Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1071107210731074107510761077107810791080(+10)В кінець >>
1070001
  Зуєв-Ординець " Панургове стадо" / Зуєв-Ординець. – Київ : Молодь, 1961. – 84 с.
1070002
  Омеляшко Р. "Панує конкуренція влади, але, на жаль, відсутня конкуренція чести" / розмову вів Андрій Михайлик // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 листопада (№ 44). – С. 14-15


  Керівник Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф Ростислав Омеляшко - про рідкісну колекцію у сховищі центру."Іздять покинутими польськими селами, рятуючи уламки, залишки, колись могутньої цивілізації".
1070003
  Мандзюк Д. "Папа взяв мене в свої обійми і плакав" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 5 ( 108 ). – С. 53-57


  Митрополит Йосип Сліпий 18 років був у радянських концтаборах. Визволити його звідти допоміг Папа Римський
1070004
  Якимович Б. "Папа": дружба і спілкування // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 195-196. – ISSN 0868-4790


  Стаття присвячена 90-річчю від дня народження відомого українського письменника - Романа Іваничука. Зокрема, автор аналізує життєві і творчі реалії письменника.
1070005
  Коцарев О. "Папаша " повернувся // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 175-176. – ISSN 0130-1608
1070006
  Огризко В. "Паперові принципи" та санкції // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 10 вересня (№ 167). – С. 3


  Екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко про нерішучість та неготовність ЄС запроваджувати чергові санкції проти Росії.
1070007
  Бирюков А.А. "Пар костей не ломит" // Туризм для всех / С.В. Минделевич. – Москва, 1988. – С. 101-190
1070008
  Кульчицький С. "Парад суверенітетів". Передумови, перебіг і підсумки // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2019. – Грудень (№ 23). – С. 1-7
1070009
  Шевцова Л. "Парадигма виживання" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17-18 жовтня (№ 194/195). – С. 4


  Чому Росія вибрала війну? Про це - експерт із Москви Лілія Шевцова. Росія вже почала жити в іншому вимірі, відчуваючи кінець цілої епохи й тимчасовість сьогоднішньої політичної будови.
1070010
  Кононенко Тарас "Парадигмальний вимір" українознавчої науки // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 28-31. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена з"ясуванню структури змісту понять "парадигмальний вимір" та "парадигмальний вимір українознавчої науки", здійсненого на українознавчій парадигмальній основі. З"ясовані критерії розрізнення існуючих в межах однієї науки відмінних ...
1070011
  Кононенко Т. "Парадигмальний вимір" українознавчої науки // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 84-86
1070012
  Кирилюк Ф.М. "Парадокс Олсона" (аналіз теорії груп) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 7-18
1070013
  Вітченко А.О. "Парадокси самої дійсності" : Система уоаків та позакласний захід за темою "Б.Шоу."Пігмаліон" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 4. – С.41-51. – ISSN 0205-471Х
1070014
  Остудін В.І. "Парадокси" Юліана Бачинського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 48-53. – (Філософія. Політологія ; вип. 47)


  Матеріали наукової конференції, присвяченої праці Ю. Бачинського "Україна irredenta". Ряд фактів у біографії Юліана Бачинського та окремі висловлені ним теоретичні положення видаються сьогодні, на перший погляд, дещо незрозумілими, незвичними, а то й ...
1070015
  Колмановский Илья "Паразитолог должен быть в контакте со всем миром" / Колмановский Илья, Савинцев Федор // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 8 (2863). – С. 94-102 : фото
1070016
  Кораїс А. [Папатрехас / Адамантіос Кораїс ; за ред. Алкі Ангелу. – Афіни : Ерміс, 1992. – 149, [1] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека])
1070017
  Роїдіс Е. [Папеса Іоанна / Еммануїл Роїдіс. – Афіни : Нефелі, 1988. – 367, [ 5 ] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 14]). – ISBN 960-211-002-3
1070018
  Казандзіс Т. [Парад. Повноліття : оповідання / Толіс Казандзіс. – 3-є вид. – Афіни : Нефелі, 1995. – 227, [3] с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-211-232-8
1070019
  Боровиков Г.Ф. Пантушка / Г.Ф. Боровиков. – Саратов : Книжное издательство, 1957. – 160 с. : ил.
1070020
  Білий О. Панування реалістичного порядку / О. Білий, В. Вовк // Критика. – Київ, 2007. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 2-4
1070021
  Сюндюков І. Панування, страх та підсвідоме // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21-22 вересня (№ 169/170)


  Еліас Канетті, видатний німецькомовний письменник єврейського походження про таємниці маси і влади.
1070022
  Липа І. Панування, труд і лад // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 199-214. – ISBN 978-966-1513-01-2
1070023
  Кудряшов Г.О. Панукраїнська мовна позиція у видавничій діяльності Полтавського товариства "Просвіта" (початок ХХ століття) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 155-158


  У розвідці автор виступив оглядачем особливостей організації видавничої діяльності Полтавського товариства "Просвіта" на початку ХХ століття в умовах стагнації всього українського. У статті схарактеризовано боротьбу полтавських просвітян за утвердження ...
1070024
   Панурівка. Маєток І.М. Миклашевського // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 2005. – Вип. 63/64 : Георгій Лукомський і українська художня спадщина. Ч.2. – С. 186-189
1070025
   Панфилов Виктор Михайлович. Выставка произведений. Москва. 1975.. – М., 1975. – 27с.
1070026
  Селиванов Ф.Т. Панфиловцы / Ф.Т. Селиванов. – М, 1958. – 142с.
1070027
  Селиванов Ф.Т. Панфиловцы / Ф.Т. Селиванов. – М, 1959. – 142с.
1070028
  Назаров И.И. Панфиловцы / И.И. Назаров. – Москва, 1966. – 64с.
1070029
  Назаров И.И. Панфиловцы / И.И. Назаров. – Москва, 1976. – 238с.
1070030
  Бек А.А. Панфиловцы на первом рубеже : повесть / Александр Бек. – Москва ; Ленинград : Детгиз, 1944. – 104 с. : ил. – (Военная библиотека школьника)
1070031
  Скалон А.В. Панфилыч и Данилыч. / А.В. Скалон. – Иркутск, 1986. – 303с.
1070032
  Алексеев В.А. Панфинско-лютеранский поход финляндцев на православную Карелию / В.А. Алексеев. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1910. – 105 с.
1070033
  Вронська О.М. Панхронічне дослідження еволюції португальського інфінітива // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 34-41
1070034
  Алеиева С.М. Панцерные клещи в условиях Куба-Хачмасской зоны как промежуточные хозяева мониезий сельскохозяйственных животных : Автореф... канд. биол.наук: / Алеиева С. М.; Аз. гос. пед. ин-т им. Ленина. – Баку, 1966. – 17л.
1070035
  Панченко В. Панцир для Гамлета // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 16-17 березня (№ 46/47)


  Шляхи Миколи Бажана.
1070036
  Іллічов С.Г. Панцирні частини у збройних силах Дирикторії (грудень 1918 - липень 1919 рр.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 73-77. – ISSN 0321-0499
1070037
  Крамной В.Я. Панцирные клещи Амурской области -- промежуточные хозяйства гельминтов сем. Anoplocephalid : Автореф... канд. биол.наук: 03/00/08 / Крамной В.Я.; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1974. – 20л.
1070038
  Овандер Э.Н. Панцирные клещи Центральной лесостепи Украинской ССР : Автореф. дис... канд. биол. наук: / Овандер Э.Н.; АН УССР. Ин-т зоологии. – Киев, 1965. – 18с.
1070039
  Лярская Л.А. Панцирные рыбы девона Прибалтики Asterolepididae / Л.А. Лярская; Всесоюзный научно-исследовательский институт морской геологии. – Рига : Зинатне, 1981. – 152с.
1070040
  Обручева О.П. Панцирные рыбы девона СССР (коккостеиды и динихтииды) / О.П. Обручева; Под ред. Орлова Ю.А. – Москва : Московский университет, 1962. – 190с.
1070041
  Киселев И.А. Панцырные жгутиконосцы (Dinoflagellata) морей и пресных вод СССР / И.А. Киселев. – Москва-Ленинград, 1950
1070042
  Яковлева А.М. Панцырные моллюски (Lonicata) морей СССР : Автореф... кандид. биологич.наук: / Яковлева А.М.; Зоологический институт Академии наук СССР. Ученый совет. – Ленинград, 1951. – 7 с.
1070043
   Панчатантра. – Москва : Художественная литература, 1972. – 368 с. – (Классическая проза Востока)
1070044
   Панчатантра, или Пять книг житейской мудрости.. – М., 1989. – 478с.
1070045
   Панчатантра. Сб. инд. басен.. – М., 1958. – 373с.
1070046
   Панчатантра. Сб. инд. басен.. – М., 1962. – 470с.
1070047
   Панчатантра: П"ять кошиків житейскої мудрості; Шукасаптаті: Сімдесят повідок папуги : Зб. давньоінд. оповід. літ. – Київ, 1988. – 382 с.
1070048
   Панченко Валентина Іванівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 359. – ISBN 978-966-439-754-1
1070049
  Янковська О. Панченко Володимир Олександрович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 174-175. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
1070050
  Янковська О. Панченко Володимир Олександрович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 174. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
1070051
   Панченко Ірина Григорівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 226. – ISBN 978-966-2726-03-9
1070052
   Панченко Микола Пилипович (1924-2011) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 359-360. – ISBN 978-966-439-754-1
1070053
   Панченко Павло Миколайович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 180-181. – ISBN 978-617-573-038-6
1070054
   Панченко Тарас Володимирович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 67-69. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
1070055
  Лаврецкий И.Р. Панчо Вилья. (1878-1923) / И.Р. Лаврецкий. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 256 с. – (Жизнь замечательных людей : серия биографий ; Вып. 6(339))
1070056
  Павлов Е. Панчо Владигеров : очерк жизни и творчества / Е. Павлов. – Москва : Музыка, 1964. – 151 с.
1070057
   Панчук Май Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 360. – ISBN 978-966-439-754-1
1070058
  Франко І.Я. Панщизняний хліб і інші оповідання : Під ювілейний рік Івана Франка / Іван Франко. – Львів : Видав Пpосвіт. кpужок пpи 3 Секції Укp. Студ. Союза. Hакладом І. Лизанівського. Дpук. Ставpопіг. Ін-, 1913. – 47 с. – Конволют. Переплетено з: Земле моя / Іван Франко. - Львів, 1913. - 15 с. ; 1913. - 15 с. Іван Вишенський. На Святоюрській горі : поеми / І. Франко. - Львів, 1913. - 64 с. ; Похорон / І.Я. Франко. - Львів, 1913. - 49 с. – (Дешева бібліотека ; Ч. 10)


  Склад конволюту: 1. Земле моя / Іван Франко // Панщизняний хліб і інші оповідання. - Львів : Видав Пpосвіт. кpужок пpи 3 Секції Укp. Студ. Союза. Hакладом І. Лизанівського. Дpук. Ставpопіг. Ін-, 1913. - 15 с. - (Дешева бібліотека. Ч. 10) 2. Іван ...
1070059
  Франко І.Я. Панщина та її скасованє [скасування] 1848 р. в Галичині / Написав Іван Франко. – 2-е, попр. вид. – Львів : Друк. наук. т-ва ім. Т. Шевченка, 1913. – 248с. – (Літературно-наукова бібліотека ; Ч. 155)
1070060
  Христенко С.С. Панэкономика: трехмерные экономические оценки : действительное и мнимое богатство общества / Сергей Христенко. – Одесса : Астропринт, 2011. – 210, [4] с. : ил., табл. – ISBN 978-966-190-491-9
1070061
  Кирий А.А. Паня Вишнякова / А.А. Кирий. – Краснодар, 1956. – 164с.
1070062
  Качкан В. Панькевич Юліан Іванович // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / За ред. М.М. Романюка. НАНУ, Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 1998. – Вип.V. – С. 242-243. – ISBN 966-02-0457-4
1070063
  Грінченко Б.Д Панько : оповідання / Борис Грінченко. – У Київі (Київ) : Час. Дpук. 1-ої Київ. дpук. спілки, 1909. – 16 с. – Прим. № 102998 дефектний, без обкл. – ([Видавництво "Час"] ; Сеp. 4 ; № 31)
1070064
  Чопик Р. Панько Проклятий (екзистенційна драма П. Куліша) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11 (599). – С. 3-16. – ISSN 0236-1477


  Автор статті прагне з"ясувати головну причину метаморфоз пізнього П. Куліша. Для цього покликає на допомогу "вічний" образ Марка Проклятого, що "товчеться" українським письменником десь від середини 1840-х років, а в контексті фольклорному, здається, ...
1070065
  Гончарук П.С. Панькове весілля // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 27-34. – ISBN 978-966-452-148-9
1070066
  Фомичева Т.Д. Паоло Веронезе / Т.Д. Фомичева. – М, 1973. – 56с.
1070067
  Мицкевич А. Паон Тадеуш, или Последний наезд на Литве / А. Мицкевич. – Москва, 1954. – 316с.
1070068
  Мицкевич А. Паон Тадеуш, или Последний наезд на Литве / А. Мицкевич. – Варшава, 1965. – 388с.
1070069
  Ірванець О. Папiр, у який загорнуто котлети. Про збірку дотепних віршованих творів Юрка Космини // Україна молода. – Київ, 2019. – 25-26 жовтня (№ 119). – С. 13


  "«Підручник iз найновішої історії для нащадків» - такий підзаголовок має збірка політичних віршованих сатир авторства Юрка Космини. Титул збірки - «Котлети з ведмедя», а випустило у світ цю двохсотсторінкову книжину в обкладинці з клапанами та дулею з ...
1070070
  Хирацука Т. Папа большой, я маленький / Т. Хирацука. – М., 1981. – 110с.
1070071
  Лучутенко Л.Н. Папа и мама у меня серьезные. / Л.Н. Лучутенко. – Одесса, 1964. – 80с.
1070072
  Терещенко Алексей Папа и прадед : параллели // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 2 (2833). – С. 22 : Фото
1070073
  Красюк О. Папа і Україна / Олександр Красюк. – Київ : Дуліби, 2005. – 152 с. – ISBN 966-8910-06-0
1070074
  Юраш А. Папа Іоанн Павло 2 / Андрій Юраш. – Харків : Фоліо, 2005. – 351с. – (Історичне досьє). – ISBN 966-03-3034-0
1070075
  Гирман В. Папа коррупции. Запад подбирается к миллиардам Путина // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 27 марта (№ 13). – С. 16
1070076
  Серова О.В. Папа Лев XIII в оценке российских дипломатов // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С. 115-130. – ISSN 0042-8779
1070077
  Бурести Елена Папа не носит "прада". Гардероб понтифика. Шитие святых // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 4 (2919). – С. 54-62 : фото
1070078
   Папа Римский : детали // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 4 (157). – С. 40 : Фото. – ISSN 1029-5828
1070079
  Плотников Н. Папа Римский как университетский профессор // Политический журнал / Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 1/2. – С. 67-69.
1070080
  Полонский Д. Папа римский Лев I Великий и его христологическая доктрина в восточнославянской книжности XII-XVII вв. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 1 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 60-73. – ISBN 966-7379-70-1
1070081
  Богомазов В.М. Папа Римский Франциск и мир XXI века // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 7. – С. 39-51. – ISSN 044-748Х


  Статья посвящена позициям Папы Франциска по основным морально-нравственным проблемам современности.
1070082
  Вялов П.И. Папа Римский Франциск поздравил Б.Е.Патона со 100-летним юбилеем / П.И. Вялов, В.И. Старостенко, В.П. Бабак // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 2. – С. 194-198 : фото. – Бібліогр.: с. 198. – ISSN 0203-3100
1070083
  Гусєв В.І. Папа Римський / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 281. – ISBN 966-642-073-2
1070084
  Степовик Д. Папа Римський Іван Павло II визнав своє українське походження // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 13 листопада (№ 21)


  До сторіччя від дня народження понтифіка.
1070085
  Щоткіна К. Папа стомився // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 16 лютого - 22 лютого (№ 6). – С. 5


  У його оточенні говорять про "грім серед ясного неба". Любителі містики автоматично підводять очі вгору й бачать блискавку, що б"є в купол Собору Святого Петра. Розчаровані в "календарі майя" продавці й покупці "наборів для кінця світу" цитують ...
1070086
  Хардингхаус Барбара Папа Эд / Хардингхаус Барбара, Белявцева Мария // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 7 (172). – С. 140-147 : фото. – ISSN 1029-5828
1070087
  Холодов Ж.К. Папа, мама и я -- физкультурная семья / Ж.К. Холодов, В.П. Попов. – Минск, 1989. – 222с.
1070088
  Шпагин М.В. Папа, мама, марки и я. / М.В. Шпагин. – М., 1982. – 96с.
1070089
  Эме М. Папа, мама, служанка и я / М. Эме. – Л, 1977. – 118с.
1070090
  Пухначев Ю.В. Папа, мама, ЭВМ и я: Науч.-худож. кн.: Для мл. шк. возраста. / Ю.В. Пухначев. – М., 1990. – 54с.
1070091
  Образцов Александр Папа, мама, я : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 3 (1007). – С. 109-116. – ISSN 0130-7673
1070092
  Финк Л.М. Папа, мама, я и микрокалькулятор / Л.М. Финк. – Москва : Радио и связь, 1988. – 272 с. – ISBN 5-256-00150-7
1070093
  Сароян У. Папа, ты чудак / У. Сароян. – М.-Л., 1965. – 126с.
1070094
  Різник О. Папа, який побував в Україні // Критика. – Київ, 2001. – Листопад, (число 11). – С. 11-14
1070095
  Журавлева М. Папа. Рыцарь свободы // Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2008. – № 6. – С. 70-74.


  Іоан Павло ІІ (Войтила Кароль)
1070096
  Хоринская Е.Е. Папам и мамам / Е.Е. Хоринская. – Свердловск, 1963. – 80с.
1070097
  Хоринская Е.Е. Папам и мамам / Е.Е. Хоринская. – изд. 2-е. – Свердловск, 1966. – 80с.
1070098
  Магомед-Расул Папаха и посох Сулеймана / Магомед-Расул. – М., 1987. – 250с.
1070099
  Мор Н.М. Папаша, Феликс, Людвиг Ниц и другие: Несколько невыдум. эпизодов из жизни подпольщика. / Н.М. Мор. – 2-е изд., доп. – М., 1982. – 191с.
1070100
  Чепикова Ксения Папе на лапу. Махинации с индульгенциями. Если не папа, то кто? // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 10 (2925). – С. 94-100 : фото
1070101
  Шамрай М. Папери Красносельських (XVI - XIX ст.) з колекції історичних установ ВУАН // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2009. – Т. 19, кн. 1. – С. 367-378
1070102
  Литвинова Т. Папери родини Полетик в архівосховищах України та Росії // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2007. – № 1/3. – С. 47-70. – ISSN 0320-9466
1070103
  Студінський В.А. Паперова промисловість України, (16-20 століття) / В.А. Студінський; Нац. Педагогічний Ун-т ім. М. Драгоманова; За наук. ред. Б.І. Андрусишина. – Житомир : Волинь, 2000. – 256с. – ISBN 966-7390-61-6
1070104
  Барба Е. Паперове каное : путівник по театральній антропології / пер. з англ. М.Шкарабан ; Евдженіо Барба. – Львів : Літопис, 2001. – 288 с. – (Мистецтво театру). – ISBN 966-7007-45-5
1070105
  Махно В. Паперовий міст : вірші 2015-2016 / Василь Махно ; іл. Л. Квик ; [голов. ред. М. Савка]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. – 123, [5] с. : іл. – ISBN 978-617-679-409-7
1070106
  Пушкарук Н. Паперові гарантії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 6 грудня (№ 220). – С. 3


  Як 23 роки тому Захід і Росія вперше "роззброїли" Україну за допомогою Будапештського меморандуму.
1070107
  Туган-Барановський Паперові гроші і метал / Михайло Туган-Барановський // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 427-436. – ISBN 966-346-208-6
1070108
  Туган-Барановський Паперові гроші та метал / Туган-Барановський М.І. ; МОН України ; Київський нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2004. – 200 c. – Дане видання присвячене 100-річчю КНЕУ. – ISBN 966-574-576-X
1070109
  Туган-Барановський Паперові гроші та метал / Михайло Туган-Барановський // Історія економічних учень : хрестоматія / КНУТШ ; [упоряд. : В.Д. Базилевич, Т.В. Гайдай, А.О. Маслов, Н.І. Гражевська, О.П. Нестеренко, Л.В. Вернигора] ; за ред. В.Д. Базилевича. – Київ : Київський університет, 2008. – С. 436-477. – ISBN 978-966-439-104-4
1070110
  Туган-Барановський Паперові гроші та метал / Михайло Туган-Барановський // Історія економічних учень : хрестоматія : навч. посібник / КНУТШ ; за ред. В.Д. Базилевича ; [уклад. : В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, А.О. Маслов та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – С. 733-766. – ISBN 978-966-346-746-7
1070111
  Сустрєтов А. Паперові грошові знаки Російської імперіїна українських землях в дореформений період: історіографія XIX - початку XXст. // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 197-215. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 7). – ISSN 2518-7600
1070112
  Юнке А. Паперові кораблики / А. Юнке. – Львів, 1960. – 147с.
1070113
  Панчук С. Паперові міста: сучасна українська урбаністична проза // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2016. – № 1. – С. 172-174. – ISSN 0130-321Х
1070114
  Мелещенко О.К. Паперові та електронні інформаційні моделі : Навчальний посібник для студ. ін-тутів і фак-тів журналістики / О.К. Мелещенко. – Київ, 1995. – 168с. – ISBN 5-7763-9500-Х
1070115
  Мельничук Ю.С. Папи родяться у комині / Ю.С. Мельничук. – Київ, 1960. – 64 с.
1070116
  Воскресенская З.И. Папина вишня / З.И. Воскресенская. – Москва, 1980. – 15с.
1070117
  Скороходов А.С. Папины уроки / А.С. Скороходов. – Рязань, 1963. – 64с.
1070118
  Максимов Е.Н. Папирус 1115 из собрания Государственного Эрмитажа (Сказка о потерпевшем кораблекрушение) : Автореф... канд. филол.наук: / Максимов Е. Н.; АН СССР, Ин-т народ. Аз. – М., 1967. – 16л.
1070119
  Виноградов И.В. Папирус Вильбур. : Автореф... канд. ист.наук: 07.573 / Виноградов И.В.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1970. – 23л.
1070120
  Тарасенко Н.А. Папирусний свиток на виньетках древнеегипетской Книги мертвых / Н.А. Тарасенко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т востоковедения им. А.Е. Крымского. – Киев : Институт востоковедения им. А.Е. Крымского НАН Украины, 2018. – 167, [1] с. : ил. – Резюме англ. – Библиогр.: с. 130-161 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-02-8710-5
1070121
  Цура С. Папір виготовлятимуть з опалого листя // Газета по-українськи. – Київ, 2019. – 27 вересня (№ 75). – С. 2


