Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>
1063001
  Беда А. "Патриотические письма из Галиции": страница истории идейной борьбы славянства // Славяноведение / РАН. Ин-т славяноведения. – Москва, 2006. – № 5. – С. 49-59. – ISSN 0132-1366
1063002
  Панченко В. "Патриотический сифилис" російської інтелегенції у часи давні й сьогочасні // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 12 (332). – С. 15. – ISSN 1996-1561


  Коли російське військо 1830 р. потопило Варшаву в крові, Пушкін тріумфував...
1063003
  Гончаренко Е. "Патріарх". Фріц Зенн і початок джойсознавства / Е. Гончаренко, Л. Байсара // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (1079/1080 ). – С. 241-244. – ISSN 0320-8370


  В публікації піде мова про Фріца Зенна - провідного і до сьогодні знаного джойсознавця, дослідника творчості видатного ірландського художника слова та про роботу фундації імені Джеймса Джойса яку він очолює.
1063004
  Пушкарук Н. "Патріот і покірний слуга США" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4 грудня (№ 220). – С. 10-11


  Світ згадує і вшановує пам"ять екс-президента Джорджа Буша старого.
1063005
  Конашевич С. "Патріоти Росії" на чолі кримських вишів // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 14 липня (№ 28). – С. 3
1063006
  Козак С. "Патріотизму його навчили саме ми" / С. Козак, Ю. Рейт, М. Вербовий; записала Катерина Семчук // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 1 липня (№ 26). – С. 5. – ISSN 0027-8254


  Іван Драч був тісно пов"язаний із українцями у Польщі. Спогади тих, хто особисто знав літератора.
1063007
  Фицик І.Д. "Патріотична свідомість" шляхти Правобережної України // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 25-28. – ISSN 2076-1554
1063008
  Пашніна О.М. "Патріотичний журналізм" у висвітленні військових конфліктів у США в контексті етичних журналістських стандартів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 59-61


  Досліджуються причини виникнення та розвиток патріотичного журналізму в американських ЗМІ другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Подано аналіз та порівняння висвітлення війни у В"єтнамі, війни у Перській затоці та війни в Іраку з точки зору застосування ...
1063009
  Гаврилишин Б. "Патріотичних, компетентних і порядних людей в українській владі нема" / розмову вела Галина Плачинда // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-29 березня (№ 12). – С. 6-7
1063010
  Гаврилишин Б. "Патріотичних, компетентних і порядних людей в українській владі немає"... / розмову вела Галина Плачинда // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 25 жовтня (№ 192). – С. 8-9
1063011
  Швагуляк М.М. "Пацифікація" : Польська репресивна акція у Галичині 1930 р. і українська суспільність / Михайло Швагуляк; Академія наук України, Ін-т українознавства. – Львів, 1993. – 52с. – ISBN 5-7702-0522-9
1063012
  Грабовський С. "Пацифістська" обгортка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 березня (№ 43/44). – С. 21


  Як творчість Тараса Шевченка стала засобом свідомої фальсифікації. Ще один взірець путінської пропаганди, втім, не оригінальний, а перезнятий звельми ефективної свого часу "антивоєнної" пропаганди французьких комуністів 1939 - 1941 років.
1063013
  Леонкавалло Р. "Паяцы" Р. Леонкавалло / Р. Леонкавалло. – М, 1985. – 46 с.
1063014
  Фокин П. "Певец осени и грусти" // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 4 (184). – С. 73-79. – ISSN 0869-7078


  До 140-річчя від дня народження Івана Буніна
1063015
  Ващенко Г. "Педагог бере найактивнішу участь у творенні майбутнього свого народу" / бесіду вів О. Тереверко // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 3 травня (№ 18). – С. 21


  У квітні минуло 140 років із дня народження видатного педагога, психолога, ученого Григорія Ващенка.
1063016
  Бегалинов А.С. "Педагогика перцепции", или кинофилософия Ж. Делеза // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 4 (49). – С. 44-53. – ISSN 1811-0916
1063017
  Тычина Павло Патриотизм в творчестве Мажита Гафури / Тычина Павло. – Уфа : ССПУ, 1942. – 42 с. – (Біб-ка художньої літ-ри)
1063018
  Мирский Рудольф Яковлевич Патриотизм в условиях советского общества и его революционного обновления (теоретико-методологич. аспект) : Автореф... докт. философ.наук: 09.00.02 / Мирский Рудольф Яковлевич; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – М., 1988. – 53л.
1063019
  Толстой Л.Н. Патриотизм и правительство / Л.Н. Толстой. – Москва : [Задруга] ; Тип. "Моск. Печат. Пр-во" В. Венгерова, 1917. – 32 с. – (Серия сочинений Л.Н. Толстого, запрещавшихся цензурой; Відомості про відповідальність серії (225f) : / Толстовское Общество в Москве ; под ред. В.Ф. Булгакова ; № 4)
1063020
   Патриотизм и развитие волевых качеств молодежи в спортивно-оздоровительной деятельности вуза / О.А. Роганов, П.Г. Воронцов, Л.Г. Шебалина, В.А. Эртель // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН ; редкол.: К.К. Бегалинова, Е.В. Брызгалина, А.Д. Герасев [и др.]. – Новосибирск, 2016. – № 6 (69). – С. 151-161. – ISSN 1811-0916


  Цель статьи раскрыть фундаментальную значимость идеи патриотизма в жизни России, место идеи патриотизма в спорте и ее практическое воплощение в процессе физического воспитания молодежи.
1063021
  Мирский Р.Я. Патриотизм и социальная ответственность личности при социализме : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Мирский Р.Я.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1971. – 20л.
1063022
  Мирский Р.Я. Патриотизм и социальная ответственность личности при социализме : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Мирский Р.Я.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1971. – 20л.
1063023
  Зарванский Василий Максимович Патриотизм как реальность в социалистическом обществе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Зарванский Василий Максимович; Львовск. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1983. – 28л.
1063024
  Макаров В.В. Патриотизм как явление общественного сознания: его источники и структура : Автореф... канд. филос.наук: / Макаров В. В.; Рост.ГУ. – Волгоград, 1969. – 17л.
1063025
  Ракова В.В. Патриотизм колхозного крестьянства в годы Великой Отечественной войны Советского Союза. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ракова В.В.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 15л.
1063026
  Никонова Л.Е. Патриотичекое воспитание детей старшего дошкольного возраста. / Л.Е. Никонова. – Минск, 1991. – 110с.
1063027
  Айрапетян Рафаел Патриотическая авантюра / Айрапетян Рафаел, Батакова Ирина // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 112-119 : фото
1063028
  Пащин Н.П. Патриотическая деятельность украинского советского театра в году Великой Отечественной войны. : Автореф... канд.искусствовед.наук: / Пащин Н.П.; АН УССР.Ин-т искусствовед. – К, 1954. – 16л.
1063029
  Самарин Г. Патриотическая тема в песенном творчестве русского народа / Г. Самарин. – Фрунзе, 1946. – 169с.
1063030
  Рейсер С.А. Патриотические идеи в русской литературе. / С.А. Рейсер. – Л., 1945. – 103с.
1063031
  Харкевич О. Патриотические мотивы в советской лирической поэзии 60-70-х годов и их художественное воплощение : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Харкевич О.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 19 с.
1063032
  Харкевич Ольга Патриотические мотивы в советской лирической поэзии 60-70-х годов и их художественное воплощение (на ма. поэзии Рубцова, Соколова, Жигулина, Викулова) : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Харкевич Ольга; Киев. гос. пед. ин-тут. – К., 1987. – 187л. – Бібліогр.:л.171-187
1063033
  Харкевич О. Патриотические мотивы в советской поэзии 6070-х годов и их художественное воплощение : Автореф... канд.фило.наук: 10.01.02 / Харкевич О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 19л.
1063034
  Кованько Г.Н. Патриотические побуждения к творческому труду у советских рабочих / Г.Н. Кованько. – М, 1961. – 55с.
1063035
  Мурадов А.М. Патриотические подвиги трудящихс Туркменистана при охране государственной границы СССР / А.М. Мурадов. – Ашхабад, 1982. – 59с.
1063036
  Ахметшин З.А. Патриотические трудовые подвиги комсомольцев Татарии в промышелнности в период Великой Отечественной войны Советского Союза (1941-1945 годы) : Автореф... канд. ист.наук: / Ахметшин З.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1961. – 24л.
1063037
  Блинов А.Е. Патриотический долг и производственный план / А.Е. Блинов, А.Т. Малиенко, А.Ф. Маслов. – Киев : Политиздат Украины, 1984. – 119 с. : ил. – (Производительность труда - самое важное, самое главное)
1063038
  Аношкин И.Ф. Патриотический и интернациональный долг советского человека : в помощь лектору / И.Ф. Аношкин ; О-во по распростр. полит. и науч. знаний РСФСР, Сарат. обл. отд. – Саратов : Книжное издательство, 1961. – 36 с.
1063039
  Ханин Л.И. Патриотический подвиг комсомольцев и молодежи Татарии в Великой Отечественной войне Советского Союза. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ханин Л.И.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1966. – 20л.
1063040
  Полищук Ф.П. Патриотический подвиг рабочих черной металлургии в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Полищук Ф.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории советского общества. – М., 1968. – 16л.
1063041
  Басин С.Г. Патриотический подвиг трудящихся Поволжья в годы Великой Отечественной войны : межвуз. сб. науч. тр. / Куйбышев. гос. пед. ин-т им. В.В. Куйбышева ; редкол.: С.Г. Басин (отв. ред.) и др. – Куйбышев : КГПИ, 1985. – 128 с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
1063042
  Шаронов А.В. Патриотический подвиг тружеников сельского хозяйства Среднего Поволжья в годы Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Шаронов А.В. ; Куйбышев. гос. ун-т. – Куйбышев, 1970. – 22 с.
1063043
   Патриотический почин тамбовских колхозников в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг). – Тамбов, 1961. – 288с.
1063044
  Рык Евгений Патриотический туризм: реальность ХХІ века, почему бы и нет? : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 74-75 : Фото
1063045
  Лысенко С.А. Патриотическое воспитание будущих рабочих на этапе обновления социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Лысенко С.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 15 с.
1063046
  Лысенко С.А. Патриотическое воспитание будущих рабочих на этапе обновления социализма : Дис... канд.филос.наук: 09.00.02 / Лысенко С. А.; ИПК преп. общ. наук при КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1990. – 175л. – Бібліогр.:л.153-175
1063047
  Чечет В.В. Патриотическое воспитание в семье / В.В. Чечет. – Минск, 1989. – 143 с.
1063048
  Новиков П.С. Патриотическое воспитание детей младшего школьного возраста на героике Сталинграда. : Автореф... канд. пед.наук: / Новиков П.С.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16 с.
1063049
  Костаков Г.И. Патриотическое воспитание защитников Родины / Г.И. Костаков. – Х., 1984. – 239с.
1063050
  Рудченко Л.Т. Патриотическое воспитание как системное явление : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Рудченко Л.Т.; АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1063051
  Тихомиров А.И. Патриотическое воспитание как фактор формирования личности студента : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Тихомиров А.И.; КГУ. – К., 1991. – 18л.
1063052
  Петров А.И. Патриотическое воспитание молодежи на эстетике революционных традиций : Автореф... канд. филос.наук: 09.623 / Петров А.И.; Белорусский гос. ун-т. – М., 1969. – 20л.
1063053
  Троицкий Н.Н. Патриотическое воспитание подводников Балтики в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Троицкий Н.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 21л.
1063054
  Саклешина Людмила Александровна Патриотическое воспитание старшеклассников в процессе обучения : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Саклешина Людмила Александровна; НИИ общ. проблем воспитания АПН СССР. – М., 1980. – 17л.
1063055
  Курант Лидия Семеновна Патриотическое воспитание студентов во внеучебной деятельности : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Курант Лидия Семеновна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 25л.
1063056
  Курант Л.С. Патриотическое воспитание студентов во внеучебной деятельности: (на материале экономических вузов : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Курант Л. С.; НИИ педагог. УССР. – К., 1991. – 225л. – Бібліогр.:л.172-196
1063057
  Дмитренко А.Н. Патриотическое воспитание трудящихся Белоруссии на революцоинных боевых и трудовых традациях советского народа. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Дмитренко А.Н.; АН БССР. – Минск, 1972. – 19л.
1063058
  Бабин Н.И. Патриотическое воспитание трудящихся в условиях развернутого строительства коммунизма : Автореф... канд. ист.наук: / Бабин Н.И.; Акад общест наук при ЦК КПСС Кафедра истории КПСС. – М, 1964. – 18л.
1063059
  Анисимова Наталия Виссарионовна Патриотическое воспитание учащихся 4-7-х классов средней школы при изучении произведений советской литературы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Анисимова Наталия Виссарионовна ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1972. – 20л.
1063060
  Оруджиев С.Б. Патриотическое воспитание учащихся 5-10 классов в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Оруджиев С.Б.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1975. – 43л.
1063061
  Слесарева И.Н. Патриотическое воспитание учащихся на уроках белорусской литературы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Слесарева И.Н.; Минск.пед.ин-т. – Минск, 1986. – 22л.
1063062
   Патриотическое воспитание учащихся на уроках и во внеклассной работе. – М., 1979. – 117с.
1063063
  Идельчик Я.Е. Патриотическое воспитание школьников / Я.Е. Идельчик. – Минск, 1968. – 144с.
1063064
  Маллаев Д.М. Патриотическое воспитание: опыт Дагестанского государственного педагогического университета // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 8. – С. 119-120. – ISSN 0869-561Х
1063065
  Хасанова С. Патриотическое движение женщин-механизаторов Узбекистана в борьбе за осуществление комплексной механизации хлопководства за годы семилетки : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Хасанова С. ; Самарк. гос. ун-т. – Самарканд, 1964. – 20 с.
1063066
  Ипатова А.С. Патриотическое движение на юге Китая в 40-е годы XIX в. / Ипатова А.С. ; АН СССР, Ин-т Дальнего Востока. – Москва : Наука ; Главн. ред. восточн. лит-ры, 1976. – 208 с.
1063067
  Чевелев А.П. Патриотическое движение трудящихся города Ульяновска в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 годы). : Автореф... канд. истор.наук: / Чевелев А.П.; Ульянов. гос. пед. ин-т. – Ульяновск, 1950. – 25 с.
1063068
  Жумаканов А.Р. Патриотическое и интеранциональное воспитание в школе / А.Р. Жумаканов. – Алма-Ата, 1971. – 140с.
1063069
  Хавх Н. Патриотическое и интернационалистическое воспитание студенческой молодежи / Н. Хавх, Б. Дашендон. – Улан-Батор, 1973. – 38с.
1063070
   Патриотическое и интернациональное воспитание воинов. – М., 1987. – 190с.
1063071
   Патриотическое и интернациональное воспитание молодежи. – Москва, 1983. – 240с.
1063072
   Патриотическое и интернациональное воспитание молодежи в условихя развитого социализма. – Одесса, 1976. – 228с.
1063073
   Патриотическое и интернациональное воспитание советской молодежи в условиях развитого социализма. – К., 1980. – 124с.
1063074
  Макаревич В.А. Патриотическое и интернациональное воспитание студентов / В.А. Макаревич. – Минск, 1985. – 108с.
1063075
   Патриотическое и интернациональное воспитание студентов в социалистичском обществе. – Москва, 1986. – 77с.
1063076
   Патриотическое и интернациональное воспитание студнтов. – Москва, 1979. – 255с.
1063077
  Фарфоровский В.Ф. Патриотическое и интернациональное воспитание школьников. / В.Ф. Фарфоровский. – Киев : Радянська школа, 1978. – 151 с.
1063078
   Патриотическое сознание: сущность и формирование. – Новосибирск, 1985. – 254с.
1063079
  Кошкіна О. Патриотичне та духовно-моральне виховання студентської молоді на сучасному етапі реформування системи освіти // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (93). – С. 68-73. – ISSN 1562-529Х
1063080
   Патриотки. – Москва, 1942. – 64с.
1063081
   Патриотки. – Москва, 1943. – 99с.
1063082
  Ярмаль А. Патриотки Донбасса / А. Ярмаль. – Сталино, 1948. – 60с.
1063083
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – Москва, 1939. – 160с.
1063084
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – Хабаровск, 1949. – 244с.
1063085
  Болстад Э. Патриоты : пьеса в 4-х д. / Э. Болстад ; пер. с норвежск. В.С. Морозовой ; ред. А.М. Дроздов. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 82 с. – (Современная зарубежная драматургия)
1063086
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – Москва, 1958. – 302с.
1063087
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – Москва, 1962. – 455с.
1063088
  Узе Б. Патриоты / Б. Узе. – Л., 1971. – 214с.
1063089
  Родичев Н.И. Патриоты / Н.И. Родичев. – Москва, 1975. – 191с.
1063090
   Патриоты. – Ашхабад, 1977. – 116с.
1063091
  Диковский С.В. Патриоты // Зеленый фургон : рассказы / Козачинский А.В. – Москва : Правда, 1984
1063092
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – Москва, 1986. – 415с.
1063093
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – Москва, 1987. – 415с.
1063094
  Герасимов С.К. Патриоты Дальнего Востока / С.К. Герасимов. – М., 1946. – 144с.
1063095
  Борисов Н.В. Патриоты Отечества / Н.В. Борисов. – М., 1988. – 63с.
1063096
  Бабаян К. Патриоты Родины / К. Бабаян. – 2-е изд., перераб. и доп. – Симферополь : Ерымиздат, 1947. – 72 с.
1063097
  Грушка Ч. Патриоты Чехословакии / Ч. Грушка. – М., 1960. – 62с.
1063098
  Тардов М. Патриоты. / М. Тардов. – К., 1938. – 40с.
1063099
  Диковский С.В. Патриоты. Приключения катера "Смелый" / С.В. Диковский. – Благовещенск, 1956. – 232 с.
1063100
  Гукайло З.С. Патриоты. Сборник текстов для чтения. / З.С. Гукайло, Ф.О. Ольшанская. – М., 1969. – 128с.
1063101
  Пономаренко Л.В. Патрис Лумумба / Л.В. Пономаренко. – М., 1989. – 126с.
1063102
  Хохлов Н.П. Патрис Лумумба. 1925-1961. / Н.П. Хохлов. – М., 1971. – 271с.
1063103
  Винокуров Ю. Патрис Эмери Лумумба: взгляд сквозь годы // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 1. – С.29-35. – ISSN 0321-5075


  Глава первого правительства Демократической республики Конго (ДРК) до 1961 года.
1063104
  Алєксандрова О.В. Патристика // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 274-276. – ISBN 966-316-069-1
1063105
  Алєксандрова О.В. Патристика нікейська і післянікейська // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 276-277. – ISBN 966-316-069-1
1063106
  Ісіченко І. Патристичні витоки давньоруського наративу // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 30-35
1063107
  Азаревич Д.И. Патриции и плебеи в Риме : историко-юридическое исследоваие / Дмитрий Азаревич. – Санкт-Петербург : Тип. Общественная польза
Т. 1. – 1875. – 117 с.
1063108
   Патриція Килина // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 9 лютого (№ 9)
1063109
  Мордвінцев В.М. Патріарх / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 286-287. – ISBN 966-642-073-2
1063110
  Гапон С.В. Патріарх ботанічної науки : до 120-річчя від дня народження академіка Д.К. Зерова // Біологія та екологія : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. С.В. Гапон ; члени редкол.: О.М. Байрак, С.М. Білаш, Д.В. Дубина [та ін.]. – Полтава, 2015. – Т. 1, № 1. – С. 106-108. – ISSN 2414-9810
1063111
  Капсамун І. Патріарх Варфоломій: шанс залишитися в історії / І. Капсамун, Д. Кривцун, Л. Филипович // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 10-11 червня (№ 101/102). – С. 4


