Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)741742743744745746747748749750(+10)В кінець >>
745001
  Новикова Л. "Лет 30 прошло..." : поэзия: стихи // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2011. – № 10 (669). – С. 17-21. – ISSN 0132-2036
745002
  Пицхелаури Г.З. "Лет до ста расти..." / Г.З. Пицхелаури. – М, 1982. – 96с.
745003
  Злотин А.З. "Летающие цветы" / А.З. Злотин. – Киев : Урожай, 1991. – 132с.
745004
  Давиденко Л. "Летели небом журавли..." : поэзия: стихотворения // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2011. – № 9/10. – С. 115-119. – ISSN 0131-8136
745005
   "Лети ж, мій сину, на Україну" : маловідомий лист О.П. Довженка // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 42-43. – ISSN 0868-9644
745006
  Подолинний А. "Лети ж, моя думо, моя люта муко..." Шевченківські сторінкмив історії Немирівської гімназії // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 7-13 березня (№ 10). – С. 12,13


  Про життєвий і творчий зв"язок відомих українських і російських митців слова, причетних до імені Т. Шевченка: О. Стороженко, М. Некрасов, Марко Вовчок, З.-Ф. Мілковський, А. Коженьовський, Ю.-А. Ролле, М. Чалий, М. Симонов (М. Номис), І. Сошенко, С. ...
745007
  Єршов А. "Летописное повествование о Малой России" О. Рігелтмана і " Кратка летопись Малой России", видана В. Рубаном. – [Б. м.] : [Б. в.]. – 178-192 с. – Без. обкл. і тит. л.
745008
  Бядуля З. "Летописцы" и другие рассказы / З. Бядуля; пер. с бел. Б.Яковлева. – Москва : Гослитиздат, 1953. – 144 с.
745009
  Кухалашвілі К.П. Леся Українка -- публіцист. / К.П. Кухалашвілі. – К., 1965. – 247с.
745010
  Левченко Г. Леся Українка - enfant terrible українського народництва // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (744), березень. – С. 45-53. – ISSN 0130-5263


  Згадується М. Драгоманов.
745011
  Корбич Г. Леся Українка - літературний критик: особливості "жіночого письма" // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 237-244. – ISBN 978-966-600-358-7
745012
  Драй-Хмара Леся Українка : життя й творчість / М. Драй-Хмара. – [Київ] : Державне видавництво України, 1926. – 156 с., 1 л. портр. (фронт.)
745013
  Бабишкін О.К. Леся Українка : життя і творчість / О. Бабишкін, В. Курашова. – Київ : Держлітвидав України, 1955. – 478 с. : іл., портр.
745014
  Булавицька М.В. Леся Українка : бібліографічний покажчик / М.В. Булавицька. – Київ : Вид-во Академії наук УРСР, 1956. – 102 с.
745015
  Міщенко Л.І. Леся Українка : посібник для вчителя / Л.І. Міщенко. – Київ : Радянська школа, 1986. – 301 с.
745016
   Леся Українка : Бібліографічний покажчик праць викладачів, аспірантів та студентів ВДУ ім. Л. Українки (1957-2000). – Луцьк : Вежа, 2001. – 34с.
745017
  Бабишкін О.К. Леся Українка в Криму / О. Бабишкін. – Сімферополь : Кримвидав, 1955. – 104 с. : іл.
745018
  Міщенко Л.І. Леся Українка в літературному житті / Л. Міщенко. – Київ : Дніпро, 1964. – 263 с.
745019
  Зленко Григорій Дем"янович Леся Українка в Одесі / Зленко Григорій Дем"янович, Ткаченко Євген Федорович. – Одеса, 1981. – 84 с. – (Серія бібліографічних покажчиків "Літературна Одеса")
745020
  Іщук-Пазуняк Леся Українка і європейські літератури. До питання про "Блакитну троянду" // Леся Українка: ідея свободи України у спектрі світової цивілізації : розвідки і доповіді / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 256-278. – ISBN 978-966-355-009-1
745021
  Радишевський Р. Леся Українка і Зигмунт Красінський // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 69-73. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті розглянуто контактно-генетичні зв"язки та типологічні сходження у творчості Лесі Українки та Зигмунта Красінського, спільне і відмінне у підході до проблеми сили поетичного слова та топіки свободи різних народів. W artykule przedstawiono ...
745022
  Булаховська Ю. Леся Українка і Марія Конопницька (порівняльно-типологічне зіставлення) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 12 (600). – С. 40-46. – ISSN 0236-1477


  У статті порівнюються образи і мотиви в поезії української і польської письменниць. Їхня спільність убачається в пафосі боротьби, вірі в силу художнього слова, увазі до фольклору, зверненні до античних образів, до закордонної тематики.
745023
  Оляндер Л. Леся Українка і Надсон: перегук мотивів // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 498-510. – ISBN 978-966-600-358-7
745024
  Баран Є. Леся Українка і Ольга Кобилянська: діалог культур (на матеріалі епістолярію письменниць) // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 284-292. – ISBN 978-966-600-358-7
745025
  Асторі Д. Леся Українка і Сан-Ремо // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2008. – Т. 4, кн. 2 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 432-448. – ISBN 978-966-600-359-4


  Подаються відомості з історії м. Сан-Ремо, ідеться про так звану російську громаду в кінці ХІХ – на початку ХХ століть, перебування Лесі Українки у Сан-Ремо і тодішній стан міста. The article is devoted to the features of San-Remo’s history, “Russian ...
745026
  Скупейко Лукаш Леся Українка й (анти)народництво // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 12 (576). – С. 48-55. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  Стаття має дискусійний характер. Автор наполягає, що проблема т.зв. антинародництва Лесі Українки зумовлена кон"юнктурними мотивами.
745027
  Овчаренко Е. Леся Українка на головній сцені країни // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 4-10 березня (№ 9). – С. 15


  "У фойє Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка відкрито виставку, присвячену 150-річчю від дня народження Лесі Українки, а на Камерній сцені імені Сергія Данченка театру відбулася прем"єра вистави "Кассандра".
745028
  Тетеріна О.Б. Леся Українка про інонаціональні імпульси у розвитку української літератури епохи Fin de siecle // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 538-544


  Розглянуто погляди Лесі Українки на проблеми міжлітературної комунікації. Обгрунтовується думка, що літературно-критичні міркування авторки "Кассандри" та "Камінного господаря" про стимулюючу роль інонаціональних імпульсів у поступі української ...
745029
  Смирнова Г.Ю. Леся Українка про походження та суть релігії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 18-24. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються погляди Леся Українки на виникнення та становлення релігії.
745030
  Головій О. Леся Українка та Антон Чехов: спільне й відмінне в художній інтерпретації теми божевілля // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2011. – № 1/2 (60/61). – С. 184-191


  У статті проаналізовано оповідання Л. Українки "Місто смутку" і повість А. Чехова "Палата № 6" в компаративному аспекті з огляду на специфіку осмислення обома митцями популярної на межі ХІХІ - ХХ ст. теми божевілля. Виявлено стильові і жанрові ...
745031
  Гужва О.П. Леся Українка та духовні колізії доби fin de siecle // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 11-14. – (Філософія. Політологія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Досліджується тісний зв"язок творчості Лесі Українки з мистецтвом доби модерну, що в ситуації екзистенційного вибору несла в собі ідею оновлення людини разом з природою та всесвітом. Исследуется тесная связь творчества Леси Украинки с искусством эпохи ...
745032
  Огнєва О. Леся Українка та Ігор Стравінський: контекст створення "Лісової пісні" та "Весни священної" // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 149-160. – ISBN 978-966-600-358-7
745033
  Скупейко Л. Леся Українка як канон, або Легенда про "європейскість" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 1-8 грудня (№ 48). – С. 12-13
745034
  Іщук-Пазуняк Леся Українка як людина // Леся Українка: ідея свободи України у спектрі світової цивілізації : розвідки і доповіді / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 279-283. – ISBN 978-966-355-009-1
745035
  Овдійчук Л. Леся Українка як науковець // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 36-38


