Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>
1069001
  Лук"янчук Г. "Подорож крізь час" Анатолія Горового // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 11-24 листопада (№ 43/44)
1069002
  Бурлака Г. "Подорож на Ай-Петрі": у пошуках автора


  Низка публікацій 1990-х років утвердила традицію приписувати авторство оповідання "Подорож на Ай-Петрі" М. Грушевському. У статті викладено аргументи, які заперечують таку версію.
1069003
  Школа І.В. "Подорож..." М. Йогансена і "Повернення Дон Кіхота" Г.-К. Честертона: дискурс театральності недраматичного твору // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 304-308. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1069004
  Казьмирчук М. "Подорожні журнали" – джерела про виробничу культуру і побут робітників Київської губернії кінця ХІХ ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 74-78


  У статті аналізуються недосліджені архівні матеріали "Подорожніх журналів" та висвітлюється їхня інформаціящодо розвитку промисловості Київської губернії кінця ХІХ ст. Автор статті розглядає відображення національних проблем, які зачіпаються у ...
1069005
  Добровольская Алеся "Подорожуймо Україною"! // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 3. – С. 16-17 : фото
1069006
  Никольский С.А. "Подпольность" как мессианский национализм: трагическая ошибка Достоевского // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 7. – С. 109-120. – ISSN 0042-8744
1069007
  Даниленко І.І. "Подражаніє" як форма інтертекстуальної творчості в поетичному дискурсі Т. Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 204-208


  У статті уточнюється поняття "подражаніє", що запроваджене в українській літературі Т.Шевченком на позначення поезій, створених засобами творчого наслідування. В статье уточняется понятие "подражание", введенное в украинскую литературу Т.Шевченко ...
1069008
   "Подружити" стартапи й інвесторів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 16 листопада (№ 45). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  На базі Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" відбувається IX Фестиваль інноваційних проєктів Sikorsky Challenge 2020.
1069009
  Самойлов О.Ф. "Подружня диктатура" як феномен міжнародних відносин (на прикладі Філіппін) // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2018. – Вип. 13. – С. 233-252. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
1069010
  Глазова Е. "Подсказано Дантом". О поэтике и поэзии Мандельштама / Елена Глазова, Марина Глазова. – Киев : Дух і Літера, 2011. – 721, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 613-712. – ISBN 978-966-378-205-8
1069011
  Квасниця О. "Подяка - пам"ять серця" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 22-23 травня (№ 94/95). – С. 8-9


  Обговорення у Львіському нац. ун-ті імені Івана Франка бестселера "День вдячності" в межах круглого столу "Дискурс газети "День" як світоглядний орієнтир у професійному становленні журналіста".
1069012
  Іванко А.Б. "Подякуймо долі, що він у нас був. І - є!" (Повернення Володимира Антоновича) // Історики України XIX - XX ст. : (нариси української історіографії) / А.Б. Іванко. – Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2001. – С. 83-96. – ISBN 966-583-076-7
1069013
  Бовдуй Д. ...Подорожуй... : вірші // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 7. – С. 84-96
1069014
  Казандзакіс Н. [Подорoжуючи : Іспанія / Н. Казандзакіс. – Афіни : Казандзакі, 1996. – 225 с. – Видання новогрецькою мовою. - В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1996
1069015
  Терзакіс А. [Подорож із вечірньою зорею : роман / Ангелос Терзакіс. – 11-е вид. – Афіни : Естія, 1998. – 171 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 79]). – ISBN 960-05-0299-4
1069016
  Казандзакіс Нікос [Подорожyючи : Англія / Казандзакіс Нікос. – Афіни : Казандзакі, 1996. – 284 с. – Видання новогрецькою мовою
1069017
  Ураніс К. [Подорожі: Греція / Костас Ураніс. – 7-е вид. – Афіни : Естія, 1992. – 445 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 216]). – ISBN 960-05-0425-3
1069018
  Ураніс К. [Подорожі: Іспанія / Костас Ураніс. – 2-е вид. – Афіни : Естія, 1997. – 352 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 14]). – ISBN 960-05-0709-2
1069019
  Ураніс К. [Подорожі: Італія / Костас Ураніс. – Афіни : Естія, 1978. – 242 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 15])
1069020
  Казандзакіс Нікос [Подорожуючи : Італія, Єгипет, Синай, Єрусалим, Кіпр, Пелопонес / Казандзакіс Нікос. – 6-е вид. – Афіни : Казандзакі, 1969. – 329 с. – Видання новогрецькою мовою
1069021
  Казандзакіс Н. [Подорожуючи : Росія / Н. Казандзакіс. – Афіни : Казандзакі, 1996. – 275 с. – Видання новогрецькою мовою. - В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1996
1069022
  Казандзакіс Н. [Подорожуючи : Японія, Китай / Н. Казандзакіс. – Афіни : Казандзакі, 1996. – 413 с. – Видання новогрецькою мовою. - В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1996
1069023
  Маніотіс Й. [Подружжя. Білий день. Свідоцтво про смерть : п"єси / Йоргос Маніотіс. – Афіни : Вид-во Патакіса, 1992. – 238 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Сучасна грецька література ; т. 1 ; Театр]). – ISBN 960-293-809-0
1069024
  Зензинов З. По-дорожное : Слово о странствующих // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 3. – С. 8-23. – ISSN 0130-7673
1069025
  Голомолзин Евгений По-европейски / Голомолзин Евгений, Шаповалов Андрей // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 74 : фото
1069026
  Лисенко О.Є. Подолання "міфу війни", або Від якої спадщини ми відмовляємося: науковий дискурс, політика пам"яті та сучасні виклики : (з приводу 70-річчя перемоги над нацизмом і фашизмом) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 2 (521), березень - квітень. – С.4-21. – ISSN 0130-5247
1069027
  Ворона В.А. Подолання антропоцентризму як передумова зміни ставлення до тварин в західній культурі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 215-218. – ISSN 2076-1554
1069028
  Сіньова Л.М. Подолання бідності в Україні: соціально-правовий аспект // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2016. – Вип. № 3. – С. 183-194
1069029
  Симоненко І.М. Подолання віктимності історичної пам"яті українського суспільства // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (17). – С. 37-43
1069030
  Грабовська І. Подолання гендерних стереотипів як умова цивілізаційного поступу cучасного українства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 51-53. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються стереотипи щодо жіночого політичного лідерства в сучасній Україні та акцентується увага на необхідності їх подолання як на умові цивілізаційного поступу українства, насамперед у напрямку до спільного європейського простору. The ...
1069031
  Шарий Г.І. Подолання економічного підпілля земельних відносин в Україні / Г.І. Шарий, С.В. Нестеренко, Л.В. Москаленко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/10, травень. – С. 24-30. – ISSN 2306-6792
1069032
  Ігнатова Л. Подолання інвестбар"єрів. Юридичні послуги у сфері інвестування за кордон // Юридична газета. – Київ, 2017. – 30 травня (№ 22). – С. 26-27
1069033
  Геєць В.М. Подолання квазіринковості - шлях до інвестиційно орієнтованої моделі економічного зростання // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 6 (643). – С.4-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1069034
  Шуть А. Подолання колізій - "Per aspera ad astra" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 75-77


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
1069035
  Тільняк Н.В. Подолання комунікативних бар"єрів у міжкультурній комунікації / Н.В. Тільняк, Л.М. Сидоренко // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 110-114. – ISSN 2522-493X
1069036
  Політова А. Подолання корупції в Україні: проблемні питання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 45-47
1069037
  Краєва О.А. Подолання кризи ідентичності в підлітковому віці : монографія / О.А. Краєва ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Харків : Видавництво Іванченка І.С., 2018. – 216, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 177-200. – ISBN 978-617-7675-15-9
1069038
  Зеленько Г.І. Подолання кризи інституційної довіри як передумова розвитку соціального капіталу // Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси : [збірник наук. праць] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [упоряд.: З.Ф. Самчук, Г.І. Зеленько, М.С. Кармазіна та ін. ; за ред. О.О. Рафальського, О.М. Майбороди]. – Київ : ІПіЕНД НАН України, 2018. – С. 38-66. – ISBN 978-966-02-8821-8
1069039
  Боженко Н. Подолання міфів про Другу світову війну // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 15-18
1069040
  Новіков В. Подолання надмірної нерівності - пріоритет соціальної політики // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 3-7. – Бібліогр.: 1 назв.
1069041
  Тарутіна З.Є. Подолання негативних наслідків стресів у студентів як одні і з елементів гуманізації університетської освіти // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 77-78
1069042
  Гаврилюк К.К. Подолання політичної кризи в Україні в умовах гібридної війни: інформаційна складова // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 154-166. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
1069043
  Чичиркіиа С.П. Подолання протидії розслідуванню службового підроблення // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 512-518. – ISSN 1563-3349
1069044
  Мудрецький Р.В. Подолання протидії судовому розгляду у кримінальних провадженнях : автореф. дис. … канд. юрид. наук (д-ра філософії) : 12.00.09 / Мудрецький Роман Володимирович ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Кривий Ріг, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1069045
  Єщенко П.С. Подолання ринкового романтизму і фундаменталізму - економічний імператив сучасності / П.С. Єщенко, А.Г. Арсенко // Економіка і прогнозування : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2010. – № 2, квітень - червень. – С. 7-25. – ISSN 1605-7988


  Розглянуто існуючу фінансово-економічну кризу в контексті сучасних глобалізаційних трансформацій. З цих позицій обгрунтовано системні фактори кризи, розкрито місце і роль bubbleeconomics у витесненні реального виробництва й створенні "економіки ...
1069046
  Петровська І.П. Подолання соціальних проблем шляхом приватного бізнесу / І.П. Петровська, Д.В. Буханевич // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 157-164. – ISSN 2310-5534
1069047
  Пикало А.О. Подолання тоталітарного минулого в Україні та Німеччині: досвід Німеччини та виклики для України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 62-70. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 25). – ISSN 2227-6505
1069048
  Кузнєцов М.А. Подолання хвилювання на іспиті: копінг-поведінка студентів під час перевірки знань : монографія / М.А. Кузнєцов, А.В. Колчигіна. – Харків : Діса Плюс, 2017. – 205, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 159-174. – ISBN 978-617-7384-70-9
1069049
  П"ятигорська Є.М. Подолання. / Є.М. П"ятигорська. – К., 1961. – 207с.
1069050
  Черненко М. Подолати злочинність можна тільки спільними зусиллями // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.48-56
1069051
  Дорохов М. Подолати історичні стереотипи / М. Дорохов, О. Візгін // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 3


  Студентами та аспірантами історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка започаткован проект "Історія для воїна". Його учасники читатимуть лекції насамперед військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції на Сході України. ...
1069052
  Совсун І. Подолати плагіат. Місія неможлива? / І. Совсун, А. Чубко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17 - 23 вересня (№ 33). – С. 12


  Академічну спільноту України сколихнув черговий плагіатний скандал. Цього разу — довкола обраних членів Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО). Це не перший випадок зафіксованого плагіату в обраних членів НАЗЯВО — органу, ...
1069053
   Подолати себе : докум. розповіді. – Киев : Молодь, 1990. – 184 с.
1069054
  Мамутов В.К. Подолати слабкість і хвороби громадянського суспільства
1069055
  Гужва І. Подолати трикратну діру в торговельному балансі. Місія можлива? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 2 - 8 червня (№ 21)


  "У травні 2018-го Україна дуже скромно відзначила десяту річницю членства в СОТ. Незважаючи на окремі здобутки і перемоги, загалом приводів для святкувань небагато. Починаючи з 2005 р. (рис.), відтоді, як Україна, готуючись до повноцінного членства в ...
1069056
  Кондратик Л.Й. Подолинський Сергій Андрійович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 80-83. – ISBN 5776391970
1069057
  Огородник І.В. Подолинський Сергій Андрійович / І.В. Огородник, М.Ю. Русин // Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І.В. Огородник, М.Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – С. 221-224. – ISBN 5-325-00792-0
1069058
   Подолинський Сергій Андрійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 40-41. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1069059
   Подолинський Сергій Андрійович // Історія економічних учень : хрестоматія / КНУТШ ; [упоряд. : В.Д. Базилевич, Т.В. Гайдай, А.О. Маслов, Н.І. Гражевська, О.П. Нестеренко, Л.В. Вернигора] ; за ред. В.Д. Базилевича. – Київ : Київський університет, 2008. – С. 398-401. – ISBN 978-966-439-104-4
1069060
  Кухар В. Подолинський Сергій Андрійович // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 572-574. – ISBN 978-966-418-286-4
1069061
  Чернецький Є. Подолинські // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 9-10 листопада (№ 204/205)


  Активний громадівець, соратник Михайла Драгоманова, економіст і предтеча екологічного світогляду Сергій Подолинський належить до грона найталановитіших українських мислителів останньої третини ХІХ століття, закінчив фізико-математичний факультет ...
1069062
  Петров Н.И. Подолия, .историческое описание : с одной хромолитографией, 2-мя фотокописми, 48-ю гравюрами и 2-мя картами. – Санкт-Петербург : Тип. Товарищества "Обществ. польза", 1891. – 401 с.


  Книга о Подолии (историческая область в бассейне Южного Буга и левобережья Днестра на территории современной Украины) входит в серию «Памятники русской старины в западных губерниях». Издателем книги является П. Н. Батюшков. Автор исторического очерка о ...
1069063
   Подолія. – Вінниця, 2001
1069064
   Подолян Микола Петрович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 238. – ISBN 978-966-2726-03-9
1069065
  Трембіцький А.М. Подолянин Іван Розгін про Національну революцію 1917-1921 рр. на Поділлі / А.М. Трембіцький, Л.А. Іваневич // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 454-466. – (Історичні науки ; Вип. 5)
1069066
  Прокопчук В.С. Подолянин Кость Туркало: доля учасника українізації // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 47-48
1069067
  Прокопчук В.С. Подолянин М.Л. Боровський - керівник Інституту дослідів Волині у Вінніпезі у 1956-1968 рр. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 476-483. – (Історичні науки ; Т. 21)


  Михайло Леонтійович Боровський — фахівець у галузі бджільництва й садівництва, автор підручників з пасічництва й садівництва. Голова управи Інституту дослідів Волині у Вінніпезі протягом 1956-1968 рр.
1069068
  Прокопчук В.С. Подолянини К. Туркало - жертва сфальсифікованої справи "Спілки визволення України" // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 448-453. – (Історичні науки ; Вип. 5)
1069069
  Маняк В.А. Подолье / В.А. Маняк. – Москва, 1989. – 517 с.
1069070
  Гордиевич А.С. Подольские пейзажи : фотоочерки / А.С. Гордиевич. – Одесса : Маяк, 1981. – 96 с.
1069071
  Выржиковский Р.Р. Подольские фосфориты и будущее фосфоритовой промышленности на Украине / Р.Р. Выржиковский. – 191 с.
1069072
  Циборовский А. Подольское градостроительство / А. Циборовский. – Варшава, 1956. – 78с.
1069073
  Курилко Алексей Подонок : киноповесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 3. – С. 48-79. – ISSN 0131-8136
1069074
  Михеев В.К. Подонье в составе Хазарского каганата / В.К. Михеев. – Х., 1985. – 148с.
1069075
  Андієвська Е. Подорож : новелі / Емма Андієвська. – Мюнхен : [б. в.], 1955. – 99, [2] c.


  У пр. №1694956 напис: Марині Приходько єдиній поетові-українці. Емма Андієвська. Нью-Йорк, 3.2.1960
1069076
  Зегерс А. Подорож : Історія одного кохання / А. Зегерс. – Київ : Молодь, 1973. – 106с.
1069077
  Павленко І. Подорож "Роксоланії" до Країни Сонця / Іван Павленко // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Грудень (№ 14/15)


  Народний ансамбль української музики "Роксоланія" Ін-ту філології КНУТШ побував у Японії на запрошення взяти участь у культурно-освітній програмі "Осака у світі" з метою репрезентації української традиційної музичної культури в Японії. Ансамбль ...
1069078
   Подорож без кінця. – К, 1986. – 279с.
1069079
  Канюка М.С. Подорож без надії : оповідання та повісті / М.С. Канюка. – Київ : Веселка, 1973. – 412 с.
1069080
  Пашицький Е.А. Подорож буде небезпечною / Е.А. Пашицький, О.П. Рожен. – К., 1989. – 152с.
1069081
  Мазуренко Олена Подорож Буковинськими Карпатами // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (114), березень - квітень. – С. 15-19 : фото. – Бібліогр.: 1.
1069082
  Асєєв Ю.С. Подорож в античний світ / Ю.С. Асєєв. – Київ, 1970. – 128 с.
1069083
  Пржевальський Н.М. Подорож в Уссурійському краі 1867-1869 / Н.М. Пржевальський. – Київ : Радянська школа, 1951. – 324с.
1069084
  Капіруліна С.Л. Подорож гірською системою Юри // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 11 (177). – С. 39-47 : фото
1069085
  Рошко М. Подорож головного героя як ініціація у "Божественной комедии" Данте Аліг"єрі та "Маленькому принці" Антуана де Сент-Екзюпері // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 84-89. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (32))
1069086
  Свіфт Д. Подорож Гуллівера до країни ліліпутів. / Д. Свіфт. – Харків, 1929. – 77с.
1069087
  Свіфт Д. Подорож Гуллівера до краю великанів / Джонатан Свіфт ; Після нїмецкої пеpеpібки Фp. Камбеpія пеpеклав Василь В-p. – Львів : [Виданє Руского Т-ва Пед.] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpского, 1906. – 39 с.
1069088
  Куликова Лілія Подорож давньогрецьким містом. Давня Спарта. Спортивні змагання. Олімпійські ігри // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 27-32
1069089
  Балабко О.В. Подорож до Венеції з Коцюбинським // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (131). – С. 48-52 : фото
1069090
  Ковінька О.І. Подорож до Ворскли / О.І. Ковінька. – К., 1975. – 384с.
1069091
  Лігостов В.О. Подорож до Ельдорадо : гумористичні повісті / В.О. Лігостов. – Київ, 1969. – 230 с.
1069092
  Лігостов В.О. Подорож до Ельдорадо : гумористичні повісті / В.О. Лігостов. – Київ : Дніпро, 1983. – 295 с.
1069093
  Гусейнова О. Подорож до Європи: поетика екзотичного в американському літературному романтизмі // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 74-79
1069094
  Харчук Б.М. Подорож до зубра : повісті / Борис Харчук. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 368 с.
1069095
  Полторацький О.І. Подорож до Італії / О.І. Полторацький. – Київ, 1960. – 92с.
1069096
  Тичина П.Г. Подорож до Іхтімана : поема : з рукопис. спадщини / Павло Тичина ; [післямова та прим. З. Гончарука]. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 125 с.
1069097
  Маковей О. Подорож до Києва / О. Маковей. – Київ : Бібліотека українця, 1998. – 50с. – (Бібліотека українця). – ISBN 9667419312
1069098
   Подорож до країни безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 9-11 : фото
1069099
   Подорож до країни безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 23-25 : фото
1069100
   Подорож до країни безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 17-20 : фото
1069101
  Прибитько В.М. Подорож до країни безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 9, вересень. – С. 32 : фото
1069102
  Онищенко Геннадій Подорож до Країни Чудес (Інтерв"ю з репортером ЗМІ Лесею Туровською) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 30-32
1069103
  Пляшко Л.А. Подорож до міста XVIII століття. / Л.А. Пляшко. – Київ : Наукова думка, 1980. – 151с.
1069104
  Букет Є. Подорож до міста свободи й надії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 27 серпня - 2 вересня (№ 34). – С. 14-15


  Столиця країни ацтеків Мехіко.
1069105
  Багмут І.А. Подорож до Небесних гір : нотатки туриста до Центрального Тієнь-Шану / Іван Багмут ; фото С. Шиманського. – Харків : Дніпропетровське ДВУ, 1930. – 95 с.
1069106
  Іванчеко Н. Подорож до стольного града Коростень // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 39-40
1069107
  Верн Ж. Подорож до центру Землі / Ж. Верн. – Харків, 1928. – 264с.
1069108
  Сенченко І.Ю. Подорож до Червонограда : повісті / Сенченко І.Ю. ; [ іл.: Лопата В.І. ]. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 216 с. : іл., 1 л. портр.
1069109
  Сухарєва С.В. Подорож довкола світу. Вивчаємо польську мову : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / С.В. Сухарєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011. – 285, [3] с. – Бібліогр.: с. 283-285. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-493-5; 978-966-600-582-6
1069110
  Капіруліна С.Л. Подорож долиною Луари // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 1/2 (155/156). – С. 39-46 : фото
1069111
   Подорож європейським простором // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2017. – Лютий (№ 2)


  Побачити, як функціонують інституції Євросоюзу та парламентська система Франції, департаменти перекладу Єврокомісії та дипломатичні представництва України за кордоном змогли студенти Інституту міжнародних відносин КНУ – учасники міжнародної ...
1069112
  Верзілін М М. Подорож з домашніми рослинами / М М. Верзілін. – Київ, 1956. – 336 с.
1069113
  Тичина П.Г. Подорож з капелою К. Г. Стеценка : Щоденник / П.Г. Тичина. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 261 с.
1069114
  Радіщев О.М. Подорож з Петербурга в Москву / О.М. Радіщев. – Київ, 1949. – 156с.
1069115
  Федор О.Т. Подорож за кордон // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 38-39 : фото
1069116
  Багдай А. Подорож за саму усмішку : [повість : для серед. шкільного віку] / Адам Багдай : з польськ. пер. Олексій Федосенко ; мал. Валентин Чернуха. – Київ : Веселка, 1967. – 215 с. : іл.
1069117
  Голиш Г.М. Подорож Златокраєм : нарис історії та сьогодення Золотоніського району / Г.М. Голиш, Л.Г. Голиш, М.Ф. Пономаренко. – Черкаси : Вертикаль, 2008. – 572 с. – ISBN 978-966-8438-79-0
1069118
  Герасименко Арсеній Подорож зоряним небом / Герасименко Арсеній, Щегельський Олексій, Бризгалов Олег // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 142-147 : фото
1069119
  Букет Є. Подорож із Києва до Житомира з Дмитром Малаковим // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 16 листопада (№ 46). – С. 4. – ISSN 2519-4429
1069120
  Антоненко В. Подорож крізь віки // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 7


