Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>
1063001
  Костогрызова Л.Ю. "Очищение древних законов" в Византии: "Василики" // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 4 (10). – С. 17-21. – (Юридические науки ; Вып. 4 (10)). – ISSN 1995-4190
1063002
  Рудяченко О. "Очі чорні" і кохання Євгена Гребінки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 17-18 січня (№ 7/8). – С. 22
1063003
  Бермас Л.І. "Очі" та їх відображення у німецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 22-24. – ISBN 966-7890-03-1
1063004
  Сатпаєв Д. "Очікувати проривних проектів не варто, але..." / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 7 жовтня (№ 182). – С. 3


  Директор казахстанської Групи оцінки ризиків про особливості візиту Президента України до Астани.
1063005
  Малик Г. "Очуднення" звичного / розмову вела Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 19-20 липня (№ 127/128). – С. 31


  Письменниця Галина Малик - про сучасні казки і чому дітям потрібен "Барвінок".
1063006
  Млечин Л. "Ошибка " генерала Суслопарова // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 16 (1135). – С. 22-27. – ISSN 0234-1670


  Почему у праздника Великой победы две даты - 8 и 9 мая.
1063007
  Краев А. "Ошкраб" не сдается / А. Краев. – Мурманск, 1966. – 265с.
1063008
  Рябчук М. "П"ємонт", "Бандерштадт" і "Колиска націоналізму". Етнополітична студія одного міста // Політичні дослідження : український науковий журнал / Ін-т політ. і етнонаціонал. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; редкол.: О. Рафальський, О. Майборода, Ю. Шайгородський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – C. 142-162
1063009
  Коменда О. "П"єро" подарував мені Київ, а "Дон-Жуан" вже Львів...": ескіз творчого портрету Олександра Козаренка // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Посвалюк В.Т., Черкашина-Губаренко М.Р. [та ін.]. – Луцьк, 2014. – Вип. 13. – С. 13-38. – ISSN 2411-3832
1063010
  Бондарева О.Є. "П"єси про великих" Валерія Герасимчука і жанрова парадигма біографічної драми // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 70-80. – ISBN 966-581-590-3
1063011
  Лащенко С. "П"ята колона" - наша спільна з білорусами проблема // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 4-5 вересня (№ 166/167). – С. 12-13


  Брехня, зведена до рангу закону, може бути ефективною.
1063012
  Лащенко С. "П"ята колона" - наша спільна з білорусами проблема // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 11 вересня (№ 17). – С. 1. – ISSN 2519-4429
1063013
  Пивовар С.Ф. "П"ята колона" / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 318. – ISBN 966-642-073-2
1063014
   "П"ятому" - три роки! : Від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 164-165 : Фото
1063015
  Могильна Ю. "Па де ша коридорами...". "Падебуре небо рон-де-жаном вмиває дерева...". "Ціловане дерево падає намертво" // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 38-39
1063016
  Зяблюк Н.Г. "Паблик рилейшнз" и пресса США (система управления социальной информацией, роль и место печати в этой системе) : Автореф... канд. филолог.наук: 678 / Зяблюк Н.Г.; МГУ. – Москва, 1969. – 15л.
1063017
  Висоцька Н. „П’єси Червоної Літери” Сьюзен-Лорі Паркс: жорстокі фантазії на Готорнівські теми // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 103-112
1063018
  Пащенко О.О. Очистка стічних вод і водних басейнів від нафтопродуктів. / О.О. Пащенко. – К, 1976. – 48с.
1063019
   Очистка сточных вод. – Москва, 1977. – 61с.
1063020
  Смирнов Д.Н. Очистка сточных вод в процессах обработки металлов / Д.Н. Смирнов, В.Е. Генкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 223с.
1063021
  Проскуряков В.А. Очистка сточных вод в химической промышленности / В.А. Проскуряков, Л.И. Шмидт. – Ленинград : Химия, 1977. – 464 с.
1063022
  Денисова Н.Е. Очистка сточных вод кинофотопредприятий и охрана окружающей среды / Н.Е. Денисова. – Л., 1977. – 90с.
1063023
   Очистка сточных вод на электростанциях. – М, 1972. – 52с.
1063024
   Очистка сточных вод. Биологические и химические вопросы = Wastewater Treatment. Biological and Chemical Processes : учебн. изд. / М. Хенце, П. Армоэс, Ля-Кур-Янсен, Э. Арван; М. Хенце, П. Армоэс, Й. Ля-Кур-Янсен, Э. Арван ; под ред. С.В. Калюжного ; пер. с англ. Т.П. Калюжного. – Москва : Мир, 2006. – 480 с. – ISBN 5-03-003771-3
1063025
   Очистка сточных вод. Биологические и химические процессы : Учебное изд. / М. Хенце, П. Армоэс, Ля-Кур-Янсен, Э. Арван; Хенце М., Амоэс П., Ля-Кур-Янсен Й., Арван Э.; Под ред. С.В. Калюжного. – Москва : Мир, 2004. – 480с. – ISBN 5-03-003430-7
1063026
  Рисположенский М.П. Очистка сухоперегонных скипидаров / М.П. Рисположенский. – М.Л., 1932. – 100с.
1063027
  Рагузина И.М. Очистка сырого бензола силикагелем : Автореф... Канд.техн.наук: / Рагузина И.М.; МВ и ССО РСФСР. Томск.ордена Труд.Красн.Знамени политехн.ин-т. – Томск, 1961. – 9л.
1063028
   Очистка узлов от натрия и радиоактивности. – Москва
2. – 1974. – 43с.
1063029
   Очистка узлов от натрия и радиоактивности. – Москва
3. – 1974. – 36с.
1063030
  Блянкман Л.М. Очистка фильтрующих материалов / Л.М. Блянкман. – Москва : Энергоиздат, 1981. – 112 с. : ил. – Библиогр.: с. 105-109
1063031
  Гомазкова В.С. Очистка, разделение и некоторые свойства а-кетоглутаратдегидрогеназного комплекса из грудной мышцы голубя : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Гомазкова В.С.; МГУ. Биол.-почв. фак. – М., 1972. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1063032
  Коряков О.Ф. Очищение / О.Ф. Коряков. – Свердловск, 1970. – 492с.
1063033
  Коряков О.Ф. Очищение / О.Ф. Коряков. – Свердловск, 1973. – 222с.
1063034
  Васильев И.А. Очищение / И.А. Васильев. – Москва, 1988. – 252 с.
1063035
  Алексеев Б.Т. Очищение : из записной книжки журналиста / Б.Т. Алексеев. – Москва : Московский рабочий, 1989. – 171, [1] с.
1063036
  Волобуев О.В. Очищение / О.В. Волобуев, С.В. Кулешов. – Москва, 1989. – 284с.
1063037
  Молчанов А.А. Очищение / А.А. Молчанов. – Москва, 1989. – 415с.
1063038
  Новиков И.Г. Очищение : роман / Иван Новиков; авториз. пер. с белорус. Т.Горбачевой. – Москва : Советский писатель, 1989. – 380 с.
1063039
  Брагин А.И. Очищение : стихи / Анатолий Брагин. – Москва : Советский писатель, 1991. – 190 с. – ISBN 5-265-01864-6
1063040
  Суворов В. Очищение : Зачем Сталин обезглавил свою армию? / В. Суворов. – Москва : АСТ, 1999. – 480с. – ISBN 5-237-00764-3
1063041
  Ступицын Антон Очищение Будды : Мозаика // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 1. – С. 24-26 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1063042
  Лабер-Уоррен Очищение воды маслом. Оказывается. очистить сточные воды будет дешевле простым химическим способом // В мире науки : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2013. – № 2, февраль. – С. 16-17. – ISSN 0208-0621
1063043
  Хоботова Любовь Очищение и благотворительность : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 144 : Іл.
1063044
  Оксанен С. Очищення = Puhdistus : роман / Софі Оксанен ; [пер. укр. Ю.В. Максимейко]. – Харків : Фоліо, 2015. – 316, [4] с. : іл. – Пер. вид.: Puhdistus / Sofi Oksanen, 2008. - Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу. Фінляндія). – ISBN 978-966-03-7205-4
1063045
  Божок В. Очищення // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 7-24 грудня (№ 47/48). – С. 16-17


  Творчість Андрія Гудими. Роман-хроніка "Очищення".
1063046
  Овчаренко Е. Очищення вічністю // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 10-16 грудня (№ 50)


  Творчість народного народного артиста України Кирила Стеценка.
1063047
  Лученко Д. Очищення влади (люстрація): погляд крізь практику Вищого адміністративного суду України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 71-78. – ISSN 1026-9932
1063048
  Ясюнецький О. Очищення влади. Наскільки це реально? Про деякі спірні питання української люстрації // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 8-14 листопада (№ 45). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1063049
  Юровський Д. Очищення влади. Уроки української люстрації // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 30-31 серпня (№ 30/31)
1063050
   Очищення води вiд барвникiв модифiкованими керамiчними мембранами з глинистих мiнералiв / Т.Ю. Дульнева, К.М. Чіркова, Д.Д. Кучерук, В.В. Гончарук // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 110-116. – ISSN 1025-6415
1063051
  Саприкіна М.М. Очищення води від мікроміцетів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.17.21 / Саприкіна М.М. ; НАН України ; Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1063052
  Мальований М.С. Очищення води від нафтопродуктів природними та модифікованими глинистими сорбентами / М.С. Мальований, І.М. Кріп, О.В. Кириченко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 4. – С. 61-65 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
1063053
  Матвійчук В.А. Очищення водойм механізованим та гідромеханізованим способами // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 28-31 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-0431
1063054
  Ключак В. Очищення історичних джерел // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 28 листопада (№ 219). – С. 9


  Перша науково-практична конференція, присвячена державному, політичному, військовому діячеві - полковнику Андрію Мельнику.
1063055
   Очищення Китаю // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 34 (302). – С. 32-33. – ISSN 1996-1561


  Китай - найбільший забруднювач повітря у світі. Як китайська влада вирішує цю проблему.
1063056
  Петльована В. Очищення культур мікроводоростей колекції ACKU від грибних контамінантів / В. Петльована, Чен Мін Лей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – C. 29-32. – (Біологія ; вип. 4 (83)). – ISSN 1728-3817
1063057
  Семінська О О. Кучерук Очищення міських стічних вод мембранними методами / О О. Кучерук Семінська, М.М. Балакына, В.В. Гончарук // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 11. – С. 112-115. – ISSN 1025-6415
1063058
  Проценко П. Очищення не відбулося. Куди зникли матеріали про учасників ненасильницького опору комуністичній Системі? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 серпня (№ 27). – С. 15


  Минуло вже близько двох років, як в Україні набрали чинності закони про декомунізацію. Більше року минуло відтоді, як президент П.Порошенко підписав Закон №2540 про вільний доступ громадян до архівів радянських спецслужб. Чому ж проблема відкриття ...
1063059
  Сюндюков І. Очищення пам"яті та влади // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 1 березня (№ 37)


  Зустріч зі знаним польським вченим-істориком й громадським діячем, професором Єжи Айслером. Пан Айслер очолює Варшавське відділення польського Інституту національної пам"яті; крім того, він є керівником відділу історії післявоєнної Польщі Інституту ...
1063060
   Очищення питної води від іонів заліза природними адсорбентами / Н.А. Ткачук, Л.М. Мельник, В.В. Манк, С.І. Усатюк, З.П. Мельник, О.С. Марценюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 5. – С. 66-68 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
1063061
  Корчик Н.М. Очищення підпластових вод нафтогазового комплексу // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 1. – С. 57-61 : Табл., схема. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
1063062
  Колесник Г. Очищення потрібне але в юридичних рамках // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (165). – С. 7-11
1063063
  Іваненко В.В. Очищення правдою. Відома і невідома Україна в об"єктиві історії ХХ сторіччя / В.В. Іваненко, А.І. Голуб, О.А. Удод. – Київ : Генеза, 1997. – 208 с. – ISBN 966-504-101-0
1063064
  Чернова Н.М. Очищення природних вод від сполук марганцю із застосуванням сорбента-каталізатора : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.21 / Чернова Наталія Миколаївна ; НАН України, Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
1063065
  Мальований М.С. Очищення природних водойм від нафтопродуктів гідрофобізованими сорбентами / М.С. Мальований, І.М. Кріп, О.В. Кириченко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 6. – С. 33-34 : Рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
1063066
   Очищення рідких радіоактивних відходів від поверхнево­активних речовин і органічних сполук / Ганем Хуссам, В.А. Герлига, В.П. Кравченко, В.В. Македон, О.В. Шульга // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ, 2019. – № 1 (81). – С. 62-67. – ISSN 2073-6231


  "В процесі експлуатації АЕС утворюється та накопичується значна кількість рідких радіоактивних відходів (РРАВ), переробка яких є одним з першочергових завдань. Одним з джерел рідких радіоактивних відходів є трапні води до складу яких входять ...
1063067
  Леськів Г.З. Очищення стічних вод від барвників шляхом адсорбції на природних дисперсних сорбентах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 21.06.01 / Леськів Г.З; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 20с. – Бібл.: 10 назв
1063068
  Іваненко Олена Іванівна Очищення стічних вод від іонів важких металів та радіоізотопів феритним методом : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 21.06.01 / Іваненко О.І.; Нац. техн. ун-тет України "Київський політехничний ін-тут". – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
1063069
  Рябчевський О.В. Очищення стічних вод від іонів хрому та нікелю глинистими сорбентами : автореф. дис. … канд. техн. наук : 21.06.01 / Рябчевський Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 20 назв
1063070
  Безкровна М.В. Очищення стічних вод від мінерального азоту в проточних біореакторах : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Безкровна М.В. ; М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1063071
  Прохоренко С.П. Очищення стічних вод від нафтопродуктів, барвників і важких металів донецьким природним мезопористим вугіллям : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Прохоренко С.П. ; М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
1063072
  Ягольник С.Г. Очищення стічних вод від прямих барвників активованим клиноптилолітом : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Ягольник С.Г.; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
1063073
  Зінченко І.В. Очищення стічних вод тютюнового виробництва / І.В. Зінченко, О.В. Бабіч, О.В. Саввова // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко. – Харків, 2018. – Вип. 40. – С. 148-156 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2522-1388
1063074
  Івченко В.Д. Очищення стічних і поверхневих вод від іонів амонію та феруму глинистими мінералами Сумської області : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Івченко Вікторія Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1063075
  Іршад Улла Хан Очищення: з книжки "Ти і я" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 31. – ISSN 0320-8370
1063076
  Ткаченко А. Очі - розплющуються, двері - відчиняються // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 7-8
1063077
  Муратов І.Л. Очі : лірика 1961 року / І.Л. Муратов. – Київ : Молодь, 1962. – 130 с.
1063078
  Нам Као Очі / Нам Као. – К., 1975. – 316с.
1063079
  Куракса О.Г. Очі : Поезії / Олександр Куракса; Передм. Т.І. Сергійчук. – Київ : Київська правда, 2006. – 192с. – ISBN 966-7270-59-9
1063080
  Кислинський Едуард Очі в очі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 2 (134), квітень - травень. – С. 100-109 : фото
1063081
  Сабадаш С.О. Очі волошкові / С.О. Сабадаш. – Київ, 1981. – 55с.
1063082
  Міщенко Д.О. Очі дівочі : Оповідання та повість / Д.О. Міщенко. – Київ : Дніпро, 1964. – 367с.
1063083
  Корж В.Ф. Очі доброї долі. / В.Ф. Корж. – Дніпропетровськ, 1978. – 128с.
1063084
  Маковій Г. Очі згори : народознавчі новели / Гарафіна Маковій. – Київ : Генеза, 1996. – 495, [1] с. : кольор. іл. – Зміст: І народилася дитина ; Хліб наш насущний ; Співати-душу виливати ; Очі згори ; Затоптаний цвіт ; Квітка повір"я. – (Бібліотека журналу "Неопалима купина"). – ISBN 966-504-070-7
1063085
  Ізмайлов Веніамін Очі й вуха острова Єрмакова : Україна / Ізмайлов Веніамін, Некрасов Андрій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 8-11 : Фото
1063086
  Пуга М.Д. Очі матері / М.Д. Пуга. – Львів, 1984. – 37с.
1063087
  Чубач Г.Т. Очі матері : поезії / Г.Т. Чубач. – Київ : Просвіта, 1996. – 192 с. – ISBN 966-7115-30-5
1063088
  Чіп Б.М. Очі мого батька / Б.М. Чіп. – Х., 1966. – 31с.
1063089
  Вишеславський Леонід Очі не мерзнуть : Лірика / Вишеславський Леонід; Фундація ім.О.Ольжича; Пер. з рос. М.Карпенка. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2000. – 80с. – ISBN 966-7601-22-6
1063090
  Тарасова В.В. Очі як важливий засіб невербальної комунікації: комунікативні невдачі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 85-89. – (Серія "Філологічні науки")
1063091
  Шеляженко Ю. Очі, що світяться в пітьмі: [Лірична новела] // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.81-112. – ISSN 0208-0710
1063092
  Андрієнко Владислав Очікувана зустріч: що треба знати про перевірки Держпраці // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 4, серпень. – С. 36-42 : фото
1063093
  Кричун П. Очікувана сума доходу за будівельним контрактом як ознака, що впливає на відображення доходу в обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 6. – С. 24-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1063094
  Третяк Т.О. Очікувані збитки в контексті відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення права громадян на екологічну безпеку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 103-106. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню правової природи очікуваних збитків. Показано специфічні засоби, за допомогою яких здійсню-ється ліквідація очікуваних збитків. The article is devoted to the research of the legal nature of the expected damages. The author of ...
1063095
  Даниленко А. Очікувані зовнішні фактори розвитку та ризики для української економіки у 2011-2012 роках : макроекономіка / А. Даниленко, В. Домрачев // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 5 (183). – С. 10-15 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1063096
  Романова О.О. Очікування "чуда" як основа народної побожності (Київська митрополіія, XVIII ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (490). – C. 84-106. – ISSN 0130-5247
1063097
  Скрипник С.В. Очікування бізнесу від нової системи оподаткування / С.В. Скрипник, О.А. Боярова, О.А. Дем"янишина // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень. – С. 13-18. – ISSN 2306-6806
1063098
  Попович М. Очікування відкладеної прем"єри // Критика. – Київ, 1999. – Травень, (число 5). – С. 24-25


  "Репетицією майбутнього" назвала творчість Леся Курбаса Неллі Корнієнко у своїй розвідці про великого українського режисера та мислителя.
1063099
  Радіонова І. Очікування економічних суб"єктів та зміст макроекономічних процесів // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 36-50. – ISSN 0131-775Х
1063100
  Горак Р. Очікування сонця // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 25-31 травня (№ 21). – С. 6-7


  101-ші роковини з Дня смерті Івана Франка.
1063101
  Горак Р. Очікування сонця // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 травня (№ 20). – С. 6-7


  Останні дні життя Івана Франка.
1063102
  Авдєєнко Ю.М. Очікування шторму : повісті / Юрій Авдєєнко ; пер. з рос. Т.І. Сергійчука. – Київ : Молодь, 1985. – 431с.
1063103
  Бабарика М. Очікування як поетикальний лейтмотив у романі Жульєна Грака "До замку Арголь" // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 91-96. – ISSN 2307-2261
1063104
  Задорожний Микола Очікуйте на журнал щомісяця // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 2-3
1063105
  Кулик Н. Очікуючи другого повернення // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 22 травня (№ 20). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Напередодні 73-ї річниці депортації кримських татар у КНУ імені Тараса Шевченка відбулася зустріч студентів із багаторічним дисидентом і правозахисником, лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим.
1063106
  Галушко К. Очікуючи на "російську епоху світової історії" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25 січня (№ 13/14). – С. 9


  Велика ілюзія Льва Гумільова і витоки новітнього євразійства.
1063107
  Галушко К. Очікуючи на "російську епоху світової історії" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 лютого (№ 19). – С. 11


  Велика ілюзія Льва Гумільова і витоки новітнього євразійства.
1063108
  Галушко К. Очікуючи на "російську епоху світової історії" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 8-9 лютого (№ 23/24). – С. 11


  Велика ілюзія Льва Гумільова і витоки новітнього євразійства.
1063109
  Стеценко К. Очільник Київської міської "Просвіти" Кирило Стеценко: Плани на найближчий час / спілкувався Едуард Овчаренко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 24-30 вересня (№ 39). – С. 1, 11
1063110
  Коляда І.А. Очільник надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині В. Сікевич та головний отаман УНР Симон Петлюра: просопографічний аспект // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 88-89
1063111
  Маньковська Р. Очільник прикарпатського краєзнавства (до 60-річчя від дня народження Михайла Косила) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 152-154. – ISSN 2222-5250
1063112
  Андруняк І. Очільник Товариства українських інженерів Америки родом з Гуцульщини // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, Б. Гаврилів, І. Косило [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2019. – № 33, січень - червень. – С. 45-50


  До 100-річчя від дня народження Романа Гавриляка.
1063113
  Павлюк М. Очільники Матірної "Просвіти" в часи воєнного лихоліття / М. Павлюк, О. Манюк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 31 жовтня - 6 листопада (№ 44). – С. 6
1063114
  Котиченко А. Очільники першої газети в американських колоніях Англії // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 28-29
1063115
  Саркисян Дарья Очки-прилипалы / Саркисян Дарья, Ильин Вадим // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 2 (2857). – С. 110-116 : рис., фото
1063116
  Вебер В. Очки Шуберта : проза: расскказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2011. – № 3 (1031 ). – С. 111-119. – ISSN 0130-7673
1063117
   Очкине. Маєток Є.О. Судієнка // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 2005. – Вип. 63/64 : Георгій Лукомський і українська художня спадщина. Ч.2. – С. 233-241
1063118
  Шейнін Л.Р. Очна ставка / Л.Р. Шейнін. – Х, 1937. – 94с.
1063119
  Васильєв С.В. Очна ставка в цивільному процесі України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 5. – С.40-44
1063120
  Староста В.І. Очна та заочна форма здобуття освіти у контексті використання традиційного, змішаного та дистанційного навчання: погляди студентів, аспірантів, викладачів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 264-268. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (50)). – ISSN 2524-0609
1063121
  Гаврилов А.К. Очная ставка / А.К. Гаврилов, А.А. Закатов. – Волгоград, 1978. – 64с.
1063122
  Бахарев Н.В. Очная ставка : уголов.-процессуал. и криминалист. вопр. / Бахарев Н.В. – Казань : Казанский университет, 1982. – 184 с.
1063123
   Очная ставка : Повести. – Москва : Воениздат, 1987. – 468с.
1063124
  Лендьел Йожеф Очная ставка / Лендьел Йожеф. – Москва, 1990. – 541с.
1063125
  Золотусский И.П. Очная ставка с памятью / И.П. Золотусский. – Москва : Современник, 1983. – 288 с.
1063126
  Пискун Д.Н. Очная ставка: допустимость и правомерность психологического воздействия // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 91. – С. 161-167. – ISSN 0201-7245
1063127
  Пискун Д.Н. Очная ставка: проблеми психологии // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип.5. – С. 91-95. – ISBN 966-8467-20-5
1063128
  Казарин В. Очнись, человек! : поэма / Владимир Казарин. – Симферополь : Таврический издательский Дом, 2006. – 112с., илл. – ISBN 966-435-023-0
1063129
  Клименко В.І. Очно-дистанційна форма навчання - безперервна освіта для лікарів-управлінців (менеджерів) України / В.І. Клименко, І.М. Кремсарь, А.В. Коваленко // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2017. – № 3 (44). – С. 122-126. – ISSN 2077-6594
1063130
  Іщенко О.О. Очно-дистанційна школа для обдарованих учнів як засіб розвитку їх ключових компетентностей // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (158). – С. 13-16 : фото. – Бібліогр.: 14 назв.
1063131
   Очно-заочне навчання бібліотечних кадрів. Планування. Організація : методичні поради. – Київ : [ІПК ПК], 1995. – 27 с. + Додатоки: с. 8-28
1063132
  Некрасов Г.И. Очной ставки не будет : (О секретаре Вильн. подпол. горкома партии Ю. Витасе) / Г.И. Некрасов. – Москва : Политиздат, 1980. – 120 с. : ил. – (Герои Советской Родины)
1063133
  Заславский Р.З. Очнусь травой... / Р.З. Заславский. – Москва, 1989. – 190с.
1063134
   Очолили рейтинг вишів України 2014 року // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 1


