Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>
1063001
  Іванова Майя "Право інтелектуальної власності" як важлива категорія в діяльності сучасних бібліотек // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 10 (255). – С.18-23. – ISSN 2076-9326


  Розкрито поняття "право інтелектуальної власності"; проаналізовано термінологічні питання понятійного апарату права інтелектуальної власності; розглянуто дві протилежні концепції права інтелектуальної власності; визначено структуру об"єктів права ...
1063002
  Осадько О.О. "Право на ділову репутацію працівника": поняття та змістовне наповнення // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 147-157. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
1063003
  Грищенко М. "Право на місто" місцевої спільноти: результати емпіричного дослідження // Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – С. 23-26. – ISBN 978-966-171-811-0
1063004
  Зайченко Н. "Право на особистість" Консепсьон Ареналь // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 5 (148), травень. – С. 11-15. – ISSN 2308-4634
1063005
  Куян І.А. "Право на страйк" як форма прояву народного суверенітету: проблеми теорії і практики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 92-96
1063006
  Неменский О.Б. "Право народа" в православной мысли Речи Посполитой конца XVI - первой половины XVII века // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2012. – № 4. – С. 3-11. – ISSN 0132-1366
1063007
  Потапова О.В. "Право народов" Джона Ролза и концепция справедливости в международных отношениях // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 74-78. – ISSN 0042-8744


  Статья предваряет перевод работы Джона Ролза "Право народов" В статье анализируется предложенная Ролзом концепция справедливости в международных отношениях.
1063008
  Зінченко В.В. "Право народу" в конституційному законодавстві та його міжнародне значення для системи прав людини і демократії // Вісник Донецького університету економіки та права : збірник наукових праць / Донецький університет економіки та права. – Донецьк, 2013. – № 1. – С. 183-194. – ISSN 1813-1271
1063009
  Богатериенко О. [Право на академічну стипендію] // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / ДП "Держ. управ. комплексного забезпечення" ; Ун-т держ. фіскальної служби України ; Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; Держ. навч. закл. "Криворіз. нац. ун-т" ; редкол.: Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В., Марчук Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (153), жовтень. – С. 10-13


  Про порядок призначення академічної стипендії студентам денної форми навчання ЗВО.
1063010
   Право і безпека = Право и безопасность=Law and safety : Науковий журнал. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
Т. 3, № 1. – 2004
1063011
   Право і безпека = Право и безопасность=Law and safety : Науковий журнал. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
Том 3, № 3. – 2004
1063012
   Право і безпека = Право и безопасность=Law and safety : Науковий журнал. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
Том 3, № 4. – 2004
1063013
   Право і безпека = Право и безопасность=Law and safety : Науковий журнал. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
Том 4, № 1. – 2005
1063014
   Право і безпека = Право и безопасность=Law and safety : науковий журнал / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 4 (46). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1063015
   Право і безпека = Право и безопасность=Law and safety : науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 5 (47). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1063016
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 2 (49). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1063017
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 4 (51). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1063018
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 3 (54). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1063019
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 4 (55). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1063020
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 4 (59). – 2015. – 171 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1063021
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 1 (60). – 2016. – 179 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1063022
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 2 (61). – 2016. – 163 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1063023
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред.: Бурдін М.Ю. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 3 (62). – 2016. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1063024
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред.: Бурдін М.Ю. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 4 (63). – 2016. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1063025
  Головченко В. Право і Біблія // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 8-14 березня (№ 10). – С. 14. – ISSN 1992-9277


  Правові відносини через призму християнської доктрини.
1063026
  Плавич В.П. Право і економіка в умовах глобалізації (основні тенденції розвитку) // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнецов, Є.І. Масленніков, А.В. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 15, вип. 1 (32). – С. 95-106. – ISSN 2413-9998
1063027
  Приступенко Т.О. Право і журналістика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 49-52. – (Журналістика ; Вип. 8)


  Розглядається сучасна ситуація функціонування вітчизняних ЗМІ з погляду норм міжнародного та вітчизняного права. Аналізуються взаємовідносини трьох гілок влади та преси, особлива увага зосереджується на практиці судових відносин та преси.
1063028
  Селіванов В.М. Право і закон (філософський погляд на співвідношення права і закону) // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 51-62. – ISSN 1818-992Х
1063029
  Шестопал С.С. Право і закон у філософсько-правових поглядах Фоми Аквінського // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 86. – С. 194-199. – ISSN 0201-7245
1063030
  Довгань М.О. Право і закон: співвідношення понять // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 116-119. – ISBN 978-617-7638-01-7
1063031
  Павко А.І. Право і культура: методологічні проблеми взаємовпливу // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4. – С. 12-18. – ISSN 2222-5374
1063032
  Макаренко Л.О. Право і культура: проблеми взаємодії // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 92-94. – ISBN 966-660-151-6
1063033
  Романова А.С. Право і людина: гармонійна єдність у період суспільної аномії // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (57). – С. 15-21. – ISSN 2222-5374
1063034
  Шишкін В. Право і мова. Державна мова як складник державотворення // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 19 (339). – С. 18-20. – ISSN 1996-1561


  Не варто думати, що питання статусу мови належить до філології або лінгвістики. Це передусім сфера компетенції права. Щоб зрозуміти це, треба подивитися на предмет із позиції державних інтересів та верховенства права.
1063035
  Мережко О. Право і мозок // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 9 (75). – С. 135-136.
1063036
  Тарахонич Т.І. Право і мораль в системі соціальної регуляції // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.147-150. – ISBN 966-568-656-9
1063037
  Чайковскька Т. Право і мораль в сучасній Україні: проблеми взаємодії // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 34-36
1063038
  Сігріянська В.О. Право і мораль: запити громадянського суспільства // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 16-26. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1063039
  Ткач П.І. Право і обов"язок комуніста / П.І. Ткач. – Київ, 1985. – 54с.
1063040
  Марущак В. Право і планування в системі оподаткування // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 242-246. – бібліогр. на 8 пунктів
1063041
  Скрипнюк О.В. Право і політика: проблеми конфлікту і консенсусу // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 159-167. – ISSN 0869-2491
1063042
  Назаренко Є.В. Право і правосвідомість в соціалістичному суспільстві / Є.В. Назаренко. – К., 1959. – 40с.
1063043
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 1 : Страхування в Україні. – 2006
1063044
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 2 : Вексельне законодавство України. – 2006
1063045
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 3 : Про державну службу в Україні. – 2006
1063046
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 4/5 : Цивільне і цивільно-процесуальне законодавство України. – 2006
1063047
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 6 : Оренда і лізинг в Україні. – 2006
1063048
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 7 : Законодавство України про транспорт. – 2006
1063049
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 8 : Пенсійне забезпечення громадян України. – 2006
1063050
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 9 : Пенсійне забезпечення громадян України. – 2006
1063051
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 10 : Соціальне забезпечення громадян України. – 2006
1063052
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 11 : Соціальне забезпечення громадян України. – 2006
1063053
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 12 : Житлове законодавство України. – 2006
1063054
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 13 : Житлове законодавство України. Житлово-комунальне господарство. – 2006
1063055
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 14 : Рішення та листи держкомітету України з питань регуляторної політики й підприємництва. – 2006
1063056
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 15 : Сімейне законодавство України. – 2006
1063057
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 16 : Законодавство України про банкрутство. – 2006
1063058
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 17 : Про власність в Україні. – 2006
1063059
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 18 : Конституція України. Про посилення судового захисту прав і свобод людини й громадянина. Рішення Конституційного суду України. – 2006
1063060
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 19 : Кримінально-виконавче законодавство України. – 2006
1063061
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 20 : Про виконавчу службу і виконавче провадження в Україні. – 2006
1063062
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 21 : Про виконавчу службу і виконавче провадження в Україні. – 2006
1063063
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 22 : Касові операції, готівкові та безготівкові розрахунки в Україні. – 2006
1063064
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 23 : Нотаріальне законодавство України. – 2006
1063065
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 24 : Про інформацію в Україні. – 2006
1063066
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 25 : Оптово-роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами. – 2006
1063067
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 26 : Митне законодавство України (Митний кодекс України). – 2006
1063068
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 27 : Митне законодавство України. – 2006
1063069
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 28 : Підприємства в Україні (Господарський кодекс України). – 2006
1063070
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 29 : Підприємства в Україні. – 2006
1063071
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 30 : Підприємництво в Україні. – 2006
1063072
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 31 : Про податок з доходів фізичних осіб. – 2006
1063073
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 32 : Адміністративне законодавство України (Кодекс адміністративного судочинства України). – 2006
1063074
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 33 : Законодавство України про приватизацію та корпоратизацію. – 2006
1063075
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 1 : Кримінальне і кримінально-процесуальне законодавство України (Кримінальний кодекс України). – 2007
1063076
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 2/3 : Кримінальне і кримінально-процесуальне законодавство України. – 2007
1063077
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 4 : Кримінальне і кримінально-процесуальне законодавство України. – 2007
1063078
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 5 : Природоохоронне законодавство України. – 2007
1063079
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 6 : Ліцензування підприємницької діяльності. – 2007
1063080
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 7 : Ліцензування підприємницької діяльності. – 2007
1063081
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 8 : Трудове право України. – 2007
1063082
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 9 : Трудове право України. – 2007
1063083
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 10 : Охорона праці в Україні. – 2007
1063084
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 11 : Земельне законодавство України (Земельний кодекс України). – 2007
1063085
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 12 : Законодавство України про захист прав споживачів. – 2007
1063086
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 13 : Правове регулювання державного мита в Україні. – 2007
1063087
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 14 : Господарське законодавство України та господарська практика. – 2007
1063088
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 15 : Господарське законодавство України та господарська практика. – 2007
1063089
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 16 : Архівна справа в Україні. – 2007
1063090
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 17 : Система правоохоронних органів України. – 2007
1063091
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 18 : Відрахування в соціальні фонди України. – 2007
1063092
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 19 : Податкове законодавство та фінансова відповідальність. – 2007
1063093
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 20 : Страхування в Україні. – 2007
1063094
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 21 : Про державну службу в Україні. – 2007
1063095
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 22 : Цивільне та цивільно-процесуальне законодавство України. – 2007
1063096
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 23 : Законодавство України про транспорт. – 2007
1063097
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 24 : Пенсійне забезпечення грамадян України. – 2007
1063098
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 25 : Соціальне забезпечення грамадян України. – 2007
1063099
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 26 : Житлове законодавство України. Житлово-комунальне господарство. – 2007
1063100
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 27 : Рішення і накази Держкомитету з питань регуляторної політики та підприємства. – 2007
1063101
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 28 : Сімейне законодавство України. – 2007
1063102
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 1/2 : Митне законодавство України. – 2008
1063103
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 3 : Зовнішньоекономічна діяльність в Україні. – 2008
1063104
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 4 : Соціальне забезпечення громадян України. – 2008
1063105
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 5 : Про власність в Україні. – 2008
1063106
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 6 : Оренда та лізинг в Україні. – 2008
1063107
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 7 : Ліцензування підприємницької діяльності. – 2008
1063108
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 8 : Законодавство України про захист прав споживача. – 2008
1063109
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 9 : Законодавство України про банкрутство. – 2008
1063110
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 10 : Бюджетне законодавство України. – 2008
1063111
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 11 : Природоохоронне законодавство України. – 2008
1063112
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 12 : Про податок з доходів фізичних осіб. – 2008
1063113
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 13/14 : Підприємництво в Україні. – 2008
1063114
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 15 : Підприємства в Україні. – 2008
1063115
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 16 : Архівна справа в Україні. – 2008
1063116
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 17 : Про інфориацію в Україні. – 2008
1063117
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 18 : Господарське законодавство України та господарська практи ка. – 2008
1063118
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 19 : Система правоохоронних органів України. – 2008
1063119
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 20/21 : Кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство України. – 2008
1063120
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 22/23 : Трудове право України. – 2008
1063121
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 24 : Охорона праці в Україні. – 2008
1063122
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 25 : Земельне законодавство України. – 2008
1063123
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 26 : Оптово-роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами. – 2008
1063124
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 27 : Касові операції, готівкові та безготівкові розрахунки в Україні. – 2008
1063125
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 28 : Вексельне законодавство України. – 2008
1063126
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 29 : Законодавство України про приватизацію та корпоратизацію. – 2008
1063127
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 30 : Кримінально-виконавче законодавство України. – 2008
1063128
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 31 : Адміністративне законодавство України. – 2008
1063129
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 32/33 : Адміністративне законодавство України (Кодекс України про адміністративні правопорушення). – 2008
1063130
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 1/2 : Митне законодавство України. – 2009
1063131
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 3 : Зовнішньоекономічна діяльність в Україні. – 2009
1063132
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 4 : Страхування в Україні. – 2009
1063133
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 5 : Пенсійне забезпечення громадян України. – 2009
1063134
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 6 : Соціальне забезпечення громадян України. – 2009
1063135
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 7/8 : Підприємства в Україні. – 2009
1063136
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 9 : Підприємництво в Україні. – 2009
1063137
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 10 : Бюджетне законодавство України. – 2009
1063138
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 11 : Природоохоронне законодавство України. – 2009
1063139
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 12 : Про державну службу в Україні. – 2009
1063140
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№13 : Ліцензування підприємницької діяльності. – 2009
1063141
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 14 : Законодавство України про захист прав споживачів. – 2009
1063142
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 15 : Законодавство України про банкрутство. – 2009
1063143
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 16 : Торгівля в Україні. – 2009
1063144
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 17 : Патентування підприємницької діяльності. – 2009
1063145
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 18 : Судова практика. – 2009
1063146
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 19 : Податкове законодавство та фінансова відповідальність. – 2009
1063147
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 20/21 : Сімейне законодавство України. – 2009
1063148
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 22 : Кримінально-виконавче законодавство України. – 2009
1063149
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 23 : Про виконавчу службу та виконавче провадження в Україні. – 2009
1063150
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 24 : Нотаріальне законодавство України. – 2009
1063151
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 25 : Конституційне право України. – 2009
1063152
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 26 : Житлове законодавство України. Житлово-комунальне господарство. – 2009
1063153
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 27 : Про власність в Україні. – 2009
1063154
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 28 : Відрахування в соціальні фонди в Україні. – 2009
1063155
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 29 : Податкове законодавство та фінансова відповідальність. – 2009
1063156
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 30 : Рїшення та накази Держкомітету України з питань регуляторної політики та підприемництва. – 2009
1063157
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 31 : Про застосування реєстраторів розрахункових операцій. – 2009
1063158
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 32 : Цівільне та цівільно-процесуальне законодавство України. – 2009
1063159
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 33 : Цивільне та цивільно-процесуальне законодавство України. – 2009
1063160
  Берман Гарольд Право і революція = Law and revolution. The formation of the western legal tradition : Формування західної традиції права / Берман Гарольд; Пер. Т.Бенько та ін. – Київ : IRIS, 2001. – 650с. – ISBN 5-7707-8960-X
1063161
  Вовк Д.О. Право і релігія: загальнотеоретичні проблеми співвідношення : монографія / Д.О. Вовк ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2009. – 224 с. – ISBN 978-966-458-123-0
1063162
  Вовк Д. Право і релігія: спільні риси та відмінності // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 65-75. – ISSN 1993-0909
1063163
  Паламарчук В.О. Право і реформування економіки демократичної України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 19-26. – (Економіка ; Вип. 38)


  Аналізується місце і роль правової теорії в цілому, господарського і фінансового права в розв"язанні завдань реформування народного господарства молодої суверенної України.
1063164
  Погребняк С. Право і свобода: загольнотеоретичні проблеми // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 35-47.
1063165
  Гончар Б. Право і сила. Парламентаризм Отто фон Бісмарка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 7-9. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано діяльність Отто фон Бісмарка у прусському ландтазі і його ставлення до парламенту Німецької імперії. The article analizes Bismarck"s activities in the Prussian Lundtug and his treatment of the German Empire"s Parlament.
1063166
  Рікер П. Право і справедливість / Поль Рікер ; [відп. за вип. : К. Сігов, Л. Фінберг ; наук. ред. К. Сігов ; пер. із фр. : О. Сирцова, В. Каденко]. – Київ : Дух і Літера, 2002. – 226 с. – ISBN 966-7888-25-8
1063167
   Право і суспільство : Науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2004
1063168
   Право і суспільство : Науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2005
1063169
   Право і суспільство : Науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2005
1063170
   Право і суспільство : Науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2006
1063171
   Право і суспільство : Науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2006
1063172
   Право і суспільство : Науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2006
1063173
   Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004-
№ 2/3. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1063174
   Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Дніпропетровськ, 2004-. – ISSN 2078-3736
№ 4. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1063175
  Примуш М. Право і утворення політичних партій // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.22-26. – ISSN 0132-1331
1063176
  Лавренюк В.М. Право і християнство як чинники механізму реалізації прав людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 63-67
1063177
  Пушняк О.В. Право і час : монографія / О.В. Пушняк. – Харків : ФІНН, 2009. – 176 с. – ISBN 978-966-8030-26-0
1063178
  Левенець А.В. Право іноземців на участь в мирних зібраннях: міжнародні стандарти та регулювання в Україні // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 47-49. – ISBN 978-966-927-199-0
1063179
  Ортинський В.Л. Право Інтеграції - перспективний напрям розвитку юридичної науки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 4-11. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499


  Проаналізовано процес становлення та розвитку права інтеграції як науки, навчальної дисципліни та комплексної сфери знань, його основні риси і характеристики, досліджено значення права Європейського Союзу, як складової права інтеграції, для асоціації ...
1063180
   Право інтелектуальної власності : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / О.А. Підопригора, Бутнік-Сіверський, В.С. Дроб"язко, П.П. Крайнєв, О.М. Мельник; За ред. Підопригори О.А., Святоцького О.Д.; Акад. прав.наук.Наук.-дослід. ін-т інтел. власн. – Київ : ІнЮре, 2002. – 624с. – Шифр дубл. 34 Прав. – ISBN 966-7752-89-5
1063181
  Дахно І.І. Право інтелектуальної власності : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / І.І. Дахно. – Київ : Либідь, 2002. – 200с. – ISBN 966-06-0263-4
1063182
  Дахно І.І. Право інтелектуальної власності : Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / І.І. Дахно. – Київ : Либідь, 2003. – 200с. – ISBN 966-06-0263-4


  Висвітлюються теоретичні і практичні питання щодо правової охорони в Україні і світі об"єктів інтелектуальної власності й викоритсання їх на ліцензійній основі
1063183
  Дроб"язко В.С. Право інтелектуальної власності : Навчальний посібник / В.С. Дроб"язко, Р.В. Дроб"язко. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 512 с. – ISBN 966-667-170-0


  Висвітлюються теоретичні і практичні питання щодо правової охорони в Україні і світі об"єктів інтелектуальної власності й викоритсання їх на ліцензійній основі
1063184
  Дахно І.І. Право інтелектуальної власності : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.І. Дахно. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 278с. – ISBN 966-364-231-9
1063185
   Право інтелектуальної власності : академічний курс: підручник для студ. вищих навч. закладів / О.П. Орлюк, Г.О. Андрощук, Бутнік-Сіверський, В.С. Дроб"язко, В.М. та ін. Крижна; Орлюк О.П., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б., Дроб"язко В.С., Крижна В.М. та ін.; Академія правових наук України; Науково-дослідний ін-т інтелектуальної власності; за ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцького. – Київ : Ін Юре, 2007. – 696с. – ISBN 978-966-313-336-2
1063186
  Коссак В.М. Право інтелектуальної власності : підручник [для студентів вищих навч. закладів] / В.М. Коссак, І.Є. Якубівський; МОНУ, Львівський національний університет ім. І. Франка. – Київ : Істина, 2007. – 208 с. – ISBN 966-8909-00-3
1063187
  Кулініч О.О. Право інтелектуальної власності : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.О. Кулініч, Л.Д. Романадзе ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2011. – 490, [2] с. – Глосарій: с. 447-482. - Предм. покажч.: с. 483-485. – Бібліогр.: с. 422-439 та в кінці тем. – (Серія "Навчально-методичні посібники"). – ISBN 978-966-438-360-5
1063188
   Право інтелектуальної власності : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.Р. Кравець [та ін.] ; за заг. ред. В.Р. Кравця, В.Г. Олюхи. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 268, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-611-01-0418-0
1063189
  Дахно І.І. Право інтелектуальної власності : навч. посібник / І.І. Дахно, В.М. Алієва-Барановська ; [за ред. І.І. Дахна]. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 548, [2] с. – Бібліогр.: с. 149-158. – ISBN 978-611-01-0745-7


