Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>
1069001
  Короненко С. "Перебираючи вірші, хочеться їх переписати або викинути..." / спілкувалася Юлія Вознюк // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 19 січня (№ 1/2). – С. 12


  Розмова з українською письменницею Світланою Короненко.
1069002
  Почепцов Г. "Перебудова" в контексті породження сучасної міфології // Матеріали міжнародної наукової конференції "Ялта-2000. Роль Європи в ХХI столітті" 7-9 травня 2000 року / Ялта-2000. Роль Європи в ХХІ столітті. – Ялта, 2000. – С. 48-54
1069003
  Хомутовська І. "Перебудовний" етап СРСР (1985-1991 рр.) - складова нереалізації / І. Хомутовська, М. Шитюк // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С.99-103. – (Історичні науки ; вип. 1 (41), червень). – ISSN 2078-2128
1069004
  Зозуля О. "Переваги медіатора в тому, що він виводить сторони на новий рівень спілкування" // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 14-17. – ISSN 2312-1831
1069005
   "Переведи меня через майдан" : Украинская литература: что, зачем и как переводят сегодня на русский? // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 1. – С. 194-202. – ISSN 0012-6756


  В конце октября 2011 года прошел Открытый московский литературный фестиваль "Украинский мотив". В рамках фестиваля при участии "Дружбы народов" был проведен "круглый стол" "Что? Зачем? Как" по проблемам перевода с украинского на русский язык. Нас ...
1069006
  Довгань Л. "Перевернуте навчання" як студентоцентрований підхід до викладання іноземних мов // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 5/6 (191/192), травень - червень. – С. 104-108. – ISSN 2308-4634
1069007
  Яблоков С. "Перевернуте" навчання англійської мови за професійним спрямуванням // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 6 (110). – С. 237-254. – ISSN 2312-5993
1069008
  Кирвас В.А. "Перевёрнутое обучение" при формировании информационно-коммуникационной компетентности студентов: роль педагога // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 133-140
1069009
  Заярная И.С. "Перевернутый" мир и поетика абсурда в творчестве ОБЄРИУТов: к вопросу об истоках и традициях // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – C. 154-163. – ISBN 966-581-481-8
1069010
  Самокиш І. "Перевибори" Назарбаєва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28 квітня (№ 74). – С. 8


  Політолог - про виклики, що стоять перед беззмінним лідером Казахстану.
1069011
  Ільїна Т. "Перевірене часом. Нерозвіяне простором" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 23 січня (№ 11). – С. 6


  Творчість українського художника Олександра Бородая.
1069012
  Эльперин Ю. "Переводчик" и переводчики в Западной Германии // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1968. – за 1966 г. – С. 482-496
1069013
  Швець А. "Перед вами, пане професор, відкриваю душу до дна" (profession de foi Наталії Кобринської в її листах до Михайла Грушевського) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 88-104. – ISSN 0130-528Х


  На основі листів Н. Кобринської до М. Грушевського проаналізовано літературно-критичний дискурс, пов’язаний з підготуванням до друку на сторінках «Літературно-наукового вістника» статті М. Грушевського «Наталія Кобринська». У цьому листуванні ...
1069014
  Огнєвой К. "Перед депортацією 1944 року це теж було..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16 жовтня (№ 193). – С. 5


  Кримчани не вірять у чесність російського перепису.
1069015
  Дитькова С.Ю. "Перед лицом ушедших былей не вправе мы кривить душой" : повесть Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 4. – С. 13-16
1069016
  Сірук М. "Перед Україною стоять ті самі виклики, що й 100 років тому" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 4-5


  У складний час між першим і другим туром у столиці відбувся Київський Безпековий Форум.
1069017
  Киселев К.Н. "Передать командованию" / К.Н. Киселев. – Л, 1990. – 155с.
1069018
  Засенко П. ...Перед Богом і перед світом // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 22-29 січня (№ 3/4). – С. 4


  Рецензія на книгу Івана Шпиталя "Україна перед Богом і перед світом".
1069019
   «Перевір свої знання права» // Київський університет. – Київ, 2018. – Грудень (№ 10). – С. 5


  Загальнонаціональний тест "Перевір свої знання права" відбувся у рамках Всеукраїнського тижня права, що традиційно проходив в аудиторії 329 імені М.Максимовича у Червоному корпусі КНУ. Студенти КНУ відповідали на запитання тесту водночас із ...
1069020
  Тур А.С. Перебежчик : драма / А.С. Тур, П.Л. Тур. – Москва : Искусство, 1966. – 88 с.
1069021
  Іванович В.І. Перебендя посміхається : жарти, прислів"я, гуморески, байки / В.І. Іванович. – Одеса, 1960. – 188 с.
1069022
  Шевченко Т.Г. Перебендя. Думи мої, думи мої / Тарас Шевченко ; З мал. Трутовського і портретом Т. Шевченка. – Київ : Час, 1911. – 12 с. – Видано на спомин про 50-літні роковини зо дня смерті Т. Шевченка. – (Серія 5-та ; № 47)
1069023
  Кириченко Т.С. Перебивання комуникативного партнера як результат емоційного реагування // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 28. – С. 99-109. – ISSN 2413-5593
1069024
  Бордаченков Игорь Анатольевич Перебирая архивные материалы... : люди думающие в сталинском государстве были всегда под подозрением // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 14. – С. 23-26. – ISSN 1727-4893


  Большие учёные, гордость и слава российской науки, пройдя сталинские лагеря, претерпев унижение, сумели выжить; и благодаря помощи бесстрашной женщины - директора ВГБИЛ М.И. Рудомино - много лет проработали в этой библиотеке, внесли огромный вклад в её ...
1069025
  Соколовская Я. Перебить драконов // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 2014. – № 8/9 (1306). – С. 8-11. – ISSN 0234-1670


  Катастрофа Януковича и всей Украины.
1069026
  Подольський Вл.В. Перебіг вагітності, пологів, акушерські і перинатальні ускладнення у жінок з лейоміомою матки, у яких під час останніх пологів були виявлені онкомаркери в плаценті // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 72-77. – ISSN 2226-1230
1069027
   Перебіг вірусної інфекції в рослинах томата за дії регуляторів росту в умовах кліностатування / О.І. Данілова, О.П. Таран, Н.І. Лящук, О.М. Філенко, О.А. Кондратюк // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 25-26
1069028
  Василенко К.М. Перебіг воєнних подій на сході України в інтерпретації редакцій національних інтернет-видань // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 62, січень – березень


  Стаття присвячена актуальній проблемі висвітлення в інтернет-виданнях України перебігу бойових дій на сході країни. Актуальність дослідження зумовлена тим, що практично немає спеціальних теоретичних узагальнень, бракує наукових рекомендацій, які б ...
1069029
  Ротач П. Перебіг літ і подій // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 448-465. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
1069030
  Черненко О. Перебіг позовної давності за вимогами, що виникають з кредитних зобов"язань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 49-51. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблемні питання перебігу строку позовної давності за вимогами банків до боржників у зв"язку з неналежним виконанням кредитних зобов"язань. The article tells about the limitation period for claims of bank"s request to the ...
1069031
  Коваль М. Перебіг процесу індивідуації в контексті кризи середини життя // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 5. – С. 218-224. – ISSN 2307-0463


  Стаття містить теоретичний огляд проблеми кризи середини життя в Юнгівській традиції. Детально розглянуто перебіг процесу індивідуації та місце в ньому кризи середини життя. Виділено головні етапи перебігу кризи та акцентовано увагу на ...
1069032
  Вакалюк І.І. Перебіг стабільної ішемічної хвороби серця на тлі неалкогольної жирової хвороби печінки в реабілітаційному періоді після реваскуляризаційних втручань / І.І. Вакалюк, Н.Г. Вірстюк // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 23-25. – ISSN 1681-276Х


  "...Метою дослідження було оцінити перебіг стабільної ішемічної хвороби серця (ІХС) на тлі неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП) у реабілітаційному періоді після проведення втручань із реваскуляризації міокарда. Обстежено 220 хворих на ...
1069033
  Хотинська-Нор Перебіг судової реформи з прийняттям Конституції України: історико-правовий аналіз // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 40-47. – ISSN 2308-9636
1069034
  Матюнин Э.Н. Переболевшие "левизной" / Э.Н. Матюнин. – Л., 1990. – 284с.
1069035
  Горлач Н Л. Переболею снегом и зимою / Н Л. Горлач, . – М, 1985. – 118с.
1069036
  Кочергін Володимир Переборення / Кочергін Володимир. – Донецьк, 1978. – 32 с.
1069037
  Гаврилюк Н. Перебори "Дзвону" Ігоря Нижника // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 6 (606). – С. 86-89. – ISSN 0236-1477
1069038
  Олійник В. Перебороти тривожність // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 6 вересня (№ 34). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
1069039
  Савеличев А.А. Переборы / А.А. Савеличев. – М., 1991. – 427с.
1069040
  Шелест Ольга Перебронювання - інструмент для збереження доходу готелю // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 6, грудень. – С. 18-23 : фото
1069041
  Горбатюк М. Перебування Івана Франка в Києві у 1885, 1886, 1909 роках // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 196-210. – (Серія філологічна ; Вип. 51)
1069042
  Горбатюк М. Перебування Івана Франка у Києві в 1885, 1886, та 1909 р. // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 161-183. – ISBN 978-966-2410-25-9
1069043
  Шкарбан І.А. Перебування митрополита Андрія Шептицького на засланні // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 250-252
1069044
  Михель Р. Перебування на утриманні осіб, зайнятих доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника, як умова призначення пенсії // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 225-226
1069045
  Отрош В.М. Перебування Ордену іоаннітів (госпітальєрів) на Кіпрі (1291-1310 рр.), Родосі (1310-1522 рр.) і Мальті (1530-1798 рр.) та поступове набуття ним елементів міжнародної правосуб"єктності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 262-275. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
1069046
  Моісеєнко С. Перебування Т.Г. Шевченка у Запорізькому краї // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 94-99. – ISSN 2222-5250
1069047
  Сапухін П. Перебування Т.Г.Шевченка на Сумщині / П. Сапухін. – Суми, 1956. – 25 с.
1069048
  Новицька Лариса Перебувати в творчому пошуку для Олени Болюх - норма життя : Наші кращі вчителі // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 10 : Картосхем. – Бібліогр.: 4 назви
1069049
  Горбачов М.С. Перебудова - партія - соціалізм / М.С. Горбачов. – Київ, 1989. – 14с.
1069050
   Перебудова - справа всіх народів країни. – Київ, 1989. – 76 с.
1069051
  Пивовар С.Ф. Перебудова / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 288-290. – ISBN 966-642-073-2
1069052
  Пазинич В.Г. Перебудова басейну середнього Дніпра у післявалдайський час / В.Г. Пазинич. – Київ; Ніжин, 2005. – 16с.
1069053
  Латиш Ю. Перебудова в СРСР та суверенізація України очима західної людини (за мемуарами Д. Саттера) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 13-16. – (Історія ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі мемуарів журналіста та письменника Д. Саттера розглядається формування і функціонування системи поглядів Західної цивілізації на перебудову в СРСР, його розвал та утворення незалежної України. The article on the basis of D. Satter"s ...
1069054
  Латиш Ю.В. Перебудова в СРСР у висвітленні української та російської історіографій // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 51-52. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
1069055
  Огурцов А. Перебудова вищої школи: сутність і проблеми // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С.61-63
1069056
  Тіпко О.І. Перебудова господарського механізму в АПК / О.І. Тіпко. – Київ : т-во "Знання" УРСР, 1988. – 47с.
1069057
  Мотиль І. Перебудова державних органів в умовах розвитку правової системи України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 191-197. – ISSN 2663-5313
1069058
  Сусь Б.Б. Перебудова енергетичних зон і закономірності тензорезистивних ефектів в сильно деформованих кристалах Ge i Si : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.04.10 / Богдан Богданович Сусь; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1069059
  Сусь Богдан Богданович Перебудова енергетичних зон і закономірності тензорезистивних ефектів в сильно деформованих кристалах Ge і Si : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.10 / Сусь Б.Б.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 150л. + Додатки: л.144-150. – Бібліогр.: л.132-143
1069060
  Демедюк Р.О. Перебудова енергетичних рівнів просторового квантування у дельта-легованих квантових ямах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Демедюк Роман Олександрович ; НАН України, Ін-т фіхики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1069061
  Акуленко Перебудова змісту методичної підготовки майбутнього вчителя математики - потреба сьогодення / Акуленко, К.М. Гнезділова // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 12-16. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1069062
  Горбачов М.С. Перебудова і нове мислення нашої країни для всьго світу / М.С. Горбачов. – Київ : Політвидав України, 1987. – 271 с.
1069063
  Горбачов М.С. Перебудова і нове мислення нашої країни для всього світу / М.С. Горбачов. – Київ, 1988. – 271с.
1069064
  Черній А.М. Перебудова і світоглядні орієнтири молоді / А.М. Черній. – Київ, 1989. – 47с.
1069065
  Бондаренко В.Д. Перебудова і церква / В.Д. Бондаренко. – Київ : Знання, 1990. – 48 с. – (Серія 2. "Світогляд" ; № 14)
1069066
  Яцишин М. Перебудова кримінально-виконавчого процесу України в контексті європейських і світових правових стандартів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 7 (163). – С . 140-143
1069067
  Маляренко В.Т. Перебудова кримінального процесу України в контексті европейських стандартів : Монографія / В.Т. Маляренко. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 512с. – ISBN 966-667-203-0
1069068
  Карловська Г.В. Перебудова методики вивчення іноземних мов у відповідності з європейськими критеріями (ECTS) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 45-46. – ISSN 0131-6788
1069069
  Прушківський В.Г. Перебудова механізму реалізації інвестиційної політики в регіоні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 142-147. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1069070
  Мегега Г. Перебудова мислення суб"єктів освітнього процесу на історичні та соціально-філософські засади при формуванні конкурентоздатної особистості // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Абдюлкадир К. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 11/12 (176/177). – С. 25-33. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1069071
  Рокитянський А.Б. Перебудова мікробного ценозу чорнозему опідзоленого під впливом гербіцидів різного класу небезпечності // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 108-112. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0587-2596
1069072
   Перебудова невідкладна, вона стосується всіх і в усьому. – К, 1986. – 96 с.
1069073
  Дубровіна А.Б. Перебудова органів влади Української РСР у 1937-1941 рр. / А.Б. Дубровіна ; [ред. Дьяченко Ю.П.] ; М-во вищої і серед. спец. освіти УРСР, Наук.-метод. кабінет заочної освіти при Київ. ордена Леніна Держ. ун-ті ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київського ун-ту, 1960. – 28 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1069074
  Дубровіна А.Б. Перебудова органів влади УРСР відповідно до Конституції СРСР 1936 р. та Конституції УРСР 1937 р. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 65-71. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 1)


  В работе дана характеристика исторических условий, сложившихся в УССР накануне принятия новой Конституции и осуществления перестройки органов власти УССР. Построение социализма в нашей стране создало условия для развития нового этапа диктатуры ...
1069075
  Кобанець П.О. Перебудова організаційно-економічного механізму управління рекреаційною діяльністю // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 10. – С. 255-261. – Бібліогр.: на 11 пунктів
1069076
  Орлова Т.В. Перебудова освіти як один з напрямків здійснення культурної революції в СРСР // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 6-9. – (Історія ; вип. 40)


  Висвітлюються головні цілі радянської системи освіти, серед яких на першому місці стояли не інтереси особи, а зміцнення влади.
1069077
  Каспрук Віктор Перебудова по-американському // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 12 (570). – С. 48-52
1069078
  Толстов Р.Д. Перебудова податкової системи в СРСР і УРСР у 30-ті роки ХХ ст. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ. Інститут економіки. – Київ, 2003. – Вип. 35/36. – С. 56-65. – ISSN 0320-4421
1069079
  Ченцов В. Перебудова правоохоронної діяльності митних органів України в контексті європейських стандартів: оперативно-розшукові аспекти / В. Ченцов, К. Антонов, В. Варава // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 141-146. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1069080
  Ченцов В. Перебудова правоохоронної діяльності митних органів України в контексті європейських стандартів: оперативно-розшукові аспекти / В. Ченцов, К. Антонов, В. Варава // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 141-146. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1069081
   Перебудова професійноі роботи в умовах нашої спілки. – Х, 1930. – 25с.
1069082
  Січевлюк Людмила Валентинівна Перебудова системи державного регулювання науково-технічного прогресу в умовах становлення ринкової економіки : Дис... канд. економіч.наук: 08.01.01 / Січевлюк Людмила Валентинівна; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1995. – 155л. – Бібліогр.:л.141-155
1069083
  Савченко Г. Перебудова системи фізичної культури в УСРР наприкінці 1920-х - на початку 1930-х років / Г. Савченко, Є. Хоменко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 134-139


  Розглядаються проблеми розвитку фізичної культури в УСРР наприкінці 1920-х років. Аналізуються заходи партійно-державних органів та громадських організацій по перебудові фізкультурної роботи серед населення. Рассматриваются проблемы развития ...
1069084
  Толубинський В.І. Перебудова теплової експериментальної станції КПІ. / В.І. Толубинський. – К., 1928. – 34с.
1069085
  Ястремський І.С. Перебудова управління промисловістю і спеціалізація виробництва // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – C. 5-13. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 1)


  Перестройка управления промышленностью через Советы народного хозяйства по экономическим районам - основная предпосылка дальнейшего развития специализации и кооперирования в промышленности СССР. Особенно это важно для отраслей машиностроения, где, ...
1069086
  Романюк Б. Перебудова функцій слідчого // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 94-103
1069087
  Садова-Мандюк Перебудова церкви Різдва Христового (Пресвятого Серця Христового) в м. Жовкві на початку XX ст. // Історія релігій в Україні: актуальні питання : [наук. дослідж. учасників XXIX міжнар. наук. конф.] / Л. Агеева, В. Александрович, М. Бандрівський, Н. Буланова, М. та ін. Гордієнко. – Львів : Логос, 2019. – С. 172-175. – ISSN 2523-4234


  "Перші згадки про церкву Різдва Христового у м. Жовкві відносяться до початку XVII ст., коли коронний гетьман Станіслав Жолкевський привілеєм від 21 червня 1612 р. дозволив “обивателям і братству церковному церкву розібрати, а нову з каменю або з ...
1069088
  Даниленко В. Перебудова. Зростання політичної активності суспільства // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2019. – Квітень (№ 8). – С. 5-14
1069089
  Гришко І. Перебудовна революція в СРСР і самовизвольний процес в Україні // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. м. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 488, жовтень : жовтень. – С. 24-26
1069090
  Гур"єв Б. Перебудувати роботу редколегій факультетських і курсових газет // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 31 жовтня (№ 32). – С. 4


  Перед пресою нашого університету, поставлені надзвичайно важливі завдання: стати активно діючим чинником у здійсненні вказівок пвартії та уряду про комуністичне виховання молоді.
1069091
  Кривохаттський М. Перебудуємо вогнища релігійного дурману на вогнища культури / М. Кривохаттський. – Харків : Пролетар, 1931. – 28 с.
1069092
   Перевaги і недoліки дистaнційнoгo нaвчaння в цілoму тa при вивченні дисципліни "Гістoлoгія, цитoлoгія тa ембріoлoгія / І.Б. Гетманюк, С.Б. Крамар, З.М. Небесна, О.Я. Шутурма // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 4 (89). – С. 16-19. – ISSN 1681-2751
1069093
  Савкіна М.Ю. Перевiрка полiномiальної регресiї на коректнiсть // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТВіМС, 2016. – № 3 (123)


  Розглядається задача виключення змiнних в полiномiальнiй моделi регресiї, що виникає при пiдборi моделi. У випадку рiвномiрного розташування точок спостереження отримано ознаку рiвностi нулю оцiнки МНК параметрiв квадратичної моделi у виглядi рiвностi ...
1069094
  Ленсіоні П. Перевага = The advantage : у чому сила корпоративної культури / Патрік Ленсіоні ; пер. з англ. Олена Ломакіна. – Київ : Наш Формат, 2017. – 221, [3] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. ориг. - Пер. вид.: The advantage: why organizational health trumps everything else in business / Patrick Lencioni. San Francisco: Jossey Bass ; A Wiley Imprint, 2012. – Бібліогр. в прим. в кінці книги. – (Серія "Світоглядна література"). – ISBN 978-617-7513-29-1
1069095
  Абишов Н.А. Перевага використання новітніх інформаційних технологій у навчальному процесі // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009. – № 1 (82). – С. 116-120. – ISSN 1997-9266


  Специфіка і масштабність нових освітніх задач вимагає створення нової освітньої інфраструктури, що принципово відрізняється від традиційної системи. Виділено низку відмінних рис нової освітньої інфраструктури. Доведено перевагу використання нових ...
1069096
  Хруслинська І. Перевага простягнутої руки // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 242-254


  Єжи Гедройць князь гербу Гіпокентавр (1906-2000) — польський публіцист і громадський діяч, засновник і головний редактор культового часопису Kultura (Париж).
1069097
  Мосіюк О.О. Переваги використання GIT у процесі професійної підготовки майбутніх учителів інформатики // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 176-178. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1069098
  Мисько К.А. Переваги використання NDVI при прогнозуванні ерозійної небезпеки // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 192-203
1069099
  Воробець В. Переваги використання блокчейн технології в умовах цифровізації фінансових інструментів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 2 (63). – С. 49-61 : табл., рис. – Бібліогр: 12 назв. – ISSN 1818-5754
1069100
  Манігда О.В. Переваги використання геоінформаційних технологій при фіксації археологічних об"єктів / О.В. Манігда, В.А. Гнера // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Скорий С., Горбаненко С., Болтрик Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (30). – C. 218-230. – ISSN 2227-4952
1069101
  Шпак Н.О. Переваги використання інформаційно-комунікаційних технологій в Україні / Н.О. Шпак, О.І. Венгер // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 461-467. – ISSN 0321-0499


  Проаналізовано досвід зарубіжних країн із впровадження і розвитку інформаційно-комунікаційних технологій.
1069102
  Смалько О.А. Переваги використання комп"ютерних технологій тестування знань у вищій школі // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 17, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 4-5 квітня 2018 року. – С. 75-76
1069103
  Бованенко О. Переваги використання Мадридської системи для реєстрації знаків для товарів і послуг за кордоном // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 2. – С. 18-23. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1708-7422
1069104
   Переваги використання оцінки ризику для здоров"я населення при обгрунтуванні розмірів санітарно-захисних зон для теплоенергетичних об"єктів / О.І. Турос, А.А. Петросян, Т.П. Маремуха, В.В. Моргульова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (88). – С. 45-49 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-7477
1069105
  Герасименко С.С. Переваги використання різних форм бюджетування в управлінні корпорацією : економіка та управління підприємствами / С.С. Герасименко, О.А. Чуприна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 49-57 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1069106
  Ліневич Ю. Переваги винесення інноваційної діяльності за межі національних кордонів для ТНК // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 175-177
1069107
  Дрозд Є.І. Переваги випуску корпоративних облігацій для фінансування підприємницької діяльності // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 199-200. – ISBN 978-966-188-219-4
1069108
  Фахурдінова М. Переваги від НАТО: чим небезпечна для України відмова від курсу на вступ до Альянсу? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 25 лютого - 24 березня (№ 8/11). – С. 13. – ISSN 1992-9277
1069109
  Перепелиця Г.М. Переваги від членства України в НАТО // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 16-17. – (Європейські дослідження)
1069110
  Охрамович М. Переваги впровадження технологій дистанційного навчання в систему військової освіти / М. Охрамович, О. Соколіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – C. 35-39. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (41)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються можливості та перспективи використання технологій дистанційного навчання (ТДН) в процесі професійної підготовки військових фахівців. ТДН дозволяють здійснювати освітній процес на відстані, не втрачаючи при цьому його якості, а ...
1069111
  Теслюк С. Переваги діяльності та оцінка інвестування активів вітчизняних недержавних пенсійних фондів // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 3. – С. 62-67. – ISSN 2411-4014
1069112
   Переваги електронного документообігу в закладі освіти // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів зарубіжної літератури. – Київ, 2022. – Вересень - жовтень (№ 9/10) : Життя і творчість Миколи Гоголя


