Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1071107210731074107510761077107810791080(+10)В кінець >>
1073001
  Дрогомирецька М. "...Пишу до нього листа. Він цікава людина...". Творчі взаємини Михайла Коцюбинського з Агатангелом Кримським // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 10 (840), жовтень. – С. 132-134. – ISSN 0868-4790
1073002
  Савин О.М. "...пишу тебе в Пензу" / О.М. Савин. – Саратов, 1983. – 183 с.
1073003
  Сокол Г.Р. "...Під вітром історії": штрихи з біографії Галини Журби // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 295-302
1073004
  Писемский А.Ф. "Питерщик", и другие рассказы. / А.Ф. Писемский. – Москва, 1960. – 264с.
1073005
  Пушкін В. "Пишаюся тим, що завжди мав свою позицію" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27-28 січня (№ 13/14). – С. 2


  Професор Віктор Пушкін - про виклики для нинішнього молодого покоління та перспективи вищої освіти.
1073006
  Мартинюк С.Я. "Пишаюсь, що я українець, або лелеки рідним гніздам не зраджують" / розмову вела Алла Топчій // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 14 грудня - 28 грудня (№ 47/48)


  Розмова з українським письменником Сергієм Мартинюком.
1073007
  Богдан С. "Пиши ж мені, мамочко..." : Стереотипи епістолярної поведінки Лесі Українки у спілкуванні з матір"ю // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5 (650). – С. 35-42. – ISSN 0130-5263
1073008
  Колосков Е. "Пиши указ!" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 6. – С. 128-129. – ISSN 0235-7089


  Как Россия признала Македонию в Болгарии.
1073009
  Даниленко А. "Пиши, як мовиш..." або чому Пантелеймон Куліш не став творчем сучасного українського правопису // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 37-54. – ISSN 0027-2833


  У статті розглядається внесок П. Куліша в розвиток сучасного українського правопису. Грунтуючись на аналізові низки протографів, включаючи переклади Біблії та Шекспіра в порівнянні з перекладами Кулішевих сучасників, автор реконструює різні етапи в ...
1073010
  Юдовский М. "Пишу из карантина в карантин..." : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 7/8. – С. 42, 48-50. – ISSN 0131-8136
1073011
  Артемчук І. "Пишу і спалюю написане і знову пишу" : (зі спогадів про М. В. Гоголя) // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 156-165. – ISSN 0131-2561
1073012
   "Пишу о том, что видела сама, о тех людях и впечатлениях, которые вынесла лично" // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 4. – С. 51-86. – ISSN 0869-6322


  А.М. Коллонтай в годы Гражданской войны. 1919 г.
1073013
  Андрішко О. "Пів коня за царство" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 5 (13). – С. 94-101


  Абсурдна детективна трагікомедія.
1073014
  Жунько Леонід "Південний краю! Сторона прекрасна" // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 6-12. – ISSN 0869-3595
1073015
  Цубенко В.Л. "Південь України у вітчизняній та європейський історії" - III Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 25-річчю Незалежності України // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 35. – С. 173-188. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1073016
  Цубенко В.Л. "Південь України у вітчизняній та європейській історії" - IV міжнародна науково-практична конференція // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 39. – С. 153-172. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1073017
  Гажева І. "Північна симфонія" Андрія Бєлого як неоміфологічний текст // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 1 (8). – С. 27-36
1073018
  Рассоха Л.І. "Північний вимір" як приклад для побудови регіональної політики Європейського Союзу в Чорноморському регіоні // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 65-71
1073019
  Яшна Н. "Північний вимір": ефективна ініціатива чи формальний проект? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 37-38
1073020
  Галата С. "Пігулка" для суспільства // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 2 грудня (№ 47). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  У Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна" зібралися науковці та практики з упровадження інклюзивного навчання у школах, закладах вищої освіти, ОТГ і роботодавці.
1073021
  Капсамун І. "Під "історіософською" наркотою" / І. Капсамун, О. Пастернак // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 14-15 січня (№ 1/2)


  Ультимативні вимоги Москви про гарантії безпеки" для Росії не залишають для США та НАТО іншої відповіді, крім "ні!".
1073022
  Горак Р. "Під знаком дамоклового меча" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/10. – С.40-69. – ISSN 0208-0710


  Роман-есей.
1073023
   #пишеморазом // Київський університет. – Київ, 2018. – Листопад (№ 9). – С. 2


  У КНУ імені Тараса Шевченка всі охочі писали Радіодиктант національної єдності.
1073024
  Аренштейн А.И. ...Пишите Марице! : повесть / А.И. Аренштейн. – Москва : Детская литература, 1971. – 190 с.
1073025
  Дубініна О. „Південний Ренесанс”: особливості поетики (на матеріалі романів В. Фолкнера „Галас і шаленство” та „Умираючи”) // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України ; відп. ред. Т.Н. Денисова ; редкол.: Жулинський М.Г., Демірей Ж., Ферріс В. [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 229-247. – ISBN 978-966-359-360-9
1073026
  Котлярчук Андрей П-ів Камчатка. Ведмежий рай : живий світ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 80-84
1073027
  Супруненко Володимир П-ів Менгишлак. Каспійська слава Кобзаря // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 102-104 : фото
1073028
  Іващенко Микола П-ів Халкідіки. Пальці в морі : вояж колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 36-40 : Фото, карта
1073029
  Багатурьянц А.А. Пи-электронное строение некоторых сопряженных смистем с большими эффективными зарядами на атомах : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Багатурьянц А.А.; АН СССР Ин-т элементоорган. соединений. – М, 1968. – 15л.
1073030
  Козьяков Ю. Питання-відповіді щодо загальних правил вчинення нотаріальних дій / Ю. Козьяков, А. Єрух // Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ, 2015. – № 3 : . – С. 3-13
1073031
  Макаренко Т. Питання прав національних меншин у програмах партій самостійницького спрямування за доби Української Центральної Ради // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 27-30
1073032
  Коваленко Л.В. Питання прав та можливостей українців на сторінках російськомовної української періодичної преси кінця ХІХ - початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 156-157. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1073033
  Коваленко Л. Питання прав українського народу на сторінках російськомовної української періодичної преси (кінець XIX - початок XX ст.) // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомлення сьомої Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики ; за ред. М.М. Романюка. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 231-235. – ISBN 966-02-2347-1
1073034
  Нелін О. Питання права власності й володіння землею в українському звичаєвому праві / Олександр Нелін // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 10 (142). – С. 8-13. – ISSN 2308-9636
1073035
  Ніколаєнко Н.С. Питання права власності на атмосферне повітря / Н.С. Ніколаєнко, В.І. Пшеничникова // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 1 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 392-394. – ISBN 978-966-419-279-5
1073036
  Лєскіна І.Є. Питання правового регулювання гендерних відносин в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 187-192. – ISSN 1563-3349
1073037
  Баїк О.І. Питання правового регулювання державних нагород в Україні та інших державах: порівняльний аналіз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 801 : Юридичні науки. – C. 224-228. – ISSN 0321-0499
1073038
  Деревянко Б.В. Питання правового регулювання діяльності закладів релігійної освіти у європейських державах // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 24-29
1073039
  Глібко С. Питання правового регулювання договорів, пов"язаних з відкриттям рахунків у банках // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.73-80
1073040
  Якубович І. Питання правового регулювання експорту зерна з України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 181-183
1073041
  Онуфрієнко О.І. Питання правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в системі господарсько-правових дисциплін // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 63-65. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Дано загальну характеристику навчального спецкурсу "Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в СРСР". Розглядаються питання, пов"язані з вивченням даної дисципліни.
1073042
  Маркова Г.Д. Питання правового регулювання поставки товарів народного вжитку // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 8
1073043
  Поєдинок В.В. Питання правового регулювання примусових вилучень інвестицій // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 109-117


  У статті розглянуті особливості правового регулювання примусових вилучень (експропріації) інвестицій відповідно до міжнародних інвестиційних угод, Європейської конвенції про права людини та законодавства України.
1073044
  Кривуляко С. Питання правового регулювання роялті // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 64-68. – ISSN 1608-6422
1073045
  Цірат Г.А. Питання правового статусу іноземних фізичних та юридичних осіб в міжнародному цивільному процесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 186-193.
1073046
  Бірюков О.М. Питання правового статусу іноземних фізичних та юридичних осіб в міжнародному цивільному процесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 186-194.
1073047
  Костицький В. Питання правового та інституційного забезпечення захисту суспільної моралі як складової інформаційної безпеки: зарубіжний досвід / В. Костицький, Т. Грицай // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 7-11. – ISSN 2413-6433
1073048
  Гуз А.М. Питання правової освіти у працях відомих українських громадських діячів і педагогів XIX - XX ст. // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 300-303
1073049
  Міхневич Л.В. Питання правової охорони Конституції у конституційному проекті професора О.О. Ейхельмана // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 5-8. – ISSN 2220-1394
1073050
  Бондарев О. Питання правової природи спеціалізованого парламентського контролю за додержанням прав і свобод військовослужбовців // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (263). – С. 88-93. – ISSN 2307-8049
1073051
  Лозо В.І. Питання правової регламентації криміналістичної діяльності поліцейської служби ЄС // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 24-33. – ("Право" ; вип. 31). – ISSN 2312-1661
1073052
  Кулинич П.Ф. Питання правової теорії та практики оренди землі в умовах завершення земельної реформи в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – 254-257. – ISSN 2219-5521
1073053
  Кополович Валентина Питання правонаступництва держав у міжнародному праві // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 75-77.
1073054
  Васянович О.А. Питання праворозуміння правових звичаїв сучасності // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 53-59
1073055
   Питання практики організаційно-партійної роботи. – К, 1955. – 120с.
1073056
  Каплан Я.Л. Питання практики у викладанні математики / Я.Л. Каплан. – Київ, 1958. – 208 с.
1073057
  Недбайло П.О. Питання предмета і значення теорії держави і права // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 73-78. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В статье говорится, что теория государства и права изучает основные и руководящие закономерности возникновения, развития и служебной роли государства и права, а отраслевые науки изучают специфические формы проявления этих закономерностей в различных ...
1073058
  Кобець О. Питання представництва економічних інтересів держави при здійсненні контролю та нагляду в автотранспортному комплексі / О. Кобець, О. Сіряков // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 34-41
1073059
  Перепелюк В. Питання представництва прокурором інтересів держави в адміністративному судочинстві // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 2 (14). – С. 61-68
1073060
  Теуш С.К. Питання приватного права у діяльності Ради Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 282-285. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Досліджено передумови поширення діяльності Ради Європи на сферу приватного права, окреслюється коло охоплюваних нею питань приватного права. Визначено співвідношення різних видів діяльності Ради Європи у цій сфері, з урахуванням системоутворювального ...
1073061
   Питання призначення та виплати стипендій і премій Президента України у сфері освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 347 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 17 квітня (№ 74). – С. 10
1073062
   Питання прикладної математики і математичного моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровського національного університету, 2012. – ISSN 2074-5893
1073063
   Питання прикладної математики і математичного моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровського національного університету. – ISSN 2074-5893
Вип. 1 : До 95-річчя Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1073064
   Питання прикладної математики і математичного моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Ліра, 2014. – ISSN 2074-5893
1073065
   Питання прикладної математики і математичного моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ. – ISSN 2074-5893
Вип. 15. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1073066
   Питання прикладної математики і математичного моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпро : РВВ ДНУ. – ISSN 2074-5893
Вип. 16. – 2016. – 208 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1073067
   Питання прикладної математики і математичного моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпро : Ліра. – ISSN 2074-5893
Вип. 17. – 2017. – 279 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1073068
   Питання прикладної математики і математичного моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: О.М. Кісельова, Л.Л. Гарт, Ю.Г. Стоян [та ін.]. – Дніпро : ЛІРА. – ISSN 2074-5893
Вип. 18. – 2018. – 207, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Вип. присв"ячений До 100-річчя Дніпровського нац. ун-ту ім. О. Гончара (1918-2018)
1073069
   Питання прикладної математики і математичного моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: О.М. Кісельова, Л.Л. Гарт, Н.Д. Панкратова [та ін.]. – Дніпро : ЛІРА. – ISSN 2074-5893
Вип. 19. – 2019. – 195, [1] с. – doi: 10.15421/32191901 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1073070
   Питання прикладної математики і математичного моделювання = Problems of applied mathematics and mathematical modelling = Вопросы прикладной математики и математического моделированя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: О.М. Кісельова, Л.Л. Гарт, Н.Д. Панкратова [та ін.]. – Дніпро : ЛІРА. – ISSN 2074-5893
Вип. 20. – 2020. – 201, [1] c. – doi: 10.15421/32202001 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1073071
  Колодний А. Питання природи і функціональної ролі релігії у творчій спадщині Г.С. Сковороди // Релігієзнавство України : [колектив. монографія : в 2 кн.] / Укр. Aсоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України ; [за наук. ред. В. Климова та А. Колодного]. – Київ : [б. в.], 2013. – Кн. 1 : Релігієзнавча думка України другого тисячоліття / [А. Вальчук, В. Горський, В. Климов та ін.]. – С. 136-149. – ISBN 978-966-02-6706-0
1073072
  Товстиженко О.В. Питання прискорення структурної перебудови промислового виробництва : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 34-38. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1073073
  Рябенко Г. Питання притягнення військовослужбовців до відповідальності за вчинення військових адміністративних правопорушень // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 57-62
1073074
  Павленко Р. Питання притягнення до кримінальної відповідальності за дії з аналогами наркотичних засобів і психотропних речовин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 61-63.
1073075
  Гончар Б.М. Питання про "відповідальність" за виникнення Першої світової війни 1914-1918 рр. у висвітленні мемуарної літератури // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 6 : Історичний факультет. Центр українознавства. – С. 43-51
1073076
  Свєнціцкий І. Питання про автентичність договорів Русі з греками в X віці / І. Свєнціцкий. – [20] c. – Окр. відбиток
1073077
  Грунський М.К. Питання про автора "Слова о полку Ігоревім" / М.К. Грунський, проф. – Київ, 1927. – С. 439-446. – Окр. відбиток: Ювілейний збірник на пошану академіка Дмитра Ивановича Багалія з нагоди сімдесятої річниці життя та п’ядесятих роковин наукової діяльности. Київ, 1927, с. 439—446
1073078
  Чумель А.Д. Питання про аналіз логічних форм випереджувального відображення дійсності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 32
1073079
  Кресіна І.О. Питання про визначення народу як підстави державотворення в міднародному праві / І.О. Кресіна, О.В. Кресін // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 260-281. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
1073080
  Кресін О. Питання про виокремлення галузевих порівняльно-правових дисциплін у європейській науці другої половини XVIII - першої третини XIX ст. // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 267-270. – ISBN 978-966-7067-18-2
1073081
  Орзіх М.П. Питання про владні повноваження громадськості в процесі реалізації норм радянського права // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
1073082
  Соколов В.Ю. Питання про діяльність бібліотечних об’єднань на Першому Всеукраїнському з"їзді бібліотечних робітників (1926): рішення та труднощі втілення (до 90-річного ювілею з"їзду) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (16). – C. 35-54. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
1073083
  Чіколіні Л.С. Питання про досконалу державу та характер власності у творах італійських письменників XVI ст. Джіроламо Віди й Паоло Парути // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 40-51. – (Серія історії ; № 17)
1073084
  Тадеєв В.О. Питання про зображення тетраедра - бiла пляма у шкiльнiй геометрiї // У світі математики : журнал : українське науково-популярне видання з математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (24). – С. 25-43. – ISSN 1029-4171
1073085
  Конча С.В. Питання про історичність князя Аскольда у контексті проблематики "початків Русі" // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – C. 51-60. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 23). – ISSN 9125-0912
1073086
  Рудько М.П. Питання про можливість некапіталістичного розвитку Росії на шляху до соціалізму у працях К. Маркса і Ф. Енгельса 70-х - початку 80-х років ХІХ ст. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 63-71. – (Серія історії ; № 11)
1073087
  Кресін О.В. Питання про наукові цілі порівняння в правознавстві Західної і Центральної Європи в другій половині XVIII - першій третині XIX ст. // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
1073088
  Киломиєць О. Питання про поняття "Гхарана" у традиційній професійній музичній культурі Гіндустані (на прикладі школи Кірана) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 151-166. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 9)


  Професійна музична культура усної традиції Південної Азії - гхарана, її походження, характеристика .Гхаран - це: композиція, тональні якості голосу, імпровізація і розвиток Раги, використнання Таанів і Бол-Таанів, варіації ритму.
1073089
  Пархоменко Володимир Питання про початок історично-державного життя у східних слов"ян : (автореферат) // Історія української драми : (атореферат) / В. Рєзанов. – [Київ], 1923. – С. 107-109
1073090
  Бошко В. Питання про правність тт.зв. фактичного шлюбу на Україні / В. Бошко. – 5с.
1073091
  Кресін О.В. Питання про практичні цілі порівняння в правознавстві Західної і Центральної Європи в другій половині XVIII – першій третині ХІХ ст. // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 191-200. – ISSN 2306-9082
1073092
  Дишлевий С П. Питання про простір і час теорії відносності / С П. Дишлевий, . – К, 1959. – 148с.
1073093
  Завражина Г.В. Питання про співвідношення політичного дискурсу та дискурсу ЗМІ // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 116-119
1073094
  Лепех Ю. Питання про співвідношення понять "правотворчість" та "нормотворчість" // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 225-231. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1073095
  Ларін Д.І. Питання про сфери застосування психології у різних країнах порушені Р. Вотсоном як передумова поступального руху психологічної науки // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 14-19. – ISBN 978-613-8-33760-7
1073096
  Кресін О.В. Питання про юридичні аспекти відносин війська запорозького з Річчю Посполитою в період гетьмування Івана Мазепи (1687-1708 рр.) та діяльності української політичної еміграції ХVIII ст. // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 9. – С.77-94. – ISSN 1563-3349
1073097
   Питання проблемного навчання. – К, 1978. – 128с.
1073098
  Павленко Д. Питання проведення державної реєстрації прав власності на об"єкти нерухомості на підставі рішення третейського суду // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 104-106.
1073099
   Питання продуктивності праці і собівартості продукції в колгоспах. – К, 1958. – 200с.
1073100
  Поцелуєва Н.В. Питання проектування та будівництва сучасних наркологічних центрів в Україні // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 368-374 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1073101
   Питання проєкту "Президентський університет" : Указ Президента України від 31 травня 2021 р. № 217/2021 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2021. – № 7, липень. – С. 14
1073102
  Танчер В.К. Питання пролетарського атеїзму в творах Г.В. Плеханова // Наукова сесія, присвячується 100-річчю з дня народження Г. В. Плеханова. – Київ, 1956. – С. 32-36
1073103
  Лобунець О.Г. Питання пропорційонального розвитку виробництва при переході до комунізму / О.Г. Лобунець. – Київ, 1967. – 251с.
1073104
  Запорожець О.О. Питання просвіти батьків засобами масової інформації в Україні (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Запорожець Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1073105
  Зуб Н.М. Питання просвітництва "інородців" Російської імперії в епістолярній спадщиині релігійних та громадських діячів II пол. XIX ст. // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 114-124. – ISBN 978-966-02-6446-5
1073106
  Ортинський В.Л. Питання протидії досудовому розслідуванню злочинів у сфері службової діяльності на етапі відкриття кримінального провадження // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 149-156. – ISSN 2306-9082
1073107
  Ортинський В. Питання протидії досудовому розслідуванню злочинів у сфері службової діяльності на етапі відкриття кримінального провадження // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 902. – C. 4-10. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 19). – ISSN 0321-0499
1073108
  Скомороха Л. Питання професійно-правової культури судді // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11. – С. 197-208. – ISSN 1026-9932
1073109
  Пономарьова Г.Ф. Питання професійного вигорання фахівців сфери освіти в контексті розвитку кадрового корпусу // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 224-231. – ISSN 1993-5560


  "У статті виокремлено деякі аспекти проблеми формування і розвитку кадрового корпусу працівників освіти. Узагальнено результати емпіричного дослідження щодо виділення та ранжування мотивів, що визначають бажання молодих та досвідчених фахівців ...
1073110
  Ленін В.І. Питання професійного руху : статті й промови / В.І. Ленін. – Київ : Український робитник, 1931. – 324 с.
1073111
  Ткачук О.С. Питання профілактики нестатутних взаємовідносин у Збройних Силах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 146-151. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  У статті пропонується випробувати дієвість таких засобів профілактики нестатутних взаємовідносин, як збільшення призовного віку, підвищення ролі молодших командирів, поліпшення психологічного клімату у військових колективах, роз"яснення законодавства, ...
1073112
  Носик М. Питання профілізації викладання історії спеціальностям гуманітарного спрямування у ВНЗ I-II рівнів акредитації // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2013" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Т. 2 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Психологія" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 167-172
1073113
   Питання профспілкової роботи. – К, 1975. – 415 с.
1073114
  Ніколаенко Д.Ф. Питання психологіі радянського вчителя / Д.Ф. Ніколаенко. – Київ, 1957. – 35с.
1073115
   Питання психології : Тези доповідей на республіканській психологічній конференції. – Київ : Радянська школа, 1964. – 292с.
1073116
   Питання психології навчання. – К, 1964. – 224с.
1073117
  Саприкін П.Г. Питання психології особистості в світлі вчення академіка І.П. Павлова про вищу нервову діяльність / П.Г. Саприкін. – Окр. відб. з Філософського збірника КДУ, № 2, 1955, 1955. – 21-39с.
1073118
   Питання психології політехнічного навчання. – К, 1958. – 200с.
1073119
  В"язовський Г.А. Питання психології творчого труда письменника / Г.А. В"язовський. – Одеса, 1966. – 97с.
1073120
  Галушко Т.Є. Питання психології художньої творчості / Т.Є. Галушко. – Київ, 1956. – 27с.
1073121
  Галушко Т.Є. Питання психології художньої творчості. (Лекція, прочитана для студентів філологічного факультету.) / Т.Є. Галушко; МВО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ, 1956. – 27с.
1073122
  Головко Б. Питання психологічної антропології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018
1073123
   Питання Ради з молодіжних питань : Указ Президента України від 17 січня 2022 року № 14/2022 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 19 січня (№ 10)
1073124
   Питання Ради з питань судової реформи : указ Президента України від 27 жовтня 2014 р. № 826/2014 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 29 жовтня (№ 200). – С. 22
1073125
  Петровський Г.І. Питання радянського будівництва / Г.І. Петровський. – Київ, 1936. – 295с.
1073126
  Петровський Г.І. Питання радянського будівництва / Г.І. Петровський. – Київ, 1936. – 296с.
1073127
  Мяловицький А.В. Питання радянського шлюбно-сімейного законодавства // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 10
1073128
   Питання радянської літератури. – Одеса, 1959. – 282 с.
1073129
  Чеканов В. Питання ранньосередньовічної етнічної історії Південнх слов"ян у науковому доробку Т. Д.Флоринського (1854-1919) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 1. – C. 90-94
1073130
  Науменко Л.Ю. Питання реабілітації учасників АТО в практиці лікаря загальної практики / Л.Ю. Науменко, І.С. Борисова, В.М. Березовський // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 2 (58). – C. 302-307. – ISSN 2077-1096
1073131
  Столаєва Д.В. Питання реалізації конституційно-процесуальних норм // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 378-382. – ISSN 2219-5521