  У пр. № 1702226 напис: Подарунок Київському національному університету ім. Т.Г. Шевченка від к.ю.н. доц., В.М. Алієвої-Барановської
1063190
   Право інтелектуальної власності : навч. посібник для студентів ВНЗ спец. "Правознавство" / [Еннан Р.Є. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2016. – 490, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 453-488 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-359-2
1063191
   Право інтелектуальної власності : підручник для ВНЗ / [О.І. Харитонов та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України О.І. Харитонової. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 539, [1] с. – Бібліогр.: с. 525-539 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-590-6
1063192
   Право інтелектуальної власності : підручник для ВНЗ / [О.І. Харитонова та ін.] ; за заг ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України О.І. Харитонової. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 539, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр.: с. 527-539, в кінці глав та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-590-6
1063193
   Право інтелектуальної власності : підручник / [ О.І. Харитонова та ін.] ; за заг. ред. О.І. Харитонової. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 539, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр.: с. 526-539, в кінці глав та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-590-6
1063194
   Право інтелектуальної власності : підручник / [О.І. Харитонова, Є.О. Харитонова, Т.С. Ківалова та ін.] ; за заг. ред. О.І. Харитонової. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 539, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр.: с. 526-539, в кінці глав. та в підрядк. прим. – (Підручник). – ISBN 978-966-667-590-6
1063195
   Право інтелектуальної власності : підручник / [О.І. Харитонова та ін.] ; за заг. ред. О.І. Харитонової. – 2-ге вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 539, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 527-539, в кінці глав та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-590-6
1063196
  Кравець В.Р. Право інтелектуальної власності (у запитаннях і відповідях) : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.Р. Кравець, В.Г. Олюха. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 264 с. – Бібліогр.: с. 261-263. – ISBN 978-611-01-0351-0
1063197
  Петренко С.А. Право інтелектуальної власності в мережі Інтернет : навч. посібник / С.А. Петренко, В.М. Троцька ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 209, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 186-198. – ISBN 978-617-696-543-2
1063198
  Шевченко Я.М. Право інтелектуальної власності в системі цивільного права України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 49-52. – (Право. Економіка. Управління)
1063199
  Капіца Ю.М. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу = European Union intellectual property law : формування, інститути, напрями розвитку / Ю.М. Капіца ; [НАН України, Центр дослідж. інтелект. власності та трансферу технологій]. – Київ : Академперіодика, 2017. – 661, [2] с. : табл., іл. – Тит. арк. та зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 595-644 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-343-8
1063200
   Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України = Intellectual Property Law of the European Union and the Legislation of Ukraine / Авт. кол.: Ю,М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов, О.О. Тверезенко, К.С. Шахбазян, О.В. Жувака; За ред. Ю.М. Капіци; Мін-во юстиції України; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Слово, 2006. – 1104с. – ISBN 966-8407-48-2
1063201
  Скордамалья В. Право інтелектуальної власності ЄС : навчальний посібник / В. Скордамалья. – Київ : ІМВ КНУ ім. Тараса Шевченка, 2005. – 156 с. – Програма Tacis Європейського Союзу в Україні. Проект "Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони". - На тит. арк. авт. не зазначен. – (Серія "Право ЄС" ; кн. 24)
1063202
  Підопригора О. Право інтелектуальної власності і новий Цивільний кодекс України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.399- 413
1063203
  Ковальчук О.О. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення в Україні та країнах Європейського Союзу: цивільно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ковальчук Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1063204
  Ковальчук О.О. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення в Україні та країнах Європейського Союзу: цивільно-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ковальчук Оксана Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 197 л. – Бібліогр.: л. 180-197
1063205
  Ковальчук О.О. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення та його місце в системі сучасного права України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 8 (142). – С. 39-46


  У статті розглянуто питання права інтелектуальної власності на географічне зазначення. Автор акцентує увагу на основних ознаках та властивостях, які притаманні даному об"єкту права інтелектуальної власності на географічне зазначення в системі сучасного ...
1063206
  Андрощук Г. Право інтелектуальної власності на неоригінальні бази даних: аналіз регіонального і національного законодавства // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 25-37.
1063207
  Підопригора О. Право інтелектуальної власності на позначення в новому Цивільному кодексі України // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2003. – № 5. – С.19-26
1063208
  Головкін О. Право інтелектуальної власності на селекційні досягнення у рослинництві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 110-117
1063209
  Макода В. Право інтелектуальної власності на торговельну марку // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 60-64.
1063210
  Закорецька Л. Право інтелектуальної власності на торговельну марку за законодавством України та США: проблемні питання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 96-99
1063211
  Еннан Р.Є. Право інтелектуальної власності та митні засоби його захисту у Європейському Союзі // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 3. – С. 53-58
1063212
  Крижна В. Право інтелектуальної власності та суспільні інтереси // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 60-65. – ISSN 0132-1331
1063213
  Кохановська О. Право інтелектуальної власності та цивілістична доктрина // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6. – С. 75-83. – ISSN 1026-9932
1063214
  Підопригора О.А. Право інтелектуальної власності України : Hавч. посібник для студентів юрид. вузів і фак. ун-тів / О.А. Підопригора, О.О. Підопригора. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 336с. – ISBN 966-730-226-1
1063215
  Матат А. Право інтелектуальної власності як конституційне право людини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 560-561. – ISBN 978-617-7069-28-6
1063216
  Бошицький Ю.Л. Право інтелектуальної власності як матеріальна база інноваційної діяльності в агропромисловому комплексі України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 143-148.
1063217
   Право інтелектуальної власності. Академічний курс : Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : ІнЮре, 2004. – 672 с. – ISBN 966-313-121-7
1063218
   Право інтелектуальної власності: схеми та роз"яснення : навч. посібник / О.В. Ієвіня, В.П. Мироненко, Н.В. Павловська, С.А. Пилипенко; О.В. Ієвіня [та ін.]. – Київ : КНТ, 2007. – 261, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 255-261. – ISBN 978-966-373-311-1
1063219
  Соснін О. Право інформаційної діяльності громадянина і політологія як джерела утворення інтегрованої науки про інформаційно-комунаційну діяльність у демократичній державі / О. Соснін, Л. Ляхоцька // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 6-12 березня (№ 9). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1063220
  Соснін О. Право інформаційної діяльності громадянина і політологія як джерела утворення інтегрованої науки про інформаційно-комунікаційну діяльність у демократичній державі / О. Соснін, Л. Ляхоцька // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 20 березня - 2 квітня (№ 11/12)
1063221
  Білан М.С. Право істини. / М.С. Білан. – Львів, 1981. – 96с.
1063222
  Моісеєв Є.М. Право й держава сучасної України:проблеми розвитку та взаємодії // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-7.
1063223
  Розовський Б.Г. Право как клетка в зверинце // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 280-291. – ISSN 2524-0323
1063224
  Регула Право как путь к правде: размышления С.Н. Булгакова о праве и справедливости / Регула, Цвален // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 43-46. – (Економіка ; Вип. 131). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено точку зору Сергія Булгакова на важливу роль інституту права у контексті проблеми гарантії соціальної справедливості. Розкрито три етапи еволюції поглядів Булгакова на взаємозв"язок справедливості і права: спочатку пошук соціального ...
1063225
  Графский В.Г. Право как результат применения правила законной справедливости (Интегральный подход) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 12. – С. 5-13. – ISSN 0132-0769
1063226
  Якуба Е.А. Право как составная часть надстройки советского общества в период развернутого строительства коммунизма / Е.А. Якуба. – Х., 1964. – 176с.
1063227
  Вейнгольд Ю.Ю. Право как социологическая категория / Ю.Ю. Вейнгольд. – Фрунзе, 1962. – 319с.
1063228
  Вейнгольд Ю.Ю. Право как социологическая категория : Автореф... канд. филос.наук: / Вейнгольд Ю.Ю.; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1963. – 15л.
1063229
  Халфина Р.О. Право как средство социального управления / Р.О. Халфина. – Москва, 1988. – 254с.
1063230
  Бывальцева А.В. Право как условие самосознания: интерсубъективная парадигма правопонимания И.Г. Фихте // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2011. – Вып. 4 (14). – С. 7-13. – (Юридические науки ; Вып. 4 (14)). – ISSN 1995-4190
1063231
  Иванников И. Право как форма выражения силы // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 12-16. – ISSN 2308-9636
1063232
  Голиков А. Право как форма общественного сознания: знание, практики, доверие // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 1/2 (вип. 15/16). – C. 65-73. – ISSN 2077-5105
1063233
  Воронова И.В. Право как ценностная база жизнедеятельности членов гражданского общества // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1106. – C. 27-30. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
1063234
  Жуков В.Н. Право как ценность // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 1. – С. 21-34. – ISSN 0132-0769
1063235
  Глушаченко С.Б. Право как элемент общечеловеческой культуры / С.Б. Глушаченко, А Р. Ромашов // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 6. – С.2-3
1063236
  Головко О.М. Право Київської Русі в дослідженнях вчених університетів на теренах України у XIX - на початку XX ст. : монографія / О.М. Головко, В.А. Греченко. – Харків : Константа, 2018. – 471, [1] с. – Бібліогр.: с. 422-471 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-342-404-0
1063237
  Казанцев Н.Д. Право колхозного землепользования в СССР. / Н.Д. Казанцев. – М., 1951. – 160с.
1063238
  Казанцев Н.Д. Право колхозной собственности / Н.Д. Казанцев. – М., 1952. – 48с.
1063239
  Казанцев Н.Д. Право колхозной собственности / Н.Д. Казанцев. – Москва, 1961. – 44с.
1063240
  Козырь М.И. Право колхозной собственности в период развитого социализма / М.И. Козырь. – М, 1985. – 240с.
1063241
  Павлов И.В. Право колхозной собственности в СССР / И.В. Павлов, Л.Н. Баховкина. – Москва, 1957. – 184с.
1063242
  Якимчук Н. Право комунальної власності на кошти місцевих бюджетів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 73-77. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  В даній статті досліджується становлення та сучасний стан власності на кошти місцевих бюджетів. Доведено, що право комунальної власності є автономним від права державної власності на бюджетні кошти. Суб"єктом права власності є територіальна громада. ...
1063243
  Троцька М. Право комунальної власності на ліси // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 131-133
1063244
  Апанасенко К.І. Право комунальної власності: господарсько-правовий аспект : монографія / К.І. Апанасенко ; МОНУ. – Київ : Слово, 2010. – 259, [5] с. – Бібліогр.: с. 206-257. – ISBN 978-966-194-057-3
1063245
  Борденюк В.В. Право комунальної власності: поняття, природа та особливості // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 172-180
1063246
   Право комунальної власності: сучасний погляд та перспективи розвитку : монографія / [В.А. Устименко та ін.] ; НАН України, Ін-т екон.-прав. досліджень. – Донецьк : ІЕП НАН України, 2013. – 523, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 6-7. – Бібліогр.: с. 453-523. – ISBN 978-966-02-7101-2
1063247
   Право контроля и его реализация. – Москва, 1985. – 271с.
1063248
  Арбузов В.Д. Право контроля: Из опыта работы Крым. обл. парт. орг / В.Д. Арбузов. – Симферополь, 1985. – 78с.
1063249
  Толкач С.М. Право концесійного землекористування: історичні та правові аспекти / С.М. Толкач, С.В. Веремієнко // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 50-53. – ISBN 978-966-7496-99-9
1063250
  Гладкий С.О. Право кооперативної власності в УСРР 20-х років XX століття // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 197-202. – ISSN 0132-1331
1063251
  Миколенко Я.Ф. Право кооперативной собственности в СССР / Я.Ф. Миколенко. – М., 1961. – 160с.
1063252
  Масляев А.И. Право кооперативной собственности. / А.И. Масляев. – М., 1959. – 48с.
1063253
  Морозов Є. Право користування земельною ділянкою новим власником // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 26 січня - 1лютого (№4)
1063254
  Швець О.О. Право користування чужим майном за цивільним законодавством України: проблемні аспекти // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 345-350. – ISSN 1563-3349
1063255
  Кутателадзе В.О. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови за цивільним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кутателадзе В.О. ; Науково-дослідний ін-т приватного права і підприємництва Нац. академії правових наук України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назви
1063256
  Кравченко С.С. Право корпоративної майнової вимоги та зобов"язальні права учасників товариств // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 12 (111). – С. 20-23.
1063257
  Биля-Сабадаш Право країн Латинської Америки серед правових систем сучасності // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 199-208. – ISSN 1993-0909
1063258
  Кудерська Н.І. Право культурної спадщини України : загальна частина : підручник / Кудерська Надія Іванівна ; М-во культури України ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ : НАКККіМ, 2014. – 258, [1] с. – Бібліогр.: с. 253-256 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-452-170-0
1063259
  Крассов О.И. Право лесопользования в СССР / О.И. Крассов. – М., 1990. – 235с.
1063260
  Гулевич В. Право литовських князів на княжіння напередодні Кревської унії // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 2 (404). – С. 15-28. – ISSN 0869-3595
1063261
  Нохрина М.Л. Право личной свободы как личное неимущественное право // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 21-38. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1063262
  Грибанов В.П. Право личной собственности в период развернутого строительства коммунизма / В.П. Грибанов, Л.А. Дульнева. – Москва : Гос. изд-во юрид. литературы, 1963. – 49, [2] с. – (Библиотечка слушателя народного университета правовых знаний)
1063263
  Генкин Д.М. Право личной собственности в СССР / Д.М. Генкин. – Москва, 1953. – 32с.
1063264
  Халфина Р.О. Право личной собственности в СССР. / Р.О. Халфина. – М., 1975. – 228с.
1063265
  Тархов В.А. Право личной собственности в СССР. (Понятие и содержание) : Автореф... канд. юрид.наук: / Тархов В.А.; АН СССР. Ин-т права, 1952. – 14 с.
1063266
  Юатуров Г.П. Право личной собственности граждан на жилое строение : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Юатуров Г.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 18л.
1063267
  Халфина Р.О. Право личной собственности граждан СССР / Р.О. Халфина. – Москва, 1955. – 183с.
1063268
  Кабалкин А.Ю. Право личной собственности граждан. / А.Ю. Кабалкин. – М, 1967. – 79с.
1063269
  Павлов И.В. Право личной собственности колхозного двора / И.В. Павлов. – Москва, 1955. – 63с.
1063270
  Колотинская Е.Н. Право личной собственности колхозного двора / Е.Н. Колотинская. – М., 1957. – 36с.
1063271
  Волошин Н.П. Право личной собственности колхозного двора. / Н.П. Волошин. – Москва, 1961. – 166с.
1063272
  Шахматов В.П. Право личной собственности на автомобиль / В.П. Шахматов. – Красноярск, 1986. – 192с.
1063273
  Лаасик Э.Я. Право личной собственности на жилое строение по советскому гражданскому праву : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Лаасик Э.Я. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1953. – 20 с.
1063274
  Федотовская З.А. Право личной собственности на жилой дом / З.А. Федотовская. – М., 1963. – 85с.
1063275
  Кобахидзе А.В. Право личной собственности на жилой дом в сельской местности. : Автореф... канд. юридич.наук: 712 / Кобахидзе А.В.; Тбил. гос. ун-тет. – Тбилиси, 1969. – 20л.
1063276
  Халфина Р.О. Право личной собственности советских граждан. / Р.О. Халфина. – М., 1961. – 96с.
1063277
  Халфина Р.О. Право личной собственности. / Р.О. Халфина. – М., 1964. – 136с.
1063278
  Дзядевич В.Р. Право людини в контексті принципу верховенства права // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 113-116. – ISBN 978-617-7638-01-7
1063279
  Пендюра М. Право людини на безпеку в аналітичній юриспруденції через призму філософсько-правової думки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 52-58. – ISSN 0132-1331
1063280
  Пендюра М. Право людини на безпеку в аналітичній юриспруденції через призму філософсько-правової думки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 52-57. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1063281
  Головко О.М. Право людини на безпечне інформаційне середовище в контексті природних прав людини // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 4 (44). – С. 79-85
1063282
  Рабінович А.В. Право людини на житлово-комунальні послуги як складова її права на гідний рівень життя // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 140-149. – (Юридична ; Вип. 1)
1063283
  Буткевич О. Право людини на життя в історії міжнародного права // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – Київ, 2011. – Вип. 2, кн. 2 : Стаття 2 ЄКПЛ. "Право на життя" у 3 кн. – С. 723-775
1063284
  Толмач О. Право людини на життя та його гарантії у сфері соціального забезпечення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 68-71
1063285
  Рогова О. Право людини на життя: загальнотеоретичний аналіз // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – Київ, 2011. – Вип. 2, кн. 2 : Стаття 2 ЄКПЛ. "Право на життя" у 3 кн. – С. 776-793
1063286
  Соловйов А. Право людини на життя: міжнародний вплив на формування українських поглядів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 7-10.
1063287
  Миронова Г. Право людини на життя: проблемні питання українського законодавства // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 52-55. – ISSN 0132-1331
1063288
  Басовська К.О. Право людини на життя: юридична природа та зміст // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 60. – С. 564-571. – ISSN 1563-3349


  У статті досліджуються теоретичні підходи до визначення та встановлення змісту правової категорії "право на життя". Сформульовано авторське власне доктринальне визначення права людини на життя та зроблено спробу на теоретичному рівні виокремити ...
1063289
  Кузьмічова Є.В. Право людини на забезпечення лікарської таємниці: міжнародно-правовой аспект // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 1. – С. 305-311
1063290
  Софіюк Т.О. Право людини на захист персональних даних і право на інформацію: пошук шляхів узгодження (цивільно-правовий аспект) // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 149-162. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
1063291
  Мельничук О.Ф. Право людини на захист суб"єктивного права на освіту // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 7 (липень). – С. 20-26
1063292
  Сусська О.О. Право людини на інформацію як базова ознака комунікативних стосунків в інформаційному суспільстві // Комунікація : журнал з питань комунікацій у суспільстві: збірка наукових праць / Секретаріат Кабінету Міністрів України; Програма сприяння парламенту II. – Київ, 2012. – № 2. – С. 30-41. – ISBN 978-966-2141-99-3
1063293
  Грищук Оксана Вікторівна Право людини на компенсацію моральної шкоди (загальнотеоретичні аспекти) : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Грищук Оксана Вікторівна; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів, 2002. – 188 л. – Бібліогр.: л.: 165 -188
1063294
  Грищук О.В. Право людини на компенсацію моральної шкоди (загальнотеоретичні аспекти) : Автореф. дис... канд. юридичних наук: 12.00.01. / Грищук О.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
1063295
  Рабінович П.М. Право людини на компенсацію моральної шкоди (загальнотеоретичні аспекти) / П.М. Рабінович, О.В. Грищук // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2003. – № 3. – С.19-28
1063296
  Прасов О.О. Право людини на медичну допомогу та прокурорські засоби його захисту в Україні : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О.О. Прасов, С.Г. Стеценко ; МОНУ ; Міжнар. науково-технічний ун-т ім. акад. Ю. Бугая ; Луцький біотехнічний ін-т ; Класичний приватний ун-т. – Київ : [СПД Гадяк Ж.В.], 2010. – 149, [2] с. – Бібліогр.: с. 133-149. – ISBN 978-966-2379-00-6
1063297
  Назаров В.В. Право людини на невтручання в її особисте і сімейне життя та його обмеження у кримінальному провадженні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 477-484. – ISSN 1563-3349
1063298
  Головченко В. Право людини на опір гнобленню: історико-правова генеза // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 4-17 травня (№ 18/19). – С. 20-21. – ISSN 1992-9277
1063299
  Мельничук О.Ф. Право людини на освіту : монографія / Ольга Мельничук. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2013. – 439, [1] с. – Бібліогр.: с. 372-439. – ISBN 978-966-2696-77-6
1063300
  Парпан У.М. Право людини на освіту в умовах асоціації України і Європейського Союзу: сутність та принципи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 92-98. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499


