Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>
1069001
  Самойленко Л. "Підводна археологія очима студентів" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  Студенти кафедри археології та музеєзнавства та аспірантка кафедри історії стародавнього світу та середніх віків університету взяли участь у роботі Міжнародної наукової конференції Інституту археології Торуньського університету (Польща), присвяченої ...
1069002
  Савченко А.С. "Підводне каміння" істотних умов інвестиційних договорів на будівництво житла // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – С. 10-16. – ISSN 2310-9769
1069003
  Федорчук С. "Підводний" український Донбас / розмову вів Валерій Майданюк // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 14 лютого (N 7). – С. 5. – ISSN 0027-8254


  Про Донбас очима донецького політолога, громадського активіста і публіциста Станіслава Федорчука: про те, як диверсанти захопили регіон; про місцевих мешканців, які стали "ополченцями"; про тих, хто живучи в "ДНР", чекає на повернення України.
1069004
  Некряч Т. "Підводні рифи" художнього перекладу: відтворення граматичного роду як складника сюжету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 9-12. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (48)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті шляхи збереження змістовно-жанрових, концептуально-стильових та формально-стилістичних рис оригіналу у пошуку відповідностей для категорії граматичного роду в українському художньому перекладі на матеріалі англомовних творів, ...
1069005
  Абліцов В. "Підгнило щось у Датськім королівстві" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 10 серпня (№ 31). – С. 8-9


  "Думки-нотатки, що виникли після прочитання книги відомого економіста Олександра Савченка "Антиукраїнець, або Воля до боротьби, поразки чи зради".
1069006
  Губерський Л. "Підготовка математиків-олімпійців - це ретельно вибудувана система пошуку, відбору і селекції юних талантів" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  "Третє місце в командному заліку, здобутий Гран-прі і два десятки призерів - такий підсумок тривалої підготовки і напружених інтелектуальних зусиль нашої збірної" на Міжнародній студентській математичній конференції у м. Благоєвраді (Болгарія). Розмова ...
1069007
  Губерський Л.В. "Підготовка математиків-олімпійців - це ретельно вибудувана система пошуку, відбору і селекції юних талантів" / беседу вів Ю, Зущик // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 3 вересня (№ 36)


  Інтерв"ю з ректором КНУТШ Л.В. Губерським
1069008
  Романова Т.В. Підвищення адаптаційних можливостей національної економіки методами структурної політики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 45-49. – ISSN 2306-6814
1069009
  Гапонюк М.М. Підвищення адаптаційного потенціалу осушуваних земель у змінних умовах та наявних ризиків // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 10-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
1069010
  Іорданов І.В. Підвищення безпеки застосування електроенергії на шахтах небезпечних по газу і пилу шляхом використання надшвидкодіючих комутаційних пристроїв на електрогідравлічній основі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Іорданов Ігор Вячеславович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1069011
  Дмитруха Т.І. Підвищення безпеки об"єктів різного призначення в разі руйнування ртутних джерел світла : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Дмитруха Тетяна Іллівна ; Держ. служба гірничого нагляду та промислової безпеки України, Держ. установа "Нац. н.-д. ін-т промислової безпеки та охорони праці". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1069012
  Штулер І.Ю. Підвищення безпеки оцінювання експертних знань / І.Ю. Штулер, І.М. Лях // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Желенськи Т. [та ін.]. – Маріуполь, 2018. – № 2 (79). – С. 37-44. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2308-104X
1069013
  Чернов М.М. Підвищення безпеки рятувальників під час ліквідації пожеж із високим тепловиділенням // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 51-53 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2313-0431
1069014
  Рожновський М.В. Підвищення вибірковості фільтрів радіотехнічних пристроїв за допомогою експофункціональних сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Рожновський М.В. ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 17 назв.
1069015
  Симоненко З. Підвищення вимог до осіб, які мають намір стати адвокатом // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 470-472. – ISBN 978-617-7069-17-0
1069016
  Любич І.В. Підвищення виявної здатності лазерної локаційної системи контролю космічного простору за рахунок врахування характеристик турбулентної атмосфери при формуванні оптичних сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Любич Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1069017
  Бехтір Олена Володимирівна Підвищення візуальної інформативності термограм у оптоелектронних системах тепловізійної медичної діагностики : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.20 / Бехтір О.В.; НАН України Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
1069018
  Мішина О.О. Підвищення вірогідності результатів клініко-діагностичних досліджень на основі концепції невизначеності : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Мішина О.О. ; Нац. техн. ун-т України, "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1069019
  Артеменко В.В. Підвищення вогнестійкості металевих будівельних конструкцій покриттями на основі наповнених поліалюмосилоксанів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Артеменко Віктор Вікторович ; М-во надзвичайних ситуацій України, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 22 назв
1069020
  Знайдюк В.Г. Підвищення динамічної стабільності молотильних систем зернозбиральних комбайнів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11 / Знайдюк Василь Григорович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1069021
  Лепеха Ольга Григорівна Підвищення довговічності сталевих канатів для підйомників шляхом їх раціонального обтиску в процесі виття : Автореф... канд. техніч.наук: 05.05.05 - 05.16.05 / Лепеха Ольга Григорівна; Харківськ. інженерно-педагог. ін-т. – Харків, 1993. – 24л.
1069022
  Щуревич О. Підвищення довіри до банківської системи України / О. Щуревич, І. Стахів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 2 (63). – С. 24-35 : рис. – Бібліогр: 15 назв. – ISSN 1818-5754
1069023
  Рабінович С. Підвищення довіри до Конституційного судочинства в Україні: моральнісні та юридичні аспекти // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 120-122
1069024
  Белялов Т.Е. Підвищення довіри споживачів як основа стабільного розвитку ринку фінансових послуг // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 267-274 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1069025
  Сафарян Г.Г. Підвищення достовірності вимірювань показників якості електричної енергії з урахуванням ефекту кореляції : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.:05.01.02 - стандарт., організація та метрол. забезпечення / Сафарян Г.Г. ; Мін. палива та енерг. України ; Севастоп. нац. ун-т ядер. енергії та промисловості. – Севастополь, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1069026
  Суботін О.В. Підвищення достовірності контролю технологічних параметрів і швидкості інформаційно-вимірювальних систем прокатних станів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.16 / Суботін О.В.; Донецький держ. техн. ун-т. – Донецьк, 2000. – 17л.
1069027
  Демчук Гліб Вікторович Підвищення достовірності оцінки захисних влативостей протиаерозольних засобів індивідуального захисту органів дихання : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 05.26.01. / Демчук Г.В.; Держ. комітет України з погляду за охороною праці; ННДЮП. – Київ, 2003. – 19 С. – Бібліогр.: 8 назв
1069028
  Брич В. Підвищення достовірності оцінки потенційної спроможності підприємства розраховуватися за інвестиційними зобов"язаннями / В. Брич, Я. Шпак // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 37-46. – ISSN 1818-5754
1069029
  Говорущенко Т.О. Підвищення достовірності процесу тестування програмних продуктів на основі нейромережних інформаційних технологій : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Говорущенко Т.О.; МОіНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 23 назви
1069030
  Назаренко С.Ю. Підвищення достовірності результатів випробувань напірних пожежних рукавів при наявності в них прихованих дефектів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Назаренко Сергій Юрійович ; Держ. служба України з надзвичай. ситуацій, Нац. ун-т цивіл. захисту України. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1069031
  Сафронов Олександр Сергійович Підвищення достовірності цифрових зображень на основі інформаційних технологій вбудованих ідентифікаторів у задачах електронного бізнесу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Сафронов О.С.; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2006. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв
1069032
  Чаркіна Т.Ю. Підвищення доходів за рахунок впровадження туристичних перевезень // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 23, грудень. – С. 36-41. – ISSN 2306-6792
1069033
  Сметана С.М. Підвищення екобезпеки порушених гірничими роботами територій за рахунок застосування методів цілеспрямованого прискореного формування екосистем : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Сметана С.М. ; М-во освіти і науки України ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 28 назв
1069034
  Дмитренко Тетяна Володимирівна Підвищення екологічної безпеки використання джерельних вод (на прикладі Харківського регіону) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Дмитренко Т.В.; Українськ. наук.-дослідний ін-тут екологічних проблем. – Харків, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 13 назв
1069035
  Уряднікова І.В. Підвищення екологічної безпеки експлуатації систем водопідготовки і водоочищення в теплоенергетиці : автореф. дис. ... доктора техн. наук. ; спец.21.06.01 - екологічна безпека / Уряднікова І. В. ; Нац. ак.природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2009. – 32с. – Бібліогр. : 70 назв.
1069036
  Депутат Богдан Юліанович Підвищення екологічної безпеки нафтових родовищ на кінцевій стадії розробки : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 21. 06. 01 / Депутат Б. Ю.; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2007. – 20с. – Бібл.: 9 назв
1069037
  Лісняк В.М. Підвищення екологічної безпеки при аварійних викидах токсичних речовин : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Лісняк В.М.; Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2007. – 26с. – Бібліогр.: 22 назви
1069038
  Савотченко О.М. Підвищення екологічної безпеки при вибухових роботах у кар"єрах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Савотченко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України ; Дніпров. держ. техн. ун-т. – Кам"янське, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
1069039
  Ісаєва-Парцванія Підвищення екологічної безпеки при електрохімічній переробці свинцево-кислотних акумуляторів у силіційфлуорисих електролітах : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 21.06.01 - екол. безпека / Н.В.Ісаєва-Парцванія; Донецький нац. ун-т. – Донецк, 2006. – 24с. – Бібліогр.: 18 назв
1069040
  Данилова Тетяна Григорівна Підвищення екологічної безпеки при поводженні з відходами металургійного виробництва : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 21.06.01 / Данилова Т.Г.; МОіНУ; Національний гірничий ун-т. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв.
1069041
  Пукіш А.В. Підвищення екологічної безпеки при спорудженні нафтогазових свердловин : автореф. дис. ...канд. техн. наук : 21.06.01 / Пукіш А.В. ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1069042
  Матухно О.В. Підвищення екологічної безпеки процесів регенерації та нейтралізації відпрацьованих кислотних електролітів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Матухно Олена Вікторівна ; М-во екології та природних ресурсів України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1069043
  Насонкіна Н.Г. Підвищення екологічної безпеки систем питного водопосточання : Автореф. дис. ...д-ра філос.наук: 21.06.01 / Надія Геннадіївна Насонкіна; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – 38с. – Бібліогр.: 32 назви
1069044
  Ремешевська І.В. Підвищення екологічної безпеки суднобудівного підприємства на основі впровадження системи екологічного менеджменту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Ремешевська Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т кораблебуд. ім. Макарова. – Миколаїв, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1069045
  Соколова Я.В. Підвищення екологічної безпеки теплогенеруючих установок комунального господарства : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 21.06.01 / Яна Володимирівна Соколова; Донецький нац. ун-т. – Донецк, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
1069046
  Бондарчук О.М. Підвищення екологічної безпеки територій впливу залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатів на основі зменшення пиловиділення шламосховищ : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Бондарчук О.М. ; М-во освіти і науки України; Нац гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв.
1069047
  Покрищук В. Підвищення економічної активності безробітного населення України / В. Покрищук, Т. Перегудова // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 17-24
1069048
  Орлик О.В. Підвищення економічної безпеки підприємств на основі інтернет-технологій маркетингу // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 2 (43). – С. 84-92. – ISSN 2308-1988
1069049
  Брильов С.І. Підвищення економічної ефективності автоматизованих інформаційних систем підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 18-24. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1069050
  Демиденко О.О. Підвищення економічної ефективності підприємства шляхом впровадження екологічного управління / О.О. Демиденко, Ю.В. Слива // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. центр проблем стандартизації, сертифікації" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (108). – С. 22-26. – ISSN 2307-4949
1069051
  Бугуцький О.А. Підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва / О.А. Бугуцький, Л.Ф. Жигало. – Київ, 1967. – 256с.
1069052
  Пасько Н.С. Підвищення експлуатаційних властивостей виробів з чавуну застосуванням шлакоутворюючих сумішей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Пасько Наталія Сергіївна ; Харківський нац. техн. ун-т сільського господарства ім. Петра Василенка. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
1069053
  Киричок П.О. Підвищення експлуатаційних властивостей деталей лінії для виготовлення інтегральних обкладинок з широким клапаном / П.О. Киричок, Р.Л. Тріщук // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (57). – С. 4-19. – ISSN 2077-7264
1069054
  Іщенко О.А. Підвищення експлуатаційних характеристик напрямних ковзання металорізальних верстатів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / Іщенко Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобудівна акад. – Краматорск, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1069055
  Поліщук С.Й. Підвищення електромагнітної сумісності напівпровідникових перетворювачів електроенергії з мережею живлення засобами керування та активної фільтрації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Поліщук Сергій Йосипович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 25 назв
1069056
  Ігнатенко М.М. Підвищення енергетичної ефективності розрядних кіл генераторів великих імпульсних струмів блискавки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.09.13 - техніка сильних електричних та магнітних полів / Ігнатенко М.М. ; Нац. техн. ун-=т "Харківський політехн. ін-т". – Харків, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1069057
  Нікітін Є.Є. Підвищення енергетичної ефективності систем централізованого теплопостачання : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.01 / Нікітін Євгеній Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 38 назв
1069058
  Герасименко В.А. Підвищення енергетичної ефективності системи електричного гальмування міського електрорухомого складу // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 6 (152). – С. 4-8 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1069059
  Гаврилко П.П. Підвищення енергоефективності в економіці України / П.П. Гаврилко, Г.П. Гаврилко, Т.В. Гуштан // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (209). – С. 28-32
1069060
  Рубаненко О.О. Підвищення енергоефективності відновлюваних джерел енергії в балансі електроенергії енергетичних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.08 / Рубаненко Олена Олександрівна ; НАН України, Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 45 назв
1069061
  Коваль В.П. Підвищення енергоефективності джерел світла із спіралізованими вольфрамовими елементами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.09.07 - світлотехніка та джерела світла / Коваль В.П. ; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1069062
  Поднебенна С.К. Підвищення енергоефективності електротехнічного комплексу "нелінійне навантаження - силовий активний фільтр" в електричних мережах 0,4 кВ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Поднебенна Світлана Констянтинівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1069063
  Бондарчук А.С. Підвищення енергоефективності Об"єднаної енергосистеми України коригуванням сезонного відліку часу : Автореферат дис. ...канд.технічних наук: спец. 05.14.01-Енергетичні системи та комплекси / Бондарчук А.С. ; Нац.технічний ун-т України"Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2009. – 19с. – Бібл.:12 назв
1069064
  Кагало І.О. Підвищення енергоефективності та якості обслуговування інтегрованих мереж LTE/WI-FI : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Кагало Ігор Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2020. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 15 назв
1069065
  Ткаченко О.М. Підвищення ефективносі системи управління телекомунікаційними мережами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 05.12.02 / Ткаченко О.М.; Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2008. – 19с. – Бібл.: 16 назв
1069066
  Пермяков Олександр Анатолійович Підвищення ефективності агрегатних верстатів середнього розміру при виборі структури та управління проектними параметрами процесу різання : Автореф... кандид. техн.наук: 05.02.06, 05.02.08 / Пермяков Олександр Анатолійович; Харківський політехн. ін-тут. – Харків, 1993. – 18л.
1069067
  Личенко І. Підвищення ефективності адміністративно-правового забезпечення екологічної безпеки в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 77-85. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
1069068
  Волочій Б.Ю. Підвищення ефективності аналізу структур та алгоритмів функціональної і надійнісної поведінки радіоелектронних комплексів : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.12.17 / Волочій Б.Ю.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 39с. – Бібліогр.: 55 назв
1069069
  Айварджі О.О. Підвищення ефективності анестезіологічного забезпечення при септопластиці в умовах комбінованої анестезії : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Айварджі Олександр Олександрович ; М-во охорони здоров"я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України". – Дніпро, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1069070
  Колесник О.О. Підвищення ефективності антикризового управління банком шляхом впровадження сервісно-орієнтованої архітектури : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 125-130. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1069071
  Мартинова О.М. Підвищення ефективності блокового кодування в нестаціонарних каналах моделі Гільберта : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Мартинова О.М. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О. С. Попова. – Одеса, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1069072
  Росоляк О.Б. Підвищення ефективності бюджетної політики в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 106-113.
1069073
  Алєксєєнко О.С. Підвищення ефективності вибухових робіт на кар"рах шляхом урахування анізотропії тріщінуватості гірничих порід : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.11 / Алєксєєнко О. С.; НАН України Ін-т гідромеханіки. – К., 1996. – 22л.
1069074
  Ковалевич С.В. Підвищення ефективності вибухового руйнування негабаритних блоків у кар"єрах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 05..15.09 / Ковалевич С.В; Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.Національний науково-дослідний ін-т промислової безпеки та охорони праці. – Київ, 2008. – 21с. – Бібл.: 10 назв
1069075
  Касьяненко М.Д. Підвищення ефективності вивчення математики : Організація творчої діяльності учнів / М.Д. Касьяненко. – Київ, 1980. – 144 с.
1069076
  Гончар О.Д. Підвищення ефективності викладання зоології / О.Д. Гончар. – Київ : Радянська школа, 1975. – 104с.
1069077
  Шкварчук Л. Підвищення ефективності використання банківського кредиту в інноваційній діяльності : слово молодим науковцям // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 2. – С. 54-55 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
1069078
  Лаврентьєв М.М. Підвищення ефективності використання бюджетних інструментів підтримки економічного розвитку регіонів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 1, січень. – С. 53-61. – ISSN 2306-6814
1069079
  Мельничук І.В. Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів у контексті переходу до "зеленої економіки" // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (40). – С. 200-207. – ISSN 2222-0712
1069080
  Безкровна Г.Д. Підвищення ефективності використання засобів праці як передумова зростання продуктивності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 96-102
1069081
  Тищенко В.І. Підвищення ефективності використання кнурів-плідників в промислових свино-комплексах. : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.02.04 / Тищенко В.І.; УААН Ін-т тварин-ва. – Харків, 1993. – 21л.
1069082
  Кочергін А Ю. Підвищення ефективності використання обладнання авіаційних телекомунікаційних систем : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Кочергін Ю.А.; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 4 назви
1069083
  Сорокін О.Ю. Підвищення ефективності використання радіосигналів з розширеним спектром в системах передачі даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Сорокін О.Ю. ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1069084
  Писаревський І.М. Підвищення ефективності використання ресурсів у плануванні виробничих процесів : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 91-100 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
1069085
   Підвищення ефективності використання техніки / І Дорош, Й, , ін. та. – К, 1983. – 56с.
1069086
  Балуков І.Т. Підвищення ефективності виробництва - важливе завдання одинадцятої п"ятирічки. / І.Т. Балуков. – Київ, 1982. – 48с.
1069087
  Гевко Р. Підвищення ефективності виробництва біопалива / Р. Гевко, Р. Розум // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 120-128
1069088
  Хоменко Л.М. Підвищення ефективності виробничо-фінансової діяльності вагонобудівного підприємства / Л.М. Хоменко, С.В. Дідур // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 3 (110). – С. 103-109 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1069089
   Підвищення ефективності вищої освіти - визначальний чинник зростання суспільно-економічного потенціалу держави : Інформаційно-аналітичні матеріали до засідання підсумкової колегії Міністерства освіти і науки, 22-23 лютого 2006 року. – Київ, 2006. – 76с.
1069090
  Гордієнко Ю.О. Підвищення ефективності виявлення факторів небезпеки надзвичайної ситуації природного характеру, обумовлених землетрусами, сейсмічними засобами : автореф. дис. ... канд. технічн. наук. : спец. 21.02.03 - цивільна оборона / Гордієнко Ю. О. ;Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту паселення від наслідків Чорнобильської катастрофи ; Ун. цивільного захисту України. – Харків, 2009. – 20с. – Бібліогр. :17 назв.
1069091
  Семаков В.В. Підвищення ефективності відновної роботи газового потоку за рахунок формування раціональної структури стовпа шихти в доменній печі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Семаков Вадим Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
1069092
  Борисов Петро Федотович Підвищення ефективності вогнезахисту деревини шляхом послідовного просочування антипіреном і полімерним антисептиком : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Борисов П. Ф. ; Харків. ін-т пожежної безпеки. – Харків, 2000. – 20 с.
1069093
  Гранкіна Вікторія Вікторівна Підвищення ефективності газопостачання за рахунок інтенсифікації захисту від сольових відкладів в системах водяного охолодження газомотокомпресорів (стосовно дожимних компресорних станцій) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.23.03 / Гранкіна В. В.; Харківськ. держ. техн. ун-т будівництва та архітектури. – Харків, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1069094
  Горін П.В. Підвищення ефективності газопроводів газозбірних систем нафтових і газових промислів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.13 / Горін Петро Вікторович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1069095
  Виноградов С.А. Підвищення ефективності гасіння газових фонтанів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Виноградов Станіслав Андрійович ; Держ. інспекція техногенної безпеки України ; Укр. н.-д. ін-т цивільного захисту. – Київ, 2012. – 25 с. – Бібліогр.: 18 назв
1069096
  Бойко Т.В. Підвищення ефективності гасіння пожеж в ізольованих каналах піною з газовою фазою на основі продуктів згоряння : автореф. дис ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Бойко Тарас Володимирович ; М-во надзвичайних ситуацій України ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
1069097
  Ільєнко Н. Підвищення ефективності гідної праці в Україні та управління системою соціально-трудових відносин / Н. Ільєнко, Ю. Спасенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О. Варецька. – Київ, 2017. – № 2. – С. 28-35. – ISSN 2411-6912 02
1069098
  Сахацький О.І. Підвищення ефективності гідрогеологічних прогнозів з використанням водних індексів мультиспектральних супутникових зйомок // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 42-47 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
1069099
  Поздняков П.Б. Підвищення ефективності гідроочищення магістральних трубопроводів роторними пристроями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.03.07 - процеси фізико-техн. обробки / Поздняков П.Б. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ун-т". – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: Бібілогр.: 7 назв
1069100
  Пінчук Н.М. Підвищення ефективності державного управління й фінансування у сфері надрокористування : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 59-66 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1069101
  Камаєв В.С. Підвищення ефективності джерел резервного електроживлення на базі застосування перетворювачів електричної енергії : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.12 / Камаєв В.С.; МОНУ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1069102
  Квач М.Д. Підвищення ефективності діагностики та лікування порушень сексуальної функції у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Квач Микола Дмитрович ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2019. – Бібліогр. : 5 назв
1069103
  Воробйова Л.Д. Підвищення ефективності дії свердловинних розосереджених зарядів для руйнування гірських порід : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.11 / Воробйова Л.Д.; Держ. ком. України з промислової безпеки, охорони приці та гірничого нагляду; Нац. н.-д. ін-т промислової безпеки та охорони праці. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1069104
  Довгань Ж. Підвищення ефективності діяльності банківських установ // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (56). – С. 92-103 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
1069105
  Орлов В. Підвищення ефективності діяльності підприємств у сучасних умовах господарювання : економіка підприємств / В. Орлов, О. Орлова, К. Купріянова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 56-58 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
1069106
  Гарачук Юлія Олександрівна Підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок управління конкурентоспроможністю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 60-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто можливість управління конкурентоспроможністю підприємства на засадах самоорганізації з розвитком властивостей адаптивності та інноваційності.
1069107
  Гарачук Ю.О. Підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок управління конкурентоспроможністю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 60-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто можливість управління конкурентоспроможністю підприємства на засадах самоорганізації з розвитком властивостей адаптивності та інноваційності.
1069108
  Кустріч Л.О. Підвищення ефективності діяльності як основа розвитку логістичного підприємництва в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – С. 13-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1069109
  Дремлюх Н.С. Підвищення ефективності експлуатауії свердловин з нестійкими колекторами на виснажених газових родовищах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.06 / Дремлюх Наталія Степанівна ; М-во освіти і науки України ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1069110
  Попович В.Я. Підвищення ефективності експлуатації верстатів-гойдалок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.12 / Попович Василь Ярославович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1069111
  Личов Д.О. Підвищення ефективності експлуатації міського електротранспорту за допомогою SADT-методології // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 6, вип. 159. – С. 173-177 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1069112
  Лапоша М.Ю. Підвищення ефективності електрообладнання для випробувань високовольтних ізоляторів на допустимий рівень електромагнітних завад : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Лапоша Микола Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 13 назв
1069113
  Шторгин Е.А. Підвищення ефективності електроспоживання на бурильні роботи і оцінка буримості гірничих порід (на прикладі нерудних кар"єрів). : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Шторгин Е.А.; КПІ. – К., 1993. – 16л.
1069114
  Нгуєн Чан Куок Вінь Підвищення ефективності застосування матеріалізованих представлень в автоматизованих комп"ютерних системах з реляційними базами даних : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Нгуєн Чан Куок Вінь.; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2005. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1069115
  Фаузі Мансур Махмуд Аль-Зурейкат Підвищення ефективності застосування шківних електромагнітних сепараторів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.01 / Фаузі Мансур Махмуд Аль-Зурейкат; Донецк. нац. техн. ун-тет. – Донецьк, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1069116
  Жерносєков А.М. Підвищення ефективності зварювальних процесів шляхом застосування спеціалізованих імпульсних дій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.03.06 / Жерносєков Анатолій Максимович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 30 назв
1069117
  Радіонов М.О. Підвищення ефективності здійсненя державного нагляду за станом охорони праці на підприємствах сільського господарства // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 1 (108). – С. 136-146 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
1069118
  Кривенко А.Ю. Підвищення ефективності знешламлення магнетитової суспензії на підставі змінення гідродинамічних параметрів процесу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Кривенко Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1069119
  Чубенко А. Підвищення ефективності і правового регулювання статусу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 112-115
1069120
  Бєлоконь К.В. Підвищення ефективності інтерметалідних каталізаторів для забезпечення екологічної безпеки викидів, що містять оксид вуглецю та вуглеводні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Бєлоконь Каріна Володимирівна ; М-во екології та природних ресурсів України, Укр. н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1069121
  Михайлова Т.В. Підвищення ефективності кластерних обчислювальних систем на основі аналітичних моделей : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Михайлова Т.В.; Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет". – Донецьк, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 19 назв
1069122
  Фалалеєв А.П. Підвищення ефективності комбінованого шліфування деталей з твердого сплаву на автоматизованому обладнанні оптимізацією керування. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Фалалеєв А.П.; МО України. Севастополь. держ. техн. ун-т. – Севастополь, 1997. – 16л.
1069123
  Кузнєцов С.І. Підвищення ефективності комплексного очищення газових викидів від окису вуглецю, двоокису сірки й пилу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.08 / Кузнєцов С.І.; Херсонський нац. техн. ун-т. – Херсон, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 17 назв
1069124
  Брінцева О.Г. Підвищення ефективності консалтингової діяльності з управління персоналом : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Брінцева О.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 253 л. + Додаток: л. 184-227. – Бібліогр.: л. 228-248
1069125
  Баглей Р.Р. Підвищення ефективності корпоративного управління // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 97-102. – ISSN 2308-1988
1069126
  Лазебник Л.Л. Підвищення ефективності корпоративного управління як елемент вдосконалення стратегії / Л.Л. Лазебник, В.Р. Менделеєва // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2013. – № 3 (22). – С. 122-126
1069127
  Дубініна Г.М. Підвищення ефективності лікування хворих з вперше виявленим дисемінованим і поширеним раком передміхурової залози за допомогою комбінованої хіміогормональної терапії на основі мітоксантрону : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Дубініна Ганна Миколаївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1069128
  Репіч Т.А. Підвищення ефективності логістичної діяльності підприємства (на прикладі ПАТ "Яготинський маслозавод") / Т.А. Репіч, Н.М. Копен // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (176). – С. 84-87
1069129
  Городецька Т.Е. Підвищення ефективності механізмів бюджетного регулювання у контексті Європейської інтеграції // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 2 (79). – С. 83-93. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1069130
  Квятковський Б.О. Підвищення ефективності моделювання динамічних режимів нелінійних систем засобами адаптивних декомпозиційних алгоритмів : автореф. дис. ...канд. техн. наук : 01.05.02 / Квятковський Богдан Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1069131
  Олешко Ф.П. Підвищення ефективності навчання через застосування інноваційних технологій в НМЦ ЦЗ та БЖД Луганської області / Ф.П. Олешко, О.В. Єфімова // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 9-10
1069132
  Денисов М.О. Підвищення ефективності незображуючих волоконно-оптичних систем для мінімально інвазивної клінічної медицини : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.07 / Денисов Микола Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 36 с. – Бібліогр.: 86 назв
1069133
   Підвищення ефективності обробки плоских поверхонь торцевим фрезеруванням : монографія / П.П. Мельничук, Г.М. Виговський, О.А. Громовий [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2017. – 277, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 268-277. – ISBN 978-966-683-492-1
1069134
  Вишнівський В.В. Підвищення ефективності обробки складних і нестаціонарних сигналів на основі застосування альтернативного методу спектрального аналізу // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2012. – № 3 (23). – С. 61-65