  Студенти, викладачі історичного факультету та гості: ректор Л. Губерський і проректор з навчально-виховної роботи В.А. Бугров - стали учасниками тематичного вечора у вигляді середньовічного балу.
1069121
  Ципердюк І. Подорож крізь туман : статті та есеї / Іван Ципердюк. – Київ : Грані-Т, 2010. – 119, [1] с. : іл. – Сер. засн. 2007 р. – (De profundis). – ISBN 978-966-465-310-4
1069122
  Хорс І. Подорож крізь час // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 11 вересня (№ 17). – С. 12. – ISSN 2519-4429


  Виставка живопису "Крізь час" українського художника, поета та історика Анатолія Горового.
1069123
  Груша Я.А. Подорож лабіринтами пам"яті в романі У. Еко "Загадкове полум"я королеви Лоани" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 130-133. – (Б-ка Ін-ту філології)
1069124
  Соколов Б. Подорож лікаря з політичними істотами в пошуках порятунку // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 7-8 травня (№ 81/82). – С. 3


  Новий роман Володимира Сорокіна "Лікар Гарін", який щойно вийшов у Москві, багато в чому є підсумковим для письменника.
1069125
   Подорож Мавки // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 2


  "Обкладинку березневого випуску американського журналу Animation Magazine прикрасила наша Мавка - та сама героїня Лесі Українки. Великим тиражем видання розійшлося на Cartoon Movie - найбільшому майданчику Європи для професіоналів анімаційної ...
1069126
  Челпан В. Подорож мовними знаками в часі і просторі // Cucuteni-Trypillia-Troy-Greece : written history 3500-1500 BC / I.L. Mosenkis. – Kyiv : ARATTA, 2018. – С. 39-40


  Автор цієї книжки - український учений Юрій Мосенкіс - відтворює історію чотиритисячолітньої давності у вимірах часу і простору.
1069127
  Федака П.М. Подорож музеями Закарпаття з гірким присмаком некомпетентності та плагіату // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 134-136. – (Серія: Історія ; вип. 2 (35))
1069128
  Баженова-Сорокіна Подорож мумі-тролів у часі і просторі // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; Рекламне агенство "Освіта України" ; голов. ред. В. Снєгірьова ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (444), вересень. – С. 42-44
1069129
  Караславов С.Г. Подорож на "Десиславі" / С.Г. Караславов. – Київ, 1983. – 200с.
1069130
  Дубовик М С. Подорож на "Пінгвіні" / М С. Дубовик, . – К, 1965. – 167с.
1069131
  Задорожний Микола Подорож на Ай-Петрі : географічне краєзнавство і туризм / Задорожний Микола, Скоробогатов Андрій // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 19
1069132
  Пшеничний В.М. Подорож на Верецький перевал / В.М. Пшеничний. – Львів, 1979. – 48с.
1069133
  Гейне Г. Подорож на Гарц / Генpіх Гайне; Пеpеклад О. Чеpняхівського; З пеpедмовою й поясненями Івана Фpанка. – [Львів] : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки ; [З дpук. Hаук.Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського], 1902. – V, 88 с.
1069134
  Сюндюков І. Подорож на край землі // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 11-12 червня (№ 93/94)


  Сигізмунд Герберштейн: місія посланця австрійського імператора до загадкової Московії.
1069135
  Селін Подорож на край ночі : Роман / Селін, Луї-Фердінан; Пер. з франц. Петро Таращук. – Київ, Харків : Юніверс, 2000. – 368с. – ISBN 966-7305-26-0; 966-03-0756-Х
1069136
  Селін Л.-Ф. Подорож на край ночі : Роман / Л.-Ф. Селін; Луї-Фердінан Селіт; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Переклад з французької П.Таращука. – Харків : Фоліо, 2006. – 367с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2827-3
1069137
  Конашевич С. Подорож на Крим Левка Чикаленка // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 24 січня (№ 2)
1069138
  Верн Ж. Подорож на місяць / Ж. Верн. – Харків, 1928. – 207с.
1069139
  Верн Ж. Подорож на Місяць / Ж. Верн. – Київ, 1948. – 252 с.
1069140
  Карпенко В.О. Подорож на острови / В.О. Карпенко. – Одеса, 1979. – 126с.
1069141
  Шлінк Б. Подорож на південь : проза: оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5/6 (989/990). – С. 166-175. – ISSN 0320 - 8370
1069142
  Кідрук М. Подорож на Пуп Землі : роман / Макс Кідрук. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 364, [4] с., [4] арк. іл. : іл., карт. – На обкл. також: Faster Island - Rapa Nui. – ISBN 978-617-12-0844-5
1069143
  Чепіженко В.В. Подорож на Схід в культурному дискурсі англійського рицарства XIV століття // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во ; редкол.: С.И. Посохов, В.С. Аксенов, С.И. Берестнев. – Харьков, 2016. – Вып. 14. – C. 64–73. – ISSN 2309-6608
1069144
  Кутуєв П. Подорож на Схід: ПереОРІЄНТація сучасного соціологічного дискурсу / Павло Кутуєв ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – 213, [1] с. – Бібліогр.: с. 103-108 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-660-507-1


  У пр. №1739222 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу з глибокою повагою та побажанням здоров"я і наснаги. Щиро Ваш Павло Кутуєв. 17/06/201 р.
1069145
  Ламонова О. Подорож навколо "Ночі" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 14-28 травня (№ 9/10). – С. 24. – ISSN 2519-4429


  Творчість Людмили Бруєвич - однієї з найавторитетніших постатей у сучасній українській графіці.
1069146
  Жулинський Микола Подорож нащадків доктора Леонардо в безсмертя // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 98-99. – ISSN 0130-5212
1069147
  Будько Євген Подорож от-кутюр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 24-25 : фото
1069148
  Лівінгстон Д. Подорож по Замбезі і її притоках / Д. Лівінгстон, Ч. Лівінгстон. – Київ, 1936. – 367с.
1069149
  Бохенський Я. Подорож по радянській країні. / Я. Бохенський. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1956. – 75с.
1069150
  Харченко Лідія Подорож по Стародавньому світу : (театралізована гра для 6-х класів) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 15-17
1069151
  Бабовал Р. Подорож поза форми = Journey beyond the forms / Роман Бабовал ; [обкл. і графіка Аркадії Аленської-Петришин]. – Нью Йорк : В-во Нью-Йорської групи, 1972. – 72 с. : іл.
1069152
  Поляновський М.Л. Подорож у жаркі країни / М.Л. Поляновський. – Харків-Одеса, 1937. – 115с.
1069153
  Захарченко В. Подорож у завтра. / В. Захарченко. – К., 1953. – 138с.
1069154
  Гаврилюк Оксана Подорож у казку : урок позакласного читання у 5 класі за казкою Валерія Шевчука "Панна квітів" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 20-22. – ISSN 0130-5263
1069155
  д"Обон Подорож у Космос. / д"Обон. – К., 1966. – 78с.
1069156
  Кулік Н. Подорож у минуле // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 10 серпня (№ 31/32). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793


  Історія Київського національного університета імені Тараса Шевченка.
1069157
  Бедзик Д.І. Подорож у молодість : Роман / Д.І. Бедзик. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 247с.
1069158
  Клід Б. Подорож у Павлокому // Критика. – Київ, 2011. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 25-26


  "Село Павлокома, розташоване у південно-східній Польщі, на берегах Сяну, за сорок кілометрів на захід від Перемишля, нині є гомогенним етнічно польським селом. Однак іще у міжвоєнній Польщі воно було переважно українським у змішаному ...
1069159
  Фарина І. Подорож у пам"ять // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 24 травня (№ 10). – С. 20


  Повість латиського письменника Яніса Акуратерса "Палаючий острів".
1069160
  Афанасьєв-Чужбинський Подорож у Південну Росію : Історична монографія / Олександр Афанасьєв-Чужбинський. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 469с. – ISBN 966-511-400-Х
1069161
  Радзієвський В.О. Подорож у підземну казку / В.О. Радзієвський. – Львів, 1973. – 63с.
1069162
  Волошінська Н. Подорож у просторі і часі: туристично-інформаційні та історико-краєзнавчі видання з фонду Національної історичної бібліотеки України / Н. Волошінська, О. Покропивна // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 240-250. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Туризм є невід"ємною складовою життя сучасного сус- пільства. На економічному рівні - це потужна світова ін- дустрія. При цьому варто не втрачати погляд на туризм як на історико-культурне, просвітницьке явище, покликане за- довольняти також потребу ...
1069163
  Горбачов Д. Подорож у Ренесанс / Д. Горбачов, П. Утевська // Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України; Запоріз. держ. ун-т ; відп. ред. Н. Торкун ; редкол.: Д.С. Наливайко, О.В. Мишанич, М.П. Кобак [та ін.]. – Запоріжжя, 2000. – Вип. 5. – С. 4-20. – ISBN 966-7809-05-6
1069164
  Вуйцінська А. Подорож у світ іншої людини // Критика. – Київ, 2011. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 32-35


  Сучасна польська література.
1069165
  Цінько С. Подорож у світ Олександра Довженка / С. Цінько, О. Ковальова
1069166
  Овчаренко Е. Подорож у світ українського кіно // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 17-23 червня (№ 24). – С. 15


  Презентація книги"Талант і гра: українські актори театру і кіно" та "Таємна історія фільмів. Пам"ять документів". Подію присвятили 80-річчю від дня народження Івана Миколайчука.
1069167
  Карпенко Л.В. Подорож у царство дорожніх знаків (Гра-вікторина для дітей дошкільного віку) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 12-13 : фото
1069168
  Данильчук А. Подорож у часі до волинської столиці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21-22 липня (№ 125/126). – С. 20


  Замок Любарта, оселя Вітовта, Лучеськ Великий.
1069169
  Данильчук А. Подорож у часі до волинської столиці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-29 липня (№ 130/131). – С. 20


  Старовинний Луцьк - "дзеркало" унікальної, драматичної історії міста, центру української Волині. Замок Любарта, оселя Вітовта, Лучеськ Великий.
1069170
  Горський Вілен Подорож як феномен культури (погляд з українського берега) // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – № 2/3 (7/8). – С. 225-227
1069171
  Салімонович Л. Подорож, що змінила життя. У березні виповниться 180 років від дня народження письменниці Марії Вольвач, яку називають "легендою Слобожанщини" // Україна молода. – Київ, 2021. – 26-27 лютого (№ 19). – С. 13


  Життя Марії Вольвач у переказах її земляків із села Черемушна нагадують легенду про загадкову жінку, яка була іншою, ніж вони самі. І це не дивно. До Харкова через родинні негаразди вона поїхала неписьменною безталанною 14-річною напівсиротою, а ...
1069172
  Булкіна І. Подорожанин і Домосид, або Листи українського мандрівника // Критика. – Київ, 2002. – Вересень, (число 9). – С. 22-24
1069173
  Литвинчук Л. Подорожатор / Любомир Литвинчук. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2007. – 167, [1] с. – (Агресивна бібліофілія). – ISBN 978-966-668-152-5
1069174
  Козланюк П.С. Подорожі / П.С. Козланюк. – Львов, 1959. – 84с.
1069175
  Петренко-Цеунова Подорожі в часі й просторі / підготувала Марія Чадюк // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 5-6 листопада (№ 135/136). – С. 30-31


  Вийшло друком дві книги Володимира Панченка про Тараса Шевченка.
1069176
  Капущинський Р. Подорожі з Геродотом = Podroze z Herodotem / Ришард Капущинський ; пер. з польської А. Чердаклі ; [ред. Д. Чередниченко ; худ. оформ. К. Міщук]. – Київ : Юніверс, 2011. – 194, [2] с. – (Серія "Історична думка"). – ISBN 978-966-8118-78-4
1069177
  Положій В.І. Подорожі з маленькою дочкою / Віктор Положій // Сіно / І.Ф. Куштенко. – Київ : Дніпро, 1987. – С. 128-239. – (Романи й повісті ; 1987/8)
1069178
   Подорожі П.К.Козлова : (Тібет, Туркестан, Джунгарія, Тієнь-Шан, Монголія, Кам, Амдо, Мертве місто Хара-Хото. Ріки: Селенга, Тола та інші. Пустиня Гобі) / Максакова В.; Під ред. П.К.Козлова. – Харків : Радянська школа, 1931. – 292с. : іл., 1 к.
1069179
  Стефановська Л. Подорожі пана Когіто // Критика. – Київ, 2010. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 38-39


  Творчість Збігнєва Герберта.
1069180
   Подорожі по Криму : Короткий довідник. – Сімферополь, 1959. – 104с.
1069181
  Радишевський Р. Подорожі та мемуаристика // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 21 : Юзеф Ігнацій Крашевський: діалог із Україною/ Радишевський Р. – С. 28-41. – ISBN 978-966-2462-81-4


  Роки, проведені в Україні Ю.І. Крашевським, і постійні мандрівки її теренами, знайшли своє художнє втілння в об"ємних томах вражень: "Спогади про Волинь, Полісся і Литву" (1840), "Картини з життя і подорожей" (1841), "Спогади про Одесу, Єдисан і ...
1069182
  Лабай К.В. Подорожі у часі у фаустівському сюжеті // Сучасна філологія: теорія та практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 листоп. 2014 р., м. Одеса / [М-во освіти і науки України], Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу ; [відп. ред. І.В. Ступак ; редкол.: І.Б. Морозова та ін.]. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – С. 32-35. – ISBN 978-617-7178-39-1
1069183
   Подорожі. Пошуки. Відкриття. – К, 1977. – 205с.
1069184
  Жуков В.С. Подорожная / В.С. Жуков. – М., 1977. – 111с.
1069185
  Симанович Д.Г. Подорожная Александра Пушкина / Д.Г. Симанович. – Минск, 1977. – 158с.
1069186
  Белоусов В.Н. Подорожная без бубенцов / В.Н. Белоусов. – Тула, 1968. – 191с.
1069187
  Шугаев В.М. Подорожная на Ангару: история одного знакомства с Сибирью / В.М. Шугаев. – М., 1989. – 255с.
1069188
  Душкин Н. Подорожник / Н. Душкин. – Алма-Ата, 1969. – 60с.
1069189
  Штейн Б.С. Подорожник / Б.С. Штейн. – Таллин, 1975. – 133с.
1069190
  Романова Р.А. Подорожник / Р.А. Романова. – Воронеж, 1976. – 32с.
1069191
  Маландій О.М. Подорожник / О.М. Маландій. – Х., 1987. – 46с.
1069192
   Подорожник. – Москва, 1989. – 16 с.
1069193
   Подорожник. – М, 1990. – 16с.
1069194
  Кулик М.В. Подорожник / М.В. Кулик. – Львів : Каменяр, 1990. – 70 с.
1069195
  Орач О. Подорожник. / О. Орач. – Донецьк, 1965. – 35с.
1069196
  Юдалевич М.И. Подорожник. / М.И. Юдалевич. – Барнаул, 1978. – 439с.
1069197
  Леднев Ю.М. Подорожники / Ю.М. Леднев. – М., 1972. – 87с.
1069198
  Юхимович В.Л. Подорожники : поезії / В.Л. Юхимович. – Київ : Дніпро, 1974. – 223 с.
1069199
  Вовчок В.Ю. Подорожники / В.Ю. Вовчок. – Ужгород : Карпати, 1987. – 196 с.
1069200
  Новиков В.В. Подорожники. Стихи. / В.В. Новиков. – Йошкар-Ола, 1970. – 56с.
1069201
  Рубцов Н.М. Подорожники: Стихи. / Н.М. Рубцов. – Москва, 1976. – 302с.
1069202
  Рубцов Н.М. Подорожники: Стихи. / Н.М. Рубцов. – Москва, 1985. – 319с.
1069203
  Кузовова Н. Подорожні записки м. Куліша як джерело історії голоду 1921-1923 рр. // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 178-182
1069204
  Кузова Н. Подорожні записки М. Куліша як джерело історії голоду 1921 - 1923 рр. // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 342-351
1069205
  Денисенко О. Подорожні записки Юрія Шевельова // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 6 (402). – С. 126-140. – ISSN 0869-3595
1069206
  Гіленко О.І. Подорожні нариси Віталія Коротича на сторінках журналу "Вітчизна" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 30-32


  У статті аналізуються особливості подорожніх нарисів В. Коротича, їх стиль, архітектоніка, авторська позиція та особливості індивідуального стилю автора. The article deals with structure peculiarities of V. Korotych"s essays, published in the ...
1069207
  Королева Н. Подорожній : легенди / Наталена Королева. – Торонто : Добра книжка
Вип. 147. – 1953. – 64 с.
1069208
  Мовчан Р. Подорожній "бранець птахів" над криницею в степу... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 5 жовтня (№ 39). – С. 3


  Світоій пам"яті Поета Володимира Коломійця.
1069209
  Терлецький Валентин Подорожній і жінка : роман-притча (фрагменти) // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 7/8. – С. 68-106. – ISSN 0130-1608
1069210
  Крман Даніел Подорожній щоденник : ( Itinerarium 1708 - 1709 ) / Крман Даніел; Пер. із слов.Ольга й Григорій Булахи; Впор.й прим. М.Неврлого. Вступ слово І.Дзюби. – Київ : Просвіта, 1999. – 160c. – ISBN 966-7551-04-0
1069211
  Крман Д. Подорожній щоденник (Itinerarium 1708-1709) / Даніел Крман ; пер. зі словацької : О. Булах, Г. Булах ; впорядкування й прим. М. Неврлого ; вступне слово : П. Мовчана, І. Дзюби. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Просвіта, 2010. – 242, [2] c., XVI с. іл. – ISBN 966-7551-04-0
1069212
   Подорожуємо з UM Air. Єгипет : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 27 : фото
1069213
   Подорожуємо з UM Air. Крим : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 18 : фото
1069214
   Подорожуємо з UM Air. Крим : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 16 : фото
1069215
   Подорожуємо з авіакомпанією UM Air. Сирія : Інформаційно-рекламний блок // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 34
1069216
   Подорожуємо з авіакомпанією UM Air. Узбекистан : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 28
1069217
  Усик Світлана Подорожуємо за кордон безпечно / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 7, липень. – С. 18-19 : фото
1069218
   Подорожуючи з WINDROSE : авіакомпанія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 42-43 : Фото
1069219
  Онищенко Лідія Подорожуючи містами Баварії : Країна і люди / Онищенко Лідія, Хардекопф Оксана // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 57-60 : Карта
1069220
  Куренной Е.Е. Подорожье : повести и рассказы / Е.Е. Куренной. – Иркутск, 1988. – 266с.
1069221
  Борхсениус Н.С. Подотряд червецы и щитовки / Н.С. Борхсениус. – М.-Л., 1960. – 284с.
1069222
  Борхсениус Н.С. Подотряд червецы и щитовки, семейство подушечницы и ложнощитовки / Н.С. Борхсениус. – М.-Л., 1957. – 494с.
1069223
  Муххамад-Казим Подох Надир-шаха в Индию / Муххамад-Казим. – М., 1961. – 207с.
1069224
  Свирщевский А. Подоходный налог / исследование. А. Свирщевского // Чтение о политической экономии и финансах / М.Н. Капустин. – Ярославль, 1879. – [2], VI, 247 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1069225
   Подоходный налог. – М, 1928. – 551с.
1069226
   Подоходный налог и культсбор с рабочих и служащих. – М, 1936. – 38с.
1069227
   Подоходный налог и налог с холостяков, одиноких и малосемейных граждан СССР. – М, 1947. – 32с.
1069228
   Подоходный налог и сбор на нужды жилищного и культурно-бытового строительства. – Москва, 1939. – 24 с.
1069229
   Подоходный налог и сбор на нужды жилищного и культурно-бытового строительства. – М, 1939. – 24с.
1069230
  Алексеенко М.М. Подоходный налог и условия его применения / Речь, произнес. на торжеств. собр. Имп. Харьк. ун-та, 17 янв. 1885 г. проф. М.М. Алексеенко. – Харьков : Тип. М.Ф. Зильберберга, 1885. – [2], 35 с.
1069231
  Ефименко Т.И. Подоходный налог как фактор инвестирования социальных программ // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 2002. – № 1. – С.89-94
1069232
  Болдырев Г.И. Подоходный налог на Западе и в России. / Г.И. Болдырев. – Л, 1924. – 274с.
1069233
  Мюллер Отто Подоходный налог по законодательствам различных государств : Сравнительное исследование ; Пер. с нем. / Д-р Отто Мюллер. – Санкт-Петербург : Тип. П.П. Сойкина, 1905. – 126 с. – Печ. по распоряжению Деп. окладных сборов