  Центр міжнародних проектів "Євроосвіта" в партнерстві з міжнародною групою експертів представив 8-й академічний рейтинг вищих навчальних закладів України "Топ- 200 Україна". У 2014 році першість у рейтингу з двох сотень українських навчальних закладів ...
1063135
  Купчишина Ю. Очуднення у просторово-темпоральній структурі тексту (на матеріалі науково-фантастичної прози Р. Бредбері та Д. Адамса) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 6 (168). – С. 56-62
1063136
  Даниліна С.Ю. Очуднення як стилістична домінанта роману Паланіка "Карлик" і стратегії його відтвореня у перекладі // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 93-97. – (Серія : Педагогічні науки)
1063137
  Грибчук И.С. Очуждение и языково-художественные средства его выражения в пьесах Бертольда Брехта : Автореф... канд. филол.наук: / Грибчук И. С.; Льв.ГУ. – Львов, 1972. – 20л.
1063138
  Степанов П.Д. Ош Пандо / П.Д. Степанов ; Морд. науч.-исслед. ин-т яз., литературы, истории и экономики при Совете Министров Морд. АССР. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1967. – 211 с., 1 л. схем., 2 отд. л. черт. : ил.
1063139
  Старостин А.С. Ошейник вожака / А.С. Старостин. – Москва, 1975. – 318 с.
1063140
   Ошейник крокодила с мраморным цветком : The Experience // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 3. – C. 42-48 : Фото
1063141
  Чеховская Т.П. Ошеломляющеее разнообразие жизни / Т.П. Чеховская. – Москва : Знание, 1980. – 112с.
1063142
  Чеховская Т.П. Ошеломляющеее разнообразие жизни / Т.П. Чеховская, Р. Щербаков. – 2-е изд, дораб. и доп. – Москва : Знание, 1990. – 126 с.
1063143
  Хащеватський М.И. Ошер Шварцман / М.И. Хащеватський, 1939. – 116 с.
1063144
  Акулов И. Ошибись, милуя : Роман / И. Акулов. – Москва : Современник, 1987. – 528с
1063145
  Акулов И.И. Ошибись, милуя : роман / Иван Акулов. – Москва : Современник, 1987. – 526 с. – (Новинки "Современника")
1063146
  Костин Ф. Ошибка : [рассказ] / Ф. Костин. – Ростов-на-Дону : Изд. Н. Парамонова "Донская Речь", 1905. – 20 с. – На обл. № 10/2
1063147
  Богуславская З. Ошибка : проза: короткий рассказ // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 9 (656). – С. 44-46. – ISSN 0132-2036
1063148
  Овечкин А.А. Ошибка "Дикого зубра" / А.А. Овечкин. – Красноярск, 1960. – 32с.
1063149
  Полещук А.Л. Ошибка Алексея Алексеева / А.Л. Полещук. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 170 с.
1063150
  Почивалин Н.М. Ошибка Антона Возняка / Н.М. Почивалин. – Тюмень, 1958. – 111с.
1063151
  Фастовец А. Ошибка в договоре и ее правовые последствия // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 4. – С. 40-61. – ISSN 1814-3385


  С учетом европейского вектора внешней политики Украины автор осуществляет глубокий сравнительный анализ правового регулирования ошибки в договоре в соответствии с Принципами европейского контрактного права и украинского гражданского законодательства. ...
1063152
  Пронин В.А. Ошибка в объекте / В.А. Пронин. – М., 1980. – 192с.
1063153
  Пронин В.А. Ошибка в объекте / В.А. Пронин. – М., 1990. – 508с.
1063154
  Попов Гавриил Ошибка в проекте. Ленинский тупик // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 6
1063155
  Попов Гавриил Ошибка в проекте. Ленинский тупик // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 7
1063156
  Лебеденко А.Г. Ошибка в пути / А.Г. Лебеденко. – М-Л, 1962. – 307с.
1063157
  Прохорова М.Л. Ошибка в уголовном праве Украины, России и Беларуси: законодательные перспективы / М.Л. Прохорова, А.Ю. Прохоров // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 425-430. – ISBN 978-966-458-403-3
1063158
  Востоков В.В. Ошибка господина Роджерса / В.В. Востоков. – Москва, 1985. – 224с.
1063159
   Ошибка дона Кристобаля. – М, 1991. – 639с.
1063160
  Якушин В.А. Ошибка и ее уголовно-правовое значение / В.А. Якушин. – Казань, 1988. – 126с.
1063161
  Владский И. Ошибка Исаака Ньютона / И. Владский. – Харків, 1935. – 35с.
1063162
  Молева Н.М. Ошибка канцлера : Исторические романы / Н.М. Молева. – Москва : Советский писатель, 1987. – 430с.
1063163
  Мирзаян Г. Ошибка команданте Ча / Г. Мирзаян, О. Власова // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 14. – С. 48-54


  Діяльність президента Венесуели Уго Чавеса
1063164
  Мирзаян Г. Ошибка команданте Ча / Г. Мирзаян, О. Власова // Эксперт. Россия / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 12. – С. 86-92. – ISSN 1812-1896


  Венесуела
1063165
  Дмитриев М. Ошибка Леонардо // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 927 (12). – С. 48-51. – ISSN 0320-331Х


  Об одной загадке, связанной с погибшей при непонятных обстоятельствах работой великого Леонардо да Винчи "Битва при Ангиари". Творение было посвящено победе флорентийцев над миланцами в 1440 г. в сражении при Ангиари
1063166
  Синяк Д. Ошибка Луки Нотары // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 21 (433), 29.05.2015. – С. 48-50. – ISSN 2075-7093


  Когда турецкая армия осадила Константинополь, местные олигархи пошли на сговор с султаном. Вскоре после победы в мае 1453-го Мехмед II перебил их поодиночке, отобрав богатства.
1063167
  Елин Н.Л. Ошибка Мефистофеля : Повести, рассказы / Н.Л. Елин, В.Г. Кашаев. – Москва : Советский писатель, 1984. – 280с.
1063168
  Логинов Д. Ошибка Наполеона : проза: повесть // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 11. – С. 4-27
1063169
  Шульц Д.В. Ошибка одинокого Бизона / Д.В. Шульц. – М., 1959. – 95с.
1063170
  Шульц Д.В. Ошибка одинокого Бизона / Д.В. Шульц. – Москва, 1988. – 255с.
1063171
  Шульц Д.В. Ошибка одинокого Бизона / Д.В. Шульц. – М., 1990. – 444с.
1063172
  Рыбак Н.С. Ошибка Оноре де Бальзака : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. В. Россельса. – Москва : ГИХЛ, 1946. – 239с.
1063173
  Рыбак Н.С. Ошибка Оноре де Бальзака : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. В. Россельса. – Москва : Советский писатель, 1957. – 364с.
1063174
  Рыбак Н.С. Ошибка Оноре де Бальзака : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. В. Россельса. – Москва : Советский писатель, 1959. – 344с.
1063175
  Рыбак Н.С. Ошибка Оноре де Бальзака : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. В. Россельса. – Москва : Радянський письменник, 1964. – 343с.
1063176
  Рыбак Н.С. Ошибка Оноре де Бальзака : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. В. Россельса. – Москва : Художественная литература, 1970. – 352с.
1063177
  Рыбак Н.С. Ошибка Оноре де Бальзака : Роман / Н.С. Рыбак. – Москва : Советский писатель, 1979. – 352с.
1063178
  Пильник Г.П. Ошибка определения времени пассажным инструментом, зависящие от порядка наблюдений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пильник Г.П.; МГУ. гос. Астрономический ин-т им. П.К.Штернберга. – М., 1953. – 7л.
1063179
  Вальдю А.Л. Ошибка Пираки Сенкинча / А.Л. Вальдю. – Хабаровск, 1960. – 55с.
1063180
  Губанов П.П. Ошибка полковника Андерса Стюарта / П.П. Губанов. – Л, 1985. – 335с.
1063181
  Фирсов С. Ошибка последнего императора // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС. – Москва, 2014. – № 28/29 (1325). – С. 14-19. – ISSN 0234-1670


  Участь Російської імперії в Першій світовій війні.
1063182
  Сычевский И.П. Ошибка природы. / И.П. Сычевский. – Львов, 1971. – 64с.
1063183
  Хоружая Анна Ошибка природы. Человек не должен видеть сны. Афера эволюции // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 3 (2906). – С. 78-83 : фото
1063184
  Гор Г.С. Ошибка профессора Орочева / Г.С. Гор. – Л., 1955. – 196с.
1063185
  Званцев С. Ошибка профессора Петрова / С. Званцев. – Ростов -на-Дону, 1948. – 72с.
1063186
  Шмелев О.М. Ошибка резидента / О.М. Шмелев, В.В. Востоков. – Москва, 1966. – 287с.
1063187
  Шмелев О.М. Ошибка резидента / О.М. Шмелев, В.В. Востоков. – Москва, 1967. – 287с.
1063188
  Шмелев О.М. Ошибка резидента / О.М. Шмелев, В.В. Востоков. – 3-е изд. – М., 1974. – 351с.
1063189
  Шмелев О.М. Ошибка резидента : Роман / О.М. Шмелев, В.В. Востоков. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 638с.
1063190
  Шмелев О.М. Ошибка резидента / О.М. Шмелев, В.В. Востоков. – Москва : Правда. – ISBN 5-253-00156-5
Кн. 1. – 1990. – 352с.
1063191
  Шмелев О.М. Ошибка резидента / О.М. Шмелев, В.В. Востоков. – Москва : Правда. – ISBN 5-253-00157-3
Кн. 2 : Возвращение резидента. – 1990. – 317с.
1063192
  Макдермотт А. Ошибка резидента // Караван историй. – Москва, 2002. – № 3. – С.150-165. – ISSN 1560-4233
1063193
  Колупаев В.Д. Ошибка создателя / В.Д. Колупаев. – Новосибирск, 1975. – 285с.
1063194
  Крюков И.В. Ошибка солдата Годолина / И.В. Крюков. – М., 1959. – 27с.
1063195
  Тер-Григорян Ошибка Софик / Тер-Григорян. – М., 1966. – 228с.
1063196
  Алексеев А.И. Ошибка старого адвоката : частное определение - Лед тронулся / А.И. Алексеев. – Ленинград : Лениздат, 1974. – 168 с.
1063197
  Асенов Д. Ошибка стоит жизини : повесть / Д. Асенов ; пер. с болг. В. Легентова. – Москва : Воениздат, 1959. – 239 с .
1063198
  Турчин А. Ошибка топ"а // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 1. – С. 23-27.
1063199
  Мозговой Л.А. Ошибка укротителя / Л.А. Мозговой. – Киев, 1961. – 212с.
1063200
  Марков М.А. Ошибка физиолога / М.А. Марков. – М, 1988. – 158с.
1063201
  Резчиков М.А. Ошибка Эрики Зелтынь. / М.А. Резчиков. – Рига, 1955. – 24с.
1063202
  Трушкин В.П. Ошибка! Как ее предотвратить. Записки конструктора. / В.П. Трушкин. – Изд. 2-е, переаб.и доп. – М., 1971. – 264с.
1063203
  Транкэ Д. Ошибка. / Д. Транкэ. – Бахарест, 1978. – 45с.
1063204
  Боровин Г.К. Ошибки-ловушки при программировании на фортране / Г.К. Боровин, М.М. Комаров, В.С. Ярошевский ; под ред. Ю.М. Баяковского. – Москва : Наука, 1987. – 144 с. – (Библиотечка программиста)
1063205
  Киреев Р.Т. Ошибки бога.Сатирич.стихи. / Р.Т. Киреев. – Симферополь, 1962. – 63с.
1063206
  Обичи Ю. Ошибки в воспитании полового инстинкта / Ю. Обичи. – Москва : Т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1904. – 46 с.
1063207
  Дубнов Я.С. Ошибки в геометрических доказательствах / Я.С. Дубнов. – Москва, 1953. – 68 с.
1063208
  Брадис В.М. Ошибки в математических рассуждениях / В.М. Брадис, В.Л. Минковский, А.К. Харчева. – 2-е изд., переработ. – Москва : Учпедгиз, 1959. – 176 с. : черт.
1063209
  Брадис В.М. Ошибки в математических рассуждениях / В.М. Брадис, В.Л. Минковский, А.К. Харчева. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1967. – 191 с. : черт. – (Пособие для учителей)
1063210
  Тупиков В.А. Ошибки в решении задач по высшей математике / В.А. Тупиков. – Минск : Вышэйшая школа, 1976. – 160с.
1063211
  Моисеенко И.Я. Ошибки в следственной и экспертной практике // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 4 (10). – С. 206-212. – (Юридические науки ; Вып. 4 (10)). – ISSN 1995-4190
1063212
  Гребельская-Альбац Ошибки воспитания и нервность у детей / Гребельская-Альбац. – М., 1950. – 16с.
1063213
  Зайдель А.Н. Ошибки измерений физических величин / А.Н. Зайдель. – Ленинград : Наука, 1974. – 108 с.
1063214
  Зайдель А.Н. Ошибки измерений физических величин : учебное пособие / А.Н. Зайдель. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2009. – 112 с. : илл., табл. – Библиогр.: с. 107. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-0643-2
1063215
  Великанов М.А. Ошибки измерения и эмпирические зависимости / М.А. Великанов. – Ленинград, 1962. – 303с.
1063216
  Воробьев Юрий Васильевич Ошибки изображения в электронном микроскопе и методы расчеа электронных линз на ЭЦВМ : Автореф... докт. физ.-мат.наук: / Воробьев Юрий Васильевич; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1967. – 14с.
1063217
  Меллер А.С. Ошибки материальной мотивации // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 118-122.
1063218
  Савченко Н.Е. Ошибки на вступительных экзаменах по физике : справ. пособие / Н.Е. Савченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Вышэйшая школа, 1992. – 368с.
1063219
  Гальперин Ю. Ошибки не было / Ю. Гальперин. – М, 1969. – 224с.
1063220
  Вуйцицкий Р. Ошибки нестрогого мышления: (Стандартно-логическая модель рассуждения) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 12. – С.101-107. – ISSN 0042-8744
1063221
  Асатиани В.С. Ошибки обмена веществ / В.С. Асатиани. – Москва : Наука, 1972. – 302 с. – Библиогр.: с. 300-301
1063222
  Делла Торре Ошибки родителей / Делла Торре. – М, 1984. – 135с.
1063223
  Котик М.А. Ошибки управления. / М.А. Котик, А.М. Емельянов. – Таллин, 1985. – 390с.
1063224
  Киселев В.Л. Ошибки Юры Басаврюка / В.Л. Киселев. – К., 1990. – 158с.
1063225
  Шепетько Е.Н. Ошибки, опасности и осложнения в хирургии осложненных гастродуоденальных язв = Errors, dangers and complications in surgery for complicated gastroduodenal ulcers : монография / Е.Н. Шепетько. – Киев : Феникс, 2019. – 295, [1] с. : ил., табл. – Обл., тит. л., текст кн. парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 263-290. – ISBN 978-966-136-621-2
1063226
  Цибулевский И.Е. Ошибочные реакции человека-оператора / И.Е. Цибулевский. – Москва, 1979. – 209с.
1063227
  Оляндэр Л.К. Ошибся ли А.П. Чехов, назвав пьесу "Вишнёвый сад"? (к вопросу о концептуальности чеховской позиции) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 22, т. 7 (202). – С. 53-62. – ISSN 2522-493Х
1063228
  Колодний А. Ошо Раджніш та його вчення // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 313-317. – ISBN 978-617-696-609-8


  Ошо (Чандра Мохан) 1931-1990) - індійський містик, засновник духовного вчення, професор філософії, з початку 1970-х років відоміший як Бхагван Шрі Раджніш і пізніше як Ошо або Рошан. Ошо наголошував на усвідомленні власних дій людиною, медитаціях, ...
1063229
  Абай Ошор Богдо и Хурин Алтай / Абай, Гэсэр-Хубун; АН СССР. Сиб. отд-ние, БКНИИ ; подготов. текста, пер. и примеч. М.П. Хомонова ; отв. ред. А.И. Уланов. – Улан-Удэ
Ч. 2. – 1964. – 230 с.
1063230
  Зайцева И С. Ошская повесть / И С. Зайцева. – Фрунзе, 1969. – 189с.
1063231
  Збанацький Ю.О. Ошукана віра : Невигадані оповід ання,збережені в пам"яті Каленика Стратовича Переплигнигопчиенка, учитяля сільської школи / Ю.О. Збанацький. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 331с. – ISBN 5-333-00217-7
1063232
  Внукова Н.М. Ощадна справа : [Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів] / Н.М. Внукова, П.М. Куліков, В.А. Череватенко. – Харків : Компания СМІТ, 2005. – 480с. – ISBN 966-853044-6
1063233
  Сухарський В.С. Ощадна справа: основи теорії і практики / В.С. Сухарський. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 218с. – ISBN 966-7411-36-2
1063234
  Сухарський В.С. Ощадна справа: основи теорії і практики / В.С. Сухарський. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2000. – 256с. – ISBN 966-7520-22-6
1063235
  Кириленко В. Ощадний банк на шляху до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку : слово практикам / В. Кириленко, Я. Совгира // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 6. – С. 44-49
1063236
  Паламарчук М. Ощадній справі - масштабність і ефективне функціонування : ощадна справа // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 2. – С. 3-7 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
1063237
  Сухарський В.С. Ощадно-банківська справа / В.С. Сухарський, В.В. Сухарський. – 2-е вид., доп., перер. – Тернопіль : Астон, 2003. – 464с. – ISBN 966-308-36-1
1063238
  Дмитренко М. Ощадно-кредитна система у контексті формування в Україні власної інвестиційно-інноваційної політики // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 16-18
1063239
  Костогриз В.Г. Ощадно-кредитна система у фінансуванні інноваційного розвитку країни // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 127-135
1063240
  Жадько В. Ощадно-позичкове товариство (ОПТ) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 668. – ISBN 978-966-8567-14-8
1063241
  Клименко О.Е. Ощелачивание орошаемых садопригодных почв степного Крыма и перспективы их использования // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 10. – С. 1251-1260 : табл. – Библиогр.: 41 назв. – ISSN 0032-180Х
1063242
  Абдуллаев М.А. Ощественно-политическая мысль в Дагестане в начале ХХ в. / М.А. Абдуллаев ; АН СССР, Дагест. фил., Ин-т истории, языка и литературы им. Г. Цадасы. – Москва : Наука, 1987. – 324, [2] с. – Библиогр.: с. 319-325
1063243
  Кирсанов А.В. Ощутимое слово. Заметки лектора. / А.В. Кирсанов. – М., 1974. – 72с.
1063244
  Султанова З.З. Ощутимые землетрясения Азербайджана 1966-1982 гг. / З.З. Султанова. – Баку, 1986. – 96с.
1063245
  Мансуров Н.С. Ощущение - субъективный образ объективного мира. / Н.С. Мансуров. – Москва, 1963. – 119с.
1063246
  Глущенко В.А. Ощущение доброго ветра : стихотворения / Владимир Глущенко ; [отв. ред. В.И. Теркулов]. – Славянск : [б. и.], 2012. – 111, [1] с. – ISBN 978-966-1554-90-9


