Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)751752753754755756757758759760(+10)В кінець >>
750001
  Барзыкин Юрий "Кризис подтолкнет к созданию эффективных механизмов развития туризма..." : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 23
750002
  Кременюк В.А. "Кризисная стратегия" на службе империализма / В.А. Кременюк. – К., 1979. – 145с.
750003
  Покровская И.С. "Кризисная стратегия" США в Центральной Америке на рубеже 70-80-х годов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 42-48. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 19)
750004
  Гончар Б.М. "Кризова дипломатія": СРСР і США в конфліктах "третього світу" (70-80-і роки) / Б.М. Гончар. – Київ, 1992. – 172 с.
750005
  Pyrlic N. "Кризові" промови в жанровому просторі англійськомовного політичного дискурсу // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – С. 148-152. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
750006
  Опимах И. "Крик" Эдварда Мунка // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 9. – С. 69-81
750007
  Тимочко І. "Криком розрубані..."; "Голод. Під ребрами томиться смерть..."; "Зморщений вечір у пошуках смерті..."; "Розжарені леза на ржавих терезах..."; "Чуєш, сиплеться пісок..."; "Розбивається день..."; Вовк; "Чуєш? Згортається спалена кров..." : вірші // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 212-218
750008
  Павлюк І. "Крилатіє коріння тут моє" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 3/4 (929/930), березень-квітень. – С. 10-19. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Поезія.
750009
  Гайворонський О. "Крим був країна небагата. Податків на власне утримання хани не збирали" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 47 (150). – С. 54-57


  Столиця кримського ханства почалася з альтанки посеред саду. У Бахчисарайському палаці кожен хан намагався щось добудувати. Турецький культурний вплив на Крим посилювався з кожним століттям, навіть десятиліттям. Він був тотальним.
750010
  Стус В. "Крим знову стане частиною України в найближчі п"ять років" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 31 (234). – С. 19-21


  Широка антиросійська коаліція формується навколо України, але вона не є проукраїнською. США, ісламський світ і Китай найбільше зацікавлені в розпаді авторитарної Росії. Події в Україні - нагода реалізувати глобальні стратегічні плани - вважає ...
750011
  Папенко М. "Крим лише для росіян" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 6 квітня (№ 60). – С. 10


  На півострові - "хвиля" переселення з Росії.
750012
  Марчук Є. "Крим можна повернути" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 26 березня (№ 54). – С. 4
750013
  Сигалов А. "Крим пов"язаний з Україною набагато більше, ніж з Росією". 65 років тому Крим повернувся в лоно матері-України // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 19 лютого (№ 19). – С. 8-9


  "Коли Путін і його оточення розробляли плани відторгнення Криму, вони спрямували нищівну критику на одну-однісіньку людину. Ця людина - Микита Хрущов. Мовляв, зініційована ним передача Криму Україні - це чистісінький волюнтаризм, порушення всіх ...
750014
  Стус В. "Крим, який ми любимо" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 28 вересня (№ 38). – С. 15


  Під такою назвою в київському університетському видавництві "Пульсари" надруковано тематичну антологію творів про Крим.
750015
  Строкова Л. "Крим. Золотий острів у Чорному морі" // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Липень (№ 29/30). – С. 3


  Хроніка боротьби за "скіфське золото" України.
750016
  Раннет Э. "Криминальное танго" и весьма порядочные люди : сатир. пьеса / Э. Раннет; пер. с эст. Е.Позняковой. – Таллин : Ээсти раамат, 1969. – 78 с.
750017
  Шевчук В. "Криміналістичний фантом" чи реальність (ще раз про криміналістичну характеристику злочинів) // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 3. – С.17-22. – ISBN 966-667-078-Х
750018
  Кориневич А. «Крим завжди був і буде частиною України» / спілкувалася Л. Кіт // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7). – С. 4


  Представником Президента України в Автономній Республіці Крим став заступник директора Інституту міжнародних відносин Антон Кориневич.
750019
  Алексашенко С. Кризис-2008: пора ставить диагноз // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 25-37. – ISSN 0042-8736
750020
  Алексашенко С. Кризис-2008: пора ставить диагноз // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 25-37. – ISSN 0042-8736
750021
  Костенко И.П. Кризис отечественного математического образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 7. – С. 41-49. – ISSN 0869-561Х


  Прослежена динамика изменения качества школьного математического образования, начиная с 1920-х гг. Сделаны сравнительные количественные оценки. Определены периоды роста и моменты падения качества знаний. Указаны некоторые факторы, влиявшие на рост и на ...
750022
  Ширков А.В. Кризис открытого регионализма в АТЭС и формирование новой концепции интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе в конце 1990-х гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 57-68. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385


  Принцип відкритого регіоналізму як політична основа організації Азіатсько-Тихоокеанского економічного співробітництва
750023
  Ленин, Н. Кризис партии. – М., 1921. – 16с.
750024
  Розин В.М. Кризис педагогики знания и становлений новой образовательной формации // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 3 (75). – С. 66-82. – ISSN 2073-8528
750025
  Сысоев И.Н. Кризис платежных балансов империалистических стран и проблема их балансирования. : Автореф... канд. экон.наук: 08.599 / Сысоев И.Н.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений МИД СССР. – М., 1972. – 18л.
750026
  Петрова Т.П. Кризис по-португальски // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 12. – С. 43-54. – ISSN 044-748Х
750027
   Кризис политической системы капитализма в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. – М., 1982. – 233с.
750028
  Эльсберг Ж. Кризис попутчиков и настроения интеллигенции / Ж. Эльсберг. – Ленинград : Прибой, 1930. – 353с.
750029
  Морщакова Т. Кризис правосудия // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 25/26. – С. 98-101.
750030
  Мироненко Ирина Анатольевна Кризис психологии: перманентный и системный или локальный? // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 119-127. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Оценка современного состояния психологической науки как кризисного, распространенная в науковедческой литературе, опирается на анализ кризиса мировой психологии конца XIX - начала XX в. Принято считать, что кризис имеет перманентный и системный ...
750031
  Патлажан Е.И. Кризис рабовладельсческого строя и революционное движение эксплуатируемых масс в восточной части Римоской империи в посредней трети 4 в. : Автореф... Канд.ист.наук: / Патлажан Е.И.; Ростовский гос.ун-т. – Станислав, 1953. – 15л.
750032
  Штаерман Е.М. Кризис рабовладельческого строя в западных провинциях Римской империи / Е.М. Штаерман. – М., 1957. – 512с.
750033
  Штаерман Е.М. Кризис рабовладельческого строя в западных провинциях Римской империи. : Автореф... док. ист.наук: / Штаерман Е.М.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1956. – 28л.
750034
  Русакова Т.Ю. Кризис режима? // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 26-35. – ISSN 044-748Х
750035
  Кудряшов Г.Е. Кризис религии / Г.Е. Кудряшов. – Чебоксары, 1981. – 112с.
750036
  Никифорова Б.З. Кризис религии в современном капиталистическом мире / Б.З. Никифорова. – Львов, 1986. – 74с.
750037
  Миропольский Валерий Петрович Кризис религии и немарксистские формы атеизма в современном буржуазном обществе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Миропольский Валерий Петрович; АН УССР. Ин-т философии. – Киев, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.23
750038
  Арсенкин В.К. Кризис религиозности и молодежь : Методологические аспекти исследования / Арсенкин В.К. ; отв. ред. В.Д. Тимофеев ; АН СССР, Филос. о-во СССР. – Москва : Наука, 1984. – 264 с.
750039
  Большов Д.Г. Кризис реформистских иллюзий "демократического социализма" / Д.Г. Большов, В.В. Мидцев, Л.А. Яковлева ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Кафедра философии. – Москва : ВПШ и АОН, 1961. – 461 с.
750040
  Бенклиев С.Н. Кризис римской демократии и заговор Катилины : Автореф... канд. историч.наук: / Бенклиев С.Н.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 20 с.
750041
  Ващева И.Ю. Кризис римской идентичности в IV-VII вв. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 10. – С. 110-117. – ISSN 0042-8779


