Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>
1063001
  Келер К. "...прожить тысячу жизней!" / К. Келер. – Москва, 1983. – 255с.
1063002
  Карпінчук Г.В. "Прожив життя мученика за Україну..." // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (291), травень - червень. – C. 151-157. – ISSN 0320-9466


  Михайло Новицький — шевченкознавець, дослідник біографії Т. Г. Шевченка і редактор-видавець його творів.
1063003
  Кагарлицька О. "Прожили ми дуже важко, але совість чиста" / розмову вела Ольга Дубовик // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 12-18 липня (№ 28). – С. 8-9


  Микола Кагарлицький тридцять років збирав листи Катерини Білокур.
1063004
  Сірук М. "Прозахідне" обличчя vs "проросійське" обличчя / М. Сірук, О. Мінчев // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 8 листопада (№ 202). – С. 3


  Про результати першого туру президентських виборів і гібридну війну путінського режиму проти Болгарії.
1063005
  Філоненко Світлана "Прозора Україна", або Закордон нам допоможе // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 49-50


  Наші західні сусіди вирішили створити систему ефективного та етичного управління в органах самоврядування, яка грунтується на шести засадах: прозорості, нетерпимості до корупції, залученні громадян, передбачуваності, фаховості та підзвітності. Якщо у ...
1063006
  Скорульська Р. "Прозорий звук сурми і струни золоті..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 20 лютого (№ 8). – С. 1, 14


  Презентація книжки "У гаю, гаю... Музика Миколи Лисенка до "Кобзаря" Т.Г.Шевченка", - К., Пульсари, 2014, що приурочена до 200-річчя від дня народження поета. Друкується передмова до даної книжки.
1063007
  Патра С. "Прозріння" Петра Таланчука - дороговказ до щастя для України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 26 квітня - 1 травня (№ 17). – С. 4


  Книга П. Таланчука спонукає до роздумів.
1063008
  Каревин А. "Прозывают нас украинцами..." Украина: создание "нации" // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2012. – № 6 (111). – С. 13-15
1063009
  Міцакіс М. [Проза / Міхаїл Міцакіс. – Афіни : Нефелі, 1988. – 309, [5] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 11])
1063010
  КарІотакіс [Проза / К.Г. Каріотакіс ; за філологічною ред. Г.П. Саввідіса. – Афіни : Нефелі, 1989. – 176 с. – Видання новогрецькою мовою. - На обкл.: Література і критика ; 3. – ([Література і філологія ; 3]). – ISBN 960-211-053-8
1063011
  Кристаліс К. [Проза / Костас Кристаліс. – Афіни : Нефелі, 1989. – 104, [7] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 30])
1063012
  Єщенко М. [Проза та поезія] // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2010. – № 5. – С. 186-190
1063013
  Павленко В.М. Проекції національної свідомості в монументальному мистецтві України : [навчальний посібник] / В.М. Павленко ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – ISBN 978-966-623-640-4
Ч. 1 : Жіночі образи в монументальному мистецтві України як проекції обрзів національної свідомості. – 2010. – 180 с.
1063014
  Білозерова А.К. Проекції основних кліматичних характеристик в Одеський області впродовж XXI століття за даними ансамблю регіональних кліматичних моделей // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 78-79
1063015
  Краковська С.В. Проекції регіональних кліматичних характеристик у ХХІ столітті за даними моделювання (на прикладі Одеської області) / С.В. Краковська, А.К. Білозерова, Л.В. Паламарчук // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (78). – С. 129-136. – ISSN 0868-6939


  Представлено результати моделювання основних кліматичних характеристик для Одеської області на основі використання ансамблю РКМ. Обговорюються основні тенденції зміни середніх річних та середніх місячних сум температур повітря та відповідних сум опадів ...
1063016
  Мірошниченко Л.Я. Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Лілія Мірошниченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Генеза, 2015. – 383, [2] с. : іл. – Монографія є дисертацією. – Бібліогр.: с. 363-383 та в підрядк. прим.
1063017
  Мірошниченко Л.Я. Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Лілія Мірошниченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Генеза, 2015. – 383, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 363-383 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-11-0683-2
1063018
  Мірошниченко Л.Я. Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 / Мірошниченко Лілія Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 42 с. – Бібліогр.: 29 назв
1063019
  Гнатюк Н.В. Проекції температури повітря та кількості опадів в Україні в XXI столітті : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Гнатюк Наталя Володимирівна ; Укр. гідрометеорол. ін-т ДСНС України та НАН України. – Київ, 2016. – 180 арк. – Додатки: арк. 160-180. – Бібліогр.: арк. 136-159
1063020
  Гнатюк Н.В. Проекції температури повітря та кількості опадів в Україні в XXI столітті : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Гнатюк Наталя Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1063021
  Голобородько Я. Проекції як структурування образу


  Реценція на книжку Валерії Врублевської "Ш"аріта з Рунгу" (2007) - біографічний роман про Ольгу Кобилянську
1063022
  Гороховатський О.В. Проекційні методи нормалізації та розпізнавання зображень в умовах геометричних викривлень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту / Гороховатський О.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 19 с. – Бібліогр. : 17 назв.
1063023
   Проекційно-ітеративні методи розв"язування диференціальних та інтегральних рівнянь. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1974. – 208с.
1063024
  Гудрамович В.С. Проекційно-ітераційна модифікація методу локальних варіацій для задач локальної стійкості сферичних оболонок / В.С. Гудрамович, Е.Л. Гарт // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 8
1063025
  Тавадзе Людмила Лаврентіївна Проекційно-ітераційні методи розв"язання крайових задач для рівнянь еліптичного типу : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.05.02 / Тавадзе Людмила Лаврентіївна; Дніпропетр. держ. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1996. – 16л.
1063026
  Гарт Л.Л. Проекційно-ітераційні методи розв"язання операторних рівнянь та задач нескінченновимірної оптимізації : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Гарт Людмила Лаврентіївна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 48 назв
1063027
  П"янило Я. Проекційно-ітераційні методи розв"язування прямих та обернених задач переносу / [Я.Д. П"янило] ; Нац. акад. наук України, Центр мат. молелювання Ін-ту приклад. пробл. механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2011. – 248, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. : с. 232-245. – ISBN 966-665-155-6
1063028
  Васильчишина А.В. Проекційно-синтопічні взаємовідношення судин і нервів сідничної ділянки у плодів людини // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 3 (49). – С. 54-56. – ISSN 1727-0847
1063029
  Шинкаренко Г.А. Проекційно-сіткові методи розв"язування початково-крайових задач. / Г.А. Шинкаренко. – К., 1991. – 85с.
1063030
  Овчаренко Н. Проекція "mericanite" у квебекській літературі мігрантів // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 7/8 (1039/1040). – С. 233-242. – ISSN 0320 - 8370
1063031
  Жаркова Р. Проекція автора в жіночому письмі, або інтерпретація не-дитячої (не)казки "Метелик" Лесі Українки


  Стаття присвячена аналізові проекції авторського "я" в жіночому письмі, зокрема у творі Лесі Українки "Метелик". Пропонується інтерпретація важливих із погляду автобіографізму моментів життя письменниці
1063032
  Наливана В. Проекція біблійних заповідей на твори Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 139-143
1063033
  Гриценко В. Проекція в сучасне чи апологія князівській жорстокості? // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 28 жовтня (№ 21). – С. 4-5


  Драма Івана Кочерги "Ярослав Мудрий" з погляду сьогодення.
1063034
  Вацеба Р.В. Проекція теорії інциденції на частиномовну приналежність слів (школа Г. Гійома) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 85-93. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 978-966-581-885-4
1063035
  Кривошея Т.О. Проема: синтез "поетичного" та "прозаїчного" в творчості Френсіса Понжа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 53. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
1063036
   Проенкирование задач АСУ. – Вильнюс, 1989. – 76с.
1063037
   Проеподавание общественных наук в высшей школе. – Саратов, 1969. – с.
1063038
  Жукова Л.И. Проетивные преобразования в римановых пространствах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жукова Л. И.; Казан.ГУ. – Казань, 1971. – 12л.
1063039
  Яковенко Н.Л. Проєвропейська спрямованість політики Тоні Блера: через "третій шлях" до європейського лідерства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-30. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто деякі аспекти стратегії "третього шляху" сучасного уряду "нових лейбористів" Великої Британії. З огляду на вражаючі успіхи модернізаційної політики Тоні Блера зазначено, що Британія виступає вагомим претендентом на європейське лідерство.
1063040
  Возняк М.С. Проєкт правописи Івана Жуківського на з"їзді "руських учених" / подав Михайло Возняк. – [Львів] : [НТШ], 1908. – 34 с. – Окр. відб. з: Зап. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1908, т. 82
1063041
  Дадиомов М.С. Прожекторное освещение / М.С. Дадиомов. – Ленинград, 1978. – 169 с.
1063042
   Прожекторный луч в атмосфере. – М., 1960. – 244с.
1063043
  Веремійчик О. Прожив лише 37 років... // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 листопада (№ 44). – С. 2


  Валерій Марченко — український дисидент-правозахисник, літературознавець і перекладач.
1063044
  Лагренн С. Проживання малолітньої дитини з батьком: практичні аспекти // Юридична газета. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 4/5). – С. 26-27
1063045
  Гришанов Л.К. Проживи свою жизнь достойно / Л.К. Гришанов. – Кишинев, 1986. – 156с.
1063046
  Динец Владимир Прожигатели жизни / Динец Владимир, Губи Марк // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 2 (2857). – С. 62-67 : фото
1063047
  Генри О. Прожигатель жизни // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 152-153 : Фото
1063048
  Кравчук М.І. Прожити в любові : новели / М.І. Кравчук. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 235 с.
1063049
  Дімаров А.А. Прожити й розповісти : Повість про сімдесят літ / А.А. Дімаров. – Київ : Дніпро, 1997. – 319с. – ISBN 5-308-01680-1
1063050
  Дімаров А.А. Прожити й розповісти. (Вершини. Поема про камінь) / Анатолій Дімаров. – Київ : Дніпро, 2012. – 831, [1] с. : портр. – В вид. також оповідання: Спокута ; Хутірський роман. – ISBN 978-966-578-234-6
1063051
  Вітер В. Прожитковий мінімум у системі вимірів рівня життя населення України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 26-36
1063052
  Мазур Н.О. Прожитковий мінімум у системі соціальних стандартів життя: вітчизняний і зарубіжний досвід / Н.О. Мазур, А.В. Ткачук // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голова редкол. А.М. Колот. – Київ, 2016. – № 2 (12). – С. 219-227. – ISSN 2410-4752
1063053
  Харазішвілі Ю. Прожитковий мінімум як критерій визначення рівня життя населення / Ю. Харазішвілі, О. Любіч, Н. Дмитренко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 2. – С. 24-36. – ISSN 1605-2005
1063054
  Токар В.В. Прожитковий мінімум: соціально-економічна сутність та українські реалії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 213-216
1063055
  Жженов Г.С. Прожитое / Георгий Жженов. – Москва : Вагриус, 2005. – 240с., [ 12л. илл. ]. – (Мой 20 век). – ISBN 5-9697-0275-7
1063056
  Семашко Н.А. Прожитое и пережитое / Н.А. Семашко. – М., 1960. – 120с.
1063057
  Кареев Н.И. Прожитое и пережитое / Н.И. Кареев. – Л, 1990. – 382с.
1063058
  Борзенко М.И. Прожитые годы : (повесть о жизни и творчестве С.А. Борзенко) / М.И. Борзенко. – Москва : Современник, 1983. – 175 с.
1063059
  Петросян В.А. Прожитые и непрожитые годы : повести / В.А. Петросян. – Москва : Художественная литература, 1980. – 96 с.
1063060
  Дмитренко И.М. Прожитый дар (главы из книги) : Четвероногие спутники моей жизни / И.М. Дмитренко, 2001. – 141с.
1063061
  Сафонов Э.И. Прожитый день : Повести и рассказы / Э.И. Сафонов. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 558с. – (Библиотека юношества)
1063062
   Прожить больше одной жизни : книга для чтения на испанском языке. – Москва, 1983. – 160 с.
1063063
  Васильев Н.И. Прожить три дня / Н.И. Васильев, Б.П. Литвинов. – Пермь, 1982. – 205с.
1063064
  Мелещенко О. Прожогін Василь Єліозарович : [спогади] / Олександр Мелещенко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 260-263. – ISBN 978-966-2726-03-9
1063065
  Боборыкин В.Г. Проза-1979 / В.Г. Боборыкин. – М, 1980. – 64с.
1063066
  Горловский А.С. Проза-1980 / А.С. Горловский. – М, 1981. – 64с.
1063067
  Боборыкин В.Г. Проза-1981 / В.Г. Боборыкин. – М, 1982. – 64с.
1063068
  Литвинов В.М. Проза-1984 / В.М. Литвинов. – М., 1985. – 64с.
1063069
  Боборыкин В.Г. Проза-1985 / В.Г. Боборыкин. – М, 1986. – 60с.
1063070
  Боборыкин В.Г. Проза-75 / В.Г. Боборыкин. – Москва, 1976. – 64с.
1063071
  Горловский А.С. Проза - 1982 / А.С. Горловский. – М, 1983. – 64с.
1063072
  Разумихин А.М. Проза - 1983 / А.М. Разумихин. – Москва, 1984. – 64с.
1063073
  Разумихин А.М. Проза - 1986 / А.М. Разумихин. – Москва, 1987. – 62с.
1063074
  Жуковский В.А. Проза / В.А. Жуковский ; со вступ. ст. и примеч. П.Н. Сакулина. – Петроград : Тип. М.М. Стасюлевича, 1915. – XLII, 194 с. – (Историко-литературная бмблиотека / под ред. Иванова-Разумника ; № 286)


  Авт. пред. Сакулин, Павел Никитич (1868-1930)
1063075
  Горький М. Проза / М. Горький. – Харків, 1934. – 433с.
1063076
  Лермонтов М.Ю. Проза / М.Ю. Лермонтов. – Москва : ГИХЛ, 1937. – 472с.
1063077
  Лермонтов М.Ю. Проза / М.Ю. Лермонтов. – 2-е изд. – Москва : ГИХЛ, 1938. – 472с.
1063078
  Лермонтов М.Ю. Проза / М.Ю. Лермонтов. – Москва : ГИХЛ, 1941. – 526с.
1063079
  Лермонтов М.Ю. Проза / М.Ю. Лермонтов. – Киев : Радио и связь, 1950. – 268с. – (Школьная б-ка классиков)
1063080
  Ваншенкин К. Проза / К. Ваншенкин. – Москва, 1969. – 445с.
1063081
  Твардовский Проза / Твардовский, А..Т. – М., 1974. – 781с.
1063082
  Пушкин А.С. Проза / А.С. Пушкин. – М, 1975. – 703с.
1063083
  Гоголь Н.В. Проза / Н.В. Гоголь. – М, 1977. – 382с.
1063084
  Лермонтов М.Ю. Проза / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Московский рабочий, 1977. – 344с.
1063085
  Пушкин А.С. Проза / А.С. Пушкин. – М, 1978. – 355с.
1063086
  Лермонтов М.Ю. Проза : Избранное / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Сов. Россия, 1979. – 346с.
1063087
  Лермонтов М.Ю. Проза / М.Ю. Лермонтов. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1982. – 304с.
1063088
  Пушкин А.С. Проза / А.С. Пушкин. – М., 1983. – 382с.
1063089
  Эзера Р. Проза : в 2-х т. / Р. Эзера; пер. с латыш. В.Дорошенко. – Рига : Лиесма
1. – 1983. – 414 с.
1063090
  Эзера Р. Проза : в 2-х т. / Р. Эзера; пер. с латыш. В.Дорошенко. – Рига : Лиесма
Т. 2 : Колодец. Ночь без луны. – 1983. – 323 с.
1063091
  Пушкин А.С. Проза / А.С. Пушкин. – Москва, 1984. – 461с.
1063092
  Пушкин А.С. Проза / А.С. Пушкин. – М., 1985. – 366с.
1063093
  Смуул Ю.Ю. Проза / Ю.Ю. Смуул. – Москва : Советский писатель, 1985. – 423 с.
1063094
  Лермонтов М.Ю. Проза / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Правда, 1985. – 349с.
1063095
  Герцен А.И. Проза / А.И. Герцен. – М., 1985. – 493с.
1063096
  Слепцов В.А. Проза / В.А. Слепцов. – Москва : Советская Россия, 1986. – 333с.
1063097
  Цветаева М.И. Проза / М.И. Цветаева. – Кишинев, 1986. – 541с.
1063098
  Полонский Я.П. Проза / Я.П. Полонский. – М., 1988. – 496с.
1063099
  Шинкуба Б.В. Проза : романы, повесть / Баграт Шинкуба; пер. с абхаз. – Москва : Советский писатель, 1988. – 54 с.
1063100
  Цветаева М.И. Проза / М.И. Цветаева. – М, 1989. – 588с.
1063101
  Лермонтов М.Ю. Проза : Избранное / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Сов. Россия, 1989. – 332с.
1063102
  Гумилев Н.С. Проза / Н.С. Гумилев. – М., 1990. – 124с.
1063103
  Квитка-Основьяненко Проза / Квитка-Основьяненко. – Москва : Советская Россия, 1990. – 332с.
1063104
  Хлебников В. Проза / В. Хлебников. – М., 1990. – 126с.
1063105
  Кузмин М. Проза / М. Кузмин. – Berkeley
8. – 1990. – 392с.
1063106
  Кузмин М. Проза / М. Кузмин. – Berkeley
9. – 1990. – 397с.
1063107
  Бодлер Ш. Проза / Ш. Бодлер; Пер. с франц. – Харьков : Фолио, 2001. – 527с. – (Вершины. Коллекция). – ISBN 966-03-1454-Х
1063108
  Вовк Віра Проза / Вовк Віра; Упоряд., вступна стаття та прим. В.Шевчук. – Київ : Родовід, 2001. – 447с. – ISBN 966-7845-05-2
1063109
  Стеблик В. Проза // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2003. – № 1. – С.15-23. – ISBN 966-7653-03-5
1063110
  Левкин А. Проза // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 3. – С. 6-18. – ISSN 0321-1878
1063111
  Кобринский А.М. Проза = Prose : (с приложениями) / Александр М. Кобринский. – [Иерусалим] : Evgarm, 2012. – 174, [2] с. : ил. – ISBN 978-965-90667-6-6
1063112
  Конески Б. Проза = Prose / Блаже Конески ; приред.: К. Кулавкова ; сораб.: К. Димовска, Б. Jоновска, Н. Георгиева ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите. – (Целокупни дела на Блаже Конески = The complete works of Blaze Koneski : критичко изд. / во ред. на Милан Гурчинов ; т. 4). – ISBN 978-608-203-122-4
Т. 4. – 2014. – 361 с. – парал. тит. лист англ. та макед. мовами