  У статті висвітлюються питання реалізації процесуальних норм конституційного права. Показано, що норми конституційного права, маючи визначені спільні ознаки, суттєво різняться між собою за предметом і методом правового регулювання, юридичною силою, ...
1073132
  Дякович М.М. Питання реалізації порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: правові аспекти та проблемні питання / М.М. Дякович, Ю.М. Юркевич // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 72
1073133
  Артеменко І.А. Питання реалізації процесуальних форм діяльності органів виконавчої влади: поняття, види та зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (66). – C. 119-129. – ISSN 1999-5717
1073134
  Капіца Ю.М. Питання реалізації Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 187-197.
1073135
  Стебун І. Питання реалізму в естетиці Івана Франка / Ілля Стебун. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 309 с.
1073136
  Яценко М.Т. Питання реалізму і позитивний герой в українській літературно-естетичній думці першої половини ХІХ ст. / М.Т. Яценко. – Київ : Наукова думка, 1979. – 334 с.
1073137
  Новакова Н.О. Питання революції та еволюції в консервативному напрямі української політичної думки початку ХХ сторіччя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 123-127. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Стаття висвітлює основні аспекти понять "революція" та "еволюція" в консервативному напрямі української політичної думки початку ХХ ст. Дається порівняльний аналіз еволюційного та революційного шляхів суспільно-політичного розвитку. The article deals ...
1073138
  Горюк В.В. Питання регулювання інфляції в розрізі впливу фактора валютного курсу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 3-7. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (87)). – ISSN 1814-1161


  У статті проаналізовано питання взаємозв"язку інфляційних процесів і валютного курсу. Розглянуто погляди науковців на окремі аспекти досліджуваної теми. Оцінено ступінь взаємного впливу інфляції та курсу валют за допомогою розрахованого коефіцієнта ...
1073139
  Середа І.О. Питання регулювання прав і обов"язків студентів, відряджених на навчання з виробництва // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965. – Вип. 2. – С. 76-83
1073140
  Биба Н.М. Питання регулювання праці інвалідів в Україні // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 219-225. – ISSN 0201-7245
1073141
  Погоріла Ю.Ю. Питання регулювання туристичних формальностей // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 253-255
1073142
  Ілущенко Ю.М. Питання регуляторної діяльності місцевих державних адміністрацій // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 234-241. – ISSN 1563-3349
1073143
  Фролов Ю.О. Питання режиму в Положенні про виправно-трудові установи МВС УРСР 1961 р. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 112-117. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В статье дано определение понятия режима мест лишения свободы и раскрывается значение режима как одного из основных методов исправления и перевоспитания заключенных. Автор излагает затем условия содержания осужденных в соответствии с новым Положением о ...
1073144
  Марисюк К.Б. Питання режиму особливих умов в установах виконання покарань (зарубіжний досвід) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 521-525. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1073145
  Закович М. Питання релігії і церкви у філософській спадщині М.П. Драгоманова // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 85-87
1073146
  Пащенко В.О. Питання релігії та церкви в творчій спадщині Олеся Гончара // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун. ім. Короленка В.Г. – Полтава, 2009. – № 2. – С. 29-39. – ISSN 2075-1451


  У статті аналізуються питання релігії та церкви в романі "Собор" видатного українського письменника Олеся Гончара
1073147
  Алєксєєв С.Ю. Питання реорганізації музейної справи на території рейхскомісаріату Україна в документах крайового управління архівів, бібліотек та музеїв (1942-1943 рр.) // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2013. – № 20. – С. 59-63. – ISSN 2227-183Х


  Проаналізовано зміст та джерельну значимість документів з реорганізацією музейної справи на території України. Розкрито плани, концепцію та можливі наслідки здійснення реорганізації музейної справи в Україні.
1073148
  Аєдінова М. Питання репатріації кримськотатарського народу // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 217-219. – ISBN 978-966-171-893-6
1073149
  Стахурський Микола Феодосійович Питання реформування адміністративного процесу в Україні : Дис...канд.юрид.наук:12.00.07 / Стахурський Микола Феодосійович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 207с. + Додатки:204-207. – Бібліогр.:с.184-204
1073150
  Стахурський Микола Феодосійович Питання реформування адміністративного процесу в Україні : Автореф. дис.... канд. юрид. наук:12.00.07 / Стахурський М.Ф.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с.
1073151
  Семесько В. Питання реформування бібліотечного законодавства / Валентина Семесько // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 2. – С. 51-57


  У статті обґрунтовується необхідність урегулювання на законодавчому рівні діяльності електронних бібліотек , передачі бібліотекам електронних копій тиражованих видань, а також питання дотримання прав суб"єктів авторського права та суміжних прав під час ...
1073152
  Березовська І.Р. Питання реформування законодавства в сфері забезпечення інформаційної безпеки України // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 1 (29). – C. 307-312. – ISSN 1609-0462
1073153
  Якимчук Н.Я. Питання реформування законодавства про сплату судового збору при притягненні в судовому порядку до адміністративної відповідальності фізичних та юридичних осіб // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 184-186. – ISBN 978-617-7096-97-8
1073154
  Герасименко Є.С. Питання реформування інституту адміністративної відповідальності : 12.00.07:Дис. ... канд. юрид. наук / Герасименко Є.С.; КУ ім. Шевченко. – Київ, 2000. – 221л. – Бібліогр.:с.205-221
1073155
  Герасименко Є.С. Питання реформування інституту адміністративної відповідальності : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.07 / Герасименко Є.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 2000. – 21с.
1073156
  Тіщенкова С.О. Питання реформування конституційно-правових основ сучасного механізму держави // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (66). – С. 83-90. – ISSN 2078-3566
1073157
  Фріс П.Л. Питання реформування кримінально - процесуального законодавства України та забезпечення рівності учасників кримінального процесу // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 1. – С.11-17
1073158
  Олійник Д.І. Питання реформування міжбюджетних відносин // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 2002. – № 1. – С.83-88
1073159
  Шахматова Т. Питання реформування місцевих органів влади // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 22-26. – ISSN 0132-1331
1073160
  Журавський В. Питання реформування місцевого самоврядування в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 11. – С. 24-28. – ISSN 0132-1331
1073161
  Чередніченко Ю.В. Питання реформування податкової системи України в період її незалежності : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 83-90. – Бібліогр.:16 назв
1073162
  Старчик Н.В. Питання ринкового ціноутворення в курсах фундаментальних економічних дисциплін у ВНЗ України / Н.В. Старчик, Д.О. Лєбєдєва, О.М. Бондарець // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (516) : Стратегічні аспекти економіко-енергетичної політики України в контексті сталого розвитку. – С. 14-20. – ISSN 2222-4459
1073163
  Копанєва В.О. Питання розвитку бібліометрії та наукометрії в Україні // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – С. 394-396. – ISBN 978-966-02-7337-5
1073164
  Громей Н. Питання розвитку вищої освіти в Україні в сучасній українській історіографії (1991-2010 рр.) // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Т. 20 : До 100-річчя Буковинського народного віча 3 листопада 1918 року. – С. 83-89
1073165
   Питання розвитку газової промисловості України : науково-виробничий збірник / Публічне акціонерне т-во "Укргазвидобування" ; Укр. н.-д. ін-т природних газів УкрНДІгаз. – Харків
Вип. 43. – 2015. – 195 с. – Резюме рос., англ. мовами
1073166
   Питання розвитку газової промисловості України : науково-виробничий збірник / Публічне акціонерне т-во "Укргазвидобування" ; Укр. н.-д. ін-т природних газів УкрНДІгаз ; редкол.: С.В. Кривуля, А.І. Лур"є, А.П. Мельник [та ін.]. – Харків
Вип. 44. – 2016. – 227 с. – Резюме рос., англ. мовами
1073167
  Покрас О.С. Питання розвитку галузі приладобудування в Україні в індустрії-4.0 / О.С. Покрас, С.В. Войтко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 52-56. – ISSN 2306-6806
1073168
  Пістун М.Д. Питання розвитку географії та суспільної географії : (до 80-річчя від дня народження) / Микола Пістун. – Київ : Обрії, 2012. – 60 с. – Бібліогр.: с. 46
1073169
  Цапенко І.П. Питання розвитку героїчного епосу східних слов"ян / І.П. Цапенко; АН УРСР ; Ін-т суспільних наук. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. – 136 с.
1073170
  Павлова О.В. Питання розвитку екологічної освіти як вимога формування екологічної держави // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 298-301. – ISBN 978-966-7957-20-9
1073171
  Коваленко П.С. Питання розвитку і розміщення малих та середніх міст Сумської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 179-183 : Табл.
1073172
  Говоруха Ж.А. Питання розвитку інноваційної діяльності підприємств України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 107-115. – ISSN 1993-6788
1073173
  Агафонова Н.В. Питання розвитку конституційної реформи у сучасній Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 34-42. – ISSN 2220-1394
1073174
  Берницька Д. Питання розвитку малого та середнього підприємництва в сучасних реаліях // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 21-26
1073175
  Драчов В.К. Питання розвитку міжколгоспної виробничої кооперації // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 22-26. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 2 за 1960 р.)


  В статье излагаются некоторые общие принципы изучения экономических преимуществ межколхозных производственных связей; межколхозная кооперация рассматривается как одна из форм социалистической кооперации труда. В статье также анализируются паевые ...
1073176
  Кончаківський І.В. Питання розвитку міських поселень Закарпатської області та проблема використання їх трудових ресурсів // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1968. – Вип. 5. – С. 35-41 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
1073177
  Ганечко Л.О. Питання розвитку міських поселень на базі видобутку і переробки нерудної сировини (На прикладі Донецько-Придніпровського економічного району) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 33-41 : Табл. – Бібліогр. 2 назви
1073178
  Зимовець Г.В. Питання розвитку мови у працях О.С.Мельничука // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.72-76. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0027-2833
1073179
  Цвєтков В.В. Питання розвитку науки управління // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 9-19. – (Серія права ; № 7)


  В настоящее время проблемы управления все более становятся предметом комплексного исследования науки управления, юридической и экономической наук, философии, психологии, технических наук и т. д. В статье делается попытка раскрыть предмет и метод науки ...
1073180
  Пришва Н.Ю. Питання розвитку науки фінансового права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 229-232. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
1073181
  Твердохліб Т. Питання розвитку педагогічної освіти в духовних академіях у спадщині викладачів навчальних закладів Православної Церкви (початок ХІХ – 60-ті роки ХІХ століття) // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 166-171. – ISSN 2309-9127
1073182
  Брежнєв Л.І. Питання розвитку політичної системи радянського суспільства / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1977. – 488с.
1073183
  Вітрук М.В. Питання розвитку прав радянських громадян у рішеннях пленумів ЦК КПРС (1962-1964 pp.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 11-15. – (Серія права ; № 6)


  В статье рассматривается развитие социально-экономических и других прав и свобод советских граждан на основе всемерного подъема экономики страны и благосостояния всего народа, развития общенародной социалистической демократии. В работе подчеркивается ...
1073184
   Питання розвитку продуктивних сил західних областей Української РСР. – Київ, 1954. – 355с.
1073185
  Храмов О.О. Питання розвитку промисловості будівельних матеріалів на півдні Української РСР. / О.О. Храмов. – К., 1955. – 105с.
1073186
  Березняк Н.В. Питання розвитку системи науково-технічної інформації Республіки Казахстан / Н.В. Березняк, Т.П. Божко // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3/4 (69/70). – С. 13-21
1073187
  Пугач Л. Питання розвитку сучасних концепцій соціальних комунікацій у висвітленні фахової періодики (2000-2015 рр.) матеріали до бібліографії / Л. Пугач, П. Андрусів // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 311-320. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; вип. 11/12). – ISSN 2078-4260
1073188
  Кантаєва О. Питання розвитку теорії та практики обліку і аналізу інноваційної діяльності підприємств // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 4. – С. 25-31
1073189
  Миронець Н.І. Питання розвитку української культури в листуванні Володимира Винниченка з Михайлом Грушевським та Юрієм Тищенком (Сірим) (1908-1913 роки) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Політика пам"яті у культурному просторі. – С. 156-166
1073190
  Дараганова Н.В. Питання розгляду спорів про працю суб"єктів владних повноважень // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 365-371. – ISSN 1026-9932
1073191
  Безух О. Питання розмежування приватного господарського і цивільного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 263-273. – ISSN 0132-1331
1073192
  Банчук О.А. Питання розмежування публічного та приватного права в правовій думці України першої половини ХІХ століття // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 154-161. – ISSN 1563-3349
1073193
   Питання розподілу місць державного замовлення у закладах вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1084 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І. Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 4, 12 січня 2018 року. – С. 185
1073194
  Галаур В. Питання розподілу місць державного замовлення у закладах вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1084 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 6 січня (№ 4). – С. 4


  Студенти запропонували інноваційні проектні рішення облаштування міського середовища.
1073195
   Питання розпорядження геологічною інформацією : постанова Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 р. № 939 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 10 листопада (№ 212). – С. 14
1073196
  Мазуренко В.І. Питання розробки концепції національної економічної безпеки України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 52-58. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Статтю присвячено комплексу проблем, які пов"язані з економічною безпекою окремої країни в умовах зростання взаємозалежності світового господарства. Аналізуються основні елементи та критерії національної економічної безпеки. Досліджуються можливі ...
1073197
   Питання розробки освітніх стандартів підготовки фахівців у лікарській резидентурі / Ю.В. Вороненко, Ю.П. Вдовиченко, О.К. Толстанов, Р.О. Мойсеєнко, О.М. Вернер, В.В. Краснов // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 69-72. – ISSN 1681-2751
1073198
  Невелєв О.М. Питання розробки та використання звітних матеріальних балансів республіки / О.М. Невелєв, Л.Г. Кулінченко. – Київ, 1970. – 52с.
1073199
  Батанов О. Питання розробки та прийняття статуту териториальної громади // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2004. – № 3. – С.38-40
1073200
  Шваб І. Питання розслідування та розгляду в судах справ з торгівлі людьми : Аналіз вибраних справ / Інна Шваб. – Київ : КЛГЗ, 2007. – 158с. – ISBN 978-966-8668-38-8
1073201
  Гуйван П.Д. Питання розумності строку розгляду справи // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку" : 13 берез. 2020 р. / "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Гельветика, 2020. – С. 50-54. – (Наукові конференції Одеської школи права). – ISBN 978-966-992-041-6
1073202
   Питання романо-германської та угорської філології. – Ужгород, 1966. – 107с.
1073203
   Питання романо-германської філології. – Львів, 1961. – 167с.
1073204
   Питання романо-германської філології та методики викладання іноземних мов. – К, 1970. – 213с.
1073205
  Їжакевич Г.П. Питання російсько-українських зв"язків / Г.П. Їжакевич. – Київ, 1954. – 104с.
1073206
  Гупаловська В. Питання самореалізації особистості у теоріях А. Маслоу і К. Роджерса // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.474-483. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1073207
  Бойко В.Г. Питання сатири в літературно-естетичних поглядах Івана Франка. : Дис... канд. філол.наук: / Бойко В.Г.; КДУ ім.Т.Шевченко. Кафедра історії української літератури. – К., 1955. – 358л. – Бібліогр.:л.1-13
1073208
  Файник Т. Питання світоглядних засад народного будівництва в дослідженнях Павла Чубинського // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 666-671. – ISSN 1028-5091
1073209
  Кованцов М.І. Питання світогляду у викладанні математичних дисциплін // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 75 : Філософські проблеми фізики, астрономії, синергетики
1073210
  Костицький В.В. Питання свободи і справедливості у контексті європейської інтеграції України / В.В. Костицький, А.А. Суходольска // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 38-40. – ISBN 978-966-940-085-7
1073211
  Думасенко С.А. Питання свободи творчості у сучасному українському художньо-комунікаційному просторі / С.А. Думасенко, А.О. Копилова // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 29-36. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 12). – ISSN 2226-3047
1073212
  Легун Ю.В. Питання селянської генеалогії в дослідженнях російських істориків (1785-2001) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 41-43. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Присвячено вивченню питання селянської генеалогії в дослідженнях російських істориків у 1785-2001 рр.
1073213
  Волошенко В.О. Питання селянської освіти в інтерпретації авторів "Киевской старины" (1882-1906) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 21-24. – ISBN 978-966-493-676-4
1073214
  Фещенко В.М. Питання селянської реформи 1861 р. та ринкової перебудови економіки у працях українських вчених другої половини ХІХ ст. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ. Інститут економіки. – Київ, 2003. – Вип. 35/36. – С. 75-84. – ISSN 0320-4421
1073215
  Щербина О. Питання семантики в контексті філософії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 4. – С.55-82
1073216
   Питання сертифікатів про акредитацію [роз"яснення МОН України] / за інформацією прес-служби МОН // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 2 березня (№ 9). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  У зв"язку з набранням чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти" Міністерство освіти і науки надає роз"яснення щодо окремих питань оформлення та дії сертифікатів ...
1073217
  Плющ Н.П. Питання синтаксичної фонетики в працях Л. А. Булаховського // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 16. – С. 9-13
1073218
  Леоненко П.М. Питання синтезу в сучасній економічній теорії та викладанні // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 163-174. – ISSN 0320-4421
1073219
  Борисов В.І. Питання систематизації Особливої частини кримінального права // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2013. – Вип. 26. – С. 29-41. – ISSN 2079-6242
1073220
  Сиченко І. Питання сільськогосподарської кооперації у працях професора В.Г. Бажаєва // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – C. 106-11. – ISSN 1998-4634
1073221
  Дяченко Т.М. Питання сімейного права в працях В.І. Леніна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 50-56. – (Серія права ; № 11)


  Статья раскрывает содержание ленинских идей, положенных в основу правового регулирования семейно-брачных отношений в социалистическом обществе. Она показывает, как эти идеи были осуществлены в первых законодательных актах советской власти и при ...
1073222
   Питання слов"янознавства. – Львів, 1962. – 273с.
1073223
   Питання словотвору. – К, 1979. – 192с.
1073224
   Питання словотвору і граматичної структури української мови. – Дніпропетровськ, 1976. – 124с.
1073225
  Паньков Д.В. Питання смерті очима філософів і мислителів // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 40-42
1073226
  Галайко Б.М. Питання соборності в ідейних засадах Української військової організації у 1920 - 1929 рр. // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали IX всеукр. наук. конф. з міжнар. участю "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", Івано-Франківськ, 16-17 квіт. 2021 р. / "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", всеукр. наук. конф. з міжнар. участю. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2021. – С. 29-38. – ISBN 978-966-668-533-2
1073227
   Питання соціалістичного господарства. – К, 1940. – 172с.
1073228
  Коссак Л.О. Питання соціалістичного змісту і національної форми в радянському мистецтві : Дис... канд філософ.наук: / Коссак Л.О.; КДУ ім Т.Г.Шевченка. – Киев, 1954. – 225л. – Бібліогр.:л.1-XXVI
1073229
   Питання соціалістичного реалізму. – Київ, 1961. – 307 с.
1073230
   Питання соціалістичного реалізму. – Київ : Дніпро, 1965. – 296 с.
1073231
  Недбайло П.О. Питання соціалістичної держави і права в рішеннях XXIV з"їзду КПРС // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 23. – С. 3-14
1073232
  Недбайло П.О. Питання соціалістичної держави і права в рішеннях ХХІІ з"їзду КПРС. / П.О. Недбайло, Є.В. Назаренко. – Львів, 1962. – 44с.
1073233
   Питання соціалістичної економіки та історії народного господарства. – К, 1963. – 280с.
1073234
  Булкат Л.М. Питання соціального захисту в актах Конституційного Суду України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 23-34. – ISSN 2078-9165
1073235
  Шляхов О.Б. Питання соціального захисту пролетаріату в діяльності земських установ Катеринославщини кінця XIX - початку XX ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 37-42. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334
1073236
   Питання соціальної взаємодії молоді і ветеранів / Рада орг. ветеранів України ; [редкол.: Цибенко П.С. (голова), Балмасов Б.М., Горєлов В.І. та ін.]. – Київ : Вид-во гуманіт. л-ри, 2012. – 119, [1] с. : іл. – На обкл. назва сер.: Патріот України. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Патріот України. Історичний альманах"). – ISBN 978-966-1572-04-0
1073237
  Пащенко О.О. Питання соціальної зумовленості кримінального законодавства в роботах радянських правознавців першої половини 80-х років ХХ ст // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 109. – С. 156-165. – ISSN 0201-7245
1073238
  Пащенко О.О. Питання соціальної зумовленості кримінального законодавства у працях радянських учених, що були опубліковані поза межами України перед розпадом СРСР (1990-1991 рр.) // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 173-183. – ISSN 2224-9281
1073239
  Самойленко Н.І. Питання соціальної історії Болгарії у творчому доробку С. І. Сідельникова // Дриновський збірник : [зб. статей за матеріалами XIII Дриновских читань] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2017. – Т. 10 : [Збірник статей за матеріалами XIII Дриновских читань (2016) / ред. С. Філчева]. – С. 404-408. – ISSN 2218-0567
1073240
  Бойко Т. Питання соціальної політики у творчості провідних діячів українського націоналізму // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 34-40. – ISBN 978-966-668-405-2
1073241
  Луначарський А.В. Питання соціології музики / А.В. Луначарський. – Одеса, 1929. – 127 с.
1073242
  Нелін О. Питання спадкування зятями-приймаками в українській селянській родині XIX - початку XX ст.


