Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1071107210731074107510761077107810791080(+10)В кінець >>
1073001
   "Процессы горения химической технологии и металлургии",. – Червоноголовка, 1973. – 137с.
1073002
  Басенко Р. "Прочанин католицького Ренесансу": становлення духовно-педагогічних та етико-антропологічних ідеалів Ігнатія Лойоли у рецепціях академічної та конфесійної історико-педагогічної традиції // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 10 (64). – С. 173-187. – ISSN 2312-5993
1073003
  Страшенко О.І. "Прочитайте тую славу" / Ольга Страшенко ; [упоряд.-ред.: Р. Коваль]. – Київ : Холодний Яр ; Український пріоритет, 2016. – 158, [2] с. : іл. – (Серія "Видатні українці" ; кн. 6). – ISBN 978-617-7398-03-4


  У пр. №1705210 напис: Бібліотеці славетного КНУ ім. Тараса Шевченка - перемагать і жить!. Підпис.
1073004
  Романюк О. "Прочитайте тую славу" Ольги Страшенко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 16 вересня (№ 18). – С. 7


  Презентація книги "Прочитайте тую славу" про діячів визвольного руху різних епох Ольги Страшенко — української письменниці, бібліотекаря, літературознавця. Син – Лучканин Сергій Мирославович, доктор філологічних наук, професор Інституту філології ...
1073005
  Мукан А. "Прочитання Шевченка робить його вічним" / А. Мукан, В. Попов // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 5 (686). – С. 63-64. – ISSN 0130-5263


  4 березня 2014 р. в Інституті філології КНУ ім. Т. Шевченка відбулася академічна дискусія "Концепти Тараса Шевченка", яку організувала кафедра історії української літератури та шевченкознавства.
1073006
   "Прошиваючи досвід" // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 8


  "У Галереї мистецтв Головного корпусу університету відбулася презентація проекту художника Володимира Кузнєцова "Прошиваючи досвід" у рамках Візуально-дослідницької платформи при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка", ініціатива ...
1073007
   "Прошли года чредою незаметной..." : Альманах к 200-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. – Berlin : Welt-Mir, 1999. – 179 с. : ил.
1073008
  Липовецький С. "Прошу мене судити не як бандита, а як члена українського народу" / С. Липовецький, Д. Мандзюк // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 13 (266), 2 квітня 2015. – С. 47-50


  Юліан Миколайович Головінський псевдо Дубик — сотник Української Галицької Армії, командант VI (Равської) бригади УГА, потім ІІ бригади Червоної Української Галицької Армії, співорганізатор Української Військової Організації, бойовий референт, крайовий ...
1073009
  Волкотруб Г. "Прошу суд дати мені можливість працювати...і спокутувати свою вину" (за документами слідчої справи Пилипа Клименка) // Студії з архівної справи та документознавства / Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2005. – Т. 13. – С. 201-205. – ISBN 966-625-017-9
1073010
  Тютюнник Є. "Прощай, убогий Кос-Арале" // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 2 липня (№ 115). – С. 11


  Виповнилося 165 років від початку діяльності наукової експедиції за участі Кобзаря до Аральського моря
1073011
  Селиванова Н.Л. Процесс формирования коллективных отношений подростков. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Селиванова Н.Л.; Акад.пед.наук СССР.Науч-исслед.ин-т общих проблем воспитания. – М, 1979. – 18л.
1073012
  Михайлов С. Процесс формирования ОЕПБО в контексте трансатлантических отношений // Актуальные проблемы Европы : Сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2006. – № 4 : Европа и становление нового миропорядка. – С. 33-62. – (Европа: 21 век). – ISSN 0235-5620
1073013
  Кондратович И.В. Процесс формирования основных законов и закономерностей элитологии // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 12. – С. 82-88. – ISSN 1609-4646


  В статье произведен системный анализ понятия «наука» в современном научном знании, дано теоретико-методологическое обоснование элитологии как самостоятельной (неклассической) науки о социальной дифференциации и стратификации; науки о высшей страте в ...
1073014
  Рудич В.Ф. Процесс формирования понятий по истории у учащихся 4-х классов. : Автореф... канд. пед.наук: / Рудич В.Ф.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 16л.
1073015
  Рудич В.Ф. Процесс формирования понятий по истории у учащихся 4-х классов. : Автореф... канд. пед.наук: / Рудич В.Ф.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 14л.
1073016
   Процесс формирования региональных направленний вншенй политики великих держав в новое и новейшее время. – Горький, 1987. – 92с.
1073017
  Арсентьев Н.В. Процесс формирования советского промышленного рабочено класса в западных областях УССР (1946-1960 гг.) / Н.В. Арсентьев. – Ужгород, 1972. – 71с.
1073018
  Лигачева Алла Алексеевна Процесс формирования художественной идеи : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Лигачева Алла Алексеевна; КГУ. – К., 1977. – 21л.
1073019
  Лигачева А.А. Процесс формирования художественной идеи. : Дис... Канд. фисоф. наук: / Лигачева А.А.; АН УССР.Ин-т фиософии. – К, 1976. – 126л. – Бібліогр.:л.1-10
1073020
   Процесс четырех. – Амстердам, 1971. – 634с.
1073021
  Эрлих П. Процесс эволюции / П. Эрлих, Р. Холм. – М, 1966. – 330с.
1073022
  Смилга Эдмундас Повило Процесс электрификации производства и его экономическая оценка в машиностроении. (На примере приборостроения и электротехн. пром-сти ЛитССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Смилга Эдмундас Повило; Ин-т экономики АН ЛитССР. – Вильнюс, 1976. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1073023
  Зеленов Л.А. Процесс эстетического отражения / Л.А. Зеленов. – Москва, 1969. – 176с.
1073024
  Кафка Ф. Процесс. Замок : [пер. с нем.] / Франц Кафка. – Харьков ; Белгород : Книжный мир, 2008. – 604, [4] с. – (Золотая библиотека). – ISBN 978-966-343-833-7
1073025
  Кафка Ф. Процесс. Новеллы. Письма. Современники о Франце Кафке / Ф. Кафка. – Москва : Олимп, Астрель, АСТ, 1999. – 592с. – (Отражение. ХХ век). – ISBN 5-7390-0728-3; 5-271-00221-7
1073026
  Кантеримиров Дзандар Салангариевич Процесса органического соединения умственного и физического труда / Кантеримиров Дзандар Салангариевич. – Алма-Ата, 1975. – 38с.
1073027
  Подоль С.Р. Процессия земной оси и приливы в геосферах как следствия вращения Земли : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 8. – С. 30-34 : Схеми. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7207
1073028
  Смирнов И.Г. Процессі транспортно-логистической кластеризации в Европейском Союзе // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 2 (45). – С. 86-89 : рис.
1073029
  Сидорова А. Процессные инновации в системе управления развитием предприятий / А. Сидорова, О. Курносова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-32. – ISSN 1810-3944


  Згадується КНУТШ, що у 2007 році кількість абітурієнтів, бажаючих стати фізиками, радіофізиками. механіками та математиками, вперше за роки існування ун-ту була меншою за кількість студентських вакансій. Дається порівняльний аналіз стану науки в Україні
1073030
  Сидорова Антонина Процессные инновации в системе управления развитием предприятий / Сидорова Антонина, Курносова Олеся // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-32. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  В работе определены место и роль процессных инноваций в развитии предприятий. Предложен авторский подход к определению процессных инноваций, к их классификации. Разработана концепция управления развитием предприятий на основе процессных инноваций.
1073031
  Сидорова А.В. Процессные инновации в современной теории инноваций / А.В. Сидорова, О.А. Курносова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 49-57. – ISSN 1993-6788


  Обобщены современные подходы к классификации инноваций, определены пути усовершенствования современной теории инноваций.
1073032
  Размарилова Н. Процессный подход // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (96). – С. 5 - 7. – ISSN 1727-4893
1073033
  Посылкина О.В. Процессный подход к логистическому обслуживанию клиентов фармацевтических предприятий в условиях менеджмента качества / О.В. Посылкина, О.Ю. Горбунова // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 3. – С. 52-57 : рис., фото
1073034
  Алтухов П.Л. Процессный подход к обеспечению конкурентоспособности предприятия // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 3-5. – ISSN 1729-7206
1073035
  Рыжов В.А. Процессор проблемно-ориентированных диалоговых запросов / В.А. Рыжов. – М., 1989. – 28с.
1073036
  Цветков Э.И. Процессорные измерительные средства / Э.И. Цветков. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1989. – 224 с.
1073037
  Гук М. Процессоры Pentium II, Pentium Pro и просто Pentium : Архитектура, интерфейс, програмирование / М. Гук. – Санкт-Петербург : Питер, 1999. – 288с. – ISBN 5-8046-0043-5
1073038
   Процессоры и системы обработки сигналов. – К., 1991. – 69с.
1073039
  Назаров В.В. Процессуальная деятельность следователя по предупреждению преступлений. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.09 / Назаров В.В.; МВ и ССО УССР.Харьк.юрид.ин-т. – Харьков, 1980. – 17л.
1073040
  Малешин Д.Я. Процессуальная природа исполнительного производства: деятельностный анализ // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 1. – С. 62-69. – ISSN 0132-0769
1073041
  Глотов А.В. Процессуальная самостоятельность следователя и его внутреннее убеждение в уголовном процессе / А.В. Глотов. – Балаклея : СіМ, 2000. – 120с. – ISBN 966-7583-23-6
1073042
  Якуб М.Л. Процессуальная форма в советском уголовном судопроизвозстве / М.Л. Якуб. – Москва, 1981. – 144с.
1073043
  Евсеев А.П. Процессуальная форма в хозяйственном судопроизводстве: новые правила / А.П. Евсеев, А.А. Присяжнюк // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 166-174. – ISSN 0201-7245
1073044
  Джавадов І.А. Процессуальние аспект определения размера вреда, нанесенного нарушением земельного законодательства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 98-103.
1073045
  Шагиева Р.В. Процессуально-правовые нормы и их реализация в социалистическом обществе / Р.В. Шагиева. – Казань : Издательство Казанского университета, 1986. – 101, [2] с.
1073046
  Павлушина А.А. Процессуальное законодательство России и Беларуси: проблемы унификации // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2004. – № 2. – С.58-63. – ISSN 0132-0769
1073047
  Браун В.А. Процессуальное и криминалистическое исследование сопоставления показаний с фактической обстановкой на месте : Автореф... канд. юрид.наук: / Браун В.А.; Каз. гос. ун-т. Кафедра советского уголовного процесса и криминалистики. – Алма-Ата, 1967. – 18л.
1073048
  Леднева О. Процессуальное измерение социализации личности // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 3. – С17-22. – ISSN 0321-0383
1073049
  Гурджи Ю.А. Процессуальное обеспечение прав личности: вопросы теории : монография / Ю.А. Гурджи. – Одесса : Пальмира, 2006. – 173с. – ISBN 966-8945-09-3
1073050
  Шакаев Г.Б. Процессуальное обычное право казахов второй половины XIX и начала ХХ веков. : Автореф... канд. юрид.наук: / Шакаев Г.Б.; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1966. – 22л.
1073051
  Диденко Ф.К. Процессуальное оформление фотоснимков в уголовных делах / Ф.К. Диденко. – Ярославль, 1977. – 62с.
1073052
  Батхиев Рашид Хусейнович Процессуальное положение народного судьи : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Батхиев Рашид Хусейнович; МГУ. Юридическ. наук. – М., 1974. – 27л.
1073053
  Никулин В Г Процессуальное положение обвиняемого в советском уголовном кодексе : Автореф... канд. юр.наук: / Никулин В Г; АН СССР, Ин-т права. – Москва, 1953. – 14 с.
1073054
  Васильченко Н.М. Процессуальное положение ответчика в гражданском судопроизводстве / Н.М. Васильченко. – Харьков, 1979. – 89с.
1073055
  Галкин И.С. Процессуальное положение подозреваемого / И.С. Галкин, В.Г. Кочетков. – Москва, 1968. – 63с.
1073056
  Сманов К.Д. Процессуальное положение подозреваемого, потерпевшего и обвиняемого в советском уголовном процессе. / К.Д. Сманов. – Фрунзе, 1971. – 76с.
1073057
  Воронин Эдуард Ионович Процессуальное положение следователя органов внутренних дел : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Воронин Эдуард Ионович; Саратовский юридич. ин-т. – Саратов, 1973. – 18л.
1073058
  Чехарин Е.М. Процессуальное положение советского прокурора в суде второй инстанции. : Автореф... канд. юрид.наук: / Чехарин Е.М.; Москов. юрид. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
1073059
  Иванов А. Процессуальное право и Верховный суд: точки расставлены // Юридична газета. – Київ, 2012. – 27 березня (№ 13)


  "... О процедуре пересмотра дел ВСУ ".
1073060
  Рогожин А.И. Процессуальное право УССР в период военной интервенции и гражданской войны. / А.И. Рогожин. – Х., 1966. – 40с.
1073061
  Иойлева Г.В. Процессуальность и системность психического как неразрывная взаимосвязь осознанного и неосознанного // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 6 (51). – С. 130-136. – ISSN 1811-0916
1073062
  Муратова Н.Г. Процессуальные акты органов предварительного расследования / Н.Г. Муратова. – Казань, 1989. – 116с.
1073063
   Процессуальные акты предварительного расследования. – М., 1972. – 270с.
1073064
   Процессуальные акты предварительного расследования. – 2-е. – М., 1978. – 248с.
1073065
   Процессуальные акты предварительного расследования. – М., 1991. – 237с.
1073066
   Процессуальные акты предварительного расследования: Примерные образцы. – Москва : Юридическая литература, 1983. – 256 с.
1073067
  огли Джавадов Процессуальные вопросы возмещения вреда, причиненного нарушением земельного законодательства // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 408-417. – ISSN 1563-3349
1073068
   Процессуальные вопросы повышения эффективности правового регулирования социалистических общественных отношений. – Ярославль, 1981. – 141с.
1073069
   Процессуальные вопросы предварительного расследования на современном этапе. – Волгоград, 1988. – 107с.
1073070
  Гущев В.Е. Процессуальные вопросы приостановления производства по уголовному делу на предварительном следствии и в суде. : Автореф... Канд.юрид.наук: 715 / Гущев В.Е.; Всесоюз.юрид.заоч.ин-т. – М, 1971. – 21л.
1073071
  Краснов Н.И. Процессуальные вопросы советского земельного права / Н.И. Краснов, И.А. Иконицкая. – М., 1975. – 151с.
1073072
  Соловьев А.Д. Процессуальные вопросы установления истины на предварительном следствии. (По матер. УССР) : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.715 / Соловьев А.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 44 с. – Бібліогр. : с. 43-44
1073073
  Финочко Ф.Д. Процессуальные гарантии в производстве дел об административных правонарушениях : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Финочко Ф.Д.; Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1968. – 24л.
1073074
  Колош В.М. Процессуальные гарантии законности в первые годы Советской власти по законодательству РСФСР и УССР : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Колош В.М.; КГУ. – К., 1969. – 27л.
1073075
  Заворотько П.П. Процессуальные гарантии исполнения судебного решения. / П.П. Заворотько. – М., 1974. – 359с.
1073076
  Заворотько П.П. Процессуальные гарантии исполнения судебных решений : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Заворотько П.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 45 с.
1073077
  Короткий Николай Николаевич Процессуальные гарантии неприкосновенности личности подозреваемого и обвиняемого в стадии предварительного расследования : Дис... канд.юриднаук: 12.00.08 / Короткий Николай Николаевич; МВ и ССО УССР КГУ. – Киев, 1977. – 235л. – Бібліогр.:л.200-235
1073078
  Короткий Н.Н. Процессуальные гарантии неприкосновенности личности подозреваемого и обвиняемого в стадии предварительного расследования : Научно-практическое пособие / Н.Н. Короткий. – Москва, 1981. – 96 с.
1073079
  Короткий Н.Н. Процессуальные гарантии нерикосновенности личности подозреваемого и обвиняемого в стадии предварительного расследования : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.08 / Короткий Н.Н. ; КГУ , Юридич. фак-т. – Киев, 1977. – 25 с.
1073080
  Юрков Б.Н. Процессуальные гарантии прав граждан при рассмотрении и разрешении судом жалоб на действия административных органов : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Юрков Б.Н.; МВ и ССО УССР. Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1974. – 20л.
1073081
  Колош Е.М. Процессуальные гарантии социалистической законности в первые годы Советской власти по законодательству РСФСР и УССР : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Колош Е.М.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1969. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1073082
  Радченко П.И. Процессуальные гарантии судебной защиты конституционного права на труд. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Радченко П.И.; МВ и ССО УССР.Харьк.юрид.ин-т. – Харьков, 1980. – 15л.
1073083
   Процессуальные документы и деловые бумаги следователя. – Волгоград, 1973. – 239с.
1073084
  Газиянц Л.И. Процессуальные документы по гражданским делам / Л.И. Газиянц. – М., 1961. – 158с.
1073085
  Соловьев А.С. Процессуальные документы по гражданским делам / А.С. Соловьев. – М., 1974. – 144с.
1073086
  Букалов К.А. Процессуальные и криминалистические вопросы назначения судебной товароведческой экспертизы. / К.А. Букалов. – Саратов, 1976. – 65 с.
1073087
  Дораш Семен Георгиевич Процессуальные и методические основы криминалистической экспертизы письма в следственной и судебной практике Молдавской ССР : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.09 / Дораш Семен Георгиевич; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1973. – 19л.
1073088
  Доспулов Г.Г. Процессуальные и психологические основы допроса свидетелей и потерпевших на предварительном следствии : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Доспулов Г.Г.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1968. – 19л.
1073089
  Качура А. Процессуальные лишения // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 16 января (№ 3). – С. 11, 13. – ISSN 1563-6755