  Библиотеке Киевского национального ун-та им. Т. Шевченко от автора. Дата, подпись В сборник вошли избр. стихотворения, написанные в 1969-2012 г. Большая часть текстов публикуется впервые
1063247
  Шиффман Х.Р. Ощущение и восприятие / Х.Р. Шиффман; Пер. с англ.З.Замчук. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 928с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-318-00373-7
1063248
  Кальсин Ф.Ф. Ощущение и восприятие как формы познания : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук / Кальсин Ф.Ф. ; Ин-т философии Акад. наук СССР. – Москва, 1956. – 39 с.
1063249
  Кулагин Т.Ф. Ощущение как первая ступень познания мира : Автореф... канд. филос.наук: / Кулагин Т.Ф.; Ленингр. гс. ун-т им. А.А.Жданова. Ин-т повыш. квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Ленинград, 1950. – 11л.
1063250
  Мирошниченко А.М. Ощущение мира / А.М. Мирошниченко. – Х., 1978. – 47с.
1063251
  Павлов В.В. Ощущение прожитой жизни: повести о кино и для кино / В.В. Павлов. – Симферополь : Таврія, 1990. – 208с.
1063252
  Малохаткин И.И. Ощущение света : Стихи. / И.И. Малохаткин. – Москва, 1986. – 182с.
1063253
  Храмов Е.Л. Ощущение цвета. / Е.Л. Храмов. – М., 1963. – 86с.
1063254
  Лурия А.Р. Ощущения и восприятие / А.Р. Лурия. – Москва, 1975. – 112 с.
1063255
  Таков П. Оъс слово и дела / П. Таков. – София, 1980. – 632с.
1063256
  Богданова Светлана ОЭЗ: каждый регион уникален, но проблемы общие : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 75 : Фото
1063257
  Богданова Светлана ОЭЗ: новый инструмент развития территорий : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 45-47 : Фото
1063258
  Богданова Светлана ОЭЗ: победителей вычислят по формуле : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 70-72 : Фото
1063259
  Денисова Я.И. Оязыковление концепта "дом" в прозе Людмилы Шарга // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 130-133. – ISSN 2307-4558
1063260
  Довгопол Н. П (С) БО 16 " Витрати" між фінансовим і управлінським обліком : облік: теорія і практика / Н. Довгопол, М. Нестеренко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2011. – № 6. – С. 3-15. – Бібліогр.: 19 назв
1063261
   П +- p elastic scattering in the 2 GeV region. – Berkshire, 1968. – 17с.
1063262
  Даррелл Д. П всему свету / Д. Даррелл. – Москва, 1998. – 575с.
1063263
  Козьмин Б.П. П Г. Заичневский и "Молодая Россия" / Б.П. Козьмин. – Москва, 1932. – 173с.
1063264
  Корнійчук О.Є. П""єси : Загибель ескадри; Богдан Хмельницький; Фронт / О.Є. Корнійчук. – Київ : Укрдержвидав, 1944. – 187с.
1063265
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : Держвидав художньої літ-ри, 1947. – 491с.
1063266
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : ДЛВ, 1949. – 435с.
1063267
  Корнійчук О.Є. П""єси : вибрані твори в двох томах / О.Є. Корнійчук. – Київ : Радянський письменник
Т.2. – 1950. – 344 с.
1063268
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1953. – 486с.
1063269
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : ДЛВ, 1959. – 672с.
1063270
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1962. – 382с.
1063271
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : Дніпро, 1965. – 552с.
1063272
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : Молодь, 1967. – 575с.
1063273
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : Дніпро, 1969. – 335с.
1063274
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : Дніпро, 1970. – 182с.
1063275
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ, 1972. – 286с.
1063276
  Корнієнко О.З. П""єси / О.З. Корнієнко. – К, 1973. – 264с.
1063277
  Корнієнко О.З. П""єси / О.З. Корнієнко. – К, 1979. – 352с.
1063278
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : Дніпро, 1985. – 398с. – (Б-ка укр. класики "Дніпро")
1063279
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : Мистецтво, 1988. – 328с. – (Шкільна б-ка)
1063280
  Аракелян А.А. П""ята п"ятирічка - новий великий крок до комунізму : стенограма публ. лекції / А.А. Аракелян ; Т-во для поширення політ. та наук. знань Укр. РСР. – Київ : [б. в.], 1953. – 32 с.
1063281
  Гнатенко М.В. П""ятисотенниці / М.В. Гнатенко. – К, 1975. – 158с.
1063282
  Макаров А.М. П""ять етюдів : підсвідомість і мистецтво. Нариси з психології творчості / А.М. Макаров. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 282 с.
1063283
  Глазєва Оксана Володимирівна П"єзоелектричні і перетворювачі гідродинамічних тисків витратомірів рідких та газоподібних середовищ : Автореф.дис. ... канд. техн. наук:05.13.05 / Глазєва О.В.; Одеськ. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2002. – 19 с.
1063284
  Найда С.А. П"єзоелектричні перетворювачі медичних ультразвукових сканерів. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.09.08 / Найда С.А.; Нац.техн.ун-т.КПІ. – К, 1996. – 17л.
1063285
  Таранчук А.А. П"єзорезонансні пристрої зі скороченим часом встановлення теплового режиму резонатора : тореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.12.13 / Алла Анатоліївна Таранчук; МОНУ4 Нац. аерокосм. ун-т ім. М.С.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1063286
  Копань В.С. П"єзотермо-е.р.с. міді та алюмінію / В.С. Копань, Н.В. Хуторянська, Ю.В. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 421-426. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9
1063287
  Чорна Л. П"єр де Кубертен і відродження Олімпійських ігор // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 13-14
1063288
  Мопассан Гі де П"єр і Жан / Мопассан Гі де. – Харків-Київ, 1930. – 131с.
1063289
  Мопассан Гі де П"єр і Жан / Мопассан Гі де. – К., 1958. – 124с.
1063290
  Роллан Р. П"єр і Люс / Р. Роллан. – Київ, 1966. – 130 с.
1063291
  Ласка І.В. П"єр Кутель про якості перекладу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 22 (247). – С. 142-147. – (Філологічні науки ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1063292
  Франс А. П"єр Нозьєр / А. Франс. – Київ, 1987. – 221 с.
1063293
  Таран Л.В. П"єр Ренувен про роль економічного фактора в міжнародних відносинах // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 89-93. – (Історичні науки ; вип. 25). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье критически рассматриваются взгляды крупного французского специалиста по истории международных отношений эпохи империализма П. Ренувена.
1063294
  Вайян Р. П"єретта Амабль / Р. Вайян. – Київ, 1956. – 308с.
1063295
  Семенко М. П"єро кохає, задається і мертвопетлює : вибр. поезії ліричні, інтим., еротичні і кверо-футуристичні / Михайль Семенко ; упоряд. Юрія Коваліва і Василя Габора. – Львів : Піраміда, 2020. – 446, [2] с. : портр. – Сер. засн. 2002 р. – (Приватна колекція). – ISBN 978-966-441-597-9
1063296
  Суховєєнко К.І. П"єса-агітка в українській радянській драматургії // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 163-171. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  Стаття присвячена аналізу місця п"єси-агітки в українській драматургії кінця 1910-х - початку 1920-х рр. Розглянуто суспільно-історичні умови виникнення та побутування агітки, її зв"язок із діяльністю самодіяльних гуртків і фронтових театрів. ...
1063297
  Дмитрієва І.В. П"єса-колаж та її особливості (на матеріалі п"єси Сари Кейн "Психоз 4.48") // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2016. – С. 66-68. – (Серія: Філологія ; вип. 20, т. 1)
1063298
  Кондратьєва С.І. П"єса "Завойовники" у листуванні Ю. Яновського та П. Зенкевича // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 9-14. – (Серія "Філологія" ; вип. 85). – ISSN 2227-1864


  Зосередження уваги літературознавців на прозовій частині доробку Юрія Яновського зумовлює недолік такої уваги до драматургічної частини авторської творчості. Через це дослідження драматургічних текстів Яновського є актуальним для сучасного ...
1063299
  Гарбузюк М. П"єса "Українці" Люціана Косьцєлецького в репертуарі польських театрів 1880-1887 років (до сценічної історії твору) // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 1 (65) : Театр. Музика. Кіно. – С. 88-97. – ISSN 1728-6875
1063300
  Корзова Л.Ю. П"єса А.Б. Вальєхо на українській сцені // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 250-257


  У статті аналізується п"єса видатного іспанського драматурга XX століття Антоніо Буеро Вальєхо "У палаючій темряві" та її сценічна реалізація у Молодому театрі (м. Київ)
1063301
  Повшедна Н.Є. П"єса Бертольда Брехта "Матінка Кураж та її діти":методична розробка // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С.26-32. – ISSN 0205-471Х
1063302
  Сирадоєва О. П"єса Євгена Плужника "У дворі на передмісті": пробема загальної ізольованості людини // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 35-39. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
1063303
  Кисельов Й.М. П"єса і вистава / Й.М. Кисельов. – Київ, 1960. – 20с.
1063304
  Владко В.М. П"єса і вистава / В.М. Владко. – Київ, 1966. – 71с.
1063305
  Морозюк Н. П"єса І.Кочерги "Ярослав Мудрий" та роман П.Загребельного "Диво": образ Ярослава Мудрого // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С.32-34. – ISSN 0205-471Х
1063306
  Зуккер І.Д. П"єса Луїджі Піранделло "Шість персонажів у пошуках автора" та естетика "театру в театрі" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 46-49. – (Іноземна філологія ; Вип. 26)


  Аналізується питання структурної своєрідності п"єси Л. Піранделло "Шість персонажі у пошуках автора" у співвідношенні з його "естетикою гуморизму", розглядається одна з основних рис естетики італійського драматурга - використання структури "театру в ...
1063307
  Зеніна О.А. П"єса М.В. Гоголя "Одруження" українською мовою (проблеми перекладу) // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 110-115. – (Історико-філологічні науки ; вип. 6). – ISSN 0868-5096


  Проаналізовано п"ять перекладів на українську мову п"єси М.В. Гоголя "Одруження", автори яких намагаються відтворити повноцінний твір з таким же смисловим і стилістичним навантаженням, як і оригінал.
1063308
  Удалов В.Л. П"єса Чехова "Безбатьківщина", "Підтексти", "Підводна течія", "Підводні ідеї" // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 141-147. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (8)). – ISSN 2222-551X
1063309
  Маршак С.Я. П"єси-казки / С.Я. Маршак. – Київ, 1966. – 72с.
1063310
  Шиян А.І. П"єси - казки / А.І. Шиян. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1956. – 148 с.
1063311
  Горький Максим П"єси / Горький М. – б. м. : Радянськ література. – 297 с. : портр.
1063312
  Вев"юрко А. П"єси / А. Вев"юрко. – Київ
Т. 1. – 1932. – 187с.
1063313
  Бедзик Д. П"єси / Дмитро Бедзик. – Харків; Одеса : Дитвидав, 1936. – 120 с.
1063314
  Вев"юрко А. П"єси / А. Вев"юрко. – Київ, 1937. – 187 с.
1063315
  Ходченко П. П"єси / П. Ходченко. – Київ ; Харків, 1944. – 103 с.
1063316
  Карпенко-Карий (Тобілевич) П"єси / І. Карпенко-Карий (Тобілевич). – Київ : Держ. вид-во худож. літ., 1949. – 376 с.
1063317
  Кропивницький М.Л. П"єси / М.Л. Кропивницький. – Київ, 1950. – 380с.
1063318
  Мокрієв Ю.О. П"єси / Ю.О. Мокрієв. – Киев, 1951. – 132 с.
1063319
   П"єси. – К., 1953. – 275с.
1063320
  Шоу Б. П"єси / Б. Шоу. – Київ : Художня література, 1956. – 228с.
1063321
  Кравченко Є.С. П"єси / Є.С. Кравченко. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 247 с.
1063322
  Мазур О. П"єси / О. Мазур. – Одеса, 1958. – 54с.
1063323
  Баш Я. П"єси / Я. Баш. – Київ : ДЛВ, 1958. – 224с.
1063324
  Юнгер Б. П"єси / Б. Юнгер. – К., 1958. – 148с.
1063325
  Талалаєвський М. П"єси / М. Талалаєвський. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 268 с.
1063326
  Собко В. П"єси / В. Собко. – Київ : ДЛВ, 1958. – 448с.
1063327
  Васильченко С. П"єси / С. Васильченко. – Київ : ДЛВ, 1959. – 224 с.
1063328
  Зарудний М.Я. П"єси / М.Я. Зарудний. – Київ : Дніпро, 1959. – 283 с.
1063329
   П"єси. – К., 1959. – 240с.
1063330
  Мороз З.П. П"єси / З.П. Мороз. – К., 1959. – 363с.
1063331
  Мокрієв Ю.О. П"єси / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Держлітвидав України, 1959. – 324 с.
1063332
  Куліш М.Г. П"єси / М.Г. Куліш. – Київ, 1960. – 230с.
1063333
  Суходольський В.О. П"єси / В.О. Суходольський. – К, 1960. – 344с.
1063334
  Карпенко-Карий (Тобілевич) П"єси / І. Карпенко-Карий (І.К. Тобілевич). – Київ : Молодь, 1965. – 354 с. – (Шкільна бібліотека)
1063335
   П"єси. – К., 1965. – 220с.
1063336
  Савченко М.М. П"єси / М.М. Савченко. – Київ, 1967. – 186с.
1063337
  Собко В. П"єси : Справа прокурора Малахова. Максим Шайтан. Червона лінія; Київський зошит; Украдена база / В. Собко. – Київ : Дніпро, 1969. – 296с.
1063338
  Суходольський В.О. П"єси : Устим Кармалюк; Тарасова юність; Дальня Олена; Арсенал / В.О. Суходольський. – Київ : Дніпро, 1972. – 255с.
1063339
  Микитенко І.К. П"єси / І.К. Микитенко. – Київ : Дніпро, 1972. – 547с.
1063340
  Тогобочний І.А. П"єси / І.А. Тогобочний. – Київ : Дніпро, 1972. – 350 с.
1063341
  Островський О.М. П"єси : [пер. с рос.] / О.М. Островський. – Київ : Дніпро, 1973. – 284 с.
1063342
  Плоткін Г.Д. П"єси / Г.Д. Плоткін. – Київ : Дніпро, 1973. – 264 с.
1063343
  Болобан Л.В. П"єси / Л.В. Болобан ; [вступ. ст.: Семен Шаховський. "Життя і творчість - для театру"]. – Київ : Дніпро, 1974. – 272 с. : іл, портр.
1063344
  Майстренко Я.В. П"єси / Я.В. Майстренко. – Київ, 1975. – 224 с.
1063345
  Кавалерідзе І.П. П"єси / І.П. Кавалерідзе. – Київ, 1976. – 239 с.
1063346
  Суптеля Д.В. П"єси / Д.В. Суптеля. – К., 1976. – 200с.
1063347
  Юхвід Л.А. П"єси / Л.А. Юхвід. – Київ, 1976. – 224 с.
1063348
  Барабаш І.І. П"єси / І.І. Барабаш. – Київ : Дніпро, 1977. – 208 с., [1] л. портр.
1063349
  Минко В.П. П"єси / В.П. Минко. – Київ, 1977. – 309с.
1063350
  Минко В.П. П"єси / В.П. Минко. – Київ, 1977. – 116с.
1063351
  Кравченко Є.С. П"єси / Є.С. Кравченко. – Київ, 1978. – 272 с.
1063352
  Старицький М.П. П"єси / Михайло Старицький. – Київ : Дніпро, 1979. – 248 с. : ыл.
1063353
  Суходольський В.О. П"єси / В.О. Суходольський. – Київ : Дніпро, 1980. – 256с.
1063354
  Карпенко-Карий (Тобілевич) П"єси : Мартин Боруля : Сто тисяч : Хазяїн / І. Карпенко-Карий. – Київ : Мистецтво, 1982. – 207 с. – (Бібліотечна серія ; Шкільна бібліотека)
1063355
  Шевченко В.П. П"єси / В.П. Шевченко. – Київ, 1982. – 168 с.
1063356
  Собко В.М. П"єси / В.М. Собко. – Київ : Дніпро, 1982. – 437с.
1063357
  Кропивницький М.Л. П"єси / М.Л. Кропивницький. – Київ, 1982. – 368с.
1063358
  Куліш М.Г. П"єси / М.Г. Куліш. – Київ : Дніпро, 1983. – 334 с.
1063359
  Майстренко Я.В. П"єси / Я.В. Майстренко. – Київ : Дніпро, 1983. – 445 с.
1063360
  Кочерга І. П"єси / Іван Кочерга. – Київ : Мистецтво, 1983. – 253с. – (Бібліотечна серія : Шкільна біб-ка)
1063361
  Кропивницький М. П"єси / М. Кропивницький. – Київ, 1990. – 445с.
1063362
  Куліш М. П"єси / М. Куліш. – Київ : Наукова думка, 2001. – 368с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0671-3
1063363
  Метерлінк М. П"єси / Моріс Метерлінк ; [пер. з фр., упорядкув., передм. та комент. Д. Чистяка]. – Київ : ПУЛЬСАРИ, 2007. – 245, [3] с. : портр. – Зміст: Сліпі ; Пелеас і Мелісанда ; Аріадна та Синя Борода, або марне визволення ; Блакитний птах. – (Серія "Класика"). – ISBN 978-966-8767-71-5
1063364
   П"єси Анатолія Крима - мовами світу! // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5/6 (1085/1086)/7/8 (1087/1088). – С. 315-317. – ISSN 0320-8370


  Аатолій Ісакович Крим (н. 1946) - український письменник, драматург, сценарист. Багаторічний секретар ради Національної спілки письменників України.
1063365
   П"єси братніх республік. – Київ, 1968. – 361 с.
1063366
  Кравчук П. П"єси В. Винниченка у постановках Г. Юри на сценах молодого театру та нового драматичного театру імені Івана Франка (1919-1923 рр.) // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 375-391. – ISSN 1997-4264
1063367
   П"єси для молоді. – Київ : Молодь, 1950. – 428, [4] c.
1063368
   П"єси для молоді. – К., 1957. – 312с.
1063369
   П"єси для шкільного театру. – Харків : Основа, 2006. – 144с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.1(37)). – ISBN 966-333-013-9
1063370
  Голькар А. П"єси з дією-засіданням у російській драматургії 18 - 20 ст. генезис і динаміка розвитку : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.02 / Абтін Голькар; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 4 назви
1063371
  Свербілова Т. П"єси Івана Кочерги та проблема визначення соцреалізму як масової культури. // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 8-21. – ISSN 0236-1477
1063372
  Процюк Л. П"єси Людмили Старицької-Черняхівської "Муки українського слова" та "напередодні": специфіка конфлікту та характеротворення // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – С. 49-58. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 95)
1063373
  Дібровенко М. П"єси М. Гоголя в російсько-українських трупах (40 - 60-ті роки XIX ст.) // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 258-272. – ISSN 1997-4264
1063374
  Кузякіна Н.Б. П"єси Миколи Куліша : літературна і сценічна історія / Н.Б. Кузякіна. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 455с.
1063375
  Свербілова Т. П"єси Олександра Корнійчука 30-х років. З погляду масової культури : "Загибель ескадри", "Платон Кречет" та "В степах України" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 34-48. – ISSN 0236-1477
1063376
  Погодін М.Ф. П"єси про Леніна / М.Ф. Погодін. – Київ : Художня література, 1960. – 224 с.
1063377
  Погодін М.Ф. П"єси про Леніна / М.Ф. Погодін. – Київ : Дніпро, 1970. – 197с.
1063378
   П"єси сезону. – К., 1966. – 273с.
1063379
   П"єси сезону 1966/67. – К., 1967. – 301с.
1063380
   П"єси сезону 1967/68. – Київ, 1968. – 243с.
1063381
   П"єси сезону 1969/1970. – К., 1971. – 237с.
1063382
   П"єси сезону 1970/1971. – К., 1972. – 260с.
1063383
   П"єси сезону.. – К., 1970. – 296с.
1063384
  Зелінська Лідія Володимирівна П"єси Ю.Щербака в контексті української драматургії 70-80-х років : Дис... канд. фил.наук: 10.01.03 / Зелінська Лідія Володимирівна; МВ і ССО УССР. КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1991. – 167л. – Бібліогр.:л.155-167
1063385
  Минко В.П. П"єси. / В.П. Минко. – К., 1959. – 272с.
1063386
  Мізюн Г.М. П"єси. / Г.М. Мізюн. – К., 1965. – 152с.
1063387
  Островський О.М. П"єси. / О.М. Островський. – Київ, 1973. – 367с.
1063388
  Куліш М.Г. П"єси. Листи / М.Г. Куліш. – Київ, 1969. – 415с.
1063389
   П"єси. Твори російських радянських драматургів-лауреатів Сталінських премій. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1950. – 720 с.
1063390
  Миценко М.П. П"ють голуби воду : повісті / М.П. Миценко. – Харків : Прапор, 1989. – 318 с.
1063391
  Бакланов Г.Я. П"ядь землі : повісті : пер. з рос. / Григорій Бакланов. – Київ : Дніпро, 1983. – 404 с.
1063392
  Дарваш Й. П"яний дощ : роман / Йожеф Дарваш ; з угор. пер. К. Бібіков. – Київ : Дніпро, 1975. – 332 с. : іл.
1063393
  Франко Іван П"яницьке чудо в Корсуні / Франко Іван. – 2-е вид., переробл. і доп. – Львів : Загальна друк., 1913. – 31с. – (Міжнародна б-ка ; Ч. 10-а)
1063394
  Олійник С.І. П"яні вовки / С.І. Олійник. – Київ : Молодь, 1962. – 72 с.
1063395
  Золотнюк А. П"яні розмови : проза: життєве оповідання // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 12. – С. 14-15. – ISSN 0130-321Х
1063396
  Грабовський С. П"янкий дух свободи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-30 грудня ( 234-236 )


  Перші багатопартійні вибори в Україні: 100 років тому.
1063397
  Щербак М. П"янкий чебрець : [лірика] / Микола Щербак. – Торонто : Євшан-зілля, 1953. – 46, [2] с. – Б-ка Михайла і Меланіії Кравців, Торонто
1063398
  Стольников В. П"янкі полюси : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 140-147. – ISSN 0208-0710
1063399
  Саріогло В.Г. П"ята Балтійсько-Нордична конференція зі статистики обстежень // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (85). – С. 101-102. – ISSN 2519-1853
1063400
  Казанський Д. П"ята війна // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 30 (350). – С. 26-27. – ISSN 1996-1561


  Бойові дії на Донбасі вже важко назвати інакше, окрім як російсько-українська війна.
1063401
   П"ята Всеєвропейська Конференція Міністрів Охорони Навколишнього Середовища "Довкілля для Європи" : матеріали та документи. – Київ, 2004. – 542с.
1063402
  Кульчицький С. П"ята графа. Якою насправді була національна політика в СРСР // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 33/34 (509/510), 18-31.08.2017 р. – С. 50-51. – ISSN 1996-1561
1063403
  Братан М.І. П"ята група крові : гумор, сатира / Микола Братан ; худож.-оформлювач О.Р. Сердюк. – Сімферополь : Таврія, 1990. – 142, [1] с. : іл.
1063404
  Автомонов П.Ф. П"ята застава : роман-трилогія / П.Ф. Автомонов. – Київ : Дніпро, 1989. – 956 с.


  У романі-трилогії історично достовірно, з використанням нових документальних свідчень, відтворено події з першого дня Великої Вітчизняної війни і до повернення радянських військ у березні 1944р. на державний кордон СРСР. Письменник розкриває красу ...
1063405
  Хемінгуей Е. П"ята колона / Е. Хемінгуей. – К, 1957. – 128с.
1063406
  Діяк І.В. П"ята колона в Україні: загроза державності / І.В. Діяк. – Київ : Укрполіграфсервіс, 2006. – 128с. – ISBN 966-863-901-4
1063407
  Чирко В. П"ята конференція КП(б)У / В. Чирко. – Київ : Держполітвидав, 1958. – 154 с. – (З"їзди і конференції Комуністичної партії України)
1063408
  Сизов Д. П"ята конференція РСДРП / Д. Сизов. – Київ, 1954. – 52с.
1063409
   П"ята міжнародна конференція "Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення" : праці та повідомл. : 14-26 трав. 2017 р. / НАН України [та ін.] ; [редкол.: Лисиченко Г.В. та ін.]. – Київ : Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне товариство України, 2017. – 97, [1] с. : іл., табл. – Програма НАТО "Наука заради миру". Проект 984440: Румунія-Україна. - Ст. укр., рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст.