  У статті представлено Лесю Українку як науковця. Проаналізовано, узагальнено і систематизовано матеріал про педагогічну діяльність, літературознавчу та фольклорну спадщину письменниці
745036
  Рєзанов В. Леся Українка, сучасність і античність : (до питання про літературні джерела творів Л. Українки). З нагоди 15-річчя смерти письменниці. Драматична поема "Кассандра" / В. Рєзанов. – Ніжин : Держдрукарня, 1929. – 68 с.
745037
  Шевченко Н.М. Леся Українка. Життєве й мистецьке кредо поетеси // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 28 (320). – С. 22-26
745038
  Гулько Л. Леся Українка. Хронологія містичних дат, подій, ситуацій. 1871-1880 роки // Українське слово. – Київ, 2014. – 5-11 лютого (№ 6). – С. 14
745039
  Жулинський М. Леся Українка: духовне покликання митця // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 27 лютого (№ 4). – С. 1, 18-19
745040
  Скалій Р. Лесь Курбас - митець трагічної долі // Український альманах / Об"єднання українців у Польщі. – Варшава, 2002. – 2002. – С. 235-239. – ISSN 1426-7470
745041
  Янишівська О. Лесь Курбас - повернення до Харкова // Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 2
745042
   Лесь Курбас : спогади сучасників. – Київ : Мистецтво, 1969. – 359 с.
745043
   Лесь Курбас : ст. и воспоминания о Л. Курбасе : лит. наследие : [сборник]. – Москва : Искусство, 1988. – 462, [2] с., [18] л. фот. : портр., фот. – Крат. летопись жизни и творчества: с. 418-425. – Библиогр. в подстроч. примеч. и в коммент.: с. 426-462
745044
   Лесь Курбас = Les Kurbas : у театральній діяльності, в оцінках сучасників, - документи. – Балтимор ; Торонто : Смолоскип, 1989. – 1026 с. : фотоіл. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч. імен і назв: с. 977-1010. – Бібліогр.: с. 925-976 та в підрядк. прим. – (Бібліотека "Смолоскипа" )( Серія "Розстріляна й заборонена творчість діячів української культури" ; Ч. 56 ; Ч. 2). – ISBN 0-914834-59-2
745045
  Гірняк Й. Лесь Курбас знімає "Вендетту" // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 20-21. – ISSN 1562-3238
745046
  Скалій Р. Лесь Курбас і Тарас Шевченко: витоки залюбленості // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 140-150. – ISSN 0208-0710
745047
  Захаревич М. Лесь Курбас та Гнат Юра. Фронт мистецтва і фронт влади // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 35-40. – ISSN 1997-4264
745048
  Грабар Н. Лесь Курбас у спогадах Ірини Стешенко // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 465-480. – (Нова серія ; вип. 19/20)
745049
  Смоляк П.О. Лесь Курбас у театрознавчих дослідженнях Петра Медведика / П.О. Смоляк, О.С. Смоляк // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 402-407. – ISSN 2226-3209
745050
  Гринишина М. Лесь Курбас. "Березільський" зоповіт // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 44-53. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 7)
745051
  Соколенко Н. Лесь Курбас. Знаний і забутий // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 11 (303). – С. 29-32
745052
  Соколенко Н. Лесь Курбас. Знаний і забутий // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2012. – № 2. – С. 118-121. – ISSN 0130-321Х
745053
   Лесь Курбас: "Силу нації не можуть убити жодні декрети" // Соловецький реквієм / С.В. Шевченко. – Київ : Експрес-Поліграф, 2013. – С. 211-222. – ISBN 978-966-2530-59-9
745054
  Корнієнко Неллі Лесь Курбас: репетиція майбутнього / Корнієнко Неллі; Мал. та худож. оформл. С. Маслобойщикова. – Київ : Факт, 1998. – 469с : іл. – ISBN 966-7274-29-2
745055
   Лесь Курбас: Статьи и воспоминания о лесе Курбасе. Литературное наследие. – Москва : Искусство, 1987. – 463 с.
745056
  Козланюк П.С. Лесь Мартович / П.С. Козланюк. – Львів, 1950. – 4 с.
745057
  Білецький Ф.М. Лесь Мартович / Ф.М. Білецький. – Київ, 1961. – 40с.
745058
  Лесин В.М. Лесь Мартович / В.М. Лесин. – К., 1963. – 94с.
745059
  Погребенник Ф.П. Лесь Мартович / Ф.П. Погребенник. – Киев, 1971. – 195с.
745060
   Лесь Мартович // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 187-188
745061
  Горак Р.Д. Лесь Мартович / Р.Д. Горак. – К., 1990. – 173с.
745062
  Бандурак В.Ю. Лесь Мартович зблизька / В.Ю. Бандурак. – Ужгород, 1971. – 122с.
745063
  Бандурак В.Ю. Лесь Мартович сміється / В.Ю. Бандурак. – Станіслав, 1961. – 48с.
745064
  Кравченко Є.Є. Лесь Мартович. / Є.Є. Кравченко. – Львів, 1968. – 100с.
745065
   Лесь Мартович. Короткий показчик літератури 1871-1916. – Львів, 1955. – 20с.
745066
  Коляда І. Лесь Мартович: національно-культурний і громадсько-політичний діяч (штрихи до портрета). До 150-річчя від дня народження / І. Коляда, А. Королько // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (230), листопад - грудень 2021. – С. 30-35
745067
  Татаренко Ірина Лесь Подерев"нський: Випити на рівні з грузинами у принципі неможливо : Інформаційно-рекламний блок UM Air / Татаренко Ірина, Стаховський Дмитро // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 24-28 : фото
745068
  Влащенко Н Лесь Подеревянский // Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2011. – № 2 (89). – С. 72-77
745069
  Хомич О.В. Лесь Сердюк - актор театру "революційної романтики" // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 274-276. – ISBN 978-966-8308-26-0
745070
  Брюховецька Л. Лесь Сердюк - творець національних характерів // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 67-69. – ISBN 966-7170-47-0


  Лесь (Олександр) Олександрович Сердюк (1940-2010) - укр. актор, засл. артист УРСР (1982), нар. артист України (1996). У радянській фільмографії знаний як Олександр, адже ім"я Лесь (названий на честь Курбаса) було надто "націоналістичним"
745071
  Брюховецька Л. Лесь Сердюк : (не) виконана місія // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 5 (91). – С. 24-25. – ISSN 1562-3238
745072
   Лесь Танюк: "Вітру не буде - треба гребти руками" : Біобібліографічний нарис. – Київ : Альтерпрес, 2003. – 148с. – (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління ; Вип.6)
745073
  Ратушна А. Лесь Танюк: поетична грань визначної постаті // Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 6
745074
  Вегин П.В. Лет лебединый / П.В. Вегин. – Москва, 1974. – 103с.
745075
   Лет легендарных перекличка. – Куйбышев, 1968. – 430с.
745076
  Раппопорт Е.Г. Лет молодых наших порох... / Е.Г. Раппопорт. – Иркутск, 1974. – 144с.
745077
  Полуйко В.В. Лета 7071 : Роман: О Иване Грозном / В.В. Полуйко. – Киев : Художня література, 1989. – 605с.
745078
  Полуйко В.В. Лета 7071 : Роман / В.В. Полуйко. – Москва : Воениздат, 1990. – 669с.
745079
  Полуйко В.В. Лета 7071: Роман: О Иване Грозном. / В.В. Полуйко. – М., 1979. – 606с.
745080
  Мацевич А.Ф. Летава / А.Ф. Мацевич. – Львів : Каменяр, 1983. – 36с.
745081
  Загородняя Татьяна Летаем туда, куда хотят наши клиенты // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 4. – С. 14-15 : Фото
745082
  Владимиров В.В. Летайте "Вуазеном". / В.В. Владимиров. – Алма-Ата, 1982. – 464с.
745083
  Ремакль А. Летайте "Каравеллой" : роман / Андре Ремакль // Дикая роза : романы / А. Мэрдок. – Киев : Ирис, 1992. – С. 279-413 : ил. – (Серия "Любовный роман"). – ISBN 5-8292-0024-4
745084
  Ремакль Андре Летайте "Каравеллой" / Пер. с англ. и франц. М.Лорис и др. // Дикая роза : Романы; Летайте "Каравеллой"/Ремакль Андре / Мэрдок Айрис. – Киев : Ирис, 1993. – с.279-416. – (Любовный роман). – ISBN 5-8292-0024-4
745085
  Воробьев-Обухов Алексей Летайте монорельсом! : техника / Воробьев-Обухов Алексей, , Чичьянц Ростом // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 7 (2850). – С. 108-111 : Фото
745086
  Иванов В.Ф. Летаргический сон : Юморист. рассказы / В.Ф. Иванов. – Челябинск, 1975. – 48с.
745087
  Чепурко Б. Летаргійні сни в імперській колисці // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 10 березня (№ 5). – С. 1, 4-5


  Великий Шевченко й змізерні глобалісти.
745088
  Водопьянов М.В. Летать рожденный / М.В. Водопьянов, Г. Григорьев. – Москва, 1969. – 208с.
745089
  Грдличка Павел Летать с ЧСА - удобно и выгодно : тенденции // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 49 : Фото. – ISSN 1998-8044
745090
  Байбурин Г.Г. Летают ласточки : рассказы : [перевод] / Габдулла Байбурин. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1978. – 303 с.


  Два букета ландышей Летают ласточки Восемнадцать лет спустя Ломтик хлеба Ежик, Маковый цветок и Рациля-ханум Беспокойная ночь Человек и солнце Алтансэсэг Иремель - выше Альп Дума о Матросове Запах хлеба
745091
  Оппенгеймер Р. Летающая трапеция: три кризиса в физике : пер. с англ. / Р. Оппенгеймер. – Москва : Атомиздат, 1967. – 80 с.
745092
  Пестушко Валерий Летающие динозавры : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 53
745093
  Бабаев Н. Летающие игрушки и модели / Бабаев Н., Кудрявцев С. ; под ред. Є.Б. Микиртумова. – Москва : Оборонгиз Глав. ред. авиацион. лит-ры, 1946. – 207 с., [6] табл.
745094
  Токарева В.С. Летающие качели : повесть / В.С. Токарева. – Москва : Советский писатель. – 246 с.
745095
  Токарева В.С. Летающие качели. Ничего особенного : Повести и рассказы / В.С. Токарева. – Москва : Советский писатель, 1987. – 592с.
745096
  Мончадский А.С. Летающие кровососущие двухкрылые - гнус./ Способ защиты и методы исследования. / А.С. Мончадский. – Москва-Л. : Издательство АН СССР, 1952. – 68с.
745097
  Коровский Ш.Я. Летающие металлы / Ш.Я. Коровский. – М, 1967. – 254с.
745098
  Спунда Б. Летающие модели вертолетов / Б. Спунда. – М, 1988. – 136с.
745099
  Мосияш С.С. Летающие ночью: Науч.-попул. очерк о рукокрылых / С.С. Мосияш. – М., 1985. – 160с.
745100
  Абдашев Ю.Н. Летающие острова : повести, рассказы / Юрий Абдашев ; [ил.: И. Огурцов]. – Москва : Мол. гвардия, 1966. – 208 с. : ил.
745101
  Барятинський Михаил Летающие танки : арсенал / Барятинський Михаил, Дмитриев Михаил // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 1 (2820). – С. 106-116
745102
  Фролов Л.А. Летающие тарелочки. / Л.А. Фролов. – М, 1985. – 349с.
745103
  Зелькин Г.Г. Летающие экспрессы. / Г.Г. Зелькин. – Минск, 1984. – 156с.
745104
  Николаев Н.И. Летающий вездеход / Н.И. Николаев. – М., 1963. – 104с.
745105
  Сурова Е.И. Летающий велосипед / Е.И. Сурова. – Москва, 1966. – 95с.
745106
  Леонов Сергей Летающий диск фрисби : мировая вещь // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 32 : Фото
745107
   Летающий дом : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 10 : Іл.
745108
  Щигленко Евгений Летающий дом : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 28-30 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
745109
  Кестнер Э. Летающий класс / Э. Кестнер. – Л., 1988. – 606с.
745110
  Гончаров В. Летающий мальчик / В. Гончаров. – М., 1981. – 125с.
745111
  Катаев П.В. Летающий на стрекозе / П.В. Катаев. – Москва, 1980. – 239с.
745112
  Маяковский В. Летающий пролетарий. / В. Маяковский. – Москва, 1925. – 64с.
745113
  Стуриков Н.А. Летел в ночи самолет... / Н.А. Стуриков. – Чебоксары, 1975. – 200с.
745114
  Тряпкин Н.И. Летела гагара. / Н.И. Тряпкин. – М., 1967. – 32с.
745115
  Кудрявская Л.Б. Летела птица / Л.Б. Кудрявская. – Ужгород, 1981. – 87с.
745116
  Коровский Ш.Я. Летеющие металлы / Ш.Я. Коровский. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М, 1977. – 192с.
745117
  Серова О.В. Лети же, птица! / О.В. Серова. – Улан-Удэ, 1970. – 73с.
745118
  Иващенко А.З. Лети перо ковыля / А.З. Иващенко. – М, 1991. – 270с.
745119
  Шукрулло Лети, беркут! : стихи и поэма / Шукрулло ; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1978. – 127 с.
745120
  Шаповал П.З. Лети, вітрило : поезії / П.З. Шаповал. – Дніпропетровськ : Промінь, 1972. – 59 с.
745121
  Нуруллаев Г. Лети, моя мечта / Г. Нуруллаев. – Москва, 1974. – 32 с.
745122
  Улин Л.Н. Лети, моя птица. / Л.Н. Улин. – Москва : Советская Россия, 1963. – 280 с.
745123
  Литвин М.С. Лети, павутино! : повісті, присвячені видатним українським композиторам / М.С. Литвин. – Київ : Дніпро, 1990. – 253 с. – (Романи й повісті)
745124
  Константинов Ю. Летит наше время / Ю. Константинов. – Москва-Л., 1962. – 394с.
745125
  Константинов Ю. Летит наше время... / Ю. Константинов. – Москва-Ленинград : Советский писатель, 1964. – 336 с.
745126
  Дольников Г.У. Летит стальная эскадрилья / Г.У. Дольников. – М, 1983. – 221с.
745127
  Серов В.Н. Летите, голуби. / В.Н. Серов. – Горький, 1977. – 111с.
745128
  Каландадзе А.П. Летите, листья : стихи / А.П. Каландадзе; пер. с груз. Б.Ахмадулиной. – Тбилиси : Заря Востока, 1959. – 71 с.
745129
  Андрианов С.В. Летите, соколы : рассказы / Сергей Андрианов ; [худож. Л. Вержбицкая]. – Москва : Советский воин, 1979. – 96 с. : ил. – (Библиотечка журнала "Совецкий воин" / Гл. полит. упр. Сов. Армии и ВМФ ; № 3 (742))
745130
  Логвин Ю.Г. Летить галка через балку : повість, оповідання / Ю.Г. Логвин. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 231 с.
745131
   Летичевський Олександр Адольфович (1935-2019) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 261-262. – ISBN 978-966-439-754-1
745132
  Басараб В.С. Летіла частка сонця : балада 44-го / Василь Басараб ; [худож. З.Ф. Піцур]. – Ужгород : Карпати, 1985. – 176 с. : іл., 8 арк. іл.
745133
  Гірник М.А. Летіли гуси... : поезії / М.А. Гірник. – Київ, 1988. – 76 с.
745134
  Голубева-Терес Летная книжка / Голубева-Терес. – Саратов, 1981. – 111с.
745135
  Левашов М.А. Летная погода / М.А. Левашов. – Ташкент, 1962. – 251с.
745136
  Семенов И.М. Летне-осенний посев древесно-кустарниковых пород. / И.М. Семенов. – Сталинград, 1951. – 48с.
745137
  Жилин А.П. Летнее наступление русской армии в 1917 году и его военно-политические итоги : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Жилин А. П.; МГУ, Ист. фак. – М., 1976. – 24л.
745138
  Андронова Т.Е. Летнее небо : стихи / Татьяна Андронова. – Москва : Правда, 1979. – 31 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 41)
745139
  Филиппова Татьяна Летнее обострение // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 11. – С. 1. – ISSN 1727-4893
745140
  Казаков В.Л. Летнее поле / В.Л. Казаков. – Барнаул : Алтайское книжное, 1979. – 112 с.
745141
  Машевский А.Г. Летнее расписание : Стихи / А.Г. Машевский. – Л., 1989. – 70с.
745142
  Булычев Кир Летнее утро / Булычев Кир. – Москва, 1979. – 254с.
745143
  Власов А.А. Летней короткой ночью / А.А. Власов. – Москва, 1973. – 161с.
745144
  Ситников В.А. Летние гости : повести / В.А. Ситников. – Москва : Советский писатель, 1986. – 526с.
745145
  Изюмский Б.В. Летние грозы / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1964. – 179с.
745146
  Паустовский К.Г. Летние дни / К.Г. Паустовский. – Москва, 1962. – 64 с.
745147
  Котов В.П. Летние дни. / В.П. Котов. – М, 1955. – 144с.
745148
   Летние дороги.. – Ижевск, 1990. – 39с.
745149
  Бородкин Ю.С. Летние заморозки / Ю.С. Бородкин. – М., 1984. – 432с.
745150
   Летние занятия в поле с пером и карандашем // Руководство к собиранию, хранению и наблюдениям над насекомыми и другими низшими животными / Юл.И. Симашко. – Санкт-Петербург : Тип. А.М. Котомина, 1874. – 107 с. : ил. – (Педагогический журнал Семья и школа, изд. под редакцией Юл. Симашко ; 1874 г., № 6, июнь)


