Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1071107210731074107510761077107810791080(+10)В кінець >>
1070001
  Губерський Л.В. "Підготовку дипломата можна порівняти з огранюванням алмазу" // Освіта, 1996. – N63-64
1070002
  Губерський Л.В. "Підготовку дипломата можна порівняти з огранюванням алмазу..." : Інтерв"ю брала Л. Іванова // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Жовтень (№ 8)


  Розмова з директором Інституту міжнародних відносин з приводу 5-річного ювілею Інституту Леонідом Губерським про здобутки та перспективи Інституту.
1070003
  Усатенко Т. "Підземна вічність поднесення" у дослідженнях В.Є. Куриленка // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – С. 141-146. – ISSN 2520-2626


  "Стаття присвячена вивченню процесів історичного розвитку території Сіверсько-Чернігівського Подесення археологом-дослідником Василем Єлисейовичем Куриленком, його ролі у розвитку української археологічної науки та музейної справи. Археологічні ...
1070004
  Зубареєва О. "Підземний ляльковод. Фабрика "Надія" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 14-25


  "Фабрика «Надія" - недитяча моновистава про дитинство.
1070005
  Мардарович С. "Підкаже тільки серце" : добірка віршів // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 6 (8). – С. 133-136
1070006
  Проць О.С. "Підліток минулих часів" Франсуа Моріака в контексті європейського роману виховання XX століття // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 175-180


  У статті розглядається роман Франсуа Моріака «Підліток минулих часів», котрий є останнім романом письменника, опублікованим за його життя. Вивчаються також погляди різних філософів та літературознавців на цей вид жанру. Численні суперечності ...
1070007
  Кіктенко В.О. "Піднебесна" Чжао Тін"яна: філософський погляд на світовий порядок // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Антонюк Л.Л.,Бубенок О.Б., Блудова Т.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 11-19. – ISSN 2409-904X
1070008
  Таран М.А. "Піднесення" Китаю: творення гармонії чи породження конфлікту? // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 2. – С. 131-139. – ISSN 1608-0599
1070009
  Скопенко В.В. "Піднімаю корогву за нашу мову, за нашу землю матір" : [Передмова] // Вибрані твори / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 6-7. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0322-3
1070010
  Кульчицький С. "Піднімаючись над догмами". Іван Лисяк-Рудницький - зірка серед українських інтелектуалів // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 948-960. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
1070011
  Лук"янчук Г. "Піднімем Україну вгору і возвеселим душі тих "древніх, великих київських" Ярославів і Мономахів" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 12-25 серпня (№ 31/32). – С. 11, 13


  В гостях у Заньковецької, Куліша і ...Миклухо-Маклая.
1070012
  Лук"янчук Г. "Піднімем Україну вгору і возвеселим душі тих великих київських Ярославів і Мономахів" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 27 серпня - 2 вересня (№ 35). – С. 13


  Меморіальні музеї: М.К. Заньковецької, музейний комплекс Ганнина Пустинь", "Гетьманська столиця" в Батурині.
1070013
  Віленський Ю. "Підписувати документи не буду..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 7-8 березня (№ 42/43)


  "Про роль київського професора-терапевта Вадима Іванова у "справі лікарів". Вадим Миколайович Іванов — вчений-терапевт, академік Академії медичних наук СРСР (1953), академік Академії наук УРСР (1957), професор (1933), доктор медичних наук (1935), ...
1070014
  Жулай В. "Підпільна людина" Ф. Достоєвського як принцип творчості // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.93-103. – ISBN 966-7653-02-8
1070015
  Ярошенко О. "Підручник - фундамент, на якому учень зводить власну будівлю знань" // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 31 серпня (№ 157). – С. 6
1070016
  Кучеренко С.В. "Підручник для української закордонної політики" і "Заповіт державності 1917 - 1920 років" // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 93-94


  Українська геополітична стратегія автора Чорноморської доктрини Ю.Липи.
1070017
  Сквара Е. [Підробки перекладу] // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 283-289


  Виступ висвітлює причини, з яких перекладачі намагаються "поправити автора", а також стратегії, використовувані з цією метою, та їх наслідок. Частіше за все з"являються такі методи вдосконалення і разом з тим фальшування автора, як-от: піднесеність та ...
1070018
  Гуриненко О.М. Підготовка бізнес-плану та оцінка ефективності інвестиційного проекту // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 3(22). – С.41-48
1070019
  Бошицький Ю. Підготовка висококваліфікованих юристів - вимога сьогодення // Юридична газета. – Київ, 2012. – 18 грудня (№ 51)


  "... Приклад використання сучасних методів навчання".
1070020
  Козій Є.В. Підготовка військових кадрів для фронту напередодні та під час Великої Вітчизняної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 140-143. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано стан військових кадрів та проблеми кадрового забезпечення напередодні та під час Великої Вітчизняної війни. Висвітлено маловідомі аспекти підготовки кадрів для фронту напередодні та під час війни. It has been analyzed condition of ...
1070021
  Телелим В.М. Підготовка військових фахівців у контексті сучасних форм і видів збройної боротьби / В.М. Телелим, Ю.І. Приходько // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 198-210


  У статті розглядаються основні тенденції розвитку світової цивілізації з характерними для неї кризовими явищами, напрями та інструментарій їх розв’язання. Узагальнюються сучасні підходи, форми та способи здійснення провідними країнами світу політики ...
1070022
  Судак І.І. Підготовка військових як важіль впливу на безпекову ситуацію у світі / І.І. Судак, М.В. Борисюк // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 315-327. – ISSN 2221-5719
1070023
  Кашаба О.Ю. Підготовка вчителів-краєзнавців у 20 -х р. XX ст. в УСРР // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 48-49
1070024
  Барна Л.С. Підготовка вчителів в учительських семінаріях східної Галичини // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 31-36. – (Педагогіка ; № 2)
1070025
  Самойлюкевич І.В. Підготовка вчителів іноземних мов в інформаційному суспільстві США: навчання впродовж життя. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2007. – С. 313-323. – (Психологія і педагогіка ; Вип. 8). – ISBN 966-7631-15-Х
1070026
  Шацька О.П. Підготовка вчителів у системі дистанційної освіти Китаю // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009
1070027
  Мачача Ю.М. Підготовка вчителя до впровадження принципів роздільного виховання (на матеріалах підручників з педагогіки 1985-1917 рр.) // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : Педагогічна освіта: історія, технології, педагогічна майстерність, професіоналізм : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 75-79. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1.40 (92)). – ISSN 2078-2128


  Автором статті здійснено аналіз проблеми підготовки вчителя до впровадження принципів роздільного виховання на матеріалах підручників з педагогіки М.І.Демкова, М.О.Олесницького, М.І.Пирогова.
1070028
  Бугайцов С.Г. Підготовка державних службовців і менеджерів онкологічної служби України - перспективний шлях підвищення ефективності державного управління системою надання онкологічної допомоги населення : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 37-40. – Бібліогр.: 14 назв
1070029
   Підготовка дітей до школи в сім"ї. – К, 1974. – 182с.
1070030
   Підготовка до державного іспиту з фізики : методична розробка для бакалаврів фізичного ф-ту / [упоряд. О.В. Копишинський] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 23, [1] с. : іл., табл.
1070031
  Мохнач-Галицька Підготовка до друку офіційних видань : законодавчий, редакційний і видавничий аспекти : (на матеріалах Парламент. вид-ва. та відділу редакційної роботи Управління правового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів України) Автореф. дис. ... канд. філол. наук; 10. 01. 08 / Мохнач-Галицька Є. В.; Нац. техн. ун-т України." Київський політехнічний ін-т"; Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 7 назв
1070032
  Мохнач-Галицька Підготовка до друку офіційних видань: законодавчий, редакційний і видавничий аспекти (на матеріалах Парламентського вид-ва та відділу редакційної роботи Упр. правового забезпеч. Секретаріату Каб. Мін. : Дис. ....канд. філол. наук: Спец. 10.01.06 - журналистика / Євгенія Володимирінв Мохнач-Галицька; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т"; Видав.-поліграф. ін-т. – Київ, 2006. – 234л. – Додатки л. 224-234. – Бібліогр.: л.202-223
1070033
   Підготовка до ленінського ювілею // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 103. – (Серія права ; № 10)
1070034
  Сергєєва Г.Б. Підготовка до олімпіад з англійської мови : 8-9 клас / Г.Б. Сергєєва. – Харків : Основа, 2004. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.8(20)). – ISBN 966-333-042-2
1070035
  Сергєєва Г.Б. Підготовка до олімпіад з англійської мови. 10-11клас / Г.Б. Сергєєва. – Харків : Основа, 2004. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.7(19)). – ISBN 966-333-014-7
1070036
  Гусєв Є.В. Підготовка до судового розгляду цивільних справ з іноземним елементом // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 61-67. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье рассматриваются основные вопросы, возникающие в стадии подготовки к судебному разбирательству гражданских дел с иностранным элементом. Проанализировав соответствующую судебную практику, автор пришел к выводу, что применительно к гражданскому ...
1070037
  Гайдамака В. Підготовка журналістських кадрів для друкованих засобів масової інформації в Україні (1991-1993) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 90-94. – ISSN 1728-9343


  На прикладі факультетів журналістики Київськогоун-ту ім. Т.Г. Шевченка та Львівського ун-ту ім. І.Я. Франка простежено історію розвитку вищої освіти журналістів у період 1991-1993 рр.
1070038
  Гайдамака В. Підготовка журналістських кадрів для друкованих засобів масової інформації в Україні: Інститут журналістики Київського університету ім. Т.Г. Шевченка (1993-1997 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 87-91. – ISSN 1728-9343
1070039
  Коваленко Підготовка інженерів-педагогів магістерських програм - якою їй бути? / Коваленко, // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 1. – С. 99-106. – ISSN 2078-7782
1070040
  Волкотруб Людмила Миколаївна Підготовка інженерних кадрів у технічних вузах України (друга половина 70-х - перша половина 80-х років ХХ ст.) : Автореф... кандид. історичнихнаук: 07.00.01 / Волкотруб Людмила Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
1070041
  Шевченко Н.І. Підготовка іноземних громодян в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1991-2011рр.) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 113-120


  В статті проаналізовано становлення та розвиток системи підготовки іноземних громадян в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 1991-2011 рр. Окрему увагу автор приділяє проблемам, з якими університету довелося зіткнутися в цій ...
1070042
  Сіроштан М. Підготовка кадрів XXI століття: сьогодення і перспективи : аналізують науковці Харківського державного економічного Університету // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 3-6
1070043
  Слюсаренко А.Г. Підготовка кадрів апарату управління в роки хрущовської "відлиги" у дослідженнях українських вчених / А.Г. Слюсаренко, Ю.О. Ніколаєць // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 153-158. – ISBN 966-614-021-7
1070044
  Огороднік В.Ю. Підготовка кадрів служби безпеки організації українських націоналістів (бандерівців) (1941-1951 рр.) : дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Огороднік В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 282 л. + Додатки: л. 194-239. – Бібліогр.: л. 240-282
1070045
  Огороднік В.Ю. Підготовка кадрів служби безпеки організації українських націоналістів (бандерівців) (1941-1951 рр.) : автореф. ... канд. істор, наук: 07.00.01 / Огороднік В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назв
1070046
  Сургай О. Підготовка кваліфікованих робітників в професійно-технічних навчальних закладах України (1940-1985 рр.) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 88-97


  У статті розглядаються основні особливості організації підготовки кваліфікованих робітничих кадрів в професійно-технічних навчальних закладах УРСР у 1940-1985 рр.
1070047
  Зябрева С.Е. Підготовка кураторів академічних груп із питань виховання громадянськості студентів у позанавчальній діяльності // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 275-279


  У статті розглянуто процес підготовки кураторів академічних груп із питань виховання громадянськості студентів технічних коледжів у позанавчальній діяльності. В статье показан процесе подготовки кураторов академических групп по вопросу воспитания ...
1070048
  Сурмін Ю. Підготовка магістрів державної служби у вищих навчальних закладах України в контексті професіоналізації державної служби: навчально-методичний та науковий аспект / Ю. Сурмін, Т. Крушельницька, Р. Науменко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 29-49.
1070049
  Барна Підготовка магістрів освіти : (історичний аспект) / Барна, , Марія // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 44-52. – Бібліогр. в кінці ст.
1070050
  Щербакова К. Підготовка майбутніх вихователів до забезпечення логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку / К. Щербакова, О. Брежнева // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 4/5 (976/977). – С. 35-39. – ISSN 0131-6788
1070051
  Горбач В.В. Підготовка майбутніх вчителів до розв"язання педагогіних конфліктів // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – №11. – С.27-34. – (Психологічні науки)
1070052
  Мерва Л.С. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до роботи з обдарованими учнями як педагогічна проблема // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 250-254. – (Педагогіка ; № 2)
1070053
   Підготовка майбутнього спеціаліста до виховної роботи в трудовому колективі. – Київ, 1975. – 243с.
1070054
   Підготовка менеджерів міжнародних проектів для місцевої влади: польський досвід та його використання в Україні // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 50-52. – ISSN 1728-6220
1070055
  Мікульонок І. Підготовка навчальних видань у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 3 (105). – С. 90-95 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1682-2366


  Автор доводить, що пдготовка навчальних видань (як друкованих, так і електронних) потребує контролю на всіх етапах їх створення. У статті розглядаються основні організаційні моменти, які з 2005 року застосовуються в Національному технічному ...
1070056
  Мельник К.М. Підготовка наукових кадрів через аспірантуру в 1953-1960 pp. в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 50-52. – (Історія ; вип. 39)


  Розглянуто питання формування, фінансування, підготовки наукових кадрів через аспірантуру в Україні в 50-ті рр., дається аналіз підготовки національних кадрів для української науки.
1070057
  Скопенко В.В. Підготовка наукових спеціалістів // Освіта України, 2002. – № 46
1070058
  Корецька А.І. Підготовка науково-педагогічних кадрів : історичний і сучасний контекст // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 54 (Спецвип. 2). – С. 24-28.


  Педагогічні погляди та ідеї Івана Стешенка.
1070059
  Даценко І.С. Підготовка науково-педагогічних кадрів в університетах Російської імперії (друга половина XIX - початок XX ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Даценко І.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 251 л. – Бібліогр.: л. 180-251
1070060
  Ястремська О. Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10. – С. 114-125. – ISSN 1682-2366


  Проаналізовано умови та результати роботи спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук ХНЕУ за період з 2005 по 2010 рік.
1070061
  Бар"яхтар В.Г. Підготовка наукової еліти - пріоритет державної освітньої політики / В.Г. Бар"яхтар, Ю.І. Горобець, А.В. Данилевич, С.М. Порев // Педагогіка і психологія : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2006. – № 3. – С.49-55.
1070062
  Бахуринська М.М. Підготовка органами контролю матеріалів та передача їх до правоохоронних органів держави про притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за злочини проти довкілля // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 353. – ISBN 978-617-566-151-2
1070063
  Гуз А. Підготовка педагогів-юристів для загальноосвітніх навчальних закладів України (друга половина ХХ ст.- початок ХХІ ст.) : еводюція та сучасний стан // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 1. – С. 95-100.
1070064
  Завалевський Ю Підготовка педагогів до впровадження сучасних технологій навчання та виховання // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 2 (104). – С. 7-21. – ISSN 1682-2366


  Аналізується поняття " технології навчання та виховання", описується методика психолого-педагогічної підготовки вчителів до впровадження інноваційних технологій.
1070065
  Розовик Д.Ф. Підготовка педагогічних кадрів для національної школи та працівників культурно-освітніх закладів України (1917-1920 роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 34-37. – (Історія ; вип. 57)


  Досліджується робота урядів України, громадських, культурних організацій з підготовки педагогів для національної школи та працівників культурних закладів у роки Української революції.
1070066
  Стрельченко О.Г. Підготовка персоналу до міжнародних миротворчих місій (з досвіду корпусу карабінерів Італії) // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 207-210.
1070067
  Михальська В. Підготовка підприємців та підприємницька кадрова політика держави. Освітній аспект : підприємництво // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 3 (293). – С. 49-51 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1070068
  Євтушенко І. Підготовка психологів до роботи в системі освіти // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (982). – С. 56-59. – ISSN 0131-6788


  У статті висвітлено проблему підготовки психологів до роботи в системі освіти. Особливу увагу приділено забезпеченню психічного здоров"я майбутніх фахівців у процесі їх підготовки до професійної діяльності шляхом поєднання психокорекційних та виховних ...
1070069
  Прощарук Г.П. Підготовка робітничих кадрів для промисловості / Г.П. Прощарук. – Київ, 1965. – 127с.
1070070
  Караванська М.Ю. Підготовка соціально-економічного реформування Гетьманщини в другій половині ХVІІІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-37. – (Історія ; вип. 50)


  Висвітлюються проекти Катерининських реформ в Україні та їх виконання генерал-губернатором П.О. Рум"янцевим.
1070071
  Глікін М. Підготовка спеціалістів вищої кваліфікації - фундамент розвитку України / М. Глікін // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 3. – С. 26-32. – ISSN 1682-2366


  Сєвєродонецький нац.ун-т ім. В.І. Даля
1070072
  Бондаренко-Зелінська Підготовка справ до судового розгляду як стадія цивільного процесу : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право; сімейне право; міжнар. приватне право / Бондаренко-Зелінська Н.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 207л. – Бібліогр.: л.189-207
1070073
  Бондаренко-Зелінська Підготовка справ до судового розгляду як стадія цивільного процесу : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Бондаренко-Зелінська Н.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 11 назв
1070074
  Тимченко Г.П. Підготовка справи до судового розглядання як стадія цивільного процесу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 34-39. – (Право. Економіка. Управління)
1070075
  Тимченко Г.П. Підготовка справи до судового розгляду: витоки та сучасний стан // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 142-146
1070076
   Підготовка студентів до виховної роботи в процесі навчання. – Київ, 1982. – 182с.
1070077
   Підготовка студентів до виховної роботи в школі. – Київ, 1979. – 72с.
1070078
   Підготовка студентів до роботи класним керівником. – Київ, 1978. – 72с.
1070079
  Пуляк О. Підготовка студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" як майбутніх начальників цивільного захисту навчальних закладів // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 107, ч. 2. – С. 84-91. – (Педагогічні науки). – ISBN 978-966-7406-57-8


  У статті аналізуються особливості вивчення цивільного захисту студентами освітьо-кваліфікаційного рівня "магістр", висвітлені основні обов"язки начальників цивільного захисту навчальних закладів.
1070080
  Смолярова М.Л. Підготовка та державна атестація науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 383-387. – ISSN 1563-3349
1070081
   Підготовка та захист магістрськиої роботи в галузі "Державне управління". – К, 1997. – 40с.
1070082
  Яненко А.С. Підготовка та підвищення кваліфікації археологічних кадрів при музеях УСРР (1920-ті - початок 1930-х років) / А.С. Яненко, С.В. Тарнавська // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2012. – Вип. 5. – С. 363-367. – ISSN 2218-4805
1070083
  Новіков В. Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів / В. Новіков, Ф. Грищенко, Ю. Кожедуб // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 2008. – № 3. – С. 55-59.
1070084
  Патриляк І. Підготовка українського націоналістичного підпілля і повстанського руху до діяльності в умовах радянської дійсності (грудень 1943 - лютий 1944 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 36-38. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу директивних документів керівництва українського націоналістичного підпілля та командування повстанської армії спрямованих на підготовку боротьби в умовах реставрації радянського режиму. This article is dedicated to the ...
1070085
   Підготовка учителів-філологів на рівень нових завдань. – Запоріжжя, 1962. – 159с.
1070086
   Підготовка учнів до біологічних олімпіад. – Харків : Основа, 2004. – 112с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.1(13)). – ISBN 966-8245-89-X
1070087
   Підготовка учнів до корисної праці. – Х, 1958. – 32с.
1070088
   Підготовка учнів до хімічних олімпіад. – Харків : Основа, 2004. – 144с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.1(13)). – ISBN 966-8245-85-7
1070089
  Левицька Н.М. Підготовка фахівців-гуманітаріїв у ВНЗ України на зламі ХІХ-ХХ ст. : досвід і проблеми // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 95-103.


