Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>
1066001
  Яременко В. "...подай любов, сердечний рай!" : поняття гармонії у творчій спадщині Тараса Шевченка: сутність множинності // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 5 (665). – С. 3-13. – ISSN 0236-1477
1066002
  Кирчів Р. "Подай же руку козакові і серце чистеє подай" // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 462-466. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091


  Передається духовний зв"язок, переклик ідейного концепту Шевченкового вірша "Полякам" з сучасно польскою піснею, співаною під сильним враженням від Київського Євромайдану, - "Podaj reke Ukrainie" ("Подай руку Україні").
1066003
  Іщенко Н. "Подалі від Москви!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17 квітня (№ 67). – С. 3


  Незмінний лідер Чорногорії Міло Джуканович переміг на президентських виборах.
1066004
  Шалак О. "Подаровано вічністю" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 10 (912), жовтень. – С. 91-93. – ISSN 08-68-4790-1


  Поезія: "Усіх, кого любила і люблю", "У небі - розпростертий птах", "Вишивання", "Ніч - як виповзок із гадюки...", "Війна", "Виміри небуття", "Сніги снігами замело", "Хлопчик із пташкою", "ви вже в небесних тих лісах", "Усе в цьому світі від мами", ...
1066005
  Яковенко І. "Подарунки" Путіну на день народження // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 8-9 жовтня (№ 127/128)


  Убита в Москві 7 жовтня 2006, в день народження президента Володимира Путіна, в під"їзді власного будинку.
1066006
  Пономарів О. "Подарунок" українського дипломата // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 02-8 серпня (№ 31)
1066007
  Дунаєвська Л. "Подарунча" - казка Кирила Сайка (до перевидання "Українських записів Порфирія Мартиновича) / Л. Дунаєвська, О. Наумовська // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С. 3-10
1066008
  Бородкін О. "Податкова амністія": що чекає на декларантів? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 3-9 вересня (№ 35). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1066009
  Масякін І. "Податкова реформа" чи "фінансова мобілізація"? // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 526-527. – ISBN 978-617-7069-28-6
1066010
  Черных С.Е. Под небом Алтая / С.Е. Черных. – Алма-Ата
Кн. 1. – 1988. – 282с.
1066011
   Под небом Арктики. – Москва, 1988. – 157с.
1066012
   Под небом Аустерлица // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 176 : фото
1066013
  Пиляцкин Б.А. Под небом Африки / Б.А. Пиляцкин. – М, 1982. – 112с.
1066014
  Сатыбалдин К. Под небом весенним : стихи / Капан Сатыбалдин ; пер. с каз.Д.Рабуха. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1958. – 119 с.
1066015
   Под небом всех широт : Сборник очерков о русских путешественниках. – Москва, 1961. – 606с.
1066016
   Под небом голубым. – Л., 1966. – 95с.
1066017
   Под небом Гренобля. – М., 1968. – 183с.
1066018
  Шнейдеров В.А. Под небом древних пустынь / В.А. Шнейдеров. – М., 1961. – 223с.
1066019
  Родимцев А.И. Под небом Испании / А.И. Родимцев. – Москва : Советская Россия, 1968. – 311 с.
1066020
  Саркизов-Серазини Под небом Италии : Путевые впечатления / Саркизов-Серазини. – Москва, 1957. – 104с.
1066021
   Под небом Киргизстана. – Фрунзе, 1991. – 228 с.
1066022
   Под небом Нусантары. – М., 1985. – 224с.
1066023
  Мохаджер А.А. Под небом пустыни / А.А. Мохаджер. – Москва : Мысль, 1965. – 245с.
1066024
   Под небом России. – М., 1967. – 182с.
1066025
   Под небом Южного Креста. – М., 1968. – 584с.
1066026
  Стржижовский Л.Ф. Под невидимым прицелом / Л.Ф. Стржижовский. – Москва, 1984. – 207с.
1066027
  Дёмин Михаил Под незакатным солнцем : стихи / Михаил Дёмин. – Абакан : Хакасское кн. изд., 1956. – 128 с.
1066028
  Каляев С.К. Под необъятным небом : поэмы / С.К. Каляев; авториз. пер. с калм. К.Алтайского. – Москва : Советский писатель, 1961. – 46 с.
1066029
  Скребов Н.М. Под неспокойною звездой / Н.М. Скребов. – Ростов н/Д, 1971. – 77с.
1066030
  Варшавский И.И. Под ногами земля / И.И. Варшавский. – Ленинград, 1991. – 351с.
1066031
  Чилингаров А.Н. Под ногами остров ледяной / А.Н. Чилингаров. – 2-е изд., переработ. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 176с.
1066032
  Логинов В.Н. Под облака по косогору / В.Н. Логинов. – Воронеж, 1971. – 263с.
1066033
  Тху Б. Под облаками сизыми как выпь / Б. Тху. – М., 1983. – 295с.
1066034
  Уваров П. Под обложкой - века. Академическое издание по-новому отвечает на вопрос: “Откуда есть пошла Русская земля?” / записал Ю. Дризе // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 8 июня (№ 23)


  Солидный фолиант внушает уважение: под его обложкой - вся мировая история Средневековья. Огромный труд вложили в публикацию очередного тома сотрудники Института всеобщей истории РАН. Интересно, что эпохальную задачу подготовки многотомного издания ...
1066035
   Под общим знаменем. – М., 1987. – 312с.
1066036
   Под огненным стягом. – Москва, 1972. – 416с.
1066037
  Мовзон А.И. Под одним небом : пьеса в 3-х д. / Аркадий Мовзон ;. – Москва, 1963. – 105 с.
1066038
  Семар Г.М. Под одним небом / Г.М. Семар. – М., 1987. – 348с.
1066039
  Жестев М. Под одной крышей / М. Жестев. – Л, 1955. – 344с.
1066040
  Жестев М. Под одной крышей / М. Жестев. – Ленинград : Советский писатель, 1956. – 281 с.
1066041
  Борян Г.М. Под одной крышей : драма в 4-х д. / Г.М. Борян; авториз. пер. с арм. А.Тадеосян. – Москва : Искусство, 1959. – 96 с.
1066042
  Ракитный М. Под одной крышей : рассказы / М. Ракитный; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1962. – 207 с.
1066043
  Рыжов И.А. Под одной крышей / И.А. Рыжов. – М., 1967. – 127с.
1066044
  Макарова Н.Ф. Под одной крышей / Н.Ф. Макарова. – Москва, 1967. – 143с.
1066045
  Тури Ж. Под одной крышей / Ж. Тури. – М., 1972. – 396с.
1066046
  Степанов В.С. Под одной крышей / В.С. Степанов. – Вологда, 1975. – 264с.
1066047
  Кузьмин Н.П. Под одной крышей / Н.П. Кузьмин. – Алма-Ата, 1976. – 152с.
1066048
  Солоухин В.А. Под одной крышей / В.А. Солоухин. – Ярославль, 1979. – 478с.
1066049
  Ненашев Г. Под одной крышей : рассказ // Узел : антология / С.Т. Алексеев. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – С. 181-258. – (Молодые голоса)
1066050
  Тихонова Валентина Борисовна Под одной крышей : современные культурно-досуговые центры // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 30-33. – ISSN 1727-4893


  Поездка в Финляндию стала ярким событием в жизни группы директоров ЦБС и сотрудников Областной библиотеки Вологодской области. В библиотеке каждого города было на что посмотреть, чему удивиться, чему поучиться.
1066051
  Соболенко Р.К. Под одной шинелью : повесть и рассказы / Роман Соболенко; авториз. пер. с белорус. А.Чесноковой. – Москва : Советский писатель, 1968. – 336 с.
1066052
  Дорба И.В. Под опущеным забралом / И.В. Дорба. – М., 1985. – 495с.
1066053
   Под осенью веков : тема номера: История // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 2. – С. 74-78 : фото
1066054
  Шерга Екатерина Под осенью лопухов и лилий : судьбы усадеб / Шерга Екатерина, Мановцева Саша, Серегин Максим // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 8 (2851). – С. 90-95 : Фото
1066055
  Анисимова М.И. Под особым надзором : повесть о Е. Торсуевой / М.И. Анисимова, В.Я. Бобров. – Ростов-на-Дону : Книжное издательство, 1978. – 223 с. – (Жизнь - подвиг)
1066056
  Нексе М.А. Под открытым небом / М.А. Нексе. – Л, 1937. – 244с.
1066057
  Смирнов-Черкезов Под открытым небом / Смирнов-Черкезов. – М., 1959. – 216с.
1066058
  Скороходов М.А. Под открытым небом / М.А. Скороходов. – М., 1963. – 268с.
1066059
  Пущин И.З. Под открытым небом / И.З. Пущин. – Воронеж, 1976. – 61с.
1066060
  Ливена Л. Под открытым небом / Л. Ливена. – М., 1983. – 88с.
1066061
  Алимжанов А.Т. Под отцовским небом : повести, роман / Ануар Алимжанов ; послесл. В. Оскоцкой ; худож. И. Урманче. – Москва : Известия, 1987. – 492, [1] с. : ил. – (Библиотека "Дружбы народов")
1066062
   Под отчим небом. – Ростов-на-Дону, 1982. – 304с.
1066063
  Кончиц А.А. Под отчим небом. / А.А. Кончиц. – М., 1982. – 351с.
1066064
  Лондон Д. Под палубным тентом / Д. Лондон. – [Москва] : Воен. изд., 1947. – 63 с.
1066065
  Лобанов Л.Г. Под пальцами трепещут лепестки. / Л.Г. Лобанов. – Киев, 1973. – 174с.
1066066
  Пелюх А. Под парком Шевченко решили строить город // Сегодня. – Киев, 2013. – 23 октября (№ 234). – С. 6


  "...В центре Киева возле парка им. Шевченко уже в следующем году может начаться строительство крупного подземного ТРЦ для молодежи "Университи".
1066067
  Юдович А.Б. Под парусами в 20 веке / А.Б. Юдович. – Москва, 1960. – 176с.
1066068
  Корнюхин А.Е. Под парусами филателии / А.Е. Корнюхин. – М, 1975. – 96с.
1066069
  Шанько Б.Д. Под парусами через два океана / Б.Д. Шанько. – Москва, 1952. – 419с.
1066070
  Шанько Б.Д. Под парусами через два океана / Б.Д. Шанько. – Изд., переработ. и доп. – М., 1954. – 390с.
1066071
  Лухманов Д.А. Под парусами. /Воспоминания капитана/. / Д.А. Лухманов. – М., 1948. – 206с.
1066072
  Машкин Г.Н. Под парусом / Г.Н. Машкин. – Иркутск, 1973. – 415с.
1066073
  Колс Под парусом в шторм / Колс, , К. Адлард. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 326с.
1066074
  Гнатюк Н.П. Под парусом любительского клуба / Н.П. Гнатюк. – М, 1989. – 61с.
1066075
  Папазов Д. Под парусом через океан / Д. Папазов, Ю. Папазова. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 224с. – (Бригантина)
1066076
  Маньян П. Под парусом через северные пустыни : Рассказ, записанный Этьеном де Монпеза / П. Маньян. – Пер.с франц. – Москва : Прогресс, 1984. – 215с.
1066077
  Говоров А.А. Под песней жаворонка / А.А. Говоров. – Москва, 1979. – 221 с.
1066078
  Игнатова Л. Под пледом : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2018. – № 7/8. – С. 36-43. – ISSN 0131-8136


  "Специальный приз - публикация в журнале “Радуга” в рубрике “Испанский адрес” вручается автору рассказа “Под пледом”, Людмиле Игнатовой, Испания!".
1066079
   Под победным знаменем. – Майкоп, 1971. – 312с.
1066080
  Малахов А.А. Под покровом мантии / А.А. Малахов. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 204с.
1066081
  Малахов А.А. Под покровом мантии. / А.А. Малахов. – 2-е изд. – М., 1965. – 205с.
1066082
  Кольменарес Х.С. Под покровом отсталости: зависимость и монополии / Х.С. Кольменарес. – М., 1986. – 348с.
1066083
  Романов В. Под покровом тайны // Человек и закон. – Москва, 2004. – № 3. – С.104-128
1066084
  Даррелл Д. Под пологом пьяного леса / Д. Даррелл. – Москва, 1964. – 188 с.
1066085
  Даррелл Д. Под пологом пьяного леса / Д. Даррелл. – Москва, 1972. – 320с.
1066086
  Даррелл Д. Под пологом пьяного леса / Д. Даррелл. – М, 1988. – 588с.
1066087
  Даррелл Д. Под пологом пьяного леса / Д. Даррелл. – М, 1990. – 588с.
1066088
  Чистовский О.Г. Под пологом тайги. / О.Г. Чистовский. – Л., 1982. – 287с.
1066089
  Белоусов В.А. Под полом шуршат мыши / В.А. Белоусов. – Ставрополь, 1965. – 79с.
1066090
  Гамсун Кнут Под полумесяцем / Гамсун Кнут. – Москва, 1918. – 83с.
1066091
  Шуртаков С.И. Под полуночным солнцем / С.И. Шуртаков. – Москва, 1968. – 46с.
1066092
  Гореловский Г.А. Под Полярной звездой / Г.А. Гореловский ; [худож. В. Смирнов]. – Москва : Мол. гвардия, 1988. – 198 с. – (Молодые голоса)
1066093
  Радзиванович В.А. Под польским орлом / В.А. Радзиванович. – М, 1959. – 87с.
1066094
  Томсинский С.М. Под предводительством Пугачева. / С.М. Томсинский. – Пермь, 1973. – 74с.
1066095
  Ичитовкин Б.Н. Под прессом большого бизнеса: положение мелкого и сред. предпринимательства / Б.Н. Ичитовкин. – М., 1985. – 95с.
1066096
  Сердобольская Л.А. Под прикрытием Евангелия / Л.А. Сердобольская, Е.И. Вистунов. – Л., 1976. – 144с.
1066097
  Шевчик Е.В. Под прицелом -- молодежь / Е.В. Шевчик. – Минск, 1987. – 151с.
1066098
  Гвоздев Ю.И. Под прицелом -- профсоюзы. / Ю.И. Гвоздев, Р.В. Пучков. – М., 1983. – 80с.
1066099
  Озеров М.В. Под прицелом - умы и души / М.В. Озеров. – Москва, 1983. – 111 с.
1066100
  Гурвич С.С. Под прицелом молодёжь / С.С. Гурвич. – К., 1982. – 215с.
1066101
   Под псевдонимом "Могикан" / публикацию подготовила Л.С. Котович // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство ; АНО "Изд-во "Политическая энциклопедия" ; ООО "История-Сервис". – Москва, 2013. – № 4. – С. 4-10. – ISSN 0869-6322


  Ю.В. Андропов в Карелии.
1066102
  Радо Шандор Под псевдонимом Дора : воспомингания советского разведчика / Радо Шандор. – Москва : Воениздат, 1973. – 320с.
1066103
  Радо Ш. Под псевдонимом Дора / Ш. Радо. – Пермь : Военное издательство, 1976. – 320 с.
1066104
  Радо Ш. Под псевдонимом Дора / Ш. Радо. – Пермь, 1978. – 320с.
1066105
  Радо Ш. Под псевдонимом Дора / Радо Ш. – Пермь : Военное издательство, 1988. – 334 с.
1066106
  Радо Ш. Под псевдонимом Дора / Ш. Радо. – Пермь, 1992. – 319 с.
1066107
  Рубанов С.А. Под псевдонимом Дяденька / Рубанов С.А., Усыскин Г.С. – Москва, 1981. – 351 с.
1066108
  Черепанов А.И. Под Псковом и Нарвой / А.И. Черепанов. – Москва, 1957. – 140с.
1066109
  Черепанов А.И. Под Псковом и Нарвой. / А.И. Черепанов. – 2-е изд., испр. – Москва, 1963. – 142с.
1066110
  Макаров С.Г. Под пулковской звездой / С.Г. Макаров. – Л., 1985. – 56с.
1066111
  Будрис Р.И. Под путеводной звездой : рассказы / Р.И. Будрис; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1987. – 430 с.
1066112
  Гордин Р.Р. Под пушкинской звездою / Р.Р. Гордин. – Кишинев, 1989. – 637с.
1066113
   Под пятой капитала. – Москва : Молодая гвардия, 1948. – с.
1066114
   Под пятой монополии. – Минск, 1984. – 158с.
1066115
  Булгаков М.А. Под пятой: Мой дневник / М.А. Булгаков. – Москва : Правда, 1990. – 46 с.
1066116
  Миллер Б.И. Под радугой : повесть и рассказы / Б.И. Миллер; пер. с евр. М.А.Шамбадала. – Москва : Советский писатель, 1959. – 164 с.
1066117
  Герасимов В.И. Под радугой / В.И. Герасимов. – М., 1979. – 104с.
1066118
   Под радугой Севера. – М., 1986. – 620с.
1066119
  Нольд Р. Под развесистой клюквой / Р. Нольд. – М.-Л, 1929. – 28с.
1066120
  Гаташ В. Под разными звездами? Ученые против переподчинения Крымской обсерватории национальному университету // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 1 февраля (№ 5). – С. 19