  Разрушение традиционной системы римских ценностей, трансформация и переосмысление базовых понятий и установок римского менталитета, с одной стороны, стали проявлением системного кризиса античного общества, а с другой стороны, составили самостоятельное ...
750042
  Обижаева А. Кризис рубля в декабре 2014 года // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 5. – С. 66-86 : табл., рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0042-8736
750043
  Сперанский Н. Кризис русской школы : Торжество полит. реакции. Крушение ун-тов / Н. Сперанский. – Москва : типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1914. – VIII, 271 с.
750044
  Девятов А. Кризис с китайской спецификой // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 1. – С. 51-54. – ISSN 2074-6040
750045
   Кризис самодержавия в России, 1895-1917. – Л., 1984. – 664с.
750046
  Зайончковский П.А. Кризис самодержавия на рубеже 1870-1880-х годов / П.А. Зайончковский. – Москва, 1964. – 511с.
750047
  Шеманский А. Кризис самодержавия. / А. Шеманский, С. Гейченко. – М.-Л., 1932. – 63с.
750048
   Кризис сельского хозяйства США и положение фиермеров. – Москва, 1955. – 211с.
750049
  Арендсе Д.Н. Кризис системы апартеида и проблемы перехода к демократии в ЮАР. : Дис. ... канд. политич. наук: 23.00.02 / Арендсе Джон Невилл ; МО Украины, КУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1993. – 124 л. – Библиогр.: л. 116-124
750050
  Савчук Владимир Сафронович Кризис системы мирохозяйственных отношений между империалистическими государствами и развивающимися странами : Дис... докт. экон.наук: 08.00.01 / Савчук Владимир Сафронович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 446л. – Бібліогр.:л.415-446
750051
  Савчук В.С. Кризис системы мирохозяйственных отношений между империалистическими государствами и развивающимися странами : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.01 / Савчук В. С.;. – Киев, 1987. – 36 с.
750052
  Сабов З.А. Кризис системы социальной защиты в Германии: финансовый аспект // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 64-73. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
750053
  Козеровская Н.М. Кризис современного буржуазного индивидуализма. : Автореф... Канд. филос.наук: 620 / Козеровская Н.М.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1968. – 19л.
750054
   Кризис современного государственно-монополистического регулирования. – Горький, 1983. – 108с.
750055
   Кризис современного западного общества в представлении основных политических течений : реф. сборник. – Москва : ИНИОН, 1984. – 278, [1] с. – Библиогр. в конце ст. – (Серия "Социально-политические проблемы капиталистических стран Европы")
750056
  Ойзерман Т.И. Кризис современного идеализма / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1972. – 63с.
750057
  Иоффе И.И. Кризис современного искусства : с 8 рисунками / И.И. Иоффе. – Ленинград : Прибой, 1925. – 64 с.
750058
  Великович Л.Н. Кризис современного католицизма / Л.Н. Великович. – Москва, 1967. – 160с.
750059
  Губман Б.Л. Кризис современного неотомизма / Б.Л. Губман. – М, 1983. – 143с.
750060
  Новиков М.П. Кризис современного православного богословия. / М.П. Новиков. – Москва : Знание, 1979. – 64 с.
750061
  Новгородцев П.И. Кризис современного правосознания / П. Новгородцев. – Москва : [Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнарева и К], 1909. – XII, 392, [2] с. – (Введение в философию права ; [Ч.] 2)
750062
  Новгородцев П.И. Кризис современного правосознания. Введение // Сочинения / П.И. Новгородцев. – Москва : Раритет, 1995. – С. 328-339. – (Библиотека духовного возрождения). – ISBN 5-85735-012-3
750063
  Гараджа В.И. Кризис современного протестантизма и поиски "новой теологии" / В.И. Гараджа. – Москва, 1973. – 64с.
750064
  Шварцман К.А. Кризис современной буржуазно-этической мысли. : Автореф... Доктора филос.наук: / Шварцман К.А.; Ин-т философии АН СССР. – М, 1966. – 31л.
750065
  Лисицын Е.Н. Кризис современной буржуазной демократии. / Е.Н. Лисицын, Ю.С. Пивоваров. – М., 1986. – 39с.
750066
   Кризис современной буржуазной идеологии. – Л., 1978. – 119с.
750067
  Блюмин И.Г. Кризис современной буржуазной политической экономии / И.Г. Блюмин ; Акад. наук СССР, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва : Издательство ИМО, 1959. – 564 с. – Библиогр.: с. 559-562
750068
  Афанасьев В.С. Кризис современной буржуазной политической экономии / В.С. Афанасьев ; О-во "Знание" РСФСР, Науч.-метод. совет по пропаг. эконом. теории и эконом. политики КПСС. – Москва : Б.и., 1979. – 48 с. : Библиогр.: с. 48. – (В помощь лектору)
750069
   Кризис современной буржуазной политэкономии. – М., 1980. – 287с.
750070
  Зыков П.Г. Кризис современной буржуазной социологии права / П.Г. Зыков. – М., 1963. – 32с.
750071
  Шварцман К.А. Кризис современной буржуазной этики. / К.А. Шварцман. – Москва, 1969. – 32с.
750072
  Смыслов Д.В. Кризис современной валютной системы капитализма и буржуазная политическая экономия / Д.В. Смыслов. – Москва, 1979. – 423с.
750073
  Вышинский В.А. Кризис современной теоретической физики // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. ; голов. ред. І.В. Троцишин. – Хмельницький, 2017. – № 3. – С. 39-49. – ISSN 2219-9365
750074
   Кризис современной христианской апологетики. – Москва, 1981. – 64с.
750075
  Задирако П.С. Кризис социально-экономических доктрин "свободного общества" / П.С. Задирако. – Киев, 1981. – 182 с.
750076
  Денисов Г.И. Кризис социальной политики современного буржуазного государства (на примере США) : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Денисов Г. И.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1979. – 24л.
750077
  Делокрамматик М.Н. Кризис социальной теории и практики империализма. (Критика методологии плюрализма) : Автореф... канд. философ.наук: / Делокрамматик М.Н.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Москва, 1966. – 12л.
750078
  Балацкий Е. Кризис социальных наук в свете эволюции рынков // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 5. – С.14-35. – ISSN 0207-3676
750079
  Феннел Дж. Кризис средневековой Руси 1200-1304 / Дж. Феннел. – М, 1989. – 291с.
750080
  Вейс Алекс Кризис среднего возраста у обезьян // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 9 (186), cентябрь. – С. 28 : фото. – ISSN 1029-5828
750081
   Кризис стратегии современного антикоммунизма. – Москва, 1984. – 319с.
750082
   Кризис театра. – 187с.
750083
  Кесова Л.А. Кризис теплообмена в кольцевых каналах при высоких скоростях и низких давлениях : Автореф... канд. техн.наук: / Кесова Л.А.; Киевск. политехн. ин-т. Кафедра парогенераторстроения и инж. теплофизики. – К., 1966. – 24л.
750084
  Швецов В.Л. Кризис теплообмена при кипении воды в кольцевых каналах при обговоре внутренней поверхности : Автореф... канд. техн.наук: 01.058 / Швецов В. Л.; АН УССР, Ин-т техн. теплофиз. – К., 1972. – 20л.
750085
  Винярский Л.С. Кризис теплообмена при поверхностном кипении воды и водо-спиртовых растворов при вынужденном движении в трубах малого диаметра /0,4-1,0 мм/. : Автореф... канд. техн.наук: / Винярский Л.С.; Киев. политех. ин-т. – Киев, 1966. – 19л.
750086
  Тищенко А.М. Кризис традиционной энергетики в развивающихся странах // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 88-92. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 20)
750087
  Выготский Л.С. Кризис трех лет // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 113-121. – ISBN 978-966-222-967-7
750088
  Казначеева Н.Л. Кризис труда и капитала: проявление и преодоление // Вестник Томского государственного университета : научный журнал / Томский государственный университет. – Томск, 2007. – С. 23-34. – (Экономика ; № 1)
750089
  Мирзоян В.А. Кризис трудовой мотивации: опыт философского анализа // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 3-13. – ISSN 0042-8744
750090
  Дергачев В. Кризис украинской государственности // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2007. – № 4. – С. 148-167.
750091
  Селиванов В.Н. Кризис управления капиталистическим производством / В.Н. Селиванов. – К, 1978. – 53с.
750092
  Конарева Л.А. Кризис управления: американские пророки и российская реальность // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 1 (493). – С. 109-122. – ISSN 0321-2068
750093
  Паньков В. Кризис управляемости мировой экономики в условиях глобализации // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2009. – № 2 (36). – С. 327-334. – ISSN 1607-7334
750094
  Потемкин Ф.В. Кризис феодально-абсолютистского порядка и буржуазная революция 1789-1794 годов во Франции. / Ф.В. Потемкин, А.И. Молок. – Москва, 1952. – 47с.
750095
   Кризис феодально-крепостнических отношений в сельском хозяйстве России. – Владимир, 1984. – 138с.
750096
  Кондрашов П.Н. Кризис философии как кризис в преподавании философии // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 10, октябрь. – C. 20-25. – ISSN 1026-955X


  Анализируется кризис в отечественной философии через кризисное положение дел с преподаванием философии в современной России, в котором доминирует несистемный, некритический и эклектический подход к философии, а также отсутствие единой методологической ...
750097
  Коротков Н.Д. Кризис философии католицизма / Н.Д. Коротков. – К.., 1987. – 173с.
750098
  Момджян К.Х. Кризис фрагментации в современной социальной философии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 61-71. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
750099
  Гутермут Р. Кризис французского империализма после второй мировой войны / Р. Гутермут. – М., 1955. – 360с.
750100
  Иванов Н.А. Кризис французского протектората в Тунисе / Н.А. Иванов. – М, 1971. – 400с.
750101
  Мануильский Д.З. Кризис французской Коммунистической партии. / Д. Мануильский. – Харьков : Изд. отд. ЦККП(б)У, 1923. – 36 с.
750102
   Кризис хозяйственного механизма современного государственно-монополистического капитализма. – Москва, 1985. – 159с.
750103
  Загладин Н.В. Кризис цивилизации или гуманитарного знания ? // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 2 (116). – С. 146-157. – ISSN 0321-2017
750104
   Кризис цитадели империализма. – Минск, 1972. – 311с.
750105
  Кальницкий Э.А. Кризис человечества: герменевтико-феноменологический анализ // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 63-73. – (Серія: Філософія ; № 1 (32)). – ISSN 2075-7190
750106
  Плохотник Татьяна Михайловна Кризис чтения или смена модели? : особенности библиотечного обслуживания в закрытом городе // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 39-42. – ISSN 1727-4893


