Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>
1064001
  Перепелятніков Г.П. "Радіоекологічне обгрунтування раціонального ведення рослинництва при забрудненні території радіоактивними викидами після ядерних і радіаційних інцидентів" : автореф. дис. ... д-ра біолог. наук : 03.00.01 / Перепелятніков Георгій Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 44 с. – Бібліогр.: 60 назв
1064002
  Павлюк І.З. "Радянська Волинь" як тип української обласної компартійної газети (1939-1941, 1944-1991) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 23-25. – Бібліогр.: с.25, Літ.: 19 назв. – (Журналістика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено складну історію функціонування газети "Радянська Волинь" - органу Волинського обласного комітету Компартії України (1939-1941, 1944-1991) у контексті загальнополітичного розвитку держави та історії тоталітарної преси загалом.
1064003
  Борчук С.М. "Радянська енциклопедія історії України" - перша історична енциклопедія в УРСР // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 4 (511), липень - серпень. – С. 170-192. – ISSN 0130-5247


  Реконструюються ідеологічні й історіографічні мотиви підготовки та особливості реалізації проекту першої в УРСР історичної енциклопедії - чотиритомної "Радянської енциклопедії історії України", що побачила світ упродовж 1969-1972 рр.
1064004
  Атаян Гаяне "Радянська Попелюшка". Кінець міфу... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 лютого (№ 33/34). – С. 8-9


  24 лютого минає 100 років від дня народження Тетяни Яблонської. "День" вперше публічно процитує кілька фрагментів із майбутніх мемуарів художниці. Розмова з дочкою і головним популяризатором творчості Тетяни Яблонської, художницею Гаяне Атаян.
1064005
  Горенко М. "Радянський блеф" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24 липня (№ 134). – С. 9


  "Реформа" середньої й вищої освіти в Криму спрямована на русифікацію шкільних і вишівських процесів.
1064006
  Пивовар С.Ф. "Радянський народ" / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 319-320. – ISBN 966-642-073-2
1064007
  Дарский Д. ."Радость Земли" : bсследование лирики Фета. – Москва, 1916. – 208 с.
1064008
  Кальницький І Я. Радіо-думка / І Я. Кальницький. – Х.-К. : Державне видавництво України, 1930. – 135 с.
1064009
  Забара Н. Радіо-роман : роман / Н. Забара, 1932. – 220 с.
1064010
   Радіоаматор. – Київ, 1993-
№ 1. – 2002
1064011
   Радіоаматор. – Киев, 1993-
№ 2. – 2002
1064012
   Радіоаматор : Практическая радиоэлектроника. – Київ, 1993-
№ 6. – 2002
1064013
   Радіоаматор : Практическая радиоэлектроника. – Київ, 1993-
№ 7. – 2002
1064014
   Радіоаматор : Практическая радиоэлектроника. – Киев, 1993-
№ 10. – 2002
1064015
   Радіоаматор : Практическая радиоэлектроника. – Киев, 1993-
№ 11. – 2002
1064016
   Радіоаматор : Научно-популярный журнал. – Київ, 1993-
№ 3. – 2003
1064017
   Радіоаматор : Научно-популярный журнал. – Київ, 1993-
№ 6. – 2003
1064018
   Радіоаматор : Научно-популярный журнал. – Київ, 1993-
№ 7. – 2003
1064019
   Радіоаматор : Научно-популярный журнал. – Київ, 1993-
№ 8. – 2003
1064020
   Радіоаматор : Научно-популярный журнал. – Київ, 1993-
№ 2. – 2006
1064021
   Радіоаматор : Научно-популярный журнал. – Київ, 1993-
№ 3. – 2006
1064022
   Радіоаматор : Научно-популярный журнал. – Київ, 1993-
№ 4. – 2006
1064023
   Радіоаматор : Научно-популярный журнал. – Київ, 1993-
№ 5. – 2006
1064024
   Радіоаматор : Научно-популярный журнал. – Київ, 1993-
№ 6. – 2006
1064025
   Радіоаматор : Научно-популярный журнал. – Київ, 1993-
№ 7. – 2006
1064026
   Радіоаматор : Научно-популярный журнал. – Київ, 1993-
№ 8. – 2006
1064027
   Радіоаматор : Научно-популярный журнал. – Київ, 1993-
№ 9. – 2006
1064028
   Радіоаматор : Научно-популярный журнал. – Київ, 1993-
№ 10. – 2006
1064029
   Радіоаматор : Научно-популярный журнал. – Київ, 1993-
№ 11. – 2006
1064030
   Радіоаматор : Научно-популярный журнал. – Київ, 1993-
№ 12. – 2006
1064031
   Радіоаматор : Научно-популярный журнал. – Київ, 1993-
№ 1. – 2007
1064032
   Радіоаматор : Научно-популярный журнал. – Київ, 1993-
№ 2. – 2007
1064033
   Радіоаматор : Научно-популярный журнал. – Київ, 1993-
№ 3. – 2007
1064034
   Радіоаматор : Научно-популярный журнал. – Київ, 1993-
№ 4. – 2007
1064035
   Радіоаматор : Научно-популярный журнал. – Київ, 1993-
№ 5. – 2007
1064036
   Радіоаматор : Научно-популярный журнал. – Київ, 1993-
№ 7. – 2007
1064037
   Радіоаматор : Научно-популярный журнал. – Київ, 1993-
№ 8. – 2007
1064038
   Радіоаматор : Научно-популярный журнал. – Київ, 1993-
№ 9. – 2007
1064039
   Радіоаматор : Научно-популярный журнал. – Київ, 1993-
№ 10. – 2007
1064040
  Нікольський Г.М. Радіоастрономія / Г.М. Нікольський; Товариство для поширення політичних і наукових знань УРСР. – Київ, 1957. – 28 с. ; Серія 5 №2
1064041
  Середа С. Радіобесіда та радіоінтерв"ю на хвилях Української служби радіо "Свобода" // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 321-326


  У статті викладено результати дослідження ефірного контенту української служби Радіо Свобода щодо подання жанрів радіобесіди та радіоінтерв’ю у період між Помаранчевою та Єврореволюцією. Проаналізована тематика, тривалість, періодичність, особливості ...
1064042
   Радіобіологічне забруднення грунтів Київської області через тридцять років після аварії на ЧАЕС / М.Г. Василенко, В.Д. Зосімов, О.В. Дмитренко, Л.Г. Шило, М.В. Костюченко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 68-73 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
1064043
  Бондар Ю.О. Радіобіологічні ефекти хронічного іонізуючого опромінення сосни звичайної (pinus sylvestris l.) в зоні відчуження Чорнобильської АЕС : дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Бондар Ю.О.; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – 141 л. – Бібліогр.: л. 126-141
1064044
  Бондар Ю.О. Радіобіологічні ефекти хронічного іонізуючого опромінення сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) в зоні відчуження Чорнобильської АЕС : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01. / Бондар Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 22с. – Бібліогр.: 11 назв
1064045
   Радіобіологічні ефекти хронічного опромінення рослин у зоні впливу Чорнобильської катастрофи / Д.М. Гродзинський, М.І. Гуща, О.П. Дмитрієв, О.Д. Коломієць, О.А. Кравець та ін. ; НАНУ ; Ін-т клітинної біології та генетичної інженерії ; за ред. Д.М. Гродзинського. – Київ : Наукова думка, 2008. – 374 с., [ 8 ] л. іл. – Проект "Наукова книга". – ISBN 978-966-00-0741-3
1064046
  Гродзинський Д.М. Радіобіологічні наслідки хронічного опромінення біоти в зоні впливу Чорнобильської катастрофи як відображення загальнобіологічних процесів // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 5. – С. 6-17 : Рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
1064047
  Гродзинський Д.М. Радіобіологічні та радіоекологічні проблеми, які висвітлювалися на 4-му з"їзді з радіаційних досліджень (радіорбіологія, радіоекологія, радіаційна безпека) .Москва, 20-24 листопада 2001р. // Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення / Міністерство України з питань надз. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ, 2002. – № 1(19). – С.61-65
1064048
  Войцицький В.М. Радіобіологія / В.М. Войцицький. – Київ : Либiдь, 1990. – 72 с. – ISBN 5-11-001532-5


  Іонізуюче випромінювання в наш час широко застосовується в техниці, сільскогосподарському виробництві, медиціні тощо. Проте чи всі знають, як впливає радіація на живі організми, зокрема на людину? Які зміни вона викликає?
1064049
  Гродзинський Д.М. Радіобіологія : підручник для студ. біол. спец. вищих закл. освіти / Гродзинський Д.М. – Київ : Либідь, 2000. – 448 с. – ISBN 966-06-0143-3
1064050
  Гродзинський Д.М. Радіобіологія : Підручник для студ.біолог.спец.вищ.навч.закладів / Д.М. Гродзинський. – 2-ге вид. – Київ : Либідь, 2001. – 448с. – ISBN 966-06-0204-9


  У словнику в стислій формі подаються тлумачення найрізноманітніших термінів і понять, уживаних у вітчизня-ній екологічній літературі, наведені усі можливі синоніми та тотожні поняття основних термінів. Видання має академічний характер.
1064051
  Дудок К.П. Радіобіологія : навчально-методичний посібник / К.П. Дудок, Л.С. Старикович, Л.О. Дацюк; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 118с.
1064052
  Кутлахмедов Ю.О. Радіобіологія : підручник для студентів вищих навч. закладів / Ю.О. Кутлахмедов, В.М. Войціцький, С.В. Хижняк ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 543 с. – Бібліогр.: с. 528-530. – ISBN 978-966-439-348-2
1064053
  Осадчук В.С. Радіовимірювальний сенсор тиску з частотним виходом на основі двоколекторного тензотранзистора / В.С. Осадчук, О.В. Осадчук, Я.О. Осадчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 3 (120). – С. 135-141. – ISSN 1997-9266
1064054
  Осадчук Олександр Володимирович Радіовимірювальні мікроелектронні перетворювачі на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від"ємним опором : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.11.08 / Осадчук О.В.; Вінницький держ. технічний ун-тет. – Вінниця, 2002. – 36с. – Бібліогр.: 68 назв
1064055
  Селецька О.О. Радіовимірювальні оптичні перетворювачі для визначення часу плазмохімічного травлення : автореф. дис. ...канд. техн. наук : 05.11.08 / Селецька О.О. ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1064056
  Савицький А.Ю. Радіовимірювальні перетворювачі вологості на основі МДН-структур : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.08 / Савицький Антон Юрійович ; М-во освіти і науки України, Вінницьк. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв
1064057
  Криночкін Р.В. Радіовимірювальні перетворювачі для визначення товщини плівок на основі пристроїв з від"ємним опором : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.08 / Криночкін Р.В. ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1064058
  Коваль К.О. Радіовимірювальні прилади на основі ємнісного ефекту в транзисторних струртурах з від"ємним опором : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.08 / Коваль К.О. ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 27 назв
1064059
  Ільченко О.М. Радіовимірювальні прилади на основі оптичних перетворювачів із частотним виходом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.08 / Ільченко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 32 назви
1064060
  Єлісовенко Ю.П. Радіовиробництво : навч. посібник / Єлісовенко Ю.П., Нагорняк М.В. ; за заг. ред. проф. В.В. Різуна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : [б. в.], 2017. – 302, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 300-303 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-139-075-0
1064061
  Кіосак Д. Радіовуглецева хронологія мезоліту Південно-Східної Європи // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 12. – С. 7-34. – ISSN 2078-6093
1064062
  Дьоміна Емілія Анатоліївна Радіогенні цитогенетичні ефекти у учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС : Дис. ... доктора біологічних наук: 03.00.01 / Дьоміна Емілія Анатоліївна; Академія медичних наук України. Ін-тут онкології. – Київ, 2002. – 319л. – Бібліогр.: л.275 - 319
1064063
  Дьоміна Емілія Анатоліївна Радіогенні цитогенетичні ефекти у учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.01 / Дьоміна Е.А.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 36 с. – Бібліогр.: 60 назв
1064064
  Тавров Юрій Станіславович Радіогеоекологічний аналіз водокористування з місцевих водойм Полісся та півночі лісостепу : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Тавров Юрій Станіславович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 184 л. – Бібліогр.: л.167 - 184
1064065
  Тавров Юрій Станіславович Радіогеоекологічний аналіз водокористування з місцевих водойм Полісся та півночі лісостепу : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Тавров Ю.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1064066
   Радіогеологічний фактор в паспортизації кар"єрів заходу України / О.В. Кшановський, Ю.Е. Балтрунас, Т.П. Поморцева, А.В. Полівцев // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 2. – С. 61-65 : Рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
1064067
  Степаняк Ю.Д. Радіогеохімія прибережно-морських територій північного Причорномор"я та Приазов"я // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 2. – С. 58-67 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
1064068
   Радіогеохронологія порід зони зчленування Дністровсько-Бузького та Росинсько-Тікицького метаблоків. Стаття 1. Геохронологія породних комплексів Росинсько-Тікицького мегаблоку / О.В. Зюльцле, Л.М. Степанюк, В.В. Зюльце, Т.І. Довбуш, С.І. Курило // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 1. – С. 84-95 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0204-3548
1064069
   Радіогеохронологія процесів метасоматозу в кристалічних породах Українського щита / О.М. Пономаренко, Л.М. Степанюк, С.Г. Кривдік, В.О. Синицин // Геохімія та рудоутворення : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії,мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2012. – вип. 31/32. – С. 24-29. – ISSN 2224-6487
1064070
   Радіогідроекологічні дослідження місцевого водокористування / В.М. Самойленко, Ю.С. Тавров, В.Г. Келембет, Н.Є. Рибалко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 86-88. – ISBN 966-521-109-9
1064071
  Ткачук М.С. Радіограмма : повість / М.С. Ткачук. – Одеса : Маяк, 1977. – 208 с.
1064072
  Ковтун Н. Радіодискурс у системі комунікативних мас-медійних дискурсів // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 73-84