  Big Data - Великі дані (Big Data) в інформаційних технологіях - набори інформації (як структурованої, так і неструктурованої) настільки великих розмірів, що традиційні способи та підходи (здебільшого засновані на рішеннях класу бізнесової аналітики та ...
1069113
  Єрмак О.І. Переваги електронної форми звітності : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 295-299 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1069114
  Кравець Т.М. Переваги застосування геоінформаційної системи Arc GIS для прийняття рішення командиром підрозділу / Т.М. Кравець, А.А. Щерба // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Лісовський С.А. ; редкол.: Антонюк Н.В., Бучко Ж.І., Гукалова І.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 51. – С. 51-59. – ISSN 2308-135X


  Метою статті є представлення результатів моделювання геоінформаційних технологій у військових підрозділах на прикладі програмного забезпечення ArcGIS та обґрунтування переваг використання цього програмного забезпечення у порівнянні з паперовою картою. ...
1069115
  Куліков А.І. Переваги застосування механізму державно-приватного партнерства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 5, березень. – С. 114-116. – ISSN 2306-6814
1069116
  Жінко М.В. Переваги застосування механізму сек"юритизаціі на вторинному іпотечному ринку в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 1. – С. 165-170. – ISSN 1562-0905
1069117
  Януль І.Є. Переваги застосування телематичних систем у страхових компаніях // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 2. – С. 20-23. – ISSN 2076-4561
1069118
  Охрамович М.М. Переваги застосування фотоелектричних сонячних батарей для енергозабезпечення радіоелектронних засобів озброєння // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 57-62


  У статті проаналізована перевага використання фотоелектричних сонячних батарей для забезпечення надійності функціонування елементної бази сучасних і перспективних радіоелектронних засобів озброєння. Перевага фотоелектричних перетворювачів обумовлена ...
1069119
  Корчун В.С. Переваги і небезпеки фінансової глобалізації // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 271-276. – ISSN 1729-360Х
1069120
  Пастернак Т.А. Переваги і недоліки використання сучасних засобів індивідуалізованого навчання іноземним мовам // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 236-238
1069121
  Свиноус І.В. Переваги і недоліки державної підтримки виробництва молока на великотоварних сільськогосподарських підприємствах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 109-112
1069122
  Сторожук А. Переваги і недоліки міжнародного співробітництва України у сфері сталого розвитку // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2012. – С. 37-42. – (Серія "Економіка" ; № 1). – ISSN 1817-9215
1069123
  Бевзенко В. Переваги і недоліки нового Цивільного процесуального кодексу України / В. Бевзенко, К. Федорова // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 124-128
1069124
  Любченко П. Переваги і недоліки пропорційної виборчої системи при формуванні місцевих рад // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 8. – С. 11-15. – ISSN 0132-1331
1069125
  Зубик С. Переваги і недоліки референдуму в межах демократичної правової держави // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 297-301. – ISSN 2413-6433
1069126
  П"ятницька Г.Т. Переваги і недоліки розвитку великих торговельних мереж на ринку роздрібної торгівлі продовольчими товарами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 103-113 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
1069127
  Рилач Н.М. Переваги і недоліки створення зони вільної торгівлі між Україною та державами СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 2). – С. 150-157


  В статті проаналізовано переваги та недоліки створення зони вільної торгівлі між Україною та державами СНД.
1069128
  Редзюк Є.В. Переваги і недоліки фінансової глобалізації на міжнародних ринках цінних паперів // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2015. – № 1 (63). – С. 47-56
1069129
  Редзюк Є.В. Переваги і недоліки фінансової глобалізації на міжнародних ринках цінних паперів // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2015. – № 1 (63). – С. 47-56 : фото, табл. – Бібліогр.: 17 назв.


  Наведедені дані стосуються джерел фінансування, стратегічних пріоритетних напрямів і напрямів інноваційної діяльності.
1069130
   Переваги і перспективи розвитку функціональної діагностики мінерального живлення рослин / Філон, .І., І.Є. Румянцева, А.А. Акопян, А.М. Кирилюк // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 194-198. – Бібліогр.: с. 198. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1069131
  Гатауллін Р.Г. Переваги і проблеми "вільного інтернету" - WI-FI // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 33-36
1069132
  Поліщук Л.С. Переваги і ризики інтеграції в умовах нестабільності // Матеріали міжнародної конференції "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспектви України" : 30 червня 2016 р., м. Київ / "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 182-183
1069133
  Руденко-Сударєва Переваги і ризики транснаціоналізації економічного розвитку України // Національна безпека: український вимір : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ, 2008. – № 1/2 (20/21). – С. 58-68.
1069134
  Маланчук Л.М. Переваги імунокорегуючої терапії у комплексному лікуванні зовнішнього генітального ендометріозу / Л.М. Маланчук, Л.О. Краснянська // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 54-57. – ISSN 1681-276Х


  "...В статті відображено результати клінічних досліджень про вплив імуномодулятора 5-аміно-1,2,3,4-тетрагідрофталазин-1,4-діону натрієвої солі на результати комплексного лікування зовнішнього генітального ендометріозу (ЗГе). Простежено зміни ступеня ...
1069135
  Пушкарь І.В. Переваги інноваційних методів управлінського обліку у контексті стратегічного управління витратами // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 111-118. – (Серія "Економіка" ; вип. 1/2)
1069136
  Лебедєва О.А. Переваги інтерактивного методу викладання іноземних мов у сучасному процесі навчання // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2014. – № 42/43. – С. 151-155. – ISSN 2074-8922
1069137
  Шароян Ф.А. Переваги інтрагалузевої диверсифікації портфелю бізнесів міжнародної компанії // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 181-183. – ISBN 978-617-696-385-1
1069138
  Овсянніков О.С. Переваги комп"ютерного середовища для науково-дослідної роботи студентів // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 100. – С. 288-290. – (Серія : Педагогічні науки)
1069139
  Фокін С.Б. Переваги корпусів малого обсягу для дослідження макроявищ у перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 590-597


  Достатній обсяг корпусу може варіюватися залежно від потреб дослідження. Під час дослідження макроявищ в оригінальних та перекладних текстах принципово треба розмежовувати такі, що: 1) не піддаються формалізації; 2) що формалізуються частково; 3) що ...
1069140
  Лопацька Н. Переваги лекції як форми навчального процесу у вищих навчальних закладах (з досвіду викладання історичних дисциплін) // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, В.В. Газін, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 7. – C. 113-119
1069141
  Носова Б.М. Переваги медіа в трактуванні української ідентичності // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 77-82


  У статті досліджено авангардну роль медіадомінантності в трактуванні сучасної української ідентичності. Значну увагу приділено діалогічності комунікативного процесу щодо української ідентичності. Одним із головних висновків є те, що завдяки якісним ...
1069142
  Якоб Е.Б. Переваги навчання з використанням методу генерації (пригадування) матерiалу // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 218-225. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (47)). – ISSN 2524-0609


  Метою статті є розробити, науково обґрунтувати та експериментально перевірити технологію застосування методу генерації (пригадування) (тестування) в порівнянні з традиційними методами вивчення математики. Для визначення ефективності процесів навчання ...
1069143
  Дзюба О.М. Переваги переходу до міжнародних стандартів фінансової звітності / О.М. Дзюба, А.О. Федченко // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2015. – № 3 (33). – С. 88-96. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1069144
   Переваги програми [Горізонт-2020] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 вересня (№ 35). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  "...Українські вчені мають багато можливостей отримувати кошти на свої проекти через європейські програми, насамперед ідеться про "Горизонт-2020". Про це розповіла начальник управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МОН Анна ...
1069145
  Біляєв С.С. Переваги проєктного підходу на підприємстві // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 2 (46). – С. 41-45. – ISSN 1997-4167
1069146
  Пелагеєва О. Переваги розгляду справ у міжнародному арбітражному суді // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 89-90
1069147
  Олендр Т.М. Переваги системи вищої освіти США // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 57-62. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 1)
1069148
  Рибальченко С. Переваги суб"єктивної функції розподілу при моделюванні неоднорідного страхового портфелю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 57-59. – (Економіка ; Вип. 132). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто та проаналізовано складні та специфічні випадки структури страхового портфелю. Визначено функції розподілу, що характеризують дійсні значення показників діяльності страхової компанії та ризику найбільш точно. Розроблено рекомендації для ...
1069149
  Малиновський Переваги сучасних симуляційних і мультимедійних технологій у викладанні хірургічних хвороб і ендоскопічної хірургії студентам та курсантам / Малиновський, С А. Ставничий, М.Н. Майоренко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 67-70. – ISSN 1681-2751
1069150
  Митко А. Переваги та загрози використання сервісу «академічна хмара» в навчальній діяльності вищих навчальних закладів // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Тихомирова Є.Б., Бортніков В.І., Вакулич В.М. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (3). – С. 60-66. – ISSN 2522-1663
1069151
   Переваги та можливості інформаційно-аналітичної бази даних "Літопис природи" установ природно-заповідного фонду України / Г.В. Стрямець, І.П. Сіренко, Б.Г. Проць, Т.С. Ямелинець // Збірник наукових праць ДНБС / Нац. акад. аграрних наук України ; Нікітський бот. сад-нац.наук. центр. – Ялта, 2013. – Т. 135 : Інвентаризація біорізноманіття в межах природно-заповідного фонду. – C. 17-25
1069152
  Лопатовський В.Г. Переваги та недоліки аутсорсингу в міжнародній та вітчизняній діяльності підприємств / В.Г. Лопатовський, О.І. Русин // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 15-18. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150
1069153
  Покатаєва Т.О. Переваги та недоліки в історії недержавної вищої освіти: історіографічний аспект // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Фролов М.О., Лепський М.А., Васильчук Г.М. [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – Вип. 39. Т. 1. – С. 18-24. – ISSN 2413-2284
1069154
  Івашків Т.С. Переваги та недоліки в системі прямого і непрямого оподаткування // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2013. – № 7 : Ювілейний випуск до 15 річчя Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – С. 333-338. – ISSN 2078-6670
1069155
  Бойко В.П. Переваги та недоліки використання децентралізованих платіжних систем як інноваційного способу транскордонних розрахунків // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8, квітень. – С. 75-82. – ISSN 2306-6814
1069156
  Стороженко О.О. Переваги та недоліки використання дистанційного банківського обслуговування в банківському секторі України / О.О. Стороженко, К О. Єлісєєва // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 347-351. – ISSN 2222-4459
1069157
  Фіголь Н.М. Переваги та недоліки використання електронних навчальних видань // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 1 (54). – С. 291-298. – ISSN 1998-6912
1069158
  Ліснічук О.А. Переваги та недоліки використання криптовалюти на підприємствах: сучасний досвід та перспективи розвитку / О.А. Ліснічук, А.М. Копотун // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 1 (42). – С. 84-89. – ISSN 2308-1988


  "Визначено пріоритетні шляхи впровадження криптовалюти на підприємствах України, за рахунок сучасного міжнародного досвіду з позитивною правозастосовчою практикою. Доведено, що легалізація криптовалюти в Україні та долучення до світових фінансових ...
1069159
  Перконос І.Ю. Переваги та недоліки використання норми обов"язкового резервування як інструменту грошово–кредитної політики / І.Ю. Перконос, А.М. Костина // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (176). – С. 43-49
1069160
  Верескун М.В. Переваги та недоліки використання різних видів трафіку в системі інтегрованого інтернет-маркетингу / М.В. Верескун, С.В. Захаров, В.М. Колосок // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 7 (510) : Прогнози впливу пандемії коронавірусу на економіку України та сусідніх країн. – С. 352-358. – ISSN 2222-4459
1069161
  Стасюк О. Переваги та недоліки висвітлення теми Голодомору зарубіжними дослідниками // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (375), вересень - жовтень. – C. 28-39. – ISSN 0130-6936
1069162
  Носик Л.В. Переваги та недоліки впровадження аутсорсингу в діяльність підприємств // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 1. – С. 64-68. – ISSN 2226-8820
1069163
  Градова О.В. Переваги та недоліки впровадження єдиного соціального внеску в Україні // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 125-135. – (Серія "Економіка" ; вип. 8)
1069164
  Михайлова М.Д. Переваги та недоліки впровадження системи екологічного менеджменту та сертифікації на промислових підприємствах / М.Д. Михайлова, О.К. Костенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С. 57-60 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1069165
  Приходько І. Переваги та недоліки вступу України до СОТ // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 350-356. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
1069166
  Авраменко Є.Ю. Переваги та недоліки вступу України до СОТ / Є.Ю. Авраменко, Б.О. Шаповал // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 246-250


  Розкрито головні переваги та недоліки вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ). Висвітлено тенденції та перспективи співпраці України та СОТ у майбутньому. Ключові слова: Світова організація торгівлі, експорт, глобалізація, торгівельні ...
1069167
  Книш Б.О. Переваги та недоліки входження України до Європейського Союзу // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 443-447. – (Серія "Економіка" ; вип. 8)
1069168
  Солодчук А.В. Переваги та недоліки дистанційного навчання // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 69-70
1069169
   Переваги та недоліки дистанційного навчання іноземних студентів в процесі довузівської підготовки / І.В. Коренева, Г.В. Клименко, В.Г. Панченко, А.М. Куделко // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 111-114. – ISBN 978-966-285-311-7
1069170
  Комар О.С. Переваги та недоліки дистанційного навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 33-34
1069171
  Мацегорін О. Переваги та недоліки електронної ідентифікації з використанням мобільного цифрового підпису (Mobile ID) в сучасних цивільно-правових відносинах / О. Мацегорін, О. Царик // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 4 (36). – С. 104-111. – ISSN 2311-4894
1069172
  Лагута П.В. Переваги та недоліки емісійних інструментів залучення капіталу // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 116-117
1069173
  Бурак В.Я. Переваги та недоліки Закону України "Про зовнішню трудову міграцію" // Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики зайнятості : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. : 22 груд. 2015 р. / Укр. центр соц.-прав. дослідж., Каф. труд., аграр. та екол. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Український центр соціально-правових досліджень, 2016. – С. 30-33
1069174
  Горова К.О. Переваги та недоліки залучення аутсорсингу // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2013. – № 4 (51). – С. 210-216
1069175
  Золотаръов О.І. Переваги та недоліки замісної терапії як засобу запобігання наркоманії та наркотичній злочинності в Україні // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 516-518. – ISBN 978-966-458-403-3
1069176
  Гончаренко Є. Переваги та недоліки запровадження інституту приватних виконавців в Україні // Юридична газета. – Київ, 2016. – 19 квітня (№ 16). – С. 14-15
1069177
  Возняк О. Переваги та недоліки застосування опорних схем у навчальному процесі // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (153). – С. 24-33. – ISSN 1682-2366
1069178
  Лясковська Ольга Олександрівна Переваги та недоліки збалансованої системи показників // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 119-126. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено переваги та недоліки збалансованої системи показників. Розглянуто загрози, з якими може стикнутися підприємство в процесі розробки та впровадження системи.
1069179
  Білоусова О.С. Переваги та недоліки індикаторів оцінки процесів активного старіння // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (82). – С. 26-39 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2519-1853
1069180
  Савіна Н.Б. Переваги та недоліки інтеграційного підходу до формування системи сталого водокористування як складової національної економіки / Н.Б. Савіна, Н.Е. Ковшун // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 183-193. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
1069181
  Чорна К.В. Переваги та недоліки інфотейнменту в телевізійних програмах українського телебачення // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 108-113. – ISSN 2312-4679
1069182
  Русін В. Переваги та недоліки казначейського обслуговування місцевих бюджетів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 105-114 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1818-5754
1069183
  Наконечний Б.В. Переваги та недоліки лізингу порівняно з іншими видами інвестиційної діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 262-270. – ISSN 0321-0499
1069184
  Щербина О.Ю. Переваги та недоліки логічного (формального) підходу до аналізу правові аргументації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 208-211. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються недоліки та переваги логічного підходу до правової аргументації у порівнянні з риторичним та прагма-діалектичним підходами. Обгрунтовується теза щодо розгляду недоліків логічного підходу до правової аргументації як його переваг ...
1069185
  Дзюба П.В. Переваги та недоліки міжнародної диверсифікації інвестиційних портфелів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С. 116-126
1069186
  Кулька Д. Переваги та недоліки накопичувальної системи пенсійного страхування в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 45-46
1069187
  Колесніченко Н.О. Переваги та недоліки нових правил регулювання ліквідності банків Національним банком України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 47-50. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Запропоновано дослідження переваг та недоліків нових правил регулювання ліквідності банків НБУ згідно з інструкцією про порядок регулювання діяльності банків.
1069188
  Курочкін О.О. Переваги та недоліки нових форм іноземних інвестицій для держави та інвестора // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 155-158. – ISBN 978-617-7363-14-8
1069189
  Павлова Л. Переваги та недоліки окремих видів запозиченої праці // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 61-63
1069190
  Ананко Л. Переваги та недоліки підписання угоди про реадмісію з Європейським Союзом для України // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 234-244
1069191
  Новосельська Л.І. Переваги та недоліки Податкового кодексу України / Л.І. Новосельська, В.А. Козанкевич // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.5. – С. 269-271. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1069192
  Верстюк А.В. Переваги та недоліки Податкового кодексу України // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 92-93
1069193
  Терсіна О. Переваги та недоліки пропорційно-мажоритарної (змішаної) системи у виборах народних депутатів України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 82-83. – ISBN 978-617-7069-14-9
1069194
  Совгиря О.В. Переваги та недоліки пропорційної виборчої системи в Україні / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 13-15. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Присвячено актуальним питанням найбільш вдалого шляху для розвитку виборчої системи в Україні напередодні парламентських виборів 2002 р. The work is devoted to the actual issues of choosing the most optimal way of development of the electoral system ...
1069195
  Незнамова А. Переваги та недоліки рейтингових методик вивчення надійності та ефективності банківської діяльності : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 2. – С. 63-69. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
1069196
  Табачник П.Я. Переваги та недоліки рекрутингу при наборі працівників в Україні // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 207-209. – ISSN 2617-5967
1069197
  Скорина Є.І. Переваги та недоліки складання звіту про рух грошових коштів : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 64-67 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
1069198
  Соловей В. Переваги та недоліки створення інституту присяжних в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 3 (117). – С. 88-89
1069199
  Цогла О.О. Переваги та недоліки стратегії диверсифікації діяльності підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 148-152. – ISSN 1993-6788
1069200
  Чижик Г. Переваги та недоліки суддівського правотворення, аба чому я проти легітимації судового прецеденту в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 6 (120). – С. 61-64
1069201
  Ткаченко Н. Переваги та недоліки сучасної європейської системи оцінки платоспроможності страхових компаній // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 8-18. – ISSN 1605-2005
1069202
  Назаревич В. Переваги та недоліки тестового контролю в процесі фахової підготовки майбутніх учителів фізичної культури // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (20). – С. 103-109. – ISSN 2307-4914
1069203
  Макушев П.В. Переваги та недоліки традиційної української моделі адміністративно-правового статусу Державної виконавчої служби // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 18-25. – ISSN 2227-796X


  У статті розкриваються особливості адміністративно-правового статусу держав- ної виконавчої служби України. Аналізуються переваги і недоліки традиційної вітчизняної моделі виконавчої служби. Запропоновано шляхи вдосконалення діяльності виконавчої ...
1069204
  Деменчук М.О. Переваги та недоліки у конкурсній процедурі формування Верховного Суду в Україні // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 173-175. – ISBN 978-966-937-189-8
1069205
  Каргова В. Переваги та недоліки Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / В. Каргова, О. Чижик // Юридична газета. – Київ, 2018. – 5 червня (№ 23). – С. 32
1069206
  Семко Т.В. Переваги та недоліки формування корпоративного сектору в ринковій економіці України / Т.В. Семко, І.В. Ховрак // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 8. – С. 6-12
1069207
  Гронтковська О.І. Переваги та обмеження інструментів фіскальної політики у зміні структури національної економіки: аналіз теоретичних моделей // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 18-24
1069208
  Матейко С.В. Переваги та перспективи державного адміністрування // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 114-117. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1069209
  Гашпаровічова Л.В. Переваги та проблеми розміщення реклами у регіональній пресі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 57-59. – (Журналістика ; Вип. 6)


  Розглянуто типи газетної реклами та особливості й проблеми її розміщення в регіональній пресі.
1069210
  Сигида Л.О. Переваги та прогалини існуючих моделей комерціалізації інновацій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 4 (531) : Логістична система України: актуальні проблеми та пріоритети відновлення. – С. 34-44. – ISSN 2222-4459
1069211
  Озерський І.В. Переваги та прогалини проекту Закону України "Про антикорупційні суди" (№ 6011 від 01.02.2017 р.) // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 135-137. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1069212
  Возняк Г.В. Переваги та ризики бюджетної децентралізації: теоретико-методологічні аспекти // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 253-257. – ISSN 2222-0712
1069213
  Ткаченко Н.В. Переваги та ризики використання аутсорсингу в діяльності страхових компаній // Фінансовий простір : міжнародний науково-практичний журнал / Черкаський ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи Нац. банку України. – Черкаси, 2011. – № 3 (3). – С. 97-103
1069214
  Павлова К.І. Переваги та ризики використання криптовалют у сучасній цифровій економіці // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7 : Переваги та ризики використання криптовалют у ціфровій економіці. – С. 229-233. – ISSN 2222-4459
1069215
  Сіденко Володимир Переваги та ризики вступу України до СОТ // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 48-51


  Дискусії, які розгорнулися в Україні у зв"язку з її приєднанням до Світової організації торгівлі (СОТ), характеризуються дуже широким діапазоном думок - від ейфорійного вітання цієї події та очікування численних благ, які мало не зливою проллються на ...
1069216
  Сіденко Володимир Переваги та ризики вступу України до СОТ // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 48-51