  В городе Саров Нижегородской области 14-17 октября 2008 года состоялась научно-практическая конференция "Стратегия и мониторинг развития библиотечного обслуживания детей и подростков ЗАТО".
750107
  Гончаров Н.К. Кризис школы и педагогики в США / Н.К. Гончаров. – Москва, 1950. – 32с.
750108
  Альберди П.Г. Кризис экономики Аргентины / П.Г. Альберди. – Москва, 1950. – 160с.
750109
  Хасан А.М. Кризис экономики Египта / А.М. Хасан. – М, 1955. – 108с.
750110
  Ногаев И.В. Кризис экономической теории и концепция "рассеянного знания" Ф. Хайека // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 4 (520). – С. 74-89. – ISSN 0321-2068
750111
  Глазьев С. Кризис, антикризисные меры и стратегия инновационного народнохозяйственного развития в зеркале теории долгосрочной мегатехнологической динамики // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2008. – № 12. – С. 3-9. – ISSN 0130-9757
750112
  Савватеев И.М. Кризис, распад и крушение колониальной системы империализма / И.М. Савватеев. – Саратов, 1973. – 38с.
750113
  Зорькин Валерий Кризис, собственность и верховенство права // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 1 (74)


  Проблема собственности выступает на первый план в современном мире, особенно в условиях финансово-экономического кризиса. Автор ставит конкретные вопросы, решение на которые нужно найти России. Как исправить ошибки, сделанные в ходе приватизации? ...
750114
  Клочковский Л.Л. Кризис, трансформационные сдвиги в мировой экономике и Латинская Америка // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 4-29. – ISSN 044-748Х
750115
  Шутова Наталья Кризис: все пройдет, только верить надо / Шутова Наталья, Ермилов Сергей // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 16-19
750116
  Ольшевский А. Кризис: каков он и каку с ним справиться? // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 9. – С. 19-25.
750117
  Горшкова Т. Кризис: крах или обновление? // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 6. – С.39-42
750118
  Блок Хана Кризисная картография : география // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 11. – С. 28 : Фото
750119
  Арпентьева М. Кризисная помощь и стихотерапия // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 16-31


  Статья посвящена стихотерапии как одному из наиболее продуктивных методов психотерапевтической работы с детьми и взрослыми, в частности, работы, направленной на преодоление негативных переживаний и состояний, затруднения в функционировании и развитии ...
750120
  Карпова С.Г. Кризисное мышление русской религиозной философии конца XIX- начала XX века // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 7. – С. 89-95. – ISSN 2312-4342
750121
  Грушенко В.И. Кризисное состояние предприятия: поиск причин и способов его преодололения / В.И. Грушенко, Л.В. Фомченкова // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2008. – № 7. – С. 2-9.
750122
  Веретенников Владимир Кризисное управление // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – №11 (2950). – С. 80-84 : фото
750123
  Новикова О.Н. Кризисное урегулирование в Афганистане // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2013. – № 3. – С. 65-93. – ISSN 0235-5620
750124
  Волкова Наталия Кризисные процессы,или три зла // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 55-56. – ISSN 0869-4915
750125
  Корыхалова Н.П. Кризисные тенденции в буржуазном массовом музыкальном воспитании / Н.П. Корыхалова. – М., 1989. – 111с.
750126
  Лобанов А.В. Кризисные черты музыкального театра экспессионизма. / А.В. Лобанов. – Киев, 1985. – 136с.
750127
  Судоплатов А.В. Кризисные явления в демографическом развитии России / А.В. Судоплатов, О.Б. Хорева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.55-63. – (Экономика ; № 4). – ISSN 0201-7385
750128
  Сахно А.В. Кризисные явления в медицине капиталистических стран / А.В. Сахно. – Москва : Медицина, 1986. – 205с. – (Империализм: фикты, события, документы)
750129
  Москаленко М.Н. Кризисные явления в сфере международного частного права и развитие цивилистических концепций // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2016. – № 6 (93). – С. 17-19. – ISSN 1812-3910
750130
  Парубоча Наталья Кризисный барометр от UN WTO : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 98-101 : Фото
750131
  Глущенко В. Кризисология: управленческий подход // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 6-12. – (Економіка ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  В рамках системно-управленческого подхода сформулированы объект, предмет, функции и роли кризисологии, функции и роли кризиса, приведена классификация кризисов, рассмотрен механизм их протекания, выделены стабилизационный и институциональный ...
750132
  Берлинрауть А.Л. Кризисъ Интернаціонала / Л. Берлинраутъ. (Арский). – 4-е изд. – Москва : Книгоиздат "Перевалъ" : Тип. "Наше слово", 1917. – 16 с.
750133
  Авдошина З. Кризисы в развитии социально-экономических систем // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 10. – С. 2-9.
750134
  Шавшуков В.М. Кризисы глобальных финансов (1997-2013 гг.) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 87-109. – (Серия 5 "Экономика" ; вып. 4). – ISSN 1026-356X
750135
  Рапош П. Кризисы и современный капитализм. / П. Рапош. – М, 1986. – 223с.
750136
   Кризисы теплообмена и еколокритическая область. – Л., 1977. – 202с.
750137
  Предборський В.А. Кризова гібридизація як тіньовий засіб гальмування суспільного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (197). – С. 30-36
750138
  Синишина В.М. Кризова інтервенція у психологічній допомозі дітям, що пережили психотравмуючі події / В.М. Синишина, Т.М. Траверсе // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 115-120
750139
  Подольська Є.А. Кризова свідомість : категоріальний аналіз та проблемне поле // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.28-31. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
750140
  Березко І.В. Кризова ситуація: біфуркація у життєвому сценарії // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; редкол.: Максименко С.Д., Чепелєва Н.В., Моляко В.О. [та ін.]. – Житомир, 2014. – C. 109-122. – (Психологічна герменевтика ; т. 2, вип. 8). – ISSN 2072-4772
750141
  Норкіна І. Кризове втручання у випадку психотравмуючої ситуації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 75-78. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання діяльності психолога щодо допомоги особистості в кризовій ситуації. Важливим чинником кризового втручання є розуміння психологом сутності кризової ситуації, ступеню тяжкості й механізми її переживання. Важливе місце відведено ...
750142
   Кризове поле залізничного пасажирського транспорту в Україні / Т.Ю. Чаркіна, О.П. Пінчук, М.В. Ніколенко, А.А. Пінчук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 18, вересень. – С. 59-65. – ISSN 2306-6792
750143
  Титаренко Т.М. Кризове психологічне консультування : програма навчального курсу / Т.М. Титаренко ; Акад. пед. наук України ; Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2009. – 64 с. – Бібліогр.: с. 62-63
750144
  Рихло П.В. Кризовий інтервал: німецькомовна література Буковини на зламі століть // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Вип. 98. – С. 142-156. – ISSN 2306-2908


  The article under studies deals with the German language literature of Bukovyna at the turn of the century, which may be referred to as the crisis interval of its development. It was the so-called “respite” between the two periods: the 60s-80s of the ...
750145
  Гусак О. Кризовий інформаційний менеджмент організації: теоретичны аспекти // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 385-387
750146
  Запорожець О.Ю. Кризовий комунікативний менеджмент у сфері міжнародних відносин : Монографія / КНУШ; Ін-т міжнародних відносин; О.Ю. Запорожець. – Київ : Центр вільної преси, 2006. – 102с. – ISBN 966-7181-92-8
750147
  Хіт Р. Кризовий менеджмент для керівників = Crisis managment for managers and executives / Роберт Хіт; Пер. з англ. Р.Л.Ткачук, С.М.Рябчук, Н.І.Мішеніна. – Київ : Всеувито.Наукова думка, 2002. – 566 с. – (Усе про менеджмент). – ISBN 966-000-085-5
750148
  Ворожбит О. Кризовий менеджмент по-кремлівськи / О. Ворожбит, Л. Огризко // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 42 (362), 17-23 жовтня. – С. 20-21. – ISSN 1996-1561


  Сильний лівий рух, економічна криза та євроскептицизм створюють Кремлю широке поле для маніпуляцій у південних країнах ЄС.
750149
  Любіцева О. Кризовий менеджмент у післявоєнному туризмі / О. Любіцева, І. Кочеткова // Війна та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 11 листоп. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Військ. ін-т [та ін. ; упоряд. І. Винниченко]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 247-250. – ISBN 978-617-674-060-5
750150
  Гусак О.П. Кризовий менеджмент як напрям зв"язків із громадськістю // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 15, січень - червень. – С. 22-24