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
1063113
  Наумович В.А. Проза "Маладняка" : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Наумович В.А.; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1974. – 20л.
1063114
  Панков А.В. Проза 1976 / А.В. Панков. – М. : Знание, 1977. – 64 с.
1063115
  Кубарева А.А. Проза 20-30-х годов в журнале "Октябрь" : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Кубарева А.А.; Москов. гос. пед. ин. им. В.И.Ленина. – Москва, 1978. – 14л.
1063116
   Проза 70-х годов. – М., 1985. – 252с.
1063117
  Поцепня Дина Михайловн Проза А. Блока: Стилистические проблемы / Поцепня Дина Михайловн; Ленигр. гос. ун-т им.А.А. Жданова, Межкафедр.словарный кабинет им. проф.Б.А. Ларина. – Ленинград : Изд-во Ленингр.ун-та, 1976. – 136 с.
1063118
  Ванюков А.И. Проза А. Неверова / А.И. Ванюков. – Саратов, 1972. – 117 с.
1063119
  Назаров Б.В. Проза А. Тесленка в крнтексті екзистенційних вимірів української шлітератури кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей / Запорізький національний університет університет. – Запоріжжя, 2005. – С. 151-154. – (Філологічні науки ; № 1)
1063120
  Чамакова Э.А. Проза А.А.Бестужева-Мерлинского 30-х годов XIX века. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чамакова Э.А.; ЛГУ. – Л., 1968. – 16л.
1063121
  Пасечник М.А. Проза А.Головко. : Автореф... канд.филол.наук: / Пасечник М.А.; ХГУ. – Харьков, 1953. – 16 с.
1063122
  Стальмахов В.Е. Проза А.Н.Будищева в русском историко-литературном процессе конца XIX - начала ХХ вв. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.01 / Стальмахов В.Е.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1063123
  Ахмедова М.А. Проза А.Н.Плещеева : Автореф... канд. филол.наук: 640 / Ахмедова М.А.; Азерб гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1971. – 17л.
1063124
  Агаларова Х. Проза А.П.Чехова и проза А.Ахвердова : Автореф... канд. филол.наук: / Агаларова Х.; Азербайдж. гос. ун-т им С.М.Кирова. – Баку, 1962. – 24л.
1063125
  Слюсарь А.А. Проза А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя / А.А. Слюсарь. – Киев; Одесса : Лыбидь, 1990. – 188 с.
1063126
  Рахматуллаев А. Проза Айни / А. Рахматуллаев. – Душанбе, 1970. – 112с.
1063127
  Ванюков А.И. Проза Александра Неверова советского периода. : Автореф... Канд.филол.наук: 641 / Ванюков А.И.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1971. – 21л.
1063128
  Дончик В. Проза Анатолія Дімарова в українському літературному процесі // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 32-40. – ISBN 978-966-136-357-0
1063129
  Мацькович М.Р. Проза Анджея Кусьневича: історія, міф, нарація : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Мацькович Марія Романівна ; Київ. нац.ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 210 л. – Бібліогр.: л. 186-210
1063130
  Мацькович М.Р. Проза Анджея Кусьневича: історія, міф, нарація : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Мацькович Марія Романівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1063131
  Проценко О. Проза Архипа Тесленка: спроба екзистенціального аналізу // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С. 66-70. – (Філологічні науки)
1063132
  Кортес Л.П. Проза Байрона. Опыт идейно-стилистического исследования : Автореф... канд. филол.наук: / Кортес Л. П.; Гор.ГУ. – Горький, 1970. – 21л.
1063133
  Фридман Н.В. Проза Батюшкова / Н.В. Фридман. – М., 1965. – 168с.
1063134
  Федець Юлія Іванівна Проза Богуміла Грабала в контексте "Празької іронії" : Автореф. дис. ... канд.філологічних наук:10.01.03 / Федець Ю.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
1063135
  Федець Юлія Іванівна Проза Богуміла Грабала в контексті "Празької іронії" : Дис. ... канд.філологічних наук:10.01.03 / Федець Ю.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 197л. – Бібліогр.: л.177-197
1063136
  Ализаде Н.М. кызы Проза Бозорга Аляви : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.06 / Ализаде Н. М. М. кызы; АН АзССР. Ин-т лите. – Баку, 1973. – 26л.
1063137
  Богданова І.О. Проза Бориса Антоненка-Давидовича в літературному контексті першої половини XX століття / І.О. Богданова, Г.Й. Насмінчук // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 64-66. – (Філологічні науки ; вип. 8)
1063138
  Бойко С.С. Проза Булата Окуджавы на исторические сюжеты в историко-литературном контексте // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 3-13. – ISSN 0130-9730
1063139
  Межиров А.П. Проза в стихах / А.П. Межиров. – М, 1982. – 95с.
1063140
  Межиров А.П. Проза в стихах. / А.П. Межиров. – М, 1989. – 94с.
1063141
  Сірук В.Г. Проза В. Медведя: інтелектуалізація українського буття // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 121-126. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1063142
   Проза В.Астафьева. – Красноярск, 1990. – 133 с.
1063143
  Гожик О.І. Проза В.Винниченка 20-х років 20 століття: утопічний та антиутопічний дискурси : Автореф. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Гожик О.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16 - 17
1063144
  Гожик Олександр Іванович Проза В.Винниченка 20-х років ХХ століття:утопічний та антиутопічний дискурси : Дис...канд філолог.наук:10.01.01 / Гожик Олександр Іванович; НАНУ.Ін-тут літератури ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 2001. – 176л. – Бібліогр.:л.161-176
1063145
  Павликов Г.Ф. Проза В.М. Шукшина : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Павликов Г.Ф. ; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1977. – 13 с.
1063146
  Стрельцов А.М. Проза В.Ф.Пановой 1946-1959 годов. : Автореф... канд.филол.наук: / Стрельцов А.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1964. – 18л.
1063147
  Апухтина В.А. Проза В.Шукшина / В.А. Апухтина. – Москва, 1981. – 80с.
1063148
  Апухтина В.А. Проза В.Шукшина / В.А. Апухтина. – 2-е испр. изд. – Москва, 1986. – 96 с.
1063149
  Сулханишвили Л.М. Проза Важа Пшавела. (Опыт стилевого анализа). : Автореф... канд. филолог.наук: 642 / Сулханишвили Л.М.; АН ГССР. Ин-т истории груз. лит. им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1971. – 26л.
1063150
  Завулан Т П. Проза Василе Александри : Автореф... канд. филол.наук: / Завулан П.Т;. – М, 1968. – 17л.
1063151
  Прусенко Г.Е. Проза Василия Комаровского: интертестуальные особенности // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2007. – Вып. 11. – С. 193-203. – ISBN 966-8571-23-1
1063152
  Михайлова Т. Проза Василя Стуса та Андрія Платонова: до проблеми мотивної структури (на матеріалі сценарію В. Стуса "Ожидание" та повісті А. Платонова "Котлован") // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 178-180. – ISSN 2307-2261
1063153
  Янішевський Олександр Олександрович Проза Вацлава Гонсьоровського: генеза і структура ісоричного дискурсу : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.03 / Янішевський О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 184л. – Бібліогр.: л.168-184
1063154
  Янішевський Олександр Олександрович Проза Вацлава Гонсьоровського: генеза і структура історичного дискурсу : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.03 / Янішевський О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 11 назв
1063155
  Янішевський О. Проза Вацлава Гонсьоровського: ідейно-естетичне наповнення // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 120-126. – ISSN 0203-9494
1063156
  Боднар О.Б. Проза Вільяма Фолкнера і Валерія Шевчука: типологічні паралелі, художня своєрідність : дис. ... канд. філологічних наук : 10.01.05 / Боднар О.Б. ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 199 л. – Бібліогр.: л. 177 - 199
1063157
  Боднар О.Б. Проза Вільяма Фолкнера і Валерія Шевчука: типологічні паралелі, художня своєрідність : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Боднар О.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1063158
  Григорчук Ю.М. Проза Віри Вовк: виміри сакрального / Ю.М. Григорчук ; [відп. ред. Л.Б. Тарнашинська] ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Брустурів : Дискурсус, 2016. – 361, [3] с. : іл., портр. – Покажчики: с. 354-361. – Бібліогр.: с. 270-286 та в дод.: с. 287-353. – ISBN 978-966-97378-1-6


  У пр. №1705191 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Т. Шевченка з повагою і вдячністю. Ю. Григорчук. Київ, 2016.
1063159
  Поліщук В. Проза Віталія Чигирина
1063160
  Пудалова Л.А. Проза Всеволода Иванова и фольклор / Л.А. Пудалова. – Томск, 1984. – 135 с.
1063161
  Бекбергенов М.Б. Проза Габита Мусрепова : Автореф... канд. филол.наук: / Бекбергенов М.Б.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1964. – 23л.
1063162
  Неграш Ирина Михайловна Проза Галины Николаевой и основные проблемы производственного романа 40-х - 50-х гг. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Неграш Ирина Михайловна; Иркут. ун-т. – Иркутск, 1975. – 25л.
1063163
  Іванишин П. Проза генія, або роман опору Ліни Костенко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4 (649). – С. 57-60. – ISSN 0130-5263
1063164
  Матузова Н.М. Проза Геогра Веерта в "Новой Рейнской газете" / Н.М. Матузова. – Киев, 1957. – 112с.
1063165
  Бережанська Ю. Проза Густава Майрінка крізь призму наративних технік експресіонізму // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 34-40. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто різновекторні викладові техніки найважливіших теоретиків експресіоністичної прози - Альфреда Дьобліна та Карла Айнштайна. Грунтуючись на особливостях наративної медіації у концепціях експресіонізму, вперше досліджено викладові стратегії у ...
1063166
  Горшков А. и. Проза Д. И. Фонвизина в истории русского литературного языка : Автореф... докт. филол.наук: / Горшков А. и.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1969. – 58л.
1063167
  Гогуля М.П. Проза Данила Кіша: парадигматика і поетика : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Гогуля Марина Петрівна ; Ін-т літ-ри ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – 181 л. – Бібліогр.: л. 170-181
1063168
  Гогуля М.П. Проза Данила Кіша: парадигматика і поетика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Гогуля Марина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1063169
  Жлуктенко Н.Ю. Проза Джна Уэйна : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Жлуктенко Н. Ю.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1974. – 32л.
1063170
  Парамонова Т.И. Проза Джона Мильтона 40-50-х годов 17 века. : Автореф... Канд.филос.наук: 644 / Парамонова Т.И.; МГУ. – М, 1972. – 22л.
1063171
  Коломієць О.В. Проза Докії Гуменної (проблемно-тематичне та жанрово-стильові особливості) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Коломієць О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
1063172
  Коломієць О.В. Проза Докії Гуменної (Проблемно-тематичні та жанрово-стильові особливості) : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Коломієць О.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 174л. – Бібліогр.: л. 155-176
1063173
  Бойко Н. Проза другої половини XIX ст. крізь призму національну


  У статті проаналізовано зразки української ідеологічної прози, простежено її концептуальні, ідейно-проблемні та образні особливості. The paper analyzes some examples of Ukrainian ideological prose and traces its conceptual, ideological and stylistic ...
1063174
  Зимомря І. Проза Емми Андієвської та Тоні Моррісон: релігійні мотиви як об"єкт рецепції / І. Зимомря, Л. Угляй // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 6. – С. 172-181. – ISSN 2308-4855
1063175
  Горболіс Л. Проза Євгена Гуцала 90-х років як застереження від розпусти й духовного виродження


  У статті малодосліджені повісті Є. Гуцала 90-х рр. "Блуд: Україна: розпуста і виродження", "Українці в гречці", "Імпровізації плоті", "Шал", "Кліщ" потрактовано як органічну складову літературного процесу і творчості письменника, як художні зразки з ...
1063176
  Фартышев В.И. Проза жизни / В.И. Фартышев. – М, 1989. – 286с.
1063177
  Лермонтов М.Ю. Проза и драматургия / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Прогресс, 1978. – 366с.
1063178
   Проза и драматургия в процессе жанрового развития. – Ашхабад, 1983. – 139с.
1063179
  Федоров-Омулевский Проза и публицистика / Федоров-Омулевский. – М., 1986. – 368с.
1063180
  Зандер Евгений Адамович Проза и публицистика Гейне в России (1830-1860-е г.) : Дис... канд. филол.наук: / Зандер Евгений Адамович; МВ и ССО Тадж. ССР. Таджикс. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1981. – 179л. – Бібліогр.:л.180-195
1063181
  Зандер Евгений Адамович Проза и публицистика Гейне в России (1830-1860 годы) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Зандер Евгений Адамович; КГУ. – Киев, 1980. – 21л.
1063182
  Зандер Евгений Адамович Проза и публицистика Гейне в России (1830-1860 годы) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Зандер Евгений Адамович; КГУ. – Киев, 1981. – 22л.
1063183
  Шолохов М.А. Проза и публицистика о войне / М.А. Шолохов. – М, 1985. – 287с.
1063184
  Хармс Д.И. Проза и сценки. Пьесы. Стихотворения / Даниил Иванович Хармс. – Москва : Эксмо, 2010. – 700, [3] с. – (Библиотека всемирной литературы / разраб. оформл. А. Бондаренко). – ISBN 978-5-699-35457-3


  Даниил Хармс (Ювачев) - одна из наиболее своеобразных фигур русского литературного авангарда, великолепный мастер абсурда, чьи тексты просты, откровенны, загадочны. Свое эстетическое кредо Хармс сформулировал так: "Меня интересует только "чушь", только ...
1063185
  Садыкова Н.А. Проза И.А.Бунина / Н.А. Садыкова. – Душанбе, 1975. – 88с.
1063186
  Сливинская О.В. Проза И.А.Бунина 1914-1917 годов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 640 / Сливинская О.В. ; ХГУ. – Харків, 1970. – 12 с.
1063187
  Новицкий В.П. Проза И.М.Долгорукова (1764-1823). (Опыт лит. характеристики и наблюдений над языком прозы). : Автореф... канд. филолог.наук: / Новицкий В.П.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1952. – 16 с.
1063188
  Ражабов Ю. Проза Ибагима Рахима. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.642 / Ражабов Ю.; Самарканд.гос.ун-т. – Самарканд, 1972. – 17л.
1063189
  Волков А. Проза Ивана Бунина / А. Волков. – Москва, 1969. – 448с.
1063190
  Люкевич В.В. Проза Ивана Бунина и Якуба Коласа: типология поэтик : монография / В.В. Люкевич ; Мин-во образования Республики Беларусь, Учреждение образования ; "Могилевский гос. университет им. А.А. Кулешова". – Могилев : МГУ им. А.А.Кулешова, 2008. – 268с. – ISBN 978-985-480-463-7
1063191
  Нуждина Тамара Сергеевна Проза Ивана Пташникова. (Становление творч. индивидуальности писателя) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Нуждина Тамара Сергеевна; Мин. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1978. – 23л.
1063192
  Сондак А.А. Проза Ивана Шамякина. : Автореф... канд. филолог.наук: / Сондак А.А.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1954. – 22л.
1063193
  Чумак М.П. Проза І. Буніна як джерело етнопроектів музеїв Харкова і Бєлгорода // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 238-243. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
1063194
  Родько М.Д. Проза Івана Микитенка / М.Д. Родько. – Київ, 1960. – 200с.
1063195
  Жук Н.Й. Проза Івана Франка / Н.Й. Жук. – Київ : Вид-во при Київ. держ. ун-ті видавничого об"єднання "Вища школа", 1977. – 174 с.
1063196
  Легкий М. Проза Івана Франка початку XX століття: проблема теодицеї
1063197
  Легкий М. Проза Івана Франка. Польськомовна рецепція в критиці та приватному листуванні // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 303-311
1063198
  Бернадська Н. Проза Івана Франка: проблема жанрових меж повісті й роману // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 30-35. – ISBN 966-594-298-0
1063199
  Легкий М. Проза Івана Франка: проблеми класифікації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 15-20. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534


  Зроблено спробу рухомої класифікації прозових творів Івана Франка за тематико-проблемним принципом, визначено низку циклів та субциклів у прозі письменника, зокрема історичний, про життя і діяльність представників різних верств і станів суспільства, ...
1063200
  Сильвеструк І. Проза Ірени Карпи як світоглядно-естетичний феномен // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 174-178
1063201
  Страгайте Проза К.Торуты. : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.03 / Страгайте Д.-Я.К.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1976. – л.
1063202
  Гизатуллин Н.Г. Проза Кави Наджми : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гизатуллин Н.Г. ; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1952. – 19 с.
1063203
  Имедашвили К.И. Проза Константина Лордкипанидзе / К.И. Имедашвили. – Тбилиси, 1979. – 139с.
1063204
  Луферау М.П. Проза Кузьмы Чорнага. / М.П. Луферау. – Минск, 1961. – 160 с.
1063205
  Ильев Степан Петрович Проза Л.Н.Андреева эпохи первой русской революции : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Ильев Степан Петрович; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1973. – 23л.
1063206
   Проза лейтенантов. – М., 1995. – 95с.
1063207
  Московкина И.И. Проза Леонида Андреева / И.И. Московкина. – Харьков, 1994. – 148с.
1063208
  Кондюрина Э.Ф. Проза Леонида Леонова / Э.Ф. Кондюрина. – Вильнюс, 1982. – 94 с.
1063209
  Михайлова Е.Н. Проза Лермонтова / Е.Н. Михайлова. – М., 1957. – 382с.
1063210
  Третьяченко Т.Г. Проза Леси Украинки. (Творческая история, идейная проблематика, худож. своеобразие) : Автореф... канд. филлог.наук: 10.01.03 / Третьяченко Т.Г.; АН УССР. Ин-т лит. им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 24л.
1063211
  Кулінська Л.П. Проза Лесі Українки / Л.П. Кулінська. – Київ : Вища школа, 1976. – 167 с.
1063212
  Головій О. Проза Лесі Українки як лабораторія стилю // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Аркушин Г.Л., Данилюк Н.О., Діомідова А.Ю. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – С. 38-51. – ISSN 2304-9383
1063213
  Булаховская Т.Д. Проза Луи Арагона как литературный вклад в дело борьбы за мир. : Автореф... канд.. филол.наук: / Булаховская Т. Д.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – К., 1954. – 16л.
1063214
  Прянишников Н.Е. Проза Льва Толстого / Н.Е. Прянишников. – Оренбург, 1959. – 136с.
1063215
  Бойко Н. Проза М. Олельковича у контексті прози середини ХІХ ст. // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 147-153. – ISBN 978-966-2410-25-9
1063216
  Чернова И.Л. Проза М.Г.Тевелева. (К проблеме интерн. единства) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.01 / Чернова И.Л. ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1978. – 22 с.
1063217
  Монахова И. Проза М.Ю. Лермонтова и письма В.Г. Белинского // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 3, кн. 3. – С. 139-155. – ISSN 0203-5847


  "Герой нашего времени" стал первым психологическим романом в русской литературе.
1063218
  Земляна Г.І. Проза Миколи Чернявського : питання типології, жанрово-наративна система : монографія / Земляна Г. І. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. – 580 с. – ISBN 978-966-2142-41-9
1063219
  Сивкова І. Проза Миколи Чернявського в літературознавчій рецепції першої третини ХХ віку // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 60-68. – (Філологічні науки)
1063220
  Даронян С.К. Проза Мирзы Ибрагимова. / С.К. Даронян. – Баку, 1958. – 196с.
1063221
  Поліщук В. Проза Михайла Старицького в літературній критиці // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 80-100. – (Філологічні науки)
1063222
  Григаші Е. Проза Михайла Томчанія в оцінці критики та літературознавства // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 43-45. – (Філологія ; Вип. 16)
1063223
  Бугаев Д.Я. Проза Михася Лынькова 20-х начала 30-х гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Бугаев Д. Я.; АН БССР, Ин-т лит. им. Янки Купалы. – Минск, 1960. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1063224
  Букрієнко А.О. Проза Міядзави Кендзі: архетипні джерела авторського міфу : Дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.01.04 - література зарубіжних країн / Букрієнко А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 182л. – Бібліогр.: л.152-182
1063225
  Букрієнко А.О. Проза Міядзави Кендзі: архетипні джерела авторського міфу : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.04 / Букрієнко А.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1063226
  Андрейчик М. Проза мовної ідентичности // Критика. – Київ, 2005. – Березень, (число 3). – С. 23-24
1063227
  Боборыкин В.Г. Проза молодых / В.Г. Боборыкин. – М, 1973. – 64с.
1063228
   Проза молодых. – Москва : Известия, 1982. – 333с. – (Библиотека "Дружбы народов")
1063229
  Шкловский Е.А. Проза молодых: герои, проблемы, конфликты / Е.А. Шкловский. – М., 1986. – 47с.
1063230
  Стрельбицький М.П. Проза монументального історизму / М.П. Стрельбицький. – Київ, 1988. – 299 с.
1063231
  Касимова Х.А. Проза Н.Д.Телешова дореволюционного периода : Автореф... канд. филол.наук: 640 / Касимова Х.А.; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1971. – 20л.
1063232
  Яновский Н.Н. Проза Н.М.Ядринцева. / Н.Н. Яновский. – Новосибирск, 1979. – 16-44с.
1063233
  Легкий М. Проза Наталії Кобринської (ідейно-естетична еволюція й поетика) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 95-115. – ISSN 0130-528Х
1063234
  Мудесити М.П. Проза немецкого писателя-антифашиста Фридриха Волфа : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мудесити М.П. ; КГУ. – Киев, 1960. – 15 с.
1063235
  Вавилов В.Н. Проза Нигерии / В.Н. Вавилов. – Москва, 1973. – 160с.
1063236
  Мудесіті М.П. Проза німецького письменника-антифашиста Фрідріха Вольфа / М.П. Мудесіті. – Одеса, 1959. – 71с.
1063237
  Грицик Л.В. Проза Нодара Думбадзе / Л.В. Грицик. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1983. – 16с. – (Бібліотечка на допомогу лектору ; Видатні майстри літератут народів СРСР)
1063238
  Миньо Иван Проза о Даме // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 235-240. – ISSN 1130-6545
1063239
  Свириденко О. Проза Олекси Стороженка в контексті творення міфу про Переяславську раду // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 98-100. – ISBN 978-966-308-311-5