  Стаття присвячена проблемі типології комунікативних мас-медійних дискурсів, виокремлення в їх структурі радіодискурсу як однієї з усних форм дискурсу медіа, а також: розгляду взаємодії сучасного радіодискурсу з іншими видами медійного ...
1064073
  Розовик І.А. Радіодрама "чистого слова": поетичний зміст, прозова форма. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 200-206.
1064074
  Фурдичко О.І. Радіоекологічна безпека аграрних і лісових екосистем у віддалений період після аварії на ЧАЕС // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 6-13 : табл. – Бібліогр.: с. 12-13. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
1064075
  Дрозд Іван Петрович Радіоекологічна безпека населення, що зазнає тривалої дії радіаційного фактора : Дис. доктора біолог. наук: 03.00.16 / Дрозд І.П.; Рада нац. безпеки і оборони України; Укр. ін-т досліджень навколиш. середовища і ресурсів. – Київ, 2004. – 297л. + Дод.: л.287-297. – Бібліогр.: л.232-286
1064076
  Дрозд Іван Петрович Радіоекологічна безпека населення, що зазнає тривалої дії радіаційного фактора : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.16 / Дрозд І.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 40 назв.
1064077
  Борщенко Валерій Володимирович Радіоекологічна оцінка різних типів кормових угідь і використання сорбентів як засобу зниження надходження цезію-137 в продукцію тваринництва : Автореф... канд. сільгосп.наук: 03.00.16, 06.02.02 / Борщенко Валерій Володимирович; Житомирський держ. сільгосп. ін-т. – Житомир, 1994. – 20л.
1064078
  Шумигай І.В. Радіоекологічна та токсикологічна характеристика води річки Уж // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 152-156. – Бібліогр.: с. 151-153. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
1064079
  Бабюк В.А. Радіоекологічна термінологія сучасної французької мови: структура, семантика, функціонування : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.05 - романські мови / Бабюк В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1064080
  Бабюк В.А. Радіоекологічна термінологія сучасної французької мови: структура, семантика, функціонування : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Бабюк В.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 212л. – Бібліогр.: л. 166 - 182
1064081
  Чоботько Г.М. Радіоекологічний моніторинг селітебних територій у регіоні Українського Полісся // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 145-152. – Бібліогр.: с. 151-153. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
1064082
  Кравець Олександра Петрівна Радіоекологічні аспекти формування потоків радіонуклідів в системі " Грунт-рослина" : Автореф. дис. ... д-ра біолог. наук:03.00.01 / Кравець О.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – Киев, 2001. – 33 с.
1064083
  Кравець Олександра Петрівна Радіоекологічні аспекти формування потоків радіонуклідів в системі грунт-рослина : Дис...д-ра біолог. наук: 03.00.01 / Кравець Олександра Петрівна; ІКБіГІ НАН України. – Київ, 2001. – 350л. – Бібліогр.:л.282-350
1064084
   Радіоекологічні дослідження вищих водяних рослин лівобережної частини Київського водосховища / З.О. Широка, В.Г. Кленус, О.Є. Каглян, В.В. Беляєва // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 154-158. – Бібліогр.: 6 назв
1064085
  Григор"єва Л.І. Радіоекологічні та радіобіологічні аспекти зрошуваного землеробства півдня України : монографія / Л.І. Григор"єва, Ю.А. Томілін ; Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могил. акад.". – Миколаїв : Видавництво МДГУ імені Петра Могили, 2006. – 258, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 234-257. – ISBN 996-336-059-3
1064086
   Радіоекологія : [для студ. вищ. навч. закл.] / І.М. Гудков [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – вид. 2-ге, доповн. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 465, [3]с. : іл., табл. – Покажчики: с. 449-461. – Бібліогр.: с. 462-465. – ISBN 978-966-289-000-6
1064087
  Краснов В.П. Радіоекологія лісів Полісся України / В.П. Краснов; Український HДІ лісового господарства та агролісомеліораці ім.Г.В.Висоцького.Поліська агролісомеліор. – Житомир : Волинь, 1998. – 112с. – ISBN 9667390136
1064088
  Кутлахмедов Ю.О. Радіоекологія міст / Ю.О. Кутлахмедов, А.Г. Саливон // Збірник наукових праць 7 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях" : (1-5 верес. 2008 р.) / "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях", міжнародна наук.-практ. конф. – Київ ; Харків ; Рибаче : [б. в.], 2008. – С. 261-271. – ISBN 978-966-187-005-4
1064089
  Мережко О.І. Радіоекологія річок / О.І. Мережко, І.М. Величко, О.П. Пасічний. – Київ : Наукова думка, 1991. – 107 с. : табл., рис. – ISBN 5-12-3238-9
1064090
  Воллернер Н.П. Радіоелектроніка в освоєнні космосу / Н.П. Воллернер. – Київ, 1962. – 48 с.
1064091
  Миргородський Б.Ю. Радіоелектроніка в шкільному фізичному експерименті : посібник для вчителів / Б.Ю. Миргородський. – Київ : Радянська школа, 1968. – 284 с.
1064092
  Сіфоров В.І. Радіоелектроніка для всіх / В.І. Сіфоров, О.П. Плонський, М.І. Чистяков. – Київ : Техніка, 1971. – 148 с.
1064093
  Сіфоров В.І. Радіоелектроніка для всіх / В.І. Сіфоров. – К, 1971. – 148с.
1064094
  Скрябинський В.С. Радіоелектроніка для юних / В.С. Скрябинський. – Київ : Веселка, 1985. – 205 с.
1064095
   Радіоелектроніка та автоматика. – Одеса, 1970. – 128 с.
1064096
   Радіоелектроніка, інформатика, управління = Радиоэлектроника, информатика, управление = Radio electronics, computer science, control / Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя : ЗНТУ, 1999-. – ISSN 1607-3274
№ 1 (30). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1064097
   Радіоелектроніка, інформатика, управління = Радиоэлектроника, информатика, управление = Radio electronics, computer science, control / Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя : ЗНТУ, 1999-. – ISSN 1607-3274
№ 2 (31). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1064098
   Радіоелектроніка, інформатика, управління = Радиоэлектроника, информатика, управление = Radio electronics, computer science, control / Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя : ЗНТУ, 1999-. – ISSN 1607-3274
№ 1 (32). – 2015. – 95 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1064099
   Радіоелектроніка, інформатика, управління = Радиоэлектроника, информатика, управление = Radio electronics, computer science, control / Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя : ЗНТУ, 1999-. – ISSN 1607-3274
№ 3 (34). – 2015. – 117 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1064100
   Радіоелектроніка, інформатика, управління = Радиоэлектроника, информатика, управление = Radio electronics, computer science, control / Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя : ЗНТУ, 1999-. – ISSN 1607-3274
№ 1 (36). – 2016. – 107 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1064101
   Радіоелектроніка, інформатика, управління = Радиоэлектроника, информатика, управление = Radio electronics, computer science, control / Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя : ЗНТУ, 1999-. – ISSN 1607-3274
№ 2 (37). – 2016. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1064102
   Радіоелектроніка, інформатика, управління = Радиоэлектроника, информатика, управление = Radio electronics, computer science, control : науковий журнал / Запоріз. нац. техн. ун-т ; Голов. ред.: В.В. Погосов ; Редкол.: Й. Андроулідакіс, В.М. Безрук, Є.В. Бодянський [та ін.]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 1999-. – ISSN 1607-3274
№ 3 (38). – 2016. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1064103
   Радіоелектроніка, інформатика, управління = Радиоэлектроника, информатика, управление = Radio electronics, computer science, control : науковий журнал / Запоріз. нац. техн. ун-т ; Голов. ред.: В.В. Погосов ; Редкол.: Й. Андроулідакіс, В.М. Безрук, Є.В. Бодянський [та ін.]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 1999-. – ISSN 1607-3274
№ 4 (39). – 2016. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1064104
   Радіоелектроніка, інформатика, управління = Радиоэлектроника, информатика, управление = Radio electronics, computer science, control / Запоріз. нац. техн. ун-т ; редкол.: Субботін С.О., Піза Д.М. Андроулідакіс Й. [та ін.]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 1999-. – ISSN 1607-3274
№ 1 (40). – 2017. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1064105
   Радіоелектроніка, інформатика, управління = Радиоэлектроника, информатика, управление = Radio electronics, computer science, control / Запоріз. нац. техн. ун-т ; редкол.: Субботін С.О., Піза Д.М. Андроулідакіс Й. [та ін.]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 1999-. – ISSN 1607-3274
№ 2 (41). – 2017. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1064106
   Радіоелектроніка. Інформатика. Управління = Радиоэлектроника. Информатика. Управление. Radio Electronics Science Control. – Запоріжжя, 1999-. – ISSN 1607-3274
№ 1. – 2000
1064107
   Радіоелектроніка. Інформатика. Управління = Радиоэлектроника. Информатика. Управление. Radio Electronics Computer Sciencs Control. – Запоріжжя, 1998-. – ISSN 1607-3274
№ 2. – 2000
1064108
   Радіоелектроніка. Інформатика. Управління = Радиоэлектроника. Информатика. Управление. Radio Electronics Computer Science Control. – Запоріжжя. – ISSN 1607-3274
№ 1. – 2001
1064109
   Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – Запоріжжя, 1998-. – ISSN 1607-3274
№ 2. – 2001
1064110
   Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – Запоріжжя, 1998-
№ 1. – 2002
1064111
   Радіоелектроніка. Інформатика. Управління = Радиоэлектроника. Информатика. Управление. Radio Electronics Computer Science Control. – Запоріжжя, 1998-. – ISSN 1607-3274
№ 2. – 2002
1064112
   Радіоелектроніка. Інформатика. Управління = Радиоэлектроника. Информатика. Управление. Radio Electronics Computer ScienceControl. – Запоріжжя, 1999-. – ISSN 1607-3274
№ 1. – 2003
1064113
   Радіоелектроніка. Інформатика. Управління = Радиоэлектроника. Информатика. Управление. Radio Electronics Computer ScienceControl. – Запоріжжя, 1999-. – ISSN 1607-3274
№ 1. – 2004
1064114
   Радіоелектроніка. Інформатика. Управління = Радиоэлектроника. Информатика. Управление. Radio Electronics Computer ScienceControl. – Запоріжжя, 1999-. – ISSN 1607-3274
№ 2. – 2004
1064115
   Радіоелектроніка. Інформатика. Управління = Радиоэлектроника. Информатика. Управление = Radio Electronics. Computer Science. Control / Запорізький нац. технічний ун-т. – Запоріжжя : ЗНТУ, 1999-. – ISSN 1607-3274
№ 2 (27). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1064116
   Радіоелектроніка. Інформатика. Управління = Радиоэлектроника. Информатика. Управление = Radio Electronics. Computer Science. Control / Запорізький нац. технічний ун-т. – Запоріжжя : ЗНТУ, 1999-. – ISSN 1607-3274
№ 1 (28). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1064117
   Радіоелектроніка. Інформатика. Управління = Радиоэлектроника. Информатика. Управление = Radio electronics. Computer science. Control / Запорізький нац. технічний ун-т. – Запоріжжя : ЗНТУ, 1999-. – ISSN 1607-3274
№ 2 (29). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1064118
   Радіоелектронна геодезія : навчальний посібник / В.В. Білоус, С.П. Боднар, А.М. Молочко, А.Г. Ткаченко; КНУТШ; Географічний факультет ; В.В. Білоус, С.П. Боднар, А.М. Молочко, А.Г. Ткаченко. – Київ : СТАФЕД-2, 2001. – 153 с.
1064119
  Морщавка Сергій Володимирович Радіоелектронна система розпізнавання рослинних об"єктів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.17 / Морщавка С.В.; МОНУ; ХНУР. – Харків, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
1064120
   Радіоелектронні і комп"ютерні системи = Radioelectronic and computer systems : науково-технічний журнал / Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків : ХАІ, 2003-. – ISSN 1814-4225
№ 4 (56). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1064121
   Радіоелектронні і комп"ютерні системи = Radioelectronic and computer systems : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків : ХАІ, 2003-. – ISSN 1814-4225
№ 1 (60). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1064122
   Радіоелектронні і комп"ютерні системи = Radioelectronic and computer systems : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків : ХАІ, 2003-. – ISSN 1814-4225
№ 2 (61). – 2013. – Резюме:укр., рос., англ. мовами
1064123
   Радіоелектронні і комп"ютерні системи = Radioelectronic and computer systems : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків : ХАІ, 2003-. – ISSN 1814-4225
№ 3 (62). – 2013. – Резюме:укр., рос., англ. мовами
1064124
   Радіоелектронні і комп"ютерні системи = Radioelectronic and computer systems : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків : ХАІ, 2003-. – ISSN 1814-4225
№ 4 (63). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1064125
   Радіоелектронні і комп"ютерні системи = Radioelectronic and computer systems : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків : ХАІ, 2003-. – ISSN 1814-4225
№ 5 (64). – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1064126
   Радіоелектронні і комп"ютерні системи = Radioelectronic and computer systems : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіаційний ін-т". – Харків : ХАІ, 2003-. – ISSN 1814-4225
№ 1 (65), січень - березень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1064127
   Радіоелектронні і комп"ютерні системи = Radioelectronic and computer systems : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіаційний ін-т". – Харків : ХАІ, 2003-. – ISSN 1814-4225
№ 2 (66), квітень - червень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1064128
   Радіоелектронні і комп"ютерні системи = Radioelectronic and computer systems : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків : ХАІ, 2003-. – ISSN 1814-4225
№ 3 (67), липень - вересень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1064129
   Радіоелектронні і комп"ютерні системи = Radioelectronic and computer systems : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків : ХАІ, 2003-. – ISSN 1814-4225
№ 4 (68). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1064130
   Радіоелектронні і комп"ютерні системи = Radioelectronic and computer systems : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків : ХАІ, 2003-. – ISSN 1814-4225
№ 5 (69). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1064131
   Радіоелектронні і комп"ютерні системи = Radioelectronic and computer systems : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків : ХАІ, 2003-. – ISSN 1814-4225
№ 6 (70). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1064132
   Радіоелектронні і комп"ютерні системи = Radioelectronic and computer systems : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків : ХАІ, 2003-. – ISSN 1814-4225
№ 1 (71). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1064133
   Радіоелектронні і комп"ютерні системи = Radioelectronic and computer systems : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків : ХАІ, 2003-. – ISSN 1814-4225
№ 2 (72). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1064134
   Радіоелектронні і комп"ютерні системи = Radioelectronic and computer systems : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків : ХАІ, 2003-. – ISSN 1814-4225
№ 3 (73). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1064135
   Радіоелектронні і комп"ютерні системи = Radioelectronic and computer systems : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків : ХАІ, 2003-. – ISSN 1814-4225
№ 4 (74). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1064136
   Радіоелектронні і комп"ютерні системи = Radioelectronic and computer systems : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків : ХАІ, 2003-. – ISSN 1814-4225
№ 1 (75). – 2016. – 125 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1064137
   Радіоелектронні і комп"ютерні системи = Radioelectronic and computer systems : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків : ХАІ, 2003-. – ISSN 1814-4225
№ 2 (76). – 2016. – 95 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1064138
   Радіоелектронні і комп"ютерні системи = Radioelectronic and computer systems : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків : ХАІ, 2003-. – ISSN 1814-4225
№ 3 (77). – 2016. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1064139
   Радіоелектронні і комп"ютерні системи = Radioelectronic and computer systems : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т" ; голов. ред. В.С. Харченко ; редкол.: О.Є. Федорович, В.К. Волосюк, В.М. Вартанян [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2003-. – ISSN 1814-4225
№ 4 (78). – 2016. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1064140
   Радіоелектронні і комп"ютерні системи = Radioelectronic and computer systems : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків : ХАІ, 2003-. – ISSN 1814-4225
№ 5 (79). – 2016. – 215 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1064141
   Радіоелектронні і комп"ютерні системи = Radioelectronic and computer systems : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків : ХАІ, 2003-. – ISSN 1814-4225
№ 6 (80). – 2016. – 241 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1064142
   Радіоелектронні і комп"ютерні системи = Radioelectronic and computer systems : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіаційний ін-т" ; голов. ред.: В.С. Харченко ; редкол.: О.Є. Федорович, В.К. Волосюк, В.М. Вартанян [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2003-. – ISSN 1814-4225
№ 1 (81). – 2017. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1064143
   Радіоелектронні і комп"ютерні системи = Radioelectronic and computer systems : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіаційний ін-т" ; голов. ред. В.С. Харченко ; редкол.: О.Є. Федорович, В.К. Волосюк, В.М. Вартанян [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2003-. – ISSN 1814-4225
№ 2 (82). – 2017. – 79 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1064144
   Радіоелектронні і комп"ютерні системи = Radioelectronic and computer systems : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіаційний ін-т" ; голов. ред. В.С. Харченко ; редкол.: О.Є. Федорович, В.К. Волосюк, В.М. Вартанян [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2003-. – ISSN 1814-4225
№ 3 (83). – 2017. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1064145
   Радіожурналістика : Програмний навч.-метод. коментар для студ. Ін-ту журналістики. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 35с.
1064146
  Шаповал Ю.Г. Радіожурналістика : Текст лекції / Шаповал Ю.Г.; Мін-во освіти та науки України.Міжнародний економічно-гуманітарний університет ім. акад. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2008. – 40с.
1064147
  Нагорняк М. Радіозарисовка як засіб національно-патріотичного виховання майбутніх // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 15. – C. 246-257. – ISSN 2078-1911
1064148
  Лизанчук В. Радіозвіт і радіовиступ. / В. Лизанчук, М. Лубкович // Теле- та радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 8. – С. 8-28.
1064149
  Кичак В.М. Радіоімпульсні логічні НВЧ елементи : Монографія / В.М. Кичак. – Вінниця : Універсум, 1999. – 240с. – ISBN 966-7199-55-Х
1064150
  Лизанчук В. Радіоінтерв"ю: чи це найпростіший жанр? // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 14-30. – Бібліогр.: Літ.: С. 29-30; 16 поз. – ISSN 2078-1911


  Розглянуто призначення, жанрові особливості, вимоги, різновиди та методику підготовки радіоінтерв"ю. Рассмотрены назначения, жанровые особенности, разновидности радиоинтервью, а также требования, предъявляемые к этому жанру, и методика его ...
1064151
   Радіоканал "Культура" б"є на сполох. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 229-235.
1064152
  Шайда Н. Радіоканал "Культура" у контексті формування української національної ідентичності // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 192-202. – ISSN 2078-1911


  Розкрито зміст поняття "національна ідентичність", висвітлено роль радіомовлення у її формуванні, осмислено внесок радіо "Культура" у процес націєтворення в сучасній Україні, подано рекомендації щодо оптимізації діяльності цього радіоканалу.
1064153
  Радченко С. Радіологи навчалися в Мінську / С. Радченко, Н. Радченко // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 5


  8 медичних фізиків - випускників радіофізичного, фізичного факультетів та ННЦ "Інститут біології" КНУ імені Тараса Шевченка взяли участь у навчанні за ініціативою ННЦ радіаційної безпеки нашого університету в онкологічному цетрі Мінська. Отриманні ...
1064154
  Науменко А.С. Радіологічний стан сільськогосподарських угідь Українського Полісся / А.С. Науменко, О.В. Макарчук, О.В. Костенко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 107-111 : табл., рис. – Бібліогр.: с. 110-111. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
1064155
   Радіологічні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС крізь призму проблем протирадіаційного захисту населення України / А.М. Сердюк, Т.О. Павленко, М.М. Риган, І.П. Лось, Ю.М. Скалецький // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 1 (77). – С. 22-30 : рис. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 2077-7477
1064156
  Жуков С.А. Радіолокаційний спосіб вимірювання азимута повітряних цілей за допомогою несинусоїдальних відеоімпульсних сигналів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 309-316. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  У статті розглядається питання радіолокаційного вимірювання азимута повітряних цілей за допомогою несинусоїдальних відеоімпульсних сигналів та пропонується нове науково-технічне рішення з побудови такого вимірювача.
1064157
  Бахвалов В.Б. Радіолокаційні вимірювачі малих кутів місця повітряних цілей // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 303-308. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  У статті розглядаються питання радіолокаційного вимірювання кутів місця повітряних цілей у секторі малих кутів місця над землею та пропонуються два нових науково-технічних рішення з побудови таких вимірювачів. У першому запропонованому пристрої ...
1064158
  Бахвалов В.Б. Радіолокаційні фазові способи вимірювання дальності повітряних цілей // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 215-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  У статті розглядаються питання радіолокаційного вимірювання дальності повітряних цілей та пропонуються два нових фазових способа для вирішення цього завдання. Пропозиції покращують можливості фазових радіолокаційних дальномірів, підвищують роздільну ...
1064159
  Борноволоков Е.П. Радіолюбительські конструкції / Е.П. Борноволоков. – Київ, 1973. – 169 с.
1064160
  Галунов М.З. Радіолюмінесценція органічних конденсованих середовищ: фундаментальні аспекти застосування. За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 10 грудня 2014 року // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 22-28. – ISSN 0372-6436


  Розглянуто нові класи сцинтиляційних матеріалів - композиційні та молекулярні полікристалічні сцинтилятори, розроблені останніми роками в Інституті сцинтиляційних матеріалів НАН України (ІСМА).
1064161
  Скрипник Ю.О. Радіометрична система для дослідження випромінювання біологічних об"єктів / Ю.О. Скрипник, С.П. Перегудов, О.П. Яненко // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 1. – С. 15-18. – ISSN 1023-2427
1064162
  Міхеєнко Л.А. Радіометричне калібрування прецизійних оптико-електронних зондуючих систем космічного базування : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.07 / Міхеєнко Леонід Андрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 64 назви
1064163
  Хоменко І. Радіомистецтво як відповідь нації на виклики часу: лінгвістичний аспект феномена // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – С. 103-105.
1064164
  Гоян О.Я. Радіомовлення пострадянських країн та загальноєвропейська система ліцензування радіоефіру // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 50-54


  У статті йдеться про основні відмінності й аналогії ліцензування радіомовлення пострадянських країн, в тому числі й України, та радіомовлення країн Європейського Союзу.
1064165
  Пацан О.В. Радіомовлення у глобальній мережі Інтернет // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 9, січень - червень. – С. 27-28


  Розглянуто терміни, що вживаються для означення радіомовлень в інтернеті, окреслено переваги та вади інтернет-радіо. Досліджено особливості розвитку радіомовлення як ЗМІ при посиленні глобалізаційних процесів. The article considers terms which are ...
1064166
  Мороз В. Радіомовлення українського підпілля. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 158-178.
1064167
  Ковпак В. Радіомовлення української діаспори в умовах збереження культурного коду інформаційного простору // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 8 (241). – С. 43-46. – ISSN 2076-9326
1064168
   Радіомовні страції СРСР. – Київ : Держтехвидав України, 1947. – 16 с.
1064169
  Тордія Н.В. Радіомодифікуючий вплив електромагнітних випромінювань надвисокої частоти на швидкість росту коренів гороху / Н.В. Тордія, Н.В. Зезіна // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 26-27. – (Біологія ; Вип. 29)


