Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>
1060001
  Іваницька С. "...Першорядне джерело для історії нашого духовного життя..." // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 3 (405). – С. 153-157. – ISSN 0869-3595


  Рецензоване видання містить п"ятдесят шість послань Олександра Яковича Кониського 1893-1900 рр. до провідного діяча місцевої української громади, адвоката Іллі Людвиговича Шрага (1847-1919) з фондів Чернігівського історичного музею. Листи подають ...
1060002
  Мироненко М.О. "Перша релігійна реформа" князя Володимира або третій антихристиянський терор // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 106-108. – (Історія ; вип. 63/64)


  Розглядаються особливості проведення "першої релігійної реформи" князем Володимиром Святославичем.
1060003
   "Перша сцена України": вчора, сьогодні, завжди. До 100-річчя від дня заснування Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка (1920) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. Г.В. Массовер. – Київ, 2019. – № 1, 2020, 1 квартал. – С. 31-39. – ISSN 0130-2043
1060004
  Аляєв Г. "Перша філософія" Семена Франка: на шляху до незбагненного // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Скотна. – Дрогобич, 2019. – С. 11-28. – (Серія "Філософія" ; вип. 41). – ISSN 2522-4727


  «Перша філософія» дає можливість зануритися у творчу лабораторію С. Франка і прослідкувати, як протягом п"яти років викристалізовувались назва і структура задуманої праці, її основна проблематика, як відбувався пошук форми і змісту тих положень, які ...
1060005
  Вадас М. "Перший гешефт" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 11 (913), листопад. – С. 192-201. – ISSN 08-68-4790-1
1060006
  Мельник О. "Перший і третій Рим" в контексті ідеології "Русского мира" і верифікації сучасного Ватикану // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 311-319
1060007
  Рудик С. "Перший комісар" Шевченкової могили // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 23 січня (№ 4). – С. 11
1060008
  Рудик С. "Перший комісар" Шевченкової могили // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 3 (92), травень - червень. – С. 79-81
1060009
  Мельник І. "Перший крок до громадянського суспільства" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 грудня (№ 50). – С. 10
1060010
  Іваннікова Л. "Перший крупний жіночий внесок в етнографію": Софія Чернявська // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (373), травень - червень. – С. 56-64. – ISSN 0130-6936
1060011
  Ткачук М. "Перший муж на Галицькій Русі" / М. Ткачук, П. Гуцал // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 135-136


  Іван Могильницький (1777/1778-1831) - український освітній і церковний діяч, мовознавець, крилошанин Перемишльської капітули УГКЦ з 1817 р., опікун шкіл Перемишльської єпархії, один з провісників національного відродження в Галичині.
1060012
  Капсамун І. "Перший про Владу" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 10 січня (№ 2). – С. 2


  У день свого 85-річчя перший президент України Леонід Кравчук презентує нову авторську книгу.
1060013
  Угас Х. "Перший світ" та корупція / розмову вела Алла Дубровик-Рохова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 8 червня (№ 99). – С. 8-9


  Розмова з екс-прокурором Перу Хосе Угасом, який ув"язнив президента-корупціонера.
1060014
  Мотузок Л. "Перший сніг" : поезії // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, С. Жадан, О. Ковальова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 99-100
1060015
  Ларіонов М. "Першим скаржникам приготуватися: новели у процедурі оскарження результатів податкових перевірок / М. Ларіонов, К. Добрєва // Юридична газета. – Київ, 2020. – 11 лютого (№ 3). – С. 44-45
1060016
  Романків Л. "Перші диски, які мистворили, купив Стів Возняк. Згодом він зробив перший комп"ютер... Ілише потім Стів Джобс розвинув технологію" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 9 жовтня (№ 182). – С. 5


  Розмова з Любомиром Романківим - ученим у галузі електроніки, провідним науковцем компанії ІВМ у галузі комп"ютерних технологій, винахідником. Портрет українця Любомира Романківа висить поряд з іншими винахідниками, зокрема Стівом Джобсом у Залі ...
1060017
  Печеранський І.П. "Перші кроки" православної духовно-академічної філософії в творчості Ф.Ф. Сидонського // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 77-90
1060018
  Алєксандрова О.В. "Першооснови теології", "Начала теології" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 145-146. – ISBN 966-316-069-1
1060019
  Конділакіс Я. [Перше кохання / Яніс Конділакіс. – Афіни : Нефелі, 1988. – 155 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 7])
1060020
  Дельта П.С. [Перші роздуми / П.С. Дельта ; за ред. П.А. Заннас. – Афіни : Ерміс, 1991. – 252 с., 24 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Архів П.С. Дельти ; т. 3])
1060021
   Перша Наукова конференція аспірантів присвячена ХХІІ з"їзду КПРС. – Київ, 1961. – с.
1060022
  Гришаєва І. Перша наукова конференція ІНТАС в Україні // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Вересень (№ 7)


  ІНТАС - міжнародна асоціація сприяння співробітництву з науковцями нових незалежних держав кол. СРСР. Вона об"єднує країни-члени ЄС, а також Ісландію, Ізраїль, Норвегію, Швейцарію. У червні на факультеті соціології та психології пройшла конференція ...
1060023
   Перша Національна Премія з ландшафтної архітектури та садового дизайну // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 5. – C. 14-31 : фото
1060024
   Перша обласна конференція молодих науковців Львівщини. – Львів, 1970. – 164с.
1060025
  Величко І.Г. Перша основна гранична задача для багатошарової трансверсально-ізотропної плити / І.Г. Величко, А.К. Приварников, О.Г. Спиця // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 163-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано метод визначення напружено-деформівного стану пружної багатошарової плити, необмеженої в плані, з трансверсально-ізотропними шарами. Розв"язок отримано у вигляді двовимірних інтегралів Фур"є. Для функцій податливості, які стоять під ...
1060026
  Мартиненко М.А. Перша основна задача теорії пружності для тіла з циліндричною тріщиною // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 184-187. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Аналітичними методами лінійної теорії пружності розв"язано осесиметричну задачу про напружено-деформований стан просторового тіла, ослабленого математичним розрізом по частині циліндричної поверхні. Задачу зведено до системи двох інтегральних рівнянь ...
1060027
  Єсипова В. Перша палеографічно-орфографічна монографічна студія з атрибуції української кириличної рукописної книги // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 4 (240). – С. 57-60. – ISSN 1029-7200


  Рец.: Гнатенко Л. "Палеографічно-орфографічна атрибуція української кириличної рукописної книги: уставні та півуставні кодекси кінця ХІІІ - початку ХVІІ ст." : монографія / Людмила Гнатенко; відп. ред. Л.А. Дубровіна; НАН України.. - Київ, 2016. - 476 с.
1060028
  Лелюк М.І. Перша паморозь - не сніг : вірші і переклади / Микола Лелюк. – Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – 199, [1] с. – ISBN 978-617-7491-47-6


  У пр. №1712678 напис: Київському Національному університету ім. Т.Г. Шевченка - на добро, з повагою, автор. 24.05.2017 р. Чернігів. 095-64-59-934
1060029
  Ткачук М.С. Перша перемога : повість / М.С. Ткачук. – Одеса : Маяк, 1981. – 180 с.
1060030
  Сова А. Перша печатка 6 пластового куреня імені Івана Богуна в Перемишлі // Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 2014. – Ч. 1 (177). – С. 56
1060031
   Перша платівка Люсі Юрків // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 481, березень : березень. – С. 25


  З українського культурного життя в Австралії.
1060032
  Кульчицький С. Перша поява лінії Керзона // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 40 (516), 6-12.10.2017 р. – С. 38-41. – ISSN 1996-1561
1060033
  Гординський Я.А. Перша проба хрестоматії з української літератури / написав Ярослав Гординський. – У Львові (Львів) : З друк. Hаукового Товаpиства імени Шевченка, 1918. – 13 c. – Окр. відбиток із: Зап. Наук. Т-ва ім. Шевченка, т. 125


  Записки Наукового Товариства імени Шевченка: Наукова часопись, присьвячена передовсім українській історії, фільольогії й етнографії / Виходить у Львові що два місяцї під редакцією Михайла Грушевського. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. ...
1060034
  Козлов Д. Перша промова митрополита Київського Володимира (Богоявленського) в Києво-Печерській Лаврі: основні інвектори в світлі розуміння святості місця та монашого чину // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 15-16
1060035
  Манзуренко В. Перша протитанкова бригада "Вільна Україна" та її пропам"ятна відзнака // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 199-208
1060036
  Токар М.Ю. Перша проукраїнська політична партія Закарпаття (1920-1924) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 60-62. – (Історія ; вип. 63/64)


  Розглядаються проблеми створення та діяльності першої проукраїнської політичної партії на Закарпатті.
1060037
  Платонов В. Перша ракета Михайла Янгеля // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 5 (31). – С. 35-38. – ISSN 1819-7329
1060038
  Казьмирчук Г.Д. Перша революційна ситуація в Росії у дослідженнях істориків Радянської України (кінець 50-х - 70-і роки) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 53-62. – (Історичні науки ; вип. 25). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье анализируется научная деятельность исследователей Советской Украины по изучению революционной ситуации в России конца 50-х - начала 60-х годов XIX ст.
1060039
  Возняк М.С. Перша редакція "Розправи о язике южно-руском и его наречиях" Якова Головацького : [Розвідка] / подав Михайло Возняк. – У Львові [Львів] : Hакл. Hаук. Т-ва ім. Шевченка ; З Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1914. – 40 с. – Окр. відб. із: Зап. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, т. 121. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Студії і матеріяли до історії української фільольогії ; [Т.] 3)


  В кн. урив. з тексту "Граматики..." (кирил). - Лексис: Словарець Лаврентія Зизанїя [церковнослов.-укр.]: с. 91-110. Прим. № 9041 на тит.стор. має надпис: От многоуважаемой редакции Журнала Министерства народного Просвещения для отзіва м подпис....
1060040
  Пономар Людмила Перша реконструкція ініціальних обрядів у традиційній культурі українців : [рецензія] // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 1 (310). – С. 131-132. – ISSN 0130-6936
1060041
  Черніков І.Ф. Перша Республіка на Близькому і Середньому Сході // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 62/63. – С. 191-201. – ISSN 1682-671Х


  До 90-річчя проголошення Турецької Республіки.
1060042
  Мартинов А. Перша річниця Дональда Трампа // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 19 січня (№ 3). – С. 4
1060043
  Кудласевич О.М. Перша розвідка з історії української трудової міграції до США: погляд з позицій сьогодення // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Благих І.О., Грушевський Д.В., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 51. – C. 164-175. – ISSN 0320-4421
1060044
  Крук Т. Перша романна дилогія про Т.Г. Шевченка // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 193-203. – ISBN 966-587-044-0
1060045
  Рибачок І.М. Перша російська кругосвітня подорож. / І.М. Рибачок. – Київ : Радянська школа, 1954. – 60с. : Карта
1060046
   Перша російська революція. – К., 1955. – 168с.
1060047
  Хромов Г.І. Перша російська революція в творчості О.С. Серафимовича / Г.І. Хромов. – Київ, 1955. – 30с.
1060048
  Лукашенко Анатолій Перша російська революція і Георгій Гапон // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (43). – С. 72-84
1060049
  Кузовков Г.В. Перша російська революція та її всесвітньо-історичне значення / Г.В. Кузовков. – Київ, 1955. – 52с.
1060050
  Гончар Б.М. Перша світова війна (1914-18) // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 282-285. – ISBN 966-316-045-4
1060051
   Перша світова війна 1914-1918 рр. і Україна: мовою документів і свідчень / НАН України, Ін-т історії України ; упорядник Валентина Шевченко ; [редкол.: В.А. Смолій (голова), Г.В. Боряк, В.С. Великочий та ін.]. – Київ : КЛІО, 2015. – 798, [2] с., [3] арк. карт, склад. вдвоє : іл., табл. – Словники: с. 743-751. - Покажч.: с. 752-770. – Бібліогр.: с. 773-794 та наприкінці ст. – ISBN 978-617-7023-32-5
1060052
  Іжнін І Перша світова війна 1914 - 1918 років / І Іжнін, С. Пик, К. Поліщук // Міжнародні конфлікти (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття) : підручник / І.І. Іжнін, С.М. Пик, К.В. Поліщук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 154-204. – ISBN 978-617-10-0489-4
1060053
  Реєнт О. Перша світова війна 1914 - 1918 рр.: український контекст / О. Реєнт, Т. Ковальчук // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 3/4 (88/89). – С. 21-24. – ISSN 2222-5250
1060054
  Дзюба-Погребняк Перша світова війна в літературах південних слов"ян / Олена Дзюба-Погребняк. – Київ : Дух і Літера ; KMBS, 2014. – 495, [1] с. – Імен. покажчик: с. 487-495. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека спротиву, бібліотека надії). – ISBN 978-966-378-356-7
1060055
  Гром"як Р. Перша світова війна в перших художніх візіях українських письменників // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 273-287. – ISBN 966-95452-9-3
1060056
  Папакін Г.В. Перша світова війна в рефлексії П. Скоропадського (за матеріалами приватного листування) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 3 (510), травень - червень. – С. 80-97. – ISSN 0130-5247
1060057
  Дзюба-Погребняк Перша світова війна в сербській драматургії (міжвоєнний період) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 185-191


  Сербська драма про Перщу світову війну становить невід"ємну складову літератури на цю тему і водночас має свої особливі риси та закономірності розвитку. Хоча кількість і якість таких драматичних текстів суттєво поступаються перед прозовою продукцією, ...
1060058
  Бежук О. Перша світова війна в системі бінарних опозицій жіночого та чоловічого досвідів // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 1294-1302. – ISSN 1028-5091
1060059
  Турченко Ф. Перша світова війна і геополітичний дискурс Миколи Міхновського // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 10-20. – ISBN 978-966-02-6038-2
1060060
  Нечаєва-Юрійчук Перша світова війна і духовне життя Німеччини // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / ДГУ. – Днепропетровск, 2001. – [Вып. 27]. – С.262-269. – ISBN 966-551-070-3
1060061
  Гай-Нижник Перша світова війна і її вплив на європейські державні фінанси // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 11. – С. 148-152. – Бібліогр.: на 19 пунктів
1060062
  Макара М.П. Перша світова війна і підкарпаторусинське питання (історико-територіальний аспект) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 75-79. – (Історія ; Вип. 27)
1060063
   Перша світова війна і революції: вектори соціокультурних трансформацій : колектив. монографія / [С.С. Троян, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер та ін.] ; наук. ред. д.і.н., проф. С.С. Трояна. – Київ : Кондор, 2017. – 277, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн.: с. 276-277. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-617-7458-41-7
1060064
  Ковальчук М. Перша світова війна і Українська держава гетьмана Павла Скоропадського 1918 р. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 2 (380). – С. 30-61. – ISSN 0869-3595
1060065
  Віднянський С. Перша світова війна й доля Центрально-Східної Європи : Вкладка. Історія України. Всесвітня історія. - № 9 (45) // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Вересень (№ 17). – С. 1-7
1060066
  Чуткий А. Перша світова війна крізь призму доль викладачів і студентів Київського комерційного інституту // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 211-224. – (Історичні науки ; т. 29). – ISSN 2309-2254
1060067
  Якимчук І.В. Перша світова війна мовою неформальної комунікації // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ; Полтав. регіон. осередок ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та ін. – Полтава, 2011. – № 2 (26). – С. 78-86. – ISSN 2075-1451
1060068
  Ісаєва А. Перша світова війна на сторінках газети "Киевлянин" // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (105). – C. 16-24. – ISSN 2222-5250
1060069
  Дзюба-Погребняк Перша світова війна на сторінках часопису "Hrvatska njiva" // Проблеми слов"янознавства : Збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 55. – С. 52-63. – ISSN 0203-9494
1060070
  Опанасюк О.С. Перша світова війна та доля німців Наддніпрянської України у 1914-1916 рр. // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 146-152. – ISBN 978-617-689-216-8
1060071
  Соколов Б. Перша світова війна та доля України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 2-3 серпня (№ 137/138). – С. 15
1060072
  Реєнт О.П. Перша світова війна та ії наслідки для України // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 64-78


  У статті розглянуто Першу світову війну з погляду глобального катаклізму, який, по суті, визначив подальший розвиток людської цивілізації не лише XX, а й на початку XXI ст. У літку-восені 1915 р. із прифронтових Волинської, Подільської та Київської ...
1060073
  Гакман С. Перша світова війна та процеси національного самовизначення на Буковині // Перша світова війна і революції: вектори соціокультурних трансформацій : колектив. монографія / С.С. Троян, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер, С.М. Гакман, Л.М. та ін. Жванко. – Київ : Кондор, 2017. – С. 172-197. – ISBN 978-617-7458-41-7
1060074
  Кемінь Г. Перша світова війна у контексті літературної спадщини Германа Блюменталя: за мотивами збірки "Галичина. Вал на сході" // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 3 (111), травень - червень. – С. 40-43


  Проаналізовано творчість німецькомовного письменника підавстрійської Галичини Германа Блюменталя у світлі тематики і проблематики Першої світової війни.
1060075
  Чуткий А. Перша світова війна як каталізатор трансформацій у житті населення України: аналіз крізь призму змін у житті київських ВНЗ // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 50-56


  У статті аналізується характер змін у житті українського суспільства на початку Першої світової війни, а саме - в період до літа 1915 р. Питання досліджується через реконструкцію впливу війни на професуру та студентство вищих навчальних закладів Києва, ...
1060076
  Логінов М.М. Перша світова війна як спосіб розв’язання економічних суперечностей // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 93-111. – ISSN 0320-4421
1060077
  Сухобокова О. Перша світова війна як чинник консолідації української діаспори США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 51-54. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується вплив Першої світової війни на політичні процеси в українській громаді США, зокрема її консолідацію та інституалізацію. Значну увагу приділено її взаємодії з владою США, інформаційній, політичній та дипломатичній підтримці ...
1060078
  Дзюба-Погребняк Перша світова і українська література // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 6 (630). – С. 43-60. – ISSN 0236-1477


  У статті йдеться про специфіку української (анти)воєнної літератури, зумовлену особливостями її розвитку і становищем народу, голосом якого вона була, а також зроблено спробу відповісти на питання, чи змінила творчість українських письменників, що ...
1060079
  Райхель Ю. Перша світова як пролог до Другої // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 09-10 листопада (№ 203/204). – С. 21


  Розвал чотирьох імперій породив вибух реваншизма.
1060080
  Газін В. Перша світова: сто років після // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 7 : На пошану професора М.Г. Кукурудзяка. – С. 48-56. – ISSN 2309-2262
1060081
   Перша сесія Верховної Ради УРСР другого скликання, 4-6 березня 1947 р. : стенографічний звіт. – Київ : Українське видавництво політичної літератури, 1947. – 71с.
1060082
  Підгрушний Г.П. Перша сесія суспільно-географічного семінару при Інституті географії НАН України : хроніка // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 75. – ISSN 1561-4980
1060083
  Сікорська І. Перша скрипка // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 6. – С.22-23. – ISSN 0868-9644


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1060084
  Боровець І.І. Перша Словацька Республіка та Третє Болгарське царство (1939 - 1944 рр.) // Дриновський збірник : [збірник ст. за матеріалами Кирило-Мефодіївських читань, м. Харків (2014-2016 рр.)] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр болгаристики та балкан. дослідж. ім. Марина Дринова [та ін.] ; [редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – [Вид. 1-ше]. – Софія ; Харків : Издательство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2016. – Т. 9. – С. 220-226. – ISSN 2218-0567
1060085
  Байдик Т.М. Перша Соросівська олімпіада з для 9-11 кл. загальноосвітньої школи / Т.М. Байдик. – Київ, 1995
1060086
  Байдик Т.М. Перша Соросівська олімпіада з математики для 9-11 кл. загальноосвітньої школи / Т.М. Байдик. – Київ, 1995
1060087
  Байдик Т.М. Перша Соросівська олімпіада з фізики для 9-11 кл. загальноосвіт. школи / Т.М. Байдик. – Київ, 1995
1060088
  Байдик В.О. Перша Соросівська олімпіада з хімії для 9-11 кл. загальноосвіт. школи / В.О. Байдик. – Київ, 1995
1060089
   Перша справа щодо повномасштабної агресії рф: судитимуть генерала // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 25 березня - 22 квітня (№ 12/15). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1060090
  Пріцак Л.Д. Перша спроба Війська Запорозького укласти договір з Османською Портою в липні 1648 // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2003. – № 4. – С. 80-81. – ISSN 1608-0599
1060091
  Слободянюк М. Перша спроба запровадження у Збройних силах України надрукованої емблематики військових з"єднань, частин, установ та закладів // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 661-671
1060092
  Павленко С. Перша спроба Івана Мазепи порвати з Москвою : Переворот 1689 року // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 1. – С.3-31
1060093
  Борчук С.М. Перша спроба підготовки багатотомної республіканської енциклопедії // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 81-86. – ISSN 2076-1554
1060094
  Ревегук В. Перша спроба самоорганізації українського вчительства на Полтавщині (початок XX століття) // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 197-201. – ISSN 2075-1222
1060095
  Трофімчык А. Перша спроба суверэнітэту Беларусі у кантэксце палітыкі краін-суседзяу (1918) // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 270-281. – ISBN 978-617-7062-20-1
1060096
  Кудлай О.Б. Перша спроба Української Центральної Ради домогтися свого визнання Тимчасовим урядом // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2000. – Вип. 14. – С. 65-73.
1060097
  Бетко І. Перша стадія осмислення нумінозного досвіду: дитячі літа. Рефлекси релігійних вражень дитинства у книжці Три перетені // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 174-178. – ISSN 0280-6336


  Осмислення нумінозного досвіду в поезії Богдана-Ігоря Антонича
1060098
  Сторчай О. Перша стаття Федора Ернста "Спор о "Флоре Леонардо да Винчи": Публікація архівного документа // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, О.В. Сіткарьова [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 7. – C. 438-444. – ISSN 1992-5557
1060099
  Єфіменко Г. Перша столиця радянської України // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 6. – С. 127-156
1060100
  Єфіменко Г. Перша столиця радянської України // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 9 (145), вересень. – С. 28-31
1060101
  Єфіменко Г. Перша столиця Радянської України // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 11 (147), листопад. – С. 37-39
1060102
  Івченко Володимир Перша сучасна енциклопедія // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 10 (135). – С. 6-9 : Фото
1060103
  Базилевич В. Перша сходинка опанування основ підприємництва // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С. 93-95. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
1060104
  Чувпило О.О. Перша та друга конгресистські кампанії громадянської непокори в Індії (1930-1934 рр. ) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 2. – С. 153-165. – ISSN 1608-0599
1060105
   Перша текстознавча нарада // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2000. – Вип. 1. – С. 120-141


  20 грудня 2000 року в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка з ініціативи директора інституту професора, доктора філологічних наук Володимира Володимировича Різуна була проведена Перша текстознавча нарада., в ...
1060106
   Перша теорема еквівалентності Джонса для неоднорідних закручених середовищ з двопроменезаломленням / К.К. Лавренко, І.С. Коломієць, М С. Савенков, Є.А. Оберемок, О.С. Клімов // Лашкарьовські читання – 2016 : конф. молодих вчених з фізики напівпровідників [з міжнар. участю, Київ, 6-8 квіт. 2016 р., Україна] : зб. тез / НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 5-6. – ISBN 978-966-02-7887-5


  "...Одним з потужних інструментів для дослідження різних оптично анізотропних середовищ є поляриметрія. Зростання ефективності та інформативності поляриметричних методів досліджень залежить від розвиненості системи класифікації анізотропних середовищ, ...
1060107
  Борбунюк В.О. Перша третина ХХ століття як літературна доба: загальнокультурні та національні ознаки у російській та українській літературах // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 118-127. – (Серія "Філологія" ; вип. 82). – ISSN 2227-1864
1060108
  Шевченко І. Перша турецька конституція 1876 р. // Студентський науковий вісник / Кіровоградський, державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 11, ч. 1. – С. 283-285
1060109
  Дубровик-Рохова Перша українка в рейтингу жінок-підприємців ООН Зоя Литвин - про свою місію та школу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 7 серпня (№ 140). – С. 2
1060110
  Лярош М. Перша Українська Автокефалія. Три перші історичні злами, які сприяли утвердженню київської еклезіологічної і національної ідентичності (1051-1147-1169). Київ, матір всіх церков Руських: вираження стародавнього еклезіологічного принципу = Une premiere autocephalie Ukrainienne. Les trois premieres fractures historiques qui contribuerent a l"affirmation d"une identite ecclesiolologique et nationale Kievienne. (1051-1147-1169). Kiev la Mere de toutes les Egloses Russ"un principe... / митрополит Мішель (Лярош) ; [пер. О.І. Кислюка]. – Київ : Видаваничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2015. – 207, [1] с. – На обкл. назва лише: Перша Українська Автокефалія. - Парал. тит. арк. фр. – Бібліогр.: с. 134-139, 204-205 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2779-57-8


  В пр. №1714513 дарчий напис автора французькою
1060111
  Сухомлинська О.В. Перша українська гімназія ім. Т. Шевченка - утілення мрій української інтелігенції // Нариси з історії розвитку новаторських навчально-виховних закладів в Україні (XX століття) : навчально-методичний посібник / О.В. Сухомлинська, В.С. Курило, Н.П. Дічек, Л.Д. Березівська, Н.С. та ін. Побірченко. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – С. 158-188. – ISBN 978-966-617-234-4


  Л. Білецький. - С. 160, Й. Гермайзе. - С. 159, 174, 182, 184-186, М. Грушевський. - С. 171, М. Драгоманов. - С. 171, С. Єфремов. - С. 159, 171, 184, М. Зеров. - С. 171, В. Зіньківський. - С. 168, М. Кравчук. - С. 161, І. Огієнко. - С. 168, Ф. ...
1060112
  Ковалів П. Перша українська граматика // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 279, квітень : квітень. – С. 8-10


  "Граматика І.Ужевича видана Інститутом мовознавства в Києві в двох віріантах - Паризькому й Арраському."
1060113
  Лесюк М.П. Перша українська граматика в Галичині // Студії з діалектології. Матеріали і дослідження : [зб. наук. праць] / НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : КММ, 2017. – Вип. 1 : / [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.), М.М. Ткачук, Н.С. Вербич та ін.]. – С. 72-80. – ISBN 978-966-1673-30-3
1060114
  Філак І. Перша українська граматика для іноземців чеською мовою // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 150-152
1060115
  Гнідик І. Перша українська греко-католицька парафія у Сполучених Штатах Америки // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 3 (111), травень - червень. – С. 23-27


  Досліджено процес створення першої греко-католицької парафії у США (м. Шенандоа, штат Пенсильванія) у 1884 р. Ця подія стала організаційним початком не лише релігійного, а й суспільного життя української еміграційної спільноти.
1060116
  Потимко О. Перша українська дейзі-бібліотека // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 5 (55). – С. 32-36. – ISSN 1819-7329
1060117
   Перша українська дивізія Української Національної Армії у брітанському полоні в Італії : матеріяли до історії дивізії. – Нью Йорк
Збірник 1 : Ріміні 1945-1947. – 1979. – 327 с. : іл.
1060118
  Вельможко В. Перша українська письменниця-мариністка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 1-7 грудня (№ 48). – С. 13


  До 155-річчя від дня народження української письменниці Дніпрової Чайки.
1060119
  Вельможко В. Перша українська письменниця-мариністка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 28 вересня - 11 жовтня (№ 37/38)


  160 років від дня народження першої української письменниці-мариністки Дніпрової Чайки.
1060120
  Матушевський Б.Ф. Перша українська школа ім. Шевченка у світлині // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 7 (177). – С. 78-81. – ISSN 0131-2685


  Фото: Десятирічний (1917-1927) ювілей першої єдиної трудової школи ім. Т. Шевченка. За два роки чекісти здійснили масову операцію. Було арештовано кількасот представників старої органічної інтелігенції. Дурдуківський Володимир Федоровичя — ...
1060121
  Білокінь С. Перша українська школа ім. Шевченка у світлині // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – Лютий, спецвипуск № 2 (199) : Київ 19 - початок 20 ст.
1060122
  Тинченко Ярослав Перша українсько-більшовицька війна (грудень 1917-березень 1918) / Тинченко Ярослав. – Київ; Львів : б/в, 1996. – 347с.
1060123
  Бойко О.Д. Перша українсько-російська війна // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 121-130. – ISBN 966-00-0025-1
1060124
  Станіславський В. Перша українсько-турецька конференція в Кам"янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 7 : На пошану професора М.Г. Кукурудзяка. – С. 198-201. – ISSN 2309-2262
1060125
  Рабінович П. Перша універсальна ідеологія світу (до 60-річчя проголошення Всезагальної декларації прав людини) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 12. – С. 4-10.
1060126
  Гук В.І. Перша учбова польова геологічна практика. (Метод. розробка) / В.І. Гук, Заїка-Новацький. – Київ
Ч.1. – 1968. – 92с.
1060127
  Гук В.І. Перша учбова польова геологічна практика. (Метод. розробка) : Методична розробка / В.І. Гук, Заїка-Новацький. – Київ
Ч .2. – 1968. – 132 c.
1060128
  Дубровський В. Перша фабрика на Україні : Слобідська Глушківська мануфактура (1719—1727 рр.) / В. Дубровський. – Харків : Держвидав України, 1930. – 120 с., 1 л. карт.


