Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>
1064001
  Хільченко А. "Павана" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2022. – № 1 (15). – С. 137-141


  Історія, заснована на реальних подіях.
1064002
  Шаронова Н. "Павлинье око" Степана Полубеса : прогулки по Москве // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 7 (275). – С. 24-28. – ISSN 0869-8171


  "Павлинье око" (изразцы на церквях) 350 лет тому назад придумал Степан Иванов Полубес. Вторая пол. XVII в. - золотой век русского изразца
1064003
  Чайка І. "Павло Скоропадський - постать великого європейського масштабу" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 листопада (№ 213/214). – С. 23


  Режисер Ігор Чайка - про задум і відкриття на шляху створення фільму "Останній Гетьман. Незавершена подорож..."
1064004
  Боньковський О. "Павучок" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 11/12 (937/938), листопад-грудень. – С. 67-71. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Новела.
1064005
   "Паганіні графіки". До 115-ї річниці від дня народження Г.І. Нарбута // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2001. – на 2001 рік. – С. 76-79
1064006
  Пубаев Р.Е. "Пагсам-Чжонсан" - памятник тибетской историографии XVIII в. / Р.Е. Пубаев. – Новосибирск, 1981. – 307с.
1064007
  Павленко М. "Падаю і знов іду" : крутосхили Тичининого шляху до Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7 (571). – С. 3-15. – ISSN 0236-1477
1064008
  Павленко М. "Падаю і знов іду": крутосхили Тичининого шляху до Шевченка // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 2. – С. 207-236. – ISBN 978-966-493-489-0
1064009
  Павленко Марина "Падаю і знов іду": крутосхили Тичининого шляху до Шевченка" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7 (571). – С. 3-14. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто зв"язки й перегуки життя і творчості Павла Тичини з генієм Тараса Шевченка. Проаналізовано як точки найвищого духовного наближення "сонячнокларетного " поета до Кобзаря, так і мистецькі і ідеологічні розходження Тичини з ...
1064010
  Васильев А.Г. "Падение Польши" в национальной историографии периода разделов : "пессимистический" сценарий // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 9. – С. 29-34. – ISSN 2073-9702


  Статья является продолжением анализа польской исторической мысли эпохи разделов (1795–1918) в перспективе "мемориальной парадигмы" социально-гуманитарного анализа и теории культурной травмы. В центре внимания находится осмысление историками "падения ...
1064011
  Харченко О. "Пазл" із понад 1000 уламків // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 27-28 серпня (№ 115/116). – С. 8-9


  У Києві представили оновлений образ Десятинної церкви.
1064012
  Александрова О.В. "Пайдея" Шартрської школи: Іоанн Солсберійський про мистецтво логіки як шлях удосконалення душі // Людина - Світ - Культура : актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень : (до 170-річчя філос. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка) : матеріали Міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2004 р., Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол. : А.Є. Конверський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова, Л.В. Губерський, Ф.М. Кирилюк та ін. ; відп. за вип. Бугров В.А.]. – Київ : КНУТШ, 2004. – С. 13-15. – ISBN 966-8365-12-7
1064013
  Мруэ Хасан (Ливин) П-абсолюты топологических ространств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Мруэ Хасан (Ливин); МГУ. – М., 1979. – 8л.
1064014
  Кутейщикова В.Н. Пабло Неруда : критико-биографический очерк / В. Кутейщикова, А. Штейн. – Москва : Художественная литература, 1952. – 96 с.


  Пабло Неруда (Pablo Neruda) (псевдоним, наст. имя Рикардо Элиэсер Нефтали Рейес Басуальто, исп. Ricardo Eliecer Neftali Reyes Basualto)
1064015
   Пабло Пикассо (1881-1973). – Л, 1990. – 97с.
1064016
  Зернов Б.А. Пабло Пикассо против фашизма. / Б.А. Зернов. – Л., 1971. – 39с.
1064017
  Фиалков Д. Пабло Пикассо: минотавр в своем лабиринте // Личности. – Киев, 2010. – № 3 (25). – С. 6-31. – ISSN 1819-6268
1064018
  Фиалков Д. Пабло Пикассо: Минотавр в своем лабиринте // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 11 (75). – С. 98-121. – ISSN 1819-6268
1064019
  Серрано П. Пабло Серрано. / П. Серрано. – М, 1982. – 7с.
1064020
  Базыленка А.М. Пабочныя і устауныя словы, словазлучєнні і сказы у сучаснай беларускай літературнай мове / А.М. Базыленка. – Мінськ : Вышэйша школа, 1964. – 112 с.
1064021
  Вреде В. Павел / В. Вреде ; Пер. с нем. под ред. Н.М. Никольского. – Москва : скл. изд.: кн. маг. "Труд", 1907. – 96 с. – (Религия и церковь в свете научной мысли и свободной критики ; Кн. 1)
1064022
  Чиняков М. Павел I - "Российский Гамлет" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 9 (81). – С. 4-39. – ISSN 1812-867Х
1064023
  Чиняков М. Павел I - "Российский Гамлет" : Часть 2. Недолгое царствование // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 10 (82 ). – С. 4-33. – ISSN 1812-867Х
1064024
  Мурай В.В. Павел I : штрихи к портрету. Гатчина и военные реформы Павла I // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 4 (600). – С. 41-45. – ISSN 0321-0626
1064025
  Моран П. Павел I до восшествия на престол (1754-1776) / П. Моран ; пер. с фр.Н.П. Ширяевой. – Москва : Книгоиздат. К. Ф. Некрасова, 1912. – [2], III, 496 с. – Экз. дефектный, отсут. с. 465-496
1064026
  Мережковский Д.С. Павел I. / Д.С. Мережковский. – Пб., 1920. – 224с.
1064027
  Мережковский Д.С. Павел I: Драма для чтения; Александр І: Роман; Больная Россия: Эссе. / Д.С. Мережковский. – Москва, 1989. – 768с.
1064028
  Дурылин С.Н. Павел Акинфиевич Хохлов. 1854-1919 / С.Н. Дурылин. – Москва-Л., 1947. – 64с.
1064029
  Смирнова Н.В. Павел Александрович Баранов / Н.В. Смирнова. – Москва, 1959. – 52с.
1064030
  Глинкин М.Д. Павел Александрович Радимов / М.Д. Глинкин. – М, 1960. – 88с.
1064031
   Павел Александрович Шиллинговский и его ученики : Каталог выставки. – Ленинград : Искусство, 1981. – 71 с.
1064032
  Рындина О.М. Павел Алексеевич Власов. / О.М. Рындина. – Л, 1965. – 68с.
1064033
  Квасников В.В. Павел Андреевич Костычев / В.В. Квасников; Московское общ-во испытателей природы. – Москва : МОИП, 1951. – 114с.
1064034
  Недошвин Г.А. Павел Андреевич Федотов / Г.А. Недошвин. – М-Л, 1945. – 36с.
1064035
  Леонтьева Г.К. Павел Андреевич Федотов / Г.К. Леонтьева. – Л.-М, 1962. – 199с.
1064036
  Сарабьянов Д.В. Павел Андреевич Федотов / Д.В. Сарабьянов. – Москва, 1969. – 295с.
1064037
  Загянская Г.А. Павел Андреевич Федотов / Г.А. Загянская. – М., 1977. – 78с.
1064038
  Сарабьянов Д.В. Павел Андреевич Федотов / Д.В. Сарабьянов. – Ленинград, 1985. – 175с.
1064039
  Сарабьянов Д.В. Павел Андреевич Федотов / Д.В. Сарабьянов. – 2-е изд. – Ленинград, 1990. – 174с.
1064040
  Плотникова Е.Л. Павел Андреевич Федотов. / Е.Л. Плотникова. – Л., 1970. – 64с.
1064041
  Костин В.И. Павел Андреевич Федотов. 1815-1852 / В.И. Костин. – Москва, 1938. – 23с.
1064042
   Павел Андреевич Федотов. 1845-1852. – Москва, 1954. – 36с.
1064043
   Павел Андреевич Федотов. К стопятидесятилетию со дня рождения. 1815-1965.. – М., 1965. – 120с.
1064044
  Оноприенко В.И. Павел Аполлонович Тутковский / В.И. Оноприенко. – Москва : Наука, 1987. – 155с.
1064045
  Усачев В.Н. Павел Бажов - журналист / В.Н. Усачев. – Алма-Ата, 1977. – 211с.
1064046
  Усачев Владимир Никитич Павел Бажов - партийный публицист (1918-1950) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Усачев Владимир Никитич; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. – Москва, 1976. – 22л.
1064047
  Батин М.А. Павел Бажов / Михаил Батин. – Изд. перераб. и доп. – Москва : Современник, 1976. – 262 с. : ил. – (Б-ка "Любителям рос. словесности")
1064048
  Батин М.А. Павел Бажов / М.А. Батин. – Свердловск : Сред..-Урал. кн. изд-во, 1983. – 209 с., [5] л. ил.
1064049
  Олейнова Г. Павел Бажов // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 11. – С. 39-53
1064050
   Павел Бажов. Воспоминания о писателе. – Москва : Советский писатель, 1961. – 400 с.
1064051
  Шостко Лариса Павел Беньков в Узбекистане // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 22-28. – ISSN 0869-8171


  130-річчя з дня народження узбецького художника, засл. діяча мистецтв Павла Петровича Бенькова
1064052
   Павел Беспощадный - поэт и человек : [сб. воспоминаний. – 2-е изд., доп.]. – Донецк : Донбас, 1975. – 262 с., [4] л. ил. : ил.
1064053
  Кахана М.Г. Павел Брагар : роман / М.Г. Кахана; авториз. пер. с молд. М.Демидовой и М.Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1962. – 344 с.
1064054
  Беленький Е.И. Павел Васильев / Беленький Е.И. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1971. – 75 с. – (Литературные портреты)
1064055
  Выходцев П.С. Павел Васильев. Очерк жизни и творчества / П.С. Выходцев. – Москва : Советская Россия, 1972. – 142 с.
1064056
   Павел Васильевич Мальков. – Москва, 1954. – 62с.
1064057
   Павел Васильевич Харламов : к 90-летию со дня рождения // Механика твердого тела : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины, Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 2014. – Вып. 44. – С. 3-6. – ISSN 0321-1975
1064058
  Николов М. Павел Вежинов. / М. Николов. – София, 1959. – 100с.
1064059
  Митина В. Павел Верисаг об искусстве как эмоционально-духовном познании мира / В. Митина, Е. Андрухов // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 339-348. – ISBN 978-966-8917-14-1
1064060
  Алявдин В.Ф. Павел Владимирович Еремеев, 1830-1899 : [минералог] / В.Ф. Алявдин; АН СССР ; отв. ред. И.И. Шафрановский. – Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1986. – 341, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 339-340
1064061
  Ковальская Л.С. Павел Волокидин / Л.С. Ковальская. – М, 1981. – 119с.
1064062
  Гейвандов П.А. Павел Гейвандов : мастера советской карикатуры / П.А. Гейвандов. – Москва : Советский художник, 1982. – [30] с.
1064063
  Яковенко С.Б. Павел Герасимович Лисициан: Уроки одной жизни / С.Б. Яковенко. – Москва : Музыка, 1989. – 140 с.
1064064
   Павел Григорьевич Антокольский : памятка читателю. – Ленинград, 1956. – 20 с. : портр. – На обл. тит. л. сост.: Жилина Е.М.
1064065
   Павел Дмитриевич Корин - народный художник СССР, действ. член Акад.художеств СССР лауреат Государственной премии.. – М., 1963. – 34с.
1064066
  Райхенштейн Х.М. Павел Дмитриевич Корин / Х.М. Райхенштейн. – Л, 1971. – 76с.
1064067
  Нелаев В.А. Павел Дыбенко / В.А. Нелаев. – М, 1965. – 79с.
1064068
  Савинов А.Н. Павел Егорович Щербов / А.Н. Савинов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1969. – 108 с.
1064069
  Нелаев В.А. Павел Ефимович Дыбенко / В.А. Нелаев. – М, 1962. – 20с.
1064070
  Лебедев Д.Н. Павел Захарович Андреев / Д.Н. Лебедев. – Ленинград, 1971. – 56с.
1064071
  Бернарден де С.-П. Ж.А. Павел и Виргиния = (Paul et Virginie) / Бернарден де Сен-Пьер ; пер. с фр. Ек. Бекетовой. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1892. – VIII, 3-163 с. – (Дешевая библиотека ; № 234)


  В РГБ есть электронный ресурс
1064072
  Бернарден Павел и Виргиния (Paul et Virginie) / Бернарден де Сен-Пьер ; Пер. с фр. Ек. Бекетовой // Сентиментальное путешествие по Франции и Италии / Стерн Лоренс. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1892. – VIII, 3-163 с. – (Дешевая библиотека ; № 234)


