Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1011101210131014101510161017101810191020(+10)В кінець >>
1013001
  Роман М. "...Оригінальне...літературне дослідження" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 2 вересня (№ 17). – С. 14-15


  Лист відгук про видання Михайла Наєнка. Три книги: "Світлана , Вінграновський і "любов моя люба", "Григір і Ніла: тайна-невтайна" та "Катеринопіль чи Калниболота: базар, містечко, Шевченків Тікич і романтична "Ляля".
1013002
  Кіндратець О.М. "Органічність" демократичної та авторитарної моделі модернізації // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 2013. – № 5/8. – С. 33-35. – ISSN 0868-8117
1013003
  Луканин Р.К. "Органон" Аристотеля / Р.К. Луканин. – М., 1984. – 303с.
1013004
  Аскер А. "Оргузнаме" Фазлаллаха Рашид-ад-дина и "Родословная туркмен" Абу-л-гази хана Хивинского об истории огузов // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (347), січень - лютий. – С. 44-48. – ISSN 0130-6936
1013005
   "Орден Святого Пантелеймона": визнання найкращих медиків країни // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (144). – С. 50-51. – ISSN 1729-2344


  Відзнака за професіоналізм та милосердя "Орден Святого Пантелеймона" є громадською, має професійно-фахову спрямованість і присуджується за гуманістичну й благородну діяльність у галузі охорони здоров"я.
1013006
  Іванишин П. "Орієнталізм" Едварда Саїда: критика імперського дискурсу // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 111-115
1013007
   "Орієнтири виборців" - моніторинг реалізації передвиборчих обіцянок народних депутатів у законотворчому процесі (підсумки 4-ї сесії Верховної Ради України 4 скликання) / Г. Асланян, А. Євгеньєва, В. Замніус, Д. Ковриженко, Д. Котляр, С. Панцир. – Київ : Міленіум, 2004. – 106с. – ISBN 966-8063-43-X
1013008
  Лазебна М. "Орієнтуйтесь на потреби ринку праці" // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 27 червня (№ 114). – С. 9
1013009
  Огризко Володимир "Орієнтуючись на конкретику" // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 3-5


  За матеріалами підсумкової прес-конференції "Про зовнішньополітичну діяльність Міністерства закордонних справ України у 2008 році та пріоритетні напрями на 2008 рік.
1013010
  Андрухович Ю. "Орім свій переліг... І сіймо слово" // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 7. – С.2-4
1013011
  Левицький В. "Оркестр у ямі. Сніг..."; "У кипарисній не скринці - тугій готовальні..."; Монумент поетові з позаминулого століття; "Мов марковий альбом, дорогу прогортай..."; З Олександра Кушнера; З узбецької (Гузаль Бегім) // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 153-157
1013012
  Жукова Т. "Орлан" // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2022. – № 103. – С. 105-106


  Есе.
1013013
  Школа І.В. "Орландо" В. Вулф: трансгендерна подорож у світ іншого // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Запоріз. нац. ун-т ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2013. – Вип. 8, ч. 3. – С. 161-169
1013014
  Шестопалов П. "Орловские епархиальные ведомости" о Русско-японской войне 1904 - 1905 гг. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 49-50
1013015
  Швецов Г.К. "Орлы". / Г.К. Швецов. – Минск, 1978. – 159с.
1013016
  Клименко О. "Орнамент бубнівського посуду" як одна з провідних мистецтвознавчих розвідок Єгенії Спаської // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 222-229. – ISSN 2313-8505
1013017
   [Орест Левицький] // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 205. – ISSN 0869-3595
1013018
  Елітіс О. [Орієнтири / Одісей Елітіс. – 13-е вид. – Афіни : Ікарос, 1998. – 152 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-88-3
1013019
   Орга-справочник по вопросам организации и реорганизации предприятий промышленности. – Москва
2. – 1926. – 1108с.
1013020
   Орга-справочник по вопросам организации и реорганизации предприятий промышленности. – Москва
3. – 1927. – 840 с.
1013021
  Гриненко І.О. Органічна будова сільськогосподарського виробництва. / І.О. Гриненко. – К., 1972. – 44с.
1013022
  Сорока П. Органічна глибина простоти, або в ритмі серця // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 5/6. – С. 163-167. – ISSN 0868-4790


  Художник Іван Холоменюк
1013023
  Смола М.Г. Органічна єдність конституційних прав і обов"язків громадян СРСР / М.Г. Смола, Б.А. Пережняк. – К, 1980. – 16с.
1013024
  Сливка С. Органічна єдність системи церковних законів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 865. – С. 129-135. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1013025
  Кресін О.В. Органічна теорія національного права у другій половині XVIII - першій третині ХІХ ст. // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 29. – С. 289-300. – ISSN 0896-2491
1013026
  Верховський В.Н. Органічна хімія / В.Н. Верховський. – Вид. 13-е. – Київ, 1947. – 151с.
1013027
  Цвеєтков Л.О. Органічна хімія / Л.О. Цвеєтков. – Київ, 1954. – 128с.
1013028
  Тюткало І.М. Органічна хімія / І.М. Тюткало. – 2-е вид. – К., 1961. – 204с.
1013029
  Цвєтков Л.О. Органічна хімія / Л.О. Цвєтков. – К., 1963. – 219с.
1013030
  Цвєтков Л.О. Органічна хімія / Л.О. Цвєтков. – 2-е вид., випр. і доп. – К., 1964. – 236с.
1013031
  Маковецький П.С. Органічна хімія / П.С. Маковецький, І.І. Грандберг. – Київ : Вища школа, 1975. – 176 с.
1013032
  Цветков Л.О. Органічна хімія / Л.О. Цветков. – 18-те вид. – Київ, 1987. – 175с.
1013033
  Цветков Л.О. Органічна хімія : Підручник для 10 класу серед. школи / Л.О. Цветков; Л.О. Цвєтков. – 19-е вид., перероб. – Київ : Радянська школа, 1988. – 222 с. : іл.
1013034
  Домбровський А.В. Органічна хімія : Навч. посібник / А.В. Домбровський, В.М. Найдан. – Київ : Вища школа, 1992. – 503с. – ISBN 5-11-002504-5
1013035
  Ластухін Ю.О. Органічна хімія : Підручник для студ.хіміко-техн.спец.вищих техн.закладів освіти / Ю.О. Ластухін, С.А. Воронов. – Львів : Центр Європи, 2000. – 864с. – ISBN 966-7022-19-6
1013036
  Ластухін Ю.О. Органічна хімія : Підручник для студ.хіміко-техн.спец.вищих техн.закладів освіти / Ю.О. Ластухін, С.А. Воронов. – 2-ге вид. – Львів : Центр Європи, 2001. – 864с. – ISBN 966-7022-19-6
1013037
  Кононський О.І. Органічна хімія : Практикум: Навч. посіб. для аграрних навч. закладів Ш-1V рівнів акредитації із спеціальностей "Ветеринарна медицина" / О.І. Кононський. – Київ : Вища школа, 2002. – 247с. – ISBN 966-642-104-6
1013038
  Бобрівник Л.Д. Органічна хімія : (за новою хімічною номенклатурою) : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Бобрівник Л.Д., Руденко В.М., Лезенко Г.О. – Київ : Ірпінь : Перун, 2005. – 544с. – ISBN 966-569-132-5
1013039
  Гупало О.П. Органічна хімія : підручник / О.П. Гупало, О.П. Тушницький. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2010. – 431, [1] с. – Бібліогр.: іл., табл. – ISBN 978-966-346-414-5


  для студентів нехімічних спеціальностей
1013040
  Горічко М.В. Органічна хімія : загальний практикум : навч. посібник для студентів хім. ф-ту / М.В. Горічко, Д.С. Мілохов, О.В. Шабликіна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 195, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 185-189. – ISBN 978-966-933-053-6
1013041
   Органічна хімія : цікаві задачі у бразил. стилі / М-во освіти і науки України, Ін-т післядиплом. пед. освіти Чернів. обл. ; [уклад.]: В.В. Ткач, М.В. Кушнір, Н.М. Сторощук. – Чернівці : Технодрук, 2020. – 150, [2] с. : іл. – На обкл., і тит. арк. уклад. зазнач. як авт. – ISBN 978-617-7611-80-5
1013042
   Органічна хімія в прикладах і задачах. – Київ : Вища школа, 1993. – 192 с.
1013043
  Мархілевіч К.І. Органічна хімія. / К.І. Мархілевіч, К.Р. Чібісов. – Х, 1932. – 148с.
1013044
   Органічна хімія.. – 2-е. – Х.
вип. 1. – 1964. – 16с.
1013045
  Реформатський О.М. Органічна хімія. Короткий початковій курс з додатком практичних вправ. / О.М. Реформатський, 1931. – 178с.
1013046
  Сливка Н.Ю. Органічна хімія. Практикум : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Н.Ю. Сливка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 295, [1]с. : іл. – Бібліогр.: с. 293. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-493-5; 978-966-600-576-5
1013047
  Цвєтков Л.О. Органічна хімія: Підручник для 6-го класу / Л.О. Цвєтков. – 4-е вид. – К., 1972. – 256с.
1013048
  Цвєтков Л.О. Органічна хімія: Підручнк для 10-го класу / Л.О. Цвєтков. – 15-е вид. – Київ : Радянська школа, 1983. – 176 с.
1013049
  Цвєтков Л.О. Органічна хімія: Підручнк для 10-го класу / Л.О. Цвєтков. – К., 1984. – 176с.
1013050
  Лаврук М.М. Органічне агровиробництво в Україні та світі: географічні аспекти // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (85). – С. 66-75. – ISSN 0868-6939
1013051
  Піддубна Д.С. Органічне виробництво - категорія реалізації конституційного положення щодо "якості харчових продуктів" // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 206-207. – ISBN 978-966-7957-18-6
1013052
  Кузняк Б.Я. Органічне виробництво - основа здоров"я людей і природи // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (680). – С. 76-83. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2522-9303
1013053
  Любинський О.І. Органічне виробництво продукції тваринництва // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 131-147. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 2). – ISSN 2309-8074
1013054
  Мельник В.О. Органічне виробництво сільськогосподарської продукції в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 238-241. – ISSN 2219-5521
1013055
  Кундрик В.А. Органічне господарювання Європейського Союзу в XXI столітті // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 375-. – ISBN 978-966-2075-11-3
1013056
  Піддубна Д.С. Органічне господарювання у 2016 році - головний напрям аграрної політики України // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 181-184. – ISBN 978-966-419-269-6
1013057
  Краснова М.В. Органічне землеробство - спосіб правового забезпечення екологічної безпеки природокористування // Міжнародна науково-практична конференція "Правові засади ведення органічного землеробства" : 29-30 верес. 2017 р. / "Правові засади ведення органічного землеробства", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Доміно, 2017. – С. 126-130
1013058
  Поліщук А.Б. Органічне землеробство в Україні: історія та сучасність // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 55-63. – ISSN 0868-6939


  У статті розглянуто історію становлення органічного землеробства в Україні, проаналізовано його сучасний стан і можливості розвитку в нашій державі. Встановлено, що органічне землеробство є перспективним напрямком економіки держави загалом і для ...
1013059
  Пилип Б.А. Органічне овочівництво в Україні: проблеми та перспективи // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – Вип. 2 (12). – С. 24-27. – ISSN 2313-0431
1013060
  Павленко О.П. Органічне природне агровиробництво в системі продовольчої безпеки держави та його фінансове забезпечення / О.П. Павленко, О.Ю. Лещенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3, лютий. – С. 17-24 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1013061
  Сосницька Я. Органічне сільське господарство та його розвиток в Україні: суспільно-географічні аспекти / Я. Сосницька, Ю. Суровцова, О. Цуз // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 68-72 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (339)). – ISSN 1729-360Х
1013062
  Потапенко В.Т. Органічне сільське господарство як чинник економічної безпеки / В.Т. Потапенко, О.М. Потапенко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 58-65. – ISSN 2221-1055
1013063
   Органічне сільськогосподарське виробництво в Україні: правові засади ведення : монографія / [Н.О. Багай, О.Г. Бондар, Н.С. Гавриш та ін.]. – Харків : Юрайт, 2020. – 307, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 7-8. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7450-13-8
1013064
  Голян В.А. Органічне сільськогосподарське виробництво в умовах децентралізації: фінансове та інституціональне забезпечення / В.А. Голян, Ю.Б. Заставний, Т.С. Миклуш // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 19, жовтень. – С. 23-30. – ISSN 2306-6792
1013065
  Заставний Ю.Б. Органічне сільськогосподарське виробництво як пріоритетний напрям розвитку сільських домогосподарств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, квітень. – С. 125-132 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
1013066
  Тележенко Л.М. Органічне харчування / Л.М. Тележенко, С.Л. Колесніченко, Я.Г. Верхівкер // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 1 (76), січень - лютий. – С. 20-21 : фото, рис. – Бібліогр.: 3 назв
1013067
  Ковалевський А.К. Органічний відпад в дібровах лісостепу України : Дис... канд. біолог.наук: / Ковалевський А.К.; Ан УРСР. Ін-т лісівництва. – К, 1952. – 223л. – Бібліогр.:л.214-223
1013068
  Глубіш П.А. Органічний синтез : Посіб.для вчителів / П.А. Глубіш; Мін-во осв.Укра ни.Ін-т змісту і методів навчання.Держ.Академія легко пром-ті Укра ни. – Київ : ІЗМH. – ISBN 5-7763-9590-9
Ч.1. – 1997. – 320с.
1013069
  Глубіш П.А. Органічний синтез : Навчальний посібник / П.А. Глубіш; МОУ. – Київ : ІЗМН. – ISBN 5-7763-9590-9
Ч.2. – 1997. – 220с.
1013070
  Маковецкий П.С. і Маковецький Ю.П. Органічний синтез на основі нафти, газу та вугілля / П.С. і Маковецький Ю.П. Маковецкий. – К., 1972. – 48с.
1013071
  Дрозд І.П. Органічні відходи і екологічна безпека: пошук оптимальних шляхів вирішення проблеми / І.П. Дрозд, В.І. Скляренко, А.В. Гулий // Екологія і ресурси : збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України; Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 45-55.
1013072
  Мерленко М І. Органічні добрива, виготовлені на основі сапропелю, та іх вплив на родючість дерново-підзолістого грунту і продуктивність сільскогосподарських культур в умовах Західного Полісся України : Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.00.04 / Мерленко І.М. ; Укр. Акад. аграрн. наук. – Харків, 1985. – 16 с.
1013073
  Кириченко О.М. Органічні закони: поняття та ознаки, їх місце в системі джерел права України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 24-32.
1013074
  Литвиненко Л.М. Органічні каталізатори / Л.М. Литвиненко, В.А. Савьолова. – Київ : Знання, 1979. – 64 с.
1013075
  Буданский С.В. Органічні кристали для сцинтиляційної техніки : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.01 / Буданский С. В.; НАН України, Наук.техн. концерн "Ін-т монокристалів". – Х., 1999. – 18л.
1013076
  Бойко О.В. Органічні оптичні сенсори фізичних величин / О.В. Бойко, З.Ю. Готра, А.В. Фечан // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – № 915. – С. 56-65. – (Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації). – ISSN 0321-0499
1013077
  Пилипенко А.Т. Органічні реактиви в неорганічному аналізі / А.Т. Пилипенко. – Київ : Вища школа, 1972. – 216 с.
1013078
  Косінова О. Органічність взаємодії мистецтв у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 165-171


  У статті розглядається творчість Тараса Шевченка - поета, художника, музиканта, фольклориста-етнографа, археолога, історика. У центрі уваги - синтез літературного, музичного та образотворчого мистецтв у поетичних та прозових творах автора. В статье ...
1013079
  Кузьміна І. Органічність функціонування музичного аспекту в поетичній творчості Павла Тичини / І. Кузьміна, Ю. Коляда // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 5 (184), жовтень. – С. 122-125. – ISSN 2308-4634
1013080
  Німилович О. Органна музика у творчості Володимира Губи // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 6 (204), червень. – С. 144-151. – ISSN 2308-4634
1013081
  Ройзман Л.И. Органная культура Эстонии / Л.И. Ройзман. – Москва : Музгиз, 1960. – 88 с.
1013082
  Хрієнко Микола Органний акорд Кунаширу : дива заморські // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 116-117 : Фото
1013083
  Иржанов С.Д. Органные культуры в вирусологических исследованиях / С.Д. Иржанов, Я.Е. Хесин. – Москва : Медицина, 1977. – 160 с. : ил.
1013084
  Тухсанов Э. Органо-минеральное удобрение на основе аммонизации выветрелых углей и суперфосфата (гумофос) : Автореф... канд. хим.наук: / Тухсанов Э.; АН УзССР. Объединен. учен. совет по химии и химич. технологии. – Ташкент, 1967. – 22л.
1013085
  Тюлин А.Ф. Органо-минеральные коллоиды в почве, их генезис и значение для корневого питания высших растений. / А.Ф. Тюлин. – Москва : АН СССР, 1958. – 52 с.
1013086
  Слісенко О.В. Органо-неорганічні гідрогелі: синтез, властивості, перспективи використання // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 3/4, март - апрель. – С. 71-85. – ISSN 0041-6045
1013087
   Органо-неорганічні композити на основі ізоціанатів та силікату натрію з добавками уретанвмісного олігомеру / В.Л. Будзінська, С.С. Іщенко, Є.В. Лебедєв, В.В. Мужев // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 1/2. – С. 60-65. – Библиогр.: с. 65. – ISSN 0041-6045
1013088
   Органо-неорганічні композиційні структури типу ядро-оболонка на основі феромагнітних наночасток манганіту [хімічна формула] / Ю.Ю. Шлапа, С.О. Солопан, Є.В. Одинець, А.Г. Білоус // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2015. – Т. 81, № 11/12 ноябрь - декабрь. – С. 99-103. – ISSN 0041-6045
1013089
  Абдуллаева Т.М. Органогенез изолированных листьев и возможности его регулирования : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 101 / Абдуллаева Т.М. ; Дагест. гос. ун-т. – Махачкала, 1969. – 18 с.
1013090
  Огар В. Органогенні споруди карбону Донецького басейну та деякі особливості їх формування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 10-14. – (Геологія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Описано різновікові органогенні споруди карбону Донецького басейну. Порівняно їх палеотектонічну позицію у Донецькому басейні та в деяких регіонах Європи і Північної Америки. Розглянуто дві основні моделі, які пояснюють виникнення та розвиток ...
1013091
  Лупачев А.В. Органогенные надмерзлотно-аккумулятивные горизонты криоземов тундр севера Якутии / А.В. Лупачев, С.В. Губин // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 57-68 : табл., рис. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 0032-180Х
1013092
   Органогенные постройки девона Белоруссии. – Минск, 1984. – 236с.
1013093
  Болгова Г.В. Органогенные постройки кембрия Южного Тянь-Шаня и их палеоальгологическая характеристика : Автореф... канд. геол.минер.наук: 04.00.09 / Болгова Г. В.; АН СССР, Сиб. отд., Ин-т геол. и геофиз.). – Новосибирск, 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1013094
  Дринберг С.А. Органодисперсионные лакокрасочные материалы и покрытия / С.А. Дринберг. – М., 1976. – 141с.
1013095
  Натансон Э.М. Органозоли металлов в углеводородных средах : Автореф... докт. химич.наук: / Натансон Э.М.; Академия наук Украинской ССР. Институт общей и неорганической химии. – Киев, 1951. – 29 с.
1013096
  Зоетман Б. Органолептическая оценка качества воды = Sensory Assessment of Water Quality / Б. Зоетман ; пер. З. Н. Макаренко. – Москва : Стройиздат, 1984. – 68 с.
1013097
  Добринская Л.А. Органометрия некоторых видов рыб Обского бассейна : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Добринская Л.А. ; Уральский филиал АН СССР. – Свердловск, 1964. – 18 с.
1013098
  Добринский Л.Н. Органометрия птиц Субарктики Западной Сибири. : Автореф... Канд.биол.наук: / Добринский Л.Н.; Уральский филиал Акад.наук СССР. – Свердловск, 1962. – 47л.
1013099
  Стадник В.І. Органон філософії / В.І. Стадник. – Львів : Логос, 1997. – 56с.
1013100
  Гарновский А.Д. Органопсевдогалогениды в современной координационной химии // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 46-55. – (Хімія ; Вип. 33)


