Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1011101210131014101510161017101810191020(+10)В кінець >>
1015001
  Ганаба С.О. "Освіта в Русі": методологічний потенціал концепції складності // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (4). – C. 24-29


  Розглянуто можливості методологічного потенціалу концепції складності щодо модернізації освіти, яка б враховувала мінливість та складність як суспільства, так і світу людини. Освіта як суспільна інституція перебуває у русі, у стані постійної зміни та ...
1015002
  Якобсон А. "Освіта впродовж життя це простір, в якому перебуває вся система освіти" / вела розмову Л. Рапіна // Педагогічна газета. – Київ, 2015. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 5


  Регіональний директор Представництва DVV International в Україні Аніта Якобсоне у розмові з журналісткою "Педагогічної газети" торкнулася проблем і перспектив розвитку освіти дорослих в Україні.
1015003
  Грабович Г. "Освіта дає міфи, якщо не зовсім "беліберду" / розмову вела Любов Якимчук // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 24 березня (№ 12). – С. 4. – ISSN 2519-4429
1015004
   "Освіта для сучасності" // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 16-23 вересня (№ 36/37). – С.1


  14-16 вересня відбувся VI українсько-польський форум "Освіта для сучасності", організований Національною академією педагогічних наук України і Комітетом педагогічних наук Польської академії наук та Національним педагогічним університетом імені М.П. ...
1015005
  Табачник Д. "Освіта є ключовим елементом забезпечення сталого розвитку людського потенціалу, однією з найважливіших складових загальнолюдських цінностей" // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 4/5 (1000/1001). – С. 3-6 : Фото. – ISSN 0131-6788


  Виступ Міністра освіти і науки України Дмитра Табачника на Загальних зборах НАПН України.
1015006
   "Освіта і здоров"я: формування здоров"я дітей, підлітків та молоді в умовах навчального закладу" : матеріали 2 Всеукраїнської науково-практич. конференції з міжнародною участю, 25-26 вересня 2008 року / МОНУ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка; Ін-т фізичної культури; Сумська обл. держ. адміністрація, Управління освіти і науки та ін.; [ ред. кол.: Антомонов М.Ю., Гуменна О.А., Єжова О.О. та ін. ]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – 408с.
1015007
  Товажнянский Л. "Освіта й наука - важливі чинники розвитку України" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 17 (278). – С. 41-45.


  Харківський політехнічний інститут. Інтерв"ю з ректором Л. Товажнянським.
1015008
  Огнев"юк В. Освіта - важіль економіки // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 2-9 січня (№ 1/2). – С. 12


  Стаття ректора Київського ун-ту імені Бориса Грінченка Віктора Огнев"юк про сучасну вищу освіту, яка потребує глибинних трансформацій.
1015009
  Пунда Ю.В. Освіта - головна інвестиція в розвиток людського капіталу сектору безпеки і оборони України // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 34-40
1015010
  Харкянен Л.В. Освіта - головний компонент підвищення конкурентоспроможності економіки // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 4 : Матеріали другого щорічного Всеукраїнського форуму "Соціально спрямований бізнес-бізнес з турботою про людей". – С. 113-116. – ISBN 966-614-021-7
1015011
  Табачник Д. Освіта - ключовий елемент забезпечення сталого розвитку // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 2


  Виступ міністра освіти і науки України Дмитра Табачника на Загальних зборах НАПН України.
1015012
  Надольний І. Освіта - ключовий чинник модернізації суспільства // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (176). – С. 19-25. – ISSN 1682-2366
1015013
   Освіта - наш внесок у перемогу України // Київський університет. – Київ, 2022. – Березень - квітень (№ 4). – С. 1, 2


  "Через початок широкомасштабного вторгнення російської федерації в Україну 24 лютого 2022 року у КНУ імені Тараса Шевченка було оголошено канікули з 28 лютого до 1 квітня. А вже 4 квітня 2022 року Університет відновив навчальний процес. Відновленню ...
1015014
  Кінах А. Освіта - основа стабільості соціально-економічного життя // Освіта України, 2005


  Професійний розвиток трудового потенціалу України
1015015
  Сидоренко В.К. Освіта - стратегічний ресурс економічного розвитку сучасного суспільства // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун. біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Т. 2, № 3/4. – С. 141-148. – ISSN 2078-9912
1015016
  Птахів Семен Освіта - теж туризм? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 58-60 : фото. – ISSN 1998-8044
1015017
  Олійник В. Освіта - у "хмарі" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 28 листопада (№ 46). – С. 4-6. – ISSN 2219-5793


  Як налаштувати повноцінний навчальний процес за допомогою цифрових інструментів Google.
1015018
  Верховод І.С. Освіта - шлях до соціальної інтеграції та працевлаштування інвалідів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 25-27. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1015019
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
1-8 березня (№ 13/14). – 2000. – 16 с.
1015020
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
2 - 9 серпня (№ 34). – 2000. – 8 с.
1015021
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
3-10 травня (№ 22). – 2000. – 8 с.
1015022
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
5-12 квітня (№ 19). – 2000. – 8 с.
1015023
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6-13 грудня (№ 57/58). – 2000. – 12 с.
1015024
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
7 - 14 червня (№ 26). – 2000. – 16 с.
1015025
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
8-15 березня (№ 15). – 2000. – 8 с.
1015026
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
9 - 16 лютого (№ 8/9). – 2000. – 16 с.
1015027
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
14-21 червня (№ 27). – 2000. – 16 с.
1015028
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
15-22 березня (№ 16/17). – 2000. – 16 с.
1015029
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
16-23 лютого (№ 10/11). – 2000. – 16 с.
1015030
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
17-24 травня (№ 23). – 2000. – 8 с.
1015031
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
19-26 квітня (№ 20). – 2000. – 8 с.
1015032
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
19-26 липня (№ 32). – 2000. – 8 с.
1015033
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
21 -28 червня (№ 28). – 2000. – 16 с.
1015034
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
22-29 березня (№ 18). – 2000. – 16 с.
1015035
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
23 лютого - 1 березня (№ 12). – 2000. – 8 с.
1015036
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
24 - 31 травня (№ 24). – 2000. – 16 с.
1015037
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
26 квітня - 3 травня (№ 21). – 2000. – 8 с.
1015038
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
26 січня - 2 лютого (№ 5). – 2000. – 8 с.
1015039
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
31 травня - 7 червня (№ 25). – 2000. – 8 с.
1015040
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик: спецвипуск. – Київ, 1940-
7-14 грудня (№ 50). – 2011. – 8 с.
1015041
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик: спецвипуск. – Київ, 1940-
21-28 грудня (№ 51). – 2011. – 8 с.
1015042
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик: спецвипуск. – Київ, 1940-
28-31 грудня (№ 52). – 2011. – 8 с.
1015043
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик: спецвипуск. – Київ, 1940-
28 вересня - 5 жовтня (№39). – 2011
1015044
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик: спецвипуск. – Київ, 1940-
30 лист.-7 грудня (№ 49) : Абітурієнтам. – 2011. – 16 с.
1015045
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
1 - 8 лютого (№ 5). – 2012. – 16 с.
1015046
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
1 - 8 серпня (№ 34). – 2012. – 12 с.
1015047
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
2-9 травня (№ 21). – 2012. – 20 с.
1015048
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
3-10 жовтня (№ 43/44). – 2012. – 16 с.
1015049
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
4 - 11 січня (№ 1/2). – 2012. – 16 с.
1015050
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
5-12 грудня (№ 51). – 2012. – 8 с.
1015051
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6-13 червня (№ 26). – 2012. – 8 с.
1015052
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
7 - 14 березня (№ 11/12). – 2012. – 8 с.
1015053
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
8 - 15 серпня (№ 35). – 2012. – 12 с.
1015054
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
9-16 травня (№ 22). – 2012. – 12 с.
1015055
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
11 липня - 18 липня (№ 30/31). – 2012. – 12 с.
1015056
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
12-19 грудня (№ 52). – 2012. – 12 с.
1015057
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
14-21 листопада (№ 48/49). – 2012. – 12 с.
1015058
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
14-21 березня (№ 13). – 2012. – 8 с.
1015059
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
15-22 серпня (№ 36). – 2012. – 8 с.
1015060
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
16-23 травня (№ 23). – 2012. – 12 с.
1015061
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
17/24 жовтня (№ 45). – 2012. – 12 с.
1015062
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
18 липня - 25 липня (№ 32). – 2012. – 12 с.
1015063
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
18 - 25 квітня (№ 19). – 2012. – 16 с.
1015064
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
18 - 25 січня (№ 3/4). – 2012. – 16 с.
1015065
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
21-28 березня (№ 14/15). – 2012. – 12 с.
1015066
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
23 - 30 травня (№ 24). – 2012. – 12 с.
1015067
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
25 липня - 1 серпня (№ 33). – 2012. – 12 с.
1015068
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
25 квітня - 2 травня (№ 20). – 2012. – 8 с.
1015069
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
26 вересня - 3 жовтня (№ 41/42). – 2012. – 12 с.
1015070
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
27 червня (№ 28) : Правила прийому до Київського університету імені Бориса Гринченка в 2012 році. – 2012. – 12 с.
1015071
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
28 червня - 4 липня (№ 29). – 2012. – 12 с.
1015072
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
29 лютого - 7 березня (№ 10). – 2012. – 8 с.
1015073
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
30 травня-6 червня (№ 24)-. – 2012. – 8 с.
1015074
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
2-9 жовтня (№ 43). – 2013. – 12 с.
1015075
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
3-10 квітня (№ 17). – 2013. – 12 с.
1015076
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6 - 13 березня (№ 12). – 2013. – 12 с.
1015077
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6 червня (№ 27). – 2013. – 8 с.
1015078
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6-13 лютого (№ 7). – 2013. – 8 с.
1015079
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6-13 листопада (№ 47). – 2013. – 12 с.
1015080
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6-13 грудня (№ 50). – 2013. – 12 с.
1015081
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
8-15 травня (№ 22). – 2013. – 12 с.
1015082
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
9-16 жовтня (№ 44). – 2013. – 8 с.
1015083
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
10-17 липня (№ 32). – 2013. – 12с.
1015084
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
10-17 квітня (№ 18). – 2013. – 12 с.
1015085
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
11 червня (№ 28). – 2013. – 8 с.
1015086
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
11-17 вересня (№ 40). – 2013. – 8 с.
1015087
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
12-19 червня (№ 29). – 2013. – 12 с.
1015088
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
13-20 листопада (№ 48). – 2013. – 12 с.
1015089
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
13-20 березня (№ 13). – 2013. – 12 с.
1015090
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
16-23 жовтня (№ 45). – 2013. – 12 с.
1015091
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
18-25 вересня (№ 41). – 2013. – 12 с.
1015092
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
18 квітня (№ 19). – 2013. – 12 с.
1015093
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
19-24 квітня (№ 20). – 2013. – 12 с.
1015094
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
20-27 лютого (№ 9). – 2013. – 8 с.
1015095
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
20 грудня (№ 51). – 2013. – 12 с.
1015096
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
23-30 жовтня (№ 46). – 2013. – 12 с.
1015097
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
23 травня (№ 24). – 2013. – 12 с.
1015098
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
23-30 січня (№ 4/5). – 2013. – 16 с.
1015099
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
24 травня (№ 25). – 2013. – 12 с.
1015100
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
25 листопада (№ 47). – 2013. – 12 с.
1015101
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
25 вересня - 2 жовтня (№ 42). – 2013. – 12 с.
1015102
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
27 грудня (№ 52). – 2013. – 12 с.
1015103
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
27 листопада - 4 грудня (№ 49). – 2013. – 12 с.
1015104
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
27 березня - 3 квітня (№ 15/16). – 2013. – 16 с.
1015105
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
28 серпня - 4 вересня (№ 38). – 2013. – 8 с.
1015106
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
1 липня (№ 28). – 2014. – 12 с.
1015107
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
7-14 травня (№ 20). – 2014. – 12 с.
1015108
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
8-15 січня (№ 1/2). – 2014. – 16 с.
1015109
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
11-18 червня (№ 26). – 2014. – 16 с.
1015110
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
12-19 лютого (№ 7). – 2014. – 12 с.
1015111
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
15-22 січня (№ 3). – 2014. – 16 с.
1015112
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
17-24 вересня (№ 38). – 2014. – 12 с.
1015113
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
19-26 лютого (№ 8). – 2014. – 12 с.
1015114
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
19 березня - 26 березня (№ 12). – 2014. – 12 с.
1015115
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
20 - 27 серпня (№ 34). – 2014. – 12 с.
1015116
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
22-29 січня (№ 4). – 2014. – 16 с.
1015117
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
24 вересня - 1 жовтня (№ 39-40). – 2014. – 8 с.
1015118
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
26 листопада - 3 грудня (№ 49). – 2014. – 12 с.
1015119
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
3-10 червня (№ 24/25). – 2015. – 12 с.
1015120
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
7-14 січня (№ 1/2). – 2015. – 16 с.
1015121
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
15-22 квітня (№ 17/18). – 2015. – 12 с.
1015122
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
16-23 вересня (№ 36/37). – 2015. – 8 с.
1015123
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
18-25 листопада (№ 45/46). – 2015. – 16 с.
1015124
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
23-30 вересня (№ 38/39). – 2015. – 12 с.
1015125
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
25 лютого - 4 березня (№ 9/10). – 2015. – 12 с.
1015126
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
28 січня - 4 лютого (№ 5/6). – 2015. – 8 с.
1015127
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
30 вересня - 7 жовтня (№ 40/41). – 2015. – 8 с.
1015128
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
8-15 червня (№ 23/24). – 2016. – 8 с.
1015129
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
10 серпня (№ 33). – 2016. – 8 с.
1015130
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
14-21 вересня (№ 38/39). – 2016. – 8 с.
1015131
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
17-24 серпня (№ 34/35). – 2016. – 8 с.
1015132
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
21-28 грудня (№ 51/52). – 2016. – 12 с.
1015133
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
25 травня - 1червня (№ 21/22). – 2016. – 8 с.
1015134
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
26 вересня (№ 40). – 2016. – 8 с.
1015135
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
27 липня - 3 серпня (№ 31/32). – 2016. – 8 с.
1015136
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
4-11 січня (№ 1/2). – 2017. – 16 с.
1015137
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
6-13 грудня (№ 50/51). – 2017. – 8 с.
1015138
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
10-17 травня (№ 19/20). – 2017. – 8 с.
1015139
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
12-19 квітня (№ 15/16). – 2017. – 12 с.
1015140
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
18-25 січня (№ 3/4). – 2017. – 8 с.
1015141
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
26 квітня - 3 травня (№ 17/18). – 2017. – 8 с.
1015142
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
3-10 жовтня (№ 37/39). – 2018. – 8 с.
1015143
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
5-12 вересня (№ 33/34). – 2018. – 8 с.
1015144
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
5-12 грудня (№ 49/50). – 2018. – 8 с.
1015145
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
7-14 листопада (№ 44/46). – 2018. – 8 с.
1015146
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
9-16 травня (№ 16/18). – 2018. – 8 с.
1015147
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
10-17 жовтня (№ 40/41). – 2018. – 8 с.
1015148
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
14-21 лютого (№ 5/6). – 2018. – 8 с.
1015149
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
16-23 травня (№ 19/21). – 2018. – 8 с.
1015150
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
18-25 квітня (№ 13/15). – 2018. – 8 с.
1015151
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
19-26 вересня (№ 35/36). – 2018. – 8 с.
1015152
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
19-26 грудня (№ 51/52). – 2018. – 8 с.
1015153
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
21-28 листопада (№ 47/48). – 2018. – 8 с.
1015154
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
22-29 серпня (№ 31/32). – 2018. – 8 с.
1015155
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
24-31 жовтня (№ 42/43). – 2018. – 8 с.
1015156
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
25 липня - 1 серпня (№ 29/30). – 2018. – 8 с.
1015157
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
28 лютого - 7 березня (№ 7/8). – 2018. – 8 с.
1015158
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
2-9 січня (№ 1/2). – 2019. – 8 с.
1015159
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
3-10 липня (№ 26/27). – 2019. – 8 с.
1015160
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
5-12 червня (№ 21/22). – 2019. – 8 с.
1015161
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
6-13 лютого (№ 5/6). – 2019. – 8 с.
1015162
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
6-13 березня (№ 9/10). – 2019. – 8 с.
1015163
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
15-22 травня (№ 19/20). – 2019. – 8 с.
1015164
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
16-23 жовтня (№ 39/40). – 2019. – 8 с.
1015165
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
17-24 квітня (№ 15/16). – 2019. – 8 с.
1015166
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
18-25 вересня (№ 35/36). – 2019. – 12 с.
1015167
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
18-25 вересня (№ 35/36). – 2019. – 12 с.
1015168
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
19-27 червня (№ 23/25). – 2019. – 8 с.
1015169
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
20-27 лютого (№ 7/8). – 2019. – 8 с.
1015170
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
20-27 березня (№ 11/12). – 2019. – 8 с.
1015171
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
23-30 січня (№ 3/4). – 2019. – 8 с.
1015172
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
25 вересня - 2 жовтня (№ 37/38). – 2019. – 8 с.
1015173
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
31 липня - 7 серпня (№ 30/32). – 2019. – 8 с.
1015174
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
2-9 грудня (№ 46/49). – 2020. – 12 с.
1015175
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
3-10 червня (№ 21/22). – 2020. – 8 с.
1015176
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
5-12 лютого (№ 5/6). – 2020. – 8 с.
1015177
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
11-18 листопада (№ 42/45). – 2020. – 8 с.
1015178
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
16-23 грудня (№ 50/52). – 2020. – 8 с.
1015179
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
18-25 березня (№ 11/12). – 2020. – 8 с.
1015180
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
20-28 травня (№ 17/20). – 2020. – 8 с.
1015181
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
22-29 квітня (№ 13/16). – 2020. – 8 с.
1015182
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
22-29 січня (№ 3/4). – 2020. – 8 с.
1015183
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
28 жовтня - 4 листопада (№ 39/41). – 2020. – 8 с.
1015184
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
2-9 червня (№ 22/24). – 2021. – 8 с.
1015185
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
3-10 березня (№ 7/8). – 2021. – 8 с.
1015186
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
18-25 серпня (№ 33/35). – 2021. – 8 с.
1015187
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
21-28 квітня (№ 13/15). – 2021. – 8 с.
1015188
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
22-29 грудня (№ 45/52). – 2021. – 12 с.
1015189
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
24-31 березня (№ 9/10). – 2021. – 8 с.
1015190
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
26 травня - 2 червня (№ 19/21). – 2021. – 8 с.
1015191
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
27 жовтня - 3 листопада (№ 42/44). – 2021. – 8 с.
1015192
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
28 липня - 4 серпня (№ 30/32). – 2021. – 8 с.
1015193
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
29 вересня - 6 жовтня (№ 39/41). – 2021. – 8 с.
1015194
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
5-12 січня (№ 1/4). – 2022. – 8 с.
1015195
  Денисенко І. Освіта & сучасне суспільство: проблеми концептуального осмислення // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – № 2 (71). – С. 10-14. – ISSN 1562-529Х
1015196
  Горошко О. Освіта 2.0: психолінгвістичний аналіз / О. Горошко, Т. Полякова // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 27-45. – (Psychology ; vol. 26, issue 2). – ISSN 2309-1797
1015197
  Чепак В.В. Освіта 4.0 як трансформація викладацьких практик / В.В. Чепак, Петренко-Лисак // Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми соціальної прогностики" : (м. Дніпро, 19 квіт. 2019 р.) / "Актуальні проблеми соціальної прогностики", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Формат А+, 2019. – С. 44-46. – ISBN 978-966-97734-7-0
1015198
  Сухова Н.М. Освіта XXI століття як втеча від голих знаків порожнечі // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – С. 60-63. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (11))
1015199
  Загарницька І.І. Освіта XXI століття: у пошуках нової парадигми // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2008. – Вип. 81. – С. 58-66
1015200
  Любкіна О. Освіта без кордонів: магістерська програма "Корпоративні фінанси" під егідою CFA INSTITUTE / О. Любкіна, Н. Плєшакова // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 4 (106). – С. 79-83. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1682-2366