  Автор досліджує обставини виникнення й умови перших років існування Глушківської (Путивльської) мануфактури на Слобожанщині. Проаналізовано історіографію питання, досліджено діяльність засновника мануфактурної фабрики Івана Дубровського, подано ...
1060129
  Гузій О. Перша фахова англомовна рецепція поезії Т. Шевченка у працях Вільяма Річарда Морфіла // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – С. 184-191


  У статті проаналізовано перші фахові дослідження поетичної творчості Т. Шевченка в оригінальному англомовному літературознавстві Великої Британії ХІХ століття. Зокрема, до аналізу залучено статті "Козацький поет", "Селянські поети Росії" та огляд ...
1060130
  Кобченко К. Перша форма жіночої професійної освіти : (до 165-річчя заснування Інституту повивального мистецтва при Університеті Св. Володимира) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 118-123. – ISBN 966-8126-27-0
1060131
  Бикова Т. Перша хвиля еміграції кримських татар // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 8 червня (№ 23). – С. 7
1060132
  Бикова Т. Перша хвиля еміграції кримських татар // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 1 червня (№ 22). – С. 6
1060133
  Товтин Я. Перша хвиля турецької експансії на південнословацькій землі (перша третина XVI ст.) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С. 91-97


  Стаття присвячена одному з періодів окупації словацьких земель османськими загонами в ході боротьби за угорську корону між Яношем Заполяї та Фердинандом Габсбургом. Основна увага присвячена подіям кінця 20-х - початку 30-х рр. XVI ст.
1060134
  Снігур О. Перша ціна завищена втричі - уп"ятеро // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 21 (174). – С. 48-50


  Подорожі: Туреччина. Стамбул. Турки добре готують рибу-гриль і кебаби.
1060135
   Перша Чернігівська обласна наукова конференція з історичного краєзнавства (грудень 1985). – Чернігів, 1985. – 159с.
1060136
  Мухіна Л. Перша Чехословацька Республіка // Чесько-українська науково-практична конференція "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі" : матеріали конф. : 2 листоп. 2013 / "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі", Чесько-укр. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2014. – С. 5-14
1060137
  Гермлін С. Перша шеренга / С. Гермлін. – К., 1981. – 126с.
1060138
  Маловичко П. Перша ювілейна нагорода працівників України (сторінка історії) // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (61). – С. 26-28. – ISSN 1811-542X
1060139
  Кон Ф.Я. Першае мая / Ф.Я. Кон : "Палесдрук", 1933. – 32 с.
1060140
  Купер О. Першв пішли: як в Україні впроваджується приватне виконання // Юридична газета. – Київ, 2017. – 22 серпня (№ 33/34). – С. 42-43
1060141
  Чадов Е.А. Перше березня - всесвітній день цивільної оборони / Е.А. Чадов, Б.І. Казаков // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 3. – С. 2-3 : фото
1060142
  Котляревський І.П. Перше виданнє Енеїди І. Котляpевського пеpедpуковане в столїтню pічницю його / [Пеpедм. М.Г. [М.С. Гpушевський]]. – Репринтне вид. – У Львові (Львів) : Коштом і заход. Hаук. Т-ва ім. Шевченка ; З друк. Наук. Т-во імені Шевченка під зарядом Беднарського, 1898. – III, [2], 113 с. – Перед назв.: Hа памятку століт. pоковин відpодження укp.-pуської літ. - Вих. дані ориг.: Санктпетрбург, 1798
1060143
  Ільницька Л. Перше видання "Енеїди" (1798) Івана Котляревського у Геттінгені (Німеччина) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2017. – Вип. 9 (25). – С. 58-75. – ISSN 2524-0315
1060144
  Ільницька Л. Перше видання "Енеїди" (1798) Івана Котляревського у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (до 100-річчя Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2018. – Вип. 10 (26). – С. 32-47. – ISSN 2524-0315


  Згадується А. Кримський. - С. 41
1060145
  Рогова П. Перше видання в український бібліографії про софію Русову // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 4 (189). – С. 10-14. – ISSN 2076-9326
1060146
  Огієнко І. Перше видання революційних віршів Тараса Шевченка / Іван Огієнко ; [упоряд.: І. Сюндюков, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Вид. 2-ге. – Київ : Українська прес-група, 2014. – 79, [1] с. : портр. – Кн. описано за обкл. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ; Серія "Підривна література"). – ISBN 978-966-8152-48-1
1060147
  Іларіон Перше видання революційних віршів Тараса Шевченка. Літературна монографія // Віра й культура : місячник української богословської думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1960. – Рік 23, число 10/11 (82/83), серпень-вересень. – С. 14-16
1060148
  Огієнко І. Перше видання революційних віршів Тараса Шевченка. Літературна монографія : першоджерела (скорочено): відб. з журналу "Віра й Культура". - 1960 // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 248-266. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
1060149
  Стуканов С.Р. Перше визначення України : метафізичне підгрунтя // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С.168-176. – ISSN 1728-3671
1060150
  Морозова С.Є. Перше вітчизняне дослідження про становлення інституту опіки та піклування в історико-правовому вимірі: приклад, що гідний наслідування // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2015. – № 1 (22). – С. 133-139. – ISSN 2310-6166
1060151
  Копиленко О. Перше вітчизняне комплексне наукове дослідження проблем кодифікації законодавства про працю // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 136-137.
1060152
  Ярмиш Ю.Ф. Перше давньоукраїнське "Хоженіє" як предтеча подорожнього нарису // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 22-25. – (Журналістика ; Вип. 7)


  Давньоукраїнське "Житіє і хоженіє Данила, Руської землі ігумена" - це джерело безцінної інформації про Грецію та Палестину 1104-1106 рр., про світ, який давно зник, однак залишається у пам"яті людей завдяки спостережливості і літературному таланту ...
1060153
  Шрайберг Я. Перше десятирічча інформаційного століття: вплив інформаційно - електронного середовища на роль і позицію бібліотек у суспільстві, що розвивається // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11. – С. 66-87. – ISSN 1682-2366
1060154
  Шрайберг Я. Перше десятиріччя інформаційного століття: вплив інформаційно-електронного середовища на роль і позицію бібліотек у суспільстві, що розвивається // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 78-103. – ISSN 1682-2366
1060155
  Борисенко З. Перше десятиріччя конкурентної політики в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 11. – С. 4-8. – ISSN 0131-775Х
1060156
  Усенко Я.Б. Перше десятиріччя української оренди: розвиток, здобутки і проблеми // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2002. – № 5. – С.47-50
1060157
  Бессараб А.О. Перше дитяче талант-шоу в історії українського радіо / А.О. Бессараб, Т.С. Гиріна // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 29-36. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (45)). – ISSN 2219-8741
1060158
  Ярмиш Ю. Перше документально зафіксоване інтерв"ю // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 14-17. – (Журналістика ; Вип. 5)
1060159
  Безверха В. Перше дослідження Васіла Златарски з давньої історії болгар // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 176-179. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
1060160
  Запорожець О.І. Перше засідання науково-методичної комісії з цивільної безпеки. Освіта та виховання у сфері БЖДЛ потребують концептуальних змін // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 12. – С. 7-11
1060161
  Кравчик М. Перше засідання нового семінару зісторії модерної філософії // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Бауменко, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2021. – Т. 40, № 2. – С. 184-189. – ISSN 2075-6461


  З 10 по 12 серпня 2021 р. в Одесі відбулася перша сесія семінару Philosophia perennis, організованого журналом Sententiae і двома науковими товариствами при Українському філософському фонді: Спілкою дослідників модерної філософії (Паскалівським ...
1060162
  Мушинка М. Перше зібрання творів Богдана-Ігоря Антонича // Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze / Uniwersytet Jagiellonski, Fundacja sw. Wlodzimierza. – Krakow, 2000. – Том 9/10. – С. 35-42
1060163
  Ірванець Олександр Перше квітня // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 96. – ISSN 0130-5212
1060164
  Залізняк Б.В. Перше коло / Б.В. Залізняк. – Львів, 1980. – 102с.
1060165
  Сінкевич Є.Г. Перше комплексне дослідження історії архівів, теорії і практики архівної справи Сполучених Штатів Америки в Україні // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 1 (289), січень - лютий. – С. 236-243. – ISSN 0320-9466
1060166
  Саханєнко С. Перше комплексне порівняльно-правове дослідження органів самоорганізації населення // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 1. – С. 73-75. – ISSN 1561-4999


  Рецензія на монографію: Мішина Н.В. Конституційно-правове регулювання діяльності органів самоорганізації населення: порівняльно-правове дослідження: монографія
1060167
  Ідзь В.С. Перше королівство Руси-України XI століття, або Втрачена європейскість / розмову вів Зіновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25-26 жовтня (№ 193/194). – С. 21
1060168
  Пермітін Ю.Н. Перше кохання / Ю.Н. Пермітін. – К.
1. – 1973. – 547с.
1060169
  Пермітін Ю.Н. Перше кохання / Ю.Н. Пермітін. – К.
2. – 1975. – 270с.
1060170
  Зайцев П. Перше кохання Шевченка / П. Зайцев. – Київ : Україна, 1994. – 310 с.
1060171
  Кон Ф.Я. Перше мая / Ф.Я. Кон, 1933. – 32с.
1060172
   Перше місце на конкурсі молодих перекладачів // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 1


  "...На базі Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету відбувся V Міжвузівський конкурс молодих перекладачів, у якому взяли участь представники провідних університетів України. Перше місце на конкурсі здобула Олена Старикова, ...
1060173
  Пилипчук Я.В. Перше монгольське вторгнення у східноєвропейські степи: дискурс джерел та стереотипи історіографії // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2008. – № 44. – С. 71-79. – ISSN 1682-671Х
1060174
   Перше нафтове родовище відкрите Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" в Дніпровсько-Донецькій западині / О.Ю. Зейкан, В.В. Гладун, П.Я. Максимчук, П.М. Чепіль, М.С. Дудников // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 3. – С. 26-32 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0367-4290
1060175
  Герасименко Т.Ф. Перше начало термодинаміки та його методологічне значення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 37
1060176
   Перше організаційне засідання Науково-експертної ради Національного агенства з питань запобігання корупції // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (197). – С. 55-57. – ISSN 2308-9636


  "Згадуются професори КУ - Марцеляк О.В., Іншин М.І., Комаха Л.Г.".
1060177
  Безорудько В.Г. Перше побачення : гумористична кіноповість : біогр. довідка / Віктор Безорудько. – Київ : Молодь, 1962. – 130 с.
1060178
  Ніка О. Перше повне видання Луцької замкової книги : стаття-рецензія на публікацію: Луцька замкова книга 1560-1561 рр. / підготували до видання В.М. Мойсієнко, В.В. Поліщук. - Луцьк, 2013. - 733 с. / Оксана Ніка // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 208-210. – ISSN 0320-3077
1060179
  Тимошенко Л.В. Перше поунійне півстоліття в Україні (Волинь та Київщини) мовою документальних джерел // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2002. – № 1/3. – С. 34-45. – ISSN 0320-9466
1060180
  Гамрецький М. Перше селянсько-козацьке повстання на Україні // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 147-149
1060181
  Бунчак Б.В. Перше слово або ініціювання діалогу // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 162-163
1060182
  Харитонов Є.О. Перше спеціальне дослідження у галузі цивільної деліктології у митній справі // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 3 (69). – С. 8-11
1060183
  Мулярчук І.Ф. Перше тисячоліття до християнства. Залізний вік // Добродій: Людина і Боголюдина : етична антропологія / І.Ф. Мулярчук. – Київ : Логос, 2016. – С. 193-210. – ISBN 978-966-171-218-7
1060184
  Ленін В.І. Перше травня / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 85с.
1060185
  Ленін В.І. Перше травня / В.І. Ленін. – Київ, 1940. – 60с.
1060186
  Ленін В.І. Перше травня / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України, 1974. – 18 с.
1060187
  Ленін В.І. Перше травня / В.І. Ленін. – Київ, 1983. – 14с.
1060188
  Куличенко В. Перше Травня / В. Куличенко. – Х., 1930. – 86с.
1060189
  Ленін В.І. Перше травня. Майовка революційного пролетаріату / В.І. Ленін. – Київ, 1955. – 32с.
1060190
  Чапленко В. Перше число журнала "Мовознавство" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 207, квітень : квітень. – С. 15-16
1060191
  Жарко Я.В. Перши лирични творы / Я.В. Жарко [псевд.]. – Полтава : Друк. Полтавського губернського правления
Ч. 1. – 1884. – 124, III с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1060192
  Чешко Н. Перший // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 8. – С. 111-121. – ISSN 1728-8568
1060193
  Кононенко Є. Перший : проза: хронологія кохання // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 7. – С. 30-55. – ISSN 0130-321Х
1060194
  Капсамун І. Перший "дипломатичний бій" Володимира Зеленського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 10 грудня (№ 227). – С. 4


  "Про великі очікування від зустрічі в Парижі та маленьке поле для маневрів для українського президента."
1060195
  Семенюк В. Перший "Кобзар" Тараса Шевченка 1840 року: унікальний випадок чи геніальна закономірність? // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Голубець О.М., Овсійчук В.А. [та ін.]. – Львів, 2014. – Вип. 3, 2013-2014. – С. 368-373. – ISSN 2225-3246


  ". Проаналізовано передумови появи друкованого видання “Кобзаря” 1840 р., специфіку укладення композиції книги, ілюстрації та вплив цензури на формат видання. Встановлено роль окремих персоналій у контексті авторських присвят і видавничого процесу ...
1060196
  Семенюк В. Перший "Кобзар” Тараса Шевченка 1840 року: унікальний випадок чи геніальна закономірність?. // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2014. – Вип. 25. – С. 260-267. – ISSN 0236-4832
1060197
  Кіт Л. Перший «Щедрик» на вінілі. Повернення // Київський університет. – Київ, 2021. – Січень (№ 1). – С. 3


  Напередодні Нового року у Кам’янець-Подільському у рамках проєкту «Кам’янецькі ноти і крила «Щедрика» презентовано перший у світі запис пісні «Caroll of the Bells». На цій унікальній грамплатівці компанії Brunswick 1922 року майбутній улюблений ...
1060198
  Корсунь А.О. Перший академік - астроном Української Академії наук / А.О. Корсунь, Я.С. Яцків // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2010. – № 5 (72)
1060199
  Колюх В. Перший академічний підручник із правової політології в Україні (рецензія на підручник за редакцією Ірини Кресіної "Правова політологія. Академічний курс") // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 186-188. – ISSN 1026-9932
1060200
  Сергійчук В.І. Перший аналіз на тлі гірких національних невдач // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2009 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – С. 251-252. – ISBN 978-966-2911-24-4


  До 65-річчя першого начерку книги Тараса Бульби-Боровця "Армія без держави".
1060201
  Кузовков Володимир Перший арабсько-хозарський конфлікт та міжнародні відносини в VII ст. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 1 (92). – С. 68-70. – ISSN 1728-9343
1060202
  Марущак В. Перший археолог серед поетів і перший поет серед археологів // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 4 лютого (№ 4). – С. 4


  Мозолевський Борис Миколайович — український археолог і поет, дослідник скіфської старовини.
1060203
  Галкіна Н. Перший бал Наташі Ростової : інтегрований урок за романом Л. Толстого "Війна і мир" та однойменною оперою С. Прокоф"єва. 10 клас / Н. Галкіна, Н. Тхай // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 9 : Урок літератури: слово, музика і фарби. – С. 23-25
1060204
   Перший батл // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 7). – С. 4


  У Науковій бібліотеці імені М. Максимовича відбулася перша "Битва Університетів", унікальний захід бізнес-формату, метою якого став пошук перспективних студентських стартапів і бізнес-ідей. У заході, що пройшов у форматі стартап-батлу, за увагу з боку ...
1060205
  Боброва М. Перший бібліотекар університетської книгозбірні / М. Боброва, І. Кононенко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (257). – С. 18-22. – ISSN 1029-7200


  У публікації висвітлюється історія заснування бібліотеки Імператорського Харківського університету і початок формування її книжкового фонду. Увага зосереджена на особистості першого бібліотекаря університетської книгозбірні, професора Я. Я. ...
1060206
  Лучик Ю. Перший бій // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 6). – С. 2 : фото


  Про ветерана історичного факультету - Дмитра Андрійовича Прохорова - учасника Другої світової війни. Нагородженого орденами "Червоної зірки", "Вітчизняної війни" І ступеня, "Богдана Хмельницького" ІІІ ступеня, "Богдана Хмельницького" ІІ ступеня, ...
1060207
  Кубенко В.Д. Перший в Україні інститут технічного профілю (до 100-річчя заснування Інституту механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України) / В.Д. Кубенко, О.П. Жук // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 12. – C. 64-66. – ISSN 1027-3239
1060208
  Дружбинський В. Перший в Україні квест-музей відкрився! // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 листопада - 6 грудня (№ 46). – С. 15


  ""Сила підпису" - так називається експозиція квест-музею. Це бажання в інтерактивному форматі розповісти про важливість підпису. Від відбитка долоні на стінах печери до електронного підпису, за допомогою якого ми ідентифікуємо себе в нтернеті. Виставка ...
1060209
  Руденко Л.Г. Перший в Україні міжнародний науковий семінар із питань геоурбаністики / Л.Г. Руденко, І.Г. Савчук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 3 (83). – С. 71. – ISSN 1561-4980
1060210
  Лук"янчук Г. Перший в Україні навчальний посібник для вчителів історії та громадської освіти "Голодомор 1932 - 1933 років - геноцид української нації" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24 листопада - 13 грудня (№ 45/46)
1060211
  Білорус О.Г. Перший в Україні фундаментальний підручник з теорії міжнародного бізнесу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (278). – С. 124-126. – ISSN 2305-7645
1060212
  Німчук В.В. Перший великий словник української мови Павла Білецького-Носенка / В.В. Німчук. – Київ, 1966. – 1-37с.
1060213
  Мороз В. Перший великорос // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 31 (351). – С. 44-46. – ISSN 1996-1561


  Ламання основ традиційного права, грабежем і спаленням Києва, а також утвердженням нового політичного центру на Заліссі - далекій північній околиці Русі - відзначився в історії Андрій Боголюбський, а між тим він святий для РПЦ та її філій у різних ...
1060214
  Козаченко В.П. Перший взвод : Повість / В.П. Козаченко. – Київ : Радянський письменник, 1941. – 187с.
1060215
  Тодійчук О. Перший видавець "Реєстру Війська Запорозького 1649 р." (до археографічної діяльності О.М. Бодянського) // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 207-216
1060216
  Липовецький С. Перший випадок в Америці, що українець здобуває таке признання за свої інструментальні композиції // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 35 (388), 14 вересня 2017. – С. 46-50
1060217
  Ледянко М.А. Перший випал / М.А. Ледянко. – Х., 1930. – 306с.
1060218
  Фролов Ю.О. Перший виправно-трудовий кодекс Української РСР // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 7
1060219
  Крячок М. Перший випуск "Гайдамаків" Тараса Шевченка: маловідомі факти, архівні джерела // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 85-92. – ISSN 0320-9466
1060220
   Перший випуск англомовної магістратури ІМВ // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 4


  Відбувся перший випуск магістрів Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, які навчалися за англомовними магістерськими програмами.
1060221
   Перший випуск англомовної магістратури ІМВ // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 5


  "...Відбувся перший випуск магістрів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які навчалися за англомовними магістерськими програмами".
1060222
  Непочатова О.В. Перший випуск серії "Бібліотечні діячі Слобожанщини" (презентація видання) / О.В. Непочатова, Н.В. Петренко // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 2 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 266-271


  Презентовано перший бібліографчний покажчик із серії "Бібліотечеі діячі Слобожанщини", присвячений професійному доробку Харківської державної наукової бібліотеки імені В.Г. Короленка, заслуженого працівника культури України Валентини Дмитрівні ...
1060223
  Сергійчук В. Перший військовий начальник владивостоцького порту // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2021 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2021. – С. 14. – ISBN 978-617-7837-11-3


  До 185-річчя від дня народження Євгена Бурачка.
1060224
   Перший вінок, 1887
1060225
  Мозгова Н.Г. Перший вітчизняний персоналіст (з історії ідейних впливів духовно-академічної філософії ХІХ ст.) // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.34-45. – ISBN 966-7653-02-8
1060226
  Матвійчук М.Ф. Перший воїстину народний поет / М.Ф. Матвійчук. – Київ, 1963. – 32с.
1060227
  Сергійчук В.І. Перший всенародно обраний // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2009 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – С. 29-30. – ISBN 978-966-2911-24-4


  До 75-річчя від дня народження Леоніда Кравчука.
1060228
  Ленін В.І. Перший Всеросійський з"їзд Рад Р.і С.Д. / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 32с.
1060229
  Хільчевський В.К. Перший Всеукраїнський гідрометеорологічний з"їзд (Одеса - 2017): пріоритети та перспективи гідрометеорологічної діяльності / В.К. Хільчевський, М.Р. Забокрицька // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 1 (44). – С. 136-143. – ISSN 2306-5680
1060230
  Соколов В.Ю. Перший Всеукраїнський з"їзд бібліотечних працівників (1926) та його значення в розвитку бібліотечної справи в Україні // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 30-44. – ISSN 2409-9805
1060231
  Соколов В.Ю. Перший Всеукраїнський з"їзд бібліотечних робітників (1926) та його значення в розвитку бібліотечної справи в Україні (продовження статті, перша частина опублікована у №2, 2015 р.) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 1. – С. 30-41. – ISSN 2409-9805
1060232
  Божко О.А. Перший Всеукраїнський з"їзд Рад (короткий огляд історіографії) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 16-19. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Зроблено короткий огляд праць, які висвітлюють роботу I Всеукраїнського з"їзду Рад 4-6-11-12 грудня 1917 р., та Всеукраїнської селянської конференції 20-22 січня 1918 р.
1060233
   Перший всеукраїнський конгрес з медичного права і соціальної політики // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 40-41.
1060234
   Перший всеукраїнський конкурс імені Неллі Іванової-Георгієвської для молодих дослідників // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 : Філософія у публічному просторі. – С. 136-137. – ISSN 0235-7941