  Серия: Дешевая библиотека № 234 Бернарден де С.-П.Ж.А.(де Сен-Пьер, Жак Анри) Поль и Виржиния. =(Paul et Virginie) /Бернарден де Сен-Пьер ; Пер. с фр. Ек. Бекетовой.– Санкт-Петербург:1С-Паблишинг, [1892].– VIII, 3-163 с.– (Дешевая библиотека ...
1064073
  Страдынь Я.П. Павел Иванович (Пауль) Вальден / Я.П. Страдынь, Ю.И. Соловьев. – Москва : Наука, 1988. – 286 с.
1064074
   Павел Иванович Басманов : акварель, рисунок : каталог выставки / Басманов Павел Иванович, выставка произведений; Гос. музей изобраз. искусств им. А.С. Пушкина ; сост. Г. Губанов ; ред. Т. Клюева. – Москва : Советский художник, 1979. – [44] с., [22] л. ил. : ил.
1064075
  Балтун П.К. Павел Иванович Бондаренко / П.К. Балтун. – Л. : Художник РСФСР, 1961. – 40 с.
1064076
   Павел Иванович Копнин. – К, 1988. – 68 с.
1064077
  Плотников Н.С. Павел Иванович Новгородцев / Н.С. Плотников, М.А. Колеров // Сочинения / П.И. Новгородцев. – Москва : Раритет, 1995. – С. 5-14. – (Библиотека духовного возрождения). – ISBN 5-85735-012-3
1064078
  Павлов-Сильванский Павел Иванович Пестель / Павлов-Сильванский. – Петербург, 1919. – 31с.
1064079
  Медведская Л.А. Павел Иванович Пестель / Л.А. Медведская. – Москва, 1967. – 142с.
1064080
  Преображенцева Е.А. Павел Иванович Степанов. / Е.А. Преображенцева. – М.Л., 1947. – 28с.
1064081
  Базанов В.Г. Павел Иванович Якушин / В.Г. Базанов. – Орёл : Орловская правда, 1950. – 80с. – Библиогр.: с. 77-79
1064082
  Баландин А.И. Павел Иванович Якушин. : Автореф... кандидата филол.наук: / Баландин А.И.; Моск. гос. ун-т. – М., 1964. – 14л.
1064083
  Синица И.А. Павел Игнатович Житецкий и развитие гуманитарной мысли XIX века // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 15-18. – ISSN 2307-4558
1064084
  Кинелев Г.И. Павел Иншаков / Г.И. Кинелев. – Краснодар, 1970. – 104с.
1064085
  Жежеленко М Павел Кадочников / М Жежеленко. – М-Л, 1964. – 77с.
1064086
  Павлова М.И. Павел Кадочников / М.И. Павлова. – М., 1991. – 187с.
1064087
  Куликовский П.Г. Павел Карлович Штернберг (1865-1920) / П.Г. Куликовский; МГУ; Нучная б-ка им.Горького; Биографический очерк доцента П.Г.Куликовского. – Москва : Изд-во Московскго ун-та, 1951. – 55с. – (Замечательные ученые Московского ун-та)
1064088
  Куликовский П.Г. Павел Карлович Штернберг, 1865-1920 / П.Г. Куликовский. – М., 1951. – 50с.
1064089
  Куликовский П.Г. Павел Карлович Штернберг. 1865-1920 / П.Г. Куликовский. – Москва : Наука, 1965. – 136 с.
1064090
  Куликовский П.Г. Павел Карлович Штернберг. 1865-1920 / П.Г. Куликовский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1987. – 123 с.
1064091
   Павел Кирпичев: репродукции // Художники на Малой земле / Автор-сост. М. Черняховский ; Худ. М. Аникст. – Москва : Советский художник, 1978. – 16 л : 16 л. репродукций. – (Из серии: Я прошел по той земле)
1064092
  Михайлов А.И. Павел Корин / А.И. Михайлов. – Москва, 1965. – 231с.
1064093
   Павел Корин = Pavel Korin : [альбом репродукций]. – Ленинград : Аврора, 1972. – 20 с., [25] л..ил. : ил. – Текст на рус. и англ. яз. - На обл. : Pavel Korin. – (Мастера мировой живописи)
1064094
  Михайлов Н.А. Павел Корин / Н.А. Михайлов. – Москва, 1982. – 103 с.
1064095
  Мочалов Л.В. Павел Кузнецов / Л.В. Мочалов. – Л, 1979. – 48с.
1064096
  Русакова А.А. Павел Кузнецов. / А.А. Русакова. – Л., 1977. – 283с.
1064097
   Павел Кузьмичев : живопись, грфика. Каталог выставки произведений. – Москва : Советский художник, 1979. – [32] с.
1064098
  Модзалевский В. Павел Леонтьевич Полуботок : биографический очерк : (из "Русского биографического словаря") / Вадим Модзалевский. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1903. – 70 с.
1064099
  Модзалевский В.Л. Павел Леонтьевич Полуботок / [Модзалевський В.]. – [Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1905. – л. 429-446. – Отд. оттиск из: Русский биографический словарь : в 25 т., вып. 14 : Плавильщиков - Примо, 1905. - 802 с.
1064100
  Бондаренко Б. Павел Лунгин: старый русский // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2005. – № 4. – С. 88-92.
1064101
   Павел Луспекаев: Воспоминание об актере.. – Л. : Искусство, 1977. – 159 с.
1064102
  Яроцкий А.В. Павел Львович Шиллинг 1786-1837 / А.В. Яроцкий. – Москва : Академии наук СССР, 1963. – 184 с.
1064103
   Павел Массальский: Документы.. – Москва, 1985. – 344 с.
1064104
   Павел Миронович Зарон : живопись. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1988. – [30] с.
1064105
  Езерская Н.А. Павел Миронович Зарон. / Н.А. Езерская. – Л, 1962. – 60с.
1064106
  Яроцкий А.В. Павел Михайлович Голубицкий 1845-1911 / А.В. Яроцкий. – Москва : Наука, 1976. – 120 с.
1064107
  Крамаренко Л.Г. Павел Михайлович Кожин / Л.Г. Крамаренко. – М., 1958. – 86с.
1064108
   Павел Михайлович Орлов. – М., 1954. – 22с.
1064109
   Павел Михайлович Орлов. – Москва, 1960. – 36 с. – (Ученые Тимирязевской академии)
1064110
  Боткина А.П. Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве / А.П. Боткина; отв. ред.: В.С. Кеменов. – Москва : Государственная Третьяковская галлерея, 1951. – 311 с. : ил.
1064111
  Боткина А.П. Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве : [вступ. ст. В. Кеменова] / А.П. Боткина. – 2-е изд. – Москва : Искусство, 1960. – 255 с., [35] л. ил. : ил.
1064112
  Боткина А.П. Павел Михайлович Треьяков / А.П. Боткина ; [вступ. ст. В. Кеменова]. – 3-е изд. – Москва : Искусство, 1986. – 286, [3] с., [39] л. ил. : ил. – (Жизнь в искусстве)
1064113
  Соболев Ю.В. Павел Мочалов / Ю.В. Соболев. – Москва, 1937. – 180 с.
1064114
  Беньяш Р.М. Павел Мочалов / Р.М. Беньяш. – Ленинград : Искусство, 1976. – 306 с., [12] л. ил. – (Серия "Жизнь в искусстве")
1064115
   Павел Наумович Берков (1896-1969). – Москва : Наука, 1982. – 153 с. : 1 л. портр. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР : Серия: Литература и язык ; Вып. 14)
1064116
   Павел Наумович Берков (К шестидесятилетию со дня рождения) : список научных печатных трудов. – Ленинград : [б. и.], 1956. – 48 с. : 1 портр.
1064117
  Пшеничный П.Д. Павел Николаевич Кулешов и его труды по отечественному животноводству. / П.Д. Пшеничный. – М., 1949. – 5-15с.
1064118
  Митяева О.И. Павел Николаевич Милюков: историк и историограф // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3 (42). – С. 105-116
1064119
  Боровской Е.М. Павел Николаевич Овчинников / Е.М. Боровской ; вступ. ст. С.Ю. Липщица ; библиогр. сост. Е.М. Боровской ; Центр. науч. б-ка АН Тадж.ССР, Материалы к биобиблиографии ученых Таджикистана. – Душанбе : [Б. и.]
Вып. 3. – 1963. – 84 с.
1064120
   Павел Николаевич Овчинников. – 2-е, испр. и доп. – Душанбе, 1973. – 58с.
1064121
  Варяник О.В. Павел Николаевич Сыромятников - директор первого в Российской империии завода авиационных двигателей в г. Александровск (Запорожье) / О.В. Варяник ; [ред. д-р техн. наук, проф. В.А. Богуслаев]. – Запорожье : МОТОР СИЧ, 2017. – 123, [1] с. : ил. – 100-летию выпуска первого двигателя "ДЕКА" М-100 посвящ. – Библиогр.: с. 120-121. – ISBN 978-966-2906-65-3
1064122
  Заманский Л.А. Павел Николаевич Шубин (1914-1951) / Л.А. Заманский. – Воронеж, 1970. – 40с.
1064123
  Флоринская О.Н. Павел Николаевич Яблочков / О.Н. Флоринская. – Ленинград : Тип. № 3 Упр. изд-в и полиграфии исполкомаа Ленгорсовета, 1949. – 172 с.
1064124
  Белькинд Л.Д. Павел Николаевич Яблочков : (1847-1894) / Л.Д. Белькинд. – Москва : АН СССР, 1962. – 269 с. : ил., 1 л. портр. – Библиогр. в примеч.: с. 230-236. – (Научно-биографическая серия / АН СССР)
1064125
   Павел Николаевич Яблочков.. – М., 1954. – 464с.
1064126
  Белькинд Л.Д. Павел Николаевич Яблочков. Жизнь и труды / Л.Д. Белькинд. – Москва ; Ленинград : Государственное энергетическое изд-во, 1950. – 380 с. : 1 портр.
1064127
  Дехтярь А.А. Павел Никонов. / А.А. Дехтярь. – Л., 1981. – 69с.
1064128
  Пияшев Н.Ф. Павел Нилин / Н.Ф. Пияшев. – М, 1962. – 120 с.
1064129
  Кардин В. Павел Нилин / В. Кардин. – М, 1987. – 171с.
1064130
  Колобаева Л.А. Павел Нилин. Очерк творчества / Л.А. Колобаева. – М. : Просвещение, 1969. – 79 с.
1064131
   Павел Орсаг Гвездослав. – Москва, 1974. – 61с.
1064132
  Леднева Л.Д. Павел Осипович Сомов, 1852-1919 / Л.Д. Леднева. – М., 1989. – 138с.
1064133
  Павлов В. Павел Павлинов / В. Павлов; под ред.: О.М. Бескина. – Москва : Огиз Изогиз, 1933. – 35 с.
1064134
  Беляев А.И. Павел Павлович Федотьев / А.И. Беляев, О.И. Павлова. – Москва : Металлургия, 1965. – 95 с. : ил. – Библиогр.: с. 91-93
1064135
  Краевский А. Павел Пестель: человек, опасный для России // Личности. – Киев, 2010. – № 6 (28). – С. 70-85. – ISSN 1819-6268
1064136
  Розина В. Павел Петорвич Кадочников / В. Розина. – Москва : Госкиноиздат, 1951. – 32 с.
1064137
  Грязев В.Н. Павел Петрович / В.Н. Грязев. – Ставрополь, 1978. – 391с.
1064138
  Сергеева О.П. Павел Петрович Аносов (1797-1851) / О.П. Сергеева. – М., 1950. – 17с.
1064139
  Пешкин И.С. Павел Петрович Аносов. 1799-1851 / И.С. Пешкин. – М., 1954. – 360с.
1064140
   Павел Петрович Бажов : сбоник статей и воспоминаний. – Молотов : Книжное издательство, 1955. – 268 с.
1064141
  Саранцев А.С. Павел Петрович Бажов / А.С. Саранцев. – Челябинск, 1957. – 372 с.
1064142
  Тюфяков И.Н. Павел Петрович Бажов / И.Н. Тюфяков. – Свердловск, 1980. – 191 с.
1064143
   Павел Петрович Бажов в воспоминаниях. – Свердловск : Свердловское книжное издание, 1953. – 248с.
1064144
  Скорино Л.И. Павел Петрович Бажов. / Л.И. Скорино. – М : Советский писатель, 1947. – 273 с.
1064145
  Батин М. Павел Петрович Бажов. 1879-1950 / М. Батин. – Свердловск : Кн. изд-во, 1959. – 314 с.
1064146
   Павел Петрович Белинский. – Новосибирск : [б. и.], 1988. – 16 с.
1064147
  Волковинский В.Н. Павел Петрович Постышев / В.Н. Волковинский. – Київ, 1987. – 192с.
1064148
  Ястребов И.И. Павел Петрович Соколов-Скаля / И.И. Ястребов. – Москва, 1959. – 88с.
1064149
   Павел Петрович Соколов-Скаля 1899-1961 : каталог выставки. – Ленинград : Искусство, 1975. – 79 с.
1064150
   Павел Петрович Трубецкой. 1866-1938. Каталог выставки.. – Л.-М., 1966. – 15с.
1064151
   Павел Петрович Трубецкой: скульптура, графика: выст. произвед. Каталог. – М., 1991. – 106с.
1064152
  Лебединский И.В. Павел Платонович Чубинский и его труды по обычному праву // Памяти П.П. Чубинского. – [Москва] : [Тип. П.П. Рябушинского], 1914. – С. 4-8
1064153
  Георгиевский В.Г. Павел Полиевктович Шорыгин / В.Г. Георгиевский. – М.-Л, 1950. – 18с.
1064154
  Костомаров Н.И. Павел Полуботок / Николай Костомаров // Історичні постаті України : історичні нариси / [упоряд. та авт. вступ. ст. О.В. Болдирєв]. – Одеса : Маяк, 1993. – С. 310-336. – ISBN 5-7760-0493-4
1064155
   Павел Постышев : Воспоминания, выступления, письма. – Москва : Политиздат, 1987. – 399, [1] с. : ил.
1064156
  Якобсон В.П. Павел Самойлов: сценич. биография его героев. / В.П. Якобсон. – Л. : Искусство, 1987. – 203 с.
1064157
  Альтшуллер А.Я. Павел Свободин / А.Я. Альтшуллер. – Ленинград : Искусство, 1976. – 174 с.
1064158
  Федорченко С.З. Павел Семигоров / С.З. Федорченко. – М
3. – 1963. – 432с.
1064159
  Никитина Фаина Георгиевна Павел Сергеевич Попов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 137-143. – Бібліогр.: с. 137-143. – ISSN 0042-8744
1064160
  Щедрина Татьяна Геннадьевна Павел Сергеевич Попов как историк философии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 150-153. – Бібліогр.: с. 151-152. – ISSN 0042-8744
1064161
  Дмитриев Ю.А. Павел Степанович Мочалов. / Ю.А. Дмитриев. – Москва-Л., 1949. – 55 с.
1064162
  Тарле Е.В. Павел Степанович Нахимов / Е.В. Тарле. – Москва, 1944. – 136с.
1064163
  Поликарпов В.Д. Павел Степанович Нахимов / В.Д. Поликарпов. – М, 1960. – 312с.
1064164
  Судаков П.Ф. Павел Судаков : Живопись, графика. / П.Ф. Судаков. – М., 1980. – 199с.
1064165
  Кузьмина Л.М. Павел Сухой и его крылатые шедевры / Лидия Кузьмина. – Минск : Беларусь, 2010. – 392 с. : илл. – ISBN 978-985-01-0882-1
1064166
  Белков Ю.С. Павел Тимофеевич Горбунцов / Ю.С. Белков. – Йошкар-Ола : Марийское кн. изд-во, 1968. – 44 с., [2] вкл. л. ил. : ил.
1064167
  Волкова Е. Павел Третьяков: "Берегите галерею" // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 1. – С. 31-38.
1064168
   Павел Федорович Тюляев.. – Симферополь, 1946. – 27с.
1064169
  Кузнецов Э.Д. Павел Федотов / Э.Д. Кузнецов. – Ленинград : Искусство, 1990. – 307с. – ISBN 5-210-00314-0
1064170
   Павел Федотов [Електронний ресурс]. – Москва : Unit Art Studio, 2003. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium II 233 MHz, 64 Mb RAM, SVGA 4 Mb, CD-ROM 12x, Direct X 7.0 или выше.-Русск., англ.-Загл. с этикетки видеодиска. – (Галерея изобразительного искусства)


  Великий русский художник, Павел Федотов не получил законченного художественного образования и может считаться самоучкой. После десяти лет офицерской службі он вішел в отставку и целиком посвятил себя художественной деятельности. Федотов признан ...
1064171
   Павел Филиппович Глоба (1918-1983). Живопись. Графика. – Москва, 1986. – 23 с.
1064172
  Гут Т. Павел Флоренський и Рудольф Штейнер (обнаружение ноумена в феноменах или идеи в действительности) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 11. – С.212-223. – ISSN 0042-8744
1064173
  Мыльников А.С. Павел Шафарик выдающийся ученый - славист. 1795 - 1861 / А.С. Мыльников. – Москва. Ленинград : Издательство АН СССР, 1963. – 112с.
1064174
  Загородний Г.Н. Павел Шидловский / Г.Н. Загородний. – Москва : Советский композитор, 1962. – 28 с.
1064175
  Коган А.Г. Павел Шубин / А.Г. Коган. – Москва, 1974. – 125 с.
1064176
  Бендерин Д.П. Павильон-музей "Траурный поезд В.И. Ленина" / Д.П. Бендерин. – Москва : Планета, 1970. – 46 с. : ил.
1064177
  Всесоюзная Павильон "Азербайджанская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 72с.
1064178
  Всесоюзная Павильон "Азербайджанская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 32с.
1064179
  Всесоюзная Павильон "Армянская ССР". / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1939. – 48с.
1064180
  Всесоюзная Павильон "Армянская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 83с.
1064181
  Всесоюзная Павильон "Армянская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 31с.
1064182
  Всесоюзная Павильон "Башкирская АССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 80с.
1064183
  Всесоюзная Павильон "Башкирская АССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 27с.
1064184
  Всесоюзная Павильон "Белорусская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 80с.
1064185
  Всесоюзная Павильон "Белорусская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 27с.
1064186
  Всесоюзная Павильон "Ветеринария и зоотехника". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 60с.
1064187
  Всесоюзная Павильон "Виноградарство и виноделие". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 95с.
1064188
  Всесоюзная Павильон "Виноградарство и виноделие". / Всесоюзная, выставка с.-х.; Морозова Г.С. – Москва, 1955. – 48с.
1064189
  Всесоюзная Павильон "Водное хозяйство и сельские гидроэлектростанции". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 21с.
1064190
  Всесоюзная Павильон "Водное хозяйство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 48с.
1064191
  Всесоюзная Сельскохозяйственная Выставка Павильон "Восточная Сибирь". / Всесоюзная Сельскохозяйственная Выставка. – Москва, 1939. – 2с.
1064192
  Всесоюзная Павильон "Гидрометслужба". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 36с.
1064193
  Всесоюзная Павильон "Гидрометслужба". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 16с.
1064194
  Всесоюзная Павильон "Главмясо". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 38с.
1064195
  Всесоюзная Павильон "Грузинская ССР" / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 63 с.
1064196
  Всесоюзная Павильон "Грузинская ССР" / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 24с.
1064197
  Всесоюзная Павильон "Дальний Восток". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 56с.
1064198
  Всесоюзная Павильон "Дальний Восток". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 30с.
1064199
  Всесоюзная Павильон "Животноводство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 88с.
1064200
  Всесоюзная Павильон "Земледелие". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 101с.
1064201
  Всесоюзная Павильон "Зерно", / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1939. – 64с.
1064202
  Всесоюзная Павильон "Зерно". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 96с.
1064203
  Всесоюзная Павильон "Казахская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 88с.
1064204
  Всесоюзная Павильон "Казахская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 88с.
1064205
  Всесоюзная Павильон "Казахская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 24с.
1064206
  Всесоюзная Павильон "Карело-Финская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 64с.
1064207
  Всесоюзная Павильон "Карело-Финская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 21с.
1064208
  Всесоюзная Павильон "Киргизская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 61с.
1064209
  Всесоюзная Павильон "Киргизская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 26с.
1064210
  Всесоюзная Павильон "Коневодство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 64с.
1064211
  Всесоюзная Павильон "Коневодство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 36с.
1064212
  Всесоюзная Павильон "Коневодство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 20с.
1064213
  Всесоюзная Павильон "Корма и их использование". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 31с.
1064214
  Всесоюзная Павильон "Корма". / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1954. – 64с.
1064215
  Всесоюзная Павильон "Кролиководство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 32с.
1064216
  Всесоюзная Павильон "Кролиководство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 27с.
1064217
  Всесоюзная Павильон "Крупный рогатый скот". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 56с.
1064218
  Всесоюзная Павильон "Крупный рогатый скот". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 48с.
1064219
  Всесоюзная Павильон "Крупный рогатый скот". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 24с.
1064220
  Всесоюзная Павильон "Латвийская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 71с.
1064221
  Всесоюзная Павильон "Латвийская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 64с.
1064222
  Всесоюзная Павильон "Лен, конопля и другие лубяные культуры". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 54с.
1064223
  Всесоюзная Сельскохозяйственная выставка Павильон "Ленинград и Северо-Восток РСФСР". / Всесоюзная Сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1939. – 2с.
1064224
  Всесоюзная Павильон "Ленинград и Северо-Восток РСФСР". / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1939. – 48с.
1064225
  Всесоюзная Павильон "Ленинград и Северо-Запад". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Ленинград, 1954. – 72с.
1064226
  Всесоюзная Павильон "Ленинград и Северо-Запад". / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка. – Ленинград, 1957. – 40с.
1064227
  Всесоюзная Павильон "Ленинград и Северо-Запад". / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка. – Ленинград, 1957. – 39с.
1064228
  Всесоюзная Павильон "Ленинград и северо-западные области". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 31с.
1064229
  Всесоюзная Павильон "Ленинград и Северо-Западные области". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 61с.
1064230
  Всесоюзная Павильон "Лесное хозяйство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 64с.
1064231
  Всесоюзная Павильон "Литовская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 64с.
1064232
  Всесоюзная Павильон "Литовская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 24с.
1064233
  Всесоюзная Павильон "Масличные и технические культуры". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 88с.
1064234
  Всесоюзная Павильон "Масличные и технические культуры". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 64с.
1064235
  Всесоюзная Павильон "Механизация". / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1939. – 64с.
1064236
  Всесоюзная Павильон "Молдавская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 56с.
1064237
  Всесоюзная Павильон "Молочный завод". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 32с.
1064238
  Всесоюзная Павильон "Московская, Тульская, Рязанская, Калужская, Брянская области". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 136с.
1064239
  Всесоюзная Павильон "Московскяа, Тульская, Рязанская, Калужская, Брянская области". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 171с.
1064240
  Всесоюзная Павильон "Овцеводство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 40с.
1064241
  Всесоюзная Павильон "Овцеводство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 24с.
1064242
  Всесоюзная Павильон "Охота и звероводство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 56с.
1064243
  Всесоюзная Павильон "Охота и звероводство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 28с.
1064244
  Всесоюзная Сельскохозяйственная выставка Павильон "Поволжье" / Всесоюзная Сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1939. – 2 с.
1064245
  Всесоюзная Павильон "Поволжье". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 56с.
1064246
  Всесоюзная Павильон "Птицеводство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 108с.
1064247
  Всесоюзная Павильон "Птицеводство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 40с.
1064248
  Всесоюзная Павильон "Пчеловодство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 36с.
1064249
  Всесоюзная Павильон "Пчеловодство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 24с.
1064250
  Всесоюзная Павильон "Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 136с.
1064251
  Всесоюзная Павильон "Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 72с.
1064252
  Всесоюзная Павильон "Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 31с.
1064253
  Всесоюзная Павильон "Рыбное и прудовое хозяйство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 32с.
1064254
  Всесоюзная Павильон "Садоводство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 29с.
1064255
  Всесоюзная Павильон "Сахарная свекла". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 109с.
1064256
  Всесоюзная Павильон "Сахарная свекла". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 64с.
1064257
  Всесоюзная Павильон "Свиноводство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 32с.
1064258
  Всесоюзная Павильон "Свиноводство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 24с.
1064259
  Всесоюзная Павильон "Северный Кавказ". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 72с.
1064260
  Всесоюзная Павильон "Северный Кавказ". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 32с.
1064261
  Всесоюзная Павильон "Северо-восточные области". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 64с.
1064262
  Всесоюзная Павильон "Северо-Восточные области". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 80с.
1064263
  Всесоюзная Павильон "Сибирь" / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва : Сельхозгиз, 1940. – 96с.
1064264
  Всесоюзная Павильон "Сибирь". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 63с.
1064265
  Всесоюзная Павильон "Сибирь". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 32с.
1064266
  Всесоюзная Павильон "Собаководство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 32с.
1064267
  Всесоюзная Павильон "Собаководство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 28с.
1064268
  Всесоюзная Павильон "Совхозы". / Всесоюзная, выставка. сельскохозяйственная. – Москва, 1955. – 48с.
1064269
  Всесоюзная Павильон "Строительные материалы". / Всесоюзная, выставка с.-х.; Семенов П.Е. – Москва, 1955. – 40с.
1064270
  Всесоюзная Павильон "Таджикская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 78с.
1064271
  Всесоюзная Павильон "Таджикская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 25с.
1064272
  Всесоюзная Павильон "Татарская АССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 46с.
1064273
  Всесоюзная Павильон "Торф". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 40с.
1064274
  Всесоюзная Павильон "Торф". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 40с.
1064275
  Всесоюзная Павильон "Туркменская ССР" / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва : Сельхозгиз, 1956. – 24 с.
1064276
  Всесоюзная Сельскохозяйственная Выставка Павильон "Туркменская ССР". / Всесоюзная Сельскохозяйственная Выставка. – Москва, 1939. – 64с.
1064277
  Всесоюзная Павильон "Туркменская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 95с.
1064278
  Всесоюзная Павильон "Туркменская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 56с.
1064279
  Всесоюзная Сельскохозяйственная выставка Павильон "Узбекская ССР". / Всесоюзная Сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1939. – 64с.
1064280
  Всесоюзная Павильон "Узбекская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 96с.
1064281
  Всесоюзная Павильон "Узбекская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 64с.
1064282
  Всесоюзная Павильон "Узбекская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 28с.
1064283
  Всесоюзная Павильон "Украинская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 127с.
1064284
  Всесоюзная Павильон "Украинская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 88с.
1064285
  Всесоюзная Павильон "Урал" / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 80с.
1064286
  Всесоюзная Павильон "Урал". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 88с.
1064287
  Всесоюзная Павильон "Урал". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 29с.
1064288
  Всесоюзная Павильон "Усадьба МТС". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 48с.
1064289
  Всесоюзная Павильон "Усадьба МТС". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 27с.
1064290
  Всесоюзная Павильон "Физкультура и спорт". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 64с.
1064291
  Всесоюзная Павильон "Физкультура и спорт". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 40с.
1064292
  Всесоюзная Павильон "Хлопок". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 53с.
1064293
  Всесоюзная Павильон "Цветоводство и озеленение". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 72с.
1064294
  Всесоюзная Павильон "Цветоводство и озеленение". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 64с.
1064295
  Всесоюзная Павильон "Центральные области". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 64с.
1064296
  Всесоюзная Павильон "Центральные области". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 30с.
1064297
  Всесоюзная Павильон "Центральные черноземные области". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 72с.
1064298
  Всесоюзная Павильон "Центральные черноземные области". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 29с.
1064299
  Всесоюзная Павильон "Центросоюз". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 32с.
1064300
  Всесоюзная Павильон "Центросоюз". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 40с.
1064301
  Всесоюзная Павильон "Шелководство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 48с.
1064302
  Всесоюзная Павильон "Эстонская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 70с.
1064303
  Всесоюзная Павильон "Эстонская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 48с.
1064304
  Всесоюзная Павильон "Эстонская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 27с.
1064305
  Всесоюзная Павильон "Юные натуралисты". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 80с.
1064306
  Всесоюзная Павильон "Юные натуралисты". / Всесоюзная, выставка с.-х.; Праксин С.С. – Москва, 1955. – 48с.
1064307
  Краснов В.А. Павильон Академия наук / В.А. Краснов. – М., 1962. – 48с.
1064308
  Всесоюзная Сельскохозяйственная Выставка Павильон Армянской ССР. / Всесоюзная Сельскохозяйственная Выставка. – Москва, 1939. – 2с.
1064309
  Всесоюзная Павильон Белорусская ССР. / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1939. – 47с.
1064310
  Всесоюзная Павильон Воронежвская, Курская и Тамбовская области. / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1939. – 48с.
1064311
  Всесоюзная Павильон Ленинград и Северо-Восток. / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1940. – 93с.
1064312
  Марина В.И. Павильон Раймонды : юмористическая повесть / В.И. Марина. – Иркутск, 1969. – 207 с.
1064313
  Марина В.И. Павильон Раймонды: Сб. / В.И. Марина. – Иркутск, 1990. – 378с.
1064314
  Всесоюзная Павильон Северный Кавказ. / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка; Якушкин И.В. – Москва, 1954. – 110с.
1064315
   Павильон СССР на Международной выставке в Париже. Архитектура и скульптура. – Москва, 1938. – 56 с.
1064316
  Всесоюзная Павильон Узбекская ССР. / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1940. – 80с.
1064317
   Павильон. Печать. Путеводитель.. – М., 1940. – 78с.
1064318
  Всесоюзная Павильоны "Птицеводство" и "Прудовое хозяйство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 30с.
1064319
  Всесоюзная Павильоны "Школьные и детские учреждения". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 24с.
1064320
  Кручковський Л. Павині пера : повість / Л. Кручковський. – Київ : Художня література, 1955. – 228 с.
1064321
  Всесоюзная Павільйон Української РСР. / Всесоюзная, сільськогосподарська виставка. – Москва, 1939. – 63с.
1064322
   Павла Іванівна Рогова - вчений-бібліотекознавець, педагог, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського : біобібліогр. покажчик / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л.О., Ніколюк Л.І., Стельмах Н.А. та ін. ; наук. ред. Пономаренко Л.О. ; відп. за вип. Стельмах Н.А. ; літ. ред. Білоцерківець І.П.]. – Київ : Нілан-ЛТД, 2012. – 266, [2] с. : фот., портр. – Імен. покажч.: с. 225-231. - Абетк. покажч.: с. 232-265. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Ювіляри НАПН України ; вип. 31) (Серія "Майстри бібліотечної справи України" ; вип. 1)
1064323
  Соколов В. Павленківські бібліотеки в Україні на початку ХХ ст.: ґенеза та особливості функціонування // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: О. Воскобойнікова-Гузєва, В. Горовий, Л. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (238). – C. 26-34. – ISSN 1029-7200
1064324
   Павленко в воспоминания современников.. – М. : Советский писатель, 1963. – 413 с.
1064325
   Павленко Вадим Олександрович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 233. – ISBN 978-966-439-757-2
1064326
   Павленко Валерій Михайлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 354. – ISBN 978-966-439-754-1
1064327
   Павленко Іван Якимович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 354. – ISBN 978-966-439-754-1
1064328
   Павленко Іван Якимович // Почесні імена України : еліта держави / [авт.-упоряд. Ярослав Білейчук ; кер. проєкту Л. Білейчук ; ред.: Л. Гуторова, А. Гула ; вступ. сл.: І. Юхновський, І. Дзюба]. – Київ : Логос Україна, 2017. – [Т. 4 : / авт.-упоряд. Ярослав Білейчук ; редактори: Л. Гуторова, А. Гула ; вступ. сл.: І. Юхновський, І. Дзюба]. – С. 205. – ISBN 978-966-2457-18-6
1064329
   Павленко Олена Леонідівна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 234. – ISBN 978-966-439-757-2
1064330
  Дроздовська О. Павлик Іван Васильович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАН України ; Львів. нац. наук.б-ка України ім. В. Стефаника ; Н.-д. ін-т пресознавства ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2010. – Вип. 17. – С. 230-232. – ISBN 978-966-02-5597-5
1064331
  Кислов К.А. Павлик Латыше на границе / К.А. Кислов. – Ташкент, 1964. – 250с.
1064332
  Геник С. Павлик Михайло // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 181-182 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
1064333
  Іваницька Л.В. Павлик Михайло Іванович // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності : [посібник для студентів ВНЗ] / Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, А.П. Коцур, Г.Г. та ін Коцур. – Київ : Книги - XXI, 2007. – С. 321-324. – ISBN 978-966-8653-95-7
1064334
  Губарев В.Г. Павлик Морозов / В.Г. Губарев. – М, 1947. – 127с.
1064335
  Щипачев С.П. Павлик Морозов / С.П. Щипачев. – Москва, 1950. – 64с.
1064336
  Щипачов С.П. Павлик Морозов / С.П. Щипачов. – Киев, 1952. – 60 с.
1064337
  Щипачев С.П. Павлик Морозов / С.П. Щипачев. – Москва, 1952. – 46 с.
1064338
  Губарев В.Г. Павлик Морозов / В.Г. Губарев. – М, 1953. – 95с.
1064339
  Нагибин Ю.М. Павлик. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1960. – 199с.
1064340
  Мелик-Бахшян Павликианское движение в Армении / Мелик-Бахшян. – Ереван, 1955. – 292 с.
1064341
  Возняк Михайло Павлин Свєнціцкий [Свєнціцький] (Павло Свій) / Михайло Возняк. – У Львові : З Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1914. – 16 с.


