Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1011101210131014101510161017101810191020(+10)В кінець >>
1015001
  Ємець Р. "Права, за якими судиться малоросійський народ" - найбільше зацікавлення вченого-юриста (до 120-річчя з дня смерті Олександра Кістяківського) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 169-171. – ISBN 966-7060-76-4
1015002
  Василенко П М. "Права, по которым судится малороссийский народ", як джерело до історії державного права України XVIII віку / Н.П. Василенко. – Київ, 1928. – С. 246-252. – Окр. відбитка з: Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сергійовича Грушевського. З нагоди шістдесятої річниці життя та сорокових роковин наукової діяльності (ВУАН. 36. іст.-філол. відділу; № 76). К., 1928, т. 1, с.245-252
1015003
  Василенко М.П. "Права, по которым судится малороссийский народ", як джерело до історії державного права України XVIII віку // Вибрані твори : у 3 т. / М.П. Василенко. – Київ : Юридична думка ; Академперіодика, 2006. – Т. 2 : Юридичні праці. – С. 373-278. – ISBN 966-8602-25-0
1015004
  Гальченко С. "Правда - понад усе" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 19 квітня (№ 15). – С. 12


  Книга Віталія Абліцова "Олесь Гончар. Ілюзія і дійсність".
1015005
  Піскун С. Права людини - нова філософія кримінального судочинства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.3-5
1015006
  Литвин В.М. Права людини - передумова розвитку сучасних європейських народів // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 (131). – С. 7-10


  Доповідь Голови Верховної Ради України В.М. Литвина на міжнародній конференції "Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини в правовій системі України".
1015007
  Галай А.О. Права людини – відвідувача масових футбольних змагань у системі гарантування громадської безпеки // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 109-118
1015008
   Права людини : Основні міжнародно-правові документи. – К., 1989. – 248с.
1015009
   Права людини : Міжнародні договори. – Київ, 1992. – 200с.
1015010
   Права людини : Методичні рекомендації. – К.., 1996. – 156с.
1015011
   Права людини. – Амстердам ; Київ : Українсько-Американське бюро захисту прав людини "Geneva initiative". – (Україна на шляху в XXI сторіччя)
Кн. 2 : Права людини в документах Ради Європи. – 1996. – 274 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1015012
   Права людини. – Амстердам ; Київ : Українсько-Американське бюро захисту прав людини "Geneva initiative". – (Україна на шляху в XXI сторіччя)
Кн. 1 : Права людини в документах ООН. – 1997. – 278 с.
1015013
  Пейн Томас Права людини = Rights of man / Пейн Томас; Центр гуманітарн. досліджень Львівськ. нац.ун-ту ім.І.Франка; Пер. з англ. І.Савчака. – Львів : Літопис, 2000. – 288с. – ISBN 966-7007-26-Х
1015014
   Права людини : інформаційно-аналітичний бюлетень: спеціальний випуск. – Харків. – ISBN 966-03-1102-8
№ 14 : Звернення до Європейського суду з прав дюдини (практ. суду і особл. укр. законод.)/ М.Буроменський. – 2000
1015015
   Права людини : бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 2. – 2001
1015016
   Права людини : Громадянська освіта. Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 12. – 2002
1015017
   Права людини : Громадянська освіта. Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 15. – 2002
1015018
   Права людини : (ХПГ-інформ) Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 16. – 2002
1015019
   Права людини : (ХПГ-інформ) Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 17. – 2002
1015020
   Права людини : Громадянська освіта Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 18. – 2002
1015021
   Права людини : (ХПГ-інформ) Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 19. – 2002
1015022
   Права людини : Громадянська освіта.Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 21. – 2002
1015023
   Права людини : (ХПГ-інформ) Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 22. – 2002
1015024
   Права людини : (ХПГ-інформ) Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 23. – 2002
1015025
   Права людини : (ХПГ-інформ) Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 25. – 2002
1015026
  Урофскі М. Права людини : особиста свобода і Білль про права / aвт. Мелвін Урофскі ; голов. ред. Джордж Клак ; укр. переклад : Ярослав Пилинський ; U.S. dep. of state, Bureau of intern. inform. programs. – [Vienna] : [Regional program office], 2006. – 96 c. : іл. – Без тит. арк.
1015027
  Пейн Т. Права людини // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 475-507. – ISBN 978-966-8865-81-7
1015028
  Рабінович С. Права людини "першого покоління" і канонічні джерела християнства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.50-53. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0132-1331


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1015029
   Права людини ( ХПГ-інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 1. – 2002
1015030
   Права людини ( ХПГ-інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 8. – 2002
1015031
   Права людини ( ХПГ-інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 13. – 2002
1015032
   Права людини ( ХПГ-інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 29. – 2002
1015033
   Права людини (Громадська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 3 (763), січень 2016 року. – 2016
1015034
   Права людини (Громадянська освіта) : Бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 3. – 2002
1015035
   Права людини (Громадянська освіта) : Бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 9. – 2002
1015036
   Права людини (Громадянська освіта) : Бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 24. – 2002
1015037
   Права людини (Громадянська освіта) : Бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 27. – 2002
1015038
   Права людини (Громадянська освіта) : Бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 30. – 2002
1015039
   Права людини (Громадянська освіта) : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 6. – 2004
1015040
   Права людини (Громадянська освіта) : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 9. – 2004
1015041
   Права людини (Громадянська освіта) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 3 (691). – 2014
1015042
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 15 (703). – 2014
1015043
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 18 (706), червень. – 2014
1015044
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 21 (709). – 2014
1015045
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 24 (712), серпень. – 2014
1015046
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 27 (715), вересень. – 2014
1015047
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 30 (718), жовтень. – 2014
1015048
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 33 (721), листопад. – 2014
1015049
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 36 (724), грудень. – 2014
1015050
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 3 (727), січень 2015 року. – 2015
1015051
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 6 (730), лютий 2015 року. – 2015
1015052
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 9 (733), березень 2015 року. – 2015
1015053
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 12 (736), квітень 2015 року. – 2015
1015054
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 15 (739), травень 2015 року. – 2015
1015055
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 18 (742), червень 2015 року. – 2015
1015056
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 21 (745), липень 2015 року. – 2015
1015057
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 24 (748), серпень 2015 року. – 2015
1015058
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 27 (751), вересень 2015. – 2015
1015059
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 36 (760), грудень 2015 року. – 2015
1015060
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 6 (766), лютий 2016 року. – 2016. – 12 с.
1015061
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 9 (769), березень 2016 року. – 2016. – 12 с.
1015062
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 7. – 2002
1015063
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 11. – 2002
1015064
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 14. – 2002
1015065
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 26. – 2002
1015066
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 28. – 2002
1015067
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 31. – 2002
1015068
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 34. – 2002
1015069
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 35. – 2002
1015070
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 1. – 2003
1015071
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 2. – 2003
1015072
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 4. – 2003
1015073
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 5. – 2003
1015074
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 7. – 2003
1015075
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 8. – 2003
1015076
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 10. – 2003
1015077
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 11. – 2003
1015078
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 13. – 2003
1015079
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 14. – 2003
1015080
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 16. – 2003
1015081
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 17. – 2003
1015082
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 19. – 2003
1015083
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 20. – 2003
1015084
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 22. – 2003
1015085
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 23. – 2003
1015086
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 25. – 2003
1015087
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 26. – 2003
1015088
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 28. – 2003
1015089
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 29. – 2003
1015090
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 31. – 2003
1015091
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 32. – 2003
1015092
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 34. – 2003
1015093
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 35. – 2003
1015094
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 1. – 2004
1015095
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 2. – 2004
1015096
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 4. – 2004
1015097
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 5. – 2004
1015098
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 7. – 2004
1015099
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 8. – 2004
1015100
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 10. – 2004
1015101
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 11. – 2004
1015102
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 13. – 2004
1015103
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 14. – 2004
1015104
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 15. – 2004
1015105
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 16. – 2004
1015106
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 17. – 2004
1015107
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 19. – 2004
1015108
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 20. – 2004
1015109
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 22. – 2004
1015110
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 23. – 2004
1015111
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 25. – 2004
1015112
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 26. – 2004
1015113
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 28. – 2004
1015114
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 29. – 2004
1015115
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 11. – 2005
1015116
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 14. – 2005
1015117
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 17. – 2005
1015118
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 19. – 2005
1015119
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. Спецвипуск, 8 серп. – Харків, 1997-
№ 79 : Присвячений пам"яті Генріха Алтуняна. – 2005
1015120
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 5. – 2006
1015121
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 8. – 2006
1015122
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 11. – 2006. – Редакційна передплата
1015123
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 13. – 2006. – Редакційна передплата
1015124
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 16. – 2006. – Редакційна передплата
1015125
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 19. – 2006. – Редакційна передплата
1015126
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 20. – 2006
1015127
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 22. – 2006
1015128
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 28. – 2006
1015129
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 29. – 2006
1015130
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 31. – 2006
1015131
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 34. – 2006
1015132
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 35. – 2006
1015133
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 1. – 2007
1015134
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 2. – 2007
1015135
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 4. – 2007
1015136
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 5. – 2007
1015137
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 7. – 2007
1015138
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 8. – 2007
1015139
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 10. – 2007
1015140
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 11. – 2007. – Редакційна передплата
1015141
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 13. – 2007
1015142
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 14. – 2007
1015143
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 16. – 2007
1015144
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 17. – 2007
1015145
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 28. – 2007
1015146
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 29. – 2007
1015147
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 32. – 2007
1015148
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 1. – 2008
1015149
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 2. – 2008
1015150
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 4. – 2008
1015151
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 5. – 2008. – редакційна передплата
1015152
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 7. – 2008
1015153
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 8. – 2008
1015154
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 10. – 2008
1015155
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 11. – 2008. – редакційна передплата
1015156
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 13. – 2008
1015157
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 14. – 2008
1015158
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 16. – 2008
1015159
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 17. – 2008
1015160
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 19. – 2008
1015161
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 20. – 2008
1015162
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 22. – 2008
1015163
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 23. – 2008. – редакційна передплата
1015164
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 25. – 2008. – редакційна передплата
1015165
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 26. – 2008
1015166
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 28. – 2008
1015167
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 29/30. – 2008. – редакційна передплата
1015168
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 31. – 2008
1015169
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 32. – 2008
1015170
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 35. – 2008
1015171
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 1 (509). – 2009
1015172
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 2 (510). – 2009
1015173
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 3 (511). – 2009
1015174
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 4 (512). – 2009
1015175
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 5 (513). – 2009
1015176
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 7 (515). – 2009
1015177
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 8 (516). – 2009
1015178
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 10 (518). – 2009
1015179
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 11 (519). – 2009
1015180
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 13 (521). – 2009
1015181
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 14 (522). – 2009
1015182
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 16 (524). – 2009
1015183
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 17 (525). – 2009
1015184
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 19 (527). – 2009
1015185
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 20 (528). – 2009
1015186
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 22 (530). – 2009
1015187
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 23 (531). – 2009
1015188
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 25 (533). – 2009
1015189
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 26 (534). – 2009
1015190
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 28 (536). – 2009
1015191
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 29 (537). – 2009
1015192
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 31 (539). – 2009
1015193
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 32 (540). – 2009
1015194
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 34 (542). – 2009
1015195
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 35 (543). – 2009
1015196
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 1 (545). – 2010
1015197
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 2 (546). – 2010
1015198
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 4 (548). – 2010
1015199
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 5 (549). – 2010
1015200
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 7 (551). – 2010
1015201
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 8 (552). – 2010
1015202
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 10 (554). – 2010
1015203
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 11 (555). – 2010
1015204
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 13 (557). – 2010
1015205
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 14 (558). – 2010
1015206
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 16 (560). – 2010
1015207
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 17 (561). – 2010
1015208
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 19 (563). – 2010
1015209
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 20 (564). – 2010
1015210
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 22 (566). – 2010
1015211
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 23 (567). – 2010
1015212
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 25 (569). – 2010
1015213
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 26 (570). – 2010
1015214
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 28 (572). – 2010
1015215
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 29 (573). – 2010
1015216
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 31 (575). – 2010
1015217
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 32 (576). – 2010
1015218
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 34 (578). – 2010
1015219
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 35 (579). – 2010
1015220
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 2 (582). – 2011
1015221
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 4 (584). – 2011
1015222
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 5 (585). – 2011
1015223
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 7 (587). – 2011
1015224
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 8 (588). – 2011
1015225
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 10 (590). – 2011
1015226
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 11 (591). – 2011
1015227
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 13 (593). – 2011
1015228
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 14 (594). – 2011
1015229
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 16 (596). – 2011
1015230
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 17 (597). – 2011
1015231
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 19 (599). – 2011
1015232
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 20 (600). – 2011
1015233
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 22 (602). – 2011
1015234
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 23 (603). – 2011
1015235
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 25 (605). – 2011
1015236
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 26 (606). – 2011
1015237
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 28 (608). – 2011
1015238
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 29 (609). – 2011
1015239
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 30 (610). – 2011
1015240
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 31 (611). – 2011
1015241
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 32 (612). – 2011
1015242
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 34 (614). – 2011
1015243
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 35 (615). – 2011
1015244
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 1 (617). – 2012
1015245
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 4 (620). – 2012
1015246
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 5 (621). – 2012
1015247
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 7 (623). – 2012
1015248
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 8 (624). – 2012
1015249
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 10 (626). – 2012
1015250
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 11 (627). – 2012
1015251
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 13 (629). – 2012
1015252
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 14 (630). – 2012
1015253
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 16 (632). – 2012
1015254
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 17 (633). – 2012
1015255
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 19 (635). – 2012
1015256
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 20 (636). – 2012
1015257
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 22 (638). – 2012
1015258
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 23 (639). – 2012
1015259
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 25 (641). – 2012
1015260
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 26 (642). – 2012
1015261
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 28 (644). – 2012
1015262
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 29 (645). – 2012
1015263
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 31 (647). – 2012
1015264
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 32 (648). – 2012
1015265
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 34 (650). – 2012
1015266
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 35 (651). – 2012
1015267
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 1 (653). – 2013
1015268
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 2 (654). – 2013
1015269
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 4 (656). – 2013
1015270
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 5 (657). – 2013
1015271
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 7 (659). – 2013
1015272
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 8 (660). – 2013
1015273
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 10 (662). – 2013
1015274
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 11 (663). – 2013
1015275
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 13 (665). – 2013
1015276
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 14 (666). – 2013
1015277
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 16 (668). – 2013
1015278
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 17 (669). – 2013
1015279
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 19 (671). – 2013
1015280
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 20 (672). – 2013
1015281
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 22 (674). – 2013
1015282
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 23 (675). – 2013
1015283
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 25 (677). – 2013
1015284
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 26 (678). – 2013
1015285
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 28 (680). – 2013
1015286
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 29 (681). – 2013
1015287
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 31 (683). – 2013
1015288
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 32 (684). – 2013
1015289
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 34 (686). – 2013
1015290
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 35 (687). – 2013
1015291
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 1 (689). – 2014
1015292
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 2 (690). – 2014
1015293
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 4 (692). – 2014
1015294
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 5 (693). – 2014
1015295
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 7 (695 ). – 2014
1015296
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 8 (696). – 2014
1015297
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 11 (699). – 2014
1015298
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 13 (701). – 2014
1015299
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№14 (702). – 2014
1015300
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 16 (704), 1-16 червня. – 2014
1015301
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 17 (705). – 2014
1015302
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 19 (707), 1-15 липня. – 2014
1015303
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 20 (708), 16-31 липня. – 2014
1015304
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 22 (710), 1-15 серпня. – 2014
1015305
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 23 (711), 16-31 серпня. – 2014
1015306
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 25 (713), 1-15 вересня. – 2014
1015307
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 26 (714), 16-30 вересня. – 2014
1015308
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 28 (716), 1-15 жовтня. – 2014
1015309
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 29 (717), 16-31 жовтня. – 2014
1015310
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 30 (719), 1-15 листопада. – 2014
1015311
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 32 (720 ), 16-30 листопада. – 2014
1015312
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 34 (722 ), 1-15 грудня. – 2014
1015313
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 35 (723), 16-31 грудня. – 2014
1015314
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 1 (725), 1-15 січня 2015 року. – 2015
1015315
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 4 (728), 1-15 лютого 2015 року. – 2015
1015316
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 5 (729), 16 - 8 лютого 2015 року. – 2015
1015317
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 7 (731), 1-15 березня 2015 року. – 2015
1015318
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 8 (732), 16 - 31 березня 2015 року. – 2015
1015319
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 10 (734), 1-15 квітня 2015 року. – 2015
1015320
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 11 (735), 16-30 квітня 2015 року. – 2015
1015321
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 13 (737), 1-15 травня 2015 року. – 2015
1015322
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 14 (738), 16-31 травня 2015 року. – 2015
1015323
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 16 (740), 1-15 червня 2015 року. – 2015
1015324
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 17 (741),16-30 червня 2015 року. – 2015
1015325
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 19 (743), 1-15 липня 2015 року. – 2015
1015326
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 20 (744), 16-31 липня 2015 року. – 2015
1015327
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 22 (746), 1-15 серпня 2015 року. – 2015
1015328
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 23 (747), 16-31 серпня 2015 року. – 2015
1015329
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 25 (749), 1-15 вересня 2015 року. – 2015
1015330
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 26 (750), 16-30 вересня 2015 року. – 2015
1015331
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 28 (752), 1-15 жовтня 2015 року. – 2015
1015332
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 29 (753), 16-31 жовтня 2015 року. – 2015
1015333
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 31 (755), 1-15 листопада 2015 року. – 2015
1015334
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 32 (756), 16-30 листопада 2015 року. – 2015
1015335
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 34 (758), 1-15 грудня 2015 року. – 2015
1015336
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 35 (759), 16-31 грудня 2015 року. – 2015
1015337
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
Спец. вип. № 80, вересень 2015 року : Загибель Василя Стуса. – 2015
1015338
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 1 (761), 1-15 січня 2016 року. – 2016
1015339
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 2 (762), 16-31 січня 2016 року. – 2016
1015340
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 4 (764), 1-15 лютого 2016 року. – 2016
1015341
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 5 (765), 16-29 лютого 2016 року. – 2016
1015342
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 7 (767), 1-15 березня 2016 року. – 2016. – 12 с.
1015343
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 8 (768), 16-31 березня 2016 року. – 2016. – 12 с.
1015344
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 10 (770), 1- 15 квітня 2016 року. – 2016. – 12 с.
1015345
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 11 (771), 16-30 квітня 2016 року. – 2016. – 12 с.
1015346
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 13 (773), 1- 15 травня 2016 року. – 2016. – 12 с.
1015347
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 14 (774), 16-31 травня 2016 року. – 2016. – 12 с.
1015348
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 16 (776), 1- 15 червня 2016 року. – 2016. – 12 с.
1015349
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 17 (777), 16-30 червня 2016 року. – 2016. – 12 с.
1015350
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 4. – 2001
1015351
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 5. – 2001
1015352
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 7. – 2001
1015353
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 8. – 2001
1015354
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 10. – 2001
1015355
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 11. – 2001
1015356
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 13. – 2001
1015357
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 14. – 2001
1015358
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 17. – 2001
1015359
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 19. – 2001
1015360
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 20. – 2001
1015361
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 23. – 2001
1015362
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 25. – 2001
1015363
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 26. – 2001
1015364
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 28. – 2001
1015365
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 29. – 2001
1015366
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 31. – 2001
1015367
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 32. – 2001
1015368
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 34. – 2001
1015369
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 35. – 2001
1015370
   Права людини (ХПГ-інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 2. – 2002
1015371
   Права людини (ХПГ-інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 4. – 2002
1015372
   Права людини (ХПГ-інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 5. – 2002
1015373
   Права людини (ХПГ-інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 10. – 2002
1015374
   Права людини (ХПГ-інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 32. – 2002
1015375
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 34. – 2008
1015376
   Права людини . Громадянська освіта : Бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 6. – 2002
1015377
   Права людини . Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 27. – 2003
1015378
   Права людини . Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 33. – 2003
1015379
   Права людини . Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 21. – 2004
1015380
   Права людини . Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 24. – 2004
1015381
   Права людини . Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 21 (529). – 2009
1015382
   Права людини . Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 33 (541). – 2009
1015383
   Права людини .Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 3. – 2004
1015384
   Права людини .Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 18. – 2004
1015385
   Права людини .Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 12. – 2005
1015386
  Гудима Д.А. Права людини : досвід дослідження з позиції соціально-антропологічного підходу // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С.166-178. – ISSN 1818-992Х
1015387
  Телешун Я. Права людини в XXI ст. - нові вимоги до ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 155-156