  21 грудня 2016 року на урочистому засіданні Філософської спілки м. Одеси було підбито підсумки Першого всеукраїнського конкурсу імені Неллі Іванової-Георгієвської для молодих дослідників за краще наукове дослідження у таких напрямках, як феноменологія, ...
1060235
  Архипова А. Перший Всеукраїнський конкурс скрипалів імені Богодара Которовича: воскресіння духу / А. Архипова, Б. Півненко, Н. Пилатюк // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 22 червня (№ 25). – С. 6. – ISSN 2519-4429
1060236
   Перший Всеукраїнський Православний Церковний Собор УАПЦ : 14-30 жовтня 1921 року:Документи і матеріали. – Київ. Львів, 1999. – 560с. – ISBN 966-02-1243-7
1060237
  Кагамлик С. Перший Всеукраїнський Собор Української Автокефальної Православної Церкви // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
1060238
   Перший Всеукраїнський учительський з"їзд в Харкові від 5 до 11 січня 1925 р : (зі знімками учасників з"їзду) : Стенографічний звіт. – Харків : Державне видавництво України, 1925. – 153 с.
1060239
  Бездітний В. Перший Всеукраїнський цивілістичний форум "Київська весна" // Юридична газета. – Київ, 2012. – 3 квітня (№ 14)


  23 березня 2012 року в Києві за ініціативи Асоціації адвокатів України було проведено I Всеукраїнський цивілістичний форум. На форумі обговорили актуальні цивільно-правові питання. З темою " Прецедент - як джерело права в Україні" виступила доктор ...
1060240
  Шептицька Т. Перший всеукраїнський часопис : (до 110-річчя виходу друком "Літературно-наукового вістника") // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 157-162. – ISBN 966-628-104-X
1060241
  Капранов С. Перший вчитель Китаю. До 2565-ї річниці від дня народження Конфуція // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1 (6), спец. вип. : 65 років Китайської Народної Республіки. – С. 28-30
1060242
  Захарчук О. Перший галицький композитор-симфоніст = До 110 роковин від дня народження Романа Сімовича // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 9 (803). – С. 113-115. – ISSN 0868-4790


  Роман Аполлонович Сімович (1901-1984) - композитор родом з Снятина на Станіславщині. З 1963 р. - професор Львівської Консерваторії. Засл. діяч мистецтв УРСР (1954).
1060243
  Бразов Л.П. Перший гарт : повість / Л.П. Бразов. – Харків : Прапор, 1964. – 237 с.
1060244
  Вельможко В. Перший генерал авіації з паспортом українця // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 25 квітня - 8 травня (№ 17/18). – С. 12


  Перший генерал авіації, нащадок козацького роду Олександр Матвійович Кованько.
1060245
  Сагайдак Д. Перший гетьманат: Богдан-Зіновій Хмель // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 27-31
1060246
  Матяш І. Перший голова Бібліотечно-архівного відділу // Студії з архівної справи та документознавства / Головне архів. управ. при Каб. Мін. України, Укр. держ. н.-д. ін-т архів. справи та документознавства. – Київ, 1997. – Т. 2. – С. 104-110. – ISBN 966725001-6


  До 120-ліття від дня народження О.С. Грушевського.
1060247
  Колос М. Перший Голова Конституційного Суду України: альфа й омега // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 99-104
1060248
  Колос М. Перший Голова Конституційного Суду України: штрихи до портрета // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2018. – Травень (№ 10). – С.1-5


  Юзьков Леонід Петрович — український учений-правознавець, доктор юридичних наук, перший голова Конституційного суду України.
1060249
  Веремійчик О. Перший Голова Проводу Українських Націоналістів Євген Коновалець // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 11-23 червня (№ 23/24). – С. 11
1060250
  Петровський А. Перший голова університетського Правління // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 4


  "... У червні 1833 р. попечитель Київського навчального округу Є. фон Брадке призначив 69-літнього Берлинського головою Тимчасової комісії у справах ліквідованого Волинського ліцею. Завдання комісії полягало в перевезенні ліцейного майна з Кременця до ...
1060251
  Рихтік А. Перший головний архітектор Києва. До 250-річчя від дня народження А. Меленського (1766-1833) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 8-11. – ISSN 2306-3505


  Андрій Іванович Меленський – відомий український зодчий, перший головний архітектор Києва, «батько» нової епохи в розвитку архітектури – доби українського ампіру.
1060252
  Чернега П. Перший голодомор в Україні організований комуністичним режимом Росії у 1921-1923 рр. // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 23-29 вересня (№ 38). – С. 4-5


  До 100-річчя вшанування пам"яті жертв трагедії.
1060253
  Чернега П. Перший голодомор в Україні організований комуністичним режимом Росії у 1921 - 1923 рр. // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 9-22 вересня (№ 36/37). – С. 4


  До 100-річчя вшанування пам"яті жертв трагедії.
1060254
  Грабовецький В. Перший гомін дзвону до 200-річчя уродин М. Шашкевича і Т. Шевченка 2011 і 2014 рр. : з університетської презентації / Володимир Грабовецький ; Івано-Франківський держ. істор.-меморіальний музей Олекси Довбуша. – Івано-Франківськ, 2009. – 92 с. – (Наукові записки Прикарпатської історичної школи)
1060255
  Веретенченко О.А. Перший грім : лірика / Олекса Веретенченко. – Київ ; Харків : Радянський письменник, 1941. – 64 с.
1060256
  Панченко О. Перший грім і дим вічності. - Дещо про автора "Чорної долини" й "Чорного гнізда" степового українця Розмая, поета з Білого Колодязя, якого не сп"янили заморські вина // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 23 жовтня - 7 листопада (№ 41/42)


  Веретенченко Олекса Андрійович — український поет, перекладач, журналіст. Псевдонім — Олекса Розмай.
1060257
  Копинець К.Ф. Перший грім. / К.Ф. Копинець. – Ужгород, 1966. – 63с.
1060258
  Коломієць О.Ф. Перший гріх (Нічого не сталось) / О.Ф. Коломієць. – Київ, 1971. – 72 с.
1060259
  Байдаченко Н. Перший гріх Ізабелли : історія одного інцесту : повість, новели / Настя Байдаченко. – Київ : Факт, 2006. – 190 с. – (Exceptis еxcipiendis). – ISBN 966-359-126-9
1060260
   Перший Громадянський форум: діалог університетських поколінь // Київський університет. – Київ, 2015. – Грудень (№ 16). – С. 2


  В Університеті започатковано ще одну добру традицію – проведення Громадянського форуму. Перший форум на тему «Відчуття єдиної університетської родини», ініційований громадськими організаціями КНУ імені Тараса Шевченка (Радою ветеранів, Студентським ...
1060261
  Коваленко В.С. Перший декан хімічного факультету / В.С. Коваленко, В.Ф. Варгалюк, Н.В. Стець // Journal of chemistry and technologies : scientific journal / Ministry of education and science of Ukraine ; Oles Honchar Dnipro National University ; ed.-in-chief S.I. Okovytyy ; ed. board: V.F. Vargalyuk, A.B. Vishnikin, O.V. Harchenko [et al.]. – Dnipro, 2019. – Vol. 27, iss. 1. – С. 1-8. – ISSN 2663-2934


  Розглядається життєвий та творчий шлях відомого вченого-хіміка, доктора хімічних наук, професора М.А. Розенберг, учениці та послідовниці академіка Л.В. Писаржевського, одного з ініціаторів створення хімічного факультету Дніпропетровського університету ...
1060262
  Михайленко П.П. Перший декрет про народний суд в УРСР. / П.П. Михайленко. – Львов, 1958. – 28с.
1060263
  Цибульський І.І. Перший день весни / І.І. Цибульський. – К, 1987. – 151с.
1060264
  Глюк Мішель Перший день творіння : поема (фрагменти) // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 5/6 (965/966). – С. 150-155. – ISSN 0320 - 8370
1060265
  Гай-Нижник Перший державний бюджет у новітній історії України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 111-118. – Бібліогр.: с. 111-118


  На основі архівних документів та спогадів безпосередніх учасників українського державотворення часів національно-визвольних змагань 1917-1921 років висвітлено принципи укладання та основні показники першого в новітній історії України державного бюджету ...
1060266
  Гай-Нижник Перший державний бюджет у новітній історії України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 111-118.
1060267
   Перший державний драматичний театр ім. Т.Г.Шевченка 1919-1931. – Х, 1931. – 63с.
1060268
  Вишня Остап Перший диктант : Оповідання для мол. шк. віку / Вишня Остап. – Київ : Дитвидав, 1962. – 32с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (Домашня б-чка школяра)
1060269
  Чабан М.П. Перший дільничний санітарний лікар Катеринослава / М.П. Чабан, З.І. Шевцова, В.В. Гапонов // Гастроентерологія : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 51, № 1. – С. 124-131. – ISSN 2308-2097


  До 180-річчя від дня народження В.Т. Скрильникова.
1060270
  Шлапак Я. Перший доктор наук - програміст. 8 грудня - 100 років від дня народження Катерини Логвинівни Ющенко-Рвачової (1919-2001), українського вченого в галузі кібернетики // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 6 грудня (№ 49). – С. 12
1060271
   Перший доктор Спеціалізованої вченої ради : [Леонід Леонідович Кістерський] // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 142-145
1060272
  Чухно А.А. Перший досвід / А.А. Чухно, В.Г. Чепінога // Екон. Рад. України., 1967


  Рец. на зб.: Господарська реформа в дії.
1060273
  Галушко О.А. Перший досвід застосування нового поглинача вільних радикалів Ксаврону у хворих на ішемічний інсульт // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 63-67. – ISSN 2224-0586
1060274
  Романюк В. Перший досвід парламентаризму українців // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, І. Косило, Є. Баран [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – № 35, січень - червень. – С. 5-8
1060275
  Плекан Ю.В. Перший досвід парламентаризму: українці-депутати австрійського парламенту та галицького крайового сейму (1848-1918) : довідник / Юрій Плекан. – Івано-Франківськ : Третяк І.Я., 2012. – 138, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 106-111. – ISBN 966-550-245-Х
1060276
  Шутак Л. Перший досвід проведення державного іспиту з "української мови за професійним спрямуванням" / Л. Шутак, Г. Навчук, А. Ткач // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 3 (38). – С. 53-56. – ISSN 2078-1016
1060277
  Савка І.Г. Перший досвід реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу в БДМУ // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 21, № 2 (82), ч. 1. – С. 177-178. – ISSN 1684-7903


  "...У статті відображені основні моменти в ході імплементації права на академічну мобільність серед учасників освітнього процесу в БДМУ згідно з новими регламентуючими документами в цьому напрямі."
1060278
  Артьоменко В.В. Перший досвід симуляційного навчання студентів шостих курсів медичних факультетів / В.В. Артьоменко, В.М. Носенко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 96-98. – ISSN 1681-2751
1060279
  Бурлєєва М. Перший дослідник Голодомору на Вінниччині // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7-8 грудня (№ 223/224). – С. 13


  Ілля Гаврилович Шульга — український історик, доктор історичних наук (з 1965 року), професор (з 1987 року). Перший дослідник Голодомору 1932—1933 рр. на Вінниччині та Поділлі.
1060280
  Смоляр А. Перший друкований відгук про поезії Володимира Самійленка // Відкритий архів : щорічник матеріялів та досліджень з історії модерної української культури / Укр. науковий ін-т Гарвардського ун-ту ; Ін- критики. – Київ, 2004. – Т. 1. – С. 605-608. – ISBN 966-7679-57-8
1060281
  Сищук Олексій Перший друкований прогноз написав українець // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 77


  Серед багатьох українців, котрі здобували освіту й займалися науковою діяльністю, вирізняється постать Юрія Михайловича Котермака - вченого, просвітника, першого українського автора друкованої книжки, провідного фахівця Болонського університету. В ...
1060282
  Сищук Олексій Перший друкований прогноз написав українець // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 77


  Серед багатьох українців, котрі здобували освіту й займалися науковою діяльністю, вирізняється постать Юрія Михайловича Котермака - вченого, просвітника, першого українського автора друкованої книжки, провідного фахівця Болонського університету. В ...
1060283
  Селіванов А. Перший етап - складний початок підготовки змін до Конституції України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 3 (312). – С. 22-23
1060284
  Нахлік Є. Перший етап (1871 - середина 1876 р.) // Віражі Франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література : Світогляд. Ідеологія. Література / Є.К. Нахлік. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 12-20. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1668-2
1060285
  Худіш П.М. Перший етап оптаційних процесів між Закарпатською Україною та Чехословацькою республікою: червень 1945 – квітень 1946 рр. (за матеріалами чеських архівів) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 61-72. – (Серія : Історія ; вип. 2 (33))
1060286
  Безручко Олександр Перший етап реформи кіноосвіти 1934 року // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 346-358. – ISSN 1997-4264
1060287
  Ширяєв Т. Перший європейський // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – Лютий, спецвипуск № 2 (199) : Київ 19 - початок 20 ст.


  Історія будівництва готелю "Європейський" у Києві.
1060288
  Шот М. Перший європейський міністр охорони здоров"я // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2009. – № 3 (31). – С. 20-21
1060289
  Самбор Б. Перший єпископ землі Володимирської // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2005. – № 10 (154), травень. – С. 6
1060290
  Ніколаєв Олексій Перший з-поміж рівних : Роман / Ніколаєв Олексій. – Дніпропетровськ : УкО ІМА-прес, 2000. – 152с. – ISBN 966-7179-54-0
1060291
   Перший з"їзд геологів України // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 109-110
1060292
  Волін М. Перший з"їзд КП(б)У / М. Волін. – Київ : Пролетарій, 1929. – 88 с. – (Історія КП(б)У в з"їздах та конференціях / ІСТПАРТ ЦК КП(Б)У)
1060293
  Рядніна У. Перший з"їзд КП(б)У / У. Рядніна, 1957. – с.
1060294
  Грін О.О. Перший з"їзд народних комітетів Закарпатської України та проблема визначення державно-правового статусу краю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 142-148. – ISSN 1563-3349
1060295
  Ковальчук В.Ф. Перший з"їзд офіцерів України - каталізатор розвалу імперіїї СССР / Володимир Ковальчук. – Київ : Спілка офіцерів України, Київська міська організація СОУ, 2017. – 16, [1] с.. включ. обкл : портр.
1060296
  Королівський С. Перший з"їзд Рад України / С. Королівський. – Київ, 1947. – 47 с.
1060297
  Королівський С.М. Перший з"їзд Рад України / С.М. Королівський. – К, 1957. – 100с.
1060298
  Шевченко В.О. Перший за велінням долі // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (132). – С. 43-46 : фото
1060299
  Кравченко М.І. Перший загальнонаціональний український політик // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – С. 139-146. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 21 (34))
1060300
  Малко Р. Перший засів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 39 (463), 30.09-06.10.2016 р. – С. 18-19. – ISSN 1996-1561


  Ким представлений Майдан у парламенті.
1060301
  Лавринович Олександр Володимирович Перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Лавринович: "Якщо вищі посадові особи не виконують конституційних приписів, це означає, що держава є тяжкохворою й вплинути на ситуацію можуть : [інтерв"ю з першим заступником Голови Верховної Ради України О.В. Лавриновичем] / Лавринович Олександр Володимирович, Бушанський Валентин; бесіду вели: С. Писаренко, В. Бушанський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 6-9
1060302
  Кизим М. Перший заступник Міністра освіти і науки України Микола Кизим "Наука має працювати на пріоритети держави, а держава - створювати їй умови для цього !" / розмову вела Лариса Остролуцька // Світ. – Київ, 2021. – Серпень (№ 29/30)
1060303
   Перший захист подвійних німецько-українських дипломів геодезистами-магістрами / К. Третяк, І. Тревого, С. Савчук, В. Задорожний // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2016. – Вип. 2 (32). – С. 51-53. – ISSN 1819-1339
1060304
  Лещух Р. Перший західно-український геолог Юліан Медвецький : до 95-річчя від дня смерті / Р. Лещух, Й. Свинко // Палеонтологічний збірник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – № 45. – С. 129-136. – Бібліогр.: 66 н. – ISSN 0131-2634


  Ю. Медвецький - перший учений Галичини, який запровадив використання геології разом з технічною наукою для промислового розвитку краю. Його справедливо можна назвати засновником української науково-практичної геології. Наукову діяльність Ю. Медвецького ...
1060305
  Савченко Ф.Я. Перший збірник українських пісень Максимовича, 1827–1927 / Федір Савченко; Всеукр. акад. наук. – Київ : [Б. в.] ; (Держтрест ”Київ-Друк”, 1-ша фото-літо-друк.), 1928. – 57 с., [1] арк. портр. – Окр. віб.: Україна. 1927, кн.6


  На тит. стор. дарчий надпис: ВПов. Акад. М.П. Василенкові 17. 1. 28
1060306
  Казьмирчук Г.Д. Перший збройний виступ против царизму (до 150-річчя повстання декабристів) // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 14-16. – ISBN 978-966-171-565-2
1060307
  Швидченко Т.М. Перший Зимовий похід Армії УНР в контексті національно-визвольної революції 1917-1921 років : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Швидченко Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 223 арк. – Бібліогр.: арк. 190-223
1060308
  Швидченко Т.М. Перший Зимовий похід Армії УНР в контексті національно-визвольної революції 1917-1921 років : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Швидченко Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1060309
  Терещенко Ю. Перший і другий гетьманат в Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4-5 травня (№ 78/79). – С. 20-21
1060310
  Терещенко Ю. Перший і Другий гетьманат в Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27-28 квітня (№ 75/76). – С. 18-19
1060311
  Терещенко Ю. Перший і другий Гетьманати в Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 11-12 травня (№ 81/82). – С. 20


  Козаки та державотворці: прорив у майбутнє.
1060312
  Кожушний О. Перший і другий гімни Сінезія Киренського: зміст, метричні і стилістичні особливості, синонімічні теонімо-поетоніми // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 246-253
1060313
  Музичук А. Перший із українських модерністів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 20 листопада (№ 218). – С. 11


  Згадаймо забутого українського письменника Гната Михайличенка.
1060314
  Горовий А.В. Перший іконописець Київської Русі - Аліпій / Анатолій Горовий. – Київ : Наш час, 2008. – 144с. – На обкл.: Початок іконописання в Київській Русі. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-8174-53-7
1060315
  Бутрин М.Л. Перший інтернаціонал / М.Л. Бутрин, Т.Д. Микитин. – Львів, 1964. – 14с.
1060316
  Сумний С. Перший іспит / С. Сумний, О. Ясний. – Х., 1931. – 260с.
1060317
   Перший історик української мови // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 3 - 9 лютого (№ 4). – С. 7


  Павло Житецький - філолог, педагог і громадський діяч, один із основоположників українського мовознавства.
1060318
  Гудзь В.В. Перший історіографічний етап дослідження голоду в Україні 1932-1933 рр. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 34-36. – ISBN 966-2980-20-2
1060319
  Шишов А. Перший кавалер святого Георгія, підполковник Федір Фабриціан // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 43-45 : фото
1060320
  Лозинський К. Перший Київський митрополит Михаїл // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 14-18. – ISSN 0868-9644
1060321
  Лозинський Костянтин Перший Київський Митрополит Михаїл : до 1020-ліття хрещення Київської Руси-України // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 14-18. – ISSN 0868-9644
1060322
  Мазур В. Перший київський нотаріус // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 квітня -11 травня (№ 16). – С. 14


  "Першим міським нотаріусом став мценський купець Василь Лук"янов. У середині XVIII століття внутрішній устрій Російської імперії не встигав за зростанням території держави. Землями, що не дуже давно потрапили під московський скіпетр, управляли за ...
1060323
  Тереверко О. Перший класик української художньої прози // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 29 листопада (№ 48). – С. 21


  Григорій Квітка-Основ"яненко не уявляв своє життя без України. 240 років від дня народження видатного українського прозаїка, драматурга, журналіста, літературного критика й культурно-громадського діяча.
1060324
  Романова А. Перший кодекс українського права та інституалізація юридичної аргументації / А. Романова, О. Чорнобай // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 42-48. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
1060325
  Лаврівська І. Перший козак в Америці : Оповідання для молоді / І. Лаврівська. – Торонто : Гомін України, 1975
1060326
  Лаврівська І. Перший козак в Америці : оповідання для молоді / Ірина Лаврівська. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 220, [3] с. : іл. – ISBN 978-611-01-2029-5
1060327
  Вельможко В. Перший командувач українського флоту // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 17-31 грудня (№ 51/52)


  150-річчя з дня народження першого в новітній історії командувача українського флоту, контр-адмірала Михайла Михайловича Остроградського.
1060328
  Каркач П. Перший коментар нового Закону України "Про прокуратуру" // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 11 (173). – С. 5-7
1060329
  Чубик Юлія Перший конгрес закордонних дослідників історії Польщі // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 224-227
1060330
  Вольвач П. Перший конгрес українців Криму: його місце та роль у державотворчих процесах // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 10 листопада (№ 45). – С. 5
1060331
  Вольвач П. Перший конгрес українців Криму: його місце та роль у державотвочих процесах // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 24листопада (№ 47). – С. 5


  До 25-ліття від дня проведення.
1060332
  Замлинський В.О. Перший конституційний акт України (Конституція Пилипа Орлика) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 145-154. – (Міжнародні відносини ; Вип. 1)
1060333
   Перший космонавт незалежної України. До 70-річчя від дня народження Л.К. Каденюка // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. І.О. Аврахова. – Київ, 2020. – № 1, 2021, 1 квартал. – С. 40-48. – ISSN 0130-2043
1060334
  Помаз В. Перший космонавт України // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2022. – 6 березня (№ 10). – С. 9. – ISSN 0027-8254
1060335
  Храмов В.В. Перший Кримський експериментальний обчислювальний GRIG-ресурс: створення і перші результати випробувань і експлуатації / В.В. Храмов, О.О. Судаков, М.В. Кононов // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 103-111. – ISSN 1028-9763
1060336
  Хоперія В. Перший крок – done // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7). – С. 6


  Для проведення іспиту співробітники кафедри фундаментальної медицини ННЦ «Інститут біології та медицини» на чолі із доцентом О. Канцер розробили 350 тестових завдань, які імпортували у програму Assistаnt та запропонували студентам для попередньої ...
1060337
  Стрельський Г. Перший крок відродження української державності // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 211


  "Для підтвердження своїх повноважень Центральна рада скликала 5-7 квітня 1917 р. Український національний конгрес."
1060338
  Ребошапка І. Перший крок до пізнання творчості Тараса Шевченка в Румунії // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 271-275. – ISBN 978-606-745-014-9


  "В історії культурно-літературних румунсько-українських відносин 1952-й рік став поворотним, знаменним і знаковим. До цього спричинилися нові після-воєнні умови, в яких запанували міждержавне добросусідство, співпраця, взаємоповага і спонука до ...
1060339
  Костюк Є.Ю. Перший крок до слави. Гумор і сатира. / Є.Ю. Костюк. – К., 1977. – 223с.
1060340
   Перший крок назустріч мрії // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 5 : фото


  Про співпрацю КНУ імені Тараса Шевченка та Тиврівського ліцею-інтернату для обдарованих дітей.
1060341
  Бахін С. Перший Курултай // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 6 липня (№ 27). – С. 3. – ISSN 2519-4429


  У грудні 1917 році проведений перший Курултай кримськотатарського народу – національного зібрання. Зазначена дата є однією з найбільш визначних в історії Криму та кримськотатарського народу.
1060342
  Плихневич Т.В. Перший латиноамериканець у Києві // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2/3 (147). – С. 48-53. – ISSN 2518-7104
1060343
  Карпенко М.О. Перший лист П.Й. Шафарика до М.О. Максимовича в інтерпретації А.Й. Багмут // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] : Багмут Алла Йосипівна, про неї / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 168-180. – (Не все сплива рікою часу ...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  Йдеться про ранню наукову розвідку А.Й. Багмут, присвячену виявленню в архівах оригіналу першого листа П. Шафарика до М. Максимовича та його аналізові. Підкреслено пріоритет дослідниці у віднайденні цього листа. Зазначено важливість знахідки, адже в ...
1060344
  Гуцуляк М. Перший листопад 1918 р. на західних землях України зі спогадами і життєписами членів Комітету Виконавців Листопадового Чину / М. Гуцуляк. – Київ : Либідь, 1993. – 408 с. – Репринтне відтворення вид. 1973 р.
1060345
  Мишко Д.І. Перший Литовський статут і його історичне значення // Історичні джерела та їх використання / Ін-т історії АН Української РСР; Архівне управління при Раді Міністрів УРСР. – Київ, 1969. – Вип. 4. – С. 14-24
1060346
  Громенко С. Перший Майдан. 25 років Революції на граніті / С. Громенко, Л. Бондарук // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 3-9 жовтня (№ 36/37). – С. 11


  25 років тому в Києві відбулася студентська акція протесту, що отримала назву Революція на граніті. Тоді політики не виконали повністю вимог молоді, тож Україна досі платить високу ціну за збереження незалежності.
1060347
  Іванченко Наталка Перший Межигірський фестиваль у Нью-Петрівцях під Києвом // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С. 2-3
1060348
  Дацків І. Перший мир у світовій війні 1914 - 1918 рр. Умови підписання Брест-Литовського мирного договору між Українською Народною Республікою і Четверним союзом // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (11), осінь. – С. 46-68
1060349
  Пахомов Д.А. Перший мистець : Повість з часів кам"яної доби / Д.А. Пахомов ; Переклад В. Щербаненка. – Харків : Держвидав України ; З першої Деpж. дpук.,, 1922. – 115 с. : мал. – Пояснення до малюнків: с. 114-115
1060350
  Самбор Б. Перший митрополит України-Руси // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 169-175. – ISBN 966-7060-92-6
1060351
  Задерей Н.М. Перший міжнародний математичний форум пам"яті академіка Михайла Кравчука (до сторіччя від дня народження, 1992 рік) / Н.М. Задерей, Г.Д. Нефьодова // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 240-244. – ISBN 978-617-7021-58-1
1060352
  Оборська Г. Перший міжнародний мистецький фестиваль "Код Ступки" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 18-30 листопада (№ 46/47). – С. 15


