Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)741742743744745746747748749750(+10)В кінець >>
745001
   "Крошка" и "Лилипуты". Киевская миниатюрная книга (до 1917 г.) : каталог выставки миниатюрных книг, сост. на 1-й библиофильской конференции " Миниатюрные книги: прошлое, настоящее и будущее" 26-27 сентября 1992 г. / О-во книголюбов Украины ; Клуб миниатюрной книги "Славутич". – Киев : Товариство книголюбів України, 1992. – 86 с. : ил. – Мініатюрне видання
745002
  Касымжанов А.Х. "Круги" в познании: Ленинское учение о единстве исторического и логического / А.Х. Касымжанов. – Алма-Ата, 1977. – 177с.
745003
   "Круглий стіл" "До 90-ї річниці проголошення III Універсалу Української Центральної Ради // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 283-294. – ISSN 1993-0909
745004
   "Круглий стіл" "Захист прав людини у контексті можливостей індивідуального доступу до конституційної юстиції" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 344
745005
  Войцехівська І. "Круглий стіл" в Інституті історії України НАН УКраїни // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2009. – Т. 10. – С. 237-238


  26 травня 2009 р. в Інституті історії України НАН України відбувся "Круглий стіл" з нагоди 100-річного ювілею відомого українського історика, джерелознавця, палеографа Вадима Архиповича Дядиченка (30.05.1909 - 24.08.1973).
745006
  Полешко А. "Круглий стіл" з питання захисту прав людини // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 126-127. – ISSN 0132-1331
745007
  Полешко А. "Круглий стіл" з питання процесуально-правового регулювання відносин при вирішенні податкових спорів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 151-152. – ISSN 0132-1331
745008
   "Круглий стіл" КУП НАН України на тему: "Актуальні історико-правові проблеми державно-правового розвитку України" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 344-345


  Круглий стіл у КУП НАН України.
745009
   "Круглий стіл" на тему: "Роль та можливості неурядових організацій у розбудові громадянського суспільства та захисті прав людини на прикладі Сполучених Штатів Америки" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 347
745010
   "Круглий стіл" у КУП НАН України на тему: "Проблеми гармонізації прав людини і прав інтелектуальної власності" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 345-346


  Круглий стіл у КУП НАН України.
745011
  Гончаров В. "Круглі столи" з антропології права у Львові (2005–2014) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 4 (79). – С. 192-195. – ISSN 1993-0909
745012
  Гончаров О. "Круглі столи" з проблем києвознавства // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (78). – С. 160-162


  Особливостю цих заходів є те, що вони збирають разом представників різних установ та організацій для обговорення широкого кола питань, пов"язаних із вивченням та викладанням києвознавства в закладах освіти, наукових установах, бібліотеках, архівах і ...
745013
  Ларин Е.А. "Круглый стол" в Москве с участием президента Венесуэлы Уго Чавеса // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 2. – С. 71-80. – ISSN 0130-3864
745014
  Карпенко Л.А. "Круглый стол", посвященный памяти А.В. Петровского // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 168-172. – ISSN 0042-8841
745015
  Оганесян А. "Кругом измена, и трусость, и обман!" // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 7. – С. 34-41. – ISSN 0130-9625
745016
  Крупач М. "Кругом спостерігаю гру..." // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – № 1. – С.12-13


  Євген Маланюк - театрознавець та історик театру
745017
  Капустин Д. "Кругосветка" Антона Чехова // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 7 (1023). – С. 151-162. – ISSN 0130-7673


  Поездка Антона Чехова на Сахалин, по Азии
745018
  Метелкин Николай "Крузенштерн" отмечает юбилей : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 6
745019
  Гарба В. "Крулевство Миньковецьке" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 224/225, вересень/жовтень : вересень/жовтень. – С. 3-7
745020
  Ханох Левін "Крум" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7/8 (1123/1124). – С. 8-37. – ISSN 0320-8370


  П"єса про два похорони і два весілля, Ізраїль.
745021
  Серебрянникова Т.О. "Крупнейший специалист в области классификации". Памяти Б.П. Гущина (1874-1936) // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 91-99. – ISSN 0130-9765
745022
  Ярема К. "Крута непройдена дорога" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 травня (№ 20). – С. 13


  Пам"яті українського поета-шістдесятника Ярослава Павуляка.
745023
  Кучухідзе А. "Крутий поворот" зовнішньої політики Віктора Януковича: основні результати // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 63-64
745024
  Казмурчук І. "Крутий" спеціаліст / І. Казмурчук, Н. Кулик // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 16-18
745025
  Руднева О.С. "Крушение кумиров" : Семен Франк о причинах кризиса культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 5. – С. 49-54. – ISSN 2073-9702
745026
  Юренева Т.И. "Крылатая защита" / Т.И. Юренева. – М, 1955. – 32с.
745027
  Ковальчук С. [Круглий стіл "ІТ-індустрія і Університет: формула успіху"] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 2 липня (№ 119). – С. 7


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл "ІТ-індустрія і Університет: формула успіху". Учасники круглого столу обговорили можливі шляхи модернізації освітніх процесів, а також практичні форми співпраці ІТ-бізнесу та ІТ-освіти. Результатом ...
745028
  Новикова М.О. Кросс-культурніе и переводчские исследования: перспективі кооперации // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
745029
  Каримли Эльмир Байрам оглы Кросс-культурное поведение в транснациональных компаниях в условиях интенсивной глобализации рынка : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 121-123 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
745030
  Гуцриева С.Д. Кросс-культурные особенности агрессивного поведения / С.Д. Гуцриева, Ван Шо // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 215-222. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
745031
  Вербицкий Андрей Александрович Кросс-культурный контекст образования и становление новой педагогической парадигмы // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 8. – С. 28-31. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х


  С 11 по 13 июня 2008 года в столице Канады Оттаве прошла Международная конференция "Образование как диалоговая модель общественного развития", организованная Мировым Общественным Форумом "Диалог цивилизаций" и Карлтонским университетом при поддержке ...
745032
  Абесдзе Т.Ш. Кросс-релаксация и спектральная диффузия при низких температурах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Абесдзе Т.Ш.; Тбил.гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 14л. – Бібліогр.:с.14
745033
  Давыденко Ю.Е. Кросскультурная коммуникация как средство формирования языковой картины мира // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 306-311. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X


  Анализуются особенности формирования языковых картин мира у представителей различных наций.
745034
  Ставропольский Ю.В. Кросскультурные различия в структуре личностной идентичности ( американо-российское исследование ) // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 2. – С.98-106. – ISSN 0042-8841
745035
  Татарко А.Н. Кросскультурный анализ социального капитала и экономических представлений у русских и китайцев / А.Н. Татарко, Ц. Лю // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 3. – С.50-63. – ISSN 0869-0499
745036
  Брэдфорд Э. Кроссплатформенные приложения для LINUX и Windows = Linux and Windows interoperability guide / Эд Брэдфорд, Лу Може. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 672 c. – (Для профессионалов). – ISBN 5-94723-374-6


  Рекомендации по созданию гетерогенных сетей, содержащих компьютеры под управлением Windows и LINUX.
745037
  Тимуш Т.Н. Кроссфит как средство развития выносливости в футболе на этапе углублённой специализации / Т.Н. Тимуш, А.А. Селиверстов // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 149-154 : табл. – Библиогр.: 5 назв.
745038
  Марьяновский В.А. и Ширямов М.А. Кроссы дружбы и мира / В.А. и Ширямов М.А. Марьяновский. – М., 1966. – 94с.
745039
  Воронин Б.С. Кроссы и марш-броски / Б.С. Воронин. – Москва, 1975. – 77с.
745040
  Медведева Е. Крот // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2007. – № 6. – С. 96-108. – ISSN 1728-8568
745041
  Шрейнер Я.Ф. Крот (Talpa europea) и важнейшие способы борьбы с ним : с 10 рис. / [соч.] Я.Ф. Шрейнера ; Министерство Земледелия и Гос. имуществ. Департамент земледелия. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1902. – 26 с. : ил.
745042
  Катков Н.И. Крот в каракуле. / Н.И. Катков. – Пенза, 1960. – 122с.
745043
  Рейхардт А.Н. Крот и борьба с ним. / Пототдел борьбы с вредителями приКомитете по сельскому хозяйству ; А. Рейхардт, пом. зав. П. // Компакт- 252311 / Рейхардт А.Н.
745044
  Ционский Г.С. Крот и его промысел / Г.С. Ционский. – Минск, 1979. – 62с.
745045
  Андерсен Л.Э. Крот и колотушка: Исламское государство и Аль-Каида в "Тридцатилетней войне" на Ближнем Востоке // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2017. – T. 16, № 1, Зима. – C. 7-28. – ISSN 1812-1101
745046
  Шрейнер Я.Ф. Крот обыкновенный (Talpa europea europea L.) по новейшим исследованиям и важнейшие способы борьбы с ним : с 11-ю рис. / [соч.] Я.Ф. Шрейнера ; Министерство Земледелия. Департамент земледелия. – 2-е изд., испр. и знач. доп. – Петроград : Тип. М. Меркушева, 1916. – 45, [2] с. : ил.
745047
   Кротевич Євген Володимирович (1901-1979) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 239. – ISBN 978-966-439-754-1
745048
  Достоевский Ф.М. Кроткая / Ф.М. Достоевский. – Москва-Л, 1928. – 61с.
745049
  Достоевский Ф.М. Кроткая / Ф.М. Достоевский. – М, 1960. – 224с.
745050
  Достоевский Ф.М. Кроткая / Ф.М. Достоевский. – М, 1973. – 87с.
745051
  Фаулз Дж. Кротовые норы : [роман] / Джон Фаулз ; [пер. с англ. И. Бессмертной, И. Тогоевой]. – Москва : Махаон, 2002. – 632, [3] с. – Пер. изд.: Fowles John. Wormholes. Jonatan Cape, 1998. – (Современная классика = Contemporary classics). – ISBN 5-18-000421-7


  Аннот.: Самый полный сборник эссе. Автор пишет о себе, о других, о других в себе, в своем мироощущении. Что стоит за "Волхвом"? Откуда взялся "Червь"? Фаулз сам отвечает на эти вопросы, признаваясь в тех или иных литературных пристрастиях
745052
  Нексе М.А. Кротовьи кочки / М.А. Нексе. – М, 1927. – 255с.
745053
  Копинець А.М. Кротон. / А.М. Копинець. – Ужгород, 1972. – 159с.
745054
  Лившиц Б.К. Кротонский полдень / Б.К. Лившиц. – Москва, 1928. – 138с.
745055
   Кротяча доля / літературне опрацювання Василя Туркевича // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 279. – ISSN 0869-3587
745056
  Мамин Н.И. Крохальский серпантин. Полевой "Цейс" / Н.И. Мамин. – Красноярск, 1966. – 242с.
745057
  Мамин Н.И. Крохальский серпантин. Полевой "Цейс". Законы совместного плавания / Н.И. Мамин. – Красноярск, 1973. – 544с.
745058
  Ядав Р. Крохотные тадж-махалы / Р. Ядав. – Москва, 1964. – 111с.
745059
   Кроче (Croce) Бенедетто // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 778-779. – ISBN 966-316-069-1
745060
  Диккенс Ч. Крошка Доррит / Ч. Диккенс. – Ленинград
Кн. 2. – 1951. – 444 с.
745061
  Диккенс Ч. Крошка Доррит : Роман в двух книгах / Ч. Диккенс. – Минск
Кн. 1 : Бедность. – 1955. – 462с.
745062
  Диккенс Ч. Крошка Доррит / Ч. Диккенс. – Минск
Кн. 2. – 1955. – 443 с.
745063
  Диккенс Ч. Крошка Доррит / Ч. Диккенс. – Москва, 1986. – 733с.
745064
  Муур Л. Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду / Л. Муур. – М., 1991. – 14с.
745065
  Зверева Валерия Крошка коллембола. Хроники старого бревна // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Апрель. – С. 62-68 : фото
745066
  Линдгрен А. Крошка Нильс. Карлсон / А. Линдгрен. – Ленинград, 1989. – 26 с.
745067
  Ильченко С. Крошка Цахес по прозванию Цукерберг. Какие угрозы миру несет новый алгоритм "Фейсбук". "На пути в Европу" полезно перечитывать старую европейскую классику // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 5 февраля (№ 6). – С. 22-23


  "Пророк Новой Эпохи, любимец домохозяек всего мира, мультимиллиардер и филантроп, живая реклама безграничных возможностей, которые дает Америка каждому трудолюбивому муравью, словом, публичное лицо Facebook и владелец 24% его акций Марк Цукерберг ...
745068
  Гофман А Э.Т. Крошка Цахес, по прозванию Циннобер / А Э.Т. Гофман. – Москва, 1956. – 127с.
745069
  Гофман А Э.Т. Крошка Цахес, по прозванию Циннобер / А Э.Т. Гофман. – Воронеж, 1987. – 284с.
745070
  Гофман А Э.Т. Крошка Цахес, по прозванию Циннобер / А Э.Т. Гофман. – Л., 1990. – 180с.
745071
  Украинцев В.В. КРСС - организатор революционного преобразования высшей школы / В.В. Украинцев. – Москва, 1963. – 299с.
745072
  Ристовски Б. Крсте П. Мисириков (1874-1926) : Прилог кон проучуваньето на развитокот на македонската национална мисла / Б. Ристовски. – Скопjе : Култура, 1966. – 863 с.
745073
  Франюк В. Круг / В. Франюк. – Москва, 1969
745074
  Анар Круг : [пер. с азерб.] / Анар ; ил. Т. Кормушина. – Москва : Известия, 1973. – 317 с. : ил. – (Библиотека "Дружбы народов")
745075
  Грузин В.Л. Круг : рассказы, повесть / В.Л. Грузин. – Киев : Радянський письменник, 1976. – 212с.
745076
  Мурзалиев К. Круг : стихи / Кадыр Мурзалиев ;. – Алма-Ата : Жалын, 1979. – 151 с.
745077
  Ялкайн Яныш Круг : роман / Яныш Ялкайн ; пер. с марийск. В.Муравйова. – Йошкар-Ола : Марийск. кн. изд-во, 1980. – 240 с.
745078
  Бурсов И.Т. Круг / И.Т. Бурсов. – М., 1986. – 126с.
745079
   Круг. – М, 1987. – 310с.
745080
  Джохадзе М.Ш. Круг : повести / М.Ш. Джохадзе. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 191 с.
745081
  Симонова Л.С. Круг / Л.С. Симонова. – Москва, 1990. – 173с.
745082
  Набоков В.В. Круг : Поэтические произведения. Рассказы / В.В. Набоков. – Ленинград : Художественная литература, 1990. – 542с.
745083
  Абубакирова Р.А. Круг : повести и рассказы / Раиса Абубакирова. – Москва : Современник, 1990. – 252, [2] с. – ISBN 5-270-00712-6
745084
  Кузнецов Ф.Ф. Круг Д.И. Писарева / Ф.Ф. Кузнецов. – М., 1990. – 926с.
745085
  Киреев М.М. Круг дружбы : Избранные переводы / М.М. Киреев. – Нальчик, 1963. – 454 с.
745086
  Елисеев Е.С. Круг друзей / Е.С. Елисеев. – Москва, 1987. – 223с.
745087
  Кац З.М. Круг друзей. / З.М. Кац. – Харьков, 1981. – 201с.
745088
  Айдаш Ю.Г. Круг жизни : стихи / Юрий Айдаш ; пер. с чуваш. В. Казанцева. – Москва : Современник, 1977. – 77 с. – (Новинки "Современника")
745089
  Пришвина В.Д. Круг жизни : Очерки о М.М. Пришвине / В.Д. Пришвина. – Москва : Художественная литература, 1981. – 239 с.
745090
  Романовский С.Т. Круг жизни / С.Т. Романовский. – М., 1983. – 285с.
745091
  Макеев В.Ф. Круг жизни / В.Ф. Макеев. – М, 1987. – 188с.
745092
  Челноков А.И. Круг за кругом / А.И. Челноков. – М, 1983. – 109с.
745093
  Лукьянова Е.А. Круг замкнулся // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 130-138. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Путь российского государства от авторитаризма к демократии и обратно оказался недолгим - всего-то 20 лет. Автор пытается провести параллели в политическом развитии страны между периодом до 90-х гг.и современным и приходит к неутешительным выводам о ...
745094
   Круг зари. – Уральск, 1977. – 119с.
745095
  Семернин В.Н. Круг Земли : Стихи / В.Н. Семернин. – Москва : Советский писатель, 1981. – 151с.
745096
  Михайлов Н.Н. Круг земной / Н.Н. Михайлов. – Москва, 1976. – 463с.
745097
  Михайлов Н.Н. Круг земной / Н.Н. Михайлов. – Москва, 1980. – 512с.
745098
   Круг земной. – М, 1985. – 232с.
745099
  Лисовой Н.Н. Круг земной / Н.Н. Лисовой. – М., 1989. – 149с.
745100
  Снорри С. Круг Земной / С. Снорри. – Москва : Наука, 1980. – 687 с.
745101
  Жданова Л.В. Круг земных превращений / Л.В. Жданова. – Рига, 1977. – 80с.
745102
  Белоусов В.Н. Круг знакомых : [о выдающихся современниках] / В.Н. Белоусов. – Москва : Политиздат, 1991. – 190, [2] с. – ISBN 5-250-00938-7
745103
  Рассадин С.Б. Круг зрения. / С.Б. Рассадин. – М., 1982. – 223с.
745104
  Иорданский В.Б. Круг и квадрат // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С.80-89. – ISSN 0042-8744
745105
  Бляшке В. Круг и шар / В. Бляшке ; пер. с нем.: В.А. Залгаллер и С.И. Залгаллер ; под ред. В.А. Залгаллера и И.М. Яглома. – Москва : Наука, 1967. – 232 с. : черт. – Библиогр.: с. 226-227
745106
  Окакура Какудзо (Тэнсин ) Круг идеалов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С.153-157. – ISSN 0042-8744
745107
  Балайшис В. Круг имен существительных, употребляющихся как предикатив . : Автореф... канд филол.наук: / Балайшис В.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1967. – 19л.
745108
  Стуриков Н.А. Круг интересов жителей одного села. / Н.А. Стуриков. – М., 1963. – 71с.
745109
  Сафиев Н. Круг кита / Н. Сафиев. – М., 1984. – 287с.
745110
  Карп"юк А. Круг містечка Берестечка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 23 червня (№ 24/25). – С. 8


  Виповнюється 365 років від часу битви під Берестечком.
745111
  Товстоногов Г.А. Круг мыслей / Г.А. Товстоногов. – Ленинград, 1972. – 287 с.
745112
  Рабинович Я.Б. Круг Н. Г. Чернышевского и разночинцы Урала в период первой революционной ситуации в России / Я.Б. Рабинович. – Пермь, 1983. – 84с.
745113
  Чикин В.В. Круг на великом круге : (Конспекты и размышления) / В. Чикин. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 320 с. – (Молодогвардейская Лениниана)
745114
  Белов В.А. Круг наследников по закону // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.57-71. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385
745115
  Блинков О.Е. Круг наследников по закону в странах СНГ и Балтии (сравнительно-правовой анализ) // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 5. – С. 46-51. – ISSN 1812-3910
745116
  Григорьева Л.Н. Круг общения / Л.Н. Григорьева. – М, 1988. – 79с.
745117
  Качуровський І.В. Круг понадземний : світова поезія від 6 по 20 століття: переклади / Ігор Качуровський. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 528с. – ISBN 978-966-518-421-8
745118
  Жуков Д.А. Круг размыкаемый / Д.А. Жуков. – Москва : Современник, 1979. – 624 с.
745119
  Рябушкина Т.М. Круг рефлексии: в поисках выхода // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 4. – С. 128-142. – ISSN 0235-1188
745120
  Буланчик Е.Н. Круг с барьерами. / Е.Н. Буланчик. – М., 1975. – 72с.
745121
  Силаев Б.Д. Круг света / Б.Д. Силаев. – Х., 1976. – 144с.
745122
   Круг хозяйственных сведений. – Санкт-Петербург : Тип. И. Глазунова
Т, 1 : январь, февраль, март, апрель. – 1805. – 106, 3, 84, [4], 96, [5], 89, [9] c. – Видання старою орфографією
745123
   Круг хозяйственных сведений. – Санкт-Петербург
Т. 2 : май, июнь, июль, август. – 1805. – 88, 88, 89, 95, [5] c. – Видання старою орфографією
745124
  Кузьмин Н.В. Круг царя Соломона : рисунки автора / Н.В. Кузьмин. – Москва : Советский художник, 1964. – 192 с.
745125
  Кузьмин Н.В. Круг царя Соломона : Страницы былого. Рисунки автора / Н.В. Кузьмин. – Москва : Советский художник, 1966. – 208 с.
745126
  Кузьмин Н.В. Круг царя Соломона : страницы былого. Рисунки автора / Н.В. Кузьмин. – Москва : Детская литература, 1970. – 216 с.
745127
  Кузьмин Н.В. Круг царя Соломона / Н.В. Кузьмин. – Москва : Книга, 1990. – 384 с.
745128
  Толстой Л.Н. Круг чтения : Избранные собрания и расположенные на каждый день Львом Толстым Мысли многих писателей об истине, жизни и поведении [и недел. чтения] : Т. 1-4. – 2-е изд., испр. и доп. Л.Н. Толстым. – Москва : Изд. "Посредника" ; Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*
Т. 2, [вып. 2] : октябрь-декабрь. – 295-614 с.
745129
  Толстой Л.Н. Круг чтения : Избранные собрания и расположенные на каждый день Львом Толстым Мысли многих писателей об истине, жизни и поведении [и недел. чтения] : Т. 1-4. – 2-е изд., испр. и доп. Л.Н. Толстым. – Москва : Изд. "Посредника" ; Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*
Т. 2, вып. 2 : август-сентябрь. – 161-293 с. – Без тит. л.
745130
  Толстой Л.Н. Круг чтения : Избранные собрания и расположенные на каждый день гр. Львом Толстым Мысли многих писателей об истине, жизни и поведении [и недел. чтения] : Т. 1-4. – Санкт-Петербург : Ясноая Поляна ; Тип. Грфический ин-т бр. Лукшевиц
Кн. 1. – 1910. – 160 с. – Бесплатное приложение к журналу "Ясная Поляна" 1910-1911