  На тит. стр. стоит подпись: И. Миримонов.
1069234
  Богатеев Р.Х. Подоходный налог с колхозов / Р.Х. Богатеев. – Казань, 1978. – 128с.
1069235
  Данков В.С. Подоходный налог с колхозов. / В.С. Данков. – М., 1948. – 86с.
1069236
  Миллионщиков А.Д. Подоходный налог с колхозом. / А.Д. Миллионщиков, В.П. Ольшевская. – М, 1966. – 71с.
1069237
  Александров В.И. Подоходный налог с населения : учебное пособие для курсовой сети и фиансовых техникумов сстемы наркомфина СССР / В.И. Александров ; под ред. Г.Л. Марьяхина ; Нар. Ком. Финансов Союза ССР ; Управление учебными заведениями. – Москва : Госфиниздат, 1946. – 80 с.
1069238
  Данилов Д.В. Подоходный налог с населения / Д.В. Данилов, Ф.А. Фотиев. – Москва, 1949. – 92 с.
1069239
  Могилевич А.В. Подоходный налог с населения / А.В. Могилевич, С.И. Винокур. – М, 1957. – 136с.
1069240
   Подоходный налог с населения. – М, 1991. – 208с.
1069241
  Хезретов А. Подоходный налог с населения в СССР. / А. Хезретов. – Ашхабад, 1990. – 90 с.
1069242
  Куприянов А.С. Подоходный налог с промысловой кооперации инвалидов / А.С. Куприянов. – М, 1948. – 75 с.
1069243
  Замойский П.И. Подпасок : повесть / П.И. Замойский. – Москва : Художественная литература, 1953. – 296с.
1069244
  Замойский П.И. Подпасок : повесть / П.И. Замойский. – Москва : Детская литература, 1970. – 303с.
1069245
  Замойский П.И. Подпасок. - Молодость / П.И. Замойский. – Москва, 1950. – 644с.
1069246
  Замойский П.И. Подпасок. Молодость : повести / П.И. Замойский. – Москва : Художественная литература, 1966. – 640 с.
1069247
   Подписан Закон Республики Беларусь "Об авторском праве и смежных правах" // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 2. – С. 52
1069248
  Узиков Ю.А. Подписано В.И. Лениным / Ю.А. Узиков. – 2-е, доп. – Уфа, 1982. – 143с.
1069249
  Узиков Ю.А. Подписано В.И. Лениным / [Узиков Ю.А.]. – [3-е изд.]. – Уфа : Башкирское кн. изд-во, 1989. – 173, [1] с. : ил. – Авт. указан перед вып. дан. - Миниатюрное издание. – (Башкирская Лениниана). – ISSN 5-295-00224-1
1069250
  Юров Ю.М. Подписано Лениным / Ю.М. Юров. – Москва, 1970. – 256с.
1069251
   Подписано соглашение о контенте с singapore airlines // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 2 (прилож) : Фото. – ISSN 1998-8044
1069252
  Кириллина Е. Подписано: Илья Репин // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 2012. – № 9. – С. 137-144. – ISSN 0028-1263


  Ілля Юхимович Рєпін (1844-1930) - російський художник-реаліст українського походження.
1069253
  Кузнецов А.Ю. Подписка на электронные ресурсы в Росссии: тенденции последних лет / А.Ю. Кузнецов, И.К. Разумова // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2011. – июнь. – С. 49-53. – ISSN 1726-6726


  В условиях глобализации и повсеместного распространения Интернета большое значение приобритает интеграция российских наук и образования в мировую систему. Успешность этого процесса напрямую связана с распространением научной информации.
1069254
  Макаров В. Подписные базы данных РНБ - крупный научный ресурс по библиотечному делу и гуманитарным наукам / Виктор Макаров // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 10 (244). – С. 36-39. – ISSN 1727-4893


  Статья посвящена подписным базам данных Российской национальной библиотеки (РНБ).
1069255
  Кулик А.С. Подпись отца. / А.С. Кулик. – М., 1958. – 23с.
1069256
  Кицно П.П. Подпокровные и поживные посевы многолетних трав в южной части лесостепи Украинской ССР : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Кицно П.П. ; М-во высш. образования СССР. Уман. с.-х. ин-т. – Киев, 1954. – 28 с.
1069257
  Занин Н. Подполковник Азаров / Н. Занин. – Беломорск, 1943. – 24с.
1069258
  Изюмский Б.В. Подполковник Ковалёв / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1975. – 252с.
1069259
  Герман Ю.П. Подполковник медицинской службы / Ю.П. Герман. – Ленинград : Советский писатель, 1956. – 210с.
1069260
  Герман Ю.П. Подполковник медицинской службы / Ю.П. Герман. – Ленинград : Советский писатель, 1968. – 656с.
1069261
  Герман Ю.П. Подполковник медицинской службы / Ю.П. Герман. – Ленинград : Советский писатель, 1972. – 207с.
1069262
  Герман Ю.П. Подполковник медицинской службы / Ю.П. Герман. – Л., 1980. – 640с.
1069263
  Закржевский А.К. Подполье : психологические параллели :Достоевский, Леонид Андреев, Федор Сологуб, Лев Шестов, Алексей Ремизов, Михаил Пантюхов / Александр Закржевский. – Киев : Изд. журн. "Искусство и печатное дело" ; Тип. С.В. Кульженко, 1911. – 108, [8] с.
1069264
  Козлов И.А. Подполье : драма из 1919 года в 4-х действиях / И. Козлов. – Харьков : Изд. Политотдела Укрсовтрударма и Южфронта, 1920. – 80 с.
1069265
  Лукин В.М. Подполье возглавил Васькин: докум. повесть / В.М. Лукин. – Л., 1982. – 304с.
1069266
  Кашина-Евреинова Подполье гения / Кашина-Евреинова. – Птгр., 1923. – 93 с.
1069267
  Игнатов П.К. Подполье Краснодара / П.К. Игнатов. – Москва, 1947. – 179с.
1069268
  Игнатов П.К. Подполье Краснодара / П.К. Игнатов. – Краснодар, 1982. – 255с.
1069269
  Андрющенко В.А. Подполье на передовой : докум. повесть [о патриотах г. Новороссийска / Андрющенко В.А., Иванов Г.П., Зырянов Ф.П. ; ил.: Б.А. Липовцев]. – Краснодар : Книжное издательство, 1973. – 190 с. : ил.
1069270
  Амаду Ж. Подполье свободы : роман / Ж. Амаду ; пер. с португ. Г. Калугина, А. Сиповича и И. Тыняновой ; под ред. Ю. Владимирова и А. Гольдмана ; предисл. Ф. Кельина. – Москва : Иноиздат, 1954. – 864 с.
1069271
  Шакинко И.М. Подпольная кличка - Михаил / И.М. Шакинко. – Свердловск, 1970. – 144с.
1069272
  Шакинко И.М. Подпольная кличка - Михаил / И.М. Шакинко. – Куйбышев, 1981. – 151 с.
1069273
  Кузьмичев А.П. Подпольная кличка / А.П. Кузьмичев. – Минск, 1987. – 526с.
1069274
  Маяускайте А.С. Подпольная коммунистическая печать Литвы и ее роль в борьбе против фашизма (1926-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Маяускайте А.С.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-. – Ленинград, 1953. – 15 с.
1069275
   Подпольная лаборатория // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 7/8 (208), июль - август. – С. 46 : фото. – ISSN 1029-5828
1069276
  Баришполец А.Т. Подпольная печать большевиков Украины периода гражданской войны и иностранной военной интервенции /1918-1920 гг./. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Баришполец А.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 21 с.
1069277
  Нечаева И.Ю. Подпольная пресса США как форма проявления молодженого движения протеста: возникновение, эволюция, типология (1960-1975) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Нечаева И. Ю.; МГУ, Фак. журн. Каф. заруб. печати и лит. – М., 1978. – 17л.
1069278
  Степняк-Кравчинский С.М. Подпольная Россия / С. Степняк. – Санкт-Петербург : Издание В. Врублевский, 1906. – 274 с., 1 л. фронт. (портр.), 6 л. портр.
1069279
  Степняк-Кравчинский С.М. Подпольная Россия / С. Степняк. – 2-е изд., вышедшее в России. – Санкт-Петербург : Типо-лит. А.Э. Винеке, 1906. – [2], 240 с. – (Библиотека "Светоча" под редакцией Семена Афанасьевича Венгерова . Серия "Материалы для истории русского общественного движения" ; № 2 № 6-9)
1069280
  Степняк-Кравчинский С.М. Подпольная Россия / С. Степняк (Кравчинский). – Санкт-Петербург : Электропеч. К.А. Четверикова, 1907. – 160 с.
1069281
  Степняк-Кравчинский С.М. Подпольная Россия / С.М. Степняк-Кравчинский. – Киев : [Б. и.]. – (Издания Отдела солдатской кооперации К.Ю.-З.Ф.В.З.С. под редакцией Культурно-кооперативного бюро Исполнительного комитета депутатов армии Юго-западного фронта ; № 17)
Ч. 2 : Очерки из жизни революционеров. – 1917. – 78 с.
1069282
  Поляк Л. Подпольная Россия / Л. Поляк. – М., 1925. – 42с.
1069283
  Степняк-Кравчинский Подпольная Россия / Степняк-Кравчинский. – Л., 1929. – 256с.
1069284
  Степняк-Кравчинский Подпольная Россия / Степняк-Кравчинский. – Москва, 1960. – 222с.
1069285
  Таратура Е. Подпольная Россия. / Е. Таратура. – Москва, 1967. – 272с.
1069286
   Подпольная типография ЦК РСДРП. – М, 1959. – 24с.
1069287
  Строганова Н.П. Подпольная типография ЦК РСДРП 1905-1906 гг. / Н.П. Строганова. – М., 1976. – 80с.
1069288
  Мацай А.И. Подпольное издание комедии В.В.Капниста "Ябеда". (Эпизод из истории обличительной литературы XVII в.) / А.И. Мацай. – 127-137с.
1069289
  Цирульников А.М. Подпольной музы адьютанты. / А.М. Цирульников. – Горький, 1971. – 319с.
1069290
  Факторович А.А. Подпольные антифашистские организации - помощники КП(б)Б в борьбе против оккупантов на территории западных областей Белоруссии (1941-1944 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Факторович А.А.; Ин-т истории партии при ЦК КПБ - филиал Ин-та маркс.-лен. при ЦК КПСС. – Минск, 1967. – 29л.
1069291
   Подпольные партийные органы Компартии Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1941-1944) : Краткие сведения об организации, структуре и составе. – Минск : Беларусь, 1975. – 271 с.
1069292
  Жеймантас Л.В. Подпольные типографии КП Литвы в 1918 -1940 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Жеймантас Л. В.; Вильн. ГУ. – Вильнюс, 1970. – 22л.
1069293
  Иванов Ю.Г. Подпольные типографии ленинской "Искры" в России 1901-1903 годы. / Ю.Г. Иванов. – Кишинев, 1962. – 56с.
1069294
  Ордубади М.С. Подпольный Баку : историч. / Саид Ордубади ; пер. с азерб. И.Печенева. – Баку : Азернешр
1. – 1965. – 344 с.
1069295
  Ордубади М.С. Подпольный Баку : историч. / Саид Ордубади ; пер. с азерб. И.Печенева. – Баку : Азернешр, 1980. – 317 с.
1069296
  Твед М.А. Подпольный госпиталь / М.А. Твед. – Смоленск, 1963. – 155с.
1069297
  Мартынов М.М. Подпольный госпиталь / М.М. Мартынов, А.М. Эвентов. – Тула, 1964. – 167с.
1069298
  Овчаров М.И. Подпольный госпиталь / М.И. Овчаров. – Донецк, 1970. – 36с.
1069299
  Ефремов В.В. Подпольный госпиталь / В.В. Ефремов, Л.И. Ефремова. – Тула, 1984. – 207с.
1069300
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – Л., 1948. – 63с.
1069301
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – Москва
Кн. 1. – 1948. – 198 с.
1069302
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – Москва
Кн.2. – 1949. – 268с.
1069303
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – Москва, 1950. – 480с.
1069304
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – Л.
Кн.2. – 1950. – 88с.
1069305
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – Москва
Кн.1-2. – 1952. – 456с.
1069306
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – Москва, 1955. – 684с.
1069307
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – Москва, 1961. – 735с.
1069308
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – Москва, 1975. – 671с.
1069309
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – Кишинев, 1985. – 639с.
1069310
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – Киев, 1986. – 781 с.
1069311
  Петшак Т. Подпольный фронт / Т. Петшак. – М., 1966. – 160с.
1069312
  Кодзяс К. Подпольщик / К. Кодзяс. – М., 1977. – 282с.
1069313
  Викторов И.В. Подпольщик, воин, чекист / И.В. Викторов. – Москва, 1963. – 80с.
1069314
  Тобино М. Подпольщики / М. Тобино. – М, 1986. – 399с.
1069315
  Красноперов В.М. Подпольщики Бухенвальда. (Об антифашистской борьбе советских военнопленных) / В.М. Красноперов. – М., 1960. – 96с.
1069316
  Малиновский А.Д. Подпольщики Пушкинских гор / А.Д. Малиновский. – Л., 1984. – 104с.
1069317
  Варламов И. Подпольщица во власти // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 2012. – № 47 (1251). – С. 8-9. – ISSN 0234-1670
1069318
  Юнусов М.С. и др. Подпороговые радиационные эффекты в полупроводниках / М.С. и др. Юнусов. – Ташкент : Фан, 1989. – 224 с.
1069319
  Султанова Б.Д. Подпороговые радиационные эффекты в полупроводниках Ge и GaP. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Султанова Б.Д.; АН УзССр. Ин-т ядерной физики. – Ташкент, 1988. – 17л.
1069320
  Тынянов Ю.Н. Подпоручик Киже / Ю.Н. Тынянов. – Москва, 1954. – 32с.
1069321
  Тынянов Ю.Н. Подпоручик Киже / Ю.Н. Тынянов. – Москва, 1981. – 204с.
1069322
  Тынянов Ю.Н. Подпоручик Киже / Ю.Н. Тынянов. – Иркутск, 1981. – 45с.
1069323
  Тынянов Ю.Н. Подпоручик Киже / Ю.Н. Тынянов. – Москва, 1985. – 109с.
1069324
  Корнев В.Г. Подпочвенное орошение / В.Г. Корнев. – Москва ; Ленинград, 1935. – 176 с.
1069325
  Перехрест С.М. Подпочвенное орошение. / С.М. Перехрест, В.А. Павленко. – К., 1956. – 104с.
1069326
  Борисова Э.П. Подпрограмма интерационного метода решения общей задачи линейного программирования / Э.П. Борисова. – М., 1964. – 44 с.
1069327
  Прохорова Г . Подпрограммы ввода и вывода числовой информации для ИП-5 / Г . Прохорова. – Москва, 1966. – 36 с.
1069328
   Подпрограммы обмена и печати для транслятора ТА-1М. – Л, 1974. – 15с.
1069329
  Ганюшкин Александр Григорьевич Подпрямые произведения групп, их обобщения и применения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Ганюшкин Александр Григорьевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 14 с.
1069330
  Ганюшкин Александр Григорьевич Подпрямые произведения групп, их обобщения и применения : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Ганюшкин Александр Григорьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 103л. – Бібліогр.:л.99-103
1069331
  Ильюк Борис Артурович Подражание в письменной речи учащихся IV-VIII классов : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Ильюк Борис Артурович; Науч.-исслед. ин-т педагогики УССР. Науч.-исслед. ин-т психологии УССР. – Киев, 1974. – 33л.
1069332
   Подражание Шекспиру : Историческое представление без сохранения обыкновенных театральных правил из жизни Рюрика / С примечаниями генерал-майора И. Болтина. – 3-е изд. – Санктпетербург : Тип. Корпуса чужестранных единоверцев, 1793. – 88с.
1069333
  Тряпкин Н.И. Подражание Экклезиасту. / Н.И. Тряпкин. – М., 1989. – 39с.
1069334
  Тодуа М.А. Подражания "Голестану" в таджикской и персидской литературе. : Автореф... канд. филолог.наук: / Тодуа М.А.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. Каф. персид. филологии. – Тбилиси, 1954. – 18л.
1069335
  Мерзляков А. Подражания и переводы из греческих и латинских стихотворцев А. Мерзлякова. – Москва : В университетской типографии
Ч. 1. – 1825. – XLI, [2], 234 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, папір, корінець зі шкіри з тисненням.
1069336
  Мерзляков А. Подражания и переводы из греческих и латинских стихотворцев А. Мерзлякова. – Москва : В университетской типографии
Ч. 2. – 1825


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, папір, корінець зі шкіри з тисненням.
1069337
  Шевченко Т. Подражаніє 11 Псалму // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 708-709. – ISBN 978-966-500-300-7
1069338
  Кудайбергенов С. Подражательные слова в киргизском языке / Кудайбергенов С. ; Акад. наук Киргиз. ССР, Ин-т языка и литературы. – Фрунзе : Киргизучпедгиз, 1957. – 108 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1069339
  Джафарова С.М. кызы Подражательные слова в современных тюркских языках : Автореф... канд. филолнаук: 10.02.06 / Джафарова С. М. кызы; Аз.ГУ, Филол. фак. – Баку, 1973. – 31л.
1069340
  Худайкулиев М. Подражательные слова в туркменском языке. / М. Худайкулиев. – Ашхабад, 1962. – 134с.
1069341
  Кротков С.П. Подражающая и изобретающая личность ребенка / С.П. Кротков. – 15с.
1069342
  Красногоров В. Подражающие молниям / В. Красногоров. – М., 1977. – 191с.
1069343
  Рыбян А.А. Подразделение в ночном бою / А.А. Рыбян. – Москва : Военное издательство, 1984. – 208 с.
1069344
  Эристави М.С. Подразделение нижнего мела Альпийской зонёы / М.С. Эристави. – Тбилиси, 1962. – 116с.
1069345
  Никитин Н.С. Подразделения в бою / Н.С. Никитин; Под ред. С.Н. Ивлева. – Москва : Военное издательство, 1985. – 206 с.
1069346
  Гредасов Ф.И. Подразделения в разведке : [учеб. пособие для командиров подразделений] / Ф.И. Гредасов ; под ред. Д.А. Гринкевича. – Москва : Воениздат, 1988. – 255, [1] с.
1069347
  Александров А.В. Подразделения и части сухопутных войск ФРГ / А.В. Александров, Т.К. Фомичев. – Москва : Воениздат, 1967. – 234 с.
1069348
  Голоколенко И.И. Подразделения иностранных армий / И.И. Голоколенко, Н.С. Никитин. – М., 1972. – 272с.
1069349
  Голоколенко И.И. Подразделения иностранных армий / И.И. Голоколенко. – 2-е доп. изд. – М., 1975. – 368с.
1069350
  Голоколенко И.И. Подразделения иностранных армий / И.И. Голоколенко, Н.С. Никитин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 320с.
1069351
  Романов В.В. Подразделения политической полиции в Поволжских губерниях в 1826-1860 гг.: формы и основные направления деятельности : [монография] / В.В. Романов. – Ульяновск : УлГУ, 2008. – 270 с. : табл. – ISBN 975-5-88866-324-0
1069352
  Левітас Фелікс Подразлива тема новітньої української історіографії // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 10. – С. 1-10
1069353
  Капран-Чемоданова Подраненная чайка / Капран-Чемоданова. – Таллин, 1983. – 110с.
1069354
  Андреев М.В. Подранок : поэма [и стихотворения] / Михаил Андреев. – Москва : Современник, 1986. – 77, [1] с.
1069355
   Подрастающее поколение. – М, 1981. – 111с.
1069356
  Макаров-Кожухов Подрезка и формировка виноградников / Макаров-Кожухов. – Краснодар, 1947. – 80с.
1069357
  Сторчай О. Подробиці з історії мистецької освіти та культурно-художнього життя Харкова 1910-1930-х років в автобіографічних спогадах Анатолія Бондаровича // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 2 (62) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 103-108. – ISSN 1728-6875
1069358
  Гримайло Я.В. Подробиці листом... : повість / Я.В. Гримайло. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 180 с.
1069359
  Гримайло Я.В. Подробиці листом... : повість / Я.В. Гримайло. – Київ, 1960. – 124 с.
1069360
  Гримайло Я.В. Подробиці листом... : повісті, оповідання / Я.В. Гримайло. – Київ : Дніпро, 1976. – 424 с.
1069361
  Святовець В.Ф. Подробиця та художня деталь як мікро- і макромодель субстанції стилю Григора Тютюнника // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 130-141. – (Журналістика ; [Вип. 1])
1069362
  Селифонтов Н.Н. Подробная опись 272 рукописям XVI до начала XIX столетий Второго (Шевлягинского) Собрания "Линевского Архива" с приложениями / сост. Председателем Костромской губернской ученой архивной коммиссии Н.Н. Селифонтовым ; Костромская Губернская Ученая Архивная Коммисия. – Санкт-Петербург : Тип. А Мучнина, 1892. – [4], X, 174 с. : ил.