  Дискусії, які розгорнулися в Україні у зв"язку з її приєднанням до Світової організації торгівлі (СОТ), характеризуються дуже широким діапазоном думок - від ейфорійного вітання цієї події та очікування численних благ, які мало не зливою проллються на ...
1069217
  Парій Я. Переваги та ризики входження України до СОТ: регіональний аспект // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 145-154
1069218
  Жиляєва Н.М. Переваги та ризики децентралізації влади в Україні // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2015. – С. 47-52. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 40, ч. 4). – ISSN 2306-4420
1069219
  Ставська Ю.В. Переваги та ризики євроінтеграції для АПК України / Ю.В. Ставська, І.А. Дмитренко // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 256-264. – (Економічні науки ; вип. 3 (80)). – ISSN 2306-4242
1069220
  Мельник С. Переваги та ризики запровадження медичного страхування // Вісник Пенсійного фонду України : інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 22-23.
1069221
  Рисін В.В. Переваги та ризики краудфандингу як моделі фінансування стартапів і проектів громадського розвитку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (305). – С. 84-98 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2305-7645
1069222
  Бублик Є. Переваги та ризики поширення електронних грошей в Україні / Є. Бублик, А. Шкляр, Ю. Шаповал // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 99-110. – ISSN 1605-2005
1069223
  Вінникова Н.А. Переваги та ризики референдної демократії (європейський досвід) // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 313-317. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1069224
  Богдан І.В. Переваги та ризики участі іноземних інвесторів у проектах публічно-приватного партнерства // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 2. – С. 43-54. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
1069225
  Бойко Л.І. Переваги та ризики цивільно-правових договорів / Л.І. Бойко, О.М. Єремян // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 16-19. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
1069226
  Дуніна І.М. Переваги та труднощі дистанційного навчання студентів (на прикладі університетів Франції). / І.М. Дуніна // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 1. – С. 116-123..
1069227
  Шаховалова Є.О. Переваги України в забезпеченні продовольчої безпеки в умовах пандемії // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 196-198. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2307-5740
1069228
  Мусієнко О.І. Переваги холдингової організаційної структури компаній // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 97-99
1069229
  Минчев О. Переваги членства в НАТО для посткомуністичної країни // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 2. – С. 36-39
1069230
  Михайлова В. Переваги, недоліки та перспективи введення в Україні арбітражу ad hoc // Юридична газета. – Київ, 2015. – 24 листопада (№ 47). – С. 28-29
1069231
  Зайвенко Т.О. Переваги, недоліки та сучасний стан страхового асистансу в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 15-16
1069232
  Зайвенко Т.О. Переваги, недоліки та сучасний стан страхового асистансу в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 20-21
1069233
  Бондарук Т.Г. Переваги, позитивні наслідки та ризики бюджетної децентралізації / Т.Г. Бондарук, І.С. Бондарук, О.С. Бондарук // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – № 3 (50). – С. 38-47. – ISBN 978-617-571-134-7
1069234
  Лантьєва В. Переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2021. – № 4 (118), серпень 2021 р. – С. 40-46
1069235
  Крат В.І. Переважне право купівлі пам"яток культурної спадщини // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 60-66. – ISSN 0201-7245
1069236
  Сіда Р. Переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 9 (105). – С. 62-68
1069237
  Радіонов С. Переважне право на купівлю частки в ТОВ: актуальна практика та проблеми застосування // Юридична газета. – Київ, 2018. – 17 квітня (№ 16). – С. 14-15
1069238
  Цікало В.І. Переважне право на придбання акцій, що пропонуються до відчуження акціонером: здійснення та захист // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 38-42. – ISBN 978-966-927-257-7
1069239
  Міловська Н. Переважне право наймача на укладення договору найму (оренди) на новий строк // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 32-35
1069240
  Федун А. Переважне право орендаря на викуп землі: реальність чи фікція? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 19 червня - 2 липня (№ 24/25). – С. 18. – ISSN 1992-9277
1069241
  Косенчук В. Переважне право фізичних осіб - вкладників банку на отримання вкладу // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 4 (82). – С. 82-85.
1069242
  Боднар В. Переважні права в акціонерному товаристві та способи їх захисту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 95-99. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються переважні права акціонерів-власників як простих, так і привілейованих акцій, механізм їх здійснення та способи захисту. Акцентовано увагу на проблемі уніфікації правових норм, покликаних регулювати переважні права в акціонерному ...
1069243
  Косенчук В. Переважні права в корпоративних правовідносинах // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 10 (76). – С. 94-99.
1069244
  Боднар В.В. Переважні права в цивільному праві України : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Володимир Вікторович Боднар ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : [Б. в.], 2013. – 249 л. – Бібліогр.: л. 222-249
1069245
  Боднар В.В. Переважні права в цивільному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Боднар Володимир Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1069246
  Боднар В.В. Переважні права в цивільному праві України : монографія / В.В. Боднар. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2013. – 211, [1] с. – Бібліогр.: с. 183-208 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-340-518-6
1069247
  Стецько М. Переважні права на придбання акцій нової емісії як інструмент корпоративного управління // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (56). – С. 117-127. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1818-5754
1069248
  Крат Василь Переважні права спадкоємців // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 27-30
1069249
  Орлов В. Перевал / В. Орлов. – Тбилиси, 1944. – 80с.
1069250
  Ухсай Я.Г. Перевал : поэма / Яков Ухсай; авториз. пер. с чуваш. – Москва : Гослитиздат, 1952. – 272 с.
1069251
  Кэбирли И. Перевал : стихи и поэма / И. Кэбирли; пер. с азербайдж. – Москва : Советский писатель, 1958. – 110 с.
1069252
  Недолин И.П. Перевал / И.П. Недолин. – Уфа, 1959. – 256с.
1069253
  Продан Ю.Ю. Перевал / Ю.Ю. Продан. – М., 1960. – 94с.
1069254
  Белиашвили А.И. Перевал : роман / Белиашвили А.И. ; пер. с груз. М. Каливидзе и Л. Громеко. – Москва : Советский писатель, 1960. – 315 с., [1] л. ил. : ил.
1069255
  Недолин И.П. Перевал / И.П. Недолин. – Уфа, 1967. – 251с.
1069256
  Мдивани Г.Д. Перевал / Г.Д. Мдивани. – М, 1968. – 64с.
1069257
  Смоляков С.А. Перевал / С.А. Смоляков. – Хабаровск, 1968. – 71с.
1069258
  Моргун Ф.А. Перевал / Ф.А. Моргун. – Алма-Ата, 1969. – 223с.
1069259
  Лупій О.В. Перевал : поезії / О.В. Лупій. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 83 с.
1069260
  Залата Д Ф. Перевал / Д Ф. Залата. – 6-е. – Днепропетровск, 1970. – 316с.
1069261
   Перевал. – Ужгород, 1973. – 144с.
1069262
  Тобольский И.Г. Перевал / И.Г. Тобольский. – Саратов, 1975. – 119с.
1069263
  Ахматова Р.С. Перевал : Стихи и поэмы / Раиса Ахматова; пер.с чеч. Ирины Озеровой. – Москва : Советский писатель, 1977. – 144 с.
1069264
  Антропов Ю.В. Перевал / Ю.В. Антропов. – Москва, 1978. – 400с.
1069265
  Астаф"єв В.П. Перевал : повісті / В.П. Астаф"єв ; пер. з рос. М. Шевченка. – Київ : Дніпро, 1978. – 243 с. – (Скарбниця братніх літератур)
1069266
   Перевал. – Фрунзе, 1980. – 168с.
1069267
  Муратов В.В. Перевал / В.В. Муратов. – Москва, 1980. – 318с.
1069268
   Перевал. – Алма-Ата, 1982. – 527с.
1069269
   Перевал. – Фрунзе
Вып. 2. – 1982
1069270
   Перевал. – Алма-Ата, 1983. – 319 с.
1069271
  Иванов М.А. Перевал / М.А. Иванов. – Минск, 1983. – 193с.
1069272
  Кухзод У. Перевал : повісті / У. Кухзод. – Київ : Молодь, 1985. – 150 с.
1069273
  Тарасюк А.С. Перевал / А.С. Тарасюк, В.П. Черников. – Харьков, 1988. – 226с.
1069274
  Астафьев В.П. Перевал : повести / Виктор Астафьев ; худож. А. Тамбовкин. – Москва : Детская литература, 1988. – 302 с.
1069275
  Попов В.Н. Перевал "Подумай". / В.Н. Попов. – Барнаул, 1991. – 269с.
1069276
  Ветров И Перевал Бечо / И Ветров. – Москва, 1974. – 127с.
1069277
  Холлис Дж. Перевал в середине пути : как преодолеть кризис среднего возраста и найти новый смысл жизни / Джеймс Холлис ; [пер. с англ. В.И. Белопольский, В.В. Мершавка]. – Москва : Когито-Центр, 2008. – 206 с. – Пер.: Hollis James. The middle passage, 1993. - Парал. тит. л. англ. ориг. – Библиогр.: с. 203-204. – (Юнгианская психология). – ISBN 978-5-89353-182-4
1069278
  Старухин А.В. Перевал Даван. / А.В. Старухин. – М., 1982. – 79с.
1069279
  Бунин И.А. Перевал и другие рассказы / Ив. Бунин. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Моск. книгоиздат ; [Типо-лит. И.М. Машистова], 1912. – [4], 341, [2] с.
1069280
  Караславов Г. Перевал молоді / Г. Караславов. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 363 с.
1069281
  Гуссаковская О.Н. Перевал Подумай / О.Н. Гуссаковская. – Магадан, 1972. – 256с.
1069282
  Кулагин В.А. Перевал. / В.А. Кулагин. – Л., 1972. – 104с.
1069283
  Милявский А.И. Перевал. / А.И. Милявский. – Симферополь, 1977. – 127с.
1069284
  Кавуненко О.С. Перевал. / О.С. Кавуненко. – К, 1990. – 210с.
1069285
  Антропов Ю.В. Перевал. Перед снегом : роман и повесть / Юрий Антропов ; [худож. В.Д. Грызлов]. – Москва : Советский писатель, 1977. – 390 с. : ил.
1069286
  Михановский В.Н. Перевал: Стихи и поэмы. / В.Н. Михановский. – М., 1980. – 112с.
1069287
  Куранов Ю.Н. Перевала. / Ю.Н. Куранов. – М., 1973. – 352с.
1069288
  Гілецький Йосип Перевали Українських Карпат : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 34-39 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1069289
  Ананьев А.А. Перевалы : повести и рассказы / Ананьев А.А. ; [послесл. В. Михальского]. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 350 с.
1069290
  Хакимжанова М. Перевалы : стихи разных лет / Мариям Хакимжанова; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1982. – 251 с.
1069291
  Левин Э.С. Перевалы Центрального Кавказа. / Э.С. Левин. – Москва, 1938. – 208с.
1069292
  Шмидт К. Перевалы, нефтепроводы, пирамиды / К. Шмидт, А. Пашковяк. – Москва, 1972. – 264с.
1069293
  Чикин Л.А. Перевалы, походы, пути / Л.А. Чикин. – М., 1976. – 208с.
1069294
  Лівінська Г.В. Перевантажені багатоканальні мережі зі змінною інтенсивністю вхідного потоку : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Лівінська Ганна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 133, [1] л. – Додатки: л. 134. – Бібліогр.: л. 122-133
1069295
  Лівінська Г.В. Перевантажені багатоканальні мережі зі змінною інтенсивністю вхідного потоку : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Лівінська Ганна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1069296
  Лебєдєв Є.О. Перевантажені багатоканальні мережі зі змінною інтенсивністю вхідного потоку : навч. посібник / Є.О. Лебєдєв, Г.В. Лівінська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киев : Київський університет, 2018. – 119, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 110-119
1069297
  Бабийчук Н.В. Перевариваемость и обмен веществ у телок и коров при скармливании мочевины в рационах разной концентрации белка в переваримом протеине : Автореф... канд.с/хнаук: / Бабийчук Н.В.; Укр. с/х акад. – К, 1967. – 19л.
1069298
  Томмэ М.Ф. Переваримость кормов. / М.Ф. Томмэ. – М., 1953. – 396с.
1069299
  Хоменко В.О. Переведення боргу при реорганізації господарського товариства // Вісник Національної академії правових наук України / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2018. – Т. 25, № 3. – С. 121-131. – ISSN 1993-0909
1069300
  Рябоконь Є.О. Переведення боргу як підстава сингулярного правонаступництва за зобов"язаннями // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (34). – С. 71-85. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
1069301
  Хєда С.М. Переведення доміцілію юридичної особи в кризових ситуаціях // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 103. – С.32-37. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
1069302
  Гель А. Переведення засуджених до дільниці посиленого контролю виправної колонії: проблеми правової регламентації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 131-135
1069303
  Чопик О.П. Переведення земель лісогосподарського призначення у запас: проблеми законодавства та практики // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 150-155. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
1069304
  Бойко С.Ю. Переведення і звільнення працівника у випадку порушення обмеження спільної роботи близьких осіб // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 135-139. – ISSN 2617-5967
1069305
   Переведення на бюджетну форму навчання: кого і як? / за інформацією МОН // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 12 грудня (№ 47/48)


  Постановою КМУ від 28.10.2022 р. № 1224 затверджено Порядок переведення на навчання за державним замовленням окремих категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які зараховані до закладів фахової передвищої, вищої освіти до 2021 року включно ...
1069306
  Бойко С.Ю. Переведення на іншу посаду та звільнення як заходи запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бойко Сергій Юлійович ; Донец. юрид. ін-т М-ва внутр. справ України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ : [Б. в.], 2019. – 184 арк. – Додатки: арк. 182-184. – Бібліогр.: арк. 9-10, 163-181 та в додатках: арк. 182-183
1069307
  Бойко С.Ю. Переведення на іншу посаду та звільнення як заходи запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бойко Сергій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1069308
  Бєлкін М. Переведення прав та обов"язків покупця акцій на іншу особу як ознака рейдерської атаки // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 79-83.
1069309
  Бєлкін М. Переведення прав та обов"язків покупця акцій на іншу особу як ознака рейдерської атаки / М. Бєлкін, Ю. Бєлкіна // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 54-59.
1069310
  Крат В. Переведення прав та обов"язків як спосіб захисту переважних прав // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 5 (31). – С. 52-56
1069311
  Костюк В. Переведення працівників: застосування та оформлення // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 4. – С. 32-40.
1069312
  Птахів Семен Перевезення дітей: заборона на професію? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 64-65 : фото. – ISSN 1998-8044
1069313
   Перевезення твердих побутових відходів як частина транспортної системи міст та ОТГ / А.В. Ращенко, А.В. Лесь, І.В. Роїк, І.В. Нелеп // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 88-91 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6806
1069314
  Калинушкин В. Перевели в рубли. В Профсоюзе РАН задумались о конвертации посулов президента // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 31 августа (№ 35)


  Профсоюз работников Российской академии наук направил открытое письмо главе Правительства РФ Дмитрию Медведеву с конкретными предложениями, как должно в ближайшие три года расти финансирование гражданской науки, РАН и научных фондов. Эти рекомендации ...
1069315
  Малахов С. Переверзевщина на практике / С. Малахов. – М.-Л., 1931. – 86 с.
1069316
  Хаддад М. Перевернутая страница. Роман. / М. Хаддад. – М, 1963. – 119с.
1069317
  Чандар К. Перевернутое дерево / К. Чандар. – М, 1956. – 127с.
1069318
  Чандар К. Перевернутое дерево / К. Чандар. – Горький, 1959. – 112с.
1069319
  Иванов Вячеслав Перевернутое небо = Записи о Пастернаке / Окончание. Нач. в № 8, 9, 11, 12, 2009; № 1, 2010 // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 2. – С. 106-130. – ISSN 0321-1878
1069320
  Лиснянская И. Перевёрнутый мир : стихи // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 11. – С. 3-8. – ISSN 0130-7673
1069321
  Зикмунд М. Перевернутый полумесяц / М. Зикмунд, И. Ганзелка. – Прага, 1962. – 328с.
1069322
  Зикмунд М. Перевернутый полумесяц / М. Зикмунд, И. Ганзелка. – М, 1963. – 342с.
1069323
  Науменко Виталий Перевернутый человек : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 2 (1018 ). – С. 63-65. – ISSN 0130-7673
1069324
  Вовк О.Л. Перевертні / О.Л. Вовк. – Дніпропетровськ, 1985. – 128с.
1069325
  Ткаченко В.І. Перевертні в мантіях // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 21 квітня (№ 8). – С. 4


  14 травня 2015 року в центральній пресі був оприлюднений колективний лист І. Драча та відомих українських науковців, освітян, ветеранів дипломатичної служби і письменників на захист школярів проти антиукраїнських табачниківських програм і підручників. ...
1069326
  Тендряков В.Ф. Перевертыши / В.Ф. Тендряков. – Москва, 1974. – 639с.
1069327
  Дармограй І.О. Перевершити очікування інших / розмову вела Ольга Ошитко // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Розмова з випускником ІМВ КНУТШ.
1069328
  Маурітссон М. Перевершити швидкість світла // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 30 жовтня - 5 листопада (№ 44). – С. 14


  Коротка історія життя видатного українського фізика Олекси-Мирона Біланюка.
1069329
   Перевесла істин Валентини Коваленко : біобібліогр. пакажчик / Упр. культури Черкас. облдержадмін., Комунал. закл. "Обл. універсальна наук. б-ка ім. Тараса Шевченка" Черкас. облради, Наук. б-ка Черкас. нац. ун-ту ім. Богдана Хмельницького ; [уклад.: Н.В. Адешелідзе, Ю.П. Федосій ; наук. ред. В.Т. Поліщук]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2014. – 43, [1] с. : портр. – Покажчики: с. 41-42. – (Серія "Черкащини славетні імена")
1069330
  Бобенко А.М. Перевесло : зб. віршів / А. Бобенко ; передм.: М. К. [М.Ф. Комаpов]. – Одесса : Дpук. Акційного Південно-Руського Т-ва ; Дpук. Спpави, 1913. – 82, II с. – ([Видавництво "Сніп"] ; [№ 6])
1069331
  Жолдак О.І. Перевесло : лірика, гумор, сатира / О.І. Жолдак. – Київ, 1964. – 142 с.
1069332
  Пронько М.Г. Перевесло : поезії / М.Г. Пронько. – Львів : Каменяр, 1969. – 36 с.
1069333
  Карпенко М.І. Перевесло : лірика / М.І. Карпенко. – Ужгород : Карпати, 1975. – 271 с.
1069334
  Завгородній О.С. Перевесло / О.С. Завгородній. – Київ, 1986. – 79с.
1069335
  Шарварок О.Ю. Перевесло із маминих рук / О.Ю. Шарварок. – К., 1987. – 107с.
1069336
   Перевибори - політичний іспит профроботи. – Х, 1931. – 32с.
1069337
   Перевибори керівних органів Академії правових наук України // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С. 3-4


  Про Л.К. Воронову. - С. 4.
1069338
  Назаров В. Перевибори Рад та оборона країни. / В. Назаров. – Х., 1931. – 39с.
1069339
   Перевибори Рад України та Молдавської Авт. Соц. Рад. Республіки в1925-1926 р.. – Харків. – (Статистика України ; № 91 ; Серія XVI)
Т. 1, вип. 2. – 1926. – 54 с.
1069340
  Гаврилов В.И. Перевиваемые клетки в вирусологии / В.И. Гаврилов. – Москва : Медицина, 1964. – 268 с.
1069341
  Цикаришвили Т.Н. Перевивная лифосаркома крыс как модель для цитологического изучения иммуногенеза : Автореф... канд. биол.наук: 104. / Цикаришвили Т. Н.; Ин-т цитол. АН СССР. – Л, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1069342
  Ребошапка І. Перевидання праці Сильвестра Яричевського "Ein Dichter der Liebe und des Protestes" // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 163-167. – ISBN 978-606-745-014-9


  "Внаслідок старань невтомного д-ра філологічних наук, професора Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, почесного доктора Сучавського університету ім. Штефана Великого Володимира Антофійчука, який зразково дбає про повернення до ...
1069343
  Лях В. Перевизначення ідентичності в контексті глобалізаційних процесів // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 92-107. – ISBN 978-966-8009-72-3
1069344
  Верлока В. Перевинайдена філософія // Критика. – Київ, 2013. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 38-39. – ISSN 1563-6461


  Про публікації часопису "Філософська думка" впродовж 2011 року. П"яте число часопису присвячено досить локальній темі "Філософії досвіду", яку розробляє група молодих науковців на чолі із феноменологом Вахтангом Кебуладзе, який є науковим редактором ...
1069345
  Стецюк М. Перевинайдення ролі НАТО в новому витку "холодної війни" // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 28 черв. 2022 р.) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 133-136. – ISBN 978-617-8034-37-5
1069346
  Чижевський К. Перевинайдення Центральної Европи // Критика. – Київ, 2011. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 36-39
1069347
  Рябчук М. Перевинахід нації // Критика. – Київ, 2001. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 17-20


  Монографія "Уявлені спільноти" американського політолога і синолога Бенедикта Андерсона.
1069348
  Рюнт Р. Перевиховання людства : глобалізація навчального плану і педагогічної міжнародної етики в новому столітті // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 6. – С.3-24. – ISSN 1682-2366
1069349
  Ярмиш Н. Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу: складнощі кримінально-правової кваліфікації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 139-146. – ISSN 1026-9932
1069350
  Андрушко П.П. Перевищення влади або службових повноважень: проблеми доктринального та правозастосовного тлумачення, форми, розмежування із суміжними складами злочинів // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [ та ін.]. – Київ, 2013. – № 11 (158). – С. 8-19
1069351
  Андрушко П.П. Перевищення влади або службових повноважень: проблеми доктринального та правозастосовного тлумачення, форми, розмежування із суміжними складами злочинів // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (160). – С. 9-31
1069352
  Андрушко П.П. Перевищення влади або службових повноважень: характеристика складу злочину, передбаченого статтею 365 КК в редакції Закону України від 21 лютого 2014 р. № 746-VII // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (161). – С. 15-23
1069353
  Балашов І. Перевищення меж необхідної оборони: спірні питання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 85-88. – ISSN 0132-1331
1069354
  Ковтун І. Перевищення розумних строків розгляду справ // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 37-40


  Проблемні аспекти.
1069355
  Кравченко О. Перевідкриття Гегелевої філософії релігії // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2022. – Т. 41, № 3. – С. 155-158. – ISSN 2075-6461
1069356
  Рябчук М. Перевідкриття Малоросії // Критика. – Київ, 2013. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 20-24. – ISSN 1563-6461
1069357
  Лукасевич-Крутник Перевізник як суб"єкт договірних зобов"язань з надання транспортних послуг // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (23). – С. 137-145. – ISSN 2524-0129
1069358
   Перевір себе - 2 : неорганічна хімія в задачах : навч. посібник для студ. нехім. спец. вищ. навч. закладів / Стародуб П. [та ін.] ; за ред. Р.Є. Гладишевського ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 219, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-208
1069359
  Плюто Ю. Перевірені Чорнобилем // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 11-12 грудня (№ 235/236)


  Методи "очищення" території ЧАЕС від радіактивного пилу зараз знаходять нове застосування.
1069360
  Кашка О.С. Перевірка апеляційної скарги та відкриття апеляційного провадження згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 р. // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 59. – С. 408-413. – ISSN 1563-3349


  У статті розглянуто порядок відкриття апеляційного провадження згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 р.
1069361
  Фішер Йошка Перевірка арабської революції реальністю // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 березня (№ 40). – С. 9