  Висвітлені основні напрями співпраці кафедри фінансів економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка з міжнародного саморегулівною організацією інвестиційних професіоналів. Відображено, як результат такої співпраці сприяють підвищенню якості ...
1015201
  Андрущенко В. Освіта без насильства // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 3 (66). – С. 7-12. – ISSN 2078-1016
1015202
  Андрущенко В. Освіта без насильства // Суспільство і школа в умовах соціальних змін : вибр. ст. та інтерв"ю (2017-2018 рр.) / В. Андрущенко. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 123-131. – ISBN 978-966-931-159-7
1015203
  Куценко С. Освіта без хабарів. Це можливо? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 26 липня - 1 серпня (№ 30). – С. 11. – ISSN 1992-9277
1015204
  Клименко О.М. Освіта в галузі прав людини-шлях до правової держави // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 41-47.
1015205
  Уваркіна О.В. Освіта в глобалізованому світі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 133-140


  Розглядаються проблеми глобалізації як руху до міжнародного, глобального, світового суспільства, в якому інформація, наука й освіта є найвпливовішими факторами соціальної динаміки. Ключові слова: глобалізація, модернізація, освітні технології, ...
1015206
  Галата С. Освіта в громадах: новації та ризики // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 25 січня (№ 1/2). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
1015207
   Освіта в Європі: основні характеристики = Education in Europe: the main features : навч. посібник для студентів магістеріуму напряму "Управління навч. закладом" / [М.В. Гаврилюк, М.П. Лещенко, З.Т. Магдач, Н.В. Мукан] ; за ред. М.П. Лещенко. – Львів : Бескид Біт, 2008. – 241, [3] с. : табл. – Назва на корінці, обкл., додатковому тит. арк. та текст англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 966-8450-32-9
1015208
   Освіта в інноваційному поступі суспільства : Тези доповіді міністра освіти і науки України Станіслава Ніколаєнка на підсумковій колегії МОН України 17 серпня 2006 року // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 6. – С. 4-7
1015209
  Ніколаєнко С. Освіта в інноваційному поступі суспільства / С.М. Ніколаєнко; ред. С.В. Бартош. – Київ : Знання, 2006. – 207 с. – ISBN 966-346-222-1
1015210
  Кудін В.О. Освіта в інформаційному суспільстві / В.О. Кудін. – Київ, 1998. – 152 с.
1015211
  Бойко А.І. Освіта в інформаційному суспільстві // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 63. – С. 164-175. – ISSN 2072-1692


  Окреслено проблему формування освітою певних здатностей особистостей для адекватного самоусвідомлення себе в світі і здатності до включення індивідуума в суспільні процеси.
1015212
  Подольская Є. Освіта в контексті глобалізації: напрямки та механізми реалізації реформ в Україні // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 1. – С. 48-56. – ISSN 1682-2366
1015213
  Андрущенко В. Освіта в контексті духовної еволюції цивілізації // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 2 (69). – С. 5-12. – ISSN 2078-1016
1015214
  Лукашенко М.В. Освіта в контексті кризи соціальності інформаційного суспільства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 210-213. – ISSN 2076-1554
1015215
  Швед М.С. Освіта в контексті нового світобачення // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – Вип. 148/149. – С. 110-116. – (Філософія ; Вип. 148/149)
1015216
  Ципко С.Ю. Освіта в контексті соціального успіху: українські реалії // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 106-108


  Якісна освіта є важливою умовою досягнення успіху в сучасному суспільстві.
1015217
  Кремень В. Освіта в контексті сучасних соціокультурних змін // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 15-21
1015218
  Єрасов Б. Освіта в країнах Західної Європи епохи Середновіччя / Б. Єрасов, Т. Тищенко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 138-145. – ISSN 2075-1478
1015219
  Андрущенко В. Освіта в міжчассі століть // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Н. Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (82). – С. 5-14. – ISSN 2078-1016
1015220
  Самойленко Л. Освіта в музеї та музейна освіта в історії Київського університету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 53-62. – (Історія ; вип. 4 (131)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено огляду діяльності музейних підрозділів в історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Подано етапи формування різнопрофільних колекцій, їхній вплив на формування освітніх програм і розвиток науки. Значну увагу ...
1015221
  Маньковська Р. Освіта в музейних практиках Києва // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 345-353. – ISBN 978-617-7399-39-0
1015222
  Клець В.К. Освіта в німецьких менонітських поселеннях України періоду окупації в роки Великої Вітчизняної війни // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 10. – С. 289-302. – ISBN 978-966-551-327-8
1015223
   Освіта в Новій Зеландії // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2013. – № 9 (100). – С. 12-15
1015224
  Шулікін Д. Освіта в окупації. Злочини проти української ідентичності // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Вересень (№ 35/36)
1015225
  Осипенко О. Освіта в окупованих румунськими загарбниками селах півдня України 1941-1944 рр. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 1, квітень - червень. – С. 56-64. – ISSN 1998-4634
1015226
  Нестерова М. Освіта в подоланні соціо-культурних викликів пандемії: європейський досвід // Україна і Центральна Європа: історія, політика, культура : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. "Формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи у контексті впливу гібридної війни, виборчих процесів, прав нац. меншин та пандемії COVID-19", м. Ужгород, 24 верес. 2021 р. / Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпат. ОДА, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т суспіл. наук, Ф-т міжнар. екон. відносин [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 23-25. – ISBN 978-617-8046-15-6
1015227
  Загакайло О. Освіта в Польщі як шлях в еміграцію? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 7-13 листопада (№ 42). – С. 12


  Чисельність української молоді у польських університетах стрімко зростає. Минулого навчального року у вишах Польщі лише на програмах повного циклу було понад 20 тис. українців. Це на 6 тис. більше, ніж у попередньому 2013/2014 н.р. Українці становлять ...
1015228
  Коляска І.В. Освіта в Радянській Україні : дослідження дискримінації і русифікації : пер. з англ. м. з допов. і дод. / І.В. Коляска. – Торонто : Peter Martin Associates, 1970. – 246 с. : іл., табл. – Бібліогр. в прим. в кінці ч. – ISBN 0-88778-047-4
1015229
  Каленюк І. Освіта в ринковому середовищі та неекономічні цінності // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 7. – С. 67-73. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
1015230
  Шамрай В. Освіта в системі гуманітарних технологій // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ред. рада: М. Бойченко, О. Гомілко, В. Зінченко [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (12). – C. 44-60
1015231
  Думанська В. Освіта в системі інститутів людського розвитку // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5. – С. 25-29
1015232
  Позінкевич Р.О. Освіта в системі культури : Монографія / Р.О. Позінкевич. – Луцьк : Вежа, 2000. – 348с. – ISBN 966-7294-93-5
1015233
  Грубов В.М. Освіта в системі національних інтересів (на прикладах США, ФРН та Франції) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 63-71. – ISBN 966-628-197-5
1015234
  Огнев"юк В.О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку : Монографія / В.О. Огнев"юк. – Київ : Знання України, 2003. – 448с. – ISBN 966-7999-80-7
1015235
  Огнев"юк Віктор Олександрович Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку (світоглядно-методологічний аспект) : Дис. ... доктора філософ. наук: 09.00.03 / Огнев"юк В.О.; КНУТШ. – Киев, 2003. – 412с. – Бібліогр.: л. 401 - 412
1015236
  Огнев"юк Віктор Олександрович Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку (світоглядно-методологічний аспект) : Автореф. дис. ... доктора філософ. наук: 09.00.03 / Огнев"юк В.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 36с. – Бібліогр.: 25 назв
1015237
  Латиш Ю.В. Освіта в стародавньому світі // Вступ до університетських студій : навч. посібник / Н.М. Сидоренко, Ю.В. Латиш. – Київ : Київський університет, 2020. – С. 8-19. – ISBN 978-966-933-083-3
1015238
  Андрущенко В. Освіта в стратегії розбудови організованого суспільства // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (79). – С. 5-12. – ISSN 2078-1016


  Аналізуються проблеми модернізації освіти в трансформаційному суспільстві, в якому перебуває Україна. Освіта розглядається автором у тісній взаємодії з економікою і політикою, наукою, культурою і практикою.
1015239
  Дзоз В.О. Освіта в структурі державної гуманітарної політики // Нова парадигма : журнал наукових праць : філософія, соціологія, політологія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна, В.П. Бех [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 46. – С. 64-71
1015240
  Огнев"юк В.О. Освіта в структурі українського суспільства ХХ століття // Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 370-374. – ISBN 978-966-2748-30-7
1015241
  Кремень В. Освіта в структурі цивілізаційних змін // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2011. – № 1 (40). – С. 8-11. – ISSN 2078-1016


  З трибуни загальних зборів Національної академії педагогічних наук.
1015242
  Кремень В. Освіта в структурі цивілізаційних змін (з трибуни загальних зборів Національної Академії педагогічних наук України) // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2011. – Т. 1. – С. 6-9. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 1.33)
1015243
  Бошицький Ю.Л. Освіта в сфері інтелектуальної власності як складова інвестицій в людський капітал нації / Ю.Л. Бошицький, А.В. Лузан // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 245-249. – ISSN 2219-5521


  У статті аналізуються обставини, що впливають на стан освіти в сфері інтелектуальної власності. При цьому даний освітній напрям ототожнюється з правовою освітою. А відтак, пропонуються конкретні дії з популяризації знань у сфері інтелектуальної ...
1015244
  Фурашев В. Освіта в сфері інформаційної безпеки // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Нац. ун-ту "Острозька академія", 14 черв. 2019 р., м. Острог / Нац. ун-т "Остроз. академія" [та ін. ; упоряд.: С.О. Дорогих, І.М. Доронін, О.Д. Довгань та ін.]. – Острог : АртЕк, 2019. – С. 44-48. – ISBN 978-617-7814-10-7
1015245
  Лук"янова Л.Г. Освіта в туризмі : навчально-методичний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.Г. Лук"янова. – Київ : Вища школа, 2008. – 720 с. – ISBN 978-966-642-359-Х