  Обсуждаются свойства и методы получения органопсевдогалогенидов, а также разнообразных координационных соединений на их основе.
1013101
  Харитонов Н.П. Органосиликатные композиции / Н.П. Харитонов, В.А. Кротиков, В.В. Островский. – Ленинград : Наука, 1980. – 90 с.
1013102
  Завин Б.Г. Органосиликатные материалы / Б.Г. Завин. – Москва : Знание, 1986. – 32 с.
1013103
  Куприна Н.И. Органоспецифические антигены в печени и экспериментальных гепатомах : Автореф... канд. биол.наук: / Куприна Н.И.; Ин-т эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалея АМН СССР. – М., 1965. – 25л.
1013104
   Органотерапевтический сборник. – 3-е испр. и доп. изд. – С.-Петербург : Типо-Хромо-Литография В.В. Шварц, 1907. – V, 173 с.
1013105
  Блюмхардт А. Органы акционерного общества (сравнительно-правовое исследование) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Блюмхардт А.; Блюмхард Александр ; Киев. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2002. – 224 л. – Библиогр.: л.: 205 - 224
1013106
  Медведев В.Г. Органы власти и управления антисоветских государственных образований Востока и Юга России в годы гражданской войны и иностранной военной интервенции // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 5. – С.125-134. – ISSN 1811-9018
1013107
   Органы власти и управления, осуществляющие руководство отраслями АПК Казахской ССР. – Алма-Ата, 1987. – 90с.
1013108
  Крошилов А.А. Органы военного управления на Украине в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.02 / Крошилов А.А.; Пермский гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Пермь, 1981. – 16л.
1013109
  Яшин С.В. Органы военных сообщений в годы Великой Отечественной войны // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 46-52. – ISSN 0042-8779
1013110
  Христофоров В.С. Органы госбезопасности СССР в 1941-1945 годах. Документы архивов ФСБ России // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 5. – С. 34-52. – ISSN 0130-3864
1013111
  Потарикина Л.Л. Органы государственного контроля Украинской ССР в условиях строительства социализма (1917-1934 гг.) : Автореф... доктор юрид.наук: 12.00.01 / Потарикина Л.Л.; Объед. совет Ин-та философии и Ин-та гос. и права. – К., 1972. – 40л.
1013112
  Соколов Д.С. Органы государственного регулирования страхового рынка: их успехи и ошибки (международный опыт) // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 4 (48). – С. 31-35. – ISSN 1684-2618
1013113
  Кебеков М.Х. Органы государственного управления АССР / М.Х. Кебеков. – М, 1981. – 102с.
1013114
  Кебеков М.Х. Органы государственного управления АССР и их система. (По материалам Сев.-Осет. АССР) : Автореф. дис. ... канд. юрид.наук: 711 / Кебеков М.Х.; Моск. гос. ун-т, Юрид. фак. – Москва, 1968. – 15 с.
1013115
  Лазарев Б.М. Органы государственного управления в СССР. / Б.М. Лазарев. – Москва, 1978. – 47с.
1013116
  Теплова Н.А. Органы государственного управления промышленностью в СССР / Н.А. Теплова. – М, 1960. – 38с.
1013117
  Мозохина А.Г. Органы государственного управления промышленностью в старанах -- членах СЭВ. / А.Г. Мозохина. – М., 1972. – 248с.
1013118
  Марчук В.М. Органы государственного управления УССР да современном этапе / В.М. Марчук. – Киев, 1964. – 192 с.
1013119
  Севостьянова И.Е. Органы государственного управления: судебная власть // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 22-34. – (Управление (государство и общество) ; № 3). – ISSN 0201-7385
1013120
  Шиманская Н.А. Органы государственной безопасности в организации и развитии партизанского движения на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Шиманская Наталья Анатольевна ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2020. – 26 с. – Библиогр.: 15 назв.
1013121
  Чжан Чжун-линь Органы государственной власти в городах СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: / Чжан Чжун-линь; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 16л.
1013122
   Органы государственной власти и государственного управления Калмыцкой автономной области и документирование их деятельности (1920-1935 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Максимов К. Н,; Максимов К. Н,; Моск. гос. ист.-архив. ин-т. – М., 1971. – 32л.
1013123
  Шеремет К.Ф. Органы государственной власти и управления / К.Ф. Шеремет. – М, 1977. – 48с.
1013124
   Органы государственной власти и управления Молдавской ССР. – Кишинев, 1976. – 206с.
1013125
  Бугай Н.Ф. Органы защиты завоеваний Октября. / Н.Ф. Бугай. – М., 1982. – 176с.
1013126
  Догель А.С Органы защиты организма от самоотравления / [соч.] А.С. Догеля, проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва М.О. Вольф, 1909. – [4], 47 с. : ил. – (Свободное знание : Собрание общедоступных очерков, статей и лекций русских ученых, под ред. проф. Э.Д. Гримма, проф. Н.А. Котляревского, пр.-доц. В.В. Сперанского и проф. В.М. Шимкевича)
1013127
  Зуфаров К.А. Органы иммунной системы / К.А. Зуфаров, К.Р. Тухтаев. – Ташкент, 1987. – 182с.
1013128
  Валеева Р.Х. Органы исполнения судебных решений по советскому гражданскому процессуальному праву : автореф. дис. .. канд. юрид. наук / Валеева Р.Х. ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1961. – 18 с. – Бібліогр.:с.17-18
1013129
  Сопина Р.Д. Органы КК-РКИ Урала в борьбе за воспитание у рабочих промышленности социалистического отношения к труду в годы первой пятилетки (1928-1932). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сопина Р.Д.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1979. – 24л.
1013130
  Бабичев И.В. Органы местного самоуправления муниципального образования как публично-правовая система: некоторые вопросы институционализации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 65-81. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
1013131
  Умаров К.У. Органы милиции - основные органы дознания. (По материалам УзССР). : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Умаров К.У.; Ташкент. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент, 1968. – 28л.
1013132
   Органы народного контроля. – Минск, 1982. – 303с.
1013133
  Манукян М.Н. Органы народного контроля в борьбе за построение коммунизма : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Манукян М.Н.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 34л.
1013134
  Горин В. Органы народного контроля в СССР / В. Горин, В. Степанов. – Москва, 1969. – 48с.
1013135
  Шорина Е.В. Органы народного контроля СССР в борьбе за укрепление дисциплины и социалистической законности / Е.В. Шорина. – М, 1969. – 38с.
1013136
  Карпенко Н.Ф. Органы народного контроля УССР в борьбе за осуществление ленинского плана построения социализма (1920-1934 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.02 / Карпенко Н.Ф. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 36 с.
1013137
  Попов Н.Н. Органы народного контроля. / Н.Н. Попов. – Л., 1968. – 40с.
1013138
  Михелькис А.Я. Органы народной власти в восстании, руководимом Емельяном Пугачевым в 1773-1775 годах. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.01 / Михелькис А.Я.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1975. – 16л.
1013139
  Рамазанов Б.Р. Органы народовластия / Б.Р. Рамазанов. – Алма-Ата, 1972. – 112с.
1013140
   Органы научно-технической информации стран -- членов центра. – Москва, 1971. – 288с.
1013141
   Органы общесвенной самодеятельности как форма социалистической демократии. – М., 1988. – 237с.
1013142
  Кулагин Иван Сергеевич Органы партийно-государственного контроля - боевые помощники партии в подъеме промышленного производства (1963-1965 гг.) (На мат. Закарпат., Ивано-Франков. и Львов. обл. УССР) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кулагин Иван Сергеевич; Ин-т истории партии КП Украины - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – К., 1973. – 27л.
1013143
  Раджабов Р.А. Органы партийно-государственного контроля Азербайджанской ССР в борьбе за построение социализма. : Автореф... Канд.ист.наук: / Раджабов Р.А.; АН АзССР.Ин-т истории. – Баку, 1965. – 30л.
1013144
  Анисимова Марина Федоровна Органы партийно-государственного контроля Украины и осуществление социально-экономической политики (1921-1925 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Анисимова Марина Федоровна ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1991. – 22 с.
1013145
  Анисимова М.Ф. Органы партийно-государственного контроля Украины и осуществление социально-экономической политики. (1921-1925). : Дис. ... канд. ист. наук: 07.00.01 / Анисимова Марина Федоровна ; КГУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1991. – 200 л. – Библиогр.: л. 179-200
1013146
  Марков В.С. Органы партийного комитета / В.С. Марков. – Москва : Политиздат, 1986. – 142 с.
1013147
  Москаленко И.М. Органы партийного контроля в период строительства социализма / И.М. Москаленко. – Москва, 1981. – 169 с.
1013148
  Рыжаков Д.Г. Органы политического сыска дореволюционной России в англоязычной историографии (вторая половина ХХ в.) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 166-169. – ISSN 0042-8779
1013149
  Ломов В.С. Органы предварительного расследования в Советском государстве до издения Декрета о суде №1 / В.С. Ломов. – Волгоград, 1976. – 47с.
1013150
  Мурашин Геннадий Алексанрович Органы прокуратуры в механизме советского государства : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01-02 / Мурашин Геннадий Алексанрович; Объед. совет Ин-та философии и Ин-та государсвта и права. – Киев, 1972. – 28л.
1013151
  Мурашин Г.А. Органы прокуратуры в механизме Советского государства / Г.А. Мурашин. – Киев, 1972. – 178с.
1013152
  Маляров М.П. Органы прокуратуры в СССР: Пособ. для слуш. / М.П. Маляров. – М., 1975. – 96с.
1013153
  Ковалев В.А. Органы расследования и судебная система Великобритании / В.А. Ковалев. – М, 1985. – 49с.
1013154
  Закружный А.А. Органы снабжения и сбыта / А.А. Закружный. – Минск, 1983. – 224с.
1013155
  Василенков П.Т. Органы советского государства и их система на современном этапе / П.Т. Василенков. – Москва, 1967. – 302с.
1013156
  Козлов Ю.М. Органы советского государственного управления / Ю.М. Козлов. – М, 1960. – 151с.
1013157
  Ямпольская Ц.А. Органы советского государственного управления в современный период / Ц.А. Ямпольская ; Акад. наук СССР, Ин-т права. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1954. – 228 с.
1013158
  Манохин В.М. Органы советского государственного управления. Вопросы формирования / В.М. Манохин. – Саратов, 1962. – 164с.
1013159
  Абова Т.Е. Органы Советского общенародного государства / [Т.Е. Абова, Б.Н. Габричидзе, Т.Н. Добровольская и др. ; редкол.: Б.Н. Топорнин (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – 344 с.
1013160
  Василенков П.Т. Органы Советского социалистического государства и их система на современном этапе : Автореф... д-р юрид.наук: 711 / Василенков П.Т.; МГУ им. М.В. Ломоносова. – М, 1968. – 38л.
1013161
  Василенков П.Т. Органы Советского социалистического государства и их система на современном этапе : Автореф... д-р юрид.наук: 711 / Василенков П.Т.; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1969. – 38л.
1013162
  Айзенберг А.М. Органы социалистического государства / А.М. Айзенберг, М.И. Хмелин ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – Москва, 1961. – 73 с. – Библиогр.: с. 72 и в подстроч. примеч.
1013163
  Чугунов А.И. Органы социалистического контроля РСФСР. 1923-1934 гг. / А.И. Чугунов. – Москва, 1972. – 472с.
1013164
  Бурдина Е. Органы судейского сообщества в России и зарубежных странах: сравнительно-правовой анализ // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2014. – № 6 (103). – С. 84-97. – ISSN 1812-7126
1013165
  Астанин Л.П. Органы тела млекопитающих и их работа / Астанин Л.П. – Москва : Советская наука, 1958. – 352 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 325-349
1013166
  Зинуров Р.Н. Органы уголовной юстиции царской России и их взаимодействие в дореволюционный период (1722-1864) // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 2. – С.8-14
1013167
  Белинский В.Е. Органы управления акционерных компаний. Сравнительное обозрение законодательств / В.Е. Белинский. – Варшава : Варшав. тип. и лит., 1891. – 63 с. – Библиогр.: с. 61-62
1013168
  Повилейко Р.П. Органы управления и инструмент. / Р.П. Повилейко. – Новосибирск, 1965. – 89с.
1013169
   Органы управления и статус гражданина. – Алма-Ата, 1988. – 174с.
1013170
   Органы управления отраслью "Геологоия и разведка недр" от Геолкома до Министерства геологии СССР. – Л., 1990. – 686с.
1013171
  Зиновьев Ф.В. Органы управления сельскохозяйственным производством / Ф.В. Зиновьев. – К, 1985. – 136с.
1013172
  Туй Ван Чан Органы управления туризмом во Вьетнаме // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 146-155. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
1013173
  Кошлина М. Органы финансового контроля: история создания и перспективы развития // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 18. – С. 32-35. – ISSN 1812-3805
1013174
  Морозов Л.Ф. Органы ЦКК - НК РКИ в борьбе за совершенствование советского государственного аппарата / Л.Ф. Морозов, В.П. Портнов. – М., 1964. – 220с.
1013175
  Минеева Т.Г. Органы чрезвычайной юстиции в эпоху формирования английского абсолютизма // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 10. – С. 36-38. – ISSN 1812-3805
1013176
  Дислер Н.Н. Органы чувст системы боковой линии и их значение в поведении рыб. / Н.Н. Дислер. – Москва : Издательство АН СССР, 1960. – 311с.
1013177
  Макаренко Ю.А. Органы чувств и автоматы / Ю.А. Макаренко. – М, 1966. – 32с.
1013178
  Третьяков Д.К. Органы чувств речной миноги / Д.К. Третьяков. – Одесса, 1915. – с.
1013179
  Крейбиг Органы чувств человека / Крейбиг. – С.-Петербург : Типография Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1906. – 134 с.
1013180
  Фролов Ю.П. Органы чувств. / Ю.П. Фролов. – Москва, 1952. – 103с.
1013181
  Симкин Л.С. Органы юстиции и суды: борьба с преступностью / Л.С. Симкин. – М., 1988. – 126с.
1013182
  Бажанов А.Т. Органы юстиции Парижской Коммуны / Бажанов А.Т. – Казань : Изд-во Казанского университета, 1971. – 13 с.
1013183
  Лукашук И.И. Органы, представляющие государство при заключении международных договоров / И.И. Лукашук. – Киев, 1965. – 93 с.
1013184
  Алферов А.В. Оргатехника / А. В. Алферов, И. С. Резник, В. Г. Шорин ; под общ. ред. проф. В. Г. Шорина. – Москва : Знание, 1973. – 320с. – (Наука и управление 6)
1013185
  Павленко В.Н. Оргинизация компьютерной поддержки процессов формирования траектории обучения студентов в технических вузах / В.Н. Павленко, Ю.М. Ткаченко // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2013. – № 4 (63). – С. 98-102. – ISSN 1814-4225
1013186
  Українка Л. Оргія : Драматичні поеми / Л. Українка. – Київ : Основи, 2001. – 772с. – (Аристократи духу). – ISBN 966-500-122-1
1013187
  Харламова Татьяна Оргкомитет премии: каждый раз - это выход на новые рубежи : лидеры туриндустрии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 30-31
1013188
  Коваленко В.М. та інш. Оргнанізаційно-економічні аспекти розвитку кредитних спілок // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 7. – С.104-109
1013189
  Касымбеков Пулатбек Оргнизация автоматизированого решения задач технико-физического планирования сельскохозяйственого производства (на примере сельскохозяйственных предприятий УзССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.03 / Касымбеков Пулатбек ; МВ и ССО УССР , Киевск. ин-т им. Д. С. Коротченко. – Киев, 1982. – 18 с.
1013190
  Прокофьев А.В. Орготехника в АСУ / А.В. Прокофьев. – М., 1975. – 64с.
1013191
  Чернявская Е.И. Оргпнизационное обеспечение управления конкурентоспособностью предприятия в трансформационной экономике // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.286-292
1013192
  Тарасов В.Г. Оргструктура и хозрасчет объединений / В.Г. Тарасов. – М., 1983. – 64с.
1013193
  Ассонов Г.Ф. Оргструктуры управления в условиях рынка / Г.Ф. Ассонов, Л.В. Бурлакова. – Київ : УкрНИИНТИ, 1991. – 30 с. – (Серия "Рыночная экономика" ; вып. 1)
1013194
  Сергеева Надежда Андреевна Оргтехника : Рек.указ.литературы в помощь лектору / Сергеева Надежда Андреевна. – Москва : Знание, 1977. – 24с.
1013195
   Оргтехника. – М., 1978. – 333с.
1013196
  Кривоногов Ю.А. Оргтехника / Ю.А. Кривоногов. – Киев, 1978. – 208 с.
1013197
   Оргтехника в управлении. – М., 1975. – 183с.
1013198
  Качалина Л.Н. Оргтехника на службе управления. / Л.Н. Качалина. – М, 1980. – 64с.
1013199
  Исанчурин Р.А. Оргтехнические средства оперативного управления. / Р.А. Исанчурин, И.А. Волкова. – М, 1978. – 136с.
1013200
  Сенченко М. Оргтехнології трансформації соціально-політичних систем // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (277), серпень. – С. 3-9. – ISSN 2076-9326
1013201
  Касицкий И.Я. Оргтехплан машиностроительного завода. Основные вопросы методики планирования орг.-техн. мероприятий / И.Я. Касицкий. – М., 1953. – 200с.
1013202
  Шутяк Софія Оргуська конвенція допомагає громадським організаціям захищати екологічні права // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 92-95
1013203
  Іваничук Роман Орда : Історичний роман / Іваничук Роман. – Київ : Український Центр духовної культури, 1994. – 192с. – 5668. – (Сер."Український історичний роман"). – ISBN 5-7707-5382-7
1013204
  Лагунов К.Я. Ордалия. / К.Я. Лагунов. – Свердловск, 1970. – 255с.
1013205
  Цхадая З. Ордалії : Засіб і мета у поезії Рауля Чілачави // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 10. – С. 142-143.
1013206
  Ковальова С.Г. Ордалії у правосвідомості варварських народів Європи V–VIII ст. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 41-44. – ISSN 2219-5521
1013207
  Михайленко А.Г. Ордалія : роман / А.Г. Михайленко. – Київ, 1987. – 350 с.
1013208
   Орден "За мужність" - випускникові ВІКНУ // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 4


  Президент України П. Порошенко на зустрічі з офіцерами прикордонної служби нагородив 23-річного заступника начальника першої мобільної прикордонної застави з персоналу Херсонського прикордонного загону лейтенанта Є. Махова орденом "За мужність" III ...
1013209
   Орден "За мужність" - випускникові ВІКНУ // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 1


  Президент України П.О. Порошенко на зустрічі з офіцерами прикордонної служби нагородив 23-річного заступника начальника першої мобільної прикордонної застави з персоналу Херсонського прикордонного загону лейтенанта Є. Махова (вихованець ...
1013210
  Светлишин Н.А. Орден "Победа" - полководцам / Н.А. Светлишин. – Москва : Знание, 1988. – 238 с.
1013211
  Воронін В.М. Орден Богдана Хмельницького 1943 року. Українське наповнення останнього полководницького ордена СРСР // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (287). – C. 18-24. – ISSN 0320-9466
1013212
  Симонова Л.С. Орден в твоем доме / Л.С. Симонова. – Москва, 1987. – 172с.
1013213
  Розумюк В. Орден єзуїтів // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 313-314. – ISSN 0869-3587
1013214
  Папазова А.В. Орден єзуїтів в сучасній Україні // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 107-110. – ISSN 2076-1554
1013215
  Резниченко Г.И. Орден за бой. / Г.И. Резниченко. – М., 1987. – 158с.
1013216
  Блинова Т.Б. Орден иезуитов в Белоруссии - крупный вотчинник и эксплуататор народных масс : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Блинова Т.Б.; Белорусск.гос.ун-т. – Минск, 1979. – 30л.
1013217
   Орден Італійської республіки вручено ректорові нашого університету // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 1


  На грудневому засіданні Вченої Ради університету Надзвичайний і Повноважний Посол Італійської Республіки в Україні Фабріціо Романо за дорученням Президента Італійської Республіки оголосив про присвоєння Почесного звання Командора і вручив Орден ...
1013218
  Гриценко М. Орден княгині Ольги - Ларисі Івшиній // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 11-12 червня (№ 93/94)
1013219
  Смирнов И. Орден красного знамени-комсомолу / И. Смирнов. – [Москва] : Молодая гвардия, 1954. – 128 с. – (Четыре ордена Ленинского комсомола)
1013220
  Земной В.П. Орден Ленина / В.П. Земной. – Саратов : Саратовское краевое изд-во, 1936. – 78 с.
1013221
   Орден Ленина на знамени Баку. – Баку, 1980. – 159с.
1013222
   Орден на знамени. – Минск, 1985. – 190с.
1013223
  Крисюк М. Орден на прапорі / М. Крисюк. – Київ, 1949. – 92с.
1013224
  Горбунова А. Орден огня : фантаст. роман / Анастасия Горбунова. – Киев : Євшан-зілля, 2008. – 172, [2] с. : ил. – ISBN 978-966-2152-06-7
1013225
   Орден Святого Станіслава : Хроніка: січень-червень 2002. – Київ : Великий Пріорат Ордену Святого Станіслава в Україні, 2002. – 76с.
1013226
  Кононенко О.Т. Орден Сестер Бенедиктинок в Україні: витоки і сучасність // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (25-26 квітня 2017 року) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017. – Ч. 6


  "Орден Сестер Бенедиктинок" - це один з найстаріших середньовіч- них чернечих орденів, котрому виповнилося понад 1500 років від часу його заснування. Важливим для їх розуміння місії та особливостей ор- дену є з"ясування історичних обставин появи ...
1013227
  Савицька О. Орден Травня // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29 травня (№ 90). – С. 11


  Відомого українського перекладача, поета і дипломата Сергія Борщевського нагороджено "За заслуги" Аргентинською Республікою.
1013228
  Блатин А.Я. Орден Трудового Красного Знамени - комсомолу / А.Я. Блатин. – 2-е изд. – [Москва] : Молодая гвардия, 1952. – 88 с. – На обл. авт. не указан
1013229
  Блатин А.Я. Орден Трудового Красного Знамени - комсомолу / А. Блатин. – [Москва] : Молодая гвардия, 1955. – 96 с. – (Четыре ордена Ленинского комсомола)
1013230
   Орден трудовой славы. – Москва, 1943. – 63с.
1013231
  Лазаренко В. Орден УНСО "За заслуги" ("Пустельний хрест") // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 36-37. – ISSN 1811-542X
1013232
  Тишкевич Є. Ордена вранішнього сонця удостоєні професори КНУ // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 2