  "Українська церква може стати автокефальною під час Собору на Криті, але для цього всі православні мають бути свідомими та патріотичними", - експерт.
1063112
  Білокриницький В. Патріарх вітчизняної фізіології (До 100-річчя академіка П. М. Сєркова) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 46-50. – ISSN 0372-6436
1063113
  Пащенко В. Патріарх Володимир (Василь Романюк) : в"язень совісті, борець за незалежність України // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 2 (21). – С. 210-218. – ISSN 2075-1222
1063114
  Колодний А. Патріарх Володимир (Романюк) в контексті православно-відроджувального процесу в Україні // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 132-136. – ISBN 978-617-696-609-8


  Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Володимир (Василь Омелянович Романюк, 1925-1995) - український православний релігійний діяч, богослов, патріарх Київський і всієї Руси-України УПЦ Київського Патріархату (1993-1995).
1063115
  Кралюк П. Патріарх дисидентів. Пам"яті Левка Лук"яненка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 13 липня (№ 14)
1063116
  Григор"єва Т.Ф. Патріарх історичної науки (Д.І. Багалій) // Репресоване краєзнавство (20 - 30-і роки) / Л.Л. Бабенко, С.С. Бабенко, Г.П. Білоус, М.М. Біляшівський, Б.М. та ін. Біляшівський. – Київ : Рідний край, 1991. – С. 16-21. – ISBN 5-7707-1396-8
1063117
  Карась Г.В. Патріарх Йосип Сліпий в контексті музичної культури української діаспори // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 233-240. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1063118
  Карась Г.В. Патріарх Йосип Сліпий в контексті музичної культури української діаспори // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 98-104. – ISSN 2225-7586
1063119
   Патріарх Йосиф Сліпий у документах радянських органів державної безпеки 1939-1987 : [в 2 т.] / Галузевий держ. архів служби безпеки України ; [редкол.: В. Сергійчук (голова) та ін.]. – Київ : Сергійчук М.І. – ISBN 978-966-2911-44-2
Т. 1. – 2012. – 656 с. – Імен. покажч.: с. 626-643. – Бібліогр.: с. 655-656
1063120
   Патріарх Йосиф Сліпий у документах радянських органів державної безпеки 1939-1987 : [в 2 т.] / Галузевий держ. архів служби безпеки України ; [редкол.: В. Сергійчук (голова) та ін.]. – Київ : Сергійчук М.І. – ISBN 978-966-2911-44-2
Т. 2. – 2012. – 480 с. – Покажч.: c. 448-466. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1063121
   Патріарх Йосиф Сліпий як визначний український ієрарх, науковець та патріот : Матеріали Міжнародної наукової конференції (20 вересня 2002 року, м. Київ). – Київ : Українська видавнича спілка, 2003. – 176с. – ISBN 966-7060-51-7
1063122
  Рябошапко Л. Патріарх Йосиф Сліпий: релігійна мораль і радянське кримінальне право // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 19 (328). – С. 16-19


  Рецензія на книгу професора КНУТШ, доктора історичних наук Володимира Сергійчука.
1063123
  Будько Є. Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет:"Збирайте скарби духовні" // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.10-13
1063124
  Колодний А. Патріарх Кирило - духовний оформлювач московських зазіхань на Україну // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 136-142. – ISBN 978-617-696-609-8


  Патріарх Кирило, в миру Володимир Михайлович Гундяєв (1946) - єпископ Російської православної церкви, з 1 лютого 2009 року - Патріарх Московський, предстоятель Російської православної церкви. Після смерті патріарха Алексія II в грудні 2008 року став ...
1063125
  Філевич Н. Патріарх музейної справи в Україні (пам"яті Бориса Возницького) // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 50-53. – ISSN 0130-1799


  Возницький Борис Григорович (1926-2012) - український мистецтвознавець, директор Львівської галереї мистецтв, академік Української академії мистецтв, Герой України (2005), лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка (1990), заслужений працівник ...
1063126
  Жадько В. Патріарх покинутого раю : До 90-річчя з дня народження Олександра Сизоненка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 20 вересня (№ 19). – С. 1, 6
1063127
  Онищенко Володимир Патріарх професійної кераміки // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 16. – ISSN 0868-9644


  Петро Печорний - фахівець у галузі декоративно-ужиткового мистецтва
1063128
  Козак С. Патріарх радянського шевченкознавства : Степан Козак // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 210-213
1063129
   Патріарх Сліпий про себе // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Грудень [№] 24. – С. 4
1063130
  Рожнятовська О. Патріарх сучасного живопису та сценографії. До 100-річчя від дня народження Д. Нарбута (1916-1998) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 26-30. – ISSN 2306-3505


  Творчість народного художника України, лауреата Державної премії України імені Т.Г. Шевченка Данила Георгійовича Нарбута – це могутній пласт в історії української культури.
1063131
  Шлапак Я. Патріарх українського історичного роману // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 24 травня (№ 21). – С. 13


  Патріарх українського історичного роману Роман Іваничук сьогодні святкує 86-річчя.
1063132
  Реєнт О. Патріарх українського краєзнавства // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 21 -28 червня (№ 28). – С. 10


  До 85-річчя академіка НАН України Петра Тимофійовича Тронька.
1063133
  Степаненко М.І. Патріарх українського мовознавства : до 100-річчя з дня народження професора Михайла Жовтобрюха / М.І. Степаненко. – Полтава : АСМІ, 2005. – 113с. – ISBN 966-7653-21-5
1063134
  Меншун В.І. Патріарх українського правознавства. Штрихи до портрета академіка НАНУ, Героя України Василя Яковича Тація // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 2. – ISSN 0868-8117
1063135
  Войтович Л. Патріарх українського слов"янознавства // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 316-320. – ISSN 0203-9494
1063136
   Патріарх української агроекономічної науки : До 80-річчя акад. УААН В.В.Юрчишина // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 88-89. – ISSN 0131-775Х
1063137
  Гирич І. Патріарх української архівістики // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 120-123. – ISSN 0131-2685


  Видатний український археограф другої половини ХХ століття Іван Лукич Бутич.
1063138
  Максимчук Б. Патріарх української германістики // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 6-12. – ISSN 2078-340X


  27 черв. 2014 р. минає 100 років від дня народження зав. кафедри німецької філології Львівського національного ун-ту імені Івана Франка, д-ра філол. наук, проф. Богдана Михайловича Задорожного, творче життя якого пов’язане з Львівським університетом, ...
1063139
   Патріарх української кримінології / В. Женунтій, В. Шакун, В. Джужа, В. Ковальський, О. Кулик, В. Петров, Л. Москалюк, О. Шаповалов, В. Андросюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 17-30 липня (№ 28/29). – С. 19. – ISSN 1992-9277
1063140
  Карпенко В. Патріарх Філарет // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 5/6 (211/212). – С. 30-36
1063141
  Патріарх Філарет Патріарх Філарет: Петро Тронько був людиною глибоко віруючою / бесідував В. Татаренко // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Нац. газет.-журн. вид-во ; ген. дирек. А. Щекун ; вид. рада А. Курков [та ін.] ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 3 (235), березень. – С. 54-56. – ISSN 0131-2685


  У червні виповнюється 100 років з часу утворення першого уряду України. До числа найвидатніших урядовців цього періоду, без перебільшення, належить Академік Петро Тронько. Він працював на посаді заступника голови Ради міністрів УРСР 17 років ...
1063142
  Мушинка М. Патріарх чеської та словацької україністики // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 11 листопада (№ 22). – С. 1, 4-5


  До 100-річчя з дня народження Миколи Неврлого.
1063143
  Гуменюк Б. Патріарх. Родом з Поділля // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 18-24 сентября (№ 31). – С. 14


  У цьому, 2020 році, 15 вересня виповнилося 100 років з дня народження мого Батька - Гуменюка Івана Васильовича. Я не буду писати художній нарис про нього - це складна і, по суті, непідйомна справа, поскільки словами не у силі висловити усі почуття, ...
1063144
  Крамар О. Патріархат-рейдер // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 6 (171). – С. 48-50. – ISSN 1996-1561


  Не лише підпорядкування Москві Київської митрополії, а й сама поява Московського патріархату були далекими від поняття "канонічності", й супроводжувлися шантажем та підкупом.
1063145
  Колодний А. Патріархат - зневажений Заповіт Йосифа Сліпого // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 225-281. – ISSN 2306-3548


  Ідея створення Українського Патріархату рівночасна загалом спробам поєднання Української Православної Церкви з Римським Апостольським Престолом і насамперед з діяльністю єзуїта Антонія Поссевіно з Польщі при дворі князя Костянтина Острозького. З метою ...
1063146
   Патріархат : За їдність церкви й народу. – Hью-Йорк, 1997


  1997. N 1/2
1063147
  Гладких М.І. Патріархат / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 287. – ISBN 966-642-073-2
1063148
  Бігун Б. Патріархові українського літературознавства Дмитрові Затонському - 85 років! // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 5-6. – ISSN 0205-471Х
1063149
   Патріарху Мстиславу - 120 років // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 19-25 квітня (№ 16). – С. 5
1063150
  Карпець О. Патріарху сучукрліту - 60 років // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 27 березня (№ 6). – С. 1, 3. – ISSN 2519-4429


  Юрій Андрухович.
1063151
   Патріарху української науки Борису Патону - 90! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 13


  27 листопада всесвітньо відомому вченому, президентові Національної академії наук України Борису Євгеновичу Патону виповнилося 90 років. Заслуги Бориса Патона у вітчизняній науці важко переоцінити; він автор понад тисячі наукових праць, творець більш ...
1063152
  Борак Б. Патріарший і синодальний Томос як декларація про церковну незалежність і джерело канонічного права / Б. Борак, М. Шкрібляк // Гуманітарний дискурс у перспективі ХХІ століття: методологічні засади : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2021 р. , м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: В. Балух, М. Марчук, М. Чікарькова та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 232-237. – ISBN 978-966-423-670-3
1063153
  Павленко П. Патріарший статус УГКЦ як "розмінна монета" між Ватиканом і Москвою (станом на понтифікат папи Франциска) // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 216-222. – ISSN 2306-3548
1063154
  Килимник Ю. Патріацид. Злочин проти України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 3*4 жовтня (№ 184/185). – С. 13


  Доктор права з Казахстану пропонує розробити міжнародний договір про заборону посягання на державність і покарання за це.
1063155
  Цур Мюлен Патріот / Цур Мюлен. – Харків, 1926. – 70 с.
1063156
  Лазорський М. Патріот / М. Лазорський. – Київ : Україна, 1992. – 260 с. – ISBN 5-319-00981-X
1063157
  Костюченко О. Патріот і меценат // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 березня (№ 40). – С. 10


  Ераст Михайлович Гуцуляк (1930 — 2013) — канадець українського походження, підприємець у фармацевтичній галузі, громадський діяч і меценат, фундатор будинку для консульства України в Канаді.
1063158
  Світличанин І. Патріот Криму Соломон Крим // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 14 липня (№ 28). – С. 6-7
1063159
  Мушинка М. Патріот не лише рідної Пряшівщини, але й України. До 80-ліття з дня народження Йосифа Сірки // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2016. – Рік вид. 64, № 5. – С. 50-55. – ISSN 0419-8131
1063160
  Соколов Б. Патріот рідного Дону й України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 7-8 лютого (№ 22/23). – С. 21


  Полковник Михайло Фролов - герой радянсько-польської та радянсько-української війни 1920 року.
1063161
   Патріот України. – Київ, 2000
1063162
   Патріот України : загальнодержавна газета. – Київ
№ 1. – 2001
1063163
   Патріот України : загальнодержавна газета. – Київ
№ 2. – 2001
1063164
   Патріот України : загальнодержавна газета. – Київ
№ 3. – 2001
1063165
   Патріот України : загальнодержавна газета. – Київ
№ 4. – 2001
1063166
   Патріот України : історичний альманах. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
Вип. 1. – 2007. – Безкоштовна редакційна передплата
1063167
   Патріот України : історичний альманах. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
Вип. 2. – 2007. – Безкоштовна редакційна передплата
1063168
   Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
Вип. 4. – 2008. – Безкоштовна редакційна передплата
1063169
   Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
Вип. 5. – 2009. – Безкоштовна редакційна передплата
1063170
   Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
Вип. 6. – 2010. – редакційна передплата
1063171
   Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
Вип. 7. – 2010. – редакційна передплата
1063172
   Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
Вип. 8. – 2011. – редакційна передплата
1063173
   Патріот України : журнал - альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-402-8
Вип. 10. – 2011. – редакційна передплата; з 2012, вип. 11має назву "Соціальний захист ветеранів військової служби та інших силових структур"
1063174
   Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-1572-04-0
Вип. 9 : Питання соціальної взаємодії молоді і ветеранів. – 2012. – редакційна передплата
1063175
   Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-1572-04-0
Вип. 14. – 2013. – редакційна передплата
1063176
   Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-1572-04-0
Вип. 15. – 2013. – редакційна передплата
1063177
  Іщенко М.П. Патріот України у системі цінностей філософії гуманізму і демократії : навч. посібник / М.П. Іщенко ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2021. – 187, [1] с. – Бібліогр.: с. 186-187. – ISBN 978-966-353-484-8
1063178
  Білан А. Патріот українського шрифту // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 32. – ISSN 0868-9644


  Український графік Віталій Мітченко
1063179
  Хомяк Р. Патріот, який не розійшовся з реальністю // Критика. – Київ, 2010. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 46


  Роман Купчинський — український і американський журналіст, розвідник. Директор української служби Радіо Свобода (1991–2002).
1063180
  Лазорський М. Патріот. Григор Орлик (1702-1759) : історичне оповідання / Микола Лазорський ; [упоряд. та передм. Т. Олещенко]. – Київ : Персонал, 2009. – 343, [1] с. – (Бібліотека української героїки ; вип. 6). – ISBN 978-966-608-933-3
1063181
  Кононенко П. Патріотам // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 26 січня - 2 лютого (№ 5). – С. 2
1063182
  Носенко О.Є. Патріоти : повість, оповідання / О.Є. Носенко. – Київ, 1953. – 472 с.
1063183
  Узе Б. Патріоти / Б. Узе. – К., 1958. – 460с.
1063184
  Носенко О.Є. Патріоти : повість, оповідання / О.Є. Носенко. – Київ : Дніпро, 1988. – 365 с.
1063185
  Прохоренко О.Я. Патріотизм - реальна протидія корупційним проявам в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 105-107. – Бібліогр.: 12 назв
1063186
  Артюшенко О.М. Патріотизм - це феномен чи самосвідомість нації? // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: А.І. Мельник, Т.І. Сила, Н.А. Ємець [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 1 (11). – С. 13-18. – ISSN 2412-1185
1063187
  Подкіч В. Патріотизм = висока відповідальність // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2015. – Дод. до газ. (Грудень (№ 16) : Військовий інститут. – С. 2


  Чи спроможна наша армія захистити рідну землю? Хто вони – сьогоднішні воїни, солдати і офіцери, всі ті, кому випало зі зброєю в руках боронити українські кордони? Відповіді на ці питання перебувають у тісному зв’язку з такими поняттями, як гідність, ...
1063188
  Книш І. Патріотизм Анни Йонкер / І. Книш; обклад.М.Біраковської. – Вінніпег : Поступ, 1964. – 192 с. : Іл.
1063189
  Філатов Б.А. Патріотизм в умовах сучасних політичних трансформацій : зарубіж. та укр. досвід : монографія / Б.А. Філатов ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2020. – 379, [1] с. – Бібліогр.: с. 313-377. – ISBN 978-966-981-314-5
1063190
  Возняк С. Патріотизм і гуманізм: український історико-філософський контекст // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 3-11. – (Серія: Філософські науки ; № 18 (295)). – ISSN 1729-360Х
1063191
  Кравченко А.П. Патріотизм і прихильність як різновиди любові // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 35. – C. 58-67. – ISSN 2075-1443
1063192
  Івченко Ю.В. Патріотизм та його сутнісна складова // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 23-24. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
1063193
  Шашкова М.І. Патріотизм та націоналізм в епоху глобалізації // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 91-93
1063194
  Польщак А. Патріотизм та національна ідея в публіцистиці Ф. Моріака та Ж. Бернаноса // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 299-307
1063195
  Протасова Ж.В. Патріотизм у творах В.А. Симоненка // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 202-203. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1063196
  Тичина П.Г. Патріотизм у творчості Мажита Гафурі / Павло Тичина. – Київ : Т-во для пошир. політ. та наук. знань Укр.РСР, 1955. – 35 с.
1063197
  Сенченко А.Я. Патріотизм як домінуюча сила консолідації і розвитку суспільства: сучасний український контекст / А.Я. Сенченко, О.А. Сенченко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 245-248. – ISSN 2076-1554
1063198
  Гонський В. Патріотизм як основа сучасного виховання та ідеології держави // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.9-14. – ISSN 0131-6788
1063199
  Каменюк Ю.В. Патріотизм як професійна властивість військовослужбовців: етимологічний аспект // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 4 (41). – С. 224-229
1063200
  Локарєва Г. Патріотизм як суспільна та індивідуальна цінність / Г. Локарєва, Г. Чорна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 24-28. – (Педагогіка ; вип. 2 (16)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито проблему патріотизму як суспільної та індивідуальної (особистісної) цінності. Розглянуто зміст понять "патріотизм", "патріот", "національне". Аналіз останніх досліджень українських науковців підкреслив актуальність продовження теоретичної і ...
1063201
  Циганчук К.А. Патріотизм як цінність // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 2. – С. 4-10. – ISSN 1817-3764
1063202
  Філатов Б.А. Патріотизм як чинник кризового політичного управління в умовах сталої демократії // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 58-72. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
1063203
  Філатов Б.А. Патріотизм як чинник політичної трансформації сучасної України : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Філатов Борис Альбертович ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Дніпро, 2021. – 491 арк. – Додатки: арк. 467-491. – Бібліогр.: арк. 423-466
1063204
  Філатов Б.А. Патріотизм як чинник політичної трансформації сучасної України : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Філатов Борис Альбертович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 38 с. – Бібліогр.: 42 назви
1063205
  Кримець Л.В. Патріотизм як чинник формування соціальності // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 190-194
1063206
  Литвин М.О. Патріотизм, народжений Жовтнем / М.О. Литвин. – Київ, 1968. – 48с.
1063207
   Патріотизм, порядність, професіоналізм [Електронний ресурс. Звукозапис] : до 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка : до 60-річчя Інститутут міжнародних відносин. – Київ : "Дельта". – 1 CD. – Систем. вимоги : Samsung Pleomax CDR 52-X 100 Mb/80 MIN.-Заголовок з етикетки контейнеру
1063208
  Нинюк М. Патріотизм, професіоналізм, порядність - основні складові підвищення кваліфікації державних службовців // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.356-360. – ISBN 966-73-53-51-Х
1063209
  Чучалін О. Патріотична діяльність Руської Православної Церкви в роки Великої Вітчизняної війни // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 28-30
1063210
  Краснікова Ю. Патріотична добродійсність Олени Пчілки у тижненвику "Рідний край" (1906-1916) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 150-156


  У статті проаналізовано національно-просвітницькі ідеали Олени Пчілки, досліджено її діяльність як редакторки, видавниці й авторки тижневика "Рідний край" (1906-1916). Особливу увагу звернено на статті, замітки, нариси, спогади, фейлетони О. П. Косач, ...
1063211
  Осаула В.О. Патріотична реклама в Україні: відповідь на виклики часу // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 2. – С. 148-154. – ISSN 2409-9805


  Мета - виявити і показати особливості патріотичної соціальної реклами на підтримку української армії (на прикладі відеороликів). В основі методології дослідження - аналітика, яка передбачає застосування загальнонаукових методів аналізу і синтезу, а ...
1063212
  Осаула В.О. Патріотична реклама: сутність та роль у сучасному українському суспільстві // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2019. – С. 82-91. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 55). – ISSN 2410-5333