  У статті проаналізовано поняття "кризи" та "кризового менеджменту", розглянуто особливості кризового менеджменту як напряму PR. The concepts of crisis and crisis management are analysed in the article. Peculiarities of crisis management as a branch of ...
750151
  Віднянський Кризовий миротворець / Віднянський, с., А. Мартинов // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 46-49. – ISSN 0372-6436
750152
  Мартинов А. Кризовий німецько-французький саміт // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 18 жовтня (№ 42). – С. 4


  Днями в Парижі відбулися переговори Емманюеля Макрона та Ангели Меркель.
750153
  Розумний М.М. Кризовий потенціал асиметрії міжнародних відносин // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1. – С. 28-34
750154
  Пояркова Т.К. Кризовий синдром модернізації незалежної України : причини виникнення та засоби подолання : монографія / Т.К. Пояркова. – Суми : Університетська книга, 2015. – 351, [1] с. – Бібліогр.: с. 315-351. – ISBN 978-966-680-734-5
750155
  Хомин П. Кризовий стан аграрного сектору України як наслідок його асиметрії / П. Хомин, М. Палюх // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 278-284. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
750156
  Яроцький П.Л. Кризовий стан і критерії реформування католицької церкви у верифікації її останніх понтифіків // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 1 (1). – С. 28-33


  У статті досліджуються чинники, які в кінці II – на поч. III тис. спричинили інституалізаційну кризу сучасного католицизму, що виявилася передовсім у надмірній централізації і клерикалізації церковних структур, почавши від Ватикану до низових ...
750157
  Гридковець Л.М. Кризовий чинник у релігійному розвитку особистості // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (39). – С. 49-56
750158
  Мойсеєнко Б. Кризові аспекти грошово-кредитної політики країн світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 55-58. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується досвід грошово-кредитної політики країн світу у подоланні наслідків фінансової кризи. In this paper is the experience of monetary policy countries in overcoming the consequences of financial crisis.
750159
  Кривоус В. Кризові вияви в інноваційній сфері, європейський формат та реалії України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 295-301. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
750160
  Любчик Л.М. Кризові моделі економічної динаміки / Л.М. Любчик, Г.Л. Грінберг, А.В. Воронін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 : Маніпулятивний вплив мас-медіа: механізм, наслідки, протидія. – C. 92-97. – ISSN 2222-4459
750161
  Карпова С.Г. Кризові побудови в філософії О. Зінов"єва // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 70-72
750162
  Предборський В.А. Кризові процеси сучасної елітної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 62-65
750163
  Гуменюк Т.І. Кризові процеси у розвитку європейських країн на сучасному етапі ЄС // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 113-124. – (Серія "Право" ; вип. 11 (23)). – ISSN 2078-6670


  За результатами дослідження встановлено, що здебільшого керівні органи Євросоюзу повністю усвідомлюють необхідність структурної конвергенції – подолання структурних та циклічних розбіжностей серед економік країн – членів єврозони, а також основні та ...
750164
  Запорожець Оксана Юріївна Кризові репутаційні стратегії держав у міжнародних відносинах (на прикладі України та Російської Федерації) : Дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Запорожець О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 201 л. – Бібліогр.: л.180-201
750165
  Запорожець Оксана Юріївна Кризові репутаційні стратегії держав у міжнародних відносинах (на прикладі України та Російської Федерації) : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Запорожець О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назви
750166
  Кулінська А.В. Кризові ситуації, які викликають загрозу індикаторам економічної безпеки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 1. – С. 53-55. – ISSN 2306-6806
750167
  Попова Н. Кризові тенденції розвитку Європейського Союзу на сучасному етапі та їх вплив на відносини України-ЄС // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 151-160. – ISSN 2519-4518
750168
  Циганова Н.В. Кризові тенденції у банківській галузі: передумови та наслідки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 118-124
750169
  Єфименко Т.І. Кризові трансформації соціально-економічних систем // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11 (312). – С. 7-20. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 2305-7645
750170
  Арсеєнко А. Кризові тренди в сучасному світі та перспективи економічного планування // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 11 (316), листопад. – С. 28-34. – ISSN 2076-9326
750171
  Шингур М. Кризові цикли інвестиційних проектів та підходи до їх вирівнювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 40-43. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто проблеми практичної реалізації інвестиційних проектів. Обгрунтовано поняття кризових явищ, кризового циклу інвестиційного проекту та розглянуто підходи до їх подолання або вирівнювання. Проаналізовано нетехнічні фактори успішної реалізації ...
750172
  Головін Р. Кризові явища адміністративних реформ у провідних країнах світу // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 96-106
750173
  Попельнюк Б. Кризові явища в економіці давньогрецьких полісів (V - IV ст. до н.е.): історіогрфія // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 112-117


  У статті розглянуті специфіка та сутність кардинальних перетворень в економіці полісногосуспільства у зазначений період. Здійснено аналіз опублікованих вітчизняних та зарубіжних історичних праць. Розглянуті здобутки та існуючі прогалини в історіографії ...
750174
  Ковалюк О. Кризові явища в економіці України: зовнішні та внутрішні чинники // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 50-55. – ISSN 0201-758Х
750175
  Андрієвський І.Д. Кризові явища в мінерально-сировинному комплексі України: причини виникнення та небезпека подальшого розвитку // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (17). – С. 68-75
750176
  Мазанова О.В. Кризові явища в Польщі та політика римсько-католицької церкви (70-80-ті роки XX століття) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 51-54. – (Історія ; вип. 37)
750177
  Приймак В. Кризові явища в соціальній політиці уряду східних земель Німеччини в кінці 1980-х років // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 516-519. – ISBN 978-966-171-893-6
750178
  Бурма Т.Г. Кризові явища в управлінні нафтопереробною промисловістю України / Т.Г. Бурма, Є.В. Маказан // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 12-15 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
750179
  Підопригора А.Ю. Кризові явища економічної історії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 53-56. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
750180
  Шаповаленко М.В. Кризові явища політичної системи // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 9-12. – (Серія "Питання політології" ; вип. 32). – ISSN 2220-8089
750181
  Шатілова О.В. Кризові явища як об"єкт управління // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 155-159. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
750182
   Кризский Микола Михайлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 237. – ISBN 978-966-439-754-1
750183
   Кризський Микола Михайлович (1936) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 259. – ISBN 978-966-933-054-3
750184
  Панов М. Криінальна відповідальність: поняття, принципи, підстава // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 249-260. – ISSN 1026-9932
750185
  Осадчий В.І. Криінально-правові заходи протидії проявам злочинних угруповань у місцях позбавлення волі / В.І. Осадчий, О.І. Плужник // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.229-231. – ISSN 1609-0462
750186
  Вільчинський О.К. Криївка : повість / Олександр Вільчинський. – Харків : Фоліо, 2015. – 218, [4] с. – Сер. засн. у 2004 р. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-966-03-7188-0
750187
  Воробьев К.Д. Крик / К.Д. Воробьев. – Вильнюс, 1976. – 464 с.
750188
  Бокеев О. Крик : повести : [пер. с каз.] / Оралхан Бокеев. – Москва : Советский писатель, 1984. – 334 с. : портр.
750189
  Красников Г.Н. Крик / Г.Н. Красников. – М., 1988. – 112с.
750190
  Тарнавський Ю. Крик : Міні-роман // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 169. – С. 3-11
750191
  Олійник Б.І. Крик : поезії з життєвого шляху / Борис Олійник ; [передм. М.В. Шевченка] ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ : Український письменник, 2015. – 379, [1] с. – Зміст: Пора! ; В сльозі пророка ; Молитва з осені ; Це ти? ; Поеми. – (Серія "Бібліотека українського воїна"). – ISBN 978-966-579-463-9
750192
  Зуборев Л.И. Крик буревестника / Л.И. Зуборев. – Минск, 1989. – 326с.
750193
  Сухнев В.Ю. Крик в вышине, и другие рассказы. / В.Ю. Сухнев. – М, 1991. – 267с.
750194
  Ван Сона Крик в гортани немого : Поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 1 (1017). – С. 115-122. – ISSN 0130-7673
750195
  Шеметов А.И. Крик вещей птицы / А.И. Шеметов. – Москва, 1990. – 558с.
750196
  Вересов Д. Крик Ворона : Сериал "Черный Ворон" / Дмитрий Вересов. – СПб., Москва : Нева; ОЛМА-ПРЕСС. – (Огни большого города). – ISBN 5-7654-1710-8
Кн.3. – 2001. – 429с.
750197
  Вересов Д. Крик Ворона : Роман / Дмитрий Вересов. – СПб. : Нева, 2004. – 479с. – На обл.: Литературный и телевизионный проект "Черный ворон". – ISBN 5-7654-2253-5
750198
  Вильпен Д. Крик горгульи : Главы из книги // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 2. – С. 221-245. – ISSN 1130-6545
750199
  Черкашин Н.А. Крик дельфина / Н.А. Черкашин. – М, 1984. – 272с.
750200
  Черкашин Н.А. Крик дельфина / Н.А. Черкашин. – Краснодар, 1989. – 282с.
750201
   Крик дерева. – М., 1991. – 559с.
750202
  Шукрулло Крик души : пьесы / Шукрулло ; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1991. – 284 с.
750203
  Ільчишин М.В. Крик душі / Микола Ільчишин. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2009. – 168 с. – ISBN 978-611-7009-06-8