  Розглянуто питання законодавчого регулювання права на освіту. Здійснено аналіз міжнародних і національних нормативно-правових актів щодо закріплення права на освіту, проблем реформування освіти і науки в контексті асоціації України і Європейського ...
1063301
  Заяць Н. Право людини на освіту: крізь призму міжнародного права // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 72-75. – ISSN 0132-1331
1063302
  Мікічурова О. Право людини на отримання взаємної вигоди від співробітництва // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (99). – С. 43-49. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
1063303
  Сенюта І. Право людини на охорону здоров"я як гарантія здійснення права на життя // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 23-34. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1063304
  Солдатенко О. Право людини на охорону здоров"я як об"єкт міжнародного, європейського і вітчизняного законодавства // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 1 (56). – С. 167-174. – ISSN 1993-0909
1063305
  Коробцова Н. Право людини на охорону здоров"я: спеціальні гарантії дотримання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 29-32
1063306
  Ковач А.В. Право людини на підприємництво // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 212-215
1063307
  Назаров В.В. Право людини на повагу до її гідності: національні та міжнародні аспекти // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 17-23. – (Правознавство ; Вип. 435)
1063308
  Гаврилюк Р. Право людини на податки як перерозподільна справедливість // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 3 (147). – С. 19-26
1063309
  Бойко В.Ф. Право людини на правосуддя (Судове право України) : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.Ф. Бойко, В.О. Євдокимов, О.Х. Юлдашев; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 256с. – ISBN 966-608-267-5; 9$66-585-026-1


  Обгрунтовано необхідність і актуальність виокремлення судового права як самостійної галузі права України
1063310
  Ярмол Л.В. Право людини на релігійну освіту як складник свободи віросповідання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 226-231. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1063311
  Калмикова О.С. Право людини на розвиток // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (19). – С. 96-102. – ISSN 2311-4894
1063312
  Панкевич О. Право людини на свободу: православна та католицька інтерпретації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 64-72. – ISSN 1026-9932
1063313
  Болотіна Н.Б. Право людини на соціальний захист в Україні / Н.Б. Болотіна. – Київ : Знання, 2010. – 107, [1] с. – (Бібліотечка товариства "Знання" ; №2/3 - 2010 ; Серія "Юридична"). – ISBN 978-966-346-847-1
1063314
  Рабінович А.В. Право людини на споживчу інформацію та юридичний механізм його забезпечення в Україні // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 322-328. – ISSN 1563-3349
1063315
  Васильєва Н.Г. Право людини на фізичну і психічну цілісність і правове регулювання біомедицини в Європейському Союзі // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 92. – С. 153-158. – ISSN 0201-7245
1063316
  Рабінович А. Право людини на якісні продукти харчування: нормативно-юридичний механізм його забезпечення в Україні (загальна характеристика) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 105-110.
1063317
  Гориславський Кирило Олександрович Право людини та громадянина на самозахист життя і здоров"я від протиправних посягань : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.02. / Гориславський Кирило Олександрович; Донецьк. ін-тут внутрішніх справ при Донецькому національн. ун-теті. – Донецьк, 2003. – 200 л. + Додатки: л.198-200. – Бібліогр.: л.181-198
1063318
  Гориславський Кирило Олександрович Право людини та громадянина на самозахист життя і здоров"я від протиправних посягань : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Гориславський К.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1063319
  Іванків І.Б. Право людства на мир як умова дотримання прав людини // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 200 : Юридичні науки. – С. 27-31. – ISSN 1996-5931
1063320
  Потніцева Т. Право мати вибір: про академічний та „авторський” погляд на американську літературу // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Література США: роздуми, есеї, розвідки. – С. 115-127
1063321
  Кашинцева О. Право мати генетичну рідну дитину // Юридична газета. – Київ, 2012. – 22 травня (№ 21)


  "... Правове регулювання відносин у сфері репродуктивної медецини".
1063322
  Додонов В.Н. Право международной торговли : Словарь-справочник / В.Н. Додонов, Н.Г. Даронина, В.Е. Крутских. – Москва : Славия, 1997. – 304с. – ISBN 5-89642-001-3
1063323
  Шуршалов В.М. Право международных договоров / В.М. Шуршалов. – М, 1979. – 84 с.
1063324
  Талалаев А.Н. Право международных договоров. Общие вопросы / А.Н. Талалаев. – Москва : Международные отношения, 1980. – 312 с.
1063325
  Талалаев А.Н. Право международных договоров: действие и применение договоров. / А.Н. Талалаев. – Москва : Международные отношения, 1985. – 294с.
1063326
  Талалаев А.Н. Право международных договоров: договоры с участием междунар. орг. / А.Н. Талалаев. – Москва : Международные отношения, 1989. – 270с.
1063327
  Забигайло К.С. Право международных организаций / К.С. Забигайло. – Киев
1. – 1974. – 56с.
1063328
  Шибаева Е.А. Право международных организаций / Е.А. Шибаева. – Москва : Международные отношения, 1986. – 158с.
1063329
  Шармазанашвили Г.В. Право мира / Г.В. Шармазанашвили. – Тбилиси, 1961. – 148с.
1063330
  Мельник Р.С. Право мирних зібрань крізь призму практичного досвіду адміністративних органів Німеччини // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2013. – № 4 (12). – С. 38-44. – ISSN 2306-9082


  Статтю присвячено аналізу практики діяльності органів місцевого самоврядування та органів поліції Німеччини у сфері забезпечення реалізації прав приватних осіб на участь у мирному зібранні. Автором розглядаються основні категорії права мирних зібрань ...
1063331
  Мельник Р.С. Право мирних зібрань у системі адміністративного права Німеччини // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 5-15. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено аналізу сутності та змісту права мирних зібрань Німеччини через призму з"ясування місця такого правового утворення в системі адміністративного права Німеччини. Для досягнення поставленої мети автором стисло аналізується внутрішня ...
1063332
  Білоусов А. Право мирного володіння майном у практиці ЄСПЛ // Юридична газета. – Київ, 2018. – 20 лютого (№ 8). – С. 28-29


  "В умовах сьогодення будь-якому сучасному юристу недостатньо розумітися лише на національному законодавстві, адже ст. 9 Конституції України та ст. 19 Закону України "Про міжнародні договори України" закріплено примат міжнародного права над нормами ...
1063333
  Минасян Н.М. Право мирного сосуществования / Н.М. Минасян. – Ростов -на-Дону, 1966. – 270с.
1063334
  Мережко О.О. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії та практики : Монографія / О.О. Мережко. – Київ : Таксон, 2002. – 344с. – ((Modus Vivendi)). – ISBN 966-7128-30-Х
1063335
  Шпакович О.М. Право міжнародних організацій : курс лекцій / Шпакович Ольга Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. порівнял. і європ. права. – Київ : [б. в.], 2010. – 129 с. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 126-129
1063336
   Право міжнародних організацій і Україна : у схемах та таблицях : навч. посібник / [Бошицький Ю.Л. та ін.] ; за заг. ред. Бошицького Ю.Л., Дей М.О. ; Київ. ун-т права НАН України. – Київ : Ліра-К, 2014. – 267, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3-4. На обкл. зазнач.лише 2 авт.: Бошицький Ю.Л., Дей М.О. – Бібліогр.: с. 258-259 та в кінці тем. – ISBN 978-966-2609-69-1
1063337
  Чирич О. Право міжнародного торгового арбітражу вирішувати питання щодо власної юрисдикції // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 97-107. – ISSN 0132-1331
1063338
  Гашимов Емін Гашим оглу Право міжнародної безпеки // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 45-46. – Бібліогр. в кінці ст.


  Питання про війну і мир є корінним у сучасних міжнародних відносинах. Проблема забезпечення міжнародної безпеки в широкому її розумінні - це проблема забезпечення миру й запобігання війні [4, с. 305]. Сучасне міжнародне право, що є правом миру, ...
1063339
  Гашимов Емін Гашим оглу Право міжнародної безпеки // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 45-46. – Бібліогр. в кінці ст.


  Питання про війну і мир є корінним у сучасних міжнародних відносинах. Проблема забезпечення міжнародної безпеки в широкому її розумінні - це проблема забезпечення миру й запобігання війні [4, с. 305]. Сучасне міжнародне право, що є правом миру, ...
1063340
  Гашимов Емін Гашим оглу Право міжнародної безпеки // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 45-46. – Бібліогр. в кінці ст.


  Питання про війну і мир є корінним у сучасних міжнародних відносинах. Проблема забезпечення міжнародної безпеки в широкому її розумінні - це проблема забезпечення миру й запобігання війні [4, с. 305]. Сучасне міжнародне право, що є правом миру, ...
1063341
  Передерієв Є.П. Право міжнародної торгівлі і полісистемна структура правового регулювання // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 6. – С. 97-102.
1063342
  Лісниченко Т.М. Право молодих спеціалістів на житло // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
1063343
  Ле І. Право молодості : Повість, оповідання і нариси / І. Ле. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 376с.
1063344
  Ле І. Право молодості : Повість / І. Ле. – Київ : Молодь, 1957. – 375с.
1063345
  Менджул М.В. Право на "приватність": Європейська конвенція про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. та законодавство України // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 43-49. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)
1063346
  Дюбессе-Шатлен Лор Право на аборт - яблоко раздора / Дюбессе-Шатлен Лор, , Пиоле Юг // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 8 (197), август. – С. 120-121 : карти. – ISSN 1029-5828
1063347
  Роушин Пиллей Право на адвоката в законодательстве Европейского Союза // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2015. – № 5 (108). – С. 79-83. – ISSN 1812-7126
1063348
  Давидова Н.О. Право на академічну свободу як особисте немайнове право // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 241-245. – ISBN 978-617-7404-86-5
1063349
  Мілова Т.М. Право на академічну свободу: конституційно-правовий вимір // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 25-31. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)


  Розглядається поняття та структура права людини і громадянина на академічну свободу, що належить до системи культурних прав і свобод, аналізуються норми міжнародного та вітчизняного законодавства, що декларують означене право.
1063350
  Гришин И.П. Право на алименты / И.П. Гришин. – Москва, 1988. – 80с.
1063351
  Андрощук Г. Право на анонімність в Інтернеті: стан та проблеми // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 7. – С. 35-45. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1708-7422
1063352
  Сухорольський П.М. Право на анонімність як суттєвий елемент прав людини // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 1 (37). – С. 39-48
1063353
  Плєвако В. Право на апеляційне оскарження рішень господарських судів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.67-74
1063354
  Шишка Р.Б. Право на аудіовізуальний твір // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 220-224. – ISSN 2219-5521
1063355
  Понкина А.А. Право на безопасную медицинскую помощь: конституционно-правовое исследование : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Понкина Александра Александровна ; [Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ]. – Москва, 2013. – 27, [1] с. – Библиогр.: 32 назви
1063356
  Вишневецький Ю. Право на безоплатну освіту-міф чи реальність? // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 6. – С. 57-60
1063357
  Герасичева В.В. Право на безоплатну освіту: нормативне закріплення та практика реалізації // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 16-17
1063358
  Єлов В. Право на безоплатну правову допомогу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 14-20 вересня (№ 37). – С. 14. – ISSN 1992-9277


  У статті розглядається місце у цій системі юридичних клінік та їх роль і значення в реформуванні вищої юридичної освіти.
1063359
  Клименко О. Право на безоплатну правову допомогу: європейські стандарти та українські реалії // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 125-129. – ISSN 0132-1331
1063360
  Чернявська Б.В. Право на безоплатну правову допомогу: проблемні аспекти реалізації // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 12 (86). – С. 31-35
1063361
  Шишка Р.Б. Право на безпеку в системі прав людини // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 9-11. – ISBN 978-617-7363-14-8
1063362
  Пунда О.О. Право на безпеку харчових продуктів та предметів побуту: цивільно - правовий аспект // Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004. – № 3. – С.45-51
1063363
  Бикчентаев А. Право на бессмертие / А. Бикчентаев. – Москва, 1950. – 228с.
1063364
  Бикчентаев А. Право на бессмертие / А. Бикчентаев. – Уфа, 1950. – 244с.
1063365
  Кеккелев Л.Н. Право на бессмертие / Л.Н. Кеккелев. – Чебоксары, 1969. – 104с.
1063366
  Лисов Г.П. Право на бессмертие / Г.П. Лисов. – Л., 1982. – 126с.
1063367
  Дудко А.Ф. Право на бессмертие / А.Ф. Дудко, Л.Г. Любич. – Киев, 1988. – 133 с.
1063368
   Право на биографию. – Куйбышев, 1963. – 128с.
1063369
  Астахов Е.Е. Право на биографию / Е.Е. Астахов. – Москва, 1979. – 311с.
1063370
  Буряківець Ю. Право на велику дорогу = The right to the road : роман / Юрій Буряківець. – Нью Йорк : Рідний край, 1972. – 316, IV с. : портр. – Розгорнутий тит. арк. укр., англ. - Бібліотека Мирона і Марти Барабаш, Торонто, Канада


  В пр. №1520115 напис: Юрій Буряківець
1063371
  Буряківець Ю. Право на велику дорогу : роман / Юрій Буряківець. – Нью Йорк : Вільна думка, 1990. – 316 с., IV с.
1063372
  Горішна Н. Право на весну = Молода муза : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної Спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 4 (798). – С. 24-28. – ISSN 0868-4790
1063373
  Слапчук В. Право на вето // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 23 травня (№ 10). – С. 4


  Творчий портрет болгарського поета Дмитра Христова та про його збірку "Крізь кордони".
1063374
  Шкуліпа А.Г. Право на взаємність / А.Г. Шкуліпа. – К., 1990. – 98с.
1063375
  Маршак С.Я. Право на взаимность / С.Я. Маршак. – М., 1973. – 165с.
1063376
  Каширин С.И. Право на взлет / С.И. Каширин. – Ленинград, 1979. – 96с.
1063377
  Колесников М.С. Право на вибір. / М.С. Колесников. – К., 1972. – 141с.
1063378
  Крижна В.М. Право на використання торговельних марок і комерційних найменувань за договором комерційної концесії // Экономика и право. – Донецк, 2004. – № 3. – Бібліогр.: на 11 пунктів
1063379
  Крижна В.М. Право на використання торговельних марок і комерційних найменувань за договором комерційної концесії // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ; Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 3. – С. 37-40. – ISSN 1681-6277
1063380
  Чепульченко Т.О. Право на вищу освіту в сучасних державотворчих процесах // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 50-60. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349


  Досліджується напрям удосконалення правового забезпечення системи функціонування вищої освіти сучасних євро інтеграційних процесах в Україні.
1063381
  Ковальчук Я. Право на відмову від прийняття спадщини // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 30-32.
1063382
  Усенко О. Право на відпочинок // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 4. – С. 40-46.
1063383
  Ярошенко О.М. Право на відпочинок за загальною декларацією прав людини й законодавством України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 148-154. – ISSN 0201-7245
1063384
  Юріс Л Право на відпустку // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 5. – С. 58-61 : табл.
1063385
  Усенко О. Право на відпустку та грошову компенсацію // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 43 : 21 листопада. – С. 20-21


  Про компенсацію та розрахунок за невикористану відпустку. Роз"яснює державний експерт експертної групи з питань трудових відносин Директорату норм та стандартів гідної праці Міністерства соціальної політики України Олена Усенко.
1063386
  Вільгушинський М.Й. Право на відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, та можливі шляхи його реалізації / М.Й. Вільгушинський, М.В. Сіроткіна // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 1. – С. 103-113
1063387
  Кириченко Ю.В. Право на відшкодування шкоди: порівняльно-правовий аналіз норм конституцій України та європейських держав // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 8-11. – ISSN 2220-1394
1063388
  Крупка Ю. Право на відшкодування ядерної шкоди (міжнародно-правовий аспект) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 6. – С. 113-116. – ISSN 0132-1331
1063389
  Сюндюков І. Право на власну долю // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 2-3 червня (№ 93/94). – С. 20


  "Пам"ятник запровадженню Магдебурзького права у Києві. Не лише для історії нашої столиці, а й для вільного розвитку більшості українських міст XIV - XVII ст. Магдебурзька правова система відіграла дуже важливу роль".
1063390
  Малеин Н.С. Право на возмещеие вреда, причиненого смертью кормильца / Н.С. Малеин. – М., 1958. – 96с.
1063391
  Эйхельман О.О. Право на войне и предстоящее попечение о военнопленных русских воинах в Японии / О. Эйхельман, проф. – Киев : Тип. газеты "Киевское слово", 1904. – 54 с. – Отд. оттиск: Киевское слово
1063392
  Голенко В.Е. Право на встановлення "зеленого" тарифу як ключова складова господарської компетенції генеруючих підприємств вітроенергетики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 285-289. – ISSN 2219-5521
1063393
  Мамонов В.В. Право на выбор профессии / В.В. Мамонов, А.В. Лисицын. – Алма-Ата, 1987. – 78с.
1063394
  Попіль В.І. Право на гендерну рівність: стан та охорона в Україні // Юрисдикційна форма захисту прав, свобод та інтересів : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 27 квіт. 2017 р. : [збірник] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 28-33. – ISBN 978-617-696-624-1
1063395
  Кулачок-Тітова Право на гідний рівень життя в міжнародному, зарубіжному та національному законодавстві // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1106. – C. 122-126. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
1063396
  Довбуш О. Право на гідну смерть // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.122-126. – ISSN 0132-1331
1063397
  Блохин О.В. Право на гол / О.В. Блохин, Д.А. Аркадьев. – М, 1984. – 224с.
1063398
  Вірченко Т. Право на голос ... (критерії присутності сучасної української драматургії в літературному процесі) // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 284-291. – ISBN 978-617-7442-48-5
1063399
  Кравчук В.М. Право на громадянську непокору та народний опір у забезпеченні сучасної демократії // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 55-64. – ISSN 2306-9082
1063400
  Здражко А. Право на дитячу мову у перекладацькій майстерні Віталія Радчука // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 6 (378). – С. 15-18
1063401
  Вакуленко В.Я. Право на доверие / В.Я. Вакуленко. – Фрунзе, 1975. – 84с.
1063402
  Бутов В.И. Право на доверие / В.И. Бутов. – Ростов -на-Дону, 1983. – 256с.
1063403
  Дьяконов Ю Право на доверие / Ю Дьяконов. – М, 1983. – 161с.
1063404
  Усенко О. Право на додаткові відпустки та грошову компенсацію // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 34. – С. 12