  Вивчався вплив комбінованої дії гамма-опромінення та електромагнітного випромінювання на відносну швидкість росту меристеми кореня гороху. Було показано, що залежно від послідовності впливу електромагнітне випромінювання (ЕМВ) може виступати як ...
1064170
   Радіонова Валерія Сергіївна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 362 : фото
1064171
  Гудков Д.І. Радіонукліди в компонентах водних екосистем зони відчуження Чорнобильської АЕС: розподіл, міграція, дозові навантаження, біологічні ефекти : Автореф. дис. ...канд. біол. наук. наук: Спец.:03.00.01 / Дмитро Ігорович Гудков; КНУТШ. – Киев, 2006. – 34с. – Бібліогр.: 44 назви
1064172
  Томілін Ю.А. Радіонукліди в компонентах водних екосистем південного регіону України: міграція, розподіл, накопичення і контрзаходи : Дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03.00.01 - радіобіологія / Миколаївський держ. гуманіт. ун-т ім. Петра Могили; Томілін Ю.А. – Миколаїв, 2007. – 319л. – Бібліогр.: л.302-319
1064173
  Томілін Ю.А. Радіонукліди в компонентах водних екосистем південного регіону України: міграція, розподіл, накопичення і контрзаходи : Автореф. дис. ... д-ра біологічних наук: 03.00.01 / Томілін Ю.А.; КНУТШ. – Миколаїв, 2007. – 40с. – Бібліогр.: 61 назва
1064174
  Кузьменко М.І. Радіонуклідна аномалія / М. І. Кузьменко ; Нац. акад. наук України, Ін-т гідробіології. – Київ : Академперіодика, 2013. – 391, [3] с., [10] арк. фотогр. : іл., фотогр., табл. – Бібліогр.: с. 381-389. – ISBN 978-966-360-241-7
1064175
   Радіонуклідне забруднення вищих водяних рослин водойм зони відчуження Чорнобельської АЕС / О.Є. Каглян, В.Г. Кленус, В.В. Беляєв, Л.І. Яблонська, Л.П. Юрчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 622-623. – Бібліогр.: 2. – ISBN 966-521-129-3
1064176
  Черниченко І. Радіопередачі іноді стають книгами // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 12. – С. 40-41
1064177
  Лизанчук В. Радіоповідомлення. / В. Лизанчук, М. Лубкович // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 3-32.
1064178
  Галич В. Радіопубліцистика Олеся Гончара // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 11. – С. 189-196. – ISSN 2078-1911
1064179
  Макарський О. Радіосигнали рекламному ринку // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 12. – С. 35-36
1064180
  Шелудько І. Радіословник українсько-російський / І. Шелудько. – Харків-Київ : ОНТВУ Транспорт і зв"язок, 1932. – 93 с.
1064181
  Снісар Віктор Петрович Радіоспектроскопічні характеристики породоутворюючих мінералів золоторудних проявів Кіровоградського тектонічного блоку : Автореф... канд. геолого-мінералогічнихнаук: 04.00.20 / Снісар Віктор Петрович; НАН України, Ін-тут геохімії, мінералогії та рудоутворення. – К., 1995. – 18л.
1064182
  Костюк Ю.В. Радіостанція "Запоріжжя" - перший представник регіонального мовлення у Запоріжжі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 102-104


  Радіомовлення далеко не з самого початку свого існування мало велику цінність і могутність, яким воно володіє в наш час. Сьогодні сміливо можна говорити про кількісні та якісні зміни в умовах і характеристи ках діяльності регіональних засобів масової ...
1064183
  Гоян О.Я. Радіостанція як ділове підприємство: методика журналістської творчості : Посібник для студ. Ін-ту журналістики / О.Я. Гоян; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Київський університет, 2001. – 62с. – ISBN 966-594-200-Х
1064184
  Гоян О.Я. Радіостанція як ділове підприємство: радіожурналістика та бізнес // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 136-138


  У статті розглядається специфіка поєднання радіомовлення і підприємництва, радіомовлення та бізнесу, структурною одиницею якого є радіостанція як ділове підприємство. In the article it is considered a specific feature of correlation between ...
1064185
  Ранський Є.Г. Радіотехніка / Є.Г. Ранський, Є.Й. Фіалко. – Київ : Вища школа, 1969. – 335 с.
1064186
   Радіотехніка : Енциклопедичний навчальний довідник. / В.П. Гондюл, Ю.Л. Мазор, Є.А. Мачуський, В.І. та ін Правда; За ред. Ю.Л. Мазора. – Київ : Вища школа, 1999. – 838с. – ISBN 5-11-004718-9
1064187
  Сисоєв В.М. Радіотехніка з елементами обчислювальної техніки : практикум / В.М. Сисоєв, В.П. Чернявський. – Київ : Вища школа, 1986. – 183 с.
1064188
  Могилевський М.М. Радіотехніка і електроніка / М.М. Могилевський, І.Д. Анохіна, Н.І. Бревда. – Київ, 1972. – 303 с.
1064189
  Ходун Євген Вікторович Радіотехнічна термінологія у перекладних словниках: здобутки і проблеми // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 125-130. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540
1064190
  Лазуткін Б.А. Радіотехнічні пристрої з компенсацією завад / Б.А. Лазуткін. – Київ, 1972. – 113 с.
1064191
  Колісник К.В. Радіотехнічні системи охорони периметрів територіально-розподілених об"єктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Колісник Костянтин Васильович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
1064192
  Мелков Г. Радіофізик - це інженер-дослідник // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Лютий (№ 2)


  Декан радіофізичного ф-ту розповідає про навчальний процес, про кафедри ф-ту, про міжнародні зв"язки ф-ту.
1064193
   Радіофізика та електроніка = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 1996-. – ISSN 1028-821Х
Т. 1 (15), № 3. – 2010. – До 2009 р. виходив під назв. "Радиофизика и электроника"
1064194
   Радіофізика та електроніка = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 1996-. – ISSN 1028-821Х
Т. 1 (15), № 4. – 2010. – До 2009 р. виходив під назв. "Радиофизика и электроника"
1064195
   Радіофізика та електроніка = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 1996-. – ISSN 1028-821Х
Т. 15, № 1. – 2010. – До 2009 р. виходив під назв. "Радиофизика и электроника"
1064196
   Радіофізика та електроніка = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 1996-. – ISSN 1028-821Х
Т. 15, № 2. – 2010. – До 2009 р. виходив під назв. "Радиофизика и электроника"
1064197
   Радіофізика та електроніка = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 1996-. – ISSN 1028-821Х
Т. 2 (16), № 1. – 2011. – До 2009 р. виходив під назв. "Радиофизика и электроника"
1064198
   Радіофізика та електроніка = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 1996-. – ISSN 1028-821Х
Т. 2 (16), № 2. – 2011. – До 2009 р. виходив під назв. "Радиофизика и электроника"
1064199
   Радіофізика та електроніка = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2010-. – ISSN 1028-821Х
Т. 3 (17), № 1. – 2012. – До 2009 р. виходив під назв. "Радиофизика и электроника"
1064200
   Радіофізика та електроніка = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2010-. – ISSN 1028-821Х
Т. 3 (17), № 2. – 2012. – До 2009 р. виходив під назв. "Радиофизика и электроника"
1064201
   Радіофізика та електроніка = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2010-. – ISSN 1028-821Х
Т. 3 (17), № 3. – 2012. – До 2009 р. виходив під назв. "Радиофизика и электроника"
1064202
   Радіофізика та електроніка = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2010-. – ISSN 1028-821Х
Т. 3 (17), № 4. – 2012. – До 2009 р. виходив під назв. "Радиофизика и электроника"
1064203
   Радіофізика та електроніка = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2010-. – ISSN 1028-821Х
Т. 4 (18), № 2. – 2013. – До 2009 р. виходив під назв. "Радиофизика и электроника"
1064204
   Радіофізика та електроніка = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2010-. – ISSN 1028-821Х
Т. 4 (18), № 1. – 2013. – До 2009 р. виходив під назв. "Радиофизика и электроника"
1064205
   Радіофізика та електроніка = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2010-. – ISSN 1028-821Х
Т. 4 (18), № 3. – 2013. – До 2009 р. виходив під назв. "Радиофизика и электроника"
1064206
   Радіофізика та електроніка = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2010-. – ISSN 1028-821Х
Т. 4 (18), № 4. – 2013. – До 2009 р. виходив під назв. "Радиофизика и электроника"
1064207
   Радіофізика та електроніка = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2010-. – ISSN 1028-821Х
Т. 5 (19), № 1. – 2014. – До 2009 р. виходив під назв. "Радиофизика и электроника"
1064208
   Радіофізика та електроніка = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2010-. – ISSN 1028-821Х
Т. 5 (19), № 3. – 2014. – До 2009 р. виходив під назв. "Радиофизика и электроника"
1064209
   Радіофізика та електроніка = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2010-. – ISSN 1028-821Х
Т. 5 (19), № 2. – 2014. – До 2009 р. виходив під назв. "Радиофизика и электроника"
1064210
   Радіофізика та електроніка = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2010-. – ISSN 1028-821Х
Т. 5 (19), № 4. – 2014. – До 2009 р. виходив під назв. "Радиофизика и электроника"
1064211
   Радіофізика та електроніка = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2010-. – ISSN 1028-821Х
Т. 6 (20), № 1. – 2015. – До 2009 р. виходив під назв. "Радиофизика и электроника"
1064212
   Радіофізика та електроніка = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2010-. – ISSN 1028-821Х
Т. 6 (20), № 4. – 2015. – До 2009 р. виходив під назв. "Радиофизика и электроника"
1064213
   Радіофізика та електроніка = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2010-. – ISSN 1028-821Х
Т. 6 (20), № 2. – 2015. – До 2009 р. виходив під назв. "Радиофизика и электроника"
1064214
   Радіофізика та електроніка = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2010-. – ISSN 1028-821Х
Т. 6 (20), № 3. – 2015. – До 2009 р. виходив під назв. "Радиофизика и электроника"
1064215
   Радіофізика та електроніка = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2010-. – ISSN 1028-821Х
Т. 7 (21), № 3. – 2016. – 96 с. – До 2009 р. виходив під назв. "Радиофизика и электроника". Резюме укр., рос., англ. мовами
1064216
   Радіофізика та електроніка = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2010-. – ISSN 1028-821Х
Т. 7 (21), № 2. – 2016. – 100 с. – До 2009 р. виходив під назв. "Радиофизика и электроника"
1064217
   Радіофізика та електроніка = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2010-. – ISSN 1028-821Х
Т. 7 (21), № 1. – 2016. – 93 с. – До 2009 р. виходив під назв. "Радиофизика и электроника"
1064218
   Радіофізика та електроніка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2010-. – ISSN 1028-821Х
Т. 22, № 2. – 2017. – 84 с. – До 2009 р. виходив під назв. "Радиофизика и электроника". Резюме укр., рос., англ. мовами
1064219
   Радіофізика та електроніка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова ; голов. ред. Яковенко В.М. ; редкол.: Безрук В.М., Білецький М.М., Ганапольський Є.М. [та ін.]. – Харків, 2010-. – ISSN 1028-821Х
Т. 22, № 3. – 2017. – 86 с. – До 2009 р. виходив під назв. "Радиофизика и электроника". Резюме укр., рос., англ. мовами
1064220
   Радіофізики успішно виступили в проекті Garage 48 // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 2


  В міжнародних студентських змаганнях успішно виступили студенти факультету радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем КНУ імені Тараса Шевченка Олександр Загарій та Костянтин Лапчевський.
1064221
   Радіофізикою об"єднані. Відгуки випускников Університету, для яких диплом ФРЕКС (радіофізичного факультету) став путівкою в життя // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Квітень (№ 4) : Факультет радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем. – С. 2
1064222
  Матвієнко С.А. Радіофізичний метод вимірювання параметрів гравітаційного поля Землі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.08 / Матвієнко С.А. ; Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2011. – 28 с. – Бібліогр.: 52 назви
1064223
  Григорук В.І. Радіофізичний факультет - 52 роки розвитку // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 9 : Радіофізичний факультет. Військовий інститут. – С. 1-8.
1064224
  Мелков Г. Радіофізичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1064225
  Мелков Г. Радіофізичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Січень (№ 1)
1064226
  Мелков Г. Радіофізичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Січень (№ 1)


  Інформація декана ф-ту, проф. про факультет для учасників олімпіади.
1064227
  Мелков Г. Радіофізичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація декана ф-ту про факультет для абітурієнтів.
1064228
  Мелков Г. Радіофізичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Січень (№ 1)


  Інформація декана ф-ту для учасників Олімпіади "Київський університет - 98".
1064229
  Мелков Г. Радіофізичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1064230
  Мелков Г. Радіофізичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Листопад (№ 9)


  Інформація декана про факультет для майбутніх абітурієнтів.
1064231
  Григорук В. Радіофізичний факультет // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту.Спецвипуск. – Київ, 2003. – № 6 : Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – С. 6
1064232
  Григорук В. Радіофізичний факультет // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 2004. – № 8 спецвипуск : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – С. 47
1064233
  Григорук В.І. Радіофізичний факультет // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 284-285. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1064234
  Анісімов І. Радіофізичний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  Класично-університетська фундаментальна підготовка в галузі фізики і математики відрізняє радіофізичний факультет від технічних вищих навчальних закладів. Разом з тим його особливістю порівняно з фізичними факультетами багатьох університетів є суттєва ...
1064235
  Анісімов І. Радіофізичний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
1064236
   Радіофізичний факультет Київський національний університет імені Тараса Шевченка IV рівень акредитації // Навчальні заклади від "А" до "Я". Київ та регіони : довідкове видання / М-во освіти і науки України, Укр. видавничий консорціум. – Київ, 2002. – Вип. 2
1064237
   Радіофізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка IV рівня акредитації // Навчальні заклади від "А" до "Я". Київ та регіони : довідкове видання / М-во освіти і науки України, Укр. видавничий консорціум. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 9. – ISBN 966-8411-01-3
1064238
  Григорук В.І. Радіофізичний факультет на сучасному злеті освіти і науки // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 23-24
1064239
   Радіофізичний факультет на сучасному злеті освіти і науки // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 63-64. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1064240
   Радіофізичний факультет.. – Київ : Київський університет, 1969
1064241
  Григорук В.І. Радіофізичний факультет. Наукові школи факультету // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 108-112.
1064242
   Радіофізичний факультет.Програми вступних іспитів до аспірантури зі спеціальностей : 01.01.03-математ.фізика;01.04.03-радіофізика;01.04.04-фізична електроніка;01.04.08-фізика плазми;01.04.10-фізика напівпровідників і діелектриків. – Київ : Київський університет, 2001. – 23с.
1064243
   Радіофізичний факультет: 55 років : довідник (з мультимедійним компакт-диском) / КНУТШ ; [за ред. Григорука В.І., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : [Лабораторія радіофізичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка], 2007. – 270 с. : іл. – 1 CD-ROM
1064244
   Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – 419 с. : іл. – Персоналії: с. 197-418. – Бібліогр. наприкінці розд.
1064245
   Радіофізичний факультет: створення, розвиток, досягнення // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 3-37
1064246
  Грохольский Я.М. Радіохвилі як потік частинок, що перебувають у коливальному стані / Я.М. Грохольский, Б.А. Сусь, Б.Б. Сусь // Радіоелектроніка, інформатика, управління : науковий журнал / Запоріз. нац. техн. ун-т ; Голов. ред.: В.В. Погосов ; Редкол.: Й. Андроулідакіс, В.М. Безрук, Є.В. Бодянський [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – № 4 (39). – С. 7-10. – ISSN 1607-3274
1064247
  Бех С.В. Радіохвильові методи та засоби контролю складу речовин в технологічних процесах з використанням енергії НВЧ : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.09 / Бех С.В.; Мін-во освіти Укр. – К, 1999. – 18л.
1064248
  Марковський Ю.Є. Радіочастотний метод та засіб вимірювального контролю концентрації мінеральних речовин у воді : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Марковський Юрій Євгенович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
1064249
  Чухов В.В. Радіочастотні методи та засоби вимірювань параметрів хвилеводів із діелектричним заповненням : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.08 / Чухов В.В.; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 17 назв
1064250
  Кичак В.М. Радіочастотні та широтно-імпульсні елементи цифрової техніки : монографія / В.М. Кичак, О.О. Семенова ; МОНУ ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 163 с. – ISBN 978-966-641-259-4
1064251
   Радіошуми запиленої іоносферної плазми під час метеорних потоків / С. Мусатенко, Ю. Мусатенко, Л. Мусатенко, Є. Курочка, А. Ласточкін, В. Чолій, О. Сліпченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 52-55. – (Астрономія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Під час спостереження метеорних потоків Персеїди 1999 р., 2000 р., 2003 p., Opioніди 2000 р., Леоніди 2000 р., 2003 р., Гемініди 2000 р., а також в червні 2001 р. та 2003 р. на фоні paдіошумів іоносфери була зареєстрована в області від 20 до 60 Гц ...
1064252
   Радісна місія // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  Співробітники Молодіжного центру культурно-естетичного виховання разом з активом студентів Військового Інституту та Інституту біології відвідали вихованців школи-інтернату № 26 для дітей з вадами розумового розвитку.
1064253
  Муратов І.Л. Радісний берег : п"єса / І.Л. Муратов. – Київ : Держлітвидав України, 1961. – 96 с.
1064254
  Винниченко В.К. Радість / В.К. Винниченко. – Харків : Український робітник, 1928. – 96с.
1064255
  Андрійченко М Б. Радість / М Б. Андрійченко. – Одеса, 1961. – 200с.
1064256
  Чубач Г.Т. Радість висоти : поезії / Ганна Чубач. – Киев : Пульсари, 2012. – 207, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. портр. – ISBN 978-617-615-017-6
1064257
  Бакуменко О. Радість висоти Ганни Чубач // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 28 січня (№ 3). – С. 12
1064258
  Степаненко М. Радість від "Дарованих божих днів" // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2016. – № 5/6. – С. 175-177. – ISSN 0208-0710
1064259
  Золя Е. Радість життя = La jole de vivre / Emile Zola : роман / Еміль Золя ; пер. з фр. К. І. Рубинського. – Харків ; Київ : Держвидав України, 1930. – 372 с. – (Твори : в 18 т. / Еміль Золя ; Т. 13)
1064260
  Шевело Л.С. Радість і біль : поезії / Лідія Шевело ; [малюнки Р. Яціва]. – Львів : Кобзар, 2007. – 87, [1] с. : іл. – ISBN 966-559-212-2
1064261
  Збанацький Ю.О. Радість і надії : Нариси і статті / Ю.О. Збанацький. – Київ : Молодь, 1970. – 231с.
1064262
  Скляренко С. Радість людського існування / С. Скляренко. – Харків : Держлітвидав, 1937. – 130с.
1064263
  Кочерга І. Радість мистецтва : збірник театральної публіцистики / І. Кочерга. – Київ : Мистецтво, 1973. – 189 с.
1064264
  Кохан Р.А. Радість пізнання як смислова константа роману Юстейна Гордера "Світ Софії" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 212-217. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
1064265
  Коссак З. Радість творчого життя // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 121-126. – ISBN 978-966-1513-01-2
1064266
  Гребінка Л.Є. Радість чорноземна / Л.Є. Гребінка. – К., 1990. – 363с.
1064267
  Капелюшний В. Радіти життю, любити Україну, мріяти і творити, розвиваючи найкращу в світі науку – етнологію (до 65-річчя з дня народження професора Валентини Борисенко) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 5-9
1064268
  Грицаєнко Л. Радіти зарано. або деякі аспекти судово - правової реформи в Україні: реальність і перспективи // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.100-114


  про закон України "Про податок з доходів фізичних осіб"
1064269
  Грицаєнко Л. Радіти зарано. Або про деякі аспекти судово-правової реформи в України: реальність і перспективи // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 5. – С.89-101
1064270
  Альохін О.Д. Радіус кореляції і рівняння стану обмежених систем поблизу критичної точки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 315-317. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  За даними гравітаційного ефекту в макронеоднорідних системах аналізується поведінка речовини в малих обмежених флуктуаційних системах поблизу критичної точки. На основі флуктуаційної теорії фазових переходів прогнозується поведінка радіуса кореляції і ...
1064271
   Радмила Гревцова: До практики у сфері медичного і фармацевтичного права долучатиметься дедалі більше адвокатів // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 10 (133). – С. 3-6
1064272
  Александренко Г.В. Раднаргоспи економічних адміністративних районів УРСР : Правові питання організації та діяльності / Г.В. Александренко. – Київ : Держполітвидав України, 1959. – 160с.