  Так, у ІІ пол. ХІХ-на початку ХХ ст. на історико-філологічному фак-ті Ун-ту Св. Володимира працювала плеяда видатних істориків, які представляли Київську школу : М.П. Дашкевич, М.В. Довнар-Запольський, Ф.Г. Міщенко, О.О. Котляревський, А.І. Покровський ...
1070090
  Губерський Л.В. Підготовка фахівців-міжнародників у класичному університеті: традиції й виклики сьогодення : виступ у Дипломатичній академії [квітень 2010 р.] // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 88-92. – ISBN 978-966-439-447-2
1070091
  Марченко О.О. Підготовка фахівців ВНЗ економічного профілю в контексті нових глобальних світоцивілізаційних викликів // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 104-109. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1070092
  Сизоненко А. Підготовка фахівців для слідчих підрозділів за новим КПК // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 22 грудня (№ 51)
1070093
  Ушакова Н. Підготовка фахівців для фінансово-банківської системи третього тисячоліття : кадрове забезпечення банків / Н. Ушакова, С. Булгакова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 40-41 : Рис
1070094
  Григор"єва С.М. Підготовка фахівців з державного управління на основі компетентнісного підходу як необхідна умова професоналізму державних службовців // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 100-102.
1070095
  Кияшко Г.А. Підготовка фахівців з інформатики: проблеми, здобутки та перспективи розвитку // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 55
1070096
  Товажнянський Л. Підготовка фахівців з управління соціальними системами- виклик часу / Л. Товажнянський, О. Романовський // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2004. – № 3. – С.4-9. – ISSN 1562-529Х
1070097
  Сокова М.А. Підготовка фахівців із проведення фінансового моніторингу для банківської системи України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 218-224 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1070098
  Матвієнко В.М. Підготовка фахівців на кафедрі міжнародних ороганізацій та дипломатичної служби Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 1. – С. 9-13.
1070099
  Грипич С. Підготовка фахівців спеціальності "Культурологія" на базі наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету / С. Грипич, О. Білявцева // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 101-107. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1682-2366
1070100
  Чупрун В.Д. Підготовка цивільних справ до розгляду: юридич. довідник. / В.Д. Чупрун. – Київ, 1994. – 96с.
1070101
  Ковтунець В. Підготовка членів виборчих комісій з питань організації проведення виборів // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 25-26
1070102
  Витриховська О.П. Підготовленість студентів і викладачів до застосування інформаційних технологій у навчанні // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 109. – С. 361-366.
1070103
  Кічук Н.В. Підготовленість фахівця до професійної рефлексії у діяльності як параметр його конкурентоздатності // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 3 (128). – С. 15-19. – ISSN 2414-5076
1070104
   Підготовлення і оброблення даних. Терміни та визначення. ДСТУ 2228-93. – Видання офіційне. – Київ : Держстандарт України, 1994. – 22с. – (Системи оброблення інформації)
1070105
  Лапко Н. Підготовлено відкритий звіт про платіжні системи та систему розрахунків за операціями з цінними паперами в Україні : безготівкові розрахунки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 6 (172). – С. 5. – Бібліогр.: 1 назва
1070106
  Коломоєць Т. Підготовлено підручник "нового покоління" з адміністративного процесу // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 194-197. – ISSN 1026-9932
1070107
  Цехмістрова Г. Підготовці фахівців готельного бізнесу - відкрити шлях! // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 72-79. – ISSN 1682-2366
1070108
  Табенська Т. Підготовче відділення // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
1070109
  Курач Т.М. Підготовчий етап експертних оцінок пріоритету властивостей географічних карт // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 37-44


  У статті означені послідовні етапи проведення експертної оцінки і їх зміст щодо встановлення пріоритету властивостей географічних карт. Обгрунтовано вибір метода експертної оцінки (метод аналізу ієрархій Т. Сааті), визначені властивості карт ...
1070110
  Карлін О. Підготовчий курс // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко. – Київ, 2019. – № 5 (197), травень. – С. 34-36. – ISSN 1726-3077


  На стадії підготовчого судового засідання надзвичайної важливості набувають ретельна підготовка як клопотання про повернення обвинувального акта прокурору, так і скарги на рішення, дії та бездіяльність слідчого і прокурора.
1070111
   Підготовчий факультет // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 94-95. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1070112
  Табенська Т.В. Підготовчий факультет // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 154-161.
1070113
  Табенська Т. Підготовчий факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  Підготовчий факультет свою історію веде від робітничого факультету, який розпочав діяльність у 1920 р. Підготовчий факультет забезпечує підготовку громадян України з усіх загальноосвітніх предметів, які виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання ...
1070114
   Підготовчий факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка IV рівня акредитації // Навчальні заклади від "А" до "Я". Київ та регіони : довідкове видання / М-во освіти і науки України, Укр. видавничий консорціум. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 6-7. – ISBN 966-8411-01-3
1070115
  Чернишова Ю.О. Підготовчі вправи до усного перекладу. Італійська мова : методична розробка для студ IV курсу / Чернишова Ю.О. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії та практики перекладу з романських мов. – Київ : [КНУ ім. Тараса Шевченка], 2012. – 62 с. – Бібліогр.: c. 61-62
1070116
  Волкова Е. Підготовчі курси як перехідний етап до навчання у ВНЗ // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 38-39
1070117
   Підгрунтові води. – Київ : Урожай, 1979. – 175 с.
1070118
  Тонне О.Ш. Підгрунтя духовних рис творчості Т. Шевченка // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 293-298. – (Філологічні науки ; № 1)
1070119
  Амоша О. Підгрунтя інноваційного розвитку. Проблеми і перспективи взаєможії академічної науки й освіти / О. Амоша, А. Землянкін, Г. Моісеєв // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 3-16. – ISSN 0372-6436
1070120
  Шнірельман В. Підгрунтя крові: новоязичники в поході // Критика. – Київ, 2001. – Листопад, (число 11). – С. 15-19
1070121
  Гуменюк О. Підгрунтя організованого студентства у Польщі // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 5 червня (№ 23). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  У 1920 - 1930 роки країни Центрально-Східної Європи стають важливими осередками українського студентського руху. Відбувається організаційне становлення українського студентства. Польща займала одне з центральних місць для української молоді протягом ...
1070122
  Шевченко О.Т. Підгрунтя розвитку ідей класичних форм анархізму другої половини XIX ст. // Вісник аграрної історії : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2013. – Вип. 6/7. – С. 176-183
1070123
  Бортник Н. Підгрунтя становлення та розвитку адміністративних судів: історико-правовий аспект / Н. Бортник, О. Корчинський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 906. – С. 77-84. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 20). – ISSN 0321-0499
1070124
  Кокнова Т.А. Підгрунтя сутнісного походження лінгвометодичної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 75-79. – Бібліогр.: с. 77-78. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
1070125
   Підгрушний Григорій Петрович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 43-44. – ISBN 978-617-7069-48-4
1070126
  Антонов С.П. Піддубенські частушки / С.П. Антонов. – Київ : ДЛВ, 1954. – 64 с.
1070127
  Маляренко В. Підемо туди - не знаючи куди. Щодо тенденцій "реформування" українського судочинства // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 13-19 грудня (№ 50). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
1070128
  Кочерга І. Підеш - не вернешся / І. Кочерга. – К, 1936. – 123с.
1070129
  Трипачук В.М. Піджак з Ліверпуля : гумор і сатира / Валерій Трипачук. – Львів : Каменяр, 1974. – 79 с.
1070130
  Вовняко Д. Піджаки проти погонів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 3 (271). – С. 50-54. – ISSN 1996-1561


  Вороже і презирливе ставлення діячів Центральної Ради до українського військового руху в 1917-1918 роках обернулося катастрофою для української державності.
1070131
  Заярний О. Підзаконне регулювання адміністративної відповідальності телерадіо організацій: проблеми інституційної конфронтації та конституційної законності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 53-57. – (Юридичні науки ; вип. 1 (102)). – ISSN 1728-3817


  В межах цієї статті проведене дослідження правової природи адміністративної відповідальності телерадіоорганізацій, виявлено та проаналізовано проблеми підзаконного регулювання її розмірів, запропоновано шляхи розв"язання проблем, пов"язаних з ...
1070132
  Жук Л.В. Підзаконні нормативні акти як джерело податкового права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.101-110. – (Правознавство ; Вип. 200). – ISBN 966-568
1070133
  Гвоздик П.О. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 31-37
1070134
  Краснова М.В. Підзаконно-нормативні засади здійснення екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 51-64. – ISBN 978-617-566-151-2
1070135
  Боровський О. Підзарядити людство. Нобелівську премію з хімії за 2019-й отримали творці літій-іонної батареї // Україна молода. – Київ, 2019. – 11-12 жовтня (№ 114). – С. 5


  "9 жовтня Шведська королівська академія наук оголосила імена переможців Нобелівської премії з хімії 2019 року. Її розділять між собою троє науковців, які в різний час доклалися до створення сучасних літій-іонних батарей. На думку членів Нобелівського ...
1070136
  Синкова О.М. Підзвітність в органах виконавчої влади та напрями и правового забезпечення // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 327-333. – ISSN 1563-3349
1070137
  Синкова О.М. Підзвітність в органах виконавчої влади: особливості суб"єктного складу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 278-284. – ISSN 1563-3349
1070138
  Андрійченко Н.С. Підзвітність і підконтрольність Служби безпеки України як спеціального суб"єкта фінансової системи України // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 5 (18). – С. 41-46. – ISSN 2519-2353
1070139
  Лі Ке Підземна війна / Лі Ке, В.Х. Лі. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 252 с.
1070140
  Бойко В.С. Підземна гідрогазомеханіка : підручник для студентів спец. "Видобування нафти і газу" / В.С. Бойко, Р.В. Бойко ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Львів : Апріорі, 2005. – 451, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 444-445. – ISBN 966-5-7763-9741-3
1070141
  Малишевська О.С. Підземне захоронення промислових стоків / О.С. Малишевська, Я.М. Семчук, О.Б. Бараненко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 3. – С. 35-38. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
1070142
  Середюк М.Д. Підземне зберігання газу : навч. посібник / М.Д. Середюк, Б.П. Савків ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 232 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 229-231. – ISBN 978-966-694-253-4
1070143
  Димитрова Б. Підземне небо : В"єтнамский щоденник 1972 / Б. Димитрова. – Київ : Дніпро, 1973. – 109с.
1070144
  Лункевич В.В. Підземне царство : з 64 мал. / В.Лункевич, пер. В. Чикаленко. – Санкт-Петербург : [Благотвоp. О-во изд. общеполез. и дешевых кн.] ; Тип. Императорскаго уч. глухонемых, 1911. – 95 с. : з 64 малюнками. – (Благотворительное Общество издания общеполезных и дешевых книг ; № 64)
1070145
  Білоцерківець Н.Г. Підземний вогонь : поезії / Н.Г. Білоцерківець. – Киев : Молодь, 1984. – 80 с.
1070146
  Руденко В. Підземний Львів // Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2013. – 20-31 травня (№ 19/20). – С. 10


  Сторінки історії Львова.
1070147
   Підземний навігатор // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Грудень (№ 14/15)


  Йдеться про розроблену університетськими науковцями системи "Вибійна телесистема з електромагнітним каналом зв"язку". В авторському колективі брали участь науковці двох факультетів геологічного та механіко-математичного. Серед них: А.Улітко, В. ...
1070148
  Бойко В.С. Підземний ремонт свердловин : у 4-х ч. : підручник для студ. спец. "Видобування нафти і газу" [вищих навч. закл.] / В.С. Бойко ; МОНУ ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 966-7327-39-6
Ч. 2. – 2009. – 588 с. : іл. – Бібліогр.: с. 581-587
1070149
  Бойко В.С. Підземний ремонт свердловин : у 4-х ч. : підручник для студ. спец. "Видобування нафти і газу" [вищих навч. закладів] / В.С. Бойко ; МОНУ ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 966-7327-39-6
Ч. III. – 2011. – 809 с. : іл. – Бібліогр.: с. 802-807
1070150
  Стась А.О. Підземний факел : повість / А.О. Стась. – Львів : Каменяр, 1960. – 180 с.
1070151
  Близнець В.С. Підземні барикади / В.С. Близнець. – Київ : Молодь, 1977. – 317 с. : 4 л. іл.
1070152
  Близнець В.С. Підземні барикади : роман / В.С. Близнець. – Київ : Дніпро, 1977. – 207 с. – (Серія "Романи й повісті" ; Вип. 3)
1070153
  Вовк І.Ф. Підземні води / І.Ф. Вовк. – Київ : Знання, 1974. – 48с.
1070154
  Руденко Ф.А. Підземні води докембрійських порід північного крила Причорноморського Артезіанського басейну та їх роль в живленні підземних вод осадових відкладів / Ф.А. Руденко, Д.В. Закревський // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1964. – С. 26-29 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геології та географії ; № 6)
1070155
  Радько Н.Й. Підземні води Закарпатського внутрішнього прогину / Н.Й. Радько. – Київ : Наукова думка, 1975. – 186с.
1070156
   Підземні води західних областей України. – Київ : Наукова думка, 1968. – 316с.
1070157
   Підземні води крейдяних відкладів конксько-ялинської западини та деякі особливості їх формування / Ф.А. Руденко, М.І. Дробноход, Б.М. Мандрик, В.С. Шабатін // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 56-64 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геології ; № 11)
1070158
  Руденко Ф.А. Підземні води степової зони Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 46-56. – (Геології та географії ; № 8)
1070159
  Шестопалов В.М. Підземні води тріщинуватих кристалічних порід як резервне джерело питного водозабезпечення Вінниці (Україна) / В.М. Шестопалов, Б.Д. Стеценко, Ю.Ф. Руденко // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Веліканов В.Я., Гінтов О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (362). – С. 5-16 : рис. – Бібліогр.: с.16. – ISSN 1025-6814
1070160
  Грудинська І.Т. Підземні води Українського кристалічного щита (Полісся та Лісостеп) / І.Т. Грудинська. – Київ : Наукова думка, 1964. – 110с.
1070161
  Варава К.М. Підземні води українського Полісся / К.М. Варава. – Київ : АН КРСР, 1959. – 127 с.
1070162
  Штогрин О.Д. Підземні води четвертинних відкладів Передкарпаття / О.Д. Штогрин. – К, 1963. – 139с.
1070163
  Варава К.М. Підземні води четвертинних відкладів платформеної частини України / К.М. Варава, І.Ф. Вовк, Г.М. Негода. – Київ : Наукова думка, 1973. – 135с.
1070164
  Нємець Л.М. Підземні води як чинник стійкого розвитку регіону // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 62-66. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 45). – ISSN 2410-7360
1070165
  Руденко Ф.А. Підземні води, їх походження та значення в народному господарстві. / Ф.А. Руденко. – Київ, 1979. – 48с.
1070166
  Прибилова В.М. Підземні водні ресурси Харківської області та стратегія їх використання для водопостачання населення // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1157. – С. 37-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 42). – ISSN 2410-7360
1070167
  Жолудєв С.В. Підземні газифікація та спалювання бурого вугілля з використанням підземних вод // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 32-36 : рис. – Бібліогр.: с.36. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 18). – ISSN 2313-2159
1070168
  Кобець В.м. Підземні городи / В.м. Кобець. – К., 1989. – 47с.
1070169
  Бедзик Д.І. Підземні громи : роман / Дмитро Бедзик. – Київ : Дніпро, 1971. – 203 с. – (Романи та повісті ; 1971. Вип.5)
1070170
  Бедзик Д.І. Підземні громи : Роман / Д.І. Бедзик. – Київ : Молодь, 1971. – 243с.
1070171
  Кістяковський В.В. Підземні і текучі води / В.В. Кістяковський. – Київ, 1936. – 48с.
1070172
  Музичко Олександр Підземні лабіринти Одеси // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 44-47 : фото. – ISSN 1998-8044
1070173
  Ховалко А. Підземні ландшафтні системи Подільського карстового району : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 301-306 : Рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 0868-6939
1070174
  Кедун І.С. Підземні споруди ніжинського "грецького кварталу" на сучасному етапі дослідження // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; редкол.: Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2018. – Вип. 90. – С. 14-32. – (Серія "Історичні науки" ; № 9). – ISSN 2520-6966


  "Стаття присвячена останнім дослідженням підземних споруд на території "грецького кварталу" у м. Ніжин. В дослідженні аналізується наявна джерельна та історіографічна база й остаточно локалізується розташування Ніжинського грецького магістрату. Також ...
1070175
  Жадько В. Підземні ходи Черкащини // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 702. – ISBN 978-966-8567-14-8
1070176
  Білоцерківець Н.Г. Підзмний вогонь / Н.Г. Білоцерківець. – Киев : Молодь, 1989. – 80с.
1070177
  Гаськевич В.Г. Підзолисто-дернові поверхнево-оглеєні грунти північно-західного Передкарпаття та їхня агротехногенна трансформація // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (87). – С. 108-115. – ISSN 0868-6939
1070178
  Хітько В. Підібрати ключа. Вісім ключових рішень Верховного Суду з податкових спорів за 2018 рік // Український адвокат : щомісячне професійне видання / ПрАТ "Юридична практика" ; редкол.: Бедь В.В., Головань І.В., Довгерт А.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (151), березень 2019 року. – С. 30-31. – ISSN 1991-5829
1070179
  Ружанський Ю. Підіймається пісня / Ю. Ружанський. – Харків, 1935. – 57 с.
1070180
  Іванчов Ф. Підіймається хлібороб / Ф. Іванчов. – Пряшів, 1954. – 132с.
1070181
  Плахта Д. Підіймаючись сходинками Дніпра // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15 червня (№ 101). – С. 9


  Чи здатне місто привабити українських туристів?
1070182
  Савін Г.М. Підйом з великих глибин. / Г.М. Савін, С.Т. Сергєєв. – К., 1966. – 54с.
1070183
  Крастєв І. Підйом і падіння демократії (як глобалізація змінює світ) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8. – С. 12-17
1070184
  Коваленко А.Б. Підказ як об"єкт психолого-педагогічних досліджень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 120-125. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Розглядаються основні підходи до тлумачення поняття "підказ". Аналізується роль підказу а процесі формування творчого мислення як складової творчого тренінгу. Розрізняються різні види підказки та форми їх подачі.
1070185
  Бунятян К.П. Підкарпатська культура шнурової кераміки // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 2. – С. 18-30. – ISSN 0235-3490
1070186
  Балабушевич Т.А. Підкарпатська Русь пізнього середньовіччя (XI-XV ст.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – Т. 117 : Історичні науки. – С. 10-14. – ISSN 1996-5931
1070187
  Гончаров Володимир Підкарпаття: туризм для "першого разу" // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 4. – С. 52-55 : фото. – ISSN 1998-8044
1070188
  Тешаєва Міла Підкилимна Персія : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 5 (45), липень - серпень. – С. 72-80
1070189
  Чіп Б.М. Підкова : лірика / Борис Чіп. – Київ : Молодь, 1985. – 103 с.
1070190
  Стадниченко Ю.І. Підкова і якір : поезії / Ю.І. Стадниченко. – Київ, 1982. – 136 с.
1070191
  Леонов В.П. Підкова на щастя / В.П. Леонов. – Киев, 1984. – 183 с.
1070192
   Підкова Оксана Миколаївна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 206 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1070193
   Підкова Оксана Миколаївна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 215-216. – ISBN 978-966-439-961-3
1070194
  Тищук М.Ф. Підкована жаба: Байки та гуморески / М.Ф. Тищук. – Львів : Каменяр, 1985. – 157с.
1070195
   Підкомітети, робоча група і перші законопроекти [Комітет ВРУ з питань освіти, науки та інновацій ухвалив рішення про створення підкомітетів, а також затвердив їхніх голів] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 16 вересня (№ 37). – С. 4. – ISSN 2219-5793
1070196
  Глазовий П. Підкопування : поезія: вірші // Весела Січ : часопис міжнародної асоціації гумористів і сатириків. – Запоріжжя, 2002. – № 9. – С. 31-35
1070197
  Тішлер Я. Підкорена Європа // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 37 (305). – С. 38-41. – ISSN 1996-1561