  У статті розглядаються питання спадкування зятями-приймаками в українській селянській родині XIX - початку XX ст. Зазначаються фактори, що можуть бути корисні для України.
1073243
  Нелін О. Питання спадкування зятями-приймаками в українській селянській родині XIX - початку XX ст. // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 6 (138). – С. 4-7. – ISSN 2308-9636


  У статті розглядаються питання спадкування зятями-приймаками в українській селянській родині XIX - початку XX ст.
1073244
  Мілаш В.С. Питання співвідношення категорій "потреба", "інтерес" і "мета" в контексті підприємницького комерційного договору // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 72-77. – ISSN 0201-7245
1073245
  Гладка В. Питання співвідношення когнітивного та конотативного компонентів у фразеологічному значенні // Advanced Linguistics / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ун-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н. Саєнко ; редкол.: М. Ангель Кандель-Мора, Р. Касань Пітарх, Ю. Ільчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4. – С. 65-69. – ISSN 2617-5339
1073246
  Водянніков О.М. Питання співвідношення податкових і торговельних режимів у міжнародному праві // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 587-597. – ISSN 1563-3349
1073247
  Гриценко В.Г. Питання співвідношення покарання з іншими засобами протидії злочинності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 61-65. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1073248
  Комарницький В. Питання співвідношення права власності та права спеціального природокористування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 10. – С. 111-117. – ISSN 0132-1331
1073249
  Капіца Ю. Питання співвідношення права інтелектуальної власності та права конкуренції у законодавстві Європейського Союзу та України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 78-81. – ISSN 0132-1331
1073250
  Шкрум А. Питання співвідношення принципів міжнародного права: принцип рівноправності та права народу розпоряджатися власною долею та принцип територіальної цілісності держав // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 147-149
1073251
  Стрельцов Л.М. Питання співвідношення суверенітету Союзу РСР та союзних республік // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 5. – С. 47-55
1073252
  Бондар Л.С. Питання співдружності школи і сім"ї у творчій спадщині В.О.Сухомлинського та захаренка О.А. // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 2 (67). – С. 79-87
1073253
  Хоменко В. Питання співпраці Михайла Грушевського з українською партією соціалістів-революціонерів в українській еміграційній історіографії // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 4 (24), жовтень - грудень, т. 1. – С. 128-134. – ISSN 1998-4634
1073254
  Кордон М.В. Питання співробітництва Україна - НАТО : методичні матеріали до спецкурсу для студентів вищих навч. заклдів, які навч. за кваліфікац. рівнем "магістр" за спеціальн. "Міжнародні відносини" / М.В. Кордон; МОНУ, Житомирський державний ун-т ім. І. Франка. – Житомир : Полісся, 2007. – 76 с. – ISBN 978-966-655-295-5
1073255
  Василенко В.І. Питання співучасті в злочинних порушеннях трудової дисципліни па автомобільному транспорті // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 101-111. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 1)


  Статья посвящена рассмотрению вопросов соучастия - одного из сложных институтов общей части уголовного права применительно к конкретному составу преступления - нарушению трудовой дисциплины на автомобильном транспорте. Автор допускает возможность ...
1073256
   Питання стажування аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних та наукових установах в Україні та за кордоном.Постанова КМ України №1015 від 23 вересня 2009 р. // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 92-94. – ISSN 1682-2366
1073257
  Циганюк Ю.В. Питання становлення суду присяжниху кримінальному процесі України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (207). – С. 55-57. – ISSN 2308-9636
1073258
  Білодід О.І. Питання становлення українського вокалізму в лінгвістичній інтерпретації О.О. Потебні : Дис... канд. філол. наук / Білодід О.І. ; КДУ. – Київ, 1964. – 394 л. – Бібліогр.: л. 371-393
1073259
   Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства ; редкол.: Чучко М.К., Боднарюк Б.М., Баженов Л.В. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет
Т. 2 (44). – 2017. – 335 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1073260
   Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства ; редкол.: Чучко М.К., Боднарюк Б.М., Баженов Л.В. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет
Т. 1 (47). – 2019. – 365, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1073261
   Питання статистики продуктивності праці в промисловості і сільському господарстві. – К, 1962. – 304с.
1073262
  Дараган М.В. Питання статистики собівартості продукції в текстильній промисловості. / М.В. Дараган. – К., 1958. – 120с.
1073263
  Чекотовський Е.В. Питання статистичної науки в працях О.О . Русова: до 100-річчя з дня смерті / Е.В. Чекотовський, М.Ю. Потапова // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (70). – C. 74-78
1073264
  Жаровська І. Питання статусу "нетрадиційних" дітей / І. Жаровська, П. Олійник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 46-50. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 22). – ISSN 2415-3818
1073265
  Орєхова І. Питання статусу кримськотатарського народу в контексті визначення поняття "корінний народ" // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – Вип. 14. – С. 292-299. – ISSN 2077-7280
1073266
  Куцов К.О. Питання створення в Підкарпатській Русі вищого навчального закладу в діяльності громадських організацій закарпатських студентів 1920-1930-х рр. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 142-146. – (Історія ; Вип. 25)
1073267
  Шевченко А. Питання створення спеціалізованих судів у період підготовки Конституції України 1996 року // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (75). – С. 124-131. – ISSN 2078-3566
1073268
  Попорщаєв О. Питання створення центрів студентського спорту на базі вищих навчальних закладів України // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали X Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : 12-13 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України ; М-во молоді та спорту України, Львів. обл. центр фіз. здоров"я населення "Спорт для всіх" [та ін.]. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 142-146. – ISBN 978-966-2328-98-1
1073269
   Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель = Issues of steppe forestry and forest eclamation of soils : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 1968-. – ISSN 2073-8331
Вип. 41. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1073270
   Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель = Issues of steppe forestry and forest eclamation of soils : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 1968-. – ISSN 2073-8331
Вип. 42. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 95-річчя Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара
1073271
   Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель = Issues of steppe forestry and forest eclamation of soils : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 1968-. – ISSN 2073-8331
Вип. 43. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 95-річчя Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара
1073272
   Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель = Issues of steppe forestry and forest eclamation of soils : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Ліра, 1968-. – ISSN 2073-8331
Вип. 44. – 2015. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 95-річчя Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара
1073273
   Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель = Issues of steppe forestry and forest eclamation of soils : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: А.П. Травлєєв, В.М. Зверковський, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро : Ліра, 1968-. – ISSN 2073-8331
Вип. 45. – 2016. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1073274
   Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель = Issues of steppe forestry and forest eclamation of soils : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: В.М. Зверковський, В.А. Горбань, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро : Ліра, 1968-. – ISSN 2073-8331
Вип. 46. – 2017. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1073275
   Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель = Issues of steppe forestry and forest eclamation of soils : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: В.М. Зверковський, В.А. Горбань, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро : Ліра, 1968-. – ISSN 2073-8331
Вип. 47. – 2018. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1073276
   Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель = Issues of steppe forestry and forest eclamation of soils : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: Д.Г. Рей, В.А. Горбань, М.С. Якуба [та ін.]. – Дніпро : Ліра, 1968-. – ISSN 2073-8331
Т. 48. – 2019. – 95, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1073277
   Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель = Issues of steppe forestry and forest eclamation of soils : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: Д.Г. Рей, В.А. Горбань, М.С. Якуба [та ін.]. – Дніпро : Ліра, 1968-. – ISSN 2073-8331
Т. 49. – 2020. – 115, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1073278
   Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель = Issues of steppe forestry and forest eclamation of soils : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: Д.Г. Рей, В.А. Горбань, М.С. Якуба [та ін.]. – Дніпро : Ліра, 1968-. – ISSN 2073-8331
Т. 50. – 2021. – 91, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1073279
  Калашник В. Питання стилістики в працях Ю. Шевельова про українську мову та літературу // Юрій Шевельов: учений-гуманітарій, дослідник ураїнської мови і літератури : [зб. статей] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Харків. нац. ун-т ім. Г.С. Сковороди [та ін. ; упоряд.: С.В. Вакуленко, П.О. Редін ; редкол.: Ю.М. Безхутрий та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 65-74. – ISBN 978-966-285-429-9
1073280
  Ярмак В.І. Питання стилю у науковому доробкові академіка Л.А. Булаховського // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 391-396
1073281
   Питання стипендіального забезпечення : постанова КМУ від 12 листопада 2012 р. № 1078 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 2012. – № 90. – С. 30-31
1073282
  Шадріна А.І. Питання стоїцизму у творах Іустина Флавія // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 59-61
1073283
  Жовква І. Питання стратегічного партнерства в українському науковому обігу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С.117-124
1073284
  Савицька О.С. Питання стратегічного партнерства України з Францією: історіографія проблеми (1991 - 2016 рр.) // Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. С.В. Толстова. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 107-113. – ISBN 978-966-02-7989-6
1073285
  Куцевич М.П. Питання строків давності притягнення до кримінальдної відповідальності за екоцид // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 60-61. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Присвячено вирішенню питання можливості застосування строку давності притягнення до кримінальної відповідальності за екоцид. The article is devoted to the deciding of the ouestion of criminal liability for ecocide time limit.
1073286
   Питання структурної лексикології. – К, 1970. – 244с.
1073287
  Шупеня С. Питання судово - експертної діяльності в проекті Цивільного процесуального кодексу України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.84-88. – ISSN 0132-1331
1073288
  Нижник А. Питання судового захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 65-82. – ISSN 0132-1331
1073289
  Михеєнко М.М. Питання судової психології у праці А.Ф. Коні (До 130-річчя з дня народження) / М.М. Михеєнко, О.Ф. Шульга // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 29. – С. 126-133
1073290
  Коханова О.О. Питання суспільно-політичного становища жінки в Радянській Україні в 20-30-х рр. XX ст. в радянській історіографії (1918–1991 рр.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 162-170. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1073291
  Юрчук Л.А. Питання суфіксального словотворення дієслів в сучасній українській мові : Дис... канд. філол.наук: / Юрчук Л.А.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1956. – 241л. – Бібліогр.:л.І-ХІІІ
1073292
  Юрчук Л.А. Питання суфіксального словотворення дієслів у сучасній українській мові. / Л.А. Юрчук. – К., 1959. – 100с.
1073293
   Питання сучасного природознавства. – Львів, 1974. – 179с.
1073294
  Євграфова Є. Питання сучасного розуміння права і держави // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 167-173
1073295
  Рамазанов Ш. Питання сучасної історіографії Другої світової війни / Ш. Рамазанов, Л. Ігнатова // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С. 79-90
1073296
  Сюсько М.І. Питання сучасної української літературної та живорозмовної мови : вибране : монографія / Михайло Сюсько ; Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II. – Ужгород : Гражда, 2014. – 522, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-176-091-1


  У пр. №1696354 напис: Найкращі побажання колективу бібліотеки зі сподіванням на користування. Підпис. Автор. м. Київ вул. Лісна, буд. 30, 88018, 20.03.15
1073297
  Горбань Т. Питання сформованості української нації у вітчизняній суспільно-політичній думці початку XX століття // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 152-154
1073298
   Питання східно-слов"янської лексикографії XI-XVII ст.. – К, 1979. – 168с.
1073299
  Скундзя М. Питання Східного Тімору на саміті форуму АТЕС в Окленді // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 492-495. – ISBN 978-966-171-90295
1073300
  Пальті О.М. Питання та парадокси математичного аналізу // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 5 (130). – С. 1-4. – ISSN 2518-7104
1073301
  Адлер О.О. Питання та проблеми оцінки ефективності управління персоналом підприємства / О.О. Адлер, Л.П. Руда // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – С. 12-15. – ISBN 978-9934-571-51-0
1073302
   Питання та проблеми розвитку правової держави в Україні = Fragen und Probleme der Entwicklung des Rechtsstaats in der Ukraine : за сприяння програми DAAD "Підтримка демократії в Україні" gefordert durch den Deutschen Akademischen Austauschdients (DAAD) : збірник наукових статей / Юридичний факультет Сумського нац. аграрного університету ; Фак-т юрид. та економ. освіти Ун-ту Мартіна Лютера Халле-Віттенберг (Німеччина), Юрид. відділ. ; Юрид. та економ. фак-т Верминсько-Мазур. ун-ту (Ольштин, Польща). – Суми : Козацький вал ; Сумська обласна друкарня. – ISBN 978-966-358-079-1
Семінар I : (19.10.2009-23.10.2009 рр.), Халле-Віттенберг (Німеччина). – 2009. – 282 с.
1073303
   Питання та проблеми розвитку правової держави в Україні = Fragen und Probleme der Entwicklung des Rechtsstaats in der Ukraine : за сприяння програми DAAD "Підтримка демократії в Україні" gefordert durch den Deutschen Akademischen Austauschdients (DAAD) : збірник наукових статей / Юридичний факультет Сумського нац. аграрного університету ; Фак-т юрид. та економ. освіти Ун-ту Мартіна Лютера Халле-Віттенберг (Німеччина), Юрид. відділ. ; Юрид. та економ. фак-т Верминсько-Мазур. ун-ту (Ольштин, Польща). – Суми : Козацький вал ; Сумська обласна друкарня. – ISBN 978-966-358-083-8
Ч. 2. – 2009. – 226 с.
1073304
  Туріна О.А. Питання творчої соціалізації молодої особи в культурно-мистецькому середовищі // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 203-210
1073305
   Питання текстології. – Київ : Наукова думка, 1968. – 372 с.
1073306
   Питання текстології : поезія. – Київ : Наукова думка, 1977. – 411с.
1073307
   Питання текстології : поезія і проза. – Київ : Наукова думка, 1980. – 304 с.
1073308
   Питання текстології : Іван Франко. – Київ : Наукова думка, 1983. – 296 с.
1073309
   Питання текстології : дожовтнева та радянська література : зб. наук. праць. – Київ : Наукова думка, 1989. – 243 с. – ISBN 5-12-000706-6
1073310
   Питання текстології. – Київ : Наукова думка, 1990. – 198 с. – ISBN 5-12-001554-9
1073311
  Шиманський І.Є. Питання теорії границь та теорії ірранціональних чисел в зв"язку з деякими їх застосуваннями : Дис... наук: / Шиманський І.Є.;. – Київ, 1946. – 124л.
1073312
  Хомра І. Питання теорії економічної географії в працях Г. Кривченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 56-57. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано внесок Г.Кривченка в розвиток теорії економічної географії. Основну увагу зосереджено на об"єкті економічної географії, пріоритеті районного чи галузевого підходу, взаємовідносинах між географічним середовищем та економікою. The ...
1073313
  Нежиборець В.І. Питання теорії економічної глобалізації: теоретичний аспект // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності. – Київ, 2012. – Вип. 10. – С. 232-239. – ISBN 978-617-696-135-2. – ISSN 2308-0353
1073314
  Фурса С. Питання теорії і практики взаємодії державного виконавця та нотаріуса : (на прикладі вчинення нотаріального провадження з видачі свідоцтва про придбання стягувачем майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо вони не відбулися) / С. Фурса, Р. Ляшенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 15-17. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  У статті розкривається взаємодія нотаріуса з державним виконавцем з метою вчинення нотаріального провадження з видачі свідоцтва про придбання стягувачем майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо вони не відбулися. Розкрито процедуру проведення ...
1073315
  Кіраль С.С. Питання теорії і практики перекладу в епістолярній спадщині І. Денисюка, Г. Кочура, В. Чабаненка // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 102-113. – (Серія "Філологічні науки")
1073316
  Цимбаленко Б.В. Питання теорії і практики ціноутворення на засоби виробництва. / Б.В. Цимбаленко. – К, 1962. – 40с.
1073317
  Давидов Р. Питання теорії конституційних правовідносин / Р. Давидов, Ю. Данилюк // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 16-19. – ISSN 0132-1331
1073318
  Селіванов А.О. Питання теорії конституційного правосуддя в Україні : актуальні питання сучасного розвитку конституційного правосуддя / А.О. Селіванов, А.А. Стрижак. – Київ : Логос, 2010. – 274, [2] с. – Бібліогр.: с. 252-270. – ISBN 978-966-171-298-9
1073319
  Пістун М.Д. Питання теорії лісопромислових комплексів (ЛПК) : рецензії / М.Д. Пістун, С.С. Мохначук // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 118-121
1073320
  Базов В.П. Питання теорії міжнародного гуманітарного права в контексті інтеграції та глобалізації // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (215). – С. 36-43. – ISSN 2308-9636
1073321
   Питання теорії мови в зарубіжному мовознавстві. – К, 1976. – 256с.
1073322
  Кудін В.О. Питання теорії соціалістичного реалізму. / В.О. Кудін. – К, 1959. – 126с.
1073323
  Назаренко Є.В. Питання теорії соціалістичної держави в новій програмі КПРС // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 65-72. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В статье излагаются основные положения новой Программы КПСС по вопросам теории социалистического государства: о необходимости государства до полной победы коммунизма, о сущности социалистического государства, об усовершенствовании формы и механизма ...
1073324
   Питання теорії та аналізу економічного розвитку на сучасному етапі. – К, 1971. – 211с.
1073325
   Питання теорії та аналізу економічного розвитку на сучасному етапі. – К, 1974. – 212с.
1073326
  Павлов Т. Питання теорії та історії літератури / Т. Павлов. – Київ, 1959. – 655с.
1073327
  Біла С.О. Питання теорії та практики інвестиційних процесів у трансформаційній економіці Україні (90-ті роки ХХ - початок ХХІ ст.) // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 31-41. – ISSN 0320-4421
1073328
  Майданник О. Питання теорії функції Парламенту України // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 81-88
1073329
  Захарчин Н. Питання територіального самоврядування у сеймовій діяльності УНДО на поч. 30-х рр. ХХ століття // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – C. 5-9. – ISSN 2524-0129
1073330
  Молчанов Р. Питання територіальної підсудності позовів споживачів до перевізників // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 3. – С.58-63
1073331
  Писаренко С.М. Питання територіальної структури економічного вузла : територіально-виробничі системи (комплекси) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 83-88 : Табл.
1073332
  Аністратенко А. Питання термінології та методичні засади дослідження жанрів political fiction та альтернативної історії (на прикладі творчости Василя Кожелянка) // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 191-198. – ISSN 2300-1062
1073333
  Мамонов І.П. Питання термінології у Податковому кодексі України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 147-152
1073334
  Максимюк М. Питання термінології української літературної ономастики // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2015. – № 1 (5). – С. 64-68. – ISSN 2311-9896
1073335
  Чухно А.А. Питання технічного нормування праці // Науковий щорічник КДУ, 1957
1073336
  Палеха Ю.М. Питання типізації населених пунктів України для грошової оцінки їх земель // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 17-21 : Табл. – Бібліогр. 8 назв. – ISSN 1561-4980
1073337
  Білоскурська О. Питання типології конституційних обов"язків людини і громадянина // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 9 (93). – С. 21-24
1073338
  Чухно А.А. Питання товарно-грошових відносин на сучасному етапі // Наукові записки КДУ, 1959. – Т.17
1073339
  Синиця Є.В. Питання топографії поховальних пам"яток V - середини VII ст. у верхньому Подніпров"ї // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 16-18. – (Історія ; вип. 40)


  Розглянуто особливості топографії та розміри ранньосередньовічних могильників Верхнього Подніпров"я. На підставі аналізу виділено декілька локальних варіантів цих пам"яток.
1073340
  Осадчий Є.М. Питання топоніміки поля Конотопської битви // Треті Зарембівські читання : матеріали Третіх Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 20-річчю Центру пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, м. Київ, 23 трав. 2011 р. : [зб. наук. праць] / "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", всеукраїнські Зарембівські наукові читання. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – С. 131-136. – ISBN 978-966-8999-37-6
1073341
   Питання топоніміки та ономастики : (Матеріали 1 Республіканської наради з питань топоніміки та ономастики). – Київ : Вид-во АН УРСР, 1962. – 238с.
1073342
  Опришко В. Питання трансформації Європейського права в законодавство України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.27-30. – ISSN 0132-1331
1073343
  Лісніченко Ю.М. Питання трансформації системи підготовки та підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників ЗС України / Ю.М. Лісніченко, О.О. Лісніченко, Л.Д. Ворохова // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) : наукове видання / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2016. – С. 135-138. – (Технічні науки ; № 1 (5)). – ISSN 2313-7509
1073344
  Бескін М.М. Питання тригонометрії та її викладання : пер. з рос. вид. / М.М. Бескін. – Київ : Радянська школа, 1951. – 132 с.
1073345
  Соболь О.Ю. Питання у французькому дискурсі преси: поліфонічний аспект // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – Вип. 5. – С. 217-226
1073346
  Фединець Ч. Питання угорської меншини Закарпаття на сучасному етапі угорсько-українських дипломатичних відносин // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2018. – № 1 (46). – С. 106-110. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1073347
  Деркач А. Питання удосконалення державного контролю у галузі ядерної та радіаційної безпеки // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 82-85. – ISSN 0132-1331
1073348
  Баулін Ю.В. Питання удосконалення законодавства України у сфері боротьби зі злочинністю / Ю.В. Баулін, В.С. Зеленецький // Кримінальне право України: теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 96-108.
1073349
  Піляй І. Питання удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації електронної транспарентності в органах прокуратури // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (15). – С. 64-69. – ISSN 2524-0129
1073350
  Паладій М.В. Питання удосконалення інфраструктури системи державного управління сферою інтелектуальної власності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 116-119 : рис. – Бібліогр.: 19 назв
1073351
  Берназюк Я.О. Питання удосконалення Конституції України // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 20-29. – ISSN 2414-05-62
1073352
  Мищак І. Питання удосконалення охорони культурної спадщини в Україні в контексті децентралізації влади // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 131-135. – ISBN 978-617-7638-06-2
1073353
  Єрмолаєв Д.І. Питання удосконалення понятійно-категоріального апарату в системі державної охорони України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 98-100. – Бібліогр.: 7 назв
1073354
  Полюхович В.І. Питання удосконалення правового регулювання діяльності інвесторів на фондовому ринку України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 227-232. – ISSN 1563-3349
1073355
  Оридорога М.Т. Питання удосконалення сімейно-шлюбного законодавства // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 62-66
1073356
  Макарчук С. Питання українізації православної церкви в громадсько-політичному житті Волині у 20-х роках ХХ ст. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Макарчук С. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 1 (115), січень - лютий. – C. 3-9. – (Серія історична). – ISSN 1028-5091
1073357
  Клименко Ю.А. Питання українізації та есперантизації в історії вітчизняної освіти (20-ті - початок 30-х років XX століття) // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 159. – С. 84-89. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1073358
  Беліченко М. Питання українсько-польських взаємин у творчості Романа Іваничука // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 6-9. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Актуальність дослідження визначено місцем історичної прози Р. Іваничука в українській літературі другої половини XX століття. Вивчення питання українсько-польських стосунків в історичній романістиці письменника зумовлено не лише потребою його ...
1073359
  Федик І. Питання українсько-польської співпраці в ідеологіях українських католицьких партій Галичини міжвоєнного періоду // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 5. – С. 34-37.
1073360
  Ковалик І.І. Питання українського і слов"янського мовознавства : вибрані праці / Іван Ковалик ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Львів ; Івано-Франківськ. – ISBN 978-966-428-037-4
Ч. 2. – 2008. – 496 с.
1073361
   Питання Українського інституту національної пам"яті : постанова КМУ від 09.07.2014 № 292 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 62, 12 серпня. – С. 33-34
1073362
   Питання українського правопису : постанова Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 437 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 28-48
1073363
  Алієв Д.А. Питання української автономії в I і II Державній думі Росії (1906-1907 pp.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 55-61. – (Історія ; вип. 36)


  На основі історичних джерел висвітлюються ідеї української автономії в складі федеративної демократичної Росії, що відстоювали українські депутати в I і II Державній думі.
1073364
  Дзюбан Р. Питання української бібліографії у листуванні Юра Меженка з Федором Максименком (1944-1969) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2019. – Вип. 11 (27). – С. 312-366. – ISSN 2524-0315
1073365
  Могильний Л.П. Питання української державності у програмі Української демократичної партії (1904-1905) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 44-46. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Досліджено питання української державності у програмі Української демократичної партії (УДП), яка діяла на початку ХХ ст. The article studies state organization of Ukraine in program of Ukrainian Democratic Party of Naddnipryanska Ukraine of the early ...
1073366
   Питання української діалектології і міжмовних контактів. – Дніпропетровськ, 1972. – 114с.
1073367
  Свириденко О. Питання української ідентичності в листі-протесті П. Куліша "Лист русинів до автора брошури "Un people europeen de quinze millions oublie devant l`histoir" // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 187-190. – (Серія "Культурологія" ; вип. 19). – ISBN 978-966-2254-07-2