  Павлин Свєнціцький (псевд.: Павло Свій, Павлин Стахурський, Д. Лозовський та ін.; *1841, Варшиця. — †1876), українсько-польський письменник та громадський ...
1064342
  Козак С. Павлин Свєнціцький - популяризатор творів Шевченка // Шевченкознавчі та порівняльні студії : статті, розвідки, лекції / С. Козак. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 130-133. – ISBN 978-966-02-6612-4
1064343
   Павлин Свєнціцький - популяризатор творчості Тараса Шевченка // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  "…твори Тараса Шевченка всебічно цікавили П. Свєнціцького. Цей невтомний поборник українсько-польського літературного єднання популяризував твори великого поета серед українського та польського суспільства, чимало з них переклав польською мовою і ...
1064344
  Радзикевич В.П. Павлин Свєнціцький : Публіцистична, наукова та літературна його діяльність / Володимир Радзикевич. – У Львові (Львів) : З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1911. – 118 с. – На звороті тит. арк.: Памяти мойого Батька Петра присвячую. - Окр. відбиток з: Зап. Наук. Т-ва ім. Шевченка. 1911, т. 101-103


  (псевдонім: Вуйко,. Влодко)
1064345
  Лесков Н.С. Павлин; Детские годы : (рассказ); (Из воспоминаний Меркула Праотцева) / [соч.] Н.С. Лескова. – Санкт-Петербург : Тип.. Н. Скарятина, 1876. – [6], 415 с. – (Библиотека современных писателей ; Сер. 2; Т. 5)


  В всей кн. печати Л. Идзиковского (кн. маг. и печать экслибрис)
1064346
  Лесков Н.С. Павлин; Детские годы : (рассказ); (Из воспоминаний Меркула Праотцева) / [соч.] Н.С. Лескова. – Санкт-Петербург : Тип.. В.В. Комарова, 1892. – 204 с.


  В всей кн. печати Л. Идзиковского (печать экслибрис)
1064347
  Софронов А.В. Павлина / А.В. Софронов. – Москва, 1966. – 95с.
1064348
  Купала Я. Павлинка : п"єса / Я. Купала. – Київ : Мистецтво, 1952. – 67 с.
1064349
  Лутков Г.Я. Павлинье перо / Г.Я. Лутков. – Воронеж, 1971. – 40с.
1064350
  Кручковский Л. Павлиньи перья / Л. Кручковский. – Москва, 1936. – 268 с.
1064351
  Ткаченко А.Ф. Павличенко Людмила Михайловна // Российские деятели украинского происхождения : История отношений Украины и России в лицах за 337 лет (1654-1991). Энциклопедический справочник / А. Ткаченко. – Київ : Арістей, 2005. – С. 128. – ISBN 966-8458-30-3
1064352
   Павличко Дмитро : Бібліогр. покажч.: У 3-х частинах. – Львів
Ч. 1. – 1990. – 325 с.
1064353
   Павличко Дмитро : Бібліогр. покажч.: У 3-х частинах. – Львів
Ч. 2. – 1990. – с. 327-545.
1064354
  Бойчук Б. Павличко і Драч // Спомини в біографії / Б. Бойчук. – Київ : Факт, 2003. – С. 135-145. – (Серія "Українські мемуари"). – ISBN 966-8408-24-1
1064355
  Земляк В. Павличко сьогодні // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 139-148. – ISBN 978-617-7201-57-0


  Про Дмитра Павличка.
1064356
   Павлишин Володимир Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 354-355. – ISBN 978-966-439-754-1
1064357
  Коленська Любов Павлів тріюмф / Коленська Любов. – Hью Йорк, 1971. – 204с.
1064358
  Болтівець С. Павлівська сесія триває : роковини семи десятиліть для психології в Україні // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 1 (83). – С. 132-149 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1810-2131
1064359
  Крушинська Олена Павло-за-мурами : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 114 : Фото
1064360
  Баженов Л.В. Павло-Роберт Магочій і регіональна історія України // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 8-12. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074
1064361
   Павло Альошин (1881-1961): інженер, художник-архітектор, педагог, громадський діяч // Видатні діячі України минулих століть : меморіальний альманах / [гол. ред. О. Шокало ; редкол.: В. Абліцов, В. Антонів, М. Антонович та ін.]. – Київ : Компанія Євроімідж, 2001. – С. 14. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-05-6; 966-7867-06-4
1064362
  Мокроусова О. Павло Альошин та Зінаїда Серебрякова: листи з Харкова // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 12 (209). – С. 52-57. – ISSN 0131-2685


  До 130-річчя від дня народження художниці.
1064363
   Павло Андрійович Коротков (нар. 1934) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 135-136. – ISBN 966-594-277-8
1064364
   Павло Аполлонович Тутковський - засновник і перший директор Інституту геологічних наук України, фундатор мікропалеонтологічної школи / П.Ф. Гожик, Д.Є. Макаренко, Н.В. Маслун, Г.В. Клюшина // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 2. – С. 7-16 : фото. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 0367-4290
1064365
   Павло Аполлонович Тутковський // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)
1064366
  Логінова А.О. Павло Аполлонович Тутковський // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (92). – С. 77-78. – ISSN 0868-6939
1064367
   Павло Аполлонович Тутковський (до 150-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 1 (59). – С. 159. – ISSN 0374-3896
1064368
  Коваленко К.О. Павло Аполлонович Тутковський 1858-1930 : бібліографічний покажчик / укл. і відред. К.О. Коваленко ; вст. стаття О.К. Каптаренко-Черноусової, д-ра геолого-мінерал. наук. – Київ : Наукова думка, 1965. – 70 с.
1064369
   Павло Ардашев // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 177 : Фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-7-1 (Кн. 2)
1064370
  Цьомка Н. Павло Ардашев: становлення науковця (кінець XIX - початок XX ст.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 162-164. – ISSN 2076-1554


  У центрі уваги початковий етап науково-дослідної діяльності видатного історика. Висвітлюються чинники, що впливали на його становлення як науковця. Підкреслюється велике наукове значення досліджень "старого порядку" у Франції.
1064371
  Гуменюк М.П. Павло Арсенович Грабовський / М.П. Гуменюк. – Львов, 1952. – 20с.
1064372
  Сирохман М. Павло Бедзір : графіка, живопис : [альбом] / Михайло Сирохман. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2018. – 147, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 82-84. – ISBN 978-617-531-187-5
1064373
  Кравець В. Павло Блонський - засновник сексуальної педагогіки // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 24-32. – (Серія: Педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382


  "...Вказано історичні передумови формування нового напрямку в педагогіці. Показано місце П. Блонського (КУ) в історії сексуальної педагогіки."
1064374
  Замлинський В. Павло Бут // Історія України в особах IX-XVIII ст. / В. Замлинський, І. Войцеховська, В. та ін. Галаган. – Київ : Україна, 1993. – С. 280-289. – ISBN 5-319-01062-1
1064375
  Мукан А. Павло Вежинов крізь бар"єр // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 26 листопада - 3 грудня (№ 49). – С. 10 : фото


  21 листопада в Актовій залі Інституту філології відбулося святкування 100-річчя з дня народження видатного болгарського письменника, драматурга, сценариста, Павла Вежинова (1914-1983).
1064376
   Павло Вікентійович Мельник (нар. 1932) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 107-108. – ISBN 966-594-277-8
1064377
  Бойчук Б. Павло Вірський // Спомини в біографії / Б. Бойчук. – Київ : Факт, 2003. – С. 127-135. – (Серія "Українські мемуари"). – ISBN 966-8408-24-1
1064378
   Павло Вірський // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2005. – № 2 (34). – С. 3. – ISSN 1811-542Х


  Національний банк України ввів у обіг 21 лютого 2005 р. ювілейну монету (2 гр), присвячену українському балетмейстеру
1064379
  Винар Л. Павло Володимир Грицак: життя і діяльність (У 50-ліття смерти історика) // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [ та ін. ], 2008. – Т.45, N 3/4 (179/180) : У 75-ліття голодомору : 1932-1933 / ред. Л. Винар. – С. 293-308. – ISSN 0041-6061
1064380
  Драбчук І. Павло Волосянко - громадський діяч з Тисмениці // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, Б. Гаврилів, І. Косило [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2019. – № 33, січень - червень. – С. 43-45
1064381
  Вловичко Ф. Павло Габелко і Андрій Менцінський // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 509, липень-серпень : липень-серпень. – С. 37
1064382
  Глазовий П. Павло Глазовий: листи до друга в США : приватне листування Павла Глазового з д-ром Евгеном і Нілею Стецьківими. 1990-2002 / Павло Глазовий ; [упоряд. Галешко Р.]. – Київ : Фенікс ; Всесміх, 2007. – 257, [1] с. : фот. – ISBN 978-966-651-492-2
1064383
  Плачинда В.П. Павло Гнатович Житецький / В.П. Плачинда; [відп. ред. В.М. Русанівський]. – Київ : Наукова думка, 1987. – 205, [3] с.
1064384
  П"ятаченко С. Павло Гнідич і розвиток фольклористичної думки на Сумщині на поч. ХХ ст. // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2006. – № 5. – С. 93-89. – ISSN 0130-6936
1064385
  Кашуба-Вольвач Павло Голуб"ятников. 1925-1930 рр.: викладання у Київському художньому інституті / Закінчення. Початок у № 4. 2010-1, 2011 // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2011. – № 2 (73). – С. 32-35. – ISSN 0130-1799


  П.Голубятников в 1920-е гг. играл заметную роль в культурной жизни Ленинграда, Киева и Харькова, был участником многих известных художест. объединений. Встреча с К.Петровым-Водкиным определила судьбу художника, явила полное совпадение их мировоззрений ...
1064386
  Заславський І.Я. Павло Грабовський - перекладач "Онєгіна" // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 44-54
1064387
  Кисельов О.І. Павло Грабовський / О.І. Кисельов. – Київ, 1948. – 220с.
1064388
  Кисельов О.Г. Павло Грабовський : Життя і творчість / О.Г. Кисельов. – Київ : Державне видавництво художньої литератури, 1959. – 283 с.
1064389
  Поважна В. Павло Грабовський : Літературний портрет / В. Поважна. – Київ : Держ. вид-во худ. літ-ри, 1962. – 108с.
1064390
   Павло Грабовський : бібліографічний покажчик. – Київ, 1964. – 80 с.
1064391
   Павло Грабовський : Бібліографічний покажчик. – Київ : Наукова думка, 1964. – 80 с.
1064392
  Поважна В.М. Павло Грабовський / В.М. Поважна. – Київ, 1966. – 160 с.
1064393
  Дисак Ф. Павло Грабовський і питання національно-духовного відродження України // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 9 (690). – С. 44-46. – ISSN 0130-5263
1064394
   Павло Грабовський у документах,спогадах і дослідженнях : [зб. – Київ : Дніпро, 1965. – 415 с.
1064395
  Овдійчук Л. Павло Грабовський як особистість: вивчення біографії письменника у загальноосвітній школі та ВНЗ за першоджерелами на основі критичного мислення // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (134). – С. 45-52


  "У статті йдеться про особливості вивчення біографії Павла Грабовського у школі (загальноосвітній та вищій) на уроках української літератури та на лекціях і практичних заняттях з історії української літератури у ВНЗ за мемуарною та епістолярною ...
1064396
  Кісєльов О.І. Павло Грабовський. / О.І. Кісєльов. – Київ, 1940. – 135с.
1064397
  Кисєльов О.І. Павло Грабовський. / О.І. Кисєльов. – К., 1949. – 44с.
1064398
  Кисельов О.І. Павло Грабовський. / О.І. Кисельов. – К., 1951. – 192с.
1064399
  Гаєвська Н.М. Павло Грабовський. Нарис життя і творчості / Н.М. Гаєвська; МО України. Іститут системних досліджень освіти. Київський університет ім.Тараса Шевченка. – Київ : ІСДО, 1994. – 120 с. – ISBN 5-7763-1665-0


  У посібнику даються поради щодо вивчення життя і творчості українського письменника революціонера-демократа П.А.Грабовського, який самовіддано служив свєму народові, закликав його до боротьби за знищення експлуататорського ладу.
1064400
   Павло Григорович Кравчук : (до 70-річчя від дня народження) // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.Г. Бебешко [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5 (103). – С. 6. – ISSN 1562-1146


  11 жовтня 2014 р. відсвяткував свій ювілей заслужений професор ХНМУ, академік Академії наук вищої освіти України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Павло Григорович Кравчук.
1064401
  Грицай С. Павло Григорович Ріттер - фундатор української національної індології : бібліогр. покаж. творчої спадщини вченого та літератури про нього // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 236-247. – ISSN 2075-1222
1064402
  Берзін П.С. Павло Дмитрович Колосовський та його спроби поєднати історичні і філософські методи у кримінальному праві // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 275-284. – ISBN 978-617-7020-05-8
1064403
   Павло Дмитрович Харченко (1910-1973) // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : V Міжн. наук. конф., присвяч.100-річчю від дня народж. проф. П.Д. Харченка та 65-річчю НДІ фізіології ім. акад. Петра Богача, Україна, Київ, 6-8 жовт. 2010 р. : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.І. Остапченко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 7-8
1064404
   Павло Житецький - учений і педагог // Український історичний календар : науково-популярний та літературний альманах Історичного товариства Нестора-літописця / за ред. П.П. Толочка ; упоряд.: А.В. Денисенко, В.Д. Туркевич. – Київ, 1995. – Вип. 2 (на 1996). – С. 83. – ISSN 0869-3595
1064405
  Казакевич О. Павло Житецький і "Киевская старина" // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 5 (345). – С. 64-72. – ISSN 0869-3595
1064406
  Глущенко В. Павло Житецький і типологія слов"янских мов // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – С. 45-52. – (Лінгвістичні науки ; № 32). – ISSN 2616-5317
1064407
  Грінішина І.В. Павло Житецький про мову і стиль українських народних дум / І.В. Грінішина, О.М. Мозолюк // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 14-17. – (Філологічні науки ; вип. 8)
1064408
  Казакевич О. Павло Житецький. Життя та діяльність / Ольга Казакевич. – Київ : Фотосоціоцентр, 2008. – 203 с. – ISBN 978-966-306-140-9
1064409
  Казакевич О. Павло Житецький: (до 170-річчя з дня народження) // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 84-47. : Фото. – Бібліографія: с. 91-92 (45 назв)
1064410
  Ковальчук Є.І. Павло Жолтовський - дослідник сакрального мистецтва Волині // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 48-58. – ISBN 978-966-651-576-9
1064411
  Тельнюк С.В. Павло з Мукунги / С.В. Тельнюк. – Київ : Веселка, 1981. – 184 с.
1064412
  Фащенко В.В. Павло Загребельний / В.В. Фащенко. – К., 1984. – 207с.
1064413
  Загребельний М. Павло Загребельний / М. Загребельний. – Харків : Фоліо, 2013. – 119, [4] с. – Сер. засн. в 2009 р. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-6350-2
1064414
  Галич О.А. Павло Загребельний у щоденниковій рецепції Олеся Гончара // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 17. – С. 17-24. – ISBN 978-966-383-565-5. – ISSN 2313-1802
1064415
  Шевченко О. Павло Загребельний: "Мої молитви - це мої книжки" // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 1 (15). – С. 30-32. – ISSN 2518-7341


