Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1071107210731074107510761077107810791080(+10)В кінець >>
1073001
  Наумова Л. "Поетичне" кіно і мова кінематографа // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 3 (55) : Театр. Музика. Кіно. – С. 65-71. – ISSN 1728-6875
1073002
  Мальована А. "Поетичний бібліопростір А+" у мандрах // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 3 (21). – С. 26-27. – ISSN 2518-7341


  У статті представлено досвід реалізації проєкту Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка "Мандрівний поетичний бібліопростір А+" за підтримки Українського культурного фонду в рамках програми "Н.О.Р.Д." у 2019 р.
1073003
  Радіонова Н. "Поетка вогняних меж". Українська поетеса і громадська діячка Олена Теліга (1907-1942 рр.) // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 370-372
1073004
  Губарев В.С. "Поехали!" / В.С. Губарев. – Москва : Искусство, 1984. – 118 с.
1073005
  Губарев В.С. "Поехали?" / В.С. Губарев. – М, 1981. – 303с.
1073006
  Гоганова А.В. "Пожилые" дети в романе А. Платонова "Чевенгур" (к типологии персонажей) // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 197-204. – (Филология ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385
1073007
  Рашевська К. "Поза зоною доступу": захист прав жінок на тимчасово окупованій території Кримського півострова // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 12
1073008
  Дзюба-Погребняк "Поза межами болю" О. Турянського в контексті південнослов"янської антивоєнної прози // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 96-100. – ISBN 966-7825-78-7
1073009
  Журба С.С. "Поза межами болю" О. Турянського: екзистенційна трагедія особистості // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2000. – С. 247-251. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (25)). – ISBN 966-7427-54-4
1073010
  Моргун В. "Поза межами Землі дуже важко отримати насіння". Учений-генетик Володимир Моргун - про космічні дослідження українських науковців / бесіду вів В. Колодяжний // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 5 березня (№ 25)


  "У той час, коли навіжений Путін грюкає новітніми ядерними ракетами у двері цивілізованих країн, учені й космонавти передових держав планети провадять унікальні експерименти в космічному просторі та на загадкових тілах Сонячної системи. Мета - ...
1073011
  Джердж С. "Позаблоковість як певне безпекове сирітство" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21 лютого (№ 30)


  20 років тому німецький політик Манфред Вернер відкрив Україну для НАТО.
1073012
  Костриба В.В. "Позачасові" явища та їх репрезентація у реченнях з метальними дієсловами // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 18. – С. 116-120
1073013
  Мережинская А.Ю. "Поздний" русский литературний постмодернизм: механизмы смены художественной системы // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 5. – С. 118-129. – ISBN 966-594-499-1
1073014
  Рейдерман И. "Поздравляю с тем, что ты живой". Короновирусный цикл : стихотворения // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 9/10. – С. 142-147. – ISSN 0131-8136
1073015
  Сальнікова С. "Позитивна" трансформація чи тенденція невизначеності : порівняльний аналіз українського суспільства в європейському контексті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 13-19. – (Соціологія ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Які тенденції домінують у розвитку сучасного українського суспільства - "позитивна" трансформація чи тенденцієя невизначеності ? Аналіз динаміки факторів (1) технологічного прогресу, (2) якості соціального капіталу дає можливість надати відповідь на ...
1073016
  Горевалов С. ( Поздоровлення ) // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 6 : Присвячено 60-літтю від дня народження Б.І.Чернякова 24 квітня 2006 р. – С. 28
1073017
  Панч П. По-за життям. Сім оповідань : З творів спілки селянських письменників "Плуг" / П. Панч. – Харків : Шлях освіти, 1924. – 40с. – (Б-ка селянина)
1073018
  Федоровська Л.К. По-земному - про високе : літературно-критичний нарис / Л.К. Федоровська. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 200с.
1073019
  Беляєва С.І. Поет-інтернаціоналіст Микола Тихонов / С.І. Беляєва. – Київ, 1976. – 46с.
1073020
  Мейзерська Т. Поет-лірик з гніздов"я шістдесятників // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 2 (19). – С. 176-181
1073021
  Скуратовський В.Л. Поет-патріот Шандор Петефі / В.Л. Скуратовський. – К., 1972. – 30с.
1073022
  Шлапак Я. Поет-пісняр і не тільки // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 вересня (№ 39). – С. 13


  75 років від дня народження Богдана Михайловича Стельмаха, українського драматурга, поета, перекладача.
1073023
  Кулиніч А.В. Поет-робітник Е.Ю. Нечаев / Кулиніч А.В. – Львів, 1958. – [6] с.
1073024
   Поет-романтик Михайло Миколайович Петренко (1817-1862) : твори, критичні та іст.-літературні матеріали / Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; [упоряд., вступ. ст.] Олександр Петренко ; [наук. ред. М.П. Бондар]. – Київ : Профі, 2015. – 585, [1] с. – На тит. арк. упоряд. зазнач. як автор. – Бібліогр.: с. 558-585. – ISBN 978-966-651-899-9
1073025
  Петренко О. Поет-романтик Михайло Петренко: у пошуках біографічної істини
1073026
  Костюк Г. Поет-учений // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М.Г. Дальний, Д.В. Кислиця, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 262, листопад : листопад. – C/ 6-10


  Дещо про поетичну і наукову спадщину Павла Филиповича.
1073027
  Цимбалюк В. Поет-шістдесятник Володимир Підпалий та його тиха лірика (до 75-річчя з дня народження) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 1 (38). – С. 64-69
1073028
  Галацька В. Поетична метафора Іванв Драча: сценічний вияв // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (130). – С. 33-35. – ISSN 1562-3238
1073029
  Курганова О.Ю. Поетична молитва як "текст у тексті" в українських кириличних виданнях доби Бароко // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 90-101. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
1073030
  Моклиця М. Поетична монодрама Галини Яструбецької // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 24 червня (№ 12). – С. 15
1073031
  Градовський А. Поетична опозиція "своє-чуже" у поемі Тараса Шевченка "Катерина" / А. Градовський, М. Галушко
1073032
  Юферева О.В. Поетична подорож XIX століття: особливості синтетичної організації жанру // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми; Харків, 2009. – Т. 1, № 3/4. – С. 48-54


  Поняття "синтетичний жанр" у сучасному вітчизняному і закордонному літературознавстві набуває актуальності. Воно відображає напрямки розвитку літератури, що пов"язані із процесами внутрішньолітературного синтезу. У статті розглядається проблема ...
1073033
  Сліпушко О. Поетична програма Юрія Теслі // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 28 грудня (№ 26). – С. 14-15
1073034
  Ємець О. Поетична проза Кейт Шопен // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 1/2 (1009-1010). – С. 255-257. – ISSN 0320 - 8370


  Американская писательница, считающаяся одной из родоначальниц феминизма.
1073035
  Павличко Я. Поетична різьба у слові Ольги Кіс // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2016. – № 11/12. – С. 176-179. – ISSN 0208-0710
1073036
  Дудченко П.В. Поетична самобутність романів Т.Пратчетта (на матеріалі циклу "Плаский світ") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 247-252


  У статті аналізуються поетичні елементи побудови фентезійного світу в романах Т. Пратчетта циклу "Плаский світ": своєрідність зображення простору, часу, кольору, метатекстуальності; концепція персонажа; простір ідей. В статье анализируются поэтические ...
1073037
  Вежель Л.М. Поетична спадщина Гавриїла Костельника // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 4. – С.56-62
1073038
  Вознюк Г.А. Поетична спадщина Йосано Акіко: проблеми традиції та новаторства : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Вознюк Ганна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 327 арк. – Додатки: арк. 242-327. – Бібліогр.: арк. 226-241
1073039
  Мех Н. Поетична спадщина Максима Рильського як джерело лексикону "Одвічні слова української культури"
1073040
  Воропаєва Т. Поетична спадщина Тараса Шевченка як ідентифікаційний ресурс українсьва (за результатами теоретико-емпіричних досліджень 1991-2012 рр.) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українознавства. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 13-17
1073041
  Дроздовський Д. Поетична суб"єктивність у віршах Ірини Жиленко
1073042
  Шарова Т.М. Поетична творчість А. Метлинського // Історія української літератури : I пол. XIX ст. : [навч. посібник] / Т.М. Шарова. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 213-217. – ISBN 978-617-7346-65-3
1073043
  Старостенко Л.І. Поетична творчість В.І.Немченка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 2. – С. 31-35.
1073044
  Мушировська Н.В. Поетична творчість Василя Пачовського у контексті української літератури першої половини XX століття : дис. ... канд. філологічних наук : 10.01.01 / Мушировська Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 217 л. – Бібліогр.: л. 176-217
1073045
  Мушировська Н.В. Поетична творчість Василя Пачовського у контексті української літератури першої половини XX століття : автореф. дис. .... канд. філологічних наук : 10.01.01 / Мушировська Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1073046
  Просалова В. Поетична творчість Г.Кривди в жанровому аспекті // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 96-104. – ISSN 1728-9572
1073047
  Кочерган Юлия Федотовна Поетична творчість Дмитра Загула : Дис... канд. філолог.наук: / Кочерган Юлия Федотовна; КДУ. – К, 1966. – 265л. – Бібліогр.:л.254-265
1073048
  Колошук Н. Поетична творчість Івана Гнатюка за радянських часів (1960-1970-ті рр.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 53-60. – (Серія: Філологічні науки ; № 28 (277) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1073049
  Кобилецький Ю.С. Поетична творчість Івана Франка / Ю.С. Кобилецький. – К., 1946. – 159с.
1073050
  Свято Р.В. Поетична творчість Костянтина Москальця: поетикальний і світоглядний виміри // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 53-59


  Об"єктом дослідження є поетична творчість Костянтина Москальця (нар. 1963) - автора, який дебютував у 1980-ті, але світоглядно виявився ближчим до середовища "сімдесятників". Почавши з окреслення літературно-історичного контексту, в якому сформувався ...
1073051
  Мосієвська Н. Поетична творчість Лесі Українки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 2 (635). – С. 32-38. – ISSN 0130-5263
1073052
  Демуз І. Поетична творчість П. Стебницького (за матеріалами архівних джерел) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 96-117
1073053
  Кожушний О.В. Поетична творчість Сінезія Киренського // Класичні мови і сучасне мовознавство : [хрестоматія для студентів-класиків] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.О. Голубовська, В.М. Шовковий]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 137-165. – ISBN 978-966-439-842-5
1073054
  Яблонська О. Поетична творчість Т. Шевченка: соціо- та етнопсихологічні параметри образу москаля // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 109-121


  У статті на матеріалі поетичної творчості Т. Шевченка досліджено образ москаля як етноментальну модель солдата, презентанта імперської ідеології. Проаналізовано деморалізуючий та денаціоналізуючий вплив московщини на українське національне буття. ...
1073055
  Яблонська О. Поетична творчість Т. Шевчнка у світлі етнопсихології


  Статтю присвячено висвітленню поетичної творчості Т. Шевченка з урахуванням здобутків української етнопсихології. Доведено, що Шевченкове осмислення українського буття іманентно виражає етнопсихологічні характеристики The article sheds light to the ...
1073056
  Косян В.Х. Поетична творчість Т.Г.Шевченка після заслання (1857-1861 рр) : Дис... канд.філол.наук: / Косян В.Х.; Кийвськ.держ музей Т.Г.Шевченка Академії наук УРСР. – Київ, 1962. – 237л. – Бібліогр.:л.225-236
1073057
  Крохмальний Р. Поетична творчість та релігійна традиція як емпіричний когерент хронотопного і трансцендентного світу // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 282-313. – ISBN 978-966-02-4721-5
1073058
  Любченко А.Г. Поетична творчість Тараса Шевченка в перекладах чеською // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 108-113.
1073059
  Підмогільна Н.В. Поетична творчість Тараса Шевченка і розвиток української літературної мови // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 9-12. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (35)). – ISSN 1813-341X
1073060
  Лещук Т. Поетична творчість Тараса Шевченка та наукова запозичена лексика // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 248-253. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 22). – ISSN 2078-340X
1073061
  Гінда О. Поетична творчість української трудової спільноти в Італії початку XXI століття в контексті фольклорної традиції = Рoetry by Ukrainian migrant workers in Italy of the early 21st century in the context of folklore tradition : монографія / Олена Гінда ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 543, [3] с., [2] арк. фот. : фот. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч. імен: с. 533-541. – Бібліогр.: с. 481-532 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0238-8
1073062
  Реутов Є.А. Поетична течія "преммарг" - суфійська "садгана" в контексті руху "бгакті" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 166-171
1073063
  Реутов Є. Поетична традиція "сантів" у контексті взаємозв"язку основних напрямів руху "бгакті"


  У статті розглядається питання походження, класифікації і внутрішнього зв"язку між різними напрямами релігійно-філософської і літературної течії "бгакті", яка сформувалася і домінувала в суспільному й культурному житті Індії XІV-XVІI ст. Здійснено ...
1073064
  Гончар І. Поетична трикстеріада Михайля Семенка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-19. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюються деякі нез"ясовані моменти творчості М. Семенка. Здійснюється спроба відшукання ключів для адекватного прочитання аванґардистської поезії під кутом зору поетичної трикстеріади. Some unelucidated moments of Semenko"s creative works are ...
1073065
  Бабенко М.В. Поетична філософізація перехідної доби (XX-XXI ст.) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 19-25


  Мистецька криза кінця ХХ – початку ХХІ ст. представлена з’явою нового типу філософської лірики. У статті аналізується творчість молодих українських поетів, простежуються особливості активізації духовного начала в їхней поезії. Кризис искусства конца ...
1073066
  Ботанова К. Поетична філософія на маргінесах історії // Критика. – Київ, 1998. – Грудень, (число 12). – С. 23-25


  Мішель Фуко — фрацузький філософ та історик ХХ ст. Найбільш відомий завдяки своїм критичним дослідженням соціальних інституцій, психіатрії, медицини, наук про людину, системи тюрем, а також завдяки своїм роботам з історії сексуальності.
1073067
  Брюховецька Л.І. Поетична хвиля українського кіно / Л.І. Брюховецька. – К., 1989. – 171с.
1073068
  Кульчицька-Жигайло Поетична христологія Івана Франка // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 144-151. – ISBN 978-966-02-4721-5
1073069
  Солоха О. Поетична шевченкіана : (на матеріалі ІІ наукової шевченківської експедиції) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 157-162
1073070
  Гнатюк М. Поетична шевченкіана Володимира Самійленка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 178-188


  У статті аналізується поетична шевченкіана В. Самійленка, спільність світоглядних та естетичних позицій митців.
1073071
  Ковалець Л. Поетична шевченкіана Юрія Федьковича (до питання про генезу і творчу своєрідність) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 72-78
1073072
  Дерибало О. Поетичне асоціювання в українській письменницькій критиці ХХ століття // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 1. – С. 52-58.
1073073
  Новиченко Л.М. Поетичне викриття "труменівьского царства" / Л.М. Новиченко. – Київ, 1950. – 37с.
1073074
  Єлісовенко Ю.П. Поетичне красномовство Івана Світличного // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 300-305. – ISBN 966-8906-05-5
1073075
  Пастух Т. Поетичне мислення Івана Франка (за збіркою "Semper tiro") / Тарас Пастух; Львівськ. нац. ун-тет ім.І.Франка; Наукова біб-ка; Редкол.: Б.Якимович, Н.Бічуя, М.Гнатюк та ін. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 88с. – Шифр дубл.8у(Франко)Паст. – (Дрібненька бібліотека ; Ч.9). – ISBN 966-613-186-2
1073076
  Семененко В.П. Поетичне моделювання прекрасного в українському фольклорі : традиційний ідеал : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Семененко В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 177 л. – Бібліогр.: л. 155-177
1073077
  Семененко В.П. Поетичне моделювання прекрасного в українському фольклорі: традиційний ідеал : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07. / Семененко В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 21с. – Бібліогр.: 4 назви
1073078
  Кучинська А. Поетичне новаторство ранньої лірики Го Можо // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 442-447


  Стаття присвячена розгляду ранньої лірики Го Можо з погляду її новаторського характеру. В статье рассматривается ранняя лирика Го Можо с точки зрения ее новаторства. The article concerns specific features of Guo Moruo"s early poetry.
1073079
  Чумак Г. Поетичне новаторство Т.С. Еліота в контексті "дегуманізації мистецтва" Ортеги -і - Гасета // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 651-659. – ISBN 978-966-423-392-4
1073080
  Крупко О.І. Поетичне слово Вадима Крищенко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 245-254


  Статтю присвячено творчості поета-пісняра Вадима Крищенка, зокрема його афористиці, в якій – роздуми про філософію життя, складні людські взаємини, духовність, про проблеми сьогодення. Статья посвящена творчеству поэта-песняра Вадима Крищенко, в ...
1073081
  Конончук Т. Поетичне слово Василя Симоненка в художньому та історичному контекстах // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 74-83
1073082
  Ананченко Тетяна Поетичне слово Галини Комарової // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 61-64. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1073083
  Ананченко А. Поетичне слово Галини Комарової // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 61-64. – ISSN 0130-5263
1073084
  Меншиков І.І. Поетичне слово Кобзаря : словник лексичних компонентів атрибутивних конструкцій / І.І. Меншиков, Н.В. Підмогильна. – Вид. 2-е, доп. – Київ : Дирекція ФВД, 2008. – 212с. – ISBN 978-966-96605-1-0
1073085
  Єрмоленко С. Поетичне слово Ліни Костенко // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 140-143
1073086
  Гливінська Л. Поетичне слово Миколи Вінграновського: лінгвостилістична інтерпретація : Монографія / КНУТШ; Леся Гливінська. – Київ : Київський університет, 2006. – 227 с. – ISBN 966-594-755-9
1073087
  Бойко В.Г. Поетичне слово народу і літературний процес / В.Г. Бойко. – Київ, 1965. – 336с.
1073088
  Бутенко І.Ю. Поетичне та прозаїчне як форми реальності історії та мислення // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
1073089
  Колошук Н. Поетичне трикнижжя Івана Гнатюка початку 1990-х років: чому Україна не почула пророка «нового літочислення»? // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (716). – С. 68-82. – ISSN 0236-1477
1073090
  Семенюк Г.Ф. Поетичне ядро вартісних орієнтацій у Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, О.С. Снитко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 3-9
1073091
  Адельгейм Є.Г. Поетичний "Молодняк" : популярно-критичний нарис / Є. Адельгейм. – Харків ; Київ : Література і мистецтво, 1931. – 54 с. – (Популярна критична бібліотека ; № 8)
1073092
  Семенюк Л.С. Поетичний "Сад божественних пісень" Г. Сковороди як явище українського літературного бароко // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 12. – С. 282-288. – ISSN 1729-360Х
1073093
  Ігнатович О. Поетичний архів Дмитра Поповича // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 140-143. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (32))
1073094
  Цвід А. Поетичний біном Бондаренка


  Книга С. Бондаренка "Ніж і ніжність", в якій простежується бінарний зміст поезії, суть співіснування небесного і земного, суть буття.
1073095
  Голобородько Я. Поетичний вернісаж Анатолія Марущака
1073096
  Кравцова Г. Поетичний вимір повстанських тюремних пісень // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2014. – № 4 (118), липень - серпень. – C. 754-759. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
1073097
  Литвин Я.М. Поетичний вимір українського шістдесятництва // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 25-27
1073098
  Павличко Д.В. Поетичний вступ до поеми "Мойсей" Івана Франка = Poetik introduction to the poem "Moses" by Ivana Franko / Дмитро Павличко ; [уклад. Б. Якимович ; голов. ред. І. Вакарчук] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : [б. в.], 2001. – 29, [1] с. : портр. – (Серія "Doctor Honoris Causa"). – ISBN 966-613-028-9
1073099
  Горбатюк В. Поетичний голос із невідомості // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 7 (909), липень. – С. 142-145. – ISSN 08-68-4790-1


  Болкун Микола (український поет). Соколенко Герасим Іванович (український поет-романтик; 1920-1945).
1073100
  Климентова О.В. Поетичний дебют О. Теліги у "Літературно-науковому віснику" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 22-24. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Представлено вірші О. Теліги, що вперше були надруковані 70 років і надалі не включалися до поетичної спадщини письменниці. Здійснено їх образно-тематичний аналіз, зроблено спробу визначити місце у мистецькій спадщині, уточнено бібліографію творів ...
1073101
  Щепанська Х. Поетичний дискурс Івана Франка в контексті української лінгвокультурної традиції кордоцентризму // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 482-491
1073102
  Козак С.В. Поетичний дискурс у творах Т. Гарді // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2002. – № 5. – С. 148-151. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1729-360Х
1073103
  Неборсіна Н.П. Поетичний дискурс: естетичний аспект текстуальності // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 155-162. – ISSN 2413-5593
1073104
  Ісаєва Н.С. Поетичний діалог Тараса Шевченка і Ду Фу: соціально-історичні "візії" // Україна - Китай / Укр. асоц. китаєзнавців ТОВ "Компанія "Ти і Право" ; голов. ред. В. Кіктенко ; редкол.: О. Богомолов, А. Гончарук, Р. Ленівський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (11), березень : Китайське свято весни. – С. 90-99


  "14 грудня 2017 року в Ботанічному саду імені академіка О.В. Фоміна відбулося урочисте відкриття скульптурної композиції відомого китайського митця У Вейшаня "Ворота душі. Діалог Тараса Шевченка і Ду Фу".
1073105
  Корпанюк М.П. Поетичний доробок Григорія Сковороди у вимірі української естетики слова // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 33 (325). – С. 2-5
1073106
  Штонь Г. Поетичний ерос (Розмова про поезію інтимну, або ж еротичну, з відомим літератором, прозаїком і поетом, критиком, сценаристом і художником, лауреатом премії імені Тараса Шевченка Григорієм Штонем / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 87-90. – ISBN 966-7379-16-7
1073107
  Бондаренко А. Поетичний звукозапис у творах Василя Стуса: феноменологічна проекція // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С.49-52. – ISSN 0130-5263
1073108
  Бондаренко Алла Поетичний звукопис у творах Василя Стуса: феноменологічна проекція // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 49-52. – Бібліогр.: с. 49-52. – ISSN 0130-5263
1073109
  Скиба Т.В. Поетичний ідіостиль ранньої творчості Максима Рильського : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.06 / Скиба Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 203 л. – Додатки: л. 192-203. – Бібліогр.: л. 164-191
1073110
  Скиба Т.В. Поетичний ідіостиль ранньої творчості Максима Рильського : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Скиба Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1073111
  Чирук З. Поетичний ідіостиль як система метатропів (на матеріалі поезії представників Нью-Йоркської групи) // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 154-156. – ISSN 2307-2261
1073112
  Жулинський М.Г. Поетичний їжак з головою сатира і волоссям кольору витіпаних конопель // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 491-511. – ISBN 978-966-00-0899-6


  Бреде цей поетичний їжак весняними заливними луками Кончі-Озерної, похиливши лобасту голову, мудрує щось на самоті, стрепенеться, коли вайлуватий Рекс підніме на крила диких качок, приголубить - проведе їх стривоженим поглядом і з острахом нашорошить ...
1073113
  Шимоняк К. Поетичний календар людського життя в збірці Івана Ірлявського "Моя весна" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 227-231. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
1073114
  Шимоняк К. Поетичний календар людського життя в збірці Івана Ірлявського "Моя весна" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 141-146. – ISSN 2307-2261
1073115
  Маленька Т.Ф. Поетичний канон перської середньовічної поезії та його вплив на тюркомовні літератури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 26-28. – (Східні мови та літератури ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні засади арабо-перського поетичного середньовічного канону і його вплив на турецьку придворну літературу, містичну поезію й тюркські літератури. The article analyses the essential principles of Arabic and Persian classic poetic ...
1073116
  Яровий О. Поетичний конкурс "Жива троянда" // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Листопад (№ 9)


  В гуманітарному корпусі відбувся університетський поетичний конкурс. У складі жюрі: Н.В. Костенко, К.М.Пахарєва. Учасників привітав декан філологічного фак-ту М. Наєнко.
1073117
  Яровий О. Поетичний конкурс "Жива троянда" // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Вересень (№ 7)


  Цей традиційний конкурс проводиться на філологічному факультеті КУ. Його активістами стали вихованці університетської літературної студії імені Максима Рильського. У журі: Н. Костенко, С. Омельченко, та молоді письменники. Наводяться поезії з конкурсу.
1073118
  Калашник В.С. Поетичний контекст Івана Світличного: стилістика інтертекстуальності // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 16/18. – С. 92-95.
1073119
  Дяченко М.В. Поетичний космізм Ф. Тютчева // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 25-35
1073120
  Харчук Р. Поетичний краєвид Тараса Шевченка: значення і сенс


