Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)741742743744745746747748749750(+10)В кінець >>
749001
  Мельничук Б. "...Мислитель, достойний продовжувач Івана Франка, каменяр нової доби" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 9 (839), вересень. – С. 109-116. – ISSN 0868-4790


  Автори статті аналізують творчість поета Дмитра Васильовича Павличка, вітають з 85-річчям.
749002
  Кот С. "Миротворці" на Донбасі: міф чи реальність? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 11 січня (№ 2). – С. 4


  Внутрішня стабільність стане додатковим важливим чинником морально-психологічного зміцнення Збройних сил України.
749003
  Шутова Наталья "Мис Туризм" и фестиваль красоты в русском стиле : Эра красоты в туризме. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 20-21 : Фото
749004
  Заславський І.Я. "Мислі й чуття небуденні"(Поезія Михайла Ореста) // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 167-173
749005
  Лизанчук В. "Мистецтво брехні таке ж старе, як і сама Росія" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 12 жовтня (№ 40). – С. 6


  Книга "Свята Русь" Алена Безансона у перекладі українською Тараса Марусика відкриває "вікно у великий світ брехні, лукавства, маніпулювання, злочинності, які притаманні московитам-росіянам".
749006
  Андрієнко К. "Мистецтво померло, не їжте його труп!" - закликала молодь в Парижі у травні 1968-г0... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 17 травня (№ 10). – С. 3


  Паризький травень: знаки і символи
749007
  Денисенко В. "Мистецтво почесне і корисне". Зауваги про гомілетику Феофана Прокоповича // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4/5 (86/87 ). – С. 176-185. – ISSN 0869-3595


  Розглядається спадщина укр. релігійного діяча Феофана Прокоповича, його внесок у галузі риторики і гомілетики
749008
  Криволап А. "Мистецтво створювати окрему дійсність" / розмову вів Андрій Будкевич // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 липня (№ 29). – С. 15


  Анатолій Дмитрович Криволап — український художник, майстер українського нефігуратовного малярства та пейзажу.
749009
  Ільницький Д. "Мистецтво створює окрему дійсність": літературознавчі погляди Богдана-Ігоря Антонича // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 211-224
749010
   "Мистецтво творять шал і розум". Творчість Богдана Ігоря Антонича: рецепції та інтерпретації = "Art is created by madness and mind". Creative works by Bohdan Ihor Antonych: acceptance and interpretations : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Каф. теорії л-ри та порівнял. літературознавства ; [редкол.: М. Ільницький (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 510, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. - Рез. рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" = Series "Ukrainian philology: schools, personalities, problems", ISSN 978-966-613-829-6 ; вип. 11). – ISBN 978-966-613-830-2
749011
  Романова О.О. "Мистецтво херігеба". Декілька приміток до проблеми визначення ритуалу, пов"язаного з ;h (на прикладі гробничних текстів Давнього Царства) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 89-90. – (Історія ; вип. 45)


  Про поховальний ритуал і світоглядні уявлення давніх єгиптян
749012
  Жбанкова О.Б. "Мистецтво як радість життя": до ювілею Миколи Пимоненка // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Політика пам"яті у культурному просторі. – С. 250-260
749013
  Машталір В.В. "Мистецький Арсенал" – національний культурно- мистецький та музейний комплекс // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/2. – C. 128-135. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 22). – ISSN 9125-0912


  Розглянуто питання використання пам’ятки воєнно-промислової архітектури XVIII століття для створення постійних експозицій, тимчасових виставкових проектів, показу музейних і приватних колекцій, повноцінного функціонування інститутів і проведення ними ...
749014
  Цыпина Л.В. "Мистика без тайны": еще раз о Deus sive Natura Б.Спинозы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 35-41. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 4). – ISSN 1995-0055
749015
  Хархун В. "Митець у каноні": соцреалістична поезія Павла Тичини 1930-1960-х років.
749016
   [Мироненко Олександр Миколайович] // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 313-314. – ISSN 1993-0909


  70 років від дня народження.
749017
  Бакаев Сергей Дмитриевич Мир-системный анализ Иммануила Валлерстайна // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 168-174. – Бібліогр.: с. 168. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
749018
  Дианова В.М. Мир-системный и цивилизационный подходы: точки сопряжения / В.М. Дианова, А.А. Пучковская // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 57-63. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 3). – ISSN 1995-0055


  В статье предпринята попытка найти и рассмотреть точки сопряжения двух подходов к исследованию культурно-исторического пространства: мир-системного и цивилизационного. Акцентируется внимание на сопоставлении взглядов американского ученого И. ...
749019
  Расс Т.С. Мировой промысел водных животных. / Т.С. Расс. – М., 1948. – 64с.
749020
  Искандеров Ахмед Ахмедович Мировой революционнный процесс на современном этапе / Искандеров Ахмед Ахмедович. – Москва, 1966. – 47с.
749021
  Старушенко Г.Б. Мировой революционный прогресс и современное международное право. / Г.Б. Старушенко. – Москва, 1978. – 328 с.
749022
  Александров С.В. Мировой революционный процесс - воплощение идей Октября / С.В. Александров. – Москва : Знание, 1977. – 64 с. – (Библиотека "Великой Октябрьской соц. революции - 60 лет")
749023
  Носов П.А. Мировой революционный процесс - триумф идей ленинизма / П.А. Носов. – М, 1969. – 65с.
749024
  Красин Ю.А. Мировой революционный процесс : сущность и основные тенденции / Ю.А. Красин. – Москва : Знание, 1975. – 64 с.
749025
   Мировой революционный процесс за 100 лет. – Воронеж, 1964. – 18с.
749026
   Мировой революционный процесс и борьба с контрреволюцией на современном этапе. – М., 1986. – 177с.
749027
   Мировой революционный процесс и дальнейшее углубление общего кризиса капитализма. – М., 1979. – 62с.
749028
  Барабаш Ю.Я. Мировой революционный процесс и литература наших дней / Ю.Я. Барабаш. – Москва, 1979. – 64с.
749029
  Науменко А.Я. Мировой революционный процесс и несостоятельность его критиков : Уч.-мет. пособ. для студ. / А.Я. Науменко, К.С. Пархоменко. – Саратов : Саратовский университет, 1974. – 128, [4] с.
749030
   Мировой революционный процесс и современность. – М., 1980. – 470с.
749031
  Загладин В.В. Мировой революционный процесс на современном этапе / В.В. Загладин. – Москва, 1970. – 96с.
749032
   Мировой революционный процесс: проблемы и исследования. – М., 1979. – с.
749033
   Мировой революционный процесс: проблемы и исследования. – М., 1981. – 84с.
749034
   Мировой рейтинг лесистости // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 2 (167). – С. 40. – ISSN 1029-5828
749035
  Хвойник П.И. Мировой рынок : препятствие или союзник? / П.И. Хвойник. – М, 1971. – 192с.
749036
  Айдрус И.А. Мировой рынок высшего образования на современном этапе // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 1 (февраль). – С. 53-62. – ISSN 0321-0383


  В статье анализируется мировой рынок образовательных услуг, выявляются тенденции его развития, определяется национальный состав иностранных студентов в странах–лидерах по объему предлагаемых услуг.
749037
  Костолевский М.М. Мировой рынок древесных плит : Автореф... канд. экон.наук: / Костолевский М. М.; МГИМО. – М., 1966. – 19л.
749038
  Персианов Р.М. Мировой рынок и научно-техническая революция / Р.М. Персианов. – Л, 1972. – 40с.
749039
  Разумнова Л. Мировой рынок нефти: механизм ценообразования в период "третьего нефтяного шока" / Л. Разумнова, Н. Светлов // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 2. – С. 3-13. – ISSN 0131-2227
749040
  Белоусов С. Мировой рынок оружия // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 7. – С. 91-101. – ISSN 0131-2227
749041
  Жилин М.В. Мировой рынок стали: особенности и современные тенденции // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – С. 29-33. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2313-8114


  В статье обоснована актуальность исследования развития мирового рынка стали и необходимости использования стали практически во всех сферах деятельности национальной экономики любой страны. Целью статьи является исследование особенностей и современных ...
749042
  Фрхад Паранд Мировой рьнок знергетики: роль Ирана и Украины в обеспечении знергией Европы // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 46-54.
749043
  Виноградов В.Д. Мировой социализм / В.Д. Виноградов. – Ленинград, 1975. – 40с.
749044
   Мировой социализм и Движение неприсоединения. – М., 1988. – 254с.
749045
  Беленков С.Д. Мировой социализм и международные отношения в начале 80-х годов / С.Д. Беленков, Г.С. Остроумов. – Москва, 1982. – 94с.
749046
  Тлостанов К В. Мировой социализм и национально-освободительное движение / К В. Тлостанов. – Нальчик, 1964. – 104с.
749047
  Троицкий Е.С. Мировой социализм и национально-освободительное движение / Е.С. Троицкий. – М, 1981. – 64с.
749048
  Михин В.Л. Мировой социализм и национально-освободительное движение / В.Л. Михин. – М., 1984. – 63с.
749049
   Мировой социализм и проблемы развивающихся стран. – М., 1979. – 200с.
749050
   Мировой социализм и развивающиеся страны. – М., 1969. – 276с.
749051
  Золотарев В.И. Мировой социалистический рынок / В.И. Золотарев. – Москва, 1961. – 206 с.
749052
  Злобин И.Д. Мировой социалистический рынок / И.Д. Злобин. – Москва, 1963. – 40с.
749053
  Золотарев В.И. Мировой социалистический рынок / В.И. Золотарев. – М., 1969. – 240с.
749054
  Золотарев В.И. Мировой социалистический рынок / В.И. Золотарев. – М., 1970. – 240с.
749055
  Федорова М.А. Мировой социально-экономический контекст научного образования / М.А. Федорова, А.М. Завьялов
749056
  Федорова М.А. Мировой социально-экономический контекст научного образования / М.А. Федорова, А.М. Завьялов // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 4, апрель. – C. 7-10. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены основные тенденции, характеризующие мировой социально-экономический контекс т высшего образования в целом и научного образования в частности. Охарактеризовано положение со временного университета в системе высшего образования. Предложено ...
749057
  Белоус О.Г. Мировой структурный кризис и трансформации глобальной финансовой системы // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 7/8. – С. 4-7. – ISSN 1728-6220
749058
  Исаченко В.Л. Мировой суд : Практический комментарий на первую книгу устава гражданского судопроизводства / Составил В.Л. Исаченко. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева
(статья 29-201). – 1913. – XX, 884 с. – Экз в разных тип. переплетах


  Содержание: Книга первая. Порядок производства в мировых установлениях . - С .1-10 Кл.слова: Подведомственность и подсудность. Последствия превышения пределов ведомства и власти. Право гражданское и публичное. Способы распознавания этих прав ...
749059
  Волков Н.Т. Мировой судебник для местностей, в которых введен закон 15 июня 1912 г. "О местном суде" / Н.Т. Волков. – Санкт-Петербург : Скл. изд. в Юридическом кн. маг. Н.К. Мартынова ; [Тип. М. Меркушевича], 1914. – [2], 372 с.
749060
  Крюковский В.Я., Товстолес Н.Н Мировой судья : Практическое руководство для мировых судей и мировых съездов / В.Я. Крюковский и Н.Н. Товстолес, тов. обер-прокурора Гражд. кассац. деп. Правительствующего сената. – Петроград : Издание Т-ва А.С.Суворина-"Новое время", 1915. – [6], CVIII, 892 с. – Алф.-Предм. указ.: с. 863. – Библиогр. в предисл.


  Ключевые слова: судебные установления--устав гражданского судопроизводства--устав уголовного судопроизводства--устав о наказаниях--уголовное уложение Аннотация: Настоящее издание содержит в себе оффициальный текст соответствующих томов свода ...
749061
  Вышнепольский С.А. Мировой трансорт и мировое хозяйство / С.А. Вышнепольский. – Москва-Ленинград, 1929. – 175с.
749062
  Франжиалли Франческо Мировой туризм в разрезе 2001 года : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 36-38 : Фото
749063
  Доронин Алексей Мировой туризм. К неожиданностям нужно быть готовым : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 42-44 : Фото
749064
   Мировой туризм. Коллекция фактов // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 44-46 : фото
749065
  Елеева Зарина Мировой туризм: тенденции развития : У России все шансы стать новой туристской Меккой. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 16-19 : Табл.
749066
  Кривега Л.Д. Мировой туризм: тенденции развития / Л.Д. Кривега, Е.В. Сухарева // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 283-285. – ISSN 2076-1554
749067
   Мировой туризм: фаза раскрытия возможностей : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 54-57
749068
  Соловьева С.В. Мировой финансово-экономический кризис и инвестиционная деятельность предприятий реального сектора экономики России // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2012. – № 5 (57). – С. 40-43. – ISSN 1728-8878
749069
  Кураташвили А.А. Мировой финансово-экономический кризис и проблемы институционального обеспечения социальной // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 130-134


  В статье рассматриваются проблеми институционального обеспечения социальной ориентации рыночной экономики в условиях мирового финансово-экономического кризиса. Особое внимание уделяется раскрытию сущностной природы социально ориентированной ...
749070
  Васильев В.С. Мировой финансово-экономический кризис: фаза 3 (пирамида долга) // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 1 (493). – С. 3-22. – ISSN 0321-2068
749071
  Кудрин А. Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 9-27. – ISSN 0042-8736
749072
  Матросова Л.Н. Мировой финансовый кризис и его влияние на экономику Украины // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2009. – № 1 (15). – С. 122-124. – ISSN 1729-7206
749073
  Евсеев А.П. Мировой финансовый кризис и проблемы государственного управления в Украине // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 32-40. – ISSN 0201-7245
749074
  Коновалов В. Мировой финансовый кризис и тенденция регионализации мировой валютной системы // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 5. – С. 25-40. – ISSN 0207-3676
749075
  Рязанов В.Т. Мировой финансовый кризис и экономика России: точка разворота? // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 3-21. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
749076
  Васильев В.С. Мировой финансовый кризис и экономическая стратегия Б.Обамы - Т. Гайтнера / В.С. Васильев, Е.А. Роговский // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 4 (472). – С. 3-29. – ISSN 0321-2068
749077
  Лури И.Л. Мировой финансовый кризис. / И.Л. Лури, М.М. Невяжская. – М., 1934. – 92с.
749078
  Васильев В.С. Мировой финансовый кризис. Фаза 2 (Рецессия) / В.С. Васильев, Е.А. Роговский // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 3 (471). – С. 23-41. – ISSN 0321-2068
749079
  Ершов М. Мировой финансовый кризис: год спустя // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С. 4-21. – ISSN 0042-8736
749080
  Патрон П.А. Мировой финансовый кризис: истоки, роль государства, перспективы развития // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 7 (475). – С. 23-34. – ISSN 0321-2068
749081
  Новичков Н.В. Мировой финансовый кризис: между прошлым и будущим // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 3 (39). – С. 32-42. – ISSN 0201-7083
749082
  Кедбан Н.М. Мировой финансовый кризис: причины и последствия для арабских стран // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5. – С. 145-149. – ISSN 0869-1908
749083
  Михайлов Д.М. Мировой финансовый рынок тенденции и инструменты / Д.М. Михайлов; Финансовая акад. при правительстве Российской Федерации. – Москва : Экзамен, 2000. – 768 с. – ISBN 5-8212-0058--X
749084
   Мировой экономический кризис. – М., 1930. – 338с.
749085
   Мировой экономический кризис. – М., 1932. – 349с.
749086
  Васильев В.П. Мировой экономический кризис : причины и пути выхода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.31-35. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
749087
  Гаджиев К. Мировой экономический кризис в зеркале социокультурных и политико-культурных трансформаций // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 8. – С. 19-31. – ISSN 0131-2227
749088
  Мингулин И. Мировой экономический кризис и борьба за пролетарскую революцию / И. Мингулин. – М., 1931. – 239с.
749089
  Корчагина З.А. Мировой экономический кризис и вектор развития экономики России / З.А. Корчагина, И.М. Теняков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 96-107. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
749090
  Хасселбалк О. Мировой экономический кризис и Датская система реагирования на социальные потрясения (DANISH FLEXICURITY SYSTEM) // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 5 (56). – С. 25-32. – ISSN 1812-3910


  После периода чрезвычайно низкого уровня безработицы в Дании к июню 2009 г. 3,8% от общего числа работоспособного населения Дании не имело работы, и в дальнейшем ожидается рост безработицы, что вызвано экономическим кризисом. Рынок труда в Дании ...
749091
  Дарвиду К. Мировой экономический кризис и его влияние на балканские страны и Грецию // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 36-47. – ISBN 978-966-02-7953-7
749092
  Клочковский Л.Л. Мировой экономический кризис и Латинская Америка // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 34-37. – ISSN 044-748Х
749093
  Эльянов А. Мировой экономический кризис и развивающиеся страны // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 10. – С. 24-32. – ISSN 0131-2227
749094
  Бах М.Г. Мировой экономический кризис и революционный подъем к1-му мая 1932 г. / М.Г. Бах. – М, 1932. – 87с.
749095
  Примаков Е.М. Мировой экономический кризис и Россия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.3-17. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
749096
  Бузгалин А. Мировой экономический кризис и сценарии посткризисного развития: марксистский анализ / А. Бузгалин, А. Колганов // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 119-132. – ISSN 0042-8736
749097
  Добрынин А.И. Мировой экономический кризис и трасформация рыночной модели хозяйства / А.И. Добрынин, Г.П. Журавлева // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2010. – № 6 (74). – С. 5-15. – ISSN 1993-3541
749098
  Левашов В.К. Мировой экономический кризис и устойчивое развитие // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 11 (331). – С. 3-13. – ISSN 0132-1625
749099
  Глазьев С. Мировой экономический кризис как процесс смены технологических укладов // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 26-38. – ISSN 0042-8736
749100
  Варга Е.С. Мировой экономический кризис. / Е.С. Варга. – Москва, 1930. – 175с.
749101
  Ендовицкий Д.А. Мировой экономический кризис: анализ причин / Д.А. Ендовицкий, Д.Г. Ломсадзе // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 347-352. – ISSN 1993-6788
749102
  Кураташвили А.А. Мировой экономический кризис: определяющие причины его возникновения и пути предотвращения глобальных процессов впредь // Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – Вип. 35. – С. 166-174. – ISSN 2079-4762
749103
  Гаджиев К.С. Мировой экономический кризис: политико-культурное измерение // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 3-19. – ISSN 0042-8744
749104
  Лобанов Н.А. Мировой экономический кризис: уроки для российского образования // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 278-281
749105
  Любимов Л.Л. Мировой энергетический кризис или кризис капиталистического энергохозяйства / Л.Л. Любимов. – М., 1976. – 64с.
749106
  Лодж Оливер Мировой эфир / Сэр Оливер Лодж, ректор Ун-та в Бирмингаме ; пер. с англ. под ред. Д.Д. Хмырова, прив.-доц. Новорос. ун-та. – Одесса : Mathesis, 1911. – [4], VI, 216 с. : ил.


  Ред. Хмыров, Дмитрий Дмитриевич
749107
  Шмидт Г. Мировой эфир. Электричество. Материя : Пер.с нем. / Г. Шмидт. – Москва; Петроград : Государственное издательство, 1923. – 107 с.
749108
  Стуруа Г.М. Мировому океану - мирные воды / Г.М. Стуруа. – М., 1988. – 102с.
749109
  Анипкин Ю.Д. Мировосприятие и стиль раннего С.Н.Сергеева-Ценского (1898-1914) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.641 / Анипкин Ю.Д.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 26л.
749110
  Малюгин Владимир Евгеньевич Мировосприятие личности и особенности его формирования в условиях социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Малюгин Владимир Евгеньевич; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1981. – 18л.
749111
  Игнатов А.И. Мировосприятие, картина мира и мировоззрение / А.И. Игнатов. – М., 1971. – 48с.
749112
  Самойлова Виктория Мировые SPA спасать не нужно : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 38-41. – Bibliogr.: Фото
749113
  Авакян А.Б. Мировые водные проблемы и задачи современного школьного образования : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 8. – С. 32-37
749114
  Львович М.И. Мировые водные ресурсы и их будущее / М.И. Львович. – Москва, 1974. – 448с.
749115
  Ланцов С. Мировые войны в генезисе мировой политики // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2010. – Т. 8, № 2 (23). – С. 30-39. – ISSN 1728-2756
749116
  Проэктор Д.М. Мировые войны и судьбы человечества / Д.М. Проэктор. – М., 1986. – 317с.
749117
   Мировые гении IQ всех времен и народов // Персонал : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2012. – № 4 (156). – С. 74-79. – ISSN 0868-8893


  Сайт ListAfterList.com рискнул представить рейтинг умнейших. Критерием стал уровень IQ. В топ-30 вошли как гении Возрождени, так и современники. 1- место Ким-УНГ-Йонг (1963 г. рожд) - корейский гений. Уже в возрасте 4-х лет знал четыре языка и решал ...
749118
  Люкевич И.Н. Мировые деньги: теоретические основы и принципы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 116-129. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
749119
  Григорьев Л. Мировые дисбалансы сбережений и инвестиций / Л. Григорьев, А. Иващенко // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 4-19. – ISSN 0042-8736
749120
  Геккель Э. Мировые загадки / Э. Геккель, 1906
749121
  Геккель Э. Мировые загадки / Э. Геккель. – М, 1920. – 409с.
749122
  Геккель Э. Мировые загадки / Э. Геккель. – М, 1937. – 536с.
749123
  Адабашев И.И. Мировые загадки сегодня / И.И. Адабашев. – Москва : Политиздат, 1969. – 320 с.
749124
  Адабашев И.И. Мировые загадки сегодня / И.И. Адабашев ; науч. ред. и послесл. [с. 269-303] А.Г. Назарова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Советская Россия, 1986. – 302, [2] с. : ил.
749125
  Суходолов А.П. Мировые запасы урана: перспективы сырьевого обеспечения атомной энергетики // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2010. – № 4 (72). – С. 166-169. – ISSN 1993-3541
749126
  Илек Ф. Мировые изобретения в датах / Ф. Илек. – Ташкент, 1982. – 271с.
749127
  Литвина Н.И. Мировые инвестиции. Региональные тенденции / Н.И. Литвина, В.В. Комаров, Е.В. Ананьева // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 1 (февраль). – С. 67-73. – ISSN 0321-0383