  У статті з"ясовується єдність літературної і науково-історичної діяльності Олекси Стороженка. Досліджується авторське художнє тлумачення Переяславської ради 1654 р.
1063240
  Колесник Софья Александровна Проза Оскара Уайльда : Автореф... канд. филол.наук: 105 / Колесник Софья Александровна; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 26л.
1063241
  Оруэлл Д. Проза отчаяния и надежды / Д. Оруэлл. – Л, 1990. – 429с.
1063242
  Пивоваров М.П. Проза Панаса Мирного. 70-х років / М.П. Пивоваров. – К., 1959. – 306с.
1063243
  Доценко Н.В. Проза Патріка Модіано (принципи інтермедіальності) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Доценко Наталія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 188 арк. – Бібліогр.: арк. 171-188
1063244
  Доценко Н.В. Проза Патріка Модіано (принципи інтермедіальності) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Доценко Наталія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
1063245
   Проза писателей-демократов шестидесятых годов XIX века. – М. : Высшая школа, 1962. – 338 с.
1063246
  Субботин В.Е. Проза поэта. / В.Е. Субботин. – М., 1973. – 429с.
1063247
   Проза про життя інших : Юрій Косач: тексти, інтерпретації, коментарі. – Київ : Факт, 2003. – 352с. : Літ. проект " Текст + контекст ". Знакові літ. доробки та навколо них. – ISBN 966-664-074-0
1063248
  Васильев С.А. Проза про поэзию / С.А. Васильев. – Москва : Советский писатель, 1967. – 343 с.
1063249
  Лернер Н.О. Проза Пушкина / Н.О. Лернер. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва-Петербург, 1923. – 112с.
1063250
  Степанов Н.Л. Проза Пушкина / Н.Л. Степанов. – М. : Академии наук СССР, 1962. – 300 с.
1063251
  Гей Н.К. Проза Пушкина : Поэтика повествования / Н.К. Гей; Отв. ред. С.Г.Бочаров. – Москва : Наука, 1989. – 269 с.
1063252
  Городецкая Е.В. Проза Пушкина : учеб. пособие / Е.В. Городецкая, Е.М. Воронова. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 56с. – (Русский язык как иностранный). – ISBN 978-5-9765-0058-7
1063253
  Лежнев А.З. Проза Пушкина. Опыт стилевого исследования / А.З. Лежнев. – М., 1937. – 415с.
1063254
  Лежнев А.З. Проза Пушкина. Опыт стилевого исследования / А.З. Лежнев. – Изд. 2-е. – Москва, 1966. – 263с.
1063255
  Петрунина Н.Н. Проза Пушкина: пути эволюции / Н.Н. Петрунина. – Л., 1987. – 333с.
1063256
  Дранько-Мойсюк Проза радости : стихи и поэмы / Леонид Дранько-Мойсюк; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1991. – 156 с.
1063257
  Борхес Х.Л. Проза разных лет / Х.Л. Борхес. – Москва : Радуга, 1984. – 318с.
1063258
  Борхес Х.Л. Проза разных лет / Х.Л. Борхес. – М., 1989. – 318с.
1063259
  Слобин Проза Ремизова 1900 - 1921 / Слобин, , Н. Грета; Пер. с англ. Г.А. Крылова. – Санкт-Петербург : Академический проект, 1997. – 206с. – (Современная западная русистика). – ISBN 5-7331-0016-8
1063260
  Залевська О. Проза Ростислава Єндика: ритміко-графічна організація художнього тексту // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 181-185. – (Філологія ; Вип. 23/24)
1063261
  Сиваченко Г.Н. Проза Рудольфа Яшика. (Проблематика. Метод. Поэтика) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.04 / Сиваченко Г.Н.; АНУ УССР. Ин-т лит. им. Т.Г.Шевченко. – К,, 1980. – 25л.
1063262
   Проза русских поэтов XIX века. – М., 1982. – 431с.
1063263
  Зубарева Е.Ю. Проза русского зарубежья (1970-1980-е годы) : В.помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам / Е.Ю. Зубарева. – Москва : Московский государственный университет, Издательство, 2000. – 112с. – (Перечитывая классику). – ISBN 5-211-04076-07
1063264
  Аникина Г.П. Проза С.Г.Салтыкова-Щедрина дооктябрьского периода (1894-1917 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Аникина Г.П.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 19л.
1063265
   Проза Советской Литвы. 1940-1950. – Вильнюс, 1950. – 508с.
1063266
  Елизарова Р. Проза современного писателя Пакистана Ахмада Надима Касми. : Автореф... Канд.филол.наук: / Елизарова Р.; АН СССР. – М, 1966. – 20л.
1063267
  Давыдова Т.Т. Проза Средней Азии и Казахстана / Т.Т. Давыдова. – М., 1989. – 63с.
1063268
  Шумило Н.М. Проза Степана Васильченко / Н.М. Шумило. – Киев, 1986. – 238 с.
1063269
  Шумило Н.Н. Проза Степана Васильченко (творческая индивидуальность. Традиции и новаторство). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Шумило Н.Н.; Ин-т лит. АН УССР. – К., 1983. – 24л.
1063270
  Россель Вл. Проза Стефаника и традиция восприятия // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1977. – № 11 : 1976. – С. 270-282
1063271
  Гребенюк Т. Проза Т. Малярчука у контексті постмодерного дискурсу сучасної української літератури // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 81-89. – ISBN 966-7773-70-1
1063272
  Левицький В. Проза Тараса Шевченка в естетистському проекті київського тексту // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 90-96


  У статті досліджується зв"язок між стилем Тараса Шевченка та естетистським баченням Києва в українській літературі ХХ ст. Проза автора з постструктуралістського погляду оцінюється як суттєва стадія у формуванні міського тексту
1063273
  Боронь О.В. Проза Тараса Шевченка і західноєвропейські літератури: наслідування чи творче засвоєння художнього досвіду? // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 89-93. – ISSN 0372-6436
1063274
  Усманов Н.К. Проза Тауфика аль-Хакима / Н.К. Усманов. – Москва : Наука, 1979. – 114 с.
1063275
  Лущій С. Проза української діаспори другої половини XX століття та романістика Володимира Винниченка: до історії творчих взаємозв"язків // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 11 (716). – С. 41-46. – ISSN 0130-5263
1063276
  Усманов Ариф Проза Ульфата : Автореф... наук: / Усманов Ариф; АН СССР. Ин-т народов Азии. – М., 1963. – 14л.
1063277
  Мельник Л. Проза Федора Заревича: соціально-побутовий аспект та антивоєнні мотиви


  У статті проаналізовано твори письменника 1860-х рр. Федора Заревича, зокрема розглянуто його оповідання "Дві матері", "Дві сестри", "У страха великі очі" та "Родина"
1063278
  Мельник Л. Проза Федора Заревича: соціально-побутовий аспект та антивоєнні мотиви // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / МОН України; Херсонський держ. ун.; Міжкафедральна наукова лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2010. – Вип. 7. – С. 48-59. – ISBN 978-966-2133-57-3
1063279
  Гурвич И.А. Проза Чехова / И.А. Гурвич. – Москва, 1970. – 183с.
1063280
  Катаев В.Б. Проза Чехова: проблемы интерпретации / В.Б. Катаев. – М., 1979. – 327с.
1063281
  Розанова Е.И. Проза Юрия Олеши : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Розанова Е.И. ; АН УССР , От-ние лит. , яз. и искусств. – Киев, 1968. – 18 с.
1063282
  Иванова Н.Б. Проза Юрия Трифонова / Н.Б. Иванова. – Москва : Советский писатель, 1984. – 296 с.
1063283
  Лысенко А.Т. Проза Юрия Федьковича : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лысенко А.Т. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1961. – 16 с.
1063284
  Лисенко О.Т. Проза Юрія Федьновича. : Дис... Канд. філол. наук.: / Лисенко О.Т.; Станіславський держ.пед. ін-т. – Станіслав, 1961. – 295л. – Бібліогр.:л.280-295
1063285
  Сухомлинов Олексій Миколайович Проза Ярослава Івашкевича міжвоєнного періоду: топіка і функціональність польсько-українського пограниччя : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.03 / Сухомлинов О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 198 л. – Бібліогр.: л. 181 - 198
1063286
  Сухомлинов Олексій Миколайович Проза Ярослава Івашкевича міжвоєнного періоду: топіка і функціональність польсько-українського пограниччя : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.03 / Сухомлинов О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв.
1063287
  Барамидзе Шота Ираклиевич Проза, драматургия и публицистика Иродиона Евдошвили. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Барамидзе Шота Ираклиевич; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 30л.
1063288
  Леонов Л.М. Проза, пьесы, статьи, речи / Л.М. Леонов. – М, 1971. – 528с.
1063289
  Ершов К.В. Проза, сценарий, воспоминания / К.В. Ершов. – К, 1989. – 189с.
1063290
  Маяковский В. Проза. / В. Маяковский. – М., 1933. – 45с.
1063291
  Чашуле Коле Проза. / Чашуле Коле. – Скопіе, 1968. – 236с.
1063292
  Гарин-Михайловский Проза. Воспоминания современников / Гарин-Михайловский. – М, 1988. – 572с.
1063293
  Маяковский В.В. Проза. Драматургия / В.В. Маяковский. – М., 1986. – 175с.
1063294
  Кирпотин В.Я. Проза. драматургия и театр / В.Я. Кирпотин. – Москва : Художественная литература, 1935. – 248 с.
1063295
  Залыгин С.П. Проза. Публицистика / С.П. Залыгин. – М., 1991. – 476с.
1063296
  Андреев Л.Н. Проза. Публицистика / Л.Н. Андреев; Сост., авт.предисл., коммент., справ. и метод.материалов П.В. Басинский. – Москва : АСТ, Олимп, 1998. – 704с. – (Школа классики ; Книга для ученика и учителя). – ISBN 5-7390-0346-6; 5-7390-0144-7; 5-237-00887-9
1063297
  Липецкий А.В. Проза; Поэзия. / А.В. Липецкий. – Воронеж, 1986. – 172с.
1063298
   Прозаики и поэты Алжира 40-70 гг.. – Москва, 1981. – с.
1063299
  Кушке И.Г. Прозаики и поэты Алжира, 1940-1970-е гг. : Библиогр. справ. / И.Г. Кушке, А.С. Ройтенбурд. – Москва, 1981. – 188с. – (Писатели стран Азии и Африки)
1063300
  Фризман Л. Прозаические автопереводы Баратынского // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1969. – № 6 : 1969. – С. 201-216
1063301
  Морохин В.Н. Прозаические жанры русского фольклора : хрестоматия : учебное пособие для студ. филолог. фак-тов ун-тов / В.Н. Морохин; сост. – Москва : Высшая школа, 1977. – 296с.
1063302
  Морохин В.Н. Прозаические жанры русского фольклора / В.Н. Морохин. – Горький, 1977. – 70с.
1063303
  Морохин В.Н. Прозаические жанры русского фольклора : Хрестоматия / В.Н. Морохин. – 2-е изд., доп. – Москва : Высшая школа, 1983. – 303с.
1063304
  Воскобойников Михаил Григорьевич Прозаические жанры эвенкийского фольклора : Автореф... д-ра филол.наук: / Воскобойников Михаил Григорьевич; Ленингр. пед. ин-т им. А.И.Герчена. Кафедра языков народов Крайнего Севера. – Л., 1965. – 38л. – Бібліогр.:с.37-38
1063305
  Зусева В. Прозаический цикл Ф. Сологуба "Сказочки": серьезное и смешноъ в формировании смысла целого // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 6. – С. 272-290. – ISSN 0042-8795
1063306
  Гусаров В.Ф. Прозаическое наследие Хань Юя. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.645 / Гусаров В.Ф.; ЛГУ. – Л, 1971. – 19л.
1063307
  Зеров М. Прозаїки "Основи" // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 233-236. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1063308
  Зеров М. Прозаїки "Основи" // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 236-240. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1063309
  Вайсенберг С.А. Прозвища южно-русских евреев : этнографический очерк с экскурсом в область ономастики / С.А. Вайсенберг. – С. 78-105
1063310
  Приходько И.Г. Прозвищные номинации как маркер корректности и ценностных представлений социума // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 105-116


  В статье рассматриваются прозвищные наименования политической элиты в СМИ Украины и России. Анализируется воздействующий потенциал прозвищ и их роль в формировании стереотипного образа представителей высшего эшелона власти. Выявляются особенности ...
1063311
  Аманов К Прозводственно-техническая интеллигенция Узбекистана / К Аманов. – Ташкент, 1975. – 144с.
1063312
  Кавыршина Я.В. Прозелитизм исламского политического движения Хизб Ут-Тахрир как опасный фактор этноконфессиональной стабильности на территории АР Крым // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 102-105
1063313
  Зосімова А.С. Прозелітизм в християнстві: до постановки питання // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 137-139
1063314
  Гуляр Т. Прозова лірика Григорія Косинки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 157-162. – (Б-ка Ін-ту філології)
1063315
  Веретюк Т. Прозова творчість Ігоря Муратова в рецепції критиків та істориків української літератури // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 47-59
1063316
  Пільгук І.І. Прозова творчість Т.Г.Шевченка (російські повісті) / І.І. Пільгук. – Київ, 1951. – 44с.
1063317
  Ткаченко Т. Прозові перлини Павла Грабовського. До 150-річчя від дня народження П. Грабовського // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 12 (140), грудень. – С. 22-24
1063318
  Тесленко А.Ю. Прозові твори : Драматичні твори; Вірші; Листи / А.Ю. Тесленко. – Київ : Наукова думка, 1988. – 476 с. – (Б-ка укр. літ.)
1063319
  Лепкий Б.С. Прозові твори : [ в трьох томах ] / Богдан Лепкий; [ укладач-редактор Б. Мельничук ]. – Тернопіль : Збруч. – ISBN 966-528-263-8
Т. 2 : Мотря: історична повість, т. 2; Орли: історичне оповідання з років 1734-1750; Крутіж: історична повість; Оповідання. – 2006. – 400с. – На обкл. назва: Вибрані твори
1063320
  Лепкий Б.С. Прозові твори : [ в трьох томах ] / Богдан Лепкий ; [ укладач-редактор Б. Мельничук ]. – Тернопіль : Збруч. – ISBN 978-966-528-268-6
Т. 3 : Не вбивай. Батурин : історичні повісті. – 2008. – 488 с. – На обкл. назва : Вибрані твори
1063321
  Лепкий Б.С. Прозові твори в трьох томах : Мотря. Історична повість / Богдан Лепкий. – Тернопіль : Збруч. – ISBN 966-528-207-7
Т. 1 : Сотниківна. Історична картина з часів Івана Виговського. – 2004. – 352с.
1063322
  Кінах А. Прозора влада відповідальності не боїться // Україна і світ сьогодні, 2003


  Бесіда з екс-прем"єр-міністром України, головою Партії промисловців і підприємців про програму діяльності уряду та пропозиції Президента України щодо конституц. реформи
1063323
   Прозора Україна: втілення антикорупційних реформ та досвід Чеської Республіки в процесі європейської інтеграції : аналітичні матеріали / Одрачка Д., Левандовська Л., Тищенко Ю., Волошина А. ; Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва, Україна. – Київ : [ Б. В. ], 2009. – 37, 31 с. – Книга - перевертень укр. та англ. мовами.
1063324
  Станчева П. Прозорец с тълъби / П. Станчева. – София, 1961. – 112 с.
1063325
   Прозорий нанопапір демонструють японці // Світ. – Київ, 2013. – квітень (№ 15/16). – С. 4


  Перші зразки прозорого паперу вдалося отримати японським компаніям Oji Holdings i Mitsubishi Chemikal Corp. Прозорий папір виготовлено з нановолокон целюлози, товщина яких складає всього одну двадцятитисячну частку від людсьої волосини.
1063326
  Третьяков Д.К. Прозорі повіки чорноморських риб, Виділення слизу в йоржа та сопача, Зубне озброєння скумбрії / Д.К. Третьяков. – Одеса, 1934. – 23с.
1063327
  Лазаришина І.Д. Прозорість - якісна характеристика корисності фінансової інформації : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 9. – С.113-118 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
1063328
  Малишко А.С. Прозорість : поезії / А.С. Малишко. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 95 с.
1063329
  Надіїн Д.П. Прозорість / Д.П. Надіїн. – К., 1972. – 133с.
1063330
  Крилова В. Прозорість банківської системи: світовий досвід та українські перспективи : аналізують фахівці НБУ / В. Крилова, А. Незнамова // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 20-34. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
1063331
  Ливдар М. Прозорість бюджету та залучення громадськості як засіб формування та використання місцевих бюджетів // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2009. – С. 208-221. – (Економічні науки ; Вип. 4)
1063332
  Чабанна М.В. Прозорість діяльності суб"єктів прийняття владних рішень в Україні: доступ громадськості до публічної інформації // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 147 : Політичні науки. – С. 8-15. – ISSN 1996-5931
1063333
  Морозов А.Ю. Прозорість зла // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 28-31
1063334
  Мельниченко В. Прозорість і відкритість державного упрвління як чинники його стабілізації // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.48-55
1063335
   Прозорість і корупція в системі вищої освіти України : Збірник матеріалів конференції (21-22 листопада 2002 року, м. Львів). – Київ : Таксон, 2003. – 308с. – (Вища освіта в сучасному світі). – ISBN 966-7128-43-1
1063336
  Зубченко Н.І. Прозорість наукових досліджень: до проблеми оприлюднення авторефератів та дисертацій у відкритому доступі // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем ; редкол.: С.В. Ківалов [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 58. – С. 221-226
1063337
  Бородіна О. Прозорість спільної аграрної політики у ЄС: емпіричні докази // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 квітня (№ 14). – С. 7


  У рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, орієнтації на європейські цінності у створенні нової системи управління аграрним і сільським розвитком вітчизняна аграрна політика може переорієнтуватися на стратегічні суспільні цілі з чітко ...
1063338
  Іванова Н.О. Прозорість та колір води Сасика як абіотичні компоненти його екосистеми
1063339
  Іванова Н.О. Прозорість та колір води Сасика як абіотичні компоненти його екосистеми // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 1 (40). – С. 90-103. – ISSN 2306-5680


  Виконано аналіз оптичних властивостей водних мас водосховища Сасик на різних етапах його існування. Визначено розподіл значень прозорості та кольору води по акваторії водойми за даними 2013-2014 pp. Встановлено фактори їх формування та взаємозв"язки ...
1063340
   Прозорість університетів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 вересня (№ 36). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Аналітичний центр CEDOS опублікував результати щорічного рейтингу прозорості університетів України. До десятки лідерів потрапив КНУ імені Тараса Шевченка.
1063341
  Кремінський Я.М. Прозорість. Поезії / Я.М. Кремінський. – К., 1977. – 40с.
1063342
  Шварц А.Л. Прозорливцы. / А.Л. Шварц. – М., 1972. – 126с.
1063343
  Короденко М. Прозоро, чесно, відкрито // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 2 липня (№ 27)


  В МОНмолодьспорту відбулася всеукраїнська селекторна нарада. Під час селекторної наради керівники ВНЗ з різних регіонів країни звітували про високий рівень готовності до початку вступної кампанії. Це підтвердив і президент Спілки ректорів ВНЗ України, ...
1063344
   Прозорова Наталія Сергіївна // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 25. – ISBN 966-7024-23-1
1063345
  Пузиков В.М. Прозрачная броня и перспективы ее применения в украинской бронетехнике / В.М. Пузиков, Л.А. Литвинов // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 58-62. – ISSN 0372-6436