  Розглядається значення й сенс поетичних краєвидів Шевченка у зв"язку із християнським світовідчуттям, де світ - Боже творіння
1073121
   Поетичний Ленінград. – Київ, 1987. – 174 с.
1073122
  Дідик Д. Поетичний меридіан Пауля Целана / Д. Дідик, Е. Лозовер // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; Рекламне агенство "Освіта України" ; голов. ред. В. Снєгірьова ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (444), вересень. – С. 45-52
1073123
  Білоус П. Поетичний міф про Святу Землю в "Хоженії" Данила Паломника
1073124
  Мочернюк Н.Д. Поетичний музей Оксани Лятуринської: особливості інтермедіальної стратегії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 82-86. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864
1073125
  Тищук О.С. Поетичний образ літа у збірці Бай Хуа "Вітер говорить" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  Стаття присвячена аналізу поетичного образу літа у збірці "Вітер говорить" китайського поета Бай Хуа. Хоча поет є сучасним, він притримується певних китайських традицій, зокрема таких, як зображення пір року в поетичних творах. В статті проаналізовано ...
1073126
  Надворна Є. Поетичний образ Орисі (за однойменним твором Пантелеймона Куліша). 6кл.
1073127
  Голомб Л. Поетичний образ світу в лірико-філософській поемі Олександра Олеся "Щороку" // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 59-63. – (Філологія ; Вип. 20)
1073128
  Іваницький Анатолій Поетичний паралелізм з погляду еволюції мислення // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 3 (312). – С. 4-8. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
1073129
  Коломієць Л.В. Поетичний переклад як герменевтичний рух до першобуття слова // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 300-308. – ISBN 966-581-481-8
1073130
  Цибулько В.О. Поетичний переклад як феномен інтерпретації смислів культури : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Цибулько Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1073131
  Ткачук Н. Поетичний правопис: віршований додаток до підручників української мови для 5 кл.
1073132
  Василенко В.М. Поетичний світ Болеслава Лесьмяна / В.М. Василенко. – Київ, 1990. – 129с.
1073133
  Левчик Н. Поетичний світ Бориса Грінченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, М. Бондар, О. Боронь [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (708), грудень. – С. 33-43. – ISSN 0236-1477
1073134
  Дубініна В. Поетичний світ Бориса Тенети


  У статті проаналізовано поетичні твори українського письменника Бориса Тенети, надруковані в періодичних виданнях другої половини 1920-х років.
1073135
  Шулінова Л.В. Поетичний світ відчуттів Миколи Вороного // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 420-425


  У статті розглянуто семантичні поля на позначення відчуттів запаху, дотику і смаку в ліричному поетичному мовленні Миколи Вороного. В статье рассмотрены семантические поля ощущений запаха, осязания и вкуса в лирической поэтической речи Николая ...
1073136
  Шулінова Л.В. Поетичний світ відчуттів Юрія Клена // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 152-158


  У статті розглянуто семантичні поля на позначення відчуттів запаху, дотику і смаку в ліричному поетичному мовленні Юрія Клена. The semantic fields of smell’s, touching’s and taste’s sensation in the lyrical and poetical speech of J. Klen are reviwed ...
1073137
  Малахова О.А. Поетичний світ Володимира Самійленка у вимірі мовознавчих досліджень // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 16/18. – С. 101-103.
1073138
  Антипчук Н. Поетичний світ журналу "Молода Україна" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (746), травень. – С. 46-51. – ISSN 0130-5263
1073139
   Поетичний світ Івана Драча. – Київ, 1986. – 16с.
1073140
  Ференц Н. Поетичний світ Костя Вагилевича // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 299-306. – ISBN 966-8110-14-5
1073141
  Новиченко Л.М. Поетичний світ Максима Рильського / Л.М. Новиченко. – Київ, 1980. – 407с.
1073142
  Новиченко Л. Поетичний світ Максима Рильського / Л. Новиченко. – Москва : МПП "Інтел"
Книга друга : 1941-1964. – 1993. – 270 с.
1073143
  Дроздовський Дмитро Поетичний світ Максима Рильського // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 36-38. – ISSN 0868-9644


  Писати в час, коли навіть мовчати було небезпечно, - це не лише вияв потужного, виверженого з вулканічною силою духу, що водночас належить до субстанцій стихійних, але величних; це вияв духовного аристократизму, що дається людині з вищих емпіреїв і ...
1073144
  Зайцева А.В. Поетичний світ Олени Пчілки // Література в контексті культури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 23 (1). – С. 43-47. – ISBN 978-966-551-335-3


  Проаналізовано поетичні збірки Олени Пчілки та незібрані поезії, з"ясовано поетичні уподобання мисткині, що зумовили специфічні жанрові й ідейно-тематичні особливості ії творів.
1073145
  Мовчан Р. Поетичний світ раннього Василя Барки
1073146
  Хмелюк М. Поетичний світ Т. Шевченка в авторській рецепції // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 19-30. – ISSN 2304-9383


  У статті розглядаються авторські рефлексії поезії Т. Шевченка, аналізуеться естетичний досвід самооцінок творчості поетом, визначається діапазон літературно-фольклорних та психолого-філософських рецептивних висловлювань, простежуються зміни ...
1073147
  Вишня Н. Хоменко Поетичний світ Хуана Рамона Хіменеса - зразок високого духу і художньої чистоти в іспанській літературі // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. В. Пащенко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2000. – № 1 (2). – С. 88-92. – ISBN 966-7576-12-4
1073148
  Данильчук Дмитро Васильович Поетичний синтаксис Василя Стуса в аспекті художньої комунікації : Автореф. дис. ... канд. філологічих наук; 10. 02. 01 / Данильчук Д. В.; КНУТШ. Інститут філології. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 4 назв
1073149
  Данильчук Д.В. Поетичний синтаксис Василя Стуса в аспекті художньої комунікації : Дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.01 - укр. мова / Дмитро Васильович Данильчук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 160л. – Бібліогр.: Бфблфогр.: л. 142-159
1073150
  Шулінова Л.В. Поетичний синтаксис М. Вороного: структура і стилістичні функції питальних конструкцій // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 59-64.


  Про поетичну адресацію, структурні типи, пізнавальну цінність і функції ліричних питань у мовотворчості М. Вороного. Poetic addressing, structural types, cognitive significance and functions of lyrical questions in the works by M. Vorony have ...
1073151
  Поповський А.М. Поетичний синтаксис Миколи Кузьменка // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 132-140


  Висвітлено організацію мовних засобів поетичного синтаксису самобутнього сатирика і гумориста, твори якого грунтуються наживомовній основі та народнопісенній ритмомелодиці Степової України кінця ХІХ - початку ХХ ст.
1073152
  Селіванова О.О. Поетичний синтаксис у когнітивному висвітленні (на матеріалі творів Ліни Костенко) // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 309-314
1073153
  Слухай Н. Поетичний синтаксис Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 10 (679), жовтень. – С. 46-51. – ISSN 0130-5263
1073154
  Слухай Н. Поетичний синтаксис Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 3 (684). – С. 39-42. – ISSN 0130-5263
1073155
  Святовець В.Ф. Поетичний синтаксис. Стилістичні фігури : Навчальний посібник / В.Ф. Святовець; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 104с. – ISBN 966-594-496-7
1073156
  Дарчук Н. Поетичний словник в аспекті мовної картини світу // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 55-67. – ISSN 0320-3077
1073157
  Степаненко Н. Поетичний словник лідера українського футуризму 20-30-х років ХХ століття Михайла Семенка // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 2. – С.168-171. – ISBN 966-7653-03-5
1073158
  Коцарев О. Поетичний сюрприз від Крістіни Вороніної // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 258/259. – С. 367-368
1073159
  Анісімова Н.Л. Поетичний театр абсурду Івана Малковича // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 115-124. – ISBN 978-966-188-046-6
1073160
  Полякова Ю.Ю. Поетичний театр Лесі Українки: проблема сценічності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 140-144. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті проаналізовано епістолярну спадщину Лесі Українки і виявлено проблеми відносин поетеси з сучасним їй театром. Авторка зіставляє різні значення терміну "сценічність" з точки зору літературознавства та театрознавства і робить спробу виявити ті ...
1073161
  Гозенпуд А.А. Поетичний театр. / А.А. Гозенпуд. – Київ, 1947. – 303 с.
1073162
  Копаниця Л.М. Поетичний текст в усній і книжній традиції: питання поетики та художньої семантики : навчальний посібник / Л.М. Копаниця ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 397 с. – ISBN 978-966-439-283-6
1073163
  Мацько О. Поетичний текст Тараса Шевченка як джерело української афористики / Оксана Мацько // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 186-191. – ISSN 0320-3077
1073164
  Моклиця М. Поетичний текст як "провокація" методів його аналізу: "Дихання пустині" Лесі Українки // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 305-311. – ISSN 2304-9383
1073165
  Кралюк П. Поетичний трактат Семена Климовського "Про правосуддя начальників..." // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 303-306. – ISBN 978-966-2254-74-7
1073166
  Кралюк П.М. Поетичний трактат Семена Климовського "Про правосуддя начальників..." // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 303-306. – ISBN 978-966-373-777-5
1073167
  Прокоф"єв І. Поетичний феномен Леоніда Талалая


  Розкрито найхарактерніші вияви формозмістової єдності творів, основні риси художнього світу, вказано на модерністські аспекти доробку Л. Талалая, синтез у його віршах індивідуально-авторських естетичних ідей і здобутків різних літературних течій, шкіл, ...
1073168
  Наєнко М. Поетичний фестиваль "Голосіївська осінь" - відбувся і прозвучав // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 156-160


  Звучали осінні рядки самого Максима Рильського (на його садибі-музею в Голосієвому), поетів-шістдесятників (Петро Засенко), трохи молодшого поета-перекладача і дипломата Сергія Борщевського, ще молодшого поета-доцента з КНУ імені Тараса Шевченка Дмитра ...
1073169
  Куца Л. Поетичний цикл І. Франка "На старі теми": специфіка інтертекстуальної парадигми // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 59-70. – (Серія: Літературознавство ; № 41). – ISBN 9-7425-09-6
1073170
  Борзенко О. Поетичний цикл Лесі Українки "Кримські спогади": емоційна палітра, мотиви, образність // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – С. 21-31. – ISBN 978-966-600-487-4
1073171
  Маланій О. Поетичні "натюрморти" Емми Андієвської // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 13 : Портрет кафедри української літератури у часі. – С. 145-158. – ISSN 2304-9383
1073172
  Пономаренко О. Поетичні "Три літа" Шевченка: ідейно-пророчий зміст і жанрове розмаїття // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (54). – С. 39-45. – ISSN 1819-7329


  Про пріоритетні завдання Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки (м. Луцьк), конкретні напрями спільної роботи в рамках академічного консорціуму, проблем якісної освіти.
1073173
  Осадча Ю. Поетичні антології класичної доби: до питання формування літературного канону // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 203-213


  У статті на прикладі поетичних антологій японських пісень вака класичної доби розглядаються формальні літературні, позалітературні та паралітературні чинники та умови, за яких формувавсь літературний канон в середньовічній Японії. В центрі уваги ...
1073174
  Осадча Ю. Поетичні антології Японії: від фольклору до канону


  Стаття присвячена становленню традиції укладання поетичних антологій і поетичному канону в середньовічній Японії. Відмінності між антологіями різних періодів і літературних традицій унаочнюють процес формування уявлень про поезію як художню творчість і ...
1073175
  Федоренко В.Л. Поетичні афоризми з творів Івана Крилова в українських перекладах // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 3. – С. 57-60
1073176
  Міщенко О.І. Поетичні дзвони Чорнобиля / О.І. Міщенко, О.М. Шевченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 27-31. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Висвітлюється проблема відображення Чорнобильської трагедії в літературі, зокрема у поезії на матеріалі творчості Івана Драча, Бориса Олійника, Ліни Костенко. Зроблено спробу оцінити рівень філософського осмислення аварії поезією у десятилітній ...
1073177
  Александрова Г. Поетичні діалоги: Леся Українка та Іван Стешенко // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – C. 9-20. – ISSN 2411-4146
1073178
  Санаєва Ж.В. Поетичні етюди : [зб. поезій] / Жанна Санаєва. – Київ : НАУ, 2018. – 26, [2] с. : іл. – "Поетичні етюди" складаються з трьох циклів: Присвяти ; Пори року ; Віршики-перлинки. – ISBN 978-966-932-076-6
1073179
  Бодасюк О. Поетичні збірки Євгена Плужника "Рання осінь" та "Дні" у літературному контексті 20-их років XX ст. (за матеріалами архіву Юрія Меженка) // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 50-56. – ISBN 978-966-171-890-5


  У статті подано всебічний аналіз поетичних збірок Є. Плужника "Рання осінь" та "Дні" в контексті літературного життя 20-их років XX ст. за матеріалами архіву Юрія Меженка. З"ясовано особливості українського модернізму як культурного феномену, ...
1073180
  Бодасюк О.Ю. Поетичні збірки Євгена Плужника "Рання осінь"та "Дні" у літературному контексті 20-их років XX ст. // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 62-70


  У статті подано всебічний аналіз поетичних збірок Є. Плужника "Рання осінь" та "Дні" в контексті літературного життя 20-их років ХХ ст. за матеріалами архіву Юрія Меженка. З"ясовано особливості українського модернізму як культурного феномену, ...
1073181
  Зуб І.В. Поетичні знаки життя / І.В. Зуб. – Київ, 1972. – 244с.
1073182
  Ільницький М. Поетичні ієрогліфи Юлії Курташ-Карп // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 10 (912), жовтень. – С. 158-160. – ISSN 08-68-4790-1
1073183
  Салига Т. Поетичні імпресії Мирослава Аронця // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 3 жовтня (№ 38). – С. 10,11


  Рецензія на поетичну збірку Мирослава Аронця "Зоряна кольчуга неба"
1073184
  Арендаренко І. Поетичні коди англійської та української народно-фольклорної течії романтизму в порівняльно-типологічному розрізі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 124-128
1073185
  Могілей І. Поетичні конструкти химеричного в Е. По // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 98-101. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Розглядаються поетичні конструкти химеричності у творчості Е. По, зокрема досліджуються естетичні і філософські засади романтизму письменника
1073186
  Гайдук С. Поетичні мелодії Ніни Костюк
1073187
  Бусел К. Поетичні мініатюри Т.Г. Шевченка останніх років і контекст Фроммівської концепції людини // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 29-32
1073188
  Мурашевич К. Поетичні мотиви і традиційна образність поезії Шу Тін


  У даній статті досліджені мотиви і образність творчості Шу Тін крізь призму "туманної поезії". Розкриті жіночні та витончені якості поезії Шу Тін. Проаналізована тема любові в творчості поетеси і її різні іпостасі (любов до родичів, до Батьківщини, до ...
1073189
  Пархоменко Т. Поетичні образи бджоли в колядній пісенності на українському Поліссі // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.70-73
1073190
  Куліш В.С. Поетичні образи мовчання в художньому дискурсі // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 60-67. – Бібліогр.: С. 67; 17 назв
1073191
  Богомолець-Бараш Поетичні оказіоналізми у творчості неокласиків та в сучасній поезії: мовне вираження "констант мислення" // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 11-12. – (Бібліотека Інституту філології)
1073192
  Величко М.П. Поетичні особливості художнього світу андалузького поета Ібн Хафаджі. Традиційні поетичні фігури в авторських васфах // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  Запропоноване літературне дослідження концентрується на творах майстра пейзажної лірики Ібн Хафаджі. У статті проаналізовано андалузьку лірику з позиції суто арабської поетики, а саме трьох її складових: віршованого розміру, рими і стилістичних ...
1073193
  Страшенко О.І. Поетичні переклади та присвяти світочам зарубіжної літератури, перекладачам і фахівцям-"зарубіжникам" / Ольга Страшенко ; [ред. С.М. Лучканин]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 155, [1] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7621-05-7


  В пр. № 1719913 напис: Науковій бібліотеці Київського національного університету ім. Тараса Шевченка від професора Інституту філології рідній alma mater, сина авторки поетичних перекладів та присвят! Зі святом бібліотекаря та перекладача! Київ, 30 ...
1073194
  Єлісовенко Ю. Поетичні перлини українського Шекспіра // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 160-163. – ISSN 0131-2561
1073195
  Азьомов В. Поетичні пошуки національної долі у вірші Тараса Шевченка "Думка" ("Тече вода в синє море...") // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (137). – С. 26-31
1073196
  Старицька О. Поетичні світлини : [книга поезій] / Оксана Старицька ; [авт. передм. О. Шарагіна (Старицька)]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – 111, [1] с. – ISBN 978-966-7496-91-3
1073197
  Канова Г.О. Поетичні стратегії втілення еросу в творчості лейкістів та харківської школи романтиків // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 136-142
1073198
  Намдаров Г. Поетичні твори - присвяти у спадщині Тараса Шевченка // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 440-445. – ISSN 1728-9572
1073199
  Старицький М.П. Поетичні твори / М.П. Старицький. – Київ, 1958. – 544с.
1073200
  Гребінка Є.П. Поетичні твори / Є.П. Гребінка. – К., 1959. – 296с.
1073201
  Котляревський І.П. Поетичні твори : Драматичні твори. Листи / І.П. Котляревський. – Київ : Наукова думка, 1982. – 319с. – (Б-ка укр. літ. Дожовтн. укр. літ.)
1073202
  Гулак-Артемовський Поетичні твори / Петро Гулак-Артемовський ; [упорядкув. і прим.: М.М. Павлюка ; вступ. ст. П.М. Федченка ; редкол.: І.О. Дзеверін (голова) та ін. ]. – Київ : Наукова думка, 1984. – 605, [3] с. – Розгорнутий тит. арк. - В кн. також: Поетичні твори, повісті та оповідання / Є. Гребінка. - На обкл. зазнач. лише авт.: Петро Гулак-Артемовський та Євген Гребінка. – Бібліогр. в прим.: с. 537-597. – (Бібліотека української літератури ; Дожовтнева українська література)
1073203
  Старицький М.П. Поетичні твори : Драматичні твори / М.П. Старицький. – Київ : Наукова думка, 1987. – 572с. – (Бібліотека української літератури)
1073204
  Самійленко В.І. Поетичні твори / В.І. Самійленко; Вступ. ст., упор. і примітки М.Г. Чорнопиского. – Київ : Наукова думка, 1990. – 608 с. – (Б-ка укр літ-ри ; Дожовт. укрї літ-ра)
1073205
  Перс Поетичні твори / Перс, Сен-Жон; З фр. пер. та передм. М.Москаленка. – Київ : Юніверс, 2000. – 480с. – (Лауреати Нобелівської премії). – ISBN 966-7305-41-4; 966-7305-43-0 (Т.1)
1073206
  Перс Поетичні твори = Oe u vres poetigues / Перс, Сен-Жон; З франц.пер.М.Москаленко. – Київ : Юніверс, 2000. – 480с. – ISBN 966-7305-41-4
1073207
  Косів Г. Поетичні твори Івана Франка в перекладах Віри Річ і Персівала Канді // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 289-297. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534


  Досліджено творчі стратегії Віри Річ і Персівала Канді під час перекладу поетичних творів І. Франка. Проведено порівняльний аналіз оригіналів і перекладів
1073208
  Коломієць Л.В. Поетичні твори Т.С. Еліота "The love song of J. Alfred Prufrock" та "The waste land" у перекладах Остапа Тарнавського : (в зіставленні з іншими українськими та російськими перекладами) / Лада Коломієць. – Черкаси : ЧДТУ, 2007. – 88с. – (Перекладознавчі семінари). – ISBN 978-966-402-026-5
1073209
  Гребінка Є. Поетичні твори, повісті та оповідання / Євген Гребінка // Поетичні твори / Гулак-Артемовський. – Київ : Наукова думка, 1984. – С. 138-539. – (Бібліотека української літератури ;Дожовтнева українська література)
1073210
  Малишко А.С. Поетичні твори. Літературно-критичні статті / А.С. Малишко. – Київ : Наукова думка, 1988. – 736 с.
1073211
  Федькович Ю.А. Поетичні твори. Прозові твори. Драматичні твори. Листи / Ю.А. Федькович. – Київ : Наукова думка, 1985. – 574с. – (Бібліотека української літератури)
1073212
  Мех Н. Поетичні тексти Лесі Українки як джерело словника "Одвічні слова української культури" // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 154-161. – ISSN 2413-0923
1073213
  Муратов І.Л. Поетичні трилогії : поезії / І.Л. Муратов. – Харків, 1946. – 51 с.
1073214
  Осадча Феррейра Поетичні турніри ута-авасе і розвиток японської класичної поезії вака


  Стаття присвячена питанню формування традиції поетичних змагань ута-авасе та їхній ролі в формуванні поетичного канону середньовічної Японії. Розглянуто основні етапи становлення і види поетичних турнірів, регламент і процедура проведення, учасники ...
1073215
  Голобородько Я. Поетичні універсалії Ліни Костенко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 19 (328). – С. 68-69
1073216
  Кудряшова О. Поетичні формули у казці І.С. Нечуя-Левицького "Скривджені і нескривджені" // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 284-289. – ISBN 978-966-793-136-3
1073217
  Купша М.З. Поетичні функції одягу в чумацьких піснях // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 74-76. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  На матеріалі чумацьких пісень розглядаються художні функції одягу, що підкреслюють його роль в матеріальній та духовній культурі українських торговців та перевізників.
1073218
  Голобородько Я. Поетичні цінності Тумаса Транстрьомера : Есей про лауреата Нобелівської премії з літератури 2011 року // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 1 (383). – С. 29-33
1073219
  Глінка Н.В. Поетичність та прийоми поетизації у функціональному стилі / Н.В. Глінка, В.В. Пашковська // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – Сю 5-10. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 3). – ISSN 2307-1591
1073220
  Генералюк Л. Поетичність у структурі мистецьких творів Шевченка і питання міжвидового інтеракціонізму // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С.355-376. – ISSN 1992-5514
1073221
  Кирилюк О.С. Поетично-крилаті та прозоро-пішохідні види наукових досліджень // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 109 (№ 6)
1073222
  Жалко Т. Поетично-мистецька складова творчого доробку Тараса Шевченка в контексті фольклору та етнографії // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 131-148
1073223
  Биструшкін О. Поетично-музична композиція "Монолог самоти" за "Кобзарем" Т.Г. Шевченка [Електронний ресурс] : у проекті використано тему української народної пісні "Думи мої, думи..." / передмова: Микола Жулинський ; авт., реж. та виконав. Олександр Биструшкін ; композитор М. Чембержі ; худож. Валерій Франчук. – [Б. м.] : Лемма (студія ). – 1 CD. – Заголовок з етикетки диску
1073224
  Івашина А. Поетично-публіцистична роль дієслів говоріння в поетичних творах Ліни Костенко // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 294-298


  У статті охарактеризовано дієслова говоріння в поетичних творах Ліни Костенко. Зроблено спробу визначити їх поетично-публіцистичну роль у творчості авторки. The article characterizes the verbs of speaking in the poetry by Lina Kostenko. It was ...
1073225
  Цепа О. Поетично закодований індивідуальний досвід митця в триптиху "Доля. Муза. Слава" Тараса Шевченка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 127-131. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті йдеться про основні аспекти шевченкознавчих досліджень стосовно триптиху «Доля. Муза. Слава». Висвітлено особливості літературознавчого осмислення лейтмотиву митця в межах художнього світу Кобзаря. З’ясовано, що авторське самозображення ...
1073226
  Орлова О. Поетично про авангард, або Погляд Балаяна на творчість Петрицького // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (131). – С. 42. – ISSN 1562-3238
1073227
  Донцов Д. Поетка вогненних меж Олена Теліга / Дмитро Донцов. – Торонто : [б. в.], 1953. – 95, [2] с., включ. обкл. : портр.
1073228
  Бербер Н.М. Поетноніми як компоненти фраземіки у художньому дискурсі Марії Матіос // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: О.Ю. Карпенко, Т.Ю. Ковалевська, В.Ю. Неклесова [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 19. – С. 5-13. – ISSN 2410-3373
1073229
  Шалак О. Поетова доля на тлі княжого краєвиду // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 3-9 грудня (№ 49)


  Автобіографічна документальна повість "Княжий краєвид із Лисої гори" Дмитра Чередниченка.
1073230
  Смілянський Л.І. Поетова молодість : Роман / Л.І. Смілянський. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 338с.
1073231
  Смілянський Л.І. Поетова молодість : Роман (про Т.Г. Шевченка) / Л.І. Смілянський. – Київ : Радянський письменник
Кн. 1 і 2. – 1963. – 521с.
1073232
  Смілянський Л.І. Поетова молодість : Роман (про Т.Г. Шевченка) / Л.І. Смілянський. – Київ : Дніпро, 1966. – 483с.
1073233
  Смілянський Л. Поетова молодість : Роман (про Т.Г. Шевченка) / Л. Смілянський. – Київ : Дніпро, 1984. – 413с.
1073234
  Шавловський І.І. Поетова пісня в школі / І.І. Шавловський. – К, 1971. – 128с.
1073235
  Костенко Н. Поетові місії та обрання : Про книгу Івана Дзюби "Тарас Шевченко. Життя і творчість" (К., 2008) // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 144-146. – ISSN 0131-2561
1073236
  Мацевко-Бекерська Поетологічні аспекти художнього дискурсу в наратологічній перспективі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 54-60. – ISSN 2522-493X


