Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1011101210131014101510161017101810191020(+10)В кінець >>
1012001
  Литвин В. "Початок мудрості - у визнанні фактів". // Голос України, 2004. – 29 квітня


  Виступ Голови Верховної Ради України в Асоціації зовнішньої політики "Товариство Паасківі" (Гельсінкі, Фінляндія) в рамках офіційного візиту до Фінляндської Республіки 27 квіт. 2004 р.
1012002
   "Початок Русі: Південь і Північ" : (матеріали круглого столу) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 4-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247
1012003
   "Початок Русі: Південь і Північ" : (матеріали круглого столу) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 4-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247
1012004
  Сидоровский Л.И. "Почаще пойте песни Революции..." / Л.И. Сидоровский. – Л., 1987. – 96с.
1012005
  Стахорский Д.В. По-человечески / Д.В. Стахорский. – Сыктывкар, 1975. – 198с.
1012006
  Тедеєв Анатолій Федорович Початково-крайові задачі для квазілінійних вироджених параболічних рівнянь в областях з некомпактною межею : Автореф... доктора фізико-математ.наук: 01.01.02 / Тедеєв Анатолій Федорович; Ін-тут прикл. математ. і механіки Нац. академії наук України. – Донецьк, 1998. – 24л.
1012007
  Басенко К.Я. Початок : історичний роман / К.Я. Басенко. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 551 с.
1012008
  Басенко К.Я. Початок : роман / К.Я. Басенко. – Київ, 1982. – 583 с.
1012009
  Басенко К. Початок : історичний роман [про події в Україні на початку XVII ст.] / Костянтин Басенко. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – 539, [2] с. – (Український історичний роман. УІР). – ISBN 966-7009-23-8
1012010
  Шупта-В"язовська Початок "Журналу" Тараса Шевченка: особливості творчого труда письменника // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 86-96. – ISSN 2312-6809
1012011
  Сірук М. Початок "радянського Нюрнберга"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 18 квітня (№ 68)


  Європейський суд з прав людини визнав трагедію в Катині воєнним злочином.
1012012
  Наєнко М. Початок XX століття: пошук методології // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2017. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.2] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 352-358. – ISBN 978-966-00-1565-4
1012013
  Владиченко Л.Д. Початок XX століття: формування діалогічної думки // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 22-23
1012014
  Скіра Ю.Р. Початок акції порятунку євреїв митрополитом Андреєм Шептицьким у серпні 1942 р. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 82-87. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 25 (1)). – ISSN 2412-5334
1012015
  Патриляк І. Початок антигітлерівського повстання ОУН (б). Проблеми датування // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / М-во культури України ; М-во оборони України, Держ. ком. архівів України [та ін.; редкол.: Легасова Л.В. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років", 2011. – С. 628-645. – ISBN 978-966-97201-1-5
1012016
  Григорчук М. Початок атомної ери // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 6 (56). – С. 26-36. – ISSN 1819-7329
1012017
   Початок біографії. – К., 1969. – 199с.
1012018
  Малявський Ю.К. Початок біографії. / Ю.К. Малявський. – Львів, 1956. – 48с.
1012019
  Швидченко Т. Початок боротьби армії УНР з Червоною армією в рамках Першого Зимового походу (1919 - 1920) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – СЧ. 28-29
1012020
  Король В.Ю. Початок Великої Вітчизняної війни в Україні: нові аспекти проблеми / В.Ю. Король, Ю.О. Ніколаєць // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 67-74. – (Історія ; Вип. 36)


  Розглядається одна з маловідомих сторінок Великої Вітчизняної війни - захоплення в полон радянських солдат на початку вторгнення фашистських військ на територію Радянського Союзу та сумна доля радянських військовополонених.
1012021
  Рожко А. Початок весни / А. Рожко. – Х, 1957. – 56с.
1012022
  Десятерик Д. Початок весни. Реквієм // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 27 лютого (№ 36). – С. 9


  Дев"ять днів Небесній Сотні.
1012023
  Непомнящий Андрій Початок вивчення писемних джерел з історії Кримського ханату // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі"; Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 297-303. – ISBN 966-7865-75-4
1012024
  Шитова Л. Початок виликого шляху // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 22-23.
1012025
  Бурак Олена Початок вишуканого відпочинку в європейському потязі! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 23-24 : фото. – ISSN 1998-8044
1012026
  Вєтров І. Початок відродження машинобудівної галузі в Україні 1943 - 1945 рр.: основні тенденції та проблеми / І. Вєтров, О. Сушко // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / М-во культури України ; М-во оборони України, Держ. ком. архівів України [та ін.; редкол.: Легасова Л.В. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років", 2011. – С. 688-699. – ISBN 978-966-97201-1-5
1012027
  Огаренко В.М. Початок відродження недержавного сектора вищої школи в Україні // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 21. – С. 141-147. – (Серія "Історичні науки")
1012028
  Кочура Панас Початок вічного ч.1 / Кочура Панас. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 512 с.
1012029
  Кочура Панас Початок вічного ч.1 / Кочура Панас. – Київ : Дніпро, 1980. – 454 с.
1012030
  Гирич І. Початок галицького і наддніпрянського сепаратизму. М. Грушевський як каталізатор українського відокремлення від Росії і Польщі // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / І.Б. Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – С. 293-296. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9
1012031
  Маттеус Ю. Початок Голокосту та війна проти Радянського Союзу // Бабин Яр: масове убивство і пам"ять про нього : матеріали міжнар. наук. конф., 24-25 жовт. 2011 р., м. Київ / Inst. fransais Ukraine, Ком. "Бабин Яр" ; Укр. центр вивч. історії Голокосту, Громад. ком. для вшанування пам"яті жертв Бабиного Яру ; [редкол.: В. Нахманович та ін.]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2017. – С. 164-188. – ISBN 978-966-2214-11-6
1012032
  Вольська О.П. Початок громадського руху в НДР за суспільно-політичні перетворення (літо-осінь 1989 р.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64-67. – (Історія ; Вип. 49)


  Висвітлюються за матеріалами вітчизняної та німецької періодичної преси, документальних збірників перші кроки розвитку масового опозиційного руху в НДР, який став одним з етапів до возз"єднання Німеччини.
1012033
  Пугач В. Початок демократичної трансформації франкізму в Іспанії наприкінці 1950-х - першої половини 1970-х років // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 42-43
1012034
   Початок десталінізації в Україні : (до 40-річчя закритої доповіді М. Хрущова на XX з"їзді КПРС) : матеріали "круглого столу" в Інституті історії України НАН України (26 лютого 1996 р.). – Київ : Ін-т іст. Укр. НАНУ, 1997. – 132 с. – ISBN 966-02-0046-3
1012035
  Свілас С. Початок діяльності Білоруської РСР та Української РСР в ЮНЕСКО // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 45-49. – (Історичні науки)


  На основі архівних документів, мемуарів, радянської та сучасної історіографії розглянуто вступ і перший досвід участі Білоруської РСР і Української РСР в діяльності ЮНЕСКО. Виявлено причини, умови та обставини вступу республік до Організації, позицію ...
1012036
  Кудінов І.О. Початок діяльності української трудової армії (лютий - квітень 1920 року) // Вісник аграрної історії : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 43-49
1012037
  Сисоєнко Г.І. Початок досудового розслідування // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 231-233. – ISBN 978-617-7272-11-2
1012038
  Фаринник В. Початок досудового розслідування за Кримінальним процесуальним кодексом України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 16-22 червня (№ 24)
1012039
  Дуда В.Я. Початок досудового розслідування у злочинах про порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом, учинених організованою злочинною групою // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 7-10. – ISSN 1609-0462
1012040
  Погорецький М.А. Початок досудового розслідування: окремі проблемні питання // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 93-103


  На підставі наукового аналізу літературних джерел, положень Кримінально-процесуального кодексу України 1960 р. та чинного Кримінального процесуального кодексу України, в статті досліджуються теоретичні та практичні проблемні питання початкового етапу ...
1012041
  Гулай В. Початок Другої світової війни та зовнішньополітичні орієнтації населення Західної України // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 88-93. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 9 (258)). – ISSN 1729-360Х
1012042
  Федченко П.М. Початок журналістики в Києві / П.М. Федченко, 1959
1012043
  Федченко П.М. Початок журналістики в Харкові / П.М. Федченко, 1957. – 89-115с.
1012044
  Канигін Ю. Початок і кінець часів. Новий погляд на історію : Новий погляд на історію / Ю.М.Канигін. – Київ : А.С.К., 2005. – 448с. – ISBN 966-319-098-1
1012045
  Ставнюк В.В. Початок і методи проведення реформ Солона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 112-115. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто деякі аспекти початку та методів проведення реформ Солона в Афінах VI ст. до Р. Х. The article deals with some aspects of the beginning and methods of Solon"s reforms taking in Athens in the 6-th cent. B. C.
1012046
  Пархоменко В. Початок історично-державного життя на Україні. / В. Пархоменко. – Х., 1925. – 55с.
1012047
  Пархоменко В.О. Початок історично-державного життя на Україні. / В.О. Пархоменко. – К., 1925. – 37с.
1012048
  Яченко Роман Початок історії митної справи на Прикарпатті // Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 30-32
1012049
  Яцина О. Початок кам"яного житлового будівництва // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 12 (209). – С. 2-11. – ISSN 0131-2685


  Харків - одне з небагатьох великих міст України, в якому збереглося чимало зразків українського житлового будівництва.
1012050
  Геєць М. Початок катастрофи 1941-го / М. Геєць, Л. Легасова, О. Лисенко // Україна: 100 днів війни. 22 червня - 29 вересня 1941 р. : дослідження, документи, свідчення / Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс, Ін-т історії України НАН України ; [авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2016. – C. 10-24. – ISBN 978-617-7158-08-9
1012051
  Завгородня Г.Я. Початок Києво-Печерського друкарства 1616 - 1624 рр. // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, М.Ю. Брайчевський, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2002. – 2001 рік : Літературна і видавнича діяльність Києво-Печерської лаври XI-XX ст. – С. 90-91. – ISBN 966-7671-23-2
1012052
  Безручко О.В. Початок кінопедагогічної діяльності І.П.Кавалерідзе // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 286-294


  Стаття присвячена дослідженню педагогічної діяльності видатного укр. кінорежисера і скульптора І.П. Кавалерідзе (1887-1978) у контексті становлення мистецької кіноосвіти на Україні. На основі всебічного аналізу широкої жерельної бази і залученню до ...
1012053
  Безручко О. Початок кінопедагогічної діяльності Олександра Довженка // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 12 (161)
1012054
  Гайсенюк В.В. Початок кінця. Москвофіли у Великій війні (1914-1918) / Віталій Гайсенюк. – Біла Церква : Олександр Пшонківський, 2017. – 303, [1] с. : іл., портр. – Висновки укр., нім. мовами. – Бібліогр.: с. 266-303 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-604-125-2
1012055
  Бабич О.І. Початок книгописання в Києво-Печерському монастирі у контексті гуманітарної інтервенції давньоруського суспільства // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 22-30
1012056
  Гребенніков Ю. Початок курганного будівництва у Північному Причорномор"ї (на прикладі пам"ятників Степового Побужжя): архітектурний та ідеологічний аспекти проблеми / Ю. Гребенніков, Л. Смирнов // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2015. – № 3 (11), (липень - вересень). – С. 21-30. – ISSN 1998-4634
1012057
  Леонов І.Г. Початок ленінського етапу в розвитку марксизму / І.Г. Леонов. – Одеса, 1959. – 31с.
1012058
  Кеба О.В. Початок літературного твору: модерністська версія // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 66
1012059
  Непомнящий А.А. Початок наукового вивчення Криму // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 50-57
1012060
  Мельник Л. Початок наукового українознавства (М. Максимович) // Утвердження ідеї українського національного самовизначення : (кінець XVIII-початок XX ст.) / Л. Мельник. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Сергійчук М.І., 2012. – С. 15-26. – ISBN 978-966-2911-50-3
1012061
  Петрик А.М. Початок наукової діяльності Андрія Яковліва (1872–1955). Ранні роботи // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 104 (№ 1). – C. 20-22. – ISSN 2076-1554
1012062
  Пилипчук О.Я. Початок наукової діяльності визначного вітчизняного зоолога О. О. Ковалевського // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 168-181. – ISSN 2415-7422
1012063
  Грищенко Т.А. Початок наукової кар"єри З. Бжезінського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 36-40. – (Історія ; Вип. 51)


  Стаття охоплює гарвардський період наукової діяльності З. Бжезінського (50-ті роки). Автор аналізує його внесок у розвиток американської радянології і дає оцінку раннім теоретичним поглядам майбутнього геостратега на зовнішню політику та міжнародні ...
1012064
   Початок національно-визвольної війни українського народу в середині XVII ст. Богдан Хмельницький - видатний політичний, дипломатичний і військовий діяч України // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – червень (№ 12). – С. 14-16
1012065
  Волков Т. Початок новітнього етапу "ольстерської проблеми" та Лейбористська партія Великої Британії (1968-1970) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 13-14
1012066
  Єфремов С.О. Початок нової доби. Радівська публіцистика. 1917, березень - серпень / Сергій Єфремов ; [упоряд, примітки і вступ. ст. М.І. Цимбалюк]. – Київ : Просвіта, 2011. – 381, [3] с. – Примітки: с. 333-369. – ISBN 978-966-2133-75-2
1012067
  Бабій Б.М. Початок нової ери в історії українського народу // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 7
1012068
  Харченко Л.А. Початок нової філософії - з Якоба Беме? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 138-139. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1012069
  Богачов А. Початок новочасної герменевтики // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (24) : Герменевтика тексту та герменевтика долі. – С. 134-145. – ISSN 2410-2601
1012070
  Мицик Ю. Початок опису Ніжинського полку у класичному творі О.М. Лазаревського / Ю. Мицик, І. Тарасенко // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – Вип. 17 (20). – С. 86-94. – (Серія " Ніжинознавчі студії" ; № 11). – ISSN 2078-063X
1012071
  Дякова Олена Початок організованого життя українських іммігрантів у Австралії, роль церкви у формуванні національно свідомої спільноти // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 275-281
1012072
  Безручко О. Початок педагогічної діяльності О. П. Довженка у КДІКу (за документами ЦДАВО та ЦДАМЛМ України) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 290-313
1012073
  Кемінь Г. Початок Першої світової війни в австрійській літературі (за мотивами збірки оповідань Германа Блюменталя "Галичина. Вал на Сході") // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Т. 3 : Матеріали Міжнародної конференції "Галичина періоду Першої світової війни у літературі, мистецтві та історії" (Дрогобич, 6-9 квіт. 2014 р.) / ред.-упоряд.: Я. Лопушанський, О. Радченко]. – С. 109-112. – ISBN 978-617-7235-61-2


  Герман Блюменталь (1880–1942) з Болехова, маловідомий галицький письменник, у науковій розвідці про якого дослідниця Гання Кемінь простежує біографію митця крізь призму Першої світової війни. Мабуть, найвідомішою його збіркою є "Галичина. Східний вал".
1012074
  Ільченко А.П. Початок політичної кар"єри Л.Д. Кучми // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 33. – С. 192-201. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1012075
  Жарраф Мохамед Початок політичної модернізації в Марокко // Господар великої справи. Штрихи до портрета Леоніда Васильовича Губерського, 2001


  Найважливіші події політичного життя Марокко: прийняття першої в історії країни конституції 1962 року.
1012076
  Семена М. Початок правової десталінізації // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22-23 червня (№ 107/108)


  Ухвалення в першому читанні проекту закону, який поверне депортованим народам та особам їхні права й засудить депортацію як злочин.
1012077
  Каріков С.А. Початок Реформації у герцогстві Саксонському // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во. – Харьков, 2013. – Вып. 12. – С . 104-110. – ISSN 2309-6608
1012078
  Буцько М.О. Початок робітничого руху і поширення марксизму в Росії (1883-1894 рр.) / М.О. Буцько, Й.Д. Ремезовський. – Київ, 1960. – 80с.
1012079
  Яровий О. Початок світу // Сполучник : альманах літературної творчості / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Грицик Л.В., Костенко Н.В., Астаф"єв О.Г. [та ін.]. – Київ, 2013. – [Вип. 8]. – С. 7-10


  Про черговий, восьмий випуск альманаху.
1012080
  Черняков Б.І. Початок систематичного ілюстрування періодики : Матеріали до лекції / Б.І. Черняков; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – 31с. – (Зображальна журналістика: проблеми історії і теорії : Лекційний фонд Інституту журналістики ; Вип. 2 : Формування аудиторії та типології ілюстрованих періодичних видань першої половини 19 ст.)
1012081
  Заболотна І. Початок співпраці І.П. Крип"якевича з М.С. Грушевським // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2004. – Т. 11/12. – С. 629-632. – (Нова серія ; вип. 8/9)
1012082
  Петренко Н.Й. Початок срібного міста / Н.Й. Петренко. – К, 1972. – 160с.
1012083
  Деміда М.А. Початок сталінського суду: за матеріалами особливої папки (1924-1925 рр.) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. В.Г. Лукашевич. – Запоріжжя, 2016. – С. 4-8. – (Серія: Право ; № 3/4 (54)). – ISSN 1813-338Х
1012084
  Старченко Н. Початок станової диференціації населення Великого князівства Литовського в інтерпретації В.Б. Антоновича // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 100-106
1012085
  Січкаренко Г. Початок структурних перетворень в системе вищої освіти незалежної України // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2012. – Т. 15, ч. 2/3. – С. 73-79
1012086
  Січкаренко Галина Початок структурних перетворень в системі вищої освіти незалежної України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 179-182. – Бібліогр. в кінці ст.