  Розпад Сирії може ще більше балканізувати Близький Схід.
1069362
  Нікітіна Т.Є. Перевірка валідності класових схем в соціології (на прикладі класової схеми Дж. Голдторпа) : автореф. дис. ... канд. соц. наук : 22.00.02 / Нікітіна Т.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1069363
  Нікітіна Т.Є. Перевірка валідності класових схем в соціології (на прикладі класової схеми Дж. Голдторпа) : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Нікітіна Т.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 213 л. + Додаток: л. 161-200. – Бібліогр.: л. 201-213
1069364
  Горбачик А. Перевірка валідності та надійності шкали культурного інтелекту в Україні / А. Горбачик, Т. Любива, Т. Нікітіна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2015. – № 1, січень - березень. – С. 132-148. – ISSN 1563-3713
1069365
  Попова Л.О. Перевірка валідності як один з етапів оцінки достовірності результатів кон"юктурних обстежень будівельних підприємств // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 81-87 : табл. – Бібліогр.: 17 назв
1069366
  Чернова О.О. Перевірка гіпотез у моделі Кокса із пропорційними ризиками та похибками вимірювання // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2019" : квіт. 2019 р., м. Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2019", наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 31
1069367
  Чернова О.О. Перевірка гіпотез у моделі Кокса із пропорційними ризиками та похибками вимірювання // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (100). – С. 198-207. – ISSN 0868-6904


  Розглянуто модель Кокса із пропорційними ризиками, в якій базова функція інтенсивності [lambda](-) належить параметричній множині, складеній із невід"ємних функцій, що задовольняють умову Ліпшиця із фіксованою сталою, а векторний параметр регресії ...
1069368
  Харенко К. Перевірка гіпотези взаємозв"яку ВВП та валютного курсу на прикладі Єврозони // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 45-47
1069369
   Перевірка гіпотези ймовірності виникнення виразкового коліту при тривалій антибіотикотерапії / О. Головко, Ю. Голота, Т. Сергійчук, А. Путніков, Л. Закордонець, Т. Довбинчук, Г. Толстанова, // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 35-35
1069370
   Перевірка гіпотези слабкого ефективного ринку за допомогою панельних даних у Бангладеш / Чу, Нгуен, , Муххамад Махбуб Алі // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2011. – Т. 4, № 1. – С. 11-16. – ISSN 1998-6068
1069371
  Клочков В. Перевірка додержання законів та правових актів з власної ініціативи прокурора // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 33-38
1069372
  Горбань О. Перевірка додержання законодавства при наданні земель у власність і користування, їх продажу та зміні цільового призначення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 18-23.
1069373
  Шабаровський Б.В. Перевірка доказів у кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шабаровський Богдан Володимирович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 13 назв
1069374
  Троянський О.А. Перевірка документів, які посвідчують особу поняття, класифікація, порядок та підстави застосування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 31-34. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1069375
  Вакалюк Т.А. Перевірка ефективності методики використання ігрових симуляторів як засобів формування професійних м"яких компетентностей / Т.А. Вакалюк, В.В. Концедайло, І.С. Мінтій // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 20-25 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 24. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1069376
  Шкатула О.П. Перевірка ефективності методики використання інтернет-ресурсів курсантами в процесі вивчення суспільствознавчих дисциплін // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2017. – № 1 (166). – C. 52-59. – ISSN 2227-2747
1069377
  Фішер Й. Перевірка європейської реальності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6 жовтня (№ 181). – С. 8


  Проблеми біженців і громадянська війна в Сирії.
1069378
  Дрозд В.Г. Перевірка заяв і повідомлень про тілесні ушкодження // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 201-207
1069379
  Баулін О.В. Перевірка і оцінка висновку експерта у кримінальному провадженні / О.В. Баулін, О.І. Ізотов // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 95-108. – ISSN 0130-2655
1069380
  Вітушко Н. Перевірка інформації на достовірність у процесі підготовки джерельної бази бібліотечного аналітичного продукту в умовах інформаційного протистояння // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 328-339. – ISSN 2224-9516
1069381
  Вежнавець Б. Перевірка інформації про незаконне заволодіння транспортними засобами // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 118-121. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1069382
  Ангеленюк А.-М.Ю. Перевірка на доброчесність у поліції Сполучених Штатів Америки: нормативно-правовий аспект // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (53). – С. 186-192. – ISSN 2072-8670
1069383
  Галата С. Перевірка на життєздатність // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 7 грудня (№ 47). – С. 1, 8-9. – ISSN 2219-5793


  Університетські спільноти шукають відповіді на запитання: як вибудувати систему внутрішнього забезпечення якості освіти? Як розробити освітні програми й успішно пройти акредитацію? А також: що таке силабус, і навіщо він потрібен? Про все це і не тільки ...
1069384
  Волошина Л. Перевірка на НАТО // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26 вересня (№ 175). – С. 4-5
1069385
  Бойчук Д. Перевірка на плагіат: власний досвід // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 24 червня (№ 25). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Міжнародний рейтинг Qs World University Rankings - 2020. До нього потрапили 7 українських вишів. Харківський нац. ун-т ім. В. Каразіна посів перше місце, другу позицію посідає КНУ ім. Т. Шевченка.
1069386
  Гук Л. Перевірка наукових і науково-дослідних робіт // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (124), травень. – С. 16-19


  Фінансова звітність за НДДКР.
1069387
  Ткачук В.А. Перевірка наявності мощів в уніатських антимінсах XVIII ст. // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Бажанова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 44. – С. 9-18. – ISSN 2307-5244


  "У статті досліджується процедура перевірки наявності мощів в уніатських антимінсах XVIII ст.".
1069388
  Панталієнко Я.П. Перевірка нотаріусом дієздатності громадян та правоздатності юридичних осіб, які беруть участь у правочинах // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 2. – С. 17-21
1069389
  Мумінова-Савіна Перевірка облікової політики комірційного банку та дотримання її вимог // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 2. – С.58-61
1069390
  Негребецький В. Перевірка показань на місці в системі слідчих дій // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 136-140.
1069391
  Заяць Д.Д. Перевірка показань на місці у ході судового слідства: питання законодавства та практика застосування // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 29-33.
1069392
  Негребецький В. Перевірка показань на місці як процес пізнання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 177-181
1069393
  Негребецький В. Перевірка показань на місці як процес спілкування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 126-130.
1069394
  Корж В Перевірка показань на місці: криміналістична сутність, поняття та законодавче визначення / В Корж, Д. Заяць // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.135-137.
1069395
  Бурлака В. Перевірка реальності - постмедійний реалізм у творчості сучасних українських митців // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 20-30. – ISBN 966-7021-96-3
1069396
  Делюкіна К. Перевірка стану моніторингу якості навчання спеціальним дисциплінам майбутніх менеджерів невиробничої сфери у вузівській практиці // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 107, ч. 1. – С. 140-151. – (Педагогічні науки). – ISBN 978-966-7406-57-8


  В статті розглядаються стан моніторингу якості навчання спеціальним дисциплінам майбутніх менеджерів невиробничої сфери у вузівській практиці.
1069397
  Зінькевич Т.О. Перевірка статистичних гіпотез в економічних дослідженнях / Т.О. Зінькевич, В.П. Лісовська, В.Д. Стасюк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 33-37
1069398
  Атаманчук Б.М. Перевірка статичної характеристики терморезистирних перетворювачів шляхом нагріву електричним струмом. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.04 / Атаманчук Б.М.; Держ.ун-т."Львів політехн.". – Львів, 1997. – 17л.
1069399
  Федчишин Ю.А. Перевірка суб"єкта господарювання, який заявив про відшкодування податку на додану вартість // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 2 (81). – С. 59-67
1069400
  Різник С. Перевірка судами загальної юрисдикції конституційності законів України як проміжна форма конституційного контролю (у контексті права особи на конституційну скаргу) // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 12. – С. 163-177. – ISSN 1026-9932
1069401
  Ткачук О.С. Перевірка судових рішень судом касаційної інстанції: дискусійні питання // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 2. – С. 92-105
1069402
  Ціркаль В. Перевірка та оцінка висновку експертизи на досудовому слідстві і у суді // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 8. – С. 60-63. – ISSN 0132-1331
1069403
  Саркісова Т.Б. Перевірка фактичних обставин, їх аналіз та ухвалення юридично значимого рішення // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 307-310. – ISBN 978-617-566-151-2
1069404
  Александров О. Перевірка формули Ейнштейна для гравітаційного відхилення світла за кривими блиску мікролінзованих джерел / О. Александров, В. Жданов, В. Слюсар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 16-20. – (Астрономія ; вип. 1 (59)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано варіант перевірки формули Ейнштейна на базі даних про мікролінзування на зорях Галактики. Із цією метою модифіковано рівняння гравітаційного лінзування, куди введено параметр збурення Е , що характеризує відхилення від формули загальної ...
1069405
  Лучковська С.І. Перевірка як метод валютного контролю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 54-57. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Досліджується перевірка як окремий метод валютного контролю. Систематизуються види перевірки та аналізуються принципи проведення перевірки в процесі здійснення валютного контролю. In the article the сheck-up as the method of currency control is ...
1069406
  Коваленко Н. Перевірки органів державної податкової служби // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.71-72
1069407
  Кармаліта Т. Перевірки підприємств - що потрібно знати // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 4. – С. 5-8
1069408
  Радзієвський О. Перевірки прокуратури. Як захиститися // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2007. – № 11. – С. 37-39.
1069409
  Марущак А. Перевірки суб"єктів господарювання: правові основи, практичні рекомендації // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 4. – С. 33-38.
1069410
  Тулайдан С. Перевірки суб"єктів нормотворення як засіб контролю за додержанням-законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 28-31.
1069411
  Марущак А. Перевірки суб"єктів підприємництва: правові аспекти надання інформації // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 2. – С. 75-77
1069412
  Латинін С. Перевірки юридичних осіб з питань повноти нарахування та сплати податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та реалізація їх результатів / С. Латинін, О. Безуглов // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2003. – № 7 : Спецвип. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. – С.56-62
1069413
   Перевірки як перешкода розвитку підприємництва: рзультати опитування представників приватного бізнесу // Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи / Український незалежний центр політичних досліджень(УНЦПД). – Київ, 2005. – № 9. – С. 19-32
1069414
  Негребецький В. Перевірочні слідчі (розшукові) дії: сутність і значення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 180-184
1069415
  Козачук Н.В. Перевірочні тести до курсу "Основи правознавства" // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків, 2006. – № 13. – С.8-13.
1069416
  Карагодова О.О. Перевірте свої знання з математики : Для абітурієнтів та старшокласників / О.О. Карагодова, Л.М. Савченко, О.І. Черняк. – Київ : Четверта хвиля, 1997. – 80с. – ISBN 966-529-060-6
1069417
  Любимов Н.М. Перевод-искусство / Н.М. Любимов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1982. – 127 с.
1069418
  Любимов Н.М. Перевод - искусство / Н.М. Любимов. – Москва, 1977. – 80 с.
1069419
   Перевод - средство взаимного сближения народов : худ. публицистика. – Москва : Прогресс, 1987. – 638 с. : ил.
1069420
  Ильинский Л.К. Перевод "Слова о полку Игореве" по рукописи 18 века / Л.К. Ильинский. – Птгр., 1920. – 82с.
1069421
  Пронина Р.Ф. Перевод английской научно-технической литературы. / Р.Ф. Пронина. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1986. – 175с.
1069422
  Пумпянский А.Л. Перевод английской научной литературы / А.Л. Пумпянский. – М, 1959. – 84с.
1069423
  Пумпянский А.Л. Перевод английской научной литературы / А.Л. Пумпянский. – М, 1961. – 110с.
1069424
  Галушка А. Перевод библеизмов // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 30-33
1069425
  Нелюбин Л.Л. Перевод боевых документов армии США / Л.Л. Нелюбин. – Москва, 1971. – 336с.
1069426
  Нелюбин Л.Л. Перевод боевых документов армии США / Л.Л. Нелюбин. – Москва, 1989. – 268с.
1069427
  Стрелковский Г.М. Перевод боевых документов бундесвера / Г.М. Стрелковский. – Москва, 1970. – 222с.
1069428
  Штенников В.Н. Перевод в авторском праве // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2016. – № 4 (46). – С. 9-11. – ISSN 2072-4322
1069429
  Солощук Л.В. Перевод в парадигме теории речевой деятельности / Л.В. Солощук, Т.В. Чрдилелі // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 448-452. – ISBN 966-7890-03-1
1069430
  Власенко С.В. Перевод в сфере профессиональной коммуникации: психолингвистические аспекты декодирования лексических лакун : англо-русские переводческие соспоставления // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 3-20. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385
1069431
  Кононюк А.Д. Перевод В.И.Лениным безэквивалентных общественно-политических терминов с английского языка на русский : Дис... канд. филолнаук: / Кононюк А.Д.; Киев. Ин-т нар хоз-ва. – Киев, 1972. – 42л.
1069432
  Кононюк А.Д. Перевод В.И.Лениным безэквивалентных общественно-политических терминов с английского языка на русский : Дис... канд. филолнаук: / Кононюк А.Д.; Киев. Ин-т нар хоз. – Киев, 1973. – 197л. – Бібліогр.:л.147-197
1069433
  Кононюк Анатолий Дмитриевич Перевод В.И.Лениным безэквивалентных общественно-политических терминов с английского языка на русский (на материале перевода книги С.и Б.Вебб "Industrial Democracy") : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кононюк Анатолий Дмитриевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1973. – 23л.
1069434
  Смирнов А.М. Перевод гидроагрегатов в режим синхронного компенсатора / А.М. Смирнов, В.А. Усталов. – Москва : Энергия, 1974. – 104 с.
1069435
  Резепов Е. Перевод длиной в жизнь / Е. Резепов, А. Семашко // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып . октябрь. – С. 80-85


  С русского языка на испанский Сельма Ансира переводила Пушкина, Толстого, Гоголя, Островского, Достоевского, Гончарова, Бунина, Чехова, Булгакова, Мандельштама... Но главная ее страсть - творчество Марины Цветаевой, Вся ее проза переведена Сельмой ...
1069436
  Хуан Сяоминь Перевод и изучение творчества М.Ю. Лермонтова в Китае в XXI веке // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 5, сентябрь. – С. 85-90. – ISSN 2310-4287
1069437
  Гаврилов Э.П. Перевод и иная переработка произведения // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2015. – № 1. – С. 31-39
1069438
   Перевод и интерпретация текста. – М, 1988. – 225с.
1069439
  Швейцер А.Д. Перевод и лингвистика / А.Д. Швейцер. – Москва, 1973. – 280с.
1069440
  Кундзич О. Перевод и литературный язык // Мастерство перевода. : сб. ст. / [Ред. кол. П.Г. Антокольский, В.А. Дынник, И.А. Кашкин и др. ]. – Москва, 1959. – С. 7-45
1069441
  Махлин В. Перевод и образование // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 2. – С. 118- 168. – ISSN 0042-8795
1069442
  Нелюбин Л.Л. Перевод и прикладая лингвистика / Л.Л. Нелюбин. – Москва : Высшая школа, 1983. – 207с.
1069443
   Перевод и проблемы сопоставительного изучения языков. – М, 1986. – 143с.
1069444
  Кашкин И. Перевод и реализм // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1964. – за 1963 г. – С. 451-465
1069445
  Черняховская Л.А. Перевод и смысловая структура / Л.А. Черняховская. – М., 1976. – 261с.
1069446
   Перевод и текст. – Пенза, 1989. – 91с.
1069447
  Тарланов Е.З. Перевод и художественное направление (О проблеме переводческих интерпретаций) // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 23-30. – ISSN 0130-9730


  В статье на примере переводов элегии Джакомо Леопарди "A se stesso" затрагиваются как некоторые общие проблемы, возникающие при переводе на русский язык, так и частные вопросы, связанные с конкретными переводами этой элегии.
1069448
  Хонькина П.В. Перевод идиоматических выражений в системах машинного перевода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 68-72. – (Теория перевода ; № 4). – ISSN 0201-7385
1069449
   Перевод из вуза, утратившего аккредитацию [консультация юриста] // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2015. – № 22, ноябрь. – С. 12
1069450
  Крыжна В. Перевод исключительного права на прежнего правообладателя как способ защиты прав по договору об отчуждении исключительного права // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПРЕССА". – Москва, 2013. – № 9, сентябрь. – С. 65-74. – ISSN 0201-7059
1069451
  Тищенко В.А. Перевод исследовательских реакторов на низкообогащенное топливо за рубежом : Обзорная информация / В.А. Тищенко, Раевский И.И. – Москва, 1983. – 35 с.
1069452
  Смирнова Л.А. Перевод как индикация доминирующих приоритетов в философском сообществе (на материале современного украинского перевода) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 421-429


  Статья содержит обзор западноевропейских философских текстов, переведенных на украинский язык и опубликованных в Украине в период с 1994 по 2012 гг. Делается попытка проанализировать метапереводческий контекст украинского философского дискурса и ...
1069453
  Раздобудько-Чович Перевод как интерпретация и импровизация. на материале сербских переводов мемуаров и в. набокова с двух "оригиналов": английского (speak, memory) и русского ("другие берега") // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 72-80. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Данная работа посвящена анализу двух переводов на сербский язык мемуаров В. Набокова. Один из них сделан с романа на русском языке "Другие берега", являющегося автопереводом с анг. языка исходного текста под заглавием Сonclusive Evidence, а другой - с ...
1069454
  Горулько-Шестопалов Перевод как искусство // Радуга : литературный альманах / гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, А. Володарский, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2022. – № 7/8. – С. 129-133. – ISBN 978-966-2724-10-3
1069455
  Федорова Л.Г. Перевод как источник оригинала: Джон Донн и любовная лирика Бродского // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 95-104. – Библиогр.: Лит.: с.104. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1069456
  Щедрина Т.Г. Перевод как культурно-историческая проблема (отечественные дискуссии 1930-1950-х годов и современность) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 25-35. – Библиогр.: Лит.: с. 34-35; 29 назв. – ISSN 0042-8744
1069457
   Перевод как лингвистическая проблема. – М, 1982. – 120с.
1069458
   Перевод как моделиролвание и моделирование перевода. – Тверь, 1991. – 122с.
1069459
  Гонсалес Мунбис Эдуардо Перевод как один из способов развития устной монологической речи студентов языкового вуза : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Гонсалес Мунбис Эдуардо; Москов. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1986. – 26л.
1069460
   Перевод как процесс и как результат язык, культура, психология. – Калинин, 1989. – 123с.
1069461
  Разина И.Г. Перевод как процесс межъязыковой деривации // Язык и культура : научный периодический журнал / Гос. образовательное учреждение высшего проф. обр. "Томский гос. ун-т". – Томск, 2008. – № 1. – С. 66-77
1069462
  Костионова М.В. Перевод как фактор формирования литературной репутации писателя (на материале ранних русских переводов романа Ч. Диккенса "Записки Пиквикского клуба") // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 127-142. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
1069463
  Богачёва И.В. Перевод карточных каталогов в электронные: проблемы и перспективы // Библиография : научный журнал по библиографоведению, книговедению и библиотековедению / Изд-во "Бук чембэр интернэшнл". – Москва, 2015. – № 4 (399), июль - август. – С. 59-74. – ISSN 0869-6020