  Авт. предисл.: Брандт, Александр Федорович (1844-)
1069363
  Селифонтов Н.Н. Подробная опись 440 рукописям XVII, XVIII и начала XIX стол. Первого Собрания "Линевского Архива" с двумя приложениями / Составлена Председателем Костромской губернской ученой архивной комиссии Н.Н.Селифонтовым. – Санкт-Петербург : Тип. А.Мучника, 1891. – VII, 85, [14], 27 с.
1069364
   Подробно об Австрии : Цифры и факты. – Вена : Федеральная служба печати, 2005. – 171 с. : илл.
1069365
  Лукина Ирина Подробно Таиланд = Тутк-тук "Желание" для одинокой дамы // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 3. – С. 72-83 : Іл.
1069366
  Яковлев Н. Подробное изложение особенностей беотийского наречия по дошедшим до нашего времени литературным произведениям ... : ... (как-то: фрагментам коррины и беотийским фразам в "Ахарнанянах" Аристофана) и надписям и определение места беотийского наречия в семье прочих эолийских наречий / [соч.] Н. Яковлева. – Казань : В тип. ун-та, 1874. – [2], 16 с.
1069367
  Олеарий Адам Подробное описание путешествия Голштинского посольства в Московию и Персию в 1633, 1636 и 1639 годах, составленное секретарем Посольства Адамом Олеарием / Пер. с нем. [и снабдил предисл.] Павел Барсов. – Москва : Изд. О-ва истории и древностей российских при Моск. ун-те ; В унив. тип. (Катков и К*), 1870. – 1174 с. разд. паг. – Отд. оттиск: Чтения в О-ве истории и древностей рос. при Моск. ун-те 1868-1870


  Пер. и авт. предисл.: Барсов, Павел Петрович (182-?-1881) На тит. л. єкз. № 145206 печать: Книгохранилище С.Р. Минцлова [Сергея Рудольфовича Минцлова], в 1913 году, появляется так называемое "Книгохранилище Сергея Рудольфовича Минцлова"
1069368
  Двинянинов С. Подробное описание редких монет составленное по практическим и официальным данным : Какими ценами надо продавать редкие монеты : Практическое руководство для всех / С. Двинянинов. – Казань : Типо-лит. М.А. Семенова, 1913. – 128, [2] с.
1069369
   Подробное описание совершенно новой методы содержания померанцовых, лимонных и всех к сему роду принадлежащих дерев // О содержании иностранных плодовитых дерев в горшках / Диль. – часть 1. – Москва, 1824. – 16с.
1069370
  Коробейников П М. Подробности войны / П М. Коробейников, . – М, 1988. – 254с.
1069371
  Александрова Н.А. Подробности двух минут : очерки / Н.А. Александрова. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 192 с. : ил.
1069372
  Виноградов И.И. Подробности жизни / И.И. Виноградов. – Ленинград, 1980. – 352с.
1069373
  Виноградов И.И. Подробности жизни / И.И. Виноградов. – Ленинград, 1983. – 352с.
1069374
  Глазов Г.С. Подробности неизвестны / Г.С. Глазов. – Львов, 1981. – 292с.
1069375
  Навашин С.Г. Подробности об образовании мужских половых ядер у Lilium Martagon / С. Навашин. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. Общ. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1910. – С. 119-151, 2 л. ил. : ил. + табл.2. – Отд.оттиск из ХХІЗаписок Киев.Об-ва Естеств.


  На обл. дарственная надпись: Многоуважаемому Николаю Григорьевичу Холодному от автора
1069376
  Гримайло Я.В. Подробности письмом : повесть / Я.В. Гримайло. – Москва, 1964. – 162 с.
1069377
  Цирулис Г. Подробности письмом : роман / Гавриил Цирулис ;. – Москва : Советский писатель, 1981. – 271 с.
1069378
  Цирулис Г. Подробности письмом : роман / Гавриил Цирулис ;. – Москва : Советский писатель, 1983. – 383 с.
1069379
  Нефедьев Н. Подробные сведения о волжских калмыках : собранная по листам. – Санкт-Петербург, 1854. – 286 с.
1069380
   Подробный каталог изданий археографической комиссии. – Птгр, 1918. – 116с.
1069381
  Владимирский-Буданов М.Ф. Подробный конспект истории русского права, составленный применительно к университетской программе по учебнику профессора М.Ф. Владимирского-Буданова / М.Ф. Владимирский-Буданов. – Киев : Изд. книжн. магаз. С.И. Иванова и К* ; [Тип. Петра Барского], 1907. – XII, III, 149 с.
1069382
   Подробный конспект по энциклопедии права составленный применительно к программе Универ. Св. Владимира. – Киев : Изд. Д. Тягая ; Типо-лит. "Прпогресс", 1907. – 21, [2] с.


  На тит. л. Николай Прокофьевич Василенко
1069383
  Зелинский В. Подробный ороографический словарь : заключает в себе: правильное начертание слов, обьяснение малопонятных и непонятных слов, указание ударений в словах и разделение каждого слова на части, для правильного переноса их из одной строки в другую / В. Зелинский; В.Зеленский. – изд-ние второе. – Москва : Типография Вильде, 1914. – 688 с. – Библиогр.: 687-688
1069384
  Флеров В.А. Подробный план занятий по обучению грамоте с указанием приемов обучения / Вс.А. Флеров. – 10-е изд. – Москва : Издание автора, 1915. – 79 с.
1069385
  Ровинский Д.А. Подробный словарь русских граверов XVI-XIX вв. / Д.А. Ровинский. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1895. – 806 с. – Дефект. кн.: № 51374 - отсутсв. стр. 805, 806
1069386
  Ровинский Д..А. Подробный словарь русских гравированных портретов : издание с 700 фототипными портретами : в 4 т. / сост. Д.А. Ровинский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 1 : А - Д. – 1886. – XV, 736 с.
1069387
  Ровинский Д..А. Подробный словарь русских гравированных портретов : в 2 т. / сост. Д.А. Ровинский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 1 : А - О. – 1889. – XVI с., 1202 стб. – Экз. № 13056 деф., отсутствуют, обл. и с. 1169-1202 стб.
1069388
  Ровинский Д..А. Подробный словарь русских гравированных портретов : в 2 т. / сост. Д.А. Ровинский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 2 : П - Ф; Приложения, заключение и алфавитные указатели. – 1889. – [4] с., 1205-1888, [4], 880 стб. – Экз. № 66368 деф., с. 865-880 оторваны в верхней части и утрачены
1069389
  Лучник В. Подрод Morphnosoma mihi (=Omaseus aut.) рода Platysma (Bon.) Tschitsch. и его виды (Coleoptera, Carabidae) / В. Лучник, 1914. – 3 с. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., т. 14, № 4, 1914 г., c. 424-426
1069390
  Лучник В. Подрод Poecilus (Bon.) рода Platysma (Bon.) Tschitsch. и его секции (Coleoptera, Carabidae) / В. Лучник, 1914. – 6 с. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., т. 14, № 4, 1914 г., c. 412-417
1069391
  Эйхвальд К.Ю. Подрод ежевик Cylactis rafin. Исследование филогенеза одной бореальной растительной группы. : Автореф... Канд.биол.наук: / Эйхвальд К.Ю.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1958. – 39л.
1069392
  Семенов-Тян-Шанский Подроды Chaetoleistus Sem. / Семенов-Тян-Шанский, Д.В. Знойко. – МоскваЛ., 1928. – 207-212с.
1069393
   Подросткам - нашу заботу. – Минск, 1984. – 96с.
1069394
  Барто А.Л. Подростки : стихи / Агния Барто. – Москва : Советский писатель, 1943. – 48 с.
1069395
  Яковлева М.Ф. Подростки / М.Ф. Яковлева. – Ленинград, 1969. – 87 с.
1069396
  Ершов Я.А. Подростки / Я.А. Ершов. – Москва, 1974. – 303 с.
1069397
  Аноприенко Е.В. Подростки групп риска к инфицированию ВИЧ : книга для тренера : [учеб.-метод. пособие] / Е.В. Аноприенко, Т.В. Журавель , Ж.В. Пархоменко ; под общ. ред. Т.В. Журавель]. – Киев : Фолиант, 2012. – 251, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. - Вып. дан. укр.: Анопрієнко Є.В., Журавель Т.В., Пархоменко Ж.В. Підлітки груп ризику до інфікування ВІЛ: книга для учасника. Навчально-методичний посібник. – Библиогр. : с. 248-251 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8474-80-4
1069398
  Бродский Марк Аркадьевич Подростки и юношество в Сети: "вызовы для библиотекарей" / Бродский Марк Аркадьевич, Чудинова Вера Петровна, Михайлова Анастасия Игоревна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 23. – С. 27-30. – ISSN 1727-4893


  Интернет используется подростками и юношеством очень активно. Подростки любят скользить по киберпространству, общаться и развлекаться в Интернете, но процесс взаимодействия с ним и роль его в их жизни в полной мере ими еще не осмыслена.
1069399
  Орловский Ю.П. Подростки на производстве / Ю.П. Орловский. – Москва, 1966. – 120с.
1069400
  Лебединская К.С. Подростки с нарушениями в аффективной сфере: Клинико-психол. характеристика "трудных" подростков / К.С. Лебединская. – М., 1988. – 165с.
1069401
  Барто А.Л. Подростки, подростки... : стихи : [для сред. возраста] / Агния Барто ; рис. В. Горяева. – Москва : Детская литература, 1980. – 79 с. : ил., цв. ил.
1069402
  Печерникова И.А. Подростки. / И.А. Печерникова. – М., 1949. – 224с.
1069403
  Коршунов М.П. Подростки. / М.П. Коршунов. – М., 1975. – 206с.
1069404
  Печерникова И.А. Подростки. Пед. повесть. / И.А. Печерникова. – Свердловск, 1950. – 256с.
1069405
  Печерникова И.А. Подростки. Пед. повесть. / И.А. Печерникова. – М., 1951. – 256с.
1069406
  Печерникова И.А. Подростки. Пед. повесть. / И.А. Печерникова. – 5-е изд. – М., 1955. – 240с.
1069407
  Печерникова И.А. Подростки. Пед. повесть. / И.А. Печерникова. – 6-е изд. – М., 1960. – 334с.
1069408
  Ицын Б.С. Подростки. Повесть / Б.С. Ицын. – Челябинск, 1967. – 238 с.
1069409
  Дроздова И.Г. Подростковая наркомания : советы психолога // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 67-68, 73. – ISSN 0016-7207
1069410
  Адлер А. Подростковый возраст и половое воспитание // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 318-322. – ISBN 978-966-222-967-7
1069411
  Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст: Проблемы становления личности / Х. Ремшмидт. – М., 1994. – 318с.
1069412
  Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст: Проблемы становления личности // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 384-404. – ISBN 978-966-222-967-7
1069413
  Полукаров В.В. Подростковый клуб: самодеятельность, творчество, самоопределение / В.В. Полукаров. – Москва, 1988. – 79с.
1069414
  Малкова Е.Е. Подростковый период формирования личности как фундаментальная проблема науки и практики / Е.Е. Малкова, А.А. Наумова // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 12 (165). – С. 29-37
1069415
  Манукян Э.А. Подростку нужен друг / Э.А. Манукян. – Москва, 1972. – 48с.
1069416
  Достоевский Ф.М. Подросток : роман : ч. 1-3 / Ф.М. Достоевский. – Санкт-Петербург : Тип. и хромолитография А. Траншеля
Ч. 1-3. – 1876. – 247, 184, 277 с. – Каждая ч. имеет отд. тит. л.
1069417
  Достоевский Ф.М. Подросток / Ф.М. Достоевский. – Москва-Л, 1947. – 544с.
1069418
  Достоевский Ф.М. Подросток / Ф.М. Достоевский. – М, 1955. – 564с.
1069419
  Достоевский Ф.М. Подросток : Роман / Ф.М. Достоевский. – Ташкент, 1956. – 568с.
1069420
  Достоевский Ф.М. Подросток / Ф.М. Достоевский. – М, 1961. – 610с.
1069421
  Достоевский Ф.М. Подросток : роман в трех частях / Ф.М. Достоевский. – Москва : Художественная литература, 1972. – 590с.
1069422
  Драгунова Т.В. Подросток / Т.В. Драгунова. – Москва, 1976. – 96с.
1069423
  Достоевский Ф.М. Подросток : роман в 3-х ч. / Ф.М. Достоевский. – Москва : Советская Россия, 1977. – 478 с.
1069424
   Подросток. – М, 1977. – 175с.
1069425
  Достоевский Ф.М. Подросток : роман / Ф.М. Достоевский. – Москва : Правда, 1984. – 608 с.
1069426
  Достоевский Ф.М. Подросток / Ф.М. Достоевский. – Минск, 1986. – 574с.
1069427
  Достоевский Ф.М. Подросток / Ф.М. Достоевский. – М, 1986. – 565с.
1069428
  Достоевский Ф.М. Подросток : роман в трех частях / Ф.М. Достоевский. – Москва : Современник, 1987. – 543 с.
1069429
  Достоевский Ф.М. Подросток : роман / Ф.М. Достоевский. – Москва : Просвещение, 1988. – 510 с. – (Школьная библиотека). – ISBN 5-09-000-535-4
1069430
  Достоевский Ф.М. Подросток / Ф.М. Достоевский. – Пермь, 1989. – 531с.
1069431
  Очаковская Л.С. Подросток в городе / Л.С. Очаковская. – М., 1980. – 95с.
1069432
  Камаева Г.И. Подросток в клубе: Об использовании различных форм театрализованной игры во внешкольной работе с детьми и подростками. / Г.И. Камаева, Т.С. Позднякова. – М., 1985. – 143с.
1069433
   Подросток в семье. – Минск, 1980. – 95с.
1069434
  Прихожан А.М. Подросток в учебнике и в жизни / А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых. – М., 1990. – 79с.
1069435
  Сергеевичев В.Н. Подросток в школе и дома / В.Н. Сергеевичев. – Иваново, 1969. – 60с.
1069436
  Боцманова М.Э. Подросток и его друзья. / М.Э. Боцманова. – М., 1976. – 80с.
1069437
  Нарикбаев М.С. Подросток и закон / М.С. Нарикбаев. – Алма-Ата, 1981. – 96с.
1069438
  Архипов В.Д. Подросток и закон / В.Д. Архипов, Н.М. Сидорин, В.И. Туранов. – Куйбышев : Книжное издательство, 1984. – 110 с.
1069439
  Кобринский Ю.Г. Подросток и закон / Ю.Г. Кобринский, И.К. Туркевич. – Киев, 1986. – 75с.
1069440
  Филимонов И.П. Подросток и закон / И.П. Филимонов. – Саранск, 1989. – 142с.
1069441
  Вельчев А.Д. Подросток и правонарушение / А.Д. Вельчев, Г.Г. Мошак. – Кишинев, 1990. – 120с.
1069442
  Орлов В.С. Подросток и преступление / В.С. Орлов. – Москва, 1969. – 204с.
1069443
  Махов Ф.С. Подросток и свободное время / Ф.С. Махов. – Москва : Лениздат, 1982. – 151 с.
1069444
  Волков В.М. Подросток и физическая культура / В.М. Волков, И.И. Бахрах. – Смоленск, 1970. – 34с.
1069445
  Кононов И.Ф. Подросток и физическая культура / И.Ф. Кононов, Г.И. Куценко. – М., 1982. – 64с.
1069446
  Левшина И.С. Подросток и экран / И.С. Левшина. – М, 1989. – 175с.
1069447
  Наруск А. Подросток из благополучной семьи / А. Наруск. – Таллинн : Периодика, 1989. – 111 с.
1069448
  Найманов К.Х. Подросток на заводе / К.Х. Найманов. – Фрунзе, 1974. – 53с.
1069449
  Кузьменко Л.М. Подросток совершил преступление / Л.М. Кузьменко. – Кишинев, 1983. – 123с.
1069450
  Шапинова С.А. Подросток: общество и закон / С.А. Шапинова. – Алма-Ата, 1989. – 157с.
1069451
   Подруга. – М, 1959. – 463с.
1069452
   Подруга. – М, 1970. – 255с.
1069453
   Подруга. – К, 1972. – 239с.
1069454
   Подруга. – К, 1975. – 239с.
1069455
   Подруга. – К, 1977. – 225с.
1069456
  Кокоулин Л.Л. Подруга / Л.Л. Кокоулин. – М, 1988. – 430с.
1069457
  Смирнова А. Подруга мента : И передай привет полковнику : [повести] / Алена Смирнова. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 1999. – 432с. – (Криминальное танго). – ISBN 5-04-002639-0
1069458
  Веремійчик О. Подруга Олени Теліги талановита поетка Наталя Левицька-Холодна // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 6 жовтня - 20 жовтня (№ 39/40). – С. 11
1069459
  Фаулз Д. Подруга французского лейтенанта / Д. Фаулз. – Л, 1985. – 480с.
1069460
  Фаулз Д. Подруга французского лейтенанта / Д. Фаулз. – М, 1990. – 80с.
1069461
  Фаулз Д. Подруга французского лейтенанта : Роман / Д. Фаулз. – Москва : Правда, 1990. – 480с.
1069462
  Фаулз Д. Подруга французского лейтенанта / Д. Фаулз. – М, 1991. – 80с.
1069463
  Фаулз Д. Подруга французского лейтенанта / Д. Фаулз. – М, 1993. – 436с.
1069464
  Пахомов Н.П. Подруга юных дней: Варенька Лопухина / Н.П. Пахомов. – Москва, 1975. – 26 с.
1069465
  Фиш Г.С. Подруги / Г.С. Фиш. – Беломорск, 1943. – 542с.
1069466
  Угловский В Н. Подруги / В Н. Угловский, . – Вологда, 1962. – 192с.
1069467
  Шишкова Л.М. Подруги / Л.М. Шишкова. – М, 1963. – 248с.
1069468
  Данилина Л.Д. Подруги / Л.Д. Данилина. – М-Л, 1963. – 92с.
1069469
  Бакшеева Г.З. Подруги : очерки / Г.З. Бакшеева. – Ташкент : Ташкент, 1964. – 106 с.
1069470
  Сыромятникова А.С. Подруги / А.С. Сыромятникова. – Якутск, 1965. – 196с.
1069471
  Роговенко В.В. Подруги : Повесть / В.В. Роговенко. – Краснодар, 1974. – 176с.
1069472
  Уэлдон Ф. Подруги / Ф. Уэлдон. – М, 1985. – 376с.
1069473
  Веремійчик О. Подруги Олени Теліги // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 12-22 травня (№ 19/20). – С. 10-11
1069474
  Шевелева Е.В. Подруги. / Е.В. Шевелева. – М, 1950. – 112с.
1069475
  Шевелева Е.В. Подруги. / Е.В. Шевелева. – М, 1952. – 87с.
1069476
  Федотов Г.Н. Подруги. / Г.Н. Федотов. – Пенза, 1959. – 326с.
1069477
  Тонких О.К. Подруги. / О.К. Тонких. – М., 1972. – 111с.
1069478
  Будько Євген Подружжя Art&Journey : VIP-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 42-47 : Фото
1069479
  Чегринець М. Подружжя бібліотекарів. З великим шануванням та доброю згадкою про Володимира Олексійовича та Ганну Максимівну Шибанових // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 2 (12). – С. 60-63. – ISSN 2518-7341


  Представлено життєвий і професійний шлях співробітників Харківської державної наукової бібліотеки імені В.Г. Короленка у 50–90-х роках XX ст. - завідувача сектору відділу систематизації та організації систематичних каталогів, ветерана війни, ветерана ...
1069480
  Сохацька Є. Подружжя Шульмінських в історії Кам"янця-Подільсько (До питання про заснування Кам"янець-Подільського державного українського університету) // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 169-171
1069481
  Проненко В. Подружжя, повінчане журналістикою : [спогади] / Володимир Проненко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 417-421. – ISBN 978-966-2726-03-9
1069482
  Малков Е.А. Подружись с "королевой спорта" / Е.А. Малков. – М., 1987. – 109с.
1069483
  Малков Е.А. Подружись с "королевой спорта" / Е.А. Малков. – М., 1991. – 126с.
1069484
  Широбоков И.И. Подружись с компьютером. / И.И. Широбоков. – Иркутск, 1988. – 187с.
1069485
  Нахлік Є.К. Подружнє життя і позашлюбні романи Пантелеймона Куліша / Євген Нахлік; [ ілюстрації з архіву та колекції В. Яцюка ]. – Київ : Український письменник, 2006. – 351с., [ 16с. ]. – ISBN 966-579-188-5
1069486
  Нікітенко А.І. Подружнє життя очима дружини громадського інтелігента у 70-80-х роках XIX століття (за матеріалами О.І. Кістяківської) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 18-23. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912