  До 80-річчя легендарного українського актора.
1060353
   Перший міжнародний семінар "Медична фізика - сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології", 02-03 червня 2011 року = Первый международный семинар "Медицинская физика-современное состояние, проблемы, пути развития. Новейшие технологии" = First international workshop "Medical physics-the current status, problems, the way of development. High technologies" : матеріали доповідей / [КНУТШ ; Швед. регулюючий орган (SSM)]. – Київ, 2011. – 167, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. та статті укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
1060354
  Довбня В. Перший міністр внутрішніх справ Української Народної Республіки // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 19.
1060355
  Гончар Б. Перший міністр закордонних справ незалежної України : О. Шульгін // Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ, 2004. – № 10. – С. 332-352. – ISBN 966-7522-09-1
1060356
  Ващук Л.В. Перший Міністр закордонних справ О.Я. Шульгин: портрет дипломата крізь призму архівних документів // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 201-205. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
1060357
  Ящук Ю. Перший міністр закордонних справ УНР Олександр Шульгин: "Між Сходом і Заходом ми твердо обрали Зпхід" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 3 липня (№ 122). – С. 10
1060358
  Піскун В. Перший міністр освіти України (до 80-річчя з дня загибелі І.М. Стешенка) // Українознавство : календар-щорічник. – Київ, 1998. – [на 1998 рік]. – С. 61-64
1060359
  Башлик Д. Перший місяць ринку землі: політ ненормальний // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 6-12 серпня (№ 31). – С. 7. – ISSN 1992-9277
1060360
  Пуряєва Н. Перший молитовник українською мовою ("Молитовник для руського народу" Івана Пулюя 1871 року) // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (59). – C. 130-141. – ISSN 1682-3540
1060361
  Пуряєва Н.В. Перший молитовник українською мовою в Наддніпрянській Україні // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – C. 64-73. – (Серія : Філологія ; т. 20, № 1). – ISSN 2311-0821
1060362
  Бекетова В.М. Перший музей в Катеринославі // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С. 6-7


  До 160-річчя заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького.
1060363
   Перший Музей науки відкрито у тестовому режимі // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (193). – С. 6. – ISSN 1682-2366
1060364
  Шуткевич О. Перший на Поділлі, другий в Україні. До 100-ліття заснування Кам"янець-Подільського державного українського університету // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17-18 серпня (№ 147/148). – С. 20


  "Гетьманат Павла Скоропадського надав Поділлю можливість вийти в освітньому плані на високий рівень і стати на один щабель із Харковом, Катеринославом (нині Дніпро), Одесою та навіть Києвом. Уже влітку 1918 року розпочалося повсюдне відкриття ...
1060365
  Кривко Я. Перший на Україні театр // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 257, червень : червень. – С. 21


  До 220-річчя від часу його заснування, що минає в 1971 р.
1060366
  Приліпко І. Перший навчальний посібник з української текстології // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 1 (682). – С. 63-64. – ISSN 0130-5263


  Перший навч. посібник з укр. текстології, в основу якого ліг багатолітній досвід роботи автора з архівними матеріалами, рукописною і друк. спадщиною класиків вітчиз. літ., викладацька праця в Київському національному ун-ті імені Тараса Шевченка. На ...
1060367
   Перший надрукований в Україні буквар. Мовою джерел: Іван Федоров та львівський "Буквар" : (матеріали до уроків з теми: "Культура України в другій половині XVI ст.") // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22
1060368
   Перший науковий парк // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 15 червня (№ 24). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У Львові відкрили перший в області науковий парк SID City Національного університету "Львівська політехніка", який займатиметься науково-технічною та інноваційною діяльністю, а також втіленням в життя результатів наукових досліджень.
1060369
   Перший національний форум для об"єднаних територіальних громад // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 2 червня (№ 88). – С. 6


  Серед спікеров форуму - А.М. Мірошниченко, проф. кафедри земельного та аграрного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка, д-р юрид. наук, заслужений юрист України, В.В. Рєзнікова, завідувач кафедри господарського права КНУ імені Тараса Шевченка, д-р ...
1060370
   Перший начальник Генерального штабу РСЧА маршал Радянського Союзу О.І.Єгоров. – К, 1936. – 48с.
1060371
  Гетьман О.Г. Перший нобеліат в галузі літератури - французький поет Рене Франсуа Арман Сюллі-Прюдом (Рене Прюдом) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипломної пед. освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 12. – С. 2 обкл.
1060372
  Леськів І.Я. Перший обласний музейний форум у заповіднику // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 5. – С. 136-137


  18 червня 2013 року на базі Державного історико-культурного заповідника "Меджибіж" відбувся Перший обласний музейний форум "Музейний простір Хмельниччини".
1060373
   Перший обчислювальний кластер оновлено // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 2


  "...У нашому університеті модернізовано перший в Україні обчислювальний кластер, який успішно працює з 1999 року і є одним з найпотужніших в Україні".
1060374
  Терещенко М. Перший олігарх. Михайло Іванович Терещенко (1886-1956) : надзвичайна історія життя мого діда, як її розповіла б мені моя бабуся / Мішель Терещенко. – Київ : Ніка-Центр, 2012. – 255, [1] с. : портр., фотоіл. – Бібліогр.: с. 249. – ISBN 978-966-521-625-4
1060375
  Терещенко М. Перший олігарх. Михайло Іванович Терещенко (1886-1956) : надзвичайна історія життя мого діда, як її розповіла б мені моя бабуся / Мішель Терещенко ; [пер. з фр. Т. Цимбала]. – 3-тє вид. – Київ : Ніка-Центр, 2015. – 255, [1] с. : портр., фотоіл. – Бібліогр.: с. 249. – ISBN 978-966-521-625-4


  У пр. №1704919 напис: Пану Сергійчуку з найкращими побажаннями від автора. Підпис. Мішель Терещенко. 7 /2/ 2016
1060376
   Перший омбудсман у світі з"явився в ...Полтаві // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 3. – С 40-41. – ISSN 1726-3077


  історія і сучасність інституту Уповноваженого з прав людини
1060377
  Герасименко В. Перший онлайн-курс з культурології // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18-25 січня (№ 3/4). – С. 3


  У січні стартує онлайн-курс факультету філософської освіти і науки НПУ імені М.П. Драгоманова "Культурологія для всіх".
1060378
  Меншун В.І. Перший освітній заклад у системі Національної академії наук та його ректор // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 10-14. – ISSN 0868-8117
1060379
  Терех М.І. Перший палац К.Г. Розумовського в Батурині // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2012. – Вип. 5. – С. 215-217. – ISSN 2218-4805
1060380
  Чернов А. Перший патріарх української церкви // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 20-26 квітня (№ 15). – С. 12


  Полтавська земля щедра великими людьми. Багатьма іменами визначних політичних, військових, культурних і церковних діячів прославила вона Україну. Тісними родинними узами пов"язаний із ним першоієрарх Української православної церкви в США, перший ...
1060381
  Филипович П.П. Перший переклад з Шевченка російською мовою / П. Филипович. – [Полтава] : Держвидав України, 1928. – 11 с.
1060382
  Котенко Т. Перший перекладач Євангелії українською мовою Пилип Морачевський / Т. Котенко, В. Шендеровський // Український церковно-історичний журнал / Всеукраїнська Християнська Асамблея, Церковно-історичне наукове товариство. – Київ, 2007. – № 3/4 (9/10). – С. 102-111


  Пилип Семенович Морачевський (псевд.- Хвилимон Галузенко) (* 26 (14) листопада 1806 — † 26 вересня 1879) — український письменник, педагог, поет-романтик, філолог, перекладач.
1060383
  Нетецька Є.В. Перший переспів псалмів українською літературною мовою Т.Г. Шевченком // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 80-81
1060384
  Скотинянська С. Перший період "культурної революції" в Китаї та його наслідки (1966 - 1969 рр.) / С. Скотинянська, В.С. Степанков // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 113-118
1060385
  Овчаренко П.М. Перший період Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу / П.М. Овчаренко, С.Н. Саженок. – Київ, 1962. – 136 с.
1060386
  Бурім Д. Перший період діяльності Українського наукового інституту в Берліні (1926 - 1931) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 12. – С. 157-172


  За матеріалами Берлінської державної бібліотеки Пруської культурної спадщини.
1060387
   Перший піврік існування Української Академії Наук у Києві на начерк її праці до кінця 1919 року / Видання Української Академії наук. – Київ : Українське наукове товариство, 1919. – 176, XCV с.


  Зі змісту: Звідомлення пpо діяльність Укpаїнської Академії Hаук у Київі до 1 січня 1920 pоку. Згаслі вулкани Укpаїни: (Пpомова на пеpшому pічному вpочистому засіданню Академії) / П. Тутковський. - В кн. також: Закон пpо заснування Укpаїнської Академії ...
1060388
  Набока С. Перший підручник з "історії України" для студентів-іноземців Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Сергій Набока // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 143-144. – ISBN 978-966-171-154-8
1060389
  Буркинський Борис Перший підручник з інноваційної діяльності : [рецензія] // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 12 (266). – С. 49. – ISSN 1810-3944
1060390
  Онопрієнко В. Перший підручник з морської геологи в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 53-54. – (Геологія ; Вип. 36). – ISSN 1728-3817


  (рецензія на підручник О.Ю. Митропольського, О.М.Іванік "Основи морської геологіїї)
1060391
  Соломаха А. Перший підручник з поліцейського права у Київському університеті // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 120-122. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1060392
  Рябухо О.М. Перший підручник з теорії Галуа слов"янськими мовами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 14-21. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Проведено аналіз першого підручника слов"янською мовою з теорії Галуа - монографії професора Київського університету Св. Володимира Михайла Ващенка-Захарченка та проведено порівняльний аналіз його з іншими тогочасними працями відомих математиків, ...
1060393
  Андрущенко Віктор Петрович Перший підручник із методики викладання правознавства // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 124
1060394
  Плата Л. Перший пішов // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 3 (168). – С. 14-15. – ISSN 1996-1561


  Чехи не знають, чи є Богдан Данилишин невинним, але вони дали йому притулок
1060395
  Бутовченко К. Перший Податковий форум // Юридична газета. – Київ, 2012. – 16 жовтня (№ 41/42)


  "...Юридичні аспекти оподаткування".
1060396
   Перший полтавський! : відзначення 100-літнього ювілею Полтавського нац. пед. ун-ту (1914-2014) / [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; уклад. Микола Степаненко]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – 189, [1] с., [4] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 148-183. – ISBN 978-966-2538-56-4
1060397
  Ясь О. Перший поміж братчиків. Оманливий дороговказ месіанізму // Багатоликий Микола Костомаров / О.В. Ясь. – Київ : Либідь, 2018. – С. 67-98. – ISBN 978-966-06-0757-6


  М. Костомаров був співзасновником та активним учасником слов"янофільсько-українського київського об"єднання "Кирило-Мефодіївське братство". У 1847 році за участь в українофільському братстві М. Костомарова арештовують.
1060398
  Пилипенко В.В. Перший посол Фінляндії в Україні (до біографії Германа Гуммеруса) / В.В. Пилипенко, Й. Ремі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 57-62. – (Історія ; вип. 45)
1060399
  Майоров М.К. Перший постріл : гуморески / М.К. Майоров ; під ред. О. Вишні. – Одеса : Одеське обласне видавництво, 1954. – 64 с.
1060400
  Кір"яков О. Перший похід Беотійського союзу на Спарту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 19-22. – (Історія ; вип. 3 (138)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню зовнішньої політики Беотійського союзу після битви при Левктрах. У центрі уваги автора події військової кампанії 370-369 рр. до Р. Х. Це була важлива історична подія, оскільки це перша військова кампанія, де спартанські воїни ...
1060401
  Томашівський Ст. Перший похід Богдана Хмельницького в Галичину : (Два місяцї української політики 1648 р.). – Львів : З друкарнї Наукового Т-ва ім. Шевченка, 1914. – 151 с.
1060402
  Пріцак Л.Д. Перший похід Богдана Хмельницького на Молдавію // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 4. – С. 69-77. – ISSN 1608-0599


  Татарський похід на Модавію в 1650 р. та участь у ньому Війська Запорозького з гетьманом Б. Хмельницьким
1060403
  Гайворонська Г.А. Перший поцілунок / Г.А. Гайворонська. – Донецк, 1988. – 23с.
1060404
  Дмитрієв А. Перший правопорядок в історії міжнародного права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.142-146. – ISSN 0132-1331


  Вестфальский мир 1648р. між Священною Римською імперією та Францією і Швецією
1060405
  Посунько О.М. Перший предводитель Катеринославського дворянства К. Лалош: сюжети до біографії крізь призму судового процесу // Universum historiae et archeologiae / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: С.І. Світленко, Ю.А. Святець, Д.В. Архірейський [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 1 (26), вип. 1/2. – С. 16-22. – ISBN 978-966-981-185-1
1060406
  Пирожков С.І. Перший президент Академії аграрних наук незалежної України (пам"яті академіка НАН України О.О. Созінова) / С.І. Пирожков, В.А. Вергунов // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 9. – C. 83-87. – ISSN 1027-3239
1060407
   Перший президент Академії наук України : 150 років від дня народження В.І. Вернадського // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 2


  Відзначити ювілей В.І. Вернадського зібралися на онлайн-конференцію представники трьох вишів України та Росії, у стінах яких працював вчений: МДУ, КНУТШ, Таврій.НУ. Про київський період його життя розповів ректор КНУТШ Леонід Губерський. Згадав і про ...
1060408
  Дічек Н. Перший Президент Академії. До 90-річчя від дня народження Миколи Ярмаченка // Педагогічна газета. – Київ, 2018. – Липень - серпень (№ 4). – С. 3


  Академії педагогічних наук.
1060409
  Карамаш С. Перший Президент України був студентом нашого університету // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Жовтень (№ 8)


  Про Михайла Грушевського, його книги, заборонені радянською владою, а нині вони знову вертаються до нащадків: До 130-річчя від дня народження.
1060410
  Ситник К. Перший президент Української Академії наук. З нагоди 145-річчя від дня народження академіка В.І. Вернадського // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 44-54. – ISSN 0372-6436
1060411
  Чишко В. Перший президент Української Народної республіки // Історичний календар. – Київ, 1996. – на 1997р. – С. 20-22


  М.С. Грушевський.
1060412
   Перший президент Чехословацької республіки Т.Г. Масарик: вчений, політик, особистість: до 170-річчя від дня народження : всеукр. наук. конференція (м. Львів, 28 жовтня 2020 р.) / Ген. консульство Чеської Респ. у Львові, Т-во "Чеська Беседа" у Львові ; за ред. Л. Дейнеки. – Львів : Сорока Т.Б., 2020. – 235, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7593-44-6
1060413
  Мрака І.Б. Перший призов українців Східної Галичини до польської армії (1922–1923 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 6 (519), листопад - грудень. – С. 65-76. – ISSN 0130-5247
1060414
  Кравчук Л.М. Перший про Владу / Леонід Кравчук ; [літ. запис і упоряд. Іван Капсамун за участю В. Панченка]. – Київ : Фонд "Перспективна Україна", 2018. – 337, [7] с. : іл. – За підтримки: Всеукраїнський фонд сприяння міжнародному спілкуванню "Українське Народне Посольство". – ISBN 978-617-7518-90-6
1060415
  Нічик В. Перший професор геброїстики в Києво-Могилянській академії. // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 3. – С.71-92.
1060416
  Івашків В. Перший професор кафедри української словесності // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 7. – С.125-131. – ISSN 0868-4790


  Яків Федорович Головацький - майбутній очільник каф. української словесності Львівського ун-ту.
1060417
  Ємець Т. Перший професор філософії Київського університету (до 200-річчя від дня народження Ореста Новицького) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 195-197. – ISBN 966-7060-98-5
1060418
  Марценюк О Р. Перший професор юридичного факультету університету Св. Володимира // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 56-61
1060419
  Задорожна О. Перший Псалом Давидів в інтерпретації Івана Франка (лінгвостилістичний аналіз) // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 78. – С. 98-103. – ISSN 0201-419
1060420
  Золотар В.А. Перший радянський закон про розподіл і найом жилих приміщень на Україні // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 76-80. – (Серія права ; № 8)


  В статье дан краткий анализ первого советского закона о распределении и найме жилых помещений на Украине, в котором провозглашались общие принципы жилищной политики украинского советского государства. Все содержание этого закона проникнуто заботой ...
1060421
  Клименко Н.І. Перший радянський підручник з криміналістики (до 50-річчя виходу в світ) / Н.І. Клименко, В.К. Лисиченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 74-81. – (Серія права ; № 17)


  В статье показана роль И.Н. Якимова, одного из известных советских ученых-криминалистов 20-60-х годов, доктора юридических наук, профессора, в разработке теоретических основ советской науки криминалистики и создании первого учебника по криминалистике.
1060422
  Бордуляк Т. Перший раз / Т. Бордуляк. – К., 1926. – 73с.
1060423
  Галушко Д. Перший раз на чаті. / Д. Галушко. – Х., 1929. – 59с.
1060424
  Тищенко Алла Перший раз у перший клас, або налаштуйте дитину на навчання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 32 : фото
1060425
  Сакаль-Лісниченко Перший раунд масштабної вакцинації // Київський університет. – Київ, 2021. – Червень (№ 6). – С. 2


  "В Університеті імунізація розпочалася з квітня, саме тоді перші дози вакцини Covishield (AstraZeneca) отримали 159 осіб. З 5 по 16 червня 2021 року в КНУ тривав перший раунд вакцинації викладачів і співробітників проти COVID-19. Масштабне щеплення на ...
1060426
  Білоус О. Перший ректор [Київського університету]: 205 р. тому народився Михайло Максимович // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2009. – 16 жовтня (№ 41). – С. 8
1060427
  Марков П.Г. Перший ректор Київського університету // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 82-87. – (Історичні науки ; вип. 21). – ISSN 0203-6541
1060428
  Козак С. Перший ректор Київського університету Михайло Максимович - основоположник романтизму в Україні // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 43-44
1060429
  Задонцева І.С. Перший ректор Київського університету Михайло Олександрович Максимович / І.С. Задонцева, С.В. Зверховська // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2004. – № 6 (19). – 3 с. окл.
1060430
   Перший ректор Михайло Олександрович Максимович (1804-1873) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)


  Є портрет.
1060431
  Кузнєцов В. Перший ректор Одеського державного університету Матвій Харитонович Фарбер (1892 - 1942) / В. Кузнєцов, Н. Кузнєцова // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 135-142. – ISBN 978-617-7046-59-1
1060432
  Сухотерна Л.І. Перший ректор Політехнічного інституту А.О. Нілус - видатний вчений в галузі артилерії // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 8, вип. 1 (12). – С. 66-74. – ISSN 2415-7422


  У жовтні 2018 року виповнюється 100 років від дня заснування Одеського політехнічного інституту (зараз - Одеський національний політехнічний університет).
1060433
  Ротте С.В. Перший ректор Черкаського інженерно-технологічного інституту / С.В. Ротте, Н.М. Пшенишна // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 382-384
1060434
  Наєнко М. Перший рік без Миколи Томенка... // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 302-304
1060435
  Вєдєнєєв Д. Перший рік міжнародно-інформаційної діяльності дипломатичного відомства України (грудень 1917 - грудень 1918 рр .) / Д. Вєдєнєєв, Д. Будков // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. Україн ім. Г. Удовенка ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2017. – Вип. 18. – С. 113-123. – ISBN 966-7522-07-5
1060436
   Перший рік НУШ: підсумки і перспективи / підготував Д. Шулікін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 26 серпня (№ 34). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
1060437
  Тудев Лодонгійн Перший рік республіки / Тудев Лодонгійн. – К., 1985. – 135с.
1060438
  Ковпік С. Перший рімейк Михайла Старицького // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 10-12


  У статті проаналізовано з точки зору поетики перший рімейк М. Старицького "Чорноморці", першотекстом якого була п"єса Я. Кухаренка "Чорноморський побит". Порівняльний аналіз п"єс
1060439
  Фігурний Ю.С. Перший розділ. Історіографія, джерельна база та наукова періодизація // Етнокультурні та націєтворчі процеси на українських землях наприкінці XVIII - середина XIX ст. / Ю.С. Фігурний. – Київ : НДІУ МОН України, 2017. – С. 7-14
1060440
  Мордвінцев В. Перший російський історик // Український історичний календар"96 : Науково-популярний та літературний альманах Історичного товариства Нестора-літописця / упоряд. А.В. Денисенко, В.Д. Туркевич; за заг. ред. П.П. Толочка. – Київ, 1995. – С. 126-127


  Про В.М. Татищева
1060441
  Швецов К.І. Перший російський підручник з математики / К.І. Швецов. – Київ, 1959. – 71с.
1060442
  Горбач Олекса Перший рукописний українсько-латинський словник Арсенія Корецького-Сатановського та Єпіфанія Славинецького = De manuscripto primi ucraino-latini vocabularii Arsenii Korec"kyj-Satanovs"kyj et Epiphanii Slavynec""kyj typis nunc mandato / Горбач Олекса. – Рим=Romae : Укр. катол. унів.ім.св.Климентія=Universit. catholicae Ucrain.S.Clementis Papae, 1968. – 335с. – (Праці філос.-гуманіст.фак.Укр.катол.унів.ім.св. Климента Папи ; Т.3)
1060443
   Перший світовий конгрес вільних українців = First world congress of free ukrainians : матеріяли. – Вінніпег ; Ню Йорк ; Лондон : Видання Секретаріяту Світового Конгресу Вільних Українців, 1969. – 479 с., [1] арк. іл. : фотоіл. – Парал. тит. арк. англ.- На тит. арк. частина дан. парал. укр., фр., ісп., нім. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1060444
   Перший світовий конгресс українських юристів (18-23.10.1992). – К, 1994. – 254с.
1060445
  Савка А.М. Перший сезон Львівської філармонії (1902-1903 рр.) у контексті філармонічного руху : автореф. ... канд. мистецтознавства : 26.00.01 / Савка А.М. ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1060446
  Бажан О. Перший секретар ВУЧК / О. Бажан, В. Золотарьов // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 197-205. – ISSN 2222-5250


  Сторінки біографії старшого майора державної безпеки Олександра Розанова.
1060447
  Ніколаєнко Р. Перший серед перших // Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 2002. – № 7/8. – С.24 : Кол. фото. – ISSN 0130-5212


  Бессарабському ринку - 90 років
1060448
  Гелей С. Перший систематизований аналіз історіософії Михайла Грушевського // Вісник НТШ : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2016. – Число 55, весна - літо. – С. 16-25. – ISSN 1563-3977
1060449
  Хорунжий А.М. Перший слід : оповідання / А.М. Хорунжий. – Львів, 1963. – 80 с.
1060450
  Шкляр В.М. Перший сніг : повісті, оповідання / Василь Шкляр. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 228 с.
1060451
  Мопассан Гі де Перший сніг : новели : пер. з фр. / Гі де Мопассан. – Київ : Дніпро, 1985. – 323 с. – (Зарубіжна новела ; Кн. 48)
1060452
  Божик Є.Д. Перший сніп / Є.Д. Божик. – Київ, 1983. – 256с.
1060453
  Верстюк В.Ф. Перший союз Н. Махна з Радянською владою // Минуле України: відновлені сторінки. / Хворостяний І.М. – Київ : Наукова думка, 1991. – С. 61-95
1060454
  Тимочко І.В. Перший спалах : [роман] / Іолана Тимочко. – Київ : Поліграфсервіс, 2015. – 243, [1] с. – ISBN 978-966-8618-56-9


  Поман «Перший спалах» – поєднання психологічного й містичного роману з елементами фантастики. Це експериментальний твір із кількома сюжетними лініями, вставними історіями, нелінійною розповіддю та різними розповідними техніками, що дозволяє заглибитися ...
1060455
  Ковальський В. Перший спортивний український сайт uaSport.net // Інформаційні технології в журналістиці: вітчизняний і світовий досвід : збірник робіт магістрів і спеціалістів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; [наук. ред. О. Мелещенко]. – Київ : Задруга, 2003. – Вип. 1. – С. 74-78. – ISBN 966-95840-5-1
1060456
   Перший стандарт доктора філософії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 15 листопада (№ 44)


  Міністерство освіти і науки України затвердило перший стандарт вищої освіти освітньо-наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості.
1060457
   Перший стартап-центр у "Харківській політехніці" // Світ. – Київ, 2020. – Грудень (№ 47/48)
1060458
  Станіслав О.В. Перший ступінь динаміки синтаксичної когезії у сучасній французькій мові (на матеріалі художньої оповіді) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 207-215. – ISBN 978-617-7132-63-8


  "За законами діалектики, когезія (як і будь-яка інша форма, явище, процес) розвивається, оновлюється, видозмінюється, перебуває у постійному русі, динаміці. Як наслідок, може знаходитися в сильній / слабкій / нейтральній позиції абощо. Метою нашої ...
1060459
  Шамрай А.П. Перший твір нової української літератури ("Енеїда" І.П.Котляревського) / А.П. Шамрай. – Київ, 1951. – 44с.


  На тит. стор. № 262837 автограф автора.
1060460
  Щербаківський Д. Перший театральний будинок у Києві і його садиба / Д. Щербаківський; Всеукраїнська Академія Наук-історична секція. – Київ : Київ-Друк, 1925. – 27 с.