  Описаны история и тенденции развития процессов ретроконверсии библиотечных карточных каталогов за рубежом и в России. На примере деятельности корпорации "Элар" показаны основные проблемы и варианты их решения для российских библиотек.
1069464
  Горшкова В.Е. Перевод кинодиалога в свете концепции Жиля Делёза // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 16-26. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
1069465
  Шадрин Н.Л. Перевод контекстуально-преобразованных фразеологических единиц как семантико-стилистическая проблема : Автореф... канд. филол.наук: 10.677 / Шадрин Н.Л.; ЛГУ. – Л., 1969. – 22л.
1069466
  Сласная Е.В. Перевод литоты на русский язык // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 541-544
1069467
  Вербицкая М.В. Перевод медиатекстов и проблема формирования фоновых знаний переводчика (на материалах журнала (The Economist) / М.В. Вербицкая, И.Г. Игнатьева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 46-55. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
1069468
  Юденко А.И. Перевод международно-правового текста: когнитивно- прагматический и лингвистический аспекты // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 135-143. – (Серія : Філологія ; т. 21, № 2). – ISSN 2311-0821
1069469
   Перевод на ББК краеведческих фондов и каталогов библиотек. – М, 1989. – 80с.
1069470
  Боровская Е.Н. Перевод на другую работу / Е.Н. Боровская. – М, 1963. – 39с.
1069471
  Морейн И.Б. Перевод на другую работу / И.Б. Морейн. – Москва, 1965. – 207 с.
1069472
  Астрахан Е.И. Перевод на другую работу / Астрахан Е.И. – Москва : Недра, 1977. – 63 с.
1069473
  Чан Ань Кыонг Перевод на озононеразрушающие холодильные агенты агрегатов бытовых компрессорных холодильников, работающих в условиях тропического климата : Автореф... канд. технич.наук: 05.04.03 / Чан Ань Кыонг; Одесский ин-т низкотемператур. техники и энергетики. – Одесса, 1993. – 18л.
1069474
  Байрамова Л.К. Перевод на татарский язык русских придаточных определительных предложений с относительным словом, *который* и экспериментальная оценка на ЭЦВМ некоторых вопросов перевода этих предложений : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Байрамова Л.К. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 16 с.
1069475
  Бодренкова Н.Г. Перевод научно-технической литературы на английском языке : метод. разработки для студ. 2-4 курсов, аспирантов и преподават. технич. вузов и физ.-мат. фак-тов педвузов / Н.Г. Бодренкова ; МВ и ССО РСФСР, Владимирский политехнич. ин-т, Кафедра иностранных языков. – Владимир : [Б. и.], 1973. – 190 с.
1069476
  Кашпер А.И. Перевод немецкой научно-технической литературы / А.И. Кашпер. – 2-е изд. – Москва, 1964. – 278 с.
1069477
  Таранович Ю.В. Перевод немецкой научной и технической литературы / Ю.В. Таранович. – Москва, 1968. – 280с.
1069478
  Вашкевич Г. Перевод П.А. Кулиша на украинский язык Манифеста 19 февраля 1861 года и положения о крестьянах. – Киев : Тип. Импер. Ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкаго, 1905. – Тит. стр. и предисловие на рус. яз. стар. орф ; Манифест - на укр. яз. ; Отд. оттиск из жур. "Киевская Старина", 1888, № 2, отд. 1, с. 324-341, № 3 , отд. 1, с. 422-460
1069479
  Климзо Б.Н. Перевод патентов (особенности структуры, языка и перевода описаний изобретений, прилагаемых к патентам США и Великобритании) / Б.Н. Климзо. – М., 1976. – 96с.
1069480
  Эфрос М.М. Перевод промышленных печей с жидкого топлива на твердое и газообразное / М.М. Эфрос. – М-Л, 1946. – 104с.
1069481
  Максимов А.Л. Перевод рабочих и служащих промышленных предприятий СССР на сокращенный рабочий день / А.Л. Максимов. – Москва, 1965. – 184с.
1069482
  Кязимов А.И. Перевод русских имен существительных с суффиксами субъективной оценки на азербайжданский язык : Автореф... канд. филол.наук: / Кязимов А.И.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 22л.
1069483
  Долинина Н.Г. Перевод с английского / Н.Г. Долинина. – Москва, 1977. – 135с.
1069484
  Сергеев Е.А. Перевод с оригинала / Е.А. Сергеев. – М., 1980. – 200с.
1069485
  Виньярски М. Перевод с русского языка на испанский / М. Виньярски, Ю.В. Ванников. – Москва, 1971. – 272с.
1069486
  Роганова З.Е. Перевод с русского языка на немецкий. / З.Е. Роганова. – М., 1971. – 208с.
1069487
  Зубец М.В. Перевод сельского хозяйства на передовые рубежи научно-технического прогресса / М.В. Зубец. – Киев, 1986. – 93с.
1069488
   Перевод сельского хозяйства на промышленную основу. – М, 1978. – 176с.
1069489
  Гуляев Г.В. Перевод семеноводства на промышленную основу / Г.В. Гуляев. – Москва : Знание, 1978. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; 8 : Сельское хозяйство)
1069490
   Перевод систематических каталогов на "библиотечно-библиографическую классификацию. – М, 1966. – 24с.
1069491
   Перевод смыслов Священного Корана на русский язык. – [Б. м.] : [б. и.]. – 660 с.
1069492
  Скорикова А.И. Перевод специальных документов, включенных в художественное произведение // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.43-54. – (Лингвистика и межкультурные коммуникации ; № 1). – ISSN 0201-7385
1069493
  Пин У. Перевод стихов и песен М.В. Исаковского в Китае // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 49-55. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
1069494
  Гурова Т. Перевод терминологии атомной энергетики: взаимосвязь структуры термина и способа перевода // General and specialist translation/interpretation: theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology and Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [et al. ; ed.-in-chief: A. Gudmanian ; ed. board: Z. Kikvidze et al.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 32-38. – ISBN 978-617-646-477-8
1069495
  Хайзников В.С. Перевод Управления материально-технического снабженияЯкутского района на двухзвенную систему управления / В.С. Хайзников. – М., 1976. – 31с.
1069496
   Перевод фондов и каталогов детских библиотек на таблицы ББК. – М, 1980. – 48с.
1069497
   Перевод фондов и каталогов массовых библиотек на таблицы ББК. – М, 1978. – 85с.
1069498
   Перевод фондов и каталогов массовых библиотек на таблицы ББК. – М, 1980. – 86с.
1069499
  Бородянский И.А. Перевод фразеологических единиц и контекст (на материалах английского языка) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 663 / Бородянский И.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 24 с.
1069500
  Бородянский И.А. Перевод фразеологических единиц и контекст. (на материале английского языка). : Дис... канд. филол.наук: / Бородянский И.А.; КГУ. – К., 1971. – 245л. – Бібліогр.:л.1-22
1069501
  Кириллова Н.П. Перевод цветовых характеристик почвы из системы Манселла в систему CIE-L*a*b* / Н.П. Кириллова, Ю.Н. Водяницкий, Т.М. Силева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 5. – С. 527-535 : рис., табл. – Библиогр.: 29 назв. – ISSN 0032-180Х
1069502
   Перевод экономики региона на преимущественно интенсивный путь развития. – Иркутск, 1988. – 264с.
1069503
  Фридман А. Перевод электротехнической литературы / А. Фридман. – Москва, 1965. – 136 с.
1069504
  Селиванова Е.И. Перевод юридической терминологии // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 148-152. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 34). – ISSN 2411-5991
1069505
  Латышев Л.К. Перевод: проблемы теории, практики и методики преподавания : книга для учителя с углубленным изучением немецкого языка / Л.К. Латышев. – Москва : Просвещение, 1988. – 159с.
1069506
  Шухевич О. Переводи і наслідовання Осипа Шухевича з портретом і життєписом автора / [Пеpедм. І.Я. Фpанка]. – Посмеpтне виданє. – Львів : Hакладом В. Шухевича ; З дpук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpского, 1883. – [1], 233, [3] с. : 1 аpк. поpтp. – Вихід. дан. оріг.:Львів:Hакладом Hаукового товариства ім.Шевченка,1899


  В кн. твоpи М.-П. Веpгілія, Е.-Ф. Шульце, Й.-Г. Геpдеpа, В. Скотта в пер. О.О. Шухевича, pозвідки І.Я. Фpанка "Пpо житє і твоpи Віpгілія", "Замітка пpо житє і письма Еpнста Ф. Шульце" та пеp. І.Я. Фpанка віpша М.-П. Веpгілія "Гpамотика або мужицька ...
1069507
  Володарская Э.Ф. Переводи сонетьв Шекспира на русский язык. Ч. 2. Особенности языка сонетов Шекспира и их переводов на русский язык // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2010. – № 2 (35). – С. 77-103. – Библиогр.: с. 102-103; 24 поз. – ISSN 1562-1391
1069508
   Переводная и учебная лексикография. – М, 1979. – 392с.
1069509
  Соболевский А.И. Переводная литература Московской Руси XIV-XVII веков : библиографичекие материалы : с двумя фототипическими снимками / [соч.] А.И. Соболевского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1903. – VIII, 460 с., 2 л. факс., 2 л. ил. : ил., факс. – Отд. оттиск: Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской академии наук, т. 77, № 1
1069510
  Токарев Е.А. Переводные векселя с "осложненной" структурой правовых связей // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 150-163. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1069511
  Давыдов М. Переводные картинки / М. Давыдов. – М, 1989. – 181с.
1069512
  Орлов А.С. Переводные повести феодальной Руси и Московского государства ХП-ХУП веков / А.С. Орлов. – Ленинград, 1934. – 171 с.
1069513
  Кондратьева Г.Н. Переводоведение в динамическом ракурсе // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 46-50. – (Гуманітарні науки ; № 4). – ISSN 1813-341X
1069514
  Кондратьева Г.Н. Переводоведение в онтологическом аспекте // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 99-104
1069515
  Науменко А.А. Переводоведение и теория звукосимволизма: к проблеме семантизации фонических структур поэтического подлинника в переводе // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – C. 308-314. – ISBN 966-7890-03-1
1069516
  Науменко А.А. Переводоведение и теория звукосимволизма: к проблеме семонтизации фонетических структур поєтического подлинника в переводе // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ. : 313-314; 18 поз.
1069517
  Мирианашвили Р.Д. Переводческая деятельность Арчила Багратиони : Автореф... канд. филол.наук: / Мирианашвили Р.Д.; АН ГССР. Ин-т истории груз. литературы им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1973. – 23л.
1069518
  Руднев Д. Переводческая и книгоиздательская деятельность Г.А. Полетики // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2009. – Т. 19, кн. 1. – С. 341-350
1069519
  Кузина Е.А. Переводческая интертекстуальность: типология стратегий // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 42-55. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
1069520
  Мошонкина Е.Н. Переводческая рецепция "Божественной комедии" в XIX в. в России и во Франции: попытка сопоставительного анализа // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 110-121. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385


  В статье анализируются важнейшие черты сходства и несходства русской и французской переводческих рецепций поэмы Данте Алигьери "Божественная комедия", а также точки их пересечения и взаимовлияния. У статті аналізуються найважливіші риси подібності та ...
1069521
  Брандес М.П. Переводческая стилистика / М.П. Брандес. – Москва : Высшая школа, 1988. – 126с.
1069522
   Переводческие аспекты сопоставительных исследований. – Пермь, 1988. – 148с.
1069523
  Озеров Л. Переводчик - автор перевода - поэт // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1975. – № 10 : 1974. – С. 332-344


  Поет Тютчев Федір Іванович.
1069524
   Переводчик [Електронний ресурс] = X-translator REVOLUTION ГИГАНТ : пять европейских языков - английский, немецкий, французский, итальянский, испанский. – Москва : ПРОМТ: БИЗНЕССОФТ, 2006. – 1 CD + буклет (2с.). – Системн. требования: Windows 98/NT/XP/2000 NT Workstation 4/0 (SP или выше).- Загл. с этикетки диска.


  - оптимальное решение задачи по переводу текстовіх файлов, страниц в интернет, єлектронной почті и сообщений в ICQ с английского, французского, испанского языка на русский и обратно, и с итальянского на русский.
1069525
   Переводчик [Електронний ресурс] : французско-русский, русско-французский. – Москва : ПРОМТ: БИЗНЕССОФТ, 2006. – 1 CD + лицензионный договор (2 с.). – Системн. требования технология Microsoft Agent..- Загл. с этикетки диска. – (X-translator REVOLUTION)


  Новое ядро системы и модули перевода + плагин для перевода сообщений ICQ Объем основного (General) словаря: французско-русский - 275 000 слов и переводов ; русско-французский - 350 000 слов и переводов.
1069526
   Переводчик [Електронний ресурс] : немецко-русский, русско-немецкий. – Москва : ПРОМТ: БИЗНЕССОФТ, 2006. – 1 СD + лицензионный договор (2 с.) на использование программного обеспечения для ЭВМ). – Системн. требования: технология Microsoft Agent.- Загл. с этикетки диска. – (X-translator REVOLUTION)


  Новое ядро системы и модули перевода + плагин для перевода сообщений ICQ Объем основного (General) словаря: немецко-русский - 370 000 слов и переводов; русско-немецкий - 140 000 слов и переводов
1069527
  Старчевский А.В. Переводчик c русского языка на китайский / А.В. Старчевский. – Изд. 4-е. – Санкт-Петербург, 1905. – 174 с.
1069528
   Переводчик англо-русский, русско-английский [Електронний ресурс] : + бонус: словарь для перевода SMS сообщений+ плагин для перевода сообщений ICQ. – Москва : ПРОМТ, 2006. – 1 CD + буклет (2с.). – Системн. требования:Windows 98/ME/XP/2000 NT Workstation 4.0.- Загл. с этикетки диска. – (X-translator REVOLUTION)


  Объем основного (General) словаря: англо-русский - 305 000 слов и переводов, русско-английский - 375 000 слов и переводов Основные особенности программы: Быстрый и точный перевод текстов благодаря улучшенному механизму перехода
1069529
  Саркисянц Г.П. Переводчик в уголовном процессе / Г.П. Саркисянц. – Ташкент, 1974. – 90с.
1069530
  Грин Ц.И. Переводчик и издатель "Капитала". / Ц.И. Грин. – Москва, 1985. – 256с.
1069531
  Винонен Р.И. Переводчик как творческая индивидуальность. : Автореф... канд. филол.наук: 647 / Винонен Р.И.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 30л.
1069532
  Володарский А. Переводчик Косой : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2017. – № 9/10. – С. 178-182. – ISSN 0131-8136
1069533
  Жуков Д.А. Переводчик, историк, поэт? / Д.А. Жуков. – Москва, 1965. – 207с.
1069534
  Михайловская К.Н. Переводчица из Интуриста / К.Н. Михайловская. – М, 1964. – 210с.
1069535
  Гудзий Н.К. Переводы "Zywotow swictych" Петра Скарги в Юго-западной Руси / Н.К. Гудзий. – Киев : Тип. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-новицкого, 1917. – [2], 135 с. – Отд. отт.: Чтения Истор. Об-ва Нестора Летописца. Киев, 1913, кн. 23, вып. 2, с. 34. - Єкз. дефектній, отсут. с. 39-42


  На тит. стр № 98999 дарственная надпис автора
1069536
  Иорданишвили С. Переводы "Вепхистаосани" на европейские языки. / С. Иорданишвили, 1938. – с.
1069537
  Слиж В.С. Переводы Библии как актуальная проблема современной культури // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 339-345
1069538
  Жуковский В. Переводы в прозе. – Санкт-Петербург
Т.1. – 1827. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
1069539
  Жуковский В. Переводы в прозе. – Санкт-Петербург
Т.3. – 1827. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
1069540
  Измайлов В.В. Переводы в прозе Владимира Измайлова. – Москва : В Университетской типографии
Ч. 5. – 1819. – 231 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, шкіра, корінець з тиснен.
1069541
  Черфас Л.М. Переводы в римской литературе времен республики : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Черфас Л.М. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1950. – 9 с.
1069542
  Кардо-Сысоева В.Е Переводы и наброски. – Москва : Типо-лит. Н.И.Гросман и Г.А.Вендельштейн, 1903. – 263 с.
1069543
  Гончарова Г.С. Переводы и перемещения в судебной практике / Г.С. Гончарова. – Харьков, 1982. – 168с.
1069544
  Берг Н.В. Переводы и подражания Н.В. Берга / [предисл.: Н. Гербель]. – Санкт-Петербург : В тип. П.А. Кулиша, 1860. – VI, [6], 271 с. – (Библиотека иностранной поэзии)


  Авт. предисл.: Гербель Николай Васильевич (1827-1883) Экз. без ориг. обл.
1069545
  Буланин Д.М. Переводы и послания Максима Грека / Д.М. Буланин. – Ленинград : Наука, 1984. – 276, [2] с.
1069546
  Павлюк Н.Н. Переводы из Т.Г.Шевченко в русском литературном процессе 50-60-е годы XIX века. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Павлюк Н.Н.; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – К., 1974. – 26л.
1069547
  Мамиофа И.Э. Переводы на другую работу и командировки / И.Э. Мамиофа. – М.-Л., 1959. – 52с.
1069548
  Куспанов С.К. Переводы поэзии Абая на русский язык : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : / Куспанов С.К.; Каз. гос. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1966. – 20 с.
1069549
  Касимова Н.Ф. Переводы произведений и традиций Л.Н.Толстого в азербайджанской детской литературе : Автореф... канд. филол.наук: / Касимова Н.Ф.; Аерб. гос. ун-т. – Баку, 1978. – 10.01.03л.
1069550
  Пидченко В.И. Переводы произведений М. Горького на английский язык. (Опыт исследования вопросов перевода просторечия и диалектизмов) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Пидченко В.И. ; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1966. – 20 с.
1069551
  Голованова Е.А. Переводы рабочих и служащих на другую работу / Е.А. Голованова. – М., 1986. – 94с.
1069552
  Ткабладзе З.П. Переводы русской детской литературы в дореволюционной Грузии. (Ист.-библиогр. анализ). : Автореф... канд. пед.наук: 05.25.03 / Ткабладзе З.П.; Тбилис. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1974. – 29л.
1069553
   Переводы с греческого языка на русский Московской Духовной Академии Ректора, первоклассного ставропигиального Новоспаского монастыря Архимандрита Поликарпа, вновь пересмотренные и исправленные. – Москва : В Синодальной Типографии, 1835. – 173 с.
1069554
  Барто А.Л. Переводы с детского : стихи и прозаич. отступления авт. : для мл. школ. возраста / Агния Барто. – доп. изд. – Москва : Детская литература, 1979. – 175 с. : ил., цв. ил.
1069555
   Переводы славянских литератур // Мастерство перевода. : сборник. – Москва : Советский писатель, 1963. – за 1962 г. : 1962. – С. 491-496


  Доклади М. Рильського і В. Россельса "Вопросы перевода с "близких языков" в Москві.
1069556
  Андреасян Бюракн Вардгесовна Переводы сонетов Шекспира на армянский язык : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Андреасян Бюракн Вардгесовна; АН АрмССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1975. – 29л.
1069557
  Володарская Э.Ф. Переводы сонетов Шекспира на русский язык. Часть 1. К истории вопроса. // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2010. – № 2 (35). – С. 64-77. – Библиогр.: с. 73-75; 46 назв. – ISSN 1562-1391
1069558
  Бейтан В.Я. Переводы трагедий Шекспира на латышский язык : Автореф... канд. филол.наук: / Бейтан В.Я.; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1959. – 24л.
1069559
  Башкуров Р.Ш. Переводы Тукая из русской литературы : Автореф... канд. филол.наук: / Башкуров Р.Ш.; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1958. – 21л.
1069560
  Лившиц Б.К. Переводы французских поэтов / Б.К. Лившиц. – Калининград, 1989. – 46с.
1069561
  Орловская Н. Переводы Шекспира в Грузии // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1968. – за 1966 г. – С. 69-80
1069562
  Тэн Б. Переводя Гомера // Мастерство перевода. – Москва, 1965. – за 1964 г. – С. 353-376
1069563
  Коптилов В. Переводя с русского. О наследии Миколы Зерова // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1973. – № 9. – С. 153-170
1069564
  Хелемский Я.А. Перевожу стихи товарища / Я.А. Хелемский. – Минск, 1962. – 260с.
1069565
  Макеев А.Д. Перевоз-Гилюй : повесть / А.Д. Макеев. – Хабаровск : Хабаровское кн.изд., 1967. – 272 с.
1069566
  Вильмонт Е.Н. Перевозбуждение примитивной личности / Екатерина Вильмонт. – Москва : Олимп. АСТ. Астрель, 2004. – 272с. – ("Полоса везения: бабские истории Екатерины Вильмонт"). – ISBN 5-17-023799-5
1069567
  Щербина Володимир Перевози і мости через Дніпро коло Києва / Щербина Володимир. – 7с. – Окр. відбиток
1069568
  Цветков И.П. Перевозка пчел на медосбор / И.П. Цветков. – М, 1961. – 7с.
1069569
  Волынец Ф.С. Перевозки в малом каботаже и вопросы права. / Ф.С. Волынец. – Москва, 1954. – 159с.
1069570
  Ломтадзе В.И. Перевозки грузов автомобильным транспортом общего пользования Грузинской ССР и их планирование. : Автореф... канд.экон.наук: 08.594 / Ломтадзе В.И.; Тбил.гсо.ун-т. – Тбилиси, 1971. – 44л.
1069571
  Горіла Г. Переволочна / Г. Горіла, Т. Кузьменко // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 2. – С.47-49


  Історія села Прилуцького району Чернігівської області
1069572
  Сирота Ф.И. Перевооружение русской армии во второй половине 19 века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Сирота Ф.И. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1950. – 32 с.
1069573
   Переворот 1762 года : Сочинения и переписка участников и современников / [С предисл. Г. Балицкого]. – 3-е изд., испр. 15 тыс. – Москва : Образование, 1909. – 162 с., 4 л. ил. : ил. – (Русская быль ; № 1)
1069574
   Переворот 1762 года : Сочинения и переписка участников и современников / [С предисл. Г. Балицкого]. – 4-е изд., испр. 26 тыс. – Москва : Образование, 1910. – 160 с., 4 л. ил. : ил. – (Русская быль ; № 1)
1069575
   Переворот 1762 года : сочинения и переписка участников и современников ; со многими портр. и карт. фото-тинто / [с предисл. Г. Балицкого]. – 5-е изд. испр. 30-я тыс. – Москва : Моск. книгоиздат. т-во Образование ; [Тип. Рус. т-ва], 1911. – 159 с., 6 л. ил. : ил. – В кн. также: История и анекдоты революции в России в 1762 г. / [соч.] Рюльера. – (Русская быль)


  Авт. пред.: Балицкий, Григорий Васильевич; Все рис. исполн. Графическим институтом т-ва "Образования" по способу, только ему принадлежащему и впервые в России им введенному, Фото-Тинто-Гравюра
1069576
  Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России : почему не реализовалась реформаторская альтернатива / Б.Г. Литвак. – М, 1991. – 300с.
1069577
  Перепелкин Ю.Я. Переворот Амен-хотпа IV / Ю.Я. Перепелкин ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука
Ч. 2. – 1984. – 287 с.
1069578
  Шушарин Дмитрий Переворот без поворота // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 98-107 : фото
1069579
  Пейперт С. Переворот в сознании: дети, компьютеры и плодотворные идеи. / С. Пейперт. – М, 1989. – 220с.
1069580
  Ратнер А. Переворот по-итальянски // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 28 (440), 17.07.2015. – С. 50-53. – ISSN 2075-7093


  Беніто Муссоліні — італійський політичний діяч, фашистський диктатор Італії з 1922 по 1943 роки.
1069581
  Волков С. Переворот системи: гуманна система надання безоплатної правової допомоги громадянам перевернута в Україні догори дригом // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2015. – № 10 (17), жовтень. – C. 14-18
1069582
  Кудинов И.П. Переворот. / И.П. Кудинов. – Барнаул, 1987. – 422с.
1069583
  Кудинов И.П. Переворот. / И.П. Кудинов. – М, 1990. – 413с.
1069584
  Медведев А.И. Перевоспитание несовершеннолетних в условиях специального уереждения / А.И. Медведев. – К, 1986. – 151с.
1069585
  Гаджибеков Исамагомед Магомедович Перевоспитание несовершеннолетних правонарушителей в условиях специальных профессионально-технических училищ : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Гаджибеков Исамагомед Магомедович; Акад. пед. наук СССР. Научно-исслед. ин-т общих проблем. – М., 1980. – 16л.
1069586
  Сизоненко А.М. Перевоспитание педагогически запущенных подростков в системе деятельности организатора внеклассной и внешкольной воспитательной работы. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Сизоненко А.М.; НИИ обших проблем воспитания АПН СССР. – М., 1980. – 19л.
1069587
  Коротич В.О. Перевтілення : поезії / Віталій Коротич. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 95 с.
1069588
  Стадниченко Ю.І. Перевтілення : вибране / Юрій Стадниченко. – Харків : Майдан, 2008. – 107, [1] с. – (Поезія Слобожанщини). – ISBN 978-966-372-230-6
1069589
  Даниленко С. Перевтілення демократії в інформаційну добу: роль нових медіа та громадянського комунікування // Політичні дослідження : український науковий журнал / Ін-т політ. і етнонаціонал. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; редкол.: О. Рафальський, О. Майборода, Ю. Шайгородський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 90-105
1069590
  Бабаєва Л. Перевтілення мельпомени на зарубіжній сцені. Специфіка перекладу для театру // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 43-47. – (Іноземна філологія ; Вип. 42). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються актуальні питання й теоретичні засади драматургічного перекладу на матеріалі англійських і французьких перекладів драматичних творів Лесі Українки. The paper deals with theoretical underpinning of drama translation on the basis ...
1069591
  Брюховецька Л. Перевтілюючичись до невпізнання. Микола Надемський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 28 грудня (№ 49/50). – С. 20-21
1069592
  Сапожников Л. Перегибы красных кхмеров // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 3. – С. 6-7