  Для крымских астрофизиков “конец света” все-таки наступил, хотя и чуть раньше, чем предсказывали жрецы майя. На основании распоряжения кабинета министров Украины “Об оптимизации сети государственных научных учреждений” НИИ “Крымская астрофизическая ...
1066121
  Реглер Г. Под разными знаменами / Г. Реглер. – Москва, 1934. – 48с.
1066122
  Шляев М.А. Под ранней звездой / М.А. Шляев. – Новосибирск, 1989. – 118с.
1066123
  Поляков А. Под Ржевом / А. Поляков : Военное издательство, 1942. – 39 с.
1066124
  Татаринов В.Ф. Под ризой епископа / В.Ф. Татаринов. – Ижевск : Удмуртия, 1979. – 164с.
1066125
  Новиков И.А. Под родным небом. Стихотворения разных лет. / И.А. Новиков. – Москва, 1956. – 308с.
1066126
  Кармен С Под родным покровом / С Кармен. – Санкт-Петербург. – 253 с.
1066127
  Абрамов И.С. Под родным солнцем : экскурсии по России / И.С. Абрамов. – С.-Петербург : Тип. Л.Я. Ганзбурга, 1914. – VI, 293, 12 с.
1066128
   Под рокот мриданга. – М., 1984. – 176с.
1066129
   Под Российским небом. – М., 1963. – 183с.
1066130
   Под рубиновыми звездами. – М., 1979. – 376с.
1066131
  Баялиев Топчубек Под руководством Коммунистической партии - к расцвету киргизской советской литературы / Баялиев Топчубек. – Фрунзе, 1978. – 226с.
1066132
  Гришин В.В. Под руководством КПСС по ленинскому пути - к коммунизму / В.В. Гришин. – Москва, 1968. – 32с.
1066133
  Засорин В.М. Под руководством партии / В.М. Засорин. – Москва, 1959. – 48с.
1066134
  Степанов В. Под русским небом / В. Степанов. – Тула, 1965. – 72 с.
1066135
  Солоницын А.А. Под русскими звездами / А.А. Солоницын. – Калининград, 1971. – 224с.
1066136
  Алдан-Семенов Под русскими звездами : стихи / А. Алдан-Семенов. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 111 с.
1066137
  Барресс Э. Под рябиной / Эдна Барресс. – Ярославль : Гринго, 1995. – 176 с.
1066138
  Гуро И.Р. Под самой Москвой : повесть и рассказы / И.Р. Гуро. – Москва : Советская Россия, 1974. – 160с.
1066139
   Под самым небом Бангкока // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 7. – С. 14-21 : фото
1066140
  Шахов А.А. Под светлым небом / А.А. Шахов. – М, 1956. – 610с.
1066141
   Под светом фар. – Москва, 1959. – 48 с.
1066142
  Жгиров Ф.Е. Под свинцовой метелью / Ф.Е. Жгиров. – Л., 1989. – 271с.
1066143
  Полонский О.Р. Под сводами московских храмов: Рус. церков. зодчество в отеч. истории и культуре. / О.Р. Полонский. – М., 1990. – 62с.
1066144
  Мчедлов М.П. Под сводами собора св.Петра / М.П. Мчедлов. – Москва, 1964. – 93с.
1066145
  Эбаноидзе Александр Под Святой горой : Большое путешествие / Эбаноидзе Александр, Лыскин Александр // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 78-101 : Іл., карта
1066146
  Бальмонт К.Д. Под северным небом : элегии, стансы, сонеты / К. Бальмонт. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича, 1894. – 84, III с.
1066147
  Абагинский А.Г. Под северным небом : стихи : пер. с якут. / А.Г. Абагинский. – Москва : Сов. писатель, 1959. – 82 с.
1066148
  Прилежаева М.П. Под северным небом / М.П. Прилежаева. – М, 1963. – 608с.
1066149
  Прилежаева М.П. Под северным небом / М.П. Прилежаева. – Москва, 1976. – 380 с.
1066150
  Прилежаева М.П. Под северным небом / М.П. Прилежаева. – Москва, 1984. – 336 с.
1066151
   Под северным сиянием. – М., 1947. – 133с.
1066152
  Эйкия А. Под северным сиянием. / А. Эйкия. – М., 1955. – 128с.
1066153
   Под северным солнцем. – Свердловск, 1965. – 48с.
1066154
  Нечволода В.А. Под северным солнцем / В.А. Нечволода. – Свердловск, 1979. – 71с.
1066155
  Соколов В.П. Под северным солнцем / В.П. Соколов. – Иркутск, 1984. – 272с.
1066156
  Искандер Фазиль Под сеною грецкого ореха : Повести / Искандер Фазиль. – Москва, 1979. – 392с.
1066157
  Кондаков В.П. Под сентябрьской звездой / В.П. Кондаков. – М, 1984. – 93с.
1066158
  Пруст М. Под сенью / М. Пруст. – Москва, 1976. – 553с.
1066159
  Черняховский Ю.А. Под сенью "Золотого Меркурия" / Ю.А. Черняховский. – М., 1985. – 204с.
1066160
  Грицюк Виктор Под сенью "северной лавры" : Заповедники // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 158-167 : Іл.,карта
1066161
  Абдыкадырова С. Под сенью арчи : книга ликики / Субайылда Абдыкадырова. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1958. – 80 с.
1066162
  Жиллес Д. Под сенью благодати / Д. Жиллес. – М, 1962. – 206с.
1066163
  Рытхэу Ю.С. Под сенью волшебной горы / Юрий Рытхэу ;. – Ленинград : Советский писатель, 1974. – 322 с.
1066164
  Перминов П.В. Под сенью восьмиконечного креста / П.В. Перминов. – М., 1991. – 165с.
1066165
   Под сенью гения свободы. – Москва, 1965. – 111 с.
1066166
  Чиковани С.И. Под сенью гор : стихи / [Симон Чиковани ; пер. с груз. – Москва : Гослтитиздат, 1961. – 414 с.
1066167
  Бэрчетт У. Под сенью джунглей / У. Бэрчетт. – М, 1965. – 48с.
1066168
  Орловец П. Под сенью домны / П. Орловец. – М-Л, 1924. – 24с.
1066169
  Сахаров В.И. Под сенью дружных муз / В.И. Сахаров. – М., 1984. – 295с.
1066170
  Платек Я.М. Под сенью дружных муз / Я.М. Платек. – М., 1987. – 229с.
1066171
  Бураков Ю.Н. Под сенью монастырей московских. / Ю.Н. Бураков. – М., 1991. – 284с.
1066172
  Бирюков И.Д. Под сенью монополий / И.Д. Бирюков. – М., 1972. – 287с.
1066173
  Ковалева Л.Е. Под сенью муз / Л.Е. Ковалева. – М : Просвещение, 1978. – 80 с.
1066174
   Под сенью муз. – М., 1980. – 170с.
1066175
  Ацел Т. Под сенью свободы : роман / Тамаш Ацел ; сокр. пер. с венгер. О. Громова, Г. Лейбутина. – Москва : Иноиздат, 1950. – 304 с.
1066176
  Ацел Т. Под сенью свободы : роман / Тамаш Ацел ; сокр. пер. с венгер. О. Громова, Г. Лейбутина. – 2-е изд. – Москва : Иноиздат, 1952. – 271 с.
1066177
  Пономарь Ф.М. Под сенью старого ореха / Ф.М. Пономарь. – Кишинев, 1957. – 134с.
1066178
   Под сенью статуи Свободы, 1951. – 64с.
1066179
  Кузнецов Станислав Под сенью стройных сосен // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 4. – С. 40-45 : фото
1066180
  Жемайтис С.Г. Под сенью Фудзиямы / С.Г. Жемайтис, В.К. Криворученко. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 152с.
1066181
  Баннов Г.Е. Под сенью черемухи / Г.Е. Баннов. – Уфа, 1970. – 127с.
1066182
  Биденко М.Г. Под сенью черного леса : краеведческие очерки / М.Г. Биденко. – Днепропетровск : Проминь, 1989. – 94с.
1066183
  Мэрдок А. Под сетью / А. Мэрдок. – Москва, 1966. – 319с.
1066184
  Мэрдок А. Под сетью / А. Мэрдок. – Москва, 1989. – 464с.
1066185
  Мердок Айрис Под сетью : Роман / Мердок Айрис; Пер.с англ.М.Лорие. – Москва,Харьков : АСТ,Фолио, 2001. – 320с. – (Сер.Современная проза). – ISBN 5-17-003492-Х; 966-03-1004-8
1066186
  Мердок А. Под сетью: Кн. для чтения на англ. яз. для студ. 3-го курса. / А. Мердок. – Москва : Просвещение, 1989. – 172 с.
1066187
  Мердок А. Под сетью: Роман. / А. Мердок. – М., 1991. – 334с.
1066188
  Альтовская Н.Н. Под синим колоколом дня / Н.Н. Альтовская. – Ленинград, 1979. – 128с.
1066189
  Карасев Ю.И. Под синим, синим небом / Ю.И. Карасев. – Ташкент, 1983. – 440с.
1066190
  Катаев В.П. Под Сморгонью / В.П. Катаев. – Москва, 1940. – 47с.
1066191
  Егоров Н. Под советскими тропиками (обезьяны в Сухуме) / Н. Егоров. – М., 1931. – 96с.
1066192
  Румянцев Дмитрий Под созвездием Гончих : стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 7. – С. 3-6. – ISSN 0012-6756
1066193
  Тарас В.Е. Под созвездием Льва. / В.Е. Тарас. – Минск, 1978. – 237с.
1066194
  Шехтер Д.А. Под созвездием Стрельца : рассказы / Д.А. Шехтер; пер. с молд. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1984. – 383 с.
1066195
  Грачев А.Ф. Под созвездием счастья / А.Ф. Грачев. – Ярославль, 1969. – 191с.
1066196
   Под созвездием топора. – М., 1991. – 526с.
1066197
  Чичков В.М. Под созвездием Южного Креста / В.М. Чичков. – Москва, 1958. – 167с.
1066198
  Шистер Е.Л. Под созвездием Южного Креста. / Е.Л. Шистер. – М.Л., 1949. – 62с.
1066199
  Атжанов Равиль Под солнечной крышей : Ярмарка идей // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 10 (2793). – С. 100-108 : Іл.
1066200
  Любимова В.А. Под солнечным небом / В.А. Любимова. – М., 1952. – 136с.
1066201
  Трифонов Ю.В. Под солнцем / Ю.В. Трифонов. – М, 1959. – 269с.
1066202
  Сухорукова М.А. Под солнцем / М.А. Сухорукова. – М., 1977. – 32с.
1066203
  Алянчиков А.М. Под солнцем : рассказы и повесть / Александр Алянчиков ; [худож. А. Мисюрев]. – Фрунзе : Кыргызстан, 1980. – 183 с. : ил.
1066204
  Каринцев Н. Под солнцем Азии : Путешествия Свена Гедина / Н. Каринцев. – 2-е изд. – Москва, 1935. – 36с.
1066205
  Сальников Ю.В. Под солнцем горячим / Ю.В. Сальников. – Краснодар, 1967. – 174с.
1066206
  Усов М.В. Под солнцем и ветром / М.В. Усов. – Ставрополь, 1966. – 303с.
1066207
  Пущин И.З. Под солнцем и грозами / И.З. Пущин. – Воронеж, 1961. – 80с.
1066208
  Быстров Б.Н. Под солнцем и дождем / Б.Н. Быстров. – М, 1958. – 144с.
1066209
  Киселев И.М. Под солнцем и ненастьем / И.М. Киселев. – Москва, 1989. – 222с.
1066210
  Прокофьев А.А. Под солнцем и под ливнями. / А.А. Прокофьев. – М-Л, 1964. – 127с.
1066211
  Перевощиков К.А. Под солнцем Индии, страны сказочной и обыкновенной / К.А. Перевощиков. – Москва, 1961. – 160с.
1066212
  Талызин Ф.Ф. Под солнцем Мексики. Записки врача-биолога / Ф.Ф. Талызин. – М, 1967. – 112с.
1066213
  Гришкявичус П.П. Под солнцем мира и свободы / П.П. Гришкявичус. – Вильнюс, 1985. – 204с.
1066214
  Молчанов И.Н. Под солнцем Москвы / И.Н. Молчанов. – Москва, 1948. – 160с.
1066215
  Белокрылов В.А. Под солнцем покоя нет / В.А. Белокрылов. – Москва, 1966. – 120с.
1066216
   Под солнцем Родины. – Ижевск, 1950. – 95с.
1066217
  Усенко П.М. Под солнцем Родины / П.М. Усенко. – Ленинград, 1951. – 172 с.
1066218
  Рыбалко Н.А. Под солнцем Родины / Н.А. Рыбалко. – Сталино, 1956. – 35с.
1066219
  Бернанос Ж. Под солнцем Сатаны / Ж. Бернанос. – Москва, 1978. – 623с.
1066220
   Под солнцем свободной Монголии. – М., 1951. – 260с.
1066221
  Финжгар Ф. Под солнцем свободы / Ф. Финжгар. – Москва : Художественная литература, 1970. – 471с.
1066222
  Громушкин Е.И. Под солнцем свободы (к 25-летию социалистической революции в Болгарии) / Е.И. Громушкин. – Москва, 1969. – 40с.
1066223
  Болдырев И.И. Под солнцем тропиков. / И.И. Болдырев. – Рига : АВОТС, 1981. – 117с.
1066224
  Решетов А.Е. Под солнцем. / А.Е. Решетов. – Москва, 1958. – 31с.
1066225
  Асеева Л.П. Под соснами вековыми : повесть / Л. П. Асеева. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное изд-во, 1973. – 88 с.
1066226
  Толстой А.Н. Под старите липи / А.Н. Толстой. – София, 1976. – 240 с.
1066227
  Митрофанов А.Г. Под старым вязом. / А.Г. Митрофанов. – М., 1949. – 239с.
1066228
  Митрофанов А.Г. Под старым вязом. / А.Г. Митрофанов. – М., 1973. – 256с.
1066229
  Межиров А.П. Под старым небом. / А.П. Межиров. – Москва : Советский писатель, 1976. – 111 с.
1066230
  Межиров А.П. Под старым небом. / А.П. Межиров. – М, 1977. – 214с.
1066231
  Толстой А.Н. Под старыми липами / А.Н. Толстой. – М., 1960. – 207с.
1066232
  Толстой А.Н. Под старыми липами / А.Н. Толстой. – Куйбышев, 1979. – 368с.
1066233
  Ястребков В. Под стенами Ленинграда / В. Ястребков. – Ташкент, 1965. – 52с.
1066234
  Удин Я.Г. Под строй грушей / Я.Г. Удин. – М., 1990. – 203с.
1066235
  Пассар А.А. Под стук бубна : стихи / А.А. Пассар. – Москва : Советская Россия, 1969. – 80 с.
1066236
  Турусова А.А. Под стук колес : повесть, рассказы // Начало : повесть / А.И. Бурмистров. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1989. – С. 210-305. – ISBN 5-7688-0091-3
1066237
  Козин В.Р. Под стук копыт / В.Р. Козин. – Москва, 1977. – 319с.
1066238
  Куросава А. Под стук трамвайных колес / А. Куросава. – Москва, 1974. – 143 с.
1066239
  Колесников А. Под стягом победы. / А. Колесников. – Казань, 1947. – 71с.
1066240
  Пономарев С.А. Под стягом Святослава / С.А. Пономарев. – М., 1989. – 234с.
1066241
   Под суд. – 8с.
1066242
  Полторак А.И. Под судом фашизм / А.И. Полторак. – Москва, 1966. – 95 с.
1066243
   Под сунцем сталинског устава : Руска книга, 1950. – 123 с.
1066244
  Нехода И.И. Под счастливой звездой : Стихи / И.И. Нехода. – Москва : Молодая гвардия, 1952. – 136с.
1066245
  Иванов А.М. Под счастливой звездой : Публицистика. Очерки / А.М. Иванов. – Ярославль, 1972. – 151с.
1066246
  Иванов Л.И. Под счастливой звездой / Л.И. Иванов. – Москва, 1976. – 173с.
1066247
  Лапин Б.Ф. Под счастливой звездой / Б.Ф. Лапин. – М, 1978. – 239с.
1066248
  Солоухин В.А. Под счастливой звездой / В.А. Солоухин. – Москва, 1982. – 349с.
1066249
   Под счастливой звездой. – М., 1986. – 203с.
1066250
  Липатов Н. Под счастливой звездой. / Н. Липатов. – Горький, 1952. – 112с.
1066251
  Данкин Ц. Под сянката на бесилката. / Ц. Данкин. – 2-е изд., перераб. – София, 1955. – 356с.
1066252
  Балязин В.Н. Под теми же звездами / В.Н. Балязин. – М, 1990. – 364с.
1066253
  Гринченко Б.Д. Под тихими вербами / Б.Д. Гринченко. – Х., 1927. – 306с.
1066254
  Краснов А.Н. Под тропиками Азии / А.Н. Краснов. – Москва, 1956. – 264с.
1066255
  Краснов А.Н. Под тропиками Азии : Очерки о путешествиях по тропическим мтранам Азии с целью изучения их растительности // Пять континентов / Н.И. Вавилов. – Москва : Мысль, 1987. – С.174-349
1066256
  Аппун К.Ф. Под тропиками. Странствование по Венецуэле, на Ориноко, в Британской Гвиане и на Амазонке с 1845 по 1868 год / К.Ф. Аппун. – Санкт-Петербург : Типография Товарищества Общественная Польза
Т. 1-2. – 1873. – V, 395, V, 435 с.
1066257
  Эттенборо Д. Под тропиком Козерога / Д. Эттенборо. – М., 1986. – 373с.
1066258
   Под углом 40 градусов. – Алма-Ата, 1973. – 88с.
1066259
  Сю Э. Под ударом. / Э. Сю. – Москва, 1991. – 256с.
1066260
  Гравишкис В. Под Уральскими звездами / В. Гравишкис, 1968. – 290с.
1066261
  Солев Д. Под усвитеност / Д. Солев. – Скопjе, 1957. – 116с.
1066262
  Романова Р.А. Под утренним лучом / Р.А. Романова. – Москва, 1979. – 79с.
1066263
  Гаврилин В.М. Под факелом дружбы / В.М. Гаврилин, Н.Н. Денисов. – М., 1959. – 176с.
1066264
  Змеев Ю.Н. Под фальшивой вывеской / Ю.Н. Змеев. – Симферополь, 1987. – 128с.
1066265
  Барахта Б.П. Под фальшивым знаменем : (к итогам X сьезда маоистского союза молодежи Китая) / Б.П. Барахта, С.В. Щербаков. – Москва : [б. и.], 1979. – 22 с. – (В помощь комс. активу, пропагандистам, лекторам, докладчикам / ВЛКСМ, ЦК, Отд. пропаганды и агитации)
1066266
  Соловьев В.А. Под флагом "непотопляемого авианосца" / В.А. Соловьев. – Москва, 1986. – 107с.
1066267
  Белов А.В. Под флагом антисоветизма / А.В. Белов, А.Д. Карпов. – Москва, 1980. – 63с.
1066268
  Борисов Л.И. Под флагом Катрионы / Л.И. Борисов. – Л., 1957. – 343с.
1066269
  Борисов Л.И. Под флагом Катрионы / Л.И. Борисов. – Л., 1968. – 320с.
1066270
   Под флагом Отчизны. – М., 1969. – 166с.
1066271
  Турчин Ф.Ф. Под флагом Отчизны / Ф.Ф. Турчин. – К., 1979. – 134с.
1066272
  Рубинский Г.М. Под флагом Родины / Г.М. Рубинский. – Москва, 1964. – 279с.
1066273
   Под флагом Родины. – М., 1976. – 176с.
1066274
  Горянов Л.Б. Под флагом Родины / Л.Б. Горянов. – М., 1978. – 158с.
1066275
  Низовцев Б.Е. Под флагом с "золотым соембо" / Б.Е. Низовцев. – М., 1980. – 160с.
1066276
   Под флагом Советской родины. – М., 1956. – 352с.
1066277
  Пивень О.А. Под флагом содружества / О.А. Пивень, М.А. Севастьянов // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 12 (608). – С. 24-28. – ISSN 0321-0626