  Бедные люди / Виктор Гюго. Изложила В. Микулич. Кающийся грешник / Л. Толстой. Совершенствование: [Отрывки. I]. Ламенэ. [II и III без подписи]. Закон / Л. Толстой. Разум: [Отрывки]. I. Шопенгауер. II. Федор Страхов. Будда / [Л.Н. Толстой]. ...
745131
  Толстой Л.Н. Круг чтения : Избранные собрания и расположенные на каждый день гр. Львом Толстым Мысли многих писателей об истине, жизни и поведении [и недел. чтения] : Т. 1-4 / ред. изд. В.А. Максимов. – Санкт-Петербург : Ясноая Поляна ; Тип. Грфический ин-т бр. Лукшевиц
Кн. 2. – 1910. – 161-320 с. – Бесплатное приложение к журналу "Ясная Поляна" 1910-1911


  Недельные чтения: Бедные люди / Виктор Гюго. Изложила В. Микулич. Кающийся грешник / Л. Толстой. Совершенствование: [Отрывки. I]. Ламенэ. [II и III без подписи]. Закон / Л. Толстой. Разум: [Отрывки]. I. Шопенгауер. II. Федор Страхов. Будда / [Л.Н. ...
745132
  Толстой Л.Н. Круг чтения : Избранные собрания и расположенные на каждый день гр. Львом Толстым Мысли многих писателей об истине, жизни и поведении [и недел. чтения] : Т. 1-4 / ред. изд. В.А. Максимов. – Санкт-Петербург : Ясноая Поляна ; Тип. Грфический ин-т бр. Лукшевиц
Кн. 3. – 1910. – 321-480 с. – Без тит. л. - Бесплатное приложение к журналу "Ясная Поляна" 1910-1911


  Недельные чтения: Бедные люди / Виктор Гюго. Изложила В. Микулич. Кающийся грешник / Л. Толстой. Совершенствование: [Отрывки. I]. Ламенэ. [II и III без подписи]. Закон / Л. Толстой. Разум: [Отрывки]. I. Шопенгауер. II. Федор Страхов. Будда / [Л.Н. ...
745133
  Толстой Л.Н. Круг чтения : Избранные собрания и расположенные на каждый день гр. Львом Толстым Мысли многих писателей об истине, жизни и поведении [и недел. чтения] : Т. 1-4 / ред. изд. В.А. Максимов. – Санкт-Петербург : Ясноая Поляна ; Тип. Грфический ин-т бр. Лукшевиц
Кн. 4. – 1910. – 481-624 с. – Без тит. л. - Бесплатное приложение к журналу "Ясная Поляна" 1910-1911


  Бедные люди / Виктор Гюго. Изложила В. Микулич. Кающийся грешник / Л. Толстой. Совершенствование: [Отрывки. I]. Ламенэ. [II и III без подписи]. Закон / Л. Толстой. Разум: [Отрывки]. I. Шопенгауер. II. Федор Страхов. Будда / [Л.Н. Толстой]. ...
745134
  Толстой Л.Н. Круг чтения : Избранные собрания и расположенные на каждый день Львом Толстым Мысли многих писателей об истине, жизни и поведении [и недел. чтения] : Т. 1-4. – 3-е изд., нап. без перемен с изд., выш. под набл. Л.Н. Толстого. – Москва : Изд. "Посредника" ; Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*
Т. 2, вып. 1 : июль-сентябрь. – 1911. – 293 с. – Без тит. л.
745135
  Толстой Л.Н. Круг чтения : Избранные собрания и расположенные на каждый день гр. Львом Толстым Мысли многих писателей об истине, жизни и поведении [и недел. чтения] : Т. 1-4 / ред. изд. В.А. Максимов. – Санкт-Петербург : Ясноая Поляна ; Тип. Грфический ин-т бр. Лукшевиц
Кн. 5. – 1911. – 625-768 с. – Без тит. л. - Бесплатное приложение к журналу "Ясная Поляна" 1910-1911


  Бедные люди / Виктор Гюго. Изложила В. Микулич. Кающийся грешник / Л. Толстой. Совершенствование: [Отрывки. I]. Ламенэ. [II и III без подписи]. Закон / Л. Толстой. Разум: [Отрывки]. I. Шопенгауер. II. Федор Страхов. Будда / [Л.Н. Толстой]. ...
745136
  Толстой Л.Н. Круг чтения / Лев Николаевич Толстой. – Петроград : Книгоиздат. Свобода, 1917. – 768 с.
745137
  Иванова Т.И. Круг чтения / Т.И. Иванова. – Москва : Современник, 1988. – 223 с.
745138
  Толстой Л.Н. Круг чтения : Репринтное издание / Л.Н. Толстой. – Москва : Наше Наследие
Т.1, ч.2. – 1991. – 535 с.
745139
  Толстой Л.Н. Круг чтения / Л.Н. Толстой. – Москва : Наше Наследие
1, ч.1. – 1991. – 263с.
745140
  Толстой Л.Н. Круг чтения / Л.Н. Толстой. – Москва : Политиздат
Т. 1. – 1991. – 477с.
745141
  Толстой Л.Н. Круг чтения / Л.Н. Толстой. – Москва : Политиздат
Т. 2. – 1991. – 398с.
745142
   Круг чтения : литературный альманах. – Москва
Вып. 6. – 1998
745143
   Круг чтения библиотекаря. – М, 1989. – 65с.
745144
  Шашкин Н.П. Круг: роман. / Н.П. Шашкин. – Тула, 1988. – 294с.
745145
  Набоков В.В. Круг: Стихотв. / В.В. Набоков. – Москва, 1991. – 284с.
745146
  Крыщук Николай Кругами рая = Роман-кино // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 2. – С. 28-104. – ISSN 0321-1878
745147
  Елков А.К. Круги : Избр. стихи / А.К. Елков. – Алма-Ата, 1977. – 183с.
745148
  Скрыган Я. Круги : повесть с отступлениями / Янка Скрыган ; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1980. – 447 с.
745149
  Скрыган Я. Круги : повесть с отступлениями / Янка Скрыган ; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1984. – 384 с.
745150
  Сушкова Л.В. Круги / Л.В. Сушкова. – М., 1985. – 96с.
745151
  Портнов В.В. Круги / В.В. Портнов. – М., 1986. – 110с.
745152
  Ворфоломеев М. Круги : повести / М. Ворфоломеев. – Москва : Советский писатель, 1987. – 228 с.
745153
  Высоцкий С.А. Круги / С.А. Высоцкий. – Москва, 1989. – 109с.
745154
  Черноусов А.Т. Круги / А.Т. Черноусов. – М, 1990. – 343 с.
745155
  Мигалик В. Круги Архимеда / В. Мигалик. – М, 1964. – 127с.
745156
  Островский Александр Круги волшебных зерен : Путешествия, приключения, открытия / Островский Александр, Федорова Марина // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 7. – С. 12- 23 : Іл.
745157
  Коваль-Волков Круги жизни / Коваль-Волков. – М, 1974. – 70с.
745158
  Виткович В.С. Круги жизни / В.С. Виткович. – Москва, 1983. – 286с.
745159
  Вольнов И.Е. Круги жизни / И.Е. Вольнов. – Москва, 1991. – 478с.
745160
  Лунгу-Плоае Круги жизни, круги любви... : роман, повести, рассказы / Лунгу-Плоае, Раиса; пер. с молд. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1988. – 688 с.
745161
  Смирнов В.А. Круги Земли / В.А. Смирнов. – Мурманск, 1971. – 112с.
745162
  Аверченко А.Т. Круги на воде : рассказы / Аркадий Аверченко ; ил. худож. Н. Герардова, В. Лебедева, А. Радакова [и др.]. – Изд. 3-е. – Санкт-Петербург : Изд. М.Г. Корнфельда, 1912. – 205 с. : ил. – (Юмористическая библиотека "Сатирикона")
745163
  Герасимов И.А. Круги на воде / И.А. Герасимов. – Москва, 1968. – 286с.
745164
  Назаров В. Круги на воде : роман / В. Назаров. – Санкт-Петербург : Амфора, 2001. – 271 с. – (Наша марка = Наша марка : Наша марка / Наша марка). – ISBN 5-94278-039-0
745165
  Радионовский Максим Круги на воде // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 62 : фото
745166
  Кривин Ф.Д. Круги на песке / Ф.Д. Кривин. – Ужгород, 1983. – 214с.
745167
  Иващенко В.А. Круги надежды и добра / В.А. Иващенко. – Минск, 1983. – 207с.
745168
  Адамов А.Г. Круги по воде : повесть / Аркадий Адамов. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 256 с.
745169
   Круги по воде : юмористические рассказы русских писателей начала XX века. – Красноярск : Красноярское кн. изд., 1988. – 334 с. – В сб. также: Рассказы / А. Бухов. – ISBN 5-7479-0068-4
745170
  Замятин Д.Н. Круглая вечность. Образная геоморфология романа Андрея Платонова "Чевенгур" // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 1. – С. 38-48. – ISSN 0042-8744
745171
  Чичкина Светлана Круглая дата туристской ALMA MATER : Секреты успеха. NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 41 : Фото
745172
  Сулейменов О. Круглая звезда / О. Сулейменов. – М., 1975. – 142с.
745173
  Грушинский Н.П. Круглая ли Земля? (от Эратосфена до радар-альтимера) : [сборник для лекторов и слушателей народных ун-тов] / Н.П. Грушинский. – издается ежемесячно с 1971 г. – Москва : Знание, 1989. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, техника ; Космонавтика, астрономия : подписная начно-популярная серия ; № 10, 1989). – ISBN 5-07-000281-3
745174
  Грушинский Н.П. Круглая ли Земля? (От Эратосфена до радар-альтимера) / Н.П. Грушинский. – М., 1989. – 60с.
745175
  Стюарт Десмонд Круглая мозаика. / Стюарт Десмонд. – Москва, 1973. – 256с.
745176
  Стюарт Десмонд Круглая мозаика; Пирамидный дюйм; Мамелюки / Стюарт Десмонд. – Москва : Радуга, 1987. – 655с.
745177
  Семенова Н.А. Круглая молния. / Н.А. Семенова. – Москва, 1982. – 303с.
745178
  Икрамов К.А. Круглая печать / К.А. Икрамов. – М., 1977. – 399с.
745179
  Динник А.Н. Круглая пластинка на упругом основании = Kreisformige plate auf nachgiebiger Unterlage / Von A. Dinnik / А.Н. Динник. – Киев : Тип. С.В. Кульженко
3. – 1910. – 24, [1] с. – Авт. и загл. на рус. и нем. яз.; рез. на нем. яз. - Отд. оттиск: Известия Киевского политехнического института имп. Александра II
745180
  Шефнер Вадим Круглая тайна : Повести / Шефнер Вадим. – Ленинград : Детская литература, 1977. – 287 с.
745181
  Дяченко К.І. Кругле диво : гумор / К.І. Дяченко. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 75 с.
745182
  Пасько І.В. Круглевський Микола Олександрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 550. – ISBN 978-966-02-7305-4
745183
  Якімова А. Круглий стiл пам"яті професора Євгенiї Мiцевої // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 377-378. – ISBN 966-02-2984-4
745184
  Ільїна В.М. Круглий стіл - головні напрями позашкільної та позакласної роботи з питань цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 8. – С. 16-17 : фото
745185
  Рефель А.Г. Круглий стіл - продуктивна форма співпраці з освітянами // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 8 : фото
745186
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 1. – 2002
745187
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 2. – 2002
745188
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 3. – 2002
745189
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 1/2. – 2003
745190
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 3. – 2003
745191
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 4. – 2003
745192
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 5. – 2003
745193
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 6/7. – 2003
745194
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 8. – 2003
745195
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 9. – 2003
745196
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 10. – 2003
745197
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 1-2. – 2004
745198
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 3. – 2004
745199
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 5. – 2004
745200
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 6. – 2004
745201
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 9. – 2004
745202
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 10/11. – 2004
745203
  Хоменко Н.М. Круглий стіл "Академік В.І. Вернадський - людина, вчений, політик, публіцист" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 3 (510), травень - червень. – С. 227-230. – ISSN 0130-5247
745204
   Круглий стіл "Архіви у ХХІ столітті: актуальні питання архівного менеджменту" // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т. Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (319), квітень - червень. – С. 252-257. – ISSN 0320-9466


  Круглий стіл відбувся 11 червня 2019 р. на базі Центрального державного архіву громадських об"єднань України. У заході взяли участь викладачі КНУ імені Тараса Шевченка - Я. Калакура, М. Палієнко, М. Щербак.
745205
  Філь Ю.С. Круглий стіл "Вайшнавська культура в сучасному світі" в рамках VI Конгресу молодих дослідників релігії "Релігія в сучасній культурі" (Київ, 18 жовтня 2019 року) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 185-188. – ISSN 1608-0599
745206
  Степаненко В. Круглий стіл "Вибіркові соціологічні дослідження в Україні: історія та сучасні проблеми. До 70-річчя Миколи Чурилова" // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3, липень - вересень. – С. 174-179. – ISSN 1563-3713


  "Андрій Горбачик, декан факультету соціології КНУ ім. Тараса Шевченка, у своєму виступі актуалізував перспективи вибіркових досліджень в сучасних умовах дедалі більшого наростання потоку інформації та можливостей ії аналізу із застосуванням цифрових ...
745207
  Пономаренко А. Круглий стіл "Викладання українознавства у загальноосвітніх навчальних закладах у проекції освітніх реформ" / А. Пономаренко, ФєсікО // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 244-246


  Про круглий стіл в рамках методичної конференції "Актуальні питання викладання українознавства у школі" (22 серпня 2013 р.). "...Ірина Головай, завідувач лабораторії українознавства Українського гуманітарного ліцею Київського національного ...
745208
  Ващук Д. Круглий стіл "Від аристократії до еліти: домодерні та модерні ідентичності, ієрархії та середовище правлячої верстви" / Д. Ващук, С. Калуцький // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (558), травень - червень. – С. 222-224. – ISSN 0130-5247
745209
   Круглий стіл "Від диктатури до свободи: механіка змін" / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 1


  На базі КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл "Від диктатури до свободи: механіка змін". Його організатори Фонд Конрада Аденауера, Український інститут національної пам"яті, Центр досліджень визвольного руху. У його роботі взяли участь ...
745210
  Кузьменко Ю. Круглий стіл "Вони пишуть для дітей" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 (№ 19). – С. 8


  "Незвичайний круглий стіл відбувся в мистецькій залі Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка з ініціативи кафедри зарубіжної літератури. Дорослі говорили про особливу літературу - для дітей".
745211
   Круглий стіл "Геополітичне самовизначення України: наука і політика" // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 195-196
745212
  Юсов С.Л. Круглий стіл "Голод 1946-1947 рр. в Україні: нові погляди та джерела (до 70-річчя трагедії)" / С.Л. Юсов, О.В. Булгакова // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 3 (534), травень - червень. – С. 214-216. – ISSN 0130-5247


  "Науковий захід, приурочений трагічній сторінці вітчизняної історії - голоду 1946-1947 рр., відбувся 11 травня 2017 р. в актовій залі Інституту історії України НАНУ." Приймав участь проф. Сергійчук В. (КУ).
745213
  Піскун В. Круглий стіл "Голодомор 1932--1933 рр.: наслідки трагедії та усвідомлення його сучасним українством" / В. Піскун, Т. Шептицька // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [ та ін. ], 2008. – Т.45, N 3/4 (179/180) : У 75-ліття голодомору : 1932-1933 / ред. Л. Винар. – С. 359-366. – ISSN 0041-6061
745214
  Булгакова О.В. Круглий стіл "Горбачовська "перебудова": український контекст (до 30-річчя проголошення курсу)" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 3 (522), травень - червень. – С. 233-234. – ISSN 0130-5247


  Захід відбувся 21 травня 2015 р. в Інституті історії України НАНУ. У ньому взяли участь понад 20 представників різних наукових та освітніх установ нашої країни. У дискуксії взяв участь професор Київського національного університету імені Тараса ...
745215
   Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України" // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6 (358), листопад - грудень. – С. 5-84. – ISSN 0130-6936


  Про необхідність переосмислення й переоцінки існуючих статусів та соціально-адаптивних і культурно-освітніх програм щодо різних категорій мешканців Донбасу з окупованих та звільнених територій, а також внутрішньо переміщених осіб. В обговоренні взяв ...
745216
  Пастушенко Т.В. Круглий стіл "Декомунізаційні процеси у країнах єврорегіону Нижній Дунай: засоби, досвід, наслідки" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 3 (534), травень - червень. – С. 221-225. – ISSN 0130-5247


  "Захід відбувся 28-29 квітня 2017 р. в Одеському національному морському університеті в рамках Міжнародної наукової конференції"Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійні виміри".
745217
  Верменич Я.В. Круглий стіл "Дослідження Півдня і Сходу України: здобутки академічної науки (2014-2017) / Я.В. Верменич, Т.В. Добко // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 3 (534), травень - червень. – С. 217-220. – ISSN 0130-5247


  "Круглий стіл "Дослідження Півдня і Сходу України: здобутки академічної науки (2014-2017)", який відбувся 16 травня 2017 р. в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського в рамках XI Всеукраїнського фестивалю науки."
745218
   Круглий стіл "Достовірність соціологічного знання: теоретико-методологічний, емпіричний та дискурсивний аспекти" // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1, січень-березень. – С. 176-214. – ISSN 1563-3713
745219
   Круглий стіл "Екологічні проблеми міста Маріуполь та шляхи їх розв"язання на засадах збалансованого розвитку" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 4 (104), липень - серпень. – С. 5-6 : фото
745220
  Коломієць Н. Круглий стіл "Історична наука та архівознавство в умовах декомунізації українського суспільства" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2018. – № 2 (539), березень - квітень. – C. 223-225. – ISSN 0130-5247


  Захід, який відбувся 26 вересня 2017 р. в КНУ імені Тараса Шевченка було проведено з нагоди 80-річчя від дня народження та 55-річчя науково-педагогічної діяльності доктора історичних наук, професора кафедри архівознавства та спеціальних галузей ...
745221
  Назаренко Т.Г. Круглий стіл "Історія - діалог - траєкторія розвитку" (До 85-річчя створення відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 11 (213). – С. 41-45 : фото
745222
  Позняк Е. Круглий стіл "Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права України: 20 років розвитку" (2 частина) / Е. Позняк, О. Шомпол // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 11-17. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено огляд виступів учасників круглого столу, присвячених актуальним проблемам розвитку аграрного, земельного й екологічного права в контексті конституційної реформи в Україні та подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Подано висновки та ...
745223
  Нагайко Т. Круглий стіл "Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті" // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 281-282. – ISSN 2222-5250
745224
  Бажан О.В. Круглий стіл "Крим – це Україна. Документальні свідчення в архівах України" // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т.Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (318), січень - березень. – С. 203-209. – ISSN 0320-9466
745225
   Круглий стіл "Крим депортований (до 70-річчя депортації кримськотатарського народу)" // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 403-421. – ISSN 2076-1554
745226
  Крупина В.О. Круглий стіл "Крим у новітній історії України (До 60-річчя входження Криму до складу УРСР)" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 6 (519), листопад - грудень. – С. 230-232. – ISSN 0130-5247