  В процесуальных нормах не в полной мере предусмотрено обеспечение защиты и предоставление другой правовой помощи при обысках.
1073090
  Саркисов Г.С. Процессуальные меры предупреждения преступлений / Г.С. Саркисов. – Ереван, 1978. – 143с.
1073091
  Бугаевский А.А. Процессуальные новеллы : (Критические заметки) / А. Бугаевский. – Петроград : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1915. – 36 с.
1073092
  Тодыка Ю.Н. Процессуальные нормы в конституционном праве Украины / Ю.Н. Тодыка, А.П. Евсеев // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 3-10. – ISSN 0201-7245
1073093
  Лучин В.О. Процессуальные нормы в советском государственном праве / В.О. Лучин. – Москва : Юридическая литература, 1976. – 168с.
1073094
  Лучин В.О. Процессуальные нормы в советском государственном праве.. : Автореф... канд. юридич.наук: 711 / Лучин В.О.; Воронеж. гос. ун-тет. – Воронеж, 1971. – 21л.
1073095
   Процессуальные нормы и отношения в советском праве. – Воронеж, 1985. – 208 с.
1073096
  Голубева Н. Процессуальные основы внедрения электронного суда (обзор перспективного законодательства) // Вісник Асоціації слідчих суддів України / Асоціація, слідчих суддів України. – Одеса, 2017. – № 1 (2). – С. 42-47
1073097
  Гадиров А. Процессуальные основы использования специальных знаний во время расследования преступлений, связанных с коррупцией // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 286-290. – (Право. Економіка. Управління)
1073098
  Шляхов А.Р. Процессуальные основы производства криминалистической экспертизы / А.Р. Шляхов. – М., 1962. – 51с.
1073099
  Кобяков В.М. Процессуальные особенности производства по делам о хулиганстве : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 715 / Кобяков В.М. ; Всесоюз. юридич. заоч. ин-тут. – Москва, 1971. – 23 с.
1073100
  Иванова С.А. Процессуальные особенности рассмотрения дел о взыскании алиментов / С.А. Иванова. – М, 1975. – 88с.
1073101
  Корнилов В.Н. Процессуальные особенности рассмотрения дел о растожении брака / В.Н. Корнилов. – М., 1984. – 69с.
1073102
  Талыбов К.Г. Процессуальные особенности рассмотрения дел о расторжении брака и о признании брака недействительным (по материалам Азербайджанской ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Талыбов К.Г.; МВ и ССО СССР. Всес. юрид. заочный ин-т. – М., 1973. – 20л.
1073103
  Башкатов Н.И. Процессуальные особенности рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение / Н.И. Башкатов. – М, 1980. – 37с.
1073104
  Грось Л.А. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения трудовых дел / Л.А. Грось. – Москва, 1985. – 75 с.
1073105
   Процессуальные особенности рессмотрения отдельных категорий гражданских дел в суде. – Казань, 1989. – 243с.
1073106
  Кайгородов В.Д. Процессуальные особенности судебного рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение / В.Д. Кайгородов. – Свердловск, 1987. – 68с.
1073107
  Гидулянова Е.Н. Процессуальные особености расследования контрабанды, совершенной несовершеннолетними // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 2. – С.41-45
1073108
  Касаткина С.А. Процессуальные последствия признания обвиняемым уголовного иска по УПК РФ // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 7. – С. 72-83. – ISSN 0132-0769
1073109
   Процессуальные проблемы реализации уголовной ответственности. – Свердловск, 1979. – 153с.
1073110
  Бастрыкин А.И. Процессуальные проблемы участия СССР в международной борьбе с преступностью / А.И. Бастрыкин. – Л., 1985. – 100с.
1073111
  Розенблит С.Я. Процессуальные следственные акты / С.Я. Розенблит. – М., 1962. – 243с.
1073112
   Процессуальные средства реализации констутиционного права на судебную и арбитражную защиту. – Калинин, 1982. – 188с.
1073113
  Штефан М.И. Процессуальные средства, обеспечивающие социалистическим организациям защиту прав в гражданском судопроизводстве : Дис... д-ра юрид. наук / Штефан М.И.; МВ и ССО УССР; КГУ. Юридич. фак., каф. советского процессуального права. – Киев, 1973. – 389л. – Бібліогр.:л.1-43
1073114
  Васильев Л.М. Процессуальные сроки в советском уголовном судопроизводстве : Автореф... канд. юрид.наук: / Васильев Л.М.; Всес. ин-т по изуч. причин и разработке мер предупреждения преступности. – Грозный, 1972. – 20л.
1073115
  Гуляев А.П. Процессуальные сроки в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования / А.П. Гуляев. – М., 1976. – 144с.
1073116
  Ширинский С.Ф. Процессуальные формы деятельности суда первой инстанции по предупреждению преступлений : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Ширинский С.Ф.; МВ и ССО УССР. Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1973. – 22л.
1073117
  Лебединская В.А. Процессуальные фразеологизмы современного русского языка: уч. пособие / В.А. Лебединская. – Челябинск, 1987. – 80с.
1073118
  Пашкевич П.Ф. Процессуальный закон и эффективность уголовного судопроизводства / П.Ф. Пашкевич. – М., 1984. – 175с.
1073119
  Кобернюк В. Процессуальный порядок освобождения лица от уголовной ответственности на основании примирения виновного с потерпевшим и уголовное производство на основании соглашения о примирении: проблемы соотношения по новому УПК Украины // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 348-350. – ISBN 978-617-7069-14-9
1073120
  Копина А. Процессуальный порядок реализации права налогоплательщика на информацию. Процедура информирования налогоплательщиков // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2009. – № 11. – С. 71-83. – ISSN 0132-0831
1073121
  Фурсов Д.А. Процессуальный режим деятельности арбитражного суда первой инстанции / Д.А. Фурсов. – Москва : Инфpа-М, 1997. – 320 с. – (Судебные арбитражные споры). – ISBN 5-86225-369-9
1073122
   Процессы автоматизированной обработки информации:. – Минск, 1990. – 111с.
1073123
   Процессы автоматического управления и обобщенное дифференцирование. – М., 1973. – 240с.
1073124
  Смирнов В.А. Процессы адаптации в развитии энергетики / В.А. Смирнов. – М., 1983. – 195с.
1073125
  Аристархова Л.Б. Процессы аридного рельефообразования. : курс лекций / Л.Б. Аристархова. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1971. – 176с.
1073126
  Шевчук Ю.И. Процессы архаизации лексики английского языка Великобритании : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Шевчук Ю. И.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1987. – 24л.
1073127
  Шевчук Ю.И. Процессы архаизации лексики английского языка Великобритании : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Шевчук Ю. И.; МВССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
1073128
  Шевчук Юрий Иванович Процессы архиезации лексики английского языка Великобритании. : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Шевчук Юрий Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 210л. – Бібліогр.:л.192-193
1073129
  Филатов Владимир Аниканович Процессы ассимиляции диалектной лексики в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Филатов Владимир Аниканович; АН СССР. Ин-т русского языка. – Москва, 1978. – 20л.
1073130
  Игонин С Г. Процессы атомного упорядочения в сплаве MgCd и их влияние на механические и физические свойства : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Игонин Г.С; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 16л.
1073131
  Кобалава И.Д. Процессы аффрикатизации и дезаффрикатизации в иберийско-кавказских языках. : Автореф... канд. филолог.наук: / Кобалава И.Д.; АН ГрузССР. Ин-тут языкознания. – Тбилиси, 1959. – 19л.
1073132
  Савичев С.С. Процессы в автоматических системах. Уч. пособие. / С.С. Савичев. – Л., 1976. – 72с.
1073133
  Субботин Процессы в верхней мантии Земли и связь с ними строения земной коры. / Субботин, Наумчик, И.Ш. Рахимова. – К., 1964. – 136с.
1073134
   Процессы в водных растворах. – Алма-Ата, 1985. – 94с.
1073135
  Мизун Ю.Г. Процессы в геосфере / Ю.Г. Мизун. – М., 1988. – 64с.
1073136
  Солунский В.И. Процессы в диффузионной зоне при взаимной диффузии в щелочногалоидных монокристаллах. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Солунский В.И. ; ХГУ. – Харьков, 1966. – 14 с.
1073137
  Лефевр А. Процессы в камерах сгорания ГТД / А. Лефевр. – М., 1986. – 566с.
1073138
  Альтшулер В.С. Процессы в кипящем слое под давлением / В.С. Альтшулер, Г.П. Сеченов. – Москва, 1963. – 215с.
1073139
   Процессы в низкотемпературной плазме и плазменные аппараты : сб. науч. трудов. – Минск : Институт тепло- и массообмена, 1983. – 156с.
1073140
  Галактионов В.А. Процессы в открытых диссипативных системах (Графическое исследование эволюции тепловых структур) / В.А. Галактионов. – Москва : Знание, 1988. – 31,1 с.
1073141
  Назарчук М.М. Процессы в суживающихся направляющих аппаратах газовых турбин при доктрических скоростях потока. : Автореф... Канд.техн.наук: / Назарчук М.М.; АН УССР.Ин-т теплоэнергетики. – Киев, 1953. – 13 с.
1073142
  Щедрин В.А. Процессы в узлах нагрузки при самозапуске электрогдвигателей / В.А. Щедрин, В.М. Пупин. – Чебоксары, 1988. – 88 с.
1073143
   Процессы в условиях преобразования параметров электрической энергии. – Киев : Наукова думка, 1983. – 160 с.
1073144
  Бандурина Л.А. Процессы в электронных оболочках атомов при - распаде их ядер. : Дис... канд .физ.-мат.наук: 01.04.02 / Бандурина Л.А.; АН УССР, ИН-т ядерн. исслед. Ужгор. отд. – Ужгород, 1987. – 85л. – Бібліогр.:л.68-76
1073145
  Бандурина Людмила Александровна Процессы в электронных оболочках атомов при бета-распаде их ядер : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Бандурина Людмила Александровна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 13 с.
1073146
  Курапов Ю.А. Процессы вакуумного рафинирования металлов при электронно-лучевой плавке. / Ю.А. Курапов. – Киев, 1984. – 165с.
1073147
  Архипов Ю.Р. Процессы взаимодействия в экономико-географических системах / Ю.Р. Архипов, Р.Г. Хузеев. – Казань : Издательство Казанского университета, 1980. – 151с.
1073148
  Хан Д.В. Процессы взаимодействия гумусовых веществ с минеральной частью почвы и значение их в формировании почвенной структуры. : Автореф... Доктора с-х.наук: / Хан Д.В.; Всес.акад.с-х.наук. – М, 1966. – 40л.
1073149
  Тартаковский Виктор Константинович Процессы взаимодействия электронов высоких энергий с атомными ядрами : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.02 / Тартаковский Виктор Константинович ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 33 с.
1073150
  Тартаковский В.К. Процессы взаимодействия электронов высоких энергий с атомными ядрами. : Дис... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Тартаковский В.К.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1974. – 314л. – Бібліогр.:л.291-314
1073151
   Процессы во внутренних атомных оболочках. – Москва : АН СССР, 1984. – 315с.
1073152
  Толмачев Ю.А. Процессы возбуждения в гелиевой плазме. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Толмачев Ю.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 23л.
1073153
  Ключарев А.Н. Процессы возбуждения и ионизации атомов при поглощении света (оптически возбужденные среды) / А.Н. Ключарев, Н.Н. Безуглов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1983. – 272с.
1073154
  Бичевин В.В. Процессы возбуждения и механизмы фото-и термостимулирования электронной эмиссии щелочногалоидных кристаллов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.046 / Бичевин В.В. ; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1972. – 24 с.
1073155
   Процессы воспроизводства и их моделирование. – Новосибирск, 1983. – 250с.
1073156
  Волощенко Андрей Михайлович Процессы второго порядка в магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Волощенко Андрей Михайлович; Моск. гос. унт им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1976. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1073157
  Караваева В.В. Процессы выделения и основные факторы дисперсионного упрочнения в стали ЭИ702 : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Караваева В.В. ; Сиб. физ.-техн. ин-т при Томском гос. ун-те. – Томск, 1968. – 16 с.
1073158
  Купчишин А.И. Процессы генерации и диагностики радиационных дефектов в металлах : Дис... докт. физ.-мат.наук: 91.04.07 / Купчишин А. И.; Казахск. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1983. – 287л.
1073159
  Купчишин Анатолий Иванович Процессы генерации и диагностики радиационных дефектов в металлах : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.07 / Купчишин Анатолий Иванович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 42 с.
1073160
  Федоров Л.Ф. Процессы генерации пара на атомных электростанциях / Л.Ф. Федоров, Н.Г. Рассохин. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 288 с.
1073161
  Говоров А.А. Процессы гидротермальных твердений шлаковых дисперсий / А.А. Говоров. – К, 1976. – 80с.
1073162
  Супрычев В.А. Процессы гипергенеза и минералогический состав четвертичных отложений Присивашья : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Супрычев В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 19 с.
1073163
  Скоробогатов Н.М. Процессы глобализации в аграрной экономике Украины / Н.М. Скоробогатов, Т.И. Бондаренко // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 134-137. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
1073164
  Багратян Г. Процессы глобализации и возникновение мегаэкономики // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 11-17. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1073165
  Арасланова С.С. Процессы глобализации и их воздействие на деятельность библиотек // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал : журнал по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике / Федеральное гос. бюджет. учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отд-ния Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2015. – № 3. – С. 46-48. – ISSN 1815-3186


  Статья посвящена анализу влияния процессов глобализации на деятельность библиотек. Отмечено, что в условиях глобализации для библиотек перестают существовать физические, языковые, национальные границы. С помощью достижений Интернета социокультурные ...
1073166
  Клочковский Л.Л. Процессы глобализации и Латинская Америка // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 4-14. – ISSN 044-748Х


  Модернізація латиноамериканської економіки
1073167
   Процессы глубинного петрогенезиса и минерагении в докембрии СССР. – Ленинград : Наука, 1979. – 310с.
1073168
   Процессы горения в химической технологии в металлургии. – Черноголовка, 1975. – 291с.
1073169
  Паршков О.М. Процессы двухфотонного интеркомбиннационного поглощения и вынужденного рассеяния и возможность их использования для генерации инфракрасного излучения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Паршков О.М.; МВ и ССО РСФСР.Саратов.гос.ун-т. – Саратов, 1975. – 20л.
1073170
   Процессы деклассирования в странах Востока. – М., 1981. – 268с.
1073171
  Азимов С.А. Процессы дельтообразования рек западного побережья Каспийского моря и вопросы рационального использования природных ресурсов устьевых областей / С.А. Азимов, А.А. Керимов, Б.С. Штейнман ; под ред. Б.С. Штейнмана ; Гос. ком. СССР по гидрометеорол. и контролю природ. среды, Закавк. регион. НИИ. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 102, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 99-103
1073172
  Жуковский П.В. Процессы дефектообразвования и аморфизации монокристаллов полупроводниковых материалов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.03.10 / Жуковский П. В.; МВиССО БССР, БГУ. – Минск, 1980. – 16л.
1073173
  Ергина Е.И. Процессы динамики и самовоспроизводства почв в ландшафтах Кримского Присивашья : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології / Е.И. Ергина, В.А. Михайлов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 290-296 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0868-6939
1073174
   Процессы дифференцирования и регенерации у изолированных тканей и организмов растений. – Махачкала, 1986. – 156с.
1073175
  Угасте Ю.Э. Процессы диффузии и фазообразование в металлических системах / Ю.Э. Угасте, В.Я. Журавска. – Красноярск, 1985. – 110с.
1073176
   Процессы диффузии, дефекты структуры и свойства металлов. – Москва : Металлургия, 1972. – 221 с.
1073177
   Процессы диффузии, структура и совйства металлов. – М., 1964. – 188с.
1073178
  Казанцев А.М. Процессы дробления в поясе астероидов // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1984. – С. 101-106. – (Астрономия ; Вып. 26). – ISSN 0203-7319