  Наукова панорама дослідження поняття дискурсу в новітньому літературознавстві свідчить про значну варіативність, різноманітні можливості вирішення і деталізації відповідно до обраного методологічного підходу та значною мірою зумовлюється специфікою ...
1073237
  Овчаренко Н. Поетологічні домінанти історичної пам"яті у творах азійських письменників-іммігрантів у Канаді // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М.Г. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (714). – С. 87-101. – ISSN 0236-1477


  Конкретизуються методологічні засади поетики у прозі канадських азійських письменників-іммігрантів, їхня унікальна ідентичність, набута на північноамериканському континенті, яка водночас органічно синтезована з культурою та ідентичністю їхніх ...
1073238
  Назарець В. Поетологічні концепти лірики Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 491-501
1073239
  Янкова Н. Поетологічні особливості драматургічного спадку Михайла Грушевського // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 41. – С. 110-118
1073240
  Пилип"юк О.М. Поетологічні парадигми : Схід - Захід : монографія / Олег Пилип"юк. – Київ : Академія, 2012. – 332, [4] c. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: c. 297-332. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-403-1
1073241
  Лісовський П.М. Поетологія як культурне ядро у свідомості творчої особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 32-33. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1073242
  Науменко Н. Поетом є кожен ! (Свято поезії в Київському університеті)
1073243
  Вінтонів Т.М. Поетонім Берестечко в історичних творах про Богдана Хмельницького // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 43-48. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
1073244
  Вінтонів Т.М. Поетонім Берестечко в історичних творах про Богдана Хмельницького // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 43-48. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
1073245
  Христя О. Поетоніми художнього світу Дніпрової Чайки // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 230-232. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1073246
  Корнієнко І. Поетоніми як стилістичні засоби в історичному романі Ліни Костенко "Маруся Чурай" / І. Корнієнко, О. Єфімовська // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 136-139. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 2 (18), листопад). – ISSN 2519-4038
1073247
   Поетската авангарда денес. – Струга, 1982. – 124 c.
1073248
  Георгиев Любен Поетът с Ватенката / Георгиев Любен. – София, 1983. – 620 с.
1073249
  Мельников Л. Поехали! // Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва, 2011. – № 7. – С. 9-11. – ISSN 0868-488Х


  О космонавте планеті Земля № 1 Юрие Гагарине
1073250
  Цибуленко В.С. Поєдинки трьох олімпіад / В.С. Цибуленко. – К, 1962. – 90с.
1073251
  Старченко Н.П. Поєдинки у шляхетському середовищі Волині (остання третина XVI - початок XVII ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 49-77. – ISSN 0130-5247
1073252
  Чендей І.М. Поєдинок / І.М. Чендей. – Київ, 1962. – 234 с.
1073253
  Новак Т.Ф. Поєдинок / Т.Ф. Новак. – Львів : Каменяр
[Кн. 1]. – 1964. – 264 с.
1073254
  Новак Т.Ф. Поєдинок / Т.Ф. Новак. – Львів : Каменяр
Кн. 2. – 1967. – 291с.
1073255
  Байджієв М.Т. Поєдинок / Мар Байджієв ;. – Київ : Мистецтво, 1969. – 49 с.
1073256
  Новак Т.Ф. Поєдинок : Літературний запис Анатолія Стася / Т.Ф. Новак. – Київ : Політвидав України, 1974. – 590с.
1073257
  Купрін О.І. Поєдинок / О.І. Купрін. – Київ, 1981. – 319с.
1073258
  Чендей І.М. Поєдинок : [зб. оповідань] / Іван Чендей. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1982. – 268 с. : іл.
1073259
  Новак Т.Ф. Поєдинок / Т.Ф. Новак. – Київ, 1989. – 552с.
1073260
  Ткаченко А.К. Поєдинок з абвером / А.К. Ткаченко. – К., 1980. – 142с.
1073261
  Малюта І. Поєдинок з довічною пітьмою. Од випадкового вибуху в неповних вісімнадцять літ Володимир Забаштанський - згодом Шевченківський лауреат - залишився сліпцем і без кінцівок рук // Україна молода. – Київ, 2021. – 13-14 липня (№ 69/70)
1073262
  Пахаренко В. Поєдинок з Левіофаном : українська література 1920-х років: спроба концептуального осмислення // Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 71-120
1073263
  Пахаренко В. Поєдинок з Левіяфаном / В. Пахаренко. – Черкаси : Відлуння, 1999. – 192с. – ISBN 966-7331-30-Х
1073264
  Аронов Г.Ю. Поєдинок з недугою : [про експериментальну медицину : для серед. і ст. шкільного віку] / Аронов Г.Ю. ; іл. Віктор Кузьменко. – Київ : Веселка, 1974. – 94 с. : іл.
1073265
  Коцюбинський М.М. Поєдинок иньщі [інші] оповідання / Михайло Коцюбинськый. – У Львові (Львів) : Накладом Укр.-Руської Видавн. Спілки ; [Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського], 1903. – 148 с. : поpтp. – Прим. № 107913 дефектний, без обкл. – ([Літературно-Hаукова бібліотека Українсько--Руської Видавничої Спілки] ; [Сеp. 1; Ч. 49])


  Зміст: Поєдинок; Лялечка; На каменї; Хо; Пятизлотник; На крилах піснї.
1073266
  Скуратівський В. Поєдинок із молохом // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 36 (201). – С. 50-52. – ISSN 1996-1561


  Письменник і режисер Гелій Снєгірьов не зміг існувати в радянській підлоті й заплатив за свободу життям
1073267
  Ільницький М. Поєдинок із собою: проблема двійництва в «Поєдинку» І. Франка та «Двійнику» Ф. Достоєвського
1073268
  Виноградський В.М. Поєдинок на переправі / В.М. Виноградський. – Львів, 1987. – 319 с.
1073269
  Борзов В.П. Поєдинок триває секунди / В.П. Борзов. – 2-е вид., перероб. і доп. – К., 1978. – 179с.
1073270
  Рев"якін С.Д. Поєдинок у чорному лісі / С.Д. Рев"якін. – Дніпропетровськ, 1977. – 167с.
1073271
  Книш Г.А. Поєднались ріки : Поезії / Книш Г.А. – Львів : Каменяр, 1964. – 27 с. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України. - Вкладена із 15-ма інш. кн. цієї серіїї в пвпку із назвою: Сонячна повінь : вірші львівських поетів. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка : с.2 ]
1073272
   Поєднана патологія кісткової тканини: остеопороз та остеомаляція в пацієнтки із хворобою Паркінсона (Опис клінічного випадку) / В.В. Поворознюк, А.С. Мусієнко, Т.В. Парахіна, М.А. Бистрицька // Боль. Суставы. Позвоночник : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Укр. асоц. остеопорозу ; Укр. асоц. менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. ; редкол.: Безруков В.В., Борткевич О.П., Бублик Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1. – С. 47-51. – ISSN 2224-1507
1073273
   Поєднаний перебіг туберкульозу та лямбліозу / Л.П. Мельник, Л.А. Грищук, Н.А. Васильєва, М.І. Шкільна // Інфекційні хвороби : всеукраїнський науково-практичний медичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України ; голов. ред. М.А. Андрейчик ; редкол.: Н.А. Васильєва, Ж.І. Возіанова, О.П. Волосовець [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 3 (89). – C. 52-58. – ISSN 1681-2727
1073274
  Бердинських С.О. Поєднання "класичних" графічних технік з цифровими технологіями в проектній графіці // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 59-66 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
1073275
  Цимбалюк В. Поєднання академічності та креативності в сучасній теорії права, у контексті науково-освітнього права // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 3 (27). – С. 65-72. – ISSN 2306-9082
1073276
  Іллічевський С Поєднання актуарних моделей і штучних нейронних мереж для розрахунку фінансових ризиків і ймовірностей банкрутства страхових компаній // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 253-258. – ISSN 1993-6788
1073277
   Поєднання вакцини на основі дендритних клітин та низьких доз доксорубіцину - ефективний метод в боротьбі з пухлиною імуносупресією / О.І. Горбач, М Н. Скачкова Храновська, Р.І. Сидор, В.К. Позур // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; ВДНЗУ "Укр. мед. стоматологічна акад.". – Полтава, 2014. – Вип. 4, т. 4 (116). – С. 66-71. – ISSN 2077-4214
1073278
  Іванчук В. Поєднання граду божого та земного у людській душі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 19-20
1073279
  Абросімов Є.О. Поєднання гри Го і фізичних вправ як фактор розвитку когнітивних і нейродинамічних функцій дітей 6 років / Є.О. Абросімов, Ж.Л. Козіна, С.В. Козін // Здоровье, спорт, реабилитация : научный журнал по проблемам физ. воспитания, спорта, реабилитации и рекреации / Харьков. нац. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды ; глав. ред. Козина Ж.Л. ; редкол.: Базылюк Т.А., Ермаков С.С., Ильницкая А.С. [и др.]. – Харьков, 2018. – Т. 4, № 3. – С. 7-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 2520-2677
1073280
  Дікого Л.І. Поєднання громадських і особистих інтересів в сільськогосподарській артілі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 52-58. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 2 за 1960 р.)


  В статье освещаются вопросы о формах правильного сочетания общественных и личных интересов в колхозах в период социализма. В статье показывается, что основной формой сочетания общегосударственных и групповых интересов является распределение чистого ...
1073281
  Логвіненко Н. Поєднання двох світів, реального та ідеального, у творах Валерія Шевчука (за оповіданнями циклу "Голос трави" з роману "Дім на горі")
1073282
  Кройтор В.А. Поєднання змагальності та процесуальної активності суду як принцип цивільного судочинства // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 162-166. – ISBN 978-966-927-257-7
1073283
  Каплюк М. Поєднання зобов"язаної й управненої сторін в одній особі як підстава припинення господарських зобов"язань // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 72-75
1073284
  Цебрій І. Поєднання зороастрійських традицій та ісламу в творчій спадщині Абулкасима Фірдоусі // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 32. – С. 96-104. – ISSN 2075-1443
1073285
  Постоюк Н.В. Поєднання ідей агропромислового забезпечення в курсі вивчення біології у загальноосвітньому навчальному закладі (за науково-педагогічною спадщиною Сергієнка Д.Л.) // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 235-241. – ISBN 978-966-171-498-3


  На думку Сергієнка Д.Л. зв"язок навчання біології в школі з сільським господарством виступає фактором покращення стану агропромислового комплексу. У статті було розглянуто погляди педагога щодо завдання навчання біології, його змісту і тематики в ...
1073286
   Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання іноземної мови як чинник забезпечення дієвості знань студентів / Городнікова, л., Н. Забуга, Л. Грушко // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 44-47
1073287
  Чередніченко Н. Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української мови як чинник забезпечення якості знань // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 165-168
1073288
  Шаповал Ю. Поєднання інноваційних та традиційних шляхів лінгвістичної підготовки студентів нефілологічних спеціальностей у процесі їх професійної підготовки // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 369-371
1073289
  Мірзоян Н. Поєднання інтерактивних методів і сучасних інформаційних технологій при комунікативному підході до вивчення української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 10. – С. 44-51. – ISSN 2078-5119
1073290
  Коваленко В.В. Поєднання інтересів влади та суспільства як передумова подолання організованої злочинності й корупції // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
1073291
  Дікого Л.І. Поєднання інтересів держави і колгоспів через розподіл чистого доходу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 51-56. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В статье на материалах колхозов УССР за 1935-1959 гг. исследуется одна из важных форм обеспечивающая правильное сочетание интересов государства колхозов - распределение чистого дохода через систему заготовок сельскохозяйственных продуктов и цены на ...
1073292
  Пилипенко М.М. Поєднання карбапенемрезистентності та колістинрезистентності збудників тяжких грамнегативних нозокоміальних інфекцій: перші ознаки настання постантибіотичної ери / М.М. Пилипенко, Т.В. Овсієнко, М.В. Бондар // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 2 (97). – С. 58-66. – ISSN 2224-0586
1073293
  Трохименко О. Поєднання лужної високотемпературної пробопідготовки зразків з органічною матрицею і наступного кінетичного каталітичного визначення загального йоду / О. Трохименко, Д. Бойченко, В. Сухан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 30-32. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Поєднано лужну високотемпературну пробопідготовку зразків з органічною матрицею та наступне кінетичне каталітичне визначення загального йоду у формі йодиду за ферум(ІІІ)-нітрито-тіоціанатною реакцією. Осуществлено сочетание щелочной ...
1073294
  Щурик М. Поєднання матеріального та духовного у процесі відтворення земельних ресурсів // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 36-44. – ISSN 0131-775Х
1073295
   Поєднання менінгіоми з двома мішкоподібними аневризмами артерій головного мозку (клінічний випадок) / О.І. Потапов, А.Ю. Мартин, Ю.В. Гринів, Ю.Л. Ткачук // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 55-58. – ISSN 2304-9359
1073296
  Волобуєв А.Ф. Поєднання методів криміналістики та ОРД у кримінальному провадженні // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 79-83. – ISBN 978-617-616-077-9
1073297
  Буркут І. Поєднання міфофольклорного та біблійного дискурсів у літературному різдвяному оповіданні (на матеріалі англійської, російської та української літератур) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С 20-28. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті простежуюються витоки традиційної різдвяної тематики, яка відзначається поєднанням міфологічного та релігійного дискурсів
1073298
  Йосипенко Поєднання монархії та демократії як основа політичної системи Великої Британії / Йосипенко, С.-В.С // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 24-26
1073299
  Теслюк Валентина Поєднання мотивів афіліації, домінування та досягнення із стильовими особливостями професійно-педагогічного спілкування // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-24. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядаються мета формування ресурсної бази забезпечення освіти, напрями формування бази інформаційних ресурсів (БІР) вищих навчальних закладів в умовах регіону та очікувані результати, до яких призведе Корпоративне об"єднання бібліотек вищих ...
1073300
   Поєднання науки, освіти, практичного виробництва і справедливого продажу якісної органічної продукції : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Іллінці 26-27 черв. 2018 р. / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН" ; [ред. рада: В.Ф. Камінський (голова) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2018. – 174 с. : іл., табл. – Анот. до ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7619-07-8
1073301
   Поєднання науки, освіти, практичного виробництва справедливого продажу якісної органічної продукції : матеріали VIII міжнарод. наук.-практ. конф., Чабани 18 жовт. 2017 р. / Нац. наук. центр ”Ін-т землеробства НААН” ; [за ред. В.Ф. Камінського]. – Київ : Едельвейс, 2017. – 180 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7619-01-6
1073302
  Гайдай Т.В. Поєднання наукових традицій в умовах становлення вітчизняної економічної теорії у другій половині ХІХ ст.: Феномен М.Х. Бунге // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 12-16. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Розкрито особливості творчо-критичного поєднання наукових традицій класичної та історичної шкіл у теоретичній спадщині М.Х. Бунге, а також роль ученого у започаткуванні вітчизняної інституційної традиції. Досліджено вплив цього наукового підходу на ...
1073303
  Ярошенко С.П. Поєднання національних і регіональних інтересів у фінансово-кредитній сфері // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 44-48. – Бібліогр.: 1 назва
1073304
  Навроцька З. Поєднання непоєднуваного // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 4 вересня (№ 159). – С. 7


  Dokumento esse в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків.
1073305
  Соколова Світлана Поєднання нового й улюбленого - ознака сезону // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 43. – ISSN 0868-9644


  Прихильників філармонічного мистецтва стає все більше, отже люди, які ним займаються, вдаються до творчого пошуку, щоб утримувати постійний інтерес. Свою відмінну рису матиме й наступний сезон у Національній філармонії України. її працівники ...
1073306
  Луканська А. Поєднання освіти, науки та інноваційного виробництва може вивести економіку з кризи // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 5 березня (№ 40). – С. 2


  Розвиток "високих технологій" (зокрема, в ІТ-секторі) може забезпечити Україні половину ВВП. Про це йшлося на засіданні парламентського Комітету з питань науки і освіти. Власне бачення побудови кластерної моделі взаємодії університету та ІТ-компаній ...
1073307
  Лаптєв І. Поєднання особистих інтересів колгоспників з громадськими інтересами колгоспів. / І. Лаптєв. – Одеса, 1946. – 15с.
1073308
  Павленко С.Г. Поєднання поетики шансону із біблійною поетикою у збірці Сергія Жадана "Вогнепальні й ножові" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 2. – С. 115-123


  Присвячено аналізові поєднання біблійної поетики з поетикою шансону у збірці С. Жадана "Вогнепальні й ножові". На прикладі різних семантичних пластів тексту розкрито особливості комбінування старозавітних і кримінальних елементів, поетики високого й ...
1073309
  Макаренко С. Поєднання позанавчальної діяльності з реальною суспільною практикою як умова виховання обдарованих дітей // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 61-66. – ISSN 2078-1016


  Позанавчальна діяльність у роботі з обдарованими дітьми розглядається у єдності з реальною суспільною практикою їх виховання. Підкреслюється, що позашкільна робота має грунтуватися на диференціації та індивідуалізації соціально-виховного процесу, який ...
1073310
  Герасимюк Н.І. Поєднання практичної і самостійної роботи студентів як один із методів підвищення ефективності засвоєння знань з хірургії // Шпитальна хірургія : журнал імені Л.Я.Ковальчука / ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.Я. Дзюбановський ; редкол.: А.Д. Беденюк, В.В. Бенедикт, Л.С. Білянський [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – № 4 (84). – С. 115-116. – ISSN 1681-2778
1073311
  Геник Т.Р. Поєднання практичної і самостійної роботи студентів як один із методів підвищення ефективності засвоєння знань з хірургії / Т.Р. Геник, Н.І. Герасимюк // Шпитальна хірургія : журнал імені Л.Я.Ковальчука / ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.Я. Дзюбановський ; редкол.: А.Д. Беденюк, В.В. Бенедикт, Л.С. Білянський [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – № 4 (84). – С. 117-118. – ISSN 1681-2778
1073312
  Чухно А.А. Поєднання процесів індустріального та постіндустріального розвитку: проблеми теорії і практики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-11. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність індустріальної та постіндустріальної стадій цивілізаційного прогресу, основні їхні риси та істотні відмінності. Обґрунтовано шляхи і методи посилення взаємодії індустріального та постіндустріального розвитку як ос-нови стратегії ...
1073313
  Горленко Ф.В. Поєднання прямих та непрямих методів реваскуляризації при хронічній ішемії нижніх кінцівок : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 14.01.03 / Горленко Федір Вікторович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ ”Ужгород. нац. ун-т”. – Ужгород, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 44 назви
1073314
  Притика Ю. Поєднання публічних та приватних засад в цивільному процесі // Юридичні факти в системі правового регулювання : зб. наук. праць : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (26 листоп. 2015 р.) : до 145-річчя академіка Всеукр. акад. наук Станіслава Дністрянського (1870-1935) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Дакор, 2015. – С. 439-445. – ISBN 978-617-7020-61-4
1073315
  Іванець М.Г. Поєднання публічно-правових та приватноправових підходів до розуміння захисту суспільної моралі // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (60/61). – С. 16-20


  У статті проаналізовано поняття суспільної моралі, правова природа цього поняття, зміст публічно-правових та приватноправових підходів до розуміння захисту суспільної моралі.
1073316
  Рязанцева Т.М. Поєднання релігійного та еротичного елементів у ліриці Фредеріко Гарсіа Лорки й Олекси Стефановича // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 177-181. – ISBN 966-8474-34-1
1073317
  Суходоля О. Поєднання ринкового і державного регулювання енергозбереження // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 5. – С. 31-36. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1073318
  Загудаєва О.А. Поєднання різних типів діалогу в одній дискусії за Д. Валтоном // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 123-125
1073319
  Архіреєв С. Поєднання соціального й асоціального капіталу як критерій посттрансформаційного стану економіки // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. Установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2014. – № 1. – С. 24-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1811-3141
1073320
  Пилипчук М. Поєднання стратегій доместикації та форенізації в аудіовізуальному перекладі // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 151-162. – ISSN 2413-3094
1073321
  Коміренко Ю.А. Поєднання суворої вимогливості й батьківської любові як підгрунтя педагогічної традиції кадетських корпусів України середини XIX - початку XX століть // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 156. – С. 200-207. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1073322
  Солтис Джордж (Юрій) Поєднання тематичних та психологічних елементів романтизму в поезіях Т.Шевченка // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання ; рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2014. – Т. 11, № 1 (29). – С. 10-18. – ISSN 2310-9769
1073323
  Волобой П.В. Поєднання територіального і галузевого аспектів планування на сучасном етапі / П.В. Волобой, В.А. Поповкін. – Київ : Знання України, 1980. – 48 с.
1073324
  Ліщук-Торчинська Поєднання традицій та інновацій у змісті освіти і технології навчання у процесі викладання курсу "Соціологія освіти" у вищої школи // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 71-76. – ISSN 2306-3974
1073325
  Гришко О.І. Поєднання традиційних та інноваційних методів організації навчального процесу: гендерний підхід / О.І. Гришко, Л.П. Клевака // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 43-53. – ISBN 978-966-97498-2-6. – ISSN 2312-2471
1073326
  Гнатенко В. Поєднання традиційних та інноваційних технологій на занятях з української мови в медичному закладі освіти // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 38-40
1073327
  Мойсеєнко С. Поєднання традиційних та інноваційних технологій навчання іноземної мови професійного спрямування у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 150-152
1073328
  Снігурова І. Поєднання традиційних та інноваційних технологій навчання української мови як чинник ефективного формування мовленнєвої компетенції майбутніх інженерів // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 149-152
1073329
  Хоцяновська Л.Ф. Поєднання традиційного (архаїчного) та інноваційного в сучасній українській хореографії // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 449-455. – ISSN 2225-7586


  "Методологія дослідження полягає в застосуванні мистецтвознавчих, порівняльних, історичних і логічних методів. З’ясовано жанрові різновиди сучасної хореографії та відзначено трансформацію в них традиційної символіки. У хореографічному мистецтві як ...
1073330
  Заремба Т. Поєднання умовного світу з реальним у романі "Гіпотетичної історії" Карлоса Рохаса "Асанья" // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 45-53. – ISBN 966-638-152-4
1073331
  Міщенко С.В. Поєднання функцій стратегічного розвитку та антикризового управління в діяльності центральних банків / С.В. Міщенко, В.І. Міщенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 2 (176). – С. 266-272. – ISSN 1993-6788
1073332
  Хомутенко М. Поєднання хмарних технологій та ідей І.Є. Тамма у реалізації наукового розвитку вивчення фізики // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 80-81
1073333
  Марушева О.А. Поєднання централізованого та локального правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Марушева Олександра Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1073334
  Марушева О.А. Поєднання централізованого та локального правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Марушева Олександра Анатоліївна ; Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезп. інноваційного розвитку. – Харків, 2013. – 202 л. – Бібліогр.: л. 182-202
1073335
  Осипчук Н. Поєднання якісної освіти з вихованням гармонійної особистості // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 лютого (№7//8)
1073336
  Осипчук Н. Поєднання якісної освіти з вихованням гармонійної особистості // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1-8 лютого (№ 5/6). – С. 3
1073337
  Осипчук Н. Поєднання якісної освіти з вихованням гармонійної особистості // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18-25 січня (№ 3/4). – С. 2
1073338
  Камінчук О. Поєднати непоєднуване:естетичні тенденції неокласицизму і романтичне світовідчуття в поезії Володимира Самійленка
1073339
  Сніжко С. Поєднати погоду й економіку // Київський університет. – Київ, 2018. – Червень (№ 6). – С. 4


  "Коли науковці різних факультетів працюють в одному проекті, вони здатні створювати дивовижні й корисні речі. Команда проекту ECOIMPACT програми Еразмус+ об’єднала фахівців географічного, економічного, юридичного факультетів, а також факультетів ...
1073340
  Костенко С.О. Поєднуваність батьківських пар у свинарстві з урахуванням генотипу тварин за геном рецептора естрогену-1 / С.О. Костенко, О.В. Сидоренко, П.П. Джус // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 170-174 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-092X
1073341
  Смілянська А. Поєднують навчання з наукою // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 17 листопада (№ 217). – С. 14


  Йдеться про студентів-учасників Міжнародного фестивалю інженерії, науки та технологій в Тунісі (International Festival of Engineering Science and Technology, I-FEST), який через пандемію проходив в онлайн-форматі. Студентка I курсу економічного ф-ту ...
1073342
   Поєднуючи зусилля учасників процесу законотворення : досвід Ін-ту законодавства Верхов. Ради України - 2018 / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, І.М. Мищак]. – Київ : Людмила, 2019. – 128, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7638-65-9
1073343
  Благово В.А. Поєзия и личность Ю.В. Жадовской / В.А. Благово. – Саратов, 1981. – 158 с.
1073344
  Гафурі М. Поєзія / М. Гафурі. – Київ : Дніпро, 1980. – 190 с. – (Скарбниця братніх літератур)
1073345
  Корінець Ю.Й. Поєма про вогнище. / Ю.Й. Корінець. – К., 1976. – 36с.
1073346
  Велиев В.А. Поємі Самеда Вургуна. : Автореф... канд. филол.наук: / Велиев В.А.; Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1958. – 15л.
1073347
  Полєщук Г.Я. Поєтика прози Миколи Вінграновського : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.01 / Полєщук Г.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 211л. – Бібліогр. : л.188-211
1073348
  Барабанова О. Поєтика романтизму в творчості Т.Г. Шевченка // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 542-545. – ISSN 1728-9572
1073349
  Устименко М.А. Поєтичні твори. – Миргород : Друк. Ш.В. Шик, 1917. – 70, [1] c.