  У статті аналізуються сучасні вимоги ООН щодо дотримання прав людини. В статье анализируются современные требования ООН относительно соблюдения прав человека. In the present article are discussed the contemporary demands of the UN concerning the ...
1015388
  Меніович К.О. Права людини в арабських країнах Перської затоки: Арабська харчія прав людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 128-130


  The present article deals with the research of the human rights problem in the Islamic world. The Arabian Human Rights Charter is deeply analyzed as well as the specifics of Islamic, understanding of the rule of law.
1015389
   Права людини в галузі охорони здоров"я / [уклад.: Айгуль Муканова, Аркадій Бущенко]. – Харків : Права людини, 2011. – 173, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-587-034-1
1015390
   Права людини в діяльності української міліції - 2010 / Асоц. укр. моніторів з дотримання прав людини в діяльності правоохорон. органів ; [авт.-упоряд. : Захаров Є.Ю., Мартиненко О.А., Батчаєв В.К. та ін. ; заг. ред. : Мартиненко О.А., Захаров Є.Ю.]. – Київ ; Харків : Права людини, 2010. – 276 с. : іл. – ISBN 978-617-587-015-0
1015391
   Права людини в діяльності української поліції - 2016 : наук.-практ. видання / [В.К. Батчаєв та ін. ; упоряд. та ред. Є.О. Крапивін] ; Асоціація УМДПЛ ; Експерт. група "Поліція під контролем". – Київ : Софія-А, 2017. – 290, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7031-55-9
1015392
  Яковюк І. Права людини в Європейському Союзі: загальнотеоретичний аналіз // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 1 (56). – С. 55-64. – ISSN 1993-0909
1015393
  Антонович М. Права людини в законодавстві України та Канади // Українське право : науково-практичний часопис: спецвипуск / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1998. – № 2 (10) : Матеріали науково-практичної конференції українського центру правничих студій Української Правничої Фундації (м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року). – С. 35-39


  Матеріали науково-практичної конференції Українського центру правничих студій Української Правничої Фундації в м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року.
1015394
  Гончарук Т. Права людини в зоні АТО: хто відповість за помилки держави // Юридична газета. – Київ, 2016. – 25 жовтня (№ 43). – С. 14
1015395
  Єфімчук О. Права людини в інформсуспільстві: як захистити? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 5 грудня (№ 49). – С. 13, 16-17
1015396
  Львова О.Л. Права людини в ісламі // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – С. 46-50
1015397
  Чучалін О. Права людини в Київський Русі IX - XI століть // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 1
1015398
  Маєвська А.А. Права людини в Китайській Народній Республіці конституційно-правовий аналіз // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 205-211. – ISSN 0201-7245
1015399
  Курманова Т. Права людини в Криму: без змін // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 вересня (№ 34). – С. 1, 10


  У грудні 2016 року Генасамблея ООН ухвалила підготовлену Україною резолюцію про права людини в анексованому Росією Криму. У тексті документа Росія визнається державою-окупантом, а Крим і Севастополь - тимчасово окупованими територіями. На виконання ...
1015400
  Клиша В. Права людини в місцях позбавлення волі - місце державної пенітенціарної служби України // Юридична газета. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 5). – С. 44-45
1015401
  Андрусяк Т.Г. Права людини в поглядах М.Драгоманова : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Андрусяк Т.Г.; Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1993. – 207л. – Бібліогр.:л.188-207
1015402
  Андрусяк Тарас Григорович Права людини в поглядах Михайла Драгоманова : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Андрусяк Тарас Григорович ; МО України, КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1994. – 17 с.
1015403
  Протосавіцька Л.С. Права людини в політичних і правових поглядах М.П.Драгоманова, концепція федералізму // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 22-28. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226


  У статті викладено політико-правові погляди М.П. Драгоманова щодо основних прав і свобод людини. З’ясовано, що найбільш дієвим засобом захисту цих прав і свобод, на думку вченого, є закон. Проаналізовано також драгоманівську федералістичну програму, ...
1015404
  Яворський В. Права людини в роботі фотографа // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2013. – № 1. – С. 8-11
1015405
   Права людини в Україні - 2005 : Доповідь правозахисних організацій. – Харків : Права людини, 2006. – 350с. – На тит. арк.: Українська Гельсінська спілка з прав людини; Харківська правозахисна група. – ISBN 966-8919-03-3
1015406
   Права людини в Україні - 2007 : доповідь правозахисних організацій / [ Українська Гельсінська спілка з прав людини; заг. ред.: Є. Захаров, І. Рапп, В. Яворський ]. – Харків : Права людини, 2008. – 304с. – ISBN 978-966-8919-48-0
1015407
   Права людини в Україні - 2008 : доповідь правозахисних організацій / Українська Гельсінська спілка з прав людини; [ заг. ред.: Є. Захарова, В. Яворського ]. – Харків : Права людини, 2009. – 304с. – ISBN 978-966-8919-71-8
1015408
   Права людини в Україні - 2009-2010 : доповідь правозахисних організацій / [Тарас Антошевський та ін. ; за ред. Є. Захарова ; упорядкув.: А.П. Бущенко, Є.Ю. Захаров] ; Укр. Гельсінська спілка з прав людини. – Харків : Права людини, 2011. – 485, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 4. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – ISBN 978-617-587-027-3
1015409
   Права людини в Україні - 2011 : доповідь правозахисних організацій / [упоряд. : Є.Ю. Захаров, А.П. Бущенко ; за ред. Є.Ю. Захарова ; художник-оформлювач Б. Захаров]. – Харків : Права людини ; Українська Гельсінська спілка з прав людини, 2012. – 349, [3] с. : табл. – ISBN 978-617-587-068-6
1015410
   Права людини в Україні - 2012 : доповідь правозахисних організацій / Українська Гельсінська спілка з прав людини ; [упорядкув.: Є.Ю. Захаров, А.П. Бущенко ; заг. ред. Є.Ю. Захаров]. – Харків : Права людини, 2013. – 558, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-587-090-7
1015411
   Права людини в Україні - 2013 : доп. правозахис. організацій / Укр. Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ) ; Харків. правозахис. група (ХПГ) ; упоряд.: Є.Ю. Захаров, А.П. Бущенко ; заг. ред. Є.Ю. Захаров]. – Харків : Права людини, 2014. – 454, [2] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-587-122-5
1015412
   Права людини в Україні - 2014 : доп. правозахис. організацій / [Укр. Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ) ; упоряд.: А.П. Бущенко, О.А. Мартиненко ; за ред. О.А. Мартиненка, Є.Ю. Захарова]. – Харків : Права людини, 2015. – 337, [3] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7266-28-9
1015413
   Права людини в Україні : інформаційно-аналітичний бюлетень Українсько-Американського Бюро захисту прав людини. – Київ
№ 21 : Права меншин. – 1998
1015414
  Гончаренко О.М. Права людини в Україні : навчальний посібник / О.М. Гончаренко. – Київ : Знання, 2008. – 207с. – ISBN 978-966-346-474-9
1015415
   Права людини в Україні і світі: охорона, реалізація, захист : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. Всеукр. тижню права, 3 груд. 2015 р. / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – 184, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., частково англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-696-399-8
1015416
  Речицький В. Права людини в Україні: критичний погляд на досягнуте // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 79-86. – ISSN 1026-9932
1015417
  Мельник Р. Права людини в Україні: проблеми та перспективи розвитку // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 27-29
1015418
  Гурін К.С. Права людини в умовах міжнародного правопорядку Ліги Націй // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 126-131. – ISSN 2220-1394
1015419
  Коппель О.А. Права людини в умовах формування сучасного світового порядку / О.А. Коппель, О. Батурін // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 57-63