  За внесок в українсько-японську співпрацю Уряд Японії відзначив чотирьох громадян України, серед яких професори КНУ імені Тараса Шевченка. Орденом Вранішнього Сонця 3 ступеня нагороджені: проф. Інституту філології, зав. кафедри китайської, корейської ...
1013233
   Ордена Дружбы народов Академия наук Литовской ССР. – Вильнюс : Мокслас, 1983. – 220 с.
1013234
  Петерс Я.Я. Ордена и инфаркты / Я.Я. Петерс. – Рига, 1990. – 148с.
1013235
  Кузнецов А.А. Ордена и медали России / А.А. Кузнецов. – Москва : Московский университет, 1985. – 174с.
1013236
  Кузнецов А. Ордена и медали России. Орден Владимира // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 232-233. – ISBN 5-7707-1061-6
1013237
   Ордена и медали Союза ССР. – Москва : Известия, 1984. – 192 с.
1013238
  Васильев А.Н. Ордена и медали СССР / А.Н. Васильев. – Москва, 1940. – 11с.
1013239
  Лобода В.Ф. Ордена и медали СССР : справочник / В.Ф. Лобода, И.П. Каргальцев. – М : Военное издательство, 1950. – 238 с.
1013240
  Колесников Г.А. Ордена и медали СССР / Г.А. Колесников, А.М. Рожков. – 2-е изд., доп. – Москва, 1978. – 311с.
1013241
   Ордена и медали СССР. – М., 1982. – 236с.
1013242
  Колесников Г.А. Ордена и медали СССР / Г.А. Колесников, А.М. Рожков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1983. – 302с.
1013243
  Колесников Г.А. Ордена и медали СССР. / Г.А. Колесников, М А. Рожков, . – 4-е изд., сокр. – Минск, 1986. – 126с.
1013244
   Ордена и медали СССР. [Изоиздание] : [комплект открыток]. – Москва : Планета
Вып. 3. – 1975. – 22 л., 8 с. : 22 цветных открытки + 1 обл. + 1 л. тект. вклад.
1013245
  Добровольская Л.И. Ордена и награды академика И.И. Косоногова в собрании Государственного Эрмитажа // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, І.В. Жиленко [та ін.]. – Київ, 2003. – 2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – С. 175-182
1013246
  Академия Ордена Ленина Академия художеств Союза ССР : Почетные члены / Академия, художеств Союза, ССР. – Москва : Советский художник, 1976. – 72 с.
1013247
  Академия Ордена Ленина Академия художеств СССР. XXXIX сессия : июньский (1983 года) пленум ЦККПСС и проблемы развития многонационального советского изобразительного искусства. Материалы / Академия, художеств СССР; Отв. ред.: А.С. Федоров. – Москва : Искусство, 1984. – 288 с.
1013248
   Ордена Ленина гражданская авиация. – М., 1967. – 560с.
1013249
  Институт Ордена Ленина институт кибернетики / Институт, Киев кибернетики. – Киев, 1976. – 47с.
1013250
  Институт Ордена Ленина Институт проблем управления / Институт, проблем управления. – М., 1974. – 120с.
1013251
  Фомин А.А. Ордена Ленина колхоз "Грузия" Херсонской области / А.А. Фомин. – Симферополь, 1974. – 152с.
1013252
   Ордена Ленина колхоз "Память Иллича". – Москва, 1953. – 304 с.
1013253
   Ордена Ленина колхоз "Память Иллича". – Москва, 1954. – 312 с.
1013254
  Герасимов Д.Д. Ордена Ленина колхоз "Россия" Крымской области / Д.Д. Герасимов. – Симферополь, 1971. – 120с.
1013255
   Ордена Ленина Красноярский край. – М., 1968. – 255 с.
1013256
   Ордена Ленина Ленинградский военный округ. – Л., 1968. – 568с.
1013257
   Ордена Ленина Московский военный округ. – 2-е, испр. и доп. – М., 1977. – 572с.
1013258
   Ордена Ленина Московский военный округ. – 3-е, испр. и доп. – М., 1985. – 621с.
1013259
   Ордена Ленина Московский округ ПВО. – М., 1981. – 319с.
1013260
  Чабан Д.Г. и Михеев Е.К. Ордена Ленина совхоз "Герои Сиваша" / Д.Г. и Михеев Е.К. Чабан. – Симферополь, 1973. – 127с.
1013261
  Федотов М.М. Ордена Леніна колгосп "Дружба" Львівської області. / М.М. Федотов, М.І. Ярмола. – Львів, 1973. – 80с.
1013262
  Гладкоскок Я.Я. Ордена Леніна радгосп "Комінтерн" Харківської області / Я.Я. Гладкоскок. – Х, 1971. – 88с.
1013263
  Царенко М. Ордена на фюзеляже // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 26-29. – ISSN 1811-542X


  Использование фалеристических мотивов в качестве авиационных опознавательных знаков.
1013264
  Лазутин И.Г. Ордена павших / И.Г. Лазутин. – Москва, 1972. – 208с.
1013265
  Лазутин И.Г. Ордена павших / И.Г. Лазутин. – М., 1980. – 223с.
1013266
  Матвеев В.В. Ордена Союза ССР / В.В. Матвеев. – К., 1978. – с.
1013267
   Ордена Трудового Красного Знамени ин-тут физиологии растений им. К.А. Тимирязвева. – Москва : Наука, 1976. – 64с.
1013268
   Ордена Трудового Красного Знамени Институт органического синтеза 1957-1981. – Рига : Зинатне, 1982. – 234 с.
1013269
  Институт Ордена Трудового Красного Знамени Институт проблем материаловедения. / Институт, материаловедения. Киев проблем; Трефилов В. И. – К., 1976. – 80с.
1013270
   Ордена Трудового Червоного прапора Інститут електрозварювання ім. Б. Є. Патона. – К., 1959. – 159с.
1013271
  Білинець П.Ю. Ордена Трудового Червоного Прапора колгосп "За нове життя" / П.Ю. Білинець. – Ужгород : Карпати, 1973. – 176 с. : іл. – (Передові господарства України)
1013272
  Єфімов О.М. Ордени бойової слави / О.М. Єфімов. – К, 1985. – 48с.
1013273
   Ордени і медалі Союзу РСР = Ордена и медали Союза ССР / [сост.: В.В. Матвєєв]. – Київ : Вища школа, 1982. – 303 с. : кол. іл. – Назва і текст парал. укр. та рос. мовами. - Мініатюрне видання
1013274
  Даскалов С.Ц. Орденоносец / С. Даскалов ; пер. с бол. А. Эмильева. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 151 с. : ил.
1013275
   Орденоносна Одещина. – Одеса, 1959. – 168с.
1013276
   Орденоносні комсомольські організації України. – Київ, 1958. – 136с.
1013277
   Орденоносное Оренбуржье. – Челябинск, 1968. – 392с.
1013278
  Сафьян Б.И. Орденоносный 2Печатный Двор". / Б.И. Сафьян, З.Б. Марвиц. – М., 1969. – 112с.
1013279
  Тырановец В.С. Орденоносный колхоз / В.С. Тырановец, Е.И. Поляруш. – М., 1939. – 80с.
1013280
  Боднарюк Б. Орденське чернецтво XI-XIV ст.: епоха розквіту та домінування у західноєвропейському соціумі (I) // Богословський вісник : збірник наукових праць / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2013. – № 7. – С. 55-64
1013281
  Буйских А.В. Ордер в античній архітектурі : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.06 / Буйских А. В. ; АН України, Ін-т археології. – Київ, 1993. – 17 с.
1013282
  Костыря И.С. Ордер на вселение: повесть / И.С. Костыря. – К., 1985. – 279с.
1013283
  Муратов Н.Г. Ордер на доверие / Н.Г. Муратов. – Кишинев, 1970. – 316с.
1013284
  Богданов В.Л. Ордер на квартиру : двенадцать тысяч мнений читателей о жил. пробл. / В.Л. Богданов, В.П. Кондаков. – Москва : Мысль, 1988. – 207, [1] с.
1013285
  Чемерис В. Ордер на любов : історичний роман // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 31-61. – ISSN 0130-321Х
1013286
  Чемерис В. Ордер на любов : історичний роман // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 73-74. – ISSN 0130-321Х
1013287
  Туманова З.А. Ордер на мир. Хроника одного дома. / З.А. Туманова. – Ташкент, 1974. – 191с.
1013288
  Гуревич Г.И. Ордер на молодость / Г.И. Гуревич. – М., 1990. – 254с.
1013289
   Ордер на убийство. – М., 1990. – 397с.
1013290
  Шекли Р. Ордер на убийство : Сборник научно-фантастических рассказов / Р. Шекли. – Москва : Политиздат, 1991. – 96с.
1013291
  Гарнери А. Ордера гражданской архитектуры: Джакомо Бароцци да Виньола в сопоставлении с Витрувием, Палладио. Серлио и Скамоцци / А. Гарнери. – Киев, 1937. – 132 с.
1013292
  Аксеновская Л.Н. Ордерное понимание организационной культуры // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – Т. 30, № 4. – С.25-32. – ISSN 0205-9592
1013293
  Трегубенко Е.Ю. Ордерные ценные бумаги / Е.Ю. Трегубенко; Мин-во образования РФ; Ярославский гос.ун-тет им.П.Г.Демидова. – Ярославль, 2002. – 104 с. – ISBN 5-8397-0234-Х
1013294
  Дубинский-Мухадзе Орджоникидзе / Дубинский-Мухадзе. – Изд. 2-е, испр. – М, 1967. – 334с.
1013295
  Разгон И.М. Орджоникидзе и Киров и борьба за власть Советов на Северном Кавказе / И.М. Разгон. – М, 1941. – 332с.
1013296
  Сенюшкин К.Д. Орджоникидзеабардский район Таджикской ССР. : Автореф... канд.геогр.наук: / Сенюшкин К.Д.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1963. – 28л.
1013297
  Дубинський-Мухадзе Орджонікідже / Дубинський-Мухадзе. – Київ, 1970. – 328с.
1013298
   Орджонікідзе : більшовицький приклад молоді. – Київ : Вид. ЦК ЛКСМУ Молодий більшовик, 1938. – 292 с., 6 л. портр., 1 л. карт. іл. : портр., іл., карт.
1013299
  Величко В.Є. Ординальні ідеали та структурні властивості напівгруп // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 14-16. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчається зв"язок природного часткового упорядкування класів еквівалентностей Гріна із напіврешітками ідеалів (лівих, правих, двобічних) напівгруп.
1013300
  Романчик Р.Э. Ординарный профессор Александр Дмитриевич Дуличенко : Биобиблиография / Ромаш Э. Романчик; Тартуский ун-т, Каф. славянской филологии; Вступ. статья А.Ф. Журавлева; Под ред. О.В. Никитина. – Тарту, 2006. – 285с. – Парал. тит. лист на англ. яз.
1013301
  Пухов В.А. Ординатор : повести / В.А. Пухов. – Москва : Советский писатель, 1981. – 207с.
1013302
  Мельничук І.А. Ординський та кримський напрями у зовньополітичній стратегії Литви (кінець XIV - кінець XV ст.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 342-345. – ISBN 978-966-493-676-4
1013303
  Ропот В.Ф. Ордовик Белоруссии / Ропот В.Ф., Пушкин В.И. ; Ин-т геохимии и геофизики АН БССР, Белорус. н.-и. геол.-развед. ин-т, IGCP IUGS UNESCO, project № 86. – Минск : Наука и техника, 1987. – 233, [1] с., [2] л. ил. – Библиогр.: с. 223-232
1013304
  Никитин И.Ф. Ордовик Казахстана / И.Ф. Никитин. – Алма-Ата
Ч. 1. – 1972. – 242с.
1013305
  Никитин И.Ф. Ордовик Казахстана / И.Ф. Никитин. – Алма-Ата
2. – 1973. – 100с.
1013306
  Ульст Р.Ж. Ордовик Латвии / Р.Ж. Ульст. – Рига, 1982. – 294с.
1013307
   Ордовик Приполярного Урала. – Свердловск, 1990. – 196с.
1013308
   Ордовик Приполярного Урала : Палеонтология; монография. – Свердловск : УрО АН СССР, 1991. – 241с.
1013309
   Ордовик Сибирской платформы. – Новосибирск, 1989. – 214с.
1013310
  Четверикова Н.П. Ордовикские и силурийские отложения западной части Центрального Казахстана / Н.П. Четверикова. – М, 1960. – 100с.
1013311
  Занин Ю.Н. Ордовикские и силурийские отложения Иркутского амфитеатра / Ю.Н. Занин. – Новосибирск : Наука, 1970. – 219с.
1013312
  Каипов А.Д. Ордовикский вулканизм и медноколчеданное оруденение Акбастау-Кусмурунского рудного поля / А.Д. Каипов, А.К. Каюпов. – Алма-Ата : Наука, 1971. – 191с.
1013313
  Шадрин Леонид Федорович Ордовские отложения северной части полярного Урала и их корреляция с ордовиком уральских субрегионов и других областей : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.09 / Шадрин Леонид Федорович; Уральск. науч. центр. – Свердловск, 1979. – 24л.
1013314
  Ахонина В.С. Орегон : Бобровый штат // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 8 (548). – С. 119-126. – ISSN 0321-2068
1013315
   Орел-город. – Тула, 1967. – 184с.
1013316
  Беляков С. Орел : рассказ о нашем городе / Сергей Беляков. – Орел : Изд-во Обкома ВКП[б] и Оргкомитета Презид. Верховн. Сов. РСФСР, 1939. – 129 с. : ил., 1 табл.
1013317
  Сидельникова З.Я. Орел / З.Я. Сидельникова. – Орел : Приоркское книжное изд-во, 1964. – 56с. : Ил. – Авт. на обкл. не вказ.
1013318
  Федоров С.И. Орел / С.И. Федоров. – Москва, 1969. – 192 с.
1013319
  Теодору Р. Орел / Р. Теодору. – Бухарест, 1975. – 48с.
1013320
  Эсхель А.А. Орел : поэма / А.А. Эсхель. – Чебоксары : Чувашское книжное изд-во, 1977. – 80 с.
1013321
  Шмелев И. Орел : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2011. – № 7. – С. 16-24


  Справка о писателе Шмелеве Иване Сергеевиче (1873-1950)
1013322
  Сатклиф Р. Орел девятого легиона / Р. Сатклиф. – Л., 1990. – 239с.
1013323
  Баруздин С.А. Орел и вертолет : рассказы о животных / С.А. Баруздин. – Москва : Детская литература, 1979. – 96 с.
1013324
  Батров А. Орел и Джованни : рассказы / А. Батров; А. Батрв ; рис. А. Тарана. – Москва : Детгиз, 1956. – 80 с.
1013325
   Орел и кошка. – М., 1991. – 30с.
1013326
  Крылов И.А. Орел и крот / И.А. Крылов. – Москва, 1944. – 7с.
1013327
  Ракитин В.Г. Орел и осел. / В.Г. Ракитин. – Пенза, 1958. – 46с.
1013328
  Яременко В. Орел Лідія Григорівна (- етнограф) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 1065-1066. – ISBN 978-966-8567-14-8
1013329
  Перебийніс П. Орел між червоних прапорців // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 26 квітня (№ 16). – С. 12


  Над сторінками книжки "Іван Чендей у колі сучасників".
1013330
  Никифоров Г.П. Орел молодой / Г.П. Никифоров. – Владимир, 1962. – 175с.
1013331
  Гагиев Г.А. Орел над скалой : стихи, поэма / Г.А. Гагиев; пер. с ингуш. Д.Долинского. – Грозный, 1976. – 74 с.
1013332
  Шевцов И.М. Орел смотрит на солнце / И.М. Шевцов. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 335 с.
1013333
  Шевцов И.М. Орел смотрит на солнце. / И.М. Шевцов. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 320 с.
1013334
  Алиева Ф.Г. Орел точит клюв о камень. Родовой герб : романы / Фазу Алиева ; пер. с авар. В. Михайловой ; ил. Д. Шимилис. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 575 с. : ил., портр.
1013335
  Бикчентаев А.Г. Орел умирает на лету : повесть : о Герое Советского Союза А. Матросове : для сред. и ст. школьного возраста / А.Г. Бикчентаев ; ил.: В. Королевский. – Уфа : Башкнигоиздат, 1966. – 262 с. : ил.
1013336
  Кинжалов Р.В. Орел, кецаль и крест. / Р.В. Кинжалов. – СПб., 1991. – 184с.
1013337
   Орел, ушедший в небо // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 16 - 22 октября (№ 35)


  Статья о дважды Герое Советского Союза Амет-Хане Султане (1920-1971), родившемся 100 лет тому назад, 20 октября 1920 г. (по другим данным - 25 октября), в крымском городе Алупка. Два народа считают его своим сыном, гордятся великим летчиком, а его имя, ...
1013338
  Арагон Л. Орельен / Луи Арагон ; пер. с фр. Н. Жарковой ; [предисл. Б. Песиса]. – Москва : Гослитиздат. – (Зарубежный роман ХХ века)
Т. 1. – 1961. – 343 с.
1013339
  Арагон Л. Орельен / Луи Арагон ; пер. с фр. Н. Жарковой ; [предисл. Б. Песиса]. – Москва : Гослитиздат. – (Зарубежный роман ХХ века)
Т. 2. – 1961. – 334 с.
1013340
  Игнатов Ф.Ф. Оренбург - Каспий. Очерк-путеводитель / Ф.Ф. Игнатов, К.В. Телятов. – Алма-Ата, 1978. – 136с.
1013341
  Борисов А.Я. Оренбург : справочник-путеводитель / А.Я. Борисов. – Оренбург : Южно-Уральское книжное издательство, 1968. – 167 с. : ил.
1013342
   Оренбургская нива. – Москва, 1977. – 158с.
1013343
   Оренбургская обл. за 50 лет Советской власти. – Челябинск, 1967. – 138с.
1013344
  Шипилов Г.Ф. Оренбургская областная партийная организация в борьбе за освоение целинных и залежных земель (1954-1961 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шипилов Г.Ф.; Казанский гос. ун-т. Кафедра истории КПСС. – Казань, 1953. – 20л.
1013345
   Оренбургская параллель. – Москва : Современник, 1978. – 302 с.
1013346
   Оренбургская ученая архивная коммиссия. Протоколы заседаний за 1901-1907 гг. и отчет за 1907 год : (Рассмотрены ред. ком.). – Оренбург : Типо-лит. Б.А. Бреслина, 1909. – 81 с. – За последующие годы печ. на с. изд.: Тр. Оренб. учен. арх. комис.
1013347
  Соколов Д.Н. Оренбургская юра / Д.Н. Соколов. – Пб., 1921. – с.
1013348
  Шадрин В.М. Оренбургские казаки на полицейской службе // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 2. – С.47-50
1013349
   Оренбургские степи в трудах П. И. Рычкова. – Москва, 1949. – 416с.
1013350
  Варламов С.А. Оренбургские художники. / С.А. Варламов. – Оренбург, 1963. – 88с.
1013351
  Даль В.И. Оренбургский край в очерках и научных трудах писателя / Даль Владимир Иванович; [сост.: А.Г. Прокофьева, Г.П. Матвиевская, В.Ю. Прокофьева и др.]. – Оренбург : Оренбургское книжное издательство, 2002. – 480с. – ISBN 5-88788-104-6
1013352
  Даль В.И. Оренбургский край в художественных произведениях писателя / Даль Владимир Иванович. – Оренбург : Оренбургское книжное издательство, 2001. – 416с. – 200-летию со дня рождения Владимира Ивановича Даля посвящается. – ISBN 5-88788-103-8
1013353
  Струздюмов Н.Т. Оренбургский платок - пуховязальные места и их обитатели / Н.Т. Струздюмов. – М, 1985. – 207с.
1013354
  Уханов И.С. Оренбургский платок / И.С. Уханов. – М, 1976. – 96с.
1013355
  Мир-Хайдаров Оренбургский платок / Мир-Хайдаров. – М., 1978. – 223с.
1013356
  Аксенов А.В. Оренбургско-Ташкентская железная дорога и ее роль в развитии капитализма в Средней Азии : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Аксенов А.В. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории СССР. – Москва, 1955. – 16 с.
1013357
  Машин М.Д. Оренбургское и уральское казачество в годы гражданской войны. / М.Д. Машин. – Саратов, 1984. – 158с.
1013358
  Шаблей П.С. Оренбургское магометанское духовное собрание и семейно-брачные отношения у казахов в ХIХ веке: правовое регулирование // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 2. – С. 25-29. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматривается участие ОМДС в правовом регулировании семейно-брачных отношений у казахов. Описана практика межведомственного взаимодействия в условиях существования и применения нескольких правовых систем (адат, шариат, русские законы). ...
1013359
  Крючков В.П. Оренбургской области 40 лет / В.П. Крючков. – Оренбург, 1974. – 38с.
1013360
  Герасько О. Оренда (аутстафінг) працівників. Як бути, коли закон прийнято, а порядок - ні? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 5 червня (№ 23). – С. 15
1013361
  Гайдуцький П.І. Оренда в агрокомплексі: Запитання і відповіді / П.І. Гайдуцький. – Київ, 1991. – 206с.
1013362
   Оренда в Україні : загальні положення; порядок укладання договору; лізинг та фрахт; орендна плата; оренда землі; діяльність дозвільних органів; судова практика. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 416с. – ISBN 978-966-667-259-2
1013363
  Саблук П.Т. Оренда в умовах економічної реформи / П.Т. Саблук, А.А. Фесина. – К., 1991. – 45с.
1013364
   Оренда державного і комунального майна // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 23 вересня (№ 38). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій розглянув законопроекти щодо оренди державного і комунального майна.
1013365
  Семененко Н. Оренда державного майна: окремі аспекти // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-економ. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (108). – С. 36-40
1013366
  Пейчев К. Оренда земель державної та комунальної власності в 2009 році (аналіз законодавства) // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 2 (28). – С. 11-15.
1013367
  Маляр Ю. Оренда земель запасу під забудову - поза аукціоном? // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2008. – № 9. – С. 26-32.
1013368
  Ільницька Н. Оренда земель сільськогосподарського призначення : історико-правові аспекти // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.419-422. – Бібліогр.: 12 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1013369
  Ільків Н.В. Оренда земель сільськогосподарського призначення в Україні: теоретичні й практичні аспекти : монографія / Н.В. Ільків; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів : Львівський держ. ун-т внутрішніх справ, 2008. – 296с.
1013370
  Кочергіна Н. Оренда земельних ділянок (у тезисах і таблицях) // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 1. – С. 98-103.
1013371
  Нагинайло В. Оренда земельних ділянок, що належать фізичним особам, крізь призму судової практики. Частина 1 // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 56-61.
1013372
  Поліводський О. Оренда земельних паїв. Теорія і практика єдині? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.26-29
1013373
  Калініченко А. Оренда землі // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 5. – С. 64-66
1013374
  Бородін М.М. Оренда землі (огляд судової практики за матеріалами Апеляційного суду Харківської області) / М.М. Бородін, О.М. Ситник // Актуальні питання цивільного та господарського права : науково-практичне видання. – Харків, 2007. – № 2/3. – С. 56-65.
1013375
  Лобко О.А. Оренда землі в поміщицьких маєтках на Правобережній Україні XIX - початку XX ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – Т. 65 : Історичні науки
1013376
  Гривнак К. Оренда землі в Україні // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 33. – С.38-42
1013377
  Мірошніченко А.М. Оренда землі в Україні: історико-правовий аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 50-55. – (Юридичні науки ; Вип. 39)