  [Дpаматичні твоpи] Зміст: Касандpа; У пущі; Камінний Господаpь. Примірники: 35788, 35789 - тверда палітурка; 108004 - м"яка палітурка
1073350
  Мирзаян Г. Пожадничал // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 3. – С. 56-59


  Політика країни Кенії у Африці
1073351
  Марченко І. Пожалійте після смерті Миколу Холодного // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 7 грудня (№ 45/46). – С. 4
1073352
  Пушенко А.І. Пожалійте свій рот: Про здоровий спосіб життя та подолання шкідливіх звичок. / А.І. Пушенко, І.М. Харчук. – Київ, 1991. – 42с.
1073353
  Пастрон Т.А. Пожалуйста, please - на любой ваш каприз! // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 7. – С. 68-70. – ISSN 0869-4915


  В декабре прошлого года были подведены итоги конкурса среди сотрудников библиотек "Профессиональная мобильность". Победителям предоставлялась возможность пройти учебную стажировку в ведущих библиотеках Англии и Шотландии. В числе призеров оказались ...
1073354
  Рыклин Г.Е. Пожалуйста... / Г.Е. Рыклин. – Москва, 1955. – 56с.
1073355
  Беляев С. Пожар / С. Беляев. – Москва - Ленинград : Земля и фабрика. – 79 с.
1073356
  Каманин Ф.Г. Пожар / Ф.Г. Каманин. – Москва-Ленинград, 1925. – 32 с.
1073357
  Алешко В. Пожар : пъеса на 4 акта / В. Алешко. – Киев ; Харьков : ДЛВ, 1935. – 63 с.
1073358
  Чизек О.В. Пожар / О.В. Чизек. – Бухарест, 1967. – 48с.
1073359
  Чинго Ж. Пожар : Рассказы / Ж. Чинго; пер. с македонского. – Москва : Прогресс, 1973. – 176 с.
1073360
  Араксманян А.А. Пожар : роман / Александр Араксманян ; авториз. пер. с арм. А. Сагратяна ; [рис. А. Яралова]. – Москва : Советский писатель, 1981. – 367 с. : ил.
1073361
  Распутин В.Г. Пожар : повести / Валентин Распутин. – Москва : Советский писатель, 1990. – 240 с. : 1 л. портр. – ISBN 5-265-00618-4
1073362
  Михайлова Е. Пожар : повесть // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 10. – С. 100-127. – ISSN 0321-1878
1073363
  Монтелла Карло Пожар в земельной управе. / Монтелла Карло. – Москва, 1961. – 271 с.
1073364
  Попов В.Н. Пожар в Назаровском. / В.Н. Попов. – Барнаул, 1970. – 240с.
1073365
  Гурулев А.С. Пожар в перекатном / А.С. Гурулев. – Иркутск, 1973. – 191с.
1073366
   Пожар Москвы : По воспоминаниям и переписке современников. – Москва : Образование, 1911. – 80 с., 3 л. ил.
1073367
   Пожар Москвы : По воспоминаниям и переписке современников. – Москва : Образование
[Ч. 1]. – 1911. – 158 с., 7 л. ил.
1073368
   Пожар Москвы : По воспоминаниям и переписке современников. – Москва : Образование
Ч. 2. – 1911. – 151 с., 5 л. ил.
1073369
  Тургенев И.С. Пожар на море / И.С. Тургенев. – Изд. 6-е. – Птгр., 1916. – 15с.
1073370
  Зябрев А.Е. Пожар под сибирскими кедрами / А.Е. Зябрев. – М., 1965. – 205с.
1073371
  Брыгин Н. Пожар сердца // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 23/1. – С. 12-13, 15


  "Война мобилизует поэтов наравне с обычными смертными, - нагнетая всеобщую тревогу, писала одесская "Южная мысль" 26 сентября 1915 года. - Последний призыв ратников второго разряда мобилизировал и Владимира Маяковского, только что выпустившего книгу ...
1073372
  Мюллер Г. Пожар Трукицана : [Рассказ] / Г. Мюллер ; Пер. Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос" [Тип. Т-во "Екатерингофское печ. дело"], 1912. – 32 с. – Прил. к № 94 журн. "За 7 дней". – (Библиотечка издательства "Хронос" ; № 94)
1073373
  Дегенхардт Франц Йозеф Пожарища / Дегенхардт Франц Йозеф. – М, 1978. – 256с.
1073374
  Хотимский Б.И. Пожарка / Б.И. Хотимский. – М, 1966. – 189с.
1073375
   Пожарная безопасность. – Москва, 1987. – 272 с.
1073376
  Иванов Б.И. Пожарная безопасность в химических лабораториях / Б.И. Иванов. – М., 1988. – 111с.
1073377
  Козловский Я.А. Пожарная лошадь / Я.А. Козловский. – М., 1989. – 29с.
1073378
   Пожарная опасность веществ и материалов. – М, 1966. – 244с.
1073379
  Пчелинцев В.А. Пожарнаябезопасность хранения фильмоматериалов / В.А. Пчелинцев. – М, 1956. – 56с.
1073380
   Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства тушения. – М
1. – 1990. – 456с.
1073381
   Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства тушения. – М
2. – 1990. – 456с.
1073382
   Пожаротушение на объектах нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. – М, 1991. – 102с.
1073383
  Иванов Д.К. Пожары в Сосновке / Д.К. Иванов. – Москва : Правда, 1986. – 46 с.
1073384
  Горький М. Пожары и др. рассказы / М. Горький. – Москва; Ленинград, 1928. – 176с.
1073385
  Курбатский Н.П. Пожары тайги. закономерности их возникновения и развития. : Автореф... докт.с.-х.наук: / Курбатский Н. П.; АН ССР , сиб. от-ние . ин-т леса м древесины. – Красноярск, 1964. – 38л.
1073386
   Пожары, вызванные горением натрия. – Москва, 1973. – 64с.
1073387
  Трошина Світлана Пожеж стає все більше // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 21 : фото
1073388
   Пожежа в побуті та в лісі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 8. – С. 33-36 : рис., фото
1073389
   Пожежа у будинку // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 48
1073390
  Стоєцький В.Ф. Пожежі-2020: аналіз та основні причини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 3, березень. – С. 27 : фото
1073391
   Пожежі в метрополітенах. Як це було / С. Єременко, В. Сидоренко, П. Круковський, С. Новак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 28-29 : фото
1073392
  Сварник І.І. Пожежі Львова як фактор історіографічних процесів (архіви й археологія) // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 10. – С. 154-162. – ISSN 2078-1849
1073393
  Зинич Ю.М. Пожежі та їхні наслідки, правила поведінки у разі виникнення пожеж (для використання педагогічними прайцівниками під час роботи літніх пришкільних таборів) / Ю.М. Зинич, Л.В. Кучарська, Л.В. Михайлова // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 12-15 : фото
1073394
  Горак Р. Пожежі у Нагуєвичах : До 70-річчя музею Івана Франка у Львові // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 5/6 (787/788). – 94-118. – ISSN 0868-4790
1073395
  Вовчук Сергій Пожежі у природних екосистемах: вражаючі фактори / Вовчук Сергій, Сливінська Інна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 22-23 : фото
1073396
  Стоєцький Валентин Пожежі шокують // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 17
1073397
  Тимощук Валентина Пожежна безпека в закладах освіти // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 20-21 : фото
1073398
  Треніна А.С. Пожежна безпека в лазні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 21
1073399
  Трошина Світлана Пожежна безпека в літній період // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 8, серпень. – С. 27
1073400
  Шпонтак І.М. Пожежна безпека в навчальних закладах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 27-28
1073401
  Ільницька І.М. Пожежна безпека в навчальних закладах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 12, грудень. – С. 13-14
1073402
  Треніна А.С. Пожежна безпека взимку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 14-15 : фото
1073403
  Треніна А.С. Пожежна безпека на дачі. Як убезпечити дачу від лісової пожежі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 26
1073404
  Треніна А.С. Пожежна безпека на кухні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 16-17
1073405
  Реброва Надія Пожежна безпека на природі: аби відпочинок був вдалим // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 8, серпень. – С. 16 : фото
1073406
  Гаврилюк І.М. Пожежна безпека на присадибній ділянці // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 24 : фото
1073407
  Ільченко Н.В. Пожежна безпека під час відзначення релігійних свят // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 22 : фото
1073408
  Григор"єв Володимир Пожежна безпека під час опалення приміщень / Григор"єв Володимир, Зубченко Петро // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 12 : фото
1073409
  Шпонтак І.М. Пожежна безпека під час святкувань новорічних свят // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 12. – С. 38-39 : фото
1073410
  Стоєцький Валентин Пожежна безпека пічного опалення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 22
1073411
  Треніна А.С. Пожежна безпека побутових електричних чайників // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 22-23
1073412
  Ільницька І.М. Пожежна безпека при експлуатації пічного опалення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 23-24
1073413
  Петрунь А.С. Пожежна безпека у побуті // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 5, травень. – С. 13 : фото
1073414
   Пожежна безпека у побуті (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 28 : мал.
1073415
  Пономаренко Г. Пожежна безпека як елемент внутрішньої безпеки держави: поняття та система заходів забезпечення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 47-50. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються поняття та система заходів забезпечення внутрішньої безпеки держави. The concept and national security measures are examined in the article.
1073416
  Галь О.Б. Пожежні команди в містах лівобережних губерній наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 191-197. – ISSN 2218-4805
1073417
  Волошаненко Олександр Пожежні кран-комплекти // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 52 : фото
1073418
  Попруга В Пожежній безпеці - належну увагу! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 2, лютий. – С. 19 : фото
1073419
   Пожела Юрас : указатель литературы, 1987. – 56 с.
1073420
   Пожелавам ви удачи в пути : автодор // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 6. – С. 28-31 : Фото
1073421
   Пожелайте нам ветра попутного. – М, 1967. – 124с.
1073422
  Шапошникова С.С. Пожелайте нам счастья / С.С. Шапошникова. – Кишинев, 1964. – 273с.
1073423
  Богданович А.А. Пожелание / А.А. Богданович. – М, 1981. – 46с.
1073424
  Долматовский Е.А. Пожелание счастья / Е.А. Долматовский. – Москва, 1970. – 119с.
1073425
  Сумцов Н.Ф. Пожелания и проклятия : (Преимущественно малорусские) / Н.Ф. Сумцов // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 26 с.


  На тит. стр. оттиска надпис: П.А. Кулаковскому
1073426
  Сумцов Н.Ф. Пожелания и проклятия : (Преимущественно малорусские) / Н.Ф. Сумцов. – Харьков : Тип. Губерн. правл., 1896. – 26 с. – Отд. Оттиск из: Харьковский сборник Историко-филологического общества. 1896


  На тит. стр. оттиска надпис: П.А. Кулаковскому
1073427
   Поженить или убить. МОН не отказывается от идеи уменьшить количество вузов, хотя ни один из предложенных способов "оптимизации" не гарантирует повышения качества образования / подготовили материал Л.Ксенз, Ю. Вишневский, Е. Пивнев // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2014. – 1 сентября (№ 35). – С. 17


  Данная вузам автономия может привести к тому, что лучшие из них станут еще лучше, в худшие - еще хуже.
1073428
  Боднар М. Пожертва на світло : [вірші] / Мірек Боднар ; [фото І. Калюкін ; голов. ред. М. Савка]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2014. – 110, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-679-050-1
1073429
  Жемайте Пожертва святому Юргісові / Жемайте. – Київ, 1958. – 48 с.
1073430
  Дзера О.В. Пожертва як різновид дарування / О.В. Дзера, А.Р. Домбругова // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 164-165. – ISBN 978-966-667-341-4
1073431
  Коцебу Август фон Пожертвование собою : драма в 3 действиях / сочинение г. Коцебу : пер. с нем. – [Москва] : [В тип. С. Селивановского], 1803. – 113 с. – Изд. без тит. л., опис. по ЭК РНБ. - Конволют. Перепл. с: Ненависть к людям и раскаяние (Смоленск, 1812) / А. фон Коцебу ; Дочь любви (Санктпетербург, 1801) / Г.А. Глинка
1073432
  Дублевич Ю. Пожива для душі // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 240-241. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790


  Про переклад "Пригоди Телемака" (фр. Les Aventures de Telemaque) - роман французького письменника Франсуа Фенелона, який вперше був опублікований в 1699 році.
1073433
  Карпов В.А. Поживем -- увидим: Повести и рассказы. / В.А. Карпов. – Чебоксары, 1986. – 172с.
1073434
  Кривоносов А.Ф. Поживем - увидим / А.Ф. Кривоносов. – Москва : Советский писатель, 1987. – 554с.
1073435
   Поживем - увидим // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 1 (2916). – С. 102 : фото
1073436
  Кривоносов А.Ф. Поживем - уидим / А.Ф. Кривоносов. – М., 1978. – 342с.
1073437
  Паламарчук О.М. Поживний режим грунту під пшеницею озимою за різних попередників у Правобережному Лісостепу // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 66-74 : рис. – Бібліогр.: 11 назв.
1073438
  Ли Ю. Пожизненно осужденный / Ю. Ли. – М., 1962. – 168с.
1073439
  Флоря В. Пожизненное заключение или смертная казнь "за" и "против" // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 4 (209). – С. 18-20. – ISSN 1810-3081
1073440
   Пожизненное заключение: Международные стандарты и практика в Украине и за рубежом : Материалы семинара "Международные стандарты содержания лиц, приговоренных к пожизненному заключению. Донецк 18-19 июня 2001 года. – Донецк, 2001. – 152с.
1073441
  Тацкий Ф. Пожизненный мотив : проза: рассказ // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2012. – № 3 (77). – С. 27-37
1073442
  Меральда К.С. Пожилая дама в Голландии : польский детектив / Клара С. Меральда. – Москва : Юридическая литература, 1990. – 332 с. – В изд. также: Убийства в алфавитном порядке / Е. Эдигей. – ISBN 5-7260-0413-2
1073443
  Куропатов В.Ф. Пожили- поработали / В.Ф. Куропатов. – Кемерово, 1976. – 119с.
1073444
  Парахонская Г.И. Пожилой человек в семье // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.103-110. – ISSN 0132-1625
1073445
   Пожилой человек в семье и обществе / Сонин, Я, , А.А. Дыскин. – М., 1984. – 175с.
1073446
   Пожилые люди в нашей стране : Сборник. – Москва : Статистика, 1977. – 80 с.
1073447
  Елютина М Э Пожилые люди и старые вещи в повседневной жизни // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 7 (303). – С.101-108р. – ISSN 0132-1625
1073448
  Ануфриева Р. Пожилые люди: социальное самочувствие в условиях глобальных трансформаций // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 2. – С.43-46
1073449
   Пожиратели звезд // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 9 (2852). – С. 12 : фото


  Впервые путевые очерки Александра Дюма, посвященные Каказу, были изданы в России в 1861 г. в сокращенном виде. 150 лет спустя вышел их новый перевод для стотомного собрания сочинений. В статье собраны отрывки из очерков.
1073450
  Джеймс Чарли Гамильтон Пожиратели мертвых // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 148, январь. – С. 71-83 : фото
1073451
  Жаколио Л. Пожиратели огня : роман / Л. Жаколио. – Минск : Беларусь, 1992. – 526с. – ISBN 5-338-00935-8
1073452
  Жуков Борис Пожиратель мозга : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 192-200 : Фото, карта
1073453
  Опаев Алексей Пожиратель ядов. Коала и другие странные звери Австралии. Рабы желудка // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 3 (2930). – С. 86-90 : фото
1073454
   Пожнешь бурю. – Киев : Политиздат Украины, 1987. – 276 с.
1073455
  Марш Э.Т. Пожнешь бурю = Reap the savage wind : роман / Эллен Таннер Марш ; [пер. с англ. Е.В. Нетесовой]. – Москва : АСТ, 1997. – 526, [1] с. – Сер. осн. в 1996 г. – (Очарование). – ISBN 5-15-000122-8
1073456
  Гагарин С С. Пожнёшь бурю / С С. Гагарин, . – М., 1988. – 414с.
1073457
  Бердыназаров Чары Пожнивные посевы кукурузы после различных зернобобовых культур : Автореф... канд. с.-х.наук: 583 / Бердыназаров Чары; АН Туркм. ССР. Ин-т ботаники. – Ашхабад, 1969. – 24л.
1073458
  Пахаревський Л.А. Пожовкле листя / Леонід Пахаревський. – У Київі (Київ) : [З дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки], 1911. – 63 с.


  Зміст: Пожовкле листя; Зажуpені ночі; Згадка; Дві pадости; Дівчина мpія; Пісня дзвона; Стpаждання; Під новий pік. На тит. стор. прим. № 35309 надпис: Віктору Данілевичу 1915
1073459
  Конфино Ж. Пожури, докторе!.. : Приручник за лекаре и медицинаре, а, вала, и за све друге, болесне и здраве / Ж. Конфино. – Београд : Просвета, 1972. – 244 с.
1073460
  Торба В. Поза "формулами" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17 жовтня (№ 189). – С. 1, 5


  В Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС відбулась зустріч з Євгеном Марчуком.
1073461
  Грабовський С. Поза академічною дискусією // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 13 березня (№ 43)


  Скандал навколо лекції німецького аспіранта про Бандеру вийшов за межі України.
1073462
   Поза аудиторіями // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Лютий (№ 2) : Факультет соціології. – С. 1


  Кілька років тому з ініціативи групи студентів-соціологів виникло незалежне видання, покликане сприяти комунікації у професійній спільноті - соціологічний часопис "СВОЄ". З 2014 р. видання стало всеукраїнським із суттєво ширшою аудиторією. Часопис ...
1073463
  Ле І. Поза килимами : Збірка / І. Ле. – Харків; Київ : ДВОУ, 1931. – 199с.
1073464
  Червоняк С. Поза колом обігу земель сільськогосподарського призначення // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 січня (№ 2). – С. 26-27
1073465
  Шаповал Ю. Поза кон"юнктурою // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 24-30 листопада (№ 42/43)


  Україна напередодні Дня пам"яті жертв Голодомору і політичних репресій. За мінімальними підрахунками, голод в Україні забрав близько п"яти мільйонів людських життів. 22 жовтня 1932 р. прийнято рішення Політбюро ЦК ВКП(б) про роботу в Україні ...
1073466
  Турянський О.В. Поза межами болю : картина з безодні / Написав Осип Турянський. – Відень ; Чікаго : Накладом Укр. Мистец. Накладні і Книгарні, 1921. – 173, LIV с. : портр., іл. – На с. 3: Присвячую моїй дружині й мому синові. - В кн. також ст.: Естетично-критичні замітки до твору Осипа Турянського "Поза межами болю" / Р. Плєн.
1073467
  Турянський О.В. Поза межами болю / О.В. Турянський. – К., 1989. – 335с.
1073468
  Турянський О.В. Поза межами болю : для старш. шк. віку / Осип Турянський ; [передм. та прим. Л. Слободянюк]. – Київ : Національний книжковий проект ; Школа, 2011. – 270, [2] с. – В кн. також роман: Син Землі. - Сер. засн. 2005 р. – (Бібліотека шкільної класики : обов"язкова програма : 11 клас). – ISBN 978-966-339-586-9
1073469
  Турянський О.В. Поза межами болю. Дума пралісу : вибране / Осип Турянський. – Київ : Академія, 2015. – 311, [1] с. – Сер. засн. в 2015 р. – ("In crudo" (без прикрас) > українське). – ISBN 978-966-580-459-8
1073470
  Нестелєєв М. Поза межами й у межах: Осип Турянський і його найвідоміший твір // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 11 (668). – С. 50-56. – ISSN 0130-5263


  Статтю присвячено найвідомішому творові О. Турянського "Поза межами болю"
1073471
  Франко І. Поза межами можливого : [уривки] // Історія української філософіі : навчальний посібник / Ю.О. Федів, Н.Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2001. – С. 440-442. – ISBN 966-524-093-5
1073472
  Франко І.Я. Поза межами можливого. Що таке поступ ? Одвертий лист до гал[ицької] української молодежі / Іван Франко ; [упоряд.: І. Сюндюков, М. Томак, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Київ : Українська прес-група, 2012. – 79, [1] с. – Кн. опис. за обкл. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ; Серія "Бронебійна публіцистика"). – ISBN 978-966-8152-27-6
1073473
  Головченко В. Поза межами можливого: українська дипломатія в боротьбі за незалежну державу (1917-1920 рр.) // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 426-436. – ISBN 978-966-611-889-2
1073474
  Кияновська Л. Поза межами постмодернізму: маленький ювілейний ессей про Віктора Камінського // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2013. – Число 4 (10). – С. 102-106. – ISSN 2224-0926
1073475
   Поза межами розуміння. Богослови та філософи про Голокост = Holocaust. Philosophical implication. – Київ : Дух і Літера, 2001. – 440с. – (Бібліотека Інституту юдаїки / ред. кол.: Л. Фінберг, Г. Аронов, Р. Ленчовський та ін.). – ISBN 966-7273-21-0
1073476
  Кондратюк А. Поза межами суєти : Роман - мозаїка / Андрій Кондратюк. – Рівне : Волинські обереги, 2005. – 944с. – ISBN 966-416-004-0
1073477
  Вєдров Олексій Поза межі догми і ідеології : концепція критичних соціальних наук К.- О. Апеля // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 : Свобода і знання. – С.136-145. – ISSN 0235-7941
1073478
  Кісь Р. Поза містом - це без майбутнього : (про лінгвокультурний аспект постколоніальної ситуації)
1073479
  Щетинський О. Поза стенограмою. Неформальні оповіді про харківських композиторів // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2019. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 12-19
1073480
   Поза традиції.. – К, 1993. – 465с.
1073481
  Бердник О.П. Поза часом і простором : фантастичні повісті та оповідання / О.П. Бердник. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 170 с.
1073482
  Монаєнко А. Поза чергою не рахується? Особливості звільнення суддів за порушення присяги // Юридична газета. – Київ, 2017. – 17 січня (№ 1). – С. 28-29
1073483
  Смалько О. Позааудиторна виховна робота як чинник професійно-особистісного становлення майбутніх фахівців // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 77-81. – (Серія: Педагогічні науки ; № 8 (285)). – ISSN 1729-360Х


  У статті акцентовано увагу на тому, що позааудиторна виховна робота є системною, що поєднує в собі такі компоненти: мету, зміст, методи, засоби, форми, принципи, які взаємопов"язані і взаємозумовлені між собою.
1073484
  Карапузова Н. Позааудиторна діяльність як засіб віховання майбутніх педагогів / Н. Карапузова, Л. Процай // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 69-73. – ISSN 2075-1478
1073485
  Попова О.В. Позааудиторна робота в системі професійної підготовки майбутніх перекладачів китайської мови // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 36. – С. 191-194. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1073486
  Коркішко О.Г. Позааудиторна робота з громадянського виховання молоді в умовах вищого навчального закладу / О.Г. Коркішко, Є.В. Палаткін // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2017. – Вип. 6 (81). – С. 106-116. – ISSN 2220-6310