  "Питання національної ідентичності - одне з ключових у романтичному дискурсі. Протиставляючи класицистичному принципу «наслідування природи» й античності принцип наслідування національного духу, розглядаючи літературу як можливість художньо ...
1073368
  Верменич Я.В. Питання української козацької державності в історіософії М.І. Костомарова // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 170-173. – ISBN 5-7702-0775-2
1073369
  Гольденбер Л.І. Питання української літератури в "Наукових записках" та збірниках вузів Української РСР : бібліографічний покажчик / (склав Л.І. Гольденбер). – [б.м.] : [б.и..], 1958. – [15] с. – Окр. відб. з: "Радянське літературознавство", № 6, 1958, [c.136-150]
1073370
   Питання української літературно-художньої критики початку 20 ст.. – Дніпропетровськ, 1977. – 52с.
1073371
  Сокіл Б. Питання української мови на з"їзді українських учених // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 78-85. – (Серія: Мовознавство ; № 2 (30)). – ISBN 978-966-7425-97-5
1073372
  Готкова Ю. Питання української мови на Кубані у 1920-1930-х рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 46-48. – ISBN 978-966-171-783-0
1073373
  Наєнко Г.М. Питання української мови у творах М. Максимовича // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 44-47. – Бібліогр.: Літ.: С. 47; 9 поз. – ISBN 966-8188-07-1
1073374
  Давва В.В. Питання української національної культури в політиці революційних урядів у 1917 - 1920 рр. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 119-127
1073375
   Питання української радянської літератури. – К, 1953. – 284с.
1073376
   Питання української радянської літератури. – К, 1955. – 367с.
1073377
   Питання української радянської літератури. – К, 1956. – 563с.
1073378
   Питання української радянської літератури. – Київ : Радянський письменник
вип.4. – 1958. – 560с.
1073379
  Невгодовський А. Питання української школи, освіти на українознавчій основі періоду становлення Української держави в 1917 - 1920 рр. // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 342-348
1073380
  Магурчак А. Питання УНДО у світлі листування Андрія Жука і Романа Перфецького протягом 1925-1926 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 45-48. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено епістолярію між Андрієм Жуком і Романом Перфецьким, в якому висвітлюється ставлення до Українського національно демократичного об"єднання на протязі 1925-1926 рр. Проаналізовані статі А. Жука, які були опубліковані в "Українському прапорі", ...
1073381
  Чубінідзе О. Питання універсальної юрисдикції за скоєння злочинів проти міжнародного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 225-229
1073382
   Питання управління // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 27 січня (№ 3/4). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Кабінет Міністрів України видав розпорядження "Питання управління окремими категоріями закладів освіти державної форми власності, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки № 1412-рвід 11 грудня 2019 року.
1073383
   Питання управління державними закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підпорядкованими Міністерству освіти і науки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 831-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 96, 8 грудня 2017 року. – С. 493-494
1073384
  Пушкін О.А. Питання управління державними соціалістичними підприємствами у новому Цивільному кодексі УРСР // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
1073385
  Брежнєв Л.І. Питання управління економікою розвинутого соціалістичного суспільства / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1976. – 720с.
1073386
   Питання управління об"єктами державної власності законодавчо врегульовано // Фінансовий контроль : Всеукраїнський науково-практичний журнал / Головне контрольно-ревізійне управління України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 5-8
1073387
  Цицик К.Ю. Питання управління системними ризиками в контексті забезпечення фінансової стійкості банківського сектору // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 117-124
1073388
  Янчев А. Питання управління та оцінки інформаційних технологій : прикладна економіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 9 (299). – С. 50-52. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1073389
  Борисова В. Питання управління юридичними особами і їх вирішення за чинним законодавством України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 113-120. – ISSN 0132-1331
1073390
  Лобойко Т.В. Питання усвiдoмлення aктуaльних сoцiaльних прoблем укрaїнськoю мoлoддю (нa приклaдaх ствoренoї нею сoцiaльнoї реклaми) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 235-238


  У стaттi рoзглянутo прoблему усвiдoмлення aктуaльних сoцiaльних прoблем укрaїнськoю мoлoддю.Прoaнaлiзoвaнo oсoбливoстi стaвлення сучaснoї мoлoдi дo сoцiaльних прoблем нa приклaдaх ствoренoї нею сoцiaльнoї реклaми. Головну увaгу придiленo oсoбливoстям ...
1073391
  Балюк І.А. Питання участі некомерційних організацій в адміністративно-правових відносинах // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 126-136
1073392
  Пащук А.Й. Питання участі прокурора в радянському цивільному процесі // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 89-94
1073393
  Матієк Л.Г. Питання участі сторони обвинувачення в підготовчому провадженні // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 436-438. – ISBN 978-617-7530-15-1
1073394
  Яременко В. Питання участі Тараса Шевченка в Кирило-Мефодіївському братстві за історіософським виміром: долання стереотипів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2006. – С. 496-517. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 7). – ISBN 966-7631-62-1
1073395
  Яремчук В. Питання участі українців у Варшавському повстанні 1944 року // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 271-275. – ISBN 978-966-171-793-9
1073396
  Халецька Л.П. Питання участі Франції в європейському інтеграційному процесі в сучасній зарубіжній та українській історіографії (1990-ті pp.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 133-135. – (Історія ; вип. 63/64)


  Висвітлено підхід українських та зарубіжних дослідників до питання моделей європейського інтеграційного об"єднання, проблеми створення європейської оборони, формування Економічного і валютного союзу, спільної європейської політики зайнятості й ...
1073397
  Пільков К. Питання факту та права: фундаментальне і прикладне розмежування обставин справи, їх юридичної кваліфікації і застосування права // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8. – С. 144-194. – ISSN 1026-9932
1073398
  Лемещенко К.Б. Питання федералізму в творчій спадщині М.І. Костомарова // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 29-34. – ISSN 1563-3349
1073399
   Питання фізики твердого тіла. – Львів : Видавничий центр ЛДУ імені Івана Франка, 1964. – 119 с.
1073400
   Питання фізіології, цитоембріології і флори України. – Київ : АН УРСР, 1963. – 224с.
1073401
  Беспалова О. Питання фізкультурно-оздоровчих технологій у науково-практичному дискурсі / О. Беспалова, Т. Бугаєнко, Н. Авраменко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 247-256. – ISSN 2312-5993
1073402
   Питання філології та естетики в світілі ленінських ідей. – К, 1970. – 292с.
1073403
  Кушнірова Л.В. Питання філології та навчання української мови у науковій спадщині В.І. Масальського // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 130-136. – Бібліогр.: в приміт.; С.130-135;


  Досліджуються питання філології та навчання української мови у науковій спадщині В.І. Масальського. Авторка переконана, що праці вченого збагатили вітчизняну науку і сприяли розвитку української мови та методики її навчання.
1073404
  Кутузов Р.В. Питання фінансового управління у працях вітчизняних учених другої половини ХІХ ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 12. – С. 13-16. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х


  Досліджуються питання фінансовго управління у роботах вченого-економіста Івана Трохимовича Тарасова - випускника юрид. ф-ту Імператорського університету Св. Володимира. Захистив у 1875 р. магістерську дисертацію.
1073405
  Нечипоренко Н. Питання фінансування санації в сфері господарювання // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 402-404
1073406
   Питання фінансування у 2016 році виконання Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2013-2017 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 598 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 73, 23 вересня 2016 року. – С. 97-100
1073407
   Питання фінансування у 2016 році виконання Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2013-2017 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 року № 598 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 27 вересня (№ 181). – С. 8
1073408
  Шиприкевич В.В. Питання фоностилістики / В.В. Шиприкевич. – Київ : Київський університет, 1972. – 88с.
1073409
  Подміногін Питання форми перекладу у німецьких романтиків та постромантиків / Подміногін, О.А. Кальниченко // Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 182-190. – ISBN 978-966-8558-97-4


  "Історія перекладу – наука всесвітня, можна сказати, космополітична. І вона не може в силу своєї специфіки обмежуватися вивченням окремих ареалів, це їй шкодить. Однак, говорячи про переклад у Німеччині, варто завжди враховувати, що саме для цієї ...
1073410
  Ромашко М. Питання формування кредитної політики промислових підприємств // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 2. – С.108-112. – ISBN 966-654-085-1
1073411
  Лєшньова Н.О. Питання формування лексичних навичок у студентів немовних факультетів університету / Н.О. Лєшньова, Л.В. Павлова // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харків нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харківська гуманітарно-педагогічна акад." Харків. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 40. – C. 101-109. – ISSN 2074-8167
1073412
  Ананченко О.Є. Питання формування організаційної структури системи управління інформаційною безпекою підприємства // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 1. – С. 79-83. – ISSN 2409-7292
1073413
  Базов В.П. Питання формування податкового кредиту за операціями з контрагентом, що має ознаки фіктивності // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (213). – С. 41-57. – ISSN 2308-9636
1073414
  Дорош М.О. Питання формування резервної системи комерційних банків : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 131-137
1073415
   Питання формування та організації діяльності Конституційної Асамблеї : Указ Президента України від 25 січня 2012 року №31/2012 // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 174. – ISSN 1026-9932
1073416
   Питання фразеології східнослов"янських мов. – К, 1972. – 175с.
1073417
  Коломієць М.П. Питання фразеологічної синоніміки (на матеріалі української мови) / М.П. Коломієць. – Дніпропетровськ, 1987. – 52с.
1073418
   Питання функціонування та вдосконалення інфраструктури фондового ринку України : Інформаційно-аналітичні матеріали. – Київ
Вип.4. – 2005. – 132с.
1073419
  Афанасьєв О.Є. Питання Х Всеукраїнського турніру юних географів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (145). – С. 47
1073420
   Питання ХVI Всеукраїнського турніру юних економістів / Н.С. Вавдіюк, Д.О. Леховіцький, В.Ю. Павліха, А.В. Ховрат // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 1/2 (215/216). – С. 7 : фото
1073421
  Вавдіюк Н.С. Питання ХVII Всеукраїнського турніру юних економістів / Н.С. Вавдіюк, Д.О. Леховіцький // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 2 (228). – С. 48
1073422
  Мікоян А.І. Питання харчової промисловості в зв"язку з стахановьским рухом / А.І. Мікоян. – Київ, 1936. – 89с.
1073423
   Питання ХІ Всеукраїнського турніру юних економістів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 5 (159). – С. 35
1073424
  Гавриленко Л.І. Питання ХІV Всеукраїнського турніру юних географів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 5 (195). – С. 2-3
1073425
   Питання ХІІ Всеукраїнського турніру юних географів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 5 (171). – С. 2-3
1073426
   Питання ХІІ Всеукраїнського турніру юних економістів / Ю.В. Бицюра, О.В. Черкавський, Г.Е. Гронтовська, М.В. Мальчик, В.В. Смулка // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 1 (167). – С. 28
1073427
   Питання ХІІІ Всеукраїнського турніру юних географів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 3 (181). – С. 2-3
1073428
   Питання ХІІІ Всеукраїнського учнівського турніру юних економістів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 12 (176). – С. 24
1073429
  Кучеренко Н.О. Питання хімічної технології в курсі хімії середньої школи : посібник для вчителів / Н.О. Кучеренко, О.М Русько. – Київ : Радянська школа, 1956. – 92 с. : іл.


  Русько Олексій Микитович (1906-1964) - Ректр КУ
1073430
  Маляр П. Питання хронології історії східно-слов"янських мов у радянському мовознавстві // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1962. – Рік 13, ч. 154, листопад : листопад. – С. 19-23
1073431
   Питання художнього стилю і методу. – Дніпропетровськ, 1971. – 178с.
1073432
   Питання художньої майстерності в творах українських письменників. – Львів, 1958. – 119с.
1073433
  Лукаш С.С. Питання централізованого та локального регулювання праці у країнах колишнього СРСР // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 93-100
1073434
  Міщенко Ю.В. Питання церковної історії Михайла Поснова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 252-256. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Простежується історико-релігійне дослідження Михайла Поснова,а саме - історія християнської церкви.
1073435
  Майданик Р. Питання цивільно-правової відповідальності за договором про надання медичних послуг // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 82-90. – ISSN 0132-1331


  Правовий статус суб"єктів медичних правовідносин.
1073436
  Клюшніченко А.П. Питання цивільного позову в радянському кримінальному процесі // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 29-33
1073437
   Питання цивільного права та процесу в практиці діяльності органів внутрішніх справ : монографія / [Бортнік О.Г. та ін.] ; за заг. ред. В.А. Кройтора. – Харків : Золота миля, 2013. – 148 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 131-147 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-610-212-5
1073438
  Теплюк М. Питання чинності законів України в аспекті конституційної юрисдикції // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 4 (313). – С. 25-28
1073439
   Питання шевченкознавства. – Черкаси, 1964. – 168с.
1073440
   Питання шевченкознавства. – Київ : Молодь
№ 4. – 1968
1073441
  Івакін Ю. Питання шевченкознавства : (стаття чотирнадцята) // Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР та Спілки письменників України. – Київ : Наукова думка, 1978. – № 3 (207)
1073442
   Питання шевченкознавства // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 12 (648). – С. 3. – ISSN 0236-1477


  Про Роксолану Петрівну Зорівчак.
1073443
  Петренко І.М. Питання шлюбно-сімейних відносин у Гетьманщині XVIII ст. на шпальтах часопису "Киевская старина" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 5 (518), вересень - жовтень. – С. 157-162. – ISSN 0130-5247


  Ідеться про висвітлення у журналі "Киевская старина" шлюбно-сімейних відносин серед православного населення Гетьманщини впродовж XVIII ст. Згадуються дослідження професора кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського ...
1073444
  Марісова Л.Й. Питання шлюбу і сім"ї в соціалістичному суспільстві в світлі висловлювань В.І. Леніна // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – № 3. – С. 15-25. – (Серія історії та філософії ; № 3, вип. 2 за 1960 рік)
1073445
  Сутріна Р. Питання шлюбу та сім"ї в творчості Платона / Р. Сутріна, Д. Сутрін // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 1. – С.86-90
1073446
  Лесик Ф.Л. Питання щеплення рослин у курсі біології середньої школи / Ф.Л. Лесик. – К., 1955. – 96с.
1073447
  Проценко М.В. Питання щодо взаємодії слідчих та оперативно-розшукових підрозділів при виявленні злочинів, вчинених організованими групами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 285-288
1073448
  Нетеса Н. Питання щодо видового та безпосереднього об"єктів порушення правил охорони або використання надр (ст. 240 КК) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 103-109
1073449
  Доманський В.А. Питання щодо методології формування законодавства у сфері цивільного захисту України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 6. – С. 33-37. – Бібліогр.: 14 назв
1073450
  Кірічевська А.В. Питання щодо необхідності запровадження загальнообов"язкового страхування професійної відповідальності адвокатів // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 220-222. – ISBN 978-617-673-442-0
1073451
  Кресін О. Питання щодо періодизації розвитку порівняльного правознавства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 247-265. – ISSN 0132-1331
1073452
  Новаков С. Питання щодо положення жінок у діяльності Організації Об"єднаних Націй // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 149-150
1073453
  Крайник Г. Питання щодо потерпілого від злочину, передбаченого статтею 272 Кримінального кодексу України // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 43-49.
1073454
  Ясечко С. Питання щодо правочинів з особистим немайновим правом на ім"я // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.78-83
1073455
  Сафонік Л. Питання щодо розрізнення деяких подібних термінів в українській філософській дослідницькій літературі // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики ; голов. ред. Ю. Вільчинський. – Київ, 2018. – № 7. – С. 75-84. – ISSN 2227-1503
1073456
  Ільченко С. Питання юридичного забезпечення діяльності морських портів України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 6 (607). – С. 86-93. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1073457
  Щербанюк Л.М. Питання юридичної відповідальності адресатів права депутатського запиту в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 110-112
1073458
  Цірат Г.А. Питання юрисдикції в міжнародних договорах України про правову допомогу // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – Вип. 3 (22). – С. 197-202
1073459
  Базов О. Питання юрисдикції Європейського суду з прав людини щодо розгляду міждержавних справ // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 84-91
1073460
  Шевченко В. Питання ядерної безпеки України стосується Європи й усього світу // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 21 (401). – C. 48-49. – ISSN 2313-559X
1073461
  Шимко В.А. Питання якісної модернізації архітектурного середовища у вишах // Гірничий вісник : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Криворізький нац. ун-т ; редкол.: Ступнік М.І., Моркун В.С., Азарян А.А. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2019. – Вип. 106. – С. 55-59. – ISSN 2306-5435
1073462
   Питання якісної теорії. – К, 1978. – 69с.
1073463
  Власенко К.В. Питання якості математичної освіти в інженерно-машинобудівній школі в контексті приєднання України до Болонського процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 31-36. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми якості інженерно-машинобудівної освіти, уніфікації та адаптивності освітніх програм, зрозумілості їх змісту та можливості практичної реалізації, аналізуються шляхи оптимального співвідношення фундаментальності й ...
1073464
  Бузницька С.В. Питання, пов"язані з реалізацією права на необхідну оборону // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 51-55. – ISBN 966-614-021-7
1073465
  Макух О.В. Питання, пов’язані із визначенням предмета закону про Державний бюджет у рішеннях Конституційного Суду України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 134. – С. 90-102. – ISSN 2224-9281
1073466
  Очиченко О. Питання, що іноді виникають у зв"язку з проведенням загальних зборів акціонерів // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 35-39.
1073467
  Шумило Н. Питання, що потребує дослідження // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 94. – ISSN 0236-1477
1073468
  Кралюк П. Питання, що потребує ясності: Галицько-Волинське князівство чи королевство Руське? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27-28 січня (№ 13/14). – С. 20
1073469
  Кралюк П. Питання, що потребує ясності: Галицько-Волинське князівство чи королівство Руське? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 лютого (№ 18/19). – С. 20
1073470
  Костюченко О. Питання, що, напевно, залишаться відкритими... // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 21-22 січня (№ 3/4)


  Чи відзначатимуть річницю з дня народження Уласа Самчука на державному рівні?
1073471
  Коренга Ю. Питання, які стосуються встановлення батьківських прав за використання сурогатного материнства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 511-514. – ISSN 1026-9932
1073472
  Литвин Т. Питанням безпеки - належну увагу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 5. – С. 24-25 : фото
1073473
  Печеник Б.Я. Питательные агрегаты мощных энергоблоков / Б.Я. Печеник, Г.И. Хатетовский. – М., 1978. – 176с.
1073474
  Мириманян Х.П. Питательные вещества почвы и удобрения / Х.П. Мириманян. – Москва ; Ленинград, 1937. – 64 с.
1073475
  Михайлов А.К. Питательные насосы для тепловых электростанций большой мощности / А.К. Михайлов. – Москва, 1963. – 48с.
1073476
  Козлов Ю.А. Питательные среды в медицинской микробиологии / Ю.А. Козлов. – М, 1950. – 252с.
1073477
  Мартенс Л.А. Питательные среды из кислотного гидролизата рыбокостной муки и их применение для культивирования возбудителя чумы : Автореф... канд. биол.наук: / Мартенс Л.А.; Всесоюз. науч.-исслед. противочумный ин-т "Микроб". – Саратов, 1964. – 19л.
1073478
  Кахута Николай Максимович Питательный режим мощного чернозема Курской области и продуктивность культур севооборота : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.01.04 / Кахута Николай Максимович; Всес. Акад. сельскохоз. наук им. В.И.Ленина. Почвенный ин-т. – М., 1972. – 27л.
1073479
  Латышев Э.П. Питательный режим почв в условиях рисового севооборота юга Украины : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Латышев Э.П. ; Хар. с.-х. ин-т. – Харьков, 1966. – 26 с.
1073480
  Яскин А.А. Питательный режим темно-каштановых почв Северного Казахстана : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Яскин А.А. ; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – Москва, 1968. – 20 с.
1073481
  Рэй П. Питер Акройд: Справка // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 3-4. – ISSN 1130-6545
1073482
  Руткевич Е.Д. Питер Бергер - полвека творческого пути // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1 (321). – С. 114-123. – ISSN 0132-1625
1073483
   Питер Брейгель в графике : из собрания Королевской Библиотеки Бельгии. Каталог временной выставки. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1979. – 9 с.
1073484
  Климов Р.Б. Питер Брейгель старший / Р.Б. Климов. – Москва : Искусство, 1954. – 50, [2] с.
1073485
  Львов С.Л. Питер Брейгель Старший / С.Л. Львов. – М., 1971. – 206с.
1073486
   Питер Брейгель Старший // Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2004. – № 1. – С. 57-61.
1073487
  Кульчицкий И. Питер Брейгель Старший // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 2. – С. 12-33


  Питер Брейгель старший ("Мужицкий" (1525-1569) - южнонидерландский живописец, график, мастер пейзажа и жанровых сцен
1073488
  Цырлин И.И. Питер де Хоох / И.И. Цырлин. – Москва, 1955. – 48 с.
1073489
  Хорошилова О. Питер Доиг, Хичкок от живописи // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2008. – № 4. – С. 82-87.
1073490
  Ливанова М. Питер Пауль Рубенс: собственной рукой // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 2 (54). – С. 44-65. – ISSN 1819-6268
1073491
  Барри Д.М. Питер Пэн : пьеса в 5-ти действиях / Д.М. Барри ; пер. с англ. Бориса Заходера. – Москва : Искусство, 1971. – 128 с. : ил.
1073492
  Барри Д. Питер Пэн // Приключения Алисы в Стране Чудес / Л. Кэрролл. – Москва : Детская литература, 1983. – С. 443-532. – (Библиотека мировой литературы для детей, т. 40)
1073493
  Овчинников С.А. Питер Ф. Друкер об бразовании в обществе знаний // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2013. – № 1. – С. 76-89. – ISSN 1561-2465


  Анализируются взгляды одного из ведущих американских ученыз-экономистов XX века, создателя философии современного менеджмента и педагога П.Ф. Друкера о роли знаний в постиндустриальном обществе, изменении их значения и функций.
1073494
  Кукушкин В.Н. Питерская окраина / В.Н. Кукушкин. – Л., 1978. – 536 с.
1073495
  Кукушкин В.Н. Питерская окраина. / В.Н. Кукушкин. – Л., 1967. – 543с.
1073496
  Лебедев К.М. Питерские герои первой русской революции / К.М. Лебедев. – Л., 1967. – 47с.
1073497
   Питерские рабочие. – Л, 1963. – 219с.
1073498
   Питерские рабочие в борьбе с контрреволюцией в 1817-1918 гг.. – М, 1986. – 238с.
1073499
   Питерские рабочие и Великий Октябрь. – Л, 1987. – 486с.
1073500
  Вересов А.И. Питерские умельцы / А.И. Вересов. – Ленинград, 1986. – 155с.
1073501
  Алексеев Н. Питерские хроники // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 12. – С. 40-48. – ISSN 0321-1878
1073502
  Кукушкин В.Н. Питерскя окраина. / В.Н. Кукушкин. – Л., 1958. – 244с.
1073503
  Фрайман А.Л. Питерцы на первых фронтах / А.Л. Фрайман. – Л., 1972. – 128с.
1073504
   Питерцы на фронтах гражданской войны : сборник воспоминаний. – Ленинград : Лениздат, 1970. – 467 с.
1073505
  Вирган І.О. Питиме зілля : поезії / І.О. Вирган. – Київ : Дніпро, 1967. – 191 с.
1073506
  Костылев В.И. Питирим : Роман / В.И. Костылев. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1984. – 352с.
1073507
  Ломоносова Питирим Сорокин и парадигмы глобального развития XXI века (обзор конференции) / Ломоносова, В // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 146-148. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 2). – ISSN 1995-0047
1073508
  Писная Ю.В. Питирим Сорокин об общественной природе самоубийства // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (3). – С. 233-237
1073509
  Кордун В.О. Питирим Сорокін про прояви політичної свідомості та колективного підсвідомого у періоди революцій у "мовних та субвокальних реакціях" // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2009. – Вип. 22. – С. 45-58. – ISSN 2075-1443
1073510
  Костылев В.И. Питирим: роман / В.И. Костылев. – Горький, 1948. – 407с.
1073511
  Костылев В.И. Питирим: роман / В.И. Костылев. – Минск, 1988. – 383с.
1073512
  Кірпічніков Василь Питна вода в Україні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 20-21 : фото
1073513
   Питна вода в Україні: зміцнення зв"язків та розширення можливостей для діяльності на локальному та міжнародному рівнях. – Київ, 2002. – 44с. – Третя редакція
1073514
   Питна вода. Мікроскопічні гриби. Мікотоксини (огляд літератури) / Д.І. Заболотний, В.В. Гончарук, А.В. Руденко, М.М. Саприкіна, О.С. Болгова // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2019. – Т. 25, № 3. – С. 253-259. – ISSN 2413-7944
1073515
  Чередніченко О. Питні заклади в містах Англії XIV-XV ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 45


