Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1011101210131014101510161017101810191020(+10)В кінець >>
1012001
  Цвих В. "Про соціальні умови всіх, хто працює й навчається в університеті, ректорат і профком дбають постійно" // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 2


  Розмова про соціальні умови співробітників і студентів КНУ з головою первинної профспілкової організації університету Володимиром Федоровичем Цвихом.
1012002
  Чорноморець Ю. "Про соціальну психотерапію" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14 січня (№ 4). – С. 5


  Релігіознавець розповідає про реакцію церкви на політичну ситуацію в країні.
1012003
   [Про присвоєння почесного звання Заслуженого працівника вищої школи Української РСР - професорові Індиченку Пантелію Дмитровичу] // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 101. – (Серія права ; № 13)
1012004
  Бушаков В.А. Про походження ногайського свята тепреш і його назви та про кримськотатарське свято дервіза // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 1. – С. 19-22. – ISSN 1608-0599
1012005
  Андрієвський В.П. Про Почаївську лавру / В.П. Андрієвський. – Київ, 1960. – 40с.
1012006
  Коновець О.Ф. Про початки традицій інформаційних агентств в Україні // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 18-21


  Показано історію діяльності перших в Україні інформаційних агентств у XIX на початку XX століття. The history of activity of the first Ukrainian information agencies in XIX beginning XX century are shown.
1012007
  Борисейко О.В. Про початкову закритичну поведінку елементів конструкцій з композиційних матеріалів / О.В. Борисейко, М.П. Семенюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 90-96. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто стійкість і початкову закритичну поведінку неоднорідного стержня з слабкою зсувною жорсткістю. Для розв"язку використані нелінійні рівняння теорії типу Тимошенка у кубічному наближенні. Досліджено залежність першого коефіцієнта закритичної ...
1012008
  Єрмакова Н. Про початок історії Молодого театру // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 45-64. – ISSN 1997-4264
1012009
  Козубовський Г.А. Про початок карбування литовських монет типу "печать"/ "спис з хрестом" // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2013. – № 2. – С. 56-63. – ISSN 0235-3490
1012010
  Лоза І.А. Про поширення вісесиметричних електропружних хвиль у порожнистому шаруватому циліндрі при електричному способі збудження // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 8
1012011
  Шевчик В.Л. Про поширення деяких рідкісних видів рослин на Черкащині / В.Л. Шевчик, Л.В. Бакалина, О.Д. Полішко // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – С. 135-148. – (Серія "Біологічні науки" ; вип. 156)
1012012
  Липа О.Л. Про поширення отруйних і шкідливих для тварин рослин у флорі УРСР / О.Л. Липа. – К., 1940. – 158 с.
1012013
  Єрмоленко В.М. Про пошкодження айви грушевим пильщиком-ткачем Neurotoma flaviventris retz. (Hym., Pamphiliidae) в Закарпатті / В.М. Єрмоленко, 1956. – 161-164с.
1012014
  Кириченко М.Г. Про пошук нових предметних областей як об"єктів наукового дослідження // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
1012015
  Музика А.А. Про пошук росіян оптимальної моделі кримінальної політики // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 403-407. – ISBN 978-966-458-403-3
1012016
  Ковалевська Ольга Олегівна Про пошуки достовірного портрета гетьмана Івана Мазепи // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 40-42
1012017
  Ковалевська О. Про пошуки достовірного портрета Івана Мазепи // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 40-42
1012018
  Хирсанова С. Про права людини і гендерну соціологію // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.98-99. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1012019
  Капустіна Л Про права платників податків // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 44. – С.57-60
1012020
  Армаш Н.О. Про права, обов"язки та повноваження державних політичних діячів // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 1 (45). – С. 83-88
1012021
  Чобіт Д. Про правду і неправду Московії та її церкви // Пам"ятки України: науковий альманах : науковий альманах / Голов. ред. О. Неживий ; редкол.: В. В"ятрович, А. Гречило, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (41/42). – С. 5-16
1012022
  Січенко І.П. Про правила вуличного руху / І.П. Січенко. – К, 1940. – 26с.
1012023
  Пастушенко В.О. Про правильні сівозміни в колгоспах Української РСР. / В.О. Пастушенко. – К., 1958. – 44с.
1012024
  Чубатий М. Про правне становище церкви в козацькій державі. – [35], [23] с. – Окр.відб.
1012025
  Тесленко М. Про право кожного бути вільним у виборі захисника своїх прав // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.55-58. – Бібліогр.: 3 н. – ISSN 0132-1331
1012026
  Котляров П. Про право на збройний опір: теологія та внутрішня дипломатія Філіпа Меланхтона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Стаття присвячена аналізу трактування права на озброєний опір в теології та внутрішній дипломатії одного з провідних діячів Реформації - Ф. Меланхтона (1497 - 1560 рр.). Питання правомірності збройного захисту релігійних переконань і військового опору ...
1012027
  Соколова А.К. Про право на об"єкти рослинного світу // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 116-122. – ISSN 0201-7245
1012028
  Задерейко І.С. Про право на призначення грошової допомоги, яке не підлягає оподаткуванню, у розмірі десяти місячних пенсій // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 3-5


  Інформація підготовлена начальником Правобережного об"єднаного управління Пенсійного фонду України.
1012029
  Янковська Г. Про право на свободу вираження думки (на матеріалі конституцій пострадянських країн) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 56-57. – ISBN 978-617-7069-17-0
1012030
  Слободян С. Про право на творчий псевдонім // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 7-12. – ISSN 1608-6422
1012031
  Ленін В.І. Про право націй на самовизначення / В.І. Ленін. – Київ, 1946. – 56с.
1012032
  Ленін В.І. Про право націй на самовизначення / В.І. Ленін. – Київ, 1947. – 56с.
1012033
  Ленін В.І. Про право націй на самовизначення / В.І. Ленін. – Київ, 1952. – 64с.
1012034
  Ленін В.І. Про право націй на самовизначення / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України, 1989. – 93 с.
1012035
  Кононенко В. Про право прокурора на звернення до господарських судів / В. Кононенко, Д. Огієнко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.75-78
1012036
  Земко А. Про право сільськогосподарських підприємств на організацію виробництв і промислів // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.58-60
1012037
  Оноре Т. Про право. Короткий вступ / Т. Оноре. – Київ : Сфера, 1997. – 124с.
1012038
  Михайлюк О. Про правове забезпечення конституційних гарантій прав і свобод людини // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 55-58
1012039
  Іваненко І. Про правове забезпечення процесу електронного подання матеріалів заявок на об"єкти промислової власності із застосуванням електронного цифрового підпису // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 13-16. – ISSN 1608-6422
1012040
  Синчук С. Про правове поняття соціального забезпечення в сучасних умовах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 186-193. – (Серія юридична ; Вип. 55). – ISSN 0136-8168
1012041
  Бережной А.В. Про правове регулювання адмінстративно- правових засобів профілактики наркотизму // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.87-94
1012042
  Кориневич А.О. Про правове регулювання використання відновлюваних джерел енергії у Європейському Союзі // Альтернативна енергетика і енергетична безпека в міжнародному і національному праві : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Роль міжнародного права в розвитку екологічної альтернативи сучасній енергетиці" (Київ, 25 квітня 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. права [та ін.] ; [за ред.: О. В. Задорожнього і В. І. Олещенко]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 219-223. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-651-973-6
1012043
  Сащенко І.С. Про правове регулювання інвестицій у соціальний розвиток села як передумова сталого розвитку сільських територій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 102-108. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1012044
  Уркевич В.Ю. Про правове регулювання інвестиційних відносин у сфері сільського господарства // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 111-115. – (Право). – ISSN 2222-5226
1012045
  Алієва Х.Н. Про правове регулювання реформування земельних відносин у сфері сільського господарства в Україні й Російській Федерації // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 119-126. – ISSN 0201-7245
1012046
  Постригань Т.Л. Про правове регулювання способів захисту трудових прав як основи соціального захисту працівників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 35-37. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Пропонується класифікація захисту трудових прав, визначаються способи захисту трудових прав і самозахисту працівників як основи соціального захисту працівників, обгрунтовується необхідність законодавчого врегулювання способів захисту та самозахисту ...
1012047
  Гаєцька-Колотило Про правове становшце кредитних спілок в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 72-77.
1012048
  Донська Л. Про правовий захист програм для ЕОМ і баз даних // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 137


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1012049
  Кабанець Н.І. Про правовий ідеал в юридичній науці // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 429-431. – ISSN 2413-6433
1012050
  Литвинов О.М. Про правовий оксюморон(логіко-герменевтичні розумування щодо виразу "конфлікт культур") // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 11-18. – ISSN 2524-0323
1012051
   Про правовий режим воєнного стану : Закон України від12 травня 2015 р. // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2015. – 10 червня (№ 102). – С. 7-8
1012052
  Андрощук Г. Про правовий режим службових винаходів // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2001. – № 1. – С.13-19
1012053
  Романюк Богдан Про правовий статус прокурорів та слідчих, які здійснюють наглядово-контрольні та методичні функції // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 54-60
1012054
   Про правовий статус та вшанування пам"яті борців за незалежність України у XX столітті : Закон України від 09.04.2015 р. № 314-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 25, 19 червня 2015. – С. 1351-1354. – ISSN 0320-7978
1012055
   Про правовий статус та вшанування пам"яті борців за незалежність України у XX столітті : закон України від 09.04.2015 р. № 314-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 40, 29 травня 2015 року
1012056
  Костецька Т.А. Про правові аспекти та перспективи розвитку електронної демократії в Україні // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 104-106. – ISBN 978-617-7363-7-0
1012057
  Рижко П. Про правові засади сільськогосподарської виробничої діяльності в Німеччині // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 107-110
1012058
  Білінський Д.О. Про правові засади функціонування публічної фінансової системи України // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 12. – С. 77-81. – ISSN 2078-6670
1012059
  Соснін О.В. Про правові основи удосконалення системи державного управління інформаційними ресурсами / О.В. Соснін, Л.Є. Шиманський // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 212-219. – ISBN 966-628-197-5
1012060
  Кузьменко Олена Про правові позиції Конституційного Суду України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 6 (174). – С. 112-114
1012061
  Фурса Е.И. Про правову допомогу // Юриспруденція: теорія і практика / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2005. – № 10. – С. 38-56
1012062
  Шевченко Д. Про правову модель вирішення індивідуальних трудових спорів в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 353-354. – ISBN 978-617-7069-15-6
1012063
  Яковлєв П.О. Про правову природу актів, якими встановлюються тарифи на житлово-комунальні послуги // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 129-132. – ISSN 2219-5521
1012064
  Кузьменко О. Про правову природу і поняття міжбюджетних відносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 40-44. – ISSN 0132-1331
1012065
  Уркевич В. Про правову природу неподільного фонду сільськогосподарського кооперативу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.34-36
1012066
  Михайленко О.Р. Про правозабезпечувальну діяльність в кримінальному судочинстві України // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 15-18
1012067
  Осадчий Ю. Про правомірність анафеми гетьману Івану Мазепі // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл."Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди Нац. акад. наук. – Суми, 2014. – Вип. 5. – С. 95-105
1012068
  Максимович М.О. Про правопис малороссійської мови : лист до Основ"яненка : (уривки) // Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. / [ред кол.: Т. Гунчак, О. Сліпушко, В. Литвинов та ін. ; упорядкув. і прим. О. Сліпушко]. – Київ : Дніпро, 2001. – Т. 5, кн. 1 : ( ХІХ cт.) / ред. тому Ю. Косенко. – С. 231-232. – ISBN 966-578-071-9
1012069
  Крицевий Д Про праву небезпеку / Д Крицевий. – К., 1930. – с.
1012070
   Про практику застосування господарськими судами земельного законодавства // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 3. – С. 41-54.


  Рекомендації Президії Вищого Господарського Суду України 02.02.2010 р. № 04-06/15
1012071
   Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 7-11.
1012072
  Верещак В.М. Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 38-41
1012073
   Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 13-17
1012074
   Про практику застосування судами України положень ч. 4 ст. 559 Цивільного кодексу України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 10 (170). – С. 4-10


  У Верховному Суді України відбувся круглий стіл на тему "Про практику застосування судами України положень ч. 4 ст. 559 Цивільного кодексу України". У статті пропоновано увазі основні тези дискусії.
1012075
  Доля Л. Про практику міжнародного співробітництва в питаннях протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.108-121
1012076
  Шепелєва Н.В. Про практику розгляду судами справ про надання дозволу на виїзд дитини за кордон без згоди одного з батьків / Н.В. Шепелєва, В.А. Капустинський // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 3 (6). – С. 147-162
1012077
  Храмова В.Л. Про практичну опосередкованість генезу теоретичної системи в релятивістській фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 25
1012078
  Дудар В.П. Про практичну спрямованість викладання логіки у вузі / В.П. Дудар, П.Л. Куліш, Л.А. Соколов // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 78 : Методологічні проблеми перебудови університетської освіти
1012079
  Королік Р.П. Про практичну стійкість дискретних множинних систем / Р.П. Королік, В.В. Пічкур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 185-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі обґрунтовано компактність та властивості границі максимальної за включенням множини практичної стійкості дискретних множинних систем. Для лінійної дискретної множинної системи доведено опуклість оптимальної множини початкових умов, одержано ...
1012080
  Чирко В.А. Про праці В.І.Леніна "Критичні замітки з національного питання" і "Про право націй на самовизначення" / В.А. Чирко. – К., 1969. – 75с.
1012081
  Гусєв В.І. Про працю В.І. Леніна "Дитяча хвороба "левізни" в комунізмі" / В.І. Гусєв, С.М. Круглов. – К, 1990. – 154с.
1012082
  Бакуменко П.І. Про працю В.І. Леніна "Крок вперед, два кроки назад" / П.І. Бакуменко. – К, 1979. – 69с.
1012083
  Кошелєв Ф.П. Про працю В.І. Леніна "Чергові завдання Радянської влади" / Ф.П. Кошелєв. – Київ, 1952. – 44с.
1012084
  Волков І.М. Про працю В.І. Леніна "Що робити?" / І.М. Волков. – Київ, 1951. – 44с.
1012085
  Снітчук М.О. Про працю В.І.Леніна "Завдання спілок молоді". / М.О. Снітчук. – К., 1980. – 69с.
1012086
  Мурашин Г.О. Про працю В.І.Леніна "Про "подвійну" підпорядкованість і законність" / Г.О. Мурашин. – Київ, 1972. – 72с.
1012087
  Єськов Г.С. Про працю В.І.Леніна "Пролетарська революція і ренегат Каутський" / Г.С. Єськов. – К, 1975. – 74с.
1012088
  Клапчук М С. Про працю В.І.Леніна "Розвиток капіталізму в Росії" / М С. Клапчук, М.М. Матвійчук. – Київ, 1971. – 83с.
1012089
  Кирилюк Ф.М. Про працю В.І.Леніна "Чергові завдання Радянської влади". / Ф.М. Кирилюк. – К., 1990. – 115с.
1012090
  Азізян А.К. Про працю Й.В. Сталіна "Марксизм і національне питання" : розширена стенограма публічної лекції / А.К. Азізян ; Т-во для поліпш. політ. та наук. знанб УРСР. – Київ, 1951. – 64 с.
1012091
  Абгарян В.А. Про працю Й.В. Сталіна "Марксизм і національне питання" / В.А. Абгарян. – Київ : [б. в.], 1953. – 40 с. – (Товарищество для поширення політичних та наукових знань УРСР)
1012092
  Калінін М.І. Про працю Леніна "Що таке "друзі народу" та як вони воюють проти соціал-демократів?" / М.І. Калінін. – К., 1947. – 24с.
1012093
  Старунчак Н.І. Про предикативний прикметник в англійській мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 202-206. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1012094
  Безклубий І. Про предмет грошового зобов"язання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.60-64. – ISSN 0132-1331
1012095
  Задорожний З. Про предмет і метод внутрішньогосподарського обліку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 62-71. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1993-0240
1012096
  Лапкін А.В. Про предмет і метод судового права // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 88-91. – ISBN 978-966-937-189-8
1012097
  Гавриленко В.О. Про предмет, методи і завдання сфрагістики // Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін / Архівне управління при Раді Міністрів УРСР ; [ред. кол. : І.Л. Бутич, А.М. Катренко, Ф.П. Шевченко]. – Київ : [Друкарня ЦРМ АУ при РМ УРСР], 1968. – Друга секція : Спеціальні історичні дисципліни. – С. 292-308
1012098
  Сонюк В.А. Про предмет, систему та джерела інвестиційного права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 306-311. – ISSN 1563-3349
1012099
  Ященко Володимир Про предметність філософії права як науки і навчальної дисципліни / Ященко Володимир, Щуровський Анатолій // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 1 (17). – С. 25-31
1012100
  Топчієв О.Г. Про предметну область і предмет суспільної географії // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 3-7. – Бібліогр. 8 назв. – ISSN 1561-4980
1012101
  Пришляк В.О. Про представлення для мінімаксних оцінок граничних значень розв"язків зовнішніх крайових задач для рівняння Гельмгольца // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 189-193. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведена теорема про загальний вигляд мінімаксних оцінок значень функціоналів від слідів розв"язків зовнішніх крайових задач для рівняння Гельмгольца на границі області. Одержане представлення не залежить від вигляду цих функціоналів. Ключові слова: ...
1012102
  Околітенко Н. Про предтечу Шевченкового генія : інтерв"ю / вів бесіду В. Коскін // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 29 березня (№ 13). – С. 17


  Наталя Іванівна Околiтенко (укр. письменниця, журналістка, публіцистка й науковець) про історичний роман "Рось-Марія" - про Предтечу Кобзаря Івана Сошенка, який організував його викуп з неволі.
1012103
  Алексєєнко Т.М. Про презентацію домінантних лінгвокультурем за темою "Культура та ментальність українського народу" в групах іноземних студентів-нефілологів / Т.М. Алексєєнко, О.Ю. Фадєєва // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Черноватиий Л.М., Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 29. – С. 7-16. – ISSN 2073-4379
1012104
   Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 2 вересня (№ 161). – С. 6-7


  "...Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти інформує, що відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та ...
1012105
   Про премію імені Богдана Хмельницького // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 16 червня (№ 11). – С. 5
1012106
   Про Премію Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського : постанова КМУ від 20 березня 2013 р. № 179 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 23, 2 квітня 2013 року. – С. 48-51
1012107
   Про премію Кавлі і гравітаційні хвилі // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 7. – С. 87-91. – ISSN 0372-6436


  Учений в галузі телекомунікації і мобільного зв"язку, охорони навколишнього середовища.
1012108
  Пасемко І. Про престижність української мови // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 220-232. – ISBN 966-95452-3-9


  Актуальне питання престижності української мови розглядається через зіставлення української мови з іншими мовами на лексичному, фонетичному і граматичному рівнях з акцентом на проблемі асиміляції українства
1012109
  Ленін В.І. Про пресу / В.І. Ленін. – Київ, 1960. – 763с.
1012110
  Ленін В.І. Про пресу / В.І. Ленін. – Київ, 1975. – 431с.
1012111
  Щербак Ю. Про претензії Путіна до розпаду СРСР / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 березня (№ 46/47). – С. 5


  Юрій Щербак: "Він так ненавидить Україну, що вже не знає, що ще можна придумати... Вихід України з Радянського Союзу був легальним".
1012112
  Безверхня Н.О. Про приближення абстрактних функцій поліномами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 15-23. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Ми розглядаємо необхідні та достатні умови наближення функцій, означених на деяких множинах просторів l1 та l2 зі значеннями в банаховому просторі, поліномами. Ключові слова: бікомпактна множина, дискретно-св"язна множина, неперервні функції. We ...
1012113
  Смирнов І.Г. Про привабливість та логістичність рекреаційно-туристичних об"єктів та ресурсів (в контексті логістичної моделі сталого розвитку туризму) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 106-114
1012114
   Про приватизацію в Україні. – К., 1995. – 117с.
1012115
  Киць О.І. Про приватне обвинувачення в радянському кримінальному процесі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 21-28. – (Серія права ; № 13)


  На основе сравнительного анализа государственного, общественного и частного обвинения как форм процессуальной деятельности, осуществляемой в суде, а также изучения практики рассмотрения дел частного обвинения в судах автор пытается показать ...
1012116
  Варченко О.М. Про привчання учнів до самотійного викладу думок у навчанні з рідної мови / О.М. Варченко
2. – 1947. – [11 с.]
1012117
  Брижко В. Про приєднання України до Конвенції №108 Ради Європи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.34-38. – ISSN 0132-1331


  Захист прав людини у зв"язку з автоматизованою обробкою персональних даних
1012118
   Про приєднання України до Міжнародного центру вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей : закон України від 07.10.2015 р. № 720-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 88, 13 листопада 2015 року. – С. 20-27
1012119
   Про приєднання України до угоди про раду з гуманітарного співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних держав : указ Президента України від 19 червня 2013 р. № 335 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 47, 2 липня 2013 року. – С. 19-23
1012120
   Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів : розпорядження КМУ від 13 лютого 2013 р. № 62-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 20 лютого (№ 34). – С. 15


  До списку входять студенти КНУ імені Тараса Шевченка: Грановський Антон Володимирович (студент 3 курсу Інституту міжнародних відносин), Мартинова Наталія Вікторівна (курсант 5 курсу Військового Інституту).
1012121
   Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів : розпорядження КМУ від 11 червня 2014 р. № 554-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 20 червня (№ 110). – С. 14
1012122
   Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів / розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 863-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 234). – С. 9


  Список студентів вищих навчальних закладів, яким призначено академічну стипендію Кабінету Міністрів України на I семестр 2016/17 навчального року. Стипендію призначено Хміль Тетяні Михайлівні, студентці КНУ імені Тараса Шевченка.
1012123
   Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам : розпорядження КМУ від 3 липня 2013 р. № 474-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 23 липня (№ 130). – С. 12-13
1012124
   Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 949-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 27 грудня (№ 244). – С. 10


  Хромець Богдан Вадимович - студент Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
1012125
   Про призначення Б. Стичинського заступником Міністра культури України - керівником апарату : указ Президента України від 18 березня 2013 року № 146/2013 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 21 березня (№ 53). – С. 4
1012126
   Про призначення Бондар А.В. заступником Голови Державної інспекції навчальних закладів України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 р. № 47-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 3 лютого (№ 21). – С. 9
1012127
   Про призначення В. Балюрка заступником Міністра культури України : указ Президента України від 13 березня 2013 року № 131/2013 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 16березня (№ 50). – С. 4
1012128
   Про призначення В. Кременя міністром освіти і науки України : указ Президента України від 30 грудня 1999 р. № 1653 // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 5-12 січня (№ 1/2). – С. 1
1012129
   Про призначення В. Кременя Міністром освіти і науки України : указ Президента України від 30 грудня 1999 р. № 1653 // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 5 січня (№ 1-2). – С. 1. – ISSN 2219-5793
1012130
   Про призначення грантів Президента України для обдарованої молоді на 2016 рік : указ Президента України від 17.02.2016 р. № 55 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 7 (340), 3 березня 2016. – С. 21-22
1012131
   Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2013 рік : розпорядження Президента України 4 жовтня 2013 року №316/2013-рп // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 10 жовтня (№ 185). – С. 13
1012132
   Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2015 рік : розпорядження Президента України від 30.07.2015 р. № 638/2015-рп // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 17 (323), 5 серпня 2015. – С. 62-64


  Розпорядження про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень 30 молодих учених на 2015 рік, серед яких кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка І.О. ...
1012133
   Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2017 рік : розпорядження Президента України від 7 квітня 2017 р. № 78 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 9 (378), 21 квітня 2017 року. – С. 94-97


  Кожекіній Людмилі Юріївні - канд. соціологічних наук, соціологові навчальної лабораторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка для проведення дослідження "Соціологічний моніторинг студентського житття", Мариничу Олександру ...
1012134
   Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2012 рік : Розпорядження Президента України від 6 жовтня 2012 року № 187/2012-pn // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої алади України. – Київ, 2012. – 12 жовтня (№ 186)


  Серед науковців є Іксанов Олександр Маратович - доктор фізико-математичних наук, професор КНУ імені Тараса Шевченка для здійснення наукового дослідження "Регеннеративні комбінаторні структури".
1012135
   Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2015 рік : розпорядження Президента України від 30.07.2015 р. № 637/2015-рп // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 17 (323), 5 серпня 2015. – С. 61-62


  Розпорядження про призначення грантів Президента України для здійснення наукових досліджень десятьом докторам наук , серед яких доктор фізико-математичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка О.В. Капустян для ...
1012136
   Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2016 рік : розпорядження Президента України від 19 травня 2016 р. № 197/2016-рп // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 16 (349), 3 червня 2016. – С. 25-26
1012137
   Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2016 рік : розпорядження Президента України від 19.05.16 р. № 197/2016-рп // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 25 травня (№ 97). – С. 4.