  Педагогический журнал Семья и школа, изд. под редакцией Юл. Симашко. Семейное чтение, 1875 г., № 6, июль, кн. 1
745151
  Никонов Л.Н. Летние занятия по ботанике. / Л.Н. Никонов. – Пб., 1921. – 53с.
745152
  Ищенко Л.Е. Летние и осенние цветы Туркменистана / Л.Е. Ищенко. – Ашхабад, 1991. – 59с.
745153
  Коротков И.М. Летние игры пионеров / И.М. Коротков, В.А. Таборко. – М., 1953. – 128с.
745154
  Евдокимов Д.В. Летние каникулы / Д.В. Евдокимов. – М., 1981. – 272с.
745155
  Евдокимов Д.В. Летние каникулы / Д.В. Евдокимов. – М., 1986. – 47с.
745156
  Дмитриевская Алена Летние каталоги. Работа над ошибками : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 42-45 : Фото
745157
   Летние колонии. – М., 1919. – 160с.
745158
  Жихарев О.В. Летние ливни / О.В. Жихарев. – Х, 1972. – 115с.
745159
  Кирпичник А.Г. Летние объединения старшеклассников / А.Г. Кирпичник, В.П. Ижицкий. – М., 1984. – 80с.
745160
  Киевский учеб. окр. Летние педагогические курсы для народных учителей и учительниц при Управлении учебного округа в 1913 году : [Обзор деятельности]. – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1914. – 14 с.
745161
  Чичкина Светлана Летние планы авиаперевозчиков : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 46-47 : Фото
745162
  Толмачевская Е.А. Летние площадки для детских игр : Отчеты руководительниц-фребеличек Киев. фребелев. пед. ин-та и докл. преп. ин-та Е.А. Толмачевской / С предисл. Вс. А. Флерова. – Киев : Издание В.А. Флеров, 1913. – 66 с.
745163
  Никольский А.М. Летние поездки натуралиста. / А.М. Никольский. – Ленинград : Государственное издательство, 1924. – 244с.
745164
  Милюков А. Летние поездки по России : записки и путевые письма / А. Милюков. – С.-Петербург : Типография Скарятина, 1874. – 289 с.
745165
  Познохирин Ф.Л. Летние посевы люцерны в "Аскании-Нова". / Ф.Л. Познохирин. – М, 1953. – 56с.
745166
  Якушко О.Ф. Летние походы по родному краю. / О.Ф. Якушко. – Минск, 1955. – 138с.
745167
   Летние практические занятия по физиологии растений. – Л.-М., 1951. – 247с.
745168
   Летние практические занятия по физиологии растений. – 3-е изд. перераб. – Москва, 1973. – 208с.
745169
  Буренков В.М. Летние приключения в горах / В.М. Буренков. – Алма-Ата, 1984. – 183с.
745170
  Чичкина Светлана Летние программы от "Элитур Клуба" : "Элитур Клуб": летом на обучение можно ездить и в группе. Приглашаем к сотрудничеству // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 57
745171
  Салынский А.Д. Летние прогулки / А.Д. Салынский. – Москва, 1975. – 70с.
745172
  Шутова Наталья Летние продажи: бремя тяжкое, но приятное : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 16-19 : Фото
745173
  Благовещенский В Летние путешествия учащихся / В Благовещенский, А. – М., 1950. – 48с.
745174
  Ягодовский К.П. Летние работы по естествознанию / К.П. Ягодовский. – 3-е изд., 1921. – 192с.
745175
  Ягодовский К.П. Летние работы юного натуралиста. / К.П. Ягодовский. – М.Л., 1927. – 200с.
745176
  Горина Л. Летние развлечения японцев: хотару-гари // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 7 (79). – С. 100-105. – ISSN 1812-867Х
745177
  Айтхожина М.Г. Летние росы : стихи, баллады и поэма / Марфуга Айтхожина ; [худож. В. Красновский]. – Москва : Советский писатель, 1980. – 135 с. : ил.
745178
  Кудиевский К.И. Летние сны в зимние ночи. / К.И. Кудиевский. – К, 1982. – 320с.
745179
  Михалев В.В. Летние стажировки и практики студентов как фактор успешного трудоустройства выпускников // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 581-584. – ISSN 1993-5560
745180
  Сергеев Л.А. Летние сумерки / Л.А. Сергеев. – М., 1986. – 268с.
745181
  Щипахина Л.В. Летние травы. / Л.В. Щипахина. – Москва, 1981. – 144с.
745182
  Оржеховская В.М. Летние трудовые объединения школьников / В.М. Оржеховская. – Киев, 1985. – 102 с.
745183
  Солоневич И. Летние физкультурные лагери / И. Солоневич. – М.-Л., 1931. – 48с.
745184
  Кузнецов Н.Я. Летние экскурсии 1902 г. на Южном берегу Крыма / Н.Я. Кузнецов (С.-Петербург) // Компакт - 252334 / Н.Я. Кузнецов. – 3 с.
745185
  Паустовский К. Летний бриз : рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2010. – № 5. – С. 77-79
745186
  Болдума Летний вечер : стихи / Болдума, , Ион.; пер. с молд. Е.Аксельрод. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1974. – 120 с.
745187
  Блок А.А. Летний вечер / А.А. Блок. – Киев, 1981. – 31с.
745188
  Кузнецова О.Н. Летний дворец Петра І / О.Н. Кузнецова. – Ленинград, 1957. – 70 с.
745189
  Елин Пелин Летний день : избранные рассказы : пер. с болг. / Елин Пелин. – Москва : Гослитиздат, 1956. – 165 с.


