Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1011101210131014101510161017101810191020(+10)В кінець >>
1013001
  Ільницький М. "... Про що природа прагне розказати" = До річниці з дня народження Леоніда Талалая // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 7 листопада (№ 22). – С. 3


  У статті розглянуто особливості поезії Леоніда Талалая, зокрема його пейзажної лірики. Автор наголошує на насиченості картин природи історичними асоціаціями, що передає гостре відчуття часоплину та широку шкалу етичних переживань, переводить пейзажну ...
1013002
  Ільницький М. "...Про що природа прагне розказати" (поезія Леоніда Талалая) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 1 (625). – С. 17-23. – ISSN 0236-1477
1013003
  Шишкін В. "Про суспільну ікону" / розмову вів Іван Капсамун // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 26-27 червня (№ 111/112). – 4-5


  Чинний суддя Конституційного Суду України Віктор Шишкін: "Тим, хто сьогодні пише зміни до Основного Закону, я порекомендував би спочатку п"ять разів прочитати Конституціію Пилипа Орлика."
1013004
   "Про трагічне почуття життя" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 873-874. – ISBN 966-316-069-1
1013005
  Файзулін Я. "Про Шевченка ніхто не гавкне, не лайне. Неначе й не було його" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред.: В. Рубан. – Київ, 2017. – № 6 (359), 16 лютого 2017. – С. 47-50
1013006
  Канцедал Л. "Про що шепочуть крапельки дощу..." : поезія Наталі Лисенко-Єржиківської // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 10 (610). – С. 92-95. – ISSN 0236-1477
1013007
  Перепелиця Г. "Проазійський вектор набуватиме чіткіших обрисів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28 серпня (№ 151)


  Намагання вибудувати в Україні путінську політичну модель - дуже серйозний чинник, який зближує чинну владу з Росією.
1013008
  Мішин О. "Проблема Азаваду" в міжнародних відносинах // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 15-17


  Одним з проявів зростання турбулентності та конфліктності в прикордонних до Лівії державах стала активізацуія спротиву туарегів на Півночі Малі, які оголосили в жовтні 2011 року про початок "Четвертого повстання" з метою визволення народів, що ...
1013009
   [Про створення кафедри управління зовнішньоекономічними зв"язками та маркетингу на факультеті міжнародних відносин та міжнародного права] : наказ ректора Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка від 20.09.1990 р. № 664-32 // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 7-8. – ISSN 2308-6912
1013010
  Брюховецький В. [Про сучасних студентів, політиків та брехунів] : розмову вела Олена Долинна // Америка : орган Союзу Українців Католиків "Провидіння" в Америці. – [Філадельфія], 2012. – 7 липня [№ 27]. – C. 16
1013011
  Коколіс Кс.А. [Про твір "Достойно є" Елітіса : одне свідомо напівзакінчене прочитання / Кс. А. Коколіс. – Салоніки : University studio press, 1984. – 166 с. – Видання новогрецькою мовою
1013012
  Мазіна І.Г. Про створення бази даних біологічних колекцій у Нікітському ботанічному саду / І.Г. Мазіна, І.П. Сіренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 40. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наведено відомості про розробку бази даних біологічних колекцій у Нікітському ботанічному саду. Описано основні етапи проектування і дано схему інфологічної моделі предметної області.
1013013
   Про створення галузевого державного архіву Українського інституту національної пам"яті : постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 р. № 1000 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 2, 6 січня 2017 року. – С. 174
1013014
  Горбач М. Про створення єдиної системи державного фінансового контролю в Україні // Право України : ридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 10. – С. 83-86. – ISSN 0132-1331
1013015
  Беззубко Л.В. Про створення механізму державного управління колективними трудовими конфліктами // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 80-84 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1013016
  Кононенко Петро Про створення Міжнародного українського ліцею / Кононенко Петро, Кононенко Тарас // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 184-186
1013017
   Про створення Національного репозитарію академічних текстів : розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 504-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 60, 9 серпня 2016 року. – С. 199
1013018
  Підлісний А.Р. Про створення організації служби капеланів у Збройних Силах України // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 23. – С. 183-191. – ISSN 2313-5603
1013019
  Тавшунський О.М. Про створення приватної колонії розміром із пів-Європи (колоніальна політика Бельгії в другій половині XIX ст.) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 45/46. – С. 127-133. – ISSN 1682-671Х
1013020
   Про створення робочої групи з розроблення проекту нормативно-правового акту щодо використання формату "спрощеного читання" : наказ Міністерства освіти і науки України від 24 лютого 2017 р. № 297 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 40-41
1013021
  Бірюков Д.С. Про створення системи заходів стимулювання розвитку територій України / Д.С. Бірюков, В.А. Заславський // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 55-56
1013022
  Лефтерова О. Про створення теоретичних курсів для дистанційної освіти з використанням гіпертекстових структур // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 87-92


  Питання впровадження дистанційної освіти у вищій школі, аналізується природа та характер гіпертекстових структур, їх роль та значення для створення підручників нового типу. The article deals introduction of remote education in the higher school. ...
1013023
  Пилипенко Д.О. Про створення штучних об"єктів палеонтологічного туризму // Сучасні проблеми геології : зб. наук. праць, присвяч. 155-річчю з дня народж. акад. Павла Аполлоновича Тутковського / НАН України, Нац. наук.-природн. музей, Ін-т фундамент. досліджень Укр. наук. асоц. [та ін.] ; [редкол.: І.Г. Ємельянов та ін. ; наук. ред. К.І. Деревська]. – Київ : Інститут фундаментальних досліджень Української наукової асоціації [та ін.], 2013. – С. 374-375. – ISBN 978-966-02-6827-2
1013024
   Про Степана Олійника. – Київ, 1988. – 221 с.
1013025
  Михед П. Про Степана Шевирьова та його книжкове зібрання // Інформаційно-науковий вісник : наук.-бібліогр. вид. / Ніжинський, університет імені Миколи Гоголя. Бібліотека державний. – Ніжин, 2010. – Вип. 1. – С. 25-32


  У рецензії на альманах М.Максимовича «Денница» Пушкін зазначав: «Автор (І.В.Киреєвський) належить до молодої школи, яка започатковувалася під впливом новітньої німецької філософії і яка вже створила Шевирьова, котрий заслужив схвальну увагу великого ...
1013026
  Пруденко Я.Д. Про стигмати та пов"язані з ними суперечності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 306-308. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1013027
  Ясієвич В.Є. Про стиль і моду / В.Є. Ясієвич. – К., 1968. – 137с.
1013028
  Белень А. Про стиль шістдесятників: Василь Симоненко // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 2. – С. 37-38


  Про Василя Симоненка, і про суворий стиль шістдесятників
1013029
  Яковенко Л. Про стимули розвитку промисловості в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 14-17. – (Економіка ; Вип. 41)


  Розглядається проблема створення системи стимулів для розвитрку реального сектора економічної системи в Україні. Автор приходить до висновку, що подібну систему доцільно формувати в межах промислової політики держави, орієнтуючись на відновлення ...
1013030
   Про стипендії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 19 жовтня (№ 42). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  З 1 вересня 2015 року підвищено розмір стипендій учням і студентам. Для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр" - 825 гривень на місяць.
1013031
  Шулікін Д. Про стипендії й уточнення закону // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 25 грудня (№ 50). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти розглянуто законопроекти щодо змін у стипендійному забезпеченні, звільнення від оподаткування нецільової благодійної допомоги для студентів-сиріт, а також уточнення деяких положень ...
1013032
  Марценюк Про стійкість в двокомпартментній фармакокінетичній моделі: метод вироджених функціоналів Ляпунова / Марценюк, І.Є. Андрущак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 146-151. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  В роботі отримано умови стійкості для двокомпартментної фармакокінетичної моделі із запізненням. Дослідження проведене з використанням методу вироджених функціоналів Ляпунова. За допомогою функціоналу квадратичного типу сформульовано умови стійкості, ...
1013033
   Про стійкість інваріантних множин імпульсних діференціальних рівнянь / Перестюк, О, ., С.І. Дудзяний // Укр. мат. журн. ,, 1997. – №9
1013034
  Перестюк М.О. Про стійкість інваріантних множин розривних динамічних систем. / М.О. Перестюк, О.С. Чернікова // УМЖ, 2001. – №1
1013035
  Перестюк М.О. Про стійкість інтегральних множин систем імпульсних диференціальних рівнянь / М.О. Перестюк, О.С. Чернікова // Український математичний конгрес-2001"Диференціальні рівняння і нелінійні коливання" 27-29 серпня 2001
1013036
  Перестюк М.О. Про стійкість інтегральних множин систем імпульсних диференціальних рівнянь / М.О. Перестюк, О.С. Чернікова; НАНУ // Доповідь НАНУ, 2001. – №4
1013037
  Діблік Й. Про стійкість квадратичних систем диференціальних рівнянь з двома спряженими чисто уявними власними числами / Й. Діблік, Д.Я. Хусаїнов, Д.Б. Бендіткіс // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 25-31. – (Кібернетика ; Вип. 2)


  Розглядаються системи диференціальних рівнянь з квадратичними правими частинами, а також з лінійною частиною, що має два спряжених чисто уявних власних числа. Системи записуються в уніфікованому векторно-матричному вигляді. Знайдено умови на ...
1013038
  Хусаінов Д.Я. Про стійкість квадратичних систем з одним нульовим власним числом / Д.Я. Хусаінов, Й. Діблік, Д. Бендіткіс // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 313-318. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядаються системи диференціальних рівнянь з квадратичною правою частиною, лінійне наближення яких має одне нульове власне число. Системи записуються в уніфікованому векторно-матричному вигляді. Знайдено умови на коефіцієнти квадратичних ...
1013039
  Яресько В.М. Про стійкість круглого затопленого струменя ідеальної рідини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 89-92. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Досліджується стійкість круглого циліндричного затопленого струменя ідеальної рідини з параболічним профілем швидкості по відношенню до неосесиметричних збурень. Показано, що течія буде нестійкою відносно всіх неосесиметричних мод і всіх хвильових ...
1013040
  Гаркуша Н.І. Про стійкість ненульового стану рівноваги однієї моделі взаємодії соціальних прошарків суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 104-107. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1013041
  Іванюк М.М. Про стійкість нестаціонарних систем з іррегулярною особливістю // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-26. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наводяться критерії стійкості і асимптотичної стійкості системи лінійних диференціальних рівнянь при прямуванні незалежної змінної в нескінченність вздовж дійсної осі.
1013042
  Черевко І.М. Про стійкість розв"зків сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 142-149. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується система сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь методом інтегральних многовидів. Встановлені умови стійкості нульового розв"язку лінійних та нелінійних сингулярно збурених систем за допомогою наближеного інтегрального ...
1013043
  Перестюк О М. Про стійкість розв"язків імпульсних систем / О М. Перестюк, С.І. Гургула // Вісник Київського університету. Серія матем. і мех., 1981. – №23
1013044
  Юрченко І.В. Про стійкість розв"язків стохастичіних диференціальних рівнянь із загаюванням, які нерозв"язані відносно похідних // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 153-158. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  У роботі наведено основні теореми про абсолютну стійкість у середньому квадратичному тривіального розв"язку стохастичних диференціальних рівнянь із загаюванням, які не розв"язані відносно похідних, при наявності пуассонівських перемикань.
1013045
  Хусаінов Д.Я. Про стійкість систем диференційних рівнянь з чисто квадратичною правою частиною / Д.Я. Хусаінов, Й. Діблік, Д.Б. Бендіткіс // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 321-329. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядаються системи диференціальних рівнянь з квадратичною правою частиною без лінійної частини. Системи записуються в уніфікованому векторно-матричному вигляді. Знайдено умови на коефіцієнти квадратичних форм, при виконанні яких нульовий ...
1013046
   Про стійкість тривіального інваріантного тора одного класу систем з імпульсним збуренням / Перестюк, О, ., С.І. Дудзяний // Укр. мат. журн. ,, 1998. – №3
1013047
  Івохін Є. Про стійкоподібні властивості розв"язків нечітких різницевих систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 23-31. – (Кібернетика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто підхід до вивчення стійкоподібних властивостей розв"язків нечітких різницевих систем. Досліджено різні випадки поведінки розв"язків, для яких сформульовано відповідні означення та доведено твердження з використанням функцій Ляпунова. The ...
1013048
  Креневич А.П. Про стохастичні рівняння не розв"язані відносно "похідної" в гільбертовому просторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 70-73. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі використовуючи метод послідовних наближень Пікара отримано результати щодо існування і єдиності сильних розв"язків стохастичних диференціальних рівнянь не розв"язаних відносно "похідної" в гільбертовому просторі. Ключові слова: ...
1013049
   Про стратегічні орієнтири вищої освіти // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 2


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу". Співорганізатори заходу - МОН України, Комітет ВРУ з питань науки і освіти, НАПН України, ...
1013050
   Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки : указ Президента України; стратегія від 13.10.2015 р. № 580 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 23 (329), 19 жовтня 2015. – С. 19-24
1013051
  Олійник Я.Б. Про стратегію регіонального розвитку України: суспільно-географічний аспект / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун, А.Л. Мельничук // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 12 (649). – С. 39-47 : рис. – Біблігор.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
1013052
   Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року : указ, Президента України від 27.09.2013 № 532 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 76, 11жовтня 2013року. – С. 75-78
1013053
   Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020" : указ Президента України від 12.01.2015 № 5 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 4, 23 січня 2015 року. – С. 8-17
1013054
  Размєтаєв С.В. Про стратегію та головні завдання вирішення проблеми підтоплення населених територій в Україні / С.В. Размєтаєв, О.Ю. Чебанов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 6. – С. 5-11 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
1013055
  Мамчич О. Про страх мишачий і про світ білий, великий : проза // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 169-170
1013056
  Коцарев О. Про стримну красу Осло, або Що українцю варто знати про Норвегію // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 21-22 жовтня (№ 190/191). – С. 24
1013057
  Беляневич О.А. Про строки звернення до адміністративного суду (ч. 5 ст. 99 Кодексу адміністративного судочинства України) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 47-55
1013058
  Камінський В.М. Про структуризацію картографічної інформації для геоінформаційних систем / В.М. Камінський, П.П. Кулябко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 211-215. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У цій роботі проводиться аналіз та розробка структур даних моделі бази даних реляційного типу для збереження атрибутивної інформації, що задовольняє вітчизняним стандартам картографічних даних. Структура атрибутивної інформації запозичена з ...
1013059
  Семенова Н.В. Про структурні властивості деяких підмножин простору вхідних даних векторних задач цілочислової оптимізації // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2006. – C. 117-120
1013060
  Кудін В.І. Про структурні властивості обмежень системи лінійних нерівностей / В.І. Кудін, Г.І. Кудін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 226-229. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено вплив змін правої частини нерівності на множину розв"язків системи нерівностей.
1013061
  Валентинов В.Л. Про структурність аграрної політики в Україні // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 4. – С. 20-23.
1013062
  Кузнєцова Ю.І. Про структурно-семантичні особливості термінологічних систем // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 66-73. – ISBN 966-581-102-9
1013063
  Михайленко В.В. Про структуру амплітудних визначальних рівнянь непружних п"єзоелектричних тіл при гармонічному навантаженні / В.В. Михайленко, В.О. П"ятецький, О.В. Лущиков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 80-85. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується структура амплітудних визначальних рівнянь непружних п"єзоелектричних тіл при гармонічному навантаженні з використанням гіпотези одночастотності електромеханічних коливань та умови інваріантності амплітуд відносно перетворення зсуву в ...
1013064
  Боднарчук Ю.В. Про структуру замкнених підгруп групи поліноміальних перетворень афінного простору, що містять SLn // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 9-14. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Використовуючи зв"язок між замкненими підгрупами і підалгебрами відповідної алгебри Лі, описано решітку замкнених надгруп SL[нижній індекс n] у групі поліноміальних перетворень афінного простору.
1013065
   Про структуру методики розслідування розкрадань у галузях народного господарства / В.Г. Гончаренко, Ж.Х. Козіходжаєв, В.П. Колонюк, Абдулла Салех Ахмед // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 78-83. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  Розглядається структура методики розслідування окремих видів злочину, в тому числі розкрадань у галузях народного господарства, до якої автори відносять: обставини, що підлягають установленню; криміналістичну характеристику злочину; організацію ...
1013066
  Коновал С.Е. Про структуру національних фінансів // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.284-287. – ISBN 5-7763-2435-1
1013067
  Кудін В.І. Про структуру нерозв"язаності несумісних лінійних систем / В.І. Кудін, Г.І. Кудін // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 120-120
1013068
  Балабанов О.Д. Про структуру покажчика // М.Ю. Лермонтов і Україна : бібліографічний покажчик / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Філологічний ф-т, Наукова б-ка ; [голов. ред. І.Я. Заславський ; ред.-бібліогр. О.Д. Балабанов]. – Київ : Вид-во Київського університету, 1969. – Ч. 1. – С. VII-IX
1013069
  Балабанов О.Д. Про структуру покажчика // М.Ю. Лермонтов і Україна : бібліографічний покажчик / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Філол. ф-т, Наукова б-ка ; [ред. кол..: І.Я. Заславський (відпов. ред.), П.П. Кононенко, Н.М. Недоступ, О.Д. Балабанов]. – Київ : [Київська книжкова друкарня наукової книги], 1989. – С. 7-8
1013070
  Скришевський А.Ф. Про структуру розплавлених сполук системи Аu -Sn / А.Ф. Скришевський, 1957. – [6] c.
1013071
  Курилюк М.В. Про структуру рослинництва областей Поділля // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966. – Вип. 1. – С. 142-148 : Табл.
1013072
  Лук"янець Д. Про структуру системи права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.3-7
1013073
  Даценко Н. Про структуру соціальної компетентності учнів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-10. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається структура соціальної компетентності як наукова проблема. Здійснено огляд існуючих підходів та виділені основні структурні компоненти соціальної компетентності. The article deals with the structure of social competence as a ...
1013074
  Сергєєв А.Г. Про структуру узагальнених симетрій нелінійних еволюційних рівнянь // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 61-70. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Знайдено формули, що описують структуру похідних Фреше, залежних від часу узагальнених симетрій нелінійних скалярних (1+1)-вимірних еволюційних рівнянь. З використанням цих результатів доведено ряд тверджень про структуру алгебр Лі таких симетрій, і ...
1013075
  Слензак І О. Про структуру українського докембрію / І О. Слензак. – Київ : Наукова думка, 1965. – 139с.
1013076
  Риженко Андрій Анатолійович Про структурування інформації в інформаційно-аналітичних системах // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 35-38. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто питання структурування інформації для інформаційно-аналітичних систем, уточнена термінологія та задача структурування, розширена класифікація метаданих. Описане зображення метаданих.
1013077
  Куровець О. Про студентських «похресників» та дружбу в подарунок // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 2-3 листопада (№ 199)


  Стаття студентки другого року дослідницької магістерської програми в Еcole du Louvre (Луврська Школа), Париж. Всього на бакалавраті та магістерській програмі у Луврській школі навчається близько дев’яносто іноземців, що складає 5,6 % від усіх ...
1013078
  Петравчук А.П. Про ступінь розв"язності суми двох нільпотентних алгебр Лі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – C. 53-56. – (Математика. Механіка ; Вип. 6)


  Доведено, що сутність розв"язності алгебри Лі над полем характеристики [не дорівнює]2, яка розкладається в суму абелевої та нільпотентної класу 2 підалгебр не перевищує 10. Над довільним полем характеристики р=2 побудовано розв"язані алгебри Лі ...
1013079
  Ковальський Д.В. Про стягнення безпідставно стягнутих коштів за послуги, пов"язані з перевезенням вантажів залізницею транзитом через територію України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 45-46


  Науково-практичний коментар постанови господарського суду України.
1013080
  Хомченков Д.М. Про стягнення надлишково перерахованих грошових коштів // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 30-33
1013081
  Хомченков Д.М. Про стягнення пені за прострочення сплати штрафу // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 23-27
1013082
  Ставинський П.Р. Про суб"єкт права на відшкодування збитків у зобов"язаннях, що виникають внаслідок рятування соціалістичного майна // Проблеми правознавства. – Київ, 1969. – Вип. 11
1013083
  Олієвський В.Т. Про суб"єкти адміністративних правовідносин // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965. – Вип. 2. – С. 71-76
1013084
  Шамлян К. Про суб"єктно-діяльнісний підхід у дослідженні вольової організації особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 153-157. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовується доцільність застосування суб"єктно-діяльнісного підходу у вивченні вольової організації особистості. Виділено чотири рівні суб"єктної активності. Представлено результати емпіричного дослідження щодо ставлення людини до різних ...
1013085
  Андрійчук О. Про суверенітет Європейської Унії (анотація) // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 7. – С. 71-74
1013086
  Марітчак Т.М. Про судову реформу та органи суддівського самоврядування // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 18-24.
1013087
  Литвинов О. Про сумісництво, нові форми навчання й приховування корупції / О. Литвинов, Д. Усов // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 11-17 листопада (№ 45). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
1013088
  Кудін В.І. Про сумісні структурні властивості двох систем лінійних нерівностей / В.І. Кудін, Г.І. Кудін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 224-227. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено сумісні структурні властивості двох розв"язних систем лінійних нерівностей.
1013089
  Масол В.І. Про сумісність одного класу лінійних випадкових булевих рівнянь / В.І. Масол, С.В. Поперешняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 29-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті розглядається питання про ймовірність сумісності неоднорідних систем лінійних випадкових булевих рівнянь. Знайдені оцінки відхилення зазначеної ймовірності від аналітично заданої функції, за умови, що елементи матриці незалежні та не ...
1013090
  Чамата Н. Про сумнівні гіпотези в шевченкознавстві / Н. Чамата, В. Смілянська // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 5 (665). – С. 25-30. – ISSN 0236-1477
1013091
  Городній М. Про сумовні розв"язки одного різницевого рівняння / М. Городній, І. Гончар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 5-9. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (34)). – ISSN 1728-3817


  Досліджується питання про існування єдиного сумовного розв"язку одного різницевого рівняння зі змінним операторним коефіцієнтом у банаховому просторі. Исследуется вопрос о существовании единственного суммируемого решения одного разностного уравнения с ...
1013092
  Ющенко Г. Про сумовність зі степенем Р рекурентної послідовності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 54-56. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Отримано критерій сумовності зі степенем р рекурентної послідовності. We obtain a criterion for the recurrent sequence to be p-th power summable.
1013093
  Білун С. Про суму двох асоціативних кілець з ненульовими ануляторами / С. Білун, В. Лучко, А. Петравчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 77-80. – (Математика. Механіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Доведено, що асоціативне кільце R, яке є сумою R = A + B двох своїх півкілець А і В з ненульовими ануляторами N1(А) і N1(B)aбo містить ненульовий нільпотентний ідеал, або N1(A) Є S [подано формулу], N1(B) Є T [подано формулу] для деяких ідеалів S і Т ...
1013094
  Петравчук А.П. Про суму двох асоціативних кілець, одне з яких має нульовий квадрат // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 66-69. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведено, що ненульове кільце R, яке є сумою R=A+B своїх підкілець A і B, з умовою A[верхній індекс 2]=0, містить ненульовий ідеал I, який або нільпотентний, або міститься в B, або ж є сумою чотирьох підкілець I[нижній індекс st] s, t=1,2 з правилом ...
1013095
  Петравчук А.П. Про суму комутативного та лієво нільпотентного асоціативних кілець // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 33-35. – (Математика. Механіка ; Вип. 1)