  На основі архівних джерел аналізуються процеси реформування на початку 1990-х років національної системи вищої освіти: формування ступеневої освіти, мережі ВНЗ, структури підготовки, працевлаштування випускників тощо.
1012087
  Січкаренко Г. Початок структурних перетворень в системі вищої освіти незалежної України. // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2009. – Т. 12, ч. 1. – С. 59-64.
1012088
  Полякова Л. Початок сучасного державотворення та основні моменти розвитку органів виконавчої влади в незалежній україні (1991-1999 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 1 (101). – С. 79-83. – ISSN 1728-9343
1012089
  Третьякова М. Початок та припинення трудових відносин з керівництвом підприємства // Вісник законодавства України : Інформаційно-довідкові матеріали,анотації,коментарі,консультації. – Київ, 2002. – № 21. – С.52-53
1012090
  Крупач М. Початок таборової діяльності Євгена Маланюка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 73-87. – ISSN 0130-528Х


  Розглянуто суперечності, які виникають у процесі висвітлення діяльності Є. Маланюка в перші місяці інтернування на території Польщі, зокрема, у таборі для інтернованих воїнівАрмії УНР міста Пйотркова
1012091
  Шевченко В.Ф. Початок українізації збройних сил доби Центральної Ради // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / Національний університет оборони України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 112-115
1012092
  Іларіон Початок українського друкарства // Наша культура : науково-популярний місячник української культури. – Вінніпег, 1952. – Рік 15, ч. 1(178), листопад. – С. 4-10
1012093
   Початок української колонізації Канади // Український голос. – Вінніпег, 2016. – 16 жовтня (ч. 19/20). – С. 9
1012094
  Редчиць Н. Початок Української революції // Історія України. – Київ, 2012. – жовтень (№ 37/38)