  Наведено історико-правовий аналіз земельно-орендних правовідносин в Україні, розкрито певні правові проблеми, пов"язані з орендою земельних ділянок, запропоновано можливі шляхи розв"язання цих проблем. The article provides the historical analyses of ...
1013378
  Фелів О. Оренда землі згідно з законодавчими змінами від 16 вересня 2008 р. // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 2 (80). – С. 97-99.
1013379
  Фелів О. Оренда землі згідно із законодавчими змінами від 16 вересня 2008 року // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 2 (28). – С. 32-36.
1013380
  Губені Ю. Оренда землі у системі землекористування аграрних підприємств / Ю. Губені, В. Босіока // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2016. – Т. 9, № 3/4. – С. 74-80 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2313-3627
1013381
  Деледивка С. Оренда комунальної землі у м. Києві: чи не час бити на сполох? // Юридична газета. – Київ, 2016. – 8 березня (№ 11). – С. 1, 26-27
1013382
  Загурська А. Оренда невитребуваних паїв: про основні моменти // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 жовтня (№ 42/43). – С. 32-33. – ISSN 1992-9277
1013383
  Максимов М. Оренда нерухомості в умовах воєнного часу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 20 травня -16 червня (№ 20/23). – С. 17. – ISSN 1992-9277
1013384
  Мірошниченко А.М. Оренда права на земельну частку (пай) як різновид "зобов"язальної" оренди // Актуальні правові проблеми земельних, аграрних та екологічних відносин в умовах сучасної земельної реформи : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 трав. 2020 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [за ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги]. – Харків : Юрайт, 2020. – С. 208-211. – ISBN 978-617-7450-07-7
1013385
  Тетеря С. Оренда та емфітевзис після відкриття ринку землі // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 листопада (№ 21). – С. 20
1013386
  Литвиненко І.Ю. Оренда як економічна категорія: проблеми дефініції // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 216-227. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
1013387
  Івашина Галина Миколаївна Оренда як економічна форма реалізації власності : Автореф... канд. екон.наук: 08.00.01 / Івашина Галина Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 21л.
1013388
  Сапич В.І. Оренда як інструмент реалізації відносин власності на землю в аграрному секторі економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 201-206. – ISSN 2222-4459
1013389
  Щурик М.В. Оренда як напрям оптимізації земельних ресурсів сільського господарства Карпатського макрорегіону // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 4. – С. 54-57 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1013390
  Шульга Т. Орендна плата за землю як джерела бюджетних доходів, пов"язаних із природокористуванням // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 6 (26). – С. 82-88.
1013391
  Морозов Є. Орендна плата за землю: підстава для припинення договору // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 4-10 листопада (№ 44). – С. 11. – ISSN 1992-9277
1013392
  Панченко І. Орендна плата за міську землю: економічна природа, способи розрахунку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 9. – С. 36-45. – ISSN 0131-775Х
1013393
  Завадський Й.С. Орендний підряд / Й.С. Завадський. – К., 1990. – 94с.
1013394
  Біднина М.М. Орендний підряд : два підходи до пробл. : Миколаїв. обл. / М.М. Біднина. – Київ : Політвидав України, 1990. – 125 с.
1013395
   Орендні відносини в Україні : Збірник нормативних актів. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 400с. – шифр дубл. – ISBN 966-7784-64-9
1013396
  Ядчук С.В. Орендні відносини на селі / С.В. Ядчук. – К, 1990. – 31с.
1013397
   Орендні відносини та сільськогосподарське землекористування в Україні / О.В. Дребот, С.П. Войтенко, А.П. Кудрик, Т.М. Коткова, О.П. Лук"яненко, О.І. Савчук // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3. – С. 93-103. – ISSN 2306-1677
1013398
  Непиталюк А.В. Орендні відносини як інституціональна складова ринку земель сільськогосподарського призначення // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 177-185. – ISSN 2306-546X
1013399
  Щурик М. Орендно-земельні відносини як інструмент удосконалення відтворення земельних ресурсів АПК // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2016. – Т. 9, № 1/2. – С. 68-74. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-3627
1013400
  Каландадзе А. Ореол : роман / А. Каландадзе. – Тбилиси, 1984. – 422 с.
1013401
  Каширгов Х. Ореол : роман / Хапача Каширгов; пер. с кабард. М.Ишкова. – Москва : Современник, 1985. – 335 с.
1013402
  Великій А. Ореол Святого Володимира Великого // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2013. – Березень [№] 5. – С. 6
1013403
  Робб Дж. Ореол смерти: роман / Дж. Робб. – Москва : Эксмо-Пресс, 1998. – 400с. – (Взгляд женщины). – ISBN 5-04-001890-8
1013404
   Ореолы рассеяния месторождений Восточной Сибири. – Москва : Наука, 1971. – 280с.
1013405
  Дворников А.Г. Ореолы рассеяния ртути в некоторых районах Центрального донбасса : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Дворников А.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 24 с.
1013406
  Лизунок М.К. Оресса в огне / М.К. Лизунок. – Минск, 1984. – 128с.
1013407
   Орест-Нестор Ярославич Мацюк // Архіви України. – Київ, 1999. – № 1/6 (242). – С. 154-155


  Некролог.
1013408
  Заброваниний С. Орест Авдикович - виховник молодого покоління // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 12 лютого (№ 7). – С. 9. – ISSN 0027-8254
1013409
  Нахлік Є. Орест Авдикович - письменник, літературознавець, педагог / Є. Нахлік; Львів.відділення Ін-туту літератури ім.Т.Шевченка. НАНУ. – Львів, 2001. – 92 с. – ("Літературні портрети". Випуск 2). – ISBN 966-02-0651-8
1013410
  Кирчів Р. Орест Авдикович // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 158-162
1013411
  Чижикова Е.Н. Орест Адамович Кипренский / Е.Н. Чижикова. – Л., 1965. – 52с.
1013412
  Сарабьянов Д.В. Орест Адамович Кипренский / Д.В. Сарабьянов. – Ленинград, 1982. – 208с.
1013413
  Зименко В.М. Орест Адамович Кипренский 1782-1836 / В.М. Зименко. – Москва, 1988. – 349с.
1013414
  Михайлова К.В. Орест Адамович Кипренский, 1782-1836 / К.В. Михайлова. – Л., 1986. – 95с.
1013415
  Цимбалюк В.І. Орест Андрійович Цімейко : [некролог] // Український неврологічний журнал : науково-практичне видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Л.І. Соколова ; редкол.: Н.Ю. Бачинська, В.І. Боброва, І.А. Григорова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 60-65. – ISSN 1998-4235
1013416
   Орест Борисович Ткаченко (1925 - 2021) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2. – С. 81-82. – ISSN 0027-2803
1013417
  Каменский А.А. Орест Георгиевич Верейский / А.А. Каменский. – Москва : Советский художник, 1960. – 203 с.
1013418
  Гусин И.Л. Орест Евлахов : очерк жизни и творчества / И.Л. Гусин. – Ленинград : Музыка, 1964. – 120 с.
1013419
  Чижова Е. Орест и сын : Роман // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 11-79. – ISSN 0321-1878
1013420
  Чижова Е. Орест и сын : Роман // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 44-119. – ISSN 0321-1878
1013421
  Паустовский К. Орест Кипренский / К. Паустовский. – Москва ; Ленинград, 1938. – 80 с.
1013422
  Машковцев Н.Г. Орест Кипренский / Н.Г. Машковцев. – Москва-Л., 1944. – 20с.
1013423
  Турчин В.С. Орест Кипренский / В.С. Турчин. – Москва, 1975. – 166с.
1013424
  Турчин В.С. Орест Кипренский / В.С. Турчин. – М., 1982. – 48с.
1013425
  Кислякова И.В. Орест Кипренский : эпоха и герои / И.В. Кислякова. – М, 1977. – 142с.
1013426
  Валицкая А.П. Орест Кипренский в Петербурге. / А.П. Валицкая. – Ленинград, 1981. – 261с.
1013427
  Кислякова И.В. Орест Кипренский. Эпоха и герои / И.В. Кислякова. – 2-е изд. – Москва, 1982. – 144 с.
1013428
  Приступа С. Орест Левицький - один з фундаторів Української Академії наук // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 173-174
1013429
  Доліновський В.І. Орест Левицький – археограф і джерелознавець // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 1 (289), січень - лютий. – С. 142-155. – ISSN 0320-9466
1013430
  Крикун Ю. Орест Левицький – дослідник звичаєвого права українців XVI–XVII століть // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 65-70
1013431
  Кушпетюк О. Орест Левицький і волинське музейництво (до 170-річчя від дня народження) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 3. – С. 108-112. – ISSN 1998-4634
1013432
  Гирич І. Орест Левицький як суспільний діяч і науковець: До 160-річчя від дня народження // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 197-212.
1013433
   Орест Макарович Новицький // Історія української філософії : хрестоматія / Мін-во освіти й науки України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. М.В. Кашуба. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – С. 237-238. – ISBN 966-613-240-0
1013434
  Шпак С.М. Орест Мацюк – постать в українській архівістиці // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2009. – № 6. – C. 280-288. – ISSN 0320-9466
1013435
   Орест Михайлович Івасишин : біобібліогр. покажч. / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; [уклад.: П.Є. Марковський, Д.Г. Саввакін ; авт. вступ. ст.: В.М. Надутов, В.А. Татаренко ; відп. ред. В.А. Татаренко). – Львів : Інститут металофізики імені Г.В. Курдюмова, 2016. – 97, [2] с., [1] арк. портр. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 87-96. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-02-8031-1
1013436
  Качуровський І. Орест невідомий // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 168-183. – ISSN 0208-0710
1013437
  Бардін Г.Б. Орест Новицький - основоположник професійної філософської освіти у Київському університеті Св.Володимира // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 82-83
1013438
  Бардин Г.Б. Орест Новицький про предмет та завдання філософії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 4-6. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  Розглядається проблема предмету, завдань і призначення філософії.
1013439
  Апанасенко Г.Б. Орест Новицький про сутність предмету філософії та проблему періодизації історико-філософського процесу : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: 08.00.05 / Галина Богданівна Апанасенко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
1013440
  Апанасенко Галина Богданівна Орест Новицький про сутність предмету філософії та проблему періодизації історико - філософського процесу : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Апанасенко Г.Б.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 168 л. – Бібліогр.: л.158-168
1013441
  Ткачук М.Л. Орест Новицький: штрихи до життєпису // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Редкол.: М.Л. Ткачук, І.А. Бондаревська, В.І. Менжулін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 65 : Історико-філософські студії. – C. 73-84. – ISSN 1996-9872
1013442
  Савенко А.О. Орест Розвтілений: нотатки до інтерпретації образу в збірці "Міт-історема" Й. Сефериса // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 251-258


  У статті на матеріалі збірки "Міт-історема" подано аналіз особливостей використання Й. Сеферисом функціонально-семантичної категорії персональності для конструювання образу деперсоніфікованого ліричного героя. В статье представлен анализ своеобразия ...
1013443
  Кирилюк З.В. Орест Сомов - співробітник і друг К. Рилєєва та О. Бестужева // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 28-31. – ISBN 978-966-171-154-8
1013444
  Блик О.І. Орест Сомов і "українська школа" в російській літературі XIX століття // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 53-58


  У статті розглянуто специфіку творчості Ореста Сомова, а саме використання ним фольклорних матеріалів. З"ясовано походження фольклорних вставок у його творчості шляхом порівняльного аналізу художніх творів та записів українського фольклору. Для аналізу ...
1013445
   Орест Степанович Ступка : [70] : бібліогр. покажчик. – Львів : [б. в.], 2007. – 58, [1] с., [1] арк. портр. : портр. – Покажчики: с. 44-54. - На обкл.: ІГГГК - Львів 1951. – ISBN 978-966-02-4513
1013446
  Хоркавців Я.Д. Орест Теодорович Демків (до 80-річчя вченого) / Я.Д. Хоркавців, О.В. Лобачевська, І.С. Данилків // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2014. – Т. 71, № 3. – С. 392-393. – ISSN 0372-4123
1013447
  Пастух Р. Орест Яцків // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2013. – Число 4 (10). – С. 106-107. – ISSN 2224-0926
1013448
  Эсхил Орестея / Эсхил. – М, 1958. – 174с.
1013449
  Эсхил Орестея / Эсхил. – Москва, 1961. – 215 с.
1013450
  Коваль Р. Оресту Абрагамовичу, онукові скульптора Михайла Гаврилка виповнюється 70 років // Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2017. – Грудень (число 12). – С. 2
1013451
   Оресту Івановичу Фурдику - 65 // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 10 (276). – С. 106-107. – ISSN 2221-1055


  Академіку Національної академії аграрних наук України - 65.
1013452
  Гора И.Н. Орех грецкий в геолезащитных полосах правобережной черноземной степи Украины : Автореф... канд. с.х.наук: 06.03.04 / Гора И. Н.; Укр. с.х. акад. – К., 1975. – 28л.
1013453
  Гырляну Э. Орех Одобака / Э. Гырляну. – Бухарест, 1960. – 44с.
1013454
  Кичунов Н.И. Орехи и их культура / Н.И. Кичунов. – 2. – Москва ; Ленинград, 1931. – 196 с.
1013455
  Тоймак Василий Орехи и прорехи : Рассказы, юморески, басни, сказки. миниатюры / Тоймак Василий. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1972. – 88 с.
1013456
  Туйчиев Маннан Орехи Средней Азии (род Juglans L.) : Автореф... д-ра биол.наук: / Туйчиев Маннан Т.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по ботан. профилю. Отд-ние биол. наук АН УзССР. – Ташкент, 1966. – 48л. – Бібліогр.:с.47-48
1013457
  Рогачев А.А. Орехов цвет. Стихи / А.А. Рогачев. – Ростов н/Д, 1948. – 40с.
1013458
  Удальцова Л.Г. Ореховая Зона / Л.Г. Удальцова. – Москва, 1978. – 272 с.
1013459
  Колыхалов В Ореховая страда / В Колыхалов. – Москва : Советский писатель, 1987. – 302 с.
1013460
  Оглоблин А.А. Орехово-Зуево в 1917 году и теперь / А.А. Оглоблин. – М., 1957. – 112с.
1013461
  Толоконский Н.И. Орехово-Зуевская стачка 1885 г. / Н.И. Толоконский. – Москва, 1956. – 128с.
1013462
  Чекунов А.В. Орехово-Павлоградский глубинній разлом и его продолжение на Русской платформе и в Альпийском геосинклинальном поясе / А.В. Чекунов. – Киев, 1966. – С. 46-57. – Отд. оттиск
1013463
  Фадеев М.И. Ореховская опорная скважина / М.И. Фадеев. – М, 1963. – 92с.
1013464
   Ореховые-гвоздичные. – Ленинград : Наука
3. – 1968. – 1-711с.
1013465
  Глазков А.П. Ореховые сады / А.П. Глазков, Т Ш. Кейсерухский. – Москва : Знание, 1968. – 64 с.
1013466
  Аламиа Г.Ш. Ореховый ключ : стихи / Геннадий Аламиа ; пер. с абхаз. – Москва : Советский писатель, 1991. – 110 с.
1013467
  Шальтянис С. Ореховый хлеб / С. Шальтянис. – Москва, 1979. – 256 с.
1013468
  Друцэ И.П. Ореховый шепот : рассказы / И.П. Друцэ; пер. с молдав. – Москва : Правда, 1968. – 63 с.
1013469
   Орехоплодные в Таджикистане. – Душанбе, 1965. – 102с.
1013470
  Дьякончук Л.А. Орехотворки подсемейства cynipinae Украины. : Автореф... Канд.биол.наук: 08.00.09 / Дьякончук Л.А.; Ин-т.зоологии. – К, 1981. – 17л.
1013471
  Вересов А.И. Орешек / А.И. Вересов. – Ленинград, 1961. – 227с.
1013472
  Ногтева М. Орешек / М. Ногтева. – М, 1970. – 104с.
1013473
   Орещенко Андрій Васильович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 182 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1013474
   Орещенко Андрій Васильович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 192. – ISBN 978-966-439-961-3
1013475
   Орєхов Володимир Васильович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 177-178. – ISBN 978-617-573-038-6
1013476
  Линовицький П.П. Оржиця / П.П. Линовицький. – Дніпропетровськ : Промінь, 1969. – 61 с.
1013477
  Ислом Назар оглы Орзигул / Ислом Назар оглы. – Ташкент, 1958. – 104с.
1013478
  Эйтминавичюте И.С. Орибатиды Литовской ССР. : Автореф... канд.биол.наук: / Эйтминавичюте И.С.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1958. – 23л.
1013479
  Жицька Т.В. Оригамі. Магія білого аркуша // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (131). – С. 31-33. – ISSN 2518-7104
1013480
  Ниточкин В.Ф. Ориген. Основы христианства в зеркале античной философии // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2012. – № 2 (44). – С. 114-127
1013481
  Евреинов Н.Н. Оригинал о портретистах. / Н.Н. Евреинов. – М., 1922. – 112с.
1013482
  Щвецова-Водка Оригинальная трактовка документирования и документа // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 7. – С. 11-25. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены предложения относительно формирования теории документирования как особого направления науки о документе.
1013483
  Охрименко П.П. Оригинальность и своеобразие памятников литературы Киевской Руси и ее значение в единении восточных славян / П.П. Охрименко. – Сумы, 1982. – 22 с.
1013484
  Красностанов Э.Г. Оригинальность художественных сообщений : Автореф... канд. философ.наук: 623 / Красностанов Э.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Философ. фак. Каф-ра эстетики и этики. – М., 1968. – 16л.
1013485
  Барамидзе Р.Г. Оригинальные грузинские агиграфические произведения V-XIII веков, как памятник художественной литературы : Автореф... канд. филол.наук: / Барамидзе Р.Г.; Ин-т истории грузинской литературы. – Тбилиси, 1953. – 20л.
1013486
  Шапиро А.И. Оригинальные методы решения физических задач : пособие для учителя / А.И. Шапиро, В.А. Бодик. – Киев : Освіта, 1992. – 160с.
1013487
  Шапиро А.И. Оригинальные методы решения физических задач : Пособие для учителя / А.И. Шапиро, В.А. Бодик. – Киев : Магистр-S, 1996. – 160 с. – ISBN 5-330-01779-3
1013488
   Оригинальные органические реактивы на катионы : Методы анализа химических реакторов и препаратов. – Москва : Всесоюз. н.-и. ин-т химич. реакторов и особо чистых хим веществ
вып. 9. – 1964. – 92 с.
1013489
  Иванова Елена Оригинальные отели : Каким мы видим гостиничный номер. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 26-27 : Фото
1013490
  Нікоряк Н.В. Оригінальна другорядність: кіносценарій за літературним текстом ("Intermezzo" Сергія Параджанова) // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 95. – С. 160-174. – ISSN 2306-2908
1013491
  Чуб Д. Оригінальна повість Віталія Коротича // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1972. – Рік 23, ч. 264, січень : січень. – С. 10-11
1013492
  Хоменко І.А. Оригінальна радіодрама : Навч. посібник для суд. вищ. навч. закл., які навчаються за спец. "Журналістика" / І.А. Хоменко; КНУТШ; Інститут журналістики; За ред. В.Я. Миронченка. – Київ : Київський університет, 2002. – 320с. – ISBN 966-594-172-0
1013493
  Фоменко В. Оригінальна радіодрама (радіоп"єса): особливості жанру / В. Фоменко, І. Хоменко // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 14. – С. 347-349. – ISSN 2078-1911
1013494
  Хоменко І. Оригінальна радіодрама як засіб розширення суспільних функцій української мови // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 185-194
1013495
  Хоменко Ілля Андрійович Оригінальна радіоп"єса: історія, теорія, практика : Дис....канд.філолог.наук:10.01.08 / Хоменко Ілля Андрійович; КУ ім.Т.Шевченка. Ін-тут журналістики. – Київ, 2001. – 199л. + Додаток А. Повернення. Радіоп"єси. л.:189-199. – Бібл.:л.:161-189
1013496
  Хоменко Ілля Андрійович Оригінальна радіоп"єса: історія, теорія, практика : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Хоменко І.А.; КУ ім. Т. Шевченка. ін-тут журн. – Київ, 2002. – 18 с.
1013497
  Фабр-Васса Оригінальна тварина = La bete singuliere : евреї, християни і свиня / Клодін Фабр-Васса ; [пер. з фр. І. Данченка, К. Кислюка, М.В. Григор"єва]. – Харків : ОКО, 2001. – 438, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. фр. ориг. - Пер. вид.: Claudine Fabre-Vassas. La bete singuliere. Gallimard, 1994. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-526-038-3
1013498
  Мицик Ю.А. Оригінальна теорія виникнення Катеринослава історика початку ХІХ ст. // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.219-223. – ISBN 966-7089-17-7
1013499
  Кралюк П.М. Оригінальна філософська думка в Київській Русі // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 102-110. – ISBN 978-966-373-777-5


  Розвиток шкільництва, наявність перекладної візантійської літератури, концентрація вчених людей, книжників як у релігійних осередках (монастирях, при єпископських кафедрах), так і при князівських дворах – все це створювало сприятливі умови для появи в ...
1013500
  Хоменко І.А. Оригінальне акустичне мистецтво як знаряддя сучасної медіаосвіти // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 106-109


  Статтю присвячено теоретичним і практичним аспектам медіаосвіти, зокрема, методологічному значенню акустичного мистецтва у підготовці кадрів для сучасного українського радіомовлення. Узагальнюється досвід створення експериментальних медійних проектів ...
1013501
  Заставний Ф.Д. Оригінальне дослідженння теорії промислових комплектів / Ф.Д. Заставний, І.Т. Кутковець // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 172-174. – Бібліогр: 1 назва
1013502
  Юрчишин В. Оригінальне дослідження проблем капіталізації сільського господарства : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 93-95. – ISSN 0131-775Х
1013503
  Юрчишин В. Оригінальне дослідження проблем капіталізації сільського господарства : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 93-95. – ISSN 0131-775Х
1013504
  Юрчишин В. Оригінальне дослідження проблем капіталізації сільського господарства : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 93-95. – ISSN 0131-775Х
1013505
  Юрчишин В. Оригінальне дослідження проблем капіталізації сільського господарства : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 93-95. – ISSN 0131-775Х
1013506
  Юрчишин В. Оригінальне дослідження проблем капіталізації сільського господарства : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 93-95. – ISSN 0131-775Х
1013507
  Юрчишин В. Оригінальне дослідження проблем капіталізації сільського господарства : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 93-95. – ISSN 0131-775Х
1013508
  Грищук П.І. Оригінальний алгоритм підбору магнітних аномалій з використанням сіткових покриттів джерел // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук, В.М. Єремєєв, І.М. Корчагін [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (68), жовтень - грудень. – С. 53-63 : рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1684-2189
1013509
  Мицик Ю. Оригінальний документ 1663 р. з архівів Польщі про початки дипломатичної діяльності Івана Мазепи / Ю. Мицик, Т. Чухліб // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса, 2021. – Вип. 16. – С. 125-130. – ISSN 2519-2523