  На примере двух семейств астероидов Эос и Фемиды оценена вероятность образования таких семейств в поясе астероидов в результате взаимных столкновении. Для объяснения существования семейств необходимо предположить большое (почти такое, как сейчас) ...
1073179
  Комарова Т.Ф. Процессы дыхания и гликолиза в мозгу куриных эмбрионов в зависимости от условий среды : Автореф... канд. биол.наук: / Комарова Т.Ф.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Ленинград, 1952. – 8 с.
1073180
  Поздняков А.А. Процессы естественного возобновления в пихтовых лесах междуречья рек Обь - Чая в связи с рубками главного пользования : Автореф... кандидата с.-х.наук: / Поздняков А.А.; Сиб. отд-ние АН СССР. Ин-т леса и древесины. – Красноярск, 1964. – 20л.
1073181
  Панин П.С. Процессы засоления и рассоления почв / П.С. Панин, И.Б. Долженко, В.И. Чуканов. – Новосибирск : Наука, 1976. – 176с.
1073182
  Флемингс М. Процессы затвердевания : пер. с англ. / М. Флемингс. – Москва : Мир, 1977. – 419 с.
1073183
   Процессы и аппараты производств химических реактивов и особо чистых веществ. – М., 1984. – 167с.
1073184
  Касаткин А.Г. Процессы и аппараты промышленности органич. синтеза / А.Г. Касаткин, А.Н. Плановский. – М.
ч. 1. – 1939. – 492с.
1073185
  Брайнес Я.М. Процессы и аппараты тонкой химической технологии / Я.М. Брайнес. – М.-Л., 1934. – 454с.
1073186
  Судариков Процессы и аппараты урановых производств. / Судариков, Э.Г. Раков. – М., 1969. – 384с.
1073187
  Джемрек У.Д. Процессы и аппараты химико-металлургической технологии редких металлов. / У.Д. Джемрек. – М, 1965. – 355с.
1073188
  Киприанов А.И. Процессы и аппараты химико-механической технологии. / А.И. Киприанов. – Л., 1991. – 106с.
1073189
  Брайнес Я.М. Процессы и аппараты химических производств / Я.М. Брайнес. – М., 1939. – 456с.
1073190
  Брайнес Я.М. Процессы и аппараты химических производств / Я.М. Брайнес. – изд. 2-е. перераб. – М.-Л., 1947. – 596с.
1073191
  Плановский А.Н. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии / А.Н. Плановский, П.И. Николаев. – М., 1960. – 552с.
1073192
  Плановский А.Н. и др. Процессы и аппараты химической технологии / А.Н. и др. Плановский. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М., 1962. – 847с.
1073193
   Процессы и аппараты химической технологии:. – Волгоград, 1987. – 80с.
1073194
   Процессы и аппараты химической технологии:. – Минск, 1988. – 172с.
1073195
   Процессы и аппараты эффектофотографии. – Л., 1972. – 279с.
1073196
   Процессы и закономерности метаморфогенного рудообразования. – К., 1988. – 179с.
1073197
  Черноусов Я.М. Процессы и закономерности углеобразования. / Я.М. Черноусов. – Киев, 1978. – 223с.
1073198
  Серов Н.К. Процессы и мера времени / Н.К. Серов. – Ленинград, 1974. – 191с.
1073199
  Асхабов А.М. Процессы и механизмы кристаллогенеза / А.М. Асхабов. – Ленинград, 1984. – 165с.
1073200
  Врагов А.П. Процессы и оборудование газоразделительных установок = Processes and equipment in gas separation plants : учебное пособие / А.П. Врагов. – Сумы : Университетская книга, 2005. – 272 с. – ISBN 966-680-174-4
1073201
   Процессы и свойства вещества Земли. – М., 1981. – 173с.
1073202
  Павлов М.П. Процессы и судьбы : воспоминания военного прокурора / М.П. Павлов. – Киев, 1992. – 280 с.
1073203
   Процессы и типы урбанизации : тезмсы докладов. – Ленинград : РТП ГО СССР
Симпозиум К-20, Ленинград 21-26 июля 1976. – 1976. – 80 с.
1073204
  Никитин В.Д. Процессы и условия формирования месторождений керамических, слюдоносных и редкоземельных пегматитов и их поисковые признаки : Автореф... докт. геол .минер.наук: / Никитин В. Д.; МВО ССР, Лен. горн. ин-т. – Л., 1957. – 34л.
1073205
  Попов В.Ф. Процессы и установки электронно-ионной технологии. / В.Ф. Попов, Ю.Н. Горин. – М, 1988. – 254с.
1073206
  Браунштейн А.Е. Процессы и ферменты клеточного метаболизма : сборник статей / А.Е. Браунштейн. – Москва : Наука, 1987. – 546 с.
1073207
  Шляпников Георгий Всеволодович Процессы излучения в молекулярных газах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Шляпников Георгий Всеволодович; Ин-т атомной энергии. – М., 1974. – 20л.
1073208
  Тютюнов И.А. Процессы изменения и преобразования почв и горных пород при отрицательной температуре / И.А. Тютюнов. – Москва, 1960. – 144с.
1073209
   Процессы изменения социальной структуры в советском обществе. – Свердловск
вып. 2. – 1967. – 212с.
1073210
  Щербак Е.Н. Процессы инновации в современном русском языке // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 349-357. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
1073211
  Шихаев К.Н. Процессы интеграции в АСУ / К.Н. Шихаев. – М, 1982. – 224с.
1073212
  Кишка З. Процессы интеграции в географическом знании (философско-методологический анализ) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.08 / Кишка З.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 21 с.
1073213
  Орлов А.В. Процессы интернационализации советского образа жизни / А.В. Орлов. – К., 1986. – 245с.
1073214
  Данилкин Н.П. Процессы ионизации и деионизации области F ионосферы в период солнечного затмения 1961 г. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Данилкин Н.П.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1964. – 17л. – Бібліогр.:с.14-15
1073215
  Быдин Ю.Ф. Процессы ионизации и обмена электроном при столкновениях отрицательных ионов и быстрых атомов с атомами и молекулами газов в области низких энергий. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Быдин Ю.Ф.; АН СССР. – Л, 1968. – 27л.
1073216
   Процессы ионизации с участием возбужденных атомов : труды всесоюзного семинара. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1989. – 192с.
1073217
  Ерусалимский Б.Л. Процессы ионной полимеризации / Б.Л. Ерусалимский. – Л, 1974. – 256с.
1073218
  Малько В.А. Процессы карбоксилирования и продуктивность сельскохозяйственных животных : Автореф... канд. биол.наук: 03.093 / Малько В.А.; Укр. сельскохоз. акад. – К., 1971. – 25л.
1073219
  Кириллов О.И. Процессы клеточного обновления и роста в условиях стресса. / О.И. Кириллов. – М., 1977. – 119с.
1073220
  Волощук В.М. Процессы коагуляции в дисперсных системах / В.М. Волощук, Ю.С. Седунов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 320с.
1073221
  Солдатов А.А. Процессы конверсионного типа в атомных и мехоатомных системах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Солдатов А.А.; Ин-т атомной энергии. – М., 1979. – 20л.
1073222
  Осин В.В. Процессы конституирования и воспроизводства в науке: исследование вариаций контент-анализа : монография / Вадим Осин. – Днепропетровск : Лира, 2007. – 636 с. – Библиогр.: с. 597-630 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-383-122-0
1073223
   Процессы концентрации тория в земной коре. – М., 1987. – 100с.
1073224
  Андрияхин В.М. Процессы лазерной сварки и термообработки / В.М. Андрияхин. – Москва, 1988. – 171с.
1073225
  Канцер А.Н. Процессы лигнификации и некоторые пути повышения зимостойкости винограда : Автореф... канд. биол.наук: / Канцер А.Н.; АН УССР. Ин-т физиологии растений. – К., 1967. – 16л.
1073226
  Орлов Б.Н. Процессы макро- и микроциркуляции в организме / Б.Н. Орлов, В.Н. Крылов. – Горький, 1979. – 90с.
1073227
  Хоанг Шум Процессы максимизации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.05 / Хоанг Шум ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 11 с.
1073228
  Хоанг Шум Процессы максимизации. : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Хоанг Шум; КГУ. – К., 1972. – 129л. – Бібліогр.:л.126-129
1073229
  Гихман И И. Процессы Маркова и некоторые задачи математической статистики. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Гихман И.И,; Акад.наук Укр. ССР. – К, 1955. – 9л.
1073230
  Королюк В.С. Процессы марковского восстановления в задачах надежности систем / В.С. Королюк, А.Ф. Турбин. – Киев : Наукова думка, 1982. – 236 с.
1073231
  Литвин Н.В. Процессы марковского восстановления в многокомпонентных системах обслуживания : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Литвин Н.В.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 13 с.
1073232
  Литвин Н.В. Процессы марковского восстановления в многокомпонентных системах обслуживания. : Дис... Канд. физ-мат. наук: 01.01.05 / Литвин Н.В.; МВ и ССО, КГУ. – К, 1986. – 1234л. – Бібліогр.:л.116-123
1073233
  Лозовый В.И. Процессы массопереноса атомов и атомных группировок в металлических расплавах : Дис... канд. физ-мат. наук: 01.04.14 / Лозовый В.И.; КУ им. Т.Шевченка. – Киев, 1991. – 385л. – Бібліогр.:л.357-385
1073234
  Лозовый В.И. Процессы массопереноса атомов и атомных группировок в металлических расплавах : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.14 / Лозовый В.И. ; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 41 с.
1073235
   Процессы механической диффернциации обломочного материала в морских услоиях. – М., 1981. – 183с.
1073236
  Кадащук Андрей Константинович Процессы миграции и захвата носителей заряда в органических кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Кадащук Андрей Константинович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 14 с.
1073237
  Кадащук Андрей Константинович Процессы миграции и захвата носителей заряда в органических кристаллах. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кадащук Андрей Константинович; Ин-т физики АН УССР. – К., 1988. – 167л. – Бібліогр.:л.166-167
1073238
  Гуревич А.Е. Процессы миграции подземных вод, нефтей и газов / А.Е. Гуревич. – Л., 1969. – 112с.
1073239
  Сорокин Е.М. Процессы миграции электронного возбуждения в фотосинтетическом аппарате растений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 091 / Сорокин Е.М. ; МГУ. – Москва, 1972. – 20 с.
1073240
  Трухин Анатолий Николаевич Процессы миграции энергии в кварце : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Трухин Анатолий Николаевич; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1973. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1073241
  Батюня Борис Владимирович Процессы множественного образования частиц в pp-, dd и dd - взаимодействиях при промежуточных энергиях : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.16 / Батюня Борис Владимирович; ОИЯИ. – Дубна, 1990. – 18л.
1073242
  Волошин Сергей Антонович Процессы множественного рождения при взаимодействии адронов высоких энергий с атомными ядрами в партонной модели : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Волошин Сергей Антонович; Моск. инженерно-физ. ин-т. – М., 1979. – 11л.
1073243
   Процессы множественной генерации при высоких энергиях. – Тбилиси : Мецниереба, 1977. – 151с.
1073244
   Процессы множественной генерации при высоких энергиях. – Тбилиси : Мецниереба, 1979. – 127с.
1073245
  Гулявцев В.П. Процессы молекулярного движения в сеточных полимерах олигоэфиракрилатов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 02.00.07 / Гулявцев В.П.; АН СССР. – М, 1973. – 23л.
1073246
  Котова Е.В. Процессы монополизации в экономике стран Востока. / Е.В. Котова. – М., 1990. – 241с.
1073247
  Тюрина Вера Ивановна Процессы морфологического дискретизма в системе времен и наклонений немецкого языка XIV-XVI веков в межуровневой интерпретации : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Тюрина Вера Ивановна; Москов. ин-т иностр. языков. – М., 1986. – 25л.
1073248
   Процессы на поверхности и в недрах Солнца. – Ленинград, 1987. – 194с.
1073249
  Восилюс Й.Й. Процессы на поверхности твердых тел, активируемые ионными пучками : монография / Й.Й. Восилюс, Л.Й. Пранявичюс. – Вильнюс : Мокслас, 1987. – 210 с.
1073250
  Мишин Д.Д. Процессы намагничивания и перемагничивания в магнетиках : Конспект лекций / Д.Д. Мишин; Калининск. гос. ун-т. – Калинин : Издательство Калининского университета, 1973. – 150 с.
1073251
  Петров Игорь Николаевич Процессы намагничивания и размагничивания магнетитосодержащих горных пород при низких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 412 / Петров Игорь Николаевич; ЛГУ. – Л., 1972. – 20л.
1073252
  Парфенов В.В. Процессы намагничивания ферромагнетиков в области высоких магнитных полей. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Парфенов В.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 26л.
1073253
   Процессы нефтеобразования в акватории Каспийского моря. – Москва, 1978. – 143с.
1073254
  Карбованец М.И. Процессы нуклонной перезарядки в нелинейной киральной динамике / М.И. Карбованец. – К., 1978. – 11с.
1073255
  Тухолка С. Процессы о колдовстве в Западной Европе в XV-XVII веках / С. Тухолка. – Санкт-Петербург : [б. и.], 1909. – 70 с.
1073256
  Шумилов В А. Косарев Процессы обмена на границе океан - атмосфера : (Конспект лекций) / В А. Косарев Шумилов, В.Л. Лебедев. – Москва : Московский университет, 1973. – 205с.
1073257
  Гетманец О.М. Процессы образования --бозонов при высоких энергиях. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Гетманец О.М.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1982. – 14л.
1073258
  Иванов В.С. Процессы образования заряженных частиц в области у порога элементарной фотоионизации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Иванов В.С. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1974. – 21 с.
1073259
  Пыж В.М. Процессы образования и W-мезонов при высоких энергиях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Пыж В.М.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1974. – 14л.
1073260
  Черняк Н.Б. Процессы образования и использования энергии в кровяных пластинках человека. : Автореф... доктор биол.наук: / Черняк Н.Б.; АМН СССР. – М., 1967. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1073261
  Соколов В.А. Процессы образования и миграции нефти и газа. / В.А. Соколов. – М., 1965. – 276с.
1073262
  Столетний И.В. Процессы образования и распада промежуточных векторных W- и Z- бозонов. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Столетний И.В.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1985. – 16л.
1073263
  Кривовяз И.М. Процессы образования прочных углеродистых материалов / И.М. Кривовяз. – Ташкент, 1970. – 152с.
1073264
  Заяц А.А. Процессы образования резонансов в -и -столкновениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Заяц А.А.; МВ и ССО УССР. Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1975. – 16л.
1073265
  Боргман В.А. Процессы образования скрытого и видимого изображения в светочувствительных стеклах : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Боргман В.А.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1966. – 10л.
1073266
  Коваль В.А. Процессы овражно-балочной эрозии в связи с факторами физико-геологической обстановки нижнего приднепровья. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Коваль В.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1954. – 48л.
1073267
  Коваль В.А. Процессы овражно-балочной эррозии в связи с факторами физико-геологической обстановки Нижнего Поднепровья : Дис... канд. геолог.наук: / Коваль В.А.; КГУ им т.Г.Шевченко, кафедра общей геологии. – К, 1954. – 391л. – Бібліогр.:л.381-391
1073268
  Лисицын А.П. Процессы океанской седиментации: Литология и геохимия. / А.П. Лисицын. – М., 1978. – 392с.
1073269
  Пельтек Ч.Н. Процессы окисления и фосфорилирования в прорастающих семенах ячменя под влиянием гиббереллина. : Автореф... Канд.биол.наук: / Пельтек Ч.Н.; АН УССР.Ин-т физиологии растений. – К, 1967. – 23л.
1073270
  Блюмберг Э.А. Процессы окисления сжиженных газов как методы получения кислородсодержащих соединений. : Автореф... Доктора хим.наук: / Блюмберг Э.А.; АН СССР. – М, 1965. – 30л. – Бібліогр.:с.28-30
1073271
  Невесский Е.Н. Процессы осадкообразования в прибрежной зоне моря / Е.Н. Невесский. – Москва : Наука, 1967. – 256с.
1073272
   Процессы осадочного и вулканогенно-осадочного накопления цветных металлов. – Новосибирск : Наука, 1980. – 159с.
1073273
  Николаева С.П. Процессы палатализации губных и губно-зубных согласных в балкано-романских языках : Автореф... канд. филол.наук: / Николаева С. П.; ЛГУ, Каф. ромаской филол. – Л., 1968. – 20л.
1073274
  Тимохин Валерий Владимирович Процессы перезарядки и рождения адронов в дуальном подходе. : Дис... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Тимохин Валерий Владимирович ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1982. – 150 л. – Бібліогр.: л. 138-150
1073275
  Тимохин В.В. Процессы перезарядки и рождения адронов в дульном подходе : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Тимохин В.В. ; КГУ. – Киев, 1983. – 19 с.
1073276
  Рудяк В.И. Процессы переключения в нелинейных кристаллах / В.И. Рудяк. – Москва : Наука, 1986. – 248с.
1073277
  Давиденко И.И. Процессы перемагничивания информационных сред в пространственно-неодноразовых тепловом, световом и магнитном полях / Давиденко И.И. – Киев, 1992
1073278
  Ранжуров Н.Б. Процессы перемагничивания монокристалов трансформаторной стали в переменных магнитных полях. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Ранжуров Н.Б.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.14-15
1073279
  Кучеренко Н.Е. Процессы переметилирования в первичных механизмах биохимического действия радиации и некоторые пути их направленной модификации : 03. 00. 04: Автореф. дисс. ... докт. биол. наук / Кучеренко Н.Е.; АН УССР. Ин-т биохимии. – Киев, 1976. – 43 с.
1073280
  Кафаров В.В. Процессы перемешивания в жидких средах. / В.В. Кафаров. – М.-Л., 1949. – 88с.
1073281
  Ораевский В.Н. Процессы переноса в анизотропной околоземной плазме / В.Н. Ораевский. – Москва : Наука, 1985. – 173 с.
1073282
   Процессы переноса в высокотемпературных и химически реагирующих потоках : сб. науч. трудов. – Новосибирск : Институт теплофизики, 1982. – 154с.
1073283
  Гольдштик М.А. Процессы переноса в зернистом слое. / М.А. Гольдштик. – Новосибирск, 1984. – 163с.
1073284
  Степанов А.С. Процессы переноса в низкотемпературной плазме термоэмиссионного преобразования энергии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Степанов А.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1073285
   Процессы переноса в одно- и двухфазных средах : сб. науч. трудов. – Новосибирск : Институт теплофизики, 1986. – 191с.
1073286
   Процессы переноса в однородных и неоднородных средах : сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1989. – 145с.
1073287
  Гринчик Н.Н. Процессы переноса в пористых средах, электролитах и мембранах / Н.Н. Гринчик. – Минск : ИТМО АН БССР, 1991. – 251 с.
1073288
  Федоровский А.Д. и др. Процессы переноса в системах газ - жидкость / А.Д. и др. Федоровский. – Киев : Наукова думка, 1988. – 255с.
1073289
   Процессы переноса в струйных и каналовых течениях. – Алма-Ата, 1986. – 82с.
1073290
  Соковишин Ю.А. Процессы переноса в струях несмешивающихся жидкостей / Ю.А. Соковишин. – Л, 1990. – 182с.
1073291
  Горлей П.Н. Процессы переноса в теллуре / П.Н. Горлей, В.С. Радченко, В.А. Шендеровский. – Киев : Наукова думка, 1987. – 280 с.
1073292
   Процессы переноса вблизи поверхности раздела океан -- атмосфера. – Л., 1974. – 239с.
1073293
  Чернега Д.Ф. Процессы переноса водорода в литейных алюминиевых и железоуглеродистых сплавах. : Автореф... доктор техн.наук: 05.16.04 / Чернега Д.Ф.; МВ и ССО УССР. КПИ. – К., 1974. – 43л.
1073294
  Гудаев Олег Александрович Процессы переноса заряда в кристаллах и пленках германата висмута : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Гудаев Олег Александрович; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т автоматики и электрометрии. – Новосибирск, 1980. – 14л.
1073295
  Коен М.А. Процессы переноса заряженных частиц в ионосфере и плазмосфере. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Коен М.А.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.23-24
1073296
  Жданов В.М. Процессы переноса и релаксации в молекулярных газах / В.М. Жданов, М.Я. Алиевский. – Москва : Наука, 1989. – 335 с.
1073297
  Лапидес И.Л. Процессы переноса и структурыне перкращения в группе амфиболов при повышенных температурах : Автореф... канд. физ.наук: / Лапидес И. Л.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1969. – 22л.
1073298
   Процессы переноса тепла и массы при сушке различных материалов. – Минск, 1974. – 235с.
1073299
   Процессы переноса теплоты и вещества : сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1985. – 199с.
1073300
   Процессы переноса энергии в парах металлов : межведом. сб. науч. трудов. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1981. – 195с.
1073301
   Процессы переноса энергии в парах металлов : сб. науч. трудов. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1983. – 186 с.
1073302
   Процессы переноса энергии в парах металлов : сб. науч. трудов. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1985. – 122с.
1073303
  Шек Ю.Б. Процессы переноса энергии и фотохимические реакции в органических стеклах : Автореф... канд .физ матнаук: 056 / Шек Ю. Б.; АН СССР, Ин-т хим. физ. – М., 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1073304
  Дудник Е.Ф. Процессы переполяризации в монокристаллах ВаТіО3 и твердых растворах на его основе : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 049 / Дудник Е.Ф. ; Днепропетровск. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1968. – 20 с.
1073305
  Шнейдер Э.Я. Процессы переполяризации сегнетоэлектрических кристаллов, обладающих униполярностью. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Шнейдер Э.Я.; Роств. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1980. – 24л.
1073306
  Янков В.И. и др. Процессы переработки волокнообразующих полимеров / В.И. и др. Янков. – М., 1989. – 318с.
1073307
  Майминас Е.З. Процессы планирования в экономике / Е.З. Майминас. – М, 1971. – 390с.
1073308
  Мячкин В.И. Процессы подготовки землетрясений / В.И. Мячкин. – Москва : Наука, 1978. – 232с.
1073309
  Именитов В.Р. Процессы подземных горных работ при разработке рудных месторождений : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. "Технология и комплекс. механизация подзем. разраб. месторождений полез. ископаемых" / В.Р. Именитов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1984. – 504 с. – Библиогр.: с. 500-501
1073310
   Процессы подтопления застроенных территорий грунтовыми водами. – М., 1985. – 128с.
1073311
   Процессы познания в деятельности личности. – Ульяновск, 1988. – 140с.
1073312
   Процессы полимеризации и физико-химические методы исследования. – К., 1987. – 158с.
1073313
  Насирова Т.И. Процессы полумарковского блуждания. / Т.И. Насирова. – Баку, 1984. – 169с.
1073314
  Эль-Мосаллами С И.Х. Процессы поляризации и обмена при столконовении электронов и позитронов с атомами и ионами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Эль-Мосаллами И.Х.С.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1973. – 8л.
1073315
  Сухинский А.Н. Процессы поляризации монокристаллов SbSI в слабых электрических полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Сухинский А.Н.; Днепропетровский гос. ун-т. – 14л.
1073316
   Процессы почвообразования и эволюция почв. – М., 1985. – 248с.
1073317
  Панин В.Е. Процессы превращений и основные факторы упрочения в ряде твердых растворов на основе меди : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Панин В.Е.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1966. – 24л.
1073318
  Рахимова И.Ш. Процессы превращения веществ земной коры и верхней мантии и их роль в жизни Земли : Дис... канд. геолого-мин.наук: / Рахимова И.Ш.; Львов. филиал ин-та геофизики. – Львов, 1968. – 185л. – Бібліогр.:л.159-185
1073319
  Рахимова И.Ш. Процессы превращения вещества земной коры и верхней мантии и их роль в жизни Земли : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 131 / Рахимова И.Ш. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 18 с. – Бібліогр.:с.18
1073320
  Сливков И.Н. Процессы при высоком напряжении в вакууме / И.Н. Сливков. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 256 с.
1073321
   Процессы прибрежно-морского россыпеобразования. – Москва : Наука, 1977. – 183с.
1073322
  Себестиан Г.С. Процессы принятия решений при распрознавании образов. / Г.С. Себестиан. – К., 1965. – 151с.
1073323
  Шура-Бура Процессы проведения в синцитиальных структурах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Шура-Бура Т.М.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1073324
  Чтян Гаянэ Гургеновна Процессы пространственной синхронизации биопотенциалов коры головного мозга у детей 4-5 лет при предъявлении и опознании предметов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Чтян Гаянэ Гургеновна; АН Арм.ССр. Ин-т физиологии им. Л.А.Орбели. – Ереван, 1978. – л. – Бібліогр.:с.19-20
1073325
  Кирсанов В.В. Процессы радиационного дефектообразования в металлах / В.В. Кирсанов, А.Л. Суворов, Ю.В. Трушин. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 272 с.
1073326
   Процессы развития в языке. – М., 1959. – 196с.
1073327
   Процессы развития земной коры и полезные ископаемые Днепровско-Донецкой впадины. – Киев; Полтава, 1968. – 77с.
1073328
   Процессы развития земной коры и полезные ископаемые Днепровско-Донецкой впадины. – Киев; Полтава, 1968. – 96с.
1073329
   Процессы развития земной коры и полезные ископаемые Днепровско-Донецкой впадины. – Киев; Полтава, 1969. – 36с.
1073330
   Процессы развития и методы исследования прибрежной зоны моря. – М., 1972. – 245с.
1073331
  Тагунова И.А. Процессы развития наднационального пространства в контексте формирования мирового образовательного пространства // Вестник Университета Российской академии образования / Университет Российской академии образования. – Москва, 2007. – № 1. – С. 31-39. – ISBN 5-204-00454-8
1073332
  Хюбнер Ф. Процессы размола и сепарации в пылеприготовительных установках паровых котлов / Ф. Хюбнер. – М, 1963. – 36с.
1073333
  Мухамедиев Ш.А. Процессы разрушения в литосфере Земли / Ш.А. Мухамедиев. – М., 1990. – 203с.
1073334
  Дин Р. Процессы распада в клетке / Р. Дин. – Москва, 1981. – 120с.
1073335
   Процессы рассеивания вредных примесей в приземном слое атмосферы. – Таллин, 1976. – 168с.
1073336
  Файфман М.П. Процессы рассеяния М-мезоатомов и образования М-мезомолекул в смеси изотонов водорода. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Файфман М.П.; ОИЯИ. – Дубна, 1978. – л.
1073337
  Ковбык А.А. Процессы растворения хлорного железа и свойства его растворов в неводных растворах. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Ковбык А.А.; Днепропетр.хим.-техн.ин-т. – Днепропетровск, 1983. – 16л.
1073338
   Процессы реального кристаллообразования. – Москва : Наука, 1977. – 234 с.
1073339
   Процессы регенерации в онтогенезе растений. – Махачкала, 1991. – 98с.
1073340
  Бойченко А.А. Процессы региональной интеграции в мировой экономике // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 70-94. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
1073341
   Процессы регулирования в моделях экономических систем. – М., 1961. – 293с.
1073342
  Беллман Р. Процессы регулирования с адаптацией / Р. Беллман. – М., 1964. – 359с.
1073343
   Процессы релаксации в системе параметрически возбуждённых спиновых волн в ферритах : Тезисы доклада / Г.А. Мелков, В.С. Житнюк, Круценко, ЯИ.В, В.Б. Черепанов // Тезисы доклада Всесоюзн. конф. по физике магнитных явлений
1073344
  Пересунько Юрий Петрович Процессы рождения электронно-позитроных пар при больших передачах импульса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Пересунько Юрий Петрович; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1981. – 20л.
1073345
   Процессы роста и синтеза полупроводниковых кристаллов и пленок. – Новосибирск : Наука
Ч. 1. – 1975. – 268с.
1073346
   Процессы роста и синтеза полупроводниковых кристаллов и пленок. – Новосибирск : Наука
Ч. 2. – 1975. – 438с.
1073347
  Дьяконенко Ю.П. Процессы роста и структурные особенности кристаллов, образующихся в аморфных пленках : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Дьяконенко Ю.П.; Харьков.политехн.ин-т. – Харьков, 1982. – 18л.
1073348
   Процессы роста кристаллов и пленок полупроводников : труды симпозиума. – Новосибирск : АН СССР, 1970. – 683с.
1073349
  Федоров О.П. Процессы роста кристаллов: кинетика, формообразование, неоднородности / О.П. Федоров ; НАНУ, Ин-т космич. исслед. – Киев : Наукова думка, 2010. – 208 с. – (Проект " Наукова книга "). – ISBN 978-966-00-0984-4
1073350
   Процессы роста полупроводниковых кристаллов и пленок. – Новосибирск : Наука, 1981. – 277с.
1073351
   Процессы роста полупроводниковых кристаллов и пленок : Сб.науч.трудов. – Новосибирск : Наука, 1988. – 199с. – ISBN 5-02-028671-0
1073352
  Тарасов А.В. Процессы рудообразования в свинцово-цинковых месторождениях. / А.В. Тарасов. – Ташкент, 1979. – 131с.
1073353
  Перловский Л.И. Процессы с барионным обменом при высоких энергиях и квантовая теория поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Перловский Л.И.; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1975. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1073354
  Сильвестров Д.С. Процессы с дискретной компонентой полумарковского типа / Д.С. Сильвестров. – К., 1977. – 50с.
1073355
  Житомирский И.С. Процессы с дискретным вмешательством случая : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Житомирский И. С.; АН УССР, Физ. техн. ин-т температур. – Х., 1967. – 15л.
1073356
  Королюк Владимир Владимирович Процессы с независимыми превращениями с полумарковскими переключениями : Дис... канд. физ-матнаук: 01.01.05 / Королюк Владимир Владимирович; МВ и ССО УССР.КГУ. – Киев, 1984. – 107л.
1073357
  Королюк В.В. Процессы с независимыми приращениями с полумакровскими переключениями : Автореф дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Королюк В.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 16 с.
1073358
  Загребаев В.И. Процессы с перераспределением нуклонов и структура оптического потенциала : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.16 / Загребаев В.И.;. – Л, 1979. – 18л.
1073359
  Вайнштейн И А. Процессы с участием п-механов и гипотеза частичного сохранения аксиального тока. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Вайнштейн А.И; АН СССР. – Новосибирск, 1968. – 10л. – Бібліогр.:с.8-9
1073360
  Никитин Д.И. Процессы самоочищения окружающей среды и паразиты бактерий : (Род Bdellovibrio) / Д.И. Никитин, Э.С. Никитина; АН СССР, Ин-т микробиологии. – Москва : Наука, 1978. – 203с.
1073361
  Сенявский С.Л. Процессы сближения классов и социальных слоев советского общества в условиях развитого социализма / С.Л. Сенявский. – М., 1977. – 63с.
1073362
  Мартышеня В.В. Процессы сближения между умственным и физическим трудом в условиях строительства коммунизма. : Автореф... канд. филос.наук: 2038 / Мартышеня В.В.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 21л.
1073363
  Мазур А.И. Процессы сваркии пайки в производстве полупроводниковых приборов / А.И. Мазур, В.П. Алехин, М.Х. Шоршоров. – Москва, 1981. – 223 с.
1073364
  Адуцкевич Л.Б. Процессы семантизации лексики неродного языка (психолингвистическое исследование) / Адуцкевич Л.Б. – Минск, 1993. – 21 с.
1073365
  Дзадалиев Д.А. Процессы скарнообразования в Южно-Дашкесанском железорудном месторождении. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Дзадалиев Д.А.; АН АзССР. – Баку, 1965. – 31л.
1073366
  Баранник Виктор Петрович Процессы слабого взаимодействия с участием лептонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Баранник Виктор Петрович; Харьк. гос. ун-т. – Х, 1981. – 12л.
1073367
  Зименков Р.И. Процессы слияний и поглощений: опыт США и Россия // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 2 (482). – С. 64-82. – ISSN 0321-2068
1073368
  Лисицын А.П. Процессы современного осадкообразования в Беринговом море. / А.П. Лисицын. – Москва : Наука, 1966. – 575с.
1073369
   Процессы современного рельефообразования в Сибири. – Иркутск, 1978. – 139с.
1073370
  Гаман-Голутвина Оксана Викторовна Процессы современного элитогенеза: мировой и отечественный опыт : часть 1 // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 6. – С. 67-85. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
1073371
  Гришина Т.В. Процессы социального включения людей старшего возраста: Украина в европейском контексте (сравнительный анализ) // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – С. 243-247. – ISSN 2073-9591