  Історія України. Рівень стандарту, академічний. 10 коас.
1012095
  Січкаренко Г. Початок формування державної політики в галузі вищої освіти в Україні (кінець 1980-початок 1990 рр.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (43). – С. 19-30.
1012096
  Панфілова Т.О. Початок формування і становлення структур українського громадянського суспільства у другій половині XVI - першій половині XVII століть (козацька доба) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 9-13. – (Серія : Історія ; вип. 1 (32))
1012097
  Набока О. Початок формування концептуальних засад зовнішньої політики США: дипломатія Вашингтону в Японії в 50 - 60-рр. ХІХ ст. // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 134-141
1012098
  Нагірняк О. Початок формування українознавчих досліджень у Наддніпрянській Україні (кінець XVIII - перша третина XIX століття) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 115-140. – ISSN 0869-3595
1012099
  Нагірняк О. Початок формування українознавчих досліджень у Наддніпрянській Україні (кінець XVIII - перша третина XIX століття) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 1/2 (83/84). – С. 115-140. – ISSN 0869-3595
1012100
  Никін Початок християнства на Русі / Никін, (Лисенко) // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах..Спецвипуск / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 67/68 : Хрестителі землі Руської. – С. 35-61.
1012101
  Дяченко В.І. Початок цивілізованого регулювання війн і збройних сутичок нормами первісного права і бойової моралі в процесі становлення і розвитку міжнародного гуманітарного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 147-155.
1012102
  Волиняк П. Початок шкільного року і асиміляція // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 198/199, липень/серпень : липень/серпень. – С. 12-14
1012103
   Початок шляху. Документи та спомини соратників // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 89-103 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
1012104
  Качинский Н.А. Почва / Н.А. Качинский. – М., 1940. – 100с.
1012105
  Мамытов А.М. Почва гор средней Азии и Южного Казахстана / А.М. Мамытов. – 2-е ид. – Фрунзе, 1987. – 310с.
1012106
  Карпачевский Л.О. Почва и биологическое разнообразие // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 710-712. – ISSN 0032-180Х
1012107
  Нечаев А.П. Почва и ее история / А.П. Нечаев. – М.-Пг., 1923. – 79с.
1012108
   Почва и ее охрана. – Москва : Знание, 1980. – 96с. – (Знание ; № 4 ; Человек и природа)
1012109
  Адамов Н.П. Почва и ее происхождение : курс для сред. учеб. заведений и для самообразования / Н.П. Адамов. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1907. – [2], 225 с. : ил. – Библиогр.: "Список главнейших трудов, рекомендуемых как пособие при изучении почв России" (14 назв.)
1012110
  Мещерский А.П. Почва и климат советской России / А.П. Мещерский. – Изд. 2-е. – Л, 1926. – 23с.
1012111
  Тарасов Н.М. Почва и полезные ископаемые. / Н.М. Тарасов. – Л., 1947. – 51с.
1012112
  Петербургский А.В. Почва и растение / А.В. Петербургский. – Москва : Сельхозидат, 1952. – 96с.
1012113
  Петербургский А.В. Почва и растение / А.В. Петербургский. – М, 1952. – 96с.
1012114
  Гедройц К.К. Почва как культурная среда для сельскохозяйственных растений. Почвенные коллоиды и солоцеватость почв : По данным Агрохим. отд. Носовской с.-х. опытной станции. Популярный очерк / К.К. Гедройц; Носовская сель.-хоз. опытная станция. – Киев, 1926. – 66с. – (Издания Опытной станции : Отдел агрохимический ; Вып. 42)
1012115
  Полянский И.И. Почва как предмет школьного естественно-исторического изучения / И.И. Полянский. – 107с.
1012116
  Полянский И.И. Почва как предмет школьного естественно-исторического изучения / И.И. Полянский. – Изд. 2-е, доп. – Л., 1925. – 124с.
1012117
  Мигунова Е.С. Почва как среда обитания растений. Экологическое почвоведение // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 84. – С. 112-121. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0587-2596
1012118
  Гиляров М.С. Почва как среда перехода беспозвоночных от водного образа жизни к наземному в процессе эволюции / М.С. Гиляров. – М.-Л., 1944. – 134-138с.
1012119
  Фокин А.Д. Почва, биосфера и жизнь на Земле / А.Д. Фокин. – М., 1986. – 177с.
1012120
  Качинский Н.А. Почва, ее свойства и жизнь / Н.А. Качинский. – Москва : Академия наук СССР, 1951. – 240с.
1012121
  Качинский Н.А. Почва, ее свойства и жизнь / Н.А. Качинский. – Москва : Наука, 1975. – 289с.
1012122
  Панников В.Д. Почва, климат, удобрение и урожай / В.Д. Панников, В.Г. Минеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 512с.
1012123
  Панников В.Д. Почва, климат, удобрение и урожай. / В.Д. Панников, В.Г. Минеев. – М., 1977. – 416с.
1012124
   Почва, удобрение, урожай. – Горки, 1973. – 172с.
1012125
  Карпачевский Л.О. Почва. мелиорация и охрана природы / Л.О. Карпачевский. – М., 1987. – 60с.
1012126
  Раманаускене А К. Почвенная альгофлора и ее динамика в опытном поле севооборота. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.094 / Раманаускене К.А,; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1970. – 23л.
1012127
  Роде А.А. Почвенная влага / А.А. Роде. – Москва : АН СССР, 1952. – 456с.
1012128
  Вериго С.А. Почвенная влага : Применительно к запросами сельского хозяйства / С.А. Вериго, Л.А. Разумова; Кулик М.С. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 328с.
1012129
  Томилова В.Н. Почвенная зоология. / В.Н. Томилова. – Иркутск, 1978. – 67с.
1012130
  Рожков В.А. Почвенная информатика / В.А. Рожков. – М, 1989. – 219с.
1012131
  Холодный Н.Г. Почвенная камера как метод исследования почвенной микрофлоры / Н.Г. Холодный, 1933. – С. 321-329
1012132
   Почвенная карта Азиатской части СССР. – Л., 1930. – с.
1012133
  Прасолов Л.И. Почвенная карта Азиатской части СССР. / Л.И. Прасолов. – Л., 1930. – 14с.
1012134
  Кириллова В.А. Почвенная карта Европейской России 1900 года как источник информации для агроэкологической оценки земель центральных губерний (исторический аспект) / В.А. Кириллова, И.О. Алябина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 3-12 : рис., табл. – Библиогр.: с. 11-12. – (Почвоведение ; № 2). – ISSN 0201-7385
1012135
   Почвенная карта Европейской части СССР, 1947. – с.
1012136
  Благовидов Н.Л. Почвенная карта и её использование / Н.Л. Благовидов, Селль-Бекман. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1954. – 120с.
1012137
  Лобова Е.В. Почвенная карта Казахской ССР / Е.В. Лобова. – Москва, 1946. – 2с.
1012138
  Михайлов И.С. Почвенная карта российской Арктики масштаба 1 : 1000 000: содержание и опыт составления // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 4. – С. 411-419 : рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0032-180Х
1012139
  Садовников И.Ф. Почвенная картография / И.Ф. Садовников. – Москва, 1952. – 126с.
1012140
  Каппен Г. Почвенная кислотность / Г. Каппен. – М., 1934. – 392с.
1012141
  Мишустин Е.Н. Почвенная кислотность как фактор, определяющий появление в почве нективного азотобактера. / Е.Н. Мишустин, З.И. Бахарева, 1939. – С. 1063-1072
1012142
  Каспиров А.И. Почвенная корка и борьба с ней / А.И. Каспиров. – Изд. 2-е. – Москва ; Ленинград, 1958. – 142 с.
1012143
  Пилипенко Алексей Федосеевич Почвенная мезофауна лесных биогеоценозов Юго-Восточной Украины : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Пилипенко Алексей Федосеевич; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1973. – 18л.
1012144
  Сабирова О.Р. Почвенная мезофауна пустынь Туркменистана / О.Р. Сабирова. – Ашхабад, 1990. – 156с.
1012145
  Мирчинк Т.Г. Почвенная микология / Т.Г. Мирчинк. – М., 1976. – 207с.
1012146
  Мирчинко Т.Г. Почвенная микология / Т.Г. Мирчинко. – М., 1988. – 220с.
1012147
  Федоров М.В. Почвенная микробиология : учебн. пособие / М.В. Федоров. – Москва : Советская наука, 1954. – 484с.
1012148
  Новогрудский Д.М. Почвенная микробиология / Д.М. Новогрудский. – Алма-Ата, 1956. – 402с.
1012149
  Пошон Ж. и Баржак Г Почвенная микробиология / Ж. и Баржак Г Пошон. – М., 1960. – 560с.
1012150
   Почвенная микробиология. – М., 1979. – 316с.
1012151
  Седлецкий И.Д. Почвенная рентгенография : ( изучение почвенных коллоидов методом диффракции рентгеновских лучей) / И.Д. Седлецкий; Под ред. И.Н. Антипова-Каратаева. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1939. – 152с.
1012152
  Вершинин П.В. Почвенная структура и условия её формирования / П.В. Вершинин. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1958. – 188с.
1012153
   Почвенная съемка : Руководство по полевым исследованиям и картированию почв. – Москва : АН СССР, 1959. – 348с.
1012154
  Евдокимова Т.И. Почвенная съемка : учеб. пособ. для студ. ун-тов и с.-х. вузов / Т.И. Евдокимова; зав. ред. Н.М. Глазкова, ред. Н.А. Жук. – Москва : Московский университет, 1981. – 264 с. : ил., табл. – бібліогр.: с. 261-263
1012155
  Евдокимова Т.И. Почвенная съемка : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. "Агрохимия и почвоведение" / Т.И. Евдокимова; зав. ред. Н.М. Глазкова, ред. Н.А. Жук. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Московский университет, 1987. – 270 с.
1012156
  Криволуцкий Д.А. Почвенная фауна в кадастре животного мира / Д.А. Криволуцкий. – Ростов-на-Дону, 1985. – 96 с.
1012157
  Шиперович В.Я. Почвенная фауна в различных типах леса / В.Я. Шиперович. – [Москва], 1937. – [10] с. – Отд. оттиск из: Зоологический журнал, 1937, т. 16, вып. 2 (с. 301-309)
1012158
  Стегаереску О.П. Почвенная фауна виноградников Молдавии и действие на нее фумигантов. : Автореф... Канд.биол.наук: / Стегаереску О.П.; АН Молд.ССР.Ин-т зоологии. – Кишинев, 1967. – 26л. – Бібліогр.:с.19-20
1012159
   Почвенная фауна и почвенное плодородие. – М., 1987. – 776с.
1012160
  Сабирова О. Почвенная фауна под пескоукрепительными растениями Восточных Каракумов / О. Сабирова. – Ашхабад, 1977. – 100 с.
1012161
   Почвенная фауна Северной Европы. – М., 1987. – 174с.
1012162
   Почвенная фауна Среднего Поволжья. – М., 1964. – 176с.
1012163
  Воронова Л.Д. Почвенная фауна южной тайги Пермской области и ее изменение под влиянием пестицидов : Автореф... канд. биол.наук: 111.098 / Воронова Л.Д.; АН СССР. Ин-т эволюционной морфологии и экологии животных. – М., 1971. – 24л.
1012164
  Кугините З.П. Почвенная эрозия на суглинистых склонах северо-восточной части Литовской ССР. : Автореф... Канд.геогр.днаук: 11.690 / Кугините З.П.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1970. – 26л.
1012165
  Шабаев В.П. Почвенно-агрохимические аспекты ремедиации загрязненной свинцом серой лесной почвы при внесении стимулирующих рост растений ризосферных бактерий // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 601-611 : табл. – Библиогр.: 35 назв. – ISSN 0032-180Х
1012166
   Почвенно-агрохимические и экологические проблемы формирования высокопродуктивных агроценозов : Тезисы докладов. – Пущино, 1988. – 249с.
1012167
   Почвенно-биогеоценологические исследования на Северо-Завадном Кавказе. – Пущино, 1990. – 159с.
1012168
   Почвенно-биогеоценотические исследования в лесных биогеоценозах. – М., 1980. – 160с.
1012169
   Почвенно-биоклиматическое районирование СССР. – Л., 1959. – 36с.
1012170
  Федорко А.А. Почвенно-биологические основы создания древесно-кустарниковых насаждений разных конструкций на песчано-ракушечных накоплениях. : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.03.04 / Федорко А.А.; Укр. с.-х. академия. – К., 1975. – 24л.
1012171
  Липшиц С.Ю. Почвенно-ботанические исследования и проблема сельского хозяйства в Центральной части долины реки Камчатки / С.Ю. Липшиц, Ю.А. Ливеровский. – М.-Л., 1937. – 220с.
1012172
   Почвенно-генетическое районирование: принципы, задачи, структура, приложение / И.И. Лебедева, С.В. Овечкин, Т.В. Королюк, М.И. Герасимова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 715-727 : табл., рис. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0032-180Х
1012173
   Почвенно-географические и ландшафтно-геохимические исследования для целей сельского хозяйства и поиск полезных ископаемых. – Москва : МГУ, 1964. – 236с.
1012174
   Почвенно-географические исследования и использование аэрофотосъемки в картировании почв. – Москва : АН СССР, 1959. – 260с.
1012175
  Зонн И.С. Почвенно-географические особенности оросительных мелиораций дельтовой равнины р. Ефрат : Автореф... канд. географ.наук: 11.690 / Зонн И.С.; Моск. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – Москва, 1970. – 24л.
1012176
   Почвенно-географический ландшафт и ландшафтно-геохимические исследования в зоне БАМ. – Новосибирск, 1980. – 183с.
1012177
  Глазовская М.А. Почвенно-географический очерк Австралии / М.А. Глазовская. – Москва, 1952. – 232 с.
1012178
  Шокальская З.Ю. Почвенно-географический очерк Африки. Условия почвообразования, почвы и их распределение. / З.Ю. Шокальская. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1948. – 408 с.
1012179
  Герасимов И.П. Почвенно-географический очерк песчаных районов Приаралья / И.П. Герасимов, Е.В. Лобова. – Москва; Ленинград, 1932. – 50 с.
1012180
  Урусевская И.С. Почвенно-географическое районирование как научное направление и основа рационального землепользования / И.С. Урусевская, И.О. Алябина, С.А. Шоба // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 9. – С. 1020-1035 : табл. – Библиогр.: 42 назв. – ISSN 0032-180Х
1012181
  Андрианова Г.А. Почвенно-геохимическая провинция Центральной Якутии с континентальным засолением почв над многолетней мерзлотой : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 121 / Андрианова Г.А. ; Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И. Вернадского АН СССР. – Москва, 1971. – 29 с. – Бібліогр.:с.28-29
1012182
  Ковда В.А. Почвенно-геохимические показатели нефтеносности недр / В.А. Ковда, П.С. Славин. – Москва : АН СССР, 1951. – 72с.
1012183
  Баер Р.А. Почвенно-гидрогеологические аспекты повышения эффективности использования орошаемых земель степных регионов СССР : вопросы теории и проблемы оросительных мелиораций // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 44-51. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0201-4122
1012184
  Глобус А.М. Почвенно-гидрофизическое обеспечение агроэкологических математических моделей / А.М. Глобус. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 428 с. – монография
1012185
  Тюремнов С.И. Почвенно-грунтовые условия южного участка Джафарханской опытной станции и его засоление / С.И. Тюремнов. – М., 1928. – 75 с.
1012186
  Безруких Валентина Алексеевна Почвенно-климатические ресурсы Красноярского Причулымья : Автореф... канд. географ. наук: 01.00.01 / Безруких Валентина Алексеевна; МП РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1974. – 20с.
1012187
   Почвенно-климатический атлас Новосибирской области. – Новосибирск, 1978. – 122с.
1012188
   Почвенно-лесоводственные исследования почв на Дальнем Востоке. – Владивосток, 1977. – 120с.
1012189
  Шелаев А.Ф. Почвенно-мелиоративная характеристика Северо-Западной части Голодной степи : Автореф... канд. с. х.наук: / Шелаев А. Ф.; АН УзССР, Ин-т почвовед. – Ташкент, 1950. – 13 с.
1012190
   Почвенно-мелиоративные проблемы орошаемого земледелия. – Кишинев, 1978. – 86с.
1012191
  Попов А.А. Почвенно-мелиоративные условия Волго-Ахтубинской поймы и дельты р. Волги. : Автореф... канд. биол.наук: / Попов А.А.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1964. – 29л.
1012192
  Яковлева Е.А. Почвенно-мелиоративные условия восточной части Присулакской низменности ДАССР и перспективы ее использования : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Яковлева Е.А.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1972. – 23л.
1012193
  Хакимов Ф.И. Почвенно-мелиоративные условия опутынивающихся дельт / Ф.И. Хакимов. – Пущино, 1989. – 217с.
1012194
  Орлова М.А. Почвенно-мелиоративные условия современной (Казалинской) дельты Сыр-Дарьи : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Орлова М.А. ; М-во высш. образования , Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1959. – 25 с.
1012195
   Почвенно-мелиоративный прогноз юга Томской обл.. – Томск, 1983. – 208с.
1012196
  Розанов Б.Г. Почвенно-растительные ресурсы Бирмы и их использование : Автореф. дис. ... докт. биол. наук / Розанов Б.Г. ; МГУ, Биол. почв. фак. – Москва, 1964. – 36 с. – Бібліогр.:с.35-36
1012197
  Скиба В.В. Почвенно-химическая характеристика органического вещества бурых лесных почв Украинских Карпат. : Автореф... Канд.с-х.наук: 532 / Скиба В.В.; Укр.с-х.акад. – К, 1969. – 22л.
1012198
   Почвенно-химический мониторинг фоновых территорий. – М., 1989. – 87с.
1012199
  Мотузова Г.В. Почвенно-химический экологический мониторинг / Г.В. Мотузова. – Москва : Изд-во МГУ, 2001. – 85с. – ISBN 5-211-04019-8
1012200
  Вальков В.Ф. Почвенно-экологические аспекты виноградарства / В.Ф. Вальков, А.П. Фиськов. – Ростов-на-Дону, 1992. – 112с.
1012201
   Почвенно-экологические условия возделывания сельскохозяйственных культур. – К., 1991. – 172с.
1012202
  Войтюк М.М. Почвенно-экологические условия произростания кедра корейского в природном ареале и при интродукции на европейской территории России // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 5. – С. 626-632 : табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0032-180Х
1012203
  Гаврик П.А. Почвенно-экологические условия районов распространения эндемической гматурии крупного рогатого скота в Закарпатской области УССР : Автореф... канд. с.-х.наук: / Гаврик П.А.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докуачева. – Харьков, 1956. – 19л.
1012204
  Самошкин В.И. Почвенно микробиологические условия произростания клевера при безотвальном рыхлении подзолистой почвы : Автореф... канд. биол.наук: 03.096 / Самошкин В.И.; Академия сельхоз. наук. – Л., 1969. – 26л.
1012205
  Самойлов И.И. Почвенное питание растений. / И.И. Самойлов. – М, 1958. – 32с.
1012206
  Востокова Л.Б. Почвенное районирование и бониировка почв Рязанской области : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Востокова Л.Б.; МГУ. – М., 1972. – 36л.
1012207
   Почвенное районирование СССР. – Москва : МГУ
Ч. 1. – 1960. – 240с.
1012208
   Почвенное районирование СССР : Вып. ІІ. – Москва : МГУ, 1961. – 268с.
1012209
  Мишустин Е.Н. Почвенные азотфиксирующие бактерии рода Clostridium. / Е.Н. Мишустин, В.Т. Емцев. – М., 1974. – 251с.
1012210
   Почвенные безпозвоночные беломорских островов Кандалакшского заповедника. – М., 1986. – 309с.
1012211
   Почвенные безпозвоночные рекрационных ельников Подмосковья. – М., 1989. – 224с.
1012212
  Курчева Г.Ф. Почвенные беспозвоночные Советского Дальнего Востока / Г.Ф. Курчева. – М, 1977. – 132с.
1012213
  Зенова Г.М. Почвенные водоросли / Г.М. Зенова, Э.А. Штина. – М., 1990. – 78с.
1012214
  Базова Галина Александровна Почвенные водоросли Восточного Памира : Автореф... канд. биол.наук: 030005 / Базова Галина Александровна; АН ТаджССР ОТд-ние биол. наук. – Душанбе, 1973. – 25л.
1012215
  Базова Г.А. Почвенные водоросли высокогорий Памира / Г.А. Базова; Коган Ш.И. – Душанбе : Дониш, 1978. – 172с.
1012216
  Бут В.П. Почвенные водоросли Западного Памира / В.П. Бут. – Душанбе, 1975. – 149с.
1012217
  Алексахина Т.И. Почвенные водоросли лесных биогеоценозов / Т.И. Алексахина, Э.А. Штина ; АН СССР, Лаб. лесоведения. – Москва : Наука, 1984. – 149 с. : ил. – Библиогр.: с. 131-147
1012218
  Поцене Ч. Почвенные водоросли преобладающих типов почв Литовской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: 03.094 / Поцене Ч.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 24л.
1012219
  Новичкова-Иванова Почвенные водоросли фитоценозов Сахаро-Гобийской пустынной области / Новичкова-Иванова. – Л, 1980. – 255с.
1012220
  Голлерьбах М.М. Почвенные водоросли. / М.М. Голлерьбах, Э.А. Штина. – Ленинград : Наука, 1969. – 228с.
1012221
   Почвенные глинисто-солевые образования in situ и ex situ / Г.В. Харитонова, Е.В. Шеин, М.А. Пугачевский, В.С. Комарова, З.Н. Тюгай, А.С. Манучаров, Т.Д. Ри // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 13-21 : рис. – Библиогр.: с. 19-20. – (Почвоведение ; № 2). – ISSN 0201-7385
1012222
  Егорова Л.Н. Почвенные грибы Дальнего Востока / Л.Н. Егорова. – Л., 1986. – 192с.
1012223
  Ермекова Б.Д. Почвенные грибы и обыкновенная корневая гниль колосовых зерновых / Б.Д. Ермекова. – Алма-Ата, 1988. – 141с.
1012224
  Каневская И.Г. Почвенные грибы, разрушающие целлюлозу и некоторые ее производные, имеющие промышленное значение : Автореф... канд. биол.наук: / Каневская И.Г.; АН СССР. Ботак. ин-т им. В.Л.Комарова. – Л., 1965. – 19л.
1012225
  Глушакова А.М. Почвенные дрожжевые сообщества в условиях агрессивной инвазии борщевика Сосновского (Heracleum sosnowskyi) / А.М. Глушакова, А.В. Качалкин, И.Ю. Чернов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 2. – С. 221-227 : рис., табл. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 0032-180Х
1012226
  Бабьева И.П. Почвенные дрожжи : Учебное пособие для студентов биолого-почвенных факультетов и факультетов почвоведения университетов / И.П. Бабьева, С.Е. Горин. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 78с.
1012227
  Данияров Ю.Р. Почвенные жесткокрылые целинных и новоосвоенных земель северного Таджикистана : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Данияров Ю.Р.; АН Тадж.ССР. Отд-ние биол. наук. – Душанбе, 1968. – 20л.
1012228
  Тюлин В.В. Почвенные и агрохимические карты колхозов и совхозов / В.В. Тюлин, М.В. Рассохин. – Киров, 1964. – 11с.
1012229
  Лебедев А.Ф. Почвенные и грунтовые воды / А.Ф. Лебедев. – М-Л, 1930. – 280с.
1012230
  Лебедев А.Ф. Почвенные и грунтовые воды / А.Ф. Лебедев. – 4-е изд. – М-Л, 1936. – 316с.
1012231
  Кричмар М.С. Почвенные и климатические ресурсы Одесской области, их наиболее рациональное использование для дальнейшего развития виноградарства и повышения качества его продукции. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Кричмар М.С.; М-во с.-х. МолдССР. Кишинев. с.-х. ин-тут. – Одесса, 1961. – 16л.
1012232
   Почвенные исследования БССР. – Минск, 1959. – 188с.
1012233
   Почвенные исследования в Казахстане. – Алма Ата, 1964. – 180с.
1012234
  Прасолов Л.И. Почвенные исследования в России. / Л.И. Прасолов. – Птгр., 1923. – 63с.
1012235
  Садовников И.Ф. Почвенные исследования и составление почвенных карт / И.Ф. Садовников. – Москва : Сельхозиздат, 1953. – 160с.
1012236
  Фриев Т.А. Почвенные карты / Т.А. Фриев. – Москва : Россельхозиздат, 1975. – 61с.
1012237
  Маттсон С. Почвенные коллоиды. / С. Маттсон. – М., 1938. – 432с.
1012238
  Келейникова С.И. Почвенные личинки жуков-чернотелок (Tenebrionidae) фауны СССР : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Келейникова С.И.; Зоол. ин-т АН СССР. Учен. совет. – Л., 1969. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1012239
  Артюховский А.К. Почвенные мермитиды / А.К. Артюховский. – Воронеж, 1990. – 156с.
1012240
  Андреюк Е.И. Почвенные микроорганизмы и интенсивное землепользование / Е.И. Андреюк, Г.А. Иутинская, А.Н. Дульгеров. – Киев : Наукова думка, 1988. – 192с. – ISBN 5-12-000235-8
1012241
  Локтионов П.Д. Почвенные насекомые Дона / П.Д. Локтионов. – Ростов-на-Дону, 1981. – 143 с.
1012242
   Почвенные организмы как компоненты биогеоценоза. – Москва, 1984. – 243с.
1012243
  Степанов И.Н. Почвенные прогнозы. / И.Н. Степанов. – М, 1979. – 83с.
1012244
  Николюк В.Ф. Почвенные простейшие СССР / В.Ф. Николюк, Ю.Г. Гельцер. – Ташкент, 1972. – 311 с.
1012245
  Скрынникова И.Н. Почвенные процессы в окультуренных торфяных почвах / И.Н. Скрынникова. – М., 1961. – 248с.
1012246
  Гельцер Ю.Г. Почвенные раковинные амебы и методы их изучения. / Ю.Г. Гельцер. – Москва, 1985. – 78с.
1012247
  Дзюин Г.П. Почвенные растворы дерново-подзолистых и дерново-карбонатных почв Удмурской АССР : Автореф... Канд.с-х.наук: 532 / Дзюин Г.П.; Всесоюзн.акад.с-х.наук. – Москва, 1971. – 27л.
1012248
  Сухоребрый А.А. Почвенные растворы лесных и лесостепных ландшафтов северной части Украины // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 74-80 : табл. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
1012249
   Почвенные ресурсы и сельское хозяйство центра Европейской России в конце ХVIII века / И.О. Алябина, А.А. Голубинский, В.А. Кириллова, Д.А. Хитров // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 11. – С. 1302-1313 : рис. – Библиогр.: 43 назв. – ISSN 0032-180Х
1012250
   Почвенные условие и эффективность применения удобрений в Западной Сибири. – Омск, 1988. – 122с.
1012251
  Канивец И.И. Почвенные условия и рост многолетних садовых насажений. / И.И. Канивец. – Кишинев, 1960. – 544с.
1012252
  Рэссель Э.Дж. Почвенные условия и рост растений / Э.Дж. Рэссель; Пер. с 5-го англ. изд. В.А. Сидякиной, А.М. Шесминцева, В.П. Кочеткова. – Москва-Ленинград, 1931. – 438с.
1012253
  Рэссель Э.Дж. Почвенные условия и рост растений / Э.Дж. Рэссель; Пер. с 5-го англ. изд. В.А. Сидякиной, А.М. Шесминцева, В.П. Кочеткова. – Москва : Сельхозгиз, 1933. – 385с.
1012254
  Рассел Э.Д. Почвенные условия и рост растений. / Э.Д. Рассел. – 4-е изд. – М., 1955. – 624с.
1012255
  Зайцев Б.Д. Почвенные условия местопроизростания сосны и ели / Б.Д. Зайцев. – М.-Л., 1931. – 96с.
1012256
   Почвенные факторы продуктивности сосняков. – Новосибирск : Наука, 1976. – 238с.
1012257
  Дурынина Е.П. Почвенные фитопатогенные грибы / Е.П. Дурынина, Л.Л. Великанов. – М., 1984. – 108с.
1012258
  Пономаренко А.В. Почвенные членистоногие посевов многолетних трав / А.В. Пономаренко, М.В. Ханин. – Ростов н/Д, 1987. – 46с.
1012259
   Почвенные членистоногие Украинских Карпат. – К, 1988. – 242с.
1012260
  Крюков П.А. Почвенные, иловые и горные растворы. : Автореф... доктор хим.наук: / Крюков П.А.; АН СССР. Ин-тут геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1964. – 57л. – Бібліогр.:с.53-57
1012261
  Ландина М М. Почвенный воздух / М М. Ландина, . – Новосибирск, 1992. – 167с.
1012262
  Канивец И.И. Почвенный гриб триходерма лигнорум / И.И. Канивец, А.В. Омельчук, Е.Г. Харитон; ВНИИ сахарной промышленности НКПП СССР. – Киев, 1940. – 55с.
1012263
  Новогрудский Д.М. Почвенный гумус и микробиологические факторы его образования / Д.М. Новогрудский. – Алма-Ата, 1959. – 96с.
1012264
  Шульгин А.М. Почвенный климат и снегозадержание / А.М. Шульгин. – Москва : Изд-во АН СССР, 1954. – 108с.
1012265
  Лавров А.П. Почвенный очерк Заунгузских Каракумов / А.П. Лавров. – Ашхабад, 1973. – 89с.
1012266
  Клопотовский Б.А. Почвенный очерк Ленкоранской леснй опытной станции (долина реки Вашару) / Б.А. Клопотовский. – Баку, 1933. – 99с.
1012267
  Гедройц К.К. Почвенный поглощающий комплекс и почвенные поглощенные катионы, как основа генетической почвенной классификации = Der adsorbierende Bodenkomplex und die adsorbierten Bodenkationen als Grundlage der genetischen Dodenklassifikation / К.К. Гедройц. – Ленинград, 1925. – 35с.
1012268