  Елин Пелин (настоящее имя Димитр Иванов Стоянов) (1877-1949)
745190
  Ольченко Д.Д. Летний день в сентябре / Д.Д. Ольченко. – Кишинев, 1971. – 100 с.
745191
  Кудрявцева В.М. Летний дождь. / В.М. Кудрявцева. – Свердловск, 1988. – 427с.
745192
  Давтян А.А. Летний зной / А.А. Давтян. – Москва, 1968. – 119 с.
745193
  Родин А.И. Летний зной: рассказы / А.И. Родин. – М., 1980. – 238с.
745194
  Расулов А. Летний иней : повести / А. Расулов; авториз. пер. с авар. А.Карлина. – Москва : Советская Россия, 1990. – 223 с.
745195
  Искандер Фазиль Летний лес / Искандер Фазиль. – Москва, 1969. – 102 с.
745196
  Тэффи Летний отдых. / Тэффи. – М-Л, 1926. – 29с.
745197
  Костыря М. Летний пейзаж: между землей и раем // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2011. – № 6. – С. 99-105. – ISSN 0028-1263
745198
   Летний сад. – Ленинград, 1961. – 6 с.
745199
  Канн П.Я. Летний сад / П.Я. Канн. – Ленинград, 1967. – 83 с.
745200
  Семенникова Н. Летний сад / Н. Семенникова. – Л., 1970. – 79с.
745201
   Летний сад. – Ленинград, 1972. – 61 с.
745202
   Летний сад. – Ленинград, 1976. – 142 с.
745203
  Семенникова Н.В. Летний сад / Н.В. Семенникова. – Ленинград, 1978. – 142 с.
745204
  Болотова Г.Р. Летний сад / Г.Р. Болотова. – Ленинград, 1981. – 144 с.
745205
  Болотова Г.Р. Летний сад / Г.Р. Болотова. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград, 1988. – 152 с.
745206
  Мацулевич Ж. Летний сад и его скульптура. / Ж. Мацулевич. – Л., 1936. – 172с.
745207
  Кузнецова О.Н. Летний сад и Летний Дворец Петра 1 / О.Н. Кузнецова. – Ленинград, 1968. – 96 с.
745208
  Кузнецова О.Н. Летний сад и Летний Дворец Петра 1 / О.Н. Кузнецова. – Ленинград : Лениздат, 1973. – 83 с.
745209
  Кузнецова О.Н. Летний сад и Летний Дворец Петра І / О.Н. Кузнецова. – Ленинград, 1965. – 96 с.
745210
   Летний сад и Марсово поле. – Ленинград, 1953. – 6 с.
745211
  Карлсон А.В. Летний сад при Петре І / А.В. Карлсон. – Птгр, 1923. – 71с.
745212
   Летний сад, Летний дворец и Домик Петра I. – Л., 1954. – 80с.
745213
   Летний сад, Летний дворец и Домик Петра I. – 2-е изд. испр. доп. – Л., 1955. – 94с.
745214
  Кузнецова О.Н. Летний сад, Летний Дворец, Домик Петра І / О.Н. Кузнецова. – Ленинград, 1960. – 95 с.
745215
  Кузнецова О.Н. Летний сад, Летний Дворец, Домик Петра І / О.Н. Кузнецова. – 4-е, испр. – Ленинград : Лениздат, 1963. – 98 с.
745216
  Житницкий А.З. Летний снег / А.З. Житницкий. – Киев, 1963. – 43с.
745217
  Димчевский Н.В. Летний снег по склонам / Н.В. Димчевский. – Москва, 1977. – 480с.
745218
  Сикорская Татьяна Летний солнцеворот и чудеса Вереи : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 72-73 : Фото
745219
  Медио Д. Летний фарс / Д. Медио. – М, 1979. – 300с.
745220
  Вольф К. Летний этюд / К. Вольф. – Москва, 1990. – 250с.
745221
  Сурин Л.Н. Летним вечером / Л.Н. Сурин. – Челябинск, 1961. – 58с.
745222
  Луарсабов К.А. Летные испытания жидкостных ракетных двигателей / К.А. Луарсабов. – М., 1977. – 190с.
745223
   Летные испытания ракет и космических аппаратов. – М., 1979. – 461с.
745224
   Летные испытания самолетов. – Москва, 1965. – 380 с.
745225
   Летные испытания самолетов. – 2-е изд. перераб.доп. – Москва, 1968. – 424 с.
745226
  Клячко М.Д. Летные прочностные испытания самолетов. / М.Д. Клячко, Е.В. Арнаутов. – М., 1984. – 120с.
745227
  Гофман Г.Б. Летный характер / Г.Б. Гофман. – М, 1960. – 48с.
745228
  Хаким С. Летняя заря : избранные стихи и поэмы / С. Хаким. – Казань : Таткнигоиздат, 1954. – 219 с.
745229
  Золотарев Е.Х. Летняя и осенняя выкормка гусениц китайского дубового шелкопрядаи влияние их на диапаузу куколки / Е.Х. Золотарев. – Москва, 1938. – С.622-633. – Отдельный оттиск
745230
  Герлих Гюнтер Летняя история = Ein sommer geschichte : книга для чтения на нем. яз. для студентов пед. ин-тов / Герлих Гюнтер. – Ленинград, 1976. – 152 с.
745231
  Таленский Н. Летняя кампания 1943 года. / Н. Таленский. – М., 1944. – 32с.
745232
   Летняя крепость. – М., 1987. – 298с.
745233
  Нго Ван Хоа Летняя мусонная циркуляция атмосферы над Индокитайским полуостровом и режим осадков во Вьетнаме : Автореф... канд. географ.наук: 698 / Нго Ван Хоа; МГУ. Географ. фак-т. – М., 1972. – 12л.
745234
  Арбан Н.М. Летняя ночь : лирич. комедия в 2-х д. с интермедиями. песнями и танцами / Николай Арбан ; пер. с марийск., авт. – Йошкар-Ола : Маркнигоиздат, 1968. – 59 с.
745235
  Львов К. Летняя площадка для детей / К. Львов, А. Родин. – М.-Л., 1928. – 152с.
745236
  Панов Г.М. Летняя подготовка конькобежцев. / Г.М. Панов. – М., 1973. – 143с.
745237
   Летняя полевая практика. – Москва, 1950. – 116с.
745238
   Летняя полевая практика по ботанике : Пособие для пед. ин-тов / Т.Н. Гордеева, С.Ф. Завалишина, Ю.К. Круберг, В.В. Письяукова, О.С. Стрелкова. – Ленинград, 1954. – 282с.
745239
  Гуленкова М.А. Летняя полевая практика по ботанике / М.А. Гуленкова, А Красникова. – Москва : Просвещение, 1976. – 224с.
745240
  Гуленкова М.А. Летняя полевая практика по ботанике / М.А. Гуленкова, А.А. Красникова. – 2-е изд. перераб. – Москва : Просвещение, 1986. – 173с.
745241
  Чочиа Н.С. Летняя полевая практика по ландшафтоведению : Пособие для студентов / Н.С. Чочиа. – Лениград : Ленинградский университет, 1969. – 92с. + карти
745242
  Абрамова Л.И. Летняя практика по ботанике : учеб.-метод. пособие для студентов I курса фак-та почвоведения МГУ / Л.И. Абрамова, Н.А. Березина ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 85 с.
745243
  Янушевич Н.И. Летняя практика по ботанике и геоботанике / Н.И. Янушевич, З.В. Фомина. – Улан-Удэ, 1971. – 70с.
745244
   Летняя практика по геоботанике.. – Ленинград, 1983. – 176с.
745245
  Славачевский К.А. Летняя практика по геодезии : методические указания кафедры с.-х. мелиорации, геодезии и орошаемого земледелия / Мин-во сельского хозяйства СССР ; Саратовский с.-х. ин-т ; К.А. Славачевский, А.И. Безменов. – Саратов : Из-во "Коммунист"
Ч. 1. – 1968. – 67 с.
745246
  Левкина Л.М. Летняя практика по низшим растениям / Л.М. Левкина. – М, 1972. – 28с.
745247
  Молчанов Л.А. Летняя прогулка дельты Аму-Дарьи / [соч.] Л.А. Молчанова // Компакт - 252322 / Молчанов Л.А.