  The article is dedicated to the one of the most important problems of human writes and theoretical models of its investigation . Special attention is paid to investigation of the paradigm of world order, methods and up-to-date status of this problem.
1015420
  Христова Г.О. Права людини внутрішньо переміщених осіб: зобов"язання держави та стандарти Ради Європи // Проблеми захисту прав і свобод вимушених переселенців, а також інтересів громадян або держави на тимчасово окупованих територіях та в районах проведення антитерористичної операції : матеріали міжнар. круглого столу, 27 жовт. 2016 р. : [збірка] / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, Проект Ради Європи "Посилення захисту прав людини внутр. переміщених осіб в Україні" ; [працювали: Первомайський О.О. та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 17-25. – ISBN 978-617-7220-88-5
1015421
  Горбачевський В.Я. Права людини за законодавством України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 226-229.
1015422
  Жиляєв Є. Права людини і біженці // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 43-46
1015423
  Козюбра М. Права людини і верховенство права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 24-35. – ISSN 0132-1331
1015424
  Колодій А.М. Права людини і громадянина в Україні : Навчальний посібник / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник; МОіНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 336с. – ISBN 966-667-084-4
1015425
  Колодій А.М. Права людини і громадянина в Україні : Навчальний посібник / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник; МОіНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 336с. – ISBN 966-667-129-8


  Розглянуто соціально-культурні та світоглядні передмови формування ідеї прав людини та громадянина, проаналізовано філософську та правову думку щодо цих ідей у різні історичні епохи, нормативні документи
1015426
  Рабінович П. Права людини і громадянина в Україні: конституційна перспектива // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 3-11. – ISSN 1993-0909
1015427
  Шаповап Т.В. Права людини і громадянина концептуальні підходи до визначення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 154-160. – ISSN 1563-3349
1015428
  Рабінович П.М. Права людини і громадянина у Конституції України / П.М. Рабінович. – Харків : Право, 1997. – 64с. – (Серія 2. Коментарі законодавствва ; Вип.1). – ISBN 966-7146-07-3
1015429
  Тацій В.Я. Права людини і громадянина як підгрунтя вдосконалення законодавства Україні // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 6-17. – ISSN 0201-7245
1015430
  Тацій В.Я. Права людини і громадянина як підгрунтя удосконалення законодавства України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 204-215.
1015431
  Рабінович П. Права людини і громадянина: можливості удосконалення конституційних гарантій // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 3-15. – ISSN 1993-0909
1015432
  Окіпнюк В.Т. Права людини і діяльність радянських спецслужб в Україні: історико-правовий аналіз // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 200 : Юридичні науки. – С. 122-124. – ISSN 1996-5931
1015433
  Кашинцева О. Права людини і права інтелектуальної власності у сфері медицини та фармації відповідно до принципів сучасного наукового етосу // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Київ, 2014. – № 1 (13). – С. 19-25
1015434
  Костенко Олександр Права людини і правовий лібералізм (про співвідношення категорій прав і обов"язків людини у світлі соціально натуралістичної концепції права) / Костенко Олександр, Костенко Олена // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 13-17
1015435
   Права людини і правоохоронні органи : Посібник для практичного навчання. – Страсбург : Центр інформації з прав людини, 1998. – 141с. – На обкл.: Страсбург, 1 вересня 1998 р.
1015436
  Клочко Л. Права людини і правоохоронні органи // Права людини : (ХПГ-інформ) Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 2002. – № 17. – С.7
1015437
   Права людини і професійні стандарти для військовослужбовців в документах міжнародних організацій. – Амстердам; Київ : Українсько-Американ.бюро захисту прав людини. – (Людина,право,суспільство). – ISBN 90-72657-19-5
Кн.2 : Гаагські та Женевські конвенції. – 1999. – 228с.
1015438
   Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – Київ : Українсько-Американ.бюро захисту прав людини, 1996. – 341с. – ISBN 90-72657-18-7
1015439
   Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – Київ : Сфера, 1999. – 342с. – (Людина,право,суспільство). – ISBN 966-7267-78-4
1015440
  Поляков А. Права людини і суверенітет держави у світлі комунікативного підходу до права // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. акад. правових наук України ; голов. ред. С.І. Максимов ; редкол.: С.П. Погребняк, Л.О. Макаренко, В.С. Бігун [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 182-196. – ISSN 2227-7153
1015441
  Прокопов Д.Є. Права людини і теорія конституціоналізму С. Котляревського // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 56-63. – ISSN 1563-3349
1015442
   Права людини і Україна. Сер. І "Дослідження і реферати" : праці Львівської лабораторії прав людини Академії правових наук України. – Львів : Світ. – ISBN 966-7183-49-1
  Вип. 2. – 1999
1015443
  Скомороха В. Права людини на охорону здоров"я, медичну допомогу, медичне страхування та конституційне правосуддя // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.3-10. – ISSN 0132-1331
1015444
  Радзієвська В.В. Права людини нового покоління та їх міжнародно-правове регулювання // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 5 (72). – С. 65-70
1015445
  Бабін Б.В. Права людини та громадянське суспільство : навч. посібник / Б.В. Бабін, А.В. Ковбан. – Одеса : Фенікс, 2014. – 258, [2] с. – Резюме англ. – Бібліогр.: с. 234-256 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-438-798-6
1015446
  Фалалєєва Л. Права людини та екстратериторіальна дія права ЄС: еволюція практики застосування юрисдикційних моделей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  У статті проаналізовано правові передумови, концептуальні засади, юрисдикційні моделі, особливості теорії та практики, юридичні тонкощі застосування екстратериторіальних правових заходів, висвітлено правовий інструментарій, роль інституцій, основні ...
1015447
  Кравченко С. Права людини та збереження біорізноманіття // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2007. – № 4/5 (34-35). – С. 9-13.
1015448
  Кузьменко Л.Р. Права людини та їх захист в умовах стихійного лиха // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 544-551. – ISSN 1563-3349
1015449
  Рабінович П.М. Права людини та їх юридичне забезпечення / П.М. Рабінович. – К., 1992. – 100с.
1015450
  Павлишин О. Права людини та методологія їх дослідження крізь призму семіотико-правового підходу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 46-51. – ISSN 1026-9932
1015451
  Гладюк О. Права людини та міжнародна торгівля // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 11 (77). – С. 60-63.
1015452
  Солоненко О.М. Права людини та місцеве самоврядування: аспекти співвідношення // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 4 (77). – С. 109-114
1015453
  Кашинцева О. Права людини та патентування методів діагностики й лікування людини в контексті реформування сфери охорони здоров"я // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 4 (78). – С. 5-10. – Бібліогр.: 13 назв
1015454
  Кашинцева О. Права людини та права інтелектуальної власності крізь призму сучасного наукового етосу // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 6 (68). – С. 3-8
1015455
   Права людини та публічне врядування : матеріали міжрегіон. круглого столу / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: С.Б. Боднар, В.В. Гордєєв, І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 143, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7096-88-6
1015456
  Донеллі Д. Права людини у міжнародній політиці = International human rights / Джек Донеллі; З англ. пер. Тарас Завалій. – Львів : Кальварія, 2004. – 280с. – (human rights). – ISBN 966-663-113-X
1015457
  Мицик В.В. Права людини у міжнародному праві : міжнародно-правові механізми захисту : підручник / В.В. Мицик ; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : Промені, 2010. – 721, [1] с., [1] арк. портр. – Покажч.: с. 697-709. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека кафедри міжнародного права / гол. ред. Л.В. Губерський). – ISBN 978-966-8935-11-4
1015458
  Протосавіцька Л.С. Права людини у політико-правовій концепції М.П. Драгоманова // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 98-101. – ISBN 978-617-7364-24-4
1015459
  Золотарьова Я.І. Права людини у політиці США щодо СРСР (1970-ті - початок 1990-х рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Золотарьова Яна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 257 арк. – Бібліогр.: арк. 209-257
1015460
  Золотарьова Я.І. Права людини у політиці США щодо СРСР (1970-ті - початок 1990-х рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Золотарьова Яна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 16 назв
1015461
  Зубрицька О.Я. Права людини у публічних правовідносинах: теоретико-методологічний аспект // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 43-48
1015462
  Костенко О.М. Права людини у світлі "натуралістичної" юриспруденції // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 255-258.
1015463
  Рабінович П. Права людини у сучасній православній інтерпретації (у світлі міжнародних стандартів) / П. Рабінович, С. Цебенко // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 2 (81). – С. 7-16. – ISSN 1993-0909
1015464
   Права людини у сфері надання психіатричної допомоги / С.В. Юрнюк, Б.П. Сенюк, С.Д. Савка, Н.М. Наварчук // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 3, т. 2 (138). – C. 148-150. – ISSN 2077-4214
1015465
  Кушніренко О.Д. Права людини четвертого покоління // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 132-135. – ISBN 978-617-7638-01-7
1015466
  Козуб І. Права людини чи інваліда? // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 122-127. – ISSN 0132-1331
1015467
  Берестовський І.В. Права людини як відкрита система: теоретико-методологічний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 210-214. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1015468
  Барчук В. Права людини як головний об`єкт національної безпеки України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.81-84. – Бібліогр.: 8 н.
1015469
  Петровський П. Права людини як напрям державної політики (теоретико-методологічний аспект) // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ;Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 2 (32). – С. 67-76.
1015470
  Бабенко К.А. Права людини як об"єкт конституційного захисту // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 21-30.
1015471
  Радзівілл О.А. Права людини як основа публічного порядку в діяльності європейських регіональних установ // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 7. – С. 136-151. – ISSN 2222-5374
1015472
  Шакірзянова І.В. Права людини як політико-правова категорія // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 267-268. – ISBN 978-966-301-172-1
1015473
  Боровікова В.С. Права людини як прецизійний феномен історико-правової науки / В.С. Боровікова, О.М. Заверуха // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 12-20. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1015474
  Павлега О.С. Права людини як складова частина соціальної політики // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 2 (64). – С. 75-82. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896