  "Щодо відпустки у зв"язку з навчанням". Роз"яснює державний експерт експертної групи з питань оплати праці в бюджетній сфері та грошового забезпечення Директорату норм та стандартів гідної праці Міністерства соціальної політики України Олена Усенко.
1063405
  Майданик Н. Право на доменне ім"я в мережі інтернет: поняття і правова природа // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 81-86.
1063406
  Риженко І. Право на донорство: окремі аспекти проблеми // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 219-220. – ISBN 978-617-7069-17-0
1063407
  Галецька Н. Право на донорство: цивільно-правове регулювання // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 30-32.
1063408
  Різнічук О. Право на доплату за науковий ступінь // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 6 листопада (№ 12). – С. 10
1063409
  Трунова Г. Право на допомогу по безробіттю при припиненні трудового договору за угодою сторін // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (172). – С. 73-80. – ISSN 2308-9636
1063410
  Пасічник М.П. Право на дорогу: поезії / М.П. Пасічник. – К., 1981. – 72с.
1063411
  Снежко О. Право на достойное вознаграждение за труд // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2013. – № 3 (94). – С. 115-126. – ISSN 1812-7126
1063412
  Новгородцев П.И. Право на достойное человеческое существование // Сочинения / П.И. Новгородцев. – Москва : Раритет, 1995. – С. 321-327. – (Библиотека духовного возрождения). – ISBN 5-85735-012-3
1063413
  Олещенко І.В. Право на доступ до екологічної інформації, пов"язаної з діяльністю суб"єктів господарювання // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
1063414
  Ващенко Ю. Право на доступ до енергетичних послуг: проблеми нормативно-правового регулювання // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 87-91
1063415
  Костенко А.О. Право на доступ до інтернету: необхідність належного юридичного закріплення // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 429-433. – ISSN 2524-017X
1063416
  Мукомела І.В. Право на доступ до Інтернету: проблеми визначення та забезпечення // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 77-85. – ISSN 1993-0909
1063417
  Коваль В.В. Право на доступ до інформації // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 243-248. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1063418
  Захаров Є. Право на доступ до інформації в Україні / Є. Захаров, О. Нестеренко // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2010. – № 1/2. – С. 4-23
1063419
  Мазур М.В. Право на доступ до інформації з питань містобудування / М.В. Мазур ; Східноукраїнський центр громад. ініціатив. – Луганськ : СПД Рєзнік, 2010. – 80 с. – ISBN 978-611-509-062-6
1063420
  Пілат Є. Право на доступ до інформації як елемент правового статусу особи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 127-132. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1063421
  Сакара Н. Право на доступ до правосуддя у цивільних справах: правові позиції Європейського суду з прав людини та національний контекст // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 10. – С. 64-85. – ISSN 1026-9932
1063422
  Бурий В.О. Право на доступ до правосуддя як одна з передумов забезпечення інших прав і свобод людини // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 25-28. – (Юридичні науки ; т. 1). – ISSN 2617-2607
1063423
  Матат Ю.І. Право на доступ до правосуддя: європейський досвід та проблеми забезпечення в Україні // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 244-249. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
1063424
  Мельник К.С. Право на доступ до публічної інформації // Студентський бюлетень цивілістики : збірник наук. праць цивіліст. гуртка юридичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юр. ф-т ; відп. ред. Р.А. Майданик ; редкол.: Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 126-141. – ISBN 978-617-566-260-1
1063425
  Яворська О. Право на доступ до публічної інформації за законодавством України: зміст, гарантії, проблеми реалізації // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – N 6. – С. 180-188. – ISSN 2082-4939
1063426
  Скочиляс-Павлів Право на доступ до публічної інформації: механізм захисту в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 150-155. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1063427
   Право на дроступ до інформації як елемент правового статусу особи / О. Демчук, О. Зарудна, А. Панченко, І. Ємельянова // Юридична газета. – Київ, 2012. – 24 квітня (№ 17)


  "... Розмежування звернення громадянина та запиту на інформацію".
1063428
  Цмокаленко Д.Г. Право на дружбу : оповідання та нариси / Д.Г. Цмокаленко. – Львів : Львівське книжково-журнальне видавництво, 1956. – 164 с.
1063429
  Харчук Василь Право на евтаназію як особисте право людини // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 34-37
1063430
  Ворона В. Право на евтаназію як складова права людини на життя // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 199-205. – ISSN 0132-1331
1063431
  Алахвердієва Е.Ш. Право на евтаназію як складова права на життя // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8. – С. 137-142
1063432
  Демчук П. Право на евтаназію: загальнотеоретична характеристика // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 24-25. – ISBN 978-617-7069-15-6
1063433
  Федоровська О. Право на екологічну інформацію // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 7. – С.40-44. – ISBN 966-667-078-Х
1063434
  Євстігнеев А. Право на екологічну інформацію як гарантія забезпечення права на екологічну безпеку при здійсненні природокористування // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 6 (102). – С. 93-97
1063435
  Соколова С. Право на екологію мови яе одне з мовних прав // Мовні права в сучасному світі : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз НАН України ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Ужгород : [б. в.], 2014. – С. 163-175
1063436
  Хаманева Н.Ю. Право на жалобы граждан в европейских социалистических странах. / Н.Ю. Хаманева. – М., 1984. – 109с.
1063437
  Жданов С.Н. Право на жизнь / С.Н. Жданов. – Ростов -на-Дону, 1953. – 364с.
1063438
  Юшков Г.А. Право на жизнь : повести / Геннадій Юшков ; пер. с коми. – Москва : Современник, 1975. – 191 с.
1063439
   Право на жизнь : пер.с синг., там. и англ. – Москва : Художественная литература, 1979. – 284 с. – (Современная зарубежная новелла)
1063440
  Делль В. Право на жизнь / В. Делль. – Москва, 1985. – 304с.
1063441
  Шагинян А.В. Право на жизнь / А.В. Шагинян. – М, 1986. – 287с.
1063442
  Романов П. Право на жизнь или проблема беспартийности / П. Романов. – М., 1927. – 167с.
1063443
  Молчанов Ю.Л. Право на жизнь: кто -- за, кто -- против? / Ю.Л. Молчанов. – М., 1984. – 64с.
1063444
  Лисниченко Т.Н. Право на жилище / Т.Н. Лисниченко. – Киев, 1978. – 69с.
1063445
  Чигир В.Ф. Право на жилище / В.Ф. Чигир. – Минск : Беларусь, 1979. – 127, [1] с. – (Серия "Правовые знания - в массы")
1063446
  Жарков В.М. Право на жилище / В.М. Жарков. – М., 1980. – 111с.
1063447
  Маслов В.Ф. Право на жилище / В.Ф. Маслов. – Харьков, 1986. – 283 с.
1063448
  Богданов Е.В. Право на жилище / Е.В. Богданов. – Минск, 1990. – 160с.
1063449
  Седугин П.И. Право на жилище в СССР / П.И. Седугин. – М, 1983. – 224с.
1063450
  Кузнецов В.Ф. Право на жилище и его гарантии / В.Ф. Кузнецов, В.В. Ярков. – Челябинск, 1988. – 125с.
1063451
  Мушкин А.Е. Право на жилище: предосталение, пользование, содержание / А.Е. Мушкин. – Л., 1978. – 238с.
1063452
  Бронштейн И Н. Право на жилую и дополнительную площадь / И Н. Бронштейн, . – М, 1926. – 129с.
1063453
   Право на жилую площадь. – Л., 1973. – 302с.
1063454
  Сибилев М.Н. Право на жилую площадь в общежитии. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Сибилев М.Н.; МВ и ССО УССР. Харьков. юрид. ин-т. – Х., 1974. – 18л.
1063455
  Диденко А.Г. Право на жилье / А.Г. Диденко. – Алма-Ата, 1989. – 203с.
1063456
   Право на житло : цивіл.-правові аспекти / [М.В. Венецька та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Наукова думка, 2017. – 198, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1591-3
1063457
  Зубачова І. Право на житло відповідно до норм Конституції України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 55-59
1063458
  Мойсей Л.О. Право на житло як природне право людини в конституціях держав світу // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 374-379. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджено зміст природного права людини на житло в конституціях держав світу, їх природноправову доктрину. Проаналізовано вчення про права людини на житло, їх позитивістське закріплення в різних конституціях. Установлено, що завдяки ...
1063459
  Лещенко Л.В. Право на житлову нерухомість у складі спадщини // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 129. – C. 115-122. – ISSN 2224-9281
1063460
  Карпачова Н. Право на життя - головне природне та невід"ємне право людини // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – Київ, 2011. – Вип. 2, кн. 2 : Стаття 2 ЄКПЛ. "Право на життя" у 3 кн. – С. 676-722
1063461
  Татарин І. Право на життя - найвища соціальна цінність // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 143-145.
1063462
  Буткевич В. Право на життя - основоположне право ЄКПЛ. Становлення та розвиток критеріїв і стандартів його застосування // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – Київ, 2011. – Вип. 2, кн. 2 : Стаття 2 ЄКПЛ. "Право на життя" у 3 кн. – С. 199-613
1063463
  Сакін О.В. Право на життя : повість / О.В. Сакін. – Дніпропетровськ : Промінь, 1976. – 231 с.
1063464
  Пасютіна А. Право на життя // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 6). – С. 3


  Друга світова війна очима студентки Інституту журналістики.
1063465
  Чиж П.О. Право на життя в цивільному праві України та практиці ЄСПЛ : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Чиж Поліна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 263 арк. – Бібліогр.: арк. 6-7, 233-263
1063466
  Чиж П.О. Право на життя в цивільному праві України та практиці ЄСПЛ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Чиж Поліна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1063467
  Гвагвалія М.М. Право на життя ненародженої дитини: Міжнародно-правовий аспект // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 4. – C. 52-54
1063468
  Дудаш Т. Право на життя у практиці Страсбурзького суду // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – Київ, 2011. – Вип. 2, кн. 2 : Стаття 2 ЄКПЛ. "Право на життя" у 3 кн. – С. 794-809
1063469
  Моткова О. Право на життя у рішеннях Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 49-59. – ISSN 2310-6158


  Стаття присвячена дослідженню проблеми визначення та змісту права на життя у рішеннях Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини. Автор аналізує національні нормативно-правові акти у їх співвідношенні, рішення Конституційного Суду ...
1063470
  Федорова А.Л. Право на життя як невід"ємне природне право людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 43-49


  Стаття присвячена дослідженню визнання та розвитку права на життя як природного, невід "ємного та нввідчужуваного права людини, а також аналізу першого універсального закріплення права на життя у статті і Загальної декларації прав людини 1948 року. ...
1063471
  Пономаренко В.О. Право на життя як особисте немайнове право фізичної особи // Студентський бюлетень цивілістики : збірник наук. праць цивіліст. гуртка юридичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юр. ф-т ; відп. ред. Р.А. Майданик ; редкол.: Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 82-106. – ISBN 978-617-566-260-1
1063472
  Балан В.В. Право на життя як фундаментальне право кожної людини // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 10-15. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
1063473
  Яворський В.М. Право на життя: реалізація обов"язків МВС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 30-33
1063474
  Совгиря О.В. Право на життя: сучасний медичний та правовий контекст / О.В. Совгиря, А.О. Янчук // Світ медицини та біології : науковий, медичний, екологічний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" [та ін.] ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. ; редкол.: Єрошенко Г.А., Алексина Л.А., Berezovska O. [та ін.]. – Полтава, 2018. – № 1 (63). – С. 216-223. – ISSN 2079-8334


  "У дослідженні охарактеризовано сучасні медико-правові аспекти права на життя, серед яких проблеми щодо: часових меж поняття “життя” та права жінки вирішувати питання про припинення вагітності (право на аборт); евтаназії (зокрема, дитячої); ...
1063475
  Потепко Н.И. Право на забвение: заявление ИФЛА и предыстория вопроса // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2016. – Т. 1, № 3. – С.315-322. – ISSN 0869-608Х


  Представлена компиляция трех статей, опубликованных на сайте ИФЛА: информация о выпуске Заявления ИФЛА о праве на забвение [1]; Заявление ИФЛА о праве на забвение [2]; справочный материал "Предыстория: право на забвение в национальном и региональном ...
1063476
  Кравченко С. Право на забруднення чи право на життя: зміна клімату і права людини // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2008. – № 6/7 (36-37). – С. 15-21.
1063477
  Бойко А. Право на забуття як гарантія невтручання в особисте сімейне життя людини // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 257-258
1063478
  Котик І. Право на забуття, або письменник, якого нема // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 6 (711). – С. 52-59. – ISSN 0130-5263
1063479
  Святоцький О. Право на загальновідомий знак для товарів та послуг в Україні / О. Святоцький, П. Крайнєв // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.73-76. – ISSN 0132-1331
1063480
  Шабанов Р. Право на зайнятість як суб"єктивне право громадян у сфері соціального захисту від безробіття // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 63-70. – ISSN 1026-9932
1063481
  Ярмол Л.В. Право на заміну виконання окремих юридичних обов"язків, несумісних із переконаннями людини: загальнотеоретична характеристика // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 99-113. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
1063482
  Сугоняко Ю. Право на запит, або Дещо про стандарти незалежності адвокатської професії // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 16-22 травня (№ 19). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1063483
  Кодинець А.О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг : монографія / А.О. Кодинець ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 312 с. – ISBN 966-594-874-1
1063484
  Байкай А. Право на застройку земельных участков в населенных пунктах // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.37-40
1063485
  Кучів О. Право на захист // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 31 серпня - 13 вересня (№ 35/36). – С. 20-21. – ISSN 1992-9277


  Застосування статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод під час досудового розслідування: практика ЄСПЛ щодо України.
1063486
  Вакуленко Т. Право на захист відповідно до ст.6. Конвенції про захист прав та основних свобод людини // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.38-43. – ISSN 0132-1331
1063487
  Зоммер Б. Право на захист здоров"я та допомогу під час хвороби в системі основних прав Основного закону Федеративної Республіки Німеччина // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.69-72
1063488
  Венедіктова І. Право на захист охоронюваного законом інтересу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 43-47
1063489
  Вавженчук С.Я. Право на захист трудових прав як самостійне суб"єктивне трудове право // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (16). – С. 119-126. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено аналізу права на захист трудових прав як самостійного суб"єктивного трудового права. Розкрито зміст досліджуваного правового явища та надано його авторське визначення. Окрема увага приділяється правомочностям права на захист ...
1063490
  Мельник О. Право на захист у кримінальному процесі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 11 (173). – С. 91-98
1063491
  Гутник В. Право на захист у Нюрнберзькому трибуналі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 159-166. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
1063492
  Дорохіна Ю.А. Право на захист юридичних осіб в адміністративних провадженнях // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5. – С. 86-93. – ISSN 2222-5374
1063493
  Мігащук Ю. Право на захист як елемент охоронного правовідношення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 180-186. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1063494
  Ярова Т.М. Право на захист як суб"єктивне цивільне право // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 390-396. – ISSN 1563-3349
1063495
   Право на захист. До 180-річчя від дня народження О.Ф. Кістяківського (1833-1885) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Державна наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2012. – № 1, 2013 р., I квартал. – С. 128-134. – ISSN 0130-2043


  14 березня 2013 р. - 180 років від дня народження.
1063496
  Демцьо І.Р. Право на захист: співвідношення законодавства України та міжнародних стандартів // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 11 (85). – С. 40-46
1063497
  Моторна Вікторія Право на захист: теорія та проблеми оскарження постанов про порушення кримінальної справи // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 93-94.
1063498
  Перлов И.Д. Право на защиту / И.Д. Перлов. – Москва : Знание, 1969. – 80с.
1063499
  Ватман Д.П. Право на защиту / Д.П. Ватман. – Москва, 1973. – 79с.
1063500
  Миронов О.О. Право на защиту / О.О. Миронов, В.П. Парфенов. – Саратов, 1988. – 78с.
1063501
  Осокина Г.Л. Право на защиту в исковом судопроизводстве (право на иск) / Г.Л. Осокина. – Томск, 1990. – 156с.
1063502
  Цыпкин А.Л. Право на защиту в кассационном и надзорном производстве и при исполнении приговора / А.Л. Цыпкин. – Саратов, 1965. – 152с.
1063503
  Цыпкин А.Л. Право на защиту в советском уголовном процессе. / А.Л. Цыпкин. – Саратов, 1959. – 367с.
1063504
  Микулин А.И. Право на защиту на стадии возбуждения дела об административном правонарушении и предварительной проверки обстоятельств дела // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 133-143. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1063505
  Сергеев А.П. Право на защиту репутации. / А.П. Сергеев. – Л., 1989. – 31с.
1063506
  Резник Г.М. Право на защиту. / Г.М. Резник. – Москва, 1976. – 119с.
1063507
  Кайдаш Л.Ю. Право на звернення до Європейського суду з прав людини громадян України як реалізація принципу доступності особи до правосуддя // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (60/61). – С. 20-28


  В науковій статті здійснено дослідження процедури правового регулювання реалізації права кожного в України на судовий захист, в тому числі і на звернення за захистом порушених відносно особи прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ, в ...
1063508
  Христова Г. Право на звернення до міжнародних судових установ та відповідних органів міжнародних організацій в системі гарантій правопорядку / Г. Христова, Н. Панаріна // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 43-50. – ISSN 1993-0909
1063509
  Ярощук В. Право на звернення до суду за захистом як суб"єктивне процесуальне право // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 494-496
1063510
  Смокович М. Право на звернення до суду у виборчому спорі // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. академії правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 7 (127). – С. 29-36
1063511
  Берченко Г. Право на звернення з індивідуальною конституційною скаргою в Україні: теоретико-практичні аспекти / Г. Берченко, Є. Ткаченко // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 12. – С. 92-113. – ISSN 1026-9932
1063512
  Влащенко С Право на звернення і право на доступ до публічної інформації у практиці місцевих органів влад України / С Влащенко, // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 1. – С. 24-28. – ISSN 2220-1394
1063513
  Сенюта І. Право на згоду та право на відмову від медичної допомоги: особливості та межі здійснення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 10 (248). – С. 15-19
1063514
  Гурська Т. Право на здоров"я в системі особистих немайнових прав // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.35-40
1063515
  Казначеев В.П. Право на здоровье : Здравоохранение общества развитого социализма / В.П. Казначеев, Л.Г. Марос. – Москва : Знание, 1979. – 96с. – (Народный университет ; Факультет здоровья, №9)
1063516
  Федорович В. Право на земельну ділянку у разі набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 179-186. – (Серія юридична ; вип. 66). – ISSN 0136-8168
1063517
  Вихляев П.А. Право на землю / П. Вихляев. – Москва : Книгоизда. "Молодая Россия" ; Тип. А.П. Поплавского, 1906. – 40 с.
1063518
  Клюй В. Право на землю: омана і реальність / В. Клюй, В. Ярмоленко // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2008. – № 9. – С. 12-17.
1063519
  Барабаш Ю. Право на зміну конституційного ладу як складова правосуб"єктності Українського народу // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10. – С. 66-81. – ISSN 1026-9932
1063520
  Дідилівський А. Право на знаки для товарів і послуг та їх захист // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 172-173. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1063521
  Жаровська І. Право на знання прав і обов"язків: теоретико-правові аспекти // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 74-78
1063522
  Матат Д. Право на ЗНО // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 6 червня (№ 22). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  На фінішну пряму вийшов проект, який надає можливість вступати до магістратури з права за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.
1063523
  Колосов В. Право на изображение в российском праве с учетом зарубежного опыта / В. Колосов, М. Шварц // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2008. – № 3. – С. 4-12. – ISSN 0201-7059
1063524
   Право на имя. – М., 1974. – 270с.
1063525
  Подберезский Николай Кондратьевич Право на индивидуальное строительство жилого дома - одна из форм реализации конституционного права на жилище в СССР : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Подберезский Николай Кондратьевич; МВ и ССО УССР. Харьков. юрид. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Харьков, 1986. – 12л.
1063526
  Гурвич М.А. Право на иск / М.А. Гурвич. – М.-Л., 1949. – 216с.
1063527
  Кондрашова М.М. Право на искусство / М.М. Кондрашова. – Москва : Пофиздат, 1959. – 124с.
1063528
  Михайлов А.А. Право на исповедь: молодой герой в современ. прозе / А.А. Михайлов. – М. : Молодая гвардия, 1987. – 205 с.
1063529
  Жукова О.А. Право на историю: к интеллектуальной биографии Т.Н. Грановского // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 9. – С. 79-89. – ISSN 0235-1188
1063530
  Гайворонюк Н.В. Право на ідентичність у контексті трансформацій сучасного українського соціуму // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 320-322. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1063531
  Петренко-Лисак Право на ідентичність у місті та з містом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 58-59. – (Соціологія ; вип. 1 (9)). – ISSN 1728-3817
1063532
  Стефанчук Р.О. Право на ім"я // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 80-83. – (Право. Економіка. Управління)
1063533
  Клименко О.М. Право на індивідуальне звернення до Європейського Суду з прав людини // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 6. – С. 2-6.
1063534
  Мінюкова Т. Право на індівідуальність // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2001. – № 1. – С.40-41
1063535
  Вовк О.Б. Право на інтелектуальну власність та застосування відкритих технологій в дистанційній освіті / О.Б. Вовк, В.С. Якушев // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 60. – С. 104-108. – ISBN 966-8847-12-1
1063536
  Шапошник А.М. Право на інформаію: цивільно-правовий аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 195-197. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1063537
  Котюжинська Т. Право на інформацію - зміни необхідні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 10 (88). – С. 45-49
1063538
  Кравченко С. Право на інформацію // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 109-114. – ISSN 0132-1331
1063539
  Кушакова-Костицька Право на інформацію в інформаційну епоху (порівняльне дослідження) : монографія / Н.В. Кушакова-Костицька. – Чернівці : Технодрук, 2018. – 300, [1] с. – Бібліогр.: с. 273-300 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7611-22-5
1063540
  Костецька Т.А. Право на інформацію в системі конституційних прав людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 90-95.
1063541
  Політанський В.С. Право на інформацію в системі основоположних прав і свобод людини і громадянина // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 86-95. – ISSN 1993-0909
1063542
  Кресіна І. Право на інформацію в системі прав людини і громадянина / І. Кресіна, О. Стойко // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 30-33. – (Політичні науки)
1063543
  Кандагура К.С. Право на інформацію в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 137-138