  Гра Сталіна на встановлення влади над Центрально-Східною Європою спиралася значною мірою на місцевий елемент та інструменти, вже апробовані в СРСР.
1070198
  Цесевич В.П. Підкорення космосу / В.П. Цесевич. – Одеса : Одеське книж.вид-во, 1959. – 72 с.
1070199
  Романів А.С. Підкорення Монблану // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 12 (2012). – С. 42-45 : фото
1070200
  Товстоліс М.І. Підкорення пустинь і посушливих степів / М.І. Товстоліс. – Київ, 1951. – 92 с.
1070201
  Чечель Л. Підкорив комету. У Києві відкриють меморіальну дошку Климу Чурюмову, який ініціював назви малих планет "Кобзар" і "Каменяр // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 19 лютого (№ 19). – С. 3


  "Вже кілька років у Києві Товариство «Знання» України 19 лютого, у день народження, вшановує Клима Чурюмова, ученого, члена-кореспондента АН України, доктора фізико-математичних наук, професора, дійсного члена Нью-Йоркської академії наук, який понад 10 ...
1070202
  Константинівська О. Підкорила Париж і мережила думки // Україна молода. – Київ, 2020. – 7 липня (№ 59). – С. 12


  Ольга Косач - перша дослідниця української орнаментики, журналістка і критик.
1070203
  Дячук С. Підкоритися не можна не коритися - де місце для коми? // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 3-7.
1070204
  Конашевич С. Підкорювач кримських вітрів: 120 років від народження Юрія Кондратюка // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 23 червня (№ 25). – С. 5
1070205
  Гречана О. Підкорювач медичних вершин // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 9 (294). – С. 8


  24 тарвня - 130 років від дня народження Олександра Богомольця
1070206
  Шмигевський М.В. Підкорювач науки вершин // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 4/5
1070207
  Чернега Ю. Підкуп як родове поняття у кримінальному праві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 144-149
1070208
  Снитко І.О. Підкурганні поховання некрополів хори Ольвії VI—V ст. до н. е. // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 1. – С. 11-22. – ISSN 0235-3490
1070209
  Нізюрський Е. Підлиза / Е. Нізюрський. – Київ, 1958. – 123 с.
1070210
  Грабовецький В. Підлисся. Тисячолітній літопис села Маркіяна Шашкевича : Життя, творчість та вшанування будителя галичан: Наукові записки Прикарпатської історичної школи / В.Грабовецький; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – 4-е вид., доп. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. – 216с. – До 195-річчя від дня уродин. – ISBN 966-8265-86-8
1070211
  Мельник Альона Підлідна риболовля може бути безпечною // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 29 : фото
1070212
   Підлісецька Ірина Олександрівна // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 280


  Про життя і творчість співробітниці кафедри геодезії та картографії КНУ імені Тараса Шевченка.
1070213
   Підлісецька Ірина Олександрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 207 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1070214
   Підлісецька Ірина Олександрівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 216. – ISBN 978-966-439-961-3
1070215
  Чопич Б. Підлітки / Б. Чопич. – Київ, 1982. – 104с.
1070216
  Білоус О. Підлітки в полоні телеекрана. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 93-101.
1070217
   Підлітки груп ризику: доказова база для посилення відповіді на епідемію ВІЛ в Україні / [Тельчик А. та ін. ; ЮНІСЕФ, Укр. ін-т соцыальних досліджень ім. О. Яременка]. – Київ : [К.І.С.], 2008. – 192 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 188-191. – ISBN 978-966-2141-25-2
1070218
  Нечерда В.Б. Підлітки уразливих категорій: типологія і особливості виховання в умовах закладів загальної середьої освіти : метод. посібник / В.Б. Нечерда, В.І. Кириченко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019. – 132, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. та тем. – ISBN 978-966-189-488-3
1070219
   Підлітки, які живуть або працюють на вулиці: актуальні акценти для ефективної профілактики ВІЛ (за результатами повторного соціально-поведінкового дослідження) : аналіт. звіт / [О. Балакірєва та ін. ; ред. М.М. Ілляш] ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. Олександра Яременка, Громад. організація. – Київ : Версо 04, 2011. – 112 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На тит. арк. та обкл. напис: Unicef. Єднаймося заради дітей. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8869-46-4
1070220
  Андрієць О.А. Підліткова вагітність: актуальна проблема сьогодення / О.А. Андрієць, А.В. Ринжук, О.І. Боднарюк // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 4 (6). – С. 77-80. – ISSN 2413-550Х
1070221
  Москаленко В.В. Підліткова група як соціально-психологічний простір формування гендерної ідентичності особистості / В.В. Москаленко, К.В. Максьом // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: Мельник А.І., Сила Т.І., Ємець Н.А. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 1 (13). – С. 52-64. – ISSN 2412-1185
1070222
  Дубравська Н.М. Підліткова депресія: психологічний екскурс // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 66-68
1070223
  Савченко К. Підліткова залежність від комп"ютерних ігор // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2013. – № 3
1070224
  Аксьонова С.Ю. Підліткове материнство: демографічний аспект проблеми : монографія / С.Ю. Аксьонова ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи. – Київ : Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2016. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-02-7959-9
1070225
  Добрянський В.І. Підлітковий алкоголізм // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 33
1070226
  Романюк О.В. Підлітковий алкоголізм як соціально-педагогічна проблема // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 73-75. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1070227
  Лисюк І.В. Підлітковий алкоголізм: соціальні фактори ризику / І.В. Лисюк, О.М. Христенко // Медсестринство : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ченишенко Т.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 2. – С. 34-36. – ISSN 2411-1597
1070228
  Зинич Ю.М. Підліток і незнайома копанія / Ю.М. Зинич, Л.В. Кучарська, Л.В. Михайлова // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 25
1070229
  Тарасенко В.І. Підліток: вберегти від зла / В.І. Тарасенко. – К., 1992. – 109с.
1070230
   Підліток: як йому допомогти. – Київ : Редакція загальнопедагогічних газет, 2004. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8356-32-2
1070231
  Підлуцький О. Підлуцький Олекса: "Можете уявити спійманого на хабарі українського міністра, який накладе на себе руки?" / текст Таїсії Алексєєвої // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 26 (429), 5 липня 2018. – С. 15-18
1070232
  Кір"янова О. Підлуцький Олексій Георгійович : [спогади] / Олена Кір"янова // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 231-234. – ISBN 978-966-2726-03-9
1070233
  Козловський Роман Підляшшя: в гармонії з природою та... православ"ям // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 5, вересень - жовтень. – С. 40-42 : фото. – ISSN 1998-8044
1070234
  Содомора П. Підмет і предмет у системі термінів Св. Томи з Аквіну (на матеріалі "Суми Теології") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 19-26. – (Серія філософські науки ; вип. 17). – ISSN 2078-6999
1070235
  Булаховський Л.А. Підмет і присудок в українській літературній мові : Лекція для студентів-заочників факультетів мови і літератури педагогічних інститутів / Л.А. Булаховський; Мін-во освіти УРСР ; Науково-методичний кабінет по заочному навчанню вчителів. – Київ : Радянська школа
вип. 1. – 1958. – 47с.
1070236
  Орлова Н. Підмова журналістики як сфера спеціальної комунікації // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 144-151
1070237
  Щур І. Підмова спілкування комп"ютерників: комунікативно-прагматичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 351-355
1070238
   Підмогильний Валер"ян Петрович // Книги і долі : митці Розстріляного Відродження : біобібліографічний покажчик / М-во культури і мистецтв України, Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Г.І. Єфімова. – Одеса : Друк, 2002. – С. 215-224
1070239
  Хоркавий Р. Підмур"я / Роман Хоркавий. – Львів : [б. в.], 2012. – 570 с. : іл. – Алф. імен. покажч.: с. 529-562. – ISBN 966-7280-09-8
1070240
  Стронська Г.О. Піднапівгрупова будова напівгруп стискуючих перетворень : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец.01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Стронська Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 110л. – Бібліогр.: л. 105 - 110
1070241
  Стронська Г.О. Піднапівгрупова будова напівгруп стискуючих перетворень : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Стронська Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
1070242
  Кормишева Тетяна Вікторівна Піднапівгрупова будова скінчених симетричних інверсних напівгруп : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.06 / Кормишева Тетяна Вікторівна;. – К., 1994. – 13л.
1070243
  Кормишева Т.В. Піднапівгрупова будова скінченних симетричних інверсних напівгруп : Дис... канд фіз-матнаук: 01.01.06 / Кормишева Т.В.; КУ ім Т.Г.Шевченка. – Київ, 1994. – 95л. – Бібліогр.:л.92-95
1070244
  Марков Д.Є. Піднебесна у сприйнятт короля Непалу Прітхві Нараяна (на основі "Дібія Упадеш") // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 160-167. – ISSN 2409-904X
1070245
  Гудзевата Марина Піднебесні міс : себе показати // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 86-93
1070246
  Осадчук П.І. Піднебесні паралелі : Авторська антологія перекладача. Поезія різних народів / Петро Осадчук. – Київ, 2003. – 352 с. – ISBN 966-522-098-5
1070247
  Бєлєнко І. Піднебесся чорного континенту. Як Китай захоплює Африку в XXI столітті // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 19-25 травня (№ 18/19). – С. 6


  "У сучасному світі позиції Китаю стрімко зростають. Буквально за кілька десятиліть він став однією з найвпливовіших держав. Багато в чому такому зростанню КНР посприяли країни "третього світу", зокрема й Африки. Останні 15–20 років Піднебесна активно ...
1070248
  Стрехалюк А. Піднесене у кіномистецтві: філософські рефлексії // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 45-56. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "Статтю присвячено розгляду трансформацій поняття піднесеного в сучасному філософському дискурсі про кіномис- тецтво. Автор порівнює два підходи до аналізу кіномистецтва, в яких поняття піднесеного відіграє вирішальну роль. Зокрема на підставі аналізу ...
1070249
  Іваненко С.М. Піднесений тон як складова лірико-епічної тональності на матеріалі прозових художніх творів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 141-147. – ISBN 966-581-231-9
1070250
  Іваненко С.М. Піднесений тон як складова лірико-епічної тональності на матеріалі прозових художніх творів // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1070251
  Чжи Ч. Піднесення : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 197. – ISSN 0320-8370
1070252
  Бауліна К. Піднесення "землі і води", як символу покірності в системі неофіційної дипломатії Ахеменідських правителів // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 427-429. – ISBN 978-966-171-893-6
1070253
  Шевчук Г.М. Піднесення добробуту радянського народу в 6-й п"ятирічці / Г.М. Шевчук. – К., 1958. – 44с.
1070254
  Маноха О.Є. Піднесення духовної творчості народних мас - закономірність комуністичного будівництва / О.Є. Маноха. – Київ, 1973. – 148с.
1070255
  Міхалевська В.М. Піднесення ідеї української державності після Другої Світової війни (на прикладі публіцистики Івана Багряного) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 72-75. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Розглядається проблема відносин України з іншими країнами світу в другій половині 40-х - на початку 60-х років на матеріалі публіцистики Івана Багряного, надрукованої в часописах "Українські вісті" та "Наша позиція". На основі друкованих матеріалів ...
1070256
  Капітоненко М.Г. Піднесення Китаю: вплив на міжнародну безпеку // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Богомолов О.В. ; редкол.: Веселовський А.І., Года С., Донай Л. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2. – С. 113-119. – ISSN 2616-9460
1070257
  Хмелівська В.С. Піднесення культурно-технічного рівня робітничого класу / В.С. Хмелівська. – К, 1963. – 87с.
1070258
  Бельфор Д.С. Піднесення революційного руху в 1910-1914 рр : 6 Празька Всеросійська конференція РСДРП : матеріали на допомогу вивчаючим історію КПРС / Д.С. Бельфор, І.П. Нікіфорчук ; М-во вищої освіти УРСР, Відділ викладання суспільних наук. – Київ : Радянська школа, 1958. – 36 с.
1070259
  Дніпровська О.П. Піднесення революційного руху в 1912-1914 рр. і заснування більшовицької газети "Правда" // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція марксизма-ленінізма. – С. 15-16
1070260
  Онищенко О. Піднесення рівня інформаційної грамотності - пріоритетне завдання сучасних бібліотек // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (260). – С. 3-6. – ISSN 1029-7200
1070261
  Цвєтков-Просвещенський Піднесення робітничого руку в Росіх 1912-14 рр. / А.К. Цвєтков-Просвещенський. – Київ : Держполітвидав, 1940. – 108 с.
1070262
  Гирич І. Піднести народ до себе / розмову вела Тіна Пересунько // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 2-3 жовтня (№ 179/180). – С. 8


  В"ячеслав Липинський - про суспільні обов"язки української еліти.
1070263
  Фик І.М. Піднімання пластового тиску в газоконденсатному покладі як фактор підвищення ефективності його розробки / І.М. Фик, І.М. Фик // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 71-76 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
1070264
  Латишева К.Я. Піднормальні ряди, як розв"язки лінійних диференціальних рівнянь, ранг яких дорівнює одиниці / К.Я. Латишева, 1952. – 105 с.
1070265
  Шолохов М.О. Піднята цілина / М.О. Шолохов. – Харків ; Одеса, 1935
1070266
  Шолохов М.О. Піднята цілина / М.О. Шолохов. – К
Кн. 1. – 1940. – 415с.
1070267
  Шолохов М.О. Піднята цілина / М.О. Шолохов. – К, 1954. – 316с.
1070268
  Шолохов М.О. Піднята цілина / М.О. Шолохов. – К, 1965. – 541с.
1070269
  Шолохов М.О. Піднята цілина : Роман / М.О. Шолохов; Переклад з російської Ковганюк С. – Київ : Дніпро, 1973. – 612с.
1070270
  Шолохов М.О. Піднята цілина / М.О. Шолохов. – К, 1985. – 600с.
1070271
   Піднята цілина. Опера на 4 дії. – Одеса, 1939. – 15с.
1070272
  Тищенко К. Підняти повіки Вію / Інтерв"ю підготував Ілько Майдачевський. // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 7/8 (224/225). – С. 64-66 : Фото. – ISSN 1996-1561


  Професор Костянтин Тищенко про роль сучасної лінгвістики в нашому самоосягненні та спростуванні теорії "колиски трьох братніх народів".
1070273
  Загородній А. Підняти престиж науки, зламати стереотипи, омолодити Академію... / розмову вела Лариса Остролуцька // Світ. – Київ, 2021. – Червень (№ 23/24)
1070274
  Афанасьєв Г.С. Піднятися після падіння / Геннадій Афанасьєв. – Харків : Фоліо, 2019. – 347, [2] с. – (Воєнні щоденники). – ISBN 978-966-03-8843-7
1070275
  Сизоненко О.О. Підняті обрії : документальна повість / О.О. Сизоненко. – Київ : Дніпро, 1971. – 111 с.
1070276
  Волков А. Підняття затонулого майна: погляд морського юриста // Юридична газета. – Київ, 2020. – 27 жовтня (№ 20). – С. 18-19
1070277
  Гончаренко В.Г. Підозра й обвинувачення: семантика і правовий статус / В.Г. Гончаренко, С.В. Гончаренко // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 51-56. – ISSN 2310-9769
1070278
   Підозра у корупції // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 8 березня (№ 9)


  У Кропивницькому Служба безпеки України затримала декана одного з факультетів Льотної академії Національного авіаційного університету.
1070279
  Максименко Н.В. Підозра у кримінальному процесі України : дис. ... д-ра філософії : 081 / Максименко Наталя Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 289 арк. – Додатки: арк. 270-289. – Бібліогр.: арк. 236-269
1070280
  Лук"яненко О.П. Підозріла компанія / О.П. Лук"яненко. – К., 1975. – 80с.
1070281
  Охрименко М. Підозрілий статус // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2013. – № 7/8 (127/128). – С. 74-77. – ISSN 1726-3077


  "... Несвоєчасне надання особі статусу підозрюваного позбавляє її дієвих механізмів реалізації свого права на захист".
1070282
  Рибалка О.В. Підозрюваний та обвинувачений, як суб’єкти доказування в кримінальному процесі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 8 (131). – С. 32-36
1070283
  Бантишев О. Підозрюваний у кримінальному процесі України: сутність та процесуальний статус / О. Бантишев, М. Костін // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 2. – С. 106-112
1070284
  Панов М. Підозрюваний у кримінальному процесі. Наслідки неналежного повідомлення про підозру особі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 4-17 березня (№ 9/10). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
1070285
  Солодченко Я. Підойма / Я. Солодченко. – К.-Х.
1. – 1935. – 152 с.
1070286
   Підоплічко Іван Григорович (1905-1975) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 373. – ISBN 978-966-439-754-1
1070287
   Підопригора Опанас Андронович-фундатор теорії права інтелектуальної власності в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 323-325. – ISSN 0132-1331


  Його життя більш ніж півстоліття - з 1952 р. - було поєднано з життям юридичного факультету Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка.
1070288
   Підопригора Опанас Андронович // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 50-61. – ISBN 966-7024-23-1
1070289
   Підопригора Опанас Андронович (1926-2005) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 373-374. – ISBN 978-966-439-754-1
1070290
  Грінченко Б.Д. Підпал / Б.Д. Грінченко. – Харків, 1930. – 32 с.
1070291
  Забарко Б.М. Підпал рейхстагу: правда і міфи. / Б.М. Забарко. – К., 1990. – 47с.
1070292
  Іванов О. Підписали угоду про співпрацю // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  Ректор КНУ Л. Губерський, який у складі делегації брав участь в одноденному офіційному візиті Президента України В. Януковича до столиці ФРН Берліну, відвідав ВУБ, де зустрівся з президентом університету проф. Петером-Андре Альтом. В ході зустрічі була ...
1070293
  Василенко В. Підписаний Литвином мовний законопроект як продукт правового шахрайства // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 9 серпня (число 29/30). – С. 5
1070294
  Харковський Р. Підписання англо-французької угоди 1890 р. та її вплив на розвиток франко-британських відносин в Африці // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 425-428. – ISBN 978-966-493-651-1
1070295
  Дацків І. Підписання військової конвенції між Україною та центральними державами в Бресті 1918 р., її наслідки // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. Україн ім. Г. Удовенка ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2017. – Вип. 18. – С. 101-112. – ISBN 966-7522-07-5
1070296
   Підписання меморандуму // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2018. – № 4, квітень : Правова наука повинна адекватно реагувати на виклики часу. – С. 14-14. – ISSN 2312-1831