  Розглянуто подружнє життя у листах О.І. Кістяківської, проаналізовано основні його елементи та принципи.
1069487
  Куйбіда І.В. Подружні конфліктні ситуації та шляхи їх вирішення // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 160-162. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
1069488
  Іщук-Пазуняк Подружні мотиви у набутку Лесі Українки. На основі творів "Йоганна, жінка Хусова" і "Забута тінь" // Леся Українка: ідея свободи України у спектрі світової цивілізації : розвідки і доповіді / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 346-355. – ISBN 978-966-355-009-1
1069489
  Примак Ю.В. Подружні, дитячо-батьківські та сиблінгові стосунки в нуклеарній сім"ї // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 171-179. – ISSN 2309-8287
1069490
   Подружній борг: дружина за чоловіка не відповідає? / підготувала Людмила Заглада // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 5-11 лютого (№ 5). – С. 15. – ISSN 1992-9277
1069491
  Жиляк Н.В. Подружній конфлікт у молоді сім"ї як соціально-психологічний феномен // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 33-34
1069492
  Хуа Гу Подружня вірність : Повість // Всесвіт : журнал іноземної літератури; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник: спецвипуск / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – [спец. вип.] : Альманах китайської літератури. – С. 9-69. – ISSN 0320 - 8370
1069493
  Семьонкіна І.А. Подружня дезадаптація при порушенні функцій сім"ї та її психологічна корекція : Автореф. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Семьонкіна І.А.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 16 с.
1069494
  Воронюк К.М. Подружня сумісність як фактор стабільності шлюбу // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 102-103. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
1069495
   Подручные партии. – Ставрополь, 1960. – 106с.
1069496
  Мелешин С. Подручные Прометея / С. Мелешин. – Свердловск, 1970. – 224с.
1069497
  Рымалов В.В. Подрыв вековых устоев / В.В. Рымалов. – Москва : Мысль, 1984. – 270с.
1069498
  Перегончук Сергей Степанович Подрыв товарного производства в условиях современного капитализма : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Перегончук Сергей Степанович; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1982. – 22л.
1069499
   Подрывная деятельность в Индонезии. – М, 1958. – 134с.
1069500
   Подрывная деятельность иностранных разведок. – М, 1937. – 32с.
1069501
  Козлов А.А. Подрывная деятельность маоистов в Юго-Восточной Азии, 1960-1973 / А.А. Козлов. – М., 1980. – 135с.
1069502
  Светозарский Г.С. Подрывная деятельность против ГДР (1949-1953 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Светозарский Г. С.; Гор.ГУ. – Горький, 1971. – 31л.
1069503
  Довгополый Д.Г. Подрывная деятельность США против Польской Народной Республики (1977-1981 гг.) : дисс. ... канд. ист. наук : 07.00.05 / Довгополый Д.Г. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Київ, 1984. – 250 л. + Примечание: 196-218. – Библиогр.: л. 219-250
1069504
  Довгополый Д.Г. Подрывная деятельность США против Польской Народной Республики (1977-1981 гг.) : автореф. дисс. ... канд. ист. наук : 07.00.05 / Довгополый Д.Г. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984. – 23 с. – Библиогр.: 5 назв.
1069505
  Ярошенко В.Н. Подрывная пропаганда в системе буржуазного внешнеполитического радиовещания / В.Н. Ярошенко. – М., 1978. – 179с.
1069506
  Кукулин И. Подрывной эпос: Эзра Паунд и Михаил Еремин // Иностранная литература : ежемесячный литературно-художественный журнал. – Москва, 2013. – № 12. – С. 147-198. – ISSN 0130-6545
1069507
   Подряд в вопросах и ответах. – М, 1990. – 75с.
1069508
  Ольштынский А.Л. Подряд в промышленности: опыт социалистических стран / А.Л. Ольштынский. – М., 1990. – 62с.
1069509
   Подряд в сельском хозяйстве : Указ. отеч. лит. – Москва, 1990. – 113с.
1069510
  Капша Б.П. Подряд коллективный-труд эффективный / Б.П. Капша. – Кишинёв, 1989. – 175с.
1069511
   Подряд на селе. – Ижевск, 1988. – 154с.
1069512
   Подряд на сельскохозяйственных предприятиях. – М, 1989. – 270с.
1069513
  Маклаков А.С. Подрядное строительство за рубежом / А.С. Маклаков. – М., 1990. – 69с.
1069514
  Кузнецова Н.С. Подрядные договоры в инвестиционной деятельности в строительстве / Н.С. Кузнецова. – Киев : Наукова думка, 1993. – 160с. – ISBN 5120028685
1069515
  Кузнєцова Н.С. Подрядные договоры в инвестиционной деятельности в строительстве // Вибрані праці / Н.С. Кузнєцова. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 7-232. – ISBN 978-966-2578-59-1
1069516
   Подрядные методы организации и стимулирования труда в промышленности. – М, 1990. – 145с.
1069517
  Бутынец Ф Ф. Подрядные отношения организация / Ф Ф. Бутынец, . – М., 1989. – 90с.
1069518
  Колосов В.Ф. и др. Подрядные формы организации труда и арендные отношения в строительстве / В.Ф. и др. Колосов. – Киев, 1991. – 127с.
1069519
  Красавін С. Подряпина : Оповідання // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 7/8. – С.66-70. – ISSN 0130-321Х
1069520
  Яцентковский Е.В. Подсемейство Staphylinini России (Coleoptera, Staphylinidae) / Е.В. Яцентковский. – Петроград, 1917. – 48 с. – Отд. оттиск
1069521
  Петров В.П. Подсечное земледелие / В.П. Петров. – К., 1968. – 228с.
1069522
  Акулич Геннадий Георгиевич Подсистема анализа режимов и показателей надежности изделий САПР РЭА : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.12 / Акулич Геннадий Георгиевич; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Л., 1986. – 16л.
1069523
   Подсистема контроля исполнения заданий на базе ЕС ЭВМ. – Рига, 1978. – 96с.
1069524
  Игнатович А.А. Подсистема планирования труда и заработной платы в АСУ-П / А.А. Игнатович. – М., 1976. – 141с.
1069525
   Подсистема управления кадрами в отраслевой автоматизированной системе. – М, 1976. – 72с.
1069526
  Гафт Л.Ш. Подсистема управления научно-исследовательскими работами в отрасли / Л.Ш. Гафт. – М., 1976. – 56с.
1069527
  Сухомлин В.А. Подсистемы учебного комплекса АСУ / В.А. Сухомлин, В.Ю. Романов. – М, 1990. – 89с.
1069528
  Демин Ю.В. Подсказано жизнью / Ю.В. Демин. – Москва, 1963. – 32с.
1069529
  Крикунов Ю.А. Подсказано жизнью. / Ю.А. Крикунов. – М., 1984. – 140с.
1069530
  Лобушко В. Подсказки сердца / Владимир Лобушко. – Киев : Киевская Русь, 2006. – 256 с. – На обкл. авт.: Володимир Лобушко. – (Мир слова). – ISBN 966-8837-16-09
1069531
  Зинатуллин З.З. Подследственность уголовных дел / З.З. Зинатуллин. – Казань, 1986. – 100с.
1069532
  Коринец Ю.И. Подслушанный разговор / Ю.И. Коринец. – М., 1957. – 32с.
1069533
  Козловский Борислав Подслушано у мышей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 1 (202), январь. – С. 38 : фото. – ISSN 1029-5828
1069534
   Подснежник
10. – 1858. – Видання старою орфографією
1069535
  Воробьев К.Д. Подснежник / К.Д. Воробьев. – Вильнюс, 1956. – 200с.
1069536
  Александров И.В. Подснежник / Александров И.В. – Орел : Книжное издательство, 1963. – 112 с.
1069537
  Адаров А.О. Подснежник / Аджан Адаров. – Барнаул : Советская Россия, 1963. – 84 с. : ил.
1069538
   Подснежник. – Ижевск, 1965. – 64с.
1069539
   Подснежник. – Челябинск, 1968. – 10с.
1069540
  Ибрагимов Г. Подснежник : роман / Гали Ибрагимов ;. – Уфа, 1973. – 272 с.
1069541
  Зейналлы А. Подснежник : стихи / А. Зейналлы. – Москва : Советский писатель, 1978. – 95 с.
1069542
  Осипов В.Д. Подснежник / В.Д. Осипов. – М, 1982. – 527с.
1069543
  Осипов В.Д. Подснежник / В.Д. Осипов. – М, 1985. – 526с.
1069544
  Карелин Л.В. Подснежник / Л.В. Карелин. – М, 1988. – 48с.
1069545
  Лапин К.К. Подснежник на бруствере / К.К. Лапин. – М, 1966. – 222с.
1069546
  Клаз И.С. Подснежники / И.С. Клаз. – Минск, 1958. – 320с.
1069547
  Николаев Н В. Подснежники / Н В. Николаев. – Свердловск, 1960. – 128с.
1069548
  Крутилин С.А. Подснежники / С.А. Крутилин. – М., 1961. – 429с.
1069549
  Жимбиев Ц.-Ж. Подснежники : рассказы / Ц.-Ж. Жимбиев; переводы. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1961. – 68 с.
1069550
  Крючков А.С. Подснежники / А.С. Крючков. – Алма-Ата, 1962. – 120с.
1069551
  Корсунов Н.Ф. Подснежники / Н.Ф. Корсунов. – М., 1962. – 335с.
1069552
  Ландау С.Г. Подснежники / С.Г. Ландау. – Симферополь, 1962. – 408с.
1069553
  Слободчиков И.Ф. Подснежники / И.Ф. Слободчиков. – Уфа, 1962. – 100с.
1069554
  Крутилин С.А. Подснежники / С.А. Крутилин. – 2-е изд. – М., 1965. – 438с.
1069555
  Молева С.В. Подснежники / С.В. Молева. – Л, 1967. – 155с.
1069556
  Власов А.Е. Подснежники : две повести / А.Е. Власов, А.М. Молодик. – Ленинград : Детская литература, 1968. – 363 с. : илл.
1069557
  Крутилин С.А. Подснежники / С.А. Крутилин. – Москва, 1969. – 432с.
1069558
   Подснежники. – М, 1980. – 208с.
1069559
  Ольхин Б.Е. Подснежники / Б.Е. Ольхин. – Ярославль, 1981. – 104с.
1069560
  Гагиев Г.Б. Подснежники на Казбеке : стихи / Г.Б. Гагиев; пер. с осет. – Москва : Советский писатель, 1966. – 71с.
1069561
  Молчанов П.А. Подснежники на минном поле / П.А. Молчанов, Н.А. Журавлев. – Архангельск, 1974. – 84с.
1069562
  Костылев В.А. Подснежники несут. Лирика / В.А. Костылев. – Минск, 1960. – 67с.
1069563
  Никонов Н.Г. Подснежники. / Н.Г. Никонов. – М, 1973. – 126с.
1069564
  Никонов Н.Г. Подснежники. / Н.Г. Никонов. – М, 1977. – 126с.
1069565
  Лебков Е.Д. Подснежные цветы. Стихи / Е.Д. Лебков. – М., 1972. – 110с.
1069566
  Чернобаев Н.Г. Подсобное сырье для черной металлургии / Н.Г. Чернобаев. – 2-е изд. – М.
Вып.65. – 1963. – 1-72с.
1069567
  Гудзенко М.С. Подсобное хозяйство граждан / М.С. Гудзенко, М.В. Шульга. – Москва : Юридическая литература, 1983. – 128с.
1069568
   Подсобное хозяйство граждан. – К, 1988. – 208с.
1069569
  Коньков В.П. Подсобное хозяйство предприятий и организаций / В.П. Коньков. – М., 1988. – 320с.
1069570
  Землянский Ф.Т. Подсобные предприятия и промыслы колхозов в социалистическом воспроизводстве : Автореф... д-ра экон.наук: 590 / Землянский Ф.Т.; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1971. – 39л.
1069571
  Лозо И.А. Подсобные производства и промыслы в колхозах / И.А. Лозо. – Москва, 1974. – 56с.
1069572
   Подсобные хозяйства. – М, 1982. – 127с.
1069573
  Гаврилов Н.И. Подсобные хозяйства промышленных предприятий / Н.И. Гаврилов, И.Ф. Панкратов. – М., 1984. – 110с.
1069574
  Барадулин В.А. Подсобные художественные промыслы России / В.А. Барадулин, В.Т. Сидоренко. – Москва : Россельхозиздат, 1983. – 111 с. : ил. – Библиогр.: с. 110-111
1069575
  Кехо Д. Подсознание может все! : [пер. с англ.] / Джон Кехо. – Минск : Попурри, 2017. – 158, [2] с. : ил. – Пер. изд.: Mind power into the 21st century by John Kehoe, Canada, 1997. – Библиогр.: с. 157-158. – ISBN 978-985-15-3190-1


  У пр. №1695842 напис: У Всесвіті, де ми живемо, є все: Здоров"я, Багатство, Щастя, Успіх, Достаток! Беремо це все і проживаємо Своє неповторне, спонене радості і пригод. Життя!!! Володимиру від Олега Д. Підпис, 14.05.2018
1069576
  Вальдштейн Л. Подсознательное "Я" и его отношение к здоровью и воспитанию / Л. Вальдштейн. – Москва : Наука, 1913. – 113с.
1069577
  Шаблиовский П.В. Подсознательное, как жизненный фактор. / П.В. Шаблиовский. – 1-41с.
1069578
  Урьев И.И. Подсолевой девон Припятской впадины / И.И. Урьев. – Минск, 1977. – 150с.
1069579
  Сахаров Н.Л. Подсолнечная моль в связи с культурой панцырного подсолнечника / Н.Л. Сахаров. – Москва, 1925. – 83 с.
1069580
  Плачек Е.М. Подсолнечник / Е.М. Плачек. – Москва, 1925. – 57 с.
1069581
  Вехов Г.К. Подсолнечник : Товароведение, приём, хранение / Г.К. Вехов; Под ред. Жулидова В.А. – Москва, 1949. – 4с.
1069582
  Закруткин В.А. Подсолнух / В.А. Закруткин. – М, 1958. – 64с.
1069583
  Закруткин В.А. Подсолнух / В.А. Закруткин. – М, 1960. – 47с.
1069584
  Попова С.А. Подсолнух / С.А. Попова. – Мурманск, 1963. – 63с.
1069585
  Сериков С.В. Подсолнух / С.В. Сериков. – Воронеж, 1966. – 55с.
1069586
  Никитенко А.И. Подсолнух / А.И. Никитенко. – Фрунзе, 1979. – 99с.
1069587
  Закруткин В.А. Подсолнух / В.А. Закруткин. – Ростов-на-Дону, 1983. – 79с.
1069588
  Драч И.Ф. Подсолнух : стихотвореня / И.Ф. Драч. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 126с.
1069589
  Карпунин Г.Ф. Подсолнух / Г.Ф. Карпунин. – Москва, 1983. – 78с.
1069590
  Маркова Е.Г. Подсолнух / Е.Г. Маркова. – М, 1984. – 319с.
1069591
  Халифа Сахр Подсолнух / Халифа Сахр. – М., 1984. – 143с.
1069592
  Мережников Н.Я. Подсолнух. / Н.Я. Мережников. – Свердловск, 1962. – 40с.
1069593
  Черевченко А.И. Подсолнух. / А.И. Черевченко. – Магадан, 1973. – 79с.
1069594
  Лутков Г.Я. Подсолнуха сиянье неземное / Г.Я. Лутков. – Москва, 1988. – 221с.
1069595
  Мотрич Е. Подсолнухи : рассказ / перевод А. Мовчана // Узел : антология / С.Т. Алексеев. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – С. 99-149. – (Молодые голоса)
1069596
  Афонин В.Е. Подсолнухи : повести, рассказы / Василий Афонин ; худож. А. Цветков. – Москва : Советский писатель, 1989. – 384, [2] с. : ил.
1069597
  Синельников И.Ф. Подсолнушек / И.Ф. Синельников. – Ростов-на-Дону, 1964. – 72с.
1069598
  Гончарова Т.А. Подсолнушек / Т.А. Гончарова. – Новосибирск, 1980. – 144с.
1069599
  Россельс В. Подспорья и преграды (Заметки о переводе с близкого языка) // Мастерство перевода. : сборник. – Москва : Советский писатель, 1963. – за 1962 г. : 1962. – С. 151-178
1069600
  Аксаков Н. Подспудный материализм по поводу диссертации-брошуры г-на Струве / Аксаков Н. – 2-е изд. – Москва : Типография В. Готье, 1877. – X, 53 с.
1069601
  Гвоздецкий А. Подставить на учет // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 20 февраля (№ 8). – С. 29. – ISSN 1563-6755


  Сотрудники ГАИ нарушили права собственника автомобиля ненадлежащей проверкой при снятии с учета и регистрации сведений в базах данных о разыскиваемых автомобилях - транспортное средство было в дальнейшем арестовано ввиду его пребывания в международном ...
1069602
  Ершов К.В. Подставка для Луны / К.В. Ершов. – Киев, 1989. – 232 с.
1069603
  Томас Р. Подставные люди / Р. Томас // Марафонец / У. Голдэм. – Тула : Тулбытсервис, 1993. – С. 275-415. – ISBN 5-87758-064-7
1069604
   Подстановочные таблицы на иностранных языках. – Воронеж, 1979. – 204с.
1069605
  Либерман А.С. Подстанции малой мощности в электроснабжении промышленных предприятий / А.С. Либерман. – Ростов-на-Дону : Азово-Черноморское краевое хозяйственное издательство, 1937. – 337 с.
1069606
  Бурчак Ф.Г. Подстрекательство как вид соучастия в преступлении по советскому уголовному праву : автореф. дис. ... канд. юр. наук / Бурчак Ф. Г. ; АН УССР, Секция обществ. наук. – Киев, 1965. – 20 с.
1069607
  Кохановский И.В. Подстриженные кроны / И.В. Кохановский. – М., 1986. – 87с.
1069608
  Добромыслов Е.Р. Подстроечные конденсаторы / Е.Р. Добромыслов, Г.А. Горячева. – Москва, 1983. – 46 с.
1069609
  Куллэ В. Подступает вода : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 5 (1045). – С. 79-83. – ISSN 0130-7673
1069610
  Томан Н.В. Подступы к "Неприступному" : повести / Н.В. Томан. – Москва : Воениздат, 1976. – 216с. – (Военные приключения)
1069611
  Ваксберг А.И. Подсудимого звали искусство / А.И. Ваксберг. – Москва : Советский художник, 1967. – 159 с.
1069612
   Подсудимые обвиняют. – М, 1962. – 632с.
1069613
  Патрон Х.К. Подсудимый 1040 / Х.К. Патрон. – М., 1961. – 95с.
1069614
  Кокорев Л.Д. Подсудимый в советском уголовном процессе / Л.Д. Кокорев. – Воронеж, 1973. – 271с.
1069615
  Федосеев В.И. Подсудимый невиновен / В.И. Федосеев. – М, 1966. – 285с.
1069616
  Петровская Юлия Подсудная независимость Косова // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 6 (1601). – С. 97-108. – ISSN 0869-44435
1069617
  Пусторослев П.П. Подсудность арестантов и арестанток за уголовные правонарушения, учиненные во время пребывания в заключении : исслед. прив.-доц. Моск. ун-та П.П. Пусторослева. – Москва : Унив. тип., 1889. – IV, 199 с.
1069618
  Любавин А.А. Подсудность в советском уголовном процессе : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Любавин А.А. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Юридич. ф-тет. – Москва, 1953. – 16 с.
1069619
  Домбровский Е.И. Подсудность и досудебная подготовка гражданских дел / Е.И. Домбровский. – М., 1940. – 35с.
1069620
  Гусев Л.Н. Подсудность уголовных дел / Л.Н. Гусев. – М, 1955. – 111с.
1069621
  Винниченко Н.Г. Подсчет деревьев. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Винниченко Н.Г.; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1965. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1069622
   Подсчет запасов газа по падению давления. – М, 1969. – 72с.
1069623
  Коган И.Д. Подсчёт запасов и геолого-промышленная оценка рудных месторождений / И.Д. Коган. – Москва : Недра, 1971. – 296с.
1069624
  Коган И.Д. Подсчёт запасов и геолого-промышленная оценка рудных месторождений / И.Д. Коган. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1974. – 303с.
1069625
  Смирнов В.И. Подсчет запасов минерального сырья / В.И. Смирнов. – Москва : Госгеолиздат, 1950. – 343с.
1069626
  Ткачев Ю.А. Подсчет запасов минерального сырья на месторождениях с гнездовым распределением полезного ископаемого / Ю.А. Ткачев. – Сыктывкар, 1976. – 64с.
1069627
  Голубятников Д.В. Подсчет запасов нефти в недрах Апшеронского полуострова / Д.В. Голубятников. – Ленинград, 1924. – 39 с.
1069628
  Борисенко З.Г. Подсчет запасов нефти объемным методом / З.Г. Борисенко, М.Н. Сосон. – Москва : Недра, 1973. – 177с.
1069629
   Подсчет запасов нефти, газа, конденсата и содержащих в них компонентов : Справочник. – Москва : Недра, 1989. – 369с.
1069630
  Изаксон С.С. Подсчет запасов полезных ископаемых / С.С. Изаксон. – Москва : Гостоптехиздат, 1940. – 220 с.
1069631
   Подсчет запасов твердых полезных ископаемых. – М.Л., 1931
1069632
  Шумилин Подсчет запасов урановых месторождений / Шумилин, В.А. Викентьев. – М, 1982. – 206с.
1069633
  Возовикова Т. Подсчет подвохов. В Госдуме разобрали Закон об образовании // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 13 декабря (№ 50). – С. 5


  Увеличение числа бюджетных студентов, добровольная сдача ЕГЭ, введение обязательного итогового экзамена по литературе в устной или письменной форме (сочинение), восстановление студенческой льготы по оплате общежития и права на бесплатное посещение ...
1069634
  Жданов М.А. Подсчет прогнозных запасов нефти и газа : Учебное пособие для вузов / М.А. Жданов, Е.В. Гординский. – Москва : Недра, 1968. – 192с.
1069635
   Подсчитай-ка очки!. – М, 1987. – 77с.
1069636
  Морева И.А. Подсчитай-ка очки!: Кн. для чтения на англ. яз. для учащихся 4-х кл. школ с преподаванием ряда предметов на англ. яз. / И.А. Морева. – 2-е изд. – М., 1976. – 93 с.
1069637
  Морева И.А. Подсчитай-ка очки!: Кн. для чтения на англ. яз. для учащихся 4-х кл. школ с преподаванием ряда предметов на англ. яз. / И.А. Морева. – 3-е изд., дораб. – М., 1984. – 79с.
1069638
  Бердникова Людмила Петровна Подтвердительные вопросы в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 02.04 / Бердникова Людмила Петровна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1972. – 33л.
1069639
  Ромащук А.Н. Подтверждать, опровергать или сопоставлять? // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 129-135. – ISSN 0869-3617