  зокрема в сучасному українському суспільстві. Запропоновано визначення патріотичної реклами як різновиду ідеологічно вивіреної соціальної реклами (інколи як складової комерційної), яка на основі емоційно-мотиваційної актуалізації символів патріотизму ...
1063213
  Колісник О. Патріотична складова в сучасному освітньо-виховному процесі підготовки офіцерів Збройних сил України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 29-32. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (41)). – ISSN 1728-3817


  У науковій статті розкриваються складові теорії виховання: зміст, принципи, методи і закономірності виховної, патріотичної підготовки майбутніх офіцерів у системі військової освіти України відповідно до сучасних політичних реалій. Патріотизм воїнів, ...
1063214
  Федчук В. Патріотична справа його життя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13-14 квітня (№ 65/66). – С. 12


  Микола Вавренчук опублікував 320 хронікальних розповідей про учасників національно-визвольного руху.
1063215
  Судець Н.А. Патріотична спрямованість циклу поезій "Україна" Івана Франка (на матеріалі епітетних структур) // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 58-59
1063216
  Золотоноша Л. Патріотичне виховання - потужний чиник консолидації // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 29 березня (№ 61). – С. 4


  В Університеті "Україна" відбулая IV міжнародна науково-практична конференція "Освітньо-виховні та патріотичні традиції українського козацтва у контексті слов"янських і загальноєвропейських цивілізаційних процесів.
1063217
  Пахотіна Т. Патріотичне виховання в Республіці Польща: нормативні засади // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 3 (107). – С. 510-519. – ISSN 2312-5993
1063218
  Горяна Л.Г. Патріотичне виховання в Україні можна довірити тільки професіоналам // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 9. – С. 42
1063219
  Кульчицький В.Й. Патріотичне виховання в Україні у 50-80-х рр. ХХ століття: регіональний аспект // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 150-152. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1063220
  Гарнійчук В. Патріотичне виховання в українській педагогічній науці: наукові підходи та концепції // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2014. – № 3. – С. 28-30
1063221
  Чавдаров С.Х. Патріотичне виховання дітей у сім"ї / С.Х. Чавдаров, проф. ; МО УРСР, Науково-дослідний ін-т педагогіки. – Київ : Радянська школа, 1956. – 64 с. – (Бібліотека для батьків)
1063222
  Чавдаров С.Х. Патріотичне виховання дітей у сім"ї / С.Х. Чавдаров, проф. – Київ : Радянська Україна, 1956. – 60 с. – (Товариство поширення політичних і наукових знань Української РСР ; Серія 4, №№ 8, 9)
1063223
  Палійчук О.В. Патріотичне виховання засобами музейної педагогіки // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2016. – № 15. – С. 93-98
1063224
  Шмирко О.С. Патріотичне виховання засобами навчальних дисциплін (на прикладі наукових творів Івана Огієнка) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 154-159. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
1063225
  Ходанич Л. Патріотичне виховання засобами поезії Закарпаття як основа формування оборонця Карпатської України // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 2 (154), лютий. – С. 14-17
1063226
  Левицька А.А. Патріотичне виховання майбутниіх офіцерів-прикордонників на засадах військових традицій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Левицька Аліса Андріївна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 18 назв
1063227
  Максютов А.О. Патріотичне виховання майбутніх учителів географії в процесі пошукової туристсько-краєзнавчої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Максютов Андрій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1063228
  Тупікова Г. Патріотичне виховання майбутніх учителів засобами українського музичного мистецтва в системі неперервної освіти // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 248-250


  Розкривається сутність і зміст мистецької освіти впродовж життя, розглядаються можливості українського музичного мистецтва як інструменту патріотичного виховання майбутніх учителів.
1063229
  Нечитайло А.А. Патріотичне виховання молоді засобами соціальних мереж у глобальному інформаційному просторі // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 4 (44). – С. 28-33
1063230
  Вишневський О. Патріотичне виховання на тлі європеїзації українського суспільства // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 6-13 січня (№ 1/2). – С. 14
1063231
  Коломоєць Г.А. Патріотичне виховання старших підлітків у процесі військово-спортивних ігор : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Коломоєць Галина Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
1063232
  Лець О. Патріотичне виховання студентів вищих навчальних закладів засобами образотворчого мистецтва // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 191-193. – ISSN 2520-6419


  Навчальний заклад має стати для кожного студента осередком становлення громадянина-патріота України, готового самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, сприяти єднанню українського народу та ...
1063233
  Абрамчук О.В. Патріотичне виховання студентів вищих технічних навчальних закладів : монографія / О.В. Абрамчук, М.М. Фіцула ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 137 с. – ISBN 978-966-641-242-6
1063234
  Тупікова Г.А. Патріотичне виховання студентів на основі українського музичного мистецтва в ХІХ столітті // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін. – Київ, 2016. – № 53. – С. 37-40. – ISSN 2411-5983
1063235
  Жаровська О.П. Патріотичне виховання студентів педагогічного університету: ціннісно-орієнтаційна складова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 35-40. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 46). – ISSN 2415-7872
1063236
  Гарань Н. Патріотичне виховання студентської молоді в умовах закладу вищої освіти // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 (92). – С. 131-152. – ISSN 2077-1827
1063237
  Мостова Н.В. Патріотичне виховання сучасної молоді // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 66-68
1063238
  Павлюк А.В. Патріотичне виховання сучасної молоді / А.В. Павлюк, С.В. Виговська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 213-219. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1063239
  Шабінський М. Патріотичне виховання у французькій школі // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 173-181. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 28). – ISSN 2309-1517
1063240
  Розовик Д. Патріотичне виховання українського народу в процесі культурного будівництва у 1917-1920 роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 10. – C. 75-79
1063241
   Патріотичне виховання учнів та студентів в навчальних закладах України : про відзначення 70-ї річниці визволення України та перемоги у Великій Вітчизняній війні : метод. реком. для загальноосвітніх шкіл, проф.-техн. навч. закладів, вищ. навч. закл. I-IV рівнів акредитації / [Александренко Н.П. та ін. ; упоряд.: Кузнєцова О.В., Рижкова Р.В. ; заг. ред.: Шиловцев Ю.В., Удалова О.А. ; відп. за вип. Клюй В.С.] ; М-во освіти і науки України, Орг. ветеранів України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ : Конус-Ю, 2014. – 100, [1] с. : іл., портр., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Назва обкл.: Про відзначення 70-ї річниці визволення України та перемого у Великій Вітчизняній війні : патріотичне виховання учнів та студентів в навчальних закладах України. – Бібліогр.: с. 98-100 та в кінці ст. – ISBN 978-966-2250-22-0
1063242
  Лисенко М.М. Патріотичне виховання учнів у процепсі вивчення історії / М.М. Лисенко. – Київ, 1976. – 144с.
1063243
  Шиприкевич О. Патріотичне виховання школярів на традиціях українського народу: проблеми і досвід // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 4 (326). – С. 58-63. – ISSN 0130-6936
1063244
  Кульчицький В.Й. Патріотичне виховання як складова професійної підготовки майбутнього фахівця // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 88-92. – Бібліогр.: с. 90-91. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
1063245
   Патріотичне та інтернаціональне виховання. – Київ, 1974. – 230с.
1063246
  Заслуженюк В.С. Патріотичне та інтернаціональне виховання молоді в умовах розвинутого соціалізму / В.С. Заслуженюк. – Київ, 1980. – 48 с.
1063247
   Патріотичне та інтернаціональне виховання студентської молоді. – Київ, 1975. – 126с.
1063248
  Осаула В.О. Патріотичний аспект соціальної реклами в Україні (на прикладі відеореклами 2014-2019 рр.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Осаула Вадим Олександрович ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1063249
  Журавель О.С. Патріотичний зміст туристсько-краєзнавчих картографічних творів // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 65-68 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2075-1893
1063250
  Вербицька Х.І. Патріотичний контекст публікацій обласних газет Івано-Франківщини 2006-2010 років // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 61, листопад – грудень


  Проаналізовано публікації обласних газет Івано-Франківської області з огляду на контекст патріотичності в цих матеріалах. На підставі розгляду матеріалів у дев"яти газетах зроблено висновки про журналістську якість цих публікацій та аудиторну ...
1063251
  Малаков Д. Патріотичний мітинг на честь визволителів Києва у Шевченківському парку // Київ 1939-1945 : фотоальбом / Д.В. Малаков. – Київ : Кий, 2005. – С. 387 : фото. – ISBN 966-8825-01-02


  27 листопада 1943 р. З фондів ЦДКФФАУ. Ліворуч - гасло: "Помста і смерть німецьким окупантам!", праворуч - портрет Сталіна, далі портрет Т. Шевченка, позаду - спалений університет.
1063252
  Мельниченко В. Патріотичний подвиг Юрія Барабаша // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 5-11 серпня (№ 31). – С. 11


  Юрію Барабашу - 90 років.
1063253
  Данилюк М.З. Патріотичний рух колгоспного селянства України за надання всебічної допомоги фронту (1941-1945) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – № 1. – С. 57-69. – (Серія історії та філософії ; № 1, вип. 2)
1063254
  Янковська Ж. Патріотичний символізм Олександра Олеся // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 432-444. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-62-1
1063255
  Марусик В. Патріотичні думи Василя Нечепи // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 3-9 вересня (№ 36). – С. 9


  Відомий у світі кобзар зустрів своє 70-річчя.
1063256
  Золотой З. Патріотичні ідеї в творчості М.В. Гоголя / З. Золотой. – К., 1952. – 39 с.
1063257
  Шабліовський Є.С. Патріотичні ідеї в творчості Т.Г.Шевченка. / Є.С. Шабліовський. – Київ, 1961. – 92с.
1063258
  Янусь Н.В. Патріотичні мотиви в поезії Олександра Неприцького-Грановського в контексті діалогу культур / Н.В. Янусь, С.С. Канівець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 268-272. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1063259
  Гуменюк В.І. Патріотичні мотиви в сатиричних творах Володимира Винниченка // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 99-111


  У статті підкреслюються, що вболівання В. Винниченка за чистоту, мо- ральну бездоганність людей, які проголошують себе поборниками втілення високих ідеалів, зумовлюють доволі широке звернення автора до сатири у творах патріот. тематики. Детально ...
1063260
  Левчин І.Д. Патріотичні мотиви у поезії Сальмана Гараті // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  Розглянута революційна творчість Сальмана Гараті (1959-1986) - представника молодого покоління поетів 80-х рр. ХХ ст. в Ірані. Досліджена специфіка тематики його творів, які вирізнялися соціальним і патріотичним спрямуванням. Опрацьовані поезії зі ...
1063261
  Рибалкін С.В. Патріотичні мотиви у поезії Хасана Тауфіка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 255-262


  У статті подано огляд доробку сучасного єгипетського поета, письменника й літературознавця Хасана Тауфіка. Досліджуваним аспектом є патріотичні мотиви у його творчості, зокрема касида "Страждання над ураженим Багдадом". На прикладі авторського ...
1063262
  Хропко П.П. Патріотично-інтернаціоналістський пафос сучасної української поезії : Серія VI Література і мистецтво;№2 / П.П. Хропко. – Київ : Знання, 1984. – 48 с.
1063263
  Корпанюк М. Патріотично-політична парадигма літературної публіцистики Йосипа Верещинського // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 50-57. – ISBN 978-617-640-200-8


  У розвідці аналізується ренесансно-класицистична змістовна, художньо-естетична та історико-літературна вартість політично-публіцистичних трактатів Йосипа Верещинського та їхня роль в розвиткові національних державотворчих, націєцентричних ідей в другій ...
1063264
  Терещенко Т.П. Патріотично-ціннісна складова морально-психологічного стану військовослужбовців Збройних Сил України // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 209-212. – ISSN 2311-7249


  В статті проведено аналіз патріотизму як ціннісної складової морально-психологічного стану військовослужбовців. Розглянуто основні шляхи удосконалення навчальної та виховної роботи щодо підвищення морально-психологічного потенціалу, психологічного ...
1063265
  Вакулишин С. Патріярх Гільдії києвознавців // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 21-27 лютого (№ 8). – С. 12


  Пам"яті Дмитра Малакова.
1063266
  Лаба Василь Патрологія = Patrologia : Життя, письма і вчення Отців Церкви / Лаба Василь; Український католицький університет ім. Св.Климента Папи. – Вид. 2-е/Зладив Дачкевич Йосиф. – Рим : Укр. катол. унів. ім. Св.Климента Папи. – (Видання Українського католицького університету ім. св.Климента папи ; т.36 ; Праці греко-католицької богословської академії=Opera Greco-Catholicae Academiae Theologicae)
Ч.1-3. – 1974. – 552с.
1063267
  Смаглій К. Патрон-клієнтарні зв"язкуи та президентські вибори 2004 року // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. досліджень ; редкол. : В. Верстюк, Я. Грицак, Л. Зашкільняк [та ін.]. – Київ ; Львів, 2006. – Число 10. – С. 140-158. – ISBN 966-7493-25-5; 966-8978-29-3 (ч.10)
1063268
  Цалик С. Патрон Полтавы // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2018. – № 20 (575), 18.05.2018. – С. 50-53. – ISSN 2075-7093
1063269
  Чередниченко О.І. Патрон українського перекладу : (до 125-річчя від дня народження Миколи Зерова) // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: Р. Бруннер, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (2). – C. 5-14
1063270
  Хлевнюк О.В. Патронаж Москвы и грузинский национализм накануне событий 1956 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 12. – С. 24-35. – ISSN 0042-8779


  О причинах массовых волнений в Грузии в 1956 году.
1063271
  Качмар М. Патронажна функція метаморфози в українських чарівних казках // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 696-703. – ISSN 1028-5091
1063272
  Гузенко С.М. Патрональні храми давнього Києва доби Володимира Хрестителя та Ярослава Мудрого // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, Білокінь С.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – 2003 рік : Пам"ятки Давньої Русі в студіях сучасних вчених: історія, дослідження, збереження. – С. 107-111. – ISBN 966-7671-23-2
1063273
  Салахетдинова Л.Н. Патронат как дополнительная форма устройства детей // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 8. – С. 123-128. – ISSN 0132-0831
1063274
  Демченко Т.І. Патронатна і державна служба: співвідношення понять // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 108-120. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
1063275
   Патронатна служба : підручник / [Н.В. Галіцина та ін.] ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова ; М-во освіти і науки України ; Запоріз. нац. ун-т, Навч.-наук. лаб. з дослідж. проблем служб. права НАПрН України. – Київ : Ін Юре, 2018. – 179, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-560-1
1063276
  Буланий М.Ю. Патронеси православної церкви з князівських родів українських земель держави Ягеллонів першої половини XVI ст // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 43-48. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 25 (1)). – ISSN 2412-5334
1063277
  Наливайко М.Я. Патроніми в говірках південно-західного наріччя (іменування дочок) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 248-250. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Проаналізовано індивідуальні відантропонімні жіночі прізвиська. До відантропонімних відносимо найменування, лексичною базою яких стали оніми. Мотивом для творення жіночих прізвиськ жителів Львівщини слугує характеристика зовнішності батька, психічні ...
1063278
  Кравченко Л. Патроніми в українських говірках (іменування синів) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 297-305. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1063279
  Прадід Ю.Ф. Патронімічні прізвища (на матеріалі українських варіантів християнських імен)


  Присвячена дослідженню патронімічних прізвищ, похідних від українських варіантів християнських імен, які є найпоширенішими серед антропонімів. Зроблено огляд наукових праць, у яких подано лексикографічне опрацювання антропонімів, розглянуто різні ...
1063280
  Прадід Ю. Патронімічні прізвища (на матеріалі українських варіантів християнських імен) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: Мозер М., Костич Л.М., Арібжанова І.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 1 (51). – С. 28-45. – ISSN 0320-3077


  Присвячена дослідженню патронімічних прізвищ, похідних від українських варіантів християнських імен, які є найпоширенішими серед антропонімів. Зроблено огляд наукових праць, у яких подано лексикографічне опрацювання антропонімів, розглянуто різні ...
1063281
  Івасенко А. Патронімні прізвищеві назви українців Галичини XVI ст. (на матеріалах опису королівщини Руської землі) // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 60-65. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 23)
1063282
  Гарбарук А. Патронка сучасного польського товариства на Волині Єва Фелінська: життя ,діяльність, пам"ять // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 1 (13), т. 3, січень - березень. – С. 69-72. – ISSN 1998-4634
1063283
  Мацузато К. Патронное президентство и политика в сфере идентичности в непризнанной Абхазии // Вестник Евразии : Независимый научный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 132-159. – ISSN 1727-1770
1063284
   Патроны резьбовые для электрических ламп и их детали. – Москва, 1973. – 56 с.
1063285
  Неелов А.Н. Патрохимическая классификация метаморфизованных осадочных и вулканических пород / А.Н. Неелов. – Ленинград : Наука, 1980. – 100с.
1063286
  Дикусаров В.Г. Патрузечь де ань советичь ыноориць / В.Г. Дикусаров. – Ужгород, 1982. – 256 с.
1063287
  Драммонд Дж.Д. Патруль в Атлантике / Дж.Д. Драммонд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 164с.
1063288
   Патруль времени : сб. науч.-фант. произведений. – Москва : Мир, 1985. – 491 с. – (Зарубежная фантастика)
1063289
  Финкель Майкл Патруль на собачьих упряжках : ледяной дозор / Финкель Майкл, Хоффманн Фритц // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – январь № 100. – С. 110-123 : фото, карта
1063290
   Патрушев Василий Дмитриевич // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 2 (298). – С.157-158. – ISSN 0132-1625
1063291
  Біленко Василь Паттайя. Справжній несправжній Таїланд : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (43), травень. – С. 28-30 : Фото
1063292
  Лопухин М.М. Паттерн- метод планирования и прогнозироания научных работ / М.М. Лопухин. – М, 1971. – 159с.
1063293
  Гаврилюк О.К. Паттерн "тимчасової концентрації" ВПО? Фактори та умови просторового розподілу ВПО в Україні протягом останньої пентади // Регіон - 2020: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (8-9 жовтня 2020 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова), П. Беднар, Н. Елізбарашвілі та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. – С. 157-159. – ISBN 978-966-285-669-9
1063294
  Рыбаков Л.А. Паттерн анализ организаций / Л. Рыбаков, А. Стогний ; НАНУ ; Ин-т телекоммуникаций и глобального информационного пространства. – Киев : Азимут-Украина, 2007. – 160 с. – ISBN 978-966-8405-48-8
1063295
   Паттерны проектирования = Head first design patterns / Эрик Фримен [и др.] ; [пер. с англ. Е. Матвеев]. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2011. – 646 с. : илл. – ISBN 978-5-459-00435-9
1063296
  Левыкин В.М. Паттерны проектирования требований к информационным системам: моделирование и применение : монография / В.М. Левыкин, М.В. Евланов, М.А. Керносов ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Харьков : Компания СМИТ, 2014. – 319, [1] с., [6] л. схем, слож. втрое : ил., табл. – Библиогр.: с. 309-318. – ISBN 978-617-621-034-4
1063297
  Лукинов Е. Патти Смит // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 1. – С. 11-24


  Американська рок-поет
1063298
  Мальчэускі Я.С. Патэнтавая дакументацыя Рэспублікі Беларусь: сутнасць, экспертыза каштоунасці і адбор на дзяржаунае захоуванне : аутарэф. дыс. ... канд. гіст. навук : 05.25.02 / Мальчэускі Яугеній Сяргеевіч ; Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск, 2014. – 24 с. – Бібліягр.: 18 назв.
1063299
  Мишин М.А. Пауза в мажоре: Рассказы. / М.А. Мишин. – Л., 1981. – 190с.
1063300
  Куприянов Вячеслав Пауза в свободном стихе : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 12 (1016). – С. 72-76. – ISSN 0130-7673
1063301
  Руденко О. Пауза і склад як елементи ритмічного мовлення // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 9-16. – ISSN 0320-3077