  В статье анализируется влияние прямых иностранных инвестиций на реальную мировую экономику и региональные тенденции этого процесса. Исследуются проблемы гармонизации деятельности транснациональных корпораций в развивающихся странах с целью их ...
749128
  Еронина Е.А. Мировые информационные ресурсы - основа научно-исследовательской и справочно-библиографической деятельности // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – № 2. – С. 58-61. – ISSN 1726-6726
749129
  Селетков С.Н. Мировые информационные ресурсы и их использование в экономике, науке и образовании / С.Н. Селетков, Н.В. Днепровская // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2007. – № 3. – С. 47-53.
749130
  Сергеев В. Мировые кризисы / В. Сергеев. – М.
2. – 1924. – 240с.
749131
  Ионцев В.А. Мировые миграции. / В.А. Ионцев. – М., 1992. – 62с.
749132
  Ляхницкий В.Е. Мировые морские каналы / В.Е. Ляхницкий. – Ленинград, 1956. – 52с.
749133
  Вышнепольский С.А. Мировые морские пути и судоходство / С.А. Вышнепольский. – Москва, 1953. – 456с.
749134
  Коновалов Вячеслав Мировые перипетии Star Alliance // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 20-21 : фото. – ISSN 1998-8044
749135
  Кассель Г. Мировые проблемы денежного обращения. С прилож. доклада английской комиссии о денежном обращении и золотой валюте. / Г. Кассель. – Пб., 1922. – 103с.
749136
  Сидоренко Т.В. Мировые рейтинги университетов как стимул к совершенствованию системы высшего образования России // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 4 (55). – С. 26-36. – ISSN 1811-0916


  Статья посвящена проблеме, связанной с попаданием российских университетов на высокие позиции в мировых рейтингах, таких как «Academic Ranking of World Universities», «Times», «QS World University Ranking». Феномен рейтингов можно назвать академической ...
749137
  Винклер Х Мировые ресурсы / Х Винклер. – Москва : Знание, 1986. – 270с.
749138
  Почекутова Е.А. Мировые ресурсы нефти / Е.А. Почекутова. – М, 1970. – 119с.
749139
   Мировые ресурсы нефти и газа. – М., 1976. – 58с.
749140
  Вульф Е.В. Мировые ресурсы полезных растений (пищевые, кормовые, технические, лекарственные и др.) : Справочник / Е.В. Вульф, О.Ф. Малеева; Бахтеев Ф.Х. – Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1969. – 566с.
749141
  Морэтт Ф. Мировые рынки сырья. / Ф. Морэтт. – Л., 1925. – 196с.
749142
  Левшин Ф.М. Мировые рынки: конъюктура и цены / Ф.М. Левшин, С.Б. Мухин, В.Н. Соловьев. – Москва : Международные отношения, 1987. – 120 с.
749143
   Мировые тенденции анализа и оценок состояния и развития технологического прогнозирования и достижений промышленных производств / Белорусский гос. ун-т, Гос. ком. по науке и технологиям Республики Беларусь ; [И. В. Войтов и др. ; под ред. И. В. Войтова]. – Минск : БГУ, 2013. – 471, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 467-470. – ISBN 978-985-518-836-1
749144
  Алтухов А. Мировые тенденции в продовольственном обеспечении населения // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2009. – № 9. – С. 10-18. – ISSN 0235-2443
749145
  Хохлова М. Мировые тенденции в развитии образования / М. Хохлова, И. Хохлов // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 6. – С. 85-94. – ISSN 0131-2227
749146
  Шелковникова Лада Мировые тенденции гостиничного рынка / Шелковникова Лада, Кондратенко Анатолий // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 1. – С. 11-13 : фото
749147
  Ермилова М.И. Мировые тенденции международного ипотечного кредитования // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 49-54. – ISSN 2074-6040
749148
  Тюленев И.В. Мировые тенденции нефтегазового сервиса // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 12. – С. 45-50. – ISSN 2074-6040
749149
  Башмаков Н.И. Мировые тенденции развития высшего образования в 21 веке: видение ЮНЕСКО и практика реформ / Н.И. Башмаков // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2007. – № 1. – С. 28-31. – ISSN 1726-667Х
749150
  Ромат Е. Мировые тенденции развития рекламы // Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2007. – № 5. – С. 14-19.
749151
  Пименов С.А. Мировые тенденции трансформации услуг доставки и изменения бизнес-моделей почтовых операторов // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 135-144


  В статье раскрывается понятие и структура услуги доставки, делается исторический экскурс в развитие услуг доставки, проанализированы тенденции в изменении требований потребителей к услугам доставки, рассмотрен международный опыт изменения ...
749152
  Левшин Ф.М. Мировые товарные рынки / Ф.М. Левшин. – М, 1973. – 360с.
749153
  Матюхин Г.Г. Мировые финансовые центры / Г.Г. Матюхин. – М., 1979. – 212с.
749154
   Мировые финансы / Энг Максимо, Френсис, Лис, , ЛоуренсДж Мауер; Ун-т Сент Джен. – Москва : ДеКа, 1998. – 768с. – ISBN 5-98645-004-4, 0-673-46948-4
749155
  Братерский М.В. Мировые финансы в российско-американских отношениях // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 8 (500). – С. 3-15. – ISSN 0321-2068
749156
  Дунаева Е. Мировые цены и ценообразование на продовольственном рынке России // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва РФ ; Рос. акад. с-х. наук ; Всеросс. н-и ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 2011. – № 10. – С. 54-58. – ISSN 0235-2443
749157
   Мировые цены от Hotels. com // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 34-35 : фото
749158
   Мировые экономические кризисы. – М., 1939. – 894с.
749159
   Мировые экономические кризисы 1848-1935. – М.
1. – 1937. – 808с.
749160
  Субботин А.К. Мировые экономические проблемы: перспективы решения / А.К. Субботин. – М., 1980. – 240с.
749161
  Ценков Б. Мироглед и художествен метод в литературата = World outlook and artist method in literature : историко-теорет. изсл. / Борис Ценков ; Бълг. акад. на науките, Ин-т по философия. – София : Изд-во на Бълг. акад. на науките, 1974. – 291, [1] c. – Парал. тит. л. англ. - Резюме рус. и англ. – Библиогр. в подстроч. примеч.
749162
   Мироглед, метод и стил в изкуството. – София, 1975. – 508с.
749163
  Нернст В. Мироздание в свете новых исследований : перевод / В. Нернст. – Москва; Петроград : Госиздат, 1923. – 59 с.
749164
  Стрельбицкий С. Мироздание и его тайны (беседы о природе) / С. Стрельбицкий. – 2-е изд., доп. и перераб. – Харьков : Путь просвещения, 1923. – 99 с.
749165
   Мироздание и человек. – Москва : Политиздат, 1990. – 352 с.
749166
  Михайлов О.Н. Мироздание по Леониду Леонову / О.Н. Михайлов. – М. : Советский писатель, 1987. – 270 с.
749167
  Демин В.Н. Мироздание постигая... / В.Н. Демин, В.П. Слезнев. – М, 1989. – 265с.
749168
  Базалук О.А. Мироздание: живая и разумная материя : (Историко-философский и естественнонаучный анализ в свете новой космологической концепции) / О.А.Базалук; Мин-во образования и науки Украины. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 412с. – ISBN 966-525-619-X


  Рассмотрены вопросы организации и функционирования сознания Человека, основные этапы его формирования как личности. С философских позиций проанализирована деятельность Человека не только на уровне Цивилизации, но и в целостной системе Живого вещества.
749169
  Ковалевский П.И. Мироздания / П.И. Ковалевский. – СПб.-М. – 120с.
749170
  Сидорина Н.К. Мироколица / Н.К. Сидорина. – Москва, 1987. – 141с.
749171
  Найдюк Ю.Г. Мироконтактная спектроскопия / Ю.Г. Найдюк, И Янсон. – М., 1989. – 63с.
749172
  Беспалова Нина Александровна Миролюбивая внешняя политика Советского Союза : Рек. указ. лит. / Беспалова Нина Александровна, Лощенкова Наталья Васильевна; Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. – Москва : Книга, 1978. – 143с.
749173
   Миролюбивая внешняя политика социалистических стран Европы : Указ. лит. – Москва, 1987. – 137с.
749174
  Зарудний Є. Миролюбні гади // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 січня (№ 1). – С. 15


  "Громадянська війна в Іспанії збагатила військову і політичну науку поняттям "п"ята колона". Сьогодні ми можемо сказати: п"ята колона як елемент гібридної війни. Чотири колони військ заколотників, що наступали на Мадрид, і quinta columna у місті. Саме ...
749175
  Гулевич В.Н. Миролюбні сили ФРН у боротьбі проти мілітаризму та реваншизму (1955-1966 рр.) / В.Н. Гулевич. – Київ, 1968. – 325с.
749176
  Дегтярев А. Миром против мифов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 8 февраля (№ 6). – С. 18


  Федеральный закон “Об образовании” принят, но работа над совершенствованием нормативной базы в этой сфере продолжается. “Выстраданный нашим экспертным сообществом, специалистами, представителями разных уровней образования - от детских садов до академий ...
749177
  Вальдгауер О.Ф. Мирон / О.Ф. Вальдгауер. – Берлин, 1923. – 48с.
749178
   Мирон Борецький : бібліогр. покажчик / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Каф. світ. літ. ; [уклад. та авт. передм. В. Зварич]. – Дрогобич : Посвіт, 2008. – 26, [2] с. – Особ. покажч.: с. 25-26. – ISBN 978-966-2946-56-7
749179
  Білецький М.І. Мирон Дольницький - визначний географ, педагог : нові імена в економічній географії України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 72-73. – (Географія ; Вип. 43)


  Розглянуто творчий доробок М. Дольницького на терені історичної та регіональної географії: питання розселення і національно-етнічного складу населення України, природні умови та господарська оцінка регіонів.
749180
  Шабельская А.С. Мирон и Галька : [Рассказ] / [Соч.] А.С. Шабельской. – [2-е изд.]. – Харьков : Харьк. о-во распространения в народе грамотности, 1903. – 32 с. – На тит. л. номер изд.: № 2; на обл.: № 4. Экз без обл. и тит., описан по ген. каталогу
749181
  Акатріні В. Мирон Кордуба - дослідник середньовічної історії та козацької доби в Україні // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 295-298. – ISSN 2078-0850
749182
  Дашкевич Я. Мирон Кордуба зблизька // Пам"ять століть. Україна / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2001. – № 6. – С.114-119. – ISSN 0869-3595
749183
  Дашкевич Я.Р. Мирон Кордуба та його "Бібліографія історії України" // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П.С. Сохань,О.О. Маврін, В.А. Брехуненко [та ін.]. – Київ, 2001. – Т. 8/9. – С. 16-24. – (Нова серія ; вип. 5/6)
749184
  Русеев Е.М. Мирон Костин. / Е.М. Русеев. – Кишинев, 1982. – 144с.
749185
  Рожин А.И. Мирон Лукьянов / А.И. Рожин. – М, 1989. – 94с.
749186
  Маслюченко В.К. Мирон Николеску (1903-1975): штрихи до наукової біографії / В.К. Маслюченко, О.Г. Фотій // Буковинський математичний журнал / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Т. 3, № 3/4. – С. 120-126


  Подано нарис життя і діяльності відомого румунського математика Мирона Николеску (1903-1975), професора Чернівецького і Бухарестського університетів. We present an outline of life and activities of the famous Romanian mathematician Miron Nikolesku, a ...
749187
  Раабен Л.Н. Мирон Полякин / Л.Н. Раабен. – Москва : Музгиз, 1963. – 35 с.
749188
  Зборовец И.В. Мирон Степняк. Биография в стихах поэта : очерк-эссе / И.В. Зборовец. – Харьков : Форт, 2012. – 151, [1] с. – Библиогр.: с. 150-151
749189
  Сизоненко Г.С. Мирон Титович Заячківський (Косар) / Сизоненко Г.С. – Львів, 1975. – 87 с.
749190
  Логвин Ю.Г. Мирон Швачка і кінь Сивко : оповідання / Ю.Г. Логвин. – Київ, 1968. – 135 с.
749191
   Мирон Яців. 1929-1996 : Життя і творчість. – Львів, 2000. – 357 с. – ISBN 96-02-1693-9
749192
  Назаренко М. Мирон, або Похвала методові // Критика. – Київ, 2012. – Травень, (число 5). – С. 27-29. – ISSN 1563-6461


  Мирон Петровський — український літературознавець і письменник.
749193
   Мироненко Олександр Миколайович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 1997. – № 1. – С. 22-23
749194
  Войцехівська І.Н. Миронець Надія Іванівна // Джерелознавство історії України : довідник : навч. посіб. для студ. вузів / [Я.Є. Боровський, М.Я. Варшавчик, І.Н. Войцехівська та ін.] ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : [Б. в.], 1998. – С. 187-188. – ISBN 5-7702-0849-Х
749195
  Казьмирчук Г.Д. Миронець Надія Іванівна / Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 252. – ISBN 96966-8060-04-0
749196
  Бузницький О.Г. Миронівський меридіан. / О.Г. Бузницький. – Киев, 1973. – 339с.
749197
   Мироніські радонові води. – К., 1968. – 51с.
749198
  Лосев Е.Ф. Миронов / Е.Ф. Лосев. – М, 1991. – 428с.
749199
  Будаков В.В. Миронова гора / В.В. Будаков. – Москва, 1982. – 255с.
749200
  Бузницкий А.Г. Мироновский меридиан. / А.Г. Бузницкий. – Москва, 1975. – 240с.
749201
  Прокопенко М. Миронченко Віктор Якович : [спогади] / Микола Прокопенко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 186-188. – ISBN 978-966-2726-03-9
749202
  Свительский В.А. Мироотношение Достоевского и принципы его воплощения в романах писателя 60-70-х гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Свительский В. А.; Ворон.ГУ, Каф. русск.лит. – Воронеж, 1971. – 20л.
749203
  Куровський Д.М. Миропілля / Д.М. Куровський. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 63 с.
749204
   Миропонимание и творчество романтиков. – Калинин, 1986. – 156с.
749205
  Чарыев Г.А. Миропонимание Махтумкули. / Г.А. Чарыев. – Москва, 1973. – 40 с.
749206
  Фельдман И.И. Миропонимание Эйнштейна, его метод принципов, теория пространства-времени и проблема единства физики. : Автореф... доктор филос.наук: 09.00.01 / Фельдман И.И.; АН АзССР. Ин-т философии и права. – Баку, 1989. – 46л.
749207
  Кузьмин Э. Миропорядок и международное право // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 9. – С. 75-90. – ISSN 0130-9625
749208
  Лазаревич Є. Мирослав Антонович і Мирослав Скала-Старицький // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 2 (4). – С. 147-160. – ISSN 2224-0926
749209
  Граб У. Мирослав Антонович у контексті наукових ідей європейської музикології // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 2 (4). – С. 99-111. – ISSN 2224-0926
749210
  Граб У. Мирослав Антонович. Етапи формування власної ідентичності: дитинство та юність // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 2 (24). – С. 27-37. – ISSN 2224-0926
749211
   Мирослав Володимирович Попович : біобібліогр. покажчик. – Київ : Абрис, 2005. – 22, [2] с. – (Вчені Національної академії наук України)
749212
  Фещук В. Мирослав Дочинець: "Світ належить радісним" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 28 жовтня (№ 21). – С. 17


  25 жовтня в Інституті філології відбулася літературна зустріч з письменником, журналістом, лауреатом Шевченківської премії Мирославом Дочинцем, організована начальником відділу академічної мобільності Оксаною Данильченко за підтримки проректора ...
749213
  Янович Б.С. Мирослав Зубінський - творець натюрмортів і пейзажів // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С. 32


  Укр. художник (1905-1973), педагог
749214
  Коломієць В.Р. Мирослав і Любомир : вірши [для дошк. та молодшого шк. віку]. – Київ : Сучасний письменник, 2012. – 116, [2] с., [4] арк. фотоіл : іл. – ISBN 978-966-8620-34-8
749215
  Новиченко Л. Мирослав Ірчан / Л. Новиченко. – Київ, 1958. – 116 с.
749216
  Власенко В.П. Мирослав Ірчан / В.П. Власенко, П.І. Кравчук. – Київ, 1960. – 292с.
749217
   Мирослав Ірчан. – К, 1961. – 152с.
749218
   Мирослав Ірчан: комуніст з "УВО" // Соловецький реквієм / С.В. Шевченко. – Київ : Експрес-Поліграф, 2013. – С. 193-210. – ISBN 978-966-2530-59-9
749219
   Мирослав Крлежа : Библиогр. указ. – Москва : Книга, 1979. – 95с.
749220
  Степула Н. Мирослав Кушнір // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 282-283. – ISBN 966-7379-16-7
749221
  Дубас М. Мирослав Кушнір: "Слова із книги бою" // Альманах "Гомону України" / "Гомін України", альманах. – Торонто, 2001. – 2001. – С. 219-221. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 84)
749222
   Мирослав Львович Горбачук / Ю.М. Березанський, В.І. Герасименко, А.Н. Кочубей, В.А. Михайлець, Л.П. Нижник, Рофе-Бекетов, А.М. Самойленко, Ю.С. Самойленко, Є.Я. Хруслов // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут, математики Національної, академії наук України. – Київ, 2013. – Т. 10, № 2 : Диференціальні рівняння і суміжні питання аналізу. – С. 7-36. – Бібліогр. : 226 назв. – ISSN 1815-2910
749223
   Мирослав Львович Горбачук (08.03.1938 - 08.01.2017) / А. Самойленко, М. Городній, М. Перестюк, О. Лимарченко, В. Самойленко, І. Шевчук, О. Константінов, О. Нестеренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 61-62. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (38)). – ISSN 1728-3817


  8 січня 2017 р. після тривалої хвороби відійшов у вічність видатний український математик, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Мирослав Львович Горбачук.
749224
   Мирослав Мороз : Бібліогр. покажч. – Львів, 1997. – 50с.
749225
  Попович М. Мирослав Попович : [інтерв"ю] / текст підгот. О. Капнік // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 6 (409), 15 лютого 2018. – С. 20-23
749226
  Бесперстова О. Мирослав Попович: "Кажется все у нас есть: дом, богатый стол. А такое впечатление, что упала стена дома и мы сидим на ветру..." // Факты и комментарии. – Киев, 2018. – 22-28 февраля (№ 8). – С. 5,6


  Исполнилось девять дней, как ушел из жизни выдающийся философ, мыслитель и гуманист М. Попович.
749227
  Вяткіна Н. Мирослав Попович: ефект структури // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 11 квітня (№ 63). – С, 8-9
749228
   Мирослав Січинський // Українське громадське слово : незалеж. орган укр. суверен.-соборн., труд.-демократ. і респ. думки / ред. С. Зеркаль. – Новий Йорк, 1958. – Рік 6, Травень-Червень, ч. 5-6. – С. 81-83
749229
  Пахолко Степан Мирослав Січинський у фалеристичних пам"ятках початку XX століття / Пахолко Степан, Мартин Ольга, Мельник Олександр // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 3 (39). – С. 20-21. – ISSN 1811-542X
749230
  Щириця Ю.П. Мирослав Скорик / Ю.П. Щириця. – Київ : Музична Україна, 1979. – 56 с.
749231
  Олійник Л. Мирослав Скорик: "Моя професія - створювати мелодії" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12-13 липня (№ 120/121). – С. 14
749232
   Мирослав Федорович Головко : Біобібліографічний покажчик. – Львів : ТзОВ Ю.М.І., 2003. – 57с. – (Бібліографія українських вчених)
749233
  Скобелев Э.М. Мирослав, князь Дреговичский / Э.М. Скобелев. – Минск, 1979. – 430 с.
749234
  Скобелев Э.М. Мирослав, князь Дреговичский / Э.М. Скобелев. – Тула, 1990. – 333с.
749235
  Медицька М.С. Мирослава : літературознавчі статті, спогади, матеріали / М.С. Медицька ; [упоряд. матеріалів Т. Ткачук ; ред. С. Хороб]. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2012. – 348, [4] с., [20] с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 321-323 та в кінці ст. – ISBN 966-500-245-7
749236
   Мирослава Дужа-Задорожна. Система вищої освіти ФРН в контексті Болонського процесу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 289-297. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
749237
  Вітенко Ігор Мирослава Кривокульська: "Навчати учнів легко, швидко, цікаво й змістовно" : Наші кращі вчителі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 11 : Фото
749238
   Мирославі Михайлівні Тананайко - 90 років // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 10, № 1/2. – C. 89-91. – ISSN 1991-0290


  Професійна кар"єра Мирослава Михайлівна Тананайко нерозривно пов"язана з хімічним факультетом Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Після закінчення університету вона працювала асистентом кафедри аналітичної хімії (1952-1961 рр.), ...
749239
  Чернявський М.А. Мирославна : поезії / М.А. Чернявський. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 102 с.
749240
  Луцишин О. Мирославу Морозові - 80 / О. Луцишин, С. Заахркін // Відкритий архів : щорічник матеріялів та досліджень з історії модерної української культури / Укр. науковий ін-т Гарвардського ун-ту ; Ін- критики. – Київ, 2004. – Т. 1. – С. 646-650. – ISBN 966-7679-57-8
749241
  Коган П.С. Миросозерцание Белинского : хрстоматия из сочинений Белинского с вступительными заметками и с статьей П. Когана. – Москва : Книгоиздат Т-го Д-ма "В.И. Знаменский и К*", 1911. – XX, 269 с.