  Студент КНУ імені Тараса Шевченка 17-річний Валентин Фречка винайшов технологію виготовлення паперу з опалого листя. За неї отримав золоту медаль на міжнародній олімпіаді з екології в Тунісі та переміг в "Олімпіаді геніїв" у США.
1070122
  Бондар Н.П. Папір заблудівських видань Івана Федорова та Петра Мстиславця // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 3-21. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
1070123
  Омельченко М. Папір та папірні Київщини та Чернігівщини часів козацької доби // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 179-183. – ISBN 966-95758-1-8
1070124
  Мацюк О.Я. Папір та філіграні на українських землях. (XVI - початок ХХ ст.) / О.Я. Мацюк. – Київ, 1974. – 295с.
1070125
   Папір, його структура, склад, класифікація, галузі застосування й властивості // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків, 2018. – № 23/24 (419/420), грудень 2018 р. – С. 71-79
1070126
  Войцехівська І.Н. Папірологія / І. Войцехівська // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 281-282. – ISBN 966-642-073-2
1070127
  Тарасенко М.О. Папірус Книги мертвих Istanbul № 10846–10847 // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 3. – С. 77-84. – ISSN 1608-0599
1070128
  Леонов Сергей Папка-регистратор : мировая вещь // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 5 (2848). – С. 34 : Фото
1070129
  Безсмертна О.О. Папоротеподібні флори України: хорологія, ценологія, охорона : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Безсмертна Олеся Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 245 л. – Додатки: л. 171-245. – Бібліогр.: л. 150-170
1070130
  Безсмертна О.О. Папоротеподібні флори України: хорологія, ценологія, охорона : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Безсмертна Олеся Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв.
1070131
  Стеценко Н.М. Папороті (Інтродукція, розмноження, біохімія, господарське значення, народна медицина) / Н.М. Стеценко; КНУТШ. Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 140 с. – ISBN 966-7938-36-0
1070132
  Стеценко Н.М. Папороті родини Osmundaceae Bercht. et J.Presl з колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 24-25. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Наводяться дані про реліктові види родини Osmundaceae Bercht. et J.Presl.
1070133
  Крещенок И. Папоротник Leptolepidium kuhnii (Milde) Hsing et S.K. Wu в природе и культуре // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 140-141. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Рассмотрено распространение редкого папоротника России Leptolepidium kuhnii (Milde) Hsing et S.K. Wu и выявлены основные факторы риска для этого вида на территории Амурской области и предложен вариант сохранения L. kuhnii . At article in spreading of ...
1070134
  Исакович А. Папоротник и огонь / А. Исакович. – Москва, 1970. – 176 с.
1070135
  Попов С.В. Папоротник: стихи / С.В. Попов. – СПб., 1992. – 45с.
1070136
  Фефилова Л.А. Папоротниковидные перми севера Предуральского прогиба : монография / Л.А. Фефилова; Отв. ред. Чалышев В.И. – Ленинград : Наука, 1973. – 191с.
1070137
  Кнорре Ф.Ф. Папоротниковое озеро / Ф.Ф. Кнорре. – Москва, 1987. – 633с.
1070138
   Папоротникообразные. В 10-ти томах. – М-Л : Издательство АН СССР
1. – 1957. – 1-547с.
1070139
  Дробаха О.І. Папороть : поезії / О.І. Дробаха. – Київ, 1969. – 47 с.
1070140
  Герасим"юк В. Папороть : [поезії] / Василь Герасим"юк. – Київ : Просвіта, 2006. – 327, [1] с. : іл. – ЗмістМістить розділи: Суха різьба ; Чорні хлопці. – ISBN 966-8547-72-1
1070141
  Потехина И.П. Папская финансовая администрация в VI–XI вв.: истоки и эволюция // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 11 (95). – С. 31-41. – ISSN 2070-9773
1070142
  Хаутала Р. Папские послания о кумано-тевтонских столкновениях в начале XIII века // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 1. – С. 47-52. – ISSN 1608-0599
1070143
  Любович Н.Н. Папский нунций Коммендоне в Польше : (Из эпохи начала католической реакции) / Н. Любович. – С. 203-239. – Вырезка из: Журнал Министерства народного просвещения, 1887, февраль (с. 203-240)
1070144
   Папское землетрясение 1984 г.. – Ташкент, 1986. – 135с.
1070145
  Карцев В.С. Папство -- организатор и вдохновитель немецко-католицкой агрессии в Прибалтике в 13 в. : Автореф... канд. ист.наук: / Карцев В. С.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
1070146
  Шейнман М.М. Папство / М.М. Шейнман. – Москва, 1959. – 210 с.
1070147
  Григулевич И.Р. Папство / И.Р. Григулевич. – Москва, 1978. – 424с.
1070148
  Григулевич Й.Р. Папство / Й.Р. Григулевич. – Київ : Політвидав України, 1988. – 544 с.
1070149
   Папство в современном мире: реф. сб.. – М., 1989. – 135с.
1070150
  Заборов М.А. Папство и крестовые походы. / М.А. Заборов. – М, 1960. – 263с.
1070151
  Красиков А. Папство и мировая политика = К 45-летию завершения Второго Ватиканского собора // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 4 (44). – С. 121-133. – ISSN 0201-7083
1070152
  Ссыльный Л. Папство и Россия : Ист. фельетон Леонида Ссыльного. – Санкт-Петербург : Тип. И. Шумахера, 1867. – IV, 111 с.
1070153
  Рамм Б.Я. Папство и Русь в 10-15 веках. / Б.Я. Рамм. – М-Л, 1959. – 284с.
1070154
  Плохий С.Н. Папство и Украина: Политика рим. курии на укр. земл.в XVI-XVII вв. / С.Н. Плохий. – К., 1989. – 222с.
1070155
  Винтер Э. Папство и царизм / Э. Винтер. – Москва, 1964. – 533с.
1070156
  Гетте В. Папство как причина разделения церквей, или Рим в своих сношениях с восточной церковью = (La Papaute schismatique ou Rome dans ses rapports avec l"Englise orientale) : Докт. соч. о. Владимира Гетте / Пер. с фр. под ред. К. Истомина. – Харьков : Тип. Губ. правл., 1895. – [2], XII, 318, 10 с. – Без обл.


  Надпись 1924 г.
1070157
  Григулевич И.Р. Папство. / И.Р. Григулевич. – 2-е изд. доп. – Москва, 1981. – 532с.
1070158
  Григулевич И.Р. Папство. Век ХХ / И.Р. Григулевич. – Москва : Политиздат, 1978. – 424с.
1070159
  Козланюк П.С. Папська Одарка : оповідання / П.С. Козланюк. – Київ : Держлітвидав України, 1961. – 43 с.
1070160
  Галан Я.О. Папська сльоза / Я.О. Галан. – Київ : ДЛВ, 1952. – 20с.
1070161
  Галан Я.О. Папська сльоза / Я.О. Галан. – Київ : Радянська Україна, 1952. – 64с. – (Б-ка "Перця" ; №4)
1070162
  Стародуб А. Папський візит і православні в Україні // Людина і світ : науково-популярний релігієзнавчий журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.32-34. – ISSN 0132-084Х
1070163
  Доде А. Папський мул / А. Доде. – К., 1958. – 56с.
1070164
  Отрош М.І. Папські академії, університети, інститути та богословські факультети як особливі заклади римської курії 82 // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів 9 Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Юрій Ладиславович Бошицький [та ін.]]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 82-84. – ISBN 978-617-7363-09-4
1070165
  Мельничук Петро Папуа - Нова Гвінея. Земляки Маклая // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 74-79 : фото
1070166
  Николаев В.П. Папуа - Новая Гвинея / В.П. Николаев. – М, 1989. – 63с.
1070167
  Зарубин Михаил Папуа - Новая Гвинея / Зарубин Михаил, Жданов Александр // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2020. – № 4/6. – С. 70-77 : фото
1070168
  Брайсон Наташа Папуа - Новая Гвинея. Бьет - значит любит. Жестокие нравы племени Энга. Папуасский домострой // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 7 (2934). – С. 52-57 : фото
1070169
  Герман Сергей Папуа - Новая Гвинея. Жизнь на Атолле // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2020. – № 2/3. – С. 60-65 : фото
1070170
  Круглов Леонид Папуа -2 = Путешествие в каменный век. Часть 2 : Семеро смелых // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 156-166 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1070171
  Андреев Андрей Папуа. Этот каменный ХХІ век // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 1. – С. 84-91 : фото
1070172
  Леонтьев А.А. Папуасские языки / А.А. Леонтьев. – М, 1974. – 115с.
1070173
  Бутинова Н.А. Папуасы Новой Гвинеи : (Хозяйство, общественный строй) / Н.А. Бутинова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Наука, 1968. – 256с.
1070174
  Бутинов Н.А. Папуасы Новой Гвинеи. : Автореф... Доктора ист.наук: / Бутинов Н.А.; АН СССР. – Л, 1970. – 33л.
1070175
  Слабошпицький М.Ф. Папуга з осінньої гілки / М.Ф. Слабошпицький. – Київ, 1992. – 144 с.
1070176
  Ковальский Я.В. Папы и папство / Я.В. Ковальский. – Москва, 1991. – 234 с. – ISBN 5-250-01237-X
1070177
  Шевченко Ганна Михайлівна ПАР- стабілізовані емульсії типу "масло/вода" у титриметричному, атомно-абсорбційному та спектрофотометричному аналізі : Дис. ...канд. хімічних наук: 02.00.02. / Шевченко Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 201л. – Бібліогр.: л. 176-197; Дод.: л.198-201
1070178
  Козловский Борислав Пар из-под подошв // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 10 (187), октябрь. – С. 66 : фото. – ISSN 1029-5828
1070179
   ПАР сьогодні. – Kyiv, 1999
1070180
  Степанова Світлана Пар. Країна Антиподія. Принади веселої країни : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 118-127 : Фото
1070181
  Горобець Марися ПАР. Люди неба / Горобець Марися, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 2 (134), квітень - травень. – С. 124-132 : фото
1070182
  Орлова Т.В. ПАР: "Африканський ренесанс" у деклараціях і реаліях // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 206-210. – ISSN 2226-3209
1070183
  Бассон Крістіаан ПАР: веселкова колиска людства // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 22-24 : фото. – ISSN 1998-8044
1070184
   ПАР: візовий квест // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 6. – С. 29 : фото. – ISSN 1998-8044
1070185
   Пара- и ортоамфиболиты докембрия : Состояние проблемы и опыт анализа на примере амфиболитов Кольского полуострова / А.В. Сидоренко, В.А. Теняков, О.М. Розен, А К. Горбачев Жук-Почекутов. – Москва : Наука, 1972. – 210с.
1070186
  Ермишкина Светлана Алексеевна Пара-замещенных моно- и дициклопропилбензолы в реакциях с электрофильными реагентами : Автореф... канд. хим.наук: 02.003 / Ермишкина Светлана Алексеевна; МГУ. Хим. фак. Кафедра орган. химии. – М., 1975. – 18л.
1070187
  Курилко А. Пара ненормальных явлений : проза: повесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 7. – С. 3-50. – ISSN 0131-8136
1070188
  Будько Євген Пара планів, або Маршрут у небі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 5 (149), жовтень - листопад. – С. 122-127 : фото
1070189
  Романюк В.В. Пара правил колективної корисності і мінімальних втрат паритету виграшів для відбору рівноваг Неша у біматричних іграх з асиметричними виграшами // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 1 (108). – С. 38-43 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1995-0519
1070190
  Гладчук О. Парабанківська система як важлива складова фінансового сектора // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 40-45. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1993-0240
1070191
  Вознесенский А.А. Парабола / А.А. Вознесенский. – Москва, 1960. – 90с.
1070192
  Михалков-Кончаловский Парабола замысла / Михалков-Кончаловский. – Москва : Искусство, 1977. – 232 с.
1070193
  Січкар О.М. Парабола людських стосунків в оповіданнях В. Дрозда про коней // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 148-151. – (Філологічні науки ; № 1)


  Дослідження присвячено аналізу образів коней і їх алегорично-метафоричному функціонуванню в оповіданнях В. Дрозда. З"ясування бестіарної символіки спрямовано на розкриття психології людей, зокрема інтелігенції, представники якої свого часу відчували ...
1070194
  Титта Руффо Парабола моей жизни / Титта Руффо. – М.-Л. : Музыка, 1966. – 435с.
1070195
  Руффо Т. Парабола моей жизни / Т. Руффо. – Ленинград : Музыка, 1968. – 392 с.
1070196
  Руффо Т. Парабола моей жизни / Т. Руффо. – Ленинград : Музыка, 1974. – 288 с.
1070197
  Шкаруба Л.М. Парабола Поля Гогена: в поисках рая // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 4. – С. 27-35
1070198
  Пугач О. Параболи зіркових устремлінь // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 березня (№ 9)


  200 років ракети Олександра Засядька.
1070199
  Пугач О. Параболи зіркових устремлінь // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 9 березня (№ 10). – С. 5. – ISSN 2519-4429


  Микола Кибальчич — винахідник і революціонер-народник. Автор схеми першого у світі реактивного літального апарата. Страчений за замах на імператора Олександра II.
1070200
  Пугач О. Параболи зіркових устремлінь // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 13 квітня (№ 15). – С. 7. – ISSN 2519-4429


  Якщо тобі на Місяць, скористайся трасою, яку накреслив Олександр Шаргей (Юрій Кондратюк).
1070201
  Пугач О. Параболи зіркових устремлінь. Перші у світі. Практика космосу // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 4 травня (№ 18). – С. 6. – ISSN 2519-4429
1070202
  Пугач О. Параболи зіркових устремлінь. Перші у світі. Практика космосу // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 27 квітня (№ 17). – С. 3. – ISSN 2519-4429
1070203
  Житарашу Н.В. Параболические граничные задачи / Н.В. Житарашу, С.Д. Эйдельман. – Кишинев, 1992. – 327с.
1070204
  Нечепуренко М.И. Параболические приближения для решений нелинейных функциональных уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Нечепуренко М. И.; Ин-т точн. механ. и вычисл. техн. АН УССР. – М., 1961. – 9л. – Бібліогр.:с.9
1070205
  Эйдельман С.Д. Параболические системы / С.Д. Эйдельман. – Москва : Наука, 1964. – 443 с.
1070206
  Цифра И.М. Параболические системы типа "реакция - диффузия" при моделировании процессов генерации и распространения электромагнитной эмиссии литосферы и методы их анализа / И.М. Цифра, В.Н. Шуман // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 5. – С. 51-60. – Список літ.: с.59-60. – ISSN 0203-3100
1070207
  Кадыров Рустам Рашидович Параболические уравнения второго порядка в неограниченных областях и асимптотические свойства их решений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кадыров Рустам Рашидович; МГУ. – М., 1981. – 13л.
1070208
  Терсенов С.А. Параболические уравнения с меняющимся направлением времени / С.А. Терсенов. – Новосибирск : Наука, 1985. – 105 с.
1070209
  Заполовський М.В. Параболізми як реалізовані біблійні інакомовлення в німецькомовному публіцистичному тексті // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 117-120
1070210
  Міресашвілі М. Параболічна поетика та мiф у романі XX століття // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 5 (167). – С. 329-334
1070211
  Антофійчук В. Параболічна структура нарису/новели-притчі Ольги Кобилянської "За готар" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 3 (699), березень. – С. 65-69. – ISSN 0236-1477
1070212
  Дроздовський Д. Параболічний реалізм: катастрофізм і об"єктивність історії в книжці Л. Залеської Онишкевич // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 27 березня (№ 6). – С. 14-15


  Приклад "параболічного реалізму" може бути розглянутий на матеріалі оповіді, експлікованій у книжці "Бомби, границі і два праві черевички" ("Літопис, 2018) Лариси ЗалеськоїОнишкевич.
1070213
  Лось В.М. Параболічні граничні задачі та узагальнені простори Соболєва / В.М. Лось, В.А. Михайлець, О.О. Мурач ; НАН України, Ін-т математики. – Київ : Наукова думка, 2023. – 163, [1] с. – Бібліогр.: с. 143-160. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1799-3
1070214
  Городецький В.В. Параболічні псевдодиференціальні рівняння з аналітичними символами у просторах типу S : монографія / В.В. Городецький, О.В. Мартинюк. – Чернівці : Технодрук, 2019. – 279, [1] с. – Бібліогр.: с. 254-279. – ISBN 978-617-7611-52-2
1070215
  Шапошникова Л.В. Парава -- "летучие рибы" / Л.В. Шапошникова. – М., 1967. – 68с.
1070216
   Параванское землетрясение 13 мая 1986 г.. – Москва : Наука, 1991. – 127, [1] с. – Библиогр.: с. 122-126
1070217
  Ганєчко В.В. Паравербальні компоненти комунікації: історія та перспективи вивчення // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 31-35
1070218
  Менделєєв Д. Паравоєнний стан // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-20 грудня (№ 48). – С. 1-2


  "У дебатах, запроваджувати чи не запроваджувати воєнний стан, найжирнішу крапку поставив президент країни, він же гарант Конституції, він же за сумісництвом верховний головнокомандувач, він же головна особа, яка несе відповідальність за безпеку і ...
1070219
  Радиенко Д. Парагвай - 2009 / Дарья Радиенко. – Киев : Четверта хвиля, 2009. – 128 с. – ISBN 978-966-529-202-2
1070220
  Харитонов В.А. Парагвай / В.А. Харитонов. – Москва : Мысль, 1976. – 120с.
1070221
  Обознов С.А. Парагвай : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С. 21-23 : Карта. – Бібліогр.: 3 назви
1070222
  Матвеева Н.Р. Парагвай, парагвайская война 1864-1870 годов и политика иностранных держав на Ла Плате : Автореф... кандид. истор. наук: / Матвеева Н.Р.; Калининский гос. пед. ин-т. – Калинин, 1951. – 25 с.
1070223
  Нитобург Э.Л. Парагвай. / Э.Л. Нитобург. – М., 1964. – 94с.
1070224
  Харитонов В.А. Парагвай. / В.А. Харитонов. – М., 1970. – 200с.
1070225
  Королев Д. Парагвай: взлет и падение Альфредо Стресснера // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 5-11 апреля (№ 14). – С. 6-7


  "3 февраля исполнилось 30 лет, как пала одна из самых жестоких и продолжительных по времени своего существования диктатур в Латинской Америке - диктатура генерала Альфредо Стресснера в Парагвае. Генерал - весьма интересная личность, ему удалось ...
1070226
  Сапеляк О. Парагвайці українського походження : церковно-громадське життя / Оксана Сапеляк ; [відп. ред. С. Павлюк] ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів : Простір-М, 2011. – 142, [2] с., [8] арк. фотогр. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 137-142 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6019-1
1070227
   Парагенезис и сложная зональность вкрапленников оливина из неизмененного кимберлита трубки Удачная-Восточная (Якутия): связь с условиями образования и эволюцией кимберлита / Н.В. Соболев, А.В. Соболев, А.А. Томиленко, С.В. Ковязин, В.Г. Батанова, Д.В. Кузьмин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 337-360 : рис., табл. – Библиогр.: с. 357-360. – ISSN 0016-7886
1070228
   Парагенезис металлов и нефти в осадочных толщах нефтегазоносных бассейнов. – Москва : Недра, 1990. – 267с.
1070229
  Дымков Ю.М. Парагенезис минералов ураноносных жил / Ю.М. Дымков. – М, 1985. – 207с.
1070230
  Суходольский С.Е. Парагенезис подземных вод и многолетнемерзлых пород / С.Е. Суходольский. – Москва, 1982. – 152с.
1070231
  Вернадскій В.И. Парагенезисъ химическихъ элементовъ въ земной коре : Речъ при открытіи секціи геологіи и минералогіи 28 декабря 1909 года // Список научных работ (1883-1909) / Н.И. Андрусов. – [б.м.] : [б.и.]. – 19с.
1070232
  Перцев Н.Н. Парагенезисы борных минералов в магнезиальных скважинах / Н.Н. Перцев. – М., 1971. – 195с.
1070233
  Перчук Л.Л. Парагенезисы и химические анализы существующих минералов / Л.Л. Перчук. – Москва : Наука, 1976. – 200с.
1070234
   Парагенезисы микроэлементов магнетита. – Москва : Наука, 1980. – 147с.
1070235
  Гореликова Н.В. Парагенезисы микроэлементов турмалина оловорудных формаций / Н.В. Гореликова. – Владивосток, 1988. – 125с.
1070236
   Парагенезисы минералов кимберлитовых пород: сб. науч. тр.. – Якутск, 1981. – 104с.
1070237
  Зимин С.С. Парагенезы офиолитов и верхняя мантия / С.С. Зимин. – Москва : Наука, 1973. – 251с.
1070238
  Зимин С.С. Парагенезы офитологов, палеомантия и металлогения / С.С. Зимин. – М, 1983. – 136с.
1070239
   Парагенетические ассоциации элементов в донных осадках новоэвксинского возраста переходной зоны от северо-западного шельфа к глубоководной впадине Черного моря / С.Д. Какаранза, С.В. Кадурин, В.В. Никулин, О.О. Беркович, А.В. Чепижко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 2. – С. 68-76 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
1070240
   Парагенетические ассоциации элементов в донных отложениях древнечерноморского возраста переходной зоны от северо-западного шельфа к глубоководной впадине Черного моря / С.Д. Какаранза, С.В. Кадурин, В.В. Никулин, О.О. Беркович, А.В. Чепижко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 3. – С. 54-62 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
1070241
  Клер В.Р. Парагенетические комплексы полезных ископаемых сланценосных и угленосных толщ. / В.Р. Клер. – М, 1981. – 176с.
1070242
  Швебс Г.И. Парагенетические ландшафты Нижнего Приднестровья прогноз их изменений и рекомендации по рациональному природопользованию : ландшафтные предпосылки регионального природопользования / Г.И. Швебс, Т.Д. Борисевич, М.Ф. Назаренко // Физическая география и геоморфология : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип. 30. – С. 42-50 : Схема. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0201-4122
1070243
  Волкова Н.И. Парагенетические ландшафты ополий и полесий и их антропогенная системная роль // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2013. – Вип. 2 (70). – C. 18-28. – ISSN 0868-6939


  Регіональною особливістю Брянської області є ландшафти полісь та опіль. Ці типові ландшафти були вивчені в процесі багаторічного експедиційного ландшафтного картографування співробітниками кафедри фізичної географії та ландшафтознавства МДУ ім. ...
1070244
  Спивак А.В. Парагенетические отношения алмаза с силикатными и карбонатными минералами в системе карбонатит-алмаз (эксперимент при 8.5 ГПа) / А.В. Спивак, Ю.А. Литвин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 240-250 : табл., рис. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 0016-7525
1070245
  Соболев Н.В. Парагенетические типы гранатов / Н.В. Соболев. – М, 1964. – 219с.
1070246
  Расс И.Т. Парагенетический анализ зональных минералов. / И.Т. Расс. – М., 1986. – 142с.
1070247
  Костюк В.П. Парагенетический анализ кристаллических пород Подолии в районе г. Винницы / В.П. Костюк. – Киев : АН УССР, 1955. – 112с.
1070248
  Дубровский М.И. Парагенетический анализ минеральных ассоциаций / М.И. Дубровский. – Ленинград : Наука, 1987. – 256с.
1070249
  Козин В.В. Парагенетический ландшафтный анализ речных долин / В.В. Козин. – Тюмень, 1979. – 87 с.
1070250
  Багмут Николай Николаевич Парагматитные центры щелочных полевых шпатов из пород украинского щита и их возможное генетическое значение : Автореф... канд. геолого-минер.наук: 04.00.20 / Багмут Николай Николаевич; АН УССР Ин-т геохимии и физики минералов. – К, 1981. – 21л.
1070251
  Бредель В. Параграф, що боронить власність : роман / Віллі Бредель ; пер. з нім. за ред. Антоненка-Давидовича. – Харків ; Київ : ЛФМ, 1934. – 304 с.
1070252
   Парад-але: Цирк.. – Москва : Искусство, 1989. – 318 с.
1070253
  Раш К.Б. Парад : повести / К.Б. Раш. – Москва : Советский писатель, 1987. – 492с.
1070254
  Василькова Е.А. Парад библиотечных блогов // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА" ; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2011. – № 7 (18). – С. 38-39. – ISSN 2072-3849


  Польза библиотечных блогов в обслуживании читателей.
1070255
  Мезенин Н.А. Парад всемирных выставок / Н.А. Мезенин. – М, 1990. – 159с.
1070256
   Парад досягнень // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 8-15 травня (№ 22). – С. 1


  14 травня у Міністерстві освіти і науки відкрилася виставка досягнень університетської науки, приурочена до професійного свята - Дня науки. Свої наукові експозиції представляють університети, серед яких КНУ імені Тараса Шевченка.
1070257
   Парад досягнень. Лідери освітніх реформ // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 26 травня - 2 червня (№ 19/21). – С. 1, 6-7


  Гран-Прі "Вища освіта і наука", Гран-Прі "Інноваційна й наукова діяльність також удостоєн КНУ імені Тараса Шевченка.
1070258
  Гужва А.А. Парад как секуляризированный ритуал // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.171-177
1070259
   Парад королевских лодок // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 6/7. – С. 26-29 : фото
1070260
  Ковальчук Г. Парад лауреатов // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. А. Газубей. – Киев, 2021. – № 37 (727), 17.09.2021. – С. 52-53. – ISSN 2075-7093
1070261
  Новодворська В. Парад мародерів // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 5/6 (199/200). – С. 25
1070262
  Вітович І. Парад невикористаних можливостей: головні підсумки турне держсекретаря США пострадянськими країнами // Україна молода. – Київ, 2020. – 4 лютого (№ 12). – С. 6


  "Майк Помпео, державний секретар Сполучених Штатів Америки, у столиці Узбекистану Ташкенті завершив турне п’ятьма країнами Східної Європи та Центральної Азії. Там Помпео провів зустріч у форматі «С5 + 1» iз керівниками зовнішньополітичних відомств ...
1070263
   Парад ноу-хау // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 20 травня (№ 19/20). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Експозицію досягнень університетів на ниві науки відкрили у холі МОН України.
1070264
  Медвідь Л.М. Парад парабол = Parade of parables = Parade des paraboles : [альб. живопис. творів : серія робіт на тему євангельської притчі про блудного сина, 1990-2013 рр.] / Любомир Медвідь ; [тексти: Любомир Медвідь, Дарина Скринник-Миська ; пер. англ. Олег Швед, пер. фр. Маркіян Якуб"як]. – Львів : Колір ПРО, 2015. – 106, [1] с. : іл. – Текст укр., англ., фр. – ISBN 978-966-2501-19-3
1070265
  Гуцало Є.П. Парад планет : роман, повісті / Євген Гуцало. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 480 с.
1070266
  Гуцало Е. Парад планет : роман / Евген Гуцало ; автор. пер. с укр. А. Иванченко. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 254 с. : ил.
1070267
  Миндадзе А.А. Парад планет / А.А. Миндадзе. – Москва, 1991. – 380с.
1070268
   Парад победителей, 1945-1985: сб.. – Днепропетровск, 1985. – 110с.
1070269
  Будько Євген Парад подорожей // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 142-143 : фото
1070270
  Сидоркин А.М. Парад предрассудков / А.М. Сидоркин. – Москва, 1992. – 80с.
1070271
   Парад успішності хто переміг у конкурсах // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 3-10 квітня (№ 13/14). – С. 6-7


  Підсумки конкурсів Десятої міжнародної виставки "Сучасні заклади освіти" та Дев"ятої виставки освіти за кордоном "World Edu". Почесні нагороди Гран-Прі "Лідер вищої освіти України" та Гран-Прі "Лідер професійної (професійно-технічної) освіти України" ...
1070272
  Тюрин Ю.П. Парад. / Ю.П. Тюрин. – М, 1986. – 158с.
1070273
   Параджанов Сергій: злет, трагедія, вічність. – К., 1994. – 280с.
1070274
  Ангаладян Р. Параджанов: колаж тіні й кольору в діапазоні одного людського серця // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 244-259. – ISSN 0320 - 8370
1070275
   Парадигма // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 847-848. – ISBN 966-316-069-1
1070276
   Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів : Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України. – ISBN 978-966-02-4721-5
Вип. 3. – 2008
1070277
   Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів : Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України. – ISBN 978-966-02-6024-5
Вип. 6. – 2011
1070278
   Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів : Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України. – ISSN 2309-4389
Вип. 7. – 2013
1070279
  Нікітін Ю.О. Парадигма "відкритих інновацій" як визначення "відкритого інноваційного процесу" / Ю.О. Нікітін, М.В. Мельник // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 42-45. – ISSN 2309-1533
1070280
  Грабовський В. Парадигма "вічного" учнівства Вчителя. Спогади про Олександру Цалай-Якименко // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: Л. Кияновська, Н. Сиротинська, І. Зінків [та ін.]. – Львів, 2020. – Число 1 (35). – С. 10-14. – ISSN 2224-0926
1070281
  Мудрак В. Парадигма "Індивідуальне - суспільне в історії" в творчості Михайла Драгоманова // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 127-130
1070282
  Мудрак В.І. Парадигма "індивідуальне - суспільне" у творчості Михайла Драгоманова // Перші Міжнародні драгоманівські читання : [30 верес. – 2 жовт. 2003 р.] : матеріали : [до 170-річного ювілею] / Драгомановські читання. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2003. – Вип. 2 : / [уклад.: Г.І. Волинка та ін.]. – С. 175-179. – (Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова)
1070283
  Панова Вікторія Парадигма "нового регіоналізму" в Європейському Союзі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 47-49. – Бібліогр. в кінці ст.