  Для студентів вищих навчальних закладів
1015246
   Освіта в Україні : Нормативна база. – Київ : Атіка, 2004. – 492с. – ISBN 966-8062-56-6, (966-326-048-3)
1015247
   Освіта в Україні. – Київ : Новий світ. – ISBN 966-8296-10-9
Кн. 1. – 2005. – 128 с. : іл.
1015248
   Освіта в Україні : Нормативна база. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Київ : КНТ, 2006. – 484с. – ISBN 966-373-028-5
1015249
   Освіта в Україні. – 3-є вид., змінене та доп. – Київ : КНТ, 2007. – 520с. – ISBN 978-966-373-244-2
1015250
   Освіта в Україні // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2012. – № 3 (86). – С. 18
1015251
  Губенко В.В. Освіта в Україні і основи правового аспекту протидії інформаційним загрозам // Публічне управління: концепції, парадигма, розвиток, удосконалення : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; голов. ред. Пархоменко-Куцевіл О.І. ; редкол.: Воротін В.Є., Гбур З.В., Дурман М.О. [та ін.]. – Переяслав, 2023. – Вип. 3. – С. 14-21. – ISSN 2786-6246
1015252
  Беллецца С.А. Освіта в Україні під час нацистської окупації (на матеріалах Дніпропетровської області) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 78-91. – ISSN 0130-5247
1015253
  Кіндрачук Н.М. Освіта в Україні протягом 60-х рр. XX ст.: загальні тенденції та національні особливості // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 83-93. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Досліджено загальні тенденції та національні особливості функціонування освіти в Україні протягом 60-х рр. ХХ ст., вивчено стан українських шкіл, вищих освітніх закладів, показано внесок освіти у формування інтелектуального та наукового потенціалу ...
1015254
  Федоренко В.Г. Освіта в Україні: перспективи розвитку / В.Г. Федоренко, О.Г. Чувардинський, С.В. Палиця // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 5. – С. 4-6.
1015255
  Серебрянська І.М. Освіта в Україні: спостереження крізь призму мовної картини світу : монографія / Ірина Серебрянська. – Харків : Видавництво Іванченка І.С., 2018. – 391, [23] с. : іл. – Бібліогр.: с. 352-390. – ISBN 978-617-7675-16-6
1015256
  Ситніков Олександр Пантелійович Освіта в Українській СРР (1920 - і роки): історіографія : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Ситніков Олександр Пантелійович; Переяслав-Хмельницький держ. педагог. ун-тет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – 188 л. – Бібліогр.: 147 - 188
1015257
  Ситніков Олександр Пантелійович Освіта в Українській СРР (1920 - і роки): історіографія : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Ситніков О.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 15 с. – Бібліогр.: 6 назв
1015258
   Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. – К. : Український Світ, 2001. – 240с. – ISBN 966-7586-04-09
1015259
  Сбруєва А. Освіта в умовах глобалізації // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 2. – С.22-25


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1015260
  Смакота В. Освіта в умовах інформаційного суспільства: світові та українські реалії // Вектори змін українського суспільства / М. Шульга, Т. Петрушина, О. Панькова, В. Резнік, О. [та ін.] Резнік. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – С. 275-292. – ISBN 978-966-02-7294-1
1015261
  Брехунець Н. Освіта в умовах командно-адміністративної системи України в 60-80-ті рр. XX ст.: історіографія // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38. – С. 156-163


  Науковець А.М. Алексюк посилається на окремі рішення Міністерства освіти України, які йшли за партійними постановами і призначалися "тільки для службового користування". Згадується, що в постанові колегії Міносвіти України від 29 червня 1983 р. йшлося ...
1015262
  Новіков В.М. Освіта в умовах пандемії // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (46). – С. 80-97. – ISSN 2072-9480
1015263
  Горбунова Л. Освіта в умовах поліетнічного суспільства // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С8-15.
1015264
  Чубінська Н. Освіта в умовах сьогодення: виклики, ризики, перспективи // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 3 (189), березень. – С. 50-53. – ISSN 2308-4634
1015265
  Пронников В.О. Освіта в Японії. / В.О. Пронников, І.Д. Ладанов. – К., 1991. – 31с.
1015266
  Шпарик О. Освіта в Китаї: сучасний стан та тенденції розвитку // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 164-166. – ISBN 978-617-7263-79-0
1015267
  Марія Кічула Освіта в роки становлення України: проблеми та перспективи / Марія Кічула, К. Олексій, Т. Саварин // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 61-63. – ISBN 978-617-7263-79-0
1015268
  Нікольська Н. Освіта в США: сучасний стан та тенденції розвитку // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 161-162. – ISBN 978-617-7263-79-0
1015269
  Корольов Б.І. Освіта впроводж всього життя - веління часу // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 38-40. – ISSN 0868-8117
1015270
  Дараган Т. Освіта впродовж життя - ключевий генератор розвитку людства / Т. Дараган, О. Власюк, Н. Тимошенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (184). – С. 38-49. – ISSN 1682-2366
1015271
  Фурсенко Т. Освіта впродовж життя як складова професійного розвитку актуаріїв: стандарти МАА та досвід Канади // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 8 (72). – С. 102-114. – ISSN 2312-5993
1015272
  Пелагеша Н. Освіта де/конструкції ідентичності (про політичний зміст Болонського процесу) // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал: Спеціальний випуск / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 13. – С. 43-45.
1015273
  Прокоп І. Освіта дітей з особливими потребами в умовах інклюзії: зарубіжний досвід / І. Прокоп, О. Колодницька // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії" : 22 листоп. 2019 р. / "Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії", міжнар. наук.-практ. конф. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 245-248. – ISBN 978-617-7611-61-4
1015274
   Освіта дітей з особливими потребами: шляхи розбудови нової української школи (психолого-педагогічні аспекти) : наук.-метод. посібник для навч. закл. загальної середньої освіти з інклюзивною формою навчання / Комун. заклад вищ. освіти "Дніпр. акад. неперервної освіти" Дніпропетров. облради ; [редкол.: О.В. Полторацький та ін.]. – Дніпро : [б. в.], 2019. – 103, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 95-99
1015275
   Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи = Education for the 21st century: challenges, problems, prospects : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка. – ISBN 978-966-698-282-0
Т. 1. – 2019. – 211, [1] с. : іл., табл. – Назва парал. укр., англ. - Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1015276
   Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи = Education for the 21st century: challenges, problems, prospects : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка. – ISBN 978-966-698-283-7
Т. 2. – 2019. – 172, [1] с. : табл. – Назва парал. укр., англ. - Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1015277
   Освіта для ветеранів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 12 квітня (№ 14). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У 2020 році близько 3,5 тисяч ветеранів та 4 тисячі дітей учасників бойових дій вступили до різних закладів передвищої та вищої освіти.
1015278
  Пелагеша Н. Освіта для де/конструкції ідентичності (про політичний зміст Болонського процесу) // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 17. – С. 44-46
1015279
  Виртосу І. Освіта для довічників: доступ обмежений // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 13-19 вересня (№ 32). – С. 13


  У період вступних екзаменів до вищих навч. закл. не кожен може дістати шанс здобувати вищу освіту. Хоча право на освіту гарантовано низкою міжнар. та національних нормативних актів, зокрема ст. 53 Конституції України, ст. 2 Першого протоколу до ...
1015280
   Освіта для збалансованого розвитку // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 2 (102), березень - квітень. – С. 28 : фото
1015281
  Ісаєнко В.М. Освіта для збалансованого розвитку: європейський вимір // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 2 (96), березень - квітень. – С. 13-14. – Бібліогр.: 7 назв.
1015282
  Клочек Г. Освіта для майбутнього = Реформа середньої школи: порівняльний аналіз, здійснений з певною метою // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 20-26 вересня (№ 33). – С. 12


  Публікація директора Українського центру оцінювання якості освіти Ігоря Лікарчука "Час кричати SOS" (DT. UA, №28, 2014) ще раз засвідчила: реформа середньої школи настільки назріла, що суспільство, яке хоч трохи задумується про своє майбутнє, просто ...
1015283
  Шевченко О. Освіта для майбутнього // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 4 (18). – С. 20-22. – ISSN 2518-7341


  Висвітлюються шляхи використання науково-технічного та інформаційного потенціалу Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія для реалізації STEM-проектів та профорієнтаційної роботи.
1015284
   Освіта для менеджерів культури. Актуальна ситуація і перспективи розвитку : аналіт. звіт : 2021 / [О. Сагайдак, І. Магдиш, І. Чужинова та ін.]. – Київ : Карбон-Сервіс, 2021. – 130 с., [1] арк., склад. вдвоє : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд.
1015285
  Левківський К. Освіта для сталого розвитку / К. Левківський, С. Степаненко, Н. Тимошенко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 28-39. – ISSN 1682-2366


  Сутність концепції сталого розвитку полягає в необхідності збереження потенціалу (біологічного, ресурсного, екологічного тощо) планети Земля для наступних поколінь за рахунок значного зменшення антропогенного тиску на природне середовище.
1015286
  Новицька Л.В. Освіта для сталого розвитку / Л.В. Новицька, Т.В. Уманська // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 1/2 (155/156). – С. 2-4 : фото
1015287
  Левківський К. Освіта для сталогр розвитку / К. Левківський, С. Степаненко, Н. Тимошенко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 17-26. – ISSN 1682-2366
1015288
   Освіта для стійкого розвитку - інновація ХХI століття // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 3 (57). – С. 12-17.
1015289
  Романенко М. Освіта для стійкого розвитку як методологічна основа інтеграції змісту постнекласичної освіти // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2013. – № 1. – С. 32-35


  Проаналізовано проблемі використання методологічного змісту теорії стійкого розвитку у процесі становлення постнекласичної освіти. Обгрунтовано роль освіти для сталого розвитку для ефективного управління освітніми змінами.
1015290
  Мелман М. Освіта для стійкого розвитку: сліпі і слон // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 3 (57). – С. 10-17.
1015291
  Лук"янова Л. Освіта для сучасності. Освіта для майбутнього. Що далі? Далі буде! // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 5


  Член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіи дорослих НАПН України Лариса Лук"янова про VII польсько-український форум "Освіта для майбутнього", який відбувся 19-21 вересня 2017 р. на базі Університету імені Казимира ...
1015292
   Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи = Education for the 21st century: challenges, problems, prospects : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (12-13 листоп. 2020 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – 446, [1] с. : іл., табл. – Назва парал. укр., англ. - Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – (Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union). – ISBN 978-966-698-305-6
1015293
   Освіта для життя: досвід Одеського державного екологічного університету / В. Приходько, Т. Сафранов, Т. Шаніна, В. Михайленко // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 89-96. – ISSN 2226-3012
1015294
  Лук"янова Л.Б. Освіта дорослих : короткий термінол. словник / Л.Б. Лук"янова, О.В. Аніщенко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Лисенко М.М., 2014. – 105, [1] с. – Індекс термінів і термінол. виразів: с. 100-105. – Бібліогр.: с. 99. – ISBN 978-617-640-161-2
1015295
  Хамська Н. Освіта дорослих в німецькомовних країнах та перспективні напрями її розвитку в Україні / Н. Хамська, Д. Матюк // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – Вип. 25. – С. 79-84. – ISSN 2309-9127
1015296
   Освіта дорослих в умовах невизначеності: залучення, мотивація, тенденції : XX Міжнародна науково-практична конференція, Харків, 11 лютого 2022 р. // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1/2 (107). – С. 14-49. – ISSN 1562-529Х
1015297
  Аніщенко О. Освіта дорослих і життєтворчість Софії Русової // Софія Русова - предтеча нової української школи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 25-26 лют. 2021 р.) / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: І.В. Зайченко та ін.]. – Ріпки : [б. в.], 2021. – С. 54-56. – ISBN 978-617-7932-12-2
1015298
   Освіта дорослих та медіа-освіта як відповідь на виклики інформаційного суспільства / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 360-367. – ISBN 978-966-2748-97-0
1015299
  Ничкало Н. Освіта дорослих у діяльності академії // Педагогічна газета України. – Київ, 2020. – Вересень - жовтень (№ 5)
1015300
  Фучила О.М. Освіта дорослих у Європі: уроки історії // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 119-123. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 1 (254)). – ISSN 2076-586Х
1015301
   Освіта дорослих у Запорізькій області: досвід регіону // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 5
1015302
  Огієнко О. Освіта дорослих у скандинавських країнах: концептуальні зсасди // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 162. – ISBN 978-966-644-365-9
1015303
  Комар О. Освіта дорослих у Франції як філософія життя: прагнення до навчання як прагнення до життя // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 144-145. – ISBN 978-966-644-324-6
1015304
  Плужник О. Освіта дорослих як складова неперервної освіти // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 182-184


  Визначено вимоги до освіти дорослих та принципи неперервної освіти: гнучкість і варіативність системи освіти, вдосконалення організації й діяльності системи загальної освіти, перебудова системи професійної освіти, задоволення непрофесійних потреб ...
1015305
  Прийма С.М. Освіта дорослих як соціокультурна детермінанта суспільств знання в контексті стратегічних орієнтирів вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 21-25. – ISSN 2078-1016


  У статті наведено результати досліджень освіти дорослих як соціокультурної детермінанти суспільства знання у контексті стратегічних орієнтирів вищої освіти. Проаналізовано цивілізаційні виклики, з якими стикаються сучасні суспільства. Визначено ...
1015306
  Риковська О.В. Освіта дорослих як чинник розвитку людського капіталу: європейський досвід та українські тенденції // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – С. 96-101. – ISSN 2306-6814


  У статті узагальнено європейський досвід формалізації освіти дорослих, обгрунтовано необхідність дотримання Україною кваліфікаційних вимог та освітніх стандартів європейських країн у зв"язку із підписанням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. ...
1015307
  Сорока Н. Освіта дорослих: Cui prodest? Якою повинна бути політика навчання дорослих в Україні? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 4-17 вересня (№ 35/36). – С. 8-9. – ISSN 1992-9277
1015308
  Дем"яненко Н. Освіта дорослих: світові тенденції другої половини XX - початку XXI ст. // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 39-44. – ISSN 2075-1478


  Логіко-системний аналіз міжнародного досвіду і перспектив розвитку ідей "освіта дорослого населення" та "освіта впродовж життя" здійснено на основі документальної бази ЮНЕСКО періоду 1949-2010 рр. (фонди ООН НБУ імені В.І.Вернадського). Рівень ...
1015309
  Марусяк Т.С. Освіта дорослих: соціологічні аспекти вивчення // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ ; Херсон, 2019. – С. 99-103. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (43)). – ISSN 2308-5053
1015310
   Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ ; Ніжин. – ISBN 978-966-2748-22-3
Вип. 5. – 2012. – 306 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1015311
   Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ ; Ніжин. – ISBN 978-617-579-279-9. – ISSN 2308-6386
Вип. 7. – 2013. – 359 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1015312
   Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ ; Ніжин. – ISBN 978-617-579-280-10. – ISSN 2308-6386
Вип. 1 (8). – 2014. – 283 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1015313
   Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ ; Ніжин. – ISBN 978-617-640-181-0. – ISSN 2308-6386
Вип. 2 (9). – 2014. – 263 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1015314
  Гаращенко І. Освіта дорослих: товариства по боротьбі з низьким рівнем освіченності у Франції // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)" : 11 черв. 2012 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) : [збірник] / Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованності (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст), наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – С. 97-99
1015315
  Саєнко Т.В. Освіта екобезпечного інформаційного суспільства : проблеми і перспективи : [ монографія ] / Саєнко Т.В. ; МОНУ ; Ін-т вищої освіти АПН України ; Національний авіаційний ун-т. – Київ : Освіта України, 2008. – 292 с. – ISBN 978-966-188-017-6
1015316
  Шевченко Т. Освіта єпархіальних священиків Католицької Церкви у Речі Посполитій ранньомодерного часу: організація навчання та викладацький склад // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 151-173
1015317
  Бабюк Л.Я. Освіта жінок Радянської України крізь призму їх повсякденного життя у 1920-1928 х рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 38-43. – ISSN 2076-1554


  Уперше принцип спільного навчання у вищих навчальних закладах України був втілений влітку 1919 р. в університеті Св. Володимира.
1015318
  Патлаєнко Д.Ю. Освіта жінок у ісламських країнах // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 183-185. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1015319
  Безгін О.І. Освіта з артменеджменту як складова мистецької освіти в Україні: сучасний стан і можливості розвитку // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 236-243. – ISBN 978-966-622-885-0
1015320
  Орлюк О. Освіта з інтелектуальної власності у системі вищої освіти України: проблеми та завдання // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (110). – С. 148-159. – ISSN 2308-0361
1015321
  Катриченко Т. Освіта за законом // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 49 (202). – С. 30-31
1015322
  Гордієнко К. Освіта за кордоном не виходячи з дому: міф чи реальність? // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 47-50