  На тит. л. подпись: Петр Коган
749242
  Трубецкой Е. Миросозерцание Вл.С.Соловьева. / Е. Трубецкой
1. – 631с.
749243
  Трубецкой Е.Н. Миросозерцание Вл.С.Соловьева. : в 2-х т. / кн. Евгений Трубецкой. – [Москва] : Изд. автора ; [Т-во тип. А.И. Мамонтова]
Т.2, [Ч. 4]. – 1913. – 415 с.
749244
  Трубецкой Е. Миросозерцание Вл.С.Соловьева. В 2-х т. / Е. Трубецкой. – Москва : Мамонтов А.И.
Т.1. – 1913. – 631с.
749245
  Кнорринг Н.Н. Миросозерцание гр. А.К. Толстого / Н.Н. Кнорринг. – Харьков : тип. "Печ. дело", 1914. – 34 с.
749246
  Франк С.Л. Миросозерцание Константина Леонтьева // К.Н. Леонтьев: pro et contra : личность и творчество Константина Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей, 1891-1917 гг. : антология : [в 2 кн.] / Северо-Запад. отд-ние Рос. акад. образования, Рус. христиан. гуманитар. ин-т ; [сост.: А.П. Козырев, А.А. Корольков]. – Санкт-Петербург : Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 1995. – Кн. 1/ отв. ред. Д.К. Бурлака : / отв. ред. т. Д.К. Бурлака. – С. 235-240. – (Серия "Русский путь"). – ISBN 5-88812-008-1


  Про Леонтьєва Костянтина Миколайовича (1831-1891), російського філософа, соціального мислителя, публіциста, дипломата.
749247
  Хоружий С.С. Миросозерцание Флоренского / С.С. Хоружий. – Томск : Водолей, 1999. – 160с. – ISBN 5-7137-0117-4
749248
  Чубов П.Ф. Миросозерцание. Как выработать мировоззрение // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 75-89. – ISSN 0236-2007
749249
  Кирилюк Г.В. Мирось з Пороніно / Г.В. Кирилюк. – Львів, 1964. – 15 с.
749250
  Долин А. Миротворец = Портрет Апичатпонга Вирасетакуна // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 11. – С. 58-68. – ISSN 0130-6405


  Апичатпонг Вирасетаку - тайский независимый режиссёр, сценарист и продюсер нетрадиционных с повествовательной точки зрения фильмов - "Таинственный полуденный объект" (2000), "Благословенно ваш" (2002), "Тропическая болезнь" (2004), "Синдромы и век" ...
749251
   Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ
№ 0, пілотний випуск, 12 травня 2015 року. – 2015. – 62 с.
749252
   Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ
№ 1, липень - серпень 2015 року. – 2015. – 66 с.
749253
   Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ
№ 2, вересень - жовтень 2015 року. – 2015. – 66 с.
749254
   Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ
№ 1 (3), січень - березень 2016 року. – 2016. – 66 с.
749255
  Грінченко Б.Д. Миротворці : жаpт на 1 дію / Б. Грінченко. – [У Київі (Київ)] : [З друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1908. – 24 с. – Прим. № 109379 дефектний, без обкл.
749256
  Грінченко Б.Д. Миротворці : жаpт на 1 дію / Б. Грінченко. – Вид. 2-ге. – [У Київі (Київ)] : [З друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1910. – 24 с.
749257
  Грінченко Б.Д. Миротворці : Жаpт на 1 дію / Б. Грінченко. – Київ : Вид. Вукопспілки ; [Дpук. київ. філії Вукопспілки], 1922. – 24 с.
749258
  Дончевич И. Миротворцы / И. Дончевич. – М., 1966. – 303с.
749259
  Арская Л.П. Миротворцы / Л.П. Арская. – Москва, 1995. – 112с. – Библиогр.: с.109-111
749260
  Крупянко И.М. Миротворцы ООН в Камбодже: чему учит опыт операций по поддержанию мира после "холодной войны"? // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 5. – С. 93-106. – ISSN 0869-1908
749261
  Мішин О. Миротворча діяльність Африканського союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 3-5
749262
  Алещенко В.І. Миротворча діяльність в історико-психологічному вимірі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 49-51. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено комплексний аналіз становлення миротворчої діяльності в історико-психологічному вимірі. Розкрито роль психологічних компонентів в процесі підготовки військовослужбовців до дій у складі міжнародних миротворчих контингентів. Ключові ...
749263
  Бескоровайний С. Миротворча діяльність міжнародних організацій і Збройних сил України / С. Бескоровайний, А. Бережний // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2006. – № 4/6 (28/30). – С. 87-96
749264
  Поршакова Н.А. Миротворча діяльність ОБСЄ у зв"язку з конфліктом на терені колишньої Югославії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.42-49
749265
  Гула К. Миротворча діяльність ольстерських урядовців в Іраку (вересень 2007 р.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 29-32
749266
  Ковтун О.Ю. Миротворча діяльність ООН у XXI столітті // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 118-122


  Стаття присвячена узагальненню сучасних тенденцій миротворчої діяльності ООН, зокрема її інституційним, фінансовим аспектам та характеристиці її основних форм. The article contains the generalized tendencies of the UN peace-making efforts, including ...
749267
  Коппель О.А. Миротворча діяльність ООН: аналіз теоретичних поглядів західної політології / О.А. Коппель, О.С. Пархомчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 97-100.


  [Виступ на на міжнародній конференції "60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення ефективності в ХХІ столітті", яка пройшла в Ін-ті міжнар. відносин КНУТШ]
749268
  Гончар Б. Миротворча діяльність США в Європі напередодні Першої світової війни / Б. Гончар, Ю. Гончар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 7-10. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується миротворча діяльність США в Європі напередодні Першої світової війни. The article presents analysis of the USA activities as peacemaker in Europe on the eve of the First world war.
749269
  Нікітюк В.О. Миротворча діяльність у Європі: еволюція міжнародно-правових та інституціональних засад // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал. Спец. випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 3 : Україна та НАТО: особливе партнерство. – С. 16-23.
749270
  Гуменюк А.Г. Миротворча діяльність України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 159-163. – ISBN 966-7196-06-2
749271
  Гуменюк А.Г. Миротворча діяльність України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 68-70.
749272
  Панасюк В. Миротворча діяльність України в контексті зміцнення регіональної безпеки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 76-80. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
749273
  Феденко О. Миротворча діяльність України як важливий напрям зовнішньої політики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 38-45. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
749274
   Миротворча діяльність України: кооперація з НАТО та іншими структурами європейської безпеки. – Київ : Стилос, 2002. – 314с. – ISBN 966-8009-14-2
749275
  Гогоша Орест Миротворча діяльність українсько-польського батальйону // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 16-24. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
749276
  Клименко О.П. Миротворча діяльність українського війська. Перше десятиліття : [фотоальбом] / Олександр Клименко. – Київ : Неопалима Купина, 2004. – 224 с. – ISBN 966-8093-24-0
749277
  Зельманович І.І. Миротворча місія ООН на Донбасі: міф чи реальність? // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2018. – № 5 (49). – C. 187-194. – (Думка). – ISSN 2304-7410
749278
  Лук"яненко Л. Миротворча місія ООН. Погляд з України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18 квітня (№ 68). – С. 5


  Мир не через поступки агресору, а через примус агресора до виконання Статуту про право націй на самовизначення.
749279
  Самарський О. Миротворча операція ООН в Донбасі: загрози безпеці України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 лютого (№ 4). – С. 5


  "Проведення миротворчої операції ООН на окупованій Росією українській території Донбасу (далі - миротворча операція) впродовж уже досить тривалого часу періодично опиняється у фокусі уваги міжнародної та вітчизняної спільнот. Як відомо, про неї йшлося ...
749280
  Костенко Г. Миротворча стратегія ООН: історія та сучасність / Г. Костенко, Ю. Островська // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 3. – С. 36-39
749281
  Зиновский Ю.Г. Миротворческая практика в современных условиях: механизмы и проблемы реализации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 54-67. – (Политические науки ; № 2). – ISSN 0201-7385
749282
  Дзейтова М.Х. Миротворческое образование: направления и формы // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 8. – С. 18-21. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются основные направления и формы реализации миротворческого образования - нового направления педагогической науки. Описываются миротворческие образовательные инициативы различных организаций по всему миру, раскрывается сущность реализуемых ...
749283
  Никитин А. Миротворчество ООН: обновление принципов, реформирование практики // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 3. – С. 16-26. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0131-2227
749284
  Воронов К. Миротворчество стран Северной Европы: ответы на вызовы // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 12. – С. 57-68. – ISSN 0131-2227
749285
  Суярко В.О. Миротворчий діалог / В.О. Суярко. – К., 1989. – 47с.
749286
  Штогрин І. Миротворчі ініціативи Бенедикта XV під час Першої світової війни (1914 - 1918 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 588-591. – ISBN 978-966-171-893-6
749287
  Шібель В.М. Миротворчі ініціативи розв"язання ізраїльсько-палестинського конфлікту у пост-біполярний період // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 305-315
749288
  Божко С.О. Миротворчі операції ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 20-25. – (Європейські дослідження)
749289
   Миротворчі операції і врегулювання конфліктів // Щорічник СІПРІ 2012: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 83-134. – ISBN 978-966-2050-00-4
749290
  Білоцький С.Д. Миротворчі операції НАТО в Південно-Східній Європі: міжнародно-правовий аспект : [монографія] / С.Д. Білоцький ; за наук. ред. О.В. Задорожнього ; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : Промені, 2010. – 270 с. – Бібліогр.: с. 225-266 та в підрядк. прим. – (Бібліотека кафедри міжнародного права / гол ред. Л.В. Губерський). – ISBN 978-966-8935-12-1
749291
  Гончар Б.М. Миротворчі операції НАТО на Балканах у контексті стратегічної ситуації в Європі 90-х років XX століття / Б.М. Гончар, В.В. Орлик. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 92-95. – (Історія ; Вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми сучасної миротворчості, питання місця і ролі існуючих міжнародних організацій у запобіганні та врегулюванні кризових ситуацій і регіональних конфліктів на прикладі Балкан, аналізуються позиції зацікавлених сторін. The ...
749292
  Власюк Ю. Миротворчі операції НАТО як інструмент підтримання миру та безпеки // КОМА, кореспонденція міжнародної аналітики : журнал студентів факультету міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – Т. 2, № 1. – С. 8-14. – ISSN 2312-9808
749293
  Бані-Насер Фаді Миротворчі операції ООН: теорія і практика / Бані-Насер Фаді // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2015. – Вип. 10/11. – С. 24-36. – ISSN 2221-5719
749294
  Тарді Т. Миротворчі операції: хиткий конценсус // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 85-104. – ISBN 978-966-7272-99-9
749295
  Комарова Л.В. Миротворчість як реалізація зовнішньополітичного курсу України // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С. 81-87. – ISSN 1728-3671
749296
  Тышка К. Мирохозяйственная проблема современных индустриальных государств / К. Тышка. – М., 1924. – 200с.
749297
  Медведков С.Ю. Мирохозяйственные связи капитализма и экономики США / С.Ю. Медведков. – М, 1988. – 187с.
749298
  Лихачев М.П. Мирош, мирский сын : Повесть / М.П. Лихачев. – Пермь, 1960. – 96с.
749299
  Войнар А.О. Мироэлементы в живой природе. / А.О. Войнар. – Москва : Высшая школа, 1962. – 94с.
749300
  Кедрина З.С. Мирсаид Миршакар / З.С. Кедрина. – Москва, 1954. – 40с.
749301
   Мирсаид Миршакар. – Сталинабад, 1961. – 67с.
749302
   Мирсаид Султан-Галиев и идеология национально-освободительного движения. – М., 1990. – 141с.
749303
  Кашшаф Г. Мирсай Амир // Песня жизни : драма в 4-х д., с прологом и эпилогом / Амир Мирсай. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1949. – С. 100-106
749304
  Дёмин Михаил Мирская тропа : рассказы; повесть / Дёмин Михаил; М. Демин ; [Ил.: В. П. Муравьев]. – [Москва] : [Советский писатель], 1966. – 172 с. : ил.


  Содержание: Голос в сумраке; Родня; Ленка; Мирская тропа; Слепота
749305
  Пришвин М.М. Мирская чаша / М.М. Пришвин. – Тула, 1989. – 413с.
749306
  Пришвин М.М. Мирская чаша / М.М. Пришвин. – М., 1990. – 270с.
749307
  Богданов М.Н. Мирские захребетники / М.Н. Богданов. – Изд. 20-е, просмотр. и испр. – М, 1960. – 119с.
749308
  Зарапин Д.Ф. Мирские захребетники / Д.Ф. Зарапин. – М, 1965. – 95с.
749309
  Ильенков В.П. Мирское сердце / В.П. Ильенков. – Москва, 1964. – 47с.
749310
  Колесников М.С. Миртовое кольцо. / М.С. Колесников. – М., 1972. – 96с.
749311
  Сурков А.А. Миру - мир! / А.А. Сурков. – М., 1951. – 176с.
749312
  Сурков А.А. Миру - мир! / А.А. Сурков. – М., 1953. – 200с.
749313
  Адрова Н.А. Мирцен и его кислородные производные : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Адрова Н.А. ; Лен. гос. ун-т ; Ботанический ин-т АН СССР. – Ленинград, 1952. – 8 с.
749314
  Рудой А.И. Миры / Анатолий Рудой. – 2-е изд., доп. – Киев : Кафедра, 2012. – 410, [2] с. : портр. – Библиогр. с. 409-410. – (Серия "Пучина людская"). – ISBN 978-966-2705-11-9
749315
  Вартбург М. Миры в столкновениях, века в хаосе // Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 8. – С.116-125. – ISSN 0130-1640
749316
  Дмитрук М.А. Миры внутри нас? / М.А. Дмитрук. – Москва : Знание, 1990. – 45с. – ISBN 5-07-001229-0
749317
  Альвен Х. Миры и антимиры. Космология и антиматерия : Пер.со швед. / Х. Альвен. – Москва : Мир, 1968. – 120 с.
749318
  Дмитренко В. Миры и времена Лоуренса Альма-Тадемы // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 5 (33). – С. 40-62. – ISSN 1819-6268
749319
  Суханов П.А. Миры и меры / П.А. Суханов. – М., 1986. – 78с.
749320
  Стовба А.В. Миры права Герхарта Гуссерля // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / УМО по юрид. образованию вузов РФ ; Санкт-Петербургский ун-т. – Санкт-Петербург, 2015. – № 3 (320). – С. 142-152. – ISSN 0131-8039
749321
  Шекли Р. Миры Роберта Шекли / Р. Шекли. – Москва : Мир, 1984. – 464с.
749322
  Желязны Р. Миры Роджера Желязны = Worlds of Rjger Zelazny / Р. Желязны. – Рига : Полярис. – ISBN 5-88132-200-2
Т.1 : Витки.Черный трон. – 1995. – 447с.
749323
  Зеликович Э.С. Миры Солнц : очерки звездной астрономии / Э.С. Зеликович. – Москва : Госкультпросветиздат, 1948. – 80 с.
749324
  Зеликович Э.С. Миры Солнц : очерки звездной астрономии / Э.С. Зеликович. – 2-е изд., доп. – Москва : Госкультпросветиздат, 1949. – 78 с.
749325
  Тимонен А.Н. Мирья : роман / А.Н. Тимонен. – Петрозаводск : Карелия, 1969. – 591 с.
749326
  Тимонен А.Н. Мирья : роман / А.Н. Тимонен. – Москва : Советский писатель, 1983. – 559 с.
749327
  Мачульский Г.К. Мис ван дер Роэ / Г.К. Мачульский. – Москва, 1969. – 256 с.
749328
  Феденьов Р.К. Мис Горн / Р.К. Феденьов. – Київ, 1982. – 60с.
749329
  Задорожний Олексій Мис Рока // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 10. – С. 42
749330
   Мисик Анатолій Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 317-318 : фото
749331
  Перец Павел Мисимское сражение : Персона // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 13 : Япония. – С. 50-57 : Фото
749332
  Бъекстон Н. Мисия на Балканите / Н. Бъекстон. – София : Климент Охридски, 1987. – 150 с.
749333
  Сарибекян А. Миски второй половины VI - начала V вв. до н. э. с. Бельского городища // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 601-603. – ISBN 978-966-171-783-0
749334
  Волинська А. Мисковець Тетяна Григорівна // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 14 : Тетяна Мисковець. – С. 3-31.
749335
  Шевчук В.О. Мисленне дерево : роман-есе про давній Київ / В.О. Шевчук. – Київ : Молодь, 1989. – 360 с. – (Пошук). – ISBN 5-7720-0261-9
749336
  Гетьман І.В. Мисленнєва діяльність у правовій герменевтиці як квінтесенція процесу адаптації законодавства України до європейського права // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 121. – С. 13-21. – ISSN 2224-9281
749337
  Петік Я.О. Мисленнєвий експеримент в політичній філософії XX століття // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 28
749338
  Гусакова Марина Мисленнєві професійні компетенції майбутніх психологів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 1 (39). – С.191-199. – ISSN 1810-2131
749339
  Жаборюк О.А. Мислення - як сутнісний фактор визначення та таксономії речення // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 44. – С. 97-103. – (Серія "Філологічні науки")
749340
   Мислення в діяльності молодших школярів. – К., 1981. – 155с.
749341
  Мінаков М. Мислення в лабетах традицій : пошуки ідентичності в українському філософському процесі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С.58-63
749342
  Чуйко В.Л. Мислення і науковий метод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 222-225. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Розглянуто взаємовідношення мислення і методу, появу нового методу як наслідок креації, яка відбувається під впливом змін у сфері онтологічних та епістемологічних уявлень.
749343
  Мул С.А. Мислення офіцера і підвищення його ефективності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 939-947. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 23). – ISSN 2072-4772
749344
  Субурай О. Мислення повільне та швидке // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4/5 (124). – С. 47-48
749345
  Гура В.Л. Мислення як інструмент пізнання реального чи ідеального // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 28-37
749346
  Кравченко А.А. Мислення як фактор становлення сучасної особистості: філософсько-освітній аспект // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 71. – С. 52-57. – ISSN 2072-1692


  " В статті досліджуються особливості продуктивного мислення як найважливішої характеристики людини. Мислення не тільки осягає оточуючу реальність, але й творить новий світ і нове соціокультурне середовище. Головна мета статті полягає у аналізі ...
749347
  Малинська Н.А. Мислеформа "небо" в поетичному світі Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 68-72.
749348
  Мангер І. Мисливець за привидами : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 264/265. – С. 278-287
749349
  Гайовий Г. Мисливець і шпак : байки й побрехеньки, великі й маленькі, та правдиві історії не без алегорії - всі заримовані й цілеспрямовані / Гриць Гайовий. – Київ : Вадим Карпенко, 2006. – 92с. – ISBN 966-8387-25-2
749350
  Мамін-Сибіряк Мисливець Омеля / Мамін-Сибіряк. – К., 1929. – 16с.
749351
  Корнєєв О.П. Мисливство -- галузь народного господарства / О.П. Корнєєв. – Київ, 1964. – 146с.
749352
  Аверін В.Г. Мисливство : порадник українського мисливця / В.Г. Аверін. – Харків : Радянський селянин, 1927. – 253 с. : іл.
749353
  Жигун С.В. Мисливська поема Б. Антоненка-Давидовича "Семен Іванович Пальоха": наративний аспект // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 368-375


  У статті аналізується принципи побудови безфабульного твору у контексті дискусії про шляхи розвитку української літератури. Досліджено співвіднесення наративних та ненаривних елементів (описів, зокрема пейзажів, та роздумів). Також увагу приділено ...
749354
  Хоєцький П.Б. Мисливське господарство країн Європи / П.Б. Хоєцький, О.М. Похалюк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.8. – С. 42-52. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
749355
  Проців О.Р. Мисливське господарство та полювання на пернатих у Галичині XIX - початку XX ст. = Hunting and hunting on birds in Galicia in 19th - early 20th century / Проців О.Р. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2017. – 320 с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 240-269 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2988-97-0
749356
  Сацюк Б. Мисливські билиці / Б. Сацюк. – Київ, 1971. – 111 с.
749357
  Корнєєв О.П. Мисливські звірі України / О.П. Корнєєв. – К., 1960. – 44с.
749358
  Дмитренко А. Мисливські табу, повір"я і прикмети // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 20-28


  За матеріалами Західного Полісся
749359
  Вишня Остап Мисливські усмішки / Вишня Остап. – Київ : Радянська Україна, 1954. – 64с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (Б-ка "Перця" ; №14)
749360
  Вишня Остап Мисливські усмішки / Вишня Остап. – Київ : ДЛВ, 1958. – 236с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
749361
  Вишня Остап Мисливські усмішки / Остап Вишня. – Харків : Фоліо, 2006. – 255с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (Українська література). – ISBN 966-03-3564-4
749362
  Вишня О. Мисливські усмішки / Остап Вишня. – Харків : Фоліо, 2007. – 255с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-3919-4
749363
  Вишня О. Мисливські усмішки / Остап Вишня ; [післямова Т.М. Панасенко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 251 с. – На обл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури / [громадська Рада серії : В.С. Бакіров, О.Ю. Вілкул, Г.М. Герман та ін.]). – ISBN 978-966-03-5692-4
749364
  Вишня О. Мисливські усмішки : для серед. та старш. шкільного віку : [8 кл. : позакласне читання] / Остап Вишня ; [упорядкув., передм., дод. Т. Щегельської]. – Київ : Національний Книжковий Проект, 2012. – 271, [1] с. – Сер. засн. в 2005 р. – Бібліогр.: с. 268-269. – (Бібліотека шкільної класики). – ISBN 978-617-592-319-1
749365
  Вишня О. Мисливські усмішки [Електронний ресурс] / Остап Вишня; студія "Книга вголос"; оформлення І. Баранов; читає Заслужений артист України Петро Панчук. – Київ : Українська аудіокнига, 2006. – 1 CD. – Системн. вимоги: 192kbs, 441000 Hz,16-bit, stereo.- Назва з етикетки диску. – (Книга вголос ; Класика української літератури)


  МРЗ (8 год.) 1.Моя автобіографія 2.Письменники 3.Шмені Шевченка 4.Вольовий спосіб 5.Перші кроки 22.Сон кобили вороної 6.Круті часи 23.Ага будень?! 7.Держись хлопці 24.Як я рибу ...
749366
  Литвиненко В.Г. Мисливські усмішки Остапа Вишні в малюнках В.Г. Литвиненка : Компакт листівок / Литвиненко В.Г. – Київ : Мистецтво, 1963. – 15 л. : 15 л. в обкладинці
749367
  Вишня О. Мисливські усмішки та інші оповідання / Остап Вишня. – Донецьк : БАО, 2008. – 288 с. – ISBN 978-966-481-200-6
749368
  Флос Р. Мисливці за орхідеями / Р. Флос. – Київ, 1965. – 265с.
749369
   Мисливці за студентськими головами. Чому іноземні ВНЗ активно борються за українського абітурієнта? // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 13 лютого (№ 7)