  Сучасні загальносвітові політичні й економічні процеси створюють ефективний простір для генерації нових ідей, теорій і форм співпраці в різних сферах розвитку. Дослідницьке поле регіоналістики поширюється за рахунок нових парадигм і явищ під впливом ...
1070284
  Панова Вікторія Парадигма "нового регіоналізму" в Європейському Союзі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 47-49. – Бібліогр. в кінці ст.


  Сучасні загальносвітові політичні й економічні процеси створюють ефективний простір для генерації нових ідей, теорій і форм співпраці в різних сферах розвитку. Дослідницьке поле регіоналістики поширюється за рахунок нових парадигм і явищ під впливом ...
1070285
  Панова Вікторія Парадигма "нового регіоналізму" в Європейському Союзі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 47-49. – Бібліогр. в кінці ст.


  Сучасні загальносвітові політичні й економічні процеси створюють ефективний простір для генерації нових ідей, теорій і форм співпраці в різних сферах розвитку. Дослідницьке поле регіоналістики поширюється за рахунок нових парадигм і явищ під впливом ...
1070286
  Панасюк С.К. Парадигма "ориент - оксидент" в рассказе Салмана Рушди "Хороший совет дороже рубина" // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 71-72. – ISBN 978-966-8308-26-0
1070287
  Яковлева И.В. Парадигма «нелинейной динамики» в совершенствовании волевой саморегуляции студентов (философский анализ) // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 2 (65). – С. 99-108. – ISSN 1811-0916
1070288
  Бехта І. Парадигма англомовного постмодерністського художнього тексту // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 85-92. – Бібліогр.: Літ.: С. 91-93; 20 назв. – (Германська філологія ; Вип. 551/552)
1070289
  Фостик Мар"яна Вікторівна Парадигма антиглобалізму в трансформаційних процесах міжнародних фінансових організацій : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Фостик М.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 21с. + Додатки:л.201-216. – Бібліогр.: 9 назв
1070290
  Фостик Мар"яна Вікторівна Парадигма антиглобалізму в трансформаційних процесах міжнародних фінансових організацій : Дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / КНУТШ; Фостик М.В. – Київ, 2005. – 200л. + Додатки:л.201-216. – Бібліогр.: л.187-200
1070291
  Ліпич Л. Парадигма антисипативного управління еколого-економічних систем підприємства / Л. Ліпич, Т. Глубіцька // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 4. – С. 46-53. – ISSN 2411-4014
1070292
  Решетняк О. Парадигма бібліонімів як вербалізаторів концепту ЖИТТЯ в сакральному дискурсі // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2017. – Вип. 4. – С. 48-53. – ISSN 2411-6548
1070293
  Демчук Н. Парадигма бібліопсихології в системі реформування вищої бібліотечно-інформаційної освіти / Наталія Демчук // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 4 (153). – С. 15-20


  Розглядається зміст і значення теорії бібліопсихології для системи реформування вищої бібліотечно-інформаційної освіти. Обґрунтовано потребу запровадження теоретико-методологічних інтегративних цілісних комплексів навчальної дисципліни чи дисциплін, ...
1070294
  Невінчаний І.С. Парадигма бюджетного дефіциту в історичному аспекті // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 5 (72). – С. 76-78.
1070295
  Чечель Н.П. Парадигма в західноєвропейській культурі першої половини ХІХ сторіччя // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 131-137.
1070296
  Чугаєва В.В. Парадигма вербалізаторів символьних значень бібліоніма Ісус Христос // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 348-351. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Заналізовано особливості засобів вербалізації багатоаспектного символу Ісус Христос як загальнолюдської універсалії, визначено домінантні символьні ознаки зазначеної реалії в контексті Старого й Нового Заповітів, репрезентовано метафорично-образні ...
1070297
  Щурик М. Парадигма використання незадіяних земель АПК у Карпатському макрорегіоні : аграрний сектор // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 7 (297). – С. 29-31 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
1070298
  Парпан У. Парадигма вищої освіти в умовах інтеграційних викликів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 30-36. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
1070299
  Малкіна Г.М. Парадигма відповідальності: до постановки проблеми // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – Вип. 87 : Філософія. Політологія. Соціологія
1070300
  Чесноков В. Парадигма встановлення кореспондентських відносин з іноземними банками // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 3 (111). – С. 61-67. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
1070301
  Гурієвська В.М. Парадигма глибинної демократії в процесі вирішення політико-управлінських завдань // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 4 (79). – C. 17-22. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
1070302
  Ялі М.Х. Парадигма глобалізації: основні підходи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 123, (ч. 1). – С. 62-73. – ISSN 2308-6912


  На Заході виокремлюють три основні наукові школи глобалістики - "гі- перглобалістів", "скептиків" і "траисформаціоналістів". Для представників першої з них сучасна глобалізація означає нову добу в історії людства, коли держави повсюдно ...
1070303
  Щербак В.Г. Парадигма глобального менеджменту в системі управління людськими ресурсами у транснаціональних корпораціях / В.Г. Щербак, О.В. Щербак // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2014. – № 1 (38). – С. 16-20
1070304
  Зварич І.Я. Парадигма глобальної інклюзивної циркулярної економіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Зварич Ірина Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 38 назв
1070305
  Гуменюк П.О. Парадигма гри в українському фольклорі (семантичний та функціональний аспекти) : Автореф. дис. канд філологічних наук. Спец. 10.01.07 - фольклористика / Гуменюк П.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 23с. – Бібліогр.: 7 назв
1070306
  Гуменюк П.О. Парадигма гри в українському фольклорі (семантичний та функціональний аспекти) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.07 - фольклористика / Гуменюк П.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 188л. – Бібліогр. : л.168-188
1070307
  Козловський С.В. Парадигма державного регулювання сучасних економічних систем // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 17-21
1070308
  Мироненко М.Ю. Парадигма державного регулювання сучасної економіки // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (32). – С. 69-73
1070309
  Кірик М.А. Парадигма державної інноваційної політики країн ЄС // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 12 : Перспективи розвитку атомної енергетики та радіаційних технологій в Україні. – С. 159-162. – ISSN 2222-4459
1070310
   Парадигма діджиталізації фінансового ринку України / О. Хамідов, А. Маманазаров, І. Максимова, К. Слюсаренко, В. Кулішов // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Західноукр. нац. ун-т ; редкол.: Савельєв Є., Куриляк В., Шаров О. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Т. 20, № 4 (79), жовтень - грудень. – С. 680-696. – ISSN 2519-4070
1070311
  Другак В.М. Парадигма економіки сільськогосподарського землекористування в умовах нових земельних відносин // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 10. – С. 26-32
1070312
  Тріпак М.М. Парадигма економіко-математичної моделі рейтингування освітніх інституцій // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 1/2 (86). – С. 140-146. – ISSN 2309-1533
1070313
  Деркач Т. Парадигма економічного забезпечення енергетичної безпеки шляхом орієнтації на відновлювальні джерела енергії / Т. Деркач, Д. Чебаненко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (64). – С. 114-125 : табл., рис. – Бібліогр: 14 назв. – ISSN 1818-5754
1070314
  Мазаракі А.А. Парадигма економічної науки і потенціал її змін у XXI ст. / А.А. Мазаракі, В.Д. Лагутін // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (724). – Бібліогр.: 37 назв
1070315
  Резнікова Н.В. Парадигма економічної неозалежності країн в умовах глобалізації : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Резнікова Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 570 л. – Додатки: л. 488-570. – Бібліогр.: л. 437-487
1070316
  Резнікова Н.В. Парадигма економічної неозалежності країн в умовах глобалізації : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Резнікова Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 38 с. – Бібліогр.: 50 назв
1070317
  Шевчук Н.С. Парадигма економічної соціалізації інклюзивного закладу вищої освіти // Вектор Поділля : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. спец. навч.-реабілітаційний соц.-екон. коледж ; голов. ред. Тріпак М.М. ; редкол.: Anetta Zielinska, Tadeusz Kierzyk, Bozena Ryszawska [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 3. – С. 25-37. – ISSN 2617-1112
1070318
  Луковська О. Парадигма емоційної образотворчості Антона Ковача // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 54-59. – ISSN 2520-6419
1070319
  Яремчук О.В. Парадигма етнокультурної міфотворчості в соціальній психології: можливості застосування // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2010. – Вип. 24 (27). – С. 40-49. – ISBN 978-966-8063-90-11
1070320
  Молчанова Т. Парадигма життєтворчості Любові Кияновської // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури та інформ. політики України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; редкол.: Н. Сиротинська, І. Пилатюк, І. Бермес [та ін.]. – Львів, 2021. – Число 2 (40). – С. 59-66. – ISSN 2224-0926
1070321
  Марценюк Л.В. Парадигма інноваційного розвитку залізничних компаній / Л.В. Марценюк, В.М. Запорожець // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 32-38 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2306-6806
1070322
  Бакуменко В.Д. Парадигма інноваційного розвитку суспільства: сучасні концепції реформування публічного управління / В.Д. Бакуменко, С.А. Попов // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 43. – С. 21-28
1070323
  Гайдай Т.В. Парадигма інституціоналізму: методологічний контекст : монографія / Т.В. Гайдай ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2008. – 295, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 276-293 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-053-5


  Вельмишановній Наталії Вікторівні із глибокою шаною від автора. Підпис
1070324
  Заваженко Т.М. Парадигма інтерпретації у філософії Ф. Джеймісона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 64-66. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано поняття "інтерпретація" та трьохрівнева інтерпретативна модель у філософсько-культурологічній концепції Ф. Джеймісона. In this article was analyzed the notion "interpretation" and three-level model of interpretation in the ...
1070325
  Іллєнко Ю.Г. Парадигма кіно / Юрій Іллєнко. – Київ : Абрис, 1999. – 412, [3] с. : іл. – Укр. і рос. мовами. – Бібліогр. в прим.: с. 236. – ISBN 966-531-076-3
1070326
  Дідківська В.Т. Парадигма комічного і сутність її категорій // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 93-98.
1070327
  Жилина В.А. Парадигма коммуникативного аспекта образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (28). – С.189-195. – ISSN 1811-0916
1070328
  Клименко О.М. Парадигма конституційного оформлення примусового відчуження об"єктів права приватної власності // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 13-19. – ISSN 2220-1394
1070329
  Петренко В. Парадигма конструктивизма в гуманитарных науках // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2012. – № 2. – С. 88-98. – ISSN 2071-9788
1070330
  Павлусів Н.М. Парадигма конструювання образів правового в українській художній літературі (на прикладі повісті І.Франка "Перехресні стежки") // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 32-36. – ISSN 2219-5521
1070331
   Парадигма креативного менеджменту в глобальній економіці : монографія / [Д.Г. Лук"яненко, О.С. Дорошенко, Т.О. Галахова та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Д.Г. Лук"яненка ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2016. – 231, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та на с. 6. – Бібліогр.: с. 195-208. – ISBN 978-966-926-102-1
1070332
  Мазуренко В.П. Парадигма креативної економіки у контексті сучасних глобальних викликів / В.П. Мазуренко, Д.В. Копійка // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 137. – С. 89-97. – ISSN 2308-6912


  У статті досліджено еволюцію парадигми креативної економіки у контексті сучасних глобальних викликів. Виокремлено відмінність трактувань в різних країнах та зміну парадигми в часі. З часу виникнення та становлення парадигми креативної економіки минув ...
1070333
  Іншин М.І. Парадигма лобізму як складова соціальної безпеки в контексті розвитку права на інформацію // Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності" : 17-18 верес. 2019 р. / "Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності", міжнар. наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2019. – С. 22-26. – ISBN 978-966-916-903-7
1070334
  Окландер М. Парадигма материально-технического снабжения в ХХІ веке: модель электронного снабжения предприятий Украины / М. Окландер, Н. Меджибовская // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 3 (293). – С. 23-25 : рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 1810-3944
1070335
   Парадигма медичної географії у сучасний період / Н.П. Гребняк, О.В. Кірсанова, В.В. Таранов, Н.Г. Мікрюкова // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Миронюк І.С. – Київ, 2021. – № 3 (65). – С. 18-23. – ISSN 2077-6594
1070336
  Топачевський А. Парадигма Миколи Щербака // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 листопада (№ 42). – С. 15


  Рівно півстоліття тому в центрі Києва відкрилася нова експозиція Центрального науково-природничого музею НАН України. За ці роки експозицію, яку вважають однією з кращих в світі, побачили мільйони відвідувачів, серед них - тисячі відомих вчених ...
1070337
  Дегтярьова С.К. Парадигма мистецтва Р. Роллана / С.К. Дегтярьова. – Харків : Основа, 2000. – 160с. – Бібліогр.:с.143-158. – ISBN 5-7768-0710-7
1070338
  Шумеляк К.А. Парадигма міграційної політики в Європейському Союзі та Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 155-157
1070339
  Лісовський П.М. Парадигма міжвідомчого партнерства у сучасному квантовому світі: міжнародний сектор безпеки / П.М. Лісовський, Ю.П. Лісовська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 138. – С. 25-34. – ISSN 2308-6912


  У статті розглянута сучасна перехідна модель міжвідомчого партнерства як якісно новий семантичний стан особи, держави та суспільства, в якому міжнародний сектор безпеки відіграє актуальну роль. При цьому квантовий світ – це сукупність оригінальних ...
1070340
  Шевчук Т. Парадигма міжнародного трудового права // Наука міжнародного права на рубежі століть. Тенденції розвитку та трансформації : до 25 років каф. міжнар. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка : [спец. вид. наук. ст.] / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин ; [за наук. ред. В.М. Репецького]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 26-36. – (Серія "Міжнародне право у Львівському університеті")
1070341
  Сєрова О.Ю. Парадигма мінімалізму у просторово-часових вимірах музичної культури постмодерну : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Сєрова Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1070342
  Шевчук Т. Парадигма міфопоетичних образів у художньому дискурсі Григорія Сковороди // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 41. – С. 145-154. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2521-1757


  "В статті досліджується аспекти художньої рецепції Г. Сковородою образів античної міфології. Вивчення особливостей художнього сприйняття Г. Сковородою образів і мотивів класичної спадщини пов’язано зі встановленням типології їх використання, ...
1070343
  Галіахметов І.А. Парадигма муніципального права // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2013. – С. 91-97. – (Право ; Вип. 5). – ISSN 2226-3047


  У статті розглядаються філософсько-юридичні підходи щодо проникнення за допомогою абстрактного мислення в сутність муніципального права України, його змістовну частину і форми, причини і закономірності розвитку,а також з"ясування способу ...
1070344
  Колесник Н.С. Парадигма найменувань Ісуса Христа в українському пісенному фольклорі // Восточноукраинский лингвистический сборник / М-во образования и науки Украины, Донецкий нац. ун-т. – Винница, 2015. – Вып. 16. – С. 70-79. – ISSN 2077-1932
1070345
  Горболіс Л.М. Парадигма народнорелігійної моралі в прозі українських письменників кінця XIX - початку XX ст. : монографія / Лариса Горболіс. – Суми : Козацький вал, 2004. – 199, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 966-589-689-X
1070346
  Сокол Г. Парадигма національної ідентичності у творчості Галини Журби та Уласа Самчука: типологія художньої реалізації // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 188-192. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1070347
  Краснобаева О.Д. Парадигма необычайного в творчестве А. Кима // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 259-264. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
1070348
  Ціх Г.В. Парадигма неоконсерватизму в контексті розвитку економічної науки / Г.В. Ціх, Н.Ю. Мариненко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 100-115


  Проведено аналіз розвитку економічної науки у другій половині ХХ ст. - на початку ХХІ ст. Охарактеризоваано основні механізми змін парадигм економічної науки та обгрунтовано місце неоконсервативного напряму а економіічній теорії. Проаналізовано ...
1070349
  Перепелиця Г.М. Парадигма нової архітектури європейської безпеки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 99-105. – ISBN 966-7196-06-2


  У статті обгрунтовано політичні, правові та економічні складові політики країн Центральної, Західної та Східної Європи. Проаналізовані міжнародні наслідки краху проекту "Велика Європа" у сфері безпеки. Розглянута європейська біполярна система ...
1070350
  Гриценко П. Парадигма обов"язку з перспективи часу (з нагоди 25-річчя створення Інституту української мови НАН України // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; голов. ред. В. Німчук. – Київ, 2017. – № 1 (61). – C. 3-17. – ISSN 1682-3540
1070351
  Бурутіна А. Парадигма образів Бориса і Гліба у києворуському культурному контексті // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 70-76
1070352
  Ковтун Т.В. Парадигма образів землі в дискурсі російської казки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 107-112
1070353
  Зварич В.З. Парадигма образів світової та національної культур у поетичному світі Павла Филиповича // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – C. 81-88. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 1, т. 2). – ISSN 2076-5770
1070354
  Бурутіна А. Парадигма образів святих Бориса і Гліба у середньовічних житіях // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті досліджується парадигма образів Бориса і Гліба у києворуських житіях: "Повідання про святих князів Бориса та Гліба" невідомого автора та "Чтєніє про житіє і погублення блаженних страстотерпців Бориса і Гліба" Нестора. Аналізується авторська ...
1070355
  Линник Ю.В. Парадигма образу "помічника" в українських і турецьких чарівних казках // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (55). – С. 114-118
1070356
  Сліпушко О. Парадигма образу автора у Галицько-Волинському літописі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 234-243.
1070357
  Сліпушко О.М. Парадигма образу автора у Київському літописі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 397-404


  Образ автора у Київському літописі - проблема, вичення котрої є важливою складовою мастабної теми - образу автора у літературі доби Середньовіччя. Парадигма образу автора у Київському літописі дає уявлення про суспільно-політичні позиції та ...
1070358
  Литвиненко Т.М. Парадигма образу андроїда в сучасній літературній фантастиці // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 220-240. – ISSN 2075-437X


  У статті окреслена парадигма образу андроїда в сучасній літературній фантастиці. Підкреслені його ризоматична, кенотипна та міфологічна сутності. Відповідно до основних смислових аспектів представлені різні прояви штучних людиноподібних істот. Особлива ...
1070359
  Лихач О. Парадигма образу Б. Хмельницького у літописі Григорія Грабянки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 400-406


  У статті досліджується парадигма образу гетьмана Б. Хмельницького у бароковому козацькому літописі Григорія Грабянки. Аналізуються особливості представлення образу у творі, наголошується на образові як носієві світоглядних рис козацького Бароко. In ...
1070360
  Круглій А. Парадигма образу гетьмана Івана Виговського у літописі Самовидця // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 58-64


  У статті досліджується парадигма образу гетьмана Івана Виговського у козацькому літописі Самовидця. Акцентується увага на художній інтерпретації образу героя, представленні його в авторському світлі. Доводиться синтез у структурі образу історичного і ...
1070361
  Бунчикова О.О. Парадигма образу перших християн у творчості Тараса Шевченка (на матеріалі поем "Неофіти" і"Марія") // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 105-109


  У статті досліджується парадигма образу перших християн у творчості Т. Шевченка на матеріалі поем "Неофіти" і "Марія". Наголошується на особливостях його прояву та авторській інтерпретації. Акцентується на проектуванні митцем образів неофітів на ...
1070362
  Гармата Г. Парадигма образу романтичного героя у романі Василя Наріжного "Гаркуша" // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 144-146


  Досліджується парадигма образу романтичного героя в романі Василя Наріжного "Гаркуша". Аналізується специфіка цього образу як романтичного, що став втіленням втраченої особистості, трагічного героя, який не зміг реалізуватися у житті. Наголошується на ...
1070363
  Малахов Виктор Аронович Парадигма общения в философском творчестве Г.С. Батищева // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 103-115. – Бібліогр.: с. 103-114. – ISSN 0042-8744
1070364
  Анцибор Д.В. Парадигма оніричного фольклору : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Анцибор Дар"я Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015. – 247 арк. – Додатки: арк. 199-247. – Бібліогр.: арк. 165-198
1070365
  Анцибор Д.В. Парадигма оніричного фольклору : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Анцибор Дар"я Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1070366
  Мартинюк Г.П. Парадигма оподаткування доходів фізичних осіб / Г.П. Мартинюк, І.В. Шевчук // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир, 2019. – № 4 (77). – С. 44-49
1070367
  Овчаренко Н.Ф. Парадигма пам"яті: канадський дискурс : (творчий портрет Тімоті Ірвінга Фредеріка Фіндлі) : монографія / Наталія Овчаренко. – Київ : Ін Юре, 2011. – 257, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-453-6


  У пр. №1723841 напис: Олені з найщирішими побажаннями від автра. Підпис
1070368
  Лаврінець О.Я. Парадигма пасивних конструкцій в українському перекладі Біблії Філаретом (М. Денисенком) // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (78). – С. 48-64. – ISSN 1682-3540


  У статті розглянуто парадигму пасивних конструкцій в українському перекладі Біблії Філаретом (М. Денисенком), виконаному з російського Синодального видання Біблії 2002 року. Обґрунтовано ядерну позицію пасивних конструкцій із предикативними ...
1070369
  Райковська Г.О. Парадигма підготовки бакалаврів з механічної інженерії при наскрізному моделюванні у сучасних машинобудівних САПР / Г.О. Райковська, А.В. Соловйов, О.Л. Мельник // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 78-81. – ISSN 2413-1571
1070370
  Марченко Т. Парадигма пісок-поле-земля у романі Степана Процюка "Пальці поміж піском" // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Жиленко І.Р., Таценко Н.В., Бондаренко О.Є. [та ін.]. – Суми ; Харків, 2022. – Т. 14, № 1. – С. 82-90. – ISSN 2077-804X
1070371
  Гудзь О.Є. Парадигма побудови системи антикризового управління підприємством / О.Є. Гудзь, О.Г. Старинець // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. – Київ, 2017. – № 1 (19). – C. 11-19. – ISSN 2415-8089
1070372
  Човнюк Ю.В. Парадигма повздовжніх електромагнітних хвиль в концептуальних основах фізики живого: критерії та умови формоутворення, інформаційно-діагностична значимість / Ю.В. Човнюк, Т.М. Овсяннікова, Б.Ф. Рудько // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2000. – Т. 8, № 1. – C. 5-21. – ISSN 1023-2427


  The objective of the given paper consist in substantiation of the paradigm of longitudinal electromagnetic waves within the framework of physics of the alive concept, evaluation and determination of the criteria of such waves formation in bioobjects, ...
1070373
  Голованов Б.Д. Парадигма позитивної науки vs ідеологія / Б.Д. Голованов, О.В. Фролова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 52-57. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 57). – ISSN 2306-6687