  В кінці книги надпис В. Данилевича
1060461
  Гарасим Я.І. Перший теоретик української фольклористики та його концепція культурно-історичної школи // Нариси до історії української фольклористики : навчальний посібник / Я.І. Гарасим. – Київ : Знання, 2009. – С. 57-73. – ISBN 978-966-346-596-8
1060462
  Іванченко Р. Перший том ЕСУ вийшов! // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 3. – С.12-13


  ЕСУ - Енциклопедія Сучасної України
1060463
  Озерова Н.Г. Перший том Словника української мови у 20-ти томах / Н.Г. Озерова, В.А. Широкова // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 3-13. – ISSN 0027-2833
1060464
  Коваль А. Перший тріумвірат: процес утворення та початковий етап діяльності // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Петречко О.М., Попп Р.П., Андрєєв В.М. [та ін.]. – Дрогобич, 2016. – С. 166-179. – (Серія "Історія" ; вип. 38). – ISSN 2312-2595
1060465
  Дзюба І. Перший трудовий ювілей // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 6-7
1060466
  Сергійчук В.І. Перший у когорті нобелівських лауреатів // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2015 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2014. – С. 101. – ISBN 978-966-2911-65-7


  До 170-річчя від дня народження Іллі Мечникова.
1060467
   Перший у Новому світі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 6 (144), грудень - січень. – С. 50-53 : фото
1060468
  Сергійчук В. Перший у світі - і український! // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2021 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2021. – С. 15-24. – ISBN 978-617-7837-11-3


  До 100-річчя від дня заснування Українського вільного університету.
1060469
  Ярошенко О. Перший у світі завод без викидів со2 запустили в Німеччині // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 21 травня (№ 55)


  "Шведсько-швейцарська компанія ABB Ltd повідомила, що її підприємство в Люденшайді, Німеччина, у травні стало першим у світі заводом, який узагалі не викидає в повітря вуглекислого газу. Він може стати моделлю наслідування для майбутніх промислових ...
1060470
  Антоненко А. Перший у світі Музей Кобзаря святкуватиме ювілей // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6 листопада (№ 202). – С. 10


  Літературно-меморіальний будинок-музей Тараса Шевченка, перший музей Кобзаря, створений 1928 року.
1060471
  Зень Т. Перший у світі пам"ятник "Пластунам, що не зламали своїх присяг" // Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 2012. – Ч. 2 (170). – С. 12-15
1060472
  Кравченко Я. Перший у списку..."Розстріляного Відродженн" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 квітня (№ 72-73). – С. 24


  До 140-річчя від дня народження Олександра Мурашка.
1060473
  Ільницький В. Перший у Центральній Європі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13-14 квітня (№ 65/66). – С. 3


  Українські і китайські науковці відкриють надсучасний Центр геномних досліджень на базі Ужгородського національного університету.
1060474
  Стіль А. Перший удар / А. Стіль. – Київ : Художня література, 1953. – 412с.
1060475
  Андрущенко В. Перший українець у Європі. 170 років від дня народження Михайла Драгоманова // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – № 4. – С. 103
1060476
  Ємець Т. Перший українець у космосі : (до 80-річчя Павла Поповича) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 218-220. – ISBN 966-8126-27-0
1060477
  Музичко О. Перший українознавчий та козакознавчий текст одеського історика Михайла Слабченка // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 10. – C. 97-108. – ISBN 978-617-7261-66-6
1060478
   Перший україномовний мобільний застосунок для розвитку мовлення // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8 (204). – С. 4-5. – ISSN 1682-2366
1060479
  Рокіцький О. Перший україномовний переклад Біблії (до 110 річниці) / О. Рокіцький, Н. Рокіцька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 234-248. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
1060480
  Семена М. Перший український адмірал // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3-4 липня (№ 115/116). – С. 8


  Петро Сагайдачний як найвизначніший ватажок запорізьких козаків у походах по Чорному морю.
1060481
  Семена М. Перший український адмірал // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 26-27 червня (№ 111/112). – С. 8


  Петро Сагайдачний як найвизначніший ватажок запорізьких козаків у походах Чорним морем.
1060482
  Семена М. Перший український адмірал. Петро Сагайдачний як найвизначніший ватажок запорозьких козаків у походах Чорним морем // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 264-281. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
1060483
  Корсунь А. Перший український академік-астроном : До 130-річчя від дня народження О.Я. Орлова // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 53-56. – ISSN 0372-6436
1060484
  Ситий І. Перший український архітектор // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 2. – С. 103-105.
1060485
  Гришина Т. Перший український бібліографічний часопис // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (245). – С. 41-42. – ISSN 1029-7200


  Рец. на кн.: Ільницька Л., Хміль О. Журнал "Книгарь": літопис українського письменства (1917 - 1920) : сист. покажч. змісту / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. Львів, 2016. 393 с.
1060486
   Перший український біохімічний з"їзд : Тези доповідей, 10-16 червня. – Чернівці, 1965. – 456с.
1060487
   Перший український біохімічний з"їзд 10-16 червня. – Чернівці, 1965. – 39с.
1060488
  Вирва О.Є. Перший український досвід використання подовжуваних неінвазивно модульних ендопротезів для лікування пацієнтів зі злоякісними пухлинами довгих кісток / О.Є. Вирва, Р.В. Малик // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2014. – № 2 (595), апрель - июнь. – C. 5-10. – ISSN 0030-5987
1060489
  Губар А. Перший український ієрарх Канади // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 179


  Будка Микита Михайлович.
1060490
  Кирик Л. Перший український корпус (до 90-річчя з часу утворення та діяльності) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 147-152. – ISBN 966-7060-92-6
1060491
   Перший український космічний форум // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 10. – C. 85-89. – ISSN 1027-3239


  З 17 по 20 вересня 2018 р. в Києві відбувся І Український космічний форум.
1060492
  Карамаш С.Ю. Перший український космонавт Павло Попович в Україні, Києві, у 24-й школі м.Києва : розповідається про першого укр. космонавта Павла Поповича / Сергій Карамаш. – Київ : Франко Пак, 2022. – 85 с., [включ. обкл.] : портр., іл. – ISBN 978-617-8026-06-6


  У пр. № 1744097 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Національного університету ім. Тараса Шевченка від автора з найкращими побажаннями. Підпис. 23.06.2022
1060493
   Перший український музей науки / за інф. МОН України // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Липень-серпень (№ 4). – С. 8


  В Україні буде створено перший Музей науки восени 2018 року, за адресою вул. Антоновича, 180.
1060494
   Перший український Музей науки планують відкрити в Києві восени 2018 року // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 7 (156)


  Його розташують у Києві, у приміщені за адресою вул. Антоновича, 180.
1060495
  Матвійчук О. Перший український палеоботанік / О. Матвійчук, Н. Струк // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2006. – № 6. – С. 126-127. – ISSN 0869-3595


  Рогович Опанас Семенович - у 1855 р. отримав посаду ординарного професора ботаніки Ун-у Св. Володимира, а після виходу у відставку Р.Е. Траутфеттера, очолив кафедру ботаніки.
1060496
  Долішній М. Перший український підручник з історії економічної теорії : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 10. – С.89-90. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1060497
  Махун С. Перший український політолог : прогрес і міра людської свободи за Михайлом Драгомановим / Сергій Махун // Україна Incognita / за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ : Факт, 2002. – С. 208-212. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 966-664-059-7
1060498
  Генсірук С. Перший український професор американського університету. До 120-річчя від дня народження Неприцького-Грановського // Універсум : Журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2007. – № 7/8. – С. 34.
1060499
  Надашкевич В. Перший український стоматолог-мільйонер. Харизма, стандарти і франчайзинг // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 60-70. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1606-3732
1060500
  Федорчак Т. Перший український театр для дітей та юнацтва: архів починає говорити = До 90-річчя Першого українського театру для дітей та юнацтва // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – № 2/3 (27/28). – С. 48-60
1060501
  Трачук Т.А. Перший український теоретик публіцистики // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 139-140


  У статті розглянуто наукові доробки патріарха українського журналістикознавства Володимира Здоровеги. The article distinguishes the achievements of Patriarch of Ukrainian journalism studies – Volodymyr Zdorovega.
1060502
  Чернова О. Перший український університет у м. Батурині 1760 р. // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 441-453.
1060503
  Моісєєва Т. Перший український часопис в Австралії: особливості становлення та специфіка розвитку // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 145-153


  Аналізуються причини й умови виникнення першої газети української діаспори в Австраліі, досліджуються етапи розвитку "Вільної думки", концепція видання та його тематично-змістові акценти. Tetyana Moiseeva. The first Ukrainian edition in Australia: ...
1060504
   Перший український. Отоларинголог Олександр Пучківський: від розквіту до розстрілу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 14 грудня (№ 50). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Під час звіту гуманітарного блоку Кабміну щодо виконання Програми діяльності уряду міністр освіти і науки України С. Квіт презентув основні напрями діяльності міністерства.
1060505
  Сівіцька С. Перший українсько-бельгійський воркшоп: результати співпраці ПолтНТУ з бельгійськими вартнерами // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 23 квітня (№ 16). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка та університет Монсу провели у Бельгії україно-бельгійський воркшоп для студентів архітектурних факультетів.
1060506
  Красовицький М.Ю. Перший урок демократії / М.Ю. Красовицький. – К., 1990. – 45с.
1060507
  Васільчук Валентина Перший урок у курсі "Основи економіки" в 10 класі // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 32-35
1060508
  Рахель Ю. Перший успіх антиіділівської коаліції / Ю. Рахель, І. Семиволос // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 3 листопада (№ 199)


  Узяття Мосула серйозне обмежує можливості Москви в тиску на Київ.
1060509
  Айтматов Ч.Т. Перший учитель. Повісті гір і степів : [для серед. і ст. шк. віку] / Ч. Айтматов ; з киргиз. [пер. А. Осипчука, І. Щербини ; редкол.: В.Я. Андрущенко та ін. ; вступ. ст.: П. Сердюк ; іл. та портр. худож. З.В. Волковинської]. – Київ : Веселка, 1967. – 229 с., [5] л. іл. – (Шкільна бібліотека)
1060510
  Фішер В. Перший фестиваль "Червона рута" як культурний феномен української естради // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 98-99
1060511
  Стельмашевська О. Перший фестиваль української музики у Швеції // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 24 листопада (№ 47). – С. 12. – ISSN 2519-4429
1060512
  Зворський С. Перший форум бібліотечної спільноти незалежної України (до 25-річчя І Всеукраїнського конгресу бібліотекарів) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (77). – С. 18-20
1060513
  Івашина Наталія Перший французько-український колоквіум, присвячений українському козацтву // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 356-357
1060514
  Овчаренко Е. Перший художній фільм про Стуса // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 13 вересня (№ 35/36). – С. 12


  Заборонений (фільм, 2019) - український художній повнометражний фільм про життя та загадкову смерть відомого поета-шістдесятника, правозахисника, Героя України - Василя Стуса та його боротьбу із радянською системою. Режисером фільму виступив Роман ...
1060515
  Кулик В.Г. Перший цвіт. / В.Г. Кулик. – Х., 1973. – 47с.
1060516
  Грязнов Д. Перший Центр інновацій MICROSOFT в Україні - в нашому університеті // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Жовтень (№ 8)


  Стів Балмер, голова корпорації Microsoft, відвідав Україну і провів низку зустрічей з пешими особами держави, підписав Меморандум про взаєморозуміння з урядом, а також зустрівся з професорами та студентами Київського університету тапідписав угоду з ...
1060517
  Заворотько П.П. Перший цивільно-процесуальний кодекс УРСР і виконання судових рішень // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 51-53. – (Серія права ; № 8)


  В статье рассматриваются основные черты исполнения судебных решений по первому ГПК УССР (1924 г.); раскрывается социалистический демократизм принципов построения органов исполнения и процессуальных форм их деятельности; анализируются нормы права, ...
1060518
  Захарченко В. Перший цикл індустріального розвитку (1785-1845) і формування промислових територіальних систем // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.205-212. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 5)
1060519
  Дмитрієв Ю.Д. Перший чекіст / Ю.Д. Дмитрієв. – Київ, 1971. – 216с.
1060520
  Дмитрієв Ю.Д. Перший чекіст. / Ю.Д. Дмитрієв. – К., 1977. – 215с.
1060521
  Єфімов В. Перший червоноармієць / В. Єфімов. – Х-Одеса, 1930. – 64с.
1060522
  Єфімов В. Перший червоноармієць / В. Єфімов. – Х-Одеса, 1932. – 68с.
1060523
  Вербицький С. Перший Чигиринський похід / С. Вербицький, В.С. Степанков // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 33-40


  Висвітлюється підготовка Османської імперії, Росії з Лівобережної Гетьманщини до воєнних дій та перебіг основних подій Першого Чигиринського походу турецько-татарських військ.
1060524
  Сенченко Микола Перший Чорноморський книжковий фестиваль у Тбілісі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 44-45
1060525
  Степовик Д. Першим визнав автокефальність Української Православної Церкви уряд УНР // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2009. – № 01 (241), січень. – С. 7
1060526
  Фещенко Є. Першим описав Голодомор. У Києві презентували книжку про британського журналіста Гарета Джонса // Україна молода. – Київ, 2019. – 19 листопада (№ 129). – С. 10


  Двомовну збірку «Гарет Джонс. Ціна правди» презентувало у Києві видавництво «Жнець». До книжки увійшли вибрані статті та хроніка життя і пам’яті британського журналіста Гарета Джонса, який після відвідин України першим в іноземній пресі розповів про ...
1060527
   Першим шприцам - 350 років. Історичні нотатки до ювілею / Галушко, .А., В.В. Петриченко, С.А. Петриченко // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2015. – № 4 (533). – С. 22-23
1060528
  Анощенко М.Д. Першими в світі : нариси про пріоритет нашої Батьківщини в галузі авіації та повітроплавання / М.Д. Анощенко ; за ред. генерал-майора авіації Героя Радянського Союзу І.І. Євсев"єва. – Київ : Держтехвидав, 1952. – 324 с.
1060529
  Перегуда В. Першими козаками-характерниками були жінки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 9 березня (№ 10). – С. 14. – ISSN 2519-4429
1060530
   Першин Павло Миколайович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 129. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1060531
   Першин Павло Миколайович (1891-1970) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 368. – ISBN 978-966-439-754-1
1060532
  Гончар Б.М. Першинга експедиція // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 285. – ISBN 966-316-045-4
1060533
  Плахтій М.П. Перші "логічні машини" в Україні // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 140-142
1060534
   Перші 365 днів : Конструктивний погляд на хід економічних реформ в Україні в 2000 році. – Київ, 2001. – 65с.
1060535
  Домановський А.М. Перші автомобілі та автомобільні дорожньо-транспортні пригоди у Харкові на початку XX ст. (за матеріалами місцевої преси) / А.М. Домановський, Н.П. Олешко // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 40. – С. 139-150. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1060536
  Канівець В.В. Перші барикади : п"єса / В.В. Канівець. – Київ : Мистецтво, 1984. – 342 с.
1060537
  Тронько П. Перші барикади війни // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 33-39. – ISSN 2222-5250
1060538
  Геращенко М. Перші бібліографічні пам"ятки як важливе джерело вітчизняної історико-культурної спадщини / М. Геращенко, Л. Добровольська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 9 (230). – С. 14-15. – ISSN 2076-9326


  Мета публікації—розглянути найдавніші бібліографічні пам"ятки як складники культурної спадщини держави для поглибленого вивчення у ВНЗ історичного розділу вітчизняного бібліографознавства. У статті надано книгознавчу інформацію про теологічні ...
1060539
  Лучка Л.М. Перші бібліотеки Катеринослава // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 146-153. – ISSN 2409-4137
1060540
  Матяш І. Перші білоруські представництва в Україні (1918 р.): спроба встановлення дипломатичних відносин між УНР і БНР (романтика сподівань і реалії буття) // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2018. – Вип. 19. – С. 76-95. – ISBN 978-617-7446-57-5
1060541
  Бенчук В.О. Перші бої за Іловайськ у серпні 2014 року / В.О. Бенчук, В.М. Грицюк // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Капелюшний В.П., Карпов В.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (31). – С. 37-54
1060542
  Соловей Л. Перші в Києві курси підготовки екскурсоводів // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 303-306. – ISBN 978-966-95419-8-7
1060543
  Нечипоренко Микола Перші в країні створили програму, витратили мільйони гривень і багато сил на її втілення / підгот. М. Нечипоренко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 14-17


  Дніпропетровська обласна рада нинішнього скликання зініціювала створення обласного музею місцевого самоврядування. Відкрити його мають намір уже до кінця поточного року.
1060544
   Перші в Україні професійні сервісні апартаменти = Свій погляд на туристичні події світу : Тур новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 97 : Іл.
1060545
  Онищенко В.А. Перші важливі ботанічні території (ІРА) України / В.А. Онищенко, Т.Л. Андрієнко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2009. – № 3 (55), травень - червень. – С. 4-5
1060546
  Кравченко П. Перші весняні перемоги // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 8


  На факультеті навчання іноземних громадян відбувся Міжнародний день спорту - йому присвятили змагання зі стрітболу. Вони пройшли між командами "КНР та "Україна". Фортуна всміхнулася команді Китайської Народної Республіки, зірковий склад якої - Тун ...
1060547
  Чорновол І. Перші вибори до Дрогобицької повітової ради 1867 р.(до 150-річчя місцевого самоврядування Галичини) // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 63-67. – ISBN 978-617-7235-56-8


  "Впродовж 19–22 березня 1866 р. Галицький крайовий сейм ухвалив серію законів про громадське самоврядування, зокрема–“Закон про громади”. 12 серпня того ж року цей пакет отримав цісарську санкцію. Невдовзі відбулися вибори, внаслідок яких почали ...
1060548
   Перші вибори ректора // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 7). – С. 1


  19 жовтня 2015 року в університеті відбулися вибори ректора. Уперше в історії вишу очільника обирала вся університетська громада - викладачі, науковці, працівники установи та представники студентства. 23 жовтня 2015 року Міністр освіти і науки України ...
1060549
   Перші вибори ректора відбулися // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 2 : фото


  19 жовтня 2015 року в КНУ відбулися вибори ректора. Уперше в історії вишу очільника обирала вся університетська громада - викладачі, науковці, працівники установи та представники студентства.
1060550
  Колесников О.В. Перші вибори старост в об"єднаних територіальних громадах України: проміжні підсумки // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2016. – № 2 (34), грудень. – С. 62-69
1060551
   Перші випускники // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  Про перший випуск студентів-магістрів Інституту високих технологій . Є фото.
1060552
  Радул О.С. Перші вищі навчальні заклади середньовічної Європи // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 36. – С. 219-227. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1060553
  Вознюк В. Перші відвідини Буковини Лесею Українкою // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 7 травня (№ 9). – С. 15
1060554
  Радзімовський Б. Перші відомості з мікрофлори долішної Десни / Б. Радзімовський, 1927. – С. 49-59. – Окр. відбиток
1060555
  Щербакова Ю. Перші відомості про гриби та грибоподібні організми природного заповідника "Древлянський" / Ю. Щербакова, В. Джаган // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 27-29. – (Біологія ; вип. 2 (70)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати першого мікологічного обстеження природного заповідника "Древлянський". Аналіз таксономічної структури показав, що 36 зареєстрованих видів є представниками 32 родів, 24 родин, 14 порядків, 9 класів та 3 відділів. Три ...
1060556
  Зикова М.О. Перші відомості про дискоміцети Національного природного парку "Синевир" / М.О. Зикова, В.В. Джаган, І.О. Дудка // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2016. – Т. 73, № 5. – С. 510-515. – ISSN 0372-4123


  У результаті мікологічного обстеження НПП "Синевир" у 2009, 2013 та 2014 рр. було виявлено 39 видів дискоміцетів, що належать до трьох класів (Leotiomycetes, Orbiliomycetes, Pezizomycetes), чотирьох порядків (Helotiales, Orbiliales, Pezizales, ...
1060557
  Дармостук В.В. Перші відомості про лишайники та ліхенофільні гриби національних природних парків "Нижньосульський" та "Пирятинський" / В.В. Дармостук, Ю.А. Ходосовцева, О.Є. Ходосовцев // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (41). – C. 9-20. – (Серія: Біологія). – ISSN 2077-1746
1060558
  Іванов О.Ф. Перші вільні демократичні вибори в НДР та їх історична роль / О.Ф. Іванов, О.П. Вольська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 12-15. – (Історія ; вип. 56)


  У даній статті зроблено спробу розглянути одну із важливих подій, яка вплинула на хід, форми та теми об"єднання Німеччини - перші демократичні вибори в НДР.
1060559
  Тримбач С. Перші вісімдесят... // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 16-17 квітня (№ 68/69). – С. 29


  "Кінорежисер Роман Балаян вийшов на новий ювілейний пік. Якось так несподівано."
1060560
  Геращенко М. Перші вітчизняні друковані бібліографічні пам"ятки як важливе джерело документальної пам"яті України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 2 (235). – C. 16-18. – ISSN 2076-9326


  Охарактеризовано перші вітчизняні друковані бібліографічні пам"ятки від появи книгодрукування до кінця XVIII століття; проаналізовано історію їхнього створення та значення для опанування історичного розділу вітчизняного бібліографознавства.
1060561
  Бережинський В.Г. Перші вітчизняні статутні бойові документи / В.Г. Бережинський, Д.В. Маліков ; Укр. ін-т воєнної історії. – Киев : Український інститут воєнної історії, 2004. – 46 с.
1060562
  Тіщенко В. Перші Всеукраїнські наукові читання з кримінальної юстиції пам"яті професора В.П. Колмакова / В. Тіщенко, О. Хлопчик // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 3. – С. 79-82. – ISSN 1561-4999
1060563
   Перші Герої незалежної України // Вечірній Київ / Київська міська Рада. – Київ, 2017. – 23 серпня (№ 33). – С. 5


  Першого Героя України (із врученням ордена Держави) отримав керівник НАНУ Борис Патон - наприкінці 1998-го. Першого героя з врученням ордена "Золота Зірка" - Олександр Галуненко, льочик-випробовувач
1060564
  Райківський І.Я. Перші Грабовецькі читання "Академік Володимир Грабовецький - вчений, громадський діяч" (Всеукраїнська наукова конференція, 6 грудня 2016 р.) / І.Я. Райківський, О.І. Єгрешій // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 251-254. – ISSN 2312-1165


  "4 грудня 2016 р. виповнився рік, як пішов з життя відомий український науковець, історик-краєзнавець, громадський діяч Володимир Васильович Грабовецький (1928–2015 рр.). В умовах панування партійно-тоталітарного режиму в Україні середини і другої ...
1060565
  Носенко О.Є. Перші грози / О.Є. Носенко. – Київ, 1956. – 332 с.
1060566
   Перші два роки соціялістичної п"ятирічки в роботі Дніпропетровської Міської Ради роб., сел. і червоноарм. депутатів : (Матеріяли до звіту Міської Ради XII скликання), за час березень 1929 р. - жовтень 1930 р., 1936. – 106 с.
1060567
  Кулик Н. Перші дванадцять // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 1 квітня (№ 13). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793
1060568
  Варгатюк С.В. Перші дипломатичні контакти Директорії УНР з Польщею // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 44-46. – ISSN 2076-1554


  Правила випробування для осіб, які бажали отримати звання вчителя були складені і затверджені Радою Університету Св. Володимира
1060569
   Перші дні роботи на колгоспному майдані. – Х, 1935. – 55с.
1060570
   Перші документи зовнішньополітичного відомства Української Народної Республіки // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. Україн ім. Г. Удовенка ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2017. – Вип. 18. – С. 15-46. – ISBN 966-7522-07-5
1060571
  Каманін Л.Ю. Перші дослідники Далекого Сходу. / Л.Ю. Каманін. – Київ : Радянська школа, 1951. – 215с.
1060572
  Корунець І. Перші достовірні переклади в Україні (коротко ретроспект у перекладознавчу історію) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 1/2 (1033/1034). – С. 251-258. – ISSN 0320 - 8370
1060573
  Гайдаржи М.М. Перші етапи онтоморфогенезу сукулентних рослин родини Асфоделових // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 14-16. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  На базі колекції сукулент них рослин Ботанічного саду ім. Акад. О. В. Фоміна вивчено перші етапи онтогенезу рослин родів Алое, Гатерія і Гавортія. Досліджено стадію проростка, ювенільний та іматурний стан рослин. Проведено порівняльний аналіз ...
1060574
  Тищик Б. Перші європейські Конституції України, Польщі, Франції (XVIII ст.) та їх порівняльна характеристика // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 81-86
1060575
  Чуприна К. Перші жіночі приватні заклади Полтавської губернії (ХІХ - початку ХХ століття) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 221-227. – ISSN 2075-1478
1060576
   Перші жнива. – Одеса, 1982. – 200с.
1060577
  Погорецький М. Перші загальноєвропейські процедури захисту цивільних прав та їхня роль у гармонізації цивільного процесу в Європейському Союзі / М. Погорецький, І. Ізарова // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 149-156. – ISSN 1026-9932


  Статтю присвячено дослідженню передумов запровадження перших загальноєвропейських процедур захисту цивільних прав, які стали результатом гармонізації цивільного процесу в державах - членах ЄС. Розвиток спільного ринку, що був запроваджений в ЄС, ...
1060578
  Шеремет М.С. Перші загони : лірика / М.С. Шеремет. – Київ, 1939. – 78 с.
1060579
   Перші Зарембівські читання : матеріали Перших Всеукраїнських наукових читань, присвячених 60-річчю від дня народження укр. історика та пам"яткознавця Сергія Захаровича Заремби (1947-2003), м. Київ, 23 січня 2007 р. : [ зб. статей ]. – Київ, 2007. – 136 с. – ISBN 978-966-8999-11-6
1060580
  Кисельов Й.М. Перші заспівувачі / Й.М. Кисельов. – Київ, 1964. – 389с.
1060581
  Бикова Т. Перші заходи П. Врангеля // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 18
1060582
  Федорова А.І. Перші згадки терміну Україна: історіографічний аспект // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 35. – С. 162-173. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1060583
  Гаврильченко О.Ф. Перші згуки : збірник поэтичніх творів / Ф. Гаврильченко. – видавець Г.І. Ганжа. – Ташкент : Электродрук. Л.М. Федоровой, 1913. – 46 с. : мал.
1060584
  Орзіх М. Перші зміни Конституції України та перспективи подальших конституційних перетворень // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 1. – С. 51-55. – ISSN 1561-4999
1060585
  Любарська А. Перші знавці Китаю // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 1 (83) : Кетяг калини і цвіт сливи: Україна - Китай. – С. 624-632. – ISBN 978-966-579-271-0
1060586
   Перші знахідки Thecotheus rivicola (Ascobolaceae) в Україні / Ю.В. Щербакова, В.В. Джаган, М.О. Зикова, Д.О. Бороменський, О.С. Коломоєць // Український ботанічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного ; редкол.: С.Л. Мосякін, Г.В. Бойко, В.П. Гайова [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 74, № 3. – С. 288-292. – ISSN 0372-4123
1060587
  Гелюта В.П. Перші знахідки борошнисторосяного гриба Sawadaea bicornis (Walld) Homma на Acer velutinum Boiss. в Україні / В.П. Гелюта, В.В. Джаган, О.О. Сенчило // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2016. – № 1 (69). – С. 64-69. – ISSN 1605-6574
1060588
  Гелюта В.П. Перші знахідки в Україні нового інвазійного гриба Erysiphe macleayae (Erysiphales). / В.П. Гелюта, О.О. Кравчук // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72 , № 1. – C. 39-45. – ISSN 0372-4123
1060589
  Удовиченко П.П. Перші зовнішньополітичні акти уряду Радянської України / П.П. Удовиченко, 1957. – с.
1060590
   Перші історичні постаті в Європейському Союзі // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 142-144. – ISSN 1814-3385