  На с. 261 дарств. надпись: Дорогому Николаю Яковлевичу Кузнецову от преданного автора
745248
  Изварина Е. Летняя проседь // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 3. – С. 24-27. – ISSN 0130-7673
745249
  Барышникова К.К. и др. Летняя работа на колхозной дошкольной площадке / К.К. и др. Барышникова. – 3-е изд. перераб. доп. – Москва : [б. и.], 1937. – 211 с.
745250
   Летняя работа среди школьников. – Иваново, 1952. – 120с.
745251
  Грищенко А.С. Летняя трудовая четверть / А.С. Грищенко, В.М. Петухов. – М., 1979. – 158с.
745252
  Грищенко А.С. Летняя трудовая четверть / А.С. Грищенко, В.М. Петухов. – М., 1981. – 206с.
745253
   Летняя учебная практика по геодезии : методич. пособ. для студ. 2-го курса спец. 1301-1303 Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 1. – Новосибирск : НИИГАиК
комбинированная съемка в масштабе 1:10000, сечение рельефа через 2,5 м ; Дешифрирование аэрофотоснимков. – 1971. – 62 с.
745254
   Летняя учебная практика по геодезии : методич. пособ. для студ. 2-го курса спец-тей 1301-1303 новосибирского ин-та инженеров геодезии., аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 3. – Новосибирск : НИИГАиК
Нивелирование 2-го класса. – 1971. – 44 с.
745255
   Летняя учебная практика по геодезии : методич. пособ. для студ. 1-го и 2-го курсов всех спец-тей Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 1. – Новосибирск : НИИГАиК
Ч. 1 : Создание планово-высотного обоснования для производства топографических съемок масштабов 1:2000 и 1: 1000 ; (полевые и камерные работы). – 1971. – 84 с.
745256
   Летняя учебная практика по геодезии. – Новосибирск
1. – 1971. – 70с.
745257
  Птушенко Е.С. Летняя учебно-полевая практика по курсу зоологии позвоночных / Е.С. Птушенко. – М., 1952. – 56с.
745258
   Летняя школа. – Ленинград
1. – 1924. – 192 с.
745259
   Летняя школа : педагогический сборник [группы преподавателей Ленинградских школ]. – Ленинград : Госиздат. – (Библиотека педагога)
Вып. 2. – 1924. – 154 с.
745260
   Летняя школа по проблемам теории элементарных частиц, 1965 г.. – Тарту : Институт физики и астрономии
Ч. 3 : Вопросы систематики. – 1966. – 128 с.
745261
  Боков В.Ф. Лето-мята / В.Ф. Боков. – Москва, 1966. – 214с.
745262
  Шутова Наталья Лето - 2005. Сезон форсмажора : Высокий сезон. Хроника происшествий. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 40-42 : Фото
745263
   Лето - 2006. Каким оно будет? : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 48-49 : Рис.
745264
  Шутова Наталья Лето - 2007: игра по новым правилам : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 64-67 : Фото
745265
  Горький Максим Лето / Горький М. – Berlin : J-Dadyschnikov Verlag G. m. b. H., 1906. – 140 s.
745266
  Нагнибеда М.Л. Лето : Стихи / М.Л. Нагнибеда. – Москва : Советский писатель, 1957. – 128с.
745267
  Филиппов Н.Н. Лето / Н.Н. Филиппов. – Москва, 1964. – 69 с.
745268
  Толис П. Лето : повесть / Пулат Толис; пер. с тадж. М.Явич. – Москва : Детская литература, 1966. – 128 с.
745269
  Лутс О. Лето : Картинки юношеских лет : повесть / Оскар Лутс ; пер. с эст. Б.Лийвака. – Москва : Правда, 1988. – 366 с.
745270
   Лето 1941. Украина, 1991
745271
  Чувилкина Татьяна Лето 2006. Летние ожидания туроператоров : Сезонный вопрос: Куда прольются летние турпотоки?...Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 36-39 : Фото
745272
  Симонова Юлия Лето 2007: предпочтения профессионалов : Прогноз популярности туроператоров. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 62-65
745273
  Жестев М. Лето без каникул / М. Жестев. – Л, 1967. – 207с.
745274
   Лето в Буковеле! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 8-9 : фото
745275
  Полетаев С.Е. Лето в горах / С.Е. Полетаев. – М, 1967. – 175с.
745276
  Ханаев И.А. Лето в Дубках. / И.А. Ханаев. – Ярославль, 1977. – 80с.
745277
  Минутко И.А. Лето в жемчужине. / И.А. Минутко. – Тула, 1971. – 191с.
745278
  Заполярный Максимилиан Лето в Заполярье - короткое, но малоснежное : автодор // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 7/8. – С. 96-108 : Фото
745279
  Заполярный Максимилиан Лето в Заполярье - короткое, но малоснежное : автодор // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 6. – С. 96-108 : Фото
745280
  Гомолка Н.И. Лето в Калиновке : повесть / Н.И. Гомолка. – Минск : Беларусь, 1965. – 173 с.
745281
  Сальников А.А. Лето в Кемине / А.А. Сальников. – Фрунзе, 1958. – 136с.
745282
  Махов Ф.С. Лето в лагере ТОС. (Записки воспитателя) / Ф.С. Махов. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 110 с.
745283
  Кравченко В.В. Лето в Озерках / В.В. Кравченко. – Воронеж, 1973. – 176с.
745284
   Лето в пионерском лагере. – Львов, 1957. – 79с.
745285
  Уварова Л.З. Лето в разгаре / Л.З. Уварова. – Москва, 1967. – 403с.
745286
  Певнев Ф.П. Лето в Раздольном. / Ф.П. Певнев. – Курск, 1953. – 279с.
745287
  Рыбаков А.Н. Лето в Сосняках / А.Н. Рыбаков. – Москва : Советский писатель, 1965. – 176 с.
745288
  Рыбаков А.Н. Лето в Сосняках / А.Н. Рыбаков. – М, 1966. – 176 c.
745289
  Нефедова Н.В. Лето в степи / Н.В. Нефедова. – Сталинград, 1956. – 331с.
745290
  Мигунова М.Г. Лето в Херсонесе / М.Г. Мигунова. – Симферополь, 1981. – 318 с.
745291
  Шмелев И.С. Лето Господне / И.С. Шмелев. – Москва, 1988. – 380с.
745292
  Шмелев И.С. Лето Господне / И.С. Шмелев. – Москва, 1990. – 572с.
745293
  Шмелев И.С. Лето Господне / И.С. Шмелев. – Москва, 1991. – 653с.
745294
  Шмелев И.С. Лето Господне / И. Шмелев. – Москва : Б. и. – (Роман-газета, ISSN 0131-6044 ; № 19 /20 (1217 /1218))
[Ч. 1] : Праздники. – 1993. – 112 с. – В изд. также: Путник на краю поля / Н. Коняев ; Стихотворения / Н. Рубцов
745295
  Шмелев И.С. Лето Господне / Иван Шмелев. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2012. – 477, [3] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-03357-3
745296
   Лето и вьюга. – Москва, 1968. – 287 с.
745297
  Городецкий Е.А. Лето и часть сентября / Е.А. Городецкий. – Днепропетровск, 1970. – 214с.
745298
  Городецкий Е.А. Лето и часть сентября / Е.А. Городецкий. – М., 1971. – 207 с.
745299
  Городецкий Е.А. Лето и часть сентября : Повесть / Е.А. Городецкий. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 191с.
745300
  Молдагалиев Ж. Лето игривое : повести / Жайсанбе Молдагалиев ; авториз. пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1967. – 192 с.
745301
  Чемеков И.С. Лето красное / И.С. Чемеков. – Воронеж, 1975. – 414с.
745302
  Приеде Г.Р. Лето младшего брата : лирич. драма в 3-х д. / Г.Р. Приеде; авториз. пер. с латыш. – Москва : Искусство, 1956. – 86 с.
745303
  Титов Александр Александрович Лето на водах : Повесть о Лермонтове / Титов Александр Александрович. – Ленинград : Дет.лит., Ленингр.отд-ние, 1980. – 287с.
745304
  Титов Александр Александрович Лето на водах.Повесть о Лермонтове. / Титов Александр Александрович. – Ленинград : Лениздат, 1973. – 287с.
745305
  Винграновский М.С. Лето на Десне / М.С. Винграновский. – Москва, 1987. – 313с.
745306
  Каменский В.В. Лето на Каменке / В.В. Каменский. – Пермь : Пермское книжное издательство, 1961. – 216 с.
745307
  Макарова Е.Г. Лето на крыше / Е.Г. Макарова. – Москва : Знание, 1987. – 96 с.
745308
  Мелибеев П.П. Лето на Медвежьем / П.П. Мелибеев. – Ставрополь, 1957. – 151с.
745309
  Куранов Ю.Н. Лето на Севере / Ю.Н. Куранов. – Кострома, 1961. – 102с.
745310
  Шошин М.Д. Лето на Тезе. -- Последний батрак. -- Юность / М.Д. Шошин. – Ярославль, 1972. – 239с.
745311
  Шаталова Н. Лето на треках. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 7 сентября (№ 36)


  проводятся в МГУ им. М.В.Ломоносова не первый год, но в нынешнем было решено изменить формат. Результатом нововведения стала первая Международная Летняя суперкомпьютерная академия, предоставившая своим слушателям уникальную возможность пройти обучение ...
745312
  Чикин Л.А. Лето первых дорог / Л.А. Чикин. – Новосибирск, 1964. – 259с.
745313
  Костюченко А.А. Лето Петьки Беляева / А.А. Костюченко. – Минск, 1982. – 255с.
745314
  Наймушин А.И. Лето приносит жатву / А.И. Наймушин. – М., 1975. – 192с.
745315
  Шахбазов Н.Г. Лето прошлого года. / Н.Г. Шахбазов. – М., 1965. – 79с.
745316
   Лето с капитаном Грантом. – Москва, 1990. – 383 с.
745317
   Лето с лимонным сорго : увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 5. – С. 80-86 : Фото
745318
  Погодин П.Д. Лето с учениками : Отчет о Вольмарской ученической колонии-даче / [Соч.] П. Погодина. – Варшава : Типография Варшавского учебного округа, 1904. – [4], 96 с., 5 л. ил. : ил.
745319
  Лоулер Р. Лето семнадцатой куклы / Р. Лоулер. – М., 1958. – 136с.
745320
  Григоренко А.Н. Лето смуты и гнева / А.Н. Григоренко. – М., 1990. – 362с.
745321
  Краковский В.Л. Лето текущего года / В.Л. Краковский. – М., 1973. – 214с.
745322
  Валеев Р.Ш. Лето тихого города / Р.Ш. Валеев. – Новосибирск, 1975. – 206с.
745323
  Гершкович Ю.Л. Лето только начинается... / Ю.Л. Гершкович. – Владивосток, 1965. – 148с.
745324
  Ильяшенко Г.Ф. Лето тревог и надежд / Г.Ф. Ильяшенко. – К., 1990. – 296с.
745325
  Филип А. Лето у моря / А. Филип. – Москва, 1982. – 142 с.
745326
  Сушинский Б.И. Лето хлебных дождей. / Б.И. Сушинский. – М., 1977. – 351с.
745327
  Доломан Е.М. Лето цветет / Е.М. Доломан. – Москва, 1979. – 110 с.
745328
  Ласков И.А. Лето циклонов : повести, рассказы / Иван Ласков; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1987. – 431 с.
745329
   Лето юных москвичей. – М., 1956. – 92с.
745330
   Лето, осень, зима... и еще раз весна : Резидент // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 6. – С. 14-17 : Фото
745331
  Шутов Л. Лето. / Л. Шутов. – Х, 1948. – 208с.
745332
  Ковалев В.Д. Лето. / В.Д. Ковалев. – М, 1969. – 88с.
745333
  Стельмах Н.Я. Лето. / Н.Я. Стельмах. – М., 1989. – 141с.
745334
  Швец Г.В. Лето. Дельфин / Г.В. Швец. – Москва, 1988. – 279с.
745335
  Лутс О. Лето: Картинки юношеских лет / Оскар Лутс ; пер. с эст. Б.Лийвака. – Таллин : Ээсти раамат, 1965. – 400 с.
745336
  Лутс О. Лето: Картинки юношеских лет : повести / Оскар Лутс ; пер. с эст. Б.Лийвака. – Таллин : Ээсти раамат, 1968. – 391 с.
745337
  Білецький В.С. Летовіцит (- рідкісний мінерал) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 122. – ISBN 978-966-02-7999-5
745338
   Летом в Израиль - без виз // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 6 : Фото
745339
  Добровольский В.В. Летом день не кончается / В.В. Добровольский. – Москва : Мысль, 1978. – 127 с.
745340
  Бабиков М.А. Летом сорок первого / М.А. Бабиков. – Москва : Сов. Россия, 1980. – 319 с. : ил.
745341
  Бояджиева В. Летопис на българската драма / В. Бояджиева. – София, 1980. – 201с.
745342
  Димитров Г. Летопис на живота и революционната му дейност : 1882-1949 / Георги Димитров. – София, 1952. – 804 с.
745343
   Летопис на Македонската Академиja / Македонска Академиjа на науките и уметностите. – Скопje. – ISSN 05894981
1997. – 1997


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
745344
   Летопис на Македонската Академиja / Македонска Академиjа на науките и уметностите. – Скопje. – ISSN 0589-4981
1999. – 2000
745345
   Летопис на Македонската академиja на науките и уметностите / Македонска Академиjа на науките и уметностите. – Скопje. – ISSN 0589-4981
2003. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
745346
   Летопис на Македонската академиja на науките и уметностите / Македонска Академиjа на науките и уметностите. – Скопje. – ISSN 0589-4981
2004. – 2005
745347
   Летопис на Македонската Академиja на науките и уметностите / Македонска Академиjа на науките и уметностите; Македонска академиjа. – Скопje. – ISSN 0589-4981
1998. – 1998


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
745348
   Летопис на Македонската Академиja на науките и уметностите / Македонска Академиjа на науките и уметностите. – Скопje. – ISSN 0589-4981
2000. – 2001
745349
   Летопис на Македонската Академиja на науките и уметностите / Македонска Академиjа на науките и уметностите. – Скопje. – ISSN 0589-4981
2001. – 2002


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
745350
   Летопис на Македонската Академиja на науките и уметностите / Македонска Академиjа на науките и уметностите. – Скопje. – ISSN 0589-4981
2002. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
745351
   Летопис на Македонската Академиja на науките и уметностите / Македонска Академиjа на науките и уметностите. – Скопje. – ISSN 0589-4981
2005. – 2006