  Розглядаються шляхи отримання диплома про вищу освіту за допомогою дистанційних методів навчання, а саме через проходження онлайн-курсів.
1015323
  Кізілов О.І. Освіта задля встановлення миру: методологічний потенціал соціальної науки як основа вирішення проблем глобальної інтеграції / О.І. Кізілов, А.В. Рапопорт, К.О. Кізілова // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – С. 295-299. – ISSN 2073-9591
1015324
  Кремінь Освіта заради миру // Педагогічна газета України. – Київ, 2019. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 4
1015325
  Михайленко В. Освіта заради розвитку - стратегічний напрям Карпатської школи 2020 / В. Михайленко, М. Близнюк, В. Шаравара // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (187). – С. 100-106. – ISSN 1682-2366
1015326
  Бойчук Ю. Освіта збереже Україну! // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2022. – № 3 (108). – С. 3-4. – ISSN 1562-529Х
1015327
   Освіта зі змінами і без них // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 1 січня (№ 1). – С. 4. – ISSN 0027-8254


  Сейм прийняв закони про зміну системи освіти в Польщі. Не буде гімназій, видовжиться навчання в початковій школі та ліцеї.
1015328
  Ященко А. Освіта знову на роздоріжжі? // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 4 (70) : вересень - жовтень. – С. 19-22
1015329
  Мусієнко І.І. Освіта і безпека: до проблеми реалізації національних інтересів у сфері освіти // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – С. 129-140. – (Філософія ; вип. 39)
1015330
  Гончарова Г.С. Освіта і виробництво: шляхи інтеграції в контексті національної рамки кваліфікацій // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 130-134. – ISBN 978-966-458-401-9


  У Програмі економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" від 2 червня 2010 року, яка розроблена Комітетом з економічних реформ при Президентові України на виконання поставлених Президентом ...
1015331
  Бабаєв В. Освіта і виховання лідерів у вищій школі - субоснова перспективного розвитку суспільства // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2017. – № 1. – С. 48-59. – ISSN 2616-3241


  "Особистості наділені неабиякими дієвими якостями активно впливають на характер, темпи, вектори суспільних процесів і явищ. Вони, як правило, нерідко створюють вельми позитивні умови для розвитку суспільства, проте інколи, навпаки, їх дії пробуджують ...
1015332
  Медвідь Я.Ф. Освіта і виховання моложді в системі формування міжкультурної комунікації / Я.Ф. Медвідь, Г.В. Устименко // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 140-142
1015333
  Ліпін М.В. Освіта і влада в соціально-культурних викликах інформаційного світу : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Ліпін Микола Вікторович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 32 с. – Бібліогр.: 57 назв
1015334
  Слюсаревський М. Освіта і громадська думка: шляхи до консенсусу // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2017. – № 1 (63). – С. 52-61. – ISSN 1819-7329
1015335
  Баранівський Василь Освіта і духовна безпека українського суспільства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 52-55. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті показано роль освіти у формуванні системи духовної безпеки суспільства, обгрунтована необхідність посилення ролі гуманітарної освіти в забезпеченні духовної безпеки українського суспільства.
1015336
  Гоне Жак Освіта і засоби масової інформації = Education et medias / Гоне Жак; Переклад з французької М.Марченко. – Київ : К.І.С., 2002. – 100с. – ISBN 966-8039-01-7
1015337
  Погрібний А. Освіта і зростання нації // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 216-223. – ISBN 966-7551-00-8
1015338
  Іщенко А.Ю. Освіта і людський капітал як складники національної безпеки: досвід США та висновки для України // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 50-57. – ISSN 2616-9460
1015339
  Кавінська В. Освіта і місія бібліотеки університету у вихованні особистості
1015340
  Куценко В.І. Освіта і наука - генератори інновацій: парадигма взаємодії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 9-11
1015341
  Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні - інноваційні аспекти : Стратегія. Реалізація. Результати / В.Г. Кремень. – Київ : Грамота, 2005. – 448 с. – ISBN 966-8066-83-9
1015342
   Освіта і наука в Україні : (матеріали до VIII Світового конгресу українців). – Київ : Український центр духовної культури, 2003. – 123, [3] с. : іл., табл. – ISBN 966-628-0779
1015343
  Червона Л. Освіта і наука в Україні: позиція влади і опозиції // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С65-69.
1015344
   Освіта і наука на теренах СНД // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  Відбулося спільне засідання Євразійської асоціації університетів. У роботи засідання взяла участь делегація КНУТШ на чолі з ректором академіком Л.В. Губерським.
1015345
   Освіта і наука у глобальному континуумі : збірник наукових праць. – Київ : Прінт Квік, 2011. – 84 с.
1015346
   Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Нац. ун-ту "Острозька академія", 14 черв. 2019 р., м. Острог / Нац. ун-т "Остроз. академія" [та ін. ; упоряд.: С.О. Дорогих, І.М. Доронін, О.Д. Довгань та ін.]. – Острог : АртЕк, 2019. – 307, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7814-10-7
1015347
  Піддячий М. Освіта і наука України у вимірі громадянських суспільств: соціально-професійна орієнтація // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 3/4 (48/49). – C. 59-65. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1015348
  Кремень В.Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації : Факти, роздуми, перспективи / В.Г. Кремень. – Київ : Грамота, 2003. – 216 с. – ISBN 966-8066-12-Х
1015349
  Павленко В. Освіта і наука української діаспори Австралії // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 124-128. – (Історія ; Вип. 20)
1015350
  Шестак В.С. Освіта і наука як чинники забезпечення соціально-економічного розвитку України (теоретико-правовий аспект) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – С. 12-17. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834


  У статті на основі аналізу чинного законодавства та наукової літератури досліджено наскільки в умовах посилення загальносвітових процесів глобалізації та інформатизації, виникнення глобальних соціально-економічних, політичних, екологічних негараздів, ...
1015351
  Гондюл В.П. Освіта і наука як чинники розвитку держави та її іміджу в світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 37, ч. 1. – С. 120-125
1015352
  Ніколаєнко С. Освіта і наука. Законодавчі та методологічні основи : Навчальний посібник / МОіНУ; Станіслав Ніколаєнко. – Київ : Політехніка, 2004. – 280с. – ISBN 966-622-150-0
1015353
  Ніколаєнко С. Освіта і наука: зміни в законодавстві необхідні! // Голос України., 2004


  [Ст. голови Ком. Верховної Ради України з питань науки і освіти]
1015354
  Кремень В. Освіта і наука: інноваційний аспект // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : збірник наукових праць / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка. – Київ, 2011. – № 1. – С. 4-7. – ISSN 2223-5752
1015355
  Євтух О. Освіта і наука: час еволюції // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 3-11. – ISSN 0372-6436


  На прикладі систем освіти провідних зарубіжних держав і пострадянських країн проаналізовано головні їхні проблеми й подано кілька прпозицій щодо їхнього розв"язання.
1015356
  Шевченко В. Освіта і національна ідентичність в умовах глобалізації // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2004. – Том 7, Ч. 2. – С.39-41
1015357
  Кучера І.В. Освіта і нерівність як теоретична та практична проблема сьогодення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (94), лютий. – С. 12-15. – ISSN 2077-1800
1015358
  Клепко С.Ф. Освіта і освітня політика в демократичній державі // Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 425-433. – ISBN 978-966-2748-30-7
1015359
  Грицаєнко П.М. Освіта і освіченість як предмет соціально-філософського аналізу // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4
1015360
  Олефір В.І. Освіта і охорона здоров"я інвалідів: адміністративно-правове забезпечення державного управління галузями : навч. посібник / В.І. Олефір ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Леся, 2013. – 159, [1] с. – Бібліогр. : с. 154-159 та в кінці розд. – ISBN 966-8126-53-7
1015361
  Марушкевич А.А. Освіта і педагогічна наука в життєдіяльності С.Х. Чавдарова // Внесок С.Х. Чавдарова (1892-1962) в розвиток педагогічної науки і практики : матеріали наук.-пед. читань, присвяч. 125-річчю від Дня народження С.Х. Чавдарова, 22 вер. 2017 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Ніжин : Лисенко М.М., 2018. – С. 5-11. – ISBN 978-617-640-364-7
1015362
  Фроленкова Н.А. Освіта і професійний розвиток песоналу як елемент кадрового менеджменту організацій // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – С. 210-218. – (Економічні науки ; вип. 1 (89)). – ISSN 2306-5478
1015363
  Гергель О. Освіта і релігія: перехрестя взаєморозуміння // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 26 квітня (№ 17). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1015364
  Сааков С.О. Освіта і ринкова економіка: їх взаємозв"язок і взаємовплив // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 29-39. – (Філософія ; вип. 52 (ч. 2)). – ISSN 2312-1947
1015365
   Освіта і суспільство : навч. посібник / [П.М. Куліков, Т.В. Деветорова, І.В. Деветов та ін.] ; М-во освіти і науки України, Рада ректорів Київ. вуз. центру. – Київ : [б. в.], 2018. – 359, [1] с. : портр., табл. – Авт. зазнач. в кінці книги. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-622-885-0
1015366
  Шейко В. Освіта і суспільтство / В. Шейко, Н. Кушнаренко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 (208). – С. 7-18. – ISSN 1682-2366


  Висвітлено понад 90-річний плідний досвід функціонування Харківської державної академії культури.
1015367
   Освіта і управління. – Київ
Т. 1, № 1. – 1997
1015368
   Освіта і управління. – Київ
Т. 1, № 2. – 1997
1015369
   Освіта і управління. – Київ
Т. 1, № 3. – 1997
1015370
   Освіта і управління. – Київ
Т. 1, № 4. – 1997
1015371
   Освіта і управління. – Київ
Т. 2, № 2. – 1998
1015372
   Освіта і управління. – Київ
Т. 2, № 3. – 1998
1015373
   Освіта і управління. – Київ
Т. 2, № 4. – 1998
1015374
   Освіта і управління. – Київ
Т. 2, № 1. – 1998
1015375
   Освіта і управління. – Київ
Т. 3, № 2. – 1999
1015376
   Освіта і управління. – Київ
Т. 3, № 3. – 1999
1015377
   Освіта і управління. – Київ
Т. 3, № 1. – 1999
1015378
   Освіта і управління. – Київ
Т. 3, № 4. – 1999
1015379
   Освіта і управління. – Київ
Т. 4, № 1/2. – 2000
1015380
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ
Том .4, № 3/4. – 2000
1015381
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ
Том .5, Ч. 2. – 2002
1015382
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ
Том .5, Ч. 3. – 2002
1015383
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ
Том .5, Ч. 1. – 2002
1015384
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ
Т. 5, Ч. 4. – 2002
1015385
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 6, Ч. 1. – 2003
1015386
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 6, Ч. 2. – 2003
1015387
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 6, Ч. 4. – 2003
1015388
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 6, Ч. 3. – 2003
1015389
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 7, Ч. 3/4. – 2004
1015390
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 7, Ч. 1. – 2004
1015391
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 7, Ч. 2. – 2004
1015392
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 8, Ч. 3/4. – 2005
1015393
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 8, Ч. 1. – 2005
1015394
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 8, Ч. 2. – 2005
1015395
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 9, Ч. 1. – 2006
1015396
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 9, Ч. 2. – 2006
1015397
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 9, Ч. 3/4. – 2006
1015398
   Освіта і управління : науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Т. 10, Ч. 1. – 2007
1015399
   Освіта і управління : науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Т. 10, Ч. 2. – 2007
1015400
   Освіта і управління : науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Т. 10, Ч. 3/4. – 2007
1015401
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
Т. 11, Ч. 1. – 2008
1015402
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
Т. 11, Ч. 2/3. – 2008
1015403
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
Т. 11, Ч.4. – 2008
1015404
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
Т. 12, ч. 1. – 2009
1015405
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
Т. 12, ч. 2. – 2009
1015406
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
Т. 12, ч. 3/4. – 2009
1015407
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
Т. 13, ч 2/3. – 2010
1015408
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
Т. 13, ч. 1. – 2010
1015409
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
Т. 13, ч. 4. – 2010
1015410
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
Т. 14, ч. 2/3. – 2011
1015411
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / ТОВ "Ред. наук.-практ. журн. "Освіта і управління" ; АН вищої школи України, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Військовий міжнар. ун-т (США) в Україні. – Київ, 2001-
Т. 14, ч. 4. – 2011
1015412
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
Т. 15, ч. 1. – 2012
1015413
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / АН вищої школи, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Вісконсіанський Міжнар. Ун-т (США) в Україні". – Київ, 2001-
Т. 15, ч. 4. – 2012
1015414
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
Т. 15, ч. 2/3. – 2012
1015415
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / АН вищої школи, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Вісконсіанський Міжнар. Ун-т (США) в Україні". – Київ, 2001-
Т. 16, ч. 1/2. – 2013
1015416
  Божук Л. Освіта і шкільництво українського зарубіжжя: форми і методи опіки сучасної української держави // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2005. – Мат. міжн. наук. конф. "Українська діаспора: проблеми дослідження" (23-24 вересня 2004 р.). – С. 216-229. – (Іісторичні науки ; №5). – ISBN 966-7631-62-1
1015417
  Гуменюк О. Освіта інтернованих військових Армії УНР в таборі в Александрові-Куявському // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2022. – 29 травня (№ 22). – С. 9. – ISSN 0027-8254
1015418
  Любицький І. Освіта й виховання у пастирських посланнях митрополита Андрея Шептицького // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2011. – № 3. – С. 3-9
1015419
  Власюк В.Є. Освіта й економіка: взаємообумовленість стану чи перспектива занепаду? // Філософія. Культура. Життя : міжвузівський збірник наукових праць / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 39. – С. 157-170. – ISSN 2077-7450
1015420
   Освіта й наука в інноваційному розвитку сучасної Європи : зб. наук.-експерт. матеріалів / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [за заг. ред. С.І. Здіорука]. – Київ : НІСД, 2014. – 121, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Гуманітарний розвиток" ; вип. 2). – ISBN 978-966-554-227-8
1015421
   Освіта й наука та їхня роль у соціальному та індустріальному розвитку суспільства : [зб. наук. пр.] / AvH club Ukraine, Alexander von Humboldt Foundation ; [відп. ред. О.В. Антонюк ; пер. з англ. та наук. ред. А.О. Луценко]. – Київ : Логос ; Гумбольдт клуб України, 2015. – 188, [3] с. : іл., табл. – На обкл. також: Education science industry. – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-947-6
1015422
  Сіткар В. Освіта й наука як чинники соціальної стабільності та розвитку суспільства / В. Сіткар, С. Сіткар // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 230-233


  Наголошується, що університет сьогодні має стати організацією, яка не відтворює усталені моделі діяльності, а постійно самонавчається, випробовує різні освітні та технологічні інновації, перебудовує свідомість. Вищі заклади освіти через систему ...
1015423
  Мовчун О. Освіта й сучасні глобалізаційні процеси: український вимір // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних, психологічних та філософських наук / М-во освіти і науки України ; Акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун. ім. М.П. Драгоманова [та ін.] ; голов. та наук. ред. О. Виговська ; ред. рада: В. Кремень, В. Андрущенко, І. Барматова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 2. – С. 59-62.
1015424
  Барчан О.В. Освіта й шкільництво як об"єкти публіцистики Василя Гренджі-Донського у 20-30-х рр. XX ст. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 61, листопад – грудень