  У статті зазначено, що метою громадянського виховання (у вузькому значенні) в позааудиторній роботі є поглиблення й розширення знань про український народ та Україну, розвиток почуття патріотизму, формування практичних навичок і світоглядних ...
1073487
   Позааудиторна робота студента: невикористаний резерв або джерело дидактичних інновацій / Н.І. Волощук, О.М. Денисюк, В О. Ходаківська, О.Ю. Галютіна // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 36-40. – ISSN 1681-2751
1073488
  Євсюков О.Ф. Позааудиторна робота у розвитку творчої самостійності магістрантов // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 57-61. – ISSN 2078-1687
1073489
  Панасюк А.В. Позааудиторна самостійна робота студентів та її роль у процесі підвищення рівня володіння іноземною мовою у ВНЗ // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 268-271
1073490
  Москаленко Н.В. Позабанківський грошовий обіг як джерело тіньової економіки // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 143-146. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
1073491
  Крилевець В.М. Позаблоковий статус України в сучасній архітектурі Європейської безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С.172-178
1073492
  Газін В.П. Позаблоковий статус України: ілюзії та реальність // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – C. 62-68
1073493
  Ржевська В. Позаблоковий статус України: міжнародно-правові аспекти // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 78-86. – ISSN 1026-9932
1073494
  Чекаленко Л. Позаблоковість чи нейтралітет: європейський досвід // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 7. – С. 16-19
1073495
  Даниельссон Б. Позабытые острова / Б. Даниельссон; Ред.С.А.Токарев. – Пер.со шведского. – Москва : Наука, 1965. – 161с.
1073496
  Парасюк О.В. Позабюджетні джерела фінансування науки та освіти України / О.В. Парасюк, І.В. Кітик // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 139-141. – ISBN 978-966-600-659-5
1073497
  Бублій Г.А. Позабюджетні джерела фінансування системи вищої освіти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 181-187. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
1073498
  Яковлев Ю.Я. Позавчера была война / Ю.Я. Яковлев. – Москва, 1970. – 207с.
1073499
  Алексин А.Г. Позавчера и послезавтра : повести / Анатолий Алексин. – Москва : Советский писатель, 1980. – 224 с. : ил. – (Библиотека произведений, удостоенных Государственной премии СССР)
1073500
  Алексин А.Г. Позавчера и послезавтра. Домашнее сочинение : повесть, рассказ / Алексин А.Г. – Москва : Правда, 1974. – 48 с. – (Библиотека "Огонек")
1073501
  Кудря Ю.М. Позагалактична астрономія : навч. посібник / Юрій Кудря, Ірина Вавилова ; [НАН України, Голов. астроном. обсерваторія ; М-во освіти і науки України та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1517-3
Кн. 1 : Галактики: основні фізичні властивості. – 2016. – 341, [3] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 327-337. – Бібліогр.: с. 323-326
1073502
   Позагалактичні дослідження на основі каталогу плоских галактик / В.Ю. Караченцева, І.Д. Караченцев, Ю.М. Кудря, С.Л. Парновський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 6-13. – (Астрономія ; вип. 36)


  Дається огляд робіт із створення каталогу плоских галактик FGC, його ревізованої версії RFGC та дослідження їх властивостей. Каталоги призначено для вивчення великомасштабних космічних течій, анізотропії в орієнтаціях галактик та інших актуальних задач ...
1073503
   Позадесятники-2.-Львів:Престиж Інформ,2000 // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 1/2. – 137-141. – ISSN 0208-0710


  Луцький Л. Шість пасажирів помаранчевого вагона: [Рецензія]
1073504
  Михайлов К. Позади - Москва // Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2007. – № 31. – С. 32-37. – ISSN 0131-0097


  Місто Москва
1073505
  Жуков А.Н. Позади будущее / А.Н. Жуков. – М., 1991. – 332с.
1073506
  Голубев А.Д. Позади наша Троя / А.Д. Голубев. – 2-е изд. – М., 1990. – 432с.
1073507
  Голубев А.Д. Позади наша Троя... / А.Д. Голубев. – Москва : Физкультура и спорт, 1991. – 432с.
1073508
  Сергеев Д.Г. Позади фронта / Д.Г. Сергеев. – Иркутск, 1976. – 240с.
1073509
  Бокал Г.В. Позадосвідність знання як проблема у філософії Платона та І. Канта // Людина - Світ - Культура : актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень : (до 170-річчя філос. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка) : матеріали Міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2004 р., Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол. : А.Є. Конверський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова, Л.В. Губерський, Ф.М. Кирилюк та ін. ; відп. за вип. Бугров В.А.]. – Київ : КНУТШ, 2004. – С. 24. – ISBN 966-8365-12-7
1073510
  Меншун В.І. Позаду 175 звитяжних років, а нині і далі - оновленою, ще досконалішою ходою до нових висот. Про історію, день сьогоднішній і майбутній Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 2-8. – ISSN 0868-8117


  Про історію своєї Alma mater розповідає ректор, академік Л.В. Губерський. Є фото повсякденної роботи ректора.
1073511
  Зелінський А.Л. Позаетнічний характер птолемеївської адміністрації у Єгипті як засіб боротьби з "колонізаторським" світоглядом // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 1. – С. 53-62. – ISSN 1608-0599


  До питання про так звану "колоніальну" ситуацію у птолемеївському Єгипті
1073512
  Павлюк І. Позажанровик // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 27 вересня (№ 19). – С. 18-20
1073513
  Рошкулець Р.Г. Позаісторичність як ознака і принцип дослідження української "філософії серця" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 84-85. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1073514
   Позакласна виховна робота.. – Львів, 1966. – 238с.
1073515
  Стародубцева І. Позакласна діяльність учнів середніх шкіл Маріупольського повіту у др. пол. XIX - поч. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 37-40
1073516
  Білецький Д.М. Позакласна і позашкільна робота з літератури / Д.М. Білецький. – Київ, 1962. – 107с.
1073517
  Голоденко О.М. Позакласна робота - джерело поглиблення знань, розвитку інтересів та особистості учня // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.; Криворізький навч. центр. – Київ, 2008. – Т. 16. – С. 96-103. – ISBN 966-594-258-3
1073518
  Бондар В. Позакласна робота в початковій школі: діяльнісний аспект // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (96). – С. 243-25. – ISSN 2077-1827
1073519
  Казачінер О.С. Позакласна робота з англійської мови в початковій школі / О.С. Казачінер. – Харків : Основа, 2010. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; 08(92)). – ISBN 978-617-00-0651-6
1073520
  Гороль П.К. Позакласна робота з астрономії : пос. для вчителя / П.К. Гороль. – Київ : Радянська школа, 1983. – 80 с.
1073521
  Якубовський В.А. Позакласна робота з атеїстичного виховання учнів У-У111 класів / В.А. Якубовський. – К, 1964. – 124с.
1073522
   Позакласна робота з біології. – Київ, 1967. – 184с.
1073523
   Позакласна робота з історії. – Харків : Основа, 2005. – 160с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 5(17)). – ISBN 966-333-176-3
1073524
  Михайловський М В. Позакласна робота з креслення / М В. Михайловський, . – К, 1970. – 123с.
1073525
  Михайловський В.М. Позакласна робота з креслення / В.М. Михайловський. – 2-е вид. – К, 1984. – 141с.
1073526
   Позакласна робота з літератури. – Київ, 1986. – 161с.
1073527
   Позакласна робота з літератури.. – К, 1964. – 194с.
1073528
  Коба В.І. Позакласна робота з математики в школі / В.І. Коба, О.О. Хмура. – Київ, 1968. – 375 с.
1073529
  Марієнгоф Е.М. Позакласна робота з науково-популярною та науково-художньою книгою / Е.М. Марієнгоф. – К, 1957. – 95с.
1073530
   Позакласна робота з рідної мови в школі. – Харків : Основа, 2005. – 144с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.2(15)). – ISBN 966-333-138-0
1073531
  Гальонка О.А. Позакласна робота з української літератури / О.А. Гальонка. – Харків : Основа, 2011. – 96 с. – (Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 4 (89)). – ISBN 978-617-00-0877-0
1073532
  Передрій Г.Р. Позакласна робота з української мови в 4-8 классах / Г.Р. Передрій. – К, 1979. – 159с.
1073533
  Хавіна С.Я. Позакласна робота з української мови та літератури / С.Я. Хавіна. – Харків : Основа, 2009. – 190 с. – (Б-ка журн. " Вивчаємо українську мову та літературу" ; 12 (73)). – ISBN 978-611-00-0354-4
1073534
  Криськів М. Позакласна робота з української мови як обов"язкова складова навчально-виховного процесу // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2019. – Квітень (№ 4). – С. 79-87
1073535
  Ланіна І.Я. Позакласна робота з фізики / І.Я. Ланіна. – Київ : Радянська школа, 1983. – 206с.
1073536
  Батюк В.П. Позакласна робота з хімії : з досвіду роботи Харківської середньої школи № 124 / Батюк В.П. – Київ : Радянська школа, 1956. – 90, [5] с.
1073537
  Дробоцький А.С. Позакласна робота з хімії / А.С. Дробоцький. – Київ, 1983. – 161с.
1073538
  Колесник І.Г. Позакласна робота старшокласників / І.Г. Колесник. – Київ, 1967. – 48с.
1073539
  Шпак Ігор Олександрович Позакласна робота як засіб актуалізації навчального матеріалу (на мат-лі вивчення іноземної мови) : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Шпак Ігор Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 167л. – Бібліогр.:л.137-150
1073540
  Глухова Г.А. Позакласна робота як засіб підвищення еффективності уроку / Г.А. Глухова. – К, 1983. – 119с.
1073541
  Черезова І.О. Позакласна робота як засіб розвитку творчого потенціалу учня : з досвіду роботи шкільного драмгуртка // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 11 : Сценарії позакласних заходів на 2008/2009 навчальний рік. – С. 27-28. – Бібліогр. в кінці ст.
1073542
  Мирний І.І. Позакласна та громадсько-корисна робота в школі робітничої молоді як метод комуністичного виховання / І.І. Мирний, Ф.І. Науменко. – Львів, 1958. – 28с.
1073543
  Кобзар Б.С. Позакласна та позашкільна виховна робота / Б.С. Кобзар. – Київ, 1973. – 46с.
1073544
  Ладоня І.О. Позакласне читання в 5-8 класах. / І.О. Ладоня, Й.С. Злотник. – К., 1966. – 148с.
1073545
  Підлужна Г. Позакласне читання молодших школярів: проблеми, пошуки, знахідки // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.22-23. – ISSN 0131-6788
1073546
  Матюшкіна Т.П. Позакласне читання на уроках української літератури / Т.П. Матюшкіна ; [голов. ред. К.Ю. Голобородько ; ред. О.О. Маленко]. – Харків : Основа, 2011. – 175 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 07 (92)). – ISBN 978-617-00-1028-5
1073547
  Ломонос Є.О. Позакласне читання у 4-7 класах / Є.О. Ломонос. – К., 1983. – 134с.
1073548
  Куцевол Ольга Позакласне читання як творча діяльність учнів


  Багаторічні спостереження за станом викладання української літератури в середніх загальноосвітніх навчальних закладах України засвідчують, що однією з найактуальніших проблем літературної освіти є організація позакласного читання учнів. Інколи в ...
1073549
   Позакласне читання. Збірник художніх творів. 9 клас. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 1998. – 160с. – ISBN 966-7224-72-4
1073550
  Бабенко Н.А. Позакласне читання. Тексти із завданнями. Рівень А1 / Н.А. Бабенко ; [голов. ред. О.С. Любченко ; ред. А.Л. Мирошніченко]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 07(103)). – ISBN 978-617-00-1026-1
Ч. 1. – 2011. – 95 с.
1073551
  Бабенко Н.А. Позакласне читання. Тексти із завданнями. Рівень А1 / Н.А. Бабенко ; [голов. ред. О.С. Любченко ; ред. А.Л. Мирошніченко]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 8(104)). – ISBN 978-617-00-1050-6
Ч. 2. – 2011. – 95 с.
1073552
   Позакласне читання:Збірник художніх творів 8 клас. – Тернопіль : Навчальна книга БогДан, 1998. – 96с. – ISBN 966-7224-72-4
1073553
  Кардаш Н.Л. Позакласний захід-квест "Навколо світу" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 5 (231). – С. 23-25 : фото, табл.
1073554
  Могильна Л.М. Позакласний захід "Заповідні місця Донбасу: Кам"яні Могили" // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 12 (142). – С. 26-28
1073555
  Скворцова О.П. Позакласний захід "Подорож материками", 7 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (148). – С. 37-38
1073556
  Покась Л.Я. Позакласний захід для учнів старшої школи "Екзотична кухня країн сіту" / Л.Я. Покась, Я.В. Гапон // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 5 (147). – С. 31-36. – Бібліогр.: 9 назв.
1073557
  Новікова І.А. Позакласний захід до 1 грудня - Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом /8-11 класи/ // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 41-43
1073558
  Юхимчук Т Позакласний захід на тему "Глобальні проблеми людства. Шляхи її розв"язання". (Заняття гуртка з економіки) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 10 (200). – С. 17-23 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
1073559
  Свиридова О.І. Позакласний краєзнавчий захід "Чи знаєш ти Голопристанщину?" // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (121). – С. 36-37 : фото
1073560
  Вельдбрехт Д.О. Позакласні екологічні заходи / Д.О. Вельдбрехт, Н.Г. Токар. – Харків : Основа, 2003. – 96с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.11). – ISBN 966-8245-71-7
1073561
  Бартновський О.Л. Позакласні заняття з фізики : радіотехніка : посібник для вчителів / О.Л. Бартновський. – Київ : Радянська школа, 1955. – 163 с. : іл. – Бібліогр.: с. 158-159
1073562
   Позакласні заходи з англійської мови. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.1(25)). – ISBN 966-333-119-4
Вип. 1. – 2005. – 112с.
1073563
  Мелянчук Н.Є. Позакласні заходи з англійської мови у початковій школі : Родинні свята / Н.Є. Мелянчук. – Харків : Основа, 2007. – 96с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.3(51)). – ISBN 978-966-333-456-1
1073564
   Позакласні заходи з історії. – Харків : Основа, 2004. – 160с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 10). – ISBN 966-333-080-5
1073565
  Борок Є.Г. Позакласні заходи з охорони праці в школі / Є.Г. Борок, Г.В. Кальчицька // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 22-23
1073566
   Позакласні заходи з хімії. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип. 7 (31)). – ISBN 966-333-205-0
Вип.1. – 2005. – 112с.
1073567
   Позакласні заходи з хімії. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.5(41)). – ISBN 966-333-325-1
Вип.2. – 2006. – 160с.
1073568
  Любчук В.В. Позакультові практики сучасних християнських церков в Україні : теорет. та емпіричний аспекти дослідж. : монографія / В.В. Любчук ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 166-183. – ISBN 978-966-940-246-2
1073569
  Микитюк В. Позакурікулярна педагогічна діяльність Івана Франка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9 (642). – С. 56-61. – ISSN 0130-5263
1073570
  Чубатий А.І. Позаматкова вагітність: сучасний погляд на проблему / А.І. Чубатий, О.П. Гнатко, С.О. Островська // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 3 (5). – С. 43-46. – ISSN 2413-550Х
1073571
  Проценко П. Позамежна доля Юрія Литвина // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 квітня (№ 14). – С. 15


  Починаючи з другої половини 1970-х мене, тоді молодого киянина, обставини спонукали налагодити таємні канали зв"язку з демократичними емігрантськими колами. З тими з них, хто представляв народжений усередині країни під час "відлиги" рух правозахисного ...
1073572
  Лазер О.В. Позамовні фактори формування мови грецької історичної прози II-III ст. // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології ; редкол.: Чередніченко О.І. (голов. ред.), Бєлова А.Д., Карпіловська Є.А. [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 270-275. – ISBN 966-581-295-6
1073573
  Лучик В.В. Позамовні чинники й категорії ойконімної номінації // Студії з ономастики та етимології. 2007 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2007. – С. 193-201. – ISBN 978-966-02-4236-4
1073574
  Боярова Л.Г. Позамовні чинники формування українського термінофонду // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 9-13. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1073575
  Опанасюк О. Позамузичні чинники в онтології історії музики: історичний та метаісторичний виміри // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 19-34. – ISSN 2413-4767
1073576
  Філіпенко А. Позанавчальна діяльність студентів як поле і чинник формування їхніх підприємницьких здібностей // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 3 (34). – С. 106-112
1073577
  Приходченко К.І. Позанавчальна робота як розвиваючий чинник активності молоді // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 69. – С. 73-79


  Про закономірності формування і розвитку творчої особистості, сучасними технологіями організації навчально-виховного процесу, що забезпечують розвиток творчих здібностей зростаючої людини, формування високого рівня розвитку ії творчої активності.
1073578
  Приходченко К.І. Позанавчальна робота як розвиваючий чинник активності молоді // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 69. – С. 73-79


  Стаття присвячена питанню формування творчих здібностей молоді в умовах навчально-виховного процесу освітніх закладів. Розкрито теоретичні аспекти психолого-педагогічного розвитку навчаючих; дослідженно механізми педагогічного впливу діяльності ...
1073579
  Євтушенко Є.Г. Позанавчальна фізкультурна діяльність у вищих педагогічних навчальних закладах України (друга половина 40-х - 80-і рр. ХХ ст.) // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 54. – С. 111-117. – ISSN 2411-5983
1073580
  Чорноморденко І.В. Позанаукові знання та їх культуротворчі функції : Дис. ... доктора філософських наук. Спец. 09.00.02 - діалектика і методологія пізнання / Чорноморденко І.В.; Київськ. націон. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007. – 395л. – Бібліогр.: л.361-395
1073581
  Чорноморденко І.В. Позанаукові знання та їх культуротворчі функції : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.02 - діалектика і методол. пізнання / І.В. Чорноморденко ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 33 с. – Бібліогр.: 35 назв
1073582
  Чорноморденко І.В. Позанаукові знання: ідеологія як форма знання // Філософські проблеми гуманітарних наук / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 21. – С. 54-57. – ISBN 966-7943-03-8


  Ставлення до ідеології може дуже сильно різнитись в умовах неоднакових політико-економічних систем, а також в різні історичні етапи і періоди. На теренах сучасної України більшість пересічних громадян звикла сприймати в якості ідеології будь-який ...
1073583
  Копаниця Л. Позаобрядова лірична пісня: типологія жанру іпринципи аналізу пісенного твору // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 88-97
1073584
  Ільницький О.В. Позапроцесуальна діяльність вищих органів судової влади - об"єкт контролю адміністративних судів // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 122-130. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено обґрунтуванню можливості оскарження актів, дій чи бездіяльності вищих судових органів в Україні в порядку адміністративного судочинства. У ній проаналізовано співвіднесення ознак «суб"єкт владних повноважень» і «владна управлінська ...
1073585
  Вільгушинський М.Й. Позапроцесуальні повноваження Верховного Суду України та вищих судів щодо забезпечення єдності судової практики // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 3 (6). – С. 142-146
1073586
  Васильєва К. Позасвідоме твору. (На матеріалах філософії Ж. Рансьєра) // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 413-414
1073587
  Ленц К. Позасудове вирішення спорів у Німеччині / К. Ленц, Є. Дзепіна // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 9. – С.25-33. – ISSN 1608-6422
1073588
  Коваленко Я. Позасудові засоби захисту права на доменне ім"я // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (114). – С. 102-111. – ISSN 2308-0361
1073589
  Бех В.П. Позасудові інструменти санації підприємства та реструктуризації заборгованості // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 15-18
1073590
  Осятинський С.О. Позасудові способи вирішення публічно-правових спорів: сутність та види // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 53-59. – ISSN 2227-796X


  У статті аналізуються способи вирішення публічно-правових спорів без звернення до органів судової влади. Визначаються можливості вдосконалення механізму вирішення таких спорів з урахуванням досвіду зарубіжних країн. Ways of solving public and legal ...
1073591
  Соболєв Д. Позасудові способи поділу спільної власності подружжя // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 28 травня - 10 червня (№ 20/21)
1073592
  Савлук Г.І. Позаурочний захід "Зустріч у географічній вітальні" // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (120). – С. 39-41
1073593
  Рибка Олена Позаурочний захід "Подорож по материках та океанах" : позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 10. – С. 34-35
1073594
  Криховець-Хом"як Позаурочний захід "Подорож фінансовим лабіринтом" / Криховець-Хом"як, М.І. Мельник // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 10 (140). – С. 28-31
1073595
  Корнієнко Г.М. Позаурочний захід "Українці та література українського зарубіжжя у світі" / Г.М. Корнієнко, В.В. Курило // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 9 (187). – С. 24-34
1073596
  Гафіатуліна І.В. Позаурочний захід для учнів 1-4 класів "Школа пішохода" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 9. – С. 19-22
1073597
  Петринка Л.В. Позаурочний захід до дня туризму "Хто сказав, що все уже відкрито?" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 9 (151). – С. 42-44
1073598
  Павленко Людмила Позаурочні заходи "У світі економіки" та "Бізнес і гроші" : позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 28-30. – Бібліогр.: 5 назв
1073599
  Кожанов А.В. Позацензурна преса УГС та УРП наприкінці 1980-х — на початку 90-х рр.: умови формування, особливості розвитку // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т іст. укр. суспільства ; голова редкол. Дудко І.Д. ; редкол.: Зайцева З.І., Студінський В.А., Чуткий А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (9). – С. 29-37. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х
1073600
   Позачергова п"ята сесія Верховної Ради СРСР, 31жовтня-2 листопада 1939 р. : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1939. – 104 с.
1073601
   Позачергова сьома сесія Верховної Ради СРСР (дев"яте скликання), 4-7 жовтня 1977 р. : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1978. – 488 с.
1073602
   Позачергова третя сесія Верховної Ради УРСР, 13-14 листопада 1939 р. : стенографічний звіт. – Київ : Видання Верховної Ради УРСР, 1940. – 71, [5]с.
1073603
   Позачерговий XX з"їзд Комуністичної партії України 16-17 січня 1959 року : мат. з"їзду. – Київ : Держполітвидав, 1959. – 151 с.
1073604
  Петренко Є. Позачергові вибори Кнесету // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 22 березня (№ 15). – С. 4


  "9 квітня 2019 року відбулися дострокові вибори депутатів нового складу кнесету Ізраїлю. Приводом для їхнього проведення стала політична криза, викликана законопроек­том про обов’язковий призов до ізраїльської армії ультраортодоксальних іудеїв, які ...
1073605
   Позачергові вибори народних депутатів України 2007 року / Магера А.Й. [ та ін. ] ; Центральна виборча комісія. – Інформаційно-довідкове видання. – Київ : Фенікс, 2008. – 704с. – ISBN 978-966-651-581-3
1073606
   Позачергові вибори народних депутатів України 26 жовтня 2014 року : інформ.-аналіт. збірник / [М.В. Охендовський та ін. ; редкол.: М.В. Охендовський (голова) та ін.] ; Центр. виборча комісія. – Київ : ВАІТЕ, 2016. – 988, [1] с : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-2310-58-0
1073607
   Позачергові вибори Президента України 25 травня 2014 року : інформ.-аналіт. видання / [М.В. Охендовський та ін. ; редкол.: М.В. Охендовський (голова) та ін.] ; Центр. виборча комісія. – Київ : ВАІТЕ, 2016. – 453, [2] с., [2] арк. фотоіл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-2310-59-7
1073608
  Миколаїв Юрій Позачергові місцеві вибори відбулися без істотних порушень // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 37


  30 листопада відбулися позачергові місцеві вибори у 138 населених пунктах України, Наступного дня вже стали відомі попередні результати народного волевиявлення, зокрема, в містах Рівне, Феодосія, Мукачеве, Цюрупинськ, де обирали мерів.
1073609
  Галата С. Позашкілля: тривоги і перемоги // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 25 січня (№ 1/2). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793
1073610
  Розовик Д. Позашкільна культурно-освітня робота в Україні у 1917-1920 роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – C. 65-67
1073611
  Єгорова О. Позашкільна освіта : міжнародний досвід і кращі практики громадянського виховання дітей і молоді / Олександра Єгорова, Олена Биковська ; М-во молоді та спорту України ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Каф. позашк. освіти. – Суми : Університетська книга, 2017. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 157-175. – ISBN 978-966-680-834-2
1073612
  Жебровський О. Позашкільна освіта у вимірі XXI століття // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 12 (984). – С. 21-23. – ISSN 0131-6788


  У статті охарактеризовано сучасний стан позашкільної освіти й виховання в Україні, розкрито причини, що гальмують їх розвиток, та визначено орієнтовні напрями модернізації освіти й виховання дітей та учнівської молоді у позашкільних навчальних закладах.
1073613
  Святохо О. Позашкільний навчальний заклад як інститут соціалізації особистості в старшому підлітковому віці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 69-71. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  У статті розглянуті характеристики підліткового віку, що є найбільш важливими з точки зору соціального розвитку особистості. Розкриваються основні відмінності освітнього середовища позашкільного навчального закладу як необхідні психолого-педагогічні ...
1073614
  Самаріна С. Позашкільний нагляд за учнями у контексті формування шкільної дисципліни (друга половина Х1Х - початок ХХ століття) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 77-80
1073615
  Підлісний А. Позашлюбні діти Батьківщини // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 5. – С.22-24. – ISSN 1726-3077