  Розглядаються обмеження класичного спектрального аналізу при обробці сигналів складної структури. Наведено основні положення альтернативного методу, що грунтується на використанні математичного апарата вейвлет-перетворень. Пропонується використовувати ...
1069135
  Сторож І.В. Підвищення ефективності обробки та розпізнавання нестаціонарних сигналів в системах магнітної дефектоскопії рейок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Сторож Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 27 назв
1069136
  Колесникова Н. Підвищення ефективності обслуговування пасажирів у Київському метрополітені на основі впровадження системи електронних грошей / Н. Колесникова, Д. Бондаренко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – C. 165-171. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 32)
1069137
  Нахайчук Олег Вікторович Підвищення ефективності одержання технологічних канавок на поверхнях отворів холодним пластичним деформуванням : Автореф... кандид. техн.наук: 05.03.05 / Нахайчук Олег Вікторович; Мін-во освіти України. Вінницький політехн. ін-тут. – Вінниця, 1994. – 17л.
1069138
  Гордієнко В.І. Підвищення ефективності оптико-електронних прицільних комплексів бронетехніки : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.07 / Гордієнко Валентин Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 58 назв
1069139
  Климаш М.М. Підвищення ефективності оптичних транспортних систем : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.12.02 / Климаш М.М.; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 60 назв
1069140
  Корецький О.В. Підвищення ефективності оптичних транспортних систем зі спектральним ущільненням каналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Корецький Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1069141
  Квасова О.П. Підвищення ефективності організаційно-економічного механізму діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 65-69
1069142
  Степанишин В.М. Підвищення ефективності охорони праці у лісовому господарстві на основі оцінення виробничого ризику : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Степанишин Василь Михайлович ; Держ. служба України з питань праці, НАН України, Держ. установа "Нац. НДІ пром. безпеки та охорони праці". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1069143
  Романишин Т.Л. Підвищення ефективності очищення вибоїв нафтогазових свердловин пристроями на основі постійних магнітів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.12 / Романишин Тарас Любомирович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
1069144
  Бочі А.К. Підвищення ефективності ПДВ в контексті макроекономічної стабілізації // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 161-162. – ISBN 978-966-188-219-4
1069145
  Онацький О.В. ПІдвищення ефективності передачі телефонних сигналів по цифоровим трактам методом вибіркової дискретизації : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.13 / Онацький О. В.; Держ. ком. зв"язку та інформ України, Укр. держ. акад. зв"язку. – Одеса, 1999. – 16с.
1069146
  Кулик Галина Андріївна Підвищення ефективності передпосівної обробки насіння цукрових буряків захисно-стимулюючими речовинами : Автореф... канд. сільгосп.наук: 06.00.09 / Кулик Галина Андріївна; Ін-тут цукрових буряків Укр. академії аграрних наук. – К., 1995. – 24л.
1069147
  Трінчук Д.Я. Підвищення ефективності перетворення енергії в нелінійних електричних колах зі змінним навантаженням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Трінчук Данило Ярославович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1069148
  Барбашев В.Х. Підвищення ефективності підземної розробки марганцевих руд на основі врахування технологічних і геомеханічних факторів : Автореф...канд.техн.наук:05.15.02 / Барбашев В.Х.;МОіНУ.КТУ. – Кривий Ріг, 2000. – 21с. – Бібліогр.:с.17-18
1069149
  Бобильов В.Є. Підвищення ефективності підтримки прийняття рішень в автоматизованих системах управління військами за рахунок застосування в її роботі засобів імітаційного моделювання бойових дій військ (сил) / В.Є. Бобильов, Я.В. Мельник, А.А. Кравчук // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю. ; редкол.: Бутвін Б.Л., Дробаха Г.А., Жук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (34). – С. 19-22. – ISSN 2311-7249
1069150
  Ступницька Н.В. Підвищення ефективності планування заходів запобігання виробничому травматизму на підприємствах машнобудування. : Автореф... канд.техн.наук: 05.26.01 / Ступницька Н.В.; Мін-ов праці та соц.пол.Укр.Досл.ін-т.охорони праці. – К, 1999. – 19л.
1069151
  Поспішний О.С. Підвищення ефективності пошуку ресурсів грід системи на основі формальних логічних моделей : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Поспішний Олександр Сергіойвич ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1069152
  Праховнік Н.А. Підвищення ефективності прийняття рішень при плануванні заходів охорони праці на галузевому рівні. : Автореф... канд. техн.наук: 05.26.01 / Праховнік Н.А.; Мін. праці та соц. політики України. – К., 2000. – 20л.
1069153
  Запорожець С.А. Підвищення ефективності проектів партнерства на рівні міста // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (17). – С. 97-102. – ISSN 2311-6420


  Визначено необхідність використання механізмів партнерства в управлінні містом, проаналізовано проблеми запровадження механізмів партнерства на рівні міста. Визначено основні фактори, що впливають на ефективність використання механізмів партнерства на ...
1069154
  Ільїн С.В. Підвищення ефективності процесів теплообміну в обмотках силового трансформатора шляхом вдосконалення параметрів системи охолодження : автореф. дис. ... канд. техн. наук :05.14.06 / Ільїн Сергій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ, 2013. – 19 с. – Бібліогр. : 8 назв
1069155
  Будько В.І. Підвищення ефективності процесу акумулювання електричної енергії відновлювальних джерел в автономних системах електроживлення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Будько В.І. ; НАН України ; Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1069156
  Митник О.Я. Підвищення ефективності процесу навчання у ВНЗ: реалії та перспективи // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 355-363. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 15). – ISSN 2072-4772
1069157
   Підвищення ефективності процесу очищення металевої стружки від мастильно-охолоджуючих рідин за допомогою миючих розчинів / О.В. Чернишов, Д.Г. Музичка, А.І. Трикіло, В.А. Яновський // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 5 (112). – С. 103-109 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
1069158
  Плашихін С.В. Підвищення ефективності процесу очищення полідисперсних газових систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Плашихін Сергій Володимирович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
1069159
  Дзевочко А.І. Підвищення ефективності процесу сульфатування в трубчастому плівковому реакторі у виробництві поверхнево-активних речовин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Дзевочко Альона Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
1069160
  Соханич Ф.Ф. Підвищення ефективності процесу управління фінансовими потоками підприємства // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 219-224. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1069161
  Бицюра Ю.В. Підвищення ефективності реалізації акціонерної власності шляхом удосконалення механізму екологізації виробництва в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 236-242


  Визначено ефективність реалізації акціонерної власності в межах діючого механізму екологізації виробництва в Україні; визначено основні напрями його удосконалення для підвищення ефективності реалізації акціонерної власності з метою забезпечення сталого ...
1069162
  Братковська К.О. ПІдвищення ефективності реалізації програм енергозбереження промислових підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 73-79. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
1069163
  Тепляков І.Ю. Підвищення ефективності ребристо-стержневої випромінювальної структури з використанням плазмового розряду : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Тепляков Іван Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 12 назв
1069164
  Миколайчук М. Підвищення ефективності регіонального управління на основі соціального контролінгу // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 166-172.
1069165
  Миколайчук М. Підвищення ефективності регіонального управління на основі соціального контролінгу // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 166-172
1069166
  Щербина І. Підвищення ефективності регулювання людського розвитку через удосконалення механізмів міжбюджетних відносин // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 43-47 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1069167
  Труніна Г.О. Підвищення ефективності регулювання напруги в розподільних електричних мережах з розосередженим генеруванням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Труніна Ганна Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 24 назви.
1069168
  Голіков О.С. Підвищення ефективності роботи водно-шламових схем вуглезбагачувальних фабрик за рахунок скорочення часу нестаціонарного режиму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Голіков Олексій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад Криворізький нац. ун-т. – Кривий Ріг, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1069169
   Підвищення ефективності роботи житлово-комунального господарства шляхом попередження розвитку кризових процесів / О.В. Димченко, О.О. Рудаченко, О.С. Костильова, Т.Ю. Мартем"янова, К.В. Шкурупій // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 7 (153). – С. 60-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1069170
  Фурман А. Підвищення ефективності роботи педагогічного колективу за технологіями модульно-розвивальної системи навчання (узагальнення результатів виконання наукової програми "Школа свідомості") / А. Фурман, В. Чухно // Вітакультурна методологія : антологія : до 25-річчя наук. школи проф. А.В. Фурмана : колект. монографія / В.Ф. Фурман, О. Фурман, С. Шандрук, А.А. Фурман, А. та ін. Гірняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – С. 582-591. – ISBN 978-966-654-520-9
1069171
  Пулінець І.В. Підвищення ефективності роботи печей випалу вуглеграфітових виробів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Пулінець Ігор Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1069172
  Андрєєв О.Ю. Підвищення ефективності роботи централізованих систем теплопостачання з використанням комп"ютерних технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.14.06 -техн. теплофіз. та пром. теплоенергетика / О.Ю. Андрєєв ; НАНУ : Ін-т проблем машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1069173
  Худолій С.С. Підвищення ефективності роботи частотного електропривода шляхом керування за максимальною навантажувальною здатністю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Худолій Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ін-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1069174
  Самойловський А.Л. Підвищення ефективності розвитку систм страхування за умов трансформаційних перетворень економічних систем // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 8-11
1069175
  Вялкова В.І. Підвищення ефективності розпізнавання мережевих атак за рахунок використання програмно-апаратної системи IPS / В.І. Вялкова, І.Ю. Войтенко // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 262-263
1069176
  Говоров В.П. Підвищення ефективності розподільчих мереж міст в умовах слабкої кореляції графіків навантажень та нелінійності характеристик електроприймачів : автореф. дис. ... канд.техн. наук : 05.14.02 / Говоров Владлен Пилипович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 25 назв
1069177
  Щербань Володимир Валентинович Підвищення ефективності руйнування гірських порід конверсійними вибуховими матеріалами : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.15.11 / Щербань В. В.; Мін-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи. – Київ, 2005. – 24с. – Бібліогр.: 8 назв
1069178
  Черевко Г. Підвищення ефективності садівництва в Україні: економіко-технологічні аспекти / Г. Черевко, Ю. Крупич, О. Крупич // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 89-96 : табл. – Бібліогр.: 13 назв.
1069179
  Лубан С.В. Підвищення ефективності систем біополімерних безглинестих бурових розчинів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.10 / Лубан Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
1069180
   Підвищення ефективності систем екологічного моніторингу з використанням мобільних вимірювальних пристроїв / Ю.Г. Даник, М.М. Климаш, Л.О. Комарова, В.О. Пелішок // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова Нац. авіаційного ун-ту. – Житомир, 2013. – Вип. 7. – С. 14-20. – ISSN 2076-1546
1069181
  Казарова І.О. Підвищення ефективності систем енергопостачання за рахунок впровадження когенерації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Казарова Інна Олександрівна ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
1069182
  Месель-Веселяк Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2005. – № 6. – С. 17-26
1069183
  Малахова В.М. Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва і якості продукції / В.М. Малахова, Л.Ф. Скінтей; Степанюк А. – К., 1979. – 48с.
1069184
  Дяков С. Підвищення ефективності спеціальної підготовки майбутніх офіцерів інженерних військ // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 7/8 (145). – С. 7-13. – ISSN 1682-2366
1069185
  Олешко Т.І. Підвищення ефективності статистичного моделювання складних технічних систем : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.02 / Олешко Т. І.; НАН Укр., Ін-т проблем моделюв. в енергет. – К., 1998. – 16л.
1069186
  Сало І.В. Підвищення ефективності стратегічного управління фінансовою стійкістю банківської системи / І.В. Сало, В.В. Коваленко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 23-36


  Обгрунтовано основні складові стратегічного управління банківською системою.
1069187
  Калита М.С. Підвищення ефективності суспільного виробництва і розвиток енергетики / М.С. Калита. – Київ, 1969. – 48с.
1069188
  Замятін Д.С. Підвищення ефективності телемедичних засобів проведення остеосцинтиграфії : Автореф. дис. ...канд.техн. наук: Спец. 05.11.17 / Деніс Станіславович Замятін; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2006. – 23с. – Бібліогр.:9 назв
1069189
  Яценко С.М. Підвищення ефективності технології фінішної обробки деталей пар тертя поршневих насосів : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.02.08 / Сергій Михайлович Яценко; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
1069190
  Мірошниченко Юрій Вікторович Підвищення ефективності технологічних процесів обробки деталей складного профілю з важкообробних матеріалів : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.08 / Мірошниченко Юрій Вікторович; Харків. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1994. – 22л.
1069191
  Татарчук В.О. Підвищення ефективності технологічних процесів очищення газів для енергозберігаючих технологій : автореф. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Татарчук В.О. ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1069192
  Худик М.В. Підвищення ефективності уловлення залізорудного пилу в аспіраційних укриттях з використанням волоконного фільтру : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Худик Микола Валентинович ; Держ. служба України з питань праці, НАН України, Держ. установа "Нац. НДІ пром. безпеки та охорони праці". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1069193
  Крилова І.І. Підвищення ефективності управління активами підприємств сфери водопостачання та водовідведення як фактор сталого розвитку підприємств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 113-120. – ISSN 2306-6814
1069194
  Федченко О.П. Підвищення ефективності управління військами за рахунок автоматизації геоінформаційної складової / О.П. Федченко, Н.І. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 63. – С. 47-53. – ISSN 2524-0056


  У роботі розкрито ряд проблемних питань автоматизації процесів управління військами та підвищення рівня управління за рахунок впровадження геоінформаційної та спеціальної інформаційної складової в процес управління військами. Питання підвищення ...
1069195
  Тертична Л.І. Підвищення ефективності управління власністю на інтелектуальний капітал підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 116-123


  В статті досліджуються інституційні умови і чинники, що забезпечують розвиток власності на інтелектуальний капітал фірми, основні параметри і показники, що характеризують ефективність управління інтелектуальним капіталом підприємства з точки зору ...
1069196
  Бойко Т.Л. Підвищення ефективності управління інтелектуальним потенціалом підприємства // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.8. – С. 385-390. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1069197
  Баюра Д.О. Підвищення ефективності управління корпоративними правами держави // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 56-62


  У статті дана оцінка ефективності управління корпоративними правами держави та запропоновано окремі шляхи щодо її підвищення. In the article it is evaluated the efficiency of manegement of the state corporative rights and some ways of it"s increasing ...
1069198
  Удод О.А. Підвищення ефективності управління освітньою галуззю на основі національної системи оцінювання якості освіти // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2013. – № 1/2. – С. 3-5
1069199
  Лисак В. Підвищення ефективності управління промисловими підприємствами на основі реалізації PLM-модуля // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (18). – С. 74-84. – ISSN 2411-5215


  "У статті розглянуто напрями підвищення ефективності управління промисловими підприємствами в контексті сучасних економічних викликів, за умов поглиблення глобалізаційних процесів та зростання конкуренції. Окреслено особливості реалізації концепції ...
1069200
  Зінченко В. Підвищення ефективності управління ризиками в умовах активізації споживчого кредитування / В. Зінченко, Г. Карчева // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 7-10.
1069201
  Ясіновська І.Ф. Підвищення ефективності управління ризиком ліквідності банків в умовах фінансової нестабільності / І.Ф. Ясіновська, Н.В. Смаль // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 133-136. – ISSN 2309-1533
1069202
  Брюховецька О. Підвищення ефективності управлінського спілкування керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2009. – № 1 (14). – С. 33-38
1069203
  Комар О.А. Підвищення ефективності уроків математики через інтегрування змісту навчання / О.А. Комар. – Київ : Знання, 1998. – 96 с. – ISBN 966-7537-19-6
1069204
   Підвищення ефективності уроків фізики : зб. статей. – Київ : Радянська школа, 1986. – 153 с.
1069205
   Підвищення ефективності фізичної й технічної підготовленості юних гандболістів із застосуванням рухливих ігор / І.Б. Гринченко, О.В. Різник, В.В. Лисенко, В.М. Ковєря, Т.В. Карпунець // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жарновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 32-42 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1069206
   Підвищення ефективності фіскальної політики на регіональному рівні в Україні в умовах адаптації до європейських стандартів : монографія / [Т.Ю. Александрюк, Л.Б. Баранник, О.В. Вознюк та ін.] ; М-во освіти і науки України, Ун-т мит. справи та фінансів. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. – 335, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-328-139-1


  У пр. № 1729675 напис: Майбутнім науковцям від авторів з найкращими побажаннями. Проф. Баранник Л.Б.
1069207
  Фандєєва А.Є. Підвищення ефективності формування іншомовної писемної компетенції студентів технічних ЗВО / А.Є. Фандєєва, О.О. Чевичелова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 68. – C. 121-128. – ISSN 2074-8922
1069208
  Гончар Л. Підвищення ефективності формування професійної культури майбутніх менеджерів засобами позааудиторної діяльності університету // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 (97). – С. 32-43. – ISSN 2077-1827


  У статті досліджуються питання позааудиторної діяльності студентів в умовах університету. Аналізуються дефініції "діяльність" та "позааудиторна діяльність". На основі аналізу різних підходів зроблено висновок, що "діяльність" - це системне поняття, ...
1069209
   Підвищення ефективності формування та використання фінансових ресурсів в умовах трансформаційних змін в економіці України : Збірник матеріалів круглого, проведеного кафедрами фінансів і банківської справи (07 листопада 2006 р.). – Чернігів, 2006. – 114с. – ISBN 966-502-335-7
1069210
  Крамар О.М. Підвищення ефективності функціонування будівельних підприємств на засадах удосконалення системи управління персоналом : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Крамар Олег Михайлович ; Закл. вищ. освіти "Львів. ун-т бізнесу та права". – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1069211
  Болонний В.Т. Підвищення ефективності функціонування нафтопроводів шляхом урахування реологічних особливостей нафт Прикарпаття : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.15.13 / Василь Тарасович Болонний; Івано-Франківський нац. політех. ун-т нефті і газу. – Івано-Франківськ, 2006. – 19с.
1069212
  Микитенко В.І. Підвищення ефективності функціонування оптико-електронних систем спостереження з комплексуванням зображень : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.07 / Микитенко Володимир Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 43 с. – Бібліогр.: 79 назв
1069213
  Гетьман Оксана Олександрівна Підвищення ефективності функціонування підприємств на засадах упровадження маркетингового механізму управління їх діяльністю : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.06.01 / Гетьман О.О.; Дніпропетр. ун-тет економіки та права. – Дніпропетровськ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1069214
  Семчинський К.В. Підвищення ефективності функціонування Ради Безпеки ООН в контексті російської агресії проти України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 315-319. – ISSN 2076-1554
1069215
  Слюсар В.О. Підвищення ефективності функціонування системи управління телекомунікаційними мережами оператора телекомунікацій в умовах переходу до мереж нового покоління : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.12.02 - телеком. системи та мережі / Слюсар В.О. ; Держ. ун-т інформац.-комунікац. технол. – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
1069216
  Ганницький І.В. Підвищення ефективності функціонування телекомунікаційних мереж шляхом уніфікації методу визначення мережного обладнання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Ганницький Ілля Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
1069217
  Колодізєв О. Підвищення ефективності функцонування банків України на основі системи фінансового планування / О. Колодізєв, С. Киркач // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 26, ч. 1. – С. 306-314. – ISSN 2078-5860


  Досліджено вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на діяльність банків.
1069218
  Велігоцький Д.О. Підвищення ефективності хіміко-технологічного процесу комплексної водневої термобарохімічної технології інтенсифікації видобутку вуглеводнів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Велігоцький Дмитро Олексійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2020. – 28 с. – Бібліогр.: 41 назва
1069219
  Кужельний Я.В. Підвищення ефективності чистового однопрохідного шліфування циліндричної поверхні вала периферією орієнтованого круга : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / Кужельний Ярослав Володимирович ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 13 назв
1069220
  Кологойда А.В. Підвищення ефективності шліфування голчастої поверхні валика текстильної машини периферією орієнтованого круга : автреф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / Кологойда Антоніна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
1069221
  Борисов Володимир Іванович Підвищення ефективноті вибухових робіт при розробці глибоких горизонтів залізорудних кар"єрів : Автореф... кандид. технічн.наук: 05.15.03 / Борисов Володимир Іванович; Криворізьк. гірничорудний ін-тут. – Кривий Ріг, 1994. – 27л.
1069222
  Абрамович І.О. Підвищення ефективості управління персоналом в контексті особливостей розвитку підприємств енергетичного сектору України / І.О. Абрамович, С.М. Дмитрук // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2019. – № 2/3 (70/71). – С. 54-62. – ISSN 2313-4569
1069223
  Михайленич П.М. Підвищення завадостійкості каналів радіозв"язку з ортогональним частотним мультиплексуванням : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Михайленич Петро Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1069224
  Іванов Віктор Андрійович Підвищення завадостійкості прийому сигналів в цифрових транкінгових системах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.13 / Іванов В.А.; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1069225
  Алтунін С.І. Підвищення завадостійкості програмно керованих пристроїв синхронізації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Алтунін Сергій Ігоревич ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв
1069226
  Щербань Т. Підвищення значення та ролі органів самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 2. – С. 84-92.
1069227
  Рибалко І.М. Підвищення зносостійкості деталей забезпеченням однорідної структури металу при введенні порошкової композиції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Рибалко Іван Миколайович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1069228
  Крамар В.Г. Підвищення зносостійкості елементів трибосполучень шляхом утворення на їх поверхнях шарів сполучень перехідних металів : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.04 / Крамар В.Г.; Мін-во освіти України. Київ. міжнар. ун-тет цивільної авіації. – К., 1997. – 16л.
1069229
  Бобрицький В.М. Підвищення зносостійкості різаних елементів робочих органів грунтообробних машин : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.02.04 / Бобрицький В.М.; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1069230
  Лаврись С.М. Підвищення зносостійкості титанового сплаву ВТ22 поверхневим деформаційно-дифузійним обробленням : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.02.01 / Лаврись Сергій Мирославович ; НАН України, Фіз.-механ. ін-т ім. Г. В. Карпенка. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
1069231
  Посонський С.Ф. Підвищення зносостійкості циліндричних напрямних ковзання методом дискретної електроконтактної цементації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.04 / Посонський Сергій Феліксович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1069232
  Стебелецька Н.М. Підвищення знософрикційних властивостей накладок гальмівних пристроїв керованою зміною енергонавантаженості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.04 / Стебелецька Наталія Миронівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1069233
  Божанова В.Ю. Підвищення інвестиційних можливостей населення на придбання житла / В.Ю. Божанова, Р.Б. Тян // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 6-11 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1069234
  Гайдуцький А.П. Підвищення інвестиційної привабливості аграрного сектору шляхом розширення бюджетної підтримки : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 111-115 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
1069235
  Коваленко С.О. Підвищення інвестиційної привабливості Харківської області в умовах децентралізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 71-75. – ISSN 2222-4459
1069236
  Денисенко М.П. Підвищення індексу людського капіталу - важлива складова інноваційної кадрової політики підприємств / М.П. Денисенко, О.Ю. Будякова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 11-17. – ISSN 2306-6806
1069237
  Родіонова І.В. Підвищення інноваційної діяльності корпоративних підприємств // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 123-126. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
1069238
  Дюжев В.Г. Підвищення інноваційної сприйнятливості до технологій нетрадиційної відновлюваної енергетики на основі формування грошових потоків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 79-84. – ISSN 0321-0499
1069239
  Демидюк О. Підвищення інституційної ефективності економічної системи як чинник сталого розвитку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 27-33. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблему інституційної ефективності економічної системи України в контексті сталого розвитку. Визначені особливості інституційної матриці економічної системи України. Обґрунтовано шляхи підвищення інституційної ефективності національної ...
1069240
  Прокопенко К.А. Підвищення інформаційних можливостей каналів з багатопозиційними сигналами в системах безпроводового зв"язку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Прокопенко Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 25 с. – Бібліогр.: 20 назв
1069241
  Юрчук А.О. Підвищення ймовірності виявлення супутникових сигналів на основі модифікації оператора згортки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Юрчук Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1069242
  Шевчук А. Підвищення капіталізації банківської системи україни шляхом макропруденційного регулювання національного банку України // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 8 (260). – C. 190-211. – ISSN 2409-9260
1069243
  Черезов І. Підвищення кваліфікації адвоката. Правомірність притягнення до відповідальності // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 11-24 лютого (№ 6/7)
1069244
  Кухнюк Д.В. Підвищення кваліфікації адвокатів України: проблеми нормативного забезпечення / Д.В. Кухнюк, В.В. Петраковський // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 8 (143). – С. 12-17


  У статті досліджується процес становлення та розвитку системи підвищення кваліфікації адвокатів в Україні; аналізується сучасний стан нормативного забезпечення системи підвищення кваліфікації адвокатів та подальший шлях його змін; проведено ...
1069245
  Задоя І.І. Підвищення кваліфікації адвокатів України: проблеми правового регулювання // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 379-385
1069246
  Ковальчук Г. Підвищення кваліфікації бібліотечних працівників в Україні: ретроспективний аспект // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 3 (5). – С. 11-14. – ISSN 2518-7341