  Автори книги на основі ленінської теорії інтернаціоналізаціїі виробництва розкривають об"єктивні умови інтеграційних процесів, що відбуваються у світовій економіці.
1064273
  Стецюра В.К. Раднаргоспи України в боротьбі за виконня семирічки / В.К. Стецюра. – К., 1959. – 48с.
1064274
  Вінюков І.К. Раднаргоспи України в боротьбі за зниження собівартості продукції / І.К. Вінюков, М.П. Карпов. – Київ, 1960. – 104с.
1064275
  Леко Г. Радник з питань етики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.197-212. – (Серія юридична ; Вип. 38)


  Канадський досвід забезпечення доброчесності державних службовців
1064276
  Гурбик Андрій Олександрович Раднотський зовнішньополітичний курс гетьмана України Б. Хмельницького (1656-1657 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 57-86. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Статтю присвячено недостатньо дослідженим військово-політичним аспектам Визвольної війни українського народу середини XVII ст., коли внаслідок зміни геополітичної ситуації в Європі Україна скорегувала свої зовнішньополітичні пріоритети й енергійно ...
1064277
  Москаленко Леся Радован Ванер: Люблю італійську кухню, футбол та український рок / Москаленко Леся, Біленко Василь // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 48-49 : фото
1064278
  Кацлеровит Т. Радован Драговит. / Т. Кацлеровит. – Београд, 1954. – 71с.
1064279
  Секулит М. Радознали кораци. / М. Секулит, С. Лубо. – Титоград, 1980. – 176с.
1064280
  Ливеровский А.А. Радоль / А.А. Ливеровский. – Л., 1973. – 382с.
1064281
  Данилов Ф.В. Радом-Лодзинская операция / Ф.В. Данилов. – М, 1958. – 230с.
1064282
   Радомирово Евангелие. – Скопjе : Інститут за македонски jазик "Крсте Мисирков", 1988. – 571 с. : фот., 2 л. цв. фот. – изд.отображ. факсимильн. изд-ие с. 111 - 474. – (Стари текстови ; 4)
1064283
  Засухин А.Н. Радомысльская сельско - хозяйственная опытная станция : Полевые опыты / А.Н. Засухин. – Киев
Вып.2. – 1916. – 41с.
1064284
   Радон в школах городов Киева и Желтых вод / И.Л. Комов, Е.А. Кулиш, П.И. Диденко, И.Ф. Шраменко, Н.Н. Макаренко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 3. – С. 14-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
1064285
   Радон у підземних водах Києва / В.В. Гудзенко, Т.О. Голікова, Г.І. Гудзенко, О.Л. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 101-104. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Представлено узагальнені результати багаторічних досліджень концентрацій радону в підземних водах основних водоносних горизонтів м. Києва. Розглянуто деякі питання формування підвищених концентрацій цього газу в підземних водах осадового чохла, а також ...
1064286
  Кобзев И.И. Радонежье / И.И. Кобзев. – М., 1968. – 142с.
1064287
  Пасхал В.С. Радонове опромінення як геоекологічний фактор ризику // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 37-39
1064288
  Удалов И.В. Радоновые воды - дополнительный источник развития геолого-промышленных районов Северо-восточного Донбасса / И.В. Удалов, А.В. Кононенко // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 319-321. – ISBN 978-966-285-361-2
1064289
  Чесанов В.Л. Радононадходження в житлові та суспільні приміщення Дніпропетровської області та його негативний вплив на мешканців цих приміщень / В.Л. Чесанов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 5. – С. 2-3. – Бібліогр.: 6 назв
1064290
   Радонотерапия заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем : Материалы научно-практической конференции, Хмельник, 1974 г. – Киев : Здоров"я, 1974. – 80с.
1064291
  Каганов В.И. Радопередатчики малой и средней мощности / В.И. Каганов. – Москва-Ленинград, 1964. – 280 с.
1064292
   Радосинь. Поезія, проза, переклади : [ювілей. збірка] / [упоряд.: І. Ковальчук, Л. Мовчун, С. Цушко]. – Київ : Український письменник, 2017. – 270, [2] с. – Кн. - спільний проект Нац. спілки письменників України, вид-ва "Український письменник" та літ. об"єднання "Радосинь", підгот. до 25-ліття відомого творчого осередку. – ISBN 978-966-579-519-3
1064293
  Шульпина В.Л. Радости для двоих / В.Л. Шульпина. – Кишинев, 1991. – 313с.
1064294
  Дональд Уэслинг Радости и горести вымышленных людей (о литературных эмоциях) // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2006. – Вып. 28 : Донецкая филологическая школа: итоги и перспективы. – С. 91-101. – ISBN 966-72-77-79-8
1064295
  Дефо Д. Радости и горести знаменитой Молль Флендерс. Счастливая куртизанка или Роксана / Д. Дефо. – Челябинск, 1992. – 672с.
1064296
  Виткович В.С. Радости и горести маленького Насреддина / В.С. Виткович. – Ташкент, 1982. – 87с.
1064297
  Кленицкая И.Я. Радости и горести моей профессии. / И.Я. Кленицкая. – М, 1976. – 95с.
1064298
  Тартаковский Б.С. Радости и горести Симы Каштановой / Б.С. Тартаковский. – М., 1954. – 168с.
1064299
  Кан А. Радости и печали / А. Кан. – Москва : Прогресс, 1977. – 231 с.
1064300
  Коноплин Н.Т. Радости и печали. Настина любовь. ССора / Н.Т. Коноплин. – Воронеж, 1957. – 256с.
1064301
  Лиханов А.А. Радости и печали: Повести. / А.А. Лиханов. – Москва, 1984. – 112с.
1064302
  Таран Л.Н. Радости и тревоги. / Л.Н. Таран, В.П. Петрунек. – М., 1978. – 159с.
1064303
  Варга Д. Радости родительских забот. / Д. Варга. – Москва, 1983. – 200с.
1064304
  Эггерат В. Радостная исповедь: мемуары. / В. Эггерат. – М., 1979. – 280с.
1064305
  Михайлов И.Л. Радостная слава / И.Л. Михайлов. – Л, 1983. – 86с.
1064306
  Захарова Л.Н. Радостно и больно / Л.Н. Захарова. – Москва, 1970. – 40с.
1064307
  Осмиев Х.С. Радостные горы : стихи / Х.С. Осмиев. – Грозный : Чечено -Ингуш. кн. изд., 1965. – 144 с.
1064308
  Жердева Л.Т. Радостный долг / Л.Т. Жердева. – Кишинев, 1963. – 64с.
1064309
  Хакимов Р.Г. Радостный край / Р.Г. Хакимов. – М., 1975. – 336с.
1064310
  Обухова С. Радостный мир Ренуара // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 6. – С. 32-33. – ISSN 1818-2968
1064311
  Трофимов А.К. Радостный свет / А.К. Трофимов. – Ставрополь, 1979. – 26с.
1064312
  ДАвидков Радостта стои до всеки праг / ДАвидков. – София, 1962. – 104с.
1064313
  Лисовска О.Я. Радость-рябина : стихи / О.Я. Лисовска. – Москва : Советский писатель, 1983. – 135 с.
1064314
  Черняк М.В. Радость / М.В. Черняк. – К.-Х., 1935. – 71с.
1064315
  Амири Г. Радость / Г. Амири. – Уфа, 1953. – 95 с.
1064316
  Леонтичев Ю.А. Радость / Ю.А. Леонтичев. – Нукус, 1961. – 96с.
1064317
  Истомин И.Г. Радость : рассказы / И.Г. Истомин. – Москва : Советская Россия, 1961. – 96 с.
1064318
  Мартынов А.К. Радость : стихи / А.К. Мартынов. – Москва : Советский писатель, 1964. – 84 с.
1064319
  Фоломин Ф.П. Радость / Ф.П. Фоломин. – М, 1964. – 82с.
1064320
  Зубавин Б.М. Радость / Б.М. Зубавин. – М, 1972. – 143с.
1064321
  Сабитов Г. Радость / Г. Сабитов. – Ижевск, 1973. – 73с.
1064322
  Михалев В.В. Радость / В.В. Михалев. – М, 1976. – 127с.
1064323
  Рыскулов Р. Радость : стихи, поэмы / Р. Рыскулов; пер. с кирг. – Москва : Советский писатель, 1980. – 110 с.
1064324
  Абдрахманова Т. Радость : стихи и поэмы : пер. с каз. / Турсынхан Абдрахманова ; [предисл. Т. Какишева ; худож. Б. Аканаев]. – Алма-Ата : Жазушы, 1985. – 232 с. : ил.
1064325
  Хасанов А.Б. Радость / А.Б. Хасанов. – М, 1986. – 272с.
1064326
  Шторх Алексей Радость бытия Рауля Дюфи // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 10. – С. 8-19