  Національні меншини в Україні
1073616
  Подгорна А. Позашлюбні діти в документах церковного обліку населення у XVIII – першій половині XIX століття // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 3 (27), липень - вересень. – С. 76-84. – ISSN 1998-4634
1073617
  Качур В. Позашлюбні дозволені союзи у Стародавньому Римі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 67-74. – (Серія юридична ; Вип. 40)
1073618
  Лихолат І.П. Позаюрисдикційні засоби врегулювання та вирішення правових спорів в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 7-14. – (Юридичні науки ; № 2). – ISSN 2616-9444
1073619
  Гнаткевич Ю. Позбавитися прислужників імперії: приклад Євгена Чикаленка для національного пробудження українців сьогодні // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 19 червня (№ 67). – С. 13


  "Рівно 90 років тому в чеському місті Подєбради у 67-річному віці помер Євген Харлампійович Чикаленко. Сталося це 20 червня 1929-го. Життєвий подвиг достойника замовчувався у комуністичні часи. Ще б пак! Адже Євген Чикаленко присвятив своє життя ідеї ...
1073620
  Слома В. Позбавлення батьківських прав за законодавством України // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4 (8). – C. 78-80
1073621
  Щербина І.В. Позбавлення виборчих прав непманів в Україні як засіб соціально-політичної дискримінації (1928-1932 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 46-51. – (Історія ; Вип. 24)
1073622
  Соцький Ю. Позбавлення волі в системі кримінальних покарань України (історичний, правовий тасоціальний аспекти) // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.118-121. – ISSN 0132-1331
1073623
  Левчук І. Позбавлення волі як вид кримінального покарання в Російський імперії в дореформений період (початок XVIII ст. - 70-ті роки XIX ст.) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 121-124


  У статті проаналізовано позбавлення волі як вид кримінального покарання в Російській імперії в дореформений період, а також законодавство, яке безпосередньо регламентує інститут примусу та є незмінним елементом функціонування будь-якої держави. ...
1073624
  Шинкарьов Ю.В. Позбавлення волі як покарання, пов"язане з ізоляцією від суспільства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 73-74. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1073625
  Шепелєва Н.В. Позбавлення життя членів національної, етнічної, расової чи релігійної групи як ознака геноциду // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 131-141
1073626
  Рассказова Ірина Позбавлення залежності : як подолати труднощі спілкування з владою // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 56-57


  Люди нині мало довіряють будь-яким громадським організаціям і політичним партіям. Але ми, севастопольські підприємці, гідно представляємо регіональне громадське формування. Щиро віримо, що умови регуляторної політики, які взято за основу в Україні, ...
1073627
  Рассказова Ірина Позбавлення залежності : як подолати труднощі спілкування з владою // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 56-57


  Люди нині мало довіряють будь-яким громадським організаціям і політичним партіям. Але ми, севастопольські підприємці, гідно представляємо регіональне громадське формування. Щиро віримо, що умови регуляторної політики, які взято за основу в Україні, ...
1073628
  Рассказова Ірина Позбавлення залежності : як подолати труднощі спілкування з владою // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 56-57


  Люди нині мало довіряють будь-яким громадським організаціям і політичним партіям. Але ми, севастопольські підприємці, гідно представляємо регіональне громадське формування. Щиро віримо, що умови регуляторної політики, які взято за основу в Україні, ...
1073629
  Ковальчук Я. Позбавлення інвалідів права на участь у спадкуванні за заповітом // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 7/8 (86). – С. 137-156
1073630
  Новіков Д. Позбавлення майна в розумінні Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основних свобод людини // Студентський бюлетень цивілістики : збірник наук. праць цивіліст. гуртка юридичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юр. ф-т ; відп. ред. Р.А. Майданик ; редкол.: Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 295-322. – ISBN 978-617-566-260-1
1073631
   Позбавлення наукового ступеня: простіше простого // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 5-11 жовтня (№ 40). – С. 9. – ISSN 1992-9277
1073632
  Шиян Д. Позбавлення права займатися підприємницькою діяльністю: поняття, ознаки, підстави призначення і порядок виконання // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.118-122
1073633
  Шумило М. Позбавлення права на пенсію Верховним Судом України як відступ від європейських цінностей верховенства права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 55-62. – ISSN 1026-9932
1073634
  Короєд С.О. Позбавлення суб"єктів владних повноважень права на апеляційне оскарження судових рішень в адміністративному судочинстві як напрям забезпечення ефективності адміністративної юстиції / С.О. Короєд, М.В. Лошицький // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 108-118. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
1073635
  Коритько Д.Г. Позбавлення та відмова від державних нагород: вдосконалення правової регламентації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 44-47
1073636
   Позбавлено наукового ступеня // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 38
1073637
   Позбавлено наукового ступеня // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 38
1073638
  Тесленко Т. Позбутися ватника в освіті / бесіду вів Олександр Рожен // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 27 червня - 3 липня (№ 23). – С. 11


  Кореспондент DT.UA звернувся до професора університету Британської Колумбії у Ванкувері Тетяни Тесленко з проханням порівняти стан української вищої освіти і канадської.
1073639
  Шевцов А. Позбутися ролі контролера. Про реформи в системі атестації кадрів вищої кваліфікації // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 лютого (№ 5). – С. 12


  "У системі координат швидкоплинних процесів у всіх сферах суспільного життя Міністерство науки і освіти України намагається адекватно реагувати на виклики сьогодення і шукає шляхи розв"язання проблем у руслі реформ та принципів, які були започатковані ...
1073640
  Крамар О. Позбутися стереотипів. Як торгівля з ЄС змінює українську економіку // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 33/34 (509/510), 18-31.08.2017 р. – С. 10-11. – ISSN 1996-1561


  "Чому твердження про сировинну еволюцію української економіки в результаті переорієнтації на торгівлю з ЄС не відповідає дійсності. Упродовж останніх років в український інформаційний простір послідовно й наполегливо вкидається твердження, що ...
1073641
  Щегельська Т. Позвалявся ховрашок : абетка // Сучасність : література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 29-49. – ISSN 0585-8365
1073642
  Утижев Б.К. Позволительно-повелительные формы в кабардино-черкесском языке : Автореф... канд. филол.наук: 668 / Утижев Б.К.; АН ГССР. Ин-т языкознания. – Нальчик, 1972. – 18л.
1073643
  Наместников Н. Позволь показать тебе родину... : поэзия: стихи // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 12. – С. 86-88. – ISSN 0027-8238
1073644
  Олейник С.И. Позвольте заверить!.. : Сатирические стихи / С.И. Олейник. – Москва : Советская Россия, 1964. – 111с.
1073645
  Мелузников А. Позвольте представить... / А. Мелузников. – Казань, 1955. – 98с.
1073646
  Семеновский К.С. Позвоните мне, позвоните. / К.С. Семеновский. – Кишинев, 1973. – 94с.
1073647
  Пеганов Ю.А. Позвоночник гибок -- тело молодо. / Ю.А. Пеганов, Л.А. Берзина. – М, 1991. – 74с.
1073648
   Позвоночные животные Алма-Аты.. – Алма-Ата, 1988. – 221с.
1073649
  Гавриленко Н.И. Позвоночные животные и урбанизация их в условиях города Полтавы / Н.И. Гавриленко. – Харьков, 1970. – 140с.
1073650
   Позвоночные животные Пинежского заповедника. – М, 1988. – 26с.
1073651
   Позвоночные животные Пинежского заповедника.. – М, 1988. – 22с.
1073652
  Раевский В.В. Позвоночные животные Северного Зауралья / В.В. Раевский. – М., 1982. – 146с.
1073653
   Позвоночные животные Средней Азии.. – Ташкент, 1966. – 232с.
1073654
   Позвоночные животные Узбекистана.. – Ташкент, 1991. – 148с.
1073655
   Позвоночные животные Ферганской долины.. – Ташкент, 1974. – 218с.
1073656
  Герасимов В.П. Позвоночные животные, изучение их в школе / В.П. Герасимов. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1979. – 144с.
1073657
  Авилова К.В. Позвоночные животные, изучение их в школе : кн. для учителя / К.В. Авилова. – Москва : Просвещение, 1983. – 160 с., 8 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 150
1073658
   Позвоночные неогена и плейстоцена Молдавии : сборник. – Кишинев : Штиинца, 1972. – 79с.
1073659
  Мярсс Т. Позвоночные силура Эстонии и Западной Латвии / Т. Мярсс. – Таллин, 1986. – 103с.
1073660
  Словцов И.Я. Позвоночные Тюменского округа и их распространение в Тобольской губ.. – Москва, 1892. – С. 187-264. – Отд. оттиск
1073661
  Тарасов П.П. Позвоночные Южного Хангая и некоторые черты их экологии : Автореф... канд. биол.наук: / Тарасов П.П.; Иркутский гос. научно-иссл. противочумный ин-т Сибири и Дальнего Востока М-ва здравоохранения СССР, 1953. – 16 с.
1073662
  Бенн Г. Поздее Я : поэзия: стихотворения // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 163-178. – ISSN 0130-6545
1073663
  Долуханов П.М. Поздне- и послеледниковая история Балтийского моря и археологических культур в его бассейне : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Долуханов П.М. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1965. – 18 с.
1073664
  Мачабели К.Г. Позднеантичная торевтика Грузии / К.Г. Мачабели. – Тбилиси, 1976. – 168с.
1073665
  Путуридзе Р.В. Позднеантичные археологические памятники Западной Грузии. : Автореф... канд. ист.наук: / Путуридзе Р.В.; Тбилис. гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1960. – 15л.
1073666
  Техов Б.В. Позднебронзовая культура Лиахвского бассейна / Б.В. Техов. – Сталинир, 1957. – 175с.
1073667
  Сахарова Л.С. Позднебронзовая культура ущелья Цхенисцкали : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Сахарова Л. С. ; АН ГССР , Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1966. – 31 с.
1073668
  Горянов Б.Т. Поздневизантийский феодализм / Б.Т. Горянов. – Москва, 1962. – 503с.
1073669
  Волгин В.И. Поздневизейские брахиоподы и двустворчатые моллюски Южной Ферганы : монография / В.И. Волгин, Л.В. Кушнарь. – Ленинград : Из-во Ленинградского ун-та, 1975. – 112с.
1073670
  Галлант Мейвис Поздневозвращенец // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 167-182. – ISSN 1130-6545
1073671
  Беккер Ю.Р. Позднедокембрийская моласса Южного Урала / Ю.Р. Беккер. – Ленинград : Недра, 1968. – 160 с. : ил. – Библиогр.: с. 155-159. – (Труды ВСЕГЕИ)
1073672
  Колосов П.Н. Позднедокембрийские микроорганизмы востока Сибирской платформы / П.Н. Колосов; Отв. ред. Кордэ К.Б. – Якутск : Якутский филиал СО АН СССР, 1984. – 84с.
1073673
   Позднедокембрийские терригенные породы Анамакит-Муйской зоны Байкало-Муйского пояса: геохимия и данные по LA-ICP-MS датированию детритовых цирконов / Н.В. Дмитриева, Е.Ф. Летникова, М.М. Буслов, А.И. Прошенкин, Х. Джен // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 10. – С. 1491-1506 : рис., табл. – библиогр.: с. 1504-1506. – ISSN 0016-7886
1073674
  Кукарский А.С. Позднее лето / А.С. Кукарский. – Свердловск, 1972. – 56с.
1073675
  Королев С.А. Позднее лето / С.А. Королев. – Ростов н/Д, 1981. – 78с.
1073676
  Федотов В.И. Позднее признание : Стихи / В.И. Федотов. – Москва : Советский писатель, 1981. – 152с.
1073677
  Яхнин З.Я. Позднее признание в любви / З.Я. Яхнин. – М, 1967. – 188с.
1073678
  Яхнин З.Я. Позднее признание в любви... / З.Я. Яхнин. – Красноярск, 1967. – 84с.
1073679
  Баимов Р.Н. Позднее раскаяние / Роберт Баимов ; пер. с башкир. В. Савельева. – Москва : Сов. писатель, 1988. – 428, [2] с.
1073680
  Ветлугин И.М. Позднее свидание / И.М. Ветлугин. – Новосибирск, 1977. – 95с.
1073681
  Дагуров В.Г. Позднее свидание / В.Г. Дагуров. – М, 1990. – 141с.
1073682
  Катарский И.М. Позднее творчество Диккенса. : Автореф... канд. филол.наук: / Катарский И. М.; Московский гор. пед. ин-т В. П. Потемкина. – Москва, 1950. – 16 с.
1073683
  Селитрина Т.Л. Позднее творчетсво ДЖ. Элиот. Роман "Миддлмарч". : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.05 / Селитрина Т.Л.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1975. – 28л.
1073684
  Садовской Б.А. Позднее утро : Стихотворения Бориса Садовского 1904-1908. – Москва : Тип. О-ва распр. полезн. книг. Преемн. В.И. Воронов, 1909. – 86, [2] с.
1073685
  Соколов В.Н. Позднее утро. / В.Н. Соколов. – М., 1977. – 240с.
1073686
  Эдаков А.В. Позднеегипетская литература: уч. пособие / А.В. Эдаков. – Новосибирск, 1986. – 87с.
1073687
  Пулатова М.З. Позднезоценовые и олигоценовые споровопыльцевые комплексы Таджикской депрессии и их стратиграфическое значение. : Автореф... геол.-минералог.наук: 04.00.09 / Пулатова М.З.; АН ТаджССР. Ин-т геологии. – Душанбе, 1981. – 21л.
1073688
  Матов В.Н. Поздней осенью / В.Н. Матов. – М., 1955. – 48с.
1073689
  Стамов А. Поздней осенью : повести / Асанбек Стамов ; пер. с кирг. Л.Лебедевой. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 286 с.
1073690
  Агаджанян А.К. Позднекайнозойские грызуны и зайцеобразные территории СССР : (К 9 конгрессу ИНКВА. Москва, 1982) / А.К. Агаджанян, М.А. Ербаева; Академия Наук СССР; Сибирское отделение, бурятский филиал, геологический институт. – Москва : Наука, 1983. – 187с.
1073691
  Киселев С.В. Позднекайнозойские жесткокрылые Северо-Востока Сибири : монография / С.В. Киселев; Отв. ред. Шер А.В. – Москва : Наука, 1981. – 116с.
1073692
  Кожамкулова Б.С. Позднекайнозойские копытные Казахстана / Б.С. Кожамкулова; Отв. ред. Флеров К.К. – Алма-Ата : "Наука" Казахской ССР, 1981. – 144с.
1073693
  Иметхенов А.Б. Позднекайнозойские отложения побережья озера Байкал / А.Б. Иметхенов. – Новосибирск, 1987. – 148с.
1073694
  Татаринов К.А. Позднекайнозойские позвоночные Запада Украины (местонахождения, систематика, палеоэкология) : монография / К.А. Татаринов. – Луцьк : Надстир"я, 2000. – 254с. – ISBN 966-517-233-6
1073695
  Миронова М.Г. Позднекаменноугольные брахиоподы Башкирии / М.Г. Миронова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1967. – 64с.
1073696
  Шпунт Б.Р. Позднекембрийский рифтогенез Сибирской платформы / Б.Р. Шпунт. – Якутск, 1987. – 137с.
1073697
  Гринбергс Э.Ф. Позднеледниковая и послеледниковая история побережья Латвийской ССР / Э.Ф. Гринбергс. – Рига : АН ЛССР, 1957. – 125с.
1073698
  Туманян Гамлет Ашотович Позднемезозойская структура междуречья Дебед и Агстев. (Сев. Армения) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.04 / Туманян Гамлет Ашотович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 32л. – Бібліогр.:с.32
1073699
  Фрих-Хар Позднемезозойские вулканиты и связанные с нами гипабиссальные интрузивы Монголии. / Фрих-Хар, А.И. Лучицкая. – М, 1978. – 167с.
1073700
   Позднемезозойский магматизм и золотое оруденение Верхне-Индигирского района.. – М, 1971. – 240с.
1073701
   Позднемезозойский магматизм Селенняхского кряжа. – Якутск, 1988. – 164с.
1073702
  Аблаев А.Г. Позднемеловая флора Восточного Сихотэ-Алиня и ее значение для стратиграфии / А.Г. Аблаев ; отв. ред. В. А. Красилов ; АН СССР. Дальневост. науч. центр. Дальневост. геол. ин-т. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1974. – 180 с. : ил. – Библиогр.: с. 139-148
1073703
  Волынец О.Н. Позднемеловой-третичный граниоидный магмаизм Центральной Камчатки : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Волынец О.Н.; АН СССР. Ин-т геологии рудных меторождения, петрографии, минералогии и геохимии. – М., 1967. – 32л.
1073704
  Сатиан М.А. Позднемеловой литогенез офиолитовых зон Армянской ССР / М.А. Сатиан. – Ереван, 1978. – 168с.
1073705
  Азизбекова Алия Рзакызы Позднемеловые атаксофрагмииды Нахичеванской АССР : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.09 / Азизбекова Алия Рза кызы; АН АзССР, Ин-т геологии им. И.М. Губкина. – Баку, 1974. – 21 с. – Бібліогр.:с.20-21
1073706
  Али-Заде А А. Позднемеловые белемниты Азербайджана : Монография / А.А.-М. Али-Заде. – Баку : Азгиз, 1969. – 167 с., [18] л. табл. : табл. – Библиогр.: с. 156-164
1073707
  Ванчуров И.А. Позднемеловые бразиоподы Копет-Дага и их стратиграфическое значение. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Ванчуров И.А.; Харьков.гос.ун-т. – Харьков, 1967. – 22л.
1073708
  Кац Ю.И. Позднемеловые брахиоподы Таджикской депрессии и сопредельных районов и их значение для стратиграфии и палеогеографии : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Кац Ю.И.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. Науч.-исслед. сектор. – Х., 1965. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1073709
  Акопян В.Т. Позднемеловые гастроподы Армянской ССР : Монография / Акопян В.Т. ; АН Армянской ССР ; Институт геологических наук. – Ереван : АН Армянской ССР, 1976. – 443 с.
1073710
  Пояркова З.Н. Позднемеловые двустворчатые моллюски северо-восточной части Средней Азии / З.Н. Пояркова; Отв. ред. : Королев В.Г., Бобкова Н.Н. – Фрунзе : Илим, 1976. – 276с.
1073711
  Буркова-Богословская Позднемеловые двухстворчатые молюски Восточной Туркмении, их стратиграфическое значение и условия обитания : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Буркова-Богословская Г.Н. ; Объед. сов. Отд-ния физ.-техн., геол. и хим. наук. – Ашхабад, 1967. – 22 с.
1073712
  Арзуманова Е.М. Позднемеловые иноцерамы Горного Бадхыза и Восточного Копет-Дага и их стратиграфическое значение : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Арзуманова Евгения ихайловна ; Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-техн., геол. и хим. наук АН Туркм. ССР и Туркм. гос. ун-. – Ашхабад, 1967. – 24 с.
1073713
  Рагимли А.А. Позднемеловые кокколитофориды малого Кавказа. : Автореф... канд.геол-минерал.наук: 04.00.09 / Рагимли А.А.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1980. – 24л.
1073714
  Гинда В.А. Позднемеловые морские ежи Волыно-Подольской плиты : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Гинда В.А. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1965. – 15 с.
1073715
  Шилин П.В. Позднемеловые флоры Казахстана : Систематический состав, история развития, стратиграфическое значение / П.В. Шилин; Отв. ред.: Быков Б.А., Орловская Э.Р. – Алма-Ата : "Наука" Казахской ССР, 1986. – 135с.
1073716
  Гонгадзе Г.С. Позднемеловые эхиноидеи Грузии и их стратиграфическое значение : монография / Г.С. Гонгадзе; Тбилисский гос-й университет. Под ред. Цагарели А.Л. – Тбилиси : Идз-во Тбилисского ун-та, 1979. – 153 с., 33 табл.
1073717
  Челидзе Л.Т. Позднемиоценовая флора и растительнсть Закавказья / Л.Т. Челидзе; АН Груз. ССР. Ин-т палеобиологии. – Тбилиси : Мецниереба, 1988. – 112с.
1073718
  Тлеубердина П.А. Поздненеогеновая фауна юго-востока Казахстана : монография / П.А. Тлеубердина; Отв. ред. Кожамкулова Б.С. – Алма-Ата : "Наука" Казахской ССР, 1982. – 120с.
1073719
  Короткевич Е.Л. Поздненеогеновые газели Северного Причерноморья : монография / Е.Л. Короткевич; Отв. ред. Топачевский В.А. – Киев : Наукова думка, 1976. – 252с.
1073720
  Алексева Л.И. Поздненеогеновые мастодонты территории СССР : Автореф... канд. биол.наук: / Алексева Л. И.; АН СССР, Палеонтол. ин-т. – М., 1955. – 15л.
1073721
  Короткевич Е.Л. Поздненеогеновые олени Северного Причерноморья / Е.Л. Короткевич; Отв. ред. Пидопличко И.Г. – Киев : Наукова думка, 1970. – 196с.
1073722
  Короткевич Е.Л. Поздненеогеновые трагоцерины Северного Причерноморья : монография / Е.Л. Короткевич; Отв. ред. Топачевский В.А. – Киев : Наукова думка, 1981. – 157с.
1073723
  Ножкин А.Д. Поздненеопротерозойская рифтогенная метариолит-базальтовая ассоциация Глушихинского прогиба (Енисейский кряж): петрогеохимический состав, возраст и условия образования / А.Д. Ножкин, Л.К. Качевский, Н.В. Дмитриева // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 1. – С. 58-71 : рис., табл. – Библиогр.: с. 69-71. – ISSN 0016-7886
1073724
  Клааманн Э.Р. Позднеордовикские и раннесилурийские Favositida Эстонии / Э.Р. Клааманн; Ред. Кальо Д.Л. – Таллин, 1964. – 119с.
1073725
  Барсков И.С. Позднеордовикские и силурийские головоногие моллюски Казахстана и Средней Азии / И.С. Барсков ; отв. ред. В.Н. Шиманский ; [АН СССР, Науч. совет по проблеме "Пути и закономерности ист. развития животных и растит. организмов"]. – Москва : Наука, 1972. – 112 с. : ил. – Библиогр.: с. 83-87
1073726
  Артеменко Г.В. Позднепалеоархейские тоналитовые гнейсы Западно-Приазовского блока, (Приазовский мегаблок Украинского щита) / Г.В. Артеменко, Л.В. Шумлянский, И.А. Швайка // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 4. – С. 91-102 : рис., табл. – Библиогр.: с. 100-102. – ISSN 0367-4290
1073727
   Позднепалеозойская складчато-покровная структура Тункинских Гольцов Восточного Саяна (южное обрамление Сибирской платформы) / А.Б. Рябинин, М.М. Буслов, Ф.И. Жимулев, А.В. Травин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2011. – Т. 52, № 12. – С. 2087-2109 : рис. – Библиогр.: с. 2107-2109. – ISSN 0016-7886
1073728
  Толстых А.Н. Позднепалеозойская флора восточной части Тунгусской синеклизы / А.Н. Толстых; Отв. ред. Тучков И.И. – Москва : Наука, 1969. – 126с.
1073729
  Толстых А.Н. Позднепалеозойская флора Западного Верхоянья / А.Н. Толстых; Отв. ред. В.Ф. Возин. – Новосибирск : Наука, 1974. – 103с.
1073730
  Цыганков А.А. Позднепалеозойские гранитоиды Западного Забайкалья: последовательность формирования, источники магм, геодинамика // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 2. – С. 197-227 : рис., табл. – Библиогр.: с. 225-227. – ISSN 0016-7886
1073731
   Позднепалеозойские терригенные коллекторы алмазов восточного борта Тунгусской синеклизы.. – СПб., 1991. – 220с.
1073732
  Салтыковский А.Я. Позднепалеозойский-мезозойский вулканизм Северной Монголии и Западного Забайкалья / А.Я. Салтыковский. – М, 1977. – 202с.
1073733
  Ярмолюк В.В. Позднепалеозойский вулканизм континентальных рифтогенных структур Центральной Азии / В.В. Ярмолюк. – М., 1983. – 197с.
1073734
   Позднепалеозойский литогенез алмазоносных районов Якутии.. – Новосибирск, 1983. – 202с.
1073735
   Позднепалеозойский литогенез на востоке Тунгусского бассейна.. – Новосибирск, 1982. – 102с.
1073736
  Генинг В.Ф. Позднепалеолитическая эпоха на юге Западной Сибири / Генинг В.Ф., Петрин В.Т. ; отв. ред. В.И. Молодин ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1985. – 89 с. – Библиогр. в примеч.: с. 84-88
1073737
  Пидопличко И.Г. Позднепалеолитические жилища из костей мамонта на Украине / И.Г. Пидопличко. – Киев : Наукова думка, 1969. – 163с.
1073738
  Станко В.Н. и др. Позднепалеолитическое поселение Анетовка II / В.Н. и др. Станко. – Киев, 1989. – 136с.
1073739
  Алпысбаев Х.А. Позднепалеотическое поселение Костенки II : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Алпысбаев Х.А. ; АН СССР, Ин-т ист. матер. культ Лен. отд-ие. – Ленинград, 1958. – 15 с.
1073740
  Пилипко В.Н. Позднепарфянские памятники Ахала / В. Н. Пилипко ; В. Н. Пилипко ; Под ред. Г. А. Кошеленко; АН ТССР, Ин-т истории им. Ш. Батырова. – Ашхабад Ылым, 1990. – 174,[3] с.
1073741
  Тюленева Н.В. Позднепелейстоцен-голоценовое осадконакопление на северо-западномшельфе Черного моря // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 272-283 : рис., табл. – Библиогр.: 25 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1073742
  Неустроева И.Ю. Позднепермские и раннетриасовые астрокоды Кузнецкого бассейна : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Неустроева И. Ю.; ЛГУ. – Л., 1970. – 22л.
1073743
  Киселева А.В. Позднепермские мшанки Южного Приморья : монография / А.В. Киселева; Отв. ред. Морозова И.П. – Москва : Наука, 1982. – 128с.
1073744
   Позднепермский этап эволюции органического мира : Джульфинский и дорашамский ярусы СССР. – Ленинград : Наука, 1983. – 200с. – Проект № 106 ("Пермо-триасовая стадия геологической эволюции") Международной программы геологической корреляции
1073745
   Позднепермский этап эволюции органического мира.. – Л, 1989. – 181с.
1073746
  Деев Е.В. Позднеплейстоцен-голоценовые сейсмогенные деформации в долине р. Малый Яломан (Горный Алтай) / Е.В. Деев, И.Д. Зольников, Е.Ю. Лобова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 9. – С.1601-1620 : рис. – Библиогр.: с. 1618-1620. – ISSN 0016-7886
1073747
   Позднеплейстоценовые и раннеголоценовые культурные связи Азии и Америки.. – Новосибирск, 1983. – 151с.
1073748
  Величкевич Ф.Ю. Позднеплиоценовая флора дворца на Днепре / Ф.Ю. Величкевич; АН БССР; Ин-т геохимии и геофизики; Ред. Горецкий Г.И. – Минск : Навука І Тэхніка, 1990. – 100с. : 39 фото
1073749
  Адаменко Р.С. Позднеплиоценовые грызуны Прибайкалья : Автореф. дис. ... канд. бил. наук : 03.00.08 / Адаменко Римма Серафимовна ; АН УССР, Инт зоологии. – Киев, 1977. – 20 с. – Библиогр.: с. 19-20
1073750
  Адаменко Р.С. Позднеплиоценовые грызуны Прибайкалья : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.08 / Адаменко Римма Серафимовна ; Ин-т зоологии. – Киев, 1977. – 20 с.
1073751
  Сиренко Е.А. Позднеплиоценовые ландшафты Днепровско-Донецкой впадины (по палинологическим данным) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 29-34 : рис. – Библиогр.: 4 назв.
1073752
  Сухов В.П. Позднеплиоценовые мелкие млекопитающие Аккулаевского местонахождения в Башкирии / В.П. Сухов; Отв. ред. Яхимович В.Л. – Москва : Наука, 1970. – 96с.
1073753
  Воробьев И.В. Позднепротерозойская геосинклинальная система Енисейского кряжа и история ее развития : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 123 / Воробьев И.В.; Моск. гос. ун-т. Геол. фак. – М., 1969. – 26л.
1073754
  Мизин В.И. Позднепротерозойский вулканизм / В.И. Мизин. – Л., 1988. – 175с.
1073755
  Дубатолов В.Н. Позднесилурийские и девонские табуляты, гелиолитиды и хететиды Кузнецкого бассейна / В.Н. Дубатолов; Отв. ред.: Соколов Б.С., Чудинова И.И. – Москва : АН СССР, 1963. – 196с.
1073756
  Ищенко Т.А. Позднесилуровая флора Подолии / Т.А. Ищенко; Отв. ред. Новик Е.О. – Киев : Наукова думка, 1975. – 80с.
1073757
  Храпунов И.Н. Позднескифский могильник Фонтаны : (по результатам раскопок 2000 -2001 гг.) / И.Н. Храпунов ; Ист.-археол. благотворит. фонд "Наследие тысячелетий", Крым. отд-ние Ин-та востоковедения им. А.Е. Крымского НАН Украины. – Симферополь : Доля, 2008. – 54, [4] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 27-29. – ISBN 978-966-336-199-5
1073758
  Дубин Б.В. Позднесоветское общество в социологических разработках Юрия Левады 1970-х годов // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5. – С. 101-110. – ISSN 0869-0499
1073759
  Мухтаров А.М. Позднесредневековый Балх: : материалы к исторической топографии города в XVI—XVIII вв. / А.М. Мухтаров. – Душанбе : Дониш, 1980. – 125 с.
1073760
   Позднесредневековый город II: археология, история : материалы II Всероссийского семинара, Тула, ноябрь 2007 г. / Беделев М.Р. [и др.] ; редкол. : Воронцов А.М., Бурцев И.Г. ; Гос. военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" ; Тульское региональное отд-ние Всероссийской общественной орг. ВООПИиК. – Тула : Куликово поле, 2009. – 346 с. : илл. – ISBN 978-5-903587-09-4
1073761
   Позднесредневековый город: археология и история : [сборник статей] : в 2-х частях : материалы Всероссийского семинара, 18-20 ноября 2005 года / А.Н. Наумов, К.Н. Фомин, И.Н. Юркин, Ю.Г. Екимов, С.В. и др. Зацаринный; А.Н. Наумов [и др.] ; [под ред. А.Н. Наумова] ; Гос. военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле". – Тула : Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле". – ISBN 978-5-903587-04-9
Ч. 1 : Изучение позднесредневековой Тулы. – 2007. – 284 с. : илл.