  Стаття висвітлює досвід Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія щодо проведення регіональної кампанії "Павло Загребельний - письменник, якого читають".
1064416
  Загребельный М.П. Павло Загребельный / М. Загребельний. – Харьков : Фолио, 2011. – 117, [5] с. – Сер. осн. в 2009 г. – (Знаменитые украинцы). – ISBN 978-966-03-5648-1
1064417
  Гордієнко Д. Павло Зайцев та його мистецтвознавча Шевченкіана // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 35-45. – ISSN 1992-5557
1064418
  Гордієнко Д. Павло Зайцев та його Шевченківська археографічна діяльність // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження : [зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка (м. Київ, 9 жовт. 2014 р.)] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко ; редкол.: Г.В. Папакін (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, 2015. – С. 185-212. – ISBN 978-966-02-7529-4


  "В українській діяспорній гуманітаристиці ХХ ст. однією з ключових постатей по праву вважається Павло Зайцев (1886–1965)1. Як наголосив Ю. Бойко, в галузі шевченкознавства “на еміграції він є найвидатнішим знавцем. Проф. Зайцев був одним із ...
1064419
  Вишенський О.А. Павло Зелінський / О.А. Вишенський. – Одеса, 1970. – 64с.
1064420
  Ніколайчук Д. Павло Іванович Гессе – київський цивільний губернатор: етапи життєвого шляху та службової діяльності. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2016. – C. 137-151. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 14). – ISSN 2415-7910
1064421
  Вовк О.І. Павло Іванович Ковалевський – визначний вітчизняний психіатр, професор Харківського університету : до 165-річчя з дня народження // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 2 (4). – С. 135-139. – ISSN 2312-5675
1064422
  Литвинов М О. Павло Іванович Новгородцев: житєвий шлях ( спроба біографічної реконструкції) // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.1. – С.15-24
1064423
  Медведська Л.О. Павло Іванович Пестель / Л.О. Медведська. – Київ, 1964. – 157 с.
1064424
  Бабко В.Я. Павло Ілліч Новиков / В.Я. Бабко. – Харьков : Прапор, 1971. – 92 с. : іл. – (Ленінської гвардії бійці)
1064425
  Акімочкіна Олександра Павло Кішко, заступник директора "Прем"єр Експо". Туристичний ринок щороку зростає на 20 відсотків // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 108
1064426
  Клімкін П. Павло Клімкін: З Байденом "пропетляти" у Зеленського не вийде / Espreso TV // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 29 червня - 12 липня (№ 25/26)
1064427
  Садівничий В. Павло Ковалевський - редактор і видавець медичної періодики // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 114-123


  У контексті розвитку медичної періодики та науково-галузевої соціальної комунікації досліджено діяльність доктора медицини, одного із засновників психіатрії в Україні, професора П. Ковалевського. В контексте развития медицинской периодики и ...
1064428
  Середа О. Павло Ковжун - редактор і видавець: вдалі проекти і нереалізовані задуми // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2017. – Вип. 9 (25). – С. 150-160. – ISSN 2524-0315
1064429
  П Ю.І. Павло Ковжун // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 212
1064430
  Табачковський В.Г. Павло Копнін очима молодшої генерації філософів-шістдесятників // Філософські читання пам"яті Павла Корніна (4-5 жовтня 1996 р.) / [ред. кол. : Конверський А.Є. (відп. ред.), Бистрицький Є.К. (заст. відп. ред.), Лой А.М., Семенов В.Г., Табачковскький В.Г., Ярошовець В.І.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філософії НАН України ; Філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1996. – С. 51-60
1064431
  Йолон Петро Павло Копнін та українська філософська думка // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 : Феномен радянської філософії. – С.53-70. – ISSN 0235-7941
1064432
  Грабовська І. Павло Копнін: засновник сучасної київської філософської школи // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
1064433
   Павло Коробчук - лауреат премії ім. Б. Нечерди / Прес-служба Ліги українських меценатів // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 19-25 липня (№ 29). – С. 15


  Павло Коробчук навчався на відділенні сходознавства Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Працює в сфері журналістики. Працював у Gazeta.ua, vvnews.info, UAINFO.ORG.
1064434
  Чорній М. Павло Кукуруза - видавець, редактор, просвітянин // Інформаційне, інтелектуальне та духовне життя суспільства крізь призму біографічних досліджень діячів бібліотечної, книжкової та видавничої справи : матеріали IV наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 15-16 листоп. 2022 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. б-ка ; [редкол.: М.М. Медведь та ін.]. – Ужгород : Видавництво Олександра Гаркуші, 2022. – С. 276-284. – ISBN 978-617-531-253-7
1064435
  Студинський К.Й. Павло Леонтович / Кирило Студинський. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка
Ч. 1. – 1923. – 83 с. – Окр. відб. Записки Hаукового Товаpиства імени Шевченка. Львів: Hакл. Т-ва. Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1921, т. 131-132. - Заголовок та зміст паpал. нім.
1064436
   Павло Лехновський // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 1. – С.61-62
1064437
  Авдєєнко С.І. Павло Ловецький: людина і письменник : до 100-річчя з дня народження / Сергій Авдєєнко. – 2-ге вид., допов. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2012. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 111. – ISBN 978-966-197-159-1
1064438
  Лотоцька М. Павло Лотоцький: справа всього життя // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 201-202
1064439
   Павло Максимович Федченко // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2002. – № 7. – С.95-96. – ISSN 0236-1477
1064440
  Розсоха Л. Павло Маляр / Людмила Розсоха, Володимир Джунь ; Миргородський краєзнавчий музей ; Укр. геральд. тов-во. – Миргород : Миргород, 2010. – 44 с. – Д100-річчя від дня народження. – ISBN 978-966-2060-16-4
1064441
  Роман М. Павло Маскалик знов потішив // Українська література Словаччини очима рецензента / М. Роман. – Presov : A-Print, 2016. – С. 377-380. – ISBN 978-80-89721-16-0
1064442
   Павло Матвійович Горобець. – Х, 1965. – 22 с.
1064443
  Ковальський В.С. Павло Матишевський - яскрава зірка в поколінні переможців // Павло Семенович Матишевський. Людина. Вчений. Педагог : до 100-річчя з дня народж. / [уклад.: В.С. Ковальський, С.Д. Шапченко]. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – С. 7-10. – ISBN 978-966-667-750-4


  Матишевський Павло Семенович (1919-2001) - український правознавець, фахівець в галузі кримінального права, викладач КДУ, декан юоидичного факультету (1974-1983).
1064444
  Ковальський В.С. Павло Матишевський - яскрава зірка в поколінні переможців // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (203). – С. 60-62. – ISSN 2308-9636
1064445
  Снагощенко В. Павло Маценко - популяризатор української музики за кордоном // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 59 : Слов"янські обрії. (Матеріали Міжнародної наукової конференції "Славістика й україністика: взаємне посилення розвитку" (м. Київ, Україна, 24 травня 2019 р.). – С. 253-263. – ISSN 2224-9516
1064446
  Панченко К.Н. Павло Миколайович Першин. / К.Н. Панченко, Н.Г. Іванова. – К., 1971. – 68с.
1064447
  Рева Л. Павло Миколайович Попов - визначний літературознавець, фольклорист, книгознавець, бібліограф // Київ у соціокультурному просторі XIX-XXI століть: національний та європейський контекст : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 13 квітня 2011 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; [редкол.: В.О. Огнев"юк (голова) та ін. ; наук. ред. А.Л. Зінченко]. – Київ, 2011. – С. 180-183
1064448
  Білецький О.І. Павло Миколайович Попов : життя і творч. шлях літературознавця, фольклориста і мистецтвознавця / О.І. Білецький, Г.С. Сухобрус, Ф.Я. Шолом ; Акад. наук Укр.РСР. – Київ : Видавництво Академії наук УРСР, 1961. – 32 с., [1] арк. портр. : портр. – (Вчені Української РСР)
1064449
  Хінкулов Л. Павло Миколайович Попов (1890-1971) // Літературні зустрічі / Л.Ф. Хінкулов. – Київ, 1980. – С. 176-177
1064450
  Чистяк Д. Павло Мовчан - лавреат Міжнародної премії імені Наджі Наамана // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 29 липня - 4 серпня (№ 30). – С. 13
1064451
  Васьків М. Павло Мовчан - мистецтвознавець: слово, образ, знак // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 11-17 серпня (№ 27). – С. 10-11
1064452
  Каревин А. Павло Мовчан: "Це брехня абсолютна!" : имена // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 25-31 мая (№ 21)


  Общество "Просвіта" устроило мероприятие, посв. памяти Ивана Огиенко, укр. политического деятеля, которого ныне превозносят как "великого украинца", "выдающегося ученого", "борца за духовное возрождение Украины" и т. п. В мероприятии принял участие ...
1064453
  Мельниченко В. Павло Мовчан: "Шевченко став оптикою, повітрям, щитом і мечем народним, національним кодом і паролем. Він для України - все" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 13-19 липня (№ 28). – С. 8-9


  Не мислю проєкту "Тарас Шевченко в творчій долі видатних письменників і художників" без статті про великого українця Павла Мовчана. Поготів, що спеціальних публікацій у такому ракурсі, здається, не було.
1064454
  Мосенкіс Ю. Павло Мовчан: Космос і Слово, "і зоряна - в душі - речовина..." / Ю. Мосенкіс, Д. Чистяк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 липня (№ 28). – С. 1, 3
1064455
  Строкаль О.М. Павло Мовчан: творець слів і смислів / Олександр Строкаль ; [передм. Ю. Мосенкіс, Д. Чистяк]. – Київ : Ярославів Вал, 2019. – 202, [6] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-605-013-1
1064456
  Дмитрієва О. Павло Мокрос - укладач друкованого каталогу української книги // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (277), серпень. – С. 43-47. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено життєвий шлях і внесок в українську культуру укладача "Каталогу книжок українською мовою Харківської громадської бібліотеки" (1912).
1064457
  Шокало О. Павло Муравський - митець і педагог // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 24-30 липня (№ 29). – С. 12-13


  До 100-літнього ювілею видатного хорового диригента й педагога сучасності.
1064458
  Бенч О. Павло Муравський. Феномен одного життя / Ольга Бенч. – Київ : Дніпро, 2002. – 664с. – ISBN 966-578-108-1
1064459
   Павло Муравський.Чистота співу - чистота життя : [збірник] / [ред.-упоряд. О.А. Шокало]. – Київ : Просвіта, 2012. – 830, [2] с. : портр., фотогр. – Зміст: "Моє життя - моє мистецтво" / П. Муравський. Додаток: Осягнення й осмислення феномену П. Муравського ; Відгуки про хорове мистецтво П. Муравського ; Листування ; Родина ; Пам"ятні місця ; Культурно-мистецькі події ; Мистецький доробок та ін. – Бібліогр.: с. 829-830. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-87-5
1064460
   Павло Олексійович Загороднюк (До 60-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 105-106 : фото. – ISSN 0367-4290
1064461
  Станішевський Ю.О. Павло Павлович Вірський / Ю.О. Станішевський. – К., 1962. – 46с.
1064462
  Обручар А. Павло Павлович Чучка // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 117-118. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (37))
1064463
  Чухліб Т. Павло Павлюк (1596-1638) // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 43-47


  Павлюк (Бут) Павло Михнович — гетьман нереєстрового запорізького козацтва, керівник селянсько-козацького повстання в Україні.
1064464
  Рівош Е.Ю. Павло Петрович Постишев / Е.Ю. Рівош. – К., 1964. – 126с.
1064465
  Рівош Е.Ю. Павло Петрович Постишев / Е.Ю. Рівош. – 2-е, перероб. і доп. – Київ, 1967. – 214с.
1064466
  Журавльов Д.В. Павло Петрович Скоропадський // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 314-320. – ISBN 978-966-14-1182-0
1064467
  Коломієць Н.А. Павло Петрович Смирнов - історик та педагог : Автореф дис. ... канд. історичних наук: спец. 07.00.06 / Коломієць Н.А; КНУТШ. – Київ, 2008. – 14с. – Бібл.: 7 назв
1064468
  Коломієць Н.А. Павло Петрович Смирнов - історик та педагог : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Коломієць Н.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 214Л. + Додатки: л.201-214. – Бібліогр.: л.177-200
1064469
  Коломієць Н.А. Павло Петрович Смирнов: життєвий та науковий шлях (1882-1947 рр.) / Н.А. Коломієць; Під ред. Г.Д.Казьмирчука. – Київ : Основа, 2005. – 78с. – ISBN 966-699-095-4


  Викладено історію нашої держави, починаючи з лютневої революції 1917 року до наших днів. Підручник для студентів історичних спеціально-стей вищих навчальних закладів.
1064470
  Сторчай О. Павло Петрович Чистяков і його оточення: Спогади Наталії Петрової-Старк 1974 року // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол.: В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, Л.А. Дрофань [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12/13. – С. 271-283. – ISSN 1992-5557
1064471
   Павло Полуботок - український гетьман. – Київ : Либідь, 1990. – 48с. – ISBN 5-11-001773=5
1064472
  Василенко Н.П. Павло Полуботок : з приводу двісталітньої річниці його смерти (29.XII.1724) // Вибрані твори : у 3 т. / М.П. Василенко. – Київ : Юридична думка, 2006. – Т. 1 : Історичні праці. – С. 513-542. – ISBN 966-8602-24-2(Т.1)
1064473
  Горобець В. Павло Полуботок / Віктор Горобець. – Київ : [ Видавець Наталія Брехуненко ], 2009. – 64 с. – На обкл.: Про Україну з гонором і гумором. – (Гетьмани). – ISBN 978-966-02-5157-1
1064474
  Шкурка М. Павло Полуботок : Притсвячується 350-річчю з дня народження гетьмана України Павла Полуботка // Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 2010. – № 4. – 16-19. – ISSN 1814-5078
1064475
  Журавльов Д.В. Павло Полуботок // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 241-244. – ISBN 978-966-14-1182-0
1064476
   Павло Полуботок // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 110-111. – ISBN 978-966-8137-97-6
1064477
  Вітряк В. Павло Полуботок відмовився виконувати накази московського царя // Газета по-українськи. – Київ, 2022. – 7 липня (№ 27)
1064478
  Ромащенко Л. Павло Полуботок: зрадник чи патріот? : (Роздуми над романом Ю. Мушкетика "Гетьманський скарб") // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С, 79-86. – (Філологічні науки)
1064479
   Павло Полянський держсекретар МОН // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 січня (№ 2). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1064480
  Малко Р. Павло Полянський: "Хочемо, щоб Міністерство освіти більше не мало стосунку до грошових потоків" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 22 (342). – С. 30-32. – ISSN 1996-1561
1064481
  Міщук С.М. Павло Попов - дослідник та бібліограф унікальних рукописних книг та стародруків (1920-1930-і роки) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 119-125. – ISBN 966-614-021-7


  В статье отражен научный вклад известного ученого Павла Николаевича Попова в сохранении и научном исследовании древностей, професор каф. історії української літератури Київського держ. ун-ту (1934). Э про діяльність В.М. Перетца, С.І. Маслова, М.І. ...
1064482
  Вавилова І. Павло Попович. Перший українець у космосі // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (27). – С. 16-23. – ISSN 1819-7329
1064483
  Марочко В. Павло Постишев і Голодомор: сталінський інквізитор у вишиванці // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 13-19 липня (№ 28). – С. 4


  Запопадливого більшовика і російського ткача з Івано-Вознесенська Павла Постишева, який одягався у вишиванку, з Україною пов"язували політична діяльність і дружина Т. Постоловська з Київщини. У 1923 р. він уперше опинився в Україні. Його відрядили на ...
1064484
  Коваленко С.Д. Павло Постишев: політичний ідеолог колгоспного дослідництва в УСРР/УРСР у 30-ті роки ХХ століття. // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; голов. ред. Пилипчук О.Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 11 (2017). – C. 186-197. – ISSN 2415-7422
1064485
  Чернов А. Павло Потоцький: колекціонер і мусагет // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 6 грудня (№ 48)
1064486
  Єфіменко В.М. Павло Родіонович Романчук // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 108-113. – ISBN 966-594-644-7
1064487
  Єфіменко В.М. Павло Родіонович Романчук / [Єфіменко В.М. ; редкол. : Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, М.О. Карпенко, В.В. Балабін, І.С. Гриценко, М.Ф. Городній, В.М. Єфіменко, Л.І. Коваленко, В.Ф. Колесник, Г.М. Кривошея, Я.Б. Олійник, О.А. Сай, Г.Ф. Семенюк] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 90 с. : фотоіл. – На обкл. назва серії : Видатні вихованці та педагоги. - Додатки: с. 67-90. – Бібліогр.: с. 66. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)
1064488
  Шишкалова Н.Г. Павло Романович Попович (1930-2009) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 2/3 (77)
1064489
  Салата С.А. Павло Романчук – уродженець Сіверщини і директор Київської астрономічної обсерваторії / С.А. Салата, В.О. Константинов // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 357-360. – ISSN 2218-4805


  Директор Астрономічної обсерваторії при Київському державному університеті (1972-2003). Згадуються С.К. Всехсвітський, І.Т. Швець.
1064490
  Наулко В.І. Павло Рябков // Культурно-побутова та етнонаціональна проблематика в епістолярній спадщині Федора Вовка (1847-1918) / В.І. Наулко, В.А. Старков. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 57-59. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1703-0
1064491
  Федоренко Т.О. Павло Самуїлович Урисон // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 1/2 (128). – С. 60-61. – ISSN 2518-7104
1064492
  Федоренко Т.О. Павло Самуїлович Урисон: "Математика - найінтелектуальніша з наук" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (143). – С. 1-4. – ISSN 2518-7104
1064493
   Павло Семенович Матишевський. Людина. Вчений. Педагог : до 100-річчя з дня народж. / [уклад.: В.С. Ковальський, С.Д. Шапченко]. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 403, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-750-4
1064494
  Осташко Тетяна Сергіївна Павло Скоропадський - лідер українського гетьманського руху // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 96-110. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті висвітлюється роль П. Скоропадського в організації та поширенні гетьманського руху в середовищі української еміграції, розглядається процес персоніфікації роду Скоропадських у ході реалізації концепції дідичної української монархії.
1064495
  Савченко В.А. Павло Скоропадський - останній гетьман України / В.А. Савченко. – Харків : Фоліо, 2008. – 380 с. – (Історичне досьє). – ISBN 978-966-03-4516-4
1064496
  Савченко В.А. Павло Скоропадський - останній гетьман України / В.А. Савченко. – Харків : Фоліо, 2008. – 384 с. – (Історичне досьє). – ISBN 978-966-03-4058-9
1064497
  Михайлова О. Павло Скоропадський - політик та державотворець / розмову вів Ігор Сюндюков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25-26 жовтня (№ 193/194). – С. 18


  Саме про це - нова книжка Ольги Михайлової, історика, політолога, автора "Дня".
1064498
  Реєнт О. Павло Скоропадський / Олександр Реєнт. – Київ : Альтернативи, 2003. – 304 с. – (Особистість і доба). – ISBN 966-7217-82-5
1064499
  Рум"янцев В. Павло Скоропадський в українському державотворенні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2013. – № 1 (72). – С. 34-43. – ISSN 1993-0909


  До 140- річчя з дня народження.
1064500
  Гай-Нижник Павло Скоропадський і Власний Штаб гетьмана всієї України: боротьба за владу і державність / Павло Гай-Нижник. – Київ : Крок, 2019. – 626, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-692-517-0
1064501
  Солдатенко В. Павло Скоропадський і доля гетьманату // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (30). – С. 44-52. – ISSN 1819-7329
1064502
  Савченко Г.П. Павло Скоропадський і зародження ідеї українізації 34-го корпусу російської армії в 1917 році // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 7, спецвип. : Павло Скоропадський - останній гетьман України (до 140-річчя від дня народження). – С. 164-174
1064503
  Білодід О. Павло Скоропадський і Україна / О. Білодід, В. Панченко. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 88 с. – Бібліогр.: с. 86. – (Бібліотека українця)
1064504
  Папакін Г.В. Павло Скоропадський та архівна справа в українській державі 1918 р. до постановки проблеми // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 1. – С. 118-123
1064505
  Сидорчук Т. Павло Скоропадський та Омелян Пріцак: до історії взаємостосунків та співпраці // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 525-538. – (Нова серія ; вип. 21/22)
1064506
  Хитра А. Павло Скоропадський у контексті українського монархічного консерватизму // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.119-123
1064507
  Скринченко В. Павло Скоропадський, останній лицар Гетьманщини // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (1075/1076). – С. 175-184. – ISSN 0320-8370
1064508
  Павличко Д. Павло Скоропадський. Відродження української державності // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 4 квітня (№ 13). – С. 4-5
1064509
  Ляпіна Т. Павло Скоропадський. Формування особистості // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 28 вересня (№ 39). – С. 5. – ISSN 2519-4429
1064510
  Папакін Г. Павло Скоропадський: життя крізь власні его-джерела (листи, щоденники, мемуари) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2023. – № 2 (335), квітень - червень. – С. 7-23. – ISSN 0320-9466
1064511
  Рябий М. Павло Скоропадський: зрадник чи герой? / спілкувався Вадим Вітковський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 9 березня (№ 10). – С. 4-5