  Доведено, що асоціативне кільце R, яке розкладається в суму R = A + B свого комутативного підкільця A та лієво нільпотентного класу 2 підкільця B, є лієво розв"язним, зокрема є PI - кільцем. Показано, що ступінь лієвої розв"язності кільця R не ...
1013096
  Добронравова І.С. Про суперечливий характер фундаментального поняття квантової електродинаміки // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
1013097
  Мартиненко В. Про суперечливість моделі формування та реалізації системи державної влади та управління в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.43-48
1013098
  Савенко Я.М. Про суперечності старіння та омолоджування живої системи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 6
1013099
  Іксанов О.М. Про супремум збуреного випадкового блукання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 161-164. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для функцій b, що правильно змінюються на нескінченності з додатним показником, наводяться умови скінченності b-моментів деяких операторів, що діють на збуреному випадковому блуканні. Також отримано твердження про поведінку правого хвоста розподілу ...
1013100
  Руссо Ж.-Ж. Про суспільну угоду, або Принципи політичного права = Du Contrat social, ou Principes du droit politique / Ж.-Ж. Руссо; Ін-т філдософії НАН України; Вінницький держ. техн. ун-т; Складання, переклад з франц., закл. стаття, коментарі, довід. матеріали О.І. Хоми. – Київ : Port-Royal, 2001. – 349с. – Текст укр. та фр. мовою; Паралел. титул. аркуш на франц. мові. – (Філософські першоджерела / Редкол.: Бистрицький Є.К. (гол.), Білий О.В., Горак Г.І. та ін.). – ISBN 966-7068-06-4
1013101
  Мілаш В. Про сутнісні елементи юридичної конструкції "договір" // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 146-156.
1013102
  Гузела М. Про сутність безпеки та її забезпечення щодо суб"єктів кримінального процесу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 344-350. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1013103
  Кельзен Г. Про сутність і цінність демократії / Ганс Кельзен ; з нім. пер. Олександр Мокровольський. – Харків : ВНТЛ-Класика, 2013. – 139, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8849-62-6
1013104
  Анна Книш Про сутність інституту адміністративної юстиції // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 13-17.
1013105
  Півненко В. Про сутність обвинувачення у кримінальному судочинстві України / В. Півненко, С. Коновалов // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 76-82
1013106
  Масі Н.І. Про сутність поняття "комунікаційна культура суспільства" // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 73-79
1013107
  Шпанко А. Про сутність поняття "стратегічна конкурентоспроможність" // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 45-49. – ISSN 0131-775Х
1013108
  Мокрицька Н. Про сутність проголошеного у Конституції України права на працю // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 247-254. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті право на працю розглянено як міжнародно-правовий стандарт прав людини, втілення його у Конституції України. На підставі аналізу міжнародно-правових документів, конституцій деяких країн світу, наголошено, що імплементація міжнародних стандартів ...
1013109
  Павленко О.В. Про сутність статусу підприємств колективної власності // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 145-149. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
1013110
  Набієв Ф.Г. Про сутності юридичного мислення // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 200-202. – ISSN 2076-1554
1013111
  Зак С.Ю. Про суть вічності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 12
1013112
  Іщук С.І. Про суть і взаємозв"язок понять "економічний район" та "виробничо-територіальний комплекс" / С.І. Іщук, Д.М. Стеченко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 27-35. – Бібліогр.: 10 назв
1013113
  Благодєтєлєва-Вовк Про суть і застосування категорій "економічний розвиток" та "економічне зростання" // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 47-57. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
1013114
   Про суцільну колективізацію Шевченківщини. – Черкаси, 1930. – 62с.
1013115
  Степанов П.Я. Про сучасний розкол євангельских християн-баптистів / П.Я. Степанов. – К., 1967. – 48с.
1013116
  Калиновський О.З. Про сучасні парадигми обробки комп"ютерних математичних знань / О.З. Калиновський, О.В. Лялецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 268-272. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дається класифікація існуючих парадигм обробки комп"ютерних математичних знань. Приводиться короткий опис сучасного стану так званого Алгоритму Очевидності.
1013117
  Пацурківський Ю.П. Про сучасні підходи до визначення співвідношення речових і зобов"язальних пра // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 48-53. – (Правознавство ; Вип. 478)
1013118
  Наєнко Г. Про сучасні підходи до викладання історії української мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 73-77. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Присвячено сучасним тенденціям і течіям у дослідженні та викладанні історії української мови.
1013119
  Єлісеєва С. Про сучасні підходи до організації навчання на уроках української мови й літератури // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / МОНУ ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 11/12 (111). – С. 92-98
1013120
  Кожурина М.С. Про сучасні рельєфоутворюючі процеси Буковинської частини Карпат / М.С. Кожурина, М.С. Лукасевич // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 60-67 : Карта, табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1013121
  Лісецький С.Й. Про сучасну концепцію українського історичного музикознавства // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 3-9. – ISSN 2226-2180
1013122
  Юсіфлі Д. Про сучасну поезію Азербайджану // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 11/12 (1031/1032) : Спеціальний азербайджанський номер. – С. 269-275. – ISSN 0320-8370
1013123
  Німчук В. Про сучасну українську тлумачну лексикографію // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – № 3. – С. 3-30. – ISSN 1682-3540
1013124
  Скопенко В.В. Про сучасну хімічну термінологію та номенклатуру з неорганічної хімії / В.В. Скопенко, О А. Голуб // Укр. хім. журн., 1993. – №1
1013125
   Про схвалення Галузевої програми впровадження профільного навчання на 2008-2010 роки : рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 24.04.2008 №4/11-2 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 16/17. – С. 3-16. – ISSN 0130-8890
1013126
   Про схвалення Галузевої програми впровадження профільного навчання на 2008-2010 роки : рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 24.04.2008 №4/11-2 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 16/17. – С. 3-16. – ISSN 0130-8890
1013127
   Про схвалення Концепції державної політики щодо розвитку національної видавничої справи та популяризації читання на період до 2020 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 111-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 11 березня (№ 47). – С. 11
1013128
   Про схвалення Концепції державної політики щодо розвитку національної видавничої справи та популяризації читання на період до 2020 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 111-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 18, 11 березня 2016 року. – С. 490-493
1013129
   Про схвалення Концепції Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки. Розпорядження КМУ від 12 липня 2006 р. № 396-р. // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2006. – Том 9, Ч. 3/4. – С. 19-24..
1013130
   Про схвалення Концепції Державної програми співпраці із закордонними українцями на 2017-2020 роки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 черв. 2017 р. № 428-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 5 липня (№ 122). – С. 13
1013131
   Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми "Здоров"я 2020: український вимір" : розпорядження КМУ від 31 жовтня 2011 р. № 1164-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 90. – С. 32-35
1013132
   Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 1, 3 січня 2017 року. – С. 84-89
1013133
   Про схвалення методичних рекомендацій щодо формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 994-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 1, 3 січня 2017 року. – С. 89-91
1013134
   Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 31 трав. 2017 р. № 411 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 49, 23 червня 2017 року. – С. 126-129
1013135
   Про схвалення проекту Угоди між Урядом України та Урядом Латвійської Республіки про співробітництво в сфері освіти, науки, молоді та спорту : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2017 р. № 609-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 13 вересня (№ 170). – С. 36
1013136
  Кудін В. Про схеми методу базисних матриць аналізу лінійних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 42-46. – (Кібернетика ; вип. 1 (13)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано варіанти методу базисних матриць для розв"язання двоїстої пари задач лінійного програмування з однотипними обмеженнями. На прикладі матричної гри у змішаних стратегіях. Проанализированы варианты метода базисных матриц для решения ...
1013137
  Галайда Гнат [Хоткевич Г.М.] Про сырит [Про сиріт] : Збиpнычок для дитей / Упоpядкував Гнат Галайда [Г.М. Хоткевич] ; Малюнкы поpобылы худогы: О.Д. Hосенко, Е.А. Агафонов та И.М. Севеpын. – Харьков : Выдано Вс.И. Гуpтом [колект. псевд.]. Тип. "Печ. Дело" кн[язя] К.H. Гагаpина, 1903. – 64 с. : 42 мал. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Прим. розмір. 17. – ([Видано Вс.И. Гуpтом] ; № 14)


  Авт. пpозових і поет. твоpів: Т.Г. Шевченко, Гнат Галайда [Г.М. Хоткевич], Я.І. Щоголев, Ц. Билило [К.О. Білиловський], Яковенко [О.Я. Кониський], Ф.М. Достоєвський, М. Школиченко [М.С. Кононенко], А.Л. Метлинський, В.І. Масляк, Евгенія [Є.І. ...
1013138
  Галайда Гнат [Хоткевич Г.М.] Про сырит [Про сиріт] : Збиpнычок для дитей / Упоpядкував Гнат Галайда [Г.М. Хоткевич] ; Малюнкы поpобылы худогы: О.Д. Hосенко, Е.А. Агафонов та И.М. Севеpын. – Харьков : Выдано Вс.И. Гуpтом [колект. псевд.]. Тип. "Печ. Дело" кн[язя] К.H. Гагаpина, 1903. – 64 с. : 42 мал. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Прим. розмір. 21,5. – ([Видано Вс.И. Гуpтом] ; № 14)


  Авт. пpозових і поет. твоpів: Т.Г. Шевченко, Гнат Галайда [Г.М. Хоткевич], Я.І. Щоголев, Ц. Билило [К.О. Білиловський], Яковенко [О.Я. Кониський], Ф.М. Достоєвський, М. Школиченко [М.С. Кононенко], А.Л. Метлинський, В.І. Масляк, Евгенія [Є.І. ...
1013139
  Бандурка О. Про сьогодення вищої овіти в Україні // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 7-15. – ISSN 1682-2366
1013140
  Єременко О.К. Про так званий "економічний гуманізм" / О.К. Єременко. – К., 1960. – 32с.
1013141
  Вишенський В.А. Про так званий "Проект" державного освітнього стандарту з математики / В.А. Вишенський, О.Г. Ганюшкін // Матеріали всеукраїнської конференції "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України" : 12-14 трав. 1999 р. / "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України", всеукр. конф. – Київ : Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, 1999. – С. 26. – ISBN 5-77-63-2310-X
1013142
  Левада Ю.О. Про так званий християнський соціалізм. / Ю.О. Левада. – К., 1960. – 40с.
1013143
  Косуха П.І. Про так званих "рятівників" баптизму / П.І. Косуха. – К., 1977. – 48с.
1013144
  Телегін Д. Про так звані "розриті могили" або майдани і їх роль в археології та історії доби Українського козацтва XVI - XVIII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Телегін Д.Я., Титова О.М., Симоненко І.М. – Київ, 1997. – Вип. 6. – С. 72-74
1013145
  Логвінов І.І. Про так звану "смерть роману" або прозу Модіано // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.147-156. – ISBN 966-568-658-5
1013146
  Некрутенко Ю.П. Про таксономічне положення кавказької форми Callophrys rubi L.(Lepidoptera, Lycaenidae) / Ю.П. Некрутенко, 1973. – С. 949-952
1013147
  Чумак В.В. Про таксономію висловлювань у лінгвістичній науці / В.В. Чумак, Н.О. Бондарєва // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 267-271
1013148
  Харчук Р. Про Тараса Шевченка в незалежній Україні // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. Спецвипуск / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2013. – № 8 (1016). – С. 4-9 : Фото: ескізи Т. Шевченка. – ISSN 0868-9644
1013149
  Харчук Р. Про Тараса Шевченка в незалежній Україні // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2013. – № 3 (1011). – С. 36-39. – ISSN 0868-9644
1013150
  Бартусяк Павло Миколайович Про твір Ляйбніца "Принципи природи і благодаті, засновані на раціо" / Бартусяк Павло Миколайович, Хома Олег Ігорович // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 44-55. – Бібліогр.: с. 48-50. – ISSN 0235-7941
1013151
  Салига Т. Про творчість і любов // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 14 червня (№ 12). – С. 14-15


  Про творчість і любов в широкоформатному романі-колажі Б. Гориня "Любов і творчість Софії Караффи-Корбут" - львівської художниці.
1013152
  Стальний В. Про творчість поета, фотохудожника, дизайнера Миколи Микитовича Пивовара : (з нагоди 70-літнього ювілею та виходу в світ нової книги поезії "Кохаючи, люблю") // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 50-51
1013153
  Уперенко М.О. Про творчу роль економічної історії в системі економічних наук і сучасної господарської практики // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 186-194. – ISSN 0320-4421
1013154
  Андрос Є. Про творчу спадщину В.Г. Табачковського // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 4-11. – ISBN 978-966-8009-72-3
1013155
  Андрос Є. Про творчу спадщину Віталія Табачковського // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 99-105. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософії НАН України.
1013156
  Павлов И.П. Про твою книгу / И.П. Павлов. – Ленинград, 1991. – 110с.
1013157
   Про те, чого не можнавідкладати. – К., 1963. – 20с.
1013158
  Смолич Ю.К. Про театр : Зб. статей, рецензій, нарисів / Ю.К. Смолич. – Київ : Мистецтво, 1977. – 216с.
1013159
  Франко І. Про театр і драматургію : Вибрані статті, рецензії та висловлювання / І. Франко; Упор. М.Ф. Печиталюк; АН УРСР; Ін-т суспільних наук. – Київ, 1957. – 240с.
1013160
  Мельников О. Про тебе комсомол Херсонщини / О. Мельников. – Одеса, 1969. – 100с.
1013161
  Дорохов О О. Про тебе самого / О О. Дорохов, . – К., 1979. – 67с.
1013162
  Коваль-Волков Про тебя / Коваль-Волков. – М, 1976. – 222с.
1013163
  Дорохов А.А. Про тебя самого / А.А. Дорохов. – М., 1969. – 64с.
1013164
  Дорохов А.А. Про тебя самого / А.А. Дорохов. – Москва, 1989. – 53с.
1013165
  Маяковський В. Про Теклю, Яклину, корову та бога. / В. Маяковський. – К., 1957. – 23с.
1013166
   Про текст Конституції України в редакції 28 червня 1996 року, із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV, від 1 лютого 2011 року № 2952-VI, від 19 вересня 2013 року № 586-VII : Постанова Верховної Ради України від 22.02.2014 № 750-VII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 16, 28 лютого 2014 року
1013167
   Про тектонічну зумовленість деформацій поздовжніх профілів річок України / І.Л. Соколовський, М.Г. Волков, В.П. Палієнко, Т.І. Басанська // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 150-158 : Карта. – Бібліогр.: 46 назв
1013168
  Мармазов В. Про телеологічне (цільове) тлумачення Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.26-29. – ISSN 0132-1331
1013169
   Про теми дисертаційних робіт / МОНмолодьспорт України від 14.02.2013 № 1/9-116 // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Державне інформаційно - виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 3 березень. – С. 3
1013170
  Овандер Л.М. Про температурну залежність ліній комбінаційного розсіяння та інфрачервоного поглинання / Л.М. Овандер. – Київ, 1960. – [7] c.
1013171
  Данчук В.Д. Про температурну залежність формування контурів спектральних смуг ізотропного Раманівського розсіяння фундаментальними коливаннями в рідкому метилйодиді / В.Д. Данчук, А.П. Кравчук, В.В. Лемешко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 354-358. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено комп"ютерне моделювання впливу при різних температурах специфічної резонансної динамічної міжмолекулярної взаємодії, обумовленої існуванням локальної впорядкованості молекул в рідині, на формування спектральних смуг ізотропного КР внутрішньо ...
1013172
  Зубенко В.В. Про темпоральні процедури та алгоритми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 20-26. – (Кібернетика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Уведено поняття темпоральної процедури та алгоритму як засобів подання функціональних співвідношень у довільній області. Розглянуто проблему синтезу таких процедур та алгоритмів. The notions of temporal procedure and algorithm are proposed and ...
1013173
  Савельєв Ю. Про тенденції в соціальних дослідженнях: спостереження за діяльністю Лабораторії порівняльних соціальних досліджень НДУ-ВШЕ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 93-95. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  1-14 липня 2012 року у передмісті Санкт-Петербургу відбулась літня школа "Причинні моделі і структурні рівняння". Вона була присвячена новітнім методам аналізу даних, яку проводить Лабораторія порівняльних соціальних досліджень Національного ...
1013174
  Ушапівська О.М. Про тенденції некласичної естетики у симфонічній музиці Олексія Скрипника // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 2. – С. 108-113
1013175
  Семенюк Е.П. Про тенденції розвитку понятійно-категоріального апарату сучасної науки // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 39
1013176
  Опотяк С.З. Про тенденції телеологічного (цільового) тлумачення // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 100-107
1013177
  Михалевич Н.А. Про теорему, що об"єднує теореми Якова Бернуллі та Пуансона / Н.А. Михалевич. – Вирізка з Записок Волин. Зем. Технікуму, кн. 3, 1927 р., 1927. – 177-181с.
1013178
  Черниш Т.О. Про теоретико-методологічні засади гнездового підходу в етимологічних дослідженнях О.С.Мельничука // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.50-56. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0027-2833
1013179
  Лагутін В. Про теоретико-методологічні засади дослідження оплати праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 16-20
1013180
   Про теоретико-можливісне моделювання кванторів над нечіткими предикатами / Д.Є. Астапов, Ю.А. Бєлов, В.С. Касьянюк, М.В. Польща // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 152-156. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота присвячена побудові однієї моделі квантифікації нечітких предикатів і є продовженням серії статей, що присвячена побудові теорії нечітких реляційних баз даних та прийняттю рішень в нечітких умовах. Запропоновано та узагальнено поняття нечіткого ...
1013181
   Про теоретико-можливісне моделювання нечітких предикатів / Д.Є. Астапов, Ю.А. Белов, В.С. Касьянюк, М.В. Польща // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 184-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота присвячена побудові однієї моделі обробки даних за нечіткими критеріями і є продовженням серії статей, що присвячена побудові теорії нечітких реляційних баз даних та прийняттю рішень в нечітких умовах. В роботі запропоновано альтернативний ...
1013182
  Касьянюк В.С. Про теоретико-можливісний підхід до задачі відновлення функціональних залежностей / В.С. Касьянюк, М.В. Польща // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 206-210. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Метою роботи є розв"язання задачі відновлення (оцінювання коефіцієнтів) функції, що належить певному класу, при спостереженні значень аргумента та відповідних значень функції за умови, що дані спостережень відомі неточно (є нечіткими величинами). ...
1013183
  Зеліско Г.В. Про теоретико-скрутовий спектр ультрадобутку V-областей головних ідеалів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 43-46. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В даній роботі досліджується теоретико-скрутовий спектр (або лівий спектр в розумінні Попеску [1]) ультрадобутку V-областей головних ідеалів. Знаючи спектр кожного кільця R[нижній індекс i] з сім"ї {R[нижній індекс i]} [нижній індекс і [належить] N]. ...
1013184
  Матвіїшина Ж.М. Про теоретичні засади палеогеографічних досліджень із проблеми розширення мінерально-сировинної бази / Ж.М. Матвіїшина, В.М. Нагірний // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 68-81. – Бібліогр.: 20 назв
1013185
  Жариков Є.С. Про теоретичні передумови визначення можливостей розв"язання творчих наукових завдань кібернетичними машинами / Є.С. Жариков, В.О. Лисичкін // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 4
1013186
  Домашенко М. Про теоретичні погляди на власність // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 32-39. – ISSN 0132-1331


  Стаття присвячена дослідженню власності та права власності в Україні. На підставі аналізу наукових досліджень вчених та чинного законодавства автор відстоює думку про існування колективної форми власності поряд із тими формами, які закріплені в ...
1013187
  Локтєв В.М. Про теорію надпровідності Гінзбурга-Ландау // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (122). – С. 2-7
1013188
  Легенчук С.Ф. Про теорію, емпірику та практику бухгалтерського обліку: в пошуках критеріїв демаркації // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 120-127. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
1013189
  Дмітрієв М.І. Про тераси Середнього Дніпра / М.І. Дмітрієв. – Б.м., 1936. – С.375-388. – Окремий відбиток з книги "Учені записки" № 6-7 Харк. держ. ун-ту за 1936 р.
1013190
  Соболев Д.М. Про терасовый ландшафт околиць Кисловодська / Д.М. Соболев, 1937. – 235-251с.
1013191
  Соколенко Надія Про термін "постдраматичний театр" // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 131-138. – ISSN 1997-4264
1013192
  Литовченко В. Про термінологічну точність, або Навіщо владі потрібні невігласи? / В. Литовченко, М. Стріха // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11 квітня (№ 66). – С. 5


  Останнім часом наше суспільство накрила справжня повінь невігластва — в побуті, в медицині, у світогляді тощо. Сьогодні в середовищі правлячої партії та її вірних спільників — комуністів стало модно таврувати "фашизм". Наскільки ж коректно називати ...
1013193
  Сірук М. Про тероризм нового типу - "низькотехнологічний" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 березня (№ 51-52)


  Тереза Мей: Спроби підірвати цінності Великобританії приречені на поразку.
1013194
  Несук М.Д. Про тероризм справжній і вигаданий: (Агрес. політика Ізраїлю) / М.Д. Несук. – Львів, 1986. – 151с.
1013195
  Чехов М. Про техніку актора // Просценіум : Театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – № 3. – С. 56-61
1013196
  Чехов М. Про техніку актора // Просценіум : Театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – № 1. – С. 63-69
1013197
  Чехов М. Про техніку актора // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – № 2/3 (15/16). – С. 57-62.
1013198
   Про технічний захист інформації // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 3


  На базі факультету радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем відбувся науково-практичний семінар на тему: "Науково-технічні й практичні аспекти розроблення, виробництва та державної експертизи засобів технічного захисту інформації, які призначені ...
1013199
  Каганов Л. Про тигренка // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 11. – С. 147-150. – ISSN 1728-8568
1013200
   Про Тимофія Левчука. – К., 1982. – 208с.
1013201
  Ленін В.І. Про тимчасовий революційний уряд / В.І. Ленін. – Київ, 1954. – 24с.
1013202
  Шуйський Ю.Д. Про типи акумуляції наносів у береговій зоні Українського узбережжя Чорного та Азовського морів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 11. – С. 142-148. – Бібліогр.: 11 назв
1013203
  Лялецький О.О. Про типи збіжності послідовностей та топологічні властивості частково упорядкованих множин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 121-126. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  В роботі проведено вивчення трьох понять типів збіжності послідовностей та їх взаємодії з топологічними властивостями частково упорядкованих множин. Це може дати можливість ввести поняття неперервності функції засобами, відмінними від традиційних, та ...
1013204
  Лялецький О.О. Про типи неперервності функцій та їх властивості відносно частково упорядкованих множин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 98-104. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  У роботі досліджуються деякі властивості неперервних функцій з погляду вивчення можливостей, що дає нове визначення неперервності, яке нерівносильне відомим топологічним аналогам. Показується, що в загальному випадку класи неперервних функцій, у ...
1013205
  Бочарова М.В. Про типи революційного переходу народів до соціалізму / М.В. Бочарова. – Київ, 1963. – 133с.
1013206
  Бочарова М.В. Про типи революційного переходу народів до соціалізму / М.В. Бочарова. – Київ, 1963. – 136с.
1013207
  Панчишин С.М. Про типізацію та еволюцію економічних систем / С.М. Панчишин, І.В. Грабинська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 29-35. – ISSN 2222-4459
1013208
  Безвинний В.П. Про типізацію, генезис та інформаційну належність амфіболітів росинсько-тікицької серії : випуск 21. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 39-41 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  У результаті комплексного вивчення амфіболітів росинсько-тікицької серії виділено структурно-речовинні комплекси, встановлено їх положення в розрізі серії, охарактеризовано петрогеохімічні особливості, отримано дані про первинно-магматогенну природу ...
1013209
   Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів : наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 99 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 58-62. – ISSN 0130-8890
1013210
  Прісовський Є. Про типологічну спорідненість поем Т. Шевченка "Сон", "Кавказ" та А. Міцкевича "Поминки" й Г. Гейне "Німеччина" // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 179-189. – ISBN 966-7759-23-7
1013211
  Настюк В.Я. Про типологію митних правовідносин // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 4. – С. 3-6
1013212
  Броджі Б.Д. Про типологію польського письменства XVII століття на прикладі ерудиційної історіографії // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. ін-т літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. Міжн. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 44-56. – ISBN 966-95452-9-3
1013213
  Дунаєвська Л.Ф. Про типологію російської та української народної казки : (традиційні формули) / Л.Ф. Дунаєвська, О.М. Таланчук // Братнє єднання літератур народів СРСР / [ред. кол.: М.С. Грицай (відп. ред.), Й.Я. Заславський (заст. відп. ред.), Л.В. Грицик, П.П. Кононенко, Н.В. Костенко, А.В. Кулинич, Я.В. Власенко (відп. секр.)]. – Київ : Вища школа, 1982. – С. 91-98
1013214
   Про тиск державних чиновників на журналістів і НСЖУ // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10. – С. 2-5
1013215
  Волинець Людмила Про тих, кого знаходять у капусті / підгот. К. Балабуєва // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 22-25


  З-поміж багатьох міжнародних статусів Україна має ще один - держава-донор у процесі міждержавного усиновлення. Тобто країна, що дозволяє усиновлення дітей - громадян України за кордон.
1013216
  Волинець Людмила Про тих, кого знаходять у капусті / підгот. К. Балабуєва // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 22-25


  З-поміж багатьох міжнародних статусів Україна має ще один - держава-донор у процесі міждержавного усиновлення. Тобто країна, що дозволяє усиновлення дітей - громадян України за кордон.
1013217
  Цимбал Я. Про тих, кому за двадцять і менше // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 8. – С. 128-131. – ISSN 0130-321Х
1013218
  Большак В.Г. Про тих, хто в полі / В.Г. Большак. – Київ, 1955. – 168 с.
1013219
  Клаудіус Е. Про тих, хто з нами : роман / Едуард Клаудіус ; Пер. з нім. П.Р. Юречка. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 272 с.
1013220
  Клаудіус Е. Про тих, хто з нами : роман / Е. Клаудіус; Едуард Кладіус ; Пер. з нім. Прокіп Юречко. – Київ : Дніпро, 1969. – 358 с.
1013221
  Беззубое Д.О. Про тлумачення "ризикознавства" в юридичній науці України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 275-281. – ISSN 1563-3349
1013222
  Баранов О.А. Про тлумачення та визначення поняття "кібербезпека" // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 2 (42). – С. 54-62
1013223
  Дорохов А.А. Про то, чего нет / А.А. Дорохов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1967. – 160с.
1013224
  Дорохов А.А. Про то, чего нет / А.А. Дорохов. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М., 1973. – 173с.
1013225
  Марисова Л.Й. Про товаришування, дружбу и любов / Л.Й. Марисова. – Київ, 1962. – 38с.
1013226
  Марісова Л.Й. Про товаришування, дружбу і любов / Л.Й. Марісова, 1960. – с.
1013227
  Гончарова М. Про того, хто творить глибину України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 грудня (№ 46). – С. 10