  У пр. 1723825 напис: Для бібліотеки Київського університету ім. Т. Шевченка від М. Ільчишина. 08.04.2019 р. Підпис
750204
  Шавалюк Л. Крик душі в Давосі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 5 (637), 31.01.-6.02.2020. – С. 8-9. – ISSN 1996-1561


  Про головні тенденції цьогорічної зустрічі Світового економічного форуму.
750205
  Сахнин А.Я. Крик из глубины / А.Я. Сахнин. – Москва, 1966. – 64с.
750206
  Евсеенко И.И. Крик коростеля / И.И. Евсеенко. – Москва, 1982. – 320с.
750207
  Колыхалов В. Крик коростеля / В. Колыхалов. – Томск, 1991. – 376с.
750208
   Крик мамонта. – М., 1991. – 222с.
750209
  Ли М. Крик молчания / М. Ли. – М., 1993. – 192с.
750210
  Кочетков Н. Крик на болоте / Н. Кочетков. – Москва, 1960. – 144 с.
750211
  Марчук Г.В. Крик на хуторе : романы / Теоргий Марчук ; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1989. – 491 с.
750212
  Петросян В. Крик Немой горы : роман.повесть,рассказы / Вардгес Петросян ; пер. с арм. А.Тер-Акопян. – Москва : Советский писатель, 1982. – 352 с.
750213
  Кочетков В. Крик ночной птицы : Стихи / В. Кочетков. – Москва : Советский писатель, 1981. – 143 с.
750214
  Воронов Н.П. Крик о помощи / Н.П. Воронов. – Москва, 1986. – 46с.
750215
  Горлов А.Г. Крик певчей птицы / А.Г. Горлов. – Ставрополь, 1974. – 224с.
750216
  Михайленко В.М. Крик перелітного птаха : поезія / Валентина Михайленко ; худож. Марина Скоробагатько. – Чернігів : Лозовий В.М., 2014. – 71, [1] с. – ISBN 978-617-7223-40-4
750217
  Шевчук В.О. Крик півня на світанку : повість / В.О. Шевчук. – Київ : Молодь, 1979. – 240 с.
750218
  Богачук О.Ф. Крик попелу : поезії / О.Ф. Богачук ; худож. Р.Є. Безп"ятов, Г.П. Філатов. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 71 с. : іл.
750219
  Павлюк І. Крик пораненого вогню : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 3 (809). – С. 11-19. – ISSN 0868-4790
750220
  Кутырев Владимир Александрович Крик против небытия // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 60-72. – Бібліогр.: с. 62, 64-66, 69-71. – ISSN 0042-8744
750221
  Дрозд В.Г. Крик птаха в сутінках / В.Г. Дрозд. – Київ, 1982. – 312 с.
750222
  Фаик С. Крик птиц / С. Фаик. – Москва : Советский писатель, 1974
750223
  Каинчин Д. Крик с вершины : совр. сибир. повесть / Д. Каинчин. – Барнаул, 1983. – 288 с.
750224
  Базен Э. Крик совы = Cri de la chouette : кн. для чтения для студ. пед. ин-тов : на фр. языке / Эрве Базен ; обраб. и коммент. А.Н. Тетеревниковой. – Ленинград : Просвещение, 1976. – 191 с.
750225
  Базен Э. Крик совы : роман / Эрве Базен ; пер. с фр Н. Брандис, А. Тетеревниковой. – Ленинград : Художественная литература, 1977. – 182 с.
750226
  Панченко П.Е. Крик сойки : стихи / П.Е. Панченко; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1977. – 142 с.
750227
  Бешлягэ В.В. Крик стрижа : роман / В.В. Бешлягэ ; авториз. пер. с молдавского В. Бжезовского. – Москва : Советский писатель, 1969. – 247 с.
750228
  Бешлягэ В.В. Крик стрижа; У родного порога : романы / Владимир Бешлягэ ; авториз. пер. с молд. В. Бжезовского ; [вступ. ст. А. Лупана]. – Москва : Художественная литература, 1981. – 575 с.
750229
  Акерман Г. Крик тривоги... / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 24-25 травня (№ 89/90). – С. 30-31


  Французька письменниця Галя Акерман - про феномен "безсмертного полку" та мілітаризацію Росії.
750230
  Воронель А. Крик у Стены Плача // Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 2002. – № 11. – С.24-25. – ISSN 0137-0723


  Израильско-палестинский конфликт
750231
  Воробьев К.Д. Крик. Вот пришел великан... : повести / К.Д. Воробьев; сост. В.В. Воробьева. – Москва : Советский писатель, 1985. – 476, [2] с. : [1] л.
750232
  Канониди З.М. Крикетный мяч. / З.М. Канониди. – М. : Молодая гвардия, 1966. – 207 с.
750233
  Панасюк Л. Крики рук = Крики рук : стихотворения / Лесик Панасюк ; пер. с укр.: С. Бельский, Е. Деришева, Ия Кива, В. Коркунов, Д. Кузьмин ; [послесл. О. Коцарева]. – Харьков : Kntxt, 2018. – 101, [10] с. : ил. – Текст укр., рус. – (Книжная серия журнала "Контекст" ; кн. 1)
750234
  Панасюк Л. Крики рук : стихотворения / Лесик Панасюк ; пер. с укр.: С. Бельский, Е. Деришева, Ия Кива, В. Коркунов, Д. Кузьмин. – Харьков : Kntxt, 2018. – 55, [5] с. : ил. – (Книжная серия журнала "Контекст" ; кн. 1)
750235
   Криклій Артур Станіславович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 237-238. – ISBN 978-966-439-754-1
750236
   Криклій Артур Станіславович (1957) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 259. – ISBN 978-966-933-054-3
750237
  Кузьміч В. Крила / В. Кузьміч. – Х, 1930. – 605с.
750238
  Корнійчук О.Є. Крила : П"єса на 4 дії, 5 картин / О.Є. Корнійчук. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 112с.
750239
  Смілянський Л.І. Крила : Оповідання / Л.І. Смілянський. – Київ : ДЛВ, 1954. – 144с.
750240
  Корнійчук О.Є. Крила : П"єса на 4 дії, 5 картин / О.Є. Корнійчук. – Київ : ДЛВ, 1956. – 104с.
750241
  Нагнибіда М.Л. Крила : Поезії / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Дніпро, 1966. – 195с.
750242
  Скирда Л.М. Крила : поезії / Л.М. Скирда. – Київ, 1979. – 99 с.
750243
  Драч І.Ф. Крила : поезії / Іван Драч. – Харків : Фоліо, 2001. – 78с. – (Українська поезія 20 століття). – ISBN 966-03-1609-7
750244
   Крила : літературно-художній альманах. – Київ, 2001-. – ISBN 966-622-057-1
Вип. 1. – 2001
750245
   Крила : Літературно-художній альманах. – Київ, 2001-. – ISBN 966-622-109-8
Вип. 2. – 2002
750246
   Крила : Літературно-художній альманах. – Київ, 2001-. – ISBN 966-622-193-4
Вип. 3 (за2003/2004). – 2004
750247
   Крила : літературно-художній альманах / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2001-
2005/2006. – 2009
750248
  Драч І. Крила : поезія: вірші // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 8. – С. 106-107. – ISSN 0130-321Х
750249
  Драч І.Ф. Крила : поезії 1980-1990 років / Іван Драч ; [упоряд. І.С. Рябчій ; передм. А. Ткаченка]. – Харків : Фоліо, 2016. – 414, [2] с. – Бібліогр.: Бібілогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-03-7588-8
750250
  Онопрієнко В. Крила академіка Бюшгенса // Studies in History and Philosophy of Science and Technology : scientific journal / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2021. – Т. 30, № 2. – С. 78-85. – ISSN 2617-1929


  Бюшгенс Георгій Сергійович (1916–2013) – вчений у галузі механіки польоту і прикладної аеродинаміки, доктор технічних наук, професор (1963), член-кореспондент АН СРСР (1966), академік АН СРСР (1981), академік РАН (1991). Розробив розрахункові методи ...
750251
  Забашта Л.В. Крила Арсена Дороша : повість / Л.В. Забашта. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 171 с.
750252
  Антоненко-Давидович Крила Артема Летючого : оповідання / Б.Д. Антоненко-Давидович. – Київ : Дитвидав УРСР, 1959. – 76 с.
750253
  Учурханова Л. Крила білої горлиці // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 2. – С. 16-17. – ISSN 0868-4790
750254
  Стоян Ю.О. Крила Великого почину. / Ю.О. Стоян. – К., 1985. – 159с.
750255
  Гулько В Крила душі : [збірка духовної поезії] / Володимир Гулько. – Київ : ЛОТОС, 2017. – 95, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-2263-86-2