  Международным коллективом с участием Института монокристаллов НТК «Институт монокристаллов» НАН Украины была разработана легкая прозрачная броня на базе сапфира и специальных стекол. Данная броня легче и эффективнее стеклопакетов, применяемых в ...
1063346
  Землянский А.Ф. Прозрачная глубина / А.Ф. Землянский. – Москва, 1979. – 207с.
1063347
  Выдрик Г.А. Прозрачная керамика / Г.А. Выдрик. – Москва, 1980. – 97с.
1063348
   Прозрачная маска. – Москва : Военное издательство, 1989. – 480с.
1063349
  Якубовский А.П. Прозрачник / А.П. Якубовский. – М, 1987. – 270с.
1063350
   Прозрачное чудо. – М., 1977. – 48с.
1063351
  Иванов В. Прозрачность / В. Иванов
кн.2. – 1904
1063352
  Смирнов А Б. Прозрачность / А Б. Смирнов, . – М., 1976. – 66 с.
1063353
  Линник Ю.В. Прозрачность : Лирические очерки из жизни северных вод / Ю.В. Линник. – Петрозаводск : Карелия, 1980. – 463 с. : ил.
1063354
  Гаврилов В.А. Прозрачность атмосферы и видимость / В.А. Гаврилов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1958. – 167с.
1063355
  Зуев В.Е. Прозрачность атмсоферы для видимых и инфракрасных лучей / В.Е. Зуев. – М., 1966. – 320с.
1063356
  Андриевская И. Прозрачность банковской системы и конкуренция: межстрановой анализ / И. Андриевская, М. Семенова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 9, сентябрь. – С. 96-111 : табл. – Библиогр.: 39 назв. – ISSN 0042-8736
1063357
  Гертнер Г. Прозрачность замутненной атмосферы для инфракрасных волн / Г. Гертнер. – Москва-Ленинград, 1949. – 112с.
1063358
   Прозрачность толщи атмосферы в видимой и ближней ИК-области спектра. – Л., 1991. – 223с.
1063359
  Колесников Д.С. Прозрачность, / Д.С. Колесников. – Рига, 1979. – 94с.
1063360
  Волкова О. Прозрачность, подочетность и доверие в обществе // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 2. – С. 141-148. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0042-8736
1063361
  Будрис Р.И. Прозрачные ветры : роман, повесть, рассказы / Р.И. Будрис; авториз. пер. с лит. – Москва : Советский писатель, 1975. – 566 с.
1063362
  Жигулин А.В. Прозрачные дни / А.В. Жигулин. – Москва : Советский писатель, 1970. – 71 с.
1063363
  Маркарян М.Е. Прозрачные дни. : стихи / М.Е. Маркарян. – Москва : Советский писатель, 1975. – 136 с.
1063364
  Панченко В.И. Прозрачные колокола: Стихи. / В.И. Панченко. – Рига, 1984. – 187с.
1063365
  Момыш-улы Бахытжан Прозрачные льдины. / Момыш-улы Бахытжан. – Алма-Ата, 1976. – 108с.
1063366
  Друянов В.А. Прозрачные недра / В.А. Друянов. – Москва : Срветская Россия, 1979. – 189с.
1063367
  Глазачев В.С. Прозрачные неорганические материалы / В.С. Глазачев. – М, 1982. – 63с.
1063368
  Северов П.Ф. Прозрачный камень / П.Ф. Северов. – К., 1936. – 77с.
1063369
  Коротич В.А. Прозрачный ливень / В.А. Коротич. – М., 1979. – 203с.
1063370
  Раджаби Т. Прозрачный родник : стихи / Т. Раджаби; пер. с узб. Н.Лукьянова. – Ташкент : Изд-во "Ташкент", 1965. – 43 с.
1063371
  Лодойдамба Ч. Прозрачный Тамир / Ч. Лодойдамба. – Москва, 1966. – 103 с.
1063372
  Лодойдамба Ч. Прозрачный Тамир / Ч. Лодойдамба. – М., 1969. – 488с.
1063373
  Лодойдамба Ч. Прозрачный Тамир / Ч. Лодойдамба. – М. : Прогресс, 1978. – 496с.
1063374
  Лодойдамба Ч. Прозрачный Тамир / Ч. Лодойдамба. – М., 1981. – 494с.
1063375
  Лодойдамба Ч. ПрозрачныйТамир / Ч. Лодойдамба. – М., 1966. – 260с.
1063376
  Коряков О.Ф. Прозрение / О.Ф. Коряков. – Свердловск, 1962. – 94с.
1063377
  Гурнов Б.А. Прозрение / Б.А. Гурнов. – М., 1964. – 32с.
1063378
  Черкасов В.Г. Прозрение / В.Г. Черкасов. – Махачкала, 1967. – 60с.
1063379
  Поливин Н.Г. Прозрение / Н.Г. Поливин. – Волгоград, 1967. – 55с.
1063380
  Киселев Г.И. Прозрение / Г.И. Киселев. – М., 1968. – 51с.
1063381
  Рошка В.Ф. Прозрение : рассказы / В.Ф. Рошка; авториз. пер. с молд. В.Ковальджи. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1970. – 167 с.
1063382
  Аврамчик М. Прозрение / М. Аврамчик. – Москва : Советский писатель, 1973. – 71 с.
1063383
  Бурцев М.И. Прозрение / М.И. Бурцев. – М., 1981. – 320с.
1063384
  Челноков А.И. Прозрение / А.И. Челноков. – М, 1989. – 170с.
1063385
  Ларичев В.Е. Прозрение / В.Е. Ларичев. – М., 1990. – 222с.
1063386
  Кораблинов В.А. Прозрение Аполлона. / В.А. Кораблинов. – Воронеж, 1973. – 288с.
1063387
  Корнюшин Л.Г. Прозрение и надежды / Л.Г. Корнюшин. – Москва, 1978. – 480с.
1063388
  Корнюшин Л.Г. Прозрение и надежды / Л.Г. Корнюшин. – М
2. – 1978. – 606с.
1063389
  Елшина Т. Прозрение наступает, но всегда запаздывает. К 80-летию Игоря Дедкова // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 4, июль - август. – С. 139-163. – ISSN 0042-8795
1063390
  Позднеев А.А. Прозрение. / А.А. Позднеев. – М, 1962. – 52с.
1063391
  Клебанов С.С. Прозрение. / С.С. Клебанов. – М, 1984. – 352с.
1063392
  Пирогов П.М. Прозрение: Очерки. / П.М. Пирогов. – Алма-Ата, 1980. – 110с.
1063393
  Жуков Д.А. Прозрения / Д.А. Жуков. – Москва : Советская Россия, 1991. – 426 с.
1063394
  Гусев О.П. Прозрения и курьезы украинского Нострадамуса : или журналист-журналисту дают друг другу на двух языках интервью о незабываемом : [документ.-публицист. повесть : репортажи, очерки, фотографии В.А. Бондаренко и О.П. Гусева] / Олег Гусев ; [ред. К.М. Сытник]. – Изд. 2-е. – Киев : Золотые ворота, 2009. – 199, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-2246-30-8


  У пр. №1712164 напис: На добру пам"ять Бібліотеці Інститутів від героя цієї Книги-бестселера прогнозиста та журналіста Володимира Бондаренка. 13.04.2017. Підпис
1063395
   Прозріння. – Львів, 1968. – 80с.
1063396
  Боженко А.І. Прозріння : повість / А.І. Боженко. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 120 с.
1063397
  Руденко М. Прозріння = Enlightenment : поезії, поеми / Микола Руденко ; статті Петра Григоренка і Ігоря Качуровського. – Балтимор ; Торонто : Українське видавництво Смолоскип ім. В. Симоненка, 1978. – 365 с. : портр. – Передрук самвидавної збірки з України. - На обкл.: Самвидавна збірка поезій. – (Бібліотека Смолоскипа ; ч. 27). – ISBN 0-914834-156-0
1063398
  Лубенський В.Я. Прозріння / В.Я. Лубенський, 1980. – 144с.
1063399
  Тимченко В. Прозріння : Вірші та проза / В. Тимченко. – Харків : Крок, 1997. – 140с. – ISBN 966-7093-16-6
1063400
  Ющенко Олекса Прозріння : Поезії / Олекса Ющенко. – Київ : Азимут - Україна, 2004. – 216с. – ISBN 966-8405-02-1
1063401
  Позняк-Хоменко Прозріння Європи. ПАРЄ визнала окупацію Донбасу Росією // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 27-28 квітня (№ 47). – С. 4
1063402
  Гвать І. Прозріння Ольгерда Бочковського // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 576-583. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1


  Український політолог - візіонер утворення об"єднаної Європи.
1063403
  Білінський В. Прозріння через тисячоліття // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 3 серпня (№ 30). – С. 6


  Письменник Вадим Пепа вже давно дивує своїми неординарними творами з історичної тематики.
1063404
  Волощак І.С. Прозріння. / І.С. Волощак. – Київ, 1970. – 77с.
1063405
  Фоминов Н. Проив поджигателей войны / Н. Фоминов. – М., 1938. – 36с.
1063406
  Карпов Н. Проиводейтвие расследованию преступлений // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 2 (207). – С. 10-17. – ISSN 1810-3081
1063407
  Варзин Н.П. Проиводительность труда в странах социализма / Н.П. Варзин. – Москва, 1968. – 230с.
1063408
  Литвиновы Анна и Сергей Проигравший получает все / Анна и Сергей Литвиновы. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 432с. – (Русский Синди Шелдон). – ISBN 5-04-005729-6
1063409
  Фриснер Г. Проигранные сражения / Г. Фриснер. – Москва, 1966. – 239с.
1063410
  Дегрелл Л. Проигрыватели и грампластинки / Л. Дегрелл. – Москва, 1982. – 174 с.
1063411
  Адамян Н.Г. Проигрыш на бегах : рассказы / Нора Адамян. – Москва : Правда, 1969. – 48 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 29)
1063412
  Илус В. Проигрышное положение : роман, рассказы / В. Илус; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1978. – 375 с.
1063413
   Произвдения искусства из собрания московского коллекционера Е.В.Полосатовой.. – М, 1985. – 79с.
1063414
  Савченко В.Ф. Произвдственное планирование в системе внутрихозяйственного расчета в колхозах : Автореф... канд. экон.наук: / Савченко В. Ф.; КИНХ. – К., 1965. – 19л.
1063415
  Ляхович А.В. Произведение "Шейх Умар" Абубакара Тафава Балева в контексте религиозной литературы хауса // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 73-80. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 3). – ISSN 2074-1227