  Сборник научных статей по итогам работы Всероссийского семинара «Позднесредне-вековый город: археология и история», проходившего в г. Туле 18-20 ноября 2005 года. На страницах издания представлены результаты археологических и исторических исследований ...
1073762
   Позднесредневековый город: археология и история : [сборник статей] : в 2-х частях : материалы Всероссийского семинара, 18-20 ноября 2005 г. / М.Р. Беделев, И.В. Болдин, И.Г. Бурцев, М.А. Воронцова, Ю.Г. и др. Екимов; Беделев М.Р. [и др.] ; отв. ред. А.Н. Наумов ; редкол. : И.Г. Бурцев, А.М. Воронцов ; Гос. военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле". – Тула : Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле". – ISBN 978-5-903587-05-6
Ч. 2 : Изучение позднесредневековых городов России. – 2007. – 184 с. : илл.


  Сборник научных статей по итогам работы Всероссийского семинара «Позднесредне-вековый город: археология и история», проходившего в г. Туле 18-20 ноября 2005 года. На страницах издания представлены результаты археологических и исторических исследований ...
1073763
  Акишев А.А. Позднесредневековый Отрар (XVI-XVIII вв.) / Акишев К.А., Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б. – Алма-Ата : Наука, 1981. – 343 с.
1073764
  Волошина М.И. Позднетортонские двустворчатые моллюски Молдавии и условия их существования / М.И. Волошина; Отв. ред.: Геккер Р.Ф., Мерклин Р.Л. – Кишинев : Штиинца, 1973. – 191с.
1073765
  Волошина М.И. Позднетортонские двустворчатые моллюски Молдавии, условия их существования и стратиграфическое значение : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.128 / Волошина М.И. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1969. – 23 с.
1073766
  Цискаришвили Г.В. Позднетретичные носороги (Rhinocerotidae) Кавказа / Г.В. Цискаришвили; Ред. Векуа А.К. – Тбилиси : Мецниереба, 1987. – 141с.
1073767
   Позднетриасовая Катаевская вулканоплутоническая ассоциация Западного Забайкалья - фрагмент активной континентальной окраины Монголо-Охотского океана / Т.В. Донская, Д.П. Гладкочуб, А.М. Мазукабзов, Ваэле Б. де, С.Л. Пресняков; Т.В. Донская и др. // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 1. – С. 30-49 : карты, рис., табл. – Библиогр.: с. 46-49. – ISSN 0016-7886
1073768
  Бойко Э.В. Позднетриасовые Hydrozoa Юго-Восточного Памира / Э.В. Бойко; Отв. ред. Джалилов М.Р. – Душанбе : Дониш, 1979. – 113с.
1073769
  Мельникова Г.К. Позднетриасовые склерактинии Юго-Восточного Памира / Г.К. Мельникова. – Душанбе, 1975. – 235с.
1073770
  Круц В.А. Позднетрипольские памятники Среднего Поднепровья / В.А. Круц. – К., 1977. – 160с.
1073771
  Збенович В.Г. Позднетрипольские племена Северного Причерноморья / В.Г. Збенович. – К., 1974. – 175с.
1073772
  Маркевич В.И. Позднетрипрольские племена Северной Молдавии. / В.И. Маркевич. – Кишинев, 1981. – 194с.
1073773
  Сухарева О.А. Позднефеодальный город Бухура конца 19 - начала 20 вв / О.А. Сухарева. – Ташкент, 1962. – 196с.
1073774
   Позднечетвертичная история и седиментогенез окраиных и внутренних морей. – М, 1979. – 211 с.
1073775
  Квасов Д.Д. Позднечетвертичная история курпных озер и внутренних морей Восточной Европы. / Д.Д. Квасов. – Л., 1975. – 278с.
1073776
  Иванова Е.В. Позднечетвертичная палеоокеанология Индийского океана / Е.В. Иванова. – М, 1988. – 138с.
1073777
  Невесская Лидия Александровна Позднечетвертичные двустворчатые моллюски Черного моря, их систематика и экология : Автореф... доктора биол.наук: / Невесская Лидия Александровна; АН СССР. Палеонтол. ин-т. – М., 1964. – 38л.
1073778
  Хрусталев Ю.П. Позднечетвертичные осадки Азовского моря и условия их накопления : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Хрусталев Ю.П.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1966. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1073779
  Васильчук Ю.К. Позднечетвертичные сикриогенные толщи Севера Евразии : Автореф... докт. геол.-минерал.наук: 04.00.07 / Васильчук Ю.К.; Ин-т мерзлотоведения. – М, 1991. – 48л.
1073780
  Хрусталев Ю.П. Позднечетвертичные тложения Азовского моря и условия их накопления / Ю.П. Хрусталев, Ф.А. Щербаков; Северо-Кавказск. научн. центр высшей школы. Северо-Кавк. филиал Географ. об-ва СССР. – Ростов, 1974. – 147с.
1073781
  Янко В.В. Позднечетвертичные фораминиферы северо-западного шельфа Черного моря : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.09 / Янко В.В.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1974. – 28л.
1073782
  Шубладзе Р.Л. Позднеэоценовй вулканизм Ахалцихской депрессии. (Юго-Западная Грузия). : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.124 / Шубладзе Р.Л.; АН ГрузССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1971. – 28л.
1073783
  Олейник Э.С. Позднеэоценовый и олигоценовый микрофитопланктнон Южно-Таджикской депрессии и Гиссарского хребта (систематич. состав, экол. и стратиграф. знач. : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.09 / Олейник Э. С.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1979. – 27л.
1073784
  Нижерадзе Н.Ш. Позднеэоценовых вулканизм Талыша : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Нижерадзе Н. Ш.; АН Аз.ССР, Ин-т геологоии. – Баку, 1972. – 33л.
1073785
  Зиновьев М.С. Позднеюрские двустворчатые моллюски района озера Эльтон / М.С. Зиновьев; Отв. ред. Стерлин Б.П. – Харьков : Вища школа, 1976. – 92с.
1073786
  Захаров В.А. Позднеюрские и раннемеловые двустворчатые моллюски севера Сибири (отряд Anisomyaria) и условиях их существования : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Захаров В.А.; Новосиб. гос. ун-т. Учен. совет по геол.-минералогич. наукам. – Новосибирск, 1965. – 19л.
1073787
  Захаров В.А. Позднеюрские и раннемеловые двустворчатые моллюски севера Сибири и условия их существования : (отряд Anisomyaria) / В.А. Захаров; Отв. ред. Сакс В.Н. – Москва : Наука, 1966. – 190с.
1073788
  Соловьев А.Н. Позднеюрские и раннемеловые дизастеридные морские ежи СССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Соловьев А.Н.; АН СССР. Палеонтол. ин-т. – М., 1967. – 26л.
1073789
  Хусанов С.Т. Позднеюрские склерактинии рифогенных отложений Южного и Западного Узбекистана : монография / С.Т. Хусанов; Отв. ред.: Миркамалов Х.Х., Бабаев Р.Г. – Ташкент : "Фан" УзССР, 1987. – 92с.
1073790
  Сурнин А.А. Позднеюрские ультраосновные и основные комплексы Колымского массива. / А.А. Сурнин. – Новосибирск, 1990. – 158с.
1073791
  Бабаев Р.Г. Позднеюрские шестилучевые кораллы (склерактинии) северо-восточной части Малого Кавказа (Азербайджан) / Бабаев Р.Г. ; АН Азербайджанской ССР, Ин-т геологии им. Губкина И.М. – Баку : ЭЛМ, 1973. – 167 с. – Библиогр.: с. 162-166
1073792
  Хелемский Я.А. Поздние беседы / Я.А. Хелемский. – М, 1986. – 143с.
1073793
  Гладков А.К. Поздние вечера / А.К. Гладков. – Москва, 1986. – 332с.
1073794
  Борисова М.И. Поздние возвращения / М.И. Борисова. – Л, 1988. – 127с.
1073795
  Лебедева И.Н. Поздние греческие хроники (Ист. культурн. занч. и переводы) : Автореф... канд. ист.наук: / Лебедева И. Н.; АН СССР, Лен. от-ние Ин-та ист. – Л., 1967. – 15л.
1073796
  Мишин А.В. Поздние грозы / А.В. Мишин. – Москва, 1988. – 192с.
1073797
  Померанцева Л.Е. Поздние даосы о природе, обществе и искусстве / Л.Е. Померанцева. – М., 1979. – 243 с.
1073798
  Байгулов И.М. Поздние дожди : повесть, рассказы / И.М. Байгулов. – Москва : Современник, 1976. – 270 с. : ил. – (Новинки "Современника")
1073799
  Фабричин Ю.Н. Поздние росы: стихи. / Ю.Н. Фабричин. – Москва, 1981. – 48с.
1073800
  Дашевская О.Д. Поздние скифы в Крыму / О.Д. Дашевская. – Москва, 1991. – 140с.
1073801
  Высотская Татьяна Николаевна Поздние скифы в Крыму: История и культура : Автореф... д-ра. ист.наук: 07.00.06 / Высотская Татьяна Николаевна; МГУ им. М.В.Ломносова. Исто. фак. – М., 1989. – 25л.
1073802
  Высотская Т.Н. Поздние скифы в юго-западном Крыму : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Высотская Т.Н. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1967. – 25 с.
1073803
  Высотская Т.Н. Поздние скифы в юго-западном Крыму / Т.Н. Высотская. – Київ, 1972. – 191с.
1073804
  Хаимов Я.Х. Поздние слезы : невыдуманные рассказы / Якуб Хаимов; авториз. пер. с узб. В.Журавлева. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1978. – 151 с.
1073805
  Бисноватый-Коган Поздние стадии эволюции звезд. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Бисноватый-Коган Г.С.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1968. – 12л.
1073806
  Кублановский Ю. Поздние стансы : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 5 (1045). – С. 3-8. – ISSN 0130-7673
1073807
  Межиров А.П. Поздние стихи. / А.П. Межиров. – М, 1971. – 262с.
1073808
  Ваншенкин К.Я. Поздние яблоки / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1980. – 466с.
1073809
  Алексеев О.А. Поздние яблоки / О.А. Алексеев. – Москва, 1986. – 174 с.
1073810
  Сагиян А. Поздние ягоды : стихи / Амо Сагиян ; пер. с арм. М.Дудина. – Ереван : Советакан грох, 1981. – 63 с.
1073811
  Домрин В.В. Поздний август / В.В. Домрин. – Одесса, 1983. – 144 с.
1073812
  Ромашко В.А. Поздний бронзовый век в пограничье лесостепи и степи Левобережной Украины (ХІІ-І вв до н.э.) / В.А. Ромашко. – Днепропетровск, 1995. – 92с.
1073813
  Обыденнов М.Ф. Поздний бронзовый век Южного Урала / М.Ф. Обыденнов. – Уфа, 1986. – 79с.
1073814
  Граудонис Я.Я. Поздний бронзовый и ранний железный века на территории Латвийской ССР (1-е тысячелетие до н. э.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Граудонис Я.Я. ; АН Латв. ССР , Отд-ние обществ. наук. – Рига, 1961. – 35 с.
1073815
  Хащеватский М.И. Поздний вечер / М.И. Хащеватский. – М, 1971. – 87с.
1073816
  Заводинский В.Г. Поздний визит / В.Г. Заводинский. – Москва, 1984. – 112с.
1073817
  Латка Ю.П. Поздний визов / Ю.П. Латка. – Ростов н/Д, 1974. – 136с.
1073818
  Крюков В.И. Поздний вылет / В.И. Крюков. – М, 1983. – 335с.
1073819
  Потанин В.Ф. Поздний гость / В.Ф. Потанин. – Челябинск, 1980. – 240с.
1073820
  Махалов В.В. Поздний гость / В.В. Махалов. – М., 1982. – 80с.
1073821
  Кабаков А.А. Поздний гость : романы / Александр Кабаков. – Москва : Вагриус, 2007. – 576с. – ISBN 978-5-9697-0423-7
1073822
  Гуцало Е. Поздний гром : повесть и рассказы / Евген Гуцало ; автор. пер. с укр. И. Карабутенко. – Москва : Советский писатель, 1967. – 384 с.
1073823
   Поздний декомбрий и ранний палеозой Сибири.. – Новосибирск, 1988. – 163с.
1073824
  Божко Н.А. Поздний докембрий Гондваны / Н.А. Божко. – Москва : Недра, 1984. – 230с.
1073825
   Поздний докембрий и ранний палеозой Сибири. – Новосибирск, 1984. – 125с.
1073826
   Поздний докембрий и ранний палеозой Сибири.. – Новосибирск, 1983. – 91с.
1073827
   Поздний докембрий и ранний палеозой Сибири.. – Новосибирск, 1986. – 178с.
1073828
   Поздний докембрий и ранний палеозой Сибири.. – Новосибирск, 1989. – 154с.
1073829
   Поздний докембрий и ранний палеозой Сибири.. – Новосибирск, 1990. – 168с.
1073830
   Поздний докембрий и ранний палеозой Сибири.. – Новосибирск, 1991. – 151с.
1073831
   Поздний докембрий и ранний полеозой Сибири.. – Новосибирск, 1986. – 165с.
1073832
   Поздний докембрий и ранний полеозой Сибири.. – Новосибирск, 1987. – 158с.
1073833
  Шпунт Б.Р. и др. Поздний докембрий севера Сибирской платформы / Б.Р. и др. Шпунт. – Новосибирск, 1982. – 226с.
1073834
  Шенфиль В.Ю. Поздний докембрий Сибирской платформы / В.Ю. Шенфиль. – Новосибирск, 1991. – 183с.
1073835
   Поздний кайнозой Казахстанского Прииртышья.. – Алма-Ата, 1973. – 144с.
1073836
   Поздний капитализм без перспективы.. – М, 1973. – 359с.
1073837
  Абрамович С.Д. Поздний Лев Толстой как предтеча русского футуризма / С.Д. Абрамович, М.С. Тилло // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 235-247. – ISBN 966-581-617-9
1073838
  Абрамович С. Поздний Лев Толстой как предтеча русского футуризма / С. Абрамович, М.С. Тилло // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 358-365. – (Літературознавство ; Вип. 27)
1073839
  Рывлин А. Поздний ледоход / А. Рывлин. – Киев, 1983. – 207 с.
1073840
  Измайлов В.А. Поздний листопад / В.А. Измайлов. – Кишинёв, 1971. – 163с.
1073841
  Азаров В.Б. Поздний мёд : стихотворения / В.Б. Азаров ; ил. Э.Х. Насибулин. – Ленинград : Советский писатель ; Ленингр. отд-ние, 1971. – 111 с. : ил.
1073842
  Лозе И.А. Поздний Неолит и ранняя бронза Лубанской равнины / И.А. Лозе. – Рига, 1979. – 204с.
1073843
  Беляев Александр Семенович Поздний период эпохи бронзы пограничья степи и лесостепи в Днепровском левобережье : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Беляев Александр Семенович; АН УССР, Ин-т археолог. – К., 1980. – 18л.
1073844
   Поздний плейстоцен и голоцен юга Восточной Сибири.. – Новосибирск, 1982. – 168с.
1073845
  Зенкевич М.А. Поздний пролет / М.А. Зенкевич. – М.-Л. : Земля и пролет, 1928. – 104 с.


  После революции, желая уменьшить свой возраст, стал указывать годом рождения 1898, 1899, а позднее 1891. Этот год указан во всех советских справочниках
1073846
  Брагин А.И. Поздний рассвет / А.И. Брагин. – Алма-Ата, 1986. – 336с.
1073847
  Алексин А.Г. Поздний ребенок : повести, рассказы : [для сред. и ст. шк. возраста] / Анатолий Алексин. – Москва : Детская литература, 1976. – 431 с. : ил., портр.


  Содерж.: Повести: Третий в пятом ряду; Поздний ребенок; Действующие лица и исполнители; А тем временем где-то; Повесть Алика Деткина; Мой брат играет на кларнете; Звоните и приезжайте; Позавчера и послезавтра; Рассказы: Домашнее сочинение; Я ничего не ...
1073848
  Алексин А.Г. Поздний ребенок / Алексин А.Г. – Москва : Прогресс, 1981. – 206 с.
1073849
  Бялосинская Н.С. Поздний свет / Н.С. Бялосинская. – М, 1978. – 128с.
1073850
  Ботвинник С.В. Поздний свет / С.В. Ботвинник. – Ленинград, 1986. – 158 с.
1073851
  Ероховец А.С. Поздний сенокос / А.С. Ероховец. – М., 1978. – 288с.
1073852
  Большаков В.А. Поздний снег / В.А. Большаков. – Ленинград, 1990. – 54с.
1073853
  Лебедев В.В. Поздний среднеарабский язык (ХШ-ХУШ вв) / В.В. Лебедев. – М., 1977. – 91с.
1073854
  Байбородин А.Г. Поздний сын / Анатолий Байбородин. – Москва : Современник, 1988. – 235, [2] с.
1073855
  Пустовойт П.Г. Поздний Тургенев: гармония скорбящей лиры... // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 4. – С.3-13. – ISSN 0130-9730
1073856
  Бондарев Ю.В. Поздним вечером / Ю.В. Бондарев. – М, 1962. – 112с.
1073857
  Афанасьев А.В. Поздно или рано : роман, рассказы / А.В. Афанасьев ; [послесл. В. Бондаренко ; худож. С. Брынза]. – Москва : Советская Россия, 1986. – 365 с. : ил.