  In article the human rights on the information in modern Ukraine are analysed. The concept of the confidential information, and also influence on information process from mass-media is considered a question on access to information sources.
1063544
  Легін Л.М. Право на інформацію про нові закони та інші правові акти // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 338-349. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1063545
  Марущак А. Право на інформацію про стан здоров"я: вітчизняні реалії // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 1. – С. 49-53
1063546
  Письменна О.П. Право на інформацію про товари, роботи (послуги) в системі прав споживачів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 45-48. – (Право. Економіка. Управління)
1063547
  Ярош В.Ю. Право на інформацію як прояв свободи // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 131-135. – ISSN 1563-3349
1063548
  Вінник О.М. Право на інформацію як умова реалізації корпоративних прав в українському та зарубіжному праві: порівняльний аспект // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 28-36


  Стаття присвячена ролі інформації в корпоративних відносинах на прикладі українського та зарубіжного (США, Німеччини, РФ) права. Учасники таких відносин можуть реалізувати свої корпоративні права лише за наявності у них необхідних для цього відомостей ...
1063549
  Д"яченко К. Право на інформацію як фундаментальне право людини // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 120-121
1063550
  Чуприна О. Право на інформацію: адміністративно-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 127-130
1063551
  Богдан Ю.В. Право на інформацію: європейський досвід регулювання // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 110-121. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1063552
  Романчук О.К. Право на істину / О.К. Романчук. – К., 1990. – 229с.
1063553
  Хламов И.Т. Право на квартиру в жилищном кооперативе / И.Т. Хламов, К.К. Червяков. – Саратов, 1971. – 184с.
1063554
  Сіроткіна М. Право на компенсацію моральної шкоди, завданої злочином // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 70-76.
1063555
  Зернецька О. Право на комунікацію в глобалізованому світі // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 38-43. – (Історичні науки)


  В статті аналізується історичний розвиток дебатів щодо права на комунікацію.
1063556
  Щербанюк О.В. Право на конституційну скаргу як невід"ємна складова судово-правової реформи // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 90-93. – ISBN 978-617-7096-97-8
1063557
  Скрипко В.Р. Право на кооперативную квартиру в СССР / В.Р. Скрипко, И.Б. Марткович. – Москва, 1970. – 48с.
1063558
  Жорнокуй Ю. Право на корпоративні норми в інвестиційній діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 66-70
1063559
  Огородов Дмитрий Право на космос : ярмарка идей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 7. – С. 100-108 : Фото
1063560
  Лукин Ю.А. Право на культуру, право на творчество / Ю.А. Лукин. – М., 1978. – 64с.
1063561
  Васильев Ю.В. Право на легенду / Ю.В. Васильев. – Москва, 1974. – 183с.
1063562
  Васильев Ю.В. Право на легенду / Ю.В. Васильев. – Москва, 1984. – 382с.
1063563
  Лафарг П. Право на леность / П. Лафарг. – Птгр, 1918. – 64с.
1063564
  Мясников А.Г. Право на ложь против вечного мира: И.Кант и Л.Толстой // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 24-26
1063565
  Вдовіченко С. Право на людську гідність: українська теорія і практика у контексті європейського досвіду / С. Вдовіченко, В. Кампо // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 55-62
1063566
  Михеев В.С. Право на льготную пенсию по условиях труда. / В.С. Михеев. – М., 1978. – 120с.
1063567
  Шулікін Д. Право на магістратуру // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 7 серпня (№ 30). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  З цього року іспит у формі зовнішнього незалежного оцінювання є обов"язковим для всіх абітурієнтів, які планують вступити на магістратуру за спеціальністю "Право".
1063568
  Дончак О. Право на материнство та батьківство: до питання розширення законодавчої конструкції в контексті суб"єктів сімейного права // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 28-29
1063569
  Прасов О. Право на медичну допомогу // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 118-124
1063570
   Право на медичну допомогу в Україні - 2008 / Харківська правозахисна група ; [ упорядкування А.О. Роханський ]. – Харків : Права людини, 2009. – 268 с. – ISBN 978-966-8919-73-2
1063571
  Терешко Х.Я. Право на медичну інформацію: деякі аспекти // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Б., Вольфман С. [та ін.]. – Львів, 2017. – Спецвипуск № 3. – С. 125-131. – ISSN 2072-084X
1063572
  Майданик Р. Право на медичну таємницю: законодавство і практика його застосування // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 13-19 липня (№ 28). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1063573
  Мацелюх І.А. Право на милосердне позбавлення життя: компаративістичний вимір // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 171-176. – ISSN 2413-6433
1063574
  Рудницкий В.В. Право на мир и антивоенное движение // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 63-67. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 18)
1063575
  Мухамєдова Е. Право на мирні зібрання як особисте немайнове право фізичних осіб у цивільному праві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 51-55
1063576
  Скробач С. Право на мирні зібрання як спосіб опору владі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 47-49. – ISBN 978-617-7069-28-6
1063577
  Скузь І. Право на мирні зібрання. Незаконодавча неврегульованість чи безвідповідальність суддів? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 25 квітня (№ 17). – С. 10-11
1063578
  Ярмол Л.В. Право на мирні зібрання: до уточнення загальнотеоретичної характеристики // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 331-337. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1063579
  Васьковська О. Право на мирні зібрання; нові виклики і старі проблеми // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 119-122. – ISSN 0132-1331
1063580
  Бєлова Ю.Д. Право на мобільність як новий стандарт захисту персональних даних в ЄС // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 2. – C. 56-61. – ISSN 2220-1394
1063581
  Андрианова Г.П. Право на мужество : повести и рассказы / Андрианова Г.П. ; [ил. В. Каретко]. – Ставрополь : Ставропольское книжное издательство, 1975. – 159 с. : ил.
1063582
  Гуменюк О.І. Право на найменування як особисте немайнове право юридичної особи // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 22 : Правознавство. – С. 20-28
1063583
  Де Фріз Право на належне управління у статті 41 Хартії фундаментальних прав Європейського Союзу і його реалізація в польській адміністративній практиці // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 124-134. – ISSN 2220-1394
1063584
  Гаврилов В.А. Право на належні та безпечні умови праці в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 133-141. – ISSN 2224-9281
1063585
  Стасів О. Право на належні, безпечні і здорові умови праці як конституційна засада трудового права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 194-201. – (Серія юридична ; Вип. 55). – ISSN 0136-8168
1063586
  Тужилова-Орданская Право на наследование недвижимости и проблема выбора способа его защиты // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 7. – С. 120-124. – ISSN 0132-0831
1063587
  Бондарев Н.И. Право на наследство и его оформление / Н.И. Бондарев, Э.Б. Эйдинова. – Москва, 1971. – 87с.
1063588
  Денисова Р.О. Право на наукове відкриття як комплексний правовий інститут // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С.29-34
1063589
  Луспеник Д.Д. Право на недоторканість приватного життя публічних осіб у контексті дифамаційного спору: практичні рекомендації // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 2. – С. 92-105
1063590
  Стусяк В.І. Право на недоторканність житла та право на доступ до житла юридичних осіб, які надають житлово-комунальні послуги // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 359-365. – ISSN 1563-3349
1063591
  Христенко Н. Право на недоторканність житла у різних конституціях світу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 30-33
1063592
  Серьогін В.О. Право на недоторканність приватного життя (прайвесі) у конституційно-правовій теорії та практиці : монографія / Серьогін В.О. ; Харків нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ФІНН, 2010. – 607, [1] с. – Бібліогр.: с. 549-607 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8030-75-8
1063593
  Дюкарєва К. Право на недоторканність твору: деякі теоретико-прикладні аспекти // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 204-208
1063594
  Кулемин В.Л. Право на нежность. / В.Л. Кулемин. – М., 1963. – 174с.
1063595
  Дроздов А. Право на неприкосновенность произведения // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2012. – № 1. – С. 13-19. – ISSN 0201-7059
1063596
  Хужокова И. Право на неприкосновенность частной жизни в системе прав человека // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 2. – С. 32-36. – ISSN 1812-7126
1063597
  Волкова Д.Є. Право на об"єднання в громадські організації за Конституцією УРСР 1978 р. // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 22-24. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1063598
  Феськов М. Право на об"єднання в контексті Європейської соціальної хартії (переглянутої) // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 12. – С. 11-14.
1063599
  Казарян А. Право на образ знаминитости // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 5. – С. 56-59. – ISSN 0201-7059
1063600
   Право на образование. – М., 1937. – 48с.
1063601
  Шелкопляс В.М. Право на образование / В.М. Шелкопляс. – Минск, 1984. – 47с.
1063602
  Воронцова И.В. Право на обращение в Европейский Суд по правам человека в соответствии со ст. 46 Конституции РФ и влияние решений ЕС на национальное процессуальное законодательство // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 5 (50). – С. 23-26. – ISSN 1812-3910
1063603
  Пушкар Евгений Георгиевич Право на обращение в суд за судебной защитой : Дис... док. юрид.наук: 12.00.03 / Пушкар Евгений Георгиевич; КГУ. – Киев, 1983. – 386л.
1063604
  Кострова Н.М. Право на обращение в суд за судебной защитой в советском гражданском процессе : Автореф... канд. юр.наук: / Кострова Н. М.; МВиССО РСФСР, Сарат. юр. ин-т. – Саратов, 1970. – 20л.
1063605
  Туманова А.С. Право на объединение в министерском законопроекте начала ХХ века // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 2. – С.24-29
1063606
  Туманова А.С. Право на объединение в правотворческой деятельности Временного правительства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 22. – С. 19-23. – ISSN 1812-3805


  Можно с полным основанием сказать, что сама идея прав человека возникла и взращена на российской почве и имеет глубокие национальные корни, будучи вместе с тем идеей общечеловеческой.
1063607
  Антонюк О. Право на односторонню відмову від зобов"язання та односторонню зміну його умов // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 15-19
1063608
  Царук Л.С. Право на одночасні мирні зібрання та контрзібрання в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 216-219. – ISSN 1563-3349
1063609
  Софіюк Т.О. Право на ознайомлення з особистими паперами: проблема "конфлікту" особистої та сімейної таємниць // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 153-174. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 81). – ISSN 1563-3349
1063610
  Бернюков А.М. Право на опір неправу в концепції Рене Марчіча // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (53). – С. 17-30. – ISSN 2222-5374
1063611
  Фурик І. Право на оплату праці: міжнародні стандарти і законодавство України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.177-182. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 5)
1063612
  Сватко Ю.І. Право на освіту в контексті глобальної кризи, "цілей розвитку тисячоліття" і автономії університетів // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 97 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
1063613
  Мельничук О. Право на освіту в контексті теорій праворозуміння // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 180-185. – ISSN 0132-1331
1063614
  Кулініч О.О. Право на освіту в системі конституційних прав людини і громадянина та його гарантії // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 88-92.
1063615
  Пушкіна О.В. Право на освіту в системі культурних прав людини і громадянина в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 16-26.
1063616
  Стороженко О.С. Право на освіту засуджених: досвід зарубіжних країн // Правникъ : науково-практичний юридичний журнал : актуальні проблеми юридичної науки та практики / редкол.: В"юник М.С., Курцев О.Ю., Автухов К.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (весна). – С. 80-82. – ISSN 2410-244Х
1063617
  Ярмол Л.В. Право на освіту та свободу віросповідання: практика Європейського суду з прав людини / Л.В. Ярмол, І.Б. Тучапець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 460-467. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1063618
  Мацькевич М.М. Право на освіту як конституційне культурне право: практика Європейського суду з прав людини // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 30-32
1063619
  Романенко К. Право на освіту як юридичне поняття // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 20-24
1063620
  Котенко А. Право на оскарження наказу про проведення податкової перевірки. Судова практика // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 квітня (№ 8)
1063621
  Гомола О.А. Право на оскарження судових рішень у доктрині цивільного процесу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 316-319. – ISSN 2219-5521
1063622
  Фідря Ю. Право на оскарження судових рішень у кримінальних справах у світлі норм Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 178-183. – ISSN 2409-4544
1063623
  Мінченко Р.М. Право на оскарження судового рішення, як конституційна гарантія реалізації права на судовий захист // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 53-60. – ISBN 978-966-7166-35-9
1063624
  Навроцька В. Право на оскарження угоди про визнання винуватості особою яка не є її учасником // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 515-521. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1063625
  Грянка Г.В. Право на оскарження, як засіб забезпечення законності при застосуванні заходів адміністративно-процесуального примусу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 1. – С. 31-34.
1063626
  Клімовський С.С. Право на особисті папери: цивільно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Клімовський Станіслав Сергійович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1063627
  Шукліна Н.Г. Право на особисту недоторканність у системі конституційних прав та свобод людини і громадянина // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 31-40.
1063628
  Кухарєв О. Право на оспорювання правочину як об"єкт спадкового наступництва // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 32-37
1063629
  Аксенов В.П. Право на остров : сборники / Василий Аксенов. – Москва : Московский рабочий, 1991. – 623 с.
1063630
  Семашко Н.А. Право на отдых / Н.А. Семашко. – М., 1936. – 32с.
1063631
  Богустов А.О. Право на отзыв произведения в системе личных неимущественных прав автора (по законодательству государств-участников СНГ) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 40-49. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
1063632
  Бусуйок Д.В. Право на отримання землі у спадщину та податкові платежі // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 503-508. – ISSN 1563-3349
1063633
  Мєзєнцева Н.Б. Право на охорону здоров"я в нормативно-правових актах міжнародного рівня // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 100-103
1063634
  Бойко І.В. Право на охорону здоров"я та обмеження, пов"язані з його реалізацією // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (21). – С. 11-21. – ISSN 2072-084X
1063635
  Солдатенко О. Право на охорону здоров"я у конституціях України та інших європейських держав // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 20-24. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1063636
  Солдатенко О. Право на охорону здоров"я у конституціях України та інших європейських держав // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 20-25. – ISSN 0132-1331
1063637
  Мусієнко М. Право на паліативну допомогу: Україна та європейський досвід // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 31-32
1063638
  Луків М.В. Право на пам"ять : поезії / М.В. Луків. – Київ : Молодь, 1987. – 104 с.
1063639
  Петрушин А. Право на память // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 6. – С. 32-35. – ISSN 0235-7089


  Столетие разведчика Николая Кузнецова.
1063640
  Прилипко С. Право на пенсійне забезпечення та його реалізація в умовах ринкової економіки // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.45-49. – ISSN 0132-1331
1063641
  Хоромська Т. Право на пенсію за віком на пільгових умовах // Праця і зарплата. – Київ, 2019. – 19 червня (№ 23). – С. 23
1063642
  Кульчицька О.І. Право на пенсію за законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність": пільга чи дискримінація? // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 279-283. – ISSN 1563-3349


  Досліджується порядок визначення плати для обчислення пенсії науковому (науково-педагогічному) працівнику.
1063643
   Право на пенсію та його реалізація за сучасним законодавством України : довідник / [Н.М. Хуторян та ін. ; наук. ред.: Н.М. Хуторян, М.М. Шумило] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2012. – 207, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-665-002-7
1063644
  Литвин М. Право на перегляд судового рішення в контексті практики Європейського суду з прав людини // Юридичні факти в системі правового регулювання : зб. наук. праць : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (26 листоп. 2015 р.) : до 145-річчя академіка Всеукр. акад. наук Станіслава Дністрянського (1870-1935) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Дакор, 2015. – С. 312-316. – ISBN 978-617-7020-61-4
1063645
  Инютин Г.К. Право на перерасчет пенсии / Г.К. Инютин. – Москва, 1956. – 58 с.
1063646
   Право на перщочергове зарахування // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 лютого (№ 6). – С. 7. – ISSN 2219-5793
1063647
  Эрлих В. Право на песнь / В. Эрлих. – Л, 1930. – 104 с.
1063648
  Назаренко А. Право на підпис: особливості реалізації в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 255-257. – ISBN 978-617-7069-14-9
1063649
  Ластовецький А. Право на підприємницьку діяльність в ракурсі становлення інституту державно-правової охорони конституційних прав і свобод громадян // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.43-49. – ISSN 0132-1331
1063650
  Задихайло Д. Право на підприємницьку діяльність у системі відносин правового господарського порядку // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 112-122. – ISSN 1993-0909
1063651
  Гордасевич Г.Л. Право на пісню : Вірші / Галина Гордасевич. – Донецьк-Хабаровськ : Український культурологічний Центр, 2003. – 288с.
1063652
  Кочерга С. Право на плач Каменяра: долорична естетика Івана Франка-лірика // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 76-81. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (333) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1063653
  Корчак Я. Право на повагу : вибрані твори / Януш Корчак ; упоряд. Ірина Ковальчук ; [пер. з пол.: І. Ковальчук, Б. Матіяш, Р. Свято ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства, Центр європ. гуманіт. досліджень ; Укр. т-во Януша Корчака]. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 325, [3] с. – Бібліогр.: с. 325. – ISBN 978-966-378-276-8