  Прослідковується історія формування системи підвищення кваліфікації бібліотечних працівників в Україні.
1069247
  Ліфінцева Г.О. Підвищення кваліфікації в системі післядипломної освіти: моделі та підходи // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівського" : з проведенням Круглого столу, 21-22 жовт. 2010 р. / "Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівського", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Сталь, 2010. – С. 179-183. – ISBN 978-966-1555-63-0
1069248
  Бабійчук Ірина Підвищення кваліфікації викладачів в інституті державного управління у сфері цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 23-24 : фото
1069249
  Безгласна Лариса Михайлівна Підвищення кваліфікації директорів загальноосвітніх шкіл з керівництва процесом виховання в учнів милосердя : Автореф... канд. пед. наук: 13.00.05, 13.00.01 / Безгласна Лариса Михайлівна ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1996. – 24 с.
1069250
  Антонович Мирослава Підвищення кваліфікації з комерційного права - потреба сьогодення // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2001. – № 1. – С.7
1069251
  Чубукова Ольга Юріївна Підвищення кваліфікації кадрів підприємства в умовах невизначеності / Чубукова Ольга Юріївна, Шацька Зорина Ярославівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 171-178. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано різні ш.іяха навчання та підвищення кваліфікації персоналу підприємства. З метою підтримки процесу реалізації обраної стратегії запропоновано здійснення системи безперервного навчання персоналу як однієї зі складових ...
1069252
  Михайлов В.М. Підвищення кваліфікації керівників структурних підрозділів органів влади з питань цивільної безпеки у вітчизняній педагогічній літературі // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Єжова [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 119-135. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 11 (40)). – ISSN 2218-7650
1069253
  Білянін Г. Підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів закладів освіти в Україні на початку XX ст. під владою царської Росії (1900-1917 рр.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 9-13. – (Серія: Педагогічні науки ; № 1 (278)). – ISSN 1729-360Х
1069254
  Ляхоцька Л.Л. Підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти: технології дистанційного навчання // Education and pedagogical sciences : Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ, 2014. – № 1 (162). – С. 5-13. – ISSN 2227-2747
1069255
  Бульвінська О. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в університеті: актуальність тренінгів / О. Бульвінська, І. Капралова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1 (58). – С. 53-59. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1069256
  Хижняк В.В. Підвищення кваліфікації персоналу авіаційного пошуку і рятування на засадах уніфікації освітнього та сертифікаційного процесів / В.В. Хижняк, А.В. Золокотський, В.Л. Шевченко // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Вагапов В.Б., Волошенко А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 28-32. – ISSN 2618-1614
1069257
  Шулякова В. Підвищення кваліфікації прокурорів та державних службовців органів прокуратури: вимоги сьогодення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 7. – С. 28-31
1069258
  Присяжнюк І.І. Підвищення кваліфікації прокурорів та державних службовців органів прокуратури: вимоги сьогодення // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 268-272. – ISBN 978-966-622-885-0
1069259
  Гніда Т.Б. Підвищення кваліфікації соціальних педагогів з подолання наслідків пандемії COVID-19 // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 38-71. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
1069260
  Фоменко Н. Підвищення кваліфікації туристичних кадрів - вимога часу / Н. Фоменко, Г. Цехмістрова // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 7-14 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-2366
1069261
   Підвищення кваліфікації: роз"яснення // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 23 березня (№ 12). – С. 7. – ISSN 2219-5793
1069262
  Надрага В.І. Підвищення компетентності посадових осіб місцевого самоврядування як пріоритет територіального розвитку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 3 (89). – С. 21-28. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1562-0905
1069263
  Шаля О.Г. Підвищення конкурентноспроможності пасажирських перевезень за рахунок покращення сервісного обслуговування : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 98-102 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1069264
  Чорноплеча О.С. Підвищення конкурентноспроможності української економіки як фактор наближення до європейських стандартів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 132-133
1069265
  Грушак З.М. Підвищення конкурентоспроможності авіакомпаній України на міжнародному ринку // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 10-13.
1069266
  Приятельчук О. Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на міжнародній арені методами економічної дипломатії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 41-45. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (42)). – ISSN 1728-3817


  У зв"язку з підвищенням конкуренції на міжнародних ринках постає питання про конкурентоспроможність компаній на світовій арені, адже без відповідних конкурентних переваг підприємство не зможе виступати гідним гравцем на тлі інших більш ...
1069267
  Табенська О.І. Підвищення конкурентоспроможності вітчизняного сільского туризму на основі інноваційних стратегій // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1 (17). – С. 123-132. – ISSN 2411-4413
1069268
  Осовий Г.В. Підвищення конкурентоспроможності економіки на основі розвитку людського капіталу // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 4 : Матеріали другого щорічного Всеукраїнського форуму "Соціально спрямований бізнес-бізнес з турботою про людей". – С. 10-16. – ISBN 966-614-021-7
1069269
  Ляпіна К.М. Підвищення конкурентоспроможності країни шляхом проведення консультацій з бізнес-асоціаціями на прикладі досвіду Європейського Союзу / К.М. Ляпіна, Д.В. Ляпін, І.А. Підлуська // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 17-24
1069270
  Бутенко Н.В. Підвищення конкурентоспроможності національної економіки на засадах партнерства // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 15, № 1. – С. 36-42. – ISSN 1993-0259
1069271
  Дудик В.Я. Підвищення конкурентоспроможності національної економіки як фактор активізації євроінтеграційного процесу // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький екон. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 10 (48). – С. 5-11. – ISSN 2309-1533
1069272
  Заводовська І.І. Підвищення конкурентоспроможності підприємств за допомогою аутсорсингу // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 3. – С. 53-57.
1069273
  Маркова Є.Ю. Підвищення конкурентоспроможності підприємств рибної галузі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 9, травень. – С. 39-44 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
1069274
  Ігнатенко М.М. Підвищення конкурентоспроможності підприємств сільського зеленого туризму на засадах брендингу та маркетингових стратегій / М.М. Ігнатенко, О.О. Адамчик // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, червень. – С. 50-57. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1069275
  Ордтквіст Д. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі розвитку системи організаційних знань / Д. Ордтквіст, М.В. Мартиненко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 17-18 листоп. 2016 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2016. – С. 82-92. – ISBN 978-966-8177-75-0
1069276
  Зборовська Ю.Л. Підвищення конкурентоспроможності продукції - важлива умова нарощування експортного потенціалу АПК України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 127-140.
1069277
  Осадча Н.В. Підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства / Н.В. Осадча, О.Л. Понуренко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 17-20. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1069278
  Макаренко М.В. Підвищення конкурентоспроможності промислової продукції шляхом застосування ефективної маркетингової концепції збуту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 26-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано необхідність застосування високоякісної збутової логістики як інструменту маркетингової політики для створення позитивного образу продукції у споживача.
1069279
  Макаренко Марина Василівна Підвищення конкурентоспроможності промислової продукції шляхом застосування ефективної маркетингової концепції збуту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 26-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано необхідність застосування високоякісної збутової логістики як інструменту маркетингової політики для створення позитивного образу продукції у споживача.
1069280
  Свида І.В. Підвищення конкурентоспроможності регіонів України в умовах глобалізації світової економіки // Теорії мікро-макроекономіки : збірник наукових праць / Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 117-126
1069281
  Лузан Ю.Я. Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва в умовах підготовки вступу в СОТ // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 120. – С. 14-23
1069282
  Поліщук В.С. Підвищення конкурентоспроможності туристичних підприємств Хмельниччини // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 289-297 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2410-1125
1069283
  Мусіна Л.О. Підвищення конкурентоспроможності української економіки: вимоги до програмних документів урядової політики // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 4 : Матеріали другого щорічного Всеукраїнського форуму "Соціально спрямований бізнес-бізнес з турботою про людей". – С. 144-154. – ISBN 966-614-021-7
1069284
   Підвищення культури землеробства в передгірних та гірських зонах Карпат. – Львів, 1968. – 195с.
1069285
  Білоусова Т.П. Підвищення культури наукового мовлення у вищому навчальному закладі крізь призму поглядів Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 8-12. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
1069286
  Олійник І.В. Підвищення культури наукової мови як важливий аспект формування дослідницької компетентності у майбутніх докторів філософії // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Караман О.Л., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2021. – № 1 (176). – C. 63-71. – ISSN 2227-2747
1069287
  Смотров Д.Ю. Підвищення купівельної спроможності населення : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 102-110 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1069288
  Сас І.Х. Підвищення матеріального та культурного рівня трудящого селянства західних областей УРСР (1946-1950 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – № 4. – С. 27-39. – (Серія історії та філософії ; № 4, вип. 1)
1069289
  Коваленко Т.О. Підвищення механічних властивостей субмікрокристалічних титанових сплавів при деформаційній і термічній обробках : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Коваленко Тамара Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Запорізький нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
1069290
  Євсєєва Н.О. Підвищення механічних та експлуатаційних властивостей хромонікельмарганцевої сталі спеціального призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Євсєєва Наталія Олексіївна ; М-во освіти і науки України. Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1069291
  Бурмака Є. Підвищення міжнародної конкурентоспроможності країни постійно вимагають активізації вітчизняної економічної дипломатії // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 9. – С. 118-119.
1069292
  Полунєєв Ю.В. Підвищення міжнародної конкурентоспроможності країни як домінанта стратегічного антикризового управління // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 23-27. – ISSN 1728-6220
1069293
  Ярош-Дмитренко Підвищення міжнародної конкурентоспроможності як фактор розвитку промислового підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  У статті проблема підвищення міжнародної конкурентоспроможності промислового підприємства висвітлюється в контексті забезпечення можливостей для подолання кризових явищ в країні та формування передумов економічного зростання. Представлено та ...
1069294
  Оліфір І.А. Підвищення мінімальної заробітної плати в Україні: переваги та недоліки // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир, 2018. – № 11 (72). – С. 38-45
1069295
  Бардіна Л.М. Підвищення мовної компетенції студентів-іноземців за допомогою нетрадиційних підходів до використання письмових видів робіт / Л.М. Бардіна, Л.Є. Хоружева, В.Л. Шепелюк // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 4 (158). – С. 412-415
1069296
  Тимофєєва О.Я. Підвищення мотивації до професійної комунікації англійською мовою у курсантів морських вищих навчальних закладів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 191-195. – Біблоігр.: с. 193-194. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1069297
  Форостюк І. Підвищення мотивації молоді до вивчення іноземних мов у закладах вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 7 (162), липень. – С. 36-40. – ISSN 2308-4634


  "У статті розглянуто поняття мотивації, визначені зовнішні та внутрішні мотиваційні складові, а також виділено у результаті аналізу проведеного опитування, які з даних складових грають головну роль у процесі вивчення іноземних мов студентами закладів ...
1069298
  Петренко Н. Підвищення мотивації на заняттях з фізичного виховання в аграрному університеті // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 1 (62). – C. 30-36. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1069299
  Зеркаль Ольга Підвищення мотивації навчання через спільно-розподільну та проектну діяльність : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 5. – С. 21-29,32 : Табл.
1069300
  Даков С. Підвищення надійнісних показників програмно-орієнтованої мережі / С. Даков, Л. Дакова // Безпека інформаційних систем і технологій : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. О.К. Юдін ; редкол.: Бабенко Т.В., Бичков О.С., Климаш М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (1). – С. 66-78. – ISSN 2707-1758
1069301
  Бушма Олександр Володимирович Підвищення надійності багатоелементних світлодіодних шкальних індикаторних пристроїв : Автореф. дис. ... канд.наук:05.12.20 / Бушма О.В.;НАНУ ін-тут фізики напівпровідн. – Київ, 2000. – 24 с.
1069302
  Мельник О.В. Підвищення надійності бункерування на водному транспорті як фактор забезпечення екологічної безпеки / О.В. Мельник, О.М. Тимощук // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 6 (113). – С. 95-102 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1069303
  Піскачова М.О. Підвищення надійності пристроїв управління цифрових систем комутації на основі вдосконалення програмного контролю та діагностування : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Піскачова М.О.; Українська держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 13 назв
1069304
  Матяш В О. Новохатній Підвищення надійності системи водопостачання міста шляхом районування // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 143-147 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1069305
  Дзінько Р.І. Підвищення надійності системи оперативного управління гнучких виробничих систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Дзінько Ростислав Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1069306
  Лісковський І.О. Підвищення надійності функціонування мережі тактової синхронізації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Лісковський І.О. ; Держ. ун-т інф.-комунікац. технологій. – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр. : 12 назв.
1069307
  Момот В.В. Підвищення надійності функціонування систем обліку електроенергії у трифазних електромережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Момот Віталій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1069308
  Щербін К.В. Підвищення нелінійно-оптичного відгуку фоторефрактивних напівпровідників в інфрачервоній області спектра : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Щербін Костянтин Володимирович ; Ін-т фізики НАН України. – Київ, 2021. – 34 с. – Бібліогр.: 67 назв
1069309
  Шедяков В.Є. Підвищення організаційної культури у сфері наукової творчості як чинник розвитку суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 62-73
1069310
   Підвищення освітнього потенціалу Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Програма Розвитку Організації Об"єднаних Націй в Україні. – [Київ] : [Київський університет], 2005. – 40 с. : іл.
1069311
  Левківський Б. Підвищення педагогічної майстерності викладачів вищих навчальних закладів // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 3. – С. 55-58. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1682-2366
1069312
   Підвищення педагогічної майстерності та контроль за якістю знань. – Чернівці, 1996. – 16с.
1069313
  Данилюк Я.В. Підвищення пенсійного віку в Україні: реальна необхідність чи наслідування Європі? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 144-146
1069314
  Безкоровайний В.С. Підвищення перешкодостійкості ферозондових дефектоскопів до магнітних полів перешкод : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Безкоровайний Володимир Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 23 назви
1069315
  Гончаров Ю.В. Підвищення питомої ваги і ролі середнього класу в структурі населення України: передумови, проблеми, перспективи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 184-195. – ISSN 1993-6788
1069316
  Срібна І.М. Підвищення показників якості конвергентної мережі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.12.02 - телеком. системи та мережі / Срібна І.М. ; Держ. ун-т інформ.- комунікац. технол. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1069317
   Підвищення посадових окладів: запитання і відповіді // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 7 жовтня (№ 39/40). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Роз"яснення МОН України щодо підвищення посадових окладів педагогічним працівникам закладів і установ освіти відповідно до постанови КМУ № 22 від 11. 01.2018 р. (зі змінами, внесеними постановою Кабміну № 695 від 10ю07.2019 р.).
1069318
  Кувшинов В.В. Підвищення потужності серійних сонячних установок при комбінованому виробленні теплової і електричної енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Кувшинов Володимир Владиславович ; НАН України, Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 27 назв
1069319
  Приказюк Н. Підвищення привабливості страховиків шляхом удосконалення програм "лояльності" / Н. Приказюк, Г. Тлуста // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 43-45. – (Економіка ; Вип. 133). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито поняття "лояльність", правила розробки програм лояльності для страхових компаній, досліджено програми лояльності страхових компаній України та обґрунтовано рекомендації щодо підвищення привабливості страхових компаній шляхом ...
1069320
  Серкіз О.Р. Підвищення продуктивності автоматизованого складального обладнання на основі принципу адаптації. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Серкіз О.Р.; Держ. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 1998. – 18л.
1069321
  Багатченко В.В. Підвищення продуктивності батьківських форм гібридів кукурудзи шляхом оптимізації агротехнічних заходів : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.05 / Багатченко Володимир Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, Миронів. ін-т пшениці ім. В.М. Ремесла. – Центральне, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 23 назви
1069322
   Підвищення продуктивності ланів, лісів і гірських пасовищ західних областей Української РСР. – К, 1953. – 152с.
1069323
  Дивоняк Ю.І. Підвищення продуктивності нафтових і газових свердловин обробленням привибійної зони конденсованими дегідратаційними системами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.06 / Дивоняк Юлія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
1069324
  Липницький Андрій Олексійович Підвищення продуктивності озимого жита шляхом оптимізації азотного живлення і ретардантного захисту при інтенсивній технології його вирощування : Автореф... канд. сільськогосп.наук: 06.01.09 / Липницький Андрій Олексійович; УААН. Ін-т землеробства. – К., 1993. – 20л.
1069325
  Ступницький І.С. Підвищення продуктивності праці - вирішальна умова зниження собівартості продукції // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 21-26. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  Успешное строительство советским народом материально-технической базы коммунизма требует выявления все новых резервов развития производства. В статье показано значение повышения производительности труда как важнейшего фактора снижения себестоимости ...
1069326
  Іванов М.І. Підвищення продуктивності праці - основа інтенсифікації виробництва. / М.І. Іванов. – К., 1989. – 47с.
1069327
  Грішнова О. Підвищення продуктивності праці – головна конкурентна перевага сучасного підприємства // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 11 (263). – С. 67-83. – ISSN 2409-9260
1069328
  Добринов О.С. Підвищення продуктивності праці в колгоспах Півдня України / О.С. Добринов. – Київ, 1960. – 88с.
1069329
   Підвищення продуктивності праці в сільському господарстві. – К, 1990. – 110с.
1069330
  Чухно А.А. Підвищення продуктивності праці і заробітна плата // Рад. Україна, 1956. – 15 червня
1069331
  Костенко Т.О. Підвищення продуктивності праці на підприємствах цукрової галузі в результаті інноваційної діяльності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Костенко Тетяна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1069332
  Пелих В.Г. Підвищення продуктивності свиней шляхом поєднаності батьківських пар у двопорідному схрещуванні / В.Г. Пелих, С.В. Ушакова // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 4 (87). – С. 145-152 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2313-092X
1069333
  Макаров В.О. Підвищення продуктивності тягодуттьового обладнання котельних установок на основі нових критеріїв проектування : автореф. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Макаров В.О. ; Одес. держ. акад. будівництва та архітектури. – Одеса, 2010. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
1069334
  Кириленко О. Підвищення прозорості та обгрунтованості використання бюджетних коштів / О. Кириленко, О. Жадан // Світ фінансів : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 3 (68). – С. 23-37. – ISSN 1818-5754
1069335
   Підвищення проникності мембрани клітини при дії імпульсного електричного поля / Ю.Є. Мегель, В.А. Шигімага, С.М. Коваленко, Т.Б. Бєлікова // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 119-124 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2311-1828
1069336
  Зінченко А.А. Підвищення пропускної здатності радіорелейного каналу зв"язку за рахунок використання методу N-OFDM з ортогонально поляризованими сигналами / А.А. Зінченко, В.І. Слюсар // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 74-76


  Дана стаття присвячена питанню збільшення пропускної здатності радіорелейної системи зв"язку за рахунок використання методу N-OFDM з ортогонально поляризованими сигналами. Задачею дослідження є синтез процедури демодуляції N-OFDM сигналів з врахуванням ...
1069337
  Омецинська Н.В. Підвищення пропускної спроможності волоконно-оптичних лінійних трактів на одномодових світловодах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.20 / Омецинська Наталія Вячеславівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
1069338
  Шпак В.М. Підвищення пропускної спроможності солітонних лінійних трактів з дисперсійним управлінням : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.20 / Шпак В.М. ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2010. – 22 с. – Бібліогр.: 23 назв.
1069339
  Тягур В.М. Підвищення просторового і енергетичного розділення космічних оптико-електронних систем дистанційного зондування Землі : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.07 / Тягур Володимир Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 42 с. – Бібліогр.: 83 назви
1069340
  Ахмед Малік Лазім Аль-Мзіраві Підвищення просторового та температурного розділення медичних тепловізорів на мікроболометричній матриці : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 156596 / Ахмед Малік Лазім Аль-Мзіраві; Ахмеж Малік Лазім Аль-Мзіраві ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
1069341
  Мартинюк О.Г. Підвищення протикорозійних властивостей інгібованих олігомервмісних мастильно-охолоджувальних рідин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Мартинюк Олександр Григорович ; НАНУ, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назв.
1069342
  Москаленко А.М. Підвищення професійно-педагогічної компетентності викладачів у системі методичної роботи вищого навчального закладу // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 246-251. – ISBN 978-966-171-498-3
1069343
  Гіренко Н.І. Підвищення професійно-педагогічної компетентності майстра виробничого навчання за профілем "Харчові технології" / Н.І. Гіренко, Д.П. Крамаренко // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Жучок А.В., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2020. – № 1 (173). – С. 26-36. – ISSN 2227-2747
1069344
  Смолярова М.Л. Підвищення професійного рівня працівників: правові проблеми // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 198-202. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1069345
  Завальнюк В. Підвищення професійної кваліфікації суддів // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 1. – С. 36-39. – ISSN 1561-4999
1069346
  Набок М.В. Підвищення професійної компетентності місцевих еліт - передумова успішного впровадження освітніх реформ // Проблеми освіти : науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; редкол.: Ю.М. Коровайченко, Ю.В. Ївженко, М.І. Жалдак [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 80. – С. 45-48
1069347
  Рабченюк Т.С. Підвищення професійної майстерності вчителя : Організаційно-управлінський аспект:Hавч. пос. / Т.С. Рабченюк. – Київ : ИЗМH, 1997. – 132с. – ISBN 5-7763-9068-0
1069348
  Перепелюк Т. Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників навчальних закладів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 30-34. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено аналіз сучасних досліджень чинників, принципів та умов стимулювання і підвищення професійної майстерності педагога. Важливими чинниками професійного зростання вчителів є: прагнення до самовдосконалення, самоосвіта, компетентність та ...
1069349
   Підвищення прохідного бала - виправданий крок. Дмитро Табачник - про цьогорічну вступну кампанію // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 26 листопада (№ 48)