  Хальштейн Вальтер, Шуман Роберт, Герман ван Ромпей, Массімо Пілотті, Кун Ленартс.
1060591
  Александрова Г. Перші історії української літератури в рецепції Івана Франка: проблема польсько-українських літературних взаємозв"язків // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 127-134
1060592
  Терещенко Ю. Перші Капетінги й Україна-Русь у добу Володимира Великого та Ярослава Мудрого // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17-18 травня (№ 84/85). – С. 21
1060593
  Терещенко Ю. Перші Капетінги й Україна-Русь у добу Володимира Великого та Ярослава Мудрого // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 24-25 травня (№ 89/90). – С. 18
1060594
  Нудьга Г. Перші київські магістри й доктори // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 463, вересень : вересень. – С. 32-34
1060595
  Харитонов Є. Перші кодифікації цивільного законодавства в україні ХХ і ХХІ століть: збереження старого чи початок нового права // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С.61-72
1060596
  Щербак В. Перші козацькі реєстри // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 239-251. – ISBN 966-95452-3-8
1060597
  Ганжа І.Х. Перші колективні господарства на Україні / І.Х. Ганжа. – К., 1960. – 152с.
1060598
  Хільчевський В.К. Перші комплексні гідрохімічні дослідження Шацьких озер на Волині у 1975 р. - початок формування наукової школи гідрохімії та гідроекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 4 (39). – С. 64-71. – ISSN 2306-5680


  Охарактеризовано комплексні гідрохімічні дослідження Шацьких озер у Волинській області (починаючи з 1975 р.), виконані вперше в Україні експедицією кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету, які започаткували формування наукової ...
1060599
  Васильєва Р.Р. Перші комсомолки / Р.Р. Васильєва. – Київ : Веселка, 1974. – 248 с.
1060600
   Перші конкурси Нацфонду // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 11 травня (№ 18/19). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Національний фонд досліджень оголосить конкурс наукових і науково-технічних проєктів "Наука для безпеки людини та суспільства" з 12 травня та орієнтовно з 18 травня - конкурс "Підтримка досліджень провідних та молодих учених".
1060601
  Шулікін Д. Перші конкурси Нацфонду: результати і виклики // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 7 грудня (№ 47). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Підбито підсумки перших конкурсів, проведених Національним фондом досліджень України, - "Наука для безпеки людини та суспільства" і "Підтримка досліджень провідних та молодих учених". Цій важливий для всієї української наукової спільноти події був ...
1060602
   Перші конкурси НФДУ // Київський університет. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 3


  "Національний фонд досліджень України затвердив рейтингові списки двох перших в історії цього фонду конкурсів: «Наука для безпеки людини та суспільства» і «Підтримка досліджень провідних та молодих вчених». Дослідницькі колективи нашого Університету ...
1060603
  Собко В. Перші краплини дощу : Роман / В. Собко. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 305с.
1060604
  Щербак А.І. Перші кроки / А.І. Щербак. – Київ, 1958. – 251с.
1060605
  Патриляк І. Перші кроки // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  У третій частині "Журналу міністерства народної освіти" за 1834 р. міститься "Коротка інформація про стан університету св. Володимира", яка фіксує скромні "стартові можливості" університету, з якими він зробив свої перші кроки. Автор документа ...
1060606
  Квіт С. Перші кроки / розмову вела Крістіна Коляда // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13 березня (№ 45). – С. 8


  Новий міністр освіти Сергій Квіт - про пріоритетні задачі, співпрацю зі студентами та реформування вищої освіти в Україні.
1060607
  Цимбал Я. Перші кроки "Молодняка". Неслухняний Олекса Влизько // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 3. – С. 162-163. – ISSN 0130-321Х
1060608
  Друянова Є.О. Перші кроки в англійській мові : книга для читання та розв. навичок усної мови для учнів 5-7 кл. серед. шк. і учнів молод. клас. шкіл з викладанням ряду предм. анг. мовою / Є.О. Друянова, Р.Б. Фейгіна; упоряд. – Київ : Радянська школа, 1967. – 144с.
1060609
  Шудрик І.О. Перші кроки в науку майбутнього лауреата Нобелівської премії Саймона Сміта Кукзнеця // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2013. – Вип. 1 (17), ч. 1. – С. 317-324
1060610
  Бойчук Т.М. Перші кроки в організації діяльності Чернівецького державного медичного інституту (1946-1951 рр.) / Т.М. Бойчук, А.А. Мойсей // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 20, № 2 (78). – C. 241-267. – ISSN 1684-7903


  "...У статті робиться спроба аналітичного та синтезувального підходів до висвітлення історії розвитку Чернівецького державного медичного інституту в 1946-1951 рр.".
1060611
  Сенчевський В.О. Перші кроки в теорію ймовірностей / В.О. Сенчевський. – Харків : Основа, 2008. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип. 11 (71)). – ISBN 978-966-333-967-2
1060612
  Панасюк Р. Перші кроки В. Винниченка для організації повстання проти гетьмана П. Скоропадського (серпень - вересень 1918 р.) // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 244-245. – ISBN 978-966-623-745-6
1060613
  Беланюк М.В. Перші кроки відновлення роботи органів юстиції на визволеній від нацистів території України (1943 - 1944 рр.) / М.В. Беланюк, Т.В. Вронська // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2019. – № 2 (29). – С. 129-140. – ISSN 2616-6798
1060614
  Нечаїв С. Перші кроки відродженої "Просвіти" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 3-9 жовтня (№ 40). – С. 7
1060615
  Шаров О. Перші кроки вступної // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 17 липня (№ 27). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Про особливості вступної кампанії розповідає директор департаменту вищої освіти МОН України О. Шаров.
1060616
  Гайдуцький І.П. Перші кроки входження транснаціональних корпорацій в СНД // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 3. – С. 66-70.
1060617
  Сергійчук В. Перші кроки дипломатичної діяльності Івана Виговського // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2002. – Вип. 2 : за 2001 рік. – С. 214-226. – ISBN 966-7522-12-1
1060618
  Явна Перші кроки до Європи, а відкриваємо світ / Явна, , Ірина // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 24-26
1060619
  Гопко Г. Перші кроки до правди / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 23-24 червня (№ 107/108). – С. 6


  Про значення слухань "Німецька історична відповідальність перед Україною".
1060620
  Василенкова-Полонська Перші кроки єврейської колонізації в південній Україні : (з студій над історією колонізації) / Н. Василенкова-Полонська ; Всеукраїнська АН. – У Київі : [З друк. Всеукраїнської АН ], 1929. – 34 с.
1060621
  Берегуля О. Перші кроки з ідентифікації та визнання банківських груп // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 5 (207). – С. 34-35 : рис.
1060622
  Ширман Н.Т. Перші кроки з кінокамерою / Н.Т. Ширман. – Київ, 1978. – 151с.
1060623
  Іваненко К. Перші кроки з реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 січня (№ 1/2)
1060624
  Окийченко Д. Перші кроки Миколки Підберезного / Д. Окийченко. – К., 1960. – 236с.
1060625
  Окийченко Д. Перші кроки Миколки Підберезного : повість про диниство / Д. Окийченко. – Київ : Веселка, 1976. – 312 с.
1060626
  Мукомела О. Перші кроки міжнародної журналістики в Україні // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 61-66. – ISBN 966-294-186-0
1060627
  Гаврилюк Ю. Перші кроки на дорозі до Української Республіки // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 19 листопада (№ 47). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  100 років від проголошення української державності.
1060628
  Мінгазутдінов О.Ф. Перші кроки на науковій ниві // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 59-60


  Присвячено 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, член-кореспондента АПН України, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" ...
1060629
  Кондратьєв Р.І. Перші кроки на шляхустворення пан"європейської кодифікації приватного права / Р.І. Кондратьєв, Р.О. Стефанчук // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 64-66. – (Право. Економіка. Управління)
1060630
  Подобєд О.А. Перші кроки нових австралійців з України на Terra Australis (кінець 1940 - перша половина 1950-х рр.) // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2020. – Vol. 3 (28), Lib. 1. – С. 151-162. – ISSN 2664-9950


  Автор ставить за мету проаналізувати соціальну та професійну адаптацію нових австралійців з України наприкінці 1940 - у першій половині 1950 х рр. Методи дослідження: аналіз і синтез, індукція та дедукція, методи бібліографічної та архівної евристики, ...
1060631
  Литвин О.К. Перші кроки Радянської України в культурному будівництві // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 53-59. – (Серія історії ; № 18)
1060632
   Перші кроки реалізації успішного співробітництва медичного захисту населення та військовослужбовців військових формувань у зоні АТО / Є.Д. Мороз, М.Д. Близнюк, В.П. Печиборщ, В.Д. Волошин, О.Ю. Шуригін, В.В. Вороненко // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2017. – № 1 (22). – С. 37-47. – ISSN 2312-7104
1060633
  Калакура Я. Перші кроки реорганізації архівної справи в підросійській Україні (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) / Я. Калакура, І. Войцехівська // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України, Від. спец. іст. дисциплін. – Київ, 2002. – № 8/9, ч. 2 : Зб. наук. праць на пошану видатного вченого, історика-українознавця, акад. Укр. Могилянсько-Мазепинської Акад. наук (м. Оттава, Канада) Ярослава Івановича Дзири. – С. 238-247. – ISBN 966-02-2554-7
1060634
  Вітман К.М. Перші кроки реформування моделі етнонаціональної політики України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 576-583. – ISSN 1563-3349
1060635
  Трубенко Л.Б. Перші кроки соціалістичного руху в Галичині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 68-69. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1060636
  Бутурлим О. Перші кроки співпраці держаудитслужби з експертною місією ТАІЕХ // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (130), листопад. – С. 48-49
1060637
  Машков А.Д. Перші кроки становлення методології права у вітчизняній юридичній науці / А.Д. Машков, Г.О. Дубов // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 318-324. – ISBN 978-966-349-240-7
1060638
  Королюк В.С. Перші кроки творчості разом з Б.В. Гнєденком // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 85-89. – ISSN 1029-4171


  Борис Володимирович Гнєденко (1912-199) - советский математик, специалист по теории вероятностей, математической статистике, вероятностным и статистическим методам, член-корреспондент (1945) и академик (1948) АН УССР.
1060639
  Лященко М.Я. Перші кроки у програмуванні / М.Я. Лященко, І.Ф. Следзінський. – Київ : Вища школа, 1993. – 103 с.
1060640
  Воронін В.М. Перші кроки у створенні нагородної системи Радянської України // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 42-46. – ISSN 0320-9466
1060641
  Бабіна О.І. Перші кроки українізації шкільної освіти в Україні у 1917-1919 роках // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 66-69. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Розглядаються питання становлення національної освіти в Україні після революції (1917-1919 рр.). Аналізуючи матеріали Архіву органів Вищої влади, автор висвічує актуальні питання того часу - відсутність української школи, українських вчителів, ...
1060642
  Миронова Г. Перші кроки україністики в Брненському університеті // Україністика: минуле, сучасне, майбутнє : [sbornik prispevku z mezinarodni konf. konane v Brne ve dnech 22.-23. 2003 a venovane 10. vyroci vzniku ukrajinistiky jako studijneho oboru na Filozoficke fakulte Masarykove univ. y Brne] / Masarykova Univerzita v Brne, Filozoficka fakulta, Ustav slavistiky ; [ed.: Doc. H. Myronova et al. ; red. kolectiv: prof. Dr. H. Bieder et al.]. – Brno : Masrykova univerzita v Brne, 2004. – С. 11-22. – (Ukrainica Brunensia ; 1). – ISBN 80-902989-7-4
1060643
  Промська О. Перші кроки української метабібліографії // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 1. – С. 32-36. – ISSN 1029-7200
1060644
  Бикова Т. Перші кроки уряду Сулеймана Сулькевича // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Грудень (№ 49/50). – С. 6-7
1060645
  Явір В.А. Перші кроки формування законодавчої бази реінтеграції тимчасово окупованих територій України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 67-79. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
1060646
  Щербак А.І. Перші кроки. / А.І. Щербак. – К., 1967. – 231с.
1060647
  Каранда Марина Перші Кулішівські читання з філософії етнокультури // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 : Велика криза. – С.120-122. – ISSN 0235-7941
1060648
  Завісько Н. Перші курси нової музики в Україні // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 2 (4). – С. 185-188. – ISSN 2224-0926


  "Зовсім недавно музичне життя української культури відзначилося новою, значною і помітною подією – Першими київськими міжнародними майстер-класами нової музики «Cours». Подія ця могла б і не вийти за рамки «звичних» та «буденних», якби подібний ...
1060649
  Шулікін Д. Перші лауреати премії імені Бориса Патона // Світ. – Київ, 2021. – Грудень (№ 47/48)
1060650
  Клок В. Перші локальні органи польської влади на території Галичини (осінь-зима 1918 р.) // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – № 22. – С. 84-104. – (Польські студії ; № 2/3 ;II та III конкурси ім. Єжи Гедройця)
1060651
  Машевський О. Перші машиноборці. Рух луддистів у Англії на початку XIX століття : Вкладка № 7(43). - С. 1-4 // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – липень (№ 13). – С. 1-4


  У статті проаналізовано перебіг руху луддистів у 1811-1813 рр.; з"ясовано, яким чином луддистський рух знайшов відображення в художній літературі; охарактеризовано діяльність неолуддистів.
1060652
  Литвиненко З. Перші Міжнародні арбітражні читання пам"яті академіка І. Г. Побірченка / З. Литвиненко, Н. Дуцник // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 12. – С. 351-362. – ISSN 1026-9932


  15 листопада 2013 р. в конференц-залі Торгово-промислової палати України пройшли перші Міжнародні арбітражні читання пам"яті академіка І. Г. Побірченка – організатора міжнародного комерційного арбітражу в Україні. Міжнародні арбітражні читання зібрали ...
1060653
   Перші міжнародні Драгомановські читання : матеріали. – Київ. – ISBN 966-660-124-9
Вип.1. – 2003. – 274 с.
1060654
  Зайцев П. Перші місяці в Україні (1843 р.) // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (січень - березень). – С. 22-23. – ISSN 1814-5078


  Подорож Тараса Шевченка в Україну.
1060655
  Десятніков Олександр Перші монети правління короля-нумізмата (монети Королівства Італії 1901-1918 рр.) // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (50). – С. 5-7. – ISSN 1811-542X
1060656
  Янковий В. Перші на території України заклади вищої технічної освіти як каьалізатори науково-технічного розвитку регіонів // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 243-249
1060657
  Пушкарьов К.М. Перші на фініші. / К.М. Пушкарьов. – К., 1965. – 72с.
1060658
  Тищенко-Сірий Перші наддніпрянські українські масові політичні газети 1909-1912 рр. / Юрій Тищенко-Сірий. – Нью-Йорк : Укр.-амер. видавниче т-во, 1952. – 22 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
1060659
  Дояр Л. Перші надходження Книжкової палати України (книгодруки 1917 р.) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (269), грудень. – С. 6-9. – ISSN 2076-9326
1060660
  Рудько М.П. Перші народницькі гуртки на Україні (1872-1873 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 101-111. – (Серія історії та права ; № 7)
1060661
  Кулага М. Перші наслідки іспитів на юридичному факультеті : (Успішно закінчимо іспитову сесію !) // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1947. – 22 січня (№ 4 (43)). – С. 3


  На юридичному факультеті студенти перших трьох курсів склали іспити. Багато з них мають оцінки "відмінно", але є й погані оцінки. Партійна, комсомольска та профспілкова організації повинні враховувати всі недоліки, що виявились під час сесії.
1060662
  Різун В. Перші наукові паростки // Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали / Ін-т масової комунікації при КНУТШ ; [ упорядник Мукомела О.Г. ]. – Київ, 2007. – С. 4
1060663
  Іваннікова Л. Перші наукові публікації фольклору Півдня України в 60-х роках ХІХ століття // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 534-541. – ISSN 1028-5091
1060664
  Дубов В. Перші національні уряди України у 1917 -1920 роках // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 6-11. – ISSN 0130-7037
1060665
  Кабачинський М.І. Перші начальники військових навчальних закладів м. Хмельницького // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 257-271. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
1060666
  Струнина Л. Перші недільні школи в Києві // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 595-610
1060667
  Мозгова Н.Г. Перші недільні школи в Києві і М. Драгоманов // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 123-127
1060668
   Перші номери. – К, 1974. – 64с.
1060669
  Чухліб Т. Перші одесити - запорозькі козаки на чолі з Олександром Суворовим? // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2013. – № 1 ( січень - березень). – С. 12-14. – ISSN 1814-5078


  Незважаючи на знищення української вольниці (Запорозької Січі), російський уряд не збирався відмовлятися від військових послуг козацтва, яке завсякчас славилось не лише перемогами на суші, а й успішними операціями на морі. А тому ще на початку ...
1060670
  Вольвач П. Перші ознаки українізації Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 8 вересня (№ 36). – С. 4-5
1060671
   Перші організаційні збори Ради молодих учених НАПН України // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 3
1060672
   Перші орденоносці. – К, 1973. – 289с.
1060673
  Болбат Т. Перші осередки Народного Руху України за перебудову на сході України // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвип. / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 6 (97) : 20 років Народному Руху України. – С. 21-24. – ISSN 1728-9343
1060674
  Проценко Г.Д. Перші осінні та останні весняні снігопади на Україні / Г.Д. Проценко, П.І. Колісник, Н.Б. Даниленко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 40-44 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 29)
1060675
  Ламонова О. Перші офорти Олександра Івахненка // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 190-192. – ISSN 0208-0710
1060676
  Павлюк М. Перші очільники "Просвіти" - Анатоль Вахнянин і Юліян Лаврівський / М. Павлюк, О. Манюк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 травня (№ 21). – С. 6-7


  До 150-ліття створення товариства "Просвіта" в Галичині.
1060677
  Сіренко О.А. Перші палінологічні дані з характеристики пліоценових відкладів центральної частини Українського щита // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 92-98 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0367-4290
1060678
  Грушинська А. Перші пам"ятники Тарасові Шевченку в Західній Україні / Адріана Грушинська // Праці Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2014. – Т. 38 : Лікарський збірник. Медицина і біологія. – С. 11-13. – (Нова серія ; т. 25). – ISSN 1563-3950
1060679
  Сокальська О.В. Перші пенітенціарні будинки в Європі: від релігійного благодійництва до складової кримінальної політики // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2021. – № 2 (16). – С. 111-132. – ISSN 2523-4552
1060680
  Лоссовський І. Перші переговори за 66 років // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 10 листопада (№ 204). – С. 11


  Про що домовилися лідери КНР і Тайваню?
1060681
  Чистяк Д. Перші перекладацькі кроки Альони Кос // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 335-340. – ISBN 978-2-919320-35-6
1060682
  Онищенко О.М. Перші перекладачі творів Т.Г. Шевченка на німецьку мову // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 403-408. – ISBN 966-581-388-9
1060683
  Кралюк Е.В. Перші переклади біблійних книг українською мовою. // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 2005. – Кн. 5. – С. 50-55. – Бібліографія: 11 назв. – ISSN 0042-9422
1060684
  Ґабор Перші періодичні видання українських панфутуристів (1922-1924 рр.): візуальні особливості, мистецьке та ідеологічне спрямування // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний інститут пресознавства. – Львів, 2018. – Вип. 8 (26). – С. 42-57. – ISSN 2524-0331


  Досліджено зображальну специфіку і творче й ідеологічне спрямування перших пресодруків українських панфутуристів - "Семафор у Майбутнє" (1922), "Катафалк Искусства" (1922) та "Гонг Комункульта" (1924) як складової частини українського пресового і ...
1060685
  Мокін Б.І. Перші підсумки / Борис Мокін. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – 531 с. – ISBN 966-641-082-6
1060686
   Перші підсумки // Київський університет. Спец. випуск. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : QUAERE - прект Еразмус +. – С. 2


  Про хід роботи над проектом QUAERE розповів представник його національного координатора Віталій Кухарський (Львівський національний університет імені Івана Франка).
1060687
   Перші підсумки [вступної кампанії 2021 року] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 23 серпня (№ 32/33). – С. 4. – ISSN 2219-5793
1060688
  Сорока О. Перші підсумки і наслідки виходу України на міжнародні ринки позичкового капіталу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 59-61. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
1060689
  Цесевич В.П. Перші підсумки міжнародного геофізичного року. / В.П. Цесевич. – Київ, 1959. – 52с.
1060690
  Соколова С.О. Перші підсумки Міжнародного проєкту: досвід і здобутки // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (71). – С. 52-66. – ISSN 1682-3540


  "У статті схарактеризовано основні результати проєкту, щойно завершеного співробітниками Інституту української мови НАН України в співпраці з міжнародними партнерами. Участь у проєкті дала змогу провести статистично достовірне масове опитування з ...
1060691
  Кучмій О.П. Перші підсумки співробітництва України та Ради Європи: 1996 - 2009рр. / О.П. Кучмій, Є. Огризко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 2. – С. 70-73
1060692
  Муравйов В.Б. Перші пісні. / В.Б. Муравйов. – Ужгород, 1978. – 168с.
1060693
  Шевера М. Перші подвижники музейної справи на Полтавщині: Рецензія на видання В. Cамородова та С. Кигим "Наукові постаті природознавства та музейництва Полтавщини (XIX-XX ст.)" / М. Шевера, С. Клименко // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний науково-природничий музей. – Київ, 2017. – Т. 15. – С. 148-150. – ISSN 2219-7516


  "Наукова публікація присвячена організаторам та перших керівникам Полтавського природничо-історичного музею (тепер Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського), відомим науковцям-натуралістам та музеєзнавцям М. Олеховському, М. Ніколаєву та ...
1060694
  Собчук В. Перші покоління шляхетського роду Болбасів - Розтоцьких / В. Собчук, І. Тесленко // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 267-278. – (Серія історична ; Вип. 44)
1060695
  Хададова М.В. Перші польові щоденники Б.О. Тимощука (1946 рік) // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 4 : Актуальні проблеми археології України. – С. 300-302. – ISBN 978-966-02-5554-8
1060696
  Усенко П. Перші постріли Османської імперії на Великій війні (1914 р.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 60-61. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  У контексті морських акцій розвідкою висвітлено обставини атаки турецьких есмінців проти одеського порту 16 (29) жовтня 1914 р. В контексте морских акций исследованием освещены обстоятельства атаки, предпринятой турецкими эсминцами против одесского ...
1060697
  Лепявко С.А. Перші походи Семерія Наливайка (червень - липень 1594 р.) // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 123-127. – ISBN 5-7702-0775-2
1060698
  Чигирик І.І. Перші правила для студентів Університету Святого Володимира як джерело вивчення соціально-правового становища студенства // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 212-219. – ISBN 966-614-021-7
1060699
  Бездрабко В.В. Перші практики з документами або передумови народження знань про документ // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 136-143
1060700
  Колтачихіна О.Ю. Перші праці з космології в Україні (20-30-і рр. XX ст.) // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 138-139
1060701
  Мазур В. Перші представники роду Острозьких: захисники православно-русинської ідеї // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 липня (№ 27)


  Зі зникненням із політичної карти Галицько-Волинського князівства естафету захисника православного населення Південно-Західної Русі підхопило Велике князівство Литовське. "Як зазначав ще український історик Володимир Антонович, ця держава, стрімко ...
1060702
  Костів М. Перші президентські вибори в історії України (1991 р.) // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 283-287. – ISBN 978-966-171-90295
1060703
  Машкевич С. Перші проекти міського транспорту в Києві (друга половина ХІХ ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 33-43. – ISSN 2309-9356


  У статті розповідається про ранні спроби заснування підприємств міського громадського транспорту в Києві: омнібуси й диліжанси, що працювали, нереалізовані проекти будівництва конки, а також проект Аманда Струве, який призвів до створення в Києві ...
1060704
  Мах П.П. Перші промені : поезії / П.П. Мах. – Київ : Молодь, 1958. – 36 с.
1060705
  Букет Є. Перші просвітяни столиці // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 25-31 липня (№ 29). – С. 7


  Реєстр членів Київського товариства "Просвіта". Почесний член - Антонович Володимир.
1060706
  Чистяк Д. Перші проталини : поезії, переклади / Дмитро Чистяк ; [ред. Д. Чередниченко]. – Київ : Київський університет, 2006. – 108, [2] с. : іл. – ISBN 966-594-813-X
1060707
  Корсак К. Перші прояви настання нооери: нові цілі для освіти, перспективи PISA, радикальні зміни у використанні наукових досягнень / К. Корсак, Ю. Корсак, А. Похресник // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (190). – С. 33-50. – ISSN 1682-2366
1060708
  Зелінський А.Л. Перші Птоломеї і формування монархічної ідеології: традиції, запозичення, інновації // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 232-254. – ISBN 978-966-02-5736-8
1060709
  Федін К. Перші радощі. / К. Федін. – Київ, 1954. – 332с.
1060710
  Долинський О.В. Перші радянські публікації угод царизму // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 129-137. – (Серія історії ; № 14)
1060711
  Мощенко К.В. Перші редактори "Основи" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2017. – № 9 (481), березень. – С. 2-5