  Пол Пот (Салот Сар) (1925-1998) - камбоджийский политический и государственный деятель, Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Кампучии (1963-1981), премьер-министр Кампучии (1976-1979), лидер движения Красных Кхмеров.
1069593
  Прокопенко А. Перегляд адміністративних актів суб"єктом видання: проблеми нормативного закріплення та практики застосування // Адміністративний акт: теорія та практика : II Міжнародна наук.-практ. конф. (м. Київ, 9 жовт. 2017 р.) : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за ред. В.М. Бевзенка. – Київ : Дакор, 2018. – С. 123-126. – ISBN 978-617-7020-43-0
1069594
  Стефанюк В. Перегляд адміністративних рішень Вищого адміністративного суду України Верховним Судом України в порядку повторної касації // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.62-67. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
1069595
  Мартинов А. Перегляд американської політики в Центральній Азії // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 19 січня (№ 3). – С. 5
1069596
  Дирда А. Перегляд безпекової парадигми скандинавського нейтралітету в контексті російсько-українського конфлікту // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 81-85
1069597
  Галаган І.С. Перегляд вироків і право на захист в історії кримінального процесуального законодавства УРСР (1918-1921 рр.) / І.С. Галаган; МВ і ССО УРСР. Науково-метод.кабінет по заоч. освіті при КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1960. – 32с.
1069598
  Манжола В. Перегляд голлістинської спадщини? (аналіз результатів президентських виборів у Франції) / В. Манжола, О. Шаповалова // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 8-12. – ISSN 0868-8273
1069599
  Хейдарі Хассан Перегляд довготривалого зв"язку між зростанням грошової маси, інфляцією та ростом виробництва в Ірані: метод граничних значень = Revisiting the long-run relationships between money growth, inflation and output growth in Iran: bounds test approach / Хейдарі Хассан, Салмасі Паріса Джохарі, Хелалі Аліреза // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 444-453 : табл. – Бібліогр.: 52 назв. – ISSN 1993-6788
1069600
  Яремчук Ж.В. Перегляд доктринальних засад науки та галузі адміністративного права України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 59-66. – ISSN 2227-796X


  У науковій роботі розглянуто основні напрями розвитку науки та галузі адміністративного права України. Основними з них є: предмет адміністративного права, система джерел, відносини, норми адміністративного права. Особливу увагу приділено принципам ...
1069601
  Винославська О.В. Перегляд етичних настановлень персоналом як умова організаційного розвитку // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 97-102. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (31))
1069602
  Колосов Р. Перегляд заочного рішення (процесуальні аспекти) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 25-27.
1069603
  Кіктенко В.О. Перегляд засад синології і реконструкція китайської культури в поглядах "нових конфуціанців” // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 4. – С. 156-161. – ISSN 1608-0599
1069604
  Круглик С. Перегляд квот в Міжнародному валютному фонді / С. Круглик, О. Єременко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 6 (184 ). – С. 11-13
1069605
  Панасюк О. Перегляд основоположних категорій адміністративно-деліктного права України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 142-147. – ISSN 2663-5313
1069606
  Еттінген Г. Перегляд позитивного мислення: на основі нової науки про мотивацію = Rethinking positive thinking: inside the new science of motivation : [книжка про бажання і про те, як їх здійснювати] / Гебріел Еттінген ; пер. з англ. Леся Герасимчука. – Київ : Наш Формат, 2015. – 200 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7279-20-3
1069607
  Кишинський А.В. Перегляд постанов у справах про адміністративні правопорушення в адміністративному порядку: зміст та прогалини у правовому регулюванні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 113-117
1069608
   Перегляд рішень порядком судового нагляду. – Х, 1965. – 27с.
1069609
  Бондар І. Перегляд рішень, що набрали законної сили, у зв"язку з нововиявленими обставинами як стадія цивільного процесу // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 44-48.
1069610
  Миколенко О.І. Перегляд справ про адміністративні правопорушення в адміністративному провадженні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 125-129. – ISSN 1563-3349
1069611
   Перегляд судових рішень в адміністративному процесі : підручник / [Р.П. Кайдашев, Є.О. Романенко, О.О. Акімов та ін.] ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал. – ISBN 978-617-02-0266-6
Кн. 1. – 2017. – 303, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. у кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд.
1069612
   Перегляд судових рішень в адміністративному процесі : підручник / [Р.П. Кайдашев, Є.О. Романенко, О.О. Акімов та ін.] ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал. – ISBN 978-617-02-0267-3
Кн. 2. – 2017. – 303, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд.
1069613
  Гусаров К.В. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядках : монографія / К.В. Гусаров. – Харків : Право, 2010. – 352 с. – ISBN 978-966-458-187-2
1069614
   Перегляд судових рішень Верховним Судом України на підставі рішення Європейського суду з прав людини (Постанова Верховного Суду України від 16 травня 2011 р.) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 355-362. – ISSN 0132-1331
1069615
  Ткачук О. Перегляд судових рішень Верховним Судом України: проблемні питання правозастосування / О. Ткачук, Д. Луспеник // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 107-117. – ISSN 0132-1331
1069616
  Ткачук О.С. Перегляд судових рішень Верховним Судом України: проблемні питання правозастосування // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2013. – № 2 (11). – С. 108-117
1069617
  Степанов С.В. Перегляд судових рішень господарських судів за нововиявленими обставинами : монографія / С.В. Степанов. – Одеса : ВМВ, 2012. – 186 с. – Бібліогр.: с. 165-183. – ISBN 978-966-413-336-1
1069618
  Андрушко П.П. Перегляд судових рішень з підстав, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 445 Кримінального процессуального кодексу України: проблеми тлумачення змісту повноваження Верховного Суду України / П.П. Андрушко, К.П. Задоя // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 7 (179). – С. 30-39
1069619
  Бондар І.В. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бондар І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1069620
  Бондар І.В. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами : Дис. ... канд. юридичних наук: спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / І.В. Бондар ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2009. – 211 л. – Бібліогр.: л. 190-211
1069621
  Лавров В. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами у контексті права на справедливий судовий розгляд цивільних справ // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (292). – С. 39-43. – ISSN 2663-5313
1069622
  Степанов С. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами як стадія господарського процесу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 71-73.
1069623
  Бородін М. Перегляд судових рішень у касаційному порядку // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 72-76. – ISSN 0132-1331
1069624
  Кравченко С. Перегляд судових рішень у кримінальному процесі України як реалізація принципу restitutio in integrum // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 8. – С. 123-138. – ISSN 1026-9932
1069625
  Менюк Д.О. Перегляд судових рішень як елемент змісту права на справедливий суд з огляду на практику Європейського суду з прав людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 350-355. – ISSN 2219-5521
1069626
  Бондар І.В. Перегляд судового рішення у зв"язку з нововиявленими обставинами у механізмі захисту суб"єктивних прав // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 137-140
1069627
  Бичкова С.С. Перегляд та оскарження заочного рішення в цивільному процесі України: проблеми теорії та практики // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (37). – С. 155-163. – ISSN 2310-6166
1069628
  Лотюк О.С. Перегляд та розвиток сучасних конституцій // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 5-12.
1069629
  Погореленко Н.П. Перегляд функціоналу державних банків в системі забезпечення фінансової стабільності банківської системи України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 30-39. – (Серія "Економічна" ; вип. 95). – ISSN 2311-2379
1069630
  Бондар І.В. Перегляд цивільних справ у зв"язку з нововиявленими обставинами: досвід України та зарубіжних країн // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 7 (81). – С. 29-33
1069631
  Ломоносова О.М. Перегляд цивільних спров у зв"язку з нововиявленими обставинами / О.М. Ломоносова. – Львів, 1972. – 48с.
1069632
  Драй-Хмара-Ашер Переглядаюючи батьків архів / Оксана Драй-Хмара-Ашер // Київські неокласики / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2003. – С. 161-174. – (Українські мемуари). – ISBN 966-664-081-3
1069633
  Сейфуллина Л.Н. Перегной / Л.Н. Сейфуллина. – М, 1924. – 159с.
1069634
  Сейфуллина Л.Н. Перегной / Л.Н. Сейфуллина. – Москва-Л., 1926. – 283с.
1069635
  Хилькевич В.П. Перегнойно-карбонатные типичные почвы западных районов Украины, их генетические особенности и свойства : Автореф... канд. с.-х.наук: 532 / Хилькевич В.П.; Укр. сельскохоз. академия. – К., 1968. – 22л.
1069636
  Тіллі Р. Переговори з продажу = Sales conversations / Роберт Тіллі. – Київ : Знання, 2010. – 160 с. – (Fit for Business English). – ISBN 978-966-346-767-2
1069637
  Соколов Б. Переговори за цар-столом // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 11-12 лютого (№ 9/10)


  Візит президента Франції Еммануеля Макрона до Москви, а потім до Києва, як виявилось, жодних проривів у врегулюванні кризи не приніс.
1069638
  Садикова В. Переговори М. Тетчер та М. Горбачова в середині - другій половині 1980-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 52-54. – (Історія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості відносин Великої Британії та Радянського Союзу в середині та другій половині 1980-х рр. Автор торкається проблем міжнародної політики обох країн та їхньої співпраці на міжнародній арені. Проаналізовано найбільш ...
1069639
  Кіктєв О.Я. Переговори між Сербією і Болгарією про союз у 1904-1905 роках // Четверта наукова сесія : Тези доп. / Київський держ. пед. ін-т. – Київ, 1941. – С. 75-79
1069640
  Патриляк Іван Переговори між українським підпіллям і німцями наприкінці 1943 - в першій половині 1944 рр. // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 4 (721) жовт.-груд. – С. 171-200. – ISSN 0042-9422
1069641
  Попенко Ярослав Переговори між УНР та французьким військовим командуванням в Одесі у листопаді 1918 - березні 1919 р. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 86-97. – Бібліогр. в кінці ст.
1069642
  Пагіря О. Переговори Між УПА та угорською армією в контексті геополітичної ситуації в Європі у 1943 р. // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / М-во культури України ; М-во оборони України, Держ. ком. архівів України [та ін.; редкол.: Легасова Л.В. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років", 2011. – С. 588-598. – ISBN 978-966-97201-1-5
1069643
  Яремко М. Переговори між югославським урядом в еміграції і НКВЮ у 1944-1945 рр. // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 493-502. – ISSN 2078-6077
1069644
  Ісаїв Х. Переговори на захист прав людини і дисидентів в епоху Совєтів. Спогади = Negotiating human rights: in defence of dissidents during the soviet era. A memoir : пер. з англ. / Христина Ісаїв ; Укр. всесвіт. правозахисна асоц. – Київ : Гамазин, 2016. – 325, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. ориг. - Покажчик: с. 309-325. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-279-051-1
1069645
  Ковальчук В. Переговори НКВД з Романом Шухевичем у 1945 і 1948 роках: чи було можливе порозуміння // Геноцид України в XX столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Всеукр. громад. орг. "Т-во відродження Укр. Нації", Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, І. Любас, Б. Моркляник та ін. ; ред.: М. Гавришко]. – Львів : [б. в.], 2010. – С. 120-126. – ISBN 978-966-397-111-2
1069646
  Кудлай О. Переговори повноважних представників Центральної Ради й Тимчасового уряду в Києві 28-30 червня 1917 р. // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Ін-т історії України, 1997. – [Ч. 1]. – С. 69-78. – ISBN 966-02-0276-8
1069647
  Васильєв С.В. Переговори як альтернативний спосіб вирішення цивільних спорів: питання теорії / С.В. Васильєв, І.Г. Васильєва // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 26-30
1069648
  Герасимович В.А. Переговори як засіб розв"язання політичних конфліктів // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 452-454
1069649
  Герасимович В.А. Переговори як спосіб врегулювання політичних конфліктів : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Герасимович Вадим Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 190 арк. – Додатки: арк. 187-190. – Бібліогр.: арк. 7-9, 169-186 та в додатках: арк. 187-190
1069650
  Герасимович В.А. Переговори як спосіб врегулювання політичних конфліктів : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Герасимович Вадим Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 17 с. – Бібліогр: 12 назв
1069651
  Пацурія Н.Б. Переговорна процедура державних закупівель: підстави, перспективи та міжнародна практика застосування / Н.Б. Пацурія, О.П. Вашуленко // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 11. – С. 121-127. – ISSN 2078-6670


  У статті досліджуються нормативно-правові підстави застосування переговорної процедури державних закупівель та проблемні аспекти її реалізації.
1069652
   Переговорная книжка. – М, 1933. – 171с.
1069653
  Григор"єва Т. Переговорний процес між Річчю Посполитою та Османською імперією в XVII столітті : дипломатична практика й риторика // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 255-276. – (Серія історична ; Вип. 39/40)
1069654
  Тарасюк Б. Переговорний процес щодо Будапетського меморандуму і його виконання // 20 років ядерного роззброєння України: підсумки та уроки : матеріали круглого столу, що відбувся 25 квіт. 2016 р. / Одес. центр з питань нерозповсюдження ; [упоряд. П.А. Сіновець]. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 39-52. – ISBN 978-966-927-288-1
1069655
  Герасимович В.А. Переговорний процес як невід"ємна складова політики та роль особистості на переговорах // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 295-298. – ISSN 2076-1554
1069656
  Богданов О.В. Переговоры - основа мирного урегулирования международных проблем / канд. юрид. наук О.В. Богданов. – Москва : Знание, 1958. – 32 с. – (Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний ; № 14)
1069657
  Селлих К. Переговоры в международном бизнесе = Global business negotiations : практ. руководство / Клод Селлих, Субхаш С. Джейн ; [пер. с англ. А. Стативки ; ред. М. Драпкиной]. – Москва : Добрая книга, 2004. – 333, [3] с. : ил. – Пер. изд. : Global business negotiations / C. Cellich, S.C. Jain. Australia [etc.] :Thomson, 2004. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 5-98124-029-6
1069658
  Сафразьян А.Л. Переговоры Германии и СССР в ноябре 1940 г. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 18. – С. 35-37. – ISSN 1812-3805
1069659
  Зайцева Л.И. Переговоры как альтернативный способ разрешения споров в международном публичном праве // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 3 (66). – С. 15-19. – ISSN 1812-3910
1069660
  Головатая Л. Переговоры как наиболее эффективное средство дипломатической деятельности // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 1 груд. 2020 р.) / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 26-29. – ISBN 978-617-8034-00-9
1069661
  Седова Л.Н. Переговоры как способ коммуникации в бизнесе : учебное пособие / Седова Л.Н. ; МОН України ; Харьковский нац. экономический университет. – Харьков : ХНЭУ, 2009. – 324с. – ISBN 978-966-676-314-6
1069662
  Колонтари А. Переговоры по установлению дипломатических отношений между Советским Союзом и Венгерским Королевством в 1934 // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 1. – С. 19-30. – ISSN 0132-1366
1069663
  Мастенбрук Вильям Переговоры. / Мастенбрук Вильям. – Калуга, 1993. – 176с.
1069664
  Псурцев Н.Е. Перегон / Н.Е. Псурцев. – М., 1989. – 351с.
1069665
  Мироглов В.Ф. Перегон / В.Ф. Мироглов. – Алма-Ата, 1990. – 398с.
1069666
  Панч П. Перегони / П. Панч : Український робітник. – 31с. – (Дешева б-ка Красного письменства ; №122)
1069667
  Абдуліна І. Перегони законотворців з колективного управління правами тривають // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 2. – С. 4-6. – ISSN 1608-6422
1069668
  Кушнарьов Денис Перегони по Шарджі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 84-87 : фото
1069669
   Перегоним Америку! Российские вузы увеличат набор китайских студентов : по материалам агенства Синьхуа // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 21 февраля (№ 8). – С. 15


  Министерством образования КНР опубликован обновленный список зарубежных университетов, дипломы которых признаются в Китае. В список включены 542 российских вуза. По этому показателю Россия уступает только США и Японии. В целом в перечень вошли более ...
1069670
   Перегонка. – Москва : Иностранная литература, 1954. – 572 с.
1069671
   Перегонка в органической химической промышленности. – Москва : ОНТИ, 1936. – 287 с.
1069672
  Марийе Ш. Перегонка и ректификаия в спиртовой промышленности / Ш. Марийе. – Москва-Л, 1934. – 400с.
1069673
  Торман К. Перегонка и ректификация / К. Торман. – 2-е изд., испр. и допол. – Ленинград : ОНТИ, 1935. – 135 с.
1069674
  Эллиотт К. Перегонка на практике / К. Эллиотт; под ред. проф. Тищенко И.А. – Ленинград : Научхимтехиздат, 1929. – 153 с.
1069675
  Орлов В. Перегоны / В. Орлов. – Тула, 1964. – 48с.
1069676
  Ходченко П.С. Перегорнуті сторінки : оповідання / П.С. Ходченко. – Одеса : Одеське книжкове видавництво, 1959. – 117 с., [1] арк. портр.
1069677
  Макарова Т.И. Перегородчатые эмали Древней Руси / Т.И. Макарова. – Москва, 1975. – 135с.
1069678
  Фомін Є.П. Перегортаю сторінки : вибрані поезії / Євген Фомін. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 192 с.
1069679
  Вовк О. Перегортаючи сторінки університетської історії / О. Вовк, О. Бєлозьорова // Університети. Наука та просвіта : науково-популярний журнал / Харьк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Асоц. випускників, викладачів і друзів Харьк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. І.Є. Тарапов ; редкол.: Бакіров В.С., Пантелеймонов А.В., Посохов С.І. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (70). – С. 89-93. – ISSN 1811-2404
1069680
  Афган Н. Перегрев кипящих жидкостей / Афган Н. ; пер. с англю В.М. Жукова ; под ред. М.А. Стыриковича. – Москва : Энергия, 1979. – 79 с. : ил. – Библиогр.: с. 76-78 (82 назв.)
1069681
   Перегрета планета : Климат // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 5. – С. 122-130 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1069682
   Перегретые жидкости и фазовые переходы. – Свердловск : АН СССР, 1979. – 92 с.
1069683
  Ткаченко О.В. Перегринський претор як епістемологічна модель сучасного компаративіста (до питання про порівняння як філософське мислення правової постметафізики) // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 431-438. – ISSN 0869-2491
1069684
  Тимошенко Наталія Перегрілися // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 8-9. – ISSN 0130-5212
1069685
  Даррелл Г. Перегруженный ковчег / Г. Даррелл. – Москва, 1958. – 183 с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
1069686
  Даррелл Д. Перегруженный ковчег / Д. Даррелл; Пер. с англ. Лившина И.М. – 2-е, изд. – Москва : Мысль. – (Путешествия. Приключения)
2-е, изд. – 1964. – 224 с.
1069687
  Даррелл Д. Перегруженный ковчег / Д. Даррелл. – М, 1987. – 588с.
1069688
  Даррелл Дж. Перегруженный ковчег / Дж. Даррелл. – Москва : Мысль, 1991. – 590с.
1069689
  Даррелл Дж. Перегруженный ковчег / Дж. Даррелл. – Москва, 1992. – 159с.
1069690
  Даррелл Д. Перегруженный ковчег. Гончие Бофута / Д. Даррелл. – Москва : Мысль, 1977. – 350 с.
1069691
  Даррелл Д. Перегруженный ковчег. Гончие Бофута. Три билета до Эдвенчер / Д. Даррелл. – Москва : Мысль, 1986. – 590 с.
1069692
  Даррелл Д. Перегруженный ковчег. Зоопарк в моем богаже / Д. Даррелл. – Минск : Юнацтва, 1986. – 332 с. – (Рассказы о природе)
1069693
  Богоявленский Р.Г. Перегрузка шаровых твэлов в реакторных установках / Р.Г. Богоявленский, М.В. Кондитеров, Ю.Д. Никифоров. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 102 с. : ил. – Библиогр.: с. 100-101. – (Техника ядерных реакторов ; вып. 13)
1069694
  Вторушин С.В. Перегрузки. / С.В. Вторушин. – Барнаул, 1967. – 63с.
1069695
   Перегрузочные машины канальных ядерных энергетических реакторов. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 144 с.
1069696
  Ильина Н.А. Перегрупировка амидов алкилфосфористых кислот в реакциях с а-галоидкарбонильными соединениями : Автореф... кандидата хим.наук: / Ильина Н.А.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1965. – 22л.
1069697
  Огамджанян С.М. Перегруппировака Стивенса с участием карбалконсимельной и цианметильной групп : Автореф... канд .хим.наук: / Огамджанян С.М.; АН Арм.ССР, Ин-т огран. хим. – Ереван, 1978. – 17л.
1069698
  Дудукина В О. Перегруппировка а-силилированных кетонов в О-силилзамещенные енолы : Автореф... Канд.хим.наук: 077 / Дудукина О.В,; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1969. – 8л.
1069699
  Гарибян В.А. Перегруппировка ди- и трихлорвиниловых соединений в L-хлор- и L, L-дихлоркарбоновые кислоты при окислении надкислотами : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Гарибян В.А.; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 19л.
1069700
  Сорокин В.И. Перегруппировка О-фениловых эфиров оксимов несимметричных карбонильных соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Сорокин В.И.; Москов. с.-х. академия. – М., 1973. – 20л.
1069701
  Васильева Т.Т. Перегруппировки в процессе гомолитических превращений фторсодержащих полигалоидпропенов в растворе : Автореф... канд. хим.наук: / Васильева Т.Т.; Ин-т элементоорганич. соединений. – Москва, 1963. – 15л.
1069702
  Павлова Л.В. Перегруппировки в ряду S-аминоалкилпроизводных тиомочевины и некоторых гетероциклов. : Автореф... канд. хим.наук: / Павлова Л.В.; Лен. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1966. – 27л.
1069703
  Шубин В.Г. Перегруппировки в ряду аренониевых ионов. : Автореф... канд. хим.наук: / Шубин В.Г.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. уч. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1967. – 21л.
1069704
  Табацкая А.А. Перегруппировки и реакция дейтерообмена аренониевых ионов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Табацкая А.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1972. – 21л.
1069705
  Двийнишникова Татьяна Алексеевна Перегруппировки продуктов присоединения неполных эфиров кислот фосфора и иминам, нитрилам и тиокетонам : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Двийнишникова Татьяна Алексеевна; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1977. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1069706
  Мартинов А. Перегрупування влади в альпійській республіці // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 4 жовтня (№ 39/40). – С. 4


  "29 вересня 2019 року відбулися позачергові парламентські вибори в Австрії. Внутрішньополітична криза правлячої до виборів коаліції у складі Австрійської народної партії і Австрійської партії свободи розпочалася навесні. Тоді були опубліковані ...
1069707
  Кузнецов В.И. Перегуды. Стихи / В.И. Кузнецов. – Москва, 1970. – 96с.
1069708
  Кірсенко М. Перегук і витоки українсько-американських взаємин // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – C. 73-79
1069709
  Осташ Л. Перегук століть: давні лексеми у діалектному мовленні // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 115-119
1069710
  Нахлік Є. Перегуки з поезією Юзефа Богдана Залеського в текстах Івана Франка й Лесі Українки // Віражі Франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література : Світогляд. Ідеологія. Література / Є.К. Нахлік. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 466-473. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1668-2
1069711
  Неживий Олександр Перед "перебудовою" : Поезії // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 57-59
1069712
  Лондон Д. Перед Адамом / Д. Лондон. – Х.-К, 1930. – 130с.
1069713
  Ющенко В. Перед боєм // Без цензури, 2004