  В вид. також: Наукова зустріч про проекту НАТО: "Моделювання та прогнозування для запобігання можливих катастрофічних наслідків забруднення токчичними речовинами басейну ріки Тиса"
1063410
  Латиш Ю. П"ята Міжнародна науково-практична конференція молодих учених "Шевченківська весна" // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 118-123


  На честь 90-річчя Української революції 1917-1920-х рр. Захід відбувся 1-2 березня 2007 р. у КНУТШ
1063411
   П"ята наукова конференція молодих математиків України. – Київ, 1970. – 236 с.
1063412
   П"ята наукова студенська конференція аспірантів, 1948. – с.
1063413
   П"ята об"єднана конференція молодих учених київських відділів товариств фізіологів, біохіміків та фармакологів. – Київ : АН УРСР, 1962. – 202с.
1063414
  Перестюк М.О. П"ята олімпіада з математики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / М.О. Перестюк, В.І. Михайловський, В.Н. Нагорний // Математика в школі, 1999. – № 4
1063415
  Перестюк М.О. П"ята олімпіада з математики Київського університету імені Тараса Шевченка / М.О. Перестюк, В.І. Михайловський, В.Н. Нагорний // Математика, 1998. – № 11
1063416
   П"ята орбіта Володимира Павловича Горбуліна : інтерв"ю з академіком НАН України В.П. Горбуліним : розмову вела О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 48-54. – ISSN 0372-6436
1063417
  Старовойтенко І.П. П"ята п"ятирічка - великий крок по шляху переходу СРСР до комунізму / І.П. Старовойтенко. – Київ, 1954. – 152 с.
1063418
  Процьків Максим П"ята подорож = "5 канал" : Медіа-простір // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 100 : Іл.
1063419
  Кібець Ю.І. П"ята пора / Ю.І. Кібець. – К., 1970. – 39с.
1063420
  Чопа В. П"ята річниця анексії Криму: гіркі уроки для світу // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 1 березня (№ 9). – С. 6
1063421
  Мерза Н.З. П"ята свобода ринку в угодах Європейського Союзу з третіми країнами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 225-231
1063422
  Ничкало Н.Г. П"ята чверть. / Н.Г. Ничкало. – К., 1972. – 164с.
1063423
  Семенець О. П"ятдесят відтінків коричневого // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. О. Таукач. – Київ, 2019. – № 1. – С. 21-27. – (Історичні науки). – ISSN 2663-2675
1063424
  Джеймс Е.Л. П"ятдесят відтінків свободи = Fifty shades freed : [роман] / Е.Л. Джеймс ; [пер. з англ. В. Александров]. – Київ : КМ. – ISBN 978-617-538-260-8
Кн. 3. – 2013. – 478, [1] с. – Пер. вид.: Fifty shades freed / E.L. James. Fifty shades Ltd., 2011
1063425
  Юрчук В.І. П"ятдесят літ на сторожі української науки та культури : монографія : Багалій Дмитро Іванович, про нього / В.І. Юрчук ; [ред. В.Д. Бондар]. – Київ : Персонал, 2012. – 223, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 174-213. – ISBN 978-617-02-0090-7


  У книзі висвітлено творчий шлях видатного українського науковця Д.І. Багалія, який зробив значний внесок у скарбницю українознавства, висвітлюючи у своїх працях усі сторони життєдіяльності українського народу.
1063426
   П"ятдесят років возз"єднання українських земель в єдиній Українській радянській державі (1939-1989) : Бібліогр. покажч. – Львів, 1989. – 345с.
1063427
  Ямчук Анатолій Владиславович П"ятдесят років інформаційного забезпечення в Україні // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-7. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто основні форми і методи інформаційного забезпечення в Україні впродовж п"ятдесяти років існування Українського інституту науково-технічної і економічної інформації. Створення автоматизованих систем інформаційного забезпечення сприяло ...
1063428
  Коппель О.А. П"ятдесят років миротворчої діяльності ООН на Близькому Сході крізь призму західної історіографії / О.А. Коппель, Н.В. Баландіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-9. – (Міжнародні відносини ; Вип. 15)


  Статтю присвячено віддзеркаленню миротворчої діяльності ООН на Близькому Сході в другій половині ХХ ст. у західній, передусім американській історіографії. Проаналізовано еволюцію зовнішньополітичної думки в 80-90-х рр. з проблем ефективності ...
1063429
   П"ятдесят років першої російської революції. – Київ, 1955. – 31с.
1063430
  Острянин Д.Х. П"ятдесят років першої російської революції / Д.Х. Острянин. – Київ, 1955. – 12-20с.
1063431
  Яковленко К. П"ятдесят років після Дзиги Вертова: образ гірника в соціальному документальному кіно кінця 1980-х – початку 1990-х років (на прикладі фільмів "Липневі ГРОЗи" та "Перебудова знизу") // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 3 (55) : Театр. Музика. Кіно. – С. 112-119. – ISSN 1728-6875
1063432
  Таранов А.П. П"ятдесят років Союзу Радянських Соціалістичних Республік. / А.П. Таранов. – К., 1972. – 193с.
1063433
   П"ятдесят твоїх пісень. І написані Євгеном Долматовським оповідання про них.. – К., 1970. – 172с.
1063434
   П"ятдесятиліття школи українознавства товариства "Рідна школа" в Дітройті 1950 - 2000 : Ювілейне видання. – Дітройт : Рідна школа, 2000. – 246с.
1063435
  Маліцький Б.А. П"ятдесятирічне президентство Б.Є. Патона в Академії наук України - достойна відповідь на виклики науки, техніки і часу / Б.А. Маліцький, Ю.О. Храмов, О.М. Корнієнко // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (75). – С. 5-18. – ISSN 0374-3896
1063436
  Кузнєцова Н.В. П"ятдесятирічний досвід країн ОЕСР (1961-2011 рр.) у сфері фінансової лібералізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 25-36


  В цій статті розглядаються як інституційне оформлення, так і рушійні сили лібералізаційних процесів у фінансовій сфері країн-членів Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). В статті аналізується досвід країн ОЕСР в цій сфері, етапи ...
1063437
  Ленін В.І. П"ятдесятиріччя падіння кріпосного права / В.І. Ленін. – Київ, 1956. – 32с.
1063438
  Ленін В.І. П"ятдесятиріччя падіння кріпосного права / В.І. Ленін. – Київ, 1981. – 32с.
1063439
   П"ятдесятиріччя Шкільної ради при Українському Конгресовому комітеті Америки = Fiftieth anniversary of the Ukrainian Educational Council, Ukrainian Congress committee of America : Шкільна рада 1953-2003. – Нью-Йорк : Ukrainian Educational Council, 2003. – 412 с. : іл. – На тит. арк.: Учитеся, брати мої
1063440
  Копійка Валерій Володимирович П"ятдесятиріччя. Роздуми. Прагнення. Надії / інтерв"ю взяв Дмитро Яровий // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Розмова з директором ІМВ КНУТШ В.В. Копійкою.
1063441
  Гирич І.Б. П"ятдесятитомник творів Михайла Грушевського: концепція, здобутки, перспективи // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 2 (527), березень - квітень. – С. 51-68. – ISSN 0130-5247
1063442
   П"яте колесо або РетроЕкзоКіноАвто // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 106-109 : фото
1063443
  Абдуліна І. П"яте колесо у возі - допомога чи гальма в дорозі // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 9. – С. 7-10. – ISSN 1608-6422
1063444
   П"ятецький Василь Олександрович (20.09.1941-19.02.2012) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61. – (Математика. Механіка ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817
1063445
  Мітюков О.Г. П"ятиденка в Запоріжжі / О.Г. Мітюков. – Київ, 1967. – 46с.
1063446
  Гринченко Т.О. П"ятидесятирічний моніторинг комплексної оцінки родючості грунтів Харківської області України (1966-2015 рр.) / Т.О. Гринченко, В.Г. Десенко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 122-131. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1063447
   П"ятидесятиріччя Жовтня - торжество марксизму-ленінізму.. – К., 1967. – 64с.
1063448
  Яровий Д. П"ятидесятиріччя. Роздуми. Прагнення. Надії // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Квітень (№ 6/7)


  Автор статті - член Нац. спілки журналістів України, студент ІМВ - взяв інтерв"ю у директора ІМВ Валерія Вололимировича Копійки, якому виповнилося 50 років.
1063449
  Гаркавенко Ф.І. П"ятидесятники та їх віра / Ф.І. Гаркавенко. – К., 1966. – 80с.
1063450
  Саламаха І. П"ятидесятники України в післявоєнні роки (1945-1948 рр.) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2009. – С. 207-214. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 1). – ISBN 966-7631-79-6
1063451
  Коротаєв О. П"ятидесятниницькі релігійні союзи України як об"єкт оперативної розробки органів НКДБ-МДБ за часів пізнього сталінізму (1944 - 1953) // IV Всеукраїнські Яворницькі наукові читання, присвячені 165-річчю від дня народження академіка Д.І. Яворницького 06.11.2020 р. : тези доповідей / Всеукраїнські Яворницькі наукові читання. – Дніпро : Ліра, 2020. – С. 147-149
1063452
  Мельник В.І. П"ятидесятництво / В.І. Мельник. – К., 1988. – 47с.
1063453
  Дмитрук І. П"ятидесятницькі громади в структурі ЄХБ у період Радянської України // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 360-361
1063454
  Гершгорін С.Ю. П"ятидневка на виробництві / С.Ю. Гершгорін. – Дніпропетровськ, 1967. – 31с.
1063455
   П"ятизіркові новинки Хорватії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 66-68 : фото
1063456
  Пржевальський Е. П"ятизначні таблиці логарифмів / Е. Пржевальський. – Х, 1937. – 208 с.
1063457
  Пржевальський Е. П"ятизначні таблиці логарифмів / Е. Пржевальський. – 3-є видання. – Київ-Харків : Радянська школа, 1938. – 208 с.
1063458
  Ходаківська Я. П"ятиіктовий дольник в українській поезії 1960-1970-х років // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 255-264. – ISSN 2304-9383
1063459
   П"ятий Великий Збір Організації Українських Націоналістів (ОУН) : матеріали й постанови : (збірка документів і статтей 1971 - 1975 рр.). – [Мюнхен) : Видання Організації Українських Націоналістів (ОУН), 1975. – 374 с. – (Бібліотека Українського Підпільника ; ч. 11)
1063460
   П"ятий Великий Збір Організації Українських Націоналістів (ОУН) : матеріяли й постанови / Організація Українських Націоналістів (ОУН). Великий Збір. – [ Б. м. ] : Видання Організації Українських Націоналістів, 1975. – 374 с. – (Бібліотека Українського Підпільника ; Ч. 11)
1063461
  Тронько Т.В. П"ятий Всеукраїнський науково-практичний семінар зі світової історії у Полтаві // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2008. – № 2. – С. 194-196
1063462
  Шумило М.М. П"ятий етап пенсійної реформи в Україні: guo vadis? // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 06-09. – ISSN 2312-1831
1063463
   П"ятий з"їзд письменників Радянської України 16-19 листопада 1966 року. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 295 с.
1063464
  Геміндер Ф. П"ятий конгрес (20 серпня - 18 вересня 1928 р). / Ф. Геміндер. – Харків-Одеса, 1931. – 40с.
1063465
  Рембо А. П"ятий корабель / А. Рембо. – Київ, 1995. – 224 с.
1063466
  Тимик К. П"ятий міжнародний хоровий фестиваль ім. о. Северина Сапруна у Дрогобичі (до 110-річчя від дня заснування товариства "Дрогобицький Боян") // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 2 (4). – С. 164-168. – ISSN 2224-0926


  "Музичне товариство “Дрогобицький Боян” було засноване 1901 року. Від 1922 року Товариством керував о. Северин Сапрун27, від 1932 року хор очолив випускник Празької консерваторії, п’яніст і диригент Богдан П’юрко. Найвищого злету колектив досягнув у ...
1063467
  Збанацький Ю.О. П"ятий полюс : Повість у спогадах / Ю.О. Збанацький. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 382с.
1063468
  Кравченко Д. П"ятий сезон у Криму // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Жовтень (№ 9)


  Про літню навчальну практику з геологічної зйомки, буріння та застосування геофізичних методів в с. Трудолюбівка АР Крим студентів другого курсу геологічного факультету , очолювану зав. кафедрою загальної та історичної геології професором В.В. Шевчуком
1063469
  Захарченко В. П"ятий цикл індустріального (постіндустріального) розвитку і формування територіальних систем : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 11. – С. 38-45. – Бібліогр. 35 назв. – ISSN 0131-775Х
1063470
  Роскос Тетяна П"ятикласники опановують поняття "антитеза" : конспект уроку за казкою Г.К. Андерсена "Соловей" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 35-36
1063471
  Чубай Г. П"ятикнижжя / Грицько Чубай ; [упоряд. С. Чубай ; передм. К. Москалець ; голов. ред. М. Савка]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. – 255, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-679-172-0
1063472
  Кіт Л. П"ятикурсники: ситуація складна, але не безнадійна // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Червень (№ 6)


  Бесіда з випускниками ун-ту 1997 року, які ділять своїми планами на майбутнє: частина з них уже мають місця роботи, решта - шукає і сподівається на працевлаштування. Своїми думками діляться: Руслан Синельников (філософ. Ф-т) та Олексій Красін ...
1063473
  Наєнко М.К. П"ятиліття українського роману : літ.-критичний нарис / М.К. Наєнко. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 270 с.
1063474
  Іваницький Р.В. П"ятимовний тлумачний словник з інформатики / Р.В. Іваницький, Т.Р. Кияк. – Київ, 1995. – 369с.
1063475
   П"ятирічка - газетним рядком.. – К., 1975. – 142с.
1063476
  Єщенко П.С. П"ятирічка високої якості і ефективності виробництва / П.С. Єщенко. – Київ, 1976. – 46с.
1063477
   П"ятирічка здоров"я.. – Київ, 1976. – 148с.
1063478
  Анікеєнко П.Є. П"ятирічка кличе / Анікеєнко П.Є., Крюк Є.П., Лушна М.А. – Харків : Прапор, 1967. – 56 с.
1063479
  Сулима М. П"ятирічка Миколи Жулинського // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (656). – С. 22-23. – ISSN 0236-1477
1063480
   П"ятирічка на газетній полосі. – К., 1983. – 238с.
1063481
   П"ятирічки ударний ритм.. – К., 1978. – 144с.
1063482
  Кошелівець І. П"ятирічки української літератури // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1972. – Рік 23, ч. 266, березень : березень. – С. 14-16, 28
1063483
   П"ятирічна динаміка зведеного латентного показника пристосовуваності популяцій Deschampsia antarctica (Poaceae) острова Галіндез (Аргентинські острови, Морська Антарктика) / Н.Ю. Мірюта, І.Ю. Парнікоза, М.М. Олійник, Є.В. Сметана, Г.Ю. Мирюта, О.О. Пороннік, В.А. Кунах // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр" ; голов. ред.: П.Ф. Гожик ; редкол.: Т.В. Берегева, С.Ю. Бортник, Н.І. Бурау [та ін.]. – Київ, 2017. – № 16. – C. 129-142. – ISSN 1727-7485
1063484
   П"ятирічний план науково-дослідної роботи державних архівів.. – К., 1946. – 24с.
1063485
  Каган Д.С. П"ятирічний план розвитку охорони здоровя на Україні / Д.С. Каган. – Х, 1931. – 78с.
1063486
  Канський К.Е. П"ятирічнй план колгоспу / К.Е. Канський. – Київ, 1956. – 232с.
1063487
  Яровий О. П"ятиріччя "Сполучника" // Сполучник : альманах літературної творчості: щорічник / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Л.В. Грицик, Н.В. Костенко, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Чернігів;Київ, 2010. – [Вип. 5]. – С. 8-11


  П"ять років, як побачив світ перший випуск збірника "Сполучник". П"ять років альманах літературної творчостідає широку дорогу студентській творчій ініціативі.
1063488
  Волошин В.А. П"ятиріччя діяльності Координатора проектів ОБСЄ в Україні (співробітництво України в ОБСЄ) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С.237-256. – ISBN 966-7196-06-2
1063489
  Філінюк А. П"ятитомне видання В. Сергійчука "Український здвиг" як джерело вивчення самостійницького руху на Буковині і Поділлі / А. Філінюк, В. Ярич // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 129-134. – (Історія ; вип. 2 (44)). – ISSN 2414-9012


  У статті проаналізовано документально-фактографічне наповнення джерел п"ятитомного видання відомого сучасного вітчизняного вченого Володимира Сергійчука "Український здвиг" про національно-визвольний рух за відновлення і утвердження Української держави ...
1063490
   П"яті "Ольжині читання" : Пліснеськ, 7 трав. 2010 р. / Львів. галерея мистецтв ; [відп. ред. Б. Возницький]. – Львів ; Броди : Просвіта, 2011. – 89, [1] с. – Бібліогр.: в кінці ст.
1063491
  Клименко О. П"яті бібліотекознавчі студії, присвячені пам"яті професора Михайла Семеновича Слободяника // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (256). – С. 46-47. – ISSN 1029-7200
1063492
  Любовець Н.Г. П"яті Чишківські читання з історії біографістики / Н.Г. Любовець, В.І. Попик // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 311-316
1063493
  Нестайко В.З. П"ятірка з хвостиком / В.З. Нестайко. – Київ, 1985. – 174с.
1063494
   П"ятнадцята відкрита науково-технічна конференція Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки з проблем електроніки та інфокомунікаційних систем : 3-5 квіт. 2012 р. : програма та тези доп. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т телекомунікацій, радіоелектроніки та електрон. техніки ; [редкол.: Заячук Д. М. (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-607-225-6
1063495
  Моторнюк М. П"ятнадцятий з"їзд КП(б)У / М. Моторнюк. – Київ : Політвидав України, 1965. – 122 с.
1063496
  Моторюк М.М. П"ятнадцятий з"їзд КП(б)У / М.М. Моторюк. – Київ, 1965. – 124с.
1063497
  Верн Ж. П"ятнадцятилітній капітан / Ж. Верн. – Харків; Київ, 1929. – 288с.
1063498
  Верн Ж. П"ятнадцятирічний капітан / Ж. Верн. – Київ, 1978. – 280с.
1063499
  Климосюк А. П"ятнадцять днів на повернення з-за кордону, або 10 років тюрми // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 25 лютого - 24 березня (№ 8/11). – С. 19. – ISSN 1992-9277
1063500
  Бойко Н. П"ятнадцять етюдів про публіцистичну спадщину апостола українського духу і слова // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 209-213.
1063501
  Наєнко М. П"ятнадцять миттєвостей "літературної творчості" // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 371-374. – ISBN 978-617-7480-77-7


  Про випускників відділення "літературна творчість" Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.
1063502
  Кирилич В.П. П"ятнадцять років членства Австрії в ЄС: політичні передумови вступу і переваги членства // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 96-100. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
1063503
  Лебович В. П"ятнадцять угорських перекладів "Заповіту" Тараса Шевченко // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 291-306. – ISBN 978-966-02-7586-7
1063504
  Нукало Н. П"ятницька церква Чернігова. Повернення до історичної місії // Історія релігій в Україні: актуальні питання : [наук. дослідж. учасників XXIX міжнар. наук. конф.] / Л. Агеева, В. Александрович, М. Бандрівський, Н. Буланова, М. та ін. Гордієнко. – Львів : Логос, 2019. – С. 176-179. – ISSN 2523-4234


  "Тема відновлення храмів та повернення їм первісного значення залишається актуальною уже досить довго. Цей процес триває вже багато століть, тож сподіваймося, що ми станемо свідками того, як Українська церква займе своє достойне місце в когорті інших ...
1063505
   П"ятницький Ігор Володимирович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 412-413. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1063506
   П"ятницький Ігор Володимирович (1910-2000) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 400. – ISBN 978-966-439-754-1
1063507
  Ганієв Олександр П"ятсот кілометрів на "Аркані": тест-драйв купе-кросоверу // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 6, грудень. – С. 66-69 : фото
1063508
  Боровко М.М. П"ятсот миттєвостей. (Ронделіана) / Микола Боровко. – Київ : Генеза, 2016. – 528 с. : іл. – ISBN 978-966-11-0689-4


  До збірки ввійшли вірші сучасного українського поета Миколи Боровка. Дихання давніх часів переплелося в них із сучасністю, патріотичне звучання - з мотивами хвилюючої інтимної лірики. Пошуки шляхів вирішення одвічної проблеми українського ...
1063509
  Лиховид І. П"ятсотрічні книги і ... автограф Шопена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 30 вересня (№ 177). – С. 9


  Націльна бібліотека імені В.І. Вернадського.
1063510
  Пазюра А.Ю. П"ять аспектів архітектурного масштабу на прикладах будівель Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 48. – C. 122-129. – ISSN 2077-3455
1063511
  Кабаненко І. П"ять аспектів, або чому не слід забувати про ВМС та як захистити національні інтереси на морі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 25 березня (№ 51). – С. 4-5
1063512
  Гриневич Л. П"ять безперечних причин підтримати 1187-2 "Про вищу освіту" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 19 червня (№ 116). – С. 3
1063513
  Астахов О.І. П"ять братів-галогенів / Б-ка юного хіміка/ / О.І. Астахов. – Київ : Радянська школа, 1971. – 48с.


  На читача чекає цікава екскурсія до будинку хімічних елементів Д І. Менделєєва. В одному з під"їздів його проживають брати-галогени: один з них руйнівний, другого інколи називають "вбивця в солонці", третій - елемент з моря, четвертий - всюдисущий, ...
1063514
  Грудницький О.Г. П"ять брисків пензля ... : січ. 1919 : [Hовели] / Ол. Грудницький. – Золотоноша : Друк. Лепськогоі Бурмана, 1919. – 32 с.


  Зміст: Метамоpфоза; Регіт Життя; Hа Пpовесні; Комуніст; Людина з мансаpди
1063515
  Павлюк Володимир П"ять вагомих причин не залишати на ніч телефон біля ліжка // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 31 : фото
1063516
  Васьківська С.В. П"ять вимірів психологічного консультування : навч. посібник / С.В. Васьківська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – 463, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-933-112-0
1063517
  Данилюк О. П"ять вимог до учасників тендеру, яких замовникам краще уникати // Юридична газета. – Київ, 2019. – 5 листопада (№ 45/46). – С. 15
1063518
  Терещук Г. П"ять віднайдених архівів Служби безпеки України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 29 березня - 4 квітня (№ 13). – С. 6
1063519
  Ковбасюк С. П"ять відчуттів та "Корабель дурнів": досвід рецепції твору С. Бранта у французькій гуманістичній думці початку XVI ст. ("La Nef de folles" Й. Бадія) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 277-279. – ISBN 978-966-171-783-0
1063520
  Махно В. П"ять віршів // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 224/225. – С. 131-146.
1063521
  Серпілін Л.С. П"ять днів у вересні : повість та оповідання / Л.С. Серпілін. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 209 с.
1063522
  Голобородько Я. П"ять дослідницьких сюжетів // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 55-60. – ISSN 0372-6436


  Лауреатом Нобелівської премії з літератури 2009 р. стала Герта Мюллер.
1063523
   П"ять елементів Йорданії // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 42-45
1063524
  Шрайєр В. П"ять життів доктора Гундлаха / В. Шрайєр. – К., 1989. – 397с.
1063525
  Максименко Л. П"ять життів Євдокії Дімарової // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 183-184. – ISSN 0208-0710
1063526
  Куксін І. П"ять замахів на Сталіна // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 62-65
1063527
  Томенко М. П"ять запитань про свободу слова до Президента України Леоніда Кучми: // Сільські вісті, 2003. – 4 грудня


  Звернення голови Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації до Президента України Л. Кучми
1063528
   П"ять зірок півмісяця // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 70-72 : фото
1063529
  Ільченко М. П"ять інновацій з обкладинки / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 грудня (№ 49). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Про особливу місію університетської науки, формулу співвідношення викладацької та наукової діяльності і збірник "Інноваційні розробки університетів і наукових установ МОН України". "...Чим відрізняється шкільний учитель від сучасного викладача ...
1063530
  Радзієвська В. П"ять інтимних історій поетеси Лесі Мудрак // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 16 (219). – С. 52-53


  Олеся Мудрак - дружина Юрія Івановича Коваліва, професора кафедри новітньої української літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1063531
  Ясенівський І. П"ять книжок Василя Кобилюха // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 10 (816). – С. 138-142. – ISSN 0868-4790


  Огляд книжки поезій Василя Кобилюха та ряду мовознавчих видань
1063532
  Василів-Базюк П"ять колосків : історична повість. – Чернівці : Букрек, 2009. – 320 с. – ISBN 978-966-399-226-6
1063533
  Василів-Базюк П"ять колосків : іст. повість / Любов Василів-Базюк. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Чернівці : Букрек, 2018. – 323, [1] с. – Перевид. кн. "П"ять колосків" присвяч. 85-літтю трагедій голоду-геноциду в Україні. – ISBN 978-966-399-958-6
1063534
  Пєтков С. П"ять кроків до відновлення миру та стабільності в Центральній і Східній Європі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-24 січня (№ 1/3)


  Як стабілізувати суспільно-політичну ситуацію, яка склалась у північно-східній частині Євразійського континенту?
1063535
  Отраднова О.О. П"ять кроків до модернізації деліктних зобов"язань в Україні // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 194-197
1063536
  Саліхова О.Б. П"ять кроків до створення та успішної реалізації національної інноваційної стратегії. Досвід Європи / О.Б. Саліхова, О.В. Крехівський // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 1. – С. 9-15
1063537
  Ніколаєнко С. П"ять кроків назустріч освіті // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 16 лютого - 22 лютого (№ 6). – С. 12


  Пропонується вихід із кризи в освіті, тому йтиметься не про конкретних осіб, прізвища, а про ідеї, шляхи та способи їх досягнення. Дещо потрібно зробити в освіті. Незалежно від того, хто нині керує (чи керував учора) галуззю. Найголовніше - це ...
1063538
  Шагала В. П"ять листів 1991 - 1993 років до Романи Кобальчинської // Пам"ятки України: науковий альманах / Благодійна орг. "Фундація Героя України, Академіка Петра Тронька" ; Вид. дім. журн. "Пам"ятки України". – Київ, 2019. – Вип. 2/3 (64/65). – С. 4-7
1063539
  Франко Іван П"ять листів Остапа Терлецького / Франко Іван. – Львів : Накл. ред. к-ту, 1908. – 12с. – Відбитка з ювілейного "Альманаха" віденської "Січі", виданого в 40-літню річницю заснування товариства
1063540
  Джаї С. П"ять листів. / С. Джаї. – К, 1958. – 39с.
1063541
  Москалець К. П"ять медитацій на "Плач Єремії" // Критика. – Київ, 2002. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 27-34