  До збірки «Право на повагу» ввійшли вибрані твори видатного польського письменника-гуманіста, лікаря і педагога Януша Корчака (1878(?)–1942). Різні за жанрами та стилями, написані в різні роки ці твори об"єднує любов до дитини, тонке розуміння дитячої ...
1063654
  Летун Т.В. Право на повагу до приватного життя за українським та європейським законодавством // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 163-165. – ISBN 978-617-7363-09-4
1063655
  Яремко О. Право на повагу до сімейного життя: проблеми застосування практики ЄСПЛ у справах про примусове повернення та примусове видворення за межі України // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 94-98. – ISSN 2524-0129
1063656
  Головченко В. Право на повстання: за і проти // Юридична газета. – Київ, 2019. – 22 січня (№ 2/3). – С. 32-33
1063657
  Бровко О. Право на подання колективного позову до ICSID у світлі рішення про справи Abaclat and Others V. Argentina Republic // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 137-139
1063658
  Болотин Е.М. Право на подвиг / Е.М. Болотин. – Москва, 1979. – 223с.
1063659
  Гордин Я.А. Право на поединок / Я.А. Гордин. – Л, 1989. – 477с.
1063660
  Омельсенко О. Право на позов // Юридична газета. – Київ, 2019. – 3 грудня (№ 49). – С. 28-29
1063661
  Камшалов А.И. Право на поиск / А.И. Камшалов. – М., 1984. – 255с.
1063662
  Снегов С.А. Право на поиск / С.А. Снегов. – М., 1989. – 350с.
1063663
  Зварич І.Т. Право на політичне представництво як ресурс врегулювання етнополітичних та регіональних конфліктів в Україні // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 84. – С. 100-112
1063664
  Менгер А. Право на полный продукт труда / А. Менгер ; пер. с нем. под ред. и с предисл. Н. Рожкова, прив.-доц. – Москва : Изд. Е.Д. Мягкова "Колокол", 1905. – 221, III с. – Пер. также под загл.: Завоевание рабочим его прав. – Библиогр. в примеч. (с. 171-221). – (Первая библиотека ; № 15)


  Пер. Лурье Яков Абрамович
1063665
  Вознюк О. Право на помилку? // Юридична газета. – Київ, 2012. – 29 травня (№ 22)


  "... Про якість мотивації судових рішень".
1063666
  Крымова С. Право на поправки. Ученым предлагают поработать над законом о контрактной системе // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 20 апреля (№ 16)


  Сегодня перед законодательной и исполнительной властью стоит задача отказаться от существующей неэффективной системы госзакупок и заменить ее новым механизмом - федеральной контрактной системой. Она должна объединить в единый механизм весь цикл от ...
1063667
  Забигайло В.К. Право на права / В.К. Забигайло. – К., 1989. – 227с.
1063668
   Право на правду : практичний порадник із доступу до архівів / В"ятрович В.М. [та ін.] ; Центр дослідж. визвол. руху. – Львів : Часопис, 2012. – 147, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2720-00-6
1063669
  Кулик Н. Право на правду, або Людиноцентризм Світлани Алексієвич // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 19 жовтня (№ 42). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Нобелівську премію з літератури отримала відома письменниця з Білорусі Світлана Алексієвич.
1063670
  Нерсесян А. Право на правову допомогу і порядок її реалізації в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 11 (89). – С. 85-87
1063671
  Скрипник А. Право на правову допомогу: трансформація в аспекті конституційно-правової реформи // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 27-39. – ISSN 2310-6158
1063672
  Присяжненко А.М. Право на правовую допомогу в системі конституційних прав і свобод людини та громадянина // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 3 (76). – С. 101-108
1063673
  Давиденко Г.І. Право на працю в СРСР і гарантії його здійснення / Г.І. Давиденко. – К., 1977. – 32с.
1063674
  Биба Н.М. Право на працю особи зі зниженою працездатністю // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 96-101. – ISSN 0201-7245
1063675
   Право на працю та інші соціально-економічні права людини і громадянина : збірник наукових праць, прсвячений 75-річчю від дня народження акад. Вищої школи України, Заслуженого юриста України, адвоката, проф. Володимира Павловича Пастухова / [упорядн.: В.Ф. Пеньківський, Л.С. Нецька, О.В. Тищенко]. – Київ : Обрії, 2012. – 306 с., [4] іл. – Бібліогр.: с.305 та в кінці розділів. – ISBN 978-966-2278-23-1
1063676
  Дуюнова О.М. Право на працю та його реалізація в умовах ринкової економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 45-51. – (Юридичні науки ; Вип. 38)


  Стаття містить аналіз чинного законодавства щодо різних підстав виникнення трудових правовідносин та шляхів реалізації права на працю громадян України. This article contains the analysis of current legislation concerning various grounds of legal labor ...
1063677
  Комаренко А.М. Право на працю та процесуальні особливості його захисту у суді // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (29). – С. 72-84. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
1063678
  Костюк В.Л. Право на працю у контексті конвенції ООН про права осіб з інвалідністю: сутність, проблеми та перспективи законодавчого регулювання / В.Л. Костюк, І.І. Яцкевич // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 2. – С. 49-57. – ISBN 978-966-2740-96-7


  У науковій статті досліджуються ключові теоретико-правові аспекти права на працю осіб з інвалідністю, виходячи з особливостей доктрини трудового права, актів трудового законодавства. Розглянуто основні проблеми щодо права на працю осіб з інвалідністю. ...
1063679
  Ямпольский Є.Б. Право на працю. / Є.Б. Ямпольский. – К., 1984. – 130с.
1063680
  Вавженчук С. Право на превентивну охорону трудових прав як суб"єктивне право // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 9 (237). – С. 27-31


  Розглядаються сутність права на превентивну охорону трудових прав, а також його особливості.
1063681
  Вавженчук С. Право на превентивну охорону трудових прав як суб"єктивне право // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 56-60
1063682
  Білоусов Ю. Право на пред"явлення групового позову // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 63-70. – ISSN 1026-9932
1063683
  Шаповал Л.І. Право на пред"явлення позову про розірвання шлюбу // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 118-122
1063684
  Булавіна С. Право на приватність у системі поколінь прав людини / С. Булавіна, Т. Давидова // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (11). – С. 10-14. – ISSN 2409-4544
1063685
  Довгань О.Д. Право на приватність у цифрову епоху // Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону : матеріали круглого столу, 7 черв. 2019 р. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Каф. прав. наук та філософії ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України, Наук. лаб. інформ.-прав. проблем інновац. розвитку та освіти ; [упоряд. С.О. Дорогих]. – Вінниця : АртЕк, 2019. – С. 18-22. – ISBN 978-617-7814-17-6
1063686
  Панкевич О.З. Право на приватність: деякі сучасні тенденції в практиці Страсбурзького суду // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Франчук В., Наконечна Н. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1. – С. 23-30
1063687
  Петренко П. Право на привілейоване придбання акцій акціонерами ЗАТ. Додаткові гарантії для акціонерів чи обмеження особи у реалізації права власності // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 52-54.
1063688
  Білик І. Право на призначення пенсії за вислугу років // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 8 (98). – С. 78-81
1063689
  Білик І. Право на призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною (хто має право, її розмір тощо) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 12. – С. 101-104. – ISSN 0132-1331
1063690
  Сабинин В.К. Право на приказ / Сабинин В.К. – Москва, 1988. – 256 с.
1063691
  Батигіна О.М. Право на продовольчу безпеку та особливості його закріплення у Конституції України // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 178-181. – ISBN 978-966-7957-18-6
1063692
  Веріте С. Право на проживання / С. Веріте, М. Лейпцігер. – Київ, 1939. – 32 с.
1063693
  Скіданов А. Право на прокат та право на позичку в ЄС та Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 222-224. – ISBN 978-617-7069-17-0
1063694
  Фещук Т. Право на публічний розгляд справи у практиці Європейського суду з прав людини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 50-52. – ISBN 978-617-7069-28-6
1063695
  Лесько А.О. Право на публічний розгляд справи як дотримання гарантії справедливого судового розгляду // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 174-186. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 81). – ISSN 1563-3349
1063696
  Гулина О.Р. Право на равенство и защита от дискриминации: опыт Европейского Союза и Совета Европы // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 2. – С. 23-31. – ISSN 0132-0769


  Сравнительное правоведение, подтвердившее себя как отдельная дисциплина и метод исследования одновременно, имеет глубокие корни в юридическом образовании России и за рубежом. Авторы предлагают развивать плюрализм образовательных концепций, даже ...
1063697
  Прохоров М.М. Право на равенство: философский анализ // Философия и космология : научно-теоретический ежегодник / Междунар. философско-космологическое общество. – Киев, 2013. – за 2012 г. – С. 193-210. – ISSN 2307-3705
1063698
  Зимненко Б.Л. Право на разумные сроки судебного разбирательства по гражданским и уголовным делам. Практика Европейского Суда по правам человека в отношении Российской Федерации // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 1. – С. 31-40. – ISSN 0132-0769
1063699
  Бочарова Н. Право на резульати творчої діяльності в системі сучасних прав людини і громадянина // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 3. – С. 8-13
1063700
  Кабалов Е. Право на рейтинг. Как оценить интеллектуальный ресурс России? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 14 ноября (№ 45/46). – С. 11


  Как показывает мировой опыт, развитие национальных реферативно-библиографических баз (в том числе в Китае - China Scientific and Technical Papers and Citations; Японии - Citation Database for Japanese Papers; Бразилии - Brazil’s National Database of ...
1063701
  Цебенко Соломія Право на релігійну освіту в державних навчальних закладах: позиції християнських церков та практика України і Росії // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 14-20.
1063702
  Цебенко С. Право на релігійну освіту: до характеристики міжнародних стандартів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 8-13. – (Серія юридична ; Вип. 49)
1063703
  Казаков В.Б. Право на риск / В.Б. Казаков. – Саратов : Пиволжское книжное издательство, 1973. – 264 с.
1063704
  Дашкієв М.О. Право на риск : оповідання / М.О. Дашкієв. – Київ : Веселка, 1974. – 352 с.
1063705
  Аккуратов В.И. Право на риск : Записки штурмана / Аккуратов В.И. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 142 с.
1063706
   Право на риск. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 175с.
1063707
  Полянский А.Ф. Право на риск : Роман / Полянский А.Ф. – Москва, 1988. – 430 с.
1063708
   Право на риск. – Свердловск, 1989. – 157с.
1063709
  Полянский А.Ф. Право на риск: роман / А.Ф. Полянский. – Куйбышев, 1989. – 302с.
1063710
  Ющук І. Право на рідну мову // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 квітня (№ 16). – С. 10


  Наводиться спостереження видатного мовознавця Івана Огієнка: "Російські вчені тільки з політичних міркувань натягують українську мову до мови російської. А тим часом глибше вивчення нашої мови показує, що вона багатьма своїми ознаками наближується ...
1063711
  Зеліско А.В. Право на розпорядження майном споживчого товариства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 423-430. – ISSN 1563-3349
1063712
  Губань Р.В. Право на самовизначення народів Криму в контексті конституційного права України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 28-31. – ISSN 2220-1394
1063713
  Антонюк О. Право на самозахист учасників цивільних правовдносин- ще один крок у напрямі ствердження людини найвищою соціальною цінністю // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С.98-102
1063714
  Якубович М.И. Право на самозациту от хулиганов и грабителей / М.И. Якубович. – М, 1958. – 24с.
1063715
  Пунда О.О. Право на свободу : Монографія / Пунда О.О; Хмельницький екон. ун-т. – Хмельницький, 2006. – 248с. – ISBN 966-8907-13-2
1063716
  Лутковська В. Право на свободу вираження поглядів у оішеннях Європейського суду з прав людини // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.30-32. – ISSN 0132-1331
1063717
  Кулик Т. Право на свободу думки і слова в Україні: практичні аспекти реалізації // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 24-25
1063718
  Святненко А.П. Право на свободу мирних зібрань в Україні та державах Європейського Союзу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Святненко Анна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 220 арк. – Додатки: арк. 208-220. – Бібліогр.: арк. 178-207
1063719
  Святненко А.П. Право на свободу мирних зібрань в Україні та державах Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Святненко Анна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
1063720
  Самбор М.А. Право на свободу мирних зібрань в Україні: еволюція конституційних норм протягом століття // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 1 (85). – С. 62-74. – ISSN 2524-0323
1063721
  Святненко А.П. Право на свободу мирних зібрань у державах – членах Європейського Союзу // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 358-362. – ISSN 2524-017X
1063722
  Федорова А.Л. Право на свободу мирних зібрань у контексті практики Європейського суду з прав людини // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 155 : Юридичні науки. – С. 36-40. – ISBN 1996-5931. – ISSN 1996-5931
1063723
  Святненко А.П. Право на свободу мирних зібрань у міжнародному законодавстві // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 371-374. – ISSN 2524-017X
1063724
  Кириченко Ю. Право на свободу мирних зібрань: теоретико-правові аспекти вдосконалення ст. 39 Конституції України // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 94-103. – ISSN 1561-4999
1063725
  Гаєва Н.П. Право на свободу об"єднання в системі конституційних прав і свобод людини та громадянина // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 138-144. – ISSN 1563-3349
1063726
  Гаєва Н.П. Право на свободу об"єднання як суб"єктивне право // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 123-127
1063727
  Анисимова М.Ф. Право на свободу передвижения и свободный выбор местожительства в Украине: история, современное состояние и перспективы развития / М.Ф. Анисимова. – Запорожье : Дикое Поле, 2005. – 208 с. – ISBN 966-8132-32-7
1063728
  Кочкадан А. Право на свободу світогляду і віросповідання людини в Україні і проблеми законодавчого забезпечення його реалізації // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 3-10. – (Серія юридична ; вип. 47)
1063729
  Натаров О.О. Право на свободу світогляду та віросповідання // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 59-66
1063730
  Мельниченко О. Право на свободу слова // Юридична газета. – Київ, 2012. – 11 вересня (№ 37)


  "...Міжнародні стандарти та національне законодавство".
1063731
  Подюк А.О. Право на свободу слова та його юридичне закріплення в Україні // Правова реальність у трансформаційних умовах розвитку сучасної держави : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (28 лют. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція" ; Центр учбової літератури, 2018. – С. 26-27. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-673-743-8
1063732
  Давиденко М. Право на свободу совісті та віросповідання: актуальні питання // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 21-22
1063733
  Антонович М.М. Право на свободу та особисту безпеку за міжнародно-правовими актами та національним законодавством України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 75-78.
1063734
  Лісова Д. Право на свободу та особисту недоторканність у Європейській Конвенції про захист прав людини та основних свобод та у правозастосовчій практиці // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1(15). – С. 65-71.
1063735
  Ромовська З. Право на свободу творчості // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 131-143. – ISSN 1026-9932
1063736
  Корнякова Т. Право на своєчасне одержання зарплати захищається законом // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 3-10
1063737
  Пришко А. Право на своєчасне одержання зарплати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат захищається законом // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 19-23.
1063738
  Липовецький С. Право на свою освіту // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 30 (143). – С. 48-50. – ISSN 1996-1561


  100 років тому боротьбу за український університет вважали "альфою і омегою наших національних змагань". У 1784 році відкрили у Львові університет. Цісарським указом від 1871 р. університет став двомовним: польсько-українським. У 1921 р. українці ...
1063739
  Салига Т.Ю. Право на себе. / Т.Ю. Салига. – К., 1983. – 136с.
1063740
  Маковей В. Право на сім"ю: так чи ні міжнародному всиновленню? / В. Маковей, Г. Сеник // Український журнал про права людини / Українсько-американське бюро захисту прав людини. – Київ, 2005. – № 6. – С. 34-40
1063741
  Ковальчук Я. Право на складання заповіту // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 10. – С. 32-34.
1063742
  Ярошевська Т.В. Право на службовий винахід : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Ярошевська Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
1063743
  Ярошевська Т.В. Право на службовий винахід : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Ярошевська Т.В. ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2009. – 199л. + Додатки л. 172-180. – Бібліогр.: л. 181-199
1063744
  Иванчук Мирослав Васильевич Право на служебное жилое помещение : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Иванчук Мирослав Васильевич; МВ и ССО УССР. Харьков. юрид. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Харьков, 1982. – 17л.
1063745
  Панч П. Право на смерть : Роман / П. Панч. – Харків : Лім, 1933. – 351с. – (Ювілейна б-ка Червоної Армії)
1063746
  Капителли П. Право на смерть и эвтаназию: сравнительно-правовое исследование // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (290). – С. 56-67. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  На основе современного законодательства нескольких европейских стран и США автором в сравнительно-правовой перспективе анализируются различные проблемы, связанные с правом на смерть. The author analyses different problems dealing with the right to die ...
1063747
  Семашко Н.А. Право на социальное обеспечение / Н.А. Семашко. – Москва, 1937. – 40 с.
1063748
  Семашко Н.А. Право на социальное обеспечение / Н.А. Семашко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1938. – 48 с.
1063749
  Ситников И.И. Право на социальное обеспечение / И.И. Ситников. – Ижевск, 1988. – 93с.
1063750
  Бондарев А.И. Право на социальное обеспечение в системе прав человека // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 255-259. – ISBN 978-966-927-257-7
1063751
  Цивилев Р.М. Право на социальную необеспеченность / Р.М. Цивилев. – М, 1984. – 40с.
1063752
  Наумович Д.І. Право на соціальне забезпечення в міжнародних правових актах / Д.І. Наумович, Л.Ю. Малюга // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 260-263. – ISBN 978-617-7625-74-1
1063753
  Раневич О. Право на соціальне забезпечення у разі втрати працездатності: теоретичні та практичні аспекти // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 170-178. – (Серія юридична ; вип. 66). – ISSN 0136-8168
1063754
  Булкат Л.М. Право на соціальний захист у системі конституційних прав і свобод громадян // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 166-171. – ISBN 978-966-7166-35-9
1063755
  Костюк В.Л. Право на соціальні допомоги в умовах сьогодення: науково-теоретичний аспект // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 67-72. – (Юридичні науки ; т. 2). – ISSN 2617-2607
1063756
  Шумна Л.П. Право на соціальну підтримку і гарантії його реалізації в умовах ринкової економіки : монографія / Л.П. Шумна ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. техн. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2014. – 380, [1] с. – Бібліогр.: с. 339-380. – ISBN 978-966-7496-54-8
1063757
  Зуєва Н.В. Право на спадщину у незареєстрованому (цивільному) шлюбі // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (7). – С. 164-168. – ISSN 2523-4889
1063758
  Гриценко І. Право на справедливий суд / І. Гриценко, М. Погорецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-7. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі системного та порівняльного аналізу наукових поглядів, норм міжнародних правових актів та національного законодавства досліджуються проблемні питання інституційних елементів права на справедливий суд. В статье на основе системного и ...
1063759
  Бонтлаб В. Право на справедливий суд в Україні: міжнародний та національний джосвід // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 194-205
1063760
  Коліушко І.Б. Право на справедливий суд у контексті судової і правової реформ / І.Б. Коліушко, Р.О. Куйбіда // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 248-254.
1063761
  Коваль І. Право на справедливий суд. практика Європейського суду з прав людини щодо України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 129-132. – ISSN 0132-1331
1063762
  Прокопенко О. Право на справедливий суд: концептуальний аналіз і практика реалізації // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – Київ, 2013. – Вип. 3, кн. 1, ч. 2. – С. 878-1121
1063763
  Доліва-Клепацька Право на справедливий суд: окремі питання застосування у Республіці Польща / Доліва-Клепацька, І. Бутирська // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 243-254. – ISSN 1026-9932
1063764
  Грень Н.М. Право на справедливий суд: проблеми доступності та публічності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 132-137. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1063765
  Толочко О. Право на справедливий судовий розгляд кримінальних справ // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 84-88
1063766
  Сакара Н. Право на справедливий судовий розгляд та національна практика цивільного судочинства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 63-76. – ISSN 0132-1331
1063767
  Пенкіна А. Право на справедливий судовий розгляд та проблеми його забезпечення в Україні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 36-37
1063768
  Подольський К.С. Право на справедливий судовий розгляд у цивільному судочинстві // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 314-317. – ISBN 978-617-7096-97-8
1063769
  Квасневська Н. Право на справедливий судовий розгляд як об"єкт постановлення завідомо неправосудного-вироку, рішення, ухвали або постанови // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 6. – С. 139-146. – ISSN 0132-1331
1063770
  Глушкова И.Б. Право на справедливое судебное разбирательство в арбитражном процессе Российской Федерации // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 309-312. – ISSN 1684-2626
1063771
  Глушкова И.Б. Право на справедливое судебное разбирательство как общепризнанная норма международного права // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 303-306. – ISSN 1684-2626
1063772
  Медведєва М.О. Право на сприятливе довкілля в контексті універсальних стандартів прав людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 161-165