  На 2016 р. призначено грант Єщенку Олегу Анатолійовичу, доктору фізико-математичних наук, професорові КНУ імені Тараса Шевченка для здійснення наукового дослідження "Фізичні механізми плазмонних термооптичних явищ в метал-діелектричних наноструктурах".
1012138
   Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2017 рік : розпорядження Президента України від 29 травня 2017 р. № 114/2017-рп // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 31 травня (№ 99). – С. 14


  Гранти Президента України також призначено науковцям КНУ імені Тараса Шевченка: докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Прокопенку Олександру Володимировичу - для здійснення наукового дослідження "Швидкодіючі частотно-селективні ...
1012139
   Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2017 рік : розпорядження Президента України від 29 травня 2017 р. № 114/2017 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 12 (381), 2 червня 2017 року. – С. 26-27


  Гранти призначено д-рам наук КНУ імені Тараса Шевченка: О. В. Прокопенку, І. В. Самойленку, В. В. Семенову.
1012140
   Про призначення Греби Р.В. заступником Міністра освіти і науки України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1030-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 31 грудня (№ 249). – С. 12
1012141
   Про призначення Д. Табачника Міністром освіти і науки України : указ Президента України від 28 лютого 2013 № 102 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 4 березня (№ 9). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Утворити Міністерство освіти і науки України та Міністерство молоді та спорту України.
1012142
   Про призначення Д. Табачника Міністром освіти і науки України : указ Президента України № 102/2013 від 28 лютого 2013 року // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 27 лютого - 6 березня (№ 10/11). – С. 1
1012143
   Про призначення державних стипендій видатним діячам науки : указ Президента України від 10.05.2016 р. № 202 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 31 травня (№ 101). – С. 7
1012144
   Про призначення державних стипендій видатним діячам науки : указ Президента України від 9 листопада 2016 р. № 496/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 31 (364), 17 листопада 2016. – С. 27
1012145
   Про призначення державних стипендій видатним діячам науки : указ Президента України від 9 листопада 2016 року № 496/2016 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 12 листопада (№ 213). – С. 4
1012146
   Про призначення державних стипендій видатним діячам науки : указ Президента України від 24 липня 2017 р. № 189/2017 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 16 (385), 24 липня 2017 року. – С. 4
1012147
   Про призначення державних стипендій видатним діячам освіти / указ Президента України від 30 липня 2013 № 415/2013 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 7 серпня (№ 141). – С. 4


  Серед державних стипендіатів - Кривошея Галина Мефодіївна (виклад. каф. історії КПРС (1960-1961 рр.), з 1962 р. асистент, в 1963-1965 рр. – старший викладач, у 1965-1988 рр. – доцент кафедри історії КПРС для природничих факультетів).
1012148
   Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам науки : розпорядження Президента України від 19.09.2000 № 285/2000-рп // Урядовий кур"єр. – Київ, 2000. – 4 жовтня (№181). – С. 2-3
1012149
   Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам науки / указ Президента України від 30 липня 2013 року № 412/2013 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 2 серпня (№ 138). – С. 4
1012150
  Кирей Р. Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам науки : указ Президента України від 10 травня 2016 р. № 203 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 8 червня (№ 107). – С. 13


  Міжнародне співробітництво Уманського державного педагогічного університету імені Павлв Тичини.
1012151
   Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам науки : указ Президента України від 9 листопада 2016 року № 498/2016 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 15 листопада (№ 214). – С. 4
1012152
   Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам науки : указ Президента України від 9 листопада 2016 р. № 498/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 31 (364), 17 листопада 2016. – С. 28
1012153
   Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам науки : указ Президента України від 26 липня 2017 р. № 199/2017 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 29 липня (№ 140). – С. 10


  Довічні державні стипендії призначено видатним діячам науки, які досягли сімдесятирічного віку. Серед науковців КНУ імені Тараса Шевченка було призначено стипендії: Короткову Павлу Андрійовичу, Мелкову Геннадію Андрійовичу, Шайкевичу Ігорю Андрійовичу.
1012154
   Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам науки : указ Президента України від 26 липня 2017 р. № 199/2017 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 17 (386), 4 серпня 2017 року. – С. 5
1012155
   Про призначення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 2 вересня (№ 161). – С. 7


  "...Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти інформує, що відповідно до Постанови Верховної Ради України від 16 березня 2007 р. № 774-V "Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених" до ...
1012156
   Про призначення М. Стріхи представником України в Адміністративній раді Українського науково-технологічного центру : указ Президента України від 15.06.2015 р. № 340 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 15 (321), 3 липня 2015. – С. 32
1012157
   Про призначення офіційних опонентів : Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України від 25.03.2013 № 1/9-211 // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 4, квітень. – С. 3-4


  Керівникам ВНЗ та наукових установ, у яких діють спеціалізовані вчені ради.
1012158
   Про призначення Полянського П.Б. державним секретарем Міністерства освіти і науки України : розпорядження Кабінету міністрів України від 18 січня 2017 р. № 26-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 20 січня (№ 11). – С. 4
1012159
   Про призначення представників від України до списків Посередників та списків Арбітрів Міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних спорів : указ Президента України від 05.12.2014 № 921/2014 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2014. – № 47 (306), 18 грудня. – С. 38


  До списку Посередників Міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних спорів увійшов доцент кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка Галущенко Герман Валерійович.
1012160
   Про призначення Р. Сафулліна Міністром молоді і спорту України : указ Президента України від 28 лютого 2013 № 103 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 4 березня (№ 9). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Утворити Міністерство освіти і науки України та Міністерство молоді та спорту України.
1012161
   Про призначення стипендій Кабінету Міністрів України переможцям Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 2007/08 навчального року : рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 24.04.08 р. №4/13-19 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 3. – ISSN 0130-8890
1012162
   Про призначення стипендій Кабінету Міністрів України переможцям Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 2007/08 навчального року : рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 24.04.08 р. №4/13-19 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 3. – ISSN 0130-8890
1012163
   Про призначення стипендій Президента України переможцям III Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка : Указ Президента України від 27.11.2013 № 652 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2013. – № 28 (257). – С. 23-25
1012164
   Про призначення стипендій Президента України переможцям V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка : указ Президента України від 23.10.2015 р. № 602 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 24 (330), 4 листопада 2015. – С. 35-36
1012165
   Про призначення стипендій Президента України переможцям VI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка : указ Президента України від 8 листопада 2016 р. № 493/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 31 (364), 17 листопада 2016. – С. 25-26


  Переможцем конкурсу став Добруцький Андрій - курсант КНУ імені Тараса Шевченка.
1012166
   Про призначення стипендій Президента України переможцям VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка : указ Президента України від 8 грудня 2017 р. № 410 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 12 грудня (№ 234). – С. 12
1012167
   Про призначення стипендій Президента України призерам міжнародних учнівських олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, екології, інформатики 2008 року : рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 22.08.08 р. №8/2-19 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 31/32/33. – С. 3. – ISSN 0130-8890
1012168
   Про призначення у 2014 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених : Постанова ВРУ від 23.12.2014 № 39-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 4, 23 січня 2015. – С. 167-169. – ISSN 0320-7978


  Іменну стипендію (2 тисячі грн. щомісяця) отримав доктор історичних наук, доцент КНУ імені Тараса Шевченка - Даниленко Олександр Вікторович.
1012169
   Про призначення у 2015 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 29 вересня (№ 180). – С. 3


  Серед нагороджених доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка О.О. Гріненко.
1012170
   Про призначення у 2016 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених : постанова Верховної Ради України від 07 вересня 2016 р. № 1494-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 23 вересня (№ 181). – С. 4


  Серед нагороджених Порєв Геннадій Володимирович - доктор технічних наук, доцент КНУ імені Тараса Шевченка.
1012171
   Про призначення у 2016 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених : постанова Верховної Ради України від 7 вересня 2016 р. № 1494-VIII // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 40, 30 вересня 2016. – С. 16-17. – ISSN 0320-7978


  Іменну стипендію Верховної Ради України призначено Порєву Геннадію Володимировичу, доктору технічних наук, доценту факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка.
1012172
   Про призначення у 2017 році іменних стіпендій Верховної Ради України для найталановитішних молодих учених : постанова Верховної Ради України від 19 грудня 2017 р. № 2252-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 28 грудня (№ 243/244). – С. 8


  Руденку Сергію Валерійовичу - доктору філософських наук, заступнику декана КНУ ім. Т. Шевченка.
1012173
   Про призначення Якименка О.В. першим заступником Голови Державної інспекції навчальних закладів України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 р. № 46-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 3 лютого (№ 21). – С. 9
1012174
   Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" щодо уточнення деяких положень : постанова Верховної Ради України від 6 жовтня 2016 р. № 1658-VIII // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 45, 4 листопада 2016. – С. 19. – ISSN 0320-7978
1012175
   Про прийняття за основу проекту Закону України про освіту : постанова Верховної Ради України від 6 жовтня 2016 р. № 1661-VIII // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 45, 4 листопада 2016. – С. 19. – ISSN 0320-7978
1012176
  Казміренко В.П. Про прикладний статус і креативні функції когнітивного спілкування // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2010. – Вип. 24 (27). – С. 178-197. – ISBN 978-966-8063-90-11
1012177
  Андрійчук О. Про примат європейського права // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 38-40.
1012178
  Щербина В.С. Про принцип невідворотності відповідальності за господарські правопорушення // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 86-89. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Розглядаються деякі аспекти принципу невідворотності відповідальності в господарських відносинах. Робиться висновок про відсутність у сучасному господарському законодавстві норм, що зобов"язують сторони договору до застосування майнових санкцій. ...
1012179
  Кадькаленко С.Т. Про принцип справедливості в бюджетному праві // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2001. – № 1. – С.47-51. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 966-614-021-7


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1012180
  Когут А.В. Про принципи CI на пальцях // Компьютерная математика : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев, 2016. – Вып. 2. – С. 75-79
1012181
  Уркевич В.Ю. Про принципи виробництва органічної сільсько-господарської продукції в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 1. – С. 56-63. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1012182
  Кримський С. Про принципи духовності XXI століття / підготували Сергій Махун, Ігор Сюндюков // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 391-405. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7
1012183
  Сумі Шігекі Про принципи і пріоритети Японії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 18 липня (№ 122). – С. 10-11


  Посол Японії в Україні Шігекі Сумі: "Поки Росія продовжуватиме свою агресивну поведінку, не існує іншого вибору, як підтримувати режим санкцій".
1012184
  Попов О.Є. Про принципи інженерно-геологічного районування території Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 71-76. – Бібліогр.: 2 назви. – (Серія геології та географії ; № 1, вип. 1)
1012185
  Туєва О.М. Про принципи й особливості оплати праці членів сільськогосподарських виробничих кооперативів . // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 122-126. – ISSN 0201-7245
1012186
  Рослий І.М. Про принципи картографування рельєфу території Української РСР / І.М. Рослий, Ю.Л. Грубрін // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 16. – С. 123-127. – Бібліогр.: 7 назв
1012187
  Семашко М.І. Про принципи комуністичної моралі / М.І. Семашко. – Київ, 1963. – 210с.
1012188
  Нігреєва О.О. Про принципи міжнародної правотворчості // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 2. – C. 17-25. – (Серія : Правознавство). – ISSN 2304-1587


  Статтю присвячено дослідженню принципів міжнародної правотворчості. Правотворчість розглянуто через призму юридичного процесу із визначенням тієї ролі, яку відіграють у цьому процесі принципи. Проаналізовано перелік міжнародних правотворчих принципів, ...
1012189
  Танчер В.К. Про принципи політики марксистсько-ленінської партії щодо релігії і церкви / В.К. Танчер, проф. – Київ : Знання України, 1967. – 26 с.
1012190
  Шевченко Ф.П. Про принципи створення історичного атласа України // Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін / Архівне управління при Раді Міністрів УРСР ; [ред. кол. : І.Л. Бутич, А.М. Катренко, Ф.П. Шевченко]. – Київ : [Друкарня ЦРМ АУ при РМ УРСР], 1968. – Друга секція : Спеціальні історичні дисципліни. – С. 236-251
1012191
  Сергєєв А.Д. Про принципи тектоструктури Причорномор"я УРСР і суміжних територій / А.Д. Сергєєв, 1958. – 29-44с.
1012192
  Швець В. Про принципи удосконалення системи міжбюджетних відносин в Україні = Фінанси. Податки. Кредит. // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 32-35. – ISSN 0131-775Х
1012193
  Чистоклетов Л. Про принципи юридичного прогнозування // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 21-25. – ISSN 1561-4999
1012194
  Красицька Л.В. Про припинення батьківських прав та обов"язків // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 27-32
1012195
   Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації : постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 177 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 29 березня (№ 59). – С. 4
1012196
   Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації : постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 177 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Онищенко Г.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 27, 4 квітня 2017 року. – С. 54
1012197
   Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі молодіжної політики : постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 479 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 61, 12 серпня 2016 року. – С. 65
1012198
  Соколов Ю.Д. Про приплив грунтових вод до дренажної галереї при похилих лініях водоупору та наявності інфільтрації / Ю.Д. Соколов, 1952. – 439-446с.
1012199
  Лисиціна О.О. Про природничо-наукове визначення взаємозв"язку міри просторово-часових відношень макроскопічного рівня з мірами інших матеріальних рівней // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 4
1012200
  Вишневський В.І. Про природні причини підтоплення // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 78-83. – Бібліогр.: 7 назв
1012201
  Безусько Л.Г. Про природні умови в голоцені в басейні верхів"їв р. Стир / Л.Г. Безусько, Л.Ю. Чеботарьова // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 150-155 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 наз
1012202
  Чебан В.Д. Про природу "Західнотарханкутської аномалії" північно-західного шельфу Чорного моря // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 3. – С. 149-156 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0203-3100
1012203
  Копилов Геннадій Про природу "наукових революцій" // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 2 (40). – С.113-127. – ISSN 1810-2131
1012204
  Цицерон Про природу богів // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 204-218. – ISBN 978-966-8865-81-7
1012205
  Захаренко М.І. Про природу гігантських магнітних моментів в сплавах хрому з рідкісноземельними елементами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 479-483. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проаналізовані температурні залежності магнітної сприйнятливості сплавів хрому з малими домішками Yb та Еr. Показано, що аномально високі значення локалізованих магнітних моментів зумовлені утворенням наночасточок РЗМ у хромовій матриці. Запропонована ...
1012206
   Про природу глибоких "провалів" в інфрачервоних спектрах поглинання / М. Корнієнко, В. Григорук, О. Корнієнко, Т. Вебла // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 317-325. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В смузі поглинання внутрішніх груп OH в плавленому кварці виявлено глибокі "провали" на частотах коливально-обертальних ліній в спектрі поглинання атмосферної вологи. Встановлено, що їх природа пов"язана з резонансною передачею збудження від кварцу до ...
1012207
  Білоусенко П. Про природу деяких іменників неповної парадигми у творах Т.Г. Шевченка // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – № 3 (55). – С. 28-36. – ISSN 1682-3540
1012208
  Дмитрієв Ю.Д. Про природу для великих і маленьких / Ю.Д. Дмитрієв. – Київ : Радянська школа, 1987. – 160 с. : іл. – (Бібліотечна серія)
1012209
  Левитський С. Про природу електрофонних болідів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 58-60. – (Астрономія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Викладається критика існуючих гіпотез про природу звуків, що спостерігаються при польоті крупних болідів. Пропонується нова гіпотеза, сутність якої полягає в тому, що стовп іонізованого газу, який утворюється при польоті боліду, наближає до поверхні ...
1012210
  Захаренко М.І. Про природу концентраційної залежності магнітного моменту аморфних сплавів на основі заліза / М.І. Захаренко, М.В. Орленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 294-297. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В рамках моделі молекулярного поля проаналізовані особливості обмінної взаємодії між атомами ПМ в АМС Fe80-хCoхВ20 [подано формулу] та Fe80-хNiB20 [подано формулу]. З їх врахуванням одержані рівняння для аналітичного опису концентраційних залежностей ...
1012211
  Федорченко Ю.В. Про природу метафізики // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 45-46
1012212
  Безклубий І.А. Про природу міжнародного приватного права / І.А. Безклубий, П.С. Косянчук // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 47-55.
1012213
  Кобякова І.К. Про природу мовотворчої функції // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 1 (28). – С. 53-63. – ISSN 2075-4205


  У статті осмислюється питання мовних та мовленнєвих функцій, йдеться про їх парадигму, експлікується механізм текстотворення як вторинної деривації та дивергенції. Розглядається співвідношення мови та мислення, аналізується природа мовотворчої функції ...
1012214
  Дунаєв Ю.В. Про природу обертального руху фізичних і астрономічних тіл / Ю.В. Дунаєв. – Київ : ГНОЗІС, 2003. – 36 с. – ISBN 966-7569-57-8
1012215
  Дмитрієнко Ю.М. Про природу правосвідомості та її девіації: теоретичний дискурс другої половини ХХ - початку ХХІст. // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.10-14. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
1012216
  Гаврилюк П.І. Про природу прекрасного / П.І. Гаврилюк. – К., 1972. – 200с.
1012217
  Вовк Д. Про природу релігійного права в аспекті співвідношення права і релігії // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 68-78. – ISSN 1993-0909
1012218
  Лукрецій Про природу речей : Поема / Лукрецій. – Київ : Дніпро, 1988. – 191 с.
1012219
  Бондар О. Про природу системної кризи людства // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 січня (№ 1). – С. 10


  "Часом людство доводить себе до глибокого кризового стану й катастроф. Але щоразу зневажає уроки історії, припускаючись нових помилок. Сучасний світ прийшов до глобальної системної кризи, навіть не розуміючи її суті. Хоча відповіді на питання про ...
1012220
  Малиновський В. Про природу та сутність муніципальної влади // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 310-318
1012221
   Про присвоєння імені Євгенія Березняка Воєнно-дипломатичній академії : указ Президента України від 21.02.2014 р. № 90 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 19 11 березня 2014 року. – С. 26
1012222
   Про присвоєння Л. Губерському звання Герой України : указ Президента України від 27 жовтня 2009 р. № 868 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Листопад (№ 10)
1012223
   Про присвоєння та підтвердження почесних звань "Народний художній колектив" і "Зразковий художній колектив" : наказ Міністерства освіти і науки України від 05.08.08 р. № 733 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 34/35. – С. 48-50. – ISSN 0130-8890
1012224
  Лук"янова О.О. Про прискорення обчислень знаходження структурних інваріантів при компонентному аналізу CN[нижній індекс І]-мереж // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 155-160. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається одне з розширень формалізму мереж Петрі - компонентна мережа Петрі з інгібіторними дугами (CN[нижній індекс І]-мережа). Визначається ряд понять, пов"язаних із структурою і функціонуванням CN[нижній індекс І]-мережі. Пропонується аналіз ...
1012225
   Про прискорення розвитку хімічної промисловості і особливо випробництва синтетичних матеріалів та виробібз з них для задоволення потреб населення и потреб народного господарства. – К., 1958. – 64с.
1012226
   Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки : указ Президента України від 16 травня 2013 року № 279/2013 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 38, 31 травня 2013 року. – С. 7-13


  Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки 2012 року. [науковцям КНУ імені Тараса Шевченка: - док. фіз.-мат. наук , зав. каф. О.М. Станжицькому - за цикл наукових праць "Дискретні та функціональні методи теорії наближення та їх ...
1012227
   Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2000 року : указ Президента України від 05.12.2000 № 1302 // Урядовий кур"єр. – Київ, 2000. – 9 грудня (№ 230). – С. 14-15


  Премії за цикл робіт "Регіональна океанологія: стан середовища та мінерально-сировинні ресурси Атлантичного, Індійського, Південного океанів та їх морів". Серед нагороджених вчені КНУ імені Тараса Шевченка: Г. І. Применко (доктор фіз.-мат. наук), ...
1012228
   Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2010 року : указ Президента України від 20 травня 2011 р. № 594. // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 14-20. – ISSN 0372-6436
1012229
   Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2011 року : указ Президента України № 329/2012 18 травня 2012 року // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  - За цикл наук. праць "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування": Закусилу Олегу Калениковичу, докт. фіз.-мат. наук, першому проректорові ; Гаращенку Федору Георгійовичу - докт. техн. наук, ...
1012230
   Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2012 року : указ Президента України № 279/2013 // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 1, 2


  1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки 2012 року: - за цикл наукових праць "Дискретні та функціональні методи теорії наближення та їх застосування": Станжицькому О.М., докт. фіз.-мат. наук, зав. кафедри; - за роботу "Ключові ...
1012231
   Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2012 року / указ Президента України від 16 травня 2013 року № 279/2013 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 23 травня (№ 90). – С. 13


  Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки 2012 року. [науковцям КНУ імені Тараса Шевченка: - док. фіз.-мат. наук , зав. каф. О.М. Станжицькому - за цикл наукових праць "Дискретні та функціональні методи теорії наближення та їх ...
1012232
   Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2013 року : указ Президента України від 23.08.2014 № 675 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 3 вересня (№ 160). – С. 9-10


  Серед нагороджених науковці КНУ імені Тараса Шевченка: за цикл наукових праць "Нелінійні хвилі та солітони у фізиці конденсованого середовища" - проф. О.К. Колежук; за цикл наукових праць "Наукові засади створення нових елементоорганічних сполук і ...
1012233
   Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2013 року : указ Президента України від 23.08.2014 № 675 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 71, 12 вересня 2014 року. – С. 21-29


  Серед нагороджених науковці КНУ імені Тараса Шевченка: за цикл наукових праць "Нелінійні хвилі та солітони у фізиці конденсованого середовища" - докт. фіз.-мат. наук, проф. О.К. Колежук; за цикл наукових праць "Використання природних ресурсів України в ...
1012234
   Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2014 року : указ Президента України від 08.12.2015 р. № 686 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2015. – 12 грудня (№ 233). – С. 10


  Державну премію також отримав доктор фіз.-мат. наук, зав. від. астрономічної обсерваторії КНУ імені Тараса Шевченка Жданов Валерій Іванович.
1012235
   Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2014 року : указ Президента України від 08.12.2015 р. № 686 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 99, 22 грудня 2015 року. – С. 37-44


  Серед нагороджених Жданов Валерій Іванович - доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу астрономічної обсерваторії КНУ імені Тараса Шевченка: - за роботу "Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і ...
1012236
   Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2014 року : указ Президента України від 08.12.2015 р. № 686 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 27 (333), 18 грудня 2015. – С. 34-38


  Державну премію України в галузі науки і техніки 2014 року також присуджено докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу астрономічної обсерваторії КНУ імені Тараса Шевченка Жданову Валерію Івановичу - за роботу "Будова та еволюція Всесвіту ...
1012237
   Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2015 року : указ Президента України 11 жовтня 2016 р. №440/2016 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 18 жовтня (№ 194). – С. 10


  На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки - за цикл наукових праць "Наукові основи збереження та відновлення біотичного і ландшафтного різноманіття України в умовах змін навколишнього середовища" також нагороджено ...
1012238
   Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2015 року : указ Президента України від 11 жовтня 2016 року № 440/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 28 (361), 15 жовтня 2016. – С. 38-43


  Премію присуджено Гродзинському Ігорю Георгійовичу, члену-кореспонденту НАН України, завідувачеві кафедри географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
1012239
   Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2016 року : Указ Президента України від 7 квітня 2017 р. № 101 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 9 (378), 21 квітня 2017 року. – С. 11-15


  Краку Юрію Васильовичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка за роботу "Властивості нейтрино і слабкої взаємодії, пошуки ефектів за межами стандартної моделі елементарних ...
1012240
   Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2016 року : указ Президента України від 7 квітня 2017 року № 101/2017 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 11 квітня (№ 68)


  Серед нагороджених Крак Юрій Васильович, доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри КНУ імені Тараса Шевченка.
1012241
   Про присудження Державних премій України в галузі освіти : указ Президента України от 6 жовтня 2012 № 583/2012 // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 3-10 жовтня (№ 43/44)


  У номінації "вища освіта" за навчально-методичний комплект "Діференціальні рівняння": Перестюку М,О., Кривошеї С.А, Моклячуку М.П., Парасюку І.О.
1012242
   Про присудження Державних премій України в галузі освіти 2012 року : Указ Президента України № 583/2012, 6 жовтня 2012 р. // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  "На підставі подання Комітету з Державної премії України в галузі освіти - присудити... у номінації "Вища освіта" за навчально-методичний комплект "Дифференціальні рівняння" - Перестюку Миколі Олексійовичу, зав. кафедри КНУТШ, докт. фізико-мат. наук, ...
1012243
   Про присудження Державних премій України в галузі освіти 2012 року : Указ Президента України від 6 жовтня 2012 року № 583/2012 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої алади України. – Київ, 2012. – 16 жовтня (№ 188)


  Серед нагороджених є вчені КНУ імені Тараса Шевченка: Перестюк М.О. (д-р фіз.-мат.н-к), Кривошея С.А. (кан.-т фіз.-мат.н-к), Маринець В.В.(д-р фіз.-мат.н-к), Моклячук М.П. (д-р фіз.-мат. н-к.), Парасюк І.О. (д-р фіз.-мат.н-к).
1012244
   Про присудження Державних премій України в галузі освіти 2013 року : указ Президента України 4 жовтня 2013 року № 543 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 10 жовтня (№ 185). – С. 13
1012245
   Про присудження Державних премій України в галузі освіти 2013 року : указ Президента України від 4 жовтня 2013 р. № 543 // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 2-9 жовтня (№ 43). – С. 8
1012246
   Про присудження Державних премій України в галузі освіти 2013 року : указ Президента України від 04.10.2013 № 543 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 78, 18 жовтня 2013 року. – С. 34-36
1012247
   Про присудження Державних премій України в галузі освіти 2013 року : Витяг з Указу Президента України № 543/2013 // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 1


  "… У номінації "наукові досягнення в галузі освіти" за цикл наукових праць "Філософія освіти: пошук пріоритетів": Губерському Леоніду Васильовичу - докт. філософ. наук, проф., дійсному члену НАН України, дійсному члену НАПН України, ректорові ...
1012248
   Про присудження Державних премій України в галузі освіти 2017 року : указ Президента України від 18 листопада 2017 р. № 374 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 21 листопада (№ 219). – С. 9


  Присудити Державну премію в галузі освіти 2017 року - у номінації "Дошкільна і позашкільна освіта" за наукову роботу "Науково-освітній Інтернет-портал "Тарас Григоорович Шевченко" : Семенюку Григорію Фоковичу - директору Інституту філології Київського ...
1012249
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка : указ Президента України від 3 берез. 2008 р. № 193/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 2 с. обкл.
1012250
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка : указ Президента України від 3 берез. 2008 р. № 193/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 2 с. обкл.
1012251
   Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка : указ Президента України від 5 березня 2013 року № 116/2013 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 12 березня (№ 46). – С. 4
1012252
   Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка : указ Президента України від 06.11.2014 № 855 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 91, 21 листопада 2014 року. – С. 75
1012253
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка. Витяг : указ Президента України від 3 берез. 2008 р. № 193/2008 // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 2 с. обкл.
1012254
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка. Витяг : указ Президента України від 3 берез. 2008 р. № 193/2008 // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 2 с. обкл.
1012255
   Про присудження Національною академією наук України премій імені видатних учених України за підсумками конкурсу 2010 р. : постанова Президії НАН України від 16 лют. 2011 р. № 48. // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 7. – С. 57-61. – ISSN 0372-6436