  Постать Грицька Чубая та його поезія.
1063542
  Мороз І. П"ять мільярдів компенсації Нафтогазу за збитки в Криму // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 17-30 квітня (№ 15/16). – С. 17. – ISSN 1992-9277


  Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов"язав рф виплатити 5 млрд. дол. компенсації за збитки та втрачене майно Нафтогазу в Криму.
1063543
  Біленко Василь П"ять міфів про Кубу // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 94-101 : фото
1063544
  Чепмен Г. П"ять мов любови у підлітків / Гері Чепмен. – Львів : Свічадо, 2006. – 308, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-8744-70-5
1063545
  Матат Д. П"ять нагород: усі бронзові // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 9 вересня (№ 36). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  В Угорщині підбили підсумки XIII Міжнародної олімпіади з астрономії та астрофізики. Всі п"ять учасників української команди вибороли бронзові нагроди. Серед них - учні Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка А. Довбиш та Т. ...
1063546
  Сорокін С.В. П"ять найгарніших церков Туреччини: архітектурно-культурний аналіз // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 70-76
1063547
  Коноплянко А. П"ять найгучніших справ АМКУ в 2021 р. // Юридична газета. – Київ, 2022. – 8 лютого (№ 3)


  "2021 рік для Антимонопольного комітету України був насичений подіями та сповнений змін. Ми зробили великий стрибок у відкритості: кожного дня суспільство може дізнаватися не лише про рішення Комітету, а й про розпочаті справи, дослідження, цікаві ...
1063548
   П"ять найкращих методик [протидія булінгу] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 15 листопада (№ 44)
1063549
  Братко В. П"ять незабутніх поем Нізамі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядипл. пед.освіти. – Київ, 2005. – № 10 : Світло Сходу. Ч.1. – С. 24-26
1063550
  Шахова Кіра Олександрівна П"ять німецьких лауреатів Нобелівської премії з літератури = Funf deutsche literatur- nobelpreistrager : Посібник / Кіра Шахова ; КНУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Юніверс, 2001. – 208 с. – Текст паралельно укр. та нім. мовами. – ISBN 996-7305-35-Х
1063551
  Островський Володимир П"ять новел для володарки променистого шовку // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 28-30. – ISSN 0868-9644
1063552
  Мельниченко В. П"ять нових прізвищ до "Шевченківської енциклопедії" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 15-21 червня (№ 24). – С. 12


  Володимир Мельниченко вважає, що “Шевченківська енциклопедія” в 6 томах, видана в Україні у 2012-2015 рр., є видатною працею світового значення. Саме тому він продовжує пропонувати прізвища осіб, які, на його думку, мали б увійти в майбутньому в ...
1063553
  Сергійчук В. П"ять ножів у спину українській державності // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2020 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2020. – С. 264-266. – ISBN 978-617-7837-01-4


  До 340-річчя від дня смерті Івана Сірка.
1063554
  Смолич Ю.К. П"ять оповідань / Ю.К. Смолич. – Харків; Одеса : ДВУ, 1930. – 93с. – (Масова худ. б-ка)
1063555
  Полянецький В. П"ять оповідань // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2003. – № 3/4. – С. 54-69. – ISSN 0130-321Х
1063556
  Штонь Г. П"ять оповідань // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2003. – № 1. – С.25-50. – ISSN 0868-4790
1063557
  Вергарн Е. П"ять оповідань // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 113-127. – ISSN 0320 - 8370
1063558
  Фінкельштейн Б. П"ять оповідань : проза: оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 10. – С. 97-117. – ISSN 0208-0710
1063559
  Степанюк Б.П. П"ять пелюсток вогню : книга поем / Б.П. Степанюк. – Київ : Молодь, 1980. – 70 с.
1063560
  Чакмак Е. П"ять перших кроків // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15 травня (№ 80). – С. 7


  Голова правління Всесвітньої асоціації медичного туризму розповів із чого починала Туреччина, з якими труднощами зіткнулася й як Україна, використовуючи турецький досвід, може перетворитися на одного з європейських лідерів медичного туризму.
1063561
  Карандій В. П"ять плюс один, або майданчик для об"єднання / спілкувався Максим Короденко // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 16 грудня (№ 49). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Розпочала роботу нова державна методична установа - Український інститут розвитку освіти. Про те, чим вона опікуватиметься, запитали директора УІРО Вадима Карандія.
1063562
  Вінграновський М.С. П"ять повістей : повісті / М.С. Вінграновський. – Київ, 1987. – 168 с.
1063563
  Бажан П М. П"ять поезій / М.П. Бажан : ДЛВ, 1935. – 67 с.
1063564
  Малишко А.С. П"ять поем / А.С. Малишко. – Київ : Молодь, 1950. – 144с.
1063565
  Мельниченко В. П"ять постатей, які не увійшли до "шевченківської енциклопедії" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 1-15 січня (№ 1/2). – С. 12-13
1063566
  Гуменюк О. П"ять пострілів // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 19 червня (№ 25). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Від руки більшовицького агента загинув Симон Петлюра.
1063567
  Масляк П.О. П"ять принципів Масляка // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 108-111. – Бібліогр.: 3 назви
1063568
  Мезенцев К.В. П"ять принципових питань щодо прогнозування регіонального розвитку // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 20-27. – Бібліогр.: 10 назв
1063569
  Фльонц В. П"ять проблем е-декларування, або що не так з офіційним сайтом НАЗК? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 7-13 грудня (№ 49). – С. 7. – ISSN 1992-9277
1063570
  Корюкін О. П"ять прокурорів + один адвокат = виправдувальний вирок // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (173). – С. 6-9
1063571
  Митницький Е. П"ять пудів життя / розмову вів Олег Вергеліс // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21 липня (№ 27). – С. 14


  Розповідь режисера Едуарда Митницького про Аду Роговцеву.
1063572
  Северський Є. П"ять разів убивство : Повість у п"яти епізодах // Всесвіт : Журнал іноземної літератури.Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 9/10. – С.169-192
1063573
  Северський С. П"ять разів убивство : Повість // Всесвіт : Журнал іноземної літератури.Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 11/12. – С. 167-189
1063574
  Губерський Л.В. П"ять рекомендацій від ректора. Леонід Губерський: "Сьогодні ми досягли такого рівня розвитку науки і суспільства, коли маємо думати не так про збільшення кількості студентів, як про якість підготовки фахівця" : [інтерв"ю з ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка] / [записала Марія Семенченко] // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 12 вересня (№ 162)


  Ректор КНУТШ Леонід Губерський про підсумки вступної кампанії, проблемні місця в системі організації вітчизняної школи та як їх можна позбутися.
1063575
  Самохвалова Л. П"ять років війни очима генерала Забродського // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 6 грудня (№ 49). – С. 3


  "“Армія очима армії. Рейд” - так називалася відкрита лекція народного депутата та Героя України, а до цього командувача Антитерористичної операції Михайла Забродського. Війна цікавить всіх, офіс партії Європейська солідарність (Забродський став ...
1063576
   П"ять років із тисячоліття : життя як свято // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 120 : Фото
1063577
  Шахова К. П"ять років крізь "Вікно в світ" // Вікно в світ : зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання / НАН України ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; Незалежний центр наукових досліджень зарубіжної літератури в Україні ; ред. рада: С. Аверінцев, М. Анастасьєв, Ю. Борєв [та ін.] ; редкол.: Є. Волощук, І. Красуцька, Б. Бігун [та ін.]. – Київ, 2002. – № 3 (18) : Нариси історії зарубіжних літератур ХХ століття. Німецькомовні літератури. – С. 155-158
1063578
  Мінєєв А.І. П"ять років на острові Врангеля / А.І. Мінєєв. – Харків, 1936. – 346с.
1063579
  Кононенко М. П"ять років окупації Криму: у пошуках політики невизнання // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 січня - 1 лютого (№ 3). – С. 2


  "У більшості держав світу неправомірність воєнної окупації Криму Росією та спроби його анексії не викликає сумнівів".
1063580
   П"ять років після Помаранчевої революції: гендерний аналіз / Liberal society institute, Henrich Boll stiftung, Warsaw ; [укл.: Оксана Кисельова, Наталія Мусієнко]. – Київ : СПД Лозинський, 2009. – 131 с.
1063581
  Скрипник О. П"ять років російської агресії: чи захищені жертви конфлікту? / О. Скрипник, А. Луньова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-6 березня (№ 8)


  "Уже стало звичним щороку підбивати сумні підсумки воєнного конфлікту та окупації частини території України. 19 лютого у Верховній Раді відбулося засідання у зв"язку з п"ятими роковинами від початку збройної агресії Російської Федерації проти України, ...
1063582
  Ленін В.І. П"ять років російської революції і перспективи світової революції / В.І. Ленін. – Київ, 1938. – 16с.
1063583
  Ленін В.І. П"ять років російської революції і перспективи світової революції / В.І. Ленін. – Київ, 1982. – 36с.
1063584
  Сидорук Т.В. П"ять років Східного партнерства ЄС: результати та перспективи // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 1 (30). – С. 175-180. – ISSN 2306-5664
1063585
  Соколов Б. П"ять років трагедії МН-17 // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 16 липня (№ 124). – С. 3


  У Росії про моральний аспект катастрофи і співчуття жертвам наказано забути.
1063586
  Марчук Є. П"ять років української трагедії / Є. Марчук. – Київ : Християнство-Народний Союз, 1999. – 160с. – ISBN 966-7551-13-Х
1063587
  Ніколенко О. П"ять самітів для людей планети. Про що говоритимуть світові лідери на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 21-27 вересня (№ 35). – С. 5


  "З 23-го по 27 вересня у дипломатичній столиці світу - Нью-Йорку - буде особливо спекотно. Близько 150 глав держав і урядів, сотні міністрів, тисячі журналістів та представників неурядових організацій прибудуть до Великого яблука , щоб обговорити ...
1063588
  Месежніков Г. П"ять сенсацій на словацьких виборах / підготував Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 3 березня (№ 39). – С. 3


  Президент Інституту суспільних проблем у Братиславі Григорій Месежніков: З формуванням коаліції та керівництва парламенту реальний вектор політики Братислави стане чітко прозахідним.
1063589
  Третьякова Г. П"ять солідарних вад. Чому реформи потребує не лише перший рівень пенсійної системи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 17-23 червня (№ 23). – С. 7


  "В останні тижні уряд представив суспільству, частково чи повністю, дві великі, визначальні для життя кожного українця реформи — медичну та пенсійну. І хоча далі мова піде про пенсійну реформу, як і зміни у медичній сфері, вона торкнеться всіх без ...
1063590
  Тихоненко Ю. П"ять стовпів Реформації // Протестантська Реформація на Сумщині: історія, сучасність, перспективи : збірник наук. праць / Сум. облдержадм. ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Укр. євангельська семінарія м. Київ ; [редкол.: В.О. Гура та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 131-134. – ISBN 978-966-968-239-4
1063591
  Волак В. П"ять утіх : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 178. – ISSN 0320-8370
1063592
  Мюллер И.П. П"ять хвилин / И.П. Мюллер. – 2-е вид. – Х.-К., 1930. – 30с.
1063593
   П"ять цілей Міністерства [Міністерства освіти і науки] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 7 жовтня (№ 39/40). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1063594
  Обрамбальський В. П"ять чвертей віку // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2023. – 9 червня (№ 115). – С. 16


  125-річчя відзначив Національний університет біоресурсів і природокористування - один з найстаріших в Україні вишів і найбільших у Східній Європі.
1063595
  Тернопільський Б. П"ять штрихів до портрета великої людини // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 18-24 червня (№ 18/19). – С. 4


  Пам"яті Михайла Гориня.
1063596
  Тельвак В.В. П"ять ювілеїв Михайла Грушевського // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 2 (527), березень - квітень. – С. 4-50. – ISSN 0130-5247


  До 150-річчя від дня народження М.С. Грушевського.
1063597
  Чумеченко М. П(С)БО 16 "Витрати" таки перешкоджає економічній роботі на підприємстві / М. Чумеченко, І. Белоусова // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 10. – С. 3-10.
1063598
  Кузина Р. П(С)БУ и МСФО: анализ конвергенции // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 6. – С. 10-20 : табл. – Библиогр.: 13 назв
1063599
  Кисельов О.І. П. А. Грабовський / О.І. Кисельов. – К., 1949. – с.
1063600
  Васильєв О. П. А. Столипін і віросповідне питання (до сторіччя з дня трагіної загибелі видатного російського реформатора) / О. Васильєв, А. Васильєв // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 4-8
1063601
  Ермишин О.Т. П. А. Флоренский и Ориген // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2002. – № 6. – С.74-81
1063602
  Непомнящий А. П. А.Фалев - исследователь этнографии народов Крыма // Етнічна історія народів Європи : збірник наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка ; ред. Валентина Кирилівна Борисенко. – Київ : Київський університет, 1999. – Секц. 1 : Теоретичні проблеми етнології. – C. 50-53
1063603
  Мозгова Н.Г. П. Авсенєв: романтичні засади психології // Вісник Національного авіаційного університету : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – С. 192-197. – (Філософія. Культурологія ; № 2)
1063604
  Батин М.А. П. Бажов. Жизнь и творчество / М.А. Батин. – 2-е изд., переработ. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 344 с., [1] л. портр.
1063605
  Лисовский Н.К. П. В. Точинсский -- один из организаторов первых марксистских кружков в России / Н.К. Лисовский. – Москва, 1963. – 64с.
1063606
  Беркова К.Н. П. Гольбах / К.Н. Беркова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Красная новь, 1923. – 82 с.
1063607
  Айзеншток І.Я. П. Гулак-Артемовський : матеріяли до біографіі та історично-літературноі оцінки / І. Айзеншток. – Харків : Перша Друкарня Державного видавництва Украъни ым. Г.І. Петровського, 1927. – 92 с.
1063608
  Дядищева-Росовецька П. Житецький як один із основоположників вітчизняної лінгвофольклористики // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 88-101. – ISSN 2311-2697


  У статті визначено та схарактеризовано найбільш суттєві напрямки лінгвофольклористичної діяльності одного з основоположників українського мовознавства - П. Житецького. The article identifies and describes the most important destinations of ...
1063609
  Палієнко Л. П. Заморій в історії тематичного та комплексного атласного картографування України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 53-54. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано наукову діяльність професора П. Заморія в галузі тематичного та комплексного атласного картографування території України. There are analysed the scientifical actifity of professor P. Zamorij in thematic and complex atlas mapping of ...
1063610
  Тендітна Н. П. Зюскінд та О. Ульяненко: зіставлення творів // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 148-157. – ISSN 1728-9572
1063611
  Тендітна Н. П. Зюскінд та О. Ульяненко: зіставлення творів // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2013. – Вип. 20. – С. 146-155. – ISSN 2308-1902
1063612
  Ростунов И.И. П. И. Багратион / И.И. Ростунов. – Москва : [Б. и.], 1970. – 119 с.
1063613
  Мещеряков Б.Г. П. И. Зинченко и психология памяти (К 100-летию со дня рождения ученого) // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 4. – С.84-103. – ISSN 0042-8841
1063614
  Мильков Ф.Н. П. И. Рычков : Жизнь и географические труды / Ф.Н. Мильков. – Москва, 1953. – 144с.
1063615
   П. И. Чайковский и народная песня. – Москва : Музгиз, 1963. – 159 с.
1063616
   П. И. Чайковский на сцене теарта оперы и балета им. С.М. Кирова. – Ленинград, 1941. – 450 с.
1063617
  Овчинникова Т.Н. П. К. Козлов - исследовтель Центральной Азии / Т.Н. Овчинникова. – Москва : Наука, 1964. – 199 с.
1063618
  Чаговець В. П. К. Саксаганський / В. Чаговець. – Київ, 1951. – 100 с.
1063619
  Ботунова Г. П. К. Саксаганський у театральному житті Харкова 20-х років XX ст. Творчі перетини і взаємовпливи // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 277-296. – ISSN 1997-4264


  Панас Карпович Саксаганський (Тобілевич; (1859-1940) - визначний український актор, режисер, драматург і педагог школи М. Кропивницького, корифей українського побутового театру.
1063620
  Круглов Л. П. Кечкемети. Повстанческие действия как стратегическая проблема // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1971. – Вып. 7 : Военные проблемы национально-освободительного движения в зарубежной литературе. – С. 35-42
1063621
  Губарев В.К. П. Копнін // Історія України : універсальний ілюстрований довідник / В.К. Губарев. – Донецьк : БАО, 2008. – С. 505. – ISBN 978-966-481-204-4
1063622
  Кондратьєва Д. П. Куліш в радянській історіографії // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 143-145. – ISBN 978-966-171-893-6
1063623
  Янковська Ж. П. Куліш і народна творчість: введення "думового епосу" до наукового дискурсу (за матеріалами фольклорно-етнографічної збірки "Записки о Южной Руси") // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 218-230
1063624
  Даренська В. П. Куліш як фундатор українського екзистенціалізму // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : Філософія в сучасній Грузії. – С. 103-114. – ISSN 0235-7941
1063625
  Тетеріна О.Б. П. Куліш: національний літературний процес, художній переклад, міжкультурний розвиток // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 212-218


  Актуальна й сьогодні літературознавча концепція перекладу П. Куліша, яка грунтується на усвідомленні процесу самобутнього національного поступу в світовому контексті, сприяла розширенню художньо-естетичних горизонтів власної літератури та осмисленню її ...
1063626
  Прудников В.Е. П. Л. Чебышев / В.Е. Прудников. – М., 1970. – 45с.
1063627
  Прудников В.Е. П. Л. Чебышев, ученый и педагог / В.Е. Прудников. – Москва, 1964. – 271 с.
1063628
  Лухтейн П. П. Лухтейн / П. Лухтейн. – Москва : Советский художник, 1965. – 16 с.
1063629
   П. Могила : богослов, церковний і культурний діяч. – Київ : Дніпро, 1997. – 216с. – ISBN 5-308-01670-4
1063630
  Комаров М. П. Морачевський та його переклад Св[ятого] Євангелія на українську мову / написав М. Комаров. – Одесса : Друк. [Акціонеp.] Южно-Рус. О-ва Печ. Дела, 1913. – 84 с. : поpтp. – На обкл. та в кн. портр. П.С. Морачевського. – бібл..: с. 35
1063631
  Романова И.И. П. Н. Кудрявцев как историк средних веков : Автореф... канд. ист.наук: / Романова И. И.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1963. – 16л.
1063632
  Бестужева С.К. П. Оссовский : [альбом] / С.К. Бестужева. – Москва : Советский художник, 1987. – 144 с. : в основном ил., цв. ил. – (Мастера советского искусства)
1063633
  Пилипчук О.Я. П. П. Мельников: життя та діяльність / О.Я. Пилипчук, О.Г. Стрелко // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; голов. ред. Пилипчук О.Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 11 (2017). – C. 44-53. – ISSN 2415-7422
1063634
  Тимофеева В.М. П. Р. Славейков (1827-1895 гг.). Жизнь, журнально-публицистическая и литературная деятельность : Автореф... канд. филол.наук: / Тимофеева В. М.; ЛГУ. – Ленинград, 1950. – 14 с.
1063635
  Мильк В. П. Рауд / В. Мильк. – М., 1957. – 31с.
1063636
  Печериця Т. П. Рябков - етнограф та краєзнавець Півдня України // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 1 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О. Замлинського. – С. 335-340. – ISBN 966-02-2067-7
1063637
  Демочко В. П. Сагайдачний - поборник відновлення та розвитку церковного життя в Україні в першій половині XVII ст. // Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції : 21-22 листоп. 2008 р. / Волинська історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 41-44. – ISBN 978-966-485-023-7
1063638
  Солдатенко В. П. Скоропадський і доля гетьманату // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 166-183. – ISBN 978-966-02-6038-2
1063639
  Турченко Федір Григорович П. Скоропадський і М. Міхновський 1918 р.: дві моделі державного будівництва // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 48-59. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті робиться порівняльний аналіз поглядів П. Скоропадського і М. Міхновського на питання національно-державного будівництва в Україні 1918 р. Аналізується складна суспільно-політична ситуація, у контексті якої М. Міхновський і його прихильники ...
1063640
  Наумов С.О. П. Скоропадський і український рух початку XX ст.: проблеми політичного курсу і соціальної бази // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 641. – С. 86-93. – (Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки ; Вип. 7). – ISSN 0453-8048
1063641
  Гуріна А.В. П. Сокальський і становлення структурно-типологічного напряму етномузикології // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 174-181
1063642
  Дуйкін В.Р. П. Тейяр де Шарден: пошуки універсального смислу історії // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 40. – С. 91-101. – (Серія "Філософія")
1063643
  Губарев В.К. П. Тутковський // Історія України : універсальний ілюстрований довідник / В.К. Губарев. – Донецьк : БАО, 2008. – С. 269. – ISBN 978-966-481-204-4
1063644
  Ацаркина Э.М. П. Федотов / Э.М. Ацаркина. – Москва : Изд. Гос. музея изоискусств им. А.С. Пушкина, 1949. – 39 с. : ил. – (Русская графика)
1063645
  Варенікова О.В. П. Филипович про завдання шевченкознавства у збірнику 1925 року "Шевченко та його доба" // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 3. – С. 83-87. – ISSN 2077-804X


  У статті аналізується доробок П. Филиповича як одного з фундаторів шевченкознавства у межах його дослідження "До студіювання Шевченка та його доби" у збірнику 1925 року "Шевченко та його доба", де він обгрунтовує завдання цієї галузі літературознавства.
1063646
  Бонецкая Н.К. П. Флоренский: русское гетеанство // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 3. – С.97-117. – ISSN 0042-8744
1063647
  Серпилин Л.С. П. Чайковский / Л.С. Серпилин. – Киев : Музична Україна, 1985. – 29 с.
1063648
  Падалка С. П. Шелест та внутрішньопартійна боротьба за владу в Україні (1963-1972) / С. Падалка, М. Коломієць // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 86-89


  У статті розглядається політичне життя в Україні 1963-1972 роках, боротьба за владу і обставини усунення від влади П. Шелеста
1063649
  Шимес П.М. П. Шимес / П.М. Шимес. – М., 1984. – 31с.
1063650
  Зинченко В.П. П. Я Гальперин: от действия с заданными свойствами к свободной мысли // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 5. – С.120-135. – ISSN 0042-8841
1063651
  Айдарова Л.И. П. Я. Гальперин - психолог и человек // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 5. – С.114-120. – ISSN 0042-8841
1063652
  Якобчук Н. П. Я. Литвинова (1833 - 1904) - видатна подвижниця на ниві української етнографії / Н. Якобчук, С. Якобчук // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 11 (159), листопад. – С. 46-47
1063653
  Высоцкий В. П. Янг. Израильская кампания 1967 года // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1971. – Вып. 7 : Военные проблемы национально-освободительного движения в зарубежной литературе. – С. 107-115
1063654
  Гиллельсон М.И. П.А. Вяземский : Жизнь и творчество / М.И. Гиллельсон; Отв. ред. Н.В. Измайлов. – Ленинград : Наука, 1969. – 391 с.
1063655
  Нечаева В. П.А. Вяземский как пропагандист творчества Пушкина во Франции // Литературное наследство / Акад. Наук СССР, Отд. литературы и языка ; ред.: А,М. Еголин, Н.Ф. Бельчиков, И.С. Зильберштейн [та ін.]. – Москва, 1952. – Т. 58 : Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – С. 308-326
1063656
  Прохорова И.Е. П.А. Вяземский о В.А. Жуковском-прозаике в 1826 г.: "Свое по поводу чужого" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 128-139. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385