  Рассматривается трансформация классической рациональности в направлении диверсификации позитивной науки и иных форм освоения мира, таких как идеология и метафизика. Особое внимание уделяется исследованию противостояния позитивной науки и идеологии. ...
1070374
  Голованов Парадигма позитивной науки vs идеология / Голованов, БД, О.В. Фролова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 45-49. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 56). – ISSN 2306-6687
1070375
  Чужиков А.В. Парадигма поліструктурного розвитку глобального медіаринку : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Чужиков Андрій Вікторович ; М-во освіти і науки, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2021. – 469, [14] арк. – Додатки: арк. 450-469, [14]. – Бібліогр.: арк. 407-449
1070376
  Чужиков А.В. Парадигма поліструктурного розвитку глобального медіаринку : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Чужиков Андрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 46 назв
1070377
  Винокуров В.В. Парадигма права на захист в античній думці та її значення для правових реалій // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Скрипнюк О.В., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 14 : Трансформація законодавства України в сучасних умовах. – С. 427-433. – ISSN 2524-017X
1070378
  Мокрушин В.І. Парадигма правового регулювання аграрної реформи в Україні на сучасному етапі // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 269-275. – ISBN 966-435-028-1
1070379
  Пархоменко Н.М. Парадигма правового регулювання в Україні : змістово-інструментальні виміри : монографія / Н.М. Пархоменко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Парламентське видавництво, 2023. – 314, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-922-217-6
1070380
  Амелічева Л.П. Парадигма правового регулювання гідної праці в сучасних умовах розвитку трудового законодавства : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Амелічева Лілія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 486, [1] арк. – Додатки: арк. 471-486, [1]. – Бібліогр.: арк. 392-470
1070381
  Деркач Е. Парадигма правового регулювання господарської діяльності у сфері транспорту у світлі концепції сталого розвитку // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 52-57. – ISSN 2663-5313
1070382
  Шевчук Л.В. Парадигма правової ідеології та ії місце в побудові правової держави в Україні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 2 (14). – С. 59-64. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1070383
  Амелічева Л.П. Парадигма правого регулювання гідної праці в сучасних умовах розвитку трудового законодавства : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Амелічева Лілія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 59 назв
1070384
  Павлова Л.Н. Парадигма профессионального образа педагога: эволюция взглядов // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 10, октябрь. – C. 36-39. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрена проблема профессионального образа педагога. Объясняется точка зрения автора на эволюцию профессионального образа педагога. В качестве модельной задачи использована парадигма. Этот подход позволил обосновать изменение содержания ...
1070385
  Фатенок-Ткачук Парадигма проявів "нової" еконеоміки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 53-60. – ISSN 1993-6788
1070386
  Шимчишин М. Парадигма психо/ноогенозного неврозу у романі С. Плат "Під ковпаком" // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 305-316. – ISBN 966-7773-70-1
1070387
  Вернудіна І.В. Парадигма психоаналізу в естетиці Івана Франка // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; відп. ред.: Бровко М.М., Шутов О.Г. ; редкол.: Левицька О.І., Левчук Л.Т., Лічкова В.А. (та ін.). – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 200-204. – ISBN 966-638-110-9
1070388
  Лукач І. Парадигма публічних та приватних норм у регулюванні господарських відносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 43-46


  Стаття присвячена з"ясуванню парадигми публічних та приватних норм у регулюванні господарських відносин. Особлива увага приділяється з"ясуванню природи правового регулювання господарських відносин в історичному та компаративістському контексті. ...
1070389
  Жужукіна Наталія Парадигма регіонального інноваційного розвитку хлібопекарських підприємств України / Жужукіна Наталія, Петруха Сергій, Колотуша Максим // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 4. – С. 28-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті зроблено спробу вирішити двогранну проблему, з одного боку, в пристосуванні загальноекономічної методології ранжування регіонів на трансформованому принципі послідовності ланцюга "соціально-економчний розвиток регіону - рівень інноваційної ...
1070390
  Олійник Я.Б. Парадигма регіонального соціуму в суспільній географії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 106-120. – Бібліогр.: 32 назв.
1070391
  Величко В. Парадигма регіональної історії Китаю у новітній час (до 1978 року) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 88-100. – (Серія філологічна ; Вип. 53). – ISSN 2078-5534
1070392
  Герчаківський С. Парадигма регіональної фіскальної політики в контексті територіального розвитку // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1 (18). – С. 35-43. – ISSN 1818-5754
1070393
  Артус М.М. Парадигма ринкового ціноутворення за недосконалої конкуренції в економіці України // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 54-61. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1070394
  Муравська Ю. Парадигма розвитку військової розвідки в Україні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 1 (29). – С. 102-106. – ISSN 2524-0129
1070395
  Муравська Парадигма розвитку державно-правового регулювання оборони і безпеки в Європейському Союзі / Муравська, (Якубівська) // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (9). – С. 30-35. – ISSN 2524-0129
1070396
  Лазарєва О.В. Парадигма розвитку землеустрою в системі управління землекористуванням // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 10. – С. 59-63
1070397
  Вільна Ярослава Парадигма розвитку історико-літературного концепту в оцінці творчості Квітки-Основ"яненка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 16-23
1070398
  Черепніна О.І. Парадигма розвитку навздогін у наукових дослідженнях // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 156-163
1070399
  Третяк А. Парадигма розвитку сучасної теорії землеустрою в Україні // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2016. – № 9. – С. 20-23
1070400
  Черниш Н. Парадигма розвитку української енциклопедичної справи ХХ ст. (до 55-ї річниці створення Головної редакції УРЕ) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 37. – С. 513-536. – ISSN 2224-9516
1070401
  Дзугаев К.Г. Парадигма самоорганизации: философский, историко-социальный и политологический аспекты / К.Г. Дзугаев. – Цхинвал : Южная Алания, 2007. – 160с.
1070402
  Тарнашинська Л. Парадигма світоглядних шукань Христі Алчевської: від ідеалу краси до ідеалу соціальної справедливості // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 10 (703). – С. 46-49. – ISSN 0130-5263
1070403
  Тарнашинська Л. Парадигма світоглядних шукань Христі Алчевської: від ідеалу краси до ідеалу соціальної справедливості // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 10 (703). – С. 46-49. – ISSN 0130-5263
1070404
  Ткачук М.П. Парадигма світу збірки "Semper Tiro" Івана Франка / М.П. Ткачук. – Тернопіль, 1997. – 36с.
1070405
  Хом"як Т.В. Парадигма світу поезії М. Хвильового // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 154-159. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
1070406
  Яковина О. Парадигма серця-буття-національна трансценденція в поезії Т. Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (640). – С. 19-27. – ISSN 0236-1477
1070407
  Чернишов В.В. Парадигма синтезу західної та східної філософсько-теологічних традицій у творчості Г.С. Сковороди : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Чернишов В.В. ; Полтавський нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава, 2010. – 248 л. – Бібліогр. : л. 205-248
1070408
  Чернишов В.В. Парадигма синтезу західної та східної філософсько-теологічних традицій у творчості Г.С. Сковороди : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Чернишов В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 17 назв
1070409
  Синчак В.П. Парадигма системи оподаткування у сільському господарстві за радянської доби // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 138-145.
1070410
  Павлов О. Парадигма сільського розвитку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 41-48. – ISSN 0131-775Х
1070411
  Полєхіна В. Парадигма сімейного виховання у творчій спадщині Василя Сухомлинського // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 103-112. – ISSN 2706-6258
1070412
  Багров Н.В. Парадигма современной географии: от ретроспекции к соционоосферному направлению : актуальна тема // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 2 (74). – С. 10-15 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1561-4980
1070413
  Дореули Л.З. Парадигма соотношения системы и метода // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 17-18
1070414
  Молокова О.В. Парадигма социального конструктивизма как смысловой горизонт познания реальности // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 60-65. – ISSN 2077-1800
1070415
  Калуга В.Ф. Парадигма спільноти, заснованої на базі взаємної поваги і визнання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 45-46. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1070416
  Гусєв О В. Парадигма сталого інноваційного розвитку України / О В. Гусєв, О.О. Мужилко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С.115-118
1070417
  Філіппов В.Ю. Парадигма сталого розвитку: генезис, передумови та витоки // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 21, № 4 (73). – С. 171-179. – ISSN 2524-003X
1070418
  Наєнко М.К. Парадигма сучасної літератури та літературознавства: світовий контекст // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 7 (631). – С. 108-118. – ISSN 0236-1477


  Автор оглянув деякі факти інтеграції української літератури та наукові думки про неї в зарубіжному літературному просторі. Огляд зроблено в історичній ретроспекції, а також з урахуванням найновіщих відомостей про переклади українських художніх творів ...
1070419
  Наєнко М. Парадигма сучасної літератури та літературознавства: світовий контекст // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – C. 7-19. – ISBN 978-966-171-673-4


  Автор оглянув деякі факти інтеграції української літератури та наукової думки про неї в зарубіжному літературному просторі. Огляд зроблено в історичній ретроспекції, а також з урахуванням найновіших відомостей про переклади українських художніх творів ...
1070420
  Наєнко М. Парадигма сучасної літератури та літературознавства: світовий контекст // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 44-61. – ISBN 978-617-7993-01-7
1070421
   Парадигма та емпірика фінансів в контексті світових та регіональних економічних викликів : монографія / Криленко В.І., Ясинська Н.А., Кравчук Л.С. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. – Харків : Мезіна В.В., 2017. – 286, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 259-274. – ISBN 978-617-7577-08-8
1070422
  Олійник Я.Б. Парадигма території як категорії економічної і соціальної географії / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 4-22
1070423
  Осіпов О. Парадигма транзиту, неопатримоніалізм і етнічні проблеми у пострадянському просторі // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2, квітень - червень. – С. 77-97. – ISSN 1563-3713
1070424
   Парадигма трудового и социального права в эпоху построения постиндустриального общества : сборник науч. трудов по итогам ІІІ Междунар. науч.-практ. конф. (Минск-Гродно, 23-24 окт. 2015 г.) / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Международный ун-т "МИТСО", Каф. трудового и корпорат. права ; Центр труд. права [и др. ; редкол.: А.Г. Авдей и др.]. – Минск : МИТСО, 2015. – 269, [1] с. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-985-497-298-5
1070425
  Федь В. Парадигма у світоглядно-культуротворчому аспекті // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 132-135. – ISSN 1728-9343
1070426
  Полисаєв О.П. Парадигма українських реформ: суспільна готовність та трансформаційні міфологами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 26-31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  Йдеться про проблему формування міфологем в сучасній українській політичній практиці.
1070427
  Єрмоленко С. Парадигма української мови в науковому світогляді Михайла Грушевського // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (59). – C. 3-16. – ISSN 1682-3540


  Участь у творенні мови брали Куліш, Драгоманов, Кониський, Нечуй-Левицький, Комар-Уманець, і їхній вплив на вироблення культурної мови був більший, ніж вплив галицьких письменників, їхніх сучасників
1070428
  Васільєва О.С. Парадигма української наукової школи фізичної економії як спонукальний чинник цивілізаційної перспективи України // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства ; голова редкол. Дудко І.Д. – Київ, 2016. – № 2 (6). – C. 21-26. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Про внесок С. Подолинського у національну науку.
1070429
  Ситник О. Парадигма української націоналістичної ідеології в контексті національно-визвольної боротьби першої половини XX-го та початку XXI-го століть // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – Спецвипуск 2. – С. 348-357. – ISBN 978-617-7235-56-8
1070430
  Кузнецова С.А. Парадигма управління грошовими потоками в хаотично структурованій економіці / С.А. Кузнецова, В.М. Вареник // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (36). – С. 63-68. – ISSN 2074-5354
1070431
  Томчук О.В. Парадигма управління людським потенціалом території в контексті поведінкової економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 426-431. – ISSN 2222-4459
1070432
  Якубовський В.В. Парадигма філософії права у творчості Івана Франка // Альманах "Франкіана" : матеріали Наук.-практ. конф. "Іван Франко у XXI ст.: виклики та перспективи", присвяч. 165-тій річниці від дня народж. Івана Франка та 105-ти річчю зі дня його смерті : Київ, 25 трав. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Міжнар. фонд ім. Івана Франка, Центр вивч. творчої спадщини Івана Франка ; [за заг. ред. М. Мозер]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 203-207


  У статті висвітлено філософсько-правові погляди Івана Франка. Акцентовано на природно-правових поглядах мислителя. Обгрунтовано ідею, що Іван Франко, незважаючи на засилля позитивізму в тогочасному соціально-філософському знанні загалом і в ...
1070433
  Щокіна М. Парадигма фольклорної пам"яті: проблема збереженя і побутування пісенної традиції на Поліссі // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 333-
1070434
  Єрохін С. Парадигма формування системи енергетичної безпеки в системі економічної безпеки держави // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 52-553. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1993-6788
1070435
  Житар М.О. Парадигма формування сучасної фінансової архітектури / М.О. Житар, О.О. Сосновська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (42). – С. 172-178. – ISSN 2222-0712
1070436
  Кравченко А.С. Парадигма функціонування фінансового ринку в умовах цифровізації суспільства // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир, 2020. – № 4 (89). – С. 42-46. – ISSN 2663-2144
1070437
  Козакова Л.О. Парадигма художньої перспективи в контексті співвідношення між наратором і персонажем у наративі малої прози Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олеся Гончара / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 80-87. – ISBN 978-966-171-251-4
1070438
  Хомин О.Й. Парадигма циклічності демографічної безпеки // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 120-128. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
1070439
  Варфоломєєв М.О. Парадигма циркулярної економіки в умовах України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (517) : Парадигма циркулярної економіки в умовах України. – C. 13-20. – ISSN 2222-4459
1070440
  Слоньовська О. Парадигма часу в діаспорній і сучасній українській поезії // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 2-9
1070441
  Понеделко Г. Парадигма человеческого развития Испании // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 7. – С. 5-17. – ISSN 0131-2227
1070442
  Мотрук С. Парадигма Чехословацької державності: концепції та чинники (1914-1918 рр.) // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; ред.: Гуїдо Гусман, С. Стельмах ; редкол.: В. Вілкол, Ф. Гольчевські, Л. Зашкільняк [ та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 6 : Ідеології та практики націоналізму та ксенофобії у Східній Європі. – С. 78-88
1070443
  Білявська В. Парадигма шляхетського простору початку ХІХ ст. у "Мемуарах із життя" Єви Фелінської // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 233-237. – ISBN 978-966-2705-45-4


  На прикладі "Мемуарів із життя" Є. Фелінської проаналізовано бінарну опозицію організації шляхетського простору українсько-польського пограниччя у контексті культурно-історичних змін епохи межі ХVІІІ-ХІХ століть.
1070444
  Беззубов Д.О. Парадигма юридичного ризику в системі національної безпеки України (прикладний аспект) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 176-182. – ISSN 1563-3349
1070445
  Тишко А.П. Парадигма як життєсвіт наукової спільноти // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 31-33


  Поняття "життєсвіту" було запропоноване Е. Гуссерлем (детальніше розроблено А. Шюцом і представниками комунікативної практичної філософії) як впорядкованої, навантаженої сенсом дійсності, об"єктивної мережі смислових стосунків, символічної реальності в ...
1070446
  Тишко А.П. Парадигма як життєсвіт наукової спільноти // Матеріали Всеукраїнських конференцій студентів й аспірантів філософських факультетів ХІІІ-ХVI наукових читань пам"яті Георгія Флоровського (2010-2013 рр.) : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т ; [редкол.: О.В. Чайковський та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2014. – Вип. 3. – С. 236-238. – ISBN 978-617-689-077-5
1070447
  Мантуло Н.Б. Парадигма як концепт теоретичного дискурсу масової комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 25-30


  У статті визначаються сучасний зміст та специфіка застосування концепту парадигма в теоретичному дискурсі масової комунікації в контексті постнекласичних тенденцій наукового процесу. The article defines the current content and peculiarity of ...
1070448
  Дроздова Л. Парадигма якості трудового життя в сучасній соціальній політиці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 11-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 1 назв.
1070449
  Булєєв І.П. Парадигма, моделі та механізми активізації інвестиційної діяльності суб"єктів господарювання / І.П. Булєєв, Н.Ю. Брюховецька // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 : Альтерглобалізм в умовах трансформаційної економіки. – С. 75-83. – ISSN 2222-4459
1070450
  Король М.М. Парадигмальна диференціація банківських систем в умовах глобальних трансформацій : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Король Марина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 33 назви
1070451
  Король М.М. Парадигмальна диференціація банківських систем в умовах глобальних трансформацій : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Король Марина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 609 арк. – Додатки: 512-609 арк. – Бібліогр.: 420-511 арк.
1070452
  Савостьянова М.В. Парадигмальна наука як об"єкт філософського дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 140-143. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається специфіка парадигмальної науки, причини і умови її формування. Аналізуються можливості аксіологічного підходу до вивчення пардигмальної науки. The specific features of paradigmal science, reasons and the conditions of its ...
1070453
  Руденко-Сударєва Парадигмальна основа інституційно-регуляторної природи державно-приватного партнерства / Руденко-Сударєва, К.С. Пашинська // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед ; голов. ред. Ю. Кузьмінський. – Київ, 2017. – № 19 (1). – С. 21-36. – ISSN 2306-0050
1070454
  Філіпенко А.С. Парадигмальна основа співробітництва України з міжнародними фінансовими інституціями // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 3-7
1070455
  Філіпенко А.С. Парадигмальна основа співробітництва України з міжнародними фінансовими інституціями // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С. 7-13.
1070456
  Корсак К. Парадигмальна революція в науці та вищій освіті в контексті світових університетських рейтингів / К. Корсак, Ю. Корсак, А. Похресник // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (79). – С. 39-46. – ISSN 2078-1016
1070457
  Гаврилюк Р.О. Парадигмальна складова правотворчих помилок у пострадянському податковому праві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 58-66. – (Правознавство ; Вип. 402)
1070458
  Чернова Ірина Миколаївна Парадигмальна специфіка етнометодологічного напряму соціології : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.01 / Чернова І.М.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
1070459
  Чернова Ірина Миколаївна Парадигмальна специфіка етнометодологічного напряму соціології : Дис....канд.соціологічних наук:22.00.01 / Чернова Ірина Миколаївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 177л. + Додаток:л.165-177. – Бібліогр.:л.159-165
1070460
  Вілков В.Ю. Парадигмальна структуризація як чинник модернізації філософської та політологічної освіти і науки / В.Ю. Вілков, С.В. Руденко, Н.В. Ярмоліцька // Методологічні засади модернізації філософської та політологічної освіти і науки України : монографія / С.В. Руденко, В.Ю. Вілков, Н.В. Ярмоліцька, Я.А. Соболєвський. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 9-51. – ISBN 978-966-439-931-6
1070461
  Руденко О.М. Парадигмальна теорія суспільної стабільності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 198-204. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1070462
  Казак М. Парадигмальная концепция словообразовательного гнезда // Мова і культура : науковий щорічний журнал / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; голов. ред. Д.С. Бураго. – Київ, 2004. – Вип. 7, т. 6 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 5-11. – (Філологія)
1070463
  Федь В. Парадигмальне проектування: світоглядний рівень // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 119-122. – ISSN 1728-9343
1070464
  Перев"язко Н.В. Парадигмальний аналіз феномену науки // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (69). – С. 109-120. – ISSN 0374-3896


  Рассматривается понятие "научная парадигма" и парадигмальные основания науки с различных сторон и в толковании различными авторами.
1070465
  Хом"якова О.В. Парадигмальний аспект реалізації культурної місії мовно-педагогічного спілкування у вищих навчальних технічних закладах України // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 103-110. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 4). – ISSN 2226-2849
1070466
  Мельник Л.Г. Парадигмальний базис (концептуальні основи) просування товарів промислових підприємств за допомогою інструментарію цифрового маркетингу в умовах глобалізації / Л.Г. Мельник, А.О. Дериколенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, червень. – С. 34-41 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1070467
  Алексєєнко І.Г. Парадигмальний вибір дослідника-політолога: ліберальна, постмодерна та синергетична альтернативи / І.Г. Алексєєнко, А.А. Шуліка // Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Токовенко, О.Третяк, В. Окороков [та ін.]. – Дніпро, 2022. – Т. 14, № 1 (29). – С. 51-58. – ISSN 2663-0265


  Стаття присвячена вивченню сучасної ситуації політичного пізнання, в якій великого значення набувають ситуативні характеристики та вимоги, що визначають саму можливість специфічної фахової наукової новизни в теоретичному або прикладному аспекті. Мета ...
1070468
  Кривошеїн В.В. Парадигмальний вимір політики : Монографія / В.В. Кривошеїн. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2002. – 112с.
1070469
  Панфілов О.Ю. Парадигмальний вимір сучасного освітнього простору / О.Ю. Панфілов, О.О. Савченко // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – № 3 (46). – С. 220-234. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190


  У статті робиться спроба розкриття парадигмальних засад сучасного освіт нього простору. Надається огляд парадигм, що сформувалися у світовому освіт ньому процесі протягом певного часу, зокрема репродуктивно-консервативної та прогресивно-гуманістичної. ...
1070470
  Вітер Д.В. Парадигмальний дискурс католицької соціальної філософії другої половини ХХ ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 7-11
1070471
  Вахович І.М. Парадигмальний концепт стратегічного цілепокладання інноваційної трансформації поствоєнної економіки на регіональному рівні: особливості формування інноваційної інфраструктури / І.М. Вахович, Д.М. Матрунчик, Погуляйко Ю.М. . // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 17, вересень. – С. 19-27. – ISSN 2306-6814
1070472
  Кондратьєва А.В. Парадигмальний підхід до аналізу освітнього менеджменту // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 281-284. – ISSN 2076-1554
1070473
  Лошковська Х.С. Парадигмальний підхід до визначення індексної моделі креативності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 41-45. – ISSN 2222-4459
1070474
  Касьянова О.М. Парадигмальний підхід до розвитку теорії та практики освіти // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. обл. орг. "Асоц. лікарів загал. практики - сімейної медицини" ; голов. ред. Опарін О.А. ; редкол.: Алієв Д.А., Бабак О.Я., Біловол О.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 89-94. – ISSN 2411-1457
1070475
  Гаращук О. Парадигмальний підхід до формування управлінської стратегії розвитку вищої освіти / О. Гаращук, В. Куценко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 9 (122). – С. 11-21. – ISSN 1682-2366
1070476
  Колотило М.О. Парадигмальний підхід як вектор реалізації методологічного потенціалу сучасної філософії освіти // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 159-161


  Методологічний потенціал філософії освіти розкривається через дослідження освіти в якості одного з рушійних факторів розвитку людської цивілізації, практичні аспекти представлення чого стають можливими завдяки застосуванню парадигмального підходу. ...
1070477
  Колотило М.О. Парадигмальний підхід як вектор реалізації методологічного потенціалу сучасної філософської освіти // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С.
1070478
  Євтух М.Б. Парадигмальний підхід як методологічна засада вивчення вищої історичної педагогічної освіти України // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 9-13. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1070479
  Хвесик М. Парадигмальний погляд на концепт сталого розвитку України / М. Хвесик, І. Бистряков // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 6 (607). – С. 4-12. – ISSN 0131-775Х
1070480
  Вдовенко Н. Парадигмальний погляд на розвиток системи сталого водокористування в умовах інтеграційних процесів / Н. Вдовенко, Н. Коробова // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 4 (16). – С. 69-76. – ISSN 2411-5215
1070481
  Безверхий К.В. Парадигмальний розвиток звітності в Україні // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 2 (26). – С. 172-190. – ISSN 2310-9734
1070482
  Кононенко Т.П. Парадигмальні виміри змісту понять "теорія" та "концепція" в українознавчій науці // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 34-45
1070483
  Кононенко Тарас Парадигмальні виміри історико-філософського дослідження. Трансформація принципів // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 72-76. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядаються принципові положення і поняття парадигмальної теорії розвитку науки, запропонованої її творцем Томасом Куном (T.S. Kuhn), та висвітлена необхідність і підстави застосування парадигмального підходу до досліджень у галузі історії ...
1070484
  Калиновський Ю.Ю. Парадигмальні виміри правосвідомості українського суспільства : монографія / Ю.Ю. Калиновський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Майдан, 2012. – 345, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 314-337. – ISBN 978-966-372-457-7
1070485
  Кононенко Тарас Парадигмальні виміри українознавчої наукової концепції // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 126-131. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена дослідженню гуманітарної вимірності засновної концепції та теорії українознавчої науки, які втілилися у дієвості наукової спільноти - Науково-дослідному інституті українознавства МОН України. Аналіз парадигмальної вимірності ...
1070486
  Кононенко Т. Парадигмальні виміри українознавчої наукової концепції // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 87-91
1070487
  Костриця Д.А. Парадигмальні витоки соціології релігії у творчості українських вчених XX століття: дорадянський та радянський періоди // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 162-172
1070488
  Шлапак А.В. Парадигмальні засади глобального конкурентного лідерства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 30-36. – ISSN 2222-4459
1070489
  Широков В.А. Парадигмальні засади лінгвістики першої половини XXI століття / В.А. Широков, А.А. Лучик // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5. – С. 3-16. – ISSN 0027-2803