  Інституту Філології з побажанням світла, добра, радості, любові від автора: вчителя захист Вітчизни гімназії № 283. Підпис. 22.11.2017 р.
750256
  Михайлевський А.Ф. Крила любові : поезії / А.Ф. Михайлевський. – Одеса : Маяк, 1983. – 96 с.
750257
  Божаткін М.І. Крила міцніють в польоті : документальна повість / М.І. Божаткін. – Одеса : Маяк, 1965. – 99 с.
750258
  Полонський Р.Ф. Крила мого міста. / Р.Ф. Полонський. – Х., 1977. – 134с.
750259
  Шкварко І.П. Крила мужності / І.П. Шкварко. – К, 1989. – 47с.
750260
  Раков М В. Крила над морем / М В. Раков. – К, 1979. – 460с.
750261
  Раков В.І. Крила над морем. / В.І. Раков. – К, 1986. – 431с.
750262
   Крила нашої весни / Бойченко В.П. – Одеса : Маяк, 1985. – 269с.
750263
  Остролуцька Л. Крила Олександра Лелеченка // Світ. – Київ, 2021. – Квітень (№ 15/16)


  На 35-і роковини аварії на Чорнобильській АЕС на території НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського" відкрито пам"ятник одному з перших ліквідаторів, колишньому випускнику електроенергетичного факультету КПІ, заступнику начальника електричного цеху на ЧАЕС ...
750264
  Дабіжа Н.Т. Крила під сорочкою / Н.Т. Дабіжа. – К., 1989. – 37с.
750265
   Крила подвигу : поезії / [упоряд.: Л. Кривошеєнко, В. Березінський]. – Одеса : Волгоград : Маяк ; Нижньо-Волз. кн. вид-во, 1981. – 189, [1] с. : іл. – Текст укр. і рос. мовами. - Мініатюрне видання
750266
   Крила почину. – К., 1979. – 168с.
750267
  Новицька Лариса Крила птахи людського щастя : Наші кращі вчителі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 30-31 : Іл.
750268
  Харук А. Крила революції // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 34 (302). – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  Попри матеріально-технічні та кадрові труднощі періоду Визвольних змагань, в українських арміях було створено власну авіацію, що виконувала допоміжні функції під час бойових дій.
750269
  Трублаїні М.П. Крила рожевої чайки : вибрані твори / Микола Трублаїні. – Київ : Веселка, 1972. – 274 с. – (Шкільна бібліотека)
750270
  Трублаїні М.П. Крила рожевої чайки : оповідання: Для дошкільн. та мол. шкільн. віку / М.П. Трублаїні. – Київ : Веселка, 1982. – 31 с.
750271
  Тростянецький А.А. Крила романтики / А.А. Тростянецький. – Київ, 1962. – 175 с.
750272
  Гей В.С. Крила світязя : поезії / В.С. Гей. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 87 с.
750273
  Остапенко Н. Крила Синнього птаха // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 146-147. – ISSN 0869-3587
750274
  Самсонова М. Крила соколині : повість / М. Самсонова. – Київ : Молодь, 1958. – 311 с.
750275
  Самсонова М.Б. Крила соколині : повість / М.Б. Самсонова. – Київ, 1958. – 314 с.
750276
   Крила сучасності. – Львів, 1963. – 71с.
750277
  Ковтюк М.Г. Крила України / М.Г. Ковтюк, М.Б. Ляховецький. – К., 1971. – 48с.
750278
  Бурбак М.І. Крила фламінго : нариси / М.І. Бурбак. – Ужгород : Карпати, 1969. – 69 с.
750279
  Іваненко І.П. Крила юності / І.П. Іваненко. – К., 1970. – 48с.
750280
  Яворівський В.О. Крила, вигострені небом / В.О. Яворівський. – Київ, 1975. – 112 с.
750281
  Манов Г. Крилат Димо. Роман / Г. Манов. – София, 1975. – 167с.
750282
  Ковальова В. Крилата доля. Київському авіазаводу виповнилося сто років // Україна молода. – Київ, 2020. – 11-12 вересня (№ 86). – С. 13


  "Державний авіаційний завод № 12" - така перша назва Київсь- кого авіазаводу. Організований він був за рішенням Ради воєнної промисловості № 15187 від 9 вересня 1920 року на базі розріз- нених напівкустарних майстерень з ремонту авіаційної техніки, ...
750283
  Віват Г.І. Крилата душа : поезія : [збірка] / Ганна Віват ; [худож. Л.А. Швидко ]. – Одеса : Студія "Негоціант", 2002. – 70, [1] с. : іл., портр. – ISBN 966-691-039-X
750284
  Лубенський П.О. Крилата молодість / П.О. Лубенський, О. Артамонов. – К., 1959. – 118с.
750285
  Терещенко М.І. Крилате відлуння : вибране / Микола Терещенко. – Київ : Дніпро, 1966. – 199 с.
750286
  Ворошилюк І. Крилате дерево = Молода муза : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 10 (804). – С. 23-29. – ISSN 0868-4790
750287
  Волошин І.І. Крилате зерно : нариси / І.І. Волошин. – Київ, 1956. – 68 с.
750288
   Крилате ім"я. До 100-річчя від дня народження О.К. Антонова // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2006. – на 2006 рік. – С. 23-27
750289
  Коваль А.П. Крилате слово / А.П. Коваль. – К, 1983. – 222с.
750290
  Воронько П.М. Крилатий ведмідь / П.М. Воронько. – Київ, 1992. – 78 с.
750291
  Дмитерко Л.Д. Крилатий кінь : поезії / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 103 с.
750292
   Крилатий кінь : міфи Давньої Греції : для середнього та старшого шкільн. віку. – Київ : Веселка, 1983. – 208 с.
750293
  Лютий Г.І. Крилатий корінь / Г.І. Лютий. – К., 1984. – 62с.
750294
  Соколов Н. Крилатият град / Н. Соколов. – София, 1956. – 80с.
750295
  Карпов О.О. Крилаті акакують. (Спогоді про бойові подвиги льотчиків штурмового авіац. полку у роки Великої Вітчизн. війни.) / О.О. Карпов. – К., 1975. – 228с.
750296
  Арсланов Максим Крилаті амбіції українських перевізників // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 20-21 : фото. – ISSN 1998-8044
750297
  Коваль А.П. Крилаті вислови в українській літературній мові : афоризми, літ. цитати, образ. вирази / А.П. Коваль, В.В. Коптілов. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, Вид-во при Київ. держ. ун-ті, 1975. – 335 с. – Бібліогр. посилання в підрядк. прим.
750298
  Борух О.Є. Крилаті вислови з Біблії й Корану та їх трансформація в сучасній турецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 109-115. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті розглянуто вплив релігійних текстів на формування фразеологічного фонду турецької мови, зокрема, проаналізовано крилаті вислови з Біблії та Корану та виявлено типові моделі їх трансформації. Статья показывает влияние религиозных текстов на ...
750299
  Дядечко Л.А. Крилаті вислови рекламного походження в аспекті психолінгвістичних досліджень // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 3-19. – (Бібліотека Інституту філології)