  Рауль Дюфі - фран. художник, графік, декоратор і кераміст (1877-1953). Представник фовізма и кубізма
1064327
  Алиева Ф.Г. Радость взаймы / Ф.Г. Алиева. – Москва, 1975. – 367 с.
1064328
  Нури З. Радость встреч : стихи / З. Нури; пер. с татар. – Казань : Таткнигоиздат, 1962. – 100 с.
1064329
  Лиходзиевский С.И. Радость встреч : Сб. лит.-крит. статей. / С.И. Лиходзиевский. – Ташкент, 1977. – 206с.
1064330
  Кудреватых Л.А. Радость встреч. / Л.А. Кудреватых. – М., 1976. – 623с.
1064331
  Рафибейли Н. Радость встречи / Н. Рафибейли. – Баку, 1981. – 196 с.
1064332
  Ермолаев А.Д. Радость дорог: путевод. по Ульянов. обл. / А.Д. Ермолаев, В.А. Яблочков. – Саратов, 1990. – 311с.
1064333
  Духанин В. Радость единения с Господом = Что нужно знать о таинстве святого причащения // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 5. – С. 224-238. – ISSN 0131-2332
1064334
  Боруля В.Л. Радость жизни - битва / В.Л. Боруля. – М., 1988. – 236с.
1064335
  Бродский А.И. Радость жизни моей / А.И. Бродский. – К, 1977. – 149с.
1064336
  Золя Э. Радость жизни. Творчество / Э. Золя. – М., 1986. – 669с.
1064337
  Шевелева Е.В. Радость и горе / Е.В. Шевелева. – Москва, 1982. – 319с.
1064338
  Сармен А. Радость и слава : стихи / А. Сармен; пер. с арм. – Ереван : Айпетрат, 1952. – 122 с.
1064339
  Кэри Д. Радость и страх. : роман / Д. Кэри; Пер. с английского. – Москва : Прогресс, 1980. – 490 с. – (Мастера современной прозы ; Англия)
1064340
  Кривенко Е.И. Радость моя - Украина! Стихи и поэмы. / Е.И. Кривенко. – К., 1957. – 252с.
1064341
  Нонешвили И. Радость моя / И. Нонешвили. – Москва, 1982. – 128 с.
1064342
  Коваленко Л.М. Радость моя / Л.М. Коваленко. – Днепропетровск, 1984. – 190с.
1064343
  Каллаген М. Радость на небесах / М. Каллаген. – М, 1982. – 524с.
1064344
  Карим Мустай Радость нашего дома // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1972. – Т. 3. – С. 5-182. – (Б-ка пионера)
1064345
  Карим М. Радость нашего дома : повести, рассказы / М. Карим. – Москва : Детская литература, 1986. – 716 с.
1064346
  Сернуда Луис Радость одиночества : поэзия: стихотворения / вступление Н. Ванханен // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 11 : Бельгия : слова и образы. – С. 169-173. – ISSN 0130-6545
1064347
  Нейман Л.С. Радость открытия / Л.С. Нейман. – М., 1972. – 175с.
1064348
  Блинов А.Д. Радость открытия / А.Д. Блинов. – М, 1982. – 303с.
1064349
  Ямщиков С.В. Радость открытия. / С.В. Ямщиков. – М., 1983. – 48с.
1064350
  Ямщиков С.В. Радость открытия. / С.В. Ямщиков. – М., 1990. – 216-382с.
1064351
   Радость познания : Популярная энциклопедия : В 4 томах. – Москва : Мир
Т. 1 : Наука и Вселенная, Ред. Д. Кларк, Л. Кларк. – 1983. – 295с. – Для бібліотек профільної літератури шифр - 5, автор. знак - Радо
1064352
   Радость познания : Популярная энциклопедия : В 4 томах. – Москва : Мир
Т.2 : Мир живой природы/ Пер. Б.Д. Васильева; Под ред. Р.Л. Беме и др. – 1984. – 263с. – Для бібліотек профільної літератури шифр - 5, автор. знак - Радо
1064353
   Радость познания : Популярная энциклопедия : В 4 томах. – Москва : Мир
Т. 3 : Наша планета/ Пер. с англ. Н.Н. Арманд, В.Д. Утехина, Л.Г. Фельдмана; Под ред. Д.А. Тимофеева. – 1985. – 248с. – Для бібліотек профільної літератури шифр - 5, автор. знак - Радо
1064354
   Радость познания : Популярная энциклопедия : В 4 томах. – Москва : Мир
Т. 4 : Человек и машины/ Пер. В.М. Борисенко и др.; Под ред. Л.Н. Расторгуева. – 1986. – 258с. – Для бібліотек профільної літератури шифр - 5, автор. знак - Радо
1064355
  Потапова Е.Н. Радость познания / Е.Н. Потапова. – М., 1990. – 94с.
1064356
  Лаврищев Т.Т. Радость приходит снова / Т.Т. Лаврищев. – Красноярск, 1963. – 174с.
1064357
  Долинова Е.А. Радость с собой, беду с собой / Е.А. Долинова. – Свердловск, 1972. – 304с.
1064358
  Долинова Е.А. Радость с собой, беду с собой / Е.А. Долинова. – Свердловск, 1986. – 399с.
1064359
  Комфорт А. Радость секса / А. Комфорт. – М, 1992. – 352с.
1064360
  Дьяконов Ю.А. Радость созидания / Ю.А. Дьяконов. – М, 1989. – 143с.
1064361
  Школьникова Н.В. Радость спорта - каждому ребенку / Н.В. Школьникова. – М., 1980. – 64с.
1064362
  Сергеев-Ценский Радость творчества / Сергеев-Ценский. – Симферополь, 1969. – 216с.
1064363
  Брутян Л.А. Радость творчества / Л.А. Брутян. – Ереван, 1979. – 254с.
1064364
  Вигман В.Я. Радость творчества / В.Я. Вигман. – Москва, 1986. – 157с.
1064365
  Азаров Ю.П. Радость учить и учиться / Ю.П. Азаров. – Москва, 1989. – 333с.
1064366
   Радость чистого вкуса. Турция без специй и кальяна : Gourmet // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 2. – С. 32-39 : Фото
1064367
  Дувакин В.Д. Радость, мастером кованная / В.Д. Дувакин. – Москва : Советский писатель, 1964. – 444 с.
1064368
  Камбердиев М. Радость. / М. Камбердиев. – Дзауджикау, 1951. – 91с.
1064369
  Филатов В.М. Радость: повести. Рассказы. Очерки. / В.М. Филатов. – Алма-Ата, 1987. – 221с.
1064370
  Гашоков Х. Радостью полнится сердце / Х. Гашоков. – Ставрополь, 1960. – 68с.
1064371
  Моем В.С. Радощі життя, або Сімейна таємниця / В.С. Моем. – К, 1963. – 251с.
1064372
  Моем В.С. Радощі життя, або Сімейна таємниця / В.С. Моем. – Київ, 1970. – 174 с.
1064373
  Казарін В. Радощі і печалі "Пушкінської енциклопедії" Пушкінського Дому (кримський погляд) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 11 (659). – С. 95-107. – ISSN 0236-1477
1064374
  Рогозинський Віктор Радощі читацької родини // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 1. – С. 8
1064375
  Молдавский Д.М. Радуга-все семь цветов / Д.М. Молдавский. – Л., 1987. – 380с.
1064376
  Белугин В.А. Радуга-дочь солнца / В.А. Белугин. – М., 1977. – 334с.
1064377
  Корытковская А.Г. Радуга-дуга / А.Г. Корытковская. – Красноярск, 1957. – 72с.
1064378
  Маршак С.Я. Радуга-дуга / С.Я. Маршак. – М., 1961. – 160с.
1064379
  Маршак С.Я. Радуга-дуга / С.Я. Маршак. – К., 1988. – 56с.
1064380
  Мелешин С. Радуга-орбита лебедей / С. Мелешин. – Свердловск, 1969. – 224с.
1064381
  Миголь А.И. Радуга-радость / А.И. Миголь. – Ростов н/Д, 1980. – 30с.
1064382
   Радуга. – М., 1929. – 67с.
1064383
  Василевская В.Л. Радуга : повесть / В.Л. Василевская; пер. с польск. Е.Усиевич. – Москва : Гослитиздат, 1942. – 118 с.
1064384
  Василевская В.Л. Радуга : повесть / В.Л. Василевская; пер. с польск. Е.Усиевич. – Москва : Правда, 1945. – 223 с.
1064385
  Василевская В.Л. Радуга : повесть / В.Л. Василевская; пер. с польск. Е.Усиевич. – Ростов-на-Дону : Ростиздат, 1945. – 171 с.
1064386
  Василевская В.Л. Радуга : повесть / В.Л. Василевская; пер. с польск. Э.Усиевич. – Симферополь : Крымиздат, 1946. – 304 с.
1064387
  Марков С.Н. Радуга / С.Н. Марков. – Л, 1946. – 136с.
1064388
  Кузьмин А. Радуга / А. Кузьмин. – Ярославль, 1958. – 96с.
1064389
  Мао Дунь Радуга / Мао Дунь. – Петрозаводск, 1959. – 256с.
1064390
  Меркулов А.А. Радуга / А.А. Меркулов. – Сталинград, 1959. – 176с.
1064391
  Цвейг А. Радуга / А. Цвейг. – М., 1960. – 312с.
1064392
  Разумовский Ю.Г. Радуга / Ю.Г. Разумовский. – М, 1961. – 111с.
1064393
  Пальчиков В.И. Радуга / В.И. Пальчиков. – Элиста, 1961. – 75с.
1064394
   Радуга. – М., 1963. – 170с.
1064395
  Снегова Н.В. Радуга / Н.В. Снегова. – Киров, 1963. – 48с.
1064396
   Радуга. – М., 1964. – 255с.
1064397
  Кондырев Л.Н. Радуга / Л.Н. Кондырев. – М, 1966. – 263с.
1064398
  Кондырев Л.Н. Радуга / Л.Н. Кондырев. – М, 1966. – 263с.
1064399
  Абилев Д. Радуга : стихи / Д. Абилев ; [авториз. пер. с каз. С. Сомовой]. – Москва : Советский писатель, 1966. – 115 с. : портр.
1064400
   Радуга. – Грозный, 1967. – 108 с.
1064401
   Радуга. – М., 1967. – 112с.
1064402
   Радуга. – М., 1967. – 75с.
1064403
   Радуга. – М., 1968. – 72с.
1064404
   Радуга. – М., 1968. – 88с.
1064405
   Радуга. – М., 1968. – 80с.
1064406
   Радуга. – М., 1969. – 40с.
1064407
  Василевская В.Л. Радуга : повесть / В.Л. Василевская; пер. с польск. Э.Усиевич. – Москва : Художественная литература, 1969. – 231 с.
1064408
  Байор А. Радуга / А. Байор. – Бухарест, 1969. – 48с.
1064409
   Радуга. – М., 1970. – 62с.
1064410
  Шавлы С. Радуга / С. Шавлы. – Чебоксары, 1973. – 71с.
1064411
  Василевская В.Л. Радуга : повесть / В.Л. Василевская; пер. с польск. Е.Усиевич. – Москва : Советский писатель, 1976. – 262 с.
1064412
  Василевская В.Л. Радуга : повесть / В.Л. Василевская; пер. с польск. Э.Усиевич. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1979. – 160 с.
1064413
  Трейнис П. Радуга : роман сказов / П. Трейнис; пер. с литов. В.Чепайтис. – Вильнюс : Vaga, 1981. – 692 с.
1064414
   Радуга : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал : орган Союза писателей Украины. – Киев : Радянський письменник, 1950-. – ISSN 0131-8136
№ 10. – 1986. – 175 с.
1064415
   Радуга. – М., 1987. – 62с.
1064416
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 1. – 1995
1064417
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 2. – 1995
1064418
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 3/4. – 1995
1064419
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 5/6. – 1995
1064420
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 7. – 1995
1064421
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 8/9. – 1995
1064422
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 10/12. – 1995
1064423
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 1/2. – 1996
1064424
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 3/4. – 1996
1064425
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 5/6. – 1996
1064426
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 7/8. – 1996
1064427
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 9/10. – 1996
1064428
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 1. – 1997
1064429
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 2. – 1997
1064430
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 3/4. – 1997
1064431
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 5/6. – 1997
1064432
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 7/8. – 1997
1064433
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 9/10. – 1997
1064434
   Радуга. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 1. – 1998
1064435
   Радуга. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 2. – 1998
1064436
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 1. – 1999
1064437
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 2. – 1999
1064438
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 3. – 1999
1064439
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 4. – 1999
1064440
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 5/6. – 1999
1064441
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 7. – 1999
1064442
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 8. – 1999
1064443
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 9/10. – 1999
1064444
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 11/12. – 1999
1064445
   Радуга. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 1. – 2000
1064446
   Радуга. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 2. – 2000
1064447
   Радуга. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 3/4. – 2000
1064448
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 1/2. – 2001
1064449
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 3/4. – 2001
1064450
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 5/6. – 2001
1064451
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 7/8. – 2001
1064452
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 9/10. – 2001
1064453
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 11/12. – 2001
1064454
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 1. – 2002
1064455
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 2. – 2002
1064456
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 3. – 2002
1064457
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 4. – 2002
1064458
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 5. – 2002
1064459
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 6. – 2002
1064460
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 7. – 2002
1064461
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 8/9. – 2002
1064462
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 10. – 2002
1064463
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 11/12. – 2002
1064464
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 1. – 2003
1064465
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 2. – 2003
1064466
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 3. – 2003
1064467
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 4. – 2003
1064468
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 5. – 2003
1064469
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 6. – 2003
1064470
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 7. – 2003
1064471
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 8. – 2003
1064472
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 9. – 2003
1064473
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 10. – 2003
1064474
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 11/12. – 2003
1064475
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 1. – 2004
1064476
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 2. – 2004
1064477
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 3/4. – 2004
1064478
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 5/6. – 2004
1064479
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 7/8. – 2004
1064480
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 9. – 2004
1064481
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 10. – 2004
1064482
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 11/12. – 2004
1064483
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 1. – 2005
1064484
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 2. – 2005
1064485
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 3. – 2005
1064486
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 4. – 2005
1064487
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 5/6. – 2005
1064488
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 8. – 2005
1064489
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 9. – 2005
1064490
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 10. – 2005
1064491
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 11/12. – 2005
1064492
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 1. – 2006
1064493
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 2. – 2006
1064494
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 3. – 2006
1064495
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 4. – 2006
1064496
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 5\6. – 2006
1064497
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 7. – 2006
1064498
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 8. – 2006
1064499
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 9. – 2006
1064500
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 10. – 2006
1064501
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 11. – 2006
1064502
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 12. – 2006
1064503
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 1. – 2007
1064504
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 2. – 2007
1064505
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 3. – 2007
1064506
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 4. – 2007
1064507
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 5/6. – 2007
1064508
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 7. – 2007
1064509
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 8. – 2007
1064510
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 9. – 2007
1064511
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 10. – 2007
1064512
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 11/12. – 2007
1064513
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 11/12. – 2007
1064514
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 1. – 2008
1064515
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 2. – 2008
1064516
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 3. – 2008
1064517
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 4. – 2008
1064518
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 5/6. – 2008
1064519
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 7. – 2008
1064520
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 8. – 2008
1064521
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 9. – 2008
1064522
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 10. – 2008
1064523
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 11/12. – 2008
1064524
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 1. – 2009
1064525
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 2. – 2009
1064526
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 3. – 2009
1064527
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 4. – 2009
1064528
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 5/6. – 2009
1064529
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 7. – 2009
1064530
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 8. – 2009
1064531
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 9. – 2009
1064532
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 10. – 2009
1064533
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 11/12. – 2009
1064534
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 1. – 2010
1064535
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 2. – 2010
1064536
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 3. – 2010
1064537
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 4. – 2010
1064538
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 5/6. – 2010
1064539
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 7. – 2010
1064540
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 8. – 2010
1064541
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 9. – 2010
1064542
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 10. – 2010
1064543
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 11/12. – 2010
1064544
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 1. – 2011
1064545
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 2. – 2011
1064546
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 3. – 2011
1064547
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 4. – 2011
1064548
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 5/6. – 2011
1064549
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 7/8. – 2011
1064550
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 9/10. – 2011
1064551
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 11/12. – 2011
1064552
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 1. – 2012
1064553
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 2. – 2012
1064554
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 3/4. – 2012
1064555
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 5/6. – 2012
1064556
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 7/8. – 2012
1064557
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 9/10. – 2012
1064558
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 11/12. – 2012
1064559
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 1/2. – 2013
1064560
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 3/4. – 2013
1064561
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 5/6. – 2013
1064562
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 7/8. – 2013
1064563
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 9/12. – 2013
1064564
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 1/2. – 2014
1064565
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 3/4. – 2014
1064566
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 5/6. – 2014
1064567
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 7/8. – 2014
1064568
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 9/10. – 2014
1064569
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 11/12. – 2014
1064570
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 3/4. – 2015
1064571
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 5/6. – 2015
1064572
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 7/8. – 2015
1064573
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 9/10. – 2015
1064574
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 11/12. – 2015. – 192 с.
1064575
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 1/2. – 2016. – 208 с.
1064576
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 3/4. – 2016. – 236 с.
1064577
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 5/6. – 2016. – 192 с.
1064578
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 7/8. – 2016. – 212 с.
1064579
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 9/10. – 2016. – 228 с.
1064580
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 11/12. – 2016. – 240 с.
1064581
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Грязов [и др.]. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 1/2. – 2017. – 208 с.
1064582
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Грязов [и др.]. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 1/2. – 2017. – 164 с.
1064583
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Грязов [и др.]. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 3/4. – 2017. – 176 с.
1064584
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Грязов [и др.]. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 5/6. – 2017. – 164 с.
1064585
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Грязов [и др.]. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 7/8. – 2017. – 220 с.
1064586
  Омарова А.Д. Радуга в доме : стихи, поэма / А.Д. Омарова; пер. с туркм. – Москва : Советский писатель, 1975. – 135 с .
1064587
  Омарова А.Д. Радуга в доме / А.Д. Омарова. – М, 1975. – 135с.
1064588
  Корф Анастасия Радуга в камне. Оптический обман // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 62 : фото
1064589
  Юргенсон Г.А. Радуга в колеснице / Г.А. Юргенсон. – Иркутск, 1991. – 240с.
1064590
   Радуга в моем доме. – Минск, 1988. – 221с.
1064591
  Шесталов Ю. Радуга в сердце : стихи и поэма / Ю. Шесталов; переводы. – Тюмень, 1963. – 155 с.
1064592
  Орлов С.С. Радуга в степи / С.С. Орлов. – Л., 1952. – 100с.
1064593
  Романов А.А. Радуга дней / А.А. Романов. – М., 1972. – 119с.
1064594
  Лапцуй Л.В. Радуга жизни : стихи и поэмы / Л.В. Лапцуй; пер. с ненец. – Москва : Советская Россия, 1978. – 192 с.
1064595
  Кочербитов А.М. Радуга зимой / А.М. Кочербитов. – Воронеж, 1970. – 127с.
1064596
  Залиханов Ж.Ж. Радуга лет : стихи / Ж.Ж. Залиханов. – Москва : Советский писатель, 1972. – 94 с.
1064597
  Шкавро Л.Г. Радуга на камне / Л.Г. Шкавро. – М, 1960. – 91с.
1064598
  Косинский И.А. Радуга на пленке. Книга о цветной фотографии. / И.А. Косинский. – Л., 1965. – 144с.
1064599
  Крайний Л.А. Радуга на полигоном / Л.А. Крайний. – М., 1989. – 271с.
1064600
  Баранов В.Л. Радуга над березами / В.Л. Баранов. – М, 1978. – 95с.
1064601
  Эсхель А.А. Радуга над Волгой / А.А. Эсхель. – Чебоксары, 1950. – 107с.
1064602
   Радуга над Волгой. – Москва, 1970. – 408 с.
1064603
   Радуга над Волгой. – Москва, 1979. – 454 с.
1064604
  Иванова В.А. Радуга над Волгой / В.А. Иванова, М.И. Иванов. – М, 1980. – 192с.
1064605
  Кривошеенко Л.С. Радуга над Волгоой / Л.С. Кривошеенко. – М., 1973. – 78с.
1064606
   Радуга над Вяткой. – Москва, 1986. – 486 с.
1064607
   Радуга над Гангой. – Алма-Ата
Т. 1. – 1986. – 332 с.
1064608
   Радуга над Гангой. – Алма-Ата
Т. 2. – 1986. – 271 с.
1064609
   Радуга над горами. – Фрунзе, 1989. – 65с.
1064610
  Зумакулова Т.М. Радуга над домами : стихи и поэмы / Т.М. Зумакулова. – Москва : Советский писатель, 1968. – 116 с.
1064611
  Рыльский М.Ф. Радуга над миром / М.Ф. Рыльский. – М., 1962. – 135с.
1064612
  Турсун-заде М. Радуга над миром : стихи и поэма для среднего и старшего возраста / М. Турсун-заде. – Москва : Детская литература, 1975. – 111 с.
1064613
  Базоев М.М. Радуга над морем / М.М. Базоев. – Одесса, 1978. – 71с.
1064614
  Хрящев Ю.К. Радуга над океаном / Ю.К. Хрящев. – Л, 1977. – 192с.
1064615
  Володарский Н.А. Радуга над Печорой / Н.А. Володарский. – Сыктывкар, 1962. – 80с.
1064616
  Акулиничев Н.П. Радуга над полем / Н.П. Акулиничев. – Тула, 1961. – 28с.
1064617
  Шуртаков С.И. Радуга над полем. / С.И. Шуртаков. – Горький, 1978. – 351с.
1064618
  Рыбочкин А. Радуга над полигоном. / А. Рыбочкин. – Хабаровск, 1952. – 52с.
1064619
  Абатуров К.И. Радуга над полями : повесть / К.И. Абатуров. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1964. – 211 с. : ил.
1064620
  Шатько Е.И. Радуга над рекой. / Е.И. Шатько. – М., 1982. – 351с.
1064621
  Моргун Ф.А. Радуга над степью / Ф.А. Моргун. – Алма-Ата, 1955. – 104с.
1064622
  Малиев Д.А. Радуга над степью / Д.А. Малиев. – Ростов-на-Дону, 1974. – 63с.
1064623
  Фесенко А.Я. Радуга над Шумловкой / А.Я. Фесенко. – М., 1964. – 107с.
1064624
  Львов Б. Радуга над эпицентром / Б. Львов, И. Свирин. – М., 1968. – 111с.
1064625
  Бабин Н.С. Радуга над Янцзы / Н.С. Бабин. – М, 1959. – 109с.
1064626
  Бабин Н.С. Радуга над Янцзы. Очерки о Китае. / Н.С. Бабин. – М., 1959. – 109с.
1064627
  Сараева-Бондарь Радуга памяти / Сараева-Бондарь. – Л, 1988. – 190с.
1064628
  Коваленко С.А. Радуга под крылом / С.А. Коваленко. – Л, 1984. – 24с.
1064629
  Дроздов И.В. Радуга просится в дом. / И.В. Дроздов. – Донецк, 1965. – 187с.
1064630
  Кухоренко К. Радуга смеха. / К. Кухоренко. – Калинин, 1968. – 28с.
1064631
  Васильева Л.Н. Радуга снега / Л.Н. Васильева. – Москва, 1974. – 95с.
1064632
  Мауленов С. Радуга стиха : стихи / С. Мауленов. – Москва : Советский писатель, 1982. – 167 с.
1064633
  Поцхишвили М. Радуга счастья : стихи / М. Поцхишвили; пер. с груз. – Москва : Художественная литература, 1976. – 311 с.
1064634
  Кастальская-Бороздина Радуга у каждого своя // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2010. – № 8