  Проанализированы различия основных форм обучения научно-исследовательской деятельности. Основания первых двух заложены известными науковедческими концепциями: верификационизмом и фальсификационизмом. Выделение третьей формы обучения, конкретизируемой в ...
1069640
  Крывелев И.А. Подтверждаются ли библейские легенды? / И.А. Крывелев. – М., 1965. – 63с.
1069641
  Коваленко Валентина Подтекст как ключ к пониманию модернистского произведения : урок-расшифровка романа М. Булгакова "Мастер и Маргарита" / Коваленко Валентина, Пилипенко Надежда // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 50-56
1069642
  Рейнгард И.А. Подтексты в обучении / И.А. Рейнгард. – Днепропетровск, 1990. – 76с.
1069643
  Рейнгард И.А. Подтексты в стихоложении. / И.А. Рейнгард. – Днепропетровск, 1996. – 65с.
1069644
  Михайлова Л.Г. Подтексты Юрия Трифонова. Опыт прочтения романа "Старик" // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 162-170. – ISSN 0236-2007
1069645
  Ададуров И.Е. Подтоварный кредит в коммерческих банках : Теория и практика : Руководство по товарно-ссуд. операциям в коммерч. банках и др. кредит. учреждениях / И.Е. Ададуров. – Санкт-Петербург : Коммерч. лит.
Вып. 1. – 1911. – 84 с.
1069646
  Ададуров И.Е. Подтоварный кредит в коммерческих банках : Теория и практика : Руководство по товарно-ссуд. операциям в коммерч. банках и др. кредит. учреждениях / И.Е. Ададуров. – Санкт-Петербург : Коммерч. лит.
Вып. 2. – 1912. – 154 с.
1069647
  Ким Хен Су Подтоговка американской агрессии в Корее (1945-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ким Хен Су; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 21 с.
1069648
  Сизанов А.Н. Подтоговка подростков к семейной жизни / А.Н. Сизанов. – Минск, 1989. – 110с.
1069649
  Федоренко И.Т. Подтоговка учащихся к усвоению знаний / И.Т. Федоренко. – К., 1980. – 94с.
1069650
   Подтопление в населенных пунктах Харьковской области / Г.Г. Стрижельчик, Ю.П. Соколов, И.А. Гольдфельд, А.Ю. и др. Чебанов; Науч. ред. В.Я. Шевчук. – Харьков, 2003. – 160с.
1069651
  Мельничук П.А. Подтопление как источник вторичного загрязнения подземных вод в зоне полигонов промотходов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 6. – С. 85-87. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
1069652
  Іщенко Н. Подув "російської зими" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 3 грудня (№ 222). – С. 10


  Про що нам розповів спікер Держдуми.
1069653
  Сермяжко Е.И. Подумаем вместе / Е.И. Сермяжко. – Минск, 1984. – 128с.
1069654
  Блех А.С. Подумаем вместе / А.С. Блех. – М., 1989. – 158с.
1069655
  Серегина О.Ф. Подумай - отгадай / О.Ф. Серегина. – М, 1975. – 78с.
1069656
   Подумай и выбери = Think and choose. – Ленинград, 1977. – 151 с.
1069657
   Подумай и напиши правильно. – Москва : Просвещение, 1985. – 128 с.
1069658
  Шкатова Л.А. Подумай и ответь / Л.А. Шкатова. – М, 1989. – 86с.
1069659
   Подумай о себе. – М, 1974. – 128с.
1069660
  Смирницкий Е.К. Подумайте, подсчитайте. / Е.К. Смирницкий. – М., 1965. – 175с.
1069661
  Смирницкий Е.К. Подумайте, подсчитайте. / Е.К. Смирницкий. – М., 1969. – 208с.
1069662
  Косар Л. Подумки вже в ЄвроСоюзі..., або Його величність Страховий Посередник // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2009. – № 1. – С. 68-69. – ISSN 1810-7923
1069663
  Заболоцкая М.Б. Подушная подать в дореволюционной России : Автореф... канд. экон.наук: / Заболоцкая М.Б. – Москва, 1951. – 8 л.
1069664
  Мишев Г. Подхваченные вихрем: Повести. / Г. Мишев. – М., 1983. – 309с.
1069665
  Шостак И.В. Подход автоматизации процесса прогнозирования научно-технического развития региона на основе форсайт технологии / И.В. Шостак, М.А. Данова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 151-155


  У статті відображена актуальність проблеми автоматизації процесу прогнозування НТР складних адміністративно-господарських об"єктів на основі Форсайт технології. Наведено основні етапи реалізації національних форсайт-проектів. Показано, що найбільш ...
1069666
  Хозин Г.С. Подход администрации Картера к национальной космической программе США // Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1977. – № 18. – С. 81-98
1069667
  Юрков Е.И. Подход Вашингтона к радикальным режимам в арабских странах // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 2 (40) : Роль национальных меньшинств в общественно-политической жизни США. Сингапур, Гонконг, Тайвань и Южная Корея в экономической экспансии Вашингтона. США и Япония: технологическое соперничество. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Сев. Америки. – С. 67-80
1069668
  Субботский Е.В. Подход Выготского-Лурии к изучению сознательного действия и современные исследования исполнительской функции // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 1. – С. 116-131. – ISSN 0042-8841
1069669
  Панкратова А.А. Подход Дж. Гросса к изучению эмоциональной регуляции: примеры кросскультурных исследований // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 1. – С. 147-156. – ISSN 0042-8841
1069670
  Рубан И.В. Подход к классификации состояния сети на основе статистических параметров для обнаружения аномалий в информационной структуре вычислительной системы / И.В. Рубан, В.А. Мартовицкий, Лукова-Чуйко // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 54, № 2, березень - квітень. – С. 142-150. – ISSN 1019-5262


  Досліджено підхід до класифікації стану мережі на основі статистичних параметрів. Встановлено недоліки методів класифікації стану мережі, розглянуто базову реалізацію комітету класифікаторів. Запропоновано модифікацію комітету класифікаторів з ...
1069671
   Подход к определению эффективных признаков и синтезу оптимального полосно-разделяющего классификатора для элементов дактильно-жестовой речи / Ю.В. Крак, Ю.Г. Кривонос, А.В. Бармак, А.С. Тернов // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев, 2016. – Т. 52, № 2. – C. 3-10. – ISSN 0023-1274
1069672
  Алиева-Кенгерли Подход к организации научных электронных библиотек / Алиева-Кенгерли, С.В. Кондратьев // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук; Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2010. – Вып. 8. – С. 110-119
1069673
   Подход к поиску оптимального пути между двумя точками на множестве преград / В.Н. Терещенко, Д. Янчик, Д. Пустовойтов, Е. Чернышов // Штучний інтелект : науково-теоретичний журнал / НАНУ Ін-т проблем штучного інтелекту. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 297-303. – ISSN 1561-5359


  В статье представлен алгоритм поиска путей на плоскости с учетом преград в виде простых не пересекающихся многоугольников, со сложностью O(nln(n)) и использованием линейной памяти.
1069674
  Копп А.М. Подход к построению репозитория моделей бизнес-процессов / А.М. Копп, Д.Л. Орловский // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 2 (153). – С. 60-68. – ISSN 1681-7710
1069675
  Прихожий А.А. Подход к разработке и реализации диаоговых языковых систем / А.А. Прихожий. – Минск, 1982. – 80с.
1069676
  Борисенко А.А. Подход к решению задачи коммивояжёра на основе факториальных чисел : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 150-154. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1069677
  Каленов Н.Е. Подход к созданию общедоступных интернет-каталогов / Н.Е. Каленов, С.А. Власова // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2016. – Вып. 13. – С. 129-138. – ISSN 2224-1825


  Рассматриваются принципы построения и поисковые возможности сводного интернет-каталога книг и продолжающихся изданий, поступающих в фонды библиотек централизованной библиотечной системы (ЦБС), возглавляемой Библиотекой по естественным наукам (БЕН) РАН.
1069678
  Крюков В. Подход к социально-экономической оценке ресурсного режима в нефтегазовом секторе (на примере США) / В. Крюков, Е. Павлов // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 10. – С. 105-116. – ISSN 0042-8736
1069679
  Зинченко Н.С. Подход к стимулированию развития науки и образования в Украине // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 2012. – № 8. – С. 2-7
1069680
  Холявко И Н. Подход к финансированию высшего образования Украины по концепции Quadruple Helix // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 125-131
1069681
  Емельянов С.В. Подход к формализованному синтезу структур систем бинарного управления неопеределенными нелинейными объектами / С.В. Емельянов. – М., 1987. – 105с.
1069682
   Подход Никсона и его окружения к политике США в "кризисных районах" // Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США. – Москва, 1969. – № 1. – С. 43-49
1069683
  Алиева-Кенгерли Подход организации научных электронных библиотек // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2011. – Вып. 3. – С. 19-028
1069684
  Линде А.Н. Подход Ю. Хабермаса к теоретическому изучению политической коммуникации // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 91-104. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
1069685
  Казаков П.К. Подходный налог / П.К. Казаков. – М, 1929. – 104с.
1069686
  Стуруа Г.М. Подходы американских специалистов к ограничениям в сфере стратегической противолодочной войны // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 5 (43) : Ход предвыборной кампании и настроения избирателей. Об общественных силах в США, выступающих за нормализацию отношений с СССР. Подходы американских специалистов к ограничениям в сфере противолодочной войны... – С. 80-91
1069687
  Бандурин В. Подходы к антикризисному управлению / В. Бандурин, В. Ларицкий // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 12. – С. 2-6.
1069688
  Никоненко А.А. Подходы к верификации знаний в лингвистических онтологиях // Наукові праці Донецького національного технічного університету : всеукр. наук. збірник / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2012. – С. 192-201. – (Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка ; № 16 (204)). – ISSN 1996-1588


  В статье описан подход к процессу наполнения лингвистической онтологии данными, предложена модель оценки качества полученных знаний, приведены практические рекомендации по выявлению и автоматическому исправлению ошибок в знаниях
1069689
  Зырянова С.Е. Подходы к изменению бедности: опыт стран СНГ // Вопросы статистики : Научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2007. – № 3. – С. 37-43. – ISSN 0320-8168
1069690
  Карапейчик И.Н. Подходы к измерению инновационного потенциала промышленных предприятий : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 101-110. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1993-6788
1069691
  Турсина Т.В. Подходы к изучению литологической однородности профиля и полигенетичности почв // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 530-546 : рис., табл. – Библиогр.: 42 назв. – ISSN 0032-180Х
1069692
  Кошман А.Л. Подходы к изучению национальной идеи в современной западной социологии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.147-157. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1069693
  Фирсанов В.П. Подходы к изучению философии Франкфуртской школы // Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau, 2014. – Nr. 3 (66). – С. 7-16. – ISSN 1812-2566
1069694
  Олейник Я.Б. Подходы к изучению экологической безопасности развития региональных продовольственных комплексов Украины // Территориальная справедливость, региональные конфликты и региональная безопасность
1069695
  Миниярова З.М. Подходы к индексированию в электронных каталогах. Возможности поэтапного поиска // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 12. – С. 25-35. – ISSN 0130-9765
1069696
  Колкунова К.А. Подходы к исследованию квазирелигий в западном религиоведении и теологии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 93-102. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
1069697
  Борулько Н.А. Подходы к количественному описанию вероятности и правдоподобия при управлении рисками проектов // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 1 (61). – С. 78-92 : рис., табл. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 2222-8810
1069698
  Ма Пин Подходы к моделированию и анализу индикаторов рынка сварочных технологий : економічна наука / Ма Пин, Ю.П. Матусов // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 63-65 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
1069699
  Закриничная Н.И. Подходы к обучению иностранному языку (обобщение 25-летнего опыта ХГУ "НУА") // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 170-174. – ISSN 1993-5560


  "Рассмотрены подходы к обучению иностранному языку и о проблемах, возникающих при его изучении. Цель статьи – определить сложности данного иностранного языка и обобщить наиболее эффективные методы его изучения. Объектом исследования является ...
1069700
  Сагайдак-Никитюк Подходы к определению допустимого размера отходов фармацевтических предприятий на основе логистического подхода // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 1. – С. 54-59 : табл., рис., фото.
1069701
  Михуринская Е.А. Подходы к определению региональных особенностей формирования и развития человеческого капитала // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 1 (40). – С. 23-28. – (Економічні науки)
1069702
  Каленюк И.С. Подходы к определению сущности академического предпринимательства / И.С. Каленюк, Л. Лайс // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 39-42
1069703
  Ротанова И.Н. Подходы к организации эколого-познавательного пешего туризма на особо охраняемых природных территориях (на примере охранной зоны Катунского заповедника, Республика Алтай) / И.Н. Ротанова, А.С. Караваева // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 80-85 : рис. – Библиогр.: 11 назв.
1069704
  Остапчук І.О. Подходы к оценкам экологических рисков и экологических ситуаций // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 52-57 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0868-6939
1069705
  Чудинова В.П. Подходы к оценке воздействия библиотек на общество за рубежом // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2010. – № 2 (20). – С. 42-63
1069706
   Подходы к оценке методов рекультивации нефтезагрязненных почв / Е.М. Анчугова, Е.Н. Мелехина, М.Ю. Маркарова, Т.Н. Щемелинина // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 2. – С. 257-260 : рис. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 0032-180Х
1069707
  Макаров О.А. Подходы к оценке риска химического загрязнения городских почв / О.А. Макаров, А.А. Макаров // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 9. – С. 1147-1156 : рис., табл. – Библиогр.: 41 назв. – ISSN 0032-180Х
1069708
  Кулинич И.Н. Подходы к оценке странового риска в деятельности коммерческого банка : фінанси та кредит. Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 22-27. – Бібліогр.: 10 назв
1069709
   Подходы к оценке удовлетворенности потребителей в системе менеджмента качества образовательного комплекса / М.В. Соколовская, О.М. Попова, Е.П. Клобертанц, Е.В. Замиралова, С.Ю. Никулина, Р.Г. Буянкина // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 12, декабрь. – С. 73-78. – ISSN 1026-955X


  смотрены и проанализированы основные вопросы оценки удовлетворенности двух категорий внутренних потребителей: обучающихся и сотрудников высшего учебного заведения. Исследование осуществлено на примере образовательного комплекса, включающего ...
1069710
  Аленькова С.А. Подходы к оценке эффективности государственных вложений в развитие библиотечного дела / Светлана Анатольевна Аленькова // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 3. – С. 19-22. – ISSN 0869-608Х


  Статья посвящена теме эффективности государственных вложений. Проанализированы пять приоритетных направлений государственной политики России в сфере культуры. Рассматриваются этапы разработки целевой программы. Даются определения понятий социального ...
1069711
  Николаенко В.Н. Подходы к оценке эффективности и способы стимулирования публикационной активности в крупном медицинском вузе. / В.Н. Николаенко, А.И. Вялков, Е.А. Глухова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 10. – С. 18-25. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается актуальная проблема, связанная с методологией оценки публикационной активности, и способы стимулирования публикационной активности в крупном медицинском вузе. Исследовано развитие нормативной базы в связи со структурной ...
1069712
  Кон А.Е. Подходы к пониманию политического риска / А.Е. Кон, К.К. Липатова // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва, 2012. – С. 20-23. – (Гуманитарные науки ; № 3/4). – ISSN 2076-4685
1069713
  Федоровская О.Б. Подходы к пониманию соотношения человек-государство в работе Макиавелли "Государь" // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 354-361. – ISSN 2077-8309
1069714
  Малюк А.А. Подходы к преподаванию этики при подготовке специалистов в области информационных технологий / А.А. Малюк, О.Ю. Полянская, И.Ю. Алексеева // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 6. – С. 81-91. – ISSN 0234-0453
1069715
  Бобылева А.З. Подходы к проектированию комплексных программ антикризисного управления вузами // Вестник Московского университета. Серия 6 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 45-60. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385


  У статті уточнюється термінологія і дається понятійний апарат проектировании комплексних програм антикризового управління вузами: розкрито суть кризи та кризової ситуації у вузі, обгрунтована целесообразность антикризового управління не тільки у фазі ...
1069716
  Добровольская Е.В. Подходы к проектированию образовательных программ бакалавриата // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2009. – № 1 (17). – С. 49-60. – ISSN 1812-9463
1069717
  Муха Б.П. Подходы к районированию, генезис и структура ландшафтов Малого Полесья // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 26. – С. 15-20 : Схема. – Бібліогр.: 7 назв
1069718
  Подлесный Д.В. Подходы к реформированию университетского образования в период революции и гражданской войны (1917-1921 гг.) // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 203-214. – ISSN 1993-5560


  "Анализ принципов реформирования университетского образования Украины в период 1917–1921 гг. Автор приходит к выводу, что правительства периода Революции и Гражданской использовали разные подходы к реформированию университетской системы. В период ...
1069719
  Примакова О.М. Подходы к решению проблем охраны авторского права в сети Интернет в Республике Беларусь // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 4 (24). – С. 36-38. – ISSN 2072-4322
1069720
  Горячая Т.С. Подходы к решению психологических проблем личности: светская психология и христианская богословская мысль (теоретический курс) : монография / Т.С. Горячая ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Ин-т математики, экономики и механики. – Одесса : ОНУ, 2015. – 161, [1] с. – Библиогр: с. 148-161. – ISBN 978-617-689-107-9
1069721
  Бобровничая Н.С. Подходы к стратегическому развитию и предоставлению услуги беспроводного интернета оператором мобильной связи lifecell / Н.С. Бобровничая, И.Ю. Лебедева // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 13, липень. – C. 37-43. – ISSN 2306-6814
1069722
  Дикань В.Л. Подходы к управлению инновационным развитием железнодорожного транспорта Украины / В.Л. Дикань, Ю.А. Рыжова // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 48. – С. 55-59. – ISSN 2075-4892
1069723
   Подходы к управлению миграционным развитием. – Таллинн, 1989. – 187с.
1069724
  Полька Н.С. Подходы к формированию гендерориентированных программ в области охраны здоровья детей и подростков / Н.С. Полька, О.В. Бердник, О.В. Добрянская // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 2 (73). – C. 20-23 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
1069725
  Глебова Л.Н. Подходы к формированию независимой оценки качества профессионального образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 4. – С. 2-5. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются подходы к оценке качества профессиональной подготовки кадров. Предлагается комплекс мероприятий,направленных на формирование независимой оценки качества профессионального образования.
1069726
  Тымчинский В.Й. Подходы к функциональной типологии ландшафтов / В.Й. Тымчинский, П.Г. Шищенко // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 25. – С. 10-18 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1069727
  Удалов Д.А. Подходы к энергетике нового Президента США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 2 (470). – С. 73-84. – ISSN 0321-2068
1069728
  Манукян М.А. Подходы установления права, подлежащего применению к деликтным обязательствам: сравнительный анализ // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 12 (54). – С. 34-39. – ISSN 1812-8696
1069729
  Жуков Борис Подходящие пришельцы : зоосфера // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 120-127 : Фото
1069730
  Кнари В. Подходящий жених // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 4/5. – С. 221-226. – ISSN 1728-8568
1069731
  Баршт К.А. Подцензурные страсти / К.А. Баршт. – Москва : Правда, 1990. – 44, [3] с. – Библиогр. в конце текста (17 назв.). – (Библиотека "Огонек"). – ISSN 0132-2095; № 42
1069732
  Божаткин М.И. Подчасок с поста "Старик" / М.И. Божаткин. – Минск, 1973. – 159с.
1069733
  Шнеерсон А.И. Подчинение буржуазного государства монополиям / А.И. Шнеерсон. – Москва, 1956. – 443с.
1069734
  Гайдай Т.В. Подчинение труда капиталу в условиях современного государственно-монополистического капитализма / Т.В. Гайдай. – К., 1989. – 96с.
1069735
  Самадова Р.А. Подчинительная связь в русском и таджикском языках / Р.А. Самадова. – Душанбе, 1989. – 170с.
1069736
  Нейман И.Я. Подчинительная связь между членами простого предложения в современном русском языке сравнительно с тюркскими (узбекским, западнокараимским и турецким) : Автореф... канд. филологич.наук: / Нейман И.Я. – Ташкент, 1950. – 13 с.
1069737
  Фридберг М.Х. Подчинительные союзы в идиш. (К вопросу о влиянии семитских и славянских языков на синтакс. строй идиш) : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Фридберг М.Х.; АН СССР. Ин-т языкознания. Ленингр. отд-ние. – Л., 1970. – 21л.
1069738
  Биренбаум Я.Г. Подчинительные союзы в простом предложении : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Биренбаум Я.Г. ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1962. – 20 с.
1069739
  Шахобова М.Б. Подчинительный союз "ки" в современном таджикском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Шахобова М.Б.; Акад.наук Таджик.ССР.Ин-т языка и лит. – Сталинабад, 1954. – 18л.
1069740
  Жеребкина И.А. Подчиниться или погибнуть: парадоксы женской субьективации в русской культуре конца ХІХ века // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 3. – С.122-132. – ISSN 0869-0499
1069741
  Бейзельман Р.Д. Подшипники качения : справочник / Р.Д. Бейзельман, Б.В. Цыпкин. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва ; Ленинград : Машгиз, 1959. – 608 с.
1069742
   Подшипники качения и свободные детали. – М, 1961. – 260с.
1069743
   Подшипники качения и свободные детали. – М, 1963. – 260с.
1069744
  Доценко В. Подшипники скольжения vs подшипники качения. Часть 2 // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев, 2021. – № 4 (178). – С. 64-66