  Пробл. реалізації політ. реформи: Ст. лідера блоку "Наша Україна"
1069714
  Курах Михайло Перед брамою : Поезії / Курах Михайло. – Мюнхен : На чужині, 1963. – 122с.
1069715
   Перед брамою. Нарис історії Інституту Св. Володимира в Торонто = With an eye to the future/Comp.by N.L.Kohuska : з нагоди його 25-річчя та у рік відкриття його нового будинку. – Вінніпег, 1969. – 127 с. : фот.
1069716
  Гердов К.Н. Перед будущей рекой / К.Н. Гердов. – Москва : Советский писатель, 1984. – 272с.
1069717
  Майский И.М. Перед бурей / И.М. Майский. – М, 1944
1069718
  Майский И.М. Перед бурей / И.М. Майский. – М, 1945. – 248с.
1069719
  Мухтар Х. Перед бурей : повесть / Хасан Мухтар ; пер. с башк. авт. ;. – Москва : Детгиз, 1957. – 352 с.
1069720
  Старицкий М.П. Перед бурей / М.П. Старицкий. – Київ, 1960. – 680с.
1069721
  Артемьев А.С. Перед бурей : роман / Александр Артемьев; пер. с чуваш. М.Тучиной. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1982. – 400 с. : ил. – (Б-ка чуваш. романа "Земля улыпа")
1069722
  Артемьев А.С. Перед бурей : роман / Александр Артемьев; пер. с чуваш. М.Тучиной. – Москва : Современник, 1984. – 383 с.
1069723
  Мухтар Х. Перед бурей : повесть / Хасан Мухтар ; пер. с башк. авт. ;. – Уфа : Башкир. кн. изд-во, 1989. – 297 с.
1069724
  Гай-Шкода Кость Перед бурею : драма в 6-ти діях, по В.А. Радич / Кость Гай Шкода [псевд.]. – [Санкт-Петербург] : Изд. А.И. Новикова ; Сл. Покровская ; Тип. Т-ва Р.Р. Боос и К, 1909. – 50 с.
1069725
  Пушкарівський М.О. Перед бурею / М.О. Пушкарівський. – К., 1962. – 103с.
1069726
  Мандзюк Д. Перед вами я можу розкрити всі подряпинки свого серця // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 36 (139). – С. 52-57
1069727
   Перед вами, багдадские небеса. – Тбилиси, 1973. – 319 с.
1069728
  Кирносов А.А. Перед вахтой / А.А. Кирносов. – М., 1972. – 269с.
1069729
  Ржешевский О.А. Перед великим испытанием // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 3. – С. 3-21. – ISSN 0130-3864
1069730
  Севостьянов П.П. Перед великим испытанием. / П.П. Севостьянов. – М, 1981. – 367с.
1069731
  Тамм А. Перед весенней грозой / А. Тамм. – М, 1956. – 143с.
1069732
  Арсланов Н.Г. Перед весенним дождем : стихи / Нури Арсланов; авториз. пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1957. – 72 с.
1069733
  Мищик А.В. Перед весной / А.В. Мищик. – Краснодар, 1956. – 111с.
1069734
  Никонов Н.Г. Перед весной. / Н.Г. Никонов. – Свердловск, 1977. – 382с.
1069735
  Мастеренко В.А. Перед взлетом. / В.А. Мастеренко. – Новосибирск, 1957. – 205с.
1069736
  Канубриков А. Перед взором памяти моей... / А. Канубриков. – Одесса, 1969. – 84с.
1069737
  Ломтатидзе Ч. Перед виселицей : рассказы и повести / Чола Ломтатидзе4 пер. с груз. Д.Вольского. – Тбилиси : Мерани, 1972. – 270 с.
1069738
  Додэ Л. Перед войной : Исследование и документы о немецко-еврейском шпионстве во Франции со времен дела Дрейфуса / Леон Додэ ; Пер. с фр. Н.М. Лагова. – Санкт-Петербург : Изд. В. Березовский ; [Типо-литогр. М.П. Фроловой], 1913. – 136 с.
1069739
  Кропивницький М.Л. Перед волею : драма в 5 диях / М. Кропивницкий // Пидпанкы [Підпанки] : Дpама в 5 диях и 7 одминах / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимиpа H.Т. Коpчак-Hовицкого, 1899. – 78 с.
1069740
  Кропивницький М.Л. Перед волею, 1900
1069741
  Гауптман Г. Перед восходом солнца : социальная драма Гергарда Гауптмана / Пер. Л. и П. Тепловых. – 2-е изд. – Москва : Книгоизд. "Польза" В. Антик и К° ; Типо-литогр. "Русского т-ва ", 1907. – 104 с. – (Универсальная библиотека ; № 9)
1069742
  Зедгинидзе Э.К. Перед восходом солнца : роман / Э.К. Зедгинидзе. – Тбилиси : Заря востока, 1957. – 242 с.
1069743
  Хорват Ж. Перед восходом солнца. / Ж. Хорват. – М., 1965. – 203с.
1069744
  Кравченко А.И. Перед восхождением / А.И. Кравченко. – Донецк, 1962. – 45с.
1069745
  Мережников Н.Я. Перед всем небесным и земным: Кн. стихов. / Н.Я. Мережников. – М., 1985. – 93с.
1069746
  Алексеев С.С. Перед выбором. / С.С. Алексеев. – Москва, 1990. – 190с.
1069747
  Алексеев С.С. Перед выбором. Обновление или катастрофа? / С.С. Алексеев. – 2-е изд.перераб. и доп. – Москва, 1990. – 286с.
1069748
   Перед вылетом. – Москва, 1952. – 100с.
1069749
   Перед выходом на пенсию. – М, 1982. – 102с.
1069750
  Вишневский П.С. Перед грозой / П.С. Вишневский. – 2-е изд. – Краснодар
1. – 1964. – 527с.
1069751
  Вишневский П.С. Перед грозой / П.С. Вишневский. – Москва, 1967. – 504с.
1069752
  Яньес А. Перед грозой / А. Яньес. – М., 1983. – 382с.
1069753
  Бабякин Б.И. Перед грозой : худож.-докум. повесть : [о революционере А. Бабякине : для ст. шк. возраста] : Бабякин Алексей Александрович, о нем / Борис Бабякин ; [иллюстрации А.Л. Дудина]. – Тула : Приок. кн. изд-во, 1986. – 174, [1] с. : ил. – (Иной судьбы не хочу)
1069754
  Иванов-Разумник Перед грозой 1916-1917 / Иванов-Разумник. – Петроград : Колос, 1923. – 136с.


  На с. 1 экслибрис Изд. "Колос"
1069755
  Коцюба Г.М. Перед грозою / Г.М. Коцюба. – Київ, 1958. – 240с.
1069756
  Лур"є Н.Г. Перед грозою / Ноях Лур"є. – Київ, 1973. – 270 с.
1069757
  Лур"є Н.М. Перед грозою / Нотан Лур"є. – Київ, 1983. – 285 с.
1069758
  Маношкин М.П. Перед гуннами: Роман / М.П. Маношкин. – Н. Новгород, 1994. – 520с.
1069759
  Горст Г. Перед далеким рейсом / Г. Горст. – Одеса, 1980. – 165с.
1069760
   Перед дальней додрогой. – Симферополь, 1964. – 76с.
1069761
  Кожемяко В.С. Перед дальней дорогой / В.С. Кожемяко. – Рязань, 1963. – 160с.
1069762
  Морозов К.Т. Перед дальней дорогой / К.Т. Морозов. – Москва, 1964. – 685с.
1069763
  Морозов К.Т. Перед дальней дорогой / К.Т. Морозов. – 2-е изд. – Воронеж, 1967. – 574с.
1069764
  Тупицын Ю.Г. Перед дальней дорогой / Ю.Г. Тупицын, 1978. – 317с.
1069765
  Харчиков А.Т. Перед дальней дорогой / А.Т. Харчиков. – Тула, 1986. – 317с.
1069766
  Дризе Ю. Перед дальней дорогой. Участники представительного международного симпозиума решили вместе готовиться к сверхдлительным полетам в космос // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 18 мая (№ 19/20)


  В ноябре прошлого года закончился самый ответственный этап программы “Марс-500”, разработанной Институтом медико-биологических проблем (ИМБП) РАН под эгидой Российской академии наук и Роскосмоса. Добровольцы, трое россиян, двое представителей ...
1069767
  Воронецкий М.Г. Перед Джойским порогом / М.Г. Воронецкий. – Тула, 1975. – 336с.
1069768
  Шевченко Л.Я. Перед дзеркалом / Л.Я. Шевченко. – К, 1986. – 277с.
1069769
  Аллев-Дин Перед дорогой : рассказы / Аллев-Дин. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1978. – 80 с. : ил.
1069770
   Перед дорогой дальней. – Саратов, 1972. – 175с.
1069771
  Корнеев А.И. Перед дорогой. / А.И. Корнеев. – Смоленск, 1960. – 52с.
1069772
  Грабович Г. Перед Європою: чи можлива реформа в науці та освіті? // Критика. – Київ, 2005. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 22-25
1069773
  Воробьев Л.В. Перед жарким летом / Л.В. Воробьев. – Москва, 1978. – 303с.
1069774
  Шутов И.Н. Перед жатвой. / И.Н. Шутов. – Х, 1960. – 347с.
1069775
  Хоменко Н.К. Перед жнивами : оповідання / Н.К. Хоменко. – Харків : Прапор, 1979. – 102 с.
1069776
  Геринович Р. Перед завісою // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 203. – ISSN 0868-4790


  Спогади і присвяти "Із майбутньої книги про Майстра" (до 90-річчя від дня народження Романа Іваничука) - довільний, а водночас сповнений дружнього пієтету "мозаїчний портрет" роботи Герасим"юка, Слабошпицького, Габора, Миколи Ільницького, Яворівського, ...
1069777
  Логинов В.Н. Перед завтрашним днем / В.Н. Логинов. – Краснодар
2. – 1978. – 304с.
1069778
  Касперский С.Ш. Перед завтрашним днем / С.Ш. Касперский. – Ставрополь, 1983. – 31с.
1069779
  Логинов В.Н. Перед завтрашним днем / В.Н. Логинов. – Краснодар, 1984. – 460с.
1069780
  Островский Г.С. Перед загадками старых картин. / Г.С. Островский. – М., 1965. – 125с.
1069781
  Сагиян А.С. Перед закатом : стихи / Амо Сагиян ; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1969. – 128 с.
1069782
  Кресс В. Перед занавесом : зарубежные дневники / Вернон Кресс. – Москва : Бизнес-Пресс, 2008. – 240 с. – ISBN 978-5-900034-71-3
1069783
  Луковский И.В. Перед зарей / И.В. Луковский. – Москва, 1958. – 35с.
1069784
  Токомбаев А. Перед зарей : поэма / Аалы Токомбаев ;. – Фрунзе : Киргизское государственное изд-во, 1966. – 128 с.
1069785
  Токомбаев А. Перед зарей : роман / Аалы Токомбаев ;. – Фрунзе : Киргизское государственное изд-во, 1968. – 296 с.
1069786
  Гауптман Г. Перед заходом солнца / Г. Гауптман. – Москва, 1955. – 108с.
1069787
  Каверин В.А. Перед зеркалом / В.А. Каверин. – Кишинев : Лумина, 1988. – 719 с.
1069788
  Каверин В.А. Перед зеркалом. / В.А. Каверин. – Минск : Университетское, 1986. – 255 с.
1069789
  Хамардюк А.П. Перед зірницею : вірші / А.П. Хамардюк. – Миргород : Друк. Ш.В. Шик, 1917. – 16 с. – На обкл. епіграф з твору Т.Г. Шевченка
1069790
  Софронов А.В. Перед знаменем / А.В. Софронов. – Л., 1948. – 236с.
1069791
  Скопина К.П. Перед именем твоим... / К.П. Скопина. – Москва : Педагогика, 1989. – 286с. – ISBN 5-7155-0102-4
1069792
  Виноградов В.П. Перед истиной / В.П. Виноградов. – Москва, 1979. – 270с.
1069793
  Троцкий Л.Д. Перед историческим рубежом : Балканы и Балканская война / Лев Троцкий. – Санкт-Петербург : Центр Междунар. Исслед. "Новый Прометей", 2011. – XLIV, 478 c., [10] л. ил. : портр., карт. – Указ. лит. по вост. вопросу : с. 386-388 .- Справочник геогр. назв.: с. 459-472 .- Справочник период. изд., упоминаемых в кн.: с. 473-475. – Библиогр. в примеч. – ISBN 978-5-9901606-6-8
1069794
  Плав"юк М. Перед і після проголошення незалежності України // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 3. – С.3-17. – ISSN 0869-3595
1069795
  Кунов С.С. Перед концертом / С.С. Кунов. – Черкесск, 1963. – 126с.
1069796
  Портяк Василь Перед косовицею // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 46-47. – ISSN 0868-9644
1069797
  Семиноженко В.П. Перед ликом Вселенной / В.П. Семиноженко, В.В. Яновский ; Нац. акад. наук Украины, Науч.-технол. комплекс "Ин-т монокристаллов". – Харьков : Юнисофт, 2020. – V, 214, [1] с. : ил., портр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-935-910-0


  У пр. № 1740839 напис: Дорогому Леоніду Васильовичу з дружбою та повагою!. Підпис.
1069798
  Юрчук М. Перед лицем дійсности / М. Юрчук, Ф. Лебеденко // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 221, червень : червень. – С. 31-32


  Про роман О. Гончара "Собор".
1069799
  Килимник О.В. Перед лицем історії / О.В. Килимник. – К, 1978. – 231с.
1069800
  Галан Я.О. Перед лицем фактів / Я.О. Галан. – Київ : Радянський письменник, 1949. – 196с.
1069801
  Гусаков Б.Л. Перед лицом великих озер / Б.Л. Гусаков, Н.А. Петрова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 123с.
1069802
  Филатов А.Ф. Перед лицом времени / А.Ф. Филатов. – М, 1979. – 207с.
1069803
  Головатый С.П. Перед лицом глобальных проблем / С.П. Головатый. – М., 1987. – 62с.
1069804
  Остров Д.К. Перед лицом жизни / Д.К. Остров. – Ленинград : Советский писатель, 1969. – 304 c.
1069805
  Остров Д.К. Перед лицом жизни / Д.К. Остров. – Л., 1977. – 400с.
1069806
  Остров Д.К. Перед лицом жизни / Д.К. Остров. – Л., 1987. – 364с.
1069807
  Шалагинов В.К. Перед лицом закона / В.К. Шалагинов. – М, 1959. – 46с.
1069808
  Шалагинов В.К. Перед лицом закона / В.К. Шалагинов. – М, 1959. – 46с.
1069809
  Шалагинов В.К. Перед лицом закона / В.К. Шалагинов. – Новосибирск, 1968. – 264 с.
1069810
   Перед лицом закона. – М, 1978. – 367с.
1069811
  Неручев И.А. Перед лицом закона: Из судеб. практики А.И.Курского / И.А. Неручев. – Ленинград : Советский писатель, 1982. – 312с.
1069812
  Петров А. Перед лицом истины и фактов / А. Петров. – Москва, 1983. – 120 с.
1069813
   Перед лицом космоса // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 23 (483), 10.06.2016. – С. 52-55. – ISSN 2075-7093
1069814
  Горюнова Р.М. Перед лицом неспокойного мира / Р.М. Горюнова. – Киев, 1984. – 48с.
1069815
  Горбунова Е.Н. Перед лицом новой действительности / Е.Н. Горбунова. – М, 1974. – 397с.
1069816
  Шутов А.Д. Перед лицом новых реальностей / А.Д. Шутов. – Москва, 1990. – 316с.
1069817
  Рудницкий М.Л. Перед лицом правды. Современная прогрессивная художественная литература капиталистических стран. / М.Л. Рудницкий. – М., 1987. – 128с.
1069818
  Решетов А. Перед лицом Пушкина / А. Решетов. – Москва : Современник, 1974. – 175 с.
1069819
   Перед лицом смерти. – М, 1936. – 63с.
1069820
   Перед лицом смерти. – Москва, 1962. – 207 с.
1069821
  Захаров С.И. Перед лицом старших / С.И. Захаров. – Йошкар-Ола : Марийское кн. изд-во, 1959. – 64 с.
1069822
  Тарнашинська Л. Перед літературознавчим дзеркалом... або дещо на захист фемінізму // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 2000. – № 133, грудень. – С. 149-157


  Про монографію Соломії Павличко "Дискурс модернізму в українській літературі" (Київ, "Либідь", 1977).
1069823
  Надеждин Артем Перед МАТГР открываются новые горизонты : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 14
1069824
  Антоненко-Давидович Перед невижатою смугою // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1963. – Рік 14, ч. 156, січень : січень. – С. 10-16


  Творчість Ліни Костенко.
1069825
  Сорока П. Перед незримим вівтарем // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2004. – № 10. – С. 95-127. – ISSN 0130-1608
1069826
  Туманова М. Перед немыслимой разлукой. / М. Туманова. – К., 1997. – 78с.
1069827
  Баркова О.М. Перед новой страницей : записки журналистки / О.М. Баркова. – Москва : Советский писатель, 1968. – 328 с.
1069828
  Тихонов Николай Семенович Перед новым подъемом / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Лит. газета, 1945. – 64с.
1069829
  Колыбанов В.А. Перед новым стартом: НТП и развитие двух мировых систем / В.А. Колыбанов. – Москва, 1988. – 48 с.
1069830
  Бауер М. Перед освітньою галуззю стоять досить складні завдання = Їх розв"язання потребує злагодженої діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу / підготувала Наталія Кулик // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 5 грудня (№ 93/94)


  Розмова з начальником Головного управління освіти і науки Чернівецької ОДА Михайлом Бауером.
1069831
  Чалый П.Д. Перед осенними зорями / П.Д. Чалый. – Воронеж, 1981. – 175с.
1069832
  Глазунов М.М. Перед Особым присутствием / М.М. Глазунов, Б.А. Митрофанов. – М, 1980. – 127с.
1069833
  Гуков О.Я. Перед открытой дверью / О.Я. Гуков. – Воронеж, 1978. – 175с.
1069834
  Васильев М. Перед отъездом / М. Васильев. – Симферополь, 1958. – 56с.
1069835
  Пепа В. Перед очима істини / Вадим Пепа. – Київ : Український пріоритет, 2015. – 413, [3] с. – ISBN 978-966-2669-68-8


  У пр. № 1745659 напис: Михайле Кузьмовичу ! Ті, чий родовід з благословенного краю, що його охоплює тепер Черкащина, мають незглибиму генну пам"ять. Нехай щастить нам з нею! Вадим Пепа. 15.04.2015 р.
1069836
  Хамаев Цырен Дондок Перед полетом / Хамаев Цырен Дондок. – Улан-Удэ, 1964. – 124с.
1069837
  Моргулис Михаил Перед полетом : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 9. – С. 52-57. – ISSN 0131-8136
1069838
  Киселев Я.С. Перед последним словом / Я.С. Киселев. – М, 1982. – 192с.
1069839
  Мац Сергей Перед последним шагом // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 1 (2916). – С. 80-85 : фото
1069840
  Гончаров А.Г. Перед праздником / А.Г. Гончаров. – Ростов -на-Дону, 1946. – 72с.
1069841
  Торин В. Перед праздником / В. Торин. – К, 1948. – 228с.
1069842
  Логинов В.Н. Перед праздником / В.Н. Логинов. – Краснодар, 1965. – 412с.
1069843
  Джафарпур И. Перед праздником. : стихи и поэма / Исмаил Джафарпур; пер. с азерб. Г.Петрова. – Москва : Советский писатель, 1959. – 94 с.
1069844
  Нагибин Ю.М. Перед праздником. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1960. – 319с.
1069845
  Хэ Цю Перед приходом нового начальника / Хэ Цю. – М, 1957. – 23с.
1069846
  Люзняк М.М. Перед простором неба : До Третього Тисячоліття Христової Ери. Поезія / М.М. Люзняк. – Львів : Атлас, 1999. – 96с. – ISBN 966-7275-07-8
1069847
  Еремин Д.И. Перед прыжком / Д.И. Еремин. – М., 1979. – 383с.
1069848
  Разгон Л.Э. Перед раскрытыми делами / Л.Э. Разгон. – Москва, 1991. – 46с.
1069849
  Селянкин О.К. Перед расплатой / О.К. Селянкин. – Пермь, 1980. – 383с.
1069850
  Явич А.Е. Перед рассветом / А.Е. Явич. – Москва, 1948. – 180с.
1069851
  Фомин С.Д. Перед рассветом / С.Д. Фомин. – Москва, 1950. – 184с.
1069852
  Мао Дунь Перед рассветом / Мао Дунь. – М., 1952. – 484с.
1069853
  Фомин С.Д. Перед рассветом / С.Д. Фомин. – Москва, 1955. – 272с.
1069854
  Фомин С.Д. Перед рассветом / С.Д. Фомин. – Москва, 1957. – 248с.
1069855
  Мао Дунь Перед рассветом / Мао Дунь. – М., 1959. – 519с.
1069856
  Смирнов-Ульяновский Перед рассветом / Смирнов-Ульяновский. – Саратов, 1959. – 206с.
1069857
  Юксерн В.С. Перед рассветом : рассказы / Василий Юксерн ;. – Йошкар-Ола : Маркнигоиздат, 1966. – 79 с.
1069858
  Богоявленская Н.Ф. Перед рассветом : [роман] / Н.Ф. Богоявленская ; ил. И. Снегур. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 415 с. : ил. – (Ровесник)
1069859
  Касаткин И.М. Перед рассветом : избранные рассказы / И.М. Касаткин. – Москва : Советская Россия, 1977. – 383с.
1069860
  Садыков И. Перед рассветом / И. Садыков. – Ташкент
Кн. 1. – 1978. – 240 с.
1069861
  Инге Ю.А. Перед рассветом / Ю.А. Инге. – Л., 1979. – 221с.
1069862
  Воробьев В. Перед рассветом (Невьянск 1916 -1917) / В. Воробьев. – Ленинград, 1925. – 109с.
1069863
  Ульянов А.Н. Перед рассветом: стихи / А.Н. Ульянов. – Куйбышев, 1975. – 23с.
1069864
  Горохов А. Перед Рождеством : проза: рассказ // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2011. – № 2. – С. 9-26. – ISSN 0131-2332
1069865
  Кравченко И.Г. Перед салютом / И.Г. Кравченко. – Краснодар, 1980. – 192с.
1069866
  Насыров Ш.Г. Перед свадьбой : рассказы / Шакир Насыров ; перевод. – Уфа : Башкнигоиздат, 1967. – 143 с.
1069867
  Кудрин В.А. Перед свиданием. / В.А. Кудрин. – Москва, 1984. – 157с.
1069868
  Мао Дунь Перед світанком / Мао Дунь. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1956. – 495 с.
1069869
  Малишко В.А. Перед своєю совістю стою / В.А. Малишко. – Київ, 1979. – 160с.
1069870
  Божко А. Перед сентябрем : поздняя вспашка : повести / А. Божко ; авториз. пер. с белорус. М.Горбачева ; ил. Ю.В. Царев. – Москва : Советский писатель, 1968. – 320 с. : ил.
1069871
  Мовчан П. Перед словом усі рівні // Студії з україністики : науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАНУ. Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 4 : У ріднім слові - духовність народу. Антологія: статті, есеї, поезії. – С. 161-172. – ISBN 966-95452-3-7
1069872
  Тарковский А.А. Перед снегом / А.А. Тарковский. – М., 1962. – 142с.
1069873
  Мавродиев В.Е. Перед снегом / В.Е. Мавродиев. – Волгоград, 1975. – 80с.
1069874
  Карпенко М.І. Перед собою і людьми : поезії / М.І. Карпенко. – Київ, 1988. – 139 с.
1069875
  Дончик В. Перед старими і новими викликами (проблеми історіотворення: традиції і новації) // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 40-48. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
1069876
  Бахман Клаус Перед стартом : Фабрика элементарных частиц. Наука / Бахман Клаус, Гинтер Петер // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 8. – С. 68-86 : Фото, схеми. – Библиогр.: Біліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1069877
  Єрьомін Д.І. Перед стрибком / Д.І. Єрьомін. – К., 1988. – 256 с.
1069878
  Туркало К. Перед судовим процесом Спілки Визволення України (СВУ) // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1961. – Рік 12, ч. 137, червень : червень. – С. 5-7
1069879
  Єфремов С. Перед судом власної совісти : громадська й політична робота В.Б. Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 111-117. – ISBN 966-7272-00-1
1069880
   Перед судом разума. – М, 1973. – 64с.
1069881
  Иванов А. Перед судом совести / А. Иванов. – Ярославль : Верхне-Волжское кн. изд-во, 1977. – 304 с.
1069882
  Панченко Я.П. Перед судом товарищей. (Об опыте работы товарищеских судов, рекомендации по организации их деятельности и достижению действенности воспит. мер). / Я.П. Панченко, В.М. Купцов. – Симферополь, 1967. – 39с.
1069883
  Баторгин М.П. Перед судом царского самодержавия / М.П. Баторгин. – Москва : Юридическая литература, 1964. – 291 с.
1069884
  Гауптман Г. Перед сходом сонця : Соціяльна драма / Гергарт Гауптман ; На українську мову переклав Федь Федорцїв. – Львів : Накл. В. Боберського ; З друк. Ставропиг. Ін-та, під зарядом М. Рефця, 1912. – 157 с. = Новітня бібліотека / Ред. В. Боберський; ; Вип. 1
1069885
  Цибулько В. Перед тим, тоді, і після... Друд (дерев"яний ровер української демократії) / Володимир Цибулько. – Львів : Піраміда, 2012. – 386, [2] с. – ISBN 978-966-441-296-1
1069886
  Лукницкая В.К. Перед тобой земля / В.К. Лукницкая. – Ленинград, 1988. – 382 с.
1069887
  Соколов Т.А. Перед трудным выбором / Т.А. Соколов. – М., 1982. – 157с.
1069888
  Розов В.С. Перед ужином / В.С. Розов. – Москва, 1963. – 71 с.
1069889
  Студеникин Н.М. Перед уходом / Н.М. Студеникин. – М, 1982. – 224с.
1069890
  Мотрич К.В. Перед Храмом любові і болю : оповідання, повість / К.В. Мотрич. – Київ, 1989. – 237 с.
1069891
  Эмин Г. Перед часами / Г. Эмин. – М, 1962. – 144с.
1069892
  Никонова Л.А. Перед чудом жизни. / Л.А. Никонова. – Кемерово, 1990. – 303с.
1069893
  Лев Ф.Г. Перед школой / Ф.Г. Лев. – М., 1971. – 223с.
1069894
  Ардаматский В.И. Перед штормом : роман-хроника : о Г.А. Гапоне / В.И. Ардаматский ; худож. О.А. Карелина. – Москва : Политиздат, 1989. – 302 с.
1069895
  Козлова Е.Н. Перед экзаменом / Е.Н. Козлова. – Ярославль, 1959. – 156с.
1069896
  Карелин Л.В. Перед экраном / Л.В. Карелин. – М, 1976. – 175с.
1069897
   Передавальна функція цифрової ВІС для проведення діагностування електромагнітним методом / Г.Б. Жиров, Ю.В. Каменчук, Б.Г. Жиров, Л.В. Солодеева // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 37-41