  У квітні в Міністерстві юстиції України відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між Українською Гельсінською спілкою з прав людини, Міністерством юстиції України та Міністерством освіти і науки України за участі заступника Міністра юстиції з ...
1070297
  Семеніст І. Підписання першого американсько-японського договору безпеки (1945-1952 рр.): витоки та передумови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 41-44. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено питання окупаційної політики США в Японії як передумови укладення першого американсько-японського договору безпеки. The article pays attention to the U.S. occupation policy in Japan as a condition of the conclusion the first US-Japan ...
1070298
  Сібекіна А.Ю. Підписання угоди про асоціацію з ЄС в умовах економіко-політичної кризи в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 150-160. – ISSN 2308-6912


  Стаття стосується актуальних питань передумов, причин та перспектив подальшого інтеграційного поступу України, виходячи із призупинення підписання Угоди про Асоціацію України з ЄС, складовою якої є Угода про зону вільної торгівлі України з ЄС. ...
1070299
   Підписано Договір про співробітництво // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  Ректор університету акад. Л. Губерський та Голова Верховного суду України П. Пилипчук підписали Договір про творче співробітництво між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Верховним судом України. Цей Договір сприятиме ...
1070300
   Підписано Меморандум про співпрацю між Національною школою суддів України та Інститутом права КНУ імені Тараса Шевченка // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (33). – C. 156-158. – ISSN 2707-6849
1070301
   Підписано Меморандум про співпрацю між фондом Порошенка і Інститутом спеціальної педагогіки // Педагогічна газета. – Київ, 2018. – Січень - лютий (№ 1). – С. 2


  Голова фонду Марина Порошенко та директор Інституту спеціальної педагогіки НАПН України В"ячеслав Засенко підписали Меморандум про співпрацю.
1070302
   Підписано Педагогічну Конституцію Європи // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 29 травня - червня (№ 26). – С. 3


  23-25 травня 2013 року у м. Фрвнкфурт-на-Майні (Федеративна Республіка Німеччина) під час проведення Другого форуму ректорів педагогічних університетів Європи членами Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи був прийнятий стратегічний ...
1070303
   Підписано програму "Майбутнє України" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Червень (№ 6)


  В НТУУ "КПІ" було урочисто підписано тристоронню угоду про співробітництво "Майбутнє України" між КНУТШ, НТУУ "КПІ" та Малою академією наук України. В церемонії взяли участь і виступили: ректор НТУУ"КПІ" М.З. Згуровський, ректор КНУТШ Л.В. ...
1070304
   Підписано угоди з вишами Франції // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 5


  Наприкінці червня в Україні в рамках Французько-українського форуму закладів вищої освіти і науки працювала делегація освітян із Франції. Керували її роботою Посол Франції в Україні пан Ален Ремі, радник Президента Французької республіки Венсан Берже ...
1070305
   Підписано угоду з компанією ABBYY / Прес-центр // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 2


  Угоду про співпрацю в галузі підвищення кваліфікації фахівців між ун-том та компанією підписали: Генеральний директор "ABBYY Україна" В. Тищенко та проректор університету В. Бугров. Компанія ABBYY - один із провідних світових розробників технологій ...
1070306
   Підписано угоду з посольством Індонезії // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 1


  В КНУ імені Тараса Шевченка ректор університету Л.В. Губерський і Посол Індонезії в Україні пані Нінієк Кун Нарятіє підписали угоду про створення "Центру індонезійської мови та літератури" . На зустрічі також були присутні радник Посла пан Норвін ...
1070307
   Підписано Угоду з Університетом Йонгнам // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  За повідомленням Прес-центру університету, Угоду про наукову, навчальну та культурну співпрацю між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Університетом Йонгнам (Республіка Корея) підписали ректор університету, акад. Л. Губерський ...
1070308
   Підписано угоду про співпрацю з Київським національним університетом // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (21). – С. 173-174


  15 березня 2018 року відбулася зустріч ректора національної школи суддів України Миколи Оніщука з ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леонідом Губерським. На зустрічі було обговорено питання подальшої взаємодії, ...
1070309
   Підписано угоду про співпрацю між униіверситетом і УСПП / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Грудень (№ 14/15)


  Український союз промисловців і підприємців та Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка об"єднали зусілля для підвищення якості підготовки вітчизняних менеджерів та фахівців для успішного реформування економіки, зростання її ...
1070310
   Підписано Угоду с міськадміністрацією / прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  Голова КМДА Олександр Попов, очільник міськадміністрації відвідав наш університет, щоб підписати угоду про співпрацю та презентувати студентам і викладачам основні пріоритети стратегії розвитку Києва до 2025 року.На фото: О. Попов та Л. Губерський під ...
1070311
  Кібенко О. Підписка не відбулась: що далі? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.50-54


  Підписка на акції як етап створення акціонерного товариства
1070312
  Слинько І.І. Підпілля і партизанський рух на Україні : на завершальному етапі визволення. 1944 р. / І.І. Слинько ; АН УРСР, Ін-т історії. – Київ : Наукова думка, 1970. – 173 с.
1070313
   Підпілля ОУН на Буковині: 1943-1951 : документи і матеріали / [упоряд.: Д. Проданик] // Літопис УПА : нова серія / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Вид-во "Літопис УПА" [та ін.] ; [ред. рада : П. Сохань (співголова), П.Й. Потічний (співголова) та ін.]. – Київ ; Торонто : Літопис УПА, 2012. – Т. 19 : Підпілля ОУН на Буковині :1943-1951. – C. 1-783. – ISBN 978-1-897431-38-2 (Canada) ; 978-966-2105-38-4 (Ukraine)
1070314
  Антонюк Я. Підпілля ОУН та УПА в умовах "фронтового періоду" (1943-1944 рр.) / Я. Антонюк, В. Трофимович // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (552), травень - червень. – С. 27-39. – ISSN 0130-5247
1070315
  Маркович В. Підпілля ОУН у Запорізькій області / Василь Маркович. – Запоріжжя : Агенство інформації Ханаєвой Т.Ю., 2001. – 52 с. – 10-річчю Незалежності України присвячую
1070316
  Нікольський В.М. Підпілля ОУН(б) у Донбасі / В.М. Нікольський; Ін-т історії України НАНУ. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2001. – 178с. – ISBN 966-02-1961-X
1070317
  Бадзьо Ю. Підпільна нація. Нове завоювання України : Статті / Ю. Бадзьо; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 104 с. – ISBN 966-608-311-6


  У своїх статтях, написаних у продовж 1999-2003 років, порушує складне фундоментальне питання - чому пострадянська Україна ніяк не вирветься нарешті з окупаційних лабет чужинців та їх жертв - малоросів
1070318
   Підпільна пошта України : з англ. вступом / ред. Зенон Боровець // Літопис Української Повстанської Армії / відповід. ред. П. Й Потічний. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2009. – Том 47 : Підпільна пошта України / ред. Зенон Боровець : з англ. вступом. – С. 1-326 : іл. – ISBN 978-966-2105-15-5{Ukr.) ; 978-1-897431-17-7(Can.)
1070319
  Баришполець О.Т. Підпільна преса більшовиків України періоду громадянської війни та іноземної воєнної інтервенції (1918-1920 рр.) : Дис... канд. істор. наук: / О.Т. Баришполець ; КДУ, Кафедра історії журналістики. – Київ : [б. в.], 1971. – 273 л. – Бібліогр.: л. 257-273
1070320
  Мельник Ю.І. Підпільна преса у фашистській Італії: шляхи протистояння режиму // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 370-376


  У статті проаналізовано дві найбільш помітні підпільні газети антифашистського спрямування, які нелегально поширювалися в муссолінівської Італії. На прикладі діяльності дисидента Л. Ґінсбурґа показано, що попри бутафорну тоталітарність фашистського ...
1070321
  Щур Ю. Підпільна та повстансько-партизанська боротьба українських самостійників на Запоріжжі у 1918 - 1923 роках // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Масовий штучний голод 1921–1923 рр." : (до сотих роковин) : (Київ, 30 верес. 2021 р.) / "Масовий штучний голод 1921-1923 рр.", наук.-практ. конф. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2021. – С. 124-130. – ISBN 978-617-7837-20-5
1070322
  Федоров О.Ф. Підпільний обком діє / О.Ф. Федоров. – К., 1947. – 167с.
1070323
  Федоров О.Ф. Підпільний обком діє / О.Ф. Федоров. – К., 1949. – 420с.
1070324
  Федоров О.Ф. Підпільний обком діє / О.Ф. Федоров. – Київ, 1981. – 831 с.
1070325
  Соловей В. Підпільні друкарні та схрони ОУН(б) на території Кам"янець-Подільської області (1948-1951) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 4. – С. 59-64. – ISSN 1998-4634
1070326
  Мельник С. Підпільні прорадянські організації в Любомльському повіті Волинського воєводства в 1921 - 1939 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 296-300. – ISBN 978-966-171-893-6
1070327
  Будз К.М. Підпільні українські греко-католики і радянська влада: реконструкція опору (на прикладі села Надорожна) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 169 : Історичні науки. – C. 46-52. – ISSN 1996-5931


  У статті проаналізовано опір «невозз’єднаної» греко-католицької громади с. Надорожна Тлумацького району Івано-Франківської області радянській релігійній політиці загалом та насильницькій православізації Галичини зокрема, з особливою увагою до стратегій ...
1070328
  Посівнич М. Підпільно-революційна діяльність Василя Біласа і Дмитра Данилишина: до 85-ї річниці Героїчного чину // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 188-197. – ISBN 978-617-7235-56-8
1070329
  Ковальчук Михайло Підполковник армії УНР, генерал-хорунжий УПА Леонід Ступницький: сторінки біографії / Ковальчук Михайло, Вовк Олександр // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2009. – Число 1 (18). – С. 4-40
1070330
  Земляк В.С. Підполковник Шиманський / В.С. Земляк. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 231с.


  На тит. л. дарчий надпис: На форзаце печатка-екслібрис: Дмитра Мищенко
1070331
  Земляк В.С. Підполковник Шиманський / В.С. Земляк. – Київ, 1980. – 336с.
1070332
  Кралік Ш. Підполянські буки / Ш. Кралік. – Пряшев, 1957. – 85с.
1070333
  Кравцов Л.П. Підпоручик Жаданівський : Історична повість / Л.П. Кравцов. – Київ : Молодь, 1962. – 282с.
1070334
  Головач В. Підпорядкування аудиту Нацбанку: парадокс чи закономірність / В. Головач, І. Пилипенко, С. Столярова // Вісник законодавства України : інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2001. – № 8. – С.22-23
1070335
  Кул Підпорядкування Київської митрополії Москві: загадки московського посольства до Туреччини 1686 р. у світлі османських джерел / Кул, О.Б. Кульчинський // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 6 (531), листопад - грудень. – С. 113-126. – ISSN 0130-5247
1070336
  Кохан О. Підпорядкування міського життя Києва законам Російської імперії наприкінці XVIII - на початку XIX століття // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 176-179


  Наприкінці XVIII – на початку ХІХ століття російська влада обмежувала впритул до повної ліквідації магдебурзьке право, яким кияни користувалися з кінця XV століття. Основними документами відтоді стали «Жалувана грамота містам», видана імператрицею ...
1070337
  Фолькман К. Підприємництво - академічна дисципліна нового століття / К. Фолькман // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 2. – С. 89-99. – ISSN 1682-2366


  Викладання підприємництва в ун-тах, особливо в Європі
1070338
  Кредісов В.А. Підприємництво - вирішальний фактор розвитку країн з перехідною економікою / Кредісов В.А. – Київ : Знання України, 2003. – 327с. – ISBN 966-7999-74-2
1070339
  Сизоненко В.О. Підприємництво : Підручник / В.О. Сизоненко. – Київ : Вікар, 1999. – 438c. – ISBN 966729349
1070340
   Підприємництво : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 616 с. – ISBN 966-8253-50-7
1070341
   Підприємництво : Навчальний посібник. – Київ : МАУП, 2005. – 280с. – ISBN 966-608-293-4
1070342
  Гой І.В. Підприємництво : навч. посібник / І.В. Гой, Т.П. Смелянська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Хмельниц. нац. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 367, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 337-345. – ISBN 978-617-673-158-0
1070343
   Підприємництво в ІТ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 20 грудня (№ 49)
1070344
  Касьянов Д.В. Підприємництво в контексті культури: історичний досвід осмислення // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 160-168
1070345
  Рева І. Підприємництво в особистому житті та родинній пам"яті дніпрян - бійців АТО // Roxolania historica : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Ю.А. Святець, С.І. Світленко, Г.С. Антипенко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 2 (17). – С. 266-284. – ISSN 2664-9993
1070346
  Райта Ю. Підприємництво в середовищі ринкових трансформацій у постсоціалістичних країнах // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 336-341. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
1070347
  Проценко О. Підприємництво в системі ціннісних орієнтирів // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 271-278
1070348
  Долішній М. Підприємництво в соціальній сфері як передумова формування експортоорієнтованоТ економічної політики / М. Долішній, В. Куценко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С.10-19. – ISSN 0131-775Х
1070349
  Селіванов В. Підприємництво в стратегії демократичної трансформації і правового розвитку України // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2005. – № 4. – С. 110-117. – ISSN 1561-4999
1070350
  Фрідман А О. Підприємництво в структурі національної інноваційної системи : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Фрідман Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 18, [1] с. – Бібліогр.: 11 назв
1070351
  Діденко М.М. Підприємництво в Україні / М.М. Діденко. – Київ, 1995. – 88с.
1070352
  Пиріг О.А. Підприємництво в Україні : від витоків до сьогодення : монографія / О. Пиріг, Д. Черняк. – Київ : УкрДрук, 2011. – 193, [1] с. – Покажч.: с. 188-192. – Бібліогр.: с. 164-185. – ISBN 978-966-2283-12-9
1070353
  Селіванов А.М. Підприємництво в Україні як об"єкт моделювання та прогнозування / А.М. Селіванов; Науково-дослідний ін-т приватного права і підприємництва Академії правових наук України. – Київ, 2001. – 172с. – ISBN 966-7509-08-7
1070354
   Підприємництво в Україні: історико-інституційний аналіз : монографія / [В.В. Небрат, Н.А. Супрун, О.С. Вербова та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук В.В. Небрат ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : [б. в.], 2019. – 531, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9095-2
1070355
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи. – Київ, 1996-
№ 1. – 2001
1070356
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи. – Київ
№ 2. – 2001
1070357
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи. – Київ
№ 3. – 2001
1070358
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи. – Київ
№ 4/5. – 2001
1070359
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи. – Київ
№ 6/7. – 2001
1070360
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи. – Київ
№ 8. – 2001
1070361
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи. – Київ
№ 9. – 2001
1070362
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи. – Київ
№ 10. – 2001
1070363
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи. – Київ
№ 11. – 2001
1070364
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи.. – Київ, 1996-
№ 7/8. – 2000
1070365
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи.. – Київ, 1996-
№ 9. – 2000
1070366
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи.. – Київ, 1996-
№ 10. – 2000
1070367
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи.. – Київ, 1996-
№ 11. – 2000
1070368
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи.. – Київ, 1996-
№ 12. – 2000
1070369
  Сараєва І.М. Підприємництво в Україні: сучасний стан та проблеми державного регулювання / І.М. Сараєва, Н.І. Носова // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; за наук. ред. Буркинського Б.В. – Одеса, 2016. – Вип. 62. – С. 251-259. – ISSN 2524-003X
1070370
  Шевченко Г.М. Підприємництво і бізнес-культура : конспект лекцій для студентів спеціальності 7.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" денної форми навчання / Г.М. Шевченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 67, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 67
1070371
   Підприємництво і маркетинг у XXI столітті // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Павленко А.Ф., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (98), вересень - жовтень. – С. 68-71. – ISSN 1606-3732


  Кафедра маркетингу і товарознавства Хмельницький національний університет економічний науково-практичний форум в межах якого відбулися конференції: XV міжнародна науково-практична конференція "Проблеми планування в ринкових умовах", XI міжнародна ...
1070372
  Ярошевич Н.Б. Підприємництво і менеджмент : [навч. посібник для студентів неекон. спеціальностей] / Н.Б. Ярошевич, Р.З. Берлінг, А.С. Гавриляк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 407, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 397-407. – ISBN 978-966-418-098-3
1070373
  Шевеленко С.Д. Підприємництво і підприємницька діяльність : Hач. посібник / С.Д. Шевеленко, І.І. Федів; За заг. ред. В.В.Сопка. – Київ : Вища школа, 1997. – 224 с. – ISBN 5-11-004576-3
1070374
   Підприємництво і право : Збірник наук.праць. – Київ, 1998. – 339с. – ISBN 966-95169-3-5
1070375
  Малік М.Й. Підприємництво і розвиток сільських територій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 6 (260). – С. 97-103. – ISSN 2221-1055
1070376
  Мельник А. Підприємництво на національному та регіональних ринках послуг України: сучасні тенденції та фактори розвитку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – С. 7-21. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240


  Піднято проблему підприємництва у сфері послуг. Визначено категорійний апарат дослідження, опираючись на який, проведено наукові розвідки щодо розвитку підприємництва на національному, галузевих і регіональних ринках послуг України. Розвиток ...
1070377
  Іванюта С.М. Підприємництво та бізнес-культура : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / С.М. Іванюта, В.Ф. Іванюта. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 288с. – ISBN 978-966-364-549-0
1070378
   Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2015-. – ISSN 2415-3583
Вип. 2. – 2016. – 118 с. – Резюме укр., англ. мовами
1070379
   Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2015-. – ISSN 2415-3583
Вип. 3. – 2017. – 120 с. – Резюме укр., англ. мовами
1070380
   Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ : Міжнародний університет фінансів, 2015-. – ISSN 2415-3583
Вип. 4. – 2017. – 102 с. – Резюме укр., англ. мовами
1070381
   Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. ; редкол.: Ангелов К.П., Акульшин О.О., Баюра Д.О. [та ін.]. – Київ : Міжнародний університет фінансів, 2015-. – ISSN 2415-3583
Вип. 5. – 2018. – 176 с. – Резюме укр., англ. мовами
1070382
   Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. ; редкол.: Ангелов К.П., Акульшин О.О., Баюра Д.О. [та ін.]. – Київ : Міжнародний університет фінансів, 2015-. – ISSN 2415-3583
Вип. 6. – 2018. – 159, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1070383
  Коврига О. та інш. Підприємництво та інноваційні технології в управлінні регіональним розвитком // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.93-103. – ISSN 1562-0905
1070384
  Гловацька В.В. Підприємництво та його соціально-екоеномічна сутність // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 12. – С. 57-63.
1070385
  Махінчук В. Підприємництво та комерція за законодавством України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 63-69
1070386
  Магас М . Підприємництво та конкуренція - основні чинники розкриття економічного потенціалу суспільства // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2019. – № 2. – С. 44-56. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1811-3141
1070387
  Сірий Є.В. Підприємництво та корупція: дихотомічний погляд // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 723. – С. 186-193. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія. методи ; Вип. 18). – ISSN 0453-8048
1070388
  Кочубей Н. Підприємництво та кримінал у сучасній Україні // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 9. – С.36-38. – ISBN 966-7825-54-Х
1070389
  Нікіфоров Г.К. Підприємництво та правовий захист комерційної таємниці : Навчально-практичний посібник для вищих учбових закладів / Г.К. Нікіфоров, С.С. Нікіфоров. – Київ : Олан, 2001. – 208с. – ISBN 966-7984-02-8
1070390
  Безтелесна Л. Підприємництво у контексті людського розвитку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С. 62-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1070391
  Фірсова С.Г. Підприємництво у створенні середнього класу // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 128-133. – ISBN 966-614-021-7
1070392
  Ткаченко Т.П. Підприємництво як визначальний чинник формування середнього класу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 109-111. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1070393
  Ходико Ю.Є. Підприємництво як єдиний майновий комплекс та особливості його іпотеки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 59-66. – (0). – ISSN 2078-9165
1070394
  Кузьменко Анатолій Підприємництво як інститут господарського права і предмет інформаційно-ідеологічного протиборства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 3 (81). – С. 24-43.
1070395
  Костриця М.М. Підприємництво як інституційний фактор сільського розвитку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 163, ч. 1. – С. 213-220. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1070396
  Задорожний І.С. Підприємництво як основа фінансового забезпечення держави / І.С. Задорожний, С.В. Задорожний // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2016. – С. 53-62. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 2 (21)). – ISSN 2078-1628
1070397
  Рудковська В. Підприємництво як особливий тип економічного мислення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 89-91. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості психології суб"єктів підприємництва, проаналізовано характерні психологічні риси підприємців, встановлено соціально-психологічні фактори успішності підприємницької діяльності. Ключові слова: підприємець, психологія ...
1070398
  Сірий Є.В. Підприємництво як предмет соціологічного теоретизування : дис. ... д-ра соціолог. наук : 22.00.01 / Сірий Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 433 л. – Бібліогр. : л.391-433
1070399
  Сірий Є.В. Підприємництво як предмет соціологічного теоретизування : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.01 / Сірий Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 27 с. – Бібліогр. : 24 назви
1070400
  Сірий Є.В. Підприємництво як предмет теоретико-соціологічного осмислення : монографія / Сірий Є.В.; КНУТШ, Факультет соціології. – Київ, 2008. – 392 с. – ISBN 978-966-2157-03-1
1070401
  Сірий Є.В. Підприємництво як предмет теоретико-соціологічного осмислення : розгорнення проблеми // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєв. – Київ, 2008. – № 4 (27). – С. 33-43. – ISSN 1681-116Х
1070402
  Малік М.Й. Підприємництво як фактор стабілізації економічного зростання аграрного сектору економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 19-21. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки в процесі структурної перебудови.
1070403
  Сербіненко Н.В. Підприємництво як фактор стимулювання розвитку маркетингового менеджменту // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 244-249. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1070404
  Кондрашова-Діденко Підприємництво як форма реалізації економічної культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-35. – (Економіка ; Вип. 49)