  У статті надається оригінальний лист мурзи Кримського ханства до короля Польщі за 1663 рік, в якому згадується про дипломатичну діяльність майбутнього гетьмана України Івана Мазепи. Аналізуючи оригінальний документ, який знаходиться в Архіві Головному ...
1013510
  Бобечко О. Оригінальний концертно-виконавський репертуар для бандури у творчому доробку жінок-композиторок сучасності // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2020. – Число 1/2 (69/70) : Театр. Музика. Кіно. Архітектура. Образотворче та декоративно - вжиткове мистецтво. – С. 87-94. – ISSN 1728-6875


  Простежено обставини трансформаціїсуспільної свідомості впродовж ХХ ст. в гендерному зрізі, що сприяло виникненню необхідних умов для рівнозначного відзеркалення чоловічої та жіночої композиторської творчості в музичному мистецтві сучасності. ...
1013511
  Кралюк П. Оригінальний мислитель "осьового часу" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 4-5 грудня (№ 230/231). – С. 6-7


  Замолксіс - мудрець з українських земель і вчитель Піфагора?
1013512
  Олійник Я.Б. Оригінальний підручник // Урядовий кур"єр, 1998
1013513
  Савчук В. Оригінальний підручник енциклопедичного характеру з економічної теорії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 94-95. – ISSN 0131-775Х
1013514
  Черевченко Олександр Миколайович Оригінальний світ поета (спостереження над поетичним ідіостилем Анатолія Мойсієнка) // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 128-133. – ISSN 1682-3540
1013515
  Антонова О.В. Оригінальні жанрові форми інтерв’ю в письменницькій публіцистиці // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  Статтю присвячено визначенню особливостей реалізації комунікативної стратегії інтерв"юера в оригі нальних жанрових модифікаціях інтерв"ю як невід"ємної складової письменницької публіцистики. This article is deals with identifying of special features ...
1013516
  Мезенцев В.І. Оригінальні зображення та реконструкції княжого герба І. Мазепи // Сіверщина в історії України : наукове видання / Нац. заповідник "Глухів" , Ін-т історії України НАН України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженко ; редкол.: І.В. Мошик, С.І. Білокінь, Г.В. Боряк [та ін.]. – Ніжин, 2022. – Вип. 15. – С. 51-67. – ISSN 2218-4805
1013517
  Буркат В.П. Оригінальні козацькі прізвища / Валерій Буркат. – Київ, 2005. – 208 с.
1013518
  Приймачок О. Оригінальні компоненти в художньому перекладі з близькоспорідненої мови // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 3. – С. 149-157. – ISSN 2413-0923
1013519
  Грабовська І. Оригінальні концептуальні знахідки українських філософів радянської доби у контексті світової філософії / І. Грабовська, С. Грабовський // Studies in History and Philosophy of Science and Technology : scientific journal / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2021. – Т. 30, № 2. – С. 3-8. – ISSN 2617-1929


  Розглянуто стан розвитку вітчизняної філософії в добу УСРР/УРСР. Зазначено, що філософія України пройшла нелегкий шлях власного розвитку і все ж змогла виробити оригінальний філософський стиль, цікаві ідеї й концепції, яким притаманна глибина й ...
1013520
   Оригінальні латинські джерела : Хрестоматія текстів. – Київ : Київський університет, 2003. – 235 с. – ISBN 966-594-376-6
1013521
  Шовковий В.М. Оригінальні тексти давньогрецьких авторів (хрестоматія з коментарями) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В"ячеслав Шовковий ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 239, [1] с. – Давньогрецько-український словник на с. 159-237. – Бібліогр.: с. 238. – ISBN 978-966-439-545-5
1013522
  Смоляк Б. Оригінальність енергії: троєслов [про поетичну творчість Ярослави Павличко] // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 10 (876). – С. 198-204. – ISSN 0868-4790
1013523
  Абдрахманов Б.М. Ориенатция учащихся на профессии механизатора в учебно-воспитательной работе сельской школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Абдрахманов Б.М. ; МП Казах. ССР , Казах. пед . ин-т. – Алма-Ата, 1980. – 26 с.
1013524
  Шульга М. Ориентализм и диалог цивилизаций // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 54-66. – ISSN 2524-0137


  У статті розглядається діалог цивілізацій, як він передбачений у межах дискурсу орієнталізму. Робиться висновок, що зазначеному дискурсу властиво обмежувати діалог цивілізацій завданнями взаємного культурного збагачення та виокремлення і просування ...
1013525
  Байрамова Л.К. Ориентализмы в лексике и фразеологии болгарского языка : (в сопоставлении с татарским языком) / Л.К. Байрамова. – Казань : Алма-Лит, 2007. – 330 с. – ISBN 5-98245-029-4
1013526
   Ориенталистика в Киргизии. – Фрунзе, 1987. – 195с.
1013527
  Клюйкова Е. Ориентальная образность в ранней прозе Анатолия Кима // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 188-191. – ISSN 2307-2261
1013528
  Милагин М.Ф. Ориентационная вытяжка и прочность линейных аморфных полимеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Милагин М.Ф.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1968. – 16л.
1013529
  Филалеев О.В. Ориентационная зависимость второго момента спектров ПМР в диамагнитных кристаллах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Филалеев О.В.; АН СССР. Сибир. отд. Ин-т физики. – Красноярск, 1979. – 20л.
1013530
  Гаспарян Сурен Вартанович Ориентационная зависимость дислокационного внутреннего трения щелочногалоидных кристаллов и кристаллов с гексагональной плотноупакованной структурой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Гаспарян Сурен Вартанович; МГУ. Физ. фак. – М., 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1013531
  Юрченко Владимир Михайлович Ориентационная зависимость энергии межкристаллитных границ и их взаимодействие с точечными дефектами : Автореф... физ.-мат.наук: 01.04.07 / Юрченко Владимир Михайлович; МВ и ССО УССР. Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1982. – 20л.
1013532
  Ярунин В.С. Ориентационное упорядочение в твердом водороде с квадрупольным взаимодействием между молекулами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Ярунин В.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1013533
  Пинкевич Игорь Павлович Ориентационные и ангармонические явления в поглодщении и рассеянии света жидкими и твердыми кристаллами с примесными центрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Пинкевич Игорь Павлович; КГУ. – Киев, 1988. – 30л.
1013534
  Пинкевич Игорь Павлович Ориентационные и ангармонические явления в поглощении и рассеянии света жидкими и твердыми кристаллами с примесными центрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Пинкевич Игорь Павлович; КГУ. – К., 1988. – 29л.
1013535
  Пинкевич Игорь Павлович Ориентационные и ангармонические явления в поглощении и рассеянии света жидкими и твердыми кристаллами с примесными центрами : Дис... доктор. физ-мат.наук: 01.04.05 / Пинкевич Игорь Павлович; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – К, 1988. – 334л. – Бібліогр.:л.295-334
1013536
   Ориентационные переходы в редкоземельных магнетиках. – Москва : Наука, 1979. – 318 с.
1013537
  Горбач В.Н. Ориентационные фазовые переходы в гексаферритах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.11 / Горбач В. Н.; Хар.ГУ. – Х., 1984. – 22л.
1013538
  Бабудаев Анатолий Яковлевич Ориентационные эффекты расеяния быстрых электронов в щелочногалоидных монокристаллах : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.04.01 / Бабудаев Анатолий Яковлевич; МВ и ССО РСФСР Томск. полит. ин-т им С.М.Кирова. – Томск, 1973. – 13л.
1013539
  Поляков Петр Иванович Ориентационный фазовый переход в антиферромагнетиках: магнитные, высокочастотные и магнитоупругие свойства : Автореф... доктора физико-математ.наук: 01.04.11 / Поляков Петр Иванович; НАН Украины. Донецкий физико-технический ин-т им. А.А.Галкина. – Донецк, 1996. – 36л.
1013540
  Штарк А.А. Ориентация в реакциях нитрофторирования полифторпроизводных бензола и ее связь с относительной стабильностью полифторированных аренониевых ионов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Штарк А.А.; АН СССР. Сиб. отд. Новосиб. ин-т орган. химии. – Новосибирск, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1013541
   Ориентация и миграции птиц. – Москва : Наука, 1975. – 211с.
1013542
  Зефирова Л.И. Ориентация и промежуточные соединения при внутримолекулярном ароматическом нуклеофильном замещении : Автореф... канд. фим.наук: 072 / Зефирова Л.И.; Моск. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – М., 1969. – 24л.
1013543
   Ориентация и стабилизация спутников. – М, 1978. – 176с.
1013544
   Ориентация и территориальные связи популяций птиц. – Рига, 1973. – 124с.
1013545
   Ориентация искусственных спутников в гравитационных и магнитных полях. – М, 1976. – 303с.
1013546
  Тельнов А.А. Ориентация личности как предмет социологического исследования : Автореф... канд. филос.наук: / Тельнов А.А.; МГУ, Филос. фак. – М., 1970. – 14л.
1013547
   Ориентация молодежи на педагогическую профессию. – Полтава, 1987. – 255с.
1013548
   Ориентация на партнера // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 3. – С. 2-3 (прилож.) : фото
1013549
  Таразевич Г.С. Ориентация на человека. / Г.С. Таразевич. – М., 1989. – 142с.
1013550
   Ориентация насекомых и клещей. – Томск, 1984. – 178с.
1013551
  Лялюшко Д.М. Ориентация некоторых бесхвостых амфибий в эксперименте : Автореф. дис... канд. биол. наук: 03.00.08 / Лялюшко Д.М.; МВ и ССО УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1973. – 28с.
1013552
  Лялюшко Д.М. Ориентация некоторыъ бесхвостых амфибий в эксперименте : Дис... канд. биол.наук: / Лялюшко Д. М.; МВ и ССО, УССР, КГУ. – К., 1973. – 136л. – Бібліогр.:л.124-136
1013553
  Коньяр Ж. Ориентация нематических жидких кристаллов и их смесей : пер. с англ. / Ж. Коньяр. – Минск : Университетское, 1986. – 100 с.
1013554
  Архангельский А.В. Ориентация плоскости и пространства и смежные вопросы : учебно-методическое пособие / Архангельский А.В. ; МГУ, Механико-математический фак. – Москва : [б. и.], 1971. – 36 с.
1013555
  Нечаев Ю.В. Ориентация производства на конечные результаты и эффективность труда / Ю.В. Нечаев. – Киев, 1981. – 48с.
1013556
   Ориентация птиц. – Рига, 1978. – 206с.
1013557
  Дума Д.П. и др. Ориентация системы координат FK4 по меридианным наблюдениям планет / Д.П. и др. Дума. – Киев : Наукова думка, 1980. – 131 с.
1013558
  Контвайнас Римантас Ионович Ориентация старшеклассников на рабочие профессии в условиях регионального центра (на материале Алитусского регионного центра Литовской ССР) : Автореф... канд. пед.наук: / Контвайнас Римантас Ионович; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1975. – 25л.
1013559
  Спектор М.Д. Ориентация строительного производства на конечные цели / М.Д. Спектор. – М., 1989. – 138с.
1013560
  Прокофьев Ф.И. Ориентация студентов в переходный период украинского общества (социологический анализ 1989-1995 гг.) / Ф.И. Прокофьев, Т.И. Выперайленко, В.А. Степин; Мин-во образования и науки Украины; Приднепрвская госуд. акад. строительства и архитектуры. – Днепропетровск, 2004. – 52с.
1013561
  Евсецова Е.А. Ориентация студентов на универсальные ценности в обучении истории педагогики // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 5. – С. 116-118. – ISSN 0869-561Х
1013562
  Пасынок В.Г. Ориентация учащихся на выбор професии учителя / В.Г. Пасынок. – Харьков : Основа, 1996. – 152с. – ISBN 5776803454
1013563
  Ахмедин З.А. Ориентация учащихся старших классов средней школы на профессию учителя. (По материалам КазССР) : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Ахмедин З.А.; Каз. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1968. – 24л.
1013564
  Зыков Ю.А. Ориентация хозяйственного механизма на повышение качества продукции / Ю.А. Зыков, Л.А. Матвеев. – М., 1986. – 212с.
1013565
   Ориентация членистоногих. – Томск, 1991. – 159с.
1013566
  Барко Вадим Иванович Ориентация школьников на труд в сфере промышленного производства . : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Барко Вадим Иванович; Научно-исслед. ин-т. – К., 1985. – 19л.
1013567
  Ишлинский А.Ю. Ориентация. Гироскопы и инерциальная навигация / А.Ю. Ишлинский. – Москва, 1976. – 670с.
1013568
  Полищук А.Н. Ориентир - конечный результат / А.Н. Полищук, И.А. Кириченко. – Донецк, 1988. – 51с.
1013569
  Кирсипуу В.А. Ориентир - потребности населения: Опыт лег. пром-сти ЭССР / В.А. Кирсипуу, Я.А. Лейманн. – М., 1987. – 101с.
1013570
   Ориентир - профессии села. – М, 1979. – 51с.
1013571
  Суслов И.Ф. Ориентир - эффективность / И.Ф. Суслов. – М, 1983. – 62с.
1013572
   Ориентир дает партия : школа на путях реформ. – М, 1987. – 159с.
1013573
   Ориентир для учителей КАлининского района. – Алма Ата, 1967. – 24с.
1013574
  Корсак К.В. Ориентир образования ХХI века - строительство ноообщества // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2011. – № 3. – С. 3-12


  Образование и общеcтво.
1013575
  Чепурин Александр Ориентир: конгресс соотечественников // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 47-60. – ISSN 0130-9625
1013576
  Богданович Е.Д. Ориентирование во времени и в пространстве : (в помощь учителям географии, краеведам и туристам) / Е.Д. Богданович ; Башкир. филиал Геогр. о-ва СССР. – Уфа, 1960. – 52с. : черт., карт.
1013577
  Куприн А.М. Ориентирование и движение на местности / Куприн А.М. – Москва : Воениздат, 1962. – 59 с. : ил., карт. – (Библиотека сержанта)
1013578
  Вертель Л.В. Ориентирование и поведение в лесу / Л.В. Вертель; Ред. Шехтер Д.И. – Петрозаводск : Из-во "Карелия", 1980. – 62с.
1013579
  Куприн А.М. Ориентирование на марше и в бою / А.М. Куприн. – М, 1977. – 79с.
1013580
  Рощин А.Н. Ориентирование на местности / А.Н. Рощин. – Москва : Недра, 1964. – 131 с.
1013581
  Рощин А.Н. Ориентирование на местности / А.Н. Рощин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Недра, 1966. – 184 с.
1013582
  Рощин А.Н. Ориентирование на местности / А.Н. Рощин. – Київ : Вища школа, 1982. – 103 с.
1013583
  Беляков М.Ф. Ориентирование на местности без карты : [материалы к обучению] / М.Ф. Беляков. – Москва : Воениздат, 1951. – 59, [4] с.
1013584
  Беляков М.Ф. Ориентирование на местности без карты : [материалы к обучению] : для преподавателей воен. топографии / М.Ф. Беляков. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Воениздат, 1955. – 70 с. : ил.
1013585
  Захаревич В.Г. Ориентирование на пользователя информационные системы / В.Г. Захаревич. – Ростов-на-Дону, 1985. – 95с.
1013586
  Павлов В.Н. Ориентирование радиоактивных ядер в комбинированном рефрежираторе растворения 3Не в 4Не и исследование свойств ядер 153Tb, 154Tb, 148Gd, 57Ce и 60Се. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Павлов В.Н.; ОИЯИ. – Дубна, 1981. – 16л.
1013587
  Зеленый Г.П. Ориентирование собаки в области звуков, 1906. – С. 337-357. – Отд. оттиск
1013588
   Ориентирование стереопар фотоснимков на цифровых фотограмметрических станциях по координатам опорных меток / А.Э. Гайсин, Р.А. Коршунов, О.Н. Левитская, В.В. Носков, В.В. Погорелов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 7. – С. 34-38 : рис. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0016-7126
1013589
  Палатник Л.С. Ориентированная кристаллизация / Л.С. Палатник, И.И. Папиров. – Москва : Металлургия, 1964. – 408с.
1013590
  Власов С.В. Ориентированное состояние полимеров / С.В. Власов, В.Н. Кулезнев. – Москва : Знание, 1987. – 47 с.
1013591
  Мелихов А.П. Ориентированные графы и конечные автоматы / А.П. Мелихов. – Москва, 1971. – 416 с.
1013592
   Ориентировачный рефлекс и вопросы высшей нервной деятельности в норме и патологии. – Москва, 1959. – 343с.
1013593
  Идобаева Татьяна Афанасьева Ориентировка в структуре действия и обобщение анализа задач : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.07 / Идобаева Татьяна Афанасьева; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1981. – 20л.
1013594
  Саркисян С.Г. Ориентировка галек и методы их изучения для палеогеографических построений / С.Г. Саркисян, Л.Т. Климова. – Москва : Изд-во АН СССР, 1955. – 167с.
1013595
  Кондратьев Н.Я. Ориентировка по звездам / Н.Я. Кондратьев. – Москва : Воениздат, 1961. – 96 с.
1013596
  Поддьяков А.Н. Ориентировочная и дезориентирующая основы деятельности: иерархии целей обучения в конфликтующих системах // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 5. – С.79-89. – ISSN 0042-8841
1013597
  Семенова А.П. Ориентировочная оценка влияния изменения испарения в степной зоне Украины на осадки / А.П. Семенова, А.Я. Короткова // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 25. – С. 94-97 : Табл. – Бібліогр.:4 назви
1013598
  Павлова Л.Н. Ориентировочно-исследовательская деятельность и условия ее развития у детей второго-третьего года жизни. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Павлова Л.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1976. – 23л.
1013599
  Облова С. Ориентировочное планирование уроков русского язика для 5 класса школ с украинским языком обучения // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 54-64.
1013600
  Облова Светлана Ориентировочное планирование уроков русского языка для 5 класса школ с украинским языком обучения // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 54-64
1013601
  Облова Светлана Ориентировочное планирование уроков русского языка для 5 класса школ с украинским языком обучения // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 54-64
1013602
  Облова Светлана Ориентировочное планирование уроков русского языка для 5 класса школ с украинским языком обучения // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 121-128
1013603
  Облова Светлана Ориентировочное планирование уроков русского языка для 5 класса школ с украинским языком обучения // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 61-76
1013604
  Пауперова Г.П. Ориентировочные и оборонительные рефлексы у некоторых воробьиных птиц. : Автореф... канд.биол.наук: / Пауперова Г.П.; Акад.наук СССР.Ин-т физиологии. – Л, 1961. – 17л.
1013605
   Ориентировочные цены на общестроительные работы // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 6. – C. 82-83 : фото
1013606
  Васич Н.Н. Ориентировочный план электрификации Донбасса / Н.Н. Васич. – Москва-Ленинград, 1926. – 81с.
1013607
   Ориентировочный рефлекс и проблемы рецепции в норме и патологии. – Москва : Просвещение, 1964. – 264с.
1013608
  Михеечев В.С. Ориентирующие устройства геодезических приборов по курсу "Геодезические приборы" : конспект лекций для студ. оптико-механической специальности / В.С. Михеечев; Мин. высш. и средн. спец. образования РСФСР ; Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Москва : КПЛ МИИГАиК, 1973. – 42 с.
1013609
  Траат М. Ориентиры : стихи / Матс Траат ; пер. с эст. Б.Штейна. – Таллин : Ээсти раамат, 1972. – 309 с.
1013610
  Васильев И.А. Ориентиры / И.А. Васильев. – Москва, 1988. – 382с.
1013611
  Попов Л.А. Ориентиры атеизма / Л.А. Попов. – Тула, 1983. – 97с.
1013612
  Мережинская А. Ориентиры новой художественной парадигмы в творчестве "поколения 1990-х" (новаторство Д. Данилова в контексте прозы новой генерации) // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 494-508. – ISBN 978-966-2763-27-0
1013613
  Уваров А.Ю. Ориентиры образовательных реформ и информационные технологии // Образовательная политика : научный публицистический журнал / Федеральный ин-т развития образования М-ва обр. и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1 (57). – С. 99-111. – ISSN 2078-838Х
1013614
  Еникеев З.Д. Ориентиры развития юридического образования в современной России // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 2. – С. 23-34. – ISSN 0132-0769
1013615
  Долгин В.Г. Ориентиры разума и сердца / В.Г. Долгин. – М., 1980. – 48с.
1013616
  Моханти С.К. Оризните почви во СР Македониа и нивната антропогенизациа / С.К. Моханти, Г.С. Филиповски. – Сопие, 1980. – 70с.
1013617
   Орион. – Тбилиси, 1967. – 444с.
1013618
   Орион. – М, 1988. – 347с.
1013619
  Куліш П.А. Орися : идиллія П.А. Куліша // Викуп : оповідання Марка Вовчка / М. Вовчок. – Санкт-Петербург : в Типографии Департамента Уделов, 1862. – 16 с. – (Сільська бібліотека)
1013620
  Куліш П. Орися. – Киев, 1883
1013621
  Демська О. Орися Демська: "Якщо у ХХІ столітті певна мова перебуватиме тільки у площині політики, то це стане її кінцем". // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 28 (660), 10-16.07.2020. – С. 46-47. – ISSN 1996-1561
1013622
  Куліш П.О. Орися та інші опов[ідання] : з біогpафією і поpтpетом / П. Куліш ; [Пеpедм. С. Б-к [С. Беpезняк]]. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. Т-ва "Кpиниця"]., 1919. – ХIV, 67, [1] с. : порт. – (Народна бібліотека ; № 1)


  Зміст: Дівоче сеpце; Гоpдовита паpа; Пpо злодія у селі Гаківниці.
1013623
  Полонник К.Ф. Орися. / К.Ф. Полонник. – Одеса, 1941. – 64с.
1013624
   Оришка (1940 - 2012) // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Вересень [№] 18. – С. 1, 5


  Ірина Стасів-Калинець - українська письменниця, поетеса, багаторічний політв"язень радянських таборів, діяч дисидентського руху, активістка українського національного і правозахисного руху, філолог.
1013625
  Алєксандрова О.В. Оріген // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 272-273. – ISBN 966-316-069-1
1013626
  Кочубей Ю. Орієнтал із України // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 13 (126). – С. 46-48. – ISSN 1996-1561


  Наукова творчість Агатангела Кримського, який присвятив життя вивченню мусульманської цивілізації
1013627
  Авербух О. Орієнталізація жіночності: поняття нечестивості в українській модерністській літературі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (721). – С. 82-98. – ISSN 0236-1477