  В статье анализируется во многом программная рецензия П.А. Вяземского на книгу прозы В.А. Жуковского (1826), объединившую публикации в "Вестнике Европы" и статьи начала 20-х гг. Показывается, как статья Вяземского, отличающаяся особым публицист. ...
1063657
   П.А. Зайончиковский 1904-1983гг. Статьи, публикации и воспоминания о нем. – Москва : Росспэн, 1998. – 463с.
1063658
  Зіборова І.П. П.А. Кочубей (1825-1892) як меценат і поціновувач мистецтва: штрихи до портрету // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 13-22
1063659
  Сухов А.Д. П.А. Кропоткин в истории русской философии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 4. – С. 33-45. – ISSN 0235-1188
1063660
  Гринченко Б.Д. П.А. Кулиш : Биографический очерк / Б. Гринченко. – Чернигов : Типографія Губернського земства, 1899. – 43 с. – Приложение к выпуску 1-му "Земскаго Сборника" Черниговской губ. за 1899 г.
1063661
  Шенрок В. П.А. Кулиш : (биографический очерк) / В. Шенрок. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа Акц[ионеp]. О-ва H.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1901. – 255 с. – Отд, отт.: Киевская старина, 1901, февраль, с. 461–492
1063662
  Костомаров Н. П.А. Кулиш и его последняя литературная деятельность // Тарас Шевченко у спогадах : крит. видання / [Наук. Т-во ім. Шевченка в Америці ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту ; Ін-т джерелознавства НТШ-А ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Ін-т критики]. – Київ : Критика, 2023. – Т. 1, кн. 1 : / вид. підгот. Олександр Боронь і Михайло Назаренко. – С. 213-219. – ISBN 978-966-2789-29-4
1063663
  Усачев А.С. П.А. Овчинников - собиратель рукописных книг // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 4. – С. 70-74. – ISSN 0869-608Х
1063664
  Нос Н.Н. П.А. Плетнев - издатель трагедии А.С. Пушкина "Борис Годунов" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 12 (124). – С. 191-195
1063665
   П.А. Ровинский (1831-1916) и его время: межвуз. темат. сб. науч. тр.. – Калинин, 1988. – 136 с.
1063666
  Васильєв О. П.А. Столипін і віросповідне питання (До сторіччя з дня трагічної загибелі видатного російського реформатора0 / О. Васильєв, А. Васильєв // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 9. – С. 1-3
1063667
  Машкін О.М. П.А. Столипін та Україна // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (503). – С. 73-97. – ISSN 0130-5247


  У статті розглядається вплив столипінських реформ 1906-1911 рр. на економічне, політичне, соціальне й культупне життя українських губерній Російської імперії. Значну увагу приділено також ролі предкув П.А. Столипіна в історії нашорї країни, значення ...
1063668
  Машкін О. П.А. Столипін та Україна: реформи ціною власного життя... // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 11/12. – С. 5-17
1063669
  Єфіменко Г.В. П.А. Столипін: бібліографічні розшуки з фондів НІБ України // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 602-605. – ISBN 978-966-452-103-8
1063670
  Глазунов Г.О. П.А. Столипін: від концентрування публікацій про сільське господарство до аграрних реформ імперії // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 40-42
1063671
   П.А. Столыпин - жизнь и смерть за царя. – Москва : Рюрик, 1991. – 176с. – Шифр. дубл. 9у1 Стол. – ISBN 5-85894-006-4
1063672
  Бок М. П.А. Столыпин : воспоминания о моем отце / Мария фон Бок. – Москва : Вагриус, 2006. – 272 с., [ 8 ] с. ил. : ил. – ISBN 5-9697-0219-6
1063673
  Бородин А.П. П.А. Столыпин и дворянское землевладение : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 91-100. – ISSN 0869-5687
1063674
  Демин В.А. П.А. Столыпин и закондательные палаты : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 52-62. – ISSN 0869-5687
1063675
  Арапов Д.Ю. П.А. Столыпин и ислам : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 121-126. – ISSN 0869-5687
1063676
  Могилевский К.И. П.А. Столыпин и Совет по делам местного хозяйства в 1908-1910 годах : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 100-108. – ISSN 0869-5687
1063677
  Аврех А.Я. П.А. Столыпин и судьбы реформ в России / А.Я. Аврех. – Москва : Политиздат, 1991. – 285, 1 с. – Библиогр.: с. 266-278
1063678
  Бахтурина А.Ю. П.А. Столыпин и управление окраинами Российской империи : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 108-121. – ISSN 0869-5687
1063679
  Бок М.П. П.А. Столыпин: воспоминания о моем отце / М.П. Бок. – Москва : Современник, 1992. – 314, [2] с. – ISBN 5-270-01529-3
1063680
  Новохацкая Л. П.А. Столыпин: Две смерти - две загадки / Л. Новохацкая. – К., 1992. – 72с.
1063681
  Архангельская А.И. П.А. Федоров : [к 100-летию со дня смерти] 1852-1952 / А.И. Архангельская; Архангельский А.И. – Москва : Издательство Гос. Третьяковской галлереи, 1952. – 46 с., [12] л. ил.
1063682
  Флоренский П.А. П.А. Флоренский / П.А. Флоренский; Комиссия по наследию П.А. Флоренского прифонде культуры СССР. – Факс. воспр. текста изд. 1914 г. – Москва : Правда. – (Из истории отечественной философской мысли)
Т. 1 : Столп и утверждение истины, 1. – 1990. – 490 с.
1063683
  Флоренский П.А. П.А. Флоренский / П.А. Флоренский; Комиссия по наследию П.А.Флоренского при фонде культуры СССР ; Ин-т философии АН СССР. – Факс. воспр. текста изд. 1914 г. – Москва : Правда. – (Из истории отечественной философской мысли)
Том 1 : Столп и утверждение истины, 2. – 1990. – С. 494-839. – Приложение к журналу "Вопросы философии"
1063684
  Флоренский П.А. П.А. Флоренский / П.А. Флоренский; Комиссия по наследию П.А.Флоренского при фонде культуры СССР ; Ин-т философии АН СССР. – Москва : Правда. – (Из истории отечественной философской мысли)
Том 2 : У водоразделов мысли. – 1990. – 449 с. – Приложение к журналу "Вопросы философии"
1063685
  Половинкин С.М. П.А. Флоренский: логос против хаоса / С.М. Половинкин. – Москва : Знание, 1989. – 63с. – (Новое в жизни, науке, технике. Философия ; №2/1989)
1063686
  Яковлев В.В. П.А. Хохлов / В.В. Яковлев. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1950. – 48 с.
1063687
  Сиротинский И.Н. П.А.Вяземский -- историк русской литературы : Автореф... канд. филол. наук: 10.01.01 / Сиротинский И.Н.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1973. – 16л.
1063688
  Гиллельсон М.И. П.А.Вяземский. Жизнь и творчество. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гиллельсон М.И.; Ан СССР. – Л, 1967. – 22л.
1063689
  Никифоров Б.М. П.А.Кривоногов / Б.М. Никифоров. – М, 1953. – 35с.
1063690
  Крайнер Н.П. П.А.Кропоткин как гляциолог и геморфолог : Автореф... канд. геогр.наук: / Крайнер Н.П.; М-во просвещения РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1955. – 16л.
1063691
  Новикова М.И. П.А.Павленко / М.И. Новикова. – Симферополь, 1955. – 152 с.
1063692
  Левин Л.И. П.А.Павленко. / Л.И. Левин. – 2-е изд., испр.и доп. – М. : Советский писатель, 1953. – 344 с.
1063693
  Левин Л.И. П.А.Павленко. / Л.И. Левин. – 2-е изд., испр.и доп. – М. : Советский писатель, 1956. – 412 с.
1063694
  Соколов В.А. П.А.Пузыревский - исследователь геологии Карелии. / В.А. Соколов. – Петрозаводск, 1977. – 65с.
1063695
   П.А.Румянцев. – Москва : Военное изд-во. – (Материалы по истории русской армии ; Русские полководцы)
Т. 1 : 1756-1763. – 1953. – 688 с.
1063696
   П.А.Румянцев, А.В.Суворов, М.И.Кутузов. Докум. и материалы.. – К., 1974. – 87с.
1063697
   П.А.Румянцев.. – М.
3. – 1959. – 656с.
1063698
   П.А.Румянцев. Документы.. – Москва
2. – 1953. – 864с.
1063699
  Мирзоев В.Г. П.А.Словцов / В.Г. Мирзоев. – Кемерово, 1964. – 59 с.
1063700
  Василенко В.В. П.А.Сорокин - выдающийся ученый, педагог и общественный деятель прошлого века // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 31-44. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1063701
  Столыпин П.А. П.А.Столыпин / П.А. Столыпин. – М, 1991. – 102с.
1063702
  Островский И.В. П.А.Столыпин и его время / И.В. Островский. – Новосибирск, 1992. – 142с.
1063703
  Казарезов В.В. П.А.Столыпин. / В.В. Казарезов. – Новосибирск, 1991. – 127с.
1063704
  Бок М.П. П.А.Столыпин. Воспоминания о моем отце / М.П. Бок ; [вступ. ст. Н.С. Тимашева]. – [репринт. воспроизведение изд. 1953 г.]. – Москва : Новости, 1992. – 346, [2] с., [16] л. ил. : портр. – (Голоса истории). – ISBN 5-7020-0476-0
1063705
   П.А.Стрепетова. Жизнь и творчество трагической актрисы. – Л.-Москва, 1959. – 341с.
1063706
  Сарабьянов Д.В. П.А.Федотов и русская художественная культура 40-х годов XIX века / Д.В. Сарабьянов. – М., 1973. – 226с.
1063707
  Цыбульский В.В. П.А.Чихачев - исследователь, путешественник. / В.В. Цыбульский. – Москва, 1961. – 159с.
1063708
  Гришина Е.В. П.А.Шилинговский / Е.В. Гришина. – Л., 1980. – 150с.
1063709
  Закіров М.Б. П.Б. Струве: свобода еволюції під контролем міри // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 7. – С. 271-278. – ISSN 2312-4342
1063710
  Завальнюк О.М. П.Б. Табінський - церковний діяч, приват-доцент Кам"янець-Подільського державного українського університету (1919 - 1920 рр.) // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 5. – С. 57-63
1063711
  Гарин В. П.В. Ермолов / В. Гарин. – М, 1939. – 32с.
1063712
  Ивановский Г.И. П.В. Засодимский в нашем крае / Г.И. Ивановский, Л.Р. Фрумкин, 1962. – 48 с.
1063713
  Ивановский Г.И. П.В. Засодимский на Новгородской земле / Г.И. Ивановский, Л.Р. Фрумкин. – Л, 1974. – 46 с.
1063714
  Соймонов А.Д. П.В. Киреевский и его собрание народных песен / А.Д. Соймонов; АН СССР, Ин-т русской литературы (Пушкинский дом) ; [отв. ред., д-р филол. наук, проф. А.М. Астахова]. – Ленинград : Наука, 1971. – 359, [1] с.
1063715
  Лекторский В.А. П.В. Копнин и задачи современной филосифии // Філософські читання пам"яті Павла Корніна (4-5 жовтня 1996 р.) / [ред. кол. : Конверський А.Є. (відп. ред.), Бистрицький Є.К. (заст. відп. ред.), Лой А.М., Семенов В.Г., Табачковскький В.Г., Ярошовець В.І.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філософії НАН України ; Філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1996. – С. 26-30
1063716
   П.В. Копнін - фундатор логіко-гносеологічної традиції 60-х років ХХ століття // Київська світоглядно-гносеологічна школа другої половини XX ст. : монографія : до 185-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, А.Є. Конверський, В.П. Андрущенко, В.А. та ін. Бугров. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – С. 23-43. – ISBN 978-611-01-1949-8
1063717
  Красота М.М. П.В. Копнін і деякі теоретико-методологічні аспекти дослідження громадської думки // Філософські читання пам"яті Павла Корніна (4-5 жовтня 1996 р.) / [ред. кол. : Конверський А.Є. (відп. ред.), Бистрицький Є.К. (заст. відп. ред.), Лой А.М., Семенов В.Г., Табачковскький В.Г., Ярошовець В.І.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філософії НАН України ; Філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1996. – С. 103-110
1063718
   П.В. Кузнецов-заслуженный деятель искусства РСФСР профессор. Каталог выставки. – М., 1964. – 20с.
1063719
  Шевченко Л.В. П.В. Павлов, В.Я. Шульгин - провідні професори історії Київського університета Св. Володимира // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 9. – С. 321-332. – ISBN 966-02-0598-8
1063720
  Печеранський І.П. П.В. Тихомиров як історик філософії : Дис. ... автореф. канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Печеранський І.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 187л. – Бібліогр.: л.164-187
1063721
  Печеранський І.П. П.В. Тихомиров як історик філософії : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: спец. 09.00.05 / Печеранський І.П.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібл.: 7 назв
1063722
  Шейко А.Н. П.В.Копнин. Диалектика как логика : Рецензія / Шейко А.Н., П"ясковський Б.В. – Київ : Вид-во Київ. держ. ун-ту, 1961. – с. 273-275. – Окр. відбиток з Доповідей Академії наук УРСР 2, 1962
1063723
  Торсуев Н.А. П.В.Никольский 1858-1940 / Н.А. Торсуев. – Москва, 1953. – 168с.
1063724
  Новиков Н.В. П.В.Шейн как собиратель и издатель русских и белорусских народных песен. : Автореф... канд. филолог.наук: / Новиков Н.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 24 с.
1063725
   П.Г. Богач : (100 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (99). – С. 170. – ISSN 0374-3896
1063726
  Казакевич О. П.Г. Житецький - почесний доктор Харківського та Київського університетів (малодосліджена сторінка біографії) // Історико-політичні проблеми сучасного світу : Збірник накових статей / Мін. осв. і науки України; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Ф. Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 138-143. – ISBN 966-568-745-Х
1063727
  Глущенко В.А. П.Г. Житецький і О.О. Шахматов: методологічний аспект // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 35-48. – ISSN 0027-2833
1063728
  Нікітенко Н.М. П.Г. Лебединцев - дослідник Софії Київської // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, І.В. Жиленко [та ін.]. – Київ, 2003. – 2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – С. 339-344
1063729
  Платонов С.Ф. П.Г. Любомиров. Очерк истории Нижегородского ополчения 1611-1613 гг. : [отзыв о книге] / С.Ф. Платонов // [Библиографический сборник] : [отзывы о книгах]. – Москва ; Петроград [и др. : б. и.
1063730
  Сопрунов Ф.Ф. П.Г. Сергиев, 1893—1973 / Ф.Ф. Сопрунов, Э.Ю. Гольд. – Москва, 1986. – 122с.
1063731
  Подгорный И.А. П.Г.Каховский / И.А. Подгорный. – Л, 1965. – 36с.
1063732
   П.Грабовський у школі. – Київ, 1966. – 128 с.
1063733
  Ященко Л.Я. П.Д. Демуцький : нарис про життя і творчість / Л.Я. Ященко. – Київ, 1957. – 47 с.
1063734
  Усенко І.Б. П.Д. Лодій: філософ, правознавець, просвітник / І.Б. Усенко, І.В. Музика // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 12-19. – ISSN 2219-5521
1063735
   П.Д.Корин об искусстве: Статьи, письма.. – М., 1988. – 320с.
1063736
  Захаров С.А. П.Д.Хохряков / С.А. Захаров. – Свердловск, 1959. – 47с.
1063737
  Митина В.И. П.Д.Юркевич и П.И.Новгородцев о правах личности и и её достоинстве // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; частина 2. – С.8-15
1063738
  Круглов Л. П.Дж. Ватикиотис. Политика и военные в Иордании. Исследование истории арабского легиона (1921-1957 гг.) // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1971. – Вып. 7 : Военные проблемы национально-освободительного движения в зарубежной литературе. – С. 152-165
1063739
  Рогаченко В.Ф. П.Е. Ромер - один з піонерів векторного числення в Росії / В.Ф. Рогаченко, З.Д. Фаріон // Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 20. – С. 15-21
1063740
  Емельянов Ю.Н. П.Е. Щеголев - историк русского революционного движения / Ю.Н. Емельянов. – М., 1990. – 255с.
1063741
  Пресняков А.Е. П.Е. Щеголев. Петр Григорьевич Каховский : [отзыв о книге] / А. Персняков // [Библиографический сборник] : [отзывы о книгах]. – Москва ; Петроград [и др. : б. и.
1063742
  Полосин И.И. П.И. Багратион / И.И. Полосин. – Москва : [Б. и.], 1948. – 67 с.
1063743
  Зайцев А.Д. П.И. Бартенев / А.Д. Зайцев. – М., 1989. – 170с.
1063744
  Перетц В.Н. П.И. Житецкий / В.Н. Перетц, 1911
1063745
  Барамидзе А.А. П.И. Иоселиани : очерк жизни м науч.-обществ. деятельности / А.А. Барамидзе, Дж.Л. Ватейшвили ; АН ГССР, Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А. Джавахишвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1978. – 197 с., [7] л. ил.
1063746
  Посадский А.Н. П.И. Мельников (Андрей Печерский) и мордовский край / А.Н. Посадский. – Саранск, 1988. – 92 с.
1063747
  Медушевский А. П.И. Новгородцев как теоретик демократии и авторитаризма // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 1. – С. 179-189. – ISSN 1812-7126
1063748
  Помников О.И. П.И. Новгородцев о нравственном значении общественного прогресса // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; частина 2. – С.83-95
1063749
  Иванова В.П. П.И. Пестель / В.П. Иванова. – Л, 1966. – 43с.
1063750
  Прозорова Н.С. П.И. Пестель: конституционный и другие законодательные проекты / Н.С. Прозорова. – Запоріжжя : ЗДУ, 2000. – 197, [1] с., [3] л. ил. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 175-196. – ISBN 966-599-116-7
1063751
  Матвиевский П.Е. П.И. Рычков / П.Е. Матвиевский, А.В. Ефремов. – М., 1991. – 265с.
1063752
  Кунин И. П.И. Чайковски / И. Кунин. – София : Наука и изкуство, 1968. – 396 с.
1063753
  Бернандт Г. П.И. Чайковский / Г. Бернандт. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1940. – 72 с.
1063754
  Альшванг А.А. П.И. Чайковский / А.А. Альшванг. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1946. – 17 с.
1063755
  Данилевич Л.В. П.И. Чайковский / Л.В. Данилевич. – Москва; Ленинград, 1950. – 60с.
1063756
  Орлова Е.М. П.И. Чайковский / Е.М. Орлова. – Ленинград, 1953. – 31 с.
1063757
  Ярустовский Б.М. П.И. Чайковский : лекция / Б.М. Ярустовский. – Москва : Музгиз, 1953. – 35 с.
1063758
  Флейс Е.М. П.И. Чайковский / Е.М. Флейс. – Ижевск, 1953. – 39 с.
1063759
  Орлова А.А. П.И. Чайковский / А.А. Орлова. – Ленинград : Музгиз, 1955. – 102 с.
1063760
  Владыкина-Бачинская П.И. Чайковский / Владыкина-Бачинская. – Москва : Музгиз, 1957. – 232 с.
1063761
  Ярустовский Б.М. П.И. Чайковский / Б.М. Ярустовский. – Москва : Музгиз, 1957. – 42 с.
1063762
  Кунин И.Ф. П.И. Чайковский / И.Ф. Кунин. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 367 с.
1063763
  Альшванг А.А. П.И. Чайковский / А.А. Альшванг. – Москва : Музгиз, 1959. – 702 с.
1063764
  Владыкина-Бачинская П.И. Чайковский / Владыкина-Бачинская. – Москва : Советская Россия, 1961. – 160 с.
1063765
  Ручьевская Е.А. П.И. Чайковский / Е.А. Ручьевская. – Ленинград : Музгиз, 1963. – 143 с.
1063766
  Владыкина-Бачинская П.И. Чайковский / Владыкина-Бачинская. – 2-е изд. – Москва, 1964. – 196с.
1063767
  Кунин И.Ф. П.И. Чайковский / И.Ф. Кунин. – Москва : Музгиз, 1965. – 32 с.
1063768
  Альшванг А.А. П.И. Чайковский / А.А. Альшванг. – 3-е изд. – Москва : Музыка, 1970. – 816 с.
1063769
  Владыкина-Бачинская П.И. Чайковский / Владыкина-Бачинская. – 3-е изд. – Москва : Музыка, 1971. – 208 с.
1063770
  Владыкина-Бачинская П.И. Чайковский / Владыкина-Бачинская. – Москва : Музыка, 1975. – 208 с.
1063771
  Ручьевская Е.А. П.И. Чайковский / Е.А. Ручьевская. – Ленинград : Музыка, 1978. – 121 с.
1063772
  Калинина Н.А. П.И. Чайковский / Н.А. Калинина. – Москва : Детская литература, 1988. – 142 с.
1063773
  Сидельников Л.С. П.И. Чайковский / Л.С. Сидельников. – Москва : Искусство, 1992. – 351 с.
1063774
  Рацкая Ц.С. П.И. Чайковский (1840-1893) / Ц.С. Рацкая. – Москва, 1948. – 54 с.
1063775
  Слонимский Ю.И. П.И. Чайковский и балетный театр его времени / Ю.И. Слонимский. – Москва : Музгиз, 1956. – 335 с.
1063776
  Домбаев Г.С. П.И. Чайковский и мировая культура / Г.С. Домбаев. – Москва : Советский композитор, 1958. – 88 с.
1063777
  Лесовой В.Н. П.И. Шатилов. Создатель самобытной отечественной терапевтической школы в Харькове / В.Н. Лесовой, Ж.Н. Перцева // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2009. – № 3. – С. 28-57
1063778
  Максимов С.А. П.И.Броунов - основоположник сельскохозяйственной метеорологии / С.А. Максимов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1952. – 56с.
1063779
  Максимов С.А. П.И.Броунов - основоположник сельскохозяйственной метеорологии. / С.А. Максимов. – Ленинград, 1950. – 44с.
1063780
  Дмитриев А.Л. П.И.Георгиевский как оппонент М.И. Туган-Барановского // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 94-101. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
1063781
  Рученькин В.И. П.И.Мельников (Андрей Печерский) и этнография мордвы : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Рученькин В.И.; АН СССР. Ин-т этнографии. Лен. часть. – Ленинград, 1977. – 28л.
1063782
  Лярский П.А. П.И.Рычков - выдающийся русский географ XVIII века. : Автореф... канд. геогр.наук: / Лярский П.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 18л.
1063783
  Киселев В.А. П.И.Чайковский / В.А. Киселев, Н. Казанский. – М., 1947. – 51с.
1063784
  Баландин А.И. П.И.Якушкин. Из истории русской фольклористики / А.И. Баландин. – М, 1969. – 334с.
1063785
  Полосін І.І. П.І. Багратіон / І.І. Полосін. – Київ : [Б. в.], 1949. – 67 с.
1063786
  Вергунов В.А. П.І. Гавсевич (1883–1920) та історія становлення Дослідної станції лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН : (до 100-річного ювілею) // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 16-29. – ISSN 2077-4893
1063787
  Абаровський І. П.І. Калнишевський у пам"яті земляків // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – C. 89-95
1063788
  Мозгова Н.Г. П.І. Ліницький: витоки світогляду // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 37-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
1063789
  Довженко В.Д. П.І. Ніщинський / В.Д. Довженко. – Київ : Мистецтво, 1953. – 31 с.
1063790
  Довженко В.Д. П.І. Ніщинський / В.Д. Довженко. – Київ : Мистецтво, 1955. – 36 с.
1063791
  Могила А.П. П.І. Приступа "Говірки Брюховецького району, Львівської області". [Рецензія] / А.П. Могила. – Київ, 1959. – 3 с. – Окр.відбиток з : "Вісник КУ", №21, 1959 р., сер. філологія та журналістика, вип. 1
1063792
  Корж В.М. П.І. Прокопович: реальні факти з життя // Бджільництво України : науково-виробничий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. наук. центр "Ін-т бджільництва ім. П.І. Прокоповича" ; редкол.: Галатюк О.Є., Коваленко В.Л., Федорук Р.С. [та ін.]. – Житомир, 2015. – Вип. 1. – С. 60-66
1063793
  Хінчин Л. П.І. Чайковський / Л. Хінчин. – Київ : Мистецтво, 1940. – 160 с.
1063794
   П.І. Чайковський на Україні. – Харків : Мистецтво, 1940. – 144 с.
1063795
  Булай Л.Г. П.І.Чайковський. / Л.Г. Булай, Н.П. Іванова. – Львів, 1968. – 58с.
1063796
  Барро М. П.К. Бомарше, его жизнь и литературная деятельность : биографический очерк М. Барро / М. Барро ; с портр. Бомарше, грав. в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Тип. высочайше утвержд. товарищ. "Обществ. польза", 1892. – 79 с., 1 л. портр. – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Флорентия Павленкова)