  Художник-реставратор Н.К. Кастальская-Бороздина предложила и апробировала способ компьютерной экспертизы сохранности и подлинности живописных памятников культуры
1064635
  Черней Е.Н. Радуга цветов / Е.Н. Черней, Л.К. Ширева. – Кишинев, 1979. – 128с.
1064636
  Стариков В.И. Радуга. / В.И. Стариков. – Архангельск, 1968. – 28с.
1064637
  Шавлы С. Радуга. / С. Шавлы. – Чебоксары, 1973. – 71с.
1064638
  Боженкова М.И. Радуга. / М.И. Боженкова. – Л., 1980. – 319с.
1064639
  Чачани Карлене Радуга. : стихи и поэмы / Чачани Карлене; пер. с курд. – Москва : Советский писатель, 1983. – 104 с.
1064640
  Семеновский Д.Н. РАдуга. / Д.Н. Семеновский. – Иваново, 1948. – 96с.
1064641
   Радуга. Альманах Пушкинского дома. – Петербург : Кооп. изд. лит-ров и ученых, 1922. – 308 с.
1064642
   Радуга. Примерная программа работы эстетического клуба системы политического просвещения молодежи. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 40 с.
1064643
  Савинова И.Д. Радуга. Стихи. / И.Д. Савинова. – Л., 1969. – 47с.
1064644
  Лоуренс Д.Г. Радуга. Цыган и девственица / Д.Г. Лоуренс. – Рига, 1993. – 336с.
1064645
  Терещенко М. Радуги-дороги / М. Терещенко. – Л., 1959. – 220с.
1064646
  Исаев В.Н. Радуги-речки / В.Н. Исаев. – М, 1982. – 55с.
1064647
  Засс Р.В. Радуги в росе : Стихи и поэмы / Р.В. Засс. – Львов, 1982. – 61с.
1064648
  Говоров А.А. Радуги и вьюги / А.А. Говоров. – М, 1969. – 32с.
1064649
  Бочарников В.А. Радуги на земле / В.А. Бочарников. – Москва, 1977. – 48с.
1064650
  Баренц С.К. Радуги над гарнизонами / С.К. Баренц. – М, 1975. – 327с.
1064651
  Алиева Ф. Радугу раздаю / Ф. Алиева. – Москва, 1967. – 191 с.
1064652
  Алиева Ф.Г. Радугу раздаю / Ф.Г. Алиева. – Москва, 1969. – 31 с.
1064653
  Агабеков Л. Радует "Запад" / Л. Агабеков. – Москва, 1967. – 160 с.
1064654
   Радует, что растет достойная смена... (Впечатления о XII Олимпиаде липецких учителей, членов жюри) : Методика и опыт. Внеурочная работа / Н.В. Попова, З.В. Вершинина, А.А. Каверина, Л.В. Селиванова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С. 76. – ISSN 0016-7207
1064655
  Марипов А. Радужная голография / А. Марипов. – Фрунзе : Илим, 1988. – 144 с.
1064656
  Штернфельд А. Радужные перспективы Марса // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 4 (2919). – С. 102-103 : фото
1064657
  Доронин Алексей Радужные перспективы Поднебесной : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 29 : Фото
1064658
  Бурьян Б.И. Радужный перезвон / Б.И. Бурьян. – Минск, 1964. – 159с.
1064659
  Сафиева Г. Радужный цветок : стихи / Г. Сафиева. – Москва : Советский писатель, 1978. – 96 с.
1064660
   Радуйся, земле, коляда іде!. – Київ : Смолоскип, 2000. – 152с. – ISBN 966-7332-42-Х
1064661
  Есенин С.А. Радуница / С.А. Есенин. – М., 1918. – 79с.
1064662
  Есенин С.А. Радуница / С.А. Есенин. – М., 1990. – 61с.
1064663
  Васильев С.С. Радушие : стихотворения, поэмы / С.С. Васильев; пер. с якут. – Ленинград : Лениздат, 1972. – 79 с.
1064664
  Ющенко О. Радуюсь каждому дню : стихи / О. Ющенко. – Москва : Художественная литература, 1977. – 181 с.
1064665
  Голейзовский Н.К. Радченко Константин Федорович // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 290
1064666
  Чмир О.Р. Радченко Костянтин Федорович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 229. – ISSN 2075-437X


  Випускник І-ої Київської гімназії,Київського університету (1894). У 1900-1901 рр. - приват-доцент історико-філологічного факультету Київського університету
1064667
   Радченко Олександр Миколайович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 357 : фото
1064668
   Радченко Петро Сергійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 357 : фото
1064669
   Радченко Сергій Петрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 358 : фото
1064670
  Мицик Ю. Радше плагіят, ніж компіляція // Критика. – Київ, 2007. – Вересень, (число 9). – С. 31


  Щодо книги О.П. Реєнта, І.А. Коляди "Усі гетьмани України. Легенди. Міфи. Біоографії".
1064671
  Сайфуліна Ю.В. Радянизація Північної Буковини у 1940-1941 рр.: адміністративно-правовий аспект // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 58-64. – (Право. Економіка. Управління)
1064672
  Васильєва Н.В. Радянізація в українських художніх перекладах періоду 1920-30-х років (на матеріалі скороченого перекладу-переказу Олекси Діхтяра роману Гаррієт Бічер-Стоу "Томова хата") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 28. – С. 43-56. – ISSN 2413-5593
1064673
  Соляр І.Я. Радянофільство у Західній Україні ( 1920-ті рр. ) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (484). – С. 55-66. – ISSN 0130-5247
1064674
  Зуляк М.І. Радянофільська тематика Львівського часопису "Нові шляхи" (1929-1932 рр.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 29. – С. 151-158. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1064675
  Дубина І.Д. Радянский патріотизм і пролетарьський інтернаціоналізм у роки Великої Вітчизняної війни. / І.Д. Дубина. – Київ, 1973. – 142 с.
1064676
  Бондарчук В.Г. Радянськi Каpпати : Геолого-геогpафiчний наpис / В.Г. Бондарчук. – Київ : Радянська школа, 1957. – 180с.
1064677
  Касяненко А. Радянська авіація / А. Касяненко. – Х., 1928. – 56с.
1064678
  Ткачова Л.І. Радянська Армія - українському народові / Л.І. Ткачова. – К, 1971. – 164с.
1064679
  Свєженцев М.Д. Радянська армія та польське населення у 1944 р.: про що говорять джерела // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 54 : Історичні студії. – С. 39-44. – ISSN 1996-9872
1064680
  Годеладзе Ш.Г. Радянська астрономія про нові зірки / Ш.Г. Годеладзе. – К, 1952. – 32с.
1064681
  Горделадзе Ш.Г. Радянська астрономія про нові зірки / Ш.Г. Горделадзе. – Київ, 1962. – 32с.
1064682
  Всехсвятський С.К. Радянська астрономія про Сонце, зірки та планети / С.К. Всехсвятський, В.П. Цесевич. – Київ, 1959. – 39с.
1064683
  Кравченко І.С. Радянська Білорусія / І.С. Кравченко, І.Є. Марченко. – Київ, 1965. – 126с.
1064684
  Носенко О.Є. Радянська Буковина / О.Є. Носенко. – Київ : Політвидав при ЦК КП(б)У, 1941. – 32 с. – (Пролетарі всіх країн, єднайтеся!)
1064685
   Радянська Буковина. – Ужгород, 1970. – 272с.
1064686
   Радянська Буковина. – Львів, 1980. – 272с.
1064687
  Комарницький С.І. Радянська Буковина в роки Великої Вітчизняної війни, 1941-1945 гг. / С.І. Комарницький. – К., 1979. – 135с.
1064688
   Радянська Буковина. 1940-1945. – К., 1967. – 401с.
1064689
   Радянська Буковина. 1940-1963. – Чернівці
1. – 1965. – 430с.
1064690
   Радянська Буковина. 1946-1970. – Ужгород, 1980. – 272с.
1064691
  Гранін О.Ф. Радянська виборча система -- найдемократичніша в світі / О.Ф. Гранін. – Київ, 1958. – 24с.
1064692
  Таранов А.П. Радянська виборча система - найдемократичніша в світі. / А.П. Таранов. – К., 1954. – 32с.
1064693
  Харук А.І. Радянська військова авіація в Україні в першій половині 20-х років: організація та озброєння // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 23. – С. 205-214. – ISSN 2313-5603
1064694
  Ленін В.І. Радянська влада і становище жінки / В.І. Ленін. – Київ, 1956. – 12с.
1064695
  Ленін В.І. Радянська влада і становище жінки / В.І. Ленін. – Київ, 1970. – 12с.
1064696
  Ленін В.І. Радянська влада і становище жінки / В.І. Ленін. – Київ, 1985. – 10с.
1064697
  Орлова Т.В. Радянська влада і українська селянка з точки зору історіографії // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 1 (48). – С. 118-124. – ISBN 966-614-021-7
1064698
  Єремєєва К. Радянська влада та росіяни в радянських політичних анекдотах на українську тематику // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – Вип. 14. – С. 82-93. – ISSN 2077-7280
1064699
  Григораш Д.С. Радянська газета: семінарій / Д.С. Григораш. – Львів, 1987. – 181с.
1064700
  Бакалінська Валентина Олексіївна Радянська графіка : Рекоменд. покажчик літератури / Держ. республ. б-ка УРСР ім. КПРС; Авт.-склад.: В. О. Бакалінська. – Київ, 1976. – 44с.
1064701
  Рубановський П.М. Радянська грошова система і зростання сталості купівельної спроможності карбованця у післявоенний період. / П.М. Рубановський. – К, 1950. – 31с.
1064702
   Радянська демократія і свобода особи. – К., 1972. – 216с.
1064703
  Стефаник С. Радянська держава -- найвища форма демократії. / С. Стефаник. – Львів, 1946. – 32с.
1064704
  Мальцев Л.Г. Радянська держава - найвища форма демократії / Л.Г. Мальцев. – К, 1946. – 17с.
1064705
  Зарицький М.О. Радянська держава - народна держава / М.О. Зарицький. – Львів, 1946. – 20с.
1064706
  Сушко Ю.С. Радянська держава як суб"єкт кримінальних правовідносин // Проблеми правознавства. – Київ, 1975. – Вип. 30
1064707
  Діхтяренко А.В. Радянська державна політика у сфері охорони природи УРСР у 1950- - на початку 1970-х років // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; Сумський держ.ун.; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2012. – № 18/19. – С. 126-132. – ISSN 2227-183Х


  Досліджено еволюцію підходів радянського партійно-державного керівництва у сфері охорони природи УРСР у 1950 - на початку 1970-х років. Простежено вплив урядових та партійних постанов на екологічну ситуацію в республіці.
1064708
   Радянська державність і демократія на сучасному етапі. – К., 1983. – 156с.
1064709
  Білоусов М.М. Радянська дипломатія і Загальна декларація прав людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 27-29


  The present article addresses the problem of Universal Human Rights Declaration in the policy of the Soviet Union, Within the framework of the present text the specifics of the Soviet hesitant attitude to the Universal Human Rights Declaration is ...
1064710
  Чуліпа І.І. Радянська дійсність в образотворчому мистецтві / І.І. Чуліпа. – К, 1977. – 48с.
1064711
  Лабур О. Радянська діловодна документація як джерело дослідження жіночого активізму в Україні 20-х рр. // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 6 (32). – С. 16-22
1064712
  Довгерт А.С. Радянська доктрина міжнародного приватного права у світлі правового регулювання трудових відносин з іноземним елементом // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 94-97. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  На конкретних прикладах показано, що специфіка трудових відносин, трудового права, зокрема трудового контракту, впливає на основні категорії міжнародного приватного права, які були розроблені стосовно комерційних правових відносин. Це дає підстави ...
1064713
   Радянська Дрогобиччина. – Дрогобич, 1957. – 203с.
1064714
   Радянська енциклопедія історії України. – Київ
Т. 1. – 1969. – 552с.
1064715
   Радянська енциклопедія історії України. – К.
Т. 2. – 1970. – 582с.
1064716
   Радянська енциклопедія історії України. – К.
Т. 3. – 1971. – 576с.
1064717
   Радянська енциклопедія історії України. – Київ : Українська Радянська Енциклопедія
Т. 4 : Розлив - Яцкевич. – 1972. – 576с.
1064718
  Єфімов М. Радянська Естонія / М. Єфімов. – К, 1940. – 60с.
1064719
   Радянська єврейська орфографія, 1932. – 36с.
1064720
  Шафорост В.М. Радянська жінка - активний будівник комунізму : рек. покажчик літератури / складач В.М. Шафорост. – Київ, 1977. – 44с.
1064721
   Радянська жінка. – К., 1950. – 122с.
1064722
  Мішакова О. Радянська жінка у Великій Вітчизняній війні / О. Мішакова. – Київ, 1944. – 23с.
1064723
  Шевченко Л.О. Радянська і сучасна концепція Переяславської Ради 1654 р. // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 140-142
1064724
  Кафтанов С.В. Радянська інтелігенція вірно служить своїй Батьківщині. / С.В. Кафтанов. – К., 1946. – 88с.
1064725
  Кафтанов С.В. Радянська інтелігенція у Великій Вітчизняній війні. / С.В. Кафтанов. – К., 1944. – 23с.
1064726
  Ткач А.П. Радянська історико-правова наука про кодифікацію дореволюційного права України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 97-106. – (Серія права ; № 8)


  В статье дан обзор историко-правовой литературы, посвященной проблеме истории кодификации дореволюционного права Украины, за период с момента установления советской власти. Автор статьи высоко оценивает труд, внесенный учеными в исследование этой ...
1064727
  Гула В. Радянська історіографія 1960-х років: початок наукового вивчення радянського суспільства 1941 - 1942 рр. // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 152-159
1064728
  Власенко С. Радянська історіографія аграрної політики нацистської Німеччини на окупованій території України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 133-135. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Досліджено радянську історіографію аграрної політики німецьких властей в окупованих областях України у 1941- 1944 рр., визначено етапи її розвитку, проаналізовано основні напрями та тенденції у вивченні даної теми. In the article it is Soviet ...
1064729
  Бондаренко О. Радянська історіографія взаємин міського самоврядування з органами державної влади у Російській імперії в 1775-1870 рр. // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2013. – Вип. 33. – С. 263-267
1064730
  Папенко Н.С. Радянська історіографія демократичного молодіжного руху ФРН (70-ті - початок 80-х pp.) / Н.С. Папенко, О.Г. Стегній // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 88-93. – (Історичні науки ; Вип. 30)
1064731
  Зіміна М.В. Радянська історіографія доброчинно-меценатської діяльності великих землевласників України в другій половині XIX - на початку XXст. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 7-11. – ISSN 2077-1800
1064732
  Громова Н. Радянська історіографія календарної обрядовості українців / Наталія Громова // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 133-141


  У статті розглядається інтерпретація українських календарних свят та обрядів радянськими етнологами в другій половині ХХ століття. Умовно всі праці, що стосуються святкової культури, розділено на дві групи: історія формування нових радянських обрядів ...
1064733
  Білоусенко Ю. Радянська історіографія партизанського руху на Ніжинщині // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 33-34
1064734
  Лабур О.В. Радянська історіографія про "звільнення жінки" в Україні 20-30-х рр.: перетворення ідеї в догму // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 121-129
1064735
  Пахоменков Ю.Г. Радянська історіографія про суспільно-політичні процеси в Україні в 1917 - на початку 1918 рр. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С. 70-74. – ISSN 1728-3671
1064736
  Мартинюк О.В. Радянська історіографія проблеми еволюції правового становища жінки в Україні (X - перша половина XVII ст.) // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 101-107. – ISSN 1563-3349
1064737
   Радянська карикатура викриває банду шпіонів і убійників Іуді-Тіто. – [Б.м. : б.в.]. – [18] с. : 17 ил. – Книжка-гармошка. - Мініатюрне видання
1064738
  Мироненко О. Радянська конституційна юстиція міжвоєнного періоду у концепціях марксистсько-ленінської юридичної думки // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 57-79
1064739
   Радянська Конституція і художня культура. – К., 1983. – 262с.
1064740
   Радянська криміналістика. – К., 1973. – 296с.
1064741
   Радянська культура. – Київ
11 січня. – 1959
1064742
  Григор"єв К. Радянська Литва / К. Григор"єв. – Київ, 1940. – 56 с.
1064743
  Горький М. Радянська література / М. Горький. – Київ; Харків, 1935. – 100с.
1064744
  Родько М.Д. Радянська література в Західній Україні. 1920 - 1939 / М.Д. Родько. – Київ, 1964. – 161с.
1064745
  Шовкопляс Іван Гаврилович Радянська література з археології України 1967-1975 рр. / Шовкопляс Іван Гаврилович, Дмитренко Надія Григорівна. – Київ : Наукова думка, 1978. – 343с.
1064746
  Роман М. Радянська література на Словаччині в 30-х роках ХХ ст. : Дис... докт.філол.наук: / Роман М.; КДУ. – К, 1964. – 235л. – Бібліогр.:л.326-336
1064747
  Римаренко Ю.І. Радянська людина -- патріот та інтернаціоналіст / Ю.І. Римаренко. – М, 1977. – 45с.
1064748
   Радянська людина в космосі. – Львів
2. – 1961. – 42с.
1064749
  Фомін П. Радянська марка зобов"язує / П. Фомін. – К., 1966. – 88с.
1064750
  Дудко М.О. Радянська медицина на службі у партизанів України / М.О. Дудко. – К., 1966. – 83с.
1064751
  Архірейський Д.В. Радянська митна служба міжвоєнної України : монографія / Дмитро Архірейський ; М-во освіти і науки України, Акад. митної служби України. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2013. – 289, [1] с. : табл. – Покажч.: с. 276-289. – Бібліогр. в кінці ч. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-328-080-6
1064752
  Михайлов І.В. Радянська міліція як орган оперативно-розшукової і процесуальної діяльності // Проблеми правознавства. – Київ, 1969. – Вип. 11
1064753
  Гофенедер Філіп Радянська мовна політика в Україні: переклади творів Леніна українською 1930-х та 1950-х рр. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4 (637). – С. 37-47. – Бібліогр.: Літ.:с. 47; 27 п. – ISSN 0130-5263
1064754
  Негода О.О. Радянська модернізація України : Цикл уроків історії. // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків, 2006. – № 12. – С.15-17.
1064755
  Борисюк І.О. Радянська Молдавія / І.О. Борисюк, П.В. Мамаєв. – Тирасполь : Держвидав, 1938. – 64с.
1064756
   Радянська моя сторона. – К., 1977. – 191с.
1064757
  Бакалінська Валентина Олексіївна Радянська музика : Рекоменд. покажчик літератури / М-во культури УРСР; Держ. республ. б-ка УРСР ім. КПРС; Авт.-склад.: В. Бакалінська. – Київ, 1978. – 40с.
1064758
  Бухало С.М. Радянська наука - найпередовіша в світі / С.М. Бухало. – К, 1953. – 48с.
1064759
  Бучинський І.О. Радянська наука в боротьбі з посухою / І.О. Бучинський. – Київ : АН УРСР, 1951. – 32с.
1064760
  Пархоменко М.Т. Радянська обрядовість - невід"ємний компонент соціалістичного способу життя. / М.Т. Пархоменко. – К., 1982. – 48с.
1064761
  Колісник Ю. Радянська освіта - вагомий чинник тоталітарного інформпростору // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 96-99
1064762
  Колісник Ю. Радянська освіта - вагомий чинник тоталітарного інформпростору // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 96-99
1064763
   Радянська п"єса. – К., 1947. – 463с.
1064764
  Кравченко Т. Радянська педагогіка другої половини XX століття про статеве виховання школярів // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 2. – С. 8-10
1064765
  Лабур О. Радянська періодика в Україні як джерельний масив з жіночної історії 20-30-х рр. // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 4 (30). – С. 35-41
1064766
   Радянська пісня. – Київ, 1967. – 486с.
1064767
  Різниченко Т.М. Радянська поезія в боротьбі за мир / Т.М. Різниченко. – К, 1986. – 33с.
1064768
  Склокіна І.Є. Радянська політика пам"яті про колаборацію періоду нацистської окупації як інструмент національної політики: регіональний аспект // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 118-141
1064769
  Хрущов М.С. Радянська преса повинна бути найбільш сильною і найбільш бойовою! / М.С. Хрущов. – Київ, 1959. – 15 с.
1064770
  Кучар С.П. Радянська преса як засіб інтернаціонального вховання трудящих / С.П. Кучар. – К., 1978. – 175с.
1064771
  Вітрук М.В. Радянська прокуратура на захисті конституційних прав громадян / М.В. Вітрук, Г.О. Мурашин // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 43-48. – (Серія права ; № 10)