  - премію імені Н.Д. Моргуліса - Анісімову І.О., док.фіз.-мат. н., декану КНУТШ; Ільченку В.В., док.фіз.-мат. н., зав. каф. КНУТШ ; - премію імені О.І. Лейпунського - Булавіну Л.А., акад.НАНУ, зав.каф. КНУТШ; - премію імені М.П. Василенка - ...
1012256
   Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2014 рік // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 30 вересня (№ 181). – С. 3


  Серед нагороджених кандидат фізико-математичних наук, асистент Київського національного університету імені Тараса Шевченка М.В. Висоцький - за роботу "Когерентні та нелінійні процеси при взаємодії заряджених та нейтральних часток з упорядкованими ...
1012257
   Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2014 рік : постанова Верховної Ради України від 15.09.2015 р. № 690-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 47, 20 листопада 2015. – С. 2402-2405. – ISSN 0320-7978


  Серед нагороджених Висоцький Михайло Володимирович - кандидат фізико-математичних наук, асистент КНУ імені Тараса Шевченка
1012258
   Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2013 рік : Постанова ВРУ від 23.12.2014 № 40-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 4, 23 січня 2015. – С. 169-172. – ISSN 0320-7978


  Премії отримали науковці КНУ імені Тараса Шевченка: аспірант Пересюк Юрій Миколайович - за роботу "Розробка математичних методів аналізу електрофізичних процесів в електромеханічних системах перетворення енергії"; кандидат фізико-математичних наук, ...
1012259
   Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2015 рік : постанова Верховної Ради України від 07 вересня 2016 р. № 1495-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 23 вересня (№ 181). – С. 4


  За роботу "Синтез, структура та люмінесценція оксидних сполук цирконію та вісмуту" премію отримали науковці КНУ імені Тараса Шевченка: Чорній Віталій Петрович - кандидат фізико-математичних наук, інженер I категорії, Теребіленко Катерина Володимирівна ...
1012260
   Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2015 рік : постанова Верховної Ради України від 7 вересня 2016 р. № 1495-VIII // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 40, 30 вересня 2016. – С. 18-21. – ISSN 0320-7978
1012261
   Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2016 рік : постанова Верховної Ради України від 19 грудня 2017 р. № 2251-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 28 грудня (№ 243/244). – С. 8
1012262
   Про присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецьки твори для дітей і юнацтва : постанова Кабінету Міністрів України від 11 трав. 2017 р. № 328 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Онищенко Г.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 41, 26 травня 2017 року. – С. 41


  затвердити у складі Комітету з Державної премії України в галузі освіти Усатенко Галину Олегівну - заст. директора Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка.
1012263
   Про присудження премій НАН України для молодих учених і студентів за кращі наукові роботи за підсумками конкурсу 2010 р. : постанова президії НАН України від 16 лют. 2011 р. № 49. // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 7. – С. 62-63. – ISSN 0372-6436


  Молодим ученим: - Чайковському Андрію Володимировичу, канд. фіз.-мат. н. КНУТШ; - Закорченому Олександру Володимировичу, аспіранту КНУТШ; Студентам вищих навчальних закладів: - Гнатюку Дмитру Володимировичу, студенту магістратури КНУТШ; - ...
1012264
   Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2016 року : указ Президента України від 17 листопада 2016 р. № 509/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 34 (367), 2 грудня 2016. – С. 14-19


  Премії Президента України для молодих вчених 2016 року також отримали науковці КНУ імені Тараса Шевченка: канд. фіз.-мат. наук М. О. Попов (за роботу "Керування динамікою електромагнітних збуджень в надпровідних та магнітних наноструктурах зі складною ...
1012265
   Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2016 року : указ Президента України від 17 листопада 2016 р. № 509/2016 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 22 листопада (№ 219). – С. 10


  Премії Президента України для молодих вчених 2016 року також присуджено науковцям КНУ імені Тараса Шевченка: за роботу "Керування динамікою електромагнітних збуджень в надпровідних та магнітних наноструктурах зі складною геометрією" - кандидатові ...
1012266
   Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2017 року : Указ Президента України від 29 грудня 2017 р. № 458 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 6 січня (№ 4). – С. 12


  За роботу "Флуоровмісні амінокислоти, аміни та діазоалкани: синтез та застосування в медичній хімії і агрохімії" премію отримав доктор хімічних наук, старший науковий співробітник КНУ імені Тараса Шевченка Михайлюк Павло Костянтинович.
1012267
   Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2013 року : указ Президента України від 2 грудня 2013 р. № 659/2013 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 5 грудня (№ 225). – С. 13
1012268
   Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2013 року : Указ Президента України від 02.12.2013 № 659 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2013. – № 30 (259). – С. 18-22


  Серед нагородженних науковці КНУ імені Тараса Шевченка: канд. фіз.-мат. наук, доц. А.О. Голобородько, канд. фіз.-мат. наук, мол. наук. співроб. О.А. Кизимі, канд. фіз.-мат. наук, мол. наук. співроб. В.І. Петренку, канд. фіз.-мат. наук, зав. лаб. ІВТ ...
1012269
   Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2014 року : указ Президента України від 16.12.2014 № 936 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 25 грудня (№ 241). – С. 12


  Серед лауреатів премії науковці КНУ імені Тараса Шевченка: канд. фіз.-мат. наук, мол. наук. співроб. О.В. Мельник - за цикл наукових праць "Мультихвильові дослідження галактик та активних ядер галактик на основі близьких та далеких оглядів неба"; канд. ...
1012270
   Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2014 року : указ Президента України від 16.12.2014 № 936/2014 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 1 (307), 5 січня 2015. – С. 3-8


  Премії Президента України для молодих вчених 2014 року отримали науковці КНУ імені Тараса Шевченка: за цикл наукових праць "Мультихвильові дослідження галактик та активних ядер галактик на основі близьких та далеких оглядів неба" - кандидат ...
1012271
   Про присудження щорічних премій Президента України для молодих учених 2012 року : указ Президента України № 642/2012 від 16 листопада 2012 р. // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  "Присудити щорічні премії Президента України для молодих учених 2012 року: - за цикл наукових праць "Стохастичні методи дослідження складних моделей і їхні застосування": Шевченку Георгію Михайловичу, канд. фізико-мат. наук, докторанту КНУТШ; - за ...
1012272
   Про присудження щорічних премій Президента України длямолодих вчених 2012 року : указ Президента України від 16 листопада 2012 року № 642/2012 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої алади України. – Київ, 2012. – 22 листопада (№ 215)


  Премії отримали вчені КНУ імені Тараса Шевченка: Шевченко Г.М.- за цикл наукових праць "Стохастичні методи дослідження складних моделей і їхні застосування", Федоровій О.В.- за цикл наукових праць"Змінність активних ядер галактик як джерело інформації ...
1012273
   Про присудження щорічної Преміїї Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів : постанова Верховної Ради України від 19 грудня 2017 р. № 2253-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 28 грудня (№ 243/244). – С. 8


  Руденку Сергію Валерійовичу - доктору філософських наук, заступнику декана КНУ ім. Т. Шевченка.
1012274
  Гаюк І. Про присутність - "виявлену" і "приховану" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28-29 березня (№ 56/57). – С. 23


  Автор енциклопедії вірменської культури в Україні Ірина Гаюк - про минуле й теперішнє взаємин двох народів, роботу над книжкою і Тараса Шевченка.
1012275
  Маляренко А.В. Про присягу судді та відповідальність за її порушення // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 2 (138). – С. 26-28
1012276
  Хусанова К.Ю. Про притягнення власників (засновників) підприємств до юридичної відповідальності // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 5 (67). – С. 38-42
1012277
  Маков К.І. Про причини залягання понтичних відкладів у північному Причорномор"ї / К.І. Маков, 1939. – с.
1012278
  Тимченко Б.П. Про причини і чинники функціонування тіньової економіки // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.21-24. – (Економічні науки ; № 2)
1012279
  Шапченко С.Д. Про причини існування оціночних понять у кримінальному праві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 81-86. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  В статье рассматриваются некоторые проблемы оценочных понятий права. Анализируются общие причины существования оценочных понятий в правовых нормах, отмечаются их положительные и отрицательные свойства. Рассматривая общественные отношения в ...
1012280
  Барабаш Ю.Г. Про причини конституційної кризи в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3. – С. 36-41. – (Право. Економіка. Управління)
1012281
  Півненко В. Про причини невдач судово-правової реформи в Україні / В. Півненко, Л. Павловська // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 119-123.
1012282
  Дульський О. Про причини незадовільної боротьби з корупцією / О. Дульський, О. Макєєва // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 41-50.
1012283
  Афанасьєв Ю. Про причини поразки демократії в Росії / розмову вели Ольга Решетилова, Ігор Сюндюков // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [2] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 188-198. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-17-7


  Наприкінці 80-х років соціум був уже вкрай аморальним.
1012284
  Барановський О.І. Про причини створення регіональних резервних валют і зміни у світовій валютній системі // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 3 (160). – С. 56-65
1012285
  Саввов Р. Про причини та мету обрізування празьких грошів за матеріалами останніх знахідок // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (68). – С. 8-10. – ISSN 1811-542X
1012286
  Тацій М.С. Про причини та умови злочинів // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 267-271
1012287
  Булаховська Ю.Л. Про прізвища // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 153-155. – ISSN 2075-437X


  У статті йдеться про цікавий різноманітний досвід формальної та смислової гри прізвищ звичайних людей і людей видатних, який, за спостереженням академіка Леоніда Булаховського, у різні часи формувався в дискурсі української мови. Згадані також і ті ...
1012288
   Про пріоритети, стипендії і Нацагенство // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 січня (№ 2). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  12 січня 2017 року у КНУ імені Тараса Шевченка на засіданні Президії Спілки ректорів вищих навчальних закладів України обговорені актуальні питання вищої освіти і науки та пріоритетні напрямки їх розвитку у 2017 році. У вступному слові Президент Спілки ...
1012289
  Перегуда Є.В. Про пріоритетні напрями децентралізації влади в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 95-105. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
1012290
  Любичанківський В.А. Про проблематику філософських питань природознавства і місце ленінської теорії відображення в ній // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
1012291
  Коваленко В. Про проблеми використання в кримінально-виконавчому праві України деяких термінів і понять / В. Коваленко, О. Колб // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 3 (62). – С. 259-266. – ISSN 1993-0909
1012292
  Зеркалов Д. Про проблеми екологічної безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 1. – С. 21-24 : рис., фото
1012293
  Куліков О. Про проблеми неефективного функціонування системи українського судочинства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 10 (76). – С. 100-110.
1012294
  Доценко Б.Б. Про проблеми пізнання та математизацію природничих наук // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 5
1012295
  Андрушків Б.М. Про проблеми рейдерства в Україні з позицій науки / Б.М. Андрушків, Н.Б. Кирич, Н.Я. Малюта // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 15-18 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
1012296
  Соснін О.В. Про проблеми розвитку комунікацій в контексті проблем їх безпеки // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 106-118. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2)
1012297
  Кисільова-Біла Про проблеми розвитку творчих можливостей студента у процесі загальнопедагогічної підготовки // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 55-58. – ISSN 0131-6788
1012298
  Пінчук Олександр Про проблемне навчання на уроках географії : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 30-31 : Табл.
1012299
  Дробноход Микола Про проблему "національного" в українському державотворенні // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 66-69
1012300
  Сухарніков Ю.В. Про проблему адаптації освітнього законодавства України до ACQUIS ЄС // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 37-42. – ISSN 2078-1016


  Аргументовано, що передбачена Законом України "Про вищу освіту" рівнева, орієнтаційна та галузева організація вищої освіти враховує кращий світовий досвід і провідні тенденції в передовій вищій школі.
1012301
  Мельник Т.І. Про проблему класифікації 2-породжених 2-груп з інваріантними нормалізаторами підгруп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-42. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дається класифікація груп вказаного типу з точністю до ізоморфізму.
1012302
  Білецький А.В. Про проблему маршруту походу на схід князя Святослава Хороброго // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 23-30. – ISSN 0321-0499
1012303
  Агапов М.О. Про проблему оптимізації навчального матеріалу // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інжинерно-педагогічна акад. – Харків, 2012. – № 1. – С. 34-39. – ISSN 2078-7782
1012304
  Ємельянова Т. Про проблему розвитку пізнавальних здібностей студентів в сучасному технічному університеті // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37 : Психологія. – С. 69-76. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1012305
  Клименко О. Про проблему фактичної вартості банківського капіталу // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 81-90. – Бібліогр.: на 15 пунктів. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1684-9949
1012306
   Про проведення 25-річчя з дня смерті та 85-річного ювілею з дня народження І.Я.Франка. – К., 1941. – 23с.
1012307
   Про проведення Vlll Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молод іімені Тараса Шевченка. : лист Міністерства освіти і науки України від 14.09.2017 р. 1/9-495 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 75-76
1012308
   Про проведення апробації електронних засобів навчального призначення у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих педагогічних навчальних закладах та інститутах післядипломної освіти педагогічних к : наказ Міністерства освіти і науки України від 03.10.2007 № 868 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 2008. – №1/2/3
1012309
   Про проведення атестації завідуючих і методистів обласних, районних, міських центрів практичної психології і соціальної роботи та методичних кабінетів відділів освіти у 2007/08 навчальному році : лист Міністерства освіти і науки України від 12.03.08 № 1/9-147 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 17-23. – ISSN 0130-8890
1012310
  Оніпко О.Ф. Про проведення в Українській академії наук академічних науково-практичних слухань // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 8
1012311
   Про проведення в школах 125-річного ювілею з дня народження Т.Г.Шевченка. – К., 1938. – 12с.
1012312
   Про проведення виборів керівних партійних органів. – К., 1938. – 16с.
1012313
   Про проведення Всеукраїнського конкурсу шкільних літературних творів та творів образотворчого мистецтва на тему "Безсмертний подвиг українського народу" : наказ Міністерства освіти і науки України від 29.11.2007 № 1052 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 27-30. – ISSN 0130-8890
1012314
   Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2014/2015 навчальному році : наказ МОН України від 23.12.2014 р. № 1506 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 2, лютий. – С. 24-50


  До складу організаційного комітету увійшов професор КНУ імені Тараса Шевченка Є.С. Спіцин. Серед голів оргкомітету проректор КНУ імені Тараса Шевченка С.А. Вижва.
1012315
   Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах, у 2016/2017 навчальному році : лист Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2017 р. № 1/9-149 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 43-74
1012316
   Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному році.Географія. Економіка // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (158). – С. 2-4
1012317
   Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №13 м. Кіровограда : наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2008 № 190 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10/11. – С. 41-57. – ISSN 0130-8890
1012318
   Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №13 м. Кіровограда : наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2008 № 190 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10/11. – С. 41-57. – ISSN 0130-8890
1012319
   Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі Любимівського дошкільного навчального закладу - загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 та Любимівського дошкільного навчального закладу - за : наказ Міністерства освіти і науки України від 31.03.2008 № 280 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10/11. – С. 23-40. – ISSN 0130-8890
1012320
   Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі Любимівського дошкільного навчального закладу - загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 та Любимівського дошкільного навчального закладу - за : наказ Міністерства освіти і науки України від 31.03.2008 № 280 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10/11. – С. 23-40. – ISSN 0130-8890
1012321
   Про проведення дострокового випуску курсантів (слухачів, студентів) випускних курсів навчання вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів у 2015 році : розпорядження КМУ від 18.02.2015 № 131-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2015. – 3 березня (№ 39). – С. 4
1012322
   Про проведення дострокового випуску курсантів (слухачів, студентів) випускних курсів навчання вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів у 2015 році : розпорядження КМУ від 18.02.2015 № 131-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 17, 10 березня 2015 року. – С. 157
1012323
   Про проведення збирання врожаю і заготівель с/г продуктів УРСР, 1949 р.. – 28с.
1012324
   Про проведення збирання врожаю, заготівель с/г продукціїв 1957 р. та заходи по значному збільшенню виробництва м"яса, молока та інших продуктів тваринницвтва в УРСР. – К., 1957. – 20с.
1012325
   Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок : наказ Міністерства освіти і науки України від 12.04.2017 № 590 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 5, травень. – C. 48-50
1012326
   Про проведення конкурсу творчих робіт "Українська революція: свіжий погляд". Ректорам вищих навчальних закладів : лист Інституту модернізації змісту освіти від 15.05.2017 № 21.1/10-583 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 77-79
1012327
   Про проведення парламентських слухань на тему: "Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні" : постанова Верховної Ради України від 6 вересня 2016 р. № 1484-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 15 вересня (№ 175). – C. 5
1012328
   Про проведення парламентських слухань на тему: "Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи вирішення" : постанова Верховної Ради України від 30.04.2016 р. № 1055-VIII // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 21 квітня (№ 76). – С. 13
1012329
   Про проведення парламентських слухань на тему: "Тарас Шевченко як постать світового значення (до 200-річчя з дня народження)" : постанова ВРУ від 24 жовтня 2013 року № 655-VII // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 31 жовтня (№ 200). – С. 13
1012330
   Про проведення у 2016 році як експерименту вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 "Право" з використанням організаційно-технологічних процесів ... : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 р. № 121-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 18, 11 березня 2016 року. – С. 471


  Повна назва: "Про проведення у 2016 році як експерименту вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 "Право" з використанням організаційно-технологічних процесів ...
1012331
   Про проведення у 2016 році як експерименту вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 "Право" з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення [ЗНО] : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 р. № 121-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 11 березня (№ 47). – С. 11
1012332
   Про проведення у 2017 році дострокових випусків курсантів випускних курсів вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 р. № 127-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Онищенко Г.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 22, 17 березня 2017 року. – С. 234
1012333
   Про проведення у 2017 році дострокових випусків курсантів випускних курсів вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 р. № 127-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 7 березня (№ 44). – С. 9
1012334
  Семків В.О. Про прогностичну функцію правосвідомості // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 21-24. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье освящаются вопросы опережающего отражения и предвидения в правосознании. Анализируются особенности прогностической функции правосознания.
1012335
  Ленін В.І. Про програму партії / В.І. Ленін. – Київ, 1961. – 604с.
1012336
   Про продовження терміну використання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду.21.12.2000 №2160-Ш // Офіційний вісник України : щотижневий збірник актів законодавства / Міністерство юстиції України. – Київ, 2001. – № 1/2, ч. 1. – С.72
1012337
  Ленін В.І. Про продовольчий податок / В.І. Ленін. – Київ, 1946. – 39с.
1012338
  Ленін В.І. Про продовольчий податок / В.І. Ленін. – Київ, 1970. – 64с.
1012339
  Брежнєв Л.І. Про продовольчу програму СРСР на період до 1990 року і заходи по її реалізації / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1982. – 31с.
1012340
  Ленін В.І. Про продуктивність праці / В.І. Ленін. – Київ, 1956. – 152с.
1012341
  Мальський М.М. Про проект глобального кодексу виконавчого провадження та його роль у транснаціональному виконавчому процесі // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 3. – C. 59-63
1012342
  Єрьоменко Г. Про проект Закону "Про медіацію" в Україні / Г. Єрьоменко, А. Комбікова // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 217-224. – ISSN 0132-1331
1012343
  Ворошилов К. Про проект закону про загальний військовий обов"язок / К. Ворошилов. – Київ, 1939. – 32с.
1012344
  Зверев А.Г. Про проект закону про сільськогосподарський податок / А.Г. Зверев. – К., 1939. – 16с.
1012345
  Федієнко О. Про проект Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 10. – С. 15-21. – ISSN 1608-6422
1012346
   Про прокуратуру : закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 25 жовтня (№ 206). – С. 11-21
1012347
   Про прокуратуру : закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 14 листопада (№ 212). – С. 4-11
1012348
   Про прокуратуру : Верховна Рада України; Закон ВРУ від 14.10.2014 № 1697-VII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 2/3, 16 січня 2015. – C. 54-148. – ISSN 0320-7978
1012349
  Маркс К. Про пролетарський інтернаціоналізм / К. Маркс, Ф. Енгельс, В.І. Ленін. – К., 1959. – 543с.
1012350
  Ємельяненко Г.Г. Про пролетарський інтернаціоналізм та буржуазний космополітизм: Стенограма лекції. / Г.Г. Ємельяненко. – К., 1951. – 41с.
1012351
  Ленін В.І. Про пролетарську культуру / В.І. Ленін. – Київ, 1955. – 44с.
1012352
   Про проміжну фотографічну опорну систему зірок 12-14 зоряної величини в програмі CONFOR / С.В. Пасічник, І.І. Кумкова, Н.Р. Соліна, Тельнюк-Адамчук // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 64-67. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Наведено деякі загальні характеристики списку зірок 12-14 зоряної величини, розташованих в околах 232 радіоджерел. Пропонується прийняти цей список як робочий при створенні проміжної фотографічної системи у програмі CONFOR.
1012353
  Білоусов С.М. Про промову В.І.Леніна на III з"їзді РКСМ "Завдання спілок молоді". / С.М. Білоусов. – К., 1950. – 27с.
1012354
  Ленін В.І. Про пропаганду і агітацію / В.І. Ленін. – Київ, 1958. – 496с.
1012355
  Ленін В.І. Про пропаганду і агітацію / В.І. Ленін. – Київ, 1979. – 239с.
1012356
   Про пропозиції щодо визначення поняття та системи правоохоронних органів : рішення Конституційної Асамблеї від 6 груд. 2012 р. № 13 // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 232. – ISSN 1026-9932
1012357
   Про пропозиції щодо концептуальних засад конституційно-правової модернізації правосуддя в Україні : рішення Конституційної Асамблеї від 6 груд. 2012 р. № 12 // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 231. – ISSN 1026-9932
1012358
  Арделян М.В. Про пропріальні одиниці в лексичному наповненні фразеологізмів англійської мови // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 25-29. – ISSN 2219-4290
1012359
  Безвинний В.П. Про просторовий і генетичний зв"язок рідкіснометального та золотого зруденіння у структурах західного обрамлення Корсунь-Новомиргородського плутону : загальна та історична геологія, мінерологія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-47 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  За результатами геологічних, геохімічних та металогенічних досліджень у західному обрамленні Корсунь-Новомиргородського плутону (насамперед на Петрострівському рудному полі) встановлено закономірність у розташуванні рідкіснометальних та золоторудних ...
1012360
  Чекаленко Л. Про просування кандидатури України на місце непостійного члена Ради Безпеки ООН // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 19. – ISSN 2313-559X
1012361
  Леонова Л.О. Про протиріччя в бухгалтерському обліку при нарахуванні амортизації основних засобів // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 46. – С.71-78. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1012362
  Смешко І. Про протистояння цивілізацій / записали розмову Дар"я Трапезнікова, Мар"яна Чорнієвич // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 31 липня (№ 135/136). – С. 4


  Учасники літньої школи журналістики "Дня" говорили з колишнім керівником СБУ І. Смешком щодо проблем українських спецслужб, змін до Конституції та співпрацю з НАТО. Участь у розмові також взяла студентка КНУ імені Тараса Д. Трапезнікова.
1012363
  Мікульонок І. Про професійно-кваліфікаційні вимоги до посад науково-педагогічних працівників ВНЗ // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 12 (114). – С. 15-22. – Бібліогр.: Бібілогр: 5 назв. – ISSN 1682-2366
1012364
   Про проходження державного бюджета УРСР на 1926-27 р. в союзних інстанціях. – Х., 1927. – 15с.
1012365
  Семенов В.В. Про псевдогіперболічні некоректні задачі // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 164-166
1012366
  Москвичов С.Г. Про психічну саморегуляцію діяльності та поведінки // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 10-19. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 5)


  Стверджується думка про відносну самостійність психічних феноменів, про те, що вони не тільки є зумовленими, а й зумовлюють, зокрема здійснюють регуляцію діяльності та поведінки. Приділено увагу таким проявам психіки, як перевага та емоційні переживання.
1012367
  Фурманец Б.І. Про психологічний алгоритм аналізу особистісних особливостей студентів як майбутніх фахівців // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Національний техн. ун. "Харківський політехнічний ін-т"; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди; Українська інж-пед. академія. – Харків, 2011. – № 4. – С. 25-35. – ISSN 2078-7782
1012368
  Богучарова О.І. Про психологічні підстави психосоматичної ідеї // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С.146-151. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
1012369
  Покотило І. Про психологічні регулятори юридичного конфлікту // Юридична газета. – Київ, 2012. – 29 травня (№ 22)


  "... Про механізм психологічного захисту в діяльності правника".
1012370
  Костицький М. Про психологічну безпідставність (необгрунтованість) презумпції "незнання закону не звільняє від відповідальності" // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 21-24
1012371
  Войтко В.І. Про психологічну культуру вчителя / В.І. Войтко. – Київ : Знання, 1974. – 48 с.