  Європейські й американські ВНЗ активно взялися агітувати українських студентів виїжджати за кордон. Чому за кордоном так хочуть навчати наших студентів?
749370
  Покровський С.В. Мисливці на мамонтів / С.В. Покровський. – Київ : Веселка, 1969. – 228 с.
749371
  Дяченко-Лисенко Любов Мислимо - спілкуючись: освітній і виховний потенціал сучасного шкільного курсу української мови : орієнтовне календарно-тематичне планування з курсу "Рідна мова" для 8 класу / Дяченко-Лисенко Любов, , Коваленко Сергій
749372
  Дяченко-Лисенко Любов Мислимо - спілкуючись: освітній і виховний потенціал сучасного шкільного курсу української мови : орієнтовне календарно-тематичне планування з курсу "Рідна мова" для 8 класу / Дяченко-Лисенко Любов, , Коваленко Сергій
749373
  Христокін Г.В. Мислителі грецької патристики про структуру філософії // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 235-243
749374
   Мислителі німецького Романтизму. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2003. – 588с. – ISBN 966-668-016-5
749375
  Поліщук О.П. Мислителі нового часу про художнє мислення і пізнання // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С.26-33. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
749376
  Ільїна А.Г. Мислителі української діаспори: Дмитро Донцов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817
749377
  Ханко О. Мислитель / Остап Ханко. – Київ : Видавець Остап Ханко, 2006. – 190с. – ISBN 966-96592-3-X
749378
  Туранли Ф. Мислитель епохи / Ферхад Туранли // Лицар духу : меморіал. зб., присвяч. проф. Ярославові Дашкевичу / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня ; упоряд.: І. Гирич та ін.]. – Львів : ІУАД, 2011. – С. 110-113
749379
  Кржижановський Г.М. Мислитель і революціонер / Г.М. Кржижановський. – К., 1980. – 36с.
749380
  Трачук Т.А. Мислитель і час (Володимир Здоровега. Громадянська позиція і творчість) // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 67-71


  У статті робиться спроба дослідити, наскільки наукова і публіцистична творчість одного із найавторитетніших українських учених-журналістикознавців Володимира Здоровеги була залежна від його світогляду, критичного сприйняття суспільно-політичних реалій ...
749381
  Колодний А. Мислитель української православної діаспори // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 7-13 травня (№ 18). – С. 12


  Відомий український православний богослов із Канади, професор Степан Ярмусь.
749382
  Царук А. Мислитель, глибину якого ми ще не осягнули // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 28-31 грудня (№ 52). – С. 11


  Кердіваренко Олександр Федорович - прозаїк, поет, гуморист, сатирик, журналіст.
749383
  Кінько Т. Мислити творчо, творити осмислено, з вірою в Україну, її майбутнє... // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 21-29. – ISSN 0130-7037


  За матеріалами книги "Україна - ЄС: спільний інноваційний простір - спільне майбутнє".
749384
  Дністровий А. Мислити, як вільні люди // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 10 (175). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Професор Леонід Ушкалов про світовий марш Сковороди, небезпеки стирання пам"яті та українське бароко
749385
  Фербер Э. Мисс Бобби / Э. Фербер. – М, 1928. – 224с.
749386
  Кристи А. Мисс Марпл / А. Кристи. – Ростов-на-Дону
Т. 2. – 1991. – 509 с.
749387
  Дефорест Дж. Мисс Равенел уходит к северянам : роман / Джон Дефорест ; пер. с англ. А. Старцева. – Москва : Художественная литература, 1972. – 432 с.
749388
  Чейз Д.Х. Мисс Шамвей и черная магия : роман / Джеймс Хедли Чейз ; пер. с англ. В. Зайца // Английский детектив : [сборник] / [сост. Ю.Г. Попсуенко ; худож. В.И. Харченко]. – Киев : СВЕНАС, 1992. – С. 265-429 : ил. – ISBN 5-85722-030-0
749389
  Дворник Ф. Миссии греческой и западной церквей на Востоке в средние века / Ф. Дворник. – М., 1970. – 21с.
749390
  Соколов А. Миссии и мутации библиотек. Раздумья интеллигента-книжника // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 14 (104). – С. 2 - 10. – ISSN 1727-4893
749391
  Махль С. Миссии ОБСЕ в Балтии // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 235-247. – ISBN 5-7712-0333-5
749392
  Иерей Георгий Рой Миссионерский потенциал православного богослужения : к вопросу об идейном содержании и формах миссионерского богослужения // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2010. – № 12. – С. 199-206
749393
  Гаранин И.П. Миссионерство и антимиссионерское движение в Китае в 80-90-х гг. XIX в. : Автореф... канд. ист.наук: / Гаранин И.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 24л.
749394
  Халиди Мустафа аль Миссионеры и империализм в арабских странах / Халиди Мустафа аль, Фаррух Омар. – Москва : Издателство восточной литературы, 1961. – 171 с.
749395
  Аль Халиди Мустафа Миссионеры и империализм в арабских странах. / Аль Халиди Мустафа, Фаррух Омар. – Москва, 1961. – 174с.
749396
  Воронцов В.Б. Миссионеры и их наследники / В.Б. Воронцов. – Москва, 1986. – 238с.
749397
  Вульф Вирджиния Миссис Деллоуэй / Вульф Вирджиния. – Санкт-Петербург, 1993. – 468с.
749398
  Вулф В. Миссис Дэллоуэй / Вирджиния Вулф ; [пер. с англ. Е. Суриц]. – Санкт-Петербург : Лениздат, 2012. – 223, [1] с. – (Лениздат-классика). – ISBN 978-5-4453-0076-2
749399
  Шредер Йенс Миссия "Челленджер" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 9 (150). – С. 86-95. – Библиогр.: Фото. – ISSN 1029-5828
749400
  Бендерский И. Миссия Балашева и Лев Толстой. Романное слово и историческая рефлексия // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 11 (1039). – С. 116-129. – ISSN 0130-7673


  Миссия А.Д. Балашева в июне 1812 г. - в романе Л. Толстого
749401
  Грабарь Н. Миссия библиотек в условиях элекронно-информационной революции / Н. Грабарь, Т. Соловская // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 2 (36). – С. 8-10. – ISSN 1811-377X
749402
  Суворова В. Миссия библиотеки в контексте социального партнерства / Валерия Суворова // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Департамент культуры города Москвы; Гос. бюджетное учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2011. – № 4. – С. 20-23
749403
  Ракуц Н.В. Миссия была невыполнима // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 8. – С. 87-100. – ISSN 0044-748Х


  Иезуитские редукции к югу от Буэнос-Айреса в XVIII в.
749404
  Карлов Ю.Е. Миссия в Ватикан / Ю.Е. Карлов. – Москва : Международные отношения, 2004. – 231с. – ISBN 5-7133-1213-5
749405
  Чейз Дж.Х. Миссия в Венецию : Детективные романы / Дж.Х. Чейз. – Москва : Эксмо-Пресс, 1997. – 560с. – (Мастера детектива). – ISBN 5-04-000045-6
749406
  Чуйков В.И. Миссия в Китае / В.И. Чуйков. – Москва : Военное издательство, 1983. – 252 с.
749407
  Невеш Мариу Миссия в Москве: Опыт первого порт. посольства в Стране Советов / Невеш Мариу. – М,, 1987. – 174с.
749408
  Чейз Д.Х. Миссия в Сиене / Д.Х. Чейз. – М., 1991. – 158с.
749409
  Хаггард Г.Р. Миссия в Трансвааль / Г.Р. Хаггард. – Москва : Наука, 1973. – 237с. – (Путешествия по странам Востока)
749410
  Булат С.А. Миссия высшего профессионального образования в контексте опережающего развития качества человека и обеспечения качества его жизни / С.А. Булат, С.Н. Белова // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 3. – С. 17-31. – ISSN 1609-4646


  В статье обосновывается миссия высшего профессионального образования в контексте опережающего развития качества человека и обеспечения качества его жизни. Раскрываются сущностные характеристики высшего профессионального образования, требования к ...
749411
  Капшицер В.А. Миссия Генриха Киллинга / В.А. Капшицер. – М., 1965. – 110с.
749412
  Щигленко Евгений Миссия Дауля Валленберга : Биография // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 171-178 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
749413
  Попов М.В. Миссия Е.А.Бабушкина в Иране / М.В. Попов. – М., 1974. – 160с.
749414
  Недев Т. Миссия Европейского Союза и США в глобализирующемся мире // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 3 (№ 50). – С. 228-236. – ISSN 1606-951Х
749415
  Чернявская Е.И. Миссия и цели реструктуризации предприятий: некоторые аспекты // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 155-158. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
749416
  Колупаев В.Е. Миссия иезуитов среди русских эмигрантов в Аргентине в XX веке // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 8. – С. 81-94. – ISSN 044-748Х
749417
  Пчелин Н.Г. Миссия иезуитского ордена в Китае 1579-1842. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.03 / Пчелин Н.Г.; Рос.акад.Ин-т востоковед.Санкт-Петербург.филиал. – Санкт-Петербург, 1999. – 26л.
749418
  Будный Виктор Миссия консула // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 23 : Африка. – С. 82-83 : Фото
749419
  Живкова Л. Миссия культуры - ответственность перед будущим / Л. Живкова. – София, 1980. – 34с.
749420
  Яковлев Егор Миссия Манна : Персона // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 16 : Германия. – С. 48-55 : Фото
749421
   Миссия мира. – М., 1959. – 164с.
749422
   Миссия мира и дружды Н.С.Хрущева в страны Азии. – М., 1960. – 28с.
749423
  Клейнер Г.Б. Миссия Москвы как объекта стратегического планирования // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5. – С. 20-30. – ISSN 0869-0499
749424
  Москателли О. Миссия невыполнима // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 6 (124). – С. 38-40
749425
  Прса М. Миссия ОБСЕ в Боснии и Герцеговине // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 169-187. – ISBN 5-7712-0333-5
749426
  Якоби Ф. Миссия ОБСЕ в Грузии // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед. проблем мира и политики безопасности,Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2003 год № 9. – С. 135-145. – ISBN 5-7712-0327-0
749427
  Нойккирх К. Миссия ОБСЕ в Молдове // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед. проблем мира и политики безопасности,Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2003 год № 9. – С. 121-135. – ISBN 5-7712-0327-0
749428
  Санино С. Миссия ОБСЕ в Союзной Республике Югославия // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 131-145. – ISBN 5-7712-0333-5
749429
  Мерлинген М. Миссия ОБСЕ в Хорватии: взгляд из Загреба / М. Мерлинген, Ж. Муйич // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 209-223. – ISBN 5-7712-0333-5
749430
  Алиев Ф.М. Миссия посланника русского государства А.П. Волынского в Азербайджане (1716-1718 гг.) / Ф.М. Алиев ; АН АзССР, Ин-т истории. – Баку : Элм, 1979. – 122 с.
749431
  Емельянова И. Миссия современного классического государственного университета / И. Емельяновва // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2006. – № 11. – С. 12-16. – ISSN 0321-0383
749432
   Миссия социального служения (Интервью с ректором РГСУ В.И.Жуковым) / В.И. Жуков // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 8. – С. 31-49. – ISSN 0869-3617


  Российский государственный социальный университет
749433
  Суворова В.М. Миссия универсальной научной библиотеки и популярное библиотековедение: повышаем квалификацию // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 1. – С. 54-58. – ISSN 0130-9765


  Опыт универсальной научной библиотеки - методического центра - по пропаганде и продвижению популярного библиотековедения и его форм в виде статей в журнале "Вестник библиотек Москвы", цикла открытых лекций ведущих отечественных библиотековедов, ...
749434
  Ортега-и-Гассет Хосе Миссия университета (фрагменты) / Хосе Ортега-и-Гассет // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2006. – № 8. – С. 46-52. – ISSN 0321-0383


  То, чем современный университет должен быть в первую очередь. Университет, профессия и наука
749435
  Салахов М. Миссия университета :200 лет спустя // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2004. – № 10. – С.49-62. – ISSN 0869-3617


  До 200-річчя Казанського ун-ту
749436
  Захаров И.В. Миссия университета в европейской культуре / И.В. Захаров, Е.С. Ляхович. – Москва : Фонд "Новое тысячелетие", 1994. – 240с. – (Программа. Обновление гуманитарного образования в России). – ISBN 5-86947-005-6


  Книга - первое учебное пособие в нашей стране по современному пониманию философии природы
749437
  Леонова Ольга Анатольевна Миссия университета в региональном образовательном пространстве // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 72-73. – ISSN 1726-667Х
749438
  Карамурзов Б.С. Миссия университета и проблемы формирования российской социально-культурной идентичности // Философские науки. Спецвыпуск : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 1. – С. 26-42. – ISSN 0235-1188
749439
  Черванев И.Г. Миссия университета и раздумья об Alma Mater / И.Г. Черванев // Университеты. Наука и просвещение : Научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2006. – № 3. – С.4-16


  О Харьковском университете им. В.Н. Каразина.
749440
  Криворак А. Миссия экономической теории в формировании экономического мировоззрения // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 11 (277). – С. 54-56. – ISSN 1810-3944
749441
  Глебова Ника Миссия: аниматор // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 74-81 : фото
749442
  Погодин Н.Ф. Миссурийский вальс / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1949. – 72с.
749443
  Погодин Н.Ф. Миссурийский вальс / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1950. – 148с.
749444
  Гринвуд Р Мистер Бантинг в дни мира и в дни войны. / Р Гринвуд. – М., 1943. – 495с.
749445
  Уэллс Г.Д. Мистер Блетсуорси на острове Рэмполь / Г.Д. Уэллс. – М, 1960. – 264с.
749446
  Уэллс Г.Д. Мистер Блетсуорси на острове Рэмполь / Г.Д. Уэллс. – Минск, 1961. – 263с.
749447
  Джеймс С. Мистер Все-будет-по-моему : роман / Сьюзан Джеймс ; пер. с англ. М. Туруновой. – Москва : Радуга, 2008. – 144с. – (Любовный роман). – ISBN 978-5-05-006877-4
749448
  О"Флаєрти Мистер Гильхули / О"Флаєрти. – Ленинград, 1927. – 241с.
749449
  Линч Б. Мистер Джеймс ищет черепа : роман / Б. Линч; Перев. с исп. М. Белинкиной. – М., 1969. – 208с.
749450
  Рискин Р. Мистер Дидс выходит в люди / Р. Рискин. – М, 1943. – 184с.
749451
  Ефимов Б.Е. Мистер доллар / Б.Е. Ефимов. – М, 1948. – 63с.
749452
  Казакевич Р.А. Мистер Пайпс фальсифицирует историю / Р.А. Казакевич, Ф.М. Суслова. – Л, 1966. – 182с.
749453
  Милн А.А. Мистер Пим проходит мимо / А.А. Милн. – М, 1957. – 58с.
749454
  Маршак С.Я. Мистер Твистер / С.Я. Маршак. – М, 1962. – 36с.
749455
  Чертанов М. Мистер Уэллс видит всё насквозь // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 8. – С. 40-45. – ISSN 0130-7045
749456
  Аллан Т. Мистер Финч делает деньги = Ted Allan. The money makers : пьеса в 3-х д., 5-ти карт. / Т. Аллан ; пер. с англ. В. Абрамова. – Москва : Искусство, 1958. – 131 с.
749457
  Коган П.С. Мистерии / П.С. Коган. – М.-Л, 1933. – с.
749458
  Байрон Д.Г. Мистерии / Д.Г. Байрон. – Москва; Ленинград, 1933. – 413с.
749459
  Гамсун Кнут Мистерии / Гамсун Кнут. – Л., 1935. – 327с.
749460
  Штейнер Р. Мистерии древности и христианство = Das Christentum als mystische Tatsache / Рудольф Штейнер ; [ред. М. Орлова, Л. Шалганова]. – Москва : Духовное Знание ; СП "Интербук", 1990. – 123, [3] с. – Парал. тит. л. на нем. яз.
749461
  Маяковский В. Мистерия-буфф. / В. Маяковский. – 2-е изд. – М. – 71с.
749462
  Маяковский В.В. Мистерия-буфф. / В.В. Маяковский. – М., 1972. – 174с.
749463
  Маяковский В.В. Мистерия-буфф. Клоп. Баня / В.В. Маяковский. – М., 1976. – 256с.
749464
  Маяковский В.В. Мистерия-буфф. Клоп. Баня. Пьесы / В.В. Маяковский. – Москва : Детская литература, 1971. – 256с.
749465
  Пичко Н.С. Мистерия - миф или реальность? // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (38). – С. 418-421. – ISSN 1684-2618
749466
  Лысюк Н.А. Мистерия всепобеждающей любви : мифологические основания романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" / Лысюк Наталия Анатольевна ; КНУТШ. – Киев : Украина, 2008. – 456 с. – ISBN 978-966-8136-92-4
749467
  Иоффе И.И. Мистерия и опера / И.И. Иоффе. – Л, 1937. – 236с.
749468
  Масалов А.А. Мистерия призраков : скорее правда, чем вымысел : [роман] / Анатолий Масалов. – Чернигов : Десна, 2014. – 219, [1] с. – ISBN 978-966-50255-6-6
749469
  Россман Вадим Иосифович Мистерия центра: Идентичность и организация социального пространства в современных и традиционных обществах // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 42-57. – Бібліогр.: с. 45, 48, 51-52, 54-57. – ISSN 0042-8744
749470
  Зорин В.С. Мистеры миллиарды / В.С. Зорин. – Москва, 1968. – 270с.
749471
  Зорин В.С. Мистеры миллиарды / В.С. Зорин. – Москва, 1969. – 271с.
749472
  Зорин В.С. Мистеры Миллиарды / В.С. Зорин. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 326 с.
749473
  Сак Л.М. Мистецство скульптури. / Л.М. Сак. – К., 1971. – 72с.
749474
  Рильський М.Т. Мистецтво -- творча праця зрима / М.Т. Рильський. – Київ, 1979. – 310 с.
749475
  Адаменко Вікторія Мистецтво - вічне! : урок виховання любові до ближнього за поезією Станіслава Чернілевського (6 клас)
749476
  Слоньовська О. Мистецтво - завжди національне! : (Міфопоетична парадигма переваги окупованої нації у повісті-вертепі Івана Багряного "Розгром")
749477
  Ейтель Т. Мистецтво - здобич: останні німецькі військовополонені // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 640-662. – ISSN 1992-5514
749478
  Савчин Г. Мистецтво - самопізнання - ідеал // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 187-196. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
749479
  Гуменюк О. Мистецтво - як зброя // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 21 лютого (№ 8). – С. 10. – ISSN 0027-8254


  Життєве кредо художника-графіка Ніла Хасевича.
749480
  Безгін І.Д. Мистецтво -воїнам / І.Д. Безгін. – К, 1983. – 48с.
749481
   Мистецтво. – 24с.
749482
  Іванцова І.В. Мистецтво / І. Іванцова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 245-246. – ISBN 966-642-073-2
749483
  Хандогіна Леся Мистецтво "моральних" провокацій // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв Країни , Ін-т культурології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 105-111


  Дослідження етичних вимірів функціонування сучасного мистецтва в контексті "моральних провокацій"
749484
  Сірук М. Мистецтво (не) розійтися // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 вересня (№ 176). – С. 9


  Які уроки треба винести Європі з шотландського референдуму.
749485
  Чегусова З. Мистецтво авангарду як чинник становлення професійного художнього текстилю України кінця XX - початку XXI століття // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 6-18. – ISSN 2413-4767
749486
  Ушаков О. Мистецтво афоризму Ярослава Федоррчука // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 19 жовтня (№ 21). – С. 19
749487
  Крижанівський О. Мистецтво бальзамування та обряд поховання в Стародавньому Єгипті. : З циклу "Культура та релігія Стародавнього Сходу". Стаття сьома // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 43-46.
749488
  Павлюк Т.С. Мистецтво бальної хореографії: визначення статусу основних понять // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 106-113
749489
  Агеєва В. Мистецтво бачити : Апологія "поверхневої людини" в прозі Тараса Прохаська // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 152-163
749490
  Романенко В.Т. Мистецтво бачити світ / В.Т. Романенко. – Київ, 1969. – 255с.
749491
  Лібман З.Я. Мистецтво без людини / З.Я. Лібман. – Київ, 1965. – 283с.
749492
  Береговська Х. Мистецтво без штампів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18 грудня (№ 230). – С. 7


  Скульптура Володимира Одрехівського: конотації змісту і форми.
749493
  Козуля С.В. Мистецтво берегти здоров"я // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 8 (90). – С. 34-35


  Гігієна - розділ медицини, що вивчає вплив умов життя і праці на здоров"я людини і розробляє заходи з профілактики захворювань.
749494
  Кілессо С.К. Мистецтво будівничих / С.К. Кілессо. – Київ, 1971. – 56с.
749495
   Мистецтво бути викладачем : практичний посібник / А. Брінклі, Б. Десантс, М. Флемм, С. Флемінг, Ч. [та ін.] Форсі; Алан Брінклі [та ін. ; за ред. О. Сидоренка] ; Консорціум із удоскон. менеджмент-освіти в Україні ; Акад. виклад. майстерності. – Київ, 2003. – 142, [1] с. – Переклад здійсн. в рамках проекту "Бізнес менеджмент освіта в Україні" Агентства США з міжнар. розвитку (USAID). – ISBN 966-8487-06-0
749496
   Мистецтво бути жінкою : Нариси про чернівчанок. – Чернівці : Місто, 2004. – 320с. : іл. – ISBN 966-8341-21-х
749497
  Мандрик М.В. Мистецтво бути людиною // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 73-74


  Присвячено 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, член-кореспондента АПН України, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" ...
749498
  Шевчук Д. Мистецтво бути неконсеквентним // Критика. – Київ, 2013. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 36-37. – ISSN 1563-6461


  Вибрані есеї польського філософа Лешека Колаковського "Похвала неконсеквентності, або Як бути консервативно-ліберальним соціалістом".
749499
  Збанацька О.М. Мистецтво бути тим, хто ти є (до 55-річчя від дня народження Олександра Кириленка) / О.М. Збанацька, В.В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 1. – С. 128-130. – ISSN 2409-9805
749500
  Левчук Л.Т. Мистецтво в боротьбі ідеологій / Л.Т. Левчук. – К, 1985. – 148с.
749501
  Бровко М.М. Мистецтво в контексті аксіологічного виміру відношення людини до світу // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 65-67
749502
  Панченко Валентина Іванівна Мистецтво в контексті культури : Дис... доктора філософ.наук: 09.00.08 / Панченко Валентина Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 289л. – Бібліогр.:л.364-389
749503
  Панченко В.І. Мистецтво в контексті культури. : Автореф... доктор філос.наук: 09.00.08 / Панченко В.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 36л.
749504
  Біла Л.М. Мистецтво в контексті культурологічних досліджень // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 152-153
749505
  Чайковська О.В. Мистецтво в літературі кінця XIX - початку XX століття та естетика В.С. Моема // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 60-61
749506
  Таратута Н. Мистецтво в нашому житті // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 4 (10). – С. 18-19. – ISSN 2518-7341


  У статті йдеться про вплив мистецтва на особистість, роль бібліотеки в естетичному вихованні молоді та про мистецькі заходи, що проводились працівниками Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва
749507
  Променицький К.К. Мистецтво в нашому побуті / К.К. Променицький. – Київ : Радянська Україна, 1961. – 50, [2] с.
749508
  Чубарева О.О. Мистецтво в позанавчальному житті сучасного студентства // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 138-148. – (Філософія ; вип. 46, (ч. 2)). – ISSN 2312-1947


  Аналізується місце та роль мистецтва в позанавчальному житті сучасного студентства; автор стверджує, що мистецтво пробуджує й розвиває творчий потенціал студента, що закладений в кожній особистості; воно дає можливість розкрити складові людської ...
749509
  Гринько О.А. Мистецтво в системі культури тоталітарного суспільства ( соціально-філософський аспект) : Автореф. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Гринько О.А.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 15 с.
749510
  Гринько Олена Андріївна Мистецтво в системі культури тоталітарного суспільства (соціально філософський аспект) : Дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Гринько Олена Андріївна ; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 169 л. – Бібліогр.: с. 153-169
749511
  Червінська Н. Мистецтво в сучасному інформаційному просторі України як чинник формування національної свідомості // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 2 (24). – С. 100-106. – ISSN 2224-0926
749512
  Булавіна Н. Мистецтво в тенетах глобалізації. Український варіант: "перезавантаження" // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2006. – Вип. 3. – С. 7-11. – ISBN 966-8917-08-1
749513
  Плаксіна Олена Мистецтво великого почуття // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 71-72, 3 с. обкл.