  У статті простежується проблема відповідності між паузою і ритмом як універсальними характеристиками буття в цілому і мовлення зокрема. Висловлно гіпотезу, що пауза не тільки членує потік мовлення на менші частини, а й формує його.
1063302
  Саттаров М. Пауза как средство интонационной организации текста в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Саттаров М.; Моск. гос. пед. ин-т ин-. яз. – М., 1979. – 28л.
1063303
  Руденко О.В. Пауза як елемент синтагми // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 223-229


  У статті синтагму розглянуто як сегментно-просодичну одиницю, яку можна ефективно використовувати при дослідженні паузації прозового тексту. Запропоновано інші терміни на позначення груп пауз за позицією в синтагмі. Підсумки дослідження свідчать про ...
1063304
  Анохіна Т.О. Пауза як поліфункціональний феномен полікодового тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 10-15. – ISBN 966-581-388-9
1063305
  Качура А.В. Пауза як фактор комунікативного впливу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 200-204
1063306
  Алексеева А.Я. Пауза, умолчание и коммуникация // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 6-8
1063307
  Кривошеев Кирилл Пауки-волки - хищники // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 38-39 : фото
1063308
  Лобанова Т.В. Пауки-волки Западной Сибири. : Автореф... Канд.биол.наук: / Лобанова Т.В.; Сиб.отд.Биол.ин-т. – Новосибирск, 1977. – л.
1063309
  Чипико И. Пауки / И. Чипико. – М., 1958. – 211с.
1063310
  Чипико И. Пауки / Иво Чипико // Баконя фра Брне : романы : пер. с серб.-хорв. / Матавуль Симо. – Москва : Художественная литература, 1990. – С. 191-337. – (Классический роман Югославии). – ISBN 5-280-01176-2
1063311
  Либкнехт В. Пауки и мухи / В. Либкнехт. – Ростов -на-Дону. – 8с.
1063312
  Батрак И.А. Пауки и мухи / И. Батрак. – Москва : Огонек, 1931. – 48 с. – (Б-ка "Огонек" ; № 604)
1063313
   Пауки и насекомые Сибири. – Новосибирск, 1985. – 146с.
1063314
  Уточкин А.С. Пауки рода xysticus фауны СССР ( определитель ) / А.С. Уточкин. – Пермь, 1968. – 73с.
1063315
  Уточкин А.С. Пауки семейства Xysticidae фауны СССР : Автореф... кандидата биол.наук: / Уточкин А.С.; Перм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1964. – 13л.
1063316
  Андреева Е.М. Пауки Таджикистана.Фауна и зонально-экологическое распределение / Андреева Е.М. ; ред.: М.Н. Нарзикулов, Ю.Л. Щеткин ; АН Таджикской ССР ; Памирский биологический ин-т. – Душанбе : Дониш, 1976. – 196 с. – Библиогр.: с. 141-148
1063317
  Иванов А.В. Пауки, их строение, образ жизни и значение для человека / А.В. Иванов. – Л., 1965. – 304с.
1063318
   Паукообразные - 252380


  Содержание компакта: 1. Заметка о некоторых видах скорпионов Палестинской фауны : (Доложено 4 февраля 1898) / [соч.] К.Н. Давыдов 2. К вопросу о паутинной продукции Araneus marmoreus / [соч.] Г.Н. Любимова 3. К вопросу о распространении в Сибири ...
1063319
  Рисе О. Паул Дауге / О. Рисе. – Рига, 1970. – 48с.
1063320
  Воман Г. Паулинхен была дома одна : Роман и рассказы / Г. Воман. – Москва : Прогресс, 1979. – 335с.
1063321
  Лу П. Пауло Коєльо: отступник // Караван историй. Украина. – Киев, 2013. – № 4, апрель. – С172-183. – ISSN 1726-6084
1063322
  Дунаева В. Пауло Коэльо не верит в назидания, но верит в человека / В. Дунаева, Н. Тертычный // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 11/12. – С. 45-47. – ISSN 0234-1670
1063323
  Ланен Г. Паултье, они снова хотят воевать / Г. Ланен. – М., 1989. – 109с.
1063324
  Зебальд В.Г. Пауль Берейтер // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 11. – С.129-152. – ISSN 1130-6545
1063325
   Пауль Больдт // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 119. – ISSN 0130-6545


  Пауль Больдт - немецкий поэт-экспрессионист
1063326
  Эткинд Е. Пауль Вине, переводчик советской поэзии // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1969. – № 6 : 1969. – С. 110-135
1063327
  Боярская Л.А. Пауль Каррер. К 100-летию со дня рождения // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 216-221. – ISBN 5-12-000444-X
1063328
  Онищенко О. Пауль Пшеничка: оцінками не пресую // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 29 грудня (№ 50). – С. 14


  Можна критикувати систему освіти, але достеменно знаємо - в наших школах працює багато талановитих учителів. З одним із них нам випала нагода зустрітися напередодні Нового року. Пауль Пшеничка —викладач фізики й астрономії Чернівецького міського ліцею ...
1063329
  Таранов С.В. Пауль Тиллих и диалектическая теология // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 236-244. – ISSN 2077-8309
1063330
  Ємельяненко Г.Д. Пауль Тілліх: екзистенціаліст чи теолог? // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 16-18
1063331
  Рихло П. Пауль Целан versus Мартін Гайдеггер (Про п"єсу Петера Білеша "Зустріч із химерним") // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2,3/4,5/6 (1117/1122). – С. 336-338. – ISSN 0320-8370
1063332
   Пауль Целан. "Фуга смерті": матеріали до варіативного вивчення // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 49-55
1063333
  Рихло П. Пауль Целан. Референції = Paul Celan. Referenzen : наукові студії, статті, есеї / Петро Рихло ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства, Центр європ. гуманітар. дослідж. – Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2020. – 463, [1] с. – Парал. тит. арк. нім. - Сер. засн. в 2017 р. - Покажчик: с. 452-463. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Постаті культури"). – ISBN 978-966-378-794-7
1063334
  Френкель В.Я. Пауль Эренфест / В.Я. Френкель. – Москва : Атомиздат, 1971. – 144 с.
1063335
  Френкель В.Я. Пауль Эренфест. / В.Я. Френкель. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1977. – 192с.
1063336
  Сизоненко О.О. Пауль, Петер, Йоганн... : повість та оповідання / О.О. Сизоненко. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 253 с.
1063337
   Паульсон Отто Михайлович (1834-1886) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 363. – ISBN 978-966-439-754-1
1063338
  Папенко Н.С. Пауперизм / Н. Папенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 287. – ISBN 966-642-073-2
1063339
  Талалов Сергей Владимиров Пауссоновы структуры и переменные действия-угол в теории сингулярных солитонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Талалов Сергей Владимиров; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1987. – 12л.
1063340
  Алексанян Е.А. Паустовский -- новеллист : Автореф... канд. филол.наук: / Алексанян Е. А.; Ин-т миров. лит. им. А. Горького. – М., 1965. – 21л.
1063341
  Короткий В. Паустовський Костянтин Георгійович (1892-1968) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 429-430. – ISBN 5-7707-1062-4
1063342
  Самойлов Л.С. Паутина / Л.С. Самойлов, Б. Скорбин. – Москва, 1954. – 120с.
1063343
  Хлебников Г.Н. Паутина / Г.Н. Хлебников. – Хабаровск, 1963. – 112с.
1063344
  Икрами Д. Паутина : повесть / Джалол Икрами;. – Душанбе : Ирфон, 1964. – 124 с.
1063345
  Сейтаков Б. Паутина : повесть / Беки Сейтаков ;. – Ашхабад : Туркменистан, 1966. – 223 с.
1063346
  Смахан-улы Шона Паутина : избр. стихи и басни / Шона Смахан-улы ; пер. с каз. М.Раскатова. – Алма-Ата : Жазушы, 1979. – 167 с.
1063347
  Хачиров К А. Паутина / К А. Хачиров, Б.Х. Биджелов. – Орджоникидзе, 1979. – 182с.
1063348
  Яшин Е.А. Паутина / Е.А. Яшин. – Йошкар-Ола, 1979. – 113с.
1063349
  Планкетт Д. Паутина / Д. Планкетт. – М., 1984. – 159с.
1063350
  Оганов Г.С. Паутина / Г.С. Оганов. – Москва, 1985. – 286 с.
1063351
  Наумов Н.И. Паутина / Н.И. Наумов. – Кемерово, 1988. – 286с.
1063352
  Сохрин Г.А. Паутина / Г.А. Сохрин. – Ижевск, 1991. – 286с.
1063353
  Мироу Паутина власти / Мироу, Г. Мауер. – М., 1984. – 447с.
1063354
  Голдин В. Паутина из легенд // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 2. – С. 2-11. – ISSN 0235-7089


  Красная армия Гражданской войны: историографические размышления.
1063355
  Зафесов Г.Р. Паутина ложи "П-2" / Г.Р. Зафесов. – Москва, 1988. – 46с.
1063356
  Лобко Н.П. Паутина. / Н.П. Лобко. – Ярославль, 1972. – 261с.
1063357
  Акутагава Р. Паутинка : новеллы / Р. Акутагава. – Москва : Правда, 1987. – 477 с.
1063358
  Вдовиченко С.М. Паутинный клещ Tetranychus urticae Koch на арахисе в Краснодарском крае : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Вдовиченко С.М.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1971. – 20л.
1063359
   Паучья эйфория. Наплели ерунды : Эксперимент // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 8. – С. 26 : Фото. – ISSN 1029-5828
1063360
  Прудников В.Е. Пафнутий Львович Чебышев / В.Е. Прудников. – Л., 1976. – 282с.
1063361
  Крылов А.Н. Пафнутий Львович Чебышев. Биографический очерк. / А.Н. Крылов. – Москва-Л., 1944. – 31с.
1063362
  Лопухіна О.В. Пафнутій Львов, лаврський іконописець і художник Імператорської академії мистецтв // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: К.К. Крайній, В.В. Ластовський, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 16 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 37-41
1063363
  Бовсунівська Т. Пафнутьєв Антон М. (рік народження і смерті невідомі) // Історія української естетики першої половини ХІХ століття / Т.В. Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. – С. 76-78. – ISBN 966-7825-40-Х
1063364
  Єшкілєв В. Пафос : [роман] / [Єшкілєв ; передм.: І. Бондар-Терещенко]. – Львів : Кальварія, 2002. – 207, [1] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – (Бібліотека журналу "Четвер"). – ISBN 966-663-061-3


  Гостра критика реалій сьогочасної України і пригодницька фабула поєднанні в ньому із стилистичними пошуками нової вітчизняної прози
1063365
  Кирпотин В.Я. Пафос будущего / В.Я. Кирпотин. – Москва : Советский писатель, 1963. – 379 с.
1063366
  Ковский В.Е. Пафос гуманизма / В.Е. Ковский. – М., 1985. – 127с.
1063367
  Жулинський М.Г. Пафос життєствердження / М.Г. Жулинський. – Київ, 1974. – 319с.
1063368
  Кравченко О.А. Пафос и парентирс гоголевских суждений об искусстве: от риторики к эстетике // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип. 33/34. – ISBN 966-72-77-79-8
1063369
  Емельянова И. Пафос парфорсной охоты // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 12 (72). – С. 60-75. – ISSN 1812-867Х
1063370
  Емельянова И. Пафос парфорсной охоты // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 1 (73). – С. 30-47. – ISSN 1812-867Х
1063371
  Теракопян Л.А. Пафос преобразования / Л.А. Теракопян. – М., 1974. – 360с.
1063372
  Теракопян Л.А. Пафос преобразования / Л.А. Теракопян. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1978. – 396с.
1063373
  Морозова Э.Ф. Пафос современности / Э.Ф. Морозова. – Львов, 1980. – 160с.
1063374
  Слепченко Е.В. Пафос созидания / Е. Слепченко. – Кишинев : Картя Молдовеняскє, 1967. – 77 с. – Миниатюрное издание
1063375
  Гей Н.К. Пафос социалистического реализма / Н.К. Гей. – Москва : Художественная литература, 1970. – 120с. : Массовая историко-литературная библиотека
1063376
  Гей Н.К. Пафос социалистического реализма / Н.К. Гей. – 2-е изд., доп. – Москва : Художественная литература, 1973. – 144с. – (Массовая историко-литературная библиотека)
1063377
  Мефодьев А.И. Пафос труда / А.И. Мефодьев. – Чебоксары, 1987. – 141с.
1063378
  Михилев А.Д. Пафос утверждения и отрицания : природа комического в драматургии Ромена Роллана / А.Д. Михилев. – Харьков : Вища школа, издательство при ХДУ, 1979. – 136 с.
1063379
  Руднева Е.Г. Пафос художественного произведения: Из истории проблемы. / Е.Г. Руднева. – М., 1977. – 164с.
1063380
  Стебун И.И. Пафос художественной правды / И.И. Стебун. – М., 1977. – 336с.
1063381
  Бартиш-Коломак Ольга Пафосний воркшоп // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 54-59 : фото
1063382
  Латышев М. Пахари / М. Латышев. – М, 1974. – 222с.
1063383
  Мирошников И.И. Пахари Вселенной / И.И. Мирошников. – Х., 1975. – 95с.
1063384
  Татур С.П. Пахарь / С.П. Татур. – Ташкент, 1986. – 284с.
1063385
  Сорокин В. Пахарь : Рассказ // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 3. – С. 3-17. – ISSN 0131-8136
1063386
  Шелест П.С. Пахарь и время / П.С. Шелест. – М., 1969. – 144с.
1063387
  Расулова О. Пахлаванкули Равнак : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: / Расулова О.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Бухара, 1967. – 16 с.
1063388
  Курбанова С.Б. Пахлеван : стихи и поэма / С.Б. Курбанова. – Москва : Современник, 1978. – 79 с.
1063389
  Короткий В.А. Пахман Семен Вікентійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 206. – ISBN 966-06-0393-2
1063390
  Наєнко М. Пахне книгами... пахне словами // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 206-212


  Цьогоріч до " Живої троянди " дистанційно приєдналися студенти не лише філологічного профілю й спеціальності " Літературна творчість " із КНУ імені Тараса Шевченка , а й здобувачі філософського ( Назарій Нестерук , Львів ), філологічно - ...
1063391
  Чопей І. Пахне літо чебрецями. / І. Чопей. – К., 1992. – 11с.
1063392
  Вороб"як Я. Пахне хатою... : [про війну на Сході України] // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 10 (876). – С. 131-137. – ISSN 0868-4790
1063393
  Яблонский В. Пахомий Серб и его агиографические писания : биографический и библиографически-литературный очерк. – Санкт-Петербург, 1908. – 305 с.
1063394
  Губерський Л.В. Пахомов Юрій Миколайович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 269. – ISBN 966-316-045-4
1063395
  Корочкова О.Н. Пахомовская культура эпохи поздней бронзы // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (39 ). – С. 75-84. – ISSN 1563-0102
1063396
  Чернецов А.В. Пахотные орудия Древней Руси : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.06 / Чернецов А.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. – М., 1973. – 16л.
1063397
  Ткач М.М. Пахощі Боянових слів / Микола Ткач ; [худож. оформлення Н.О. Данилевської]. – Київ : Снива, 1996. – 151, [1] с. : іл., ноти. – Бібліогр. в умов. скороченнях: с. 149-150. – ISBN 5-7707-9710-X
1063398
  Печенівський Г.М. Пахощі рідного краю : поезії / Г.М. Печенівський. – Київ, 1957. – 112 с.
1063399
  Ворскло В. Пахощі рідної землі // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 479, січень : січень. – С. 15-17


  Поезія Івана Кирзюка.
1063400
  Луценко Д.О. Пахучий хліб. Поезії. / Д.О. Луценко. – К., 1974. – 103с.
1063401
  Станко В.М. Пахучими полями (зажинково) / Василь Гук [псевд.] (Станко) // Під заграво повстань : поезії / О.М. Ведміцький, Є. Хоменко, В.М. Станко. – [Прилуки] : [б. в.], 1923. – С. 107-126
1063402
   Пацан Юрій Іванович // Будуємо Україну разом / [редкол.: Я.С. Яцків, В.П. Шевченко, З.Т. Назарчук та ін.]. – Київ : Схід-Захід, 2013. – С. 150-152. – ISBN 978-966-97197-0-6


  Юрій Іванович Пацан - український художник, заслужений художник України.
1063403
  Куліш В. Пацани : Повість про безпритульних / Володимир Куліш. – Мюнхен : Шлях перемоги, 1967. – 319 с.
1063404
  Зоберн Олег Пацанский гримуар : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 5 (1021 ). – С. 141-143. – ISSN 0130-7673
1063405
  Клепиков Ю.Н. Пацаны : Сценарии / Клепиков Ю.Н. – Ленинград, 1988. – 285 с.
1063406
  Скобелев Э.М. Пацаны купили остров / Э.М. Скобелев. – Минск, 1989. – 206с.
1063407
  Клепиков Ю.Н. Пацаны. / Ю.Н. Клепиков. – Москва : Искусство, 1984. – 78 с.
1063408
  Карваш П. Пациент 113 / П. Карваш. – Москва, 1957. – 122с.
1063409
  Поволоцкая И. Пациент и гомеопат : проза: совецкая аовесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 9 (1049). – С. 6-63. – ISSN 0130-7673
1063410
  Дністровий А. Пацики : Конкретний роман / Анатолій Дністровий. – Київ : Факт, 2005. – 392с. – На обкл.: Увага! Ненормативна лексика!. – (Exceptis Excipiendis). – ISBN 966-359-012-2
1063411
  Ленин В.И. Пацифизм буржуазный и пацифизм социалистический / В.И. Ленин. – Москва, 1937. – 29с.
1063412
  Таньшина Н.П. Пацифистская идея в постнаполеоновской Европе: Франсуа Гизо и Жан-Жак де Селлон // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 4, июль - август. – С. 157-172. – ISSN 0130-3864


  В очерке рассмотрены взгляды на проблемы войны и мира в Европе в первой половине XIX в. Ф. Гизо и Ж. -Ж. де Селлона.
1063413
  Пивовар С.Ф. Пацифізм / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 287. – ISBN 966-642-073-2
1063414
  Ленін В.І. Пацифізм буржуазний і пацифізм соціалістичний / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 28с.
1063415
  Ніколаєва Н. Пацифізм і християнство // Протестантська Реформація на Сумщині: історія, сучасність, перспективи : збірник наук. праць / Сум. облдержадм. ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Укр. євангельська семінарія м. Київ ; [редкол.: В.О. Гура та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 38-43. – ISBN 978-966-968-239-4
1063416
  Трофименко М. Пацифізм та антиглобалізм // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 84-88
1063417
  Боднарчук Л.С. Пацифізм у філософських поглядах Бертрана Рассела // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 130-132
1063418
  Міфтахов Б.Г. Пацифістські настрої в німецькому суспільстві як бар’єр для переходу до нової політики національної безпеки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 373-375. – ISSN 2076-1554
1063419
  Черкашина Л.В. Пацієнт-орієнтована стратегія інтегрованого ведення хворих на хронічні дерматози та ії реалізація в системі первинної медико-санітарної допомоги : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.38 / Черкашина Лідія Володимирівна ; М-во охорони здоров"я України, Держ. заклад "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти М-ва охорони здоров"я України". – Запоріжжя, 2019. – 45 с. – Бібліогр.: 75 назв
1063420
   Пацієнт з інсультом на консультації у кардіолога. Причини, діагностика, тактика / Н.М. Носенко, Т.М. Бабкіна, Д.В. Щеглов, М.М. Новікова // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 18-28. – ISSN 2304-9359
1063421
  Анастасьєва О. Пацієнт радше живий // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 41 (569), 12-18.10.2018. – С. 22-25. – ISSN 1996-1561


  Як українське кіно долає сучасні виклики.
1063422
  Ільченко Володимир Іванович Пацюки починають і виграють? : [інтерв"ю з головним лікарем київського міського медико-виробничого підприємства "Профілактична дезінфекція" В.І. Ільченком] / Ільченко Володимир Іванович, Семиволос Наталка; інтерв"ю взяла Н. Семиволос // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 76-79