  Економічна культура - сукупність інституціоналізованих способів діяльності, за допомогою яких конкретне суспільство чи окремий індивід адаптується до умов своєї життєдіяльності. Однією з багатьох форм її реалізації є підприємницька діяльність, у ...
1070405
  Боднарчук Т.Л. Підприємництво як чинник соціальних трансформацій: історичний досвід ХІХ – початку ХХ ст. // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бакіров В.С., Балакірєва О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (60). – C. 84-96. – ISSN 1681-116Х
1070406
   Підприємництво, господарство і право. – Київ
№ 5. – 1996
1070407
   Підприємництво, господарство і право. – Київ
№ 6. – 1996
1070408
   Підприємництво, господарство і право. – Київ
№ 1. – 1997. – з 1.07.97-назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070409
   Підприємництво, господарство і право. – Київ
№ 2. – 1997. – з 1.07.97-назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070410
   Підприємництво, господарство і право. – Київ
№ 3. – 1997. – з 1.07.97-назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070411
   Підприємництво, господарство і право. – Київ
№ 4. – 1997. – з 1.07.97-назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070412
   Підприємництво, господарство і право. – Київ
№ 5. – 1997. – з 1.07.97-назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070413
   Підприємництво, господарство і право. – Київ
№ 6. – 1997. – з 1.07.97-назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070414
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 1. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
1070415
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 2. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
1070416
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 3. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
1070417
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 4. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
1070418
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 5. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
1070419
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 6. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
1070420
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 7. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
1070421
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 8. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
1070422
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 9. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
1070423
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 10. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
1070424
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 11. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
1070425
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 12. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
1070426
   Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право". – Київ, 1996-
№ 1. – 2002. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
1070427
   Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право". – Київ, 1996-
№ 2. – 2002. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
1070428
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2002. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
1070429
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2002. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
1070430
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2002. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
1070431
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 6. – 2002. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
1070432
   Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2002. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
1070433
   Підприємництво, господарство і право : З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2002. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
1070434
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2002. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
1070435
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2002. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
1070436
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2002. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
1070437
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 12. – 2002. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
1070438
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2003. – 136 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070439
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2003. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070440
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2003. – 136 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070441
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2003. – 148 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070442
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2003. – 136 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070443
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2003. – 136 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070444
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2003. – 148 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070445
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2003. – 136 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070446
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2003. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070447
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2003. – 136 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070448
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2003. – 136 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070449
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 12. – 2003. – 136 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070450
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2004. – 136 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070451
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2004. – 136 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070452
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2004. – 136 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070453
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2004. – 144 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070454
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2004. – 148 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070455
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2004. – 148 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070456
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2004. – 152 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070457
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2004. – 152 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070458
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2004. – 152 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070459
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2004. – 152 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070460
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2004. – 163 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070461
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 12. – 2004. – 176 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070462
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2005. – 148 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070463
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2005. – 152 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070464
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2005. – 152 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070465
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2005. – 152 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070466
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2005. – 160 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070467
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2005. – 156 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070468
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2005. – 156 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070469
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2005. – 164 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070470
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2005. – 164 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070471
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2005. – 164 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070472
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2005. – 164 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070473
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 12. – 2005. – 188 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070474
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2006. – 164 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070475
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2006. – 156 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070476
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2006. – 168 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070477
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2006. – 168 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070478
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2006. – 172 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070479
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2006. – 176 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070480
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2006. – 176 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070481
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2006. – 176 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070482
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2006. – 176 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070483
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2006. – 184 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070484
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2006. – 184 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070485
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 12. – 2006. – 184 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070486
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2007. – 152 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070487
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2007. – 156 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070488
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2007. – 156 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070489
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2007. – 168 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070490
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2007. – 176 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070491
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2007. – 176 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070492
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2007. – 172 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070493
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2007. – 172 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070494
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2007. – 176 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070495
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2007. – 164 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070496
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2007. – 164 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070497
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 12. – 2007. – 176 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1070498
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 1. – 2008. – 156 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070499
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 2. – 2008. – 164 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070500
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 3. – 2008. – 160 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070501
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 4. – 2008. – 164 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070502
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 5. – 2008. – 156 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070503
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 6. – 2008. – 184 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070504
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 7. – 2008. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070505
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 8. – 2008. – 168 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070506
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 9. – 2008. – 184 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070507
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 10. – 2008. – 184 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070508
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 11. – 2008. – 184 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070509
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 12 (156). – 2008. – 180 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070510
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 1 (157). – 2009. – 152 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070511
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 2 (158). – 2009. – 160 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070512
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 3 (159). – 2009. – 176 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070513
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 4 (160). – 2009. – 168 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070514
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 5 (161). – 2009. – 164 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070515
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 6 (162). – 2009. – 168 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070516
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 7 (163). – 2009. – 164 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070517
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 1996-
№ 8 (164). – 2009. – 180 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070518
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 9 (165). – 2009. – 188 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070519
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 10 (166). – 2009. – 232 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070520
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 11 (167). – 2009. – 192 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070521
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 12 (168). – 2009. – 236 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070522
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 1 (169). – 2010. – 164 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070523
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 2 (170). – 2010. – 160 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070524
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 3 (171). – 2010. – 160 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070525
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 4 (172). – 2010. – 160 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070526
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 5 (173). – 2010. – 168 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070527
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 6 (174). – 2010. – 172 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070528
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 7 (175). – 2010. – 176 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070529
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 8 (176). – 2010. – 180 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070530
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 9 (177). – 2010. – 180 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070531
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 10 (178). – 2010. – 196 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070532
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 11 (179). – 2010. – 184 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070533
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 12 (180). – 2010. – 196 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070534
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 1 (181). – 2011. – 152 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070535
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 2 (182). – 2011. – 172 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070536
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 3 (183). – 2011. – 168 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070537
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 4 (184). – 2011. – 176 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070538
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 5 (185). – 2011. – 176 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; з 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070539
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 6 (186). – 2011. – 176 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; з 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070540
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 1996-
№ 7 (187). – 2011. – 144 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; з 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070541
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 1996-
№ 8 (188). – 2011. – 160 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; з 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070542
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 1996-
№ 9 (189). – 2011. – 164 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; з 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070543
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 1996-
№ 10 (190). – 2011. – 156 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; з 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070544
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 1996-
№ 11 (191). – 2011. – 136 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; з 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070545
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 1996-
№ 12 (192). – 2011. – 196 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; з 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070546
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 1 (193). – 2012. – 180 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070547
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 2 (194). – 2012. – 148 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
1070548
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 3 (195). – 2012. – 138 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
1070549
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 4 (196). – 2012. – 160 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
1070550
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 5 (197). – 2012. – 176 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
1070551
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 6 (198). – 2012. – 144 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
1070552
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 7 (199). – 2012. – 136 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
1070553
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 7 (205). – 2012. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
1070554
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 8 (200). – 2012. – 180 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
1070555
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 9 (201). – 2012. – 136 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
1070556
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 10 (202). – 2012. – 144 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
1070557
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 11 (203). – 2012. – 148 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
1070558
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 12 (204). – 2012. – 168 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
1070559
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 1 (205). – 2013. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
1070560
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 2 (206). – 2013. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
1070561
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 3 (207). – 2013. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
1070562
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 4 (208). – 2013. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1070563
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 5 (209). – 2013. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
1070564
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 6 (210). – 2013. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1070565
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; Т-во "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 7 (211). – 2013. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1070566
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 8 (212). – 2013. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; Резюме укр., рос., англ. мовами
1070567
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 9 (213). – 2013. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
1070568
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 10 (214). – 2013. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
1070569
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 11 (215). – 2013. – Резюме укр.,рос., англ.мовою. З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
1070570
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 12 (216). – 2013. – Резюме укр.,рос.,англ. мовами.З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1070571
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 1 (217). – 2014. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1070572
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 2 (218 ). – 2014. – З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1070573
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 3 (219 ). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070574
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 4 (220). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070575
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 5 (221). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070576
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 6 (222). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070577
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 7 (223). – 2014. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070578
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 8 (224). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070579
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 9 (225 ). – 2014. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070580
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 10 (226). – 2014. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070581
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 11 (227). – 2014. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070582
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 12 (228). – 2014. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070583
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 1 (229). – 2015. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1070584
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 2 (230). – 2015. – З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1070585
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 3 (231). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070586
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 4 (232). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070587
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 5 (233). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070588
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 6 (234). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070589
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 7 (235). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070590
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 8 (236). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070591
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 9 (237). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070592
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 10 (238). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070593
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 11 (239). – 2015. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070594
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 12 (240). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070595
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 1 (239). – 2016. – 141 с. – З 1.07.97 р. до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1070596
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 2 (240). – 2016. – 166 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1070597
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 3 (241). – 2016. – 182 с. – З 1.07.97- до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1070598
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 4 (242). – 2016. – 118 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1070599
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 5 (243). – 2016. – 129 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1070600
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 6 (244). – 2016. – 216 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1070601
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 7 (245). – 2016. – 188 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1070602
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 8 (246). – 2016. – 214с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1070603
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 9 (247). – 2016. – 154 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1070604
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 10 (248). – 2016. – 182 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1070605
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред.: Крупчан О.Д. – Київ, 1996-. – ISSN 2307-8049
№ 11 (249). – 2016. – 219 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1070606
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 1996-. – ISSN 2307-8049
№ 12 (250). – 2016. – 262 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1070607
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2307-8049
№ 1 (263). – 2018. – 154 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1070608
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2307-8049
№ 2 (264). – 2018. – 224 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1070609
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2307-8049
№ 3 (265). – 2018. – 168 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1070610
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2307-8049
№ 4 (266). – 2018. – 232 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1070611
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2307-8049
№ 5 (267). – 2018. – 296 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1070612
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2307-8049
№ 6 (268). – 2018. – 348 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1070613
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2307-8049
№ 1 (275). – 2019. – 155, [1] с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1070614
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 2 (276). – 2019. – 262, [1] с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070615
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 3 (277). – 2019. – 350, [1] с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070616
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 4 (278). – 2019. – 288, [4] с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070617
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 5 (279). – 2019. – 346, [1] c. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070618
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 6 (280). – 2019. – 361, [1] c. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070619
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 7 (281). – 2019. – 253, [2] c. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070620
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 8 (282). – 2019. – 248 с. – Резюме укр., англ. мовами. З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070621
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2
№ 9 (283). – 2019. – 302, [1] c. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070622
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 10 (284). – 2019. – 231 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070623
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 11 (285). – 2019. – 381 с. – Резюме укр., англ. мовами. З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070624
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 12 (286). – 2019. – 376, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070625
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 1 (287). – 2020. – 226, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070626
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 2 (288). – 2020. – 368 с. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070627
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 3 (289). – 2020. – 358 с. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070628
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 4 (290). – 2020. – 396, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070629
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 5 (291). – 2020. – 365, [3] с. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070630
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 6 (292). – 2020. – 286 с. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070631
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 7 (293). – 2020. – 444, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070632
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 8 (294). – 2020. – 339, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070633
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 9 (295). – 2020. – 258, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070634
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 10 (296). – 2020. – 331, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070635
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 11 (297). – 2020. – 306, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070636
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 12 (298). – 2020. – 324, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070637
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 1 (299). – 2021. – 281, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070638
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 2 (300). – 2021. – 309, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070639
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 3 (301). – 2021. – 325, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070640
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 4 (302). – 2021. – 286, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070641
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 5 (303). – 2021. – 272, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070642
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Махінчук В.М. ; редкол.: Бакалінська О.О., Берестова І.Е., Бобрик В.І. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 6 (304). – 2021. – 227, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1070643
   Підприємництво. Практикум : навч. посібник / [І.І. Мазур та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 254, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-439-864-7
1070644
  Рудик В.Н. Підприємництво: економічна сутність, шляхи становлення і розвитку : Автореф... канд. екон.наук: 08.00.01 / Рудик В.Н.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1993. – 25л.
1070645
  Зубчик О.А. Підприємництво: неусвідомлена свобода чи необхідність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 14-17. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається сутність підприємництва не лише як економічної категорії - фактору виробництва, а, в першу чергу, як соціального феномену. Автор досліджує вплив змін ціннісно-нормативної системи суспільства на розуміння та формування ...
1070646
  Мадзігон В.М. Підприємництво: причини виникнення і форми існування, підготовка молоді до підпиємницької діяльності / В.М. Мадзігон, М.В. Вачевський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 3-12. – ISSN 1993-6788
1070647
  Покропивний Ф С. Колот Підприємництво: стратегія, організація, ефективність : Навч. посібник / Ф С. Колот Покропивний; МОУ. КНЕУ. – Київ, 1998. – 352с. – ISBN 966-574-090-3
1070648
  Купчак Б.Ф. Підприємництво: суть та умови здійснення // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.2. – С. 243-249. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1070649
  Креденцер О.В. Підприємницька активність персоналу освітніх організацій в умовах соціальної напруженості: вплив на рівень задоволеності праці // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 91-98 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2310-4368
1070650
   Підприємницька діяльність : Законодавство. Поради. Контакти. / З.П. Двуліт, Н.В. Кабанець, Р.О. Літвінов, Г.О. Погорелова. – Київ : Преса України, 2005. – 160с. – ISBN 966-8373-22-7
1070651
  Цигилик І. Підприємницька діяльність в аспекті економічної політики держави / І. Цигилик, Т. Паневник // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 1. – С.5-7


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1070652
  Федотова І.О. Підприємницька діяльність в галузі митної справи: адаптація до світових стандартів // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 2. – С. 9-14.
1070653
  Романовський О.О. Підприємницька діяльність ВНЗ // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : [про Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова] : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2008 р., 5-6 лютого 2009 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 187-191
1070654
  Збарська А.В. Підприємницька діяльність домогосподарств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 12 (218). – С. 146-151. – ISSN 2221-1055
1070655
  Рудюк В. Підприємницька діяльність князів із роду Сангушків у ХІХ - на початку ХХ століття на Волині // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 39. – C. 16-23. – ISSN 2522-4611
1070656
   Підприємницька діяльність та економіка підприємства : навч. посібник / [С.Б. Довбня, Т.Б. Ігнашкіна, А.Б. Педько та ін.]. – Дніпро : Ліра, 2016. – 438, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 434-438. – ISBN 978-966-383-812-0
1070657
  Федоренко С.В. Підприємницька діяльність у будівельному комплексі України / С.В. Федоренко, Ю.Б. Пінчук // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 41-43. – Бібліогр.: 3 назв
1070658
  Сагайдак Ю. Підприємницька діяльність як основна форма реалізації економічних прав людини. Теоретико-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 44-48
1070659
  Самбор М.А. Підприємницька діяльність як спосіб прикриття злочинної діяльності окремих осіб // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 45-50. – ISSN 2222-5374
1070660
  Дяченко Р.О. Підприємницька діяльність як форма соціальної адаптації індивіда в постіндустріальному суспільстві // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 103-112
1070661
  Мигович І. Підприємницька компетентність в контексті інтернаціоналізації національних систем вищої освіти: інституційний рівень // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 3. – С. 137-149. – ISSN 2307-4906
1070662
  Пріма Р. Підприємницька компетентність: сутність та дефініціювання / Р. Пріма, Т. Бортнюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 1 (105). – С. 249-258. – ISSN 2312-5993
1070663
   Підприємницька освіта в Дії // Київський університет. – Київ, 2020. – Листопад (№ 6). – С. 3