  Міністр дав оцінку нововведенням і навів деякі цифри вступної кампаніі.
1069350
  Куліков Г. Підвищення реальної заробітної плати як провідний фактор мотивації праці в перехідній економіці України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.12-18
1069351
  Азаров М.Я. Підвищення результативності наукових досліджень у фінансовій сфері // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 3-13.
1069352
   Підвищення рейтингу вищого навчального закладу: науково-методична складова : тези наук.-метод. конф. кафедр академії, (4-5 груд. 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізнич. транспорту, Навч.-метод. центр ; [редкол.: Д.В. Шумик (відп. ред.), Г.І. Руденко, Ю.Є. Калабухін та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2013. – 179, [1] с. : іл., табл.
1069353
  Погорєлов М.С. Підвищення рентабельності виробництва - необхідна умова здійснення програми будівництва комунізму / М.С. Погорєлов, І.С. Ястремський // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 3-6. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)
1069354
  Єхилевський С.Г. Підвищення ресурсу дихальних апаратів на хімічно пов"язаному кисні : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.26.01 / Єхилевський Степан Григорович ; МОНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2002. – 35 с. – Бібліогр.: 34 назв.
1069355
  Максимов М.В. Підвищення рівня безпеки екстплуатаціх АЕС із ВВЕР-1000 шляхом удосконалення автоматизації перевантаження ядерного палива : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.07 / Максимов М. В.; Одес. політехн. ун-т. – Одеса, 2000. – 38л.
1069356
  Осташко Н. Підвищення рівня викладання ділової англійської мови у міжнародних ІТ-компаніях в Україні: практичні рекомендації // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 11 (113). – С. 66-70. – ISSN 1682-2366
1069357
  Церенюк О.М. Підвищення рівня відтворювальних якостей свиноматок / О.М. Церенюк, О.В. Акімов, Ю.В. Череута // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 187-192 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-092X
1069358
  Спіцин Є. Підвищення рівня володіння іноземною мовою студентами немовних спеціальностей ВНЗ як необхідна умова забезпечення права на академічну мобільність / Є. Спіцин, В. Кирикилиця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Стаття присвячена проблемі вивчення іноземної мови у вищій школі студентами немовних спеціальностей в умовах реалізації права студентів на академічну мобільність. Розглянуто важливість набуття знань, умінь і навичок з іноземної мови для здійснення ...
1069359
  Ільченко В. Підвищення рівня дотримання митних правил суб"єктами зовнішньоекономічної діяльності за допомогою державних регуляторів // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 3 (30). – С. 66-71. – ISSN 2414-4436
1069360
  Яровий С.С. Підвищення рівня екологічної безпеки АЕС України на основі аналізу подій важких аварій на Чорнобильській АЕС та Фукусіма-1 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Яровий Сергій Сергійович ; М-во екології та природних ресурсів України ; Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та управління. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1069361
  Магась Н.І. Підвищення рівня екологічної безпеки басейну річки Південний Буг у межах Миколаївської області : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Магась Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Дніпров. держ. техн. ун-т. – Кам"янське, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 27 назв
1069362
  Литвиненко Ю.В. Підвищення рівня екологічної безпеки підприємств ядерно-паливного циклу шляхом очищення радіоактивно забрудненних вод : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Литвиненко Юлія Вікторівна ; М-во екології та природ. ресурсів України, Н.-д. установа "Укр. НДІ екол. проблем", М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
1069363
  Москальчук Н.М. Підвищення рівня екологічної безпеки при використанні енергії вітру в Карпатському регіоні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Москальчук Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1069364
  Макеєва Д.О. Підвищення рівня екологічної безпеки урбоекосистем за рахунок використання альтернативно-енергетичного потенціалу породних відвалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Макеєва Дарія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1069365
  Юрчишин І. Підвищення рівня життя населення як результат проведення ефективної соціальної політики // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 52-56. – ISSN 1818-2682
1069366
  Голуб О.М. Підвищення рівня загальнолінгвістичної компетенції студентів-філологів у курсі теоретичної граматики англійської мови (на матеріалі вчення про актуальне членування речення) / О.М. Голуб, К.О. Огієнко, О.В. Радзієвська // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 428-439. – ISBN 978-617-7132-02-07
1069367
  Бахур Н.В. Підвищення рівня інвестиційної безпеки України на основі розвитку лізингу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 448-456. – (Право. Економіка. Управління)
1069368
  Третяк О.М. Підвищення рівня інформаційного забезпечення біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 6 (200). – С. 57-61. – ISSN 2221-1055
1069369
  Черкашина К.Ф. Підвищення рівня капіталізації банків як передумова інтеграції до Європейського фінансового ринку // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 49-55. – Бібліогр.: на 11 пунктів
1069370
  Варналій З.С. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів України в умовах глобалізації // Економіка ринкових відносин : науковий журнал / Київський університет ринкових відносин. – Київ, 2008. – № 1 (1). – С. 46-54
1069371
  Фролова Г.І. Підвищення рівня конкурентоспроможності України як фактор виходу з кризи / Г.І. Фролова, С.Р. Карпенко, Т.В. Чепур // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 3 (43). – С. 42-46. – ISSN 1997-4167
1069372
  Граділь А. Підвищення рівня ліквідності комерційного банку шляхом управління залишками грошових коштів на рахунках клієнтів : банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 1. – С. 17-21. – ISSN 1605-2005
1069373
  Журавський В. Підвищення рівня науково- методичного забезпечення вищої юридичної освіти -шлях до європейської спільноти // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2003. – № 4. – С.95-102. – ISSN 1561-4999
1069374
  Балака Є.І. Підвищення рівня освіти абітурієнтів з сільської місцевості / Є.І. Балака, Д.С. Лючков, М.Є. Резуненко // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 42. – С. 6-18. – ISSN 2074-8167
1069375
  Назаренко М.О. Підвищення рівня професійної підготовки державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, як головна умова успішного проведення регіональної політики в Україні // Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону : матеріали круглого столу, 7 черв. 2019 р. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Каф. прав. наук та філософії ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України, Наук. лаб. інформ.-прав. проблем інновац. розвитку та освіти ; [упоряд. С.О. Дорогих]. – Вінниця : АртЕк, 2019. – С. 91-93. – ISBN 978-617-7814-17-6
1069376
  Нестерова О.Є. Підвищення рівня психологічної готовності до материнства як завдання лікаря жіночої консультації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 33-36. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Описано авторську модель психологічної готовності до материнства. Основний акцент зроблено на тому, що рівень психологічної готовності до материнства зростає під час вагітності й завдання його підвищенням має входити до структури професійної діяльності ...
1069377
  Шевчук Л. Підвищення рівня сформованості інформаційної компетентності майбутніх учителів України (на матеріалі вивчення польського досвіду) // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 99-100. – ISBN 978-966-2249-24-8
1069378
  Рамський Ю. Підвищення рівня фахової підготовки майбутніх учителів фізики у процесі навчання комп"ютерного моделювання / Ю. Рамський, С. Хазіна // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7. – С. 32-38. – ISSN 1682-2366
1069379
  Байдулін В. Підвищення рівня фінансової грамотності громадян у розвинених країнах // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (189). – С. 39-48. – ISSN 1682-2366
1069380
  Ладошко О.М. Підвищення робастності систем автоматичного розпізнавання мовлення методами обробки сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Ладошко Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
1069381
  Калачиков О.Т. Підвищення родючості грунтів України / О.Т. Калачиков. – К., 1963. – 80с.
1069382
  Майорова Т. Підвищення ролі банківського інвестиційного кредиту в інноваційному розвитку економіки України / Т. Майорова, С. Урванцева // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 3 (217). – С. 30-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2310-2624
1069383
  Бортнічук М.Т. Підвищення ролі громадських організацій в період розгорнутого будівництва комунізму / М.Т. Бортнічук, 1961. – 40с.
1069384
  Бєлкін Л.М. Підвищення ролі громадянського суспільства в забезпеченні якості нормативно-правових актів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 4 (квітень). – С. 96-103
1069385
  Білоусова О.С. Підвищення ролі державних інвестицій у модернізації реального сектору економіки України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (258). – Бібліогр.: 27 назв
1069386
  Мамутов В.К. Підвищення ролі доктринального тлумачення у застосуванні господарського законодавства // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 55-60
1069387
  Шкварчук Ю.М. Підвищення ролі заощаджень громадян у фінансуванні житлового будівництва // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 11. – С.118-125
1069388
  Малолітнева В. Підвищення ролі наукових правових досліджень у модернізації господарського законодавства // Майбутнє науки в обріях права : зб. наук. праць : матеріали IX міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (Київ, 5 груд. 2018 р.) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих учених ; [редкол.: Н.М. Пархоменко (голова) та ін.]. – Київ : Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2018. – С. 43-46. – ISBN 978-966-02-8706-8
1069389
  Коваленко В.В. Підвищення ролі органів виконання покарань у реалізації завдань кримінально-виконавчої політики України / В.В. Коваленко, Колб, 0.Г. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 2 (лютий). – С. 66-77
1069390
  Олійник Т.А. Підвищення селективності розділення комплексних флюоритових руд на основі особливостей струкутри мінералів та адсорбції реагентів : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.08 / Олійник Т. А.; Криворізький техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2000. – 21л.
1069391
  Шапко В.Ф. Підвищення стабільності екологічних характористик дизельного автомобіля удосконаленням конструкції нейтралізатора / В.Ф. Шапко, С.В. Шапко, В.О. Єлістратов // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 5 (112). – С. 87-93 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1069392
   Підвищення стабільності зв"язків в штучних нейронних мережах / Д.Ю. Зубенко, С.О. Закурдай, О.В. Донець, В.В. Ліньков // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 41-43. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1069393
  Нарєжній О.П. Підвищення стабільноті групових квантових стандартів у радіотехнічній системі синхронізації часу та частоти : автореф. дис. ... канд. техн. наук ; 05.12.17 / Нарєжній Олексій Павлович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніка. – Харків, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 34 назви
1069394
  Кір"ян Т. Підвищення стимулюючої ролі пенсійної системи в Україні / Т. Кір"ян, Н. Михайленко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 15-20
1069395
  Гурнович Ю.А. Підвищення стійкості банківської системи в умовах фінансової нестабільності // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 148-149
1069396
  Бесарабець Ю.Й. Підвищення стійкості кінцевих фрез з покриттям під час обробки титанових сплавів за рахунок приробітки / Ю.Й. Бесарабець, Б.М. Середенко, Е.Р. Ванієв // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 3-8. – (Серія : Технічні науки ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-4260
1069397
  Шамбір Н. Підвищення та перерахунок пенсій // Людина і праця : щомісячний журнал з питань захисту соціально-економічних інтересів населення України / Міністерство праці та соціальної політики України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 4-5.
1069398
  Дацюк Ростислав Юхимович Підвищення техніко-економічних показників газових двигунів автомобілів застосуванням газотурбінного наддуву : Автореф... канд. техн.наук: 05.04.02 / Дацюк Ростислав Юхимович; Україн. транспорт. ун-тет. – К., 1997. – 17л.
1069399
  Панченко М.П. Підвищення товарності - важлива умова всемірного піднесення колгоспної економіки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 43-50. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В статье на материалах колхозов УССР рассматриваются вопросы повышения товарности, как важное условие всемерного поднятия колхозной экономики. На фактических материалах автор рассматривает товарную продукцию и товарность колхозного производства, ...
1069400
  Рибін Олександр Іванович Підвищення точності аналізу електричних кіл узагальненим методом модифікацій : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.09. 05 / Рибін О. І.; НАНУ, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2002. – 32 с.
1069401
  Влах Галина Іванівна Підвищення точності аналого-цифрових перетворювачів електроенергії : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Влах Г.І.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 16 назв
1069402
   Підвищення точності визначення механічних властивостей композитів на основі карбонових волокон застосуванням раціональних методів обробки / О.О. Ченчева, Є.Є. Лашко, О.А. Самусенко, В.Т. Щетинін, О.Ф. Саленко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 3 (104), ч. 1. – С. 62-71 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1995-0519
1069403
  Репетило Т.М. Підвищення точності вимірювальних каналів з вихрострумовими перетворювачами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.05 / Репетило Тарас Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1069404
  Качанов М.П. Підвищення точності вимірювальних перетворювачів при двохпараметровому контролі вологості сипких матеріалів в умовах неусувного факторного впливу насипної щільності : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.13 / Качанов М.П.; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв
1069405
  Скидан О.А. Підвищення точності вимірювальних систем на основі вдосконалення методу автоматизованих багатократних вимірювань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.01.02 - стандарт., сертифікація та метрол. забезпечення / Скидан О.А. ; Севастопольський нац. ун-т ядерної енергії та пром-ті. – Севастополь, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1069406
  Петріченко Г.І. Підвищення точності вимірювання температури за випроміненням в умовах виробництва : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Петріченко Геннадій Іванович ; М-во освіти України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. акад. О.М. Бекетова. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1069407
  Козир О.В. Підвищення точності вимірювання температури коротких теплових імпульсів : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.01.02 / Козир Олег Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр. : 15 назв
1069408
  Чирка М.І. Підвищення точності вимірювання температури термоелектричними перетворювачами в нерівномірних теплових полях : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.04 / Чирка М.І.; Держ. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 1997. – 16л.
1069409
  Трембач Р.Б. Підвищення точності вимірювання факторів інтегральної напруги підвищеної частоти : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.05 / Трембач Р.Б.; Держ. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2000. – 16л.
1069410
  Моісєєв Д.В. Підвищення точності вимірювань гама-випромінювання при радіаційному контролі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Моісєєв Дмитро Володимирович ; М-во енергетики та вугільної промисловості України ; Севастопольський нац. ун-т ядерної енергії та промисловості. – Севастополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назв.
1069411
  Курський Ю.С. Підвищення точності гідроакустичних вимірювань у динамічних умовах : автореф. ...канд. техн. наук : 05.01.02. / Курський Ю.С. ; Укр.інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв.
1069412
  Новіков В.В. Підвищення точності оцінювання невизначеності результатів вимірювань на основі вдосконалення методу Монте-Карло : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Новіков Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
1069413
  Лавренова Д.Л. Підвищення точності оцінювання професійного рівня випробувальних лабораторій : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Лавренова Д.Л. ; Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1069414
  Вітер О.Ю. Підвищення точності перемножувачів напруг структурними методами. : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.05 / Вітер О.Ю.; Держ. ун-т *Львівська політехніка*. – Львів, 1998. – 15л.
1069415
  Тарас В.І. Підвищення точності поздовжнього розпилювання деревини на круглопилкових верстатах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.04 / Тарас Василь Іванович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1069416
  Приходько А.В. Підвищення точності позиціювання мікроманіпуляційних п"єзоелектричних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Приходько Альона Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 24 назви
1069417
  Яцук П.П. Підвищення точності прогнозування розвитку технологій на телекомунікаційних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Яцук Петро Петрович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1069418
  Войцеховський С.О. Підвищення точності різницевих розв"язків для задачі вигину ортотропної прямокутної пластинки з вільно обпертими кінцями / С.О. Войцеховський, О.А. Філімоніхіна // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 206-211. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається застосування методу сіток для розв"язання задачі вигину ортотропної прямокутної пластинки з вільно обпертими кінцями. Показано, що екстрапольований за Річардсоном розв"язок різницевої схеми має четвертий порядок точності в нормі W 2 2 (w ...
1069419
  Філімоніхіна О.А. Підвищення точності різницевих розв"язків для задачі оптимального керування еліптичними системами // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 347-352. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається застосування методу сіток для розв"язування задачі оптимального керування еліптичними системами. Показано, що екстрапольований за Річардсоном розв"язок різницевої схеми має четвертий порядок точності в нормі L[нижній індекс 2].
1069420
  Курська Т.М. Підвищення точності температурних вимірювань за допомогою самокаліброваних датчиків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.01.02 - стандарт., сертифікація та метрол. забезпечення / Курська Т.М. ; Держ. ком-т з питань техн. регул.вання та спожив. політики ; Нац. наук. центр "Ин-т метрології". – Харків, 2008. – 28 с. – Бібліогр.: 7 назв
1069421
  Солоха В.В. Підвищення точності токарних автоматизованих верстатів шляхом зміни впливу умов стикування базових вузлів на температурні деформації. : Автореф... канд. техн.наук: 05.03.01 / Солоха В.В.; Харків. держ. політ. ун-тет. – Харків, 1999. – 24л.
1069422
  Роман В.І. Підвищення точності ультразвукових витратомірів в умовах спотворень структури потоку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Роман Віталій Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
1069423
  Михайленко С.В. Підвищення фіскальної ролі місцевих податків в формуванні доходів місцевих бюджетів // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 1. – С. 37-45. – ISSN 2313-8246
1069424
  Влезько В.М. Підвищення фондовіддачі - важливий резерв інтенсифікації виробництва : Тематичний цикл:"Сучасна економічна політика" / В.М. Влезько. – Київ : Знання, 1988. – 31с. – (Серія 3"Економіка:наука управління,практика" ; №19)


  На матеріалах машинобудівних підприємств республіки аналізуються основні напрями процесу відтворення й ефективного використання основних виробничих фондів
1069425
  Стефанович В.Т. Підвищення функціонально-тактичних можливостей оптико-електронних пристроїв системи керування вогнем ракетно-артилерійського комплексу : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.:05.11.07 - оптичні прилади та системи / Стефанович В.Т. ; Нац. техн. ун-т України ; Київський політехн. ун-Т". – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1069426
  Горпинко Ю.І. Підвищення холодопродуктивності дросельних рефрижераторів оптимізацією параметрів і втрат регенеративного теплообмінника : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Горпинко Ю. І.; МО України, Харк. держ. Акад. міс. госп. – Х., 1997. – 24л.
1069427
  Матвійчук О. Підвищення частки нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії в енергетичному балансі країни –  важливий фактор  зниження антропогенного впливу енергетики на навколишнє середовище (законодавчі аспекти) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 77-83
1069428
  Куценко В.П. Підвищення чутливості і точності радіометричних приладів контролю виробів із діелектричних матеріалів : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.: 05.11.13 / Володимир Петрович Куценко; Київський нац. ун-т технол. та дизайну. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1069429
  Малик С.Б. Підвищення чутливості та вірогідності теплового методу неруйнівного контролю об"єктів промислового призначення : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Малик С.Б. ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
1069430
  Водолазський В.М. Підвищення чутливості ферозондового методу котролю металевих включень у харчових продуктах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.13 / Водолазський В.М.; Східноукраїнський націон. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1069431
  Ляпандра А.С. Підвищення швидкодії біомедичних приладів та достовірності визначення параметрів біопроб із використанням перексидоініційованої хемілюмінесценції : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Ляпандра А.С. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1069432
  Полив"янчук А.П. Підвищення швидкодії та економічної ефективності використання систем екологічного діагностування дизелів-мікротунелів / А.П. Полив"янчук, О.І. Каслін, О.О. Скурідіна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 106-114 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 18). – ISSN 1992-4259
1069433
  Коваленко Ю.І. Підвищення якісних характеристик оптичних елементів комбінованою електронно-променевою обробкою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.07 / Коваленко Юрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 30 назв
1069434
  Березовська Світлана Петрівна Підвищення якості винограду шляхом оперативного управління його водним режимом при мікрозрошенні : Автореф. дис. ... канд. сільськогоспод. наук: 06.01.08 / Березовська С.П.; Укр. акад. аграрн. наук. Ін-тут виногр. і вина "Магарач". – Ялта, 2000. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1069435
  Дебіч М. Підвищення якості вищої освіти через інтернаціоналізацію навчального процесу - світова тенденція / М. Дебіч, О. Гуменна // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (176). – С. 54-61. – ISSN 1682-2366
1069436
   Підвищення якості військової освіти на основі методу інтенсифікації / О.В. Білаш, Л.Д. Величко, Н.М. Гузик, Х.І. Ліщинська, О.С. Петрученко, Б.І. Сокіл // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 168. – C. 30-34. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1069437
  Колот А. Підвищення якості економічної освіти // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. Спецвипуск / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 11. – С. 66-70
1069438
  Івакіна К.Я. Підвищення якості електричної енергії тягової підстанції постійного струму в замкнутих структурах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Івакіна К.Я.; Івакін Катерина Яківна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
1069439
  Вадіа З.Т. Підвищення якості зв"язку у системах WiMAX з MIMO в умовах багатопроменевої інтерференції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Зіяд Тарік Вадіа ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1069440
  Варфоломєєва В.О. Підвищення якості й оптимізація управління інноваційною діяльністю в малому бізнесі : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 100-106 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
1069441
  Аверчева Н.О. Підвищення якості молока як основа конкурентоспроможності продукції на європейському ринку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 19-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2306-6792
1069442
  Радько В.І. Підвищення якості молокосировини - основа нарощення експортного потенціалу молокопереробних підприємств України / В.І. Радько, П.П. Бідула // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – С. 45-49 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1069443
  Наумченко І.Л. Підвищення якості навчання працюючої молоді / І.Л. Наумченко. – Київ : Радянська школа, 1961. – 139 с.
1069444
  Шпур О.М. Підвищення якості надання композитних сервісів у мережах із сервісно-орієнтованою архітектурою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Шпур Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 21 с. вкл. обкл. – Бібліогр.: 27 назв
1069445
  Бешлей М.І. Підвищення якості обслуговування пріоритетного трафіку реального часу у вузлах мультисервісної мережі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Бешлей Микола Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 40 назв
1069446
  Леоненко В.О. Підвищення якості освіти як необхідне завдання державної політики України // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 99-101
1069447
  Савельєва Т. Підвищення якості освітніх послуг на основі інновацій / Т. Савельєва // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 99-101. – ISSN 1728-9343
1069448
  Ломакович В.Я. Підвищення якості освітнього процесу у вищій школі як основа професійної компетентності майбутніх фахівців. / В.Я. Ломакович, О.В. Плахотнік // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2015. – C. 88-95. – (Серія: Педагогіка ; вип. 5). – ISSN 2410-2075
1069449
  Червенець В.В. Підвищення якості передачі потокового трафіку в мультисервісних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Червенець Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 21 с. вкл. обкл. – Бібліогр.: 16 назв
1069450
  Гаращук О. Підвищення якості підготовки кадрів- фундаментальна місія вищої школи / О. Гаращук, В. Куценко, І. Содоль // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 2 (104). – С. 22-36. – ISSN 1682-2366


  Розкриваються основні функції вищої школи в житті країни, аналізується освітній рівень населення, обгрунтовуються пропозиції з підвищення результативності діяльності вищої школи та перспектив ії розвитку.
1069451
  Гринь Олександр Олександрович Підвищення якості пристроїв синхронізації для систем на базі таймерних сигналів : Авторф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.02 / Гринь О.О.; Одеська національна академія зв"язку. – Одеса, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв.
1069452
  Уніят М.А. Підвищення якості прокату низьколегованих сталей шляхом термічної обробки та оптимізації хімічного складу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Уніят Михайло Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1069453
  Нестеренко О.О. Підвищення якості роботи - всенародне завдання / О.О. Нестеренко, Ю.М. Котляров. – К., 1978. – 151с.
1069454
  Панков А.О. Підвищення якості технологічного процесу сівби насіння крп"яних культур мобільною струминною дозуючою системою. : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.01 / Панков А.О.; Луганський держ. аграрний ун-т. – Луганськ, 2000. – 18л.
1069455
  Дмитренко Г. Підвищення якості трудового потенціалу за допомогою підготовки у ВНЗ конкурентоспроможних і конкурентоздатних випускників / Г. Дмитренко, А. Спіцина // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 11-17 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2411-6912
1069456
  Казачінер О.С. Підвищення якості уроку англійської мови: початкова школа / О.С. Казачінер. – Харків : Основа, 2013. – 95 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 92-95. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 5 (125)). – ISBN 978-617-00-1775-8
1069457
  Хагерізаде Рудан Мейсам Підвищення якості функціональних газотермічних покриттів лазерним термоциклуванням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.07 / Хагерізаде Рудан Мейсам ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1069458
  Гевко І. Підвищення якості освіти з залученням креативних методів при підготовці інженерів педагогів / І. Гевко, М. Пагута // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 3 (158), березень. – С . 11-15. – ISSN 2308-4634
1069459
   Підвищено стипендії // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Вересень (№ 7)


  З першого вересня розмір мінімальної стипендії для студентів вищих навчальних закладів підвищен.
1069460
   Підвищити довіру інвесторів і захистити їхні права // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 19 січня (№ 9)
1069461
  Півненко В. Підвищувати ефективність функціонування навчальних закладів післядипломної освіти юристів / В. Півненко, Є. Мірошніченко // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.108-111. – ISSN 0132-1331
1069462
  Булавін Л.А. Підвищувати науковий та методичний рівень викладання фізики в вищих закладах освіти. В.1 / Л.А. Булавін, П.П. Чолпан // Науковий вісник миколаївського державного пед.університету. – №1
1069463
  Мазур В. Підвищуємо кваліфікацію разом // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  "Понад 12 років фірма "ІС" приділяє велику увагу взаємодії з освітньою сферою, докладаючи спільних зусиль для підготовки і перепідготовки потрібних в економіці кадрів. Саме тому Київ. нац. університет імені Тараса Шевченка вже багато років співпраціює ...
1069464
  Єфремова Н. Підвищуємо педагогічну майстерність // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 8. – С. 20-21 : фото
1069465
  Казьміна Олена Підвищуємо показник гостинності України! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 3. – С. 59-53 : фото. – ISSN 1998-8044
1069466
  Сищук О. Підвищуймо градус публікаційної активності! // Київський університет. – Київ, 2016. – Жовтень (№ 9). – С. 5


  І за чисельністю наукових співробітників, і за статтями у базі Scopus КНУ імені Тараса Шевченка далеко попереду своїх конкурентів. Але за кількістю публікацій на одного дослідника КНУ поки що на четвертій позиції. Про це на засіданні Вченої ради 3 ...
1069467
  Черленяк М.І. Підвідомчість господарським судам справ, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 326-330. – ISSN 1563-3349
1069468
  Ілієв І.В. Підвідомчість і підсудність адміністративних спорів по законодавству Республіки Болгарія // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.81-84
1069469
  Кравчук В.М. Підвідомчість корпоративних спорів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 69-76.
1069470
  Ковалишин О.Р. Підвідомчість корпоративних спорів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 79--82. – (0). – ISSN 2078-9165
1069471
  Ковалишин О.Р. Підвідомчість корпоративних спорів: теорія та практика // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 7 (81). – С. 53-59
1069472
  Кисельова Т. Підвідомчість Міжнародному комерційному арбітражу спорів за участю держави // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 52-56. – ISSN 0132-1331
1069473
  Кармаза О.О. Підвідомчість питань щодо захисту житлових прав громадян в Україні // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 170-173
1069474
  Кириченко А. Підвідомчість розгляду спорів щодо прав на об"єкти інтелектуальної власності: господарська чи адміністративна юрисдикція? // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 329-331
1069475
  Татьков В. Підвідомчість спорів господарським і адміністративним судам при реалізації правовідносин інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 24-30
1069476
  Гвоздецький А. Підвідомчість спорів за участю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 386-388. – ISBN 978-617-7069-14-9
1069477
  Янюк Н. Підвідомчість справ адміністративним судам: проблемні питання // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.88-92. – ISSN 0132-1331
1069478
  Рєзнікова В. Підвідомчість справ господарським судам України: проблеми теорії та практики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 24-32. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено як теоретичним, так і практичним проблемам підвідомчості справ господарським судам України. Проаналізовано основні доктринальні підходи до визначення поняття та сутності судової підвідомчості. Особливу увагу приділено співвідношенню ...
1069479
  Шкляр С.В. Підвідомчість справ з приводу оскарження дій та рішень Антимонопольного комітету України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 143-149
1069480
  Угриновська О. Підвідомчість справ за скаргами громадян у сфері управлінської діяльності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.349-354. – Бібліогр.: 8н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1069481
  Пархомчук С.О. Підвідомчість справ про оскарження рішень Антимонопольного комітету України в контексті захисту прав інтелектуальної власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 272-276
1069482
  Німак М.О. Підвідомчість справ про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 87-88
1069483
  Поливач В. Підвідомчість справ, що виникають із кредитних правовідносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 80-83. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються останні законодавчі зміни, судова практика та правові позиції вищих судових інстанцій, спрямовані на врегулювання підвідомчості третейським судам справ, що виникають із кредитних правовідносин, з позиції їх можливого практичного ...
1069484
  Шуляк Н. Підвідомчість судових справ щодо визнання недійсними рішень органів місцевого самоврядування про надання земельних ділянок юридичний особам // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 93-102.
1069485
  Морозов Є. Підвідомчість судових справ, що виникають із земельних правовідносин // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 3-9 березня (№ 9). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
1069486
  Муза О.В. Підвідомчість та підсудність справ адміністративної юрисдикції у контексті судово-правової реформи // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 343-353. – ISBN 978-617-7530-15-1
1069487
  Юрасов В.П. Підвідомчість цивільних справ // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
1069488
  Волощук О.Т. Підвідомчість як передумова виникнення процесуальних правовідносин у міжнародному комерційному арбітражі / О.Т. Волощук, М.О. Гетманцев // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9 (225). – С. 39-50. – ISSN 2308-9636
1069489
  Калініченко О.О. Підводна парадигма українського козацтва // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2016. – № 4 (40). – С. 51-64. – ISSN 2077-9496
1069490
  Гриневич В. Підводна частина айсберга: роль Червоної Армії у боротьбі з українським повстанським рухом (1944 - 1945 рр.) // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. досліджень ; редкол. : В. Верстюк, Я. Грицак, Л. Зашкільняк [та ін.]. – Київ ; Львів, 2006. – Число 10. – С. 107-139. – ISBN 966-7493-25-5; 966-8978-29-3 (ч.10)
1069491
  Прокоф"єв І. Підводне сяйво // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2003. – № 3/4. – С. 70-72. – ISSN 0130-321Х
1069492
  Богоров В.Г. Підводний світ / В.Г. Богоров. – Львів, 1952. – 44 с.
1069493
  Гончаров С. Підводний човен ВМС України : яким йому бути? // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України .Спецпроект за участю військових журналістів РФ та Республіки Білорусь / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 7 (121). – С. 22-23
1069494
  Колишній Підводний човен у добу сексі-твіттерів / Колишній, дипломат // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 7-13 квітня (№ 13). – С. 4


  "З легкої руки одного з перших послів сучасної України, дипломатичну установу любили порівнювати з підводним човном. Капітан і команда відрізані від суші-Батьківщини, зв"язок складний, довкола шторми, акули, ворожі кораблі у формі розвідувальних служб. ...
1069495
  Пестушко Валерій Підводні газопроводи : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 10
1069496
  Томко Ю. Підводні камені заборони реклами ліків // Юридична газета. – Київ, 2021. – 28 вересня (№ 18)
1069497
  Цукурова С. Підводні камені земельної реформи // Юридична газета. – Київ, 2021. – 12 жовтня (№ 19)
1069498
  Бреус С. Підводні камені надання пільг окремим категоріям громадян // Юридична газета. – Київ, 2016. – 27 грудня (№ 52). – С. 32
1069499
  Грибик Р. Підводні камені при укладенні угод із злиття та поглинання // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 370-371
1069500
  Дмитрук А. Підводні рейси Александра Пушкіна // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (146). – С. 21. – ISSN 2518-7104


  Контр-адмірал Олександр Сергійович Пушкін (1929-1997). Писав вірші, картини маслом, займався музикою.
1069501
  Колодницький С.Г. Підгаєцька школа в історії та спогадах / Степан Колодницький. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. – 438, [2] с. : іл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 164-167. – ISBN 978-617-7793-63-1
1069502
  Жадько В. Підгайний Леонід Єрофейович (- літературознавець) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 701-702. – ISBN 978-966-8567-14-8
1069503
  Проценко Л. Підгайний Леонід Єрофійович (1899-17.XII.1950) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 234
1069504
  Проценко Л. Підгайний Леонід Єрофійович [1899-17.XII.1950] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С. 234. – ISBN 978-611-01-1405-9
1069505
  Марочко В. Підгайний Семен Олександрович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 331. – ISBN 978-617-642-388-1


  Підгайний Семен Олександрович - український учений - історик, археограф, автор спогадів про українську інтелігенцію на Соловецьких островах, член-основоположник УРДП, 1948 року - перший з черги державний секретар реорганізованого ДЦ УНР. З 1943 року на ...
1069506
   Підгайці та Підгаєччина : 20-річчю відновлення Підгаєцького району присвячено : наук.-краєзн. зб. / упоряд. Степан Колодницький ; [наук. ред.: О. Бойко, В. Слободян]. – Тернопіль : Терно-граф, 2012. – 767, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 741-767. – ISBN 978-966-457-133-0