  13 травня 2014 року Інститутом історії України Національної академії наук України був проведений круглий стіл за темою "Крим у новітній історії України (до 60-річчя входження Криму до складу УРСР)". У роботі круглогу столу взли участь науковці КНУ ...
745227
  Іваненко О. Круглий стіл "Лексика і фразеологія "Слова о полку Ігоревім" в етимологічному висвітленні" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 10 (694), жовтень. – С. 120-124. – ISSN 0236-1477
745228
   Круглий стіл "Методологічні аспекти вивчення політичних установок населення щодо державних інститутів" // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, липень - вересень. – С. 167-186. – ISSN 1563-3713
745229
   Круглий стіл "Мовосвіт Ліни Костенко" // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 141-143. – ISSN 1682-3540
745230
  Бондар Н. Круглий стіл "Освітня книга ранньомодерної доби в Україні: побутування та історико-культурне значення" (з нагоди 400-річчя виходу "Граматики" Мелетія Смотрицького) / Н. Бондар, Ю. Рудакова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (253). – С. 43-45. – ISSN 1029-7200
745231
  Макарчук Р. Круглий стіл "Права людини в сфері охорони здоров"я України: проблеми доктрини і практики" // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С.138-139. – ISSN 2227-7056


  24 вересня 2013 року на юридичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка пройшов круглий стіл "Права людини в сфері охорони здоров"я України: проблеми доктрини і практики", присвячений дослідженню актуальних питань у сфері медичного права.
745232
  Моця О.П. Круглий стіл "Проблеми давньоруської урбаністики" / О.П. Моця, С.В. Павленко // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2014. – № 2. – С. 132-142. – ISSN 0235-3490


  22 квітня 2014 р. в Інституті археології НАН України відбувся Круглий стіл щодо нинішнього стану та нових підходів до вивчення давньоруських міст.
745233
  Подгорний С. Круглий стіл "Проблеми законодавчого регулювання місцевих референдумів: український та міжнародний досвід" / С. Подгорний, А. Малюга // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – № 1 (27). – С. 97-102


  Календар президентських та загальнонаціональних виборів у світі, які плануються на перше півріччя 2011 року.
745234
   Круглий стіл "Проблеми застосування положень Конституції України у діяльності прокуратури: теорія і практика" // Вісник прокуратури / Нац. акад. прокуратури України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. М. Якимчук ; редкол.: Якимчук М.К., Стрижевська А.А., Штанько С.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12. – С. 22-25


  Участь приймали - М. Стефанчук, С. Прилуцький.
745235
  Кураєва Н. Круглий стіл "Проблеми розвитку підрозділів інтелектуальної власності на підприємствах у ринкових умовах" // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 7/8. – С.57-58. – ISSN 1608-6422
745236
   Круглий стіл "Румунський і молдавський чинники у внутрішній політиці України" // Luceafarul : газета Всеукраїнської національно-культурної молдавської асоціації. – Одеса, 2018. – 27 octombrie (№ 43). – С. 2
745237
   Круглий стіл "Сучасна ситуація в Україні очима етнолога" // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (348), берень - квітень. – С. 100-149. – ISSN 0130-6936


  15 квітня 2014 р. в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України відбулося засідання круглого столу . Учасники Круглого столу взяли участь в обговоренні питання пошуку шляхів стабілізації ...
745238
  Попик В.І. Круглий стіл "Українська біографістика" / В.І. Попик, Н.І. Мельник // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 352-358. – ISBN 966-02-3600-х
745239
   Круглий стіл "Українське суспільство після перемоги" // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4, жовтень - грудень. – С. 179-192. – ISSN 1563-3713
745240
  Петриченко К. Круглий стіл "Українські дослідники діаспори: напрями досліджень, здобутки і перспективи" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 3 (239). – C. 43-44. – ISSN 1029-7200


  21 березня 2017 р. у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського відбувся круглий стіл на тему: "Українські дослідники діаспори: напрями досліджень, здобутки і перспективи".На засіданні також було заслухано доповіді науковців КНУ імені ...
745241
  Воронова А. Круглий стіл "Художній експеримент у культурі та літературі ХХ століття" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (718). – С. 124-125. – ISSN 0236-1477
745242
  Могилов О.Д. Круглий стіл "Чорнолісся верхів"яїв Інгульця: цінність, проблеми, перспективи" // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 140. – ISSN 0235-3490
745243
  Юнгер М. Круглий стіл 1989 року як інструмент договірного демонтажу однопартійної системи в Угорщині // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2012. – № 1/2 (95/96). – С. 83-94. – ISSN 0869-3595
745244
  Бовгиря Андрій Круглий стіл до 50-річчя "Українського історичного журналу" // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 118-119
745245
   Круглий стіл до дня Конституції України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 7 (129). – С. 134-135


  У Конституційному Суді України 25 червня відбувся круглий стіл "Конституція України у ціннісному вимірі" з нагоди 16-ої річниці Конституції України. Серед учасників круглого столу були представники КНУ імені Тараса Шевченка:Зайчук О.В., Сліденко І.Д., ...
745246
  Кисіль Л. Круглий стіл з актуальних проблем адміністративного судочинства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 223-227. – ISSN 1026-9932


  30 жовтня 2014 року в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України відбулося засідання круглого столу на тему "Адміністративне судочинство в контексті європейського вибору України". На Круглому столі були обговорені актуальні проблеми ...
745247
   Круглий стіл з історії Гетьманщини з нагоди 70-ліття професора Зенона Когута // Бюлетень КІУСу / Канад. ін-т укр. студій. – Alberta ; Edmonton, 2014. – 2014. – С. 26-27. – ISSN 1485-7979
745248
  Загородній В.В. Круглий стіл з нагоди 90-річчя від дня народження Л.М.Корецького : хроніка / В.В. Загородній, А.А. Мозговий, В.П. Нагірна // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 64. – ISSN 1561-4980
745249
  Полешко А. Круглий стіл з питання корпоративних відносин (нотатки з круглого столу) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 398-399. – ISSN 0132-1331


  Круглий стіл 13 липня 2011 р. - "Корпоративне право в Україні: проблеми та шляхи вирішення", що відбувся у приміщенні Українського союзу промисловців і підприємців у м. Києві.
745250
  Євстігнєєв А. Круглий стіл з проблем розвитку наук земельного, аграрного, екологічного і природоресурсного права : [круглий стіл, 19 жовт. 2012 р.] // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 463-467. – ISSN 1026-9932


  Круглий стіл з проблем розвитку зазначених наук організований та проведений кафедрами екологічного права і земельного та аграрного права юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка 19 жовт. 2012 р. З З доповідями виступили представники КНУ імені ...
745251
  Позняк Е. Круглий стіл з проблем систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 296-305. – ISSN 0132-1331


  18 березня 2011 р. на юридичному факультеті КНУ ім. Тараса Шевченка було проведено круглий стіл на тему "Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України". Фото.
745252
  Джабраілов Р. Круглий стіл з проблеми економічного конституціоналізму в контексті доктрини конституційного забезпечення сталого економічного розвитку України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 307-310. – ISSN 0132-1331
745253
  Крусян А. Круглий стіл ізнагоди ювілею професора Марка Пилиповича Орзіха / А. Крусян, О. Олькіна // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 317-320. – ISSN 1561-4999


  29 жовтня 2015 року з нагоди ювілею професора Марка Пилиповича Орзіха в стінах Національного університету "Одеська юридична академія" відбувся круглий стіл на тему: "Особистість та право у працях професора Марка Пилиповича Орзіха", організований ...
745254
   Круглий стіл лідерів студентського самоврядування // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  В КНУ відбувся круглий стіл керівників органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації м. Києва. У засіданні взяв участь перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту Євген Сулима.
745255
   Круглий стіл на актуальну тему / Колеги // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 6


  В Інституті міжнародних відносин відбувся круглий стіл "Інформаційні війни як елемент силового протиборства в сучасному світі та завдання національної консолідації".
745256
   Круглий стіл на тему "Адміністративні послуги в аспекті проведення децентралізації влади" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 414-415. – ISSN 2219-5521


  22 квітня 2016 р. в Київському університеті права НАН України відбулося засідання круглого столу на тему "Адміністративні послуги в аспекті проведення децентралізації влади". "...При обговоренні алгоритму адміністративних процедур лунали пропозиції ...
745257
   Круглий стіл на тему "Відносини Україна - ЄС: Угода про асоціацію між Україною та ЄС - quo vadis?" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 3-7. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 2). – ISSN 2078-4333


  16 грудня 2014 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка та в Українському католицькому університеті відбувся круглий стіл на тему "Відносини Україна - ЄС: Угода про асоціацію між Україною та ЄС - quo vadis?" за участю знаних ...
745258
   Круглий стіл на тему "Судова реформа в Україні - стан і перспективи: забезпечення належного доступу до правосуддя, ефективність судового захисту, підвищення авторитету судової влади та довіри громадян". // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 56-68


  22 жовтня 2014 року у приміщення Вищого господарського суду України відбувся круглий стіл на тему "Судова реформа в Україні - стан і перспективи: забезпечення належного доступу до правосуддя, ефективність судового захисту, підвищення авторитету судової ...
745259
  Семчишина Г. Круглий стіл на тему "Трансформація менеджменту в мінливих умовах ринку" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 7. – С. 2 : фото
745260
   Круглий стіл на тему: "Становище чоловіків в Україні" : 19 лютого 2009 року / Верховна Рада України, Ком-т з питань прав людини, нац. меншин і міжнац. відносин ; Мін. України у справах сім"ї, молоді і спорту ; програма сприяння Парламенту ; Програма розвитку ООН ; Фонд народонаселення ООН. – Київ : К.І.С., 2009. – 64 с. – ISBN 978-966-2141-30-6
745261
   Круглий стіл на тему: "Сучасні актуальні проблеми права інтелектуальної власності в країнах Центральної та Східної Європи: теорія, методологія, практика" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 407. – ISSN 2219-5521


  18 червня 2015 р. на базі Міжнародного центру правових та історико-політичних досліджень країн Центрально-Східної Європи Київського інституті права НАН України у м. Львові відбувся круглий стіл на тему: "Сучасні актуальні проблеми права ...
745262
  Дегтярев О.В. Круглий стіл ректорів вищих навчальних закладів і проблеми аерокосмічної освіти // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 25, № 3 (118). – С. 57-59. – ISSN 1561-8889
745263
  Безручко О. Круглий стіл у Київському міжнародному університеті // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією" [та ін.] ; редкол.: О. Рубльов, С. Кокін, В. В"ятрович [та ін.]. – Київ ; Харків, 2010. – № 2 (33) за 2009 р. – С. 470-476. – ISBN 978-966-8919-99-2
745264
  Кочкодан І. Круглий стіл у правників // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Вересень (№ 12)


  На юридичному фак-ті відбувся Міжнародний наук.-практичний круглий стіл "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", в якому взяли участь відомі фахівці у сфері правової відповідальності з України та сусідніх держав. Стаття студента ...
745265
   Круглий стіл українського філософського фонду і кафедри філософії філософського факультету КНУ ім. Тараса Шевченка / Л. Шашкова, С. Секундант, М. Симчич, В. Бугров, В. Козловський // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 4 : Сучасна модель філософської освіти. – С. 7-23. – ISSN 0235-7941


  Про круглий стіл, присвячений обговоренню модернізації моделі філософської освіти, а також обговоренню місця й ролі філософії в структурі сучасної університетської освіти.
745266
   Круглий стіл щодо законодавчого забезпечення післядипломної освіти // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Березень-квітень (№ 2). – С. 5


  "...16 березня в рамках роботи Восьмої міжнародної виставки "Сучасні заклади освіти" ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" організував круглий стіл "Законодавче забезпечення розвитку післядипломної освіти в Україні". Цей захід став продовженням ...
745267
  Сафонова О.В. Круглий стіл як один із методів формування майбутнього лікаря / О.В. Сафонова, А.М. Урбанович // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 169-171. – ISSN 1681-2751
745268
  Стріха М. Круглий стіл. Дисертаційна паніка: що після неї? // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – № 8 (102). – С. 34-35
745269
  Кириченко В. Круглий стіл. Підготовка педколективу до взаємодії з батьками / В. Кириченко, Г. Ковганич // Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі. – Київ, 2020. – Листопад - Грудень (№ 11/12) : Організація співпраці з батьками в закладі освіти. – С. 32-43
745270
   Круглий стіл: "Міська топоніміка в соціокультурному і мовному вимірах" // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 240-267
745271
   Круглий стіл: "Україна у Другій світовій війні: формування національної пам"яті українського народу" // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 5 (83). – С. 73-75


  25 червня 2009 р. в Українському інституті національної пам"яті відбувся круглий стіл.
745272
  Киричок І. Круглі столи як дієвий формат комунікації університетської бібліотеки і студентства / І. Киричок, О. Озеркіна, М. Заговора // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали IV наук.-практ. конф., Харків, 26-27 жовт. 2021 р. / М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка ; [редкол.: І.В. Киричок, Н.Д. Гаєва]. – Харків : ХНМУ, 2021. – С. 46-52
745273
  Пришляк О.О. Круглі функції Морса і круглі ручки на тривимірних багатовидах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 41-43. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  Розглядаються круглі функції Морса й пов"язані з ними розклади на круглі ручки замкнених тривимірних багатовидів. Будується діаграма і доводиться критерій топологічної еквівалентності круглих фукцій Морса.
745274
  Мушинка М. Круглі ювілеї Івана Франка та Миколи Неврлого // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 11 (671). – С. 38-45. – ISSN 0236-1477


  В Українському вільному університеті професорами були Д. Чижевський, Л.Білецький та ін
745275
   Кругліков Лев Леонідович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 124-125. – ISBN 978-617-573-038-6
745276
  Попов А.П. Круглогодовой откорм скота. / А.П. Попов. – Целиноград, 1964. – 24с.
745277
  Александрова Наталья Круглые даты Чешской Республики : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 19-20 : Фото
745278
  Биргер М.А. Круглые пластинки и оболочки вращения / М.А. Биргер. – Москва, 1961. – 368 с.
745279
  Биргер П.А. Круглые пластинки и оболочки вращения / П.А. Биргер. – Москва : Оборонгиз, 1961. – 368 с. – Библиогр.: с. 364-366
745280
  Коваленко А.Д. Круглые пластины переменной толщины / А.Д. Коваленко. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 294 с.
745281
  Львов М.Д. Круглые сутки / М.Д. Львов. – Москва, 1980. – 175с.
745282
  Кирьянова Е.С. Круглые черви (нематоды) -- паразиты растений. / Е.С. Кирьянова. – М.-Л., 1955. – 156с.
745283
  Маршак С.Я. Круглый год / С.Я. Маршак. – Москва, 1962. – 20с.
745284
   Круглый год. – М, 1970. – 344с.
745285
   Круглый год. – М, 1975. – 336 с.
745286
   Круглый год. – М, 1980. – 256 с.
745287
  Маршак С.Я. Круглый год / С.Я. Маршак. – Одесса, 1981. – 28с.
745288
   Круглый год. – М, 1982. – 276с.
745289
   Круглый год. – М, 1983. – 288с.
745290
   Круглый год. – М, 1989. – 493с.
745291
   Круглый год. – М, 1991. – 493с.
745292
  Сейтлиев К. Круглый год весна : стихи и поэмы / ара Сейтлиев; авториз. пер. с туркм. А.Кронгауза. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 215 с.
745293
  Багина Яна Круглый завтрак / Багина Яна, Гамезардашвили Ражден // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 156-158 : фото
745294
  Дядечко Л.П. Круглый стол "Восточнославянские языки в их специфике и межъязыковых взаимодействиях: проблемы изучения и преподавания" (27 сентября 2011 г., Киев) // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 6 (42). – С. 56-61
745295
   Круглый стол "Личность в контексте глобализации" // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 2. – С. 5-71
745296
   Круглый стол "Проблеми развития логистики в Республике Беларусь" // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 2 (39). – С. 8-9 : фото
745297
   Круглый стол архивов. – Москва, 1961. – 116с.
745298
  Боцу П.П. Круглый стол земли : стихи : [авториз. пер. с молд.] / П.П. Боцу. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1967. – 82 с. : ил.
745299
  Исаева Е.А. Круглый стол как интерактивный разговор профессионалов // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 6 (42). – С. 64-65
745300
   Круглый стол лидеров украинского рынка туризма и путешествий // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 29-30 : фото
745301
  Шумаров Г.М. Круглый стол на пятерых / Г.М. Шумаров. – Москва : Советский писатель, 1966. – 395с.
745302
   Круглый стол по вопросам регулирования в сфере ДЗЗ, геодезии и картографии в Украине и России : картинки с выставки // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 6 (15). – Бібліогр.: 2 назви
745303
  Михалков С.В. Круглый стол с острыми углами / С.В. Михалков, А.М. Нечаев. – Москва, 1970. – 45с.
745304
   Круглый стол экспертов "КЖ" / И. Кравченко, П. Потопахин, В. Комаренко, И. Соловей, Е. Науменко, О. Ткачук, А. Худик // Колесо жизни : научно-популярный журнал : журнал-тренинг / ООО "Изд-во "Колесо жизни" ; глав. ред. Е. Буткевич. – Киев, 2017. – № 5 (108). – С. 16-26
745305
  Давидюк Л.В. Круглый стол: "Болонский процес: pro et contra" // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 6 (42). – С. 62-64
745306
   Круглый стол: «Трудоустройство выпускников современных вузов: опыт и проблемы» // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 2. – С. 4-30. – ISSN 1561-2465
745307
   Круглый стол: картинки с выставок // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 15 : Фото
745308
  Розовик Д.Ф. Кругляков Віктор Євгенович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 30 : фото


  Професорсько-викладацький склад кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Кругляков Віктор Євгенович - кандидат історичних наук, доцент.
745309
  Биков В. Круглянський міст / Василь Биков ; [пер. з білорус. В. Стрілка]. – Київ : Книга, 2011. – 317, [3] с. – Зміст: Круглянський міст ; Пастка ; "Покохай мене, солдатику" ; Вовча яма ; Афганець. – ISBN 978-966-8314-72-8
745310
  Довбенко М. Кругман Пол Робін (США) // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 7 (572). – С. 86-93. – ISSN 0131-775Х
745311
  Голдовский Е.М. Круговая кинопанорама. / Е.М. Голдовский. – М., 1961. – 35с.
745312
  Масс А.В. Круговая лапта: Повесть. / А.В. Масс. – М., 1990. – 348с.
745313
  Нечинская Мария Круговая порука // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 9 (2912). – С. 75 : фото
745314
  Маслов В.С. Круговая порука. / В.С. Маслов. – М., 1978. – 288с.
745315
  Маслов В.С. Круговая порука. / В.С. Маслов. – Мурманск, 1981. – 382с.
745316
  Михедько Валентин Круговая порука. Как спасали Россию в Беларуси // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 10 : Большой газ России. – С. 116-119. – ISSN 0235-7089
745317
  Шолих М. Круговая тренировка = Kreis Training : (теорет., метод. и орг. основы одной из соврем. форм использования физ. упражнений в школе и спортивной тренировке) : [пер. с нем.] / Шолих М. ; [под общ. ред. и с предисл. Л.П. Матвеева]. – Москва : Физкультура и спорт, 1966. – 165, [9] с.
745318
   Круговая чаша : десять московских поэтов. – Москва : Весна, 1913. – 119 с. – Без обл.