  "Національний проєкт із розвитку підприємництва Дія. Бізнес відкриває свій перший центр для студентів і майбутніх підприємців у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Кожен студент із будь-якого університету зможе: відвідувати ...
1070664
  Пачковський Ю. Підприємницька поведінка: теоретико-методологічні аспекти // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 1. – С.57-63
1070665
  Креденцер О.В. Підприємницька самоефективність персоналу освітніх організацій як чинник розвитку їх підприємницької активності // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 1 (4). – С. 51-60 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2411-3190
1070666
  Ткаченко О.В. Підприємницька та меценатська діяльність родини Терещенків в Україні (1861-1917 рр.) : Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Ткаченко О.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 21с.
1070667
  Ткаченко Олеся Віталіївна Підприємницька та меценатська діяльність родини Терещенків в Україні (1861-1917 рр.) : Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Ткаченко Олеся Віталіївна; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1998. – 219л. – Бібліогр.: л. 200-212
1070668
  Саніахметова Н.О. Підприємницьке право : Суб"єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама / Н.О. Саніахметова. – Київ : А.С.К., 2001. – 704с. – (Економіка.Фінанси. Право.). – ISBN 966-539-290-5
1070669
   Підприємницьке право : Навчальний посібник. – Київ : Істина, 2001. – 480с. – ISBN 966-7613-16-Х
1070670
   Підприємницьке право : Практикум / Л.В. Ніколаєва, О.В. Старцев, П.М. Пальчук, О.О. Бакалінська; Л.В. Ніколаєва, О.В. Старцев, П.М. Пальчук, О.О. Бакалінська; КНТЕУ. – Київ : Істина, 2002. – 200с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 966-7613-32-1
1070671
  Саніахметова Н.О. Підприємницьке право : Суб"єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама. Навч. посібник / Н.О. Саніахметова. – 2-ге вид. – Київ : А.С.К., 2003. – 704с. – (Економіка.Фінанси. Право.). – ISBN 966-539-417-7
1070672
   Підприємницьке право : Підручник для студ. вищих навч. закладів. – Київ : Істина, 2005. – 600 с. – ISBN 966-7613-63-1
1070673
  Саніахметова Н.О. Підприємницьке право : Суб"єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Реклама; Навч. посіб. / Н.О. Саніахметова. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : А.С.К., 2005. – 912с. – (Юридична освіта). – ISBN 966-539-470-3
1070674
   Підприємницьке право : Підручник. – Київ : Істина. – ISBN 966-7613-67-4
Книга 2. – 2005. – 448с.
1070675
   Підприємницьке право : підручник для студентів вищ. навч. закладів / Н.В. Безсмертна, Л.М. Кальчук, О.Ю. Кашинцева, Я.О. Іолкін, С.П. та ін. Коломацька; Безсмертна Н.В., Кальчук Л.М., Кашинцева О.Ю., Іолкін Я.О. та ін.; Київський нац. торговельно-економічний ун-т; за ред. О.В. Старцева. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Істина, 2007. – 864 с. – ISBN 966-7613-63-1
1070676
  Сергієнко В.В. Підприємницьке право : конспект лекцій / В.В. Сергієнко, М.М. Топоркова ; Мін-во освіти і науки України, Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 304с.
1070677
   Підприємницьке право в схемах: загальна частина : навчальний посібник [для студентів вищ. навч. закл.] / [Бошицький Ю.Л. та ін.] ; за заг. ред. С.І. Бевз ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т права НАН України. – Київ : Фірма "Гранмна", 2012. – 292 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-2726-06-0
1070678
  Карлін М.І. Підприємницьке право у запитаннях та відповідях : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів, які навчаються за спец. "Менеджмент організацій" / Карлін М.І., Носалюк А.В.; МОНУ; Волинський ін-т економіки та менеджменту; Волинський держ. ун-т ім. Л. Українки. – Київ : Кондор, 2008. – 356с. – (Юридична книга). – ISBN 978-966-351-155-9
1070679
   Підприємницьке право України : Підручник для вищих закладів освіти МВС України. – Харків : Еспада, 2000. – 480с. – ISBN 966-610-030-4; 966-95580-9-3
1070680
  Корнєєв Ю.В. Підприємницьке право України : навч. посібник / Ю.В. Корнєєв. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 119, [1] с. – Бібліогр.: с. 119. – ISBN 978-617-673-827-5
1070681
  Зянько Віталій Володимирович Підприємницький інтерес та механізм його реалізації : Дис... канд. економ.наук: 08.01.01 / Зянько Віталій Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 172л. – Бібліогр.:л.162-172
1070682
  Зянько В.В. Підприємницький інтерес та механізм його реалізації. : Автореф... канд. економ.наук: 08.01.01 / Зянько В.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К,, 1994. – 17л.
1070683
  Зубов В.О. Підприємницький інтерес: соціально-філософський аналіз / В.О.Зубов. – Запоріжжя : Просвіта, 2006. – 180с. – ISBN 966-653-179-8
1070684
  Сакаї Масако Підприємницький клімат // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 1 : Японська етнологія. – С. 22-26. – ISSN 0130-6936
1070685
   Підприємницький клуб // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 24 грудня (№ 50). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  МОН відзначило найкращий підприємницький клуб у виші за підсумками сезону осінь-зима 2018 - ним став "Startup Club DNTU" Донецького національного технічного університету, який одним із перших почав працювати зі студентськими стартапами.
1070686
  Вострякова В.Ю. Підприємницький контекст розвитку інноваційного потенціалу підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 81-88. – ISSN 2222-4459
1070687
  Сірий Є.В. Підприємницький ризик: генеза та розвиток соціологічної концептуалізації // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2007. – № 4 (21). – С. 54-65. – ISSN 1681-116Х
1070688
  Сірий Є.В. Підприємницький ризик: генеза та розвиток соціологічної концептуалізації // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2007. – № 31. – С. 145-158.
1070689
  Головко С.А. Підприємницький розрив в організаційному проектуванні ТНК // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 10. – С. 9-13 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1070690
  Воронкова Т.Є. Підприємницький університет: інтеграція освіти, науки і бізнесу / Т.Є. Воронкова, К.Г. Гурова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 21, листопад. – С. 28-33. – ISSN 2306-6792


  Відображено сучасні проблеми розвитку підприємницького університету. Виокремлено причини формування підприємницького університету, головними з яких є: перехід від елітної до масової вищої освіти, зростання конкуренції між вищими навчальними закладами, ...
1070691
  Сірий Є. Підприємницький феномен у класово-стратифікаційному розвитку суспільства // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 2 (36). – С.84-92. – ISSN 1810-2131
1070692
  Романовський О.О. Підприємницький шлях до незалежності вищих навчальних закладів : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 153-167. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1070693
  Возняк Г.В. Підприємницькі активи територіальних громад в умовах війни: нові виклики та проблеми управління // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (316). – С. 38-52 : Рис. – Бібліотгр.: 22 назв. – ISSN 2305-7645
1070694
  Дидів І. Підприємницькі засади розвитку агротуризму // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2019. – С. 146-150. – (Економіка АПК ; № 26). – ISSN 2524-0862
1070695
  Попело О.В. Підприємницькі кластери як інноваційна домінанта модернізації економіки регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 95-105. – ISSN 1562-0905
1070696
  Дуда М.О. Підприємницькі кластери: проблеми розуміння та можливості впровадження в Україні / М.О. Дуда, В.П. Губачов // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 2 (41). – С. 31-35. – (Економічні науки)
1070697
  Кавун О.О. Підприємницькі мережі у роздрібній торгівлі України: сутність, класифікація і перспективи формування : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 96-100 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1070698
  Старостіна А.О. Підприємницькі ризики в умовах глобалізації та переходу до нових моделей / А.О. Старостіна, В.А. Кравченко, ЯоФен // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 8-12. – ISBN 978-617-696-384-4
1070699
  Осецький В. Підприємницькі ризики та їх страхування в економіці України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 37-39. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто основні види підприємницьких ризиків і проблеми теорії та практики їх страхування. The article dwells upon the main business risks. Theoretical and practical issues of their insurance are discovered.
1070700
  Старостіна А. Підприємницькі ризики та регуляторна політика держави / А. Старостіна, В.А. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 11-14. – (Економіка ; вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  Врахування підприємницьких ризиків при підготовці регуляторних актів є важливим чинником підвищення ефективності державного регулювання економіки. Integrating business risks in the preparation of regulations is an important factor in improving the ...
1070701
  Партин Г.О. Підприємницькі структури цифрової економіки та проблеми оцінювання ефективності їхньої діяльності / Г.О. Партин, А.Г. Загородній, Л.М. Пилипенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 1 (302). – Бібліогр.: 20 назв
1070702
  Каленюк І. Підприємницькі університети в глобальному освітньому просторі // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Д. Лук"яненко. – Київ, 2016. – № 2 (25). – С. 59-75. – ISSN 1811-9824
1070703
  Сіщук Л. Підприємницькі юридичні особи в умовах рекодифікації цивільного законодавства України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 74-80. – ISSN 2663-5313
1070704
  Зеліско А.В. Підприємницькі юридичні особи приватного права як корпоративні утворення // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (169). – С. 13-20. – ISSN 2308-9636
1070705
  Зеліско А. Підприємницькі юридичні особи приватного права: термінологічний аналіз // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 19-24


  У статті розглядаються правові механізми удосконалення регулювання системи підприємницьких юридичних осіб приватного права, пов"язані з належною розробкою означеного терміна як фундаментального. В основу моделювання терміна "підприємницька юридична ...
1070706
  Жадан І.О. Підприємства зі змішаною формою власності - роль та місце в контексті державної політики // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2001. – № 4. – С.10-14


  Змішана форма власності. Державна політика
1070707
  Булюк О.В. Підприємства корпоративного типу як висхідна ланка формування та розвитку людського капіталу в економіці знань // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 95-98. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
1070708
  Дмитрук Олена Василівна Підприємства рекреаційно-туристичної сфери як об"єкти управлінської діяльності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 98-103. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано розвиток підприємств рекреаційно-туристичної сфери, проблеми підвищення ефективності управління ними, визначено особливості і шляхом покращання управлінської діяльності для цих підприємств.
1070709
  Дмитрук О.В. Підприємства рекреаційно-туристичної сфери як об"єкти управлінської діяльності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 98-103. – ISSN 1993-6788
1070710
  Гулак О. Підприємства установ виконання покарань як об"єкт організаційно-правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 70-75
1070711
   Підприємства Харківщини пропонують співробітництво 97-98 = Enterprises of Kharkiv region offer co-operation : Довідковий каталог продукції, послуг і потенц. можливостей Харківськ. регіону України + CD-ROM. – Харків : Прем"єр, 1997. – 616с. – Текст парал. укр. та англ. мовами
1070712
  Курновська М.О. Підприємство-банкрут: вибір між реструктуризацією та ліквідацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 53-55. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Показано, що в ринкових умовах один із шляхів підвищення прибутку та інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств є їх реструктуризація. При визначенні ефективності вкладень у власний капітал необхідно враховувати можливості альтернативного ...
1070713
  Курновська М.О. Підприємство-банкрут: вибір між реструктуризацією та ліквідацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 110-112. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Показано, що в ринкових умовах одним із шляхів підвищення прибутку та інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств є їх реструктуризація. При визначенні ефективності вкладень у власний капітал необхідно враховувати можливості альтернативного ...
1070714
  Мамутов В.К. Підприємство - основна ланка народного господарства // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
1070715
  Михайленко І.В. Підприємство : соціально-економічна природа, сутність, умови формування // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 137-148. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
1070716
  Воротіна Л.І. Підприємство в контексті економічної безпеки суспільного відтворення / Л.І. Воротіна, А.В. Базильський // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 110-115. – ISBN 966-7958-13-2
1070717
  Віммерс К.Х. Підприємство в умовах сучасного олігополістичного ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 150-154. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні теоретичні засади функціонування та розвитку підприємств за умови олігополістичної конкуренції. В контексті співвідношення між ринком товарів та ринком фінансових ресурсів особливу увагу приділено перевагам більших компаній в ...
1070718
  Слипачук Т.В. Підприємство і відповідальність // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 36-41. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  У статті розглянуті питання правового регулювання підприємницької діяльності. Зокрема увага акцентується на проблемах забезпечення механізму економічної відповідальності суб"єктів підприємництва.
1070719
  Цигилик І.І. Підприємство і внутрішній економічний механізм в умовах підприємництва // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 3-9.
1070720
  Штефан М.Й. Підприємство і правосуддя / М.Й. Штефан. – Київ, 1992. – 157с.
1070721
  Низька І. Підприємство у спадок: особливості спадкування корпоративних прав // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 березня (№ 6)
1070722
  Попович О. Підприємство як головний носій розвитку "нової економіки" // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 2. – С.107-114. – ISBN 966-654-102-5
1070723
  Борисова В.І. Підприємство як єдиний майновий комплекс - об"єкт цивільних прав // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 жовт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права ; редкол.: І.А. Безклубий, Т.В. Боднар, О.В. Дзера та ін. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. – С. 40-44. – ISBN 978-966-2635-96-6
1070724
  Грущинська Н.І. Підприємство як єдиний майновий комплекс // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 129-132. – (Право. Економіка. Управління)
1070725
  Метеленко Н.Г. Підприємство як інститут національної економіки з погляду системних позицій / Н.Г. Метеленко, М.В. Романчук // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 68-74. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1070726
  Кузьмін Д.Л. Підприємство як об"єкт накопичення, розміщення та збереження майна // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 77-86. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
1070727
  Тоцька О.Л. Підприємство як система управління // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 7. – С. 56-59. – Бібліогр.: на 6 пунктів
1070728
  Шишовська О. Підприємство як суб"єкт економічних правовідносин // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 82-83. – ISBN 978-966-940-085-7
1070729
  Вашків О. Підприємство як суб"єкт інституційної пастки / О. Вашків, А. Пода // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 98-110. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240
1070730
  Рудик Василь Назарович Підприємство: економічна сутність, механізм функціонувння та розвитку : Дис... канд. економ.наук: 08.00.02 / Рудик Василь Назарович; КУ. – К, 1993. – 178л. – Бібліогр.:л.160-179
1070731
  Ніколаєва Т.М. Підприємці в культурно-освітньому просторі України (остання третина XIX - початок XX ст.) : монографія / Т.М. Ніколаєва ; [відп. ред. О.П. Реєнт] ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київ нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 207, [1] с., [16] с. іл. – Бібліогр.: с. 181-207 та в кінці розд. – ISBN 978-966-483-384-1
1070732
  Лінднер Р. Підприємці і місто в Україні, 1860-1914 рр. : індустріалізація і соціальна комунікація на Півдні Російської імперії / Райнер Лінднер. – Київ; Донецьк : Промінь, 2008. – 496 с. : іл. – ISBN 978-966-2008-06-7
1070733
  Тетеря І. Підприємці можуть отримати держдопомогу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 23 квітня - 19 травня (№ 16/19). – С. 23. – ISSN 1992-9277
1070734
  Шляхов О.Б. Підприємці та підприємництво у гірничій промисловості Донецького басейну в пореформений період (1860-1890-ті рр.) // Дослідження з історії і філософії науки і техніки : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2021. – Т. 30, № 1. – С. 40-50. – ISSN 2617-1929
1070735
  Донік О.М. Підприємці Терещенки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 19-21. – (Історія ; вип. 44)


  Висвітлюється підприємницька діяльність представників родини Терещенків, функціонування Товариства цукрових заводів братів Терещенків, соціальна політика на підприємствах.
1070736
  Ковальчук Я. Підпризначення спадкоємця як один із аспектів свободи заповіту // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 68-70.
1070737
   Підрахунок запасів нафти і газу = Calculation of oil and gas reserves : підручник / Г.І. Рудько [та ін.] ; [за заг. ред. Г.І. Рудька] ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Держ. коміс. України по запасах корис. копалин. – Київ ; Чернівці : ІФНТУНГ ; ДКЗ ; Букрек, 2016. – 591, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ., зміст та вступ парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 590-592. – ISBN 978-966-694-256-5
1070738
  Похилевич Д.Л. Підривна діяльність Ватікану в країнах народної демократії / Д.Л. Похилевич. – Львів, 1953. – 89 с.
1070739
  Кізченко А.Ф. Підривна діяльність гітлерівської Німеччини проти Чехословацької республіки напередодні Другої світової війни // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 58-65. – (Серія історії ; № 10)
1070740
   Підривна робота японської розвідки. – К, 1937. – 32с.
1070741
  Рущенко І.П. Підривні соціальні технології (з досвіду російсько-української гібридної війни) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 35-43. – (Серія соціологічна ; вип. 9). – ISSN 2078-144X
1070742
  Смаль І. Підробка проїзних квітків: особливості криміналістичної характеристики // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 12. – С. 121-126. – ISSN 0132-1331
1070743
  Лисенко М А. Підроблені підписи, як об"єкти криміналістичного дослідження // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.М. Олійник, І.С. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 63, ч. 1. – С. 234-242. – ISSN 0130-2655
1070744
  Височин І. Підрозділ продажів в організаційній структурі підприємства роздрібної торгівлі // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 10-16. – ISSN 1728-9343
1070745
  Лозинський А. Підрозділи військової поліції австро-угорcької // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Р.В. Масик [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 18. – С. 23-29. – ISSN 2078-6077
1070746
  Сокаль І.І. Підрозділи Збройних Сил України у міжнародних миротворчих операціях та місіях під егідою Організації Об"єднаних Націй (з 1992 р.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 395-401
1070747
  Клековкін О.Ю. Підручна книга // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 273-276. – ISBN 978-966-136-114-9