  Пейзажі одного з найстарших художників України Георгія Петрова є яскравим підтвердженням слів Олександра Дейнеки: "Мистецтво народжується з великого почуття". Та велике почуття визріває лише у витонченій душі, котра відчуває повнокровність світу з його ...
749514
  Морозова Ж.О. Мистецтво видовища як компонента масової української культури // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 97-99
749515
  Самойлов Юрій Мистецтво викручування рук // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 48-51 : фото. – ISSN 1998-8044
749516
  Тихонюк О.В. Мистецтво витинанки в Україні кінця XX- початку XXI століть : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Тихонюк О.В. ; М-во освіти і науки України; Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв.
749517
  Галаджій Олена Мистецтво відпочити в Одесі : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 120-121 : Фото
749518
  Прокопенко І.В. Мистецтво газетного репортажу. / І.В. Прокопенко. – К, 1967. – 129с.
749519
  Александрович В.С. Мистецтво Галицько-Волинської держави / Володимир Александрович ; НАНУ, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАН України, 1999. – 132 с. : іл. – До 800-річчя Галицько-Волинської держави. – ISBN 966-02-1267-4
749520
  Томан І. Мистецтво говорити / І. Томан. – Київ : Політвидав України, 1986. – 223 с.
749521
  Томан І. Мистецтво говорити / І. Томан. – 2-е вид. – Київ : Політвидав України, 1989. – 292 с.
749522
  Томан І. Мистецтво говорити / І. Томан. – Київ : Україна, 1996. – 269с. – ISBN 966-524-017-Х
749523
  Касіян В. Мистецтво графіки / В. Касіян. – Київ, 1960. – 42 с.
749524
  Шулик А.Г. Мистецтво графіки у художній культурі Кам"янеччини XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Шулик Алла Григорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2012. – 16 с. – Бібліогр. : 9 назв
749525
  Корніяка О.М. Мистецтво гречності / О.М. Корніяка. – Київ : Либідь, 1995. – 93с.
749526
  Шумський І. Мистецтво гротеску в Україні: з історії розвитку // Вісник Львівської академії мистецтв / Львівська академія мистецтв. – Львів, 2005. – Вип. 16. – С.83-96. – ISSN 0236-4832
749527
  Уманцев Ф.С. Мистецтво давньої України : Історичний нарис / Ф.С. Уманцев. – Київ : Либідь, 2002. – 328с. – 7Уман Шифр дубл. – ISBN 966-06-0255-3


  Розглядаються закономірності розвитку українського мистецтва в період від XIII ст. до середини XVIII ст. Для мистецтвознавців, широкого кола читачів
749528
  Риморенко Т.Ю. Мистецтво двадцятого століття в контексті філософських течій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 163-173
749529
  Дядюх-Богатько Мистецтво декорування зброї на Гуцульщині XVIII - XIX ст. (історія, типологія, художні особливості) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.06 / Дядюх-Богатько Н.Й. ; МОНУ ; Лвів. нац. акад.мистецтв. – Львів, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
749530
  Марценішко В. Мистецтво детективу / В. Марценішко, І. Безрукова // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 17-22. – (Філологічні науки)
749531
  Лошков Ю.І. Мистецтво диригування в радянському музикознавстві // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С. 176-184. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
749532
  Новоженець Г. Мистецтво діаспори в загальноукраїнському контексті: Тематичні та стилістичні паралелі // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, О.К. Федорук, А.О. Пучков та ін. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 301-307. – ISSN 1992-5514
749533
  Сагач Г.М. Мистецтво ділової комунікації : Навчальний посібник / МОУ; Ін-т системних досліджень освіти; Київський ін-т банкірів банку "Україна"; Г.М. Сагач. – Київ : Київ. ін-т банкірів банку "Україна", 1995. – 180с. – ISBN 5-7763-9944-0
749534
  Маца І.Л. Мистецтво доби капіталізму на Заході. / І.Л. Маца. – Х.-К., 1931. – 208с.
749535
   Мистецтво довкілля. Україна 1989-2010 = Environmental art Ukraine 1989-2010 : [альбом] / за ред. Петра Бевзи та Ганни Гідори ; [упоряд. та передм. Петра Бевзи ; пер. на англ. мову В. Кухтик ; фотогр. : О. Бєсєдіна, Т. Веселової, К. Доніна та ін.]. – Київ : Софія-А, 2010. – 199 с. : фотоіл. – ISBN 978-966-8684-73-9
749536
  Гнатюк Н. Мистецтво домовлятися // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 21-27 вересня (№ 38). – С. 11. – ISSN 1992-9277
749537
   Мистецтво екрана. – К. : Мистецтво, 1966. – 361 с.
749538
  Амеліна Л.О. Мистецтво екслібриса. Питання атрибуції творів // Український музей : Збірка наукових праць / КНУТШ; Нац. заповідник "Софія Київська"; Редкол.: Гладких М.І., Борисенко В.К., Залізняк Л.Л., Зеленко С.М. та ін. – Київ, 2003. – С. 168-174. – ISBN 966-95597-5-8
749539
  Жаборюк А.А. Мистецтво живопису і графіки на Україні в першій половині і середині XIX століття / А.А. Жаборюк. – Київ-Одеса : Вища школа, 1983. – 206, [2] с.
749540
  Горобець Марися Мистецтво жити в Парижі : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 52-55
749541
  Михайлова Наталія Мистецтво жити в Японії : спосіб життя / Михайлова Наталія, Королькова Наталія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 5 (101) жовтень-листопад. – С. 98-104 : Фото
749542
  Рапай М. Мистецтво жити і творити / розмову вела Ольга Савицька // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13 грудня (№ 227). – С. 6-7


  Українському скульптору Миколі Рапаю - 90!
749543
  Рахманін Сергій Мистецтво жити свободно // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 7 -13 квітня (№ 13)
749544
  Нарівська В.Д. Мистецтво жити як проблема культурної самоідентичності в епістоляріях Василя Стуса // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 18-28. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X


  Розглядається питання формування і обгрунтування чинників культурної самоідентичності Поета у його епістоляріях. Виокремлюється і акцентується значимість феномену "мистецтво жити", сприйнятність його В. Стусом зі смислами, сформульованими О. Пушкіним.
749545
  Захарченко В. Мистецтво жити. Художньо-публіцистичні нариси. / В. Захарченко. – К., 1983. – 152с.
749546
  Білецька Л.К. Мистецтво життєвої правди / Л.К. Білецька. – К., 1982. – 48с.
749547
  Шаповал Ю.Г. Мистецтво журналізму / Юрій Шаповал. – Львів, 2007. – 320с. – ISBN 978-966-8424-70-0
749548
   Мистецтво збагнути день. Спогади про Володимира Здоровегу / Нац. спілка журналістів України ; [авт.-упоряд. О.І. Наливайко ; відп. ред. І.І. Паславський ; ред. рада: Бондар Ю.В. та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2013. – 317, [3] с., [8] арк. фотогр. : іл., фотогр. – Сер. засн. у 2011 р. – Бібліогр.: с. 149, 223-228. – (Золоті імена української журналістики ; вип. 3). – ISBN 978-966-2530-52-0
749549
  Калюга К.В. Мистецтво здобувати і використовувати початкову інформацію про особу злочинця : від моделювання зовнішнього вигляду та психологічних властивостей до висування і розробки криміналістичних версій щодо кола осіб, причетних до злочину : монографія / К.В. Калюга, В.Г.Лукашевич. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – 351, [1] с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 229-307 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-573-051-5
749550
  Варварецький Ю.А. Мистецтво і глядач. / Ю.А. Варварецький. – Київ, 1975. – 175с.
749551
  Мазепа В.І. Мистецтво і духовне багатство людини / В.І. Мазепа. – Київ, 1967. – 107с.
749552
   Мистецтво і духовне збагачення суспільства. – К., 1989. – 208с.
749553
  Кудін В.О. Мистецтво і духовний світ молоді. / В.О. Кудін. – К, 1983. – 96с.
749554
  Гриценко В.С. Мистецтво і естетика: перспективи співпраці // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін культ. і мист. України; Держ. ак. керів. кадрів культ. і мист."; КНУТШ. – Київ, 2000. – Вип. 4/5, част. І. – С. 74-83.
749555
  Гончаренко М.В. Мистецтво і естетичне виховання / М.В. Гончаренко. – К., 1963. – 295с.
749556
   Мистецтво і життя. – К., 1978. – 112с.
749557
   Мистецтво і життя. – К., 1987. – 146с.
749558
  Моруа А. Мистецтво і життя : збірник / Андре Моруа ; [упор., вст. ст., прим., пер. з фр. І.Н. Овруцької]. – Київ : Мистецтво, 1990. – 360 с. : портр. – (Пам"ятки естетичної думки)
749559
  Дьомін М. Мистецтво і зброя Ніла Хасевича // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 7/8. – С. 173-176. – ISSN 0131-2561
749560
  Плеханов Г.В. Мистецтво і література / Г.В. Плеханов. – Х., 1929. – 307 с.
749561
  Гозенпуд А.А. Мистецтво і література та їх пізнавальне значення. / А.А. Гозенпуд. – К., 1941. – 32с.
749562
  Корчанов В.О. Мистецтво і маси / В.О. Корчанов. – К., 1977. – 32с.
749563
  Скляренко Г.Я. Мистецтво і місто. / Г.Я. Скляренко. – К, 1987. – 48с.
749564
  Гюго В. Мистецтво і народ / В. Гюго. – К., 1985. – 356с.
749565
  Мітіна В.О. Мистецтво і реальний світ / В.О. Мітіна. – Київ, 1975. – 48 с.
749566
   Мистецтво і революціна боротьба. – К., 1989. – 259с.
749567
  Безгін І.Д. Мистецтво і ринок : Нариси / І.Д. Безгін. – Київ : Компас, 2005. – 544с. – ISBN 966-7170-46-2
749568
  Яковлєв Є.Г. Мистецтво і світові релігії / Є.Г. Яковлєв. – К, 1989. – 221с.
749569
  Левчук Л.Т. Мистецтво і соціальна діяльність / Л.Т. Левчук. – Київ : Т-во Знання УРСР, 1978. – 48 с. – (Лытература і мистецтво ; Серія 5, № 10)
749570
   Мистецтво і сучасність. – К., 1980. – 236с.
749571
  Гончаренко М.В. Мистецтво і техніка / М.В. Гончаренко. – Київ, 1966. – 80с.
749572
  Закус І. Мистецтво імпровізувати // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 1 (27). – С. 93-96. – ISSN 2224-0926
749573
  Рипська Н.П. Мистецтво італійського Відродження / Н.П. Рипська. – К, 1968. – 72с.
749574
  Васильєва К.І. Мистецтво й дійсність: проблема співвідношення // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 92-93
749575
  Томашевська В.І. Мистецтво кераміки : книга-альбом / Віра Томашевська ; [авт. передм. З. Чегусова]. – Київ : ІРІДІУМ, 2015. – 151, [1] с. – Текст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 150-151. – ISBN 978-617-7368-00-6
749576
  Слесаренко А. Мистецтво кино / А. Слесаренко. – К. : Молодь, 1955. – 120 с.
749577
  Левчук Т.В. Мистецтво кіно / Т.В. Левчук. – Київ, 1960. – 31 с.
749578
  Корнієнко І.С. Мистецтво кіно : Принципи і художні засоби / І.С. Корнієнко. – К, 1974. – 239с.
749579
  Заярна І. Мистецтво кіно в поетичних експериментах авангарду: інтерсеміотичний аспект (М. Семенко, О. Кручених)


  У статті досліджено специфіку відображення мистецтва кіно в "поезофільмах" М. Семенка "Весна", "Степ" і у книжці О. Кручених "Говорящее кино"
749580
  Смородін Мистецтво кінооператора / Смородін, О.А. Герасимов. – Київ, 1960. – 24 с.


  На тит. ар. дарчий надпис: Глубокоуважаемому Ивану Трофимовичу от автора 19.III.57
749581
  Смородін Мистецтво кінооператора / Смородін, О.А. Герасимов. – Київ, 1962. – 30 с.


  На тит. ар. дарчий надпис: Глубокоуважаемому Ивану Трофимовичу от автора 19.III.57
749582
  Запаско Я.П. Мистецтво книги на Україні в XVI-XVIII ст. / Я.П. Запаско. – Львів, 1971. – 310с.
749583
  Маркова В.А. Мистецтво книги: комунікативний аспект // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 99-106


  Розглядається еволюція художнього оздоблення книги в комунікативному аспекті.
749584
  Семенчук І.Р. Мистецтво композиції і характер / І.Р. Семенчук. – К., 1974. – 136с.
749585
  Кікоть А.А. Мистецтво костюма: методологія дослідження // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 203-211
749586
  Тканко О.Д. Мистецтво костюму в Україні кінця 20 - почаику 21 століття: тенденції, школи, національна специфіка : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Тканко О.Д. ; Мін-во і освіти України; Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
749587
  Вязьмітіна М.І. Мистецтво країн ісламу : матеріали до епіграфіки В. Крачковської / М.І. Вязьмітіна ; Музей мистецтва Всеукр. Акад. наук. – Київ : Видавництво ВУАН, 1930. – 122 с., XXIII табл.
749588
  Кармазин-Каковський Мистецтво Лемківської церкви = De arte sacra ecclesiarum Lemcoviensium / Кармазин-Каковський; Укр. катол. унів. ім. св. Климента Папи. – Рим : Укр.катол.унів., 1975. – 308с. : іл. – (Праці Філос.-гуманіст. фак. Укр. катол. унів. ; Т.12)
749589
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 2 (108). – 2014. – 64 с.
749590
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 9/10 (115/116). – 2014. – 64 с.
749591
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 5/6 (121/122). – 2015. – 88 с.
749592
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 7/8 (123/124). – 2015. – 74 с.
749593
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 9/10 (125/126). – 2015. – 64 с.
749594
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 3/4 (129/130). – 2016. – 72 с.
749595
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 5/6 (131/132). – 2016. – 56 с.
749596
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 7/8 (133/134). – 2016. – 64 с.
749597
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 1/2 (137/138). – 2017. – 56 с.
749598
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 3 (139). – 2017. – 54 с.
749599
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 4/5 (140/141). – 2017. – 64 с.
749600
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 6/7 (142/143). – 2017. – 56 с.
749601
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 8 (144). – 2017. – 56 с.
749602
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 9/10 (145/146). – 2017. – 56 с.
749603
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 1/2 (147/148). – 2018. – 74 с.
749604
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 3/4 (149/150) : Жіноче здоров"я. – 2018. – 60 с.
749605
  Луковська О. Мистецтво лінії Володимира Слєпченка // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 10 листопада (№ 45). – С. 8-9. – ISSN 2519-4429
749606
  Мусієнко Н. Мистецтво Майдану / Наталія Мусієнко ; [художник М. Лунів ; редактори: В. Алексанич, О. Прокопчук]. – Київ : Майстер-принт, 2015. – 95, [1] с. : фотоіл. – Імен. покажч.: с. 84-89. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7110-36-0


  У пр. № 1702169 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського Національного університету з глибокою повагою і подякою за студентські роки. Автор. Підпис. 10.12.2015 р.
749607
  Шапошникова О. Мистецтво маленьких кроків // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 1-7 грудня (№ 48). – С. 16


  Рік Івана Багряного.
749608
  Ткач В. Мистецтво міфу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 13-19 вересня (№ 32). – С. 13


  Якщо спробувати проаналізувати зміст, спосіб існування та визначити призначення міфу, то найзагальнішим твердженням буде те, що кожен міф, про що б у ньому не йшлося, пропонує людині відповіді на два засадничих запитання "Звідки?" (минуле) і "Куди?" ...
749609
  Смоліна О.О. Мистецтво монастирське і чернече // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 27. – С. 264-270. – ISSN 2225-7586
749610
  Шокальський П.В. Мистецтво музики / П.В. Шокальський. – Київ, 1960. – 52 с.
749611
   Мистецтво на межі : 17 сучасних американських художників. – Vienna : Бюро міжнар. інформ. програм ; Держдепартамент США, програма "Мистец. в Посольствах", 2003. – 71, [1] c. : іл. – В змісті худож.: Ф. Арджент, Г. Колдвелл, Л. Кемп, Н. Коен, В. Коттон, Г. Крудсон, С. Кукуллу, В. Дем"янчук, Т. ді Робілант, Б. Едвардс, Д. Фольчук, Т. Дойл Генкок, С. Леві, Д. Маріоні, М. Сондерс, Г. Стіл, Е. Вілер
749612
  Лагутенко О. Мистецтво на межі світів // Критика. – Київ, 2010. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 48-49


  "Марко Гейко – один із корифеїв сучасного вітчизняного живопису, був серед тих, хто 1992 року створив у Києві мистецьке об"єднання "Живописний заповідник". 2002 року, коли художники розгорнули у залах Національного художнього музею України ювілейний ...
749613
  Коваленко Т. Мистецтво на службі системі: до питання про мистецький складник українського формалізму // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 137-139
749614
  Скляренко Г. Мистецтво на сторінках "Нової Генерації" // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – Число 4 (52) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 52-71. – ISSN 1728-6875


  Статтю присвячено аналізу публікацій про образотворче та візуальне мистецтво на сторінках часопису "Нова Генерація", який виходив друком у Харкові протягом 1927-1930 років. Журнал, що охоплював широке коло культурно-мистецьких питань, об"єднував ...
749615
  Істоміна Г.В. Мистецтво народної кераміки Волині другої половини 19 - 20 століть (типологія, стилістика, художні особливості) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Істоміна Г.В.; МОіНУ; Львівська нац. акад. мистецтв. – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
749616
  Найден О. Мистецтво не бачити // Критика. – Київ, 2000. – Травень, (число 5). – С. 15-19


  Реалізм та соціалістичний реалізм в українському живопису радянського часу.
749617
  Толчик Д. Мистецтво небачення // Критика. – Київ, 2010. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 11-14


  "Чому сьогоднішній Захід такий вразливий на історичне зло нацизму і на все, що з ним асоціюється, але водночас виявляє відносно невелике зацікавлення і дуже обмежену чутливість до зла, вчиненого комунізмом?"
749618
  Смирна Л. Мистецтво незгоди і спротиву: від Бойчука до Зарецького... / рорзмову вела Світлана Божко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 3-4 серпня (№ 137/138). – С. 16-17


  Про століття українського нонконформізму.
749619
  Тормишева Ю.О. Мистецтво нецке в західному світі // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 371-377


  Нэцкэ - миниатюрная скульптура, произведение японского декоративно-прикладного искусства, представляющее собой небольшой резной брелок.
749620
  Сухонос В. Мистецтво обвинувальної промови прокурора / В. Сухонос, О. Звірко // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 3 (27). – С. 38-42
749621
   Мистецтво Одеси в колекції Михайла Кнобеля = Fine arts of Odessa from Mykhaylo Knobel"s collection = Die Kunst von Odessa aus der Sammlung von Mychajlo Knobel : [альбом]. – Одеса ; Київ : Редакція журналу "Образотворче мистецтво" Національної Спілки художників України, 2002. – 192 с. : іл. – Текст парал. укр., англ., нім. – ISBN 966-8013-01-8
749622
   Мистецтво оновленого краю. – К., 1979. – 171с.
749623
  Рожок В.І. Мистецтво опери: реформаторський потенціал та історичні шляхи його втілення // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Берегова О.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (22) : До 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. – C. 86-94
749624
  Дмитрієва Є.М. Мистецтво Опішні. / Є.М. Дмитрієва. – К., 1952. – 51с.
749625
  Мельник М. Мистецтво організації театралізованої презентації як сучасної естрадної форми // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 179-184. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271
749626
  Овдієнко О.О. Мистецтво оформлення "Кобзаря" / О.О. Овдієнко. – К., 1968. – 88с.
749627
  Славський Р. Мистецтво пантоміми / Р. Славський. – Київ : Мистецтво, 1970. – 128 с.
749628
  Бєліков О. Мистецтво переговорщика або, чи складно бути медіатором? // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 25-26. – ISSN 1608-6422
749629
  Рильський М.Т. Мистецтво перекладу / М.Т. Рильський. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 343 с.
749630
  Лесняк С. Мистецтво перемагати у війні та бізнесі / вів бесіду Л. Крупніцький // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-28 квітня (№ 15). – С. 10