  Авторы: Ильинский-Блюменау Александр Мориц Владимир Остроумов Лев Позняков Николай Рем Димитрий Романовская Антонина Сидоров Алексей Чайкин Константин Шервинский Сергей Шершеневич Вадим
745319
  Пошагаев Г.Г. Круговерти / Г.Г. Пошагаев. – М. : Современник, 1985. – 336 с.
745320
  Іванів-Вакуленко Круговерть : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 10 (804). – С. 9-12. – ISSN 0868-4790
745321
  Доріченко О.В. Круговиди : поезії / О.В. Доріченко. – Київ, 1977. – 79 с.
745322
  Лебедєва І.В. Круговий динамічний демпфер для розбалансованого ротора / І.В. Лебедєва, Л.А. Бандура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 87-90. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проведено аналогію між класичним динамічним демпфером і круговим динамічним демпфером для врівноваження розбалансованих роторів. Ця аналогія використана в дослідженні ефективності роботи кругових демпферів у роторних системах. Встановлено, що круговий ...
745323
  Бандура Л.А. Круговий динамічний демпфер для розбалансованого ротора // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 46-47
745324
  Баталов К.К. Круговое фотографирование скважин. / К.К. Баталов, А.Б. Уваков. – Москва : Недра, 1972. – 96 с. : ил. – Список лит.: с. 92-94 (53 назв.)
745325
  Сысойков М.П. Круговорот / М.П. Сысойков. – Петрозаводск, 1975. – 167с.
745326
  Левченко Е.М. Круговорот / Е.М. Левченко. – Днепропетровск : Промінь, 1976. – 255 с.
745327
  Гребнев А.Г. Круговорот / А.Г. Гребнев. – Пермь, 1980. – 135с.
745328
  Мовчан П.М. Круговорот : стихи / П.М. Мовчан. – Москва, 1981. – 103 с.
745329
  Корякин В.Д. Круговорот / В.Д. Корякин. – Воронеж, 1984. – 152с.
745330
  Энтелис Н.Я. Круговорот / Н.Я. Энтелис. – М, 1987. – 171с.
745331
  Угай Д. Круговорот : стихотворения, поэмы / Дегук Угай ; пер. с корейск. В.Летучий. – Москва : Советский писатель, 1988. – 107 с.
745332
  Кронин Б.Л. Круговорот / Б.Л. Кронин. – Л, 1991. – 94с.
745333
  Виноградский С.Н. Круговорот азота в природе : [Речь] произнесена в первом общем собрании 9 Съезда естествоиспытателей и врачей / С.Н. Виноградский; Печатано по постановлению Комитета 9 Съезда Русских естествоиспытателей и врачей. – Москва : Тип. Э.Лисснера Ю.Романа. – 15 с.
745334
   Круговорот аллелопатически активных веществ в биогеоценозах : сб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1992. – 166, [1] с. – Библиогр. в конце ст.
745335
   Круговорот веществ в биологическом самоочищение водоемов : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1980. – 208 с.
745336
   Круговорот веществ в природе и его изменение хозяйственной деятельностью человека. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1980. – 272с.
745337
   Круговорот вещества и энергии в водоемах, 1977. – 292с.
745338
   Круговорот вещества и энергии в водоемах, 1977. – 221с.
745339
   Круговорот вещества и энергии в водоемах, 1977. – 133с.
745340
   Круговорот вещества и энергии в водоемах, 1977. – 296с.
745341
   Круговорот вещества и энергии в водоемах. – Лиственичное, 1977. – 347с.
745342
   Круговорот вещества и энергии в водоемах. – Иркутск
Вып. 1. – 1981. – 176 с.
745343
   Круговорот вещества и энергии в водоемах. – Иркутск
Вып. 2. – 1981. – 176 с.
745344
   Круговорот вещества и энергии в водоемах. – Иркутск
Вып. 3. – 1981. – 162 с.
745345
   Круговорот вещества и энергии в водоемах. – Иркутск
Вып. 4. – 1981. – 152 с.
745346
   Круговорот вещества и энергии в водоемах математическое моделирование экосистем водоемов : Тезисы докладов на 4 Всесоюзное Лимнологическое совещание, 1977. – 84 с.
745347
   Круговорот вещества и энергии в озерах и водохранилищах, 1973. – 122с.
745348
   Круговорот вещества и энергии в озерных водоемах. – Москва, 1967. – 336с.
745349
   Круговорот вещества и энергии в озерных водоемах. – Новосибирск, 1975. – 474с.
745350
   Круговорот воды. – Москва : Знание, 1966. – 160 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 159-160. – (Народный университет . Естественно-научный факультет ; 7-8)
745351
   Круговорот воды. – Москва : Знание, 1966. – 160 с.
745352
   Круговорот и баланс азота в системе почва-удобрение-растение-вода. – Москва : Наука, 1979. – 336с.
745353
  Молевич Е.Ф. Круговорот и необратимость в мировом движении : историко-философский очерк / Е.Ф. Молевич ; МВ и ССО РСФСР, Куйб. гос. ун-т. – Саратов : Саратовский университет, 1976. – 107 с.
745354
  Рачеева Елена Круговорот моды в Милане : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 44-47 : Фото
745355
  Вотинцев К.К. Круговорот органического вещества в озере Байкал / К.К. Вотинцев, А.И. Мещерякова, Г.И. Поповская. – Новосибирск : Наука, 1975. – 189с.
745356
  Борисенков Е.П. Круговорот углерода и климат / Е.П. Борисенков, К.Я. Кондратьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 319 с. : ил. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 5-286-00051-7
745357
  Гаррелс Р.М. Круговорот углерода, кислорода и серы в течение геолгического времени : 15 Чтение им. В.И.Вернадского 12 марта 1973 г. / Р.М. Гаррелс. – Москва : Наука, 1975. – 47с.
745358
  Вахобов А.В. Круговорот элементов в системе почва - растение на сероземных почвах Юго-Западного Таджикистана : Автореф... канд. биол.наук: / Вахобов А.В.; МГУ. – М, 1965. – 20л.
745359
  Фурман А.Е. Круговороты и прогресс в развитии материальных систем / А.Е. Фурман, Г.С. Ливанова. – Москва, 1978. – 207 с.
745360
  Новиков В.И. Круговращение "ветхого Адама" // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 5. – С.168-180. – ISSN 0869-0499
745361
  Кирилло Л.Р. Круговые диаграммы / Л.Р. Кирилло, В.И. Лаврукович. – Минск, 1976. – 60 с.
745362
  Смит Ф. Круговые диаграммы в радиоэлектронике / Ф. Смит. – Москва : Связь, 1976. – 142 с.
745363
  Тарасов Н.М. Круговые диаграммы четырехролюсника. / Н.М. Тарасов, Янко-Триницкий. – Свердловск, 1962. – 24с.
745364
  Ханов Г.А. Круговые координаты и их применение к исследованию некоторых радиотехнический цепей. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.290 / Ханов Г.А.; Гос.науч-исслед.ин-т.радио. – М, 1970. – 24л.
745365
  Брюсов В. Кругозор : избранные стихи. 1893-1922 / В. Брюсов. – Москва : ГИЗ, 1922. – 331 с.
745366
  Овчинников В.С. Кругозор : Рабочая книга-хрестоматия для пропагандиста / В.С. Овчинников, В.С. Мацук. – [Москва] : [Молодая гвардия], 1968. – 318 с. – (Основы политических знаний для молодежи : Для системы полит. учебы молодежи)
745367
  Овчинников В Кругозор / В Овчинников, В. Мацук. – Москва, 1969. – 320с.
745368
   Кругозор. – М, 1970. – 271с.
745369
   Кругозор. – Изд. 2-е. – М, 1971. – 304с.
745370
  Абалкин Н.А. Кругозор драматурга : заметки театр. критика / Н.А. Абалкин. – Москва : Сов. писатель, 1957. – 139 с.
745371
  Аникин Андрей Кругокинеретное путешествие // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 4. – С. 44-49 : фото
745372
  Сергачев Владимир Кругом одни мошенники // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 72 : фото
745373
  Вырыпаев П.А. Кругом родные все места / П.А. Вырыпаев, 1963. – 26 с.
745374
   Кругом родные все места. – Москва : Планета, 1981. – 176 с.
745375
  Дворцов В. Кругом царила жизнь и радость : проза: повесть о единстве времени и места // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 12. – С. 19-119. – ISSN 0131-2332
745376
  Квин Л.И. Кругом шпионы! / Л.И. Квин. – Барнаул, 1990. – 332с.
745377
  Сидорак О.М. Кругообіг / О.М. Сидорак. – Львів : Каменяр, 1985. – 47 с.
745378
  Хільчевський В.К. Кругообіг води // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 554. – ISBN 978-966-02-7305-4
745379
   Кругообіг органічного вуглецю в агроценозах різноротаційних сівозмін Лівобережного Лісостепу / О.В. Демиденко, І.С. Шаповал, П.І. Бойко, Д.В. Літвінов // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 3-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв.
745380
  Ситник К.М. Кругообіг речовин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 554. – ISBN 978-966-02-7305-4
745381
  Смольянінов І.І. Кругообіг речовин у природі / І.І. Смольянінов, Є.В. Рубаха. – Київ, 1968. – 112с.
745382
  Осипов В.И. Кругообороит оборотных средств и кредитование предприятий по первичной переработке сельскохозяйственной продукции. : Автореф... канд.экон.наук: 599 / Осипов В.И.; Одес.с-х.ин-т. – Одесса, 1968. – 22л.
745383
  Смольянинов И.И. Кругооборот веществ в природе / И.И. Смольянинов, Е.В. Рубаха. – К., 1971. – 120с.
745384
  Дроздов О.А. Кругооборот влаги и его роль в природных процессах. / О.А. Дроздов. – Л., 1959. – 24с.
745385
  Токмалаев С.Ф. Кругооборот и оборот капитала / С.Ф. Токмалаев. – Москва, 1949. – 44 с.
745386
  Токмалаев С.Ф. Кругооборот и оборот капитала / С.Ф. Токмалаев. – Москва, 1956. – 44 с.
745387
  Гордон Е.С. Кругооборот и оборот капитала : Материалы по курсу "Политическая экономия" / Е.С. Гордон; МВО УССР. Ин-т пов.квал.преподав.общ.наук при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : Киевский университете, 1959. – 32с.
745388
  Иваницкая Л.А. Кругооборот и оборот капитала / Л.А. Иваницкая, П.Х. Кучерявенко. – Х., 1959. – 24с.
745389
  Гордон Е.С. Кругооборот и оборот капитала / Е.С. Гордон. – Киев, 1959. – 32с.
745390
  Мурзов К.И. Кругооборот и оборот капитала / К.И. Мурзов. – М., 1959. – 47с.
745391
  Гаврилов М.М. Кругооборот и оборот капитала / М.М. Гаврилов. – Рига, 1989. – 42с.
745392
  Воротина Л.Н. Кругооборот и оборот призводственных фондов и их роль в социалистическом расширенном воспроизводстве : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Воротина Л.Н. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1969. – 26 с.
745393
  Маженова Н.А. Кругооборот и оборот производственных фондов (На матер. лег. пром. Каз.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Маженова Н. А.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
745394
  Воротина Л.И. Кругооборот и оборт производственных фондов и их роль в социалистическом расширенном воспроизводстве : Дис... канд. эконом.наук: / Воротина Л. И.; КГУ. – К., 1969. – 258л. – Бібліогр.:л.I-XXI
745395
  Мымрикова Л.С. Кругооборот и эффективность производственных фондов в сельском хозяйстве / Л.С. Мымрикова. – М., 1971. – 135с.
745396
  Воротіна Л.І. Кругооборот і оборот основних виробничих фондів промислового підприємства в умовах економічної реформи / Л.І. Воротіна. – Київ : Знання, УРСР, 1969. – 48с.
745397
  Афанасьев А.А. Кругооборот капитала в предприятии : методы вычисления и нормирования оборота капитала / А.А. Афанасьев. – Ленинград : Экономическое образование, 1929. – 239 с. – (Комитет содействия промышленно-экономическому (коммерческому) образованию при Ленинградском областном отделе торговли)
745398
  Чебунин В.Н. Кругооборот основных фондов сельского хозяйства. / В.Н. Чебунин. – М., 1975. – 95с.
745399
  Коркин Сергей Кононович Кругооборот производственных фондов и вопросы совершенствования финансовых отношений социалистических предприятий : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Коркин Сергей Кононович; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1973. – 27л.
745400
  Крашенинников В.И. Кругооборот средств и кредит в легкой промышленности. : Автореф... канд. экон.наук: 08.599 / Крашенинников В.И.; Киев. ин-тут нар. хоз. – К., 1970. – 19л.
745401
  Коркин С.К. Кругооборот фондов в социалистическом воспроизводстве / С.К. Коркин. – Казань, 1990. – 197 с.
745402
   Кругосвет. – М.-Л, 1925. – 91с.
745403
  Григорьев С.Т. Кругосветка / С.Т. Григорьев. – Москва, 1946. – 148с.
745404
  Григорьев С.Т. Кругосветка. / С.Т. Григорьев. – Куйбышев, 1985. – 154с.
745405
  Чичестер Франсис Кругосветное плавание / Чичестер Франсис. – Москва, 1969. – 272с.
745406
  Марков К.К. Кругосветное плавание в Южном полушарии / К.К. Марков. – М., 1959. – 32с.
745407
  Нозиков Н. Кругосветное путешествие Литке на военном шлюпе "Сенявин" в 1826-1929 годах / Н. Нозиков. – Москва, 1933. – 259с.
745408
  Бугенвиль Л.А. де Кругосветное путешествие на фрегате "Будез" и транспорте "Этуаль" в 1766, 1767, 1768 и 1769 годах / Л.А. де Бугенвиль; Отв .ред. Е.Е.Шведе. – Пер. с франц. – Москва : Госиздат, 1961. – 358с.
745409
  Мегела І.П. Круді Дюла // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 554. – ISBN 978-966-02-7305-4
745410
  Белошеев А.И. Кружат аисты над Горынью : рассказы воен. корреспондента / А.И. Белошеев ; [ил.: Ю. Кухарев]. – Минск : Мастацкая літ., 1973. – 191 с. : ил.
745411
  Пархомов М.Н. Кружева : повести / М.Н. Пархомов. – К., 1985. – 286 с.
745412
  Квинн К. Кружева и ленты // Преданно и верно / Дж.М. Лэндис. – Ярославль : Гринго, 1995. – 270 с. – (Храм любви). – ISBN 5-88723-005-3
745413
  Долинный С.Д. Кружева из металла / С.Д. Долинный. – К., 1991. – 188с.
745414
   Кружева СССР. Вологда. – [Москва] : Всес. коопер. объедин. изд., 1943. – 96 с. : ил.
745415
   Кружевная борода. – Москва, 1945. – 64с.
745416
  Скуратов М.М. Кружевная метель / М.М. Скуратов. – М., 1981. – 126с.
745417
  Лэне П. Кружевница / П. Лэне. – М., 1977. – 142с.
745418
  Даль В.И. Кружевница / В.И. Даль. – Красноярск, 1986. – 422с.
745419
  Ибрагимов М.-Р. Кружево земли : стихи / Магомед-Расул Ибрагимов ;. – Махачкала : дагкнигоиздат, 1968. – 57 с.
745420
  Панова В.Ф. Кружилиха / В.Ф. Панова. – Москва : Советский писатель, 1948. – 271с.
745421
  Панова В.Ф. Кружилиха / В.Ф. Панова. – 5-е изд. – Ленинград, 1948. – 359с.
745422
  Панова В.Ф. Кружилиха : роман / В.Ф. Панова. – Ростов-на-Дону, 1949. – 200 с.
745423
  Панова В.Ф. Кружилиха : Роман. Повести. Рассказы / В.Ф. Панова. – Ленинград : Советский писатель, 1973. – 580с.
745424
  Панова В.Ф. Кружилиха : роман / В.Ф. Панова. – Харьков : Прапор, 1985. – 220с.
745425
  Панова В.Ф. Кружилиха : роман / В.Ф. Панова. – Москва, 1987. – 525с.
745426
  Панова В.Ф. Кружилиха: Роман. / В.Ф. Панова. – Москва, 1986. – 220с.
745427
  Панова В.Ф. Кружилиха; Спутники. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1981. – 400с.
745428
  Рецептер Владимир Кружить по прошлому... : поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 2. – С. 3-4. – ISSN 0321-1878
745429
  Черкасов В.Г. Кружка молока / В.Г. Черкасов. – М, 1958. – 144с.
745430
  Ляшенко А.В. Кружки "Умелые руки" в школе / А.В. Ляшенко. – М., 1958. – 104с.
745431
   Кружки качества на японских предприятиях. – М, 1990. – 69с.
745432
  Кирилло А.А. Кружки по изготовлению наглядных пособий при Государственном историческом музее. / А.А. Кирилло. – М., 1961. – 67с.
745433
   Кружки по химии в школе. – Москва : Просвещение, 1978. – 112 с.
745434
  Рыбникова М.А. Кружки учащихся. / М.А. Рыбникова. – 2-е изд. – М, 1919. – 64с.
745435
  Сафонова Н.С. Кружки художественной вышивки / Н.С. Сафонова, О.С. Молотобарова. – М., 1978. – 144с.
745436
  Рубен С. Кружки художественной самодеятельности. / С. Рубен. – Москва, 1951. – 53 с.
745437
  Щукин С.В. Кружки юных опытников растениеводов / С.В. Щукин. – изд. 3-е. – Москва, 1950. – 256 с.
745438
   Кружки юных растениеводов. – М, 1957. – 124с.
745439
   Кружки юных техников. – М, 1947. – 127с.
745440
   Кружковая работа по русскому языку. – М, 1979. – 224с.
745441
   Кружковая работа по русскому языку. – К, 1988. – 176с.
745442
   Кружковая работапо истории и обществовещению. – М, 1984. – 192с.
745443
  Незлобин А. Кружковщина "Наши лучшие люди - гордость нации" : Рассказы А. Незлобина [псевд.] : Вып. 1-3. – Одесса : Изд. П. Цитовича ; Печ. в тип. Г. Ульриха
Вып. 1 : [Из записок социал-демократа; Фатальная жертва]. – 1879. – [4], 153 с. – Конволют. - Пер.:Кружковщина "Наши лучшие люди - гордость нации". Вып. 1-3
745444
  Незлобин А. Кружковщина "Наши лучшие люди - гордость нации". Вып. 2 : Рассказы А. Незлобина [псевд.] : Вып. 1-3 // Кружковщина "Наши лучшие люди - гордость нации" : Рассказы А. Незлобина [псевд.] : Вып. 1-3 / А. Незлобин. – Одесса : Изд. П. Цитовича ; Печ. в тип. Г. Ульриха, 1879. – Вып. 1 : [Из записок социал-демократа; Фатальная жертва]. – [3], 154-338 с.
745445
  Незлобин А. Кружковщина "Наши лучшие люди - гордость нации". Вып. 3 : Рассказы А. Незлобина [псевд.] : Вып. 1-3 // Кружковщина "Наши лучшие люди - гордость нации" : Рассказы А. Незлобина [псевд.] : Вып. 1-3 / А. Незлобин. – Одесса : Изд. П. Цитовича ; Печ. в тип. Г. Ульриха, 1879. – Вып. 1 : [Из записок социал-демократа; Фатальная жертва]. – [2], 339-444, 98 с.
745446
  Незлобин А. Кружковщина "Наши лучшие люди - гордость нации" : Рассказы А. Незлобина [псевд.] : Вып. 1-3. – Одесса : Изд. П. Цитовича ; Печ. в тип. Г. Ульриха
Вып. 3 : [Weltschmerzer] : Со статьей автора: Нигилизм и литературное развитие. – 1879. – [2], 339-444, 98 с.
745447
  Ноотебоом С. Кружна дорога до Сантьяго = De omweg naar Santiago / Сейс Ноотебоом ; [з нідерланд. пер. Я. Довгополий]. – Київ : Юніверс, 2009. – 337, [3] с. : іл. – ISBN 966-8118-48-0
745448
  Беляков Н.Д. Кружок "Умелые руки" в школе : пособ. для руководит. кружков / Н.Д. Беляков, А.И. Покровская, Н.Е. Цейтлин. – Минск : Учпедгиз БССР, 1956. – 264 с. : ил. – Библиогр.: с. 261-262
745449
  Козлов В.П. Кружок А.И. Мусина-Пушкина и "Слово о полку Игореве" / В.П. Козлов. – Москва, 1988. – 270с.
745450
  Еременко Т.М. Кружок вязания крючком / Т.М. Еременко. – М., 1984. – 143с.
745451
  Пучкова Л.С. Кружок вязания на спицах: Пособие для руководителей кружков. / Л.С. Пучкова. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1988. – 158с.
745452
  Молообарова О Кружок изготовления игрушек-сувениров / О Молообарова. – 2-е изд., дораб. – М., 1990. – 175с.
745453
  Рогинская Ф. Кружок изобразительного искусства в клубе. / Ф. Рогинская. – Москва, 1951. – 111 с.
745454
  Чижикова Л.П. Кружок конструирования и моделирования одежды / Л.П. Чижикова. – М., 1990. – 140с.
745455
   Кружок конструирования малогабаритной сельскохозяйственной техники. – М, 1989. – 190с.
745456
  Листова Г.С. Кружок кулинарии и культуры быта / Г.С. Листова. – М, 1976. – 96с.
745457
  Листова Г.С. Кружок кулинарии и культуры быта / Г.С. Листова. – 2-е изд. – М, 1978. – 96с.
745458
   Кружок медников-жестянциков. – М, 1958. – 36с.
745459
  Баскаков В.Е. Кружок на карте : повести / В.Е. Баскаков. – Москва : Воениздат, 1972. – 135 с.
745460
  Баскаков В.Е. Кружок на карте : повести : [для ст. школ. возраста] / В. Баскаков ; худож. В.Д. Медведев. – Москва : Советская росия, 1982. – 160 с. : ил.
745461
  Мазок Н.Н. Кружок переплетного дела / Н.Н. Мазок. – М, 1979. – 96с.
745462
  Шемелова М.И. Кружок писателей-реалистов "Среда" (1899-1909 гг.) (Из ист. лит.-худ. объед. России начала ХХ в) : Автореф... канд. филол.наук: / Шемелова М. И.; ЛГУ. – Л., 1962. – 19л.
745463
  Гоголев М.И. Кружок по медико-санитарной подготовке в школе / М.И. Гоголев. – Москва : Просвещение, 1989. – 48с.
745464
  Борисов В.Г. Кружок радиотехнического конструирования : пособ. для руководителей кружков / В.Г. Борисов. – Москва : Просвещение, 1986. – 206, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 205
745465
  Борисов В.Г. Кружок радиотехнического конструирования : пособ. для руководителей кружков / В.Г. Борисов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1990. – 222, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 223. – ISBN 5-09-002808-7
745466
  Преображенская Е.П. Кружок русского языка в школе. / Е.П. Преображенская. – М.Л., 1966. – 207с.
745467
   Кружок стереофотографии. – М, 1957. – 80с.
745468
   Кружок театра кукол. – М, 1967. – 104с.
745469
  Татарская Н.Н. Кружок текущей политики / Н.Н. Татарская. – М., 1956. – 40с.
745470
  Комский Д.М. Кружок технической кибернетики / Д.М. Комский. – М., 1991. – 191с.
745471
   Кружок художественного слова. – М, 1954. – 11с.
745472
   Кружок электромонтеров. – М, 1958. – 40с.
745473
  Алгинин Б.Е. Кружок электронной автоматики : пособие для руководителей кружков : из опыта работы / Б.Е. Алгинин. – Москва : Просвещение, 1990. – 190 с.
745474
   Кружок юных автомоделистов. – М, 1958. – 147с.
745475
  Гусева З.В. Кружок юных натуралистов павловской школы / З.В. Гусева. – М, 1953. – 16с.
745476
   Кружок юных радиотехников. – М, 1958. – 88 с.
745477
  Карпинский Г.М. Кружок юных физиков / Г.М. Карпинский. – Свердловск, 1955. – 136с.
745478
  Крузенштерн А.В. Крузенштерны в истории географии : География. История географических открытий / А.В. Крузенштерн, О.М. Федорова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С. 29-35 : Фото. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7207
745479
   Круизеры выбирают надежность // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 69 : фото
745480
   Круизная индустрия выбирает Amadeus Cruise // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 7-8 [прилож.] : фото
745481
  Тука Тина Круизная индустрия: прогноз на 2007 год // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 1. – С. 24-25 : фото
745482
  Ермаков Дмитрий Круизная майовка : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 77 : Фото
745483
   Круизные лайнеры предпочитают Одессу // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 6 : Фото. – ISSN 1998-8044
745484
  Козловский Роман Круизные тенденции : тендеции // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 64-75 : Фото. – ISSN 1998-8044
745485
  Шадурский Егор Круизный рынок России обгоняет Португалию и Норвегию : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 36-37 : Фото
745486
  Арутюнян Игорь Круизы от "Виа Марис" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 67 : фото
745487
  Харламова Татьяна Круизы от "Сафари": уроки об Отечестве : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 28 : Фото
745488
  Богданова Светлана Круизы по Каспию - недалекого будущего : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 71 : Фото
745489
   Круизы: кто, куда и сколько : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 16-19 : Фото. – ISSN 1998-8044
745490
  Бродовські Люся та Богдан Круїз в раю / Бродовські Люся та Богдан, , Рябоштан Ірина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 62-67 : фото
745491
  Літвінко Катерина Круїз. 7 днів моїх фантазій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 42-51 : фото
745492
  Москаленко Леся Круїз. Бачу землю! Фантастична подорож на "Фантазії" / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 24-32 : фото
745493
  Лесич Антоніна Круїз. Новорічні дива на "Дівіні" // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 38-39 : фото
745494
   Круїзи MSC - що включено у "все включено" // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 36-37 : фото. – ISSN 1998-8044
745495
   Круїзи. На лайнері - до майя : хіти сезону: Туніс, Ізраїль, Чехія, Австрія, Румунія, круїзи // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 88-91
745496
  Самойлов Юрій Круїзи: зима - не перешкода! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 7, спецвыпуск. – С. 36-38 : фото. – ISSN 1998-8044
745497
  Неправська Наталія Круїзи: кращі з кращих // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 30-35 : фото. – ISSN 1998-8044
745498
  Козловський Роман Круїзна індустрія: зростання на тлі кризи? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 48-53 : фото. – ISSN 1998-8044
745499
  Козловський Роман Круїзна індустрія: інтеграл зростання // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 1, січень - лютий. – С. 18-21 : табл. – ISSN 1998-8044
745500
   Круїзна колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 56-61 : фото
745501
  Косач-Квітка Лариса Круїзний продукт - з перших рук / Косач-Квітка Лариса, , Слободян Лариса // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 70-71 : фото. – ISSN 1998-8044
745502
  Нездоймінов С.Г. Круїзний туризм в контексті Морської доктрини України / С.Г. Нездоймінов, Н.М. Андрєєва // Механізм регулювання економіки : міжнар. наук. журн. / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон.досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. " Акад. підприємництва і менеджменту України"(СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2013. – № 4 (62). – С. 100-110. – ISSN 1726-8699
745503
  Мазоха К.А. Круїзний туризм та його стан в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 145-152. – Бібліогр.: 4 назв.
745504
  Кізілова Е.Ю. Круїзний туризм як форма організації міжнародного туризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 50-52. – (Економіка ; вип. 43)