  Про Івана Кіндратовича Бойко (краєзнавець, бібліотекар, перекладач).
1013228
  Снайдер Т. Про Тоні Джадта // Критика. – Київ, 2012. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 33-34. – ISSN 1563-6461
1013229
  Зайцев Ю.Є. Про тонкощі використання в українській судовій практиці рішень Європейського суду з прав людини // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 11 (листопад). – С. 5-8
1013230
  Додонова В.І. Про тонкощі концептуальної дискусії щодо сутності раціональності у сучасному філософському дискурсі // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 15-22
1013231
  Каральник С.М. Про тонку структуру рентгенівських спектрів / С.М. Каральник. – Київ, 1959. – [12] с.
1013232
  Харченко А.С. Про топографічне вивчення континентального шельфу СРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 67-70. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географія ; Вип. 20)
1013233
  Зеленюк Є.Г. Про топології на групах з неперервними зсувами та оберненням // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 252-256. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведено, що на кожній зліченій групі існує недискретна регулярна топологія з неперервними зсувами та оберненнями.
1013234
  Шушарін Д. Про тоталітаризмознавство і важливість розлучення правлячих еліт України та Росії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 26-27 грудня (№ 244/245). – С. 3
1013235
  Шугайлін О.В. Про тотожність діалектики, логіки та теорії пізнання у фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 5
1013236
  Леонов Ю.Г. Про тотожності в групах автоморфізмів дерев // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 37-44. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В роботі вивчаються фінітно апроксимовні нескінченні скінченно породжені групи. Отримана проста необхідна умова відсутності в них тотожностей.
1013237
  Кравчук Л. Про точки неповернення / розмову вів Валентин Торба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 6 березня (№ 60). – С. 4-5


  "Якби в Біловезькій пущі ми виходили з позиції підписання угоди після того, як будемо готові, то ми, мабуть, її не підписали б і сьогодні"
1013238
  Дудкін М.Е. Про точковий спектр оператора Лапласа в R1 зі збуренням на фракталі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-27. – (Математика. Механіка ; Вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Доведено скінченність точкового спектра оператора Лапласа в R[верхній індекс 1], збуреного на самоподібній множині відповідною мірою Хаусдорфа.
1013239
  Кудін В.І. Про точний алгоритм методу базисних матриць / В.І. Кудін, В.В. Оноцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 160-163. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі запропоновано алгоритм та комп"ютерну реалізацію методу базисних матриць в середовищі Microsoft Visual C++ з використанням технології точного представлення обчислень. Наведено результати обчислювального експерименту, в якому тестові моделі ...
1013240
  Кудін В.І. Про точний алгоритм методу базисних матриць розв"язання задач лінійного програмування / В.І. Кудін, Г.І. Кудін, В.В. Оноцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 177-180. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі запропоновано алгоритм та компютерну реалізацію методу базисних матриць в середовищі Matlab та Microsoft Visual C++ з використанням технології точного представлення обчислень. Наведено результати обчислювального експерименту, в якому тестові ...
1013241
  Юрик І.І. Про точний розв"язок рівняння u[нижній індекс t] = u[дельта]u + r([символ набла]u)[верхній індекс 2] + s[нижній індекс 0] / І.І. Юрик, А.Ф. Баранник // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 131-135. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовані широкі класи точних розв"язок нелінійного багатовимірного рівняння u[нижній індекс t] = u[дельта]u + r([символ набла]u)[верхній індекс 2] + s[нижній індекс 0].
1013242
  Кашпур О.Ф. Про точні на поліномах інтерполяційні формули в гільбертовому просторі / О.Ф. Кашпур, Т.М. Малишева, В.В. Хлобистов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 168-171. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В гільбертовому просторі наведено інтерполяційні формули типу Лагранжа, Ерміта, Ерміта-Біркхофа, що є альтернативою відомим операторним інтерполянтам. Дані формули набагато простіші за конструкцією побудови та асимптотично інваріантні щодо поліномів ...
1013243
  Панасюк М.І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / М.І. Панасюк, А.Д. Скоробун, Б.М. Сплошной; НАНУ; Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Чорнобиль, 2006. – 7с.
1013244
   Про точність визначення перевищень технологією GNSS / І.С. Тревого, І.М. Цюпак, В.У. Волошин, О.В. Рудик // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 96-102 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1013245
  Пастух М.В. Про точність визначення створної точки : геоінформатика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 81-83 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Розглядається місце та роль створної точки. Розкривається точність визначення її через середні квадратичні похибки. Величина похибки визначення створного пункту не перевищує похибки центрування та візування геодезичного приладу. Гнучкість у виборі ...
1013246
  Сухорада А.В. Про точність вимірювань магнітних параметрів гірських порід за допомогою астатичного магнітометра / А.В. Сухорада, С.І. Шепель // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 63-65. – Бібліогр.: 1 назва. – (Геології ; № 12)
1013247
  Малишева Т.М. Про точність інтерполювання та збіжність послідовності інтерполянтів, асимптотично точних на поліномах в гільбертовому просторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 191-199. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для noлiнoмiaльних та аналітичних за Гато операторів отримано оцінки точності інтерполяційних формул, асимптотично точних на поліномах, та доведено збіжність пoслідoвнocтi таких iнтepпoлянтiв. Досліджено точність розв"язку інтерполяційної задачі з ...
1013248
  Хлобистов В.В. Про точність інтерполювання цілих та поліноміальних функціоналів в W[верхній індекс 1, нижній індекс 2] (0, [пі]) у разі їх наближених вузлових значеннях / В.В. Хлобистов, О.Ф. Кашпур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 279-285. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  У просторі W[верхній індекс 1, нижній індекс 2] (0, [пі]) одержано оцінки точності інтерполяції поліноміальних та цілих функціоналів, коли їх значення у вузлах задані наближено.
1013249
  Архангельський Ю. Про точність прогнозування розвитку економіки України на основі міжгалузевого балансу // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 7 (572). – С. 29-37. – ISSN 0131-775Х
1013250
   Про точність регуляризованого розв"язку оберненої задачі космічної УФ-спектроозонометрії / В.М. Ващенко, Ж.І. Патлашенко, В.О. Тарасов, О.Є. Черниш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 425-433. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  В роботі досліджується можлива точність розв"язку оберненої задачі спектрометрії для відновлення з оптимальною точністю поточних значень спектральної щільності зворотно розсіяної в космос сонячної УФ-радіації молекулами атмосферного озону, що відкриває ...
1013251
  Мартинюк П.М. Про точність розв"язку методом скінченних елементів одновимірної крайової задачі фільтраційної консолідації з урахуванням переносу солей // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 274-283. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Сформульована математична модель одновимірної задачі фільтраційної консолідації грунтів з урахуванням переносу солей та отримано її чисельний розв"язок методом скінченних елементів. Доведено теореми про точність отриманого чисельного розв"язку. The ...
1013252
   Про точність розрахунків хімічного стоку / В.І. Пелешенко, Д.В. Закревський, В.К. Хільчевський, М.І. Ромась, С.І. Сніжко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 29-34 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 25)
1013253
  Булаховська Ю.Л. Про традиції творчості Жюля Верна у творчому доробкові Станіслава Лема (кілька думок) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 261-266. – ISSN 2075-437X


  У статті Ю.Л.Булаховської йдеться про традиції в галузі саме наукової фантастики видатного французького письменника - Жюля Верна - у науковій фантастиці відомого польського письменника нашої доби - Станіслава Лема. Акцентується: гуманістична ...
1013254
  Вервес Г.Д. Про традиційне і новаторське в слов"янській поезії ХХ ст. / Г.Д. Вервес. – Київ, 1968. – 46с.
1013255
  Гуманенко Л. Про традиційну культуру кримських татар // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 112-117. – Бібліогр.: С. 117
1013256
  Дудченко В.В. Про традицію плюралістичного правопізнання у дорадянській юриспруденції // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 96-103. – ISSN 1563-3349
1013257
  Супрун Н.А. Про трактування природи інституту "акціонерне товариство" в працях українських економістів другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ. Інститут економіки. – Київ, 2003. – Вип. 35/36. – С. 217-227. – ISSN 0320-4421
1013258
  Грома В.Д. Про Трансільванію і не тільки / В.Д. Грома, Я.В. Грома // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 10 (188). – С. 41-46 : фото. – Бібліогр.: 15 назв.
1013259
  Степаненко С. Про трансформацію системи заочної освіти в умовах інтеграції в європейський освітній простір // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 2. – С. 31-37. – ISSN 1682-2366
1013260
  Ленін В.І. Про третій з"їзд партії / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 275с.
1013261
  Кабалевский Д.Б. Про трех китов и про многое другое / Д.Б. Кабалевский. – М, 1970. – 224с.
1013262
  Кабалевский Д.Б. Про трех китов и про многое другое / Д.Б. Кабалевский. – М, 1972. – 224с.
1013263
  Кабалевский Д.Б. Про трех китов и про многое другое / Д.Б. Кабалевский. – Новосибирск, 1979. – 192с.
1013264
  Мармазов В. Про три фактори "дива на річці Хан" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 21 квітня (№ 69). – С. 9


  Розмова з Послом України в Республіці Корея Василем Мармазовим: "Важливою складовою успіху стала політична воля керівництва, яке змогло сформувати чітко визначену програму реформ і залучити до її виконання більшу частину суспільства".
1013265
  Леонов Ю.Г. Про трикутне зображення самоподібних груп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 30-33. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі описуються зображення самоподібних груп. Приводиться приклад зображення першої групи Григорчука. Representation of self-similar groups is regarded in this paper. As example, we describe the representation of the first Grigorchuk group.
1013266
  Глухівський Л. Про тролів і про тролінг // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 36-42. – ISSN 1608-6422
1013267
  Болдирев В.Є. Про трудове виховання дітей у сім"ї / В.Є. Болдирев. – Київ, 1956. – 32с.
1013268
  Римаренко В.Є. Про трудове навчання у школі / В.Є. Римаренко. – К., 1964. – 47с.
1013269
  Заржицькии О. Про трудові процесуальні правовідносини // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 65-67. – ISSN 0132-1331
1013270
  Заржицький О. Про трудові процесуальні правовідносини // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 65-67. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1013271
  Кабалевський Д.Б. Про трьох китів та про інші цікаві речі / Д.Б. Кабалевський. – К, 1973. – 186с.
1013272
  Кабалевський Д.Б. Про трьох китів та про інші цікаві речі / Д.Б. Кабалевський. – К, 1980. – 168с.
1013273
  Тезель Йонет Джан Про турецькі принципи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1 березня (№ 36). – С. 10-11


  Розмова з послом Туреччини в Україні Йонетом Джан Тезелем.
1013274
   Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років : закон України від 09.04.2015 р. № 315-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 40, 29 травня 2015 року
1013275
   Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років : Закон України від 09.04.2015 р. № 315-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 25, 19 червня 2015. – С. 1354-1357. – ISSN 0320-7978
1013276
  Єсенскі Г. Про угорське повстання / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 25 жовтня (№ 192). – С. 10


  "У сталінський період майже кожен десятий угорець перебував у в"язниці або був депортований".
1013277
  Балог Балож Про угорські громади в Західній Пенсильванії // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – С. 4-12. – ISBN 978-96602-6551-6
1013278
  Зайченко І. Про удосконалення змісту навчання педагогічних дисциплін для магістрантів спеціальності "Педагогіка вищої школи" в національному університеті біоресурсів і природокористування України. // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 11-18. – ISSN 2075-1478
1013279
   Про удосконалення календаря державних свят та святкових днів в Україні : лист Міністерства освіти і науки України від 19.03.08 № 1/9-161 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 13/14/15. – С. 94-95. – ISSN 0130-8890
1013280
   Про удосконалення механізмів зовнішнього та внутрішнього оцінювання навчальних досягнень студентів : Наказ МОН Украіни від 29.10.07 // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2007. – № 12. – С. 3.
1013281
  Олієвський В.Т. Про удосконалення охорони права на працю радянських громадян // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 5. – С. 81-86
1013282
  Безугла Я.І. Про удосконалення правового регулювання праці неповнолітніх // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 32-36. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  Піддаються критиці окремі положення правового регулювання праці неповнолітніх, у тому числі учнів загальноосвітніх та професійних шкіл у вільний від навчання час, робляться пропозиції щодо вдосконалення законодавства у цій сфері.
1013283
  Правдюк А. Про удосконалення правового статусу органів, які здійснюють митний і прикордонний ветеринарний контроль та нагляд щодо сільськогосподарських тварин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 100-102.
1013284
   Про удосконалення прийому на навчання та розміщення державного замовлення // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 6-13 травня (№ 20/21). – С. 2


  "... Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо удосконалення прийому на навчання та розміщення державного замовлення".
1013285
  Сидоренко Ю.М. Про узагальнення [тау]-функції для ієрархії Кадомцева-Петвіашвілі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 40-49. – (Математика. Механіка ; Вип. 1)


  Для ієрархії інтегровних рівнянь типу Кадомцева-Петвіашвілі побудовано новий тип [тау]-функції, названий бінарною [тау]-функцією. Показано, що класична [тау]-функція теорії Сато є частковим випадком запропонованої бінарної [тау]-функції.
1013286
   Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей : наказ Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2016 р. № 1565 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 72-73
1013287
   Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей : наказ Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2016 р. № 1565 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Україн. правова інформація" ; ред. рада: П.Д. Петренко, Н.І. Севостьянова, Г.В. Онищенко [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 13, 14лютого 2017 року. – С. 158-159
1013288
  Стоян В. Про узагальнення результатів псевдообернення квадратично нелінійних алгебраїчних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 30-31. – (Кібернетика ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Будується та досліджується на точність та однозначність загальний розв"язок лінійних алгебраїчних систем, коефіцієнти яких є лінійним перетворенням шуканого вектора. The general solution of linear algebraic systems is constructed and researched on ...
1013289
   Про узагальнення формул молоденського для перетворення геодезичних координат і нормальних висот / О.М. Марченко, О.С. Заяць, І.В. Калинич, І.І. Проданець // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 6-12 : мал. – Бібліогр.: 8 назв
1013290
  Хилько М.І. Про узгодженість економічної та екологічної парадигми розвитку в Україні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2007. – № 5. – С. 22-24.
1013291
   Про узгодженість системи відліку реалізованої каталогом RSC (GAOUA)97 С 01, з міжнародною небесною системою відліку ICRF / С.Л. Болотін, О.А. Молотай, Тельнюк-Адамчук, Я.С. Яцків; HАH України.Головна астроном.обсерваторія.Препринт ГАО-98-2У. – Київ, 1998. – 39с.
1013292
  Морозова Тетяна Про узгодження освітніх і професійних стандартів в ІТ-галузі : (з досвіду Російської Федерації) // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 60-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Вивчається російський досвід взаємодії індустрії інформаційних технологій і вищої комп"ютерної освіти. Розглянуто чинний і проектний переліки напрямів підготовки фахівців ІТ-профілю та з"ясовано зміст професійних стандартів у ІТ-галузі, ...
1013293
  Знамеиський Г. Про узгодження проектів Цивільного і Господарського (комерційного) кодексів // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 56-58


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1013294
  Осауленко Л.Є. Про узгодження та оформлення гідрологічних карт для атласу природних умов Української РСР // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 114-119 : Карта
1013295
   Про украінізацію церкви : Доклад, пpочитаний на Полтавському Єпаpхіяльному З"їзді духовенства й паpафіян 3-8 тpавня 1917 pоку. – вид. 2-е. – Лубні : Дpук. Б. Левітанського, 1917. – 12 с.
1013296
  Соболь В. Про українське місто і український зміст // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 305-314. – ISSN 1728-9572


  У рецензії аналізується наукова розвідка В. Фоменко "Місто і література", відзначаються здобутки і прорахунки
1013297
   Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права. – Київ, 2006-
№ 1. – 2006. – 215 с. – резюме укр., англ. мовами
1013298
   Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права. – Київ, 2006-
№ 2. – 2007. – 210 с. – резюме укр., англ. мовами
1013299
   Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ;. – Київ, 2006-
Число 3. – 2008. – 314 с. – резюме укр., англ. мовами
1013300
   Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ : Грамота, 2006-. – ISBN 978-966-349-240-7
Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – 2009. – 384 с.
1013301
   Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2006-. – ISBN 978-966-306-020-4
Число 5 : Правова відповідальність. – 2010. – 383 с.
1013302
   Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2006-. – ISBN 978-966-306-020-4
Число 6/7. – 2011. – 385 с.
1013303
   Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2006-. – ISBN 978-966-306-020-4
Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – 2013. – 346 с. – Вип. до 200-річчя народження Тараса Шевченка
1013304
  Єрмолаєв В. Про українське представництво в Державній думі Російської імперії третього та четвертого скликань // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 53-60
1013305
   Про український вимір Другої світової війни // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 6-13 травня (№ 20/21). – С. 2


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбулася Міжнародна наукова конференція "Українська Друга світова війна". Захід присвячений 70-ій річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Історики говорили про український контекст війни та спекуляції навколо ...
1013306
  Сербин Р. Про український геноцид, Лемкіна та химкіянську діялектику // Критика. – Київ, 2012. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 34-37. – ISSN 1563-6461
1013307
  Валер"єва М. Про український диктант - російською // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 12. – С. 25-28
1013308
   Про Український культурний фонд : закон України від 23 берез. 2017 р. № 1976-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 19, 12 травня 2017. – С. 5-17. – ISSN 0320-7978
1013309
   Про український правопис і проблеми мови : Збірник доповідей мовної секції16-ї Річної Конф. – Львів : Наукове товариство ім. Т.Шевченка, 1997. – 233с. – (Матеріяли української мови). – ISBN 966-7007-06-5
1013310
  Драгоманов М. Про українських козаків, татар та турків : З додатком про життя Драгоманова / Зложив М. Драгоманов // [Про Галичину та життя галицьких українців] : [З малюнками] / В. Доманицький. – [Київ] : [Дpук. Пеpшої Київ. Дpук. Спілки], 1909. – 64 с. – ([Товариство "Пpосвіта" у Київі] ; [№ 33])


  На 2 стор. підпис - В. Данилевич
1013311
  Драгоманов М.П. Про українських козаків, татар та турків / М Драгоманов. – Вид. 3-тє. – [Київ] : [Криниця. Друк. В.П. Бондаренка та П.Ф. Гніздовського], 1913. – 52 с. – В примірнику відсутні с. 13-20. – (Видавн. т-во "Криниця" ; № 10)


  В кн. також: Думи [невільницькі]; Дума про Марусю Богуславку; Дума про запоріжського отамана Самійла Кішку.
1013312
  Драгоманов М.П. Про українських козаків, татар та турків : З дод. про життя Михайла Драгоманова / Михайло Драгоманов. – Київ : Дніпро, 1991. – 44 с. – Текст подається за виданням: Київ : Просвіта, 1917. – (Про часи козацькі на Україні). – ISBN 5-308-01402-7
1013313
  Якімова А. Про українські інвестиції в майбутнє Болгарії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 9 лютого (№ 22). – С. 10


  На пошану Лідії Драгоманової-Шишманової, старшої доньки відомого українського вченого М. Драгоманова і дружини болгарського вченого І. Шишманова - болгарської письменниці, журналістки, театрального і музичного критика, перекладача, громадського діяча. ...
1013314
  Житецький П.Г. Про українські народні думи / П. Житецький. – Київ : Всеукp. Коопеpат. Видавн. Союз. Печатня Видавн. Т-ва "Дpукаpь", 1919. – 115, II с. – Hа звоpоті тит. аpк. пpисвята: Пам"яти Олександpа Олександpовича Котляpевського. – (Всеукpаїнське Коопеpативне Видавнння Союз ; [№] 19)


  В кн. також уpив. з укp. наp. дум, пісень, віpшів, pіздвяних, великод. інтеpмедій та колядки.
1013315
  Щербаківський В. Про українські церкви Київщини // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. Спецвипуск / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 4 : Вадим Щербаківський. – С. 277-284. – ISSN 0131-2685
1013316
  Кавун Л. Про українського Фауста 20-х років ХХ століття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 76-82. – Бібліогр.: С. 82
1013317
  Винницький В.М. Про українську дієслівну парокситонезу // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 40-54. – Бібліогр.: с. 40-51, 53. – ISSN 0027-2833


  У статті з"ясовано час, шляхи і причини виникнення парокситонного наголошування дієслів у 1-ій особі однини теперішнього часу на тлі свідчень інших слов"янських мов, висвітлено його функціонування в українських акцентованих пам"ятках кінця XVI- початку ...
1013318
  Стешенко І.М. Про українську літературну мову / Ів. Стешенко. – Київ : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1912. – 36 с.
1013319
  Козак В. Про українську мову в бухгалтерському обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2012. – № 2. – С. 13-15. – Бібліогр.: 12 назв
1013320
  Тимошик М. Про українську мову в українській церкві // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2012. – № 02 (314), січень. – С. 5. 8
1013321
  Грушевський М.С. Про українську мову і українську школу / Мих. Грушевський ; [Оформл. обкл. В.Г. Кричевського]. – Київ : [Друк. Київ. 2-ої Спілки],, 1912. – 64 с. : іл.
1013322
  Грушевський М.С. Про українську мову і українську школу / Мих. Грушевський. – вид.2-е. – Київ : Друк. Словянська, 1917. – 61, [3] с.
1013323
  Грушевський М.С. Про українську мову і українську школу / М.С. Грушевський. – Київ, 1991. – 43с.
1013324
  Грушевський М.С. Про українську мову й українську справу : Статі й замітки / Мих. Грушевський. – Київ : Друк. П. Барського, 1907. – 23, [8] с. – Бібліогр.: "Історія України" М. Грушевського [перелік томів]: с. [1-3] в кінці кн.
1013325
  Грушевський М.С. Про українську мову й українську справу / Михайло Грушевський ; [за заг. ред. Л. Івшиної ; упоряд.: І. Сюндюков, Н. Тисячна]. – Вид. 2-ге. – Київ : Українська прес-група, 2014. – 79, [1] с. : портр. – Кн. описано за обкл. – (Бібліотека газети "День" "Україна Incognita" ; Серія "Підривна література"). – ISBN 978-966-8152-54-2
1013326
  Гнатишин О. Про українську науку гармонії як систему ідейних здобутків // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр музичної україністики. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 3-30. – ISBN 978-617-640-162-9


  У контексті запроваджуваного у статті системноконцепційного дослідження музикології як конгломерату наукових надбань національної музикознавчої думки важливим є вивчення наукових здобутків у галузі гармонії (акордиці) як «ключової, вузлової, центр. ...
1013327
  Кошиць Олександр Про українську пісню й музику / Кошиць Олександр. – К., 1993. – 47с.
1013328
  Майко В. Про українську присутність / інтерв"ю взяв Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13 лютого (№ 26). – С. 3


  Розмова із заступником міністра закордонних справ України Віктором Майком про триденний державний візит Президента України В. Янкуовича до Туркменистану. В рамках візиту сторони мають намір укласти низку двосторонніх документів, спрямованих на ...
1013329
  Мордухай-Болтовский Про українську та білоруську математичну термінологію в зв"язку з історісю російської. / Мордухай-Болтовский. – Львів, 1930. – 21с.
1013330
  Копаниця Л. Про українську чутливість як духовну і культурну домінанту // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 137-144
1013331
  Чорнолуцька Тетяна Про Україну - або погано, або ніяк // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 17. – ISSN 0130-5212
1013332
  Покровський Про Україну / Покровський, 1935. – с
1013333
  Ленін В.І. Про Україну / В.І. Ленін. – Київ, 1957. – 732с.
1013334
  Куба Л. Про Україну / Л. Куба. – К, 1963. – 227с.
1013335
  Ленін В.І. Про Україну / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України
Т. 1. – 1969. – 720 с.
1013336
  Ленін В.І. Про Україну / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України
Т. 2. – 1969. – 760 с.
1013337
  Ленін В.І. Про Україну / В.І. Ленін. – Київ
1. – 1977. – 631с.
1013338
  Ленін В.І. Про Україну / В.І. Ленін. – Київ
2. – 1977. – 547с.
1013339
   Про Україну і українців : визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 51-52 : Фото
1013340
  Загайна Н. Про Україну, диво калинове і птахів : Рекомендаційний бібліографічний список до 90--річчя від дня народження Д.Г. Білоуса // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2010. – № 4 (91). – С. 103-108
1013341
  Коропецький І.С. Про Україну, економіку і про себе / І.С. Коропецький. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-117-0
Том 4. – 2003. – 200с.
1013342
  Шпиталь І. Про Україну, незалежну від ... Шевченка // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 2/3. – С. 14-24. – ISSN 0208-0710
1013343
  Солдатенко В. Про Україну, революцію, масонство, головного отамана та інших ( міркування на полях нової книги про С. Петлюру ) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 56-62
1013344
  Соловей О. Про Уляна всерйоз і надовго // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 5 грудня (№ 24). – С. 14-15
1013345
  Корсак К.В. Про ультимативну необхідність включення терміну "альтруїзм" в арсенал концептуальних понять освітньо-виховної сфери / К.В. Корсак, Л.Г. Горяна // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 32-35. – Бібліогр.: 6 назв
1013346
  Краснитський С.М. Про умови еквівалентності ймовірносних гауссівських мір, що відповідають однорідним полям із степеневим спектром у випадку різних кореляційних функцій // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 43-51. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі наведено умови еквівалентності (сингулярності) гауссівських мір, що відповідають однорідним випадковим полям, котрі мають однакові математичні сподівання та різні кореляційні функції із спектральними щільностями степеневого типу.
1013347
  Краснитський С.М. Про умови еквівалентності ймовірносних мір, що відповідають однорідним гауссівським випадковим полям з різними спектральними щільностями степеневого типу // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 32-37. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі дається узагальнення деяких попередніх результатів автора щодо умов еквівалентності гауссівських мір, котрі відповідають однорідним випадковим полям з однаковими математичними сподіваннями та різними кореляційними функціями, що мають ...
1013348
  Краснитський С.М. Про умови еквівалентності та сингулярності ймовірносних гауссівських мір, що відповідають однорідним полям із степеневим спектром // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 33-42. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі наведено умови еквівалентності (сингулярності) гауссівських мір, що відповідають однорідним випадковим полям, котрі мають різні середні значення та спільну спектральну щільність степеневого типу.
1013349
  Закревський Д.В. Про умови живлення водоносних горизонтів району Канівських дислокацій та характер водообміну в дислокованих породах // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 46-50 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геології та географії ; № 3, вип 2)
1013350
  Калайда О.Ф. Про умови застосовності методу Д"аламбера розв"язування задачі Коші для рівнянь із двома характеристиками // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – С. 110-111. – ISBN 978-617-7021-27-7
1013351
  Горєв Л.М. Про умови захищеності підземних вод від поверхневих забруднень у межах лівобережжя р.Дніпра // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 10 : Географічні проблеми охорони природи УРСР. – С. 74-78 : Схема. – Бібліогр.: 4 назви
1013352
  Кудін В.І. Про умови збереження властивості оптимальності розв"язку задачі лінійного програмування при змінах в елементах моделі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 244-246. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлено умови збереження оптимальності розв"язку задачі лінійного програмування при збуреннях в елементах обмеження моделі.
1013353
   Про умови оплати праці працівників Українського культурного фонду та Українського інституту книги : постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 881 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 29 листопада (№ 225). – С. 10
1013354
  Пфейфер Г.В. Про умови повноти інтегралів рівнянь з частковими похідними першого порядку : докладено 16/XII 1921 / [доповідь] академіка Г.В. Пфейфера // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – [Б.м. – 12 с.
1013355
  Пфейфер Ю.В. Про умови повноти інтегралів рівнянь з частковими похідними першого порядку : докладено 16/XII 1921
1013356
  Шаров О. Про умови прийому - 2018 / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 жовтня (№ 41/42). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793