  Микола Рябий розповідає про УНР, Скоропадського та історичні шляхи України.
1064512
  Отт-Скоропадська Павло Скоропадський: коротка хроніка життя (1873 - 1945) / Отт-Скоропадська, Гай-Нижник // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 19 жовтня (№ 42). – С. 3. – ISSN 2519-4429
1064513
  Отт-Скоропадська Павло Скоропадський: коротка хроніка життя (1873 - 1945) / Отт-Скоропадська, Гай-Нижник // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 26 жовтня ( № 43 ). – С. 5. – ISSN 2519-4429
1064514
  Папакін Г. Павло Скоропадський: патріот, державотворець, людина : Історико-архівні нариси / Г. Папакін; Державний комітет архівів України. Центральний держ. істор. архів України, м. Київ. – Київ, 2003. – 282с. – ISBN 966-8225-10-4
1064515
  Папакін Г. Павло Скоропадський: перші роки в еміграції // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2018. – № 5/6. – С. 30-37. – ISSN 0868-9644
1064516
  Димінська В. Павло Скоропадський: перші роки в еміграції // Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України, Дипломат. акад.України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України [та ін. ; редкол.: В. Верстюк (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С. 328-338. – ISBN 978-617-7062-24-9
1064517
  Папакін Георгій Володимирович Павло Скоропадський: перші роки на еміграції // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 81-95. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті йдеться про практично недосліджений у сучасній історіографії період життя й діяльності Павла Скоропадського. Опинившись у січні 1919 р. у Німеччині, гетьман упродовж наступних двох років зазнав ідеологічної трансформації, остаточно ...
1064518
  Папакін Г. Павло Скоропадський: перші роки на еміграції // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 9 листопада (№ 45). – С. 7-9. – ISSN 2519-4429
1064519
  Папакін Г. Павло Скоропадський: перші роки на еміграції // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 листопада (№ 44). – С. 2-3. – ISSN 2519-4429
1064520
  Любарська Л. Павло Скоропадський: портрет на тлі доби // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2023. – № 2 (335), квітень - червень. – С. 24-33. – ISSN 0320-9466
1064521
  Папакін Г. Павло Скоропадський: постать на тлі епохи // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 6-10
1064522
  Єрмольєв Ю.М. Павло Соломонович Кнопов : (до 75-річчя від дня народження) / Ю.М. Єрмольєв, В О. Іванов, Ю.В. Козаченко // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 92. – С. 6-8. – ISSN 0868-6904
1064523
  Стахіра П. Павло Стахіра про підкорення наукового Олімпу: мрія, що стала реальністю / розмову вела Анна Зіганшина // Львівська політехніка : науково-популярний журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голов. ред. Ю. Бобало ; редкол.: О. Матвійків, Л. Жук, І. Демидов [та ін.]. – Львів, 2022. – Вип. № 17 : Особистості, частина 2. – С. 87-89. – ISSN 2709-3107
1064524
   Павло Степанович Бондаренко (1916-1985) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 164. – ISBN 966-594-277-8
1064525
  Гордієнко Д. Павло Степанович Сохань: шлях у віки / Д. Гордієнко, В. Корнієнко // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Вип. 3 : Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Єгора Кузьмича Рєдіна (1863-1908). – С. 649-656. – ISSN 2310-3310
1064526
  Коваль Р. Павло Степанович Щириця (17.01.1938 - 18.09.2020) // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2020. – Жовтень (число 10). – С. 4
1064527
  Журавльов Д.В. Павло Тетеря // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 173-176. – ISBN 978-966-14-1182-0
1064528
  Печеранський І.П. Павло Тихомиров : життєвий шлях та філософська спадщина / І.П. Печеранський ; МОНУ; Науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ : Рада, 2008. – 180 с.
1064529
  Печеранський І. Павло Тихомиров про психологічний аспект історико-філософського дослідження // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С.83-85
1064530
  Подранецька Н. Павло Тичина - "дивний мрійник із очима дитини ..." // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 15-17. – ISSN 0130-5263
1064531
  Донець Г. Павло Тичина - диригент // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 27 січня (№ 2). – С. 7


  Однією з найяскравіших сторінок біографії П. Тичини є його диригентська діяльність.
1064532
  Донець Г. Павло Тичина - диригент // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 10 лютого (№ 3). – С. 6-7
1064533
  Донець Г. Павло Тичина - диригент // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 17 лютого (№ 4). – С. 6
1064534
  Донець Г. Павло Тичина - лицар рідної мови // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 9 (119). – С. 28-36


  Маловідомі сторінки подвижника українського духу
1064535
  Грузман З.М. Павло Тичина - літературознавець і критик / З.М. Грузман. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1961. – 207 с.
1064536
  Грузман З.М. Павло Тичина - літературознавець і критик / З.М. Грузман. – Київ, 1975. – 196с.
1064537
  Косінова О. Павло Тичина - маестро поетичного слова // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (739), жовтень. – С. 54-59. – ISSN 0130-5263
1064538
  Опанасюк І. Павло Тичина - незламний співець краси рідної природи і народу // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 29-31.
1064539
  Снігур Т.В. Павло Тичина - перекладач чеських пісень // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 527-531


  На прикладі збірника "Чеські, моравські та словацькі народні пісні" досліджується схожість української та чеської народної творчості. З"ясовано, що завдяки перекладам П. Тичини розпочинається новий етап в утвердженні традиційних братніх взаємин ...
1064540
  Плитник О.М. Павло Тичина - сучасник Олександра Довженка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 28 січня - 3 лютого (№ 4). – С. 7


  До 125-річчя від дня народження Павла Тичини.
1064541
  Новиченко Л.М. Павло Тичина / Л.М. Новиченко. – Київ, 1941. – 58с.
1064542
  Новиченко Л.М. Павло Тичина / Л.М. Новиченко. – Київ, 1949. – 43с.
1064543
  Бойко І.З. Павло Тичина : бібліографічний покажчик / склав І.З. Бойко ; АН УРСР, Державна Публічна бібліотека. – Київ : АН УРСР, 1951. – 140 с.
1064544
  Іщук А.О. Павло Тичина / А.О. Іщук. – Київ : Художня література, 1954. – 164с.
1064545
  Губар О. Павло Тичина / О. Губар. – К, 1958. – 111с.
1064546
  Тичина Павло Павло Тичина : життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях / Тичина Павло; упоряд.: В.І. Груневич, С.М. Шаховський. – Київ : Радянська школа, 1974. – 262, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 258–262 та у підрядк. прим.
1064547
  Тельнюк С.В. Павло Тичина : біогр. повість / Станіслав Тельнюк. – Київ : Молодь, 1979. – 331, [4] с., [8] арк. іл. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 331-332. – (Серія біографічних творів ; вип. 43 ; Уславлені імена)
1064548
  Губар О. Павло Тичина / О. Губар. – К, 1981. – 258с.
1064549
  Губар О.І. Павло Тичина / О.І. Губар, Л.М. Чернець. – Київ, 1984. – 262 с.
1064550
  Харчук Р. Павло Тичина (1891-1967) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 11 (692). – С. 60-64. – ISSN 0130-5263


  У статті розглянуто біографію і творчість П. Тичини на тлі історичної доби, простежено, коли поет перейшов від символізму до естетики соцреалізму. Авторка аналізує джерела творчості митця й особливості його поетики.
1064551
  Харчук Р. Павло Тичина (1891-1967рр.) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 10 (691). – С. 24-30. – ISSN 0130-5263
1064552
  Поліщук Я. Павло Тичина в антиноміях літературного канону // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (664). – С. 16-25. – ISSN 0236-1477
1064553
  Верба А. Павло Тичина в Польщі // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 220-221
1064554
  Соловей О. Павло Тичина і Володимир Свідзінський у науковій рецепції Василя Стуса // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2014. – Вип. 21/22. – С. 212-225. – ISSN 2308-1902
1064555
  Лавріненко Ю. Павло Тичина і його поема "Сковорода"на тлі епохи : Спогади і спостереження / Ю. Лавріненко. – Київ : Сучасність, 1980. – 64с.
1064556
  Кот С. Павло Тичина і культурна спадщина України // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1 (158). – С. 84-93. – ISSN 0131-2685
1064557
  Дацюк Л. Павло Тичина і музика: від колиски до домовини // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 5 вересня (№ 33/34). – С. 2
1064558
  Сулима М. Павло Тичина і поети-модерністи // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 32-38. – ISSN 0236-1477
1064559
  Охріменко О.Г. Павло Тичина і світова література / О.Г. Охріменко, П.П. Охріменко. – Суми, 1996. – 32с.
1064560
  Степаненко М. Павло Тичина у щоденникових записах Олеся Гончара : Стаття шоста: Виступи Олеся Гончара на захист Павла Тичини // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7/8 (107). – С. 126-132
1064561
  Кошова І. Павло Тичина. "Пам"яті тридцяти", "Одчиняйте двері..." (конспект уроку з української літератури. 11 клас) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (161). – С. 15-19
1064562
  Шаховський С.М. Павло Тичина. Життєпис поета і громадянина. / С.М. Шаховський. – Київ, 1968. – 219с.
1064563
  Параскевич П. Павло Тичина: прижиттєві й посмертні оцінки, дискусії, роздуми про поета // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / МОН України; Херсонський держ. ун.; Міжкафедральна наукова лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2010. – Вип. 7. – С. 129-141. – ISBN 978-966-2133-57-3
1064564
  Прокопчук В.С. Павло Троїцький - священнослужитель, педагог, краєзнавець і громадський діяч // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 454-474. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
1064565
  Немченко І. Павло Тулуб і поетичне обличчя херсонського белетристичного збірника "Степ" (1886) // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 52-65. – ISBN 978-966-493-297-1
1064566
  Костриця Микола Павло Тутковський - учений - енциклопедист (до 150-річчя від дня народження) : Визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 48-52 : Фото. – Бібліогр.: 9 назв
1064567
  Костриця М. Павло Тутковський - фундатор Волинської географічної краєзнавчої школи (до 150-річчя від дня народження) // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Укр. географ. т-во; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Жупанський Я.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2008. – Вип. 17. – С. 22-25. – ISBN 978-966-07-0845-7
1064568
  Дикань К.В. Павло Тутковський – зірка української науки : (до 160-річчя від дня народження та 100-річчя заснування НАН України) // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Веліканов В.Я., Гінтов О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (363). – C. 85-92. – ISSN 1025-6814
1064569
  Тельнюк С.В. Павло Тычина / С.В. Тельнюк. – М., 1974. – 276с.
1064570
  Дузь І.М. Павло Усенко / І.М. Дузь. – К., 1958. – 136с.
1064571
  Горлач Л.Н. Павло Усенко / Л.Н. Горлач. – Київ, 1976. – 46с.
1064572
  Коваенко О. Павло Федоренко як архівіст і археограф // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд. А. Денисенко, В. Туркевич ; гол. ред. А. денисенко. – Київ, 2005. – Вип. 11 (на 2005). – С. 390-396. – ISBN 966-7522-04-0
1064573
  Берзін П.С. Павло Федорович Старк-викладач Київського Костянтинівського військового училища // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 980-995. – ISBN 978-617-7020-05-8
1064574
  Ротман М.Є. Павло Федорович Терек / Ротман М. Є. – Ужгород, 1973. – 103 с.
1064575
  Берестень Ю.В. Павло Федорович Тушкан - фундатор початкової та середньої сільськогосподарської освіти Придніпров"я початку XX століття / Ю.В. Берестень, В.І. Мороз // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 13. – С. 106-130. – ISSN 2409-3661


  Висвітлено біографічні віхи та обставини науково-дослідної, адміністративної та освітянської діяльності П.Ф. Тушкана - директора Верхньодніпровської нижчої (згодом середньої) сільськогосподарської школи Катеринославського губернського земства.
1064576
  Поліщук В. Павло Филипович - лицар неокласицизму // Мій Павло Филипович / В.Т. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2015. – С. 25-28. – ISBN 978-966-920-043-3
1064577
  Костенко Н. Павло Филипович // Письменники Радянської України : 20-30 роки : нариси творчості / [упоряд.: С.А. Крижанівський ; ред.: М.І. Петросюк]. – Київ : Радянський письменник, 1989. – С. 384-406. – ISBN 5-333-00586-9
1064578
   Павло Филипович // Гроно нездоланих співців / Кузьменко В.І. – Київ, 1997. – С. 83-94
1064579
  Жулинський М.Г. Павло Филипович // Слово і доля : Навчальні видання / М.Г. Жулинський. – Київ : А.С.К., 2002. – С. 302-310. – ISBN 966-539-441-Х
1064580
  Заславський І.Я. Павло Филипович // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 149-153
1064581
  Александрова Г. Павло Филипович "Порівняльні студії... поширюють наш обрій" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 9 (669). – С. 22-35. – ISSN 0236-1477


  Спадщина П. Филиповича демонструє спадкоємність і неперервність традицій в українському порівняльному літературознавстві. У центрі уваги постають дослідники літературознавчої науки: В. Перетц, М. Зеров, М.Максимович, М. Драгоманов, О. Білецький, Л. ...
1064582
  Жулинський М. Павло Филипович (1891-1937) : оригінальний поет, учений, перекладач // Українська література: творці і твори : учням, абітурієнтам, студентам, учителям / М.Г. Жулинський. – Київ : Либідь, 2011. – С. 386-391. – ISBN 978-966-06-0598-5
1064583
  Коваленко В. Павло Филипович (1891-1937) // Антологія творів письменників Черкащини про Тараса Шевченка : до 160-річчя із часу повернення Тараса Шевченка в Україну / укладач В. Коваленко. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2021. – С. 61. – ISBN 978-966-920-669-5
1064584
  Поліщук В. Павло Филипович про Євгена Гребінку в контексті літературних обставин першої половини XIX століття // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 2 (614). – С. 47-53. – ISSN 0236-1477


  У статті аналізується рецепція постаті Євгена Гребінки, стильових рис його творчості, взаємин із Тарасом Шевченком у студіях Павла Филиповича 1920-х років
1064585
  Поліщук В. Павло Филипович про Євгена Гребінку в контексті літературних обставин першої половини XIX століття // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 155-165. – ISBN 978-966-493-554-5
1064586
  Поліщук В. Павло Филипович про Євгена Гребінку в контексті літературних обставин першої половини XIX століття // Мій Павло Филипович / В.Т. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2015. – С. 100-114. – ISBN 978-966-920-043-3
1064587
  Поліщук В.Т. Павло Филипович про Петра Гулака-Артемовського та ранній український романтизм // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 103-109. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
1064588
  Поліщук В. Павло Филипович про Петра Гулака-Артемовського, ранній романтизм і стильові шукання перших класиків // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – С. 77-84. – ISBN 978-966-171-790-8


  У статті аналізуються погляди П.Филиповича на український, російський і західноєвропейський романтизм, а також оцінка вченим особливостей розвитку української літератури перших десятиліть ХІХ століття. В статье анализируются взгляды П.Филиповича на ...
1064589
  Поліщук В.Т. Павло Филипович як коментатор шевченкового "Журналу" // Шевченківські студії / В.Т. Поліщук. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2015. – С. 128-145. – ISBN 978-966-920-043-3
1064590
  Поліщук В. Павло Филипович як коментатор Шевченкового "Журналу" // Збірник праць Всеукраїнської XXXVII наукової шевченківської конференції : 22-24 квіт. 2009 р. / Всеукраїнська наукова шевченківська конференція. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2009. – С. 137-148. – ISBN 978-966-493-285-8
1064591
  Поліщук В. Павло Филипович як коментатор Шевченкового "Журналу" // Мій Павло Филипович / В.Т. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2015. – С. 52-69. – ISBN 978-966-920-043-3
1064592
   Павло Хобзей - заступник міністра // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 26 жовтня (№ 43). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Кабінет міністрів України призначив новим заступником міністра освіти та науки львів"янина, проректора Українського католицького університету із науково-педагогічної роботи Павла Хобзея. У 1982 році Павло Кузьмович закінчив механіко-математичний ...
1064593
  Муха Д. Павло Христюк як історіограф українських політичних партій доби визвольних змагань 1917-1920 рр. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 228-236
1064594
  Герасичева В.В. Павло Христюк: втілення ідей соціалізації землі в Законі УНР "Про землю" від 30 січня 2018 р. // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 219-222. – ISBN 978-617-7777-14-3
1064595
  Федорченко А. Павло Чубинський - "бориспільський Шевченко" // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 9-12
1064596
  Мишанич С. Павло Чубинський - автор українського гімну / Степан Мишанич. – Київ : Бібліотека українця, 1998. – 87 с. – (Бібліотека українця)
1064597
  Чернега П. Павло Чубинський - велетень української етнографії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 березня (№ 10)
1064598
  Церковняк О. Павло Чубинський - вчений, великий патріот України // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 119-125
1064599
  Оверчук О. Павло Чубинський - зачинатель контекстуального напрямку у вітчизняній фольклористиці // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 95-101
1064600
  Білоус В. Павло Чубинський - організатор етнографічного вивчення фіно-угорських і самодійських народів. Особисті дослідження // Українські дослідники традиційної культури та побуту зарубіжних народів (XIX ст.) : нариси / В. Білоус. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2019. – С. 185-210. – ISBN 978-966-02-8837-9
1064601
  Дудко В. Павло Чубинський - учасник літературного вечора в Петербурзі (січень 1861) // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 147-150. – ISBN 978-966-2449-92-1
1064602
  Наулко В. Павло Чубинський - Федір Вовк: естафета поколінь // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 6 (38). – С. 5-11
1064603
   Павло Чубинський // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 198-199
1064604
  Мишанич С. Павло Чубинський // Фольклористичні та літературознавчі праці / С.В. Мишанич. – Донецьк : Донецький національний університет, 2003. – Т. 2. – С. 232-280. – ISBN 966-639-108-2
1064605
  Чередниченко Д.С. Павло Чубинський / Д.С. Чередниченко. – Київ : Альтернативи, 2005. – 376с. – (Особистість і доба). – ISBN 966-677-001-6
1064606
  Литвин В.М. Павло Чубинський : бібліогр. покажчик : до 170-річчя від дня народж. / Володимир Литвин. – Бориспіль : Кузьмичова Р.Ю., 2009. – 42 с. – (Серія "Літературна Бориспільщина. Бібліографія" ; вип. 1)
1064607
   Павло Чубинський : до 170-річчя від дня народження автора гімну України // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 8-9. – ISSN 1814-5078


  Про Павла Чубинського (1839-1884). Є текст гімну України
1064608
   Павло Чубинський // У пошуках предків. Антропологія та етнічна історія України / С.П. Сегеда. – Київ : Наш час ; Вид. дім "Києво-Могилнська академія", 2013. – С. 52-55. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-80-4
1064609
   Павло Чубинський // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 158-161. – ISBN 978-966-8137-97-6
1064610
  Наумовська О. Павло Чубинський та фольклористика другої половини ХІХ століття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 45-50
1064611
  Березовська О.В. Павло Чубинський у громадівському середовищі другої половини ХІХ ст. (за спогадами сучасників) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (296), березень - квітень. – C. 69-79. – ISSN 0320-9466
1064612
  Мицик В. Павло Чубинський у Млієві // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 20-26 жовтня (№ 42). – С. 14
1064613
  Зиль А. Павло Чубинський: енергія душі та розуму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 лютого (№ 19). – С. 8