  Дмитрова Людмила Михайлівна (1890-1986) – театрознавець.
1070748
  Дмитрова Л. Підручна книга з історії всесвітнього театру / Людмила Дмитрова ; за ред., з вступ. словом О. Білецького. – факсимільне видання. – Львів : Простір М
Вип. 1. – 472с. – Вих. дані ориг.: Держвидав України, 1929
1070749
  Дмитрова Л. Підручна книга з історії всесвітнього театру. / Людмила Дмитрова ; За ред. й з вступ. словом О. Білецького. – Б.м. : Держвидав України
Вип. 1. – 1929. – 472с.
1070750
  Забокрицька М.Р. Підручник "Агрогідрохімія" (2021 р.) - внесок у реалізацію положень "нітратної директиви" 91/676/ЄУС в Україні // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (60). – С. 74-80. – ISSN 2306-5680
1070751
  Гринюк О.С. Підручник "Біологія та екологія" як засіб формування екологічної складової наукової картини світу в старшокласників // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 134-143. – ISBN 978-966-544-404-5
1070752
  Борисенко А. Підручник "Терапевтична стоматологія": особливості підготовки та використання у навчальному процесі // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11 (207). – С. 85-94. – ISSN 1682-2366
1070753
  Сідоров В.І. Підручник «Туристичне країнознавство» як засіб кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 416-425. – ISBN 978-966-544-404-5
1070754
   Підручник 21 століття : Науково-педагогічний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2003-
№ 1/4. – 2003
1070755
  Колесников Н.В. Підручник анатомії і гістології людини / Н.В. Колесников. – Київ, 1949. – 340с.
1070756
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 10- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – К, 1952. – 160с.
1070757
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 10- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – 3-е вид. – К, 1954. – 160с.
1070758
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 10- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – 4-е вид. – К, 1955. – 160с.
1070759
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 10- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – 5-е вид. – Київ, 1956. – 160 с.
1070760
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 6- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – 6-е вид,. – К. – 202с.
1070761
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 6- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – 5-е вид,. – Київ, 1961. – 202с.
1070762
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 6- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – 6-е вид,. – К, 1962. – 202с.
1070763
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 6- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – 7-е вид,. – К, 1963. – 202с.
1070764
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 6- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – 11-е вид,. – К, 1964. – 202с.
1070765
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 6- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – 9-е вид,. – К, 1965. – 202 с.
1070766
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 6- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – 10-е вид,. – К, 1966. – 202с.
1070767
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 6- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – 12-е вид. – К, 1968. – 199с.
1070768
  Звінська З.І. Підручник англ. мови для 6-го класу шкіл робітн. і сіл. молоді. / З.І. Звінська, Ю.О. Жлуктенко. – К, 1961. – 156с.
1070769
  Годліннік Ю.І. Підручник англ.мови для 5 класу . / Ю.І. Годліннік, М. Кузнєц. – Київ; Ленінград, 1953. – 168с.
1070770
  Ворончук А.П. Підручник англійскої мови / А.П. Ворончук. – Київ, 1975. – 320 с.
1070771
  Ворончук А.П. Підручник англійскої мови / А.П. Ворончук. – 2-е вид. – Київ, 1982. – 320с.
1070772
  Лапоногова Т.Ф. Підручник англійської мови / Т.Ф. Лапоногова. – Київ, 1957. – 344с.
1070773
  Петрова А.В. Підручник англійської мови / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – Київ : Радянська школа
1. – 1959. – 424 с.
1070774
  Гуздь В.Я. Підручник англійської мови / В.Я. Гуздь, Е.А. Дивінська. – К, 1963. – 188с.
1070775
  Старков А.П. Підручник англійської мови / А.П. Старков, Р.Р. Діксон. – Київ, 1970. – 240с.
1070776
  Старков А.П. Підручник англійської мови / А.П. Старков, Р.Р. Діксон. – 3-е вид. – Київ, 1971. – 240с.
1070777
  Старков А.П. Підручник англійської мови / А.П. Старков, Р.Р. Діксон. – 4-е вид. – Київ, 1972. – 240с.
1070778
  Старков А.П. Підручник англійської мови / А.П. Старков, Р.Р. Діксон. – 2-е вид. – Київ, 1972. – 208с.
1070779
  Старков А.П. Підручник англійської мови / А.П. Старков, Р.Р. Діксон. – 3-е вид. – Київ, 1972. – 240с.
1070780
  Хохаріна-Семерня Підручник англійської мови / Хохаріна-Семерня. – 2-е вид. – Київ, 1973. – 235 с.
1070781
  Старков А.П. Підручник англійської мови / А.П. Старков, Р.Р. Діксон. – Київ, 1975. – 176с.
1070782
  Гмирянська В.О. Підручник англійської мови / В.О. Гмирянська. – Київ : Вища школа, 1982. – 319с.
1070783
  Вейзе А.А. Підручник англійської мови для 10 класу серед. школи / А.А. Вейзе, Б.Ю. Зарубін. – Вид. 3-є. – Київ, 1963. – 167с.
1070784
  Годліннік Ю.І. Підручник англійської мови для 4-го класу початкової школи. / Ю.І. Годліннік, М.Д. Кузнєц. – 3-е изд. – Київ-Ленінград, 1953. – 100с.
1070785
  Нолле-Нестерова Підручник англійської мови для 8 класу середньої школи / Нолле-Нестерова. – Київ : Радянська школа, 1940. – 140 с.
1070786
  Нолле-Нестерова Підручник англійської мови для неповної середньої та середньої школи / Нолле-Нестерова. – Київ : Радянська школа, 1938. – 143 с.
1070787
  Меленевський П.М. Підручник англійської мови для технічного персоналу / П.М. Меленевський. – Одеса : Держвидав України, 1927. – XI, 218 с.
1070788
  Суворов Підручник англійської мови. / Суворов, О.М. Шевалдишев. – К., 1959. – 380с.
1070789
  Хохаріна-Семерня Підручник англійської мови. / Хохаріна-Семерня. – К., 1968. – 287с.
1070790
  Хохаріна-Семерня Підручник англійської мови. / Хохаріна-Семерня. – 2-е вид. – Київ, 1983. – 235с.
1070791
  Калачевська Н.В. Підручник англійської мови. Для 5 (та 4 заоч.) курсу іноз. мов. / Н.В. Калачевська, Н.М. Раєвська. – Київ, 1959. – 212с.
1070792
  Ходанич Л. Підручник арифметики Августина Штефана: соціалізація особистості / Л. Ходанич, П. Ходанич // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 3. – С.35-37
1070793
  Попова Н.С. Підручник арифметики для початкової школи / Н.С. Попова. – Харків; Одеса
2. – 1933. – 83с.
1070794
  Кордуб М. Підручник географії для низших кляс австрийських гімназий / М. Кордуб. – 2-е справл. вид. – Чернівці : Друкарня товариства Австрия
Ч. 1 : Основи географії (для першої кляси). – 1913
1070795
  Шулікін Д. Підручник для НУШ: про якість, відбір і логістику // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 7 червня (№ 21). – С. 1, 8-9. – ISSN 2219-5793
1070796
  Загородній А. Підручник для підготовки фахівців з економіки у ххі столітті // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2002. – № 1. – С.69-76. – ISSN 1682-2366
1070797
  Жмовка Наталія Підручник для початкової школи очима вчителя : (за матеріалами конкретного соціологічного дослідження) // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 1. – С. 75-81
1070798
  Крим В.С. Підручник до кількісної і технічної аналізи / В.С. Крим. – Х, 1932. – 208с.
1070799
  Ісаїн В.Н. Підручник до навчально-практичних робіт по фізіології рослин / В.Н. Ісаїн. – Харків, 1926. – 113с.
1070800
  Назаренко Т.Г. Підручник економіки як основа компетентнісного навчання в ліцеї // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 294-304. – ISBN 978-966-544-404-5
1070801
  Наєнко Г. Підручник Євгена Тимченка "Курс історії українського язика" та становлення історико-мовного дискурсу першої третини XX століття // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Л.М. Костич, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (48). – С. 76-92. – ISSN 0320-3077
1070802
  Костюченко Ю.П. Підручник з англійської мови / Ю.П. Костюченко. – Х., 1961. – 311с.
1070803
  Тамарова Н.І. Підручник з англійської мови / Н.І. Тамарова. – Київ, 1971. – с.
1070804
  Алексеєва А.Л. Підручник з англійської мови для студентів-істориків : Підручник для студ. історичних спеціальностей вищих навчальних закладів / А.Л. Алексеєва, О.В. Лабенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 271с. – ISBN 966-594-414-2
1070805
  Алексеєва А.Л. Підручник з англійської мови для студентів-істориків : підручник для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів / А.Л. Алексеєва, О.В. Лабенко ; КНУТШ. – 2-е вид., виправл. – Київ : Київський університет, 2011. – 274, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 268. – ISBN 978-966-439-388-8
1070806
  Василенко Т.І. Підручник з англійської мови для студентів 2-3 курсів біологічного факультету. / Т.І. Василенко; КДУім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ ім. Т.Г. Шевченка, 1968. – 169с.
1070807
   Підручник з крос-медіа / видавці: Іоанна Нарчіса Крецу, Міхаіл Гузун, Любов Василик ; перекладачі : Ана Лехінтан [та ін.]. – Bonn ; Sibiu : Schiller Publ. House, 2015. – 140 с. : іл. – На обкл.: Crossmedia and quality journalism. Co-funded by the Tempus programme of the European Union. – ISBN 978-3-944529-68-4
1070808
  Хоменко Ірина Вікторівна Підручник з логіки для юристів : Автореф... доктора філософськихнаук: 09.00.06 / Хоменко Ірина Вікторівна; Ін-тут філософії НАН України. – К., 1997. – 44л.
1070809
  Бродський М. Підручник з природознавства / М. Бродський, Ю. Розум. – Харків, 1930. – 267с.
1070810
  Шегда А.В. Підручник з проблем конкурентної політики та антимонопольної діяльності // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2006. – № 1. – С. 60-61
1070811
  Оліфіренко В. Підручник з української літератури в діаспорі та для діаспори // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 49-51. – ISBN 966-7586-04-09
1070812
  Бійчук Г. Підручник з української літератури як засіб організації особистісно орієнтованого і компетентнісного навчання // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22. – С. 21-29. – ISBN 978-966-544-404-5
1070813
  Оліфіренко В.В. Підручник з української літератури: історія і теорія / Донецьке відділення центру гуманітарнної освіти НАНУ. Донецьке відділ. науков. тов-ва ім. Шевченка; Вадим Оліфіренко. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2003. – 324с. – ISBN 966-7804-58-5
1070814
  Луцак С.М. Підручник з української мови як іноземної - дидактична модель формування соціокультурної і професійної мовної компетенції студента-медика / С.М. Луцак, А.В. Ільків // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; Івано-Франк. нац. мед. ун-т ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2019. – № 3 (55). – С. 205-213. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1070815
  Жданов С Л. Підручник з фізики : Для середніх спеціальних навчальних закладів / С Л. Жданов, . – Київ : Вища школа, 1979. – 568с.
1070816
  Засєкін Д. Підручник з фізики для гімназії як засіб реалізації діяльнісного підходу // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22. – С. 77-85. – ISBN 978-966-544-404-5
1070817
  Леущенко Л.І. Підручник з фізики: 5-й рік навчання : підручник / Л.І. Леущенко, В.А. Франковський. – Харків ; Київ : Держвидав України, 1930. – 160 с.
1070818
  Мандзак І.А. Підручник з французької мови / І.А. Мандзак; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 335с. – ISBN 966-613-419-5
1070819
  Колечко О. Підручник з французької мови для студентів-економістів : Навч.посібник / О. Колечко, В.Г. Крилова; Мін-во освіти України.КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1998. – 244с. – ISBN 966-574-195-0
1070820
  Яковкін О.О. Підручник загальної хімії. / О.О. Яковкін. – Х.-К., 1937. – 563с.
1070821
  Яковкін О.О. Підручник загальної хімії. / О.О. Яковкін. – Х.-К.
2. – 1937. – 303с.
1070822
  Догель В.О. Підручник зоології безхребетних / В.О. Догель. – Київ-Харків : Радянська школа, 1938. – 456с.
1070823
  Аньєс І. Підручник із журналістики = Manuel de journalisme : пишемо для газет / Ів Аньєс ; переклад з фр. Андрія Андрусяка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 543, [1] с. – Дані тит. арк. частково парал. фр. - Вих. дан. ориг.: Paris : Editions La Decouverte, 2002, 2008. – ISBN 978-966-518-579-6
1070824
   Підручник іншого життя. Вибрані сторінки зі спогадів учнів Михайла Ядренка : Вибрані сторінки зі спогадів учнів Михайла Ядренка / М. Леоненко, В. Анісімов, Д. Сильвестров, Т. Жегрій, В. Сущанський, О. Качинський, М. Карташов, М. Моклярчук, З. Слэткань, А. Оленко // Україна. Наука і культура / НАН України; Тов-во "Знання" України. – Київ, 2008. – Вип. 34. – С. 185-208. – ISSN 0206-8001
1070825
  Мороз П. Підручник історії стародавнього світу: методика розвитку в школярів уміння бачити проблеми засобами ілюстрацій // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 33-38
1070826
  Дорошкевич О.К. Підручник історії української літератури / Ол. Дорошкевич. – Харків ; Київ : Книгоспілка, 1924. – XVI, 364 с.
1070827
  Дорошкевич О.К. Підручник історії української літератури / Ол. Дорошкевич. – 3-є вид. , стереотип. – Харків ; Київ : Книгоспілка, 1927. – 346 с.
1070828
  Дорошкевич О.К. Підручник історії української літератури / Ол. Дорошкевич. – 5-е вид. – Харків ; Київ : Книгоспілка, 1930. – 356 с.
1070829
   Підручник латинської мови. – 160с.
1070830
  Книпович М.Ф. Підручник латинської мови / М.Ф. Книпович, С.И. Смирнов. – К., 1949. – 216с.
1070831
  Хахаренко І.І. Підручник латинської мови / І.І. Хахаренко. – Київ, 1957. – 212с.
1070832
  Стрільців М.П. Підручник латинської мови / М.П. Стрільців. – К., 1963. – 317с.
1070833
  Козовик І.Я. Підручник латинської мови / І.Я. Козовик, Л.Д. Шипайло. – К, 1976. – 264с.
1070834
  Петровский В.П. Підручник латинської мови для університетів та пед. ін-тів (для фак-тів: філологічних, західно-європейских мов, історичних та флософський) : Дис... наук: / Петровский В. П.;. – 490л.
1070835
  Петровський В.П. Підручник латинської мови для університетів та педінститутів / В.П. Петровський. – 490с.
1070836
  Челпанов Г.І. Підручник логіки / Г.І. Челпанов. – Київ : Політвидав України, 1947. – 159 с.
1070837
  Михаловський М. Підручник математика для профтехнічних шкіл / М. Михаловський. – Харків, 1929. – 574 с.
1070838
  Сутін І.А. Підручник медичної мікробіології / І.А. Сутін. – К., 1964. – 347с.
1070839
  Григорьева В.М. Підручник нім. мови для 5-го класу. / В.М. Григорьева. – 4-е вид. – К, 1959. – 176с.
1070840
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 6-го класу / О.Є. Кудрявцева. – К, 1957. – 208с.
1070841
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 6-го класу. / О.Є. Кудрявцева. – К, 1961. – 224с.
1070842
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 6-го класу. / О.Є. Кудрявцева. – К, 1963. – 223с.
1070843
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 6-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1964. – 223с.
1070844
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 6-го класу. / О.Є. Кудрявцева. – К, 1964. – 223с.
1070845
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 6-го класу. / О.Є. Кудрявцева. – К, 1966. – 222с.
1070846
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 6-го класу. / О.Є. Кудрявцева. – К, 1967. – 222с.
1070847
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 8-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1959. – 206с.
1070848
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 8-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1961. – 207с.
1070849
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 8-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1962. – 205с.
1070850
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 8-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1963. – 222с.
1070851
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 8-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1965. – 222с.
1070852
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 8-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1966. – 222с.
1070853
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 8-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1967. – 222с.
1070854
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 8-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1968. – 223с.
1070855
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 8-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1969. – 222с.
1070856
  Рахманов І. Підручник німецької мови / І. Рахманов. – Київ : Радянська школа, 1941. – 292 с.
1070857
  Ерліх Е.Б. Підручник німецької мови / Е.Б. Ерліх. – К, 1958. – 391с.
1070858
  Беккер Е.Г. Підручник німецької мови = Deutsch : для 5-го класу шкіл з викладанням ряду предметів німецькою мовою / Е.Г. Беккер, Е.А. Максимова, М.Я. Штейнберг. – пер. з 1-го рос. вид. Учпедгізу. – Київ : Радянська школа, 1963. – 299 с. : іл., нот.
1070859
  Коваленко Л.П. Підручник німецької мови / Л.П. Коваленко. – Київ, 1969. – 270с.
1070860
  Єнакієва К.В. Підручник німецької мови / К.В. Єнакієва. – Изд. 3-е доп. и перераб. – Київ, 1970. – 283с.
1070861
  Гез Н.І. Підручник німецької мови : 9 кл. / Н.І. Гез. – Вид. 3-е. – К., 1975. – 224с.
1070862
  Гез Н.І. Підручник німецької мови : 9 кл. / Н.І. Гез. – Вид. 4-е. – Київ : Радянська школа, 1975. – 224 с.
1070863
  Гез Н.І. Підручник німецької мови : 10 кл. / Н.І. Гез. – Київ : Радянська школа, 1975. – 240 с.
1070864
  Гез Н.І. Підручник німецької мови : 10 кл. / Н.І. Гез. – Київ : Радянська школа, 1976. – 240 с.
1070865
   Підручник німецької мови / М.Р. Корольова, Е.І. Лисенко, Турова, К.Ф. Фрицька, В.Ю. Залевська. – Київ : Вища школа, 1980. – 286с.
1070866
  Бакаленко М.М. Підручник німецької мови : для студентів-заочників техн. вузів / М.М. Бакаленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Київ : Вища школа, 1982. – 382 с.
1070867
  Єнакієва К.В. Підручник німецької мови / К.В. Єнакієва. – Київ : Вища школа, 1985. – 343с.
1070868
  Єнакієва К.В. Підручник німецької мови для 1-2 курсів / К.В. Єнакієва. – Изд. 2-е доп. и перераб. – Київ, 1964. – 279с.
1070869
  Гез Н.І. Підручник німецької мови для 10-го кл. / Н.І. Гез. – Вид. 3-є. – К., 1963. – 247с.
1070870
  Гез Н.І. Підручник німецької мови для 10-го кл. / Н.І. Гез. – Вид. 4-е. – К., 1964. – 247с.
1070871
  Гез Н.І. Підручник німецької мови для 10-го кл. / Н.І. Гез. – К., 1965. – 203с.
1070872
  Беккер Е.Г. Підручник німецької мови для 5-го класу шкіл з викладанням ряду предметів іноземною мовою = Deutsch / Е.Г. Беккер, Е.А. Максимова, М.Я. Штейнберг. – 2-е вид. ; пер. з 1-го рос. вид. Учпедгізу. – Київ : Радянська школа, 1965. – 299 с. : іл, нот.
1070873
  Беккер Е.Г. Підручник німецької мови для 5-го класу шкіл з викладанням ряду предметів німецькою мовою = Deutsch / Е.Г. Беккер, Е.А. Максимова, М.Я. Штейнберг. – 3-є вид. ; пер. з 1-го рос. вид. Учпедгізу. – Київ : Радянська школа, 1967. – 299 с. : іл, нот., карт.
1070874
  Йогансон-Гегель Підручник німецької мови для 6-го і 7-го класів середньої школи. / Йогансон-Гегель. – К, 1935. – 112с.
1070875
  Йогансон-Гегель Підручник німецької мови для 6-го класа середньої школи. / Йогансон-Гегель. – Київ, 1936. – 72 с.
1070876
  Йогансон-Гегель Підручник німецької мови для 7-го і 8-го класів середньої школи. / Йогансон-Гегель. – К, 1935. – 108с.
1070877
  Гез Н.І. Підручник німецької мови для 9-го кл. / Н.І. Гез, Г.А. Штегеман. – К., 1960. – 223с.
1070878
  Гез Н.І. Підручник німецької мови для 9-го кл. / Н.І. Гез, Г.А. Штегеман. – Вид. 3-є. – К., 1962. – 223с.
1070879
  Гез Н.І. Підручник німецької мови для 9-го кл. / Н.І. Гез, Г.А. Штегеман. – Вид. 4-е. – К., 1963. – 223с.
1070880
  Гез Н.І. Підручник німецької мови для 9-го кл. / Н.І. Гез. – К., 1964. – 188с.
1070881
  Гез Н.І. Підручник німецької мови для 9-го кл. / Н.І. Гез. – К., 1965. – 188с.
1070882
  Гез Н.І. Підручник німецької мови для 9-го кл. / Н.І. Гез. – Вид. 3-є. – К., 1966. – 188с.
1070883
  Гез Н.І. Підручник німецької мови для 9-го кл. / Н.І. Гез. – Вид. 4-е. – К., 1967. – 188с.
1070884
  Гез Н.І. Підручник німецької мови для 9-го кл. / Н.І. Гез. – Вид. 9-е. – К., 1972. – 188с.
1070885
  Монігетті А.В. Підручник німецької мови для V класу. 3 рік навчання. / А.В. Монігетті. – 5-е вид. – Київ-Львів, 1952. – 128с.
1070886
  Монігетті А.В. Підручник німецької мови для VІ класу. 4-й рік навчання. / А.В. Монігетті. – 4-е вид. – Київ-Львів, 1952. – 171с.
1070887
  Монігетті А.В. Підручник німецької мови для VІІ класу. 5-й рік навчання. / А.В. Монігетті. – 2-е вид. – К., 1951. – 116с.
1070888
  Йогансон-Гегель Підручник німецької мови для середньої школи. / Йогансон-Гегель. – Х-О, 1933. – 72с.
1070889
  Бакаленко М.М. Підручник німецької мови для студентів-заочників / М.М. Бакаленко. – Київ : Вища школа, 1974. – 256 с.
1070890
  Гроссер Р.І. та ін. Підручник німецької мови для студентів медвишів / Р.І. та ін. Гроссер. – Херсон, 1935. – 247с.
1070891
  Йогансон О. Підручник німецької мови для хемпрофшкіл. / О. Йогансон. – Одесса, 1928. – 104с.
1070892
  Катуніна Т.В. Підручник німецької мови. / Т.В. Катуніна. – К, 1964. – 358с.
1070893
  Гез Н.І. Підручник німецької мовию для 10-го кл. / Н.І. Гез. – Вид. 2-е. – К., 1966. – 203с.
1070894
  Гез Н.І. Підручник німецької мовию для 10-го кл. / Н.І. Гез. – Вид. 3-є. – К., 1967. – 200с.
1070895
  Гез Н.І. Підручник німецької мовию для 10-го кл. / Н.І. Гез. – Вид. 6-е. – К., 1970. – 200с.
1070896
  Гез Н.І. Підручник німецької мовию для 10-го кл. / Н.І. Гез. – Вид. 7-е. – К., 1971. – 200с.
1070897
  Гез Н.І. Підручник німецької мовию для 10-го кл. / Н.І. Гез. – Вид. 8-е. – К., 1972. – 200с.
1070898
  Червінський В. Підручник нового покоління / В. Червінський, С. Червінський // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Грудень (№ 10)


  Перший україномовний підручник: Курс лекцій з історії Стародавнього Сходу написав зав. каф. Проф., докт. істор. наук О. Крижанівський.
1070899
  Наєнко М. Підручник нового покоління // Світова література : газета для вчителів та методистів світової літератури. – Київ, 2014. – № 3, лютий. – С. 4-6


  Йдеться про назву зарубіжної літератури: "зарубіжна" чи "світова"?
1070900
  Наєнко М. Підручник нового покоління // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2014. – № 9, травень. – С. 11-13


  Про підручник "Світова література" авт. Ніколенко О.М., Конєва Т.М., Орлова О. В. та ін. для 5-го класу і ще про п"ять змістовних видань, які потрібні школярам і вчителям.
1070901
  Наєнко М. Підручник нового покоління // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 308-313. – ISBN 978-617-7993-01-7


  Підручник для 5 класу загальноосвітніх шкіл "Світова література".
1070902
  Чернявський С.С. Підручник нового покоління з криміналістики у двох томах / С.С. Чернявський, Л.Д. Удалова, Ю.М. Чорноус // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2019. – Т. 26, № 2. – С. 188-192. – ISSN 1993-0909
1070903
   Підручник природознавства. – Х, 1930. – 264с.
1070904
   Підручник природознавства. – 2-е вид. – Х, 1931. – 177с.
1070905
  Рибкін А Н. Підручник простолінійної тригонометрії і збірник задач / А Н. Рибкін. – Харків; Київ, 1932. – 160с.
1070906
  Корнілов К.Н. Підручник психології / К.Н. Корнілов. – Л., 1926. – 150с.
1070907
  Віппер Р.Ю. Підручник стародавньої історії. – З російського десятого видання перекладав С. Нераденко. – Київ : Державне видавництво, 1922. – 171с.
1070908
   Підручник суспільствознавства. – Х, 1930. – 177с.
1070909
  Дубовський М. Підручник театрального гриму : популяpний поpадник для починаючих аpтистів сільських, pобітничих і чеpвоноаpмейських театpів, клубів і студій / М. Дубовський ; [Передм. авт. – Х.]. – [Одесса] : Державне видавництво України ; [3-я тип. ім. Тpоцького], 1923. – 48 с.