  У статті пропонується й обстоюється визначення парадигми наукового дослі дження в сучасній лінгвістиці як еволюційно-інформаційно-феноменологічної. На ведено й обґрунтовано фактори, що сприяють появі такого терміна. З-поміж них виокремлюється ...
1070490
  Єпіхіна М.А. Парадигмальні засади професійної підготовки майбутніх учителів до реалізації партнерської взаємодії в початковій школі // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Бутенко Л.Л., Караман О.Л., Юрків Я.І. [та ін.]. – Полтава, 2022. – № 2 (180). – С. 37-46. – ISSN 2227-2747
1070491
  Абизова Л.В. Парадигмальні засади синергетики як міждисциплінарної рефлексії // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 3-5
1070492
  Щиголь І.В. Парадигмальні зміни в механізмах соціокультурних детермінацій процесу літературної творчості // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 176-183. – ISBN 978-966-651-760-2


  В статті розкриті літературознавчі поняття, які використовуються соціологами для позначення соціокультурних детермінації суспільства. Зокрема аналізуються такі поняття як: мистецтво, текст, художній твір та його підвиди тощо. Поряд з визначеннями ...
1070493
  Базилевич В. Парадигмальні зрушення в економічній теорії XXI ст. / В. Базилевич, А. Ігнатюк, Н. Гражевська // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (147). – С. 83-125. – ISSN 1605-2005
1070494
  Базилевич В. Парадигмальні зрушення в економічній теорії XXI ст. / В. Базилевич, А. Ігнатюк, Н. Гражевська // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (164). – С. 71-90. – ISSN 1682-2366


  Обговорення та підсумки ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Парадигмальні зрушення в економічної теорії XXI ст.", що відбулася 2-3 листопада 2017 р. на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1070495
  Базилевич В. Парадигмальні зрушення в економічній теорії XXI ст. / В. Базилевич, А. Ігнатюк, Н. Гражевська // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (163). – С. 101-125. – ISSN 1682-2366


  2-3 листопада 2017 на економічному фак-ті КНУ ім. Т. Шевченка відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Парадигмальні зрушення в економічній теорії XXI ст."
1070496
  Зеліско Н. Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ століття / Н. Зеліско, В. Малюга // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2022. – С. 5-9. – (Економіка АПК ; № 29). – ISSN 2786-6785
1070497
  Бойко А. Парадигмальні напрями виховання: варіанти вибору // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.7-10. – ISSN 0131-6788
1070498
  Крамаренко Р.М. Парадигмальні підходи до ідентифікації якості розвитку креативного міста // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 110-119 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (1)). – ISSN 9125-0912
1070499
  Опанащук Ю. Парадигмальні підходи до сутності нотаріального посвідчення правочинів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 27-31. – ISSN 2663-5313
1070500
  Хромець В.Л. Парадигмальні тенденції майбутнього розвитку богословської освіти в Україні // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 32-35


  Богословська освіта в Україні має свої особливості, структуру та тренди на майбутнє. Зміна парадигми розвитку богословської освіти та діяльності закладів вищої духовної освіти пов"язана з трансформаціями, які відбулись у сфері законодавства щодо вищої ...
1070501
  Ярошовець Володимир Парадигмальні трансформації в освітньому процесі: "постболонські" реалії і викладання історії філософії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 83-86


  У статті досліджуються проблеми сучасних трансформацій з освітньому процесі з позицій переходу до нового парадигмального способу тлумачення як сутності історії філософії, так і її викладання. Особлива увага акцентується на проблемі зміни цілей та ...
1070502
  Ярошовець В. Парадигмальні трансформації в освітньому процесі: "постболонські" реалії і викладання історії філософії. // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2009. – Т. 12, ч. 1. – С. 98-102.
1070503
  Протас М.О. Парадигмальні трансформації мистецтва XX - XXI століть: стильові стратегії формотворення : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Протас Марина Олександрівна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2021. – 34 с. – Бібліогр.: 58 назв
1070504
  Редькина Н.С. Парадигмальные изменения в библиотековедении: технологическая парадигма и концепция технологического менеджмента в библиотеке // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2012. – № 1. – С. 17-24. – ISSN 1815-3186


  Рассматривается сущность понятия "парадигма" применительно к библиотековедению. Описаны основы формирования технологической парадигмы и ее влияние на систему технологического менеджмента в библиотеке.
1070505
  Сайганова В.С. Парадигмальные изменения норм научной рациональности в современной философии и методологии науки // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 55-57
1070506
  Черныш М.В. Парадигмальные основания анализа социального неравенства в переходном обществе // Социологический журнал / РАН, Институт социологии. – Москва, 2012. – № 2. – С. 23-52. – ISSN 1562-2495
1070507
  Тхагапсоев Х.Г. Парадигмальный подход в образовании: к проблемам становления // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 5. – С. 8-17. – ISSN 0869-561Х
1070508
  Полякова О.А. Парадигмальный статус категории дионисийского у Ф. Ницше // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1039. – С. 108-112. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 47). – ISSN 2226-0994
1070509
  Мосієвич Л.В. Парадигматика евфемізмів та дисфемізмів у художньому дискурсі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 61-64. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 3 (38)). – ISSN 1813-341X
1070510
  Билинский М.Э. Парадигматика и синтагматика глагольно-словообразовательных блоков залога в английском языке. : Автореф. дис. ...канд.филол. наук: 10.02.04 / Билинский М.Э. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1985. – 24 с.
1070511
  Гон О.М. Парадигматика ліричного й епічного в "Кантос" Езри Паунда : монографія / О.М. Гон ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дніпро : Акцент ПП, 2017. – 427, [1] с. – Бібліогр.: с. 390-426. – ISBN 978-966-921-144-6


  У пр. № 1740744 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу Губерському з глибокою повагою та безмежною вдячністю за багаторічну дієву підтримку автора. 7 листопада 2017 р. Підпис.
1070512
  Руднев Ю.Б. Парадигматика смысловых связей как фактор циклообразования в ранней лирике Константина Бальмонта // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 160-166. – ISBN 966-581-617-9
1070513
  Руднев Ю. Парадигматика смысловых связей как циклообразующий фактор в лирике Константина Бальмонта // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 351-354. – ISBN 966-8188-10-1
1070514
  Шадрин В.И. Парадигматическая система номинативных средств английского языка / В.И. Шадрин. – Л., 1990. – 80с.
1070515
  Перкас Симон Вульфович Парадигматические и синтагматические аспекты лингвостилистического потенциала топонимов в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Перкас Симон Вульфович; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 16л.
1070516
   Парадигматические и синтагматические исследования германских языков: тезисы. – Вильнюс, 1989. – 184с.
1070517
  Стукалова Валентина Николаевна Парадигматические и синтагматические свойства многозначных слов в современном русском языке (на материале глаголов интеллектуальной деятельности) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01 / Стукалова Валентина Николаевна; КГУ. – К., 1991. – 199л. – Бібліогр.:л.153-165
1070518
  Стукалова В.Н. Парадигматические и синтагматические свойства многозначных слов в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Стукалова В.Н.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1991. – 15л.
1070519
  Ломаев Б.Ф. Парадигматические и синтагматические характеристики предикативной лексики, выражающей модальностью возможности в совремнном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Ломаев Б.Ф.; Калинин.гос.ун-т. – Калинин, 1974. – 26л.
1070520
  Ищенко Н. Парадигматические отношения в лексико-семантической системе языка (на материале немецкого языка) // Мова і культура : науковий щорічний журнал / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; голов. ред. Д.С. Бураго. – Київ, 2004. – Вип. 7, т. 6 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 112-118. – (Філологія)
1070521
   Парадигматические отношения в языке: сб. науч. тр.. – Свердловск, 1989. – 126с.
1070522
   Парадигматические отношения на разных уровнях языка: сб. науч. тр.. – Свердловск, 1990. – 126с.
1070523
  Араева Л.А. Парадигматические отношения на словообразовательном уровне : учеб. пособие / Л.А. Араева ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Кемеров. гос. ун-т. – Кемерово : [б. и.], 1990. – 77 с.
1070524
   Парадигматические характеристики лексики: межвуз. сб. науч. тр.. – М., 1986. – 125с.
1070525
  Евтушенко Л.И. Парадигматические эллипсис глагола ве в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Евтушенко Л.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1985. – 15л.
1070526
  Кривошеев О.В. Парадигматический анализ английского глагола и имени существительного в аспекте пространственно-временных характеристик. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Кривошеев О.В.; Киев. гос. пед. ин-тут ин. яз. – К., 1974. – 24л.
1070527
   Парадигматический анализ лексики поэтического произведения : коллектив. монография / И.И. Степанченко [и др. ; науч. ред. И.И. Степанченко]. – Киев : Українське видавництво, 2014. – 216, [1] с., включ. обл. – Библиогр.: с. 210-215. – ISBN 966-95963-94
1070528
   Парадигматический и синтагматический аспекты морфологических форм. – Иваново, 1988. – 127с.
1070529
  Белинская Галина Петровна Парадигматический ряд субстанциальных локальных синтаксем и их вариантов в современном английском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Белинская Галина Петровна; Ленинградский гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1981. – 19л.
1070530
  Евтушенко Людмила Ивановна Парадигматический эллипсис глагола ВЕ в современном английском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Евтушенко Людмила Ивановна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 180л. – Бібліогр.:л.178-180
1070531
  Грица С. Парадигматична природа фольклору // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 1 (365), січень - лютий. – С. 9-26. – ISSN 0130-6936
1070532
  Кліщевська М.Є. Парадигматичне висвітлення концептосфери маркетингу в українській мові // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 70-73. – ISSN 2522-493X


  У статті досліджено вплив іншомовної концептосфери маркетингу на відповідну концептосферу української мови, а також роль зовнішніх чинників у процесах пізнання й осмислення картини світу терміносфери маркетингу відповідних мов-реципієнтів.
1070533
  Новоставська О. Парадигматичні відношення (синонімія та антонімія) у філософській термінології творів Івана Франка // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2013. – № 2 (46). – С. 68-75. – ISSN 1682-3540


  Парадигматичні відношення (синонімія та антонімія) у філософській термінології творів Івана Франка.
1070534
  Гладкоскок Л.Г. Парадигматичні відношення в лексичній мікросистемі "темний" в англійській мові // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2011. – Т. 8, № 1 (22). – С. 18-29. – Бібліогр.: Літ.: С. 29; 12 назв. – ISSN 2075-4205
1070535
  Удовіченко Л.Г. Парадигматичні відношення в сучасній українській правоохоронній термінології // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 54, ч. 2. – С. 23-31. – ISSN 2312-0665
1070536
  Васецька О. Парадигматичні відношення варіантності в синтаксичній термінології // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (63). – С. 132-143. – ISSN 1682-3540
1070537
  Венкель Т. Парадигматичні відношення між кольороназвами сучасної англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 85-89. – Бібліогр.: Літ.: С. 89; 16 назв. – ISBN 966-7825-79-5
1070538
  Зубець Н.О. Парадигматичні відношення мінімальних фразеологізмів // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С.55-60. – Бібліогр.: Літ.: с. 59-60; 11 поз. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9


  Фразеологічна система української мови становить собою сукупність фразеологізмів, пов"язаних стійким відношенням на пргматичній і синтагматичних вісях. Парадигматчний ряд є однорідним, оскільки його складники вступають у внутрішні відношення між собою.
1070539
  Римашевський Ю. Парадигматичні відношення терміна "національна ідея" у газетному тексті // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 160-166


  На основі аналізу парадигматичних відношень описано полісемію, синонімію, антонімію та гіпонімію терміна національна ідея в газетному тексті. Ключові слова: термін, терміносистема, парадигматика. The article describes polysemy, synonymy, antonymy and ...
1070540
  Толстова О.Л. Парадигматичні зв"язки іспанської лексики на позначення стихій та природних явищ // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 256-268. – ISSN 2413-5593
1070541
  Звонко Г.О. Парадигматичні зв"язки концептуальної одиниці перетворення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 2 (69). – С. 36-49. – ISSN 2520-6397


  На основі лексикографічних праць і текстових реалізацій зроблено спробу схарактеризувати парадигматичні зв"язки імені концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ. Встановлено, що синонімічні до концептуальної одиниці ПЕРЕТВОРЕННЯ лексеми об"єктивують феномен перетворення в ...
1070542
  Дзябко Ю.М. Парадигматичні зв"язки лексеми політика в терміносистемах української мови // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 219-229. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
1070543
  Попова М. Парадигматичні зв"язки прикметників ядерної групи в межах семантичного поля позитивної оцінки середньоверхньонімецької мови // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 195-204. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
1070544
  Толстова О.Л. Парадигматичні зв’язки соматичної лексики іспанської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 437-443


  У статті досліджено парадигматичні зв"язки соматичної лексики іспанської мови, а саме - синонімія, антонімія, меронімія (партитивні зв"язки) та гіпонімія. Крізь призму парадигматичних зв"язків аналізується фразеотвірність різних соматизмів та ...
1070545
  Десятнюк О. Парадигматичні основи оцінювання податкових ризиків держави // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 3 (20). – С. 7-16. – ISSN 1818-5754
1070546
  Сачко У.М. Парадигматичні особливості прикметника кольору red у поетичній мові Дж.Дж. Байрона // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 64-67. – ISSN 1729-360Х
1070547
  Шевченко М.В. Парадигматичні особливості українських дієслів руху у світлі лінгводидактики // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 192-199. – ISSN 2075-437X


  У статті проаналізовано особливості лексичної семантики дієслів руху української мови, їхні парадигматичні характеристики, що є суттєвими з точки зору лінгводидактики. Статья посвящена анализу особенностей лексической семантики глаголов движения ...
1070548
  Цюцюра М.І. Парадигми "гнучкого навчання" // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 66-67
1070549
  Сенченко М. Парадигми глобальної стратегії США ? концепції глобалізації та глобальної нестабільності // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (299), червень. – С. 3-11. – ISSN 2076-9326
1070550
  Міхелі С. Парадигми концептуально-методичного поля українського ланшафтознавства // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 56-58. – ISBN 978-617-7069-36-1
1070551
  Ніколенко О. Парадигми любові й самотності у творчості Ульфа Старка / О. Ніколенко, О. Кирилик // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, лютий 2020. – С. 2-8
1070552
  Зражевська Н. Парадигми масифікації і демасифікації в медіакультурі // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 262-270
1070553
  Зражевська Н.І. Парадигми масифікації і демасифікації в медіакультурі // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 57- 61


  У статті розглядаються процеси масифікації та демасифікації у сучасній медіакультурі, визначено передумови виникнення та наслідки цих явищ. The article examines the processes of massification and demassification in contemporary media culture, it ...
1070554
  Ніфака Т. Парадигми навчання в методиці викладання іноземних мов // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 8. – С. 226-231. – ISSN 2410-0927
1070555
  Младенова Т. Парадигми орієнталізму в музичному мистецтві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 60-72. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 18). – ISSN 2078-6794


  "Розглянуто впливи музичної культури Сходу на формування і розвиток винятково європейського явища, зокрема “орієнталізм”. У діалозі культур Заходу і Сходу проведено ретроспективу музичного орієнталізму від початкового етапу до сучасності. У контексті ...
1070556
  Теренко О. Парадигми освіти дорослих у США і Канаді // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 3 (60). – С. 71-75. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1070557
  Богатирець В. Парадигми підготовки державно-управлінських кадрів у зарубіжних країнах як приклад для запозичення для України // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 27-32


  Країни Західної Європи та Північої Америки.
1070558
  Весперіс С.З. Парадигми промислового маркетингу / С.З. Весперіс, О.П. Луцій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 121-125. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1070559
  Сімченко Н.О. Парадигми розвитку сучасної науки управління // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 67-74 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
1070560
  Кудріна О. Парадигми сучасного розвитку промислових регіонів в умовах світової фінансової кризи // Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Я. Мартинишин, Є. Кирилюк, Є. Коваленко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 41-57
1070561
  Теремко В.І. Парадигми творення "сильної книги" (теоретико-прикладний аспект товарної політики видавництва) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 127-131


  У статті порушено проблему маркетингових джерел творення книги як "сильного виробу", ролі в цьому процесі автора і видавця, закономірностей їх взаємодії. The problem of marketing sources of creation of the book as a "strong product", the role of ...
1070562
  Сидорович О.Ю. Парадигми фіскальної соціології в контексті західної фінансової думки // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 543-550. – (Серія "Економіка" ; вип. 16). – ISBN 966-7631-55-9


  У статті здійснено дослідження еволюції парадигм фіскальної соціології в західній науковій традиції. Проаналізовано тріаду парадигм фіскальної соціології як науки, що досліджує соціальні, економічні та політичні аспекти процесів оподаткування. В ...
1070563
  Капитонова Ю.В. Парадигмы и идеи академика В.М. Глушкова / Ю.В. Капитонова, А.А. Летичевский; НАНУ, Институт кибернетики им. В.М.Глушкова. – Киев : Наукова думка, 2003. – 454с. – ISBN 966-00-0127-4
1070564
  Артиков М. Парадигмы межрелигиозной толерантности в Узбекистане: история и современность // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 9 (243). – С. 94-104. – ISSN 1998-1813
1070565
  Ковтун Т. Парадигмы образов первоэлементов бытия в текстах русских сказок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 35-37. – Бібліогр.: с. 37. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено символічні значення першоелементів буття (води, вогню, землі, повітря), які об"єктивуються у текстах російських казок. Встановлено, що ці значення реалізуються за допомогою певних образів, які формують парадигми образів першоелементів буття.
1070566
  Скотникова Н.С. Парадигмы русской философии и искусства : вторая половина ХІХ века // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 1 (45). – С. 263-266. – ISSN 1684-2618
1070567
  Деникин А.В. Парадигмы современного образования / А.В. Деникин, Гаврикова, А // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 1 (45). – С. 51-55. – ISSN 2073-8536
1070568
  Ангелов Г.В. Парадигмы социотехнической деятельности и подготовка инженерно-экономических кадров в ХХІ веке / Г.В. Ангелов, А.А. Шевченко // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 3. – С. 57-66. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2312-847X
1070569
  Яцентюк Ю.В. Парадинамічна антропогенна ландшафтна система Хмельницької атомної електростанції // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 107-112. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 16). – ISSN 1992-4259
1070570
  Воровка В.П. Парадинамічні зв"язки у ландшафтному комплексі Східний Сиваш-Утлюцький лиман Азовського моря / В.П. Воровка, В.О. Демченко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 251-259. – Бібліогр.: 20 назв.
1070571
  Акимов Ю.Г. Парадипломатия Квебека в странах Латинской Америки и Вест-Индии // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 5. – С. 75-82. – ISSN 0044-748Х
1070572
  Еремина Н. Парадипломатия: новый голос регионов в современном дипломатическом концерте? (на примере Шотландии и Уэльса) // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 6. – С. 42-51. – ISSN 0131-2227
1070573
  Головянко З.С. Парадихлорбензол в борьбе с личинками мраморного хруща (Polyphylla fullo L.) на виноградниках нижнеднепровских песков / З.С. Головянко. – Киев, 1927. – 43 с. – 7 черно-белых фотографий в приложении
1070574
  Пашков В.В. Парадігмальна трансформація післядипломної педагогічної освіти // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 27-30. – ISSN 2077-1800
1070575
  Дідик О. Парадігмальні трансформації та сучасні тенденції розвитку політології в Україні // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 280-285
1070576
   Парадное и охотничье оружие Западной Европы и Востока первой трети XVIII в.. – Л., 1986. – 23с.
1070577
   Парадное оружие и конское убранство XVII-XVIII вв.. – М., 1986. – 17с.
1070578
  Грабовский Б. Парадный выезд: Орел трезубцу не сосед? // Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 2004. – № 3. – С.6-7


  Украинско - польские отношения
1070579
  Кюртис Ж.-Л. Парадный этаж : повести / Ж.-Л. Кюртис; Перевод с французского К. Северовой. – Москва : Прогресс, 1980. – 197 с.
1070580
  Шарко О.В. Парадокс "купа": історико-філософська розвідка // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 212-220


  У статті досліджується історія парадоксу "Купа" (від античності до XIX століття) як передумова досліджень явища неясності в сучасній аналітичній філософії. В статье исследуется история парадокса "Куча" (от античности до XIX века) как предпосылка ...
1070581
  Шарко О.В. Парадокс "Купа": термінологічні примітки (історія назви) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 132-134
1070582
  Минаев В. Парадокс "Молодой гвардии" // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 8-14 февраля (№ 6). – С. С 4-5


  70 лет назад 14 февраля 1943 г. советские войска освободили Краснодон. Незадолго до этого в городе произошла трагедия - гитлеровцы казнили участников подпольной организации "Молодая гвардия". Буквально считаные дни и недели юные герои не дожили до ...
1070583
  Пастушук Г. Парадокс "мудрої глупоти" як вихідний сатиричний прийом англійської пізньосередньовічної "Літератури дурнів" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 47-57. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто чотири зразки англ. сатир. літ. 13-16 ст. з мотивами "дзеркала дурнів" ("Дзеркало дурнів" Нігела Вірекера), "корабля дурнів" ("Двірське Кормило" Дожона Скелтона), "ордену дурнів" ("Орден дурнів" Джона Лідгейта), "заповіту дурня" ("Заповіт ...
1070584
  Шуринов Б.А. Парадокс 20 века. / Б.А. Шуринов. – М, 1990. – 319с.
1070585
  Кеннер Дж. Парадокс Prada / Джулия Кеннер ; [пер. с англ.: В. Гольдича, И. Оганесовой]. – Москва ; Санкт-Петербург : Эксмо ; Домино, 2007. – 426, [3] с. – Вых. дан. ориг.: The Prada paradox / Julie Kenner, 2007. – (Модная книга). – ISBN 978-5-699-22095-3
1070586
  Скаруффі П. Парадокс THE BEATLES: конформізм, ар"єргард, пристосуванство // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 155-164. – ISSN 0320-8370
1070587
  Тарабанов Н.А. Парадокс анализа, определение и реляционная концепция истины // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (50). – С. 54-67. – ISSN 1560-7488
1070588
  Леонов В.В. Парадокс асиметрії в сучасних міжнародних збройних конфліктах / В.В. Леонов, Б.О. Ворович // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (56). – С. 29-34. – ISSN 2304-2699
1070589
  Валуйцева И.И. Парадокс билингвизма (к вопросу об авторском двуязычии) / И.И. Валуйцева, Г.Т. Хухуни // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 3, май. – C. 3-10. – ISSN 0130-9730
1070590
  Довмонтов А. Парадокс близнецов / А. Довмонтов. – Л., 1991. – 212с.
1070591
  Горбачук Парадокс Браесса й умови його врегулювання / Горбачук, Н.І. Гаркуша // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 52-53. – ISBN 978-966-188-165-4
1070592
  Бердяєв М. Парадокс брехні // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 4 (58). – С. 20-23. – ISSN 1810-2131
1070593
  Жаренов А.А. Парадокс великого Пта, или Экскурсия в прошлое, битком набитая загадками, размышлениями и предположениями о том, что было, когда вробе бы ничего не было / А.А. Жаренов. – М., 1970. – 256с.
1070594
  Владимиров В.М. Парадокс відсутності теорії масової інформації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 6-9


  У статті порушується питання про парадокс відсутності твори масової інформації. У наші часи таке становище не може не викликати подиву й неприйняття. Така проблема склалося не тільки в українській, ай у світовій науці. Майбутня теорія має всі підстави ...
1070595
  Гельфер Я.М. Парадокс Гиббса и тождественность частиц в квантовой механике / Я.М. Гельфер. – Москва : Наука, 1975. – 272 с.
1070596
  Аматуни П.Г. Парадокс Глебова : фантаст. роман / П.Г. Аматуни ; [ил.: К.Г. Кащеев]. – Ростов-на-Дону : Книжное издательство, 1966. – 199 с. : ил.
1070597
  Эйзенштадт Ш.Н. Парадокс демократических режимов: хрупкость и изменяемость (ІІ) // Политические исследования. ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 3. – С.81-95. – ISSN 0321-2017
1070598
  Савельєва М.Ю. Парадокс как форма мышления (уроки Аристотеля) // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 163-178
1070599
  Горобець Л.В. Парадокс креаціонізму // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 8 (90). – С. 26-29
1070600
  Саква О. Парадокс Леся Задніпровського. Післямова до ювілею актора // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 5 (169). – С. 33-35. – ISSN 1562-3238
1070601
  Холопова В.Ф. Парадокс любви / В.Ф. Холопова. – М. : Современник, 1990. – 250 с.
1070602
  Брюкнер П. Парадокс любові : [есей] / Паскаль Брюкнер ; [передм. А. Дністрового ; пер. з фр. Л. Кононовича]. – Київ : Грані-Т, 2012. – 340, [2] с. : іл. – Сер. засн. в 2007 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (De profundis). – ISBN 978-966-465-381-4