  В основі пропонованої наукової розвідки лежить асоціативний експеримент, респондентами якого стали носії української мови, які проживають у різних регіонах України. Дослідження скеровано на визначення семантичних асоціативних полів крилатих висловів ...
750300
  Дядечко Л.А. Крилаті вислови рекламного походження. Асоціативно-атрибутивний словник / Л.А. Дядечко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 96, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
750301
  Гнатюк Л. Крилаті вислови Шевченка в лексикографічному висвітленні / Л. Гнатюк, Л. Дяченко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (756), березень. – С. 31-36
750302
  Цимбалюк Ю.В. Крилаті латинські вислови / Ю.В. Цимбалюк, Г.О. Краковецька. – Київ : Вища школа, 1976. – 191с.
750303
  Флеріке К. Крилаті мандрівники / К. Флеріке. – Харків-Київ, 1930. – 94с.
750304
  Недбайло А.К. Крилаті месники: Повість. / А.К. Недбайло. – Київ, 1983. – 256с.
750305
  Забашта Л.В. Крилаті мої кораблі : роман-хроніка / Л.В. Забашта. – Київ : Дніпро, 1983. – 328 с.
750306
  Дяк О. Крилаті новини від "Крилатого Лева" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 7/8 (933/934), липень-серпень. – С. 247. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Імена Величного списку шостого Міжнародного літературного конкурсу рукописів прози на кращу книжку року «Крилатий Лев» 2022: Непевний Артем (Київ) за повість «Шлях до Талого». Безодня Зоряна (Київ) за повість «Обсидіановий Кинджал». Лавочкіна ...
750307
  Дядечко Людмила Петрівна Крилаті слова в російській мові: системно-функціональний та лексикографічний аспекти : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.02.02 / Дядечко Л.П.; КНУТШ. Ін-тут філології. – Київ, 2003. – 34с. – Бібліогр.: 48 назв
750308
  Коваль А. Крилаті слова в українській літературній мові / Алла Коваль, Віктор Коптілов. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 699, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-2151-71-8
750309
  Забіяка В.І. Крилаті слова, вислови, фразеологізми. Лексич. завд. і головоломки : Посібник для початкової школи / В.І. Забіяка, І.М. Забіяка. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 72с. – ISBN 966-562-221-8
750310
   Крилете на дружбата. – София, 1976. – 445 с.
750311
  Караславов Г. Крилете на човека / Г. Караславов. – София, 1955. – 172с.
750312
  Атанасова М. Крило : разказы / Атанасова М. – Варна : Дьржиздат, 1961. – 86 с.
750313
  Олійник Б.І. Крило : Поема: Для средн. та ст. шк. віку / Б.І. Олійник. – Київ : Веселка, 1982. – 48с.
750314
  Демків Б.М. Крило зорі / Б.М. Демків. – К, 1978. – 96с.
750315
  Сич М.С. Крило Ікара : поезїі / М.С. Сич. – Київ : Молодь, 1988. – 92 с.
750316
  Рубчак Б. Крило Ікарове / Б. Рубчак. – К., 1991. – 204с.
750317
  Черкас Б. Крило Мувала і його кордони. Спроба реконструкції // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 10. – С. 127-138
750318
  Соколов В.В. Крило під вітром. / В.В. Соколов. – Донецьк, 1966. – 103с.
750319
  Мороз В.Л. Крило трави : поезії / В.Л. Мороз. – Одеса : Маяк, 1978. – 78 с.
750320
  Деркач Б.А. Крилов і розвиток жанру байки в українській дожовтневій літературі / Б.А. Деркач. – Київ : Наукова думка, 1977. – 312 с.
750321
  Короткий В.А. Крилов Микола Митрофанович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 309. – ISBN 966-06-0393-2
750322
  Пертрик В. Крилоський катедральний монастир 16 - 18 ст. // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-17. – ISSN 0131-2685
750323
  Ступицын Антон Крилья России : Мозаїка // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 30-32 : Фото. – Бібліогр 1 назва. – ISSN 1029-5828
750324
  Навроцький В. Крим - анексований, злочини - продовжуються // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 10-16 березня (№ 10). – С. 4. – ISSN 1992-9277
750325
  Навроцький В. Крим - анексований, злочини - продовжуються // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 17-23 березня (№ 11). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
750326
   Крим - диво України. Фотолітопис // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 27-63. – ISSN 0869-3595
750327
  Лебедько Сергій Крим - інвестиційний магніт // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 48-51


  Сумарний інвестринок Криму оцінюється значною, як для України, сумою - в 20 млрд. дол. США. Поки що. На переконання Жана Тьєррі, президента швейцарського консорціуму SWISSTEAMS Group, Україна в найближчі 60 років потребуватиме 10 трлн. євро ...
750328
  Лебедько Сергій Крим - інвестиційний магніт // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 48-51


  Сумарний інвестринок Криму оцінюється значною, як для України, сумою - в 20 млрд. дол. США. Поки що. На переконання Жана Тьєррі, президента швейцарського консорціуму SWISSTEAMS Group, Україна в найближчі 60 років потребуватиме 10 трлн. євро ...
750329
  Світличанин І. Крим - колиска українських "есерів"? // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 17 серпня (№ 33). – С. 6


  До 130-річчя Миколи Залізняка.
750330
   Крим - Кубань. – Сімферополь, 1979. – 56 с.
750331
  Кочевих Олег Крим - місце наступної "кольорової" революції // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 36-37. – ISSN 0130-5212
750332
  Наєнко М. Крим - наша прадавня земля // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 348-349. – ISBN 978-617-7993-01-7
750333
  Малко Роман Крим - не російський // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 37 (86). – С. 32-35
750334
  Буткевич В. Крим - не тільки зона відпочинку / В. Буткевич, Б. Горинь, А. Свідзинський. – Львів : Поклик сумління, 1993. – 104 с.


  Розглядаються основні поняття системи міжнародного права, джерел, суб"єктів правотворчого і правозастосовчого прцесів, забезпечення міжнародного права
750335
  Шушарін Д. Крим - сьогоднішній Перл-Харбор // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 березня (№ 46/47). – С. 4


  Припущення, що одним із завдань Путіна є денонсація Біловезьких угод.
750336
  Матат Д. Крим - Україна, Донбас - Україна // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 6 червня (№ 22). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Розроблено нові механізми проходження ДПА та прийому до вишів для абітурієнтів із Криму і Донбасу: визначили окремі терміни та перелік навчальних закладів.
750337
  Газін В.В. Крим - Україна: політичні стосунки періоду гетьманування Павла Тетері (1663-1665 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 1. – С.62-73. – ISSN 0130-5247
750338
  Мацибок-Стародуб Крим - це ми // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 18-25 серпня (№ 33/35). – С. 5


  В КНУ імені Тараса Шевченка презентували онлайн-курс "Qirim: Крим - це ми" за особистої участі ректора Володимира Бугрова, проректорки з науково-педагогічної роботи (гуманітарні питання) Інни Степанець. Програма курсу передбачає знайомство із загальною ...
750339
   Крим - це Україна. Документальні свідчення в архівах України : зб. ст. і матеріалів круглого столу : 15 лют. 2019 р. / М-во юстиції України, Держ. архів. служби України, Центр. держ. архів громад. об"єднань України ; [упоряд.: С.І. Власенко ; редкол.: О.В. Бажан (голова) та ін.]. – Київ : АДЕФ-УКРАЇНА, 2019. – 191, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
750340
  Мусхаріна В. Крим - це українці. Молодь із тимчасово окупованого Криму масово отримує українські паспорти // Україна молода. – Київ, 2023. – 27 вересня (№ 39). – С. 3


  Уродженці Автономної Республіки Крим віком від 18 до 25 років прибувають на материкову Україну, аби оформити свої перші українські паспорти. Як зазначає начальник Центрального міжрегіонального управління ДМС у м.Києві та Київській області В’ячеслав ...
750341
  Крисаченко В. Крим — чия благословенна земля? / В. Крисаченко, О. Чирков // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 241-246
750342
  Кур"янов М.С. Крим / М.С. Кур"янов. – Київ, 1955. – 105с.
750343
  Кур"янов М.С. Крим / М.С. Кур"янов. – Київ, 1955. – 102с.
750344
   Крим = Крым = Crimea = Krim : Фотоальбом. – Сімферополь : Світ-Крымсоюзпечать, 2004. – [48] л. фот. – ISBN 966-8112-04-0
750345
  Байцар А.Л. Крим : нариси історичної, природничої і суспільної географії : навч. посібник / А.Л. Байцар ; М-во освіти і науки України, ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2007. – 224 с.
750346
  Гарбуз Володимир Крим // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 202-206. – ISSN 0869-3595
750347
  Магочій П.-Р. Крим : наша благословенна земля / Павло-Роберт Магочій ; [пер. з англ. О. Сидорчука, Н. Кушко ; карти П.-Р. Магочія]. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2014. – 159, [1] с. : фотоіл., табл., карти. – Бібліогр.: с. 154-158. – ISBN 978-966-387-080-9
750348
  Сацький П.В. Крим : Шлях до України (1945-1954 рр.) : монографія / П.В. Сацький ; М-во освіти і освіти України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2019. – 522, [1] с. – Анот. англ., рос., укр. – Бібліогр.: с. 507-522 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-926-295-0
750349
  Скляренко Г. Крим XX століття в світлі культурно-мистецьких процесів в Україні // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 311-318. – ISSN 1992-5514
750350
   Крим в етнополітичному вимірі. – Київ : Світогляд, 2005. – 533с. – ISBN 966-96360-8-6
750351
  Шумська О. Крим в стратегіях регіональних та позарегіональних акторів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 88-91
750352
   Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940-2015) : зб. док. та матеріалів / НАН України, Ін-т іст. України, Центр. держ. архів громад. об"єднань України [та ін.] ; [упоряд.: О.Г. Бажан (керівник), О.В. Бажан, С.М. Блащук та ін. ; редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2016. – 1090, [2] с. : табл. – Імен. покажч. : с. 1027-1088. - Текст рос., укр. мовами. – Бібліогр.: с. 1089-1090 та в підрядк. прим. – (Студії з регіональної історії. Джерела). – ISBN 978-966-02-7838-7
750353
   Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940-2015) : зб. док. та матеріалів / НАН України, Ін-т історії України, Центр. держ. архів громад. об"єднань України [та ін. ; упоряд.: О.Г. Бажан (керівник), О.В. Бажан, С.М. Блащук та ін. ; відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Кліо, 2016. – 1090, [2] с. : табл. – Ст. укр., рос. - Покажчики: с. 1027-1085. – Бібліогр.: с. 1021-1026, 1089-1090 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-48-6
750354
  Біленко Василь Крим для загару. Нотатки з пляжу поблизу Євпаторії // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 24-28 : фото
750355
  Литвтн В. Крим дружби, відчуження та ворожнечі // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 15 травня (№ 89). – С. 12-13
750356
  Малей Антоніна Крим екстремальний // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 40-48 : Іл.
750357
  Поровський М. Крим з Україною / розмовляв Олександр Ярошевський // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 15 грудня (№ 50). – С. 3