  Поки музиканти в оркестровій ямі настроювали інструменти, він не поспішав виходити зі своєї схованки. А от коли починала лунати увертюра, піднімалася завіса, цей невеличкий безбілетний глядач вибігав із суфлерської будки, вмощувався поряд і завмирав, ...
1063423
  Ільченко Володимир Іванович Пацюки починають і виграють? : [інтерв"ю з головним лікарем київського міського медико-виробничого підприємства "Профілактична дезінфекція" В.І. Ільченком] / Ільченко Володимир Іванович, Семиволос Наталка; інтерв"ю взяла Н. Семиволос // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 76-79


  Поки музиканти в оркестровій ямі настроювали інструменти, він не поспішав виходити зі своєї схованки. А от коли починала лунати увертюра, піднімалася завіса, цей невеличкий безбілетний глядач вибігав із суфлерської будки, вмощувався поряд і завмирав, ...
1063424
  Мелешин С. Паче, рума! / С. Мелешин. – Свердловск, 1955. – 96с.
1063425
  ван Гінкел А.Л. Пачка Вілламанін світи Сан Еміліано (карбон, Північна Іспанія): її вік та фузуліноїдні форамініфери // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 2. – С. 39-58 : мал., табл. – Бібліогр.: с. 56-58. – ISSN 0367-4290
1063426
  Коваліско Н. Пачковський Юрій Франкович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 188-190. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
1063427
  Дофф Нэль Пачкун и другие рассказы / Нэль Дофф [псевд.] ; пер. А.А. Поляк. – Москва ; Ленинград : Гос.изд-во ; [Тип.им.Н.Бухарина], 1926. – 110, [2] с.
1063428
  Круть М.В. Пачоський Йосип Конрадович - вчений-натураліст // Український ентомологічний журнал : науково-виробничий журнал / ГО "Укр. ентомологічне т-во" ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН УКраїни ; Ін-т захисту рослин НААН України. – Київ, 2014. – № 2 (9), грудень. – С. 77-82. – ISSN 2226-4272
1063429
   Пачоський Йосип Конрадович (1864-1942) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 363. – ISBN 978-966-439-754-1
1063430
  Мусатов А.И. Паша Ангелина / А.И. Мусатов. – М., 1971. – 208с.
1063431
  Якименко Є. Паша Ангеліна / Є. Якименко. – К, 1959. – 60с.
1063432
  Гриценко І.С. Паше-Озерський Микола Миколайович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 224. – ISBN 978-966-06-0557-2
1063433
   Паше-Озерський Микола Миколайович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 303-304. – ISBN 978-617-573-038-6
1063434
  Левитина В.Б. Пашенная / В.Б. Левитина. – Москва, 1962. – 40с.
1063435
  Пушкарук Н. Пашинян іде ва-банк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4 жовтня (№ 179). – С. 3


  Що означає відставка шести вірменських міністрів і чи будуть у країні перевибори?
1063436
  Федосеев Г.А. Пашка из медвежьего лога / Г.А. Федосеев. – Красноярск, 1975. – 216с.
1063437
  Немченко Г.Л. Пашка, моя милиция... / Г.Л. Немченко. – 2-е изд. – Кемерово, 1971. – 383с.
1063438
  Немченко Г.Л. Пашка, моя милиция... / Г.Л. Немченко. – М., 1983. – 317с.
1063439
  Кокоулин Л.Л. Пашня / Л.Л. Кокоулин. – Иркутск, 1984. – 348с.
1063440
  Кокоулин Л.Л. Пашня : роман / Л.Л. Кокоулин. – Москва : Советская Россия, 1987. – 383с.
1063441
  Абрамов Ф.А. Пашня живая и мертвая : очерки, рассказы, стихи / Федор Абрамов, Антонин Чистяков ; [вступ. ст. Г. Горышина]. – Ленинград : Советский писатель, Ленинградское отделение, 1987. – 215 с. : ил.
1063442
  Исмаил Мамед Пашня над морем : стихи и поэмы / Мамед Исмаил ; пер. с азерб. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 79 с.
1063443
  Мызиков В.Н. Пашня: стихи / В.Н. Мызиков. – Волгоград, 1980. – 47с.
1063444
  Буряківець Ю. Пашпорт на Україну / Ю. Буряківець. – Нью-Йорк, 1970. – 286с.
1063445
  Соболева И.А. Пашские огоньки / И.А. Соболева. – Л, 1965. – 56с.
1063446
  Короткий В.А. Пашутін Віктор Васильович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 273. – ISBN 966-06-0393-2
1063447
  Турзо Г. Паща левова / Г. Турзо. – Ужгород, 1960. – 36с.
1063448
   Пащенко Вадим Ілліч (1918-2011) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 363-364. – ISBN 978-966-439-754-1
1063449
  Киридон А.М. Пащенко Володимир Олександрович (1947 - 2020) // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради М.Е. Громова ; редкол.: К.К. Крайній, О.Б. Прокоп"юк, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 25 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 177-178
1063450
  Дзюба-Погребняк Пащенко Євген Миколайович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 226-227. – ISSN 2075-437X


  Випускник (1975) Київського університету ім.Т.Г. Шевченка. У 1988-1995 рр. - викладач, з 1993 р. - доцент кафедри слов"янської філології філологічного факультету КНУТШ
1063451
   Пащенко Євген Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 364. – ISBN 978-966-439-754-1
1063452
  Дзюба-Погребняк Пащенко Євген Миколайович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 210-211. – ISSN 2075-437X
1063453
   Пащук Віктор Вікторович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 278-279. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1063454
   Пащук Віктор Вікторович (1945-2005) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 364. – ISBN 978-966-439-754-1
1063455
  Мікуліч М.У. Паэзія Заходняй Беларусі : (1921-1939) / М.У. Мікуліч ; Нац. акад. навук Беларусі ; Ін-т мовы і літ. імя Якуба Коласа і Янкі Купалы. – Мінск : Беларуская навука, 2010. – 460, [4] с. – Бібліогр.: с. 443-461. – ISBN 978-985-08-1196-7
1063456
  Бугаеу Д. Паэзія Максіма Танка. / Д. Бугаеу. – Мінськ, 1964. – 160 с.
1063457
  Андреев В. Паэлья // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 10. – С. 3-61. – ISSN 0321-1878
1063458
  Мацюх Міколай Данілавіч Паэтыка вясельнай песні: кампазіцыя, выяуленчыя сродкі: эпітэт, сімволіка, метафора : Автореф... канд. філалаг.наук: 10.01.09 / Мацюх Міколай Данілавіч; АН Беларусі, Ін-т мастацтвазнауства, этнаграфії і фальклору. – Мінськ, 1994. – 18л.
1063459
  Brazgunow A. Паэтычная спадчына Францішка Скарыны // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2018. – R. 19, nr. 2 (39). – С. 85-111. – ISSN 1640-7806
1063460
   Паяцы Р.Леонкавалло. – Москва, 1960. – 59с.
1063461
   Пвторные гравиметрические наблюдения. – М., 1988. – 207с.
1063462
  Лесько М. ПДВ - облігації та можливості гармонізації відносин між державою і платниками податків // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 33-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1063463
  Єфімов Олександр ПДВ 7% для готелів // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 1, лютий. – С. 14-16 : фото
1063464
  Малишкін О. ПДВ в системах податкового і фінансового обліку: аспекти взаємодії // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 11. – С. 27-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1063465
  Владика С.А. ПДВ в системі власних ресурсів Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 1). – С. 121-125. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена питанням формування системи власних ресурсів Європейського Союзу, зокрема, визначенню місця та частки відрахувань із податку на додану вартість у цій системі. Розглянуто правові передумови включення ресурсу ПДВ до власних ресурсів ЄС, ...
1063466
  Самедова Л.Р. ПДВ в Україні та світі: особливості справляння // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 104-107 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-0431
1063467
  Терлецька Л. ПДВ в умовах спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2002. – № 8. – 22-26
1063468
  Терлецька Л ПДВ в умовах спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 31. – С.6-34
1063469
  Вільховий Ю. ПДВ потребує законодавчого реформування // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2003. – № 1. – С.11-14
1063470
  Терлецька Л. ПДВ при ввезенні товарів на території пріорітетного розвитку // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2003. – № 31. – С.14-16
1063471
  Пащенко О. ПДВ та віжшкодування витрат комісіонера // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 3. – С. 86-88.
1063472
  Данілов О. ПДВ та його економіко-математичне моделювання // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С.99-113
1063473
  Косміна Л. ПДВ у 2003 році / Л. Косміна, Л. Пономаренко // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. Спецвипуск. – Київ, 2003. – № 11/12 : Спецвип. "Податок на додану вартість". – С.86-89
1063474
  Лаптєва О. ПДВ. Податковий інспектор відповідає на запитання платників податку / О. Лаптєва. – 2-е вид, доп. – Київ : Компас, 2000. – 84с.
1063475
  Романішина К. ПДВ: бути чи не бути? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 20 березня (№ 11). – С. 26-27
1063476
  Юхименко В. ПДВ: деякі проблеми стягнення, пов"язані з нетотожністю об"єкта та бази оподаткування // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал.Проблемні питання ,коментарі та поради / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 9. – С.23-26
1063477
  Косміна Л. ПДВ: зміни в оподаткуванні // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. Спецвипуск. – Київ, 2003. – № 11/12 : Спецвип. "Податок на додану вартість". – С.14.
1063478
  Забута І. ПДВ: між нормами права та розпорядженнями КМУ // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 5 (31). – С. 15-18
1063479
  Оборин Михаил ПДД для колесниц // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 9 (2924). – С. 80-81 : фото
1063480
  Гапон Т.В. Пдсумковий урок-подорож за романом Д.Дефо "Робінзон Крузо" // Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2006. – № 8. – С.5-7.
1063481
  Нечаєва О. ПДЧ: ключ до євроінтеграції // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 1 (6). – С. 53-64. – ISBN 978-966-349-201-8


  У статті йдеться про перспективу євроінтеграції України в рамках відкладення рішення про надання ПДЧ України на Бухарестському самітіті, дається оцінка попередньому й поточному геополітичному курсу України, її співпраці з ЄС і НАТО і розглядаються ...
1063482
  Ковачески З. Пеjач : Збирка раскази / З. Ковачески. – Скопjе : Матица македонска, 2000. – 138с. – ISBN 9989-48-043-5
1063483
  Білан Ю.Я. Пеpемога Великої Жовтневої pеволюцiї i встановлення Радянської влади на Укpаїнi / Ю.Я. Білан. – Київ : Київський університет, 1957. – 94с.


  Шиpоко висвiтлюються пеpшi заходи Радянського уpяду в спpавi визволення тpудящих вiд соцiального i нацiонального гноблення та пеpшi кpоки соцiалiстичного будiвництва.
1063484
  Студинський К.Й. Пеpестоpога : Руський памятник початку XVII віка / Істоpично-лїтеpатуpна студия Д-pа Киpила Студиньского. – У Львові (Львів) : Hаклад. авт. ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1895. – [6], 193 с. – Тит. аpк. паpал. нім. - Hа окp. аpк.: Памяти дїда Стефана і вуя Володимиpа Качалів пpисвячує Автоp
1063485
  Нечуй-Левицький І.С. Пеpші Київські князі Олег, Игоpь, Святослав і Святий Володимиp і его потомки / І. Левіцький. – Киев : Тип. М.П. Фpица, 1876. – 68 с.
1063486
   Пеан дружбі : Поезії. – Київ : Молодь, 1972. – 221с.
1063487
   Пеан дружбі.. – К, 1972. – 221с.
1063488
  Змаі І.І. Певанита / І.І. Змаі. – Београд, 1977. – 128с.
1063489
  Макрагичь С. Певачи доньих светова : песме / Станоjе Макрагичь. – Београд : Нолит, 1973. – 88, [1] с.
1063490
  Зимич И П. Певекский южак / И П. Зимич, . – Ленинград, 1991. – 120с.
1063491
  Скотт В. Певерил Пик / В. Скотт. – Москва, 1988. – 477с.
1063492
  Скотт В. Певерил Пик / В. Скотт. – Москва, 1990. – 477с.
1063493
  Володина М.Г. Певец-антифашист Эрнст Буш / М.Г. Володина. – Москва : Музыка, 1979. – 62 с.
1063494
  Карелишвили Е. Певец бури / Е. Карелишвили. – Тбилиси, 1963. – 148с.
1063495
  Макеева Ф.Х. Певец весны / Ф.Х. Макеева. – Фрунзе, 1967. – 72 с.
1063496
   Певец во стане русских воинов.. – М, 1981. – 223с.
1063497
   Певец во стане русских воинов.. – М, 1987. – 334с.
1063498
   Певец во стане русских воинов.. – М, 1989. – 287с.
1063499
  Кондаков Г.В. Певец горного Алтая / Г.В. Кондаков, 1981. – 46 с.
1063500
  Дадашзаде А. Певец жизни / А. Дадашзаде. – Баку, 1968. – 140с.
1063501
  Малютина А.И. Певец земли енисейской / А.И. Малютина. – Красноярск, 1976. – 158с.
1063502
  Мур Певец и аккомпаниатор / Мур, , Джеральд. – М., 1987. – 429с.
1063503
  Юдин Г.Я. Певец и голос / Г.Я. Юдин. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1947. – 140 с.
1063504
  Юдкевич Л.Г. Певец и гражданин / Л.Г. Юдкевич. – Казань, 1976. – 207 с.
1063505
  Доливо А. Певец и песня / Анатолий Доливо. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1948. – 250 с. : нот.
1063506
  Федотов Г.П. Певец империи и свободы. О культурообразующем смысле пушкинского наследия // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2011. – № 6. – С. 44-48
1063507
  Газин А. Певец индустриализации // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 35 ( 472). – С. 62-64


  Знаменитый киноэкспериментатор Дзига Ветров снимал в 1920-1930-х годах в СССР ленты, которые и через несколько десятилетий поражали ведущих западных режиссеров.
1063508
   Певец киргизского народа.. – Фрунзе, 1981. – 81с.
1063509
  Лукьянова И. Певец на необитаемом острове // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып . октябрь. – С. 68-73


  Автор статьи пытается разгадать тайну личности русского писателя Ю. Олеши: почему, умея так много, пребывая на самом взлете таланта, он замолчал навсегда?
1063510
  Джантошев К. Певец народа : драма / К. Джантошев. – Москва : Искусство, 1952. – 152 с.
1063511
  Ауэзова Л.М. Певец народа : к 80-летию М. Ауэзова : сборник / [сост., предисл., и примеч. Л.М. Ауэзовой] ; АН КазССР, Ин-т литературы и искусства им М.О. Ауэзова. – Алма-Ата : Наука, 1977. – 151 с. : ил., портр.
1063512
   Певец народа. – Йошкар-Ола, 1988. – 198 с.
1063513
  Сокольников М.П. Певец народной жизни / М.П. Сокольников. – Саранск, 1962. – 49 с.
1063514
  Евгеньев-Максимов Певец народной свободы и печальник народного горя / Евгеньев-Максимов. – М., 1918. – 44с.
1063515
  Григорьян А.П. Певец Октября -- Егише Чаренц. / А.П. Григорьян. – Москва, 1959. – 32 с.
1063516
  Каюмов Л.П. Певец Октября / Л.П. Каюмов. – Москва, 1964. – 31 с.
1063517
  Грекова Т.Т. Певец Первой Конной / Т.Т. Грекова. – Ростов-на-Дону, 1964. – 64с.
1063518
  Гобечия В.Л. Певец первой русской революции / В.Л. Гобечия. – Сухуми, 1989. – 72с.
1063519
  Грекова Т.Т. Певец подвига М. Греков / Т.Т. Грекова. – Изд-2-е, доп. – Москва : Воениздат, 1966. – 99с.
1063520
  Грекова Т.Т. Певец подвига М. Греков / Т.Т. Грекова. – Изд. 2-е, доп. – М., 1973. – 127с.
1063521
  Лау М. Певец Преданий = Lore Bringer : [фантаст. роман] / Миллер Лау ; [пер. с англ. А. Куклей]. – Москва : АСТ Москва : Транзиткнига, 2006. – 414, [2] с. – Сер. осн. в 1996 г. – (Век Дракона). – ISBN 5-9713-0579-4
1063522
  Авдеенко С.И. Певец родного края / Сергей Авдеенко. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольскої міської друкарні, 2020. – 106 с. : портр., ил. – Вип. дан. укр.: Авдєєнко С.І. Співець рідного краю. – ISBN 978-966-197-733-3
1063523
  Пирогов В.А. Певец родного края: (О Д.И.Блынском). / В.А. Пирогов. – Тула, 1982. – 96с.
1063524
  Пудожгорский В. Певец родной земли / В. Пудожгорский. – Вологда, 1960. – 64с.
1063525
  Овинников Д.А. Певец России / Д.А. Овинников. – Тула, 1992. – 270 с.
1063526
  Есин С.Н. Певец русской природы / С.Н. Есин. – Ярославль, 1964. – 27с.
1063527
  Ершов Г.А. Певец Сибири / Г.А. Ершов. – Тюмень, 1962. – 88с.
1063528
  Абрамов Я.В. Певец тоски (Гюи де Мопассан) / Я.В. Абрамов. – С.-Пб : Издание М. Городецкого, 1897. – 63 с. – (Популярная библиотека ; № 2)
1063529
  Хороманьский М. Певец тропических островов / М. Хороманьский. – М, 1985. – 512с.
1063530
  Шабунин А.В. Певец труда / А.В. Шабунин. – Архангельск, 1968. – 56с.
1063531
  Боголюбов К.В. Певец Урала : биогр. повесть / К.В. Боголюбов. – Челябинск : Облгиз, 1952. – 188 с.
1063532
  Удинцев Б.Д. и Боголюбов К.В. Певец Урала / Б.Д. и Боголюбов К.В. Удинцев. – Свердловск, 1969. – 119 с.
1063533
  Асланов В.И. Певец человека : к 600-летию со дня рождения великого азерб. поэта и философа И. Насими / В.И. Асланов ; Всесоюз. о-во "Знание", Науч.-метод. совет по пропаганде марксистско-ленинской философии. – Москва : Знание, 1974. – 28 с.
1063534
  Серова М. Певица против насилия. История Джоан Баєз // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 3. – С. 21-34