  Павло Платонович Чубинський відомий як неперевершений народознавець, збирач духовних скарбів українського народу, як економіст, поет, автор слів Державного Гімну України. Його "Праці етнографічно-статистичної експедиції в Західно-Руський край" і ...
1064614
   Павло Юрійович Наконечний - "Добротворський"-"історик" (20.05.1997, Черкаси - 18.06.2022, Миколаївщина) // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2022. – Липень (число 7). – С. 3
1064615
  Югов А.К. Павлов / А.К. Югов. – Москва : Детская литература, 1954. – 271с.
1064616
  Розенталь И.С. Павлов / И.С. Розенталь. – Москва : Медгиз, 1963. – 147 с.
1064617
   Павлов Борис Александрович. Выставка произведений. Каталог. – М., 1981. – 10с.
1064618
  Самойлов В.О. Павлов в Петербурге - Петрограде - Ленинграде / В.О. Самойлов, А.С. Мозжухин. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 332с.
1064619
   Павлов Василь Терентійович (1915-1997) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 355. – ISBN 978-966-439-754-1
1064620
   Павлов Володимир Григорович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 179. – ISBN 978-617-573-038-6
1064621
  Уэллс Г.К. Павлов и Фрейд / Г.К. Уэллс. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 608с.
1064622
  Марцинковская Т.Д. Павлов Иван Петрович (1849-1936) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 82-85. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
1064623
  Шевченко Л.В. Павлов Платон Васильович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 268. – ISBN 96966-8060-04-0
1064624
   Павлов Платон Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 205. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1064625
   Павлов Платон Васильович (1823-1895) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 355. – ISBN 978-966-439-754-1
1064626
   Павлов Сергій Валентинович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 98
1064627
   Павлов Сергій Валентинович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 186-187 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1064628
   Павлов Сергій Валентинович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 196. – ISBN 978-966-439-961-3
1064629
   Павлов Сергій Валентинович (1969) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 106-107. – ISBN 966-95774-3-5
1064630
   Павлова Віра Петрівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 99
1064631
   Павлова Віра Петрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 187-188 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1064632
   Павлова Віра Петрівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 197. – ISBN 978-966-439-961-3
1064633
   Павлова Віра Петрівна (1928) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 107. – ISBN 966-95774-3-5
1064634
   Павлова Олена Юріївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 355. – ISBN 978-966-439-754-1
1064635
  Хоменко О. Павлова пошта. Поезія Павла Вольвача в координатах межичасся // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 6 серпня (№ 18). – С. 3
1064636
  Котов К.Є. Павлова халепа : (Оповідання) / К.Є. Котов. – Катеринослав : Тип. К.А. Андрущенка, 1913. – 20 с.
1064637
  Цырлин И.И. Павлович / И.И. Цырлин. – М., 1958. – 48с.
1064638
  Шудря Є. Павлович Юрій Юрійович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 34-36. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
1064639
  Бурім Д. Павлові Степановичу Соханю - 80 / Д. Бурім, О. Маврін // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Я. Дашкевич, О. Маврін, В. Александрович [та ін.]. – Київ, 2006. – Т. 13/14. – С. 7-13. – (Нова серія ; вип. 10/11)
1064640
   Павлові Тичині : Збірник присвячений сімдесятиріччю з дня народження і п"ятдесятиріччю літературної діяльності поета. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 390, [2] с.
1064641
   Павлово: город над синей Окой : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 78-81 : Фото
1064642
   Павловск-Слуцк. – Л. – 29с.
1064643
  Курбатов В. Павловск : художественно-исторический очерк и путеводитель / В. Курбатов. – 2-е изд. – С.-Петербург : Типография журнала Сатирикон. – 244, [19] с.
1064644
  Земцов С.М. Павловск / С.М. Земцов. – Москва, 1947. – 47 с.
1064645
   Павловск. – М, 1952. – 116с.
1064646
   Павловск. – Москва, 1956. – 40 с.
1064647
  Кучумов А.М. Павловск / А.М. Кучумов. – Ленинград, 1970. – 103 с.
1064648
   Павловск. – Ленинград, 1971. – 159 с.
1064649
  Кучумов А.М. Павловск / А.М. Кучумов. – Ленинград, 1972. – 104 с.
1064650
  Кучумов А.М. Павловск : путеводитель по дворцу-музею и парку / А.М. Кучумов. – Ленинград : Лениздат, 1975. – 112 с.
1064651
   Павловск. – Ленинград, 1976. – 446 с.
1064652
  Шварц В.С. Павловск / В.С. Шварц. – Ленинград, 1980. – 135 с.
1064653
  Кучумов А.М. Павловск / А.М. Кучумов. – 4-е изд, испр. и доп. – Ленинград, 1980. – 155 с.
1064654
  Шварц В.С. Павловск / В.С. Шварц. – 2-е изд. – Ленинград, 1981. – 135 с.
1064655
  Беланина В.А. Павловск / В.А. Беланина. – Ленинград : [б. и.], 1988. – 32 с.
1064656
  Беланина В.А. Павловск : дворцово-парковый ансамбль : альбом / авт. текста и сост. В.А. Беланина. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 383 с. : ил. ; в основном ил., цв. ил. – ISBN 5-289-00469-6
1064657
  Бирюков Д.А. Павловская физиология - ценный вклад в естественно-научные основы диалектического материализма : стенограмма публичной лекции из цикла "И.П. Павлов и его учение" / Д.А. Бирюков ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний, Ленинградское отд-ние. – Ленинград : [б. и.], 1951. – 36 с.
1064658
   Павловские клинические среды. – МоскваЛ.
1. – 1954. – 644с.
1064659
   Павловские клинические среды. – МоскваЛ.
2. – 1955. – 508с.
1064660
   Павловские клинические среды. – МоскваЛ.
Т. 3. – 1957. – 492с.
1064661
  Соколов-Митрич Дмитрий Павловские охоты : Россия / Соколов-Митрич Дмитрий, , Максимишин Сергей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 7. – С. 144-155 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1064662
   Павловские среды. – МоскваЛ.
Т. 1. – 1949. – 360с.
1064663
   Павловские среды. – МоскваЛ.
Т. 2. – 1949. – 627с.
1064664
   Павловские среды : протоколы и стенограммы физиологических бесед. – МоскваЛ.
Т. 3 : Стенограммы 1935-1936 гг. – 1949. – 516с.
1064665
  Матвеев А. Павловский дворец-музей / А. Матвеев. – Москва; Ленинград, 1931. – 72 с.
1064666
   Павловский дворец-музей и парк в г.Слуцке. – Л, 1940. – 72с.
1064667
  Марголин М.Б. Павловский дворец-музей художественного убранства : проспект / М.Б. Марголин, А.М. Кучумов. – Ленинград, 1962. – 20 с.
1064668
  Суворова Г.Т. Павловский индустриальный район Горьковской области. : Автореф... канд. географ.наук: / Суворова Г.Т.; МВО РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
1064669
  Суворова Г.Т. Павловский индустриальный район. Экономический очерк / Г.Т. Суворова. – Горький, 1955. – 116с.
1064670
  Талепоровский В.Н. Павловский парк / В.Н. Талепоровский. – Пб., 1923. – 139с.
1064671
  Зеленова А.И. Павловский парк / А.И. Зеленова. – Л., 1954. – 128с.
1064672
  Зеленова А.И. Павловский парк / А.И. Зеленова. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград, 1955. – 128 с.
1064673
  Иванова О.А. Павловский парк / О.А. Иванова. – Ленинград, 1956. – 124 с.
1064674
  Зеленова А.И. Павловский парк / А.И. Зеленова. – 4-е изд., испр. и доп. – Л., 1961. – 99с.
1064675
  Марголин М.Б. Павловский парк : проспект / М.Б. Марголин, В. Бетаки. – Ленинград, 1962. – 24 с.
1064676
  Зеленова А.И. Павловский парк / А.И. Зеленова. – 6-е изд., испр. и доп. – Л., 1964. – 152с.
1064677
   Павловский парк. – Ленинград, 1968. – 83 с.
1064678
  Саркисов С.А. и др. Павловское учение и некоторые теоретические проблемы современной неврологии и психиатрии / С.А. и др. Саркисов. – Москва, 1963. – 100с.
1064679
  Квасницький О.В. Павловське вчення - в практику тваринництва / О.В. Квасницький. – К., 1954. – 23с.
1064680
  Сидоренко Н. Павловський Мефодій Іванович // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ; Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника; За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2002. – Вип. 9. – С. 220-221. – ISBN 966-02-2344-7; 966-02-2345-5
1064681
  Ступак Ф.Я. Павловський Олександр Дмитрович // Київські благодійні медичні товариства (др. пол. XIX - поч. XX ст.) / Ф.Я. Ступак. – Київ : [б. в.], 1998. – С. 84. – ISBN 5770702958
1064682
   Павловський Олександр Дмитрович (1857-1946) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 355-356. – ISBN 978-966-439-754-1
1064683
  Марценюк Р. Павловський П.Ф.: штрихи до портрету репресованого бібліотекаря (за матеріалами архівно-слідчої справи) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 40-46. – (Історія ; вип. 3 (146)). – ISSN 1728-3817
1064684
  Єфіменко М.Г. Павлоград / М.Г. Єфіменко, М. Теселько. – Дніпропетровськ, 1967. – 62с.
1064685
   Павлоград. – К, 1976. – 44с.
1064686
  Теселько М.П. Павлоград / М.П. Теселько, М.Г. Ефименко. – Днепропетровск, 1983. – 96с.
1064687
   Павлоград. – Київ : Мистецтво, 1985. – 95с.
1064688
   Павлоградский народный историко-революционный музей имени XXII съезда КПСС. – Москва : Советская Россия, 1962. – 24с.
1064689
  Марочко В. Павлоградське повстання // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 318-319. – ISBN 978-617-642-388-1


  Павлоградське повстання - повстання селян, що почалося 4 квітня 1930 року. Центрами повстання стали села Богданівка і Тернівка поблизу міста Павлограда.
1064690
  Семенов П.Е. Павлодар-Экибастузский ТПК / П.Е. Семенов. – Москва : Знание, 1983. – 64 с. – (В помощь лектору.- Б-чка "Территориально-производственные комплексы СССР" / составитель библиотечки Виктор Сергеевич Варламов)
1064691
  Потічний П.Й. Павлокома. 1441-1945 : Історія села / Петро Й. Потічний. – Торонто; Львів : Фундація Павлокома, 2001. – 604с., карта : фотоіл.
1064692
  Жадько В. Павлопіль (- хутір Маньківського району) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 673. – ISBN 978-966-8567-14-8
1064693
   Павлу Івановичу Орлову - 60 років // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 111-112. – ISSN 1682-2366
1064694
  Маврін О. Павлу Степановичу Соханю - 80 // Студії з архівної справи та документознавства / Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2006. – Т. 14. – С. 129-130.
1064695
   Павлу Юрійовичу Бурбану - 70 років // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (89). – С. 55 : фото. – ISSN 2311-9780
1064696
  Инчин А.И. Павлуха-партизан / А.И. Инчин. – Саранск, 1984. – 104с.
1064697
   Павлуха-партизан. – К, 1988. – 571с.
1064698
  Дмитрієв В.С. Павлуцький Григорій Григорович / В.С. Дмитрієв, О.В. Ляпіна, І.І. Тіщенко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 269. – ISBN 96966-8060-04-0
1064699
  Денисенко О. Павлуцький Григорій Григорович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури України, Центр пам"яткознавства НАНУ та УТОПІК; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 125-129. – ISBN 966-02-3530-5
1064700
  Шудря Є. Павлуцький Григорій Григорович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 16-21. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
1064701
   Павлуцький Григорій Григорович (1861-1924) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 356. – ISBN 978-966-439-754-1
1064702
   Павлуцький Григорій Григорович (1861 - 1924) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 459. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
1064703
  Григорьев К. Павлыш - продолжение легенды / К. Григорьев. – Москва, 1976. – 96с.
1064704
  Сухомлинский В.А. Павлышская средняя школа / В.А. Сухомлинский. – 2-е изд. – М, 1979. – 399с.
1064705
  Журавльов Д.В. Павлюк // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 124-127. – ISBN 978-966-14-1182-0
1064706
   Павлюк Іван Адамович (1915-1974) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 356. – ISBN 978-966-439-754-1
1064707
   Павлюк Сергій Павлович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 336 : фото
1064708
   Павлюченко Станіслав Євстигнійович : біобібліогр. покажчик : до 75-річчя від дня народження / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; [уклад.: П.Г. Павлюченко, О.О. Скаченко, В.В. Ткаченко ; голов. ред. М.М. Поплавський ; наук. ред.: А.І. Гурбанська, П.Г. Павлюченко]. – Київ : [б. в.], 2012. – 87, [1] с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 37. – Бібліогр.: с. 34-36. – (Серія "Видатні постаті КНУКіМ")
1064709
  Винниченко І. Павльсон Отто (Антон Михайлович) / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 348. – ISBN 978-966-7863-77-7
1064710
  Махно В. Павнд & Лорка: поет у пейзажі // Критика. – Київ, 2005. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 29-32
1064711
  Привалова Е.Л. Павниси - Pavnissi / Е.Л. Привалова. – Тбилиси, 1977. – 165с.
1064712
  Московкина Э.Г. Паводки на реке Даугава за историческое время / Э.Г. Московкина. – Рига, 1960. – 156с.
1064713
  Почаєвець О.О. Паводки на річках басейну Стрия та їх вплив на морфологічні зміни русел / О.О. Почаєвець, З.В. Розлач // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т водних проблем і меліорації. – Київ, 2014. – Вип. 101. – С. 259-272. – ISSN 0507-2166


  У статті розглянуто руслові процеси на річках басейну Стрия. Встановлені багаторічні цикли коливань стоку річок, виділені та класифіковані паводки. Визначено вплив паводків на морфологічні перетворення річкових русел.
1064714
  Петенков А.В. Паводки рек средне-сибирского плоскогорья, анализ их формирования и методика расчета : Автореф... канд. географ.наук: 11-696 / Петенков А.В.; Ленингр. гидрометеоролог. ин-т. – Ленинград, 1970. – 21л.
1064715
  Приходько М.М. Паводки та управління ними в регіоні Українських Карпат і прилеглих територій : геоекологія // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 4 (76). – С. 55-58 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
1064716
  Баужа Т.О. Паводковий стік в холодний період року на території басейну р. Ріка та його розрахункові характеристики // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 2 (27). – C. 73-80


  Дана оцінка результатам багаторічних спостережень за максимальним стоком холодного періоду в басейні р. Ріка. Виконано оцінку однорідності та стаціонарності рядів спостережень паводкового стоку за сумарною інтегральною кривою, за статистичними ...
1064717
  Олиферов А.Н. Паводкорегулирующие мелиорации в горных районах // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 24. – С. 55-59. – Бібліогр.: 3 назви
1064718
  Смольников А.С. Паводок / А.С. Смольников. – М., 1957. – 96с.
1064719
  Зорин И.А. Паводок / И.А. Зорин. – Ижевск, 1970. – 48с.
1064720
  Алексеев В.А. Паводок : стихи / Алексеев В.А. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1970. – 44 с.
1064721
  Лиханов А.А. Паводок: Повести и рассказы. / А.А. Лиханов. – М., 1977. – 394с.
1064722
   Павсания. Описание Еллады или Путешествие по Греции во II-м веке по Р.Х. : с приложением статей: Историко-литературное значение Павсании, Краткий очерк истории греческого искуства, Родословные таблицы еллинских династий и пр. – С.-Петербург : Типография Товарищества Общественная Польза, 1887. – 8, CXXXXVII, с. 149-839
1064723
  Зінченко А. Павуки-герпетобіонти зелених зон Києва (arachnida, aranei) і видові комплекси павуків Київських парків / А. Зінченко, Є. Сінгаєвський, П. Балан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-25. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Вперше для паркових зелених зон м. Києва проведені еколого-фауністичні дослідження видових комплексів павуків-герпетобіонтів. Виявлено 29 видів які належать до 22 родів та 11 родин. Наведено розподіл видів павуків-герпетобіонтів по дослідженим парковим ...
1064724
  Сінгаєвський Є. Павуки-дендробіонти (Arachnida, Aranei) урочища зміїні острови Канівського природного заповідника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 18-20. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Досліджено видовий склад та екологічні особливості павуків-дендробіонтів урочища Зміїні острови. Виявлено 26 видів павуків з 14 родів та 7 родин. Встановлено приуроченість окремих видів павуків до певних видів рослинності. Подано список видів павуків ...
1064725
  Гриник Є. Павуки (ARACHNIDA, ARANEI) ландшафтного заказника "Яхнівський" (Київська область) / Є. Гриник, Є. Сінгаєвський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – C. 33-37. – (Біологія ; вип. 4 (83)). – ISSN 1728-3817
1064726
  Мелещук Л.І. Павуки (Araneae) у складі нідікольної фауни дендрофільних птахів Карпатського регіону України / Л.І. Мелещук, М.М. Федоряк // Беркут : український орнітологічний журнал / І.В. Скільський, В.М. Грищенко. – Чернівці, 2013. – Т. 22, вип. 2. – С. 151-164. – ISSN 1727-0200
1064727
  Сінгаєвський Є. Павуки герпетобіонти (Arachnida, Aranei) штучних ялиново-дубових лісів долини річки Стугна / Є. Сінгаєвський, П. Кілочицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-41. – (Біологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Досліджено видовий склад та фенологію павуків підстилки штучних ялиново-дубових лісів у долині ріки Стугна. Відмічено 66 видів з 46 родів і 16 родин. Виділено домінуючі види і наведено дані щодо їх фенології і змін динамічної щільності. Наведено дані ...
1064728
  Сінгаєвський Є. Павукоподібні (Arachnida: Acari (Parasitiformes: Mesostigmata); Aranei) зелених зон Києва та передмість / Є. Сінгаєвський, П. Балан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 42-45. – (Біологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Досліджено видовий склад двох груп павукоподібних, мезостигматичних кліщів та павуків в зелених зонах міста Києва та передмісті. Показано, що видове різноманіття мезостигмат у міських парках менше ніж зелених зонах передмістя. Виявлено: 63 види ...
1064729
  Трубай В. Павутина // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2005. – № 192. – С. 8-18
1064730
  Акутагава Р. Павутинка : вибрані новели / Акутагава Рюноске ; пер. з яп. І. Дзюб. – Львів : Піраміда, 2006. – 232 с. – (Майстри українського перекладу). – ISBN 966-8522-71
1064731
  Чумак П.Я. Павутинні кліщі (Tetranychidae, Acariformes) - шкідники рослин-інтродуцентів закритого грунту в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-74. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  Наведено видовий склад і кормові рослини павутинних кліщів, що паразитують на оранжерейних рослинах в ботанічних садах України та біологічні заходи боротьби з ними.
1064732
  Питель М. Павутиння / М. Питель. – Пряшів, 1955. – 84с.
1064733
  Іваніченко Ю. Павутиння лиха. Терор і наркотики : документально-публіцистичне дослідження / Юрій Іваніченко, Михайло Львовській. – Сімферополь : Таврія, 2007. – 352с. – ISBN 978-966-435-163-5
1064734
  Букович Д.М. Павутиння омани. / Д.М. Букович. – Ужгород, 1974. – 128с.
1064735
  Исмайлов Хамид Павшие жизнью храбрых : повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 11 (1015). – С. 80-96. – ISSN 0130-7673
1064736
  Каринцев Н.А. Паганини : картины из жизни / Н.А. Каринцев. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1935. – 64 с.
1064737
  Тибальди-Кьеза Паганини / Тибальди-Кьеза. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 303 с.
1064738
  Тибальди-Кьеза Паганини / Тибальди-Кьеза. – М. : Правда, 1986. – 381 с.
1064739
  Каринцев М.О. Паганіні / М.О. Каринцев. – Київ : Музична Україна, 1969. – 55 с.
1064740
   Паганское царство, или Долина тысячи храмов : тайны мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 2. – С. 52-58 : Фото
1064741
  Зубар В.В. Пагіння / В.В. Зубар. – К, 1959. – 85с.
1064742
  Дунаев В.А. Пагматика Ч.Морриса. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Дунаев В.А.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1978. – 22л.
1064743
  Гнатюк І.Ф. Паговіння : поезії / І.Ф. Гнатюк. – Львів : Каменяр, 1965. – 31 с.
1064744
  Чандар К. Пагони бурі / К. Чандар. – Київ : Молодь, 1972. – 199 с.
1064745
   Пагони на новому грунті // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 29 травня (№ 21)


  Нова історія Донецького національного технічного університету почала відлік із листопада 2014 року.
1064746
  Сандул В.О. Пагорб Слави у Черкасах / В.О. Сандул. – Дніпропетровськ, 1983. – 47с.
1064747
   Пагсан-Джосан : история и хронология Тибета. – Новосибирск, 1991. – 264с.
1064748
  Карнович Е.П. Пагуба: Ист. роман. / Е.П. Карнович. – Москва, 1990. – 203с.
1064749
  Кастело Бранко Камило Пагубная любовь : роман. Новеллы : пер. с порт. / Камило Кастело Бранко. – Москва : Художественная литература, 1990. – 461с.
1064750
  Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность / Ф.А. Хайек. – М., 1992. – 304с.
1064751
  Замирская Ю.Е. Пагубность историцистских теорий для общественного и личностного сознания // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 146-148
1064752
  Глинка-Янчевский С.К. Пагубные заблуждения : По поводу сочинения К.Ф. Хартулари: "Право суда и помилования, как прерогативы российской державности" ; (Критический обзор юридических новшеств) / С. Глинка-Янчевский. – Санкт-Петербург : Тип. Э. Арнгольда, 1899. – [4], II, 189 с.