  У статті досліджується освіта і шкільництво як об"єкт публіцистики Василя Гренджі-Донського у 20-30-х рр. ХХ ст. Розглядаються, зокрема, актуалізовані в його публіцистичних працях проблеми знищення урядом Чехословаччини української школи в Закарпатті, ...
1015425
  Кучай Т.П. Освіта Китаю та їі роль у підготовці висококваліфікованих фахівців // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С.43-45. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 1 (254)). – ISSN 2076-586Х
1015426
  Філоненко О.В. Освіта Кіровоградщини (Єлисаветградщини ) в наукових рефлексіях українських учених (друга половина XIX-XX століття) : монографія / Оксана Філоненко. – Харків : Мачулін, 2017. – 411, [1] с. : іл., табл., карти. – Бібліогр.: с. 311-387 та в додатках: с. 389-411. – ISBN 978-617-7364-13-8
1015427
  Огієнко О. Освіта корінних народів у США і Канаді: історія і сучасні реалії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 5 (89). – С. 46-57. – ISSN 2312-5993
1015428
   Освіта крізь життя : до 100-річчя від дня народження Г.Г. Єфіменка // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2017. – № 1 (111) : Технічні науки. – С. 115-118. – ISSN 1810-0546


  У 2017 р. виповнюється 100 років від дня народження видатного вченого, педагога, організатора української освіти, професора, доктора технічних наук, член-кореспондента НАН України Георгія Григоровича Єфіменка. Був ректором Дніпропетровського ...
1015429
   Освіта крізь життя. До 100-річчя від дня народження Г.Г. Єфіменка // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; гол. ред. К.М. Левківський ; ред. кол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (149). – С. 114-118. – ISSN 1682-2366


  Час роботи Г.Г. Єфіменка на посаді міністра вищої і середньої спеціальної освіти УРСР були створени сучасні навчально-наукові комплекси КНУ імені Тараса Шевченка, під його безпосереднім керівництвом починали свою роботу таки видатні сучасні ректори, ...
1015430
  Сазоненко Г.С. Освіта майбутнього : науково-методичний посібник / Г.С. Сазоненко ; Український гуманітарний ліцей Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : Основа, 2008. – 368с. – ISBN 978-966-699-415-1
1015431
  Кулик Н. Освіта майбутнього: випробування прогресом // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 1 лютого (№ 4). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793


  Чи виконує система освіти функції сьогодні, коли нові технології та інновації кардинально змінили життя на планеті? Які зміни можна очікувати у цій царині найближчим часом? Яка освіта потрібна молоді, аби розуміти світ завтрашнього дня і не відчувати ...
1015432
  Москалик Г.Ф. Освіта майбутнього: погляд філософа // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
1015433
  Шумік І. Освіта можливостей / підготував Дмитро Шулікін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 12 серпня (№ 31/32). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  Генеральний директор директорату професійної освіти МОН Ірина Шумік розповіла про Всеукраїнську конференцію присвячену професійній освіті, яка відбулася у серпні 2019 р.
1015434
  Коваленко С. Освіта на віддаленні. Ретроспективний аналіз дисертацій за темою "Дистанційна освіта" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 12 (317), грудень. – С. 33-40. – ISSN 2076-9326
1015435
   Освіта на зламі епох / підготувала Наталія Кулик // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 2 квітня (№ 13). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  "Для чого Університету Святого Володимира була потрібна шпага? Кому кияни мають завдячувати парком навпроти Червоного корпусу КНУ? Хто були справжні батьки Київського політеху? Який зв"язок є між Володимиром Висоцьким, Київським комерційним інститутом ...
1015436
  Волик І. Освіта на карантині. Як школи за кордоном організували дистанційне навчання // Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі. – Київ, 2020. – Липень - Серпень (№ 7/8). – С. 40-47
1015437
  Хуткий Д. Освіта на магістерських програмах НаУКМА: думки студентів магістеріуму // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 2 (3). – С. 103-109. – ISSN 2306-3974
1015438
  Делібалтова Ю.В. Освіта на Підкарпатській Русі в 20-ті роки // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 50-54. – (Історичні науки ; вип. 3.38 (110)). – ISSN 2078-2128


  В статті висвітлюється державна політика Чехословацької Республики у галузі освіти українського населення, з"ясовуються правові засади становлення та розвитку національної освіти, задоволення освітніх запитів українців Підкарпатської Русі в 20-ті роки ...
1015439
  Моісеєва Т. Освіта на роздоріжжі // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 9 квітня (№ 66). – С. 1, 8-9


  Дискусії щодо законопроектів про освіту: спільне та різне.
1015440
   Освіта на Україні в цифрах. – Харків, 1936. – 71с.
1015441
  Хомра Олександр Освіта населення України: територіальні відмінностій й тенденції динаміки // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 8. – С. 35-39 : Діагр. – Бібліогр. 11 назв
1015442
  Зеркаль М.М. Освіта національних меншин України (1990-2000-ні рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (509), березень - квітень. – С. 121-135. – ISSN 0130-5247
1015443
  Прудько В.О. Освіта Ніжинщини в період Української Держави П. Скоропадського // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – C. 353-363. – (Серія "Історичні науки" ; № 2)
1015444
  Павлюк С.В. Освіта Німеччини: шлях до досконалості і необхідність інновацій // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 84-85
1015445
  Андрущенко В. Освіта нового століття: приоритети розвтку // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2011. – № 1 (40). – С 5-7. – ISSN 2078-1016


  З виступу на загальних зборах Національної академії педагогічних наук України.
1015446
  Лавриченко Н.М. Освіта обдарованих: вітчизняний та міжнародний контексти // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 100-103. – ISBN 978-966-698-283-7
1015447
  Красножон Н.В. Освіта Одещини: індекс безпеки // Наша школа: науково-практичні студії : науковий журнал / Комунал. закл. вищ. освіти "Одес. акад. неперервної освіти Одес. обл. ради" ; редкол.: Задорожна Л.К., Балашенко І.В., Ягоднікова В.В. [та ін.]. – Одеса, 2023. – № 1 (1). – С. 46-50. – ISSN 2786-69-47
1015448
   Освіта онлайн. Технологічна революція, що назріла давно, нарешті почалася // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 28 (296). – С. 42-43. – ISSN 1996-1561


  "... Київський національний університет імені Тараса Шевченка нещодавно оголосив про запуск першого в Україні проекту масових інтернет-курсів".
1015449
   Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Інститут спец. педагогіки. – Кіровоград, 2000-. – ISSN 2313-4011
Вип. 5. – 2014. – До 2009р. вих. під назвою "Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи в спеціальної школі". Резюме укр., рос., англ. мовами
1015450
   Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. збірник / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки. – Київ : [б. в.], 2000-. – ISSN 2313-4011
Вип. 12 : / [редкол.: В.В. Засенко (голов. ред.), А.А. Колупаєва, Т.П. Вісковатова та ін.]. – 2017. – 182, [2] с. : іл., табл. – Зб. засн. 2000 р. - До 2009 р. виходив під назвою "Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи в спеціальній школі". - Резюме укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1015451
   Освіта поза фокусом / І. Тодоров, Ю. Бобало, С. Леп"явко, І. Пилипенко; підгот. Роман Гривінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 4-5 вересня (№ 159/160). – С. 18


  Чи встигає ТБ реагувати на нові виклики у вищій школі, - думка експертів. "...Однак не всі освітні новації були сприйняті суспільством та експертним середовищем позитивно. Багато запитань викликало рішення Міністерства освіти та науки дозволити вузам ...
1015452
  Чижевський Б. Освіта потребує повноцінного фінансування та розвитку // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 4 лютого (№ 22). – С. 9
1015453
   Освіта починається змалку // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7). – С. 1


  Випускниця кафедри диференціальних рівнянь (2016 року) Вероніка Дідусенко допомагає вихованцям дитячих будинків та дітям з неблагополучних родин розвивати свої здібності до природничо-математичних наук. Програма розрахована на дітей 6-8 років.
1015454
  Оржеховська О. Освіта про здоровий спосіб життя у шкільництві Великої Британії: перспективи для України // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 3 (13), липень - вересень. – С. 45-51
1015455
  Ілліч І. Освіта проти "зашколеності" / підготувала Валентина Сорока // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 22 січня (№ 3). – С. 11. – ISSN 2219-5793
1015456
   Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ
№ 1/2. – 2008. – 163 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1015457
   Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ
№ 2. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1015458
   Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ
№ 3. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1015459
   Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ
№ 4. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1015460
   Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ
№ 1. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1015461
   Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ
№ 4. – 2010. – 323 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1015462
   Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ
№ 3. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1015463
   Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ
№ 4. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1015464
   Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ
№ 5. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1015465
   Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2005-
№ 2 (32). – 2013. – 324 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1015466
   Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2005-
№ 3 (33). – 2013. – 452 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1015467
   Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоц. політичних наук ; редкол.: Андрущенко В.П., Андрусишин Б.І., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ : Україна, 2005-
№ 2 (43). – 2016. – 104, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1015468
  Архипова С.П. Освіта соціально незахищених категорій дорослих : методологія, теорія, практика : монографія / С.П. Архипова ; за ред. А.І. Кузьмінського ; [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2011. – 366, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 313-347. – ISBN 978-966-493-501-9
1015469
  Звєрєва О. Освіта споживача-важливе державне завдання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 31-36. – ISSN 0132-1331
1015470
  Звєрєва О. Освіта споживача - важливе державне завдання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 31-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1015471
  Ісаєнко В. Освіта сталого розвитку: виклики сьогодення // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 26 жовтня (№ 43). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  В статті йдеться про тенденції освіти для сталого розвитку, світові тенденції та українське законодавство.
1015472
  Щерба Н. Освіта старшокласників із інвалідністю: досвід скандинавських країн // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 6 (80). – C. 56-68. – ISSN 2312-5993
1015473
  Репешко П Освіта судового експерта у сфері інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 23-25. – ISSN 1608-6422
1015474
  Кочубей Н. Освіта сучасної України в контексті сталого розвитку та ноотехнологій // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Н. Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (81). – С. 44-52. – ISSN 2078-1016
1015475
  Синельникова В.В. Освіта США та ефективна організація роботи в школі / В.В. Синельникова. – Харків : Основа, 2009. – 109с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.3 (75)). – ISBN 978-611-00-0062-8
1015476
  Зубчик О.А. Освіта та демократія: українська молодь як суб"єкт суспільно-політичних трансформацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 44-48. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  В української молоді як в особливої суспільної групи досить велика кількість суб?єктивних і об?єктивних перешкод на шляху самовизначення в політико-ідеологічній сфері. Визначення та подолання таких перешкод є передумовою залучення молоді до процесів ...
1015477
  Зубчик О.А. Освіта та демократія: українська молодь як суб"єкт суспільно-політичних трансформацій // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – C. 126-128
1015478
  Вернер Я. Освіта та децентралізація в Західній Європі: політика "сплетення" в дії // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Т. 8, № (3). – С. 265-282. – ISSN 1684-906Х
1015479
  Бойко Я.М. Освіта та інноваційні технології // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 306-309. – (Серія : Економіка ; вип. 1 (42)). – ISSN 0869-0782
1015480
  Черкашина О.В. Освіта та її музичний компонент як важливі чинники розвитку національної культури: Вінниця (перша третина ХХ ст.) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 67-71
1015481
  Огнев"юк В. Освіта та конкурентоспроможність суспільства // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку. – Київ ; Варшава, 2016. – № 5. – С. 37-44. – ISSN 2226-3012


  Проаналізовано світовий рейтинг України за даними Індексу людського розвитку, глобального індексу конкурентоспроможності, Індексу Економіки знань, Індексу інноваційності. Здійснено порівняння показників світових рейтингів України серед країн світу ...
1015482
  Рига Д. Освіта та навчальні заклади в Чернігові, впродовж п"ятдесяти років з часу скасування козацької держави (1775-1825 рр.) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 367-369. – ISSN 2078-0850
1015483
  Шебанін В.С. Освіта та наука як рушійні фактори інноваційного розвитку аграрної сфери України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 3 (185). – С. 94-103
1015484
  Курило В.С. Освіта та педагогічна думка Східноукраїнського регіону у ХХ столітті / В.С. Курило; Рец.: Ярмаченко М.Д., Вовк Л.П., Коротяєв Б.І. – Луганськ, 2000. – 460с. – ISBN 966-617-042-6
1015485
  Алексейчук І.С. Освіта та політика: аспекти взаємодії // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 197-199. – ISSN 2076-1554
1015486
  Грищенко І.М. Освіта та професійна підготовка фахівців у світлі євроінтеграційних процесів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 56-61. – ISSN 1993-6788
1015487
  Прокопенко А.Л. Освіта та процеси соціального розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 129-130. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1015488
  Пачев С.І. Освіта та рівень писемності приазовських болгар у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.205-209. – ISBN 966-7089-17-7
1015489
   Освіта та розвиток обдарованої особистості : науково-методичний журнал / Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Київ
№ 6, листопад. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1015490
   Освіта та розвиток обдарованої особистості : науково-методичний журнал / Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Київ
№ 7, грудень. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1015491
  Черкашин С.В. Освіта та розвиток особистості у навчальних закладах Німеччини в умовах постіндустріального суспільства // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред. І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної. – Харків, 2017. – Вип. 56. – С. 373-383. – ISBN 978-966-97498-4-0. – ISSN 2312-2471


  Йдеться про необхідність розробки у навчальних закладах Німеччини сучасної концепції виховання особистості в умовах постіндустріального суспільства.
1015492
  Кремень В. Освіта у виклику сучасності: проблеми та перспективи // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 4


  Виступ президента НАПН України Василь Кремень на VII польсько-українському форумі "Освіта для майбутнього", який відбувся 19-21 вересня 2017 р. на базі Університету імені Казимира Великого в місті Бидгощ.
1015493
  Писаренко О.Л. Освіта у вимірах соціо-інформаційного простору та часу // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 119-124. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (32))
1015494
  Комарова О.А. Освіта у вимірі інформаційного суспільства // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 50-53. – ISSN 1728-6220
1015495
  Шулікін Д. Освіта у вогні: літопис війни // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 12 грудня (№ 47/48)
1015496
  Брусенцова Я. Освіта у громадах: чого чекати від законодавчих змін? / Я. Брусенцова, А. Мацокін; підготувала Наталія Кулик // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 13 червня (№ 23). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  Про те, як може вплинути на управління освітою нещодавно ухвалений закон, що розширює повноваження голів громад під час воєнного стану, розповіли юристи Яна Брусенцова й Андрій Мацокін. Вебінар відбувся у рамках програми "Освіта у нових громадах від ...
1015497
  Шляховчук О.В. Освіта у дусі глобального громадянства: питання всередині парадигми // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 240-241
1015498
  Розовик Д. Освіта у політиці урядів України періоду революційної доби (1917-1920 рр.) // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 540-546. – ISBN 978-966-611-889-2
1015499
   Освіта у прфронтовій зоні й пенсії науковцям // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 20 квітня (№ 16). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Профільний комітет ухвалив рішення щодо освітніх потреб громадян у зв"язку із проведенням антитерористичної операції, а також рекомендував Верховній Раді ухвалили законопроект, що передбачає збереження наукових пенсій за працюючими науковцями.
1015500
  Слепченко А.А. Освіта у сфері запобігання змінам клімату - правові аспекти // Ефективність регулювання екологічних, природоресурсних та космічних відносин для сталого розвитку: право, інституції, сучасні інформаційні технології : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 12 листоп. 2021 р. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; [редкол.: Н.Р. Малишева та ін.]. – Київ : Наукова Столиця, 2021. – C. 139-141. – ISBN 978-617-7649-48-8
1015501
  Тимошенко Ю. Освіта у сфері менеджменту: між парадигмами керівництва і лідерства / Ю. Тимошенко, Л. Завгородня // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2022. – С. 18-24. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х


  В основу статті покладено ідею про те, що якість освіти у сфері менеджменту значною мірою залежить від чіткості концептуальних орієнтирів, на яких будуються і реалізуються освітні програми підготовки управлінців. На думку авторів, яка спирається на ...
1015502
   Освіта у Фінляндії - стартовий капітал в майбутнє // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2013. – № 3 (95). – С. 10-13