  "В Україні працює багато видавництв: великих і маленьких, таких, що мають неабияку підтримку з боку МОНУ, та таких, що видають навчальну літературу, спираючись тільки на власний професіоналізм, талант і досвід своїх авторів. 26 червня «Основа» ...
1060712
   Перші результати // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 14). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  МОН спростило процедуру ліцензування для вишів - відтепер його можна здійснити в електронному форматі. За перший місяць тестової роботи системи виші подали до неї 109 справ, з яких МОН уже оприлюднило 79.
1060713
  Заплотинська О. Перші результати / спілкувався Максим Короденко // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 17 серпня (№ 32). – С. 10. – ISSN 2219-5793
1060714
  Шатохіна С. Перші результати астрометричної та фотометричної обробки сканованих платівок ПДА ГАО НАНУ / С. Шатохіна, В. Андрук, А. Яценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-38. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  В даній роботі вперше зроблена оцінка астрометричних та фотометричних результатів обробки оцифрованих зображень по платівкам телескопу ПДА. Оцифровка платівок виконана на сканері Microtek ScanMaker 9800XL TMA. Обробка зображень зроблена в пакеті ...
1060715
  Меньшов О.І. Перші результати атмомагнітного контролю стану довкілля на прикладі міста Київ // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 11. – С. 178-184


  Досліджено пилову фракцію як індикатор забруднення атмосферного повітря.
1060716
  Кавурка В.В. Перші результати дослідження листовійок (Lepidoptera, Tortricidae) Національного природного парку "Великий луг" (Запорізька область, Україна) / В.В. Кавурка, К.К. Голобородько // Український ентомологічний журнал : науково-виробничий журнал / ГО "Укр. ентомологічне т-во" ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН УКраїни ; Ін-т захисту рослин НААН України. – Київ, 2017. – № 2 (13). – С. 61-66. – ISSN 2226-4272
1060717
  Чурюмов К.І. Перші результати досліджень ядра комети 67P/Чурюмова-Герасименко та оточуючої його атмосфери космічною місією "Розетта" / К.І. Чурюмов, М.В. Мельник // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 84-86
1060718
  Меньшов О. Перші результати екомагнітних досліджень слабкоурбанізованих міст на прикладі Трускавця (Україна) та Монпельє (Франція) / О. Меньшов, П. Кампс // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 27-32. – (Геологія ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-3817


  Однією із найбільших загроз для сталого функціонування сучасного європейського міста є його забруднення важкими металами та іншими небезпечними для здоров"я людини хімічними сполуками. Формування та накопичення небезпечних для людини речовин та важких ...
1060719
  Пігулевський П. Перші результати інтерпретації за сейсмотомографічним геотраверсом "Вінниця - Таганрог" / П. Пігулевський, Л. Шумлянська, Ю. Дубовенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 42-48. – (Геологія ; вип. 4 (91)). – ISSN 1728-3817
1060720
   Перші результати реалізації українсько-канадського освітнього проекту з питань закладення основ інфраструктури просторових даних / Л.М. Даценко, М. Говоров, В.В. Путренко, Н.М. Пашинська // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 46-52 : фото, мал. – ISSN 2311-9780
1060721
  Клещонок В.В. Перші результати спостережень з астрономічним телевізійним комплексом "Спалах" для реєстрації швидкоплинних процесів / В.В. Клещонок, М.І. Буромський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 99-101. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Представлено астрономічний телевізійний комплекс "Спалах" із часовою роздільною здатністю в 40 мс і точністю визначення часу 50 мс. Наведено результати перших спостережень із цим комплексом проходження Меркурія по диску Сонця й покриття зорі SAO 138917 ...
1060722
  Голубаєв О. Перші результати спостережень метеорних явищ за допомогою автоматизованого відеоспектрального метеорного патруля харківського національного університету імені В. Н. Каразіна / О. Голубаєв, А. Мозгова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 36-41. – (Астрономія ; вип. 1 (59)). – ISSN 1728-3817
1060723
  Скриник О. Перші результати та перспективи метеорологічних спостережень в обсерваторії на горі Піп Іван // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 82-88. – (Географія ; вип. 1 (74)). – ISSN 1728-3817


  Чорногора є найвищим гірським хребтом в Українських Карпатах. Тут розташовані шість вершин з висотою понад 2000 м над рівнем моря. Масив є кліматичним бар"єром для мас повітря по лінії північний захід - південний схід. Його вивчення має велике значення ...
1060724
  Чашечникова О.С. Перші результати участі України у міжнародних моніторингових дослідженнях з математики / О.С. Чашечникова, А.О. Макєєва // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. М.С. Макаренка. – Суми, 2014. – Вип. 3. – С. 82-90. – ISBN 978-966-473-145-1


  У статті розглянуто проблему проведення міжнародних моніторингових досліджень, зокрема TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). Аналізуються результати участі України у цих дослідженнях у порівнянні з іншими країнами та вплив їх ...
1060725
  Кралюк П.М. Перші ренесансні гуманісти. Григорій Саноцький та Філіп Буонакорсі Каллімах // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 143-145. – ISBN 978-966-373-777-5


  Автори сучасних підручниках з історії філософії в Україні, коли ведуть мову про ренесансних гуманістів на українських землях, як правило, починають їхній перелік з особи Юрія Дрогобича (? – 1492). Останній народився в Україні. Проте основну частину ...
1060726
  Пастернак Я. Перші розкопи на "Золотому Тоці" у Крилосі / Я. Пастернак. – Львів, 1939. – [11] с. – Окр. відбиток з : "Сучасне й минуле", № 1, 1939 р.
1060727
  Білий І.О. Перші розстані. / І.О. Білий. – К., 1984. – 164с.
1060728
  Гуржій О. Перші роки "дружби та братерства" в українсько-московській торгівлі середини XVII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (560), вересень - жовтень. – С. 203-215. – ISSN 0130-5247
1060729
  Житецький І. Перші роки "Київської Старини" та М.І. Костомаров / [Подав Іг. Житецький] // Матеріали з громадського і літературного життя України / І. Житецький. – Б. м. – С. 97-120. – Бібліограф. в подстрок примітках


  На с. 97 дарчий надпис: На добрую память П.П. Кудрявцеву
1060730
  Рансмайр Крістоф Перші роки вічності (Гробар із Гальштатта) : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 128-132. – ISSN 0320 - 8370
1060731
  Васьків М.С. Перші романи О. Гончара як результат творчого пошуку й еволюції // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 16-25. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-171-Х


  У статті розглядається процес формування романного мислення і майстерності О. Гончара на прикладі його романів 40-50-х рр.
1060732
  Мисечко О.Є. Перші романо-германські відділення в університетах України: проекти і їх реалізація // Іноземні мови : Науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – № 1. – С. 42-47. – ISSN 1817-8510


  У ун-ті Св. Володимира проф. каф. західноєвропейської літератури М.П. Дашкевич у листопаді 1900 р. звернувся до іст.-філологічного фак-та з листом-проханням відновити утворення романо-германського відділення.
1060733
  Котов В.Н. Перші російські благовістителі свободи / В.Н. Котов. – Київ, 1975. – 47 с.
1060734
  Шевчук О. Перші священики-місіонери УГКЦ в Аргентині та їхній вплив на формування української спільноти // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (56). – С. 216-227. – ISSN 2413-7065
1060735
   Перші серед "білих" хакерів // Світ. – Київ, 2017. – Лютий (№ 5/6). – С. 4


  Команда "білих" хакерів з КПІ ім. Ігоря Сікорського визнана кращою в 2016 році серед понад 12 тисяч команд з усього світу в сфері кібер-безпеки за версією CTF-time (Capture the flag).
1060736
  Ткач Д.І. Перші серед перших (до десятиріччя встановлення українсько-угорських стосунків) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 213-224. – ISBN 966-7196-06-2
1060737
  Демченко М.В. Перші соціал-демократичні гуртки в Одесі і їх діяльність в справі поширення марксизму // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 37-43. – (Історичні науки ; вип. 22). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье освещается возникновение первых социал-демократических кружков и групп в Одессе в начале 90-х годов XIX века их деятельность в деле распространения марксистских идей среди революционной интелигенции и передовых рабочих г. Одессы.
1060738
  Черномаз І.Ш. Перші соціалістичні перетворення в промисловості України (листопад 1917 - квітень 1918) / І.Ш. Черномаз; І.К.Рибалко. – Харків : Видавництво Харківського університету, 1967. – 216 с.
1060739
  Березовчук М.Д. Перші соціалістичні перетворення на селі. Про організації сільськ. бідноти та їх роль у здійсненні перших соц. перетворень / М.Д. Березовчук. – К, 1976. – 149с.
1060740
  Кальницька Ю.С. Перші соціально-психологічні теорії в Західній Європі та їхній вплив на українських мислителів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 26 (29). – С. 30-43. – ISBN 978-966-8063-99-49
1060741
  Маєвська А.А. Перші справи Міжнародного кримінального суду // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 89. – С. 195-200. – ISSN 0201-7245
1060742
  Келестин М.В. Перші спроби міжнародно-правового регулювання світового ринку цукру // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 96-101. – ISSN 2220-1394
1060743
  Бернадська Н. Перші спроби осмислення роману як жанру викладачами Університету Святого Володимира // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2004. – № 10. – С. 64-66. – ISSN 0130-5263
1060744
  Кінзерська Ю. Перші спроби попрацювати // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 7


  Чи легка професія журналіста і чи достатньо тільки бажання їм бути? Враженнями про проведення першої студентської практики діляться студенти Інституту журналістики.
1060745
  Шмігер Т.В. Перші спроби рецепції давньої української літератури в англомовному світі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 298-304


  Автор розглядає рецепцію давньої української літератури в англійських перекладах упродовж XVIII-XIX сторіч. Зібрано джерела про переклади релігійних, епічних та поетичних жанрів української літератури ХІ-XVIII сторіч. Подано інформацію про ...
1060746
  Бернадська Н.І. Перші спроби створення концепції історичного роману в українському літературознавстві // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 45-50. – ISBN 966-8188-10-1
1060747
  Балінський Б.І. Перші стідії морфогенезу в тварин / Б.І. Балінський. – 2-ге перероб. і доп. вид. – Київ : Держмедвидав, 1936. – 190с.
1060748
  Нелипа Г. Перші та прижиттєві видання київських неокласиків 1920-х рр. у фондах відділу рідкісних і цінних книг // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (91). – С. 16-20
1060749
  Подорлова В.Ф. Перші театри Харківщини як підгрунтя виникнення музичного театру в місті // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 218-225
1060750
  Бездрабко Валентина Перші термінологічні лексикографічні й нормативні матеріали документознавства: становлення та характеристика // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4. – С. 61-67. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье освещается история создания первых в области документоведения терминологических словарей. Анализируются основные положения их формирования и содержание, а также приводится общая характеристика ГОСТ 16487-70 "Делопроизводство и архивное дело. ...
1060751
  Герет Перші терористи Близького Сходу / Герет, аль-Бустані // Історія. Новий погляд : коли минуле оживає / ДП "Бурда-Україна" ; голов. ред. Олександра Маленко. – Київ, 2020. – Вип. 3, березень - квітень. – С. 58-63
1060752
  Абліцов В. Перші томи "Шевченківської енциклопедії": що, на жаль, залишилося поза увагою авторів : До 200-річчя Тараса Шевченка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 23 серпня (№ 17). – С. 18-19


  Публікація присвячена видатному митцю й педагогу Миколі Бурачеку (1871-1942), котрий увійшов до історії вітчизняної культури як піонер шевченкознавства
1060753
  Хмелевський В. Перші українські авіатриси // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 20 грудня (№ 51). – С. 21


  "Поліна Осипенко і Валентина Гризодубова у вересні 1938 року стали національними героїнями."
1060754
  Джус О. Перші українські вчителі у північноамериканських громадах: проблеми підготовки й організації освітньої діяльності // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2018. – № 10 (171)
1060755
  Вовк І. Перші українські друкарі і стародруки // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 4 (894), квітень. – C. 191-206. – ISSN 0868-4790
1060756
  Мойса В. Перші українські емігранти до Канади були з Вашківців // Український голос. – Вінніпег, 2017. – 20 лютого (ч. 3/4). – С. 8
1060757
  Ніженець А. Перші українські журнали // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 200, вересень : вересень. – С. 23-25
1060758
  Шульгіна А. Перші українські кінооператори. Творчий тандем Микола Топчій - Іван Кавлерідзе // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 1 (45) : Театр. Музика. Кіно. – С. 69-75. – ISSN 1728-6875
1060759
  Гоменюк І. Перші українські морпіхи: вірні завжди // Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ, 2015. – № 2, вересень - жовтень 2015 року. – С. 35-39
1060760
  Семенюк І. Перші українські письменники Румунії // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 265-274
1060761
   Перші українські проповідники і їх твори = De exordiis praedicationis Ucrainorum. – Вид.2-е. – Рим : Universita Cattoliсa Ucraina, 1973. – 188с. – (Видання Українського катол. унів. ; Т.35)
1060762
  Ревегук В. Перші українські юнацькі організації Полтавщини на початку XX століття // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 2 (25). – С. 189-195. – ISSN 2075-1222
1060763
  Сухобокова О. Перші українці - на американському континенті // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 9, травень. – С. 1-9


  Проблема формування української діаспори у США, Канаді та країнах Латинської Америки.
1060764
  Ларіна Т.С. Перші університети : природничонаукові та медичні дослідження / Т.С. Ларіна, М.М. Самардак, ЯІ В. Ушак // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 44-49.


  Першим західноєвропейським університетом став Болонський (Італія; університетський статус набув у 1158 р.), другим - Оксфордський, третім - Парізкий.
1060765
  Жижко Т.А. Перші університети, їх роль у розвитку освіти, науки і культури в європейському просторі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – С. 113-122. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 21 (34))
1060766
   Перші уряди України: становлення виконавчої влади у 1917-1920 роках. – Київ, 2007. – 36 с. + 1 СD-ROM. – ISBN 978-966-96853-0-8
1060767
  Іваннікова Л.В. Перші фіксації фольклору Запорожжя в описах мандрівників XVI–XVIII ст. // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 58-67. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1060768
  Бондаренко Г.В. Перші французькі поетичні переклади з японської та перекладацька діяльність Юдіт Гот"є (1845-1917) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 1. – С. 107-114. – ISSN 1608-0599
1060769
  Соколовський О. Перші хоробрі / О. Соколовський. – К., 1928. – 204с.
1060770
  Соколовський О.О. Перші хоробрі : романи, повість / О.О. Соколовський. – Київ : Дніпро, 1986. – 544 с.
1060771
  Сидоренко О. Перші часописи для дітей у Радянській Україні (1921-1925) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 10 (35). – С. 40-48


  Досліджуються видання для дітей в Україні у перші роки становлення радянської влади. Аналізуються тематика та жанрові особливості публікацій. The article deals with the periodicals for children in Ukraine in the first years of the Soviet Union ...
1060772
   Перші читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 22 черв. 2005 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф.; Нац. худож. музей України, [Фонд сприяння розвитку Нац. худож. музею України] ; [координатор вид. Ю. Литвинець]. – Київ : Артанія Нова, 2006. – 175, [1] с. : іл. – Бібліогр. в прим. в кінці ст. – ISBN 966-8914-06-6
1060773
  Усенко П. Перші чорноморські кампанії Великої війни у міжнародному контексті й регіональному аспекті (1914-1915 рр.). // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 351-370
1060774
  Немкович О.М. Перші шевченкознавчі розвідки Станіслава Людкевича в контексті української культури кінця ХIХ – початку ХХI століть // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Берегова О.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (22) : До 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. – C. 51-60
1060775
   Перші щорічні збори Української асоціації міжнародного права // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 24


  15 грудня 2000 року в приміщенні Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка проходили Перші щорічні збори Української асоціації міжнародного права.
1060776
  Лисанюк В.Г. Перші ягоди сезону / В.Г. Лисанюк. – К., 1992. – 47с.
1060777
  Лубчак В. Перші. Українські // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 лютого (№ 19/20). – С. 11


  Як літературні альманахи спростовують претензійні "зазіхання" сепаратистів на схід та південь України.
1060778
  Полянська Н.І. Першій в країні: історія та сьогодення відділу "Україніка" / Н.І. Полянська, О.М. Дмитрієва // Збірник наукових праць / Харківська, наукова бібліотека ім. Короленка В.Г. державна. – Харків, 2012. – Вип. 7. – С. 22-38


  На тлі історії Харкова кінця XIX - початку XX ст. висвітлюються передумови створення відділу "Україніка".
1060779
  Чебикін А. Першій в Україні академії мистецтв - 100 років! / розмову вела Ольга Лагутенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8-9 грудня (№ 222/223). – С. 24


  Розмова з ректором Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури А.В. Чебикіним.
1060780
   Першій світовій війні присвячена // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 7


  На історичному факультеті пройшла Міжнародна наукова конференція "Перша світова війна: події, наслідки, уроки". У її роботі взяли участь 40 науковців з України, Латвії, Польщі. Конференцію відкрив вітальним словом в.о. декана А.М. Пижик. На пленарному ...
1060781
  Руденко Ю. Першій українській гімназії в Києві - 100 років / Ю. Руденко, А. Шевченко // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 1-8 березня (№ 9/10)
1060782
   Першість ДСТ "Наука" по волейболу // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 14 жовтня (№ 29/30). – С. 5


  Були проведені змагання на першість ДСТ " Наука" по волейболу на спортивному майданчику "Наука". В змаганні брали участь 10 жіночих і 11 чоловічих команд від вишів м.Києва. В результаті змагань наша жіноча команда зайняла 1-ше місце. Команда ...
1060783
   Першість з танцювальної аеробіки // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  18 квітня у спортивному комплексі КНУТШ відбулася спартакіада між усіма факультетами та інститутами Університету, у котрій брала участь і команда ІМВ.
1060784
   Першість із шахів // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 8 : фото


  У приміщенні спорткомплексу відбулася першість Голосіївського району м.Києва з шахів серед професорсько-викладацького складу ВНЗ ІІІ-ІV р.а.. Перемогу здобула збірна команда КНУ імені Тараса Шевченка, почесне ІІ місце посіла команда Національного ...
1060785
  Качмар М. Першоакт світотворення в українських етіологічних легендах // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 192-201
1060786
  Білоус І. Першовересень у Голосієві // Україна молода. – Київ, 2019. – 3 вересня (№ 97). – С. 9


  Національний університет біоресурсів і природокористування розпочав 122-й навчальний рік.
1060787
  Гур"єва Ольга Першовитоки голодомору: хлібозаготівельна повинність колгоспів України 1931 року // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5/6 (74/75). – С. 221-226. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
1060788
  Козар К.В. Першовитоки сприйняття жінки та проблеми її розуміння у християнській традиції // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 15-16


  У статті здійснюється спроба з"ясування походження християнського розуміння жінок та проблеми його інтерпретації. Доводиться, що загострення експлікації та тлумачення природи жінки у християнстві, її сутності та місця у тогочасному суспільстві, ...
1060789
  Гордієнко Л. Першовідкривач важкої води (до 110-річчя з дня народження академіка Олександра Бродського) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 191-195. : Фото. – ISBN 966-7060-76-4
1060790
  Безручко О.В. Першовідкривач кінематографічних талантів В. І. Івченко // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 79-84


  Івченко Віктор Іларіонович (1912-1972) - укр. кінорежисер. Народний артист України (1960). Лауреат Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка. Працював режисером Українського драмат. театру ім. М. Заньковецької (1937—1953), режисером Київської ...
1060791
  Макаров А. Першовідкривач українського авангарду (до 65-річчя Дмитра Горбачова) // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
1060792
  Круглєня І. Першовідкривач Х - променів // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 22 вересня (№ 37). – С. 21


  Іван Пулюй - феноменальний фізик з українським корінням.
1060793
  Довбня А. Першовідкривач, першопроходець. До 100-ліття академіка Петра Михайленка // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 9. – С. 65-72. – ISSN 2308-9636
1060794
   Першовірш. – К, 1984. – 168с.
1060795
   Першого декана пам"ятаємо // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  З нагоди 90-річчя від дня народження українського вченого й педагога, першого декана ф-ту кібернетики, акад. Івана Івановича Ляшка на ф-ті кібернетики відкрито меморіальну дошку.
1060796
  Добриніна О. Першого квітня найкраще сміятися в Одесі // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Квітень (№ 5)


  Профком університету допоміг нашим студентам спільно з туристичною фірмою відсвяткувати славнозвісні одеську "Гуморину".
1060797
  Кравченко О. Першоджерела до історії діяльності пролеткульту. Устав Всеросийского совета пролетарских культурно-просветительных организаций // Історико-педагогічний альманах / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Умань, 2015. – Вип. 1. – С. 97-109
1060798
  Ситниченко Л.А. Першоджерела комунікативної філософії : Навч. посібник для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закладів / Л.А. Ситниченко; МФ "Відродження". – Київ : Либідь, 1996. – 176 с. – ISBN 5-325-00125-6
1060799
  Клименко Т. Першоджерела про голод 1932-1933 рр. (за документами державного архіву Черкаської області) // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 150-152
1060800
  Клименко Т. Першоджерела про Голод 1932 - 1933 рр. // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 289-294


  За документами Державного архіву Черкаської області.
1060801
  Мельник Є. Першоджерела русів // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2011. – № 4. – С. 69-94


  Мовна розвідка етимології слова "Русь", "русини"
1060802
  Щербакова О.А. Першоджерела свідчень про святу царицю Єлену у найдавніших виданнях "Книг житій святих" (1700,1716 і 1759 рр.): порівняльний аналіз приміткових посилань і коментарів = (на прикладі "Житія Святаго Равноапостолнаго великаго царя Константіна и святыя христолюбивыя матере его Єлены") // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 459-473


  У статті досліджено першоджерела свідчень про святу царицю Єлену в найдавніших виданнях "Книг житій святих". В статье исследованы первоисточники свидетельств о святой царице Елене в древнейших изданиях "Книг житий святых". In this article the ...
1060803
  Баран А.М. Першоджерела сучасної системи освіти: Я.А. Коменський // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 64-65
1060804
  Лубчинський А.А. Першоджерела у вивченні соціально-економічних перетворень в індивідуальних селянських господарствах у часи непу // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 110-114. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
1060805
  Резнік І. Першоджерела українських митців у мережі Інтернет // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – № 19/24, жовтень - грудень 2021
1060806
  Запаско Я.П. Першодрукар Іван Федоров / Я.П. Запаско. – Львів, 1964. – 112с.
1060807
  Ісаєвич Я.Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні / Я.Д. Ісаєвич. – Київ, 1964. – 35с.
1060808
  Ісаєвич Я.Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні / Я.Д. Ісаєвич. – Львів, 1975. – 151с.
1060809
  Ісаєвич Я.Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні / Я.Д. Ісаєвич. – Львів, 1983. – 155с.
1060810
   Першодрукар Іван Федоров та його послідовники на Україні /16-е - перша половина 17-го ст./ : Збірник документів. – Київ : Наукова думка, 1975. – 343с.
1060811
  Нікіфорова О. Першодрукар, який зажив слави у Львові // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 8 вересня (№ 35). – С. 20


  Іван Федоров, засновник першої друкарні.
1060812
  Пятаков І.С. Першоелемент літератури / І.С. Пятаков. – Київ, 1967. – 100 с.
1060813
  Нікітенко М. Першозрами Києва у розбудові давньоруської державності // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко. – Київ, 2003. – Вип. 10, спецвип. 4 : Мар"яна Нікітенко на зорі християнського Києва. – С. 29-66
1060814
  Лисенкова В.В. Першокатегоріальність поняття "людина" // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С.4-10. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1060815
   Першокурсники отримали сертифікати Академії Cisco // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 3


  На факультеті радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем відбулося чергове вручення сертифікатів про закінчення навчання за авторизованим курсом компанії Cisco Systems. Декан факультету професор І. Анісімов у присутності завідувача кафедри ...
1060816
   Першокурсники отримали сертифікати Академії Cisco // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 2


  На факультеті радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем КНУ імені Тараса Шевченка відбулося чергове вручення сертифікатів про закінчення навчання за авторизованим курсом компанії Cisco Systems. Декан факультету професор Ігор Анісімов у ...
1060817
  Мостова І.М. Першокурснику : Поради психолога. Навчальне видання / І.М. Мостова. – Київ : Тандем, 2000. – 76с. – ISBN 966-7145-23-9
1060818
  Козій Г. Першому в Україні музею просто неба - 45 // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 128-134