  У статті розроблена передавальна функція ВІС для проведення діагностування електромагнітним методом. Передавальну функцію пропонується використовувати для подальшої розробки діагностичної моделі ВІС.. В статье разработана передаточная функцив БИС для ...
1069898
  Гудманян А.Г. Передавання англійських дифтонгів графікою української мови (на матеріалі перекладів) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології ; редкол.: Чередніченко О.І. (голов. ред.), Бєлова А.Д., Карпіловська Є.А. [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 108-117. – ISBN 966-581-295-6
1069899
  Квашук О.Д. Передавання матеріалів для застосування адміністративного стягнення або інших заходів впливу як додаткове рішення дослідчого кримінального процесу // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 67-69
1069900
  Булаховський К.А. Передавання номенів у процесі українізації програмного забезпечення // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 142-150
1069901
  Кондов Т. Передает "Боевой" : док. повесть / Тодор Кондов ; Пер. с болг. И. Сабуровой ; Под ред. Ю. Бернова. – Москва : Военное издательство, 1972. – 387 с.
1069902
  Жадько В.О. Передай вогонь синам / В.О. Жадько. – К., 1984. – 135с.
1069903
  Волобуев А.Т. Передай все хорошее сыну / А.Т. Волобуев. – Москва, 1985. – 94с.
1069904
  Рахманин Б.Л. Передай дальше / Б.Л. Рахманин. – Москва, 1986. – 380 с.
1069905
  Никольская Б А. Передай дальше! / Б А. Никольская. – Алма-Ата, 1989. – 270с.
1069906
  Брэдбери Р. Передай добро по кругу / Р. Брэдбери. – Москва, 1982. – 414с.
1069907
  Козинец Л.П. Передай другому : фантастические рассказі / Людмила Козинец // Морская пена : фантастическая повесть / А.В. Дмитрук. – Киев : Молодь, 1987. – С. 125-214
1069908
  Сом М.Д. Передай кодолу! : вірші, пісні, жарти, епітафії та придибенції / Микола Сом. – Київ : Український письменник, 2007. – 285, [3] с. : іл., портр. – ISBN 966-579-209-1
1069909
  Вучетич В.Е. Передайте в "Центр" / В.Е. Вучетич. – Москва, 1988. – 463с.
1069910
  Герлига М. Передали військовим дев"ять автомобілів // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 6


  КНУ імені Тараса Шевченка передав зі свого балансу в розпорядження Центрального автомобільного управління Збройних Сил України 9 транспортних засобів. Т. Доманова, випускниця юридичного факультету, а нині волонтерка й співробітниця Міністерства оборони ...
1069911
  Потцький М. Передання виключних майнових прав на об"єкти права інтелектуальної власності: теоретико-правовий аналіз // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 28-32
1069912
  Яворська О.С. Передання майна у власність за спадковим договором // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 62-67. – (Право. Економіка. Управління)
1069913
  Шаповал Л.І. Передання повноважень за довіреностями представнику та третій особі // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 89-93.
1069914
  Важинський Є. Передання прав з цінних паперів та перехід права власності на папери // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 38-45.
1069915
  Шимон С.І. Передання товару, фікційна традиція та правова фікція у правовідносинах з купівлі-продажу майнових прав // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 300-305. – ISSN 1563-3349
1069916
  Богачева В.С. Передаточные функции оптических систем : указ. отеч. и иностр. лит. / В.С. Богачева, К.Г. Предко; АН БССР. Б-ка Могилев. отд-ния Ин-та физики АН БССР. – Могилев : [б. и.]
Ч. 2 : С 1961 г. до 1966 г. / сост. В.С. Богачева, К.Г. Предко. – 1979. – 84 с.
1069917
  Костюков А.И. Передача активности "литеральных" нисходящих систем некоторыми группами спинальных нейтронов : Автореф... канд. биолнаук: 03.00.02 / Костюков А. И.; АН УССР, Ин-т физиол. – К., 1974. – 26л.
1069918
  Давыдов В.В. Передача альфа-частиц в реакциях (Li6,d) и (Li7,t) : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 055 / Давыдов В.В. ; Моск. гос. ун-т , Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – Москва, 1969. – 8 с. – Бібліогр.:с.8
1069919
  Крамар Ю.Б. Передача англомовних назв художніх фільмів українською мовою // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: К.В. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2018. – С. 148-152. – ISSN 1993-5560
1069920
  Панахи М.А. Передача арабских звуков в современном азербайджанском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Панахи М.А.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1960. – 19л.
1069921
  Тугай М.С. Передача архаїзмів у трагедії "Ромео і Джульєтта" в перекладі Василя Мисика // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: К.В. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2018. – С. 163-167. – ISSN 1993-5560
1069922
  Пристайко О. Передача архівної ситеми у відання НКВС: причини та наслідки // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 3-18
1069923
  Скибо Г.Г. Передача афферентной импульсации через медиальное ядро Бурдаха : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 102 / Скибо Г.Г. ; АН УССР , Ин-т физиологии. – Киев, 1968. – 18 с.
1069924
  Фелів О. Передача в іпотеку об"єктів незавершеного будівництва / О. Фелів, О. Лепіхіна // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 лютого (№ 7)


  "... Можливі варіанти?"
1069925
  Філозоп А. Передача в оренду державного майна платника акцизного збору - виробника алкогольої продукції // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 48. – С.18-20
1069926
  Бременер М.С. Передача ведется из класса : повесть : [для ст. возраста] / М.С. Бременер ; рис. Д. Штеренберга. – Москва : Детгиз, 1959. – 206 с.
1069927
  Пушкарев Ю.П. Передача возбуждения в симпатических ганглиях при различной гликемии. : Автореф... Канд.биол.наук: / Пушкарев Ю.П.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1964. – 18л.
1069928
  Гроднев И.И. Передача высокочастотной энергии по направляющим системам / И.И. Гроднев. – М, 1962. – 36с.
1069929
  Писаренко В.К. Передача высот на монтажные горизонты / В.К. Писаренко, Н.А. Шмелин, Р.Б. Измайлов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 10. – С. 2-4 : табл. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0016-7126
1069930
  Денисенко Н.В. Передача граматичної емфази в перекладі з англійської мови на українську // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 108-112. – ISBN 966-8188-07-1
1069931
   Передача данных. – М, 1979. – 64с.
1069932
  Боккер П. Передача данных : техника связи в системах телеобработки данных : [в 2-х тт.] / П. Боккер ; пер. с нем. С.М. Широкова под ред. Д.Д. Кловского. – Москва : Связь
Т. 1 : Основы / Совместно с Г.Г. Фоссом, З. Грютцманом, И. Петерсеном. – 1980. – 264 с. – Библиогр.: с. 252-263
1069933
   Передача данных в АСУ. – Кишинев, 1977. – 102с.
1069934
   Передача данных в локальных сетях ВЦ. – Минск, 1978. – 162с.
1069935
  Дивногорцев Г.П. и др. Передача данных в сетях вычислительных центров / Г.П. и др. Дивногорцев. – Минск, 1971. – 178с.
1069936
  Валиев Т.А. Передача данных по ЛЭП. / Т.А. Валиев, Ш.А. Заргаров. – Ташкент, 1973. – 154с.
1069937
  Петрович Н.Т. Передача дискретной информации в каналах с фазовой манипуляцией / Н.Т. Петрович. – М., 1965. – 263с.
1069938
  Вольфбейн С.П. Передача дискретных сигналов с помощью частотной модуляции / С.П. Вольфбейн, И.В. Музыченко. – Київ, 1968. – 151с.
1069939
  Абдуллаев Д.А. Передача дискретных сообщений в задачах и упражнениях : [учеб. пособие для электротехн. ин-тов связи спец. 0702] / Д. А. Абдуллаев, М. Н. Арипов. – Москва : Радио и связь, 1985. – 128 с. : ил. – Библиогр.: с. 124-126
1069940
   Передача дискретных сообщений по каналам с группирующимися ошибками. – М, 1972. – 147с.
1069941
  Макаров С.Б. Передача дискретных сообщений по радиоканалам с ограниченной полосой пропускания / С.Б. Макаров, И.А. Цикин. – Москва : Радио и связь, 1988. – 304 с.
1069942
  Кловский Д.Д. Передача дискретных сообщений по радиоканалам. : Автореф... доктор техн.наук: / Кловский Д.Д.; Москов. электротехн. ин-тут связи. – Куйбышев, 1964. – 34л.
1069943
   Передача заявлений, исполнительные надписи, депозит. – М, 1960. – 91с.
1069944
  Морозов Є. Передача зведеного виконавчого провадження до іншого органу ДВС // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 24-31 грудня (№ 51/52). – С. 22. – ISSN 1992-9277
1069945
  Ржецкий Н.Н. Передача знаний студентам / Н.Н. Ржецкий. – Киев : Вища школа, 1981. – 52 с.
1069946
  Головащук С.И. Передача значений и фразеологизмов одного языка средствами другого языка как основная проблема двуязычной лексикографии (на материалах русско-украинских и украинско-русских словарей) : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Головащук С.И.; АН УССР. Отд. лит-ры, языка и искусствовед. – К., 1970. – 25л.
1069947
   Передача и обработка информации в локальных вычислительных сетях : сб. науч. труд. – Минск, 1984. – 104 с.
1069948
   Передача и обработка информации голографическими методами / С.Б. Гуревич, В.Б. Константинов, В.К. Соколов, Д.Ф. Черных; Гуревич С.Б. – Москва : Советское радио, 1978. – 304 с.
1069949
  Зубарев Ю.Б. Передача изображений / Ю.Б. Зубарев, Г.Л. Глориозов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1989. – 336 с.
1069950
  Корн А. Передача изображений по телеграфу и радио / А. Корн, Э. Неспер. – Москва-Ленинград : Государственное издательство, 1928. – 107 с.
1069951
  Пивнутель Роллен Владимирович Передача импульсных потоков первыми центральными нейронами системы кожной чувствительности : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Пивнутель Роллен Владимирович; Ин-т физиологии. – К., 1979. – 16л.
1069952
  Фалькович М.С. Передача имущественных споров на рассмотрение государственного арбитража / М.С. Фалькович. – Москва : Гос. изд-во юридической лит-ры, 1961. – 80 с. – (Библиотечка хозяйственника и работника юрид. службы)
1069953
  Фано Р.М. Передача информации / Р.М. Фано. – Москва : Мир, 1965. – 438с.
1069954
  Гойхман Э.Ш. Передача информации в автоматизированных системах управления / Э.Ш. Гойхман, Ю.И. Лосев. – М., 1971. – 160с.
1069955
  Гойхман Э.Ш. Передача информации в АСУ / Э.Ш. Гойхман, Ю.И. Лосев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1976. – 280с.
1069956
  Жураковский Ю.П. Передача информации в ГАП / Ю.П. Жураковский. – Киев, 1991. – 215с.
1069957
  Левченко И.А. Передача информации о координатах источника корма у пчелы медоносной / И.А. Левченко; АН УССР, Ин-т зоологии. – Киев : Наукова думка, 1976. – 251с.
1069958
  Хармут Х. Передача информации ортогональными функциями / Х. Хармут. – Москва, 1975. – 267с.
1069959
  Турин В.Я. Передача информации по каналам с памятью / В.Я. Турин. – Москва, 1977. – 248с.
1069960
  Шеховцов О.И. Передача информации по нестационарным каналам связи / О.И. Шеховцов, С.Г. Горохов. – Ленинград, 1985. – 172с.
1069961
   Передача информации по радиоканалам, содержащим статистически неоднородные среды. – Москва : Наука, 1976. – 238 с.
1069962
  Тарасюк Ю.Ф. Передача информации под водой / Ю.Ф. Тарасюк. – Москва : Знание, 1974. – 64 с.
1069963
  Покуса Ю.Є. Передача ідіостилю О. Гакслі в українських перекладах // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: К.В. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2018. – С. 157-162. – ISSN 1993-5560


  "Антиутопія "Brave New World" (1932) - найвища точка в розвитку сатиричного генія O. Гакслі і одночасно початок втрати віри в людство. Традиційна рецепція "роману-попередження", трактувалася як пародія на "технократичні" фантазії Г. Уеллса, - це ...
1069964
  Гончар С.А. Передача інформації з використанням часових замків шляхом створення файла-інсталятора з функцією саморозпакування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 106-109. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1069965
  Чупахін О. Передача інформації за підсумками голосування на виборах в Україні. Сучасний стан і проблемні питання // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2011. – № 1 (20). – С. 30-32


  21-25 лютого у Мехіко відбувся міжнародний семінар з організації виборчого процесу, проведений партнерами міжнародної програми навчання та досліджень з виборчих питань, а саме: Програмою розвитку ООН (ПРООН - Мексика) та виборчими органами Мексики - ...
1069966
  Пентковская Т.В. Передача конструкций с субстантивированным инфинитивом в древнейшем славянском переводе Жития Василия Нового // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 52-77. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматриваются способы передачи греческого субстантивированного инфинитива в древнейшем славянском переводе Жития Василия Нового, выполненном в Древней Руси в конце 11 в. Данные этого памятника сопоставля- ются с данными других ...
1069967
  Мельниченко Р. Передача корпоративних прав за договором: проблеми теорії та практики // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 193-194. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1069968
  Вольвач П. Передача Криму Україні: за лаштунками // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 28 липня (№ 30). – С. 3
1069969
  Скібіцька О. Передача культурно-маркованої лексики при перекладі англомовних туристичних текстів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 171-185. – (Германська філологія ; Вип. 408/409)
1069970
  Стрельцова И.Д. Передача лексико-грамматических свойств русских слов на армянский язык. : Автореф... канд.филол.наук: 661 / Стрельцова И.Д.; АН Арм.ССР.Ин-т языка. – Ереван, 1968. – 27л.
1069971
  Беляева Т.Н. Передача лексических средств выражения модальности со значением долженствования в переводе мемуарного типа текста ( на примере перевода книги Билла Клинтона "Моя жизнь" / Т.Н. Беляева, Н.А. Булавина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 89-95. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 2). – ISSN 0201-7385
1069972
  Новікова В.В. Передача майна за договором ренти за плату та безплатно: визначення понять // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 213-218. – ISBN 966-7784-65-7
1069973
  Бодерсков С.А. Передача на поруки / С.А. Бодерсков. – Москва : Госюриздат, 1961. – 79 с.
1069974
  Мендельсон Г.А. Передача на поруки лиц, совершивших преступления / Г.А. Мендельсон. – Москва, 1963. – 87с.
1069975
  Гуткин И.М. Передача на поруки органам дознания / И.М. Гуткин. – Москва, 1961. – 54с.
1069976
  Феличкин Ю.М. Передача национального колорита поэзии. (По матер. франц. переводов Маяковского, Блока, Есенина и Твардовского) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Феличкин Ю.М. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1966. – 22 с.
1069977
  Червоненкис Я.М. Передача небольших и средних мощностей постоянным током на дальние расстояния. / Я.М. Червоненкис. – М., 1957. – 176с.
1069978
  Кучма О.І. Передача німецьких емоційно-експресивних часток українською мовою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 130-133. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Досліджено функції німецьких емоційно-експресивних часток та варіанти їх перекладу українською мовою. Представлено результати цього дослідження двох німецьких емоційно-експресивних часток aber та auch.
1069979
  Щербина В.В. Передача об"ємності зображення / В.В. Щербина. – Київ, 1965. – 43с.
1069980
  Покровська І.Л. Передача ознак розміру засобами сучасної турецької мови // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 142-145
1069981
  Матяш Е.Ю. Передача онімів у романі Дж. Р.Р.Мартіна "Гра престолів" українською мовою / Е.Ю. Матяш, А.О. Івахненко // In Statu Nascendi : теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Ольховська А.С., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 19. – С. 133-137. – ISBN 978-966-285-556-2
1069982
  Клюев В. Передача опыта без границ / Владимир Клюев, Марина Захаренко // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 7. – С. 61-65. – ISSN 0869-4915


  В марте 2011 года представительная российско-украинская делегация библиотечных работников провела в Китае почти две недели, побывав в шести городах (Пекин - Сиань - Нанкин - Сучжоу - Ханчжоу - Шанхай) и посетив базнотипные библиотеки: Национальную ...
1069983
  Авдеева А.В. Передача осуществления полномочий Российской Федерации органам государственной власти субъектов Российской Федерации: конституционно-правовые проблемы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 151-160. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385
1069984
  Бочарова Татьяна Григорьевна Передача параметров ситуации лексико-семантическими средствами французского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Бочарова Татьяна Григорьевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 24л.
1069985
  Одінцова А.Д. Передача побутових реалій в українських перекладах оповідань про Шерлока Холмса / А.Д. Одінцова, А.О. Івахненко // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Черноватий Л.М., Мартинюк А.П., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 21. – С. 132-138. – ISBN 978-966-285-684-2
1069986
  Орличенко О.В. Передача португальських прислів"їв і приказок // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 484-496


  Стаття присвячена опису лінгвістичних особливостей прислів"їв і приказок португальської мови та способів їхньої передачі українською .Доведено, що при використанні методу калькування в ході перекладу приказкових висловів, необхідно користуватися не ...
1069987
  Меняйло Л. Передача прав на використання творів // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С.17-21. – ISSN 1608-6422
1069988
  Андрощук Г. Передача прав на майбутні винаходи: судова практика США // Юридична газета. – Київ, 2017. – 24 жовтня (№ 43/44). – С. 18
1069989
  Посполітак В.В. Передача права власності на цінні папери та прав за цінними паперами в Україні (цивільно-правовий аспект) : Автореф...канд. юридичних наук:12.00.03 / Посполітак В.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.:с.17
1069990
  Посполітак Володимир Володимирович Передача права власності на цінні папери та прав за цінними паперами в Україні (цивільно-правовий аспект) : Дис...канд.юрид.наук:12.00.03 / Посполітак Володимир Володимирович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 226л. + Додаток:л.200-226. – Бібліогр.:л.168-199
1069991
  Чугунова С. Передача права за заявкою на торговельну марку // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 2. – С. 28-36 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1608-6422
1069992
  Клочко О.Т. Передача права на використання ділової репутації за договором комерційної концесії // Генезис публічного та приватного права: європейський вимір : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (6 берез. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 58-61. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-71-8
1069993
  Чернадчук В. Передача права на здійснення видатків бюджету // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 58-60. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1069994
  Чернадчук В. Передача права на здійснення видатків бюджету // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 58-60. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1069995
  Евков А. Передача права собственности на материальный носитель как условие применения принципа исчерпания прав на объекты интеллектуальной собственности // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 52-57.
1069996
  Овчаренко Л. Передача професійних гончарських знань в умовах цехової організації праці на території підросійських українських земель // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 18-22. – ISSN 2309-9356


  У статті на прикладі гончарних цехів, які діяли на території підросійських українських земель, проаналізовано умови передачі професійних гончарських знань від майстрів до учнів та підмайстрів, розглянуто цехову систему професійного зростання гончарів, ...
1069997
  Ефремова Н.И. Передача профессиональным союзом СССР управления государственным социальным срахованием - важный этап в осуществлении Ленинской страховой программы : Автореф... канд. ист.наук: / Ефремова Н.И.; Высш. школа профдвижения ВЦСПС. Кафедра истории профсоюзов СССР. – М., 1967. – 21л.
1069998
   Передача речи по сетям передачи данных с коммутацией пакетов. – М, 1988. – 76с.
1069999
  Спенс М. Передача сигналов и информационная структура рынков: история вопроса // Экономический вестник ЭКОВЕСТ : Научный журнал / Институт приватизации и менеджмента. – Минск, 2006. – Вып. 5, № 3. – С. 415-464. – ISSN 1815-1345
1070000
  Шендерович А.М. Передача сигналов цветного телевидения по линиям связи / А.М. Шендерович, Л.А. Севальнев. – Москва : Связь, 1973. – 169 с.
<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,