  Деятельность Совета министров обороны государств - участников СНГ по развитию военной интеграции (1992-2010 гг.)
1066278
  Буравлев Е.С. Под флагом Чазыбука : докум. повествование о беспримерном походе безмоторной пироги "Маруся отравилась" / Е.С. Буравлев ; [ил.: Л.В. Левицкий]. – Кемерово : Кн. изд-во, 1973. – 103 с. : ил.
1066279
  Булгакова Н. Под фонарем. Эффективность вузов снова ищут там, где светлее // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 23 августа (№ 33/34). – С. 6


  Основные показатели эффективности : образовательная деятельность оценивается по среднему баллу ЕГЭ студентов, принятых на очные отделения; научно-исследовательская - по объему НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника; международная ...
1066280
  Неверли И. Под фригийской звездой. / И. Неверли. – Москва, 1955. – 448с.
1066281
  Неверли И. Под Фригийской звездой: Роман. / И. Неверли. – Москва, 1977. – 476с.
1066282
  Демченко В.Г. Под хвойным небом / В.Г. Демченко. – К., 1974. – 39с.
1066283
  Кочегин П.З. Под хмурым небом / П.З. Кочегин. – Курган, 1960. – 107с.
1066284
  Константинов Ф.В. Под холодными волнами / Ф.В. Константинов. – М., 1971. – 118с.
1066285
  О"Кейси Под цветной шапкой / О"Кейси. – М., 1964. – 40с.
1066286
   Под цирковым шатром. – Саратов, 1973. – 112с.
1066287
  Мирзаян Г. Под чарами Сары // Эксперт. Россия / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 40 (629). – С. 90-94. – ISSN 1812-1896


  Передвиборні гонки США:Сара Пейлін стала яскравим персонажем
1066288
  Пруссакова И.В. Под часами / И.В. Пруссакова. – Л., 1988. – 509с.
1066289
  Суханова Н.А. Под частыми звездами / Н.А. Суханова. – Ростов н/Д., 1985. – 207с.
1066290
  Костелник В. Под червену заставу. Хроніка о участвованю руснацох-українцох у народноошлєбодительней борби Югославиї. / В. Костелник. – Нови Сад, 1971. – 320с.
1066291
  Брусиловский Р.М. Под черноморскими звездами / Р.М. Брусиловский. – Харьков, 1957. – 258с.
1066292
  Семанов С.Н. Под черным знаменем : жизнь и смерть Нестора Махно / С.Н. Семанов. – Москва : Б. и., 1993. – 80 с. – В изд. также: Князь тьмы / Б. Олейник. – (Роман-газета : народный журнал, ISSN 0131-6044 ; № 4)
1066293
  Семанов С.Н. Под черным знаменем, или Жизнь и смерть Нестора Махно / С.Н. Семанов. – М., 1990. – 80с.
1066294
  Арзумнов Г.А. Под черным флагом антикоммунизма / Г.А. Арзумнов. – Москва, 1980. – 63с.
1066295
  Тимковский Н.И. Под чехлом : [Повесть] / Н. Тимковский. – Москва : Типо-литогр. Т-ва И.Н.Кушнарев и К*, 1909. – [2], 131 с.
1066296
  Авшалумов Х. Под чинарами : повесть / Хизгил Авшалумов; пер. с татского С.Щукиной. – Москва : Советская Россия, 1960. – 96 с,
1066297
  Катаев И.И. Под чистыми звездами / И.И. Катаев. – Москва, 1969. – 512с.
1066298
   Под чистыми звездами. – М., 1983. – 511с.
1066299
  Михайлов В.С. Под чужим именем : повесть / В.С. Михайлов. – Москва : Военное издательство, 1954. – 216 с. – (Библиотечка военных приключений)
1066300
   Под чужим небом. – Владивосток, 1951. – 84 с.
1066301
  Изаков Б.Р. Под чужим небом / Б.Р. Изаков. – М, 1952. – 103с.
1066302
   Под чужим небом : рассказы зарубежных арм. писателей. – Москва : Прогресс, 1967. – 222 с. : ил.


  Содерж.: В. Айк. Не забудь получить с него долг, мама. - А.Андреасян. Дядя Багдасар; Слезы. - С. Вахагн. Жертвы Мурата. - З. Ворбуни. У дверей врача; Лебединая песня. - А. Дарян. Номер 122; Мать; Голуби моего детства. - Лас. (Луиза Асланян). Болото, и ...
1066303
  Абросимов И.А. Под чужим небом / И.А. Абросимов : худож. А. Астрецов. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 349, [2] с. : ил.
1066304
  Кудреватых Л.А. Под чужим небом. / Л.А. Кудреватых. – Москва, 1958. – 112с.
1066305
  Нагайцев А.П. Под чужим небом. / А.П. Нагайцев, И.П. Селищев. – Минск, 1966. – 47с.
1066306
  Ленин В.И. Под чужим флагом / В.И. Ленин. – Москва, 1986. – 28с.
1066307
  Ленин В.И. Под чужим флагом / В.И. Ленин. – Москва, 1987. – 28с.
1066308
  Бобыкин-Эриксон Под чужими звездами : повесть / Бобыкин-Эриксон. – Ташкент : Издательство литературы и искусства, 1972. – 180 с.
1066309
  Беляев В.П. Под чужими знаменами / В.П. Беляев, М.И. Рудницкий. – Москва, 1954. – 208с.
1066310
  Витюк В.В. Под чужими знаменами / В.В. Витюк. – Москва, 1985. – 208с.
1066311
  Кашин В. Под шафрановым флагом // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 7. – С. 78-84. – ISSN 0321-5075


  RSS (Союз добровільних служителів нації) чи GLANCE (Організація індуського націоналізму)
1066312
  Пикуль В.С. Под шелест знамен / В.С. Пикуль. – Ленинград, 1985. – 496 с.
1066313
  Саар В.Я. Под шелестящими соснами : роман, повести и рассказ / Вера Саар ; пер. с эст. Л.Тоом. – Москва : Советский писатель, 1972. – 454 с.
1066314
  Разгон Л.Э. Под шифром "РБ" : Книга о Н.Рубакине / Л.Э. Разгон. – Москва : Знание, 1966. – 127 с.
1066315
  Вааранди Д.Ю. Под шум прибоя : стихи / Д.Ю. Вааранди; авториз. пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1950. – 132 с.
1066316
  Жаков Ф К. Под шум северного ветра : рассказы, очерки, сказки и предания / Ф К. Жаков, . – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1990. – 460 с.
1066317
   Под юбкой Эйфелевой башни. Парижские приключения Константина Мохнача : gallery // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 2. – С. 44-51 : Фото
1066318
  Малаховский К.В. Под южным крестом / К.В. Малаховский. – М, 1974. – 175с.
1066319
  Новиков-Прибой Под южным небом / Новиков-Прибой. – Москва, 1925. – 48с.
1066320
  Гора С. Под ясной луной / С. Гора. – Алма-Ата, 1984. – 125с.
1066321
  Кожевников С.Е. Под ясными звёздами / С.Е. Кожевников. – Барнаул, 1967. – 168с.
1066322
  Білецький В.С. Подiї свiтового значення : Про міжнародне значення XXIII з"ъзду КПРС / В.С. Білецький, А.П. Котляренко, МеньшовВ.П. – Київ : Полiтвидав Укpаїни, 1966. – 63с.


  Розкpиваються значення фоpм pадянських комунiстiв для дальшого змiцнення свiтової системи соцiалiзму, єдностi i згpунтованостi комунiстичного pуху, всiх пpогpесивних сил, що виступають за миp, соцiальне i нацiональне визволення, демокpатiю i соцiалiзм.
1066323
   Пода Ніна Василівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 384. – ISBN 978-966-439-754-1
1066324
  Гостев В.И. Подаватели и компенсаторы квадратурной помехи / В.И. Гостев. – К, 1971. – 142с.
1066325
  Волин М.Л. Подавление внешних паразитных связей в усилителях / М.Л. Волин. – Москва, 1976. – 57 с.
1066326
  Губарев В.Ф. Подавление гидромагнитных неустойчивостей автоматически управляемым магнитным полем : Автореф... канд. техн.наук: 254 / Губарев В.Ф.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1970. – 19л.
1066327
  Зайцева В.Д. Подавление каталитического дествия солей металлов переменой валентности в процессе окисления каучуков. : Автореф... кандидата хим.наук: / Зайцева В.Д.; М-во высш. и сред. образования РСФСР.Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1963. – 13л.
1066328
  Арсенин В.В. Подавление неустойчивостей плазмы обратными связями : Автореф... д-ра. физ-мат.наук: 04.08. / Арсенин В.В.;. – М, 1972. – 22л.
1066329
  Чуянов В.А. Подавление неустойчивости плазмы с помощью обратных связей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чуянов В.А.; МГУ. – М., 1969. – 10л. – Бібліогр.:с.10
1066330
  Соколовский Олег Игоревич Подавление регулярных помех в процессе многоканальной фильтрации : Автореф... канд. технич.наук: 01.04.12 / Соколовский Олег Игоревич; АН УССР, Ин-т геофиз. им. С.И.Субботина. – К., 1978. – 20л.
1066331
  Рибка С.В. Подавлення завад зі змінними характеристиками у багатоканальних модемах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Рибка Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 7 назв
1066332
  Ластовка О.П. Подавлення неканонічних гармонік вхідного струму тиристорних випрямлячів засобами мікропроцесорного керування : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.12 / Ластовка О. П.; Хар. політехн. ін-т. – Х., 1998. – 20л.
1066333
  Ластовка О.П. Подавлення неканонічних гармонік вхідного струму тиристорних випрямлячів засобами мікропроцесорного керування : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.12 / Ластовка О. П.; Хар. політехн. ін-т. – Х., 1998. – 19л.
1066334
  Выжутович В.В. Подавляющее большинство / В.В. Выжутович. – Ленинград, 1990. – 111с.
1066335
  Остромира М. Подай керму : іст. оповідання про княгиню Ольгу / Марія Остромира. – Филаделфія : Америка, 1952. – 111 с.
1066336
   Подаймо руку братові! // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 196, травень : травень. – С. 28-29


  Засудження українцями Канади переслідування й арешти серед українських письменників. Солідарність з І. Світличним та І. Дзюбою.
1066337
  Павловский П.І. Подайте мені моє королівство / П.І. Павловский. – К, 1987. – 61с.
1066338
  Кирпа І. Подалі від окупантів. До університетів Херсонщини зараховано понад 300 кримчан: молодь обирає якісне навчання в Україні // Україна молода. – Київ, 2019. – 7 серпня (№ 87). – С. 3


  "Випускники кримських шкіл усе активніше штурмують навчальні заклади Херсонської області з метою отримати українську освіту. Влітку цього року більше 300 кримчан отримали почесний статус студента українського вишу".
1066339
  Довгерт А.С. Подальша євро-гармонізація національного приватного права через рекодифікацію Цивільного кодексу України // Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС : збірник ст. і тез IX міжнар. цивілістичного форуму : Харків, 11-12 квіт. 2019 р. / Нац. акад. прав. наук України, Від-ня цивіл.-прав. наук, Асоц. цивіл.-прав. наук ; [упоряд. і відп. ред.: О.В. Кохановська ; редкол.; Н.С. Кузнєцова та ін.]. – Київ : Знання України, 2019. – С. 50-56. – ISBN 978-966-316-449-6
1066340
  Грошевий Ю. Подальше вдосконалення системи органів кримінальної юстиції України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 32-38.
1066341
  Потапенко В. Подальше вдосконалення та збереження системи господарських судів // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 17-20.
1066342
  Мирошниченко Є. Подальше правове удосконалення інституту судимості // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.59-63
1066343
  Левчук В. Подальший розвиток Збройних Сил України повинен здійснюватися в правовому полі / В. Левчук, М. Карпенко // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 6-10.
1066344
  Дудченко В.В. Подальший розвиток природно-правової концепції в українській юриспруденції // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 759-760. – ISSN 1563-3349
1066345
  Вонсович О.С. Подальший розвиток стратегічного діалогу в контексті підсумкових рішень саміту Україна – ЄС // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. дослідж. ; редкол.: В.В. Іваненко, Н.В. Венгер, О.Ю. Висоцький [та ін.]. – Дніпро, 2016. – № 140 (12). – C. 40-44. – ISSN 2077-1800
1066346
  Куц В.М. Подальший статус нормативних документів ядерно-енергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості / В.М. Куц, О.М. Масько // Ядерна енергетика та довкілля : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" Міненерговугілля України ; Укр. ядерне т-во ; редкол.: Васильченко В.М., Масько О.М., Пуртов О.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (12). – С. 81-83. – ISSN 2311-8253


  "Представлені результати науково-технічного аналізу фонду галузевих нормативних документів ядерноенергетичного комплексу на відповідність діючому законодавству, виконаного у 2017-2018 роках ДП «ДНІЦ СКАР» на замовлення Міністерства енергетики та ...
1066347
  Мармаш В.Я. Подання апеляції на судові рішення, що не підлягають самостійному оскарженню, як підстава для відмови у прийнятті її до розгляду // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2009. – № 9 (109). – С. 37-44
1066348
  Карпачова Н. Подання голові Верховного Суду України Василю Онопенко з приводу брутального порушення прав засуджених // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 21-22.
1066349
   Подання даних. Терміни та визначення. ДСТУ 3044-95. – Видання офіційне. – Київ : Держстандарт України, 1995. – 28 с. – (Системи оброблення інформації)
1066350
  Лук’янець О.О. Подання доказів після завершення досудового розслідування // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 79-81. – ISSN 2310-9769
1066351
   Подання електронних заяв // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 3 травня (№ 17)


  МОН пропонує до громадського обговорення проєкт наказу "Про затвердження порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2021 році".
1066352
  Титко А.В. Подання завідомо недостовірної інформації через призму порушення вимог фінансового контролю // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 247-252. – ISBN 978-617-7627-30-1
1066353
  Коломієць Н.В. Подання інформації на веб-сайтах служби новин CNN: структурні особливості резюме // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 254-262. – ISBN 966-581-388-9
1066354
  Пархоменко В. Подання інформації про рух грошових коштів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 8. – С. 20-22
1066355
  Кислюк Л. Подання новотворів у лексичній базі даних // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 27-35. – ISSN 0320-3077