  Гедройц К.К. Почвенный поглощающий комплекс растение и удобрение : Ст. и материалы по опытам на Долгопрудном опытном поле НИУ за 1930-1933гг. / К.К. Гедройц; НИУ НКТП; под общ. ред Ф.Н.Германова. – Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 1935. – 343 с.
1012269
  Годлин М.М. Почвенный покров Виннцкой с.-х. опытной станции : по данным обследованиям 1924-1925 гг. / М.М. Годлин. – Винница
вып. 1. – 1928. – 20 с.
1012270
  Гальвидите Д. Почвенный покров Жемайтийской возвышенности как компонент физико-географического комплекса : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Гальвидите Д. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 16 с.
1012271
  Руднева Е.Н. Почвенный покров Закарпатской области / Е.Н. Руднева. – Москва, 1960. – 230 с.
1012272
  Розанов Б.Г. Почвенный покров земного шара : Учебн. пособ. для вузов / Б.Г. Розанов. – Москва : МГУ, 1977. – 248с.
1012273
  Щетинина А.С. Почвенный покров и почвы Мордовии / А.С. Щетинина. – Саранск, 1988. – 198с.
1012274
   Почвенный покров Казахстана. – Алма Ата, 1934. – 95с.
1012275
  Чарыев М.К. Почвенный покров Кизыл-Арватской подгорной равнины Туркменской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Чарыев М.К.; Казан. гос. ун-т. – Ашхабад, 1957. – 17л.
1012276
  Годлин М.М. Почвенный покров Козаровичской поймы р.Днепра / М.М. Годлин. – Киев
вып. 2. – 1928. – 44 с.
1012277
  Кречетов П.П. Почвенный покров космодрома Байконур и его устойчивость к техногенному воздействию / П.П. Кречетов, Т.В. Королева, О.В. Черницова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 12-24 : рис., табл. – Библиогр.: с. 22-23. – (География ; № 3). – ISSN 0201-7385
1012278
  Розов Н.Н. Почвенный покров мира / Н.Н. Розов. – Москва, 1979. – 288 с.
1012279
  Бобровник В.П. Почвенный покров нагорных лесов на гранитных породах Северного и Центрального Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: 06.01.03 / Бобровник В. П.; МГУ им. Ломоносова. – М., 1975. – 28л.
1012280
  Афанасьев Я.Н. Почвенный покров северо-востока Брянской губернии. / Я.Н. Афанасьев. – Горки, 1926. – 57с.
1012281
  Корсунов В.М. Почвенный покров таежных ландшафтов Сибири / В.М. Корсунов. – Новосибирск, 1988. – 165с.
1012282
  Смирнова Л.Г. Почвенный покров юга лесостепи Среднерусской возвышенности на фоне внутривековых климатических изменений / Л.Г. Смирнова, Н.С. Кухарук, Ю.Г. Чендев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 7. – С. 775-784 : рис., табл. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0032-180Х
1012283
  Шакури Б.К. Почвенный покров, биологическая продуктивность горных земель Азербайджана и влияние экзогенных и антропогенных факторов на морфогенетические особенности почв и параметры их продуктивности / Б.К. Шакури ; [ред. Ш.Б. Шакури]. – Баку : [МВМ], 2012. – 575, [1] с. : ил., табл. – Тит. л. парал. рус., азерб., англ. – ISBN 978-9952-29-026-8
1012284
   Почвите и нивното искористуванье = Soils and their exploitation : симпозиум по повод 80 години од животот и 50 години од научната активност на академик Горги Филиповски : зборник на трудови. – Скопjе : [МАНУ], 2000. – 317, [1] с. : сл. – ISBN 9989-649-73-1
1012285
  Филиповски Горги Почвите на Република Македониja = Soils of the Republic of Macedonia / Филиповски Горги; Уред. К. Мицевски ; МАHУ. – Ckopje : МАНУ. – ISBN 9989649340
Т. 3 : Класа камбични почви со А-(В)-С и елувиjално-илувиjални почви со А-Е-В-С тип на профилот. – 1997. – 520 c.
1012286
  Филиповски Г. Почвите на Република Македониja = Soils of the Republic of Macedonia / Горги Филиповски ; МАНУ. – Скопjе : МАНУ. – ISBN 9989-649-59-6
Т. 4 : Хидроморфни почви. – 1999. – 548 c.
1012287
  Филиповски Г. Почвите на Република Македониjа = Soils of the Republic оf Macedonia / Г. Филиповски ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ. – ISBN 9989-649-15-4
Т. 1 : Педогенетски фактори и класа на почви со (А)-С и (А)-R тип на профилот. – 1995. – 264 с., 5 табл. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
1012288
  Филиповски Г. Почвите на Република Македониjа = Soils of the Republic оf Macedonia / Г. Филиповски ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ. – ISBN 9989-649-18-9
Т. 2 : Класа на хумусно акумулативни почви со А-С и А-R тип на профилот. – 1996. – 313 с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
1012289
  Филиповски Г. Почвите на Република Македониjа / Горги Филиповски ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ. – ISBN 9989-101-27-2
Т. 6 : Антропогени почви (антропосоли). – 2004. – 253, [ 1 ] с. : таб. – Парал. тит. арк. англ. мовою
1012290
  Калугин Н.А. Почвовед в поле / Н.А. Калугин. – Самара, 1926. – 90с.
1012291
  Вильямс В.Р. Почвоведение / В.Р. Вильямс. – Москва : Книгоиздательство студентов Моск. сельскохоз. ин-та, 1914. – 104с.
1012292
  Варгин В.Н. Почвоведение / В.Н. Варгин. – Изд. 6-е. – Петроград, 1919. – 68с. : С 14-ю рисунками в тексте
1012293
  Варгин В.Н. Почвоведение / В.Н. Варгин. – Изд. 6-е. – Петроград : Изд-е Девриена А.Ф., 1921. – 64 с. : С 14-ю рисунками в тексте
1012294
  Глинка К.Д. Почвоведение / К.Д. Глинка. – Москва, 1927. – 580 с.
1012295
  Глинка К.Д. Почвоведение / К.Д. Глинка. – Москва-Ленинград, 1931. – 612 с.
1012296
   Почвоведение. – М осква-Ленинград : Из-во сельскохозяйственной и колхозно-кооперативной литературі, 1932. – 603с.
1012297
  Глинка К.Д. Почвоведение : учебн. пособ. для сельскохозяйственных вузов / К.Д. Глинка. – изд. 6-е. – Москва : Огиз-Сельхозгиз, 1935. – 632 с.
1012298
  Вильямс В.Р. Почвоведение : Общее земледелие с основами почвоведения / В.Р. Вильямс. – Изд. 3-е, пересм. и дополн. – Москва : Огиз-Сельхозгиз, 1936. – 648с.
1012299
  Кравков С.П. Почвоведение / С.П. Кравков. – 2-е перераб. и доп. изд. – Москва-Ленинград, 1937. – 503с.
1012300
  Вильямс В.Р. Почвоведение : Земледелие с основами почвоведения / В.Р. Вильямс. – Изд. 4-е, пересмот. и дополн. – Москва : Огиз-Сельхозгиз, 1938. – 448с. – (Учебники и учебные пособия для сельскохозяйственных вузов)
1012301
  Вильямс В.Р. Почвоведение : Земледелие с основами почвоведения / В.Р. Вильямс. – Изд. 5-е. – Москва : Огиз-Сельхозгиз, 1947. – 456с.
1012302
  Виленский Д.Г. Почвоведение / Д.Г. Виленский. – Москва, 1950. – 384с.
1012303
  Гаркуша И.Ф. Почвоведение / И.Ф. Гаркуша. – М.-Л., 1951. – 436с.
1012304
  Гаркуша И.Ф. Почвоведение / И.Ф. Гаркуша. – 4-е испр. и доп. изд. – Москва-Ленинград, 1954. – 424с.
1012305
  Виленский Д.Г. Почвоведение / Д.Г. Виленский. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Москва, 1954. – 456с.
1012306
  Виленский Д.Г. Почвоведение / Д.Г. Виленский. – Изд. 3-е , дополн. – Москва, 1957. – 456с.
1012307
  Митчерлих Э.А. Почвоведение / Э.А. Митчерлих. – Москва, 1957. – 416с.
1012308
   Почвоведение. – М, 1958. – 439с.
1012309
  Александрова Л.Н. Почвоведение / Л.Н. Александрова. – Москва, 1958. – с.
1012310
  Гаркуша И.Ф. Почвоведение : учебники и учебные пособия для высших сельскохозяйственных учебных заведений / И.Ф. Гаркуша. – Ленинград; Москва : Сельхозиздат, 1962. – 448 с.
1012311
  Зайцев Б.Д. Почвоведение / Б.Д. Зайцев. – Москва, 1965. – 368с.
1012312
  Блинцов И.К. Почвоведение / И.К. Блинцов, К.Л. Забелло. – 2-н изд. испр. и доп. – Москва, 1969. – 192с.
1012313
   Почвоведение. – М, 1972. – 480с.
1012314
  Роде А.А. Почвоведение : Учебн. для вузов / А.А. Роде, В.Н. Смирнов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1972. – 480с.
1012315
   Почвоведение. – 2-е изд. – Москва : Колос, 1975. – 496с.
1012316
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 1981
1012317
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 1981
1012318
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 1981
1012319
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 1981
1012320
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 1981
1012321
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 1981
1012322
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 1981
1012323
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 1981
1012324
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 1981
1012325
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 1981
1012326
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 1981
1012327
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 1981
1012328
   Почвоведение : учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Колос, 1982. – 496 с.
1012329
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 1982
1012330
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 1982
1012331
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 1982
1012332
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 1982
1012333
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 1982
1012334
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 1982
1012335
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 1982
1012336
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 1982
1012337
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 1982
1012338
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 1982
1012339
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 1982
1012340
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 1982
1012341
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 1983
1012342
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 1983
1012343
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 1983
1012344
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 1983
1012345
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 1983
1012346
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 1983
1012347
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 1983
1012348
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 1983
1012349
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 1983
1012350
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 1983
1012351
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 1983
1012352
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 1983
1012353
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 1984
1012354
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 1984
1012355
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 1984
1012356
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 1984
1012357
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 1984
1012358
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 1984
1012359
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 1984
1012360
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 1984
1012361
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 1984
1012362
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 1984
1012363
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 1984
1012364
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 1984
1012365
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 1985
1012366
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 1985
1012367
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 1985
1012368
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 1985
1012369
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 1985
1012370
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 1985
1012371
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 1985
1012372
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 1985
1012373
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 1985
1012374
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 1985
1012375
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 1985
1012376
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 1985
1012377
   Почвоведение. – Москва : Высшая школа
Т. 1. – 1988. – 400 с.
1012378
   Почвоведение. – Москва : Высшая школа
Т. 2. – 1988. – 367с.
1012379
   Почвоведение : Учебн. для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 719с.
1012380
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 1991
1012381
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 1991
1012382
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 1991
1012383
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 1991
1012384
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 1991
1012385
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 1991
1012386
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 1991
1012387
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 1991
1012388
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 1991
1012389
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 1991
1012390
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 1991
1012391
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 1991
1012392
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 1992
1012393
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 1992
1012394
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 1992
1012395
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 1992
1012396
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 1992
1012397
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 1992
1012398
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 1992
1012399
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 1992
1012400
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 1992
1012401
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 1992
1012402
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 1992
1012403
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 1992
1012404
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 1993
1012405
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 1993
1012406
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 1993
1012407
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 1993
1012408
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 1993
1012409
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 1993
1012410
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 1993
1012411
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 1993
1012412
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 1993
1012413
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 1993
1012414
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 1995
1012415
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 1995
1012416
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 1995
1012417
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 1995
1012418
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 1995
1012419
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 1995
1012420
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 1995
1012421
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 1995
1012422
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 1995
1012423
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 1995
1012424
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 1995
1012425
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 1995
1012426
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 1996
1012427
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 1996
1012428
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 1996
1012429
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 1996
1012430
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 1996
1012431
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 1996
1012432
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 1996
1012433
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 1996
1012434
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 1996
1012435
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 1996
1012436
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 1996
1012437
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 1996
1012438
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 1997
1012439
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 1997
1012440
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 1997
1012441
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 1997
1012442
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 1997
1012443
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 1997
1012444
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 1999
1012445
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 1999
1012446
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 1999
1012447
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 1999
1012448
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 1999
1012449
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 1999
1012450
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 1999
1012451
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 1999
1012452
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 1999
1012453
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 1999
1012454
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 1999
1012455
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 1999
1012456
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2000
1012457
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2000
1012458
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2000
1012459
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2000
1012460
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2000
1012461
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2000
1012462
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2000
1012463
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2000
1012464
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2000
1012465
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2000
1012466
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2000
1012467
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2000
1012468
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2001
1012469
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2001
1012470
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2001
1012471
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2001
1012472
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2001
1012473
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2001
1012474
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2001
1012475
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2001
1012476
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2001
1012477
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2001
1012478
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2001
1012479
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2001
1012480
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2002
1012481
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2002
1012482
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2002
1012483
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2002
1012484
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2002
1012485
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2002
1012486
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2002
1012487
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2002
1012488
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2002
1012489
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2002
1012490
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2002
1012491
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2002
1012492
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2003
1012493
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2003
1012494
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2003
1012495
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2003
1012496
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2003
1012497
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2003
1012498
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2003
1012499
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2003
1012500
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2003
1012501
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2003
1012502
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2003
1012503
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2003
1012504
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2004
1012505
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2004
1012506
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2004
1012507
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2004
1012508
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2004
1012509
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2004
1012510
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2004
1012511
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2004
1012512
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2004
1012513
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2004
1012514
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2004
1012515
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2004
1012516
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2005
1012517
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2005
1012518
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2005
1012519
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2005
1012520
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2005
1012521
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2005
1012522
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2005
1012523
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2005
1012524
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2005
1012525
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2005
1012526
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2005
1012527
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2005
1012528
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2006
1012529
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2006
1012530
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2006
1012531
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2006
1012532
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2006
1012533
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2006
1012534
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2006
1012535
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2006
1012536
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2006
1012537
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2006
1012538
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2006
1012539
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2006
1012540
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2007
1012541
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2007
1012542
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2007
1012543
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2007
1012544
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2007
1012545
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2007
1012546
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2007
1012547
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2007
1012548
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2007
1012549
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2007
1012550
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2007
1012551
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2007
1012552
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2008
1012553
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2008
1012554
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2008
1012555
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2008
1012556
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2008
1012557
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2008
1012558
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2008
1012559
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2008
1012560
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2008
1012561
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2008
1012562
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2008
1012563
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2008
1012564
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2009
1012565
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2009
1012566
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2009
1012567
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2009
1012568
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2009
1012569
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2009
1012570
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2009
1012571
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2009
1012572
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2009
1012573
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2009
1012574
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2009
1012575
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2009
1012576
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2010
1012577
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2010
1012578
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2010
1012579
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2010
1012580
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2010
1012581
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2010
1012582
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2010
1012583
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2010
1012584
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2010
1012585
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2010
1012586
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2010
1012587
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2010
1012588
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2011
1012589
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2011
1012590
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2011
1012591
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2011
1012592
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2011
1012593
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2011
1012594
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2011
1012595
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2011
1012596
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2011
1012597
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2011
1012598
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2011
1012599
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2011
1012600
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2012
1012601
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2012
1012602
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2012. – с. 259-384
1012603
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2012. – с. 387-512
1012604
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2012. – с. 515-529
1012605
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2012. – с. 619-629
1012606
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2012. – с. 715-727
1012607