  Про перший переклад українською з мови оригіналу трактату Сунь-дзи "Мистецтво війни" і сучасне застосування давньої премудрості. Переклад найдавнішого в історії трактату з військової стратегії і тактики (датується V ст. до н.е.), виданий нещодавно ...
749631
  Семенко М. Мистецтво переходової доби // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 65/66 : Документи українського авангарду. – С.516-518.
749632
  Прилюк Д.М. Мистецтво писати / Д.М. Прилюк. – К, 1969. – 64с.
749633
  Різун В. Мистецтво повелівати словом // Вітчизна, 2001. – №5-6


  Бесіда з директором Інституту журналістики
749634
  Гуцало Є.П. Мистецтво подобатись жінкам : оповідання / Є.П. Гуцало. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 358 с.
749635
  Буало Н. Мистецтво поетичне / Н. Буало. – К., 1967. – 136с.
749636
  Головатий М.Ф. Мистецтво політичної діяльності : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.Ф. Головатий; Міжрег. акад. управління персоналом. – Київ : МАУП, 2002. – 176с. – ISBN 966-608-165-2
749637
  Семенчук І.Р. Мистецтво портрета / І.Р. Семенчук. – К., 1993. – 188с.
749638
  Монич Л.М. Мистецтво портрета на сторінках літературно-художніх журналів "Кур"єр Кривбасу" та "Всевсіт" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 112-116. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741


  Стаття присвячена виявленню та аналізу матеріалів, які належать до портретних жанрів. Подано короткий огляд знайдених текстів, розглянуто їх особливості та здійснено порівняння частоти їх появи на сторінках обраних для дослідження видань.
749639
  Задорожна Л.М. Мистецтво портретування в історії української літератури першої половини XIX століття (прозова сторінка) : монографія / Л.М. Задорожна. – Київ : Логос, 2016. – 431, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-498-3


  У пр. № 1708078 напис: В дар науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 31 жовтня 2016 р. Автор. Підпис.
749640
  Задорожна Л.М. Мистецтво портретування в історії української літератури першої половини ХІХ століття (прозова сторінка) : монографія / Л.М. Задорожна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Київський університет, 2018. – 459, [1] с. : іл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-879-1
749641
  Дяченко С.І. Мистецтво портретування в поемах А. Малишка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 53-59


  У статті на прикладі поем "Кармалюк" і "Сини" розкриваються характерні риси поетичної майстерності А. Малишка в зображенні образів-персонажів
749642
  Кандзюба М.О. Мистецтво постмодерну: проблема автентичності // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 241-24247. – ISSN 1729-360Х
749643
  Сюндюков І. Мистецтво правильно мислити // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30 листопада - 1 грудня (№ 218/219). – С. 31


  "Логіка - та дисципліна, знання і вміння використовувати яку гостро бракує українцям. Про це - книжка автора "Дня" Зіновія Партика."
749644
  Кравченко М.Я. Мистецтво прикрас в Україні останньої третини XX - початку XXI століття: європейський контекст, художні особливості, персоналії : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Кравченко Марта Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
749645
  Слободянюк Р.Д. Мистецтво прогнозування в народознавчій публіцистиці : (на матеріалі публікацій М. Драгоманова, М. Грушевського, В. Винниченка з проблем української державності) // Редакційно-видавнича справа: досвід, проблеми, майбутне / За ред. професора В.В. Різуна. – Київ : Київський університет, 1997. – С. 46-93. – ISBN 966-594-015-5
749646
  Семчишин Д. Мистецтво психологізрваного портретування в новелах Василя Стефаника // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 491-494


  Статтю присвячено дослідженню актуальної проблеми в творчості В. Стефаника - мистецтву психологізованого портретування, що розглядається на матеріалі новел письменника. Увага зосереджується на таких формах психологічного зображення : монолозі, діалозі, ...
749647
  Здоровега В.Й. Мистецтво публіциста / В.Й. Здоровега. – Київ, 1966. – 175с.
749648
  Слободянюк Р.Д. Мистецтво публіцистичного доказу в народознавчих студіях Федора Зубанича (за книгою "Писанка на кленовому листку") / Р.Д. Слободянюк, В.І. Пустовіт // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 51-57. – (Журналістика ; Вип. 6)


  Стаття дає уявлення про природу і механізм доказовості в ході журналістського пізнання та відображення дійсності. На прикладі багатьох документальних новел і нарисів Ф. Зубанича демонструються широкі можливості публіцистичного доказу в утвердженні ...
749649
  Агеєва В. Мистецтво рівноваги : Максим Рильський на тлі епохи / Віра Агеєва. – Київ : Книга, 2012. – 391, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Бібліотека Шевченківського комітету"). – ISBN 978-966-8314-66-7
749650
  Близнюк Ю. Мистецтво робить реальність не такою страшною і божевільною / Ю. Близнюк, Г. Щокань // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 7 (410), 22 лютого 2018. – С. 14-17


  Названи лауреати Шевченківської премії.
749651
  Іванишин П. Мистецтво розуміння // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 1 (658). – С. 24-27. – ISSN 0130-5263


  Відгук на "Концепцію реформування літературної освіти в середній школі (предмет - українська література)" Григорія Клочека (Дивослово. - 2011. - № 10.)
749652
  Ткач В. Мистецтво світогляду і модель науки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 9 - 15 червня (№ 22)


  "Моделі, які продукує наука і якими вона послуговується, є результатом складання атомарних істин і моделей нижчих рівнів. Формулою такого процесу є логіка, погоджена вченими і формально ними визнана. Наука завжди є доктриною моменту, бо є результатом ...
749653
  Ткаченко А. Мистецтво слова (вступ до літературознавства) : Підручник для студ. гуманіт. спец. ВНЗ / А. Ткаченко. – Київ : Правда Ярославичів, 1998. – 448 с. – ISBN 966-95249-0-3
749654
  Ткаченко Анатолій Мистецтво слова (вступ до літературознавства) : Підручник для студ. вищ. навч. закладів з гуманітарних спеціальностей філологія, журналістка, літерат. творчість / Ткаченко Анатолій; КНУТШ. – 2-е вид., випр. і доповн. – Київ : Київський університет, 2003. – 448с. – ISBN 966-594-338-3
749655
  Боєва О.І. Мистецтво слова в медицині // Медсестринство : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ченишенко Т.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 4. – С. 55-56. – ISSN 2411-1597
749656
  Мазуркевич О.Р. Мистецтво слова і комуністичне виховання / О.Р. Мазуркевич. – Київ, 1962. – 40с.
749657
  Лісовський А. Мистецтво слова і характер його сприймання
749658
  Задорожний В. Мистецтво словотвору // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 2 (683). – С. 41-43. – ISSN 0130-5263
749659
  Бойницька О.С. Мистецтво смерті та кохання в романі Івліна Во "Незабутня" // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
749660
  Бойніцька О.С. Мистецтво смерті та кохання у романі Івліна Во "Незабутня" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 39-46. – ISBN 966-581-231-9
749661
  Кудін В.О. Мистецтво соціалістичного реалізму та ідеологічна боротьба / В.О. Кудін. – Київ, 1985. – 33с.
749662
  Цимбал К.Д. Мистецтво соціального маркетингу // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 136-137
749663
  Лобановський Б.Б. Мистецтво стародавнього Єгипту. / Б.Б. Лобановський. – Київ, 1972. – 83с.
749664
  Асєєв Ю.С. Мистецтво стародавнього Києва / Ю.С. Асєєв. – Київ, 1969. – 238с.
749665
  Асєєв Ю.С. Мистецтво Стародавньої Русі / Ю.С. Асєєв. – Київ, 1963. – 61с.
749666
  Писаренко Д. Мистецтво судової промови: амереканська мрія в українських реаліях / Д. Писаренко, М. Уляновська // Юридична газета. – Київ, 2018. – 13 лютого (№ 7). – С. 38-39
749667
  Крикун В.Ю. Мистецтво суперечки в тибецькій філософскій традиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 140-143. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується основні напрацювання тибетської філософської культури у галузі мистецтва суперечки. Розглядається сутність та основні характеристики процесу суперечки. This article contains the information about evolution and development of the ...
749668
  Чорнобай О.Л. Мистецтво суперечки, або еристика: предмет та історія // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 210-220. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
749669
   Мистецтво Сходу. – Х., 1929. – 36с.
749670
   Мистецтво та етнос: культурологічний аспект. – Київ, 1991. – 222с.
749671
   Мистецтво та життя : збірник наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; наук. керівник І.М. Юдкін ; перед. слово Ю.П. Богуцький]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2016. – 215, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2241-39-6
749672
  Синицький А.М. Мистецтво та моделювання / А.М. Синицький. – К., 1973. – 259с.
749673
   Мистецтво та освіта. – Київ, 1995-
№ 1. – 1996
749674
   Мистецтво та освіта. – Київ, 1995-
№ 2. – 1996
749675
   Мистецтво та освіта. – Київ, 1995-
№ 1. – 1997
749676
   Мистецтво та освіта. – Київ, 1995-
№ 2. – 1997
749677
   Мистецтво та освіта. – Київ, 1995-
№ 3. – 1997
749678
   Мистецтво та освіта. – Київ, 1995-
№ 4. – 1997
749679
   Мистецтво та освіта : науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 1. – 2000
749680
   Мистецтво та освіта : науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 2. – 2000
749681
   Мистецтво та освіта : науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 3. – 2000
749682
   Мистецтво та освіта : науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 4. – 2000
749683
   Мистецтво та освіта : науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 1. – 2001
749684
   Мистецтво та освіта : науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 2. – 2001
749685
   Мистецтво та освіта : науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 3. – 2001
749686
   Мистецтво та освіта : науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 4. – 2001
749687
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 1. – 2002
749688
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 2. – 2002
749689
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 3. – 2002
749690
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 4. – 2002
749691
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2003
749692
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2003
749693
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2003
749694
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2003
749695
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2004
749696
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2004
749697
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2004
749698
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2004
749699
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2005
749700
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2005
749701
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2005
749702
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2005
749703
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2006
749704
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2006
749705
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2006
749706
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2006
749707
   Мистецтво та освіта : науково-методичний журнал / н-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т обдарованої дитини Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 1995-. – ISSN 2308-8885
№ 1/2 (75/76). – 2015. – 79 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
749708
   Мистецтво та освіта : науково-методичний журнал / Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т обдарованої дитини Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 1995-. – ISSN 2308-8885
№ 3 (77). – 2015. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
749709
  Процишин В.М. Мистецтво та особистість в філософсько-естетичних розвідках Е. Муньє // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 20. – С. 48-55. – (Серія "Філософія")
749710
  Кокуленко Борис Мистецтво танцю у творчості Т.Г. Шевченка // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 1 (310). – С. 15-23. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
749711
  Касіян В.І. Мистецтво Тараса Шевченко / В.І. Касіян. – Київ : Знання, 1963. – 78 с.
749712
  Корнієнко В.В. Мистецтво театральної акустики (техніки звуку) : від античності до сучасності // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 50-54
749713
  Скорик А.Я. Мистецтво телекомунікації в глобальному просторі медіакультури. Український дискурс : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Скорик Адріана Ярославівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2015. – 37 с. – Бібліогр.: 27 назв
749714
  Скорик А.Я. Мистецтво телекомунікації у полі культурознавства: проблема меж // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 9-14. – ISSN 2312-4679
749715
   Мистецтво теорії - досконалість практики (члену-кореспонденту НАН України Андрію Андрійовичу Гриценку - 70 років) // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень - березень. – С. 152-153. – ISSN 1605-7988
749716
  Мусієнко В.П. Мистецтво тлумачення святого письма у перекладацьких коментарях С. Аверинцева // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 32-46. – ISSN 0027-2833
749717
  Жуковін О.В. Мистецтво трюку у контексті видовищної культури : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Жуковін Олександр В"ячеславович ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 18 назв
749718
  Демиденко В.В. Мистецтво у світоглядному вихованні : (формування світоглядних уявлень підлітків на уроках літератури, музики, образотворчого мистецтва) : навчальний посібник / В.В. Демиденко ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т чм. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2008. – 200 с. – ISBN 978-966-617-180-4
749719
   Мистецтво України : енциклопедія : [в 5 т.]. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана
Т. 1 : А - В. – 1995. – 400 с. : іл.
749720
   Мистецтво України : Біографічний довідник. – Київ : Українська енциклопедия, 1997. – 700с. – ISBN 588500-042-5
749721
   Мистецтво України 1991-2003 = Ukrainian Art 1991-2003 : Альбом. – Київ : Мистецтво, 2003. – 416 с. – ISBN 966-577-002-0
749722
  Савицька Л.Л. Мистецтво України в контексті художнього життя межі століть: 1890-1910-ті роки : Автореф. дис. ...д-ра мистецтвознавства: Спец. 17.00.01 / Лариса Леонідівна Савицька; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2006. – 36с. – Бібліогр.: 27 назв.
749723
  Прокопчук І.Ю. Мистецтво українського авангарду 1910-х - початку 1930-х років: образотворчі ідеї кубофутуризму та їхній вплив на процес мистецького формотворення : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Прокопчук Інна Юхимівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
749724
  Кармазин-Каковський Мистецтво української книги // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 257-265
749725
   Мистецтво Української РСР. – Л., 1972. – 28с.
749726
  Богачов В.І. Мистецтво управління і колектив / В.І. Богачов, Л.А. Бєлашов, М.П. Сологубов. – Київ : Наукова думка, 1983. – 155 с.
749727
   Мистецтво управління персоналом : Таланти і лідери. / Л. Савицька, В. Тарнавський, Ю. Наврузов, П. Шеремета, Н. Козак, В. та ін. Тараненко; Відп. ред. Ю. Наврузов, Н. Черепухін. – Київ : Вид-во Олексія Капусти = Бібліотека журналу "Управління компанією". – ISBN 966-96135-0-7
Кн.1. – 2002. – 300с.
749728
  Закусило О. Мистецтво управління. Факультет кібернетики [КНУТШ] / О. Закусило, В. Слеповий // Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка : 1934 - 2004 / В.В. Різун, М.С. Тимошик, А.Є. [та ін.] Конверський. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – С. 125-144. – ISBN 966-7821-24-2
749729
  Школьна О.В. Мистецтво фарфору - фаянсу України кінця XIX - початку XXI століття: типологія, художні особливості, стилістика : автореф. дис. … д-ра мистецтвознавства : 26.00.01; 17.00.06 / Школьна Ольга Володимирівна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 35 с. – Бібліогр.: 25 назв
749730
  Гуменюк В. Мистецтво фотографії в УПА. Частина 1. Плівки-негативи // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 6 (226). – С. 54-59. – ISSN 0131-2685
749731
  Гуменюк В. Мистецтво фотографії в УПА: ч. 2 : світлини, народжені в бункерах // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 9 (229). – С. 68-75. – ISSN 0131-2685
749732
   Мистецтво франківців. – Київ, 1970. – 184 с.
749733
  Савицька Л. Мистецтво Харкова на зламі сторіч // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 83-88. – ISBN 978-966-8917-14-1
749734
  Запаско Я. Мистецтво художнього оформлення української рукописної книги // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 20-21 верес. 1996 р. / [упоряд., заг. ред. текстів, допоміж. покажчики: М.М. Трегуб ; редкол. : О.О. Дзьобан (відп. ред.) та ін. ; текст англ. мовою Я.П. Сеника] ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 1999. – С. 290-294
749735
  Карасьов М.М. Мистецтво художнього читання / М.М. Карасьов. – К., 1965. – 146с.
749736
  Беженарь О.И. Мистецтво як головний чинник духовного розвитку людини на перехідному етапі розвитку світової спільноти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 122-132
749737
  Хрущак М. Мистецтво як діалог : візуальне мистецтво // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 1 (999). – С. 56-59. – ISSN 0868-9644


  Безпрецендентний арт-проект "Пейзаж 21 століття" дав упевнений поштовх новій тенденції сучасного мистецтва.
749738
  Шерман О. Мистецтво як елемент політичного простору: діахронічний аспект // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 331-336. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664
749739
  Івахненко Т. Мистецтво як естетичний феномен у формуванні національної свідомості молоді // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 187-191
749740
  Булатевич М.М. Мистецтво як засіб подолання патологій суспільства модерну в соціологічних напрацюваннях Теодора Адорно // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 119-120
749741
  Коротун Я.В. Мистецтво як засіб творення особистості // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 125-127. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
749742
  Кодьєва О.П. Мистецтво як змінена форма свідомості : навч. посібник / Кодьєва О.П. ; за заг. ред. О.В. Потєхіна ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. – Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2012. – 206, [1] с. – Покажч.: с. 199-205. – Бібліогр.: с. 190-198. – ISBN 978-966-301-241-4
749743
  Семенко М. Мистецтво як культ // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 65/66 : Документи українського авангарду. – С. 548-563.
749744
  Чемерис І.М. Мистецтво як соціально-психологічний феномен // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 146-154. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
749745
  Василюк Сергій Мистецтво як сприятливий фактор для індустрії // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 32-33 : фото. – ISSN 1998-8044
749746
  Держко І. Мистецтво як фактор формування світоглядної картини світу // Вісник Львівської національної академії мистецтв : спецвипуск / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – № 4 : Мат. Міжн. н-п. конф. "Мистецька освіта в культурній політиці держави 21 століття". – С. 36-45. – ISSN 0236-4832
749747
  Даренський В. Мистецтво як феномен людинотворення // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 : Естетика : завершений проект ?. – С.61-78. – ISSN 0235-7941
749748
  Кубланов Б.Г. Мистецтво як форма пізнання дійсності / Б.Г. Кубланов. – К, 1967. – 126с.
749749
  Любка А. Мистецтво як харизма самотності
749750
  Стебун І.І. Мистецтво, гуманізм, сучасність. / І.І. Стебун. – К., 1965. – 307с.
749751
  Гордієнко А.Т. Мистецтво, дійсність і свобода художньої творчості / А.Т. Гордієнко. – Київ, 1966. – 184с.
749752
  Школьна О.В. Мистецтво, народжене в червоному Харкові: творчість Жозефіни Діндо як бренд революції // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 123-135
749753
  Янко Д.Г. Мистецтво, народжене жовтнем. / Д.Г. Янко. – К., 1988. – 32с.
749754
  Федорчук О.К. Мистецтво, народжене соціалізмом / О.К. Федорчук. – К, 1976. – 114с.
749755
  Пекаровський М.П. Мистецтво, народженев боях / М.П. Пекаровський. – Київ, 1966. – 198 с.
749756
  Антоненко В.Г. Мистецтво, релігія, дійсність : Актуальні проблеми естетики / В.Г. Антоненко. – Київ : Мистецтво, 1973. – 180с.


  Досліджуючи специфіку мистецтва, залучаючи значний фактичний матеріал, автор з"ясовує істинні відношення мистецтва і релігії, доводить помилковість і тенденційність буржуазної науки.
749757
  Бадяк В. Мистецтво, сповнене національного духу // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 2 (880), лютий. – С. 152-162. – ISSN 0868-4790


  Присвячено 70-річному ювілею кафедри монументально-декоративної скульптури Львівської національної академії мистецтв, розглянуто персоналії представників плеяди митців кафедри скульптури.
749758
   Мистецтво, художнє начало, суспільство. – К., 1971. – 158с.
749759
  Кудін В.О. Мистецтво, як форма сустпільної свідомості / В.О. Кудін. – Київ, 1956. – 25с.
749760
  Федорук О. Мистецтво, яке випромінює світло // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2009. – № 3/4 (47/48) 1 частина. – С. 42-47
749761
  Волошко Н.В. Мистецтво: сфера індивідуальної свободи - міст між людиною та реальністю в філософії А. Камю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 18-19. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
749762
  Безклубенко С.Д. Мистецтво: терміни та поняття : енциклопедич. вид. : у 2 т. / Сергій Безклубенко ; [упоряд. іл. О. Олійник ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології]. – Київ : Інститут культурології Національної академії мистецтв України. – ISBN 978-966-2241-16-7
Т. 2 : М-Я. – 2010. – 255, [1] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - Покажч. термінів: с. 252-255
749763
  Дундяк І. Мистецтвознавець Віктор Мельник у контексті збереження церковного мистецтва Прикарпаття у другій половині XX - на початку XXI ст. // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 45-48. – ISSN 2520-6419


  Дослідження є першою спробою представити повно всю інформацію про збереження сакральних творів мистецтва Івано-Франківської області в другій половині ХХ ст. Велика частина цих творів була знищена або вивезена з регіону. Експозиція художнього музею ...
749764
  Матвійчук О. Мистецтвознавець класичної школи / О. Матвійчук, Н. Струк // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2006. – № 6. – С. 101-102. – ISSN 0869-3595


  Гіляров С.О. - історик, мистецтвознавець
749765
  Агеєва Н.Є. Мистецтвознавець, музейник, педагог [А.С. Дахнович] // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (131). – С. 42-46. – ISSN 2518-7104


  В 1899 р. А. С. Дахнович вступив на історичне відділення філолологічного факультету Університету Св. Володимира, який закінчив у 1904 р.
749766
   Мистецтвознавство та етнографія. – Пряшів, 1965. – 105-178с.
749767
   Мистецтвознавство України : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-512-041-7
Вип. 1. – 2000
749768
   Мистецтвознавство України : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7161-45-5
Вип. 2. – 2001
749769
   Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ
Вип. 10. – 2009
749770
  Ничкало С.А. Мистецтвознавство. / С.А. Ничкало. – Київ : Либідь, 1999. – 206с. – ISBN 966-06-0087-9
749771
  Щербань Т. Мистецтвознавці українського наукового товариства та їхній внесок у науку, освіту, культуру // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 11. – С. 45-56. – ISSN 0372-6436