  Запропоновано використання основоцентричного і формантоцентричного підходів до подання новотворів у лексичній базі даних. Порівняно активність системних словотвірних моделей у колективній та індивідуальній мовній практиці. Предлагается использование ...
1066356
  Петриченко О. Подання податкової декларації про збір за використання радіочастотного ресурсу України за новою формою // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2004. – № 15. – С.10 - 12
1066357
  Литвиненко З. Подання позову до Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 67-78. – ISSN 0132-1331
1066358
  Тимченко Г.П. Подання позову і порушення справи у суді з огляду на принципи цивільного процесуального права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 106-112.
1066359
   Подання попечителя київського навчального округу київському генерал-губернатору про дозвіл публічних лекцій на користь бідних студентів із метою збирання коштів на спорудження пам"ятника Джордано Бруно в Італії (12 лютого 1885 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 520-521. – ISBN 978-966-189-081-6
1066360
   Подання попечителя Київського навчального округу київському генерал-губернатору про дозвіл студентам університету влаштовувати публічні читання на користь недільних шкіл (24 жовтня 1860 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 461. – ISBN 978-966-189-081-6
1066361
   Подання прокурора у порядку застосування частини 3 статті 65 Закону України "Про запобігання корупції" : практ. посібник / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України ; [уклад.: Кулікова Ю.В., Загорська О.І.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – 109, [1] с. – Бібліогр.: с. 108-109. – ISBN 978-617-7500-17-8
1066362
  Омельченко О. Подання слідчого як засіб усунення причин та умов, які сприяли вчиненню злочину // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.92-95
1066363
  Попелюшко В. Подання суду доказів за новим КПК України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 6-12 квітня (№ 14). – С. 4. – ISSN 1992-9277
1066364
   Подано до нагороди : Почесною Грамотою Київський міський Голова нагородив // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2003. – № 1 (34) : січень - лютий. – С. 20-22. – ISBN 966-95902-0-5
1066365
   Поданчук Василь Денисович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 114-115
1066366
   Поданчук Василь Денисович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 72. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1066367
   Поданчук Василь Денисович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 213-214 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1066368
   Поданчук Василь Денисович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 222-223. – ISBN 978-966-439-961-3
1066369
   Поданчук Василь Денисович (1902-1970) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 124. – ISBN 966-95774-3-5
1066370
   Поданчук Дмитро Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 349 : фото
1066371
  Зейдевиц Р. Подаренный Геркулес. / Р. Зейдевиц, М. Зейдевиц. – М, 1975. – 287с.
1066372
   Подари друзей. – М., 1976. – 62с.
1066373
  Теунов Х.И. Подари красоту души : роман / Хачим Теунов ;. – Москва : Советский писатель, 1966. – 303 с.
1066374
  Теунов Х.И. Подари красоту души : роман / Хачим Теунов ;. – Москва : Современник, 1979. – 431 с.
1066375
  Мансурова Д.А. кызы Подари людям все. Рассказы / Д.А. кызы Мансурова. – Баку, 1978. – 42с.
1066376
   Подари людям цветы. – М., 1971. – 80с.
1066377
  Лядов А.И. Подари мне гитару: Рассказы и повесть. / А.И. Лядов. – Л., 1983. – 240с.
1066378
  Костромитин Б.И. Подари мне звезду. Рассказы / Б.И. Костромитин. – Х., 1975. – 125с.
1066379
  Константиновский Д.Л. Подари мне на прощанье билет / Д.Л. Константиновский. – Новосибирск, 1965. – 206с.
1066380
  Толмачева Н.С. Подари мне радость / Н.С. Толмачева. – Свердловск, 1968. – 51с.
1066381
  Марш Э.Т. Подари мне рай = Promise me paradise : роман / Эллен Таннер Марш ; [пер. с англ. Л.И. Лебедевой]. – Москва : АСТ, 1999. – 429, [1] с. – Сер. осн. в 1996 г. – (Очарование). – ISBN 5-237-03955-3
1066382
  Потанин В.Ф. Подари мне сизаря / В.Ф. Потанин. – Челябинск, 1966. – 81с.
1066383
   Подари мне сизаря. – М., 1986. – 350с.
1066384
  Адамештяну Г. Подари себе день каникул : рассказы / Габриэла Адамештяну ; пер. с рум. Т. Ивановой [предисл. Н. Манолеску ; худож. И.В. Меглицкий]. – Москва : Радуга, 1989. – 246 с. : ил.
1066385
  Леонтичев Ю.А. Подари счастье людям / Ю.А. Леонтичев. – Нукус, 1986. – 517с.
1066386
  Волкова А.И. Подарки детей В.И.Ленину и Н.К.Крупской / А.И. Волкова. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва, 1975. – 39с.
1066387
  Гримм Я. Подарки маленьких людей : сказки, собранные братьями Гримм : [для младшего и среднего школьного возраста : пер. с нем.] / Я. Гримм, В. Гримм; [сост. и вступ. ст. П.Б. Маслака] ; ил. Ф. Грот-Иоганна, Р. Лейнвебера. – Каменск-Шахтинский : Станица, 1992. – 229, [3] с. – Текст печатается по изданию: Сказки, собранные братьями Гримм. Санкт-Петербург, 1894. – ISBN 5-8218-0001-3
1066388
  Заремба В.І. Подарована краса / В.І. Заремба. – Дніпропетровськ : Промінь, 1990. – 286 с.
1066389
  Ільницький І.І. Подароване сонце / І.І. Ільницький. – Ужгород, 1962. – 56с.
1066390
  Смирнов С.В. Подарок / С.В. Смирнов. – Москва, 1952. – 40с.
1066391
  Успенский А.В. Подарок / А.В. Успенский. – М., 1954. – 32с.
1066392
  Родичев Н.И. Подарок / Н.И. Родичев. – Х., 1958. – 55с.
1066393
  Королева Н.В. Подарок / Н.В. Королева. – Л, 1973. – 88с.
1066394
   Подарок. – Москва, 1991. – 464 с. – ISBN 5-08-001518-7
1066395
  Гвоздей В. Подарок : проза: фантастический рассказ // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 2011. – № 12 (939). – С. 57-58. – ISSN 0320-331Х
1066396
  Лихарев Б.М. Подарок бойца. / Б.М. Лихарев. – Л., 1967. – 16с.
1066397
  Голиков А.Н. Подарок Деда Мороза / А.Н. Голиков. – Москва, 1985. – 48с.
1066398
  Аристов В.В. Подарок декабриста : по станицам неизв. рукописей и забытых книг / Аристов В.В. – Казань : Издание Казанского университета, 1970. – 120 с. – Библиогр.: с. 116-119
1066399
  Приходько И.Г. Подарок для национальной библиотеки Украины // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2007. – № 6. – С. 4.
1066400
  Гордимер Н. Подарок для хорошей дочери / Н. Гордимер. – М, 1979. – 48с.
1066401
  Курилко А. Подарок для... : [сборник произведений] / Алексей Курилко. – Киев : Саммит-Книга, 2015. – 202, [2] с. : ил. – (САММИТ-КНИГА : с книгой - по жизни!). – ISBN 978-617-7182-56-5
1066402
  Лаврик А.Г. Подарок Ильичу / А.Г. Лаврик. – Калинин, 1966. – 25с.
1066403
  Орлов Денис Подарок к юбилею : Наезд // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 71 : Іл.
1066404
   Подарок комиссара. – Ульяновск, 1959. – 27с.
1066405
  Молоховец Е.И. Подарок молодым хозяйкам / Е.И. Молоховец. – М., 1990. – 89с.
1066406
  Кичанова И.М. Подарок на всю жизнь / И.М. Кичанова. – Ташкент, 1974. – 118с.
1066407
  Пеньков В.В. Подарок охотника. / В.В. Пеньков. – М, 1976. – 128с.
1066408
  Буркин Ю. Подарок принцессе букашке // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 12. – С. 151-158. – ISSN 1728-8568
1066409
  Нивен Л. Подарок с Земли / Л. Нивен. – Иркутск, 1992. – 542с.
1066410
  Мартович Л. Подарок Стрибога : рассказы / Л. Мартович. – Москва : Художественная литература, 1971. – 224 с.
1066411
  Войтенко Анна Подарок судьбы или проклятие? Страна близнецов / Войтенко Анна, Кожевникова Мария // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – сентябрь (№ 96). – С. 84-93 : фото
1066412
  Михайлов В.М. Подарок тетушки Агриппины / В.М. Михайлов. – М, 1963. – 115с.
1066413
  Романо И. Подарок Черген / И. Романо. – Барнаул, 1975. – 71 с.
1066414
  Цончев Дончо Подарок. / Цончев Дончо. – София, 1977. – 154с.
1066415
  Різникова Я. Подарував арабам Боже письмо. Гетьман Іван Мазепа побудував 28 церков, монастирів і дзвіниць у своїй країні та надавав істотну підтримку патріархам Константинопольському, Олександрійському, Антіохійському та Єрусалимському // Україна молода. – Київ, 2021. – 23-24 листопада (№ 123/124). – С. 9


  Унікальне арабомовне Євангеліє, що з’явилось на світ завдяки меценатству Івана Мазепи понад 300 років тому, обговорювали днями в Одеському Музеї української книги, що діє в науковій універсальній бібліотеці імені Михайла Грушевського. І представили ...
1066416
   Подаруй дитині свято! / Ректорат, колектив Інституту журналістики, Рада ветеранів університету // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 8


  У рамках благодійних проектів ІМВ відбулися поїздки до лікарні, дит. садків, шкіл Чернігівської області; проведено благодійний аукціон ІМВ "Подаруй дітям свято!".
1066417
  Касьянова О. Подаруй книзі друге життя // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 8


  До Всеукраїнського дня бібліотекаря освітній відділ студентського парламенту організував в Інституті філології акцію "Подаруй книзі друге життя", мета якої - реамінувати пошкоджені книги читальної зали Гуманітарного корпусу.
1066418
  Долгош І.І. Подаруй мені берізку : повісті та оповідання / І.І. Долгош. – Ужгород : Карпати, 1966. – 232 с.
1066419
  Демиденко В.Г. Подаруй мені кохання : збірка пісень / Валерій Демиденко, Олесь Коляда ; [худож.: П. Долинська]. – Одеса : Астропринт, 2019. – 115, [1] с. : іл., нот. – ISBN 978-966-927-477-9
1066420
   Подаруй ми писаночку = Present an easter egg to me : альбом. – 2-ге вид., доп. – Львів : Каменяр; Гердан Графіка, 2001. – 96с. : іл. – ISBN 5-7745-0868-4
1066421
   Подаруй шанс на життя // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 6


  "...Соціальний відділ студентського парламенту юридичного факультету провів широкомасштабну акцію «Подаруй ВІЛ-інфікованій малечі шанс на життя». Юристи зібрали кошти для будинку дитини «Берізка», на які будуть закуплені необхідні для діток речі ...
1066422
   Подаруйте настрій : життя як свято // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 30-31 : Фото
1066423
  Яковенко І. Подарунки людожеру // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 9-10 жовтня (№ 191/192). – С. 27


  "Путін зустрів свій 68-й день народження в статусі старіючого лідера занепадаючої на очах імперії".
1066424
   Подарунки пернатим // Київський університет. – Київ, 2019. – Грудень (№ 10). – С. 5


  "Працівники Канівського природного заповідника завітали на уроки до школярів. Розмова була про птахів, що зимують, і про те, як їх можна підгодовувати взимку. Першокласники та працівники заповідника з першим снігом розпочали підгодовувати наших ...
1066425
  Бурбак М.І. Подарунок Джона Ріда. / М.І. Бурбак. – Ужгород, 1966. – 127с.
1066426
   Подарунок до Міжнародного дня студентів: інноваційний коворкінг "Phygital Hub" у КНТЕУ [Київський національний торговельно-економічний університет] // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (194). – С. 5-6. – ISSN 1682-2366
1066427
  Чадюк М. Подарунок до свята // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 21-22 травня (№ 87/88). – С. 8


  Презентації болгаромовного видання "Сестра моя, Софія..." в Одесі та Ізмаїлі.
1066428
  Покровка Олена Подарунок долі // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 20-21. – ISSN 0868-9644
1066429
  Шестаков Андрій Подарунок долі чи головний біль? // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 46-49. – ISSN 0130-5212
1066430
   Подарунок екологам та краєзнавцям Київщини // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (121), травень - червень. – С. 8 : фото
1066431
  Скляренко С. Подарунок з України : Повість / С. Скляренко. – Київ : Радянський письменник, 1946. – 104с.
1066432
   Подарунок із Польщі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  КНУТШ відвідали вчені з Природничого університету міста Любліна (Польща).Гостей прийняв ректор академік Леонід Губерський.
1066433
  Донець Г.П. Подарунок Ілліча : поезії / Г.П. Донець. – Київ, 1965. – 39 с.
1066434
  Семигіна Т. Подарунок лікарю - корупція чи подяка? / Т. Семигіна, І. Грига, Т. Степурко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 19 (304). – С. 36-39


  "... Новий проект Кримінально-процесуального кодексу України передбачає нарешті реалізацію норми чинної Конституції".
1066435
  Шуркала Я. Подарунок Миколи Мушинки Україні // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 36-37. – ISSN 2520-6419
1066436
   Подарунок на 8 березня // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 44-46. – ISSN 0868-9644
1066437
  Коцюбинський М.М. Подарунок на іменини / М. Коцюбинський. – Б. м. : Держвидав України, 1924. – 32 с. – (Бібліотека художньої літератури ; № 2)


  Зміст: З глибини; Сміх; Intermezzo; Hевідомий; Він іде!; Persona grata; В дорозї;
1066438
  Коцюбинський М.М. Подарунок на іменини / М.М. Коцюбинський. – [Б. м.] : Український робітник, 1925. – 32 с.
1066439
  Коцюбинський М.М. Подарунок на іменини / М.М. Коцюбинський. – Харків, 1930. – 42с.
1066440
  Коцюбинський М.М. Подарунок на іменини / М.М. Коцюбинський. – Харків, 1930. – 31с.
1066441
  Коцюбинський М.М. Подарунок на іменини / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1989. – 335с.
1066442
  Коцюбинський М.М. Подарунок на іменини : оповідання, новели, повісті / М.М. Коцюбинський; Михайло Коцюбигський. – Київ : Веселка, 1990. – 333 с.
1066443
  Коцур К.М. Подарунок на Святвечір // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 22-24


  Мати Коцура А.П. про родину та дітей. Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
1066444
  Шиян Н.М. Подарунок Павла Лозієва Українській академії наук (1920 р.) // Український ботанічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного ; редкол.: С.Л. Мосякін, Г.В. Бойко, В.П. Гайова [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 75, № 6. – С. 585-592. – ISSN 0372-4123


  Згадуються ботаніки: О. В. Фомін, П. Ф. Оксіюк, Д.К. Зеров.
1066445
  Кульчицький Станіслав Подарунок Сталіна радянському електорату // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ, 2007. – № 1 (28). – С. 66-76


  До 70-річчя "великого терору"
1066446
   Подарунок студентам // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Лютий (№ 2)


  Подарунок університету від випускника Порошенка П. - автобус.
1066447
  Голобородько Василь Подарунок усмішки : поезії // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 244/245. – С. 186-200
1066448
   Подарунок Франкові на ювілей: звинувачення в антисемітизмі / М. Посівнич, Л. Сеник, І. Фаріон, Д. Павличко, Л. Голота // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 22-28 грудня (№ 51). – С. 10-11
1066449
   Подарунок Франкові на ювілей: звинувачення в антисемітизмі / Л. Голота, Д. Павличко, М. Посівнич, Л. Сеник, І. Фаріон // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 23 грудня (№ 25/26). – С. 6-7
1066450
  Серажим К. Подати вчасно руку // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 96-97
1066451
   Податися на проходження атестації // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 липня (№ 27). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Наукові установи, які планують пройти державну атестацію у 2020 році, мають податися на її проходження до 14 серпня. Про це нагадує директорат науки та інновацій МОН у листі-роз"яснення № 7/176-20 від 8 липня.
1066452
  Дулеба Н.В. Податки - фактор фінансової і економічної безпеки держави / Н.В. Дулеба, Т.В. Лутай // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 51-55. – ISSN 2413-0966
1066453
   Податки в епоху COVID?19 / Н. Швець, Н. Бец, Л. Куса, О. Щербак // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 березня (№ 6). – С. 41-43
1066454
  Якушик І.Д. Податки в країнах світу : Довідник / І.Д. Якушик, Я.В. Литвиненко. – Київ : МП Леся, 2004. – 480с. – ISBN 966-8126-43-2
1066455
  Користін Олександр Євгенович Податки в регулюванні підприємницької діяльності : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Користін Олександр Євгенович; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 16л.
1066456
  Коростін Олександр Євгенович Податки в регулюванні підприємницької діяльності : Дис... канд.економ.наук: 08.04.01 / Коростін Олександр Євгенович; КУ ім Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 174л. – Бібліогр.:л.166-174
1066457
  Сітшаєва Л.З. Податки в системі державного регулювання підприємницької діяльності // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 2 (7). – С. 47-51
1066458
  Дем"яненко М.Я. Податки в системі економічних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-6. – (Економіка ; вип. 45)


  Розглянуто роль і місце податкового важеля у становленні ринкової економіки.
1066459
  Чухно А. Податки в системі економічних відносин капіталізму / А. Чухно, В. Колибанов // Екон. Рад. України, 1988. – №4


  Рец. на кн.: Федосов В.М. Современ. капитал. и налоги (Киев: Вища школа, 1987.-126с.)
1066460
  Диха М.В. Податки в системі забезпечення економічної безпеки та розвитку національної економіки / М.В. Диха, Г.М. Колісник // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 49-53. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 2226-9150
1066461
  Безкоровайна В.В. Податки в системі фінансового регулювання зовнішньоекономічної діяльності : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 12. – С. 40-45. – Бібліогр.: 8 назв
1066462
   Податки в Україні: від каральної до стимулюючої функції : Збірник наукових статей. – Київ : Альтерпрес, 2003. – 120с. – (Безпека економічних трансформацій ; Вип.22). – ISBN 966-542-000-3
1066463
  Прокопенко Н.С. Податки і приватні інвестиції - ключові чинники в економічній сфері агропромислового виробництва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 8-11
1066464
  Іванов Ю.Б. Податки і раціональне споживання енергоресурсів: реалії та перспективи : монографія / Іванов Ю.Б., Віннікова О.С. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 185-206. – ISBN 978-966-676-564-5
1066465
  Сорочинський Б.В. Податки капіталістичних держав / Б.В. Сорочинський. – К., 1960. – 39с.
1066466
  Гречана В. Податки на американський лад. Загальні засади оподаткування в США індивідуальним прибутковим податком // Юридична газета. – Київ, 2016. – 1 листопада (№ 44). – С. 30-31
1066467
  Соколовська А. Податки на доходи в податковій політиці інклюзивного зростання: теоретичний аспект // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1 (62). – С. 49-65 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1818-5754
1066468
  Ковалко Н. Податки на історичному тлі та психологія суспільних взаємин / Н. Ковалко, В. Мельник // Навіщо нам податки : держава як спільний бізнес / О.О. Белов, Ю.П. Гаврильченко, К.Є. Іщейкін, О.Б. Келлер, Ф.М. та ін. Кирилюк. – Київ : Столична правова фундація, 2019. – С. 6-23. – ISBN 978-617-7544-31-8
1066469
  Новосад Л. Податки на капітал: теорія і практика / Л. Новосад, Н. Андросенко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 1. – С. 35-43. – ISSN 1818-5754
1066470
  Ковалко Н. Податки на Русі - Київський, Ординський, Литовський періоди / Н. Ковалко, В. Мельник // Навіщо нам податки : держава як спільний бізнес / О.О. Белов, Ю.П. Гаврильченко, К.Є. Іщейкін, О.Б. Келлер, Ф.М. та ін. Кирилюк. – Київ : Столична правова фундація, 2019. – С. 124-136. – ISBN 978-617-7544-31-8
1066471
  Лютий І.О. Податки на споживання в економіці України / І.О. Лютий, А.Б. Дрига, М.О. Петренко. – Київ : Знання, 2005. – 335с. – (Київському національному університету імені Тараса Шевченка - 170 років). – ISBN 966-8148-76-2


  Пропонована монографія - практично перше видання в Украні, в якому досліджуються найважливіші закономірності трансформації основних елементів механізму непрямого оподаткування в умовах формування ринкової економіки
1066472
  Дрига А.Б. Податки на споживання в регулюванні соціальних процесів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 22-24. – (Економіка ; вип. 45)


  Розкрито суть податків на споживання і їх роль у регулюванні екологічних і соціальних процесів в державі.
1066473
   Податки та бухгалтерський облік. – Харків, 2000
1066474
   Податки та бухгалтерський облік. – Харків, 2001
1066475
   Податки та бухгалтерський облік. – Харків
№ 1. – 2001
1066476
   Податки та бухгалтерський облік. – Харків
№ 2. – 2001
1066477
   Податки та бухгалтерський облік. – Харків
№ 3. – 2001
1066478
   Податки та бухгалтерський облік. – Харків
№ 4. – 2001
1066479
   Податки та бухгалтерський облік. – Харків
№ 5. – 2001
1066480
   Податки та бухгалтерський облік. – Харків
№ 6. – 2001
1066481
   Податки та бухгалтерський облік. – Харків
№ 7. – 2001
1066482
   Податки та бухгалтерський облік. – Харків
№ 8. – 2001
1066483
   Податки та бухгалтерський облік : всеукраїнська інформаційно-аналітична газета. – Харків : Фактор, 1999-
9 травня (№ 36/37). – 2013. – 48 с.
1066484
   Податки та бухгалтерський облік : всеукраїнська інформаційно-аналітична газета. – Харків : Фактор, 1999-
13 травня (№ 38). – 2013. – 48 с.
1066485
   Податки та бухгалтерський облік : всеукраїнська інформаційно-аналітична газета. – Харків : Фактор, 1999-
22 серпня (№ 67). – 2013. – 48 с.
1066486
   Податки та бухгалтерський облік : всеукраїнська інформаційно-аналітична газета. – Харків : Фактор, 1999-
28 травня (№ 43). – 2015. – 48 с.
1066487
  Смолянчук О. Податки та збори в окупаційній політиці адміністрації Райхскомісаріату "Україна" (1941-1944 РР.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 77-81