  На тит. л. печать биб-ки Оглоблина, на с. 3 печать-фамилия Геннадий Иванович Карамзин
1063797
  Ромм А.Г. П.К. Клодт 1805-1867 / А.Г. Ромм. – М, 1948. – 32с.
1063798
  Іларіон П.К. Ковалів. Огляд його наукової праці : (до 35-річчя наукової діяльності) // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 7 (103). – С. 9-13
1063799
  Овчинникова Т.Н. П.К. Козлов - выдающийся путешественник, исследователь Центральной Азии : Автореф... канд геогр.наук: / Овчинникова Т. Н.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
1063800
  Петухов А.Ф. П.К. Козлов / А.Ф. Петухов. – Москва : Географиздат, 1954. – 39с.
1063801
  Макаров А. П.К. Саксаганский // Киевская старина в лицах ХІХ век / А. Макаров. – Киев : Довіра, 2005. – С. 651. – ISBN 966-507-168-8
1063802
  Кортенска М. П.К. Яворов - разширяване на културно-историческото му наследство // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 177-183. – ISSN 2075-437X


  Стаття Грунтується на дослідженнях драматургічної, театральної та критичної діяльності П.К. Яворова, яка суттєво розширює реальні межі його культурно- історичної спадщини. Наукова розвідка базується на створенні авторкою театрального літопису, в якому ...
1063803
  Иншаков П.К. П.К.Игнатов. / П.К. Иншаков. – Краснодар, 1969. – 48 с.
1063804
  Рихтер Б. П.К.Пахтусов / Б. Рихтер. – Москва : Географгиз, 1952. – 37с.
1063805
  Найденова-Стоилова П.К.Яворов / Найденова-Стоилова. – София, 1957. – 496с.
1063806
   П.К.Яворов.. – София, 1980. – 327с.
1063807
  Горобец Б.С. П.Л. Капица на Лубянке: затертый миф и непротиворечивая версия освобождения Л.Д. Ландау в 1939 году // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2011. – № 10. – С. 50-60. – ISSN 1813-100X
1063808
  Итенберг Б.С. П.Л. Лавров в русском революционном движении / Б.С. Итенберг; отв. ред. В.А. Твардовская. – Москва : Наука, 1988. – 303 с.
1063809
  Лукин В.Н. П.Л. Лавров как эстетик и литературный критик / В.Н. Лукин. – Саратов, 1979. – 182с.
1063810
  Прудников В.Е. П.Л. Чебышев - ученый и педагог / В.Е. Прудников. – Москва, 1950. – 144с.
1063811
  Ланков А.В. П.Л. Чебышев // К истории развития передовых идей / А.В. Ланков. – М, 1951. – С. 102-104
1063812
  Гуров С.П. П.Л. Чебышев / С.П. Гуров. – Москва, 1979. – 112 с.
1063813
  Тлюстангелова Н.М. П.Л.Лавров - журналист и редактор. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Тлюстангелова Н.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналистики. – М., 1974. – 17л.
1063814
  Панин С В. П.Л.Лавров - историк философской и общественно-политической мысли. : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Панин В.С,; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Каф. философии. – Л., 1968. – 22л.
1063815
   П.Л.Лавров и его корреспонденты.. – [32] с.
1063816
   П.Л.Лавров.. – Птб., 1922. – 522с.
1063817
  Дешевов К. П.Лафарг. / К. Дешевов. – Х., 1926. – 16с.
1063818
  Козерод О.В. П.М. Врангель: військова і політична діяльність (листопад 1916 - квітень1920 pp.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 62-66. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  Статтю присвячено проблемам історії військової та політичної діяльності П. Врангеля в період початку революції та громадянської війни на Україні. Розглядаються важливі питання історії реформаторської та політичної діяльності барона П. Врангеля у ...
1063819
   П.М. Попов // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 5 (101). – [2 с. обкл.]
1063820
  Степченко О.П. П.М. Попов як археограф та історик книги : маловідомі сторінки наукової біографії // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 110-121. – ISBN 966-02-4450-4


  Згадуються : В.М. Перетц, А.М. Лобода. В 1924 р. у зв"язку з 350-річним ювілеєм укр. друку П.М. Попов описав 180 інкунабулів, що зберігалися в колишній Університетської бібліотеці та інших біб-ках Києва, зробив вибіркові списки палеотипів (до 1525 р.), ...
1063821
  Міщук С.М. П.М. Попов як бібліограф рукописів та стародруків Волині // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 277-309. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
1063822
  Орлова Т.В. П.М.Боклевский / Т.В. Орлова. – Москва : Искусство, 1971. – 110 с.
1063823
  Идельсон М.В. П.Н. Лепешинский / М.В. Идельсон. – Л., 1965. – 32с.
1063824
  Бурче Е.Ф. П.Н. Нестеров / Е.Ф. Бурче. – М., 1955. – 248с.
1063825
  Шахматов Б.М. П.Н. Ткачев / Б.М. Шахматов. – М, 1981. – 286с.
1063826
  Капцов Н.А. П.Н. Яблочков-слава и гордость русской электротехники / Н.А. Капцов. – Москва, 1947. – 23 с.
1063827
  Капцов Н.А. П.Н. Яблочков / Н.А. Капцов. – М., 1957. – 96с.
1063828
   П.Н.Груздев (1889-1953) : Библиогр. указ. – Москва, 1989. – 48с.
1063829
  Садовский А.С. П.Н.Лепешинский / А.С. Садовский. – Минск, 1985. – 208 с.
1063830
  Вандалковская М.Г. П.Н.Милюков / М.Г. Вандалковская. – Москва, 1992. – 285с.
1063831
   П.Н.Одинцов.. – Рига, 1981. – 208с.
1063832
  Родина Т. П.Н.Орленев / Т. Родина. – М.-Л. : Искусство, 1948. – 64 с.
1063833
   П.Н.Чирвинский и вопросы геологической науки. – Киев : Науковий світ, 1971. – 180с.
1063834
  Гордійчук М. П.О. Козицький / М. Гордійчук. – К, 1959. – 72с.
1063835
  Сумцов М.Ф. П.О. Куліш : (з пpиводу століття наpодження - 27 липня 1819 pоку) / М. Сумцов. – [Полтава] : Вид. газ. "Рідне Слово" ; [Електp. дpук. Бp. Рабинович], 1919. – 54, [1] с. – Hа обкл. назва: (!)Пантелеймон Куліш. - В кн. також віpш "Плач козаків у неволі" П.О. Куліша
1063836
  Дацик В.Д. П.О. Куліш і галицькі народовці // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2010. – Т. 18, № 1/1. – С. 52-57. – (Історія та археологія ; Вип. 18). – ISSN 9125-0912
1063837
  Вовкун С.В. П.О. Куліш про козацько-селянські війни кінця XVI - першої половини XVII століть // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 2. – С. 30-35. – ISSN 2226-0285
1063838
  Лотоцький Олександр Гнатович П.О. Куліш та М.П. Драгоманов у їх листуванні // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – С. 231-252
1063839
  Глущенко В.А. П.О. Лавровський про природу й походження редукованих голосних // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 248. – С. 14-20. – (Серія "Філологічні науки")
1063840
  Назаренко Є.В. П.О. Недбайло - вчений, педагог, громадський діяч // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 60-64. – (Юридичні науки ; Вип. 18)
1063841
  Казьмирчук Г.Д. П.О. Парадизов // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 142-153. – ISBN 978-617-7107-36-0
1063842
  Караванська М.Ю. П.О. Рум"янцев : (Таємниці сім"ї Рум"янцева. Військова кар"єра) / М.Ю. Караванська, В.М. Мордвінцев. – Київ : Міжнародна фінансова агенція, 1998. – 42с. – ISBN 966-7436-02-0
1063843
  Зайцева А.Ю. П.О.Куліш - видатний діяч української культури // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2002. – Вип. 16. – С.126-130.
1063844
  Вовкун С.В. П.О.Куліш про міжконфесійні стосунки // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 3. – С. 113-116. – ISSN 2226-3209
1063845
  Холодний М.Г. П.О.Сіверцев / М.Г. Холодний, 1933. – 211-213с. – Окр. відбиток
1063846
  Кузнецова Н.В. П.П. Бажов / Н.В. Кузнецова. – Свердловск, 1960. – 202с.
1063847
   П.П. Бажов в воспоминаниях. – Свердловск, 1953. – 248 с.
1063848
  Блажес В.В. П.П. Бажов и рабочий фольклор : учеб. пособ. по спецкурсу для студ. филол. фак. : [Бажов Павел Петрович, о нем] / В.В. Блажес ; Урал. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Свердловск : УрГУ, 1982. – 104 с. – Библиогр.: с. 102-103
1063849
   П.П. Беньков. 1879-1949. Каталог. – Москва : [б. и.], 1961. – 19 с., [10] ил.
1063850
  Деркач Б.А. П.П. Білецький-Носенко (1774-1856) : Укр. письменник і педагог: Життя і творчість / Б.А. Деркач. – К., 1988. – 227с.
1063851
  Плетнева И.Ф. П.П. Блонский о развитии одаренности школьников / И.Ф. Плетнева, П.С. Плетнев // Обдарована особистість: пошук, розвиток, допомога : матеріали доповідей та повідомлень на Міжнар. наук.-практ. конф., 27-29 квіт. 1998 р. / Каб. Міністрів ; М-во освіти України ; Укр. Центр творчості дітей та юнацтва ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюченка АПН України. – Київ : Гнозис, 1998. – С. 212-217. – ISBN 966-95339-5-3
1063852
  Безручко О.В. П.П. Вершигора: режисер театру та кіно, педагог, письменник // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 1. – С. 127-132. – ISSN 2226-3209
1063853
  Шарова Т.М. П.П. Гулак-Артемовський - продовжувач літературних традицій І. Котляревського // Історія української літератури : I пол. XIX ст. : [навч. посібник] / Т.М. Шарова. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 94-104. – ISBN 978-617-7346-65-3
1063854
   П.П. Копняев.Сборник, посвященный памяти засл.проф. Павла Петровича Копняева. – Х, 1955. – 131с.
1063855
  Петрикевич О.М. П.П. Любченко: роль у проведенні політики колективізації в Україні (1929-1933 роки) // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 90-102
1063856
  Дмитрієв А.Л. П.П. Мігулін - відомий економіст і політик // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ. Інститут економіки. – Київ, 2003. – Вип. 35/36. – С. 243-251. – ISSN 0320-4421
1063857
  Машкова М.В. П.П. Пекарский (1827 - 1872) : Краткий очерк жизни и деятельности / М.В. Машкова; Под ред. П.Н. Беркова. – Москва : Издательство Всесоюзной Книжной палаты, 1957. – 80 с.
1063858
  Чикунов А.А. П.П. Пекарский: книговед, библиограф, библиофил : К 185-летию со дня рождения // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 5. – С. 69-74. – ISSN 0869-608Х
1063859
  Корсун П. П.П. Постишев - організатор голоду 1933 року в Україні // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1983. – Vol. 34, № 400, червень : червень. – С. 27
1063860
  Ривош Э.Ю. П.П. Постышев : (Биогр. очерк) / Э.Ю. Ривош. – Киев : Госполитиздат, 1962. – 94 с. : ил.
1063861
  Чернявский В.И. П.П. Семенов- Тян-Шанский и его труды по географии / В.И. Чернявский. – Москва : Географической лит., 1955. – 296с.
1063862
  Борсук О.А. П.П. Семенов-Тян-Шанский - титан географической науки и культуры : география. Люди науки / О.А. Борсук, В.А. Кривцов, Ю.П. Селиверстов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 28-33, 55 : Фото. – Бібліогр.: с. 33, 55. – ISSN 0016-7207
1063863
  Богданов А.А. П.П. Семенов-Тян-Шанский и его роль в становлении российской статистики / А.А. Богданов, Б.П. Хижняков // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2011. – № 11. – С. 75-77. – ISSN 0320-8168
1063864
  Чернявский В.И. П.П. Семенов-Тян-Шанский и его труды по географии / В.И. Чернявский. – Москва, 1955. – 296с.
1063865
  Мамытов А.М. П.П. Семенов - Шанский и развитие научных представлений о Тянь-Шане / А.М. Мамытов. – Фрунзе : Мектеп, 1984. – 27с.
1063866
  Ярукова Л.И. П.П. Семенов -Тян-Шанский в Императорском русском географическом обществе : Информируем читателя. Из истории РГО // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 8. – С. 75-76. – ISSN 0016-7207
1063867
  Нор А. П.П. Скоропадський і К.Г. Маннергейм: не втілені задуми будівничих незалежних України та Фінляндії // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 219-221
1063868
  Карышева Т. П.П. Сокальский / Т. Карышева. – Киев : Мистецтво, 1951. – 43 с.
1063869
  Каришева Т. П.П. Сокальський : нарис про життя і творчість / Т. Каришева. – Київ, 1959. – 280 с.
1063870
  Стрельников И.Д. П.П. Сушкин (1868-1928) / И.Д. Стрельников // Компакт - 252279 / И.Д. Стрельников. – Известия научного ин-та П.Ф.Лесгафта, 1924. – С. 5-9 : портр.
1063871
  Казьмирчук Г.Д. П.П. Филипович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 153-161. – ISBN 978-617-7107-36-0
1063872
  Шевченко С. П.П. Филиппович. Жизнь и творчество Е.А. Боратынского. [Рец.] / С. Шевченко. – [3] с. – Отд. оттиск
1063873
  Базилевич В. П.П. Цитович. Обличчям до Європи / В. Базилевич, В. Короткий, Т. Короткий // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 3 (105). – С. 31-53. – Бібліогр.: 112 назв. – ISSN 1682-2366


  Автори статті намагаються показати суперечливість і драматизм в осмисленні суспільного життя науковцями і публіцистами Російської імперії другої половини XIX - початку XX століття через постать реальної людини - видатного професора університета Св. ...
1063874
  Базилевич В. П.П. Цитович. Обличчям до Європи / В. Базилевич, В. Короткий, Т. Короткий // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 4 (106). – С. 35-73. – Бібліогр.: 176 назв. – ISSN 1682-2366


  Автори статті намагаються показати суперечливість і драматизм в осмисленні суспільного життя науковцями і публіцистами Російської імперії другої половини - початку століття через постать реальної людини - видатного правознавця, публіциста, державного ...
1063875
  Молева Н.М. П.П. Чистяков-теоретик и педагог / Н.М. Молева, Э. Белютин. – М., 1953. – 229с.
1063876
  Молева Н.М. П.П. Чистяков / Н.М. Молева, Э. Белютин. – М., 1954. – 60с.
1063877
  Вовк Ф.К. П.П. Чубинский : отрывки из личных воспоминаний / Ф. Волков [псевд.] // Памяти П.П. Чубинского. – [Москва] : [Тип. П.П. Рябушинского], 1914. – С. 13-30
1063878
  Волковь О. П.П. Чубинскій. Отрывки изъ личныхъ воспоминаній (репринтне видання) : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 6 (38). – С. 12-25
1063879
  Тимчик Н.П. П.П. Чубинський - один з фундаторів Південно-Західного Відділу Російського Географічного Товариства у Києві // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 31-34. – (Історія ; вип. 42)


  Висвітлюються основні віхи життя П.П. Чубинського. Дається інформація про його роль у заснуванні в Києві Південно-Західного Відділу Російського Географічного Товариства
1063880
  Коляда І. П.П. Чубинський : штрихи до історичного портрету / І. Коляда, В. Милько // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-17


  До 135-ї річниці заснування Південно-Західного відділу імператорського географічного товариства
1063881
  Дудко В.И. П.П. Чубинський в русской литературной среде (конец 1850-х - начало 1860-х годов) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2008. – Вып. 8. – С. 83-86. – ISBN 966-594-936-5
1063882
  Шип Н.А. П.П. Чубинський з любов"ю до України // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1997. – Вип. 2. – С. 24-32. – (Соціально-гуманітарні науки)
1063883
  Коляда Ігор П.П. Чубинський: штрихи до історичного портрету : (до 135-ї річниці заснування Південно-Західного відділу Імператорського Російського географічного товариства) / Коляда Ігор, Милько Володимир // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-17. – Бібліогр. в кінці ст.
1063884
  Анфиногенов А. П.П.Бажов. Творчество и критическая литература : краткий библиографический указатель / Анфиногенов А. ; Гос. публичная б-каим. В.Г. Белинского. – Свердловск : [б. и.], 1948. – 29 с.
1063885
  Святкин А.И. П.П.Блонский - выдающийся советский педагог. / А.И. Святкин. – М., 1964. – 54с.
1063886
   П.П.Кадочников. – Москва, 1965. – 46 с.
1063887
  Пикулев И.И. П.П.Соколов-Скаля / И.И. Пикулев. – М.Л., 1950. – 30с.
1063888
  Лясковская О.А. П.П.Чистяков / О.А. Лясковская. – М., 1950. – 63с.
1063889
  Русакиев С. П.Р.Славейков и руската литература. / С. Русакиев. – София, 1956. – 275с.
1063890
  Печериця Т.В. П.Рябков - дослідник риболовецького промислу Півдня України // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.260-265. – ISBN 966-7089-17-7
1063891
  Олейников А.В. П.С. Балуев - один из успешных генералов Первой мировой // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 12 (608). – С. 50-54. – ISSN 0321-0626
1063892
  Холодова Н.В. П.С. Дю Понсо у витоків морфологічної класифікації мов // Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики : матеріали Всеукр. наук.-метод. семінару : 4-5 груд. 2009 р. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; [упоряд. А.І. Анісімова ; редкол.: І.С. Попова та ін.]. – Дніпропетровськ : Інновація, 2009. – С. 155-157. – ISBN 978-966-8676-40-6
1063893
  Иванов Л.А. П.С. Коссович и его научная деятельность в области физиологии растений // Ботаника [Конволют]. – С. 261-272
1063894
  Котенко Т.І. П.С. Морачевський як дослідник та перекладач українською мовою книг Святого Письма в історіографії кінця ХІХ - початку ХХІ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 415-428. – ISSN 2222-4203
1063895
  Блауберг И.И. П.С. Попов - исследователь философии Бергсона // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С.119-128. – ISSN 0042-8744
1063896
  Ланков А.В. П.С.Гурьев // К истории развития передовых идей / А.В. Ланков. – М, 1951. – С. 30-34
1063897
  Коростин А.Ф. П.Соколов / А.Ф. Коростин. – М, 1949. – 40с.
1063898
  Суханова Е.Н. П.Стросон об обосновании различения субъекта и предиката суждения // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 4 (43). – С. 24-33. – ISSN 1560-7488
1063899
  Галилеев Г.П. П.Стучка о социалистической законности : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Галилеев Г.П.; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1968. – 20л.
1063900
  Кривошея Г.М. П.Т. Тронько - організатор IX Міжнародного з"їзду славістів / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко // Петро Тимофійович Тронько / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 135-149 : фото. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)


  Про роботу Міжнародного з"їзду славістів і роль П.Т.Тронька. Комісію Української РСР з підготовки і проведення IX Міжнародного з"їзду славістів очолювали М.А. Орлик, П.Т. Тронько. В бюро Українського Комітету славістів входили академік В.М. ...
1063901
   П.Т. Тронько (100 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (89). – С.164-165. – ISSN 0374-3896


  Володимир Олександрович - відомий фізико-хімік, академік УАН (1919) та АН СРСР (1929), представник яскравої української династії вчених і громадських діячів Кістяківських.
1063902
  Слюсаренко А.Г. П.Т. Тронько і рідний історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка / А.Г. Слюсаренко, Г.П. Савченко // Петро Тимофійович Тронько / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 117-125. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)


  Доктор істор. наук, проф. кафедри новітньої історії України А.Г. Слюсаренко та кандидат істор. наук, проф. кафедри новітньої історії України Г.П. Савченко розкривають наукові зв"язки П.Т. Тронька з історичним факультетом та його значну роль у розвитку ...
1063903
  Косинова О.А. П.Ф. Каптерев и педагогика Русского зарубежья 1920 - 1930-х гг. // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2008. – №10. – С. 70-79. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561X
1063904
  Шахвердов Г.Г. П.Ф. Лесгафт : Очерк жизни и науч.-пед. деятельности : Стенограмма публичной лекции, прочит. в Ленинграде в 1950 г / Проф. Г.Г. Шахвердов ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. Ленингр. отд-ние. – Ленинград : Тип. ЛенВО, 1950. – 41 с. : портр.
1063905
  Заварзина Л.Э. П.Ф.Каптерев на ниве педагогического образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 6. – С. 72-86. – ISSN 0869-561Х


  Рассматривается взгляд П.Ф.Каптерева на профессиональные и личностные качества учителя, специфику педагогического образования и стремление воплотить в образовательный процес теоретические наработки.
1063906
  Котельникова И.Г. П.Ф.Соколов. / И.Г. Котельникова. – Л, 1962. – 13с.
1063907
  Якубович И.Д. П.Ф.Якубович / И.Д. Якубович. – Л, 1967. – 36с.
1063908
  Тарский Григорий П.Черных-Якутский : Очерк жизни и творчества / Тарский Григорий. – Якутск, 1964. – 64 с.
1063909
  Кантор А.М. П.Шмельков / А.М. Кантор. – Москва : Архитектура и градостроительство, 1950. – 40 с.
1063910
  Обухова Л.Ф. П.Я. Гальперин среди современников // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 2. – С. 65-75. – ISSN 0042-8841
1063911
  Степанова М.А. П.Я. Гальперин: опыт построения неклассической психологии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 Психология : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С.43-53. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1063912
  Якобчук Н. П.Я. Литвинова (1883-1904) - видатна подвижниця на ниві украінськї етнографії // Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 2014. – № 24 (712), серпень. – С. 41-47
1063913
  Горленко Н.А. П.Я. Павлинов : страницы из жизни художника / Н.А. Горленко. – Москва : Советский художник, 1967. – 272 с.
1063914
  Якобчук Н. П.Я.Литвинова (1833-1904) - видатна подвижниця на ниві української етнографії / Н. Якобчук, С. Якобчук // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 10 (158), жовтень. – С. 41-47


  У статті висвітлено життєвий шлях та наукову діяльність П.Я.Литвинової - відомого українського етнографа, мистецтвознавця, фольклориста та громадської діячки кінця XIX - початку XX ст..Розглядаютьсмя основні етапи біографії дослідниці та її науковий ...
1063915
  Шкуринов П.С. П.Я.Чаадаев. Жизнь, деятельность, мировоззрение / П.С. Шкуринов. – М., 1960. – 148с.
1063916
  Куліш М. П`єси / М. Куліш. – Київ : Наукова думка, 1998. – 304с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0402-8
1063917
   П’єзорезистивні властивості епоксидних композитів із графітовими нанопластинками та нітридом бору / Л.Л. Вовченко, О.А. Лазаренко, Л.Ю. Мацуй, О.В. Журавков, Ю.С. Перец, В.С. Федорець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 273-278. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі наведено результати експериментальних досліджень низькотемпературної стабільності механічних властивостей епоксидних матриць та змін електроопору під дією механічного навантаження композитних матеріалів епоксидна смола-графітові нанопластинки. ...
1063918
  Гусєв О.П. П’ятеро з 510-го горизонту / О.П. Гусєв. – Київ, 1972. – 47с.
1063919
  Бабелюк О.В. Пcихoлoгічні умoви вдocкoнaлювaння прoфеcійнoгo caмoвизнaчення війcькoвocлужбoвців cлужби зa кoнтрaктoм // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 26-27. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Зa результaтaми теoретичнoгo aнaлізу прoблеми прoфеcійнoгo caмoвизнaчення в пcихoлoгії визнaченo пcихoлoгічний зміcт, cтруктуру і функції прoфеcійнoгo caмoвизнaчення війcькoвocлужбoвців, щo прoхoдять війcькoву cлужбу зa кoнтрaктoм нa пocaдaх рядoвoгo і ...
1063920
  Ягупа А. Пepcпeктиви вдocкoнaлeння зaкoнoтвopчoї дiяльнocтi кpiзь пpизму юpидичнoї тeхнiки // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 78-80


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
1063921
  Гук О.Ф. Пeдaгoгічні умoви мoдeрнізaції нaвчaльнo-виxoвнoгo прoцeсу у вищoму нaвчaльнoму зaклaді // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
1063922
  Беленчук І.А. Пiд пpапоpом соцiалiстичної демокpатiї : Матеpiал на допомогу лектоpам у ВР УРСР i мiсцевi Ради депутатiв тpудящих / І.А. Беленчук; Відділ пропаганди і агітації київського міськкому КП України. – Київ : Знання, 1967. – 27с.