  Про систему вищої та професійної освіти Фінляндії.
1015503
  Третякова Н.В. Освіта у Франції // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 15 (271). – С. 35-38
1015504
   Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал
Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – 2012. – 245, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. рос. – Бібліогр. в кінці ст.
1015505
   Освіта України - 2007 : інформаційно-аналітичні матеріли діяльності Міністерства освіти і науки України у 2007 році / МОНУ ; [уклад. : К.М. Левківський, В.П. Погребняк, А.К. Солоденко та ін.]. – Київ : Знання, 2008. – 288 с. – ISBN 978-966-346-460-2
1015506
   Освіта України. – Київ, 2000
1015507
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
1 березня (№ 9). – 2000. – 12 с.
1015508
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
1 листопада (№ 44-45). – 2000. – 12 с.
1015509
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
2 лютого (№ 5). – 2000. – 12 с.
1015510
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
2 серпня (№ 31). – 2000. – 12 с.
1015511
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
4 травня (№ 18). – 2000. – 8 с.
1015512
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
5 липня (№ 27). – 2000. – 8 с.
1015513
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
5 жовтня (№ 40). – 2000. – 24 с.
1015514
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
5 квітня (№ 14). – 2000. – 16 с.
1015515
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
5 січня (№ 1-2). – 2000. – 12 с.
1015516
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
6 грудня (№ 49). – 2000. – 16 с.
1015517
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
6 вересня (№ 36-37). – 2000. – 12 с.
1015518
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
7 червня (№ 23). – 2000. – 12 с.
1015519
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
8 березня (№ 10). – 2000. – 12 с.
1015520
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
9 лютого (№ 6). – 2000. – 12 с.
1015521
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
9 серпня (№ 32). – 2000. – 12 с.
1015522
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
11 жовтня (№ 41). – 2000. – 12 с.
1015523
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
12 липня (№ 28). – 2000. – 8 с.
1015524
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
12 квітня (№ 15). – 2000. – 12 с.
1015525
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
13 грудня (№ 50). – 2000. – 16 с.
1015526
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
14 червня (№ 24). – 2000. – 8 с.
1015527
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
15 листопада (№ 46). – 2000. – 16 с.
1015528
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
15 березня (№ 11). – 2000. – 12 с.
1015529
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
16 лютого (№ 7). – 2000. – 12 с.
1015530
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
17 травня (№ 19-20). – 2000. – 16 с.
1015531
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
18 жовтня (№ 42). – 2000. – 16 с.
1015532
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
19 квітня (№ 16). – 2000. – 12 с.
1015533
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
19 липня (№ 29). – 2000. – 8 с.
1015534
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
19 січня (№ 3). – 2000. – 12 с.
1015535
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
20 вересня (№ 38). – 2000. – 8 с.
1015536
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
20 грудня (№ 51-52). – 2000. – 8 с.
1015537
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
21 червня (№ 25). – 2000. – 12 с.
1015538
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
22 серпня (№ 34). – 2000. – 12 с.
1015539
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
22 листопада (№ 47). – 2000. – 16 с.
1015540
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
22 березня (№ 12 - 13). – 2000. – 16 с.
1015541
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
23 жовтня (№ 43). – 2000. – 8 с.
1015542
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
23 лютого (№ 8). – 2000. – 12 с.
1015543
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
24 травня (№ 21). – 2000. – 12 с.
1015544
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
26 січня (№ 4). – 2000. – 8 с.
1015545
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
26 липня (№ 30). – 2000. – 12 с.
1015546
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
26 квітня (№ 17). – 2000. – 8 с.
1015547
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
27 вересня (№ 39). – 2000. – 12 с.
1015548
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
29 серпня (№ 35). – 2000. – 8 с.
1015549
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
29 червня (№ 26). – 2000. – 8 с.
1015550
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
30 листопада (№ 48). – 2000. – 8 с.
1015551
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
31 травня (№ 22). – 2000. – 12 с.
1015552
   Освіта України. – Київ
№ 1. – 2001
1015553
   Освіта України. – Київ
№ 2-3. – 2001
1015554
   Освіта України. – Київ
№ 4. – 2001
1015555
   Освіта України. – Київ
№ 5. – 2001
1015556
   Освіта України. – Київ
№ 6. – 2001
1015557
   Освіта України. – Київ
№ 7. – 2001
1015558
   Освіта України. – Київ
№ 8. – 2001
1015559
   Освіта України : збірник законів: довідкове видання станом на 1 жовтня 2007 р. / [Харківська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України; за ред. Борисенка С.О.]. – 2-ге вид., доп. та виправл. – Харків : Бурун Книга, 2008. – 304с. – (Нормативні акти України). – ISBN 978-966-8942-14-3
1015560
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
5 грудня (№ 93/94). – 2011. – 16 с.
1015561
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
12 грудня (№ 95/96). – 2011. – 16 с.
1015562
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
19 грудня (№ 97/98). – 2011. – 16 с.
1015563
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
26 грудня (№ 99/100). – 2011. – 16 с.
1015564
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
1 жовтня (№ 40). – 2012. – 16 с.
1015565
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
2 липня (№ 27). – 2012. – 16 с.
1015566
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
2 квітня (№ 14). – 2012. – 16 с.
1015567
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
3 вересня (№ 36). – 2012. – 16 с.
1015568
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
3 грудня (№ 49). – 2012. – 16 с.
1015569
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
4 червня (№ 23). – 2012. – 16 с.
1015570
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
4 травня (№ 18). – 2012. – 16 с.
1015571
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
5 березня (№ 10/11). – 2012. – 16 с.
1015572
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
5 листопада (№ 45). – 2012. – 16 с.
1015573
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
6 лютого (№ 6). – 2012. – 16 с.
1015574
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
6 серпня (№ 32). – 2012. – 16 с.
1015575
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
8 жовтня (№ 41). – 2012. – 16 с.
1015576
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
9 липня (№ 28). – 2012. – 16 с.
1015577
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
9 квітня (№ 15). – 2012. – 16 с.
1015578
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
10 січня (№ 1/2). – 2012. – 16 с.
1015579
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
10 вересня (№ 37). – 2012. – 16 с.
1015580
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
10 грудня (№ 50). – 2012. – 16 с.
1015581
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
11 червня (№ 24). – 2012. – 16 с.
1015582
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
12 листопада (№ 46). – 2012. – 16 с.
1015583
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
13 серпня (№ 33). – 2012. – 16 с.
1015584
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
13 лютого (№ 7). – 2012. – 16 с.
1015585
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
14 травня (№ 19/20). – 2012. – 16 с.
1015586
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
15 жовтня (№ 42). – 2012. – 16 с.
1015587
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
16 квітня (№ 16). – 2012. – 16 с.
1015588
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
16 січня (№ 3). – 2012. – 16 с.
1015589
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
16 липня (№ 29). – 2012. – 16 с.
1015590
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
17 вересня (№ 38). – 2012. – 16 с.
1015591
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
17 грудня (№ 51). – 2012. – 16 с.
1015592
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
18 червня (№ 25). – 2012. – 16 с.
1015593
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
19 березня (№ 12). – 2012. – 16 с.
1015594
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
19 листопада (№ 47). – 2012. – 16 с.
1015595
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
20 лютого (№ 8). – 2012. – 16 с.
1015596
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
20 серпня (№ 34). – 2012. – 16 с.
1015597
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
21 травня (№ 21). – 2012. – 16 с.
1015598
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
22 жовтня (№ 43). – 2012. – 16 с.
1015599
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
23 квітня (№ 17). – 2012. – 16 с.
1015600
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
23 січня (№ 4). – 2012. – 16 с.
1015601
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
23 липня (№ 30). – 2012. – 16 с.
1015602
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
24 вересня (№ 39). – 2012. – 16 с.
1015603
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
24 грудня (№ 52). – 2012. – 16 с.
1015604
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
25 червня (№ 26). – 2012. – 16 с.
1015605
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
26 березня (№ 13). – 2012. – 16 с.
1015606
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
26 листопада (№ 48). – 2012. – 16 с.
1015607
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
27 лютого (№ 9). – 2012. – 16 с.
1015608
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
27 серпня (№ 35). – 2012. – 16 с.
1015609
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
28 травня (№ 22). – 2012. – 16 с.
1015610
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
29 жовтня (№ 44). – 2012. – 16 с.
1015611
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
30 липня (№ 31). – 2012. – 16 с.
1015612
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
30 січня (№ 5). – 2012. – 16 с.
1015613
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України : спеціальний випуск. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
№ 1 (1), січень. – 2013. – 127 с.
1015614
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
1 квітня (№ 13). – 2013. – 16 с.
1015615
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
1 липня (№ 26). – 2013. – 16 с.
1015616
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
2 вересня (№ 35). – 2013. – 16 с.
1015617
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
2 грудня (№ 48). – 2013. – 16 с.
1015618
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України : спеціальний випуск. – Київ, 2013-. – ISSN 2219-5793
№ 2 (2), лютий. – 2013. – 177 с. – отримують передплатники "Атестаційного вісника"
1015619
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
3 червня (№ 22). – 2013. – 16 с.
1015620
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України : спеціальний випуск. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
№ 3 (3), березень. – 2013. – 112 с.
1015621
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
4 листопада (№ 44). – 2013. – 16 с.
1015622
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України : спеціальний випуск. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
№ 4 (4), квітень. – 2013. – 117 с. – Спецвипуск отримують передплатники ж-лу "Атестаційний вісник"
1015623
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
4 березня (№ 9). – 2013. – 16 с.
1015624
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
4 лютого (№ 5). – 2013. – 16 с.
1015625
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України : спеціальний випуск. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
№ 5 (5), травень. – 2013. – 112 с. – Спецвипуск отримують передплатники ж-лу "Атестаційний вісник"
1015626
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України : спеціальний випуск. – Київ, 2013-. – ISSN 2219-5793
№ 6 (6), червень. – 2013. – 55 с. – отримують передплатники "Атестаційного вісника"
1015627
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
7 жовтня (№ 40). – 2013. – 16 с.
1015628
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
8 липня (№ 27). – 2013. – 16 с.
1015629
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
8 квітня (№ 14). – 2013. – 16 с.
1015630
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
8 січня (№ 1). – 2013. – 16 с.
1015631
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
8 січня (№ 4). – 2013. – 16 с.
1015632
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
9 вересня (№ 36). – 2013. – 16 с.
1015633
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
9 грудня (№ 49). – 2013. – 16 с.
1015634
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
10 червня (№ 23). – 2013. – 16 с.
1015635
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
11 березня (№ 10). – 2013. – 16 с.
1015636
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
11 лютого (№ 6). – 2013. – 16 с.
1015637
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
11 листопада (№ 45). – 2013. – 16 с.
1015638
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
12 серпня (№ 32). – 2013. – 16 с.
1015639
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
14 жовтня (№ 41). – 2013. – 16 с.
1015640
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
14 січня (№ 2). – 2013. – 16 с.
1015641
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
15 квітня (№ 15). – 2013. – 16 с.
1015642
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
15 липня (№ 28). – 2013. – 16 с.
1015643
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
16 вересня (№ 37). – 2013. – 16 с.
1015644
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
16 грудня (№ 50). – 2013. – 16 с.
1015645
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
17 червня (№ 24). – 2013. – 16 с.
1015646
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
18 березня (№ 11). – 2013. – 16 с.
1015647
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
18 лютого (№ 7). – 2013. – 16 с.
1015648
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
18 листопада (№ 46). – 2013. – 16 с.
1015649
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
19 серпня (№ 33). – 2013. – 16 с.
1015650
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
20 травня (№ 19/20). – 2013. – 16 с.
1015651
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
21 січня (№ 3). – 2013. – 16 с.
1015652
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
21 жовтня (№ 42). – 2013. – 16 с.
1015653
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
22 липня (№ 29). – 2013. – 16 с.
1015654
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013-. – ISSN 2219-5793
22 квітня (№ 16). – 2013. – 16с
1015655
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
23 вересня (№ 38). – 2013. – 16 с.
1015656
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
23 грудня (№ 51). – 2013. – 16 с.
1015657
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
24 червня (№ 25). – 2013. – 16 с.
1015658
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
25 листопада (№ 47). – 2013. – 16 с.
1015659
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
25 березня (№ 12). – 2013. – 16 с.
1015660
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
25 лютого (№ 8). – 2013. – 16 с.
1015661
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
26 серпня (№ 34). – 2013. – 16 с.
1015662
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
27 травня (№ 21). – 2013. – 16 с.
1015663
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
28 жовтня (№ 43). – 2013. – 16 с.
1015664
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
29 липня (№ 30). – 2013. – 16 с.
1015665
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
29 квітня (№ 17/18). – 2013. – 16 с.
1015666
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
30 вересня (№ 39). – 2013. – 16 с.
1015667
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
30 грудня (№ 52). – 2013. – 16 с.
1015668
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
2 червня (№ 21). – 2014. – 16 с.
1015669
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
3 березня (№ 9). – 2014. – 16 с.
1015670
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
3 лютого (№ 5). – 2014. – 16 с.
1015671
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
7 квітня (№ 13). – 2014. – 16 с.
1015672
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
9 червня (№ 22). – 2014. – 16 с.
1015673
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
10 березня (№ 10). – 2014. – 16 с.
1015674
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
10 лютого (№ 6). – 2014. – 16 с.
1015675
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
12 травня (№ 17/18). – 2014. – 16 с.
1015676
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
14 квітня (№ 14). – 2014. – 16 с.
1015677
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
14 березня (№ 11). – 2014. – 16 с.
1015678
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
17 лютого (№ 7). – 2014. – 16 с.
1015679
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
19 травня (№ 19). – 2014. – 16 с.
1015680
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
20 січня (№ 1/2). – 2014. – 16 с.
1015681
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
21 квітня (№ 15). – 2014. – 16 с.
1015682
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
23 червня (№ 23). – 2014. – 16 с.
1015683
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
24 березня (№ 12). – 2014. – 16 с.
1015684
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
24 лютого (№ 8). – 2014. – 16 с.
1015685
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
26 травня (№ 20). – 2014. – 16 с.
1015686
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
27 січня (№ 3/4). – 2014. – 16 с.
1015687
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
28 квітня (№ 16). – 2014. – 16 с.
1015688
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
30 червня (№ 24). – 2014. – 16 с.
1015689
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
1 червня (№ 22). – 2015. – 16 с.
1015690
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
2 лютого (№ 5). – 2015. – 16 с.
1015691
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
5 жовтня (№ 40). – 2015. – 16 с.
1015692
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
6 квітня (№ 14/15). – 2015. – 16 с.
1015693
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
6-13 травня (№ 20/21). – 2015. – 16 с.
1015694
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
7 вересня (№ 36). – 2015. – 16 с.
1015695
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
7 грудня (№ 49). – 2015. – 16 с.
1015696
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
8 червня (№ 23). – 2015. – 16 с.
1015697
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
9 лютого (№ 6). – 2015. – 16 с.
1015698
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
9 листопада (№ 44/45). – 2015. – 16 с.
1015699
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
10 серпня (№ 31/32). – 2015. – 16 с.
1015700
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
10 березня (№ 10). – 2015. – 16 с.
1015701
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
11 травня (№ 18/19). – 2015. – 16 с.
1015702
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
12 жовтня (№ 41). – 2015. – 16 с.
1015703
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
13 липня (№ 27/28). – 2015. – 16 с.
1015704
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
13 березня (№ 11/12), спецвипуск : Річний звіт. – 2015. – 16 с.
1015705
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
14 вересня (№ 37). – 2015. – 16 с.
1015706
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
14 грудня (№ 50). – 2015. – 16 с.
1015707
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
15 червня (№ 24). – 2015. – 16 с.
1015708
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
16 листопада (№ 46). – 2015. – 16 с.
1015709
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
17 серпня (№ 33). – 2015. – 16 с.
1015710
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
18 травня (№ 20). – 2015. – 16 с.
1015711
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
19 січня (№ 1/2). – 2015. – 16 с.
1015712
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
19 жовтня (№ 42). – 2015. – 16 с.
1015713
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
20 липня (№ 29). – 2015. – 16 с.
1015714
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
20 квітня (№ 16). – 2015. – 16 с.
1015715
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
21 вересня (№ 38). – 2015. – 16 с.
1015716
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
21 грудня (№ 51). – 2015. – 16 с.
1015717
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
22 червня (№ 25). – 2015. – 16 с.
1015718
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
23 лютого (№ 8). – 2015. – 16 с.
1015719
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
23 листопада (№ 47). – 2015. – 16 с.
1015720