  "Шейх Умар" Абубакара Тафава Балева - жизнеописания в форме биографии; фигура главного героя имеет определяющее значение для всего произведения в целом. Повествование строится на основе канонов хаусанской религиозной литературы с использованием ...
1063416
  Оруджева Л.М. Произведение аз-Занджани "Мабадиу фит-Тасриф" / Л.М. Оруджева. – Баку, 1977. – 147с.
1063417
  Казанский П.А. Произведение В.И. Ленина "Великий почин" / П.А. Казанский. – Москва, 1970. – 64с.
1063418
  Лопаткина В.С. Произведение В.И. Ленина "О праве наций на самоопределение" и современность / В.С. Лопаткина. – Саратов : Саратовский университет, 1965. – 52 с.
1063419
  Макаров А.Д. Произведение В.И.Ленина "Материализм и эмпириокритицизм" / А.Д. Макаров. – Москва, 1953. – 88с.
1063420
  Дамениа О.Н. Произведение воинствующего материализма / О.Н. Дамениа. – Сухуми, 1984. – 92с.
1063421
  Волкова Е.В. Произведение искусства - предмет эстетического анализа / Е.В. Волкова. – Москва, 1976. – 286с.
1063422
  Волкова Е.В. Произведение искусства в мире художественной культуры / Е.В. Волкова. – Москва, 1988. – 239с.
1063423
  Волкова Е.В. Произведение искусства в сфере художественной культуры / Е.В. Волкова. – Москва, 1979. – 64с.
1063424
  Бестужев-Марлинский Произведения / Бестужев-Марлинский. – Баку, 1949. – 228с.
1063425
  Погожева Л.П. Произведения / Л.П. Погожева. – М., 1971. – 48с.
1063426
  Полянкер Г.И. Произведения / Г.И. Полянкер. – Киев : Дніпро
1. – 1986. – 368 с.
1063427
  Полянкер Г.И. Произведения / Г.И. Полянкер. – Киев
2. – 1986. – 715 с.
1063428
  Рембо А. Произведения = Oeuvres / А. Рембо. – Москва, 1988. – 544 с.
1063429
  Северов П.Ф. Произведения / П.Ф. Северов. – К.
1. – 1990. – 553с.
1063430
  Гончар О. Произведения : В 3-х кн. / О. Гончар. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-01161-4
Кн.1-я : Знаменоносцы: Роман-трилогия; Тронка: Роман в новеллах. – 1990. – 701с.
1063431
  Гончар О. Произведения : В 3-х кн. / О. Гончар. – Москва : Художественная литература
Кн.2-я : Человек и оружие: Роман; Циклон: Роман. – 1990. – 558с.
1063432
  Северов П.Ф. Произведения / П.Ф. Северов. – К.
2. – 1990. – с.
1063433
  Гончар О. Произведения : В 3-х кн. / О. Гончар. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-01164-9
Кн.3-я : Собор; Твоя заря: Романы. – 1990. – 652с.
1063434
  Цапенко Г.М. Произведения А.А.Фадеева в переводах на иностранные языки : Указ. лит. / Г.М. Цапенко. – Москва, 1976. – 53с.
1063435
   Произведения А.М.Горького в переводах на иностранные языки.. – М, 1958. – 611с.
1063436
  Панцир Д.Т. Произведения А.М.Горького в социалистической Румынии (1944-1965). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.01 / Панцир Д.Т.; МВ и ССО УССР. Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1974. – 28л.
1063437
  Кудрявцева В.Ю. Произведения А.Н.Толстого в переводах на иностранные языки : Указ. лит. / В.Ю. Кудрявцева. – Москва, 1982. – 95с.
1063438
  Камышанова Л.К. Произведения А.Н.Толстого для детей и юношества : Автореф... канд. филол.наук: / Камышанова Л.К.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра рус. лит-ры. – Л., 1966. – 18л.
1063439
  Антонова А.К. Произведения А.Пластова в Государственном Русском музее / А.К. Антонова. – Ленинград, 1966. – 40с.
1063440
  Колосова Г.И. Произведения А.С. Пушкина в библиотеке Г.А. Строганова // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали ІІ Міжнар. книгознав. читань (Одеса, 18-19 верес. 2012 р.) / М.В. Алєксєєнко, Є.В. Бережок, С.Є. Березін, В. Валецький, І.Л. та ін. Великодна. – Одеса : ОНУ, 2013. – С. 150-157. – ISBN 978-617-689-046-1
1063441
  Лаврецкая В.И. Произведения А.С.Пушкина на темы русской истории / В.И. Лаврецкая. – М., 1962. – 163с.
1063442
   Произведения автоматизированной картографии : Каталог карт и атласов, составленных при помощи ЭВМ. – Москва, 1990. – 108 с.
1063443
   Произведения академика А.В.Щусева, удостоенные Сталинской премии. – Москва, 1954. – 100с.
1063444
   Произведения американских писателей в переводах на русский язык, 1918-1975 : Библиогр. указ. – Москва, 1976. – 371с.
1063445
  Гущин Н.Я. Произведения В.И. Ленина о новой экономической политике / Н.Я. Гущин. – Москва, 1965. – 47с.
1063446
  Ионкина Т.Д. Произведения В.И. Ленина о трех революциях в России / Т.Д. Ионкина. – 2-е изд., перераб. – М., 1985. – 224с.
1063447
  Михайлова К.В. Произведения В.И. Сурикова в Государственном Русском музее / К.В. Михайлова. – Л., 1972. – 55с.
1063448
  Ковалева О.В. Произведения В.И.Ленина - важнейший источник изучения истории борьбы партии большевиков за подготовку и проведение декабрського вооруженного восстания 1905 г. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Ковалева О.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
1063449
  Ковалева Ольга Валентиновна Произведения В.И.Ленина - важнейший источник изучния истории борьбы партии большевиков за подготовку и проведение декабрьского вооруженного восстания 1905 года : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ковалева Ольга Валентиновна; КГУ им Т.Г.Шевченко . – К, 1987. – 234л. – Бібліогр.:л.195-227
1063450
  Панченко Т.В. Произведения В.И.Ленина "Письма из далека" и "Апрельские тезисы". / Т.В. Панченко. – М., 1967. – 64с.
1063451
  Партолин Ф.Г. Произведения В.И.Ленина о трех революциях в России: факультатив / Ф.Г. Партолин, Т.Д. Ионкина. – М., 1978. – 238с.
1063452
  Сурина Г.Н. Произведения В.И.Ленина по вопросам партийного руководства советскими профсоюзами в первые годы Советской власти (нояб. 1917 - март 1921 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сурина Г.Н.; ЛГУ. – Л., 1974. – 22л.
1063453
  Панченко Т.В. Произведения В.И.Ленина. Письма из далека и Апрельские тезисы / Т.В. Панченко. – 2-е изд. – Москва, 1972. – 80с.
1063454
  Чирковская Т.В. Произведения В.П.Катаева в школьном изучении / Т.В. Чирковская. – Л., 1978. – 127 с.
1063455
   Произведения живописи и графики, передания А.С.Сориной в дар музеям СССР.. – М, 1973. – 30с.
1063456
  Даркевич В.П. Произведения западного художественного ремесла в Восточной Европе (X-XIV вв.) // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1966. – Е1-57 : Произведения западного художественного ремесла в Восточной Европе (X-XIV вв.) / Даркевич В.П. – С. 1-148, табл.
1063457
  Третьякова С.В. Произведения зарубежной литературы на уроках новой истории в 8 классе / С.В. Третьякова. – Горький, 1960. – 118 с.
1063458
  Федорчук В.В. Произведения и спектры топологических пространств / В.В. Федорчук. – М
1. – 1979. – 88с.
1063459
  Федорчук В.В. Произведения и спектры топологических пространств / В.В. Федорчук. – М
2. – 1980. – 94с.
1063460
  Орехов Д.И. Произведения Ивана Франко о детях и юношестве : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Орехов Д.И. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1965. – 21 с.
1063461
   Произведения искусства в новых находках советских археологов. – Москва, 1977. – 216с.
1063462
  Андрианова В.Л. Произведения искусства западноевропейских художников в собрании Музея истории религии и атеизма / В.Л. Андрианова. – Ленинград, 1967. – 42 с.
1063463
   Произведения искусства из музеев Германской Демократической Республики. – Ленинград, 1960. – 263с.
1063464
  Шитов Игорь Павлович Произведения искусства как художественная ценность (способ бытия и специфика восприятия) : Автореф... доктора философ.наук: 09.00.04 / Шитов Игорь Павлович; Ин-т философии АН УССР. – К., 1984. – 47л.
1063465
  Альшванг А. Произведения К. Дебюсси и М. Равеля / А. Альшванг. – Москва : Музгиз, 1963. – 176 с.
1063466
   Произведения К. Маркса и Ф. Энгельса на английском языке. – М, 1959. – 180с.
1063467
  Петрушков В.С. Произведения К.М.Станюковича в периодической печати. / В.С. Петрушков. – Душанбе, 1963. – 108с.
1063468
  Левин Л.А. Произведения К.Маркса и Ф.Энгельса в литературном наследии В.И.Ленина / Л.А. Левин. – Москва, 1964. – 67с.
1063469
   Произведения К.Маркса, Ф.Энгельса и В.И.Ленина в курсе научного коммунизма. : учебное пособие. – Москва : Политиздат, 1985. – 192 с.
1063470
   Произведения К.Маркса, Ф.Энгельса, В.И.Ленина в курсе научного коммунизма.. – 2-е изд. – М, 1988. – 189с.
1063471
   Произведения калужских писателей 1969-1970 гг.. – Калуга, 1971. – 38с.
1063472
   Произведения классиков марксизма-ленинизма в курсе политической экономии. – Москва, 1982. – 366с.
1063473
   Произведения классиков марксизма-ленинизма в курсе политической экономии. – 2-е изд. – Москва : Мысль, 1988. – 366 с. – ISBN 5-244-00127-2
1063474
  Погрибна Л.З. Произведения Коцюбинского на экране : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 822 / Погрибна Л.З.; АН УССР. Ин-т искусствовед., фольклора и этнографии. – К., 1969. – 19л.
1063475
  Родина Л.Ф. Произведения куйбышевских писателей 1963-1969 гг. Библиограф. указ. / Л.Ф. Родина. – Куйбышев, 1970. – 42 с.
1063476
  Цапенко Г.М. Произведения Л.М.Леонова в переводах на иностранные языки : Отд. зарубеж. издания: Указ. лит. / Г.М. Цапенко. – Москва, 1982. – 43 с.
1063477
   Произведения липецких писателей.. – Воронеж, 1968. – 23с.
1063478
  Леонова В. Произведения М.А. Шолохова в книжной графике // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 32-34. – ISBN 966-581-617-9
1063479
  Колесникова Е.А. Произведения М.Горького, направленные в Казанскую газету "Волжский вестник" в 1893-1894 г.г. (К вопросу об идейной борьбе молодого Горького с реакцией 80-х начала 90-х годов) : Автореф... канд. филолог.наук: / Колесникова Е.А.; Казанск. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1952. – 24 с.
1063480
  Прозоров В.В. Произведения М.Е.Салтыкова-Щедрина в школьном изучении / В.В. Прозоров. – Ленинград : Просвещение, 1979. – 136 с.
1063481
  Самедова Л.Г. Произведения М.Ю.Лермонтова на азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Самедова Л.Г.; АН Аз.ССР. Ин-т литературы. – Баку, 1974. – 28л.
1063482
   Произведения мелкой пластии 13-17 веков и собрания Загорского музея.. – Загорск, 1960. – 338с.
1063483
  Шмелькин А.Л. Произведения многообразий групп. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Шмелькин А.Л.; АН СССР. Сиб. отд. Совет матем. секции Объед. уч. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1966. – 8л.
1063484
   Произведения молодых чехословацких художников.. – М, 1984. – с.
1063485
   Произведения мордовских писателей. : Драматургия. – Саранск, 1975. – 239с.
1063486
   Произведения мордовских писателей. : Поэзия. – Саранск
Поэзия. – 1975. – 248с.
1063487
   Произведения мордовских писателей. : Проза. – Саранск, 1975. – 607с.
1063488
  Лермонтов М.Ю. Произведения на кавказские темы / М.Ю. Лермонтов. – Ставрополь : Кн. изд., 1968. – 220с. – (Школьная б-ка)
1063489
  Лермонтов М.Ю. Произведения на кавказские темы / М.Ю. Лермонтов. – Ставрополь : Кн. изд., 1969. – 247с. – (Школьная б-ка)
1063490
  Прутков К. Произведения не вошедшие в собрание сочинений / К. Прутков. – Птгр., 1923. – 48с.
1063491
   Произведения о Великой Отечественной войне на уроках литературы и во внеклассной работе.. – М, 1985. – 207с.
1063492
  Толстой Л.Н. Произведения о Кавказе / Л.Н. Толстой. – Грозный, 1950. – 416с.
1063493
  Гуллакян С.А. Произведения о храбром Назаре в армянской литературе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гуллакян С.А. ; Ин-т литературы. – Ереван, 1966. – 19 с.
1063494
  Чичерин А.В. Произведения О.Бальзака "Гобсек" и "Утраченные илюзии". / А.В. Чичерин. – М., 1982. – 95с.
1063495
  Подосинов А.В. Произведения Овидия / А.В. Подосинов. – М, 1985. – 287с.
1063496
  Селизарова Е.Н. Произведения Петрова-Водкина в Государственном русском музее / Е.Н. Селизарова. – М.-Л., 1966. – 43с.
1063497
  Кристи А. Произведения разных лет / А. Кристи. – М, 1990. – 347с.
1063498
  Кристи А. Произведения разных лет / А. Кристи. – М, 1991. – 315с.
1063499
  Кристи А. Произведения разных лет / А. Кристи. – М, 1991. – 318с.
1063500
  Кумок В.Н. Произведения растворимости / В.Н. Кумок. – Новосибирск : Наука, 1983. – 267 с.
1063501
  Николаева Т.В. Произведения русского прикладного искусства с надписями XV- первой четв. XVI вв. // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1971. – Е1-49 : Произведения русского прикладного искусства с надписями XV- первой четв. XVI вв. / Николаева Т.В. – С. 1-194, табл.
1063502
   Произведения советских писателей в переводах на иностранные языки. – Москва, 1954. – 323с.
1063503
   Произведения советских писателей в переводах на иностранные языки. – Москва, 1959. – 280с.
1063504
   Произведения советских писателей в переводах на иностранные языки. – Москва, 1966. – 362с.
1063505
   Произведения советских писателей в переводах на иностранные языки : Библиогр. указ. за 1971-1975 гг. – Москва : Книга, 1976. – 168с.
1063506
   Произведения советских писателей в переводах на иностранные языки : Библиогр. указ. за 1976-1980 гг. – Москва : Книга, 1981. – 189с.
1063507
   Произведения советских писателей в переводах на иностранные языки.. – Москва, 1972. – 225с.
1063508
   Произведения советских художников. – Москва, 1957. – 7с.
1063509
   Произведения советских художников о странах Азии и Африки.. – М, 1958. – 9с.
1063510
   Произведения советской литературы о трудах и рабочем классе.. – М, 1987. – 270с.
1063511
   Произведения советской поэзии, удостоенные Ленинской премии.. – М, 1983. – 40с.
1063512
   Произведения советской художественной прозы и поэзии, удостоенные Сталинских премий за 1948 год : Библиографическая памятка. – Ростов -на-Дону, 1949. – 50 с.
1063513
  Ионас В.Я. Произведения творчества в гражданском праве. / В.Я. Ионас. – М, 1972. – 168с.
1063514
  Муладжанов С.Ш. Произведения Убайда: Законы как исторический источник : Автореф... канд. ист.наук: / Муладжанов С.Ш.; Акад. наук СССР. – Сталинабад, 1949. – 12 с.
1063515
  Чертанов Г.И. Произведения упорядоченных пространств и их непрерывные образы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Чертанов Г.И.; МГУ. – М., 1978. – 16л.
1063516
  Кустодиева Т.К. Произведения Филиппино Липпи в Эрмитаже / Т.К. Кустодиева. – Ленинград, 1962. – 16 с.
1063517
   Произведения художников Киргизии.. – М, 1966. – 28с.
1063518
   Произведения художников Прибалтики. : каталог выставки. – Москва : Сов. художник, 1980. – [35] с. : цв. ил.
1063519
   Произведения художников Таджикской ССР.. – М, 1966. – 30с.
1063520
  Гапова В.И. Произведения Элизы Ожешко о белорусском крестьянстве : Автореф... канд. филол.наук: / Гапова В.И.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 19 с.
1063521
  Черный-Диденко Произведения. / Черный-Диденко. – К
1. – 1988. – 702с.
1063522
  Черный-Диденко Произведения. / Черный-Диденко. – К
2. – 1988. – 498с.
1063523
  Меркулов А.В. Производительная кооперация в Западной Европе / А.В. Меркулов. – Москва, 1913. – 48с.
1063524
  Жамин В.А. Производительная сила науки / В.А. Жамин. – М., 1974. – 64с.
1063525
  Черных В.П. Производительная сила общественного труда в условиях НТР. / В.П. Черных. – М, 1978. – 238с.
1063526
  Третьяков В.П. Производительная способность почв Саратовской опытной станции. / В.П. Третьяков, 1927. – 135-147с.
1063527
  Вяткин А.И. Производительност труда и пути ее повышения / А.И. Вяткин. – Омск, 1963. – 20с.
1063528
  Френкель М.В. Производительность в обрабатывающей промышеленности Велекобритании и США. / М.В. Френкель. – М, 1959. – 210с.
1063529
  Ушеров И.Г. Производительность и интенсивность труда / И.Г. Ушеров. – М, 1965. – 88с.
1063530
   Производительность и использование труда в колхозах во время пятилетки.. – М-Л, 1939. – 140с.
1063531
  Фролов В.И. Производительность и оплата труда в колхозах. / В.И. Фролов, Ф.П. Хрипливый. – М, 1976. – 152с.
1063532
  Проскуряков В.М. Производительность и оплата труда. / В.М. Проскуряков, К.Ю. Лупанов. – М., 1986. – 112с.
1063533
  Капелюшников Р. Производительность и оплата труда: немного простой арифметики // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 3. – С. 36-61. – ISSN 0042-8736
1063534
  Жмур А.Н. Производительность и оптала труда в колхозах : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Жмур А. Н.; Хар.ГУ. – Х., 1977. – 22л.
1063535
  Канский Кирилл Елисеевич Производительность и рентабельность животноводства : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 594 / Канский Кирилл Елисеевич ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 52 с. – Бібліогр. : с. 51-52
1063536
  Леви-Лебуае Производительность и экономический рост во Франции / Леви-Лебуае. – М., 1970. – 5с.
1063537
  Белай Галина Семеновна Производительность общественного труда в колхозах и пути ее дальнейшего роста (на материалах Чуйской долины Киргизской ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.07 / Белай Галина Семеновна; АН Киргизской ССР. Ин-т экономики. – Фрунзе, 1975. – 22л.
1063538
  Карибджанов С.Б. Производительность общественного труда и ее влияние на рост реальных доходов населения (На матер. Кирг. ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Карибджанов С. Б.; Алма-Ат. ин-т нар. хоз. – Алма-Ата, 1973. – 26л.
1063539
  Садовничий Ю.А. Производительность общественного труда и факторы ее роста на современном этапе коммунистического строительства : Автореф... канд. экон.наук: / Садовничий Ю. А.; ХГУ. – Х., 1970. – 21л.
1063540
  Крестенков Г.А. Производительность общественного труда и факторы ее роста. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Крестенков Г.А.; Харьков. гос. ун-тет. – Харьков, 1971. – 26л.
1063541
  Львов Д.С. Производительность общественного труда и цены / Д.С. Львов, А.С. Коротков. – М., 1979. – 64с.
1063542
   Производительность общественного труда: сущность, роль, факторы роста.. – М, 1987. – 259с.
1063543
   Производительность против рабочего класса в странах капитала.. – М, 1956. – 227с.
1063544
   Производительность силы и социальные проблемы старого Китая.. – М, 1984. – 272с.
1063545
   Производительность труд и резервы предприятий.. – М, 1966. – 220с.
1063546
  Виноградов И.П. Производительность труда-главное звено эффективности / И.П. Виноградов. – Москва, 1980. – 192с.
1063547
  Овчинников Ф.М. и Олейник Г.Г. Производительность труда -- главное в работе совхозов / Ф.М. и Олейник Г.Г. Овчинников. – М., 1968. – 99с.
1063548
   Производительность труда - главный фактор повышения эффективности производства. – Куйбышев, 1983. – 172с.
1063549
  Занин В.И. Производительность труда - промышленности / В.И. Занин. – Новосибирск, 1977. – 134с.
1063550
  Хромов П.А. Производительность труда / П.А. Хромов. – М, 1979. – 239с.
1063551
  Френкель А.А. Производительность труда / А.А. Френкель. – М, 1984. – 175с.
1063552
  Бондарь И.К. Производительность труда / И.К. Бондарь. – К, 1991. – 147с.
1063553
  Скоморохов Р.В. Производительность труда : резервы роста. / Р.В. Скоморохов. – М., 1989. – 63с.
1063554
  Хусейн Шакр Абдельхади Производительность труда в государственном секторе промышленности развивающихся стран (На примере Ирака) : Автореф... канд. экономическихнаук: 08.00.05 / Хусейн Шакр Абдельхади; МВ и ССО УССР. КИНХ им. Д.С.Коротченко. – К., 1986. – 20л.
1063555
  Федоров А.Ф. Производительность труда в жилищном строительстве и пути ее повышения. (На прим. работы строит. организаций Главкиевстроя) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Федоров А.Ф. ; МВО УССР , Киев. фин.-экон. ин-т. – Киев, 1959. – 22 с.
1063556
  Собченко З.П. Производительность труда в земледелии и пути ее дальнейшего роста. (На материалах колхозов Донецкой обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Собченко З.П.; Науч.-исслед. экон. ин-т. – Киев, 1969. – 24л.
1063557
  Зильберглейт П.Б. Производительность труда в каменно-угольной промышленности / П.Б. Зильберглейт. – Х, 1930. – 107с.
1063558
  Пономарев П.М. Производительность труда в каменноугольной промышленности СССР.. : Автореф... доктор экон.наук: / Пономарев П.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Экон. ф-тет. – Москва, 1949. – 18 л.
1063559
  Ронгинский Производительность труда в колхозах в пятой пятилетке : Автореф... канд. экон.наук: / Ронгинский В. Л; МГУ, ИПКП маркс. лен. – М., 1954. – 15л.
1063560
  Майоров Н.И. Производительность труда в колхозах и резервы ее повышения : Автореф... канд. экон.наук: / Майоров Н. И.; МГУ, ИПКП марса. лен. – М., 1953. – 16л.
1063561
  Кумаченко Я.С. Производительность труда в колхозах СССР : Автореф... д-ра экон.наук: / Кумаченко Я.С.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 27 с.
1063562
  Петренко В.Н. Производительность труда в колхозах, методы ее изучения и пути повышения. (Стат.-экон. исследование на материалах колхозов лесостепной зоны Украины) : Автореф... кандидата экон.наук: / Петренко В.Н.; Киевский ин-т нар. хозяйства. – Киев, 1964. – 20л.
1063563
  Лола М.И. Производительность труда в колхозах. : Автореф... Доктора экон.наук: / Лола М.И.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1961. – 39л.
1063564
  Рахлис Л. Производительность труда в легкой промышленности Казахстана : Автореф... канд. экономич.наук: / Рахлис Л.; Казахский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1953. – 16л.
1063565
  Хромов П.А. Производительность труда в неродном хозяйстве / П.А. Хромов. – М, 1969. – 229с.
1063566
  Хромов П.А. Производительность труда в неродном хозяйстве / П.А. Хромов. – М, 1969. – 229с.
1063567
  Кошелев Ф.П. Производительность труда в новой пятилетке / Ф.П. Кошелев, проф. – М., 1946. – 88с.
1063568
  Кричигина Н.Н. Производительность труда в обрабатывающей промышленности Великобритании / Н.Н. Кричигина. – М, 1978. – 165с.
1063569
  Кочерга А.И. Производительность труда в общественном питании и резервы ее роста : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Кочерга А.И. ; АН УССР, Ин-т экономики. – Киев, 1960. – 19 с.
1063570
  Воронов Е.С. Производительность труда в овощно-молочных совхозах и пути ее повышения (На примере пригород. совхозов Луганской обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 596 / Воронов Е.С.; Укр. с.-х. академия. – К., 1967. – 27л.
1063571
  Пидгайко Г.С. Производительность труда в пригородных совхозах и пути ее повышения. (На материалах совхозов пригородной зоны г. Киева) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Пидгайко Г.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 16 с.
1063572
  Назаров М.Г. Производительность труда в промышленности / М.Г. Назаров. – М., 1976. – 112с.
1063573
  Демченко М.Н. Производительность труда в промышленности / М.Н. Демченко. – М., 1978. – 52с.
1063574
  Акимова Н.В. Производительность труда в промышленности : проблемы измерения и стимулирования / Акимова Н.В. ; АН УССР, Ин-т экономики. – Киев : Наукова думка, 1991. – 97 с.
1063575
  Проскуряков В.М. Производительность труда в промышленности и методология ее измерения : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 509 / Проскуряков В.М. ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1968. – 31 с.
1063576
  Лойко Н.К. Производительность труда в промышленности и пути ее повышения в период развернутого строительста коммунизма. : Автореф... Канд.экон.наук: / Лойко Н.К.; Киев.ин-т нар.хоз. – К, 1964. – 24л.
1063577
   Производительность труда в промышленности и факторы ее повышения.. – Воронеж, 1978. – 164с.
1063578
  Пуриц В.Н. Производительность труда в промышленности Казахстана / В.Н. Пуриц. – АлмаАта, 1967. – 188с.
1063579
  Пуриц В.Н. Производительность труда в промышленности Казахстана. : Автореф... доктор экон.наук: 590 / Пуриц В.Н.; АН КазССР. Учен. совет по экон. наукам при Отд. обществ. наук. – Алма-Ата, 1969. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
1063580
  Горлевская Л.Э. Производительность труда в промышленности россии и стран "большой семерки" / Л.Э. Горлевская, А.М. Чубуков // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 10 : Стимулы инновационных процессов в экономике. – С. 24-28. – ISSN 2074-6040