  Про основні новації Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2018 році розповідає директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України Олег Шаров.
1013357
  Гевел О. Про умови роботи за сумісництвом // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.68-74. – Бібліогр.: н. – ISSN 0132-1331
1013358
  Данилюк М.О. Про умови створення та функціонування об"єднань співвласників багатоквартирних будинків / М.О. Данилюк, В.М. Мельничук, І.В. Мельничук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 86-92. – ISSN 1562-0905
1013359
  Купраш Р.П. Про умови формування массандрівського акумулятивного рівня (Південний берег Криму) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 113-116. – Бібліогр.: 6 назв
1013360
  Закревський Д.В. Про умови формування хімічного складу підземних вод сарматських відкладів на межиріччі Південний Буг - Інгулець // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 28-32 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 2)
1013361
  Лисенко Ф.О. Про умовини синьої та фаянсової глини в Межигір"ї на Київщині / Ф.О. Лисенко. – С. 103-120
1013362
  Пічкур В.В. Про умову збереження цілісності багатозначної функції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 238-241. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  В статті показано, що при виконанні умови збереження цілісності відносно розширення з неперервності границі образу випливає неперервність відображення.
1013363
  Пічкур В.В. Про умову локальної рівномірності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 202-206. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті означено клас багатозначних відображень, що задовольняють умові локальної рівномірності. Доведено теореми про належність багатозначної функції до такого класу. Ключові слова: багатозначне відображення, локальна рівномірність, багатозначний ...
1013364
  Губеладзе А.К. Про умову стаціонарності складних двійкових ланцюгів Маркова // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 89-90
1013365
  Стрепко В. Про універсальність та адресність допомог за правом соціального забезпечення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 197–202. – (Серія юридична ; Вип. 48)
1013366
  Колінько О.Г. Про універсумне знання як шлях виходу з кризового стану економічної науки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1096. – С. 7-17. – (Серія "Економічна" ; вип. 87). – ISSN 2311-2379
1013367
  Кук В. Про УПА // Гомін України. – Торонто, 2007. – Рік 59, 8 жовтня (№ 38) : Спеціяльне видання. – С. 13
1013368
  Маляренко А.В. Про упередженість як підставу дисциплінарної відповідальності суддів // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 1 (4). – С. 81-89
1013369
   Про упорядкування умов оплати праці окремих бюджетних наукових установ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України : наказ МОНУ від 17 жовтня 2011 № 1202 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 87. – С. 135-136
1013370
   Про упорядкування умов оплати праці працівників Українського центру оцінювання якості освіти та регіональних центрів оцінювання якості освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 р. № 985 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 96, 11 грудня 2015 року. – С. 75-81
1013371
  Паскар А. Про управління обласними радами майном, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ та міст / А. Паскар, В. Польовий // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.49-53. – ISSN 0132-1331
1013372
  Мартинюк П.М. Про урахування наявності в поровій воді розчинених солей при математичному моделюванні консолідації грунтів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 168-174. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  При математичному моделюванні фільтраційної консолідації ґрунтів запропоновано використати рівняння нерозривності рідкої фази, в якому враховується зміна концентрацій солей в поровій воді. Для чисельного розв"язування відповідної одновимірної задачі ...
1013373
  Маркова І.С. Про урок у технології "перевернуте" навчання - ідея проста і сучасна : вкладка С. 1-6 // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 9 (373). – С. 20
1013374
  Вакарчук І. Про усвідомлену віповідальність / розмову вела Т. Козирєва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 березня (№ 42/43). – С. 10


  Відомий учений, викладач і громадський діяч Іван Вакарчук - про "больові точки" освітньої сфери і участь молоді у суспільних змінах.
1013375
  Данилов В. Про усереднення на нескінченних проміжках диференціальних рівнянь з випадковими збуреннями / В. Данилов, В. Іщук, В. Могильова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 70-72. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Для диференціальних рівнянь з випадковою правою частиною отримано аналог 2-ї теореми Боголюбова про усереднення на півосі. In this paper we give the analogous of second Bogolyubov"s theorem on averaging on semi-axis for differential equations with ...
1013376
  Данілов В.Я. Про усереднення систем різницевих рівнянь на осі / В.Я. Данілов, В.В. Могильова, А.М. Ткачук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 49-53. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  В даній роботі, використовуючи метод усереднення, отримано результати про відповідність між точним та усередненим розв"язками системи різницевих рівнянь на осі. In present article the results about accordance between accurate and average solutions of ...
1013377
  Ханенко-Фрізен Наталія Про усні свідчення та продукування значень: українсько-канадські дослідницькі практики // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 11/12 : Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень. – С.109-139. – ISBN 978-966-86-03-42-6
1013378
  Ромовська З.В. Про успадкування особистих немайнових прав громадян // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 90-96. – (Серія права ; № 9)


  В статье рассматривается вопрос о допустимости передачи по наследству личных неимущественных прав граждан. Автор приходит к заключению, что личные неимущественные и не связанные с имущественными права наследоваться не могут. Из личных неимущественных ...
1013379
  Липа О.Л. Про успішну акліматизацію гігантської туї на Україні / О.Л. Липа. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1947. – 6с. – Окр. відбиток з: Доповіді АН УРСР, Відділ сільськогосподарських наук, 1947, №3
1013380
  Шаповалов В. Про усунення порушень чинного законодавства і посилення прокурорського контролю / В. Шаповалов, В. Бугайов // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 12-17.
1013381
   Про утворення військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів та внесення змін у додаток до Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу : постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 р. № 962 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 95, 8 грудня 2015 року. – С. 68-69
1013382
   Про утворення військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів та внесення змін у додаток до Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу : постанова Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 133 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Онищенко Г.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 24, 24 березня 2017 року. – С. 51-52
1013383
   Про утворення державного закладу "Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції гідності" // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 93, 1 грудня 2015 року. – C. 23
1013384
   Про утворення Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки : постанова Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 р. N 786 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 86, 03 листопада 2017 року. – С. 48
1013385
   Про утворення державної наукової установи "Український інститут науково-технічної експертизи та інформації" : постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 р. № 1027 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 100, 25 грудня 2015 року. – С. 143-144
1013386
   Про утворення Державної служби якості освіти України : постанова Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 947 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 13 грудня (№ 235). – С. 4
1013387
   Про утворення державної установи "Державний центр олімпійської підготовки із зимових видів спорту" та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України : постанова Кабінету міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 866 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 23 листопада (№ 221). – С. 4
1013388
   Про утворення державної установи "Український інститут" : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 430-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 54, 11 липня 2017 року. – С. 99
1013389
   Про утворення Ідентифікаційного комітету з питань науки : постанова Кабінету Міністрів України від 6 липня 2016 р. № 410 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 55, 22 липня 2016 року. – С. 25-28
1013390
   Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики : постанова КМУ від 26.11.2014 № 687 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 98, 16 грудня 2014. – С. 20-22
1013391
   Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики : постанова КМУ від 26 листопада 2014 р. № 687 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 9 грудня (№ 229). – С. 21
1013392
   Про утворення кафедр військової підготовки вищих навчальних закладів : постанова КМУ від 11.09.2013 № 666 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 73 ,1 жовтняя 2013 року. – С. 21-22
1013393
   Про утворення комісії з проведення реорганізації Міністерства освіти і науки, молоді та спорту : розпорядження КМУ від 6 березня 2013 р. № 123-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 12 березня (№ 46). – С. 4
1013394
   Про утворення Конкурсної комісії з відбору членів Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 926 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 13 грудня (№ 235). – С. 10
1013395
  Тимофієва Н.К. Про утворення маршрутів у задачі комівояжера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 287-291. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведено, що множина маршрутів у задачі комівояжера складається з підмножин. Маршрути, для яких цільова функція набуває або найбільшого, або найменшого значень можуть знаходитися у різних таких підмножинах.
1013396
   Про утворення Міжвідомчої комісії з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права в Україні : постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітн. 2017 р. № 329 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Україн. правова інформація" ; ред. рада: П.Д. Петренко, Н.І. Севостьянова, Г.В. Онищенко [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 43, 2 червня 2017 року. – С. 12-15
1013397
   Про утворення Міжвідомчої комісії з питань популяризації України у світі : постанова Кабінету Міністрів України від 7 черв. 2017 р. № 467 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 11 липня (№ 126). – С. 8
1013398
   Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти : постанова КМУ від 16 листопада 2011 р. № 1238 // Офіційний вісник України : офіційне видання : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Київ, 2011. – № 94. – С. 124-126
1013399
   Про утворення Навчально-науково-виробничого комплексу "Всеукраїнський науково-навчальний консорціум" : постанова КМУ від 11 липня 2013 р. № 546 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 28 серпня (№ 154). – С. 11
1013400
   Про утворення Науково-дослідного інституту українознавства : розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 № 671-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 61, 8 серпня. – С. 28
1013401
   Про утворення Науково-дослідного центру ракетних військ і артилерії : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. № 1114-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 88, 13 листопада 2015 року. – С. 114
1013402
   Про утворення науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України та внесення змін до структури науково-методичних комісій (підкомісій) сект : наказ Міністерства освіти і науки України від 13 квітня 2017 р. № 592 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 14. – ISSN 2219-5793
1013403
   Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України 15.04.2015 р. №244 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 6, червень. – С. 5-6


  Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти буде створено відповідно до статті 17 Закону України "Про вищу освіту".
1013404
   Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 15 квіт. 2015 р. № 244 // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 6 (131). – С. 106-115. – ISSN 1682-2366
1013405
   Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. № 244 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 36, 15 травня 2015 року. – С. 23
1013406
   Про утворення Національної ради України з питань розвитку науки і технологій : постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 226 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Онищенко Г.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 31, 18 квітня 2017 року. – С. 29-35
1013407
   Про утворення Національної ради України з питань розвитку науки і технологій : постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 № 226 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 5, травень. – C. 36-48
1013408
   Про утворення Національної ради України з питань розвитку науки і технологій: постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 226 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 15 квітня (№ 72). – С. 13-14
1013409
   Про утворення Національної служби здоров"я України // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2016. – № 15 (595). – С. 16-17


  Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про утворення Національної служби здоров"я України".
1013410
   Про утворення Організаційного комітету з підготовки та відзначення 100-річчя Національної академії наук : розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2017 р. № 657-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 27 вересня (№ 181). – С. 10
1013411
   Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення Універсіад України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2017 р. № 858-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 19 грудня (№ 239). – С. 4
1013412
   Про утворення Організаційного комітету та затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Михайла Вербицького та 150-ї річниці першого публічного виконання національного гімну : постанова КМУ від 04.02.2015 № 108 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 23, 31 березня 2015 року. – С. 23-26
1013413
   Про утворення Організаційного комітету та затвердження плану заходів із підготовки та відзначення у 2017 році Дня Гідності та Свободи : розпорядження від 15 листопада 2017 р. № 818-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 21 листопада (№ 219). – С. 10
1013414
  Ніколаєнко Б.О. Про утворення піщаних пасом Житомирського Полісся / Б.О. Ніколаєнко, В.М. Тимофєєв // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 28-32 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1013415
   Про утворення Ради з розвитку інновацій : постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 895 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 29 листопада (№ 225). – С. 12
1013416
   Про Утворення робочої групи з питань розроблення системних пропозицій стосовно удосконалення законодавства щодо порядку застосування мов в Україні та проекту Державної програми всебічного розвитку і функціонування української мови : розпорядження Кабінета Міністрів України від 3 вересня 2012 р. № 671-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої алади України. – Київ, 2012. – 20 вересня (№ 170)
1013417
   Про утворення робочої групи з розроблення нової редакції Закону України "Про інноваційну діяльність" : наказ МОН України від 23.12.2015 р. № 30 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 2, лютий. – С. 59-61
1013418
   Про утворення факультету військово-морських сил Одеської національної морської академії та відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Одеської національної морської академії : постанова КМУ від 04.06.2014 № 163 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 47, 20 червня 2014 року. – С. 60
1013419
   Про уточнення методів розрахунку корпуса річкових суден. – К., 1935. – 172с.
1013420
  Сергійчук В. Про участь азербайджанців у національно-визвольному русі українського народу // Лідер двох епох : азербайджансько-українські відносини через призму життя і діяльності Гейдара Алієва / А. Денисенко, В. Туркевич, Л. Шпаковськи. – Київ : Планета, 2013. – С. 226-231. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 7). – ISBN 966-625-020-9
1013421
  Дешко Л. Про участь Всеукраїнській громадській організації "Асоціація правників України" // Вісник Асоціації правників України / Асоціація правників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 20-22.


  Положення від 12 лютого 2008 року
1013422
  Бузько О .В. Про участь Марії Вязьмітіної в археологічних дослідженнях Середньої Азії (за спогадами і листуванням) // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (23) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 515-526. – ISSN 2227-4952
1013423
  Грачев О.О. Про участь НАН України в розробці наукових основ сталого розвитку України / О.О. Грачев, В.І. Етоков // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 1 (63). – С. 57-73. – ISSN 0374-3896
1013424
  Галас Б. Про участь О. Антеповича у лексикографічній програмі Київської Старої Гроимади // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 18-25. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (30))
1013425
  Пилипенко П. Про участь працівників в управлінні підприємствами, установами і організаціями // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.383-387. – Бібліогр.: 11 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1013426
  Богуш П. Про участь представників різних народностей у Визвольній війні українського народу 1648 - 1654 рр. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 147-150. – ISBN 966-95758-1-8
1013427
  Манукало В.О. Про участь представників України у міжнародних заходах ЮНЕСКО та Всесвітньої метерологічної організації з гідрології та водних ресурсів у 2014 році // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 145-148. – ISSN 2306-5680


  В повідомленні представлені підсумки роботи 21-ї сесії Міжурядової ради Міжнародної програми ЮНЕСКО гідрологічної та другого наради Форуму з гідрології для Регіональної асоціації VI МВО. В сообщении представлены итоги работы 21-й сессии ...
1013428
  Назаренко Р.В. Про фактичне застосування моделі економічного розміру замовлення // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 7 (620). – С. 59-65 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
1013429
  Пагутяк Г. Про фантазії Міносвіти інтегрувати українську літературу у світову // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 лютого (№ 6). – С. 1
1013430
  Святогор О. Про фантазію і послідовність та їх роль в сучасному доказовому процесі // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 99-103.
1013431
  Святогор О. Про фантазію і послідовність та їх роль в сучасному доказовому процесі // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 116-120.
1013432
  Кирилова О. Про Фаулза і Мефістофеля // Критика. – Київ, 2004. – Березень, (число 3). – С. 22-24


  Джон Фаулз - англійський романіст, письменник, есеїст, один із найвідоміших письменників-постмодерністів.
1013433
  Зелінська В.О. Про фауну молюсків нижньотретичних відкладів правобережжя седенього Дніпра між рр. Россю і Домотканню. / В.О. Зелінська, 1957. – C. 39-49
1013434
  Яцко І.Я. Про фауну хребовців з куяльницьких відкладень с.Крижанівки біля м. Одеси / І.Я. Яцко, 1938. – 109-116с.
1013435
  Цегельнюк П.Д. Про фаціальну приуроченість та діагностичні ознаки роду Platystrophia (бранхіоподи) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 3-6. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; Вип. 10)
1013436
  Ричка В.М. Про федеративні засади державно-політичного устрою Київської Русі // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історіі / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 1 : Проблеми давньоруської та середньовічної археологіі. – С. 517-521. – ISBN 978-966-02-5651-4
1013437
  Филатов Л.А. Про Федота-стрельца, удалого молодца / Леонид Филатов. – Москва : АСТ, 2007. – 287с. – ISBN 5-17-032174-0
1013438
  Сірук М. Про феномен Туска // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 25 квітня (№ 72). – С. 10


  Чому виник конфлікт між президентом Європейської Ради і польською владою.
1013439
  Сліпушко О. Про феномен Шевченка - і лірикам, і фізикам / розмову вела Людмила Коханець // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 25 жовтня (№ 200). – С. 9


  "...За ініціативи ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка академіка Леоніда Губерського на виконання Указу Президента України "Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка", ...
1013440
  Поліщук Л.К. Про фізіолого-біохімічні особливості волоських горіхів Молдавії / Л.К. Поліщук. – Окр. відб. з Праць Ботанічного саду ім. акад. О.В.Фоміна. 1962., 1962. – 104-120с.
1013441
  Ткач Л. Про філіжанку, цератку і карафку // Урок української : Науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 15-18.
1013442
  Тарасевич В. Про філософію і методологію фундаментальної економічної науки // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 100-108 : табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1811-3141
1013443
  Лєдніков Є.Є. Про філософське значення "принципу спостережуваності" у науці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 5
1013444
  Самородницький П.Х. Про філософське осмислення зростання евристичної ролі математики на сучасному етапі наукового пізнання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 12
1013445
  Конверський А.Є. Про філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка :від утворення до сучасності // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 12 : Філософський факультет. – С.1-13
1013446
  Попович Мирослав Про філософську культуру країни на ім"я "СРСР" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 : Феномен радянської філософії. – С.5-15. – ISSN 0235-7941
1013447
  Моклячук М.П. Про фільтрацію випадкових полів дискретного аргументу / М.П. Моклячук, Н.Ю. Щестюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 117-122. – (Математика. Механіка ; Вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Знайдено формули для обчислення величини середньоквадратичної похибки та спектральної характеристики оптимальної лінійної оцінки функціоналу А[ксі] від невідомих значень однорідного випадкового поля [ксі](u, [ню]), (u,[іпсилон]) [належить] ZxZ_ за ...
1013448
  Білоусова Н. Про фінансові мости з Піднебесною // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1 жовтня (№ 176). – С. 7


  Україна домовляється з Китаєм про інвестування $ 1,3 мільярдів в оновлення зрошувальної системи.
1013449
  Михальський В.В. Про фінансові та товарні аспекти ринку золота як один із чинників зростання економіки : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 95-102 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1013450
  Баранов В. Про фінансово-економічне становище НСПУ : доповідь голови НСПУ Віктора Баранова на засіданні Ради НСПУ 27.03.2014 // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 3 квітня (№ 14). – С. 5
1013451
  Пасмор Н. Про фонди і не тільки... : до ювілею Наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого / Надія Пасмор, Діна Немашкало // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 3 (45). – С. 42-46. – ISSN 1811-377X


  У листопаді 2014 року Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (м. Харків) відзначає 210-річчя. Разом із університетом свій славетний шлях проходить і Наукова бібліотека. Не одне покоління викладачів і студентів пишається її правовими ...
1013452
  Корнієнко М.Є. Про фононну дискретність теплот кипіяння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 520-533. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлена нелінійно-квантова природа процесу кипіння, який не мас лінійного аналогу. Показано, що кипіння викликається сильним збудженням колективних коливальних мод, їх обертонів або складових тонів. Для багатьох речовин теплоти кипіння в розрахунку ...
1013453
  Савенко Я.М. Про форми відображення в розвитку природи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 9
1013454
  Беляневич О. Про форми захисту прав суб"єктів господарювання // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2007. – № 8 : Захист прав суб"єктів підприємницької діяльності. – С. 62-69.
1013455
  Гінзбург М. Про форми знахідного відмінка в українських фахових текстах // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – № 4. – С. 29-40. – ISSN 1682-3540
1013456
  Сухонос В. Про форми і методи діяльності прокуратури // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.7-14
1013457
  Колб О.Г. Про форми кримінальної відповідальності / О.Г. Колб, З.В. Журавська // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 40-43. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1013458
  Шлепаков М.С. Про форми переході різних країн до соціалізму / М.С. Шлепаков. – К., 1957. – 36с.
1013459
  Єрмолаєв В. Про форму правління та державний режим Гетьманщини часів Б. Хмельницького (до 365-ї річниці Національної революції 1648 р.) / В. Єрмолаєв, О. Петришин // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 4 (71). – С. 75-92. – ISSN 1993-0909
1013460
  Гутаріна К.В. Про формування вищої кваліфікаційної комісії адвокатури // Адвокат : Загальнодержавне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2004. – № 2. – С43-44
1013461
  Грубрін Ю.Л. Про формування давніх денудаційних поверхонь вирівнювання рівнинних (платформених) областей // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 70-76. – Бібліогр.: 14 назв. – (Географія ; Вип. 20)
1013462
  Івченко І. Про формування етноботаніки українськими природознавцями / І. Івченко, М. Федорончук // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 370-378. – ISBN 966-8547-39-X
1013463
  Горох О.П. Про формування засад кримінально-правової політики у сфері звільнення від покарання // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 263-267. – ISBN 978-966-458-403-3
1013464
  Лутай В. Про формування наукових проблем дисертаційної роботи та методологію їх розв язання // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С129.
1013465
  Баїк О.І. Про формування наукової термінології податкового права України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 807 : Юридичні науки. – C. 9-15. – ISSN 0321-0499
1013466
  Дедіков О.І. Про формування підходів до подальшого реформування системи державних фінансів України // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 96-106. – (Економічні науки)
1013467
  Рудишин С.Д. Про формування професійних знань студентів-екологів на засадах біологічної складової // Педагогіка і психологія : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2007. – № 2. – С.111-118.
1013468
  Шишко Л. Про формування професійної культури майбутнього вчителя математики / Л. Шишко, І.Є. Черненко // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 6. – С. 79-84. – ISSN 1998-6939
1013469
  Курбатов С. Про формування рейтингів університетів в Україні // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 3 (64). – С.111-120.