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2012. – с. 889-920
1012608
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2012. – с. 1008-1024
1012609
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2012. – с. 1027-1128
1012610
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2012. – с. 1131-1232
1012611
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2012. – с. 1235-1336
1012612
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2013
1012613
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2013
1012614
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2013
1012615
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2013
1012616
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2013
1012617
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2013
1012618
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2013
1012619
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2013
1012620
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2013
1012621
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2013
1012622
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2013
1012623
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2013
1012624
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2014
1012625
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2014
1012626
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2014
1012627
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2014
1012628
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2014
1012629
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2014
1012630
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2014
1012631
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2014
1012632
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2014
1012633
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2014
1012634
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2014
1012635
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2015
1012636
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2015
1012637
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2015
1012638
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2015
1012639
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2015
1012640
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2015
1012641
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2015
1012642
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2015
1012643
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2015
1012644
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2015
1012645
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2015
1012646
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2016
1012647
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2016
1012648
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2016
1012649
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2016
1012650
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2016
1012651
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2016
1012652
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2016
1012653
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2016
1012654
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2016
1012655
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2016
1012656
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2016
1012657
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2016
1012658
   Почвоведение в Казахстане. – Алма Ата, 1973. – 175с.
1012659
  Стасьев Г.Я. Почвоведение в системе биосферного естествознания / Г.Я. Стасьев. – Кишинев, 1992. – 183с.
1012660
  Афанасьев Я.Н. Почвоведение и агрохимия : Избранные труды / Я.Н. Афанасьев; Кулаковская Т.Н. – Минск : Наука и техника, 1977. – 256с.
1012661
   Почвоведение и география почв. – К, 1985. – 19с.
1012662
   Почвоведение и проблемы сельского хозяйства. – Воронеж, 1979. – 152с.
1012663
  Глазовская М.А. Почвоведение с географией почв : методиеские указания для студентов-заочников 3-х и 4-х курсов географических факультетов государственных университетов / М.А. Глазовская, С.В. Головенко. – Москва : Издательство Московского университета
3. – 1965. – 90 с.
1012664
  Голубев И.Ф. Почвоведение с основами геоботаники : учебное пособие для землеустроительных институтов и факультетов / И.Ф. Голубев. – Москва : Колос, 1964. – 400 с.
1012665
   Почвоведение с основами геоботаники. – М, 1991. – 447с.
1012666
  Гаркуша И.Ф. Почвоведение с основами геологии / И.Ф. Гаркуша. – Москва-Ленинград, 1963. – 259с.
1012667
  Гаркуша И.Ф. Почвоведение с основами геологии : учебники и учеб. пособия для с.-х. техникумов / И.Ф. Гаркуша, М.М. Яцюк. – изд. 2-е, исправ. и дополн. – Москва : Колос, 1975. – 368 с.
1012668
  Ремезов Н.П. Почвоведение с основами земледелия : учебное пособие / Н.П. Ремезов, В.Т. Макаров. – Москва : Московский университет, 1963. – 476с.
1012669
  Макаров В.Т. Почвоведение с основами земледелия / В.Т. Макаров, Н.П. Ремезов. – 2-е изд. – Москва, 1966. – 407с.
1012670
  Вильямс В.Р. Почвоведение. / В.Р. Вильямс. – Москва, 1935. – 128с.
1012671
  Вильямс В.Р. Почвоведение. / В.Р. Вильямс. – Москва, 1949. – 472с.
1012672
  Вильямс В.Р. Почвоведение. : Избр. соч. в 2-х т. / В.Р. Вильямс. – Москва
Т. 1. – 1949. – 448с.
1012673
  Вильямс В.Р. Почвоведение. : Избр. соч. в 2-х т. / В.Р. Вильямс. – Москва
Т. 2. – 1949. – 540с.
1012674
  Никольский Н.Н. Почвоведение. / Н.Н. Никольский. – М, 1959. – 320с.
1012675
  Никольский Н.Н. Почвоведение. / Н.Н. Никольский. – М, 1963. – 304с.
1012676
  Костычев П.А. Почвоведение. (1, 2 и 3 части) / П.А. Костычев. – М.-Л., 1940. – 224с.
1012677
  Роде А.А. Почвоведение. Уч. пособие. / А.А. Роде. – М.-Л., 1955. – 524с.
1012678
  Щербак И.Е. Почвозащитная технология возделывания зерновых культур южных районах Украины / И.Е. Щербак. – Москва, 1979. – 239с.
1012679
   Почвозащитная технология полива и повышение наадежности противопаводковой защиты. – Пущино, 1990. – 159с.
1012680
   Почвозащитное земледелие. – М, 1975. – 304с.
1012681
  Моргун Ф.Т. Почвозащитное земледелие / Ф.Т. Моргун. – 2-е изд. перераб.и доп. – Киев, 1988. – 256 с.
1012682
  Романов Г.А. Почвозащитное земледелие в Монголии / Г.А. Романов, Д. Цэдэв, Г.К. Кудайбергенов. – Москва : Агропромиздат, 1988. – 223с.
1012683
  Дубинский Г.П. Почвозащитное устройство агроландшафта / Г.П. Дубинский, В.И. Бураков. – Х, 1985. – 216с.
1012684
  Коваленко А.И. Почвозащитные свойства и рост дубрав "Черного Леса" на черноземных почвах : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 563 / Коваленко А.И. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1968. – 20 с.
1012685
  Данияров Ю.Р. Почвообитающие жуки (Coleoptera) целинных богарных и новоосвоенных земель Северного Таджикистана / Ю.Р. Данияров. – Душанбе, 1982. – 147с.
1012686
  Алимджанов Р.А. Почвообитающие и припочвенные формы насекомых орошаемых земель Узбекистана / Р.А. Алимджанов ; АН УзССР, Ин-т зоологии и паразитологии. – Ташкент : Фан, 1972. – 144 с. : ил. – Библиогр.: с. 140-143
1012687
  Никонов В.В. Почвообразование в Кольской Субарктике. / В.В. Никонов, В.Н. Переверзев. – Л, 1989. – 167с.
1012688
   Почвообразование в лесных биогеоценозах. – М, 1989. – 104с.
1012689
  Шугалей Л.С. Почвообразование в техногенных ландшафтах лесостепи Назаровской котловины Средней Сибири / Л.С. Шугалей, В.В. Чупрова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 287-198 : рис., табл. – Библиогр.: с. 297-298. – ISSN 0032-180Х
1012690
   Почвообразование в техногенных лендшафтах. – Новосибирск, 1979. – 293с.
1012691
  Таргульян В.О. Почвообразование в холодных гумидных областях : Автореф... канд. геогр.наук: / Таргульян В.О.; АН СССР. Ин-т географии. – М., 1967. – 64л. – Бібліогр.:с.62-64
1012692
   Почвообразование и антропогенез. – Новосибирск, 1991. – 184с.
1012693
   Почвообразование и выветривание в гумидных ландшафтах. – Москва : Наука, 1978. – 216с.
1012694
  Таргульян В.О. Почвообразование и выветривание в холодных гумидных областях. / В.О. Таргульян. – М, 1971. – 268с.
1012695
  Лесовая С.Н. Почвообразование и выветривание на ультраосновных породах горных тундр массива Рай-Из, Полярный Урал / С.Н. Лесовая, С.В. Горячкин, Ю.С. Полеховский // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 44-56 : табл., рис. – Библиогр.: 49 назв. – ISSN 0032-180Х
1012696
  Гугалинская Л.А. Почвообразование и криогенез Центра Русской равнины и позднем плейстоцене / Л.А. Гугалинская; Соколов И.А. – Пущино, 1982. – 204 с. : илл. 21, табл. 15, библ. 18 с. – на русском и английском языке
1012697
  Егоров В.В. Почвообразование и условия проведения оросительных мелиораций в дельтах Арало-Каспийскй низменности / В.В. Егоров. – М, 1959. – 296с.
1012698
  Рожнова Т.А. Почвообразование на песчаных породах в лесной зоне северо-запада европейской части СССР : Автореф... канд. биол.наук: / Рожнова Т. А.; ЛГУ. – Ленинград, 1951. – 12 с.
1012699
  Иванов Г.И. Почвообразование на юге Дальнего Востока. / Г.И. Иванов. – М., 1976. – 200с.
1012700
  Глинка К.Д. Почвообразование, характеристика почвенных типов и география почв : Введение в изучение почвоведения / К.Д. Глинка. – Санкт-Петербург, 1913. – 131 с.
1012701
  Хабаров А.В. Почвообразования на песках юго-востока Русской равнины / А.В. Хабаров. – М, 1977. – 164с.
1012702
  Роде А.А. Почвообразовательный процесс и эволюция почв. / А.А. Роде. – М., 1947. – 143с.
1012703
  Келеберда Т.Н. Почвопреобразующее воздействие лесных насаждений в зоне ризосферы на обыкновенных черноземах центральной Степи УССР. (На примере Велико-Анадольского лесного массива) : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 532 / Келеберда Т.Н.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1969. – 24 с.
1012704
  Глинка К.Д. Почвы / К.Д. Глинка. – Москва; Петроград, 1923. – 96 с.
1012705
  Лобова Е.В. Почвы / Е.В. Лобова, А.В. Хабаров. – Москва : Мысль, 1983. – 303с.
1012706
   Почвы Амурской области и пути их рационального использования : Автореф... докт. биол.наук: / Терентьев А. Т,; Терентьев А. Т,; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1964. – 31л.
1012707
  Оганесян К.А. Почвы Араздаянской степи и пути их мелиоративного освоения : Автореф... канд .с. х.наук: / Оганесян К. А.; Всес. акад. с. х. наук Почв. ин-т. – М., 1965. – 28л.
1012708
   Почвы аридной зоны как объект орошения. – М, 1968. – 223с.
1012709
  Бондарева В.Я. Почвы бассейна р. Сары-Джаз и основные закономерности в их распределении : Автореф... канд. геогр.наук: / Бондарева В.Я.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Геогр. фак. – М., 1967. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1012710
  Гаджиев И.М. Почвы бассейна р.Васюган и их хозяйственное использование : Автореф... канд. биол.наук: / Гаджиев И.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1965. – 25л.
1012711
  Гаджиев И.М. Почвы бассейна реки Васюган / Гаджиев И.М., /Ковалев Р.В./. – Новосибирск, 1976. – 152 с.
1012712
  Калугин В.Е. Почвы бассейна реки Пайдугиной : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Калугин В.Е.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1968. – 22л.
1012713
  Гусев П.Г. Почвы бассейна среднего и нижнего течения р.Салгира и их агромелиоративная характеристика. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Гусев П.Г.; Крымский с-х.ин-т. – Симферополь, 1966. – 31л.
1012714
  Смеян Н.И. Почвы Белыничского и Круглянского районов Могилевской области и пути их наиболее рационального использования : Автореф... канд. с.-х.наук: 532 / Смеян Н.И.; Белорус. науч.-исслед. ин-т земледелия. – Минск, 1968. – 24л.
1012715
   Почвы Болгарии. – М, 1959. – 398с.
1012716
  Алиев Г.А. Почвы Большого Кавказа и их рациональное использование (в пределах Аз. ССР) : Автореф... наук: / Алиев Г. А.; Всес. ак. с.х. наук, Почвен. ин-т. – Баку, 1965. – 68л.
1012717
   Почвы БССР. – Минск, 1952. – 272с.
1012718
  Фаткуллин А.Ш. Почвы Бугульминского сырта : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Фаткуллин А.Ш. ; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1953. – 13 с.
1012719
  Герасимова М.И. Почвы в национальных атласах разных стран / М.И. Герасимова, М.Д. Богданова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 9. – С. 1036-1048 : табл. – Библиогр.: 55 назв. – ISSN 0032-180Х
1012720
   Почвы в районах свеклосеяния. – М.Л., 1936. – 282с.
1012721
  Мергелов Н.С. Почвы влажных долин в оазисах Ларсеманн и Вестфолль (Земля Принцессы Елизаветы, Восточная Антарктида) // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 1027-1045 : рис., табл. – Библиогр.: 58 назв. – ISSN 0032-180Х
1012722
  Плюснин И.И. Почвы Волго-Ахтубинской поймы. / И.И. Плюснин. – Сталинград, 1938. – 275с.
1012723
  Болышев Н.Н. Почвы Воскресенского района Московской области. / Н.Н. Болышев, Е.В. Богдан. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1948. – 87с.
1012724
  Игнатенко И.В. Почвы восточно-европейской тундры и лесотундры / И.В. Игнатенко. – М., 1979. – 280с.
1012725
  Горбачев В.Н. Почвы Восточного Саяна / В.Н. Горбачев; Орловский Н.В. – Москва : Наука, 1978. – 200 с.
1012726
   Почвы Восточной Сибири и повышение их плодородия. – Иркутск, 1979. – 211с.
1012727
  Фирсова В.П. Почвы высоких широт горного Урала / В.П. Фирсова, В.С. Дедков. – Свердловск, 1983. – 95с.
1012728
  Розанов А.Н. Почвы глинистых пустынь и орошаемых районов Средней Азии / А.Н. Розанов. – М-Л, 1939. – 100с.
1012729
   Почвы Голодной степи как объект орошения и мелиорации. – М.Л., 1948. – 393с.
1012730
  Мартынов В.П. Почвы горного Прибайкалья. : Автореф... канд. биол.наук: / Мартынов В.П.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1964. – 27л.
1012731
  Фатьянов А.С. Почвы Горьковской области и методы их окультуривания. / А.С. Фатьянов. – Горький, 1949. – 120с.
1012732
  Сабашвили М.Н. Почвы Грузии / М.Н. Сабашвили. – Тбилиси, 1948
1012733
   Почвы Дальнего Востока, их свойства и мелиоративное состояние. – Владивосток, 1988. – 140с.
1012734
  Блажний Е.С. Почвы дельты реки Кубани и прилегающих пространств. : Автореф... Доктора биол.наук: / Блажний Е.С.; М-во высш.образования СССР. – Краснодар, 1959. – 32л.
1012735
  Гаркуша И.Ф. Почвы дерново-подзолистого типа : лекции для студентов агрономического факультета / И.Ф. Гаркуша; Трима Н.К. – Горки, 1957. – 56 с.
1012736
  Безполуденнов И.А. Почвы дикорастущих плодовых зарослей предгорий Заилийского Ала-Тау : Автореф... канд. с.-х.наук: / Безполуденнов И.А.; Ин-т земледелия им. акад. В.Р.Вильямса Казах. филиала ВАСХНИЛ. – Алма-Ата, 1954. – 15л.
1012737
  Урусевская И.С. Почвы долины реки Истры в пределах Ново-Иерусалимского монастыря и его окрестностей / И.С. Урусевская, В.М. Колесникова, А.С. Тимофеева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 19-28 : рис., табл. – Библиогр.: 16 назв. – (Почвоведение ; № 4). – ISSN 0201-7385
1012738
  Онищенко С.К. Почвы долины реки Хабур (Сирийская Арабская Республика) : Автореф... канд. биол.наук: / Онищенко С. К.; МГУ, Биол. почв. фак.. – М., 1966. – 14л.
1012739
  Крыев Б.Б. Почвы древней дельты Атрека и пути их освоения / Б.Б. Крыев. – Ашхабад, 1981. – 103с.
1012740
   Почвы европейской части СССР и пути их рационального использования. – Воронеж, 1972. – 154с.
1012741
  Майский Р.А. Почвы Ехеднадзорского района Армянской ССР, развитие эрозии и меры борбы с нею : Автореф... канд. с. х.наук: / Майский Р. А.; Армян. с. х. ин-т. – Ереван, 1967. – 26л.
1012742
  Ногина Н.А. Почвы Забайкалья / Н.А. Ногина. – М, 1964. – 315с.
1012743
  Вернандер Н.Б. Почвы Закарпатской области УССР / Н.Б. Вернандер, 1947. – С. 321-329. – Отд.оттиск из: Почвоведення, №6
1012744
  Куприянчук Ю.Н. Почвы западин на фоне почвенного покрова древних левобережных террас р.Днепра : Автореф... канд. с.-х.наук: 532 / Куприянчук Ю.Н.; Укр. сельскохоз. академия. – К., 1967. – 23л.
1012745
  Глазовская М.А. Почвы зарубежных стран : учеб. пособие для геогр. спец. ун-тов / М.А. Глазовская. – Москва : Высшая школа, 1983. – 312с.
1012746
  Качияни А.И. Почвы земледельческих районов Хабаровского края / А.И. Качияни. – Хабаровск, 1946. – 39с.
1012747
   Почвы зоны переброски части стока северных рек. – Л, 1983. – 168с.
1012748
  Садименко П.А. Почвы зоны соматического орошения Пролетарского массива Ростовской области и их мелиоративная характеристика : Автореф... канд. биол.наук: / Садименко П.А.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1953. – 12 с.
1012749
  Геннадиев А.Н. Почвы и время: модели развития / А.Н. Геннадиев. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 230 с. : табл. 49. ил. 42, библиогр. 274 назв.
1012750
  Красюк А.А. Почвы и их исследование в природе / А.А. Красюк. – М-Л, 1926. – 190с.
1012751
  Красюк А.А. Почвы и их исследование в природе / А.А. Красюк. – М-Л, 1931. – 296с.
1012752
  Полынов Б.Б. Почвы и их образование / Б.Б. Полынов. – Птгр., 1923. – 108с.
1012753
  Трусов А.Г. Почвы и их улучшение / А.Г. Трусов. – Москва ; Петроград : Гос. из-во, 1925. – 68 с.
1012754
  Волобуев В.Р. Почвы и климат / В.Р. Волобуев; Ковда В.А. – Баку : АН Азербайджанской ССР, 1953. – 320с.
1012755
  Фридланд В.М. Почвы и коры выветривания влажных тропиков (на примере Северного Вьетнама) / В.М. Фридланд. – М., 1964. – 312с.
1012756
   Почвы и культурные слои древних городов юга Европейской России / А.Л. Александровский, Е.И. Александровская, А.В. Долгих, И.В. Замотаев, А.Н. Курбатова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 11. – С. 1291-1301 : рис., табл. – Библиогр.: 42 назв. – ISSN 0032-180Х
1012757
  Быстрицкая Т.Л. Почвы и первычная биологическая продуктивность степей Пиазовья : На примере заповедника "Хомутовская степь" / Т.Л. Быстрицкая, В.В. Осычнюк; Ковда В.И. – Москва : Наука, 1975. – 112с.
1012758
  Смирнов Р.Н. Почвы и почвенно-мелиоративные условия поймы и дельты нижнего течения р.Дон : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Смирнов Р.Н.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 29л.
1012759
  Костюк Д.Н. Почвы и почвенный покров Долины Гейзеров / Д.Н. Костюк, А.Н. Геннадиев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 643-653 : рис., табл. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 0032-180Х
1012760
   Почвы и почвенный покров заповедника "Аркаим" (степное Зауралье) / В.Е. Приходько, И.В. Иванов, Д.В. Манахов, Е.В. Манахова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 8. – С. 819-833 : рис., табл. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 0032-180Х
1012761
  Зольнико В.Г. Почвы и природные зоны земли / В.Г. Зольнико. – 1970 : Наука, 1970. – 338с.
1012762
   Почвы и продуктивность растительных сообществ. – М
2. – 1974. – 228с.
1012763
   Почвы и продуктивность растительных сообществ. – М
3. – 1976. – 180с.
1012764
   Почвы и продуктивность растительных сообществ. – М
5. – 1981. – 262с.
1012765
   Почвы и растительность природных зон СССР. – М, 1987. – 96с.
1012766
   Почвы и растительность Юго-Востока. – Саратов, 1970. – 164с.
1012767
  Неговелов С.Ф. Почвы и сады / С.Ф. Неговелов, В.Ф. Вальков. – Ростов, 1985. – 191 с.
1012768
  Недокучаев Н.К. Почвы и состояние земледелия, луговодства и огородничества Якутской АССР / Н.К. Недокучаев. – Л.
вып.4. – 1932. – 1-103с.
1012769
  Маланьин А.Н. Почвы и типы лесных колков на песчаных террасах Среднего и Нижнего ДОна : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Маланьин А.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1012770
  Бер Ф.Е. Почвы и удобрения / Ф.Е. Бер; Под ред. Кочеткова В.П. – Москва : Огиз-Сельхозгиз, 1947. – 436с.
1012771
  Джеррард А.Д. Почвы и формы рельефа / А.Д. Джеррард; Под ред.Ю.П.Селивестрова. – Пер.с англ. – Ленинград : Недра, 1984. – 208 с.
1012772
   Почвы Калиниградской области. – М, 1961. – 176с.
1012773
   Почвы Калмыцкой области. – Саратов
2. – 1930. – 180с.
1012774
  Баженов Николай Константинович Почвы каменистых и галечниковых площадей Северной Киргизии и опыт их хозяйственного освоения : Автореф... канд.с/хнаук: / Баженов Николай Константинович; АН Кирг ССР Отд. почвоведения. – Фрунзе, 1955. – 19л.
1012775
  Стороженко Д.М. Почвы Карагандинской области. / Д.М. Стороженко. – Алма-Ата, 1967. – 332с.
1012776
  Марченко А.М. Почвы Карелии. / А.М. Марченко. – М-Л, 1962. – 311с.
1012777
   Почвы Карельской АССР. – М.Л.
1. – 1937. – 104с.
1012778
  Зайцев Б.Д. Почвы Карельской АССР / Б.Д. Зайцев. – М.-Л.
1. – 1937. – с.
1012779
  Рыбин Н.Н. Почвы Карпат / Н.Н. Рыбин. – Черновцы, 1985. – 86с.
1012780
  Смирнова М.А. Почвы карстовых воронок западного макросклона Южного Урала: свойства, катенарные связи, региональные особенности / М.А. Смирнова, А.Н. Геннадиев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 619-629 : табл., рис. – Библиогр.: 29 назв. – ISSN 0032-180Х
1012781
  Моцерелия И.А. Почвы Колхидской низменности - объект мелиорации / И.А. Моцерелия. – Тбилиси, 1989. – 78с.
1012782
   Почвы Коми АССР. – М, 1958. – 199с.
1012783
  Кузьмин В.А. Почвы котловин байкальского типа / В.А. Кузьмин. – Иркутск, 1976. – 144с.
1012784
  Семина Е.В. Почвы Красноярской лесостепи. : Автореф... канд.с-х.наук: / Семина Е.В.; Почв.ин-т. – М, 1971. – 32л.
1012785
  Драган Н.А. Почвы Крыма / Н.А. Драган. – Симферополь, 1983. – 94 с.
1012786
  Иванов В.Н. Почвы Крыма и повышение их плодородия / В.Н. Иванов. – Симферополь, 1958. – 184с.
1012787
  Иванов В.Н. Почвы Крыма и повышение их плодородия / В.Н. Иванов. – 2-е изд. – Симферополь, 1966. – 148с.
1012788
  Клепинин Н.Н. Почвы Крыма. / Н.Н. Клепинин. – Симферополь, 1935. – 123с.
1012789
  Ильиных Н.И. Почвы Кузнецкого Алатау (в пределах Красноярского края) : Автореф... канд. биол.наук: / Ильиных Н.И.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т леса и древесины. – Красноярск, 1967. – 21л.
1012790
   Почвы Куйбышевской области. – Куйбышев, 1949. – 384с.
1012791
  Мириманян Х.П. Почвы Ленинаканского плато / Х.П. Мириманян. – Эривань, 1933. – 87 с.
1012792
  Сазонов А.Г. Почвы Лено-Ангарского плато и их хозяйственное использование : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Сазонов А.Г.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1969. – 17л.
1012793
  Завалишин А.А. Почвы лесной зоны, их образование и свойства / А.А. Завалишин. – Москва-Ленинград, 1939. – 111с.
1012794
  Тюрин И.В. Почвы лесостепи / И.В. Тюрин
1012795
  Цыбжитов Ц.Х. Почвы лесостепи Селенгинского среднегорья и их водно-температурный режим : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Цыбжитов Ц. Х.; Ирк.ГУ. – Иркутск, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1012796
  Булотас Ю.Ю. Почвы лимногляциальной равнины юго-западной Лтивы и их агрономическая характеристика : Автореф. дис... канд. с.-х. наук: / Булотас Ю. Ю.; Гос.КВиССО СМ ЛитССР, Лит. сх. акад. – Каунас, 1961. – 38с.
1012797
  Бугаевский В.К. Почвы лугового радя колочной лесостепи : Автореф... канд. биол.наук: / Бугаевский В. К.; МГУ. – М., 1972. – 33л.
1012798
  Салаев М.Э. Почвы Малого Кавказа : Автореф... д-ра с.-х.наук: / Салаев М.Э.; Акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Почв. ин-т им. В.В.Докучаева. – Баку, 1966. – 44л. – Бібліогр.:с.43-44
1012799
  Капустянская Н.Г. Почвы междуречья Акташ-Сулак, их генезис, засоление и пути улучшения : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Капустянская Н.Г.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 23л.
1012800
  Сорочкин В.М. Почвы Межпьянья. Генезис и агропроизвод. характеристика. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Сорочкин В.М.; Горьков. с.-х. ин-т. – Горький, 1964. – 19л.
1012801
  Стороженко Д.М. Почвы мелкосопочника Центрального Казахстана. / Д.М. Стороженко. – Алма-Ата, 1952. – 125с.
1012802
   Почвы Минусинской впадины : Труды Южно-Енисейской комплексной экспедиции. Вып.3. – Москва : АН СССР, 1954. – 304с.
1012803
  Глазовская М.А. Почвы мира : учеб. пособие для студентов геогр. факультетов университетов / М.А. Глазовская. – Москва : Московского университета
т. 1 : основные семейства и типы почв. – 1972. – 232 с.
1012804
  Глазовская М.А. Почвы мира : учеб. пособие для студентов геогр. факультетов университетов / М.А. Глазовская. – Москва : Издательство Московского университета
т. 2 : география почв. – 1973. – 428 с.
1012805
  Ковхуто М.Г. Почвы Могилевского района БССР и их сельскохозяйственное использование. : Автореф... канд.геогр.наук: 695 / Ковхуто М.Г.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1968. – 30л.
1012806
  Каразану А.К. Почвы Модавии / А.К. Каразану. – Кишинев, 1976. – 316с.
1012807
   Почвы Молдавии и их изменения в условиях интенсивного земледелия. – Кишинев, 1991. – 115с.
1012808
   Почвы Молдавии и пути повышения их плодородия. – Кишинев, 1973. – 134с.
1012809
  Коротаев И.Я. Почвы Молотовской области и их свойства / И.Я. Коротаев. – Молотов, 1948. – 88с.
1012810
  Беспалов Н.Д. Почвы Монгольской Народной Республики. / Н.Д. Беспалов. – Москва : Изд-во АН СССР, 1951. – 319с.
1012811
  Чижевский М.Г. Почвы Московской области и пути повышения их урожайности / М.Г. Чижевский; Под. общ.ред.:В.Р.Вильямса. – Москва : Московский рабочий, 1936. – 44 с.
1012812
  Переверзев В.Н. Почвы на аллювиальных и пролювиальных отложениях в долине реки Грёндалсэлва (остров Западный Шпицберген) / В.Н. Переверзев, Т.И. Литвинова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 547-554 : рис., табл. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 0032-180Х
1012813
  Побединцева И.Г. Почвы на древних корах выветривания. / И.Г. Побединцева. – М., 1975. – 192с.
1012814
  Переверзев В.Н. Почвы на морских и моренных отложениях побережья Биллефьорда (остров Западный Шпицберген) // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 1160-1170 : табл. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 0032-180Х
1012815
   Почвы на отвалах вскрышных пород в лесостепной и горно-таежной зонах Кузбасса / П.С. Брагина, А.С. Цибарт, М.П. Завадская, А.В. Шарапова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 7. – С. 878-889 : рис., табл. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0032-180Х
1012816
  Серебряков Б.П. Почвы Нижегородской губернии. / Б.П. Серебряков. – Нижний-Новгород, 1929. – 210с.
1012817
   Почвы Нижнего Заволжья как объект ирригации. – Л, 1934. – 103с.
1012818
  Алиев Г.А. Почвы низовий рек юго-восточного склона Большого Кавказа, Пирсагат, Ах-Су, Гердыман-Чай / Г.А. Алиев ; АН АзССР, Ин-т агрохимии и почвоведения. – Баку : АзССР, 1948. – 166 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 158
1012819
  Кулешов Г.Т. Почвы новочеркасских полей орошения и их сельскохозяйственное использование : Автореф... канд. биол.наук: / Кулешов Г.Т.; Рост. гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ростов н/Д, 1955. – 19л.
1012820
  Поленов Б. Почвы окраин плато, примыкающих к речным долинам // О новом выходе юрских отложений в Рязанской губернии Г.Г. Петца : (Сообщение, сделанное в заседании Отделения Геологии и Минералогии С.-Петербургского Об-ва Естествоиспытателей 15 дек. 1890г.) / Г.Г. фон Петц. – [Санкт-Петербург] : Тип. Н.А. Лебедева, 1910. – 6 с.