  В статье представлены результаты изучения процессов социального включения возрастных групп в Украине в сравнительной Европейской перспективе. Под социальным включением подразумевается многомерный процесс участия индивида или социальной группы в жизни ...
1073372
  Шолпо Г.П. Процессы стабилизации остаточной намагниченности горных пород. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шолпо Г.П.; ЛГУ. – Л., 1966. – 20л.
1073373
  Миколайчук А.Г. Процессы старения и окисления полупроводниковых пленок : учеб. пособие / А.Г. Миколайчук. – Львов : Вища школа, 1979. – 104 с.
1073374
  Мак-Даниель В И. Процессы столкновений в ионизированных газах : пер. с англ. / В И. Мак-Даниель. – Москва : Мир, 1967. – 832 с.
1073375
  Разиков К.Х. Процессы структурообразования в ориенатированных полимерных волокнах. : Автореф... канд.хим.наук: / Разиков К.Х.; МГУ. – М, 1962. – 15л.
1073376
  Маслов Валерий Викторович Процессы структурообразования при кристаллизации однофазных сплавов в сильно неравновесных условиях : автореф. дис. ... д-ра. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Маслов Валерий Викторович ; АН Украины, Ин-т металлофизики. – Киев, 1992. – 36 с.
1073377
   Процессы студнеобразования в полимерных системах. – Саратов
Ч. 1. – 1985. – 152 с.
1073378
   Процессы студнеобразования в полимерных системах. – Саратов
Ч. 2. – 1985. – 99с.
1073379
   Процессы сульфатизации в цветной металлургии. – М., 1963. – 94с.
1073380
   Процессы тепло- и массообмена в криогенных системах : сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1981. – 132 с.
1073381
   Процессы тепло- и массообмена в мерзлых горних породах. – М., 1965. – 148с.
1073382
   Процессы тепло- и массообмена в элементах термооптических устройств : сб. науч. трудов. – Минск : Институт тепло- и массообмена, 1979. – 226с.
1073383
   Процессы тепло- и массопереноса в кипящем слое. – М., 1978. – 247с.
1073384
   Процессы тепломассообмена в одно- и двухфазных системах. – Днепропетровск, 1988. – 128с.
1073385
   Процессы тепломассообмена в эенргетических установках. – Минск, 1990. – 160с.
1073386
  Доманов В.Н. Процессы тепломассообмена водоемов-охладителей с атмосферой / В.Н. Доманов, А.Г. Костин, Е.И. Никифорович ; НАНУ ; Ин-т гидромеханики. – Киев : Наукова думка, 2011. – 320 с. – Проект "Наукова книга". – Библиогр.: с. 299-317. – ISBN 978-966-00-1055-0
1073387
  Коленчиц О.А. Процессы тепломассопереноса в лампах накаливания / О.А. Коленчиц, В.И. Алейникова, В.И. Туровская. – Минск, 1989. – 158 с.
1073388
  Балайка Б. Процессы теплообмена в аппаратах химической промышленности / Б. Балайка, К. Сикора. – М, 1962. – 352с.
1073389
   Процессы теплообмена в искусственных циркуляционных системах извлечения тепла Земли. – Л., 1978. – 112с.
1073390
   Процессы теплообмена в искусственных циркуляционных системах извлечения тепла Земли. – Л., 1978. – 112с.
1073391
   Процессы теплообмена в ожиженных и отвердевших газах : сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1980. – 136с.
1073392
   Процессы теплообмена в сопловых лопатках газовых турбин в натурных условиях : Автореф... канд. техн.наук: / Коржаницкий В. Н,; Коржаницкий В. Н,; АН УССР, Объед. уч. сов. техн. наук. – К., 1964. – 13л.
1073393
  Лис Л. Процессы теплопередачи при входе летательного аппарата в плотные слои атмосферы / Л. Лис. – М., 1960. – 10с.
1073394
  Лисицын А.П. Процессы терригенной седиментации в морях и океанах. / А.П. Лисицын. – М., 1991. – 269с.
1073395
  Дружинин Г.В. Процессы технического обслуживания автоматизированных систем / Г.В. Дружинин. – М, 1973. – 272с.
1073396
  Суровцев Ю.С. Процессы типа фоторождения пи-мезонов на нуклонах и электромагнитная структура адронов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Суровцев Ю.С.; ОИЯИ. – Дубна, 1977. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1073397
  Выскребенцева Э.И. Процессы тканевого дыхания в полостной жидкости тутового шелкопряда (Mombyx mori) в период метаморфоза : Автореф... канд. биол.наук: / Выскребенцева Э.И.; Ин-т биохимии им. А.Н.Баха АН СССР. – М., 1957. – 22л.
1073398
  Васильев М.А. Процессы тпуска закаленных сталей, легированных некарбиднообразующими элементами : Автореф... канд. техн.наук: / Васильев М.А.; КПИ. – К, 1967. – 20л.
1073399
  Смирнов Г И. Процессы транспортно-логистической кластеризации в Европейском Союзе : Окончание. Начало в №2, 2013 // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 3 (46). – С. 83-89 : табл., рис. – Библиогр.: 11 назв
1073400
  Миронов В.В. Процессы трансформации культуры в глобализирующемся мире : коммукационный вектор // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-25. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Исследуются основные характеристики локальных культур
1073401
  Коровицына В Н. Процессы трансформации чешской семьи в середине XX – начале XXI века // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 1. – С. 194-205. – ISSN 0130-3864
1073402
  Устименко Б.П. Процессы турбулентного переноса во вращающихся течениях. / Б.П. Устименко. – Алма-Ата, 1977. – 228с.
1073403
  Шварц К.К. Процессы тушения люминесценции в щелочно-галоидных кристаллах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Шварц К.К. ;. – Тарту, 1960. – 13 с.
1073404
  Алукер Э.Д. Процессы тушения радиолюминисценции щелочно-галлоидных кристаллофосфоров : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Алукер Э. Д.; Физ. ин-т им. Лебедева АН СССР. – М., 1966. – 11л.
1073405
  Мухин Ю.В. Процессы уплотнения глинистых осадков / Ю.В. Мухин. – М., 1965. – 200с.
1073406
  Конева Н.А. Процессы упорядочения и механические свойства тройных сплавов на основе Ni3Fe : Автореф... кандидата физ.-математическихнаук: / Конева Н.А.; МВ ССО РСФСР. Томск. ун-т. – Томск, 1967. – 20л.
1073407
  Сендеров Э.Э. Процессы упорядочения каркасных алюмосиликатов / Э.Э. Сендеров. – М., 1990. – 207с.
1073408
  Харченко Д.О. Процессы упорядочения сложных систем : монография / Д.О. Харченко, В.О. Харченко. А.В. Дворниченко ; [ред. В.В. Вероцкая] ; НАН Украины, Ин-т прикладной физики. – Киев : Наукова думка, 2011. – 263, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 243-261. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1072-7
1073409
   Процессы управления в механических системах. – М., 1990. – 90с.
1073410
   Процессы управления и обработки информации. – Алма-Ата, 1982. – 147с.
1073411
   Процессы управления и устойчивость: Труды ХХХІ научной конференции факультета прикладной математики-процессов управления.1-7 апреля 2000 года. – Санкт-Петербург : НИИ Химии СПбГУ, 2000. – 556 с. – ISBN 5-7997-0201-8
1073412
  Абелишвили Т.Л. Процессы упругого рассеяния и передчи нуклона при столкновении ядер. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Абелишвили Т.Л.; М-во высш.и сред. спец образования УССР. – Харьков, 1962. – 10л.
1073413
   Процессы утомления и восстановления в деятельности организма. – К., 1958. – 352с.
1073414
  Абызов С.С. Процессы фиксации азота при компостировнии кислых торфов : Автореф. дис... канд. биол. наук / Абызов С.С. ; МВиССО РСФСР. – Москва, 1962. – 19 л.
1073415
  Мирошников Виктор Анатольевич Процессы фореза в магнитном и электрическом полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Мирошников Виктор Анатольевич; МФТИ. – Долгопрудный, 1981. – 16л.
1073416
   Процессы формирования и внетригодовой изменчивости гидрофизических и гидрохимических полей Черного моря. – Севастополь, 1988. – 193с.
1073417
  Мехтиев Ш.Ф. Процессы формирования и преобразования состава нефти и газа в природе / Ш.Ф. Мехтиев. – Баку, 1985. – 143с.
1073418
  Кирюхин В.К. Процессы формирования иодных вод. / В.К. Кирюхин, В.М. Швец. – М., 1980. – 95с.
1073419
   Процессы формирования качества воды в питьевых водохранилищах. – М., 1979. – 146с.
1073420
  Лясковский М.И. Процессы формирования клеточной оболочки и полегание озимой пшеницы : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Лясковский М.И.; АН УССР. Ин-т физиологии растений. – Киев, 1968. – 28л.
1073421
   Процессы формирования лексики русского литературного языка. – Л., 1966. – 332с.
1073422
   Процессы формирования рельефа Сибири. – Новосибирск, 1987. – 184с.
1073423
   Процессы формирования скользящего разряда на диэлектрических подложках с потенциальным барьером / В.П. Шорин, О.А. Журавлев, А.И. Федосов, В.П. Марков; В.П. Шорин В.П., О.А. Журавлев, А.И. Федосов, В.П. Марков; Федеральная целевая программа "Гос. поддержка интеграции высшего образазования и фундаментальной науки на 1997-2000 годы". – Москва : Логос, 2000. – 152с. – ISBN 5-88439-127-7
1073424
  Бояринов П.М. Процессы формирования термического режима глубоких пресноводных водоемов / П.М. Бояринов, М.П. Петров; Отв.ред.Н.Н.Филатов. – Ленинград : Наука, 1991. – 173с.
1073425
  Фомина М.В. Процессы формирования угроз экономической безопасности страны // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 80. – С. 54-59. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1073426
  Искаков Л.И. Процессы фотоионизации алифатических и ароматических аминов в газовой фазе. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Искаков Л.И.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-тут им. Л.Я.Карпова. – М., 1973. – 13л.
1073427
  Обуховский Вячеслав Владимирович Процессы фоторефрактивного рассеяния света в кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Обуховский Вячеслав Владимирович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 24л.
1073428
  Обуховский Вячеслав Владимирович Процессы фоторефрактивного рассеяния света в кристаллах : Дис... докт. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Обуховский Вячеслав Владимирович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 346л. – Бібліогр.:л.311-346
1073429
  Борисов Валерий Борисович Процессы хемоионизации при парных столкновениях возбужденных атомов в бестоковой плазме инертных газов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Борисов Валерий Борисович; МВ и ССО РСФСР. ЛГУ. – Л., 1984. – 16л.
1073430
  Владимиров А.Д. Процессы экстраполяции в глазодвигательной системе. / А.Д. Владимиров, Е.Д. Хомская. – Москва, 1981. – 165с.
1073431
  Тихонов А.Н. Процессы электронного переноса в фотосинтез высших растений : Автореф... канд. физ. мат.наук: 03.00.02 / Тихонов А. Н.; МГУ. – М., 1974. – 24л.
1073432
   Процессы элементарных взаимодействий в атомах : сборник. – Ужгород : Издательство Ужгородского университета, 1985. – 208с.
1073433
  Нгуен Суан Нгиа Процессы эпитаксиального выращивания легированных структур на основе соединений А3Б5 и исследование их характеристик : Автореф... канд. техн.наук: 05.27.06 / Нгуен Суан Нгиа; Национальная АН Украины, Ин-т физики полупроводников. – К., 1994. – 15л.
1073434
  Кравчук Н.В. Процессы этносоциогенза и религия // Православні духовні цінності в умовах глобалізму : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, МАУП, 4 квіт. 2006 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; [відп. ред. В.М. Чирков]. – Київ : МАУП, 2007. – С. 117-128. – ISBN 978-966-608-733-4
1073435
  Пензина Э.Э. Процессы, происходящие в щелочно-галоидных кристаллах, активированных серебром, под действием рентгеновских лучей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Пензина Э.Э.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1966. – 14л.
1073436
  Григорьев С.В. Процессы, стационарные относительно некоторой группы линейных преобразований, и решение линейных задач : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Григорьев С.В. ; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1965. – 7 с.
1073437
   Процессы: Гласность и мафия: противостояние. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 192с.
1073438
  Іваненко О. Процесуальна відповідальність як окремий і самостійний вид юридичної відповідальності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 32-36. – ISSN 0132-1331
1073439
  Павлик П.М. Процесуальна документація : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / П.М. Павлик, Ж.В. Удовенко, Т.М. Кілічава. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 462 с. – ISBN 978-966-364-465-9
1073440
  Павлик П.М. Процесуальна документація : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / П.М. Павлик, Ж.В. Удовенко, Т.М. Кілічава. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 464 с. – ISBN 978-966-364-839-2
1073441
   Процесуальна документація : навч. посіб. для студ. внз / П.М. Павлик, Ж.В. Удовенко, Т.М. Кілічава, Л.М. Райх. – 3-тє вид., переробл. та допов. станом на 01 серпня 2010 року. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 560 с. + 1 брошура (15 с.). – Додаток: Зміни та доповнення до навчального посібника "Процесуальна документація" станом на 15 листопада 2010 р. – ISBN 978-611-011-0119-6
1073442
  Сопронюк І. Процесуальна економія на стадії порушення кримінальної справи // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 311-317. – ISSN 0132-1331
1073443
  Орел Ю.В. Процесуальна здійсненність переслідування як принцип криміналізації діянь проти нормальної діяльності органів і установ пенітенціарної служби України // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права, інформаційного законодавства та інформаційних ресурсів в інших галузях права / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 2 (46). – С. 79-87
1073444
  Кохановська О.В. Процесуальна наука як складова наукової роботи юридичного факультету Київського національного університету та участь студентів у перспективних наукових розробках // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 75-79
1073445
  Середа Григорій Процесуальна незалежність державного обвинувача // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 1 (17). – С. 38-42
1073446
  Скрябін О.М. Процесуальна незалежність слідчого: проблеми теорії та практики / О.М. Скрябін, Д.І. Криворучко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 253-260. – (Юридичні науки ; № 3)
1073447
  Ворона П.В. Процесуальна природа виконавчого провадження у системі права Російської Федерації // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 118-130. – (Право. Економіка. Управління)
1073448
  Біденко М. Процесуальна регламентація оперативно - розшукової діяльності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.50-52
1073449
  Капустіна М.В. Процесуальна регламентація фіксації доказової інформації в Україні та інших державах: порівняльне дослідження // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 108-113. – ISSN 1993-0917
1073450
  Саєнко С.І. Процесуальна роль протоколу про адміністративне правопорушення на стадії попереднього розслідування справи // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2006. – Вип. 4. – С. 202-208.
1073451
  Ткачук О.С. Процесуальна роль суду та сторін у здійсненні судочинства: еволюція національної моделі цивільного судочинства та перспективні вдосконалення // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (36). – С. 127-146. – ISSN 2310-6166
1073452
  Ніколаєнко Ю. Процесуальна самостійність слідчого в аспекті його взаємовідносин із прокурором // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 286-288
1073453
  Кіпер О. Процесуальна самостійність слідчого в умовах реформованого кримінального процесуального законодавства України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 68-77


  З виступу щодо стану організації роботи Національної академії прокуратури України.
1073454
  Михайленко О.Р. Процесуальна самостійність слідчого та її роль у забезпеченні законності // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 80-82. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье раскрыто содержание процессуальной самостоятельности следователей прокуратуры, МВД и КГБ. Анализируются некоторые спорные точки зрения. Вносятся предложения по усилению гарантий процессуальной самостоятельности следователей и по обеспечению ...
1073455
  Волошина В.К. Процесуальна самостійність слідчого як засада кримінального провадження // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 115-117. – ISBN 978-966-419-300-6
1073456
  Лисюк Ю.В. Процесуальна фігура свідка у кримінальному провадженні: сучасний стан та перспективи // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 90-95. – ISSN 2220-1394
1073457
  Касьяненко Л. Процесуальна фінансово-правова теорія // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 50-54.
1073458
  Приймаченко Д. Процесуальна форма адміністративної діяльності митних органів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 90-93
1073459
  Лисенко Л. Процесуальна форма вирішення питання щодо забезпечення доказів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 74-77. – (Юридичні науки ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються ухвали суду, якими вирішуються питання про забезпечення доказів. Визначений зміст ухвали про забезпеченням/відмову у забезпеченні доказів, в тому числі із врахуванням особливостей кожного способу забезпечення доказів. Окрема увага ...
1073460
  Астапенко О. Процесуальна форма витребування предметів і документів у порядку ч. 1 ст. 66 КПК України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 92-95. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1073461
  Астапенко О. Процесуальна форма витребування предметів і документів у порядку ч.1ст. 66 КПК України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 92-95. – ISSN 0132-1331
1073462
  Битяк Ю. Процесуальна форма відправлення правосуддя в спорах за участю суб"єктів владних повноважень / Ю. Битяк, Н. Писаренко // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 78-81. – ISSN 0132-1331
1073463
  Приходько Х.В. Процесуальна форма муніципального управління в Україні: спроба концептуального аналізу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 90-95.
1073464
  Самодін А.В. Процесуальна форма обмеження права особи на невтручання у приватне життя у кримінальному провадженні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 194-201. – ISSN 2222-5374
1073465
  Щербак С. Процесуальна форма примусового виконання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 39-42
1073466
  Мельник С.М. Процесуальна форма у кримінальному судочинстві України : Автореф...канд. юридичних наук:12.00.09 / Мельник С.М.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 22 с. – Бібліогр.:с.19-20
1073467
  Мельник Сергій Миколайович Процесуальна форма у кримінальному судочинстві України : Дис...канд.юрид.наук:12.00.09 / Мельник Сергій Миколайович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 170л. – Бібліогр.:л.153-170
1073468
  Ясинюк М.М. Процесуальна форма цивільного судочинства, її природа та складові елементи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 157-164
1073469
  Короєд С.О. Процесуальне забезпечення ефективності цивільного судочинства : монографія / С.О. Короєд ; НДІ приватного права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. наук України. – Київ : Леся, 2013. – 508, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8126-97-0
1073470
  Лаврінчук І. Процесуальне забезпечення трудових прав в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.72-76. – ISSN 0132-1331
1073471
  Марченко Л.І. Процесуальне забезпечення формування екологічної компетентності студентів аграрного коледжу // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 62. – С. 66-68
1073472
  Добкін М. Процесуальне законодавство вимагає змін // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.18-23


  Закон позбавив органи прокуратури процесуального права сприяти правосуддю
1073473
  Пашковська Т. Процесуальне законодавство: новації та пропозиції Ради з питань судової реформи // Юридична газета. – Київ, 2016. – 8 березня (№ 11). – С. 37
1073474
  Моїсєєв О.М. Процесуальне значення допиту експерта // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 120-126. – ISSN 1993-0917


  Розглянуто ситуації прийняття рішень в умовах тактичного ризику.
1073475
  Лічман Л. Процесуальне значення способів судового захисту цивільних прав та інтересів у цивільному судочинстві (на прикладі договору найму (оренди) житла) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 167-174. – ISSN 1026-9932
1073476
  Карпенко М.І. Процесуальне значення та особливості свідка як учасника кримінального провадження : (порівняльно-правова характеристика) / М.І. Карпенко, М.М. Чонка // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (57). – С. 178-186. – ISSN 2222-5374
1073477
  Антонюк О. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням як новий напрям діяльності прокурора у кримінальному судочинстві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 409-416. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті досліджено різні погляди науковців з приводу виконання прокурором функції процесуального керівництва досудовим розслідуванням; проаналізовано повноваження прокурора на досудовому слідстві, згідно з чинним законодавством та проектом КПК ...
1073478
  Шульган І.І. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням як окрема функція органів прокуратури // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 516-520. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1073479
   Процесуальне керівництво прокурором досудовим розслідуванням: організаційно-правові та криміналістичні основи : наук.-практ. посібник / [Амелін О.В. та ін. ; редкол.: І.М. Козьяков та ін.] ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2014. – 749, [1] с. : іл., табл., схеми. – Авт. зазн. на с. 744-749. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7220-29-8
1073480
  Голуб В. Процесуальне керівництво прокурором досудовим розслідуванням: у контексті євроінтеграції // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 32-42


  Розглядаються питання виокремлення ключових аспектів процесуального керівництва прокурором досудовим розслідуванням. На основі аналізу зарубіжного досвіду виділено напрями вдосконалення вітчизняного процесуального керівництва в контексті євроінтеграції.
1073481
  Кушнерик Ю.А. Процесуальне керівництво розслідуванням грабежів та розбійних нападів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кушнерик Юрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ, 2016. – 242 арк. – Додатки: арк. 219-242. – Бібліогр.: арк. 191-218
1073482
  Кушнерик Ю.А. Процесуальне керівництво розслідуванням грабежів та розбійних нападів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кушнерик Юрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1073483
  Лошицький М.В. Процесуальне оформлення результатів попереднього судового засідання в цивільному процесі: ухвала попереднього судового засідання / М.В. Лошицький, С.О. Короєд // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 330-337. – ISSN 1563-3349
1073484
  Мірошніков І.Ю. Процесуальне положення прокурора в апеляційному суді // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.169-174. – ISSN 0201-7245
1073485
  Лясковський Г.О. Процесуальне положення свідка в радянському кримінальному процесі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 131-142. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 2)