  Аналізуються можливості розвитку круїзного туризму як одного з видів міжнародного туризму в Україні.
745505
   Круїзний туризм: будуймо чорноморську модель! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 40-43 : фото. – ISSN 1998-8044
745506
  Самойлов Юрій Круїзний туризм: перспективи для України // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 2. – С. 14-21 : фото. – ISSN 1998-8044
745507
  По Едгар Аллан Крук // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 136-138. – ISSN 0320 - 8370
745508
  По Е.А. Крук // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5/6 (1085/1086)/7/8 (1087/1088). – С. 23-25. – ISSN 0320-8370
745509
  Різник Л. Крук або п"ятидесятилітня війна // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 11/12. – С.103-115. – ISSN 0868-4790
745510
  Різник Л. Крук або п"ятидесятилітня війна : роман // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 9. – С. 30-98. – ISSN 0868-4790
745511
  Різник Л. Крук або п"ятидесятилітня війна : роман // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 10. – С. 30-100. – ISSN 0868-4790
745512
   Круківська Алла Володимирівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 116-117 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
745513
   Круківська Алла Володимирівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 121. – ISBN 978-966-439-961-3
745514
  Грищинский П.И. Круковский метеорит / П.И. Грищинский. – Москва : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1911. – С. 72-76 : ил. – Без обл. и тит. л. - Пар. назв. и резюме на фр. яз. - Отд. оттиск: Ежегодник по Геологии и Минералогии Росиии / Н.И.Криштафович. Варшава. Т. XIII, вып. 3-4, с. 72-76
745515
  Біляшівський М.М. Круліковський Леонід Костянтинович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 560. – ISBN 978-966-02-7305-4
745516
   Круль Володимир Петрович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 25. – ISBN 978-617-7069-48-4
745517
  Григорова Л. Крум Григоров / Л. Григорова. – София, 1982. – 128с.
745518
  Короткий В.А. Крумбахер Карл / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 294. – ISBN 966-06-0393-2
745519
  Яворська О. Крупемишчин Великдень // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2003. – № 2. – С. 34-45. – ISSN 0868-4790
745520
  Карпов Е.В. Крупица добра. / Е.В. Карпов. – Москва, 1967. – 48с.
745521
  Есиненку Н. Крупица жизни : (новеллы) / Николае Есиненку ;. – Кишинев : Лумина, 1970. – 63 с.
745522
  Туманова З.А. Крупица истины. / З.А. Туманова. – Ташкент, 1963. – 53с.
745523
   Крупка Оксана Михайлівна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 161-162. – ISBN 978-966-439-757-2
745524
  Ддятлов В.И. Крупная буржуазия в Египне накануне революции 1952 года / В.И. Ддятлов. – Иркутск, 1983. – 168с.
745525
  Лаверычев В.Я. Крупная буржуазия в пореформенной России. 1861-1900 / В.Я. Лаверычев. – Москва, 1974. – 252с.
745526
  Солопий Л.А. Крупная буржуазия Забайкальской области в XIX веке. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Солопий Л.А.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1978. – 18л.
745527
  Рабинович Г.Х. Крупная буржуазия и монополистический капитал в экономике Сибири конца XIX -- начала ХХ вв. / Г.Х. Рабинович. – Томск, 1975. – 328с.
745528
  Ивина Л.И. Крупная вотчина Северо-Восточной Руси конца XIV - первой половины XVI в. / Л.И. Ивина. – Л., 1979. – 223с.
745529
  Ивина Л.И. Крупная вотчина Северо-Восточной Руси конца XIV - первой половины XVI в. (По материалам Моск. Симонова монастыря) : Автореф... ист.наук: 571 / Ивина Л.И.; Ленингр. отд-ние Ин-та истории СССР АМН СССР. – Л., 1969. – 21л.
745530
  Федотьев П.П. Крупная минеральная химическая и электрохимическая промышленность за последнее десятилетие / П.П. Федотьев. – Ленинград : Научхимтехиздат, 1925. – 101 с.
745531
  Семенюк Г.Ф. Крупная московская текстилная буржуазная и экономическая политика царизма в конце 19 века. : Автореф... канд.ист.наук: / Семенюк Г.Ф.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1964. – 20л.
745532
   Крупная промышленность Нечерноземного центра России в конце XVIII - первой половине XIX в.. – Владимир, 1982. – 95с.
745533
  Николаев П.А. Крупная промышленность, города Липецка в послевоенный период : Автореф... канд. экон.наук: / Николаев П. А.; Ворон.ГУ, Каф. полит. экон. – Воронеж, 1955. – 21л.
745534
  Колмаков Ю.П. Крупная торгово-промышленная буржуазия Восточной Сибири в период монополистического капитализма (1898 - март 1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Колмаков Ю.П.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 25л.
745535
  Зимин А.А. Крупная феодальная вотчина и социально-политическая борьба в России (конец 15-16 в.) / А.А. Зимин. – Москва : Наука, 1977. – 356с.
745536
  Дормидонтов Б. Крупная элетрификация СССР / Б. Дормидонтов, З. Альтшуллер, 1929. – 192с.
745537
  Вовченко И.Т. Крупнейшая ирригационная стройка Киргизии / И.Т. Вовченко, М.Ф. Патрушев. – Фрунзе, 1954. – 44с.
745538
  Злобина Мария Крупнейшее в мире собрание китайских книг : Национальная библиотека КНР // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 4-5. – ISSN 1727-4893
745539
  Голов В.П. Крупнейшее географическое открытие ХХ века в России : География. Из истории географических исследований / В.П. Голов, Т.С. Лукьянова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 41-43 : Табл. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 0016-7207
745540
  Нильсен В. Крупнейшие американские фонды / В. Нильсен. – Москва, 1976. – 399 с.
745541
  Жамалетдинов А.А. Крупнейшие аномалии электропроводности мира / А.А. Жамалетдинов, С.Н. Кулик // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 22-39 : рис. – Библиогр.: с. 36-39. – ISSN 0203-3100
745542
   Крупнейшие библиотеки Узбекистана. – Ташкент, 1964. – 72с.
745543
   Крупнейшие газетные фонды научных библиотек страны. – М, 1984. – 170с.
745544
   Крупнейшие города - их настоящее и будущее. – Москва : Статистика, 1979. – 126с. – (Народонаселение ; Вып. 25)
745545
   Крупнейшие города капиталистических и развивающихся стран. – Москва : Московский университет, 1987. – 254с.
745546
   Крупнейшие города мира. – М, 1995. – 175с.
745547
  Дублянский В.Н. Крупнейшие карстовые пещеры и шахты СССР / В.Н. Дублянский, В.В. Илюхин. – Москва, 1982. – 137с.
745548
  Дублянский В.Н. Крупнейшие карстовые пещеры и шахты СССР / В.Н. Дублянский, В.В. Илюхин. – Москва : Наука, 1982. – 137с.
745549
   Крупнейшие компании США и Англии. – М, 1957. – 194с.
745550
   Крупнейшие компании Украины в области продаж транспортных и туристических услуг объединяют усилия в интересах потребителей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 4-5 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
745551
   Крупнейшие компании химической промышленности кпиталистических стран. – Москва : Химия, 1980. – 382 с.
745552
   Крупнейшие ледники Средней Азии - ледники Федченко и Зеравшанский : Результаты метеорологических и гидрологических исследованиях. – Ленинград, 1967. – 264с.
745553
  Слука Н.А. Крупнейшие мегалополисы в развивающихся странах : География. Регионы зарубежного мира / Н.А. Слука, И.И. Попов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 2. – С. 10-20 : Табл. – Бібліогр. 16 назв. – ISSN 0016-7207
745554
   Крупнейшие монополии мира. – М, 1968. – 222с.
745555
  Демин А.А. Крупнейшие монополии ФРГ / А.А. Демин. – Л, 1961. – 108с.
745556
   Крупнейшие промышленные и торговые монополии. – М, 1986. – 300с.
745557
  Сидорова Е.А. Крупнейшие страны ЕС: проблемы бюджетной политики // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 4. – С. 100-111. – ISSN 0201-7083
745558
   Крупнейшие туроператоры готовятся к "Отдыху" в Экспоцентре : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 7
745559
  Ковалев В.А. Крупнейшие уголовные дела ХХ века в США / В.А. Ковалев. – М, 1990. – 399с.
745560
  Смирнова И.А. Крупнейшие художники венецианской Террафермы первой половины XVI века / И.А. Смирнова. – Москва, 1978. – 127с.
745561
   Крупнейший лесной вуз СССР. – Москва-Ленинград, 1967. – 252с.
745562
  Исаев М.И. Крупнейший представитель русской филологической науки конца ХIХ в. и начала XX в. академик Вс.Ф. Миллер (к 160-летию со дня рождения ученого) // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 117-123. – ISSN 0373-658Х
745563
   Крупнейший туристический форум - POW WOW 2007 // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 80-81 : фото
745564
  Короткий В.А. Крупницький Борис Дмитрович (1894-1956) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 273. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
745565
   Крупниые осевые ицентробежные насосы. – М, 1977. – 184с.
745566
  Иоэльсон М.Ф. Крупно-капиталистические объещинания всовременном мировом хозяйстве / М.Ф. Иоэльсон. – М, 1924. – 120с.
745567
  Натадзе Г. Крупное землевладение в древней Греции / Г. Натадзе, 1923. – 10с.
745568
  Папазян А.Д. Крупное землевладение и аграрные отношения в Восточной Армении в 16-17 вв. : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 571 / Папазян А.Д. ; АН АрмССР , Ин-т истории. – Ереван, 1968. – 46 с.
745569
  Петрикеев Д.И. Крупное крепостное хозяйство XVII в. / Д.И. Петрикеев. – Л., 1967. – 228 с.
745570
  Солодков М.В. Крупное машинное производство / М.В. Солодков. – М., 1962. – 44с.
745571
  Пашаева Н.М. Крупное поместье и формы эксплуатации крестьян в Чехиии 17 в. : Автореф... Канд.ист.наук: / Пашаева Н.М.; Ин-т славяноведение Акад.наук СССР. – Москва, 1958. – 13л.
745572
  Анфимов А.М. Крупное помещисье хозяйство Европейской России : Автореф. дис. ... док. ист. наук / Анфимов А.М. ;. – Москва, 1966. – 32 с.
745573
  Анфимов А.М. Крупное помещичье хозяйство Европейской России. (Конец XIX - начала XX века) / Анфимов А.М. ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1969. – 396 с.
745574
  Шульце-Геверниц Г. Крупное производство в России : (Московско-Владимирская хлопчатобумажная промышленность) / Г. Шульце-Геверниц ; Пер. с нем. [и предисл.] Б.В. Авилова. – Москва : Изд. маг. "Книжное дело", 1899. – X, 117 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  Авт. предисловия, переводсчик: Авилов, Борис Васильевич (1874-?)
745575
  Пономаренко Людмила Васильевна Крупное церковное землевладение в Галиции последней трети 18 века : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Пономаренко Людмила Васильевна; КГУ. – Киев, 1990. – 184л. – Бібліогр.:л.183-193
745576
  Пономаренко Л.В. Крупное церковное землевладение в Галиции последней трети XVIII в. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Пономаренко Л.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 19 с.
745577
  Лузов А.А. Крупномасшатбная структура межпланетного магнитного поля по данным годовых и квазимприодических вариаций интенсивности космических лучей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Лузов А.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1967. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
745578
  Иванов Ю.А. Крупномасштабная и синоптическая изменчивость полей в океане / Ю.А. Иванов. – Москва : Наука, 1981. – 168с.
745579
  Антонов А.Е. Крупномасштабная изменчивость гидрометеорологического режима Балтийского моря и ее влияние на промысел / А.Е. Антонов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 247, [1] с. – Библиогр.: с. 236-243
745580
  Зубакин Г.К. Крупномасштабная изменчивость состояния ледяного покрова морей Северо-Европейского бассейна / Г.К. Зубакин. – Ленинград, 1987. – 159с.
745581
   Крупномасштабная картография почв. – М, 1971. – 210с.
745582
   Крупномасштабная структура Вселенной : пер. с англ. – Москва : Мир, 1981. – 515 с.
745583
  Клыпин А.А. Крупномасштабная структура Вселенной / А.А. Клыпин, В.Г. Сурдин. – Москва : Знание, 1981. – 64 с.
745584
  Хокинг С. Крупномасштабная структура пространства-времени : Пер. с англ. / С. Хокинг, Дж. Эллис. – Москва : Мир, 1977. – 431с.
745585
  Четырбоцкий А.Н. Крупномасштабная численная модель динамики площади антарктического морского ледяного покрова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 4. – С. 64-75 : рис., табл. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0130-2906
745586
   Крупномасштабное взаимодействие океана и атмосферы и формирование гидрофизических полей. – Москва : Гидрометеоиздат, 1989. – 255с.
745587
  Соболев Крупномасштабное моделирование подготовки и предвестников землетрясений / Соболев, А.В. Кольцов; ред. Садовский. – М, 1988. – 205с.
745588
   Крупномасштабное прогназирование эндрогенных месторождений и их оценка. – М, 1983. – 132с.
745589
  Черницын В.Б. Крупномасштабное прогнозирование ртутных месторождений / В.Б. Черницын, С.И. Кирикилица. – К., 1981. – 166с.
745590
  Иванова Л.И. Крупномасштабное тематическое картографирование искусственных водоемов в целях прогноза их развития (на прим. Киевского водохранилища) : Дис... канд. географ.наук: / Иванова Л.И.; МВ и ССО УССР. КГУ. Кафедра геодезии и картографии. – Киев, 1975. – 138, XVIл. – Бібліогр.:л.I-XVI
745591
  Иванова Лилия Ивановна Крупномасштабное тематическое картографирование искусственных водоемов в целях прогноза их развития (на примере Киевского водохранилища) : Автореф. дис. ... канд. географич. наук : 05.24.03 / Иванова Лилия Ивановна ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 20 с.
745592
  Лаппо С.С. Крупномасштабное тепловое взаимодействие в системе океан -- атмосфера и энергоактивные области Мирового океана / С.С. Лаппо, С.К. Гулев, А.Е. Рождественский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 335с.
745593
  Четырбоцкий А.Н. Крупномасштабное численное моделирование динамики площади морского ледяного покрова в Арктике // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 75-86 : рис. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0130-2906
745594
   Крупномасштабные вариации геомагнитного поля. – М, 1989. – 196с.
745595
   Крупномасштабные динамические процессы в атмосфере. – Москва : Мир, 1988. – 428с.
745596
  Дроздов К.А. Крупномасштабные исследования равнинных ландшафтов. / К.А. Дроздов. – Воронеж, 1986. – 174 с.
745597
  Лабутина И.А. Крупномасштабные карты ледников : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 502 / Лабутина И.А. ; МГУ, Геогрфич. фак-т. – Москва, 1971. – 22 с.
745598
  Киктев Д.Б. Крупномасштабные моды атмосферной изменчивости. Часть I. Статистический анализ и гидродинамическое моделирование / Д.Б. Киктев, Е.Н. Круглова, И.А. Куликова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 5-22 : рис., табл. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0130-2906
745599
  Куликова И.А. Крупномасштабные моды атмосферной изменчивости. Часть II. Их влияние на пространственное распределение температуры и осадков на территории Северной Евразии / И.А. Куликова, Е.Н. Круглова, Д.Б. Киктев // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 4. – С. 5-16 : рис., табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0130-2906
745600
   Крупномасштабные системы. – М, 1990. – 103с.
745601
  Баканова В.В. Крупномасштабные топографические съемки / В.В. Баканова. – Москва : Недра, 1983. – 182с.
745602
  Розанов Н.П. Крупнопанельное домостроение / Н.П. Розанов. – М, 1982. – 224с.
745603
   Крупные авиакомпании США вновь зарабатывают // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 4. – С. 12-13 : фото
745604
   Крупные аграрии и промышленная буржуазния России и Германии в конце XIX - начале XX века. – М, 1988. – 228с.
745605
  Неушкин А.И. Крупные аномалии средней месячной температуры воздуха : справ. пособие : [в 3-х ч.] / А.И. Неушкин, М.К. Здонова ; Главное управление гидрометеорологической службы при Совете Министров СССР ; Всесоюзн. научно-исслед. ин-т гидрометеоролог. информации ; Мировой центр даннных. – Москва : Гидрометеоиздат
Ч.2 : Некоторые климатические характеристики крупных аномалий средней месячной температуры воздуха на территории СССР/ под ред. Н.А. Багрова, Н.И. Зверева. – 1975. – 365с. : ил., табл.
745606
  Неушкин А.И. Крупные аномалии средней месячной температуры воздуха: Справ. пособие: В 3-х ч. / А.И. Неушкин. – Москва
Ч.1. – 1974. – 495с.
745607
  Тейнш Х.Р. Крупные газовые месторождения Западного Пакистана. / Х.Р. Тейнш. – М., 1960. – 23с.
745608
  Затравкин М.Н. Крупные двустворчатые моллюски пресных и солоноватых вод Дальнего Востока СССР: Определитель. / М.Н. Затравкин, В.В. Богатов. – Владивосток, 1987. – 152с.
745609
  Масетти Сильвио Крупные жилищные комплексы / Масетти Сильвио. – Москва, 1971. – 182 с.
745610
  Щербаков В.И. Крупные зозяйственные комплексы. / В.И. Щербаков. – М., 1986. – 272с.
745611
  Линдберг Г.У. Крупные колебания уровня океана в четвертичный период / Г.У. Линдберг. – Л., 1972. – 548с.
745612
   Крупные колхозы РСФСР. – М, 1929. – 87 с.
745613
  Христофсон Н. Крупные колхозы Сибири / Н. Христофсон. – М, 1929. – 43с.
745614
  Мынкин Д. Крупные компании стран АСЕАН-5: конкурентоспособность в условиях кризиса // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 9. – С. 61-71. – ISSN 0131-2227
745615
   Крупные поля сподуменовых пегматитов в обстановках рифтогенеза и постколлизионных сдвигово-раздвиговых деформаций континентальной литосферы / В.Е. Загорский, А.Г. Владимиров, В.М. Макагон, Л.Г. Кузнецова, С.З. Смирнов, Б.А. Дьячков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 2. – С. 303-322 : рис., табл. – Библиогр.: с. 318-322. – ISSN 0016-7886
745616
   Крупные развивающиеся страны в социально-экономических структурах современного мира. – М, 1990. – 438с.
745617
  Малышева Д. Крупные региональные государства в зонах нестабильности Ближнего Востока // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 9. – С. 28-36. – ISSN 0131-2227
745618
  Козиков Ю. Крупные сделки хозяйственных обществ: сравнительно-правовойаспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 43-44
745619
   Крупные сульфидно-кварцевые штокверковые месторождения золота Казахстана - условия формирования, критерии прогнозирования / М. Мізерна, Б. Д"ячков, А. Мирошнікова, А. Мізерний, Г. Оразбекова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 82-88. – (Геологія ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-3817