  У статті відображені особливості податкової політики, яка здійснювалася на території Райхскомісаріату "Україна" в 1941-1944 рр. При цьому з"ясовуються мета та завдання заходів у галузі оподаткування місцевого населення, яке мешкало на теренах України, ...
1066488
  Крикун В. Податки та збори як елементи державної антикризової політики у сфері економіки України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 121-123
1066489
  Самощенко О. Податки у 2017 році - ставки, коли та скільки платити. зміни в оподаткуванні в 2018 році // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 66-70
1066490
  Кулик В.В. Податки у системі відтворення національної економіки : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 91-97 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
1066491
  Тропіна В.Б. Податки у формуванні фінансового ресурсу територіальних громад: Україна та ЄС / В.Б. Тропіна, А.М. Клименко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Вип. 49. – С. 181-188. – ISSN 2306-546X
1066492
  Паєнтко Т.В. Податки як вхідні фінансові потоки бюджету та інструменти фіскального регулювання економічного розвитку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 2 (207). – С. 46-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
1066493
  Панасюк Б. Податки як дзеркало економічного і політичного стану країни : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 5. – С. 16-23
1066494
  Кощук Т. Податки як елементи фінансової інфраструктури соціально-ринкового державотворення // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 158-167. – ISSN 1818-5754
1066495
  Максименко І.А. Податки як інструмент державного регулювання економічних і соціальних процесів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 148-154.
1066496
  Качула С.В. Податки як інструмент реалізації соціальної функції держави в умовах макроекономічної нестабільності // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 10/1. – C. 38-45. – (Серія: Економіка ; вип. 11 (1)). – ISSN 2312-6779
1066497
  Ковалко Н. Податки як ознака залежності: феодальна історія Західної Європи / Н. Ковалко, В. Мельник // Навіщо нам податки : держава як спільний бізнес / О.О. Белов, Ю.П. Гаврильченко, К.Є. Іщейкін, О.Б. Келлер, Ф.М. та ін. Кирилюк. – Київ : Столична правова фундація, 2019. – С. 76-92. – ISBN 978-617-7544-31-8
1066498
  Качула С.В. Податки як основа реалізації соціальної функції держави / С.В. Качула, Д.А. Бодня, А.О. Поривай // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С. 251-259. – ISSN 2306-546X
1066499
  Хасанова В.В. Податки як основний інструмент державного регулювання підприємницької діяльності у сфері внутрішньої торгівлі // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 553-555. – ISBN 966-660-151-6
1066500
  Ватуля І.Д. Податки, збори, платежі : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Д. Ватуля, М.І. Ватуля, Л.В. Рибалко; МОНУ; Полтавська держ. аграрна акад. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 352с. – ISBN 966-364-262-9
1066501
  Карпінський Б.А. Податки: довідник-словник : навчальний посібник [ для студ. вищих навч. закладів ] / Б.А. Карпінський, Н.С. Залуцька, О.Б. Карпінська; МОНУ. – Київ : Професіонал, 2008. – 464с. – ISBN 978-966-370-073-1


  У посібнику дані контрольні запитання та тестові завдання. Наведено короткий термінологічний словник основних термінів, які стосуються фінансовой системи, а також список рекомендуемої літератури
1066502
  Підцерковний Б.В. Податкова автономія органів місцевого самоврядування: сутність та стан в Україні // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 12-16. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  У статті визначено сутність поняття "податкова автономія органів місцевого самоврядування". Охарактеризовано податкові повноваження органів місцевого самоврядування та правила закріплення тих чи інших податків за ними. Визначено основні елементи діючих ...
1066503
  Шитря О. Податкова адміністрація - за податкову реформу // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 10. – C.3
1066504
   Податкова амністія в Україні: за і проти : Огляд. – Київ, 2005. – 20с.
1066505
  Безпалько І.Р. Податкова амністія доходів населення: перспективи для України // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2011. – Вип. 3 (36). – С. 30-39. – ISSN 1998-6912
1066506
  Місечко В. Податкова амністія: деталі прийнятих законів // Юридична газета. – Київ, 2021. – 31 серпня (№ 16). – С. 39
1066507
  Лазебний Л. Податкова амністія: кому і для чого? // Юридична газета. – Київ, 2021. – 31 серпня (№ 16). – С. 13-25
1066508
  Каменський Д. Податкова амністія: перспективи для України через призму зарубіжного досвіду // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 20-31 грудня (№ 51/52). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
1066509
  Каменський Д. Податкова амністія: перспективи для України через призму зарубіжного досвіду // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 1-23 січня (№ 1/2). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
1066510
  Сушко Д. Податкова амністія: що пропонується президентським законопроектом? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 12-18 березня (№ 10)
1066511
  Бадида М.П. Податкова база місцевого самоврядування / М.П. Бадида ; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород ; Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. – 408, [1] c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 367-376. – ISBN 978-966-340-390-8
1066512
  Яроцька Т.Р. Податкова база при оподаткуванні доходів фізичних осіб в Україні : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 28-33 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1066513
  Турпак Т.Г. Податкова безпека транспортних підприємств / Т.Г. Турпак, Я.Я. Назаренко, І.В. Горобінська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 59-63. – ISSN 2306-6806
1066514
  Голіков С.С. Податкова безпека у системі фінансової безпеки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 11. – C. 135-137. – ISSN 2306-6806
1066515
  Форкун І.В. Податкова безпека як складова фінансової безпеки держави / І.В. Форкун, І.О. Лепетун // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2018. – C. 289-292. – (Економічні науки ; № 5, т.1). – ISSN 2307-5740
1066516
  Медвідь Я. Податкова відповідальність в Україні: загальна характеристика / Я. Медвідь, М. Медвідь // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 228-230
1066517
  Волинець А. Податкова відповідальність через контрагентів з ознаками фіктивності: хто правий? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 98-101.
1066518
   Податкова гармонізація в Україні в умовах реалізації угоди про асоціацію між Україною і ЄС / [А.М. Соколовська та ін.] ; за ред. А.М. Соколовської ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. упр.". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2017. – 447, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 389–408. – ISBN 978-617-7509-03-4
1066519
  Крисоватий А.І. Податкова гармонізація та національні особливості оподаткування високорозвинених країн / А.І. Крисоватий, Т.В. Кощук // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 126-139 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-7988
1066520
  Шинкаренко І.В. Податкова гармонізація як процес формування спільної податкової політики держав, що інтегруються // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 24-26
1066521
  Шинкаренко І.В. Податкова гармонізація як процес формування спільної податкової політики інтеграційних об"єднань з урахуванням досвіду Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 247-254


  Досліджується концепція податкової інтеграції у процесі економічної інтеграції. Метою статті є вивчення та визначення терміну "податкова гармонізація", виокремлення та дослідження окремих стадій гармонізації, аналіз їх співвідношення зі стадіями ...
1066522
  Гунда О. Податкова грамотність: зобов"язання, борг, вимога // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 3 січня (№ 1). – С. 6-7


  "Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків за бюджетною ...
1066523
  Швабу Ю.І. Податкова декларація з податку на прибуток // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.7. – С. 297-301. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1066524
  Соловйова О. Податкова держдопомога в ЄС: як держави допомагають "своїм" // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 березня (№ 6). – С. 7
1066525
  Ісаншина Г. Податкова децентралізація в умовах реформи місцевого самоврядування / Г. Ісаншина, О. Дубинська // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 5 (66). – С. 93-104. – ISSN 2409-8892
1066526
  Біленчук П. Податкова дискримінація громадян України як загроза економічній безпеці людини, суспільства, держави / П. Біленчук, О. Кравчук // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 15-28 жовтня (№ 41/42)
1066527
  Теліщук М. Податкова діяльність держави як інструмент реалізації економічної політики // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту : збірник наукових праць / Український фінансово-економічний інститут. – Ірпінь, 2000. – № 1. – С.22-28
1066528
  Яцюк О.В. Податкова застава та застава майна як спосіб забезпечення виконання податкового обов"язку за законодавством України та Російської Федерації (порівняльно-правове дослідження) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 124-129
1066529
  Коноферчук О.А. Податкова застава у системі оподаткування : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 126-131
1066530
  Бортняк В.А. Податкова застава як спосіб забезпечення виконання податкового зобов"язання // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 155-159. – (Право. Економіка. Управління)
1066531
  Мельник Т. Податкова звітність в електронному вигляді: теорія та практика // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 10. – С. 43-47.
1066532
  Ковач С. Податкова звітність платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця / С. Ковач, К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 7. – С. 33-41 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
1066533
  Лісовий Г.О. Податкова злочинність як загроза податковій безпеці України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 113-122. – ISSN 2306-9082
1066534
  Габрук О. Податкова знижка з ПДФО на навчання за 2017 рік: розраховуємо та декларуємо у 2018 році / О. Габрук, Л. Пантелійчук // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 36. – С. 4-5


  Роз"яснює незалежний консультант-практик з питань оподаткування та обліку О. Габрук та директор ПП "Аудиторська фірма "Константа" Лариса Пантелійчук.
1066535
  Чернадчук Т.О. Податкова інформаця: окремі питання класифікації і захисту // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 86-88. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
1066536
  Гетманцев Д.О. Податкова кваліфікація дій платників ПДВ в контексті протидії ухиленню від оподаткування ПДВ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 106-112. – ISSN 2219-5521
1066537
  Педь І. Податкова конкуренція : монографія / Ірина Педь. – Київ : Експерт-Консалтинг, 2009. – 416с. – ISBN 966-7645-09-6
1066538
  Педь І.В. Податкова конкуренція як складова міжнародної економічної конкуренції // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 3 (44). – С. 62-65
1066539
  Педь І.В. Податкова конкуренція: міжнародний аспект // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 4. – С. 112-117. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуті сучасні форми податкової конкуренції, сутність, структура та зміст яких обумовлюються поглибленням інтеграційних процесів в умовах глобалізації економіки.
1066540
  Фролова Н.Б. Податкова конкуренція: нові виклики реформі податкової системи України // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 48-60 : рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1605-7988
1066541
  Буряк П.Ю. Податкова культура в контексті реалізації податкової політики України / П.Ю. Буряк, Г.Г. Свірська // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська державна фінансова академія. – Львів, 2014. – C. 6-17. – (Економічні науки ; № 26). – ISSN 2219-7915
1066542
  Синчак В.П. Податкова культура суспільства як чинник економічної компоненти національної безпеки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 2 (62). – С. 218-230. – ISSN 2078-9165
1066543
   Податкова міліція : Коментарі та роз`яснення чинного законодавства. За станом на 1 червня 1999 р. Наук.-практичн. посібн. – Харків, 1999. – 268с. – ISBN 966-610-019-3
1066544
  Фрідман-Козаченко Податкова міліція як суб"єкт профілактики злочинів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 153-155
1066545
  Гриценко В. Податкова міліція: час виважених змін // Україна - НАТО : Інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 60-66.
1066546
  Щербак В. Податкова модернізація реформованих економік // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 71-81. – ISSN 0131-775Х
1066547
  Бабін І.І. Податкова оптимізація як категорія податкового права // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – Вип. 765. – С. 103-108. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X
1066548
  Проноза П.В. Податкова підтримка діяльності малих підприємств в Україні // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 77-85. – ISSN 2222-0712
1066549
  Бабміндра Д.І. Податкова підтримка розвитку малого та середнього підприємництва / Д.І. Бабміндра, А.В. Коваленко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 55-59. – (Економічні науки ; № 4 (40)). – ISSN 2414-0287
1066550
  Криницький І.С. Податкова пільга як елемент правового механізму податкового платежу // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2012. – № 3 (21). – С. 16-19
1066551
  Литвиненко Я.В. Податкова політика : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Я.В. Литвиненко; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 224с. – ISBN 966-608-268-3


  Викладено теоретичні та методичні основи податкової політики, принципи оподаткування, сутність і структуру податкового менеджменту та податкової системи
1066552
  Кафар-заде Л.Р. Податкова політика Арабського халіфату в Азербайджані // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 110-113. – ISSN 2076-1554


  За матеріалами англомовної історіографії.
1066553
  Козарезенко Л.В. Податкова політика в забезпеченні соціальної функції держави // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 420-426. – ISSN 2222-4459
1066554
  Вірченко А.А. Податкова політика в системі забезпечення конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 401-408
1066555
  Ільяшенко В.А. Податкова політика в системі регулювання соціально-економічного розвитку держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 22-24. – Бібліогр.: 9 назв
1066556
  Соколовська А.М. Податкова політика в Україні в контексті тенденцій реформування оподаткування у країнах ЄС / А.М. Соколовська, Т.В. Кощук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 1 (194). – С. 94-115 : табл. – Бібліогр.: 30 назв
1066557
  Соколовська А.М. Податкова політика в Україні у 2009-2010 роках: особливості та уроки на перспективу : податкова політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 4 (185). – С. 24-37 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1066558
  Соколовська А.М. Податкова політика в Україні у 2014-2019 рр.: формування, реалізація, оцінка наслідків // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (296). – С. 7-30 : табл. – Бібліогр.: 42 назв. – ISSN 2305-7645
1066559
  Соколовська А.М. Податкова політика в Україні у контексті її впливу на розвиток економіки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 65-81
1066560
  Виговська І. Податкова політика в Україні: деякі проблеми та шляхи їх вирішення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 140-141. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1066561
  Шарікова О.В. Податкова політика в умовах детінізації економіки України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Шарікова О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 208 л. + Додаток: л. 195-208. – Бібліогр.: л. 175-194
1066562
  Шарікова О.В. Податкова політика в умовах детінізації економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Шарікова О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр. : 9 назв
1066563
  Гатаулліна Е.І. Податкова політика в умовах економічних перетворень // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 1. – С. 101-104. – ISSN 2306-6806
1066564
  Тидір Н.І. Податкова політика в умовах формування соціальної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Тидір Наталія Іванівна ; ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
1066565
  Іващенко В.А. Податкова політика Гетьманського уряду в українському селі (квітень - листопад 1918 р.) // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 171-173. – ISBN 966-7686-12-8
1066566
  Гилик А.О. Податкова політика держави // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – С. 155-158. – ISBN 978-617-7041-91-6
1066567
  Падалко І.А. Податкова політика держави в умовах сучасного розвитку України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 279-280. – ISBN 978-966-188-219-4
1066568
  Свердан М.М. Податкова політика держави та її вплив на економічне зростання суспільства: теоретичні засади реалізації // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 205-219
1066569
  Воробйов Ю.М. Податкова політика держави та її вплив на формування фінансового капіталу підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 115-120. – Бібліогр.: 6 назв
1066570
  Ільєнко Р.В. Податкова політика держави: виклики, завдання, перспективи : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 211-216 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1066571
  Іващенко В. Податкова політика Директорії в українському селі (грудень 1918 - листопад 1920 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 43-49
1066572
  Голубій І.Є. Податкова політика ЄС: загальний контекст та хід її розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 73-77. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Подано характеристику податкової політики країн ЄС. Розглянуто існуючу систему податків та висвітлені питання співробітництва між країнами ЄС в контексті вироблення спільних підходів у цій сфері. The description of the tax policy of EU is made in this ...
1066573
  Балюк Т.В. Податкова політика зарубіжних країн в умовах світової фінансово-економічної кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 49-51
1066574
  Потапов О.М. Податкова політика Київської міської думи у 1918 році // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 266-282. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1066575
  Пасічний М. Податкова політика країн ОЕСР // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 127-138 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
1066576
  Коровій В.В. Податкова політика країни в умовах глобалізації економіки // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (42). – С. 179-185. – ISSN 2222-0712
1066577
  Корновенко С.В. Податкова політика радянської влади в українському селі під час голоду 1921-1923 рр. // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 21. – С. 77-81. – (Серія "Історичні науки")
1066578
  Нікітішин А.О. Податкова політика стимулювання розвитку людського капіталу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 10 (251). – С. 113-127. – ISSN 2305-7645
1066579
  Вишневський В. Податкова політика та економічна теорія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 4-20. – ISSN 0131-775Х
1066580
  Чередниченко Ю.В. Податкова політика та економічне зростання в Україні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 91-96
1066581
  Мірошниченко О.В. Податкова політика та іллегалізація господарської діяльності в контексті економічної безпеки України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 167-174
1066582
  Василевська Г.В. Податкова політика у регулюванні економічного зростання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 2. – С.39-43
1066583
  Крисоватий А. Податкова політика у реформуванні соціально-економічної системи України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 9 (586). – С. 41-50. – ISSN 0131-775Х
1066584
  Коровій В.В. Податкова політика у системі економічного регулювання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 20-26. – ISSN 2306-6814
1066585
   Податкова політика України : навчальний посібник : до 90-річчя навчального закладу / П.В. Мельник [та ін.] ; за ред. П.В. Мельника ; Держ. податкова адмін. України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Наук.-дослідний центр з проблем оподаткування [та ін.]. – Київ : Знання України, 2010. – 505 с. – ISBN 978-966-316-288-1
1066586
   Податкова політика України : навчальний посібник / [Мельник П.В. та ін.] ; за ред. П.В. Мельника ; Держ. податкова адмін. України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Науково-дослідний центр з проблем оподаткування ; Науково-дослідний ін-т фінансового права. – Київ : Знання України, 2011. – 506 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-316-288-1
1066587
  Стіпахно В.І. Податкова політика України : проблеми та напрямки вдосконалення // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 23-28
1066588
  ШАБЛИСТА Податкова політика України в трансформаційний період // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.26-33
1066589
  Рижикова Н.І. Податкова політика України в умовах гармонізації податкового законодавства до вимог європейських стандартів / Н.І. Рижикова, Н.О. Бірченко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 177 : Економічні науки. – С. 137-146. – (Економічні науки)
1066590
  Мельник В.М. Податкова політика України в умовах імплементації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом / В.М. Мельник, Т.В. Кощук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 7 (248). – С. 7-25. – ISSN 2305-7645
1066591
  Лютий І.О. Податкова політика України на сучасному етапі : [рецензія] // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 121-122
1066592
   Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи : монографія / Держ. податкова адмін. України, Нац. ун-т держ. податкової служби України, Наук.-дослідний центр з проблем оподаткування ; за ред. З.С. Варналія. – Київ : Знання України, 2008. – 676 с. – ISBN 978-966-316-224-9
1066593
  Пантелеймоненко А.О. Податкова політика уряду Російської імперії щодо кредитно-кооперативних організацій (друга половина XIX - початок XX ст.) // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2012. – С. 37-42. – (Економічні науки ; вип. 22, ч. 2)