  В статье представлен анализ добавленной стоимости в обрабатывающей и добывающей промышленности, количества занятых в этих секторах экономики, среднегодовых темпов прироста, средней заработной платы. Сделан вывод, что несмотря на специализацию нашей ...
1063581
  Гамазин К.А. Производительность труда в промышленности средств связи СССР в четвертой (первой послевоенной) пятилетке 1946-1950 г. : Автореф... кандид. экономич.наук: / Гамазин К.А.; Министерство высшего образования. Московский финансовый институт. – Москва, 1951. – 18 с.
1063582
  Матвеев Б.Г. Производительность труда в промышленности СССР / Б.Г. Матвеев. – Москва, 1961. – 52с.
1063583
  Демченко М.Н. Производительность труда в промышленности СССР в семилетке / М.Н. Демченко. – М., 1959. – 48с.
1063584
  Жуков Л.И. Производительность труда в промышленности СССР и методология ее измерения / Л.И. Жуков. – Л., 1972. – 272с.
1063585
  Румянцев А.Ф. Производительность труда в промышленности СССР и пути ее повышения / А.Ф. Румянцев. – М., 1953. – 31с.
1063586
  Маслова Н.С. Производительность труда в промышленности СССР. / Н.С. Маслова. – М., 1949. – 260с.
1063587
  Маслова Н.С. Производительность труда в промышленности СССР. / Н.С. Маслова. – 2-е изд., доп. – М., 1953. – 384с.
1063588
   Производительность труда в промышленности.. – К, 1989. – 150с.
1063589
   Производительность труда в развитом социалистическом обществе. – Москва : Экономика, 1982. – 215 с.
1063590
  Барышева А.В. Производительность труда в развитых капиталистических странах / А.В. Барышева. – М., 1974. – 180с.
1063591
   Производительность труда в сельском хозяйстве : Указ. лит. за 1972 - 1975 гг. – Москва, 1976. – 156с.
1063592
  Ганев А. Производительность труда в сельском хозяйстве / А. Ганев. – М., 1980. – 207с.
1063593
  Марьяхин Г.Я. Производительность труда в сельском хозяйстве / Г.Я. Марьяхин. – М, 1983. – 167с.
1063594
  Владыка А.Д. Производительность труда в сельском хозяйстве и пути ее повышения / А.Д. Владыка, В.Н. Колгунов. – Ленинград : Лениздат, 1990. – 77 с.
1063595
   Производительность труда в сельском хозяйстве стран -- членов СЭВ.. – М, 1979. – 319с.
1063596
   Производительность труда в сельском хозяйстве.. – М, 1970. – 116с.
1063597
  Мащенков В.Ф. Производительность труда в сельском хозяйстве. / В.Ф. Мащенков. – М., 1974. – 224с.
1063598
  Машенков В.Ф. Производительность труда в сельском хозяйстве. / В.Ф. Машенков. – М., 1974. – 224с.
1063599
  Фараджев Ф. Производительность труда в сельскохозяйственном машиностроении СССР. / Ф. Фараджев. – Баку, 1956. – 204с.
1063600
  Венцкунас В. Производительность труда в совхозах. : Автореф... канд. экон.наук: / Венцкунас В.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1958. – 22л.
1063601
  Спиридонов М.Ф. Производительность труда в социалистическом обществе / М.Ф. Спиридонов. – М., 1951. – 80с.
1063602
  Кац А.И. Производительность труда в СССР и главных капиталистических странах. / А.И. Кац. – М., 1964. – 247с.
1063603
  Маргвелашвили Ш.С. Производительность труда в станкостроении Грузинской ССР и пути ее повышения : Автореф... канд. экон.наук: / Маргвелашвили Ш.С.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 35л.
1063604
  Гольдберг А.М. Производительность труда в строительстве / А.М. Гольдберг. – М., 1970. – 152с.
1063605
  Саникидзе Г.А. Производительность труда в угольной промышленности Грузии и пути ее совершенствования : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Саникидзе Г.А.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 31л.
1063606
  Москаленко В.К. Производительность труда в угольной промышленности ДОнецкого бассейна в послевоенный период : Автореф... канд. экон.наук: / Москаленко В.К.; МГУ. Экон. фак. – М., 1956. – 16л.
1063607
  Пазол Н.Б. Производительность труда в украинской металлургии / Н.Б. Пазол. – Харьков, 1929. – 135 с.
1063608
  Гулин В.С. Производительность труда в уральской медной промышленности / В.С. Гулин. – М.-Л., 1926. – 39с.
1063609
   Производительность труда в условиях развитого социализма.. – М, 1976. – 344с.
1063610
  Игнатьев Ю.И. Производительность труда в условиях хозяйственной реформы. (На примере строительства) : Автореф... канд. экон.наук: 596 / Игнатьев Ю.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра полит. экономии и основ науч. упр. соц. экономикой. – М., 1971. – 21л.
1063611
  Курбанов Д.К. Производительность труда в хлопководстве и пути ее повышения (на примере колхозов Уджар. и Зардоб. Р-нов АзССР ) : Автореф... канд. эконом.наук: 594 / Курбанов Д. К.; АН АзССР. от-ние обществ. наук. Совет секции экон. наук. – Баку, 1971. – 33л.
1063612
  Кекелидзе М.В. Производительность труда в шерстяной промышленности Грузинской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Кекелидзе М.В.; Акад. наук Груз.ССР. Ин-т экономики. – Тбилиси, 1956. – 17л.
1063613
  Пуриц А.Н. Производительность труда в шерстяной промышленности Казахстана в послевоенный период. : Автореф... канд. экон.наук: / Пуриц А.Н.; Казах. гос.у н-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1953. – 16л.
1063614
  Билык Ю.Д. Производительность труда в экономике развитого социализма : Автореф... Канд.эконом.наук: 08.00.01 / Билык Ю.Д.; МВ и ССО УССР,. – К, 1983. – 26л.
1063615
   Производительность труда дв сельском хозяйстве.. – М, 1972. – 121с.
1063616
  Матеев Е.Г. Производительность труда и вопроизводство при социализме / Е.Г. Матеев. – М., 1961. – 270с.
1063617
  Данелия Тамаз Валерианович Производительность труда и вопросы повышения экономической эффективности производства в консервной промышленности Грузинской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Данелия Тамаз Валерианович; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1974. – 21л.
1063618
  Корочкин В.В. Производительность труда и доходы трудящихся / В.В. Корочкин. – М., 1977. – 135с.
1063619
  Табачникас Б.И. Производительность труда и ее измерение / Б.И. Табачникас. – Ленинград, 1960. – 38 с.
1063620
  Ступницкий В.И. Производительность труда и ее роль в развитии социалистического общества. / В.И. Ступницкий. – Х., 1958. – 28с.
1063621
  Базылева А.И. Производительность труда и ее роль в формировании фонда накопления в колхозах : Автореф... канд.экон.наук: / Базылева А.И.; БГУ. – Минск, 1970. – 20л.
1063622
  Месхи Н.А. Производительность труда и ее рост в табачной промышленности Грузии. : Автореф... Канд.экон.наук: / Месхи Н.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1966. – 25л.
1063623
  Осипенков П.С. Производительность труда и заработная плата / П.С. Осипенков. – Москва, 1974. – 71с.
1063624
  Гухман Б.А. Производительность труда и заработная плата в промышленности СССР / Б.А. Гухман. – М., 1925. – 191с.
1063625
  Маслова Н.С. Производительность труда и заработная плата в промышленности СССР / Н.С. Маслова. – М., 1983. – 125с.
1063626
  Воронцов А.П. Производительность труда и заработная плата в совхозах / А.П. Воронцов. – Москва : Колос, 1973. – 232 с.
1063627
  Рубан А.А. Производительность труда и заработная плата при социализме / А.А. Рубан. – Харьков, 1969. – 215с.
1063628
  Олейник Г.Г. Производительность труда и индустриализация сельского хозяйства / Г.Г. Олейник, В.Н. Орлов. – М., 1975. – 176с.
1063629
  Сироткин С.П. Производительность труда и использование рабочего времени в социалистическом обществе / С.П. Сироткин. – Москва : Высшая школа, 1968. – 104 с.
1063630
  Азерская Н.Я. Производительность труда и качество продукции / Н.Я. Азерская. – Москва, 1975. – 40с.
1063631
  Захаров А.Н. Производительность труда и материалоемкость продукции / А.Н. Захаров. – М., 1981. – 64с.
1063632
  Глухов А.А. Производительность труда и методология ее измерения / А.А. Глухов. – Воронеж, 1972. – 175с.
1063633
  Дольник В.А. Производительность труда и методы ее измерения в геологии. (По данным теорет. и эксперим. исследований) : Автореф... канд. экон.наук: / Дольник В.А.; Высш. школа профдвижения ВЦСПС. – М., 1968. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1063634
  Онищенко Д.И. Производительность труда и накопление в колхозах : Автореф... канд .экон.наук: / Онищенко Д. И.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1969. – 23л.
1063635
  Шоймарь В.А. Производительность труда и научно-технический прогресс: резервы ускорения. / В.А. Шоймарь. – Кишинев, 1987. – 101с.
1063636
  Акопян В.Г. Производительность труда и перспективы ее роста в обувной промышленности : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Акопян В.Г.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 22л.
1063637
  Быков Г.М. Производительность труда и плановое ценообразование при развитом социализме / Г.М. Быков. – Киев; Донецк, 1978. – 159с.
1063638
  Быков Г.М. Производительность труда и плановое ценообразование при развитом социализме. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Быков Г.М.; Львовск.гос.ун-т. – Львов, 1980. – 40л.
1063639
  Парамонов В.Н. Производительность труда и повышение эффективности общественного производства / В.Н. Парамонов. – Х., 1970. – 127с.
1063640
  Кучеров А.Ф. Производительность труда и подъем производства в пищевой промышленности Молдавской ССР в пятой пятилетке : Дис... канд. эконом.наук: / Кучеров А. Ф.; ИПКП марк.-лен. при КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1954. – 296л. – Бібліогр.:л.I-XIII
1063641
  Кучеров А.Ф. Производительность труда и подъем производства в пищеврой промышленности Молдавской ССР в пятой пятилетке : Автореф... канд. экономич.наук: / Кучеров А.Ф.; Ин- повыш. квалиф. преподават. марксизма-лененизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1954. – 16л.
1063642
  Головко Я.С. Производительность труда и путе ее повышения в углеобогатительной промышленности СССР (на примере работы углеобогательных предприятий Донбасса) : Дис... канд. экономич.наук: / Головко Я.С.; Ин-т повышения квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1955. – 266л. – Бібліогр.:л.I-XIV
1063643
  Зарафов Г.И. Производительность труда и пути ее дальнейшего повышения в виноградарских совхозах. (На примере виноградарских совхозов Ставроп. края) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Зарафов Г.И. ; Высш. школа профдвижения Всесоюз. центр. совета проф. союзов. – Москва, 1968. – 19 с.
1063644
  Старчевский В.И. Производительность труда и пути ее повышения / В.И. Старчевский, А.И. Могилевская. – М, 1956. – 42с.
1063645
  Вяткин А.И. Производительность труда и пути ее повышения / А.И. Вяткин. – Омск, 1963. – 20 с.
1063646
  Виноградов И.П. Производительность труда и пути ее повышения / И.П. Виноградов. – Москва, 1973. – 64с.
1063647
  Шишинашвили В.С. Производительность труда и пути ее повышения в виноградарских совхозах районов Имерети : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Шишинашвили В.С.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 41л.
1063648
  Омушев Е.О. Производительность труда и пути ее повышения в животноводстве (на матер. совх. КирССР) : Автореф... канд. эконнаук: / Омушев Е. О.; Гор.ГУ, Каф. полит. экон. – Горький, 1965. – 18л.
1063649
  Жамбровский В.Е. Производительность труда и пути ее повышения в колхозах Хмельницкой области : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Жамбровский В.Е. ; Укр. науч.-исслед. ин-т экон. и организации сельского хоз-ва. – Киев, 1968. – 23 с.
1063650
  Крисальный А.В. Производительность труда и пути ее повышения в колхозах. : Автореф... канд. экон.наук: / Крисальный А.В.; Киев. ин-тут нар. хозяйства. – К., 1961. – 24л.
1063651
  Моллаев Х. Производительность труда и пути ее повышения в колхозном производстве : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Моллаев Х. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1964. – 15 с.
1063652
  Чомахидзе Д.И. Производительность труда и пути ее повышения в мараганцеворудной промышленности Грузинской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Чомахидзе Д.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 31л. – Бібліогр.:с.31
1063653
  Пастушенко А.И. Производительность труда и пути ее повышения в овощеводстве. : Автореф... Канд.экон.наук: / Пастушенко А.И.; АН УССР.Ин-т экономики. – К, 1964. – 24л.
1063654
  Крылова А.В. Производительность труда и пути ее повышения в промышленности (на матер. металлургических заводов Донбасса) : Автореф... канд. эконом.наук: / Крылова А.В.; Киев. ин-тут нар. хоз-ва. Каф. полит. экономии. – К., 1963. – 22л.
1063655
  Капитонов Б.В. Производительность труда и пути ее повышения в социалистической промышленности. (На проимере промышленности строит. материалов г.Москвы 1946-1952 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Капитонов Б.В.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 16л.
1063656
  Касумов А.А. Производительность труда и пути ее повышения в хлопкосеющих колхозах Азербайджанской ССР. (На примере колхозов Карягин. района) : Автореф... канд. экон.наук: / Касумов А. А.; Капитонов Б.В.; Моск. обл. пед. ин-т. – Баку., 1959. – 23л.
1063657
  Илюшин В.П. Производительность труда и пути ее повышения в целинных совхозах Рузаевского района Кокчетавской области. : Автореф... канд. эконом.наук: / Илюшин В.П.; Моск. гос. экон. ин-тут. Каф. эконом. с.-х. – М., 1959. – 13л.
1063658
  Ободовский Г.Д. Производительность труда и пути ее повышения в черной металлургии в послевоенный период (на опыте заводов Приднепровья) : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Ободовский Г.Д. ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1952. – 17 с.
1063659
  Кычанов Б.И. Производительность труда и пути ее повышения на предприятиях промышленности / Б.И. Кычанов. – Омск, 1973. – 31с.
1063660
  Рубан А.А. Производительность труда и реальные доходы / А.А. Рубан. – Москва : Мысль, 1987. – 173 с.
1063661
  Мусияка Ю.Г. Производительность труда и резервы ее повышения в льноводческих колхозах. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мусияка Ю.Г.; Акад.наук УССР.Ин-т экономики. – Киев, 1963. – 21л.
1063662
   Производительность труда и резервы ее повышения в промышленности Украинской ССР.. – К, 1962. – 304с.
1063663
  Фтомов Г.С. Производительность труда и резервы ее повышения в совхозном производстве. (На материалах совхозов Николаевской и Херсонской областей) : Автореф... канд. экон.наук: / Фтомов Г.С.; Акад. наук УССР, Ин-т экономики. – К., 1962. – 22л.
1063664
  Дергунов В.А. Производительность труда и резервы ее роста в общественном животноводстве колхозов (По материалам Горьк. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Дергунов В. А.; Горьк.ГУ, Каф. полит. экон. – Горький, 1965. – 17л.
1063665
  Евсеева И.Н. Производительность труда и резервы ее роста в овецеводстве колхозов Украины. : Автореф... Канд.экон.наук: / Евсеева И.Н.; Акад.наук УССР. – К, 1963. – 21л.
1063666
  Евтушенко В.Г. Производительность труда и резервы ее роста в свекловодстве кохозов. : Автореф... Канд.экон.наук: / Евтушенко В.Г.; М-во высш.орбазования УССР. – Харьков, 1958. – 15л.
1063667
  Гайгалене З. Производительность труда и резервы ее роста в трикотажной промышленности Литовской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Гайгалене З.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1968. – 24л.
1063668
  Ступницкий И В. Производительность труда и резервы ее роста в угольной промышленности Донбасса в пятой пятилетке. : Автореф... Канд.экоан.наук: / Ступницкий В.И,; М-во высш.образования УССР.Харьк.оредена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – Харьков, 1957. – 20л.
1063669
  Мусульманкулов А.А. Производительность труда и резервы ее роста на железнодорожном транспорте : Автореф. дис. ... канд. экон. наук: / Мусульманкулов А.А.; Горьк. гос. ин-т. – Горький, 1964. – 26 с. – Бібліогр.:с.25-26
1063670
  Кучухидзе А.А. Производительность труда и резервы ее роста на железной дороге : Автореф... канд. экон.наук: / Кучухидзе А.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1962. – 17л.
1063671
  Бондарь И.К. Производительность труда и роль ее повышения в решении главной задачи десятой пятилетки / И.К. Бондарь. – К, 1976. – 39с.
1063672
   Производительность труда и себестоимость продукции в сельском хозяйстве Амурской области.. – Благовещенск, 1963. – 240с.
1063673
  Котов Г.Г. Производительность труда и себестоимость продукции в сельском хозяйстве. / Г.Г. Котов. – М, 1964. – 280с.
1063674
  Турецкий Ш.Я. Производительность труда и снижение себестоимости в новой пятилетке / Ш.Я. Турецкий. – М., 1947. – 128с.
1063675
  Сидоров А.Ф. Производительность труда и совокупный рабочий. : Автореф... доктор экон.наук: 590 / Сидоров А.Ф.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Экон. ф-тет. – Л., 1968. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
1063676
  Грязнова Алла Георгиевна Производительность труда и соуциалистическое соревнование / Грязнова Алла Георгиевна. – Москва : Экономика, 1976. – 152с.
1063677
  Манза А.П. Производительность труда и стимулы ее роста / А.П. Манза. – Кишинев, 1972. – 99с.
1063678
  Карелюшников Р. Производительность труда и стоимость рабочей силы: как рождаются статистические иллюзии // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 59-79. – ISSN 0042-8736
1063679
  Костин Л.А. Производительность труда и технический прогресс / Л.А. Костин. – М., 1974. – 255с.
1063680
  Кузнецов И.В. Производительность труда и трудовая дисциплина в совхозах / И.В. Кузнецов. – М.-Л., 1931. – 40с.
1063681
  Баянов С.З. Производительность труда и трудоемкость продукции в свинцово-цинковых и медных производствах цветной маталлургии Казахстана : Автореф... канд. экон.наук: / Баянов С.З.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1965. – 24л.
1063682
  Горелов П.Е. Производительность труда и факторы ее роста : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Горелов П.Е. ; Харьк. ГУ. – Х., 1969. – 18 с.
1063683
  Гасанов Ильяс Мансур оглы Производительность труда и факторы ее роста в колхозах (на примере колхозов Мугано-Сальянской зоны Азербайджанской ССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.07 / Гасанов Ильяс Мансур оглы; Азерб. ин-т нар. хоз-ва. – Баку, 1972. – 28л.
1063684
   Производительность труда и факторы ее роста.. – Бельцы, 1969. – 219с.
1063685
  Рогов А.И. Производительность труда и ФЗМК. / А.И. Рогов, В.П. Черных. – М., 1971. – 192с.
1063686
   Производительность труда и фондоотдача: проблемы роста.. – К, 1990. – 253с.
1063687
  Бардин Д.М. Производительность труда и эффективность производства / Д.М. Бардин. – Москва, 1967. – 48с.
1063688
  Маврищев В.С. Производительность труда и эффективность производства / В.С. Маврищев. – Минск, 1986. – 79с.
1063689
   Производительность труда и эффективность промышленного производства : (тезизы докадов в 5 ч.). – Киев
Ч. 2. – 1967. – 38 с.
1063690
   Производительность труда и эффективность промышленного производства.. – К
ч. 4. – 1967. – 36с.
1063691
   Производительность труда как политико-экономическая категория социализма.. – Л, 1973. – 224с.
1063692
  Стефанюк А.И. Производительность труда на пищевых предприятиях / А.И. Стефанюк. – Киев, 1985. – 96с.
1063693
  Абдулразаков М.А. Производительность труда на предприятиях связи и пути ее повышения. : Автореф... Канд.эконом.наук: 08.00.07 / Абдулразаков М.А.; МВ и ССО АЗ.ССР. – Баку, 1972. – 29л.
1063694
  Тарасов И.К. Производительность труда на промышленных предприятиях и пути ее повышения. / И.К. Тарасов. – Оренбург, 1961. – 28с.
1063695
  Курицын И.В. Производительность труда на ремонтно-строительных работах. / И.В. Курицын. – М., 1963. – 60с.
1063696
  Лысов Н.Е. Производительность труда, качество, стимулы / Н.Е. Лысов, Н.Н. Казакевич. – Минск, 1978. – 95с.
1063697
  Корнев В.В. Производительность труда, методы и измерения и резервы роста. (По материалам строит. организаций ГлавЦЧОстроя) : Автореф... канд. экон.наук: / Корнев В.В.; Воронежский гос. ун-т. Кафедра полит. экономии. – Воронеж, 1967. – 20л.
1063698
  Моисеенко Н.А. Производительность труда, накопление и потребление в колхозах. : Автореф... доктор экон.наук: / Моисеенко Н.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 32л.
1063699
  Ромашкина А.Ф. Производительность труда, пути и резервы ее роста на промышленном предприятии (на прим. предпр. группы "Б") : Автореф... канд. экон.наук: / Ромашкина А. Ф.; МГУ. – М., 1964. – 20л.
1063700
  Скурин Г.М. Производительность труда, стимулы, ответственность / Г.М. Скурин, Н.А. Волкова. – Москва, 1984. – 71 с.
1063701
  Чичканов В.П. Производительность труда. / В.П. Чичканов. – Свердловск, 1975. – 168с.
1063702
  Гретченко А.И. Производительность труда: Активизация человеч. фактора / А.И. Гретченко. – М., 1988. – 141с.
1063703
  Назаров М.Г. Производительность труда: измерение, анализ, резервы / М.Г. Назаров. – Москва, 1977. – 207с.
1063704
  Борщевский И.И. Производительность труда: методы анализа и прогнозирования / И.И. Борщевский, В.А. Трухов; Под ред. А.А. Ракова. – Минск : Наука и Техника, 1988. – 140 с.
1063705
  Гаврилов Р.В. Производительность труда: показатели планирования и методы измерения / Р.В. Гаврилов. – Москва : Экономика, 1985. – 120 с.
1063706
  Саутин И.В. Производительность труда: резервы роста / И.В. Саутин. – М., 1973. – 110с.
1063707
  Антоненко Вера Васильевна Производительность труда: резервы роста : Рек. указ. лит. / Антоненко Вера Васильевна. – Москва : Книга, 1978. – 40с. – (Науч.-техн. знания - рабочим ; Вып. 17)
1063708
  Фильев В.И. Производительность труда: резервы роста в аппаратурных производствам / В.И. Фильев. – М, 1986. – 168с.
1063709
  Барг А.А. Производительность труда: факторы и резервы роста / А.А. Барг, В.И. Пименов. – Пермь, 1974. – 43с.
1063710
  Губа И.Е. и др. Производительность труда: факторы и резервы роста / И.Е. и др. Губа. – Днепропетровск, 1987. – 52с.
1063711
   Производительность труда: факторы и резервы роста.. – М, 1971. – 312с.
1063712
  Мамедов Гияс Магомедович Производительнрость труда в хлопкоочистиетлной промышленности Азербайджана и пути ее повышения : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Мамедов Гияс Магомедович; АН АзССР. Отд-ние обществ. наук. Совет секции экон. наук. – Баку, 1973. – 38л.
1063713
  Маглаперидзе О.Н. Производительнсоть труда и резервы ее роста в шелковой промышленности ГССР : Автореф... канд. экон.наук: / Маглаперидзе О. Н.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1965. – 32л.
1063714
  Капелян Е.Х. Производительные силы : структура, функции, типология (Вопросы методологии и теории) / Е.Х. Капелян. – Минск : Наука и Техника, 1976. – 189, [3] с.
1063715
  Алымов А.Н. Производительные силы : прблемы развития и размещения / А.Н. Алымов. – Москва : Экономика, 1981. – 288 с.
1063716
  Охримчук А.И. Производительные силы агропромышленного комплекса / А.И. Охримчук. – Киев, 1987. – 174с.
1063717
  Ахмедова К.Б. Производительные силы Восточного Казахстана / К.Б. Ахмедова, Б.Я. Двоскин, М.И. Семенова; Сектор географии. – Алма-Ата : "Наука" КазССР, 1976. – 207 с.
1063718
   Производительные силы Дальнего Востока : первая конференция по изучению производительных сил Д.В. – Вып. 4. – Хабаровск-Владивосток : Акц. Об-во "Книжное дело"
Животный мир. – 1927. – 596 с. – издано по поручению Дальне-Восточной краевой плановой комиссии
1063719
   Производительные силы Дальнего Востока : первая конференция по изучению производительных сил Д.В. – Вып. 5. – Хабаровск-Владивосток : Акц. О-во "Книжное Дело"