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
745352
   Летопис на Македонската Академиja на науките и уметностите / Македонска Академиjа на науките и уметностите. – Скопje. – ISSN 0589-4981
2006. – 2007
745353
   Летопис на Македонската Академиja на науките и уметностите. – Скопje. – ISSN 0589-4981
2007. – 2008
745354
   Летопис на Македонската Академиja на науките и уметностите. – Скопje. – ISSN 0589-4981
2008. – 2009
745355
   Летопис на Македонската Академиja на науките и уметностите. – Скопje. – ISSN 0589-4981
2010. – 2011
745356
   Летопис на Македонската Академиja на науките и уметностите. – Скопje. – ISSN 0589-4981
2011. – 2012
745357
   Летопис на Македонската Академиja на науките и уметностите. – Скопje. – ISSN 0589-4981
2012. – 2013
745358
   Летопис на Македонската Академиja на науките и уметностите. – Скопje. – ISSN 0580-4981
2013. – 2014
745359
   Летопис на Македонската Академиja на науките и уметностите. – Скопje. – ISSN 0589-4981
2018. – 2018
745360
   Летопис на Македонската академиіа на науките и уметностике 1978.. – Скопіе, 1979. – 188 с.
745361
  Мутафчиева В. Летопис на смутното время / В. Мутафчиева. – София, 1965. – 660с.
745362
  Лимонов Ю.А. Летописание Владимиро-Суздальской Руси / Ю.А. Лимонов. – Л., 1967. – 200с.
745363
  Муравьева Л.Л. Летописание Северо-Восточной Руси конца XIII -- начала XV века. / Л.Л. Муравьева. – М., 1983. – 295с.
745364
   Летописец [Електронний ресурс. Звукозапис] : содержащий в себе российскую историю от 852 до 1598 года. – [Б. м.] : Kyiv National Taras Shevchenko University, 2007. – 1 CD. – www.rarelib.undp.org.ua.-Заголовок з етикетки диску. – (Old Printed Books ; digital repository of european rarities)


  "Летописец..." вперше було надруковано у 1781 р. за наказом Катерини ІІ про видання російських літописів (1778 р.). За основу видання було покладено "Архангелогородлский летописец" - рукопис Загальноросійського (Устюзького) літопису, список якого ...
745365
  Успенский В.И. Летописец в лицах о Тевтонстей брани на словени. – Петроград (Санкт-Петербург) : [В. Шмигельский]
Кн. 1. – 1915. – 16 с. – Авт. у вид. не вказ.


  Сатиричне пропагандистське видання, стилізоване під російський літопис XVI ст., що викладає основні події Першої світової війни. Ім"я автора у виданні не вказано. Автор "літопису" - Володимир Іванович Успенський, брат Олександра Івановича Успенського ...
745366
  Успенский В.И. Летописец в лицах о Тевтонстей брани на словени. – Петроград (Санкт-Петербург) : Типо-Лит. Ш. Буссель
Кн. 2. – 1915. – 16 с. – Авт. у вид. не вказ.


  Сатиричне пропагандистське видання, стилізоване під російський літопис XVI ст., що викладає основні події Першої світової війни. Ім"я автора у виданні не вказано. Автор "літопису" - Володимир Іванович Успенський, брат Олександра Івановича Успенського ...
745367
  Успенский В.И. Летописец в лицах о Тевтонстей брани на словени. – Петроград (Санкт-Петербург) : Лит. Ш. Буссель
Кн. 3. – 1915. – [16] с. – Авт. у вид. не вказ.


  Сатиричне пропагандистське видання, стилізоване під російський літопис XVI ст., що викладає основні події Першої світової війни. Ім"я автора у виданні не вказано. Автор "літопису" - Володимир Іванович Успенський, брат Олександра Івановича Успенського ...
745368
  Успенский В.И. Летописец в лицах о Тевтонстей брани на словени. – 3-е изд. – Петроград (Санкт-Петербург) : Лит. Ш. Буссель
Кн. 1. – 1916. – 16 с. – Авт. у вид. не вказ.


  Сатиричне пропагандистське видання, стилізоване під російський літопис XVI ст., що викладає основні події Першої світової війни. Ім"я автора у виданні не вказано. Автор "літопису" - Володимир Іванович Успенський, брат Олександра Івановича Успенського ...
745369
  Кулишов В. Летописец гражданской войны // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 8-11. – ISSN 0869-8171
745370
  Коробан В.П. Летописец Ион Некулче / В.П. Коробан, Е.М. Руссев. – Кишинев, 1958. – 191с.
745371
  Лапунова Н.Ф. Летописец Первой Конной: (О художнике-баталисте М.Б.Грекове). / Н.Ф. Лапунова. – М., 1986. – 46с.
745372
   Летописец Переяславля-Суздльского, составленный в начале XIII века, (между 1214-1219 годов) / Изд. К.М. Оболенским. – ,. – Москва : В унив. тип., 1851. – [2], C, 113 с. – Текст рукоп. на старославян. яз.
745373
  Первухин А.Г. Летописец Рубцовых / Сообщ. А.Г. Первухин. – Тверь : Тверск. учен. архивная комис., 1901. – 15 с.
745374
   Летописец русский (Московская летопись) : Приготовил к изд. А.Н. Лебедев по рукописи, ему принадлежащей. – Москва : Университетская тип., 1895. – IV, 190 с. – Отд. оттиск: Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1895
745375
   Летописец русский от пришествия Рурика до кончины царя Иоанна Васильевича. – С-Пб : Типогр.Горн.училища
Часть 1. – 1792. – 408с.
745376
   Летописец русский от пришествия Рурика до кончины царя Иоанна Васильевича. – С-Пб : Типогр. Горн. училища
Часть 3. – 1792. – 367с.
745377
   Летописец русский от пришествия Рурика до кончины царя Иоанна Васильевича. – С-Пб : Типогр. Горн. училища
Часть 4. – 1792. – 456с.
745378
   Летописец русский от пришествия Рюрика до кончины царя Иоанна Васильевича. – С-Пб : Типогр. Горн. училища
Часть 2. – 1792. – 367с.
745379
   Летописец русский от пришествия Рюрика до кончины царя Иоанна Васильевича. – С-Пб : Типогр. Горн. училища
Часть 5. – 1792. – 315с.
745380
  Климаков Ю.В. Летописец русской истории // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2008. – № 1. – ISSN 0869-6020


  Миколай Платонович Барсуков, історик, літературознавець
745381
   Летописец Соловецкий : на четыре столетия, от основания Соловецкого монастыря до настоящего времени, то есть с 1429 по 1833 год. – Москва : В университетской тип., 1833
745382
   Летописец, содержащий российскую историю от 6360/852 до 7106/1598 года, то есть по кончину царя и великого князя Федора Иоанновича. – Москва : Печат. в Московской тип., 1781. – 196с.


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
745383
   Летописец, содержащий российскую историю от 6714/1206 лета, до 7042/1534 лета, то есть до царствования царя Иоанна Васильевича, который служит продолжением Несторову летописцу. – М, 1784. – 388с.
745384
   Летописецеле Цэрий Молдовей / М. Когэлничану. – Иашь
Т. 1. – 1852. – 356, 128 с. – Видання стар. молдовською орф.
745385
   Летописи и хроники, 1976 г.. – М., 1976. – 360с.
745386
   Летописи и хроники, 1980 г.. – М., 1981. – 256с.
745387
   Летописи селенгинских бурят. – Москва-Л.
1. – 1936. – 55с.
745388
   Летописи. Письма к А.В. Дружинину (1850-1863). – Москва
книга 9. – 1948. – 424 с.
745389
  Ильин Н.Н. Летопиская статья 6523 года и ее источник / Н.Н. Ильин. – Москва, 1957. – 212с.
745390
  Чекова И. Летописная Похвала княгине Ольге в Повести временніх лет: поєтика и текстологические догадки // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2013. – № 4 (54). – С. 103-107. – ISSN 2071-9574
745391
  Ригельман А. Летописное повествование о Малой России, 1847
745392
  Ригельман А. Летописное повествование о Малой России, 1847
745393
  Богданов А.П. Летописные и публицистические источники по политической истории России конце XVII в. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.09 / Богданов А. П. ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – Москва, 1983. – 21с.
745394
  Добровольский Л.П. Летописный Дорогожич : к вопросу о давнишних киевских пригородных укреплениях : с планом с.-з. части Киева / Л. Добровольский. – Киев : Изд. Киевск. отдела Импер. Рус. Военно-Истор. О-ва, 1914. – 25 с.