  У брошурі розповідається про психологічну культуру учителя,яка дає можливість людині оптимально вписуватися в колектив, успішно здійснювати спілкування з іншими людьми, яка,крім того, включає в себе цілу гаму специфічно учительських знань і вмінь, ...
1012372
  Пучковський М.О. Про психологію правописних навичок. До питання про труднощі при засвоєнні правопису. / М.О. Пучковський. – К., 1941. – 68с.
1012373
  Качкан В.А. Про публіцистику / В.А. Качкан. – К., 1982. – 174с.
1012374
   Про публічне адміністрування // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 5


  Студенти нашого університету : В. Данильченко (юридичний фак-т), М. Переверзєва та М. Політаєва (ІМВ) взяли участь у літній школі з публічного адміністрування у Берлінській школі економіки та права.
1012375
  Маляренко В. Про публічність та диспозитивність у кримінальному судочинстві України та їх значення // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.3-14. – ISSN 0132-1331
1012376
  Ільдем Таджан Про публічну дипломатію та принципи / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 20 вересня (№ 168). – С. 10-11


  Розмова з помічником Генсека НАТО з питань громадської дипломатії: Якщо Україна буде сильною, то буде сильною Європа і НАТО.
1012377
  Шапочка Ігор Валерійович Про р-групи Чернікова. : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Шапочка Ігор Валерійович; Ужгород. держ. ун-тет. – Ужгород, 1989. – 63л. – Бібліогр.:л.60-63
1012378
  Шапочка І.В. Про р-групи Чернікова. : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.01.06 / Шапочка І.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 10л.
1012379
  Зельдіч М.В. Про р - точні частково впорядковані множини // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 45-51. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дано явний і повний опис введених А. Ройтером р - точних частково впорядкованих множин.
1012380
  Шаф О. Про радість руху і свободу пересувань // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 14 червня (№ 12). – С. 16


  Рецензія на збірку віршщів Олени Гусейнової "Відкритий райдер"
1012381
   Про радянський патріотизм. – К., 1949. – 139с.
1012382
  Євсєєв М.А. Про радянський патріотизм і національну гордість радянських людей / М.А. Євсєєв. – Київ, 1952. – 44с.
1012383
  Ленін В.І. Про радянську зовнішню політику / В.І. Ленін. – Київ, 1980. – 320с.
1012384
  Ленін В.І. Про радянську соціалістичну демократію / В.І. Ленін. – Київ, 1969. – 202с.
1012385
  Шушарін Д. Про рамки дозволеного // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 квітня (№ 72-73). – С. 4


  У Росії прогресивна громадськість не обговорює найголовніше - зовнішню політику і війну проти України.
1012386
   Про ратифікацію Договора про Дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Азербайджанською Республікою. 7.12.2000 №2132-Ш // Офіційний вісник України : щотижневий збірник актів законодавства / Міністерство юстиції України. – Київ, 2001. – № 1/2, ч. 1. – С.55
1012387
   Про ратифікацію Протоколу про внесення поправок до Угоди про створення Українського науково-технологічного центру : закон України від 15 червня 2016 р. № 1418-VIII // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 29, 15 липня 2016. – С. 38. – ISSN 0320-7978
1012388
   Про ратифікацію Протоколу про внесення поправок до Угоди про створення Українського науково-технологічного центру : закон України від 15 червня 2016 р. № 1418-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 53, 15 липня 2016 року. – С.105-107
1012389
  Молотов В.М. Про ратифікацію радянсько-німецького договору про ненапад / В.М. Молотов. – Київ : Держполітвидав при РПК УРСР, 1939. – 16с.
1012390
   Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Європейським співтовариством з атомної енергії про наукову і технологічну співпрацю та асоційовану участь України у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом (2014-2018) : закон України від 22 вересня 2016 року № 1542-VIII // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 28 жовтня (№ 202). – С. 9
1012391
   Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Європейським співтовариством з атомної енергії про наукову і технологічну співпрацю та асоційовану участь України у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом (2014-2018) : закон України від 22 вересня 2016 р. № 1542-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 44, 28 жовтня 2016. – С. 12. – ISSN 0320-7978
1012392
   Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестиційним банком : закон України від 5 листопада 2017 р. № 2186-VIII // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 5 грудня (№ 229). – С. 4
1012393
  Кузьменко О. Про раціоналізацію конституційного судочинства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 50-52
1012394
  Шульман Б.І. Про раціональне використання буровугільних родовищ України : до проблем другої п"ятирічки / Б.І. Шульман ; [відп. ред. Дукаревич С.]. – Харків : Енерговидав, 1932. – 88 с.
1012395
  Перепелиця Г. Про реакцію Альянсу на "російський екстремізм" / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 11-12 вересня (№ 164/165). – С. 3


  Розмова з доктором політичних наук, конфліктологом, професором Київського національного університету ім. Т. Шевченка Григорієм Перепелицею: "НАТО має прийняти стратегію регіонального стримування Росії".
1012396
  Ірохін Є.В. Про реалізацію кількісних запитів в нечітких базах даних / Є.В. Ірохін, Д.О. Вадньов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 76-79. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1012397
   Про реалізацію пілотного проекту щодо впровадження процедури електронних закупівель товарів : розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 501-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 42, 5 червня 2015 року. – C. 71
1012398
  Кайдаш Л.Ю. Про реалізацію положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та рішень Європейського суду з прав людини в Україні // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (12/13). – С. 41-47. – ISSN 2413-6433
1012399
  Портнов А. Про реалізацію права звернення до Конституційного Суду України органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій з питань офіційного тлумачення Конституції та законів України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 13-18. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1012400
  Портнов А. Про реалізацію права звернення до Конституційного Суду України органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій з питань офіційного тлумачення Конституції та законів України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 13-18. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1012401
  Портнов А. Про реалізацію права звернення до Конституційного Суду України органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій з питань офіційного тлумачення Конституції та законів України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 13-18. – ISSN 0132-1331
1012402
  Бєлощук К. Про реалізацію права на надання безоплатної правової допомоги адвокатами у цивільному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 364-365. – ISBN 978-617-7069-14-9
1012403
  Ліпський П.Ю. Про реалізацію проекту з підготовки фахівців для переходу України на засади сталого розвитку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 32-35. – Бібліогр.: 6 назв
1012404
   Про реалізацію пункту 5 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" : постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 472 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 60, 9 серпня 2016 року. – С. 174
1012405
   Про реалізацію рішення колегії Держкомтелерадіо від 25 вересня 2008 року № 9/35 : наказ Державного комітету телебачення та радіомовлення України від 30 верс. 2008 р. № 257 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 3
1012406
  Лебідь В.П. Про реальні заходи стосовно термінового зменшення ціни на енергоносії / В.П. Лебідь, В.В. Лебідь // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 3. – С. 122-134 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1682-3591
1012407
  Граціозі А. Про реальність, етику й політику // Критика. – Київ, 2010. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 7-8
1012408
  Кропивницький М.Л. Про ревізії / М.Л. Кропивницький
1012409
  Ленін В.І. Про революцію 1905-1907 рр. / В.І. Ленін. – Київ, 1955. – 708с.
1012410
  Лисецький А. Про регіональний вибір економічного зростання : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 10. – С. 90-91. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1012411
  Горох О. Про регіональні розбіжності звільнення від відбування покарання з випробуванням // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 103-104
1012412
  Фінклер Ю. Про регіональні характеристики преси в умовах унітарної України // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3, ч. 1. – С.14-15
1012413
  Зубенко В.В. Про регуляризацію монотонних табличних алгоритмів // Штучний інтелект : Науково-теоретичний журнал / НАНУ Ін-т проблем штучного інтелекту. – Донецьк, 2006. – № 3. – С. 139-143. – ISSN 1561-5359
1012414
  Дутчак А. Про реєстрацію професійних організацій // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 37-41.
1012415
  Неллі В.О. Про режисуру / В.О. Неллі. – К., 1977. – 208с.
1012416
  Афонін А.О. Про резолюційні стратегії з слабкою факторизацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 69-72. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  В роботі досліджуються резолюційні стратегії лінійного типу для впорядкованих диз"юнктів, що використовують ослаблений варіант правила факторизациї. Доведення їхньої коректності та повноти спирається на так зване літеральне числення. Особливості ...
1012417
   Про результати аналізу виконання комплексної програми забезпечення реалізації стратегії подолання бідності / [Рахункова палата України] ; [відп. за вип. : Віктовська Л.В., Шах Г.А.]. – Київ : Рахункова палата України, 2011. – 33 с.
1012418
   Про результати аналізу використання коштів Державного бюджету України, виділених на державну підтримку АПК / [ Рахункова палата України ; відповід. за вип. Шульженко М.Я. ]. – Київ : Рахункова палата, 2009. – 30с.
1012419
   Про результати аналізу основних проблем в організаційному забезпеченні діяльності судової влади та шляхи їх вирішення / [Рахункова палата України] ; [відп. за вип. Невідомий В.І., Шах Г.А.]. – Київ : [Рахункова палата України], 2010. – 36 с.
1012420
   Про результати аналізу стану заборгованості з виплати заробітної плати / Рахункова палата України ; [відп. за вип.: Вітковська Л.В., Шах Г.А.]. – Київ : Рахункова палата України, 2010. – 28 с.
1012421
   Про результати аналізу упорядкування умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі єдиної тарифної сітки / Рахункова палата України : [ відп. за вип. Вітковська Л.В., Шах Г.А.]. – Київ : Рахункова палата, 2009. – 36с.
1012422
   Про результати аналізу упорядкування умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки / [Рахункова палата України] ; [відп. за вип. Вітковська Л.В., Шах Г.А.]. – Київ : [Рахункова палата України], 2010. – 32 с.
1012423
   Про результати аналізу формування та виконання бюджету Пенсійного фонду України / Рахункова палата України ; [відп. за вип.: Вітковська Л.В., Шах Г.А.]. – Київ : Рахункова палата України, 2010. – 42 с.
1012424
   Про результати аудитів ефективності використання коштів Державного бюджету Украіни на підготовку кадрів з вищою освітою та підвищення кваліфікації за галузевою ознакою / Рахункова палата України ; [відп. за вип. : Шендрик В.І., Шах Г.А.]. – Київ : Рахункова палата України, 2011. – 42 с.
1012425
   Про результати аудиту виконання заходів Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року / [Рахункова палата України ; відп. за вип.: Шулежко М.Я., Шах Г.А.]. – Київ : Рахункова палата України, 2013. – 31 с.
1012426
   Про результати аудиту використання коштів Державного бюджету України на виконання заходів з розвитку і реконструкції централізованих сиcтем водопостачання та водовідведення / [ відп. за вип. Заремба ] ; Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України, 2008. – 48с.
1012427
   Про результати аудиту використання коштів Державного бюджету України та кредитних ресурсів на будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення / Рахункова палата України ; [ відп. за вип. : Заремба І.М., Шах Г.А. ]. – Київ : Рахункова палата України, 2008. – 34 с.
1012428
   Про результати аудиту використання коштів Державного бюджету, виділених Міністерству охорони здоров"я України, та гуманітарної допомоги громадських організацій на виконання заходів з профілактики та лікування захворювань на туберкульоз / [Рахункова палата України ; відп. за вип.: Шендрик В.І., Шах Г.А.]. – Київ : Рахункова палата України, 2013. – 41 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1012429
   Про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу, а також військовослужбовців правоохоронних органів та Збройних Сил України / Рахункова палата України ; [відп. за вип. Невідомий В.І., Шах Г.А.]. – г. – Київ : Рахункова палата України, 2010. – 36 с.
1012430
   Про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на профілактику і лікування онкологічних захворювань / Рахункова палата України ; [ відп. за вип. Фліссак Я.А. ]. – Київ : Рахункова палата, 2009. – 40 с.
1012431
   Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на підготовку робітничих кадрів / Рахункова палата України ; [відп. за вип. : Фліссак Я.А., Шах Г.А.]. – Київ : Рахункова палата України, 2011. – 40 с.
1012432
   Про результати аудиту ефективності використання коштів Державного бюджету України на виконання Державної програми інформатизації та комп"ютеризації вищих навчальних закладів 1-2 рівня акредитації / Рахункова палата України ; [ відп. за вип. : Фліссак Я.А., Шах Г.А. ]. – Київ : Рахункова палата України, 2010. – 35 с.
1012433
   Про результати аудиту ефективності використання коштів Державного бюджету України на збереження історико-культурної спадщини в заповідниках та здійснення заходів з її охорони, паспортизації, інвентаризації і реставрації / Рахункова палата України ; [ відп. за вип. : Фліссак Я.А., Шах Г.А. ]. – Київ : Рахункова палата України, 2008. – 40 с.
1012434
   Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету України, виділених Міністерству освіти і науки України на здійснення зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти / Рахункова палата України ; [ відп. за вип. Фліссак Я.А., Шах Г.А. ]. – Київ : Рахункова палата, 2009. – 43с.
1012435
   Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету України, виділених Міністерству освіти і науки України на наукові дослідження / Рахункова палата України ; [ відп. за вип. Фліссак Я.А. ]. – Київ : Рахункова палата, 2009. – 49 с.
1012436
   Про результати аудиту ефективності використання коштів Державного бюджету України, виділених Міністерству охорони здоров"я України на створення єдиної системи надання екстренної медичної допомоги / [Рахункова палата України] ; [відп. за вип. Фліссак Я.А., Шах Г.А.]. – Київ : [Рахункова палата України], 2010. – 38с.
1012437
   Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству культури України на бібліотечну справу / [відп. за вип. : Щендрик В.І., Шах Г.А.] ; Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України, 2012. – 32 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1012438
   Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених Міністерству вугільної промисловості України на здійснення гірничорятувальних заходів на вугледобувних підприємствах / [ Рахункова палата України ] ; відповід. за вип. І.М. Заремба. – Київ : Рахункова палата, 2008. – 32с.
1012439
   Про результати аудиту ефективності використання коштів Державного бюджету, передбачених Міністерству палива та енергетики України на будівництво ліній електропередачі / [Рахункова палата України] ; [відп. за вип. : Заремба І.М., Шах Г.А.]. – Київ : [Рахункова палата України], 2011. – 33 с.
1012440
   Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених на Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-2020 роки / [відп. за вип. : Заремба І.М., Шах Г.А.] ; Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України, 2012. – 36 с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1012441
   Про результати аудиту ефективності використання коштів резервного фонду державного бюджету у 2008 році / Рахункова палата України ; [ відп. ред. Шульженко М.Я., Шах Г.А. ]. – Київ : Рахункова палата України, 2009. – 28 с.
1012442
   Про результати аудиту ефективності використання Міністерством охорони здоров"я України коштів Державного бюджету на виконання завдань та функцій із забезпечення Державного санітарно-епідеміологічного нагляду і дезінфекційних заходів / Рахункова палата України [ відп. ред. Фліссак Я.А., Шах Г.А. ]. – Київ : Рахункова палата, 2009. – 41 с.
1012443
   Про результати аудиту ефективності реалізації державних програм і заходів у сфері професійної реабілітації осіб з обмеженими можливостями / [Рахункова палата України] ; [відп. за вип. Вітковська Л.В., Шах Г.А.]. – Київ : [Рахункова палата України], 2010. – 35с.
1012444
   Про результати аудиту ефективності формування та використання коштів спеціального фонду Державного бюджету фондом соціального захисту інвалідів / Рахункова палата України ; [ відп. ред. Вітковська Л.В., Шах Г.А. ]. – Київ : Рахункова палата України, 2009. – 37с.
1012445
   Про результати аудиту залучення до спеціального фонду державного бюджету та ефективності використання плати за адміністративні послуги, що надаються органами і підрозділами МВС України / Рахункова палата України ; [ відп. за вип.] Невідомий В.І., Шах Г.А. – Київ : Рахункова палата України, 2008. – 35с.
1012446
   Про результати аудиту стану державного та гарантованого державою боргу за 2009 рік та аналізу тенденцій у 2010 році / [Рахункова палата України] ; [відп. за вип. Іваненко Ю.В., Шах Г.А.]. – Київ : [Рахункова палата України], 2010. – 37с.
1012447
  Музика А.А. Про результати вивчення громадської думки щодо амністії та помилування / А.А. Музика, С.М. Школа // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2003. – № 3. – С.18-19
1012448
  Кухар В.П. Про результати виконання Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 32-37. – ISSN 1027-3239


  За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 28 січня 2015 року.
1012449
  Ландсман В.А. Про результати використання алтернативних методів моніторингових процедур в оцінюванні якості загальної середньої освіти. / В.А. Ландсман, О.І. Деменко, Б.О. Житник // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 6. – С. 20-30.
1012450
   Про результати Всеукраїнського експерименту щодо навчання вчителів ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі та перепідготовку педагогічних працівників : рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 21.03.08 №3/4-19 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10/11. – С. 3-12. – ISSN 0130-8890
1012451
   Про результати Всеукраїнського експерименту щодо навчання вчителів ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі та перепідготовку педагогічних працівників : рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 21.03.08 №3/4-19 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10/11. – С. 3-12. – ISSN 0130-8890
1012452
   Про результати діяльності Національної академії педагогічних наук України у 2015 році та завдання на 2016 рік // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Березень - квітень (№ 2). – С. 1
1012453
   Про результати діяльності Національної академії педагогічних наук України у 2015 році та завдання на 2016 рік // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Березень - квітень (№ 2). – С. 2


  Доповідь президента НАПН України Василя Кременя на Загальних зборах академії 25 березня 2016 р.
1012454
  Сафін О.Д. Про результати дослідження взаємовпливу стилю педагогічного спілкування викладачів та їх індивідуальних особливостей / О.Д. Сафін, О.В. Коломієць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 36-40. – Бібліогр.: С. 40. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У науковій статті викладені результати дослідження взаємовпливу стилю педагогічного спілкування викладачів та їх індивідуальних особливостей. На прикладі різних періодів професійного розвитку викладача доведено, що взаємовплив між поведінковим і ...
1012455
   Про результати здійснених Рахунковою палатою аудитів ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на забезпечення екологічної безпеки та захисту населення від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання / [відп. за вип. : Заремба І.М., Шулежко М.Я., Шах Г.А.]. – Київ : Рахункова палата України, 2009. – 48с.
1012456
   Про результати конференції "ВНЗ - селу" // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2006. – № 4 (50) : серпень - жовтень. – С. 60-64
1012457
   Про результати ліцензування, акредитації та атестації / наказ МОНмолодьспорт України від 08.02.2013 № 300-л // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Державне інформаційно - виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 3 березень. – С. 4-7
1012458
  Прісняков В.Ф. Про результати математичного моделювання гуманітарних процесів / В.Ф. Прісняков, Л.М. Пріснякова // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 112-119


  В продолжение темы, начатой в № 4 за 2007 г. нашего журнала, авторы рассматривают применение математических формул для моделирования гуманитарных процессов, в частности, использование результатов теории катастроф для определения ...
1012459
   Про результати моніторингу деяких показників якості і безпечності води з джерел локального водокористування у східних районах Чернівецької області / В.Г. Сінченко, Г.П. Тарасенко, М.М. Тураш, Л.В. Хрикова // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – С. 58-64. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
1012460
  Єфіменко В.М. Про результати науковоі роботи Астрономічної обсерваторії Київського університету за 1994 - 1997 pp. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 93-96. – (Астрономія ; вип. 35)


  Подано короткий звіт про роботу Астрономічної обсерваторії Київського університету імені Тараса Шевченка за 1994 - 1997 рр. Викладено основні наукові результати, одержані за цей період.
1012461
  Хлистун Ф.Є. Про результати наукової роботи Астрономічної обсерваторії Київського університету за 1991 р. // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 102-104. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Подано короткий звіт про роботу Астрономічної обсерваторії Київського університету. У стислій формі наведено дані про основні напрями наукової діяльності колективу протягом 1991 р.
1012462
  Єфіменко В.М. Про результати наукової роботи Астрономічної обсерваторії Київського університету за 1992-1993 рр. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 157-160. – (Астрономія ; вип. 33)


  Подано короткий звіт про роботу Астрономічної обсерваторії Київського університету за 1992-1993 рр. У стислій формі викладено основні наукові результати, одержані за цей період.
1012463
   Про результати перевірки використання коштів державного бюджету, передбачених Міністерству з питань ЖКГ України на Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства / Рахункова палата України ; [відп. за вип. : Заремба І.М., Шах Г.А.]. – Київ : Рахункова палата України, 2009. – 40 с.
1012464
  Лютий Ігор Про результати проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2007/2008 навчального року зі спеціальності "Фінанси" / Лютий Ігор, Науменкова Світлана // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 66-84. – ISSN 1682-2366


  Висвітлюються результати проведення другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2007/2008 навчального року зі спеціальності "Фінанси". Наводяться конкурсні завдання, запропоновані для вирішення студентам - учасникам олімпіади.
1012465
   Про результати проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2007/2008 навчального року зі спеціальності "Фінанси" // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 66-84. – ISSN 1682-2366


  Базою проведення олімпіади з фінансів стала кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту економічного ф-ту КНУТШ, яка була заснована у 1992 р.
1012466
  Черняк А.І. Про результати реалізації програми з формування стійкості до стресу у курсантів вищих учбових закладів МВС України / А.І. Черняк, К.В. Кім // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 47-50. – Бібліогр.: С. 50. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються результати реалізації програми з формування стійкості до стресу у курсантів вищих учбових закладів МВС України. Наголошується на тому, що формування стійкості до стрессу у курсантів під час навчання у ВУЗі носить не стихійний ...
1012467
  Осадчий І. Про рейтинг навчальних закладів як інструмент управління розвитком // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 2. – С.72-77. – Бібліогр.: 9 пунктів


  Розглядається проблема оцінювання діяльності навчальних закладів і освітніх систем
1012468
  Шулікін Д. Про рейтинг, держзамовлення та шкільні предмети // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / ТОВ "Поіс-Плюс". – Київ, 2012. – № 12 (93). – С. 22-23


  Президент України Віктор Янукович поставив завдання: українські ВНЗ мають потрапити до найкращих міжнародних рейтингів... - Прогрес є. Уперше до потужного міжнародного рейтингу QSWorldUniversityRankings потрапив Київський національний університет ...
1012469
  Свідзинський А. Про рекламу в Україні та рекламних менеджерів // Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис / Вид-во ім. Олени Теліги. – Київ, 2001. – № 7/12. – С.74-80
1012470
   Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави" : Постанова, Рекомендації Верховної Ради України; від 11.02.2015 р. № 182-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 16, 17 квітня 2015. – С. 942-956. – ISSN 0320-7978
1012471
   Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні" : постанова Верховної Ради України від 12 липня 2017 р. № 2133-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 34, 25 серпня 2017. – С. 32-52. – ISSN 0320-7978
1012472
   Про рекомендації парламентських слухань на тему: "Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні : постанова ВРУ від 19 листопада 2013 р. № 695-VII // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 13 грудня (№ 231). – C. 13
1012473
   Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи вирішення" : постанова Верховної ради від 7 вересня 2016 р. № 1493-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 27 вересня (№ 183). – C. 6-7
1012474
   Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи вирішення" : постанова Верховної Ради України від 7 вересня 2016 р. № 1493-VIII // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 40, 30 вересня 2016. – С. 5-16. – ISSN 0320-7978
1012475
   Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Тарас Шевченко як постать світового значення (до 200-річчя з дня народження)" : постанова ВРУ від 5 червня 2014 р. № 1326-VII // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 25 червня (№ 113). – С. 9
1012476
   Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Тарас Шевченко як постать світового значення (до 200-річчя з дня народження)" : постанова ВРУ № 1326-VII від 5 червня 2014 р. // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 18 червня (№ 115). – С. 6
1012477
   Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: "Участь молоді в суспільному житті: економічна активність" : постанова ВРУ від 18 червня 2014 р. № 1521-VII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 3 липня (№ 124). – С. 13
1012478
   Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: "Цінісні орієнтації сучасної української молоді" : постанова Верховної Ради України від 23 лютого 2017 р. № 1908-VIII // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 27 травня (№ 97). – С. 11
1012479
  Багрова Л.О. Про рекреаційну оцінку геокомплексів південно-східної частини гірського Криму // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 20-26 : Табл., карта. – Бібліогр.: 7 назв
1012480
  Капустян О. Про рекурентні властивості w-граничних множин многозначних напівпотоків / О. Капустян, А. Паньков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 16-18. – (Математика. Механіка ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  В роботі досліджується ланцюгова рекурентність w-граничних множин траєкторій многозначних напівпотоків. In this paper we investigate chain recurrence property of the omega limit sets of trajectories of multivalued semiflows.
1012481
  Бражник І.І. Про релігійне свято різдво / І.І. Бражник. – Київ, 1957. – 32с.
1012482
  Танчер В.К. Про релігійну мораль / В.К. Танчер. – Київ, 1959. – 46 с.
1012483
  Ленін В.І. Про релігію / В.І. Ленін. – Київ, 1955. – 76с.
1012484
  Маркс К. Про релігію / К. Маркс, Ф. Енгельс. – К., 1956. – 288с.
1012485
  Маркс К. Про релігію / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ, 1965. – 358с.
1012486
  Ленін В.І. Про релігію / В.І. Ленін. – Київ, 1970. – 111с.
1012487
  Маркс К. Про релігію / К. Маркс, Ф. Енгельс, В.І. Ленін. – Київ, 1975. – 416с.
1012488
  Маркс К. Про релігію / К. Маркс, Ф. Енгельс, В.І. Ленін. – Вид. 2-е, доп. – К., 1984. – 432с.
1012489
   Про релігію і атеїзм. – 2-е вид, доп. – К., 1973. – 258с.
1012490
   Про релігію і атеїстичне виховання. – К., 1979. – 263с.
1012491
   Про реорганізацію Академії муніципального управління : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2016 р. № 694-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 78, 11 жовтня 2016 року. – С. 42


  "...щодо реорганізації Академії муніципального управління шляхом приєднання до Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського".
1012492
   Про реорганізацію Академії муніципального управління : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2016 р. № 694-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 22 жовтня (№ 198). – С. 19
1012493
  Кузьменко В. Про реорганізацію академічної науки / Василь Кузьменко. – Киев, 2005. – 12с.
1012494
   Про реорганізацію Буковинського державного фінансово-економічного університету : розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 р. № 44-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 6 лютого (№ 24). – С. 4


  "... щодо реорганізації Буковинського державного фінансово-економічного університету шляхом приєднання до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича".
1012495
   Про реорганізацію Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ : постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 920 / постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 920 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 99, 23 грудня 2016 року. – С. 196-197
1012496
   Про реорганізацію Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ : постанова Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 р. № 920 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 14 грудня (№ 235). – С. 15
1012497
   Про реорганізацію Луганського державного інституту культури і мистецтв : розпорядження КМУ від 02.04.2012 р. № 210-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 2012. – № 29. – С. 56
1012498
   Про реорганізацію Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького : розпорядження КМУ від 16 січня 2013 р. № 10-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 5, 29 січня 2013 року. – С. 76


  Весь текст постанови: Про затвердження Порядку укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях і Типової форми договору про стажування студентів вищих та ...
1012499
   Про реорганізацію Науково-дослідного економічного інституту : розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 р. № 1118-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 88, 13 листопада 2015 року. – С. 115