  Хартулари, Константин Федорович (1841-1908).
1064753
  Размеров В. Пагубные плоды вековой несвободы : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 120-126. – ISSN 0131-2227
1064754
  Деглин В.Я. Пагубные пристрастия / В.Я. Деглин. – М, 1972. – 80с.
1064755
  Садовский В.Л. Пагубный дух / В.Л. Садовский. – Пенза, 1957. – 34 с.
1064756
  Бузуев В.М. Пагуош это мир. / В.М. Бузуев, В.П. Павличенко. – Москва, 1960. – 90с.
1064757
  Полещук А.Л. Падает вверх / А.Л. Полещук. – М, 1964. – 222с.
1064758
  Григорян А С. Падает снег / А С. Григорян. – Москва, 1972. – 216 с.
1064759
  Пуиг М. Падает тропическая ночь : проза: роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 10. – С. 3-131. – ISSN 1130-6545
1064760
  Сидоренко Н. Падалка Лев Васильович // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ; Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника; За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2002. – Вип. 9. – С. 221-222. – ISBN 966-02-2344-7; 966-02-2345-5
1064761
   Падарунак. – Мінськ, 1958. – 208с.
1064762
  Горбатюк В. Падають жолуді // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 84-138. – ISSN 0131-2561
1064763
  Ленч Л.С. Падающая башня / Л.С. Ленч. – М, 1971. – 205с.
1064764
  Сердобольский О.М. Падающее яблоко / О.М. Сердобольский. – Л., 1989. – 62с.
1064765
  Жупан И.В. Падающие звезды / И.В. Жупан. – Ужгород, 1968. – 132с.
1064766
  Зорин В.Г. Падающие огни / В.Г. Зорин. – Воронеж, 1968. – 247с.
1064767
  Ашк У. Падающие стены : роман / Упендранатх Ашк ; пер. с хинди Р. и П. Баранниковых. – Москва : Издание иностранной литературы, 1961. – 188 с.
1064768
  Делилло Дон Падающий : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 3-180. – ISSN 1130-6545
1064769
  Горчаков О.А. Падающий дождь / О.А. Горчаков. – М., 1971. – 285с.
1064770
  Калве А. Падающий Икар. Воздушный мост : романы / А. Калве; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1991. – 407 с.
1064771
  Самсонов М.Н. Падающий минарет / М.Н. Самсонов. – Ташкент, 1968. – 121 с.
1064772
  Гайдарова Ф.А. Падежи и их функции в лакском языке : Автореф... канд. филол.наук: 668 / Гайдарова Ф.А.; АН СССР. Ин-т языкознания. – М., 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1064773
  Джаббарзаде И.Х. Падежи имер существительных в современном азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Джаббарзаде И. Х.; МВО СССР, Аз. ГУ. – Баку, 1959. – 24л.
1064774
  Ходова К.И. Падежи с предлогами в старославянском языке / К.И. Ходова. – М., 1971. – 192с.
1064775
  Собинникова В.И. Падежные и предложно-падежные формы в русском языке в сопоставительном аспекте с другими славянскими языками. / В.И. Собинникова. – Воронеж, 1977. – 112с.
1064776
  Новикова А.С. Падежные отношения в Саввиной книге. : Автореф... канд. филолог.наук: / Новикова А.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 16л.
1064777
  Гришина Наталья Михайловна Падежные показатели и служебные слова в структуре сложного предложения кетского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Гришина Наталья Михайловна; АНС Ленингр. отд. Ин-та языкознания. – Л., 1979. – 30л.
1064778
  Сесиашвили Т.М. Падежные формы немецких имен существительных и их преподавание в 5-6 классах грузинской школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Сесиашвили Т.М.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 30л.
1064779
  Шакибаев С. Падение "Большого Туркестана" / С. Шакибаев. – Алма-Ата, 1972. – 287 с.
1064780
  Тарле Е.В. Падение абсолютизма в Западной Европе : Исторические очерки Е.В. Тарле. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольф. – (Свободное знание : Собр. общедоступ. очерков, ст. и лекций рус. ученых, под ред. проф. Э.Д. Гримма, проф. Л.И. Петражицкого, пр.-доц. В.В. Сиповского и проф. В.М. Шимкевича)
Ч. 1. – 1907. – [4], 206, [1] с.
1064781
  Тарле Е.В. Падение абсолютизма в Западной Европе и России / Е.В. Тарле. – 2-е дополн. изд. – Птгр., 1924. – 187с.
1064782
  Пачулиа В.П. Падение Анакопии : легенды Кавказкого Причерноморья / В.П. Пачулиа. – Москва : Наука, 1986. – 239 с.
1064783
  Корелин М.С. Падение античного миросозерцания : (Культурный кризис в Римской империи) ; Лекции, чит. в Московском политехническом музее в 1891-1892 гг. / М.С. Корелин. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой ; Тип. И.Н. Скороходова, 1895. – IV, 161 с. – (Культурно-историческая библиотека ; № 2)
1064784
  Корелин М.С. Падение античного миросозерцания : (Культурный кризис в Римской империи) ; Лекции, чит. в Моск. политехн. музее в 1891-1892 гг. / М.С. Корелин. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1901. – VIII, 169 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – (История Европы по эпохам и странам в средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева и И.В. Лучицкого ; № 2)


  Имеется электронная копия в РГБ
1064785
  Павленко П. Падение Берлина : киносценарий / П. Павленко., М. Чиаурели. – Москва : Госкиноиздат, 1950. – 96 с. – (Библиотека кинодраматургии)


  Авт.: Чиаурели, Михаил Эдишерович
1064786
  Козинец В.Д. Падение Берлина / В.Д. Козинец. – Москва : [Воениздат], 1975. – 33 с. с ил. – На обл. : Молодежи о Вооруженных Силах СССР/ - Авт. указан в вып. дан.
1064787
  Козинец В.Д. Падение Берлина / В.Д. Козинец. – Москва, 1984. – 33с.
1064788
  Щербина В.Р. Падение Берлина. / В.Р. Щербина. – Москва, 1950. – 32с.
1064789
  Андреев А. Падение Берлина. Записки военных корреспондентов "Комсомольской правды" / А. Андреев, Л. Коробов. – Москва : Молодая гвардия, 1945. – 84 с. : ил.
1064790
  Солошенко В.В. Падение Берлинской стены и объединение Германии: внутриполитические проблемы нового немецкого единства // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 114-123. – ISBN 978-966-136-196-5
1064791
  Осинский В. Падение вверх / В. Осинский. – Тбилиси, 1989. – 301с.
1064792
  Коничев К.И. Падение Галактиона Перинина. / К.И. Коничев. – М., 1965. – 48с.
1064793
   Падение города : Сборник американских радиопьес. – Москва : Искусство, 1974. – 254с. – (Радиопьесы мира)
1064794
  Малышкин А.Г. Падение Даира / А.Г. Малышкин. – Москва, 1926. – 72с.
1064795
  Малышкин А.Г. Падение Даира / А.Г. Малышкин. – 6-е изд. – Москва, 1932. – 171 с.
1064796
  Малышкин А.Г. Падение Даира / А.Г. Малышкин. – Симферополь : Крымиздат, 1949. – 64 с.
1064797
  Малышкин А.Г. Падение Даира / А.Г. Малышкин. – Москва, 1987. – 31 с.
1064798
  Милявский И.Л. Падение двуглавого орла. / И.Л. Милявский. – М, 1962. – 79с.
1064799
  Лебедев Н.И. Падение диктатуры Антонеску / Н.И. Лебедев. – М., 1966. – 480с.
1064800
  По Э.А. Падение дома Ашеров: РАссказы. / Э.А. По. – Москва, 1990. – 237с.
1064801
  Окунева Ольга Падение дома Браганса : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 5 (2824). – С. 78-84 : Фото, карта
1064802
  Эренбург И.Г. Падение дуче / И.Г. Эренбург. – М, 1943. – 15с.
1064803
  Гордон А.В. Падение жирондистов / А.В. Гордон. – Москва, 1988. – 150 с.
1064804
  Мечетная Н. Падение звезды // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2010. – № 42 (430). – С. 54-57


  Барак Обама проиграл схватку миллиардерам и уступил республиканцам контроль над конгрессом. Громкие реформы президента США, как и он сам, - на грани провала
1064805
  Ясинский А.Н. Падение земского строя в Чешском государстве (X-XIII вв.) / А.Н. Ясинский. – Киев : Тип. Имп. Унив. Св. Владимира, 1895. – [6], 193, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  На тит. л. дарственная надпись: Фортинскому от автора
1064806
  Ясинский А.Н. Падение земского строя в Чешском государстве (X-XIII вв.). / А.Н. Ясинский. – Первое издание удостоено премии имени А.А. Котляревского. – Юрьев, 1912. – 189 с.
1064807
  Тендряков В.Ф. Падение Ивана Чупрова / В.Ф. Тендряков. – Москва, 1956. – 136с.
1064808
  Тендряков В.Ф. Падение Ивана Чупрова. Не ко двору / В.Ф. Тендряков. – Москва : Художественная литература, 1956. – 136 с.
1064809
  Сергеенко М.Е. Падение Икара / М.Е. Сергеенко. – М., 1963. – 206с.
1064810
  Афлатуни Сухбат Падение Исмаила : Поэзия // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 1. – С. 14--15. – ISSN 0012-6756
1064811
  Грэй А. Падение Келвина Уокера: Небыль 60-х годов / А. Грэй. – М., 1990. – 221с.
1064812
  Величко В.А. Падение Кенигсберга / В.А. Величко. – Москва, 1945. – 39с.
1064813
  Фиш Г.С. Падение Кимас-озера / Г.С. Фиш. – МоскваЛ,, 1937. – 159с.
1064814
  Фиш Г.С. Падение Кимас-озера / Г.С. Фиш. – Петрозаводск, 1939. – 138с.
1064815
  Фиш Г.С. Падение Кимас-озера / Г.С. Фиш. – М, 1973. – 383с.
1064816
  Фиш Г.С. Падение Кимас-озера ; Мы вернемся, Суоми! / Г.С. Фиш. – М, 1960. – 400с.
1064817
  Баюканский А.Б. Падение Кито-Карафуто / А.Б. Баюканский. – Воронеж, 1966. – 229с.
1064818
  Пестушко Валерий Падение комет порождает... горы и ледники! : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 52-53 : Іл.
1064819
  Доронин А.В. Падение Константинополя в 1453 году и турецкая угроза в ренессансной публицистике // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 3, май - июнь. – С. 3-25. – ISSN 0130-3864


  Падение Константинополя в 1453 г. под ударами османов обозначило важную веху в европейской истории. Отныне активное присутствие турок на европейском континенте стало важным конфронтационным, интеграционным или дезинтегрирующим фактором формирования ...
1064820
  Рансимен С. Падение Константинополя. / С. Рансимен. – М, 1983. – 200с.
1064821
  Сократов Т.П. Падение крепостного права : Очерк Т.П. Сократовой (Алабиной) / Ист. комис. Учеб. отд. О-ва Распростр. Техн. знаний. – Москва : Тип. И.Д. Сытина, 1911. – 96 с. : ил., порт.
1064822
  Федоров В.А. Падение крепостного права в России / В.А. Федоров. – М.
1. – 1966. – 100с.
1064823
  Федоров В.А. Падение крепостного права в России / В.А. Федоров. – М.
2. – 1967. – 112с.
1064824
  Федоров В.А. Падение крепостного права в России / В.А. Федоров. – М.
3. – 1968. – 107с.
1064825
  Горовой Ф.С. Падение крепостного права на горных заводах Урала / Ф.С. Горовой. – Пермь, 1961. – 408с.
1064826
  Ницше Ф. Падение кумиров : [сборник : перевод с нем. ] / Фридрих Ницше. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 224 с. – ISBN 978-5-91181-364-2
1064827
  Астафьев В.П. Падение листа : роман, рассказы, очерки / Виктор Астафьев. – Москва : Советский писатель, 1988. – 511 с.
1064828
  Алексеев А. Падение монархии в России : заговоры и революция. Часть II. Революций не устраивают - они происходят сами // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2007. – № 11
1064829
  Эренбург И.Г. Падение Парижа / И.Г. Эренбург. – М, 1947. – 488с.
1064830
  Эренбург И.Г. Падение Парижа / И.Г. Эренбург. – М, 1959. – 495с.
1064831
  Эренбург И.Г. Падение Парижа / И.Г. Эренбург. – Л, 1985. – 535с.
1064832
  Кузьмин А.Г. Падение Перуна / А.Г. Кузьмин. – М, 1988. – 238с.
1064833
  Коряков О.Ф. Падение племени йескелов / О.Ф. Коряков. – Челябинск, 1958. – 104с.
1064834
  Иванов В. Падение престижа науки обусловлено... законом // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 26 апреля (№ 17). – С. 8-9


  Владимир ИВАНОВ, доктор экономических наук, заместитель главного ученого секретаря Президиума РАН : понизили статус Высшей аттестационной комиссии. Если в СССР ВАК была самостоятельной правительственной структурой, то в настоящее время ВАК - один из ...
1064835
  Бицилли П.М. Падение Римской империи / П. Бицилли. – Одесса : Книгоиздательство А. А. Ивасенко : [Тип. "Техник"], 1919. – 104 с. – (Наука-Культура-Жизнь)
1064836
  Емцев Т М. Падение сверхновой / Т М. Емцев, Е.И. Парнов. – Москва, 1964. – 152 с.
1064837
  Крашенинников В.Л. Падение Серингапатама / В.Л. Крашенинников. – Москва : Наука, 1981. – 318с.
1064838
  Шерэ Эме Падение старого режима (1787-1789) / Эмэ Шерэ ; пер. с франц. Т. Богданович., Э. Пименовой, под ред. Тарле. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (История Европы по странам а средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева, И.В. Лучицкого)
Т. 1, вып. 2. – 1907. – С. I-IV, 209-389. – В кн. предисловие к рус. изд.
1064839
  Шерэ Эме Падение старого режима (1787-1789) / Эмэ Шерэ ; пер. с франц. Т. Богданович., Э. Пименовой, под ред. Тарле. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (История Европы по странам а средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева, И.В. Лучицкого)
Т. 1, вып. 1. – 1907. – 208 с.
1064840
  Шерэ Эме Падение старого режима (1787-1789) / Эмэ Шерэ ; пер. с франц. Богданович., Э. Пименовой, под ред. Тарле. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (История Европы по странам а средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева, И.В. Лучицкого)
Т. 1. – 1907. – IV, 389 с.
1064841
  Шерэ Эме Падение старого режима (1787-1789) / Эмэ Шерэ ; пер. с франц. О.И. Чолганской, Д.И. Пескер, под ред. Тарле. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (История Европы по странам а средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева, И.В. Лучицкого)
Т. 2, вып. 3. – 1907. – 399 с.
1064842
  Шерэ Эме Падение старого режима (1787-1789) / Эмэ Шерэ ; пер. с франц. О.И. Чолганской, Д.И. Пескер, под ред. Тарле. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (История Европы по странам а средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева, И.В. Лучицкого)
Т. 2, вып. 3. – 1907. – 208 с.
1064843
  Шерэ Эме Падение старого режима (1787-1789) / Эмэ Шерэ ; пер. с франц. О.И. Чолганской, Д.И. Пескер, под ред. Тарле. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (История Европы по странам а средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева, И.В. Лучицкого)
Т. 2. – 1907. – 399 с.
1064844
  Шерэ Эме Падение старого режима (1787-1789) / Эмэ Шерэ ; пер. с франц. О.И. Чолганской, Д.И. Пескер, под ред. Тарле. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (История Европы по странам а средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева, И.В. Лучицкого)
Т. 2, вып. 3. – 1907. – 208 с.
1064845
  Шерэ Эме Падение старого режима (1787-1789) / Эмэ Шерэ ; пер. с франц. О.И. Чолганской, Д.И. Пескер, под ред. Тарле. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (История Европы по странам а средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева, И.В. Лучицкого)
Т. 2, вып. 4 (последний). – 1908. – С. 209-401
1064846
  Грачев А.М. Падение Тисима-Ретто / А.М. Грачев. – Владивосток, 1967. – 264с.
1064847
  Грачев А.М. Падение Тисима-Реттоо / А.М. Грачев. – М., 1956. – 295с.
1064848
  Ибрагимов А.А. Падение трона : повести / Абдукаххар Ибрагимов ; пер. с узб. И.Ракши. – Москва : Советский писатель, 1988. – 261 с.
1064849
  Кором М. Падение фашистского режима и создание предпосылок образования Народно-Демократической Венгрии (1943-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кором М.; МГУ, Ист. фак. Каф. ист. нового врем. – М., 1957. – 14л.
1064850
  Еременко С. Падение финансово-банковского сектора - основная причина экономического кризиса в Украине // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 7-14. – ISSN 1728-6220
1064851
  Армстронг Г. Падение Франции / Армстронг Г. – Москва : Госполитиздат, 1941. – 155, [5] с.
1064852
  Щебеньков Ю. Падение Франции (события во франции в период 20 мая - 25 июня 1940 г.) // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1973. – Вып. 12 : Буржуазные историки о начальном периоде второй мировой войны. – С. 74-99
1064853
  Трусов Ю. Падение Хаджибея / Ю. Трусов. – Київ, 1958. – 255 с.
1064854
  Ковалев П.Н. Падение Хведоса Струка : повесть / П.Н. Ковалев; пер. с белорус. Е.Мозолькова. – Москва : Советский писатель, 1970. – 175 с.
1064855
   Падение царского режима : стенографическиеотчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. – 1924-1927. – Ленинград : Госиздат
Т. 1 : [ Допросы: А. Н. Хвостова, Е. К. Климовича, А. Д. Протопопова, С. С. Хабалова, А. Т. Васильева, Б. В. Штюрмера, В. Л. Бурцева, А. Н. Наумова, кн. М. М. Андроникова]. – 1924. – XXX, [2], 432, [1] c.
1064856
   Падение царского режима : стенографическиеотчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. – Ленинград
6. – 1926. – 415с.
1064857
   Падение царского режима : стенографическиеотчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. – Ленинград
7. – 1927. – 477с.
1064858
  Короленко В.Г. Падение царской власти / [Владимир Короленко]. – Б. м. : б. и., 1917. – 15 с.
1064859
  Короленко В.Г. Падение царской власти / Издание Киевского Областного Комитета Партии Народной Свободы. – Киев, 1917. – 48 с.
1064860
  Короленко В.Г. Падение царской власти : (Речь простым людям о событиях в России) / Владимир Короленко. – Москва : Тип. Т-ва "Задруга", 1917. – 32 с. – (Свободный народ ; № 41)
1064861
  Уоллес Л. Падение Царьграда / Л. Уоллес. – Москва, 1993. – 571 с.
1064862
  Гербстман А.О. Падение черного короля / А.О. Гербстман. – Алма-Ата, 1958. – 192с.
1064863
  Кислов А. Падение Шуйских или времена бедствий России : Исторический роман XVII века. – Санкт-Петербург : В тип. Н.Греча
ч. 2. – 1836. – 190с.
1064864
  Фуллер Г. Падение Эбнера Джойса / Г. Фуллер. – М, 1959. – 247с.
1064865
  Фуллер Г. Падение Эбнера Джойса / Г. Фуллер. – Свердловск, 1961. – 261с.
1064866
  Каппи Вилл Падения великих людей / Каппи Вилл; Пер. с англ. В.Грузина. – Киев : Амадей, 2002. – 305с. – (Библиотека Кота Бегемота). – ISBN 966-9581-6-X; 966-7689-14-X
1064867
  Лосєв І. Падіння "богів". Перші "єретики" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6 березня (№ 41). – С. 5


  Цікаві відвідини у Москві "кремлівського горця" югославським комуністичним керівництвом на чолі з маршалом Йосипом Броз Тіто.
1064868
  Метельова Т.О. Падіння Берлінського муру : семіотичні наслідки // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 80-88. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
1064869
  Вольська О.П. Падіння Берлінського муру та його вплив на розвиток масового опозиційного руху // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-59. – (Історія ; вип. 53)