  The article analyses the genesis and place of a right to favourable environment in the system of universal standards of human rights. The author considers the documents from the International Charter of Human Rights as well as declarations on ...
1063773
  Назарова Ю. Право на средства индивидуализации в уставном фонде хозяйственного общества: правовой анализ // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.29-34
1063774
  Квач В.Ю. Право на статеву свободу і недоторканість в контексті сексуальних девіацій (некрофілії) // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 256-259. – ISBN 978-617-7364-24-4
1063775
  Єфанова Н. Право на страйк // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 6. – С. 50-55.
1063776
  Стасів О. Право на страйк як гарантія захисту трудових та соціальних інтересів найманих працівників // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 73-78
1063777
  Бурак В. Право на страйк як колективне трудове право працівників // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 227-232. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
1063778
  Процишен М. Право на страйк, його конституційне визначення та можливості вдосконалення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 17-20.
1063779
  Кулачок-Тітова Право на страйк: міжнародні нормативні акти та закордонний досвід / Кулачок-Тітова, С.В. Мороз // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 122-126. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
1063780
  Швець Н.М. Право на страйк: особливості застосування та обмеження // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (18). – С. 30-37. – ISSN 2311-4894
1063781
  Брауде И.Л. Право на строение и сделки по строениям по советскому праву / И.Л. Брауде. – Москва, 1950. – 168с.
1063782
  Брауде И.Л. Право на строение и сделки по строениям по советскому праву. / И.Л. Брауде. – М., 1954. – 144с.
1063783
  Трюхіна А. Право на суброгацію // Юридична газета. – Київ, 2015. – 15 грудня (№ 50/51). – С. 18
1063784
  Кожухарь А.Н. Право на судебную защиту в исковом производстве. / А.Н. Кожухарь. – Кишинев, 1989. – 140с.
1063785
  Радзієвська В.В. Право на судовий захист - універсальна конституційна гарантія прав і свобод людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 67-69


  The present research is dedicated to the problem of the right for judicial protection within the framework of human rights. Judicial protection is important aspect of constitutional guaranteeing of the rule of law and Us providing is vital important ...
1063786
  Василевський А. Право на судовий захист // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 87-89
1063787
  Кучер Т.М. Право на судовий захист в порядку цивільного судочинства України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кучер Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1063788
  Кучер Т.М. Право на судовий захист в порядку цивільного судочинства України : Дис. ... канд. юрид. наук : Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право / Кучер Т.М. ; Київський ун-т права національної академії наук України. – Київ, 2009. – 198 л. – Бібліогр. : л.180-198
1063789
  Мінка Т.П. Право на судовий захист та проблеми його забезпечення у випадках втрати матеріалів адміністративної справи // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 86-89. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 3 (40)). – ISSN 2307-9061
1063790
  Сердюк В.В. Право на судовий захист у контексті змагальності сторін // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 9 (144). – С. 14-18
1063791
  Кучер Т. Право на судовий захист у порядку цивільного судочинства // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 8. – С. 53-59
1063792
  Шило О.Г. Право на судовий захист у системі основних прав людини // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 171-180. – ISSN 0201-7245
1063793
  Мігоряну С.Д. Право на судовий захист як інститут конституційного права: доктрина і практика реалізації // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 53-58. – (Правознавство ; Вип.286)
1063794
  Мойсей Л.О. Право на судовий захист як один із способів спонукання держави до виконання конституційних гарантій із забезпечення житлом військовослужбовців // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання ; рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2014. – Т. 11, № 1 (29). – С. 95-99. – ISSN 2310-9769
1063795
  Бисага Ю.М. Право на судовий захист: конституційно-правовий аспект : монографія / Ю.М. Бисага, О.В. Лемак ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ін-т держави і права країн Європи. – Ужгород : Гельветика, 2015. – 207, [1] с. – Сер. засн. в 2001 р. – Бібліогр.: с. 183-207. – (Досконалість. Наукова серія "Держава і право на зламі тисячоліть: світовий досвід і Україна"). – ISBN 978-966-916-002-7
1063796
  Ковач І. Право на сум : поезії / Іван Ковач. – Бухарест : МУСТАНГ, 2003. – 295 с. – ISBN 973-8315-39-5
1063797
  Марко Я.Р. Право на сурогатне материнство: проблеми розширеного розуміння // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 245-249. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1063798
  Плавич В.П. Право на сучасному етапі розвитку юридичної науки // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 9 : Правознавство. – С. 5-17
1063799
  Божко В.И. Право на существование / В.И. Божко. – Киев, 1921. – 15с.
1063800
  Зарахович И.С. Право на счастливое детство / И.С. Зарахович. – Москва, 1984. – 192 с.
1063801
  Чистов А. Право на счастье / А. Чистов. – М., 1953. – 128с.
1063802
  Баженов В.Н. Право на счастье / В.Н. Баженов. – К., 1966. – 331с.
1063803
  Полякова Н.М. Право на счастье. / Н.М. Полякова. – Л., 1955. – 80с.
1063804
  Рубин Я.И. Право на счастье. О пробл. семьи и детей. / Я.И. Рубин. – Минск, 1986. – 172с.
1063805
  Токар Н.В. Право на таємницю кореспонденції і телефонних розмов як самостійне право людини: обґрунтування наукової концепції // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 216-226. – ISSN 2227-796X


  У статті обгрунтовано наукову концепцію розуміння права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов як самостійного права. Із цією метою надано коротку характеристику сутності концепції розуміння названого права як складової права на недоторканість ...
1063806
  Єськов С.В. Право на таємницю приватного життя у цифрову добу: пошуки нових механізмів захисту // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 43-47. – ISSN 2220-1394
1063807
  Косцинский К.В. Право на творчество / К.В. Косцинский. – Л., 1952. – 207с.
1063808
  Рижко О.М. Право на творчість і плагіат // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 38-42. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (29)). – ISSN 2219-8741
1063809
  Крижна В. Право на товарні знаки в Єдиному економічному просторі // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 104-109
1063810
  Коняев Н.И. Право на товарный знак и промышленный образец. / Н.И. Коняев. – Куйбышев, 1984. – 48с.
1063811
   Право на труд. – М., 1937. – 63с.
1063812
  Пашерстник А.Е. Право на труд / А.Е. Пашерстник. – М., 1951. – 232с.
1063813
  Шахназаров О.Л. Право на труд и "право" на безработицу / О.Л. Шахназаров. – М, 1987. – 63с.
1063814
  Лушников А.М. Право на труд и право на социальное обеспечение: религиозные аспекты // Вестник трудового права и права социального обеспечения : научное издание / Мин. обр. и науки РФ; Федеральное агентство по образованию; Ярославский гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2007. – Вып. 2 : Право на труд и право на социальное обеспечение в системе прав человека. – С. 61-71. – (Ярославская юридическая школа начала 21 века)
1063815
  Егоров В.В. Право на труд рабочих и служащих: теория и практика / В.В. Егоров. – М, 1986. – 116с.
1063816
   Право на труд: советский и британский подходы. – М., 1989. – 116с.
1063817
  Тарасов А. Право на убийство : размышления о цинизме, ханжестве и неолиберализме // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 1. – С.146-155. – ISSN 0012-6756
1063818
  Кондратьєва Н.М. Право на укладання договору оренди майна, яке знаходиться у спільній частковій власності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 419-425. – ISSN 1563-3349
1063819
  Дузь Ю. Право на утримання у шлюбі та після його розірвання // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 12-18 серпня (№ 29). – С. 13


  "Нещодавно проглядала статистику шлюбів та розлучень в Україні. І, на превеликий жаль, виявилося, що кількість розлучень, зареєстрованих у відділах реєстрації актів цивільного стану, без урахування розлучень за рішеннями судів, у 2016 р. становила 44,3 ...
1063820
  Литвинов О.М. Право на участь в управлінні державними справами в умовах республіканської форми правління // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 35-41
1063821
  Головко В. Право на участь в управлінні державними справами: нотатки до наукової дискусії // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 93-99


  Статтю присвячено визначенню сутності та основних характеристик права на участь в управлінні державними справами як самостійного конституційного права громадян. Розкриття авторського бачення його особливостей здійснюється на підставі сучасного ...
1063822
  Кулеба Г.І. Право на хліб : поезії / Г.І. Кулеба. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 111 с.
1063823
  Тарло Е.Г. Право на частную жизнь России // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 10. – С. 47-50. – ISSN 1812-8696
1063824
  Казаков В.Б. Право на честь / В.Б. Казаков. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 1990. – 480 с.
1063825
  Егоров И.Н. Право на штурвал / И.Н. Егоров. – Москва, 1979. – 191с.
1063826
  Пашук Т. Право на юридичні засоби захисту в світлі статей 6 та 13 Європейської конвенції з прав людини // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 1. – С. 27-31. – ISSN 1814-3385


  В статті розглядається питання права на юридичні засоби захисту із урахуванням тлумачення положень статей 6 та 13 Європейської конвенції з прав людини. Автор розглядає широку прецедентну базу Європейського суду з прав людини щодо застосування ...
1063827
  Богомазова І.О. Право на якісні та безпечні лікарські засоби в системі прав на охорону здоров"я // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Б., Вольфман С. [та ін.]. – Львів, 2017. – Спецвипуск № 3. – C. 9-17. – ISSN 2072-084X
1063828
  Проскуров М.В. Право набувальної давності як інститут права власності в англо-американській системі права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 420-424. – ISSN 1563-3349
1063829
  Проскуров М.В. Право набувальної давності як інститут права власності в англосаксонській системі права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 1. – C. 40-44. – ISSN 2220-1394
1063830
  Радзівілл О.А. Право народів від неоліту до Нового часу : монографія : [у 2 т.] / О.А. Радзівілл ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ. – ISBN 978-966-932-032-2
Т. 1. – 2017. – 458, [2] с. – На обкл.авт.: Олександр Радзівілл. – Бібліогр.: с. 446-458
1063831
  Радзівілл О.А. Право народів від неоліту до Нового часу : монографія : [у 2 т.] / О.А. Радзівілл ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ. – ISBN 978-966-932-033-9
Т. 2. – 2017. – 427, [1] с. – На обкл. авт.: Олександр Радзівілл. – Бібліогр.: с. 416-427
1063832
  Мамішова Н. Право народів на самовизначення та анексія Кримського півострова Російською Федерацією // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 195-198
1063833
  Кресін О.В. Право народів на самовизначення та протидія сепаратизму в міжнародному праві // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 352-357. – ISSN 1563-3349


  Проаналізовано міжнародно-правове закріплення права народів на самовизначення та труднощі, що супроводжують його реалізацію. Розглянуто останні тенденції у міжнародному праві щодо протидії сепаратизму та можливість застосування норм міжнародного ...
1063834
  Ролз Дж. Право народов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 79-105. – ISSN 0042-8744


  Лекция Дж.Ролза" Право народов" была написана в 1993 году и ранее на русский язык не переводилась
1063835
  Шармазанашвили Г.В. Право народов и наций на свободу и независимость / Г.В. Шармазанашвили, А.К. Цикунов. – М., 1987. – 80с.
1063836
  Ваттель Эмер де Право народов или принципы естественного права, применяемые к поведению и делам наций и суверенов / Ваттель Эмер де. – Москва, 1960. – 719с.
1063837
  Тарахонич Т. Право народу на належне урядування (5 червня 2018 р. у Київському регіональному центрі Національної академії правових наук України відбувся круглий стіл) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 2 (30). – С. 273-275. – ISSN 2306-9082


  "5 червня 2018 року у м. Києві відбувся Круглий стіл на тему "Право народу на належне урядування". <...>. У ньому взяв участь Київський національний університет ім. Т. Шевченка".
1063838
  Зборошенко Д.М. Право народу на опір в історико-правовій думці: від зародження до утвердження // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 69-73. – ISSN 1996-5931
1063839
  Сіренко В. Право народу на опір гнобленню - основа і гарантія народовладдя // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10. – С. 82-94. – ISSN 1026-9932
1063840
  Сінявін В. Право народу на повстання: сучасні погляди та виклики // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 62-64


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
1063841
  Аврамова Ольга Право народу на протест // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 12 (96). – С. 11-16
1063842
  Самошенко И.С. Право нарушения и юридическая ответственность / И.С. Самошенко. – Москва, 1966. – 32с.
1063843
  Рубанов А.А. Право наследования / А.А. Рубанов. – Москва : Московский рабочий, 1978. – 93с.
1063844
  Амфитеатров Г.Н. Право наследования в СССР / Амфитеатров Г.Н., Солодилов А.П. – Москва : Юриздат Министерства Юстиций СССР, 1946. – 40 с.
1063845
  Халфина Р.О. Право наследования в СССР. / Р.О. Халфина. – М., 1951. – 64с.
1063846
  Халфина Р.О. Право наследования в СССР. / Р.О. Халфина. – 2-е изд., доп. – М., 1952. – 72с.
1063847
  Пронина М.Г. Право наследования. / М.Г. Пронина. – Минск, 1989. – 95с.
1063848
  Ханко О. Право нації : теорія націології / Остап Ханко. – Київ : Видавець О. Ханко, 2007. – 72с., 4с. іл. : іл. – ISBN 966-2922-08-3
1063849
  Небрат С. Право націй на самовизначення: Косово - початок чи продовження? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 83-84
1063850
  Пилипчук В.Г. Право національної безпеки та військове право: теоретичні та прикладні засади становлення і розвитку в Україні / В.Г. Пилипчук, І.М. Доронін // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського НАН України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижкало В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (25). – С. 62-72. – ISSN 2616-6798
1063851
  Антоноа И.П. Право нейтралитета в германской доктрине международного права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 6. – С. 24-26. – ISSN 1812-3910
1063852
  Куліш А. Право ненародженої дитини на життя / А. Куліш, Т. Фащук // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 5 (119). – С. 87-90
1063853
  Добров О. Право необхідного спадкування за Литовським Статутом / О. Добров. – К, 1925. – 8с.
1063854
  Червякова О. Право неповнолітніх на персоніфіковану інформацію потребує захисту // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 80-85.
1063855
  Кондратьєва Л.А. Право неповнолітніх на судовий захист, його процесуальний зміст та структура // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.55-59. – (Правознавство ; Вип. 200). – ISBN 966-568
1063856
  Ольховик Л.А. Право неповнолітньої фізичної особи на сім"ю // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 1. – С. 12-17. – ISSN 1561-4999
1063857
  Гасанова В.Ш. Право несовершенолетнего подсудимого на конфиденциальное судебное разбирательство уголовного дела по законодательству Азербайджанской Республики // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 2 (46). – С. 157-166. – ISSN 1684-2618
1063858
  Поляков Б.М. Право неспроможності (банкрутства) в України : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Б.М. Поляков ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України. – Київ : Ін Юре, 2011. – 559, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 534-559 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-454-3
1063859
  Возняковська К.А. Право неспроможності банків: проблеми теорії та практики : монографія / К.А. Возняковська ; М-во науки і освіти України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Чернівці : Друк Арт, 2018. – 359, [1] с. – Бібліогр.: с. 323-359 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7465-57-6
1063860
  Новикова Н.И. Право нефти и права аборигенов // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 28-36. – ISSN 0869-5415
1063861
  Кубко Євген Право Німеччини: тенденція ефективності / Кубко Євген, Крумел Томас // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 128-131.
1063862
  Елюбаев Ж.С. Право о недрах - самостоятельная отрасль казахстанского права, наука и учебная дисциплина // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 45-51. – ISSN 2413-6433


  На основе классических свойств, характерных для любой отрасли права, следует отметить, что право о недрах - это система установленных и санкционированных государством норм, регулирующих отношения по изучению, пользованию, воспроизводству и охране недр. ...
1063863
  Елюбаев Ж.С. Право о недрах – самостоятельная отрасль казахстанского права, наука и учебная дисциплина // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 26-32. – ISSN 2413-7189


  "Право о недрах следует рассматривать шире чем "горное право", более того обосновывается позиция о необходимости отказа от термина "горное право", как отрасли права на том основании, что последний в настоящее время не охватывает в полном объеме ...
1063864
  Михеєнко М.М. Право обвинуваченого на захист при доказуванні в кримінальній справі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 68-75. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье рассматриваются вопросы об обязанности защитника участвовать в доказывании по уголовному делу, о возможности коллизии позиций обвиняемого и защитника по вопросу о виновности или невинности обвиняемого, а также о применении полиграфа в ...
1063865
  Кучевська С.П. Право обвинуваченого на неправдиві показання як елемент favor defensionis / С.П. Кучевська, Б.І. Яворський // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 2 (125). – С. 18-25
1063866
  Кобликов А.С. Право обвиняемого на защиту / А.С. Кобликов. – М., 1961. – 79с.
1063867
  Галаган И.С. Право обвиняемого на защиту в советском уголовном процессе : Дис... канд. юридич.наук: / Галаган И.С.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1956. – 279л. – Бібліогр.:л.I-XI
1063868
  Галаган И.С. Право обвиняемого на защиту в советском уголовном процессе : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Галаган И.С. ; Киевск. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. Кафедра уголовного права. – Киев, 1956. – 14 с.
1063869
   Право обвиняемого на защиту в социалистическом уголовном процессе. – М., 1983. – 285с.
1063870
  Строгович М.С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности / М.С. Строгович. – М., 1984. – 143с.
1063871
  Десятник Владимир Алексеевич Право обмена жилыми помещениями : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.03. / Десятник Владимир Алексеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 173л. – Бібліогр.:л.160-173
1063872
  Десяткин В.А. Право обмена жилыми помещениями : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Десяткин В. А.; КГУ. – К., 1989. – 20л.
1063873
  Гуляев А.М. Право общее и местное // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 387-400. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
1063874
  Филатова У.Б. Право общей долевой собственности в дореволюционной России // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 22. – С. 15-18. – ISSN 1812-3805


  В статье с использованием нормативных актов и доктринальных источников рассматривается вопрос о становлении и развитии института общей долевой собственности в дореволюционной России. Автор прослеживает динамику развития данного института и обращает ...
1063875
  Арзиани С.Э. Право общей собственности социалистических организаций в советском гражданском праве : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Арзиани Сергей Эдуардович ; Харьков. юрид. ин-т. – Харьков, 1984. – 13 с.
1063876
  Караханян Г.А. Право общей совместной собственности в СССР : Автореф... канд. юр.наук: / Караханян Г. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1969. – 21л.
1063877
  Дзера А.В. Право общей совместной собственности по советскому законодательству. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Дзера А.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1976. – 26л.
1063878
  Дзера В А. Право общей совместной собственности по советскому законодательству. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Дзера А.В; МВ и ССО УССР.КГУ. – К, 1979. – 26л.
1063879
  Ковтун О.М. Право одержання екологічної освіти в Україні в світлі реформування освітнього та екологічного законодавства // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2019. – Т. 16, № 1 (42). – C. 19-26. – ISSN 2310-9769
1063880
   Право окружающей среды в СССР и Великобритании. – М., 1988. – 132с.
1063881
  Полонский Э.Г. Право оперативного управления государственным имуществом. / Э.Г. Полонский. – М., 1980. – 175с.
1063882
  Орданский М.С. Право оперативного управления предприятий железнодорожного транспорта / М.С. Орданский. – Уфа, 1980. – 72с.
1063883
  Єригіна Г. Право оперативного управління майном бюджетних наукових установ // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 31-36.
1063884
  Петриченко О.П. Право оперативного управління як форма реалізації права державної власності на засоби виробництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 28-33. – (Юридичні науки ; Вип. 38)