  Зроблено акцент на особливості кооперативів як організацій з неприбутковою природою. Розглянуто сутність державної податкової політики Російської імперії щодо кредитних та ощадно-позичкових товариств другої половини XIX - початку XX ст.. Підкреслено ...
1066594
  Гай-Нижник Податкова політика Центральної Ради, урядів УНР, Української Держави, УСРР (1917-1930 рр.) / Павло Гай-Нижник. – Київ, 2006. – 303с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-7802-49-3
1066595
  Панченко В.І. Податкова політика як засіб впливу на фінансово економічні процеси в Україні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 94-100
1066596
  Канєва Т.В. Податкова політика як інструмент забезпечення соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць / Т.В. Канєва, М.О. Рубан // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 49-56. – ISSN 2306-6814
1066597
  Коровій В.В. Податкова політика як складова системи формування доходів бюджету // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 43. – С. 152-159. – ISSN 2306-546X
1066598
  Шарікова О.В. Податкова політика як фактор легалізації "тіньової" заробітної плати // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 6. – С. 49-52
1066599
  Кміть В. Податкова політика як фактор стабілізації економіки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С.88-100. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1066600
  Лютий І. Податкова політика як чинник стабільності соціально-економічного розвитку України / І. Лютий, М. Романюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 46-48. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Досліджено питання впливу податкової політики на стабільність соціально-економічного зростання, її функціонально-цільове призначення та принципи реформування. The article goes into the issue fiscal policy influence on stability social and economic ...
1066601
   Податкова політика: стратегія соціального розвитку : монографія / [Калінеску Т.В. та ін. ; за наук. ред. Т.В. Калінеску] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2013. – 255, [1] с. : іл., табл. – Присвячується 10-річчю каф. "Оподаткування" СНУ ім. В. Даля. - Авт. зазнач. на с. 7. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-590-989-7
1066602
  Бодюк А.В. Податкова політика: шляхи її реалізації // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 2. – С82-87
1066603
  Линник І. Податкова правда. Криві дзеркала.Проблемні питання для платників податків // Юридична газета. – Київ, 2012. – 13 листопада (№ 46)
1066604
  Пришва Н.Ю. Податкова правосуб"єктність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 176-179. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Присвячено податковій правосуб"єктності. Сформульовано її визначення та розглянуто основні складові. Виведено поняття часткової правосуб"єктності. The article deals with tax legal personality. Its definition is formulated and its main elements are ...
1066605
  Оніщик Ю.В. Податкова правосуб"єктність організації - платника податку // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 406-410. – ISSN 1563-3349
1066606
  Жернаков М. Податкова правосуб"єктність: підстави настання й особливості змісту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 101-103.
1066607
  Конта Р. Податкова реформа в Київській Русі періоду княжіння Ольги // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 24. – С. 38-45.
1066608
  Грицай У. Податкова реформа в Україні в умовах євроінтеграції / У. Грицай, В. Кміть // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 102-108. – ISSN 2078-5860
1066609
  Борзенкова О.Д. Податкова реформа в Україні: міжнародний досвід та огляд перспективних змін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 354-358. – ISSN 2222-4459
1066610
  Томнюк Т.Л. Податкова реформа в Україні: основні досягнення та напрями підвищення ефективності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 267-271. – ISSN 2222-4459
1066611
  Ігнатишин М.В. Податкова реформа в Україні: реалії та перспективи / М.В. Ігнатишин, Г.Т. Михальчинець, В.Р. Луник // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 204-213 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2311-8164
1066612
  Токар В.В. Податкова реформа як засіб денінізації економіки України // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 83-94. – Бібліогр.: на 52 пункти. – ISSN 1811-3141
1066613
  Іголкін І.В. Податкова реформа як об"єктивна необхідність зміцнення дохідної частини державного бюджету // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 19-24
1066614
   Податкова реформа. Варіант Верховної Ради України з питань податкової і митної політики // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 12-18 грудня (№ 49). – С. 4. – ISSN 1992-9277
1066615
  Ковальчук А. Податкова реформа: законодавчо-правовий вимір // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 2. – С. 86-90. – ISSN 0132-1331
1066616
  Геращенко О. Податкова реформа: як шанс на трансформацію // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 21-27 листопада (№ 46). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1066617
  Золотько І.А. Податкова система : Навчальний посібник / І.А. Золотько; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 204с. – ISBN 966-574-654-5
1066618
  Золотько І.А. Податкова система : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / І.А. Золотько; МОНУ; КНЕУ. – 2-е вид., допов. і перероб. – Київ : КНЕУ, 2004. – 128с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-653-7
1066619
  Онисько С.М. Податкова система : Підручник / С.М. Онисько, І.М.Тофан, О.В.Грицина: За заг. ред. С.М. Онисько. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Львів : Магнолія Плюс, 2004. – 332с. – ISBN 966-8340-13-2
1066620
  Олійник О.В. Податкова система : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Олійник, І.В. Філон; МОНУ; Харківськ нац. аграрний ун-т ім. В. Дркучаєва. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 456с. – ISBN 966-364-160-6
1066621
  Демиденко Л.М. Податкова система : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Л.М. Демиденко, Ю.Л. Субботович; МОНУ, КНУТШ. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 184 с. – ISBN 978-966-364-471-4
1066622
  Сердюк О.М. Податкова система : практикум: навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / О.М. Сердюк, Т.В. Заревчацька. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 328 с. – ISBN 978-966-364-504-9
1066623
  Педь І.В. Податкова система : економіко-правова характеристика податків : навчальний посібник / І.В. Педь; за ред. Ю.М. Лисенкова. – Київ : Знання, 2007. – 191 с. – ISBN 966-346-332-5
1066624
  Довгалюк В.І. Податкова система : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.І. Довгалюк, Ю.Ю. Ярмоленко; МОНУ. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 320с. – ISBN 966-364-366-8
1066625
   Податкова система : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Лютий І.О. [ та ін. ] ; за ред. І.О. Лютого ; МОН України ; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 456с. – ISBN 978-966-364-886-6
1066626
  Замасло О.Т. Податкова система : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / О.Т. Замасло, І.І. Приймак, О.В. Грін ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – 377, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 301-373. – Бібліогр.: с. 297-300. – ISBN 978-966-613-898-2
1066627
  Сідельникова Л.П. Податкова система : навч. посібник для студентів вищих навч. закл. / Л.П. Сідельникова, Н.М. Костіна. – Київ : Ліра-К, 2012. – 575, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 559-575. – ISBN 978-966-2609-16-5
1066628
  Сенченко В.Б. Податкова система : практикум : навч. посібник / В.Б. Сенченко ; Черніг. кооперат. технікум, Черніг. облспоживспілка. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 158, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 153-158 та в кінці тем. – ISBN 978-617-673-323-2
1066629
   Податкова система : навч. посібник для студ. ВНЗ / [Баранова В.Г та ін.] ; за заг.ред. В.Г. Баранової ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : ВМВ, 2014. – 341, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. : с. 331-341. – ISBN 978-966-413-487-0
1066630
   Податкова система : практикум / [В.К. Хлівний, Ю.В. Сибірянська, А.В. Пислиця та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2014. – 486, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 375-379. – ISBN 978-966-483-825-9
1066631
   Податкова система : практикум / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Л.М. Демиденко, Ю.Л. Наконечна]. – Київ : Київський університет, 2018. – 151, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 113-131. – Бібліогр.: с. 99-100
1066632
  Варналій З.С. Податкова система : до 185-річчя ун-ту та 75-річчя екон. ф-ту : підручник / Варналій З.С., Романюк М.В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання України, 2019. – 567, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-316-443-4
1066633
  Максименко І.А. Податкова система в стратегії економічної діяльності держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 54-56. – (Економіка ; Вип. 62)


  Розглянуто проблеми нарощування та реалізації позитивного регулятивного потенціалу економічної діяльності держави, поєднання економічних важелів у реалізації її стратегічних цілей, досвід використання регулюючої функції податків та податкової системи ...
1066634
  Тишковська Н.Л. Податкова система в Україні: історико-правові аспекти становлення // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 7 (10), липень. – С. 78-84
1066635
  Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія і практика становлення / А.М. Соколовська. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 454с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-311-018-Х
1066636
  Соколовська Алла Михайлівна Податкова система держави: теорія та практика становлення : Дис. ... доктора економ. наук: 08.04.01 / Соколовська Алла Михайлівна; Науково-дослід. фінансовий ін-тут при Мін-ві фінансів України. – Київ, 2002. – 488 л. + Додатки: л. 466 - 488. – Бібліогр.: л. 449 - 466
1066637
  Соколовська Алла Михайлівна Податкова система держави: теорія та практика становлення : Автореф. дис. ... докт. техн. наук: 08.04.01 / Соколовська А.М.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 32 с.
1066638
  Дмитренко Г. Податкова система Європейського Союзу // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.470-475. – ISBN 966-73-53-51-Х
1066639
  Костюк О.М. Податкова система і безпека кредитних операцій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 32-38
1066640
  Несмелов Ф.Я. Податкова система СССР / Ф.Я. Несмелов. – Х., 1933. – 63с.
1066641
  Романюк М.В. Податкова система та інвестиційна привабливість економіки України // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 38-42
1066642
  Євтушевський В.А. Податкова система та її вплив на діяльність вітчизняних підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 38-44. – ISBN 966-7958-13-2
1066643
  Третякова О.В. Податкова система та її вплив на розвиток малого підприємництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 89-91. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглядається суть та значення податкової системи в ринковій економіці, а також досліджується її вплив на розвиток малого підприємництва.
1066644
  Слюсаренко В.Є. Податкова система та податкове навантаження як фактор тінізації економіки // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 152-157. – (Серія : Економіка ; вип. 2 (43)). – ISSN 0869-0782
1066645
  Данілов О.Д. Податкова система та шляхи її реформування : Навч. посібник / О.Д. Данілов, Н.П. Фліссак. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 216с. – ISBN 966-611-113-6
1066646
   Податкова система України : Підручник. – Київ : Либідь, 1994. – 464с. – ISBN 5-325-00480-8
1066647
  Білик М.Д. Податкова система України : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М.Д. Білик, І.А. Золотько; КНЕУ. – Киев : КНЕУ, 2000. – 192с. – ISBN 966-574-178-0
1066648
  Василик О.Д. Податкова система України : Навч. посібник для студ. економ. спец. вищ. закл. освіти / О.Д. Василик; Укр. держ. фінансова академія. – Київ : Поліграфкнига, 2004. – 478с. – ISBN 966-530-175-6
1066649
  Еш С.М. Податкова система України : наочний посібник / С.М. Еш; МОНУ. – Київ : Кондор, 2008. – 108с. – ISBN 978-966-351-094-1
1066650
   Податкова система України : навчальний посібник / [Колесніков Б.В. та ін.] ; за заг. ред. М.Я. Азарова ; М-во фінансів України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Київ : Міністерство фінансів України, Національний університет державної податкової служби України, 2011. – 656 с. – Бібліогр.: с. 609-614. – ISBN 978-966-337-233-4
1066651
   Податкова система України : тренінг-курс : навчальний посібник / [О.М. Тимченко та ін. ] ; за ред. О.М. Тимченко ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2012. – 654, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 561-564 та в кінці тем. – (Бюджетна і податкова системи : методологія, організація, навчання / голов. ред. Т.І. Єфименко). – ISBN 978-966-2380-42-2
1066652
  Котькало О. Податкова система України в контексті світового досвіду (проблемні питання порівняльного аналізу) // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 4. – С.76-81. – ISBN 966-7800-10-5
1066653
  Югап І.Л. Податкова система України в умовах трансформаційного періоду національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економ. ін-т Міністерства економ. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 4 (143). – С. 59-62
1066654
  Знаменський І.О. Податкова система України в умовах фінансової кризи: проблеми та перспективи // Теорії мікро-макроекономіки : збірник наукових праць / Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 52-58
1066655
  Поддєрьогін А.М. Податкова система України на шляху розвитку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 11. – С.3-11
1066656
  Панченко В.І. Податкова система України та проблеми її оптимізації // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац.банку України. – Суми, 2005. – Т. 13. – С. 198-208. – Бібліогр.: на 24 пунктів. – ISBN 966-566-284-8
1066657
  Пабат О.В. Податкова система України як об"єкт правового регулювання // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (54). – С. 71-75. – ISSN 1727-1584
1066658
  Варналій З. Податкова система України: інституціонально-функціональна структура та шляхи модернізації // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2018. – Вип. 2. – С. 15-24. – ISSN 2410-0919
1066659
  Воробйов Ю.М. Податкова система України: історія становлення та перспективи розвитку // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 3 (8). – С. 6-11
1066660
  Харіна О.О. Податкова система України: переваги та недоліки // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 114-120
1066661
  Товкун Л. Податкова система України: поняття та перспективи розвитку // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (5). – С. 66-69. – ISSN 2409-4544
1066662
  Салига С.Я. Податкова система України: проблеми і перспективи / С.Я. Салига, Д.В. Василичев // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 289-293. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1066663
  Пасічник Ю.В. Податкова система України: проблеми та перспективи розвитку // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2018. – № 1/2. – С. 27-30. – ISSN 2409-1944
1066664
  Письменний В. Податкова система України: сучасний стан і шляхи реформування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4 (21). – С. 54-59. – ISSN 1818-5754
1066665
  Соколовська А.М. Податкова система України: теорія та практика становлення / А.М. Соколовська; Науково-дослідний фінансовий ін-т при міністерстві фінансів України. – Київ : НДФІ, 2001. – 372с. – ISBN 966-7675-03-3
1066666
  Пріб К.А. Податкова система України: термінологія і формулювання основних положень : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / К.А. Пріб, В.І. Федько; МОНУ, Академія муніципального управління. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 320с. – ISBN 978-966-364-531-5
1066667
  Корновенко С.В. Податкова система Української козацької держави за гетьманування Богдана Хмельницького // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 38-45. – (Серія "Історичні науки" ; № 22 (355)). – ISSN 2076-5908
1066668
  Онищенко В. Податкова система Франції // Вісник податкової служби України : Київ, 2001
1066669
   Податкова система Франції по відношеннюдо нерухомості // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Вид-во "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 12. – С. 79-81
1066670
  Бердар М.М. Податкова система як елемент механізму управління фінансовими ресурсами підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 51-56
1066671
  Бурденко Ірина Миколаївна Податкова система як інструмент інноваційно-інвестиційного розвитку України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 150-160. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто основні чинники, які визначають конкурентоспроможність України в міжнародному рейтингу конкурентоспроможності. Визначено місце та досліджено сучасний стан податкової системи, а також розкрито недоліки і напрями їі розвитку.
1066672
  Бурденко І.М. Податкова система як інструмент інноваційно-інвестиційного розвитку України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 150-160. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто основні чинники, які визначають конкурентоспроможність України в міжнародному рейтингу конкурентоспроможності. Визначено місце та досліджено сучасний стан податкової системи, а також розкрито недоліки і напрями їі розвитку.
1066673
  Семенова Н.В. Податкова система як інструмент перерозподілу доходів / Н.В. Семенова, В.В. Семенов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 70-75
1066674
  Сітшаєва Л.З. Податкова система як складова економічного розвитку регіону // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 1 (6). – С. 44-49
1066675
  Прокопенко О.А. Податкова система як фактор впливу на соціально-економічний розвиток регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 19-23.
1066676
  Іванов Ю.Б. Податкова система. Екологічні податки : навчальний посібник / Іванов Ю.Б., Котляров Є.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 148 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 129-132. – ISBN 978-966-676-482-2
1066677
  Подік І.І. Податкова складова економічної безпеки України : монографія / Подік І.І., Гончаров Ю.В. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 209, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 166-181. – ISBN 978-617-696-586-2
1066678
  Замасло О. Податкова складова економічної безпеки України в контексті євроінтеграції // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 197-202. – ISSN 2078-5860


  Досліджено одну зі складових економічної безпеки - податкову безпеку. Розглянуто підходи вчених щодо визначення поняття "податкова безпека" як важливої складової економічної безпеки в контексті євроінтеграційних процесів України. Визначено основні ...
1066679
  Гаврик А. Податкова складова процедури банкрутства // Юридична газета. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 15). – С. 10
1066680
  Кайзерман В.О. Податкова служба області в умовах удосконалення податкової системи України : податки // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 41-43
1066681
  Янушевич Я. Податкова служба США: досвід, напрацювання, перспективи // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 31. – С.62-63.
1066682
  Добродій Т. Податкова соціальна пільга // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2004. – № 15. – С.44-49
1066683
  Рогоза О. Податкова соціальна пільга: кожному належить, але не кожному дається // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 травня (№ 17). – С. 10


  "Справді, будь-який громадянин, а не тільки працівник з певним соціальним статусом, має право на соціальну пільгу (зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді зарплати) при сплаті податку ...
1066684
  Бабін І. Податкова ставка-системоутворюючий елемент юридичної конструкції податку // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 48-52. – ISSN 0132-1331
1066685
  Оджиковський В. Податкова сторона е-декларування: коли статки більші за доходи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 30-31 серпня (№ 30/31)
1066686
  Коломієць П.В. Податкова та фіскальна політика: аналітичний огляд вітчизняної наукової думки // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 98-106. – ISSN 2306-9082
1066687
  Збінський Є. Податкова таємниця: окремі аспекти міжнародно-правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 1 (239). – С. 137-141
1066688
  Малашонок Б. Податкова терапія виробничої кризи ( Альтернативна концепція системи оподаткування в Україні) : Наукові дискусії / Б. Малашонок, Г. Владимирський // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 34-42 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1066689
  Гоцуляк Є.М. Податкове адміністративне розслідування як стадія провадження по справах про ухилення від сплати податків // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 226-233. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1066690
  Чиж В.І. Податкове адміністрування як спосіб забезпечення економічної безпеки регіону // Економіка та право : науковий журнал / НАН України ; Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України ; редкол.: В.К. Мамутов, В.А. Устименко, І.В. Заблодська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (44). – C. 46-52. – (Серія "Економіка"). – ISSN 1681-6277
1066691
  Солдатенко О.В. Податкове адміністрування: сутність та напрями його вдосконалення в Україні // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 3. – С. 14-18.
1066692
  Малик Л. Податкове бюджетування в управлінському обліку / Л. Малик, Л. Чельтер // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 2 (86) : Економіка. – С. 53-56. – ISSN 1728-9343
1066693
   Податкове законодавство Укpаїни : Нормативна база. – Київ : КНТ, 2007. – 384с. – ISBN 966-373-197-4
1066694
   Податкове законодавство Укpаїни (станом на 1 беpезня 1998 p.) : Офiцiйне видання. – Київ : Паpламентське видавництво, 1998. – 184с. – ISBN 9667288307
1066695
  Баранник Л.Б. Податкове навантаження в Україні в соціально-економічному вимірі / Л.Б. Баранник, Т.О. Дулик, Т.Ю. Александрюк // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 43. – С. 133-144. – ISSN 2306-546X
1066696
  Лоханова Н. Податкове навантаження в Україні як чинник впливу на стан економічної стійкості підприємства // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 4 (306). – С. 46-49. – ISSN 1810-3944