  У прим. № 1690347 напис: Шановному добродієві Володимирові з великою повагою і подякою за працю у сфері відновлення історичної та національної памяті українців. Упорядник: Підпис. 17.10.2014 р. м. Підгайці
1069507
   Підгайчани в боротьбі за волю України : Історично-мемуарний збірник. – Тернопіль : Горлиця, 2000. – 624с.
1069508
  Чабаненко М. Підгалузі аграрного права: поняття, критерії виокремлення, сучасний стан розробки // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 181-185. – ISSN 1561-4999
1069509
  Чобіт Д.В. Підгірці : іст.-архітектур. перлина України / Дмитро Чобіт. – Броди : Просвіта, 1998. – 63, [1] с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 54-57. – ISBN 966-7544-00-1
1069510
  Чобіт Д.В. Підгірці : іст.-архітектур. перлина України / Дмитро Чобіт. – (Вид. 2-ге). – Броди : Просвіта, 2009. – 63, [1] с. : іл. – ISBN 966-7544-00-1
1069511
  Зозуля Д. Підгоріли : [проза] // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 149-154
1069512
  Чобану Й.К. Підгоряни / Ион Чобану ;. – Київ, 1988. – 453 с.
1069513
  Денисенко Г. Підготовка "Зводу пам"яток історії та культури України": наукові напрацювання та перспективи // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (80). – С. 118-125
1069514
  Давлєтов О. Підготовка "покоління вовків" вишкіл майбутніх виконавців Голокосту : нариси молодіжної політики НСДАП у 1922-1939 рр. / Олександр Давлєтов ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Укр. ін-т вивч. голокосту "Ткума". – Дніпропетровськ : Інститут "Ткума" ; Ліра, 2015. – 279, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 255-272, в прим.: с. 148-162 та в кінці додатків. – ISBN 978-966-02-7332-0
1069515
  Давлєтов О.Р. Підготовка "Покоління вовків": вишкіл майбутніх виконавців Голокосту : нариси молодіжної політики НСДАП у 1922-1939 рр. / Олександр Давлєтов ; Укр. ін-т вивч. Голокосту "Ткума". – (2-ге вид., допов.). – Дніпро : Ліра ЛТД, 2019. – 315, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 155-169, 289-307 та в кінці окремих статей. – (Українська бібліотека Голокосту). – ISBN 978-966-981-167-7
1069516
  Куширець К.О. Підготовка "Рухом капітанів" Революції гвоздик // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 116-119. – ISSN 2076-1554
1069517
  Грабар Н.М. Підготовка адвокатом позовної заяви до суду // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 345-350. – ISSN 1563-3349
1069518
  Шевелюк Л.С. Підготовка адвокатом скарги до європейського суду з прав людини // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 81-84


  Статтю присвячено діяльності адвоката на стадії підготовки скарги до Європейського Суду з прав людини(ЄСПЛ), порядок звернення до ЄСПЛ за захистом від порушень з боку держави. Стаття містить інформацію про Європейську конвенцію із прав людини та ...
1069519
  Кузьменко О. Підготовка американських школярів до вивчення конституції / О. Кузьменко, І. Цяцька // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 12 (100). – С. 17-20
1069520
  Сальник І.В. Підготовка англомовного вчителя фізики: проблеми інтеграції фахового і мовного навчання // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентністного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю. – С. 30-33. – (Серія педагогічна ; вип. 24). – ISSN 2307-4507
1069521
  Плачинда Т.С. Підготовка аспірантів до педагогічної діяльності у ЗВО // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 84-86. – ISBN 978-966-698-290-5
1069522
  Стрельніков В. Підготовка бакалаврів економіки за міжнародними стандартами // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавс. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 69. – С. 52-57. – ISSN 2075-1478


  "...У статті досліджено критерії якості підготовки бакалаврів економіки на основі міжнародних стандартів серії ISO 9001."
1069523
  Самойленко О.О. Підготовка бакалаврів з кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища засобами мережевих тренажерів для програмування // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 38-42. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х
1069524
  Асатуров С.К. Підготовка бакалаврів з міжнародних відносин: історія, завдання, проблеми, перспективи // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 44-45
1069525
  Сисоєв О. Підготовка бакалаврів з циркулярної економіки у республіці Польща // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2021. – Вип. 2 (67). – С. 79-85. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1069526
   Підготовка бакалаврів за програмою "екологічний туризм" в Житомирському національному агроекологічному університеті / П.М. Малярчук, О.Ф. Дунаєвська, О.Ю. Козловський, М.М. Світельський // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 153-158


  Розглянуто систему підготовки бакалаврів за програмою "Екологічний туризм" напряму "Екологія, охорона навколишнього середовища і збалансоване природокористування". Представлені програми підготовки, навчально-методична, позааудиторна робота на ...
1069527
  Брандибура І. Підготовка бакалаврів політології в університетах Великої Британії: використання методів активного навчання // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 83-91. – ISSN 2075-1478
1069528
  Колесниченко Н. Підготовка бакалаврів романо-германської філології в системі університетської освіти Німеччини // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (55). – С. 101108. – ISSN 2078-1016
1069529
  Бідюк Н. Підготовка бакалаврів технічного профілю в університетах Великобританії // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 22-24
1069530
  Богданов Г. Підготовка бібліотечних кадрів у Німеччині // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 8 (265), серпень. – С. 43-45. – ISSN 2076-9326


  Дослідження має міждисциплінарний характер і проведено на стику теорії та історії бібліотечної освіти, професіології та педагогіки. Об"єктом вивчення є процес зародження та подальшої розбудови системи бібліотечної освіти в Німеччині, починаючи від XIX ...
1069531
  Єрмолаєва Г.А. Підготовка бібліотечно-інформаційних фахівців в Україні: сучасні виклики часу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 62-65. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741


  На базі Київського національного університету культури і мистецтв як теоретико-прикладної платформи розвитку бібліотечної освіти в Україні у лютому 2017 р. відбулось третє засідання Громадської експертної ради з питань бібліотечної освіти. Під час ...
1069532
  Агафонова Л.Г. Підготовка бізнес-плану : Практикум / Л.Г. Агафонова, О.В. Рога. – Київ : Знання, 1999. – 158 с. – ISBN 966-7131-18-1
1069533
  Агафонова Л.Г. Підготовка бізнес-плану : Практикум / Л.Г. Агафонова, О.В. Рога. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2000. – 158с. – ISBN 966-620-028-7
1069534
  Прищепа Т. Підготовка болгарських військових у навчальних закладах Російської імперії 1878-1915 рр. // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 639-642. – ISBN 978-966-171-90295
1069535
  Сенюк А. Підготовка болгарських культурно-освітніх працівників у Преславському педтехнікумі (20-30-ті роки XX ст.) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 70-80. – ISSN 0203-9494


  У статті висвітлюється роль Преславського педтехнікуму для культурно-освітнього розвитку болгарської етнічної групи України в 20–30-х роках ХХ ст., визнаються особливості організації та змісту навчального процесу. В результаті аналізу автор доводить, ...
1069536
  Тридід О. Підготовка бухгалтерів-аналітиків для банківської системи України / О. Тридід, В. Лукін // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 11/12 (119). – С. 66-75. – Бібліогр. :21 назв. – ISSN 1605-2005
1069537
  Татарчук В. Підготовка в Київському політехнічному інституті фахівців для авіаційної промисловості СРСР в перше десятиріччя Радянської влади (1921-1930 рр.) // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського ; Держ. політехн. музей ; редкол.: Ільченко М.Ю., Бобир М.І., Реєнт О.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 25. – С. 19-32. – ISSN 2079-2999
1069538
  Зайцев Б. Підготовка в Харкові до ХІІ Археологічного з"їзду: документи свідчать / Б. Зайцев, А. Парамонов // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2003. – Т. 4. – С. 30-38. – ISBN 966-625-040-3
1069539
  Черняєв В. Підготовка Вашингтонської конференції 1921 р. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 585-588. – ISBN 978-966-171-893-6
1069540
  Корж-Усенко Підготовка викладача вищого навчального закладу: історико-педагогічний вимір // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / В.Ф. Живодьор, І.І. Гавриленко, Т.В. Гребеник, С.С. Дєнєжніков, О.А. та ін. Заболотна. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 202-236. – ISBN 978-966-698-197-7
1069541
  Огієнко О.І. Підготовка викладача вищої школи в умовах магістратури: андрагогічний підхід // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 336-342. – ISSN 2312-5993
1069542
  Сбруєв М.Г. Підготовка викладача вищої школи до моніторингу якості вищої освіти: аналіз зарубіжного досвіду // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / В.Ф. Живодьор, І.І. Гавриленко, Т.В. Гребеник, С.С. Дєнєжніков, О.А. та ін. Заболотна. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 385-409. – ISBN 978-966-698-197-7
1069543
  Волкова Н. Підготовка викладача вищої школи як стратегічне завдання // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 11-18. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (304)). – ISSN 1729-360Х
1069544
  Гоцуляк К.І. Підготовка викладача до диференційованого навчання студентів економічних спеціальностей / К.І. Гоцуляк, О.І. Ємець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 375-381. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1069545
  Оніщук М. Підготовка викладачів (тренерів) Національної школи суддів України як складова судівської освіти // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (20). – С. 6-10
1069546
  Коваль Т.І. Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічний діяльності : [навч.-метод. посібник] / Т.І. Коваль, С.О. Сисоєва, Л.П. Сущенко ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2009. – 380 с. : іл., табл. – На обкл. зміст: Педагогічна діяльність викладачів в умовах інформаційного суспільства ; Програмне забезпечення ; Інтернет-технології ; Дистанційна освіта ; Дистанційне навчання ; Електронні підручники. – Бібліогр.: с. 364–379. – ISBN 978-966-638-223-1
1069547
  Левківський Б.К. Підготовка викладачів для вищих навчальних закладів в умовах долучення до Болонського процесу // Болонський процес: досягнення та проблеми вищої правничої освіти України : зб. матеріалів міжнар. науково-практичної конференції (15-16 груд. 2006 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушко та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 54-56
1069548
  Бондаренко М.П. Підготовка викладачів для українських шкіл у Бразилії: історичний досвід, сучасний стан та щляхи розвитку // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 479-494
1069549
  Вовчаста Н.Я. Підготовка викладачів до забезпечення іншомовної професійної діяльності майбутніх офіцерів цивільного захисту // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 53-58. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 46). – ISSN 2415-7872
1069550
  Сидоренко О.Л. Підготовка викладачів до запровадження критеріального підходу при визначенні результатів зовнішнього незалежного оцінювання: перший досвід та перспективи // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (84). – C. 34-37. – ISSN 1562-529Х
1069551
  Сидоренко О.Л. Підготовка викладачів до запровадження критеріального підходу при визначенні результатів зовнішнього незалежного оцінювання: перший досвід та перспективи // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 259-264
1069552
  Горпініч Т. Підготовка викладачів до професійної діяльності в медичних університетах США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 143-154. – ISSN 2312-5993
1069553
  Кузнецова О.Ю. Підготовка викладачів іноземних мов у країнах Європейського Союзу // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 37. – C. 61-69. – ISSN 2312-0657


  Розглянуто питання організації і змісту підготовки викладачів іноземних мов у країнах Європейського Союзу. Встановлено наявність двох провідних тенденцій у європейському освітньому просторі: уніфікації в організації підготовки педагогічних працівників ...
1069554
  Колісник-Гуменюк Підготовка викладачів професійно-художнього профілю у Польщі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 1 (168), січень. – С. 47-51. – ISSN 2308-4634
1069555
  Палаціо Лопес Хуан Підготовка викладачів середньої загальноосвітньої школи шляхом заочного навчання в Республіці Куба / д-р Хуан В. Лопес Палаціо // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 68-70. – (Серія історії ; № 18)
1069556
  Швець Г.Д. Підготовка викладачів української мови як іноземної в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 6 (40). – С. 256-264. – ISSN 2312-5993
1069557
  Школьний О.В. Підготовка випускників загальноосвітніх шкіл до ЗНО з математики / Олександр Володимирович Школьний // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – C. 129-134. – (Педагогічні науки ; № 3 (110)). – ISSN 2414-5076


  У статті розглядається авторська система підготовки учнів української старшої школи до зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Описано основні структурні елементи цієї системи підготовки та принципи її практичної реалізації. Наведено спосіб ...
1069558
  Равлюк В.Г. Підготовка висококваліфікованих фахівців для освітнього процесу вишу // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 132-134
1069559
  Скрябін О. Підготовка вихованців до військової служби в Київському кадетському корпусі (1852-1917 рр.) // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 281-286. – ISBN 978-617-7399-39-0
1069560
  Гончарук Н. Підготовка вищих керівних кадрів у сфері державної служби: синергетичний підхід / Н. Гончарук, О. Харченко // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 202-210.
1069561
   Підготовка військ // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. Спецвипуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 2 (116) : Біла книга - 2009. Збройні Сили України. – С. 29-36
1069562
  Огороднік В.Ю. Підготовка військових кадрів для Служби безпеки Організації Українських Націоналістів (Бандери): 1944-1950 рр. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 1 (48). – С. 109-117. – ISBN 966-614-021-7
1069563
  Тичина І. Підготовка військових фахівців в Україні у XIX - на початку XX сторіччя // Історико-педагогічний альманах / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Умань, 2015. – Вип. 1. – С. 65-69
1069564
  Богунов С. Підготовка військових фахівців у збройних силах Франції / С. Богунов, Н. Вавілова, Ю. Приходько // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (39). – С. 43-56. – ISSN 2617-1775
1069565
  Приходько Ю. Підготовка військових фахівців у провідних країнах світу: основоположні засади та тенденції // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 3 (67). – С. 285-299. – ISSN 2312-5993
1069566
  Приходько Ю.І. Підготовка військових фахівців: системний підхід // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 32-35. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2413-3329
1069567
  Медведєв Ю.Б. Підготовка військових фінансистів в умовах реформування української армії з переходом на контрактну основу комплектування / Ю.Б. Медведєв, І.М. Семеніхін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 95-96. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання, пов"язані з підготовкою кадрів фінансово-кономічної служби української армії та їх місце і роль у виконанні вимог Державної програми з фінансового забезпечення реформування армії з переходом на контрактну основу ...
1069568
  Чистякова І. Підготовка військовослужбовців у закладах вищої освіти України / І. Чистякова, І. Драга // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 196-205. – ISSN 2312-5993
1069569
   Підготовка волонтерів та їх роль у реалізації соціальних проектів : Додаток до журналу "Практична психолог. та соціальна робота". – Київ : Науковий світ, 2001. – 49с. – (Біб-чка соц.працівника/соц. педагогіка. Благополуччя дітей та молоді: можливості соціальної роботи (у рамках проекту "Соціальна освіта в Україні"). – ISBN 966-675-013-9
1069570
  Тішкова О.Ф. Підготовка вчителів англійської мови у вищих навчальних закладах Китайської Народної Республіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Тішкова Олена Федорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1069571
  Кульчицька Я. Підготовка вчителів до екологічної освіти школярів у Канаді: постановка проблеми // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 94-99. – ISSN 2077-1827
1069572
  Бойченко М.А. Підготовка вчителів до роботи з обдарованими учнями: досвід країн ЄС // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 108-110. – ISBN 978-966-698-290-5
1069573
  Коцур С.Г. Підготовка вчителів іноземних мов в університетах Австрії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Коцур Сабіна Григорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігівський колегіум" ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1069574
  Корольова Л. Підготовка вчителів іноземної мови в університитетах Румунії // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 113-115. – ISBN 978-966-644-365-9
1069575
  Войналович Н. Підготовка вчителів математики до проектної діяльності під час вивчення теорії ймовірностей / Н. Войналович, І.Ю. Погрібна // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 169. – С. 31-36. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1069576
  Ломако Л. Підготовка вчителів на педагогічних курсах у Наддніпрянській Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: сучасна історіографія проблеми // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 2. – С. 114-118. – ISSN 1998-4634
1069577
  Муращенко О.В. Підготовка вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти до інтегрованого навчання молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Муращенко Олена Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1069578
  Гуркова Т.П. Підготовка вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти до реалізації діалогових форм навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Гуркова Тетяна Павлівна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1069579
  Рома О.Ю. Підготовка вчителів початкової школи в системі післядипломної освіти до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Рома Оксана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 15 назв
1069580
  Тягло Н.В. Підготовка вчителів у системі післядипломної освіти до організації науково-дослідницької діяльності учнів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Тягло Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 15 назв
1069581
  Покрова С. Підготовка вчителів у системі післядипломної освіти до формувального оцінювання навчальних досягнень молодших школярів // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 192-198. – ISSN 2411-1317
1069582
  Кесер Т.Р. Підготовка вчителів української мови та літератури засобами технологій інтерактивного навчання // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2020. – Vol. 11. – С. 248-269. – ISBN 978-966-97809-0-4. – ISSN 2415-3729
1069583
  Гайдай І. Підготовка вчителя-філолога подвійного профілю: історичний досвід для сучасності // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (57) : Педагогіка. – C. 88-94. – ISSN 2078-1687
1069584
  Кутова О.М. Підготовка вчителя до використання технологій естетичного виховання учнів у системі методичної роботи школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кутова Ольга Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2012. – 23 с. – Бібліогр.: 19 назв
1069585
  Кухаренко В. Підготовка вчителя до дистанційного навчального процесу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 172-175


  Під час проведення експеременту з дистанційного навчання для школярів велика увага приділялась підготовці учителів.
1069586
  Нос Л. Підготовка вчителя до професійної діяльності в полікультурному середовищі: канадський досвід // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 178-179
1069587
  Роєнко Л. Підготовка вчителя до розвитку літературно-творчих здібностей молодших школярів // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 128-133. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2706-6258
1069588
  Хомич О. Підготовка вчителя початкових класів в Канаді та Україні: порівняльний аспект // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 217-218. – ISBN 978-617-7263-79-0
1069589
  Фомін К.В. Підготовка вчителя початкової школи до організації діалогічного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Фомін Катерина Василівна ; Держ. служба України з надзвичай. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1069590
  Климович Я.В. Підготовка вчителя технологій до виховання учнів сільської школи на національно-культурних традиціях : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Климович Яна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1069591
  Новикова Н. Підготовка вчителя як необхідна умова розвитку системи шкільної біологічної освіти в Україні // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2018. – Vol. 8. – С. 123-136. – ISBN 978-966-97809-3-5. – ISSN 2415-3729
1069592
  Селіверстова К.Т. Підготовка галузевих словників: здобутки і особливості методики укладання перекладного словника // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (287). – C. 25-62. – ISSN 0320-9466
1069593
  Раткевичс А. Підготовка геодезичної основи для демаркації державного кордону / А. Раткевичс, А. Целмс, І. Кукуле // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2016. – Вип. 2 (32). – С. 70-79 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1819-1339
1069594
  Плахотнік О.В. Підготовка геоекологів в університетах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 216-226. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Екологічна ситуація в Україні невпинно погіршується, як в окремих регіонах, так, в усій державі. Розв"язання екологічних проблем в Україні можливе лише за участю фахівців-екологів, яких на професійному рівні готують вузи. Визначається компетенція і ...
1069595
  Потульницький В. Підготовка гетьманом Павлом Скоропадським у 1926-1931 рр. підгрунтя до започаткування політичних стосунків з королівством Великобританії // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 215-223. – ISSN 2222-5250
1069596
   Підготовка гірничого інженера: школа - ВНЗ - підприємство : монографія / [В.С. Моркун та ін.]. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ "КНУ", 2015. – 244, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в копірайті. – Бібліогр.: с. 223-243. – ISBN 978-966-132-022-1
1069597
  Крижанівський В.П. Підготовка дипломатичних кадрів у національній системі вищої освіти // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 10 : Інститут міжнародних відносин. – С. 29-32
1069598
  Сітоленко В.С. Підготовка дисертаційних досліджень викладачами ХДАК (1991-2012 рр.) // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 47-48
1069599
  Треніна А.С. Підготовка дитини до школи: декілька порад для батьків // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 31 : фото
1069600
  Ящишин О.О. Підготовка дітей в сім"ї до вибору професії / О.О. Ящишин, Р.Й. Міттельман. – Київ : Знання, 1969. – 27 с.
1069601
   Підготовка до відзначення 200-річчя Тараса Шевченка виходить на завершальну стадію // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 28червня (№ 13). – С. 2


  Про підготовку до святкування 200-річчя Тараса Шевченка під час Години запитань до Уряду у Верховній Раді України розповів міністр культури України Леонід Новохатько
1069602
  Мінін Федір Підготовка до дій у надзвичайних ситуаціях // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 32
1069603
  Пазюк С. Підготовка до життя в суспільстві // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4 грудня (№ 47). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  Про систему освіти Нідерландів.
1069604
  Шулікін Д. Підготовка до ЗНО-2016 у цифрах і фактах // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 18 квітня (№ 15). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  За матеріалами прес-конференції з директором Українського центру оцінювання якості освіти. Вадим Карандій поінформував про підсумки реєстрації для участі в цьогорічному зовнішньому незалежному оцінюванні та про підготовку до наступних етапів його ...
1069605
  Каневська Р. Підготовка до іспитів у розпалі : [До іспитів залишилось десять днів !] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 2


  Семінари по курсу історії філософії, логіки, політекономії та основ марксизму-ленінізму на філософському факультеті проходять змістовно. Студенти вдумливо і сумлінно готуються до зимової сесії.
1069606
  Таровита І. Підготовка до написання судження : (Урок в 11 класі) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4 (637). – С. 11-13. – ISSN 0130-5263
1069607
  Бороденко О. Підготовка до обряду вінчання у XVIII - першій половині XIX ст. // Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, Д. Базик [та ін.]. – Київ, 2019. – № 87. – С. 38-54. – ISSN 2306-3548
1069608
  Романишина Л.М. Підготовка до професійної діяльності майбутніх фармацевтів у процесі вивчення блоку хімічних дисциплін у системі коледж - медична академія / Л.М. Романишина, М.М. Лукащук // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2020. – Vol. 11. – С. 270-284. – ISBN 978-966-97809-0-4. – ISSN 2415-3729
1069609
  Волошина Л. Підготовка до реваншу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 11 травня (№ 77). – С. 4


  Гібридна війна триває в першу чергу на політичному та ідеологічному фронтах.
1069610
  Гапоненко Л.О. Підготовка до рефлексивного спілкування у професійній взаємодії майбутніх практичних психологів // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 8 (173). – С. 13-17
1069611
  Школьний О. Підготовка до розв’язування тестових завдань ЗНО з математики з повним поясненням // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 9 (73). – C. 189-199. – ISSN 2312-5993
1069612
  Бідасюк Н. Підготовка до співбесіди з роботодавцем та професійно-орієнтованих випробувань англійською мовою // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11 (207). – С. 21-30. – ISSN 1682-2366


  Співбесіда та професійно-орієнтоване тестування під час прийому на роботу є першою серйозною перевіркою набутих англомовних компетентностей: мовної, мовленнєвої, лінгвосоціокультурної, навчально-стратегічної, предметної, психологічної. Стаття розглядає ...
1069613
  Ніколаєва С.Ю. Підготовка доктора філософії: загальна характеристика освітньо-наукової програми зі спеціальності 011 "Освітні, педагогічні науки" // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. С.Ю. Ніколаєва. – Київ, 2017. – № 3 (91). – С. 36-46. – ISSN 1817-8510
1069614
  Огієнко О.І. Підготовка докторів філософії в галузі освіти дорослих: досвід університетів США // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 81-84. – ISBN 978-966-698-290-5
1069615
  Луговий В. Підготовка докторів філософії в Україні: вивчення та використання фінського досвіду / В. Луговий, С. Калашнікова // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Травень-березень (№ 3). – С. 3
1069616
  Пожидаєва О.В. Підготовка докторів філософії із соціальної роботи до викладацької діяльності (на прикладі Академії праці, соціальних відносин і туризму) // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 3 (132). – С. 116-123. – ISSN 2414-5076
1069617
  Дубасенюк О. Підготовка докторів філософії у сфері педагогічної освіти // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 105-108. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
1069618
  Матвієнко О.В. Підготовка документознавців в Україні: надання освітніх послуг розширюється у нових спеціальностях / О.В. Матвієнко, М.Н. Цивін // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 1. – С. 56-62. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи полягає у виявленні суперечностей , наявних у цілях підготовки фахівців за спеціальністю 015.05 Професійна освіта (документознавство)
1069619
  Розлуцька Г.М. Підготовка духовенства в умовах Мукачівської богословської школи // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 245-248. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1069620
  Сухотеріна Л.І. Підготовка економістів в Одеському політехнічному: рання історія // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 201-204. – ISBN 978-966-927-169-3
1069621
  Єщенко П.С. Підготовка економістів нової генерації - головне завдання кафедри економічної теорії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 31-37. – (Економіка ; Вип. 40)


  Розглядаються питання підготовки економістів нової генерації, які відповідають вимогам як перехідного, так і ринкового етапу розвитку економіки держави.
1069622
  Сьомкіна Т.В. Підготовка економістів: інноваційний підхід / Т.В. Сьомкіна, О.В. Воскобоєва, С О. Ромащенко // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (27). – C. 76-84. – ISSN 2415-8089
1069623
  Матат Д. Підготовка експертів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 грудня (№ 49). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки затвердило Положення про конкурсний відбір проектів-підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів.
1069624
  Матат Д. Підготовка експертів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 грудня (№ 49). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Установчу нараду "Науково-методологічні засади створення сучасного підручника" провели в Міністерстві освіти і науки й Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України.
1069625
  Тригуб І. Підготовка експертів у галузі освіти: досвід Східної Європи // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1 (58). – С. 88-92. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1069626
  Андронов В. Підготовка екстремальних психологів в контексті модернізації вищої освіти / В. Андронов, С. Лебедева, Л. Перелигіна // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (94). – С. 22-25. – ISSN 1562-529Х
1069627
  Бессараб А.О. Підготовка електронного видання для забезпечення навчального процесу в університеті / А.О. Бессараб, І.Ю. Антоненко, В.І. Семенець // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 77-84. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 3 (38)). – ISSN 1813-341X


  Висвітлено особливості створення та використання електронних видань як одного із засобів забезпечення навчального процесу в університеті. Протестовано можливості створення електронного видання у форматі EPUB.
1069628
  Гайдамака В. Підготовка журналістських кадрів для друкованих засобів масової інформації в Україні Інституту журналістики Київського університету ім. Т.Г. Шевченка (1997-2000 р.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 67-71. – ISSN 1728-9343
1069629
  Ільченко О.І. Підготовка журналістських кадрів у контексті утвердження моралі в українській журналістиці // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 16. – С. 47-49