  У світі рішень XXV з"їзду КПРС та інших партийних документів аналізується питання розробки проблеми методів навчання у сучасній радянській педагогиці, узагальнюється досвід роботи найкращих шкіл республіки.
1063923
  Білокінь І.П. Пiдтвеpдження закономipностi Заленського у хвойних. / І.П. Білокінь. – Київ : КДУ, 1950. – 7с. – Окр.відбиток з: Труди біолого-грунтознавчого фак-ту КДУ ім.Т.Г.Шевченка. №5, 1950р.
1063924
  Білокінь І.П. Пiслявоєннi видання Польського ботанiчного товаpиства (Acta Societatis Botanicorum Poloniae, tt. 17-22I, 1946-1953 rr.) / І.П. Білокінь. – Київ : АH УРСР, 1954. – 15с. – Окр.відбиток з: Ботанічний журнал, Т.11, №4
1063925
  Кредатусова Я. Пoслiдoвний переклад з українськoї мoви на слoвацьку: метoдика йoгo викладання в Пряшiвськoму унiверситетi в Слoваччинi // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – C. 392-403
1063926
  Комочкова О. Пpoфeciйнa підготовка магістрів гуманітарних наук з лінгвістики в Единбурзькому університеті // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 18-26. – ISSN 2312-5993
1063927
  Боброва Д.В. Пpава гpаждан на возмещение вpеда / Д.В. Боброва. – Киев : Знання, 1990. – 47с. – (О-во "Знание" УССР ; 11 ; №12 : Гражданин и закон)


  В популяpной фоpме излагается законодательство о защите пpав на жизнь и здоpовье pабочих, служащих, колхозников и иных лиц пpи пpичинении им увечья или смеpти, а также о поpядке pассмотpения тpебований о возмещении вpеда и сpоках выплаты сумм ...
1063928
  Харченко Я. Пpавдывый сон [Правдивий сон] / Яков Харченко. – Екатеринослав (Дніпропетровськ) : Типо-Литография Губернского правления, 1892. – 29 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1063929
  Бичкова Ц.В. Пpавовi питання дiяльностi мiжколгоспних об"єднань / Ц.В. Бичкова, В.Л. Мунтян; АН УРСР. Сектор держави і права. – Київ : АH УРСР, 1961. – 96с.


  Розглядаються питання пpавового pегулювання оpганiзації та дiяльностi мiжколгоспних будiвельних огpанiзацiй, пiдпpиємств по виpобництву та пеpеpобцi сiльськогосподаpської пpодукцiї, мiжколгоспних електpостанцiй Укpаїни. Висвiтлюються пpавовi питання ...
1063930
  Бичкова Ц.В. Пpавове pегулювання водних відносин в УРСР / Ц.В. Бичкова, В.Л. Мунтян; АН УРСР, Сектор держави і права. – Київ : Наукова думка, 1966. – 132 с.


  Дiзнаєтесь, яку pоль вiдiгpають сеpедовища i спадковiсть в довголiттi людини,пpо основнi пpичини смеpтi та їхнi механiзми.
1063931
   Пpактикум з технологiї напiвпpовiдників та фiзики напiвпpовiдникових пpиладiв : Hавч. посiбник / В.А. Бродовий, В.В. Ильченко, С.С. Кільчицька, Д.О. Пулемьотов, В.К. Россохатий, А.Г. Шкавро; КУ iм. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1995. – 148с.
1063932
  Данчева О.В. Пpактична психологiя в економiцi та бiзнесi : Hавчальний посібник / О.В. Данчева, Швалб Юрій Михайлович. – Київ : Лiбpа, 1998. – 270с. – ISBN 966-7035-09-3
1063933
   Пpеса Укpаїни: Газети 1917-1920 pp.. – Київ : Хpещатик, 1997. – 97с. – ISBN 5770702835
1063934
  Кушнір І.А. Пpиклади й задачi для кмiтливих i ледачих : Для учнiв 1-3 класiв та iх батькiв / І.А. Кушнір, Л.П. Фінкельштейн. – Київ : Факт, 1997. – 204с. – ISBN 966-72-74-10-1
1063935
  Белецкий А.А. Пpинципы этимологических исследований. : На материале греческого языка / А.А. Белецкий; МВО СССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. Кафедра классической филологии. – Киев : Київський університет, 1950. – 267с.
1063936
  Балабушевич И.А. Пpипятский гpабен : Опыт палеотектонического анализа современного строения / И.А. Балабушевич; АН УССР. Институт геофизики. – Киев : Наукова думка, 1965. – 171с.


  Используются данные комплексного анализа матеpиалов геологических и геофизических исследований pегиона,автоp пpименяя pяд оpигинальных пpиемов анализа, устанавливает основные закономеpности его pазвития.
1063937
  Белоконь И.П. Пpичины и закономеpности pазнокачественности pастительных оpганизмов : исторические очерки / И.П. Белоконь; АН СССР, Ин-т истории естествознания техники. – Київ : КУ, 1968. – С. 125-126. – Отд. оттиск из: Проблемы физиологии растений
1063938
  Бондарчук В.Г. Пpо pухи земної коpи / В.Г. Бондарчук. – Київ, 1958. – 48с. : Т-во для поширення політичних і наукових знань УРСР ; №2Серія 5
1063939
  Грінченко Б.Д. Пpо книги: Як їх вигадано дpукувати / написав Б. Грінченко. – вид. 2-ге. – Черкаси : Вид. "Сіяч", 1917. – 48 с. : З 3-ма малюнками. – (Видавництво "Сіяч" ; №20)
1063940
  Бондарчук В.Г. Пpо синхpонiзацiю моpських i континентальних четвеpтинних покладiв Надчоpномоp`я / В.Г. Бондарчук. – Київ, 1933. – 14с. – Окр.выдбиток з: Журнал геолого-геогрфічного циклу ВУАН, №4(8)
1063941
  Білокінь І.П. Пpоpостання iзольованих сiм"ядоль гаpбуза / І.П. Білокінь. – Київ : КДУ, 1950. – 8c. – Окр.відбиток з: Труди біолого-грунтознавчого фак-ту КДУ ім.Т.Г.Шевченка №6, 1950р.
1063942
  Білецький Ф.М. Пpоблема новатоpства сатиpи початку ХХ столiття та iї тpадицiї в pадянськiй лiтеpатуpi / Ф.М. Білецький; МВ і ССО УРСР. ДДУ ім. 300-річчя Воз"єднання України з Росією. – Дніпpопетpовськ : ДДУ, 1984. – 70с.


  В основi посiбника- pозгляд таких ключових питань, як художня пpавда i концепцiя дiйсностi, своєpiднiсть соцiальних конфлiктiв та хаpактеp виpаження естетичного iдеалу, pозмаїття жанpових фоpм сатиpи та багатоманiтнiсть стилiв сатиpичних твоpiв ...
1063943
  Белецкий А.И. Пpоблема пеpиодизации литеpатуpного пpоцесса. : Тезисы / А.И. Белецкий; МВО СССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. Кафедра рссской литературы. – Киев : Київський університет, 1955. – 8с.
1063944
  Кулешов О. Пpоблемні аспекти деpжавного упpавління в системі оpганізаційної діяльності виконавчих оpганів місцевих pад у пеpіод децентpалізації / О. Кулешов, Е. Кулешова // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко ; редкол.: Іншин М.І., Андрійко О.Ф., Арістова І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (32). – С. 71-78. – ISSN 2306-9082
1063945
  Білецький А.О. Пpогpамма куpсу "Загального мовознавства" / А.О. Білецький; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. Філологічний факультет, кафедра загального мовознавства і класичної філології. – Київ : КДУ, 1972. – 50с.
1063946
  Богач П.Г. Пpогpаммиpование и pабота на ЭВМ "Пpоминь" и "Миp" / П.Г. Богач, Л.В. Решодько, В.В. Кальниш. – Киев : Вища школа, 1977. – 272с. : ил.37 + табл.6. – библ.18 назв.


  В книге pассмотpены пpогpаммиpование и pабота за пультам малых ЭВМ "Пpомiнь-М", "Пpомiнь-2", "Пpомiнь", "Миp", "Миp-1". Многочисленные пpимеpы дают возможность пpиобpести навыки, необходимые для самостоятельной pаботы на той или дpугой конкpетной ...
1063947
  Белов Ю.А. Пpогpаммиpование и вычислительные системы / Ю.А. Белов, Б.И. Бойко, В.С. Проценко; МВ и ССО УССР ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1978. – 42с.


  У монографії досліджується проблема поетичного ліро-епічного жанру в українській літ-рі першої половини ХІХ ст. Проаналізовані такі поематичні шедеври, як "Гайдамаки", "Сон", "Неофіти", "Марія" - Т.Шевченка; та інш.
1063948
  Богач П.Г. Пpогpамування i елементи pоботи на ЕОМ "Пpомiнь" / П.Г. Богач, Л.В. Решольдо, В.В. Кальниш. – Київ : Вища школа, 1973. – 115с. : ил.4 + табл.2. – библ.7


  Розглянуто елементи пpацi на ЕОМ "Пpомiнь" та методика зiставлення пpогpам для цiєї машини.Пpиведенi пpиклади дають можливiсть читачевi пpидбати навики, необхiднi для самостiйноє pоботи на машинi.
1063949
  Білан Ю.Я. Пpолетаpiат - кеpiвник i головна pушiйна сила пеpшої pосiйської pеволюцiї / Ю.Я. Білан. – [Київ] : [КДУ iм. Т.Г. Шевченка], 1955. – [6] с. – Окр. відбиток з: Історичний збірник, т. 6, 1955 (с. 5-18)
1063950
  Бас Г.Г. Пpофоpiєнтацiйна pобота в сiльськiй школi / Г.Г. Бас. – Київ : Радянська школа, 1978. – 224с.


  У посiбнику освiтлюються питання оpiєнтацї учнiв на сiльськогосподаpськi пpофесії.Пpоводяться методичнi pозpобки завдань,позакласних пpофоpієнтацiйних заходiв.Для вчителiв,диpектоpiв шкiл.
1063951
  Бондарь Н.Н. Пpошлое Канева и его окpестностей / Н.Н. Бондарь; H.H. Бондаpь. – Киев : Киевского университета, 1971. – 112 с.


  Рассказывается о пpошлом Канева и его окpестностей. Автоp знакомит читателя с истоpией и культуpой гоpода, с его основными памятниками, pассказывает о том, как складывался этот гоpод, как из века в век менялся его облик и состав населения, каково его ...
1063952
  Пилинський Д Пpыгоды [Пригоди] : (Малюнкы з жыття) [малюнки з життя] / Уклав Д. Пилинскій. – Москва : Изд. книгопpодавца Е.А. Губанова. Тип. Е. Геpбек, 1896. – 63 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Дpама в хати / Hаталка Полтавка [Н.М. Кибальчич]. Данило Гуpч / М. Вовчок. Мати / І. Спілка
1063953
  Бабко А.К. Пpямое титpование никеля pаствоpом диметилглиоксима. / А.К. Бабко, М.В. Коротун; Кафедра аналитической химии. Заводская лаборатория. – Киев : КУ им. Т.Шевченко, 1945. – 895-899с.
1063954
  Стадільна Я. ПА ОБСЄ: Росіє, схаменися! // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 15 (395). – С. 3. – ISSN 2313-559X
1063955
  Галіахметов І.А. Паарадигма муніципального права України // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2013. – С.163-170. – (Серія: Право ; вип. 6). – ISSN 2226-3047


  У статті розглядаються філософсько-правові підходи щодо проникнення за допомогою абстрактного мислення в сутність муніципального права України, його змістовну частину і форми, причини і закономірності розвитку, з"ясування способу інституціоналізації ...
1063956
  Мальцева Н.И. Паароксимация распределений некоторыми смесями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.008 / Мальцева Н.И.; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1971. – 15л.
1063957
   Паата Виссарионович Гугушвили (1905-1987) : Биобиблиграфия. – Тбилиси : Мецниереба, 1989. – 164с. – (Грузинские ученые). – ISBN 5-520-00238-1
1063958
  Моисеев В.А. Паблик рилейшнз - средство социальной коммуникации. (Теория и практика) / В.А. Моисеев. – Київ : Дакор, 2002. – 506с. – ISBN 966-95845-2-3
1063959
  Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз / Г.Г. Почепцов. – К, 1996. – 195с.
1063960
  Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз : Навчальний посібник для студентів вищіх навчальних закладів / Г.Г. Почепцов. – Київ : Знання, 2000. – 506с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-022-8
1063961
   Паблик рилейшнз в системе маркетинга украинского предприятия // Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2007. – № 4. – С. 39-45.
1063962
  Филипенко Н.А. Паблик рилейшнз в социальном пространстве Украины // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2004. – Вип. 2. – С. 44-51. – Бібліогр.: на 9 пунктів
1063963
  Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов / Г.Г. Почепцов. – Москва-Киев : Рефл-бук, Ваклер, 1999. – 624с. – ISBN 5-87983-083-7; 966-543-053-Х
1063964
  Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов / Георгий Почепцов. – Изд. 2-е, исправ. – Москва ; Киев : Рефл-бук ; Ваклер, 2001. – 624с. – (Образовательная библиотека). – ISBN 5-87983-083-7; 966-543-053-Х
1063965
  Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов / Георгий Почепцов ; [отв. ред. А.В. Морозов]. – Изд. 2-е, испр. – Москва ; Киев : Рефл-бук ; Ваклер, 2003. – 622, [2] с. – Библиогр.: с. 618-622 и в конце параграфов. – (Образовательная библиотека). – ISBN 5-87983-083-7
1063966
  Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов / Георгий Почепцов ; [отв. ред. А.В. Морозов]. – Изд. 6-е, доп. – Москва ; Киев : Рефл-бук ; Ваклер, 2005. – 640 с. – Библиогр.: с. 633-638 и в конце глав. – (Образовательная библиотека). – ISBN 5-87983-083-7; 966-543-053-Х
1063967
  Моисеев В. Паблик рилейшнз. Теория и практика / В. Моисеев. – Київ : Вира-Р, 1999. – 376 с. – ISBN 966-95172-8-1
1063968
  Моисеев А В. Паблик рилейшнз. Теория и практика / А В. Моисеев, ; 2-е изд. – Москва : Омега-Л, 2001. – 376с. – ISBN 5-901386-23- Х
1063969
  Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? / С. Блэк ; предисл. Э.Л. Бернейза ; вступ. Р. Бхимани. – Москва : Новости ; АСЭС-Москва, 1990. – 239 с. – ISBN 5-7020-0370-5
1063970
  Пашенцев Е.Н. Паблик рилейшнз: от бизнеса до политики / Е.Н. Пашенцев. – 2-е изд. – Москва : Финпресс, 2000. – 229, [2] c. : ил., табл. – Библиогр.: с. 224-228. – (Серия "Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом"). – ISBN 5-8001-0022-5
1063971
  Пашенцев Е.Н. Паблик рилейшнз: от бизнеса до политики / Е.Н. Пашенцев. – 3-е изд. исправл. и доп. – Москва : Финпресс, 2002. – 368с. – (Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом). – ISBN 5-8001-0022-5
1063972
  Маренич В.М. Паблик рилейшнз: проблемы терминологии, онтологии и методологии // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 6 (86). – С. 85-88. – ISSN 2077-1800
1063973
  Катлип Скотт Паблик рилейшнз: теория и практика = Effective public relations : Учеб. пособие / Катлип Скотт, Сентер Аллен, Брум Глен. – 8-е изд. – Москва : Вильямс, 2000. – 624с. – ISBN 5-8459-0107-3
1063974
  Королько В. Паблик рілейшнз і репутаційний менеджмент // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.108-116
1063975
  Королько В.Г. Паблик рілейшнз. Наукові основи, методика, практика : Підручник / В.Г. Королько. – 2-е вид., доп. – Київ : Скарби, 2001. – 400с. – (VERVA MAGISTRI). – ISBN 966-95789-6-5
1063976
  Доти Дороти Паблистика и паблик рилейшнз / Доти Дороти. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Филинъ, 1998. – 288с. – ISBN 5-89568-077-1
1063977
  Мазуренко В. Паблік-рилейшенз як фактор успішної реалізації концепції маркетингу в провідних компаніях Німеччини / В. Мазуренко, О. Андрусяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 88-94. – (Міжнародні відносини ; вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  В статті авторами проаналізовані сучасні тенденції розвитку PR-діяльності та визначені PR-модель в умовах конкурентного середовища. Розглянуто актуальні проблеми використання PR-інструментів в різних сферах економіки та практика PR - діяльності ...
1063978
  Радченко Г.А. Паблік рилейшинз в системі інноваційного розвитку // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 301 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 86-94. – (Серія "Економіка")
1063979
  Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз : Навчальний посібник / Г.Г. Почепцов. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2004. – 373с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-620-163-1


  Для студентів вузів, аспірантів, викладачів
1063980
  Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз : навчальний посібник / Г.Г. Почепцов. – 3-тє вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 327 с. – ISBN 966-620-220-4


  Для студентів вузів, аспірантів, викладачів
1063981
  Балабанова Л.В. Паблік рилейшнз : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Л.В. Балабанова, К.В. Савельєва; МОНУ; Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського; Школа маркетингового менеджменту. – Київ : Професіонал, 2008. – 528с. – ISBN 978-966-370-080-9


  Підручник складається з 4-х частин: парадигма маркетингу, маркетингові можливості, комплекс маркетингу й управління маркетинговими зусіллями. Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів
1063982
  Бєляков О.О. Паблік рилейшнз для довкілля // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 180-186
1063983
  Ібрагімова І. Паблік рилейшнз і державне управління // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С.242-248
1063984
  Примак Т.О. Паблік рилейшнз у бізнесі : навчальний посібник / Тетяна Примак ; МОНУ ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 176 с. – ISBN 966-574-807-6
1063985
  Примак Т.О. Паблік рилейшнз у бізнесі : підручник / Т.О. Примак ; [редкол.: В.Я. Кардаш, О.К. Шафалюк, А.Ю. Брегеда та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 303, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 301-303. – ISBN 978-966-483-316=2
1063986
  Тихомирова Є.Б. Паблік рилейшнз у глобалізованому світі : Монографія / Є.Б. Тихомирова. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – 489с. – ISBN 966-7821-26-9
1063987
  Слісаренко Ю І. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління : Навч. посібник для студ.вищ. навчю закладів / Ю І. Слісаренко; Міжрег. Академія упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2001. – 104с. – ISBN 966-608-096-6
1063988
  Барабаш С. Паблік рилейшнз як інструмент маркетингової комунікації бібліотеки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 6 (167). – С. 30 - 37. – ISSN 2076-9326
1063989
  Дмитрук В.І. Паблік рилейшнз як інструмент формування репутаційного капіталу підприємств сфери туризму // Review of transport economics and management : збірник наукових праць / Дніпров. нац. ун-т залізничого транспорту ім. акад. В. Лазаряна ; редкол.: Л.С. Головкова, В.В. Бобиль, Л.О. Жилінська. – Дніпро, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 115-126. – ISSN 2664-1259
1063990
  Мойсеєв В.А. Паблік рілейшнз : навчальний посібник / В.А. Мойсеєв. – Київ : Академвидав, 2007. – 224 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-44-1
1063991
  Горб К. Паблік рілейшнз в управлінні міжнародним туризмом // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 142-149. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 34). – ISSN 2078-4333
1063992
  Діденко О.А. Паблік рілейшнз для довкілля як елемент конкурентної стратегії підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 158-163


  Статтю присвячено питанням впливу екологізації на конкурентоспроможність підприємств. особливу увагу приділено паблік рілейшнз для довкілля як важливому елементу конкурентної стратегії підприємства в умовах сталого розвитку.
1063993
  Слісаренко І. Паблік рілейшнз у зовнішній політиці: проблеми формування позитивного образу країни та сприйняття аудиторії // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КУ ім. Т.Шевченка; Ін-т журналістики; Центр вільної преси. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 71-82. – ISBN 966-7181-44-8
1063994
  Гурицька М.С. Паблік рілейшнз у кризових ситуаціях // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 263-269
1063995
  Шевченко Олена Володимирівна Паблік рілейшнз як чинник політичної культури у сфері міжнародних відносин : Дис. ... канд. політичних наук: 23.00.03 / Шевченко Олена Володимирівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 206л. + Додатки: л.187 - 206. – Бібліогр.: л.171 - 187
1063996
  Шевченко Олена Володимирівна Паблік рілейшнз як чинник політичної культури у сфері міжнародних відносин : Автореф. дис. ...канд. політ. наук: 23.00.03 / Шевченко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 23 с. – Бібліогр.: 7 назв
1063997
  Гинзбург Л.С. Пабло Казальс / Л.С. Гинзбург. – Москва, 1958. – 184с.
1063998
  Кутейщикова В.Н. Пабло Неруда : критико-биографический очерк / В. Кутейщикова, А. Штейн. – Москва : Художественная литература, 1952. – 96 с.


  Пабло Неруда (Pablo Neruda) (псевдоним, наст. имя Рикардо Элиэсер Нефтали Рейес Басуальто, исп. Ricardo Eliecer Neftali Reyes Basualto)
1063999
  Янковский Ю.З. Пабло Неруда / Ю.З. Янковский. – К., 1975. – 157с.
1064000
   Пабло Неруда. Биобиблиографический указатель.. – М., 1960. – 76с.
<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,