  В данном разделе не рассматриваются поршневые авиационные двигатели, так же, как и автомобильные двигатели внутреннего сгорания (поршневые двигатели), поскольку из-за большого объема материала эти вопросы должны быть предметом отдельного рассмотрения. ...
1069745
  Полный Геннадий Павлович Подшипниковая промышленность СССР и развитие ее внутриотраслевой специализации. (С учетом междунар. соц. разделения труда) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Полный Геннадий Павлович; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1975. – 20л.
1069746
  Мирза-Ахмедова Маргуба Подшоходжа и его произведения "Мифтохул-адл" и " Гульзор" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мирза-Ахмедова Маргуба ; Ин-т языка и литературы АН УзССР. – Ташкент, 1966. – 28 c.
1069747
  Хемиг Г. Подщелачивание воды пароводяного цикла на электростанциях высокого давления / Г. Хемиг. – М, 1963. – 16с.
1069748
  Авдеенко Ю.Н. Подъезд на Страстном бульваре : роман, повести / Юрий Авдеенко. – Москва : Московский рабочий, 1979. – 451с., 1 л. портр. : портр.
1069749
  Кирзнер А. Подъем / А. Кирзнер. – 2-е изд. – Москва, 1930. – 64с.
1069750
   Подъем. – Нальчик, 1960. – 137с.
1069751
  Лучанинов Д. Подъем : повести, рассказы / Д. Лучанинов. – Москва : Советский писатель, 1966. – 344 с.
1069752
  Нарочницкая Е.А. Подъем Азии и Европа // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 3 : Азиатский вектор политики западноевропейских стран. – С. 13-41. – ISSN 0235-5620
1069753
  Болознев И.Г. Подъем активности советского народа на выборах в метсные Советы в 1939 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Болознев И. Г.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Каф. ист. СССР. – М., 1954. – 19л.
1069754
  Ланда Р.Г. Подъём антиколониального движения в Алжире в 1918-1931 гг. / Р.Г. Ланда. – М., 1977. – 309с.
1069755
  Салтышев М.М. Подъем духовной культуры национальных рабочих кадров. (На материалах Удм. АССР) : Автореф... канд. философ.наук: 09.620 / Салтышев М.М.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1970. – 22л.
1069756
  Мальцев Н.И. Подъем жизненного уровня трудящихся Донбаса в годы социалистической реконструкции народного хозяйства. / Н.И. Мальцев. – Киев, 1987. – 100с.
1069757
  Багдасарян А.М. Подъем и выравнивание уровней экономического развития советских республик : [учеб. пособие для экон. вузов и фак.] / А.М. Багдасарян. – Москва : Высшая школа, 1975. – 96 с.
1069758
  Мюри Ж. Подъем или упадок французского католицизма / Ж. Мюри. – М., 1963. – 374с.
1069759
  Братерский М. Подъем Ирана? // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2011. – № 2 (44). – С. 76-84
1069760
  Цветков Е.П. Подъем колхозного производства после сентябрьского Пленума ЦК КПСС (1953 г) и проблема ликвидации существования различия меджу городом и деревней в СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Цветков Е. П.; ЛГУ. – Л., 1962. – 20л.
1069761
  Табалдиев А. Подъем культурно-технического уравня колхозного крестьянства в период развернутого строительства коммунизма. (На материалах Киргиз. ССР) : Автореф... канд. философ.наук: / Табалдиев А.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1963. – 16л.
1069762
  Макаров Л.Т. Подъем культурно-технического уровня и развитие научно-технического творчеста промышленных рабочих в период строительства коммунизма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Макаров Л.Т. ; Воронеж. ГУ. – Воронеж, 1968. – 33 с.
1069763
  Важенин Г.Ф. Подъем культурно-технического уровня колхозников и рабочих совхозов и его роль в преодолении существенных различий между городом и деревней. : Автореф... Канд.филол.наук: 621 / Важенин Г.Ф.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1968. – 22л.
1069764
  Меретукова Ш.М. Подъем культурно-технического уровня колхозного крестьянства в период развернутого строительства коммунизма. : Автореф... Канд экон.наук: / Меретукова Ш.М.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1963. – 16л.
1069765
  Шкурко В.Н. Подъем культурно-технического уровня колхозного крестьянства в период строительства коммунизма. (На материалах Белоруссии) : Автореф... канд. философ.наук: / Шкурко В.Н.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра диалект. и ист. материализма. – Минск, 1966. – 18л.
1069766
  Родин В.С. Подъем культурно-технического уровня рабочего класса БССР (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Родин В. С.; Мин. гос. пед. ин-т. – Минск, 1974. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1069767
  Елфимова И.Н. Подъем культурно-технического уровня рабочего класса Ленинграда (1956-1962 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Елфимова И.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 20л.
1069768
  Губарева О.Е. Подъем культурно-технического уровня рабочего класса СССР / О.Е. Губарева. – Москва, 1955. – 96с.
1069769
  Макеев Г.А. Подъем культурно-технического уровня рабочего класса СССР : Автореф... канд.экон.наук: / Макеев Г. А.; МВО СССР, Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1955. – 18л.
1069770
  Соловьев Ю.И. Подъем культурно-технического уровня рабочего класса СССР. : Автореф... канд. экон.наук: / Соловьев Ю.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Каф. полит. экономии. – Л., 1955. – 18л.
1069771
  Хмелевская В.С. Подъем культурно-технического уровня рабочего класса. (На материалах предприятий мателлургич. пром-сти Украины в 1959-1961 гг.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Хмелевская В.С.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. Кафедра истории УССР. – Харьков, 1965. – 26л.
1069772
   Подъем культурно-технического уровня рабочих. – Свердловск, 1955. – 52с.
1069773
  Черных Е.В. Подъем культурно-технического уровня рабочих металлургической промышленности Украинской ССР в 1959-1965 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Черных Е.В. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1971. – 22л.
1069774
  Цаликов Х.Х. Подъем культурно-технического уровня рабочих нефтедобывающей промышленности Азербайджанской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Цаликов Х. Х.; Отд. обществ. наук, Совет секц. эконом. наук. – Баку, 1970. – 24л.
1069775
  Старовойтов И.В. Подъем культурно-технического уровня рабочих при переходе к коммунизму : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Старовойтов И.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. полит. экономии. – Киев, 1966. – 18 с.
1069776
  Чалая Т.Д. Подъем культурно-технического уровня рабочих промышленности Армянской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: / Чалая Т.Д.; Объед. совет по присужд. уч. степеней по экон. наукам при Ереван. гос. ун-те. – Ереван, 1967. – 24л.
1069777
  Кунците Н.М. Подъем культурно-технического уровня рабочих промышленности Литовской ССР в 1945-1963 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Кунците Н.М.; АН Литов.ССР. Ин-т истории. – Вильнюс, 1966. – 23л.
1069778
  Кузнецов В.И. Подъем культурно-технического уровня рабочих тяжелой промышленности в годы второй пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кузнецов В.И.; Высш.парт.школа при ЦК КПСС. – М, 1956. – 15л.
1069779
  Керимбаев Т. Подъем культурно-технического уровня рабочих цветной металлургии Казахстана (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Керимбаев Т.; АН Каз.ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч.Валиханова. – Алма-Ата, 1969. – 20л.
1069780
  Дурдыев Т. Подъем культурного уровня туркменского дайханства в послевоенный период (1946-1955 годы) / Т. Дурдыев. – Ашхабад, 1962. – 176с.
1069781
  Гайдай С И. Подъем культуры крестьянства Украинской ССР в 1926-1929 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Гайдай И.С; АН УССР. ин-т истории. – К., 1962. – 16л.
1069782
  Гончаров А.Д. Подъем культуры села - дело партийное / А.Д. Гончаров. – Москва, 1970. – 120с.
1069783
   Подъем культуры социалистического земледелия. – М, 1948. – 272с.
1069784
  Розанов Г.Л. Подъем массового рабочего движения в Германии в 1916-1918 гг. и предательство социал-шовинистов и центристов : Автореф... канд. ист.наук: / Розанов Г. Л.; МГИМО МИД СССР, каф. всеобщ. ист. – Москва, 1953. – 26 л.
1069785
  Чумаченко В.П. Подъем материального благосостояния и культурно-технического уровня рабочих металлургической промышленности Украины в годы первой пятилетки (1928-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Чумаченко В.П.; Акад. наук УССР. Ин-т истории. – К., 1963. – 16л.
1069786
  Худяк Р.А. Подъем материального благосостояния и культурно-технического уровня рабочих угольной промышленности Донбасса (1951-1955 гг.) На материалах Донецкой и Луган. обл. : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Худяк Р.А. ; АН УССР. Ин-т истории. – Киев, 1965. – 15 с.
1069787
  Ибрагимов Б. Подъем материального благосостояния и культурного уровня колхозников Узбекистана (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Ибрагимов Б.; Ташк. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1969. – 24л.
1069788
  Попов В.И. Подъем материального благосостояния и культурного уровня колхозного крестьянства в пятой пятилетке. (На прим. колхозов Херсон. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Попов В.И.; МВО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. Каф. полит. экономии. – Харьков, 1957. – 17л.
1069789
  Тугай П.Ф. Подъем материального благосостояния и культурного уровня рабочего класса в западных областях Украинской ССР : Дис... канд. эконом.наук: / Тугай П.Ф.; Ин-т повышения квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1955. – 257, Хл. – Бібліогр.:л.І-Х
1069790
  Милитицкая Э.Л. Подъем материального благосостояния и культурного уровня советского народа в годы 4-й пятилетки (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. экономич.наук: / Милитицкая Э.Л.; ХГУ им. А.М.Горького. Кафедра политической экономии. – Х., 1953. – 15л.
1069791
  Бурганов А.Х. Подъем материального благосостояния крестьянства -- важнейшее условие укрепления союза рабочих и крестьян (1926-1934 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Бурганов А. Х.; МГУ, ИПКП макрс. лен. – М., 1955. – 20л.
1069792
  Кошелев Филипп Петрович Подъем материального и культурного уровня жизни советского народа / Кошелев Филипп Петрович. – М., 1954. – 48с.
1069793
  Винник Подъем материального и культурного уровня колхозного крестьянства Украины в повлевоенной сталинской пятилетке (на примере колхозов Шполянского р-на, Киевской обл.) : Дис... канд. эконом.наук: / Винник (Яковенко) Р. Ф.; КГУ им. Т. Г. Шевченко, Каф-ра политической экономии. – К., 1952. – 256л. – Бібліогр.:л.247-255
1069794
  Винник Подъем материального и культурного уровня колхозного крестьянства Украины в послевоенной Сталинской патилетке : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Винник /Яковенко/ Р.Ф. ; КГУ. – Киев, 1953. – 18 с.
1069795
  Филиппов А.П. Подъем материального и культурного уровня рабочего класса СССР в четвертой пятилетке. (По материалам машиностроит. предприятий Москвы и Ленинграда) : Автореф... канд. ист.наук: / Филиппов А.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории СССР. – М., 1955. – 16л.
1069796
  Торкановский В.С. Подъем материального и культурного уровня советского народа / В.С. Торкановский. – Л, 1959. – 56с.
1069797
  Прокофьев В.И. Подъем национально-освободительного движения в Индии в 1905-1908 гг. : Дис... канд. ист.наук: / Прокофьев В.И.; КГУ. – Киев, 1971. – 200л.
1069798
  Прокофьев В.И. Подъем национально-освободительного движения в Индии в 1905-1908 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Прокофьев В.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 24 с.
1069799
  Кукушкин К.В. Подъем национально-освободительного движения в Китае накануне антияпонской войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кукушкин К.В.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1954. – 16л.
1069800
  Мечковский Г.И. Подъем производительности труда - решающее условие выполнения плана шестой пятилетки / Г.И. Мечковский. – Москва, 1956. – 40с.
1069801
  Габидуллин В.М. Подъем производительности труда в хлопководстве колхозов. (На примере Кара-Калп. АССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Габидуллин В.М. ; Акад. наук СССР, ин-т эекономики. – Москва, 1961. – 23 с.
1069802
  Мадор Ю.П. Подъем рабочего движения в Англии в 1910-1913 гг. / Ю.П. Мадор. – М, 1966. – 288с.
1069803
  Гурович П.В. Подъём рабочего движения в Англии в 1918-1921 гг. / П.В. Гурович. – М., 1956. – 224с.
1069804
  Строганов А.И. Подъем рабочего движения в Аргентине в середине 30-х годов 20 века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Строганов А.И. ; МГУ. – Москва, 1965. – 14 с.
1069805
  Айзин Б.А. Подъём рабочего движения в Германии в начале ХХ века (1903-1906 гг.) / Б.А. Айзин ; Акад. наук СССР, Ин-т истории. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1954. – 393, [5] с. – Библиогр.: с. 379-391
1069806
  Гасанов Г.М. Подъем рабочего движения в Иранском Азербайджане в 1941 г. - июне 1946 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Гасанов Г.М.; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – М., 1960. – 20л.
1069807
  Гайгалайте А.И. Подъем рабочего движения в Литве в 1929-1934 годах : Автореф... канд. ист.наук: / Гайгалайте А.И.; Акад. наук. Литов. ССР. Ин-т истории и права. – Вильнюс, 1955. – 22л.
1069808
  Цветков-Просвещенский Подъем рабочего движения в России 1912-14 гг. / Цветков-Просвещенский. – М., 1939. – 112с.
1069809
  Ованесян С.А. Подъем рабочего движения в США в 1919-1921 гг. / С.А. Ованесян. – М., 1961. – 324с.
1069810
  Халапсин В.Б. Подъем рабочео движиня во Франции в 1905-1906 гг. под влиянием первой русской революции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Халапсин В.Б.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1955. – 16л.
1069811
  Мхитарян С.А. Подъем рволюционного движения в Индокитае в начале 30-х годов XX в. / С.А. Мхитарян. – М., 1975. – 320с.
1069812
  Гришкунайте Э.В. Подъем революционного движения в Литве накануне первой мировой войны (1912-1914 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Гришкунайте Э.В.; Ин-т истории АН СССР. – М., 1955. – 16л.
1069813
   Подъем социализма в деревнях Китая. – Пекин, 1956. – 473с.
1069814
  Вячеславов Г.И. Подъем творческой активности трудящихся Комп АССР в условиях коммунистического строительства (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Вячеславов Г.И.; АН СССР. Ин-т истории СССР. – М., 1972. – 25л.
1069815
  Билимович А.Д. Подъем товарных знаков в России : с диаграммами / А.Д. Билимович. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1909. – 75 с. + 1 табл. – Кн.нап.: рос.мов.стар.орф.
1069816
  Корвайа А.Ш. Подъем учебных программ по вопросам разведки: модель для Германии? / Алесандро Шефлер Корвайа, Бригита Джерадж, Уве М. Боргофф // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2016. – T. 15, № 1. – С. 89-120. – ISSN 1812-1101


  Исследования по вопросам разведывательной деятельности стали обычным предметом в высшем образовании в англоязычном мире. До сих пор в Германии не предлагались специализированные программы в этом направлении. Программа для аспирантов, в которой ставится ...
1069817
  Зайцев А.И. Подъём экономики и культуры Татарии за сорок лет / А.И. Зайцев. – Казань, 1957. – 155с.
1069818
   Подъемная сила любви : Артефакт // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 7. – С. 20 : Фото
1069819
  Эрлих В.Д. Подъемно-транспортное оборудование в легкой промышленности / В.Д. Эрлих. – Москва, 1985. – 240 с.
1069820
  Зоненберг А.З. Подъемно-транспортное оборудование Нар. Республики Болгарии. Модели, пригодные для книготорговых и полиграф. предприятий. / А.З. Зоненберг, Р.П. Коврижников. – М., 1975. – 32с.
1069821
  Вопилкин Е.А. Подъемно-транспортные машины / Е.А. Вопилкин. – Горький, 1965. – 136с.
1069822
   Подъемно-транспортные машины. – М, 1987. – 272с.
1069823
  Красников В.В. Подъёмно-транспортные машины / В.В. Красников. – М., 1981. – 264с.
1069824
  Красников В.В. Подъёмно-транспортные машины в сельском хозяйстве / В.В. Красников. – М., 1973. – 464с.
1069825
   Подъемные механизмы. – М, 1978. – 176с.
1069826
  Поляков Г.Д. Подъемные устройства геологоразведочных буровых установок. / Г.Д. Поляков. – Москва, 1976. – 264с.
1069827
  Абульгасан Подъемы : роман / А. Абульгасан ; авториз. пер. с азерб. И.Третьякова. – Баку : Азернешр, 1965. – 546 с. : ил.
1069828
  Шильдкрет К.Г. Подъяремная Русь : (трилогия) / К.Г. Шильдкрет. – Москва : АРМАДА, 1994. – 793, [7] c. : портр. – Загл. обл.: Романовы. Династия в романах. Петр Великий. - На корешке: Петр Великий. – (Романовы. Династия в романах). – ISBN 5-87994-056-Х
1069829
  Ковальчук О.М. Подяка // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX - початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 7. – ISBN 978-966-667-385-8
1069830
  Ковальчук О.М. Подяка // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX – початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – С. 7. – ISBN 978-966-667-385-8
1069831
  Слабошпицький М. Подяка "Є" за те, що є // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 2-9 січня (№ 1/2). – С. 6


  Про книгарню "Є".
1069832
  Франко Т. Подяка від родини : (з виступу на ювілейному пленумі СПУ 29 серпня 1956 р.) / Тарас Франко // Вінок Івану Франкові / [ред. кол. О.С. Дяченко, Ю.С. Кобилецький, А.А. Каспрук, О.С. Пащенко, Л.І. Смілянський ; зб. упорядкув. А.А. Каспрук]. – Київ : Радянський письменник, 1957. – С. 142
1069833
  Чадюк М. Подяка за шанс // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 10 грудня (№ 227). – С. 10-11


  Михайло Горбачов отримав "День вдячності": подробиці й коментарі.
1069834
  Пархоменко Ю.В. Подяка їх превелебності : Сатирич. повість / Ю.В. Пархоменко. – К., 1965. – 74с.
1069835
  Бондаренко Г. Подяка наставнику (до 65-річчя від дня народженя Лідії Артюх) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 254-255. – ISBN 966-7060-98-5
1069836
  Крищенко В. Подяка пісні : поезія // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 2-5. – ISSN 0130-321Х
1069837
   Подяка Президента // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Листопад (№ 10)
1069838
   Подяка Президента Регана // Благовісник Блаженнішого Мирослава-Івана Кардинала Любачівського. – Рим, 1987. – Рік 23, кн.1/2. – С. 37
1069839
  Мірошніков І. Подяка читачів / І. Мірошніков, В. Погорєлов // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 4


  Книжковий фонд нашої бібліотеки дуже збіднів в наслідок хазяйнування в університеті фашистськіх варварів, але добре підібраний штат бібліотеки для наукових працівників, своєю сумлінною працею створює максимально сприятливі умови для роботи відвідувачів.
1069840
  Ганжа С.А. Подяка як елемент етикету епістолярного тексту Лесі Українки // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 104-111. – ISSN 2313-4437