  Концепція формування університетських рейтингів в Україні, яку схвалила вчена рада Інституту вищої освіти АПН України.
1013470
  Шаблій О.І. Про формування системи виробничих зв"язків лісопромислового комплексу Українських Карпат // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4
1013471
  Іванова М.І. Про формування системи економічної безпеки підприємства // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – С. 53-69. – ISSN 2306-546X
1013472
   Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів : Закон України від 20 листопада 2012 р. № 5499-VI // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 1, 15 січня 2013 року. – С. 20-22
1013473
  Бобко А. Про формування у складі державного бюджету України видатків на лісове і мисливське господарство та надходжень від його діяльності : Фінанси. Податки. Кредит // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 11-19 : Рис, табл. – Бібл. 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1013474
  Мазорчук В.С. Про формулу Демазюра для простих модулів без старшої ваги / В.С. Мазорчук, О.М. Хоменко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 25-27. – (Математика. Механіка ; Вип. 1)


  У даній статті ми узагальнюємо формулу Демазюра на прості підфактори узагальнених модулів Верма над алгебрами Лі типу A-D-E. Для алгебри sl(3) ми також знаходимо відповідну фільтрацію Шуберта.
1013475
  Шошанні М. Про формулу поезії // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 2014. – № 6. – С. 106-117. – ISSN 0130-321Х


  Найчастіше спроби визначення, що таке поезія, можемо знайти в формулюваннях самих поетів. Напр., "Поезія - це кращі слова в кращому порядку" (Кольрідж), "Поезія - це те, що вже створено і не може бути виправлено" (Т. де Банвіль), "Поезія - це серце ...
1013476
  Зонтаг Сьюзен Про фотографію = On photography / Зонтаг Сьюзен; Пер.з англ. за ред.П.Таращука. – Київ : Основи, 2002. – 189с. – ISBN 966-500-575-8
1013477
  Шаталов А.А. Про фотохімічне перетворення центрів забарвлення в нагрітих лужно-галоідних кристалах / А.А. Шаталов. – С. 43-50
1013478
   Про фрактальний механізм взаємозв"язку між генезисом, розміром і складом атмосферних аерозолів у районах м. Одеси і Української антарктичної станції / В.Д. Русов, В.Н. Павлович, Р. Іліч, Р. Ячимович, Ю.А. Бондарчук, В.М. Ващенко, О.Т. Міхалусь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 415-427. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджується фрактальний механізм взаємозв"язку між генезисом, розміром і складом атмосферних аерозолів, виміряних в синхронних експериментах на різних географічних широтах, зокрема в районі Одеси (Україна) і в районі Української Антарктичної ...
1013479
  Ленін В.І. Про фракцію прихильників одзовізму і богобудівництва / В.І. Ленін. – Київ, 1954. – 40с.
1013480
  Ленін В.І. Про фракцію прихильників одзовізму і богобудівництва / В.І. Ленін. – Київ, 1980. – 52с.
1013481
  Кондаков Н. Про фрески сходових веж Києво-Софійського собору // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 217-238. – ISSN 2310-3310
1013482
  Кліменко Віталій Про фундаменталізацію фахових технічних дисциплін // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 79-82. – ISSN 1682-2366
1013483
  Носова О. Про фундаментальні причини фінансових криз та життєздатність фінансових ринків у сучасній формі // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (593). – С. 45-55. – ISSN 0131-775Х
1013484
  Басс Д.Я. Про функції сучасної держави // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 5-8. – ISSN 2220-1394
1013485
  Величко А.М. Про функції та місце поняття "соціальний престиж" у соціологіЇ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 74-76. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Присвячено розгляду основних функцій поняття "соціальний престиж" у соціології та його місцю у понятійно-категоріальному апараті соціології. Автор приділяє увагу таким функціям, як операціональна, пізнавальна, світоглядна, нормативна, методологічна, ...
1013486
  Панчишин С. Про функціональний розподіл доходів у різних групах країн наприкінці XX - початку XXI ст. / С. Панчишин, З. Приймак // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 641-649. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
1013487
  Ямчинська Т.І. Про функціональні параметри текстового прототипу рекламних анотацій художніх творів сучасної англомовної прози // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1997. – Вип. 3. – С. 37-42. – (Серія "Філологічні науки")
1013488
  Гладка В. Про функціонально-семантичну кореляцію питальних займенників французької мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 164-170. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
1013489
   Про функціонування державної мови у науковій сфері:(З постанови Головної ради ВАК України від 12 березня 1998р.) // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 1. – С.13
1013490
  Ільченко Ю.В. Про функцію Гріна для диференціального рівняння з запізненням аргументу та необмеженими операторними коефіцієнтами / Ю.В. Ільченко, А.В. Чайковський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 67-70. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Знайдено обмежений на осі розв"язок абстрактного лінійного диференціального рівняння першого порядку зі зсувом аргументу та необмеженими операторними коефіцієнтами спеціального вигляду. Побудовано функцію Гріна для зображення розв"язку. The bounded on ...
1013491
  Ківенко Н.В. Про функцію і відображення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 6
1013492
  Чернін В.М. Про функцію розподілу середньої відносної висоти рельєфу // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 108-114 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв
1013493
  Глухівський Л. Про футбол і інтелектуальну власність // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 9. – Бібліогр.: 11 назв
1013494
  Тимошенко Ю. Про хаос, гармонію і соціальну утопію:Україна - не Африка: "Freitag" Німеччина (20 серпня) // Високий замок. – 2004. - 7 вересня


  [Інтерв"ю з народним депутатом України, лідером БЮТщодо європейського шансу УКраїни]
1013495
  Сидор В. Про характер взаємодії конституційних земельних положень і земельного законодавства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 65-68
1013496
  Ніколаєв М.В. Про характер економічних законів соціалізму / М.В. Ніколаєв. – Київ, 1953. – 36с.
1013497
  Курганський В.М. Про характер залежності інтервального часу [Дельта]Т від глибини доломітизації вапняків / В.М. Курганський, В.В. Храпак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 33-37. – (Геологія ; Вип. 13)


  Наводяться результати експериментальних досліджень та фізичне тлумачення, що доказує наявність "стрибка" на графіку залежності [Дельта]Т = f [CaMg(CO3)2].
1013498
  Чмихов М.О. Про характер культурного впливу Північного Причорномор"я на Кавказ та Передню Азію в неоліті - ранньому енеоліті // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 98-99. – (Історичні науки ; Вип. 27)


  В тезисах выступления обосновывается наличие сильного влияния индоевропейцев Северного Причерноморья на население Передней Азии и Кавказа, в неолите - начале энеолита. Это влияние прослеживается в появлении на Кавказе и Передней азии не позже IV тыс. ...
1013499
  Єрмоленко С. Про характер маркованості деяких функціональних різновидів грамем (futurum у контексті художнього мовлення) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 128-132. – Bibliogr.: Літ.: С. 132; 4 поз. – ISBN 966-7825-79-5
1013500
  Савенко Я.М. Про характер суперечностей в період будівництва комунізму / Я.М. Савенко. – Київ, 1968. – 16с.
1013501
  Цофнас А.Ю. Про характер філософського та фізичного релятивізму // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 22
1013502
  Зельдіч М.В. Про характеристичні форми частково впорядкованих множин з однозв"язним графом Хассе // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 36-44. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються скінченні частково впорядковані множини, (орієнтований) граф Хассе яких не містить обходів (наприклад, є однозв"язним). Для таких множин встановлюється канонічна Z-еквівалентність між характеристичною формою відношення часткового порядку ...
1013503
  Чистілін Д. Про хвильову природу економічних циклів // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 38-46. – ISSN 0131-775Х
1013504
  Павленко Вікторія Про хворобу цивілізації (Інтерв"ю з кандидатом медичних наук Л.Забродською) / Павленко Вікторія, Онищенко Геннадій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 37
1013505
  Тарнані І. Про хижих птахів / І. Тарнані. – Х., 1927. – 19с.
1013506
  Брежнєв Л.І. Про хід виконання рішень XXIII з"їзду і пленумів ЦК КПРС з питань сільського господарства / Л.І. Брежнєв. – К., 1968. – 64с.
1013507
   Про хід вконання постанови Ради Міністів СРСР і ЦК ВКП/б/ від 20 жовтня 1948 р.. – К., 1950. – 16с.
1013508
   Про хід перевірки партійних документів. – К., 1935. – 24с.
1013509
  Локтєв В.М. Про хід підготовки Великої української енциклопедії (стенограма співдоповіді на засіданні Президії НАН України 18 листопада 2015 р.) / В.М. Локтєв, А.М. Киридон // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 94-97. – ISSN 1027-3239


  У співдоповіді порушено важливі питання, пов’язані з реалізацією фундаментального видавничого проекту - підготовки і видання багатотомної Великої української енциклопедії. Цей проект має надзвичайно велике як наукове, так і суспільне значення. Виступ ...
1013510
  Горбачов М.С. Про хід релаізації рішень 17 з"їзду КПРС і завдання по поглибленню перебудови / М.С. Горбачов. – Київ, 1988. – 93 с.
1013511
  Ковтун Г.О. Про хіміків / Г.О.Ковтун. – Київ : Академперіодика, 2006. – 264с. – ISBN 966-360-046-2
1013512
  Каральник С.М. Про хімічне зміщення К-рівнів елементів / С.М. Каральник. – К., 1965. – 3с.
1013513
  Ромась М.І. Про хімічний склад донних відкладів у водних об"ектах районів АЕС // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 497-504 : Табл. – Бібліогр.: 6. – ISBN 966-521-129-3
1013514
  Квасниця І.В. Про хімічний склад самородної міді Волині / І.В. Квасниця, Я.О. Косовський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 15-18. – (Геологія ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Вивчено хімічний склад самородної міді з вендських вулканітів ратненської, бабинської та заболотівської світ ділянки Жиричі, ратненської світи ділянки Рафалівка і більш давніх вендських осадових порід бродівскої світи волинської серії ділянки ...
1013515
  Семінович А. Про хімічні речовини, які небезпечні для людини (зразок уроку з основ здоров"я) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 9. – С. 27-30
1013516
  Гриневецький С. Про хліб і науку // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 7-13 листопада (№ 42). – С. 12


  Написати цю статтю автора спонукала не тільки робота як голови наглядової ради Одеської національної академії харчових технологій, а й багаторічний досвід діяльності як голови Одеської облдержадміністрації і народного депутата України, для якого ...
1013517
  Петкявічус В. Про хліб, кохання та гвинтівку / В. Петкявічус. – К, 1983. – 453 с.
1013518
  Дереч Д.Г. Про хлопця звичайного : повість / Д.Г. Дереч. – Одеса : Маяк, 1967. – 213 с.
1013519
  Ціпов"яз Лариса Про хоку - і весело, і серйозно : конспект уроку за творчістю Мацуо Басьо // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 32-35
1013520
  Лященко П.С. Про холеретичний ефект холецистокініну у собак / П.С. Лященко, С.П. Весельський, Т.Г. Каревіна // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 39-47. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Вивчався вплив холецистокініну на функціональний елемент печінки собак. Встановлено, що гормон в оптимальних дозах змінює як об"ємну швидкість холерезу, так і вміст в жовчі жовчних кислот, холестерину, білірубіну, кальцію і неорганічного фосфору, тобто ...
1013521
  Рильський М.Т. Про хороше в людях / М.Т. Рильський, Ю.К. Смолич. – Київ : Дніпро, 1965. – 174 с.
1013522
  Русяєва А.С. Про храм Партенос - верховної богині Херсонеса Таврійського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (485). – С. 4-16. – ISSN 0130-5247
1013523
  Бардік М.А. Про художнє оновлення Успенського собору Києво-Печерської Лаври в 40-х рр. XIX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 325-334. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325


  Досліджується культурно-історичний аспект оновлення Успенського собору Києво-Печерської Лаври в 40-х рр. ХІХ ст. Уперше на основі архівних матеріалів з’ясовано: було комплексним, передбачало оновлення монументального живопису та поновлення іконостасів. ...
1013524
  Вінкельман Й Й. Про художній ідеал прекрасного / Й Й. Вінкельман, . – Київ, 1990. – 305с.
1013525
  Шамота М. Про художність / М. Шамота. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – К., 1957. – 316с.
1013526
  Білоус Петро Про художність, паралітературу й літературні смаки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 2 (614). – С.89-93. – ISSN 0236-1477


  Критичні роздуми щодо статті Михайла Наєнка "Про помежів"я літератури й паралітератури" ("Слово і Час", № 5 за 2011 рік) щодо трактування літературних явищ
1013527
  Іщук А.О. Про художню манеру Павла Тичини // 8-а Наукова сесія (Київського держ. університету ім. Т.Г.Шевченка) : Тези доповідей: Секція філології. – Київ, 1951. – С. 11-12
1013528
  Шевченко Т. Про художню творчість / Тарас Шевченко. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 378 с.
1013529
  Гейне Г. Про художню творчість / Гейне Г. – Київ, 1988. – 350 с.
1013530
  Кудрич Л.В. Про художньо-виконавські завдання артиста - співака естради // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С. 209-214. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3


  На прикладі Харківської академії культури
1013531
  Лазуткін Д. Про це // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2016. – № 11/12. – С. 108-114. – ISSN 0208-0710
1013532
  Хрієнко М. Про Церкву, яка об"єднує // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 18 червня (№ 102/103)


  Українці у Боснії змогли вижити, зберегти свою мову й духовне обличчя завдяки УГКЦ.
1013533
  Маслійчук В. Про цехові звичаї з фонду Харківської полкової канцелярії (1764) // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 6. – С. 107-112. – ISSN 0869-3595


  Суспільне життя на території України
1013534
  Тарасевич В. Про цивілізаційне вимірювання світової кризи // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 2. – С. 16-22. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1811-3141
1013535
  Тарасевич В. Про цивілізаційні передумови інтеграційної політики України : Наукові дискусії / В. Тарасевич, В. Лебедєва // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 47-54. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
1013536
  Колосок С.І. Про циклічні процеси в Україні // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2014. – С. 87-91. – (Серія "Економіка" ; № 2). – ISSN 1817-9215
1013537
  Будкіна Л.Г. Про циклічність стоку на р. Південний Буг біля с. Олександрівка // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 12-17 : Табл., рис. – (Географії ; Вип. 10)
1013538
  Москаленко К. Про цифрове розповсюдження музичних творів в Україні та США // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 251-253. – ISBN 978-617-7069-14-9
1013539
  Барановський В.Д. Про цифрові методи обчислення площ великих територій / В.Д. Барановський, В.М. Трюхан // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 17-21 : мал., табл. – Бібліогр.: 6 назв
1013540
  Зельдіч М. Про цілочисельну еквівалентність двох форм, асоційованих із сагайдаком // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 39-42. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (34)). – ISSN 1728-3817


  Наведено просте та елементарне доведення канонічної Z - еквівалентності двох цілих квадратичних (відповідно, білінійних) форм, природним чином асоційованих зі скінченним графом (сагайдаком) Г без петель та орієнтованих циклів. Подано застосування цього ...
1013541
  Курчиков Л.Н. Про цінність інформації // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 5
1013542
  Петренко О. Про ціноутворення в умовах монопольного ринку : фінанси. Податки. Кредит / О. Петренко, О. Петренко // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3 (580). – С. 36-43 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1013543
  Сюндюков І. Про ціну життя та смерті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29-30 квітня (№ 75). – С. 8


  Видатний російський письменник-фронтовик Віктор Астаф"єв вірив у те, що жорстока правда про Другу світову війну необхідна людям.
1013544
  Клочек Г. Про час "Х" у реформуванні освіти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 серпня (№ 28). – С. 12


  Отже, настає час "Х" — час реформування змісту освіти. Час особливої відповідальності і, водночас, час з багатьма невідомими. Довго і важко наближалися до нього. Якщо примірятися до Польщі як на найближчого сусіда, то маємо визнати, що ми підійшли до ...
1013545
  Рогова О. Про час виникнення права людини на життя: загальнотеоретичний аналіз // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 198-207
1013546
  Кийков О. Про час заснування першої організації обслуговування чужоземців в Україні // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2011. – № 5/6 (93/94). – С. 112-114. – ISSN 0869-3595
1013547
  Денисенко В. Про час припинення випуску журналу "Киевские епархиальные ведомости" // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.159-160. – ISSN 0869-3595
1013548
  Терещенко О.І. Про час, про себе / О.І. Терещенко ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – 152 с. – (Спогади вчених та вихованців ХДУ). – ISBN 978-966-623-461-5
1013549
  Кочерган М.П. Про час, про себе і людей : спогади / Михайло Кочерган. – Київ : Академія, 2012. – 222, [2] с., [12] арк. фотогр. : портр. – Сер. засн. в 2010 р. – (Унікум). – ISBN 978-966-580-394-2
1013550
  Радзівілл А.Я. Про часовий і просторовий зв"язки міденосності і накопичення бурштину на Волино-Подільській плиті / А.Я. Радзівілл, В.М. Мацуй // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 4. – С. 29-33. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0367-4290
1013551
  Гришанович Т.О. Про часову складність алгоритму розкладання числових графів за допомогою їх кістяків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 83-86. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі описано алгоритм розкладання числового графа за допомогою його кістяків. Зокрема, розглянуто натуральні арифметичні графи з трьома твірними. Проведено оцінку часової складності даного алгоритму. The algorithm of partitioning by means of the ...
1013552
  Китова С. Про часопросторову семантику українського рушника та його орнаменту // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 109-118. – (Філологічні науки)
1013553
  Чечельницький О.А. Про частинні коефіцієнти кореляції числа вимог у системах обслуговування з залежними вхідними потоками / О.А. Чечельницький, О.В. Кучеренко // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2006. – C. 172-175
1013554
  Клюкін О.А. Про частоту походження селів у ярах Кримського Південнобережжя за даними дендрохронології / О.А. Клюкін, Є.А. Ашеров // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 15. – С. 85-90 : Фото. – Бібліогр.: 10 назв
1013555
  Кульчицький С.В. Про чергове засідання Спільної українсько-російської комісії істориків // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (484). – С, 231-232. – ISSN 0130-5247


  12-14 жовтня 2008 р. відбулося чергове засідання Спільної українсько-російської комісії істориків.
1013556
   Про чергові завдання республіканських і обласних газет України. – К., 1948. – 100с.
1013557
  Бай Евгений Про черный день // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 76-78 : фото
1013558
  Косів М. Про честь і ганьбу України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 28 лютого (№ 9). – С. 11
1013559
  Курдюмова О.А. Про честь і гідність радянського робітника / О.А. Курдюмова. – Київ, 1960. – 36с.
1013560
  Перегуда Є.В. Про чинники авторитарних тенденцій еволюції пострадянських режимів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 673-679. – ISSN 1563-3349
1013561
   Про чисельність Збройних Сил України на 2000-2005 роки.7.12.2000 №2128-Ш // Офіційний вісник України : щотижневий збірник актів законодавства / Міністерство юстиції України. – Київ, 2001. – № 1/2, ч. 1. – C.54-55
1013562
   Про чисельність членів Національної академії педагогічних наук України, Національної академії правових наук України та Національної академії мистецтв України : указ Президента України від 19 червня 2013 р. № 337 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 47, 2 липня 2013 року. – С. 24
1013563
  Репецький В.В. Про числа Ньютона для правильних многокутників // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 3. – С. 15-21. – ISSN 1029-4171
1013564
  Швиров В.В. Про число ідеалів кільця верхніх трикутних матриць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 36-40. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі встановлено зв"язок між кількістю ідеалів, що містяться у підкільці Тn(D) кільця Mn(D) всіх квадратних матриць на тілом D, та числами Каталана. Показано використання чисел Каталана у теорії напівланцюгових кілець. Ключові слова: числа ...
1013565
  Бондаренко В.В. Про число класів спряжених елементів групи UТn(k) над скінченним полем, які складаються із елементів порядку 2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 9-16. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті вивчаються класи спряжених елементів груп унітрикутних матриць над полем характеристики 2. Знайдено число тих класів спряжених елементів в групі UTn(k), що складаються із елементів порядку 2, де k - скінченне поле із 2m елементів. Ключові ...
1013566
  Бондар О.П. Про число критичних точок диференційовної функції на многовиді // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 6-9. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1)


  Доведено, що число ізольованих критичних точок диференційованої функції на гладкому компактному зв"язному многовиді без межі не менше сильної категорії многовиду. Тим самим в загальному випадку збільшено відому нижню межу числа критичних точок ...
1013567
  Заторський Р.А. Про число сполучень на мультимножинах // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 42-47. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі виводиться нова формула для обчислення числа сполучень на мультимножинах, яка отримана при допомозі відповідної генератриси та описується ефективний алгоритм і програма на мові Q-BASIC обчислення таких чисел, що узагальнює відомий трикутник ...
1013568
  Заторський Р.А. Про число стандартних таблиць Юнга похилих діаграм // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 24-33. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Використовуючи подання похилої діаграми у вигляді спеціальної трикутної матриці розглядається новий підхід до обчислення числа максимальних ланцюгів між двома розбиттями. При допомозі цього підходу виділено важливий для теорії зображень симетричних ...
1013569
  Мольченко Л.В. Про числовий аналіз дисперсії акустоелектричних хвиль у шарі з планарною віссю симетрії фізичних властивостей / Л.В. Мольченко, В.М. Шульга, О.М. Шульга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 62-67. – (Математика. Механіка ; Вип. 4)


  Аналіз дисперсії нормальних хвиль у шарі спрощується внаслідок незалежності поширення симетричних (планарних) та антисиметричних (згинних) хвиль. Розвивається формалізм гамільтонових систем для лінійних рівнянь електропружності й проронується чисельний ...
1013570
  Башняков О.М. Про числовий метод параметричної оптимізації з використанням функції чутливості в задачі оптимального керування / О.М. Башняков, В.В. Пічкур, О.А. Поліщук // Международная летняя математическая школа памяти В.А. Плотникова : 12-17 сент. 2016 г., г. Одесса, Украина : тезисы докл. / Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Ин-т математики, экономики и механики ; [сост. и отв. ред.: О.Д. Кичмаренко]. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 22-25. – ISBN 978-966-927-171-6
1013571
  Ярославський Є. Про чистку і перевірку членів та кандидатів ВКП (б) / Є. Ярославський. – К, 1929. – 16с.
1013572
  Прусов В. Про чистоту неба над Києвом розповіли у Швеції // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 6


  Результати досліджень, які провели в Україні Є. Галицька та її наукові керівники доцент В.О. Данилевський і професор С.І. Сніжко (географічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка (КНУ)), були представлені на постерній сесії 8-го міжнародного семінару ...
1013573
  Чопик Р. Про читання Франка, або як обійтися без "Коду да Вінчі" // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 8. – С.69-73. – ISSN 0868-4790
1013574
  Гравин С.С. Про чувства добрые / С.С. Гравин. – Пермь, 1967. – 50 с.
1013575
  Леоненко М.М. Про швидкість збіжності до нормального закону розподілів оцінок найменших квадратів коефіцієнтів регресії процесів із сингулярним спектром / М.М. Леоненко, М.М. Шарапов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 60-70. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Знайдена оцінка швидкості збіжності до нормального закону розподілів оцінок найменших квадратів коефіцієнтів лінійної регресії випадкових процесів із сингулярною спектральною щільністю (довгою пам"яттю або спільною залежністю). Показано, що у цьому ...
1013576
  Усар І.Я. Про швидкість збіжності стаціонарних розподілів систем з повторними викликами, керованих пороговими стратегіями / І.Я. Усар, Ю.О. Протопоп, Т.П. Обруч // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 172-175. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1013577
  Масол В.І. Про швидкість зближення розподілу рангу випадкової розрідженої булевої матриці до розподілу Пуассона / В.І. Масол, С.В. Поперешняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 28-41. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті знайдені оцінки швидкості зближення розподілів, вказаних в назві роботи, за умови, що елементи матриці незалежні та не обов"язково однаково розподілені величини, а відношення числа рядків до числа стовпців цієї ж матриці може повільно ...
1013578
  Усар І.Я. Про швидкості збіжності стаціонарних розподілів систем з повторними викликами / І.Я. Усар, І.А. Макушенко, Ю.О. Протопоп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 209-212. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглядаються системи обслуговування з повторними викликами типу M/M/1/N та М/М/1/оо, в яких інтенсивність вхідного потоку залежить від кількості джерел повторних викликів. Розглядається гістерезисна стратегія керування такими системами. ...
1013579
  Соболь В. Про Шевченка та дороги до українсько-польського порозуміння... до 200-ліття Тараса Шевченка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 295-302. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086


  Рецензія на кн.: Козак Стефан. Шевченкознавчі та порівняльні студії. Статті. Розвідки. Лекції / голов. ред. Г. Скрипник; упоряд. Р. Радишевський. Міжнародна асоціація україністів; Міжнародна школа україністики. – К.: Вид-во Інституту мистецтвознавства, ...
1013580
  Шаховский С.М. Про Шевченка. Літ.-критич. зб. / С.М. Шаховский. – Одеса, 1939. – 220с.
1013581
  Яцюк В. Про Шевченківські реліквії у Варшаві // Київська Русь : Літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавництво "Київська Русь". – Київ, 2007. – Кн. 3 : Окупація. – С. 12-21.
1013582
  Гареев З. Про Шекспира / З. Гареев. – М, 1990. – 47с.
1013583
  Ковтун І. Про широту математичних інтересів академіка Михайла Кравчука // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – № 2 (67). – С. 84-88. – ISSN 1562-529Х
1013584
  Романюк В. Про шкідливість державного протекціонізму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 13 вересня (№ 163). – С. 5


  Окуповані території Північного Кіпру як приклад економічного зростання.
1013585
  Тимошеко О. Про школу активного відпочинку спортивно-педагогічну інформатику та інші особливості підготовки майбутніх учителів фізичної культури в сучасному освітньому вимірі // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 13-20 лютого (№ 8). – С. 8
1013586
  Скорик Г.І. Про шляхи активізації інвестиційної діяльності в Україні / Г.І. Скорик, В.В. Барінов // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 180-185