  Конституционные права советских граждан благодаря их особой социальной природе как основных прав человека и высшей юридической силе подлежат повышенной охране, которая осуществляется советской прокуратурой специфическими методами и средствами. В ...
1064772
  Посохов С.І. Радянська публіцистика та історіографія про розвиток науки в університетах Російської імперії другої половини ХІХ-початок ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 728. – С. 228-237. – (Історія ; Вип. 38). – ISSN 0453-8048
1064773
  Осташко Т. Радянська репресивна політика щодо діячів українського національно-визвольного руху 1920 - 1922 роках // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 357-382. – ISBN 978-966-02-6038-2
1064774
  Бурксер Г. Радянська середня Азія / Г. Бурксер. – Харків : Держвидав України, 1930. – 121с.
1064775
  Кравчук Л.В. Радянська система освіти та її кадровий потенціал в новоутвореній Тернопільській області в період 1939–1941 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 90-92. – ISSN 2076-1554


  Розкрито основні аспекти підготовки за радянськими ідеологічними стандартами кадрів, які розставлялися на всіх освітньо-культурних щаблях нової радянської насильно провадженої системи освіти. Основним завданням яких було формування і виховання у дітей ...
1064776
  Задворний А.М. Радянська сім"я: її сучасне та майбутнє : Про роль сім"ї в умовах соціалістичного суспільства та її дальший розвиток / А.М. Задворний. – Київ : Политиздат, 1975. – 132, [4] с.
1064777
  Бакалінська Валентина Олексіївна Радянська скульптура : Рекоменд. покажчик літератури / Держ. республ. б-ка УРСР ім. КПРС; Авт.-склад.: В. Бакалінська. – Київ, 1976. – 34 с.
1064778
  Столяр М.Б. Радянська сміхова культура воєнного часу в поемі Олександра Твардовського "Василь Тьоркін" // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 20-24. – ISSN 2226-3209
1064779
   Радянська соціалістична держава. – К., 1948. – 36с.
1064780
  Бикова Т.Б. Радянська Соціалістична Республіка Тавриди // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2011. – Вип. 32. – С. 117-138
1064781
   Радянська стратегія миру. – Київ, 1983. – 280с.
1064782
  Олещук Н.Ю. Радянська та польська історіографія міжнародних відносин Другої Речі Посполитої та СРСР у 1932 - 1939 рр.: проівняльний аспект // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17. – С. 243-255. – ISSN 2077-7280
1064783
   Радянська Тернопільщина, 1959-1975. – Львів, 1986. – 240с.
1064784
  Нефьодов Д.В. Радянська течія руху опору на Півдні України у вітчизняній історіографії 90-х рр. ХХ ст. // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 102-105. – (Історичні науки ; вип. 1 (39), липень). – ISSN 2078-2128
1064785
  Зелінська А.А. Радянська топонімія в Україні: сучасна ситуація та перспективи // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 6-15


  Проаналізовано українську топоніміку населених пунктів та адміністративних об’єктів у них. Визначено, що у незалежній Україні досі переважає радянська топоніміка. Це пояснюється повільними процесами перейменувань на Сході, Півдні та у Центрі країни. За ...
1064786
  Клименко П.Д. Радянська торгівля в нових умовах / П.Д. Клименко. – К., 1962. – 76с.
1064787
   Радянська торгівля в травні місяці 1934 року. – Х., 1934. – 76с.
1064788
   Радянська торгівля в Українській РСР. – К., 1963. – 319с.
1064789
   Радянська торгівля в Українській РСР. – К., 1971. – 321с.
1064790
  Бару М. Радянська торгівля й завдання Рад / М. Бару. – К., 1934. – 74с.
1064791
   Радянська торгівля Української РСР. – К., 1971. – 321с.
1064792
   Радянська торгівля УРСР. – К., 1936. – 383с.
1064793
  Маля Мартін Радянська трагедія: історія соціалізму в Росії 1917-1991 / Маля Мартін; Перекл.з англ. А.Д.Гриценко та ін. – Київ : Мегатайп, 2000. – 608с. – (Європейська історія). – ISBN 5-85722-095-5
1064794
  Даниленко І. Радянська Туркменія / І. Даниленко, 1932. – 97 с.
1064795
  Рудой П.Є. Радянська Україна -- високорозвинута індустріальна держава. / П.Є. Рудой. – К., 1959. – 56с.
1064796
  Стоян П.К. Радянська Україна - складова і невідємна частина Радянського Союзу : стенограма публічної лекції / П.К. Стоян ; Товариство для поширення політичних та наукових знань УРСР. – Київ, 1952. – 41 с.
1064797
  Білоус Д. Радянська Україна - соціалістична держава робітників і селян / Д. Білоус. – Київ, 1947. – 16с.
1064798
   Радянська Україна. – К., 1957. – 292с.
1064799
   Радянська Україна. – К., 1962. – 126с.
1064800
  Діброва О.Т. Радянська Україна / О.Т. Діброва. – Київ, 1962. – 80с.
1064801
   Радянська Україна. – Київ
3 березня (№ 52). – 1965
1064802
   Радянська Україна. – К., 1967. – 20с.
1064803
   Радянська Україна = Soviet Ukraine : [фотонарис]. – Київ : Політвидав України, 1976. – 117 с. : 16 л. іл. – Текст парал. укр. та англ. мовами. - У вип. даних авт. тексту: Заречанський Г.В.
1064804
   Радянська Україна. – Київ, 1977. – 264с.
1064805
  Щербицький В.В. Радянська Україна / В.В. Щербицький. – Київ : Політвидав України, 1978. – 160 с.
1064806
  Тихомиров Яків Андрійович Радянська Україна / Тихомиров Яків Андрійович. – Київ : Політвидав Укр., 1979. – 88с.
1064807
   Радянська Україна. – Київ, 1980. – 64с.
1064808
   Радянська Україна : Соціально-економічний довідник. – Київ : Політвидав України, 1980. – 271с.
1064809
  Щербицький В.В. Радянська Україна / В.В. Щербицький. – Київ : Політвидав, 1982. – 180 с.
1064810
   Радянська Україна : Соціально-економічний довідник. – Вид. 2-е, допов. – Київ : Політвидав України, 1985. – 206с.
1064811
   Радянська Україна 1917-1987 : Соціально-економічний довідник. – Київ : Політвидав України, 1987. – 182с.
1064812
  Васильчук Г.М. Радянська Україна 20-30-х рр. ХХ ст.: сучасний історіографічний дискурс / Г.М. Васильчук. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2008. – 312, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-599-314-3
1064813
  Кондратюк К. Радянська Україна 20–30-х років ХХ ст.: сучасний історіографічний дискурс // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 245-261. – (Серія історична ; вип. 48). – ISSN 2078-6107
1064814
   Радянська Україна в семирічці. 1959-1965. – Київ, 1959. – 42с.
1064815
   Радянська Україна в цифрах. – К., 1960. – 360с.
1064816
   Радянська Україна за 20 років. – Киев : Державне видавництво політичної літератури при РНК УРСР, 1938. – 111 с.
1064817
   Радянська Україна за 20 років. – К., 1938. – 112с.
1064818
  Купчик О.Р. Радянська Україна і зовнішня політика СРСР у міжвоєнний період: (1920-1930-ті роки): головні дійові особи // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 21-33. – ISBN 978-617-7107-06-3


  Визначено персональний склад, національність та партійність керівників Управління Уповноваженого Народного комісаріату закордонних справ НКЗС СРСР при РНК УСРР у 1923-1937 рр. З"ясовано їх освітній рівень й фахову підготовку, проаналізовано участь у ...
1064819
  Богомолець О. Радянська Україна і українсько-німецькі націоналісти в Канаді / Олександр Богомолець. – [Б.м.] : Укрвидав ЦК КП(б)У, 1943. – 14 с
1064820
  Грузин В.М. Радянська Україна очима зарубіжних гостей / В.М. Грузин. – К., 1979. – 160с.
1064821
  Коротченко Д.С. Радянська Україна перед виборами Верховної Ради Республіки / Д.С. Коротченко. – К., 1938. – 14с.
1064822
   Радянська Україна та АМСРР : Економіч. - адресовий довідник. – Харків : Вид-во держ. пляново-економіч. вид."Господарство України", 1932. – 571с.
1064823
   Радянська Україна та АМСРР. – Харків, 1935. – 600с.
1064824
  Дубина К.К. Радянська Україна у Великій Вітчизняній війні / К.К. Дубина. – Київ, 1967. – 48с.
1064825
   Радянська Україна у фотоілюстраціях. – Київ, 1955. – 334с.
1064826
  Васильєв О.О. Радянська Україна. / О.О. Васильєв. – Київ, 1967. – 40с.
1064827
  Діброва О.Т. Радянська Україна. (Економіко-географічний нарис). / О.Т. Діброва; Т-во для поширення політичних і наукових знань УРСР. – Київ, 1962. – 80с. – (Сер.VI ; №7-8)
1064828
   Радянська Україна. 1984. – Київ, 1984. – 174с.
1064829
  Шугайлін О. Радянська фізична наука - передовий фронт боротьби за матеріалістичний напрям в сучасній фізиці / О. Шугайлін. – Київ, 1958. – 80 с.
1064830
  Рябінчук М.В. Радянська філософія: спроба історико-філософського осягнення та періодизації // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 196-205
1064831
  Романенко Т.В. Радянська цензура друкованих періодичних видань УРСР у роки Другої світової війни // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 235-238
1064832
   Радянська школа і організація її роботи. – К., 1940. – 204с.
1064833
   Радянська школа і організація її роботи. – Київ-Львів, 1946. – 168с.
1064834
   Радянське - значить відмінне. – Дніпропетровськ, 1967. – 66 с.
1064835
  Пахомов І.М. Радянське адміністративне право / І.М. Пахомов. – Львів, 1962. – 295с.
1064836
  Пахомов І.М. та ін. Радянське адміністративне право / І.М. та ін. Пахомов. – Київ, 1971. – 302с.
1064837
  Мітюков О.Г. Радянське архівне будівництво на Україні. 1917-1973 / О.Г. Мітюков. – К., 1975. – 271с.
1064838
  Бабишкін К О. Радянське багатонацiональне кiномистецтво / К О. Бабишкін, . – Київ : Знання, 1974. – 48 с. – (Література і мистецтво. Сер. 5 / Т-во "Знання" ; 1 ; 1)


  У світі рішень XXV з"їзду КПРС та інших партийних документів аналізується питання розробки проблеми методів навчання у сучасній радянській педагогиці, узагальнюється досвід роботи найкращих шкіл республіки.
1064839
   Радянське будівництво. – К., 1974. – 399с.
1064840
  Кульчицький В.С. Радянське будівництво в Північній Буковині (1940-1941 рр) // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
1064841
  Буценко А. Радянське будівництво на Україні (Истпарт ЦК КП/б/У та Всеукр. Жовтнев. комісія) / А. Буценко, 1927. – 80с.
1064842
   Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни (1919-1920). – К., 1957. – 1084с.
1064843
   Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни (листопад 1918 - серпень 1919). – К., 1962. – 764с.
1064844
   Радянське будівництво на Хмельниччині, 1921-1982. – Львів, 1983. – 190с.
1064845
  Яковенко Д.Т. Радянське громадянство / Д.Т. Яковенко. – Київ, 1960. – 28с.
1064846
  Сатурін В.М. Радянське громадянство / В.М. Сатурін. – К., 1981. – 48с.
1064847
  Бакалінська Валентина Олексіївна Радянське декоротивно-прикладне мистецтво : Рек. покажчик літератури / Бакалінська Валентина Олексіївна. – Київ, 1976. – 38с. – (Мистецтво - народу / М-во культури УРСР; Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС)
1064848
   Радянське державне право. – Львів
1. – 1962. – 44с.
1064849
   Радянське державне право. – Львів
2. – 1962. – 30с.
1064850
  Макогон С.О. Радянське державне право / С.О. Макогон. – вип. 1. – Киев
Вип. 1. – 1966. – 84 с.
1064851
  Макогон С.О. Радянське державне право / С.О. Макогон. – вип.2. – К
Вип. 2. – 1966
1064852
  Макогон С.О. Радянське державне право / С.О. Макогон. – вип.3. – К
Вип. 3. – 1967
1064853
  Макогон С.О. Радянське державне право / С.О. Макогон. – вип.4. – К
Вип. 4. – 1968
1064854
  Соколов Б.М. Радянське державне право. / Б.М. Соколов. – К., 1941. – 272с.
1064855
  Тимцуник В. Радянське державне управління 50-60-х років (методологічний аспект) // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.8-18
1064856
  Дояр Л.В. Радянське державотворення в Україні у 1920-1930-х роках: погляд крізь десятиліття // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 301-311
1064857
  Маслов В.П. Радянське житлове право. / В.П. Маслов. – К., 1973. – 175с.
1064858
   Радянське Закарпаття. – Ужгород, 1957. – 240с.
1064859
   Радянське Закарпаття, 1946-1958. – Ужгород, 1985. – 184с.
1064860
  Єременко В.В. Радянське законодавство про боротьбу з пияцтвом / В.В. Єременко, О.Й. Ляхович. – Київ, 1976. – 48с.
1064861
  Бутко І. Радянське законодавство про забезпечення населення житлом / І. Бутко. – Київ, 1970. – 68с.
1064862
  Лапай А.П. Радянське законодавство про охорону праці / А.П. Лапай. – Київ, 1965. – 34с.
1064863
  Голодний М.О. Радянське законодавство про релігийні культи / М.О. Голодний. – Вид. 2-е, прероб. – К., 1974. – 132с.
1064864
  Голодний М.О. Радянське законодавство про релігійні культи / М.О. Голодний. – Київ, 1968. – 112с.
1064865
  Матвеев Г.К. Радянське законодавство про шлюб і розлучення / Г.К. Матвеев. – Київ, 1949. – 23с.
1064866
  Заріцька І.М. Радянське земельне законодавство (грудень 1919 - березень 1921 рр.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 28-32
1064867
  Індиченко П.Д. Радянське земельне право / П.Д. Індиченко. – Київ, 1971. – 174с.
1064868
  Слуцький О.Б. Радянське і культурне будівництво на Україні в перші роки боротьбі за соціалістичну індустріалізацію країни /1926-1929рр./ / О.Б. Слуцький. – К., 1957. – 210с.
1064869
  Журавльова О Радянське іномовлення періоду "перебудови" на прикладі "Радіо Київ" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 72-77. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (29)). – ISSN 2219-8741
1064870
  Собуцький М. Радянське кіно після смерті Сталіна: іти вперед з обличчям, оберненим назад // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі М-во культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 5 (97). – С. 23-24. – ISSN 1562-3238


  Цей текст є версією доповіді на конференції "Пост-сталінські диспозитиви: суб’єктивність в радянській ідеології та кіно з 1956" 22–25 черв. 2011 р.
1064871
   Радянське колгоспне право. – Київ, 1979. – 376с.
1064872
  Василенко В.І. Радянське кримінальне право : Частина особлива / В.І. Василенко. – Київ : КДУ
вип.3. – 1967. – 92с.


  Підручникє третім випуском учбового посібника з Особливої частини радянського кримінального права. ІІІ. Злочини проти порядку управління.
1064873
   Радянське кримінальне право. – Київ, 1975. – 255 с.
1064874
   Радянське кримінальне право. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Вища школа, 1991. – 319с.
1064875
  Тихенко Сергій Іванович Радянське кримінальне право (частина особлива) : Учб.посібник / Тихенко Сергій Іванович, Матишевський Павло Семенович. – К : Вид-во Київського ун-ту
Вип.2. – 1966. – 96с.
1064876
   Радянське літературознавства. – Київ : Академвидав, 1948. – 199 с. ; 9
1064877
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал : орган Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР та Спілки птсьменників України. – Київ : Наукова думка; Радянське літературознавство, 1957-
№ 3 (207), березень. – 1978. – 96 с.
1064878
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал : орган Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР та Спілки птсьменників України. – Київ : Наукова думка; Радянське літературознавство, 1957-
№ 11 (239), листопад. – 1980. – 95 с.
1064879
   Радянське літературознавство. № 16 = Тарас Шевченко про народну творчість. – Київ, 1952
1064880
  Гайдай О.Ю. Радянське минуле в оцінках студентів-істориків // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 6 (519), листопад - грудень. – С. 92-112. – ISSN 0130-5247


  Аналізується проблема ставлення до радянського минулого за результатами опитувань, проведених восени 2013 р. у вишах Центральної України - регіоні, який традиційно відіграє важливу роль у переломні моменти новітньої історії(парламентські, президентські ...
1064881
  Пижов Н. Радянське місто взавтра / Н. Пижов. – Харків : Господарство України, 1930. – 110 с.
1064882
  Селівановський В.П. Радянське місто сьогодні і завтра / В.П. Селівановський. – Харків, 1931. – 59с.
1064883
  Файзулін Я. Радянське підпілля знищило Хрещатик за тиждень // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 36 (89). – С. 54-57
1064884
  Голеня Є.Ф. Радянське право : Для студ. екон. відд. загальнонаук. вузів / Є.Ф. Голеня, Н.П. Лещенко, Я.Л. Штутін; МВ і ССО УРСР; Упр. вищ. учбов. закл. – 3-е вид. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту. – (На допомогу студентам загальнонаукових факультетів вищих учбових закладів)
Вип. 3 : Тематика контрольних робіт і методичні вказівки щодо їх виконання. – 1965. – 20с.
1064885
   Радянське право. – К., 1967. – 456с.
1064886
  Голеня Є.Ф. Радянське право : Підручник / Є.Ф. Голеня, В.П. Пастухов, В.З. Янчук. – Київ : Вища школа, 1986. – 367с.