  У статті аналізується взаємозв’язок жіночності та етнічної іншості в українській модерністській літературі. Розглядається закріплення «гріховної» чужості жінки в маскулінній традиції через сексуальну та культурну диференціацію подібно до «зінакшення» ...
1013628
  Саїд Е.В. Орієнталізм = Orientalism / Е.В. Саїд; Пер. з англ. В.Шовкун. – Київ : Основи, 2001. – 511с. – ISBN 966-500-092-6
1013629
  Арендаренко І. Орієнталізм "Татарских набегов..." Г.Квітки-Основ"яненка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 6-8. – ISBN 966-8110-14-5
1013630
  Арендаренко І.В. Орієнталізм в англійській та українській поезії доби романтизму // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 140-153. – ISBN 966-8474-34-1
1013631
  Тесленко І.О. Орієнталізм в українському образотворчому мистецтві першої третини 20 століття : Автореф. ... дис. канд. мистецтвознавства: Спец. 17.00.05 / Тесленко І.О.; Мін-во освіти і науки України; Харківська держ. акад. дизайну і мистецтв. – Львов, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1013632
  Арендаренко І. Орієнталізм Е. А. По та європейських письменників-романтиків // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 80-91
1013633
  Гундорова Т. Орієнталізм Миколи Хвильового: азіатська магістраль третього Харкова // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2020. – Листопад - Грудень (число 11/12). – С. 12-25
1013634
  Жлуктенко Н.Ю. Орієнталізм у поемах Джорджа Гордона Байрона // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 147-151. – ISBN 966-8188-10-1
1013635
  Лебедєв Ю.І. Орієнталізм у фольклористичних студіях Агатангела Кримського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 22-25. – (Східні мови та літератури ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються різноманітні питання розвитку фольклору й фольклористики східних народів у науковій діяльності Агатангела Кримського. Different aspects of the development of the Oriental nations" Folklore and Folklore Studies in Ahatanhel Krymskiy"s ...
1013636
  Мосенкіс Ю.Л. Орієнталізми "Слова о полку Ігоревім" як матеріал спецкурсу "Мовні контакти" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 23-25. – (Східні мови та літератури ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Основним завданням дослідження є показ східних лексичних елементів "Слова о полку Ігоревім" у світлі нових компаративних студій.
1013637
  Смущинська І.В. Орієнталізми у романських, германських та слов"янських мовах (на прикладі французької, англійської та української мов) / І.В. Смущинська, О.С. Горчанюк // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 258-274


  Статтю присвячено орієнталізмам, запозиченим французькою, англійською та українською мовами. Особлива увага приділяється їхнім особливостям, асиміляції та хронологічної появи у цих мовах.
1013638
  Грицик Л. Орієнталістика А. Кримського в контексті розвитку порівняльного літературознавства на зламі XIX - початку XX ст. // Українська компаративістика : концептуальні проекції / Л.В. Грицик. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – С. 86-99. – ISBN 978-966-374-533-6
1013639
  Грицик Л.В. Орієнталістика А. Кримського в українському літературному процесі початку XX ст. / Л.В. Грицик ; [наук. ред. д-р філол. наук О.А. Баканідзе]. – Київ : Живиця, 1994. – 134, [2] с. – Бібліогр.: 127-135
1013640
  Циганкова Е.Г. Орієнталістика України в контексті історії науки // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 414-430. – ISBN 978-966-02-6446-5
1013641
  Завгородній Ю.Ю. Орієнталістична "Індійська філософія” С. Радгакрішнана // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 2. – С. 64-73. – ISSN 1608-0599
1013642
  Лебедєв Ю. Орієнтальна проблематика часопису "Україна" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 135-141
1013643
  Кочубей Ю.М. Орієнтальне мистецтвознавство в Україні в 20-30-х рр. XX ст. В.М. Зуммер (1885-1970) / Кочубей Ю.М., Циганкова Е.Г. ; Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ : Стилос, 2005. – 314, [2] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 302-314. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Наукова спадщина сходознавців" / редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред) [та ін.]). – ISBN 966-8518-42-X
1013644
  Грицик Л. Орієнтальний дискурс І.С. Нечуя-Левицького // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (57). – C. 57-69. – ISSN 2520-6346


  Об"єктом вивчення є "орієнтальні" праці І. Нечуя-Левицького, у яких автор осмислює особливості культурних типів – арабського, індуського, китайського, – акцентує на спільному і відмінному в них; простежуються визначені автором найважливіші в моделях ...
1013645
  Сабат Галина Орієнтальні казки Івана Франка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 42-44. – Бібліогр.: с. 43-44. – ISSN 0130-5263
1013646
  Кочубей Ю.М. Орієнтальні мотиви в українському образотворчому мистецтві // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 4. – С. 132-137. – ISSN 1608-0599
1013647
  Грицик Л.В. Орієнтальні наративи Пантелеймона Куліша // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (59). – C. 14-23. – ISSN 2520-6346


  Розглянуто ремінісценції Сходу у творчості П. Куліша. Об"єктом дослідження є ліро-епічна поема "Магомет і Хадиза" (1882), яка осмислюється в контексті тогочасних сходознавчих захоплень письменника, зокрема й Дрепером, Ірвінгом, Вейлем, Ренаном, а також ...
1013648
  Лебедєв Ю. Орієнтальні ознаки українських народних дум // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 49-53
1013649
  Кочевих Олег Орієнтальні орієнтири // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 50-51. – ISSN 0130-5212
1013650
  Останіна Г.Г. Орієнтальні реалії у творчості Г. Квітки-Основ"яненка // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 50-57


  У матеріалі статті розглядається художній орієнталізм у прозових творах Г. Квітки-Основ"яненка.
1013651
  Сьомочкіна О.М. Орієнтальні строфи в поезії Василя Простопчука:особливості рецепції // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 35-39. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
1013652
  Сьомочкіна О. Орієнтальні строфи в українській поезії 2-ї пол. ХХ ст. (причитни появи) // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 10-16. – ISBN 966-7773-70-1


  У запропонованій статті розглянуто ймовірні причини появи в оригінальній українській поезії другої половини ХХ ст. орієнтальних строф і відновлення інтересу до них у період fin de siecle, ключовою з-поміж яких називається гостре бажання поетів ...
1013653
  Тимошенко Ю. Орієнтальні студії "західного" спорту // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 379-390. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
1013654
   Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – 504, [4] с., [6] арк. фот. : іл., фот., табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-5736-8
1013655
  Качан Л. Орієнтанція- на впровадження європейських соціальних стандартів / Л. Качан, В. Лесин // Людина і праця : щомісячний журнал з питань захисту соціально-економічних інтересів населення України / Міністерство праці та соціальної політики України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 2-4.
1013656
  Глова Л.А. Орієнтації військовослужбовців-контрактників у світі цінностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 84-86. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі формування ціннісних орієнтацій віпськовослужбовців-контрактників. Розглянуто основні складові процесу формування ціннісних орієнтації", подано систематизацію цінностей, що сприяють якісному вихованню військовослужбовців, ...
1013657
  Бикова Т. Орієнтації Джафера Сейдамета // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Грудень (№ 51/52). – С. 6-7
1013658
  Дєєв Валерій Олексійович Орієнтації іспанської соціології ХІХ-ХХ ст. : Автореф... д-ра соц.наук: 22.00.01 / Дєєв Валерій Олексійович; Харк. держ. ун-т. – Х., 1993. – 24л.
1013659
  Дряпіка В.І. Орієнтації студентської молоді на цінності музичної культури (соціально-педагогічний аспект) / В.І. Дряпіка; АПНУ; Ін-т педагогіки. – К. - Кіровоград : Державне Центрально-Українське вид-во, 1997. – 215с. – ISBN 966-583-030-9
1013660
  Гром"як Р.Т. Орієнтації. Розмисли. Дискурси : 1997-2007 / Роман Гром"як. – Тернопіль : Джура, 2007. – 367, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8650-59-8


  У пр. № 1747260 напис: Вельмишановному Михайлові Кузьмичу - батькові наших філологічних ... з вдячністю за все добре, що пов"язане із гуртуванням і роздумами. 17.ХІІ.2007 /підпис/
1013661
  Усенко В.О. Орієнтаційна епітаксія в системі Cs/Mo(110) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 335-342. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проаналізовано спостереження орієнтаційної епітаксії в субмоношаровій та двошаровій плівках Cs на грані (110)Мо. Зроблено висновки про неузгодженість решіток адшару та підкладки, а також про глибину рельєфу грані (110) молібдену.
1013662
  Ледней М.Ф. Орієнтаційна нестійкість та впорядкування у зовнішніх полях обмежених рідких кристалів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Ледней Михайло Федорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 63 назви
1013663
  Ледней М.Ф. Орієнтаційна нестійкість та впорядкування у зовнішніх полях обмежених рідких кристалів : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Ледней Михайло Федорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 337 л. – Бібліогр.: л. 275-337
1013664
  Решетняк Віктор Юрійович Орієнтаційне впорядкування та світлоіндуковані явища в просторово обмежених рідких кристалах : Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02, 01.04.14 / Решетняк Віктор Юрійович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – 36 с.
1013665
  Потапенко С.І. Орієнтаційний простір англомовних журнальних текстів: досвід лінгвокогнітивного аналізу // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 26-30. – (Філологічні науки)
1013666
  Лесюк А.І. Орієнтаційні явища у комірці рідкого кристалу з модульованою поверхнею і керованою легкою віссю : дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Лесюк Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 144 арк. – Додатки: арк. 142-144. – Бібліогр.: арк. 125-141
1013667
  Лесюк А.І. Орієнтаційні явища у комірці рідкого кристалу з модульованою поверхнею і керованою легкою віссю : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Лесюк Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1013668
  Толох І.С. Орієнтаційно-залежне тунелювання електрона в макромолекулярних системах. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Толох І.С.; НАН України. Ін-т теорет. фізики ім. М.М.Боголюбова. – К., 1996. – 22л.
1013669
  Антонюк М.М. Орієнтація базових знань, умінь і навичок на професійне становлення студентів-медиків / М.М. Антонюк, І.М. Хмеляр // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 10-13
1013670
  Рудольф С. Орієнтація зовнішньої торгівлі України // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Т. 6, № 4. – С. 422-431. – ISSN 1684-906Х
1013671
  Козяревич І.О. Орієнтація молекулярних стіків фталоціанінів за допомогою магнітного поля / І.О. Козяревич, О.К. Покидько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 263-266. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчались транспортні властивості плівок Ленгмюра-Блоджет (ПЛБ) фталоціаніну марганцю та хрому, та термічно осаджених плівок фталоціаніну марганцю. Досліджено вплив магнітного поля на провідність плівок в залежності від напрямку магнітного поля. ...
1013672
   Орієнтація на кар"єру // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 4 жовтня (№ 38). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Міжнародне аналітичне агентство в галузі вищої освіти QS Quacquarelli Symonds оприлюднило рейтинг найкращих університетів світу за можливостями працевлаштування випускників QS 2022 року - QS Graduate Employability Rankings 2022 – незалежний перелік ...
1013673
  Гончаренко Я.В. Орієнтація на клієнта комерційних організацій різного типу // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 4 (11). – С. 7-15 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2411-3190
1013674
  Асаре Джозеф Орієнтація на клієнта якфактор економічної безпеки банків // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 4 (52). – С. 85-90 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2222-8810
1013675
  Ходаківський Є.І. Орієнтація на психопедагогіку в екологічній освіті / Є.І. Ходаківський, Н.М. Гембарська // Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій землі: наслідки та шляхи вирішення : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 черв. 2019 р. : [збірник] / Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій землі: наслідки та шляхи вирішення, міжнар., наук.-практ. конф. – Херсон : ХДАУ "ХДАУ", 2019. – С. 202-205. – ISBN 978-966-97932-0-1
1013676
  Величко О. Орієнтація на споживача - реалізація принципу підвищення якості освітянських послуг / О. Величко, В. Вікторов, В. Охотський // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.108-112. – ISBN 966-73-53-51-Х
1013677
  Сторонянська І.З. Орієнтація на управління активами територіальних громад: теоретичні підходи / І.З. Сторонянська, Л.Я. Беновська // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 1 (95). – С. 5-13. – ISSN 1562-0905
1013678
  Ципко В.В. Орієнтація національної вищої освіти на інтеграцію в європейський освітній простір // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 105-106


  Система освіти України, включаючи професійну освіту, орієнтована на інтеграцію в європейський освітній простір. Потрібно гармонійне поєднання вітчизняних освітніх традицій із кращими зразками європейського досвіду.
1013679
  Шевченко Т.Г. Орієнтація освіти і науки на досягнення домінування в економіці малого та середнього бізнесу / Т.Г. Шевченко, О.С. Одинець // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 155-164. – (Економічні науки ; № 3 (31)). – ISSN 2414-0287
1013680
  Солодков В. Орієнтація педкадрів України на Європейські соціальні цінності: стан, проблеми // Післядипломна освіта в Україні / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2011. – № 2 (19). – С. 29-33
1013681
  Боярчук А.І. Орієнтація України на євроінтеграційний курс // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 70-75. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто ситуацію навколо інтеграційного курсу України до Європейського Союзу. Проведено оцінювання прагнень України до повноцінного членства в Європейському Союзі. Проаналізовано відносини України з Європейським Союзом у сучасній зовнішньо- ...
1013682
  Юрчишин В.В. Орієнтація управлінської діяльності на кінцеві результати в сільському господарстві. / В.В. Юрчишин. – К., 1982. – 48с.
1013683
  Бас Г.Г. Орієнтація учнів на сільськогоподарські професії : посібник для загальноосвіт. шк. / Г.Г. Бас. – Київ : Радянська школа, 1986. – 159 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1013684
  Шот М. Орієнтир - на модернізацію й міжнародні стандарти // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 8 червня (№ 104). – С. 10


  60 років з часу заснування відзначив Тернопільський державний медичний університет імені Івана Горбачевського.
1013685
  Величко Юрій Орієнтир - одвічні чесноти // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 24-26. – ISSN 0130-5212
1013686
  Бевз Т. Орієнтир історика - "це приклад особистостей, життя і діяльність яких випало досліджувати" : До 60-річчя від дня народження професора Валерія Солдатенка // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 68-70
1013687
  Бевз Т. Орієнтир історика - "це приклад особистостей, життя і діяльність яких випало досліджувати" (до 60-річчя від дня народження професора Валерія Солдатенка) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 68-70
1013688
  Глушко С. Орієнтир на лідерство в яхтінгу та бізнесі // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 3. – С. 56-57. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-7923
1013689
  Хоменко Н. Орієнтир у літературознавчій науці: про новий підручник з теорії літератури // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім.В.Г. Короленка ; голов. ред. ради М. Наєнко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2001. – № 1 (4). – С. 127-128. – ISBN 966-7576-18-3
1013690
  Стеченко Д.М. Орієнтири активізації інноваційної діяльності промислових підприємств в конкурентному середовищі // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 124-129


  Подається агрументація щодо активізації інноваційної діяльності промислових підприємств у процесі їх реструктуризації та посилення конкуренції як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках. Визначено заходи державної підтримки в галузі інновацій та ...
1013691
   Орієнтири виборця 2004 / Г. Асланян, А. Євгеньєва, В. Замніус, Д. Ковриженко, І. Когут. – Київ, 2004. – 236с. – ISBN 966-7863-42-5
1013692
  Горська С. Орієнтири вирішального року // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 27 лютого - 6 березня (№ 10/11). – С. 2


  25 лютого в Кабінеті Міністрів України відбулася прес-конференція Міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра Табачника яким є визначальні вектори розвитку дошкілля, які аспекти будуть основними в роботі над удосконаленням професійно-технічної та ...
1013693
  Андрущенко В.Л. Орієнтири вітчизняної фінансової думки : теорія фінансів // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 4. – С. 3-11. – Бібліогр.: 7 назв
1013694
  Коренева І.М. Орієнтири впровадження освіти для сталого розвитку у вищу педагогічну освіту: сутність та принципи сталого розвитку // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 65-70. – ISSN 1995-0519
1013695
   Орієнтири для судів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-16 липня (№ 26/27). – С. 33. – ISSN 1992-9277


  Суди, залишаючись відданими обов"язку захищати основоположні права громадян та верховенства права, повинні належним чином реагувати на нові виклики, що постають перед суспільством.
1013696
  Рудницький Л. Орієнтири й контексти студій Наталії Пазуняк // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 6-11. – ISBN 978-966-355-044-2
1013697
  Горовий В. Орієнтири наукового пошуку оптимізації бібліотечної діяльності в умовах інформатизації // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 57 : Бібліотечно-інформаційні центри в структурі національних соціальних комунікацій. – С. 9-19. – ISSN 2224-9516
1013698
  Сабадаш В.В. Орієнтири національної митної політики в умовах торгово-економічної інтеграції / В.В. Сабадаш, А.Ю. Казбан // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cумський держ. ун-т ; Центр економ. досліджень ; Сумська обл. громад. організація " Акад. підприємництва і менеджменту України". – Суми, 2014. – № 2 (64). – С. 122-133. – ISSN 1726-8699
1013699
  Лазебник Л.Л. Орієнтири оптимізації фінансової складової української макроекономічної моделі: досвід Франції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 17-20. – (Економіка ; вип. 91). – ISSN 1728-3817


  В статті наведений досвід Франції щодо тенденцій у сфері форм управління держави своїми ресурсами і координації поведінки решти учасників фінансового аспекту економічного життя. The experience of France concerning tendencies in a sphere of state ...
1013700
  Льовочкін С. Орієнтири податкової політики // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С.68-73
1013701
  Дзьобак В.С. Орієнтири пошуку / В.С. Дзьобак. – Київ, 1987. – 87с.
1013702
  Каленюк І. Орієнтири реформ в освіті та науці // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 жовтня (№ 39). – С. 12


  Реформування в системі освіти і науки — модна тема, всі розуміють його необхідність, з огляду на безліч невирішених проблем. Спробуємо зупинитися на деяких проблемах, котрі мають принципове значення. Одним із широко заявлених напрямів реформування ...
1013703
  Онишко С. Орієнтири реформування діяльності податкової служби у руслі сучасної адміністративної реформи // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С. 103-108
1013704
  Лесик Г.В. Орієнтири розвитку соціально-гуманітарної підготовки у вищій школі України початку XXI століття // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 25-28. – ISSN 2078-1016


  Автор аналізує окремі важливі орієнтири впровадження процесу європеїзації та пропонує необхідні для поліпшення соціально-гуманітарної підготовки дії щодо вдосконалення викладання дисциплін соціально-гуманітарного циклу в контексті євроінтеграції.
1013705
  Балл Г.О. Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, психологічній сферах) / Г.О. Балл; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ; Рівне : Олег Зень, 2007. – 172с. – ISBN 978-966-96738-6-2
1013706
  Балл Г.О. Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, психологічній сферах) / Г.О. Балл ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Всеукраїнська громадська організація "Асоціація гуманістичної психології". – Вид. 2-ге, доп. – Житомир : Волинь ; Рута, 2008. – 232 с. – ISBN 978-966-8162-14-5
1013707
  Забарна Е.М. Орієнтири сучасної державної інноваційно-інвестиційної стратегії України // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 124-132. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1013708
  Юрій С. Орієнтири теорії міжнародних фінансів в умовах глобалізації // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 1. – С.131-138. – ISBN 966-654-102-5
1013709
  Вайно М. Орієнтири українського кіно // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 22-28 жовтня (№ 43)
1013710
  Москаленко А.З. Орієнтири: державність, реформи, консолідація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-15. – (Журналістика ; Вип. 8)


  Розглядаються новітні орієнтири сучасної преси: державність, консолідація, впровадження реформ. Особливого значення в перехідний період набуває консолідація журналістських сил, спрямування їх на утвердження в суспільстві правових основ та високої ...
1013711
   Орієнтовані критерії та індикатори для самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладу дошкільної освіти // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 21 грудня (№ 49). – C. 7. – ISSN 2219-5793
1013712
  Птащенко Л.О. Орієнтовані та соціальні аспекти інвестиційної діяльності корпорацій // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 2 (45), квітень. – С. 40-48. – ISSN 2218-1199
1013713
  Гриценко А.В. Орієнтовна оцінка об"єму біогазу, що виділяється з полігону твердих побутових відходів // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко ; редкол.: Адаменко М.І., Аніщенко Л.Я., Василенко С.Л. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 38. – С. 38-42 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-1511-50-6
1013714
  Спринчук Н.А. Орієнтовна потреба в інвестиціях для забезпечення оптимальних технологій заготівлі та зберігання кормів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, травень. – С. 33-39. – ISSN 2306-6814
1013715
  Володимиров Олег Орієнтовна програма пожежно-технічного мінімуму // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 38
1013716
  Ткач Юлія Орієнтовне календарне планування програм з курсу "Основи економіки" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 6. – С. 26-30
1013717
  Гільберг Т.Г. Орієнтовне календарно-тематичне планування з курсу "Географія: регіони та країни", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 9 (199). – С. 17-21
1013718
  Гільберг Т.Г. Орієнтовне календарно-тематичне планування з курсу "Загальна географія", 6 клас / Т.Г. Гільберг, Л.Б. Паламарчук // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 7/8 (149-150). – С. 10-14
1013719
  Сутула Ольга Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури / Сутула Ольга, Тригуб Ірина // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 23-28
1013720
  Сутула Ольга Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури / Сутула Ольга, Тригуб Ірина // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 38-40
1013721
  Сутула Ольга Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури / Сутула Ольга, Тригуб Ірина // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 32-57
1013722
  Сутула Ольга Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури / Сутула Ольга, Тригуб Ірина // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 38-53
1013723
  Сутула Ольга Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури / Сутула Ольга, Тригуб Ірина // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 39-50
1013724
  Сутула О. Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури / О. Сутула, І. Тригуб // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 38-53.
1013725
  Сутула Ольга Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури / Сутула Ольга, Тригуб Ірина // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 84-93
1013726
  Сутула Ольга Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури / Сутула Ольга, Тригуб Ірина // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 25-41
1013727
  Сутула Ольга Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури / Сутула Ольга, Тригуб Ірина // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 24-32
1013728
  Сутула Ольга Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури / Сутула Ольга, Тригуб Ірина // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 21-41
1013729
  Сутула О. Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури / О. Сутула, І. Тригуб // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 2 (343). – С. 48-64.
1013730
  Сутула О. Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури : (Продовження.Початок див.:2009 - №№7-8-12.) / О. Сутула, І. Тригуб // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 1 : Жіночі образи в світовій літературі. – С. 43-59
1013731
  Сутула О.В. Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури (5 клас) / О.В. Сутула, І.А. Тригуб // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 4. – С.16-20. – ISSN 0205-471Х
1013732
  Сутула О. Орієнтовне планування уроків світової літератури / О. Сутула, І. Тригуб // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 3 (375). – С. 34-53
1013733
  Сутула О. Орієнтовне планування уроків світової літератури / О. Сутула, І. Тригуб // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 2 (374). – С. 32-53
1013734
  Сутула О. Орієнтовне планування уроків світової літератури / О. Сутула, І. Тригуб // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 1 : "Золота доба" іспанської культури. – С. 35-48
1013735
  Гузь О.О. Орієнтовне поурочне планування уроків зарубіжної літератури : (10 клас. Академічний рівень) // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 6. – С. 27-40
1013736
  Гузь О.А. Орієнтовне поурочне планування уроків світової літератури (10 клас) : (Лев Толстой. "Анна Каренина" Жизненный и творческий путь писателя.) // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 12. – С. 2-34
1013737
  Гузь О. Орієнтовне поурочне планування уроків світової літератури (11 клас) // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 3. – С. 7-19