  У статті розкрито теоретичні основи, сутність та значення прав людини як складової частини соціальної політики. Проаналізовано особливості розгляду різних держав поняття прав людини. Здійсненно аналіз поняття прав людини як складової частини соціальної ...
1015475
  Размєтаєва Ю. Права людини як фундамнентальна цінність громадянського суспільства: до постановки питання // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 1. – С. 109-112. – ISSN 1561-4999
1015476
  Варивода В.І. Права людини, європейська станндартизація: реалії та перспективи українського законодавства в сфері захисту прав і свобод людини і громадянина / В.І. Варивода, К.С. Слюсар // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 24-29.
1015477
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 1(583). – 2001
1015478
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 3. – 2001
1015479
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 6. – 2001
1015480
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 9. – 2001
1015481
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 12. – 2001
1015482
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 15. – 2001
1015483
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 18. – 2001
1015484
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 21. – 2001
1015485
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 24. – 2001
1015486
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 27. – 2001
1015487
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 30. – 2001
1015488
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 33. – 2001
1015489
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 36. – 2001
1015490
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 33. – 2002
1015491
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 36. – 2002
1015492
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 3. – 2003
1015493
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 6. – 2003
1015494
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 9. – 2003
1015495
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 12. – 2003
1015496
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 15. – 2003
1015497
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 18. – 2003
1015498
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 21. – 2003
1015499
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 24. – 2003
1015500
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 30. – 2003
1015501
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 36. – 2003
1015502
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 12. – 2004
1015503
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 18. – 2005
1015504
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 6. – 2006
1015505
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 9. – 2006. – Редакційна передплата
1015506
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 12. – 2006. – Редакційна передплата
1015507
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 18. – 2006. – Редакційна передплата
1015508
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 30. – 2006. – Редакційна передплата
1015509
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 33. – 2006. – Редакційна передплата
1015510
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 36. – 2006. – Редакційна передплата
1015511
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 3. – 2007
1015512
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 6. – 2007
1015513
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 9. – 2007. – Редакційна передплата
1015514
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 12. – 2007
1015515
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 15. – 2007
1015516
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 18. – 2007
1015517
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 27. – 2007
1015518
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 36. – 2007
1015519
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 3. – 2008
1015520
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 6. – 2008
1015521
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 9. – 2008. – редакційна передплата
1015522
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 12. – 2008
1015523
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 15. – 2008
1015524
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 18. – 2008
1015525
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 21. – 2008. – редакційна передплата
1015526
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 24. – 2008
1015527
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 27. – 2008
1015528
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 33. – 2008
1015529
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 36. – 2008
1015530
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 6 (514). – 2009
1015531
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 9 (517). – 2009
1015532
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 12 (520). – 2009
1015533
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 15 (523). – 2009
1015534
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 18 (526). – 2009
1015535
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 24 (532). – 2009
1015536
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 27 (535). – 2009
1015537
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 30 (538). – 2009
1015538
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 36 (544). – 2009
1015539
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 3 (547). – 2010
1015540
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 6 (550). – 2010
1015541
   Права людини. Громадянська освіта : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 9 (553). – 2010
1015542
   Права людини. Громадянська освіта : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 12 (556). – 2010
1015543
   Права людини. Громадянська освіта : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 15 (559). – 2010
1015544
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 18 (562). – 2010
1015545
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 21 (565). – 2010
1015546
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 24 (568). – 2010
1015547
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 27 (571). – 2010
1015548
   Права людини. Громадянська освіта : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 30 (574). – 2010
1015549
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 33 (577). – 2010
1015550
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 36 (580). – 2010
1015551
   Права людини. Громадянська освіта : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 3 (583). – 2011
1015552
   Права людини. Громадянська освіта : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 6 (586). – 2011
1015553
   Права людини. Громадянська освіта : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 9 (589). – 2011
1015554
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 12 (592). – 2011
1015555
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 15 (595). – 2011
1015556
   Права людини. Громадянська освіта : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 18 (598). – 2011
1015557
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 21 (601). – 2011
1015558
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 24 (604). – 2011
1015559
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 27 (607). – 2011
1015560
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 30 (610). – 2011
1015561
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 33 (613). – 2011
1015562
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 36 (616). – 2011
1015563
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 3 (619). – 2012
1015564
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 6 (622). – 2012
1015565
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 9 (625). – 2012
1015566
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 12 (628). – 2012
1015567
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 15 (631). – 2012
1015568
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 18 (634). – 2012
1015569
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 21 (637). – 2012
1015570
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 24 (640). – 2012
1015571
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 27 (643). – 2012
1015572
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 30 (646). – 2012
1015573
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 33 (649). – 2012
1015574
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 36 (652). – 2012
1015575
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 3 (655). – 2013
1015576
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 6 (658). – 2013
1015577
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 9 (661). – 2013
1015578
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 12 (664). – 2013
1015579
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 15 (667). – 2013
1015580
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 18 (670). – 2013
1015581
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 21 (673). – 2013
1015582
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 24 (676). – 2013
1015583
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 27 (679). – 2013
1015584
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 30 (682). – 2013
1015585
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 33 (685). – 2013
1015586
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 36 (688). – 2013
1015587
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 6 (694). – 2014
1015588
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 9 (697). – 2014
1015589
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 12 (700). – 2014
1015590
   Права людини.(ХПГ-інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 15. – 2006. – Редакційна передплата
1015591
  Гудима Д.А. Права людини: антрополого-методологічні засади дослідження / Д.А. Гудима ; Акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Львів : Край, 2009. – 291, [1] с. : табл. – Сер. засн. в 1997 р. – Бібліогр.: с. 245-291 та в підрядк. прим. – (Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина / Праці Львів. лаб. прав людини і громадянина : видаються з 1997 р. ; вип. 20 ; вип. 20 : Серія І. Дослідження та реферати). – ISBN 978-966-318-3
1015592
  Добрянський С. Права людини: деякі проблеми загальної теорії // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 5. – С.35-42. – ISBN 966-667-078-Х
1015593
  Рабінович П. Права людини: діалектика універсалізації найменувань та урізноманітнення змісту й меж // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С.3-9
1015594
  Ганзицька Т.С. Права людини: до питання про сутнісні ознаки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 16-18. – (Серія: Право ; № 4 (46)). – ISSN 1813-338Х
1015595
  Головін А.С. Права людини: інтерпретаційна діялність Конституційного Суду України / А.С. Головін. – Київ : Логос, 2017. – 398, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7442-29-4
1015596
  Головін А.С. Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України / А.С. Головін. – Київ : Логос, 2012. – 368, [3] с., [1] арк. портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-541-6
1015597
   Права людини: концепції, підходи, реалізація = Human rights: concepts, approaches, implementation. – Київ : Ай Бі, 2003. – 262, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Демократична освіта = Democration Education / голов. ред. Д. Перлін). – ISBN 966-7320-00-6
1015598
  Рабінович П. Права людини: критерії "цивілістичності" (за матеріалами практики Страсбурзького суду) / П. Рабінович, Р. Сивий // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 19-29. – ISSN 1993-0909
1015599
  Дорошенко С.І. Права людини: особливості тлумачення / С.І. Дорошенко, Костенко-Костейчук // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 4/6 (9), квітень - червень. – С. 53-59
1015600
  Максимов С. Права людини: універсальність і культурна різноманітність // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 36-43. – ISSN 0132-1331
1015601
  Альчук М. Права людини: філософсько-правовий дискурс // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 7-15. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 4). – ISSN 2307-1664
1015602
  Буткевич О.В. Права людини: чи це винахід сучасного міжнародного нрава? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 1. – С. 145-151
1015603
  Копелянская С.Е. Права матери и ребенка / С.Е. Копелянская. – Москва, 1948. – 20 с.
1015604
  Копелянская С.Е. Права матери и ребенка в СССР / С.Е. Копелянская. – Москва, 1954. – 151 с.
1015605
  Сморгунова В.Ю. Права меньшинств и опасности обратной дискриминации // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 22. – С. 34-35. – ISSN 1812-3805
1015606
  Агєєв О.Д. Права мігрантів як об"єктна основа діяльності омбудсмана з питань міграці: в аспекті зовнішньої трудової міграції // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 149-157. – (Серія: Право ; вип. 12). – ISSN 2226-2830
1015607
  Амфитеатров Г.Н. Права на жилые строения и пользование жилыми помещениями / Г.Н. Амфитеатров. – Москва, 1948. – 72с.
1015608
  Коваленко Т.О. Права на землю і банкрутство: теоретичні і практичні проблеми // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 1. – С. 15-25
1015609
  Коваленко Т.О. Права на землю та банкрутство: дефекти правового регулювання // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 91-100
1015610
  Кодинець А.О. Права на інформацію: концепція, зміст, особливості приватноправового регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 93-97. – ISSN 2219-5521
1015611
  Носік Ю.В. Права на комерційну таємницю в Україні : (цивільно-правовий аспект): Автореф.дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.03 / Юрій Володимирович Носік; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 17 назв
1015612
  Носік Ю.В. Права на комерційну таємницю в Україні : Монографія / Носік Ю.В. – Київ : КНТ, 2007. – 240с. – ISBN 966-373-193-1
1015613
  Носік Юрій Володимирович Права на комерційну таємницю в Україні (цивільно-правовий аспект) : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Носік Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 221л. – Бібліогр.: л.196-221
1015614
  Чарльз Сіпсак Права на майно, публічні реєстри та ризик втрати у системі реєстрації нерухомості у Сполучених Штатах Америки // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2015. – № 14 : Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. – С. 88-110. – ISBN 978-617-7161-20-1


  Статтю присвячено системі переходу прав на нерухоме майно у Сполучених Штатах Америки. Описується природа права приватної власності, обмежена роль уряду в передачі прав, що полягає у наданні до послуг сторін реєстраційної системи для запису передачі ...
1015615
  Микитин В. Права на об"єкти інтелектуальної власності в аспекті цивільно-правової відповідальності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 50-57
1015616
  Еннан Р. Права на результати інтелектуальної діяльності: зміст і сутність // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2011. – № 6 (62). – С. 10-17
1015617
  Крылова К.Н. Права на результаты интеллектуальной деятельности как объект преступлений // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 98-106. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
1015618
  Лахтин В.Л. Права на северные полярные пространства / В.Л. Лахтин. – М, 1928. – 48с.
1015619
  Зленко В.А. Права на словах / В.А. Зленко. – Симферополь, 1988. – 139с.
1015620
  Фурса С.Я. Права на укладення шлюбного договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1153-1154. – ISBN 978-966-667-341-4
1015621
  Носік В.В. Права на чужі земельні ділянки за законодавством зарубіжних країн / В.В. Носік, А.А. Мірошніченко, Р.І. Марусенко // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 4. – С. 55-89
1015622
  Мартыненко А.П. Права народов в современном международном праве : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Мартыненко А.П.; АН УССР Ин-т государства и права им. В.М.Корецкого. – К., 1991. – 20л.
1015623
  Мартыненко А.П. Права народов в современном международном праве / Мартыненко А.П.; АН УССР Ин-т государства и права им. В.М.Корецкого. – Киев : Наукова думка, 1993. – 160 с.
1015624
  Боршевский А. Права национальных меньшинств: международное законодательство / А. Боршевский, А. Сосна // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 3 (48). – С. 19-21. – ISSN 1812-3910
1015625
  Мицик В. Права національних меншин в універсальних міжнародно-правових актах // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 2. – С. 31-43


  У статті розглядаються положення ухвалених у рамках ООН універсальних міжнародно-правових актів, що стосуються захисту прав національних меншин. Головну увагу приділено аналізу і тлумаченню ст. 27 Міжнародного пакту про громадянські й політичні права, ...
1015626
  Бабіч О.І. Права національних меншин на сучасному етапі розвитку Української держави // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 6. – С. 404-411.
1015627
  Сенюшкіна Т. Права національних меншин та етнічні конфлікти // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.376-382. – ISBN 966-73-53-51-Х
1015628
  Мицик В.В. Права національних меншин у міжнародному праві : Монографія / В.В. Мицик; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 287с. – ISBN 966-594-489-4
1015629
  Мяловицька Н. Права національних меншин: європейський досвід // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 17 (350). – С. 25-26
1015630
  Карлберг Ю. Права нацменшин на вивчення рідної мови у загальноосвітніх школах Швеції на прикладі викладання української мови в Стокгольмі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 169-173. – Бібліогр. в кінці ст.
1015631
  Ерде Д. Права небезпека і боротьба з куркулем / Д. Ерде. – Х., 1929. – 62с.
1015632
  Волков Д.О. Права негромадян: поняття та дефінітивне визначення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 458-463. – ISSN 1563-3349
1015633
  Пилипчук О.О. Права незаконнонароджених у наукових працях О.І. Загоровського (1849-1919) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (46). – С. 54-65. – ISSN 2077-9496
1015634
  Малеин Н.С. Права нетрудоспособных иждивенцев / Н.С. Малеин. – М., 1963. – 96с.
1015635
  Гайс М.-Е. Права особи в судовій практиці Федерального Конституційного Суду Німеччини // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 92-99
1015636
  Лихоліт Д.Г. Права особи за Конституціями українських державних утворень часів революції 1917-1920 рр. // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 146-147
1015637
  Зейкан Я.П. Права особи і проблеми, що виникають при її затриманні // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 35-41
1015638
  Шмоткін О.В. Права особи як об"єкт національної безпеки України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 200 : Юридичні науки. – С. 115-120. – ISSN 1996-5931
1015639
  Васецький В.Ю. Права особи як характеристика розвитку та функціонування романо-гурманської правової системи // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 40-41.
1015640
  Мазур О. Права особи, яку затримано за підозрою у вчиненні злочину: історичний аналіз // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 112-117
1015641
  Седова Н. Права пациентов в России - кто их защащает? / Н. Седова, А. Кунецов // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2009. – № 11. – С. 91-99. – ISSN 0132-0831
1015642
  Воробйова Н. Права пацієнтів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 12 (90). – С. 46-48
1015643
  Паращич І.М. Права пацієнтів : проблеми та їх вирішення ( досвід країн Європейського Союзу ) : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 78-80. – Бібліогр.: 8 назв
1015644
  Єрегян А.Р. Права пацієнтів на медичну допомогу: проблеми реалізації // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 43-44
1015645
  Сенюта І. Права пацієнтів у рішеннях Європейського Суду з прав людини // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 13-20. – (Серія юридична ; Вип. 48)
1015646
  Іскендерова Г.Т. Права підозрюваного (обвинуваченого) в кримінальному провадженні на підставі угоди про визнання винуватості // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2014. – № 4 (51). – С. 149-154
1015647
   Права по которым судится малороссийский народ, высочайшим всепресветлейшия, державнейшия великия государыни императрицы Елисавет Петровны, самодержицы всероссийския, ее императорского священнейшего величества повелением ... : ... [прод. назв. в анот.] ... / изданныя под редакцией и с приложением исследования о сем своде и о законах действовавших в Малороссии профессора А.Ф. Кистяковского. – Киев : В университетской типографии (И.И. Завадзкого), 1879. – 1065 с. разд. паг. – Отд. оттиск из: Университетские известия, 1878. - Экз. в разных тип. переплетах


  , из трех книг, а именно: Статута литовского, Зерцаля саксонского и приложенных при том двух прав, такожде из Книги порядка, по переводе из полского и латинского языков на российский диалект в едину книгу сведенные, в граде Глухове, лета от рождества ...
1015648
  Спасибо-Фатєєва Права подружжя на майно приватного підприємства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 294-234. – ISSN 1026-9932
1015649
  Бичкова С. Права покупця за договором роздрібної купівлі-продажу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 21-24.
1015650
  Сенаторов М. Права потерпілого від злочину: міжнародні стандарти та вітчизняний шлях // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 130-133. – ISSN 0132-1331
1015651
  Можаренко Ю.И. Права потребителя / Ю.И. Можаренко. – Л, 1990. – 30с.
1015652
  Іншин М.І. Права працівників. Проблеми та шляхи вдосконалення // Європейський часопис : науково-практичний журнал / ГО "Фундація науковців та освітян". – Бровари, 2016. – № 1 (001). – С. 9-14. – ISSN 2415-8577