  Розглядається питання підготовки журналістів у контексті утвердження суспільної моралі в Україні як однієї з найактуальніших проблем ЗМІ. Запропоновано конкретні заходи для успішної реалізації Закону України "Про захист суспільної моралі".
1069630
  Мяловицька Н.А. Підготовка законопроекту як важлива стадія законотворчого процесу // Законодавча діяльність Верховної Ради України: стратегія планування в умовах європейської інтеграції : матеріали круглого столу 28 січ. 2015 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – С. 113-115. – ISBN 978-966-7166-33-5
1069631
  Волярська О.С. Підготовка зареєстрованих безробітних та слухачів навчальних підрозділів підприємств, організацій, установ: теоретичні і методичні аспекти : монографія / О.С. Волярська ; Нац. акад. пед. освіти і освіти дорослих, Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ ; Запоріжжя : Кругозір, 2015. – 478, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 394-432. – ISBN 978-617-649-033-III
1069632
  Головань С.М. Підготовка захисту інформації в інформаційних системах // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 70-75
1069633
  Ільїна С. Підготовка зі створення примірних специфікацій на маркетингові дослідження // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (102), травень - червень. – С. 4-9. – ISSN 1606-3732
1069634
  Щербатюк М.М. Підготовка зразків рослинних тканин для електронної мікроскопії : (теорет. та практ. аспекти) : метод. посібник / М.М. Щербатюк, В.О. Бриков, Г.Г. Мартин ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ : Талком, 2015. – 61, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 61. – ISBN 978-617-7133-90-1
1069635
  Олексенко Р. Підготовка і перепідготовка кадрів у системі економічної освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С. 59-67. – ISSN 2078-1016
1069636
   Підготовка і проведення виборчих кампаній. – 2-ге вид. – Київ : Інтертехнодрук, 2002. – 340с. – (Дайджест навчальних посібників Республ. партії США (за матеріалами експертів Міжнар. Республ. ін-ту США)). – ISBN 966-8026-01-2
1069637
  Макаров М.О. Підготовка і проведення партійних зборів / М.О. Макаров. – Львів, 1970. – 34с.
1069638
  Волкотруб Л.М. Підготовка інженерних кадрів у технічних вузах України (друга половина 70-х -- перша половина 80-х рр ХХ ст) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Волкотруб Л. М.; НАН Укр., КПІ. – К., 1998. – 200л. – Бібліогр.:л.183-200
1069639
  Пушкар О.І. Підготовка інноваційних фахівців спеціальності "Технології електронних мультимедійних видань" / О.І. Пушкар, О.В. Сергієнко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 40/41. – С. 228-235. – ISSN 2074-8922
1069640
  Данілова А.Д. Підготовка Інтернет-сторінки наукового видання з метою отримання цифрових ідентифікаторів DOI, процес реєстрації індексів, підготовка пристатейних списків літератури та їх реєстрація // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.М. Гузь, О.С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 80-89. – ISBN 978-966-360-321-6 (вип. 13) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1069641
  Даців Г. Підготовка ІТ-фахівців; потреби бізнесу і співпраця з університетами // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 7 (120). – C. 72-85. – ISSN 1682-2366
1069642
  Мищак І. Підготовка кадрів архівістів в Україні у повоєнні роки (1944-1955) // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.81-92. – ISBN 966-625-033-0
1069643
  Замлинський В.О. Підготовка кадрів архівістів на кафедрі джерелознавства та архівознавства Київського днржавного університету ім. Т.Г. Шевченка // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1984. – № 4 (186), липень - серпень. – С. 7-11. – ISSN 0320-9466
1069644
  Поліщук Л.С. Підготовка кадрів вищої кваліфікації // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 133-139


  Про Спеціалізовану вчену раду на факультеті міжнародних відносин і міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка, яку було створено у 1990 році.
1069645
  Станіславська І.М. Підготовка кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та магістратурі Інституту // Економіка України в дослідженнях і прогнозах : 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України : монографія / НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; [відп. ред. акад. НАН України В.М. Геєць ; редкол.: В.М. Геєць (голова) та ін. ; уклад. бібліогр.: Степаненко Н.В., Дуднікова Л.М.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2018. – С. 499-500. – ISBN 978-966-02-8705-1
1069646
  Жарая С.Б. Підготовка кадрів державної служби: зарубіжний досвід // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 70-75. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1069647
  Щербань В.А. Підготовка кадрів для митних органів // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.205-208. – ISSN 1609-0462
1069648
  Греченко В.А. Підготовка кадрів для міліції в Україні у 1930-1940 рр. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 2 (77). – С. 245-252. – ISSN 1999-5717
1069649
  Савельєва І.В. Підготовка кадрів для Національної поліції України як складова державної політики у сфері вищої освіти // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 1 (9). – С. 72-82. – ISSN 2524-101X


  У статті охарактеризовані поняття "підготовка кадрів", "державна політика у сфері вищої освіти", визначено їх характерні ознаки та на цій підставі наведено правові та теоретичні засади визначення дефініції "підготовка кадрів для Національної поліції ...
1069650
  Гарбар Г. Підготовка кадрів для сфери туризму як соціальне завдання // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України та ін. – Київ, 2011. – № 4 (43). – С. 49-55. – ISSN 2078-1016


  Розглядаються проблеми і перспективи підготовки в Україні фахівців для сфери туризму.
1069651
  Власенко В.М. Підготовка кадрів для туристичної індустрії в Чорногорії / В.М. Власенко, С.І. Дегтярьов, В.А. Нестеренко // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 59-66. – ISSN 2308-135X
1069652
  Грицяк Л.Д. Підготовка кадрів з освітнього менеджменту в умовах інтеграції до європейського науково-освітнього середовища // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 216-222
1069653
  Нефьодов Д. Підготовка кадрів і підвищення кваліфікації повоєнного робітництва УРСР (1946-1965 pp.] у працях радянських науковців другої половини 1960-х - першої половини 1980-х pp. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 3 (19), липень - вересень, т. 1. – С. 87-91. – ISSN 1998-4634


  Оскільки бібліотека не мала ні печатки, ні наліпок, та атрибуція її здійснювалася лише завдяки детальним описам зовніщнього вигляду книг і маргіналій на них, зроблених В.М. Перетцом у 1915 р.
1069654
  Артемов В.Ю. Підготовка кадрів іноземних правоохоронних органів та спеціальних служб / В.Ю. Артемов, Н.І. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 207-211


  Зміст навчального процесу в центрах підготовки визначається завданням і спрямованністю правоохоронних органів та спецслужб. Система підготовки кадрів закордонних правоохоронних органів та спецслужб включає в себе стажування на робочому місці ...
1069655
  Гонтар О. Підготовка кадрів легкої промисловості в роки першої післявоєнної п"ятирічки // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 60-61
1069656
  Греченко В.А. Підготовка кадрів охоронців громадського порядку в добу Української революції (1917-1920 рр.) // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 20-24. – ISSN 1727-1584
1069657
  Машика Н.В. Підготовка кадрів туризму в Україні: компетентність фахівця в галузі туризму / Н.В. Машика, Ю.В. Машика // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 196-200. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
1069658
  Алексєєв В.М. Підготовка кадрового потенціалу нової формації // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 5, № 12. – С. 27-34. – ISSN 2311-6420
1069659
   Підготовка кандидата : (Посібник). – Київ : Міжн. республіканський ін-тут, 1997. – 48с.
1069660
  Оніщук М. Підготовка кандидатів на посаду судді - як загальнодержавне завдання // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (19). – С. 6-12
1069661
  Єжова О. Підготовка кваліфікованих робітників швейної галузі в Україні (XI - початок XX ст.) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – С. 130-133. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 9, ч. 3). – ISBN 978-966-7406-67-7
1069662
  Сургай О. Підготовка кваліфікованих робітничих кадрів у закладах професійно-технічної освіти України у 20-50-і роки XX століття (історіографія проблеми) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 49-52. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено деякі проблеми дослідження історії професійно-технічної освіти України у 20-50-і рр. ХХ ст. Аналіз літературних та архівних джерел показав, що джерельна база для вивчення історії підготовки робітничих кадрів у вищезгаданий період є досить ...
1069663
  Ткаченко В.П. Підготовка керівників закладів освіти на основі компетентнісного підходу: досвід Сполученого Королівства : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ткаченко Вероніка Петрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1069664
  Ткаченко В.П. Підготовка керівників навчальних закладів в університетах Сполученого Королівства // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 168-171. – ISSN 2078-1016


  У статті здійснено огляд університетів Сполученого Королівства, розглянуто напрями та освітні рівні за якими здійснюється підготовка керівників освітніх закладів.
1069665
  Бесчастний В. Підготовка керівників органів внутрішніх справ: інноваційний підхід // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 17. – С. 42-43.
1069666
  Лунячек В.Е. Підготовка керівних кадрів для управління соціальними закладами за магістерськими програмами: теоретико-методологічне обгрунтування та IT-підтримка // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., ЛазарєваТ.А., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 64. – С. 71-80. – ISSN 2074-8922
1069667
  Колган Т. Підготовка керівних кадрів закладів загальної середньої освіти до управління новою українською школою // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 (97). – С. 90-100. – ISSN 2077-1827
1069668
  Богданов Є. Підготовка керівного складу у сфері цивільного захисту у 1980–2020 роках // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Дубініна [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 48-63. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 15 (44)). – ISSN 2218-7650


  У статті розглянуто досвід організації підготовки керівних кадрів у сфері цивільного захисту в історичній ретроспективі 1980-2020 років. Для координації виконання заходів, спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям, ліквідації їх наслідків і ...
1069669
  Штепа О.В. Підготовка конкурентоздатних управлінських кадрів в умовах запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 134-137. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  У статті розглянуто основні завдання та шляхи інтеграції вищої освіти України в Європейський освітній простір. Визначені передумови та напрями підготовки конкурентоздатних фахівців, шляхи активізації мобільності студентів, які прагнуть продовжувати ...
1069670
  Медведь В.В. Підготовка конкурентоспроможних випускників в закладах освіти як підґрунтя формування професійної еліти // Проблеми освіти : науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; редкол.: Ю.М. Коровайченко, Ю.В. Ївженко, М.І. Жалдак [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 80. – С. 125-130
1069671
  Жарова О.В. Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах запровадження дуальної освіти у вищих технічних закладах освіти // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 47-49. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 2 (11)). – ISSN 2411-264X
1069672
  Бабенко Ж.В. Підготовка консолідованої інформації як напрям трансформації діяльності бібліотек // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 221-226. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
1069673
  Жицька С.А. Підготовка курсантів вищих навчальних закладів до професійно-комуникативної діяльності за допомогою метода комунікативних завдань // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 13-20


  У статті розглядається значення використання методу комунікативних завдань для формування професійної комунікативної компетенції курсантів, а також роль особистісно-орієнтованого підходу у викладанні іноземних мов.
1069674
  Плачинда Т. Підготовка курсантів льотних навчальних закладів з урахуванням негативних чинників майбутньої професійної діяльності // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 5 (142). – С. 57-64. – ISSN 1682-2366
1069675
  Литвин А. Підготовка лідерів у освітньому середовищі ВНЗ // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 6 (149), червень. – С. 10-15. – ISSN 2308-4634


  Розглянуто напрями освітньої діяльності ВНЗ під час підготовки управлінських кадрів, яка має передбачати комплекс навчальних і виховних механізмів, у тому числі поза освітнього процесу.
1069676
  Яблочнікова І.О. Підготовка магістрів-фінансистів у Бельгії // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2016. – С. 24-30. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 4). – ISSN 2076-586Х
1069677
  Яблочнікова І.О. Підготовка магістрів-фінансистів у Словенії // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 52. – C. 302-311. – ISBN 978-617-7306-97-8. – ISSN 2312-2471
1069678
  Заслужена А.А. Підготовка магістрів англійської мови та літератури як проблема порівняльної педагогіки // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 85-95. – ISSN 2312-5993
1069679
  Толкова Т.М. Підготовка магістрів в дослідницьких університетах США // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 80-81


  У статті зроблено спробу проаналізувати особливості функціонування дослідницьких університетів в США. Розглянуто окремі аспекти практичної підготовки магістрів в дослідницьких університетах. Зазначено важливість створення дослідницьких університетів в ...
1069680
  Куковська Т.С. Підготовка магістрів в університетах США // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 38-40
1069681
  Загородня Л.П. Підготовка магістрів для дошкільної галузі в зарубіжних країнах // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 29-36. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х


  Представлено порівняльний аналіз освітніх програм, навчальних планів і процесу підготовки магістрів для дошкільної галузі в зарубіжних країнах. Виділено сильні і слабкі сторони підготовки керівників для закладів дошкільної освіти за спеціальністю ...
1069682
  Вітвицька С.С. Підготовка магістрів до інноваційної педагогічної діяльності // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 172-179
1069683
  Бездрабко В.В. Підготовка магістрів з архівістики в Університеті Британської Колумбії та роздуми про зміст архівної освіти в Україні // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 2 (307), березень - квітень. – С. 67-78. – ISSN 0320-9466
1069684
  Богуш Л.А. Підготовка магістрів з міжнародної інформації в умовах цифрового освітнього середовища // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 9-13. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1069685
  Стеблюк С. Підготовка магістрів з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності у конспекті ступеневої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 8 (175), серпень. – С. 85-89. – ISSN 2308-4634
1069686
  Семеног О. Підготовка магістрів з філології в Україні та за кордоном: пошук освітніх стратегій // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2015. – Т. 5, вип. 1. – С. 134-140. – ISSN 2308-4081


  У статті окреслено досвід модернізації магістратури з філологічних спеціальностей в Україні, США, Польщі, Росії. Доводиться, що підготовка магістрів перебуває на етапі пошуку освітніх стратегій, які дозволяють формувати єдиний освітній простір на ...
1069687
  Тревого І. Підготовка магістрів за програмою подвійних дипломів / І. Тревого, В. Задорожний, О. Ванчура // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (35). – С. 30-31. – ISSN 1819-1339


  "Десятирічна співпраця українських та німецьких вчених Інституту геодезії Львівської політехніки та факультету ландшафтних наук і геоматики Вищої школи Нойбранденбург (Німеччина) знайшла продовження (вже протягом трьох років) у підготовці ...
1069688
  Гунько Л. Підготовка магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики у вищих навчальних закладах КНР // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 31-34. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 11, ч. 4). – ISSN 2519-254X
1069689
  Третько В. Підготовка магістрів міжнародних відносин до міжкультурної комунікації з використанням технології веб-квестів // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 215-218. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 26)
1069690
  Барна М. Підготовка магістрів освіти (історичний аспект) // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 44-52.
1069691
  Сивий Р. Підготовка магістрів права у Великій Британії (з досвіду навчання в Університеті міста Данді, Шотландія) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 10. – С. 82-94. – ISSN 1026-9932
1069692
  Майборода В.К. Підготовка магістрів у контексті Болонського процесу: історія та сучасність / В.К. Майборода, В.М. Манько, Н.Г. Іванова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 108-112. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується еволюція магістерського руху, починаючи з XII ст., особлива увага приділена підготовці магістрів у дореволюційній Росії та Україні. Розглянуті проблеми та суперечності, що виникають у процесі реформування вищої освіти України в ...
1069693
  Клімішина А.Я. Підготовка майбутних учителів математики до розвитку інтелектуальної культури учнів загальосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Клімішина Аліна Яківна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 28 назв
1069694
  Дербак О.А. Підготовка майбутніх бакалаврів з туризму до професійної взаємодії засобами проєктних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Дербак Ольга Анатоліївна ; ВНЗ "Ун-т ім. Альфреда Нобеля". – Дніпро, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1069695
  Томашевська М.О. Підготовка майбутніх викладачів вищої школи до професійної взаємодії як соціально-педагогічна проблема // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 95-98. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2413-3329
1069696
  Пригодій М. Підготовка майбутніх викладачів до використання інформаційно-комунікаційих технологій в освітньому процесі // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (85). – С. 30-36. – ISSN 2077-1827


  "У даній статті автором розглянуто сучасний стан підготовки викладачів до використання інформаційно-комунікаційних технологій".
1069697
  Якубчик Я. Підготовка майбутніх викладачів до профілактики насильства серед студентів як актуальна соціально-педагогічна проблема // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2013" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Т. 2 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Психологія" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 211-213
1069698
  Бачієва Л.О. Підготовка майбутніх викладачів до реалізації комунікативної діяльності в освітньому відео // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 71. – C. 47-54. – ISSN 2074-8922
1069699
  Філоненко О.В. Підготовка майбутніх викладачів ЗВО до науково-педагогічної творчості // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 46-49. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 180). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1069700
  Філімонова Т.В. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Філімонова Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1069701
  Семчук Б.І. Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до застосування медіаінформації у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Семчук Богдан Іванович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1069702
  Ремньова А.Г. Підготовка майбутніх вчителів до виховання толерантності в учнів засобами педагогічних дисциплін // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2016. – С. 75-80. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 27 (37)). – ISSN 2411-2135
1069703
  Могильна Ю. Підготовка майбутніх вчителів до неформальної освіти школярів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 2 (106). – С. 320-329. – ISSN 2312-5993
1069704
  Нос Л. Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до врахування принципу наступності у процесі навчання англійської мови / Л. Нос, Г. Бойко // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1. – С. 94-99. – ISSN 2706-6258
1069705
  Вітченко А. Підготовка майбутніх докторів філософії у вищій військовій школі, досвід, проблеми, шляхи вдосконалення // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 91-102. – ISSN 2617-1775
1069706
  Рибніков С. Підготовка майбутніх екологів до роботи в системі екологічного управління: удосконалення змісту навчання // Відповідальна економіка : науково-популярний альманах / Громадська організація "Ініціатива зі сприяння еколого-еконоиічній інтеграції". – Луганськ, 2009. – Вип. 1. – С. 66-75. – ISSN 2076-2410
1069707
  Алієв О. Підготовка майбутніх економістів в університетах Азербайджану: від знань до компетентностей. // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1/2 (46/47). – C. 76-79. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1069708
  Горицька О.В. Підготовка майбутніх економістів до автоматизації обліку на підприємствах // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 71-76. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
1069709
  Онищук С. Підготовка майбутніх економістів до здорового способу життя // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 39. – С.77-82. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1069710
  Галущак І.Є. Підготовка майбутніх економістів до правового забезпечення професійної діяльності // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 90-93. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2413-3329


  У статті розглядаються основні поняття і категорії правового забезпечення сфери професійної діяльності. Здійснено теоретичний аналіз ролі правової культури особистості в умовах демократизації і гуманізації системи вищої освіти, особливості відображення ...
1069711
  Баглай В.І. Підготовка майбутніх залізничників Німеччини: освітня діяльність концерну "Doutche Bahn" // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 56/57. – С. 19-24. – ISSN 2074-8922


  "У наші часи в Німеччині, як і в інших країнах Західної Європи, склалася несприятлива демографічна ситуація, що викликана скороченням чисельності і «старінням» корінного місцевого населення. Це негативно вплинуло на результати роботи одного з ...
1069712
  Мефанік М.С. Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до використання комунікативних технологій у професійному навчанні учнів професійно-технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Мефанік Марія Сергіївна ; ВНЗ "Ун-т ім. Альфреда Нобеля". – Дніпро, 2020. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 14 назв
1069713
  Люльченко В.Г. Підготовка майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Люльченко Вячеслав Григорович ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1069714
  Гура О. Підготовка майбутніх інженерів-програмістів до тестування програмного забезпечення в умовах неформальної освіти: проблеми та шляхи успішної реалізації // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 7 (101). – С. 55-63. – ISSN 2312-5993
1069715
  Сас Н.М. Підготовка майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління: стан та перспективи : монографія / Наталія Сас ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – 334, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 270-334. – ISBN 978-966-2538-31-1
1069716
  Авраменко Н.О. Підготовка майбутніх лікарів-іноземців до оволодіння професійною термінологією у медичних закладах вищої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Авраменко Наталя Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Хмельн. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1069717
  Бермас Л.І. Підготовка майбутніх лікарів до професійної міжкультурної комунікації / Л.І. Бермас, О.М. Бермас // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 20-21
1069718
  Манюк Л. Підготовка майбутніх лікарів до фахової комунікації:базові поняття / Л. Манюк, Н. Кучумова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (54/55). – C. 52-59. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1069719
  Тимиуник Ю. Підготовка майбутніх магістрів управління до управлінської діяльності // Кафедра педагогіки Київського університету: історичний поступ та сучасність : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, А. Кондратюк, І. Маріуц, Р. та ін. Вайнола. – Київ : Ямчинський О.В., 2020. – С. 202-210. – ISBN 978-617-7890-23-1
1069720
  Замфереско О.В. Підготовка майбутніх майстрів ресторанного обслуговування до підприємницької діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Замфереско Олена Вікторівна ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 30 назв
1069721
  Георгінова Л.В. Підготовка майбутніх менеджерів в умовах формування міжкультурної комунікації / Л.В. Георгінова, О.В. Богданов // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 26-31
1069722
  Коваль М.С. Підготовка майбутніх менеджерів до професійної комунікативної взаємодії / М.С. Коваль, Л.А. Руденко // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2021. – C. 27-33. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 10). – ISSN 2522-1477
1069723
  Черненко Н.М. Підготовка майбутніх менеджерів освіти до ухвалення управлінських рішень в умовах невизначеності
1069724
  Басюк Л.В. Підготовка майбутніх педагогів виробничого навчання в умовах smart-освіти / Л.В. Басюк, Ю.Л. Лукашевич // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 39-41. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
1069725
  Бабакіна О.О. Підготовка майбутніх педагогів до застосування технології дистанційного навчання в освітньому процесі / О.О. Бабакіна, В.А. Литвин // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 72. – С. 87-93. – ISSN 2074-8922
1069726
  Собченко Т.М. Підготовка майбутніх педагогів до інноваційної професійної діяльності // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жарновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 159-167. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1069727
  Замрозевич-Шадріна Підготовка майбутніх педагогів до формування культури здоров"я дітей: структурно-компонентна характеристика // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 1 (105). – С. 173-183. – ISSN 2312-5993
1069728
  Козлова В.А. Підготовка майбутніх педагогів інклюзивної освіти до професійної діяльності // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 174. – С. 112-117. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1069729
  Мельник Т.А. Підготовка майбутніх педагогів професійного навчання в умовах студентоцентрованого навчання і викладання // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 10. – С. 143-157. – ISBN 978-966-97809-1-1. – ISSN 2415-3729
1069730
  Стогній А. Підготовка майбутніх педагогів професійного навчання з харчових технологій на засадах випередженої освіти / Аліна Стогній // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 54-56. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 1). – ISBN 978-966-7406-67-7


  В статті наведено можливі шляхи реалізації випереджаючої освіти на прикладі підготовки майбутніх педагогів професійного навчання з харчових технологій.
1069731
  Шиба А. Підготовка майбутніх перекладачів до професійного спілкування // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Чернівці, 2016. – Вип. 11/12 (ч. 2). – С. 308-311
1069732
  Тарасенко Р.О. Підготовка майбутніх перекладачів до професійної діяльності в межах перекладацьких проектів із застосуванням САТ-системи // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 45 : Педагогические науки. – С. 122-127
1069733
  Батіщева Валентина Підготовка майбутніх першокласників до навчання в школі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 8, серпень. – С. 20 : фото
1069734
  Голопич І.М. Підготовка майбутніх поліцейських до професійного спілкування у вищих закладах зі специфічними умовами навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Голопич Інна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1069735
  Горбач Н.Л. Підготовка майбутніх правоохоронців до роботи в міжнародних миротворчих місіях // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.5. – С.108-112
1069736
  Теглівец Л.В. Підготовка майбутніх практичних психологів до формування ефектиних ділових взаємовідносин з керівниками навчальних закладів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2011. – С. 750-766. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 19). – ISSN 2072-4772
1069737
  Касярум С.О. Підготовка майбутніх психологів до застосування методів математичної статистики у практичній діяльності та дослідженнях // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2021. – С. 50-55. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 9). – ISSN 2522-1477
1069738
  Бичко М.В. Підготовка майбутніх сімейних лікарів до застосування медичного обладнання в професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бичко Марина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1069739
  Байдюк Н.В. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до гармонізації гендерних взаємин у молодіжному середовищі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Байдюк Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – 26 с. – Бібліогр.: 44 назви
1069740
  Білик Р.М. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до гендерної соціалізації вихованців закладів інтернатного типу : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / Білик Руслана Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1069741
  Романюк І.О. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організації культурно-дозвіллєвої діяльності учнів загальної середньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Романюк Інна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1069742
  Ведмедюк А.Д. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організації фізкультурно-оздоровчої діяльності молоді за місцем проживання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ведмедюк А.Д. ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1069743
  Докучина Т.О. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи в інклюзивному закладі освіти // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 191-193. – ISBN 978-966-654-490-5
1069744
  Великжаніна Д.В. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до формування життєвої компетентності підлітків у загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Великжаніна Дар"я Василівна ; М-во освіти і науки України, Мелітопол.держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 32 назви
1069745
  Лехолетова М. Підготовка майбутніх соціальних працівників до адвокаційної діяльності / М. Лехолетова, Т. Лях // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 135-144. – ISSN 2312-5993
1069746
  Добровіцька О.О. Підготовка майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Добровіцька Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
1069747
  Рідкодубська Г.А. Підготовка майбутніх соціальних працівників на засадах компетентнісного підходу під час вивчення навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень в соціальній роботі" // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2020. – Vol. 11. – С. 232-247. – ISBN 978-966-97809-0-4. – ISSN 2415-3729
1069748
  Харцій О.М. Підготовка майбутніх спеціалістів до ефективного управління / О.М. Харцій, Т.О. Перевозна, С.В. Лубенець // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 7 (148). – С. 40-44. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
1069749
  Ячменик М. Підготовка майбутніх учителів-словесників до використання засобів медіаосвіти у професійній діяльності: розробка моделі та її експериментальна перевірка // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 5 (79). – C. 281-293. – ISSN 2312-5993
1069750
  Маракли Е.Ш. Підготовка майбутніх учителів-філологів у Республіці Туреччина: історико-педагогічний аспект // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 41. – С. 126-133. – ISSN 2074-8167
1069751
  Якименко П.В. Підготовка майбутніх учителів англійської мови до профільного навчання старшокласників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Якименко Поліна В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
1069752
  Солона Ю.О. Підготовка майбутніх учителів біології до дослідницької діяльності у закладах загальної середньої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Солона Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2021. – 24 с. – Бібліогр.; 26 назв
1069753
  Умерова Л.Р. Підготовка майбутніх учителів до використання навчального перекладу як методичного прийому // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – С. 200-206. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 20 (30))
1069754
  Шевченко Л.С. Підготовка майбутніх учителів до інноваційної педагогічної діяльності: контекстний підхід // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 1 (30). – С. 180-190. – ISSN 1998-6939
1069755
  Кудря О. Підготовка майбутніх учителів до навчання учнів технології побутової діяльності // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 7 (114), липень. – С. 75-79. – ISSN 2308-4634
1069756
  Сивачук Н.П. Підготовка майбутніх учителів до народознавчої роботи в школі (на матер. філологічних ф-тів). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Сивачук Н.П.; Ін-т педагогики АПН України. – К., 1997. – 24л.
1069757
  Онищенко Н. Підготовка майбутніх учителів до національно-патріотичного виховання молоді у контексті педагогічних ідей Василя Сухомлинського / Н. Онищенко, О. Лиховид // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Т. 41, вип. 2 : Педагогіка. – C. 76-84. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1069758
  Білоусова Л.І. Підготовка майбутніх учителів до проектування цифрових дидактичних візуальних засобів / Л.І. Білоусова, Н.В. Житєньова // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 9-14 : рис. – Бібліогр.: с. 12-13. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1069759
  Височан Л.М. Підготовка майбутніх учителів до роботи в сільській малокомплектній школі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 33-39. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
1069760
  Височан Л.М. Підготовка майбутніх учителів до роботи в сільській малокомплектній школі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 33-39. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
1069761
  Голуб О. Підготовка майбутніх учителів до формування сімейних цінностей в учнів початкової школи / О. Голуб, А. Лесик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 279-288. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1069762
  Онищенко Н.П. Підготовка майбутніх учителів засобами інноваційних технологій у процесі вивчення педагогічних дисциплін // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Караман О.Л., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2021. – № 1 (176). – C. 72-80. – ISSN 2227-2747
1069763
  Годованюк Т. Підготовка майбутніх учителів математики у країнах далекого зарубіжжя // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 10-20. – ISSN 2411-1317
1069764
  Поліщук Т. Підготовка майбутніх учителів математики у процесі вивчення математичних дисциплін з використанням пакету GeoGebra / Т. Поліщук, Г. Іщенко, Д. Возносименко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (21), ч. 1. – C. 111-118. – ISSN 2307-4914
1069765
  Кривошея Н.Б. Підготовка майбутніх учителів музики до використання інформаційних технологій у професійній діяльності // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2017. – Вип. 5 (80). – С. 100-108. – ISSN 2220-6310