  У пр. №1696418 надпис: В День народження Юліїї від Олександра, 12.01.2014, Підпис
1070603
  Панченко Володимир Парадокс Мазепи : машина часу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 132-133 : Фото
1070604
  Піскунова О.Б. Парадокс містичного шляху до свободи в "Арабесках" Миколи Хвильового // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 165-169. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1070605
  Дубняк З.О. Парадокс модерної індивідуалізації і соціальна філософія Джона Дьюї // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 115-128. – (Філософія ; вип. 52 (ч. 2)). – ISSN 2312-1947
1070606
  Речицький В. Парадокс наслідків Макс Вебера в контексті українського конституціоналізму // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2022. – Вересень - жовтень (число 9/10). – С. 6-17
1070607
  Степанов С.А. Парадокс недвижимых вещей: постановка проблем // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 56-63. – (Право. Економіка. Управління)
1070608
  Манн Ю.В. Парадокс о Гоголе // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – С. 3-7. – (Серия литературы и языка ; Т. 69, № 1). – ISSN 0321-1711
1070609
  Федь Н.М. Парадокс о положительном герое / Н.М. Федь. – М, 1986. – 363с.
1070610
  Дидро Д. Парадокс об актере / Д. Дидро. – Москва, 1922. – 78с.
1070611
  Дидро Д. Парадокс об актере / Д. Дидро; Ред. Н. Эфрос. – Ярославль, 1923. – 86с.
1070612
  Дидро Д. Парадокс об актере / Д. Дидро. – Москва-Л., 1938. – 168с.
1070613
  Федоров В.В. Парадокс об актере // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2007. – Вип. 31/32. – С. 6-11. – ISBN 966-72-77-79-8
1070614
  Савельева М.Ю. Парадокс основания. Эллинский контекст / Марина Савельева. – Киев : ПАРАПАН, 2008. – 496с. – ISBN 978-966-8210-74-7
1070615
  Боброва А.О. Парадокс пізнання бога у Діонісія Ареопагіта: апофатика й катафатика, знання та незнання // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 7-10
1070616
  Стоун Дебора Парадокс політики : Мистецтво ухвалення політичних рішень / Стоун Дебора; Укр.пер.О.Буценка. – Київ : Альтернативи, 2000. – 304с. – ISBN 966-7217-19-1
1070617
  Стоун Дебора Парадокс політики : Мистецтво ухвалення політичних рішень / Стоун Дебора; З англ.переклав О.Буценко. – Київ : Альтернативи, 2001. – 304с. – ISBN 966-7217-19-1
1070618
  Береза А.В. Парадокс посередника у запровадженні електронної демократії // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 669-673. – ISSN 1563-3349
1070619
  Петренко Я.В. Парадокс потребления как результат действия эффекта потребительского лага : економіка та соціальна політика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 206-213 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1070620
  Дідро Д. Парадокс про актора / Д. Дідро. – Киев, 1937. – 99с.
1070621
  Дідро Д. Парадокс про актора / Д. Дідро. – Київ : Мистецтво, 1966. – 146с.
1070622
  Кужельний О. Парадокс про актрису // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 16-17 липня (№ 103/104)


  16 липня Ада Роговцева відмітить день народження, представляючи документально-публіцистичний фільм "Вітер зі Сходу".
1070623
  Кузин И.В. Парадокс Р. Декарта и экзистенциализм Ж.-П. Сартра // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 4 (67/68). – С. 236-242. – ISSN 1606-951Х
1070624
   Парадокс Рассела // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 848. – ISBN 966-316-069-1
1070625
  Треер Л.Я. Парадокс Симы / Л.Я. Треер. – Новосибирск, 1980. – 240с.
1070626
  Комиссаренко С.А. Парадокс со временем / С.А. Комиссаренко. – Москва, 1981. – 158 с.
1070627
  Кабіна Ю.Г. Парадокс у художньому творі: семантика та еволюція поняття // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – C. 31-36. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 1, т. 2). – ISSN 2076-5770
1070628
  Шевчук Ю. Парадокс українського капіталізму -бізнес вороже ставиться до україномовного клієнта / розмову вела Наталія Малиновська // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 26 жовтня - 1 листопада (№ 43)


  Мовознавець та лектор Колумбійського університету (США) Юрій Шевчук здивований, що в постмайданній Україні досі мало хто розуміє, що інстинкт самозбереження нації полягає саме у збереженні її мови.
1070629
  Мардер Л. Парадокс часов : пер. с англ. / Л. Мардер. – Москва : Мир, 1974. – 223 с.
1070630
  Скляренко Н.В. Парадокс як основа самоорганізації штучних дизайн-систем // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 10 : Технічна естетика. – С. 177-188. – ISSN 2415-8151
1070631
  Бумага Е.Ю. Парадокс: логика как царство неожиданности // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 95-96
1070632
  Кузнєцова Т. Парадоксальна оцінність медійних текстів // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 29-38
1070633
  Кузнєцова Т.В. Парадоксальна оцінність медійних текстів: сутність, специфіка вияву // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 69-72


  У статті розглядається аксіологічна сутність парадоксальних текстів - тих матеріалів, в яких наявна суперечливість оцінного знаку. Як правило, це такі мас-медійні тексти, оцінність яких виявляє двоїсту, антиномічну сутність: з різних точок зору одне і ...
1070634
  Леонтьев О. Парадоксальна парадигма і вульгаризація економічної теорії // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.61-68. – ISSN 0131-775Х
1070635
  Коваль-Зайцева Парадоксальная геометрия любви. Грамматический анализ любовного треугольника в стихотворении Г. Гейне "Жил-был король суровый" // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 55-62. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 2). – ISSN 1813-1921
1070636
  Кочеткова И.Н. Парадоксальная гимнастика стрельниковой / И.Н. Кочеткова. – Москва : Советский спорт, 1989. – 32 с.
1070637
  Петрова О. Парадоксальний "час" в проектах українського контемпорарі арт // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, В.О. Тузов [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 262-264. – ISSN 2309-8406
1070638
  Баган О. Парадоксальний інтелектуал на перехрестях доби // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (754), січень. – С. 49-57
1070639
  Шаповал Ю. Парадоксальний Шелест // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 49-53.
1070640
  Денискіна Г. Парадоксальні висловлення: логічний та лінгвістичний феномен. На матеріалі "Записок українського самашедшого" Ліни Костенко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 1 (694). – С. 43-46. – ISSN 0130-5263
1070641
  Денискіна Г. Парадоксальні висловлення: типологія, семантика, функції (на матеріалі есе Юрія Шереха (Шевельова)) // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 38-46. – (Серія "Філологія" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
1070642
  Маріна О.С. Парадоксальні смакові образи у світлі інтерсеміотичних трансформацій (на матеріалі поезій С. Крейна і К. Сміта та їх аудіовізуальних версій) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 109-119. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 1). – ISSN 2311-0821
1070643
  Бондаревська І.А. Парадоксальність естетичного в українській культурі 17-18 ст. / І.А. Бондаревська. – Киев : Парапан, 2005. – 308 с. – ISBN 966-8210-26-3
1070644
  Гладир Я. Парадоксальність мислення персонажів драматичної поеми Лесі Українки "Оргія" та роману В. Винниченка "Хочу!" // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 390-398. – ISBN 978-966-600-358-7
1070645
  Матвієнко Г.І. Парадоксальність циклічності кохання в післяапокаліптичному світі непростих (на прикладі роману Т. Прохаська "Непрості") // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 334-341. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
1070646
  Лаури Малькольм Парадоксальное утешение, даруемое нашей профессией // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 241-254. – ISSN 1130-6545
1070647
  Раковская И. Парадоксальность критической стратегии Ак. Волынского // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (9). – С. 55-63. – (Серія: Філологія)
1070648
  Кащенко Е.А. Парадоксальность предмета психологии сексуальности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 7. – С. 29-42. – ISSN 0235-1188
1070649
  Мусий В. Парадоксальность ситуации инициации в "Ученике чародея" А.С. Грина и "Чудесах магии" Акугатавы Рюноскэ // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (9). – С. 24-30. – (Серія: Філологія)


  В статье предпринят компаративный анализ произведений двух писателей- модернистов начала ХХ века. В основе сопоставления – ситуация инициации, перехода героя в новое, более совершенное качество. Однако финал оказывается неожиданным – инициация не ...
1070650
  Шевцов С.П. Парадоксальность философии: современность как история или история как современность // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 104-105. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1070651
  Староверова Наталья Парадоксальный Вьетнам. Драконы и бабушки // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 11 (221), ноябрь. – С. 66-83 : фото. – ISSN 1029-5828
1070652
  Прокофьев А.В. Парадоксальный гуманизм и критика морали (Опыт этического анализа "Философии в будуаре " Д.А.Ф. де Сада) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 1. – С.55-68. – ISSN 0042-8744


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1070653
  Грабовський С. Парадокси "червоного" українофільства Лева Троцького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 44-46. – (Українознавство ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються пов"язані з Україною сюжети діяльності одного з лідерів "жовтневого перевороту" та міжнародного комуністичного руху Лева Троцького. Стаття відстежує еволюцію поглядів Троцького на "українське питання" та деконструює численні ...
1070654
  Стрєльнікова Світлана Парадокси буття реставраторів : [інтерв"ю з генеральним директором Національного науково-дослідного реставраційного центру України С. Стрєльніковою] / Стрєльнікова Світлана, Мельник Ольга; розмовляла О. Мельник // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 10-12. – ISSN 0868-9644


  Ще не закінчилась Друга світова війна, а вже до реставраційних майстерень на вулиці Терещенківській почали прибувати твори олійного та темперного живопису з колекцій багатьох музеїв Києва, Львова, Сум, Одеси. Саме тут "оживили" 55 картин Дрезденської ...
1070655
  Нагнибіда М.І. Парадокси в шахових задачах / М.І. Нагнибіда. – Київ, 1991. – 165с.
1070656
  Жигадло О. Парадокси в юридичному дискурсі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 398-399
1070657
  Мишанич С. Парадокси Володимира Сосюри // Фольклористичні та літературознавчі праці / С.В. Мишанич. – Донецьк : Донецький національний університет, 2003. – Т. 2. – С. 24-29. – ISBN 966-639-108-2
1070658
  Карась А. Парадокси глобалізації та геополітика Москви // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2002. – № 4. – С.9-10
1070659
  Лук"янець Д. Парадокси деліктного регулювання // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 77-80
1070660
  Зухба Д. Парадокси державних короткострокових зобов"язань на інвестиційному ринку України : пошуки науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 5. – С. 70-71 : Рис.
1070661
  Спасибо-Фатсєва Парадокси діалогу інновації і традиції в праві ( на прикладі регулювання відносин на стику приватного і публічного права) // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 113-124.
1070662
  Сивіцький Микола Парадокси доби / Сивіцький Микола; Фундація ім. О.Ольжича. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2000. – 368с. – ISBN 966-7601-17-Х
1070663
  Мних Р. Парадокси екзистенції у щоденниах Євгена Маланюка // Studia polsko-ukrainskie / Wydzial Lingwistyki Stasowanej, Pracownia Dziejow Polsko-Ukrainskow Stosunkow Literackich. – Warszawa, 2020. – 7. – С. 90-105. – ISSN 2353-5644
1070664
  Коцарев О. Парадокси естетики // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20-21 вересня (№ 171/172). – С. 31


  Побачив світ роман Ігоря Астапенка "Чаполоч".
1070665
  Булкин И.А. Парадокси иностранного финансирования научно-технической деятельности в Украине. Часть II // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (100). – С. 45-67. – ISSN 0374-3896
1070666
  Губенко О.В. Парадокси і суперечності соціально-історичної творчості: соціально-психологічні аспекти проблеми соціальних перетворень // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 6 (159). – С. 72-78
1070667
  Сподарець М. Парадокси І. Багряного: біографічна проекція на текст // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 177-182
1070668
  Білоус П. Парадокси києворуського літературного життя // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 11 (611). – С. 34-40. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядаються особливості функціонування літератури за часів Київської Русі. Автор завважує парадоксальне поєднання офіційної та неофіційної літератури, відсутність ліричних і драматичних жанрів, характеризує літературне життя не як процес, а ...
1070669
  Шатіло В.А. Парадокси конституційного судочинства // Юриспруденція: теорія і практика / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2005. – № 12. – С. 3-5
1070670
  Ричка В. Парадокси містифікаційної історіографії // Критика. – Київ, 2005. – Червень, (число 6). – С. 15-18


  "Літопис Аскольда" Михайла Брайчевського - цілковите переоцінення постаті Аскольда в історії Київської Русі.
1070671
  Шишка Р.Б. Парадокси Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на період 2020 року // Політика інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах : зб. матеріалів Міжнар. семінару, 29 лют.-01 берез. 2016 р. (Львів), 03-04 берез. 2016 р. (Київ) / НАН України, Київ. ун-т права, Всесвіт. орг. інтелект. власності ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ ; Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 25-30. – ISBN 978-617-7363-04-9
1070672
  Моклиця М. Парадокси неокласицистської інтерпретації творчості Лесі Українки // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 85-90. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1070673
  Кононенко Є. Парадокси неперекладності // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 335-337


  Європейський словник філософій (фр. Vocabulaire europ?en des philosophies) з підзаголовком Лексикон неперекладностей - українська версія французького енциклопедичного словника філософської лексики, створеного під керівництвом Барбари Кассен.
1070674
  Невважай І.Д. Парадокси обгрунтування у фізичному пізнанні // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 75 : Філософські проблеми фізики, астрономії, синергетики
1070675
  Кравець В. Парадокси педагогічної освіти в епоху цивілізаційних змін // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 1 (59). – С. 4-11
1070676
  Княжанський В. Парадокси першого працевлаштування // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6 квітня (№ 69). – С. 10


  Безробітних випускників - майже 100 тисяч. Їм важко знайти роботу, хоча саме вони сьогодні є найпривабливішими для ринку праці.
1070677
  Арель Д. Парадокси Помаранчевої революції // Критика. – Київ, 2005. – Квітень, (число 4). – С. 2-4
1070678
  Швед П. Парадокси постколоніяльного виміру // Критика. – Київ, 2005. – Травень, (число 5). – С. 21-24


  Мовна політика в Україні.
1070679
  Валлє В. Парадокси права інтелектуальної власності / Віра Валлє. – Київ : Освіта України, 2010. – 414, [26] с. : іл., табл. – Висновки укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-188-136-4


  В пр. №1716156 напис: Від автора. 10.11.17 р. Підпис
1070680
  Околітенко Н.І. Парадокси професіоналізму : Публіцистичне дослідження / Н.І. Околітенко. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 100 с. – (Роздуми письменника)
1070681
  Абакумова В. Парадокси процесу відтворення мистецьких кадрів (Україна. XII п"ятирічка) // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 47-49
1070682
  Прибиткова І. Парадокси радянського класоутворення: поява та ліквідація класу куркулів як синхронний процес // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2, квітень - червень. – С. 98-104. – ISSN 1563-3713
1070683
  Голіченко Т. Парадокси рецепції сучасної французької філософії в Україні, або про те, чи гідна французька думка XX століття бути предметом історико-філософських досліджень // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення : [зб. статей / упоряд.: Т. Голіченко ; відп. ред.: Н. Амельченко]. – Київ : Дельта, 2006. – С. 87-92. – ISBN 966-8797-20-5
1070684
  Зибарева О.В. Парадокси розвитку людського капіталу в умовах соціалізації економіки / О.В. Зибарева, В.Н. Підгірна // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 13-21. – (Економічні науки ; вип. 4 (52)). – ISSN 2310-8185
1070685
  Панченко О.А. Парадокси розуміння соціалізації та розвитку особистості водія-професіонала / О.А. Панченко, А.В. Кабанцева, І.О. Сердюк // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 19-24 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 52). – ISSN 2072-4772
1070686
  Маслянка Ю. Парадокси сарматизму // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 23


  Поняття "сарматизм" найчастіше вживається на позначення культурної формації, створеної польською шляхтою впродовж більш ніж двох століть, із кінця XVI до кінця XVIII століття Ця формація включає в себе одночасно сферу суспільного публічного життя, ...
1070687
  Кисельова К.О. Парадокси свободи в антропології М. Бердяєва // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 169-170
1070688
  Вітман К.М. Парадокси сепаратизму на європейському просторі // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 46-57. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
1070689
  Сиваченко Г.М. Парадокси словацького роману / Г.М. Сиваченко. – Київ : Наукова думка, 1993. – 173 с.
1070690
  Хоменко Л. Парадокси смерті суб"єкта у світі-тексті // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 123-126
1070691
  Майборода Р.Є. Парадокси статистики // У світі математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 1 (25). – С. 24-34. – ISSN 1029-4171
1070692
  Колеснікова І.А. Парадокси суб"єктивного та об"єктивного при виборі одиниці номінації // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 79-83. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто парадокси суб"єктивного та об"єктивного в процесі відбору одиниці професійної номінації, виділено функції мовної особистості та принципи відбору лінгвального знака в спеціальній коммунікації. В статье рассмотрены парадоксы ...
1070693
  Владимиров В.М. Парадокси сучасної науки про масову комунікацію : монографія / В.М. Владимиров. – Київ : Наукова столиця, 2020. – 183, [1] с. – Бібліогр.: с. 174-183 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7649-26-6
1070694
  Олійник О.В. Парадокси сучасної української вищої школи // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 263-269. – (Серія соціологічна ; вип. 7). – ISSN 2078-144X
1070695
  Кралюк П. Парадокси українсько-польських культурних стосунків: образи князів Вишневецьких у польській та українській літературах // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 468-474. – ISSN 2223-1196
1070696
  Попов В.Ю. Парадокси українського ринку: міжгалузевий розподіл доходів // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 64-69 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1070697
  Грицак Я. Парадокси української модернізації // Критика. – Київ, 1999. – Листопад, (число 11). – С. 20-22


  Книга канадського політолога українського походження, доктора суспільних наук, директора Канадського інституту українських студій (КІУС) Богдана Кравченка "Соціальні зміни і національна свідомість в Україні XX століття".
1070698
  Ковалів Ю.І. Парадокси франкознавчої рецепції // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 188-196. – ISSN 2520-6346
1070699
  Ковалів Ю. Парадокси франкознавчої рецепції // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський ун-т" ; голов. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1 (62). – С. 64-74. – ISSN 2520-6346


  Розкрито важливі сторінки життя і творчості І. Франка, які часто оминає франкознавство. The article reveals important pages of the life and work of I. Franko, which are often overlooked by French studies.
1070700
  Пахаренко В. Парадокси шевченкознавства Сергія Єфремова // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 153-159. – ISBN 966-693-015-3
1070701
  Стехіна В. Парадокси як мовна гра в сучасних медіатекстах // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 336-341. – Бібліогр.: Літ.: с. 341; 10 назв. – ISSN 2078-1911
1070702
  Федченко Є. Парадокси, на які варто зважати / розмову вела Ольга Харченко // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 23-24 квітня (№ 73/74). – С. 28-29


  Співзасновник StopFake.org Євген Федченко - про (не)стійкість нашого суспільства, оновлену роль медіа і старі-нові фейки.
1070703
  Жилинскайте В. Парадоксы : юморески и пародии / В. Жилинскайте. – Москва : Советский писатель, 1979. – 255 с.
1070704
  Смыкалин А.С. Парадоксы "двойного" законодавства в СССР // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 12. – С. 61-70. – ISSN 0042-8779
1070705
  Секей Г. Парадоксы в теории вероятностей и математической статистике / Г. Секей. – Москва : Мир, 1990. – 240с.
1070706
  Макаров А.Н. Парадоксы взаимодействия рынка образования и рынка труда // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 2. – С. 33-39. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1070707
  Кононенко В.П. Парадоксы видео / В.П. Кононенко. – Минск, 1988. – 144с.
1070708
  Боссарт А.Б. Парадоксы возраста или воспитания : кн. для учителя / А.Б. Боссарт. – Москва : Просвещение, 1991. – 174, [2] с. – ISBN 5-09-003088-X
1070709
  Сергеев Александр Парадоксы волнового мира : феномен // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 6 (2825). – С. 8-16
1070710
  Зарубина Н.Н. Парадоксы денег как фактора социальной эмансипации : на пути к глобальному финансовому кризису // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 11. – С.44-58. – ISSN 0235-1188
1070711
  Ахметова Д. Парадоксы дистанционного обучения. // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 3. – С.57-62. – ISSN 0869-3617
1070712
   Парадоксы души : Сборник. – Симферополь : Реноме, 1998. – 400с. : ил. – Содержание: Характеристики / Теофраст (с.1-34) ; Характеры, или Нравы нынешнего века / Жан де Лабрюйер (с.34-395). – (Интеллектуальная библиотека). – ISBN 966-7198-26-Х
1070713
   Парадоксы жизни : рассказы немецких писателей / Пер. Р. Марковича. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1913. – [32] с. – Бесплатное прилож. к журналу "За 7 дней". – (Библиотека издательства "Хронос" ; № 10)


  Содержание: Убийца / Адольф Вильбрандт. Право на счастье / Гейнрих Лилиенфейн. Наследник / Рихард Дэмель Авт.: Вильбрандт, Адольф (1837-1911) Лилиенфейн, Генрих (1879-) Демель, Рихард (1863-1920) Пер.: Маркович, Розалия Марковна (1871-1919)
1070714
  Злочевская А. Парадоксы зазеркалья в романах Г. Гессе, В. Набокова и М. Булгакова // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2008. – № 2. – С. 201-221. – ISSN 0042-8795
1070715
  Говалло В.И. Парадоксы иммунологии / В.И. Говалло. – Москва, 1983. – 168с.
1070716
  Бекасова Е.Н. Парадоксы интерпретации языковой ситуации Древней Руси: провидение И. И. Срезневского // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 8-12. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864


  Розглядається перша в славістиці повна версія розвитку східнослов. і староруської мов І. І. Срезневського і визначається її концептуальна значущість для славістики. Затверджуючи єдність літ. і розмовної мови, І. І. Срезневський запобігав про цілий ряд ...
1070717
  Бурдина С.В. Парадоксы каранавального мира "Поэмы без героя" А. Ахматовой // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2010. – Вып. 9/10. – С. 42-48. – ISBN 978-966-439-298-0
1070718
  Худолей Д.М. Парадоксы Кондорсе и их решение // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2017. – Вып. 37. – С. 288-302. – ISSN 1995-4190