  У статті розглянуто діяльність членів секції мистецтв Українського наукового товариства в пер. пол. 20 ст., які разом із Науковим товариством ім. Шевченка у Львові зробили вагомий внесок у становлення системи українознавчих досліджень. Автор розповідає ...
749772
  Сторчай О. Мистецтвознавча діяльність Адріана Прахова кінця 60-70 років XIX століття // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 1 : Архітектура,образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – С. 76-86. – ISSN 1728-6875
749773
  Ханко В. Мистецтвознавча думка на Полтавщині / Віталій Ханко. – Полтава : Полтава, 2007. – 136 с. – ISBN 978-966-7244-45-3
749774
  Ревенок Н.М. Мистецтвознавча експертиза українського фарфору-фаянсу XIX - початку XX століття в контексті розвитку художньої культури : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Ревенок Наталія Миколаївна ; М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
749775
  Усатенко Г. Мистецтвознавча лектура у творчості Тараса Шевченка // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українознавства. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 139-142
749776
  Сторчай О. Мистецтвознавча розвідка В. І. Григоровича в Україні 1837 року (публікація архівного документа) / Оксана Сторчай // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 293-298
749777
   Мистецтвознавчий автограф : Збірник наукових праць кафедри історії і теорії мистецтва ЛНАМ. – Львів : ЛНАМ, 2006-
Вип. 1. – 2006
749778
   Мистецтвознавчий автограф : збірник наукових праць кафедри історії і теорії мистецтва ЛНАМ. – Львів : ЛНАМ, 2006-
Вип. 2. – 2007. – резюме - укр., англ. мовами
749779
   Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць. – Київ
Вип. 1. – 2001
749780
   Мистецтвознавчі записки : Збірник наукових праць. – Київ
Вип. 1. – 2002
749781
   Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум
Вип. 13. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
749782
   Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум
Вип. 16. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
749783
   Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум
Вип. 17. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
749784
   Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум
Вип. 19. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
749785
   Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум. – ISSN 2226-2180
Вип. 20. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
749786
   Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум. – ISSN 2226-2180
Вип. 21. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
749787
   Мистецтвознавчі записки : [збірник наукових праць] / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум. – ISSN 2226-2180
Вип. 22. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
749788
   Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум. – ISSN 2226-2180
Вип. 23. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
749789
   Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум. – ISSN 2226-2180
Вип. 24. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
749790
   Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум. – ISSN 2226-2180
Вип. 25. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
749791
   Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум. – ISSN 2226-2180
Вип. 26. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
749792
   Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум. – ISSN 2226-2180
Вип. 27. – 2015. – 427 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
749793
   Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум. – ISSN 2226-2180
Вип. 28. – 2015. – 250 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
749794
   Мистецтвознавчі записки = Notes on art criticism : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – ISSN 2226-2180
Вип. 29. – 2016. – 278 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
749795
   Мистецтвознавчі записки = Notes on art criticism : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – ISSN 2226-2180
Вип. 30. – 2016. – 260 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
749796
   Мистецтвознавчі записки = Notes on art criticism : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – ISSN 2226-2180
Вип. 31. – 2017. – 352 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
749797
   Мистецтвознавчі записки = Notes on art criticism : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – ISSN 2226-2180
Вип. 32. – 2017. – 456 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
749798
  Протас М. Мистецтвознавчі моделі еволюції, теорія Шміта та стильоутворювальні стратегії розвитку української скульптури XX-XXI століть // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 152-178. – ISBN 978-966-8911-9
749799
  Побожій С.І. Мистецтвознавчі нариси : монографія / С.І. Побожій. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2013. – 404, [14] с., [112] арк. іл. : іл. – Бібліогр. в прим. в кінці розд. – ISBN 978-966-8958-88-5
749800
  Петрова Ольга Мистецтвознавчі рефлексії. Історія, теорія та критика образотворчого мистецтва 70-х років 20 століття - початку 21 століття : Збірка статей / Петрова Ольга; Нац. ун-тет "Києво-Могилянська академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – 400с. – ISBN 966-518-236-6
749801
   Мистецтвоознавство. – Х., 1928. – с.
749802
  Стех М.Р. Мистець і його "людська " назва // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 1. – С.134-139. – ISSN 0585-8365


  Про письменника і літературознавця Ігоря Ко- стецького (справжне ім"я - Ігор Мерзляков)
749803
  Семчишин-Гузнер Мистець із раненим серцем // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 52-53. – ISSN 0130-1799


  До ювілею Івана Северина
749804
  Марусик Т. Мистець Юрій Кульчицький: транзит від Галичини до Провансу тривалістю життя // Літопис Бойківщини : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2013. – Ч. 2/85 (96). – С. 22-28
749805
  Бондаренко Н.М. Мистецька акція “Небо”: мело пластичний перфоранс художника-живописця Константіна Ляшева // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 280-283


  Перформанс - одна з форм акціоністського мистецтва, де твором вважають дії автора, за якими глядачі спостерігають у режимі реального часу. Започаткований у XX ст. Виявляється не тільки у театральних постановках, але і у літературі, візуальній та ...
749806
  Демочко К. Мистецька Буковина / К. Демочко. – К., 1968. – 174с.
749807
  Чепелик О.В. Мистецька візуальність: Відображення гендерної проблематики в українському сучасному мистецтві // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 399-410
749808
  Михальчук В.В. Мистецька галерея як феномен арт-простору сучасної України // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 201-210. – ISSN 2226-2180
749809
   Мистецька династія Саєнків : Олександр Саєнко, Ніна Саєнко, Леся Майданець-Саєнко : [альбом] / [авт. концепції, тексту та упоряд.: Н. Саєнко, Л. Майданець-Саєнко ; переднє сл. О. Федорук ; післямова А. Цвід]. – Київ : Дніпро, 2016. – 207, [1] с. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 204-207. – ISBN 978-966-578-267-4
749810
  Жарков Є. Мистецька діяльність Адріана Прахова у сприйнятті та оцінках Степана Яремича // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 3 (349). – С. 95-100. – ISSN 0869-3595
749811
  Гуцул І.А. Мистецька діяльність Володимира Гагенмейстера у контексті розвитку культури Кам"янеччини першої половини XX ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Гуцул Іван Андрійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
749812
  Кметюк Т.В. Мистецька діяльність Дмитра Котка в капелі бандуристів "Карпати" // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 1. – С. 98-102


  Дмитро Васильович Котко (1892-1982) - укр. хоровий диригент
749813
  Осадча Т.В. Мистецька еліта південної України: Олег Соколов в когорті шістдесятників // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 208-216. – ISBN 978-966-927-169-3
749814
  Авер"янова Н. Мистецька еліта України: Алла Горська в когорті шістдесятників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 57-59. – (Українознавство ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Показано, що шістдесятники несли в українське суспільство нову систему цінностей, нове осмислення національного питання та культури. Вони витворили особливе професійне й багатогранне мистецтво, відстоювали право митця на сомовираження. Однією із ...
749815
  Чембержі Д. Мистецька інсталяція: нові можливості та сенси в умовах євроінтеграції // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 219-223. – ISSN 2413-4767
749816
  Грицюк Л.О. Мистецька комунікація в архітектурному просторі / Л.О. Грицюк, О.О. Кайдановська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 3-10. – ISSN 2077-3455


  Розкрито значення мистецьких експозицій як елементу інтегрованого культурного середовища міста, їх використання для інноваційних культурних, освітніх і суспільних проектів. Проаналізовано потенціал виставкових атракцій для збагачення рекреаційного ...
749817
  Науменко Н.В. Мистецька концептосфера у збірці "Камінний сад" Богдана Рубчака // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 356-362


  З позицій синтезу мистецтв проаналізовано поезії першої збірки Б. Рубчака "Камінний сад" (1956). Показано, що мистецькі концепти, які належать до різних культур і сполучаються в індивідуально-авторській картині світу, зумовлюють добір жанру твору та ...
749818
  Науменко Н. Мистецька концептосфера у щоденникових записах Олександра Довженка // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 4 (132), квітень. – С. 14-17
749819
  Жлуктенко Н. Мистецька одіссея Езри Паунда в постмодерністській перспективі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 2 (686), лютий. – С. 97-99. – ISSN 0236-1477


  Рецензована монографія - результат плідних, тривалих і творчих студій доробку оного із провідних представників англомовного класичного модернізму - видатного американського поета, літературного критика й аналітика культурних процесів Езри Паунда. Автор ...
749820
  Дьомін М. Мистецька ойкумена з берегів Меотіди // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2001. – № 1/2. – С.139-144
749821
  Волков С. Мистецька освіта в екстремальних умовах 40-х років // Інституалізовані соціокультурні системи : регіональна специфіка та динаміка : монографія / С.М. Волков. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2010. – С. 81-99. – ISBN 978-966-2241-15-0
749822
  Сторчай О.В. Мистецька освіта в Київському університеті // Другі читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 24-25 жовт. 2007 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф. – Київ : Артліт, 2009. – С. 201-217. – ISBN 966-96726-3-6
749823
  Сторчай О. Мистецька освіта в Київському університеті (1834-1924 рр.) / Оксана Сторчай ; НАНУ, Ін-т мистецтвознавства, фольклор. та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : Щек, 2009. – 335 с. – ISBN 978-966-2031-07-1
749824
  Булгакова В.А. Мистецька освіта в контексті традицій та сучасних педагогічних тенденцій / В.А. Булгакова, О.О. Цуранова // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Слободянюк П.Я. [та ін.]. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3. – С. 21-24. – ISSN 2413-5402
749825
  Волков С. Мистецька освіта в реаліях соціокультурних процесів 60-х років // Інституалізовані соціокультурні системи : регіональна специфіка та динаміка : монографія / С.М. Волков. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2010. – С. 115-128. – ISBN 978-966-2241-15-0
749826
  Волков С.М. Мистецька освіта в реаліях соціокультурних процесів 60-х рр. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 35. – С. 20-38
749827
  Кочарян І. Мистецька освіта в Україні: аспекти сучасного розвитку // Українська художня культура: історія та сучасні проблеми : зб. наук. праць / О.І. Безгін, С.В. Оляніна, Ю.О. Коренюк, І.С. Ходак, І.С. та ін. Кочарян. – Львів : Інститут культурології НАМ України, 2012. – С. 241-247. – ISBN 978-966-2241-27-3
749828
  Ямборко О. Мистецька освіта в Україні: ремарки на полях сучасності // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, А. Бокотей [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 12-13. – ISSN 0130-1799
749829
  Сокальський О.С. Мистецька освіта на Україні / О.С. Сокальський. – К, 1967. – 86с.
749830
  Сулаєва Н.В. Мистецька освіта часів Київської Русі: формальні та неформальні ознаки // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 55. – C. 276-283. – ISBN 978-966-97496-9-7. – ISSN 2312-2471
749831
   Мистецька освіта: історія, сьогодення, перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (29-30 жовт., 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [відп. ред. Н.А. Сегеда]. – Мелітополь : Видавництво Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 2015. – 185, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-7346-14-1
749832
  Чернова К.О. Мистецька освіта: методологічні проблеми дослідження // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 578-584. – ISBN 978-966-452-103-8
749833
  Падалка Г.М. Мистецька освіта: функціонально-особистісна модель у вимірах сучасності // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 248-258
749834
  Косаковська Л.П. Мистецька парадигма Василя Авраменка в контексті розвитку української культури 20 ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Косаковська Л.П.; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
749835
  Хобта Олена Ігорівна Мистецька періодика Одеси другого десятиріччя 20 століття (історико-функціональний аспект та інтерпретаційні особливості) : Дис. ...кандидата філологічних наук: 10.01.08 / Хобта О.І.; Одеський націон. університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2005. – 230л. + Додатки: л.195-230. – Бібліогр.: л.175-194
749836
  Хобта Олена Ігорівна Мистецька періодика Одеси другого десятиріччя 20 століття: Історико-функціональний аспект та інтерпретаційні особливості : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Хобта Олена Ігорівна; Хотба О.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 11 назв.
749837
  Волобуєва А. Мистецька преса Києва ХІХ - початку ХХ ст. // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 85-91


  Розглянуто процес формування й становлення київських мистецьких часописів, проаналізовано їх проблемно-тематичне наповнення. Рассмотрен процесс формирования и становления киевских художественных изданий, акцентировано внимание на их ...
749838
  Ткачук О.Є. Мистецька реалізація екзистенційних мотивів у повістях Панаса Мирного // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 106-118. – ISSN 2312-6809
749839
  Стасюк Ю. Мистецька рефлексія концертної діяльності Rиївського камерного хору ім. Б. Лятошинського як складової становлення хорового виконавства україни другої половини XX століття // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 6 (161), червень. – С. 134-138. – ISSN 2308-4634


  "Висвітлено творчу діяльність Київського камерного хору другої половини ХХ ст. Досліджено репертуарний пласт, що вміщав в себе старовинну, класичну та сучасну музику, та здійснював суттєвий вплив на музичне життя столиці. Виявлено, що репертуарним ...
749840
  Ганджа І.В. Мистецька родина Третяків // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 31. – С. 86-95. – ISSN 2226-2180
749841
  Денисенко О. Мистецька родина Чаусів // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна спілка художників України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 77-79. – ISSN 0130-1799
749842
  Личковах В.А. Мистецька самоідентифікація в художній творчості // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 3-6
749843
  Науменко Н. Мистецька синестезія в оформленні сучасних поетичних збірок // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 141-148. – (Серія: Літературознавство ; № 42). – ISBN 9-7425-09-6
749844
  Шевченко Т.Г. Мистецька спадщина : у 4 т. / Тарас Шевченко ; [редкол.: акад. О.І. Білецький та ін. ; відп. ред. В.І. Касіян] ; [АН Укр. РСР], Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії, Держ. музей Т.Г. Шевченка. – Київ : Видавництво Академії наук Української РСР
Т. 1, кн. 1 : 1830-1847 / [ред. Б.С. Бутник-Сіверський]. – 1961. – XXXIV, [II], 62, [1] с., [153] арк. репрод. – Розгорнутий тит. арк. - Назва на обкл. та корінці не зазнач.
749845
  Шевченко Т.Г. Мистецька спадщина : у 4 т. / Тарас Шевченко ; [редкол.: акад. О.І. Білецький та ін. ; відп. ред. В.І. Касіян] ; [АН Укр. РСР], Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії, Держ. музей Т.Г. Шевченка. – Київ : Видавництво Академії наук Української РСР
Т. 1, кн. 2 : 1830-1847 / [ред. Б.С. Бутник-Сіверський]. – 1961. – 108, [2] c., [193] арк. репрод. – Розгорнутий тит. арк. - Назва на обкл. та корінці не зазнач.
749846
  Шевченко Т.Г. Мистецька спадщина : у 4 т. / Тарас Шевченко ; [редкол.: акад. О.І. Білецький та ін. ; відп. ред. В.І. Касіян] ; [АН Укр. РСР], Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії, Держ. музей Т.Г. Шевченка. – Київ : Видавництво Академії наук Української РСР
Т. 2 : 1847-1850 / [ред. Я.П. Затенацький]. – 1963. – 94, [4] c., [193] арк. репрод. : іл.


  Другий том "Мистецької спадщини" Тараса Шевченка включає акварелі, сепії та рисунки, створені художником у перший період заслання (1847-1850 рр.) під час перебування в Орській кріпості, в Аральській експедиції та в Оренбурзі.
749847
  Шевченко Т.Г. Мистецька спадщина : у 4 т. / Тарас Шевченко ; [редкол.: акад. О.І. Білецький та ін. ; відп. ред. В.І. Касіян] ; [АН Укр. РСР], Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії, Держ. музей Т.Г. Шевченка. – Київ : Видавництво Академії наук Української РСР
Т. 4 : 1857-1861 / [ред.: Б.С. Бутник-Сіверський, Г.П. Паламарчук]. – 1963. – 174 c., [129] арк. репрод. – Розгорнутий тит. арк. - Назва на обкл. та корінці не зазнач.
749848
  Шевченко Т.Г. Мистецька спадщина : у 4 т. / Тарас Шевченко ; [редкол.: акад. О.І. Білецький та ін. ; відп. ред. В.І. Касіян] ; [АН Укр. РСР], Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії, Держ. музей Т.Г. Шевченка. – Київ : Видавництво Академії наук Української РСР
Т. 3 : 1851-1857 / [ред. Я.П. Затенацький]. – 1964. – 109, [3] c., [177] арк. репрод. – Розгорнутий тит. арк. - Назва на обкл. та корінці не зазнач.
749849
  Запаско Я.П. Мистецька спадщина Івана Федорова = Художественное наследие Ивана Федорова / Яким Запаско : Вища школа, 1974. – 321 с. : іл. – Указатели и тексты альбомной части на укр., рус., англ., франц. и нем. яз.
749850
  Зайцева В.І. Мистецька спадщина ілюстрування творів Івана Котляревського як стильовий орієнтир у сучасній українській книжковій графіці // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 192-199. – ISSN 2225-7586
749851
  Рзаєва Н.С. Мистецька спадщина класика українського кінематографа О. Довженка // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – C. 158-163
749852
  Білоус В.М. Мистецька спадщина Т. Шевченка в народознавчому просторі Казахстану // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2016. – № 2/3. – C. 37-46. – ISSN 1608-0599
749853
  Білоус В. Мистецька спадщина Т. Шевченка у вимірі казахстанського народознавства // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 343-351


  У статті з"ясовано, як оцінюють джерельну вартість мистецьких творів Т. Шевченка періоду заслання дослідники традиційної культури народів Арало-Прикаспію, у яких ділянках казахстанської етнології використовують інформативно-зображальний матеріал ...
749854
   Мистецька спадщина Т.Г.Шевченка. – К.
1. – 1959. – 176с.
749855
  Яцюк В. Мистецька спадщина Шевченка в робочому зошиті "Шевченківської енциклопедії" // Відкритий архів : щорічник матеріялів та досліджень з історії модерної української культури / Укр. науковий ін-т Гарвардського ун-ту ; Ін- критики. – Київ, 2004. – Т. 1. – С. 584-592. – ISBN 966-7679-57-8
749856
  Хархан І. Мистецька термінологія в текстах друкованих ЗМІ (на прикладі журналу "ART-Ukraine") // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 278-286


  У статті розглянуто особливості функціонування мистецької термінологічної лексики в текстах українських друкованих засобів масової інформації на прикладі журналу "ART-Ukraine". Описано засоби стилістичного використання термінолексем українськими ...
749857
  Бейдик О. Мистецька шевченкіана: національний, європейський та світовий вимір / О. Бейдик, О. Ільїна // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 126-131. – (Серія: Географічні науки ; № 11 (288)). – ISSN 1729-360Х
749858
  Стребкова І.В. Мистецьке життя Вижниччини другої половини XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Стребкова Ірина Веніамінівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
749859
  Антошко М.О. Мистецьке життя Вінниччини 60-х років XIX - першої половини XX століття в контексті художньої культури Поділля : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Антошко М.О. ; Нац. музична акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
749860
  Панфілова О.Г. Мистецьке життя Кременеччини 20-30-х років 20 століття : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Панфілова О.Г. ; М-во осіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
749861
  Сидоренко В. Мистецьке одкровення Харкова // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна спілка художників України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 10-15. – ISSN 0130-1799


  Про харківську літературно-мистецьку групу "Авангард"
749862
  Сидоренко В. Мистецьке одкровення Харкова // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2006. – Вип. 3. – С. 162-165. – ISBN 966-8917-08-1


  Український художник Єрмилов Василь Дмитрович (1894-1968).
749863
  Бернацька-Гловаля Мистецьке середовища Львова 20-30-х років XX століття та його вплив на камерно-вокальну творчість львівських композиторів (мульткультурний аспект) // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2016. – Вип. 38/39 : Музикознавчий універсум. – С. 241-254. – ISSN 2310-0583
749864
  Ільєнко І.М. Мистецьке середовище - художній простір: історичні взаємодії // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 305-311
749865
  Рожак-Литвиненко Мистецьке угрупування українських січових стрільців: художники, традиції, жанрові та стильові особливості творів : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Рожак-Литвиненко Ксенія Богданівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
749866
  Чміль Г. Мистецький авангард - зміна когнітивної установки в пошуках нових смислів // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2006. – Вип. 3. – С. 81-86. – ISBN 966-8917-08-1
749867
  Дьомін М. Мистецький ареопаг Андрія Чебикіна // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 68-71. – ISSN 0130-1799
749868
  Амеліна Л.О. Мистецький аспект зібрання Павла Потоцького. Твори в Національному художньому музеї України // Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ, 2018. – 2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – С. 184-189. – ISBN 978-966-136-493-5
749869
  Федорчук О. Мистецький гарт Морозової // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Інтертехнологія, 2008. – Кн. 3 : Українська культурологія. Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. Рецензії. – С. 301-331. – ISBN 978-966-96714-9-3
749870
  Русакова Л.І. Мистецький дар Тараса Шевченка та його вплив на сучасні підходи до формування техніки малювання у вищій художній школі // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 116-119. – ISSN 1810-2131
749871
  Мацибок-Стародуб Мистецький дискурс західноукраїнської жіночої прози міжвоєнного двадцятиліття (на матеріалі творів Дарії Віконської та Ірини Вільде) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 116-122


  У статті досліджуються особливості актуалізації мистецького дискурсу в західноукраїнській жіночій прозі міжвоєнного двадцятиліття. На матеріалі циклу ранніх повістей Ірини Вільде та малої прози Дарії Віконської розглянуто першоджерела, засади й ...
749872
  Пригодій С.М. Мистецький дискурс роману Едіт Вортон "Дім сміху" // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 232-243. – (Бібліотека Інституту філології)
749873
  Горенко О. Мистецький діалог, або чому С. Лем посварився з А. Тарковським? // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 47-53. – (Бібліотека Інституту філології)
749874
  Палійчук А.В. Мистецький доробок Володимира Івасюка у вимірах української музичної культури другої половини XX століття: історико-біографічний аспект : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Палійчук Анна Вікторівна ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
749875
  Федів О.В. Мистецький досвід крізь призму філософcьких пошуків Жиля Дельоза // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 129-131
749876
  Крупник Л. Мистецький нонконформізм середини 60х - середини 80-х років XX століття (на прикладі українського кіно) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 5-10
749877
   Мистецький Олімп = Artistic Olympus : міжнародна програма / [редкол.: М. Кулиняк та ін. ; авт.-упоряд. вид. Болгов В.В. ; над вид. працювали: А. Бобко, Д. Васильчук, А. Загоруйко та ін.]. – Київ : Укр. конфедерація журналістів ; Укр. видавн. консорціум. – ISBN 978-966-1641-02-9; 978-966-2315-12-7
[Вип. 3]. – 2010. – 751, [1] с. : фотогр., портр. – Номер вип. зазнач. наприкінці кн.
749878
  Цимбалюк О. Мистецький простір "Осінніх салонів" у Львові / О. Цимбалюк, О. Луковська // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 133-139. – ISSN 2520-6419