  Досліджено проблеми та шляхи вдосконалення прав працівників. Розроблено грунтовні висновки та пропозиції щодо окресленої проблематики.
1015653
   Права працюючих жінок в Україні. – Київ, 1999. – 160с. – ISBN 966-7541-03-7
1015654
  Молодцов М.В. Права предприятия / М.В. Молодцов. – Свердловск, 1989. – 125с.
1015655
  Смирнов О.В. Права предприятия в области организации труда и заработной платы / О.В. Смирнов. – М., 1975. – 32с.
1015656
  Макаров Г.П. Права предприятия по распределению жилой площади / Г.П. Макаров. – М., 1985. – 111с.
1015657
   Права при звільненні // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 25 вересня (№ 37). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Профспілка інформує.
1015658
  Борейко В. Права природи // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2007. – № 2/3 (32-33). – С. 55-57.
1015659
  Нэш Родерик Права природы : История экологической этики / Нэш Родерик; Киевский Эколого-Культурный Центр. – Київ : Киевский эколого-культурный центр, 2001. – 180с. – (История охраны природы ; Вып.26)
1015660
  Борейко В.Е. Права природы и права животных / В.Е. Борейко ; Киев. эколого-культурный центр. – Киев : Логос, 2017. – 55, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 46-53. – (Серия "Охрана дикой природы" ; вып. 81). – ISBN 978-617-7442-84-3
1015661
  Бугрим В. Права про Чорнобиль // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 57-60
1015662
  Полонский Э.Г. Права промышленного предприятия в области финансов. / Э.Г. Полонский. – М., 1974. – 32с.
1015663
   Права профсоюзного комитета: коммент.. – М., 1983. – 243с.
1015664
  Смолярчук В.И. Права профсоюзов в регулировании трудовых отношений рабочих и служащих / В.И. Смолярчук. – Москва : Профиздат, 1973. – 176 с.
1015665
  Лебин Б.Д. Права работника науки. / Б.Д. Лебин, Г.А. Цыпкин. – Л., 1971. – 226с.
1015666
  Премслер Манфред Права рабочих в ФРГ: Социальн. демагогия и действ. / Премслер Манфред. – М., 1978. – 254с.
1015667
   Права радянських жінок. – К., 1937. – 16с.
1015668
  Мельник Ф Є. Права радянської жінки-трудівниці і матері / Ф Є. Мельник, . – К., 1961. – 44с.
1015669
  Зарічанський Г.В. Права радянської людини / Г.В. Зарічанський, Н.Р. Нижник. – К., 1990. – 48с.
1015670
  Додіна Є.Є. Права релігійних організацій щодо здійснення діяльності, яка пов"язана зі свободою віросповідання // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 2. – С. 129-133.
1015671
  Димшіц Л. Права робітника-винахідника та сприяння винахідництву / Л. Димшіц, Г. Гальперін, 1930. – 136с.
1015672
   Права робітників і службовців за радянським трудовим законодавством.. – К., 1966. – 320с.
1015673
  Дністрянський С. Права руської мови у львівськім університеті / С. Дністрянський. – 38с.
1015674
  Пучкова М.В. Права советских граждан в действии. / М.В. Пучкова. – М., 1988. – 63с.
1015675
  Коршунова Е.Н. Права советских женщин / Е.Н. Коршунова, М.С. Румянцева. – М., 1960. – 93с.
1015676
  Діжа Є. Права споживача в разі придбання товару незалежної якості. Законодавчий аспект // Юридична газета. – Київ, 2012. – 21 серпня (№ 33/34)
1015677
  Поліщук О.Ю. Права споживача при придбанні ним продукції у кредит // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 131-135. – (Право. Економіка. Управління)
1015678
  Корнієнко І. Права споживачів при придбанні товару належної або неналежної якості // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 47-41.
1015679
  Толстоног В.В. Права споживачів у системі основних громадянських прав // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 133-135. – Бібліогр.: 8 назв
1015680
  Звєрєва О.В. Права споживачів у сфері торгівлі на замовлення і вдома у споживачів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 370-375. – ISSN 1563-3349
1015681
  Луцик М.Л. Права сторін договору транспортного експедирування // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 158-163. – (Право. Економіка. Управління)
1015682
  Орлова Л.М. Права сторон в гражданском процессе / Л.М. Орлова. – Минск, 1973. – 192с.
1015683
  Данилин В.И. Права супругов на имущество по новому советскому законодательству о браке и семье : Автореф... канд. юрид.наук: 12.712 / Данилин В.И.; Всесоюз. науч.-иссл. ин-т советского законодательства. – М., 1971. – 18л.
1015684
  Надьон В.В. Права та обов"язки (у сукупності) як складові спадщини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 147-151. – ISSN 2219-5521
1015685
  Сирота Д. Права та обов"язки громадянина і працівника міліції як центральні елементи їх адміністративно-правового статусу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 98-100. – (Юридичні науки ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються права та обов"язки громадянина і працівника міліції. Rights and duties of citizen and a militiaman are examined the article.
1015686
  Лур"є Д.А. Права та обов"язки досліджуваних у клінічних випробуваннях // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 143-158. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
1015687
  Верес І.Я. Права та обов"язки комерційного представника // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 4 (138). – С. 24-30
1015688
  Лисик В. Права та обов"язки Міжнародного комітету Червоного Хреста, що випливають з діючих норм міжнародного права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць.Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 104-112. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 20)
1015689
  Лесніча Т.В. Права та обов"язки осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах / Т.В. Лесніча, О.В. Розгон // Освітні правовідносини у вищій школі України у питаннях та відповідях : наук.-практ. посібник / О.І. Кізілов, Т.В. Лісніча, О.В. Розгон, . – Харків : Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – С. 66-72
1015690
  Жуковіна Л. Права та обов"язки пацієнтів в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 89-92
1015691
  Левківський Б.К. Права та обов"язки сторін договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт та правові наслідки їх порушення // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 446-449. – ISBN 978-966-667-341-4
1015692
  Діковська І.А. Права та обов"язки сторін за договором // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 399-410. – ISBN 978-966-667-341-4
1015693
  Крижна В.М. Права та обов"язки сторін за договором комерційної концесії // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2004. – № 7. – С. 14-18. – Бібліогр.: на 11 пунктів
1015694
  Кривобок С. Права та обов"язки сторін за договором купівлі-продажу підприємства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 88-96
1015695
  Отраднова О.О. Права та обов"язки сторін за договором найму // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 200-207. – ISBN 978-966-667-341-4
1015696
  Богуцький О. Права та обов"язки сторін за договором про надання телекомунікаційних послуг // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 46-50.
1015697
  Мартинюк А. Права та обов"язки сторін у договорі контрактації сільськогосподарської продукції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 21-26


  Стаття присвячена дослідженню цивільно-правового аспекту визначення прав та обов"язків сторін у договорі контрактації сільськогосподарської продукції, їх конкретизації з метою формулювання висновків та пропозицій, спрямованих на вдосконалення ...
1015698
  Сурженко О. Права та обов"язки сторін у договорі: загальне й особливе // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 6. – С. 34-37.
1015699
  Соботник Р. Права та обов"язки страховика за договором страхування цивільної відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 6 (138). – С. 60-64. – ISSN 2308-9636


  У статті проаналізовано особливості здійснення прав та виконання обов"язків страховика як однієї зі сторін договору страхування цивільної відповідальності.
1015700
   Права та обов"язки студентів вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації : Збірник основних нормативних актів : (станом на 2 квітня 2008 року) / МОНУ ; Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого ; [ уклад.: О.М. Ярошенко, Г.С. Гончарова, Ф.А. Цесарський та ін. ]. – Харків : Право, 2008. – 616 с. – ISBN 978-966-458-014-1


  Включено найважливіші закони та інші нормативно-правові акти, що регулюють порядок зарахування до вищих навчальних закладів, визначають пільги на вступ до них, умови кредитування здобуття вищої освіти, порядок надання платних послуг
1015701
  Тополянська Т. Права та обов"язки суб"єктів конституційно-процесуального правовідношення законодавчої ініціативи при реалізації права законодавчої ініціативи у формі подання проекту закону // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 11-14.
1015702
  Єгорова В.С. Права та обов"язки суддів судів загальної юрисдикції: теоретичні питання // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 142-147. – ISSN 1563-3349
1015703
  Лозова Г.О. Права та обов"язки третіх осіб згідно шлюбного договору // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 11. – С. 38-47.
1015704
  Корж-Усенко Права та обов"язки учасників педагогічного процесу у вищій школі: ракурс ретроспективи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 7 (71). – С. 178-189. – ISSN 2312-5993


  Згадується КНУ ім. Т. Шевченка
1015705
  Наумов А.В. Права та обов"язки фіскальних органів України в умовах реформування // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 303-306. – ISBN 978-617-7364-24-4
1015706
  Мельник Є.Ф. Права та обов"язки членів сім"ї / Є.Ф. Мельник. – К., 1976. – 52с.
1015707
  Онишко О.Б. Права та обов’язки батьків і дітей, що виникали із позашлюбної спорідненості за сімейним законодавством Польщі (1918-1936 рр.) // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 26-30. – Бібліогр. в кінці ст.
1015708
  Стефанюк В. Права та основні свободи людини в світлі європейських стандартів правового захисту // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 2. – С. 58-64


  На основі аналізу практики Європейського суду з прав людини автор висвітлює особливості застосування пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року (ЄКПЛ) при розгляді цивільних справ. Автор наводить приклади ...
1015709
  Шамрай В. Права та свободи громадян за конституційним проектом М. Міхновського // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 349-357. – ISSN 0132-1331
1015710
  Сибірцева Є.Ю. Права та свободи громадянина, інтереси держави як об"єкти захисту прокурором в адміністративному судочинстві // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (50). – С. 100-105
1015711
  Скрипнюк О.В. Права та свободи людини в конституційній системі України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (5). – С. 6-14
1015712
  Скрипнюк О.В. Права та свободи людини в конституційній системі України (частина перша) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 6-14
1015713
  Пазенок А.С. Права та свободи людини і громадянина : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / А.С. Пазенок. – Київ : Академвидав, 2010. – 175, [1] с. – Бібліогр.: с. 168-175. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-89-2; 978-617-572-007-3;
1015714
  Погорілко В.Ф. Права та свободи людини і громадянина в Україні / В.Ф. Погорілко. – К., 1997. – 52с.
1015715
  Малютін І.А. Права та свободи людини повинні дотримуватисьі захищатися державою // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 4. – С. 94-98.
1015716
  Константий О. Права та свободи особи як об"єкт захисту в адміністративному судочинстві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 92-95.
1015717
  Джига М. Права та суть потерпілого в системі учасників кримінального процесу / М. Джига, О. Михайленко // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 63-68. – Бібліогр.: с.68-(12п.)
1015718
  Ворона В.А. Права тварин: моральна теорія та законодавча практика // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 11-14
1015719
  Заїка Ю. Права творців на результати інтелектуальної діяльності : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 137-138. – ISSN 0132-1331
1015720
  Діковська І. Права третіх осіб як обмеження принципу свободи договору // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 2 (206). – С. 64-67


  У статті досліджується одне із обмежень свободи сторін договору - права третіх осіб.
1015721
  Иванкина Т.В. Права трудящихся женщин / Т.В. Иванкина. – Л,, 1990. – 170с.
1015722
  Кладков А.В. Права трудящихся под охраной закона / А.В. Кладков. – М, 1987. – 271с.
1015723
  Ференц А.М. Права українських пацієнтів і роль адміністративного права у їх реалізації // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 320-326
1015724
  Губицький Л.В. Права українців Східної Галичини: декларації та реальність (за матерілїалами польських військово-польових судів 1919 - 1925 рр.) / Л.В. Губицький, Г.М. Мельник // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 5. – С. 283-286.
1015725
  Спасибо-Фатєєва Права учасників товариства з обмеженою відповідальністю // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2012. – № 12 : Правові аспекти діяльності товариств з обмеженою відповідальністю: проблеми та шляхи їх розв"язання. – С. 7-13
1015726
  Мюллерсон Р.А. Права человека / Р.А. Мюллерсон. – М., 1991. – 160с.
1015727
   Права человека : Сборник международных документов. – Москва : Юридическая литература, 1998. – 608с. – ISBN 5-7260-0901-0
1015728
   Права человека : Учебник. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 573с. – ISBN 5-89123-352-5; 5-16-000023-2
1015729
   Права человека : Учебник для вузов. – Москва : Норма - Инфра-М, 2000. – 573с. – ISBN 5-89123-352-5; 5-16-000023-2
1015730
   Права человека : учебник для вузов / Т.А. Васильева, В.А. Карташкин, Н.С. Колесова, Н.В. Колотова, И.А. и др. Ледях; [Васильева Т.А. и др.] ; отв. ред. Е.А. Лукашева ; Комис. по правам человека при Президенте Рос. Федерации ; Ин-т гос. и права РАН. – Москва : Норма, 2004. – XII, 560, [1] с. – Авт. указаны на с. V. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-89123-352-5
1015731
  Юнусов М.А. Права человека в истории развития конституций России / М.А. Юнусов, Э.А. Юнусов // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 3. – С. 35-38. – ISSN 1812-3805


  В статье излагаются вопросы эволюции прав и свобод человека и гражданина в конституциях России. Проводится сравнительно-правовой анализ тенденций развития прав и свобод личности с учетом сложившейся социально-экономической, политической и международной ...
1015732
   Права человека в истории человечества и в современном мире: мат. конф.. – М., 1989. – 146с.
1015733
  Корейво Е.В. Права человека в международно-правовых актах: проблемы дефинирования // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1 (52). – С. 33-36. – ISSN 1812-3910


  На международном уровне имеется значительное количество актов, документов и норм, использующих в своей структуре дефиниции. Автор статьи считает оправданной практику современного международного права, отводящую одну из ведущих ролей дефинициям. В ...
1015734
   Права человека в мире капитала. – М., 1987. – 84с.
1015735
   Права человека в современном мире. – Донецьк, 1995. – 292с.
1015736
  Чаушеску Николае Права человека в современном мире. / Чаушеску Николае. – Бухарест, 1985. – 272с.
1015737
  Согрин В.В. Права человека в США: декларации и действительность / В.В. Согрин. – Москва : Знание, 1987. – 63 с.
1015738
  Мариненко Г. Права человека в условиях борьбы с терроризмом // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 125-126
1015739
  Ковалев С.М. Права человека действительные и мнимые / С.М. Ковалев. – М, 1982. – 64с.
1015740
  Крис Стивен Права человека и война в Чечне: испытание для Европы // Социально-психологические и медицинские аспекты жестокости : Информационный, научный журнал / Международный медицинский реабилитационный центр для жертв войн и тоталитарных режимов (МРЦ). – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 164-171.
1015741
  Дружинин Н.П. Права человека и гражданина : (из книги: "Избиратели и народные представители") / Н.П. Дружинин. – Москва : Изд. Д.И. Тихомирова ; Типо-литогр. Русского т-ва печ. и изд. дела, 1906. – 32 с.