  Розкриваються умови з"явлення права оперативного управління державних підприємств, дається його визначення та зміст, проблеми регулювання, перспективи розвитку на основі аналізу чинного законодавства України та досвіду інших країн. In clause the ...
1063885
  Маляр Ю.В. Право оренди землі до одного року: реєструвати чи ні? // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2008. – № 4. – С. 40-43.
1063886
  Кулинич П.Ф. Право оренди землі як об"єкт ринкового обігу в Україні: стан та перспективи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 7-11. – ISSN 2219-5521
1063887
  Миронова Г.А. Право осіб із проблемами психічного здоров"я на згоду на медичне втручання: вплив європейських стандартів на законодавство України // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 62-64
1063888
  Рябенко О. Право осіб мати дитину шляхом застосування сурогатного материнства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 104-107. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано нове явище у сучасному суспільстві - сурогатне материнство як один із видів методів допоміжних репродуктивних технологій. Окрема увага приділена поняттю та ознакам договору про сурогатне материнство. В статье проанализировано ...
1063889
  Москаленко К. Право осіб, народжених із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій, на інформацію про своє генетичне походження // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (263). – С. 27-30. – ISSN 2307-8049
1063890
  Власова А. Право осіб, які проживають в фактичних шлюбних відносинах на укладення спадкового договору // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 208-210. – ISBN 978-617-7069-14-9
1063891
  Теремецький В.І. Право особи на апеляційне оскарження вироку в кримінальному процесі України : монографія / В.І. Теремецький. – Харків : Харків юридичний, 2010. – 286, [1] с. – На обкл. зазнач. назви розд. – Бібліогр. : с. 264-286 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-8395-87-1
1063892
  Коваль О.М. Право особи на виправдання у кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Коваль Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 258 л. – Додатки: л. 238-258. – Бібліогр.: л. 181-237
1063893
  Коваль О.М. Право особи на виправдання у кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Коваль Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
1063894
  Коваль О.М. Право особи на виправдання: загальнотеоретична характеристика // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 59. – С. 374-378. – ISSN 1563-3349


  У статті розглянуто загальнотеоретичні основи поняття права на виправдання, його характеристика і співвідношення з правом на реабілітацію.
1063895
  Кобилянський К.М. Право особи на захист в адміністративному суді // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 3 (114). – С. 35-38
1063896
  Коломоєць Т.О. Право особи на лінгвістичну (мовну) допомогу в адміністративному судочинстві: деякі теоретичні, нормативні та праксеологічні питання // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 64-72. – (Юридичні науки ; № 4)
1063897
  Назаров В. Право особи на недоторканність житла та його обмеження у кримінальному провадженні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 105-110.
1063898
  Літвінова І.Ф. Право особи на недоторканність житла чи іншого володіння: тенденції законодавчого регулювання // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 12 (62). – С. 46-52
1063899
  Софіюк Т. Право особи на недоторканність особистої документації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 1 (217). – С. 8-11
1063900
  Бринзанська О. Право особи на подання конституційної скарги та процесуальні проблеми його реалізації в контексті змін до Конституції України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 35-40. – ISSN 2220-1394
1063901
  Галаган О.Я. Право особи на приватність в умовах супутникового навігаційного моніторингу: міжнародно-правові аспекти // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: В.В. Завальнюк, М.В. Афанасьєва, С.С. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 76. – C. 30-35. – ISSN 2309-818X
1063902
  Бараннік Роман В"ячеславович Право особи на свободу від самовикриття, викриття членів її сім"ї чи близьких родичив у кримінальному процесі України : Дис... канд. юридичних наук: 12.00.09. / Бараннік Роман В"ячеславович; Мін-во внутрішніх справ України; Запорізький юридичний ін-тут. – Запоріжжя, 2002. – 235 л. + Додатки: л. 179-235. – Бібліогр.: л. 172-178
1063903
  Бараннік Роман В"ячеславович Право особи на свободу від самовикриття, викриття членів її сім"ї чи близьких родичів у кримінальному процесі України : Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.09. / Бараннік Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1063904
  Бараннік Р.В. Право особи на свободу від самовикриття, викриття членів її сім"ї чи близьких родичів у кримінальному процесі України: монографія : монографія / Р.В. Бараннік, В.П. Шибіко ; МВС України ; Запоріз. юрид. ін-т. – Київ : КНТ, 2008. – 212 с. – Шифр. дубл. 34 Бара. (доп. карт. юр.). – ISBN 978-966-373-487-3
1063905
  Бараннік Р. Право особи на свободу від самовикриття: історія розвитку // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.135-138. – ISSN 0132-1331
1063906
  Касумова А.Б. Право особи на скаргу в кримінальному процесі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Касумова Анжела Бахтіярли ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 252, [8] л. – Додатки: л. 239-252. – Бібліогр.: л. 195-238
1063907
  Касумова А.Б. Право особи на скаргу в кримінальному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Касумова Анжела Бахтіярли ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1063908
  Касумова А. Право особи на скаргу в кримінальному процесі України: етапи формування та розвитку // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 2 (122). – С. 106-110


  У статті проведений системний історичний аналіз формування та розвитку права особи на скаргу в кримінальному процесі України.
1063909
  Косумова А.Б. Право особи на скаргу в проекті Кримінального процесуального кодексу України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 55-57. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
1063910
  Синельников М.Х. Право отвечать за все / М.Х. Синельников. – М., 1980. – 327с.
1063911
  Петренко И. Право отдельных категорий граждан на льготы // Вестник. Право знать все о налогах и сборах / Гос. фискальная служба Украины. – Киев, 2015. – № 38 (846), октябрь. – С. 33-34
1063912
  Тихонова Евгения Аратольевна Право отзіва депутата / Тихонова Евгения Аратольевна. – Москва : Госюриздат, 1961. – 48с.
1063913
  Гегия А.В. Право отзыва депутата - важнейший институт советского государственного права : Автореф... кандидата юрид.наук: / Гегия А.В.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 16л.
1063914
  Мусса Мобарек Мохаммед Право палестинского народа на самоопределение : Дис... канд. юр.наук: 12.00.10 / Мусса Мобарек Мохаммед; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 190л. – Бібліогр.:л.169-190
1063915
  Мусса Х М.М. Право палестинского народа на самоопределение : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мусса М.М.Х. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 25 с.
1063916
  Базанков М.Ф. Право памяти / М.Ф. Базанков. – Москва, 1986. – 397с.
1063917
  Миронова Г. Право пацієнта на вибір методів лікування: "білі плями" українського законодавства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 59-64. – ISSN 0132-1331
1063918
  Пришляк М.І. Право пацієнта на вільний вибір лікаря та проблеми його реалізації в Україні / М.І. Пришляк, Г.В. Пришляк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 104-108. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1063919
  Кашинцева О. Право пацієнта на духовну підтримку: принцип толерантності в біоетичній доктрині // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 196-199. – ISSN 0132-1331
1063920
  Сенюта І. Право пацієнта на життя у правових позиціях Європейського суду з прав людини // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 17-23
1063921
  Булеца С.Б. Право пацієнта на одержання інформації про стан здоров"я // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 272-278. – ISSN 1563-3349
1063922
  Сирота І.М. Право пенсійного забезпечення в Україні : Курс лекцій / І.М. Сирота. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 288с. – ISBN 966-7302-14-8
1063923
  Бойко М.Д. Право пенсійного забезпечення в Україні : Навчальний посібник / М.Д.Бойко. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Атіка, 2006. – 356с. – ISBN 966-326-153-6
1063924
  Сафонов М.И. Право первой строки / М.И. Сафонов. – Таллин, 1977. – 58с.
1063925
  Майданик Н.І. Право переважної купівлі майна: поняття і порівняльна характеристика // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 35-45.
1063926
   Право під колесами контрабанди. Генеральна прокуратура вступилася за митне законодавство // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.40-42
1063927
  Ольховська М.М. Право підозрюваного, обвинуваченого на захист шляхом оскарження рішень, дій чи бездіяльності процесуальних осіб під час попереднього слідства за КПК УСРР 1922 р. та КПК УРСР 1927 р. // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 250-256. – ISSN 2310-9769


  В статті досліджується питання щодо законодавчого врегулювання права підозрюваного, обвинуваченого на скаргу під час попереднього слідства відповідно до норм КПК УСРР 1922 р. та КПК УРСР 1927 р. Проведено науковий аналіз ефективності та дієвості ...
1063928
  Петриченко О.П. Право повного господарського відання як засіб реалізації державної власності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 36-39. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Розкривається зміст права повного господарського відання державних підприємств та проблеми його врегулювання на основі аналізу чинного законодавства і проекту Цивільного кодексу України.
1063929
  Каракаш І. Право поділеної власності на природні ресурси у законодавстві України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.82-84. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1063930
  Ариванюк Т.О. Право подружжя на роздільну власність // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – С.21-26. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
1063931
  Козловська Л.В. Право пожиттєвого користування житлом як предмет заповідального відказу // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 1. – С. 126-134
1063932
  Карпентьер А. Право политического убежища : Право политического убежища. Тени на белой стене. Беглец / А. Карпентьер. – Москва : Прогресс, 1976. – 160 с.
1063933
  Бочков Н.В. Право пользования городскими землями / Н.В. Бочков. – М., 1966. – 16с.
1063934
  Балезин В.П. Право пользования граждан, проживающих в городской местности / В.П. Балезин. – Москва, 1970. – 70 с.
1063935
  Лесин С Б. Право пользования жилой площадью в домах ЖСК / С Б. Лесин, . – М., 1975. – 64с.
1063936
  Мерзликин А. Право пользования землей и совместная деятельность // Экспресс - анализ законодательных и нормативных актов : еженедельний информационный бюллетень. – Харьков, 2001. – № 7. – С.18-20
1063937
  Бочков Н.В. Право пользования землями сельскохозяйственного назначения / Н.В. Бочков. – М., 1964. – 19с.
1063938
  Башмаков Г.С. Право пользования недрами в СССР / Г.С. Башмаков. – Москва : Наука, 1974. – 156 с.
1063939
  Крат В. Право попереднього користувача на торговельну марку // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 96-102
1063940
  Чікін С. Право попереднього користувача: філологічний та історичний аспекти / С. Чікін, К. Решетилов, О. Чікіна // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 58-62.
1063941
  Зорич Г.А. Право постійного землекористування: поняття та юридичні ознаки // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 117-123
1063942
  Ковальчук Т. Право постійного і тимчасового користування лісами: юридичні ознаки та особливості змісту // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 148-155. – ISSN 0132-1331


  У статті розглянутоосновні ознаки, види, об"єкти, суб"єкти, зміст, умови й підстави виникнення та правове регулювання еколого-правових договірних відносин в Україні, здійснено розмежування їх з цивільно-правовими договірними відносинами, запропоновано ...
1063943
  Підюкова Т.П. Право постійного користування земельними ділянками в Україні / Т.П. Підюкова, Б.М. Устименко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 146-153.
1063944
  Оніка Я. Право постійного користування земельною ділянкою лісогосподарського призначення у системі речових правОніка Я. // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 78-86


  З виступу щодо стану організації роботи Національної академії прокуратури України.
1063945
  Лизогуб А. Право потерпілого на подання доказів та заявлення клопотань у кримінальному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 142-144
1063946
  Климович О. Право прав людини як jus cogens сучасного міжнародного права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-34. – ISSN 0132-1331
1063947
  Климович О. Право прав людини як jus соgепs сучасного міжнародного права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1063948
  Литвин В. Право правди / Володимир Литвин; Ред. В.Я. Смолій. – Київ : Лі-Терра, 2005. – 400с. – ISBN 966-8749-01-4
1063949
  Феськів М.М. Право працівника - мігранта на зайнятість на території іншої держави: стандарти Ради Європи і законодавство України // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.57-61. – Бібліогр.: 11 назв.
1063950
  Бусуйок Д. Право працівників соціальної сфери села на землю // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 32-35.
1063951
  Штутин Я.Л. Право предъявления иска / Я.Л. Штутин, 1953. – 85-108с.
1063952
  Волощук О.Т. Право президента розпускати парламент: проблеми реалізації конституційних норм // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 36-40. – (Правознавство ; Вип. 282)
1063953
  Бутовский А.Н. Право преимущественной покупки по действующим законам и по проекту Гражданского Уложения // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 141-191
1063954
  Іоффе О.С. Право приватне й право публічне // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 7-19. – (Право. Економіка. Управління)
1063955
  Надибська О.Я. Право приватної власності в теорії лібералізму: український контекст / О.Я. Надибська, К.М. Афанасьєва // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 2. – C. 6-9. – ISSN 2312-928X
1063956
  Шевченко Я. Право приватної власності в Україні: проблеми і перспективи // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2004. – № 5 : Річові права в Україні. – С. 19-25
1063957
  Ліщишин П. Право приватної власності є непорушним : Прокурорський нагляд за виявленням і розкриттям злочинів проти власності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 13-25
1063958
  Кравченко С.С. Право приватної власності за законодавством України // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 10 (97). – С. 4-13.
1063959
  Цилюрик Р. Право приватної власності на земельні ділянки для ведення органічного землеробства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 95-99. – ISSN 2
1063960
  Кулинич О.П. Право приватної власності на земельну ділянку як об"єкт цивільно-правового захисту // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 373-378. – ISSN 1563-3349
1063961
  Заєць О.І. Право природокористування: особливості розвитку сучасної юридичної науки та законодавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 44-49. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу сучасних науково-правових поглядів на поняття права природокористування, його зміст, принципи, види, структуру правовідносин природокористування. The article is devoted to the analysis of modern scientific and law views on ...
1063962
   Право природопользования в СССР. – М., 1990. – 195с.
1063963
  Пучковська І. Право притримання і притримання - самостійні способи захисту прав кредитора у договірному зобов"язанні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 218-226. – ISSN 1026-9932
1063964
  Середа И.О. Право приусадебного землепользования колхозного двора / И.О. Середа. – М, 1964. – 60с.
1063965
  Журик Ю. Право про захист економічної конкуренції як комплексна підгалузь права в національній системі права України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 102-105
1063966
  Манько Е.А. Право проживания: история и современные проблемы // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 11 (53). – С. 59-64. – ISSN 1812-8696
1063967
  Говоруха М. Право прокурора на відкриття виконавчого провадження // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 59-65.
1063968
  Гусаров К. Право прокурора на оскарження судових рішень в апеляційному порядку // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.92-96
1063969
  Підопригора О.А. Право промислової власності в новому Цивільному кодексі України // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С.13-20
1063970
  Белоус-Сергеева Право промышленной собственности / Белоус-Сергеева, Л.С. Сорокина // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 282-287. – ISSN 2225-6407
1063971
  Клименко Б.М. Право прохода через иностранную территорию / Б.М. Клименко. – Москва, 1967. – 136с.
1063972
  Матвеев В.М. Право публичных собраний : очерк развития и современной постановки права публичных собраний во Франции, Германии и Англии / В.Ф. Матвеев. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1909. – [4], VIII, 395 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. в примеч.


  На кн. № 9282 фамилия-печать
1063973
  Фролов Ю. Право публічної (суспільної) власності: до теорії питання / Ю. Фролов, В. Антошкіна // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 25-28.
1063974
  Бенуа-Ромер Право Ради Європи. Прямуючи до загальноєвропейського правового простору / Флоренц Бенуа-Ромер, Гайнріх Клебес ; [пер. з англ. О. Андрійчук ; наук. ред. С. Шевчук]. – Київ : К.І.С., 2007. – 232 с. – ISBN 966-7048-64-0
1063975
  Москатов П.Г. Право радянського громадянина на відпочинок / П.Г. Москатов. – К., 1938. – 24с.
1063976
  Явич Л.С. Право развитого социалистического общества. / Л.С. Явич. – М., 1978. – 224с.
1063977
  Романюк В.Я. Право решать / В.Я. Романюк. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 204 с.
1063978
  Хименко О.А. Право роботодавця на свободу об"єднання // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 369-371. – ISBN 978-966-458-401-9
1063979
  Ушакова Ю.А. Право розпорядження як елемент змісту права власності // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 127-133.
1063980
  Скринька Д.В. Право світової організації торговлі : підручник для студентів вищ. навч. закл. / Д.В. Скринька ; за наук. ред. О.В. Задорожнього. – Київ : Ін-т міжнар. відносин КНУТШ ; Промені, 2010. – 337, [3] с. – Предм. покажч.: с. 325-327. – Бібліогр.: с. 328-331. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-8935-14-5
1063981
  Калиниченко Т.Г. Право сельскохозяйственного водопользования / Т.Г. Калиниченко. – М, 1989. – 125с.
1063982
  Шайбеков К.А. Право сельскохозяйственного водопользования в Казахской советской социалистической республике : Автореф... канд. юрид.наук: / Шайбеков К.А.; Моск. юрид. ин-т. – Москва, 1951. – 21 с.
1063983
  Байсалов С. Право сельскохозяйственного водопользования в Узбекской ССР. : Автореф... канд. юрид.наук: / Байсалов С.; АН СССР. – Москва, 1952. – 29 л.
1063984
  Сірук М. Право сили vs сила правди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 26-27 вересня (№ 179/180). – С. 3


  Чому після першого дня дебатів на ГА ООН ухвалили резолюції з ісламського екстремізму, не давши адекватної оцінки російської агресії в Україні.
1063985
  Гордієнко Д. Право Сізіфа // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.115-117


  Право на працю в законодавстві України
1063986
  Цемко В.П. Право сільскогосподарського використання землі в Українській РСР. / В.П. Цемко. – Київ, 1975. – 280с.
1063987
  Юрченко Е.С. Право сільськогосподарського землекористування в Україні : теорет. та практ. аспекти : монографія / Е.С. Юрченко ; за ред. д-ра юрид. наук Т.О. Коваленко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2019. – 232, [1] с., [1] арк. кольор. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 197-225. – ISBN 978-617-566-583-1
1063988
  Яригіна Є.П. Право сімей із дітьми на соціальний захист як складова соціальних прав людини і громадянина: вітчизняний і європейський контекст // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 145. – С. 118-128. – ISSN 2224-9281
1063989
  Гриценко І.С. Право скарги та його закріплення в адміністративному законодавстві УРСР у 20-х роках ХХ століття / І. Гриценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 118-120. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлюються питання адміністративного оскарження. Автор звертається до закономірностей становлення інституту адміністративної скарги та особливостей закріплення права скарги в адміністративному законодавстві УРСР у 20-х роках ХХ ...
1063990
  Осипова Т. Право следования в законодательстве Европейского союза // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2014. – № 5. – С. 73-78. – ISSN 0201-7059
1063991
  Капиця Ю. Право слідування в Європейському Союзі та Україні / Ю. Капиця, С. Стипак // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 3-7
1063992
  Андрощук Г. Право слідування в законодавствах Європейського Союзу та України // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2012. – № 9. – С. 22-26. – ISSN 1608-6422
1063993
  Супрун Д. Право слідування в республіці Польща // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 348-350
1063994
  Штефан О. Право слідування в Україні та інших країнах світу // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 5 (49). – С. 3-14
1063995
  Тьер А. Право собственности / А. Тьер. – Санкт-Петербург, 1905. – 362 с.
1063996
  Цыгулев С. Право собственности на земельный пай // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2009. – № 3. – С. 38-41.
1063997
  Мозолин В.П. Право собственности на имущество межколхозных предприятий и организаций / В.П. Мозолин. – М., 1963. – 76с.
1063998
  Кудрявцева Г.А. Право собственности общественных организаций / Г.А. Кудрявцева. – Минск, 1978. – 64с.
1063999
  Качанова В.В. Право собственности профсоюзных и иных общественных организаций / В.В. Качанова. – Куйбышев, 1980. – 51с.
1064000
  Масляев А.И. Право собственности профсоюзов СССР. / А.И. Масляев. – М., 1975. – 222с.
<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,