  У статті подається стислий аналіз особливостей творчих пропозицій учасників виставок «Осінній салон “Високий Замок”» у Львові, їх склад і кількість, визначено місце «Осінніх салонів» у сучасному художньому житті України.
749879
  Лоліна Н.А. Мистецький простір у сучасній міській культурі // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 185-194. – ISBN 978-966-929-203-2
749880
  Горинь В. Мистецький різець Івана: до 85-річчя Івана Крислача // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 10 (840), жовтень. – С. 151-152. – ISSN 0868-4790


  Іван Крислач (н. 1929) - український художник-графік. Працює в галузі графіки, монументального живопису. Основні твори: "Козацькі могили" (1973), триптих "Село моє рідне" (1975), "Стрілецькі могили" (1990), триптих "Довбуш" (1990), цикл "Одвічний змах" ...
749881
  Андрущенко Т. Мистецький світ Валерія Франчука // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2001. – Рік вид. 49, № 1. – С. 85-88
749882
   Мистецький український рух : Література, мистецтво, критика : Прометей
Ч.1. – 1946
749883
  Горблянський Ю. Мистецький факт і його рецепція // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 7 (837). – С. 124-128. – ISSN 0868-4790


  Стан сучасної літературної критики як рефлекс "перервного" діалогу поколінь
749884
  Мусієнко Наталія Мистецький фактор у типології європейських революцій в епоху ПОСТ (Case study : Україна) // Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – С. 148-154
749885
  Коновалова О.В. Мистецькі акції групи київських художників "Сквот на Олегівській" як зразок соціально орієнтованої некомерційної творчості // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 168-170
749886
  Малєєва Г. Мистецькі виставки наприкінці XIX - початку XX ст.: формування Києва як мистецького центру // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 133-137. – ISBN 966-8126-27-0


  До 100-річчя проведення у Київському міському музеї старожитностей та мистецтв "Посмертної виставки акварелей та малюнків М.О. Врубеля."
749887
  Глушко М. Мистецькі журнали в сучасній Україні: особливості контенту // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 29. – С. 47-57. – ISSN 0236-4832


  Розглянуто сучасний стан мистецької періодики України. На прикладі друкованих видань «ART UKRAINE»,«Артанія»,«Образотворче мистецтво»,«ШО» та інтернет-журналів «KORIDOR»,«ПРО STORY»,«AZH (АЖ)»,«Рlatfor. ma» проаналізовано особливості контенту ...
749888
  Мельник М. Мистецькі заходи бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, що об"єднують студентську молодь // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 3 (13). – С. 22-23. – ISSN 2518-7341
749889
  Білоус І.І. Мистецькі зустрічі. Листування Тараса Шевченка і Григорія Квітки-Основ"яненка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 34/36 (434/436). – С. 66-74
749890
  Приндюк О. Мистецькі історії та "Нова пісенна Шевченкіана" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 лютого (№ 27/28). – С. 14


  Гала-концерт переможців Всеукраїнського конкурсу "Нова пісенна Шевченкіана", організований Національною радіокомпанією України.
749891
  Александрович В. Мистецькі клопоти князя Олександра Заславського // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 169-214. – (Нова серія ; вип. 15)


  Олександр Янушович Заславський — волинський каштелян (1605-1613), житомирський староста (1609-1627), брацлавський воєвода (1613-1628), київський воєвода (1628-1629).
749892
  Гуляк А.Б. Мистецькі контамінації в автобіографічній дилогії Михайла Стельмаха / А.Б. Гуляк, Н.В. Науменко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 32-39


  У статті аналізується мистецька компонента автобіографічної дилогії Михайла Стельмаха "Гуси-лебеді летять…" і "Щедрий вечір". Показано, що в обох повістях не лише витворено образ оповідача як деміурга власного художнього світу, а й виведено постаті ...
749893
  Бестюк І.А. Мистецькі маркери "червоного терору" в повісті "Смерть" Бориса Антоненка-Давидовича // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 24-30. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
749894
  Сапак Н. Мистецькі об"єднання та їх роль у художньому житті півдня України кінця XIX - початку XX століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 254-262. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "У статті проаналізовано діяльність громадських об’єднань і творчих угрупувань. Наголошено на ролі меценатів, художників у роботі Одеського, Миколаївського і Херсонського товариств красних мистецтв. Визначено характерні особливості творчих пошуків ...
749895
   Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика. – Київ. – ISBN 966-7170-47-0
№ 7. – 2005
749896
   Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ. – ISBN 978-966-2374-12-4
№2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – 2009
749897
   Мистецькі обрії" 99 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика. – Київ. – ISBN 966-95095-4-8
№ 2. – 2000
749898
  Срібняк І. Мистецькі осередки полонених українців у таборі Раштатт (друга половина 1915 - 1916 рр.) / І. Срібняк, М. Срібняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 59-62. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про створення та діяльність українських мистецьких осередків (театру, хору, оркестру, різьбарської майстерні) у таборі Раштатт, які виконували у середовищі полонених вояків-українців важливу національно-культурну та організаційну ...
749899
  Загайкевич М. Мистецькі паралелі: велич і парадокси долі Олександра Кошиця та Василя Авраменка // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 3 (31) : Театр. Музика. Кіно. – С. 34-40. – ISSN 1728-6875


  Про укр. хорового диригента, композитора, етнографа і письменника-мемуариста Олександра Антоновича Кошиць і укр. балетмейстера, хореографа, актора, режисера, педагога Василя Кириловича Авраменка
749900
  Скуратовський В.Л. Мистецькі проблеми в німецькому романі ХХ ст. : На матеріалах критичного реалізму / В.Л. Скуратовський. – Київ : КДУ, 1972. – 196с.
749901
  Белічко Н.Ю. Мистецькі процеси в Києві кінця XIX століття // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 347-352
749902
  Кавунник О. Мистецькі рефлексії культуротворення Марії Заньковецької // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 16. – С. 145-150. – ISSN 2413-4767
749903
  Кашуба-Вольвач Мистецькі сторінки "Нової генерації" 1927-1930 : темат. покажчик з образотвор. мистецтва, побутотворчого мистецтва, архітектури, кіно- та фотомистецтва і театру / Олена Кашуба-Вольвач ; [авт. вступ. ст.: М. Мудрак] ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ : Фенікс, 2016. – 146, [2] с. : іл. – Покажчики: с. 35-146. - Вступ. ст. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-354-9
749904
  Мусій М. Мистецькі студії над антропним принципом // Критика. – Київ, 2011. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 48-49


  "Творчість Матвія Вайсберга мистецтвознавці вже традиційно пов"язують із мистецьким "ар"єргардом", що як форма позиціонування художника окреслився на межі 1980–1990-х. То був складний, але цікавий період формування нового українського мистецтва – ...
749905
  Перевальський В. Мистецькі сходи Миколи Стороженка / спілкувався Тарас Головко // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 14 вересня (№ 37). – С. 8-9. – ISSN 2519-4429
749906
  Типчук Вікторія Мирославівна Мистецькі традиції і новаторство у твочості Василя Турчиняка 1900-1939 років : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Типчук В.М.; Мін-во освіти і науки України. Львівська акад. мистецтв. – Львів, 2002. – 20л. – Бібліогр.: 9 назв
749907
  Сичова О.В. Мистецькі фестивалі в соціокультурному просторі малих і середніх міст сучасної України : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Сичова Олена Віталіївна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
749908
   Мистецькі шляхи Харківщини. – Харків : Бізнес в Україні, 1998. – 368с.
749909
  Заря С.В. Мистецько-видовищна телевізійна реклама в національно-культурному просторі України початку ХХІ ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Заря Світлана Валеріївна ; М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
749910
  Станіславська К.І. Мистецько-видовищні форми сучасної культури: типологія та специфіка функціонування : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Станіславська Катерина Ігорівна ; М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 68 назв
749911
  Голубнича А.І. Мистецько-педагогічна та громадська діяльність Михайла Бойчука : дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Голубнича А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 189 л. – Бібліогр.: л. 155-189
749912
  Голубнича А.І. Мистецько-педагогічна та громадська діяльність Михайла Бойчука : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Голубнича А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
749913
  Вадясова Н.В. Мистецько-педагогічна школа видатного діяча української культури Мирослава Вантуха / Наталія Вадясова [та ін.] ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2012. – 150, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 74-82. – ISBN 978-966-452-113-7
749914
  Еременко В.П. Мистика в православии / В.П. Еременко. – Киев, 1986. – 79с.
749915
  Гасымова А. Мистика жертвоприношения // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 4 (43) : зима. – С. 89-93. – ISSN 1681-7559
749916
  Кононов В.И. Мистика и оккультизм на службе идеологов "Неоконсервативной волны" / В.И. Кононов. – М., 1985. – 64с.
749917
  Туров И.В. Мистика и реалии мира сего в вероучениях хасидов: история исследования // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 159-172. – ISSN 1608-0599
749918
  Кетс Мистика лидерства. Развитие эмоционального интеллекта = The leadership mystique. A user"s manual for the human enterprise / Манфред Кетс де Врис ; [пер. с англ. М. Шалуновой]. – 2-е изд. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 312 с. – Библиогр.: с. 309-311. – ISBN 5-9614-0173-1
749919
  Белов А.В. Мистика на службе антикоммунизма / А.В. Белов, Д.А. Карпов. – М., 1978. – 63с.
749920
  Гордиенко Н.С. Мистика на службе современного православия / Н.С. Гордиенко. – М, 1981. – 63с.
749921
  Шахнович М.И. Мистика перед судом науки / М.И. Шахнович. – М, 1970. – 62с.
749922
  Куликова О. Мистика роковой даты // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 42. – С. 46-47. – ISSN 0234-1670


  9 листопада в історії Німеччини:1918р., 1925 р., 1938 р., 1989 р.
749923
  Соленов И.В. Мистико-религиозные состояния сознания в исихазме: влияние на их характеристики целей и техник религиозной практики / И.В. Соленов, О.В. Гордеева // Вестник Московского университета. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 74-92. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
749924
   Мистификация. – Л., 1990. – 414с.
749925
  Данильченко Р.Н. Мистификация личности в христианском экзистенциализме Габриэля Марселя : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Данильченко Р.Н.; МГУ. Филос. фак. – Москва, 1972. – 23л.
749926
  Логинов Д. Мистификация Серебряного века // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 1. – С. 46-57


  О русской поэтессе Елизавете Дмитриевой, Черубине де Габриак.
749927
  Фришмут Б. Мистификация Софи Зильбер. / Б. Фришмут. – М, 1980. – 271с.
749928
  Андерхилл Э. Мистицизм = Mysticism : Опыт исследования природы и законов развития духовного сознания человека / Эвелин Андерхилл; [ пер. с англ. под ред. В.Г. Трилиса, М. Неволина]. – Киев : София, 2000. – 495с. – ISBN 5-220-00197-3
749929
  Светлов П.Я. Мистицизм конца XIX в его отношении к христианской религии и философии / [соч.] М. Б. проф., свящ. П.Я. Светлова. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. И.Л. Тузова, 1897. – 166, X с. – Отд. оттиск из журн.: Православный собеседник. 1896
749930
  Гуревич П.С. Мистицизм против человека / П.С. Гуревич. – М., 1987. – 61с.
749931
  Климков О.С. Мистическая традиция восточного христианства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 70-71. – (Філософія. Політологія ; Вип. 32)
749932
   Мистические рассказы : Сборник. – Харьков : Фолио, 2005. – 317с. – (Мастера. Латиноамериканская литература). – ISBN 966-03-2905-9


  В сборник вошли рассказы лауреатов Нобелевской премии Гарсиа Маркеса Г. и Астуриаса М.А., Борхеса Х.Л., Кортасара Х.
749933
  Волошин В.В. Мистический опыт : определение, эпистемология // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С.61-70. – ISSN 1728-3671
749934
  Телиженко Л.В. Мистический опыт как свойство человека: особенности и перспективы рационального осмысления // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 78-94
749935
  Ачкасов Артем Мистическими тропами Дракулы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 10 (210), октябрь. – С. 112-113 : фото. – ISSN 1029-5828
749936
   Мистическое богословие. – К., 1991. – 390с.
749937
  Исаева М.В. Мистическое пространство картин Х. Р. Гигера // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 12. – С. 59-62. – ISSN 2073-9702


  Делается анализ изображения трансцендентного в живописи Гигера ( Гиггер - швейцарский художник, представитель фантастического реализма, наиболее известный своей дизайнерской работой для фильма "Чужой"). Также сделано сравнение метафор живописных ...
749938
  Мандель Б.Р. Мистическое сердце ислама, или Неравнодушный взгляд философа-культуролога на суфизм // Вопросы культурологии : Научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2006. – № 9. – С. 31-36. – ISSN 2073-9702
749939
  Медведев И.П. Мистра / И.П. Медведев. – Ленинград, 1973. – 163 с.
749940
  Медведев И.П. Мистра. (Поздневизантийский феодальный город) : Автореф... канд. ист.наук: / Медведев И.П.; АН СССР. Ленингр. отд-ние Ин-та истории. – Л., 1967. – 14л.
749941
  Костиков В.В. Мистраль: Заговор "Черных сестер". Оглашению не подлежит / В.В. Костиков. – М., 1988. – 264с.
749942
  Мусієнко П. Мистці Запорозької Січі // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1975. – Рік 12, ч. 3 (33), липень-вересень. – С. 9-10
749943
  Дорофеев П.И. Мисцентовая флора Мамонтовой горы на Алдане / П.И. Дорофеев. – Ленинград : Наука, 1969. – 126с.
749944
   Мисько Емануїл: Альбом репродукцій. – К., 1978. – 41с.
749945
  Богданов Б. Мит и литература / Б. Богданов. – София : Наука и изкуство, 1985. – 268 с.
749946
  Романовский П.А. Мительшпиль / П.А. Романовский. – Ленинград : Шахматный листок, 1929. – 222 с.
749947
  Павлюк Ігор Зиновійович Митець - влада - преса: історико-типологічний аналіз : Дис... канд. філолог.наук: / Павлюк Ігор Зиновійович; Львівський держ. ун-т ім. Ів.Франка. – Львів, 1996. – 144л. – Бібліогр.:л.124-144
749948
  Павлюк І.З. Митець - влада - преса: історико-типологічний аналіз. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.08 / Павлюк І.З.; МО України. КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. – К., 1996. – 22л.
749949
  Лановик М. Митець в умовах тоталітарної системи (інкрустації на матеріалі творів Ігоря Калинця) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 122-129. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
749950
  Жарик А. Митець епохи українського відродження // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2014. – Вип. 32 : Музикознавчі студії. – С. 257-265. – ISSN 2310-0583


  У статті розглядається маловідома постать української культури 19 століття - Петро Петрович Сокальський.
749951
  Приходько К. Митець і антиномія "свобода-неволя" у поезії М. Драй-Хмари // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 86-102. – ISBN 978-966-306-020-4
749952
  Франклін Б. Митець і педагог // Український календар. 1974. – Варшава, 1974
749953
  Гуцул І.А. Митець і педагог Володимир Гагенмейстер у контексті культурно-мистецького середовища Кам"янця-Подільського (1916-1923 рр.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 163-165
749954
  Козій О. Митець і час у творчості Івана Чендея // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 11/12 (781/782). – С. 134-136. – ISSN 0868-4790
749955
  Семенюк Г.Ф. Митець світового масштабу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 3-4
749956
  Білик Г. Митець у вимірі "Двох свобод": незалежності і залежності : Полтавське письменство в особі Олени Гаран // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 1 (24). – С. 172-180. – ISSN 2075-1222
749957
  Семененко Л.М. Митець як концептуальний герой драматургії Лесі Українки // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 170-172. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
749958
  Подранецька Н. Митець, який осягнув глибини людської душі й обшири Всесвіту : узагальнюючий урок за творчістю Тараса Шевченка. 9 клас
749959
  Слоньовська О. Митець, якому випали й дороги, й манівці: метафізичні мандри душі Тодося Осьмачки
749960
  Холод М.М. Митилена при Александре Великом: путь к демократии под монархической эгидой // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 36-45. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
749961
   Митилиды Черного моря. – Киев, 1990. – 205с.
749962
  Бунин И.А. Митина любовь. Темные аллеи / Иван Бунин ; [послесловие и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2011. – 317 с. : илл. – На обл. назв. : Темные аллеи. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы). – ISBN 978-966-03-5324-4
749963
  Бунин И.А. Митина любовь. Темные аллеи / Иван Бунин ; [послеслов. и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 311, [4] с., [1] л. портр. : ил. – Примеч.: с. 307-310. - Назв. на обл. отлич. от назв. на тит. л. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6047-1
749964
   Митина любовь: Повести. – Красноярск, 1984. – 484с.
749965
   Митинг во тьме. Рассказы америк. писателей.. – М., 1959. – 79с.
749966
   Митинги, собрания, лекции в 1917-1918 гг.. – Птгр., 1920. – 113с.
749967
  Бабаевский С.П. Митино счастье / С.П. Бабаевский. – М, 1969. – 208с.
749968
   Миті життя гумориста і сатирика Анатолія Гарматюка : спогади Анатолія Панасовича Гарматюка про дитинство, витяги зі сторінок його щоденника, спогади друзів, колег та знайомих про нього / [ упоряд. Гарматюк Н.М. ]. – Вінниця : О. Власюк, 2008. – 448 с., [ 32 ] с. іл. – ISBN 978-966-2932-57-7
749969
  Таривердієв М.Л. Миті. / М.Л. Таривердієв. – К., 1973. – 7с.
749970
  Кочнев М. Миткалевая метель : сказы / М. Кочнев. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1985. – 272 с.
749971
  Білецька Л.М. Митна вартість - terra incognita в українському законодавстві // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 3 (115). – С. 35-38.
749972
  Войцещук А.Д. Митна вартість як інструмент захисту економічної безпеки держави : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 95-96 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
749973
   Митна газета. – Київ, 2000
749974
   Митна газета. – Київ
№ 1. – 2001
749975
   Митна газета. – Київ
№ 2. – 2001
749976
   Митна газета. – Київ
№ 3. – 2001
749977
  Додін Є.В. Митна злочинність: поняття та структура // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 3 (69). – С. 17-29
749978
  Смирнов І. Митна логістика в суспільно-географічному вимірі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 15-16. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Розкрито зміст та геопросторовий вимір митної логістики як складової митної справи в Україні, а також особливості логістичної функції в управлінні митною діяльністю на різних регіональних рівнях. There are shown contents and geospatial aspect of ...
749979
  Смирнов І.Г. Митна логістика як чинник економічної безпеки України в кризових умовах // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 1. – С. 21-35
749980
  Смирнов І.Г. Митна логістика: картографічний аспект // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 168-187


  Викладено концептуальні основи новітнього науково-практичного напрямку - митної логістики, що характеризується компонентною, регіональною та функціональною структурою. Розкрито логістичні особливості компонентної (митні режими), регіональної ...
749981
  Приймаченко Д.В. Митна політика держави та її реалізація митними органами : Монографія / Д.В. Приймаченко; Державна митна служба України; Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2006. – 332с. – ISBN 966-328-020-4
749982
  Бліхар Марія Миронівна Митна політика країн ЦСЄ у контексті інтеграції до СОТ: реалії та перспективи для України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 3-8. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано особливості розвитку та зміни митної політики країн Центрально-Східної Європи в контексті їх входження у СОТ. Досвід країн Центрально-Східної Європи, що вже набули членства в СОТ, допоможе Україні уникнути подібних помилок, ...
749983
  Бліхар М.М. Митна політика країн ЦСЄ у контексті інтеграції до СОТ: реалії та перспективи для України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 3-8. – ISSN 1993-6788
749984
  Гуцул І. Митна політика та ії вплив на зовнішньоекономічну діяльність // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 67-74. – ISSN 1818-5754
749985
  Пашко П.В. Митна політика та митна безпека України / П.В. Пашко, П.Я. Пісной // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 74-85
749986
  Ківалов С.В. Митна політика України : Підручник для юридичних спеціальностей вищ. навч. закл. / С.В. Ківалов, Б.А. Кормич; Мін-во освіти і науки України. – Одеса : Юридична література, 2002. – 256с. – ISBN 966-7694-43-7


  У підручнику розглянуто поняття митної політики; функції держави по регулюванню зовнішньо-економічних відносин, правове регулювання принципів, функцій та форм митної політики, систему митних органів України тощо.
749987
  Недобєга О.О. Митна політика України в умовах інтеграції: сутність і функції // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – № 2 (10). – С. 52-56. – ISSN 2221-8440
749988
  Софіщенко І.Я. Митна політика України в умовах розвитку відносин з Європейським Союзом / І.Я. Софіщенко, М.О. Руба // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – C. 165-171. – (Серія : Економічні науки ; вип. 1 (75)). – ISSN 1728-4236
749989
  Степаненко В. Митна політика царського уряду у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Півдня України) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007. – № 2 (2), жовтень - грудень. – С. 45-62. – ISSN 1998-4634
749990
  Дубнюк Е.М. Митна політика як чинник впливу на розвиток олійно-жирової галузі харчової промисловості України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 266-271.


  Стаття присвячена актуальним практичним питанням розвитку олійно-жирової галузі харчової промисловості України. Проаналізовано період формування ринку соняшнику у 1997-2004 роках під впливом різних ставок експортного мита. З"ясовується регулятивний ...
749991
  Войтов С.Г. Митна складова асоціації між Україною та ЄС // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [29-30]
749992
  Пашко Павло Володимирович Митна складова в системі економічної безпеки держави // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 7-12. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Представлені результати досліджень щодо ролі та місця митної безпеки у системі національної безпеки держави. Визначено зміст поняття "митна безпека".
749993
  Мартинюк В. Митна складова економічної безпеки держави: наукове обгрунтування та оцінка сучасного стану // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 118-113. – ISSN 1818-2682
749994
  Ченцов О.В. Митна служба в системі державного управління в зарубіжних країнах: компаративний аналіз // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 333-339. – (Право. Економіка. Управління)
749995
  Липовська Н. Митна служба в системі державної служби України // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпр. регіон. ін-т держ. управління.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 1. – С. 208-217
749996
  Государський А.В. Митна служба як головний фактор захисту економічної незалежності України // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 3. – С.27-31
749997
  Макогон Ю.В. Митна справа / Ю.В. Макогон, А.Б. Яценко; МОНУ; Донецький нац. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 224с. – ISBN 966-364-061-8
749998
   Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 3. – 2006
749999
   Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 5. – 2006
750000
   Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 1. – 2007
<< На початок(–10)741742743744745746747748749750(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,