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
24 серпня (№ 34). – 2015. – 16 с.
1015721
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
25 травня (№ 21). – 2015. – 16 с.
1015722
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
26 жовтня (№ 43). – 2015. – 16 с.
1015723
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
27 липня (№ 30). – 2015. – 16 с.
1015724
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
28 вересня (№ 39). – 2015. – 16 с.
1015725
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
28 грудня (№ 52). – 2015. – 16 с.
1015726
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
29 червня (№ 26). – 2015. – 16 с.
1015727
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
30 березня (№ 13) : Річний звіт. – 2015. – 16 с.
1015728
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
30 листопада (№ 48). – 2015. – 16 с.
1015729
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
31 серпня (№ 35). – 2015. – 16 с.
1015730
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
1 лютого (№ 4). – 2016. – 16 с.
1015731
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
3 жовтня (№ 39). – 2016. – 16 с.
1015732
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
4 квітня (№ 13). – 2016. – 16 с.
1015733
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
5 вересня (№ 35). – 2016. – 16 с.
1015734
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
5 грудня (№ 48). – 2016. – 16 с.
1015735
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
6 червня (№ 22). – 2016. – 16 с.
1015736
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
7 листопада (№ 44). – 2016. – 16 с.
1015737
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
8 лютого (№ 5). – 2016. – 16 с.
1015738
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
10 жовтня (№ 40). – 2016. – 16 с.
1015739
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
11 квітня (№ 14). – 2016. – 16 с.
1015740
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
12 вересня (№ 36). – 2016. – 16 с.
1015741
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
12 грудня (№ 49). – 2016. – 16 с.
1015742
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
13 червня (№ 23). – 2016. – 16 с.
1015743
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
14 листопада (№ 45). – 2016. – 16 с.
1015744
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
14 березня (№ 9/10). – 2016. – 48 с.
1015745
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
15 лютого (№ 6). – 2016. – 16 с.
1015746
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
15 серпня (№ 32). – 2016. – 16 с.
1015747
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
16 травня (№ 18/19). – 2016. – 16 с.
1015748
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
18 січня (№ 1/2). – 2016. – 16 с.
1015749
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
18 квітня (№ 15). – 2016. – 16 с.
1015750
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
19 вересня (№ 37). – 2016. – 16 с.
1015751
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
19 грудня (№ 50). – 2016. – 16 с.
1015752
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
20 червня (№ 24). – 2016. – 16 с.
1015753
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
21 листопада (№ 46). – 2016. – 16 с.
1015754
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
21 березня (№ 11). – 2016. – 16 с.
1015755
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
22 серпня (№ 33/34). – 2016. – 16 с.
1015756
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
24 жовтня (№ 41/42). – 2016. – 16 с.
1015757
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
25 травня (№ 20). – 2016. – 16 с.
1015758
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
25 квітня (№ 16). – 2016. – 16 с.
1015759
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
25 січня (№ 3). – 2016. – 16 с.
1015760
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
26 вересня (№ 38). – 2016. – 16 с.
1015761
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
27 червня (№ 25). – 2016. – 16 с.
1015762
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
28 листопада (№ 47). – 2016. – 16 с.
1015763
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
28 березня (№ 12). – 2016. – 16 с.
1015764
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
29 лютого (№ 7/8). – 2016. – 20 с.
1015765
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
30 травня (№ 21). – 2016. – 16 с.
1015766
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
31 жовтня (№ 43). – 2016. – 16 с.
1015767
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
1 травня (№ 17). – 2017. – 16 с.
1015768
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
2 жовтня (№ 38). – 2017. – 16 с.
1015769
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
3 квітня (№ 13). – 2017. – 16 с.
1015770
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
4 вересня (№ 34). – 2017. – 16 с.
1015771
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
4 грудня (№ 47). – 2017. – 16 с.
1015772
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
5 червня (№ 22). – 2017. – 16 с.
1015773
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
6 березня (№ 8). – 2017. – 16 с.
1015774
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
6 листопада (№ 43). – 2017. – 16 с.
1015775
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
6 лютого (№ 4). – 2017. – 16 с.
1015776
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
7 серпня (№ 30). – 2017. – 16 с.
1015777
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
9 жовтня (№ 39). – 2017. – 16 с.
1015778
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
10 липня (№ 26). – 2017. – 16 с.
1015779
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
10 квітня (№ 14). – 2017. – 16 с.
1015780
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
11 вересня (№ 35). – 2017. – 16 с.
1015781
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
11 грудня (№ 48). – 2017. – 16 с.
1015782
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
12 червня (№ 23). – 2017. – 16 с.
1015783
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
13 листопада (№ 44). – 2017. – 16 с.
1015784
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
13 лютого (№ 5). – 2017. – 16 с.
1015785
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
13 березня (№ 9/10), спецвипуск. – 2017. – 48 с.
1015786
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
14 серпня (№ 31). – 2017. – 16 с.
1015787
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
15 травня (№ 18/19). – 2017. – 16 с.
1015788
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
16 жовтня (№ 40). – 2017. – 16 с.
1015789
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
16 січня (№ 1). – 2017. – 16 с.
1015790
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
17 липня (№ 27). – 2017. – 16 с.
1015791
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
18 грудня (№ 49). – 2017. – 16 с.
1015792
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
18 вересня (№ 36). – 2017. – 16 с.
1015793
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
19 червня (№ 24). – 2017. – 16 с.
1015794
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
20 листопада (№ 45). – 2017. – 16 с.
1015795
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
20 березня (№ 11). – 2017. – 16 с.
1015796
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
20 лютого (№ 6). – 2017. – 16 с.
1015797
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
21 серпня (№ 32). – 2017. – 16 с.
1015798
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
22 травня (№ 20). – 2017. – 16 с.
1015799
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
23 жовтня (№ 41/42). – 2017. – 16 с.
1015800
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
23 січня (№ 2). – 2017. – 16 с.
1015801
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
24 квітня (№ 15/16). – 2017. – 16 с.
1015802
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
24 липня (№ 28). – 2017. – 16 с.
1015803
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
25 грудня (№ 50). – 2017. – 16 с.
1015804
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
25 вересня (№ 37). – 2017. – 16 с.
1015805
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
26 червня (№ 25). – 2017. – 16 с.
1015806
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
27 листопада (№ 46). – 2017. – 16 с.
1015807
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
27 лютого (№7). – 2017. – 16 с.
1015808
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
27 березня (№ 12). – 2017. – 16 с.
1015809
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
28 серпня (№ 33). – 2017. – 16 с.
1015810
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
29 травня (№ 21). – 2017. – 16 с.
1015811
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
30 січня (№ 3). – 2017. – 16 с.
1015812
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
31 липня (№ 29). – 2017. – 16 с.
1015813
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
1 жовтня (№ 38). – 2018. – 16 с.
1015814
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
2 квітня (№ 13). – 2018. – 16 с.
1015815
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
3 вересня (№ 33/34). – 2018. – 16 с.
1015816
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
3 грудня (№ 47). – 2018. – 16 с.
1015817
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
5 листопада (№ 43). – 2018. – 16 с.
1015818
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
5 лютого (№ 5). – 2018. – 16 с.
1015819
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
5 березня (№ 9/10). – 2018. – 48 с.
1015820
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
06 серпня (№ 30). – 2018. – 16 с.
1015821
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
8 жовтня (№ 39). – 2018. – 16 с.
1015822
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
9 липня (№ 26/27). – 2018. – 16 с.
1015823
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
10 вересня (№ 35). – 2018. – 16 с.
1015824
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
10 грудня (№ 48). – 2018. – 16 с.
1015825
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
10 квітня (№ 14). – 2018. – 16 с.
1015826
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
11 червня (№ 22/23). – 2018. – 16 с.
1015827
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
12 лютого (№ 6). – 2018. – 16 с.
1015828
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
12 листопада (№ 44). – 2018. – 16 с.
1015829
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
13 серпня (№ 31). – 2018. – 16 с.
1015830
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
14 травня (№ 18/19). – 2018. – 16 с.
1015831
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
15 січня (№ 1/2). – 2018. – 16 с.
1015832
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
15 жовтня (№ 40). – 2018. – 16 с.
1015833
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
16 квітня (№ 15). – 2018. – 16 с.
1015834
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
17 грудня (№ 49). – 2018. – 16 с.
1015835
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
17 вересня (№ 36). – 2018. – 16 с.
1015836
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
18 червня (№ 24). – 2018. – 16 с.
1015837
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
19 лютого (№ 7). – 2018. – 16 с.
1015838
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
19 березня (№ 11). – 2018. – 16 с.
1015839
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
19 листопада (№ 45). – 2018. – 16 с.
1015840
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
20 серпня (№ 32). – 2018. – 16 с.
1015841
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
21 травня (№ 20). – 2018. – 16 с.
1015842
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
22 січня (№ 3). – 2018. – 16 с.
1015843
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
22 жовтня (№ 41/42). – 2018. – 16 с.
1015844
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
23 липня (№ 28). – 2018. – 16 с.
1015845
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
23 квітня (№ 16). – 2018. – 16 с.
1015846
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
24 вересня (№ 37). – 2018. – 16 с.
1015847
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
24 грудня (№ 50). – 2018. – 16 с.
1015848
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
25 червня (№ 25). – 2018. – 16 с.
1015849
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
26 лютого (№ 8). – 2018. – 16 с.
1015850
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
26 березня (№ 12). – 2018. – 16 с.
1015851
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
26 листопада (№ 46). – 2018. – 16 с.
1015852
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
29 січня (№ 4). – 2018. – 16 с.
1015853
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
29 травня (№ 21). – 2018. – 16 с.
1015854
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
30 квітня (№ 17). – 2018. – 16 с.
1015855
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
30 липня (№ 29). – 2018. – 16 с.
1015856
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
4 лютого (№ 5). – 2019. – 16 с.
1015857
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
11 лютого (№ 6). – 2019. – 16 с.
1015858
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
18 лютого (№ 7). – 2019. – 16 с.
1015859
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
21 січня (№ 1/2). – 2019. – 16 с.
1015860
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
25 лютого (№ 8). – 2019. – 16 с.
1015861
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
28 січня (№ 3/4). – 2019. – 16 с.
1015862
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
1 листопада (№ 42). – 2021. – 16 с.
1015863
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
1 березня (№ 8). – 2021. – 16 с.
1015864
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
3 травня (№ 17). – 2021. – 16 с.
1015865
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
4 жовтня (№ 38). – 2021. – 16 с.
1015866
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
5 квітня (№ 13). – 2021. – 16 с.
1015867
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
6 вересня (№ 34). – 2021. – 16 с.
1015868
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
6 грудня (№ 47). – 2021. – 16 с.
1015869
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
7 червня (№ 21). – 2021. – 16 с.
1015870
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
8 лютого (№ 5). – 2021. – 16 с.
1015871
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
8 березня (№ 9). – 2021. – 16 с.
1015872
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
8 листопада (№ 43). – 2021. – 16 с.
1015873
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
9 серпня (№ 30/31). – 2021. – 16 с.
1015874
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
11 жовтня (№ 39). – 2021. – 16 с.
1015875
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
12 липня (№ 26/27). – 2021. – 16 с.
1015876
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
12 квітня (№ 14). – 2021. – 16 с.
1015877
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
13 вересня (№ 35). – 2021. – 16 с.
1015878
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
13 грудня (№ 48). – 2021. – 16 с.
1015879
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
14 червня (№ 22). – 2021. – 16 с.
1015880
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
15 березня (№ 10). – 2021. – 64 с.
1015881
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
15 лютого (№ 6). – 2021. – 16 с.
1015882
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
15 листопада (№ 44). – 2021. – 16 с.
1015883
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
17 травня (№ 18). – 2021. – 16 с.
1015884
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
18 жовтня (№ 40/41). – 2021. – 16 с.
1015885
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
19 квітня (№ 15). – 2021. – 16 с.
1015886
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
20 грудня (№ 49). – 2021. – 16 с.
1015887
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
21 червня (№ 23). – 2021. – 16 с.
1015888
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
22 лютого (№ 7). – 2021. – 16 с.
1015889
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
22 березня (№ 11). – 2021. – 16 с.
1015890
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
22 листопада (№ 45/46). – 2021. – 16 с.
1015891
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
23 серпня (№ 32/33). – 2021. – 16 с.
1015892
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
24 травня (№ 19). – 2021. – 16 с.
1015893
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
25 січня (№ 1/2). – 2021. – 16 с.
1015894
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
26 квітня (№ 16). – 2021. – 16 с.
1015895
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
26 липня (№ 28/29). – 2021. – 16 с.
1015896
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
27 вересня (№ 36/37). – 2021. – 16 с.
1015897
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
27 грудня (№ 50). – 2021. – 16 с.
1015898
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
28 червня (№ 24/25). – 2021. – 16 с.
1015899
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
29 березня (№ 12). – 2021. – 16 с.
1015900
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
29 січня (№ 3/4). – 2021. – 16 с.
1015901
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
31 травня (№ 20). – 2021. – 16 с.
1015902
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
2 травня (№ 17). – 2022. – 16 с.
1015903
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
3 жовтня (№ 38/39). – 2022. – 16 с.
1015904
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
4 квітня (№ 13). – 2022. – 16 с.
1015905
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
5 вересня (№ 34/35). – 2022. – 16 с.
1015906
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
6 червня (№ 21/22). – 2022. – 16 с.
1015907
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
8 серпня (№ 30/31). – 2022. – 16 с.
1015908
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
11 липня (№ 26/27). – 2022. – 16 с.
1015909
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
11 квітня (№ 14). – 2022. – 16 с.
1015910
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
12 грудня (№ 47/48). – 2022. – 8 с.
1015911
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
13 червня (№ 23). – 2022. – 16 с.
1015912
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
14 лютого (№ 5/6). – 2022. – 16 с.
1015913
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
14 листопада (№ 44/45). – 2022. – 16 с.
1015914
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
16 травня (№ 18/19). – 2022. – 16 с.
1015915
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
17 жовтня (№ 40/41). – 2022. – 16 с.
1015916
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
17 січня (№ 1/2). – 2022. – 16 с.
1015917
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
19 вересня (№ 36/37). – 2022. – 16 с.
1015918
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
20 червня (№ 24). – 2022. – 16 с.
1015919
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
21 лютого (№ 7). – 2022. – 16 с.
1015920
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
22 серпня (№ 32/33). – 2022. – 16 с.
1015921
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
23 травня (№ 20). – 2022. – 16 с.
1015922
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
25 квітня (№ 15/16). – 2022. – 16 с.
1015923
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
25 липня (№ 28/29). – 2022. – 16 с.
1015924
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
26 грудня (№ 49/50). – 2022. – 16 с.
1015925
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
27 червня (№ 25). – 2022. – 16 с.
1015926
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
28 лютого (№ 8). – 2022. – 16 с.
1015927
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
28 березня (№ 9/12). – 2022. – 16 с.
1015928
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
28 листопада (№ 46). – 2022. – 8 с.
1015929
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
31 жовтня (№ 42/43). – 2022. – 16 с.
1015930
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
31 січня (№ 3/4). – 2022. – 16 с.
1015931
  Кордон М. Освіта України в 1917 - 1920 рр. // Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 57-59. – ISBN 978-966-485-045-9
1015932
  Тимошенко О. Освіта України в контексті розвитку світових освітніх тенденцій // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 3 (34). – С. 90-97
1015933
  Головатий М. Освіта України в контексті світового і національного поступу // Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2010. – № 2 (146). – С. 84-94. – ISSN 0868-8893
1015934
  Вітренко Ю. Освіта України в Системі національних рахунків // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (50). – С.9-22. – ISSN 2078-1016
1015935
  Андрущенко Т. Освіта України в системі цінностей "розколотого світу" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 3 (34). – С. 31-37
1015936
  Левківський К. Освіта України в соціально-економічному вимірі XXI століття / К. Левківський, Л. Івлєва // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 9 (111). – С. 20-29. – ISSN 1682-2366
1015937
  Кремень В. Освіта України в умовах глобалізації або - зміни, котрі назріли // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 74-77
1015938
  Захарченко С.В. Освіта України та її регіонів у міжнародному вимірі конкурентоспроможності (оцінки за методологією IMD-lausanne) // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 13-20. – ISSN 2306-546X