  Целью данных исследований является выявление закономерностей распределения золоторудной минерализации и сопутствующих элементов в золотоносных штокверках крупных месторождений золото-сульфидно-кварцевого типа Северного и Восточного Казахстана, ...
745620
  Орлов М.А. Крупные туристические центры / М.А. Орлов. – Москва : Стройиздат, 1983. – 159 с. – Библиогр.: с. 155— 156
745621
  Багманов М.А. Крупные фораминиферы и моллюсковая фауна эсценовых отложений Малого Кавказа / М.А. Багманов ; АН Азербайджанской ССР; Ин-т геологии им. И.М. Губкина. – Баку : АН Азербайджанской ССР, 1966. – 304 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 189-192
745622
  Бархатова Н.Н. Крупные фораминиферы Мангышлака и Северного Приаралья и их стратиграфическое значение / Бархатова Н.Н., Немков Г.И. ; Акад. наук СССР. Отд-ние наук о Земле. Отд. моногр. коллекций. – Ленинград-Москва : Наука, 1965. – 99 с. – Библиогр.: с. 87-91
745623
   Крупные хищники. – Москва : Лесная промышленнсть, 1976. – 240с.
745624
  Телепко Л.Н. Крупные экономические районы СССР : (Некоторые вопросы территориальной организации хозяйства) / Л.Н. Телепко. – Москва, 1963. – 199с.
745625
  Копылов Н.В. Крупные экономические районы СССР : учебное пособие для вузов / Н.В. Копылов. – Москва : Висшая школа, 1974. – 280 с.
745626
  Зубаревич Н.В. Крупный бизнес в регионах России: территориальные стратегии развития и социальные интересы : Аналитический доклад / Н.В. Зубаревич. – Москва, 2005. – 102с. – ISBN 5-86208-176-3
745627
  Сакаева М.М. Крупный бизнес и государство при Путине. Трансформация агентских отношений // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / АНО "Обществ.-полит. журнал. Журнал полит. философии и социологии политики "Полития. Анализ. Хроника. Прогноз" ; Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН. – Москва, 2013. – № 4 (71). – С. 94-105. – ISSN 2078-5089
745628
  Согрин В.В. Крупный бизнес США от "Позолоченного века" до "Прогрессивной эры" (1870-1910-е годы) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 6. – С. 38-59. – ISSN 0130-3864
745629
  Столяров Ю.Н. Крупный вклад в представление об зволюции документа // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 8. – С. 70-76. – ISSN 0130-9765
745630
  Шатров С.М. Крупный выигрыш. / С.М. Шатров. – М., 1966. – 263с.
745631
  Дорошенко Л.С. Крупный город : монография / Мин-во экономики Украины ; Научно-исследовательский экономический ин-т; Л.С. Дорошенко, М.И. Коваль, А.П. Тищенко, С.Н. Крупников, А.И. Черкас, В.В. Лобода ; [отв. ред. В.И. Пила]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 5-12-003052-1
проблемы сбалансированного развития. – 1992. – 127 с.
745632
  Мягков В.И. Крупный город. Автоматизация управления развитием / В.И. Мягков. – Москва : Экономика, 1990. – 180 с.
745633
   Крупный город: проблемы и тенденции развития. – Ленинград : Наука, 1988. – 168 с.
745634
  Черник Д.Г. Крупный город: территориальный хозрасчет / Д.Г. Черник. – М., 1990. – 63с.
745635
   Крупный калибр. – Москва, 1952. – 48с.
745636
   Крупный капитал и монополии стран Азии. – М, 1970. – 312с.
745637
  Левит Л.А. Крупный план : (камерный фотопортрет) / Леонид Левит ; [ сост. и ред. И. Соловей ]. – Киев : ФАДА, ЛТД, 2002. – 96 с. : фотоіл. – ISBN 966-7625-51-6
745638
   Крупный социалистический город. – Л, 1987. – 141с.
745639
  Чернецов А.В. Крупный ученый, неповторимая личность. К 100-летию со дня рождения академика Б.А. Рыбакова // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2008. – Т. 78, № 6. – С. 538-543. – ISSN 0869-5873
745640
  Козин Б.С. Крупный шаг в создании единой транспортной системы / Б.С. Козин. – М., 1976. – 54с.
745641
   Крупный шаг к великой цели. – М, 1958. – 47с.
745642
  Александров И. Крупный шаг к коммунизму / Александров И. – Москва : Совецкая Россия, 1959. – 56 с.
745643
  Платошкин А.Н. Крупным планом - агропром / А.Н. Платошкин. – М., 1987. – 307с.
745644
  Бобров В. Крупным планом : комедия в одном действии / В. Бобров. – Рига : Латвийское государственное издательство, 1956. – 19 с. – (Библиотека одноактовых пьес)
745645
  Шуб Э.И. Крупным планом / Э.И. Шуб. – М, 1959. – 255с.
745646
  Умару И. Крупным планом : повесть / И. Умару. – Москва, 1982. – 165с.
745647
  Чупринин С.И. Крупным планом: поэзия наших дней / С.И. Чупринин. – Москва, 1983. – 287 с.
745648
  Кунецкая Л.И. Крупская / Л.И. Кунецкая, К.А. Маштакова. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 366 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биогр. ; Вып. 14 (531))
745649
  Кунецкая Л.И. Крупская / Л.И. Кунецкая, К.А. Маштакова. – 2-е изд. – Москва, 1974. – 366с.
745650
  Рубанов С.А. Крупская в Петербурге - Ленинграде / С. Рубанов, С. Негинский. – Ленинград : Лениздат, 1975. – 207 с., 24 л. ил.
745651
   Крупская Надежда Константиновна о библиотечном деле. – Москва, 1989. – 259 с.
745652
  Сніцарчук Л. Крупський Іван Васильович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2008. – Вип. 15. – С. 162-167. – ISBN 978-966-02-4670-6(Вип. 15); 966-02-2344-7
745653
  Проценко Н.А. Крупяные культуры / Н.А. Проценко, А.Т. Григорови. – Воронеж, 1953. – 128с.
745654
   Крус бухгалтерского учета в отраслях народного хозяйства. – М, 1974. – 312с.
745655
  Клушин Д.В. Крус партии большевиков на подготовку вооруженного восстания (июль - сентябрь 1917 года) : Автореф... канд. ист.наук: / Клушин Д.В.; Москов. гор. пед. ин-тут им В.П.Потемкина. – Москва, 1953. – 16 с.
745656
  Ковалюк В.М. Крута верста / В.М. Ковалюк. – Дніпропетровськ, 1990. – 268с.
745657
  Ткач Д.В. Крута хвиля : Роман / Д.В. Ткач. – Київ : Радянська школа, 1954. – 400с.
745658
  Ткач Д.В. Крута хвиля : Роман / Д.В. Ткач. – Київ : Дніпро, 1967. – 283с.
745659
  Ткач Д.В. Крута хвиля : Романи / Д.В. Ткач. – Київ : Дніпро, 1988. – 694с.
745660
  Яковлева Елена Крутая барышня : Роман / Яковлева Елена. – Москва : Эксмо-пресс, 2000. – 320с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-006094-7
745661
  Тошаков Н. Крутая волна / Н. Тошаков. – Л, 1949. – 120с.
745662
  Ткач Д.В. Крутая волна : Повесть / Д.В. Ткач; Авториз. пер. с укр. Л. Шапиро. – Москва : Воениздат, 1954. – 240с.
745663
  Захаров Б.М. Крутая волна / Б.М. Захаров. – Барнаул, 1957. – 150с.
745664
  Азаров В.Б. Крутая волна : стихотворения / В.Б. Азаров. – Ленинград : Советский писатель, 1959. – 124 с.
745665
  Беляев А.А. Крутая волна : [морские рассказы] / А.А. Беляев. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 176 с. – (Фантастика. Приключения. Путешествия)
745666
   Крутая волна : рассказы, стихи, пьеса. – Казань, 1965. – 172 с.
745667
  Устьянцев В.А. Крутая волна : Роман / В.А. Устьянцев. – Москва : Воениздат, 1970. – 344 с.
745668
  Гора С. Крутая волна / С. Гора. – Алма-Ата, 1981. – 150с.
745669
  Устьянцев В.А. Крутая волна / В.А. Устьянцев. – М., 1986. – 479 с.
745670
  Гененко А.Т. Крутая волна / А.Т. Гененко. – Донецк, 1990. – 188с.
745671
  Верещагин Н.А. Крутая гора / Н.А. Верещагин. – Москва, 1983. – 397с.
745672
  Егоров И.Я. Крутая Громадка. Записки Чигинского клуба / И.Я. Егоров. – Волгоград, 1965. – 134с.
745673
  Вильмонт Е.Н. Крутая дамочка, или Нежнее, чем польская панна / Екатерина Вильмонт. – Москва : Астрель ; АСТ, 2011. – 318, [2] с. : ил. – (Заряжайтесь оптимизмом Екатерины Вильмонт). – ISBN 978-5-17-058750-6
745674
  Киндер И.Ф. Крутая дорога / И.Ф. Киндер. – Казань, 1971. – 107 с.
745675
  Брускова Е.С. Крутая дорога : документальная повесть / Е.С. Брускова. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 190 с.
745676
  Радноти М. Крутая дорога / М. Радноти. – Москва, 1988. – 349 с.
745677
  Спиллейн М. Крутая игра / М. Спиллейн. – М., 1991. – 207с.
745678
  Постников О. Крутая излучина. Стихи / О. Постников. – Алма-Ата, 1975. – 76с.
745679
  Голосовская Н.И. Крутая лестница / Н.И. Голосовская. – Алма-Ата, 1971. – 118с.
745680
  Солоухин В.А. Крутая Марина / В.А. Солоухин. – Москва, 1978. – 351с.
745681
  Садыков А. Крутая радуга / А. Садыков. – Барнаул, 1958. – 48с.
745682
  Туренская В.И. Крутая радуга / В.И. Туренская. – М., 1966. – 271с.
745683
  Туренская В.И. Крутая радуга / В.И. Туренская. – М., 1973. – 271с.
745684
  Селенский Ю.В. Крутая Рамень / Ю.В. Селенский. – М, 1973. – 302с.
745685
  Караваева А.А. Крутая ступень / А.А. Караваева. – Москва, 1938. – 176с.
745686
  Стекольников Л.Б. Крутая тропа. / Л.Б. Стекольников. – Л., 1950. – 96с.
745687
  Колесников А.А. Крутая тропа: Передышка перед боем. / А.А. Колесников. – Ярославль, 1991. – 282с.
745688
  Роганов Євген Круте піке Державіаслужби // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 18-21 : фото. – ISSN 1998-8044
745689
  Гуменюк О. Крути - бій з міфами // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 7 лютого (№ 6). – С. 9. – ISSN 0027-8254
745690
  Горобець С. Крути - бій за майбутнє країни // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 29 січня (№ 16). – С. 14


  Згадується трагічна загибель студентського куреня під Крутами, що стали символом патріотизму і жертовності в боротьбі за незалежну Україну. У складі куреню були студенти Університету св. Володимира та Українського Народного Університету.
745691
  Булах Г. Крути - наша трагедія і перемога // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 235-239. – ISBN 966-7551-00-8
745692
  Битинський М. Крути // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1958. – Рік 9, ч. 97, лютий : лютий. – С. 16-22


  З нагоди 40-річчя бою.
745693
   Крути : збірка у пам"ять героїв Крут / упорядники Осип і Надія Зінкевичі. – Київ : Смолоскип, 2008. – 422 с. – ISBN 978-966-8499-88-3
745694
  Лоський І. Крути // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – С. 195-200. – ISBN 978-966-2133-35-6


  Уривок зі споминів.
745695
   Крути : пам"яті героїв Крут / [упоряд.: Осип і Надія Зінкевичі]. – Київ : Смолоскип, 2017. – 61, [3] с. – Передрук з кн.: "Крути: зб. пам"яті героїв Крут". Київ: Смолоскип, 2008. – ISBN 978-617-7321-04-09
745696
   Крути : збірка у пам"ять героїв Крут / [упоряд. Осип і Надія Зінкевичі]. – Вид. 2-ге. – Київ : Смолоскип, 2017. – 419, [3] с. : іл. – Анот. покажч. імен.: с. 365-376. – Бібліогр.: с. 377-405. – ISBN 978-617-7173-69-3
745697
  Чорномор В. Крути 29 січня 1918 р. - символ героїзму українського юнацтва // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 28 січня - 3 лютого (№ 4). – С. 2
745698
  Донець Г. Крути в осягненні Павла Тичини // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 25 січня (№ 3). – С. 1, 4
745699
  Бороздин М. Крути педали! // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 58-72. – ISSN 1812-867Х


  Історія речей
745700
  Прилюк В. Крути як символ // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 14). – С. 5


  95 років тому- 29 січня 1918 року - під невеличкою станцією Крути на перегоні між Бахмачем та Ніжином відбувся бій українців із більшовицьким російським військом. Воно сунуло на Київ "приборкати" Українську Народну Республіку, яка щойно проголосила ...
745701
  Пшеничний М. Крути, Крути - не забути ... // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2013. – 31 січня - 6 лютого (№5). – С. 2


  У Мирогощанській загальноосвітній школі I-III ступенів Дубенського району Рівненської області завершилося створення музею, де з-поміж багатьох експонатів є документи й матеріали, присвячені славі й трагедії бою під Крутами 29 січня 1918 року.
745702
   Крути, ми пам"ятаємо! // Київський університет. – Київ, 2023. – Січень (№ 1). – С. 4


  "Бій під Крутами для українського народу - це не просто успішна оборонна операція, яка зупинила наступ переважаючих сил ворога. Подвиг перших кіборгів, серед яких були й вихованці Університету, став символом героїзму та самопожертви в боротьбі за ...
745703
  Захожай З. Крути. Визвольний здвиг України / З. Захожай, В. Червінський // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2022. – 26 січня 2022 - 8 лютого 2022 (№ 5/6). – С. 7
745704
  Захожай З. Крути. Дух, що тіло рве до бою // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 12-25 січня (№ 3/4). – С. 5
745705
   Крути. Січень 1918 року : документи, матеріали, дослідження, кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [ред. кол. : Білокінь С.І., Брюховецький В.С., Гаврилюк Я.Д. та ін.]. – Київ : Просвіта, 2008. – 840 с. – ISBN 978-966-2133-35-6
745706
   Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – 879, [1] с., XLVIII арк. фотоіл. – Бібліогр.: с. 859-870 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2133-35-6
745707
  Грабовський С. Крути. Сьогодення. Уроки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 15). – С. 5
745708
   Крути: 100 років подвигу. 1918-2018 / Нац. військ.-іст. музей України, Чернігів. облдержадмін. ; [упоряд., текст, пошук та підбір іл.: Я.Ю. Тинченко]. – Київ ; Чернігів : ЛАТ & К, 2018. – 43, [1] с. : іл. – (Чернігівщина туристична)
745709
  Яворський І. Крути: дотик болю // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 31січня (№ 5). – С. 14


  95 років тому, 29 січня 1918 року відбувся бій між київськими студентами і більшовиками під залізничною станцією Крути, де полягло в нерівній боротьбі 300 юнаків - цвіт української нації
745710
  Зятьєв С. Крути: історія української нескореності // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 1 (171). – С. 62-64
745711
  Веремійчик О. Крути: ми пам"ятаємо // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 26 січня - 10 лютого (№ 5/6)
745712
  Якимович Б. Крути: міти, реалії, уроки: спроба синтезу // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Р.В. Масик [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 18. – С. 13-20. – ISSN 2078-6077
745713
  Сюндюков І. Крути: недоосмислена трагедія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29 січня (№ 15). – С. 2
745714
  Конончук Іван Крути: погляд крізь роки // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 5: збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2008. – Вип. 6 (9). – С. 46-58. – ISBN 978-966-8999-16-1
745715
  Ауэзов М.О. Крутизна : повесть, рассказы, очерки / М.О. Ауэзов ; пер. с казахского ; [вступ. ст. З. Кедриной]. – Москва : Советский писатель, 1965. – 279 с. : ил., 1 л. портр.