  Тема: Життєвий та творчий шлях Габріеля Гарсіа Маркеса (нар.1928 р.) як ключ до розуміння його творчості на прикладі твору "Сто років самотності".
1013738
  Покась Л.А. Орієнтовне тематичне планування до курсу "Природознавство", 5 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 7/8 (137/138). – С. 10-12 : табл.
1013739
   Орієнтовний зміст виховання школярів. – К, 1982. – 190с.
1013740
   Орієнтовний план всеукраїнських масових заходів з еколого-натуралістичного, науково-технічного, художньо-естетичного, туристсько-краєзнавчого та дослідницько-пошукового напрямів позашкільної освіти на : додаток до пункту 2.1 наказу МОН від 19.06.2008 р. №556 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 29-32. – ISSN 0130-8890
1013741
   Орієнтовний план всеукраїнських масових заходів з еколого-натуралістичного, науково-технічного, художньо-естетичного, туристсько-краєзнавчого та дослідницько-пошукового напрямів позашкільної освіти на : додаток до пункту 2.1 наказу МОН від 19.06.2008 р. №556 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 29-32. – ISSN 0130-8890
1013742
   Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів з базових дисциплін // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 12 (142). – С. 2-3
1013743
   Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 3 (169). – С. 2-5
1013744
  Костіна Л.М. Орієнтовні моделі позааудиторних заходів у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва / Л.М. Костіна, В.І. Ларіонова // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 285-289


  У статті досліджуються форми і методи навчання у ВНЗ, серед яких провідне місце посідає моделювання. Визначається роль моделювання у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва до музично-просвітницької, творчо-пізнавальної діяльності. ...
1013745
   Орієнтовні теми дисертаційних робіт з нової української літератури // З історії українсько-чешських літературних зв"язків / Ю.П. Ступак, 1957. – С. 155-156
1013746
   Орієнтування майбутніх вчителів фізичної культури на зміцнення власного здоров"я / Ю.Ю. Мусхаріна, В.В. Бабак, Ю.В. Буров, С.О. Чернобай // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків, 2013. – № 12. – С. 47-53. – ISSN 1818-9172
1013747
  Смирнов В.М. Орієнтування на місцевості / В.М. Смирнов, О.С. Сандомирський. – Київ : Здоров"я, 1975. – 104 с.
1013748
  Лукашук М. Орієнтуємось на Європу // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-25 вересня (№ 35/36). – С. 9
1013749
  Гільберт Т.Г. Орієньовне календарно-тематичне планування до курсу "Україна і світове господарство", 9 клас (52 год_ / Т.Г. Гільберт, І.Г. Савчук, В.В. Совенко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 9 (187). – С. 7-12
1013750
  Василенко М.Г. Орії / М.Г. Василенко. – Київ, 1989. – 62с.
1013751
  Кібець І Ю. Оріль / І Ю. Кібець, . – Дніпропетровськ, 1976. – 63с.
1013752
  Калашник Є.С. Орільський рубіж Полтавського козацького полку в археологічних дослідженнях // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 100-103. – ISSN 2218-4805
1013753
  Зайвий О.Ф. Орільські горлиці : поезії / О.Ф. Зайвий. – Дніпропетровськ : Промінь, 1972. – 64 с.
1013754
  Фідлер А. Оріноко / А. Фідлер. – К., 1959. – 360с.
1013755
  Мулик Н.С. Орінсія. Вбивця драконів : роман / Назар Мулик. – Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2014. – 410, [2] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-621-550-8


  У пр.№1699971 напис: Бібліотеці ім. Максимовича від автора. Підпис, 11. 10. 2015
1013756
   Орінтування на місцевості // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 1/2 (477/478), 13-19.01.2017 р. – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  Оцінка першого півріччя Терези Мей при владі.
1013757
  Лукашук М. Орінтуємось на Європу // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-25 вересня (№ 35/36). – С. 9
1013758
   Оріон золотий. – К, 1986. – 429с.
1013759
  Клімов М.А. Оріховець колгоспний / М.А. Клімов. – Київ, 1957. – 140с.
1013760
  Чекунов А.В. Оріхово-Павлоградський лінеамент / А.В. Чекунов. – Київ, 1965. – С. 13-26. – Окр. відбиток
1013761
  Курас І. Оріховський Станіслав // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 509-510. – ISBN 966-642-207-7
1013762
  Кірімов І. Оріян-град : Історична повість / І. Кірімов. – Ужгород : ІВА, 2003. – 192 с. – ISBN 966-7231-56-9
1013763
  Май В. Оріяна-Україна і єврейство / В. Май. – Б.М. – 31с.
1013764
  Кузич-Березовський Оріяна : Кімерія - Праукраїна / Іван Кузич-Березовський ; рис. Ігор Кузич-Березовський. – [Детройт : б. в.
[Кн. 1] : [Праісторія України]. – 1979. – 378 с., [25] арк. іл : карт. – Бібліогр.: с. 378
1013765
  Тацій В.Я. Оркестр - візитка Академії // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 514-517. – ISBN 978-966-458-725-6
1013766
   Оркестр. – М, 1983. – 225с.
1013767
  Жук А. Оркестр в осеннем парке : повести и рассказы / А. Жук; пер. с белорус. – Минск : Мастацкая літаратура, 1987. – 509 с.
1013768
  Варшавский В.И. Оркестр играет без дирижера / В.И. Варшавский, Д.А. Поспелов. – Москва, 1984. – 207с.
1013769
  Юцевич Є.Є. Оркестр народних інструментів / Є.Є. Юцевич. – Київ : Мистецтво, 1948. – 114 с.
1013770
  Илюхин А.С. Оркестр народных инструментов / А.С. Илюхин. – Москва : Крестьянская газета, 1938. – 59 с.
1013771
  Авксентьев В.Е. Оркестр русских народных инструментов / В.Е. Авксентьев. – Москва : Советский композитор, 1962. – 68 с. : ил., ноты
1013772
  Щербаківський Д. Оркестри, хори й капели за панщини на Україні. / Д. Щербаківський. – с.
1013773
  Щепакін В.М. Оркестрові музиканти (виконаці на духових інструментах і військові капельмейстери) із Чехії в музичному житті України ХІХ - початку ХХ ст. // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С. 254-267. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1013774
  Фомин В.С. Оркестром дирижируем Мравинский / В.С. Фомин. – Ленинград : Музыка, 1976. – 167 с.
1013775
  Кокора А.-Л. Орки / А.-Л. Кокора, Д. Міндзюк // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ, 2022. – № 16/17 (619/620), 19 травня 2022. – С. 28-29


  Орки (англ. Orcs або orks) — вигаданий вид або раса істот з фантастичних, переважно фентезійних творів. Зазвичай зображаються кремезними варварами зі звіриними рисами. 256 тисяч результатів видає інтернет-сервіс Google у пошуку новин зі словом "Орки". ...
1013776
  Пироженко Л.В. Орлай Іван Семенович (1770-1829) / Л.В. Пироженко, В.В. Тригубенко // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 231-238. – ISBN 966-06-0367-3
1013777
  Гуцало Є.П. Орлами орано : оповідання, повість / Євген Гуцало. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 375 с.
1013778
  Гудзевата Марина Орланд. Столиця пригод // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 78-86 : фото
1013779
  Тарыничев Ю.Ф. Орланы / Ю.Ф. Тарыничев. – Архангельск, 1966. – 56с.
1013780
   Орлатому Михайлу Кузьмовичу - 70 // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 7 (273). – С. 107-108. – ISSN 2221-1055
1013781
   Орлеанская дева : опера в 4-х действиях () многие сцены заимствованы у Жуковского / Либретто и музыка П. Чайковского. – 3-е изд. – Москва : Паровая скоропечатня нот П. Юргенсона, 1886. – 68 с.


  Жуковский, Василий Андреевич (поэт , 1783-1852)
1013782
   Орлеанская дева : романтическая трагедия Ф. Шиллера : Последовательный, по сценам, пересказ трагедии / [Предисл.: С.П. Мишле] ; [От издателя: Виктор Крылов]. – Санкт-Петербург : Изд. Виктора КрыловаТип. Шредера, 1890. – 16 с. – Без тит. л. – (Репертуар Мейнингенской труппы ; 7)


  Писатель: Шиллер, Иоганн Ф Авт. предсл.: Мишле, С.П. Издатель: Крылов, Виктор Александрович (драматург, переводчик , 1838-1906)
1013783
  [Богданов-Березовский В.М.] Орлеанская дева П.И. Чайковского / В. М. Богданов-Березовский, ; [Ил. Л. И. Цорн] Гос. ордена Ленина акад. театр оперы и балета им. С. М. Кирова. – Ленинград : Тип. № 10 Упр. изд-в и полиграфии Исполкома Ленгорсовета, 1945. – 20 с., 1 л. портр. – Библиогр.: портр.
1013784
  Вольтер Франсуа Мари Аруэ де Орлеанская девственница / Вольтер Франсуа Мари Аруэ де. – Москва-Ленинград
1. – 1924. – 188с.
1013785
  Вольтер Франсуа Мари Аруэ де Орлеанская девственница / Вольтер Франсуа Мари Аруэ де. – Москва-Ленинград
2. – 1924. – 211с.
1013786
  Вольтер Франсуа Мари Аруэ де Орлеанская девственница / Вольтер Франсуа Мари Аруэ де. – Омск, 1988. – 480с.
1013787
  Вольтер Франсуа Мари Аруэ де Орлеанская девственница. Магомет. Философские повести / Вольтер Франсуа Мари Аруэ де. – Москва, 1971. – 719 с. – (Библиотека всемирной литературы ; 159 ; 1)
1013788
  Шіллер Ф. Орлеанська діва : романтична трагедія / Фр. Шіллер ; Український переклад Ів. Стешенка. – [Київ] : Вид. Перекладньої Спілки ; [Друк. И.И. Чоколова], 1906. – 122 с. – (Всесвітня бібліотека ; Число 1)
1013789
  Вольтер Франсуа Марі Аруе де Орлеанська діва / Вольтер Франсуа Марі Аруе де. – Харків, 1937. – 332с.
1013790
  Вольтер Франсуа Марі Аруе де Орлеанська діва / Вольтер Франсуа Марі Аруе де. – Київ, 1956. – 316с.
1013791
  Мацкин А.П. Орленев / А.П. Мацкин. – Москва : Искусство, 1977. – 383 с.
1013792
  Згеев А.Р. Орленок / А.Р. Згеев. – Днепропетровск, 1958. – 165с.
1013793
  Воронов Н.В. Орленок / Н.В. Воронов. – Ленинград, 1960. – 6с.
1013794
  Зарахович Я.А. Орленок / Я.А. Зарахович. – М, 1961. – 208с.
1013795
  Бехтерев Л.И. Орленок : повесть [о Володе Ковешникове] : для сред. школьного возраста / Л.И. Бехтерев ; ил.: И. Пчелко. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 96 с. : ил.
1013796
   Орленок : сборник песен. – Москва, 1968. – 160 с.
1013797
   Орленок. – Куйбышев, 1988
1013798
   Орленок. – Куйбышев, 1989. – 224с.
1013799
  Белый В. Орлёнок : песня о молодом партизане / В. Белый ; слова Я. Шведова ; худ. И. Тимофеев. – Москва : Изд. 1-й образцовой тип., 1943. – 16 с.
1013800
  Шуф П.Е. Орленок из Ташкента / П.Е. Шуф, А.Г. Меламед. – Ташкент, 1979. – 96 с.
1013801
  Евтушенко А.Г. Орленок красного Хопра / А.Г. Евтушенко. – Волгоград, 1966. – 64с.
1013802
  Шведов Я.З. Орленок. / Я.З. Шведов. – Москва, 1960. – 119с.
1013803
  Сушко О.Н. Орленок. / О.Н. Сушко. – Магадан, 1966. – 144с.
1013804
  Швецков Ю.И. Орленок. / Ю.И. Швецков. – Элиста, 1970. – 111с.
1013805
  Бехтерев Л.И. Орленок. Когда мужает юность. Начало биографии / Л.И. Бехтерев. – Ставрополь : Ставропольское книжное изд-во, 1975. – 319 с.
1013806
  Мар"ясов М. Орленя / М. Мар"ясов, 1943. – 26 с.
1013807
  Зарічна С.А. Орленя / С.А. Зарічна. – К, 1946. – 92с.
1013808
  Конецкий Ю.В. Орлец. Стихи. / Ю.В. Конецкий. – Москва, 1983. – 48 с.
1013809
  Селянський Любомир [Петришин І.] Орлєаньска дівчина : Історичне оповіданє про француску героїню Іванну Д"Арк / Написав Любомир Селянський [псевд.]. – У Львові (Львів) : [Виданє Руського Т-ва Пед.] ; З дpук. М. Білоуса, 1912. – 45, [1] с., іл. – (Виданє Руського Товариства педагогічного ; Ч. 153)


  На тит. арк. екслібрис-печатка Галини Сидоренко
1013810
  Крушельницький А. Орли : комедія в 4 діях / Антін Володиславич [псевд.]. – Львів : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки, 1907. – 148, [3] с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки, сеp. 1; ; Ч. 110)
1013811
  Крушельницький А. Орли : комедія в 4 діях / Антін Крушельницький. – 2-е вид. – Київ ; Відень ; Львів : Чайка, 1921. – 266 с.
1013812
  Чопич Б. Орли вилітають рано / Б. Чопич. – Київ, 1968. – 159с.
1013813
  Кучер В.С. Орли воду п"ють : роман / В.С. Кучер. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 279 с.
1013814
  Іванченко Р.П. Орли клекотали про волю : Історичні оповідання / Раїса Іванченко. – Київ : Український центр духовної культури, 2004. – 320с. – (Український історичний роман). – ISBN 966-628-101-5
1013815
  Ананьев Г.А. Орлий клекот : Роман / Г.А. Ананьев. – Москва : Воениздат, 1988. – 382 с.
1013816
  Ананьев Г.А. Орлий клекот : роман / Геннадий Ананьев ; [худож. Н.К. Кутилов]. – Москва : Воениздат
Кн. 2. – 1991. – 382, [1] с.
1013817
   Орлик Петро Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 365-366. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1013818
  Геник С. Орлик Пилип // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 179-180 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
1013819
  Кресін О. Орлик, Грабянка і народження хозарського міфу // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 490-498. – ISBN 5-7702-0821-X
1013820
  Тардов М. Орлик. / М. Тардов. – К.Х., 1935. – 23с.
1013821
  Журбелюк Галина Орликова Конституція і вияви ментальності українства ( До 300-ї річниці першої української Конституції) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 3 (387). – С. 38-49. – ISSN 0869-3595
1013822
  Рильський М.Т. Орлина сім"я / М.Т. Рильський. – Київ, 1955. – 180с.
1013823
  Котельников П.Л. Орлиная вольность. / П.Л. Котельников. – Саратов, 1968. – 84с.
1013824
  Салимов Байрам Орлиная высота : стихи / Байрам Салимов ; пер. с лезг. А.Скворцова. – Алма-Ата : Жазушы, 1970. – 72 с.
1013825
   Орлиная крепость (Арцваберд) Бабаева А.А.. – Москва, 1968. – 64 с.
1013826
  Гомиашвили А.К. Орлиная почта / А.К. Гомиашвили. – Тбилиси, 1962. – 135 с.
1013827
  Бубеннов М.С. Орлиная степь / М.С. Бубеннов. – Москва, 1960. – 464с.
1013828
  Бубеннов М. Орлиная степь / М. Бубеннов : Молодая гвардия, 1962. – 463 с.
1013829
  Бубеннов М.С. Орлиная степь / М.С. Бубеннов. – Москва, 1964. – 399с.
1013830
  Бубеннов М.С. Орлиная степь / М.С. Бубеннов. – Москва, 1979. – 384с.
1013831
  Наливайко Б.М. Орлиная юность героев / Б.М. Наливайко. – Минск, 1985. – 255с.
1013832
  Чілачава Р.Ш. Орлине міжгір"я / Р.Ш. Чілачава. – К., 1978. – 160с.
1013833
  Бажов П.П. Орлине перо / П.П. Бажов. – Київ : ДЛВ, 1953. – 75 с.
1013834
  Астаф"єв О. Орлине перо: монографія про Юрія Косача // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 2 (698), лютий. – С. 91-95. – ISSN 0236-1477
1013835
  Слободянюк Б.Й. Орлине серце : повість / Б.Й. Слободянюк. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 127 с.
1013836
  Подранецька Н. Орлиний злет Шевченкового духу : літературна гра для учнів 6-х класів // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 11 : Сценарії позакласних заходів на 2008/2009 навчальний рік. – С. 2 с. обкл. - 3 с. обкл.
1013837
  Караславов Г. Орлиний камінь / Г. Караславов. – К, 1966. – 132с.
1013838
  Бубеннов М. Орлиний степ / М. Бубеннов. – К., 1961. – 384с.
1013839
  Скляренко С.Д. Орлині крила : Комсомол Радянської України на фронтах Великої Вітчизняної війни / С.Д. Скляренко. – Київ : Молодь, 1948. – 80с. – (До 30-річчя ВЛКСМ)
1013840
   Орлинное племя. – Свердловск, 1949. – 407с.
1013841
  Павчинский В.В. Орлиное гнездо / В.В. Павчинский. – М, 1963. – 392с.
1013842
  Павчинский В.В. Орлиное гнездо / В.В. Павчинский. – Владивосток, 1966. – 358с.
1013843
  Павчинский В.В. Орлиное гнездо / В.В. Павчинский. – Владивосток, 1971. – 376с.
1013844
   Орлиное перо. – Свердловск, 1970. – 136с.
1013845
  Абасил Магомед Орлиное перо : стихи : пер. с аварс. / Магомед Абасил. – Москва : Современник, 1985. – 95 с. – (Новинки "Современника")
1013846
  Мартынов М.М. Орлиное племя / М.М. Мартынов. – Орел, 1963. – 71с.
1013847
  Чуксин А. Орлиное племя / А. Чуксин. – Симферополь : Изд. "Крым", 1965. – 223 с.
1013848
  Гофман Г.Б. Орлиное племя / Г.Б. Гофман. – Москва : ДОСААФ, 1974. – 208с.
1013849
  Шведов Я.З. Орлиное племя : Стихи. Баллады. Песни / Я.З. Шведов. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 95с.
1013850
  Чудин Н.А. Орлиное племя / Н.А. Чудин. – Ставрополь, 1986. – 186с.
1013851
  Слободянюк Б.Й. Орлиное сердце : повесть / Б.Й. Слободянюк. – Москва, 1963. – 101 с.
1013852
  Губжев М. Орлиные перья / М. Губжев. – Москва, 1971. – 111 с.
1013853
  Варавва И.Ф. Орлиные стаи / И.Ф. Варавва. – Москва, 1986. – 175с.
1013854
  Горбунов Г.И. Орлиный взлет / Г.И. Горбунов. – Ярославль, 1964. – 192с.
1013855
  Горбунов Г.И. Орлиный взлет / Г.И. Горбунов. – Ярославль, 1967. – 160с.
1013856
   Орлиный колет Калева. – Таллин, 1946. – 16с.
1013857
  Криванчиков Н.Г. Орлиный край : Стихи / Н.Г. Криванчиков. – М., 1956. – 79с.
1013858
  Кондаков Г.В. Орлиный край / Г.В. Кондаков. – М, 1963. – 95с.
1013859
  Криванчиков Н.Г. Орлиный край. Стихи / Н.Г. Криванчиков. – Симферополь, 1953. – 80с.
1013860
  Гагиев Б.В. Орлиный круг : стихи, поэма / Б.В. Гагиев; пер. с осет. – Москва : Советский писатель, 1988. – 141с.
1013861
  Зарицкий А.А. Орлиный родник : стихи / А.А. Зарицкий. – Москва : Художественная литература, 1965. – 160 с.
1013862
  Федоровский Е.П. Орлиный услышишь там крик... / Е.П. Федоровский. – Москва : Мысль, 1968. – 158с. – (Путешествия Приключения Фантастика)
1013863
  Гаджикулиев Б. Орлиный утес : повесть / Б. Гаджикулиев; пер. с лезгин. Ю.Галкина. – Москва : Современник, 1974. – 95 с.
1013864
  Джусуев С. Орлица : стихи и поэма / Сооронбай Джусуев; авториз. пер. с кирг. С.Поликарпова. – Москва : Советский писатель, 1962. – 84 с.
1013865
  Хонинов М. Орлица : стихотворения и поэмы / Михаил Хонинов; пер. с калм. – Москва : Советская Россия, 1981. – 269 с.
1013866
  Яременко В. Орлиця ("Шістдесятниці" Лідії Орел - 70) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 106-111. – ISSN 0130-6936