  Содерж.: Командировка: Роман; Рассказы: Долгое возвращение; Поздно или рано; Свидание; В моей жизни много счастья; Только так; Вещь в себе; Гений.
1073858
  Сиволобов С.А. Поздно яблонька зацвела / С.А. Сиволобов. – Кишинев, 1975. – 176с.
1073859
  Крахмалева Н.В. Поздняя весна / Н.В. Крахмалева. – Сталино, 1958. – 96с.
1073860
  Лохматов Н.П. Поздняя весна / Н.П. Лохматов. – Калуга, 1960. – 115с.
1073861
  Лапшин В.М. Поздняя весна / В.М. Лапшин. – М, 1985. – 78с.
1073862
  Очкин А.Я. Поздняя весна / А.Я. Очкин. – М, 1986. – 240с.
1073863
  Тарасова М.Б. Поздняя весна. / М.Б. Тарасова. – М., 1972. – 31с.
1073864
  Максимов М.Д. Поздняя весна. Лирика / М.Д. Максимов. – М., 1974. – 143с.
1073865
  Кривощеков Л.Д. Поздняя встреча / Л.Д. Кривощеков. – Алма-Ата, 1957. – 136с.
1073866
  Веля Н. Поздняя встреча / Н. Веля. – Москва, 1983. – 191с.
1073867
  Каликин О.И. Поздняя встреча / О.И. Каликин. – Ярославль : Верхне-Волжское кн. изд-во., 1991. – 235 с.
1073868
   Поздняя греческая проза. – Москва : Художественная литература, 1960. – 695 с.
1073869
   Поздняя греческая проза.. – М, 1961. – 695с.
1073870
  Кутузов Е.В. Поздняя дорога : Роман / Е.В. Кутузов. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 512 с.
1073871
  Почивалин Н.М. Поздняя звезда / Н.М. Почивалин. – Саратов, 1967. – 180с.
1073872
  Балин А. Поздняя звезда : стихи / А.И. Балин ; худож. Б.Ф. Доля. – Москва : Сов. Россия, 1980. – 176 с. : ил.
1073873
  Боршош-Кумятский Поздняя краса / Боршош-Кумятский. – М., 1984. – 30с.
1073874
   Поздняя латинская поэзия. – М, 1982. – 719с.
1073875
  Вейсайте И.И. Поздняя лирика Гейне : Автореф... канд. филол.наук: / Вейсайте И.И.; ЛГУ. – Ленинград, 1963. – 15л.
1073876
  Михайлов И.Л. Поздняя любовь / И.Л. Михайлов. – Л, 1966. – 122с.
1073877
  Моро А.М. Поздняя любовь : стихи / Артур Моро ; авториз. пер. с морд. А.Макова. – Москва : Советская Россия, 1973. – 95 с.
1073878
  Давыдов И. Поздняя любовь / И. Давыдов. – Свердловск, 1977. – 351с.
1073879
  Макаров В.А. Поздняя любовь / В.А. Макаров. – К., 1997. – 79с.
1073880
  Островский А.Н. Поздняя любовь. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1949. – 80с.
1073881
  Ващенко О.Н. Поздняя молния / О.Н. Ващенко. – Москва, 1978. – 78с.
1073882
   Поздняя осень.. – М, 1990. – 348с.
1073883
  Мирнев В.Н. Поздняя птица / В.Н. Мирнев. – М., 1985. – 381с.
1073884
  Сушко К.И. Поздняя тропа : Рассказы, этюды, зарисовки. / К.И. Сушко. – Днепропетровск, 1989. – 189с.
1073885
  Романовский С.Т. Поздняя ягода-ежевика / С.Т. Романовский. – М., 1971. – 207с.
1073886
  Ячменева Е.С. Поздняя ягода / Е.С. Ячменева. – Иркутск, 1968. – 140с.
1073887
  Борисейко О.В. Поздовжні коливання п"єзокерамічного стержня змінного поперечного перерізу / О.В. Борисейко, Шакері Мобараке Пуйан, І.А. Улітко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Розглядаються поздовжні коливання поляризованого за товщиною п"єзокерамічного стержня змінного перерізу під дією гармонічного навантаження на електродованих трапецієподібних лицевих гранях. Зміна перерізу вздовж стержня визначається малим кутум між ...
1073888
  Жирнов Б.М. Поздовжні коливання стержня з фрикційним запізненням // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 179-185. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою асимптотичних методів Крилова-Боголюбова-Рубаніка, в рамках першого наближення, досліджується розв"язок квазігіперболічного рівняння з відхиленням.
1073889
  Діннік А.Н. Поздовжній згин стрижнів, обмежений поверхнею 2-го порядку / А.Н. Діннік, А.С. Локшін, 1929. – 336с.
1073890
   Поздовжній зсув біматеріалу з міжфазною тріщиною з урахуванням фрикційного проковзування / Г. Сулим, Н. Оліярник, Л. Піскозуб, Я. Пастернак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 51-54. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (36)). – ISSN 1728-3817


  Методом функцій стрибка побудовано гранично-елементний розв"язок антиплоскої задачі для біматеріалу із закритою міжфазною тріщиною, навантаженого розподіленою зосередженою силою у поздовжньому напрямку та нормальним стиском. Береги тріщини можуть ...
1073891
   Поздоровляємо Ірину Володимирівну Іванцову // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 171. – ISBN 978-966-581-772-1
1073892
  Вдовина Е.В. Поздравление в речевом этикете: концептуальный и коммуникативный анализ // Русский язык за рубежом : учебно-методический иллюстрированный журнал / Мин. обр. и науки РФ; МАПРЯЛ; Гос.ин-т русс. языка им. А.С.Пушкина. – Москва, 2007. – № 2 (201). – С. 41-48. – ISSN 0131-615X
1073893
   Поздравления и приветствия в связи с семидесятилетием Генерального секретаря ЦК КПСС тов. Брежнева Л.И.. – М, 1977. – 719с.
1073894
   Поздравляем В.П.Голова с юбилеем : Информируем читателя. Наши юбиляры // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 79-80. – ISSN 0016-7207
1073895
   Поздравляем с юбилеем выдающегося цивилиста Наталию Кузнецову // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2014. – 8 апреля (№ 14). – С. 5. – ISSN 1563-6755


  Коллектив издательства "Юридическая практика" 4 апреля 2014 г. поздравляет с юбилеем Наталию Семеновну Кузнецову - доктора юридических наук, профессора кафедры гражданского права Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, ...
1073896
   Поздравляем юбиляра // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 31. – ISSN 1726-667Х


  Профессор, декан ф-та оптического приборостроения Мос. гос. ун-та геодезии и картографии.
1073897
   Поздравляем юбиляра! / редакционный совет и редакция журнала "Высшее образование сегодня" // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 26-27. – ISSN 1726-667Х
1073898
   Поздравляем! Астрономической обсерватории в Киеве - 170 лет // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 3 (107). – С. 18


  Кафедра астрономии и геодезии была в числе первых кафедр философского факультета, открытого в 1834 году в Киеве Университета имени Святого Владимира.
1073899
  Збанацкий Ю.О. Поздравьте меня, друзья : Повесть / Ю.О. Збанацкий; Пер. с укр. Л. Бадь. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 176с.
1073900
  Ясинский А.Н. Поземельная опись Градищенского монастыря / А.Н. Ясинский. – Минск, 1926. – 30с.
1073901
  Тарасюк Д.А. Поземельная собственность пореформенной России. / Д.А. Тарасюк. – М., 1981. – 129с.
1073902
  Орлик В. Поземельні відносини в західних регіонах Російської імперії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 125-127
1073903
  Вдовина Л.Н. Поземельные отношения и крестьянская община в монастырских вотчинах первой половины 18 века : Автореф... канд. ист.наук: 070000.070002 / Вдовина Л.Н.; МГУ. – М, 1974. – 26л.
1073904
  Быконя Г.Ф. Поземельные отношения русского населения Восточной Сибири в XVII-XVIII вв. / Г.Ф. Быконя. – Красноярск, 1979. – 100с.
1073905
  Муратова Е.Г. Поземельные отношения у балкарцев во второй половине ХІХ - начале ХХ в. // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 147-156. – ISSN 0869-5415
1073906
  Романов А.А. Поземка / А.А. Романов. – Вологда, 1976. – 96с.
1073907
  Винонен Р.И. Поземка / Р.И. Винонен. – Москва, 1981. – 166с.
1073908
  Марина В.И. Поземка. / В.И. Марина. – Иркутск, 1973. – 269с.
1073909
  Ясіновська О.В. Пози як жестові знаки концепту "гординя" у творах християнських письменників // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 берез. 2017 р. / Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу. – Одеса : Гельветика, 2017. – С. 89-94. – ISBN 978-966-916-268-7
1073910
   Позивні Альфи Лебедя.. – К, 1966. – 190с.
1073911
  Савич І. Позивні з майбутнього : поезії / І. Савич. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 84 с.
1073912
  Грінчак В.Я. Позивні мужності : художньо-документальна повість / В.Я. Грінчак. – Київ : Веселка, 1978. – 182 с.
1073913
   Позивні планети "Дружба".. – К, 1979. – 120с.
1073914
  Петрова С. Позивні українських військовослужбовців-жінок, учасниць АТО / ООС: словотвірний аспект // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.А. Войцева, Т.М. Шевченко [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 11. – С. 74-78. – ISBN 978-617-689-397-4
1073915
  Белей Л.Л. Позивні учасників АТО й ООС - творення та функціонування // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: О.О. Тараненко, С.С. Єрмоленко, В.І. Чумак [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 49-62. – ISSN 0027-2803
1073916
   Позивът на Централния Комитет на Българската работническа партия от 22 юни 1941. – София : Партиздат, 1981. – 5 Pl. + Прилож:1.Позив на ЦК на БРП от 22 юни 1941 г.2.Радиогр. на Г.Димитров до ЦК БРП от 22 юни 1941 3 Проекторезол. на Задгранич. бюро на ЦК на БРП във връзка с нападението на Германия над СССР и задачите на БРП. 4. "Българ. народе, на крак!"5.На живот...
1073917
  Зиков А. Позика ідей та пропозицій / А. Зиков. – Х, 1931. – 47с.
1073918
  Бервено С.М. Позика як форма кредиту / С.М. Бервено, Р.А. Майданик // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 894-896. – ISBN 978-966-667-341-4
1073919
  Зеленіна О.О. Позиковий капітал як складова капіталу підприємства: місце та бухгалтерська природа // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 53-60. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
1073920
  Кириленко О. Позикові фінанси як суспільний феномен: концептуальні основи та перспективи демократизації / О. Кириленко, А. Дерлиця // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 35-50. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
1073921
  Минкин С.Б. Позисторы / С.Б. Минкин, А.Г. Шашков. – Москва, 1973. – 89 с.
1073922
  Шаталова А. Позитив для продуктивных. От перемен в организации науки выигрывают лучшие? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 28 февраля (№ 9). – С. 6


  В МГУ им. М.В.Ломоносова, председатель Совета по науке при Министерстве образования и науки РФ, академик Алексей Хохлов провел пресс-конференцию, посвященную различным аспектам развития отечественной науки. Поводом для встречи с журналистами стало ...
1073923
  Петренко І. Позитив і щирість. Концерт, що єднає - так можна назвати шоу, яке Михайло Поплавський представив у столичному Палаці спорту // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6-7 грудня (№ 225/226). – С. 24
1073924
  Воробйов Вадим Позитив інсентиву : Профі-екскурс // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 54-57 : Іл.
1073925
  Швець В. Позитив, якого не можна навчитися // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Присвячено 60-літтю від дня народження Л.Ю. Шевченко 5 березня 2007 р. – С. 23-24
1073926
  Городенко Л.М. Позитиви та негативи соціалізації мережевих комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 13-16


  У статті визначено позитивні та негативні аспекти соціалізації мережевих комунікацій, розглянуто причинно-наслідкові варіанти соціалізації мережі інтернет. The article deals with positive and negative aspects of socialization of network ...
1073927
  Богдашина Е.Н. Позитивизм в исторической науке на Украине (60-е гг. XIX - 20-е гг. XX вв.) : монография / Е.Н. Богдашина, Нац. акад. наук Украины, Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Харьк. нац. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2013. – 587, [1] с. : портр. – Имен. указ.: с. 574-587. – Библиогр.: 464-573 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-623-993-1
1073928
  Кон И.С. Позитивизм в социологии / И.С. Кон. – Ленинград, 1964. – 208 с.
1073929
  Нарский И.С. Позитивизм и механистическая ревизия марксизма / И.С. Нарский. – М., 1962. – 84с.
1073930
   Позитивизм и наука.. – М, 1975. – 246с.
1073931
  Журавлев Л.А. Позитивизм и проблема исторических законов / Л.А. Журавлев. – Москва, 1980. – 309с.
1073932
  Катасонов В.Н. Позитивизм и христианство: философия и история науки Пьера Дюгема // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 8. – С.151-165. – ISSN 0042-8744
1073933
  Прозерский В.В. Позитивизм и эстетика / В.В. Прозерский. – Л., 1983. – 153с.
1073934
  Уткина Н.Ф. Позитивизм, антропологический материализм и наука в России. / Н.Ф. Уткина. – Москва, 1975. – 319с.
1073935
  Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России / В.Д. Зорькин. – Москва, 1978. – 269с.
1073936
  Миронов Позитивистский социализм: иллюзия или реальность? / Миронов, А.В. Перцев. – М., 1990. – 61с.
1073937
  Александров А.С. Позитивисты vs символисты (к истории восприятия одного блоковского стихотворения) / А.С. Александров, Э.К. Александрова // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 5, сентябрь. – С. 33-41. – ISSN 2310-4287
1073938
  Шумило М.М. Позитивізація вчення про правовідносини на етапі сталінського легізму // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 27-33. – ISSN 1563-3349


  Встановлено, що окремим етапом розвитку вчення про правовідносини можна визнати – сталінський легізм, також визначено часові межі його існування. Дано характеристику основним рисам етапу сталінського легізму. Доведено, що основною ознакою сталінського ...
1073939
  Трубенко А.І. Позитивізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 631-633. – ISBN 966-316-069-1
1073940
  Калакура Я.С. Позитивізм [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 270-272


  В статті згадуються науковці Київського університету: В. Антонович, М. Драгоманов, В. Піскорський, Ф. Фортинський.
1073941
  Богдашина О.М. Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті рр. XIX - 20-ті рр. XX ст.) / О.М. Богдашина ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : Апостроф, 2010. – 479, [1] с. – Імен. покажчик: с. 467-479. – Бібліогр.: с. 379-466 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2579-13-0
1073942
  Богдашина О.М. Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті рр. XIX - 20-ті рр. XX ст.) : монографія / О.М. Богдашина ; Нац. Акад. наук України, Ін-т археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ін-т ім. В.Н. Каразіна, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 559, [1] с. : портр. – Імен. покажч.: с. 545-559. – Бібліогр.: с. 440-544 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-285-041-3
1073943
  Артюх В. Позитивізм в історіософії Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 86-92. – ISSN 0130-528Х
1073944
  Омельченко В.Ю. Позитивізм В. Лесевича в контексті розвитку філософії науки в університеті св. Володимира // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6


  Метою цієї статті є аналіз філософських поглядів В. Лесевича в контексті розвитку європейської філософської традиції, осмислення ролі і значення позитивізму, його ролі та значення для історії вітчизняної філософії. Варто відзначити, що філософські ...
1073945
  Бондарчук В.М. Позитивізм В.В. Лесевича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 64-67. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основоположні ідеї В.В. Лесевича як послідовника позитивізму О. Конта. This article is about fundamental ideas of V.V. Lesevych as the follower of A. Conte"s positivism.
1073946
  Кралюк П. Позитивізм Володимира Лесевича // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 500-502. – ISBN 978-966-2254-74-7
1073947
  Кралюк П.М. Позитивізм Володимира Лесевича // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 500-502. – ISBN 978-966-373-777-5
1073948
  Орелецький Василь Позитивізм і природне право в міжнародному праві // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 2 (20). – С. 98-104.
1073949
  Соболевська М. Позитивізм у соціології та його альтернативи // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 5-11.
1073950
  Біржакова Є.О. Позитивізм як самостійний напрям визначення властивостей права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 94-100. – ISSN 1563-3349
1073951
  Галів М. Позитивізм як теоретико-методологічне підґрунтя українського історико-педагогічного наративу (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – C. 15-21. – (Серія: Педагогічні науки ; № 1 (302)). – ISSN 1729-360Х
1073952
  Касаткін С. Позитивістська доктрина правової невизначеності (на прикладі вчень Г. Кельзена та Г. Харта) // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 268-276. – ISSN 2227-7153
1073953
  Перепелиця Г.М. Позитивістський підхід в оцінці сучасного російсько-українського конфлікту // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; редкол.: Мироненко П.В., Горбатенко В.П., Мудрієвська І.Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2/3 (6/7). – C. 136-157. – ISSN 2518-7546
1073954
  Сливка С.С. Позитивістські концепти: філософсько-правовий аналіз : Монографія / С.С. Сливка. – Львів : ЛьвДУВС, 2006. – 160с.
1073955
  Курченко О.О. Позитивна ввічливість в іспанській мові: феномен mentira piadosa / О.О. Курченко, О.Д. Наубетова // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 233-242
1073956
  Гуренко А. Позитивна версія реальності // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 69-73. – ISSN 0130-1799


  Георгій Нарбут
1073957
  Гончарук В.В. Позитивна відповідальність у трудовому праві України в умовах євроінтеграційних процесів // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 76-78. – ISBN 978-617-7069-63-7
1073958
  Хряпінський П.В. Позитивна відповідальність: проблема реалізації у кримінальному праві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 100-105. – (Правознавство ; Вип. 427)
1073959
  Шулікін Д. Позитивна динаміка // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 березня (№ 11)


  Щодо фінансування університетської науки.
1073960
  Дроздовський Д. Позитивна людська емоція в час нездорових амбіцій // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 31 грудня (№ 52). – С. 10


  "Михайло Слабошпицький - своєрідна планета в нашій культурі".
1073961
  Савлук І. Позитивна мотиваційна складова як провідна психолого-педагогічна умова вдосконалення музично-виконавської майстерності студентів закладів вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 8 (175), серпень. – С. 115-119. – ISSN 2308-4634
1073962
  Бігунова Н.О. Позитивна оцінка: від когнітивного судження до комунікативного висловлювання : монографія / Бігунова Наталя Олександрівна ; [наук. ред. Колегаєва І.М.]. – Одеса : КП ОМД, 2017. – 579, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 514-579. – ISBN 978-617-637-133-5
1073963
  Романова А.С. Позитивна правова активність людини у природно-правовому просторі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 321-325. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1073964
  Венжинович Н. Позитивна репрезентація людини у фразеологізмах української мови


  Описано в лінгвокультурологічному аспекті один із фрагментів української мовної картини світу - фразеологічні вирази на позначення позитивної репрезентації людини.
1073965
  Навальнєв О. Позитивна репутація є важливим активом тих, хто займається GR / розмову вела Олена Осмоловська // Юридична газета. – Київ, 2021. – 20 липня (№ 14). – С. 12-14
1073966
  Бочаріна Н.О. Позитивна соціально-комунікативна активність як показник гуманістичної спрямованості соціального педагога // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 246-254. – ISBN 978-617-7009-07-7
1073967
  Луценко І. Позитивна та негативна сторони впливу правових стимулів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 99-103.
1073968
  Лутак О.М. Позитивна юридична відповідальність // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 224-227. – ISBN 978-966-301-172-1
1073969
  Шестопалова Л. Позитивна юридична відповідальність // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 5 (94). – С. 5-12. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
1073970
  Бацилєва О.В. Позитивна Я-концепція як ресурс психологічного здоров"я особистості / О.В. Бацилєва, І.М. Гресько // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kiev, 2019. – Vol. 5, iss. 11 (31). – С. 73-89. – ISSN 2414-0023
1073971
  Каранфилова Е.В. Позитивная девиантность как проявление творческой активности // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (81). – С. 62-65. – ISSN 2077-1800
1073972
  Шугуров М.В. Позитивная международно-правовая ответственность государств в сфере прав человека. Вопросы теории // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 1 (43). – С. 46-58. – ISSN 1812-8696
1073973
  Шугуров М.В. Позитивная международно-правовая ответственность государств в сфере прав человека: вопросы теории // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 8 (50). – С. 54-70. – ISSN 1812-8696
1073974
  Коробов А.Е. Позитивная ответственность как теоретическая и практическая проблема / А.Е. Коробов, Е.Б. Хохлов // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 4-13. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1073975
  Орлофф Дж. Позитивная энергия = Positive energy : десять надежных рецептов, как превратить усталость, стресс и страх в бодрость, жизнерадостность и любовь / Джудит Орлофф ; [пер. с англ. А.Н. Свирид]. – Москва [и др.] : Вильямс, 2005. – 496, [1] с. – Парал. тит. л. англ. - Пер. изд.: Positive energy / Judith Orloff. New York: Harmony Books, 2004. – ISBN 5-8459-0829-9
1073976
  Квас О.В. Позитивне емоційне реагування дитини як умова успішного навчання в школі / О.В. Квас, М.І. Клим // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 205-209
1073977
  Корольов Д.К. Позитивне емоційно-оціночне ставлення до життя як умова прояву здібностей індивіда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 38-41. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  Викладено результати емпіричного дослідження впливу характеру емоційно-оціночного ставлення до життя на вияв здібностей індивіда. Показано, що позитивне емоційно-оціночне до життя сприяє реалізації здібностей у життєвих досягненнях. Обговорюється ...
1073978
  Бондажевська Л.С. Позитивне значення поняття "помилка" в аргументації // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 65-66
1073979
  Зоряна К. Позитивне мислення слов"ян через призму оніма // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 173-184. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 1)
1073980
  Луцький Р.В. Позитивне право в європейській правовій думці // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 24-26
1073981
  Бабюк А.М. Позитивне право і правосвідомість // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 22-25. – ISSN 2219-5521
1073982
  Луцький Р.П. Позитивне право та природне право: опозиція категорій // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 38-41
1073983
  Луцький Р.П. Позитивне право у сучасних наукових реаліях : монографія / Луцький Роман Петрович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького. – Львів : Сполом, 2016. – 411, [1] с. – Бібліогр.: с. 352-411 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-919-162-5
1073984
  Лазаренко С.Ж. Позитивний аспект антикорупційних практик країн світу / С.Ж. Лазаренко, К.А. Бабенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 12, грудень. – С. 7-9
1073985
  Монастирецький Л.С. Позитивний герой української радянської прози / Л.С. Монастирецький. – К., 1983. – 174с.
1073986
  Хархун В.П. Позитивний герой як художня формула тоталітарної антропології // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 38 : Літературознавчі студії. – С. 57-62


  У статті досліджується основна репрезентативна формула тоталітарної антропології, оприявлена в концепті позитивного героя. Зокрема, з"ясовано совєтське й совєтологічне прочитання генези цього концепту, виявлено його типологічні особливості.
1073987
  Ткаченко А. Позитивний герой: пафос мовотворення // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Присвячено 70-літтю від дня народження О. К. Глушка 14 серпня 2008 р. – С. 53-57


  Штрихи до творчого портрета Олександра Глушка.
1073988
  Левицький О. Позитивний досвід діяльності, спрямованої на захист прав громадян на належне медичне обслуговування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 23-27
1073989
  Кармазіна С.С. Позитивний досвід розвитку страхового посередництва в країнах з розвинутою ринковою економікою // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 36-39. – ISBN 978-617-696-385-1
1073990
  Мельниченко А. . Позитивний зарубіжний досвід правового регулювання заохочень працівників органів прокуратури на прикладі країн КНР та США // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 285-292. – (Серія "Право" ; вип. 2)
1073991
  Лапінська О. Позитивний і негативний вплив новітніх англіцизмів на мову українського художнього тексту // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 102-106. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1073992
  Чекалюк В.В. Позитивний імідж держави і суспільства - результат ефективних комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 247-251


  У статті розглянуто медіамеханізми формування позитивного іміджу держави. Акцентується увага на взаємодії об"єкта, імідж якого формується, з цільовою аудиторією через медіаінструменти. Авторка доводить, що певний імідж є в усіх і в усього, а потрібний ...
1073993
  Величко О. Позитивний імідж судової влади України та його структурні елементи // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 49-56
1073994
  Гузак А.М. Позитивний імідж сучасного політичного лідера: вербальні механізми створення // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 35-42
1073995
  Гойман О. Позитивний міф як спосіб консолідації українства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 161-164


  "Розглядаються взаємопов’язані процеси зміни міфологічного простору, а саме: міфологізація, деміфологізація та реміфологізація, які останнім часом відбуваються у свідомості українців і соціально-культурному просторі України. Зокрема, подається ...
1073996
  Бордюк Л.В. Позитивний фокус у негативній комунікативній ситуації (на матеріалі американської лінгвокультури) // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 69-71. – ISSN 2219-4290
1073997
  Висоцька Л.М. Позитивні аспекти впровадження МСБО для оцінки діяльності банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 70-73. – (Економіка ; вип. 52)


  Розглянуто позитивні аспекти впровадження МСБО в банківській системі України. Запропоновано розробити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку, який би враховував особливості обліку та надання інформації у фінансових звітах суто банківських операцій.
1073998
   Позитивні дії в механізмі забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: міжнародний досвід та українські перспективи / Христова Г.О. [та ін.] ; Гендерний інформаційно-аналітичний центр "Крона". – Харків : Райдер, 2010. – 200 с. + Додатки: с.106-199. – ISBN 978-966-8246-98-2
1073999
  Мазко О.Г. Позитивні та монотонні системи в просторі з конусом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 58-61. – (Кібернетика ; вип. 3)


  Вивчаються класи позитивних і монотонних диференціальних систем відносно конуса у фазовому просторі. Формулюються критерії стійкості лінійних позитивних систем у вигляді монотонної оборотності лінійних операторів. Розвиваються методи порівняння систем ...
1074000
  Штефан О.О. Позитивні умови реалізації права на звернення до суду за захистом інтелектуальної власності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 86-90. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  У процесуальному аспекті дається поняття та аналіз позитивних умов, які необхідні для реалізації права на звернення до суду за захистом права на об"єкти інтелектуальної власності.
<< На початок(–10)1071107210731074107510761077107810791080(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,