  "Анализируются парадоксы Кондорсе и способы их решения. Цель: определить наиболее справедливую избирательную систему на выборах в одно- и многомандатных округах. Методы: использованы общенаучные (диалектика, анализ и синтез, абстрагирование и ...
1070719
  Штернфельд А.А. Парадоксы космонавтики / А.А. Штернфельд. – М, 1991. – 154с.
1070720
  Раковская Н.М. Парадоксы критической рефлексии В. Розанова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – C. 123-130. – (Серія: Філологія)
1070721
  Соловьева Е. Парадоксы любви. Русская тема в романе В. Вульф "Орландо" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 5. – С. 426-437. – ISSN 0042-8795
1070722
  Козачок А.А. Парадоксы механики сплошных сред : Новые подходы к постановкам и решения некоторых классических задач математической физики; Учебное пособие / А.А. Козачок; Под общ. ред. академика НАН Украины В.Г. Барьяхтара. – Киев : Задруга, 2005. – 206с.
1070723
  Ахромеева Т.С. Парадоксы мира нестанционарных структур / Т.С. Ахромеева, С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий. – Москва : Знание, 1985. – 48 с. : ил. – Библиогр.: с. 48. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Математика, кибернетика" ; № 5)
1070724
  Сергеев Б.Ф. Парадоксы мозга / Б.Ф. Сергеев. – Ленинград, 1985. – 207с.
1070725
  Савельева М.Ю. Парадоксы мышления Максимилиана Волошина // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (52). – С. 140-151
1070726
  Савельева М.Ю. Парадоксы мышления Максимилиана Волошина // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 170-177
1070727
  Сухотин А.К. Парадоксы науки / А.К. Сухотин. – М., 1978. – 239с.
1070728
  Сухотин А.К. Парадоксы науки / А.К. Сухотин. – 2-е изд. – М., 1980. – 239с.
1070729
  Тесемникова Екатерина Парадоксы национальной памяти мешают нормализации российско-польских отношений // Евразия сегодня : журнал большого континента / Евразийская медиа группа. – Москва, 2008. – № 77 (ноябрь). – С. 22-29. – ISSN 1681-9012
1070730
  Семенов В.М. Парадоксы нашей жизни : занимательные, загадочные, горестные, поучительные / В.М. Семенов. – Москва : Флинта, 2005. – 280с. – ISBN 5-89349-765-1
1070731
  Эпштейн М.Н. Парадоксы новизны : о литературном развитии 19-20 веков / Михайл Эпштейн. – Москва : Советский писатель, 1988. – 414 с.
1070732
  Ляпон М.В. Парадоксы отрицания в авторском дискурсе // Русистика и компаративистика : сборник научных статей / Департамент образования города Москвы ; ГОУ ВПО МГПУ : Вильнюсский пед. ун-т. – Москва, 2008. – Вып. 3. – С. 224-233. – ISBN 978-5-243-00283-7
1070733
  Розенталь Э.М. Парадоксы протеста / Э.М. Розенталь. – Москва, 1985. – 27 с.
1070734
  Голубев А. Парадоксы развития аграрной экономики России // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 115-126. – ISSN 0042-8736
1070735
  Лебедев С.Д. Парадоксы религиозности в мире позднего модерна // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 12 (320). – С. 85-93. – ISSN 0132-1625
1070736
  Павленко И.В. Парадоксы референции // Studies in history and philosophy of science and technology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 29, № 1. – С. 28-36. – ISSN 2617-1929
1070737
  Хижняк И.А. Парадоксы рок-музыки: мифы и реальность / И.А. Хижняк. – Киев, 1989. – 295с.
1070738
  Гайденко П.П. Парадоксы свободы в учении Фихте / П.П. Гайденко. – Москва, 1990. – 127с.
1070739
  Крапивенский С.Э. Парадоксы социальных революций / С.Э. Крапивенский. – Воронеж, 1992. – 192с.
1070740
  Лившиц Ю.М. Парадоксы справедливости / Ю.М. Лившиц, Г. Соотла. – Таллинн, 1989. – 174с.
1070741
  Черных В.В. Парадоксы стратиграфии // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 4. – С. 682-693 : рис. – Библиогр.: с. 692-693. – ISSN 0016-7886
1070742
  Бурова И.Н. Парадоксы теории множеств и диалектики / И.Н. Бурова. – М., 1976. – 176с.
1070743
  Терлецкий Я.П. Парадоксы теории относительности / Я.П. Терлецкий. – Москва, 1965. – 140 с.
1070744
  Терлецкий Я.П. Парадоксы теории относительности / Я.П. Терлецкий. – Москва : Наука, 1966. – 120с.
1070745
  Лаврухина Е.А. Парадоксы трудоустройства выпускников аграрных вузов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 126-130. – ISSN 0869-3617
1070746
  Хохряков Г.Ф. Парадоксы тюрьмы. / Г.Ф. Хохряков. – Москва, 1991. – 222 с.
1070747
  Куклин В.М. Парадоксы украинских реформ. / В.М. Куклин, С.М. Куклин. – Харьков, 1997. – 326с.
1070748
  Горохов С.А. Парадоксы урбанизации современной Индии : география. Регионы зарубежного мира / С.А. Горохов, Р.В. Дмитриев // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 17-22 : Карта, табл. – ISSN 0016-7207
1070749
  Горохов С.А. Парадоксы урбанизации современной Индии : география. Регионы зарубежного мира / С.А. Горохов, Р.В. Дмитриев // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 24-28 : Табл. – ISSN 0016-7207
1070750
  Капелюшников Р. Парадоксы формирования резервной заработной платы на российском рынке труда : Часть 2 / Р. Капелюшников, А. Лукьянова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 9. – С. 94-110 : табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0042-8736
1070751
  Капелюшников Р. Парадоксы формирования резервной зароботной платы на российском рынке труда : Часть 1 / Р. Капелюшников, А. Лукьянова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 8. – С. 5-27 : табл., рис. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0042-8736
1070752
  Кривушин И.В. Парадоксы шотландской политики: референдум 2014 года // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 129-143. – ISSN 0130-3864
1070753
  Толоченко В.Б. Парадоксы экономики / В.Б. Толоченко. – Ростов-на-Дону, 1988. – 141с.
1070754
  Поспелов Г.Л. Парадоксы, геолого-физическая сущность и механизмы метасоматоза / Г.Л. Поспелов. – Новосибирск, 1973. – 355с.
1070755
  Лавров Д Г. Паразитарная зараженность судака из р. Волги в Саратовской области / Г.Д. Лавров, доц.
1070756
  Лавров Д Г. Паразитарная зараженность судаков-сеголеток в районе г. Саратова / Г.Д. Лавров, доц.
1070757
  Найт Р. Паразитарные болезни / Р. Найт. – М., 1985. – 416с.
1070758
  Догель В.А. Паразитарные заболевания рыб / В.А. Догель. – Москва-Л., 1932. – 151с.
1070759
  Маркевич А.П. Паразитарные заболевания рыб. (По материалам паразитологического обследования рыб водоемов Ленобласти). / А.П. Маркевич. – Ленинград; Москва, 1934. – 100 с.
1070760
  Коротнев А.А. Паразитарный характер раковой опухоли : (Предварительное сообщение) / [Соч.] А.А. Коротнева, проф. [зоологии] Ун-та св. Владимира. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, В.И. Завадского, 1893. – [2], 39 с. : ил. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1893 г.


  На обл. дарств. надпись: Василию Карловичу Совинскому от автора
1070761
  Белановський І.Д. Паразити гессенської мухи і їх роль у регулюванні чисельності мухи в 1937-1938 рр. / І.Д. Белановський ; АН УРСР, Інститут зоології. – Київ-Львів : Вид. АН УРСР, 1940. – 88 с.
1070762
  Гак А. Паразити під мікроскопом / А. Гак. – Харків, 1930. – 205с.
1070763
  Вілсон К. Паразити свідомості / Вілсон К. – Київ, 1988. – 205 с.
1070764
  Мордвилко А.К. Паразитизм животных. – [Варшава], 1905. – 8 с. – Отдельный оттиск
1070765
  Графф Л. Паразитизм и паразиты : с 08 рис. в тексте / Л. Графф, проф. и О. Линстов, проф ; Пер. с нем. Л.Ю. Шмидта. – Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон, 1910. – 2112. – (Дешевая библиотека ; № 4)


  Линстов, Отто
1070766
  Бейлин И.Г. Паразитизм и эпифитотиология : на прим. паразитов из высш. растений / И.Г. Бейлин ; отв. ред. Н.Т. Нечаева, [вступ. ст. В.А. Парнеса] ; АН СССР, Секция хим.-технол. и биол. наук. – Москва : Наука, 1986. – 351, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 267-302
1070767
  Федотова Т.И. Паразитизм фитопатогенных организмов. / Т.И. Федотова, О Б.В. Громова. – М., 1974. – 60с.
1070768
  Зимин Л.С. Паразитичесике двукрылые фауны СССР / Л.С. Зимин, Н.Г. Коломиец. – Новосибирск : Наука, 1984. – 233с.
1070769
  Маркевич А.П. Паразитические веслоногие рыб СССР / А.П. Маркевич. – Киев, 1956. – 260с.
1070770
  Маркевич А.П. Паразитические веслоногие СССР и сопредельных стран : Дис... наук: / Маркевич А.П.;. – К. – 118л.
1070771
  Земская А.А. Паразитические гамазовые клещи и их медицинское значение / А.А. Земская. – М., 1973. – 168с.
1070772
   Паразитические животные Волгоградской области. – Волгоград, 1969. – 336с.
1070773
  Костенко С.М. Паразитические инфузории рыб среднего Днепра : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Костенко С. М. ; АН УССР , Ин-т зоологии. – Киев, 1968. – 20 с.
1070774
  Оленев Н.О. Паразитические клещи Ixodoidae фауны СССР // Определители по фауне СССР, издаваемые Зоологическим музеем АН СССР : Издаваемые Зоологическим музеем АН СССР / АН СССР. – Ленинград : Изд. АН СССР, 1931. – 4 : Паразитические клещи Ixodoiae фауны СССР / Н.О. Оленев ; [Ред. изд. В. В. Редикорцев]. – с.1-125
1070775
  Шлугер Е.Г. Паразитические клещи подсемейства Trembiculinae фауны СССР : Автореф... кандид. биологич.наук: / Шлугер Е.Г.; Зоологический институт Академии наук СССР. Ученый совет. – Ленинград, 1950. – 7 с.
1070776
  Иванова Т.С. Паразитические корневые кематоды / Т.С. Иванова. – Л, 1976. – 180с.
1070777
  Ерошенко А.С. Паразитические корневые нематоды / А.С. Ерошенко. – Л., 1976. – 80с.
1070778
  Кралль Э.Л. Паразитические корневые нематоды / Э.Л. Кралль. – Ленинград, 1978. – 421с.
1070779
  Трач В.Н. Паразитические личинки стронгилят домашних жвачных животных / В.Н. Трач; АН УССР, Ин-т зоологии. – Киев : Наукова думка, 1983. – 123с.
1070780
  Зайцев Ф В. Паразитические мухи семейства Bombiliidae (Diptera) / Ф В. Зайцев, . – Москва ; Ленинград : Наука, 1966. – 376с.
1070781
  Соловьева Г.И. Паразитические нематоды древеных и травянистых растений / Г.И. Соловьева. – Ленинград, 1972. – 103с.
1070782
   Паразитические нематоды и вызываемые ими заболевания. – Москва : Изд-во АМН СССР
Т. 1 : Оксиураты. Кн. 1. – 1949. – 613с. : илл. – Библиогр.: Лит.: с. 605-610
1070783
  Мюге С.Г. Паразитические нематоды растений / С.Г. Мюге. – М., 1964. – 76с.
1070784
  Кирьянова Е.С. Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними. / Е.С. Кирьянова, Э.Л. Кралль. – Л.
1. – 1969. – 448с.
1070785
  Кирьянова Е.С. Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними. (Справочник). / Е.С. Кирьянова, Э.Л. Кралль. – Л.
2. – 1971. – 522с.
1070786
   Паразитические нематоды растений Таджикистана. – Душанбе, 1987. – 136с.
1070787
  Ерошенко А.С. Паразитические нематоды растений юга Дальнего Востока / А.С. Ерошенко, Т.В. Волкова. – Владивосток, 1988. – 135 с.
1070788
  Семиколенова Н.И. Паразитические нематоды тонковолокнистых сортов хлопчатника, устойчивых и восприимчивых к фузариозному вилту : Автореф... канд. биол. наук: 097 / Семиколенова Н.И.; Тадж.гос.ун-т. – Душанбе, 1967. – 21л.
1070789
  Мейер Н.М. Паразитические перепончатокрылые сем ichneumonidae СССР и сопредельных стран / Н.М. Мейер. – М-Л : Изд-во АНСССР
Вып. 6. – 1936. – 356 с.
1070790
  Мейер Н.Ф. Паразитические перепончатокрылые сем. Ichneumonidae в СССР и сопредельных стран / Н.Ф. Мейер. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Вып. 1. – 1933. – 458с.
1070791
  Мейер Н.Ф. Паразитические перепончатокрылые сем. Ichneumonidae СССР и сопредельных стран / Н.Ф. Мейер. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР
Вып. 2. – 1933. – 325с.
1070792
  Мейер Н.Ф. Паразитические перепончатокрылые сем. Ichneumonidae СССР и сопредельных стран / Н.Ф. Мейер. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР
Вып. 3. – 1934. – 271с.
1070793
  Мейер Н.Ф. Паразитические перепончатокрылые сем. Ichneumonidae СССР и сопредельных стран / Н.Ф. Мейер. – Ленинград; Москва : Изд-во АН СССР
Вып. 4. – 1935. – 535с.
1070794
  Мейер Н.Ф. Паразитические перепончатокрылые сем. Ichneumonidae СССР и сопредельных стран / Н.Ф. Мейер. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР
Вып. 5. – 1936. – 340с.
1070795
  Мейер Н.Ф. Паразитические перепончатокрылые сем. Ichneumonidae СССР и сопредельных стран. Вып. 6 // Определители по фауне СССР : Изд. Зоологическим ин-том АН СССР. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1936. – 22 : Паразитические перепончатокрылые семейства Ichneumonidae СССР и сопредельных стран. Вып. 5/ Н.Ф. Мейер. – с.1-356
1070796
  Мейер Н.Ф. Паразитические перепончатокрылые, выведенные из лугового мотылька (Loxostege sticticalis L.) в СССР летом 1929 года / Н.Ф. Мейер. – Отд. отт. из "Известий по прикладной энтомологии", т. IV, вып. 2, 1930. – 499-501с.
1070797
  Кандилов Н.К. Паразитические простейшие рыб бассейна реки Куры : Автореф... канд. биол.наук: / Кандилов Н.К.; Зоол. ин-т АН СССР. Учен. совет. – Баку, 1964. – 15л.
1070798
  Целищев А.А. Паразитические простейших Казахстана / А.А. Целищев; Павловский Е.Н. – Алма-Ата
1. – 1946. – 144с.
1070799
  Сухенко Г.Е. Паразитические ракообразные прудовых рыб и меры борьбы с ними. (На базе Васильевского нерестововырастного рыбного хозяйства, Запорож. обл. и рыбхоза "Ровно" Ровен. обл., УССР). : Автореф... канд. биол.наук: / Сухенко Г.Е.; ДГУ. – Днепропетровск, 1964. – 19л.
1070800
   Паразитические фитонематоды северной части Вьетнама.. – Л., 1985. – 128с.
1070801
  Парамонов А.А. Паразитические черви (гельминты) животных и растений и борьба с ними / А.А. Парамонов. – М., 1952. – 112с.
1070802
  Мазурмович Б.Н. Паразитические черви амфибий окрестнотей Киева, их взаимоотношении с хозяевами и внешней средой : Автореф... канд. биол.наук: / Мазурмович Б. Н.; Зоол. ин-т АНСССР. – Киев, 1949. – 16 с.
1070803
  Мазурмович Б.Н. Паразитические черви амфибий окрестнотей Киева, их взаимоотношении с хозяевами и внешней средой : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Мазурмович Б. Н. ; Зоол. ин-т АНСССР. – Киев, 1956. – 16 с.
1070804
  Мазурмович Б.Н. Паразитические черви амфибий, их взаимоотношения с хозяевами и внешней средой / Б.Н. Мазурмович. – Киев, 1951. – 99с.
1070805
   Паразитические черви домашних и диких животных. – Владивосток, 1965. – 348с.
1070806
  Парухин А.М. Паразитические черви донных рыб южных морей / А.М. Парухин. – Киев : Наукова думка, 1989. – 153с.
1070807
   Паразитические черви животных Приморья и Тихого океана. Сб. работ. – Москва, 1963. – 128с.
1070808
   Паразитические черви животных Ферганской долины.. – Ташкент : Фан, 1971. – 268с.
1070809
  Мацаберидзе Гиви Варламович Паразитические черви микромаммалий Закавказья (генезис гельминтофауны, ландшафтно-экологическая характеристика, роль в циркуляции гельминтозов человека, домашних и охотничье-промысловых животных) : Автореф. дис. ... д-ра биолог. наук : 03.00.19 / Мацаберидзе Гиви Варламович; АН АзССР, Ин-т зоологии. – Тбилиси, 1986. – 49 с.
1070810
  Ошмарин П.Г. Паразитические черви млекопитающих и птиц Приморского края / П.Г. Ошмарин; К.И.Скрябин. – Москва, 1963. – 323с.
1070811
  Шапиро В.П. Паразитические черви пресмыкающихся фауны СССР. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.20 / Шапиро В.П.; АН Каз.ССР.Ин-т зологии. – Алма-Ата, 1980. – 41л.
1070812
  Шарпило В.П. Паразитические черви пресмыкающихся фауны СССР: Систематика, хорология, биология / В.П. Шарпило. – Киев, 1976. – 287с.
1070813
  Парухин А.М. Паразитические черви промысловых рыб южных морей. / А.М. Парухин. – К., 1976. – 184с.
1070814
  Соловьев П.Ф. Паразитические черви птиц Туркестана : (с 15 рис. в тексте) : (Представлено 11 сентября 1911 г.) / [соч.] П.Ф. Соловьева (хранителя Зоологичекого кабинета и лаборанта при кафедре фармакологии Варшавского ун-та) ;. – [Санкт-Петербург] : Изд. Императорской Академии наук, 1912. – С. 86-115
1070815
  Лавітська З.Г. Паразитні гриби зіллястих декоративних рослин правобережного лісостепу / З.Г. Лавітська. – Вирізка з журн. Труди Канівського біогеографічного заповідника. – Київ, 1950. – 93-116с.
1070816
  Осипян Л.Л. Паразитные гифальные грибы Армянской ССР / Л.Л. Осипян. – Ереван, 1962. – 208с.
1070817
  Брундза К.И. Паразитные грибы культивируемых растений Литовской ССР / К.И. Брундза. – Вильнюс, 1961. – 303с.
1070818
  Савинцева З.Д. Паразитные грибы на луговых и пастбищных растениях Кабардино-Балкарии / З.Д. Савинцева. – Нальчик, 1982. – 140с.
1070819
  Ячевский А.А. Паразитные грибы русских лесных пород : с 28 раскрашенными табл. исполн. с натуры В. Любименко / А.А. Ячевский ; М.З. и Г.И. Лесн. деп. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума, 1897. – [8], 150, [1] с., 28 л. ил. – Библиогр.: "Библиографический список важнейших сочинений и статей по микологии общей и лесной" (с. 133-137)