  "...щодо реорганізації Науково-дослідного економічного інституту (код згідно з ЄДРПОУ 02736403) шляхом перетворення його у державне підприємство "Науково-дослідний економічний інститут".
1012500
   Про реорганізацію та утворення військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів : постанова КМУ від 30.01.2015 № 94 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 21, 24 березня 2015 року. – С. 198-199
1012501
   Про реорганізацію та утворення військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів : постанова КМУ від 30.01.2015 № 94 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2015. – 25 березня (№ 54). – С. 25
1012502
   Про реорганізацію Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі : розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 р. № 1223-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 96, 11 грудня 2015 року. – С. 113


  "... щодо реорганізації Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі шляхом приєднання до Київського національного торговельно-економічного університету з утворенням на його базі структурного підрозділу Університету".
1012503
   Про реорганізацію управління промисловістю та про єдиноначальність. – Х., 1930. – 36с.
1012504
   Про реорганізацію факультету військової підготовки імені Верховної Ради України Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" : постанова Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 549 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 64, 15 серпня 2017 року. – С. 67-68
1012505
  Проценко О. Про рефлексію взагалі й рефлексію творчу // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 22-26. – (Філологічні науки)
1012506
  Мриглод І.М. Про реформу наукової сфери або ж у передчутті реформ (нотатки з приводу) // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 26-30. – ISBN 978-966-360-217-2 (вип. 7) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1012507
  Добродумов П. Про реформу політичної системи України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.19-24. – ISSN 0132-1331
1012508
  Тарасов Д. Про реформу права інтелектуальної власності в Євросоюзі // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2013. – № 3. – С. 43-49. – ISSN 1608-6422
1012509
  Ревун В.І. Про реформування й модернізацію податкової системи // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 27-34
1012510
  Дробноход М.І. Про реформування освітньої галузі України в контексті проблем і тенденції розвитку глобалізованого світу // Наукові записки Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2011. – Т. 6. – С. 5-23
1012511
  Дробноход М. Про реформування освітньої галузі України в контексті проблем і тенденцій розвитку глобалізованого світу // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч. 4. – С. 7-17
1012512
  Головань М.М. Про реформування системи пільгового оподаткування // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 11 (168). – С. 47-52
1012513
   Про реформування системи фізичного виховання учнів та студентської молоді у навчальних закладах України : рішення колегій Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров"я України, Міністерства України у справах сім"ї, молоді та спорту від 11.11..08 р. №13/1-2, №10, №11/1 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 34/35. – С. 11-15. – ISSN 0130-8890
1012514
  Цибенко Л. Про реформування чинного законодавства у сфері захисту прав на промислові зразки // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 4. – С. 4-6. – ISSN 1608-6422
1012515
  Даудзе Аргіта Про рецепт подолання тоталітарної спадщини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21 січня (№ 9). – С. 9


  Посол Латвійської Республіки в Україні д-р Аргіта Даудзе: Якщо кожна особистість вільна, отже - вільне й суспільство.
1012516
  Циганок О. Про рецепцію псалмів у трактаті Йосипа Верещинського "Excitarz" [Будильник] (1591) // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 103-109. – ISBN 978-617-640-200-8


  У статті розглядається рецепція Псалмів у трактаті Йосифа Верещинського «Excitarz» [«Будильник»] (1591). Київський католицький єпископ звертався до Псалтиря частіше, ніж до інших книг Святого Письма, не говорячи вже про античних авторів. Рецепція ...
1012517
  Стефанишин Д.В. Про ризики гідроенергетичного будівництва у Дністровському каньйоні // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (8), січень - червень. – С. 172-183. – ISSN 2409-8876
1012518
  Капітоненко М. Про ризики єврориторики // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1-2 липня (№ 113/114). – С. 7


  Експерт: "Продовження Києвом зовнішнього курсу загрожує залишити нас у "вчорашньому дні".
1012519
  Стовел Г. Про Ризьку Хартію // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.74. – ISSN 0131-2685
1012520
  Костенко Н. Про риму і строфіку Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 1 (601). – С. 23-40. – ISSN 0236-1477


  Статтю присвячено розгляду особливостей рими та строфіки Тараса Шевченка у процесі еволюції його індивідуального стилю. The article specifies the patterns of Taras Shevchenko"s rhyming and versification and traces back their evolution as a part of ...
1012521
   Про ринок електричної енергії : закон України від13 квіт. 2017 р. № 2019-VIII // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 9 серпня (№ 147). – C. 7-21
1012522
  Андрієвська Е.М. Про ритмічну організацію французького мовлення : збірник наукових статей // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 5-10. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-249-Х
1012523
  Циганок О. Про риторику Міхала Радава як джерело епітафій в українських поетиках XVII-XVIII ст. // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі. – Луцьк, 2012. – Т. 1. – С. 36-39. – ISSN 2306-028X
1012524
  Маляренко В. Про рівень правосуддя в державі та повагу до суду // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 1. – С.4-11.
1012525
  Маляренко В. Про рівень правосуддя в державі та повагу до суду // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.4-11. – ISSN 0132-1331
1012526
  Пфейфер Г.В. Про рівнання [математичні символи рівняння] загальніші ніж рівняння Riccatti = Sur les equations: [математичні символи рівняння] plus generales que l"equation de Riccatti / акад. Ю.В. Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – [Б.м. – [6] с.
1012527
  Улітко А.Ф. Про рівновагу пружного простору з жорсткою параболоїдальною оболонкою та аналогічну задачу для стоксової течії / А.Ф. Улітко, Г.В. Тонкошур // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 143-149. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В статті представлено розв"язок осесимметричної задачі для пружного простору з жорстким тонким параболоїдальним включенням, що рухається в ньому. За допомогою метода власних векторних функцій задача зводиться до системи парних інтегральних рівнянь ...
1012528
  Капітоненко М. Про рівновагу ризиків // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24 вересня (№ 177). – С. 5


  Питання членства України в НАТО має бути поставлене на порядок денний нашої зовнішньої політики.
1012529
  Панчишин С. Про рівноважний розподіл доходу між працею і капіталом в економіках України та Польщі / С. Панчишин, О. Голубник, З. Приймак // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 28. – С. 7-12. – ISSN 2078-5860
1012530
  Долішній М.І. та інш. Про рівномірність економічного розвитку регіонів України // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.7-17. – ISSN 1562-0905
1012531
  Енджиргли М.В. Про рівномірну збіжність кратних стохастичних інтегралів у нормах простору Орліча // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 3-7. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Визначаються кратні стохастичні інтеграли спеціального вигляду, які в більшості важливих випадків співпадають з імовірністю одиниця з інтегралами в середньому квадратичному. Знайдено умови їх рівномірної збіжності в нормах простору Орліча.
1012532
  Пфейфер Г.В. Про рівняння з частинними похідними першого порядку, що однорідні щодо похідних та не містять у собі функції : доповіджено 6.1.1930 р. / акадю Ю.Г. Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – [Б.м. – [10] с.
1012533
  Розумнюк В.І. Про рівняння зміни кількості руху суцільного середовища / В.І. Розумнюк, Н.В. Розумнюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 139-143. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  Результати дослідження, спрямованого на побудову нового підходу до математичного опису довільного руху суцільного середовища, викладено у частині, пов"язаній з формулюванням рівняння імпульсів. Запропонована методологія відзначається чітким фізичним ...
1012534
  Розумнюк В.І. Про рівняння імпульсів для рухомої ізотропної рідини (газу) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 118-123. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовані рівняння імпульсів для моделей ідеальної, в"язкої нестисливої та в"язкої стисливої рідини з урахуванням заміни рівності між тензорами напружень і швидкостей деформацій на умову рівності між тензорами силового поля і поля швидкості руху ...
1012535
  Танцюра М.В. Про рівняння Маккіна-Власова з нескінченною масою // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 8. – С. 19-25. – ISSN 1025-6415
1012536
  Ничкало Н. Про рідномовні обов"язки вченого-педагога // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 21 -28 червня (№ 28). – С. 14
1012537
  Гетманець М.Ф. Про рідну мову / Михайло Гетманець. – Харків : Майдан, 2017. – 30, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-372-665-6
1012538
  Петров М. Про різьблену панагію з Звіринецьких печер, що ніби-то належала першому київському мітрополіту Михаїлу Сирину. – [8] с.
1012539
  Красовська Г. Про рік спортивний / Г. Красовська, Л. Мороз // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 8


  До 200-річчя Тараса Шевченка пройшла Спартакіада, учасниками якої стали понад 3 тисячі студентів КНУ імені Тараса Шевченка.
1012540
  Холодний М.Г. Про ріст вертикально та горизонтально орієнтованого стебла в зв"язку з питанням про гормональну природу тропізмів / М.Г. Холодний. – 31-47с.
1012541
   Про річний транспорт. – Х-К, 1931. – 30с.
1012542
   Про рішення пленуму ЦК ВКП/б/. – Х., 1937. – 21с.
1012543
   Про рішення пленуму ЦК ВКП/б/. – Х., 1937. – 24с.
1012544
   Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 грудня 2003 року "Про Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" : указ Президента України від 17.02.2004 р. № 197 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 84, 30 жовтня 2015 року. – С. 44-45


  Позначку "Опублікуванню не підлягає" знято Указом Президента України від 28 травня 2015 року № 293/2015.
1012545
  Шарапов М.М. Про робасне оцінювання коефіцієнтів регресії випадкових процесів із сингулярним спектром // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 138-147. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Доведено, що робасні оцінки коефіцієнтів лінійної регресії випадкових процесів із неперервним часом та необмеженою у нулі спектральною щільністю (сингулярний спектр) мають таку ж асимптотичну дисперсію, як і оцінки найменших квадратів. Цей факт ...
1012546
  Моклячук М.П. Про робастні оцінки випадкових полів / М.П. Моклячук, Н.Ю. Щестюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 32-41. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджена задача оптимальної лінійної оцінки функціоналу А[ксі] від невідомих значень однорідного випадкового поля [ксі](s,t),s [належить] R, t [належить] R[нижній індекс +] за даними спостережень поля [ксі](u, v) + [ета](u, v) при (u, v) [належить] ...
1012547
  Єфименко В. Про роботу Астрономічної обсерваторії Київського національного університеті імені Тараса Шевченка у 2011 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 58-59. – (Астрономія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Подано інформацію про роботу Астрономічної обсерваторії у 2011 р. Висвітлено найважливіші результати наукових досліджень. The information on work of the Astronomical observatory for 2011. The basic results of scientific researches for 2011 are stated.
1012548
  Єфіменко В.М. Про роботу Астрономічної обсерваторії Київського національного університету за 2000-2002 роки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 48-51. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Подано інформацію про роботу Астрономічної обсерваторії за 2000-2002 роки. приведені дані про персональний склад, тематику наукових досліджень, основні наукові результати, інші відомості про діяльність обсерваторії за цей період.
1012549
  Єфименко В. Про роботу астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2006-2010 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 53-55. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Подано інформацію про роботу Астрономічної обсерваторії у 2006-2010 рр. Також подано перебіг важливих змін, які відбулися в обсерваторії у 2004-2010 рр. Висвітлено найважливіші результати наукових досліджень за 2010 рік. The information on work of the ...
1012550
  Леонтьев Л.А. Про роботу В.І. Леніна / Л.А. Леонтьев. – Київ, 1952. – 72с.
1012551
  Кузьменко П.П. Про роботу виходу електрона із металу / П.П. Кузьменко, 1958. – [3] с.
1012552
  Клімова Л. Про роботу з молоддю в Севастопольському центрі підвищення кваліфікації державних службовців / Л. Клімова, Н. Богатирьова, М. Міненко // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.352-356. – ISBN 966-73-53-51-Х
1012553
  Ворона Ю. Про роботу з українським населенням у Золотоношківській сільській бібліотеці Стерлітамакського району Республіки Башкортостан (Росія) : (за матеріалами Т. Афанасьєвої) // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 31-32
1012554
   Про роботу за сумісництвом // Праця і зарплата. – Київ, 2014. – 9 січня (№1)


  "... Чи мають право завідувачі кафедри, декани та їхні заступники, проректори та ректор в цьому самому навчальному закладі на педагогічну роботу з погодинною оплатою обсягом не більш як 240 годин на рік та одночасно роботу за сумісництвом - 0,5 ставки ...
1012555
  Губерський Л.В. Про роботу Інституту Міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1999-2003 роках : Звіт директора члена-кореспондента НАН України Л.В. Губерського... на засіданні Вченої ради інституту 28 січня 2004 року / Л.В. Губерський; КНУ; ІМВ. – Київ, 2004. – 88 с.
1012556
  Губерський Л.В. Про роботу колективу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2001-2002 навчальному році та завдання на наступний навчальний рік : Звіт директора члена-кореспондента НАН України Л.В.Губерського... 29 листопада 2002 року / Л.В. Губерський; КНУ; ІМВ. – Київ, 2002. – 68 с. – На обкл: Звіт директора члена-кореспондента НАН України Л.В.Губерського на загальних зборах колективу 29 листопада 2002 року
1012557
  Губерський Л.В. Про роботу колективу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2002-2003 навчальному році та завдання на наступний навчальний рік : Звіт директора члена-кореспондента НАН України Л.В.Губерського... 26 листопада 2003року / Л.В. Губерський; КНУ; ІМВ. – Київ, 2003. – 60с. – На обкл. назва: Звіт директора члена-кореспондента НАН України Л.В.Губерського на загальних зборах колективу 26 листопада 2003 року
1012558
   Про роботу місцевої промисловсоті в зв"язку з стахановським рухом. – К., 1936. – 8с.
1012559
  Бойко М. Про роботу на умовах неповного робочого дня у період відпустки для догляду за дитиною // Довідник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2013. – № 4 (130). – С. 83-84
1012560
  Кричевський В. Про роботу над фільмом "Тарас Шевченко" // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 2013. – № 5 (109). – С. 33-35. – ISSN 1562-3238
1012561
   Про роботу Огіївської та Багато-Чернещанскької і сільських Рад депутатів трудящих Сахновщанского району та Царедарівськоої сільської Ради депутатів трудящих Лозівського району. – Х., 1948. – 7с.
1012562
   Про роботу одного вчителя з двома і трьома класами. – К., 1941. – 40с.
1012563
  Ленін В.І. Про роботу партії в масах / В.І. Ленін. – Київ, 1958. – 200с.
1012564
   Про роботу партійних і радянських організацій і рад народного господарства по виконаню рішень ХХ1 з"їзду КПРС про прискорення технічного прогресу в промисловості і будівництві. – К., 1959. – с.
1012565
  Триліський О. Про роботу Рад на новому етапі / О. Триліський. – Вінниця, 1935. – 16с.
1012566
  Ленін В.І. Про роботу радянського державного апарату / В.І. Ленін. – Київ, 1956. – 264с.
1012567
  Петровський Г.І. Про роботу робітничо-селянського уряду України / Г.І. Петровський. – Х., 1935. – 58с.
1012568
   Про роботу Роменської експедиції Інститути геології УАН в 1934 р.. – 125-153с.
1012569
   Про роботу У сесії областної Ради депутатів трудящих. – Вінниця, 1969. – 23с.
1012570
  Молотов В Про роботу уряду СРСР / В Молотов. – К., 1935. – 48с.
1012571
   Про робочу групу з питань Національної премії України імені Тараса Шевченка : розпорядження Президента України від 25.09.2015 р. № 719 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 23 (329), 19 жовтня 2015. – С. 42-43


  До складу робочої групи з питань Національної премії України імені Тараса Шевченка також входить ректор КНУ імені Тараса Шевченка Леонід Васильович Губерський.
1012572
  Збожна О. Про родове прізвище Івана Пулюя // Фізичний збірник / Наукове товариство ім.Шевченка. Фізична комісія. – Львів, 2008. – Т. 7. – С. 611-613. – ISSN 1563-3969
1012573
  Мишарин Сеогей Про Рождественские песни // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 12. – С. 19-27
1012574
  Борбат О.М. Про розбавляючу дію третіх складових в кількісному спектральному аналізі / О.М. Борбат, О.А. Шишловський, 1958. – 37-40с.
1012575
  Виноградова О Про розбудову митного кордону України // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 7. – С.37-40.
1012576
  Радченко В.М. Про розв"язання деяких інтегральних рівнянь із загальними випадковими мірами // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 40-45. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглядаютъся загальні випадкові міри м та випадкові функції вигляду f (x,w)=Eih=I Ek(W)fk(x). Розглядається розв"язання рівняння м(А)=n(А)+/afdm відносно невідомої випадкової міри м. General random measures м and random functions f (x,w)=Eih=I ...
1012577
  Креневич А.П. Про розв"язання диференціального рівняння з випадковим збуренням, не розв"язаного відносно похідної // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 71-74. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Для системи диференціальних рівнянь вигляду d(x-g(t,x)) = f(t,x)dt+d[ксі](t) доведено теорему існування і единості розв"язку. We provide the uniqueness and existence theorem for the nonlinear differential system with random perturbation in form ...
1012578
  Дубовенко Ю.І. Про розв"язання задачі Алексідзе // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 6. – С. 235-238. – Список літ.: с. 238. – ISSN 0203-3100
1012579
  Рутицька В.В. Про розв"язання суперечності між інвестиційними оцінками NPV та ІRR для конфліктуючих проектов / В.В. Рутицька, О.В. Степанов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 160-165. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Серед інвестиційних показників найбільш широко застосовуються NPV та IRR. Для деяких пар проектів ці показники можуть давати різний результат, а тому вступати у суперечність. В даній статті запропоновано використати невизначеність ставки реінвестування ...
1012580
  Бойко М.Я. Про розв"язки із заданими значеннями на границі різницевих рівнянь, що залежать від двох індексів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 57-60. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Наведено достатні умови існування єдиного розв"язку із заданими значеннями на границі для різницевих рівнянь, що залежать від двох індексів, у дискретному та неперервному випадках. For discrete and continuous cases we give sufficient conditions of ...
1012581
  Чайковський А.В. Про розв"язки лінійних однорідних диференціальних рівнянь нескінченного порядку зі зсувами аргументу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 80-84. – (Математика. Механіка ; Вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Знайдено явний вигляд розв"язку лінійного однорідного диференціального рівняння нескінченного порядку з обмеженими операторними коефіцієнтами в класі функцій, що зростають повільніше довільної експоненти. Explicit solution, which grows slowly than any ...
1012582
  Артемович О.Д. Про розв"язні періодичні групи з умовою максимальности для підгруп, які є майже гіперцентральними // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 9-11. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Охарактеризовані періодичні розв"язки групи з умовою максимальності для підгруп, які не є майже гіперцентральними.
1012583
  Петравчук А.П. Про розв"язність алгебри Лі, на якій задано ортогональний оператор без нерухомих точок / А.П. Петравчук, Д.В. Максименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 123-124. – (Математика. Механіка ; Вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Досліджено комплексні алгебри Лі L, на яких визначений лінійний оператор J скінченного порядку, який є ортогональним відносно операції множення в L (тобто (Jx, Jy)=(x, y) для довільних x, y [належить] L). Доведено, що якщо порядок оператора J непарний ...
1012584
  Задоянчук Н.В. Про розв"язність диференціально-операторних включень ІІ порядку з некоерцитивними операторами W 0-псевдомонотонного типу / Н.В. Задоянчук, П.О. Касьянов // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство,технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 4
1012585
  Задоянчук Н.В. Про розв"язність диференціально-операторних рівнянь II порядку з некоерцитивними операторами W ламбда0- до-псевдомонотонного типу / Н.В. Задоянчук, П.О. Касьянов // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 12
1012586
  Касьянов П.О. Про розв"язність класу еволюційних варіаційних нерівностей з W -псевдомонотонними відображеннями // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – № 5. – С. 142-147. – ISSN 1810-0546
1012587
  Шовкопляс Т.В. Про розв"язність лінійних двоточкових крайових задач з імпульсною дією // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 48-53. – (Математика. Механіка ; Вип. 3)


  У статті встановлено умови існування розв"язку двоточкової крайової задачі для системи лінійних диференціальних рівнянь другого порядку з умовами імпульсної дії.
1012588
  Задоянчук Н. Про розв"язність нелінійних еволюційних рівнянь з М-псевдомонотонними некоерцитивними / Н. Задоянчук, П. Касьянов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 7-12. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Ми розглядаємо диференціально-операторні рівняння першого порядку з некоерцитивними відображеннями M-псевдомонотонного типу, зокрема, для некоерцитивних операторів варіаційного числення. Ми довели розв"язність методом Фаедо-Гальоркіна і одержали ...
1012589
  Задоянчук Н.В. Про розв"язність нелінійних еволюційних рівнянь ІІ порядку з некоерцитивними W*0-псевдомонотонними відображеннями / Н.В. Задоянчук, П.О. Касьянов // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – № 3. – С. 142-149. – ISSN 1810-0546
1012590
  Щобак Н.М. Про розв"язність нелінійних крайових задач з параметрами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 106-115. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Крайова задача з двома параметрами в нелінійних звичайних диференціальних рівняннях та в нелінійних крайових умовах зводиться за допомогою заміни змінних до сім"ї параметризованих крайових задач з лінійними умовами та деяких нелінійних алгебраїчних ...
1012591
  Задоянчук Н.В. Про розв"язність одного класу задач оптимального керування для вироджених еліптичних варіаційних нерівностей / Н.В. Задоянчук, О.П. Купенко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 4 (114). – С. 10-23. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1012592
  Ляшко С.І. Про розв"язність псевдопараболічних рівнянь / С.І. Ляшко, В.В. Семенов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 245-254. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою методу апріорних оцінок з негативними нормами доведена узагальнена розв"язність змішаних початково-крайових задач для рівнянь псевдопараболічного типу з правими частинами з деяких негативних просторів.
1012593
  Нечай І.В. Про розв"язність та регуляризацію задач нескалярної оптимізації в банахових просторах : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.05.01 - теоретичні основи інформатики та кібернетики / Нечай І.В. ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1012594
  Заворотний А.Л. Про розв"язок задач обробки та інтерпретації результатів вимірювань в умовах нечіткості / А.Л. Заворотний, В.С. Касьянюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 153-157. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В рамках теоретико-можливісного підходу розв"язані задачі синтезу лінійної випромінюючої системи та відновлення ділянок контурів як задачі редукції вимірювань до обчислень. Наведені результати обчислювального експерименту. Ключові слова: ...
1012595
  Коварж И.В. Про розв"язок рівняння теплопровідності із запізненням за часом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 30-35. – (Кібернетика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Приведено загальний розв"язок одновимірного рівняння теплопровідності із запізненням. При побудові розв"язку використано функцію, яка називається запізнілим експоненціалом. The general solution of one-dimensional thermal conductivity equation with ...
1012596
  Стоян В.А. Про розв"язок тривимірної задачі динаміки пружного шару // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 209-217. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Побудовані рівняння динаміки товстого пружного шару. Дано розв"язок цих рівнянь. Виконано порівняння з відомими раніше результатами.
1012597
  Башняков О.М. Про розв"язування негладких задач оптимального керування за допомогою лінійних блоків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 149-151. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Для розв"язування негладких задач оптимального керування пропонується методика спеціальної заміни вихідної задачі на допоміжну, керування якої шукається у класі релейних функцій. Досліджено умови, при яких оптимальне керування допоміжної системи ...
1012598
  Клодницький І.І. Про розвиток атипічних сперматозоідів у Tritonium corrudatum / І.І. Клодницький. – 59-62с.
1012599
   Про розвиток будівницвтва в СРСР. – К., 1957. – 20с.
1012600
  Ленін В.І. Про розвиток важкої промисловості і електрифікацію країни / В.І. Ленін. – Київ, 1956. – 208с.
1012601
  Лещух Р. Про розвиток верхньоюрських нафтогазоперспективних відкладів у північній зоні північно-західного шельфу Чорного моря / Р. Лещух, Б. Полухтович // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 124-132. – (Серія геологічна ; вип. 29). – ISSN 2078-6425
1012602
  Шпак В. Про розвиток видавничої справи в незалежній Україні // Журналіст України / Нац. спілка журналістів України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 9. – С. 37-41
1012603
  Ятченко В.Ф. Про розвиток духовності українського етносу дохристиянської доби : Навчальний посібник / В.Ф. Ятченко; МОНУ; Наук.-методичний центр вищої освіти. – Київ, 1998. – 200с. – ISBN 966-646-032-7
1012604
  Скляр М.М. Про розвиток законодавства про правовий режим земель рекреаційного призначення // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 230-235. – ISSN 0201-7245
1012605
  Заїка В. Про розвиток і застосування мов в Україні // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 26 липня (№ 30). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1012606
  Міхеєв В.К. Про розвиток історичного краєзнавства у Харківському університеті / В.К. Міхеєв, С.М. Куделко // Історичне краєзнавство і культура / Тронько П.Т. – К., 1997. – Ч. 1. – С. 13-14
1012607
  Камінська Т.М. Про розвиток квазірингових відносин в охороні здоров"я // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 17-24. – ISSN 1811-3141
1012608
  Столярчук М.В. Про розвиток конституційного законодавства України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 401-404