  Стаття присвячена функціонуванню питних закладів у містах Англії XIV-XV ст. Метою дослідження є висвітлення матеріального аспекту функціонування питних закладів міст пізньосередньовічної Англії, розкриття їхньої функції в соціальній та символічній ...
1073516
  Разанов С.Ф. Питома активність 137Cs i 90Sr у білковій продукції бджільництва за різної кислотності грунтів / С.Ф. Разанов, Г.В. Гуцол, М.І. Нагребецький // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2015. – № 2. – С. 119-125 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2476626
1073517
  Савчук І.М. Питома активність 137Cs у свинині за використання в раціоні тварин різних доз білково-вітамінно-мінеральної добавки // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 132-135 : табл. – Бібліогр.: с. 135. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
1073518
  Савчук І.М. Питома активність 137Сs у свинині залежно від різних доз сапоніту в раціоні / І.М. Савчук, С.П. Ковальова // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 117-121 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
1073519
  Слабко О.О. Питома германська лексика староукраїнських пам"яток як цілісна семантична структура // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 195-204
1073520
  Радзівілл О.А. Питомі виміри історико-правової освіти в процесах духовно-інтелектуального оздоровлення суспільств // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 12 (54). – С. 17-28. – ISSN 2222-5374
1073521
  Синишин Р. Питомі корейські слова (не китайського походження) в українських текстах // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 121-124. – ISSN 0320-3077
1073522
  Слепцов В.А. Питомка. Ночлег. / В.А. Слепцов. – Москва, 1956. – 36с.
1073523
  Дашкова П.В. Питомник : Роман. В 3-х кн. / П.В. Дашкова. – Москва : Астрель, АСТ. – ISBN 5-17-010183-X; 5-271-01883-0
Кн.1. – 2002. – 238 с.
1073524
  Дашкова П.В. Питомник : Роман. В 3-х кн. / П.В. Дашкова. – Москва : Астрель, АСТ. – ISBN 5-17-010182-1; 5-271-01884-9
Кн.2. – 2002. – 231 с.
1073525
  Дашкова П. Питомник : Роман. В 3-х кн. / П. Дашкова. – Москва : Астрель, АСТ. – ISBN 5-17-010181-3; 5-271-01939-Х
Кн.3. – 2002. – 200 с.
1073526
  Шкловский Е. Питомник // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 1. – С. 12-77. – ISSN 0130-7673
1073527
  Дашкова П. Питомник : роман / Полина Дашкова. – Москва : Астрель : АСТ, 2010. – 509, [3] с. – ISBN 978-5-17-066049-0
1073528
  Кальницкий М. Питомник благородных девиц // Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев, 2013. – 12 сентября (№ 202). – С. 16. – ISSN 1997-1249


  "...Для первоначального размещения института нужно было найти временное пристанище. Вопрос этот решился сам собой. В 1837 году скончался почтенный военачальник, фельдмаршал князь Фабиан Остен-Сакен, доживавший свой век в Киеве. "В наследство" ...
1073529
  Гладкий Н.П. Питомник декоративных деревьев и кустарников / Н.П. Гладкий. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1954. – 280 с.
1073530
  Кожевникова Мария Питомник редких журавлей. Летят белые журавли // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июль (№ 94). – С. 52-56 : фото
1073531
  Чаплина В.В. Питомцы зоопарка. / В.В. Чаплина. – М., 1988. – 174с.
1073532
  Тростянский М. Питомцы Киевской Первой гимназии на жизненном пути / [М.Т.]. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1911. – 23 с.
1073533
  Федорова Т. Питомцы Метростроя. / Т. Федорова. – М., 1946. – 19с.
1073534
  Леонтьева Г.К. Питомцы муз. / Г.К. Леонтьева. – Л, 1968. – 158с.
1073535
  Неклюдова О.С. Питомцы музы / О.С. Неклюдова. – М., 1969. – 199с.
1073536
  Гальперин В.А. Питомцы северных муз : очерки, этюды, портреты / В.А. Гальперин. – Сыктывкар : Коми книжное, 1980. – 143 с.
1073537
  Митин В.В. Питон, который задушил льва / В.В. Митин. – Новосибирск, 1968. – 232с.
1073538
  Кочерженко Марина Питу - повысить, Вату - усмирить : the Experience // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 5. – С. 30-35 : Фото
1073539
  Пятницкая И.Н. Пить - значит не быть / И.Н. Пятницкая. – Москва, 1987. – 176с.
1073540
  Пестушко Валерий Пить или не пить, вот в чем вопрос... : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 52 : Іл.
1073541
  Жмудь Л.Я. Пифагор и его школа (ок. 530 - ок. 430 гг. до н.э.) / Л.Я. Жмудь. – Л, 1990. – 188с.
1073542
  Шредер Л. Пифагор и индийцы / Л. Шредер. – 73с.
1073543
  Рощин С. Пифагор, или из жизни счетовода // Личности. – Киев, 2008. – № 3 (13). – С. 82-99. – ISSN 1819-6268
1073544
  Бочаров В.А. Пифагореизм, платонизм, математика и логика // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С.84-94. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
1073545
  Шапошникова Ю.В. Пифагорейское учение о числе и математический характер естествознания Нового времени // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 36-40. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 1). – ISSN 1995-0055
1073546
  Серпинский В. Пифгоровы треугольники / В. Серпинский. – Москва, 1959. – 112 с.
1073547
  Лаллеман Ф. Пифей : Бортовой дневник античного мореплавателя / Ф. Лаллеман; Пер. с французского Григорьева А.М. Под. ред. Снисаренко А.В. – Москва : Прогресс, 1986. – 253с.
1073548
  Смирнов С.В. Пифон - наследник Александра в тени великих современников // Вестник древней истории / Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва, 2014. – № 3 (290), июль - август- сентябрь. – С. 31-46. – ISSN 0321-0391


  Піфон - один з тілоохоронців Александра Македонського.
1073549
  Гриценко І.С. Пихно (Піхно) Дмитро Іванович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 135. – ISBN 978-966-06-0557-2
1073550
   Пихно Дмитро Іванович (1853 - 1913) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 233. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
1073551
   Пихта испанская (Abies pinsapo Boiss) в условиях Степного Крыма / Н. Клименко, С. Мороз, О. Клименко, Н. Клименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 118-119. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Приведены результаты испытания Пихты испанской в условиях Степного Крыма. Показано, что она вполне устойчива в данных почвенно-климатических условиях и в соответствии с ее биоэкологическими особенностями является перспективной древесной культурой для ...
1073552
  Швиденко А.И. Пихтовые леса Украины. / А.И. Швиденко. – Львов, 1980. – 192с.
1073553
  Жолковский А. Пицунда-57, далее везде : проза: виньетки // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 12 (1052). – С. 8-27. – ISSN 0130-7673
1073554
   Пицунда - Мюссерский заповедник. – М, 1987. – 188с.
1073555
  Зенкович В.П. Пицунда - наша радость и тревога / В.П. Зенкович. – Тбилиси : СабчатоСакартвело, 1984. – 187с.
1073556
  Мархолиа И. Пицунда / И. Мархолиа. – Сухуми, 1976. – 95с.
1073557
  Ростовцев А. Пицундская сосновая роща как "памятник природы" / А. Ростовцев. – 60 с. – Отд.отпечаток
1073558
  Бурести Елена Пицца под солнцем / Бурести Елена, Синяков Денис // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 3 (2894). – С. 28-43 : фото
1073559
  Дементьев В.А. Пичковые режимы свободной генерации квантовых генераторов на твердом теле : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Дементьев В. А.; МГУ, Физ. фак. – М., 1973. – 19л.
1073560
  Мордюк А. Пишаємося героями // Київський університет : спецвипуск. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 6)


  В інституті факультеті відбулася святкова зустріч з ветеранами Великої Вітчизняної війни, присвячена Дню Великої Перемоги.
1073561
  Коляновський О. Пишаємося своїми випускниками // Прибережненська загальноосвітня школа : сторінки історії (до 100-річчя з часу заснування) / О. Коляновський. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2013. – С. 78-90. – ISBN 978-966-2911-57-2


  Про випускників Прибережненської загальноосвітньої школи I-II ст.
1073562
  Нєдорєз В. Пишаємося тим, що знали його // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 119-122


  Висвітлено життя і діяльність легендарної особистості для Кіровоградщини – В. І. Легуна, фронтовика, ветерана війни та органів прокуратури, заслуженого юриста України.
1073563
   Пишаємось своєю альма-матер / Г.Г. Кіт, Г.М. Ніщук, Любчак, , В.А. Сапогов; розмовляла Н. Осипчук // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1-8 листопада (№ 44/45). – С. 2
1073564
  Беляева Г.В. Пишем правильно : пособ. по письму и письменной речи : начальный этап обучения / Г.В. Беляева, Л.С. Сивенко, Л.В. Шипицо. – Москва : Русский язык. Курсы, 2007. – 328 с. – ISBN 978-5-88337-083-9
1073565
  Борикова Л.В. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу : Учебное пособие для студ.средних педагог. учеб.заведений / Л.В. Борикова, Н.А. Виноградова. – Москва : Academia, 2000. – 128с. – (Педагогическое образование). – ISBN 5-7695-0514-1
1073566
  Колесова Д.В. Пишем эссе : учебное пособие для изучающих русский язык / Д.В. Колесова, А.А. Харитонов. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2006. – 100с. – ISBN 5-86547-307-7
1073567
  Крівчикова Г.Ф. Пишемо англійською правильно та виразно / Г.Ф. Крівчикова. – Харків : Основа, 2003. – 80с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.11). – ISBN 966-8245-72-5
1073568
   Пишемо польською // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 2


  В Інституті філології відбувся конкурс-диктант з польської мови. Ініціатором заходу виступив фонд "Свобода і демократія" в тісній співпраці з Польським центром та кафедрою полоністики Інституту філології. Написання диктанту було приурочене до ...
1073569
  Бугров В. Пишемо сторінки історії // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2021. – Листопад (№ 9) : Так творилася наша держава


  Університет завжди був активним учасником усіх періодів становлення незалежності України, стояв біля витоків багатьох революційних змін у суспільстві. До цього кликав сам дух внутрішньої університетської свободи чи, можливо, близькість до пам"ятника ...
1073570
  Дмитриева Д Е. Пишет вам Сынишка... / Д Е. Дмитриева. – М., 1974. – 111с.
1073571
  Ерашов В.П. Пишет домой солдат... / В.П. Ерашов. – М., 1967. – 127с.
1073572
  Дзюба Іван Пишеться "Велика книга нашого народу" = До 80-річчя Ліни Костенко // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 4. – С. 80-106. – ISSN 0585-8364
1073573
  Дзюба І. Пишеться "велика книга нашого народу"... // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 750-784. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1


  Роздуми про творчий шлях Ліни Костенко.
1073574
  Шапиро М. Пиши без ошибок / М. Шапиро, Р. Лернер. – М., 1929. – 96с.
1073575
  Каманин Ф.Г. Пиши ты больше про наши Ивановичи : Рассказы. Литературные встречи / Ф.Г. Каманин. – Москва : Советский писатель, 1984. – 375 с.
1073576
  Мастрюков А Пишите книгу своей жизни / А. Мастрюков. – Москва : [Т-во тип. А.И. Мамонтова], 1916. – 35 с.
1073577
  Дробинская Л.П. Пишите мне на медсанбат / Л.П. Дробинская. – Л., 1990. – 253с.
1073578
   Пишкін Борис Андрійович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 206-207. – ISBN 966-02-0537-6
1073579
   Пишкін Борис Андрійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 110
1073580
   Пишкін Борис Андрійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 205 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1073581
   Пишкін Борис Андрійович (1893-1970) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 120. – ISBN 966-95774-3-5
1073582
   Пишкін Борис Андрійович (1893-1970) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 372-373. – ISBN 978-966-439-754-1
1073583
  Віхров М. Пишний пустоцвіт // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 11 (643), 13-19.03.2020. – С. 22-23. – ISSN 1996-1561


  Чому гучні мирні ініціативи влади не дають результатів, і як Зеленському вийти з цієї ситуації.
1073584
  Душек Душан Пиштачик путешествует / Душек Душан. – Москва, 1988. – 157 с.
1073585
  Гербіш Н. Пишу для тих, із ким ми "в синхроні" / спілкувалася Наталка Пасічник // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 20 вересня (№ 19). – С.9


  Розмова з письменницею, перекладачкою, журналісткою Надійкою Гербіш про свою літературну творчість, стан масової літератури, масового читача
1073586
  Гамалий Н.В. Пишу и думаю об Ильиче / Н.В. Гамалий. – Москва : Советская Россия, 1983. – 192 с.
1073587
  Бацер Ис.М. Пишу на броне... / Ис.М. Бацер. – Петрозаводск, 1979. – 247с.
1073588
  Бровка Петрусь Пишу о сердце человечьем ... / Петрусь Бровка ; авториз. пер. с белорус. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 256 с.
1073589
  Маршалл А. Пишу о тех, кого люблю : рассказы / пер. с англ. / Алан Маршалл ; сост.: О. Кириченко ; Предисл. Юрий Маркович Нагибин ; пер. О. Кириченко, А.С. Петриковская. – Москва : Известия, 1983. – 128 с.
1073590
  Светлевская А. Пишу статьи до четырех утра // Сегодня. – Киев, 2017. – 17 января (№ 8). – С. 5


  "...Научный сотрудник Киевского института Молекулярной биогенетики НАН Украины, биолог Ольга Броварец совершила прорыв в науке. Она изучила особенности ДНК, что позволит в будущем успешно лечить тяжелое заболевание, как рак".
1073591
  Тараненко Н.В. Пишу стихи свои как дневники. / Н.В. Тараненко. – Одесса, 1994. – 120с.
1073592
  Буйло К.А. Пишу тебе : стихи / К.А. Буйло; авториз. пер. с белорус.Н.Медведевой. – Москва : Советский писатель, 1971. – 88 с.
1073593
  Месхи Ия. Пишу тебе / Ия. Месхи. – Тбилиси : Мерани, 1980. – 179 с.
1073594
  Барбас Л.Г. Пишу тебе... : [стихи] / Людмила Барбас. – Ленинград : Советский писатель, 1976. – 111 с. : портр.
1073595
  Тыцких В.М. Пишу тубе, любимая / В.М. Тыцких. – М., 1986. – 63с.
1073596
  Фаулз Д. Пишу, отже, існую = З книги "Ходи хробаків" (1964) : проза: есе // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 206-214


  з англійської переклав студент Інституту журналістики Роман Горбик
1073597
  Барыкин К.К. Пишу, печатаю, диктую... : рассказы о журналист. инструментарии : о его истории и технике применения, разраб. практики и некоторые советы / К.К. Барыкин. – Москва : Политиздат, 1975. – 127 с. : ил., 4 л. ил.
1073598
  Барыкин К.К. Пишу, печатаю, диктую... : рассказы о журналист. инструментарии : история, техника применения, разбор практики / К.К. Барыкин. – 2-е изд., перераб. – Москва : Политиздат, 1979. – 125 с.
1073599
  Боjаджиевска М. Пишуваньето во среден род : цинични есеи / Маjа Боjаджиевска. – Скопje : Сигмапрес, 2007. – 135 с. – ISBN 978-9989-36-134-0
1073600
  Боровиков Д. Пишущие герои у Гоголя / / Д. Боровиков // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2007. – № 2. – С. 251-274. – ISSN 0042-8795
1073601
  Несмеянов А.Н. Пища будущего / А.Н. Несмеянов, В.М. Беликов. – М., 1979. – 128с.
1073602
  Пестушко Валерий Пища гладиаторов : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 52
1073603
  Бадри М. Пища для души Абу Зайда ал-Балхи. Когнитивно-поведенческая терапия врача девятого века / [Малик Бадри] ; пер. и аннот. рукописи девятого века выполнены Маликом Бадри ; [пер. Лейла Меликова ; ред. Александра Конькова] ; Междунар. Ин-т Ислам. Мысли, Центр исламовед. исслед. Нац. ун-та "Острож. акад.". – Ровно : Международный Институт Исламской Мысли, 2019. – 110, [2] с. – Пер. изд.: Abu Zayed alBalkhi"s Sustenance of the Soul: The Cognitive Behavior Therapy of A Ninth Century Physician. - Кн. напечатана при поддержке Ин-та Интеграции Знаний. – Библиогр. в конце ст., и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-416-693-2
1073604
  Артюх Л.Ф. Пища и питание украинских крестьян : Автореф... канд. ист.наук: / Артюх Л.Ф.;. – Минск, 1981. – 36л.
1073605
   Пища огнедышащих богов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 6. – С. 32-35 : фото
1073606
  Михайлов В.С. Пища простая и полезная / В.С. Михайлов. – М, 1988. – 173с.
1073607
  Ташмухамедова М.И. Пище-двигательные условные рефлексы с двойной связью : Автореф... канд. биол.наук: / Ташмухамедова М.И.; Ин-т высш. нервной деятельности и нейрофизиологии АН СССР. – М., 1966. – 15л.
1073608
  Демченко В.Е. Пищеварение в слепой и ободочной кишках у телят в связи с возрастом : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Демченко В.Е. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 22 с.
1073609
  Смирнов К.В. Пищеварение и гипокинезия / К.В. Смирнов. – Москва, 1990. – 224с.
1073610
  Гальперин Ю.М. Пищеварение и гомеостаз / Ю.М. Гальперин, П.И. Лазарев. – Москва : Наука, 1986. – 304с.
1073611
  Уголев А.М. Пищеварение и его приспособительная эволюция / А.М. Уголев. – Москва, 1961. – 307с.
1073612
  Симаков А.Ф. Пищеварение северного оленя / А.Ф. Симаков. – Сыктывкар, 1993. – 103с.
1073613
  Валенкевич Л.Н. Пищеварительная система человека при старении / Л.Н. Валенкевич. – Ленинград, 1984. – 224с.
1073614
  Сукалло М.А. Пищеварительная функция печени при кастрации. : Автореф... канд. биол.наук: / Сукалло М.А.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1961. – 14л.
1073615
  Гещинская М.А. Пищеварительная функция поджелудочной железы овец. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гещинская М.А.; М-во сел.хоз-ва РСФСР. – Новочеркаск, 1963. – 19л.
1073616
  Степанов В.П. Пищеварительные и обменных процессы в желудочно-кишечном тракте у свиней породы ландрас и крупной черной. : Автореф... Канд.биол.наук: / Степанов В.П.; Всес.науч.-исслед.ин-т.животноводства. – Дубровицы, 1965. – 18л.
1073617
  Левицкий А.П. Пищеварительные ферменты слюнных желез : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Левицкий А. П.; ОГУ. – Одесса, 1974. – 54л.
1073618
  Месснер О.М. Пищеварительный аппарат вредной черепашки и его функциональные измеенения в годичном цикле. : Автореф... Канд.биол.наук: / Месснер О.М.; Зоол.ин-т Акад.наук СССР. – М, 1962. – 15л.
1073619
  Алеев А.М. Пищеварительный аппарат жвачных сельскохозяйственных животных в рентгенологическом освещении : Автореф... д-ра биолог.наук: / Алеев А.М.; Днепропетровский сельскохозяйственный институт. – Днепропетровск, 1950. – 32 с.
1073620
  Ногаллер А.М. Пищевая аллергия / А.М. Ногаллер. – М, 1983. – 192с.
1073621
  Микоян А.И. Пищевая индустрия Советского Союза / А.И. Микоян. – М., 1936. – 64с.
1073622
  Микоян А.И. Пищевая индустрия Советского Союза / А.И. Микоян. – М., 1939. – 196с.
1073623
   Пищевая индустрия СССР к 20-летию Советской власти. – М.-Л, 1937. – 72с.
1073624
  Гройсман С.Д. Пищевая моторика желудка при пище различной консистенции и химического состава : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Гройсман С.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1960. – 16 с. – Бібліогр. : с. 15-16
1073625
  Гройсман С.Д. Пищевая моторика желудка при пищеразличной консистенции и химического состава : Дис... канд. биол.наук: / Гройсман С.Д.; Киевский ордена Ленина гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. Науч.-иссл. ин-т физиологии животных. Отдел физиологии. – К., 1959. – 209л. – Бібліогр.:л.169-209
1073626
  Крисанов Д. Пищевая продукция качественная, безопасная и инновационная: проблемы стандартизации, производства и реализации // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 3 (305). – С. 42-49. – ISSN 1810-3944
1073627
  Масленникова Е.В. Пищевая промышленность / Е.В. Масленникова. – Москва, 1984. – 48с.
1073628
  Рыбин Ю.В. Пищевая промышленность в хозяйственном комплексе Воронежской области : Автореф... канд. географ.наук: / Рыбин Ю.В.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Ленинград, 1969. – 18л.
1073629
   Пищевая промышленность в хозяйственном комплексе союзных республик и экономических районов. – М, 1976. – 343с.
1073630
  Кудайбергенов Ж.Д. Пищевая промышленность Казахстана в послевоенный период : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 592 / Кудайбергенов Ж.Д. ; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1968. – 23 с.
1073631
  Сооданбеков К.А. Пищевая промышленность Киргизской ССР и ее роль в специализации хозяйства республики / К.А. Сооданбеков. – Фрунзе, 1967. – 195с.
1073632
  Качанов А.И. Пищевая промышленность Краснодарского края. (Состояние, резервы, перспективы развития) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Качанов А.И.; Рост. н/Д ин-т нар. хоз-ва. – Ростов -на-Дону, 1968. – 41л.
1073633
  Шаров М. Пищевая промышленность на подъеме / М. Шаров. – М.-Л., 1931. – 60с.
1073634
  Толысбаев Б.С. Пищевая промышленность Республики Казахстан: проблемы и перспективы // Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал / РАН Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2006. – № 2. – С.21-26. – Библиогр.: на 8 пунктів. – ISSN 1680-2721
1073635
  Зотов В.П. Пищевая промышленность Сов. Союза / В.П. Зотов. – М., 1958. – 204с.
1073636
   Пищевая промышленность СССР. – М, 1967. – 535с.
1073637
  Сиволап И.К. Пищевая промышленность СССР на новом подъеме / И.К. Сиволап. – М, 1952. – 90с.
1073638
   Пищевая промышленность Украинской ССР. – К, 1966. – 16с.
1073639
  Залерейчук А.А. Пищевая промышленность Фальц-Фейнов // Вопросы германской истории : сб. науч. трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Днепропетр. нац. ун. им. Олеся Гончара. – Днепропетровск, 2011. – [Вып. 37]. – С. 26-34. – ISBN 978-966-551-322-3
1073640
  Сиволап И.К. Пищевая промыышленность СССР / И.К. Сиволап, А.С. Шатхан. – М, 1957. – 180с.
1073641
  Журавлева Елена Пищевая химия : Медпрактикум // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 2. – С. 174-181 : Фото
1073642
  Кожанчиков И.В. Пищевая ценность белков в росте синей мясной мухи Calliphora erythrocephala Mg / И.В. Кожанчиков, 1945. – С. 57-63. – Библиогр.: Литература с. 62-63
1073643
  Кожанчиков И.В. Пищевая ценность белков в росте синей мясной мухи Calliphora erythrocephala Mg / И.В. Кожанчиков // Компакт - 252389 / И.В. Кожанчиков. – С. 57-63. – Библиогр.: Литература с. 62-63