  В статье освещаются вопросы относящиеся к анализу прав, обязанностей и ответственности свидетелей в советском уголовном процессе. Анализ процессуального положения свидетелей дается на основе действующего уголовно-процессуального законодательства и ...
1073486
  Тищенко О.І. Процесуальне положення учасників судово­го розгляду при обранні запобіжного заходу у виді тримання під вартою // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 190-196. – ISSN 0201-7245
1073487
  Андрусів В. Процесуальне становище адвоката-захисника // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 73-77.
1073488
  Шибіко В.П. Процесуальне становище обвинуваченого в стадії попереднього розслідування за кримінально-процесуальним правом НДР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 83-91. – (Юридичні науки ; Вип. 20)


  В статье в сравнительно-правовом плане исследуется комплекс процессуальных прав, при помощи которых обвиняемый в уголовном процессе ГДР в стадии предварительного расследования, получает реальную возможность защищаться от выдвинутого против него ...
1073489
  Зінов"єва А.В. Процесуальне становище органів державної влади та місцевого самоврядування у цивільному процесі України // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 2 (52). – С. 6-11.
1073490
  Філін Д. Процесуальне становище особи, щодо якої порушено кримінальну справу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.93-97. – ISSN 0132-1331
1073491
  Хотинська О Процесуальне становище сторін виконавчого провадження // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.85-88. – ISSN 0132-1331
1073492
  Чучукало О. Процесуальне та криміналістичне забезпечення доказування у кримінальному судочинстві: актуальні проблеми. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.53-56. – ISSN 0132-1331
1073493
  Романюк Я.М. Процесуальний аспект захисту права недієздатної особи на поновлення цивільної дієздатності / Я.М. Романюк, Л.О. Майстренко // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 5 (165). – С. 41-48
1073494
  Мельник І.С. Процесуальний аспект форми нотаріальної діяльності // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 8 (82). – С. 37-48
1073495
  Смітюх А. Процесуальний бліцкриг у господарському процесі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 100-103
1073496
  Бурак В. Процесуальний зміст поняття трудового спору // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 237-243. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1073497
  Лемешко О.М. Процесуальний імунітет та його вплив на ефективність застосування кримінального закону // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 153-162. – ISSN 0201-7245
1073498
  Капліна О.В. Процесуальний механізм захисту прав людини в кримінальному судочинстві: шляхи вдосконалення // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 248-250


  Круглий стіл: "Захист прав людини - стратегічна складова судово-правової реформи в Україні" 10 грудня 2009 року.
1073499
  Одосій О.Ю. Процесуальний порядок вжиття заходів забезпечення цивільного позову: окремі аспекти // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 37-40
1073500
  Матвійчук В.К. Процесуальний порядок застосування запобіжних заходів за новим КПК України / В.К. Матвійчук, Г.В. Мартиненко // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7. – С. 72-83. – ISSN 2222-5374


  У статті у відповідності до чинного Кримінального процесуального кодексу України висвітлені такі запобіжні заходи: особисте зобов"язання, особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою.
1073501
  Леоненко І.В. Процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності за злочини у сфері обігу наркотичних засобів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 5. – С. 28-30
1073502
  Тищенко О.І. Процесуальний порядок зміни і скасування запобіжного заходу у виді взяття під варту // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 129-137. – ISSN 0201-7245
1073503
  Астапенко О. Процесуальний порядок і правова регламентація подання доказів у порядку ч. 2 ст. 66 КПК України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 76-81.
1073504
  Васильєва-Шаламова Процесуальний порядок призначення судової експертизи в цивільному прноцесі // Судоустрій і судочинство в Україні : юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 4. – С. 43-50.
1073505
  Логвінова М.В. Процесуальний порядок скасування усиновлення: теорія та практика // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 8 (82). – С. 21-29
1073506
  Коровайко Олександр Процесуальний порядок скороченого судового слідства: перспективи удосконалення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 6 (174). – С. 89-92
1073507
  Турман Н. Процесуальний порядокк реалізації відмови прокурора від підтримання державного обвинуваченняя в суді // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 5 (101). – С. 101-105
1073508
  Демський Е. Процесуальний примус у правовій системі України: постановка проблеми // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (19). – С. 50-62
1073509
  Кайдашев Р.П. Процесуальний статус Верховного Суду України як суб"єкта перегляду адміністративних справ в адміністративному процесі // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 66-70. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1073510
  Андронов І.В. Процесуальний статус дитини у сімейних спорах // Особливості розгляду сімейних спорів : матеріали круглого столу : м. Одеса, 17 жовт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. цивіл. процесу ; [уклад.: Т.А. Стоянова, І.А. Яніцька]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 13-15. – ISBN 978-966-419-272-6
1073511
  Лисенко А.М. Процесуальний статус експерта та спеціаліста в судовому процесі // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 75-77. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
1073512
  Теут З. Процесуальний статус засудженого в стадії вироку, ухвали, постанови суду // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 130-133
1073513
  Бобечко Н.Р. Процесуальний статус захисника в апеляційному провадженні // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 10-13
1073514
  Рогатинська Н. Процесуальний статус захисника та його участь у кримінальному судочинстві // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 96-100. – ISSN 0132-1331
1073515
  Шаренко С.Л. Процесуальний статус окремої думки судді // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 35-37.
1073516
  Бабич А.В. Процесуальний статус особи, яка вчинила злочин // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 2
1073517
  Самбор М. Процесуальний статус понятого як учасника кримінального провадження за нормами Кримінального процесуального кодексу України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 337-347. – ISSN 1026-9932
1073518
  Панасюк Т.І. Процесуальний статус потерпілого згідно з проектом Кримінально- процесуального кодексу України / Т.І. Панасюк, Т.С. Цвігун // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 137-143
1073519
  Сольонова О.О. Процесуальний статус потерпілого: проблемні питання та шляхи вдосконалення // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 1 (94). – С. 139-145. – ISSN 2410-3594
1073520
  Абламський С.Є. Процесуальний статус представника потерпілого у кримінальному провадженні // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 80-84. – ISSN 1727-1584
1073521
  Луцик В. Процесуальний статус прокурора у кримінальному судовому провадженні ФРН / В. Луцик, Г. Ніколайчук // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 175-179
1073522
  Тимошенко Ю.П. Процесуальний статус слідчого // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 5 (78). – С. 165-169
1073523
  Литвинчук О.І. Процесуальний статус слідчого в кримінальному процесі України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.09 / Литвинчук О.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1073524
  Литвинчук О.І. Процесуальний статус слідчого в кримінальному процесі України : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Литвинчук О.І.; Луганський держ. ун-т внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – 234с. + Додатки: л. 194-234. – Бібліогр.: л. 175-193
1073525
  Сиза Н.П. Процесуальний статус слідчого судді за проектом Кримінального процесуального кодексу України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 104-107. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
1073526
  Татаров О.Ю. Процесуальний статус слідчого та шляхи його удосконалення // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 115-127
1073527
  Перч В. Процесуальний статус сторони обвинувачення у підготовчому судовому провадженні / В. Перч, Л. Матієк // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 4. – С. 61-65
1073528
  Бачун О. Процесуальний статус суб"єктів адміністративного судочинства: постановкапитання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 4. – С. 86-92. – ISSN 0132-1331
1073529
  Скрипіна Ю.В. Процесуальний статус судового слідчого за Статутом кримінального судочинства Російської імперії 1864 року // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 121-126. – ISSN 0201-7245
1073530
  Турман Н. Процесуальний статус та роль медіаторів при укладенні угод у кримінальному провадженні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 113-117


  Стаття присвячена аналізу процесу медіації як спроби досягнути добровільного порозуміння (примирення) між потерпілим і правопорушником із метою відшкодування завданої матеріальної та моральної шкоди за допомогою неупередженої, підготовленої для ...
1073531
  Штефан А.С. Процесуальний юридичний факт і його ознаки // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 1. – C. 54-60. – ISSN 2220-1394
1073532
  Кухарєв О.Є. Процесуальні аспекти визнання спадщини відумерлою // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 3. – C. 33-37
1073533
  Угриновська О. Процесуальні аспекти виклику особи як відповідача у цивільному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 434-435. – ISBN 978-617-7069-17-0
1073534
  Андрущенко Т. Процесуальні аспекти відкриття нотаріального провадження щодо посвідчення аліментного договору // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 3 (231). – С. 16-19
1073535
  Гнап Д.Д. Процесуальні аспекти залишення позовної заяви без руху в адміністративному процесі // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 2 (62). – С. 71-78. – ISSN 2078-9165
1073536
  Легких В.В. Процесуальні аспекти залучення експерта судом апеляційної інстанції у кримінальному судочинстві // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 3 (34). – С. 90-96. – ISSN 2310-9769
1073537
  Гордієнко Г. Процесуальні аспекти застосування позовної давності судами загальної юрисдикції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 50-53
1073538
  Гора М.А. Процесуальні аспекти захисту прав інтелектуальної власності на торговельну марку // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 189-194. – ISBN 978-966-927-142-6
1073539
  Андрущенко Т.С. Процесуальні аспекти надання аліментному договору виконавчої сили // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 37-42. – ISSN 2312-1831
1073540
  Беляневич О.А. Процесуальні аспекти укладання мирової угоди в господарському суді. // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 133-139.
1073541
  Ткаченко П. Процесуальні аспекти форми доповіді судді-доповідача в цивільному судочинстві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 96-98
1073542
  Емішянц О.Б. Процесуальні аспекти функціонування особистості // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 137-142. – ISBN 978-966-171-498-3
1073543
  Пугаченко О.Б. Процесуальні вимоги призначення та проведення економічних експертиз // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 207-215. – (Економічні науки ; вип. 26)
1073544
   Процесуальні гарантії в кримінальному провадженні України у контексті міжнародних стандартів // Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, В.М. Іванов, Л.Л. Кінащук, О.І. Чаплюк, О.Г. та ін. Варич. – Львів : Сполом, 2015. – С. 326-346. – ISBN 978-966-919-129-8
1073545
  Захарова О. Процесуальні гарантії в цивільному процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 32-34. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються процесуальні гарантії цивільного судочинства. Пропонується їх визначення та розкривається сутність та значення в механізмі правового регулювання. В статье анализируются процессуальные гарантии гражданского судопроизводства. ...
1073546
  Заворотько П.П. Процесуальні гарантії виконання судових рішень в цивільних справ // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 9
1073547
  Строков І.В. Процесуальні гарантії забеспечення прав і свобод особи у кримінальному судочинстві // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 355-363. – (Юридична ; Вип. 1)
1073548
  Башкатова В.В. Процесуальні гарантії захисту прав і законних інтересів особи // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 170-175. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1073549
  Заворотько П.П. Процесуальні гарантії недоторканності особи боржника в радянському цивільному процесі // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 8
1073550
  Маланюк А. Процесуальні гарантії прав і свобод особи, видачу якої вимагає іноземна держава // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.602-608. – Бібліогр.: 17 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1073551
  Сусло Д.С. Процесуальні гарантії правосуддя в СРСР / Д.С. Сусло. – Київ, 1981. – 48с.
1073552
  Симчук А.С. Процесуальні джерела відомостей, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення після завершення Судової реформи 1864 року // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 12. – С. 168-176. – ISSN 2222-5374
1073553
  Льодіна О. Процесуальні диверсії у справах про банкрутство // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 2 (104). – С. 85-92
1073554
  Калакайло Р.І. Процесуальні дії на стадії оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил у позасудовому порядку // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 141-147. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено характеристиці процесуальних дій, які застосовуються уповноваженими посадовими особами Державної фіскальної служби України на стадії оскарження постанови митниці про накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил. ...
1073555
  Прокопенко В.В. Процесуальні дії у справах про порушення митних правил : монографія / В.В. Прокопенко, Р.І. Калакайло. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 175, [1] с. – Бібліогр.: с. 158-175. – ISBN 978-617-7096-38-1
1073556
  Гутаріна К.Ю. Процесуальні документи в адвокатській практиці: заява про апеляційне оскарження // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 6 (93). – С. 46-47.
1073557
   Процесуальні документи прокурора у кримінальному провадженні : наук.-практ. посібник : [у 2 т.] / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України. – ISBN 978-617-7220-86-1
Т. 1 : Процесуальні документи прокурора під час досудового розслідування / [Присяжнюк І. І., Севрук Ю.Г., Геселев О.В. та ін.]. – 2016. – 371, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 369-371. – Бібліогр.: с. 365-368
1073558
   Процесуальні документи прокурора у кримінальному провадженні : наук.-практ. посібник : [у 2 т.] / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України. – ISBN 978-617-7220-87-8
Т. 2 : Процесуальні документи прокурора у судовому кримінальному провадженні / [Присяжнюк І. І., Толочко О.М., Попов Г.В. та ін.]. – 2016. – 286, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 285-286. – Бібліогр.: с. 283-284
1073559
   Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз"яснення : процесуальні документи слідчого, прокурора, адвоката, слідчого судді, суду / [В.В. Городовенко, В.О. Гринюк, О.П. Кучинська та ін.] ; за заг. ред. проф. М.А. Погорецького та О.П. Кучинської ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Нац. шк. суддів України. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 545, [3] с. : табл. – До 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Правозастосування). – ISBN 978-966-667-588-3
1073560
  Бойко М.Д. Процесуальні документи у сфері цивільно-правових відносин : зразки документів, коментарі, роз"яснення / М.Д. Бойко, М.А. Хазін. – Київ : Атіка, 2008. – 616с. – ISBN 966-326-225-7
1073561
  Бойко М.Д. Процесуальні документи у сфері цивільно-правових відносин : зразки документів, коментарі, роз"яснення : навч.-практ. посібник / М.Д. Бойко, М.А. Хазін. – Вид. 3-тє, допов. і переробл. – Київ : Атіка, 2012. – 618, [2] с. – Бібліогр.: с. 615-619. – ISBN 978-966-326-422-6
1073562
   Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, практика) : науково-практичний посібник / Фурсв С.Я. [ та ін. ] ; Центр правових досліджень Фурси ; за заг. ред. С.Я.Фурси. – Київ : Видавець Фурса С.Я.; КНТ, 2008. – 1088с. – (Процесуальні науки;). – ISBN 978-966-8721-37-3
1073563
   Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, практика) : науково-практичний посібник / [Фурса С.Я. та ін.] ; за заг. ред. С.Я. Фурси ; КНУТШ, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; Центр правових досліджень Фурси. – Вид. 3-тє, зі змінами. – Київ : Правова єдність, 2011. – 896 с. – Бібліогр.: с 872-873. – (Процесуальні науки). – ISBN 978-617-566-073-7; 978-611-01-0253-7
1073564
  Медведєва М.О. Процесуальні екологічні права у міжнародному праві та праві України // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 108-109. – ISSN 2413-7189
1073565
  Лук"янець Д. Процесуальні засади адміністративної відповідальності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 116-121. – ISSN 0132-1331
1073566
  Феннич В.П. Процесуальні засоби доказування при розгляді справ окремого провадження // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 65-69. – (0). – ISSN 2078-9165
1073567
  Сергеева Д. Процесуальні і криміналістичні заходи сприяння дотриманню прав особи при знятті інформації з каналів зв"язку // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 111-114.
1073568
  Ганова Процесуальні і тактичні особливості допиту експерта під час судового розгляду кримінального провадження / Ганова, О. Ізотов // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 4 (50). – C. 64-70. – ISSN 2311-6676
1073569
  Лук"янець Д. Процесуальні конструкції адміністративної відповідальності колективних суб"єктів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 35-40.
1073570
  Яворський Б. Процесуальні можливості сторони захисту під час проведення слідчих дій необхідно вдосконалити // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 387-394. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1073571
  Буга В. Процесуальні наслідки недотримання процесуальних строків // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 53-56
1073572
  Галущенко Г.В. Процесуальні наслідки незастосування та неправильного застосування іноземного права
1073573
  Галущенко Г.В. Процесуальні наслідки незастосування та неправильного застосування іноземного права // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10. – С. 137-144. – ISSN 2222-5374
1073574
  Навроцька В.В. Процесуальні наслідки перекваліфікації діяння, у результаті чого воно переходить до категорії справ з іншим видом обвинувачення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 118-123. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1073575
  Вербановський В. Процесуальні наслідки укладення угод в кримінальному провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 437-439. – ISBN 978-617-7069-15-6
1073576
  Сергієнко Н.А. Процесуальні наслідки укладення угоди про передачу спору на вирішення третейського суду в господарському процесі // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 147-153


  У науковій статті аналізуються процесуальні наслідки укладення угоди про передачу спору на вирішення третейського суду у випадках, якщо така угода була укладена: до звернення з позовом до господарського суду; під час розгляду господарського спору в суді.
1073577
  Котюк О.І. Процесуальні наукові принципи судової експертизи // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 285-291
1073578
  Познякова Т. Процесуальні норми бюжетного права України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.74-77
1073579
  Кондрат"єва Л.А. Процесуальні норми та правила розгляду справ за участю малолітніх і неповнолітніх осіб у цивільному судочинстві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 49-52. – (Правознавство ; Вип. 385)
1073580
  Касьяненко Л.М. Процесуальні норми у фінансово-правовому регулюванні // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 4 (18). – С. 4-7
1073581
  Шершньова В.О. Процесуальні основи діяльності слідчого під час провадження досудового слідства // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 161-165
1073582
  Шехавцов Р.М. Процесуальні особливості відсторонення від посади під час досудового розслідування корупційних злочинів, вчинених окремою категорією службових осіб // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 184-187. – ISBN 978-966-419-300-6
1073583
  Чурпіта Г.В. Процесуальні особливості встановлення судом факту належності особі правовстановлюючих документів // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (53). – С. 77-84. – ISSN 2222-5374
1073584
  Глобенко Г. Процесуальні особливості закриття провадження у кримінальній справі щодо померлого // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 71-75.
1073585
  Поливач Р. Процесуальні особливості залишення позову без розгляду на стадії апеляційного провадження // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 378-379. – ISBN 978-617-7069-14-9
1073586
  Тарасенко Л. Процесуальні особливості захисту авторських прав // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 150-158. – ISSN 1026-9932
1073587
  Лєшукова І. Процесуальні особливості міжнародної співпраці слідчих органів внутрішніх справ України при розв"язанні питань про видачу (екстрадицію) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 175-179


  У статті досліджується сутність правового інституту видачі (екстрадиції) злочинців, порядок його застосування.
1073588
  Стецюк Б.Р. Процесуальні особливості надзвичайного правосуддя за часів Української Центральної Ради // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.2. – С. 37-40
1073589
  Панталієнко Я. Процесуальні особливості оголошення секретного заповіту // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 66-70
1073590
  Пудрик Н.С. Процесуальні особливості податково-правового регулювання // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (22). – C. 16-19
1073591
  Скок Л.В. Процесуальні особливості порядку закликання спадкоємців до спадкування: Німеччина, Україна // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 118-121. – ISBN 978-617-673-442-0
1073592
  Романюк В.В. Процесуальні особливості початку досудового слідства у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 4 (75). – C. 110-117. – ISSN 1999-5717
1073593
  Смокович М. Процесуальні особливості розгляду виборчих спорів адміністративними судами: практика, проблеми, перспективи // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 200-211. – ISSN 1026-9932
1073594
  Шурин О. Процесуальні особливості розгляду справ про поновлення працівника на роботі у зв"язку із звільненням з ініціативи роботодавця в Німеччині: досвід для України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 105-107
1073595
  Шурин О. Процесуальні особливості розгляду справ щодо оспорювання батьківства в цивільному процесі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 383-384. – ISBN 978-617-7069-14-9
1073596
  Стоян В.О. Процесуальні особливості розгляду справ, які виникають з нотаріальних правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Стоян Валентина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1073597
  Стоян В.О. Процесуальні особливості розгляду справ, які виникають з нотаріальних правовідносин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Стоян Валентина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 229 л. – Бібліогр.: л. 200-229
1073598
  Шурин О.А. Процесуальні особливості розгляду справ, які виникають у зв"язку із розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Шурин Олена Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 215 арк. – Бібліогр.: арк. 190-215
1073599
  Шурин О.А. Процесуальні особливості розгляду справ, які виникають у зв"язку із розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Шурин Олена Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1073600
  Навроцька Ю.В. Процесуальні особливості розгляду цивільних справ у відсутності відповідача // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 101-107. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1073601
   Процесуальні особливості судового розгляду адміністративних спорів щодо порушень виборчого законодавства / В.В. Кривенко, І.П. Самсін, В.Л. Маринченко, О.Н. Панченко, М.І. Смокович, В.І. Співак; В.В. Кривенко, І.П.Самсін, В.Л.Маринченко, О.Н.Панченко, М.І.Смокович, В.І.Співак; Інститут приклад. гуманітар. досліджень; За ред. В.В. Кривенка. – Харків, 2006. – 351с. – ISBN 966-96408-3-0
1073602
  Єрохін В.В. Процесуальні особливості участі захисника як учасника кримінального провадження / В.В. Єрохін, О.О. Юхно // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 109-113. – ISSN 1727-1584
1073603
  Волкотруб С.Г. Процесуальні передумови застосування альтернативних способів вирішення кримінально-правових конфліктів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 1 (57). – C. 183-190. – ISSN 2078-9165
1073604
  Панасюк О.А. Процесуальні передумови організації проведення судового слідства судом першої інстанції в кримінальному провадженні // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 253-256. – ISBN 978-966-419-300-6
1073605
  Мінаєв М.М. Процесуальні питання відповідальності держави за шкоду, завдану внаслідок винесення судом незаконного рішення в цивільній справі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 36-38. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1073606
  Губська Олена Анатоліївна Процесуальні питання звільнення особи від кримінальної відповідальності за нереабілітуючими обставинами : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук:12.00.09 / Губська О.А.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с.
1073607
  Губська Олена Анатоліївна Процесуальні питання звільнення особи від кримінальної відповідальності за нереабілітуючими обставинами : Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Губська Олена Анатоліївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 216 л. + Додатки: л.208-216. – Бібліогр.: л.190-208
1073608
  Юрасов В.П. Процесуальні питання стягнення аліментів на дітей // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 94-100
1073609
  Купрішин В.Ф. Процесуальні питання участі захисника у попередньму слідстві // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 5. – С. 146-156
1073610
  Доманська М. Процесуальні питання щодо визначення підстав обмеження дієздатності фізичної особи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 367-369. – ISBN 978-617-7069-14-9
1073611
  Колосов І.В. Процесуальні питання, пов"язані з виконанням судових рішень у справах про трудові спори: актуальні проблеми сьогодення // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 207-213. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1073612
  Сізінцова Ю.Ю. Процесуальні питання, що використані в розслідуванні конфіденційної інформації // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 420-423. – ISSN 1563-3349
1073613
  Циркаль В.В. Процесуальні підстави і криміналістичні умови участі спеціаліста в слідчій дії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 84-88. – (Юридичні науки ; Вип. 21)