  Рейтингами укр. музеїв просто неба Переяславський музей архітектури та побуту найчастіше називають найрізноманітнішим, найкомпактнішим та найзатишнішим в Україні
1060819
  Танана Р. Першому народному музею Кобзаря - 120 років // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 75-78. – (Філологічні науки)
1060820
  Челпанов Г. Першоначало буття (із книги "Вступ до філософії") : [уривки] / Георгій Челпанов // Історія української філософіі : навчальний посібник / Ю.О. Федів, Н.Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2001. – С. 382-388. – ISBN 966-524-093-5
1060821
  Ткачук М. Першооснова змісту. Літературний портрет Миколи Зимомрі / Микола Ткачук ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Ін-т літ. ім. Тараса Шевченка НАН України. – Тернопіль : ТНПУ, 2016. – 246, [1] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 78-238. – ISBN 978-617-595-049-4
1060822
  Подолян М.П. Першооснови журналістської творчості : конспект лекцій / М.П. Подолян ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Центр вільної преси, Фундація "Суспільність". – Київ : Центр вільної преси, 1997. – 73, [2] с. – До 50-річчя інституту журналістики. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 966-7181-02-2
1060823
  Паламарчук В.Ф. Першооснови педагогічної інноватики / В.Ф. Паламарчук. – Київ : Знання України. – ISBN 966-316-049-7
Т.1. – 2005. – 420с.
1060824
  Паламарчук В.Ф. Першооснови педагогічної інноватики / В.Ф. Паламарчук. – Київ : Освіта України. – ISBN 966-8847-08-3
Т.2. – 2005. – 504с.
1060825
  Нікітченко М.С. Першопорядкові композиційно-номінативні логіки / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 176-185. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Вивчаються чисті першопорядкові композиційно-номінативні логіки часткових однозначних, тотальних неоднозначних та часткових неоднозначних квазіарних предикатів. Описано мови та досліджено семантичні властивості таких логік. Розглянуто різні ...
1060826
  Нікітченко М.С. Першопорядкові логіки із квазіарними та n-арними предикатами / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 190 : Комп"ютерні науки. – С. 16-22. – ISSN 1996-5931
1060827
  Фурдичко О.І. Першопостаті Українського лісівництва : Нариси до лісової історії / О.І. Фурдичко, В.Д. Бондаренко. – Львів : БІБЛЬОС, 2000. – 372с. – ISBN 966-95351-2-3
1060828
  Писаренко Ю. Першопочатки Києва: наукові уявлення та народна традиція // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 2. – С.43-51. – ISSN 0869-3595
1060829
  Кульчицький С. Першопочатки радянської українізації // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (30). – С. 64-76. – ISSN 1819-7329
1060830
  Баумейстер Андрій Олегович Першопринцип та буття в метафізиці (на матеріалі метафізики томізму) : Дис....канд.філософ.наук:09.00.01 / Баумейстер Андрій Олегович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 196л. – Бібліогр.:л.182-196
1060831
  Горкавенко Т.В. Першопринципне моделювання впливу домішок бору на електронну структуру карбіду титану / Т.В. Горкавенко, І.В. Плющай, О.І. Плющай // Журнал нано- та електронної фізики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; голов. ред. Проценко І.Ю. ; редкол.: Азарєнков М.О., Денисов С.І., Непийко С.О. [та ін.]. – Суми, 2018. – Т. 10, № 6. – С. 06018-1-06018-4. – ISSN 2077-6772
1060832
   Першопринципне моделювання електронних і пружніх властивостей дефектного кремнію / І.В. Плющай, Т.В. Горкавенко, Т.Л. Цареградська, О.І. Плющай // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: В.А. Татаренко, Б.М. Мордюк, В.В. Лізунов [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 17, вип. 3. – С. 529-542. – ISSN 1816-5230
1060833
   Першопринципне моделювання процесу аморфізації в системі Fe-Zr / І.В. Плющай, В.А. Макара, О.І. Плющай, Т.В. Волкова // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 8
1060834
   Першопринципний розрахунок домішково-дислокаційної взаємодії в кремнії / Т.В. Горкавенко, І.В. Плющай, О.І. Плющай, В.А. Макара // Журнал нано- та електронної фізики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; голов. ред. Проценко І.Ю. ; редкол.: Азарєнкова М.О., Денисов С.І., Непийко С.О. [та ін.]. – Суми, 2018. – Т. 10, № 4. – С. 04030-1-04030-5. – ISSN 2077-6772
1060835
  Горкавенко Т.В. Першопринципний розрахунок рiвноважного положення та електронних спектрiв домiшок кисню i вуглецю в кремнiї / Т.В. Горкавенко, І.В. Плющай, В.А. Макара // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 6. – С. 65-71. – ISSN 1025-6415
1060836
  Матейко Н. Першопричини адиктивної поведінки особистості з позиції духовної психотерапії // Збірник наукових праць: психологія / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; [редкол.: Л.Д. Заграй, О.А. Ліщинська, І.М. Гоян та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 21. – С. 59-65. – ISSN 2312-1246
1060837
   Першопричини невиконання рішень національних судів України // Національна безпека і оборона / Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. Олександра Разумкова ; ген. директор А. Рачок ; ред. А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3/4 (179/180). – С. 2-37
1060838
  Санченко А. Першопроходець із Ніжина // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 липня (№ 130/131). – С. 14


  Про навколосвітню експедицію українця Юрія Лисянського та його літературний спадок.
1060839
  Тучинський Б.Г. Першопроходець сучасних обчислень - киянин Сергій Авраменко // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (137). – С. 1-8. – ISSN 2518-7104
1060840
  Семенченко М. Першопроходець у мистецтві та житті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 5-6 жовтня (№ 180/181). – С. 8-9


  "У селі В"язовому відкрили сучасний музей видатного художника Миколи Стороженка."
1060841
  Пономаренко О. Першопроходець українського коміксу // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 13 липня - 26 липня (№ 27/28)


  Анатолій Петрович Василенко — український графік, карикатурист.
1060842
  Голота Т. Першопроходець цивілізацій // Cucuteni-Trypillia-Troy-Greece : written history 3500-1500 BC / I.L. Mosenkis. – Kyiv : ARATTA, 2018. – С. 46


  "Мінойський Крит із його таємницями вважали історично нерозплутаним клубком. Так було доти, поки зародки наукового відкриття не вербалізувалися із хаотичних записів Юрія Мосенкіса в глобальне дослідження, репрезентоване цією книгою".
1060843
  Грибовський В. Першопроходець Чорноморії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 40 (568), 5-11.10.2018. – С. 56-59. – ISSN 1996-1561


  Як запорожець Мокій Гулик відкрив Кубань для України.
1060844
  Орехрвський В.О. Першопроходці античності: "африканські експедиції" фінікійських мореплавців // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 58-60
1060845
  Головко О.М. Першопроходці, фундатори історико-правової науки в Україні, їх учні та послідовники / О.М. Головко, В.А. Греченко // Право Київської Русі в дослідженнях вчених університетів на теренах України у XIX - на початку XX ст. : монографія / О.М. Головко, В.А. Греченко. – Харків : Константа, 2018. – С. 45-146. – ISBN 978-966-342-404-0
1060846
  Білаш О. Першопроходцям завжди непросто // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 8 (210). – С. 6-8


  РЕПО - форма короткострокового забезпечення запозичення між учасниками фінансового ринку.
1060847
  Ван Юй Першопрочитання теми Турандот китайським композитором Вей Мінглюном у сичуанській національній опері // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2019. – Вип. 44 : Музикознавчий універсум. – С. 190-214. – ISSN 2310-0583
1060848
  Кирилюк С.Д. Першорядність "мовчазного" персонажа у прозі Михайла Коцюбинського // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 95. – С. 175-188. – ISSN 2306-2908


  Пошук нових кутів зору на тексти українського класика М. Коцюбинського. Визначення внутрітекстової комунікації між суб’єктами у творах письменника. Мовчання як важливий антропологічний чинник. Перехід від "старої" естетики до творчої самореалізації.
1060849
  Колісниченко А. Першостихія води у творчості Харта Крейна // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 133-139. – ISBN 966-7773-70-1
1060850
  Белевцова С.О. Першостихія повітря в поетичному ідіостилі Володимира Свідзінського і Михайла Драй-Хмари // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 48-53
1060851
  Шабі С.В. Першоступеневість символіки магічних чисел у мові української казки // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 53-60
1060852
   Першосуще // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 853. – ISBN 966-316-069-1
1060853
  Лопушанська О.М. Першотвір і множинність перекладів (на матеріалі вірша "Каменярі" Івана Франка та його німецькомовних інтерпретацій) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 315-319. – ISSN 1729-360Х
1060854
  Коптілов В.В. Першотвір і переклад : роздуми і спостереження / Віктор Коптілов. – Київ : Дніпро, 1972. – 215с.
1060855
  Науменко Н.В. Першотвір письменника як літературний образ // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 304-311
1060856
  Пруниця С.Ю. Першотравень на Закарпатті / С.Ю. Пруниця. – Ужгород, 1989. – 86с.
1060857
  Павленко Марина Першотравневе моє перше вересня = Щоденник неправильної вчительки // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 1/783/. – С. 65-76. – ISSN 0868-4790
1060858
  Малаков Д. Першотравневий мітинг біля університету // Київ 1939-1945 : фотоальбом / Д.В. Малаков. – Київ : Кий, 2005. – С. 290 : фото. – ISBN 966-8825-01-02


  1 травня 1942 р. Фото М. Покришевського. Серед натовпу - німецькі солдати та українські поліцаї.
1060859
  Галата С. Першохідці - STEM // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 січня (№ 2). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
1060860
  Перунін В. Першохристиянська рівність між людьми та народами - основа слов"янської державності Русі-України, роки 946-947 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (285), квітень. – С. 43-48. – ISSN 2076-9326
1060861
  Андрущенко В. Першочергове завдання державної освітньоїполітики - відродження довіри до вчителя // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 2 (37). – С. 5-6. – ISSN 2078-1016


  З виступу на колегії Міністерства освіти і науки України 23 квітня 2010 р.
1060862
   Першочергове зарахування // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 27 січня (№ 3/4). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  На громадське обговорення МОН вносить проект постанови КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 ро. № 417." У цьому проєкті на реалізацію положень Закону України від 18 грудня 2019 року № 392-ІХ "Про ...
1060863
   Першочергові завдання і перспективи регіональної мінералогії України / Г.О. Кульчицька, В.І. Павлишин, Д.С. Черниш, І.М. Герасимець // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 3-8. – ISSN 0204-3548


  Три першочергові завдання стоять перед регіональною мінералогією України: перевизначення мінеральних видів відповідно до змін у номенклатурі, затвердження нормативних українських назв мінералів і розширення бази даних мінералів України. Нині в світі ...
1060864
  Крищенко Д.В. Першочергові заходи досягнення європейського рівня конкурентноспроможності економіки України / Д.В. Крищенко, Є.М. Комарова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 102-110


  У статті пропонується план заходів для першочергових кроків із покращення конкурентоспроможності української економіки з урахуванням проекту ЄВРО-2012 та сприятливих можливостей для побудови "економіки знань". Окремий наголос робиться на доцільності ...
1060865
  Павлова А.М. Першочергові заходи побудови системи повернення в Україну активів, набутих злочинним шляхом // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 329-334. – ISSN 2309-1533
1060866
  Міронов С.В. Першочергові питання розвитку кримінального права, вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність у сфері питань реформування кримінальної юстиції // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 478-480. – ISBN 978-966-458-403-3
1060867
  Афанасьев Н.М. Перыве залпы / Н.М. Афанасьев. – Москва, 1967. – 168с.
1060868
  Банников А.Г. Перые русские путешествия в Монголию и Северный Китай : Василий Тюменец, Иван Петлин, Федор Байков / А.Г. Банников. – Москва : Географгиз, 1949. – 52с. – (Русские путешественники)
1060869
   Перый Всесоюзный съезд колхозников. – М.-Л, 1933. – 352с.
1060870
   Перый день нового мира. – Таллин, 1970. – 260с.
1060871
  Васюкова Т.Т. Перьевые клещи гусеобразных и ржанкообразных Якутии / Т.Т. Васюкова, С.В. Миронов. – Новосибирск, 1991. – 199с.
1060872
   Перья Жар-Птицы. – Свердловск, 1978. – 127с.
1060873
  Ходжес Глен Перья с секретом. Секрет пингвина / Ходжес Глен, Никлен Пол // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – ноябрь № 110. – С. 104-117 : фото
1060874
  Абдашев Ю.Н. Перья фламинго : повесть / Ю.Н. Абдашев. – Краснодар : Кн. изд-во, 1968. – 200 с.
1060875
  Олейник С.И. Пес Барбос и необычный кросс : Фейлетоны / С.И. Олейник. – Москва : Правда, 1968. – 192с.
1060876
  Ісраєлян В. Пес вірменина, турецький кінь і вуйко Пето : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 215-220. – ISSN 0320 - 8370
1060877
  Туманян О. Пес и кот : сказки для детей / Ованес Туманян; пер. с арм. – Ереван : Айастан, 1969. – 56 с.
1060878
  Руденко Д.Ф. Пес і ковбаса. / Д.Ф. Руденко. – К., 1970. – 63с.
1060879
  Тищук Микола Федорович Пес і мікрофон: Сатира й гумор / Тищук Микола Федорович. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 59с.
1060880
  Пестка Войчех Пес із шапочкою в зубах : дідівська оповідка // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/ 12. – С. 99-104. – ISSN 0208-0710
1060881
  Ліврага Ріцці Хорхе Пес на ім"я Моассі / Хорхе А. Ліврага Ріцц; З іспанської переклав В"ячеслав Сахно. – Київ : Новий Акрополь, 2005. – 120с. – Парал. тит. арк. іспанською мовою. – ISBN 966-96463-1-6
1060882
  Баши Салим Пёс Одиссея : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 104-211. – ISSN 1130-6545
1060883
  Врочек Ш. Пес с ушами-крыльями // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 9. – С. 108-121. – ISSN 1728-8568
1060884
  Наровчатов С.С. Пес, девчонка и поэт. Стихи. / С.С. Наровчатов. – Москва, 1965. – 32с.
1060885
  Чжао Песенка Ли Ю-цая / Чжао, Шу-Ли. – М., 1952. – 56с.
1060886
  Шевченко О.Ф. Песенка о Колумбах / О.Ф. Шевченко. – Воронеж, 1966. – 64с.
1060887
  Жуховицкий Л.А. Песенка о любви и печали / Л.А. Жуховицкий. – М., 1990. – 380с.
1060888
  Чжао Песенки Ли Ю-цая / Чжао, Шу-Ли. – М., 1974. – 183с.
1060889
  Ерзакович Б.Г. Песенная культура казахского народа / Б.Г. Ерзакович. – Алма-Ата, 1966. – 402с.
1060890
   Песенная панорама. – Москва
Вып. 3. – 1987. – 62 с.
1060891
  Цветкова С.О. Песенная техника проповеди Миры Баи: подступы к исследованию // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 81-89. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 3). – ISSN 2074-1227
1060892
  Афанасова Л.Л. Песенник - 86 : мелодии и тексты песен / Л.Л. Афанасова. – Москва, 1986. – 64 с.
1060893
   Песенник. – Москва, 1938. – 112с.
1060894
   Песенник. – М, 1940. – 96с.
1060895
   Песенник. – Москва, 1941. – 16с.
1060896
   Песенник. – М, 1947. – 128с.
1060897
   Песенник. – М, 1948. – 128с.
1060898
   Песенник. – Киров, 1948. – 374с.
1060899
   Песенник. – Москва, 1952. – 160 с.
1060900
   Песенник. – Вологда, 1953. – 160с.
1060901
   Песенник. – М, 1956. – 280с.
1060902
   Песенник. – Москва, 1956. – 303 с.
1060903
   Песенник. – М, 1957. – 280с.
1060904
   Песенник. – М, 1958. – 280с.
1060905
   Песенник. – Ленинград, 1959. – 104с.
1060906
   Песенник. – М, 1960. – 255с.
1060907
   Песенник. – Москва, 1962. – 255с.
1060908
   Песенник. – Москва, 1963. – 343с.
1060909
   Песенник. – Москва, 1963. – 412 с.
1060910
   Песенник. – Москва, 1964. – 343с.
1060911
   Песенник. – Москва, 1965. – 343с.
1060912
   Песенник. – Москва, 1971. – 95с.
1060913
   Песенник. – Москва, 1973. – 95с.
1060914
   Песенник. – Москва, 1974. – 343с.
1060915
   Песенник. – М, 1974. – 95с.
1060916
   Песенник. – Москва, 1976. – 350с.
1060917
   Песенник. – Москва, 1977. – 96с.
1060918
   Песенник. – Москва, 1981. – 240с.
1060919
   Песенник. – Москва, 1982. – 238с.
1060920
   Песенник. – М, 1984. – 256с.
1060921
   Песенник. – М, 1985. – 255с.
1060922
   Песенник для молодежи. – Москва, 1948. – 118с.
1060923
   Песенник для молодежи. – Москва, 1948. – 95с.
1060924
   Песенник пионера. – Москва, 1965. – 118 с.
1060925
   Песенник пионера. – Москва : Музыка, 1987. – 96 с.
1060926
   Песенник"75. – М, 1975. – 96с.
1060927
   Песенник"79. – М, 1979. – 96с.
1060928
   Песенник"81. – М, 1981. – 96с.
1060929
   Песенник"82. – М, 1982. – 96с.
1060930
   Песенник"83. – М, 1983. – 92с.
1060931
   Песенник"85. – М, 1985. – 64с.
1060932
  Полуянов П. Песенник. / П. Полуянов. – Вып.4. – М., 1954. – 64с.
1060933
  Уманец В.А. Песенное и хоровое творчество украинских советских композиторов (массовые песни, хоры) : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 821 / Уманец В.А.; АН УССР. Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии им. М.А. Рыльского. – Киев, 1970. – 35л.
1060934
  Поликанов А.А. Песенное сердце : очерк жизни и творчества Михаила Васильевича Исаковского / А. Поликанов. – Москва : Московский рабочий, 1976. – 141, [3] c. : портр. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1060935
  Бельская Л.Л. Песенное слово : поетич. мастерство С. Есенина : кн. для учителя / Л.Л. Бельская. – Москва : Просвещение, 1990. – 142, [2] с. – ISBN 5-09-001177-X
1060936
  Сидельников Песенное творчество А.В. Кольцова и народная поэзия / Сидельников, С.М. Клюев. – Москва, 1959. – 32 с.
1060937
  Покровская Л.А. Песенное творчество гагаузов : Автореф... канд. филол.наук: / Покровская Л.А.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 18 с.
1060938
  Темирбекова К.З. Песенное творчество казахов Сомиречья : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Темирбекова К.З.; Ин-т ист. искусств. – М., 1966. – 16л.
1060939
  Микушев А.К. Песенное творчество народа коми / А.К. Микушев. – Сыктывкар, 1956. – 124с.
1060940
  Шулежкова С.Г. Песенные крылатые выражения (18 в. - середина 40-х годов 20 в.) : (Материалы к словарю "Крылатые выражения из области искусства") / С.Г. Шулежкова; Магнитогорский педагогический институт. – Магнитогорск. – ISBN 5711400177
Вып. 2. – 1993. – 156с.
1060941
  Алферов В.Г. Песенный край : стихи и песни / В.Г. Алферов. – Куйбышев : Куйбышевское книжное издательство, 1981. – 71 с.
1060942
  Кулькин Е.А. Песенный причал / Е.А. Кулькин. – Волгоград, 1980. – 175с.
1060943
  Гвоздев М.П. Песенный репертуар современной белорусской деревни. (По материалам Речицкого и смежных с ним районов Гомел. обл.) : Автореф... кандидата филол.наук: / Гвоздев М.П.; АН БССР. Ин-т литературы им. Янки Купалы. – Минск, 1965. – 16л.
1060944
   Песенный фольклор Мезени. – Ленинград : Наука, 1967. – 368с.
1060945
  Кутырева-Чубаля Галина Песенный язык и семантика: критерии метра, рифмы, интонации (на белорусском материале) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 1 (310). – С. 4-14. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
1060946
  Сенгор Л.С. Песень ночи и солнца / Л.С. Сенгор. – А, 1965. – 102с.
1060947
   Песец, лисица, енотовидная собака. – М., 1985. – 160с.
1060948
  Лавров Н.П. Песец. / Н.П. Лавров. – М., 1932. – 56с.
1060949
  Кочевих Олег Песець - це наше життя // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 48-51. – ISSN 0130-5212
1060950
  Коринфский Аполлон Песи голи : стихотворения 1806-1808 гг. / Аполлон Коринфский. – Санкт-Петербург : [Типо-лит. К.Л. Пентковский], 1909. – 96 с.


  Хуж. рис.: Спасский, Василий Васильевич (1873-1924)
1060951
  Ірасек А. Песиголовці / А. Ірасек. – Харків-К, 1930. – 328с.
1060952
  Ірасек А. Песиголовці : історичний роман / Алоїс Ірасек ; Пер.[с чеської] і передмова Натана Рибака. – Київ : Радянський письменник, 1949. – 312 с. : іл. – (Бібліотека слов"янської літератури)
1060953
  Косуха П.І. Песимізм - соціальна філософія релігії / П.І. Косуха. – Київ, 1969. – 48с.
1060954
   Песиміст: руки геть від депутата! // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 7. – ISSN 0130-5212
1060955
  Кривоносов А.Ф. Пескариная уха / А.Ф. Кривоносов. – Москва, 1980. – 383с.
1060956
   Пески. – М., 1989. – 79с.
1060957
   Пески веков. – М., 1970. – 368с.
1060958
   Пески времён // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – ноябрь (№ 98). – С. 50-51 : фото
1060959
  Шелдон С. Пески времени / С. Шелдон. – Москва, 1995. – 694с.
1060960
  Шульмейстер Ю.А. Пески горят / Ю.А. Шульмейстер. – Львов, 1977. – 191с.
1060961
  Шаманский И.Л. Пески Западной Сибири. Анализ потребления, ресурсы, перспективы использования и выявления новых месторождений формовочных, стекольных. строительных песков и песчано-гравийной смеси. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Шаманский И.Л.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР.Тоск.ордена Труд.Красн.Знам.полит.ин-т. – Новосибирск, 1962. – 26л.
1060962
  Керн Э.Э. Пески и овраги / Э.Э. Керн. – Л., 1930. – 108с.
1060963
  Керн Э.Э. Пески и овраги / Э.Э. Керн. – М.-Л., 1931. – 108с.
1060964
  Петтиджон Ф. Пески и песчаники / Ф. Петтиджон, П. Поттер, Р. Сивер. – Москва : Мир, 1976. – 535с.
1060965
  Малвихилл У. Пески Калахари / У. Малвихилл. – Москва, 1969. – 230с.
1060966
  Малвихилл У. Пески Калахари / У. Малвихилл. – 2-е изд. испр. – Москва : Наука, 1984. – 216с. – (Рассказы о странах Востока)
1060967
  Дубянский В.А. Пески Среднего Дона и использование их в сельском и лесном хозяйстве / В.А. Дубянский. – М, 1949. – 232с.
1060968
  Флоровский А.М. Пески УССР, их закрепление и хозяйственное освоение / А.М. Флоровский, В.Н. Костомаров. – Киев : АН УССР, 1953. – 64с.
1060969
  Арнагельдыев А. Пески Центральной части Каракумов, их подвижность и меры борьбы с ней / А. Арнагельдыев; под ред. Б.А. Федоровича ; АН ТССР, ин-т пустынь. – Ашхабад : Ылым, 1979. – 121 с., [1] л. схем : ил. – Библиогр.: с. 113-120 (92 назв.)
1060970
  Жумашов А. Пески Юго-Западного Туркменистана и их освоение / А. Жумашов. – Ашхабад : Ылым, 1980. – 144с.
1060971
  Илит В. Песме / В. Илит. – Београд, 1964. – 149с.
1060972
  Jакшит Тура Песме / Jакшит Тура. – Београд : Рад, 1999. – 173с. – (Дом и школа). – ISBN 86-09-00657-3
1060973
  Франко И. Песме / И. Франко; избрао, превео и предговор написао Лука Хаjдуковичь. – Нови Сад : Српско-украjинско друштво Алфаграф, 2007. – 160 с. : портр. – Текст парал. українською та сербсько-хорватською мовами. – (Библиотека "Словенска лира" ; кньига 1). – ISBN 978-86-83681-35-8
1060974
  Раикович С. Песме. / С. Раикович. – Београд, 1978. – 317 с.
1060975
   Песната мегу две лета. – Струга, 1980. – 173 с.
1060976
  Клюев Н.А. Песнеслов / Н.А. Клюев. – Петрозаводск, 1990. – 239с.
1060977
  Голодный М.С. Песни / М.С. Голодный. – Москва, 1939. – 47с.
1060978
   Песни. – Сталинград, 1941. – 164с.
1060979
   Песни. – Л.-Москва, 1944. – 60 с.
1060980
   Песни. – Красноярск, 1945. – 75с.
1060981
   Песни. – Куйбышев, 1947. – 75с.
1060982
   Песни. – Вглгоград, 1947. – 94с.
1060983
   Песни. – Л.-Москва, 1947. – 64с.
1060984
   Песни. – Омск, 1948. – 216с.
1060985
   Песни. – Ленинград, 1949. – 64с.
1060986
   Песни. – Л., 1950. – 64с.
1060987
   Песни. – Л., 1951. – 64с.
1060988
   Песни. – Л., 1952. – 64с.
1060989
   Песни. – Л., 1953. – 32с.
1060990
   Песни. – Молотов, 1954. – 440с.
1060991
   Песни. – Челябинск, 1955. – 72с.
1060992
   Песни. – Л., 1955. – 64с.
1060993
   Песни. – Сталинград, 1955. – 436с.
1060994
   Песни. – Благовещенск, 1958. – 335с.
1060995
  Батырай Омар оглы Песни : пер. с даргин. / Омар оглы Батырай ; вступ. ст., подготовка текста и примеч. Н. Капиевой. – Изд. 2-е, доп. – Махачкала : Дагкнигоиздат, 1958. – 127 с. – (Декада дагест. искуства и литературы в Москве. 1959)
1060996
  Батырай Омар оглы Песни : пер. с даргин. / Омар оглы Батырай ; сост., вступ. ст. и примеч. Н. Капиевой. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 111 с.
1060997
  Беранже Песни / Пьер-Жан Беранже ; [сост. вступ. ст. и прим. С. Брахман]. – Москва : Художественная литература, 1976. – 543 с. : 10 л. цв. ил. – В изд. также: Стихотворения/ Огюст Барбье ; Песни / Пьер Дюпон. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 69 ; Серия вторая. Литература XIX в.)
1060998
  Дюпон Пьер Песни // Песни / Беранже, Пьер-Жан. – Москва : Художественная литература, 1976. – С. 391-506. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 69 ;Серия вторая. Литература XIX в.)
1060999
  Бернарт Песни / Вентадорн де Бернарт ; изд. подгот., [пер. со старопровансал. и статью, с. 191-233, написала] В.А. Дынник ; [примеч. А.Д. Михайлова и др.] ; АН СССР. – Москва : Наука, 1979. – 311 с. : нот., 3 л. ил. – (Литературные памятники)
1061000
  Николаев И.Ю. Песни / И.Ю. Николаев. – Москва, 1989. – 64с.
<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,