  Джоан Чендос Баэс (1941 г.) - амер. певица и автор песен, исполняющая музыку преимущественно в стилях фолк и кантри, левая политическая активистка
1063535
  Карачківський М. Певнічно-західня Балтщина / М. Карачківський. – К., 1929. – 202с.
1063536
  Ругоев Я.В. Певучее дерево : стихи / Я.В. Ругоев. – Петрозаводск : Карел. кн. изд- во, 1968. – 233 с.
1063537
  Шаховский Б.М. Певучие плесы / Б.М. Шаховский. – М, 1960. – 127с.
1063538
  Кашпуров И.В. Певучие травы / И.В. Кашпуров. – Москва, 1972. – 110с.
1063539
  Дедусенко И.В. Певца несуетная лира / И.В. Дедусенко. – Ставрополь, 1985. – 190с.
1063540
  Шерхунаев Р.А. Певцов благородное племя / Р.А. Шерхунаев. – Иркутск, 1977. – 264с.
1063541
  Тургенев И.С. Певцы / И.С. Тургенев. – М., 1918. – 31с.
1063542
  Тургенев И.С. Певцы / И.С. Тургенев. – Минск, 1952. – 48с.
1063543
   Певцы Большого театра СССР.. – М, 1978. – 178с.
1063544
   Певцы Донского края.. – Ростов -на-Дону, 1979. – 112с.
1063545
  Султанов К.Д. Певцы разных народов / К.Д. Султанов. – Махачкала, 1971. – 459с.
1063546
  Долгополов И.В. Певцы Родины / И.В. Долгополов. – М., 1981. – 271с.
1063547
   Певцы советской эстрады.. – М, 1977. – 223с.
1063548
   Певцы советской эстрады.. – М, 1977. – 302с.
1063549
  Тургенев И.С. Певцы. Живые мощи. Лес и степь / И.С. Тургенев. – М., 1946. – 62с.
1063550
  Казак Г.И. Певчая роща / Г.И. Казак. – Минск : Мстацкая література, 1978. – 95 с.
1063551
  Левидов И.И. Певческий голос в здоровом и больном состоянии / И.И. Левидов. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1939. – 254 с.
1063552
  Чишко О.С. Певческий голос и его свойства. / О.С. Чишко. – М.Л., 1966. – 48с.
1063553
   Певческий праздник Советской Эстонии 1950 года.. – Таллин, 1951. – 112с.
1063554
  Кузьмин Н.Ф. Певчие и декоративные птицы / Н.Ф. Кузьмин, А.И. Рыбанин. – М, 1974. – 182с.
1063555
  Симонов Б.А. Певчие и декоративные птицы / Б.А. Симонов. – Ташкент, 1975. – 148с.
1063556
  Симонов Б.А. Певчие и декоративные птицы / Б.А. Симонов. – Ташкент, 1977. – 160с.
1063557
  Кузьмин Н.Ф. Певчие и декоративные птицы / Н.Ф. Кузьмин, А.И. Рыбанин. – Москва : Лесная промышленность, 1984. – 158с.
1063558
  Симонов Б.А. Певчие и декоративные птицы / Б.А. Симонов. – 3-е, доп. и перераб. – Ташкент, 1986. – 165с.
1063559
  Лукина Е.В. Певчие и цветные канарейки (их содержание и разведение) / Е.В. Лукина. – Москва : Лесная промышленность, 1966. – 224с.
1063560
  Беме Л.Б. Певчие птицы : (Ловля, содержание и наблюдение за ними в неволе) / Л.Б. Беме. – Москва : Советская наука, 1952. – 264 с. : ил.
1063561
  Ковшарь А.Ф. Певчие птицы / А.Ф. Ковшарь. – Алма-Ата, 1983. – 279с.
1063562
  Симкин Г.Н. Певчие птицы / Г.Н. Симкин. – Москва, 1990. – 398с.
1063563
  Ковшарь А.Ф. Певчие птицы в субвысокогорье Тянь-Шаня / А.Ф. Ковшарь. – Алма-Ата, 1979. – 311с.
1063564
  Остапов Ф.Ф. Певчие птицы нашей родины / Ф.Ф. Остапов. – Москва, 1960. – 199с.
1063565
  Герштеккер Фридрих Певчие рыбы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 3 (2930). – С. 104-105 : фото
1063566
  Лукина Е.В. Певчие, цветные и декоративные канарейки / Е.В. Лукина. – 3-е изд. – Москва, 1987. – 143с.
1063567
  Тарасова М.Б. Певчий город. / М.Б. Тарасова. – Москва, 1979. – 118с.
1063568
   Пегаматиты СССР.. – М-Л
2. – 1939. – 260с.
1063569
  Борисова М.И. Пегас-69 / М.И. Борисова. – Ленинград : Детская литература, 1969. – 64 с.
1063570
  Михалков С.В. Пегас и поэт / С.В. Михалков. – Л., 1962. – 29с.
1063571
  Медовой Б.Б. Пегас стучится на студию, или С кого начинается кино / Б.Б. Медовой. – М, 1986. – 96 с.
1063572
  Глазков М. Пегасовы усмешки / М. Глазков. – Ярославль, 1969. – 64с.
1063573
  Айтматов Ч.Т. Пегий пес, бегущий краем моря. Ранние журавли : повести / Ч. Айтматов. – Москва : Советский писатель, 1977. – 215 с., [1] л. портр. : портр.
1063574
  Соколов Ю.М. Пегматизация и метасоматоз кианит-андалузит-силлиманитовой фациональной серии / Ю.М. Соколов, С.А. Бушмин. – Ленинград : Наука, 1978. – 89с.
1063575
  Сагайдак І.Г. Пегматики середнього Приазов"я / І.Г. Сагайдак. – Київ, 1936. – 1-188 с.
1063576
   Пегматити Коростенського плутону (Український щит): новий геохімічний банк даних та перспективи його подальшого застосування / Д.Ф. Марченков, С.Є. Шнюков, І.І. Лазарева, О.В. Андреєв, В.В. Загородній, О.В. Митрохин, В.Р. Морозенко // Пошукова та екологічна геохімія : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2011. – № 1 (11). – С. 54-60. – ISSN 2079-956X


  З метою побудови моделі формування пегматитів Коростенського плутону, з якої випливали б критерії наявності, характеру та масштабів їх рудоносності, а також ознаки відмінності їх магматогенних та метаморфогенних типів, створено геохімічний банк даних ...
1063577
  Родіонов С.П. Пегматити чарнокітової серії Поділля / С.П. Родіонов, 1958. – С. 3-15. – Окр. відбиток
1063578
  Василенко А.П. Пегматити як джерело рідкіснометалево-рідкісноземельного зруденіння в межах Центральної та Західної частин Українського щита / А.П. Василенко, Л.В. Ісаков // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 8-11 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-721Х
1063579
  Ненадкевич Н.К. Пегматитовые граниты и полевые шпаты бассейна р. Тетерева в Волынской губ. / Н.К. Ненадкевич. – Житомир, 1923. – 57с.
1063580
  Шмакин Б.М. Пегматитовые месторождения зарубежных стран / Б.М. Шмакин. – Москва : Недра, 1987. – 223с.
1063581
  Ферсман А.Е. Пегматиты / А.Е. Ферсман. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Изд-во АН СССР
Т.1 : Гранитные пегматиты. – 1940. – 712с.
1063582
  Шавло С.Г. Пегматиты и гидротермалиты Калбинского Хребта / С.Г. Шавло. – Алма-Ата, 1958. – 328с.
1063583
  Калита А.П. Пегматиты и гидротерматиты щелочных гранитов Кольского полуострова / А.П. Калита. – М, 1974. – 139с.
1063584
   Пегматиты Карелии и Кольского полуострова.. – Петрозаводск, 1977. – 167с.
1063585
  Загорский В.Е. Пегматиты с самоцветами Центрального Забайкалья / В.Е. Загорский, И.С. Перетяжко. – Новосибирск, 1992. – 221с.
1063586
  Лабунцов А.Н. Пегматиты северной Карелии и их минералы : Пегматиты СССР.Т.2 / А.Н. Лабунцов. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1939. – 260с.
1063587
   Пегматиты СССР. – Москва;Ленинград : АН СССР
Т. 1. – 1936. – 308с.
1063588
   Пегматиты Центральной Африки : Сборник статей. – Москва : Изд-во ИЛ, 1958. – 286с.
1063589
   Пегматиты.. – Л, 1972. – 319с.
1063590
  Макагон В.М. Пегматоидные граниты зон регионального метаморфизма высоких давлений / В.М. Макагон. – Новосибирск : Наука, 1977. – 205с.
1063591
  Захарченко Л. Педагог-бібліотекар у моєму житті // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 4 (18). – С. 58-59. – ISSN 2518-7341
1063592
  Науменко Ф.І. Педагог-гуманіст і просвітитель І. М. Борецький / Ф.І. Науменко. – Львів, 1963. – 116 с.
1063593
   Педагог-демократ К.Д.Ушинський.. – Львів, 1959. – 136 с.
1063594
  Резнік С.М. Педагог в сучасних умовах трансформаційного суспільства // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 267-272


  У статті проаналізовано особливості професійної діяльності педагога в умовах трансформаційного суспільства. Розглянуто професійно-важливі якості викладача.
1063595
  Коваленко О. Педагог готує або щастя, або нещастя. Ці слова належать людині, яка за основу педагогвчної системи взяла демократизацію народної освіти та ідею народності виховання - Костянтинові Ушинському // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 9 липня (№ 28)


  Видатні вчителі. Роки життя та педагогічної діяльності Костянтина Ушинського.
1063596
  Івахова К. Педагог з великої літери : До витоків музично-педагогічного феномена Мирослава Скорика // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 9. – С.12-13. – ISSN 0868-9644
1063597
  Емішянц О. Педагог за покликанням // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  Відсвяткувала ювілей талановитий вчений, доктор пед. наук, проф., в.о. зав. кафедри педагогіки Ольга Василівна Плахотник.
1063598
  Демина Н.Д. Педагог и воспитанники / Н.Д. Демина. – Москва, 1976. – 80 с.
1063599
   Педагог и просветитель И.Н.Ульянов.. – Саратов, 1965. – 163с.
1063600
  Мінгазутдінов О.Ф. Педагог і вчений - за професією і покликанням // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 112-113


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
1063601
  Розовик Д. Педагог і вчений за покликанням // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 4 : Фото


  Зав. кафедри української історії та етнополітики Анатолій Петрович Коцур святкує 50-річний ювілей. Про життєвий та творчий шлях ученого.
1063602
  Рагойша В. Педагог і вчений Іван Денисюк у системі українсько-білоруської національної контактології // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3/4 (200). – С. 65-78. – ISSN 1682-2366
1063603
  Шевченко Віктор Педагог і географ Ян Амос Коменський : визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 46-47 : Фото
1063604
  Марочко В. Педагог і літератор Михайло Драй-Хмара: смерть на Колимі / В. Марочко, Х. Гьотц // Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929-1941) / В.І. Марочко, Х. Гьотц. – Київ : Науковий світ, 2003. – С. 238-245. – ISBN 966-675-240-9
1063605
  Семенюк Г.Ф. Педагог і літературознавець третього тисячоліття // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 8 : Художня форма. Присвячується 100-літтю філологічного семінару та його засновнику - професору Перетцу В.М. – С. 3-4


  1904 року в Київському університеті імені Св. Володимира відбулися перші засідання "Симинария русской филологии", які проводив проф. Володимир Михайлович Перетц
1063606
  Войцехівська І. Педагог і теоретик Осип Гермайзе // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 182-183. – ISSN 0869-3595
1063607
  Войцехівська Ірина Педагог і теоретик Осип Гермайзе // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 182-183. – ISSN 0869-3595
1063608
  Сербенська О. Педагог із великою божою іскрою // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 3-9. – (Серія філологічна ; Вип. 50)
1063609
  Подольская Е. Педагог как субъект образования в кризисном обществе // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – № 1 (66). – С. 8-11. – ISSN 1562-529Х


  Показана високу місію сучасного викладача в модернізації освіти та можливості продуктивного діалогу викладачів та студентів.
1063610
  Бойко А. Педагог як співавтор духовно-морального змісту поняття "суб"єкт-суб"єктивні відносини у загальноосвітній і вищій школі" // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 65. – C. 5-16. – ISSN 2075-1478
1063611
  Мінгазутдінов О.Ф. Педагог, вчений, наставник. До 100-річчя від дня народження проф. Бородіна О.А. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 167-168. – ISBN 978-966-581-772-1


  Життєвий шлях доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри історії партії для гуманітарних факультетів, декана історичного факультету КДУ ім. Т. Шевченка Олексія Артемовича Бородіна.
1063612
  Фоміна С. Педагог, письменник, лікар : До 70-річчя від дня трагічної смерті Януша Корчака у концтаборі "Треблінка" / С. Фоміна, Н. Біневська, О. Скуміна // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 9. – С. 54-64


  У 2012 відзначаються дві події, пов"язані з іменем Януша Корчака: 100-річчя його педагогічної діяльності та 70-річчя від дня трагічної смерті у нацистському констаборі "Треблінка". Рішенням парламенту Польші 2012 рік оголошений Роком Корчака.
1063613
  Фоміна С. Педагог, письменник, лікар. До 80-річчя від дня трагічної смерті Януша Корчака у концтаборі "Треблінка" / С. Фоміна, Н. Біневська, О. Скуміна // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, грудень 2021. – С. 46-56
1063614
  Наєнко М. Педагог, учений, наставник // Наукова спадщина професора С.В. Семчинського і сучасна філологія : зб. наук. праць : [у 2 ч.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. та наук. ред.: В.Ф. Чемес]. – Київ : Київський університет, 2001. – Ч. 1. – С. 3-7. – ISBN 966-594-325-1


  До 70-річчя від дня народження Станіслава Володимировича Семчинського.
1063615
   Педагог, учений, патріот : матеріали IV науково-освітянської конференції, присвяченої М.О. Максимовичу (грудень 1994 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: Наєнко М.К., Гаєвська Н.М., Дунаєвська Л.Ф., Таланчук О.М.]. – Київ : Київський університет, 1997. – 78 с.
1063616
  Гільберг Т.Г. Педагог, що вчить своїх вихованців творчості // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 3 (181). – С. 31 : фото
1063617
  Закальська Я. Педагог, який навчав любові до України та життя // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 252-258


  Л.Ф. Дунаєвська.
1063618
  Клєба А.І. Педагогiчне спiлкування як основа формування iнформацiйно-комунiкативної культури майбутнiх вихователiв // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 40-44. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 46). – ISSN 2415-7872
1063619
  Лопатина И. Педагогам есть чему поучиться. Украинским преподавателям советуют заниматься самообразованием // Коммерсант : газета издательского дома "Коммерсантъ". – Киев, 2013. – 30 августа (№ 133). – С. 3


  "... Одной из причин низких доходов преподавателей заместитель главы профсоюза работников образования и науки Украины, глава Совета высшей школы Владимир Цвых назвал большое количество вузов: "Процент бюджетного финансирования от ВВП у нас достаточен. ...
1063620
   Педагоги-науковці : Пiдpучник. – Ужгород
Ч.1. – 1997. – 136с.
1063621
  Василів М Педагоги : сатира / М. Василів. – [Коломия] : З друк. Вільгельма Браунера, 1913. – 60 с.
1063622
  Шулікін Д. Педагоги Європи отримають власну конституцію. // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 18 березня (№ 11). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Асоціація ректорів педагогічних університетів Європи, зокрема колектив професорів у складі ректора Нац. пед.ун-ту ім. М. Драгоманова В. Андрущенка (який і очолює АРПУ), Моріца Гунцінгера ( Німеччина) і Альгірдеса Гайжутіса (Литва) розробили документ, ...
1063623
  Петрушенко М. Педагоги КНУТД готуватимуть бакалаврів, магістрів та докторів філософії у Китаї // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 17 грудня (№ 242). – С. 6
1063624
  Нетребенко Алевтина Педагоги НМЦ ЦЗ та БЖД Луганської області працюють над професійним удосконаленням // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 7 : фото
1063625
  Клюев В. Педагоги сверили позиции, чтобы продолжать работать дальше : учебники для будущих специалистов: какими им быть / Владимир Клюев // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 8. – С. 14-18. – ISSN 0869-4915