  На обл. надпись: Многоуважаемому Николаю Васильевичу Василенко на добрую память от автора
1015742
  Мижуев П.Г. Права человека и гражданина / П.Г. Мижуев. – Санкт-Петербург : Тип. Альтпулера1906, 1907. – [4], 115 с. – (Всеобщая библиотека Г.Ф. Львовича)
1015743
  Юлдашев А. Права человека и гражданское общество // Юридический вестник. : Наукове видання / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 3. – С.118-121. – ISSN 1561-4999
1015744
  Баранов А.А. Права человека и защита персональных данных / А.А. Баранов, В.М. Брыжко, Ю.К. Базанов. – Київ : Государственный комитет связи и информатизации Украины, 2000. – 280с. – ISBN 966-95720-500-2
1015745
  Поляков Ю.А. Права человека и идеологическая борьба двух систем. / Ю.А. Поляков. – М., 1978. – 40с.
1015746
  Кучинский Ю. Права человека и классовые права / Ю. Кучинский. – Москва, 1981. – 176 с.
1015747
  Мовчан А.П. Права человека и международные отношения / А.П. Мовчан. – Москва : Наука, 1982. – 145с.
1015748
   Права человека и межнациональные отношения. – Москва, 1994. – 132 с.
1015749
  Карастелев В.Е. Права человека и миграционная политика в Краснодарском крае / В.Е. Карастелев, М.А. Дубровина // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2004. – № 1. – С.125-133. – ISSN 1608-8794
1015750
  Карташкин В.А. Права человека и мирное сосуществование : Автореф... докт. юр.наук: 12.00.10 / Карташкин В.А.; АН СССР, Ин-т госуд. и права. – М., 1977. – 32л.
1015751
  Луковская Д.И. Права человека и права гражданина. Правовой статус человека и гражданина // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 13. – С. 34-36. – ISSN 1812-3805
1015752
   Права человека и процессы глобализациии современного мира / М.М. Бринчук, Н.А. Воронина, В.А. Карташкин, Н.С. Колесова, Н.В. и др. Колотова; [М.М. Бринчук и др.] ; отв. ред. Е.А. Лукашева ; Ин-т государства и права Рос. акад. наук. – Москва : НОРМА, 2005. – 462, [2] с. – 80-летию Института государства и права Российской академии наук посвящается. - Авт. указ. на с. 3. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-89123-905-1
1015753
  Зайчук О.В. Права человека и рассовая политика США / О.В. Зайчук. – Киев, 1984. – 164с.
1015754
  Николайко И.В. Права человека и система ООН / И.В. Николайко. – К, 1991. – 165с.
1015755
   Права человека и современный мир.. – К., 1980. – 344с.
1015756
  Карцов А.С. Права человека и толерантность // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 6 (120). – С. 116-130. – ISSN 0321-2017
1015757
   Права человека и ты : Основные документы Организации Объединенных Наций; Документы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе; Документы Совета Европы о правах человека: для судей,прокуроров,милиции,адвокатов.. – Варшава : ОБСЕ/БДИПЧ, 1997. – 288p. – На обкл.: Руководство для стран бывшего Советского Союза и Восточной Европы
1015758
   Права человека и тюремные учреждения : сборник междунар. актов о правах человека, касающихся отправления правосудия / Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. – Нью Йорк ; Женева : ООН, 2012. – XI, 430 p. – На тит. л.: 2004 г. - Reprinted at UN - 2012. – (Серия материалов по вопросам профессиональной подготовки : добавление 1 ; 11). – ISBN 978-92-1-154157-3
1015759
  Морозов В.Е. Права человека и эмансипация // Политическая наука : науч. журнал / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Рос. ассоц. полит. науки. – Москва, 2013. – № 4. – С. 51-68. – (Религия и политика). – ISSN 1998-1775
1015760
  Сунгуров А.Ю. Права человека как предмет политической науки и как междисциплинарная концепция // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 6 (120). – С. 90-105. – ISSN 0321-2017
1015761
  Нуссбергер А. Права человека как универсальная "навигационная система"? // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2015. – № 4 (107). – С. 32-39. – ISSN 1812-7126
1015762
  Елбаева М.В. Права человека на Кубе: мифы и реальность // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 44-57. – ISSN 044-748Х
1015763
  Скидмор Т. Права человека на собственность. / Т. Скидмор. – М, 1988. – 444с.
1015764
  Лайтфут К. Права человека по-американски / К. Лайтфут. – Москва, 1981. – 288с.
1015765
  ЛАйтфут Права человека по-американски / ЛАйтфут. – 2-е изд. – М., 1983. – 288с.
1015766
   Права человека при социализме. – Берлин; Будапешт; Варшаваа; Москва; Прага; София; Улан-Батор, 1980. – 127с.
1015767
   Права человека при социализме: сб. ст.. – М., 1980. – 124с.
1015768
  Антонов М.В. Права человека, демократия, верховенство права и современные социальные вызовы в сложных обществах / М.В. Антонов, С.И. Максимов // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / М-во образования РФ ; Межрегиональная ассоциация высш. юрид. учеб. заведений. – Санкт-Петербург, 2013. – № 6 (311). – С. 8-16. – ISSN 0131-8039
1015769
  Савина И.А. Права человека. Информационная поддержка в библиотеке : учебно-методическое пособие / И.А. Савина. – Москва : Литера, 2010. – 208 с. + 1 CD-ROM (Хрестоматийный материал). – (Современная библиотека ; вып. 82). – ISBN 978-5-91670-050-3
1015770
   Права человека. Сборник международных договоров. – Нью Йорк ; Женева : ООН. – (Права человека). – ISSN 0251-7043
Т. 1 (ч. 2) : Универсальные договоры. – 1994. – XVII, 493-1141, [5] c. – На обкл. напис: "Всемирная кампания за права человека" ; ум. позначення док. ООН: ST/HR/Rev.5 ; док. має заг. пагінацію с першою частиною
1015771
   Права человека: время трудный решений. – М., 1991. – 175с.
1015772
  Копейчиков В.В. Права человека: мифы и реальность. / В.В. Копейчиков. – Киев, 1987. – 85с.
1015773
   Права человека: основные международные документы. – Москва : Международные отношения, 1989. – 159 с. – ISBN 5-7133-0275-X
1015774
   Права человека: постоянная задача Совета Европы. – Москва : Права человека, 1996. – 128с. – ISBN 5-7712-0027-1
1015775
   Права человека: Сб. междунар. документов. – М., 1986. – 231с.
1015776
   Права человека: Сб. универс. и регион. междунар. докум.. – М., 1990. – 202с.
1015777
  Бюхнер-Удер Вилли Права человека: утопия или реальность? / Бюхнер-Удер Вилли. – М, 1985. – 192с.
1015778
  Пивнюк Н. Права читателя от Даниэля Пеннака. По книге "Как роман" // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 6 (397). – С. 42-48
1015779
  Яичков К.К. Права, возникающие в связи с потерей здоровья / К.К. Яичков. – М, 1964. – 168с.
1015780
  Дзейко Ж.О. Права, за якими судиться малоросійський народ: техніко-юридичні аспекти // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 30-34. – (Серія : Право та державне управління ; № 1 (12))
1015781
  Громов А.П. Права, обязанности и ответственность медицинских работников / А.П. Громов. – М, 1976. – 168с.
1015782
  Соснін О. Права, свободи і безпека людини в інформаційній сфері // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 1-7 червня (№ 22)
1015783
  Колодій А.М. Права, свободи та обов"язки людини і громадянина В Україні : підручник для студентів вищих навч. закладів та працівників місцевого самоврядування / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник; МОНУ. – Київ : Правова єдність; Всеукраїнська асоціація видавців, 2008. – 352с. – ISBN 978-966-8533-72-3
1015784
  Сухарев А.Я. Права, свободы и обязанности советских граждан / А.Я. Сухарев. – М., 1980. – 63с.
1015785
  Анпілогов О. Права, та свободи громадянина як об"єкт захисту прокурором в адміністративному судовому процесі // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 68-75.
1015786
  Підлісний Є. Права.. за гратами // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 10. – С.40-43. – ISSN 1726-3077


  Захист прав ув"язнених
1015787
  Лучковська С.І. Прававові основи валютного контролю : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.07 -адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / КНУТШ; Лучковська С.І. – Київ, 2007. – 197л. – Бібліогр.: л.159-197
1015788
  Лучковська С.І. Прававові основи валютного контролю : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.07 / Лучковська С.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
1015789
   Правапіс беларускай мовы.. – Минск, 1934. – 45с.
1015790
  Новиков М.П. Праваславие и современность / М.П. Новиков. – Москва, 1965. – 254 с.
1015791
  Никольский Н.К. Правая грамота митрополита Геронтия : Тип. И.Н. Скороходова. – 14 с.
1015792
  Слинько А.А. Правая и левая альтернативы // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 20-24. – ISSN 044-748Х
1015793
  Голубовская Е. Правая оппозиция в ЙАР в 70-80-е годы // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1989. – № 4 (261). – С. 73-88
1015794
  Подпалова Г.И. Правая социал-демократия Японии / Г.И. Подпалова. – М, 1981. – 179с.
1015795
  Гущин Е.Г. Правая сторона / Е.Г. Гущин. – Барнаул, 1972. – 271с.
1015796
  Гущин Е.Г. Правая сторона / Е.Г. Гущин. – Новосибирск, 1973. – 271с.
1015797
  Гущин Е.Г. Правая сторона / Е.Г. Гущин. – Барнаул, 1977. – 495с.
1015798
  Гущин Е.Г. Правая сторона / Е.Г. Гущин. – Барнаул, 1983. – 480с.
1015799
  Маленко О.О. Правда - духовний код Тараса Шевченка: лінгвопоетичний аспект // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 6 (262). – С. 2-6
1015800
  Сищук Олексій Правда - найкраща візитівка? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 6-8
1015801
  Сищук Олексій Правда - найкраща візитівка? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 6-8
1015802
  Островский А.Н. Правда - хорошо, а счастье лучше. / А.Н. Островский. – Ленинград, 1939. – 96с.
1015803
   Правда
ч. 1-24. – 1877. – Видання старою орфографією
1015804
   Правда : т.1-2, 1878
1015805
  Луото Карл Правда : [Роль финской буржуазии в революции 1905-1906 гг.] / Карл Луото ; Пер. с подлин. фин. изд. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1910. – 89 с. – Беспл. прил. к № 42 газ. "Окраины России"
1015806
  Корнійчук О.Є. Правда : П"єса на 3 дії, 5 картин / О.Є. Корнійчук. – Київ : ДЛВ, 1937. – 99с.
1015807
  Корнійчук О.Є. Правда : П"єса на 3 дії, 5 картин / О.Є. Корнійчук. – Львів : Радянський письменник, 1940. – 97с.
1015808
  Терещенко М. Правда / М. Терещенко. – К., 1952. – 216с.
1015809
  Заславский Б.Е. Правда 1917 года / Б.Е. Заславский. – Москва, 1962. – 275с.
1015810
  Цанкар Я. Правда батрака / Я. Цанкар. – Москва, 1929. – 48с.
1015811
  Костенко Н. Правда без ненависті. Про роман Олександра Сизоненка "Валькерії не прилетять (Берлінські хроніки)" / Н. Костенко, О. Яровий // Сполучник : альманах літературної творчості / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Грицик Л.В., Костенко Н.В., Астаф"єв О.Г. [та ін.]. – Київ, 2012. – [Вип. 7]. – С. 260-274. – ISBN 978-966-171-560-0
1015812
  Стафійчук І.П. Правда більшовицького слова / І.П. Стафійчук. – К, 1989. – 47с.
1015813
  Рохович А.И. Правда в глаза. / А.И. Рохович. – М, 1968. – 100с.
1015814
  Задура Б. Правда в поезії не має значення / беседу вів Роман Малиновський // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; гл. ред. А. Кабанов. – Киев, 2017. – № 3/5 (137/139) : Время собирать тексты. – С. 77-81
1015815
  Воронов В.И. Правда века / В.И. Воронов. – Москва, 1963. – 47с.
1015816
  Нагорна Л.П. Правда Великого Жовтня і вимисли фальсифікаторів / Л.П. Нагорна. – К., 1977. – 48с.
1015817
  Різник Л. Правда верховинця // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 2 (808). – С. 114-118. – ISSN 0868-4790
1015818
  Карпенко В. Правда від Івана Дзюби // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 20 вересня (№ 34). – С. 7
1015819
  Сюндюков І. Правда дає силу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 6-7 липня (№ 115/116)


  Що таке національна гордість і в чому вона виявляється: приклад Польщі.
1015820
   Правда жизни - правда литературы: актуальные проблемы творческого процесса. – М., 1987. – 44с.
1015821
  Пришвин А.С. Правда жизни / А.С. Пришвин. – Хабаровск, 1958. – 328с.
1015822
  Гура В.В. Правда жизни и мастерства художника. (К 60-летию М.А.Шолохова). / В.В. Гура. – М., 1965. – 46с.
1015823
  Петров С.Г. Правда жизни и правда искусства / Станислав Петров. – Москва : Советский писатель, 1965. – 120 с. : портр.
1015824
  Кедрина З.С. Правда жизни и правда искусства / З.С. Кедрина. – Москва, 1966. – 32с.
1015825
  Микайлов А.Г. Правда жизни и проблема художественного характера. : Автореф... Канд.филос.наук: / Микайлов А.Г.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1966. – 19л.
1015826
  Кундюба Д.И. Правда жизни против домыслов фальсификаторов / Д.И. Кундюба. – Киев, 1979. – 167с.
1015827
   Правда жизни. Очерки, зарисовки, корреспонд.. – Саранск, 1970. – 168с.
1015828
  Шупик О.Б. Правда життя - правда мистецтва / О.Б. Шупик, О.Є. Маноха. – К., 1984. – 127с.
1015829
  Романенко В.Т. Правда життя / В.Т. Романенко. – К., 1964. – 200с.
1015830
  Романенко В. Правда життя виводить у вічність // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 19-25 листопада (№ 46). – С. 16