  Статтю присвячено проблемам розвитку конституційного законодавства.
1012609
  Столярчук М.В. Про розвиток конституційного законодавства України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 401-404
1012610
  Долгоруков Ю. Про розвиток малого підприємництва / Ю. Долгоруков, О. Кужман // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 11-18. – ISSN 0131-775Х
1012611
  Бондаренко Я.І. Про розвиток міст Івано-Франківської області / Я.І. Бондаренко, М.Я. Яготин // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 56-64. – Бібліогр.: 3 назви
1012612
  Соколовський І.Л. Про розвиток морфоструктурних та морфоскульптурних досліджень на Україні // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 3-7
1012613
  Уркевич В.Ю. Про розвиток науки аграрного права в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 31-35. – ISBN 978-966-7957-18-6
1012614
  Бакаянова Н. Про розвиток науки про адвокатуру як спеціальної юридичної науки // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 179–186. – (Серія юридична ; вип. 63). – ISSN 0136-8168
1012615
  Фрадлін Б.Н. Про розвиток небесної механіки в дослідженнях П.В. Воронця // З історії вітчизняного природознавства / Штокало Й.З. – К., 1964. – 1. – С. 82-92
1012616
  Заглада В. Про розвиток природничонаукових уявлень про випадковість // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С.33-42
1012617
  Тащухін О.В. Про розвиток промисловості у малих і середніх містах Українських Карпат // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 6. – С. 99-102. – Бібліогр.: 2 назви
1012618
  Шулікін Д. Про розвиток профтехосвіти і стипендії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 березня (№ 12). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  На розшириному засідані профільного парламентського комітету розглянули стан виконання Рекомендацій парламентських слухань на тему : "Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи вирішення". ...
1012619
  Алікіна Н.В. Про розвиток судово-психологічної експертизи // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип.5. – С. 481-485. – ISBN 966-8467-20-5
1012620
  Ілюшин В.А. Про розвиток суперечності "суспільство - природа" / В.А. Ілюшин, Ю.Я. Малюга // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 41
1012621
  Пила В.І. Про розвиток та розміщення меблевого виробництва в Південно-Західному економічному районі / В.І. Пила, І.К. Гогулан // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 3. – С. 64-69 : Табл.
1012622
  Найдиш В.М. Про розвиток у методології фізики діалектичного розуміння природи досліду // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 37
1012623
  Старков В.А. Про розвиток фізичної культури давньоруського народу (За усними джерелами) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 38-42. – (Історичні науки ; Вип. 31)
1012624
  Кузнєцова В.Ф. Про розвиток форм участі громадян у діяльності місцевих Рад народних депутатів / В.Ф. Кузнєцова, Г.М. Калишенко // Вісник Київського університету : Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР ; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 22-26. – (Юридичні науки ; Вип. 27)


  В статье анализируются формы участия граждан в деятельности местных Советов народных мероприятий, намеченных XXVII съездом КПСС, а также совершенствование правового регулирования деятельности местных Советов по привлечению граждан к участию в управлении.
1012625
  Шулікін Д. Про розгляд законопроектів і стратегічні питання // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 25 травня (№ 20). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  На черговому засіданні профільного комітету народні депутати розглядали законопроекти і стратегічні питання державного замовлення, підвищення якості природничо-математичної освіти.
1012626
  Буркинський Б. Про роздержавлення морських торгових портів України / Б. Буркинський, М. Котлубай, О. Котлубай // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 12-18 : Рис. – Бібл. 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1012627
  Губєладзе А.К. Про роздільність сімейства ймовірносних мір для складних ланцюгів Маркова // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 232-234. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглядаються стаціонарні ергодичні складні ланцюги Маркова порядку r. Доведено теорему про роздільність відповідного сімейства ймовірносних мір.
1012628
  Дубовенко Ю.І. Про роздільну здатність редукцій аномалій сили тяжіння // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 2. – С. 135-143 : Табл. – Бібліогр.: с. 142-143. – ISSN 0203-3100
1012629
  Лебедева І.В. Про розклад за власними функціями задачі для зрізаного двопорожнинного гіперболоїда обертання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 92-98. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом Тітчмариша отримано формули розкладу довільної функції за власними функціями мішаної граничної задачі теорії потенціалу для зрізаного двопорожнинного гіперболоїда обертання. Представлено узагальнення інтегрального перетворення ...
1012630
  Світличний О. Про розмежування адміністративної відповідальності посадових та службових осіб у сфері земельних правовідносин // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 204. – ISSN 0132-1331
1012631
  Дудоров О.О. Про розмежування злочину, передбаченого статтею 368 Кримінального кодексу України, і проступку, передбаченого статтею 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 84-99. – ISSN 2524-0323
1012632
  Васильєв С.О. Про розмежування логіко-математичних та емпіричних наук // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 18
1012633
  Стефанчук Р.О. Про розмежування понять "особа", "особистість" та "особистий" у філософії та праві // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 184-192. – ISSN 1818-992Х
1012634
  Попова А.В. Про розмежування права власності та права господарського відання // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 29-33
1012635
  Дудоров О. Про розмежування придбання чи збуту майна, одержаного злочиним шляхом, і легалізації злочинних доходів / О. Дудоров, О. Ізотов // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 43-62.
1012636
  Язвинюк Б.М. Про розмір орендної плати за комунальне майно // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2001. – № 3. – С.33-34
1012637
   Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах : постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1047 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 31 грудня (№ 249). – С. 32
1012638
   Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах : постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1047 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 4, 13 січня 2017 року. – С. 524-529
1012639
  Ловейкін А.В. Про розподіл зарядів, індукованих на поверхні двох клиноподібних пластин, які лежать в одній площині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 42-47. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу про визначення характеру розподілу зарядів, індукованих на поверхні провідника, який складається з двох клиноподібних пластин, що лежать в одній площині та мають спільну вершину. Методом інтегральних перетворень, використовуючи ...
1012640
  Мамчич Я.М. Про розподіл максимуму двоїстої функції в задачі геометричного програмування з випадковими показниками степенів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 74-76. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті досліджується розподіл максимуму двоїстої функції задачі геометричного програмування з випадковими показниками степенів.
1012641
  Затула Д.В. Про розподіл норм випадкових процесів у просторах Гельдера // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – C. 54-64. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 1 (26))
1012642
  Дядищева-Росовецька Про розподіл постійних епітетів в українських народних піснях: деякі лінгвістичні спостереження // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – C. 297-302


  У статті розглядається проблема розподілу постійних епітетів в українських народних піснях на матеріалі ліричних пісень, записаних З.   Доленгою-Ходаковським у 1814 – 1819 рр., і досліджуються деякі лінгвістичні аспекти цього явища фольклорної ...
1012643
  Ямненко Р.Є. Про розподіл процесів накопичення з класу V(varphi, psi) / Р.Є. Ямненко, О.С. Шрамко // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 83. – С. 163-176. – ISSN 0868-6904
1012644
  Ямненко Р.Є. Про розподіл супремума узагальненого ДБР з параметром Нюрста H<0,5 / Р.Є. Ямненко, А.П. Креневич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 51-54. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Знайдено оцінки ймовірності виходу траєкторій суми N незалежних узагальнених строго ф-субгауссових[подано формулу] процесів дробового броунівського руху з однаковим параметром Хюрста Н < 0.5, визначених на відрізку [а,b], за рівень, заданий кривою ...
1012645
  Ямненко Р.Є. Про розподіл супремуму гама-відображеного випадкового процесу із вхідним процесом із деяких просторів Орліча експоненційного типу // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 94. – С. 173-188. – ISSN 0868-6904
1012646
  Гусак Д.В. Про розподіл функціоналів субординатора // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 88. – С. 46-59. – ISSN 0868-6904


  Distributions of boundary functionals for processes with stationary independent increments are studied by many authors (see, e.g., [1-6]). If we restrict ourselves to the processes with a bounded variation and with the drift a [більше або дорівнює] 0 ...
1012647
  Мацак І.К. Про розподіл чисел виду n=P[нижній індекс 1]P[нижній індекс 2]…P[нижній індекс k] // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 103-114. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Дається елементарне доведення узагальненого асимптотичного закону розподілу простих чисел: [пі з нижнім індексом k](х)~x(lnln(x))[верхній індекс k-1] / (k-1)! ln(x), де [пі з нижнім індексом k](х) кількість чисел, які не перевищують х і складаються ...
1012648
  Корнієнко Є.Є. Про розподіл числа днів з грозою на території України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1964. – С. 94-98 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геології та географії ; № 6)
1012649
  Довганенко Д.О. Про розрахунок деяких морфометрических показників земної поверхні в басейні р. Самара за даними супутникових знімків / Д.О. Довганенко, Н.П. Шерстюк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 96-103. – ISSN 0868-6939


  За супутниковим даними SRTM уперше для басейну р. Самара виконані розрахунки й картографовані ключові морфометричні показники земної поверхні - ухил, експозиція. Описано просторові закономірності морфометричних змінних, які пояснюють ...
1012650
  Швець О.Ф. Про розрахунок допусків на параметри лінійних динамічних систем зі змінною вимірністю фазового простору / О.Ф. Швець, О.Л. Сопронюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 181-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1012651
   Про розрахунок течії зерносуміші в циліндричному віброрешеті методом Бубнова-Гальоркіна / В.П. Ольшанський, В.В. Бурлака, М.В. Сліпченко, О.М. Малець // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 93-97 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2311-1828
1012652
  Машенцева Л.Д. Про розробку карти "Велика Жовтнева соціалістична революція на Україні" для шкільного краєзнавчого атласу УРСР / Л.Д. Машенцева, Є.І. Колісник // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 77-80. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 22)
1012653
  Гончаренко Н.М. Про розробку філософських проблем природознавства в Київському університеті в період побудови соціалізму / Н.М. Гончаренко, О.В. Шугайлін // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 10


  В статье показана борьба за материалистическое истолкование философских проблем естествознания, которая проводилась учеными университета под руководством КПСС и КП Украины, естествоиспытателями и философами Киевского университета акад. В.П. Затонским, ...
1012654
   Про розроблення програм для проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2016 р. : наказ МОН України від 29.01.2015 № 64 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4, квітень. – С. 27
1012655
  Холодний М.Г. Про розселення дуба в природних умовах / М.Г. Холодний, 1941. – С. 141-151. – Окр. відбиток
1012656
  Тартаковський В.К. Про розсіяння протонів на дейтронах при низьких енергіях / В.К. Тартаковський, В.О. Чередниченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 255-261. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розраховано диференційний переріз пружного розсіяння протонів на дейтронах при низьких енергіях з використанням двох варіантів інтерполяційної моделі. Результати порівнюються зі зробленими раніше розрахунками, для яких було використано рівняння ...
1012657
  Тартаковський В.К. Про розсіяння частинок на ядрах-ізомерах / В.К. Тартаковський, О.І. Пархоменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 59-63. – (Фізика ; Вип. 3)


  Указується на можливість вивчення властивостей ядерної речовини як у надплинному, так і в нормальному ядерних станах при дифракційній взаємодії нуклонів та дейтронів з ядрами-ізомерами.
1012658
  Сіренко В. Про розуміння державної влади як соціальної залежності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 11-16. – ISSN 1026-9932
1012659
  Обрусна С.Ю. Про розуміння та принципи організації місцевого самоврядування // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 183-188. – ISSN 1563-3349
1012660
  Старкова Г.В. Про розуміння терміна "гра" в словосполученні "комп"ютерна гра" // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 109-115
1012661
   Про розширення зони експерименту : наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.08 р. № 983 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 34/35. – С. 61-62. – ISSN 0130-8890
1012662
  Сєрова М. Про розширення основних симетрій двовимірного рівняння реакції-конвекції-дифузії / М. Сєрова, Ю. Приставка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 38-44. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Отримано неперервні перетворення еквівалентності двовимірного рівняння реакції-конвекції-дифузії. Встановлено необхідні умови розширення основної алгебри інваріантності даного рівняння. В статье получено непрерывные преобразования эквивалентности ...
1012663
  Плющай І.В. Про роль атомів бору в формуванні електронної структури аморфних сплавів на основі заліза / І.В. Плющай, М.І. Захаренко, В.А. Макара // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 1
1012664
  Глухівський Л. Про роль випадку у винахідництві // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ. – Бібліогр.: 7 назв
1012665
  Кашуба Н. Про роль відмінків у дієсловному керуванні : на матеріалі словацької мови // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 97-100. – (Філологія ; Вип. 16)
1012666
  Лященко П.С. Про роль гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи в регуляції холерезу в собак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 3-7. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)


  У хронічних дослідах на собаках із фістулами жовчовивідних шліхяв і вживленими в гіпоталамус багатополюсними платиновими електродами вивчали зміни рівня холерезу і хімічного складу жовчі. Встановлено, що електростимуляція вентромедіальних ядер ...
1012667
  Бухалов Ю.Ф. Про роль діалектичного матеріалізму в розвитку природознавства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
1012668
  Ємельянов В.О. Про роль живого компонента у формуванні та функціонуванні геоекосистеми донних відкладів Чорного моря // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 52-61. – Бібліогр.: 11 назв
1012669
  Булаховська Ю.Л. Про роль жіночих постатей у художній літературі (на матеріалі російської, української та польської літератур) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 153-158. – ISSN 2075-437X


  У даній статті йдеться про роль "жіночих постатей" в російській, українській і польській літературах (в поезії й прозі) видатних письменників. В данной статье речь идет о роли "женских образов" в русской, украинской и польской литературах (в поэзии и ...
1012670
  Дефорж Г.В. Про роль і місце наукової спадщини М.В. Павлової в контексті розвитку сучасної біологічної науки // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2015. – Вип. 7. – С.131-142
1012671
  Хайм Вольф Дітріх Про роль історії в австрійській дипломатії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 16 липня (№ 122). – С. 8-9


  Розмова з Послом Австрійської республіки в Україні Вольфом Дітріхом Хаймом.
1012672
  Слюсарвнко О.М. Про роль кадрового резерву в професійному вдосконаленні та кар"єрному розвитку державних службовців // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 205-212. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1012673
  Майданник О. Про роль контролю у здійсненні державної влади // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 5. – С. 4-10.
1012674
  Депенчук Н.П. Про роль матеріальних моделей в біології // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 3
1012675
  Попков В.Д. Про роль моральних критеріїв при розгляді кримінальних справ / В.Д. Попков, П.Н. Сергійко // Проблеми правознавства. – Київ, 1971. – Вип. 19
1012676
  Федоренко Є.Г. Про роль народних мас і особи в історії / Є.Г. Федоренко. – К., 1957. – 168с.
1012677
  Логвиненко В.К. Про роль неподільних фондів в розширеному відпворенні основних засобів виробництва колгоспів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 39-46. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 2)


  Рост основных средств производства колхозов имеет огромное значение для дальнейшего укрепления и развития колхозного производства. Анализ хозяйственной деятельности показывает, что в колхозах Украины до 60% средств, идущих на расширенное ...
1012678
  Войцеховська І.Н. Про роль партійно-радянської преси у розвитку партизанського руху на Україні в роки Великой Вітчизняної війни // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 46-50. – (Історичні науки ; Вип. 28)


  В данной статье освещается вклад партийно-советской прессы в развитие партизанского движения на Украине в годы Великой Отечественной войны.
1012679
   Про роль педомагнітних досліджень в складі геологічної зйомки кристалічного фундаменту (на прикладі Середнього Побужжя) / В. Буковський, А. Сухорада, О. Круглов, С. Попов, М. Решетник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 37-40. – (Геологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Вперше опубліковані матеріали педомагнітних досліджень, виконаних для картування магнітних тектонодоменів в складі кристалічного фундаменту. The pedomagnetic investigations made for tectonodomains mapping on crystalline basement are published.
1012680
   Про роль поверхневих станів в перенесенні фотоструму в структурах метал-тунельний діелектрик-напівпровідник / О.В. Третяк, Ю.В. Бойко, С.С. Кильчицький, Т.С. Кильчицька, В.І. Стріха // Український фізичний журнал, 1994. – №6
1012681
   Про роль поверхневих станів в перенесенні фотоструму в структурах метал-тунельний діелектрик-напівпровідник / Ю.В. Бойко, С.С. Кильчицька, Т.С. Кильчицька, В.І. Стріха, О.В. Третяк // Український фізичний журнал, 1994. – № 6
1012682
  Михайленко О. Про роль прокуратури у підвищенні ефективності координації діяльності щодо боротьби зі злочинністю / О. Михайленко, З. Пасєчко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – № 5 (83), травень. – С. 37-44.
1012683
  Назаренко Є.В. Про роль радянської юридичної науки в правотворчості // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 5. – С. 9-18


  Політико-правова функція юридичної науки.
1012684
   Про роль рисунка та допоміжних побудов при розв"язуванні геометричних задач. – К., 1999. – 12с.
1012685
  Гончар Б.М. Про роль СРСР і США у врегулюванні регіональних конфліктів в кінці 80-х років // Вісник Київського університету / Київський університет. – Київ : Київський університет, 1991
1012686
  Трищенко І.В. Про роль стилістичного аналізу в інтерпретації поетичних творів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 20-22. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Ідеться про проблеми інтерпретації художніх творів (зокрема поетичних) та роль стилістичного аналізу в цьому процесі. Його модель продемонстровано на прикладі представленого стилістичного аналізу поезії Е. Сітвел "Серце і Розум", який підтверджує ...
1012687
  Брайнін Я.М. Про роль суб"єктивного фактору в причинному зв"язку в радянському кримінальному праві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 83-88. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  Причинная связь в уголовном праве не является самостоятельным основанием уголовной ответственности; она является одним из объективных условий уголовной ответственности. Социалистическая наука уголовного права, отвергая реакционные, в том числе ...
1012688
  Маляренко В. Про роль суду в розв"язанні політичної кризи в Україні // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 34-36. – ISSN 0868-8273
1012689
  Машкін О.М. Про роль та місце вихідців із Греції в економічному житті України кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 207-213. – ISSN 0320-4421
1012690
  Тихомирова О.К. Про роль та місце інформаційної політики в сучасному світі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 19. – С. 100-106


  У статті здійснюється аналіз особливостей тлумачення поняття "державна інформаційна політика" і пов"язаний з цим зміст самої інформаційної політики. Автор також розглядає особливості та завдання інформаційної політики у сучас- них умовах побудови ...
1012691
  Гамор Ф.Д. Про роль українсько-словацько-німецького об"єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини" в реалізації ідей сталого розвитку в Карпатах // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 3 (72), травень - червень. – С. 14-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1012692
  Дорошкевич В.О. Про роль феноменологічних теорій у фізичному пізнанні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 31
1012693
  Лященко П.С. Про роль холінорецепторів у гіпоталамічній регуляції жовчоутворення в собак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 7-11. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)


  У хронічних спробах на собаках із фістулами жовчовивідних шляхів і вживленими в гіпоталамус платиновими електродами показано, що стимулюючі холерез впливи від вентромедіального ядра гіпоталамуса до печінки надходять по холінореактивних нервових ...
1012694
  Малий І. Про романтизацію приватної власності на землю і кризу аграрного сектора // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 11-20. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1811-3141
1012695
  Денисова Т.Н. Про романтичне у реалізмі / Т.Н. Денисова. – К., 1973. – 236с.
1012696
  Франко Іван Про російську літературу : Статті та висловлювання / Франко Іван; Зібрав і впорядкував М.М. Пархоменко. – Львів : Вільна Україна, 1947. – 280с.
1012697
  Франко І.Я. Про російську літературу : (статті та висловлювання) / Іван Франко ; Зібр. і впроряд. М.М. Пархоменко. – Львів : Вільна Україна, 1947. – 280 с.
1012698
  Романів С. Про російську пропаганду в Австралії, війну в Україні та інше спільне життя-буття... / вів розмову Богдан Рудницький // Церква і життя : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 2015. – Березень (№ 3). – С. 10-11
1012699
  Пасько І. Про Рубікон, який ми перейшли : Інтерв"ю / Ігор Пасько ; [інтерв"ю взяв] Сергій Стуканов // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 17 травня (№ 82)


  Філософ Ігор Пасько: "Відчуття, що ми живемо в Україні, з"явилося навіть на Донбасі". Інтерв"ю із професором філософії, завідувачем Донецького відділення Центру гуманітарної освіти НАН України.
1012700
   Про руйнування і звірства, заподіяні німецько-фашистськими загарбниками в м.Києві. – Київ; Харків, 1944. – 24с.
1012701
  Смаль-Стоцький С.Й. Про руську правопись / Hаписав С. Hагнибіда [псевд.]. – У Львові (Львів) : [Hакладом ц[ісар.]-к[орол.] вид-ва кн. шк.] ; З дpук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1891. – 16, 23 с. – Додаток 1-й: Пеpегляд закінчень: с. 15-18. - Додаток 2-й: [Пpимітки до пpавопису О.М. Огоновського]: с. 18-19. - Додаток 3-й: Спис слів: с. 19-23.
1012702
  Дяченко В.Є. Про рух метріальної точки в полі центральної сили / В.Є. Дяченко, 1928. – 27-39с.
1012703
  Легеза В.П. Про рух циліндра в нерухомій циклоїдальній виїмці з урахуванням бічних сил сухого тертя / В.П. Легеза, В.О. Пятецький // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 118-123. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті досліджується рух важкого однорідного циліндра в циклоїдальній виїмці нерухомого тіла без ковзання з урахуванням бічних сил сухого кулонового тертя. Сформульовано рівняння руху важкого циліндра у виїмці і знайдено частоту та період власних ...
1012704
  Шмиговський К.А. Про садові шкідники та про боротьбу з ними / К.А. Шмиговський
1. – 24с.
1012705
  Михайлова Катя Про сакральність жебрака і жебрака-співця у фольклорній культурі слов"ян / пер. Н. Шумади // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 2 : Български фолклор - Болгарська фольклористика. – С. 65-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
1012706
  Турбал Ю.В. Про самоорганізацію динамічних систем у векторних полях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 192-197. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається деяка динамічна система, елементи якої породжують векторне поле, що поширюється в просторі-часі. Характер цього поля та вплив його на траєкторії точок системи досліджується в даній роботі. Ключові слова: динамічна система, траєкторія, ...
1012707
  Пеннер Д.І. Про самоорганізуючі системи в неорганічній природі / Д.І. Пеннер, Я.Б. Дубошинський // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 22
1012708
  Михайленко О.Р. Про самостійну підготовку студентів до екзаменів (заліків) і оцінювання їх знань екзаменатором // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 31-36. – (Юридичні науки ; Вип. 30)
1012709
   Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України : Постанова Верховної Ради України від 22.02.2014 № 757-VII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 16, 28 лютого 2014 року. – С. 13
1012710
  Григорьев Д. Про свалку // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 12. – С. 18-21. – ISSN 0321-1878
1012711
   Про свинг, и не только // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 6. – С. 20-35


  Свинг (swing) - это направление музыки и танцев, которое идёт корнями в 1920-30 годы
1012712
  Балтажи М. Про свідомий вибір Болгарії / розмову вели Микола Сірук, Наталія Пушкарук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 2-3 вересня (№ 156/157). – С. 6-7


  Розмова з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Болгарія Миколою Балтажи.
1012713
  Тарасенко Л. Про світло і темряву // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 8 грудня (№ 224). – С. 11


  Цікава акція відбулася в кінотеатрі "Київська Русь": напередодні виходу на українські екрани сьомого епізоду культового фільму "Зоряні війни". Грав справжній симфонічний оркестр, ідея створення якого належить художньому керівнику скрипальці Діані ...
1012714
  Виноградова О. Про Світову організацію торгівлі (СОТ) та роль вітчизняної митниці в реалізації європейського вибору країни // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал.Проблемні питання ,коментарі та поради / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 9. – С.35-39
1012715
  Мозгова Н. Про світоглядні витоки сучасної вітчизняної філософії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 3 : Київське філософське коло хх сторіччя. – С. 20-23. – ISSN 0235-7941


  Незаперечним є суттєвий вплив київської релігійно-філософської школи, яка була репрезентована науковою та освітянською діяльністю викладачів Київської духовної академії, відкритої у 1819 р., на сучасне вітчизняне філософування. Яскравим підтвердженням ...
1012716
  Костенко О. Про світоглядні основи розбудови прогресивного правопорядку в Україні (до методологічної дискусії у вітчизняній юриспруденції) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 167-184. – ISSN 1026-9932


  У статті обґрунтовується роль праворозуміння у формуванні правопорядку в суспільному житті людей. Автор пропонує «соціально-натуралістичне» праворозуміння, засноване на світоглядній ідеї соціального натуралізму. З позиції соціально-натуралістичного ...
1012717
  Денисова Г. Про свободу договору та її обмеження // Юридична газета. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 41). – С. 10-11
1012718
  Костюченко Ю. Про свободу і відповідальність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 10 жовтня (№ 183). – С. 8


  Що потрібно зробити, щоб побачити українські імена в списках престижних наукових премій?
1012719
  Шамота М.З. Про свободу творчості / М.З. Шамота. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – К., 1973. – 301с.
1012720
  Міл Джон Стюарт Про свободу. Роздуми про представницьке врядування. Поневолення жінок = On liberty considerations on representative government.The subjection of women / Міл Джон Стюарт; Пер.з англ. – Київ : Основи, 2001. – 463с. – ISBN 966-500-540-5
1012721
  Дядищева-Росовецька Про своєрідність і функції неологізмів у словесній творчості Шевченка // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 11. – С. 85-91.
1012722
  Киченко О. Про своєрідність структурального аналізу ліро-епіки Шевченка (зі спостережень над художньою структурою балади "Причинна", поеми "Княжна") // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 153-160. – ISBN 966-7759-23-7
1012723
  Наливайко Д. Про свою безпеку дбаєм // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 20 : фото
1012724
  Пахомов А.Ф. Про свою работу / А.Ф. Пахомов. – Ленинград, 1971. – 306с.
1012725
  Пахомов А.Ф. Про свою работу в детской книге / А.Ф. Пахомов. – М., 1982. – 131с.
1012726
  Красицький Д.Ф. Про свята христианської релігії / Д.Ф. Красицький. – К., 1959. – 40с.
1012727
  Ілюніна Л. Про святих та їхнє шанування в церкві // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2009. – № 12 (252), червень. – С. 7
1012728
   Про святкування сорокаріччя Української Радянської Соціалістичної Республіки : постанова ЦК КП України. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1957. – 15 с.
1012729
  Полікарп Про святого і блаженного Агапіта, безкорисливого лікаря // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2004. – № 12 (132), червень. – С. 1
1012730
  Черняхівська В. Про себе : проза у віршах, оповідання // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 73-86
1012731
  Яблонська Т. Про себе // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2017. – № 5/6. – С. 186-192. – ISSN 0208-0710
1012732
  Кулицький С. Про сегментацію ринку ділових періодичних видань в Україні // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 3 (55). – С. 60-64. – ISSN 1606-3732
1012733
  Тортіка О. Про седентаризацію алано-болгарського населення Дніпро-Донського межиріччя у VІІІ-Х ст. // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 71-79