  По инициативе Министерства культуры Российской Федерации под эгидой Учебно-методического объединения (УМО) высших учебных заведений РФ по образованию в области народной художественной культуры, социально-культурной деятельности и информационных ...
1063626
   Педагоги школ-интренатов о своей работе.. – М, 1962. – 208с.
1063627
  Паульсен Ф. Педагогика / Ф. Паульсен ; Пер. с нем. под ред. Г.К. Вебера, лектора Моск. жен. пед. курсов. – Москва : Мир, 1913. – VIII, 487 с.
1063628
  Пинкевич А.П. Педагогика / А.П. Пинкевич. – М
1. – 1924. – 276с.
1063629
  Пинкевич А.П. Педагогика / А.П. Пинкевич. – М
2. – 1925. – 223с.
1063630
  Есипов Б.П. Педагогика : Допущено НКП РСФСР в качестве учеб. пособия для пед. училищ / Б.П. Есипов, Н.К. Гончаров. – Москва : Учпедгиз, 1939. – 352 с.
1063631
   Педагогика. – Москва, 1940. – 624 с.
1063632
  Есипов Б.П. Педагогика / Б.П. Есипов, М.К. Гончаров. – 2-е изд.испр. и доп. – М, 1941. – 400с.
1063633
  Есипов Б.П. Педагогика / Б.П. Есипов. – МоскваЛ., 1947. – 127с.
1063634
   Педагогика. – Москва, 1948. – 462 с.
1063635
  Есипов Б.П. Педагогика / Б.П. Есипов. – М, 1950. – 84с.
1063636
  Базанов А.Г. Педагогика : очерки по теории и практике обучения и воспит. сов. воинов / А.Г. Базанов. – Москва : Воениздат, 1964. – 244 с. – Библиогр.: с. 240-242
1063637
   Педагогика : курс лекций. – Москва, 1966. – 648 с.
1063638
   Педагогика. – Москва : Просвещение, 1967. – 414 с.
1063639
   Педагогика : учебное пособие для студентов пед.ин-тов. – Москва : Просвещение, 1968. – 526 с.
1063640
  Огородников И.Т. Педагогика / И.Т. Огородников. – Москва, 1968. – 376с.
1063641
  Ильина Т.А. Педагогика / Т.А. Ильина. – Москва, 1969. – 574с.
1063642
   Педагогика. – Иркутск, 1970. – 408с.
1063643
  Савин Н.В. Педагогика : учебное пособие / Н.В. Савин. – Москва : Просвещение, 1972. – 303 с.
1063644
  Лында А.С. Педагогика / А.С. Лында, П.А. Жильцова, Н.П. Щербов. – Изд. 2, исправленное и дополненное. – Москва : Высшая школа, 1973. – 392 с.
1063645
   Педагогика : учебное пособие. – Москва : Просвещение, 1976. – 352 с.
1063646
   Педагогика. – Киев : Вища школа, 1976. – 375 с.
1063647
  Савин Н.В. Педагогика : уч. пособие / Н.В. Савин. – 2-е изд., доп. – Москва, 1978. – 351 с.
1063648
  Харламов И.Ф. Педагогика : курс лекций / И.Ф. Харламов. – Минск : БГУ, 1979. – 462 с.
1063649
   Педагогика : республиканский межведомственный научный сборник. – Минск
Вып. 14. – 1979
1063650
   Педагогика. – Москва, 1981. – 367 с.
1063651
  Димитров Н.Й. Педагогика / Н.Й. Димитров. – София, 1981. – 308с.
1063652
   Педагогика. – Киев
№ 20. – 1981
1063653
   Педагогика. – Москва : Просвещение
Под ред. Ю.К.Бабанского. – 1983. – 608 с.
1063654
   Педагогика. – Киев
Вып. 22. – 1983
1063655
  Ильина Т.А. Педагогика / Т.А. Ильина. – Москва, 1984. – 495с.
1063656
   Педагогика. – Москва : Педагогика, 1984. – 368с.
1063657
  Дмитриев А.Е. Педагогика / А.Е. Дмитриев. – М., 1985. – 413с.
1063658
   Педагогика. – М, 1986. – 334с.
1063659
  Баранов С.П. Педагогика : [учеб. пособ. для пед. уч-щ по спец. № 2001 "Преподавание в нач. классах общеобразоват. шк."] / С.П. Баранов, Л.Р. Болотина, В.А. Сластенин. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1987. – 367, [1] с.
1063660
  Харламов И.Ф. Педагогика / И.Ф. Харламов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1990. – 575с.
1063661
   Педагогика. – Москва. – ISSN 0869-561Х
№ 1. – 1995
1063662
   Педагогика. – Москва. – ISSN 0869-561Х
№ 2. – 1995
1063663
   Педагогика. – Москва. – ISSN 0869-561Х
№ 3. – 1995
1063664
   Педагогика. – Москва. – ISSN 0869-561Х
№ 4. – 1995
1063665
   Педагогика. – Москва. – ISSN 0869-561Х
№ 5. – 1995
1063666
   Педагогика. – Москва. – ISSN 0869-561Х
№ 6. – 1995
1063667
   Педагогика. – Москва. – ISSN 0869-561Х
№ 1/6. – 1996
1063668
   Педагогика. – Москва. – ISSN 0869-561Х
№ 1. – 1997
1063669
   Педагогика. – Москва. – ISSN 0869-561Х
№ 2. – 1997
1063670
   Педагогика. – Москва. – ISSN 0869-561Х
№ 3. – 1997
1063671
   Педагогика : Учебное пособие для студ.педагог.учебных заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – Москва : Школа-Пресс, 1998. – 512с. – ISBN 5-88257-171-2
1063672
  Лихачев Б. Педагогика : Курс лекций. Учеб пособие / Б. Лихачев. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 1999. – 523с. – ISBN 5-85294-080-1
1063673
  Харламов И.Ф. Педагогика : Учебное пособие / И.Ф. Харламов. – 4-е изд., перераб. и допол. – Москва : Гардарики, 1999. – 519с. – ISBN 5-8297-0004-2
1063674
  Харламов И.Ф. Педагогика : Учебное пособие / И.Ф. Харламов. – 4-е изд., перераб. и допол. – Москва : Гардарики, 2000. – 519с. – ISBN 5-8297-0004-2
1063675
  Бордовская Н.В. Педагогика : учебник для вузов / Н.В. Бордовская, А.А. Реан. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 304 с. – (Учебник нового века). – ISBN 5-8046-0174-1
1063676
   Педагогика : Учебн. пособ. для студ.педагог.учеб.заведений. – 3-е изд. – Москва : Школа-Пресс, 2000. – 512с. – ISBN 5-88527-171-2
1063677
  Харламов И.Ф. Педагогика : Учебник / И.Ф. Харламов. – 6-е изд. – Минск : Университетское, 2000. – 560с. – Шифр дубл. – ISBN 985-09-0191-8
1063678
   Педагогика : Учебн. пособ. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва : Педагогическое общество Росси, 2000. – 640с. – ISBN 5-93134-001-7
1063679
  Лихачев Б.Т. Педагогика : Курс лекций. Учеб пособие / Б.Т. Лихачев. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2000. – 523с. – ISBN 5-85294-080-1
1063680
  Бордовская Н.В. Педагогика : учебник для вузов / Н.В. Бордовская, А.А. Реан. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 304 с. – Шифр дубл. – (Учебник нового века). – ISBN 5-8046-0174-1
1063681
  Харламов И.Ф. Педагогика : учебник для студ. пед. спец. высших учеб. заведений / И.Ф. Харламов. – 7-е изд. – Минск : Университетское, 2002. – 560 с. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 985-09-0434-8
1063682
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 6. – 2002
1063683
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 7. – 2002
1063684
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 8. – 2002
1063685
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 9. – 2002
1063686
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 10. – 2002
1063687
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 1. – 2003
1063688
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва : Педагогика, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 2. – 2003
1063689
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 3. – 2003
1063690
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 4. – 2003
1063691
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 5. – 2003
1063692
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 6. – 2003
1063693
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 7. – 2003
1063694
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 8. – 2003
1063695
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 9. – 2003
1063696
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 10. – 2003
1063697
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 1. – 2004
1063698
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 2. – 2004
1063699
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 3. – 2004
1063700
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 4. – 2004
1063701
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 5. – 2004
1063702
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 6. – 2004
1063703
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 7. – 2004
1063704
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 8. – 2004
1063705
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 9. – 2004
1063706
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 10. – 2004
1063707
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 1. – 2005
1063708
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 2. – 2005
1063709
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 3. – 2005
1063710
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 4. – 2005
1063711
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 5. – 2005
1063712
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 6. – 2005
1063713
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 7. – 2005
1063714
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 8. – 2005
1063715
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 9. – 2005
1063716
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 10. – 2005
1063717
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 1. – 2006
1063718
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 2. – 2006
1063719
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 3. – 2006
1063720
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 4. – 2006
1063721
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 5. – 2006
1063722
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 6. – 2006
1063723
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 7. – 2006
1063724
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 8. – 2006
1063725
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 9. – 2006
1063726
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 10. – 2006
1063727
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 1. – 2007
1063728
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 2. – 2007
1063729
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 3. – 2007
1063730
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 4. – 2007
1063731
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 5. – 2007
1063732
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 6. – 2007
1063733
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 7. – 2007
1063734
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 8. – 2007
1063735
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 9. – 2007
1063736
   Педагогика : научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 10. – 2007
1063737
  Кроль В.М. Педагогика : учебное пособие для студ.высших учебных заведений / В.М. Кроль. – Москва : Высшая школа, 2008. – 317с. – ISBN 978-5-06-005779-9
1063738
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 1. – 2008
1063739
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 2. – 2008
1063740
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 3. – 2008
1063741
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 4. – 2008
1063742
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 5. – 2008
1063743
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 6. – 2008
1063744
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 7. – 2008
1063745
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 8. – 2008
1063746
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 9. – 2008
1063747
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561X
№10. – 2008
1063748
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 1. – 2009
1063749
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 2. – 2009
1063750
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 3. – 2009
1063751
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 4. – 2009
1063752
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 5. – 2009
1063753
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 6. – 2009
1063754
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 7. – 2009
1063755
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 8. – 2009. – мова резюме англ.,рос.
1063756
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 9. – 2009. – мова резюме англ.,рос.
1063757
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 10. – 2009. – мова резюме англ.,рос.
1063758
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 1. – 2010. – мова резюме англ.,рос.
1063759
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 2. – 2010. – мова резюме англ.,рос.
1063760
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 3. – 2010. – мова резюме англ.,рос.
1063761
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 4. – 2010. – мова резюме англ.,рос.
1063762
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 5. – 2010. – мова резюме англ.,рос.
1063763
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 6. – 2010. – мова резюме англ.,рос.
1063764
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 7. – 2010. – мова резюме англ.,рос.
1063765
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 8. – 2010. – мова резюме англ.,рос.
1063766
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 9. – 2010. – мова резюме англ.,рос.
1063767
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 10. – 2010. – мова резюме англ.,рос.
1063768
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 1. – 2011. – мова резюме англ.,рос.
1063769
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 2. – 2011. – мова резюме англ.,рос.
1063770
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 3. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1063771
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 4. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1063772
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 5. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1063773
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 6. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1063774
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 7. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1063775
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 8. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1063776
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 9. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1063777
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 10. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1063778
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 1. – 2012. – мова резюме англ.,рос.
1063779
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 2. – 2012. – мова резюме англ.,рос.
1063780
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 3. – 2012. – мова резюме англ.,рос.
1063781
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 4. – 2012. – мова резюме англ.,рос.
1063782
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 5. – 2012. – мова резюме англ.,рос.
1063783
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 6. – 2012. – мова резюме англ.,рос.
1063784
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 7. – 2012. – мова резюме англ.,рос.
1063785
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 8. – 2012. – мова резюме англ.,рос.
1063786
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 9. – 2012. – мова резюме англ.,рос.
1063787
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 10. – 2012. – мова резюме англ.,рос.
1063788
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 1. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1063789
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 2. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1063790
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 3. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1063791
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 4. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1063792
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 5. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1063793
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 6. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1063794
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 7. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1063795
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 8. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1063796
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 9. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1063797
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 10. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1063798
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 1. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1063799
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 2. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1063800
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 3. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1063801
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 4. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1063802
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 5. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1063803
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 6. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1063804
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 7. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1063805
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 8. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1063806
   Педагогика (краткий курс лекций) : Учебное пособие для студ.педагог.учеб.заведений / В.С. Курило, А.Н. Чиж, Н.С. Кратинов, Г.И. Божко; МОНУ; ЛГПУ им. Т. Шевченко. – Луганск : Альма-матер, 2001. – 231с. – ISBN 966-617-053-1
1063807
  Мынбаева А.К. Педагогика 2.0 и образование 3.0: цифровое будущее // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 9-12. – ISBN 978-966-698-283-7
1063808
  Дьяченко Н.П. Педагогика без прозы / Н.П. Дьяченко. – Л, 1980. – 72с.
1063809
  Даниялова С.Б. Педагогика в высшей медицинской школе / С.Б. Даниялова, П.Н. Гольдберг. – Фрунзе, 1973. – 132с.
1063810
  Андреев А.А. Педагогика в информационном обществе, или электронная педагогика // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 11. – С. 113-117. – ISSN 0869-3617


  Обосновывается появление новой педагогической науки, адекватной реалиям информационного общества, - электронной педагогики. Обсуждаются объект, предмет, понятийный аппарат, принципы электронной педагогики, а также виды электронных учебных занятий, ...
1063811
  Зеленецкий М.Н. Педагогика в лекционной пропаганде. / М.Н. Зеленецкий. – М, 1974. – 58с.
1063812
  Лапчик М.П. Педагогика в многоуровневой системе подготовки кадров для образования: сближение с e-learning // Информатика и образование : научно-методический журнал / Рос. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 8 (247). – С. 3-8. – ISSN 0234-0453


  Обсуждается перегруженность целей программы курса педагогики для бакалавров образования при одновременной слабости их предметной и технологической подготовки. Рассматриваются перспективные задачи внедрения электронного и смешанного обучения, ...
1063813
   Педагогика в понятиях и определениях. – Саратов : Саратовский университет, 1991. – 56 с.
1063814
  Райнери Д.А. Педагогика в пяти книгах / Джиованни Антонио Райнери, проф. Турин. ун-та; С ист.-лит. введением д-ра Г.Б. Джерини, проф. Королев. Лицея-гимназии Массимо д"Ацельо в Турине; Пер. проф. Казан. духов. акад. прот. А. Дружинина. – Москва : Книгоиздат. К.И. Тихомирова. – (Педагогическая библиотека, издаваемая К. Тихомировым и А. Адольфом / под ред. Д. Н. Королькова ; [Вып. 18])
Т. 1 : Историко-литературное введение д-ра Джерини; . [Итальянская педагогика в XIX столетии] ; Введение автора; Кн. 1. О педагогике вообще; Кн. 2. Об интеллектуальном воспитании. – 1913. – [2], 558, VI с.


  Авт. предисл. и ред. Ананьин Степан Андреевич (1875-1942)
1063815
  Листенгартен В.С. Педагогика высшей школы - научная основа повышения качества учебно-воспитательного процесса // Вестник Воронежского государственного университета : научный журнал / Воронежский государственный университет. – Воронеж, 2007. – С. 25-28. – (Проблемы высшего образования ; № 1). – ISSN 0234-5439


  Воронежский гос. ун-т
1063816
  Ромашкан Н. Педагогика высшей школы / соч. слушательницы Высш. жен. курсов в Киеве Н. Ромашкан, под ред. и с предисл. прив.-доц. С.А. Ананьина. – Киев : Тип. М.Т. Мейнандера, 1914. – 43 с. – Отд. оттиск из сб.: сб. "Minerva", изд. при Ист.-филол. семинарии Высш. жен. курсов в Киеве


  Авт. предисл. и ред. Ананьин Степан Андреевич (1875-1942)
1063817
   Педагогика высшей школы. – Воронеж, 1969. – 176с.
1063818
   Педагогика высшей школы. – Ростов -на-Дону, 1972. – 121с.
1063819
   Педагогика высшей школы. – Ленинград, 1974. – 116с.
1063820
   Педагогика высшей школы. – Воронеж, 1974. – 178с.
1063821
   Педагогика высшей школы. – Минск
Вып. 3. – 1978
1063822
   Педагогика высшей школы. – Минск
Вып. 4. – 1979
1063823
   Педагогика высшей школы. – Москва
Вып. 5. – 1980
1063824
   Педагогика высшей школы. – Москва
Вып. 6. – 1981
1063825
   Педагогика высшей школы. – Минск
Вып. (?). – 1982
1063826
   Педагогика высшей школы. – Минск
Вып. 7. – 1982
1063827
   Педагогика высшей школы. – Вильнюс, 1985. – 124 с.
1063828
   Педагогика высшей школы : Учебно-методическое пособие. – Казань : Казанский университет, 1985. – 192с.
1063829
  Михайловский В.А. Педагогика высшей школы : учебное пособие / В.А. Михайловский. – Харьков : ХГУ, 1991. – 183 с.
1063830
  Чернилевский Д.В. Педагогика высшей школы : учеб. пособие для магистрантов и аспирантов, вузов, обучающихся по доп. программе для получения квалификации "Преподаватель высшей школы" / Д.В. Чернилевский, П.Ф. Кубрушко. – Москва : Машиностроение, 2011. – 453, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 449-453. – ISBN 978-5-94275-563-8
1063831
  Чантурия В.Д. Педагогика грузинского гуманизма XI-XII вв. : Автореф... доктор пед.наук: / Чантурия В.Д.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1961. – 45л.
1063832
  Чантурия В.Д. Педагогика грузинского гуманизма Х1-Х11 вв. / В.Д. Чантурия. – Батуми, 1954. – 199с.
1063833
  Калмыкова З.И. Педагогика гуманизма / З.И. Калмыкова. – М., 1990. – 79с.
1063834
  Шевкин В.С. Педагогика Д.Дьюи на службе современной американской реакции. / В.С. Шевкин. – М, 1952. – 144с.
1063835
  Новикова Л.И. Педагогика детского коллектива / Л.И. Новикова. – М., 1978. – 143с.
1063836
  Антоненко В.В., Третьяк А.М. Педагогика для всех : воспитание детей в семье : рек. библиогр. указ. / [сост. В.В. Антоненко, А.М. Третьяк] ; Гос. Публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. – Москва : Книга, 1891. – 47 с.
1063837
  Соловейчик С.Л. Педагогика для всех / С.Л. Соловейчик. – М., 1987. – 365с.
1063838
  Соловейчик С.Л. Педагогика для всех / С.Л. Соловейчик. – 2-е изд. – М., 1989. – 365с.
1063839
  Волков Г.Н. Педагогика жизни / Г.Н. Волков. – Чебоксары, 1989. – 334с.
1063840
   Педагогика здоровья. – Москва : Педагогика, 1990. – 284 с. – (Библиотека для родителей). – ISBN 5-7155-0059-1
1063841
  Капустина З.Я. Педагогика и культурология: гносеологические проблемы применения // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 11. – С. 126-140. – ISSN 1609-4646


  В статье раскрывается сущностный смысл проблем, которые блокируют педагогические усилия по развитию нравственности. Представлена и показана роль культурообразующих факторов в структуре педагогического процесса, дано актуальное операциональное ...
1063842
  Легаспи Педагогика и марксизм / Легаспи, Арисменди А. де. – М., 1965. – 235с.
1063843
   Педагогика и народное образование в зарубежных странах : Сб. рефератов. – Москва
реф. №85-189. – 1957. – 64 с.
1063844
   Педагогика и народное образование в зарубежных странах : Сб. рефератов. – Москва
реф. №190-314. – 1959. – 108 с.
1063845
   Педагогика и народное образование в зарубежных странах : Сб. рефератов. – Москва
реф. №315-385. – 1959. – 80 с.
1063846
   Педагогика и народное образование в зарубежных странах : Сб. рефератов. – Москва
реф. №386-478. – 1960. – 140 с.
1063847
   Педагогика и народное образование в зарубежных странах : Сб. рефератов. – Москва
реф. №479-561. – 1961. – 136 с.
1063848
   Педагогика и народное образование в зарубежных странах : Сб. рефератов. – Москва
в.3. – 1962. – 60 с.
1063849
   Педагогика и народное образование в зарубежных странах : Сб. рефератов. – Москва
в.4. – 1962. – 72 с.
1063850
   Педагогика и народное образование в зарубежных странах : Сб. рефератов. – Москва
в.1. – 1963. – 64 с.
1063851
   Педагогика и народное образование в зарубежных странах : Сб. рефератов. – Москва
в.2. – 1963. – 64 с.
1063852
   Педагогика и народное образование в зарубежных странах : Сб. рефератов. – Москва
в.3. – 1963. – 80 с.
1063853
   Педагогика и народное образование в зарубежных странах : Сб. рефератов. – Москва
в.1. – 1964. – 72 с.
1063854
   Педагогика и народное образование в зарубежных странах : Сб. рефератов. – Москва
в.4. – 1964. – 64 с.
1063855
   Педагогика и народное образование в зарубежных странах : Сб. рефератов. – Москва
в.2. – 1965. – 65 с.
1063856
   Педагогика и народное образование в зарубежных странах : Сб. рефератов. – Москва
в.3-4. – 1965. – 80 с.
1063857
   Педагогика и народное образование в социалистических странах. – Москва, 1985. – 282 с.
1063858
  Гликман И.З. Педагогика и научная мода // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 4. – С.14-19.
1063859
  Басова Н.В. Педагогика и практическая психология : Учебное пособие / Н.В. Басова. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1999. – 416с. – ISBN 5-222-00465-1
1063860
   Педагогика и психология. – Минск
Вып. 10. – 1977
1063861
   Педагогика и психология. – Минск
Вып. 12. – 1978
1063862
  Григорович Л.А. Педагогика и психология : Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Л.А. Григорович, Т.Д. Марцинковская. – Москва : Гардарики, 2006. – 480с. – ISBN 5-8297-0096-4
1063863
  Цалобанов В.В. Педагогика и психология в практике партийной работы. / В.В. Цалобанов. – Л., 1984. – 224с.
1063864
  Купов Д.И. Педагогика и психология в профсоюзной работе / Д.И. Купов. – М, 1983. – 160с.
1063865
  Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования : От деятельности к личности: Учеб. пособие для студ., обучающ. по специальностям психологии / С.Д. Смирнов. – 2-е изд., пепераб. и доп. – Москва : Academia, 2005. – 400с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-2491-Х
1063866
  Подольская Е.А. Педагогика и психология высшей школы : учебник для вузов / Е.А. Подольская ; Народная укр. акад. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Харьков : Издательство НУА, 2017. – 413, [2] с. : табл. – Библиогр.: с. 405-408 и в конце модулей. – ISBN 978-966-8558-95-8
1063867
  Деркач А.А. Педагогика и психология деятельности организатора детского спорта / А.А. Деркач, А.А. Исаев. – Москва, 1985. – 335 с.
1063868
   Педагогика и психология игры. – Новосибирск : НГПИ, 1985. – 128, [1] с.
1063869
   Педагогика и психология.. – Алма-Ата, 1969. – 280с.
1063870
  Дахин А.Н. Педагогика и робототехника // Вестник Московского университета. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 51-58. – (Педагогическое образование ; № 4). – ISSN 0201-7385
1063871
  Журавлев В.И. Педагогика и система наук о человеке / В.И. Журавлев. – Москва, 1990. – 168с.
1063872
  Левшин Л.А. Педагогика и современность / Л.А. Левшин. – Москва, 1964. – 360 с.
1063873
  Мелик-Пашаев Педагогика искусства и творческие способности / Мелик-Пашаев. – Москва, 1981. – 96 с.
1063874
  Коротяев Б.И. Педагогика как совокупность педагогических теорий / Б.И. Коротяев. – М., 1986. – 207с.
1063875
  Атанов Г.А. Педагогика как тормоз развития высшей школы / Г.В. Атанов // Образовательные технологии : Журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования. Спецвыпуск / НИИ школьных технологий. – Москва, 2005. – № 2 : Анатомия американского университета. /Дмитриев Г.Д./. – С.3-17
1063876
  Киряшов Н.И. Педагогика командирской требовательности / Н.И. Киряшов. – М., 1973. – 94с.
1063877
  Мрочек В. и Филиппович Ф. Педагогика математики / В. и Филиппович Ф. Мрочек. – СПб.
1. – 380 с.
1063878
  Столяр А.А. Педагогика математики / А.А. Столяр. – Минск, 1969. – 368с.
1063879
  Столяр А.А. Педагогика математики / А.А. Столяр. – 3-е перераб. и доп. – Минск, 1986. – 416с.
1063880
  Фуше А. Педагогика математики. / А. Фуше. – М., 1969. – 128с.
1063881
  Жуков В.В. Педагогика МЖК / В.В. Жуков. – М., 1988. – 63с.
1063882
  Козлов С.Н. Педагогика на службе лектора / С.Н. Козлов. – М, 1982. – 64с.
1063883
   Педагогика народов мира : История и современность: Учеб. пособие для высш. учеб. завед. – Москва : Педагогическое общество России, 2001. – 576с. – На тит. листе: Международный проект. – ISBN 5-93134-055-6
1063884
   Педагогика наставничества. – М, 1981. – 191с.
1063885
  Маторина О.П. Педагогика начала XXI века: дискуссионные проблемы относительно определения и основных категорий / О.П. Маторина, О.А. Соколова // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2012. – № 8. – С.20-30. – ISSN 1609-4646