  На тит. стр. экз № 43937 дарственная надпись: Глубокоуважаемой ... Евгеньевне от автора в знак уважения и сипатии
745395
   Летописный и лицевой изборник Дома Романовых : историко-художественное издание в ознаменование трехсотлетия царствования. 1613-1913. – Москва
Вып. 2. – 1913. – 123, XIX с., [6] л. ил. : портр., карт., ил. – Библиография в подстрочных примечаниях
745396
   Летописный рассказ событий Киевской, Волынской и Галицкой Руси от ее начала до половины XIV века : изд. с прил. двух исслед.: О значении Русской летописи в духовном развитии русского народа и о феодализме на Руси. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*, 1871. – CXXVIII, 498 с.
745397
  Андриевский М. Летописный Юрьев на Роси : топографическое разыскани, с прилож карты / Андриевский М. – Киев : [б. и.], 1883. – 38 с. : ил., карта. – Оттиск из сентябрьской книжки журн. "Киевская Старина" за 1883 г.
745398
   Летописта на Константин Манаси : Фототипно из-ние на Ватиканския препис на среднобългарски превод. – София : Изд-во Българска Академия на науките, 1963. – XXXVI, 116 с. : ил. – Паметници на старата Българска писменостю Книга първа
745399
   Летописцы боевого подвига. – Минск, 1985. – 430с.
745400
   Летописцы нашего времени. – Москва : Искусство, 1987. – 351 с.
745401
  Давыдов И.В. Летописцы огненных лет / И.В. Давыдов. – Нальчик, 1976. – 239 с.
745402
   Летописцы Победы. – М., 1984. – 238 с.
745403
   Летописцы Победы. – М., 1990. – 245с.
745404
  Дюжев Ю.И. Летописцы страны / Ю.И. Дюжев. – М, 1972. – 96с.
745405
   Летописцы шахтерского края. – Донецк, 1968. – 432с.
745406
  Василевский С В. Летопись / С В. Василевский, . – Москва, 1961. – 560с.
745407
  Тауфер И. Летопись / И. Тауфер. – М., 1961. – 183с.
745408
  Богданов О.К. Летопись / О.К. Богданов. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 88с.
745409
  Марков С.Н. Летопись / С.Н. Марков. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 287 с.
745410
   Летопись авторефератов диссертации. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0869-5954
№ 1. – 1995
745411
   Летопись авторефератов диссертации. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0869-5954
№ 2. – 1995
745412
   Летопись авторефератов диссертации. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0869-5954
№ 3. – 1995
745413
   Летопись авторефератов диссертации. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0869-5954
№ 4. – 1995
745414
   Летопись авторефератов диссертации. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0869-5954
№ 5. – 1995
745415
   Летопись авторефератов диссертации. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0869-5954
№ 6. – 1995
745416
   Летопись авторефератов диссертации. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0869-5954
№ 7. – 1995
745417
   Летопись авторефератов диссертации. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0869-5954
№ 8. – 1995
745418
   Летопись авторефератов диссертации. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0869-5954
№ 9. – 1995
745419
   Летопись авторефератов диссертации. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0869-5954
№ 10. – 1995
745420
   Летопись авторефератов диссертации. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0869-5954
№ 11. – 1995
745421
   Летопись авторефератов диссертации. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0869-5954
№ 12. – 1995
745422
   Летопись авторефератов диссертации. – Москва : Книжная палата, 1981-. – ISSN 0869-5954
№ 10. – 1996
745423
   Летопись авторефератов диссертации. – Москва : Книжная палата, 1981-. – ISSN 0869-5954
№ 11. – 1996
745424
   Летопись авторефератов диссертации. – Москва : Книжная палата, 1981-. – ISSN 0869-5954
№ 12. – 1996
745425
   Летопись авторефератов диссертации : государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1981-. – ISSN 0869-5954
№ 1. – 1997
745426
   Летопись авторефератов диссертации : государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1981-. – ISSN 0869-5954
№ 2. – 1997
745427
   Летопись авторефератов диссертации : государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1981-. – ISSN 0869-5954
№ 3. – 1997
745428
   Летопись авторефератов диссертации : государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1981-. – ISSN 0869-5954
№ 4. – 1997
745429
   Летопись авторефератов диссертации : государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1981-. – ISSN 0869-5954
№ 5. – 1997
745430
   Летопись авторефератов диссертации : государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1981-. – ISSN 0869-5954
№ 6. – 1997
745431
   Летопись авторефератов диссертаций : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1981-. – ISSN 0869-5954
№ 1. – 2007
745432
   Летопись авторефератов диссертаций : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1981-. – ISSN 0869-5954
№ 2. – 2007
745433
   Летопись авторефератов диссертаций : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1981-. – ISSN 0869-5954
№ 3. – 2007
745434
   Летопись авторефератов диссертаций : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1981-. – ISSN 0869-5954
№ 4. – 2007
745435
   Летопись авторефератов диссертаций : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1981-. – ISSN 0869-5954
№ 5. – 2007
745436
   Летопись авторефератов диссертаций : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1981-. – ISSN 0869-5954
№ 6. – 2007
745437
  Марков С.Н. Летопись Аляски / С.Н. Марков. – Москва-Ленинград, 1948. – 221с.
745438
   Летопись благородного подвига. – М., 1968. – 96с.
745439
   Летопись борьбы за мир. – Москва, 1984. – 301с.
745440
   Летопись братства : [документы, статьи, воспоминания, очерки, стихи]. – Донецк : Донбас, 1972. – 263 с. : фот.
745441
   Летопись важнейших событий советско-болгарских отношений дружбы и сотрудничества, 1944-1980 гг.. – К., 1981. – 183с.
745442
   Летопись важнейших событий советско-венгерских отношений дружбы и сотрудничества, 1945-1980 гг.. – К., 1981. – 185с.
745443
   Летопись важнейших событий советско-кубанской дружбы и сотрудничества, 1959-1985 гг.. – Киев, 1987. – 136 с.
745444
   Летопись важнейших событий советско-чехословацкой дружбы и сотрудничества, 1944-1984 гг.. – К., 1986. – 199с.
745445
  Фомичев В.С. Летопись великой жизни / В.С. Фомичев. – Москва, 1984. – 270с.
745446
  Таборко В.А. Летопись Великой Отечественной 1941-1945: крат. ил. история для юношества / В.А. Таборко. – Москва, 1985. – 334 с.
745447
   Летопись Великоой Октябрськой социалистической революции. – Москва-Л., 1942. – 147с.
745448
   Летопись внешней политики СССР, 1917-1978. – Москва : Политиздат, 1978. – 367 с.
745449
  Музай Х. Летопись войны : дневник / Хайрутдин Музай ; пер. с татар. А.бадюгиной. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1978. – 175 с.
745450
   Летопись Волгоградского комсомола : Сборник документов по истории Волгогр. обл. организации ВЛКСМ 1917-1974. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1974. – 495 с. : ил. – (Лет легендарных перекличка)
745451
  Корбу Х.Г. Летопись времени: Лит.-крит. очерк о творчестве А.Лупана. / Х.Г. Корбу. – Кишинев, 1986. – 285 с.
745452
  Озерский Летопись встреч / Озерский, м. – М., 1969. – 106с.
745453
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 1. – 1996
745454
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 2. – 1996
745455
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 4. – 1996
745456
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 5. – 1996
745457
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 6. – 1996
745458
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 7. – 1996
745459
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 8. – 1996
745460
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 27. – 1996
745461
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 28. – 1996
745462
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 29. – 1996
745463
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 30. – 1996
745464
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 31. – 1996
745465
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 32. – 1996
745466
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 33. – 1996
745467
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 34. – 1996
745468
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 35. – 1996
745469
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 36. – 1996
745470
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 37. – 1996
745471
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 38. – 1996
745472
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 39. – 1996
745473
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 40. – 1996
745474
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 41. – 1996
745475
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 42. – 1996
745476
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 43. – 1996
745477
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 44. – 1996
745478
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 45. – 1996
745479
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 46. – 1996
745480
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 47. – 1996
745481
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 48. – 1996
745482
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 49. – 1996
745483
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 50. – 1996
745484
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 51. – 1996
745485
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 52. – 1996
745486
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 1. – 1997
745487
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 2. – 1997
745488
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 3. – 1997
745489
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 4. – 1997
745490
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 5. – 1997
745491
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 6. – 1997
745492
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 7. – 1997
745493
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 8. – 1997
745494
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 9. – 1997
745495
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 10. – 1997
745496
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 11. – 1997
745497
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 12. – 1997
745498
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 13. – 1997
745499
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 14. – 1997
745500
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 15. – 1997
745501
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 16. – 1997
745502
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 17. – 1997
745503
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 18. – 1997
745504
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 19. – 1997
745505
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 20. – 1997
745506
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 21. – 1997
745507
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 22. – 1997
745508
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 23. – 1997
745509
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 24. – 1997
745510
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 25. – 1997
745511
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 26. – 1997
745512
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 27. – 1997
745513
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 28. – 1997
745514
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 29. – 1997
745515
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 30. – 1997
745516
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 31. – 1997
745517
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 32. – 1997
745518
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 33. – 1997
745519
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 34. – 1997
745520
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 35. – 1997
745521
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 36. – 1997
745522
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 37. – 1997
745523
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 38. – 1997
745524
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 39. – 1997
745525
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 40. – 1997
745526
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 41. – 1997
745527
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 42. – 1997
745528
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 43. – 1997
745529
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 44. – 1997
745530
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 45. – 1997
745531
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 46. – 1997
745532
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 47. – 1997
745533
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 48. – 1997
745534
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 49. – 1997
745535
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 50. – 1997
745536
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 1. – 1998
745537
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 2. – 1998
745538
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 3. – 1998
745539
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 4. – 1998
745540
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 5. – 1998
745541
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 6. – 1998
745542
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 7. – 1998
745543
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 8. – 1998
745544
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 9. – 1998
745545
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 10. – 1998
745546
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 11. – 1998
745547
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 12. – 1998
745548
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 13. – 1998
745549
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 14. – 1998
745550
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 15. – 1998
745551
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 16. – 1998
745552
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 17. – 1998
745553
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 18. – 1998
745554
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 19. – 1998
745555
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 20. – 1998
745556
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 21. – 1998
745557
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 22. – 1998
745558
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 23. – 1998
745559
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 24. – 1998
745560
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 25. – 1998
745561
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 26. – 1998
745562
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 27. – 1998
745563
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 28. – 1998
745564
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 29. – 1998
745565
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 30. – 1998
745566
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 31. – 1998
745567
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 32. – 1998
745568
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 33. – 1998
745569
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 34. – 1998
745570
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 35. – 1998
745571
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 36. – 1998
745572
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 37. – 1998
745573
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 38. – 1998
745574
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 39. – 1998
745575
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 40. – 1998
745576
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 41. – 1998
745577
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 42. – 1998
745578
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 43. – 1998
745579
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 44. – 1998
745580
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 45. – 1998
745581
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 46. – 1998
745582
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 47. – 1998
745583
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 48. – 1998
745584
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 49. – 1998
745585
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 50. – 1998
745586
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 51. – 1998
745587
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 52. – 1998
745588
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 1. – 1999
745589
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 2. – 1999
745590
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 3. – 1999
745591
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 4. – 1999
745592
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 5. – 1999
745593
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 6. – 1999
745594
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 7. – 1999
745595
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 8. – 1999
745596
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 9. – 1999
745597
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 10. – 1999
745598
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 11. – 1999
745599
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 12. – 1999
745600
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 14. – 1999
745601
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 15. – 1999
745602
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 16. – 1999
745603
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 17. – 1999
745604
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 18. – 1999
745605
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 19. – 1999
745606
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 20. – 1999
745607
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 21. – 1999
745608
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 22. – 1999
745609
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 23. – 1999
745610
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 24. – 1999
745611
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 25. – 1999
745612
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 26. – 1999
745613
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 27. – 1999
745614
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 28. – 1999
745615
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 29. – 1999
745616
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 30. – 1999
745617
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 31. – 1999
745618
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 32. – 1999
745619
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 33. – 1999
745620
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 34. – 1999
745621
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 35. – 1999
745622
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 36. – 1999
745623
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 37. – 1999
745624
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 38. – 1999
745625
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 39. – 1999
745626
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 40. – 1999
745627
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 41. – 1999
745628
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 42. – 1999
745629
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 43. – 1999
745630
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 44. – 1999
745631
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 47. – 1999
745632
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 48. – 1999
745633
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 49. – 1999
745634
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 50. – 1999
745635
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 51. – 1999
745636
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 52. – 1999
745637
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 2. – 2000
745638
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 3. – 2000
745639
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 4. – 2000
745640
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 5. – 2000
745641
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 6. – 2000
745642
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 7. – 2000
745643
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 8. – 2000
745644
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 9. – 2000
745645
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 10. – 2000
745646
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 11. – 2000
745647
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 12. – 2000
745648
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 13. – 2000
745649
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 14. – 2000
745650
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 15. – 2000
745651
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 16. – 2000
745652
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 17. – 2000
745653
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 18. – 2000
745654
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 19. – 2000
745655
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 20. – 2000
745656
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 21. – 2000
745657
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 22. – 2000
745658
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 23. – 2000
745659
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 24. – 2000
745660
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 25. – 2000
745661
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 26. – 2000
745662
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 27. – 2000
745663
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 28. – 2000
745664
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 29. – 2000
745665
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 30. – 2000
745666
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 31. – 2000
745667
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 32. – 2000
745668
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 33. – 2000
745669
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 34. – 2000
745670
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 35. – 2000
745671
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 36. – 2000
745672
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 37. – 2000
745673
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 38. – 2000
745674
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 39. – 2000
745675
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 40. – 2000
745676
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 41. – 2000
745677
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 42. – 2000
745678