Человек. – 1927. – 200 с. – издано по поручению Дальне-Восточной Краевой плановой комиссии
1063720
   Производительные силы Дальнего Востока : первая конференция по изучению производительных сил Д.В. – Вып. 6. – Хабаровск-Владивосток : Акц. О-во "Книжное дело"
Промышленность. – 1927. – 260 с. – издано по поручению Дальне-Восточной Краевой плановой комиссии
1063721
   Производительные силы Дальнего Востока : первая конференция по изучению производительных сил Д.В. – Вып. 7. – Хабаровск-Владивосток : Акц. О-во "Книжное дело"
Транспорт и строительство. – 1927. – 167 с. – издано по поручению Дальневосточной Краевой плановой комиссии
1063722
   Производительные силы Дальнего Востока. : первая конференция по изучению производительных сил Д.В. – Вып. 2. – Хабаровск-Владивосток : Акц. Об-во "Книжное дело"
Поверхность и недра. – 1927. – 304 с. – издано по поручению Дальне-Восточной краевой плановой комиссии
1063723
  Кронрод Я.А. Производительные силы и общественная собственность / Я.А. Кронрод. – М, 1987. – 351с.
1063724
   Производительные силы и производственные отношения современности.. – М, 1991. – 181с.
1063725
  Митрофанов В.А. Производительные силы и производственные отношения социализма. / В.А. Митрофанов, 1963. – 44с.
1063726
   Производительные силы и совершенствование экономических связей Узбекистана : монографія / Абдусалямов М., Алимов А.М., Мусиенко И.В.; АН УзССР ; совет по изучению производительных сил ; отв.ред. К.Н. Бедринцев. – Ташкент : Из-во "ФАН" Узбекской ССР, 1986. – 141 с.
1063727
   Производительные силы и социально-экономическая динамика : труды Всероссийской научной конференции 20-21 октября 2005 г. – Москва, 2007. – 304 с. – 90-летию СОПС посвящается. – ISBN 978-5-901931-31-8
1063728
   Производительные силы Кольского полуострова.. – М-Л, 1940. – 197с.
1063729
   Производительные силы Мурманской области: современный уровень, направления развития.. – Анатиты, 1988. – 108с.
1063730
   Производительные силы Нечерноземной зоны РСФСР.. – Москва : Мысль, 1977. – 256с.
1063731
  Марахов В.Г. Производительные силы развитого социализма. / В.Г. Марахов. – М., 1981. – 64с.
1063732
   Производительные силы района КМА : монография. – Воронеж : Воронежский ун-т, 1982. – 110 с.
1063733
   Производительные силы района КМА.. – Воронеж, 1982. – 110с.
1063734
  Зарипов Ш. Производительные силы сельского хозяйства современного Афганистана / Ш. Зарипов. – Душанбе : Дониш, 1972. – 146 с.
1063735
   Производительные силы социализма в условиях научно-технической революции.. – Л, 1974. – 232с.
1063736
  Пефтиев В.И. Производительные силы социализма: закономерности развития и пути обновления / В. И. Пефтиев ; Яросл. гос. пед. ин-т им. К. Д. Ушинского. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1990. – 123, [2] с. – ISBN 5-7415-0143-5
1063737
  Блехцин И.Я. Производительные силы СССР и окружающая среда = (Проблемы и опыт исследования) / И.Я. Блехцин, В.А. Минеев. – Москва : Мысль, 1981. – 216 с.
1063738
   Производительные силы стран Африки : Обрабатывающая промышленность. – Москва : Наука, 1981. – 296 с.
1063739
   Производительные силы стран Африки : Горнодобывающая промышленность. – Москва : Наука, 1982. – 248 с.
1063740
   Производительные силы стран Африки : Энергетика. – Москва : Наука, 1982. – 198 с.
1063741
   Производительные силы стран Африки. : Сельское хозяйство. – Москва : Наука, 1978. – 283 с.
1063742
   Производительные силы стран Африки.. – М, 1978. – 294с.
1063743
   Производительные силы стран Африки. : Трудовые ресурсы. – Москва : Наука, 1981. – 200 с.
1063744
   Производительные силы Узбекистана и перспективы их дальнейшего развития : монография. – Ташкент : "Фан" Узбекской ССР, 1986. – 308 с.
1063745
   Производительные силы Центрального Казахстана. – Алма-Ата : АН КССР
Т. 2 : Полезные ископаемые и региональная геология. – 1959. – 352с.
1063746
   Производительные силы: новый уровень развития. – Москва : Мысль, 1989. – 205с.
1063747
  Козак В.Е. Производительный и непроизводительный труд. (Очерк теории). / В.Е. Козак. – К., 1971. – 212с.
1063748
  Омаров А.М. Производительный коллектив и реформа / А.М. Омаров. – Москва, 1972. – 62с.
1063749
  Байдалинова Э.А. Производительный труд в воспитании школьников / Э.А. Байдалинова. – Алма-Ата, 1990. – 87с.
1063750
  Алибеков А.А. Производительный труд в системе производственных отношений социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Алибеков А. А.; МВиССО Уз. ССР, ТГУ. – Ташкент, 1979. – 27л.
1063751
   Производительный труд в учебных мастерских и кабинетах облслуживающего трада городских школ.. – М, 1980. – 174с.
1063752
  Крючков А.Ф. Производительный труд в учебных мастерских сельских школ / А.Ф. Крючков. – М., 1969. – 183с.
1063753
  Щербаков В.И. Производительный труд и его оплата / В.И. Щербаков. – Москва, 1988. – 63с.
1063754
  Кофман Б. Производительный труд и метод Маркса / Б. Кофман. – Л, 1929. – 152с.
1063755
  Бигзаев Ф.Ф. Производительный труд и нематериальное производство. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Бигзаев Ф.Ф.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1978. – 23л.
1063756
  Тыкоцкий Л.И. Производительный труд и услуги / Л.И. Тыкоцкий. – Вильнюс, 1973. – 180с.
1063757
  Лапутин П.Г. Производительный труд инвалидов по зрению в социалистическом общественном производстве : Автореф... канд. экон.наук: / Лапутин П. Г.; ЛГУ,Каф. полит. экон. – Л., 1966. – 17л.
1063758
  Пашинский А.М. Производительный труд как средство воспитания у старшекласников готовности к трудовой деятельности в сельско-хозяйственном производстве. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Пашинский А.М.; Науч-исслед.ин-т пед.УССР. – К, 1986. – 24л.
1063759
  Липицкий Василий Семенович Производительный труд как фактор формирования советского специалиста (по материалам "третьего семестра" студенческой молодежи) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Липицкий Василий Семенович ; М-во просвещения РСФСР , Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1973. – 27 с.
1063760
  Коростиль Н.А. Производительный труд при социализме и его роль в расширении границ свободного времени : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Коростиль Н. А.; КИНХ. – Киев, 1980. – 22 с.
1063761
  Колесник Г.И. Производительный труд при социализме. (Границы и структура) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Колесник Г.И.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 22л.
1063762
  Кучеренко М.М. Производительный труд учащихся в училище механизации сельского хозяйства / М.М. Кучеренко. – М., 1961. – 31с.
1063763
  Томин Н. Производительный труд учащихся в школьных мастерских. / Н. Томин. – Челябинск, 1960. – 80с.
1063764
   Производительный труд учащихся старших классов.. – М, 1958. – 128с.
1063765
   Производительный труд школьников.. – М, 1986. – 119с.
1063766
   Производительственно-массовая работа профсоюзов.. – аМ, 1979. – 207с.
1063767
  Брагинский Б.И. Производитеьность труда в сельском хозяйстве / Б.И. Брагинский. – М., 1962. – 431с.
1063768
  Фудин Н.А. Производльная регуляция дыхания как метод восстановления его нарушений у больных туберкулезом легких : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Фудин Н.А.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1967. – 22 л. – Бібліогр.:с.21
1063769
  Яруткин Н.Г. Производная и ее применение к исследованию функций в школе / Н.Г. Яруткин. – Новосибирск, 1968. – 107с.
1063770
  Бродский С Я. Производная и интеграл в неравенствах, уравнениях и тождествах / С Я. Бродский, К А. Слипенко, . – Киев : Вища школа, 1988. – 120 с.
1063771
  Скобец Производная полярография. / Скобец, В.Д. Скобец. – К., 1963. – 114с.
1063772
  Суслов Г. Производная потенциала поверхностных масс. – Москва : Тип. М.Г. Волчанинова, 1897. – 7 с. – Отд. оттиск : Труды отделения физических наук Императорского Московского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, т. 9
1063773
  Блажнов Е.А. Производная пропаганда в газете в период подготовки экономической реформы. : Автореф... Канд.ист.наук: / Блажнов Е.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 19л.
1063774
  Дубровкин И.М. Производная спектрометрия: Теория, техника, применение / И.М. Дубровкин, В.Г. Беликов. – Ротов н/Д : Издательство Ростовского университета, 1988. – 144 с.
1063775
  Дегтярь Инна Григорьевна Производные (суффиксальные) существительные, выражающие понятие "действующее лицо" в современном англ. языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дегтярь Инна Григорьевна; ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Ленинград, 1973. – 15л.
1063776
  Симонова Л.Н. Производные 2,5-димеркапто-1,3-4-тиадиазола как аналитические реагенты на теллур. : Автореф... канд. хим.наук: / Симонова Л.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. Каф. аналит. химии. – М., 1967. – 28л.
1063777
  Минина Лидия Ивановна Производные 9-R-2,3,7-триокси-6-флуорона как реагенты для спектрофотометрического определения вольфрама (VI) в неводных средах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Минина Лидия Ивановна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 18 c. – Бібліогр.:с.17-18
1063778
  Даниленко Г.И. Производные адамантана, содержащие активные функциональные группы : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Даниленко Г.И. ; АН УССР , Ин-т орган. химии. – Киев, 1966. – 17 с.
1063779
  Неганова М.Е. Производные алкалоида секуринина и изоалантолактонов в качестве потенциальных нейропротекторов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.10 / Неганова Маргарита Евгеньевна ; Ин-т физиологически активных веществ Российской акад. наук. – Черноголовка, 2012. – 21 с. – Библиогр.: 15 назв.
1063780
  Гамалея В.Ф. Производные алкилдихлорфосфазокарбацилов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Гамалея В.Ф. ; АН УССР , Ин-т орган. химии. – Киев, 1968. – 19 с.
1063781
  Палийчук Ю.А. Производные альфа-алкоксилкилфосфоровых кислот. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Палийчук Ю.А.; АН УССР. Ин-т орган. химии. – К., 1979. – 22л.
1063782
  Голубничая О.И. Производные английские глаголы с количественной семантикой: концептуальный анализ // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 15. – С. 37-42. – (Філологічні науки)
1063783
  Даукшас В.К. Производные бензодиоксана-1,4. (Синтез, фармакол. активность, хим. и опт. свойства) : Автореф... д-ра хим.наук: / Даукшас В.К.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 35л.
1063784
  Варфоломеева Т.В. Производные вещества доказательства / Т.В. Варфоломеева. – Москва, 1980. – 48с.
1063785
  Варфоломеева Т.В. Производные вещественные доказательства как источники сведений о фактах / Т.В. Варфоломеева, В.И. Гончаренко // Проблемы правоведения : межведомственный научный сборник. – Киев, 1976. – Вып. 33. – С. 122-128
1063786
  Седова А.А. Производные висмутола 1 как реагенты на висмут (3) и их аналитическое применение. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.02 / Седова А.А.; МГУ. – М, 1980. – 20л.
1063787
  Шевчук В.Н. Производные военные термины в английском языке / В.Н. Шевчук. – М., 1983. – 231с.
1063788
  Проказова Н.В. Производные двухатомных спиртов как новые типы нейтральных липидов. : Автореф... канд. хим.наук: / Проказова Н.В.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1967. – 22л.
1063789
  Ахметов Мукир Производные и интегралы в школьном курсе математики : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ахметов Мукир; Каз. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1976. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1063790
  Слюсаренко Е.И. Производные изоцианатов кислот пятивалентного фосфора : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 077 / Слюсаренко Е.И. ; АН УССР , Ин-т орган. химии. – Киев, 1968. – 18 с.
1063791
  Пастушенков Г.А. Производные имена существительные в словообразовательной системе языка: уч. пособие / Г.А. Пастушенков. – Калинин, 1981. – 84с.
1063792
  Золотова В.С. Производные имена существительные со значением лица в современном польском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Золотова В.С.; Ленинград. ордена Ленина гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 18л.
1063793
  Селезненко Л.В. Производные иминосульфиновых кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: / Селезненко Л.В.; АН УССР.Ин-т органической химии. – К, 1967. – 17л.
1063794
  Селезненко Л.В. Производные иминосульфиновых кислот. : Автореф... канд.хим.наук: / Селезненко Л.В.; АН УССР.Ин-т органической химии. – К, 1967. – 17л.
1063795
  Шейнкман И.Э. Производные иминосульфо- и иминосернистой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Шейнкман И. Э.; АН УССР, Ин-т орган. хим. – К., 1965. – 14л.
1063796
  Кивокурцева Л.Н. Производные иона 2-азониаазулена: синтез и реакционная способность : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кивокурцева Л.Н.; Ленингр. хим.-фармацевтич. ин-т. – Л., 1972. – 20л.
1063797
  Орлов Д.М. Производные категории когерентных пучков и эквивалентности между ними : автореф. дисс. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.06 / Орлов Дмитрий Олегович ; Российская Акад. наук, Математический ин-т имени В.А. Стеклова. – Москва, 2002. – 15 с. – Библиогр.: 26 назв.
1063798
  Елагин А.Д. Производные категории эквивариантных когерентных пучков и когерентных пучков на стеках : автореф. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Елагин А.Д. ; РАН; Математический ин-т им. В. А. Стеклова. – Москва, 2009. – 25 с. – Бібліогр.: 3 назви
1063799
  Завьялов С.И. Производные кротоновой кислоты в синтезах -у-лактонов : Автореф... канд. хим.наук / Завьялов С.И. – Москва, 1950. – 7 л.
1063800
  Кирилюк В.С. Производные многоначных отображений и их применение : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Кирилюк В.С.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 12л.
1063801
  Вахитов С.В. Производные наименования со значением лица в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Вахитов С.В.; Волгоградск. гос. пед. ун-т. – Волгоград, 1994. – 19л.
1063802
  Каретникова Елена Алексеевна Производные оксинафтилазотиазола и их хелаты с металлами в фотометрическом анализе. : Дис... канд. химич.наук: 02.00.02 / Каретникова Елена Алексеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 184л. – Бібліогр.:л.164
1063803
  Шевченко М.И. Производные от аббревиатур в современном руссокм языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Шевченко М. И.; ДГУ. – Днепропетровск, 1979. – 26л.
1063804
   Производные пантотеновой кислоты.. – Минск, 1989. – 213с.
1063805
  Назаретян В.П. Производные перфторалкансульфокислот / Назаретян В.П. – Киев, 1977. – 20 л.
1063806
   Производные пиразолона как аналитические реагенты.. – Пермь, 1976. – 158с.
1063807
  Карклинь А.Х. Производные пиридазина - 6 : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Карклинь А. Х. ; Риж. политехн. ин-т. – Рига, 1969. – 21 с. – Бібліогр.:с.20-21
1063808
  Бубновская В.Н. Производные пиридо (2, 1-в) тиазола : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Бубновская В.Н. ; КГУ. – Киев, 1966. – 20 с.
1063809
  Бубновская В.Н. Производные пиридо /2,1-в/тиазола. : Дис... канд. хим.наук: / Бубновская В.Н.; КГУ. – К., 1966. – 144л. – Бібліогр.:л.141-142
1063810
  Скиба Ю.Г. Производные предлоги и проблема аналитизма. / Ю.Г. Скиба. – Черновцы, 1983. – 44с.
1063811
  Железная С.М. Производные прилагательные -- однокоренные образования в современном английсокм языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Железная С. М.; КГУ. – К., 1977. – 17л.
1063812
  Столяров Ю.Н. Производные принципы функционирования библиотечного фонда // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 4. – С. .30-47. – ISSN 0130-9765
1063813
  Финкель А.М. Производные причинные предлоги в современном русском литературном языке / А.М. Финкель. – Х, 1962. – 238с.
1063814
  Штепанек А.С. Производные Р-арилированных фосфазоугольных кислот. : Автореф... канд. хим.наук: / Штепанек А.С.; АН УССР. Ин-т органич. химии. – К., 1962. – 16л.
1063815
  Царев П.В. Производные слова в английском языке / П.В. Царев. – М, 1977. – 134с.
1063816
  Себастьян Т.В. Производные соединения с дикетоиндольными и азольнями циклами и их поллимеризация : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Себастьян Т. В.; МВССО РСФСР, ВГУ. – Воронеж, 1979. – 17л.
1063817
  Чайкун П.М. Производные существительные с коннотативным значением в белорусском и русском языках : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.02, 10.02.01 / Чайкун П.М.; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1987. – 17 с.
1063818
  Ледина Л.Е. Производные триметилленимина : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ледина Л. Е.; АН СССР, Ин-т нефтехим. синтеза. – Москва, 1984. – 23л.
1063819
  Козюков В.П. Производные угольной кислоты, содержащие кремний : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.077 / Козюков В.П. ; М-во хим. пром-сти. СССР. – Москва, 1969. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
1063820
  Кулиев А.М. Производные фенолов и тиолов / А.М. Кулиев, Ф.Н. Мамедов ; АН Азер.ССР, Ин-т химии присадок. – Баку : Элм, 1981. – 227 с.
1063821
  Фельдман А. Производные финансовые инструменты: опасности и возможности // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 4 (1599). – С. 81-92. – ISSN 0869-44435
1063822
  Викин Н.В. Производные функции Ляпунова в силу неравенств и их применение. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Викин Н.В.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1971. – 14л.
1063823
   Производсвенная культура на заводах тяжелого машиностроения.. – М, 1967. – 22с.
1063824
   Производсвтво серной кислоты. – Москва, 1959. – 87с.
1063825
  Столяр Производственная бригада - основа трудового коллектива / Столяр, Н.А. Калмакан. – М, 1973. – 119с.
1063826
  Нифонтова Л.Н. Производственная гимнастика для работников умственного труда. / Л.Н. Нифонтова. – М., 1966. – 64с.
1063827
  Косилина Н.И. Производственная гимнастика для работников умственного труда. / Н.И. Косилина, А.П. Колтановский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1985. – 88с.
1063828
  Косилина Н.И. Производственная гимнастика при монотонном труде. / Н.И. Косилина, А.П. Колтановский. – 2-е изд., перераб. – М., 1985. – 54с.
1063829
  Косилина Н.И. Производственная гимнастика: Для работников умств. труда. / Н.И. Косилина, А.П. Колтановский. – М., 1983. – 88с.
1063830
  Куренной А.М. Производственная демократия и трудовое право / А.М. Куренной. – М., 1989. – 214с.
1063831
  Косенко О.И. Производственная демократия: факты и вымыслы. / О.И. Косенко. – М., 1981. – 64с.
1063832
  Аймагамбетов Е.Б. Производственная и социальная сферы: соотношение и региональные проблемы : дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.01 / Аймагамбетов Е.Б. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 381л.
1063833
  Носова С.С. Производственная инфраструктура в системе государственно-монополистического капитализма / С.С. Носова. – М, 1983. – 127с.
1063834
  Талалаенко Валерий Дмитриевич Производственная инфраструктура в условиях становления интенсивного типа социалистического расширенного воспроизводства (по мат. агропром. комплекса) : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Талалаенко Валерий Дмитриевич; КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1988. – 177л. – Бібліогр.:л.158-177
1063835
  Гавриш В.П. Производственная инфраструктура и ее роль в обеспечении эффективного функционирования общественного производства : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Гавриш В.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 253л. – Бібліогр.:л.197-225
1063836
  Нестеров Н.А. Производственная инфраструктура и эффективность управления / Н.А. Нестеров. – М., 1986. – 62с.
1063837
  Аристова Л.Б. Производственная инфраструктура Пакистана / Л.Б. Аристова. – Москва, 1978. – 120с.
1063838
  Фрумин И.Л. Производственная мощность машиностроительного завода и резервы производства. / И.Л. Фрумин. – М., 1955. – 60с.
1063839
  Пантелеймонов А.Е. Производственная практика студентов и стажировка молодых специалистов / А.Е. Пантелеймонов, В.М. Рфжков. – Москва : Высшая школа, 1987. – 144с.
1063840
  Бобров О.М. Производственная санитария и охрана труда / О.М. Бобров. – Киев, 1975. – 64 с.
1063841
  Бобров О.М. Производственная санитария и охрана труда / О.М. Бобров. – К, 1975. – 64с.
1063842
  Кузнецова Т.Е. Производственная сфера современного села / Т.Е. Кузнецова. – Москва : Наука, 1986. – 199 с.
1063843
  Нифонтова Л.Н. Производственная физическая культура. / Л.Н. Нифонтова. – М., 1982. – 64с.
1063844
  Петров П.С. Производственно-массовая работа советских профсоюзов / П.С. Петров. – М., 1959. – 24с.
1063845
  Погребной А. Производственно-техническая пропаганда в клубе / А. Погребной. – 2-е изд., переработ. – М., 1954. – 88с.
1063846
  Иебсен-Марведель Производственно-технические пороки стекла / Иебсен-Марведель. – М.-Л.
1. – 1941. – 288с.
1063847
  Чухно А.А. Производственно-технологическая структура экономики: сущность и пути перестройки // Экономика Украины, 1995. – №7
1063848
  Медницкий В.Г. Производственно-транспортные задачи большей размерности и решение их на ЭВМ / В.Г. Медницкий, Н.Н. Буторин. – М, 1978. – 95с.
1063849
  Казьмин И.Ф. Производственно-хозяйственная деятельность колхозов. / И.Ф. Казьмин. – М., 1972. – 151с.
1063850
  Бычкова Ц.В. Производственно-хозяйственное кооперирование в сельском хозяйстве / Ц.В. Бычкова. – К, 1985. – 132с.
1063851
  Блажнов Е.А. Производственно-экономическая пропаганда в газете / Е.А. Блажнов, Л.И. Лопатников. – М., 1971. – 72с.
1063852
  Шутов В.Н. Производственное низовое планирование и внутренний хозяйственный расчет в строительстве. / В.Н. Шутов. – М, 1953. – 148с.
1063853
  Радченко А.И. Производственное образование подростков за границей / А.И. Радченко. – М.-Л., 1925. – 124с.
1063854
  Коньков Н.Н. Производственное обучение - важная форма привития учащимся сознательного отношения к рабочей профессии. / Н.Н. Коньков. – Душанбе, 1968. – 31с.
1063855
  Пискунов М.У. Производственное обучение в школе / М.У. Пискунов. – Минск, 1963. – 186с.
1063856
  Жиделев М.А. Производственное обучение и производительный труд учащихся в 9-11 классах городских школ в 1959-60 учебном году / М.А. Жиделев. – Москва, 1959. – 31с.
1063857
  Ковальский М.И. Производственное обучение молодежи на предприятиях / М.И. Ковальский. – М, 1959. – 204с.
1063858
  Кокорев А.С. Производственное обучение обмотчиков электрических машин / А.С. Кокорев, Л.Б. Серебрянник. – М, 1965. – 156с.
1063859
  Ковальский М.И. Производственное обучение учащихся средней школы / М.И. Ковальский. – М, 1963. – 472с.
1063860
  Назаров В.Б. Производственное объединение и реформа (опыт работы) / В.Б. Назаров. – Москва, 1968. – 88с.
1063861
  Шутов В.Н. Производственное планирование и хозяйственный расчет низовых звеньев в строительстве. / В.Н. Шутов. – 2-е изд. – М, 1956. – 143с.
1063862
  Ульпи Б. Производственное поселковое с/х кооперативное товарищество - путь массовой коллективизации. / Б. Ульпи. – М., 1930. – 103с.
1063863
  Косикова Л. Производственное сотрудничество России с Украиной: тенденции и противоречия // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2002. – № 2. – С.70-85. – ISSN 0130-9757