  Розглядаються події, пов"язані з падінням стіни 9 листопада 1989 р. та її роль у розвитку громадянського руху в НДР.
1064870
  Зайвий О.Ф. Падіння в небо : вірші та поеми / О.Ф. Зайвий. – Дніпропетровськ : Промінь, 1989. – 101 с.
1064871
  Астаф"єв О. Падіння в небо. Літературна освіта в умовах ринку // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 4 червня (№ 23). – С. 6


  "...Одна із складових місії університету - зберігати культурну спадщину, збагачувати і примножувати її, - каже ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка академік Леонід Губерський. - Моральний обов"язок університету - ...
1064872
  Клаус Я. Падіння Гонконгу почалося // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 45 (677), 6-12.11.2020. – С. 30-31. – ISSN 1996-1561
1064873
  Лупій О.В. Падіння давньої столиці : Істор.роман/ Для серед.та старш.шк.віку / О.В. Лупій. – Київ : Веселка, 1991. – 398 с. – (Золоті ворота: історична бібліотека для дітей). – ISBN 5-333-00473-0
1064874
  Лупій О.В. Падіння давньої столиці : Історичний роман / О.В. Лупій. – Київ : Український центр духовної культури, 1996. – 408с. – (Укра нський історичний роман). – ISBN 5-7707-5388-9
1064875
  Байрамова Р. Падіння демократичної республіки в Азербайджані і антирадянські виступи в Губинському повіті // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 110-114. – ISSN 2076-1554
1064876
  Береза А.В. Падіння довіри до органів державної влади у глобальному контексті // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Батанов О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 25-33. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 84). – ISSN 1563-3349
1064877
  Дюпюї С. Падіння друге : вибрана драматургія : [п"єси] / Сильвіан Дюпюї ; пер. з фр. Івана Рябчія та Дмитра Чистяка. – Київ : Всесвіт, 2016. – 237, [3] с. : портр. – ISBN 978-966-8439-36-0
1064878
  Баумейстер А. Падіння європейської меритократії, або Кінець "правління кращих" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1 лютого (№ 16). – С. 3
1064879
  Олтман Р. Падіння і новий підйом Заходу // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 46-49


  Чому Америка та Європа повинні стати сильнішими після фінансової кризи.
1064880
  Бутирська Н. Падіння ікони демократії. Лідерка М"янми не пройшла випробування владою // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-15 березня (№ 9). – С. 5


  "Сподівання світової спільноти на демократичні перетворення у М"янмі, що понад півстоліття перебувала під владою військової хунти, з приходом до керівництва країни цивільної лідерки та відомого борця за демократію Аун Сан Су Чжі розбилися об "проблему ...
1064881
  Вітович І. Падіння комунізму. Початок. 50 років тому радянські війська окупували Чехословаччину // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 21 серпня (№ 90). – С. 9


  "Пiвстолiття тому СРСР і його союзники вторглися до Чехословаччини, щоб придушити спробу реформування комуністичного режиму. За розробленим у Кремлі планом операції під назвою «Дунай», війська СРСР та ще чотирьох держав-членів Організації Варшавського ...
1064882
  Казаков О. Падіння олігархічного володіння родини Кйосогі у другому десятиріччі XIVстоліття. Причини та аналіз // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2022. – № 2 (34). – С. 5-9. – ISSN 2311-9896
1064883
  Власюк О. Падіння під тиском санкцій // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 9 (389). – С. 28-31. – ISSN 2313-559X
1064884
  Галушка-Адайкін Падіння режиму "Нового порядку" в Республіці Індонезія // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 64. – C. 36-47. – ISSN 1682-671Х
1064885
  Пуховець Д. Падіння Республіки та Рання імперія // Історія України. – Київ, 2013. – грудень (№ 23). – С. 1-7
1064886
  Мандибура В.О. Падіння рівня життя як чинник демографічної кризи в Україні // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 4 : Економічний факультет. Юридичний факультет. – С. 92-103
1064887
  Мельник Л.Г. Падіння татаро-монгольського іга в Росії та піднесення визвольного руху на Україні : (до 500-річчя падіння ординського іга) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 94-99. – (Історичні науки ; вип. 23). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье на основе анализа документальных публикаций и литературы обосновывается вывод о том, что падение татаро-монгольского ига в России способствовало дальнейшему повышению авторитета и укреплению суверенитета Российского государства, усилению его ...
1064888
  Кинжалов Р.В. Падіння Теночтітлана. / Р.В. Кинжалов, А. Бєлов. – К., 1959. – 276с.
1064889
  Мазур О.Я. Падіння фортеці Перемишль - 22 березня 1915 року (за матеріалами Російського державного військово-історичного архіву) / О.Я. Мазур, І.В. Баран // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 58-65. – ISSN 0321-0499
1064890
  Гай-Нижник Падіння Центральної Ради і переворот П. Скоропадського: причини і рушійні сили // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 213-233. – ISBN 978-966-611-701-7
1064891
  Козланюк П.С. Падлюки без маски / П.С. Козланюк. – Львів : Каменяр, 1967. – 59 с.
1064892
  Будницька Є.М. Падолист : поезії / Є.М. Будницька. – Київ, 1987. – 116 с.
1064893
  Бондар В. Падолиста сьомий день.Оповідання // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2001. – № 9/10. – С.56-74. – ISSN 0130-1608
1064894
  Ябров А.С. Паду к ногам твоим / А.С. Ябров. – Москва : Современник, 1983. – 240с.
1064895
  Пиранделло Л. Падуански кастет. / Л. Пиранделло. – София, 1978. – 180с.
1064896
   Падун Микола Миколайович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 99-100
1064897
   Падун Микола Миколайович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 188-189 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1064898
   Падун Микола Миколайович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 197-199. – ISBN 978-966-439-961-3
1064899
   Падун Микола Миколайович (1939) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 108-109. – ISBN 966-95774-3-5
1064900
  Ольхон А. Падунский порог / А. Ольхон. – Иркутск, 1945. – 55с.
1064901
  Кисіль Г.Й. Падунська легенда / Г.Й. Кисіль. – Львів, 1966. – 112с.
1064902
  Друцэ И. Падурянка : рассказы / И. Друцэ; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1961. – 169 с.
1064903
  Шишков В. Падучая : рассказ // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 9. – С. 6-16. – ISSN 0132-2036
1064904
  Никитин С.К. Падучая звезда / С.К. Никитин. – М, 1967. – 222с.
1064905
  Никитин С.И. Падучая звезда / С.И. Никитин. – М, 1984. – 60с.
1064906
  Никитин С.К. Падучая звезда / С.К. Никитин. – Москва, 1987. – 302 с.
1064907
  Никитин С.К. Падучая звезда / С.К. Никитин. – М, 1989. – 302с.
1064908
  Горяинов В.В. Падуя. Виченца. Верона / В.В. Горяинов. – Москва, 1978. – 182 с.
1064909
  Харвей Джон Падший ангел : детектив // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2009. – № 2. – С. 88-106
1064910
  Лавринайтис В.Б. Падь золотая / В.Б. Лавринайтис. – М., 1959. – 288с.
1064911
  Божок И. Падь кедровая : повесть / И. Божок. – Владивосток : Примиздат, 1951. – 220 с.
1064912
  Погодин Н.Ф. Падь Серебрянная / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1939. – 56с.
1064913
  Чарская Лидия Паж цесаревны. / Чарская Лидия. – Смоленск, 1993. – 208с.
1064914
   Пазинич Василь Григорович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 101.
1064915
   Пазинич Василь Григорович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 190-191 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1064916
   Пазинич Василь Григорович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 199-201. – ISBN 978-966-439-961-3
1064917
   Пазинич Василь Григорович (1950) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 109-110. – ISBN 966-95774-3-5
1064918
  Кузик В. Пазли нашої історії: літопис музичного життя України (1917-1920) // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 1 (61) : Театр. Музика. Кіно. – С. 90-107. – ISSN 1728-6875
1064919
  Кузик В. Пазли нашої історії: літопис музичного життя України (1921–1923) // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 3 (63) : Театр. Музика. Кіно. – C. 87-113. – ISSN 1728-6875
1064920
  Цвіліховський В. Пазли пам"яті. 75 років тому, 19 вересня 1941 року, німці ввійшли до Києва... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17 - 23 вересня (№ 33). – С. 10
1064921
  Кушак Ю.Н. Пазори / Ю.Н. Кушак. – Мурманск, 1962. – 64с.
1064922
  Грязнов М.П. Пазырыкский курган / М.П. Грязнов. – М-Л, 1937. – 44с.
1064923
   Пазяк (Осередько) Ольга Михайлівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 146-147. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1064924
  Мамалига А. Пазяк Ольга Михайлівна : [спогади] / Анастасія Мамалига, Михайло Гуць, Юрій Єлісовенко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 221-225. – ISBN 978-966-2726-03-9
1064925
  Дмитренко М. Пазяківські читання // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.121-122


  Збірник наукових праць, присвячений пам"яті українського фольклориста, літературознавця та журналіста Михайла Пазяка (1930-1999)
1064926
  Райков Б. Паисиевият ръкопис на "История славяноболгарская" 1762 / Б. Райков. – София : Наука и изкуство, 1989. – 124 с. + С приложением
1064927
  Арнаудов М. Паисий Хилендарски : личност, дело, эпоха / М. Арнаудов. – 2-е доп. изд. – София : Наука и изкуство, 1972. – 175 с. : ил.
1064928
  Велчев В. Паисий Хилендарски / В. Велчев. – София, 1981. – 215с.
1064929
  Ангелов Б. Паисий Хилендарски / Б. Ангелов. – София : Наука и изкуство, 1985. – 200 с.
1064930
  Бричка А. Паїсій Величковський - творець морально-етичних засад чернецтва XVIII століття // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 29. – С. 149-159. – ISSN 0236-4832
1064931
   Паїсій Величковський (1722-1948): філософ-містик, богослов, релігійний діяч // Видатні діячі України минулих століть : меморіальний альманах / [гол. ред. О. Шокало ; редкол.: В. Абліцов, В. Антонів, М. Антонович та ін.]. – Київ : Компанія Євроімідж, 2001. – С. 92. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-05-6; 966-7867-06-4
1064932
  Аэсма Э.А. Пайде : ЭССР : пер. с эст. / Э.А. Аэсма. – 3-е изд. доп. – Таллин : Периодика, 1984. – 24 с. : ил.
1064933
  Яценко О.Д. Пайдейя як філософський метод трансцендування та рефлексії культури // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 186-188
1064934
  Йоонукс Х.Я. Пайдеский район = По обеим сторонам дороги / Х.Я. Йоонукс. – Таллин, 1974. – 72с.
1064935
  Зоріна О.С. Пайдея в контексті античної трагедії (Есхіл, Софокл, Евріпід) : автореф. дис. ...канд. філос. наук : спец.: 09.00.08 - естетика / Зоріна Олександра Сергіївна ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв. – (Політичні та юридичні науки)
1064936
  Зоріна О.С. Пайдея в контексті античної трагедії (Есхіл, Софокл, Евріпід) : Дис. ... канд. філос. наук : Спец. 09.00.08 - естетика / Зоріна О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 203л. – Бібліогр.: л. 192-203. – (Політичні та юридичні науки)
1064937
  Зоріна О.С. Пайдея у творчості давньогрецької драматургії (Есхіл, Софокл, Єврипід) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 45. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1064938
  Зоріна О.С. Пайдея як універсальна політологічна доктрина (маловідома в Україні) // Наукові записки Київської школи сценування / Київська школа сценування. – Київ, 2007. – № 3. – С. 62-64. – (Політичні та юридичні науки)
1064939
  Гладков А.С. Пайка деталей электровакуумных приборов / А.С. Гладков, О.П. Подвигина, О.В. Чернов. – Москва, 1967. – 288 с.
1064940
  Кривошей А.В. Пайка и сварка в производстве радиоэлектронной аппаратуры / А.В. Кривошей, А.Н. Бельцев. – Москва, 1974. – 238 с.
1064941
  Ковальский Л.Н. Пайка трансформаторных катушек серебром и оловом / Л.Н. Ковальский. – Москва-Ленинград, 1932. – 30 с.
1064942
  Ренькас С. Пайова участь у будівництві: час змін настав? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 20 березня (№ 11). – С. 28
1064943
  Слободян О.А. Пайовий інвестиційний фонд як об"єкт цивільних правовідносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 174-178
1064944
  Клапатий Д.Й. Пайовий інвестиційний фонд як форма спільного інвестування в Україні (цивільно-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Клапатий Дмитро Йосифович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1064945
  Фаренюк Н.В. Пайовий капітал у структурі заставних активів міжнародних інституційних інвесторів // Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу : монографія / за ред. д.е.н., проф. Рогача О.І. – Київ : Центр учбової літератури, 2019
1064946
  Добрякова С.В. Пайові відносини у сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-59. – (Економіка ; вип. 45)


  Розглядаються напрями фінансування нових господарських утворень в АПК.
1064947
   Пак Тян и его друзья. – М, 1973. – 109с.
1064948
  Прищепа О. Пак Чон ХI: прихід до влади та встановлення військово-авторитарного режиму // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 347-350. – ISBN 978-966-171-783-0
1064949
  Варсанофьев Д.В. Пакет алгоритмов распознавания и классификации в мониторной системе Дубна. / Д.В. Варсанофьев. – Москва, 1983. – 20с.
1064950
   Пакет анализа оптимизационных экономических моделей ППП. – М, 1981. – 119с.
1064951
   Пакет анализа оптимизационных экономических моделей ППП "Паоэм Ес". – М, 1980. – 62с.
1064952
   Пакет газових законопроектів, або Чого очікувати від парламентського розслідування? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-15 серпня (№ 30/31). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
1064953
   Пакет обучающих прогамм для микроЭВМ. – Рига, 1988. – 34с.
1064954
  Демидов В. Пакет прикладних програм GSM для статистичного моделювання в задачах моніторингу геологічного середовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 49-52. – (Геологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Наведено метод та алгоритм статистичного моделювання випадкових процесів та полів. Розроблено пакет прикладних програм GSM на основі методів спектрального розкладу та рандомізації. Алгоритм, що використовується в ППП GSM, апробований для моделювання ...
1064955
  Кантс К.К. Пакет прикладных программ "Исход" ОС ЕС ЭВМ генерация ППП "Исход" ОС ЕС ЭВМ / К.К. Кантс. – Рига : Госуниверситет, 1986. – 120с.
1064956
  Гондюл В.П. Пакет прикладных программ "КАРАТ" автоматизации проектирования печатных плат РИА. Т.1 / В.П. Гондюл, Ю.Ф. Зінковський, В.В. Парахін // Радиоизмерения
1064957
   Пакет прикладных программ автоматизированного синтеза. – Киев, 1983. – 54с.
1064958
  Митрофанов Ф.И. Пакет прикладных программ АМОС для аналитического моделирования вычислительных сетей / Ф.И. Митрофанов, А.А. Тавояков. – Саратов, 1989. – 27с.
1064959
  Абрамов А.А. Пакет прикладных программ для решения линейных двухточечных краевых задач / А.А. Абрамов, Н.Г. Бураго, В.В. Диткин [и др.] ; [отв. ред. д-р физ.-мат. наук В.В. Диткин]. – Москва : ВЦ АН СССР, 1982. – 63 с. – Библиогр.: с. 56-60. – (Сообщения по программному обеспечению ЭВМ / ВЦ АН СССР)
1064960
   Пакет прикладных программ ОТЭКС. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 158 с.
1064961
   Пакет прикладных программ по аэрогидродинамике ГАММА. – М, 1985. – 177с.
1064962
   Пакет прикладных прокрамм для конструкторских расчетов валов и подшипников качения. – Минск, 1985. – 111 с.
1064963
  Ветров С.И. Пакет приложений Microsoft Office XP для операционной системы Microsoft Windows XP / С.И. Ветров. – Москва : Солон-Р, 2002. – 544с. – (Полное руководство пользователя). – ISBN 5-93455-130-2
1064964
   Пакет программ "Спектр". – Л, 1984. – 269с.
1064965
   Пакет программ для анализа первичных структур биополимеров "Самсон". – Пушкино, 1989. – 96с.
1064966
  Щербина В.П. Пакет программ для квантово-химических исследований молекулярных систем. / В.П. Щербина. – Томск, 1986. – 192с.
1064967
  Гурьянов А.В. Пакет программ для решений двухточечных краевых задач / А.В. Гурьянов. – Москва, 1991. – 63 с.
1064968
  Грачев Н.И. Пакет программ для решения задач оптимального управления / Н.И. Грачев, Ю.Г. Евтушенко. – Москва, 1978. – 78 с.
1064969
  Горелик А.Г. Пакет программ машинной графики для ЕС ЭВМ / А.Г. Горелик. – М., 1986. – 320 с.
1064970
  Денисов В.И. Пакет программ оптимального планирования эксперимента / В.И. Денисов, А.А. Попов. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 159с. – (Математическое обеспечение прикладной статистики)
1064971
   Пакет программ решения задач оптимального упорядочения. – Минск, 1986. – 66 с.
1064972
   Пакет программ решения задач оптимального упорядочения. – Минск, 1987. – 77 с.
1064973
   Пакет прогрмм для анализа первичных структур биополимеров "Самсон". – Пушкино, 1989. – 124с.
1064974
  Пантелеев Л. Пакет: Повесть и рассказы: Для детей. / Л. Пантелеев. – Л., 1989. – 350с.
1064975
  Бабич Ю.В. Пакетная обработка ИК-спектров алмаза для решения минералого-геохимических задач / Ю.В. Бабич, И.Ю. Бабич // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 8. – C. 794-800 : табл., рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0016-7525
1064976
  Очков В.Ф. Пакеты MS Works и Frameworks / В.Ф. Очков. – Москва, 1991. – 63с.
1064977
   Пакеты прикладных программ. – Новосибирск, 1981. – 222с.
1064978
   Пакеты прикладных программ. – М, 1983. – 147с.
1064979
   Пакеты прикладных программ : Библиографический указатель литературы. – Новосибирск
Вып.2. – 1983. – 88с.
1064980
   Пакеты прикладных программ. – Москва : Наука, 1984. – 159 с.
1064981
   Пакеты прикладных программ. – Новосибирск, 1985. – 137 с.
1064982
   Пакеты прикладных программ. – Москва : Наука, 1986. – 139 с.
1064983
   Пакеты прикладных программ : Итоги и применения. – Новосибрск : Наука, 1986. – 208 с.
1064984
   Пакеты прикладных программ. – Москва : Наука, 1987. – 149 с.
1064985
   Пакеты прикладных программ. – Москва : Наука, 1987. – 108 с.
1064986
   Пакеты прикладных программ. – Москва : Наука, 1988. – 155 с.
1064987
   Пакеты прикладных программ : Опыт использования; Сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1989. – 130 с. – (Алгоритмы и алгоритмические языки : Основана в 1983 году)
1064988
   Пакеты прикладных программ : Математическое моделирование. – Москва : Наука, 1989. – 128с. – (Алгоритмы и алгоритмические языки). – ISBN 5-02-007178-1
1064989
   Пакеты прикладных программ. – М, 1991. – 91с.
1064990
   Пакеты прикладных программ. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1992. – 128с. – ISBN 5-211-02898-8
1064991
   Пакеты прикладных программ для микро ЭВМ "Искра 226". – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 223 с.
1064992
   Пакеты прикладных программ для микроЭВМ "Искра 226". – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 223с.
1064993
   Пакеты прикладных программ и численные методы : Сборник научных трудов. – Киев : [Б. в.], 1988. – 140 с.
1064994
  Сильвестров Д.С. Пакеты прикладных программ статистического анализа / Д.С. Сильвестров. – Киев : Техніка, 1990. – 173с.
1064995
   Пакеты прикладных программ. Инструментальные системы : Алгоритмы и алгоритмические языки. – Москва : Наука, 1987. – 152с.
1064996
   Пакеты прикладных программ. Программное обеспечение оптимизационных задач : Алгоритмы и алгоритмические языки. – Москва : Наука, 1987. – 121с.
1064997
   Пакеты прикладных программ. Программное обеспечение оптимизационных задач. – Москва : Наука, 1987. – 150с.
1064998
   Пакеты прикладных программ. Системное наполнение : Алгоритмы и алгоритмические языки. – Москва : Наука, 1984. – 136с.
1064999
   Пакеты прикладных прокрамм. – Москва : Наука, 1982. – 142 с.
1065000
   Пакеты прикладных прокрамм. – Новосибирск, 1984. – 208с.
<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,