  Зміст: Од автора; І. Про грим; ІІ. Основні завдання гриму; ІІІ. Вправи до вивчення гриму; IV. Грим і мімика; V. Основні (загальні) тони гриму; VI. Грим для молодих ролів; VII. Грим для ролів дорослого віку; VIII. Грим для ролів бадьорої й трухлявої ...
1070910
  Саккур О. Підручник термохемії та термодинаміки / О. Саккур. – 2-е вид. – Харків-Дніпропетровськ : ДНТВУ, 1933. – 368 с.
1070911
  Гривко А. Підручник у системі компетентнісного навчання математики // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – № 8 (102). – С. 50-53


  У статті розглянуто підручник як носій змісту і засіб організації навчання з погляду компетентнісного підходу, окреслено його роль і функції в процесі формування предметних і ключових компетентностей учнів.
1070912
  Яценко Т.О. Підручник української літератури в контексті завдань Нової української школи // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 551-559. – ISBN 978-966-544-404-5
1070913
  Приходько О. Підручник української літератури в проекції на нову українську школу // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22. – С. 238-249. – ISBN 978-966-544-404-5
1070914
   Підручник української мови. – 2-е вид. – К
1. – 1961. – 232с.
1070915
  Жлуктенко Ю.О. Підручник української мови / Ю.О. Жлуктенко. – Київ, 1973. – 352 с.
1070916
  Чавдаров С.Х. Підручник української мови : граматика і правопис / С. Чавдаров. – Харків ; Київ : Радянська школа
Ч. 2 : 3-ій і 4-ий роки навчання. – 1933. – 100 с.
1070917
  Волинський П.К. Підручник української мови : граматика і правопис : для 1-2 років початкової школи / Волинський П.К. і Чавдаров С.Х. – 2-е вид. – Харків ; Київ : Радянська школа, 1934. – 63 с.


  Авт. Чавдаров Савва Христофорович (1892-1962)
1070918
  Ладоня К.Ю. Підручник української мови очима учня, вчителя й науковця / К.Ю. Ладоня, Л.В. Зеленова, Г.У. Синьоока // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19. – С. 158-166. – ISBN 978-966-544-404-5
1070919
  Голуб Н. Підручник української мови як засіб соціалізації учнів ліцею // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Арістова Н.О., Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 24. – С. 47-54. – ISBN 978-966-644-446-5. – ISSN 2411-1309
1070920
  Кляйбер І. Підручник фізики : переклад / І. Кляйбер, Б. Карстен. – Харків; Київ : Технічне вид-во, 1932. – 304 с.
1070921
  Городецька О.С. Підручник франц. мови для 5-го класу семирічної та середн. школи / О.С. Городецька. – К.-Львів, 1953. – 248с.
1070922
  Лівшиць К.Й. Підручник франц. мови для 7-го кл. восьмиріч. школи / К.Й. Лівшиць, Л.Н. Ронська. – Вид. 6-е. – К., 1967. – 215с.
1070923
  Лівшиць К.Й. Підручник франц. мови для 7-го кл. восьмиріч. школи / К.Й. Лівшиць, Л.Н. Ронська. – Вид. 6-е. – К., 1967. – 215с.
1070924
  Лівшиць К.Й. Підручник франц. мови для 7-го кл. восьмиріч. школи / К.Й. Лівшиць, Л.Н. Ронська. – Вид. 9-е. – К., 1970. – 215с.
1070925
  Лівшиць К.Й. Підручник франц. мови для 7-го класу / К.Й. Лівшиць, Л.Н. Ронська. – Вид. 6-е. – К.-Львів, 1955. – 204с.
1070926
  Лівшиць К.Й. Підручник франц. мови для 7-го класу восьмир. школи / К.Й. Лівшиць, Л.Н. Ронська. – К,, 1966. – 215с.
1070927
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 10-го кл. серед. школи / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – Вид. 2-е. – К., 1966. – 271с.
1070928
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 10-го кл. серед. школи / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – Вид. 3-є. – К., 1967. – 271с.
1070929
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 10-го кл. серед. школи / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – Вид. 6-е. – К., 1970. – 271с.
1070930
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 10-го кл. серед. школи / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – Вид. 8-е. – К., 1972. – 272с.
1070931
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 6-го класу / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – Вид. 3-є. – К., 1959. – 188с.
1070932
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 6-го класу / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – К., 1961. – 172с.
1070933
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 6-го класу / К.К. Парчевський, Є.Б. Розенбліт. – Вид. 2-е. – К., 1962. – 172с.
1070934
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 6-го класу / К.К. Парчевський, Є.Б. Розенбліт. – Вид. 5-е. – К., 1965. – 172с.
1070935
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 6-го класу / К.К. Парчевський, Є.Б. Розенбліт. – Вид. 6-е. – К., 1966. – 172с.
1070936
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 6-го класу / К.К. Парчевський, Є.Б. Розенбліт. – Вид. 7-е. – К., 1967. – 172с.
1070937
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 6-го класу середн. школи / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – К., 1957. – 188с.
1070938
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 9-го кл. / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – Вид. 2-е. – К., 1961. – 208с.
1070939
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 9-го кл. / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – Вид. 4-е. – К., 1963. – 208с.
1070940
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 9-го кл. / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – К., 1964. – 196с.
1070941
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 9-го кл. / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – Вид. 4-е. – К., 1967. – 196с.
1070942
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 9-го кл. / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – Вид. 5-е. – К., 1968. – 196с.
1070943
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 9-го кл. / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – Вид. 7-е. – К., 1970. – 196с.
1070944
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 9-го класу середн. школи / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – Вид. 8-е. – К., 1971. – 196с.
1070945
  Лобанова Л.Г. Підручник франц.мови для 10-го класу середн. школи / Л.Г. Лобанова, А. Перцовська. – Київ, 1952. – 127с.
1070946
  Лобанова Л.Г. Підручник франц.мови для 10-го класу середн. школи. / Л.Г. Лобанова, А. Перцовська. – 3-є вид. – Київ, 1954. – 127с.
1070947
  Лобанова Л.Г. Підручник франц.мови для 10-го класу середн. школи. / Л.Г. Лобанова, А. Перцовська. – 4-е вид. – Київ, 1955. – 127с.
1070948
  Лобанова Л.Г. Підручник франц.мови для 10-го класу середн. школи. / Л.Г. Лобанова, А. Перцовська. – 5-е вид. – Київ, 1956. – 127с.
1070949
  Лобанова Л.Г. Підручник франц.мови для 10-го класу середн. школи. / Л.Г. Лобанова, А. Перцовська. – 6-е вид. – Київ, 1957. – 124с.
1070950
  Лобанова Л.Г. Підручник франц.мови для 10-го класу середн. школи. / Л.Г. Лобанова, А. Перцовська. – 7-е вид. – Київ, 1958. – 124с.
1070951
  Лобанова Л.Г. Підручник франц.мови для 10-го класу середн. школи. / Л.Г. Лобанова, А. Перцовська. – 8-е вид. – Київ, 1959. – 124с.
1070952
  Теннова Н.Й. Підручник французської мови / Н.Й. Теннова, С.О. Маркова. – для 7 класу. – Львів, 1952. – 107с.
1070953
  Городецька С О. Підручник французської мови / С О. Городецька, . – К.-Львів, 1955. – 255с.
1070954
  Тихомирова Наталія Іллінічна Підручник французської мови / Тихомирова Наталія Іллінічна. – Київ : Радянська школа, 1958. – 168с.
1070955
  Соломарська О.О. Підручник французської мови = Підручник : Підручник / О.О. Соломарська, Й.І. Донець, В.А. Стаценко. – Київ : Вища школа, 1994. – 255 с. – ISBN 5-11-004257-8
1070956
  Уен М. і Лівшец Є. Підручник французької мови / М. і Лівшец Є. Уен. – К.-Ужгород, 1948. – 148с.
1070957
  Бахарева М.О. Підручник французької мови : для 5-го класу / Бахарева М.О., Калачова З.В. ; пер. з 2-го рос. вид. "Учпедгізу". – Київ ; Львів : Радянська школа, 1956. – 144 с.
1070958
  Бахмутська В.Д. Підручник французької мови : для 2-го класу шкіл з викладанням ряду предметів франц. мовою : пер. з 1-го рос. вид. учпедгізу / В.Д. Бахмутська, А.Д. Колесникова, Е.Г. Мхітарян. – Київ : Радянська школа, 1960. – 240 с.
1070959
  Бахарева М.О. Підручник французької мови : для 5-го класу / М.О. Бахарева, З.В. Калачова, В.С. Цетлін ; пер. з 1-го рос. вид. – Київ : Радянська школа, 1961. – 248 с.
1070960
  Бахарева М.О. Підручник французької мови : для 5-го класу / М.О, Бахарева, В.В. Калачова, В.С. Цетлін. – Вид. 3-е. – Київ : Радянська школа, 1963. – 248 с. : іл.
1070961
  Берлін І.С. Підручник французької мови : для 6-го класу шкіл з викладанням ряду предметів інозем. мовою / І.С. Берлін, В.Б. Гаттенберг. – Пер. з 3-го рос. вид. Учпедгізу. – Київ : Радянська школа, 1964. – 249 с. : іл.
1070962
  Теннова Н.Й. Підручник французької мови / Н.Й. Теннова, С.О. Маркова. – Київ : Радянська школа, 1965. – 251с.
1070963
  Бахарева М.О. Підручник французької мови : для 5-го класу / М.О. Бахарева, З.В. Калачева, В.С. Цетлін. – Вид. 6-е. – Київ : Радянська школа, 1966. – 248 с. : іл.
1070964
  Берлін І.С. Підручник французької мови : для 6-го класу шкіл з викладанням ряду предметів інозем. мовою / І.С. Берлін. – Пер. з 3-го рос. вид. Учпедгізу ; 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1966. – 249 с. : іл.
1070965
  Бахарева М.О. Підручник французької мови : для 5-го класу / М.О. Бахарева, З.В. Калачова, В.С. Цетлін ; пер. з рос. вид. вид-ва "Просвещение". – Вид. 7-е. – Київ : Радянська школа, 1967. – 248 с.
1070966
  Шкляєва О.С. Підручник французької мови : для 6-го класу середньої школи / О.С. Шкляєва. – Київ, 1974. – 272с.
1070967
  Угрімова Т.О. Підручник французької мови : Для 7 классу серед. школи / Т.О. Угрімова. – 5-е вид. – Київ, 1975. – 208 с.
1070968
  Соломарська О.О. Підручник французької мови / О.О. Соломарська ; КНУТШ. – 3-те вид. допов. і перероб. – Київ : Київський університет, 2011. – 199 с. – (Бібліотека інституту філології)
1070969
  Ройзенбліт Є.Б. Підручник французької мови 9 кл. / Є.Б. Ройзенбліт. – К, 1974. – 240с.
1070970
  Ройзенбліт Є.Б. Підручник французької мови 9 кл. / Є.Б. Ройзенбліт. – Київ, 1976. – 240 с.
1070971
  Шкляєва О.С. Підручник французької мови для 5-го класу середньої школи / О.С. Шкляєва, Т.О. Угрімова. – 2-ге вид. – К., 1970. – 271с.
1070972
  Шкляєва О.С. Підручник французької мови для 5-го класу середньої школи / О.С. Шкляєва. – Київ : Радянська школа, 1976. – 272 с.
1070973
  Шкляєва О.с. Підручник французької мови для 5 класу середньої школи / О.с. Шкляєва, УгрімоваТ.О. – 4-е вид. – Київ : Радянська школа, 1972. – 271 с.
1070974
  Шкляєва О.С. Підручник французької мови для 5 класу середньої школи / О.С. Шкляєва, Т.О. Угрімова. – 6-е вид. – Київ : Радянська школа, 1974. – 271 с.
1070975
  Шкляєва О.С. Підручник французької мови для 6-го класу середньої школи / О.С. Шкляєва. – К., 1970. – 272с.
1070976
  Шкляєва О.С. Підручник французької мови для 6-го класу середньої школи / О.С. Шкляєва. – Київ : Радянська школа, 1972. – 272 с.
1070977
  Шкляєва О.С. Підручник французької мови для 6-го класу середньої школи / О.С. Шкляєва. – 6-е вид. – Київ : Радянська школа, 1975. – 271 с.
1070978
  Шкляєва О.С. Підручник французької мови для 6-го класу середньої школи / О.С. Шкляєва. – 7-е вид. – К., 1976. – 272с.
1070979
  Шкляєва О.С. Підручник французької мови для 6-го класу середньої школи / О.С. Шкляєва. – К., 1981. – 272с.
1070980
  Угрімова Т.О. Підручник французької мови для 7 классу серед. школи / Т.О. Угрімова. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1972. – 208 с.
1070981
  Дауе К.М. Підручник французької мови для 8-го кл. / К.М. Дауе, О.Я. Лівшиць. – К., 1959. – 144с.
1070982
  Дауе К.М. Підручник французької мови для 8-го кл. / К.М. Дауе, О.Я. Лівшиць. – 4-е вид. – К., 1962. – 143с.
1070983
  Дауе К.М. Підручник французької мови для 8-го кл. / К.М. Дауе, О.Я. Лівшиць. – К., 1963. – 272с.
1070984
  Дауе К.М. Підручник французької мови для 8-го кл. / К.М. Дауе, О.Я. Лівшиць. – 4-е вид. – К., 1966. – 272с.
1070985
  Дауе К.М. Підручник французької мови для 8-го кл. / К.М. Дауе, О.Я. Лівшиць. – 5-е вид. – К., 1967. – 272с.
1070986
  Дауе К.М. Підручник французької мови для 8-го кл. / К.М. Дауе, О.Я. Лівшиць. – 8-е вид. – К., 1970. – 272с.
1070987
  Дауе К.М. Підручник французької мови для 8-го кл. / К.М. Дауе, О.Я. Лівшиць. – 9-е вид. – К., 1971. – 272с.
1070988
  Федотова Н.М. Підручник французької мови. Для 4 кл. / Н.М. Федотова, С.О. Маркова. – К., 1966. – 228с.
1070989
  Бахарева М.О. Підручник французької мови. Для 5-го класу / М.О, бахарева, З.В. Калачова, В.С.Цетлін ; пер. з рос. вид. вид-ва "Просвещение". – Вид. 8-е. – Київ : Радянська школа, 1968. – 248 с. : іл.
1070990
  Жукова Н.Б. Підручник французької мови. Для 8-го кл. серед. школи. / Н.Б. Жукова, А.П. Шапко. – К., 1972. – 191с.
1070991
  Федотова Н.М. Підручник фрацнузької мови. Для 4 кл. / Н.М. Федотова, С.О. Маркова. – 2-е вид. – К., 1963. – 228с.
1070992
  Павлов Б.А. Підручник хімії / Б.А. Павлов, В.К. Семенченко. – Х., 1937. – 508с.
1070993
  Вольфсон В. Підручник цивільного права / В. Вольфсон; (переклад рос.вид). – Харків : Юридичне видавництво Наркомюсту УРСР, 1927. – 216 с.
1070994
  Зелінська Н.В. Підручник чи монографія: що вибере реформована вища школа? // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Луцків М.М., Мервінський Р.І., Огірко І.В. [та ін.]. – Львів, 2017. – № 1 (73). – С. 97-107. – ISSN 0554-4866


  Розглядаються проблеми інформаційного забезпечення навчального процесу після того, як у 2014 р. Міністерством освіти і науки України було скасовано процедуру надання грифів навчальним виданням для вищої школи. Аналізуються переваги та недоліки ...
1070995
  Нагула Г.Є. Підручник шофера третього класу / Г.Є. Нагула. – К., 1967. – 442с.
1070996
  Фрейман Г. Підручник як засіб формування предметних компетентностей у старших класах загальноосвітніх шкіл України.(на прикладі теми: "Розгортання Української революції (1917 р.)" (10кл.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 1. – С. 14-19
1070997
  Головко С.Г. Підручник як інструмент підготовки випускників гімназії до державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання / С.Г. Головко, С.О. Науменко // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 74-92. – ISBN 978-966-544-404-5
1070998
  Гуменюк А.М. Підручник як один із засобів становлення нелінійного мислення майбутнього педагога в умовах модернізації вищої педагогічної освіти // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 342-346. – ISSN 2076-1554


  Переосмислено роль сучасного підручника у процесі підготовки майбутніх педагогів у вищих педагогічних навчальних закладах. Проаналізовано структуру та зміст сучасних підручників з педагогіки з точки зору відповідності сучасним освітнім тенденціям. На ...
1070999
  Гуменюк А.М. Підручник як один із засобів становлення нелінійного мислення майбутнього педагога в умовах модернізації вищої педагогічної освіти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 325-329. – ISSN 2076-1554


  Переосмислено роль сучасного підручника у процесі підготовки майбутніх педагогів у вищих педагогічних навчальних закладах. Проаналізовано структуру та зміст сучасних підручників з педагогіки з точки зору відповідальності сучасним освітнім тенденціям.
1071000
  Головко М.В. Підручник як основа методичної системи компетентнісно орієнтованого навчання фізики в гімназії // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 62-74. – ISBN 978-966-544-404-5
<< На початок(–10)1071107210731074107510761077107810791080(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,