  Здійснено оцінку особливостей розвитку науки у світі та в Україні. Розроблено й обгрунтовано напрями реформування наукової сфери в розрізі галузей науки.
1066697
  Вдовиченко А.М. Податкове навантаження і темпи економічного зростання в Україні: у пошуках раціонального співвідношення / А.М. Вдовиченко, Г.В. Орос // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 8 (633). – С. 61-78 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 20 назв. – ISSN 0131-775Х
1066698
  Опарін В. Податкове навантаження на підприємницьку діяльність в Україні / В. Опарін, Л. Дутчак // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С. 74-79
1066699
  Фролова Н.Б. Податкове навантаження на працю, капітал і кінцеве споживання в умовах дії податкового кодексу України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 8 (633). – С. 47-60 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
1066700
  Бенч Н. Податкове навантаження на українську економіку та шляхи його зниження // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 10 : Економічні науки. – С. 96-100. – ISSN 1818-2682
1066701
  Бенч Н. Податкове навантаження на фактори виробництва і споживання // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4 (17). – С. 35-44. – ISSN 1818-5754
1066702
  Тимченко О.М. Податкове навантаження на юридичних осіб в Україні та його вплив на економічне зростання / О.М. Тимченко, М.Б. Кондратенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 10 (203). – С. 34-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1066703
  Дропа Я. Податкове навантаження та його вплив на економіку України / Я. Дропа, І. Чабан // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 213-218. – ISSN 0201-758Х
1066704
  Корнус В. Податкове навантаження та купівельна спроможність населення в економіці України // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 35-27. – Бібліогр.: на 19 пунктів
1066705
  Панченко В.І. Податкове навантаження як засіб впливу на економічні процеси країни : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 70-75. – Бібліогр.:14 назв
1066706
  Саєнко О.Р. Податкове навантаження як оцінка ефективності системи оподаткування в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, червень. – С. 30-34 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1066707
  Букраба О.М. Податкове навантаження як фактор впливу на ефективнцсть соціального захисту населення / О.М. Букраба, Т.К. Кузнецова // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 75-76.
1066708
  Теленик С. Податкове наслідування / С. Теленик, Є. Смичок // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 27 липня (№ 29/30) : Податкове право. – С. 20-21
1066709
  Оніщик Ю. Податкове планування-право організації-платника податку при виконанні податкових обов"язків // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 158-162.
1066710
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 1. – 2002
1066711
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 2. – 2002
1066712
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 3. – 2002
1066713
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 4. – 2002
1066714
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 5. – 2002
1066715
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 6. – 2002
1066716
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 7. – 2002
1066717
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 8. – 2002
1066718
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 9. – 2002
1066719
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 10. – 2002
1066720
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 11. – 2002
1066721
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 1. – 2003
1066722
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 2. – 2003
1066723
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 3. – 2003
1066724
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 4. – 2003
1066725
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 5. – 2003
1066726
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 6. – 2003
1066727
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 1. – 2004
1066728
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 2. – 2004
1066729
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 3. – 2004
1066730
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 4. – 2004
1066731
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 5. – 2004
1066732
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 6. – 2004
1066733
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 7. – 2004
1066734
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 8. – 2004
1066735
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 9. – 2004
1066736
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 10. – 2004
1066737
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 11. – 2004
1066738
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 12. – 2004
1066739
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 1. – 2005
1066740
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 2. – 2005
1066741
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 3. – 2005
1066742
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 4. – 2005
1066743
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 5. – 2005
1066744
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 6. – 2005
1066745
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 7. – 2005
1066746
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 8. – 2005
1066747
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 9. – 2005
1066748
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 10. – 2005
1066749
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 11. – 2005
1066750
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 12. – 2005
1066751
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 1. – 2006
1066752
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 2. – 2006
1066753
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 3. – 2006
1066754
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 4. – 2006
1066755
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 5. – 2006
1066756
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 6. – 2006
1066757
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 7. – 2006
1066758
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 8. – 2006
1066759
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 9. – 2006
1066760
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 10. – 2006
1066761
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 11. – 2006
1066762
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 12. – 2006
1066763
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 1. – 2007
1066764
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 2. – 2007
1066765
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 3. – 2007
1066766
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 4. – 2007
1066767
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 5. – 2007
1066768
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 6. – 2007
1066769
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 7. – 2007
1066770
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 8. – 2007
1066771
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 9. – 2007
1066772
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 10. – 2007
1066773
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 11. – 2007
1066774
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 12. – 2007
1066775
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 1. – 2008
1066776
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 2. – 2008
1066777
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 3. – 2008
1066778
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 4. – 2008
1066779
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 5. – 2008
1066780
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 6. – 2008
1066781
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 7. – 2008
1066782
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 8. – 2008
1066783
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 9. – 2008
1066784
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 10. – 2008
1066785
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 11. – 2008
1066786
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 12 (98). – 2008
1066787
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 1 (99). – 2009
1066788
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 2 (100). – 2009
1066789
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 3 (101). – 2009
1066790
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 4 (102). – 2009
1066791
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 5 (103). – 2009
1066792
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 6 (104). – 2009
1066793
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 7 (105). – 2009
1066794
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 8 (106). – 2009
1066795
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 9 (107). – 2009
1066796
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 10 (108). – 2009
1066797
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 11(109). – 2009
1066798
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 12 (110). – 2009
1066799
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 1/2 (112). – 2010
1066800
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 3 (113). – 2010
1066801
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 4 (114). – 2010
1066802
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 5 (115). – 2010
1066803
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 6 (116). – 2010
1066804
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 7 (117). – 2010
1066805
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 8/9 (118/119). – 2010
1066806
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 10 (120). – 2010
1066807
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 11 (121). – 2010
1066808
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 12 (122). – 2010
1066809
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 2 (124). – 2011
1066810
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 3 (125). – 2011
1066811
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 4 (126). – 2011
1066812
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 5 (127). – 2011
1066813
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 6 (128). – 2011
1066814
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 7 (129). – 2011
1066815
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 8 (130). – 2011
1066816
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 9 (131). – 2011
1066817
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 10 (131). – 2011
1066818
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 11 (133). – 2011
1066819
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 12 (134). – 2011
1066820
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 1 (135). – 2012
1066821
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 2 (136). – 2012
1066822
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 3 (137). – 2012
1066823
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 4 (138). – 2012
1066824
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 5 (139). – 2012
1066825
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 6 (140). – 2012
1066826
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 7 (141). – 2012
1066827
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 8 (142). – 2012
1066828
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 9 (143). – 2012
1066829
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 10 (144). – 2012
1066830
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 11 (145). – 2012
1066831
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 12 (146). – 2012
1066832
  Мусієнко О.І. Податкове планування в зовнішньоекономічній діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 281-283. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Розглянуто специфічний метод оптимізації міжнародної комерційної діяльності - міжнародне податкове планування. Наведено основні елементи наукового аналізу міжнародного податкового планування та дано його визначення. The article is devoted to the ...
1066833
  Загородній А.Г. та інш Податкове планування в системі фінансового менеджменту підприємництва // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 8. – С.131-134


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1066834
  Тройнікова О.Л. Податкове планування діяльності українських підприємств у сучасних умовах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 272-275
1066835
  Єріс Л.М. Податкове планування і його роль у формуванні фінансових ресурсів банківської установи // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 1. – С.49-53.
1066836
  Орлов М.В. Податкове планування й уникнення оподаткування - правовий аналіз явища // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 1
1066837
  Супруненко С.А. Податкове планування на підприємствах малого бізнесу : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 135-144 : Табл., рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
1066838
  Ткаченко В.В. Податкове планування на підприємстві : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 55-58. – Бібліогр.: 16 назв
1066839
  Білоіван О.В. Податкове планування підприємницької діяльності // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.338-341. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1066840
  Кізима А.Я. Податкове планування у системі податкового менеджменту // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 2. – С.15-20
1066841
  Галкін І.Г. Податкове планування як елемент фінансового планування // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 82-88.
1066842
  Супруненко С.А. Податкове планування як одна з функціональних стадій процесу управління регіональним оподаткуванням // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 161-166 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2306-6806
1066843
  Бурлуцький Б. та інш. Податкове планування як складова фінансового менеджменту суб"єкта малого бізнесу // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 2. – С.132-136. – ISBN 966-654-085-1
1066844
  Грабчук І.Л. Податкове планування: особливості організації на підприємстві / І.Л. Грабчук, С.М. Лайчук // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Легенчук С.Ф. [та ін.]. – Житомир, 2017. – Вип. 2 (37). – C. 30-34. – ISSN 1994-1749
1066845
   Податкове право : Навчальний посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 400с. – ISBN 966-667-108-5
1066846
   Податкове право : Навчальний посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 400с. – ISBN 966-667-108-5
1066847
  Марченко В.Б. Податкове право : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / В.Б. Марченко, М.Ф. Легкова; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 225с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-587-5
1066848
  Пришва Н.Ю. Податкове право : навчальний посібник / Н.Ю. Пришва ; МОН України. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 368 с. – ISBN 978-966-667-391-9
1066849
   Податкове право : навчальний посібник / Я.В. Греца [та ін.]. – Київ : Знання, 2012. – 389, [3] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-727-6
1066850
  Бандурка О.М. Податкове право : науково-практичний посібник / О.М. Бандурка, В.Д. Понікаров, С.М. Попова ; М-во внутр. справ України ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 308, [2] с. : табл. – Додатки: с. 182-308. – Бібліогр.: с. 172-181. – ISBN 978-611-01-0282-7
1066851
  Кучерявенко М.П. Податкове право України : академічний курс : підручник / М.П. Кучерявенко ; МОН України. – Київ : Правова єдність, 2008. – 704 с. – ISBN 978-966-8533-95-2
1066852
   Податкове право України : навчальний посібник за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Л.К. Воронова [ та ін ] ; Мін-во освіти і науки України, Науково-дослідний інститут фінансового права ; за ред. Л.К. Воронової, М.П. Кучерявенко. – Київ : Правова єдність, 2009. – 485с. – ISBN 978-966-2183-13-9; 978-966-373-510-8
1066853
  Кучерявенко М.П. Податкове право України : підручник / М.П. Кучерявенко ; Нац. акад. правових наук України, НДІ держ. будівництва та місцевого самоврядування. – Харків : Право, 2012. – 526, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-353-1
1066854
   Податкове право України : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / [О.П. Гетманець та ін.] ; за ред. О.П. Гетманець, О.М. Шуміла ; М-во освіти і науки України ; М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ України. – Київ : Хай-Тек Прес, 2013. – 431, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Термінол. покажч.: с. 427-431. – Бібліогр.: с. 404-426 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-910-000-9
1066855
   Податкове право України : підручник / [Бондаренко І.М. та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. М.П. Кучерявенка ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. фін. права. – Харків : Право, 2018. – 511, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-377-9
1066856
  Усенко Є. Податкове правопорушення за Податковим кодексом України: проблеми визначення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 112-121. – ISSN 1026-9932
1066857
  Кучерявенко М. Податкове представництво: зміст і види // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.68-75
1066858
  Нонко А. Податкове регулювання в Європейському Союзі: співвідношення наднаціонального та національного рівнів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 4. – С. 110-115. – ISSN 0132-1331
1066859
  Новицький В.Є. Податкове регулювання в системі інструментів соціально-економічного розвитку: питання методології // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 60-73.
1066860
  Палійчук Т.В. Податкове регулювання діяльності банківських установ в Україні: проблеми та перспективи розвитку // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 68-69
1066861
  Воронкова О.М. Податкове регулювання економічних процесів : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 40-46 : Табл
1066862
  Шамота Г.М. Податкове регулювання інвеститційної діяльності / Г.М. Шамота, Д.О. Малиш // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 108-115. – ISSN 2308-6912


  У статті визначено поняття податкового регулювання інвестиційної діяльності, наведено складові механізму останнього, запропоновано напрями вдосконалення податкового регулювання інвестиційної діяльності. The article defines the concept of tax ...
1066863
  Мединська Т.В. Податкове регулювання інвестиційної діяльності банків України / Т.В. Мединська, Н.М. Рущишин, У.М. Ніконенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 316-324. – ISSN 2222-4459
1066864
  Гусятинська А.М. Податкове регулювання інвестиційної діяльності як складова економічного розвитку України // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 96-97
1066865
  Годованець О. Податкове регулювання інвестиційної діяльності як фактор економічного зростання / О. Годованець, Л. Амбрик // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 135-143. – ISSN 1818-5754
1066866
  Білюк А.В. Податкове регулювання інновацій в Україні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 85-87. – Бібліогр.: 5 назв
1066867
  Подлєсна В.Г. Податкове регулювання інноваційно-інвестиційних процесів в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 317-324
1066868
  Корж М.А. Податкове регулювання міжнародного руху інвестицій // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 69-73
1066869
  Чуркіна І.Є. Податкове регулювання реального сектору економіки в умовах посткризового розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 296-300 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1066870
  Онуфрик М.С. Податкове регулювання структури доходів та витрат населення // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 3 (58). – С. 132-137
1066871
  Ветчинов О.Й. Податкове регулювання сучасного підприємництва // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 23-26


  У статті розглядаються основні напрями та інструменти податкового регулювання розвитку підприємництва. Досліджуються проблеми сучасної податкової "реформи в Україні. The article deals with the main directions and tools of tax regulation of ...
1066872
  Свищук А.С. Податкове регулювання у країнах з розвинутою економікою // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 261-271. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
1066873
  Бондарук Т.Г. Податкове регулювання фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 160-164.
1066874
  Романюк М.В. Податкове регулювання як дієвий інструмент антикризової економічної політики : міжнародна конференція // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 12 (169). – С. 66-71. – Бібліогр.: 4 назви
1066875
  Нікітішин А. Податкове регулювання як інструмент подолання та запобігання негативних наслідків фінансово-економічної нестабільності : макроекономіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 11 (289). – С. 6-9 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
1066876
  Гаврилова Т.В. Податкове регулювання як механізм зовнішньої активізації діяльності підприємства та податкове планування як механізм внутрішньої активізації діяльності підприємства : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 31-33 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1066877
  Нікітішин А.О. Податкове регулювання як складова соціального розвитку суспільства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 240-250. – ISSN 2222-4459
1066878
  Бабарицький О Податкове регулювання як складова соціального розвитку суспільства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 267-272. – ISSN 2222-4459
1066879
  Шпак Л.О. Податкове регулювання: взаємозв"язок виконання зведеного бюджету та подпткового навантаження та економіку країни / Л.О. Шпак, О.М. Сукач // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 24-32. – (Серія "Економіка" ; вип. 1/2)
1066880
  Вдовиченко М.І. Податкове регулювання: досвід США і його використання в умовах України : податки // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 59-71 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1066881
  Бречко О. Податкове регулювання: стабілізаційний та стимулюючий інструментарій економічних процесів // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 2. – С. 61-72. – ISBN 966-654-157-2
1066882
  Дерлюк О. Податкове резидентство якої країни обрати? / О. Дерлюк, К. Струкова // Юридична газета. – Київ, 2020. – 8 вересня (№ 17). – С. 27
1066883
  Нестеренко О.П. Податкове реформування в Україні: інституційний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 22-26. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Досліджено інституційний аспект здійснення податкової реформи в українській економіці. Доведено значний вплив ін-ституційних чинників на реалізацію напрямів податкового реформування. Розкрито суперечності процесу пристосування економічних суб"єктів до ...
1066884
  Прокопенко Ю.О. Податкове стимулювання — запорука активізації інноваційної діяльності підприємств та ефективності управління інноваційними проектами // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – C. 69-75. – ISSN 2306-6814
1066885
  Івашко О. Податкове стимулювання залучення іноземних інвестицій в економіку України в умовах фінансової нестабільності / О. Івашко, І. Цимбалюк // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 80-85. – ISSN 2411-4014
1066886
  Луценко І.С. Податкове стимулювання залучення прямих іноземних інвестицій в Україну // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 18, вересень. – С. 9-13. – ISSN 2306-6814
1066887
  Глущенко С.В. Податкове стимулювання інвестицій у цінні папери : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 70-74 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1066888
  Варналій З.С. Податкове стимулювання інноваційного розвитку України / З.С. Варналій, М.В. Романюк // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 4 (45). – С. 5-15. – (Серія "Економіка". Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1066889
  Никифоров А.Є. Податкове стимулювання інноваційної діяльності / А.Є. Никифоров, В.М. Диба, В.О. Парнюк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 5 (162). – С. 378-86
1066890
  Стеценко М.В. Податкове стимулювання інноваційної діяльності (податкові канікули та податковий кредит) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 204-212
1066891
  Биконь Б.А. Податкове стимулювання інноваційної діяльності як один із важливих напрямків забезпечення соціально-економічного розвитку України // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 49-50
1066892
  Нікитенко Д.В. Податкове стимулювання малого та середнього підприємництва : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 48-56. – Бібліогр.: 22 назви
1066893
  Грищенко Т. Податкове стимулювання пропозиції цінних паперів на фондовому ринку / Т. Грищенко, І. Івахненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 32-35. – (Економіка ; вип. 8 (149)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто особливості податкового стимулювання пропозиції цінних паперів на фондовому ринку та впливу запропонованих змін на структуру активів організацій фінансового сектора економіки. В статье рассмотрены особенности налогового ...
1066894
  Сенищ П. Податкове стимулювання розвитку банківської діяльності в забезпеченні економічного зростання // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 117-127. – ISSN 2410-0706
1066895
  Варналій З. Податкове стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва в Україні / З. Варналій, М. Романюк, Р. Білик // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 40, ч. 1. – С. 52-59. – ISSN 2078-5860
1066896
  Литвиненко Є.О. Податкове стимулювання розвитку промислового виробництва : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 69-75. – Бібліогр.: 4 назви
1066897
   Податкове стимулювання сільськогосподарських товаровиробників / П.К. Бечко, С.М. Колотуха, С.А. Пташник, Ю.І. Нагорна // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир, 2020. – № 6 (91). – С. 60-67. – ISSN 2663-2144
1066898
  Синчак В.П. Податкове стимулювання сільськогосподарських товаровиробників в умовах вступу України до СОТ // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 366-371. – (Право. Економіка. Управління)
1066899
  Мазур Ю.О. Податкове стмулювання інновацій в Україні в умовах імлементації Угоди про асоціацію з ЄС // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 132-136. – ISBN 978-617-7320-15-8
1066900
  Стадник Д. Податкове структурування ІТ-бізнесу // Юридична газета. – Київ, 2020. – 22 вересня (№ 18). – С. 16-17
1066901
  Боднарук Ю.В. Податкове та адміністративне процесуальне провадження: питання розмежування // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 4. – С. 40-45.
1066902
  Каменський Д. Податкове шахрайство як федеральний злочин у США // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 110-118.
1066903
  Омельченко А.В. Податкове, митне та валютне регулювання іноземного інвестування в Україні // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т" Одеська юрид. академія" ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2013. – № 3 (87). – С. 31-35
1066904
  Письменний В. Податковий аспект зміцнення власної дохідної бази місцевих бюджетів України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 61-70. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1993-0240
1066905
   Податковий атлас: особливості податкових систем країн світу : факультативний курс / Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; [уклад.]: О.В. Шебаніна, В.В. Клочан, Г.М. Рябенко. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 234 с. : іл., табл., портр. – На тит. арк. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 209-233. – ISBN 978-617-7149-27-8
1066906
  Янушевич Я. Податковий аудит - на сторожі інтересів держави // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 39. – С.20-22
1066907
  Гуріна М. Податковий аудит - основний напрям роботти податкових органів // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 19. – С.26-28
1066908
  Артюх О.В. Податковий аудит у системі фінансового контролю: теорія, методологія та організація : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Артюх Оксана Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: 55 назв
1066909
  Назарова К.О. Податковий аудит: зміст, інваріантність підходів та перспективи розвитку / К.О. Назарова, Л.Г. Михальчишина // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (82). – C. 102-107. – ISSN 2307-9878
1066910
  Петрик О.А. Податковий аудит: значення, планування та процедури перевірки // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 8. – С. 20-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2409-1944
1066911
  Тимченко О.М. Податковий борг в Україні: зміни в тренді / О.М. Тимченко, Ю.В. Сибірянська, Є.А. Поліщук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (282). – С. 50-63 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2305-7645
1066912
  Яковлєва А.М. Податковий борг: економічний зміст і дискусійні питання : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 230-234. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1066913
  Тимченко О.М. Податковий борг: критерії оцінки та інтерпретація результатів / О.М. Тимченко, М.П. Бадида // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 111-120.
1066914
  Грушко В.І. Податковий борг: причини та шляхи скорочення / В.І. Грушко, К.В. Павлюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 48-50. – (Економіка ; вип. 69). – ISSN 1728-3817