  Разделы: Из дней минувших. Рождение новового.
745716
  Ноздрин А.С. Крутизна / А.С. Ноздрин. – Донецк, 1966. – 133с.
745717
  Автономов В. Крутизна / В. Автономов. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1966. – 96 с.
745718
  Снегова И.А. Крутизна / И.А. Снегова. – М., 1967. – 119с.
745719
  Боциев Ю.Б. Крутизна / Ю.Б. Боциев. – Орджоникидзе : Ир, 1968. – 52 с.
745720
  Львов М.Д. Крутизна / М.Д. Львов. – Москва, 1976. – 223с.
745721
  Ковальчук Л.З. Крутизна : поезії / Л.З. Ковальчук. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 94 с.
745722
  Торохов Б.М. Крутизна / Б.М. Торохов. – М, 1983. – 383с.
745723
  Черепанов Д. Крутизна. / Д. Черепанов. – Алма-Ата, 1956. – 340с.
745724
  Сибирцев И.И. Крутизна. / И.И. Сибирцев. – Красноярск, 1963. – 648с.
745725
  Колесников А.А. Крутизна: Стихотворения и поэмы. / А.А. Колесников. – Москва, 1983. – 159с.
745726
   Крутий вітер. – К., 1977. – 448с.
745727
  Стецюк Я.Н. Крутий плай : повість / Я.Н. Стецюк. – Київ, 1961. – 294 с.
745728
  Гижа О.Р. Крутий поворот : повість / О.Р. Гижа. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 235 с.
745729
  Дмитерко Л. Крутий поріг : поезії / Л. Дмитерко. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 111 с.
745730
   Крутикова Надія Євгенівна // Хто є хто в економіці, культурі, науці Києва / Ред.кол.:В.В.Болгов, О.А. Грандо, В.І. Гурін. – Київ : Одекс Плюс, 2000. – Т.2. – С. 156. – ISBN 966-7727-05-X
745731
  Иванов А.Б. Крутильные колебания упруго связанного твердого тела в вязкой жидкости, движущейся как семейство квазитвердых поверхностей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванов А.Б.; Ленигр. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 20л.
745732
  Старосольський Ігор Крутими дорогами : Спомини вересень 1939 р. - січень 1987 р. / Старосольський Ігор. – Львів : В-во М.Коць, 2000. – 204с. – ISBN 966-7891-00-3
745733
  Лупій О. Крутими дорогами : спогади із щоденникових записів / Олесь Лупій ; Нац. спілка письменників України ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка. – Київ : Український письменник, 2014. – 383, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 377-378. – ISBN 978-966-579-422-6


  У пр. №1689632 напис: Бібліотеці Київського Національного університету імені Т.Г. Шевченка Сердечно від автора. Олесь Лупій. 23.07.2014 р.
745734
  Мац Р. Крутими стежками до волі / Роман Мац ; [упоряд., літ. ред., авт. передм. Роман Пастух]. – Дрогобич : Коло, 2005. – 133, [3] с. : іл. – Анотація англ. – ISBN 966-7996-54-9
745735
  Мац Р. Крутими стежками до волі / Роман Мац. – Львів : Мс, 2006. – 147с. : іл. – ISBN 966-8461-28-2
745736
  Любарський О. Крутими шляхами життя // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 119-122


  Спогади прокурора, про участь у Другій світовій війні. Після війни О. Любарський працював прокурором у Львівській області. Він - ветеран прокуратури України, має численні бойові нагороди та прокурорські відзнаки.
745737
  Назаренко М.А. Крутится-вертится / М.А. Назаренко. – Новосибирск, 1976. – 255с.
745738
  Хьюэтт Д. Крутится веретено / Д. Хьюэтт. – М, 1962. – 253с.
745739
  Блох Ю.И. Крутиховская и Шмидт - команда железных лауреатов // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 5. – С. 3-8. – ISSN 0203-3100
745740
  Макаренко Д.Є. Крутиховська Зінаїда Олександрівна / Д.Є. Макаренко, О.В. Кендзера // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 571. – ISBN 978-966-02-7305-4
745741
  Липський В.С. Круті версти : Документальна повість / В.С. Липський. – К., 1982. – 112с.
745742
   Круті віражі українського флагмана // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 6. – С. 20-23 : фото. – ISSN 1998-8044
745743
  Львова Олена Круті віражі Харківського аеропорту // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 5, вересень - жовтень. – С. 22-24 : фото. – ISSN 1998-8044
745744
  Герасименко Ю.Г. Круті дороги : поезії / Ю.Г. Герасименко. – Харків : Харківське обласне видавництво, 1957. – 80 с.
745745
  Клименко П.П. Круті дороги : Роман / П.П. Клименко. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 350с.
745746
  Дубина Микола Круті дороги повернення : Літературно-критичні статті та нариси / Дубина Микола; Академія наук вищої школи України. – Дніпропетровськ, 2000. – 284с. – (Реабілітовані історією). – ISBN 966-7190-01-3
745747
  Слободянюк С.С. Круті стежки. / С.С. Слободянюк. – Станіслав, 1962. – 69с.
745748
  Черкас Н. Круті сходи : соціально-психол. роман / Наталя Черкас. – Київ : Фенікс, 2018. – 327, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-136-617-5
745749
  Дудченко Г. Крутівські події 1918 р. крізь призму історичної пам"яті // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2013. – Вип. 15 (18). – С. 155-157. – (Серія " Ніжинознавчі студії" ; № 10). – ISSN 2078-063X
745750
  Панасюк М.В. Крутіж : повісті / М.В. Панасюк. – К., 1984. – 231с.
745751
  Лепкий Б.С. Крутіж : історична повість / Б.С. Лепкий. – Київ : Веселка, 1992. – 388 с.
745752
  Лепкий Б.С. Крутіж : іст. малюнки з часів гетьмана Івана Виговського / Богдан Лепкий. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 143, [1] с. – ISBN 978-617-673-547-2
745753
  Ніколенко О.М. Крутікова Ніна Євгенівна // Літературна Харківщина : [ довідник ] / МОНУ ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; [ за заг. ред. М.Ф. Гетьманця ]. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Харків : Майдан, 2007. – С. 160-161. – ISBN 978-966-372-083-8
745754
   Крутікова Ніна Євгенівна (1913-2008) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 239. – ISBN 978-966-439-754-1
745755
  Носова О.П. Круткий лугана-русский и русско-луганда словарь / О.П. Носова, И.П. Яковлева. – М, 1969. – 520с.
745756
  Серова М. Круто закручено : Повести / Марина Серова. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 416с. – ISBN 5-04-008003-4
745757
  Тарновський М.Ю. Крутогора : роман / М.Ю. Тарновський. – Львів : Львівське книжково-журнальне видавництво, 1957. – 416 с.
745758
  Дем"ян Л.В. Крутогори Верховини / Л.В. Дем"ян. – Ужгород, 1984. – 398с.
745759
  Дем"ян Л.В. Крутогори Верховини / Л.В. Дем"ян. – Ужгород, 1984. – 400с.
745760
  Карпов Е.В. Крутогорье. Лирико-докум. повесть (о строителях Большого Ставроп. канала). / Е.В. Карпов. – Ставрополь, 1974. – 287с.
745761
  Карпов Е.В. Крутогорье: (О строителях Ставроп. канала). / Е.В. Карпов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1975. – 189с.
745762
  Кудин В. Крутогорьями жизни : (Повесть-раздумье о моем современнике) / Вячеслав Кудин. – Киев : [б.и.]. – 380 с.
745763
  Овчаренко А.И. Крутое / А.И. Овчаренко. – Тула, 1985. – 288с.
745764
  Лебедева Л.И. Крутое восхождение / Л.И. Лебедева. – Фрунзе, 1981. – 155с.
745765
  Есенжанов Х. Крутое время : роман / Х. Есенжанов; Ильяс Есенберлин ;. – Алма-Ата : Жазушы, 1966. – 255 с.
745766
  Журавлев Н.А. Крутое время / Н.А. Журавлев. – Архангельск, 1988. – 302с.
745767
  Шаховский Б.М. Крутое племя / Б.М. Шаховский. – М, 1961. – 94с.
745768
  Макласов Н.М. Крутой взлет / Н.М. Макласов. – Симферополь, 1960. – 187с.
745769
  Белостоцкий Ю.В. Крутой вираж : повесть / Ю.В. Белостоцкий. – Казань : Таткнигоиздат, ред. худож. лит.
Ч. 1. – 1957. – 207 с.
745770
  Шевченко А.И. Крутой дорогой : летопись одной жизни / А.И. Шевченко ; ил.: Е.А. Березин]. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1968. – 456 с.
745771
  Гинзбург Е.С. Крутой маршрут : Хроника времен культа личности / Е.С. Гинзбург. – Москва : Советский писатель, 1990. – 601с.
745772
  Гинзбург Е.С. Крутой маршрут / Е.С. Гинзбург. – Москва, 1991. – 734с.
745773
  Мирнев В.Н. Крутой месяц / В.Н. Мирнев. – М., 1974. – 303с.
745774
  Арсеньева Е. Крутой мэн и железная леди : Роман / Елены Арсеньева. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 384с. – ISBN 5-699-07706-5
745775
  Нейман Ю.Ю. Крутой перевал / Ю.Ю. Нейман. – Магадан, 1967. – 134с.
745776
  Леонидов Б.Л. Крутой поворот / Б.Л. Леонидов. – Москва, 1953. – 244с.
745777
  Скурлаев Д.Н. Крутой поворот / Д.Н. Скурлаев. – Тюмень, 1963. – 106с.
745778
  Высоцкий С.А. Крутой поворот / С.А. Высоцкий. – Москва, 1979. – 511с.
745779
  Рыбко Н.Л. Крутой поворот. / Н.Л. Рыбко. – Улан-Удэ., 1962. – 169с.
745780
  Левин Б.М. Крутой поворот: Пьянство как социал. проблема / Б.М. Левин, М.Б. Левин. – М., 1989. – 221с.
745781
  Субботин Ф.Е. Крутой подъем. / Ф.Е. Субботин. – Астрахань, 1955. – 188с.
745782
  Стецюк Я.Н. Крутой тропой : повесть / Я.Н. Стецюк. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 428 с.
745783
  Речин Б. Крутой характер. / Б. Речин. – Ставрополь, 1961. – 192с.
745784
  Бабий Е.В. Крутонаклонные конвейеры в горнодобывающей промышленности и перспективы их применения на глубоких карьерах Кривбаса / Е.В. Бабий, А.И. Шевченко, А.А. Икол // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 118. – С. 114-128 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
745785
  Нечитайло І.Я. Крутосхили / І.Я. Нечитайло. – Х., 1990. – 219с.
745786
  Пилипчук М.М. Крутою дорогою / М.М. Пилипчук. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 126 с.
745787
  Боровиков Г.Ф. Крутояр : повесть / Г.Ф. Боровиков. – Саратов : Саратоблгиз, 1949. – 172 с.
745788
  Петренко М.Є. Крутояр / М.Є. Петренко. – Львів : Каменяр, 1986. – 216 с.
745789
  Пелисов П.И. Крутояр. / П.И. Пелисов. – М, 1977. – 238с.
745790
  Ханжин В.В. Крутоярск второй. / В.В. Ханжин. – М., 1963. – 470с.
745791
  Ханжин В.В. Крутоярск второй. / В.В. Ханжин. – М., 1965. – 472с.
745792
  Гришин В.С. Крутояры / В.С. Гришин. – Саратов, 1973. – 183с.
745793
  Юдалевич М.И. Крутояры / М.И. Юдалевич. – Москва, 1975. – 87с.
745794
  Буханов В.С. Крутые берега / В.С. Буханов. – Курск, 1958. – 182с.
745795
  Савельев В.С. Крутые берега / В.С. Савельев. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 72с.
745796
  Пятунин А. Крутые берега / А. Пятунин, П. Трояновский. – Воронеж, 1968. – 47с.
745797
  Козлов Н.И. Крутые берега / Н.И. Козлов. – Сыктывкар, 1968. – 56с.
745798
  Свеженец И.И. Крутые берега / И.И. Свеженец. – Ставрополь, 1984. – 209с.
745799
  Липский В.С. Крутые версты. / В.С. Липский. – М., 1981. – 128с.
745800
  Манакин М.Ф. Крутые вершины / М.Ф. Манакин. – 2-е изд. – М, 1990. – 285с.
745801
  Исетский Александр Иванович Крутые годы / Исетский Александр Иванович. – Свердловск, 1956. – 104 с.
745802
  Исетский А.И. Крутые годы / А.И. Исетский. – Свердловск, 1965. – 104с.
745803
  Полонский Я.П. Крутые горки. – Санкт-Петербург
Ч. 1. – 1885. – 371 с.
745804
  Чекменев В.П. Крутые горки / В.П. Чекменев. – Саратов, 1989. – 262с.
745805
  Вирта Н.Е. Крутые горы / Н.Е. Вирта. – Москва, 1956. – 664с.
745806
  Елпатьевский С.Я. Крутые горы / С.Я. Елпатьевский. – Москва, 1963. – 239 с.
745807
  Скороходов М.Е. Крутые горы / М.Е. Скороходов. – Казань, 1974. – 319с.
745808
   Крутые дороги космоса. – Москва : Искусство, 1988. – 166 с.
745809
  Причина И.С. Крутые заломы : Повесть / И.С. Причина. – Киев : Молодь, 1979. – 200с.
745810
  Миксон И.Л. Крутые меридианы: Путевая проза. / И.Л. Миксон. – Л., 1984. – 279с.
745811
  Донцова Д.А. Крутые наследнички : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2001. – 380, [2] с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-005030-5
745812
  Побережник Семен Яковлевич Крутые перевалы / Побережник Семен Яковлевич; [Лит.запись В.Э.Баумштейна]. – Москва : Советская Россия, 1975. – 239 с. : 8 л.ил.
745813
  Нусупов Ч. Крутые перевалы : повести и рассказы / Чолпонбай Нусупов ;. – Фрунзе : Кыргызстан, 1981. – 171 с.
745814
  Косоротов В.Н. Крутые перевалы : повесть и рассказы / В.Н. Косоротов; пер. с марийск. – Москва : Современник, 1981. – 208 с.
745815
  Петров П.П. Крутые перевалы. Шайтан-поле. Борель / П.П. Петров. – Иркутск, 1979. – 419 с.
745816
  Абдулжалилов Фазиль Апасович Крутые повороты : повесть / Ф.А. Абдулжалилов ; [авториз. пер. с ногайского Н. Евдокимова] ; [ил.: Г.К. Бедарев]. – Москва : Советская Россия, 1951. – 92 с. : ил. – (Короткие повести и рассказы)
745817
  Столин Е.Л. Крутые повороты / Е.Л. Столин. – Минск, 1966. – 296с.
745818
  Борин А.Б. Крутые повороты : повесть и очерки / Александр Борин ; [худож. Е.С. Скрынников]. – Москва : Профиздат, 1983. – 224 с. : ил.
745819
  Иншаков П.К. Крутые повороты. / П.К. Иншаков. – Краснодар, 1966. – 295с.
745820
  Липилин В.Г. Крутые повороты: Повести. / В.Г. Липилин. – Л., 1983. – 128с.
745821
   Крутые поворты. – Воронеж, 1977. – 215с.
745822
  Бабаева Дина Крутые стволы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 4 (2895). – С. 66-72 : фото
745823
  Чистяков А.М. Крутые ступеин. / А.М. Чистяков. – Чебоксары, 1959. – 128с.
745824
  Гельбак П.А. Крутые ступени : драма / П.А. Гельбак. – Вильнюс : Гослитиздат, 1953. – 112 с.
745825
  Ванин Н.А. Крутые ступени : документальная повесть / Н.А. Ванин. – Кострома : Верхне-Волжское книжное издательство, 1964. – 112 с.
745826
  Осинин Н.П. Крутые ступени / Н.П. Осинин. – Новосибирск, 1967. – 448с.
745827
  Гиппиус Н.В. Крутые ступени / Н.В. Гиппиус. – Ленинград, 1970. – 143с.
745828
  Соколов П.Н. Крутые ступени / П.Н. Соколов. – Л., 1978. – 94с.
745829
  Борзунов С.М. Крутые ступени : повести и рассказы / С.М. Борзунов. – Москва : Современник, 1979. – 463 с.
745830
  Раслин С.З. Крутые ступени / С.З. Раслин. – Киев, 1982. – 196с.
745831
  Жуков Ю.А. Крутые ступени / Ю.А. Жуков. – Москва, 1983. – 382с.
745832
  Борзунов С.М. Крутые ступени : [повести и рассказы] / Семен Борзунов. – Москва : Советская Россия, 1989. – 348, [2] с. – (Подвиг). – ISBN 5-268-00110-8
745833
  Худячков В.В. Крутые ступени. / В.В. Худячков. – Кишинев, 1963. – 378с.
745834
  Жернаков Н.К. Крутые сувои / Н.К. Жернаков. – Архангельск, 1975. – 288с.
745835
  Мусатов А.И. Крутые тропы / А.И. Мусатов. – М., 1956. – 158с.
745836
  Татьянин В.Д. Крутые тропы / В.Д. Татьянин. – Белгород, 1962. – 72с.
745837
  Стороженко А.Г. Крутые тропы. / А.Г. Стороженко. – Л., 1959. – 250с.
745838
  Шутов В.В. Крутые уступы. / В.В. Шутов. – К, 1971. – 55с.
745839
  Сташек Н.И. Крутыми верстами. / Н.И. Сташек. – Москва, 1982. – 320с.
745840
  Никулин В. Крутыми дорогами. / В. Никулин. – Одесса, 1958. – 48с.
745841
  Абрамов М.А. Крутыми тропами : [рассказы] / М.А. Абрамов ; [ил.: И. Пластинкин и В. Иванов]. – Москва : Воениздат, 1961. – 48 с. : ил. – (Библиотечка журнала "Советский воин" / [Глав. полит. упр. Советской Армии и Воен-Мор. Флота] ; [№ 15 (418)])
745842
   Крутыми тропами. – М., 1984. – 224с.
745843
  Білокінь С. Крутяни // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – С. 709-731. – ISBN 978-966-2133-35-6