  Інфраструктура знань (освіта) є важливим чинником міжнародної конкурентоспроможності країн і регіонів. За індикаторами освіти IРМ-2012 Україна знаходиться в четвертому десятку провідних країн світу. Серед регіонів країни найвищі оцінки ...
1015939
  Корецька А.І. Освіта України у сучасниїх соціокультурних контекстах // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 32-35
1015940
   Освіта України. Інформаційно-аналітичний огляд : До ІІ Всеукраїнського з"їзду працівників освіти: Політика. Принципи. Стратегія. Структура. Статистика. – Київ : Нічлава, 2001. – 224с.
1015941
   Освіта України: європейський вибір : бібліографічний покажчик. – Рівне : Волинські обереги, 2007. – 64с. – ISBN 978-966-416-085-5
1015942
   Освіта України: крок за кроком // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 29 серпня (№ 155). – С. 8, 17


  "...Ухвалено низку документів для розвитку галузі".
1015943
  Піскун В. Освіта українського зарубіжжя як спосіб відстоювання українських національних інтересів: історичний досвід та сучасна практика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 36-39. – (Українознавство ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються особливості державної стратегії України у сфері освіти українського зарубіжжя. Державна політика повинна базуватися на : єдності державних та громадських чинників, інтегративному підході та розумінні різновіковості освіти в ...
1015944
  Піскун В. Освіта українського зарубіжжя: питання взаємокультуного проникнення в країнах проживання // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 79-82. – ISBN 966-7586-04-09
1015945
  Тимошенко Н. Освіта упродовж життя - головна тенденція розвитку сучасної освіти / Н. Тимошенко, О. Власюк, Т. Дараган // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2018. – № 7/8 (169)
1015946
  Молодиченко В. Освіта упродовж життя: нова місія університету // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 6
1015947
  Сінівуорі Е. Освіта Фінляндії та підготовка педагогів: що варто знати українськими учителям / бесіду вела Н. Харченко // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2019. – Квітень (№ 4). – С. 47-52


  Бесіда з фінськими колегами з відділу освіти (Фінляндія).
1015948
  Астахова В.І. Освіта Харківщини на зламі століть / В.І. Астахова, Л.О. Бєлова // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків, 2002. – Том 8. – с.7-29.


  Історія освіти 90-ті рр. ХХ ст.
1015949
  Зубко А.М. Освіта Херсонщини: історія та сьогодення / А.М. Зубко, В.О. Чабаненко, З.В. Філончук // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (121). – С. 2-6 : фото
1015950
  Вашеняк І.Б. Освіта Хмельниччини: формування сучасного освітнього середовища // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 4 (170). – С. 2-5 : фото
1015951
  Таланчук П. Освіта ХХ1 століття. Самовизначення особистості в контексті інтеграції України до європейського інтелектуального простору / П. Таланчук, В. Малишев, Л. Липова // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С. 206-213.
1015952
  Лич Г.В. Освіта як важлива інвестиція у розвиток людського капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 123-126. – Бібліогр.: на 5 пунктів
1015953
  Бойко С. Освіта як важливий чинник формування національної еліти // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 59-62


  У статті висвітлено актуальність проблеми формування національної еліти, її ролі у житті держави і суспільства. Розкрито роль освіти у формуванні національної еліти. Звернено увагу на необхідність переходу сучасної освіти до ціннісної парадигми. ...
1015954
  Вітренко Ю. Освіта як вид економічної діяльності в Україні : управління економікою: теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 10 (599). – С. 4-15 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1015955
  Загорський В.С. Освіта як визначальний фактор забезпечення сталого розвитку національної економіки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 2 (84). – С. 23-30. – ISSN 1562-0905


  Роль та функції освіти у функціонуванні соціуму. На прикладі системи освіти зарубіжних країн.
1015956
  Качмар О. Освіта як дієвий механізм профілактики й подолання агресивної поведінки особистості // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (153). – С. 24-33. – ISSN 1682-2366
1015957
  Корецька А.І. Освіта як загальнолюдська цінність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 46-47. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1015958
  Градецький А.В. Освіта як засіб виправлення засуджених // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 51-55. – (Серія: Право ; № 1 (47)). – ISSN 1813-338Х
1015959
  Прокопенко А.Л. Освіта як засіб формування соціально-необхідних цінностей // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 68-69
1015960
  Куцепал С.В. Освіта як знаряддя соціальної еволюції // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 167-174. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
1015961
  Старовойт О.В. Освіта як індикатор і збудник локалізації інноваційної культури в економічно-виробничій сфері життєдіяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 139-147
1015962
  Пронкевич О. Освіта як інструмент модернізації суспільства // Будуємо нову Україну : зб. конф., 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: О. Дем"янчук та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – C. 16-17. – ISBN 978-966-518-677-9


  Про виступи учасників круглого столу "Освіта як інструмент модернізації суспільства", який відбувся 26 листопада 2014 р.
1015963
  Новіков В.М. Освіта як інструмент професійної і соціальної мобільності // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2010. – № 2 (14). – С. 26-35. – ISSN 2072-9480
1015964
  Черних О.В. Освіта як комунікативний процес / О.В. Черних. – Київ : ПоліграфКонсалтинг, 2004. – 40с. – ISBN 966-8440-22-6


  Автори розповідають про особливості чумацького промислу в Україні у 16-19 ст. Показано історію появи чумацтва, особливості побуту, традиції та звичаї чумаків.
1015965
  Юшкевич Ю.С. Освіта як найважливіша ланка реалізації морально-етичних цінностей: український контекст // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 103 (№ 12). – С.277-280. – ISSN 2076-1554


  У результаті даного дослідження було зроблено висновок, що найважливішою ланкою реалізації морально-етичних цінностей у суспільстві є система освіти, гуманітарна складова якої має вирішальний вплив на формування моральної людини, духовної особистості, ...
1015966
  Каменська Л.Ф. Освіта як об"єкт міждисциплінарного дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 53-55. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Розкрито теоретичний зміст поняття "освіта" в контексті міждисциплінарної парадигми та виявлено актуальні аспекти предмета дослідження освітньої сфери. The article uncovers the theoretical content of the concept of education in the context of ...
1015967
  Шевцов Сергій Вікторович Освіта як об`єкт історико-філософського аналізу в контексті інтеграції культур : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Шевцов С.В.; Дніпропетр. нац. ун-тет. – Дніпропетровськ, 2000. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1015968
  Новіцька Т.В. Освіта як один із засобів формування особистості в контексті сучасних цивілізаційних тенденцій // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – C. 301-305. – ISSN 2076-1554


  Аналізується процес становлення особистості в контексті сучасних цивілізаційних тенденцій. Підкреслюється визначальна роль освіти для формування світогляду людини. Розглядаються теорії навчання та виховання, їх вплив на розвиток особистості та її ...
1015969
  Волощук Ю.І. Освіта як основа збереження національної ідентичності української національної меншини Румунії // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – С. 104-109. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін ; вип. 11)
1015970
  Рябенко В.О. Освіта як основний вид суспільного виробництва, або місце і роль освіти у категоріальному ряді способу виробництва // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – C. 196-198
1015971
  Давидов П. Освіта як особистісна (індивідуальна) цінність // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 279-286
1015972
  Молодиченко В.В. Освіта як поле вибору цінностей // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 314-322
1015973
  Вітренко Ю.М. Освіта як послуга: економічний аспект // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 4 (89). – С. 50-53. – ISSN 2304-06294
1015974
  Ярошенко О. Освіта як пріоритетний напрям розвитку промислових підприємств та її цифровізація / О. Ярошенко, Н. Вапнярчук // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 4 (36). – С. 7-13. – ISSN 2311-4894
1015975
  Купецал С.В. Освіта як провідна соціальна сила. // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – C. 119-125. – (Філософія ; вип. 45, ч. 2)


  Аналізується значення освіти у функціонуванні глобалізованого суспільства.
1015976
  Ліпін М.В. Освіта як простір конституювання еліти // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 172-174
1015977
  Козак Б. Освіта як реалізація метафізичного потенціалу суспільства // Філософія та освіта : тези сьомої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. "Філософія. Нове покоління" , Київ, НаУКМА, 22-23 берез. 2012 р. / Філософія та освіта, студент.-аспірант. міждисциплін. конф. – Київ, 2012. – С. 5-6
1015978
  Омельченко В. Освіта як реалізація можливостей бути іншим (філософія як стиль і образ думок, дисциплінарна палітра та "конфлікт інтерпретацій") // Філософія та освіта : тези сьомої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. "Філософія. Нове покоління" , Київ, НаУКМА, 22-23 берез. 2012 р. / Філософія та освіта, студент.-аспірант. міждисциплін. конф. – Київ, 2012. – С. 7-8
1015979
  Житарюк І. Освіта як ресурс розвитку // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 171-177
1015980
  Карабань О.М. Освіта як система активного розвитку громадянської активності особистості // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 62. – С. 40-49. – ISSN 2072-1692
1015981
  Линовицька А. Освіта як система суб’єкт-суб’єктних відносин: відповідальність як основа свободи і творчості. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2016. – C. 210-216. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 36 (49)). – ISSN 2518-7821
1015982
  Матіолі М. Освіта як складова безпеки // Україна до НАТО / Центр національної та інформаційної безпеки ; голов ред. А. Мирончук. – Київ, 2023. – № 3/4 (березень-квітень) : Альянс найсильніших. – С. 32-37


  НАТО активно сприяє розвитку освіти та науки, цілеспрямовано фінансуючи проєкти з науково- технічного розвитку, стажування та інших прграм, призначених насамперед для розвитку навичок, знань та підготовленості військових.
1015983
  Фудорова О.М. Освіта як складова людського капіталу в умовах сучасного українського суспільства // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1148. – C. 147-150. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 34). – ISSN 2227-6521
1015984
  Головатий М. Освіта як соціальний феномен: суть та проблеми розвитку // Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2010. – № 3/4 (147/148). – С. 176-181. – ISSN 0868-8893
1015985
  Зоська Яна Освіта як структура і процес у форматі теорії соціальної дії // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 3 (37). – С.106-109. – ISSN 1810-2131
1015986
  Бутурліна О.В. Освіта як творчість особистості // Філософія. Культура. Життя : міжвузівський збірник наукових праць / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 39. – С. 147-156. – ISSN 2077-7450
1015987
  Мороз В.М. Освіта як фактор впливу на формування якісних характеристик трудового потенціалу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 432-437. – (Право. Економіка. Управління)
1015988
  Кияниця Ю.Ю. Освіта як фактор економічного зростання // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" : зб. матеріалів ХVІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 24-25 квіт. 2014, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 128-130. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1015989
  Каленюк І.С. Освіта як фактор забезпечення конкурентоспроможності країни / І.С. Каленюк, Л.Л. Антонюк // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 48-54


  В статті досліджується такий важливий фактор забезпечення конкурентоспроможності країни на міжнародному рівні як освіта.І Досягнення конкурентних переваг аналізується на прикладі досвіду різних країн у формуванні нової якості освіти. In article such ...
1015990
  Страшко В. Освіта як фактор конкурентоспроможності робочої сили // Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об"єднаних територіальних громадах : матеріали доп. та тез круглого столу (18 квіт. 2019 р.) / Ін-т підгот. кадрів Держ. служби зайнятості України, Полтав. держ. аграрна акад., Укр. асоціація район. та обл. рад [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, П.В. Ворона, Ю.М. Андрійчук та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 197-199. – ISBN 978-617-649-062-3
1015991
  Авксентьєв М.Ю. Освіта як фактор макро-економічного розвитку в сучасному світі / М.Ю. Авксентьєв, В.П. Павленко // Вчені записки Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" : збірник наукових праць / Державний, вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 94-99


  Викладено матеріал, який стосується доведення значного впливу вищої освіти на макроекономічний розвиток держави. Наведено конкретні статистичні дані аналізу, які підтверджують той факт, що освіта впливає на покращення матеріального становища не тільки ...
1015992
  Рядинська І.А. Освіта як фактор формування людського капіталу та економічного зростання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 3 (530) : Зарубіжний досвід регіонального розвитку після воєнних конфліктів. – С. 33-37. – ISSN 2222-4459
1015993
  Полив"яна Н.М. Освіта як чинник ефективної зайнятості населення // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства": До 170-річчя Київсбкого нац. ун-ту імені тараса Шевченка; До 60-річчя економічного фак-ту / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 35-39
1015994
  Міщук Н.В. Освіта як чинник конкурентоспроможності молоді на ринку праці // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. ; редкол.: Варченко О.М., Губень Ю.Е., Дем"яненко М.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 1/2 (78). – С. 80-86. – ISSN 2309-1533
1015995
  Чубарева О.О. Освіта як чинник підвищення ролі естетичного в аксіологічному полі сучасних студентів // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 322-328. – ISSN 2076-1554
1015996
  Прокопенко А.Л. Освіта як чинник соціальних змін : (методологічний аспект): Дис. ...канд.філос.наук: Спец.09.00.03 - соціал. філос. та філос іст. / А.Л. Прокопенко; КНУТШ. – Київ, 2007. – 183л. – Бібліогр.: л.165-183
1015997
  Прокопенко А. Освіта як чинник соціальних змін / Андрій Прокопенко. – Київ : Четверта хвиля, 2008. – 160с. – ISBN 978-966-529-173-2
1015998
  Прокопенко Андрій Леонідович Освіта як чинник соціальних змін (методологічний аспект) : Автореф. дис. ... канд. філософських наук; 09.00.03 / Прокопенко А.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібл.: 10 назв
1015999
  Кулініч О.А. Освіта як чинник соціально-економічного розвитку / О.А. Кулініч, Л.М. Зарецька // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2014. – Вип. 1 (19). – С. 40-51. – ISSN 2312-394X


  Досліджено роль освіти в економічному розвитку в умовах становлення ринкових відносин в Україні. Проаналізовано зміни освітніх потреб суспільства при переході до постіндустріального розвитку. Уточнено соціально-економічну суть освітньої послуги. ...
1016000
  Линовицька О. Освіта як чинник соціокультурного розвитку особистості // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 2 (41). – С. 20-26. – ISSN 2078-1016
<< На початок(–10)1011101210131014101510161017101810191020(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,