  Статтю присвячено актуальній проблемі мистецької педагогіки - підготовці майбутніх учителів музики до використання інформаційних технологій у професійній діяльності. Вивчаючи наукові пошуки дослідників, автор аналізує сучасний стан і окреслює ...
1069766
  Строілова Д.В. Підготовка майбутніх учителів основ здоров"я до застосування функціональної асиметрії мозку людини у професійній діяльності : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Строілова Дар"я Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1069767
  Скрипай Т.М. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до активізації пізнавальної діяльності учнів засобами естетотерапії // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 243-248. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  У статті висвітлюється спеціфіка підготовки майбутніх учителів початкової школи до активізації пізнавальної діяльності дітей молодшого шкільного віку засобами естетотерапії. Представлені естетотерапевтичні технології активізації пізнавальної діяльності ...
1069768
  Топольник Я. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності / Я. Топольник, В. Лазуренко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (84). – С. 158-170. – ISSN 2077-1827


  "У статті розглянуті аспекти проблеми інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. Звертається увагана те, що на сучасному етапі розвитку та широкого використання інформаційно-комунікаційних технологій у початковій школі відбувається транформація ...
1069769
  Рудич Оксана Олексіївна Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання сучасної англомовної дитячої літератури : Дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.04 / Рудич О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 229л. + Додатки: л.192-229. – Бібліогр.: л.172-191
1069770
  Рудич Оксана Олексіївна Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання сучасної англомовної дитячої літератури : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.04 / Рудич О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
1069771
  Зимульдінова А. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до здійснення інтегрованого вивчення предметів за галузями знань / А. Зимульдінова, Г. Філь // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 8 (115), серпень. – С. 89-95. – ISSN 2308-4634
1069772
  Шишенко В.О. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до роботи в умовах інклюзивного навчання // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – С. 244-252. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1069773
  Деньга Н.М. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до роботи у сучасній школі // II Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи" : (cвідоцтво про реєстрацію УкрІНТЕІ №449 від 13.09.2018) : матеріали конф. / "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : Щербатих О.В., 2019. – С. 37-39. – ISBN 978-617-639-211-8
1069774
  Бобровицька С.Ф. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання електронних освітніх ресурсів у професійній діяльності : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Бобровицька Світлана Федорівна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1069775
  Акімова О.М. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до здійснення науково-методичної роботи в умовах інклюзивного навчання / О.М. Акімова, О.О. Бабакіна, О.В. Кузнецова // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 85-88. – ISSN 2304-5809
1069776
  Богданович В.В. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до музично-естетичного виховання учнів в Україні (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук (д-ра філософії) : 13.00.01 / Богданович Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1069777
  Кравцова А.О. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації групових форм пізнавальної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кравцова Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1069778
  Третяк Н.В. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до розв"язання дидактичних проблем (на основі педагогічних ідей І. Огієнка) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 338-345. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
1069779
  Люріна Т. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів екологічної культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті висвітлено питання підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів екологічної культури; розкрито авторську позицію щодо вирішення означеного процесу. Філософську основу екологічного імперативу становить ...
1069780
  Нікітченко Л. Підготовка майбутніх учителів природничих дисциплін з використанням мультимедійних засобів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 63-70. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1069781
  Овсієнко Л. Підготовка майбутніх учителів української мови і літератури в контексті інформатизації як наскрізної тенденції в розвитку вищої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 1 (105). – С. 237-249. – ISSN 2312-5993
1069782
  Семеновська Л. Підготовка майбутніх учителів української мови і літератури до етнокультурної діяльності в закладах загальної середньої освіти: реалізація наукових підходів / Л. Семеновська, Л. Савенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (193). – С. 85-93. – ISSN 1682-2366
1069783
  Кисельов В.О. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до організації спортивно-масових заходів на засадах холістичного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кисельов Валерій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Сумськ. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1069784
  Шиян Н.І. Підготовка майбутніх учителів хімії до застосування хмарних сервісів у професійній діяльності / Н.І. Шиян, А.В. Криворучко, С.В. Стрижак // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 450-454. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1069785
  Клепар М. Підготовка майбутніх фахівців-міжнародників: досвід Великої Британії і Німеччини // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 4 (171), квітень. – C. 72-77. – ISSN 2308-4634
1069786
  Микитів О.М. Підготовка майбутніх фахівців видавничо-поліграфічної галузі до формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Микитів Олександр Михайлович ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
1069787
  Лалак Н. Підготовка майбутніх фахівців до вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 3 (146), березень. – C. 93-98. – ISSN 2308-4634


  Статтю присвячено проблемі підготовки майбутніх фахівців до вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду. На основі аналізу наукових джерел розкрито поняття “передовий педагогічний досвід”. Проведене дослідження засвідчило різні підходи ...
1069788
  Козак Л. Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти: європейський досвід // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3/4 (52/53). – C. 136-142. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1069789
  Кожушко С.П. Підготовка майбутніх фахівців з комерційної діяльності до професійної взаємодії: теоретико-методичнй аспект : монографія / С.П. Кожушко ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – 427, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 379-425. – ISBN 978-966-434-317-3
1069790
  Пилипчук М. Підготовка майбутніх фахівців з перекладу в парадигмі діяльнісного підходу // General and specialist translation/interpretation: theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology and Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [et al. ; ed.-in-chief: A. Gudmanian ; ed. board: Z. Kikvidze et al.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 274-282. – ISBN 978-617-646-477-8
1069791
  Юрчишин Ю.В. Підготовка майбутніх фахівців з фізичної терапії до соціальної адаптації дітей з церебральним паралічем як педагогічна проблема / Ю.В. Юрчишин, Т.І. Корзан, А.В. Гакман // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 183-190. – Бібліогр.: 30 назв.
1069792
  Гунько С. Підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи з соціально дезадаптованими дітьми // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський Маріан [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (4). – С. 121-126. – ISSN 2415-8143
1069793
  Твердохлєбова Ю.М. Підготовка майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до використання здоров"явідновлювальних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Твердохлєбова Юлія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1069794
  Рибінська Ю.А. Підготовка майбутніх філологів до здійснення іноземномовної комунікації в професійній діяльності // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 105-109. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 45). – ISSN 2415-7872
1069795
  Зуєва Л.Є. Підготовка майбутніх юристів та кандидатів на посаду судді - загальнодержавне завдання сьогодення // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 20-22. – ISBN 978-617-7096-97-8
1069796
  Риженко О.В. Підготовка майбутнього викладача філологічних дисциплін до професійного самовиявлення в процесі магістерської підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Риженко Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1069797
  Гончарук В. Підготовка майбутнього вчителя-філолога до експедиційної українознавчої роботи в загальноосвітній школі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 96-101. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (375)). – ISSN 1729-360Х
1069798
  Кривонос О.Б. Підготовка майбутнього вчителя до активізації пізнавальної діяльності учнів в умовах евристичного навчання // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 70-72. – ISBN 978-966-698-283-7
1069799
  Гладун О.В. Підготовка майбутнього вчителя до виховання підлітків з низьким статусом в учнівському колективі : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Гладун Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1069800
  Сафонова И. Підготовка майбутнього вчителя до виховання превентивної діяльності - важлива складова професійного зростання // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 57-62. – ISSN 1682-2366
1069801
  Бакка Т. Підготовка майбутнього вчителя до навчання громадянської освіти в школі // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (77). – С. 75-80. – ISSN 2078-1016
1069802
  Бугрій О. Підготовка майбутнього вчителя до творчої діяльності // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2003. – № 4/5. – С. 62-69. – ISSN 1682-2366
1069803
  Чернігівська Н.С. Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до самоосвітньої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Чернігівська Н.С. ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1069804
  Бодненко Т.В. Підготовка майбутнього вчителя інформатики до ефективної професійної діяльності в Новій українській школі / Т.В. Бодненко, Л.О. Кулик, А.В. Ткаченко // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 57-61. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1069805
  Ратушинська А.С. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до роботи в інформаційному освітньому середовищі // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 89-99. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 5 (34)). – ISSN 2218-7650
1069806
  Єрмакова І.П. Підготовка майбутнього вчителя суспільствознавчих дисциплін до використання дослідницької технології як педагогічна проблема // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 30-33. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1.44 (102)). – ISSN 2078-2128


  У статті на основі аналізу вітчизняних досліджень обгрунтовується сутність поняття "подготовка майбутнього вчителя суспільствознавчих дисциплін до використання дослідницької технології у навчально-виховному процесі школи".
1069807
  Турчак А.Л. Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до роботи з попередження шкідливих звичок учнів : навч.-метод. посібник / Турчак А.Л. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 215, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 143-163. – ISBN 978-966-7406-77-6
1069808
  Криворучко А.В. Підготовка майбутнього вчителя хімії до компетентнісного підходу в оцінюванні навчальних досягнень учнів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 141-145. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1069809
  Самойленко І.М. Підготовка матеріалів для виконання діагностичних та ситуаційних експертних досліджень зброї, патронів і слідів їх дії / І.М. Самойленко, В.П. Колонюк // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 687-695. – ISSN 0130-2655
1069810
  Пшенична Л. Підготовка менеджера інноваційного розвитку освіти: професійне і особистісне самовдосконалення // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 9 (63). – C. 137-150. – ISSN 2312-5993
1069811
  Калита П. Підготовка менеджерів в Україні // Педагогічна газета України. – Київ, 2020. – Липень - серпень (№ 4). – С. 7
1069812
  Карташова Л. Підготовка менеджерів соціокультурної діяльності до соціалізації осіб з особливими потребами в індустрії дозвілля // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий ; редкол.: М. Аствацатрян, В. Бакіров, В. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (73). – С. 57-63. – ISSN 2078-1016
1069813
  Герасимова І.В. Підготовка менеджерів у системі вищої освіти / І.В. Герасимова, Н.Є. Герасімова // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 17-23. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 17 (310)). – ISSN 2076-586Х
1069814
  Хміль В. Підготовка миротворців за стандартами Організації Об"єднаних Націй // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 305-315. – ISSN 2617-1775
1069815
  Сачук Ю. Підготовка мобільного викладача інформатики в умовах магістратури // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 7 (138), липень. – С. 174-178. – ISSN 2308-4634
1069816
  Кляпець О.Я. Підготовка молоді до подружнього життя : метод. рекомендації / О.Я. Кляпець, Т.О. Ларіна ; Акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2009. – 104 с. – Бібліогр.: с. 79-82. – ISBN 978-966-8063-84-2
1069817
  Вовчик-Блакитна Підготовка молоді до сімейного життя / Вовчик-Блакитна. – Київ : Знання, 1984. – 48 с. – (серия VII "Педагогическая" ; №14)
1069818
  Яненко А.С. Підготовка музейних працівників в аспірантурі Всеукраїнського історичного музею ім. Т. Г. Шевченка у другій половині 1920-х – на початку 1930-х р. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – C. 286-299. – ISSN 2218-4805


  Згадується КНУ ім. Т. Шевченка ( у 20-ті роки КІНО), викладачі: Т.А. Тутковський, В.Ю. Данилевич, О.П.Оглоблін, В.Г. Ляскоронський , О.П. Новицький, Ф.Л. Ернст, М. Зеров.
1069819
  Вербіцька О.І. Підготовка наукових видань в НАН України до відзначення шевченківських ювілеїв у 1961 р. та 1964 р. (за архівними джерелами) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 77-81. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "Ще на початку діяльності Української академії наук до основних її завдань було віднесено розробку спадщини видатних діячів української культури. І цей напрям діяльності активно розвивався, попри складні політичні та історичні реалії, упродовж усіх ...
1069820
  Майборода В. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України (2001-2012 рр.) / В. Майборода, Г. Лесик // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С. 109-113. – ISSN 2078-1016
1069821
  Турутіна З. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у Інституті вищої освіти АПН України // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 2 (33). – С. 113-119
1069822
  Савченко В.А. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів як умова економічного зростання // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Калініна С.П., Корж М.В., Дон В.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (61). – С. 81-90. – ISSN 2521-6651
1069823
  Клапчук В.В. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації зі спортивної медицини, лікувальної фізкультури та фізичної реабілітації в Україні // Спортивна медицина і фізична реабілітація : наукововий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 108-109. – ISSN 1992-7894
1069824
  Бугрій В.С. Підготовка наукових кадрів з історії в аспірантурі педагогічних інститутів України (30-70-ті рр. XX ст.) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2018. – С. 12-19. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 55). – ISSN 2312-1866
1069825
  Попов М. Підготовка наукових кадрів у галузі публічного управління та адміністрування відповідно до принципів європейського простору / М. Попов, І. Матвєєнко, В. Комаровський // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – № 2. – С. 25-33. – ISSN 2664-3618
1069826
  Полушкіна Т.В. Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів в Україні в 90-х роках XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 48-51. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто кількісні й якісні показники щодо підготовки наукових кадрів та їх соціально-економічного становища в період 90-х рр. XX ст.
1069827
  Жиляєв І.Б. Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 36-40. – ISBN 978-966-7909-71-0
1069828
  Лісова Н. Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів у органах прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 8. – С. 66-69
1069829
  Даценко І.С. Підготовка науково-педагогічних кадрів в університетах Російської імперії (друга половина XIX - початок XX ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Даценко І.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1069830
   Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Луганському державному університеті внутрішніх справ : (1994 - 2007). – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007. – 88с. – ISBN 978-966-2905-26-7
1069831
  Лещенко Г.А. Підготовка науково-педагогічних працівників до роботи в умовах дистанційного навчання // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2021. – C. 114-120. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 10). – ISSN 2522-1477
1069832
  Жиленко М.В. Підготовка науково-педагогічного працівника до планування та забезпечення методичної роботи у ЗВО // Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника : навч. посібник / А.А. Марушкевич, Н.М. Кузьменко, О.В. Плахотнік, Є.С. Спіцин, М.В. Жиленко. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 135-137. – ISBN 978-966-439-998-9
1069833
  Жиленко М.В. Підготовка науково-педагогічного працівника до планування та забезпечення навчальної роботи у ЗВО // Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника : навч. посібник / А.А. Марушкевич, Н.М. Кузьменко, О.В. Плахотнік, Є.С. Спіцин, М.В. Жиленко. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 131-135. – ISBN 978-966-439-998-9
1069834
  Жиленко М.В. Підготовка науково-педагогічного працівника до планування та забезпечення наукової та організаційної роботи у ЗВО // Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника : навч. посібник / А.А. Марушкевич, Н.М. Кузьменко, О.В. Плахотнік, Є.С. Спіцин, М.В. Жиленко. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 138-144. – ISBN 978-966-439-998-9
1069835
  Гонтарева І. Підготовка наукового видання ВНЗ до входження у міжнародну наукометричну базу // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 88-98. – ISSN 1682-2366
1069836
  Непийвода Н.Ф. Підготовка наукового тексту до друку // Редакційно-видавнича справа: досвід, проблеми, майбутне / За ред. професора В.В. Різуна. – Київ : Київський університет, 1997. – С. 112-158. – ISBN 966-594-015-5
1069837
  Вижва С. Підготовка наукової еліти України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 14-27. – ISSN 1682-2366


  У статті аналізується система підготовки науково-інноваційного потенціалу України на прикладі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1069838
   Підготовка нової угоди // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 13 лютого (№ 5). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  МОН планує активізувати підготовку угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Грузії про співробітництво в галузі освіти і науки. Зараз освітні та наукові інституції тісно співпрацюють в рамках угоди "Горизонт 2020" та інших міжнародних програм.
1069839
   Підготовка озброєння танка Т-64БВ та його модифікацій до бойового застосування : навч. посібник / Р. Сідор, О. Дорошев, О. Богачьов [та ін.]. – Львів : Національна академія сухопутних військ, 2021. – 376, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 334. – ISBN 978-966-2699-98-2
1069840
  Добровольський О.О. Підготовка оригіналів до видання: На допомогу авт., рецензентові. ред., коректорові / О.О. Добровольський, М.С. Хойнацький. – К., 1991. – 110с.
1069841
   Підготовка освітніх експертів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 16 листопада (№ 45). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Державна служба якості освіти продовжує підготовку експертів для проведення інституційного аудиту.
1069842
  Карпенко В. Підготовка офіцерів-лідерів десантно-штурмових військ: досвід США для України // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 144-153. – ISSN 2617-1775
1069843
  Рабійчук Л.С. Підготовка офіцерів в академії Берегової охорони США // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (32). – С. 193-199
1069844
  Гребенюк Т.М. Підготовка офіцерів запасу. Сучасний стан // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 82
1069845
  Автушенко І. Підготовка офіцерських кадрів у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 368-373. – ISBN 978-617-7399-06-2
1069846
  Єжеєв Микола Підготовка офіцерського корпусу та фахівців у сфері національної безпеки в США. Досвід для України / Єжеєв Микола, Ніколаєнко Степан, Устименко Олександр // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 314-323
1069847
  Кльоц Н.В. Підготовка охоронників : практ. посібник / Кльоц Н.В., Лисяк О.Л., Лєбєдев С.В. ; Охоронна компанія "Асгар" ; Центр спецпідготовки "Гал-Безпека" ; Підприємство "Центр СПБ". – Львів : [б. в.], 2018. – 342, [2] с. : іл. – На обкл. надзаг.: Група компаній "Гал-Безпека"
1069848
  Сокуренко В.В. Підготовка охоронців правопорядку в Харкові: 100 років історії (1917-2017 рр.) : до 100-річчя подій Укр. революції / В.В. Сокуренко, О.М. Бандурка, В.А. Греченко ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота миля, 2017. – 496, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 456-496 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-67-2
1069849
  Жданов А.О. Підготовка партійних організацій до виборів у Верховну Раду СРСР за новою виборчою системою і відповідно перебудова партійно-політичної роботи / Жданов А.О. – Київ : Партвидав, 1937. – 32 с.
1069850
  Сташенко М. Підготовка педагога в умовах інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти / М. Сташенко, В. Вітюк // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2010. – № 2 (17). – С. 30-32
1069851
  Гуз Анатолій Підготовка педагогів-юристів для загальноосвітніх навчальних закладів України (друга половина ХХ ст. - початок ХХІ ст.): еволюція та сучасний стан // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 1. – С. 95-100. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматриваются проблемы подготовки педагогических юридических кадров для общеобразовательных учебных заведений Украины.
1069852
  Терьохіна Н.О. Підготовка педагогів для системи освіти дорослих: американський контекст // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 1 (55). – С. 405-412. – ISSN 2312-5993
1069853
  Конограй І.В. Підготовка педагогів до інклюзивного навчання засобами віртуального навчального середовища // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 2. – С. 157-159. – ISBN 978-966-698-291-2
1069854
  Чернишов О. Підготовка педагогів до роботи з обдарованими дітьми // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4/5 (964/965). – С. 12-14. – ISSN 0131-6788
1069855
  Чуткий А. Підготовка педагогів історичного профілю як ключове завдання у справі зміцнення української державності через сферу освіти // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – С. 20-26
1069856
  Іщенко С.М. Підготовка педагогів професійного навчання з харчових технологій в умовах інтенсифікації сучасного виробництва // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, З. Бак, М.П. Вовк [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 1 (15). – C. 48-51. – ISSN 2413-1571
1069857
  Мельник Н. Підготовка педагогічних кадрів для дошкільної освіти у США // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Дічек Н.П. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 2 (12), квітень - червень. – С. 81-86
1069858
   Підготовка педагогічних кадрів у закладах вищої освіти України // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Спецвип. № 2 (3) : (Основні положення інформаційно-статистичного бюлетеня "Освіта в Україні: базові індикатори", підготовленого до Всеукраїнської серпневої конференції 21 серпня 2018 р.). – С. 109-120
1069859
  Фролова Н.Є. Підготовка педагогічних кадрів: досвід Фінляндії / Н.Є. Фролова, Р.С. Фролов, О.В. Голозубова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 2. – С. 64-67. – ISBN 978-966-698-291-2
1069860
  Пушкарьова Т.О. Підготовка педагогічних працівників до інноваційної діяльності: проект "Академія інноваційного розвитку освіти" // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; наук. рада.: Кремень В.Г., Гриневич Л.М., Гуржій А.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – .C. 71-78. – ISSN 2411-1317
1069861
  Швед Г. Підготовка педагогічних працівників закладів дошкільної освіти у спадщині Софії Русової // Софія Русова - предтеча нової української школи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 25-26 лют. 2021 р.) / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: І.В. Зайченко та ін.]. – Ріпки : [б. в.], 2021. – С. 162-165. – ISBN 978-617-7932-12-2
1069862
  Бойко Н.О. Підготовка педагогічних працівників засобами рефлексології у Київському інституті народної освіти // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 156. – С. 266-270. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988


  Згадуються ректор М .І. Лобода, декан фак-ту соціального виховання Я.Ф. Чепіга, декан фак-ту професійної освіти С.А. Ананьїн.
1069863
  Сікорський П. Підготовка педагогічних працівників у контексті концепції "Нова українська школа" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (80). – С. 80-86. – ISSN 2078-1016
1069864
  Берека В. Підготовка педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної освіти до роботи з обдарованими дітьми // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 64-66
1069865
  Седляр М. Підготовка педагогічних працівників як актуалітет інноваційного розвитку економіки України // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 213-217


  Розглядаються проблеми підготовки педагогічних працівників у вищих навчальних закладах України та їх вплив на інноваційний розвиток економіки. Визначено, що якісна підготовка педагогічних кадрів є запорукою формування людського капіталу - основи ...
1069866
  Лю Яньші Підготовка перекладачів-бакалаврів у закладах вищої освіти Китаю / Лю Яньші, Г.Ю. Кравченко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 67. – С. 162-170. – ISSN 2074-8922
1069867
  Караман О.Л. Підготовка персоналу пенітенціарних закладів до соціально-педагогічної роботи із засудженими в умовах університетської освіти // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Державний заклад "Луганський нац. педагог. ун-т ім.Тараса Шевченка". – Луганськ, 2012. – № 4. – С. 77-85. – ISSN 1817-3764


  У статті розкрито досвід підготовки персоналу пенітенціарних закладів до соціально-педагогічної роботи із засудженими в умовах університетської освіти, описано зміст та технології підготовки персоналу в межах двох моделей: концентричної, що полягає в ...
1069868
  Орос І.І. Підготовка персоналу підприємств для навчання робітників на виробництві у Великій Британії // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 174. – С. 56-59. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1069869
  Станчіене Д.М. Підготовка полікультурного вчителя до навчально-виховної роботи з дітьми-мігрантами в США / Д.М. Станчіене, І.В. Козубовська, З.І. Мигалина // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 186-190. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (47)). – ISSN 2524-0609
1069870
   Підготовка почалася // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 20 грудня (№ 49)
1069871
  Завальнюк О.М. Підготовка правників у Кам"янець-Подільському державному українському університеті: перший національний досвід (1919-1920 рр. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 324-342. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074
1069872
  Гурова К. Підготовка працюючих студентів у вищих навчальних закладах // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції : збірник матеріалів XIII Всеукр. наук.-практ. конф., (13-14 трав. 2010 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Асоц. навч. закл. України приват. форми власності [та ін.] ; редкол.: Тимошенко І.І. (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – Т. 2. – С. 51-53
1069873
  Кудінов Д. Підготовка проведення селянського з"їзду у Києві в 1906 році: до історіографії проблеми // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 208-215. – ISBN 978-966-95419-8-7
1069874
  Калганова О.Д. Підготовка проекту нормативно-правового акта: проблеми складення супровідних документів // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – C. 18-21. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1069875
  Прищепа Т.М. Підготовка професійних кадрів для Болгарської держави у Російській імперії (1878-1915 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Прищепа Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1069876
  Прищепа Т.М. Підготовка професійних кадрів для Болгарської держави у Російській імперії (1878-1915 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Прищепа Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека. – Київ, 2017. – 222 арк. – Додатки : арк. 213-222. – Бібліогр.: арк. 185-212
1069877
  Лиховид О.Р. Підготовка професійних педагогів на основі компетентнісного підходу // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 78-85. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
1069878
  Фулей Е. Підготовка професійних суддів у Франції // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 4. – С. 124-128. – ISSN 0132-1331
1069879
  Гончарук Ю. Підготовка професійних суддів як один з елементів судової реформи: міжнародний досвід та перспективи його використання в Україні / Ю. Гончарук, Ю. Борик // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 19 листопада - 2 грудня (№ 46/47)
1069880
  Сокол Є. Підготовка професіоналів-лідерів як завдання вищої школи // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2017. – № 1. – С. 16-22. – ISSN 2616-3241


  "Сучасна життєва практика вимагає розробки, апробації й застосування інноваційних принципів і методів інженерної освіти з метою подолання розриву між університетською освітою і реальними потребами виробництва та вимогами роботодавців. Підготовка ...
1069881
  Радогуз С. Підготовка професорсько-викладацьких кадрів Київського політехнічного інституту на рубежі ХІХ–ХХ ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Розкрито формування професорсько-викладацького корпусу Київського політехнічного інституту на етапі його становлення. Висвітлено роль директора інституту - В.Л. Кирпичова в цьому процесі. Вказано на особливості підбору та підготовки кваліфікованих ...
1069882
  Василенко М.К. Підготовка репортерів до збирання фактажу методом "журналіст змінює професію" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 12. – С. 27-29