  В статье рассматриваются вопросы участия специалиста в следственных действиях. Отмечается, в частности, что в действующем УПК УССР, в отличие от УПК других союзных республик, предусмотрено участие специалиста во всех без исключения следственных ...
1073614
  Чупринська Є. Процесуальні повноваження Верховного Суду України в кримінальному провадженні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2013. – № 1 (29). – С. 110-115
1073615
  Мінюков П.І. Процесуальні повноваження начальника слідчого відділу (відділення) органів внутрішніх справ і проблеми керівництва досудовим слідством : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Мінюков П.І., Мінюков А.П. – Київ : Кондор, 2008. – 214с. – ISBN 966-7982-46-7
1073616
  Луньова О.С. Процесуальні повноваження поліцейських у кримінальному провадженні в Англії та США // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 2 (65). – С. 81-89. – ISSN 1999-5717
1073617
  Юрчишин В. Процесуальні повноваження прокурора щодо доказування вини на досудовому розслідуванні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 171-178. – ISSN 1026-9932
1073618
  Сиза Н. Процесуальні повноваження суду щодо дослідження доказів у кримінальному провадженні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 189-197. – ISSN 1026-9932


  У цій статті розкрито характер та обсяг процесуальних повноважень суду щодо дослідження доказів у кримінальному провадженні. Аргументовано, що суд є суб"єктом доказування, який має повноваження на отримання доказів та їх використання для обґрунтування ...
1073619
  Назаренко О. Процесуальні права адвоката за новим Кримінальним процесуальним кодексом України: порівняльний аспект // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 11 (85). – С. 50-53
1073620
  Титикало Р.С. Процесуальні права захисника у провадженні у справах про адміністративні правопорушення // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 80-88.
1073621
  Крижанівський В. Процесуальні права та обов"язки понятих у кримінальному провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 460-461. – ISBN 978-617-7069-15-6
1073622
  Лисик В. Процесуальні права учасників неміжнародних збройних конфліктів // Наука міжнародного права на рубежі століть. Тенденції розвитку та трансформації : до 25 років каф. міжнар. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка : [спец. вид. наук. ст.] / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин ; [за наук. ред. В.М. Репецького]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 138-146. – (Серія "Міжнародне право у Львівському університеті")
1073623
  Шевченко Д.В. Процесуальні правовідносини в сфері вирішення трудових спорів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 371-375. – ISSN 1563-3349
1073624
  Занфірова Т.А. Процесуальні правовідносини з вирішення трудових спорів і конфліктів // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 86-88. – Бібліогр.: 10 назв
1073625
  Нерсесян А.С. Процесуальні проблеми початку кримінального провадження // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 351-354. – ISSN 2524-017X
1073626
  Квашук О.Д. Процесуальні рішення дослідчого кримінального процесу : [монографія] / О.Д. Квашук. – Харків : ТОВ "Кроссроуд", 2012. – 291, [1] с. – Додатки: с. 285-291. – Бібліогр.: с. 259-284. – ISBN 978-966-8759-50-5
1073627
  Квашук О.Д. Процесуальні рішення дослідчого кримінального процесу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Квашук Олександр Дмитрович ; М-во внутр. справ. України, Донец. юрид. ін-т. – Донецьк, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1073628
  Попов Р.В. Процесуальні способи захисту прав відповідачів в адміністративному процесі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Попов Роман Віталійович ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 224, [6] арк. – Додатки: [6] арк. – Бібліогр.: арк. 192-224
1073629
  Попов Р.В. Процесуальні способи захисту прав відповідачів в адміністративному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Попов Роман Віталійович ; М-во освіти інауки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
1073630
  Коросташева І.М. Процесуальні стадії контрольнеої діяльності митних органів // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 2. – С.45-50
1073631
  Зелінська Я. Процесуальні строки в адміністративному судочинстві: проблеми пропущення та поновлення // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2016. – № 7/8 (25), серпень. – С. 54-60
1073632
  Буга В.В. Процесуальні строки на різних стадіях цивільного судочинства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 55-60. – (0). – ISSN 2078-9165
1073633
  Андрійчук О.В. Процесуальні строки у цивільному процесі України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Андрійчук О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
1073634
  Андрійчук О.В. Процесуальні строки у цивільному процесі України : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03- цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Андрійчук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 214л. + Додатки192-195. – Бібліогр.: л.196-214
1073635
   Процесуальні та договірні документи у практиці роботи юристів : [науково-практичний посібник] / [Тєньков С.О. та ін.]. – Київ : Професіонал, 2012. – 511, [1] с. – Додатки: с. 391-509. – ISBN 978-966-370-161-5
1073636
  Зеленський С.М. Процесуальні та криміналістичні вимоги щодо використання поліграфа у кримінальному провадженні в Україні / С.М. Зеленський, І.С. Ткаченко // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України, Нац. акад. внутр. справ ; Редкол.: В.В. Чернєй, О.А. Федотов, О.М. Головко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (26). – С. 46-52. – ISSN 1992-4437
1073637
  Погорецький М.А. Процесуальні та криміналістичні засади початкового етапу розслідування терористичних актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою : монографія / М.А. Погорецький, М.О. Ленко, Д.Б. Сергєєва ; за заг. ред. М.А. Погорецького ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2014. – 299, [1] с. – Бібліогр.: с. 265-299 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-323-3
1073638
  Біленчук П.Д. Процесуальні та криміналістичні проблеми дослідження обвинувачуваного : Монографія / П.Д. Біленчук. – Київ : Атіка, 1999. – 352с. – ISBN 966-95627-1-6
1073639
  Новаківська Р. Процесуальні та непроцесуальні форми застосування спеціальних знань при розслідуванні злочину // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 434-435. – ISBN 978-966-301-169-1
1073640
  Денісова Г. Процесуальні та психологічні аспекти виконання функції судового контролю на стадії досудового розслідування // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 102-107.
1073641
  Скрипа Є.В. Процесуальні та психологічні особливості діяльності захисника на різних стадіях кримінального процесу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 335-359. – ISSN 2219-5521
1073642
  Сімакова-Ефремян Процесуальні та теоретичні проблеми комплексної судової експертизи // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип.5. – С. 113-122. – ISBN 966-8467-20-5
1073643
  Варфоломєєва Т.В. Процесуальні та техніко-криміналістичні питання використання похідних речових доказів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 29-33. – (Серія права ; № 13)


  В статье рассматриваются некоторые процессуальные нормы и технико-криминалистические приемы, строгое соблюдение которых при получении производных вещественных доказательств гарантирует достоверность передаваемых с их помощью сведений, подчеркивает ...
1073644
  Мирошниченко Ю.М. Процесуальні та філософсько-правові проблеми здійснення правосуддя в кримінальному провадженні : монографія / Ю.М. Мирошниченко ; М-во освіти і науки України, Маріупол. держ. ун-т. – Харків : Панов А.М., 2017. – 198, [2] с. – Бібліогр.: с.170-198 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7474-63-9
1073645
  Качмарик О.Б. Процесуальні форми вирішення цивільно-правових спорів: історія та сучасність // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 132-137
1073646
  Бурлаков С. Процесуальні форми захисту майнових (виключних) авторських прав за законодавством України та Європейського Союзу // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 1 (27). – С. 11-20.
1073647
  Яновська О. Процесуальні форми протестної діяльності адвоката в кримінальному провадженні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 165-172. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена дослідженню ролі адвокатури в системі ефективного захисту прав людини в кримінальному провадженні. Окрема увага приділяється процесуальним формам протестної діяльності адвоката в кримінальному провадженні. Зазначається, що ...
1073648
  Толочко О. Процесуальні функції прокурора у кримінальному провадженні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 77-85. – ISSN 1026-9932
1073649
  Давиденко Л. Процесуальні функції прокурора у кримінальному судочинстві / Л. Давиденко, В. Куц // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 65-72.
1073650
  Губська О.А. Процесуальні функції у кримінальному процесі та судовий контроль // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 7-10.
1073651
  Братель О. Процесуальні юридичні факти в контексті неправомірних дій (бездіяльності) учасників цивільних процесуальних правовідносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 4-14
1073652
  Варфоломєєва Т. Процесуальні, криміналістичні та етичні аспекти захисту // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С.140-151
1073653
  Дьяконов Г.В. Процесуальність діалогічної психотерапії // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 2 (4). – С. 117-132. – ISSN 2226-4078
1073654
  Мойсеєнко Л. Процесуально-динамічний зміст проектування розв"язку творчих математичних задач // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2002. – № 2. – С.103-112. – ISBN 966-7411-88-5
1073655
  Шумило М.М. Процесуально-захисні правовідносини як механізм юрисдикційного захисту права на пенсію: теоретичні питання // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (40). – С. 141-149. – ISSN 2413-1342
1073656
  Штефан М.Й. Процесуально-правова природа окремого провадження : (до десятиріччя дії) / М.Й. Штефан, О.Г. Дріжчана // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 44-50. – (Юридичні науки ; Вип. 25)


  В статье исследуется процессуально-правовая природа дел особого производства, рассмотрение которых направлено на защиту охраняемых законом интересов граждан и социалистических организаций. По-новому исследуется вопрос о заинтересованных лицах. ...
1073657
  Німак М. Процесуально-правова природа справ, що виникають із шлюбних правовідносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 130-137. – (Серія юридична ; Вип. 49)
1073658
  Саркісова Т.Б. Процесуально-правова форма екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 306. – ISBN 978-617-566-151-2


  Анотація на 5-й розділ книги.
1073659
  Дорощук А.М. Процесуально-правовий аналіз інституту здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 289-291. – ISBN 978-617-7096-97-8
1073660
  Сарана С.В. Процесуально-процедурний режим виконання податкового обов"язку та подання податкової звітності // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 125-132. – ISSN 2306-9082
1073661
  Бутнев В.В. Процесуальные нормы в Гражданском кодексе Российской Федерации // Проблемы гражданского права и процесса : сборник научных трудов / Мин. обр. и науки РФ; Ярославский гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2011. – Вып. 1. – С. 70-82
1073662
  Бабенко В.О. Процесуальный порядок участь перекладача в нотаріальному процесі // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 129-130. – ISBN 978-617-673-442-0
1073663
  Короєд С.О. Процесульна дія як первинний елемент цивільного процесу // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 197-206. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
1073664
  Богдан И.В. Проциклическая или антициклическая фискальная политика: методы диагностики // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. [и др.]. – Киев, 2016. – № 11 (652). – C. 45-57. – ISSN 0131-7741
1073665
  Богдан І.В. Проциклічна чи антициклічна фіскальна політика: методи діагностики // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (660). – С. 45-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
1073666
  Варавва О. Прочани на могилі Т.Г.Шевченка : (матеріали з книжки відвідувачів могили за 19717-1921 роки) / Ол. Варавва. – 2-е вид. – Харьков : Державне видавництво України, 1930. – 55 с. – (Серія науково-популярна / Інститут Тараса Шевченка ; № 5)