  В статье рассмотрены основные дискуссионные проблемы на этапе постиндустриального развития российского общества по определению, объекту, предмету и основным категориям педагогической науки.
1063886
  Алиева Л.В. Педагогика пионерского поручения : кн. для учителя / Л.В. Алиева. – Москва : Просвещение, 1990. – 126, [1] с.
1063887
  Карклина С.Э. Педагогика продленного дня / С.Э. Карклина. – М, 1988. – 142с.
1063888
  Пашков А.Г. Педагогика производительного труда / А.Г. Пашков. – М., 1987. – 74с.
1063889
  Безрукова В.С. Педагогика профессионально-технического образования : теорет. основы : текст лекций / В.С. Безрукова ; Свердлов. инж.-пед. ин-т. – Москва : СИПИ, 1989. – 82 с.
1063890
   Педагогика семейного воспитания.. – Минск, 1961. – 52с.
1063891
  Азаров Ю.П. Педагогика семейных отношений / Ю.П. Азаров. – Москва : Знание. – (Народный университет. Педагогический факультет)
Т. 2. – 1977. – 95 с. : ил.
1063892
  Михайловский В.А. Педагогика сотрудничества / В.А. Михайловский. – Х, 1989. – 70с.
1063893
  Мартынова Е.И. Педагогика сотрудничества / Е.И. Мартынова. – Ленинград, 1990. – 46 с.
1063894
  Селевко Г.К. Педагогика сотрудничества и перестройка школы. / Г.К. Селевко, Н.К. Тихомирова. – Ярославль, 1990. – 62с.
1063895
  Венгер Л.А. Педагогика способностей / Л.А. Венгер. – Москва, 1973. – 96с.
1063896
   Педагогика среднего специального образования. – Минск
Вып. 2. – 1982
1063897
  Семенов В.Д. Педагогика среды в условиях развитого социализма / В.Д. Семенов. – Свердловск, 1980. – 72с.
1063898
  Шубинский В.С. Педагогика творчества учащихся. / В.С. Шубинский. – М., 1988. – 79с.
1063899
  Фурсов В.В. Педагогика третьего тысячелетия требует новой парадигмы // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 4 (67). – С. 13-19. – ISSN 1811-0916


  Статья посвящена поиску парадигмы развития новой системы педа-гогики. Рассматриваются основные черты новой педагогики, к которым относятся преемственность более древних форм педагогических систем, а также подвижность, самонастраиваемость, ...
1063900
  Остапец А.А. Педагогика туристско-краеведческой работы в школе / А.А. Остапец. – Москва : Педагогика, 1985. – 104с.
1063901
  Орлов Е.В. Педагогика управления // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 7 (август). – С. 36-39. – ISSN 0321-0383


  Автор рассматривает два основных направления в педагогике, которые определяют ее сущностные характеристики: педагогику взаимодействия и педагогику управления. Второе направление представляется наиболее перспективным в настоящее время и связывается с ...
1063902
  Костенко И.П. Педагогика учебной книги // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2008. – № 3. – С. 28-32. – ISSN 1726-6726
1063903
  Визгерд Я.А. Педагогика школы / Я.А. Визгерд, И.А. Малафеев. – Пермь
2. – 1969. – 324с.
1063904
   Педагогика школы : Учеб. пособие. – Москва : Просвещение, 1977. – 384 с.
1063905
   Педагогика школы.. – Москва, 1978. – 320с.
1063906
   Педагогика, психология и соционика образования : междунар. научный журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2012-
№ 1/2. – 2013
1063907
   Педагогика, психология и соционика образования : междунар. научный журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2012-
№ 3/4. – 2013
1063908
   Педагогика, психология и соционика образования : междунар. научный журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2012-
№ 5/6. – 2013
1063909
   Педагогика, психология.. – Алма-Ата, 1963. – 203с.
1063910
  Цирульников А.М. Педагогика, рожденная жизнью. / А.М. Цирульников. – М., 1988. – 208с.
1063911
  Рейн В. Педагогика. / В. Рейн. – РИга. – 164с.
1063912
  Казанцев И.Н. Педагогика. / И.Н. Казанцев. – М., 1949. – 104с.
1063913
   Педагогика.. – М-Л, 1949. – 44с.
1063914
  Шимбирев П.Н. Педагогика. / П.Н. Шимбирев, И.Т. Огородников. – М., 1954. – 432с.
1063915
   Педагогика.. – М, 1956. – 436с.
1063916
   Педагогика.. – М, 1978. – 286с.
1063917
   Педагогика.. – М, 1978. – 512с.
1063918
   Педагогика.. – М, 1983. – 231с.
1063919
  Малышев Б.Т. Педагогика. Метод. пособие для слушателей пед. фак-та. / Б.Т. Малышев, М.И. Эскин. – М., 1970. – 140с.
1063920
  Подласый И.П. Педагогика. Новый курс : Учебник для студ. пед. вузов. В 2 кн. / И.П. Подласый. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00174-4, 5-691-00175-2
Кн.1 : Общие основы. Процесс обучения. – 1999. – 576с.
1063921
  Подласый И.П. Педагогика. Новый курс : Учебник для студ. пед. вузов. В 2 кн. / И.П. Подласый. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00174-4, 5-691-00176-0
Кн.2 : Процесс воспитания. – 1999. – 256с.
1063922
  Яблонко В.Я. Педагогике производственного обучения. / В.Я. Яблонко. – К., 1994. – 64с.
1063923
  Алпатов Н.И. Педагогическа деятельность И.Н. Ульянова / Н.И. Алпатов. – 2-е. – Москва, 1956. – 198с.
1063924
  Каспржак А.Г. Педагогическая гимназия : Книга для учителя / А.Г. Каспржак. – Москва : Просвещение, 1992. – 110с.
1063925
  Ингенкамп К. Педагогическая диагностика / К. Ингенкамп. – Москва : Педагогика, 1991. – 240с. – ISBN 5-7155-0408-2
1063926
  Сарафанова А.А. Педагогическая и полевая практика студентов-биологов в школе / А.А. Сарафанова. – Минск, 1984. – 64с.
1063927
  Харькин В.Н. Педагогическая импровизация : теория и методика / В.Н. Харькин. – М, 1992. – 159с.
1063928
  Кащенко В.П. Педагогическая коррекция / В.П. Кащенко. – Москва, 1992. – 223 с.
1063929
  Барабанщиков А.В. Педагогическая культура офицера : научные поиски, войсковой опыт, практические рекомендации, взгляд в будущее / А.В. Барабанщиков, С.С. Муцынов. – Москва : Воениздат, 1985. – 160 с. – (В помощь молодому офицеру)
1063930
  Кантор И.М. Педагогическая лексикография и лексикология. / И.М. Кантор. – М., 1968. – 200с.
1063931
  Вульфсон Б.Л. Педагогическая мысль в современной Франции / Б.Л. Вульфсон. – Москва, 1983. – 183с.
1063932
  Гершунский Б.С. Педагогическая прогностика: методология, теория, практика / Б.С. Гершунский. – Киев, 1986. – 197с.
1063933
  Выгтоский Л.С. Педагогическая психология : Краткий курс / Л.С. Выгтоский; Л.С. Выготский. – Москва : Работник просвещения, 1926. – 348 с.
1063934
  Якунин В.А. Педагогическая психология : Учебн. пособ. / В.А. Якунин. – Санкт-Петербург : Михайлов В.А., Полиус, 1998. – 639с. – ISBN 5-8016-0022-1
1063935
  Талызина Н.Ф. Педагогическая психология: психодиагностика интеллекта / Н.Ф. Талызина, Ю.В. Карпов. – М, 1987. – 63с.
1063936
  Соколов А.Г. Педагогическая работа с родителями учащихся. / А.Г. Соколов. – М., 1985. – 47с.
1063937
  Михальская А.К. Педагогическая риторика : история и теория: Учеб. пос. для студ. пед. ун-ов и ин-ов / А.К. Михальская. – Москва : Академия, 1998. – 432 с. – ISBN 5-7695-0180-4
1063938
  Гончаров Н.К. Педагогическая система К.Д.Ушинского / Н.К. Гончаров. – Москва, 1974. – 272с.
1063939
  Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. / М.В. Кларин. – М, 1989. – 75с.
1063940
  Деркач А.А. Педагогическая эвристика: Искусство овладения инстр. яз. / А.А. Деркач, С.Ф. Щербак. – Москва, 1991. – 219с.
1063941
  Зейлигер-Рубинштейн Педагогические взгляды А.И.Герцена. / Зейлигер-Рубинштейн. – Л, 1958. – 160с.
1063942
  Зейлигер-Рубинштейн Педагогические взгляды А.И.Герцена. / Зейлигер-Рубинштейн. – 2-е изд. – М, 1962. – 192с.
1063943
  Бершадская Д.С. Педагогические взгляды и деятельность С.Т. Шацкого / Д.С. Бершадская ; под ред. А.Н. Волковского и М.П. Малышева ; АПН РСФСР. – Москва : Издательство АПН РСФСР, 1960. – 264 с.
1063944
  Грунский Н.К. Педагогические взгляды Л.Н.Толстого. – 2-е изд. Н.К. Грунский, проф. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1914. – 36 с. – Кн.нап.: рос.мов.стар.орф.
1063945
  Тайжанов А.Т. Педагогические взгляды Мухтара Ауэзова : (пособие для учителей) / А.Т. Тайжанов. – Алма-Ата : Рауан, 1990. – 69, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 68-69. – ISBN 5-625-00985-6
1063946
  Фролова Г.В. Педагогические возможности ЭВМ. Опыт. Проблемы. Перспективы / Фролова Г.В. – Новосибирск : Наука, 1988. – 173 с.
1063947
  Кирсанов А.А. Педагогические и психологические основы предупреждения перегрузки школьников. / А.А. Кирсанов. – Казань, 1973. – 168с.
1063948
  Деревцов А И. Педагогические идеи А.Н.Радищева / А И. Деревцов. – М., 1962. – 91с.
1063949
  Бобровников В.К. Педагогические идеи и деятельность М.В. Ломоносова / В.К. Бобровникова ; под общ. ред. П.К. Гончарова. – Москва : Издательство АПН РСФСР, 1961. – 184 с. : ил.
1063950
  Ситдыков А.С. Педагогические идеи и просветительная деятельность И.Алтынсарина / А.С. Ситдыков. – Алма-Ата, 1949. – 194 с.
1063951
  Ситдыков А.С. Педагогические идеи и просветительная деятельность И.Алтынсарина / А.С. Ситдыков. – 2-е изд. – Алма-Ата, 1968. – 148 с.
1063952
  Алексюк А.Н. Педагогические основы коммунистического воспитания студентов / А.Н. Алексюк; МВ и ССО УССР. Институт повышения квалиф. преподав. обществ наук при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1984. – 32с.


  У монографії досліджується проблема поетичного ліро-епічного жанру в українській літ-рі першої половини ХІХ ст. Проаналізовані такі поематичні шедеври, як "Гайдамаки", "Сон", "Неофіти", "Марія" - Т.Шевченка; та інш.
1063953
  Бирг Л.Е. Педагогические основы подготовки рабочих кадров на производстве / Л.Е. Бирг. – Москва : Высшая школа, 1976. – 160 с. – (Профпедагогика / Профтехобразование)
1063954
  Хан А.Н. Педагогические основы построения школьного урока физической культуры. / А.Н. Хан. – Саратов, 1975. – 148с.
1063955
  Катханов К.Н. Педагогические основы производительного труда / К.Н. Катханов. – М, 1987. – 358с.
1063956
  Катханов К.Н. Педагогические основы производительного труда учащихся в профессионально-технических училищах. / К.Н. Катханов. – 2-е изд. – М, 1976. – 336с.
1063957
  Ахматов А.Ф. Педагогические основы сельскохозяйственного опытничества учащихся / Ахматов А.Ф., Саблин А.Д. ; Горьков. гос. пед. ин-т. – Горький : Волго-Вятское книжное изд-во, 1968. – 191 с.
1063958
  Беляев Б.П. Педагогические основы трудового воспитания, политехнического и производственного обучения : учеб пособ., для преподавателей труда и производ.обучения / Б.П. Беляев. – Ташкент : Средняя и высшая школа, 1962. – 223 с. – Библиогр.: 218-221
1063959
  Зверева Г.А. Педагогические проблемы воспитания бережливости у школьников / Г.А. Зверева. – М., 1983. – 64с.
1063960
  Ходаков А.И. Педагогические проблемы воспитания молодого рабочего / А.И. Ходаков. – Л., 1973. – 20с.
1063961
  Катханов К.Н. Педагогические проблемы производительго труда учащихся в профессионально-технических училищах. / К.Н. Катханов. – М, 1973. – 262с.
1063962
  Кабалевский Д.Б. Педагогические размышления / Д.Б. Кабалевский. – М, 1986. – 192 с.
1063963
  Ковалев А.П. Педагогические системы / А.П. Ковалев. – Х, 1990. – 153с.
1063964
  Толстой Л.Н. Педагогические сочинения / Л.Н. Толстой. – С-Пб.
Ч.2. – 270с.
1063965
  Толстой Л.Н. Педагогические сочинения : Ч. 1-3 / Л.Н. Толстой ; С вступ. статьей ["Объединитель человечества"] проф. С.А. Венгерова, секр. педагог. деят. Толстого и библиогр. указ. А.Г. Фомина. – Санкт-Петербург : Тип. СПб. акц. общ "Слово". – (Издательство газеты "Школа и жизнь")
Ч. 1. – 1911. – 134 с.


  Статьи: Объединитель человечества / С.А. Вергеров; Библиографический указатель / Фомин А.Г. Авт.: Венгеров, Семен Афанасьевич (1855-1920) Фомин, Александр Григорьевич (1887-1939)
1063966
  Толстой Л.Н. Педагогические сочинения / Л.Н. Толстой. – Москва-Л., 1948. – 400с.
1063967
  Толстой Л.Н. Педагогические сочинения / Л.Н. Толстой. – 2-е изд., доп. – Москва, 1953. – 444с.
1063968
  Руссо Педагогические сочинения / Руссо, Ж-Ж. – М
1. – 1981. – 653с.
1063969
  Руссо Педагогические сочинения / Руссо, Ж-Ж. – Москва
2. – 1981. – 336 с.
1063970
  Толстой Л.Н. Педагогические сочинения / Л.Н. Толстой. – Москва, 1989. – 542с.
1063971
  Сорока-Росинский Педагогические сочинения / Сорока-Росинский. – Москва : Педагогика, 1991. – 240 с. – (Педагогические сочинения). – ISBN 5-7155-0316-7
1063972
  Хинчин А.Я. Педагогические статьи / А.Я. Хинчин. – Москва, 1963. – 204 с.
1063973
  Богоудинова Р.З. Педагогические условия повышения эффективности партийной пропаганды / Р.З. Богоудинова. – Казань : Издательство Казанского университета, 1989. – 116, [2] с. – Библиогр.: с. 114-117. – ISBN 5-7464-0146-3
1063974
  Ашихмина Л.П. Педагогические условия повышения эффективности профессиональной ориентации школьников: аспект управления : пособие для студ. / Л.П. Ашихмина ; АПН СССР, НИИ труд. обучения и профориентации. Том. фил., Том. гос. пед. ин-т им. Ленинского комсомола. – Томск, 1990. – 118 с. – Библиогр.: с. 97-105
1063975
  Лагонакис В.П. Педагогический арбуз. / В.П. Лагонакис. – М, 1966. – 79с.
1063976
  Смоловик В.В. Педагогический аспект управления производством / В.В. Смоловик. – Москва, 1979. – 127 с.
1063977
  Кальницкий М. Педагогический гений // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. А. Газубей. – Киев, 2020. – № 38 (690), 04.12.2020. – С. 50-53. – ISSN 2075-7093


  М.І. Пирогов.
1063978
  Хозе С.Е. Педагогический коллектив и комсомольская организация школы / С.Е. Хозе. – М., 1972. – 152с.
1063979
  Ростовцева О.П. Педагогический контроль заведующего учебной частью над работой учителя / О.П. Ростовцева. – М, 1955. – 60с.
1063980
  Козлов И.Ф. Педагогический опыт А.С. Макаренко : книга для учителя: сборник / И.Ф. Козлов. – М., 1987. – 158с.
1063981
  Фридман Л.М. Педагогический опыт глазами психолога / Л.М. Фридман. – Москва : Просвещение, 1987. – 223с. – (Психол. наука - школе)
1063982
  Беленький Б.В. Педагогический принципы Л.М. Цейтлина / Беленький Б.В., Эльбойм Э.Я. – Москва : Музыка, 1990. – 126 с. : нот. ил. – (Уроки мастерства)
1063983
  Легенький Г.И. Педагогический процесс / Г.И. Легенький. – Харьков, 1979. – 143с.
1063984
  Лебедев П.С. Педагогический процесс в заочной школе / П.С. Лебедев. – М., 1965. – 116с.
1063985
  Сорокин Н.А. Педагогический совет школы / Н.А. Сорокин. – Владимир, 1957. – 120с.
1063986
  Синица И.Е. Педагогический такт и мастерство учителя / И.Е. Синица. – Москва, 1983. – 247 с.
1063987
  Иегер О. Педагогическое завещание / О. Иегер. – М. – 87с.
1063988
  Бабаханов А.А. Педагогическое и литературное наследие Хамзы Хаким-заде Ниязи / А.А. Бабаханов. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1960. – 124 с.
1063989
  Гасилов Г.В. Педагогическое мастерство наставника / Г.В. Гасилов. – М., 1985. – 96с.
1063990
  Хозяинов Г.И. Педагогическое мастерство преподавателя / Г.И. Хозяинов. – М., 1988. – 168с.
1063991
  Лишевский В.П. Педагогическое мастерство ученого : О преподавательской деятельности профессора А.П. Минакова / В.П. Лишевский. – Москва : Наука, 1975. – 119с.
1063992
  Леонтьев А.А. Педагогическое общение / Леонтьев А.А. – Москва : Знание, 1979. – 47 с. – Библиогр.: с. 46. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 1 : Серия "Педагогика и психология")
1063993
  Кобзев М.С. Педагогическое руководство в системе учебно-воспитательной работы вуза / М.С. Кобзев. – Саратов, 1975. – 261с.
1063994
  Гофтова Е.И. Педагогическое руководство деятельностью пионерской и комсомольской организаций в школе / Е.И. Гофтова. – Ашхабад, 1978. – 40с.
1063995
  Гореславский С.И. Педагогическое руководство ученической бригадой сельской школы / С.И. Гореславский. – М, 1970. – 126с.
1063996
  Кан-Калик Педагогическое творчество. / Кан-Калик, Н.Д. Никандров. – М, 1990. – 144с.
1063997
  Лордкипанидзе Д.О. Педагогическое учение К.Д. Ушинского / Д.О. Лордкипанидзе. – Тбилиси, 1948. – 448 с.
1063998
  Лордкипанидзе Д.О. Педагогическое учение К.Д. Ушинского / Д.О. Лордкипанидзе. – 2-е изд. – Москва, 1950. – 368 с.
1063999
  Лордкипанидзе Д.О. Педагогическое учение К.Д. Ушинского / Д.О. Лордкипанидзе. – Тбилиси, 1974. – 441с.
1064000
  Лордкипанидзе Д.О. Педагогическое учение К.Д.Ушинского / Д.О. Лордкипанидзе. – М, 1954. – 368с.
<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,