  На с. 1 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Н. Я. Кузнецову от автора на добрую память
1073644
  Намсрай Пищевая ценность белков кобыльего молока и кумыса : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Намсрай Цаган-Увгуний ; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1975. – 22 с.
1073645
  Бычков И.Я. Пищевое законодательство СССР и РСФСР / И.Я. Бычков. – М, 1932. – 184с.
1073646
  Кассиль В.Г. Пищевое поведение в онтогенезе. / В.Г. Кассиль. – Ленинград : Наука, 1990. – 219с.
1073647
  Бадридзе Я.К. Пищевое поведение волка : вопр. онтогенеза / Я.К. Бадридзе ; АН ГССР, Ин-т зоологии. – Тбилиси : Мециниереба, 1987. – 86 с. – Библиогр.: с. 77-86
1073648
  Рощина Г.М. Пищевое поведение и питание при экспериментальном нефрите : Автореф... канд. мед.наук: / Рощина Г.М.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Ленинград, 1966. – 24л.
1073649
  Студеникина Е.И. Пищевые взаимоотношения и продукция планктонных етеротрофных уровней Азовского моря. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.18 / Студеникина Е.И.; АН УССР.Ин-т биологии южных морей. – Севастополь, 1976. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1073650
  Трауберга Е.Т. Пищевые взаимоотношения молоди салаки Clupea narengus membras L. и малого бычка Pomatoschistus minutus (Pallas) и их значение в формировании поколений салаки Рижского залива. : Автореф... канд. биол.наук: 08.00.10 / Трауберга Е.Т.; АН УССР. Ин-т биологии южных морей им. А.О.Ковалевского. – Севастополь, 1979. – 25л.
1073651
   Пищевые волокна. – Киев : Урожай, 1988. – 152 с.
1073652
  Ягодинский В.Н. Пищевые отравления: первая помощь и профилактика. / В.Н. Ягодинский. – Москва, 1984. – 96с.
1073653
   Пищевые потребности и баланс энергии у рыб. – К, 1973. – 181с.
1073654
  Котов И А. Пищевые продукты в лечебном питании / И А. Котов, В.Н. Корзун. – К, 1985. – 144с.
1073655
  Припутина Л.С. Пищевые продукты в питании человека. / Л.С. Припутина, В.Б. Белоцкая. – К., 1984. – 95с.
1073656
  Дудченко Л.Г. Пищевые растения-целители / Л.Г. Дудченко, В.В. Кривенко. – Киев, 1985. – 128с.
1073657
  Черепнин В.Л. Пищевые растения Сибири. / В.Л. Черепнин. – Новосибирск, 1987. – 192с.
1073658
  Ербаева М.А. Пищухи кайнозоя / М.А. Ербаева. – Москва : Наука, 1988. – 222 с.
1073659
  Воинственский М.А. Пищухи, поползни, синицы УССР. Биология, систематика, хозяйственное значение / М.А. Воинственский. – Київ, 1949. – 118с.
1073660
  Воинственский М.А. Пищухи, поползни, синицы УССР. Биология, систематика,хозяйственное значение. / М.А. Воинственский. – Киев : КГУ им.Т.Г.Шевченко, 1949. – 122 с.
1073661
  Данилов С. Пиэль : проза: повесть / Окончание. Начало в № 1, 2011 // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2011. – № 2 (661). – С. 69-90. – ISSN 0132-2036


  Опубликованы два рассказа: "Лешка и я", Удивительное время"
1073662
  Маренко Карло Пия Толомеи = Pia de Tolomei : трагедия в 5 д. [ в стихах] / Соч. Карла Маренко ; Рус. пер. [в прозе] А. Элькана // Юдифь : Трагедия в 5 д. ; [Пер. с итал.] / Джакометти Паоло. – Санкт-Петербург : Тип. Ф. Стелловского, 1860. – 40 с. стп.
1073663
  Гогун Олександр Пиятика в совєтських партизанських формуваннях України // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 2 (719), квіт.-черв. – С. 167-180. – ISSN 0042-9422
1073664
  Гурвич Я.Є. Пияцтво губить людину / Я.Є. Гурвич. – Київ, 1958. – 44с.
1073665
  Богатирьов М.Г. Пияцтво і злочинність / М.Г. Богатирьов. – Київ, 1959. – 48 с.
1073666
  Коменда О. Піаніст - композитор - музикознавець: жанрові домінанти та періодизація творчої діяльності Олександра Козаренка // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2017. – Вип. 41 : Музикознавчий універсум. – С. 202-212. – ISSN 2310-0583
1073667
  Дика Н. Піаніст Олег Криштальський і його час: камерний простір (до 90-річчя від дня народження) // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 3/4 (929/930), березень-квітень. – С. 180-184. – ISSN 08-68-4790-03-04
1073668
  Румянцева А.Ю. Піаністична культура як системне явище // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 224-232
1073669
  Елінек Е. Піаністка : Роман // Всесвіт : журнал іноземної літератури ; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 5/6. – С. 12-69. – ISSN 0320 - 8370
1073670
  Єлінек Е. Піаністка : роман / Ельфріда Єлінек ; [пер. з німецької Н. Сняданко]. – Харків : Фоліо, 2011. – 381, [3] с. – Лауреат Нобелівської премії з літератури 2004 р. – (Бібліотека нобелівських лауреатів). – ISBN 978-966-03-5852-2
1073671
  Подліняєва І.В. Піар-діяльність як наукова проблема // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті визначаються теоретичні засади піар-діяльності. The article deals with the theoretical foundations of public relations. В статье раскрыты теоретические основы пиар-деятельности.
1073672
  Ковальчук Ю. Піар-офіси сучасних бібліотек України // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 19-20


  З досвіду роботи Рівненського "PR-офісу сучасних бібліотек Рівненщини"
1073673
  Вавіліна С.Г. Піар-текст як засіб формування в майбутніх журналістів професійно спрямованої англомовної компетентності в читанні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 91-98. – (Педагогічні науки ; № 2 (29)). – ISSN 2522-4360
1073674
  Райхель Ю. Піар Сталіна у виконанні Олександра Корнійчука // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 29 березня (№ 55)


  П"єса "Фронт" була інструментом боротьби з частиною військової еліти СРСР.
1073675
  Стельмахова О. Піаритись не можна зупинитись : [розум. кн. про PR та медіа в Україні] / Олександра Стельмахова. – Дніпро : Ліра, 2019. – 193, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-981-234-6
1073676
  Климов Василь Піастри! Піастри! Або прощання із м"ясом по-канарському : від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 26-32
1073677
  Суржик Л. Пів-професора на університет = Нові "Типові штатні нормативи..." як зашморг для вищої освіти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 31 травня - 6 червня (№ 19). – С. 1, 12


  Урізання бюджетних видатків на науку та освіту не лише загрожує існуванню науково-дослідного сектора вітчизняних університетів, а й ставить під сумнів сам навч. процес. Особливо занепокоєні ситуацією керівники вишів, у яких намагаються утримувати ...
1073678
  Павлишин М. Пів острова любові // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2021. – Вересень - жовтень (число 9/10). – С. 24-32
1073679
   Піввіковий ювілей Союзу Радянських Соціалістичних Республік.. – К., 1973. – 48с.
1073680
  Щур Едуард Піввіку - на одній сторінці // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 3 (128). – С. 21 : Фото
1073681
  Красенко В.К. Піввіку на сцені / В.К. Красенко. – Одеса, 1961. – 94 с.
1073682
  Кортасар Хуліо Південна автострада : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4 (963/964). – С. 12-24. – ISSN 0320 - 8370
1073683
  Маевский Південна Африка / Маевский. – Харків, 1930. – 155с.
1073684
   Південна Африка : Видання Посольства Південної Африки. – Київ, 2000
1073685
   Південна Африка : Видання Посольства Південної Африки. – Київ, 2001


  1997. N 1/2
1073686
   Південна Африка : Видання Посольства Південної Африки. – Київ
N 2/1. – 2001
1073687
   Південна Африка : Туристичне видання Посольства Південної Африки. – Київ, 2002
1073688
  Тондер Деларі Південна Африка та Україна: уроки державницького керівництва / лідерства на перехідному етапі // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 114-122. – ISBN 966-628-014-0
1073689
  Беккер Кріс Південна Африка. Кохання у пляшці / Беккер Кріс, Бочетті Федеріка // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 24-27 : фото
1073690
  Рафаловський Євген Південна Африка. Надія є! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 58-66 : фото
1073691
  Біленко Василь Південна Африка. Синдром Кейптауна : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 5 (45), липень - серпень. – С. 68-70
1073692
  Михайлуца М. Південна Бессарабія: рік радянізації і перші дні війни // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 64-72. – ISSN 2222-5250
1073693
  Неправська Наталія Південна Бессарабія: смаколики й не тільки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 70-74 : фото. – ISSN 1998-8044
1073694
  Лімборська А.І. Південна готика в романі Кормака Маккарті "Дитя Боже": дискурс жахливого та апологія злочину // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – C. 95-99. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 1, т. 2). – ISSN 2076-5770
1073695
  Василенко В. Південна група військ УНР у підготовці антибільшовицького повстання в Україні (1921 р.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків, 2011. – № 2 (37). – С. 94-124. – ISBN 978-617-587-078-5
1073696
  Лоренс Південна і східна Азія: локомотив світової економіки / Лоренс, Кляйн // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 33-41. – ISSN 1605-7988
1073697
  Михайлюк Ю. Південна Київщина в 60-х рр. XIV - 60-х рр. XVI ст. : державне управління та громадське самоврядування : монографія / Юрій Михайлюк. – Черкаси : Вертикаль, 2011. – 346, [2] с., [2] арк. фотогр. : іл., табл., карти. – Покажч.: с. 326-341. – Бібліогр.: с. 297-324 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2256-29-1
1073698
  Бокадорова О. Південна Корея - країна контрастів // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 101-104
1073699
   Південна Корея чекає на Українців // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 94 : фото
1073700
  Куриленко В.М. Південна межа поліського наріччя у світлі даних тваринницької лексики // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 20. – С. 139-143
1073701
  Хомутенко В. Південна митниця - надійне джерело надходження доходів державного бюджету України / В. Хомутенко, І. Луценко, О. Запорожець // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 15-17. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У даній статті розглядається економічна діяльність Південної митниці та аналізуються показники її роботи як органу зі стягнення митних платежів до Державного бюджету України. Досліджено, що Південна митниця здійснює контроль за дотриманням ...
1073702
  Степанова Світлана Південна Моравія. Броно і вино : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 66-70 : Фото
1073703
  Сургай О. Південна околиця стародавнього Києва : з історії Києва // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 32-35. – ISSN 0130-7037


  Звіринець - історична місцевість, розташована між Печерськом та Чорною і Лисою горами
1073704
  Бандуренко Є. Південна сторона / Є. Бандуренко. – К, 1953. – 143с.
1073705
  Бандуренко Є.Ф. Південна сторона : поезії / Є.Ф. Бандуренко; Є.Ф. Бондаренко. – Одеса, 1982. – 344 с.
1073706
   Південна та караібська Америка.. – Х., 1934. – 367с.
1073707
  Василенкова-Полонська ПІвденна Україна р. 1787 : (з студій над історією колонізації) / Н. Василенкова-Полонська ; Всеукраїнська АН. – Київ : [З друк. Всеукраїнської АН ], 1930. – С. 303-366, 3 л. карт, 1 л. табл. : табл., карт.
1073708
  Козирєв В.К. Південна Україна у внутрішній політиці Російської імперії та СРСР (XVIII-XX століття) = The southern Ukraine in the internal policy of Russian empire and the Soviet Union (XVIII-XX century) / В.К. Козирєв; Запорізьке наук.тов-во ім.Я.Новицького;Ін-тут укр.археогр.та джерелозн.ім.М.С.Грушевського;Ред.кол.:А.Бойко,В.І.Мільчев. – Запоріжжя, 2002. – 374с. – (Джерела з історії Південної України.Том 2). – ISBN 966--7089-91-6
1073709
  Музичко О.Є. Південна Україна у долі грецьких істориків у другій половині ХІХ - на початку ХХ cт. // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 14. – C. 177-189
1073710
  Масенко Терень Південне море. Поезії. / Масенко Терень. – Х., 1929. – 72с.
1073711
  Кремінь Д.Д. Південне сяйво : поезії / Д.Д. Кремінь. – Одеса : Маяк, 1983. – 103 с.
1073712
   Південний архів : (Збірник наукових праць. Історичні науки). – Херсон : Айлант
Вип. 2. – 1999. – 199, [1] с.
1073713
   Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки). – Херсон : Айлант, 1998-
Вип. 14. – 2002
1073714
   Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки). – Херсон : ХДУ, 1998-
Вип. 20. – 2003
1073715
   Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки). – Херсон : ХДУ, 1998-
Вип. 21. – 2003
1073716
   Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки). – Херсон : ХДУ, 1998-
Вип. 22. – 2003
1073717
   Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки). – Херсон : ХерсонДУ, 1998-
Вип. 34. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1073718
   Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки). – Херсон : ХерсонДУ, 1998-
Вип. 35. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1073719
   Південний архів = Pivdenniy arkniv : (збірник наукових праць. Філологічні науки). – Херсон : ХерсонДУ, 1998-
Вип. 36. – 2007. – резюме укр., англ. та рос. мовами
1073720
   Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки). – Херсон : ХерсонДУ, 1998-
Вип. 37. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1073721
   Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки). – Херсон : ХерсонДУ, 1998-
Вип. 38. – 2007. – резюме укр., англ. та рос. мовами
1073722
   Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки). – Херсон : ХерсонДУ, 1998-
Вип. 39. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1073723
   Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон : ХерсонДУ, 1998-
Вип. 40. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1073724
   Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон : ХерсонДУ, 1998-
Вип. 41. – 2008. – резюме укр., англ. та рос. мовами
1073725
   Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон : ХерсонДУ, 1998-
Вип. 42. – 2008. – резюме укр., англ. та рос. мовами
1073726
   Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон : ХерсонДУ, 1998-
Вип. 43. – 2008. – резюме укр., англ. та рос. мовами
1073727
   Південний архів = Pivdenniy arkniv : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон : ХерсонДУ, 1998-
Вип. 44. – 2009. – резюме укр., англ. та рос. мовами
1073728
   Південний архів = Pivdenniy arkniv : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон : ХерсонДУ, 1998-
Вип. 45. – 2009. – резюме укр., англ. та рос. мовами
1073729
   Південний архів = Pivdenniy arkniv : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон : ХерсонДУ, 1998-
Вип. 46. – 2009. – резюме укр., англ. та рос. мовами
1073730
   Південний архів = Pivdenniy arkniv : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.: Ільїнська Н.І., Висоцький А.А., Бондарева О.Є. [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 1998-. – ISSN 2307-8037
Вип. 62. – 2015. – 147, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1073731
   Південний архів = Pivdenniy arkniv : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; голов. ред. Ільїнська Н.І. ; редкол.: Бєлєхова Л.І., Бондарева О.Є., Демецька В.В. [та ін.]. – Херсон, 1998-. – ISSN 2307-8037
Вип. 67. – 2017. – 222 с. – Резюме укр., англ. та рос. мовами
1073732
   Південний берег Криму. Фотопанорами. – Сімферополь, 1966. – 9с.
1073733
  Чунарьов О.В. Південний Буг - водогосподарська діяльність у басейні та оцінка впливу південно-української АЕС на водні ресурси / О.В. Чунарьов, М.І. Ромась, В.К. Хільчевський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 58-65.
1073734
  Корж Ю. Південний вектор політики ЄС у сфері енергозабезпечення та його вплив на Україну // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 60-62
1073735
  Корсунський С. Південний вимір зовнішньої політики України: Туреччина - стратегічний партнер // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – 312-322. – ISBN 978-966-579-439-4
1073736
  Ле І. Південний захід : роман / І. Ле, О. Левада. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 483 с.
1073737
   Південний захід. Одесика = Юго-Запад. Одессика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса : Друкарський дім. – ISBN 978-966-389-291-8
Вип. 11. – 2011. – 268 с.
1073738
   Південний захід. Одесика = Юго-Запад. Одессика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса : Друкарський дім. – ISBN 978-966-389-291-8
Вип. 12. – 2011. – 314 с.
1073739
   Південний захід. Одесика = Юго-Запад. Одессика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса : Друкарський дім. – ISBN 978-966-389-291-8
Вип. 13. – 2012. – 278 с.
1073740
   Південний захід. Одесика = Юго-Запад. Одессика : історико-краєзнавчий науковий альманах / Асоціація європейської культури "Золота акація". – Одеса : Друкарський дім. – ISBN 978-966-389-291-8
Вип. 14. – 2012. – 292 с.
1073741
   Південний Захід. Одесика = Юго-Запад. Одессика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса : Optimym. – ISBN 966-344-109-7
Вип. 2. – 2006
1073742
   Південний Захід. Одесика = Юго-Запад. Одессика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса : Optimym. – ISBN 966-344-153-4
Вип. 3. – 2007
1073743
   Південний Захід. Одесика = Юго-Запад. Одессика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса : Optimym. – ISBN 966-344-198-0
Вип. 4. – 2007
1073744
   Південний Захід. Одесика = Юго-Запад. Одессика : історико-краєзнавчий науковий альманах / Ассоціація європейської культури "Золота акація". – Одеса : Optimym. – ISBN 966-344-234-1
Вип. 5. – 2008
1073745
   Південний Захід. Одесика = Юго-Запад. Одессика : історико-краєзнавчий науковий альманах / Ассоціація європейської культури "Золота акація". – Одеса : Друкарський дім. – ISBN 978-966-389-260-3
Вип. 8. – 2009
1073746
   Південний Захід. Одесика [Одесіка] = Юго-Запад. Одессика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса : Optimym. – ISBN 966-344-079-1
[Вип. 1]. – 2006
1073747
  Загребельний П.А. Південний комфорт : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 302 с. – ISBN 5-333-00378-5
1073748
  Загребельний П.А. Південний комфорт : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Дніпро, 1988. – 296 с. – (Романи й повісті ; № 1 ; 1988 р.). – ISBN 5-308-00253-3
1073749
  Загребельний П.А. Південний комфорт : Роман / П.А. Загребельний. – Харків : Фоліо, 2002. – 351с. – (Література). – ISBN 966-03-1827-8
1073750
  Загребельний Павло Південний комфорт : Роман / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2004. – 351с. – (Література). – ISBN 966-03-2431-6


  Наши славетні правоохоронні органи, робітники прокуратури, шахраї всіх рангів, наскрізь гніле суспільство - так все це є в романі, але є і страждання людини, яка намагається зберегти свою душу, свою гордість і свою любов
1073751
  Шляхова Валерія Південний Мадагаскар. З водою й без води : Вояж-колекція / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 26-31 : Фото
1073752
  Кочубей Ю.М. Південний напрямок зовнішньої політики України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 60-65. – ISBN 966-7196-06-2
1073753
  Хуторной М О. Південний науковий центр Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України / М О. Хуторной, Лабунська О.Б. ., В Л. Хуторна // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 52-64. – ISSN 0372-6436


  Південний науковий центр (ПНЦ) створено в складі Академії наук УРСР сорок ро- ків тому, у травні 1971 р. Усього в Україні функціонує шість таких центрів — у Харкові, Донецьку, Дніпропетровську, Львові, Одесі та Сімферополі. Вони розташовані в регіонах ...
1073754
  Андронаті С. Південний науковий центр: участь у вирішенні різноманітних проблем Південного регіону України / С. Андронаті, О. Хуторной // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2016. – № 1 (57). – C. 4-17. – ISSN 1819-7329
1073755
  Павлов К.В. Південний регіональний ринок житлової нерухомості України: тенденції та конкурентні особливості // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 59-69. – (Серія: Економіка ; вип. 15). – ISSN 2226-2822
1073756
  Пуголовок Ю.Ю. Південний рубіж роменської культури // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Скорий С., Горбаненко С., Болтрик Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (30). – C. 54-61. – ISSN 2227-4952
1073757
  Кучеренко Валентина Південний Судан - нова країна на карті Африки : використай на уроці // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 19
1073758
  Слєпухін Ю.Г. Південний Хрест : Роман / Ю.Г. Слєпухін. – Київ : Молодь, 1984. – 311с.
1073759
  Німчук В. Південні давньоруські говори - основа української мови // Історія української мови : Хрестоматія / Упоряд. Єрмоленко С.Я. – Київ : Либідь., 1996. – С. 257-269. – ISBN 5-325-00794-7
1073760
  Каковкіна О.М. Південні й західні слов"яни та їхня історія на археологічних з"їздах в Україні другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2009. – Т. 17, № 1/1. – С. 139-153. – (Історія та археологія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
1073761
  Коханова Л.Л. і Павленко Г.С. Південні рослини крокують на північ / Л.Л. і Павленко Г.С. Коханова. – К., 1967. – 172с.
1073762
  Гирич Я. Південні слов"яни (частина 2) // Слов"янський світ у 2013 році: країнознавчий довідник / Я. Гирич. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. – С. 61. – ISBN 978-966-8999-64-2


  У якості другої іноземної мови словенську мову вивчають на кафедрі слов"янської філології КНУ імені Тараса Шевченка. Студенти Ін-ту філології можуть вивчати хорватську як другу мову та здобути додаткову спеціалізацію.
1073763
  Гирич Я. Південні слов"яни. (частина 1) // Слов"янський світ у 2013 році: країнознавчий довідник / Я. Гирич. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. – С. 51. – ISBN 978-966-8999-64-2


  Вивчення болгарської та сербської мови у КНУ імені Тараса Шевченка.
1073764
  Самойлова Л.І. Південно-Африканська Республіка: головні напрями внутрішнього та зовнішнього розвитку країни в умовах всебічної глобалізації (Південно-Африканський сценарій глобального розвитку) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 127-133. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
1073765
  Колесса О.М. Південно-волинське городище і городиські рукописні памятники ХІІ-ХVІ в. / Олександер Колесса. – Прага : Накл. Укр. ун-ту в Празі ; Держ. друкарня в Празі
1-3. – 1923. – 45 с. – Відбитка з Наукового збірника Українського ун-ту в Празі, т. 1 - На тит. арк. дарчий надпис автора
1073766
  Патриляк І. Південно-Західна Волинь весною - влітку 1943 р.: становлення структур УПА (За матеріалами слідчих справ радянських органів держбезпеки) // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2011. – Число 2 (23). – С. 48-56


  У статті на матеріалах протоколів допитів повстанців зроблена спроба реконструювати хід формування Повстанської армії на Південно-Західній Волині.
1073767
  Жадан Сергій Південно-західна залізниця : поезія // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 4. – С. 15-20. – ISSN 0585-8364
1073768
  Шищенко П.Г. Південно-Західний (Київський) відділ Російського географічного товариства: створення, діяльність, заборона українства // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 3 (217). – С. 41-45 : фото. – Бібліогр.: 16 назв.
1073769
  Коляда І. Південно-Західний Відділ Імператорського Російського Географічного Товариства - інтелектуальний осередок національного свідомого українства 70-80-х рр. ХІХ ст. / І. Коляда, В. Милько // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2008. – № 2. – С. 31-38. – ISSN 1999-4966


  У статті досліджена діяльність Товариства, а також розглянута роль видатних українських учених : П. Чубинського, Г. Галагана, М. Драгоманова, П. Житецького, В. Антоновича, М. Максимовича.
1073770
  Скрипник Г. Південно-Західний відділ РГТ: новаторські дослідницькі практики і науково-організаційні здобутки // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (382), листопад - грудень. – С. 58-77. – ISSN 2664-4282
1073771
  Чорна Л.В. Південно-Західний відділ Російського географічного товариства - науковий і просвітницький центр громадівського руху // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту / Ізмаїльський державний педагогічний інститут. – Ізмаїл, 2000. – № 9 : До 60-річчя Ізмаїльського державного педагогічного інституту. – С. 48-51. – ISBN 5-7763-2345-2
1073772
  Петрук Наталія Павлівна Південно-Західний Відділ Російського Географічного товариства в в суспільно-політичному русі України у другій половині 20 століття : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук:07.00.01 / Петрук Н.П.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назви
1073773
  Тимчик Н.П. Південно-Західний відділ Російського географічного товариства в Києві (1873-1876) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 75-78. – (Історія ; вип. 40)


  Висвітлюється процес створення та діяльності Південно-Західного відділу в Києві. Аналізуються причини, що призвели до його закриття. Подається аналіз усіх сфер діяльності Відділу. Зазначається, яких успіхів домоглися члени Відділу в ...
1073774
  Петрук Наталія Павлівна Південно-Західний Відділ Російського Географічного Товариства в суспільно-політичному русі України у другій половині ХІХ століття : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Петрук Наталія Павлівна; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 182 л. – Бібліогр.: л.167 - 182
1073775
  Тимчик Н.П. Південно-західний відділ Російського географічного товариства та його міжнародні зв"язки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 16-19. – (Історія ; вип. 44)