  На тит. л. надпись: П. Тутков...
1012821
  Цыганов М.С. Почвы Омской области, их свойства и приемы улучшения / М.С. Цыганов. – Омск, 1938. – 88 с.
1012822
  Мелентьева Н.В. Почвы осушенных лесных болот / Н.В. Мелентьева. – Новосибирск, 1980. – 128 с.
1012823
  Блажний Е.С. Почвы Пашковского агроучастка : Почвенно-географический очерк / Е.С. Блажний. – Краснодар, 1928. – 23с.
1012824
   Почвы Печорского промышленного района. – Москва; Ленинград : Наука, 1965. – 112с.
1012825
  Евдокимова Т.И. Почвы подовых понижений юга Украины. / Т.И. Евдокимова, Т.К. Быковская. – М., 1985. – 96с.
1012826
  Сымпилова Д.П. Почвы подтаежных ландшафтов северных отрогов хребта Цаган-Дабан Селенгинского среднегорья / Д.П. Сымпилова, А.Б. Гынинова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 270-276 : табл. – Библиогр.: с. 276. – ISSN 0032-180Х
1012827
  Путанс Б. Почвы поймы низовья реки Гауи и динамика их химических, физических и биологических свойств. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Путанс Б.; Мин. производства и заготовок с.-х. продуктов ЛатвССР. Латв. с.-х. акад. – Елгава, 1962. – 40л.
1012828
  Кирошка И.В. Почвы поймы реки Ботны и их сельскохозяйственное использование : Автореф... канд. биол.наук: / Кирошка И.В.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1964. – 27л.
1012829
   Почвы поймы средней Оби, их мелиоративные сростояние и агрохимическая характеристика. – Томск, 1981. – 226с.
1012830
  Маймусов Д.Ф. Почвы починковского района Смоленской области : Автореф... канд. геогр.наук: / Маймусов Д. Ф.; БГУ. – Минск, 1964. – 27л.
1012831
  Кузьмин В.А. Почвы Предбайккалья и Северного Забайкалья / В.А. Кузьмин. – Новосибирск, 1988. – 172с.
1012832
  Рубилин Е.В. Почвы предгорий и предгорных равнин Северной Осетии. / Е.В. Рубилин. – Москва, 1956. – 231с.
1012833
  Ковда В.А. Почвы Прикаспийской низменности (Северо-Западной части) : Научный отчет о результатах исследований, проведенных в 1932-1938 гг. / В.А. Ковда. – М.-Л, 1950. – 256с.
1012834
  Иванов Г.И. Почвы Приморского края. / Г.И. Иванов. – 7-е вид. – Владивосток, 1964. – 108с.
1012835
   Почвы природных зон европейской части СССР. – М
1. – 1986. – 103с.
1012836
  Лобова Е.В. Почвы пустынной зоны СССР. / Е.В. Лобова. – Москва, 1960. – 364с.
1012837
  Ливеровский Ю.А. Почвы равнин / Ю.А. Ливеровский. – М., 1974. – 462с.
1012838
  Ливеровский Ю.А. Почвы равнин Камчатского полуострова / Ю.А. Ливеровский. – Москва : АН СССР, 1959. – 132с.
1012839
  Гришин П.В. Почвы Раифской лесной дачи. (Татар. АССР) : Автореф... канд. биол.наук: / Гришин П.В.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1954. – 18л.
1012840
  Мелконян К.Г. Почвы района имени Камо Армянской ССР : Автореф. дис... канд. с-х. наук: / Мелконян К.Г.; Армянск. с-х. ин-т. – Ереван, 1966. – 30с.
1012841
   Почвы речных долин и дельт, их рациональное использование и охрана. – М, 1984. – 188с.
1012842
  Гаркуша И.Ф. Почвы речных пойм : лекции для студентов агрономического факультета / И.Ф. Гаркуша; Трима Н.К. – Горки, 1958. – 22 с.
1012843
  Убугунов Л.Л. Почвы речных пойм аридных территорий внутреней Азии (р. Завхан, Монголия) / Л.Л. Убугунов, В.И. Убугунова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 277-286 : рис., табл. – Библиогр.: с. 285-286. – ISSN 0032-180Х
1012844
  Добровольский Г.В. Почвы речных пойм центра Русской равнины / Г.В. Добровольский; Ковда В.А. – Москва : Издательство Московского университета, 1968. – 296 с.
1012845
  Абдуев М.Р. Почвы с делювиальной формой засоления и вопросы их мелиорации в Азербайджане : Автореф... Доктора с-хнаук: / Абдуев М.Р.; АН АзССР. – Баку, 1966. – 46л.
1012846
  Усов Н.И. Почвы Саратовской области / Н.И. Усов. – Саратов, 1948. – 288с.
1012847
  Ивлев А.М. Почвы Сахалина / Ивлев А.М.; АН СССР. Сибирское отд. Сахалинский комплексный науч.-иссл. ин-т. – Москва : Наука, 1965. – 116с. – Бібліогр.:с.111-114
1012848
  Васильевская В.Д. Почвы севера Западной Сибири / В.Д. Васильевская, В.В. Иванов, Л.Г. Богатырев. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 228с.
1012849
  Реджепбаев К. Почвы северной части дельты реки Теджен и их сельскохозяйственное использование : Автореф... кандидата с.-х.наук: / Реджепбаев К.; АН Туркм. ССР. Отд-ние биол. наук. – Ашхабад, 1965. – 28л.
1012850
  Шпинев И.Ф. Почвы Северо-Восточного Прикарпатья. (На прим. Калуш. района). : Автореф... канд. с.-х.наук: / Шпинев И.Ф.; Укр. с.-х. академия. – К., 1965. – 33л.
1012851
  Тюрменко А.Н. Почвы северо-восточной части Актюбинской области Казахской ССР : Автореф... кандидата биол. по разделу почвоведениянаук: / Тюрменко А.Н.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1964. – 25л. – Бібліогр.:с.23-25
1012852
  Копосов Н.А. Почвы Северо-восточной части Ойротии. / Н.А. Копосов. – М-Л, 1936. – 72с.
1012853
  Лавров А.П. Почвы Северо-Западного Туркменистана / А.П. Лавров. – Ашхабад, 1978. – 102с.
1012854
  Севастьянов Н.Ф. Почвы Северо-Крымской низменности и их сельскохозяйственное использование : Автореф... канд. с. х.наук: / Севастьянов Н. Ф.; МСХ УССР, Укр. акад. с. х. наук, НИИ почвовед. – Х., 1959. – 20л.
1012855
  Парамонова З.Р. Почвы сельскохозяйственной опытной станции Института социалистического сельского хозяйства Ан БССР "Боровляны", динамика почвообразования и их плодородие. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Парамонова З.Р.; Акад.наук Белорус.ССР.ин-т соц.с-х.. – Минск, 1956. – 18л.
1012856
  Балахонов С.И. Почвы сельскохозяйственной опытной станции Института социалистического хозяйства АН БССР *Устье* и их плодородие в условиях травопольных севооборотов. : Автореф... кандидата с.-х.наук: / Балахонов С.И.; Акад. наук Белорус. ССР. – Минск, 1954. – 18л.
1012857
  Лазарев А.А. Почвы Серебряно-Прудского района Московской области. / А.А. Лазарев. – Москва, 1951. – 156 с.
1012858
  Парсаданян И.Р. Почвы Сисианского района Армянской ССР. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Парсаданян И.Р.; Арм.с-х.ин-т. – Ереван, 1967. – 30л.
1012859
  Караваева Н.А. Почвы склонов в таежной зоне Среднего Приобья / Н.А. Караваева, Т.А. Соколова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 643-655 : рис., табл. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0032-180Х
1012860
   Почвы сосновых лесов Сибири. – Красноярск, 1986. – 122с.
1012861
  Михайленко М.М. Почвы сосняков южной тайги Западного Забайкалья. : Автореф... канд. биол.наук: / Михайленко М.М.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т леса и древесины. – Красноярск, 1965. – 29л.
1012862
   Почвы Средней части Нарынского бассейна. – Фрунзе, 1961. – 226с.
1012863
  Соколов С.С. Почвы средних и низких гор Восточног Казахстана / С.С. Соколов. – Алма-Ата, 1978. – 223с.
1012864
   Почвы Срежнего Поволжья и Урала, теория и практика их использования и охраны. – Казань
Ч. 1. – 1991. – 143с.
1012865
   Почвы Срежнего Поволжья и Урала, теория и практика их использования и охраны. – Казань
Ч. 2. – 1991. – 295с.
1012866
   Почвы СССР. – Москва; Ленинград : АН СССР
Ч. 1. – 1939. – 403с.
1012867
   Почвы СССР. – Москва-Ленин : Ан СССР
Том 2. – 1939. – 288 с.
1012868
   Почвы СССР. – Москва; Ленинград : АН СССР
Ч. 3. – 1939. – 375с.
1012869
  Ливеровский Ю.А. Почвы СССР / Ю.А. Ливеровский. – М.
1. – 1965. – 144с.
1012870
  Ливеровский Ю.А. Почвы СССР : Географическая характеристика / Ю.А. Ливеровский. – Москва : Мысль, 1974. – 462с.
1012871
   Почвы СССР. – Москва, 1979. – 380с.
1012872
   Почвы СССР: прикладные и генетико-географические аспекты исследования : научные труды. – Москва, 1987. – 184 с.
1012873
  Бушинский В.П. Почвы Сталинградской губернии / В.П. Бушинский. – М, 1929. – 221с.
1012874
  Фирсова В.П. Почвы таежной зоны Урала и Зауралья / В.П. Фирсова. – М, 1977. – 176с.
1012875
  Караваева Н.А. Почвы тайги Западной Сибири / Н.А. Караваева. – М., 1973. – 167с.
1012876
  Акимцев В.В. Почвы Талыша : материалы по районированию Азербйджанской ССР / В.В. Акимцев. – Т. 2, вып. 3. – Баку, 1927. – С. 1-107
1012877
  Власова И.В. Почвы Татарской АССР и их рациональное использование / И.В. Власова. – Казань, 1981. – 136с.
1012878
  Гуртмуратов Д. Почвы Ташаузского оазиса Туркменской ССР и проблемы их мелиорации : Дис... канд. географ.наук: / Гуртмуратов Д.; КГУ. – К., 1965. – 271л. – Бібліогр.:л.257-271
1012879
  Гуртмуратов Д. Почвы Ташаузского оазиса Туркменской ССР и проблемы их мелиорации : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Гуртмуратов Д. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 26 с.
1012880
  Носин В.А. Почвы Тувы / В.А. Носин. – М, 1963. – 343с.
1012881
  Ливеровский Ю.А. Почвы тундрово-болотной полосы в связи с земледелием на Севере / Ю.А. Ливеровский. – М.-Л., 1937. – 54с.
1012882
  Ливеровский Ю.А. Почвы тундрово-болотной полосы в связи с земледелием на Севере / Ю.А. Ливеровский. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1937. – 54с.
1012883
  Гаркуша И.Ф. Почвы тундровой зоны : лекции для студентов агрономического факультета / И.Ф. Гаркуша; Трима Н.К. – Горки, 1959. – 14 с.
1012884
  Петелина А.М. Почвы Тургайской столовой возвышенности / А.М. Петелина. – Алма-Ата, 1950. – 54 с.
1012885
  Прасолов Л.И. Почвы Туркестана. / Л.И. Прасолов. – Л., 1925. – 96с.
1012886
   Почвы Узбекской ССР. – Ташкент
1. – 1949. – 37с.
1012887
   Почвы Украины и повышение их плодородности : Экология, режимы и процессы, классификация и генетико-производственные процессы. – Киев : Урожай
Т. 1. – 1988. – 296с.
1012888
   Почвы Украины и повышение их плодородности : Продуктивность почв, пути её повышения, мелиорация, защита почв от эрозии и управление плодородием. – Киев : Урожай
Т. 2. – 1988. – 176с.
1012889
  Котин Н.И. Почвы Уральской области. / Н.И. Котин. – Алма-Ата., 1967. – 348с.
1012890
   Почвы УССР. – Киев; Харьков : Сельхозиздат, 1951. – 327 с.
1012891
  Крикунов В.Г. Почвы УССР и их плодородие / В.Г. Крикунов, Н.И. Полупан. – Киев : Вища школа, 1987. – 320с.
1012892
  Мазыро М.М. Почвы Хибинских тундр / М.М. Мазыро. – М.-Л, 1936. – 71с.
1012893
  Мамытов А.М. Почвы Центрального Тянь-Шаня / А.М. Мамытов. – Фрунзе, 1963. – 556с.
1012894
  Кучинский П.А. Почвы Черновицкой области и определение потребности их в удобрениях / П.А. Кучинский, Л.П. Яневская. – Львов, 1965. – 140 с.
1012895
  Скородумов А.С. Почвы черного леса / А.С. Скородумов. – Киев : АН УССР, 1954. – 83с.
1012896
  Костычев П.А. Почвы черноземной области России, их происхождение, состав и свойства. / П.А. Костычев. – М.-Л., 1937. – 239с.
1012897
  Костычев П.А. Почвы Черноземной области России. Их происхождение, состав и свойства / П.А. Костычев. – Москва, 1949. – 240с.
1012898
   Почвы Чувашской республики. – Москва ; Ленинград, 1935. – 329 с.
1012899
  Шакиров К.Ш. Почвы широколиственных лесов Предволжья / К.Ш. Шакиров, П.А. Арсланов. – Казань, 1982. – 176 с.
1012900
  Оруджев С.Д. Почвы юго-восточной оконечности Болшого Кавказа и их рациональное использование. : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.532 / Оруджев С.Д.; АН АзССР.Отдел.биол.наук. – Баку, 1972. – 30л.
1012901
  Кондратова Н.С. Почвы юго-восточной части большеземельской тундры и их гидротермический режим : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Кондратова Н.С. ; Моск. гос. ун-т , Биол.-почв. фак. – Москва, 1965. – 19 с.
1012902
  Носкова Л.В. Почвы юго-восточной части Кзыл-Ординской области : Автореф... канд. биол.наук: / Носкова Л.В.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1964. – 27л.
1012903
  Попова А.М. Почвы юго-восточной части Минской возвышенности и их сельскохозяйственное использование. : Автореф... канд. биол.наук: 06.532 / Попова А.М.; БГУ. – Минск, 1969. – 20л.
1012904
  Сабашвили М.Н. Почвы Юго-Восточной части правобережья реки Алазани / М.Н. Сабашвили. – Б.м., 1934. – С.161-224. – Отдельный оттиск
1012905
  Садименко П.А. Почвы юго-восточных районов Ростовской области / П.А. Садименко. – Ростов, 1966. – 128с.
1012906
  Гопп Н.В. Почвы юго-западной части Джулукульской котловины, Республика Алтай // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 656-667 : рис., табл. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0032-180Х
1012907
  Садовников И.Ф. Почвы Южного Заволжья как объект орошения / И.Ф. Садовников. – Москва, 1952. – 492 с.
1012908
  Ройченко Г.И. Почвы Южной Киргизии / Г.И. Ройченко; АН КиргССР. Отдел почвоведения. – Фрунзе, 1960. – 231с.
1012909
  Горшенин К.П. Почвы южной части Сибири : от Урала до Байкала / К.П. Горшенин; Тюрин И.В. – Москва : Академия Наук СССР, 1955. – 592 с.
1012910
  Азимбаев С.А. Почвы южной части Узбекистана и их мелиоративное состояние / С.А. Азимбаев. – Ташкент : Фан, 1991. – 140 с.
1012911
  Кучеенко В.Д. Почвы южных степей Оренбургской области их провинциальные особенности : Автореф... д-ра биол.наук: / Кучеенко В.Д.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1965. – 40л. – Бібліогр.:с.39-40
1012912
  Ремезов Н.П. Почвы, их свойства и распространение : Пособ. для уч-лей сред.шк. / Н.П. Ремезов. – Москва : Учпедгиз, 1952. – 268с.
1012913
  Авдонин Н.С. Почвы, удобрения и качество растениеводческой продукции : [науч. тр. ВАСХНИЛ] / Н.С. Авдонин. – Москва : Колос, 1979. – 302 с. : ил. – Библиогр.: с. 278-300
1012914
  Прасолов Л.И. Почвы. / Л.И. Прасолов. – Пб., 1921. – 1-24с.
1012915
  Ряполова М. Почем бакалавры. Условия и цены - 2014. Сколько стоит обучение в лучших вузах страны // Сегодня. – Киев, 2014. – 27 марта (№ 67). – С. 8
1012916
   Почем нынче Кипр // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 45 : фото. – ISSN 1998-8044
1012917
  Макаренко В. Почем погрызть гранит зарубежной науки // КП в Украине : киевский выпуск. – Киев, 2017. – 5 июля (№ 116). – С. 6. – ISSN 1997-1249