  Салтово-маяцька культура хозарського часу
1012734
  Шуйський Ю.Д. Про сезонні коливання солоності води в Тилігульському лимані (північне узбережжя Чорного моря) / Ю.Д. Шуйський, Г.М. Синюк // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 127-133. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1012735
  Голубцов О.Г. Про сезонні умови латеральної міграції забруднюючих речовин у поліських ландшафтах // Київський географічний щорічник : Науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 144-149. – Бібліогр.: 18 назв
1012736
  Сумі Шігекі Про секрет успіху Японської монархії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14-15 липня (№ 120/121). – С. 9
1012737
  Скопенко В.В. Про селеноціанати заліза / В.В. Скопенко, А.І. Брусиловець // Вісн. Київськ. ун-ту. Сер. хімії та фізики, 1967. – №7
1012738
  Вишня Остап Про село усмішки : Збірка / Вишня Остап. – Харків : ДВУ, 1929. – 184с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
1012739
  Гачко О.І. Про семіотичну природу первородного гріха. Дискурс влади в книзі буття 2,46-3,24 // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 10-11
1012740
  Поведенок Н.Г. Про семь дочек: РАссказы. / Н.Г. Поведенок. – Алма-Ата, 1976. – 110с.
1012741
  Поліщук М. Про сенс життя в контексті виховання християнської моральної свідомості у студентів / М. Поліщук, М. Панченко, І. Панченко // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч. 1. – С. 116-125.
1012742
  Щербань М.І. Про середні денні та середні нічні значення кліматичних елементів і мікрокліматичних контрастів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 27-32 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географії ; Вип. 13)
1012743
  Калайда О.Ф. Про середню точку в теоремах про середнє // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 47-50. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Невідома середня точка в теоремах про середнє, як функція довжини відрізка, будується і досліджується методом степеневих рядів. Ключові слова: теорема, точка, середнє. Unknown middle point in theorems about middle, how the function of the run length ...
1012744
  Карнацевич В.Л. Про середньовічний Крим : Фаховий сервер № 20. Спецвипуск // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків, 2014. – № 15 (367). – С. 12/2-12/3
1012745
  Стоян В.В. Про середньоквадратичне обернення однієї диференціальної моделі нелінійного просторово-часового процесу з дискретно визначеними збурюючими факторами // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство,технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 4
1012746
  Грицак Я. Про силу слова // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 5 (258), 5 лютого 2015. – С. 27


  Дюнкерська промова Вінстона Черчилля 4 червня 1940 року. Ветерани армії казали, що вони ненавиділи Черчилля в мирні часи, але віддали би життя за нього в час війни.
1012747
  Вошкова І. Про символізм червоного в лінгвопоетиці Т.Шевченка // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2002. – № 4. – С.27-28
1012748
   Про символіку Генеральної прокуратури України : указ Президента України від 29 листопада 2017 р № 392 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 1 грудня (№ 227). – С. 4
1012749
   Про символіку Національної поліції України : указ Президента України від 09.12.2015 р. № 692 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 27 (333), 18 грудня 2015. – С. 46-50


  Державну премію України в галузі науки і техніки 2014 року також присуджено докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу астрономічної обсерваторії КНУ імені Тараса Шевченка Жданову Валерію Івановичу - за роботу "Будова та еволюція Всесвіту ...
1012750
  Гришко Ю.В. Про симетричні фарбування скінченних циклічних груп // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 22-26. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Підраховано число симетричних r-фарбувань множини вершин правильного n-кутника та число класів еквівалентних симетричних r-фарбувань. Фарбування симетричне, якщо воно інваріантне відносно деякої дзеркальної симетрії з віссю, що проходить через центр ...
1012751
  Банах Т.О. Про симетричність розфарбувань правильних многокутників / Т.О. Банах, І.В. Протасов // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 9-15. – ISSN 1029-4171
1012752
  Щербань М.Т. Про синонімію інтенсифікаторів у художньому тексті // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 373-376. – ISBN 966-638-08406
1012753
  Голуб А.М. Про синтез середнього надхлорату вісмуту. / А.М. Голуб, О.О. Баран
2. – 1960. – 70с.
1012754
   Про синтез середнього надхлорту вісмуту, 1960. – 70с.
1012755
  Пляцко Р.М. Про синхротронне випромінювання частинок зі спіном у полі Шварцшільда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 105-107. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто ультрарелятивістські колові орбіти частинки зі спіном у полі Шварцшільда, які описуються рівняннями Матісона-Папапетру. Наведено попередні оцінки можливого синхротронного електромагнітного випромінювання ультрарелятивістських протонів і ...
1012756
  Кабанов А. Про систематизацію методичних підходів до оцінки економічної ефективності інновацій у промисловому виробництві : Управління економікою: теорія і практика / А. Кабанов, В. Нейєнбург, Ю. Драчук // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 9. – С. 70-74. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1012757
  Пфейфер Ю.В. Про системи лінійних рівнань з частинними похідними першого порядку одної невідомої функції, лінійні в Jacobi-анах рівняння і системи лінійних в Jacobi-анах рівнянь, що мають той самий загальний інтеграл / акад. Ю.В. Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – [Б.м. – [5] с.
1012758
  Терентьєва Л.Н. Про системний аналіз концепції часу в хімії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
1012759
  Осташов Ю.А. Про системний підхід до визначення сутності життя // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 22
1012760
  Осипов В. Про системний підхід до вимірювання ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємства // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 12 (601). – С. 15-21 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
1012761
  Остапенко С.В. Про системний підхід до теорії відображення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
1012762
  Івшина В. Про системні хвороби української журналістики і здоров"я нації : Інтерв"ю / Лариса Івшина ; [підготувала] Вікторія Скуба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 квітня (№ 75/76)


  Про українську журналистику. Згадується зустріч російського президента Дмитра Медведєва зі студентами КНУТШ як повна сервіальність з погляду студентської реакції й тих запитань, які вони задавали. Було відчуття великої незручності за цей студентський ...
1012763
  Баїк О.І. Про системність принципів у податковому праві України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 12-19. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1012764
  Ніколенко О.В. Про системно-інформаційний підхід до проблеми класифікації об"єктів у фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 34
1012765
  Горох В.П. Про систему вступу до вищих навчальних закладів у Російській Федерації // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2012. – № 1/2. – С. 4-8


  Вступ до ВНЗ за результатами ЄДЕ, результатів олімпіад.
1012766
  Приходько И. Про систему джерел права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 50-53.
1012767
  Когутич І.І. Про систему криміналістичної тактики та короткий аналіз її складових // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 441-446. – ISSN 1563-3349
1012768
  Михайленко Про систему кримінальних покарань в Україні / Михайленко, 0. // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 275-278. – ISBN 978-966-306-020-4
1012769
  Михайленко О. Про систему кримінальних покарань в Україні // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 94-96
1012770
  Савченко Г.І. Про систему принципів аграрного права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 116. – С. 127-133. – ISSN 2224-9281
1012771
  Михеєнко М.М. Про систему принципів радянського кримінального процесу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 3-11. – (Серія права ; № 15)


  В статье рассматриваются принципы советского уголовного процесса: 1) социалистической законности; 2) публичности; 3) установления объективной истины; 4) неприкосновенности личности; 5) неприкосновенности жилища; 6) неприкосновенности тайны переписки; ...
1012772
  Пилипенко П. Про систему трудового права України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 5. – С. 36-43. – ISSN 1026-9932
1012773
  Цвік М. Про систему юридичних актів // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 4. – С.14-24
1012774
  Широков А.І. Про ситуацію з фінансуванням академічної науки // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 38-40. – ISSN 1027-3239
1012775
  Трутнєв Про сім"ю і шлюб. / Трутнєв, Н.М. Ходаков. – К., 1970. – 120с.
1012776
  Трутнєв Про сім"ю і шлюб. / Трутнєв, Н.М. Ходаков. – К., 1972. – 151с.
1012777
  Ушинський К.Д. Про сімейне виховання / К.Д. Ушинський. – Київ : Радянська школа, 1974. – 150 с.
1012778
  Лиховид І. Про скандал у педагогічному журналі. Як стаття професора Віктора Короля спричинила дискусію про якість дискусії в українському науковому середовищі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 25 лютого (№ 33). – С. 11


  Журнал "Історія в школі" (видавець - Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова, виданню часопису сприяють: Інститут історії України НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут педагогіки НАПН, ...
1012779
  Маслій М. Про скарби Дмитра Гнатюка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 березня (№ 51-52)


  Видатний співак зібрав унікальну колекцію українського живопису кінця XIX - початку XX століть.
1012780
  Фісун В.П. Про скарби та скарбошукачів / В.П. Фісун. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 64 с. – (Бібліотека українця ; № 3-8). – ISBN 5-7707-4664-5
1012781
   Про скасування обов"язкових поставок і натуроплати за роботиМТС, про новий порядок ціни і умови заготівель с/г продуктів. – К., 1958. – 62с.
1012782
  Курченко О.О. Про скінченні множини // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 52-59. – ISSN 1029-4171
1012783
  Юрченко Н.В. Про скінченні підгрупи повної лінійної групи над областями цілісності : Дис. ... д-ра фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Юрченко Н.В.; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – 129л. – Бібліогр.: л. 125 - 129
1012784
  Юрченко Н.В. Про скінченні підгрупи повної лінійної групи над областями цілісності : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.01.06 / Юрченко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
1012785
  Андрійчук В.І. Про скінченновимірні алгебри над псевдоглобальними полями // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 11-15. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доводиться, що скінченновимірна центральна алгебра А є циклічною і indA=ехрA. It is proved that a finite dimensional central simple algebra A is cyclic and indA=expA.
1012786
  Ричка В.М. Про склад і структуру великокнязівського двору середньовічного Києва // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 3. – С. 4-16. – ISSN 0130-5247
1012787
   Про склад Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки : указ Президента України; склад колегіального органу від 18.06.2015 р. № 345 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 15 (321), 3 липня 2015. – С. 36-41


  До складу Комітету серед інших також увійшов декан економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, член-кореспондент НАН України В.Д. Базилевич.
1012788
   Про склад Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки : указ Президента України від 18.06.2015 р. № 345 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 50, 3 липня 2015 року. – С. 14-22


  До складу комісії також увійшли науковці КНУ імені Тараса Шевченка: ректор , академік НАН України Л. Губерський, декан економічного факультету, член-кореспондент НАН України В. Базилевич.
1012789
   Про склад Наглядової ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка : указ Президента України №413 від 5 травня 2008 р. // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Травень (№ 5)


  Склад наглядової ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Литвин В.М., Богатирьова Р.В., Бубка С.Н., Геєць В.М., Дзюба І.М., Зленко А.М., Книшов Г.В., Кравчук Л.М., Кремень В.Г., Кучма Л.Д., Олійник Б.І., Порошенко П.О., ...
1012790
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про склад Наглядової ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка : указ Президента України від 5 трав. 2008 р. № 413/2008 // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 90-91. – ISSN 1682-2366
1012791
   Про склад Наглядової ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Указ Президента України № 413 від 5 травня 2008 року // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 90-91. – ISSN 1682-2366
1012792
   Про складання додаткових кандидатських іспитів : (з наказу Голови Вищої атестаційної комісії України В.Ф. Мачуліна від 10.10.2008 р. №555) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 2
1012793
  Десятов Є.Д. Про складання карт підпільного і партизанського руху для національного руху для національного атласа України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 78-83. – Бібліогр.: 1 назва. – (Географії ; Вип. 11)
1012794
  Чернін В.М. Про складання карти середніх кутів нахилу Українських Карпат / В.М. Чернін, Г.К. Андрєєва // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 61-65 : Рис., табл. – (Географія ; Вип. 19)
1012795
  Писаренко Н. Про складові незалежної адміністративної юстиції // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 31-37. – ISSN 1026-9932
1012796
  Шелухін М. Про складові теорії кримінологічної безпеки на транспорті: деякі аспекти // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 35-40. – ISSN 0132-1331
1012797
  Корсунський С. Про складові успіху Туреччини : Інтерв"ю / взяв інтерв"ю Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 12-13 жовтня (№ 184/185)


  Останнім часом Туреччину називають країною, яка сяє яскравіше, ніж країни БРІК. Крім того, вона стала своєрідним зразком демократії для країн Північної Африки та Близького Сходу. А ще років 10 — 15 тому Туреччину називали «хворою людиною Європи». Як ...
1012798
  Барабаш К. Про слабкі мізки і сильну руку // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 34 (199). – С. 42-43. – ISSN 1996-1561


  Суб"єктивні нотатки до 20-річчя серпневого путчу.
1012799
  Дакхіл Х.К. Про слабко m-опуклі множини / Х.К. Дакхіл, Ю.Б. Зелінський, Б.А. Кліщук // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 4. – С. 3-6. – ISSN 1025-6415
1012800
  Єршов А. Про слабку збіжність випадкових ламаних до процесів дифузійного типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 35-39. – (Математика. Механіка ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Досліджено умови, при яких випадкова ламана, побудована за послідовністю серій однорідних ланцюгів Маркова, слабко збігається до процесів дифузійного типу при вельми нерегулярній залежності локальних характеристик цих ланцюгів від номера ...
1012801
  Хусаінов Д.Я. Про слабку модальну керованість в системах нейтрального типу / Д.Я. Хусаінов, А.Ф. Іванов, А.Т. Кожаметов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 337-346. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для систем керування, що описуються лінійними диференціальними рівняннями з післядією нейтрального типу розв"язується задача слабкої модальної керованості. Задача зводиться до керованості коефіцієнтами характеристичного рівняння, починаючи з першого. ...
1012802
  Кайдан Н.В. Про слабопервинні скінченні кільця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 24-26. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  В цій статті ми розглядаємо поняття простого сильнозв"язного сагайдака. Показуємо існування скінченного слабопервинного кільця для цих сагайдаків. Ключове поняття в класичному визначенні квазіфробеніусових кілець дав Т.Накаяма як перестановки ...
1012803
  Боккаччо Дж. Про славних жінок / Джованні Боккаччо ; пер. з лат., [передм., прим.] Павла Содомори ; [худож.-оформлювач О.Д. Кононученко] ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Італ. ін-т культури в Україні. – Харків : Фоліо, 2014. – 313, [4] с., [1] арк. портр. : іл. – Пер. за вид.: Famous women / Giovanni Boccaccio. london, England, 2001. - Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-6655-8
1012804
  Кушпіт В.П. Про слідчого суддю як суб"єкта здійснення судового контролю / В.П. Кушпіт, І.І. Цилюрик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 513-520. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1012805
  Юй Іхен Про слова / Юй Іхен. – 2е вид. – Тайбей : Чженчжуншу, 1980. – 450с. – Видання китайською мовою
1012806
  Невмержицька Тетяна Про слово Петра Перебийноса // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 57-59
1012807
  Житков Б.С. Про слона / Б.С. Житков. – 2-е изд. – Ленинград, 1978. – 12с.
1012808
  Житков Б.С. Про слона / Б.С. Житков. – Москва, 1980. – 32с.
1012809
  Максимейко М.О. Про смердів Руської Правди / М. О. Максимейко. – Київ, 1927. – 24 с. – Окр. відб.: Праці Комісіі для виучування історіі західньо-руського та українського права. Київ, 1927, вып. 3, с. 59-82
1012810
  Кушерець В.І. Про смисл буття сучасного українця (Матеріали до лекції, яка була прочитана на замовлення громадської організації "Поступ" 6 квітня 2011р.) // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 11-21. – ISSN 0130-7037
1012811
  Яковенко А. Про смисл життя з позиції соціологічної рефлексії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 4, жовтень - грудень. – С. 121-142. – ISSN 1563-3713
1012812
  Богданов М.В. Про сміливих і вмілих / М.В. Богданов. – К, 1988. – 399с.
1012813
  Авраменко О.М. Про сміливість і мужність / О.М. Авраменко. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 38 с. – (Т-во для поширення політ. і наук. знань Укр РСР ; № 8 ; Серія 10)
1012814
  Орлов В.И. Про сміливу думку / В.И. Орлов. – Київ, 1955. – 180с.
1012815
  Палієнко Г.М. Про совість та її значення у моральному вихованні людини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 72-75. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Аналізується поняття совість як найважливіший феномен моральної культури та спілкування людей. На основі переосмислення етики І. Канта, Г.В.Ф. Гегеля та Л. Фейєрбаха робиться висновок: совість є категорією етики, що охоплює в межах моральної ...
1012816
  Лашков И.В. Про солдатские усы / И.В. Лашков. – М, 1966. – 47с.
1012817
   Про Софію Русову і науку нашого часу
1012818
  Подоля Н. Про Софію Русову і науку нашого часу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1-2 квітня (№ 57/58). – С. 12


  Відгук на статті Сергія Грабовського в газеті "День" № 29-30 від 19 лютого 2016 року: "Софія Русова: Україна як хрест і покликання" і "Розстріл науки". В першій статті йшлося про подвижницьке життя Софії Русової, в другій - про долю та сьогодення ...
1012819
  Ленін В.І. Про соцзмагання / В.І. Ленін. – Київ, 1931. – 56с.
1012820
   Про соціалістичне змагання шкіл масових кадрів. – Х., 1934. – 8с.
1012821
  Мотильова Т.Л. Про соціалістичний реалізм у зарубіжних літературах / Т.Л. Мотильова. – Киев, 1959. – 36 с.
1012822
  Ленін В.І. Про соціалістичну власність / В.І. Ленін. – Київ, 1959. – 584с.
1012823
  Ленін В.І. Про соціалістичну демократію / В.І. Ленін. – Київ, 1978. – 222 с.
1012824
  Маркс К. Про соціалістичну революцію / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ, 1976. – 592с.
1012825
  Ленін В.І. Про соціалістичну революцію / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України
Т. 1. – 1977. – 346 с.
1012826
  Ленін В.І. Про соціалістичну революцію / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України
Т. 2. – 1977. – 343 с.
1012827
  Зіньковський В. Про соціальне виховання / В. Зіньковський. – К, 1920. – 64с.
1012828
  Іваненко О. Про соціальний захист і пенсійне забезпечення в Україні: до історії питання // Соціологія : теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2015. – № 1, січень - березень. – С. 82-115. – ISSN 1563-3713
1012829
  Ковпак Л.В. Про соціальні складові процесу формування української нації (1991 - початок 2000-х рр.) // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2014. – № 2. – С. 91-100. – ISSN 2312-217Х
1012830
   Про соціальні стипендії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 9 жовтня (№ 39). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Кабінет Міністрів України на засіданні ухвалив постанову "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів".
1012831
  Радзієвський В.О. Про соціальні субкультури в Україні на початку ХХІ століття // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 108-112. – ISSN 2077-1800
1012832
   Про соціально-економічне становище України (за січень - червень 2008 р.) // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 7 : Статистика України та стран СНД. – С. 22-41. – ISSN 1810-3944
1012833
   Про соціально-економічне становище України за січень-листопад 2008 року / Держкомстат України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 12 (266). – С. 14-32. – ISSN 1810-3944
1012834
   Про соціально-економічне становище України за січень-червень 2008 року / Держкомстат України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 7 : Статистика України та стран СНД. – С. 22-41. – ISSN 1810-3944
1012835
  Ільченко О.М. Про соціально-інтеракційні аспекти етикетизації англомовного наукового дискурсу // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 104-110
1012836
  Парра О. Про соціально-культурний аспект сприйняття тексту // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С.36-40. – ISBN 966-7773-28-0
1012837
  Волинський Г. Про соціальну диференціацію населення // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 79-84. – ISSN 0131-775Х
1012838
  Волинський Г. Про соціальну диференціацію населення // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 79-84. – Бібліогр.: с. 79-82. – ISSN 0131-775Х


  Розглядається процес вирівнювання кінцевих доходів крайніх страт населення за допомогою податково-трансфертного механізму. Підкреслюється, що через обмеження ролі податково-трансфертного механізму розрив у кінцевих доходах населення України майже ...
1012839
  Маляренко В.Т. Про соціальну зумовленість злочину і справедливість покарання // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 3. – С.32-45
1012840
  Шемшученко Ю.С. Про соціальну обумовленість сучасних проблем теорії та методології екологічного права / Ю.С. Шемшученко, В.В. Костицький // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 66-74. – ISSN 2413-7189


  Автори розглядають сучасні проблеми розвитку суспільства та їх вплив на екологічне право, юридичний зміст таких фундаментальних понять екологічного права, зокрема, таких, як навколишнє природне середовище (довкілля), принципи екологічного права, їх ...
1012841
  Масляк П.О. Про соціальну територіальну взаємодію господарських об"єктів // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 67-69. – ISBN 0868-6965
1012842
  Ленін В.І. Про союз робітничого класу і селянства / В.І. Ленін. – Київ, 1955. – 680с.
1012843
  Лисенко Т.Д. Про спадковість та її мінливість / Т.Д. Лисенко. – Львів, 1952. – 80 с.
1012844
  Лисенко Т.Д. Про спадковість та її мінливість. / Т.Д. Лисенко. – К.Х., 1950. – 80с.
1012845
  Калайда О.Ф. Про спадкову похибку апроксимації функцій колокантами // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 99-105. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано нові оцінки функції та константи Лебега, а також похибки методу інтерполяції та екстраполяції функцій многочленами.
1012846
  Власов В.В. Про спадкоємність поколінь у науці. Пам"яті Володимира Тарасовича Толока присвячується // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 6 (95)
1012847
  Храмцов М О. Про спвввідношення злочину, передбаченого статею 182 КК України і інситуту дифамації як суспільно небезпечного діяння проти честі та гідності людини // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.174-177. – ISSN 1727-1584
1012848
  Навроцький В.О. Про спввідношення положень кримінального та кримінально-процесуального законодавства, які регламентують підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності // Альманах кримінального права : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 391-400. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
1012849
  Кириченко А.А. Про спектр суми проекторів і функтори Кокстера / А.А. Кириченко, С.А. Кругляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 24-31. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується спектр суми проекторів за допомогою функторів Кокстера.
1012850
  Солдатов М.О. Про спектр частот власних коливань ідеальної рідини в басейні, покритому льодом // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 131-135. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі досліджена задача про власні коливання ідеальної рідини в басейні, покритому пружним і кришеним льодом. Досліджуван спектр частот власних коливань. Також доведена повнота системи власних елементів в енергетичних просторах.
1012851
  Любанський О.Е. Про спектральну аналізну вірських порід та мінералів України / О.Е. Любанський, В.О. Торопов
1. – 1926. – 51-55с.
1012852
  Головінов О.М. Про специфіку взаємовідносин учасників державно-приватного партнерства // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2011. – № 1 (29). – С. 36-42. – ISSN 1681-6277
1012853
  Курило Л.П. Про специфіку взаємодії у мікроявищах і її значення для розуміння специфіки мікропричинності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
1012854
  Пясковський Б.В. Про специфіку взаємозв"язку математики і філософії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
1012855
  Павлов В.П. Про специфіку вивчення історії філософії в технічному вищому навчальному закладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 70-71. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1012856
  Павлов Ю.В. Про специфіку модерну і постмодерну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-73. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1012857
  Воронюк О. Про специфіку моніторингу якості підготовки докторів філософії // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 19-25. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (304)). – ISSN 1729-360Х
1012858
  Чижмар О. Про специфіку онімійного почерку Івана Чендея // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 195-198. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
1012859
  Сивкова І. Про специфіку повістевого жанру стаття перша // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 12-24. – (Філологічні науки)
1012860
  Шовкун І.В. Про специфіку політичної реклами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 116-119. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається сутність та форми політичної реклами. Автор пропонує визначення основних понять політичної реклами - "об"єкт", "суб"єкт", "мета" та ін. This article is about the essence and forms of political advertisement. The author suggests ...
1012861
  Чорноморець Є.М. Про специфіку розуміння символізму у східно-християнському неоплатонізмі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 237-238. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1012862
  Іванищенко А.О. Про специфіку та єдність філософського і конкретно-наукового пізнання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
1012863
  Остапенко Л.О. Про специфіку трудових відносин та діяльності в Європі у Середні віки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 198-201. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1012864
  Беляневич О.А. Про спеціалізацію в правовому регулюванні господарських договірних відносин // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 64-71. – ISSN 0132-1331


  У статті досліджено проблему співвідношення загальних та спеціальних норм про договори з позицій концепції господарського договірного права як комплесного правового інституту.
1012865
  Погорецький М. Про співвідношення джерел фактичних даних і джерел доказів у кримінальному процесі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 1. – С. 80-85. – ISSN 0132-1331
1012866
  Передерій В.І. Про співвідношення динамічних і статистичних закономірностей у світлі діалектичного детермінізму // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 13
1012867
  Баулін О.В. Про співвідношення дізнання досудового слідства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 51-54. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1012868
  Назаренко Є.В. Про співвідношення економіки і політики в епоху диктатури пролетаріату // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 16-18
1012869
  Філінков О.М. Про співвідношення змісту категорій "витрати виробництва", "затрати" і "собівартість" // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 12-17. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISSN 1811-3141
1012870
  Уркевич В. Про співвідношення категорій "цільове призначення" та "цільове використання" земельної ділянки / В. Уркевич, О. Браніцький // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 91-94
1012871
  Димерська П.В. Про співвідношення категорій якості і кількості в пізнанні явищ природи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 13
1012872
  Чернадчук В. Про співвідношення матеріальних та процесуальних бюджетних правовідносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 73-77
1012873
  Андрушок В.С. Про співвідношення матеріального та ідеального у марксистській літературі // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 41
1012874
  Лі Сін Про співвідношення між Росією та Європою з точки зору їх політичної культури: погляд з Китаю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-70. – (Міжнародні відносини ; Вип. 20)