  У статті розгорнуто подано один із методів журналістського розслідування, що належить до аналітичних жанрів журналістських творів In the article it is presented one of the methods of journalistic investigation that belongs to analytical genre of ...
1069883
  Паржницький О.В. Підготовка робітничих кадрів у системі ПТО та ступінь її відповідності потребам регіонального ринку // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2019. – [2019 рік]. – С. 81-84
1069884
  Сайко Н.О. Підготовка соціальних педагогів до профілактики дидактогенії у ЗНЗ // Імідж сучасного педагога : електронне наукове видання / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; голов. ред. Білик Н.І. ; редкол.: Аніщенко О.В., Вовк М.П., Гриньова М.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 4/2 (173). – С. 60-64. – ISSN 2221-6316
1069885
  Гончаренко О. Підготовка соціальних працівників до гендерно чутливої соціальної роботи // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 178-181. – ISBN 978-966-698-272-1
1069886
  Чубук Р.В. Підготовка соціальних працівників до формування сексуальної культури молоді як засобу профілактики статевої деморалізації // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 85-92. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х


  Розглянуто проблеми професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до формування сексуальної культури молоді, оскільки деяка частина сучасної молоді втратила моральні орієнтири, у результаті чого відбувається деформація сексуальної поведінки. ...
1069887
  Стребкова Ю. Підготовка соціальних працівників у контексті цивільно-військової співпраці (гендерний аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 53-56. – (Українознавство ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу Резолюції Ради безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" та ряду суміжних резолюцій, що торкаються теми ґендерної взаємодії у сфері безпеки, обґрунтовано необхідність підготовки цивільних фахівців, які здатні вирішувати завдання і ...
1069888
  Шевченко Ж.М. Підготовка соціальних працівників у Польщі як історико-педагогічна проблема // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 44. – C. 364-374. – ISSN 2074-8167
1069889
  Машкова Г. Підготовка спеціалістів вищої кваліфікації з українознавства у відділі аспірантури ННДІУ 2004 - 2010 рр. // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 114-119
1069890
  Ляпіна О. Підготовка спеціалістів для роботи з особливими дітьми в Київському інституті народної освіти (1920-1930) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 34-39. – (Історія ; вип. 3 (146)). – ISSN 1728-3817
1069891
  Трохимець О.І. Підготовка спеціалістів економічного профілю в українських ВНЗ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 160-165. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1069892
  Войнаровський А. Підготовка спеціалістів зі спортивної дисципліни "Футбол" за допомогою дистанційного навчання / А. Войнаровський, В. Смолюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 4 (28). – С. 19-21. – ISSN 2220-7481


  У статті проаналізовано можливості дистанційного навчання тренерів зі спортивної дисціпліни «Футбол» за допомогою новітніх інформаційних технологій. Зроблено графічне зображення методів освіти для створення інформаційних програм підготовки спеціалістів ...
1069893
  Чеховська-Белуга Підготовка спеціалістів із соціальної роботи у вищих навчальних закладах Польщі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 353-459
1069894
  Андрощук Г. Підготовка спеціалістів у сфері інтелектуальної власності: аналіз тенденцій // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 9. – С. 8-13. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1608-6422
1069895
  Пінак Є. Підготовка Сполучених Штатів Америки до війни з Японією: плани та реальність // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 131-139. – ISSN 2521-1706
1069896
   Підготовка спортивних журналістів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 вересня (№ 36). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  КНУ імені Тараса Шевченка і Національний університет фізичного виховання та спорту Україи спільно готуватимуть спортивних журналістів. З промовами також виступили проректор з науково-педагогічної роботи КНУ Володимир Бугров та директор Інституту ...
1069897
  Гузь Л.Є. Підготовка справ про спадкування до судового розгляду / [Л.Є. Гузь, М.С. Лайкова] ; Нац. асоц. адвокатів України, Рада адвокатів України. – Харків : Faktor, 2014. – 79, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці ст. – ISBN 978-966-180-613-8
1069898
  Панченко С. Підготовка старшокласників до особистісної життєтворчості засобами психології // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.20-23. – ISSN 0131-6788
1069899
  Кулішова Н.Є. Підготовка стереозображень для дитячих видань / Н.Є. Кулішова, О.О. Федоренко // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2013. – Вип. 3 (41). – С. 44-51. – ISSN 2077-7264
1069900
   Підготовка стрільби і управління вогнем артилерії : навч. посібник / [В.М. Петренко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 523, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 463-465. – ISBN 978-966-657-600-5
1069901
  Ковальова К. Підготовка студента-магістранта до проведення успішної лекції // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 51-56. – ISSN 1682-2366
1069902
  Рудіна М.В. Підготовка студентів-філологів у технічних університетах: актуальність інтегративного підходу // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; голов.ред. Жучок А.В. ; редкол.: Бабич В.І., Брей М., Ваховський Л.Ц. [та ін.]. – Старобільськ, 2019. – № 2 (171). – C. 32-42. – ISSN 2227-2747
1069903
  Косінова О.М. Підготовка студентів вищих навчальних закладів мистецтв як актуальний напрямок естетичного виховання в інформаційному суспільстві // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 36. – С. 109-115. – ISSN 2226-2180
1069904
  Поліщук Олена Василівна Підготовка студентів до естетичного виховання дошкільників засобами українського народного декоративно-прикладного мистецтва : Автореф... канд. педагог.наук: 13.00.01 / Поліщук Олена Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 24л.
1069905
  Поліщук Олена Василійвна Підготовка студентів до естетичного виховання дошкільників засобами українського народного декоративно -прикладного мистецтва : Дис... канд. пед.наук : 13.00.01 / Поліщук Олена Василійвна ; КНУ. – Умань, 1996. – 245 л. – Бібліогр.: л. 177-246
1069906
  Гладюк Т.В. Підготовка студентів до Інтегровнного навчання учнів природничих дисциплін. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.04 / Гладюк Т.В.; Ін-т педагог. і психол.профес.освіти Акад.пед.наук України. – К, 1997. – 16л.
1069907
  Біда О.А. Підготовка студентів до пропедевтичного навчання молодших школярів технології рослинництва в умовах сільскої школи. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.04 / Біда О.А.; Акад.пед.наук Укр. – К, 1996. – 24л.
1069908
  Бєлєнька Г.В. Підготовка студентів магістратури до наукової діяльності // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С.21-29. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
1069909
  Джгун Н. Підготовка студентів педагогічних ВУЗів до виховної роботи в школі: досвід КНР // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 2. – С. 147-154. – ISBN 978-966-2633-03-0
1069910
  Галан В.Д. Підготовка студентів педагогічних університетів до створення і використання веб-квестів / В.Д. Галан, В.Р. Кравчук, Г.В. Солонецька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – С. 24-32. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1069911
  Шишова І. Підготовка студентів педагогічного університету до соціальної адаптації дітей із порушеннями розвитку в умовах інклюзивної освіти // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 121, ч. 2. – С. 166-171. – (Серія: Педагогічні науки)
1069912
  Березан В. Підготовка студентів соціономічних спеціальностей до формування в молодших школярів грамотного й безпечного використання web-технологій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 10 (74). – C. 160-173. – ISSN 2312-5993
1069913
  Нечипоренко К. Підготовка студентів спеціальності "Початкова освіта" до проектування мультимедійних освітніх ресурсів засобом хмароорієнтованих сервісів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 49-52. – (Педагогіка ; вип. 2 (8)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз хмароорієнтованих сервісів. Визначено категорії хмароорієнтованих сервісів, а саме: хмаро орієнтовані сервіси для комунікації; для співпраці; для підвищення мотивації учнів до навчання; для дослідницької діяльності; для перевірки ...
1069914
  Пономаренко Н. Підготовка студентів спеціальності 061 журналістика ЗВО І-ІІ р.а. до впровадження медіаосвіти // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 92-94. – ISBN 978-966-698-272-1
1069915
  Кобрин О.П. Підготовка студентів стоматологічного факультету до практично-орієнтованого державного іспиту на кафедрі терапевтичної стоматології в умовах навчаня за кредитно-трансферною системою // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2015. – Т. 19, № 1 (73). – С. 258-260. – ISSN 1684-7903


  "...У роботі узагальнено досвід кафедри терапевтичної стоматології ІФНМУ щодо впровадження і удосконалення інноваційних технологій навчання на всіх етапах навчального процесу з вивченням спецальності "Терапевтична стоматологія" студентами ...
1069916
  Шемендюк С.В. Підготовка студентів філологічних факультетів до використання засобів наочності як педагогічна проблема // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2010. – Вип. 76. – С. 155-157. – (Педагогічні науки)


  Стаття присвячена аналізу стану проблеми використання засобів наочності студентами філологічних факультетів у навчанні учнів. Розглянуто основні характеристики засобів наочності та їх роль для підготовки студентів філологічних факультетів до ...
1069917
  Шульга З.П. Підготовка суцільної колективізації сільського господарства на Україні / З.П. Шульга. – Київ, 1960. – 152с.
1069918
  Білобровко Т. Підготовка сучасного керівника освітнього закладу: компетентнісний підхід. // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ ; Ніжин, 2012. – Вип. 5. – С. 76-81. – ISBN 978-966-2748-22-3
1069919
  Регейло І. Підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів в Україні (1964-1989 рр.) // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2013. – Вип. 61. – С. 269-284. – ISSN 2077-1827
1069920
  Нич. Т.В. Підготовка та використання фахівців вищої кваліфікації в Хмельницькій області // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 164-165
1069921
  Олійник Я. Підготовка та захист дисертаційних досліджень із суспільної географії в Україні (історико-науковий аналіз) / Я. Олійник, С. Шевчук // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 76. – С. 3-18. – ISSN 2413-7154


  Актуальність історико-наукових досліджень у суспільній географії визначається методологічними засадами науки, оскільки ніколи раніше не ставилася мета вивчення усього її дисертаційного фонду у конкретно-історичному відношенні. Важливість такого ...
1069922
  Грязін В.І. Підготовка та призначення судових експертиз : Посібник / В.І. Грязін, В.К. Гіжевський, О.І. Рощин; МОНУ; Інс-т економіки і права "Крок". – Київ : Школа, 2004. – 560с. – ISBN 966-661-276-3
1069923
   Підготовка та проведення лізингових операцій в сфері екології : Практичні рекомендації / Ю.В. Сосюрко, В.Я. Жуйков, Л.С. Золотарьова, Ю.С. Петергеря; Під ред. Сосюрка Ю.В.; Всеукр.асоціація лізингу "Укрлізинг". – Київ : Аверс, 2000. – 215с. – ISBN 966-95297-5-1
1069924
  Кравцова І. Підготовка та професійний розвиток учителя початкових класів на шляху до нової школи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 8 (72). – С.148-156. – ISSN 2312-5993
1069925
  Фідря Ю. Підготовка та участь прокурора у розгляді кримінальних справ в апеляційному порядку // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 101-108.
1069926
  Прокоп"як В.Б. Підготовка театральних кадрів у Галичині (1941–1944 рр.) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Здоровець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 163-176. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 59). – ISSN 2410-5325
1069927
  Ващенко І.В. Підготовка тексту наукової психологічної статті : метод. рек. для студентів освіт. рівня магістр / І.В. Ващенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ковальчук О.В., 2021. – 55, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 38-55. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-95084-1-7
1069928
  Плотнікова К.Р. Підготовка тренерів-викладачів з водних видів спорту як психолого-педагогічна проблема // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2018. – № 2 (169). – С. 36-42. – ISSN 2227-2747
1069929
  Анзін Р.О. Підготовка українських компаній до виходу на міжнародні ринки капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 3 (166). – С. 33-36


  Розглянуто процес виходу та підготовки українських компаній на міжнародні ринки капіталу, визначено учасників даного процесу та проаналізовано основні вимоги до бізнесу. Загалом процес первинного публічного розміщення компанії складний та ...
1069930
  Каграманян А.О. Підготовка університету до участі у програмах Еразмус+ / А.О. Каграманян, О.В. Кравченко // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 180-182
1069931
  Бєлова Л.О. Підготовка управлінських кадрів для національної освітньої системи // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (84). – C. 27-29. – ISSN 1562-529Х
1069932
  Бєлова Л.О. Підготовка управлінських кадрів для національної освітньої системи // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 59-62


  Щодо якості підготовки кадрів управлінців освітньої сфери.
1069933
   Підготовка успішної кар"єри // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2018. – Дод. до газ. Січень (№ 1) : ННІ "Інститут геології". – С. 1


  "Інститут геології систематично працює з працедавцями, активно налагоджує та підтримує контакти зі своїми випускниками як помічниками для влаштування молодих спеціалістів.Формування у майбутнього геолога професійних знань, умінь і навичок неможливе без ...
1069934
  Козьменко О.І. Підготовка успішної людини в закладах вищої освіти США (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Козьменко Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 47 назв
1069935
  Савіна Т.В. Підготовка учасників резерву керівників медичних закладів шляхом післядипломного навчання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 126-132. – ISSN 2306-6814


  "Обгрунтовано необхідність формування в Україні резерву керівників медичних закладів, наявність якого є найважливішою умовою наступності керівних кадрів та підвищення ефективності управління як медичним закладом, так і системою охорони здоров"я в ...
1069936
  Чашечникова О.С. Підготовка учнів до виконання тестових завдань з математики. Теорія і практика / О.С. Чашечникова, Н.І. Одарченко, Н.М. Захарченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 440-449. – ISSN 2312-5993
1069937
  Лунячек В.Е. Підготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з географії з урахуванням результатів моніторингових досліджень / В.Е. Лунячек, Т.В. Картун // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 107-111 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2075-1893
1069938
  Матюша І.К. Підготовка учнів до продуктивної праці / І.К. Матюша. – К., 1964. – 110с.
1069939
  Сухомлинський В.О. Підготовка учнів до трудової діяльності / В.О. Сухомлинський. – Київ, 1957. – 23 с.
1069940
  Грінченко О.І. Підготовка учнів до участі у турнірі юних географів / О.І. Грінченко, О.М. Саввіч // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 54-57. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2075-1893
1069941
  Сергієнко Д.Л. Підготовка учнів з біології до практичної діяльності в соціалістичному сільському господарстві / Д.Л. Сергієнко. – К., 1952. – 172с.
1069942
  Гречин І.М. Підготовка учнівської молоді до виконання батьківських обов"язків у Німеччині : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Гречин Ірина Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
1069943
  Макарська Н.П. Підготовка фахівців-аграрників в Україні у першій половині XX століття як історико-педагогічна проблема // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 133-138. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті аналізуються історико-педагогічні проблеми підготовки фахівців-аграрників у радянський період в Україні, визначаються основні аспекти досліджень та їхне значення для розвитку аграрної освіти.
1069944
   Підготовка фахівців-екологів для сталого розвитку у вищих навчальних закладах України / Т.А. Сафранов, О.Р. Губанова, Т.П. Шаніна, В.Ю. Приходько // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 376-379. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Розглянуто суть екологічної освіти і виховання з позицій концепції сталого розвитку, проведено аналіз останніх досліджень і публікацій, які підтверджують потребу екологізації освіти на сучасному етапі розвитку цивілізації. Особливу увагу приділено ...
1069945
  Струкевич О. Підготовка фахівців-істориків: питання змісту навчального матеріалу у роботі з ними // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – С. 71-77
1069946
  Ярема Н.П. Підготовка фахівців-картографів у Національному університеті "Львівська політехніка" / Н.П. Ярема, Ю.І. Голубінка, О.В. Ястребкова // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 26. – C. 79-82. – ISSN 2075-1893
1069947
   Підготовка фахівців // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 22 січня (№ 3). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  "Міністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проект наказу "Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої освіти", яким передбачено впровадження форм документів, узгоджених з Умовами прийому на навчання ...
1069948
  Олійник Н. Підготовка фахівців агарної галузі в Україні та США: порівняльний аспект // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 7 (101). – С. 263-273. – ISSN 2312-5993
1069949
  Каденюк О.С. Підготовка фахівців аграрного сектора громадськими товариствами Східної Галичини (1922 -1935 роки) / О.С. Каденюк, В.В. Сажко // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Амрахов Маіс Ісраіль Оглу, Волошин Ю.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 36. – C. 47-52. – ISSN 2075-1451
1069950
  Лянхун Ч. Підготовка фахівців вокального мистецтва в системі вищої музичної освіти Китаю: методологічний аспект // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 8 (102). – С. 495-504. – ISSN 2312-5993
1069951
  Иванов С. Підготовка фахівців для винного туризму в національному університеті харчових технологій: традиції та перспективи / С. Иванов, Д. Басюк // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 7-15. – ISSN 1682-2366


  Розглянуто модель підготовки фахівців для винного туризму в рамках спеціалізації за напрямом 6.140103 "Туризм".
1069952
  Ушакова Н. Підготовка фахівців для фінансово-банківської системи третього тисячоліття : кадрове забезпечення банків / Н. Ушакова, С. Булгакова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 55-58 : Рис.
1069953
  Дем"янчук О.Г. Підготовка фахівців до роботи в умовах інклюзивної освіти // Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки : м. Житомир, 14-16 трав. 2014 р. / Всеукраїнська науково-практична оn-lіnе конференція аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – Т. 2. – С. 455-457. – ISBN 978-966-683-402-0
1069954
  Зварич О.П. Підготовка фахівців до роботи з біженцями і внутрішньо перемещеними особами: зарубіжний досвід // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 62- 65. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 36)


  Проаналізовано досвід підготовки фахівців у Центрі дослідження біженців при Оксфордському Університеті, принцип роботи якого побудований на забезпеченні постійної якості наукових академічних ресурсів колективу.
1069955
  Шевченко В. Підготовка фахівців до роботи з дітьми з особливими потребами в сучасних умовах // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 340-350. – ISSN 2312-5993
1069956
  Загородня А. Підготовка фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах України та Польщі: методологічний аспект. // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3/4 (52/53). – C. 150-154. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1069957
  Демуз І.О. Підготовка фахівців з документознавства у межах спеціальності 015 "Професійна освіта": виклики сьогодення // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 282-295. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
1069958
  Шищенко П. Підготовка фахівців з екологічного менеджменту в нових соціально-економічних умовах в Україні / П. Шищенко, Л. Малишева // Краєзнавство. Географія. Туризм. – Київ, 2000. – Червень (№ 22). – С. 6


  Нова спеціалізація екологічного менеджменту відкрилася на кафедрі географії України КНУ імені Тараса Шевченка.
1069959
  Денисюк С.П. Підготовка фахівців з енергетичної сертифікації та обстеження інженерних систем будівель в ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського / С.П. Денисюк, О.В. Коцар, М.М. Шовкалюк // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; голов. ред. Ю.І. Якименко ; редкол.: А.О. Авраменко, Б.І. Басок, О.Ф. Буткевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (63). – С. 27-32. – ISSN 1813-5420
1069960
  Макаришева Т. Підготовка фахівців з інтелектуальної власності - важлива складова у розвитку України // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5. – С. 65-68


  "Згадується - Кодинець А.О., д.ю.н., доц. проф., кафедри інтелектуальної власності Київського національного університету імені Тараса Шевченка."
1069961
  Кодинець А. Підготовка фахівців з інтелектуальної власності: вимоги сучасності та європейський досвід // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7. – С. 49-51
1069962
  Проскура С.Л. Підготовка фахівців з інформаційних технологій у закладах вищої освіти: стан, проблеми і перспективи / С.Л. Проскура, С.Г. Литвинова // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2018. – Вип. 2 (35). – C. 72-88. – ISSN 1998-6939
1069963
  Товканець О. Підготовка фахівців з менеджменту освіти як об"єкт педагогічних досліджень в європейських країнах // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 227-237. – (Серія педагогічна ; вип. 33). – ISSN 2078-5526
1069964
  Губерський Л.В. Підготовка фахівців з міжнародних відносин та зовнішньої політики в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 34-35
1069965
  Дяченко А. Підготовка фахівців з національного дизайну в зарубіжних закладах вищої освіти // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Малихін О.В.,Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 5-15. – ISSN 2411-1317


  У статті здійснено аналіз особливостей підготовки фахівців з національного дизайну у закладах вищої освіти (ЗВО) Європи та США. Визначено, що британські навчальні заклади традиційно посідають найвищі місця у світових рейтингах ЗВО, які здійснюють ...
1069966
  Орлова Н. Підготовка фахівців з публічного управління в умовах євроінтеграції України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (104). – С. 139-150. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
1069967
  Дудіна О.В. Підготовка фахівців з технічного перекладу в університетах США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Дудіна Оксана Валеріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
1069968
  Кравчук Г.Т. Підготовка фахівців з фінансів у вищих навчальних закладах розвинутих країн світу // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 2 (12). – С. 94-100. – ISSN 2413-1571
1069969
  Чернета С.Ю. Підготовка фахівців із соціальної роботи до професійної діяльності з надання соціальних послуг / С.Ю. Чернета, Бєлкіна-Ковальчук // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 236-240. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
1069970
  Грінберг Л.Ф. Підготовка фахівців інформаційного профілю: соціокультурний аспект // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 20-24. – ISSN 2312-4679


  "Мета роботи полягає у виявленні соціокультурних чинників трансформації бібліотечної професії та підготовки сучасних кадрів інформаційного профілю, які у подальшому перетворюватимуть систему інформаційно-бібліотечних комунікацій на стратегічно ...
1069971
  Попова А.І. Підготовка фахівців легкої промисловості в європейських країнах: бібліографічний вимір // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 45-48. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2413-3329


  У статті розглянуто історико-педагогічні аспекти підготовки фахівців легкої промисловості в європейських країнах, зокрема країн західної та центральної Європи. Зосереджено увагу на актуальності вивчення проблеми підготовки фахівців легкої ...
1069972
   Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – 182, [1] с., включ. обкл. – Без тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим.
1069973
  Бородін Б.Ю. Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти / Б.Ю. Бородін, Семенова-Куліш // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 119
1069974
  Тулін К. Підготовка фахівців освітньої сфери у Бухарестському університеті Румунії // Педагогічна освіта в класичних університетах : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, М. Жиленко, О. Поляк, Л. та ін. Левицька. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – С. 108-114. – ISBN 978-617-7986-82-8
1069975
  Цевельов О. Підготовка фахівців прикордонної служби у перспективах розвитку системи військової освіти / О. Цевельов, В. Муженко // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 325-338. – ISSN 2617-1775
1069976
  Харламова Ю.Є. Підготовка фахівців служби цивільного захисту як об"єкт державного управління // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 9 (23). – С. 51-56. – ISSN 2311-6420
1069977
  Пірен М. Підготовка фахівців соціальних служб у галузі управлінської культури в Україні відповідно до сучасних викликів та змін // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету : збірник наукових праць / Буковинський, державний фінансово-економічний університет. – Чернівці, 2016. – С. 6-12. – (Гуманітарні науки)
1069978
  Логвиненко Т.О. Підготовка фахівців соціальної сфери в діяльності міжнародних університетських консорціумів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 149-152. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609


  У статті подається аналіз зарубіжного досвіду організації навчання магістрів соціальної роботи, зокрема створення і реалізації міжнародних, інтеркультурних програм підготовки фахівців соціальної сфери.
1069979
  Зленко А. Підготовка фахівців сфери документаційного забезпечення управління та інформаційної діяльності: історичні передумови та перспективи / А. Зленко, А. Іващенко // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2021. – Вип. 12. – С. 145-170. – ISSN 2518-7600


  Проаналізовано особливості освітніх програм закладів вищої освіти, за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна й архівна справа".
1069980
  Литвин Н.М. Підготовка фахівців торговельно–економічного профілю в умовах планової економіки 1930-х років // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 59-63. – ISSN 2076-1554
1069981
  Щука Г.П. Підготовка фахівців туризму: виклики сьогодення / Г.П. Щука, Ю.В. Безрученков // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 63. – С. 31-36. – ISSN 2308-135X
1069982
  Кучай О.В. Підготовка фахівців у ВНЗ в умовах дистанційного навчання / О.В. Кучай, С. Куніковскі // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 163. – С. 74-76. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1069983
  Кучай О.В. Підготовка фахівців у ВНЗ в умовах дистанційного навчання // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 166. – C. 126-129. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1069984
  Басиста І.В. Підготовка фахівців у галузі "Право" закладами вищої освіти МВС України: історичні передумови, сучасний стан та перспективи / І.В. Басиста, Д.І. Йосифович // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 1 (7). – C. 8-14. – ISSN 2617-4162
1069985
   Підготовка фахівців у галузі просторового планування - важливе завдання сучасної географічної освіти / С. Бортник, Т. Лаврук, Л. Тимуляк, А. Олещенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 183-184. – ISSN 2306-5680
1069986
  Дубинський О.Ю. Підготовка фахівців у сфері морського права у національному університеті кораблебудування: мета та основні напрямки / О.Ю. Дубинський, Ю.В. Ломжець // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 224-230
1069987
  Шолойко Н.В. Підготовка фахівців фармацевтичної галузі в Україні: історико-педагогічний аспект // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2020. – С. 152-160. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 8). – ISSN 2522-1477
1069988
  Коберник О. Підготовка фахівців християнської педагогіки у духовних навчальних закладах // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 729-737. – ISBN 966-7379-92-11
1069989
  Середа І.В. Підготовка філологів магістерського рівня в Україні та світі // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 257-261. – (Педагогічні науки ; № 3 (50), вересень). – ISSN 2078-2128
1069990
  Грачов О.Г. Підготовка цифрових моделей місцевості для потреб радіопланування : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 49-51 : Схема. – Бібліогр.: 11 назв
1069991
  Копиця Л.П. Підготовка через аспірантуру наукових та науково-педагогічних кадрів на Україні в 1966-1970 роках // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 60-64. – (Історія ; вип. 42)


  Розглядаються проблеми розвитку аспірантури, підготовки науково-педагогічних кадрів на Україні в 1966-1970 рр. та її роль у розвитку науки
1069992
  Мельников А.К. Підготовка юних важкоатлетів / А.К. Мельников. – К., 1977. – 107с.
1069993
  Перепелиця А.В. Підготовка юридичних працівників у навчальних закладах системи МВС України // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 2. – С. 114-118.
1069994
  Каткова А.Г. Підготовка юристів європейського рівня: теоретичні та практичні аспекти // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. статей за матеріалами XXIII Міжнар. науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Закарпат. держ. ун-т ; Ін-т вищ. освіти [та ін.] ; редкол.: Ващук Ф.Г., Олексик Х.М., Артьомов І.В. [та ін.]. – Ужгород ; Кошице ; Мішкольц, 2012. – Вип. 4 (23), ч. 1. – С. 311-315. – ISSN 2218-5348
1069995
  Біленчук П. Підготовка юристів нової генерації. Світовий досвід та реалії українського класичного університету // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2013. – № 22 (355). – С. 6-8
1069996
  Геєць І.В. Підготовка юристів у Ніжинській вищій школі у ХІХ ст.: правовий аспект // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 331-338. – ISSN 2306-9082
1069997
  Тимчик Г.С. Підготовка юристів у сфері економіки: питання теорії та практики // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 257-263
1069998
  Бойко І.С. Підготовка юристів у сфері морського права у системі юридичної освіти // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 205-212
1069999
  Голосніченко І.П. Підготовка юристів у технічних вищих навчальних закладах має забезпечуватися з урахуванням об"єктивної необхідності фахівців нового спрямування // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 27-31
1070000
  Якименко О.Н. Підготовка, прийняття і введення в дію нового Цивільного законодавства і його загальна характеристика // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,