  У статті проаналізовано основні напрямки підвищення ефективності інвестиційної політики держави, шляхи активізації внутрішніх інвестицій та залучення іноземних інвестицій за рахунок покращення роботи фондового ринку. The main wais for improving of the ...
1013587
  Нестеренко О.О. Про шляхи будівництва комунізму в СРСР / О.О. Нестеренко. – К., 1960. – 76с.
1013588
  Козубовський Г.А. Про шляхи надходження празьких грошів до Східної Європи (XIV–XV ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 5 (506). – С. 39-51. – ISSN 0130-5247
1013589
   Про шляхи підвищення ефективності уроків української мови. – Х., 1958. – 32с.
1013590
  Худушин Ф.С. Про шляхи подолання істотних відмінностей між фізичною і розумовою працею. / Ф.С. Худушин. – К., 1959. – 98с.
1013591
  Дульський О. Про шляхи реформування сектора безпеки (правоохоронних органів) України / О. Дульський, І. Присяжнюк // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 61-69
1013592
  Павко А.І. Про шляхи розв"язання проблеми еквівалетності національних учених ступенів у європейському освітньо-науковому просторі // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2007. – № 3/4. – С.31. – ISSN 0868-8117
1013593
  Ярославський Є. Про шостий З"їзд партії / Є. Ярославський. – К, 1937. – 32с.
1013594
  Паславська А. Про штуку перекладання Івана Франка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 59-64. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1013595
  Барабашов М.П. Про штучні супутники Землі / М.П. Барабашов. – Київ, 1958. – 14с.
1013596
  Семенов В.В. Про щільність множин лінійних операторів та білінійних форм, що досягають норми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 255-259. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті поліпшено результат Лінденштраусса про щільність множин лінійних неперервних операторів, які досягають своєї норми. Для рефлексивних банахових просторів Е і F доведено щільність у просторі L2(E,F;R) множини білінійних неперервних відображень, ...
1013597
  Ланецька Т.В. Про що "кричить" Грегор Замза? : урок розвитку мовлення за новелою Ф. Кафки "Перевтілення". 11 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 5. – С. 39-42
1013598
  Котик Ігор Про що "Поезії про ніщо"? : екзистенційний вимір людини в однойменній збірці Юрія Тарнавського // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 4. – С. 50-58. – Бібліогр.: с. 50-52, 54-55, 57-58
1013599
  Котик І. Про що "Поезії про ніщо"? : Екзистенцыйний вимыр людини в одноыменный збырцы Юрыя Тарнавського // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 4. – С. 50-59.
1013600
  Третяк Н. Про що говорить душа? // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 22-23. – ISSN 0868-9644


  Художниця Катерина Косьяненко
1013601
  Третяк Наталія Про що говорить душа? // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 22-23. – ISSN 0868-9644
1013602
  Нельговський Ю.П. Про що говорить каміння / Ю.П. Нельговський. – Київ, 1966. – 40 с.
1013603
  Біленький С. Про що говорять джерела?: (Дo реконструкції бioгрaфiї київськoгo iнтeлeктуaлa пeршoї пoлoвини XIX ст.) // Генеза : філософія, історія, політологія: спецвипуск / Наукове товариство "Гуманітарна колегія". – Київ, 1999. – Філософські, історичні, політолологічні студії 99. – С. 48-54.
1013604
  Стішковська Л.Л. Про що говорять тварини / Л.Л. Стішковська; Пер. з рос.: В.Р.Скомаровського. – Київ : Урожай, 1986. – 168с.
1013605
  Гнидюк М.Я. Про що дзвеніли рейки : докум. повість / М.Я. Гнидюк. – Київ : Молодь, 1968. – 206 с.
1013606
  Мельник О.П. Про що думаєш, сину? : повість / О.П. Мельник. – Київ : Молодь, 1963. – 218 с.
1013607
  Павленко М. Про що забули домовитись "господарники" // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 85-86


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1013608
  Прилюк Д.М. Про що і як писати до газети / Д.М. Прилюк. – К, 1959. – 39с.
1013609
  Антоненко-Давидович Про що і як. / Антоненко-Давидович. – Київ, 1962. – 157с.
1013610
  Кутенев О. Про що мовчала Марієтта Шагінян? Сенсаційні документи про родину Ульянових // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 4 (75) : вересень - жовтень. – С. 52-54
1013611
   Про що мовчали за "круглими столами" / Редакція журналу "ЗЛ" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 2-3
1013612
  Зубрицька М. Про що мовчить Мнемозіна?: спогади С. Пшибишевського про В. Стефаника у контексті новочасної культури пам"яті // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2013. – Вип. 7. – С. 231-239. – ISSN 2309-4389
1013613
  Барилюк А. Про що мріють наші студенти? // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 16 листопада (№ 212). – С. 1, 6
1013614
  Бедзик Юрій Про що не доповідали фюреру : Роман / Бедзик Юрій. – Київ : Варта, 1996. – 364с. – ISBN 5-7707-9274-4
1013615
  Вайтовіч А. Про що не пише "Советская Белоруссия" : інтерв"ю / Аляксандр Вайтовіч ; [інтерв"ю взяла] Жанна Безп"ятчук // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 3 (168). – С. 36-39. – ISSN 1996-1561


  Академік Аляксандр Вайтовіч про масові репресії в Білорусі та зміну курсу Аляксандра Лукашенка.
1013616
  Жулинський М. Про що ночами сюрчав цвіркун? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 лютого (№ 20). – С. 11


  Мандри пам"яті столітнього волинянина. Автор "Століття Якова" Володимир Лис про свій твір.
1013617
  Ільченко Н.В. Про що потрібно пам"ятати користувачам пічного опалення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 27 : фото
1013618
  Медуниця М.М. Про що розмовляють закохані. / М.М. Медуниця. – К, 1990. – 104-232с.
1013619
  Кіслова Вікторія Про що розповідає медична геологія (Інтерв"ю з доктором геолого-мінералогічних, географічних, технічних наук, професором, академіком Г.І.Рудьком / Кіслова Вікторія, Онищенко Геннадій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 39-40 : фото
1013620
  Стрижак О.С. Про що розповідають географічні назви = (Сліди народів на карті УРСР) / О.С. Стрижак. – Київ : Наукова думка, 1967. – 127с.
1013621
  Стріха М. Про що розповідають книжкові дарчі написи? (Декілька нових штрихів до портрета Григорія Кочура) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4 (1059/1060). – С. 217-225. – ISSN 0320-8370
1013622
  Стріха М. Про що розповідають книжкові дарчі написи? (декілька нових штрихів до портрету Григорія Кочура) // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2017. – № 5 (67). – С. 72-77. – ISSN 1819-7329
1013623
  Телегін Д.Я. Про що розповідають кургани / Д.Я. Телегін. – К., 1970. – 20с.
1013624
  Телегін Д.Я. Про що розповідають кургани / Д.Я. Телегін. – К., 1971. – 67с.
1013625
  Телегін Д.Я. Про що розповідають кургани / Д.Я. Телегін. – Київ : Наукова думка, 1971. – 67с.
1013626
  Гаско М.Е. Про що розповідають малюнки Тараса Шевченка. Шевченкознавчі етюди / М.Е. Гаско. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 227 с.
1013627
  Сокол Ігор Про що розповідають прізвища // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 12 (161) : Прощальний випуск !!!. – С. 26-27
1013628
   Про що розповідаютьюні історики. – К., 1963. – 219с.
1013629
  Казанцева Л. Про що розповіла музейна експозиція : до 180-річчя Alma-mater: події і люди // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 4 : фото


  Про випускника нашого університету, одного з двох перших аспірантів проф. С.Д. Чорного Київської університетської астрономічної обсерваторії Миколу Максимовича Остафова (1907-1944), кілька рукописів якого зберігається в Астрономічному музеї. Коротка ...
1013630
  Марцінковський І. Про що розповіла шевченківська медаль // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 25-31 грудня (№ 51). – С. 5


  Нині існує близько 800 шевченківських медалей. Одну з перших виготовив Монетний Двір у Петербурзі, але, оговтавшись, царські чиновники розпорядилися її знищити, лишилося кілька екземплярів. Через політичну цензуру в радянсько-комуністичний період деякі ...
1013631
  Висоцький С.О. Про що розповіли давні стіни / С.О. Висоцький. – Київ, 1978. – 143 с.
1013632
  Кононенко М. Про що свідчать берестяні грамоти Новгорода: правда і домисли // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 11-14. – ISSN 0130-7037
1013633
  Сизоненко В.О. Про що свідчить світовий і вітчизняний досвід фінансування інноваційного розвитку? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 34-39. – Бібліогр.: на 16 пунктів
1013634
  Матящук Л.Є. Про що свідчить узагальнення прапктики вирішення спорів за участю сільськогосподарських підприємств? // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 1. – С.51-54. – ISBN 966-7784-65-7
1013635
  Сизоненко В. Про що свідчить українська модель корпоративного підприємництва : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 3. – С. 29-37. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
1013636
  Тарновський М.Ю. Про що співає жайворонок : повісті / М.Ю. Тарновський. – Львів, 1961. – 116 с.
1013637
  Горболіс А. Про що танцює героїня "Дитячої груді у скрипці" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 7 (679), липень. – С. 52-57. – ISSN 0236-1477
1013638
  Черкасенко С. Про що тирса шелестіла... / С. Черкасенко. – К., 1918. – 82с.
1013639
  Черкасенко С.Ф. Про що тирса шелестіла... : Трагедія / Спиридон Черкасенко. – Київ : [Hаш театp] ; Військова друк. "Герольд", 1918. – 84 с. – Hа тит. аpк.: Пpисвячується велетневі pідноі сцени, Миколі Садовському. – ([Видавництво "Hаш театp"] ; [№ 3])
1013640
  Лозовий В. Про що шумів поліський бір : оповідання / В. Лозовий. – Львів : Каменяр, 1963. – 112 с.
1013641
  Носенко О.Є. Про що шуміли сосни : оповідання / О.Є. Носенко. – Київ : Молодь, 1964. – 255 с.
1013642
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про щорічну премію Президента України "Українська книжка року" : указ Президента України від 14 жовт. 2008 р. № 928/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 10 (147). – С. 3
1013643
   Про щорічну премію Президента України "Українська книжка року" : указ Президента України від 14 жовт. 2008 р. № 928/2008 // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 2 с. обкл.
1013644
  Ткаченко Г.И. Про это самое. / Г.И. Ткаченко. – Петропавловск-Камчатский, 1981. – 39с.
1013645
  Сорочан К.С. Про ювелярів та їхню спеціалізацію у Візантії IV - IX ст. // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2013. – № 1. – С. 85-96. – ISSN 0235-3490
1013646
  Кочин В. Про юридичний статус об"єктів самочинного будівництва в Україні / В. Кочин, А. Овчаренко // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 8 (98). – С. 27-34
1013647
  Клименко О.М. Про юридичні гарантії конституційної відповідальності суб"єктів законодавчої діяльності // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 40-44. – ISSN 2220-1394
1013648
  Коваленко Т. Про юридичні обов"язки власників та користувачів земельних ділянок // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2013. – № 3. – С. 32-36
1013649
  Пилипенко П. Про юридичні факти, що властиві для правовідносин довкілля // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 285-289. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті з"ясовано питання щодо юридичних фактів, які зумовлюють, зміни та припинення правових відносин у сфері довкілля. Подано класифікацію цих фактів та обгрунтовано важливість для вказаних правовідносин фактичних юридичних складів. Зроблено ...
1013650
  Богдан І.А. Про юридичну конструкцію трудового договору // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 54-57
1013651
  Якубівський І. Про юридичну природу договорів між організаціями колективного управління і суб"єктами авторського права та суміжних прав // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 25-31


  У статті досліджена юридична природа договору управління майновими авторськими і (або) суміжними правами на колективній основі. Виявлені особливості договору управління майновими авторськими і (або) суміжними правами на колективній основі як різновиді ...
1013652
  Пастух Ігор Про юридичну природу ліцензування господарської діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 83-85
1013653
  Свида Т.О. Про юридичну силу норм захисту дійсної демократії // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 23-26. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)
1013654
  Ющик О. Про юридичну техніку конституційного визначення судоустрою України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.88-91. – ISSN 0132-1331
1013655
   Про Юрія Збанацького. – К., 1974. – 151с.
1013656
   Про Юрія Збанацького. – К., 1983. – 288с.
1013657
   Про Юрія Смолича. – К., 1980. – 367с.
1013658
  Паламарчук І.К. Про явища реградації грунтів південного степу УРСР // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 5 : Ландшафти України та методи їх дослідження. – С. 104-107 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1013659
  Гундорова Т. Про Явлення Слова : Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація / Т. Гундорова. – Львів : Літопис, 1997. – 299с. – ISBN 966-7007-01-4
1013660
  Поліщук В. Про яке Будище писав Шевченко? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 1-8 травня (№ 18/19). – С. 13
1013661
  Фізер І.М. Про який час ідеться в літературному творі ? // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – Вип. 29 : Літературознавчі студії. – С. 5-7
1013662
  Коршунов Д.А. Про якість - поза реклами // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 15-18. – Бібліогр. в кінці ст.
1013663
  Шулікін Д. Про якість і корупцію // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 15 червня (№ 24). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Результати загальнонаціонального опитування, яке провів Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" та фірма "Юкрейніан соціолоджі сервіс" свідчать, що абсолютна більшість студентів - 87% - вважає важливою проблему вдосконалення вищої освіти, ...
1013664
  Волинський Г. Про якість корпоративного управління : управління економікою: теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (566). – С. 42-49. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
1013665
   Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини. – К., 1998. – 34с.
1013666
  Синиченко О. Про яку воду писав Шевченко? Уроки української лексики // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2004. – № 3. – С. 29-32
1013667
   Про Ярослава Галана. – К., 1987. – 331с.
1013668
  Кульчицький С. Про Ярослава Ісаєвича // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 6 (17) : Безмежне село... – С. 331-335. – ISSN 2078-659X
1013669
  Різун В. Про... медіацінності / розмову вів Вадим Лубчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 лютого (№ 23/24). – С. 25, 29


  Чи готові до сучасних медіавикликів вчорашні випускники журналістських факультетів, в країні під час гібридної війни, яку проти нас розв"язала Росія? Про це "День" розмовляв з д-ром філол. наук, директором Інституту журналістики КНУ імені Тараса ...
1013670
  Фридман Н.П. Проавовое положение таможенных органов в СССР и вопросы гражданского права в их деятельности : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Фридман Н.П.; Всес. юрид. заочный ин-т. – М., 1973. – 22л.
1013671
  Зузульский А.И. Проаганда в комсомольской печати революционных, боевых и трудовых традиций (1971-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Зузульский А.И.; МГУ. – М,, 1978. – 22л.
1013672
  Чорноус Г.О. Проактивне управління соціально-економічними системами на основі інтелектуального аналізу даних : методологія і моделі : монографія / Г.О. Чорноус ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 324-351. – ISBN 978-966-439-738-1
1013673
  Клок О. Проаналізовано основні показники галузі освітнього туризму в Україні // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 1 (179). – С. 5-9


  Визначено, представники яких країн мають вагомий вплив як на туристичну, так і на освітню сферу України. Обґрунтовано, що близькість країни не є вирішальним фактором, що впливає на обрання України як країни для здобуття вищої освіти. З метою визначення ...
1013674
   Проангіогенна дія новосинтезованих сполук-аналогів інгібіторів HIF-1 / Т. Ніколаєнко, Л. Гарманчук, С. Орисик, В. Пехньо // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 85-89. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив новосинтезованих сполук-аналогів інгібіторів HIF-1 на метаболічний та проліферативний статус ендотеліальних клітин. Показано, що син-ізомер проявив пропроліферативну дію та антиапоптичну паралельно з анти-ізомером. Ці ефекти ...
1013675
  Шумилина И.В. Проарабское лобби в США: между политикой и энергетикой // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 4 (544). – С. 18-34. – ISSN 0321-2068


  Считается, что политический и экономический лоббизм во властных структурах США является обычной практикой. Саудовскую Аравию в связи с этим приводят в качестве наиболее яркого примера. Насколько же эффективен в действительности проарабский лоббизм в ...
1013676
  Валентинов А. Проба-96. Судьба литературного поколения // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 4/5. – С. 244-252. – ISSN 1728-8568
1013677
   Проба "Голосу": Розмова М. Рябчука з Марком Робертом Стехом // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2002. – № 3. – С.46-56. – ISSN 0585-8365


  Марк Роберт Стех - сучасний український пись- менник, що 20 років прожив у Польщі, а зараз мешкає в Канаді,- пише свої книги виключно українською мовою і вважає себе українцем
1013678
  Чудний П В. Проба гарту / П В. Чудний, . – К, 1967. – 239с.
1013679
  Лобанов Л.Г. Проба жизнью. / Л.Г. Лобанов. – Киев, 1968. – 56с.
1013680
   Проба личности. – М., 1991. – 445с.
1013681
   Проба на мужество. – М., 1974. – 80с.
1013682
  Вдовіна О. Проба пера: [поезія] // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Квітень (№ 4)


  Під рубрикою проба пера - вірші Олександри Вдовіної.
1013683
  Романцев Р.В. Проба сил / Р.В. Романцев. – М., 1985. – 124с.
1013684
  Павлов И.П. Проба физиологического понимания симптомологии истории / И.П. Павлов. – Ленинград, 1932. – 36с.
1013685
  Гейдеко В. Проба характера : Литературно-критические статьи / В. Гейдеко. – Ставрополь, 1971. – 112 с.
1013686
  Забіла Н.Л. Пробабині казки / Н.Л. Забіла. – Київ, 1978. – 48с.
1013687
  Забіла Н.Л. Пробабині казки. / Н.Л. Забіла. – К, 1978. – 48с.
1013688
  Василенко К.М. Пробабілізм політичних видань України і проблема адекватності відображення фактів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 69-72. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються проблемні питання ідейного та жанрового розвитку політичної журналістики в Україні. Рассмотрены проблемы идейного и жанрового развития политической журналистики в Украине. Problems of ideological and genre development of political ...
1013689
  Брязгунов Ю. Пробатьківщина...Київського університету // Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 2000. – 2 березня. – С. 4


  Кременецький ліцей як основа заснування Київського університету. Про книгу українського наукознавця Павла Штепи "Московство".
1013690
  Тейван-Трейновский Пробация как социально-правовое воздействие на личность с противоправным поведением / Тейван-Трейновский, В.Т. Волков // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 11 (343). – С. 105-112. – ISSN 0132-1625
1013691
  Білоус О.І. Пробації: українське майбутнє чи іноземне запозичення // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 27-30
1013692
  Конопацька О.М. Пробаційна робота з неповнолітніми злочинцями (зарубіжний досвід) / О.М. Конопацька, Ю.О. Матвєєва // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Чернігів, 2014. – № 2 (6). – С. 122-125


  Розглянуто підстави та обставини арешту Тараса Шевченка. Досліджено умови його заслання, вплив цього періоду на життєву і творчу долю митця. "... 1847 року за доносом студента Київського університету Олексія Петрова Кирило-Мефодіївське товариство ...
1013693
  Капленко Т.В. Пробація: українські реалії / Т.В. Капленко, Л.М. Кулик // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 2. – С. 18-20. – ISSN 2312-928X
1013694
  Мороз О. Пробач нам, Гія! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 31 березня - 6 квітня (№ 13). – С. 6
1013695
  Москаленко Леся Пробачити можу все, крім зради та обману / Москаленко Леся, Крамський Влад // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 9. – С. 20-24
1013696
  Іршад Улла Хан Пробачте мені мій гріх о бджоли: із книжки "Тобі мій Боже" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 29-30. – ISSN 0320-8370
1013697
  Гольман И. Пробег : проза: криминальный роман / окончание. Начало в № 4-5, 2012 // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 6. – С. 132-187
1013698
   Пробей чужой номер. – Москва, 1991. – 64с.
1013699
  Демин А.В. Пробелы в налоговом праве и методы их преодоления // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 3. – С. 48-57. – ISSN 0132-0769
1013700
  Голец Г.А. Пробелы в национальном правовом регулировании деятельности субъектов финансового мониторинга // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 4 (55). – С. 13-16. – ISSN 1812-3910


  Статья посвящена актуальному на сегодняшний день вопросу соответствия российского законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, международным стандартам и рассматривает вопросы финансового, административного и ...
1013701
  Лазарев В.В. Пробелы в праве / В.В. Лазарев. – Казань, 1969. – 96с.
1013702
  Лихачев В.Н. Пробелы в современном международном праве / В.Н. Лихачев. – Казань, 1985. – 86с.
1013703
  Бронза Й.Л. Пробелы закона - проблемы адвокатуры. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.10-12
1013704
  Луцишин Г. Пробема національної ідентичності в умовах глобалізації // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2013. – Вип. 25. – С. 166-171
1013705
  Кузьо Т. Пробеми безпеки в небезпечному регіоні // Критика. – Київ, 1999. – Грудень, (число 12). – С. 10-15


  Українсько-російські відносини та роль України в європейській безпеці.
1013706
  Сітніков А. Пробеми вдосконалення системи безоплатної правової допомоги через призму досвіду системи безоплатної правової допомоги провінції Квебек у Канаді // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2015. – № 11 (18), листопад. – С. 21-23
1013707
  Мозгова Н.Г. Пробеми державності в українській духовно-академічній філософії XIX століття // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 495-501. – ISBN 966-628-014-0
1013708
  Архіпова Є.І. Пробеми дослідження Київського Софійського собору та його подвір"я // Слов"яни і Русь: археологія та історія : зб. праць на пошану дійс. члена НАН України Петра Петровича Толочка з нагоди його 75-річчя / НАН України, Ін-т археології ; [відп. ред.: Г.Ю. Івакін]. – Київ : Стародавній Світ, 2013. – С. 28-34. – ISBN 978-966-2608-12-0
1013709
  Позняк Е.В. Пробеми екологічного виховання в Україні: філософсько-правові підходи // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 187-191. – ISBN 978-966-419-269-6
1013710
  Мерніков Г.Л. Пробеми забезпечення економічної безпеки України у контексті трансформації міжнародних організацій безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 386-389
1013711
  Хома В.О. Пробеми імплементації норм європейського законодавства з питань митного забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності / В.О. Хома, Е.С. Молдован // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2015. – № 3 (99). – С. 3-8
1013712
  Слободяник С.С. Пробеми розвитку малого підприємництва в Україні // Теорії мікро-макроекономіки : збірник наукових праць / Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 126-133
1013713
  Зікеєва С.Г. Пробеми розвитку сфери освіти в Україні // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 140-142
1013714
  Загладин Н. Пробемы конфликтности в современном мире // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 6. – С. 90-101. – ISSN 0131-2227
1013715
  Монтень М. Проби / Мішель Монтень; З фран. пер. А. Перепадя. – Київ : Дух і Літера. – ISBN 966-7888-90-8(Т.1)
Кн.1. – 2005. – 365с.
1013716
  Монтень М. Проби / Мішель Монтень; З фрнцузької пер. А. Перепадя. – Київ : Дух і Літера. – ISBN 966-378-025-8(Т.2)
Кн.2. – 2006. – 515с.
1013717
  Монтень М. Проби = Essais / Мішель Монтень ; з фран. пер. Анатоль Перепадя. – Київ : Дух і Літера. – ISBN 966-378-041-X
Кн.3. – 2007. – 383с. – Шифр. дубл. 1 Монт.
1013718
  Монтень М. Проби : вибране / Мішель Монтель ; пер. з фр. А. Перепаді ; [післямова В.Л. Скуратівського ; худож.-оформ. Б.П. Бублик] ; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2012. – 442, [1] с. : іл. – Сер. засн. у 2011 р. – (Бібліотека світової літератури / [редкол. : Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба та ін.]). – ISBN 978-966-03-5105-9
1013719
  Станчев Л. Пробив / Л. Станчев. – София, 1948. – 88с.
1013720
  Сакович В.Н. Пробиотики в лечении аденовирусных конъюнктивитов // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2015. – Т. 3, № 1. – С. 66-71. – ISSN 2309-8147
1013721
  Бойчук Б. Пробираючись крізь сни : поезія // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 214/215. – С. 139-151.
1013722
  Мостович Б.Я. Пробирное искусство / Б.Я. Мостович. – Л, 1928. – 148с.
1013723
  Галилей Г. Пробирных дел мастер / Г. Галилей. – М., 1987. – 272с.
1013724
  Остапченко Д. Пробіотик - профілактика раку стала реальністю / Д. Остапченко, Т. Берегова // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  На сьогодні рак шлунка посідає друге місце в загальній захворюваності на рак. Зусиллями багатьох учених вдалося розкрити механізм розвитку раку шлунка в людей зі зниженою кислотністю. В профілактиці і лікуванні раку активно використовуютья пробіотики - ...
1013725
  Назимок М.М. Пробірний контроль. Експертна оцінка ювелірних виробів з дорогоцінних металів : навчальний посібник [ для студентів вищих навч. закладів ] / М.М. Назимок, О.К. Шликов, Т.М. Артюх ; МОНУ ; Київський нац. торгівельно-економ. ун-т ; Держ. пробірна служба МФ України. – Київ : Воля, 2009. – 248 с. – (Товарознавство). – ISBN 966-8329-39-2
1013726
  Назимок М.М. Пробірний контроль. Методи аналізу дорогоцінних металів : підручник для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямком підгот. "Товарознавство і тогов. підприємництво" / М.М. Назимок, О.Я. Боровиков, Т.М. Артюх ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торгов.-екон. ун-т ; Держ. пробірна служба М-ва фінансів України. – Київ : Воля, 2010. – 367, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 313-316. – (Серія "Товарознавство"). – ISBN 978-966-8569-52-4
1013727
  Драгунская Ксения Пробка : пьеса // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 3. – С. 163-174
1013728
  Правдин Л.Ф. Пробковый дуб и его разведение в СССР. / Л.Ф. Правдин. – М.-Л., 1949. – 268с.
1013729
  Желтов А.М. Проблебы стимулирования труда коллективов промышленных предприятий : Автореф... канд. экон.наук: / Желтов А. М.; МГУ. – М., 1971. – 23л.
1013730
  Буряк С.С. Проблекма характера в современной украинской прозе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Буряк С.С. ; КГ У им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 50 с. – Бібліогр. : с. 49-50
1013731
  Осипов В.Е. Проблем вероятности в физике в ее историческом развитии и философском значении. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Осипов В.Е.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1967. – 22л.
1013732
  Федюкин И. Проблем всего две. Но серьезные. Эффективные вузы охотно ставят в пример. Но кто захочет решить их проблемы? : беседу вела Е. Понарина // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 23 ноября (№ 47)


  "Пути мобилизации научных кадров для модернизации российских университетов” - под таким девизом прошел VI Балтийский образовательный форум (БОФ). Заместитель министра образования и науки РФ И.Федюкин рассказал о развитии научных исследований в ведущих ...
1013733
   Проблем нефтеносности Сибири. – Новосибирск, 1971. – 248с.
1013734
   Проблем радиофизики и радиоэлектроники. – Куйбышев, 1976. – 156с.
1013735
  Яценко Г. Проблем развития логистической инфраструктуры много! // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 2. – С. 30-33 : фото
1013736
   Проблем экологического мониторинга и моделирования экосистем. – Л
6. – 1983. – 245с.
1013737
  Редько О. Проблема "materialiaty" в українській аудиторській практиці // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 2. – С. 42-47 : табл., рис.
1013738
  Коробко М.І. Проблема "альтруїзм-егоїзм" в філософії об"єктивізму Айн Ренд // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С.19-21
1013739
  Колесник А. Проблема "батьки і діти" в контексті єврейського дискурсу в художній прозі Івана Франка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 69-73. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1013740
  Ігнатович О. Проблема "батьки і діти" в новелі "Тестамент" Івана Чендея // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – C. 115-120
1013741
  Чередник Л.А. Проблема "батьків і дітей" у повісті Олеся Гончара "Бригантина" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 158-163. – ISBN 978-966-551-315-5
1013742
  Семенов М.П. Проблема "Большая Волга". / М.П. Семенов, М Гришин. – С., 1933. – 46с.
1013743
  Веселова Н.П. Проблема "важкої дитини" в родині // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.9-14. – (Психологічні науки)
1013744
  Анпеткова-Шарова Проблема "Вакханок" Еврипида : Автореф... канд. филол.наук: 10.641 / Анпеткова-Шарова Г.Г.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 16л.
1013745
  Гончарова О.Е. Проблема "вбрасывания" в социо- и человекомерность систем/конструкцій с иными характеристиками в рамках исследования макросистемы "водитель-автомобиль-среда" // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 15-17
1013746
  Михайленко М.М. Проблема "Великого Дніпра" та її народногосподарське значення / М.М. Михайленко. – Київ, 1957. – 19с.
1013747
  Скрипнюк В.М. Проблема "вибору" виборчої системи: Україна і європейський досвід // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 1 (99). – С. 60-70.
1013748
  Мелещенко О. Проблема "відпливу мозків" у дзеркалі преси / Олександр Мелещенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 179-190. – (Журналістика ; Вип. 3)
1013749
  Захарченко П. Проблема "вірізків" у фокусі земельної реформи за положеннями 19 лютого 1861 р. // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ;. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 238-244.