  Розглядаються стосунки Південно-західного відділу як з багаточисельними російськими, так і з закордонними науковими установами та його участь у роботі міжнародної географічної виставки у Парижі
1073776
  Шило Г.Ф. Південно-західні говори УРСР на північ від Дністра / Г.Ф. Шило. – Львів, 1957. – 254 с.
1073777
  Грещук В.В. Південно-західні діалекти в українській художній мові : нарис / Василь Грещук, Валентина Грещук ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Ін-т українознавства. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2010. – 309, [1] с. – Бібліогр.: с. 293-304. – ISBN 978-966-640-279-3
1073778
  Савчак Н. Південно-Східна Азія в системі зовнішньополітичних пріоритетів КНР // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 37-38
1073779
  Шергін С.О. Південно-Східна Азія та країни-члени АСЕАН у контексті національних інтересів України // Геополітичні трансформації в Євразії: погляди з Києва і Сеула / під ред. Г.М. Перепелиці та Посла Хо Сун Чьола ; Дипломатична акад. України при Мін. закордон. справ України. – Київ : ДЕМІД, 2009. – С. 264-307. – ISBN 966-7196-04-6
1073780
  Комліченко А.А. Південно-Східна Азія як стратегічний регіон в зовнішньополітичній стратегії КНР // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 3, iss. 1. – C. 180-187. – ISSN 2618-1274
1073781
  Птахів Семен Південно-Східна Азія: доступне розмаїття // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 26-28 : фото. – ISSN 1998-8044
1073782
  Неправська Наталія Південно-східна Азія: швидше і доступніше // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 6, листопад - грудень. – С. 44 : фото. – ISSN 1998-8044
1073783
  Сасько Н.В. Південно-Східна Європа та Співдружність незалежних держав (СНД) у глобальному інвестиційному середовищі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 71-75
1073784
  Поповський А. Південно-східні говіркові риси в збірці поезій Івана Манжури "Степові думки та співи" // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – Присвячується 90-річчю від дня народження Й.О. Дзендзелівського. – С. 169-172. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 24)
1073785
  Поповський А.М. Південно-східні говіркові риси у збірці поезій Івана Манжури "Степові думи та співи" // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 33. – С. 23-31
1073786
  Галицький В.І. Південно-Український канал - велика сталінська будова комунізму на Україні / В.Г. Галицький. – Київ : Радянська школа, 1953. – 76 с., 2 л. портр. : іл., портр.
1073787
  Тихоненко І. Південноазійський регіональний комплекс безпеки на сучасному етапі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 60-65. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 3). – ISSN 2078-4333
1073788
  Залигін С.П. Південноамериканский варінт / С.П. Залигін. – К., 1983. – 376с.
1073789
  Бутирська Н. Південнокорейський іспит, або Як отримати мир, не втративши союзника // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 листопада (№ 45). – С. 5


  "Попри повільне просування процесу денуклеаризації півострова, міжкорейські відносини демонструють активний розвиток. Офіційний Сеул переконує, що зближення і співпраця з північним сусідом сприятимуть пришвидшенню процесу створення зони, вільної від ...
1073790
  Марзмазов В. Південнокорейський феномен : Інтерв"ю / Василь Мармазов ; [інтерв"ю взяв] Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27 березня (№ 53)


  Розмова з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Корея Василем Мармазовим щодо зацікавленності України у поєднанні значних фінансових ресурсів Республіки Корея з потенціальними можливостями України.
1073791
  Рубель В.А. Південнокорейські герої Корейської війни 1950-1953 рр. // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 3. – С. 77-84. – ISSN 1608-0599
1073792
  Сіра О.В. Південнокорейські розробки в сфері об"єднання країн півострова: теорії та практика їх реалізації // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 4 (27). – C. 45-56. – (Політичні науки). – ISSN 2304-1439
1073793
  Лондон Д. Південноморські оповідання / Д. Лондон. – Київ, 1927. – 189 с.
1073794
  Вацеба Р. Південнополабські слов"яни у IX ст.: зовнішньополітичний аспект історії // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 228-231. – ISBN 978-966-171-783-0
1073795
  Єщенко Ф.О. Південноросійський союз робітників / Ф.О. Єщенко. – Х., 1971. – 146с.
1073796
  Тищенко Л. Південнослобожанські назви двору в синхронному та діахронному аспектах // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 86-91. – (Серія "Філологічні науки")
1073797
  Карацуба Мирослава Юріївна Південнослов"янська народна поезія (Сербська, Хорватська, Болгарська) в українській літературній інтерпретації середини ХІХ-ХХ століття. : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.03 / Карацуба Мирослава Юріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К,, 2000. – 212л. – Бібліогр.:л.201-212
1073798
  Васильєва Л. Південнослов"янська проблематика в мовознавчих зацікавленнях Івана Франка / ЛНУ ім. І.Франка; Наукова біб-ка; Людмила Васильєва; Редкол.: Б. Якимович, Н. Бічуя, М. Гнатюк, М. Доманська, Р. Зорівчак та ін. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 72с. – (Дрібненька бібліотека ; Ч.15). – ISBN 966-613-468-3
1073799
  Гуць М. Південнослов"янська тематика в творчості Олени Пчілки // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 47-67. – ISBN 978-966-02-5639-2


  Тема південних слов"ян у творчому світі Олени Пчілки висвітлюється в контексті української літератури цієї тематики на тлі національно-визвольних змагань південних слов"ян другої половини XIX століття
1073800
  Пелешенко Ю. Південнослов"янські та західні впливи в києворуському письменстві // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 8 (668). – С. 90-94. – ISSN 0236-1477
1073801
  Карацуба Мирослава Юріївна Південнослов`янська народна поезія (Сербська, Хорватська, Болгарська) в українській літературній інтерпретації середини 19-20 століття : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук:10.01.03 / Карацуба М. Ю.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1073802
  Мінгазутдінов І.О. Південнотирольський сепаратизм в Італії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 47-53


  Розглядається проблема національного самовизначення німецькомовного населення Півночі Італії, яка протягом багатьох десятиліть становить собою дестабілізуючий фактор в італійській політиці.
1073803
  Музичко О. Південноукраїнський напрям розвитку українського націоналізму (перша половина XX ст.) // Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. – Вип. 2. – С. 114-127
1073804
   Південноукраїнський національний вітає ректора [Чебикіна Олексія Яковича] // Педагогічна газета України. – Київ, 2019. – Березень - квітень (№ 2). – С. 8
1073805
   Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ. – Одеса, 1997-
№ 1. – 2015. – 169 с. – До 2006 р. - "Вісник Одеського інституту внутрішніх справ". Резюме укр., рос., англ. мовами
1073806
   Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов.ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 1997-. – ISSN 2312-928X
№ 1. – 2016. – 169 с. – До 2006 р. - "Вісник Одеського інституту внутрішніх справ". Резюме укр., рос., англ. мовами
1073807
   Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 1997-. – ISSN 2312-928X
№ 2. – 2016. – 205 с. – До 2006 р. - "Вісник Одеського інституту внутрішніх справ". Резюме укр., рос., англ. мовами
1073808
  Калініна А. Південноукраїнські альманахи кінця XIX - початку XX століття в оцінці Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 129-134. – ISSN 0130-528Х
1073809
  Поповський А.М. Південноукраїнські джерела в історії формування української літературної мови : монографія / А.М. Поповський. – Дніпро : Ліра, 2018. – 323, [1] с. : портр., іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-383-863-2
1073810
  Музичко О. Південноукраїнські історики в енциклопедичному дискурсі ХІХ - ХХ ст. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (246). – С. 20-27. – ISSN 1029-7200


  У статті проаналізовано участь вчених-істориків, які мешкали і працювали у Південній Україні у ХІХ – на початку ХХ ст.,у тогочасних енциклопедичних проектах. Встановлено, що головний внесок в енциклопедичну справу зробили одеські автори. Їх статті ...
1073811
  Назарова Є.П. Південноукраїнські осередки партії кадетів на початку XX ст: основні тенденції розвитку // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 29. – С. 30-44. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1073812
  Тичина Е.Г. Південночернігівські говірки та їх відображення в українській літературній мові XVIII-XX ст. : Дис... канд. філолог.наук: / Тичина Е.Г.; Харьківський держ. пед. ін-т іноземних мов ім. Н.К.Крупської. – Х., 1949. – 237л. – Бібліогр.:л.225-230
1073813
  Гончар О. Південь : Новели / О. Гончар. – Київ : Молодь, 1951. – 172с.
1073814
  Гончар О. Південь / О. Гончар. – Київ : ДЛВ, 1953. – 104с.
1073815
  Турченко Г.Ф. Південь в період української революції: націєтворення чи національна дезінтеграція. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 50. – C. 56-69. – ISSN 2076-8982
1073816
  Погромський В.О. Південь України в контексті єврейської колонізації Аргентини кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 52-56. – ISSN 2076-1554
1073817
   Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – 458, [2] с. : іл. – На тит. арк: Присвячується 25-річчю Незалежності України. - Окр. ст. рос., пол., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-927-169-3
1073818
   Південь України у вітчизняній та європейській історії = The South of Ukraine in the national and european history : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – 416, [2] с. : портр., іл., табл. – Назва парал. укр., англ. - Ст. укр., англ., пол., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7046-59-1
1073819
  Калкутіна Н. Південь України у системі радянського військового полону: історіографія питання // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 4 (20), жовтень - грудень, т. 2. – С. 95-99. – ISSN 1998-4634
1073820
   Півень та павич. Калмицька народна казка.. – К., 1974. – 14с.
1073821
  Мікульонок І.О. Півжиття під чужим іменем // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 3 (85)


  Юрій Васильович Кондратюк (Олександр Гнатович Шаргей) - український, радянський вчений-винахідник, один із піонерів ракетної техніки й теорії космічних польотів.
1073822
  Литвицький В. Півкроку вперед після двох стрибків назад : (огляд економічної активності другого кварталу) // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 3-18. – ISSN 1605-2005
1073823
  Тещук В.Й. Півкульні особливості впливу Медотиліну та резонансної магнітно-квантової терапії на біоелектричну активність головного мозку пацієнтів, які перенесли гострі порушення мозкового кровообігу / В.Й. Тещук, Н.В. Тещук // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 58-62. – ISSN 2224-0586
1073824
  Жукова Т.В. Північ Європи: проблеми і перспективи мирного співробітництва. / Т.В. Жукова. – К., 1989. – 47с.
1073825
  Нікітін М.М. Північна Аврора / М.М. Нікітін. – К, 1952. – 344с.
1073826
  Гаврилюк В.С. Північна Америка. Фізико-географічна характеристика : навчальний посібник / В.С. Гаврилюк. – Київ : Вища школа, 1971. – 144с.
1073827
  Гаврилюк В.С. Північна Америка. Фізико-географічна характеристика / В.С. Гаврилюк. – Київ : Вища школа, 1971. – 143с. : іл.2 + табл.51. – Бібліогр.:с.141-142 (37наз.)


  У посібнику подано стислу фізико-географічну характеристику Північної Америки відповідно до програми з фізичної геграфії частин світу для природничо-географічних факультетів.
1073828
  Тимощук Б.О. Північна Буковина - земля слов"янська / Б.О. Тимощук. – Ужгород : Карпати, 1969. – 192с
1073829
  Гриценко І.А. Північна Буковина - споконвічна українська земля / І.А. Гриценко, М.О. Ліщенко. – К, 1980. – 48с.
1073830
   Північна Буковина, її минуле і сучасне.. – Ужгород, 1969. – 247с.
1073831
  Вознюк В. Північна Венеція // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 2 (880), лютий. – С. 147-151. – ISSN 0868-4790


  Автор ділиться своїми враженнями мандрівця й письменника від поїздок до Голландії.
1073832
  Грачов А. Північна війна (1700-1721 рр.) // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 11. – С. 33-41
1073833
  Вирський Д. Північна війна і Кременчуччина: локальний вимір глобального // Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. міськрада ; Посольство Рос. Федерації в Україні ; Посольство Швеції в Україні [та ін. ; редкол.: Н.В. Білан та ін.]. – Полтава : Толмачова Н.Ю., 2009. – С. 275-289. – ISBN 978-966-8591-31-0
1073834
  Лесич Антоніна Північна Греція. Міста, курорти і печери // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (56). – С. 56-58 : фото
1073835
  Міщанин В. Північна група малих осередків гончарства Опішненського гончарного району (друга половина 19-20 століття) : Монографія / В. Міщанин; НАНУ; Мін-во культури і туризму України; Віктор Міщанін. – Опішне : Українське народознавствр, 2005. – 304с. – ISBN 966-7322-11-4
1073836
   Північна експедиція ІА НАН України. Матеріали і дослідження / І.А. Готун, Д.Л. Гаскевич, О.М. Казимір, С.Д. Лисенко, А.В. [та ін.] Петраускас; Готун І.А. [та ін.] ; [відп. ред. Моця О.П.] ; НАН України ; Ін-т археології. – Київ : Стилос. – ISBN 966-8518-61-6
Вип. 1 : Поселення між Ходосівкою та Лісниками. Дослідження 2003 р. – 2007. – 264 с. – Додатки: с. 248-261. – Бібліогр.: с. 237-246
1073837
  Дудка Р. Північна Ірландія: чи витримає мирний процес тягар минулого // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.19-27
1073838
  Каспрук В. Північна Корея: шантаж розщепленим атомом // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17 - 23 вересня (№ 33). – С. 5


  Заяви Північної Кореї про успішне проведення нового ядерного випробування і її вимога, щоб Сполучені Штати визнали цю країну ядерною державою, виглядають не просто як ще один ядерний демарш КНДР. Новий шантаж світу атомом із боку КНДР, імовірно, є ...
1073839
  Яровий В. Північна Македонія в дослідженнях українських істориків / В. Яровий, І. Малацай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 74-77. – (Історія ; вип. 1 (148)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто дослідження українських вчених, присвячені проблемам історії сучасної республіки Північна Македонія. Зроблено аналіз основних наукових доробків вітчизняних істориків із наголосом на проблеми, які сьогодні мають неабиякий науковий інтерес не ...
1073840
  Федоренко К. Північна Македонія: (не) змарнувати історичний шанс // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 23-30 червня (№ 24/25). – С. 5


  "У неділю, 17 червня, в регіоні Преспес на території Греції, що межує також із Колишньою Югославською Республікою Македонія та з Албанією, відбулася подія, яка має шанс стати історичною для всього регіону. Міністри закордонних справ Греції і КЮРМ ...
1073841
  Дудкін І. Північна Одисея // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2002. – № 2. – С.50-54.


  [Фінляндія - Швеція. Дорожні нариси.]
1073842
  Лондон Дж. Північна Одіссея : новели / Джек Лондон ; пер. з англ. ; Ін-т літ ім. ТГ Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2008. – 410с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4510-2
1073843
  Лондон Дж. Північна Одіссея : новели : пер. з англ. / Джек Лондон ; [передм. і прим. Наталії Білик]. – Харків : ТОВ "Бібколектор", 2013. – 408, [5] с., [1] арк. портр. – ISBN 978-617-7013-12-8
1073844
  Іванцова Міла Північна околиця Києва // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 7 (156). – С. 18-19 : фото
1073845
  Гладиш М. Північна Рада: структура і генезис // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 89-94. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 26). – ISSN 2078-4333
1073846
  Год Н.В. Північне Відродження і гуманізм Еразма Роттердамського // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2009. – № 1. – С. 113-120. – ISSN 2075-1451
1073847
  Крушельницька Л.І. Північне Прикарпаття і Західна Волинь за доби раннього заліза / Л.І. Крушельницька. – Київ : Наукова думка, 1976. – 146с.
1073848
  Каллістов Д.П. Північне Причорномор"я в античну епоху : Перекл. с рос. / Д.П. Каллістов. – Київ : Радянська школа, 1953. – 176 с. – (Бібліотека вчителя)
1073849
  Біляєва С.О. Північне Причорномор"я у контактах цивілізацій // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 4 (17) : Археологія і простір. – С. 114-121. – ISSN 2227-4952
1073850
  Ісаченко К. Північний вектор зовнішньої політики Російської Федерації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 531-544
1073851
  Колодій В.Д. Північний вирій : лірико-драматична поема / В.Д. Колодій. – Одеса : Маяк, 1978. – 152 с.
1073852
  Мусаєв Г. Північний вітер / Г. Мусаєв. – Київ, 1975. – 416 с.
1073853
  Колосова В.П. Північний інвестиційний банк в Україні : міжнародні фінанси / В.П. Колосова, О.І. Капленко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 7 (164). – С. 94-99 : Табл.
1073854
  Ваньков Г.А. Північний Кавказ : (Економгеографічний нарис) / Г.А. Ваньков. – Харків : Радянська школа, 1931. – 84 с.
1073855
  Шляховий К.В. Північний Кавказ у юнкерському строю Єлисавеградського кавалерійського училища // Матеріали всеукраїнської наукової конференції "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу" : м. Біла Церква - 20.10.2016 / "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу", всеукр. наук. конф. – Ічня : Формат, 2016. – С. 66-72. – ISBN 978-966-1567-34-3
1073856
  Ковальський С. Північний Кіпр в міжнародних відносинах Східного Середземномор"я 1960-1980-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 31-32. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається історія Північного Кіпру в контексті міжетнічного конфлікту та міжнародних проблем 1960-80-х рр. Аналізується вплив інтересів Греції, Туреччини та Великої Британії на самоізоляцію турків-кіпріотів. В статье рассматривается ...
1073857
  Приймак В.В. Північний схід Дніпровського Лівобережжя у кінці XVI-XVII ст. : (іст.-археол. нариси) / Приймак В.В., Осадчий Є.М. ; [відп. ред. Козак Д.Н.] ; Комунал. установа іст.-культур. заповідник "Більськ" Полтав. облради, Сум. обл. орг. Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури, Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Полтава : Техсервіс, 2006. – 70, [3] с., включ. обкл. : іл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 996-8892-12-7
1073858
   Північні меридіани // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 4 березня (№ 9). – С.3. – ISSN 2219-5793


  У сфері освітянської й науково-технічної співпраці України та Норвегії сталася важлива подія. Осло приймала українську делегацію на чолі з першим заступником міністра освіти і науки Євгеном Сулімої. Українську делегацію представляли керівники КНУТШ та ...
1073859
  Кордуба М.М. Північно-західна Україна. / Мирон Кордуба. – Відень : Накладом Союза Визволення України ; З друкарні Адольфа Гольцгавзена, 1917. – 90 с., 1 л. карт. : карт.
1073860
  Іванова С.В. Північно-Західне Надчорномор"я і Троя: можливість контактів за доби ранньої бронзи // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – C. 47-63. – ISSN 0235-3490
1073861
  Заставний Федір Північно-західний економічний район : Економіка країни // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 5-7 : Карта
1073862
  Вортман Д.Я. Північно-західні околиці Києва у середині XVIIШ ст. на картах монастирських володінь // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 38-43 : мал. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-9780
1073863
  Мармазов В. Північно-Східна Азія і Гельсінський процес: чи можна його повторити? // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 12. – С. 12-14. – (Історичні науки)
1073864
  Заставний Федір Північно-східний економічний район : Економіка країни // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 22-25 : Картосхема. – Бібліогр.:6 назв
1073865
  Примаченко Я.Л. Північноамериканська історіографія про діяльність націоналістичного підпілля в умовах німецької окупації УРСР // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 6 (489). – С. 146-165. – ISSN 0130-5247
1073866
  Теренко О. Північноамериканський досвід визнання результатів неформальної та інформальної освіти дорослих // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 9 (83). – C. 48-58. – ISSN 2312-5993
1073867
  Крутов В. Північноатлантичний альянс і боротьба з тероризмом // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 21-23.
1073868
  Кшимовскі А. Північноатлантичний альянс у період глобальних змін сучасної світової політичної системи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 40-46. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
1073869
   Північноатлантичний договір // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 7-8.
1073870
   Північноатлантичний договір. Вашингтон, округ Колумбія, 4 квітня 1949 року // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 7-8


  Сторони цього Договору, підтверджуючи свою відданість цілям і принципам Статуту Організації Об"єднаних Націй та своє прагнення жити в мирі з усіма народами й урядами, сповнені рішучості захистити свободу, спільну спадщину своїх народів і їхню ...
1073871
   Північноатлантичний договір. Вашингтон, округ Колумбія, 4 квітня 1949 року // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 7-8


  Сторони цього Договору, підтверджуючи свою відданість цілям і принципам Статуту Організації Об"єднаних Націй та своє прагнення жити в мирі з усіма народами й урядами, сповнені рішучості захистити свободу, спільну спадщину своїх народів і їхню ...
1073872
  Черевичний Г. Північноєвропейський досвід розвитку вищої освіти у контексті Болонського процесу // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (46). – С. 85-94.
1073873
  Мудролюбова Наталія Північноєвропейський досвід соціальної держави на прикладі Королівства Швеції // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 70-72. – Бібліогр. в кінці ст.


  Королівство Швеція вирізняється серед інших країн високими економічними та соціальними досягненнями. За обсягом соціальних послуг воно посідає одне з перших місць у світі, а за рівнем життя випереджає майже всі інші держави. Зі становленням Швеції як ...
1073874
  Мудролюбова Наталія Північноєвропейський досвід соціальної держави на прикладі Королівства Швеції // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 70-72. – Бібліогр. в кінці ст.