  Відкрито Музей Матвія Шестопала у шкільному закладі. Уродженець села Мурзинець Неморозької сільської ради Матвій Шестопал понад десяток років працював викладачем і деканом (1955-1957 рр.) факультету журналістики КДУ ім. Т.Г. Шевченка.
1015831
  Гудима А.М. Правда життя та ілюзії віри / А.М. Гудима. – Львів : Каменяр, 1981. – 102 с.
1015832
  Білецький А.О. Правда за гратами / А.О. Білецький, Т.М. Чернишова. – Київ : Молодь, 1971. – 143с.
1015833
  Дубина М.І. Правда звинувачує : українська література в боротьбі проти буржуазного націоналізму : літературно-критичний нарис / М.І. Дубина. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 206 с.
1015834
  Бадалов Р. Правда и вымысел героического эпоса / Р. Бадалов. – Баку, 1983. – 153с.
1015835
  Цыбенко О.Н. Правда и вымысел о введение христианства на РУси. / О.Н. Цыбенко, А.Н. Симончик. – Львов, 1987. – 69с.
1015836
  Реутов Г.Н. Правда и вымысел о второй мировой войне : Анг. буржуаз. историогр. о происхождении войны, внеш. политике Англии и междунар. отношениях 1939-1945 гг. / Г.Н. Реутов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Международные отношения, 1970. – 304 с.
1015837
  Реутов Г.Н. Правда и вымысел о второй мировой войне. (Англ. буржуазная историография о происхождении второй мировой войны, вшнешней политики Англии и междунар. отношениях 1939-1945 гг.) / Г.Н. Реутов. – М., 1967. – 214с.
1015838
  Соколов А.В. Правда и вымысел: нужны ли нам библиографические мифы // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2010. – № 6. – С. 6-8. – ISSN 1560-7968
1015839
  Савенков А.А. Правда и вымыслы о свободе печати / А.А. Савенков. – Л., 1982. – 46с.
1015840
  Катасонова Е. Правда и вымыслы о Халхин-Голе // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 12. – С. 59-69. – ISSN 0321-5075


  Конфлікт на Далекому Сході 70 років тому
1015841
  Шишкина И.М. Правда и домыслы советологов / И.М. Шишкина. – Л, 1977. – 190с.
1015842
  Стельмах М.П. Правда и кривда / М.П. Стельмах. – Москва, 1962. – 477с.
1015843
  Стельмах М.П. Правда и кривда / М.П. Стельмах. – Москва, 1963. – 471 с.
1015844
  Стельмах М.П. Правда и кривда / М.П. Стельмах. – Москва : Советский писатель, 1967. – 495 с.
1015845
  Стельмах М.А. Правда и кривда / М.А. Стельмах. – Москва : Известия, 1967. – 456 с.
1015846
  Стельмах М.П. Правда и кривда / М.П. Стельмах. – Київ, 1990. – 426с.
1015847
  Кульков Е.Н. Правда и ложь о второй мировой войне / Е.Н. Кульков. – М., 1983. – 334с.
1015848
  Кульков Е.Н. Правда и ложь о второй мировой войне / Е.Н. Кульков. – 2-е изд., доп. – М., 1988. – 294с.
1015849
  Лебедев Л.К. Правда и ложь о культурном обмене / Л.К. Лебедев. – Л., 1985. – 112с.
1015850
  Борщуков В.И. Правда и ложь о советской литературе / В.И. Борщуков. – Москва, 1972. – 48с.
1015851
  Касьяненко В.И. Правда и ложь о Стране Советов: (Из истории борьбы против антисоветизма) / В.И. Касьяненко. – М., 1987. – 334с.
1015852
  Чуковский Н.К. Правда и поэзия / Н.К. Чуковский. – М, 1987. – 61с.
1015853
  Зайцев Н.В. Правда и поэзия ленинского образа: театр и кино / Н.В. Зайцев. – 20е изд. – Л., 1980. – 279с.
1015854
  Таммсааре А. Правда и право : роман / А. Таммсааре; пер. с эстон. О.Наэль. – Таллин : Эстон. гос. изд.
1. – 1953. – 600 с.
1015855
  Таммсааре А. Правда и справедливость : роман / А. Таммсааре; пер. с эст. Р. Минна. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 520 с.
1015856
  Базиянц А.П. Правда интереснее легенд / А.П. Базиянц. – М., 1975. – 79с.
1015857
   Правда истории : Библиограф. указ. 1987-1988 гг. – Ужгород, 1988. – 221с.
1015858
   Правда истории ( против фальсификаторов истории второй мировой войны). – Оренбург, 1975. – 38с.
1015859
  Карапетян Л.М. Правда истории и национальная политика / Л.М. Карапетян. – Ереван, 1991. – 144с.
1015860
  Донской М.В. Правда истории против лжи / М.В. Донской. – Москва, 1986. – с.
1015861
  Герман К.К. Правда истории против лжи о войне / К.К. Герман. – Минск, 1986. – 233с.
1015862
   Правда истории против фальсификаторов : сб. науч. тр. – К., 1982. – 251с.
1015863
  Романовский В.Ф. Правда истории против фальсификаторов / В.Ф. Романовский. – Минск, 1985. – 72с.
1015864
   Правда истории. Против буржуаз. фальсификации истории второй мировой войны.. – М., 1971. – 80с.
1015865
  Чікалін В. Правда і вигадки про 28 героїв-панфіловців // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2011. – № 2 (38). – С. 29-31
1015866
  Рачук І.А. Правда і краса: про творчість О.П.Довженка. / І.А. Рачук. – К. : Мистецтво, 1980. – 124с.
1015867
  Стельмах М.П. Правда і кривда / М.П. Стельмах. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 470с.
1015868
  Стельмах М.П. Правда і кривда / М.П. Стельмах. – Київ, 1964. – 441с.
1015869
  Стельмах М.П. Правда і кривда / М.П. Стельмах. – Київ, 1965. – 126с.
1015870
  Стельмах М.П. Правда і кривда / М.П. Стельмах. – Київ, 1966. – 456с.
1015871
   Правда і Кривда : Побутові казки та притчі. – Харків : Фоліо, 2005. – 413с. : іл. – (Бібліотека українських казок). – ISBN 966-03-2737-4
1015872
  Різун В. Правда і кривда: історія взаємин з точки зору медіаосвіти // Соціальна психологія : український науковий журнал / Укр. центр політичного менеджменту, Нац. пед. ун. ім. М.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 60-70.
1015873
  Іловєцкі М. Правда і маніпуляція в ЗМІ // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 51-55. – (Серія журналістика ; Вип. 29)
1015874
  Пароваткіна Г. Правда і міфи про кобзарів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 березня (№ 8/9). – С. 17


  "У Національному музеї Тараса Шевченка запропонували по-новому подивитися на історію українського кобзарства на виставці "(Р)ЕВОЛЮЦІЯ МІФУ: трансформація кобзарства у ХІХ—ХХІ століттях". Переосмислення минулого - тотальна українська тенденція останніх ...
1015875
  Свято Роксоляна Правда і нічого, крім правди : "Молодість"-38 під знаком барона Мюнхгаузена // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2009. – № 1 (81). – С. 19-22. – ISSN 1562-3238


  38-й міжнародний кінофестиваль "Молодість"
1015876
  Погорецкий І. Правда і обман / І. Погорецкий. – [ Жовква] : [Видавництво чина сьв. Василия В. в Жовкві], 1912. – 156, [3] с. – Опис мовою оригіналу.
1015877
  Буцько М.О. Правда історії і вигадки фальсифікаторів / М.О. Буцько, М.Б. Морозов. – Київ, 1970. – 48с.
1015878
  Дмитрук К.Є. Правда історії і вигадки фальсифікаторів. / К.Є. Дмитрук. – Київ, 1985. – 48 с.
1015879
  Хоменко Олександр Правда історії і правда літератури : (до 100-річчя від дня народження Арсена Олексійовича Іщука) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 248-263. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті досліджується життєвий і творчий шлях українського письменника та літературознавця Арсена Іщука. Особлива увага звертається на історизм художньо-естетичних модальностей його роману-хроніки "Вербівчани".
1015880
  Андрухів І.О. Правда історії. Станіславщина в умовах терору і репресій: 1939-1959 роки : (іст.-прав. аспект, документи і матеріали) / І.О. Андрухів, А.Й. Француз. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. – 447, [1] с. : портр. – 18-річчю Незалежності України присвяч. – Бібліогр.: с. 413-447. – ISBN 978-966-398-020-6
1015881
  Кобилянський С.Д. Правда й вигадки / С.Д. Кобилянський. – К., 1987. – 47с.
1015882
  Яковлєв О.С. Правда карає катів : [повість] / Олександр Яковлєв. – Львів : Каменяр, 1976. – 256 с.
1015883
  Яковлєв О.С. Правда карає катів : повість / Олександр Яковлєв. – Львів : Каменяр, 1986. – 232 с.
1015884
   Правда кино и "киноправда". По страницам заруб. прессы.. – М., 1967. – 335с.
1015885
  Донцов Д. Правда козацька у Миколи Гоголя // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1977. – Рік 14, ч. 1/2 (40/41), січень-березень. – С. 15-18
1015886
  Гудайтис-Гузявичус Правда кузнеца Игнотаса : роман / Александр Гудайтис-Гузявичус; авториз. пер. с лит. – Вильнюс : Гос. изд. худ. лит. Литов.ССР, 1950. – 598 с.
1015887
  Гудайтис-Гузявичус Правда кузнеца Игнотаса : роман / Александр Гудайтис-Гузявичус; авториз. авториз. пер. с лит. И.Декторайте и Л.Левинене. – Москва : Советский писатель, 1953. – 679 с.
1015888
  Гудайтис-Гузявичус Правда кузнеца Игнотаса : роман / Александр Гудайтис-Гузявичус; авториз. авториз. пер. с лит. И.Декторайте и Л.Левинене. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 687 с.
1015889
  Гудайтис-Гузявичус Правда кузнеца Игнотеса : роман / Александр Гудайтис-Гузявичус; авториз. авториз. пер. с лит. И.Декторайте и Л.Левинене. – Москва : Известия, 1963. – 615 с.
1015890
  Коваї Л. Правда матроса Паркера : [повість] / Льорінц Коваї ; [З угор. пер. К. Бібіков]. – Київ : Молодь, 1957. – 308 с. : іл.
1015891
  Басангов Б.Б. Правда минувших лет : избранное / Б.Б. Басангов; пер. с калм. – Элиста : Калм. кн. изд-во, 1972. – 275 с.
1015892
  Янукович В. Правда на боці того, хто робить реальну справу і зміцнює життя на краще // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 3 (312). – С. 2-4


  Із виступу Президента України Віктора Януковича під час відкриття десятої сесії Верховної Ради України шостого скликання 7 лютого 2012 року
1015893
  Черный-Диденко Правда на земле одна / Черный-Диденко. – Київ, 1957. – 347с.
1015894
  Черный-Диденко Правда на земле одна / Черный-Диденко. – Донецк, 1981. – 556 с.
1015895
  Черный-Диденко Правда на земле одна. / Черный-Диденко. – Донецк, 1964. – 656с.
1015896
  Хабинский М. Правда напрямик / М. Хабинский. – Сталино, 1957. – 27с.
1015897
  Говдя П.І. Правда народного життя в творах образотворчого мистецтва / П.І. Говдя. – Київ, 1962. – 27с.
1015898
  Пивнюк Н.А. Правда науки или правда морали? // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2010. – № 2. – С. 24-28.