  [Лідія Орел випускниця філологічного факультету університету, деякий час працювала редактором наук.-виробничої кінолабораторії КДУ. Після диспуту "Про народні традиції" і участі в мітингу 22 травня 1968 р. її звільнив тогочасний ректор І.Т. Швець]
1013867
  Литовченко Т.І. Орлі, син Орлика : роман / Тимур Литовченко. – Харків : Фоліо, 2010. – 281, [3] с. : іл. – Сер. засн. у 2006 р. - Лауреат конкурсу романів, кіносценаріїв, п"єс та пісен. лірики про кохання "Коронація слова – 2010". Урочиста відзнака "Кращий іст.-патріот. твір" від Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-5332-9
1013868
  Литовченко Т.І. Орлі, син Орлика : роман / Тимур Литовченко. – Харків : Фоліо, 2012. – 281, [4] с. : іл. – Сер. засн. у 2012 р. - Лауреат (II премія) конкурсу романів, кіносценаріїв, п"єс та пісенної лірики про кохання "Коронація слова - 2010". Урочиста відзнака "Кращий іст.-патріот. твір" від Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-5987-1
1013869
  Виленский А.В. Орлов А.В., Соколов М.С. Коммерция - торговое предпринимательство межотраслевые комплексы: организация и регулирование (российский и зарубежный опыт). - М.: Палеотип, 2008. - 356 с. : [рецензія] // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 154-155. – ISSN 0042-8736
1013870
  Ступак Ф.Я. Орлов Володимир Дмитрович // Київські благодійні медичні товариства (др. пол. XIX - поч. XX ст.) / Ф.Я. Ступак. – Київ : [б. в.], 1998. – С. 84. – ISBN 5770702958
1013871
   Орлов Иван Иванович Выставка живописи. Москва. 1979. – М., 1979. – 22с.
1013872
   Орлов Игорь Михайлович. Выставка живописи. Москва. 1984. – М., 1984. – 29с.
1013873
  Караславов Г. Орлов камък / Г. Караславов. – София, 1954. – 183с.
1013874
   Орлова Галина Андреевна. Выставка произведений. Москва, 1975. – Москва : Советский художник, 1975. – 38 с.
1013875
  Коцур В.А. Орлова Марія Андріївна // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 71 : фото
1013876
   Орлова Тетяна Володимирівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 350. – ISBN 978-966-439-754-1
1013877
   Орлова Тетяна Володимирівна // Кафедра історії для гуманітарних факультетів: минуле й сьогодення (1936-2016 рр.) / Г.Д. Казьмирчук, Т.В. Орлова, О.В. Вербовий, Заболотна, (Мороз), Г.Г. та ін. Коцур. – Київ : КП УкрСІЧ, 2016. – С. 56-61. – ISBN 978-617-7107-25-4
1013878
  Казьмирчук Г. Орлова Тетяна Володимирівна // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С.144-148. – ISBN 978-617-7107-52-0
1013879
  Федоров А.М. Орловская-кромская операция (1919 г.) / А.М. Федоров. – Москва, 1940. – 64с.
1013880
   Орловская губерния в период иностранной военной интервенции и гражданской войны 1918-1920 гг.. – Орел, 1963. – 296с.
1013881
  Шевелева Г.М. Орловская областная писательская организация. / Г.М. Шевелева. – Орел, 1968. – 64с.
1013882
  Пуховская Н.М. Орловская область : Автореф... канд.геогр.наук: / Пуховская Н.М.; Моск.гор.пед.ин-т. – Москва, 1954. – 11л.
1013883
   Орловская область. – 2-е изд., испр. и доп. – Тула, 1977. – 340с.
1013884
  Володарский А. Орловская порода : проза: рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2012. – № 5/6. – С. 59-64. – ISSN 0131-8136
1013885
  Свиридова Орловские говоры на территории Кыштовского района Новосибирской области (фонетика и морфология) : Автореф... канд. филол.наук: / Свиридова м. Г.; Том.ГУ. – Томск, 1953. – 22л.
1013886
   Орловские голоса. – Тула, 1977. – 176с.
1013887
   Орловские дали. – Тула, 1979. – 123с.
1013888
  Чернов Н.М. Орловские литературные места / Н.М. Чернов. – 3-е изд., доп. – Тула, 1970. – 191с.
1013889
   Орловский каторжный централ. – М., 1929. – 216с.
1013890
  Шевелева Г.М. Орловский край в художественной литературе, в мемуарах и письмах писателей. / Г.М. Шевелева. – Орел, 1972. – 235 с.
1013891
   Орловский областной краеведческий музей. – Орел, 1966. – 100с.
1013892
  Смирнов П.П. Орловский уезд в конце XVI века по писцовой книге 1594-5 г.г. / П. Смирнов; примеч. А.М. Гневушева. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Акц. о-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1910. – [2], II, 335 с., 1 л. карт. – Библиогр. в предисл. и в примеч.


  Авт. предисл.: Гневушев, Андрей Михайлович (1882-1920) На тит. л. № 26910 дарственная надпись: Сергею Ивановичу от автора 1910 г.
1013893
  Кучер В.С. Орлы воду пьют : роман / В.С. Кучер. – Москва : Советский писатель, 1969. – 292 с.
1013894
  Джумагулов М. Орлы гибнут в вышине : роман / М. Джумагулов. – Москва : Художественная литература, 1968. – 447 с.
1013895
  Джумагулов М. Орлы гибнут в вышине. / М. Джумагулов. – Алма-Ата, 1962. – 198с.
1013896
  Джумагулов М. Орлы гибнут в вышине. / М. Джумагулов. – Алма-Ата, 1965. – 443с.
1013897
  Джумагулов М. Орлы гибнут в вышине. / М. Джумагулов. – Алма-Ата, 1976. – 456с.
1013898
  Джумагулов М. Орлы гибнут в вышине. / М. Джумагулов. – 4-е изд., доп. – Алма-Ата, 1983. – 376с.
1013899
  Цыркульников И. Орлы и лиры / И. Цыркульников. – Ташкент, 1969. – 62с.
1013900
  Мирзаев А. Орлы и орлята : стихи / Абдул Мирзаев ; пер. с лакск. А.Зайца. – Москва : Советская Россия, 1967. – 112 с.
1013901
  Панов Н.Н. Орлы капитана Людова / Н.Н. Панов. – Москва, 1963. – 542с.
1013902
  Панов Н.Н. Орлы капитана Людова / Н.Н. Панов. – Москва, 1975. – 389с.
1013903
  Боташев И.Ж. Орлы любят высоту : пьесы : пер. с балкар. / Исса Боташев ; [худож. Л. Зубарева]. – Москва : Советский писатель, 1985. – 382 с. : ил.
1013904
  Симонов П.Ф. Орлы над кручей / П.Ф. Симонов. – Баку, 1958. – 120с.
1013905
  Хонинов М. Орлы над степью : стихи / Михаил Хонинов; пер. с калм. – Москва : Советский писатель, 1974. – 126 с.
1013906
  Марков Г.М. Орлы над Хинганом / Г.М. Марков. – М, 1967. – 200с.
1013907
  Марков Г.М. Орлы над Хинганом / Г.М. Марков. – М, 1975. – 200с.
1013908
  Марков Г.М. Орлы над Хинганом : повесть / Г.М. Марков. – Москва : Советский писатель, 1985. – 240 с.
1013909
  Валеев Я.Н. Орлы не покидают гнезд : роман / Я.Н. Валеев; пер. с башк. С.Кокоревой. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1975. – 400 с.
1013910
  Латьева Л.В. Орлы остаются в небе / Л.В. Латьева. – Кишинев, 1966. – 151с.
1013911
  Латьева Л.В. Орлы остаются в небе / Л.В. Латьева. – Кишинев, 1974. – 143с.
1013912
  Жуков А.Н. Орлы остаются на памятниках / А.Н. Жуков. – Ульяновск, 1962. – 57с.
1013913
  Асатиани М. Орлы умирают в небе : сказания, воспоминания, очерки : пер. с груз. / М. Асатиани. – Тбилиси : Мерани, 1969. – 436 с.
1013914
   Орлюк Олена Павлівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 350-351. – ISBN 978-966-439-754-1
1013915
  Мопассан Ги де Орля / Мопассан Ги де. – Москва : Политиздат, 1991. – 125 с.
1013916
  Абсалямов А.С. Орлята : роман / Абсалямов Абдурахман ; авториз. пер. с татар.: М. Демидовой, М. Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1952. – 588 с.
1013917
  Жолдак О. Орлята / О. Жолдак. – Киев, 1953. – 80 с.
1013918
  Абсалямов А.С. Орлята : роман : пер. с татар. / Абдурахман Абсалямов. – Київ : ДЛВ, 1955. – 508 с.
1013919
  Абсалямов А.С. Орлята : роман / Абсалямов Абдурахман ; авториз. пер. с татар.: М. Демидовой, М. Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1957. – 568 с., [16] л. ил. : ил.
1013920
   Орлята. – Л., 1962. – 206с.
1013921
  Абсалямов А.С. Орлята : роман / Абсалямов Абдурахман ; авториз. пер. с татар.: М. Демидовой, М. Чечановского ; [ил. Л. Голованова]. – Казань : Таткнигоиздат, 1963. – 532 с., [8] л. ил. : ил.
1013922
   Орлята. – 2-е изд. – Л., 1965. – 192с.
1013923
  Абсалямов А.С. Орлята : роман / Абсалямов Абдурахман ; пер. с татар.: М. Демидовой, М. Чечановского ; [ил. Э. Урманче]. – Москва : Советский писатель, 1970. – 560 с. : ил., портр.
1013924
   Орлята. – Воронеж, 1970. – 255с.
1013925
  Абсалямов А.С. Орлята : роман / Абсалямов Абдурахман ; авториз. пер. с татар.: М. Демидовой, М. Чечановского. – Казань, 1971. – 512 с.
1013926
   Орлята. – Л., 1981. – 277с.
1013927
  Абсалямов А.С. Орлята : роман / Абдурахман Абсалямов ; пер. с татар.: М. Демидовой, М. Чечановского. – Казань : Татарское книжное издательство, 1983. – 623 с. : ил.
1013928
   Орлята Великой Отечественной.... – М., 1980. – 207с.
1013929
  Веретенов В.И. Орлята из Белянки / В.И. Веретенов. – Хабаровск, 1989. – 59с.
1013930
  Глухов М.С. Орлята набирают высоту / М.С. Глухов. – Казань, 1972. – 88с.
1013931
  Тюриков В. Орлята Октюбря / В. Тюриков. – Ташкент, 1969. – 136с.
1013932
  Давидзон Я.Б. Орлята партизанских лесов / Я.Б. Давидзон. – 3-е изд., доп. – К., 1990. – 194с.
1013933
  Швецов Д.Ф. Орлята учатся летать / Д.Ф. Швецов. – Уфа, 1964. – 150с.
1013934
  Кавуров А.Л. Орлята учатся летать / А.Л. Кавуров. – Днепропетровск : Промінь, 1980. – 206 с.
1013935
  Купала Я. Орлятам : стихи / Янка Купала; пер. с белорус. – Москва : Детгиз, 1962. – 110 с.
1013936
  Соколова Т.М. Орнамент - почерк эпохи / Т.М. Соколова. – Л., 1972. – 148с.
1013937
  Ибрагимов М. Орнамент / М. Ибрагимов. – Ставрополь : Ставропольское кн. изд-во, 1963. – 40 с.
1013938
  Тер-Акопян Орнамент / Тер-Акопян. – Ереван, 1973. – 98 с.
1013939
  Лоренц Н.Ф. Орнамент всех времен и стилей : 100 таблиц с объяснительным текстом Н.Ф. Лоренца. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена, 1899. – [174] c., 100 л. ил.
1013940
   Орнамент и миниатюра в българските ръкописи от 15 - 18 век. – София, 1979. – 26с.
1013941
  Гаврилов М.Ф. Орнамент киргиз Сусамыра / М.Ф. Гаврилов. – Ташкент, 1929. – 18 с.
1013942
   Орнамент народов Западной Сибири. – Томск, 1992. – 150с.
1013943
  Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник. / Г.С. Маслова. – М., 1978. – 207с.
1013944
  Герій Оксана Омелянівна Орнамент Софії Київської (генеза, типологія, художньо-функціональні особливості) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Герій О.О.; МОіНУ. ЛАМ. – Львів, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1013945
  Туменас В. Орнамент тканих литовських народних поясів у кроскультурній перспективі: аналогія в етнолітичних культурах Давньої Європи // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 3 ( 331 ) : Литовська етнологія - Lithuanian etnology. – С. 78-85. – ISSN 0130-6936
1013946
  Кульчицька А.Я. Орнамент трипільської культури і українська вишивка XX ст. / Анна Кульчицька ; [упоряд. і ред. В.М. Трипачук] ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 1995. – 71, [3] с., [24] арк. іл. : іл., фот. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 5-7702-1092-3
1013947
   Орнамент української вибійки. – Київ : Академія архітектури, 1950. – 91 с.
1013948
  Трофимов А.А. Орнамент чувашской народоной вышивки / А.А. Трофимов. – Чебоксары, 1977. – 110с.
1013949
  Чмыхов Н.А. Орнамент эпохи бронзы степной Украины как исторический источник в изучении первобытного мировоззрения : автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.06 / Чмыхов Н.А. ; АН СССР. Ин-т арехологии. – Киев, 1982. – 22 с.
1013950
  Бернадська Н.І. Орнаменталізм прози М. Хвильового // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 7-10. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 8)


  Ідеться про основні риси орнаментального стилю і особливості їх побутування у прозовій спадщині М. Хвильового.
1013951
  Лях Т. Орнаменталізм прози Марка Черемшини // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 33-37. – (Філологія ; Вип. 16)
1013952
  Смольницька О. Орнаменталістика. Наївний вірш про святих. Ecce Heresiarcha - це Єресіарх. Відчитування. Конкіста. Пройти ініціацію. Марії-Антуанетті : вірші // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 265-271
1013953
  Лашко Н.С. Орнаментальна виразність геометричних мотивів подільської вишивки та можливість їх застосування у сучасній квілт-геометрії (на основі етнографічної колекції Сіцинського Ю.Й. 1906 року Кам"янець-Подільського історичного музею) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – C. 179-181
1013954
  Гарнага В.М. Орнаментальна поетика "Блакитного роману" Гната Михайличенка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 67-73. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті подано аналіз рис орнаментальної поетики у "Блакитному романі" Гната Михайличенка. Орнаменталізм розглядається на рівні символічної, композиційної, ритмічної організації тексту
1013955
  Бернадська Н. Орнаментальна проза в українській літературі // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім.В.Г. Короленка ; голов. ред. ради М. Наєнко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2001. – № 1 (4). – С. 58-61. – ISBN 966-7576-18-3
1013956
  Бондар Є.М. Орнаментальна проза Гната Михайличенка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 23-28. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  На прикладі творчості Гната Михайличенка розкривається специфіка орнаментального стилю, розглядається реалізація письменником основного принципу в композиції орнаментальної прози: паралелізм феноменального і ноуменального, що є вираженням однієї з ...
1013957
   Орнаментальная гравюра XVII века в собрании Эрмитажа : каталог выставки. – Ленинград : Искусство, 1986. – 63 с.
1013958
   Орнаментальная гравюра ХУ1 века в собрании Эрмитажа. – Л., 1981. – 72с.
1013959
  Жаворонкова М. Орнаментальне письмо буковинських рушників-переміток // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 63-67. – ISSN 2520-6419
1013960
  Рихліцька О.Д. Орнаментальні мотиви в сучасних дизайн-практиках / О.Д. Рихліцька, О.І. Косик // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (8). – С. 59-65. – ISSN 2616-9967
1013961
  Гонтова Л. Орнаментальні форми у творчості Густава Клімта // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПНУ, Київська дитяча ак. мистецтв. – Київ, 2006. – № 4. – С. 55-58.
1013962
  Голуб О. Орнаментальність як знаковий меседж у творах воєнного періоду // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2. – С. 32-33. – ISSN 0130-1799
1013963
  Іваниш А. Орнаментально-композиційна система в оздобленні традиційного верхнього одягу населення Закарпаття міжвоєнного періоду // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 67-71. – ISSN 2520-6419
1013964
  Филатова И.В. Орнаментальные традиции нижнеамурского неолита // Археология, этнография и антропология Евразии / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2008. – № 2. – С. 88-95. – ISSN 1563-0102


  Епоха палеометалу
1013965
  Климчук О. Орнаментами, зібраними Оленою Пчілкою // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 30 січня (№ 16). – С. 12


  "У Новоград-Волинському розпочали вишивати 24-метровий рушник".
1013966
  Макаренко М. Орнаментация української книжки ХVI-ХVIIст. : УНІК [Текст] / М. Макаренко. – Київ : [б. и.], 1926. – 70 с.
1013967
  Щербань А.Л. Орнаментація кераміки Лівобережної України як знакова система (історія вивчення) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 272-280. – (Серія: Культурологія ; вип. 60). – ISSN 2410-5325


  Згадується, що М. Чмихов вивчав орнамент кераміки доби бронзи (зокрема Лівобережної України). - С. 275, 276, 279, 280.
1013968
  Макаренко М. Орнаментація керамічних виробів в культурі городищ роменського типу / М. Макаренко, 1925. – С. 323-338. – Niederluv sbornik
1013969
  Пефтіць Д.М. Орнаментація посуду населення лісостепової України порубіжжя бронзової та ранньозалізної доби : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 / Пефтіць Дмитро Миколайович ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", М-во освіти і науки України ; Ін-т археології, НАН України. – Київ, 2021. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
1013970
  Нікішенко Ю.І. Орнаментація тканин як джерело для історико-культурних досліджень // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 75 : Теорія та історія культури
1013971
  Граб В. Орнаменти долі Віктора Фурмана // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 30 жовтня (№ 20)
1013972
  Полканова Г. Орнаменти кримських караїмів як фрагмент загальнотюркської культури // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 245-253


  Балта Тіймез ("сокира не доторкнеться") - найдавніший і найбільш вшанований цвинтар кримських караїмів. Матеріал, розміри й орнаменти пам"ятників цього некрополя практично не досліджувалися. Пам"ятники з орнаментами становлять близько 8 %. Типовими є: ...
1013973
  Астаф"єв О.Г. Орнаменти слова : [розвідки, статті, рецензії] / Олександр Астаф"єв ; [упоряд., післямова М.І. Зимомрі]. – Київ ; Дрогобич : Посвіт, 2011. – 406, [2] с. – ISBN 978-966-2248-82-1
1013974
  Ковальов Ю.М. Орнаменти: від палеоліту до халіфату / Ю.М. Ковальов, К.С. Сахно // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 7 : Мистецтвознавство. – С. 92-101. – ISBN 966-7665-71-2
1013975
  Атаманчук Володимир Орнаментика в музично-інструментальній традиції гуцулів // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 4 (28) : Театр. Музика. Кіно. – С. 95-105. – ISSN 1728-6875
1013976
  Пітателєва О. Орнаментика інтер"єрів лаврської Трапезної // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 6 (176). – С. 24-35. – ISSN 0131-2685


  Трапезна церква Св. Антонія і Феодосія Печерських з палатою - пам"ятка архітектури кінця XIX ст., наймолодший храм Києво-Печерського монастиря. Побудована у 1895 р., з 1990 р. в церкві регулярно проводяться богослужіння.
1013977
  Зернова А.С. Орнаментика книг московской печати XVI-XVII вв. / А.С. Зернова. – М., 1952. – 28с.
1013978
  Бондар Н. Орнаментика оправ книг Острозького єзуїтського колегіуму і загадки її міграції // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 51. – С. 19-42. – ISSN 2224-9516
1013979
  Чепурина П.Я. Орнаментное шитье Крыма / П.Я. Чепурина. – М, 1938. – 64с.
1013980
  Гриценко І.С. Орнатський Сергій Миколайович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 33. – ISBN 978-966-06-0557-2
1013981
   Орнатський Сергій Миколайович (1806-1884) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха, Л.В. Губерський // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 72-73. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
1013982
   Орнатський Сергій Миколайович (1806 - 1884) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 351. – ISBN 978-966-439-754-1
1013983
  Фальковская А.Ю. Орнганизация самостоятельной работы учащихся при изучении химии : Метод. пособие / А.Ю. Фальковская. – Москва : Высшая школа, 1990. – 64 с.
1013984
  Віта В.А. Орне поле / В.А. Віта. – Київ, 1983. – 85с.
1013985
  Щербина Н.П. Орнитальная символика в русских заговорных текстах // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 456-459
1013986
  Карапетян С.А. Орнитиновый цикл у гусениц тутового шелкопряда : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Карапетян С. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1974. – 25л.
1013987
   Орнитологи Украины : биобиблиографический справочник. – Харков : [Б. и.]
Вып. 1. – 1999. – 286 с.
1013988
  Назаренко Л.Ф. Орнитологическая фауна Нижнего Приднестровья и ее хозяйственное значение. : Автореф... Канд.биол.наук: / Назаренко Л.Ф.; М-вод высш.образования УССР.Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1959. – 20л.
1013989
  Сомов Н.Н, Орнитологическая фауна Харьковской губернии / Н.Н. Сомов ;. – Харьков : Тип. Адольфа Дарре, 1897. – X, 194, 680 с. – Отд. прилож. к т. XXVI Трудов Общества Естествоиспытателей. – Библиогр.: с. 18


  Многоуважаемому Владимиру Николаевичу Артоболевскому нак добрую память от автора.27/III
1013990
  Алфераки С.Н. Орнитологические заметки по С.-Петербургской губернии в 1906 г. / С.Н. Алфераки. – [Санкт-Петербург] : Тип. Имп. Акадеими наук, 1906. – 3 с. – Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск из: Ежегодник Зоологичсеского музея Имп. Академии наук. 1906, т. XI


  Авт. Бианки, Валентин Львович (1857-1920)
1013991
  Кайгородов Д. Орнитологические наблюдения из окрестностей Охтенского Порохового Завода и Лесного Института, близ С.-Петербурга. – С. 463-504. – Отд. оттиск
1013992
  Никольский А.М. Орнитологические наблюдения на Белом море и Мурманском берегу летом 1880 года / А.М. Никольский. – С. 337-375. – Отд. оттиск
1013993
  Рузский М.Д. Орнитологические наблюдения ы Симбирской губернии / [соч.] М. Рузского. – Казань : Типо-литогр. Императорского [Казанского] университета, 1894. – 15 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск Протоколы заседаний Общества естествоиспытателей при Императорском Казанском университете. Приложение. № 142
1013994
   Орнитология. – Москва
Вып. 12. – 1976
1013995
   Орнитология. – Москва
Вып. 14. – 1979
1013996
   Орнитология. – Москва
Вып. 15. – 1980
1013997
   Орнитология. – Москва
Вып. 16. – 1981
1013998
   Орнитология в СССР. – Ашхабад
1. – 1969. – 219с.
1013999
   Орнитология в СССР. – Ашхабад
2. – 1969. – 782с.
1014000
  Константинов Евгений Орнитология наперегонки : природа. Фотоохота // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 2. – С. 38-45 : Фото
<< На початок(–10)1011101210131014101510161017101810191020(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,