  На обл. надпись Совинский
1070820
   Паразитные грибы степной зоны Украины. – Киев : Наукова думка, 1987. – 280с.
1070821
  Бенуа К.А. Паразитные грибы Якутии (Пероноспоровые, мучнисторосяные, головневые и ржавчинные) / К.А. Бенуа, Е.И. Карпова-Бенуа ; отв. ред. В.И. Ульянищев ; АН СССР, Сибир. отд. Якут. филиал ин-т биологии. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1973. – 336 с. – Библиогр.: с. 302-318
1070822
  Васильевский Н.И. Паразитные несовершенные грибы / Н.И. Васильевский, Б.П. Каракулин. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
2. – 1950. – 680с.
1070823
  Волин М.Л. Паразитные процессы в радиоэлектронной аппаратуре / М.Л. Волин. – Москва, 1972. – 280 с.
1070824
  Волин М.Л. Паразитные процессы в радиоэлектронной аппаратуре / М.Л. Волин. – 2-е изд, перераб. и доп. – Москва, 1981. – 296 с.
1070825
  Волин М.Л. Паразитные связи и наводки / М.Л. Волин. – Москва, 1960. – 199 с.
1070826
  Акимов Ю.С. Паразитные связи и устойчивость аналоговых интегральных микросхем / Ю.С. Акимов, В.А. Цветков. – Москва : Радио и связь, 1984. – 111 с. : ил. – Библиогр.: с. 109-110. – (Массовая библиотека инженера "Электроника" ; Вып. 44)
1070827
  Терехин Э.С. Паразитные цветковые растения / Э.С. Терехин. – Ленинград, 1977. – 219с.
1070828
  Давыдов О.Н. Паразито-хозяйственные отношения при цестодозах рыб / О.Н. Давыдов, Л.Я. Куровская. – Киев : Наукова думка, 1991. – 172 с.
1070829
   Паразитози жуйних тварин зоопарку "Асканія-Нова" : метод. рекомендації / Нац. акад. аграр. наук України, Біосфер. заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна ; [розроб. Н.С. Звегінцова]. – Київ : Аграрна наука, 2015. – 47, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 44-47. – ISBN 978-966-540-403-3
1070830
   Паразитологические исследования в Азербайджане. – Баку : Элм, 1981. – 164с.
1070831
   Паразитологические исследования в заповедниках. – Москва, 1983. – 144с.
1070832
   Паразитологические исследования в Карельской АССР и Мурманской области. – Петрозаводск, 1976. – 240с.
1070833
  Павловский Е.Н. Паразитологические экспедиции в Таджикистане 1933- и 1934 гг по линии здравоохранения / Е.Н. Павловский. – 12с.
1070834
  Павловский Е.Н. Паразитологические экспедиции в Таджикистане 1933 и 1934 гг., по линии здравоохранения / Е.Н. Павловский ; [Паразитологическая станция базы АН в Таджикистане] // [Компакт] / Е.Н. Павловский. – С. 219-224 : ил.
1070835
   Паразитологический сборник. – Ленинград, 1930. – 260с.
1070836
   Паразитологический сборник. – Ленинград : Издательство АН СССР
2. – 1931. – 325с.
1070837
   Паразитологический сборник. – Ленинград : Издательство АН СССР
3. – 1932. – 259с.
1070838
   Паразитологический сборник. – Ленинград : Издательство АН СССР
5. – 1935. – 337с.
1070839
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
6. – 1936. – 482с.
1070840
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
7. – 1940. – 243с.
1070841
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
8. – 1940. – 248с.
1070842
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
9. – 1948. – 269с.
1070843
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
10. – 1948. – 294с.
1070844
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
11. – 1949. – 280с.
1070845
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
12. – 1950. – 392с.
1070846
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
13. – 1951. – 464с.
1070847
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
14. – 1952. – 310с.
1070848
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
15. – 1953. – 424с.
1070849
   Паразитологический сборник / Павловский Е.Н. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
16. – 1956. – 280с.
1070850
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
18. – 1958. – 331с.
1070851
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
19. – 1960. – 279с.
1070852
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
20. – 1961. – 399с.
1070853
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
21. – 1963. – 272с.
1070854
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
22. – 1964. – 266с.
1070855
   Паразитологический сборник. – Ленинград
Вып. 27. – 1977
1070856
   Паразитологический сборник. – Ленинград
Вып. 28. – 1978
1070857
   Паразитологический сборник. – Ленинград
Вып. 29. – 1980
1070858
   Паразитологический сборник. – Ленинград
Вып. 31. – 1983
1070859
   Паразитологический сборник Зоологического института. – Ленинград
Вып. 30. – 1981
1070860
   Паразитологический сборник.. – М.-Л.
17. – 1957. – 276с.
1070861
  Дубинина М.Н. Паразитологическое исследование птиц / М.Н. Дубинина. – Л, 1971. – 140с.
1070862
  Быховская-Павловская Паразитологическое исследование рыб / Быховская-Павловская. – Ленинград : Наука, 1969. – 109 с. : ил. – Бібліогр.: с. 95-108
1070863
   Паразитология Дальнего Востока. – Ленинград : Медгиз, 1947. – 427с.
1070864
  Захаров В.И. Паразитология и аллергология / В.И. Захаров. – Кишинев, 1972. – 125с.
1070865
   Паразитология человека.. – Л., 1974. – 575с.
1070866
  Жуков О.В. Паразитологія / О.В. Жуков, О.Ф. Пилипенко; Мін-во освіти і науки України; Дніпропетровськ. нац. ун-тет. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2001. – 76 с.
1070867
  Гаєвська А.В. Паразитологія та патологія риб : Енциклопедичний словник-довідник / А.В. Гаєвська. – Київ : Наукова думка, 2004. – 366 с. – ISBN 966-00-0139-8
1070868
  Шевцов О.О. Паразитологія. / О.О. Шевцов. – К, 1978. – 151с.
1070869
  Успенская А.В. Паразитофауна бентических ракообразных Баренцова моря / А.В. Успенская. – М.-Л., 1963. – 128с.
1070870
  Чернобай В.Ф. Паразитофауна врановых птиц нижнего Поволжья. : Автореф... канд. биол.наук: 106 / Чернобай В.Ф.; ХГУ. – Х., 1969. – 15л.
1070871
  Нечаева Н.Л. Паразитофауна и паразитарные болезни молоди осетра и севрюги, выращиваемой в бассейнах и прудах : Автореф... канд. биол.наук: / Нечаева Н. Л.; Моск. техн. ин-т рыб. пром. и хоз. – Москва, 1953. – 8 с.
1070872
  Титова С.Д. Паразитофауна лососевых рыб бассейна р. Оби / С.Д. Титова. – [Томск : б.и.], 1946. – [14] с. – Отд. ттиск из: Ученые записки Томского гос. ун-та, 1947, № 6 (с. 76-83)
1070873
  Убайдуллаев К.К. Паразитофауна молоди основных промысловых рыб дельты Аму-Дарьи и юга Аральского моря. : Автореф... канд. биол.наук: 106 / Убайдуллаев К.К.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по зоол. профилю Отд-ния жим.-техн. и биол. наук). – Ташкент, 1969. – 26л.
1070874
  Ха Ки. Паразитофауна некоторых пресноводных рыб Северного Вьетнама и меры борьбы с важнейшими их заболеваниями. : Автореф... канд.биол.наук: 106 / Ха Ки.; АН СССР.Зоол.ин-т. – Л, 1969. – 18л.
1070875
  Быховская И.Е. Паразитофауна окуня (Perca fluviatilis L.) СССР и ее динамика в зависимости от возраста хозяина : (Тезисы к диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук) / И.Е. Быховская // Рыбы - [Компакт] - 252277. – 4 с.
1070876
  Маркевич А.П. Паразитофауна пресноводных рыб УССР. / А.П. Маркевич. – Киев : АН Украинской ССР, 1951. – 376с.
1070877
  Косарева Н.А. Паразитофауна промысловых рыб водохранилищ Волго-Донского судоходного канала им. В. И. Ленина : Автореф... канд. биол.наук: / Косарева Н. А.; Гос. НИИ озерного и речного рыбного хоз. ВСНХ. – Л., 1963. – 24л.
1070878
  Палий М.А. Паразитофауна прудовых рыб западных областей УССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Палий М.А.; ОГУ им. И.И.Мечникова. Каф. зоологии беспозвоночных животных ОГУ. – Одесса, 1952. – 11 с.
1070879
  Кулаковская О.П. Паразитофауна рыб бассейна Дуная. / О.П. Кулаковская, В.П. Коваль. – К., 1973. – 212с.
1070880
  Колесникова М.Н. Паразитофауна рыб бассейна низовьев реки Сыр-Дарьи : Дис... канд. биолог.наук: / Колесникова М.Н.; КГУ. – Киев, 1964. – 284л. – Бібліогр.:л.1-24
1070881
  Колесникова М.Н. Паразитофауна рыб бассейна низовья реки Сыр-Дарьи : Автореф. дис... канд. биол. наук: / Колесникова М.Н.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 25с.
1070882
  Колесникова М.Н. Паразитофауна рыб бассейна низовья реки Сыр-Дарьи : Автореф... кандидата биол.наук: / Колесникова М.Н.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1965. – 25л.
1070883
  Курашвили Б.Е. Паразитофауна рыб бассейна реки Куры в пределах СССР / Б.Е. Курашвили, Т.К. Микаилов, И.В. Гогебашвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1980. – 260 с.
1070884
  Бочарова Татьяна Анатольевна Паразитофауна рыб водоемов Васючания : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.19 / Бочарова Татьяна Анатольевна;. – Томск, 1977. – л.
1070885
  Лукьянцева Е.Н. Паразитофауна рыб Минусинских озер - фауна, экология, зоогеография.. : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Лукьянцева Е.Н.; Томский гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1972. – 17л.
1070886
  Шумило Р.П. Паразитофауна рыб низовьев реки Днестра. : Автореф... канд. биол.наук: / Шумило Р.П.; ОГУ им. И.И.Мечникова. Каф. зоологии беспозвоночных животных. – Одесса, 1953. – 17л.
1070887
  Погорельцева Т.П. Паразитофауна рыб северо-восточной части Черного моря : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Погорельцева Т.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Биолого-почвенный факультет. – Киев, 1952. – 12 с.
1070888
  Никулина В.Н. Паразитофауна рыб степных озер Алтайского край : Автореф... канд. биол.наук: / Никулина В. Н.; Объед. сов. по биол. и мед. наукам при Том.ГУ. – Томск, 1964. – 17л.
1070889
  Олигер И.М. Паразитофауна теревиных птиц лесной зоны Европейской части РСФСР : Автореф... канд. биол.наук: / Олигер И. М.; Зоолог. ин-т АН СССР, Уч. Сов. – Ленинград, 1950. – 8 c.
1070890
  Олигер И.М. Паразитофауна тетеревины птиц лесной зоны Европейской части РСФСР : Автореф... канд. биол.наук: / Олигер И.М.; Зоолог. ин-т АН СССР, Уч. сов. – Л., 1950. – 9л.
1070891
  Ваккер В.Г. Паразитофауна юга Казахстана и их роль в циркуляции некоторых гельминтов человека и животных. : Автореф... Канд.биол.наук: 107 / Ваккер В.Г.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1970. – 27л.
1070892
   Паразитоценология : теория и прикл. пробл. – Киев : Наукова думка, 1985. – 248с.
1070893
   Паразитоценология на начальном этапе. – Киев : Наукова думка, 1985. – 268с.
1070894
   Паразиты - компоненты водных и наземных биоценозов Казахстана. – Алма-Ата : Наука, 1981. – 190с.
1070895
  Сойя К.-Э. Паразиты / К.-Э. Сойя. – М, 1959. – 112с.
1070896
   Паразиты животных Западной Туркмении. – Ашхабад, 1980. – 304с.
1070897
   Паразиты животных и вредители растений Прибайкалья и Забайкалья. – Улан-Удэ, 1979. – 136с.
1070898
   Паразиты животных и человека низовьев Амударьи.. – Ташкент, 1969. – 208с.
1070899
   Паразиты животных Молдавии и вопросы краевой паразитологии. – Кишинев, 1963. – 88с.
1070900
   Паразиты животных Туркмении. Сб. ст.. – Ашхабад, 1973. – 112с.
1070901
   Паразиты и болезни гидробионтов Ледовитоморской провинции : Сборник научных трудов. – Новосибирск : Наука, 1990. – 166с.
1070902
  Диарова Г.С. Паразиты и болезни карпа и эпизоотическое состояние прудовых хозяйств южной зоны Казахстана : Автореф... канд.биол.наук / Диарова Г.С.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1967. – 25л.
1070903
  Кириченко Л.М. Паразиты и болезни рыб в прудовых хозяйствах Волгоградской области : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Кириченко Л.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1976. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1070904
   Паразиты и болезни рыб и водных беспозвоночных. – Москва : Наука, 1972. – 178с.
1070905
  Рубцов И.А. Паразиты и враги блох / И.А. Рубцов. – Ленинград : Наука, 1981. – 100с.
1070906
   Паразиты и другие симбионты водных беспозвоночных и рыб. – Киев : Наукова думка, 1987. – 124с.
1070907
   Паразиты и паразитозы животных и человека. – Киев : Наукова думка, 1975. – 392с.
1070908
  Исков М.П. Паразиты и паразитозы рыб Васильевского нерестово-вырастного хозяйства и их связь с заюолеваниями рыб Каховского водохранилища. : Автореф. дис... канд. биол. наук: / Исков М.П.; АН УССР. Ин-т зоологии. – Киев, 1965. – 19с.
1070909
   Паразиты и паразитозы человека и животных : Респ. межвед. сб. – Киев : Наукова думка, 1965. – 411с. – (Проблемы паразитологии)
1070910
   Паразиты и паразитозы человека и животных : сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1982. – 263с.
1070911
   Паразиты и паразитоценозы животных и растений Днестровско-Прутского междуречья. – Кишинев, 1987. – 159с.
1070912
  Шевырев И.Я. Паразиты и сверхпаразиты из мира насекомых / Ив. Шевырев. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза". – (Главное управление землеустройства и земледелия. Третье приложение к отчетам Лесного департамента по исследованию вредных насекомых)
Вып. 1 : Способы исследования. Паразиты оимой ночницы. – 1912. – 216 с. : ил. – Авт. и загл. на рус. и фр. яз.
1070913
   Паразиты и хищники в зищате растений: сб. ст.. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 96с.
1070914
  Тряпицын Паразиты и хищники вредителей сельскохозяйственных культур. / Тряпицын, Шапиро, В.А. Щепетильникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1982. – 256с.
1070915
  Старков О.А. Паразиты и ядовитые животные в "Каноне врачебной науки" Абуали ибн-Сино / О.А. Старков. – Душанбе, 1980. – 200с.
1070916
  Мкртчян З.А. Паразиты крови рептилий Армении. : Автореф... канд. биол.наук: / Мкртчян З.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 24л.
1070917
  Орлов М.А. Паразиты людей и животных / М.А. Орлов. – Петроград : Типография П.П. Сойкина, 1915. – 36 с.
1070918
  Бабаев Байрам Паразиты местных аклиматизируемых рыб водоемов Каракумского канала : Автореф... канд.биолог.наук: / Бабаев Байрам; АН ТуркмССР. Отд-ние биол. наук. – Ашхабад, 1966. – 20л.
1070919
  Комарова Т.И. Паразиты молоди рыб Кременчугского водохранилища и их влияния на организм хозяев / Т.И. Комарова. – Киев : Наукова думка, 1982. – 223 с. : табл. – Библиогр.: с. 208-221
1070920
  Соснина Е.Ф. Паразиты мышевидных грызунов в Таджикистане. : Автореф... канд. биол.наук: / Соснина Е.Ф.; Зоологич. ин-т АН СССР. Учен. совет. – Ленинград, 1950. – 14 с.
1070921
  Король Э Паразиты наземных молюсков Крыма : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Король Э Н.; МГУ. – М., 1990. – 19л.
1070922
  Пугачев О.Н. Паразиты пресноводных рыб северо-востока Азии / О.Н. Пугачев. – Ленинград, 1984. – 155с.
1070923
  Ахметова Б. Паразиты растительноядных рыб в Казахстане : Автореф... канд. биол.наук: 106 / Ахметова Б.; АН Каз.ССР. Объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1969. – 25л.
1070924
  Быховская-Павловская Паразиты рыб : руководство по изучению / Быховская-Павловская. – Ленинград : Наука, 1985. – 121 с. – (Методы зоологических иследований- практике)
1070925
  Алламуратов Б. Паразиты рыб бассейна Реки Сурхандарьи : Автореф... канд. биол.наук: / Алламуратов Б.; Ан УССР, Ин-. зоол. – К., 1966. – 21л.
1070926
  Титова С.Д. Паразиты рыб бассейна реки Томи / С.Д. Титова. – [Томск : б.и.], 1946. – [14] с. – Отд. ттиск из: Труды Томского гос. ун-та, 1946, т. 97 (с. 137-150)
1070927
  Красильникова Н.и. Паразиты рыб Верхнего Дона : Автореф... канд. биол.наук: / Красильникова Н.и.; Гос. науч.-исслед. ин-т озерного и речного рыбного хоз-ва. – Л., 1966. – 17л.
1070928
  Кротас Р.А. Паразиты рыб внутренних водоемов Литовской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Кротас Р.А.; Вильнюский гос. ун-тет им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1963. – 22л.
1070929
  Агапова А.И. Паразиты рыб водоёмов Казахстана / А.И. Агапова. – Алма-Ата, 1966. – 343с.
1070930
  Рауцкис Э. Паразиты рыб водоемов Литвы / Э. Рауцкис. – Вильнюс, 1988. – 207с.
1070931
  Мариц Н.М. Паразиты рыб водоемов Молдавской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Мариц Н.М.; АН Молдав. ССР. – Кишинев, 1964. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1070932
  Сидоров Е.Г. Паразиты рыб водоемов Центрального Казахстана. : Автореф... канд. биол.наук: / Сидоров Е.Г.; Казах. гос. ун-т. Биол.-почв. ф-тет. – Алма-Ата, 1962. – 20л.
1070933
   Паразиты рыб и водных беспозвоночных низовьев Амударьи. – Ташкент : ФАН, 1980. – 155с.
1070934
  Захваткин В.А. Паразиты рыб озер Ильменского заповедника на Урале / В.А. Захваткин, Н.С. Ажеганова. – Вырезка. – 31с.
1070935
  Соусь С.М. Паразиты рыб озер лесостепной зоны Западной Сибири (фауна, экология, влияние заморов). : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Соусь С.М.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1969. – 21л.
1070936
  Пронин Н.М. Паразиты рыб Чарской котловины (Забайкальский Север). : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Пронин Н.М.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1968. – 22л.
1070937
  Степанов П. Паразиты саранчи / Напечатано по определению общего собрания Общества испытателей природы при Императорском Харьковском Университете. – Харьков : Университетская тип., 1880. – 14 п. : рис. – Отд. оттиск из: Труды Общества, т. 13
1070938
   Паразиты сельскохозяйственных животных Казахстана. – Алма-Ата : Издательство АН КССР
1. – 1962. – 278с.
1070939
   Паразиты сельскохозяйственных животных Казахстана. – Алма-Ата : Издательство АН КССР
2. – 1963. – 207с.
1070940
   Паразиты сельскохозяйственных животных Казахстана. – Алма-Ата : Издательство АН КССР
3. – 1964. – 172с.
1070941
   Паразиты теплокровных животных Молдавии. – Кишинев, 1976. – 104с.
1070942
  Якимов В.Л. Паразиты человека : с 80 рис. / В.Л. Якимов. – Петроград : Мысль, 1922. – 88 с.


  На обл. надпись: Совинский
1070943
  Шимкевич В.М. Паразиты человека у животных. / В.М. Шимкевич. – Берлин; Петербург, 1921. – 40с.
1070944
   Паразиты, комменсалы и болезни черноморской мидии. – Киев : Наукова думка, 1990. – 127с.
1070945
   Паразиты, переносчики и ядовитые животные = Parasites, transmetteurs, animaux venimeux : Сборник работ, посвящ. 25-ю науч. деятельности проф. Евгения Никаноровича Павловского. 1909-1934. – Москва; Ленинград : ВИЭМ, 1935. – 251с. : илл. – Пристатейная библиогр. и резюме
1070946
  Монич А.Л. Паракомпактность в битопологических пространствах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Монич А.Л.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 14л.
1070947
  Черінь Г. Паралелі : (2006 – 2009) : [вірші] / Ганна Черінь. – Київ : Сучасний письменник, 2009. – 228, [3] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-8620-12-6
1070948
  Кондратюк Л. Паралелі в житті та творчості М. Зерова та Г. Кочура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 23-29. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  На основі архівних документів , що зберігаються в літературному музеї Григорія Кочура , проведено паралелі у життєвих і творчих шляхах двох визнаних майстрів українського художнього перекладу - Учителя та Учня - Миколи Зерова і Григорія Кочура . ...
1070949
  Красюк М.І. Паралелі і меридіани : поезії / М.І. Красюк. – Львів : Каменяр, 1968. – 75 с.
1070950
  Демченко С.Ф. Паралелі і меридіани господарських та адміністративних судів // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 73-80
1070951
  Світличанин І. Паралелі історії // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 19 травня (№ 20). – С. 2


  "Від страшних днів 1944 року минуло 73 роки - життя одного покоління, і те, що подібне може повторитися, здавалося абсурдом. Однак події весни 2014-го повернули в життя кримчан - не лише кримських татар, а й кримських українців, росіян та представників ...
1070952
  Лучканин С. Паралелі між античністю й сучасністю (статті Григорія Кочура, коментарі Андрія Содомори, підручники Івана Мегели та повісті на античні сюжети Юрія Мушкетика) // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 2. – С. 79-88. – ISSN 2078-340X
1070953
  Марковський А.І. Паралелі німецької авангардної архітектури та забудови Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 58. – C. 302-313. – ISSN 2077-3455
1070954
  Троненко Р.В. Паралелі та мередіани співпраці: португальські перспективи України / Р.В. Троненко, О.М. Шаров // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 129-134. – ISBN 966-7196-06-2
1070955
  Терещенко-Кайдан Паралелі та особливості розвитку духовної культури України - Греції як яскравий виразник культурного діалогу XVII – XVIII ст. // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 55-62. – ISSN 2225-7586
1070956
  Чекмишев О. Паралелі театру абсурду // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Квітень (№ 5)


  Спогади, враження про Чорнобильську катастрофу: До 10-річчя з дня катастрофи на Чорнобильській АЕС.
1070957
  Загороднюк В.Є. Паралелі у роздумах про медіаосвіту та ед"ютейнмент (технологія/стратегія "Освіта+розвага") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 40-45


  У статті зіставляються поняття "медіаосвіта" та "ед"ютейнмент". Висунуто припущення про тотожність цих понять та розглянуто можливий взаємозв"язок між ними. In the article it is compared the concept of "media education" to "edutainment". It is made a ...
1070958
  Насіров Е.М. Паралелізація невід"ємної факторизації розріджених лінгвістичних матриць та тензорів надвеливої розмірності : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Насіров Еміл Мехдієвич ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1070959
  Насіров Е.М. Паралелізація невід"ємної факторизації розріджених лінгвістичних матриць та тензорів надвеликої розмірності : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Насіров Еміл Мехдієвич ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 149 арк. – Додатки: арк. 134-149. – Бібліогр.: арк. 127-133
1070960
  Козленко Г.І. Паралелізм дієслівних форм минулого часу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 109-116. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Розглядаються фактори, що зумовлюють становище граматичних норм уживання основоформ минулого часу українських дієслів.
1070961
  Леміш Н.Є. Паралелізм концептів допустовості та причинності // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 41-46
1070962
  Костанда І.О. Паралелізм як основний принцип танської поезії та його прояви на різних рівнях мови // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 41/42. – С. 44-56. – ISSN 1682-671Х
1070963
   Паралель : українська мова для початківців. Вступний курс : навч. посібник / [Н.І. Ушакова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – 63, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в копірайті. – ISBN 978-966-285-463-3
1070964
  Даниленко І. Паралель Ізраїль - Україна в поетичній футурології Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 143-154. – ISBN 978-966-02-7586-7
1070965
  Фур"єр І.А. Паралель квантової герменевтики осмислення світу з гайдегерівським проектом пізнання // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 15-18. – ISSN 2226-3209
1070966
  Казакевич Г. Паралельна боротьба // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 50 (267). – С. 54-55. – ISSN 1996-1561


  90 років тому стало відомо, що Ірландія отримає свободу від Великої Британії. Водночас на іншому кінці Європи свою незалежність утратила Україна.
1070967
  Білокінь С. Паралельна історія УРСР. Большевики і українська культурна спадщина // Перші читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 22 черв. 2005 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф. – Київ : Артанія Нова, 2006. – С. 131-175. – ISBN 966-8914-06-6
1070968
  Григоренко В.А. Паралельна реалізація алгоритму LU-розкладу для розв"язання СЛАР в пружно-пластичних задачах // Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2015 : десята міжнар. наук.-практ. конф., 22-26 черв. 2015 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін.] ; [редкол.: Казимир В.В. (голова) та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – С. 120-123. – ISBN 978-966-2188-64-6
1070969
  Погорілий С.Д. Паралельна реалізація алгоритму Едмондса-Карпа / С.Д. Погорілий, А.Д. Гусаров // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 10
1070970
  Саад Алла Ібрагім Паралельна реалізація генетичних алгоритмів для задач теорії розкладів, заданих на перестановках : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Саад Алла Ібрагім; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1070971
  Черниш Р.І. Паралельна реалізація моделі макромасштабної циркуляції атмосфери // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 155-158. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто модель циркуляції атмосфери, що описується основними гідро- та термодинамічними законами за припущення нестисливості повітря. Модель також враховує явище турбулентності. Додаткові умови визначалися шляхом інтерполяції даних об"єктивного ...
1070972
  Предборський В.А. Паралельна тіньова псевдореальність як сучасна потужна форма панування неоімперіалізму // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (235). – С. 34-47. – ISSN 2522-1620
1070973
  Теплинський К.С. Паралельне комп"ютерне моделююче середовище, орієнтоване на ідентифікацію параметрів моделей складних динамічних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Теплинський Костянтин Сергійович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
1070974
  Гальчук В.Ю. Паралельне наголошення деяких слів у ліричних поезіях В. Забіли, О. Афанасьєва-Чужбинського, Є. Гребінки, Л. Глібова // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В. Гоголя ; редкол. : Г.В. Самойленко (упоряд. і відп. ред.), Н.М. Арват, Ф.С. Арват [та ін.]. – Ніжин, 1997. – Вип. 9 : Творча спадщина письменників Полісся (М. Гоголя, Є. Гребінки, Л. Глібова, П. Куліша, П. Тичини та інш.) та особливості мови їх творів. – С. 108-111
1070975
  Кв"ятковська А. Паралельне програмування на мові ява : інформаційні технології в економіці та управлінні / А. Кв"ятковська, Б. Паньчик // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 95-105 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
1070976
  Кульчицький Ю.М. Паралельне програмування на основі скелетонів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 145-150. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Основою метою прискорення обчислень за допомогою паралельних систем є одночасність виконання дій багатьма процесорами чи багатьма комп"ютерами, що об"єднані в мережу. Але в дійсності це не вирішує в такий спосіб проблему прискорення, її просто ...
1070977
  Андрощук Г. Паралельний імпорт і режим вичерпання прав: проблеми регулювання // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 9
1070978
  Пахаренко О. Паралельний імпорт товарів і його українські реалії // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 13-19. – ISSN 1608-6422
1070979
  Слинько Д.М. Паралельний обіг валют у світовій економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-73. – (Економіка ; Вип. 48)


  Розглядаються причини, передумови і теорії паралельного обігу валют та доларизації.
1070980
  Яковенко Наталя Паралельний світ : Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні 16 - 17ст. / Яковенко Наталя. – Київ : Критика, 2002. – 416с. – (Критичні студії ; Вип.1). – ISBN 966-7679-23-3
1070981
  Тютюнник М.І. Паралельні алгоритми комплексного оцінювання стану та якості функціонування складних систем : дис. … канд. техн. наук : 01.05.03 / Тютюнник Марія Ізидорівна ; М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 183 арк. – Додатки: арк. 161-183. – Бібліогр.: арк. 142-160
1070982
  Тютюнник М.І. Паралельні алгоритми комплексного оцінювання стану та якості функціонування складних систем : автореф. дис. … канд. техн. наук : 01.05.03 / Тютюнник Марія Ізидорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – [21] с. з обкл. – Бібліогр.: 21 назва
1070983
  Погорецький В. Паралельні арбітражні процеси і принцип res judicata // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 75-79.
1070984
  Зербіно Д.Д. Паралельні арифметичні обчислення на клітинних автоматах : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Зербіно Д.Д.; Нац. аген. з пит. фніорм. при Призид. України. Держ. наук- досл. ін-ту. – Львів, 1999. – 16л.
1070985
  Вовкун В Паралельні видива Василя Вовкуна : альбом / Василь Вовкун : [ред. Людмила Таран]. – Київ : ВД Дмитра Бураго. – ISBN 966-8188-75-6
Т. 1. – 2007. – 226 с. : фот.
1070986
  Рендзіняк С.Й. Паралельні діакоптичні методи розрахунку динамічних режимів електричних кіл : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.09.05 / Рендзіняк С.Й.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 40с. – Бібліогр.: 21 назва
1070987
  Тищенко К. Паралельні життя і підігрів космосу (нарис творчої біографії) // Україна. Наука і культура / НАН України ; Т-во "Знання" України ; Мала акад. наук України ; ред. рада: А. Загородній, С. Довгий, В. Кремень [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 218-235. – ISSN 0206-8001
1070988
  Грязнухіна Т.О. Паралельні корпуси текстів і машинний переклад / Т.О. Грязнухіна, Т.П. Любченко // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 71-82. – ISSN 0027-2833
1070989
  Мекуш О.Г. Паралельні методи мультиекспоненціювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 217-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  В статті дається огляд ефективних паралельних алгоритмів прискорення обчислення модулярного мультиекспоненціювання [подано формулу] і пропонується новий ефективний паралельний метод.
1070990
  Шоман О.В. Паралельні множини в геометричному моделюванні явищ і процесів : монографія / О.В. Шоман ; МОНУ ; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків : НТУ "ХПІ", 2007. – 288 с. – ISBN 978-966-593-526-1
1070991
  Малашонок Г.І. Паралельні обчислення на розподіленій пам"яті OpenMPI, Java, Math Partner : підручник / Г.І. Малашок, А.А. Сідько ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2020. – 265, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 263-265. – ISBN 978-617-7668-14-4
1070992
  Мартинова Оксана Петрівна Паралельні обчислення структури для рішення задач маршрутизації в комп"ютерних мережах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Мартинова О.П.; Національний авіаційний університет. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв.
1070993
  Новицький Р.М. Паралельні оптико-електронні методи та засоби порівняння зображень, орієнтовані на сучасні технології : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Новицький Руслан Михайлович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв
1070994
  Погорецький В. Паралельні процеси в міжнародному комерційному арбітражі: принцип lis pendens // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 115-118. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1070995
   Паралельні світи : збірник [віршів та прози] / [ред.-упоряд.: Н. Дев"ятко. Е. Заржицька]. – Дніпропетровськ : Пороги, 2014. – 302, [2] с., [6] арк. іл. : іл. – (Літературна надія Дніпра 2013). – ISBN 978-617-518-297-0
1070996
  Ткаченко Т. Паралельні світи Романа Бабовала // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 150-156. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1070997
  Кохан Григорій Романович Паралельні світи, зламана гвоздика та нічний лайнер кінематографії : [інтерв"ю з кінорежисером Г.Р. Коханом і доктором філософських наук, професором кафедри етики національного університету ім. Т. Шевченка Л.Т. Левчук] / Кохан Григорій Романович, Славинський Микола; розмову вів М. Славинський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 66-68


  Григорій Кохан і Лариса Левчук... Вони прожили разом понад сорок років - кінорежисер, який не відмовляється від жодного поставленого фільму, й доктор філософських наук, професор кафедри етики, естетики та культурології Київського національного ...
1070998
  Кохан Григорій Романович Паралельні світи, зламана гвоздика та нічний лайнер кінематографії : [інтерв"ю з кінорежисером Г.Р. Коханом і доктором філософських наук, професором кафедри етики національного університету ім. Т. Шевченка Л.Т. Левчук] / Кохан Григорій Романович, Славинський Микола; розмову вів М. Славинський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 66-68


  Григорій Кохан і Лариса Левчук... Вони прожили разом понад сорок років - кінорежисер, який не відмовляється від жодного поставленого фільму, й доктор філософських наук, професор кафедри етики, естетики та культурології Київського національного ...
1070999
  Маньковська Л.Ю. Паралельні системи захисту прав людини // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 75-79. – ISBN 978-966-438-135-9
1071000
  Курило О.Б. Паралельні форми в українській мові, їх значення для стилю : Читано у філологічній секції Української Академії наук / О Курило. – Київ : Вид-во Вукоспілки ; [Дpук. Київ. Філії Вукопспілки], 1923. – 24 с.
<< На початок(–10)1071107210731074107510761077107810791080(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,