  Материалы к изучению романа А.Р. Беляева "Человек-амфибия"
1015899
  Хоменко І.Є. Правда не вмирає : з вірменського фольклору драматична поема / І.Є. Хоменко. – Київ : Молодь, 1964. – 127 с.
1015900
  Михед Т.В. Правда неможливого: текст як свідчення (testimonial literature) в сучасній американській літературі // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 191-199. – ISSN 2312-3036


  "Об’єктом аналізу обрано літературу свідчення, що, сформована на пограниччі фікшн - нон-фікшн, набула популярності з другої половини ХХ ст. Актуалізована студіями травми, література свідчення стала спробою рефлексії жертв-свідків травматичного досвіду, ...
1015901
  Трайков Б. Правда о "деле Антонова" / Б. Трайков. – М, 1985. – 144с.
1015902
  Прахье Б.С. Правда о "земле обетованной". / Б.С. Прахье. – Одесса, 1969. – 180с.
1015903
  Рожнов В.Е. Правда о "чудесных" исцелениях. / В.Е. Рожнов, М.А. Рожнова. – М, 1968. – 47с.
1015904
  Сименон Ж. Правда о Беби Донж. Письмо следователю. Свидетели : Пер. с фр. / Ж. Сименон; пер. с фр. – Киев : Украина, 1991. – 416 с. – (Мастера острых сюжетов). – ISBN 5319007833
1015905
   Правда о библейских заповедях.. – Воронеж, 1964. – 22с.
1015906
  Таратунский Ф.С. Правда о Библии. / Ф.С. Таратунский. – Минск, 1962. – 82с.
1015907
  Поляков Г.П. Правда о войне / Г.П. Поляков. – Иркутск, 1991. – 158с.
1015908
  Краминов Д.Ф. Правда о втором фронте / Д.Ф. Краминов. – М., 1958. – 243с.
1015909
   Правда о Вьет-Наме.. – М., 1949. – 168с.
1015910
   Правда о Греции. Голубая книга.. – М., 1949. – 208с.
1015911
   Правда о ГУЛАГе: свидетельствуют очевидцы. – Тула, 1991. – 284с.
1015912
  Мендоса Э. Правда о деле Савольты / Э. Мендоса. – М., 1985. – 336с.
1015913
  Крывелев И.А. Правда о Евангелиях / И.А. Крывелев. – 3-е изд. – Москва : Гаиз, 1938. – 96 с.
1015914
  Виткин Дж. Правда о женщинах: 14 мифов, сочиненных мужчинами / Дж. Виткин. – Санкт-Петербург, 1996. – 256с.
1015915
  Лисняк В.А. Правда о жизненном уровне "среднего американца" / В.А. Лисняк. – Киев, 1960. – 28 с.
1015916
  Коваль В.С. Правда о заговоре против Гитлера 20 июля 1944 г. / В.С. Коваль. – К, 1960. – 100с.
1015917
  Бак Т. Правда о Канаде / Т. Бак. – М, 1950. – 172с.
1015918
   Правда о Киево-Печерской лавре. Сб. ст.. – К., 1963. – 107с.
1015919
  Дзелепи Э. Правда о Кипре / Э. Дзелепи. – М., 1958. – 63с.
1015920
   Правда о культурном обмене.. – М., 1976. – 62с.
1015921
  Никитин А.М. Правда о ленских событиях 4 апреля 1912 : [Сост. по материалам неофиц. следств. комис. из представителей адвокатуры] / Н.А. Никитин. – Москва : Пролетарий, 1924. – 156 с.
1015922
  Клизовский А. Правда о масонстве. / А. Клизовский. – 2-е изд. – Рага, 1990. – 31с.
1015923
  Ллойд Д.Д. Правда о мирных договорах. / Д.Д. Ллойд. – М
1. – 1957. – 655с.
1015924
  Ллойд Д.Д. Правда о мирных договорах. / Д.Д. Ллойд. – М
2. – 1957. – 556с.
1015925
   Правда о московском "Мемориале". – М., 1993. – 58с.
1015926
  Баев К.Л. Правда о небе / К.Л. Баев, В.А. Шишаков. – Москва, 1936. – 68с.
1015927
  Артемов В.Л. Правда о неправде / В.Л. Артемов. – Москва, 1979. – 270с.
1015928
  Артемов В.Л. Правда о неправде / В.Л. Артемов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1984. – 270с.
1015929
  Артемов В.Л. Правда о неправде / В.Л. Артемов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1985. – 252с.
1015930
  Артемов В.Л. Правда о неправде / В.Л. Артемов. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Минск, 1985. – 254с.
1015931
  Старцева Мария Правда о пандах. Тайное общество панд // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Июнь. – С. 56 : фото
1015932
  Юдин Н.И. Правда о петербургских "святынях". / Н.И. Юдин. – Л, 1966. – 181с.
1015933
   Правда о политике западных держав в германском вопросе. Ист. справка.. – М., 1959. – 135с.
1015934
   Правда о португальских колониях в Африке. Сб. ст.. – М., 1961. – 82с.
1015935
  Белов А.В. Правда о православных "святых" / А.В. Белов. – М., 1968. – 168с.
1015936
  Голованов Я. Правда о программе "Apollo" : Роман / Я. Голованов. – Москва : Эксмо-Пресс, Яуза, 2000. – 352с. – ISBN 5-04-004104-7
1015937
  Куликовская Г.В. Правда о профессоре Юдине / Г.В. Куликовская. – М., 1990. – 46с.
1015938
  Геродник Г.И. Правда о Псково-Печорском монастыре / Г.И. Геродник. – М., 1963. – 110с.
1015939
  Скрипниченко-Коровяковская Правда о разведчице "Лесной" / Скрипниченко-Коровяковская. – Симферополь, 1990. – 164с.
1015940
  Егорьев В.Е. Правда о разоружении и войне / В.Е. Егорьев и М.А. Ляс. – Москва-Ленинград : Партиздат, 1932. – 78
1015941
  Ермаков И.М. Правда о религии / И.М. Ермаков. – Саранск, 1960. – 124с.
1015942
   Правда о религии.. – Алма-Ата, 1972. – 26с.
1015943
  Адамов А.Г. Правда о русских открытиях в Америке / Аркадий Адамов ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1952. – 32 с : карт. – (Серия 2)
1015944
  Марков А.С. Правда о святом Иосифе / А.С. Марков. – Астрахань, 1982. – 47с.
1015945
   Правда о сектантах. Сб. мат.. – Владивосток, 1958. – 144с.
1015946
  Маяцкий Ф.С. Правда о торе и талмуде / Ф.С. Маяцкий. – Кишинев, 1960. – 72с.
1015947
  Москаленко В.А. Правда о христианских сектах / В.А. Москаленко, Ю.Н. Артамошин. – М., 1963. – 140с.
1015948
  Гагарин А.П. Правда о християнской религии и нравственности / А.П. Гагарин. – Москва, 1961. – 48с.
1015949
  Лумумба Патрис Правда о чудовищном преступлении колонизаторов / Лумумба Патрис. – Москва, 1961. – 206 с.
1015950
  Харпер Правда о ютландском бое 31 мая 1916 г / Харпер. – М, 1938. – 120с.
1015951
  Рклицькій С. Правда о языке Украины: Мысли лингвистов, педагогов и историков о языке, русском языке и языке Украины / С. Рклицькій. – Градижскъ, 1917. – 42с.
1015952
  Кузнец Ю.Л. Правда об "американском образе жизни" / Ю.Л. Кузнец. – Л., 1960. – 44с.
1015953
  Кузнецов В.Н. Правда об атлантах: стихи / В.Н. Кузнецов. – М., 1982. – 95с.
1015954
   Правда об Афганистане: докум., факты. Свидетельства.. – М., 1980. – 174с.
1015955
  Егоров В.Н. Правда об империалистической пропаганде / В.Н. Егоров. – М, 1963. – 303с.
1015956
  Черненко Г. Правда об инженере Слесареве // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 2011. – № 10 (937). – С. 48-52. – ISSN 0320-331Х


  Авиаконструктор Василий Адрианович Слесарев, создатель самого крупного самолёта в дореволюционной России"Святогора". О его судьбе
1015957
  Уткин А.И. Правда об Ираке, или битва в Месопотамии / А.И. Уткин. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 477, [3] с., [8] л. фот. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-373-01497-7
1015958
  Бенклиев С.Н. Правда об обряде крещения / С.Н. Бенклиев. – М., 1961. – 32с.
1015959
  Баранов В.И. Правда образа - правда истории / В.И. Баранов. – Горький, 1971. – 152с.
1015960
  Грибов А.Н. Правда образа / А.Н. Грибов. – М., 1979. – 125с.
1015961
  Жаров Л.И. Правда Октября / Л.И. Жаров. – М., 1967. – 176с.
1015962
  Биляк В. Правда осталась правдой / В. Биляк. – 2-е изд. – М., 1984. – 375с.
1015963
  Почепцов Г. Правда очима постправди / бесіду вела А.Котляр // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25-31 березня (№ 11). – С. 13


  "Розвиток інформаційних технологій призвів до того, що кожен може висловити свою думку з будь-якого приводу, і вона стає доступною за лічені секунди. Гортаючи сформовані нами ж стрічки соцмереж, ми бачимо безліч правд. Для України, яка вже перебуває у ...
1015964
   Правда очі коле: зб. ст. і памфлетів. – Дніпропетровськ, 1983. – 158с.
1015965
  Кірсенко М. Правда перемагає // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 14 липня (№ 122). – С. 9


  До 600-річчя страти чеського реформатора Яна Гуса.
1015966
   Правда побеждает.. – М., 1971. – 440с.
1015967
  Сверстюк Є.О. Правда полинова / Євген Сверестюк. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 192 с., [16] іл., 111 с. – Кн. - "переверт." укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою :The wormwood truth. – ISBN 978-966-518-520-8
1015968
  Фещенко Є. Правда понад усе. Виставка "Гарет Джонс. Щоденник" розповідає про журналіста, який першим розповів світові про Голодомор // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 5 грудня (№ 133). – С. 13


  У галереї "Лавра" в Києві відкриється виставка "Гарет Джонс. Щоденник". Вона присвячена постаті британського журналіста, який першим розповів світові правду про Голодомор 1932-33 років в Україні. Ця подія - частина масштабного ...
1015969
  Леу Е.І. Правда пра рєлігію / Е.І. Леу. – Мінськ, 1969. – 48 с.
1015970
  Донцов Д. Правда прадідів великих / Д. Донцов. – Филадельфія : Видання Головної управи організації оборони Чотирьох Свобід України, 1952. – 95, [1] с.


  Теоретическую разработку всех вопросов автор связывает с анализом соответствующих материаловсудебной практики и с критикой теории и практики применения уголовных законов в буржуазных государствах.
1015971
  Баранов В. Правда прикрас не потребує // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/ 12. – С. 185-186. – ISSN 0208-0710
1015972
  Сергійчук В. Правда про "Золотий вересень" 1939-го / В. Сергійчук. – Київ : Українська видавнича спілка, 1999. – 128с. – ISBN 966-7060-24-1
1015973
  Микитась В.Л. Правда про Василя Стефаника. Проти буржуазно-націоналіст. фальсифікацій творчості письменника. / В.Л. Микитась. – К., 1975. – 83с.
1015974
  Буртик І. Правда про Волинську трагедію // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 24 листопада (№ 45). – С. 7
1015975
  Хоменчук О. Правда про гетьмана-державотворця повертається з небуття // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 12 листопада (№ 46). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Гетьман Іван Мазепа.
1015976
  Гудзь В. Правда про Голодомор в контексті національно-визвольної боротьби: історіографія замовчування // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – Спецвипуск 2. – С. 155-165. – ISBN 978-617-7235-56-8
1015977
   Правда про іудейську релігію і сіонізм.. – К., 1962. – 115с.
1015978
  Головко Т. Правда про Кобзаря // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 12 лютого (№ 23). – С. 10


  У видавництві "Кліо" надрукували заборонену за царизму і "совєтів" хроніку життя Т. Шевченка, написану першим біографом поета Олександром Кониським.
1015979
   Правда про наркотики [Електронний ресурс] : майбутнє дітей України, вільне від наркотиків. – Київ : Нарконон, 2008. – 1 CD. – (Антинаркотична освітня програма "Нарконон")


  Антинаркотична освіта НАРКОНОН заснована на технології, розробленій письменником і гуманістом Л. Роном Хаббардом. Цей запис розповість молоді про справжній механізм дії наркотиків та їхній негативний вплив. НАРКОНОН знайшов спосіб у цікавій формі ...
1015980
  Баєв К. Правда про небо (прості бесіди з астрономії) / К. Баєв, В. Шишаков. – Київ : Соцеквидав України, 1961. – 68 с.
1015981
  Губка І.М. Правда про Норильськ : (повстання 1953 року) / Іван Губка. – Львів : Афіша, 2005. – 156с. – ISBN 966-325-048-8
1015982
  Красний М. Правда про петлюрівські брехні / М. Красний. – Х., 1920. – 8с.
1015983
  Петренко М.З. Правда про печери і мощі Києво-Печерської Лаври / М.З. Петренко. – К, 1959. – 36с.
1015984
  Грабовський С. Правда про радянського героя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 лютого (№ 24/25). – С. 9


  Олександр Маринеско: "атака століття" чи вбивство століття"?
1015985
  Кюстін А. де Правда про Росію = The thruth about Russia / Астольф де Кюстін ; опрац. О. Мерчанський ; передм. Д. Донцова. – Торонто ; Нью-Йорк : Ліга визволення України : Організація Оборони Чотирьох Свобід України, 1958. – 196 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Політична бібліотека Ліги визволення України ; Ч. 13)
1015986
   Правда про унію: докум. і мат.. – Львів, 1965. – 376с.
1015987
   Правда про унію: докум. і мат.. – 2-е вид., доп. – Львів, 1968. – 424с.
1015988
   Правда про унію: докум. і мат.. – 3-є вид., доп. – Львів, 1981. – 448с.
1015989
   Правда про УПА: воювали на два фронти за вільну Україну // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 жовтня (№ 42). – С. 6-7
1015990
  Дем"яненко Г.Ф. Правда про християнські релігійні свята / Г.Ф. Дем"яненко. – Київ, 1961. – 40с.
1015991
  Семистяга В. Правда проти брехні і напівправди // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 7-13 травня (№ 18). – С. 10-11


  Історичний і художньо-літературний вимір підпілля "Молода гвардія" (м. Краснодон) крізь призму тоталітарної доби.
1015992
  Щедрін В.С. Правда проти лицемірства. / В.С. Щедрін, В.І. Лісечко. – Дніпропетровськ, 1982. – 112с.
1015993
   Правда против демагогии и лжи: агрессив. сущность империализма, его идеол. диверсии.. – М., 1983. – 335с.
1015994
   Правда против домыслов : науч. и реализм политики КПСС и несостоятельность ее буржуаз. фальсификаций. – К., 1985. – 303с.
1015995
   Правда против домыслов: критика буржуаз. фальсификаций истории сов. общества: сб. ст.. – М., 1988. – 110с.
1015996
  Леонтьев Б.Л. Правда против лжи / Б.Л. Леонтьев. – Москва, 1957. – 158с.
1015997
  Острогорский В.М. Правда против лжи / В.М. Острогорский. – М., 1982. – 237с.
1015998
  Хидоятов Г.А. Правда против лжи. / Г.А. Хидоятов. – Ташкент, 1964. – 204с.
1015999
  Анненков Ю.Л. Правда путешествует без виз : повесть / Ю.Л. Анненков. – Москва : Просвещение, 1954. – 143с.
1016000
  Анненков Ю.Л. Правда путешествует без виз / Ю.Л. Анненков. – Москва, 1960. – 255 с.
<< На початок(–10)1011101210131014101510161017101810191020(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,