  Росія - держава з дуже сильним характером. Виходячи з її культурного націоналізму, вона ніколи не перетвориться на західну державу, а Захід ніколи не зможе повністю вважати Росію союзницею. Майбутня тенденція відносин між Росією та Європою являє собою ...
1012875
  Лутай В.С. Про співвідношення мінливості і сталості в явищах природи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
1012876
  Рослий І.М. Про співвідношення морфоструктур нижчих порядків та морфоскульптур на прикладі Донецької височини // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 77-83. – Бібліогр.: 10 назв
1012877
  Лутай В.С. Про співвідношення нижчих і вищих форм руху матерії з точки зору функціональних та субстратных методів пізнання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 8
1012878
  Гавриленко О. Про співвідношення об"єктів авторського права і об"єктів промислової власності / О. Гавриленко, О. Лукашевич // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.35-38. – ISSN 1608-6422
1012879
  Лутай В.С. Про співвідношення онтології й гносеології та його значення для природознавства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 4
1012880
  Навроцький В.О. Про співвідношення положень кримінального та кримінально-процесуального законодавства, які регламентують підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності // Альманах кримінального права : Збірник статей / Відп. ред. Андрушко П.П., Берзін П.С. – Київ : Правова єдність, 2009. – Випуск 1. – Бібліогр. с. 398-400
1012881
  Козинець І.Г. Про співвідношення понять "біженці" та "особи, переміщені всередині країни" // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 213-219. – ISSN 1563-3349
1012882
  Федорчук Д. Про співвідношення понять "інвестиції", "іноземні інвестиції", та "прямі іноземні інвестиції" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.8-12
1012883
  Почтовий М. Про співвідношення понять "правова свідомість" та "правова культура" // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 17-20
1012884
  Гриньова В.М. Про співвідношення понять "професіоналізм", "професійна культура", "професійна компетентність", "професійна підготовка" // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 45. – С. 74-85. – ISBN 978-617-7188-55-0. – ISSN 2312-2471
1012885
  Максимович Р.Л. Про співвідношення понять "уразливий стан" і "безпорадний стан" у кримінальному праві України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 316-318. – ISBN 978-966-458-403-3
1012886
  Цвєтков О.П. Про співвідношення понять симетрії та асиметрії з категоріями діалектики // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
1012887
  Тютєкін Ю.І. Про співвідношення правових і технічних норм у регулюванні лісового господарства і охорони лісів // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965. – Вип. 2. – С. 64-70
1012888
  Гольцбахова І. Про співвідношення природничих і суспільних наук // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
1012889
  Галас Б. Про співвідношення словника мови творів Т. Шевченка і словника української мови П. Білецького-Носенка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 197-208


  У статті аналізуються причини значного незбігу словника мови творів Т. Шевченка і словника української мови П. Білецького-Носенка
1012890
  Головащенко О.С. Про співвідношення соціальної і правової держав // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 3-9. – ISSN 0201-7245
1012891
  Борисович О. Про співвідношення стереотипних та творчих мовних засобів у літературно-критичному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – C. 54-56
1012892
  Малишев Б.В. Про співвідношення судової правотворчості, судового преценденту та судової практики // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 152-156.
1012893
  Курганський В.М. Про співвідношення теоретичного та експериментального підходу в дослідженнях // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 3-7. – (Геологія ; Вип. 14)


  Розглядаються питання статистичного моделювання погано організованих (дифузних) середовищ, зокрема системи "свердловина - гірські породи". Відмічається важливість аналізу і фізичного трактування співвідношень та рівнянь, які описують імовірнісні моделі.
1012894
  Похиленко Ірина Про співвідношення термінів "суб"єкти малого підприємництва", "мале підприємство", "малий підприємець" і "малий бізнес" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 12-15
1012895
  Мішин В.М. Про співвідношення технічного та соціального знання як вияв гуманізації світогляду / В.М. Мішин, А.О. Рахманов // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 80 : Методологічні розробки нових технологій
1012896
  Димерська Л.В. Про співвідношення формального і змістовного в математиці та про деякі аспекти математизації наук // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 10


  В статье показана борьба за материалистическое истолкование философских проблем естествознания, которая проводилась учеными университета под руководством КПСС и КП Украины, естествоиспытателями и философами Киевского университета акад. В.П. Затонским, ...
1012897
  Костєв В.М. Про співвідношення функції і структури приладу в експерименті / В.М. Костєв, В.С. Семерик // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 32
1012898
  Джунь В. Про співвідношення Цивільного і Господарського кодексів у регулюванні відносин у сфері підприємництва // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 78-79


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1012899
  Маторіна Н. Про співвідношення членів речення з частинами мови (лінгвоісторіографічний аспект) // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2017. – Вип. 4. – С. 29-34. – ISSN 2411-6548
1012900
   Про співробітництво зі США у сфері науки та технологій // Світ. – Київ, 2017. – Березень (№ 9/10). – С. 1


  КМУ прийняв рішення про відновлення дії Угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій від 4 грудня 2006 року. Відповідну постанову було прийнято на засіданні КМУ 1 березня 2017 року. ...
1012901
  Борбенчук І.М. Про спільне та відмінне у поетиці Катула та Каллімаха // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 79-83
1012902
  Дюмон Ізабель Про спільні знаменники / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 25-26 листопада (№ 215-216). – С. 6


  Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон: "Ми добре знаємо, що Україна дуже сильна інтелектом".
1012903
  Назаренко О.М. Про сплайн-відновлення лінійних обмежених операторів за неповною дискретною інформацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 106-111. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  Розглянуто деякі аспекти, пов"язані з задачами відновлення лінійних обмежених операторів та їх значень за неповною дискретною інформацією. Для однієї із задач відновлення у випадку інтегрального оператора Фредгольма першого роду за певних узгоджених ...
1012904
  Горохова О.М. Про сплайн-відновлення Мmn-слабкого розв"язку двовимірного інтегрального рівняння Фредгольма першого роду за неповною дискретною інформацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-9. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Одержано деякі оцінки для похибки для задачі відновлення розв"язку двовимірного інтегрального рівняння Фредгольма першого роду за неповною дискретною інформацією про його праву частину при відомому або слабо відомому операторі.
1012905
  Матейко К. Про сподвижників українського мистецтва / Катерина Матейко // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 4 (100), липень - серпень. – С. 624-628. – ISSN 1028-5091
1012906
  Баумейстер А. Про спокуси фальшивої Європи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 31 жовтня (№ 194). – С. 11


  Чому Паризька декларація з філософії є надзвичайно важливою саме зараз. "Ми повинні відповісти на запитання, яку Європу ми вибираємо?"
1012907
  Усенко В.М. Про сполуки груп // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64-66. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Визначається новий тип сполуки груп і за його допомогою описуються гомоморфні образи прямого добутку довільної напівгрупи ідемпотентів та групи.
1012908
  Мельниченко В. Про спорудження пам"ятника Тарасові Шевченку й Михайлові Щепкіну // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 березня (№ 41/42)


  Що може стати гідним ушануванням у Москві пам"яті Кобзаря на честь його 200-річного ювілею?
1012909
  Кравчук М.П. Про спосіб найменьших квадратів та про спосіб моментів у теорії / М.П. Кравчук, 1928
1012910
  Шаповалова К.П. Про способи природничо-наукового обгрунтування принципу матеріальної єдності світу // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 1
1012911
  Хміль С. Про спостереження граітаційних лінз на орбітальному телескопі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 34-36. – (Астрономія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Сформульовано прості критерії можливості спостережень гравітаційних лінз на орбітальному телескопі і відібрано відповідні гравітаційно-лінзові системи. Simple criteria for possibility of observations with a space telescope are formulated and the ...
1012912
   Про справжнє обличчя українськогобуржуазного націоналізму. – К., 1974. – 239с.
1012913
  Кралюк П. Про справжню Другу світову // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 13 липня (№ 27). – С. 11


  Роман-хроніка М. Жулинського "Моя Друга світова".
1012914
  Іллічева Л.М. Про спроможність ядерної оцінки функції регресії випадкового поля // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 14-17. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В роботі вивчається проблема оцінювання невідомої функції регресії випадкового поля з сильною залежністю при допомозі ядерних оцінок.
1012915
   Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб`єктів малого підприємництва. – Київ : Компас, 1998. – 32с
1012916
  Афонін А.О. Про спрямовану парамодуляцію в методі елімінації моделей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 87-90. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Стаття присвячена дослідженням з вбудовування парамодуляційних правил у метод елімінації моделей та вхідну резолюцію. Даються результати про коректність та повноту побудованих розширень. Ключові слова: резолюція, парамодуляція, метод елімінації ...
1012917
  Забужко О. Про срібні ложечки, дзвони Нотр-Даму та методологію українських досліджень - польових і лабораторних // Критика. – Київ, 1998. – Грудень, (число 12). – С. 26-29


  Полеміка Оксани Забужко з Григорієм Грабовичем щодо концепції "Польових досліджень..."
1012918
  Перестюк М.М. Про стiйкiсть тороїдального многовиду одного класу динамiчних систем / М.М. Перестюк, Ю.М. Перестюк // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України, Інститут математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 19, № 4. – C. 555-563. – ISSN 1562-3076
1012919
  Танчер В.К. Про ставлення Комуністичної партії і Радянської держави до релігії / В.К. Танчер, канд. філос. наук. – Київ, 1954. – 32 с.
1012920
  Таранов С.В. Про ставлення Л. Шестова до історії філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 66-67. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1012921
  Гентош Л. Про ставлення митрополита Шептицького до німецького окупаційного режиму в контесті документа з канцелярії Альфреда Розенберга // Україна модерна / Ін-т історичних досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Київ, 2013. – Число 20 : Фашизм і правий радикалізм на сході Європи. – С. 296-317. – ISSN 2078-659X
1012922
  Курило М.В. Про стадіальні зміни хімічного складу осадових порід Донбасу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 20-22. – (Геологія ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Вивчено розподіл породоутворюючих компонентів в породах вугленосної формації Донбасу залежно від стадії їх постдіагенетичних перетворень.
1012923
  Чепульченко Т.О. Про стадії вчинення злочину // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 98-99. – (Серія права ; № 12)


  В статье рассматриваются вопросы о стадиях совершения преступления. Отстаивается положение, что имеются составы приготовления и покушения на совершение преступления.
1012924
  Дунаєв Ю.В. Про сталу тонкої структури, гравітаційну, кулонову і сильну взаємодії, електричні заряди та антиматерію / Ю.В. Дунаєв. – Київ : ГНОЗІС, 1999. – 23 с.
1012925
  Желнов О.Д. Про сталу Уітні W3 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 27-29. – (Математика. Механіка ; Вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  При кожному k[належить]N сталою Уїтні називається число W[нижній індекс k] = [подано формулу], де P[нижній індекс k-1] - простір алгебраїчних поліномів степеня k-1, [омега з нижнім індексом k](t; f) - k-й модуль неперервності функції f. Відомо, що ...
1012926
  Шевченко Г. Про сталу, пов"язану з опціонами американського типу // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 82. – С. 163-167. – ISSN 0868-6904
1012927
  Горяної Л.Г. Про стан виконання "Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси в Закарпатській області на 2002-2006 рр. та прогноз до 2015 року // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 20-24 : фото
1012928
  Чернов М.Ф. Про стан виконання районної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 рр. Та 9 місяців 2006 р. у Дніпровському районі м. Києва // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 12. – С. 28-31 : фото, табл.
1012929
  Нехайчук Д.В. Про стан водопостачання в АРК // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 62-63. – Бібліогр.: 4 назв
1012930
  Медведь М.М. Про стан впровадження інноваційних технологій у роботу Наукової бібліотеки університету // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 267-276. – ISSN 2218-5348
1012931
  Дубинець З. Про стан дослідження евфемізмів у сучасному мовознавстві // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [ред.-упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 79-85. – ISBN 978-966-2248-36-4
1012932
  Сумовський В.В. Про стан дотримання конституційних гарантій трудових прав громадян // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 284-285.
1012933
  Темкіжев І.Х. Про стан здійснення правосуддя адміністративними судами у 2013 році: постанова пленуму Вищого Адміністративного суду України № 1 від 14 лютого 2014 р. / І.Х. Темкіжев, М.І. Смокович // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 294-300. – ISSN 2227-796X
1012934
  Притика Д. Про стан здійснення судочинства господарськими судами // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 5-9. – ISSN 0132-1331
1012935
  Бойко В.Ф. Про стан здійсненя правосуддя судами загальної юрисдикції в 2000 р. та заходи щодо його вдосконалення з метою реалізації положень Конституції України // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2001. – № 1. – С.3-8
1012936
  Пірко В. Про стан землеробства на Донеччині у XVII-XVIII ст. // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 8 : Історія. – С. 5-16. – ISSN 1728-9572
1012937
  Панашенко В.В. Про стан і деякі завдання в розвиткові української палеографії // Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін / Архівне управління при Раді Міністрів УРСР ; [ред. кол. : І.Л. Бутич, А.М. Катренко, Ф.П. Шевченко]. – Київ : [Друкарня ЦРМ АУ при РМ УРСР], 1968. – Друга секція : Спеціальні історичні дисципліни. – С. 164-180
1012938
  Астахова В.І. Про стан і завдання вдосконалення наукової роботи у приватних ВНЗ України // Педагогіка і психологія : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 33-41.
1012939
   Про стан і заходи до поліпшення постановки партійної освіти в парторганізаціях України : Постанова ХХ Пленуму ЦК КП(б)У. – Київ : Українське вид-во політичної літ-ри, 1948. – 16 с.
1012940
  Таланчук П. Про стан і перспективи науки в Україні: крах неоліберальної моделі в умовах глобалізації // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 5. – С. 6-17
1012941
   Про стан і перспективи розвитку вищої освіти в Україні : Матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 13 травня 2004 року. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 184с. – ISBN 966-611-353-8
1012942
   Про стан і перспективи розвитку економічних відносин з ЄС (зона вільної торговлі) та Митним союзом : матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 11 травня 2011 року / Верховна Рада України ; Комітет у закордонних справах ; [відп. за вип. О.А. Сухаревська]. – Київ : Парламентське видавництво, 2011. – 72 с. – ISBN 978-966-611-814-4
1012943
  Паладій М. Про стан і перспективи розвитку інформаційного забезпечення діяльності у сфері інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 4-7. – ISSN 1608-6422
1012944
  Дишлевий С П. Про стан і перспективи розвитку філософського факультету Київського ордена Леніна державного університету ім. Т.Г. Шевченка / С П. Дишлевий, . – Київ, 1973. – 20с.
1012945
  Воронцов С.Б. Про стан і перспективи українсько-азербайджанського співробітництва в енергетичній сфері / С.Б. Воронцов, А.Ю. Сменковський // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (25). – С. 150-160
1012946
  Павлишенко М. Про стан і проблеми формальних інституцій / М. Павлишенко, І. Тивончук // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 100-101. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1811-3141
1012947
  Калашник Н.Г. Про стан і тенденції розвитку Державної кримінально-виконавчої політики України // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 24. – С. 35-40. – (Юридичні науки). – ISSN 1729-360Х
1012948
  Різун В.В. Про стан нашої науки та вимоги до написання дисертацій : (За матеріалами виступу на науковому семінарі перед керівниками дисертаційних досліджень та здобувачами наукових ступенів 12 березня 2003 року) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 7-13
1012949
  Горяна Л.Г. Про стан поводження з небезпечними відходами у Закарпатській області. Аналітичні матеріали // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 14-16
1012950
  Кальченко В. Про стан поводження з небезпечними відходами у Закарпатській області. Рішення Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 17-19
1012951
   Про стан промислової безпеки в Україні у 2007 році // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 3-19.
1012952
  Матковський О. Про стан реалізації задуманих і розпочатих Євгеном Лазаренком наукових праць з мінералогії України та Карпато-Балканської системи / О. Матковський, Є. Сливко // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 1. – С. 3-15 : рис. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 2078-6220
1012953
   Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні / [Єрмолаєв А.В. та ін. ; літ. ред. : В.М. Сизонтов, М.Л. Рубанець, Н.І. Палій] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 46, [2] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-158-5
1012954
   Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні : аналіт. доповідь / [В.М. Яблонський (керівник авт. кол.) та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2017. – 54, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-281-0
1012955
  Кошара Ю. Про стан самостійної роботи учнів з підручником української літератури (основна школа) // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – № 6/7. – С. 22-26


  У статті розкривається наявний стан самостійної роботи учнів основної школи з підручником української літератури, наводяться дані методичних спостережень та контрольних робіт.
1012956
  Нагребельний В. Про стан та основні напрями розвитку фундаментальних правових досліджень в Україні / В. Нагребельний, Д. Бусуйок // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 504-515. – ISSN 1026-9932
1012957
   Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 5 (271). – С. 18-63. – ISSN 1810-3944
1012958
  Пирожков С.І. Про стан та проблеми переміщених з Донбасу наукових установ НАН України (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 23 вересня 2015 року) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 11. – C. 26-28. – ISSN 1027-3239


  У лютому цього року Президія НАН України прийняла рішення про переміщення 11 установ Академії наук з окупованого Донбасу в населені пункти, в яких органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі. Про стан та проблеми переміщених із ...
1012959
   Про стан та чергові завдання впровадження закону України "Про мови в УРСР". – К., 1991. – 196с.
1012960
  Балтачеєва Н. Про стан фінансового забезпечення соціальної сфери: регіональний аспект // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 14-19
1012961
  Тіман М.П. Про стан фундаментальної освіти в Україні та її реформування. (Деякі міркування) // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2012. – № 3 (80) : травень - червень. – С. 58-61


  Зовнішне незалежне оцінювання знань абітурієнтів.
1012962
   Про становище дітей в Україні за підсумками 1997 року : Державна доповідь. – Київ, 1998. – 150с. – ISBN 966-7530-05-1
1012963
   Про становище молоді в Україні ( за підсумками 1998 року) : Щорічна доповідь призидентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України. – Київ, 1999. – 154с. – ISBN 966-95619-1-4
1012964
   Про становище молоді в Україні (за підсумками 1999 року) : Щорічна доповідь президентові Укр., В. Р. Укр., каб. мін України. – Київ, 2000. – 159с. – ISBN 966-95717-3-1
1012965
   Про становище сімей в Україні : Доповідь за підсумками 1999 року / О.М. Балакірєва, С.А. Ветера, О.А. Ганюков, О.І. Голєусова, І.Є. та ін. Голубєва; Редкол.:Голубєва І.Є, Ноур А.М.:.Держ. ком-т молодіжної політ. спорту і туризму України. Укр. Ін-т соціальних дослілжень. – Київ, 2000. – 212с. – Автори на звороті титульного листа. – ISBN 966-7902-07-2
1012966
   Про становище сімей в Україні : Державна доповідь за підсумками 2000 року / С.А. Вегера, О.Ш. Голєусова, Н.Я. Жилка, І.И. Калачова, Є.Г. та ін. Кісарчук; Держю ком-т України у справах сім"ї та молоді. Укр.ін-тсоц. досліджень. – Київ : Шкільний світ, 2002. – 192 с. – Авт. на звороті титульного листа. – ISBN 966-8070-00-3
1012967
   Про становище сімей в Україні (Доповідь) = The family in Ukraine (Report). – Київ : НВФ "Студцентр", 1999. – 232с. – ISBN 966-7530-11-6
1012968
  Лутай В.С. Про становлення відносної самостійності мислення та її значення у розвитку природознавства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 6
1012969
  Грубрін Ю.Л. Про становлення давнього рельєфу Українського щита // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 3-8. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географії ; Вип. 18)
1012970
  Шумило Н. Про становлення естетичних поглядів Миколи Чернявського // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 45. – С. 125-131
1012971
  Шумило Н. Про становлення естетичних поглядів Миколи Чернявського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7 (640). – С. 56-58. – ISSN 0130-5263
1012972
  Зубенко В.В. Про становлення інформатики як наукової та учбової дисципліни // Проблеми програмування : науковий журнал.Спеціальний випуск / НАНУ, Ін-т програмних систем. – Київ, 2008. – № 2/3 : 90-річчю НАНУ присвяч. Матеріали 6-ої міжнар. наук.-практ. конференції з програмування. 27-29 05. 08 р. Київ. – С. 459-466. – ISSN 1727-4907
1012973
  Городовенко В. Про становлення незалежної судової влади // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.120-124. – ISSN 0132-1331
1012974
  Ткаченко О. Про становлення права лікувально - рекреаційного природокористування // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.124-130
1012975
  Зеленко А.С. Про становлення теоретичної та прикладної семасіології в україністиці // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 172-178. – Бібліогр.: Літ.: с. 178; 14 назв
1012976
  Єфіменко В.М. Про станціонарне розширення плазми у вакуум з урахуванням гравітаційних і електричних полів / В.М. Єфіменко, В.В. Токій, Н.В. Токій // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун.; Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2005. – Том 9, ч. 3. – С. 268-271. – ISSN 1027-4642
1012977
  Грушевський М.С. Про старі часи на Україні : Коротка історія України (для першого початку) / Грушевський М.С. – 6-е вид. – Відень : З друкарні Вальдгайм-Еберлє акц.тов., 1919. – 119 с.
1012978
  Грушевський М. Про старі часи на Україні: Кратка історія України : Коротка історія України (для першого початку) / М. Грушевський. – Київ : Акц-не т-во "Обереги", 1991. – 104с. – Репринтне видання. – ISBN 5-7707-1815-3
1012979
  Прохорова Т.О. Про старожитності Південно-Західного Криму в записках торгових дипломатів Ж. Рейї та Ж. Ф. Гамби // Записки історичного факультету : наук.-істор. видання / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – Вип. 23. – С. 342-364. – ISBN 978-617-689-047-8
1012980
  Каревіна Т.Г. Про статеве диференціювання питної збудливості у собак // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 85-92. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  У хронічних дослідах на собаках вивчали вплив електричного подразнення серединно-латерального гіпоталамусу, кортикомедіальної ділянки мигдалевидного комплексу та блідої кулі на питну збудливість тварин, який утримували на режимі водного обмеження. ...
1012981
  Ленін В.І. Про статистику страйків у Росії / В.І. Ленін. – Київ, 1933. – 31с.
1012982
  Ленін В.І. Про статистику страйків у Росії / В.І. Ленін. – Київ, 1954. – 31с.
1012983
  Вижва З. Про статистичне моделювання випадкових полів на площині / З. Вижва, О. Зражевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 43-47. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Розглянута задача статистичного моделювання реалізацій однорідних та ізотропних випадкових полів на площині на основі їх спектрального розкладу. Обчислено спектральні коефіцієнти для практично важливих кореляційних функцій випадкових полів. Наведена ...
1012984
  Вижва З. Про статистичне моделювання випадкових полів на площині з кореляційною функцією типу Коші / З. Вижва, К. Федоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 16-22. – (Математика. Механіка ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу статистичного моделювання однорідних та ізотропних випадкових полів на площині із кореляційною функцією типу Коші. Побудовано модель та сформульовано алгоритм статистичного моделювання реалізацій таких випадкових полів на основі їх ...
1012985
  Вижва З. Про статистичне моделювання випадкових полів у тривимірному евклідовому просторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 19-25. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу про статистичне моделювання реалізацій однорідних ізотропних випадкових полів у тривимірному евклідовому просторі на основі їх спектрального розкладу. Наведено спектральні коефіцієнти для практично важливих кореляційних функцій таких ...
1012986
  Вижва А.С. Про статистичне моделювання сейсмічного шуму у тривимірній області змінних для визначення частотних характеристик геологічного середовища // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 22-26


  Розглянуто задачу статистичного моделювання випадкових полів у тривимірній області змінних (однорідних за часом та однорідних ізотропних за просторовими кординатами на площині) при впровадженні у сейсмологічні дослідження для визначення частотних ...
1012987
  Вижва З. Про статистичне моделювання стаціонарних випадкових процесів / З. Вижва, А. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 33-39. – (Математика. Механіка ; Вип. 24). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу статистичного моделювання реалізацій стаціонарних випадкових процесів на основі їх спектрального розкладу. Обчислено спектральні коефіцієнти для практично важливих кореляційних функцій випадкових процесів такого типу. Наведено теорему ...
1012988
  Вижва З.О. Про статистичне моделювання стаціонарних періодичних випадкових процесів (частина 1) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 85-90. – (Математика. Механіка ; Вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу статистичного моделювання реалізації стаціонарних періодичних випадкових процесів на основі їх спектрального розкладу. Наведено теорему про середньоквадратичну оцінку апроксимації таких випадкових процесів частковими сумами ряду ...
1012989
  Вижва З.О. Про статистичне моделювання стаціонарних періодичних випадкових процесів. Частина 2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 20-24. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу статистичного моделювання реалізації стаціонарних періодичних випадкових процесів на основі їх спектрального розкладу. Наведено теорему про середньоквадратичну оцінку апроксимації таких випадкових процесів частковими сумами ряду ...
1012990
  Запорожець Л.М. Про статус і прагматизм суржику // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 147-153
1012991
  Круглій О.Р. Про статус комбінуючих форм у сучасній англійській мові // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 183-187. – ISSN 1729-360Х
1012992
  Нарівська В. Про статус методу у сучасному літературознавстві // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 79-87
1012993
  Малишкін О. Про статус податкового обліку українського підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 2. – С. 48-57
1012994
  Лисенко О. Про статус православної церкви в часи Центральної Ради // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ, 1997. – [Ч. 2]. – С. 298-303. – ISBN 966-02-0276-8
1012995
  Гіждіван Л.Ю. Про статус транскордонних природних ресурсів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 578-582. – ISSN 1563-3349
1012996
  Коссой А. Про статут партії / А. Коссой. – К., 1936. – 144с.
1012997
  Ленін В.І. Про Статут партії / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України, 1976. – 228 с.
1012998
   Про Статут сільскогосподарської артілі і дальший розвиток ініціативи колгоспників в організації колгоспного виробництва і керування справами артілі. – К., 1956. – 16с.
1012999
  Ільченко О.В. Про стаціонарні розв"язки лінійного неоднорідного стохастичного диференціального рівняння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 36-40. – (Математика. Механіка ; Вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Знайдено умови існування стаціонарних розв"язків лінійного неоднорідного стохастичного диференціального рівняння. Ці розв"язки виписані у явному вигляді.
1013000
  Дрич К.І. Про створення системи машиноорієнтованих дискретних умовних знаків та шрифтів для загальногеографічних карт / К.І. Дрич, Л.В. Кириленко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 72-77 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 22)
<< На початок(–10)1011101210131014101510161017101810191020(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,