  Все больше украинских выпускников едут получать высшее образование за границу.
1012918
  Матвеева Н. Почем социологическая неграмотность? (Социология в системе высшего образования) // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 4. – С. 47-56. – ISSN 0869-3617


  Барнаульский гос. пед. ун-т
1012919
  Маркусова В. Почем стоит опубликовать? Научное сотрудничество вузов и РАН в цифрах // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 3 мая (№ 18). – С. 6-7


  Власть возлагает большие надежды на высшую школу, предполагает таким путем превратить часть отечественных вузов в исследовательские организации с сильной фундаментальной наукой. Примечательно, что политика Правительства России и все мероприятия, ...
1012920
   Почем фунт лебедя. – М, 1966. – 288с.
1012921
  Бакланов Г.Я. Почем фунт лиха / Г.Я. Бакланов. – М., 1962. – 27с.
1012922
  Воробьев Б.В. Почем фунт секса? / Б.В. Воробьев. – Свердловск, 1990. – 189с.
1012923
  Зуев В.В. Почем честь, господа? / В.В. Зуев. – Донецк, 1981. – 104с.
1012924
  Адамов А.И. Почему / А.И. Адамов. – Магадан, 1980. – 111с.
1012925
  Попов И.А. Почему "город" пал? / И.А. Попов. – М, 1984. – 152с.
1012926
  Дяченко В. Почему "Комиссия по Гандзюк" не поможет найти ее убийц // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 12 ноября (№ 46). – С. 2-3
1012927
  Щеткина Е. Почему "Русский мир" приватизировал "украинскую " комету [Чурюмова-Герасименко] // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2014. – 17 ноября (№ 46). – С. 22