  псевдоніми — Олекса Кобець, Олексій Воронин
1073667
  Казаков Ю.П. Прочанин / Ю.П. Казаков. – Київ : Художньої літератури, 1961. – 23 с.
1073668
  Михайлова Наталія Прочанин до Країни Мрії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 110-112 : фото
1073669
  О"Лір Прочанські пісні : поезії і переклади / Олена О"Лір. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 142, [2] с. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 134-139. – ISBN 966-518-387-7
1073670
  Костенко Микола Прочерком ластівки : Поезії // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 51-55
1073671
  Динцес Л.А. Прочерченный трипольский орнамент культуры А / Л.А. Динцес. – С. 15-26
1073672
  Омаров А.А. Прочес формирования и развития интернациональных трациций народов СССР и его значение в преодолении националистичесеких пережитков : Автореф... канд. филос.наук: / Омаров А. А.; АН СССР, Ин-т филос. – Москва, 1972. – 20л.
1073673
  Долинина Н.Г. Прочитаем "Онегина" вместе / Н.Г. Долинина. – Ленинград, 1968. – 167с.
1073674
  Долинина Н.Г. Прочитаем "Онегина" вместе / Н.Г. Долинина. – Л., 1971. – 167с.
1073675
  Долинина Н.Г. Прочитаем "Онегина" вместе / Н.Г. Долинина. – Л. : Детская литература, 1985. – 335 с.
1073676
  Валагин А.П. Прочитаем вместе / А.П. Валагин. – Москва : Просвещение, 1991. – 79 с.
1073677
  Танк Максим Прочитай и передай другому : стихи и поэмы / Танк Максим. – Москва : Воениздат, 1981. – 528 с.
1073678
  Пляшечук В.И. Прочитай перед дорогой. / В.И. Пляшечук. – К., 1976. – 217с.
1073679
  Леонтьєва-Галицька Прочитай себе. Конфлікт: поводьмося мудро // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 7. – С. 90-91. – ISSN 1812--514Х
1073680
  Яворська О. Прочитане залишається // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 10 (852). – С. 174-176. – ISSN 0868-4790
1073681
  Чуйко Н.В. Прочитання вчення про світ символів Г.С. Сковороди у контексті структурної методології // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 61-63
1073682
  Прокопенко В.В. Прочитання Платона в російській філософії XIX-XX ст. // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С.88-97. – ISSN 2076-7382
1073683
  Павленко Ю. Прочитання традиції письма про себе героя французького роману в творі Ж. Батая "Неможливе! // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 39-46. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Твір Ж. Батая "Неможливе" пропонує новий погляд на концепт письма у порівнянні з майже двохсотлітньою історією, впродовж якої фікційний суб"єкт виписував своє минуле. Спираючись на концепцію внутрішнього досвіду Ж. Батая та її філос. рецепцію М. ...
1073684
  Аграновский И.И. Прочитаны впервые : история открытий и исследований рукописей К. Маркса и Ф. Энгельса / И.И. Аграновский. – Москва : Политиздат, 1968. – 110 с.
1073685
  Метенько Б. Прочитати бібліотеку за ніч // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  Віталій Колісниченко, студент Інституту міжнародних відносин, який першим оволодів технікою швидкісного читання, тепер навчає своїх однокурсників.
1073686
  Молочко И.С. Прочная кормовая база-решающее условие развития общественного животноводства / И.С. Молочко. – Минск, 1953. – 62с.
1073687
  Башкатов А.В. Прочнее всякого клинка / А.В. Башкатов. – К, 1981. – 160с.
1073688
  Алферов А. Прочнее стали / А. Алферов. – Уфа, 1954. – 263 с.
1073689
   Прочностные и динамические характеристики машин и конструкций. – Пермь, 1988. – 162с.
1073690
  Паккас Р.Р. Прочностные свойства и субструктура никеля при деформации в широком диапозоне статических скоростей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Паккас Р.Р.; АН Эстон ССР. Отд. физ.-мат. и техн. наук. – Таллин, 1963. – 14л.
1073691
  Коновалов А.А. Прочностные свойства мерзлых грунтов при переменной температуре / А.А. Коновалов. – Новосибирск, 1991. – 90с.
1073692
   Прочность авиационных конструкций при повторных нагрузках, 1971. – 51с.
1073693
  Скудра А.М. Прочность армированных пластиков / А.М. Скудра, Ф.Я. Булавс. – М., 1982. – 213с.
1073694
  Прокопало Е.Ф. Прочность высоконапряженных элементов тонкостенных конструкций. / Е.Ф. Прокопало. – Днепропетровск, 1986. – 67с.
1073695
   Прочность деформированных металлов. – Киев, 1976. – 272с.
1073696
  Левин А.В. Прочность и вибрация лопаток и дисков паровых турбин / А.В. Левин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1981. – 711с.
1073697
  Белянкин Ф.П. Прочность и деформативность деревянных стержней при центральном внецентренном сжатии и чистом изгибе / Ф.П. Белянкин, В.Ф. Яценко. – К., 1960. – 86с.
1073698
  Белянкин Ф.П. Прочность и деформативность слоистых пластиков / Ф.П. Белянкин. – К., 1964. – 219с.
1073699
  Белянкин Ф.П. Прочность и деформативность стеклопластиков при двухосном сжатии / Ф.П. Белянкин. – Киев : Наукова думка, 1971. – 155 с.
1073700
   Прочность и деформация материалов в неравномерных физических полях. – М.
вып. 2. – 1968. – 276с.
1073701
  Третьяченко Г.Н. Прочность и долговечность материалов при циклических тепловых воздействиях / Г.Н. Третьяченко, Б.С. Карпинос. – К., 1990. – 256с.
1073702
  Лошак М.Г. Прочность и долговечность твердых сплавов / М.Г. Лошак. – К., 1984. – 325с.
1073703
   Прочность и долговечность элементов кнструкций. – К., 1983. – 167с.
1073704
  Тимошенко С.П. Прочность и колебания элементов конструкций / С.П. Тимошенко. – М. : Наука, 1975. – 704с
1073705
  Витвицкий П.М. Прочность и критерии хрупкого разрушения стохастически дефектных тел / П.М. Витвицкий, С.Ю. Попина. – Киев, 1980. – 186с.
1073706
  Бартенев Г.М. Прочность и механизм разрушения полимеров / Г.М. Бартенев. – Москва, 1984. – 279 с.
1073707
   Прочность и надежность констркций. – Киев : Наукова думка, 1978. – 148 с.
1073708
  Бирбраер А.Н. Прочность и надежность конструкций АЭС при особых динамических воздействиях / А.Н. Бирбраер, С.Г. Шульман. – Москва, 1989. – 303 с.
1073709
   Прочность и надежность технических устройств. – К., 1981. – 191с.
1073710
   Прочность и надежность элементов конструкций. – К., 1982. – 160с.
1073711
   Прочность и недежность сложных систем. – К., 1979. – 203с.
1073712
   Прочность и пластичность. – М, 1971. – 459с.
1073713
  Писаренко Г.С. Прочность и пластичность материалов в радиационных потоках / Г.С. Писаренко, В.Н. Киселевский. – Киев : Наукова думка, 1979. – 284 с.
1073714
   Прочность и пластичность металлов и сплавов. – М., 1985. – 88с.
1073715
  Иванова В.С. Прочность и пластичность тугоплавких металлов и монокристаллов / В.С. Иванова, В.А. Ермишкин. – Москва, 1976. – 80 с.
1073716
   Прочность и ползучесть мерзлых грунтов и расчеты ледогрунтовых ограждений. – М., 1962. – 255с.
1073717
  Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов / Г.М. Бартенев, Ю.С. Зуев. – Москва ; Ленинград, 1964. – 387с.
1073718
   Прочность и разрушение композитивных материалов. – Рига, 1983. – 319с.
1073719
  Резников Б.С. Прочность и разрушение конструкций из композитных материалов / Б.С. Резников, Л.Д. Вакуленко. – Новосибирск, 1982. – 274с.
1073720
  Тынный А.Н. Прочность и разрушение полимеров при воздействии жидких сред / А.Н. Тынный. – К., 1975. – 206с.
1073721
   Прочность и разрушение твердых тел. – Душанбе
вып. 2. – 1975. – 71с.
1073722
  Степанов В.А. и др. Прочность и релаксационные явления в твердых телах. / В.А. и др. Степанов. – Ленинград : Наука, 1984. – 245с.
1073723
   Прочность и ресурс водо-водяных энергетических реакторов. – М., 1988. – 309с.
1073724
  Рабинович М.Х. Прочность и сверхпрочность металлов / М.Х. Рабинович. – М., 1963. – 198с.
1073725
  Савченко И Прочность и структурные особенности конденсированных дисперсноупрочненных композиций на основе никеля и меди : автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Савченко Игорь Андреевич ; Харьк. политехн. ин-т им. В.И. Ленина. – Харьков, 1978. – 19 с. – Библиогр.: 13 назв.
1073726
   Прочность и устойчивость конструкций электронных приборов при воздействии механических нагрузок и методы их исследований. – Москва : ЦНИИ "Электроника"
Вып. 1(38). – 1975. – 54 с.
1073727
  Леонов М.Я. Прочность и устойчивость меанических систем / М.Я. Леонов. – Фрунзе, 1987. – 278с.
1073728
   Прочность и устойчивость оболочек : труды семинара. – Казань : КФТИ
Ч. 1. – 1986. – 115 с.
1073729
   Прочность и устойчивость оболочек : труды семинара. – Казань : КФТИ
Ч. 2. – 1986. – 126 с.
1073730
   Прочность и устойчивость реальных твердых тел / Леонов М. Я. – Фрунзе, 1988. – 135с.
1073731
   Прочность и устойчивость реальных твердых тел и конструкций. – Фрунзе, 1991. – 110с.
1073732
  Маракуца В.И. Прочность и устойчивость трубобетонных элементов при кратковременном и длительном загружении : Автореф... канд. техн.наук: 05.480 / Маракуца В.И.; Киевск. инж.-строит. ин-т. – К., 1970. – 20л.
1073733
  Гатауллин Масгут Зиннатуллович Прочность и устойчивость цилиндрических оболочек с упругим заполнителем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Гатауллин Масгут Зиннатуллович; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1974. – 22л.
1073734
  Маркелов Г.И. Прочность и устойчивость цилиндрической оболочки с упругим заполнителем при осевой перегрузке : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Маркелов Г.И.; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1974. – 12л.
1073735
  Тараторин Б.И. Прочность конструкций атомных станций. / Б.И. Тараторин. – М., 1989. – 247с.
1073736
  Гузь А.Н. и др. Прочность конструкций РДТТ / А.Н. и др. Гузь. – М, 1980. – 244с.
1073737
   Прочность конструкционных материалов. – Москва, 1973. – 42с.
1073738
  Киселевский В.Н. Прочность конструкционных материалов ядерных реакторов / В.Н. Киселевский. – Киев, 1990. – 163с.
1073739
  Калинин Н.Г. Прочность конструкционных полимерных материалов при воздействии жидких сред и некоторые способы повышения их долговечности : Автореф... канд. техн.наук: 022 / Калинин Н.Г.; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.22-23
1073740
   Прочность контструкции при малоцикловом нагружении. – М., 1983. – 270с.
1073741
   Прочность материалов и констркуций. – К., 1975. – 383с.
1073742
   Прочность материалов и констркций при криогенных темперетурах. – К., 1988. – 238с.
1073743
   Прочность материалов и конструкций / В.Т. Трощенко, Р.И. Куриат, А.А. Лебедев, Б.И. Ковальчук, Лепихин, И, ДР; Редкол. В.Т. Трощенко, А.А. Лебедев, В.В. Матвиеев и др. – Киев : Академпериодика, 2005. – 1088с. – ISBN 966-360-023-3
1073744
   Прочность материалов и конструкций при низких температурах. – К., 1984. – 304с.
1073745
   Прочность материалов и конструкций при низких температурах. – К., 1990. – 272с.
1073746
   Прочность материалов и элементов конструкций в экстремальных условиях. – К.
1. – 1980. – 535с.
1073747
   Прочность материалов и элементов конструкций в экстремальных условиях. – К.
2. – 1980. – 766с.
1073748
   Прочность материалов и элементов конструкций при взуковых и ультразвуковых частотах нагружения. – К., 1984. – 211с.
1073749
   Прочность материалов и элементов конструкций при звуковых и ультразвуковых частотах нагружения. – К., 1980. – 523с.
1073750
   Прочность материалов и элементов конструкций при звуковых и ультразвуковых частотах нагружения. – К., 1983. – 348с.
1073751
   Прочность материалов и элементов конструкций при звуковых и ультразвуковых частотах нагружения. – К., 1986. – 295с.
1073752
   Прочность материалов и элементов конструкций при сложном напряженном состоянии. – К., 1978. – 332с.
1073753
   Прочность материалов и элементов конструкций при сложном напряженном состоянии. – К., 1986. – 271с.
1073754
  Пекарський Н.К. Прочность мерзлых грунтов при сдвиге и ее зависимость от текстуры. / Н.К. Пекарський. – М, 1963. – 108с.
1073755
   Прочность металлов при переменных нагрузках. – М., 1963. – 300с.
1073756
   Прочность металлов, работающих в условиях низких температур. – М., 1987. – 167с.
1073757
  Козлов Л.А. Прочность на неустановившихся режимах нагрузки в связи с типом напряженного состояния : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Козлов Л.А. – Москва, 1953. – 11 с.
1073758
  Лепихин П.П. Прочность неоднородных анизотропных полых цилиндров при импульсном нагружении / П.П. Лепихин, В.А. Ромащенко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем прочности им. Г.С. Писаренко. – Киев : Наукова думка, 2014. – 227, [4] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 212-225. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1446-6
1073759
  Перас А.Я. Прочность огнеупорной керамики и методы ее исследования. / А.Я. Перас. – Вильнюс, 1977. – 177с.
1073760
   Прочность паровых турбин. – М., 1973. – 456с.
1073761
  Немец Я.К. Прочность пластмасс. / Я.К. Немец. – М., 1970. – 335с.
1073762
  Гуль В.Е. Прочность полимеров / В.Е. Гуль. – М.-Л., 1964. – 228с.
1073763
  Серенсен С.В. Прочность при нестационарных режимах нагрузки / С.В. Серенсен. – Киев, 1961. – 295 с.
1073764
  Плюксне Н.И. Прочность при переменных напряжениях. / Н.И. Плюксне. – Х.
2. – 1962. – 54с.
1073765
  Шнейдерович Р.М. Прочность при статическом и повторно-статическом нагружениях / Р.М. Шнейдерович. – М., 1968. – 344с.
1073766
  Ионов В.Н. Прочность пространственных элементов конструкций : Динамика и волны напряжений: Учеб. пособие для студ. втузов / В.Н. Ионов, П.М. Огибалов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высш. школа, 1980. – 440с.
1073767
  Ионов В.Н. Прочность пространственных элементов конструкций. / В.Н. Ионов, П.М. Огибалов. – М., 1972. – 752с.
1073768
  Ионов В.Н. Прочность пространственных элементов конструкций. / В.Н. Ионов, П.М. Огибалов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.
1. – 1979. – 384с.
1073769
  Ионов В.Н. Прочность пространственных элементов конструкций. / В.Н. Ионов, П.М. Огибалов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.
2. – 1979. – 534с.
1073770
  Вациетис А.Р. Прочность пуансонов в штампах новой конструкции : Автореф... канд. техн.наук: / Вациетис А.Р.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1956. – 18л.
1073771
  Зацаринный В.П. Прочность пьезокерамики / В.П. Зацаринный. – Ростов -на-Дону, 1978. – 206с.
1073772
  Писаренко Г.Г. Прочность пьезокерамики / Г.Г. Писаренко. – К., 1987. – 229с.
1073773
  Барлет В.Д. Прочность рабочих органов горнотранспортных машин с гибкой связью : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Барлет В.Д. ; Харьк. ин-т горного машиностроения, автоматики и вычислительной техники. – Харьков. – 6 с.
1073774
   Прочность ракетных конструкций. – М., 1990. – 358с.
1073775
  Шисман В.Е. Прочность роботов и робототехнических систем. / В.Е. Шисман. – Х., 1988. – 154с.
1073776
   Прочность сварных соединений при переменных нагрузках. – К., 1990. – 255с.
1073777
  Булгаков Н.Н. Прочность связи поверхностного кислорода и распределение заряда в окислах переходных металлов IV периода : Автореф... канд. хим.наук: / Булгаков Н. Н.; АН СССР, Сиб. отд-ние Объед. уч. сов. по хим. наукам. – Новосибирск, 1971. – 16л.
1073778
  Узина Р.В. Прочность связи резино-кордных систем и пути ее повышения : Автореф... доктора техн.наук: / Узина Р.В.; Научн.-исслед. физ.-хим. ин-т им Л.Я. Карпова). – Москва, 1964. – 36л.
1073779
  Стрижало В.А. Прочность сплавов криогенной техники при электромагнитных воздействиях / В.А. Стрижало. – К., 1990. – 154с.
1073780
  Степанычев Е.И. Прочность стеклопластмасс в связи с влиянием эксплуатационных и конструкционных факторов. : Автореф... Канд.техн.наук: / Степанычев Е.И.; Гос.науч-исслед.ин-т.машиноведения. – М, 1965. – 15л.
1073781
  Шевченко В.Д. Прочность стрежневых металличесих конструкций / В.Д. Шевченко. – Киев, 1980. – 71с.
1073782
  Креймер Г.С. Прочность твердых сплавов / Г.С. Креймер. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1971. – 248 с.
1073783
  Куликов И.С. Прочность тепловыделяющих элементов быстрых газоохлаждаемых реакторов / И.С. Куликов, Б.Е. Тверковник. – Минск, 1984. – 103с.
1073784
  Лихачев Ю.И. Прочность тепловыделяющих элементов ядерных реакторов / Ю.И. Лихачев, В.Я. Пупко. – М., 1975. – 278с.
1073785
  Макаренков А.Г. Прочность тонкостенных конструкций при высоком давлении / А.Г. Макаренков. – Днепропетровск, 1986. – 112с.
1073786
  Орыняк И.В. Прочность трубопроводов с дефектами / И.В. Орыняк ; НАН Украины ; Ин-т проблем прочности им. Г.С. Писаренко. – Киев : Наукова думка, 2012. – 444, [3] с. : ил., табл. – Проект "Наукова книга". – Библиогр.: с. 421-441. – ISBN 978-966-00-1160-3
1073787
  Рабинович В.П. Прочность турбинных дисков / В.П. Рабинович. – М., 1966. – 152с.
1073788
  Малинин Н.Н. Прочность турбомашин / Н.Н. Малинин. – Москва, 1962. – 291с.
1073789
  Коттрелл Т.Л. Прочность химических связей / Т.Л. Коттрелл. – М, 1956. – 282с.
1073790
   Прочность цилиндрических оболочек. – М., 1959. – 160с.
1073791
   Прочность элементов конструкции их стекла и ситала. – К., 1983. – 214с.
1073792
  Немировский Ю.В. Прочность элементов конструкций из композитных материалов / Ю.В. Немировский, Б.С. Резников. – Новосибирск, 1986. – 165с.
1073793
  Куликов И.С. Прочность элементов конструкций при облучении. / И.С. Куликов. – Минск, 1990. – 143с.
1073794
   Прочность элементов паровых турбин. – М.-К., 1962. – 567с.
1073795
   Прочность элементов роторов турбомашин. – К., 1980. – 226с.
1073796
  Москаленко В.Н. Прочность элементов теплообменных устройств в условиях случайных пульсаций температур. / В.Н. Москаленко, В.В. Харионовский. – М., 1979. – 167с.
1073797
  Гладкий В.Ф. Прочность, вибрация и надежность конструкции летательного аппарата / В.Ф. Гладкий. – М., 1975. – 455с.
1073798
   Прочность, устойчивость, колебания. – Москва : Машиностроение
1. – 1968. – 832 с.
1073799
   Прочность, устойчивость, колебания. – Москва : Машиностроение
2. – 1968. – 464 с.
1073800
   Прочность, устойчивость, колебания. – Москва : Машиностроение
3. – 1968. – 568 с.
1073801
  Чарказян Г.Б. Прочность. / Г.Б. Чарказян. – Минск, 1980. – 95 с.
1073802
  Кошелев П.Ф. Прочнось и пластичность конструкционных материалов при низких температурах / П.Ф. Кошелев,. – Москва, 1967. – 363 с.
1073803
   Прочные оболочки из силикатных материалов. – Киев : Наукова думка, 1989. – 224с.
1073804
  Александер Дж. Прочные утопии и гражданский ремонт // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 10. – С.3-11. – ISSN 0132-1625
1073805
  Лашко Н.Ф. Прочные цинковые сплавы для литых штампов / Н.Ф. Лашко, А.А. Луконин. – М, 1946. – 32с.
1073806
  Богатырев В.С. Прочти мое сердце / В.С. Богатырев. – Саратов, 1978. – 143 с.
1073807
   Прочти эту книгу и ты узнаешь:. – Ставрополь, 1958. – 78с.
1073808
   Прочтите : Автобиографические повести А.М. Горького : Детство. В людях. Мои университеты : [ Библиографический указатель ]. – Москва : Тип. б-ки им. Ленина, 1946. – 4 с.
1073809
  Орлов В.Н. Прочтите врослым / В.Н. Орлов. – Симферополь, 1983. – 125с.
1073810
   Прочтите книги о Луганске. – Луганск, 1960. – 4с.
1073811
   Прочтите рассказы М. Горького:. – М., 1946. – 4с.
1073812
  Симидов Ф. Прочутият Филип Тотю войвода / Ф. Симидов. – София, 1972. – 428с.
1073813
  Монтегью О.Е. Прочь с карты. Роман. / О.Е. Монтегью. – М., 1930. – 292с.
1073814
  Васильчук Л.М. Прошва / Л.М. Васильчук. – Київ, 1989. – 85с.
1073815
  Иванов Р. Проше пана // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 15 (656), 17 апреля 2015. – С. 29-31. – ISSN 2305-3364


  Про высшее образование в Польше.
1073816
  Гришко Ф.И. Прошедшее время в русском и казахском языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гришко Ф.И. ; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1964. – 24 с.
1073817
  Алланазаров О. Прошедшее время в современном туркменском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук / Алланазаров О.; ЛГУ им. Жданова. – Ленинград, 1953. – 22 с.
1073818
  Керницкий И.М. Прошедшее время в украинских памятниках до XVI в. в сравнении с формами прошедшего времени в древнерусских и старославянских памятниках : Автореф... канд. филол.наук: / Керницкий И.М.; Львовск. отд-ние Ин-та языковед. им. А.А.Потебни АН УССР. – Львов, 1950. – 23 с.
1073819
  Крючкова Л.Д. Прошедшее время перфекта (Past perfect) в английском языке в период 8-17 веков : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Крючкова Л.Д. ; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И. Ленина. – Москва, 1961. – 15 с.
1073820
  Фрид Э.Л. Прошедшее, настоящее и будущее в "Хованщине" Мусоргского / Э.Л. Фрид. – Л., 1974. – 335с.
1073821
  Сикацкая Н.Ю. Прошедшие времена глагола в структуре румынского художественного текста (сложный перфект, простой перфект, давнопрошедшее). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Сикацкая Н.Ю.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1985. – 17л.
1073822
  Рецептер В.Э. Прошедший сезон, или Предлагаемые обстоятельства. / В.Э. Рецептер. – Л., 1989. – 223с.
1073823
  Фидель А. Прошедший сквозь ложь // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 17-23 февраля (№ 7)


  Долгожданный "шедевр" отечественного кинематографа "ТойХтоПройшовКрізьВогонь" собрал немалую прессу. Валерий Коновалов пишет: "Его сюжет основан на реальных событиях и вкратце таков: после множества перипетий советский летчик, Герой Совет. Союза, ...
1073824
  Вещунов Н В. Прошедший сквозь стену / Н В. Вещунов, . – Владивосток, 1990. – 254с.
1073825
  Дуэль И.И. Прошел год... / И.И. Дуэль. – М, 1964. – 32с.
1073826
  Кипнис Борис Прошел сквозь Альпы русский штык : Лабиринты // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 22 : Швейцария. – С. 52-58 : Фото
1073827
  Коломиец В.Р. Прошел товарищ все бои и войны... / В.Р. Коломиец. – Львов, 1988. – 126с.
1073828
   Прошение киевского архиепископа Варлаама Ванатовича Императору Петру II-му о предоставлении Киевской кафедре прежнего титула митрополии. – [Киев], 1874. – 16 с. – Отд.отт. из : "Киевские Епархиальные ведомости", №3, 1874
1073829
  Рагимов С. Прошение о воде : рассказы / С. Рагимов. – Москва : Художественная литература, 1967. – 238 с.
1073830
   Прошение о воде. – М., 1973. – 190с.
1073831
  Лебедев И.П. Прошкина юность / И.П. Лебедев. – Москва, 1928. – 124с.
1073832
  Джангулашвили Т. Прошла гроза : стихи и поэмы / Теймураз Джангулашвили; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1960. – 80 с.
1073833
  Ермольева Р.М. Прошла гроза / Р.М. Ермольева. – М., 1979. – 199с.
1073834
  Белянинов А.С. Прошлогодний снег / А.С. Белянинов. – Алма-Ата, 1974. – 304с.
1073835
  Лихачев Д.С. Прошлое - будущему : статьи и очерки / Д.С. Лихачев. – Ленинград, 1985. – 575 с.
1073836
   Прошлое - крупным планом : современные исследования по микроистории. – Санкт-Петербург : Европейский ун-т в Санкт-Петербурге; Алетейя, 2003. – 268с. – (Современные направления в исторической науке). – ISBN 5-89329-616-8
1073837
  Тенякшев К. Прошлое бросает тень / К. Тенякшев. – Саранск, 1967. – 100с.
1073838
  Лейфер А.Э. Прошлое в настоящем / А.Э. Лейфер. – Омск, 1984. – 95с.
1073839
  Есим Г. Прошлое в настоящем : (опыт философской прозы) / Гарифолла Есим. – Алматы : Искандер, 2003. – 176 с. – ISBN 9965-12-321-7
1073840
  Парфентьев И.В. Прошлое в настоящем. / И.В. Парфентьев. – М., 1965. – 189с.
1073841
  Прендель Р. Прошлое Везувия : Доклад, читанный в очередном Собрании Крымского грного клуба 5 апреля 1902 г. – Одесса : Типо-Литография А.Ф, Соколовского, 1902. – 10 с. – Отд. оттиск из: Записки Крымского горногоклуба, №№ 9 и 10, 1902 г.
1073842
   Прошлое земли. – М., 1948. – с.
1073843
  Яковлев А.А. Прошлое Земли / А.А. Яковлев. – М., 1948. – с.
1073844
  Маркин В.И. Прошлое земли Ленинградской области / В.И. Маркин. – М.-Л., 1931. – 80с.
1073845
   Прошлое и будущее Вселенной. – Москва : Наука, 1986. – 175 с.
1073846
  Лебедев А.П. Прошлое и будущее камня / А.П. Лебедев. – Москва : Знание, 1962. – 32с.
1073847
  Кремлев Ю.А. Прошлое и будущее романтизма / Ю.А. Кремлев. – М., 1968. – 78с.
1073848
  Леонидов Л.М. Прошлое и настоящее / Л.М. Леонидов. – М, 1948. – 136 с.
1073849
  Мозголина О. Прошлое и настоящее / О. Мозголина. – Алма-Ата, 1968. – 104с.
1073850
   Прошлое и настоящее. – Владимир, 1973. – 253с.
1073851
   Прошлое и настоящее Австралии и Океании. – М., 1979. – 251с.
1073852
  Кестер Б.В. Прошлое и настоящее Беловежской пущи / Б.В. Кестер, С.В. Шостак. – М., 1968. – 68с.
1073853
  Тугутов Р.Ф. Прошлое и настоящее города Кяхты / Р.Ф. Тугутов. – Улан-Удэ, 1954. – 48с.
1073854
   Прошлое и настоящее демографии. – Москва : Статистика, 1980. – 104с.
1073855
  Саблина Т.Б. Прошлое и настоящее лося в заповеднике "Беловежская пуща" / Т.Б. Саблина. – Отд. отт. из Трудов Ин-та морфологии животных им. А.Н.Северцова, 1953. – 206-216с.
1073856
  Загоровский Н.А. Прошлое и настоящее Одесского залива : (отдельный оттиск из XLIV тома записок одесского общества естествоиспытателей) / Н.А. Загоровский. – Одесса, 1928. – 263-280с.
1073857
  Кутасов И. Прошлое и настоящее Петрозаводска / И. Кутасов, Ф. Трофимов. – Петрозаводск, 1939. – 88с.
1073858
  Несмеянов Ан.Н. Прошлое и настоящее радиохимии / Ан.Н. Несмеянов. – Л., 1985. – 167с.
1073859
  Новаков С.З. Прошлое и настоящее села Кирютня / С.З. Новаков, Н.Н. Червенков. – Кишинев, 1980. – 94 с.
1073860
  Шалыгина В. Прошлое и настоящее села Тимоново / В. Шалыгина. – Курск, 1947. – 21с.
1073861
  Сухарева О.А. Прошлое и настоящее селения Айкыран / О.А. Сухарева, М.А. Бикжанова. – Ташкент, 1955. – 238с.
1073862
  Салычев С.С. Прошлое и настоящее социал-демократии / С.С. Салычев. – Москва, 1968. – 47с.
1073863
  Вальден П.И. Прошлое и настоящее стереохимии. / П.И. Вальден. – Ленинград, 1926. – 81с.
1073864
  Малафеев А.Н. Прошлое и настоящее теории товарного производства при социализме. / А.Н. Малафеев. – М., 1975. – 191с.
1073865
  Небольсин С.А. Прошлое и настоящее. / С.А. Небольсин. – Москва : Современник, 1986. – 301 с.
1073866
  Кузмик Й. Прошлое и нынешнее состояние словацкой библиографии / Й. Кузмик. – Мартин, 1955. – 9с.
1073867
  Шифрина Ю.Я. Прошлое идет рядом / Ю.Я. Шифрина. – М, 1975. – 272с.
1073868
  Шифрина Ю.Я. Прошлое идет рядом / Ю.Я. Шифрина. – Москва, 1981. – 272 с.
1073869
   Прошлое Казахстана по археологическим источникам. – Алма-Ата, 1976. – 235с.
1073870
  Бондарь Н.Н. Прошлое Канева и его окрестностей / Н.Н. Бондарь. – Киев : Київський університет, 1971. – 110с.
1073871
  Сытин П. Прошлое Москвы в названиях улиц / П. Сытин. – Москва : Московский рабочий, 1946. – 160с.
1073872
   Прошлое нашего края. – Ульяновск, 1968. – 444с.
1073873
  Мордухай-Болтовской Прошлое нашей Земли : rраткая геологическия история Ростовской области / Мордухай-Болтовской. – Ростов-на-Дону, 1941. – 72 с.
1073874
   Прошлое нашей Родины в памятниках нумизматики. – Л., 1977. – 223с.
1073875
  Бернштам А.Н. Прошлое района Алма-Аты. / А.Н. Бернштам. – Алма-Ата, 1948. – 18с.
1073876
  Ветухов А. Прошлое родного языка и основы строения слова и речи : для 4-го класса средне-учебных заведений и для самообразования ( по новой программе) / А. Ветухов. – Харьков : Типография "Мирный труд", 1913. – 32 с.
1073877
  Андреев Н.В. Прошлое русского народа.Культурно-бытовые очерки из истории России. / Н.В. Андреев. – Ленинград-Москва
1. – 1924. – 359с.
1073878
  Натансон В.А. Прошлое русского пианизма / В.А. Натансон. – М, 1960. – 291с.
1073879
  Платонов С.Ф. Прошлое русского Севера / С.Ф. Платонов. – Пб., 1923. – 80с.
1073880
   Прошлое русской музыки. – Пб., 1920. – 184с.
1073881
   Прошлое русской музыки : материалы и исследования. – Петербург : Книгоиздат "Огни"
1 : Чайковский. – 1920. – 184 с., 13 ил., портр.