  Автор статті аналізує Положення 19 лютого 1861 року, що склали зміст земельної реформи та акцентує свою увагу на проблемі так званих "відрізків". The author of this article analyses Statute on February, 19, 1861, that vade maintenance of the landed ...
1013750
  Самолюк Н.М. Проблема "гендерної асиметрії" на ринку праці України / Н.М. Самолюк, Г.М. Юрчик // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць. – Київ, 2013. – № 1 (5). – С. 46-53
1013751
  Абизова Л. Проблема "герменевтично вихованої свідомості" суб"єкта у сучасних гносеологічних схемах політичних і соціокультурних процесів // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Досліджується актуальна соціально-гносеологічна проблема співвідношення науки і політики. Множинність концептуально-теоретичних схем соціальної реальності, котрі конкурують між собою, інтерпретується не як аномалія, а як норма соціального пізнання. ...
1013752
  Бруз В.С. Проблема "гуманітарних інтервенцій": правові аспекти і позиція України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 93-98. – ISBN 966-7196-06-2
1013753
  Голуб О. Проблема "давньоруського періоду" в дослідженні фонетико-фонологфчної історії / О. Голуб, А. Орел, К. Тищенко // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 1. – С. 14-23. – ISSN 2411-6548
1013754
  Яровий О. Проблема "дерогативації", або чи рятує термінологічний "новояз" українську філологію? // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 356-363
1013755
  Гостищев А.К. Проблема "деятельной стороны" у Канта и Фихте : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Гостищев А.К. ; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1971. – 23 с.
1013756
  Дубровский Давид Израилевич Проблема "другого сознания" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 19-28. – Бібліогр.: с. 19, 21, 23-28. – ISSN 0042-8744
1013757
  Глухарев Л.И. Проблема "евродолларов" в условиях кризиса валютной системы капитализма / Л.И. Глухарев. – М, 1973. – 44с.
1013758
  Боснак Д.В. Проблема "единственности события" в архитектонике "ершалаимских" глав романа М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 2. – С. 118-128. – ISSN 0042-8744
1013759
  Субботина Н.Д. Проблема "естественного состояния" в теории Томаса Гоббса и социально-философский анализ категории "естественное" // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 11. – С.88-98. – ISSN 0235-1188
1013760
  Гончаренко В.А. Проблема "життєвого світу" у філософській творчості Едмунда Гуссерля // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 74-76
1013761
  Деркач О.М. Проблема "жіночої долі" як критерій типізації персонажів (на матеріалі оповідань Іво Андрича 20-х - 30-х рр.) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 275-280. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена дослідженню проблеми "жіночої долі" в оповіданнях Іво Андрича 20-х - 30-х років, зокрема - розгляду впливу проблеми на типізацію жіночих персонажів, а також характеристиці основних образів-типів та їх семантичних конфігурацій. Статья ...
1013762
  Строгецкий В.М. Проблема "заимствования" и развитие межкультурных контактов в истории цивилизаций // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 7. – С. 26-32. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматривается проблема возникновения культурных контактов и роли реформ в процессе становления и развития цивилизаций, а также исследуется тема "заимствования" как важный фактор межкультурных взаимоотношений
1013763
  Бобровський П.П. Проблема "зведення" у філософії та біології // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 5
1013764
  Гнатів В. Проблема "зловживання правом" в законодавстві сучасної України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 29-31
1013765
  Мельничук Н. Проблема "злочину" та "покарання" в контексті вчення Анаксимандра // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 80-85. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 11)
1013766
  Тімуш І.С. Проблема "зняття" паралелізму об"єктивістських та суб"єктивістських підходів до праворозуміння // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 12
1013767
  Смолина О.О. Проблема "историчности" культуры православного монашества // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 5-9. – ISBN 978-954-322-848-5
1013768
  Пронкевич О. Проблема "іншого" в інтелектуальному просторі плюралістичної Іспанії // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 7. – С. 142-156. – ISSN 0585-8365
1013769
  Грикун Ю.О. Проблема "іншого" в японській системі суспільної організації та міжкультурної комунікації // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 94-100
1013770
  Данканіч Р.І. Проблема "істини" в контексті співвідношення гуманітарних і природничих наук в філософії Г. Гадамера // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 141-144. – ISSN 2076-1554
1013771
  Попов С.И. Проблема "качества жизни" в современной идеологической борьбе / С.И. Попов. – М., 1977. – 279с.
1013772
  Пащенко М. Проблема "Китежского текста" и "Инония" Есенина // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 2 март-апрель. – С. 9-59. – ISSN 0042-8795
1013773
  Куца О.П. Проблема "Классика и современность" в литературно-критическом творчестве Миколы Бажана : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Куца О.П.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1985. – 16л.
1013774
  П"ятницька І.С. Проблема "композитор-фольклор" у творчій діяльності М.В.Лисенка: етнокультурологічний аспект : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. наук : 17.00.01 / П"ятницька І.С.;. – Київ, 1997. – 22 с.
1013775
  Гнатюк М. Проблема "корпусу" історії української літератури кінця XIX - початку XX ст. // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 58-68. – ISBN 978-966-171-312-2
1013776
  Ильинская Н. Проблема "Литература и христианство" в научной рецепции // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 45. – С. 24-32
1013777
  Курилов Александр Сергеевич Проблема "литературного направления" в русской критике первой трети XIX века : Автореф... канд. филол.наук: 101 / Курилов Александр Сергеевич; АН СССР. Ин-т мировой лит-ры. – М., 1972. – 18л.
1013778
  Кобахидзе Т.Д. Проблема "литературной традиции" в творчестве Т.С.Элиота двадцатых годов. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Кобахидзе Т.Д.; Тбилис. гос. ун-тет. – Тбилиси, 1981. – 28л.
1013779
  Кудрявцев Ю.Г. Проблема "Личность и общество" в мировоззрении Ф.М.Достоевского. : Автореф... Канд.филос.наук: / Кудрявцев Ю.Г.; МГУ. – М, 1967. – 20л.
1013780
  Антонова Г.Н. Проблема "лишнего человека" в творчестве И.С. Тургенева 40-50-х годов 19 века : Автореф... канд. филол.наук: / Антонова Г.Н.;. – Саратов, 1965. – 27л.
1013781
  Погорельцев Владимир Федорович Проблема "лишних людей" в русской литературе XIX века додекабрьского и последекабрьского времени : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Погорельцев Владимир Федорович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1974. – 23л.
1013782
  Демченко М.М. Проблема "людина - середовище" в сучасній філософії / М.М. Демченко, М.М. Сидоренко; Т-во "Знання" УРСР. – Київ, 1985. – 48с. – (Теорія і практика наукового комунізму / Т-во "Знання" УРСР ; № 8 ; Сер. 2)
1013783
  Яцкевич В. Проблема "меж зростання" і системна оптимізація // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 4-11. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1013784
  Панчехина М.Н. Проблема "многомерности" художествеенного слова // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – Вип. 49/50. – С. 99-110. – ISBN 966-72-77-79-8


  У статті досліджується проблема багатовимірності художнього слова у зв"язку із основними категоріями поетики - жанром та стилем.
1013785
  Королев В.К. Проблема "модернизации" человека в философии хозяйства: С.Н. Булгаков и Ю.М. Осипов // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – № 5 (89). – С. 36-46. – ISSN 2073-6118
1013786
  Саган О.В. Проблема "неповнолітності розуму" Гегеля у протидії радикалізму і тероризму в інтернет просторі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 23-24
1013787
  Туришева О.О. Проблема "нормативності" порушення вербальної рамкової конструкції німецького речення // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 215-218. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1013788
  Корогодский Ю.М. Проблема "оккупированных территорий" в 1967-1991 годах // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2002. – № 19/20. – С. 106-113


  Арабо-ізраїльський територіальний конфлікт з 1967 р. по 1991 р.
1013789
  Ситник О.Г. Проблема "оляльковування" в театрі ляльок XX–XXI ст. // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 133-143
1013790
  Корецкий В.М. Проблема "основных прав и обязанностей государств" в международном праве // Избранные труды : в 2-х кн. / В.М. Корецкий. – Киев : Наукова думка, 1989. – Кн. 2. – С. 200-214. – ISBN 5-12-001050-4
1013791
  Ситников Э.М. Проблема "отчуждения" в буржуазной философии и фальсификаторы марксизма / Э.М. Ситников. – М, 1962. – 115с.
1013792
  Ситников Э.М. Проблема "отчуждения" в буржуазной философии и фальсификаторы марксизма. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ситников Э.М.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1962. – 17л.
1013793
  Азарова Ю.О. Проблема "поворота" в философии Мартина Хайдеггера // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1039. – С. 12-35. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 47). – ISSN 2226-0994
1013794
  Червінська О.С. Проблема "податкових ям" при бюджетному відшкодуванні податку на додану вартість в Україні та шляхи її вирішення / О.С. Червінська, І.Б. Альфавіцька // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.1. – С. 351-355. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1013795
  Прокопов Д.Є. Проблема "початку" у філософській думці Г.С. Сковороди // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 43-46. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Пропонується оригінальне бачення вирішення проблеми "початку" Григорієм Сковородою.
1013796
  Забигайло В.К. Проблема "пробелов в праве" : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: / Забигайло В.К.; КГУ. – Киев, 1972. – 13 с.
1013797
  Забигайло В.К. Проблема "пробелов в праве" / В.К. Забигайло. – Киев, 1974. – 135с.
1013798
  Казеин К.И. Проблема "размеров" конъюнктов в русском языку: данные некоторых типов сочинительных конструкций // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2011. – № 4 (июль - август). – С. 46-60. – Библиогр.: Лит.: с. 59-60;. – ISSN 0373-658Х
1013799
  Масненко В.В. Проблема "революційного" характеру Хмельниччини у науковій спадщині М. Грушевського та В. Липинського // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1997. – Вип. 2. – С. 16-24. – (Соціально-гуманітарні науки)
1013800
  Владиченко Л.Д. Проблема "релігійного" та "морального" діалогу: компаративний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 275-276. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1013801
  Кондратик Л. Проблема "Релігія-церква-нація" в соціологічній спадщині діячів українського національного відродження. // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 1 (2). – С. 11-16. – ISSN 2306-3974
1013802
  Натадзе Н.Р. Проблема "ренессанса" в грузинской литературе XII-XIII вв. : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Натадзе Н.Р. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 33 с.
1013803
  Шептицька Т. Проблема "роздвоєності української душі" у поетичних творах "Літературно-наукового вісника" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 190-197
1013804
  Бега М.І. Проблема "розполовинювання" суспільного світу на чоловіче і жіноче // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 80-83. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  В даній статті показана спроба визначити межі громадського і приватного. Проаналізовано зародження демократичних ідей в постмодернізмі та ідеї раннього фемінізму. Прослідковано яким чином відбувається розполовинювання на жіночий і чоловічий світи. ...
1013805
  Тельвак В. Проблема "Росія та Європа" в історіософському дискурсі та історіографічній практиці Михайла Грушевського / В. Тельвак, В. Тельвак // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2016. – Вип. 1. – C. 21-32. – ISSN 2519-058X


  Згадується проф. Університету Св. Володимира Т. Флоринський.
1013806
  Фуркало В. Проблема "Свідомо злочинного або явно неправомірного наказу" у світлі міжнародного права // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1993. – № 1 (2). – С. 37-55


  Про відновлення системи моральних і правових координат, якими повинні керуватисся у своїй діяльності органи державного управління.
1013807
  Емельянова Н.Н. Проблема "слишком человеческого" в нигилистических концепциях Ф. Ницше и С. Франка // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.208-219
1013808
  Логвин М.А. Проблема "Сознание и мозг". / М.А. Логвин. – Москва, 1963. – 48с.
1013809
  Кисельов Ю. Проблема "софійності" в науці та її часопросторовий вимір // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 19-24. – ISSN 2076-1333
1013810
  Жуков В.А. Проблема "спецфондів" та переміщених культурних цінностей // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 89-95
1013811
  Гордезиани Р Проблема "существования" (Dasein) в экзистенциализме, критика фкндаментальной онтологии Хайдеггера) : Автореф... канд. филоснаук: / Гордезиани Р, Ш.; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1969. – 16л.
1013812
  Киселев Л.Л. Проблема "узнавания": аминоацил-тРНК-синтетазы и их взаимодействие с тРНК : Автореф... д-ра биол.наук: 093 / Киселев Л.Л.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1972. – 56л.
1013813
  Колісник К.Е. Проблема "українського сепаратизму" як каталізатор протиріч між владою та суспільством в УСРР (2-га пол. 1920-х - початок 1930-х рр.) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 29-34. – (Історія та географія ; вип. 48)
1013814
  Кузнецов В.И. Проблема "универсалий" в физическом познании / В.И. Кузнецов. – К., 1987. – 169с.
1013815
  Суханов А.Д. Проблема "унитаризации" связей между операторами в представлениях Гейзенберга и взаимодействия / А.Д. Суханов. – К., 1968. – 16с.
1013816
  Бульдович П.В. Проблема "Фрірайдера" як підстава легітимації політичних інститутів // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 17-18
1013817
  Роман Мартинюк Проблема "функціональної недостатності" інституту президента в Україні та шляхи її вирішення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 115-118.
1013818
  Фермен И.П. Проблема "художник и бюргер" в раннем творчестве Томаса Манна (новеллы 90-х годов XIX в., роман "Будденброки"). : Автореф... канд. филолог.наук: 644 / Фермен И.П.; Москов. пед. ин-т. – М., 1969. – 26л.
1013819
  Нехаев Р.В. Проблема "человек и война" в творечестве Ю. Бондарева : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Нехаев Р.В. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1980. – 17 с.
1013820
  Сипко Людмила Михайловна Проблема "человек и природа" в русской советской поэзии 60-70-х годов : Дис... канд. филол.наук: 10.01.02 / Сипко Людмила Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 216л. – Бібліогр.:л.192-216
1013821
  Сипко Л.М. Проблема "Человек и природа" в русской советской поэзии 60-70-х годов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Сипко Л.М.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 18 с.
1013822
  Косенко А.А. Проблема "чистой жертвы" в творчестве Л. Андреева // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 39-41. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-181-7
1013823
  Лавриненко Г. Проблема "широкого" значення фразеологізмів сучасної німецької мови // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 100-105. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1013824
  Какабадзе Зураб Мефодьевич Проблема "экзистенциального кризиса" и трансцендентальная феноменология Эдмунда Гуссерля : Автореф... д-ра философ.наук: / Какабадзе Зураб Мефодьевич; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 31л.
1013825
  Семенова Л.Н. Проблема "южной традиции" в американской критике 60-хгг.20 в. : Автореф... канд.филол.наук: / Семенова Л.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1974. – 25л.
1013826
  Борисюк І.В. Проблема "Я - інший" у романі В. Кожелянка "Конотоп" // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 42-46


  Статтю присвячено аналізу взаємодії "моєї" та "чужої" свідомості у просторі тексту. Особливу увагу приділено репрезентації "чужої" свідомості крізь призму "моєї" точки зору і стереотипів "моєї" рідної культури
1013827
  Абишева А.К. Проблема "Я" в философии и психологии // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2002. – № 6. – С.90-100
1013828
  Гинкул Г.П. Проблема 2000 года. Технологические решения / Г.П. Гинкул, С.Ю. Соловьев, А.Н. Сотникова. – Москва : Нолидж, 1999. – 304с. – ISBN 5-89251-065-4
1013829
   Проблема 2000. Справочная книга руководителя. – Москва : Фиорд, 1999. – 270с. – ISBN 5-206-00584-3
1013830
  Черняк Ю.В. Проблема lis pendens - related aktions та способи її вирішення у законодавстві України // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 61-65.
1013831
  Хильми Г.Ф. Проблема n тел в небесной механике и космогонии / Г.Ф. Хильми. – Москва : Издательство АН СССР, 1951. – 156 с.
1013832
  Арцишевський Р.А. Проблема № 1. Мислителі й філософи про проблему людини // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 5-18. – ISSN 1729-360Х
1013833
  Мороз О.П. Проблема SETI / О.П. Мороз. – М., 1988. – 253с.
1013834
  Шаповал В.В. Проблема абсолютної заповідності: юридичний контекст 2017 // Праці Всеукраїнської науково-практичної конференції "Заповідна справа у Степовій зоні України" : (до 90-річчя від створення Надморських заповідників) : Урзуф, 14-15 берез. 2017 р. / "Заповідна справа у Степовій зоні України", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – Т. 1. – С. 214-220. – (Conservation biology in Ukraine ; вип.2). – ISBN 978-617-7061-41-9
1013835
  Агалецкий П.Н. Проблема абсолютных определений ускорения свободного падения тел и пути ее решения : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Агалецкий П.Н. ; Моск. ордена Ленина гос ун-т им. М.В.Ломоносова. – Ленинград, 1953. – 40 с.
1013836
  Стрелкова А.Ю. Проблема абсолюту у вченні буддійського мислителя Нагарджуни // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 224-226
1013837
  Атаманчук В.П. Проблема абсурду у п"єсі Миколи Куліша "Маклена Граса" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 3-4
1013838
  Микитенко О. Проблема автентичності і мистифікації фольклорного тексту в контексті становлення і розвитку південнослов"янської наукової традиції // Українсько-македонський науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Македонська акад. наук і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 6. – С. 180-190. – ISBN 978-966-02-7146-3
1013839
  Таран Надежда Егоровна Проблема автобиографизма в прозе Михайла Стельмаха 60-70-х годов : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.01.02 / Таран Надежда Егоровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 23л.
1013840
  Таран Надія Єгорівна Проблема автобіографізму у прозі Михайла Стельмаха 60-70-х років. : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.02 / Таран Надія Єгорівна; Київський держ. пед. ін-т. – К., 1990. – 191л. – Бібліогр.:л.175-191
1013841
  Іванова Л. Проблема автократизму та парламентаризму в політичній культурі українського соціуму ( XVIII ст.) // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 49-64. – ISSN 0130-7037
1013842
  Литвин В.В. Проблема автоматизованої розбудови базової онтології / В.В. Литвин, Т.М. Черна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 306-315. – ISSN 0321-0499


  Досліджено задачу автоматизованої розбудови базової онтології. Запропоновано метод, алгоритм і засоби для виділення знань з природомовного тексту. Показано, що такий алгоритм має бути багатоетапним і містити ієрархічну кількарівневу процедуру ...
1013843
  Голубенко І. Проблема автономності та дійсності арбітражного застереження в теорії та на практиці. Тлумачення принципу "автономності" в національних та міжнародних нормативно-правових документах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 214-216. – ISBN 978-617-7069-14-9
1013844
  Тетеріна О. Проблема автоперекладу в українській літературно-критичній думці XIX століття (до питання першовитоків) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (656). – С. 49-56. – ISSN 0236-1477
1013845
  Тетеріна О.Б. Проблема автоперекладу: П. Куліш у контексті світової перекладознавчої думки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 324-332


  У статті розглянуто погляди П. Куліша на проблему самоперекладу. Проаналізовано думки критика про автопереклад як прояв письменницького білінгвізму (які спроектовані як на творчість самого автора, так і на художні спроби інших письменників) у контексті ...
1013846
  Королев С.И. Проблема автора в литературе о Л. Добычине // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 157-162. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1013847
  Гірняк М. Проблема автора в літературознавчих працях Івана Франка: теоретичний аспект // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 125-131. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
1013848
  Иванова Е.М. Проблема автора в мемуарно-автобиографической советской прозе 50-60-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.641 / Иванова Е.М.; МВ и ССО РСФСР. Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 19л.
1013849
  Ломагина М.Ф. Проблема автора в ранних произведениях Достоевского. : Автореф... Канд.филол.наук: 640 / Ломагина М.Ф.; АН СССР. – М, 1972. – 16л.
1013850
  Буланова А.М. Проблема автора в творчествое Ф. М. Достоевского 1860-1870-х гг. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Буланова А. М.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1974. – 20л.
1013851
  Карпа Р. Проблема автора у французькій тематичній критиці // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 41-45. – ISSN 2307-2261
1013852
  Коробкова Н. Проблема автора як міфотворця в українському літературознавстві // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нац. ун. ім. І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2003. – № 12. – С. 55-68. – ISBN 966-587-057
1013853
   Проблема авторства "Слова о полку Ігоревім" (короткі підсумки й перспективи досліджень) // Історико-лінгвістична славістика : вибр. праці / Г.П. Півторак. – Київ : Наукова думка, 2015. – С. 358-369. – ISBN 978-966-00-1476-3
1013854
  Ватченко С.А. Проблема авторства в литературной критике ХХ ст. Грани полемики / С.А. Ватченко, Е.В. Максютенко // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 8–20. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (12)). – ISSN 2226-551X
1013855
  Виноградов В.В. Проблема авторства и теория стилей / В.В. Виноградов. – Москва, 1961. – 614с.
1013856
  Алієва З. Проблема авторства і перекладу "Осені (газета "Кьяшкюль") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 9-13. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті йдеться про особливості грузино-азербайджансько-українських культурних відносин, зокрема про проблему перекладу. Зроблено спробу встановити авторство поезії "Осінь". Досліджено стосунки українця М. Гулака, азербайджанця Дж. Юнсізаде та грузина ...
1013857
  Венгер І. Проблема авторства на телебаченні // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 64-69. – Бібліогр.: Літ.: С. 68-69; 22 поз. – ISSN 2078-1911
1013858
  Левченко-Комісаренко Проблема авторства та авторського статусу в царині гомілетики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 54-59. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
1013859
  Несвіт С. Проблема авторського самовираження у збірці Василя Стуса "Зимові дерева" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 222-230. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
1013860
  Сахарчук Н.Ю. Проблема авторської суб"єктивності в українському літературознавстві // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 132-137. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1013861
  Корсун А.М. Проблема автохтонності європейської мегалітичної традиції // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 110-119
1013862
  Яковенко А.О. Проблема агресії в західній психологічній науці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 76-80. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Проаналізовано основні наукові напрями дослідження агресії як психологічного феномена в західній психологічній науці. Розглянуто зміст поняття "агресія" та її детермінанти.
1013863
  Борисова В. Проблема агресії у дітей підліткового віку // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 58-60
1013864
  Мустафа Адави Проблема агрессивности поведения личности в психоанализе : Дис... канд. психологич.наук: 19.00.01 / Мустафа Адави; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 122л. – Бібліогр.:л.117-122
1013865
  Мустафа А. Проблема агрессивности поведения личности в психоанализе. : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.01 / Мустафа А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 19л.
1013866
  Беленький В.Р. Проблема агро-индустриальных поселений / В.Р. Беленький. – Москва, 1979. – 183с.
1013867
   Проблема адаптации в космической биологии и медицине. – Москва, 1982. – 103с.
1013868
  Дичев Т.Г. Проблема адаптации и здоровья человека / Т.Г. Дичев, К.Е. Тарасов. – Москва, 1976. – 184с.
1013869
  Бокша В.Г. Проблема адаптации и курортное лечение / В.Г. Бокша. – Л, 1983. – 127с.
1013870
  Дубровицкая Т.Д. Проблема адаптации студентов в вузе в условиях смены культурно-образовательной среды / Т.Д. Дубровицкая, А.В. Крылова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 11. – С.77-80. – ISSN 1726-667Х