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 43. – 2000
745679
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 44. – 2000
745680
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 45. – 2000
745681
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 46. – 2000
745682
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 47. – 2000
745683
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 48. – 2000
745684
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 49. – 2000
745685
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 50. – 2000
745686
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 51. – 2000
745687
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 52. – 2000
745688
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 1. – 2001
745689
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 2. – 2001
745690
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 3. – 2001
745691
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 5. – 2001
745692
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 13. – 2001
745693
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 14. – 2001
745694
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 21. – 2001
745695
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 22. – 2001
745696
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 23. – 2001
745697
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 24. – 2001
745698
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 25. – 2001
745699
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 26. – 2001
745700
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 27. – 2001
745701
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 30. – 2001
745702
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 37. – 2001
745703
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 38. – 2001
745704
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 42. – 2001
745705
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 43. – 2001
745706
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 44. – 2001
745707
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 45. – 2001
745708
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 46. – 2001
745709
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 47. – 2001
745710
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 50. – 2001
745711
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 51. – 2001
745712
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 52. – 2001
745713
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 1. – 2002
745714
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 3. – 2002
745715
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 5. – 2002
745716
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 8. – 2002
745717
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 34. – 2002
745718
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 35. – 2002
745719
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 36. – 2002
745720
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 37. – 2002
745721
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 38. – 2002
745722
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 39. – 2002
745723
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 40. – 2002
745724
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 41. – 2002
745725
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 45. – 2002
745726
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 46. – 2002
745727
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 47. – 2002
745728
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 48. – 2002
745729
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 1. – 2003
745730
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 2. – 2003
745731
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 3. – 2003
745732
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 4. – 2003
745733
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 5. – 2003
745734
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 6. – 2003
745735
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 7. – 2003
745736
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 8. – 2003
745737
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 9. – 2003
745738
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 10. – 2003
745739
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 11. – 2003
745740
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 12. – 2003
745741
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 13. – 2003
745742
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 16. – 2003
745743
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 20. – 2003
745744
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 25. – 2003
745745
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 26. – 2003
745746
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 27. – 2003
745747
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 28. – 2003
745748
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 29. – 2003
745749
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 30. – 2003
745750
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 1. – 2004
745751
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 2. – 2004
745752
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 3. – 2004
745753
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 4. – 2004
745754
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 5. – 2004
745755
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 6. – 2004
745756
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 7. – 2004
745757
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 8. – 2004
745758
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 9. – 2004
745759
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 10. – 2004
745760
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 11. – 2004
745761
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 12. – 2004
745762
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 13. – 2004
745763
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 20. – 2004
745764
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 21. – 2004
745765
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 26. – 2004
745766
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 27. – 2004
745767
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 28. – 2004
745768
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 29. – 2004
745769
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 32. – 2004
745770
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 33. – 2004
745771
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 34. – 2004
745772
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 35. – 2004
745773
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 36. – 2004
745774
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 37. – 2004
745775
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 38. – 2004
745776
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 44. – 2004
745777
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 45. – 2004
745778
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 46. – 2004
745779
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 48. – 2004
745780
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 49. – 2004
745781
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 50. – 2004
745782
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 51. – 2004
745783
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 52. – 2004
745784
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 5. – 2005
745785
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 6. – 2005
745786
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 7. – 2005
745787
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 8. – 2005
745788
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 9. – 2005
745789
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 10. – 2005
745790
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 11. – 2005
745791
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 13. – 2005
745792
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 14. – 2005
745793
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 15. – 2005
745794
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 21. – 2005
745795
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 22. – 2005
745796
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 23. – 2005
745797
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 24. – 2005
745798
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 25. – 2005
745799
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 26. – 2005
745800
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 27. – 2005
745801
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 34. – 2005
745802
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 35. – 2005
745803
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 36. – 2005
745804
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 37. – 2005
745805
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 38. – 2005
745806
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 39. – 2005
745807
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 40. – 2005
745808
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 45. – 2005
745809
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 46. – 2005
745810
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 47. – 2005
745811
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 48. – 2005
745812
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 49. – 2005
745813
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 51. – 2005
745814
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 3. – 2006
745815
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 6. – 2006
745816
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 7. – 2006
745817
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 8. – 2006
745818
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 16. – 2006
745819
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 17. – 2006
745820
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 18. – 2006
745821
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 19. – 2006
745822
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 22. – 2006
745823
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 25. – 2006
745824
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 26. – 2006
745825
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 27. – 2006
745826
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 28. – 2006
745827
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 29. – 2006
745828
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 30. – 2006
745829
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 31. – 2006
745830
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 32. – 2006
745831
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 33. – 2006
745832
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 34. – 2006
745833
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 43. – 2006
745834
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 50. – 2006
745835
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 51. – 2006
745836
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 52. – 2006
745837
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 1. – 2007
745838
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 2. – 2007
745839
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 3. – 2007
745840
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 4. – 2007
745841
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 5. – 2007
745842
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 6. – 2007
745843
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 7. – 2007
745844
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 8. – 2007
745845
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 9. – 2007
745846
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 10. – 2007
745847
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 11. – 2007
745848
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 12. – 2007
745849
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 26. – 2007
745850
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 35. – 2007
745851
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 36. – 2007
745852
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 37. – 2007
745853
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 38. – 2007
745854
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 39. – 2007
745855
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 40. – 2007
745856
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 41. – 2007
745857
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 46. – 2007
745858
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 47. – 2007
745859
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 50. – 2007
745860
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 52. – 2007
745861
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 1. – 2008
745862
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 2. – 2008
745863
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 3. – 2008
745864
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 6. – 2008
745865
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 7. – 2008
745866
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 8. – 2008
745867
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 9. – 2008
745868
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 10. – 2008
745869
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 11. – 2008
745870
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 12. – 2008
745871
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 13. – 2008
745872
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 14. – 2008
745873
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 15. – 2008
745874
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 20. – 2008
745875
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 21. – 2008
745876
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 22. – 2008
745877
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 23. – 2008
745878
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 24. – 2008
745879
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 26. – 2008
745880
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 29. – 2008
745881
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 33. – 2008
745882
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 34. – 2008
745883
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 35. – 2008
745884
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 36. – 2008
745885
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 37. – 2008
745886
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 38. – 2008
745887
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 39. – 2008
745888
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 40. – 2008
745889
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 1. – 2009
745890
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 2. – 2009
745891
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 3. – 2009
745892
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 4. – 2009
745893
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 5. – 2009
745894
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 6. – 2009
745895
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 7. – 2009
745896
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 8. – 2009
745897
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 10. – 2009
745898
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 19. – 2009
745899
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 20. – 2009
745900
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 26. – 2009
745901
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 27. – 2009
745902
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 31. – 2009
745903
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 38. – 2009
745904
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 44. – 2009
745905
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 51. – 2009
745906
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 52. – 2009
745907
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 1. – 2010
745908
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 2. – 2010
745909
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 3. – 2010
745910
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 4. – 2010
745911
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 5. – 2010
745912
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 6. – 2010
745913
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 7. – 2010
745914
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 8. – 2010
745915
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 9. – 2010
745916
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 10. – 2010
745917
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 11. – 2010
745918
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 12. – 2010
745919
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 13. – 2010
745920
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 14. – 2010
745921
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 15. – 2010
745922
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 16. – 2010
745923
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 17. – 2010
745924
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 18. – 2010
745925
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 19. – 2010
745926
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 20. – 2010
745927
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 29. – 2010
745928
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 32. – 2010
745929
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 35. – 2010
745930
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 36. – 2010
745931
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 37. – 2010
745932
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 38. – 2010
745933
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 39. – 2010
745934
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 40. – 2010
745935
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 41. – 2010
745936
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 42. – 2010
745937
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 45. – 2010
745938
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 46. – 2010
745939
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 47. – 2010
745940
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 48. – 2010
745941
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 49. – 2010
745942
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 27. – 2011
745943
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 28. – 2011
745944
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 29. – 2011
745945
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 30. – 2011
745946
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 31. – 2011
745947
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 32. – 2011
745948
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 33. – 2011
745949
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 34. – 2011
745950
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 35. – 2011
745951
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 36. – 2011
745952
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 37. – 2011
745953
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 38. – 2011
745954
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 40. – 2011
745955
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 41. – 2011
745956
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 43. – 2011
745957
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 44. – 2011
745958
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 45. – 2011
745959
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 46. – 2011
745960
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 47. – 2011
745961
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 48. – 2011
745962
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 49. – 2011
745963
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 1. – 2013
745964
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 2. – 2013
745965
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 3. – 2013
745966
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 4. – 2013
745967
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 5. – 2013
745968
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 6. – 2013
745969
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 7. – 2013
745970
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 8. – 2013
745971
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 9. – 2013
745972
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 10. – 2013
745973
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 11. – 2013
745974
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 12. – 2013
745975
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 13. – 2013
745976
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 14. – 2013
745977
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 19. – 2013
745978
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 20. – 2013
745979
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 21. – 2013
745980
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 22. – 2013
745981
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 23. – 2013
745982
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 26. – 2013
745983
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 35. – 2013
745984
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 36. – 2013
745985
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 39. – 2013
745986
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 40. – 2013
745987
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 41. – 2013
745988
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 42. – 2013
745989
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 46 : (15368 - 15738). – 2013
745990
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 47 : (15739 - 16067). – 2013
745991
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 48 : (16068 - 16351). – 2013
745992
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 49. – 2013
745993
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 50. – 2013
745994
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 51. – 2013
745995
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 52. – 2013
745996
   Летопись героических дней. – Москва, 1973. – 592с.
745997
  Наумов В.П. Летопись героической борьбы / В.П. Наумов. – М, 1972. – 472с.
745998
  Монько А.М. Летопись героической истории. / А.М. Монько. – Волгоград, 1967. – 156с.
745999
   Летопись города Архангельска, 1584-1989 гг.. – Архангельск, 1990. – 293с.
746000
   Летопись города Вологды (1147-1962 гг.). – Вологда, 1963. – 256с.
<< На початок(–10)741742743744745746747748749750(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,