  Окончание. Начало - № 1, 2002
1063864
  Прунскене К.Д. Производственное хозяйство: / К.Д. Прунскене. – М., 1989. – 116с.
1063865
  Турецкий Производственные запасы и планирование материально-технического снабжения на предприятии / Турецкий, и.Л. – М., 1961. – 52с.
1063866
  Наговицин А.Г. Производственные комплексы / А.Г. Наговицин. – М., 1988. – 117с.
1063867
  Родес Т.Д. Производственные контрольно-измерительные приборы. / Т.Д. Родес. – М.-Л., 1947. – 510с.
1063868
  Кирилюк В.С. Производственные многозначных отображений и их применение : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.09 / Кирилюк В.С.; АН-УССР. Ин-т кибернетики. – К, 1987. – 98л. – Бібліогр.:л.91-98
1063869
  Шмульян Н.В. Производственные мощности механических цехов. Расчет и рациональное использование их на машиностроительных заводах / Н.В. Шмульян, О.В. Круглов. – К., 1954. – 220с.
1063870
  Мельничук Н Производственные мощности промышленности / Н Мельничук. – К., 1981. – 118с.
1063871
  Татевосов К.Г. Производственные мощности цехов / К.Г. Татевосов. – Л., 1948. – 200с.
1063872
  Рубан Г.С. Производственные объединения в легкой промышленности Украины / Г.С. Рубан. – Москва, 1970. – 56 с.
1063873
  Чухно Производственные объединения и ускорение научно-технического прогресса / Чухно, В.О. Сизоненко // Производств. объединения и повышение эффект. обществ. производства
1063874
  Майоров И.М. Производственные объединения как наиболее эффективная форма управления народным хозяйством / И.М. Майоров. – Ярославль, 1975. – 171с.
1063875
  Чертан С.Е. Производственные объединения: оценка эффективности и выбор состава / С.Е. Чертан. – Кишинев-Штиинца, 1981. – 100с.
1063876
  Савенко А.В. Производственные отношения в развитом социалистическом обществе / А.В. Савенко. – Львов : Вища школа, 1981. – 171 с.
1063877
  Кузнецов Е Производственные отношения и воспитание коллектива / Е Кузнецов. – М., 1973. – 64с.
1063878
  Пахомов Ю.Н. Производственные отношения и материальные интересы в совхозах / Ю.Н. Пахомов. – Киев, 1969. – 148с.
1063879
  Покрытан А.К. Производственные отношения и экономические законы социализма. / А.К. Покрытан. – М, 1971. – 248с.
1063880
  Ефремов В.П. Производственные отношения как форма жизнедеятельности людей / В.П. Ефремов. – Томск : Издательство Томского университета, 1983. – 131, [1] с.
1063881
  Плісюк Василий Филиппович Производственные отношения на селе в аграрной политике КПСС 1965-1989 гг. : Дис... докт. ист.наук: 07.00.01 / Плісюк Василий Филиппович; Львовский сельхоз. ин-тут. – Львов, 1989. – 420л. – Бібліогр.:л.392-420
1063882
  Пахомов Ю.Н. Производственные отношения развитого социализма / Ю.Н. Пахомов. – Киев, 1976. – 338с.
1063883
  Чванов Р.А. Производственные ресурсы полиграфических предприятий: эффективность использования / Р.А. Чванов. – М., 1988. – 208с.
1063884
  Лебедев И.П. Производственные ресурсы предприятия / И.П. Лебедев, А.А. Есютин. – М., 1984. – 199с.
1063885
  Хожемпо В.В. Производственные ресурсы сельского хозяйства развивающихся стран / В.В. Хожемпо. – М., 1989. – 76с.
1063886
  Шустров М.М. Производственные совещания на нашем заводе / М.М. Шустров. – Москва, 1955. – 88с.
1063887
  Спирин В.Ф. Производственные фонды и научно-технический прогресс в условиях хозяйственной реформы / В.Ф. Спирин. – Донецк, 1974. – 56с.
1063888
  Бурштейн Я Г. Производственные фонды и рентабельность угольной промышленности / Я Г. Бурштейн, Ф В. Котов, . – М., 1970. – 208с.
1063889
  Бочко А.М. Производственные фонды и финансы совхозов / А.М. Бочко. – М., 1974. – 176с.
1063890
  Ленская С.А. Производственные фонды как экономическая категория / С.А. Ленская. – М, 1982. – 128с.
1063891
  Бреев Б.Д. Производственные фонды предприятия / Б.Д. Бреев, В.Е. Рыбалкин. – Москва, 1966. – 32с.
1063892
  Бочко А.М. Производственные фонды совхозов. / А.М. Бочко. – М., 1971. – 224с.
1063893
  Баркалов Н.Б. Производственные функции в моделях экономического роста / Н.Б. Баркалов. – М., 1981. – 126с.
1063894
  Хеди Э. Производственные функции в сельском хозяйстве. / Э. Хеди, Д. Диллон. – М., 1965. – 600с.
1063895
  Лапина О.Н. Производственные экскурсии по физике / О.Н. Лапина. – Москва, 1955. – 72 с.
1063896
  Леплинский С.В. Производственный инструктаж-лучшая форма распространения передового опыта / С.В. Леплинский. – Куйбышев, 1957. – 32с.
1063897
  Пименова Н В. Производственный коллектив и свободное время В.Н.Пименова, канд. философ. наук / Н В. Пименова, . – М, 1972. – 54с.
1063898
  Иванов П Э. Производственный коллектив и социалистическое соревнование. / П Э. Иванов. – М, 1976. – 86с.
1063899
  Пищулин Н.П. Производственный коллектив, человек и свободное время / Н.П. Пищулин. – Москва, 1976. – 200с.
1063900
  Кузнецов В.М. Производственный коллектив: содержание и формы эконом. деятельности / В.М. Кузнецов. – М., 1985. – 320с.
1063901
   Производственный менеджмент : Учебник. – Москва : ЮНИТИ, 2000. – 583с. – ISBN 5-238-00101-0
1063902
  Жекулин В. Производственный метод в лекциях по естествознанию / В. Жекулин. – М. – 90с.
1063903
  Скурихин И.П. Производственный план колхоза / И.П. Скурихин, Д.С. Закорюкин. – Иваново, 1949. – 128с.
1063904
  Протасов В.Е. Производственный потенциал сельского хозяйства и его использование / В.Е. Протасов, Б.П. Червоненко, Г.А. Марчук; Под ред. В.П.Сытника. – Киев : Урожай, 1987. – 48 с.
1063905
  Фальцман В.К. Производственный потенциал СССР: вопросы прогнозирования / В.К. Фальцман. – Москва : Экономика, 1987. – 150с.
1063906
  Корзун П.П. Производственный процесс и основы его организации. / П.П. Корзун. – М., 1960. – 20с.
1063907
  Зайда В.М. Производственный роман / В.М. Зайда. – Х., 1989. – 342с.
1063908
  Назаренко И.Т. Производственный травматизм и жизненный уровень трудящихся США / И.Т. Назаренко. – М., 1961. – 216с.
1063909
  Фридман В.Г. Производственный учебник математики для совпартшкол и комвузов / В.Г. Фридман. – М.
1, 2. – 1924. – 406, 343с.
1063910
  Сакович В.И. Производственных коллектив и управление / В.И. Сакович. – Минск, 1976. – 104 с.
1063911
  Корницкий Н.Д. Производственые вопросы и задачи прикладной арифметики / Н.Д. Корницкий. – Л.М.
1. – 1925. – 268с.
1063912
  Плаксов М.К. Производственые функции в экономическом анализе / М.К. Плаксов, Р.Л. Раяцкас. – Вильнюс, 1984. – 308с.
1063913
  Юшкевич Н.Ф. Производство азота и кислорода из воздуха. / Н.Ф. Юшкевич, И.П. Ишкин. – М.Л., 1934. – 366с.
1063914
  Ададуров И.Е. Производство азотной кислоты / И.Е. Ададуров. – Ленинград : Госхимтехиздат
Ч. 1. – 1934. – 355 с. – Библиогр.: с. 352-354
1063915
  Мюллер Ф. Производство бумаги и его оборудование / Ф. Мюллер. – ч. 1. – М.-Л.
2. – 1932. – 324с.
1063916
  Агеев В.М. Производство вновь созданной стоимости при социализме / В.М. Агеев. – Москва : Издательство Московского университета, 1970. – 98 с.
1063917
  Божич П.К. Производство волновых наблюдений и исследований. / П.К. Божич. – М., 1948. – 184с.
1063918
  Стрелянов А.И. Производство вычислений на программируемых микрокалькуляторах (МК-52, МК-54, МК-61) / А.И. Стрелянов. – Ленинград : Машиностроение, 1990. – 272с. – ISBN 5-217-00751-6
1063919
  Певзнер Р.Л. Производство глиняной черепицы / Р.Л. Певзнер. – Москва-Ленинград, 1936. – 68с.
1063920
  Лупинская П.А. Производство дел в кассационной и надзорной инстанциях. / П.А. Лупинская, Э.Ф. Шейко. – М., 1959. – 84с.
1063921
  Бажанов М.И. Производство дознания в органах милиции / М.И. Бажанов, А.Д. Каган. – Х., 1956. – 64с.
1063922
  Захожий Л.А. Производство дознания на морских судах, находящихся вне пределов СССР / Л.А. Захожий. – Владивосток, 1989. – 197с.
1063923
  Томасевич Ф.А. Производство дознания. / Ф.А. Томасевич. – Саратов, 1964. – 56с.
1063924
  Смирнов Л.А. Производство жидкого хлора / Л.А. Смирнов. – М., 1935. – 160с.
1063925
  Сиденко В.Р. Производство и внешняя торговля / В.Р. Сиденко. – Киев, 1988. – 149с.
1063926
  Соколов В.З. Производство и использование ароматических углеводородов. / В.З. Соколов, Г.Д. Харлампович. – М., 1980. – 334с.
1063927
  Благовещенский В.С. Производство и контроль емкостных элементов с использованием ЭВМ / В.С. Благовещенский, Ю.И. Захаревич. – Томск, 1982. – 157 с.
1063928
  Костаков В.Г. Производство и люди / В.Г. Костаков. – М., 1971. – 71с.
1063929
  Шепель В.М. Производство и педагогика / В.М. Шепель. – М, 1969. – 112с.
1063930
  Некрасова Г.А. Производство и потенциальные возможности использования металлического ядерного топлива в зарубежной ядерной энергетике / Г.А. Некрасова, В.А. Махова. – М, 1975. – 50с.
1063931
  Каганович С.Я. Производство и потребелние кадмия в капиталистических странах / С.Я. Каганович, Г.П. Иванов. – М, 1965. – 50с.
1063932
  Бонер К.Дж. Производство и применение консистентных смазок = Manufacture and application of lubricating greases / Бонер К.Дж. ; пер. с англ. инж. А.П. Чочиа ; под ред. канд. техн. наук В.В. Синицына. – Москва : Гостоптехиздат, 1958. – 704 с. – Библиогр. в конце глав
1063933
  Петербургский А.В. Производство и применение сложных удобрений во Франции / А.В. Петербургский. – М, 1960. – 80с.
1063934
  Осадько М.П. Производство и распределение необходимого и прибавочного продукта в коммунистическом обществе / М.П. Осадько. – Москва, 1967. – 156с.
1063935
  Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США / Ф. Махлуп. – М., 1966. – 462с.
1063936
  Абрамов М.А. Производство и сфера обслуживания : (Размещение, взаимосвязь, комплексное развитие) / М.А. Абрамов. – Москва : Мысль, 1977. – 239 с. : ил. – Библиогр.: с. 227-237
1063937
  Огородников С.К. Производство изопрена / С.К. Огородников, Г.С. Идлис. – Л., 1973. – 296с.
1063938
  Ризаев Н.У. Производство инообменных смол на основе фурфурола и их применение / Н.У. Ризаев. – Ташкент, 1971. – 228с.
1063939
   Производство как общественный процесс. – М, 1986. – 349с.
1063940
  Чернов В.Ф. Производство кальцинированной соды / В.Ф. Чернов. – М., 1956. – 312с.
1063941
  Махль Р.Т. Производство капселей / Р.Т. Махль. – М.-Л., 1940. – 80с.
1063942
  Коноплев Б.Н. Производство кинофильмов / Б.Н. Коноплев. – М., 1962. – 399с.
1063943
  Мейксон Л.В. Производство кокса / Л.В. Мейксон, С.А. Шварц. – Х., 1955. – 396с.
1063944
   Производство кюрия-244 в США. – Москва, 1969. – 52с.
1063945
  Киселев В.С. Производство лаков, олиф и красок / В.С. Киселев, А.Ф. Абашкина. – М.-Л., 1953. – 180с.
1063946
  Казанский М.С. Производство листового стекла / М.С. Казанский. – Л.-М, 1936. – 402с.
1063947
  Сизов А.И. Производство льна, конопли и других лубяных культур / А.И. Сизов. – Москва, 1957. – 10 с.
1063948
  Волкович А.И. Производство льняных ниток / А.И. Волкович. – Москва-Ленинград, 1940. – 144с.
1063949
  Миньков С.Г. Производство меда в крупных специализированных хозяйствах Казахстана. / С.Г. Миньков. – М., 1965. – 12с.
1063950
   Производство молока, мяса и яиц на промышленной основе : Указатель отечеств.лит. за 1972-1974 гг. – Москва, 1975. – 208с.
1063951
  Генварский А.Н. Производство мышьяка. / А.Н. Генварский. – М-Л, 1936. – 80с.
1063952
  Шофелинов Л. Производство на нов вид строителен материал -- дървесинни фазерни плочи / Л. Шофелинов. – София, 1950. – 23с.
1063953
  Сулим А.В. Производство оптических деталей / А.В. Сулим. – М., 1964. – 312с.
1063954
  Воронцов И.И. Производство органических красителей / И.И. Воронцов. – Москва, 1962. – 544с.
1063955
  Наумов В.А. Производство охры / В.А. Наумов. – М-Л, 1932. – 80с.
1063956
   Производство по делам об административных правонарушениях в органах внутренних дел.. – К, 1983. – 138с.
1063957
  Масленников М.Я. Производство по делам об административных правонарушениях в органах милиции : учеб. пособие / М.Я. Масленников. – Тверь, 1992. – 70с.
1063958
   Производство полимерной тары.. – М, 1989. – 56с.
1063959
  Кильштедт К.К. Производство полуводяного газа / К.К. Кильштедт. – М.-Л., 1949. – 156с.
1063960
  Салли И.В. Производство полупроводникового кремния : Рост кристаллов кремния / И.В. Салли, Э.С. Фалькевич. – Москва : Металлургия, 1970. – 152 с.
1063961
  Нашельский А.Я. Производство полупроводниковых материалов / А.Я. Нашельский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Металлургия, 1989. – 269 с.
1063962
   Производство полупроводниковых приборов. – Москва : Оборонгиз, 1962. – 359 с.
1063963
   Производство прибавочной стоимости в условиях современного капитализма.. – Львов, 1977. – 167с.
1063964
  Богатин Ю.В. Производство прибыли : Учеб. пособ. для студ.вузов,обуч.по эконом.спец. / Ю.В. Богатин, В.А. Швандар. – Москва : Финансы, Юнити, 1999. – 256с. – ISBN 5-238-00016-2
1063965
  Семенов А.С. Производство сажи / А.С. Семенов. – М., 1927. – 44с.
1063966
  Бонвеч Г. Производство сернистых черных красителейиз динитро хлорбензова / Г. Бонвеч. – М.-Л, 1932. – 80с.
1063967
  Амелин А.Г. Производство серной кислоты / А.Г. Амелин. – Москва, 1967. – 472 с.
1063968
  Лепилин Б.Т. Производство серной кислоты башенным способом / Б.Т. Лепилин. – М.-Л., 1932. – 48с.
1063969
  Алаев Б.С. Производство серной кислоты камерным способом / Б.С. Алаев, под ред. А.Н. Реформатского. – Москва ; Ленинград : ГНТИ, 1931. – 68 с.
1063970
  Амелин А.Г. Производство серной кислоты контактным методом / А.Г. Амелин. – Москва4 Ленинград, 1950. – 256 с.
1063971
  Амелин А.Г. Производство серной кислоты контактным способом / А.Г. Амелин, А.Г. Ааронов. – Москва, 1939. – 192с.
1063972
   Производство серной кислоты.. – М, 1938. – 512с.
1063973
  Семейко В.И. Производство сильноточного промышленного электрооборудования в США / В.И. Семейко. – М., 1975. – 73с.
1063974
  Сасс-Тисовский Производство соды / Сасс-Тисовский. – Л.
1. – 1932. – 396с.
1063975
  Прозоров А.А. Производство специальных туалетных мыл / А.А. Прозоров. – М., 1933. – 32с.
1063976
  Дралле Р. Производство стекла / Р. Дралле, Г. Кеппелер. – Ч. 1-я. – М.
1. – 1928. – 586с.
1063977
  Дралле Р. Производство стекла / Р. Дралле, Г. Кеппелер. – Ч. 2-я. – М.
1. – 1929. – 1015с.
1063978
  Безбородов М.А. Производство стекла / М.А. Безбородов. – Л., 1932. – 242 с.
1063979
  Дралле Р. Производство стекла / Р. Дралле, Г. Кеппелер. – Ч. 1-я. – М.
2. – 1935. – 432с.
1063980
  Дралле Р. Производство стекла / Р. Дралле, Г. Кеппелер. – Ч. 1-я. – М.-Л.
1. – 1938. – 236с.
1063981
  Дралле Р. Производство стекла / Р. Дралле, Г. Кеппелер. – Ч. 2-я. – М.-Л.
1. – 1938. – 220с.
1063982
  Дубовицкий А.М. Производство сульфата амония / А.М. Дубовицкий, И.М. Эпштейн. – М, 1938. – 212с.
1063983
  Лаптев А.А. Производство титана / А.А. Лаптев. – К, 1956. – 18с.
1063984
  Прокопенко Н.И. Производство товаров народного потребления с учетом спроса / Н.И. Прокопенко, Л.М. Иванова. – Киев : Техніка, 1983. – 121 с.
1063985
  Чаянов Р.А. Производство товаров народного потребления. / Р.А. Чаянов, В.М. Синютин. – М., 1984. – 152с.
1063986
   Производство химических продуктов и резиновых изделий в зарубежных странах.. – М, 1965. – 103с.
1063987
   Производство химических товаров бытового назначения в СССР и зарубежом.. – К, 1971. – 52с.
1063988
  Якименко Л.М. Производство хлора, каустической соды и неорганических хлорпродуктов / Л.М. Якименко. – М, 1974. – 597с.
1063989
  Хохлова Е.Н. Производство художественной керамики. / Е.Н. Хохлова. – М., 1978. – 94с.
1063990
  Иоссель Я.М. Производство целлулоида. / Я.М. Иоссель, С.Б. Розенблюм. – Л., 1935. – 63с.
1063991
   Производство цикло гексанона и адипиновой кислоты окислением циклогексана.. – М, 1967. – 240с.
1063992
  Орлов Ю.К. Производство экспертизы в уголовном процессе / Ю.К. Орлов. – М., 1982. – 79с.
1063993
  Ульмишек Л.Г. Производство электрических ламп накаливания. / Л.Г. Ульмишек. – 4-е изд., перераб. – М.-Л., 1958. – 536с.
1063994
  Красильников А.С. Производство электроугольных изделий / А.С. Красильников. – Москва-Ленинград : Объединенное научно-техническое издательство, 1936. – 168 с.
1063995
  Жилинский С.Б. Производство эфирных масел / С.Б. Жилинский. – М.-Л., 1932. – 76с.
1063996
  Бытенский В.Я. Производство эфиров целлюлозы / В.Я. Бытенский, Е.П. Кузнецова ; под ред. д-ра хим. наук Н.И. Кленковой. – Ленинград : Химия, Ленингр. отд-ние, 1974. – 206 с.
1063997
   Производство Южного Урала: интенсификация и эффективность.. – Челябинск, 1985. – 133с.
1063998
   Производство, накопление, потребление.. – М, 1965. – 304с.
1063999
   Производство, население, природопользование: географические и социально-экономические аспекты : межвузовский сборник. – Уфа : Башкирский ун-т, 1990. – 165 с. – ISBN 5-230-18659-3
1064000
  Зингер И.С. Производство,информация ,управление / И.С. Зингер. – М, 1976. – 159с.
<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,