  Питання теорії держава та права, розглядаються основні положення радянського державного, адміністративного, цивільного земельного, колгоспного, кримінального права. Окремий розділ розгляду питання правової охорони природи, а також відповідальність за ...
1064887
  Якименко О.Н. Радянське правосуддя / О.Н. Якименко. – К, 1975. – 96с.
1064888
   Радянське Прикарпаття. – Ужгород : Карпати, 1969. – 240с.
1064889
   Радянське Прикарпаття. – Ужгород, 1974. – 223с.
1064890
   Радянське Прикарпаття. – Ужгород, 1980. – 256с.
1064891
   Радянське Прикарпаття. 1959-1975. – Ужгород
2. – 1983. – 216с.
1064892
  Плисюк В.П. Радянське селов умовах розвинутого соціалізму / В.П. Плисюк. – Львів, 1980. – 136с.
1064893
  Анісімов Н. Радянське селянство / Н. Анісімов. – Київ, 1946. – 96с.
1064894
  Недбайло П.О. Радянське соціалістичне право. / П.О. Недбайло. – К., 1975. – 47с.
1064895
   Радянське соціалістичне суспільство. – К., 1950. – 32с.
1064896
  Ряппо Я.П. Радянське студентство / Я.П. Ряппо. – Київ, 1928. – 48с.
1064897
  Клековкін О.Ю. Радянське театрознавство // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 330-343. – ISBN 978-966-136-114-9
1064898
   Радянське трудове право. – К., 1975. – 359с.
1064899
  Пастухов В.П. Радянське трудове право / В.П. Пастухов. – Киев, 1989. – 205с.
1064900
  Ткач А.П. Радянське фінансове право / А.П. Ткач. – К., 1957. – 72с.
1064901
  Воронова Л.К. Радянське фінансове право / Л.К. Воронова. – Київ : Вища школа, 1973. – 204с.


  У книзі досліджується фінансова діяльність Радянської держави. Багато уваги приділено характеристиці бюджетного права, бюджетного процесу, фінансування і кредитування госпрозрахункових підприємств, податковому праву, грошовому обігу, валютному ...
1064902
  Гордон М.В. Радянське цивільне право / М.В. Гордон. – Харків, 1966. – 315с.
1064903
  Вільнянський С.Й. Радянське цивільне право / С.Й. Вільнянський. – Харків
1. – 1966. – 320с.
1064904
  Штутін Я.Л. Радянське цивільне процесуальне право України 1917-1920 рр. // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 7
1064905
   Радянське цивільно-процесуальне право : Завдання для практичних занять. – Київ, 1977. – 140 с.
1064906
   Радянське цивільно-процесуальне право : Завдання для практичних занять. – Київ, 1980. – 101 с.
1064907
  Шамраєвський Я. Радянський Азербайджан / Українська наукова асоціація сходознавства ; Я. Шамраєвський. – Харків : Держвидав України, 1926. – 160 с.
1064908
  Машков Я. Радянський алюміній / Я. Машков. – Х., 1932. – 40с.
1064909
   Радянський архів. – Харків
Кн. 1 (16). – 1931. – До Кн. 4 (15) 1931р. див. назву "Архівна справа"; шифр "05 Архі" - правильний
1064910
   Радянський архів. – Харків
Кн. 2 (17). – 1931. – До Кн. 4 (15) 1931р. див. назву "Архівна справа"; шифр "05 Архі" - правильний
1064911
   Радянський архів. – Харків
Кн. 3 (18). – 1931. – До Кн. 4 (15) 1931р. див. назву "Архівна справа"; шифр "05 Архі" - правильний
1064912
   Радянський архів. – Харків
Кн. 4/5 (19/20) : До 2-го Всеукраїнського з"їзду архробітників. – 1931. – До Кн. 4 (15) 1931р. див. назву "Архівна справа"; шифр "05 Архі" - правильний
1064913
   Радянський архів. – Харків
Кн. 6 (21). – 1931. – До Кн. 4 (15) 1931р. див. назву "Архівна справа"; шифр "05 Архі" - правильний
1064914
  Плескачевьский Л.Ю. Радянський Борислав / Л.Ю. Плескачевьский. – К., 1940. – 36с.
1064915
  Темірова Н.Р. Радянський вимір "Українського історичного журналу" / Н.Р. Темірова, О.І. Федюн // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (55/56), листопад. – С. 26-34. – ISSN 2079-1828


  Аналізується тематичне наповнення журналу, яке було засноване у 1957 р. Першим відповідним редактором "Українського історичного журналу" був Ф. П. Шевченко. В ідеологічному плані він повністю підпорядковувався керівним колам партії.
1064916
  Потильчак О.В. Радянський військовий полон та інтернування в Україні (1939-1954) / О.В. Потильчак. – Київ : Нац. пед. ун-тет ім.М.П.Драгоманова, 2004. – 482с. – ISBN 966-660-182-6
1064917
  Рябокляч А.К. Радянський депутат - слуга народа / А.К. Рябокляч. – К., 1951. – 30с.
1064918
  Таранов А.П. Радянський депутат / А.П. Таранов. – К., 1959. – 63с.
1064919
  Лепьошкін О.І. Радянський державний лад-зразок ріноправності і співдружності націй / О.І. Лепьошкін. – Київ, 1954. – 36с.
1064920
  Фалькевич І. Радянський державний устрій / І. Фалькевич, 1929. – с.
1064921
  Білоколос Г. Радянський дипломат Дмитро Білоколос у дзеркалі родинних спогадів // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12. – С. 56-58. – (Історичні науки)
1064922
  Литвин В. Радянський етап вітчизняної історії: до 80-річчя утворення СРСР і 85- річчя проголошення УРСР // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.180-197
1064923
  Юровський Д.Ю. Радянський закон на захист честі. і гідності громадян. / Д.Ю. Юровський. – К., 1959. – 44с.
1064924
  Юлдашев О.Х. Радянський закон на сторожі природи / О.Х. Юлдашев. – К., 1984. – 175с.
1064925
  Погромський В. Радянський історик Д.М. Сташевський про діяльність Американської адміністрації допомоги на радянських територіях і в країнах Східної Європи після Першої світової війни // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 4. – С. 101-112. – ISSN 1998-4634
1064926
  Александрова Л.П. Радянський історичний роман : (Деякі питання теорії жанру) / Л.П. Александрова; Товариство для поширення політичних і наукових знань УРСР. – Київ, 1961. – 36с.
1064927
  Смедлі С А.Е. Радянський Китай / С А.Е. Смедлі. – Х., 1934. – 83с.
1064928
  Кульчинська Л. Радянський кінематограф постсталінського періоду як засіб урегулювання соціальних проблем // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – Ч. 3/4 (43/44) : Театр. Музика. Кіно. – С. 63-67. – ISSN 1728-6875
1064929
  Генега Р.Я. Радянський кінематограф у Львові в перше повоєнне десятиліття // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (497). – С. 106-122. – ISSN 0130-5247


  Структура повоєнного львівського кінопрокату, стан кінотеатрів
1064930
  Поляков Б.М. Радянський конкурсний процес // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 106-108.
1064931
   Радянський кримінальний процес. – К., 1971. – 346с.
1064932
  Григор"єв Г. Радянський лад - джерело сили нашої Батьківщини. / Г. Григор"єв. – К., 1944. – 11с.
1064933
  Стафійчук І.П. Радянський лад - запорука перемоги над фашистською Німеччиною / І.П. Стафійчук. – К, 1984. – 47с.
1064934
  Леонтьєв А. Радянський лад - найдемократичніший лад / А. Леонтьєв. – К, 1945. – 16с.
1064935
  Титаренко С Радянський лад - найдемократичніший лад у світі / С Титаренко. – 2-е вид.,перероб. – Київ : б/в, 1950. – 74с.
1064936
  Титаренко С. Радянський лад - найдемократичніший лад у світі / С. Титаренко. – К : Держполітвидав, 1953. – 80с.
1064937
  Донець Олена Радянський лубок із фондів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (1923-1958) : Каталог / Олена Донець; НАН України; Нац. бібліотека України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2006. – 162с. – ISBN 966-02-4040-6
1064938
   Радянський Львів. 1939-1955. – Львів, 1956. – 708с.
1064939
  Кралюк П. Радянський марксизм на українських землях // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 602-618. – ISBN 978-966-2254-74-7
1064940
  Танчер В.К. Радянський народ-будівник комунізму : (Матеріали до лекції) / В.К. Танчер; Київське обласне управління культури; Обласне лекційне бюро. – Київ, 1954. – 37с. – (На допомогу лекторові ; Вип. 17)
1064941
  Коваль П.Д. Радянський народ - втілення принципів пролетарського інтернаціоналізму / П.Д. Коваль. – Київ, 1976. – 47с.
1064942
  Горпинко О.М. Радянський народ - нова історична спільність людей / О.М. Горпинко. – Київ, 1974. – 79с.
1064943
   Радянський народ у боротьбі за відбудову і дальший розвиток народного господарства СРСР в післявоєнний період. – К., 1951. – 40с.
1064944
  Робсман В. Радянський Памір / В. Робсман : Партвидав "Пролетар", 1932. – 48 с.
1064945
  Лисенко О.С. Радянський партизанський рух 1941-1944 років: тогочасні реалії та контексти пам"яті / О.С. Лисенко, І.І. Дерейко // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 74-90
1064946
  Сорока Ю. Радянський партизанський рух на західноукраїнських землях. 1941-1944 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 130-133. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Досліджено радянський партизанський рух на західноукраїнських землях. The article is studied the Soviet partizan"s movement at the West Ukraine, 1941-1944.
1064947
  Оратовський В. Радянський патріотизм -- виявлення єдності національних та інтеранціональних інтересів трудящих. / В. Оратовський. – К, 1952. – 60с.
1064948
  Кравцев І.Є. Радянський патріотизм - рушійна сила соціалістичного суспільства / І.Є. Кравцев. – К., 1950. – 59с.
1064949
  Лавров Ф.І. Радянський патріотизм в українській народній поетичній творчості / Ф.І. Лавров. – Київ, 1956. – 31с.
1064950
  Кравце І.Є. Радянський патріотизм та боротьба проти буржуазного космополітизму / І.Є. Кравце. – К., 1949. – 34с.
1064951
  Костюк Б. Радянський підхід до вивчення Другої світової війни необхідно викоренити // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 25 червня - 1 липня (№ 26). – С. 8
1064952
  Трублаїні М. Радянський прапор над полюсом / М. Трублаїні. – Одеса : Дитвидав, 1937. – 131с. – (Б-ка "Радянська авіація")
1064953
  Приходько Р.С. Радянський Союз - країна масового атеїзму / Р.С. Приходько. – К., 1976. – 48с.
1064954
  Лемін І.М. Радянський Союз - провідна сила демократичного табору. / І.М. Лемін. – К., 1948. – 44с.
1064955
  Волков М. Радянський Союз велика авіаційна держава / М. Волков. – Київ, 1939. – 96с.
1064956
  Потрашков С.В. Радянський Союз і балканські проекти у Черчілля в 1942-1944 рр. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 50-58
1064957
  Крикніцький О. Радянський Союз і чехословацька криза 1938 року: дипломатичні та військові аспекти проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 84-88. – (Історія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  По новому переосмислено радянські ініціативи під час чехословацької кризи. The article gives a new insight into the Soviet initiatives during the Czechoslovak crisis.
1064958
  Палкін Ю.І. Радянський Союз на шляху до комунізму / Ю.І. Палкін, Л.О. Лігачова. – Київ, 1975. – 159с.
1064959
  Білий В.В. Радянський Союз очима друзів. / В.В. Білий, В.І. Шепелєва. – К., 1975. – 40с.
1064960
  Касьян В.І. Радянський Союз у боротьбі за роззброєння / В.І. Касьян, А.С. Якимчук. – К., 1979. – 113с.
1064961
  Шипович Є.Й. Радянський Союз у системі світового господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 3-13. – Бібліогр.: 8 назв
1064962
  Кульчицький С. Радянський Союз: утворення і розпад // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2011. – № 1/2 (60/61). – С. 94-99
1064963
  Надольний І.Ф. Радянський спосіб життя і моральне виховання молоді / І.Ф. Надольний. – Київ, 1979. – 48с.
1064964
  Малишев Ю.В. Радянський спосіб життя і музична культура / Ю.В. Малишев. – К., 1978. – 48с.
1064965
  Капельгородська Н.М. Радянський спосіб життя і розвиток сучасного кіномистецтва / Н.М. Капельгородська. – К., 1978. – 48с.
1064966
  Зязюн И.А. Радянський спосіб життя і розвиток театрального мистецтва / И.А. Зязюн. – К., 1979. – 63с.
1064967
  Згурська К.І. Радянський суд - найдемократичніший в світі / К.І. Згурська. – Київ, 1957. – 39с.
1064968
  Панасюк Д.Х. Радянський суд - найдемократичніший суд у світі / Д.Х. Панасюк. – Київ, 1949. – 23 с.
1064969
  Горшенін К.П. Радянський суд / К.П. Горшенін. – К., 1951. – 80с.
1064970
  Захаров М.І. Радянський суд / М.І. Захаров. – Київ, 1970. – 83с.
1064971
  Гельфанд Й.А. Радянський суд і громадськість в боротьбі за соціалістичну законність / Й.А. Гельфанд, М.В. Пасічник. – Київ, 1960. – 112с.
1064972
  Суходрев В.М. Радянський суд на охороні прав жінок, дітей, сім"ї. / В.М. Суходрев. – К, 1954. – 64с.
1064973
  Соловйов О.Д. Радянський суд на сторожі прав і інтересів громадян / О.Д. Соловйов. – К., 1954. – 52с.
1064974
  Якименко О.Н. Радянський суд на сторожі прав трудящих / О.Н. Якименко. – К, 1960. – 51с.
1064975
   Радянський тил у дні Великої Вітчизняної війни. – Київ-Харків, 1944. – 19с.
1064976
  Орлова Т.В. Радянський тоталітаризм і жіноцтво в контексті історіографії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (486). – С. 184-198. – ISSN 0130-5247
1064977
  Волинський К.П. Радянський характер / К.П. Волинський. – Київ : Дніпро, 1982. – 223с.
1064978
  Врублевський В. Радянським людям. / В. Врублевський. – Київ, 1968. – 88с.
1064979
  Кудряшов В.П. Радянські акціонери / В.П. Кудряшов. – К., 1990. – 47с.
1064980
  Рибченко Л.В. Радянські військові мобілізації 1943 року на території Лівобережної України : дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Рибченко Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 201л. – Бібліогр.: л. 182-201
1064981
  Рибченко Л.В. Радянські військові мобілізації 1943 року на території Харківської та Луганської областей // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 103-110
1064982
  Шахрайчук І.А. Радянські військовопололені у нацистських таборах на території Дніпропетровщини (1941-1944 рр.) // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 56-66. – ISSN 2409-4137
1064983
  Кучер Володимир Радянські військовополонені: сталінські "зрадники Батьківщини" // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (48). – С. 35-47
1064984
  Дем"янчук І.Л. Радянські журнали і організація їх роботи / І.Л. Дем"янчук; МВО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка, 1958. – 36 с.
1064985
  Боссе Г.Г. Радянські каучуковмісні рослини / Г.Г. Боссе. – Х., 1932. – 47с.
1064986
  Боссе Г.Г. Радянські каучукодайні рослини / Г.Г. Боссе. – Харків : Держсільгоспвидав, 1932. – 32с.
1064987
  Вакарюк Л.В. Радянські концепції фінансово-правового інституту // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 80-99. – (Правознавство ; Вип. 365)
1064988
  Жук В.Н. Радянські німці - жертви тоталітарного режиму 30-40-х років XX ст. на Полтавщині / В.Н. Жук, петренко // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2008. – [Вып. 34]. – С. 103-110
1064989
   Радянські органи державної безпеки в Україні (1918-1991 рр.): історія, структура, функції : матеріали круглого столу, 19 груд. 2013 р., м. Київ / Ін-т історії України НАН України, Голов. редкол. наук.-док. серії кн. "Реабілітовані історією", Від. по розробці архівів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ ; [упоряд.: О.Г. Бажан, Р.Ю. Подкур ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2014. – 469, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7274-3
1064990
   Радянські органи державної безпеки у 1939 - червні 1941 р. = Soviet State security agencies in 1939 - June 1941 : документи ГДА СБ України / упоряд. Василь Даниленко, Сергій Кокін ; НАН України, Ін-т укр. археологіїї та джерелознав. ім. М.С. Грушевського ; СБ України ; Галузевий держ. архів. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 1311 с. – (Більше не таємно ; Т. 3). – ISBN 978-966-518-478-2
1064991
  Олійник Ю. Радянські партизанські загони та з"єднання Хмельниччини в 1941-1944 рр. // Історія України. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 15-18


  Формування, бойова діяльність і чисельність.
1064992
  Пустоход Радянські переписи населення / Пустоход
1064993
  Дузь І.М. Радянські письменники про Нову Конституцію СРСР / І.М. Дузь. – К., 1978. – 48с.
1064994
  Мокрогуз О.П. Радянські підручники про Україну у Другій світовій війні // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків, 2015. – № 13/14 (401/402), травень. – С. 4-8
1064995
  Лисенко Я.О. Радянські просвітницькі технології 50-70-х рр. 20 ст. в контексті українських культурних традицій (на матеріалі Дніпропетровщини) : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Лисенко Я.О. ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1064996
  Брежнєв Л.І. Радянські профспілки - впливова сила нашого суспільства / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1977. – 32с.
1064997
  Чернявський Л.С. Радянські профспілки та Міжнародна організація праці: проблема взаємовідносин (1919-1953 рр.) / Л.С. Чернявський, С.В. Соломін // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-14. – ISBN 966-614-021-7
1064998
  Каганов Ю.О. Радянські свята та обряди у контексті ідеологічної політики в Україні другої половини XX ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди 60-річного ювілею. – С. 186-194. – ISSN 2076-8982
1064999
  Тарапон О. Радянські топоніми 1920 - 1930-х рр.: Історія формування та ідеологічно-ціннесне спрямування // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38. – С. 103-115
1065000
  Токовенко В. Радянські традиції політичного керівництва та державного управління і їх вплив на політико - адміністративні відносини в сучасній Україні // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.282-290. – ISBN 966-73-53-51-Х
<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,