  Утверждается, что успешная адаптация студентов в вузе обуславливает актуализацию их резервных возможностей и готовность к преодолению различного рода трудностей, с которыми они сталкиваются в процессе обучения. Показано, что одним из пусковых ...
1013871
  Чеботарева О.И. Проблема адаптации учебных заведений для электронного учебника при очно-дистанционном обучении // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 2. – С. 80-83. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются компьютерные обучающие программы, которые стали неотъемлемой частью образовательного процесса в высшей школе. Нередко электронные учебники создаются на основе уже существующих учебно-методических комплексов. Поэтому возникает ...
1013872
  Василенко Л.Г. Проблема адаптації архітектури авангарда в сучасному середовищі Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 41-44. – ISSN 2077-3455
1013873
  Венгринюк Х. Проблема адаптації до середовища як модель творчої реалізації: варіант Наталени Королевої // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 1 (109), січень - лютий. – С. 48-52


  Розкрито спроби Наталени Королевої адаптуватися до різних середовищ, що слугували творчим натхненням для її літературної діяльності. У статті звертаємося до філософських та психологічних праць Е. Фромма, Ю. Крістевої, Н. Макаренка, Н. Пилипенка та ін. ...
1013874
  Дима М.Г. Проблема адаптації німецькомовних лексичних запозичень у системі мови-рецептора // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 42-47. – (Серія "Філологічні науки")
1013875
  Нахабіч М.А. Проблема адаптації студентів до навчання за освітніми стандартами європейських країн // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 302-306. – ISBN 978-966-171-387-0
1013876
  Будко В.В. Проблема адекватности научного познания : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Будко В. В.; МВиССО УССР, Харьк. инженерно-педагог. ин-т. – Харьков, 1991. – 322л. – Бібліогр.:л.312-322
1013877
  Будко В.В. Проблема адекватности научного познания : Автореф... докт. филос.наук: 09.00.01 / Будко В. В.; КУ им. Шевченко. – К., 1992. – 48л.
1013878
  Абдуллаева М.Н. Проблема адекватности отражения на эмпирическом уровне научного познания / М.Н. Абдуллаева ; АН УзССР, Ин-т философии и права им. И.М. Муминова. – Ташкент : Фан, 1982. – 110 с.
1013879
  Мачульская О.И. Проблема адекватности перевода в концепции Поля Рикёра // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 9. – С. 116-126. – ISSN 0235-1188
1013880
  Шевченко А.К. Проблема адекватности понимания художественного произведения : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Шевченко А. К.; АН УССР, Ин-т филос. – К., 1985. – 15л.
1013881
  Рагузіна Л.Ю. Проблема адекватності передачі сленгу в українських перекладах творів Д. Хеммета / Л.Ю. Рагузіна, А.В. Романенко // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2. – С. 140-143
1013882
  Куйбіда Р. Проблема адміністративного договору у доктрині, законодавстві, на практиці // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 76-85. – ISSN 0132-1331
1013883
   Проблема академической недобросовестности и некоторые пути ее решения в высшей школе / В.Н. Фокина, А.В. Слива, Т.Ю. Семенова, А.В. Абрамова // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2012. – № 11. – С. 86-97. – ISSN 1609-4646


  В статье рассмотрена проблема академической недобросовестности (списывание, подсказки и плагиат). Кратко изложена история ее развития в высшем образовании (образовательная недобросовестность) и науке от античных времен до настоящего времени. Показано, ...
1013884
  Гилюн О.В. Проблема академічного шахрайства в студентському середовищі // Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку : Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 25 берез. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – С. 13-15. – ISBN 978-617-7351-11-4
1013885
  Липа О.Л. Проблема акліматизації рослин в світлі вчення І.В.Мічуріна / О.Л. Липа. – К., 1955. – 24с.
1013886
  Боровицька О. Проблема активації архетипних форм психіки індивіда в процесі його ідентифікації (до питання захисних реакцій особистості) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 11-15. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  Продемонстрована феноменологічна спроба дослідження проблеми активації архетипних форм як структуруючих глибинних форм психіки індивіда у момент ідентифікації. Пропонується необхідність уточнення психоаналітичної сутності категорії "ідентифікація" в ...
1013887
  Петунин Олег Викторович Проблема активизации познавательной самостоятельности обучающихся с позиций цивилизационного подхода // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 68-70. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х


  Цель образования на современном этапе - не простая совокупность знаний, умений и навыков, сообщаемых, передаваемых обучаемым, а формирование и развитие у них умений самостоятельно добывать, анализировать и рационально использовать информацию, ...
1013888
  Бондарева Антонина Семеновна Проблема активизации процесса нравственного воспитания подростков в условиях деятельности общеобразовательной школы (на материалах школ Киргизской ССР) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Бондарева Антонина Семеновна; МП Киргизской ССР. Киргизский ин-т пед. – Фрунзе, 1979. – 20л.
1013889
  Иванов А.Ф. Проблема активизации творческой деятельности учителя сельской школы в системе повышения квалификации. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Иванов А.Ф.; Науч.-исслед. ин-тут общей педагогики АПН СССР. – М., 1973. – 24л.
1013890
  Шамова Т.И. Проблема активизации учения школьников. : Автореф... Доктора пед.наук: 13.00.01 / Шамова Т.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1977. – 32л.
1013891
  Афанасенко Л.А. Проблема активізації професійної самоіндентифікації студентів аграрного профілю в умовах професійної підготовки // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 4 (77). – С. 30-35. – ISSN 2304-0629
1013892
  Юрлова Н. Проблема активного відновлення економіки та шляхи її вирішення в різних країнах світу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 46-51
1013893
  Счастная Т.Н. Проблема активности в советской психологии и ее ближайшая предыстория. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Счастная Т.Н.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1972. – 26л.
1013894
  Наумов Ю.К. Проблема активности субъекта в процессе познания : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Наумов Ю.К.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра философии. – М., 1969. – 26л.
1013895
  Пилипчук Віталій Васильович Проблема активності і самостійності учнів у дидактиці загальноосвітньої школи України : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Пилипчук Віталій Васильович; КУ ім. Т.Г. Шевченка. – К, 1994. – 139л. – Бібліогр.:л.111-134
1013896
  Пилипчук Віталій Васильович Проблема активності і самостійності учнів у дидактиці загальноосвітньої школи України (1917-1937 рр.) : Автореф... канд. пед.наук: / Пилипчук Віталій Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 21л.
1013897
  Тимченко Г. Проблема активності суду в цивільному процесі // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.92-96. – ISSN 0132-1331
1013898
  Рогожа М.М. Проблема актуалізації ранньохристиянських цінностей у сучасній культурі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 55-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Присвячено одній з актуальних проблем взаємозв"язку християнства і сучасної культури, а саме питанню використання ранньохристиянських цінностей сьогоденням. Проаналізовано підходи до розв"язання цієї проблеми мислителями ХІХ-ХХ ст.
1013899
  Червінська Т.Г. Проблема актуалізації соціалізаційного потенціалу сучасної сім"ї // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 183-185. – ISBN 978-966-171-387-0
1013900
  Губкин И.М. Проблема Акчагыла в свете новых данных / И.М. Губкин. – Л, 1931. – 38с.
1013901
  Толстикова И.В. Проблема альтруизма в истории философской мысли. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Толстикова И.В.; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос.у н-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1975. – 21л.
1013902
  Хабайлюк В.В. Проблема амбівалентності як чинника розвитку особистості в ранньому юнацькому віці в умовах сім"ї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 58-61. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано проблему амбівалентності як чинника розвитку особистості в ранній юності в умовах сім"ї. Розглянуто сутність поняття амбівалентності, наведено причини та особливості її прояву в сімейних стосунках.
1013903
  Денисов С. Проблема американської політики щодо Російської Федерації у політичних дискусіях в період виборчої кампанії 2008 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 21-22. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  В доповіді розглянуто основні точки зору американського політикуму та експертних кіл на відносини з Росією в контексті виборів 2008 р. В докладе приведены основные точки зрения американського политикума и экспертных кругов касательно отношений с ...
1013904
  Шмидт П.Ю. Проблема анабиоза в ХХ веке / П.Ю. Шмидт, 1937. – 19-29с.
1013905
  Арутюнян М.Г. Проблема аналитического и синтетического и логической эмпиризм : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.03 / Арутюнян М.Г. ; Ереван. ГУ. – Ереван, 1975. – 24 с.
1013906
  Алексюк І.А. Проблема аналізу речень із визначеними дескрипціями, що зазначають референційної невдачі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-8. – (Філософія. Політологія ; Вип. 35)


  Пропонується порівняльний аналіз позицій Фреге, Рассела і Стросона стосовно розв"язку важливої проблеми філософії мови: встановлення значення істинності речень, що містять "пусті" вирази. У центрі уваги - сформульований Расселом класичний ...
1013907
  Кущ Н. Проблема аналітизму прийменникових конструкцій у сучасному мовознавстві // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 146-152. – ISSN 2411-6548
1013908
  Костюк В.М. Проблема аналітичності у природознавстві та логіці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 22
1013909
  Тетяев М.М. Проблема Ангаро-Енисея и ее геологическое содержание / М.М. Тетяев. – Л.-М., 1935. – 23с.
1013910
  Александров И.Г. Проблема Ангары / И.Г. Александров. – Москва-Ленинград, 1931. – 115с
1013911
  Шулик П.Л. Проблема андрогинности и библейские тексты // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 85-86
1013912
   Проблема ансамбля в советской архитектуре. – Москва, 1952. – 104 с.
1013913
  Беженар Александр Сергеевич Проблема антиалкогольного воспитания учащихся старших классо. (На материалах МССР) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Беженар Александр Сергеевич; НИИ общ. проблем воспитания АПН СССР. – М., 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1013914
  Гаузе Г.Ф. Проблема антибиотиков в советской медицине / Г.Ф. Гаузе. – М., 1948. – 20с.
1013915
  Черкас П.П. Проблема антикризового управління підприємством в сучасних умовах господарювання // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 1. – С. 41-44. – ISSN 2226-8820
1013916
  Козерод О. Проблема антисемітизму в сучасній Європі: цивілізаційні виклики // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 120-132. – ISSN 2524-0137
1013917
  Постоловський С.Р. Проблема антитероризму і національна безпека України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 176-183.
1013918
  Кантор В.К. Проблема антихриста как проблема тоталитарного слома европеизма // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 4. – С.16-24. – ISSN 0042-8744


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1013919
  Піддубна С. Проблема антів в науковій спадщині М.Ю. Брайчевського // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 31-32
1013920
  Новикова Т.П. Проблема антонимии в современном французском языке / Т.П. Новикова. – Саратов, 1986. – 33с.
1013921
  Бургарт Т.І. Проблема антропної природи права в позитивному екзистенціалізмі Н. Аббаньяно // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 182-188. – ISSN 0201-7245
1013922
  Турчин М.Б. Проблема антропоцентризму в екологічній етиці // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 80-82
1013923
  Ісаєва М.І. Проблема аперцепції в інтерпретації О. Потебні // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 31-35


  У статті розглянуто потрактування аперцепції у науковій спадщині О.Потебні, з"ясовано, якого розвитку зазнають ідеї мовознавця у працях його наступників, визначено важливість явища аперцепції для сприйняття тексту. В статье рассматривается трактовка ...
1013924
  Рубцов А. Проблема арабської єдності в сучасній політиці на Близькому Сході // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 101-103. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив геополітичних інтересів США на проблему арабської єдності в країнах Перської затоки. In the article influencing geopolitical concerns of USA on a problem of Arabian unity in countries of the Persian Embayment is reviewed.
1013925
  Попов В.А. Проблема Арала и ландшафты дельты Амударьи / В.А. Попов. – Ташкент, 1990. – 108 с.
1013926
   Проблема Аральского моря. – М., 1969. – 176с.
1013927
  Хлистун О.П. Проблема аріїзму в суспільствознавчій літературі // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 210-216
1013928
  Яковенко Юрій Іванович Проблема артефакту в соціології (історико-теоретичний аналіз) : Автореф... доктора соціолог.наук: 22.00.01 / Яковенко Юрій Іванович; НАН України. Ін-тут соціології. – К., 1996. – 58л.
1013929
   Проблема архаимов в связи с переводом средневекового эпоса (По матер. переводов "Витязя в тигровой шкуре", и "Слово о полку Игореве" на англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Жордания С. Д,; Жордания С. Д,; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1970. – 37л.
1013930
  Юхимик Юлия Витальевна Проблема ассоциативности в искусстве : Дис... канд. филос.наук: 09.00.04 / Юхимик Юлия Витальевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 169л. – Бібліогр.:л.160-169
1013931
  Юхимик Юлия Витальевна Проблема ассоциативности в искусстве : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Юхимик Юлия Витальевна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 20л.
1013932
  Дяченко Т. Проблема атрибуції "Слова о полку Ігоревім" в радянській історіографії // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 136-139. – ISBN 978-966-171-893-6
1013933
  Тюптя О.В. Проблема аутоагресивної поведінки особистості у психологічній науці / О.В. Тюптя, Т.А. Ларіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 114-117. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Розглянуто різні наукові підходи до проблеми аутоагресивної поведінки особистості. Наведено позиції представників теорії інстинкту, теорії фрустрації-агресії, когнітивної теорії, а також погляди на природу аутоагресії, зокрема, мотиви аутоагресивної ...
1013934
  Рубель В. Проблема багатозначності назви поетичної збірки "Ман"йошю" та її адекватного розуміння й перекладу європейськими мовами // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  В українській літературі назва поетичної збірки "Ман"йошю" переклада ється як "Збірка десяти тисяч листків". Проте, другий ієрогліф цієї назви позначає поняття "листок" лише у разі читання ha а у читанні y? ієрогліф має абсолютно іншу ...
1013935
  Блинов А. Проблема бедности в России и Украине / А. Блинов, А. Сидорова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 3. – С. 21-23. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISSN 1810-3944
1013936
   Проблема безалкалоидного люпина = Problem of alkaloidless lupin. – Ленинград : Изд-е ин-та растениеводства, 1932. – 63с.
1013937
  Бокал Г.В. Проблема безвідносної повноти внутрішньої необхідності предмету у феноменологічному напрямку філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 54-55. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1013938
  Шваєвська О. Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи. За драмою І. Карпенка-Карого "Сто тисяч" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 12 (693). – C. 11-13. – ISSN 0130-5263
1013939
  Исаева О.Н. Проблема безопасности балканских государств / О.Н. Исаева. – Саратов, 1988. – 106с.
1013940
  Кузнецова А.В. Проблема безопасности в дискурсе о мировом порядке XXI века // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2008. – № 2. – С. 335-339. – ISSN 1607-7334
1013941
  Пивоварова В.С. Проблема безопасности Греции в военно-стратегическом планировании США в начальный период "холодной войны" (1945-1953 гг.) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 26. – С. 92-97. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1013942
  Донцов А.И. Проблема безопасности коммуникативных стратегий / А.И. Донцов, Е.Б. Перелыгина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 24-31. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1013943
  Абуражух М. Проблема безопасности района Персидского залива в межарабских отношениях : дис... канд. ист. наук: 07.00.03 / Абуражух Мухаммед ; М-во Украины, Киев. ун-т, Укр. ин-т междунар. отношений. – Киев, 1993. – 173 л. – Библиогр.: л. 153-173
1013944
  Мухамед А. Проблема безопасности района Персидского залива в межарабских отношениях. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.03 / Мухамед А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 25л.
1013945
  Федуняк Ю. Проблема безпеки кіберпростору: аналіз досвіду США // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 134-136
1013946
  Коппель Олена Арнольдівна Проблема безпеки Перської затоки в 70-ті - 90-ті роки : Автореф... доктора істор.наук: 07.00.02 / Коппель Олена Арнольдівна; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут міжнар. відносин. – К., 1999. – 37с.
1013947
  Дзьобань О.П Проблема безпеки у творчості Томаса Гоббса та Іммануїла Канта: філософсько-правовий аспект / Дзьобань О.П, Размєтаєва Ю.С // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 86. – С. 185-194. – ISSN 0201-7245
1013948
  Гончаренко Н.Н. Проблема безперервного і перервного в теорії еволюції Ч. Дарвіна // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 23
1013949
  Шатан Е.О. Проблема безработицы на Украине / Е.О. Шатан. – Х., 1929. – 144с.
1013950
  Дехтяренко О. Проблема безробіття в Україні // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 10 (242). – С. 44-54. – ISSN 2409-9260
1013951
  Баник О.Б. Проблема безробіття в Україні та шляхи її вирішення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 293-298. – ISSN 0321-0499
1013952
  Янченко Н.В. Проблема безробіття в Україні та шляхи її вирішення / Н.В. Янченко, Л.В. Юрченко // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 168-172. – ISSN 2075-4892
1013953
   Проблема белка. – М-Л, 1934. – 178с.
1013954
  Чукичев И.П. Проблема белка в физиологии : Очерки / И.П. Чукичев. – Москва : Сельхозгиз, 1935. – 189с.
1013955
  Адян С.И. Проблема Бернсайда и тождества в группах / С.И. Адян. – Москва, 1975. – 335 с.
1013956
  Хуцишвили Г.Ш. Проблема бесконечности в свете современной науки / Г.Ш. Хуцишвили. – Тбилиси, 1981. – 152с.
1013957
  Бойко А.Н. Проблема бессознательного в философии и конкpетных науках / А.Н. Бойко. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1978. – 134с.


  У монографії досліджується проблема поетичного ліро-епічного жанру в українській літ-рі першої половини ХІХ ст. Проаналізовані такі поематичні шедеври, як "Гайдамаки", "Сон", "Неофіти", "Марія" - Т.Шевченка; та інш.
1013958
  Бочоришвили А.Т. Проблема бессознательного и психологии / А.Т. Бочоришвили. – Тбилиси, 1961. – 70с.
1013959
  Асылбекова А.А. Проблема билингвальной профессиональной языковой подготовки студентов гуманитарных специальностей в Республике Казахстан / А.А. Асылбекова, С.С. Ахметтаева, Ж.К. Ережепова // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2013. – № 9 (353). – С. 92-96. – ISSN 0132-1625
1013960
  Ершова Софья Яковлевна Проблема биограяического жанра в детской и юношеской литературе : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Ершова Софья Яковлевна; Моск. пед. ин-т. – М., 1977. – 16л.
1013961
  Плюснин Ю.М. Проблема биосоциальной эволюции: Теорет. метод. анализ. / Ю.М. Плюснин. – Новосибирск, 1990. – 237с.
1013962
  Попович О.Б. Проблема бідності у розвинутих країнах // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 3. – С. 60-64.
1013963
  Качмала В. Проблема біженців на Лівобережній Україні під час Першої світової війни // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (400). – С. 97-107. – ISSN 0869-3595
1013964
  Жванко Л.М. Проблема біженців Першої світової війни в контексті українсько-радянських переговорів (1918 р.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 41-52. – (Історія ; Вип. 27)
1013965
  Чала А.Г. Проблема білінгвізму та двомовної освіти в контексті розвитку сучасного світу з огляду на соціолінгвістичні студії Олександра Потебні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 232-235. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1013966
  Сидельникова Л.В. Проблема бінарної опозиції у сучасній гендерній лінгвістиці / Л.В. Сидельникова, Є.О. Кононенко // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 319-324.
1013967
  Хамедова О. Проблема біографічного автора у творчості Б. Антоненка-Давидовича // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 61-70. – ISSN 1728-9572
1013968
  Ядренко М.Й. Проблема Благовеста Сендова про критичні точки многочленів // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 2. – С. 44-45. – ISSN 1029-4171
1013969
  Морозова М.В. Проблема близости поэзии и философии в рамках герменевтического подхода Г.-Г. Гадамера // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 190-191
1013970
  Товстуха П.В. Проблема блоків і угод у період виборчої кампанії до II Державної думи Росії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 19-22. – (Історія ; Вип. 55)


  Аналізується тактика провідних політичних партій в період виборчої кампанії до ІІ Державної думи.
1013971
  Малюх Ю.О. Проблема Бога та теодицеї у теолого-філософській творчості Р. Суінберна // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 156-158
1013972
  Симчич М. Проблема Божого всезнання у контексті аналітичної метафізики часу // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 3 : Аналітична філософія : український досвід. – С. 69-77. – ISSN 0235-7941
1013973
  Орбели Л.А. Проблема боли. / Л.А. Орбели. – М-Л, 1937. – 1-5с.
1013974
  Бошко В.И. Проблема Большого Днепра / В.И. Бошко. – Москва-Ленинград : Гострансиздат, 1934. – 88 с.
1013975
  Шлихтер А.Г. Проблема Большого Днепра в социалистическом строительстве / А.Г. Шлихтер : Партиздат ЦК КП(б)У, 1933. – 52 с.
1013976
  Скляр В. Проблема боротьби з міжнародним тероризмом на національному рівні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 73-76.
1013977
  Блохин Н.Н. Проблема борьбы против рака (состояние и перспективы) / Н.Н. Блохин. – Москва, 1956. – 32 с.
1013978
  Давитая Ф.Ф. Проблема борьбы с градобитием, морозами в субтропиках и некоторыми другими стихийными процессами: Новые аспекты / Ф.Ф. Давитая, К.А. Таваркиладзе. – Тбилиси, 1982. – 220с.
1013979
  Литвинова А.Л. Проблема брака и семьи в немецкой классической философии. : Автореф... Канд.лфилос.наук: / Литвинова А.Л.; Ин-т.философии Ан СССР. – М, 1972. – 15л.
1013980
  Басюк О. Проблема брендингу туристичних територій // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 2 (222). – C. 6-14. – ISSN 2409-9260
1013981
  Шен М. Проблема брожения. / М. Шен. – Л., 1928. – 149с.
1013982
  Дніпровська Є.В. Проблема будування естетичної теорії в контексті американської філософії мистецтва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 32. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1013983
  Пресняков А.З. Проблема будущего Австро-Венгрии в оценках французской интеллектуальной и политической элиты (январь - март 1918 г.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 51-63. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385
1013984
  Березок О.М. Проблема буття Бога у творчості Фоми Аквінського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 69-70. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
1013985
  Гужва О.П. Проблема буття в філософсько-поетичному дискурсі Сковороди // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 32-39. – ISSN 2072-1692
1013986
  Элез Й. Проблема бытия и мышления в философии Людвига Фейербаха / Й. Элез. – М., 1971. – 239с.
1013987
  Дяковський Д.А. Проблема бюджетного відшкодування ПДВ // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 3. – С58-64


  ПДВ
1013988
  Соколов В. Проблема бюрократії в неоконсервативній концепції / В. Соколов, М. Саприкіна // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 175-181.
1013989
  Мельник В.В. Проблема взаємодії людини і суспільства в глобалізованому соціумі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 197-203. – ISSN 2076-1554
1013990
  Булай А.И. Проблема взаимоотношений Ницше и Вагнера // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 110-111
1013991
  Гриб В.В. Проблема взаимосвязи образа и знака / В.В. Гриб. – Минск, 1978. – 166с.
1013992
  Мороз Н. Проблема визначення поняття "права людини на освіту" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 160-162
1013993
  Соболєва К.Ю. Проблема визначення поняття державного управління в науковій літературі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 35-37. – (Державне управління ; вип. 3 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто питання визначення поняття "державного управління" різними авторами. Автором окреслено проблему ототожнювання поняття "державного управління" з поняттям "публічного управління". У статті роз"яснено співвідношення вищезазначених ...
1013994
  Коваленко Т.О. Проблема визначення правової долі земельних ділянок, власники яких померли // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 264. – С. 55-66. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1013995
  Курбатов С. Проблема вимірювання результатів навчання і вдосконалення існуючих систем університетських рейтингів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 2 (65). – С. 18-22. – ISSN 2078-1016
1013996
  Горбунова О.О. Проблема відношення до циган/ромів у наукових працях // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 112-118. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)
1013997
   Проблема відображення компетентностей у освітніх програмах і навчальних планах підготовки магістрів з екології / Т.А. Сафранов, Д.В. Лукашов, З.М. Шелест, А.В. Чугай // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво - 2017 : зб. тез доповідей XХ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю створення екол. ф-ту, м. Харків, 19-22 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 253-254. – ISBN 978-966-285-405-3
1013998
  Аль Шбуль Али Мухамед Проблема водных ресурсов в иордано-израильских отношениях // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 35-43
1013999
  Ермошин В.В. Проблема войны и мира в политико-правовых учениях нового времени / В.В. Ермошин. – М., 1989. – 204с.
1014000
  Жаров А.М. Проблема времени и неопределенность / А.М. Жаров. – Ростов-на-Дону, 1987. – 160 с.
<< На початок(–10)1011101210131014101510161017101810191020(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,