  Розглядається економічна сутність податкового боргу, причини його виникнення, шляхи скорочення, зокрема через відповідні режими цінового регулювання та поліпшення прогнозування найважливіших макроекономічних показників. The economic content of tax ...
1066915
  Мельник В.М. Податковий борг: проблеми визначення та підходи до аналізу й адміністрування / В.М. Мельник, А.М. Яковлева // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 3-10
1066916
  Гусакова О.С. Податковий і бухгалтерський аспекти амортизації основних засобів // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2004. – № 1. – С. 119-123. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економічні науки)
1066917
  Хомин П. Податковий і фінансовий облік на тлі синкретизму плану рахунків // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 8. – С. 12-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1066918
  Хомин П. Податковий і фінансовий облік на тлі фіскальних приписів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 4. – С. 13-19
1066919
  Луцик А. Податковий інструментарій фіскальної політики в умовах діджиталізації фіскального простору / А. Луцик, Н. Синютка // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1 (58). – С. 87-97. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1818-5754
1066920
  Алімпієв Є.В. Податковий канал фінансово-монетарної трансмісії в економіці України // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2013. – № 5/6 (2). – С. 24-26. – ISSN 1728-6220
1066921
  Гусак О.Ю. Податковий кодекс та податкова конкурентоспроможність України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 1 (54). – С. 45-50
1066922
  Мельник В.М. Податковий кодекс та фіскальне партнерство: обумовленість і суперечності : податкова політика / В.М. Мельник, М.М. Мельник // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 5 (186). – С. 14-20. – Бібліогр.: 3 назви
1066923
   Податковий кодекс України : із змінами і доповненнями станом на 7 лютого 2011 р. : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 424 с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-034-8
1066924
   Податковий кодекс України : станом на 1 вересня 2011 року : відповідає офіційному тексту / [ред. А.В. Єфименко ; відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2011. – 664 с., табл. – ISBN 978-966-458-213-8
1066925
   Податковий кодекс України : із змінами і доповненнями станом на 16 лютого 2011 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність, 2011. – 479, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-031-7
1066926
   Податковий кодекс України : станом на 10 груд. 2010 р. : [відповідає офіц. текстові]. – Київ : Правова єдність, 2011. – 583, [1] с. : табл. – ISBN 978-617-566-031-7
1066927
   Податковий кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на. 15 квіт. 2011 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Киев : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 510, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-213-5
1066928
   Податковий кодекс України : із змінами і допов. станом на 16 лип. 2012 р. : [відповідає офіц. текстові]. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2012. – 550, [2] с. : табл. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-031-7
1066929
   Податковий кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 10 квіт. 2013 р. : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Киев : ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 703, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-213-5
1066930
   Податковий кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 20 квіт. 2018 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2018. – 880 с. : табл. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-213-5
1066931
   Податковий кодекс України : із змінами та допов. станом на 12 груд. 2019 р. : офіц. текст. – Київ : Правова Єдність : Алерта, 2019. – 751, [3] с. : табл. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-031-7
1066932
   Податковий кодекс України : із змінами і допов. станом на 01 берез. 2019 р. : офіц. текст. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2019. – 732 с. : табл. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-031-7
1066933
   Податковий кодекс України застосування деяких норм в нотаріальній практиці // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 34-39


  Роз"яснення законодавства.
1066934
  Сауленко О. Податковий кодекс України і проблеми реалізації повноважень прокуратури / О. Сауленко, К. Волков // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 45-47
1066935
  Зельдіна О. Податковий кодекс України як етап кодифікації господарського законодавства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 266-273. – ISSN 1026-9932
1066936
  Єфіменко Т.І. Податковий кодекс України як перший крок на шляху реформування вітчизняної податкової системи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 12 (181). – С. 3-11
1066937
  Єфименко Т.І. Податковий кодекс України: питання ефективності та суспільної злагоди : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 3-11. – Бібліогр.: 5 назв
1066938
   Податковий кодекс України: постатейний коментар : із змінами і доповненнями : у двох частинах / [Білоус В.В. та ін.] ; за ред. М.П. Кучерявенка ; Нац. акад. правових наук України ; Науково-дослід. ін-т держ. будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-217-6(ч.1)
Ч. 1. – 2011. – 704 с.
1066939
   Податковий кодекс України: постатейний коментар : у двох частинах / [Воронова Л.К. та ін.] ; за ред. М.П. Кучерявенка ; Нац. акад. правових наук України ; Науково-дослід. ін-т держ. будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-218-3(ч. 2)
Ч. 2. – 2011. – 1128 с.
1066940
  Ісаєва Н.К. Податковий кодекс України: пошук оптимальної моделі // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 450-454. – ISSN 1563-3349
1066941
  Лубенченко О.Е. Податковий кодекс України: проблеми нарахування та сплати податку на додану вартість // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 38-43. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161
1066942
  Майстренко О.В. Податковий кодекс України: прогнози та реальність // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 5 (травень). – С. 46-51
1066943
  Крушельницька Т.А. Податковий кодекс як фактор гармонізації економічних відосин // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 132-134
1066944
  Пятаченко П. Податковий кодекс. Слабкі місця нової податкової системи // Нова політика : Науково-публіцистичний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С.14-17
1066945
  Шарнопільський В. Податковий компроміс та податкова медіація. Що потрібно знати? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 листопада (№ 45). – С. 20-21
1066946
  Вдовічен В.Л. Податковий компроміс у податково-правовому механізмі держави // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 428-229. – ISBN 966-660-151-6
1066947
  Касперович Ю.В. Податковий компроміс як елемент податкової реформи в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 2. – С. 61-64. – ISSN 2306-6806
1066948
  Марко І. Податковий компроміс як фінансово-регуляторна програма // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (134). – С. 63-68. – ISSN 1605-2005
1066949
  Вакуленко Є. Податковий консультант як джерело компрамату // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія ; голов. ред. Лазебний Л.Л. – Київ, 2017. – № 1 (174). – С. 37
1066950
  Бойко Є.І. Податковий контроль - функція менеджменту // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 305-310. – ISSN 0321-0499
1066951
  Онищенко В.А. Податковий контроль (основи організації) / В.А. Онищенко. – Київ : Вісник податкової служби України, 2002. – 432 с. – ISBN 966-95656-8-5


  Комплексно розглянуто основні аспекти організації податкового контролю в Україні та діяльність органів податкового контролю. Містить посилання на нормативно-правові акти, що є чинним станом на 1 червня 2002 року
1066952
  Буряк П.Ю. Податковий контроль в Україні / Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Залуцька Н.С. – Львів. – (Фінансові стратегії). – ISBN 966-7910-60-1
Т. 1 : Попередній контроль. – 2007. – 400с.
1066953
   Податковий контроль в Україні / Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Залуцька Н.С., Осідач О.Б. – Львів. – (Фінансові стратегії). – ISBN 966-7910-65-2
Т. 2 : Контрольно-перевірочний процес. – 2007. – 420с.
1066954
  Вареник В. Податковий контроль та антикорупційна політика: закордонний досвід // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Єфіменко В.І. – Київ, 2017. – № 1. – С. 29-36
1066955
  Мельниченко Р. Податковий контроль трансфертного ціноутворення в Україні // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (106). – С. 63-79. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
1066956
  Мельниченко Р. Податковий контроль трансфертного ціноутворення в Україні як об"єкт адміністративно-правового регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 80-87. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню податкового контролю трансфертного ціноутворення як об"єкта адміністративно-правового регулювання. Проаналізовано основні доктринальні підходи щодо адміністративно-правового регулювання податкових відносин. Доведено, що ...
1066957
  Ткачик Ф. Податковий контроль у сфері виявлення ризиків з ПДВ / Ф. Ткачик, Х. Хома // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 113-122 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1818-5754
1066958
  Луценко І.С. Податковий контроль у сфері трансфертного ціноутворення в Україні: сучасна практика // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 129-134. – ISSN 2306-6806
1066959
  Васюк Ю.М. Податковий контроль як засіб державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 129-132 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1066960
  Жук О.І. Податковий контроль як складова системи адміністрування податків та зборів // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 1. – С. 45-53. – ISSN 2313-8246
1066961
  Заверуха О. Податковий конфлікт: природа та підстави диференціації // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук , В. Рєзнікова (голов. ред.), І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 21-31. – ISSN 1026-9932
1066962
  Коваленко Ю.Є. Податковий кредит по податку з доходів фізичних осіб та шляхи його вдосконалення / Ю.Є. Коваленко, Т.Р. Яроцька // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 3-5.
1066963
  Дорошенко Т.В. Податковий кредит у формуванні інвестиційних ресурсів підприємств // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С.80-84
1066964
  Тимченко О.М. Податковий менеджмент : Навчально-метод. посібник для самостійного вивчання дисципліни / О.М. Тимченко; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 150с. – ISBN 966-574-205-1
1066965
  Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент : Навчальний посібник для студ. економ. спец. / Г.Ю. Ісаншина; МОНУ; Донб. держ. машинобуд. акад. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 260 с. – ISBN 966-8253-22-1
1066966
  Рева Т.М. Податковий менеджмент : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Т.М. Рева; МОіНУ; МФУ; Дніпропетр. держ. фінансово-економ. ін-тут. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 282 с. – ISBN 966-8253-34-5
1066967
  Рева Т.М. Податковий менеджмент : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Т.М. Рева; МОНУ; Мін-во фінансів України; Дніпропетровський держ. фінансово-економічний ін-т. – 2-ге вид., переробл. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 304с. – ISBN 966-8365-89-5
1066968
   Податковий менеджмент : підручник / Іванов Ю.Б. [та ін.]. – Київ : Знання, 2008. – 525, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 496-513 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-346-501-2
1066969
  Бечко П.К. Податковий менеджмент : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / П.К. Бечко, Н.В. Лиса ; М-во освіти і науки України ; М-во аграр. політики України, Уман. держ. аграр. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 287, [1] с. – Бібліогр.: с. 283-287. – ISBN 978-966-364-828-6
1066970
   Податковий менеджмент : конспект лекцій : у 2 ч. / М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т ; [уклад. О.В. Зайцев]. – Суми : Вид-во СумДУ
Ч. 1. – 2010. – 224, [1] с. – Для студентів спеціальності 8.030504 "Фінанси і кредит" рівня підготовки "Магістр"
1066971
  Зайцев О.В. Податковий менеджмент : підручник / О.В. Зайцев ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 411, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 404-406. – ISBN 978-966-657-673-9
1066972
  Дема Д.І. Податковий менеджмент : навч. посібник / Д.І. Дема, І.В. Шевчук, Г.П. Мартинюк ; за заг. ред. канд. екон. наук, проф. Д.І. Деми ; М-во освіти і науки України. – Київ : Алерта, 2017. – 255, [1] с. : іл. – Термінол. словник: с. 232-239. – Бібліогр.: с. 240-243, в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-430-8
1066973
  Сало І.В. Податковий менеджмент у банку : монографія / І.В. Сало, Н.Г. Євченко. – Суми : УАБС НБУ, 2009. – 187 с. – Бібліогр.: с. 176-187. – ISBN 978-966-8958-38-0
1066974
  Леміш А.М. Податковий менеджмент як інструмент оздоровлення економіки / А.М. Леміш, І.М. Рижий // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 14-20
1066975
  Любчик О.К. Податковий механізм регулювання економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Любчик Олексій Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
1066976
  Воронкова О.М. Податковий механізм регулювання економічних відносин // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 12-14.
1066977
  Цуркан І.М. Податковий механізм стимулювання інвестиційної діяльності підприємств гірнично-металургійного комплексу України / І.М. Цуркан, І.Ю. Герасимова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 135-142 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
1066978
  Замасло О. Податковий механізм стимулювання інноваційної діяльності в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 235-240. – ISSN 0201-758Х
1066979
  Панасюк В.М. Податковий облік : Навчальний посібник / В.М. Панасюк, Є.К. Ковальчук, С.В. Бобрівець; МОНУ. Тернопіль. акад. народного господарства. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 260с. – ISBN 966-7952-09-6
1066980
  Гусакова О.С. Податковий облік : Навчальний посібник / О.С. Гусакова; МОНУ; ПУСКУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 360с. – ISBN 966-364-327-7
1066981
  Качмар С Податковий облік гарантійної заміни товарів // Вісник законодавства України : Інформаційно-довідкові матеріали,анотації,коментарі,консультації. – Київ, 2002. – № 14. – С.38-40
1066982
  Головачко Податковий облік зовнішньоекономічної діяльності / Головачко, А.В. Віщак // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – № 21 (16). – С. 132-138. – ISSN 2311-8164
1066983
  Войнаренко М.П. Податковий облік і аудит : підручник / М.П. Войнаренко, Г.В. Пухальська. – Київ : Академія, 2009. – 376с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-286-0
1066984
  Чернелевський Л.М. Податковий облік і контроль : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / МОіНУ; Чернелевський Л.М., Редзюк Т.Ю. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Пектораль, 2006. – 316с. – ISBN 966-96307-3-8


  Для студентів, викладачів, науковцям та практичним працівникам
1066985
  Іванов Ю.Б. Податковий облік та звітність : підручник / Ю.Б. Іванов, В.В. Карпова, О.Є. Найденко. – Київ : Знання, 2011. – 684, [28] с. : табл. – Додатки: с. 685-710. – Бібліогр.: с. 667-684. – (Харківському національному економічному університету 80 років). – ISBN 978-966-346-481-7
1066986
  Береза С.Л. Податковий облік у Німеччині та Польщі // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 49-55. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
1066987
  Малишкін О Податковий облік чи податкові розрахунки? // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2012. – № 1. – С. 22-28 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
1066988
  Савчук Т.В. Податковий облік як підсистема бухгалтерського обліку та основа реалізації системи оподаткування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-56. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Визначено суть податкового обліку, його основні завдання та проблеми реалізації, перспективи та очікувані результати прийняття Податкового кодексу.
1066989
  Криницький І. Податковий облік як податково-процесуальне провадження // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 43-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1066990
  Криницький І. Податковий облік як податково-процесуальне провадження // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 43-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1066991
  Береза С.Л. Податковий облік: термінологія та концепції ведення // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 26-37. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 1). – ISSN 1728-4236
1066992
  Проскура К.П. Податковий потенціал ринку цінних паперів в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 151-162. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1066993
  Воронкова О.М. Податковий процес і напрями його удосконалення : податки // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 63-67
1066994
  Пономаренко Я.В. Податковий процес, провадження та процедура: питання розмежування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 382-389. – ISSN 1563-3349
1066995
  Белєвцева В.В. Податковий режим як складова забезпечення державної безпеки // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 1 (15). – С. 6-9
1066996
  Гранатуров В.М. Податковий ризик держави: визначення та класифікація / В.М. Гранатуров, І.Б. Ясенова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 86-95.
1066997
   Податковий словник-довідник / Держ. податкова адміністрація України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Н.-д. центр з проблем оподаткування ; за ред. Л.Л. Тарангул ; [упоряд. : Л.Л. Тарангул та ін. ]. – Київ : Знання України, 2010. – 156 с. – До 90-річчя навчального закладу. – ISBN 978-966-316-283-6
1066998
  Конюшенко К. Податковий спір як публічно-правовий спір: питання теорії та практики // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 95-101
1066999
  Мінін О. Податковий спір: чми ще керуватися, крім Податкового кодексу? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 27 серпня (№ 35). – С. 24-26
1067000
  Вдовічена Л.І. Податковий суверенітет і податкова юрисдикція держави: співвідношення понять // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С.12. – (Правознавство ; Вип. 427)
<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,