  "...Из всех европейских стран, наверное, самой спокойной к успеху миссии к комете Чурюмова-Герасименко оказалась родина Клима Чурюмова". Ее 45 лет назад открыли астрономы КНУ имени Тараса Шевченко Клим Чурюмов и Светлана Герасименко.
1012928
  Елецкий П. Почему "союзники" идут на Россию. / П. Елецкий. – К, 1919. – 32с.
1012929
  Кушмен Ф. Почему "Я" пустое ? Навстречу исторически определенной психологии // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 9 (162). – С. 38-53
1012930
  Зоркальцев В.И. Почему MV пополам? // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества. – Киев, 2015. – № 1 (105). – С. 14-20
1012931
  Дан Женя Почему Америка теряет туристов? // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 30-33
1012932
  Ильченко С. Почему Армения останется кавказской Сербией // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 23 апреля (№ 17). – С. 18


  "Сдухи об "армянском Майдане" оказались сильно преувеличены. Геополитическое положение и исторический рок не оставляют Армении другого выхода, как оставаться марионеткой России."
1012933
  Рочестер А. Почему бедны фермеры. / А. Рочестер. – М, 1949. – 356с.
1012934
  Герасимчук Д. Почему бежит последний : повесть / Д. Герасимчук. – Москва, 1985. – 384 с.
1012935
  Черномордик Д.И. Почему богатеот капиталисты и беднеют рабочие / Д.И. Черномордик. – М, 1957. – 78с.
1012936
  Ефимова Л.К. Почему болеет ребенок / Л.К. Ефимова. – К, 1984. – 71с.
1012937
  Васильев Г.В. Почему буксует Детройт / Г.В. Васильев. – Москва, 1985. – 110с.
1012938
  Март Э. Почему бы и нет? / Э. Март; Пер. с франц. Голанта В.Я. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 208с.
1012939
  Скорина Артем Почему бы не в Берлин? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 4. – С. 24-27 : фото
1012940
  Дубровин Б.С. Почему в Кара-Кумы? / Б.С. Дубровин. – М, 1963. – 48с.
1012941
  Богданова Светлана Почему в России отдыхать дороже : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 18-19
1012942
  Каз М.С. Почему в экономических исследованиях необходим когнитивный подход ? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С.29-40. – ISSN 0042-8744
1012943
  Цветков С. Почему в Японии движение транспорта левостороннее // Япония сегодня. – Москва, 2011. – № 3. – С. 18-19
1012944
  Сафронова А.М. Почему В. Н. Татищев оставил свою библиотеку в Екатеринбурге в июне 1737 года? // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 3. – С. 81-85. – ISSN 0869-608Х
1012945
  Иванов Ю.М. Почему В.А. Тишкову запретили въезд в Эстонию / Ю.М. Иванов. – Москва : Е.В. Карпов, 2015. – 34 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1012946
  Лукьянов Ф. Почему венгры ностальгируют по "гуляш-коммунизму" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 3 (1122). – С. 28-31. – ISSN 0234-1670
1012947
  Бахур В.Т. Почему возникает инсульт / В.Т. Бахур. – Москва, 1984. – 96 с.
1012948
  Иваненко Анна Почему Володька сбрил усы? : Карнавал // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 31
1012949
  Яновская Л.М. Почему вы пишете смешно? / Л.М. Яновская. – Москва, 1969. – 216с.
1012950
  Верещагин Н.К. Почему вымерли мамонты. / Н.К. Верещагин. – Ленинград : Наука, 1979. – 195 с.
1012951
  Степанов В. Почему Г.К. Жуков и А.А. Новиков - маршалы-соратники не стали сокамерниками // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2010. – № 12 (132). – С. 130-146. – ISSN 1606-0219
1012952
  Тайль Ш. Почему Германия по-прежнему успешна // В мире науки : научно-информационный журнал / ООО "Капица и Партнеры" ; Некоммерческое партнерство "Междунар. партнерство распространения науч. знаний" ; ЗАО "В мире науки". – Москва, 2012. – № 12. – С. 36-39. – ISSN 0208-0621


  Германия нашла эффективный и живо реагирующий на изменения в мире механизм продвижения своих лучших идей из университетских лабораторий в промышленность.
1012953
  Березин В.В. Почему гибнут дикие животные / В.В. Березин. – М, 1989. – 62с.
1012954
   Почему две одинаковые шахты имеют разную производительность труда. – М, 1956. – 34с.
1012955
  Новлянская З.Н. Почему дети фантазируют? / З.Н. Новлянская. – М, 1978. – 48с.
1012956
  Зинченко С.Н. Почему детям бывает трудно учиться / С.Н. Зинченко. – К, 1990. – 54с.
1012957
  Бондаренко С.М. Почему детям трудно учиться? / С.М. Бондаренко. – М, 1975. – 64с.
1012958
  Светлов П.Я. Почему Духовные академии должны быть заменены богословскими факультетами / [соч.] П. Светлов, проф.,-прот. – Санкт-Петербург : Сунодальная тип., 1906. – 12 с. – Без. тит. л. - Отд. оттиск из журн.: Церковный голос. 1906
1012959
  Томашек М. Почему Европейский союз не федеративное государство // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 5 (292). – С. 29-41. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1012960
  Стоун Дэниел Почему еды не хватает на всех. Хватит на всех? // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Декабрь, № 135. – С. 66-69 : фото
1012961
  Сорокин Ю.А. Почему живут и умирают книги? / Ю.А. Сорокин. – Москва : Педагогика, 1991. – 159с. : ил. – (Познай себя. Психология - школьнику)
1012962
  Греков Ю.Ф. Почему журавли летают косяком? / Ю.Ф. Греков. – Кишинев, 1976. – 156 с.
1012963
  Лобанова Наталья Почему журналисты-международники перестали быть элитой нашего сообщества? // Журналист. – Москва, 2002. – № 6. – С.20-21. – ISSN 0130-3589
1012964
  Борисов В.Г. Почему замолчал приемник? / В.Г. Борисов. – Москва, 1969. – 64 с.
1012965
   Почему звезды мерцают // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 4 (2871), апрель. – С. 30 : фото
1012966
  Степанов Д. Почему и для кого был издан первый печатный учебник по русской истории // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 2. – С. 76-79. – ISSN 0235-7089


  Династия Романовых в представлениях украинской интеллектуальной элиты второй половины XVII века.
1012967
  Милюков П.К. Почему и зачем мы воюем? : (Война, ее происхождение, цели и последствия). / П.К. Милюков; Изд.Партии Народной Свободы. – Петроград : Лештуковская Паровая Скоропечатня "Свобода", 1917. – 59с.
1012968
   Почему и как империализм тормозит прогресс человечества. – Прага, 1981. – 256с.
1012969
  Гегузин Я.Е. Почему и как исчезает пустота / Я.Е. Гегузин. – М, 1976. – 207с.
1012970
  Жабров А.А. Почему и как летает самолёт / А.А. Жабров. – Москва, 1956. – 56 с.
1012971
  Никольский В.К. Почему и как люди говорят на разных языках / В.К. Никольский. – Сталинград : Областное книгоиздательство, 1947. – 24 с.
1012972
  Никольский В.К. Почему и как люди стали говорить / В.К. Никольский, Н.Ф. Яковлев ; с предисл. и под ред. И.И. Мещанинова. – Москва : Московский рабочий, 1946. – (Природа и человек)
1012973
  Тетерин О.И. Почему и кто убил первого президента Занзибара? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 4 (657). – С. 55-60. – ISSN 0321-5075


  40 років тому був убитий А.А. Каруме.
1012974
  Ди Каприо Леонардо Почему изменения климата нельзя игнорировать // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 159, декабрь. – С. 24 : фото
1012975
  Леске М. Почему имеет смысл спорить о понятиях / М. Леске. – М., 1987. – 286с.
1012976
  Храмчихин А. Почему Иран не хочет воевать с Америкой // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 24 (1143). – С. 8-11. – ISSN 0234-1670
1012977
  Деннет Д.С. Почему каждый из нас является новеллистом // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 2. – С.121-130. – ISSN 0042-8744
1012978
  Пестушко Валерий Почему кимоно такое широкое? : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 51-52 : Іл.
1012979
  Чернов И. Почему клиенты уходят? // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 6. – С.23-27
1012980
  Гомыранов Илья Почему комары кусают не всех. О вкусах кровососов. Крылатые суперагенты // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 6 (2921). – С. 96-100 : фото
1012981
  Сиренко В.Ф. Почему коммунисты востребованы временем и народом? / В.Ф. Сиренко. – Киев : Оріяни, 2003. – 20с. – (Библиотека образованного человека). – ISBN 966-8305-10-8
1012982
  Ломоносов М. Почему косовский миф XIX в. стал реальностью? (Сербия и великие державы в XIX - начале XX в.) // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 47-49
1012983
  Хаткевич Василий Почему кошки не любят сладкое? : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 4-5 : Іл.
1012984
  Пестушко Валерий Почему крыши разные? : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 53-54 : Іл.
1012985
   Почему лед не тонет в воде? : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 184 : Іл.
1012986
  Прозоровский В.Б. Почему лекарства лечат / В.Б. Прозоровский. – Л., 1991. – 190с.
1012987
  Птахив Семен Почему Литва? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 84-85 : фото, табл. – ISSN 1998-8044
1012988
  Немирко Г. Почему луна идет за мной? / Г. Немирко. – Магадан, 1979. – 144с.
1012989
  Шишаков В.А. Почему Луна меняет видимую форму / В.А. Шишаков. – Москва : Издание Московского Планетария, 1945. – 13 с.
1012990
  Никольский В.К. Почему люди говорят на разных языках / В.К. Никольский, Н.Ф. Яковлев ; с предисл. и под ред. И.И. Мещанинова. – Москва : Госполитиздат, 1945. – 43 с.
1012991
  Береснев Ю.И. Почему марксистско-ленинская идеология лженаучна ? // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 1 (39). – С.232-234. – ISSN 1684-2618
1012992
  Ванс Э. Почему Мексика не может сделать науку самоокупаемой? // В мире науки : ежемесячный научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2013. – № 12, декабрь. – С. 65-70. – ISSN 0208-0621


  Страна готова совершить прорыв в информационную экономику — но все еще упорно отказывается это сделать
1012993
  Демыкина Г.Н. Почему меня никто не любит? / Г.Н. Демыкина. – М., 1985. – 109с.
1012994
  Брагина Е. Почему меняется международный индекс бедности : "Круглый стол" в МИД России // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 83-93. – ISSN 0130-9625
1012995
  Гольдфаин И. Почему мог преуспеть Лысенко? // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 81-88. – ISSN 0130-1640
1012996
  Игонина М.В. Почему молодые учителя отказываются работать в школе ? // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 66-71. – ISSN 0869-561Х
1012997
  Игонина М.В. Почему молодые учителя отказываются работать в школе? // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 66-71. – ISSN 0869-561Х
1012998
  Кафтан А. Почему Моравецкий поставил поставил Хмельницкого в один ряд с Гитлером // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 19 февраля (№ 8). – С. 19
1012999
  Устьянцев В.А. Почему море соленое. / В.А. Устьянцев. – М., 1975. – 437с.
1013000
   Почему мудрость встречается повсюду и не у всех она есть. – М, 1967. – 47с.
<< На початок(–10)1011101210131014101510161017101810191020(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,