  Особливе місце в історії вивчення мовного етикету посідає епістолярна спадщина Лесі Українки. Її вирізняє орієнтація на народне мовлення українців, звернення до традицій мовного етикету інших слов’янських та неслов’янських народів. Глибинне знання ...
1069841
  Чемеринська І.Я. Подяка як оцінний мовленнєвий акт // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 6 (231). – С. 98-103. – (Філологічні науки ; Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1069842
  Александров М.П. Подьемно-транспортные машины : учебник для студ. машиностроит. спец. вузов / М.П. Александров. – Изд. 6-е, перераб. – Москва : Высшая школа, 1985. – 520 с.
1069843
  Кязимов С.М. Подьземные воды северо-восточной части Азербайджанской ССР (междуречье Самур-Вельвеличай и перспективы их использования для водоснабжения) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Кязимов С.М.; Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1969. – 26л.
1069844
  Вайзер Андреас Поедание врага. Каннибалы -? Боже упаси! // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 138-145 : фото. – ISSN 1029-5828
1069845
  Потапов Владимир Поедем в Вараждин? // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 9. – С. 3 : Іл. – ISSN 1029-5828
1069846
  Зорин Виталий Поедем, красотка, кататься... : Фотографии / Зорин Виталий, Перетрутов Дмитрий, Мохнач Константин // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 54-62 : Іл.
1069847
  Казаков Ю.П. Поедемте в Лопшеньгу : Рассказы. Очерки. Литературные заметки / Ю.П. Казаков. – Москва : Советский писатель, 1983. – 559 с.
1069848
  Штейнберг В.А. Поединки без компромиссов / В.А. Штейнберг. – М., 1976. – 159с.
1069849
  Браун Н.Л. Поединок / Н.Л. Браун. – Москва, 1935. – 110с.
1069850
  Куприн А.И. Поединок / А.И. Куприн. – Куйбышев, 1953. – 212с.
1069851
  Куприн А.И. Поединок / А.И. Куприн. – Москва : Художественная литература, 1954. – 222 с.
1069852
  Зубавин Б.М. Поединок / Б.М. Зубавин. – М, 1957. – 184с.
1069853
  Сахнин А.Я. Поединок / А.Я. Сахнин. – Москва, 1959. – 125с.
1069854
  Горбунов М.Н. Поединок / М.Н. Горбунов. – Новосибирск, 1961. – 82с.
1069855
  Андреев В.А. Поединок : (записки следователя) / Андреев В.А. – Саратов : Саратовское книжное издательство, 1962. – 119 с. : ил.
1069856
  Куприн А.И. Поединок : повесть / А.И. Куприн. – Пенза : Пензенское книжное изд-во, 1962. – 336 с.
1069857
  Куприн А.И. Поединок / А.И. Куприн. – Москва, 1966. – 256с.
1069858
  Куприн А.И. Поединок / А.И. Куприн. – Москва : Художественная литература, 1967. – 256с.
1069859
  Безруков В.А. Поединок / В.А. Безруков. – Кемерово, 1968. – 35 с.
1069860
  Бежанишвили Р.Т. Поединок : роман / Ростом Бежанишвили; авториз. пер. с груз. В.Киреевой. – Москва : Советский писатель, 1968. – 368 с.
1069861
  Куприн А.И. Поединок / А.И. Куприн. – Москва : Художественная литература, 1970. – 256с.
1069862
  Тутык А.А. Поединок / А.А. Тутык. – Днепропетровск, 1971. – 167с.
1069863
  Куприн А.И. Поединок / А.И. Куприн. – Тула, 1974. – 224с.
1069864
  Аксаментов Ю.П. Поединок : стихи / Аксаментов Ю.П. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1974. – 88 с.
1069865
  Уйгун Поединок : стихи / Уйгун ; пер. с узб. С.Северцева. – Москва : Правда, 1975. – 32 с. – (библиотека "Огонек")
1069866
  Бежанишвили Р.Т. Поединок : роман / Ростом Бежанишвили; авториз. пер. с груз. В.Киреевой. – Тбилиси : Мерани, 1978. – 448 с.
1069867
  Бежанишвили Р.Т. Поединок : роман / Ростом Бежанишвили; авториз. пер. с груз. В.Киреевой. – Москва : Советский писатель, 1978. – 448 с.
1069868
  Куприн А.И. Поединок / А.И. Куприн. – Москва, 1979. – 364с.
1069869
  Куприн А.И. Поединок / А.И. Куприн. – Москва, 1980. – 364с.
1069870
  Куприн А.И. Поединок / А.И. Куприн. – Москва, 1983. – 218с.
1069871
  Куприн А.И. Поединок / А.И. Куприн. – Москва, 1983. – 279с.
1069872
  Осинин В. Поединок / В. Осинин. – Москва, 1984. – 119с.
1069873
  Синельников Поединок / Синельников, И. – К., 1985. – 316с.
1069874
  Куприн А.И. Поединок / А.И. Куприн. – Киев, 1986. – 364с.
1069875
   Поединок : сборник. – Москва : Московский рабочий. – ISBN 5-239-60334-3
Вып. 15. – 1989. – 511, [2] с.
1069876
  ЦаринскийА.Б Поединок / ЦаринскийА.Б. – Х., 1990. – 246с.
1069877
  Тур Поединок (капитан Бахматьев) / Тур, , братья. – Москва Ленинград : Искусство, 1946. – 95с.
1069878
  Смирнов В.В. Поединок в горах / В.В. Смирнов. – Москва, 1965. – 158с.
1069879
  Овсянкин.Е.И Поединок в северной тайге / Овсянкин.Е.И. – Архангельск, 1969. – 60с.
1069880
  Олдридж Д. Поединок идей / Д. Олдридж. – Москва, 1964. – 48с.
1069881
  Жемайтис С.Г. Поединок на атолле / С.Г. Жемайтис. – М, 1968. – 272с.
1069882
   Поединок на границе. – Алма-Ата, 1966. – 311с.
1069883
  Коноплин А.В. Поединок над Пухотью / А.В. Коноплин. – М., 1985. – 192с.
1069884
   Поединок разумов. – М, 1991. – 190с.
1069885
  Северский Г.Л. Поединок с "черной тенью" / Г.Л. Северский. – Симферополь, 1990. – 237с.
1069886
  Ткаченко А.К. Поединок с абвером / А.К. Ткаченко. – Ростов нД, 1983. – 191с.
1069887
  Палийчук Б.Д. Поединок с грозой / Б.Д. Палийчук. – Киев, 1972. – 79с.
1069888
  Шварц А.Л. Поединок с невидимкой. / А.Л. Шварц. – М., 1966. – 96с.
1069889
  Раевский Б.М. Поединок с самим собой / Б.М. Раевский. – Л., 1972. – 190с.
1069890
  Раевский Б.М. Поединок с самим собой / Б.М. Раевский. – Л., 1980. – 256с.
1069891
  Громова А.Г. Поединок с собой / А.Г. Громова. – Москва, 1963. – 191с.
1069892
  Мынбаев Т. Поединок со смертью / Т. Мынбаев. – Алма-Ата, 1965. – 87с.
1069893
  Данилин Г.Д. Поединок со СПИДом / Г.Д. Данилин. – Москва : Политиздат, 1991. – 96с.
1069894
  Ваксберг А.И. Поединок столетия / А.И. Ваксберг. – Москва, 1971. – 206с.
1069895
  Скорняков А.И. Поединок. / А.И. Скорняков. – Горький, 1982. – 112с.
1069896
  Куприн А.И. Поединок. Яма : повести и рассказ / А. Куприн. – Харьков : Фолио, 2009. – 544 с. – (Классика). – ISBN 978-966-03-4535-5
1069897
   Поезд. – М, 1970. – 414с.
1069898
  Винтилэ П. Поезд / П. Винтилэ. – Бухарест, 1979. – 48с.
1069899
  Штемлер И.П. Поезд : Роман / Штемлер И.П. – Ленинград : Советский писатель, 1988. – 334 с.
1069900
  Марьямов А.М. Поезд дальнего следования / А.М. Марьямов. – Москва : Советский писатель, 1985. – 335с.
1069901
  Єлісова М.О. Поезд и трамвай как техносферные изоморфы мирового древа в мифопоэтическом универсуме Б. Пастернака // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 71-75. – (Бібліотека Інституту філології)
1069902
  Луковский И.В. Поезд идет дальше / И.В. Луковский. – Москва, 1950. – 16с.
1069903
  Коваленко Г.Я. Поезд идет на целину / Г.Я. Коваленко. – М, 1982. – 63с.
1069904
  Сименон Ж. Поезд из Венеции / Ж. Сименон. – Кишинев, 1982. – 736с.
1069905
  Литвинов В.В. Поезд из ночи / В.В. Литвинов. – Киев, 1989. – 411с.
1069906
  Гатри В. Поезд мчится к славе : пер. с англ. / Вуди Гатри ; предисл. Питера Сигера. – Москва : Прогресс, 1968. – 344 с.
1069907
  Куренной Е.Е. Поезд на рассвете: Повесть и рассказы. / Е.Е. Куренной. – М., 1981. – 384с.
1069908
  Дон-Аминадо Поезд на третьем пути / Дон-Аминадо. – М., 1991. – 330с.
1069909
  Удальцов А.П. Поезд надежды / А.П. Удальцов. – М., 1981. – 214с.
1069910
  Удальцов А.П. Поезд надежды / А.П. Удальцов. – 2-е, доп. – Москва, 1984. – 254с.
1069911
  Давыдов А.Д. Поезд особого назначения / А.Д. Давыдов. – Днепропетровск, 1976. – 136с.
1069912
  Кирш Майке Поезд особого предназначения : Неизвестная Австралия. Через континент // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 108-114 : Іл., карта. – ISSN 1029-5828
1069913
  Золотухин А.Ю. Поезд памяти в июнь 1942-го / А.Ю. Золотухин, В.В. Коровин, А.Н. Манжосов // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2007. – № 11. – С. 18-35. – ISSN 1606-0219


  28 червня 2007 р. виповнилося 65 років від початку боїв, які вели воїни Брянського фронту на Касторенському напрямку
1069914
  Бытовой С.М. Поезд пришел на Тумнин / С.М. Бытовой. – Л, 1951. – 240с.
1069915
  Смит Рофф Поезд сквозь Альпы : самый длинный // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – март (№ 90). – C. 96-107 : Фото
1069916
   Поезд смерти. – М-Самара, 1934. – 208с.
1069917
  Реджани Р. Поезд солнца / Р. Реджани. – М., 1964. – 232с.
1069918
  Плотников Ю.А. Поезд стоит две минуты / Ю.А. Плотников. – М., 1977. – 271с.
1069919
  Козлов Н.А. Поезд уходит под Новый год / Н.А. Козлов. – Орджоникидзе, 1965. – 75с.
1069920
  Захаров А.М. Поезд ушел / А.М. Захаров. – Владимир, 1961. – 30с.
1069921
  Ерашов В.П. Поезда все идут... / В.П. Ерашов. – М., 1962. – 102с.
1069922
   Поезда идут на Север. – Иркутск, 1989. – 533с.
1069923
  Галонен Ю.М. Поезда над городом. / Ю.М. Галонен. – М., 1965. – 32с.
1069924
  Садулаев А. Поезда надежд. / А. Садулаев. – Грозный, 1970. – 48с.
1069925
  Потанин В.Ф. Поезда не возвращаются / В.Ф. Потанин. – М., 1985. – 333с.
1069926
  Похе К. Поезда проходят мимо : роман / К. Похе. – Москва : Военное издательство, 1967. – 560 с.
1069927
  Чирва Ф. Поезда туда не идут / Ф. Чирва. – Алма-Ата, 1970. – 336с.
1069928
  Чирва Ф.Е. Поезда туда не идут / Ф.Е. Чирва. – Алма-Ата, 1978. – 343с.
1069929
  Снегирев Н.А. Поездка / Н.А. Снегирев. – Саранск, 1977. – 55с.
1069930
  Славянский Ю.Л. Поездка А.С.Пушкина в Поволжье и на Урал. / Ю.Л. Славянский. – Казань, 1980. – 144 с.
1069931
  Смирнов В.Г. Поездка академика М.А. Рыкачева на Международную метеорологическую конференцию в Париж (1896 г.) // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 10 (94). – С. 102-111. – ISSN 2070-9773
1069932
  Якобсон А. Поездка в Абканские горы / Ред. А. Семенов // Весенние экскурсии в Северо-Восточное Закавказье в 1906г. / Шмидт Р. Т. – Б.м. : Б.и., 1908
1069933
  Киселев А.Ю. Поездка в Америку / А.Ю. Киселев, Н.А. Шефов. – Москва, 1991. – 211с.
1069934
  Пьянов А.С. Поездка в Берново / А.С. Пьянов. – М., 1988. – 45с.
1069935
  Воскресенская З.И. Поездка в будущее / З.И. Воскресенская. – Київ, 1984. – 32с.
1069936
  Иванникова В.С. Поездка в весну / В.С. Иванникова. – Москва, 1956. – 111с.
1069937
  Колотуша Г.М. Поездка в Вишенки / Г.М. Колотуша. – Ужгород, 1965. – 116с.
1069938
   Поездка в Гарц. – Москва, 1979. – 64 с.
1069939
  Греч Н.И. Поездка в Германию : [письма Д.С. Мстиславцева к А.И. Левадину, в Рязани] : роман в письмах, изд. Николаем Гречем : в 2 ч. – Санкт-Петербург : В тип. издателя, 1831. – [4], 240 с., 1 л. фронт. (грав. тит. л.)


  На внутренней стороне переплета экслибрис: Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини в 1898 г.
1069940
  Греч Н.И. Поездка в Германию : [письма Д.С. Мстиславцева к А.И. Левадину, в Рязани] : роман в письмах Николая Греча. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : В тип. издателя, 1858. – [4], 274 с., 1 л. ил.
1069941
  Ингельский М.Л. Поездка в город / М.Л. Ингельский. – М., 1961. – 14с.
1069942
  Слуцкис М. Поездка в горы и обратно : роман / Миколас Слуцкис ;. – Москва, 1983. – 455 с.
1069943
  Слуцкис М. Поездка в горы и обратно : роман / Миколас Слуцкис ;. – Москва : Известия, 1986. – 574 с.
1069944
  Слуцкис М.Г. Поездка в горы и обратно : роман / Миколас Слуцкис ; пер. с лит. Б.Залесской. – Москва : Советский писатель, 1988. – 464 с.
1069945
  Слуцкис М. Поездка в горы и обратно : роман / Миколас Слуцкис ;. – Москва, 1991. – 576 с.
1069946
  Вирта Н.Е. Поездка в Дворики / Н.Е. Вирта. – Москва, 1936. – 40с.
1069947
  Молчанов Л.А. Поездка в дельту Аму-Дарьи летом 1911 г. / Л.А. Молчанов. – С.-Петербург : Типография М.М. Стасюлевича, 1912. – 28 с.
1069948
  Биссет Д. Поездка в джунгли / Д. Биссет. – М., 1982. – 80с.
1069949
  Леонов Л.М. Поездка в Дрезден / Л.М. Леонов. – Пенза, 1945. – 20с.
1069950
  Овалов Л.С. Поездка в Ереван / Л.С. Овалов. – Москва, 1940. – 167с.
1069951
  Северцев Н.А. Поездка в западную часть Небесного хребта (Тянь-Шаня) или Цунь-линь древних китайцев от западных пределов Заилийского края до Ташкента. – [105] с. – Отд. оттиск
1069952
  Плоткин Г.Д. Поездка в Израиль / Г.Д. Плоткин. – Москва, 1959. – 176с.
1069953
  Форстер С. Поездка в Индию / С. Форстер. – Л., 1937. – 312с.
1069954
  Срезневский Б.И. Поездка в Инсбрук 19 августа до 7 сенября 1905 г. на международную конференцию директоров метеорологических служб / Б.И. Срезневский. – 55с.
1069955
  Шишкина Г. Поездка в Касаму // Япония сегодня / ЗАО "Япония сегодня". – Москва, 2002. – № 3. – С.30-31.


  [Путевые заметки о Японском городе.]
1069956
  Кононов А.Т. Поездка в Кашино / А.Т. Кононов. – Москва, 1980. – 16с.
1069957
  Гулиа Г.Д. Поездка в кино / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1983. – 47с.
1069958
  Шевырев С. Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь : В двух частях ; (с 25-ю литографированными рисунками) / Вакац. дни проф. С. Шевырева в 1847 г. – Москва : Унив. тип.
Ч. 1-2. – 1850. – [2], 154, [1], III, [2], II, 134, 2 c. : ил.
1069959
  Богаткин В. Поездка в Китай : дневник художника / В.В. Богаткин. – Москва : Советский художник, 1959. – 140 с.
1069960
  Щербаков Д.И. Поездка в Мексику / Д.И. Щербаков. – Москва, 1957. – 94с.
1069961
  Нилин П.Ф. Поездка в Москву / П.Ф. Нилин. – Москва, 1954. – 424с.
1069962
  Пороховник Н.Е. Поездка в Новгород-Северский / Н.Е. Пороховник. – М., 1989. – 173с.
1069963
  Летессье Д. Поездка в Пемполь / Д. Летессье; пер. с фр. Т. Ивановой. – Москва : Художественная литература, 1985. – 286с. – В изд. также : Золотая трава / Элиас П.-Ж.
1069964
  Костомаров Н. Поездка в Переяслав. – [Б.м.] : [б.и.], 1884. – 19 с. – В конце текста: Н. Костомаров. - Вырезка из: "Исторический вестник",1884 г., № 12, с. 489-508
1069965
  Срезневский В.И. Поездка в Петрозаводск и Заонежье // Извеcтия II Отделения Императорской академии наук / Императорская академия наук. Отделение русского языка и словесности. – [Санкт-Петербург], 1904. – Т. 9, кн. 3. – С. 19-36
1069966
  Павловский Е.Н. Поездка в Пещеры Казил-Коба // [Компакт] / Е.Н. Павловский. – 11 с. : ил.


  Над назв. надпись от руки: Многоуважаемому Николаю Михайловичу Кузнецову на память от автора
1069967
  Бестужев А. Поездка в Ревель / Сочинение А. Бестужева. – В Санктпетербурге (Санкт=Петербург) : В типографии Александра Плюшара, 1821. – 150 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIХст. - картон, шкіра, видавн. марка
1069968
  Дорогостайский В. Поездка в Северо-Западную Монголию : краткий отчет о путешествии, соверш. летом 1907 г., по поруч. Имп. Русс. Геогр. Общ. / В. Дорогостайский. – С.-Петербург : Типография М.М. Стасюлевича, 1908. – 14 с.
1069969
   Поездка в Сибирь. – М, 1911. – 172с.
1069970
  Грибов Ю.Т. Поездка в Тобурданово / Ю.Т. Грибов. – М., 1976. – 128с.
1069971
  Славин Л.И. Поездка в Цербст / Л.И. Славин. – Москва, 1947. – 48с.
1069972
  Лоти Пьер Поездка в Черногорию / Пьера Лоти. – [Спб.], 1892. – С. 1-31. – Без тит. л. и обл. - Опис. по с. текста. - Отд. оттиск из журн.: Вестник иностранной литературы, 1892, кн. 3


  псевдоним Жюльена Вио (Julien Viaud)
1069973
  Мушг А. Поездка в Швейцарию / А. Мушг. – М., 1978. – 204с.
1069974
  Лу Ю Поездка в Шу / Ю Лу. – Л., 1968. – 160с.
1069975
   Поездка в Японию Его Высочества Великолепного Али Мухаммеда, Принца - брата Его Величества Славного Хедива // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 3 (42) : осень. – С. 63-80. – ISSN 1681-7559
1069976
  Упит А.М. Поездка Вилнита на Восток : повести / Андрей Андрей Упит;; пер. с латыш. Э.Сильмана. – Киров : ОГИЗ Кировск. обл. изд-во, 1943. – 48 с.
1069977
  Рогинский З.И. Поездка гонца Герасима Семеновича Дохтурова в Англию в 1645-1646 гг. / З.И. Рогинский. – Ярославль, 1959. – 72с.
1069978
  Першин Ю.П. Поездка домой / Ю.П. Першин. – М, 1979. – 63с.
1069979
   Поездка дружбы. – Прага, 1959. – 110с.
1069980
  Грищинский П.И. Поездка за метеоритом в с. Круки Речицкого уезда Минской губ. : (из записной книжки) / П.И. Грищинский; [соч.] П.И. Грищинского. – [Киев] : [В университетской тип.], 1928. – 5 с.


  В надз. надпись от руки: От Совета Киевского О-ва естествоиспытателей на память о покойном авторе
1069981
  Семенов П. Поездка из укрепления Верного через горный перевал у Суок-тюбе и ущелье Буам к западной оконечности Озера Иссык-куль в 1856 году. – [74] с. – Отд. оттиск
1069982
  Ваншенкин К.Я. Поездка к другу : Стихи / К.Я. Ваншенкин. – Москва : Воениздат, 1971. – 255с.
1069983
  Сатунин К.А. Поездка к истокам Куры / К.А. Сатунин. – Тифлис : Тип. К.П.Козловского, 1905. – 29 с. – Отд. оттиск из: "Известия Кавказского Отдела Императорского Русского Географического Общества", т. 17, № 5
1069984
  Белявский Поездка к Ледовитому морю с рисунками. – Москва : В тип. Лазаревых Института Восточных языков, 1833. – VIII, 259, III c.
1069985
  Уварова Л.З. Поездка к морю / Л.З. Уварова. – М, 1974. – 463с.
1069986
  Костюковский Б.А. Поездка к солнцу. Куда прячется солнце: повести / Б.А. Костюковский. – Москва, 1984. – 399с.
1069987
  Ленч Л.С. Поездка к целителю / Л.С. Ленч. – М, 1955. – 64с.
1069988
   Поездка Л.И. Брежнева в Баку. – Москва, 1978. – 46 с.
1069989
  Зарудный Н. Поездка летом 1912 г. по восточному Кизыл-куму и заметка о разъезде, произведенном в нем в 1907 г. / Н. Зарудный. – С. 317-386
1069990
  Леонтьев Я.В. Поездка Марии Спиридоновой по Украине в октябре 1917 г. // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 291-300. – ISBN 978-617-7107-21-6
1069991
  Марр С. Поездка Н.Я. Марра в Южную Грузию / С. Марр. – Тбилиси, 1949. – 34с.
1069992
  Щеглов С.А. Поездка на Ахматское городище : предварительные археологические разведки у селений Кошели и Березники Вольского уезда / С.А. Щеглов. – Саратов : Типография Союза Печатного Дела, 1912. – 19 с.
1069993
  Малов Ф.И. Поездка на Кантегир / Ф.И. Малов. – Москва : Советский писатель, 1953. – 420с.
1069994
  Малов Ф.И. Поездка на Кантегир. Повесть. / Ф.И. Малов. – М., 1964. – 445с.
1069995
  Смирнов С.С. Поездка на Кубу / С.С. Смирнов. – Москва : Советский писатель, 1962. – 248 с.
1069996
  Караваев В.А. Поездка на остров Яву / В.А. Караваев. – 166с.
1069997
  Караваев В.А. Поездка на остров Яву : (Впечатления натуралиста) / В.А. Караваев. – 2-е изд. – Киев : Скоропеч. М.А. Губенко, 1905. – 166, III с.
1069998
  Нагибин Ю.М. Поездка на острова : повести и рассказы / Ю.М. Нагибин. – М., 1987. – 589с.
1069999
  Пузанов И.И. Поездка на Таманский полуостров и Предкавказье летом 1926 г / И.И. Пузанов. – 28с.
1070000
  Коротнев А. Поездка на Шпицберген : (очерк) / А. Коротнев. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 30 с. – Дефект. кн.: відс. стор. - 31-84
<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,