  Авт.: Асафьев, Борис Владимирович (1884-1949); Жегин, Николай Тимофеевич (1873-1937) , Кашкина, Н.; В. Я.; Попов, С. Содержит: Наш долг : [вступительная статья] / Игорь Глебов ; Письма П. И. Чайковского к А. И. и Н. А. Губерт / предисловие и ...
1073882
  Петров В.С. Прошлое с нами / Петров В.С. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1988. – 524 с.
1073883
  Петров В.С. Прошлое с нами / В.С. Петров. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.
2. – 1989. – 623с.
1073884
   Прошлое Средней Азии. – Душанбе, 1987. – 267с.
1073885
  Кулаковский Юлиан Прошлое Тавриды : краткий исторический очерк : с 3-мя картами, 6-ю рис. / Юлиан Кулаковский, проф. Имп. Ун-та Cв. Владимира. – Киев : [Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1906. – [4], IV, 145 с., 9 л. ил., карт. ил.


  На экз. № 146661 печать-фам.: Владимир Николаевич Бутович. Экз. 47384 деф., отсутств. все карты 3 л. ил., 3 л. карт.; Экз. 737-и деф., отсутств. все карты 3 л. карт.
1073886
  Кулаковский Юлиан Прошлое Тавриды : краткий исторический очерк : с 3-мя картами, 7-ю рис. на табл. и 10-ю в тексте / Юлиан Кулаковский, проф. Имп. Ун-та св. Владимира ; Имп. Археол. комис. – 2-е изд., пересмотр. – Киев : Типо-лит. С.В. Кульженко, 1914. – [4], IV, 154, [4] с., 10 л. ил., карт. ил.


  На экз. № 146661 печать-фам.: Владимир Николаевич Бутович. Экз. № 535 ICT отсутств. все карт. и карты, есть в конце книги запись Данилевича, с его подписью, что экз. продан дефектный, как целый
1073887
  Кулаковский Юлиан Прошлое Тавриды / Кулаковский Юлиан; Ин-тут востоковедения им.А.Крымского нац.акад.наук Украины. – Киев : Стилос, 2002. – 225с. – (Наукова спадщина сходознавців). – ISBN 966-8009-16-9
1073888
  Черменский П.Н. Прошлое Тамбовского края / П.Н. Черменский. – Тамбов, 1961. – 200с.
1073889
  Соловьев Э.Ю. Прошлое толкует нас / Э.Ю. Соловьев. – М., 1991. – 430с.
1073890
  Лясоцкий И.Е. Прошлое Томска / И.Е. Лясоцкий. – Томск, 1952. – 64с.
1073891
  Площанский В.М. Прошлое Холмской Руси : По архивным документам XV - XVIII в. и др. источникам / В.М. Площанский. – Вильна : Тип. А.А. Зака, Большая ул., "Центральный Пассаж"
Т. 1 : Духовенство. А. Холмская епархия православной и б. униатской церкви. 1428-1630. – 1899. – VIII, 285 с.
1073892
  Площанский В.М. Прошлое Холмской Руси : По архивным документам XV - XVIII в. и др. источникам / В.М. Площанский. – Вильна : Типо-Литография Н. Маца. Херсонская ул., собств. дом
Т. 2 : А) Холмская епархия православной и б. униатской церкви. II. 1630-1730. Б) Холмская епархия римско-кат. церкви. I. 1418-1733. – 1901. – VIII, 240 с.
1073893
  Кузнецов С.С. Прошлое человека / С.С. Кузнецов. – Л., 1925. – 88с.
1073894
  Согрин В.В. Прошлое, настоящее и будущее американской демократии // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 8 (512). – С. 3-22. – ISSN 0321-2068
1073895
  Акрамов З.М. Прошлое, настоящее и будущее Аральского моря / Акрамов З.М., Рафиков А.А. – Ташкент : МЕХНАТ, 1990. – 142 с.
1073896
  Матье М. Прошлое, настоящее и будущее календаря / М. Матье, Н. Шолпо. – Ленинград : ОГИЗ Прибой, 1931. – 47 с.
1073897
  Есенькин Б.С. Прошлое, настоящее и будущее русского языка и чтения // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 69-75
1073898
  Храмова С.И. Прошлое, настоящее и будущее украинской культуры в научных исследованиях и практической деятельности М.А. Максимовича // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 4-19. – ISBN 966-581-590-3
1073899
  Лепши К. Прошлое, настоящее и будущее Ягеллонского университета / К. Лепши. – Краков, 1964. – 64с.
1073900
  Красноперова А.П. Прошлое, настоящее и будущее ядерной энергетики: есть ли альтернативы? // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2012. – № 3 (50). – С. 4-19
1073901
  Быстров А.П. Прошлое, настоящее, будущее человека / А.П. Быстров. – Л, 1957. – 315с.
1073902
  Боумэн К. Прошлые жизни детей. Как воспоминания о прошлых жизнях влияют на вашего ребенка = Children"s Past Lives / Кэрол Боумэн ; [ пер. с англ. : С. Грабовецкий, А. Грабовецкая ; ред. И. Старых ]. – Киев : София, 1998. – 320 с. – ISBN 5-220-00115-9
1073903
  Спенсер Л. Прошлые обиды : Роман / Л. Спенсер. – Москва : Новости, АСТ, 1997. – 480с. – (Страсть). – ISBN 5-7020-0988-6; 5-15-000509-6
1073904
  Кобрин К. Прошлым летом в Мариенбаде // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 7. – С. 104-108. – ISSN 0321-1878
1073905
  Вампилов А.В. Прошлым летом в Чулимске / А.В. Вампилов. – Москва, 1974. – 76с.
1073906
  Урастыров К. Прошлых лет воспоминание : повесть / К. Урастыров; авториз. пер. с якут. М.Д.Сергеева. – Якутск : Якутск. кн. изд-во, 1985. – 128 с.
1073907
  Моисеева К.М. Прошол караван столетий / К.М. Моисеева. – М, 1985. – 302с.
1073908
  Брайнин Б.Н. Прошу высечь / Б.Н. Брайнин. – М., 1983. – 96с.
1073909
  Савин В.А. Прошу к нашему шалашу. / В.А. Савин. – Челябинск, 1970. – 192с.
1073910
  Ганюшкин В.А. Прошу направить... / В.А. Ганюшкин. – М, 1964. – 141с.
1073911
  Комарова Л.С. Прошу помочь! / Л.С. Комарова, Н.Л. Костромчева. – М., 1992. – 256с.
1073912
   Прошу прийняти мене в комсомол. – К., 1985. – 143с.
1073913
   Прошу принять мои деньги. – М., 1986. – 180с.
1073914
  Дудар Є.М. Прошу слова : гумор і сатира / Є.М. Дудар. – Львів : Каменяр, 1967. – 56 с.
1073915
  Долматовский Е.А. Прошу слова / Е.А. Долматовский. – М, 1974. – 118с.
1073916
  Коломієць О.Ф. Прошу слова сьогодні : збірник п"єс / О.Ф. Коломієць. – Київ, 1967. – 351 с.
1073917
  Никольский Ю.Д. Прошу слова! / Ю.Д. Никольский. – Рига, 1966. – 142с.
1073918
  Чистяков А.Ф. Прошу слова. / А.Ф. Чистяков. – Калинин, 1959. – 102с.
1073919
  Боциев Ю.Б. Прошу слова... / Ю.Б. Боциев. – Орджоникидзе, 1961. – 44с.
1073920
  Панфилов Г.А. Прошу слова: Киносценарий / Г.А. Панфилов. – Москва, 1976. – 119с.
1073921
  Борис І.О. Прошук істини театру в ЕКМАТЕДОС / І.О. Борис, В.П. Чайка // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 233-238


  Експериментальна майстерня театральних досліджень "ЕКМАТЕДОС" Харківської державної академії культури
1073922
  Гайовий Г. Проща : [худ.-док. оповідь] : ілюстров. художньо-док. публіцистичне вид. в авт. ред., ініційоване Київ. т-вом політв"язнів і жертв репресій та схвалене Укр. ін-том нац. пам"яти за підтримки столичної держадмін. / Гриць Гайовий. – Київ : Просвіта, 2012. – 127, [1] с., XXIV с. іл. : іл. – До 75-річчя Великого терору. – ISBN 978-966-2133-79-0
1073923
  Козачук К.О. Проща Марусі Чураївни: версія Ліни Костенко // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 121-124. – (Філологічні науки ; № 2)
1073924
  Самойлов Юрій Прощавай "Бориспільський" хаб... // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 34-36 : фото. – ISSN 1998-8044
1073925
  Слабошпицький М. Прощавай, Білий Джеку! Пам"яті Богдана Яцківа // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 14 березня (№ 11). – С. 12
1073926
  Вовченко Н. Прощавай, зброє! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 12. – С. 23-24 : фото
1073927
  Хемінгуей Е. Прощавай, зброє! Старий і море / Е. Хемінгуей. – Київ, 1974. – 573с.
1073928
  Хемінгуей Е. Прощавай, зброє. За річкою, в затінку дерев / Е. Хемінгуей. – Київ : Дніпро, 1985. – 432с.
1073929
  Бушанський Валентин Прощавай, здоровий глузде! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 2-3


  Другого вересня почала роботу третя сесія Верховної Ради шостого скликання. Усе відбулося урочисто: державний гімн, долоні народних депутатів на палких серцях, звинувачення у зраді, коаліційна криза. Це те, що традиційно було в сесійній залі. Кого в ...
1073930
  Володимир Р. Прощавай, минуле : повість / Р. Володимир. – Hays : Світання, 1977. – 85 с.
1073931
  Унт М. Прощавай, рудий кіт : повість / М. Унт. – Київ, 1970. – 168 с.
1073932
  Кіт Л. Прощавай, стипендіє! // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Січень (№ 1)


  Мова йде про рішення уряду в галузі освіти. Даються коментарі щодо постанови уряду про припинення з 1 січня 1997 р. виплати стипендій більшості студентів державних вузів: Руслана Синельникове, голови студпарламенту, студента філософ. ф-ту; Володимира ...
1073933
  Славінська Інна Прощавай, ялинко! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 35 : фото
1073934
  Чепіга В.З. Прощавайте віруси / В.З. Чепіга. – Київ, 1978. – 140 с.
1073935
   Прощавайте, "академіку"... / підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 13 лютого (№ 5). – С. 13. – ISSN 2219-5793


  "...1 лютого в Авдіївці під ворожим обстрілом загинув боєць 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, доцент Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леонід Дергач. Йому було 37 років."
1073936
  Шульга П. Прощавайте, Маестро! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 7-13 квітня (№ 14). – С. 13


  Пішов із життя незмінний керівник Етнографічного хору "Гомін" і фольклорного ансамблю "Криниця" Будинку вчених НАНУ, лауреат Шевченківської премії, композитор, музикознавець Леопольд Іванович Ященко.
1073937
  Бікчентаєв А.Г. Прощавайте, сріблясті дощі... : повість / А.Г. Бікчентаєв. – Київ, 1974. – 103 с.
1073938
  Крупин В.Н. Прощай / В.Н. Крупин. – М, 1995. – 68с.
1073939
  Василевская Г.О. Прощай Грушовка! : повесть-хроника / Г.О. Василевская; пер. с белорус. М.Мусиенко. – Москва : Детская литература, 1984. – 176 с.
1073940
  Наумова Н. Прощай немытая Россия... // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2015. – № 2, (квітень - червень). – С. 3-4. – ISSN 1814-5078


  Тарас Шевченко і Михайло Лермонтов: літературні дослідження.
1073941
  Мартынов В.Б. Прощай!.. / В.Б. Мартынов. – Воронеж, 1980. – 128с.
1073942
  Давидков И. Прощай, Акрополь! : повести ; пер. с болг. / Иван Давидков. – Москва : Прогресс, 1978. – 398 с. : ил.
1073943
  Калныш В. Прощай, Андреич! // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2010. – № 13 (5122). – С. 24-25. – ISSN 0131-0097


  Украина расстаётся с наследием Виктора Ющенко. Обиднее всего для последнего, что вместе с Украиной это делает и Европа
1073944
  Дуи Сафи Прощай, Африка! Далее - везде : Путешествие // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 9. – С. 86-91 : Фото. – ISSN 1029-5828
1073945
  Марукас К. Прощай, Бразилка : повесть / К. Марукас. – Вильнюс : Vaga, 1969. – 447 с.
1073946
  Чивер Д. Прощай, брат / Д. Чивер. – Л., 1983. – 368с.
1073947
  Комраков Г.Б. Прощай, гармонь! / Г.Б. Комраков. – Барнаул, 1965. – 120с.
1073948
  Клиффод Ф. Прощай, Гросвенор-сквер / Фрэнсис Клиффорд // Английский детектив : [романы : сборник] / [пер. с англ. Г.П. Чемеринского]. – Киев : Akonit, 1994. – С. 5-186 : ил. – (Детектив. Приключения. Фантастика). – ISBN 5-7707-6396-5
1073949
  Василевська О Г. Прощай, Грушівко! / О Г. Василевська. – Київ, 1987. – 294 с.
1073950
  Айтматов Ч.Т. Прощай, Гульсары : повести и рассказы / Ч. Айтматов. – Фрунзе : Кыргызстан, 1967. – 568 с.
1073951
  Айтматов Ч. Прощай, Гульсары : Книга для чтения с комментарием на французском языке / Ч. Айтматов. – Москва, 1976. – 263с.
1073952
  Айтматов Ч. Прощай, Гульсары : Книга для чтения с комментарием на немецком языке / Ч. Айтматов. – Москва, 1976. – 264с.
1073953
  Айтматов Ч.Т. Прощай, Гульсары! : повесть / Ч. Айтматов. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 205 с.
1073954
  Айтматов Ч.Т. Прощай, Гульсары! = Abschied von Gulsary : кн. для чтения с коммент. на нем. яз. : [для говорящих на нем. яз.] / Чингиз Айтматов ; [сост. В.И. Чигарев ; предисл. С.Я. Бахметьевой]. – Москва : Русский язык, 1976. – 264 с. : ил.
1073955
  Жапризо С. Прощай, друг! Бег зайца по полям. Любимец женщин = Adieu L"ami. La course du lievre a travers les champs. La passion des femmes : пер. с фр. / Себастьен Жапризо. – Москва ; Киев : Орлов и сын ; Интерпресс ЛТД, 1995. – 461, [3] с. : ил. – Пер. изд.: La passion des femmes / Sebastien Japrisot. Editions Denoel, 1995. - На обл. назв. не указ. – (Серия "Любителям детективного жанра"). – ISBN 5-7707-7103-8
1073956
  Чулаки М.М. Прощай, Зеленая Пряжка! / М.М. Чулаки. – М, 1989. – 428с.
1073957
  Шабаев Э.Г. Прощай, зимовье! / Э.Г. Шабаев. – Москва, 1961. – 83 с.
1073958
  Алас-и-Уренья Прощай, Кордера! : рассказы / Л. Алас-и-Уренья ; пер. с испан. – Київ : Гослитиздат, 1956. – 39 с.
1073959
  Эндрью П. Прощай, крысуля! / П. Эндрью. – Москва, 1979. – 95 с.
1073960
  Кофиньо Лопес Прощай, любимая! / Кофиньо Лопес; пер. с исп. Ю. Павлова. – Москва : [Молодая гвардия], 1973. – 270 с.
1073961
  Игнатов Р. Прощай, любовь / Р. Игнатов. – София, 1974. – 255с.
1073962
  Гришаев В.Н. Прощай, мой батальон / В.Н. Гришаев. – М., 1962. – 127с.
1073963
  Кучер В.С. Прощай, море : роман / В.С. Кучер. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 488 с.
1073964
  Кучер В.С. Прощай, море : роман / В.С. Кучер. – Київ : Дніпро, 1965. – 477 с.
1073965
  Кучер В.С. Прощай, море : роман / В.С. Кучер. – Київ, 1980. – 528 с.
1073966
  Чандлер Р. Прощай, моя красавица / Р. Чандлер. – Вип. 3. – М, 1991. – 500с.
1073967
  Олдридж Д. Прощай, не та Америка / Д. Олдридж. – Москва
2. – 1983. – 63 с.
1073968
  Мечетная Н. Прощай, немытая Бразилия // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2012. – № 1 (489). – С. 32-35


  Агрессивная кампания по борьбе с бедностью позволила Бразилии обойти Великобританию и занять шестое место в списке крупнейших экономик планеты.
1073969
  Козырев С.А. Прощай, Олимпиада : Методика и опыт. Внеурочная работа // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С. 75. – ISSN 0016-7207
1073970
  Хемингуэй Э. Прощай, оружие! / Э. Хемингуэй. – М, 1936. – 341с.
1073971
  Хемингуэй Э. Прощай, оружие! / Э. Хемингуэй. – М, 1961. – 286с.
1073972
  Хемингуэй Э. Прощай, оружие! / Э. Хемингуэй. – Ленинград : Просвещение, 1971. – 264 с.
1073973
  Хемингуэй Э. Прощай, оружие! / Э. Хемингуэй. – Минск, 1977. – 270с.
1073974
  Хемингуэй Э. Прощай, оружие! / Э. Хемингуэй. – М, 1977. – 382с.
1073975
  Хемингуэй Э. Прощай, оружие! / Э. Хемингуэй. – Воронеж, 1981. – 279с.
1073976
  Хемингуэй Э. Прощай, оружие! / Э. Хемингуэй. – М, 1981. – 351с.
1073977
  Хемингуэй Э. Прощай, оружие! / Э. Хемингуэй. – М, 1982. – 351с.
1073978
  Хемингуэй Э. Прощай, оружие! / Э. Хемингуэй. – Тула, 1984. – 399с.
1073979
  Хемингуэй Э. Прощай, оружие! / Э. Хемингуэй. – Алма-Ата, 1986. – 655с.
1073980
  Хемингуэй Э. Прощай, оружие! / Э. Хемингуэй. – Днепропетровск, 1987. – 507с.
1073981
  Хемингуэй Э. Прощай, оружие! / Э. Хемингуэй. – Волгоград, 1987. – 269с.
1073982
  Хемингуэй Э. Прощай, оружие! / Э. Хемингуэй. – Фрунзе, 1987. – 816с.
1073983
  Валле Р. Прощай, полицейский! : Раф Валле / Р. Валле. – Москва : Юридическая литература, 1987. – 300 с.
1073984
  Абдулин И.А. Прощай, Рим! / И.А. Абдулин, 1971. – 400с.
1073985
  Абдуллин И.А. Прощай, Рим! : роман / И.А. Абдуллин. – Москва : Советский писатель, 1975. – 376 с.
1073986
  Абдуллин И.А. Прощай, Рим! : роман / Ибрагим Абдуллин ; авториз. пер. с башк. И. Гизатуллина ; [послесл. А. Вахитова]. – Уфа : Башкирское книжное издание, 1978. – 540 с. : портр. – (Библиотека башкирского романа "Агидель")
1073987
  Ковалик В. Прощай, рідний краю / В. Ковалик, Г. Петрів // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Травень (№ 10). – С. 11-15


  Депортація населення Польщі та Західної України в повоєнний період.
1073988
  Абромайт Ларс Прощай, рыба? = Рыбний промысел. Репортаж. Тема номера / Абромайт Ларс, Хампель Торстен, Триппель Катя // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 128-156 : Фото. – ISSN 1029-5828
1073989
  Унт М. Прощай, рыжий кот : повесть / М. Унт. – Москва, 1967. – 208 с.
1073990
  Конти Ж.П. Прощай, сестра / Ж. П. Конти. – Москва : Терра, 1994. – 494 с. – В изд. также: Игра в безумие / Джулиан Саймон ; Изверг / Эд Макбейн. – (Терра-детектив). – ISBN 5-85255-517-7
1073991
  Лиханов Д.А. Прощай, Сирокко! / Д.А. Лиханов. – М., 1990. – 110с.
1073992
  Коробова Л.А. Прощай, Туткаул / Л.А. Коробова. – Душанбе, 1968. – 76с.
1073993
  Турбин Н. Прощай, эпос? : опыт эстетического осмысления прожитых нами лет / Н. Турбин. – Москва : Правда, 1990. – 46 с. – (Библиотека "Огонек" ; №40)
1073994
  Гаврилюк О.Я. Прощайте / О.Я. Гаврилюк. – Львів, 1969. – 61с.
1073995
  Гаврилюк О.Я. Прощайте / О.Я. Гаврилюк. – К., 1990. – 237с.
1073996
  Готлиб Иосиф Прощайте лампочки Ильича : технологии // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 138-141 : Фото
1073997
  Горулев Н.А. Прощайте любимые / Н.А. Горулев. – Минск, 1977. – 238с.
1073998
  Горулев Н.А. Прощайте любимые / Н.А. Горулев. – Минск, 1979. – 415с.
1073999
  Бикчентаев А. Прощайте, серебристые дожди... : повести / А. Бикчентаев. – Москва : Башк. кн. изд-во, 1973. – 238 с.
1074000
  Букин Н.И. Прощайте, скалистые горы / Н.И. Букин. – Москва, 1952. – 88с.
<< На початок(–10)1071107210731074107510761077107810791080(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,