  Шарий Іван Ількович - Абсольвент Ун-ту Св. Володимира. Як член головного відділу Української студентської громади підписав звернення на підтримку українців у його національно-політичній організації. Другу українську гімназію імені ...
745844
  Антонович Б.-І. Крутянська пісня [1937] // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 22-29 січня (№ 3/4). – С. 1
745845
  Астров В.Н. Круча / В.Н. Астров. – Москва, 1966. – 459с.
745846
  Астров В.Н. Круча : роман / Астров В.Н. – Москва : Совецкий писатель, 1969. – 495 с.
745847
  Костюк Б.О. Круча : оповідання та етюди / Б.О. Костюк. – Київ : Молодь, 1984. – 111 с. – (Перша книга прозаїка)
745848
  Атаров Н.С. Крученая нитка / Н.С. Атаров. – Москва, 1976. – 255с.
745849
  Атаров Николай Сергеевич Крученая нитка : Раздумья, эссе, рассказы / Атаров Николай Сергеевич; Послесл. В.Коркина. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 255с.
745850
  Атоян К.М. Кручение автобуса с несущим основанием, вызываемое дорожными неровностями. : Автореф... наук: / Атоян К.М.; МВ и ССО УССР. Львов. полит. инст. – Львов, 1961. – 19л.
745851
  Соляник Кручение валов переменного сечения / Соляник, -Красса. – Л-М, 1949. – 167с.
745852
  Саркисян В.С. Кручение и изгиб анизотропных призматических стержней с удлиненным профилем : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Саркисян В. С.; МГУ, НИИ механ. Ерев.ГУ. – Ереван, 1962. – 16л.
745853
  Гулканян Н.О. Кручение и изгибд полых призматических стержней с полигональным поперечным сечением. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гулканян Н.О.; Ин-т механики Ан СССР. – Ереван, 1962. – 8л.
745854
  Арутюнян Л.А. Кручение и плоская деформация упругих призматических тел : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Арутюнян Л.А.;. – Ереван, 1979. – 12л.
745855
  Абдрахманов С. Кручение полухрупких стержней : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 023 / Абдрахманов С. ; АН Кирг. СССР. – Фрунзе, 1970. – 12 с.
745856
  Арутюнян Н.Х. Кручение упругих тел / Арутюнян Н.Х., Абрамян Б.Л. – Москва : Физматгиз, 1963. – 686 с. : черт. – Библиогр. обзор: с. 672-681
745857
  Нетребко В.П. Кручение упругого параллелепипеда при заданном законе распределения касательных напряжений на основаниях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Нетребко В. П,; МГУ, НИИ механ. и матем. – Москва, 1953. – 4 с.
745858
  Зима Н.Е. Кручение физически нелинейных многосвязных стержней : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Зима Н.Е. ; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1974. – 16 с.
745859
  Головко А. Крученим шляхом : Оповідання: Із творів спілки слянських письменників "Плуг" / А. Головко. – Харків : Шлях освіти, 1924. – 31с. – (Б-ка селянина = Серія красного письменства ; №19)
745860
  Тураев Владимир Георгиевич Кручения Рейдемейстера и инварианты Александера-Фокса трехмерных многообразий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Тураев Владимир Георгиевич; АН СССР. Математический ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1979. – 9л.
745861
  Косматенко А.Д. Кручені паничі / А.Д. Косматенко. – Київ, 1956. – 62 с.
745862
  Кравченко О.В. Кручення пружного круглого валу з неконцентричною круглою порожниною // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С.89-93. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розв"язана задача про кручення круглого валу, що послаблений круглою порожниною Вивчено властивості жорсткості матеріалу та сколюючого напруження для круглого валу, послабленого круглою порожниною Знайдено точні значення функції напруження для різних ...
745863
  Мартиненко М.А. Кручення пружного простору з циліндричною тріщиною / М.А. Мартиненко, І.В. Лебедєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 116-120. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Точними методами лінійної теорії пружності розв"язано задачу про кручення пружного середовища з циліндричною тріщиною. Задачу зведено до системи парних інтегральних рівнянь відносно тригонометричних функцій з однією невідомою щільністю, а потім - до ...
745864
  Мартиненко М.А. Кручення пружного простору, послабленого тріщиною по частині поверхні сплющеного еліпсоїда / М.А. Мартиненко, І.В. Лебедєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 62-66. – (Математика. Механіка ; вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Точними методами лінійної теорії пружності розв"язано задачу про кручення пружного середовища з еліпсоїдальною тріщиною. Задачу зведено до взаємозв"язаної системи парних рівнянь, а потім - до інтегро-диференціального рівняння. В околі граничного кола ...
745865
  Манов Э. Кручи. Роман / Э. Манов. – Москва, 1968. – 255с.
745866
  Казанцева Л.В. Кручиненко Вівталій Григорович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 578. – ISBN 978-966-02-7305-4
745867
   Кручиненко Віталій Григорович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 239-240. – ISBN 978-966-439-754-1
745868
   Крушевскиот манифест. – Скопjе : Институт за национална историоф - Скопjе, 1968. – 28 с.
745869
  Геник С. Крушельницька Соломія // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 119 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
745870
  Терес Н.В. Крушельницька Соломія Амвросіївна / Н.В. Терес, Ю.М. Сорока // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності : [посібник для студентів ВНЗ] / Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, А.П. Коцур, Г.Г. та ін Коцур. – Київ : Книги - XXI, 2007. – С. 217-220. – ISBN 978-966-8653-95-7
745871
   Крушельницький Антін Володиславович // Книги і долі : митці Розстріляного Відродження : біобібліографічний покажчик / М-во культури і мистецтв України, Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Г.І. Єфімова. – Одеса : Друк, 2002. – С. 205-210
745872
   Крушельницький Іван Антонович // Книги і долі : митці Розстріляного Відродження : біобібліографічний покажчик / М-во культури і мистецтв України, Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Г.І. Єфімова. – Одеса : Друк, 2002. – С. 211-214
745873
  Іваницька Л.В. Крушельницький Мар"ян Михайлович // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності : [посібник для студентів ВНЗ] / Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, А.П. Коцур, Г.Г. та ін Коцур. – Київ : Книги - XXI, 2007. – С. 221-224. – ISBN 978-966-8653-95-7
745874
  Васильев И.М. Крушение / И.М. Васильев. – 2-е изд. – Москва, 1961. – 143с.
745875
  Петреску Ч. Крушение / Ч. Петреску. – М., 1963. – 679с.
745876
  Нурпеисов А. Крушение : роман / Абдижамил Нурпеисов ;. – Москва : Известия, 1975. – 365 с.
745877
  Щербакова Г.Н. Крушение / Г.Н. Щербакова. – Москва, 1990. – 382с.
745878
  Эсенов Р.М. Крушение "Великого Турана" / Рахим Эсенов ;. – Москва, 1979. – 327 с.
745879
  Жариков А.Д. Крушение "Кантокуэна" / А.Д. Жариков. – М., 1988. – 188с.
745880
   Крушение "Черного барона". – Ярославль, 1987. – 188с.
745881
  Ерахторина О.М. Крушение абсолютов : (материалы к читательской конференции) // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2008. – № 28. – С. 16-62
745882
  Золотусский И.П. Крушение абстракций / И.П. Золотусский. – Москва : Современник, 1989. – 205 с.
745883
  Рубинштейн Е.И. Крушение австро-венгерской монархии / Е.И. Рубинштейн. – Москва, 1963. – 428 с.
745884
  Голинков Д.Л. Крушение антисеоветского подполья в СССР. / Д.Л. Голинков. – М
2. – 1986. – 397 с.
745885
  Голинков Д.Л. Крушение антисоветского подполья в СССР / Д.Л. Голинков. – Москва, 1975. – 703с.
745886
  Голинков Д.Л. Крушение антисоветского подполья в СССР. / Д.Л. Голинков. – М, 1980. – 399с.
745887
  Голинков Д.Л. Крушение антисоветского подполья в СССР. / Д.Л. Голинков. – М
1. – 1986. – 333 с.
745888
  Митрофанов А.Г. Крушение великих иллюзий / А.Г. Митрофанов. – Петрозаводск : Фолиум, 2006. – 196с. – ISBN 5-88741-064-7
745889
  Куняев С. Крушение великой иллюзии : К 130-летию со дня рождения Александра Блока // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2011. – № 1 (660). – С. 15-17. – ISSN 0132-2036
745890
  Желубовская Э.А. Крушение Второй империи и возникновение Третьей республики во Франции / Э.А. Желубовская. – Москва, 1956. – 504с.
745891
  Куль Ф. Крушение германских наступательных операций 1918 г. / Ф. Куль, Г. Дельбрюк. – М., 1935. – 352с.
745892
  Шейдеман Ф. Крушение германской империи / Ф. Шейдеман. – М-Птгр., 1923. – 326с.
745893
  Федоров Валентин Крушение Европы // Вестник Европы : журнал европейской культуры. – Москва, 2008. – Т. 22/23. – С. 22-32. – ISSN 1609-5359
745894
  Пытель Л.П. Крушение и изгеб изотропных и ортотропных цилиндрических оболочек, ослабленных отверстием. : Автореф... Канд.техн.наук: 022 / Пытель Л.П.; Всесоюз.заоч.политехн.ин-т. – М, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
745895
  Вайсфельд И.В. Крушение и созидание / И.В. Вайсфельд. – Москва, 1964. – 158с.
745896
  Аджубей А. Крушение иллюзий : время в событиях и лицах / Алексей Аджубей. – Москва : Интербук, 1991. – 350 с. – ISBN 5-7664-0479-4
745897
  Козаков М.Э. Крушение империи : роман в 4-х частях / М.Э. Козаков. – Москва : Художественная литература
Ч. 1,2. – 1962. – 487с.
745898
  Энтин Л.М. Крушение империи / Л.М. Энтин. – М, 1965. – 200с.
745899
  Родзянко М.В. Крушение империи. / М.В. Родзянко. – 3-е изд. – Л., 1929. – 270с.
745900
  Родзянко М.В. Крушение империи. / М.В. Родзянко. – Х., 1990. – 263с.
745901
  Козаков М.Э. Крушение империи. Роман в 4-х ч. / М.Э. Козаков. – Москва, 1956. – 815с.
745902
  Козаков М.Э. Крушение империи. Роман в 4-х ч. : роман в 4-х частях / М.Э. Козаков. – Москва : Художественная литература
Ч. 3,4. – 1962. – 514с.
745903
  Козаков М. Крушение империи: Роман в 4-х книгах. / М. Козаков. – Москва, 1986. – 781с.
745904
  Козаков М.Э. Крушение империи: Роман в 4 ч. / М.Э. Козаков. – Ташкент
Ч.1-2. – 1987. – 365с.
745905
  Козаков М.Э. Крушение империи: Роман в 4 ч.: (В 2 т.) / М.Э. Козаков. – Ташкент
1. – 1989. – 365с.
745906
  Вольф А.Я. Крушение Кернверка / А.Я. Вольф. – Москва, 1977. – 398с.
745907
  Вольф А.Я. Крушение Кёрнверка / А.Я. Вольф. – Саратов, 1973. – 352с.
745908
   Крушение колониализма в новых этапах национально-осовободительного движения. – Омск, 1961. – 15с.
745909
  Черноголовкин Н.В. Крушение колониализма и международное право / Н.В. Черноголовкин. – М., 1963. – 46с.
745910
  Тягуненко В.Л. Крушение колониальной системы империализма / В.Л. Тягуненко. – М, 1961. – 48с.
745911
  Богуш Е.Ю. Крушение колониальной системы империализма : пособие для учителей / Е.Ю. Богуш. – Москва : Просвещение, 1965. – 240 с. : карт. – Библиогр.: с. 237-239
745912
  Калинина Э.А. Крушение колониальной системы империализма и образование независимых гасударств / Э.А. Калинина, В.П. Серебренников. – Минск, 1971. – 248с.
745913
  Салминь А.Я. Крушение колонизаторских планов германского империализма в Латвии в результате победы Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... кандид. ист.наук: / Салминь А.Я.; Латвийский гос. университет. – Рига, 1952. – 19 с.
745914
  Кантор Георгий Крушение которого не было? : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 12. – С. 84-96
745915
  Марьянов Б.М. Крушение легенды : Против клерикальных фальсификаций творчества А.С. Пушкина / Б.М. Марьянов. – Ленинград : Лениздат, 1985. – 119 с.
745916
  Щетинов Ю.А. Крушение мелкобуржуазной контрреволюции в Советской России. / Ю.А. Щетинов. – М., 1984. – 148с.
745917
  Бирюков Б.В. Крушение метафизической концепции универсальности предметной области в логике / Б.В. Бирюков. – Москва : Высшая школа, 1963. – 74 с.
745918
  Синклер Э. Крушение мира / Э. Синклер. – Москва, 1947. – 707 с.
745919
  Фельштинский Ю. Крушение мировой революции / Ю. Фельштинский. – Лондон, 1991. – 656 с.
745920
  Чалая Т.П. Крушение мифа о "Великой Румынии" в годы диктатуры Й. Антонеску (1940-1944) // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 1 (597). – С. 13-16. – ISSN 0321-0626
745921
  Бельсон Я.М. Крушение мифа о государстве "великого общества" в США / Я.М. Бельсон. – Москва, 1969. – 47с.
745922
  Галан Х.М. Крушение монархии в Испании (1917-1931 гг.) / Х.М. Галан. – Москва : Социально-экономическая литература, 1959. – 136с.
745923
  Любимов Н.А. Крушение монархии во Франции : Очерки и эпизоды первой эпохи Французской революции (1787-1790) / [Соч.] Н.А. Любимова, засл. проф. Моск. ун-та. – Москва : Универ. тип., 1893. – XX, 657, [5] с. ил. – Экз. кн. дефектные, без обл.
745924
  Явич А.Е. Крушение надежд / А.Е. Явич. – Москва, 1976. – 427с.
745925
  Радунская И.Л. Крушение парадоксов / И.Л. Радунская. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 224с.
745926
  Спирин Л.М. Крушение помещичьих и буржуазных партий в России (начало ХХ в. -- 1920 г.) / Л.М. Спирин. – Москва, 1977. – 366с.
745927
  Кузьмин Н.Ф. Крушение последнего похода Антанты / Н.Ф. Кузьмин. – М, 1958. – 344с.
745928
  Хазанов А.М. Крушение последней колониальной империи / А.М. Хазанов. – М, 1986. – 222с.
745929
  Анфилов В.А. Крушение похода Гитлера на Москву, 1941 / Анфилов В.А. ; отв. ред. А.Г. Хорьков. – Москва : Наука, 1989. – 348, [1] с. – Библиогр.: с. 340-348
745930
  Лавренев Б.А. Крушение республики Итль / Борис Лавренев // Красная звезда / А.А. Богданов. – Москва : Правда, 1990. – С. 161-399. – (МП. Мир приключений). – ISBN 5-253-00008-9
745931
  Егоров Г.В. Крушение Рогова / Г.В. Егоров. – Барнаул, 1965. – 127с.
745932
   Крушение самолета Boeing-737-800: метеорологические условия в Ростове-на-Дону 19 марта 2016 г. / Н.П. Шакина, А.Р. Иванова, Е.Н. Скриптунова, И.А. Горлач // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 7. – С. 93-98 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0130-2906
745933
  Манн Т. Крушение семьи (Будденброки) : роман Томаса Манна / пер. Ю. Спасского. – [Москва] : Моск. книгоиздат.
Кн. 1. – 1911. – [2], 381
745934
  Ляшко Н.Н. Крушение сладкой каторги / Н.Н. Ляшко. – Москва, 1936. – 415с.
745935
  Литторин Крушение социалистического мифа: Расцвет и упадок государства благосостояния в Швеции. / Литторин, Свен-Отто. – Минск, 1991. – 78с.
745936
  Дрюон М. Крушение столпов / М. Дрюон. – Москва, 1992. – 284с.
745937
  Альтер Л.Б. Крушение теории "планового капитализма" / Л.Б. Альтер. – Москва, 1954. – 240с.
745938
  Лазарев М.С. Крушение турецкого господства в арабских странах в годы первой мировой войны : Автореф... канд. ист.наук: / Лазарев М.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1956. – 15л.
745939
  Лазарев М.С. Крушение турецкого господства на Арабском Востоке. / М.С. Лазарев. – М., 1960. – 247с.
745940
  Розанов Г.Л. Крушение фашистской Германии / Г.Л. Розанов. – М, 1963. – 263с.
745941
  Энтин Л.М. Крушение французского колониализма и становление национальной государственносит народов тропической Африки. : Автореф... Доктора юрид.наук: / Энтин Л.М.; Моск.гос.ин-т междунар.отношен. – М, 1965. – 35л.
745942
   Крушение царизма. – Л., 1986. – 431с.
745943
  Буажильбер Эдмунд Крушение цивилизации : Социологический роман Э. Буажильбера / Пер. с англ., под ред. и с вступ. ст. Р.И. Сементковского. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Тип. М.А. Александрова, 1910. – XIV, II, 344
745944
  Новиков Иван Крушение чисел. Рассказы. / Новиков Иван. – М., 1926. – 61с.
745945
  Курукин Игорь Крушение Шведского Метеора : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 7 (2826). – С. 64-73
745946
  Гармиза Вадим Владимирович Крушение эсеровской контрреволюции. (Крах правительств эсеров в 1918 г.) : Автореф... д-ра ист.наук: 571 / Гармиза Вадим Владимирович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. Кафедра истории СССР советского общества. – М., 1969. – 30л. – Бібліогр.:с.30
745947
  Рубинштейн Л.В. Крушение Юга. / Л.В. Рубинштейн. – М, 1936. – 262с.
745948
  Соколов В. Крушение. Роман / В. Соколов. – М., 1970. – 592с.
745949
  Тагор Р. Крушение. Роман. / Р. Тагор. – Москва, 1956. – 272с.
745950
  Сафонов В.И. Крушина - дерево хрупкое / В.И. Сафонов. – М., 1977. – 304с.
745951
  Кабаева И.А. Крушина / И.А. Кабаева. – Москва, 1990. – 53 с.
745952
   Крушинський Вадим Юрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 240. – ISBN 978-966-439-754-1
745953
  Манжола В.А. Крушинський Вадим Юрійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 587. – ISBN 978-966-02-7305-4
745954
  Сидоренко Б. Крушитель скали марновірства // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 27 травня (№ 95). – С. 8
745955
  Атанасова Ц. Кръгът "Мислъл" / Атанасова Ц. – София : Университетское издательство "Св. кл. Охридски", 1991. – 174с.
745956
  Павлова М.А. Крыжовник / М.А. Павлова. – 2-е, испр. – М., 1968. – 120с.
745957
  Суворов Н.Н. Крыжовник. / Н.Н. Суворов. – Горький, 1958. – 59 с.
745958
  Боговицкий В.М. Крылатая гвардия : повесть / В.М. Боговицкий ; ил. Н. Барабаш. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1957. – 211 с. : ил.
745959
  Евстигнеев К.А. Крылатая гвардия / К.А. Евстигнеев. – Москва, 1982. – 224с.
745960
  Огурцов С.И. Крылатая душа / С.И. Огурцов. – Иваново, 1959. – 135с.
745961
  Чуев Ф.И. Крылатая книга / Ф.И. Чуев. – М, 1987. – 222с.
745962
   Крылатая легенда. Самолеты Ан-2 и Ан-3. – Киев : Аэро-Хобби, 2007. – 199, [1] с. : фотоил. – На тит. л.: 60-летию первого полета Ан-2 посвящается. – ISBN 978-966-2942-02-6
745963
  Али Анар Крылатая малютка Хаки // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 222-234. – ISSN 1130-6545
745964
  Фогель Н.Д. Крылатая медицина / Н.Д. Фогель. – Одесса, 1952. – 268 с.
745965
  Жирков А.В. Крылатая молодость / А.В. Жирков. – Фрунзе, 1977. – 194с.
745966
   Крылатая мудрость. (Собиратель Абуль-касым Гусейнзаде.. – Баку, 1965. – 140с.
745967
   Крылатая мудрость. Пословицы разных народов о труде.. – Ростов -на-Дону, 1972. – 71с.
745968
  Юксерн В.С. Крылатая песня : рассказы / Василий Юксерн ;. – Москва : Воениздат, 1968. – 48 с.
745969
   Крылатая пехота. Рассказы, очерки, воспоминания.. – Москва : Военное издательство, 1956. – 199 с.
745970
  Гофман Г.Б. Крылатая семья / Г.Б. Гофман. – М, 1965. – 96с.
745971
  Личутин В.В. Крылатая Серафима / В.В. Личутин. – Москва, 1981. – 414 с.
745972
  Гомыранов Илья Крылатая технократия
745973
  Гомыранов Илья Крылатая технократия // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 8 (2935). – С. 94-98 : фото
745974
  Шкаровская И.И. Крылатая улица / И.И. Шкаровская. – Киев : Веселка, 1982. – 173с.
745975
  Морозов С.Т. Крылатй следопыт Заполярья / С.Т. Морозов. – М., 1975. – 128с.
745976
  Лукин В.П. Крылатое имя - Чкалов: Экскурс. очерк-путевод. по Мемор. музею В.П.Чкалова / В.П. Лукин. – Горький, 1987. – 93с.
745977
  Моисеев В.А. Крылатое имя / В.А. Моисеев. – Киев, 1974. – 263с.
745978
  Займовский С.Г. Крылатое слово / С.Г. Займовский. – М.-Л., 1930. – 493с.
745979
  Кондаков Н.И. Крылатые аргументы = (Афоризмы и крылатые выражения в трудах и выступлениях К.Маркса, Ф.Энгельса, В.И.Ленина) / Н.И. Кондаков. – Москва : Знание, 1989. – 208с.
745980
  Гончаренко Владимир Григорьевич Крылатые выражения в современном украинском литературном языке (функциональная характеристика на материале художественной прозы и публицистики советского периода) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Гончаренко Владимир Григорьевич ; МВ и ССО УССР, Харьковский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1986. – 21 с.
745981
  Сальникова О.Г. Крылатые выражения из области искусства в современном русском языке / О.Г. Сальникова, С.Г. Шулежкова. – Челябинск, 1985. – 79с.
745982
  Шулежкова С.Г. Крылатые выражения из песен 2-й половины 1940-х - начала 1990-х годов : (Материалы к словарю "Крылатые выражения из области искусства") / С.Г. Шулежкова; Мин.образования Рос.Федерации.Челябинск.гос.пед.ин-т.Магнитогорск.гос.пед.ин-т. – Челябинск : Факел. – ISBN 5857160278
В. 3. – 1994. – 132 с.
745983
  Шулежкова С.Г. Крылатые выражения русского языка, их источники и развитие / С.Г. Шулежкова; Мин.образования Рос.Федерации.Челябинск.гос.пед.ин-т. – Челябинск : Факел, 1995. – 222с. – ISBN 5857160367
745984
  Сорокин З.А. Крылатые гвардейцы / З.А. Сорокин. – Москва, 1966. – 167с.
745985
  Каирбеков Г. Крылатые годы : стихи / Г. Каирбеков. – Москва, 1984. – 239 с.
745986
  Беленков Б.А. Крылатые и бескрылые : повесть / Б.А. Беленков; Беленко Б.А. – Киев : Молодь, 1957. – 156 с.
745987
  Кравченко И.Г. Крылатые кони / И.Г. Кравченко. – М., 1987. – 111с.
745988
  Овруцкий О Н. Крылатые латинские выражения в литературе / О Н. Овруцкий, . – Москва, 1969. – 352с.
745989
  Овруцкий О Н. Крылатые латинские изреченияя в литературе / О Н. Овруцкий, . – К, 1962. – 220с.
745990
  Овруцкий Н.О. Крылатые латинские изреченияя в литературе / Н.О. Овруцкий. – Москва, 1964. – 220с.
745991
  Аргутинская Л. Крылатые люди / Л. Аргутинская, М. Повзе. – Москва
1. – 1950. – 264с.
745992
  Аргутинская Л.А. Крылатые люди / Л.А. Аргутинская. – Москва, 1964. – 616с.
745993
  Шелест И.И. Крылатые люди / И.И. Шелест. – М., 1980. – 245с.
745994
  Шинкаренко Станислав Крылатые львы и хищные "бабочки" // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 148, январь. – С. 96-105 : фото
745995
   Крылатые мысли : сборник употребительнейших иностранных цитат, снабженных русским переводом и расположенных в алфитном порядке : цитаты фр., итал. и англ. – Санкт-Петербург : Тип. Исидора Гольдберга, 1896. – XVI, 87 с. = Общая библиотека Владимира Чумикова ; № 1
745996
  Маркс К. Крылатые мысли Карла Маркса : из произведений и писем. – Пермь : Пермское кн. изд-во, 1983. – 202 с.
745997
  Маркс К. Крылатые мысли Карла Маркса : из произведений и писем. – Новосибирск : Новосиб. кн. изд-во, 1988. – 224 с.
745998
  Виноградов В.С. Крылатые песни / В.С. Виноградов. – Москва, 1968. – 67с.
745999
  Александров В.Е. Крылатые пехотинцы : повести и рассказы / В.Е. Александров. – Киев : Радянський письменник, 1963. – 331с.
746000
  Шалимов Ф.А. Крылатые помощники земледельца / Ф.А. Шалимов. – М, 1964. – 24с.
<< На початок(–10)741742743744745746747748749750(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,