  Королівство Швеція вирізняється серед інших країн високими економічними та соціальними досягненнями. За обсягом соціальних послуг воно посідає одне з перших місць у світі, а за рівнем життя випереджає майже всі інші держави. Зі становленням Швеції як ...
1073875
  Лозовой В.О. Північноєвропейський досвід формування правової культури населення // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 233-237. – ISSN 0201-7245


  Проблеми правового виховання в сучасній Україні ("Круглий стіл")
1073876
  Приходько В.П. Північноєвропейський досвід як актуальна модель транскордонного співробітництва України, Угорщини та інших країн ЄС / Вишеградської групи у регіоні Карпат // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2018. – № 1 (46). – С. 70-78. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1073877
  Погорєлова І. Північнокорейська політика адміністрації Б. Обами: прорахунки та здобутки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 45-48. – (Історія ; вип. 2 (129)). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу офіційних американських джерел, поглядів провідних американських дослідників розглянуто ставлення демократичної адміністрації Б. Обами стосовно північнокорейської ядерної проблеми. Простежено еволюцію зовнішньої політики США щодо ...
1073878
  Курнішова Ю. Північнокорейський тест для великих держав // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 квітня (№ 13). – С. 5


  "Квітень - традиційно час підвищеної військової активності Північної Кореї. На цей місяць припадають одразу дві важливі для Пхеньяна дати: день народження "Великого вождя товариша Кім Ір Сена" та річниця заснування збройних сил КНДР. Останніми роками ...
1073879
  Райхель Ю. Північнокорейський цугцванг, або Ще раз про "політику умиротворення" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 5 вересня (№ 155). – С. 11
1073880
  Гнатюк М.В. Північнолемківські говірки переселенців: фонолого-фонетичні особливості : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Гнатюк Мирослава Василівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1073881
  Виставкіна О. Північнонімецький зингшпіль: динаміка розвитку жанру (1752-1780-ті роки) // Українське музикознавство : науково-методичний збірник. – Київ, 2014. – Вип. 40
1073882
  Марченко Ніна Василівна Північнонімецькі топоніми слов"янського походження : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Марченко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 224л. + Додатки: л. 223 - 224. – Бібліогр.: л. 217 - 223
1073883
  Марченко Ніна Василівна Північнонімецькі топоніми слов"янського походження : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук 10.02.04 / Марченко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
1073884
  Пішкало М.І. Півнчно-південна асиметрія сонячної активності та переполюсовки глобального магнітного поля Сонця у 21-23 циклах активності / М.І. Пішкало, В.П. Бабій, В.Г. Іванчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 86-90. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Досліджено N/S-асиметрію відносного числа та сумарної площі сонячних плям, спалахового індексу, величини полярного магнітного поля й значень нахилу геліосферного струмового шару відносно сонячного екватора у 21-23 циклах активності. Обчислено значення ...
1073885
  Вольвач П. Півостів між двох морів...та без риби // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 9 червня (№ 23). – С. 3
1073886
  Мацуура Хісакі Півострів : розділи з роману // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 64-105. – ISSN 0320 - 8370
1073887
  Мацуура Х. Півострів : роман / Хісакі Мацуура ; пер. з япон. І. Дзюб. – Київ : Основи, 2009. – 288 с. – ISBN 978-966-500-303-8
1073888
  Каландирець Ю. Півострів Крим: об"єкт конфронтації в російсько-українських відносинах / Ю. Каландирець, О. Остапчук // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 42 (спецвипуск). – C. 42-48. – ISSN 2415-3567
1073889
  Кухалейшвілі Г. Півострів розбрату // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 40-41. – (Історичні науки)
1073890
   Півострів скарбів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 44-47 : фото
1073891
   Півострів скарбів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 14-17 : фото
1073892
   Півострів скарбів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 2 (152), квітень - травень. – С. 22-23 : фото
1073893
  Сюндюков І. Півострів сонця, боротьби і надії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11-12 липня (№ 125/126). – С. 8


  Інститут історії України НАН України видав книжку історичних нарисів "Крим: шлях крізь віки".
1073894
  Казюк П. Півпівника : гишпанська дітська казочка / по-нашому росказав Панько Казюка // Викуп : оповідання Марка Вовчка / М. Вовчок. – Санкт-Петербург : в Типографии Департамента Уделов, 1862. – 12 с. – (Сільська бібліотека)
1073895
  Суржик Л. Півпрофесора, три чверті завлаба... У наукових установах НАН України переходять на неповну зайнятість. Оптимізація" триває? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 березня (№ 8). – С. 11


  "Група дослідників надіслала на ім"я прем"єр-міністра В.Гройсмана і президента НАНУ Б.Патона звернення з приводу запровадження режиму неповної зайнятості в наукових установах Національної академії наук України. Власне, проблема ця "не першої свіжості": ...
1073896
  Коваленко О. Піврічний підсумок: законотворчість, інновації, інформаційне поле, фестиваль. Ось що повідомив про результати своєї піврічної роботи Департамент наукової діяльності та ліцензування // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 6 серпня (№ 32)


  Було розроблено й подано до КМУ кілька постанов і розпоряджень, а саме: постанову КМУ від 15 лютого 2012 р. № 95 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення з"їздів, симпозіумів, конференцій і ...
1073897
  Коровайченко Ю. Півріччя стабільності // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 6 серпня (№ 32)


  Новий керівник департаменту вищої освіти Юрій Коровайченко про роботу підрозділу.
1073898
  Жмер Д.М. Півсонця / Д.М. Жмер. – Київ, 1967. – 218 с.
1073899
  Одрач Ф. Півстанок за селом = La parada detras de la aldea : оповідання / Федір Одрач. – Буенос-Айрес : Видавництво Юліяна Середяка, 1959. – 290, [2] с. – Парал. тит. ісп.
1073900
  Волощенко Віктор Півстоліття - не вік... (Леоніду Миколайовичу Булаві - 50 років) : ювілеї // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 45 : Фото
1073901
  Черниш Д.С. Півстоліття в авангарді наук про землю (до 50-річчя від дня заснування Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 41, № 4. – С. 61-65. – ISSN 2519-2396
1073902
  Котвіцька А.А. Півстоліття в ім"я фармацевтики. До 75-річчя члена кореспондента НАН України В.П. Черних // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 92-103. – ISSN 0372-6436
1073903
  Оберишин І. Півстоліття в підпіллі / Ілля Оберишин; Держ. архів Тернопільської області. – Тернопіль : ПП Ільчишин І.С., 2002. – 104с. – ISBN 966-656-009-7
1073904
  Бершеда Р.В. Півстоліття за державним кермом : [про роль Рад у держ. і громад. житті країни] / Р.В. Бершеда. – Київ : [б. в.], 1967. – 48 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія 1 / Т-во "Знання" Укр. РСР ; № 9)
1073905
  Тарновський М.М. Півстоліття за океаном : спогади колишнього емігранта / М.М. Тарновський. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 280 с.
1073906
  Кролевець В.С. Півстоліття невтомної праці : Нарис історії Чернігівського держ. пед. ін-ту ім. Т.Г. Шевченка / В.С. Кролевець. – Київ : Радянська школа, 1966. – 100с.
1073907
  Герасим"юк В. Півстоліття Прокопа Колісника // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 2 липня (№ 13)
1073908
  Корнієнко І.С. Півстоліття українського радянського кіно. Сторінки історії / І.С. Корнієнко. – Київ, 1970. – 228с.
1073909
  Бубновський М.Д. Півсторіччя Радянського Поділля. / М.Д. Бубновський. – Львів, 1967. – 68с.
1073910
  Лукінова Т.Б. Півторак Григорій Петрович // Нариси з історії славістики в Україні / Т.Б. Лукінова. – Київ : Наукова думка, 2018. – С. 628-664. – ISBN 978-966-00-1653-8
1073911
  Смолич Ю.К. Півтори людини / Ю.К. Смолич. – Харків : Книгоспілка, 1927. – 104с.
1073912
  Смолич Ю.К. Півтори людини / Ю.К. Смолич. – 2-е вид. – Харків : Книгоспілка, 1930. – 83с.
1073913
  Кралюк П.М. Півтори тисячі років разом : спільна історія українців і тюркських народів / Петро Кралюк. – Харків : Фоліо, 2018. – 251, [4] с. : портр. – Сер. засн. у 2018 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Великий науковий проект). – ISBN 978-966-03-8530-6
1073914
  Дерюгіна А.М. Півтори хвилини до Олімпу / А.М. Дерюгіна. – К, 1984. – 127с.
1073915
  Ара У. Півшляху // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 27-33. – ISSN 0320 - 8370
1073916
  Воробець Н.М. Пігменти віолаксантинового циклу проростків соняшника за дії різних доз іонів свинцю та селену // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 35-37. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Установлено, що іони селену в концентрації 10[у 9 ступені] моль/л позитивно впливають на вміст хлорофілів [бета]-каротину та величину віолаксантинового пулу за наявності іонів свинцю різних концентрацій у поживному розчині.
1073917
  Чернікова О. Пігментний комплекс в листках представників роду Spiraea L. в умовах промислового Придніпров"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 155-156. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Досліджена інтенсивність фотосинтезу та пігментний склад в листках рослин за дії токсичних промислових викидів. На основі одержаних даних можна зробити висновок про доцільність використання рослин цього роду в культурбіоценозах промислового ...
1073918
   Пігментні системи рослин Kalanchoe blossfeldiana v. Poelln. в умовах освітлення вузьким спектром випромінювання / В.О. Стороженко, О.А. Оканенко, О.І. Серга, В.І. Макаренко // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття : матеріали Міжнар. наук. конф. до 175-річчя Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : 20-24 трав. 2014 р. / Ботан. сад ім. акад. О.В. Фоміна навч.-наук. центру "Ін-т біології" Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Рада ботан. садів та дендропарків України ; [ред.: М.М. Гайдаржи]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – С. 209-209. – ISBN 978-966-437-390-3
1073919
  Зарембо К. Пігулка - "П"ять зірок" / розмову вела Наталія Пушкарук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 11 квітня (№ 66). – С. 3


  Експерт - про "антисистемний" досвід Італії.
1073920
  Штейнбук Ф.М. Під "Знаком Саваофа", або "Там, де..." Ульяненко : монографія / Фелікс Штейнбук. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISBN 978-966-489-500-9
Ч. 1 : Під "Знаком Саваофа". – 2020. – 394, [2] с. – Покажчики: с. 349-359. – Бібліогр.: с. 316-348
1073921
  Корінцев М. Під азійським сонцем : Подорожі Свена Гедіна / М. Корінцев. – Київ, 1929. – 169 с.
1073922
  Яковлєв Д. Під арештом: деякі зміни у кримінальному провадженні // Юридична газета. – Київ, 2015. – 22 грудня (№ 52). – С. 28


  Ратифікація Римського статуту може відтермінуватись на 3 роки.
1073923
  Лялько М.П. Під Бескид-горою. (Про боротьбу комуністів 30-х років за соц. і нац. визволення трудящих Закарпаття, за возз"єднання з Радянською Україною. Докум. повість). / М.П. Лялько. – Ужгород, 1970. – 221с.
1073924
  Абліцов В. Під білим вітрилом у вічність // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 180-186. – ISBN 976-966-2279-07-8


  "Майже 200 років тому у Києво-Печерській Лаврі був охрещений поет Михайло Лєрмонтов".
1073925
  Цалик Л.Л. Під благодаттю Животворного Хреста. Чайчинці / Любов Цалик. – Тернопіль : Терно-граф, 2017. – 255, [1] с., [16] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-240 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-457-313-6
1073926
  Шарварок О. Під бузиною : Повість // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 11/12. – С. 80-111. – ISSN 0208-0710
1073927
  Софронів-Левицький Під веселим оборогом = Under the jolly roof : п"єси для театрів малих форм / Василь Софронів-Левицький. – Торонто : [б. в.], 1974. – 208 с. – Парал. тит. арк. англ. – (Театральна бібліотека ; ч. 3)


  У пр. № 1520445 напис: Шановній пані Марті Барабаш з щирою подякою за допомогу в музичних справах. В. Софронів Левицький. Полтава. 12 липня 1979.
1073928
  Матійко О.М. Під високими жайворами : поезії / О.М. Матійко. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 110 с.
1073929
  Зарудний М.Я. Під високими зорями : комедія на 2 дії / М.Я. Зарудний. – Київ : Мистецтво, 1976. – 69 с. – (Бібліотека сучасної драматургії)
1073930
  Кравченко Є.С. Під високими липами : п"єси / Є.С. Кравченко. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 289 с.
1073931
  Бандурак В.Ю. Під високими Татрами / В.Ю. Бандурак. – К, 1980. – 108с.
1073932
  Бандурак В.Ю. Під Високими Татрами / В.Ю. Бандурак. – К, 1985. – 102с.
1073933
  Переверзєв Д. Під високою зорею Міхая Емінеску // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (1065/1066). – С. 317-318. – ISSN 0320-8370
1073934
  Цюпа І.А. Під вітрами часу : повісті і оповідання / І.А. Цюпа. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 391 с.
1073935
  Нечерда В. Під вітрилами культури і життя // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 лютого (№ 5). – С. 10. – ISSN 2519-4429


  До 80-річчя Дмитра Шупти.
1073936
  Дрок К.Л. Під вітрилами літ : лірика / К.Л. Дрок. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 119 с.
1073937
  Коломієць Т.П. Під вітрилами хмар : поезії / Т.П. Коломієць. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 67 с.
1073938
  Півненко А.В. Під вітрилом надії: реалії нового політ. мислення. / А.В. Півненко. – Дніпропетровськ, 1989. – 71с.
1073939
  Шевчук В.А. Під вічним небом : повісті / Василь Шевчук. – Київ : Молодь, 1985. – 199 с.
1073940
  Лупій О. Під вічним небом : поезія // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 1/2. – С. 70-72.
1073941
  Ільяшенко А. Під впливом ЄСПЛ // Юридична газета. – Київ, 2018. – 16 січня (№ 1). – С. 9, 16-17
1073942
   Під впливом ідей Великого Жовтня. – К., 1969. – 255с.
1073943
  Чепусов А.Т. Під впливом ідей Великого Жовтня // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 62-69. – (Історія ; вип. 19)
1073944
  Єгоров Б. Під гаслом демократії і прогресу нам чомусь нав"язують усе те, що є чужим у нашій вищій освіті // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 4 березня (№ 9). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Ректор Одесько національної академії харчових технологій - особистий погляд про Закон України " Про вищу освіту".
1073945
  Абдуліна І. Під гаслом європеїзації проходить американізація // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 10. – С. 7-11. – ISSN 1608-6422
1073946
  Кульчицький С. Під гаслом коренізації // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 23 (551), 8-14.06.2018. – С. 56-59. – ISSN 1996-1561
1073947
  Стриж В. Під гетьманським прапором : Чи була Українська держава 1918 року вповні українською? // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 9. – С. 84-87. – ISSN 1812--514Х
1073948
   Під гітару. – К., 1969. – 76с.
1073949
  Сергійчук В. Під гітлерівською окупацією // Холмщина і Підляшшя: обереги пам"яті : історія, культура, спомини / упорядник Галина Вишневська. – Львів : Пульсари, 2010. – С. 134-142. – ISBN 978-966-2171-59-4
1073950
  Гончар Б.М. Під гнітом монополій : становище селянства і сільського пролетаріату в країнах капіталу // Під прапором ленінізму. – Київ, 1981. – № 18
1073951
   Під гнітом німецького імперіялізму (1918 р. на Київщині) : Статті. Спогади. Документи. Хроніка. – [Київ] : Держвидав України, 1927. – 304с. – (Жовтнева революція та громадянська війна на Київщині : В документах, статтях та спогадах / Відділ Київського окрпаркому для вивчення історіі Жовтневої революції та КП(б)У. Істпарт)
1073952
  Шумовський Ю.Ф. Під горячим сонцем Африки = Under the blazing African sun / Юрій Ф. Шумовський. – Вінніпег : Тризуб, 1956. – 169 с. : 37 іл.
1073953
  Капсамун І. Під гострим кутом... / І. Капсамун, А. Черевко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 8 травня (№ 77)


  Нестандартний підхід у оцінці майбутніх парламентських виборів від експертів "Дня".
1073954
  Синельников Г.В. Під Гострою Могилою : оповідання / Г.В. Синельников. – Ужгород : Карпати, 1989. – 147 с.
1073955
  Загребельна М. Під грифом "таємно" / інтерв"ю взяла Юлія Бентя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 16-17 листопада (№ 209/210)


  Донька видатного письменника Марина Загребельна "дала завдання" мамі написати спогади про творчу "кухню" П. Загребельного.
1073956
  Маркова С.В. Під грифом "Таємно". Голод 1932-1933 рр. на Поділлі за документами Державного архіву Хмельницької області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 14-17. – (Історія ; вип. 50)


  На основі архівних матеріалів розглядається одна із найжахливіших сторінок історії України ХХ ст. - голодомор 1932-1933 рр. на Поділлі.
1073957
  Сосюра В. Під гул кривавий : Поезії / В. Сосюра : Спілка радянських письменників України, 1942. – 32с. – (Фронт і тил)
1073958
  Посудовський П.І. Під гуркіт гармат / П.І. Посудовський. – К., 1964. – 119с.
1073959
  Коваль К. Під двома присягами, або Підводні камені адвокатського Несумісництва // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 1-18 січня (№ 1/2). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1073960
  Коваль К. Під двома присягами, або Підводні камені адвокатського НЕсумісництва // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 19-25 січня (№ 3). – С. 2-3. – ISSN 1992-9277
1073961
  Готе Г. Під двома прізвищами / Г. Готе. – Київ, 1962. – 134с.
1073962
  Усенко П. Під егідою Вітгенштейна // Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2013. – 23 вересня (№ 35/36). – С. 11


  На 200-ліття закінчення війни 1812 р. і початку так званих "закордонних" антинаполеонівських походів.
1073963
  Богданова Т. Під егідою Поплавського // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 29 квітня (№ 17/18). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  До 20-річчя діяльності М.М. Поплавського на посаді ректора КНУКіМ.
1073964
  Калениченко П.М. Під єдиним прапором / П.М. Калениченко. – Київ, 1966. – 48с.
1073965
   Під жовтою зорею. – Київ, 1957. – 303 с.
1073966
   Під жовтою зорею. – К., 1977. – 203с.
1073967
   Під жовтою зорею. – К., 1977. – 199с.
1073968
   Під жовтою зорею. – 3-є. – К., 1982. – 198с.
1073969
  Грицай Л. Під завісою прибраних імен / Л. Грицай, Я. Грицай // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 12 (164), грудень. – С. 20-24
1073970
  Ведміцький О.М., Хоменко Є., Станко В.М. Під заграво повстань : поезії / Ведміцький, Хоменко, Станко. – [Прилуки] : [б. в.], 1923. – 107 с. – Hа тит. аpк. та обкл. О.М. Ведміцький, Є. Хоменко, В. Станко зазначені як авт.


  Зміст: Із книги: "Метеоpи" / О. Ведміцький. Хвилі дум і настpоїв [пpисвята синові Владиславові] / Є. Хоменко. Пахучими полями [пpисвячено матеpі, сестpі, Ан. Озіpному] / Василь Гук (Станко).
1073971
  Онищенко О. Під загрозою зриву // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 23-29 березня (№ 11). – С. 12


  Міжнародний конкурс з українознавства опинився під загрозою зриву - не можуть провести через відписки міністерства і бюрократичні зволікання. Офіційна причина – положення про конкурс не затверджено Міністерством освіти і науки та не зареєстровано в ...
1073972
  Камінський Є.С. Під загрозою право землян на мир // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 35-42


  "Війна випливає із суспільного стану держав і їх взаємовідносин, вона ними обумовлюється. ними обмежується і стримується" З монографії Карла Клаузевіца "Про війну". This article deals with the problematic of the challenges to the peace in the ...
1073973
  Липа К.А. Під захистом мурів : (з історії української фортифікації 10-17 ст.) / К. Липа. – Київ : Наш час, 2007. – 184с. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-8174-84-1
1073974
  Ацел Т. Під захистом свободи : роман / Тамаш Ацел ; пер. з угорськ. І. Ігнатовича, Й. Фігули. – Ужгород : Закарпат. книж.-журн. вид-во, 1953. – 432 с.
1073975
  Гирич І. Під захистом святого Володимира. Університет та його околиці / Ігор Гирич ; [голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2014. – 77, [3] с. : іл. – Сер. засн. 2014 р. – (Твій Київ). – ISBN 978-966-06-0669-2
1073976
  Полтораков О. Під захистом святого Патрика // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 31-33


  Найголовніша причина досягнень Ірландії полягає в тому, що вона розраховує лише на власні ресурси, а із "зовнішніх" - перевагу віддає лише покровительству святого Патрика.
1073977
  Віноградова Р.П. Під зіркою Альфреда Нобеля. Ілля Ілліч Мечников / Р.П. Віноградова, В.М. Данилова // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (132). – С. 9-13. – ISSN 2518-7104
1073978
  Жолдак Б. Під зіркою Лукаша / Богдан Жолдак ; [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Центр європ. гуманіт. досліджень, Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства]. – Київ : Дух і Літера, 2018. – 318, [2] с. : іл. – (Постаті культури / редкол.: Л. Фінберг (кер. проекту) [та ін.]). – ISBN 978-966-378-564-6
1073979
  Звєринцев А.Б. Під зливою куль / А.Б. Звєринцев. – Київ, 1985. – 182с.
1073980
  Барабаш Ю. Під знаком бароко: Гоголь і традиції староукраїнського театру // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 6 (699). – C. 41-46. – ISSN 0130-5263
1073981
  Чернявський М. Під знаком Великого Духа // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / М-во освіти України ; Херсон. держ. ун-т, Міжкафедральна наук. лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2013. – Вип. 9. – С. 127-153. – ISBN 978-966-2133-57-3
1073982
  Войченко С.В. Під знаком Влади / Войченко Сергій Вікторович, Новік Володимир Олександрович. – Київ : Саміт-Книга, 2022. – 514, [6] с. – Бібліогр.: с. 493-515. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-966-986-378-2
1073983
  Яремчук І.В. Під знаком вогню : генет. контекст і естет. природа поезії УПА / Ірина Яремчук ; [наук. ред. Т.Ю. Салига] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : [б. в.], 2006. – 210, [1] с. – Імен. покажч.: с. 204-210. – Бібліогр.: с. 189-203 та в підрядк. прим. – ISBN 966-613-221-4
1073984
  Гущак І.В. Під знаком добра : поезії / І.В. Гущак. – Київ, 1987. – 128 с.
1073985
   Під знаком європейських стандартів // Світ. – Київ, 2019. – березня (№ 7/8)


  У Президії Національної академії наук України відбувся розгляд і обговорення доповіді "Біоіндикація екологічного стану річкових систем України в аспекті імплементації Директив ЄС у галузі довкілля"
1073986
  Поліщук Т. Під знаком Кобзаря // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21 травня (№ 90). – С. 11


  Про нові знахідки з архівів про Т. Шевченка на сайті "Дня".
1073987
  Полятинчук С. Під знаком культурного ювілею // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 21-27 січня (№ 3)


  Головній бібліотеці Кам"янця-Подільського - 155 років.
1073988
  Тихолоз Б. Під знаком Марса: Перша світова війна в художньо-публіцистичному осмисленні Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 192-198. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
1073989
  Олійник Б. Під знаком національного генія // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 22 березня (№ 6). – С. 2


  Відбулися урочисті заходи, присвячені 199-ій річниці з дня народження Тараса Шевченка. Святкова промова голови Шевченківського комітету Бориса Олійника
1073990
  Шумило Н.М. Під знаком національної самобутності : Українська художня проза і літературна критика кінця 19 - поч. 20 ст. / Н.М. Шумило; НАНУ. Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Задруга, 2003. – 354с. – ISBN 966-7944-59-Х
1073991
  Божич Ю. Під знаком невизначеності // Фокус : тижневик / ТОВ "ФОКУС МЕДИА" ; голов. ред. О. Газубей. – Київ, 2022. – № 1/2 (742), 14.01.2022. – С. 22-25. – ISSN 2075-7093
1073992
  Шкляр Л.Є. Під знаком Нобеля : лауреати Нобелівської премії з літератури,1901-2006 / Л.Є. Шкляр, А.Г. Шпиталь. – Київ : Грамота, 2006. – 504с. – ISBN 966-349-040-3
1073993
  Дроздовський Дмитро Під знаком Нобеля : [рецензія] // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 216-219. – ISSN 0320 - 8370
1073994
  Грабовський С. Під знаком Солженіцина // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 8. – С. 56-60.
1073995
  Бондаренко В. Під знаком справжньої любові // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 1. – С.31-39.
1073996
  Савченко А. Під знаком українського першодрукаря Степана Дропана // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 24 квітня (№ 17). – С. 11


  У Київському університеті культури і мистецтв відбувся Другий Всеукраїнський фестиваль "Видавничий NON-STOP". Кафедра видавничої справи та мережевих видань на чолі з ініціатором цього заходу - професором, письменником і публіцистом Миколою Тимошиком ...
1073997
  Зуєвський Олег Під знаком фенікса = Under the sign of phoenix : Поезії / Зуєвський Олег; Вступ ст. І.Костецького. – Мюнхен : На горі, 1958. – 113,[3]с. – (Для аматорів)
1073998
  Хоркавий Р. Під знаком Франка / Роман Хоркавий. – Львів : [б. в.], 2008. – 569, [1] с. – Покажч. імен: с. 539-559. – ISBN 5-7707 5182-7
1073999
  Смілянська В. Під знаком Шевченка (шевченкознавство - чільний напрям досліджень в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України) / В. Смілянська, О. Боронь // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (681), вересень. – С. 30-42. – ISSN 0236-1477
1074000
  Ткаченко С.І. Під знаком Ярила / Сергій Ткаченко, Василь Копайгоренко. – Київ : Бізнесполіграф, 2014. – 132, [4] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-139-020-0
<< На початок(–10)1071107210731074107510761077107810791080(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,