  Рубіж 80 - 90-х років XX століття - час вибухового зростання громадської активності демократичних та патріотичних сил у конаючому Радянському Союзі та виникнення незалежних держав на його просторі.
750358
  Ленкавський С. Крим і кремлівська "любов" до українського народу // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 3 листопада (№ 44). – С. 6-7
750359
  Верховський В. Крим і кримчани // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 листопада (№ 44). – С. 2
750360
  Киричок П. Крим і українська театральна культура // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 31 березня (№ 13). – С. 6
750361
   Крим на шляху до стабільності й розвитку: проблеми та перспективи : Матеріали круглого столу, (Севастополь, 26-27 жовтня 2006 р.). – Сімферополь : СФ НІСД, 2006. – 136с. – (Серія додатків до наукового журналу "Кримський Архів"). – ISBN 966-435-094-X
750362
  Крушельницька Л. Крим після 1783 року // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 30-31 травня (№ 97/98). – С. 21
750363
  Кориневич А. Крим постійно на порядку денному : спілкув. Л. Кіт // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2021. – Листопад (№ 9) : Так творилася наша держава


  "Про залучення КНУ імені Тараса Шевченка як провідної освітньої та наукової установи до процесу реінтеграції та деокупації Криму, про успіхи й перемоги на цьому тернистому шляху".
750364
  Болебрух К. Крим та кримські татари очима західноєвропейських мандрівників кінця XVIII - початку XIX століття // Історичні етюди - для сучасності 2018 : наук.-дослідниц. роботи учнів-членів Дніпропетр. від-ня Малої акад. наук України : [збірка робіт переможців конкурсу] / Укр. ін-т вивч. Голокосту "Ткума", Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Комунальний позашк. навч. закл. "Мала акад. наук учнівської молоді "Дніпропетр. облради" ; [голов. ред. Д. Шаталов]. – Дніпро : Український інститут вивчення Голокосту "Ткума" ("Відродження") ; Ліра ЛТД, 2018. – С. 178-214. – ISBN 978-966-981-012-0
750365
  Макаров Ю. Крим татарський. Територія справедливості // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 11 (487), 17-23.03.2017 р. – С. 17. – ISSN 1996-1561
750366
  Бачинська К. Крим тепер у КНУ // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2014. – 3 вересня (№ 128). – С. 3


  У КНУ імені Тараса Шевченка відкрили кафедру кримськотатарської філології.
750367
  Понипаляк О. Крим у військово-політичній стратегії Німеччини в період Другої світової війни // Крим у координатах історії : зб. матеріалів наук. семінару (Київ, 20 травня 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 102-106
750368
  Литвин В. Крим у геополітичному вимірі революційної доби 1917-1920 років // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 26 травня (№ 96). – С. 4-6
750369
  Власенко С.І. Крим у документах Центрального державного архіву громадських об"єднань України // Крим - це Україна. Документальні свідчення в архівах України : зб. ст. і матеріалів круглого столу : 15 лют. 2019 р. / М-во юстиції України, Держ. архів. служби України, Центр. держ. архів громад. об"єднань України ; [упоряд.: С.І. Власенко ; редкол.: О.В. Бажан (голова) та ін.]. – Київ : АДЕФ-УКРАЇНА, 2019. – С. 32-67
750370
  Купчик О. Крим у зовнішній торгівлі УСРР (початок 1920-х років) // Крим у координатах історії : зб. матеріалів наук. семінару (Київ, 20 травня 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 100-101
750371
  Берковський В.Г. Крим у кінодокументах Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г.С. Пшеничного // Крим - це Україна. Документальні свідчення в архівах України : зб. ст. і матеріалів круглого столу : 15 лют. 2019 р. / М-во юстиції України, Держ. архів. служби України, Центр. держ. архів громад. об"єднань України ; [упоряд.: С.І. Власенко ; редкол.: О.В. Бажан (голова) та ін.]. – Київ : АДЕФ-УКРАЇНА, 2019. – С. 129-142
750372
   Крим у координатах історії : зб. матеріалів наук. семінару (Київ, 20 травня 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик]. – Київ : Київський університет, 2021. – 131, [1] с. – На тит. арк.: На підтримку дипломатичної ініціативи України "Кримська платформа". – Бібліогр. в підрядк. прим.
750373
   Крим у координатах історії : матеріали другого наук. семінару (Київ, 1 жовтня 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик]. – Київ : Київський університет, 2022. – 255, [1] с. : іл. – На тит. арк.: На підтримку дипломатичної ініціативи України "Кримська платформа". – Бібліогр. в кінці ст.
750374
  Ціватий В. Крим у міжнародних відносинах і політико-дипломатичних траєкторіях Європа - Туреччина - Росія наприкінці раннього Модерного часу: інституціональний і флуктуаційний дискурси // Крим у координатах історії : зб. матеріалів наук. семінару (Київ, 20 травня 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 76-81
750375
  Газін В. Крим у московсько-польсько-українському військово-політичному протистоянні 1654 - 1667 рр. // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 543-561. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
750376
  Гуменюк В. Крим у поетичному світі Миколи Костомарова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 54. – С. 64-72. – ISSN 2224-9516
750377
  Верховський В. Крим у творах іноземної літератури // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 15 грудня (№ 50). – С. 8


  Німецький письменник Генріх Белль - з 1939 р. солдат Другої світової війни, воював у Криму.
750378
  Верховський В. Крим у творах іноземної літератури // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 6 жовтня (№ 40). – С. 8
750379
  Верховський В. Крим у творах іноземної літератури / В. Верховський, Веремко-Бережний // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 25 травня (№ 21). – С. 8


  Пригодницькі повісті про українського козака Клита, на позивний "Вовк" американського письменника Гарольда Лемба.
750380
  Верховський В. Крим у творах іноземної літератури // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 20 квітня (№ 16). – С. 8
750381
  Верховський В. Крим у творах іноземної літератури // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 26 січня (№ 4). – С. 8
750382
  Рудницький Г. Крим у творах іноземної літератури // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 листопада (№ 44). – С. 8


  Перший історичний твір Генрика Сенкевича.
750383
  Верховський В. Крим у творах іноземної літератури // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 29 червня (№ 26). – С. 8


  Роман англійської письменниці Берил Бейнбридж "Майстер Джорджі".
750384
  Верховський В. Крим у творах іноземної літератури // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Березень (№ 11/12). – С. 8
750385
  Верховський В. Крим у творах іноземної літератури // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Травень (№ 21/22). – С. 8


  В історичних романах класика румунської літератури Міхаїла Садовяну описане далеке минуле Молдавського князівства.
750386
  Оліфіренко В. Крим у художньому баченні Христі Алчевської // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 135-141. – ISSN 1728-9572
750387
  Овчаренко Е. Крим Федора Захарова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 26 вересня - 2 жовтня (№ 39). – С. 15


  До 100-річчя від дня народження заслуженого діяча мистецтв, народного художника України Федора Захарова.
750388
  Трикменіді А. Крим як багатоквіття націй // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 1 (334). – С. 14-15
750389
  Короленко Б.А. Крим як місце пам"яті // Національна та історична пам"ять : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 6. – С. 86-99
750390
  Горюнова Є. Крим як невіддільна складова соборної України // Соборність України: історія та сучасність : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Київ, 19 січ. 2023 р. : [зб. наук. пр.] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [за ред. Ю.Ж. Шайгородського ; упоряд.: З.В. Захожай, В.Д. Яремчук ; редкол.: О.О. Рафальський та ін.]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2023. – С. 131-139. – ISBN 978-617-640-598-6
750391
  Вітман К.М. Крим як потенційне джерело етнополітичного конфлікту між Україною та Росією // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 643-648. – ISSN 1563-3349
750392
  Короленко Б.А. Крим як соціокультурний феномен: моделі пам"яті в історичному контексті // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – С. 223-232
750393
  Батурін Д. Крим як суб"єкт і об"єкт регіональної політики // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2003. – С. 48-54. – (Політологія і етнологія ; Вип. 22). – ISBN 966-02-2837-6
750394
  Кисельов Ю.О. Крим як український геопростір // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 48-52. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383


  Відзначено, що Кримський півострів посідає непересічне місце в геопросторі Східної Європи. Розглянуто деякі геополітичні та геософічні аспекти різноманіття ландшафтів Криму та їхньої "внутрішньої сутності". Висвітлено історико-географічні особливості ...
750395
  Демчук Р.В. Крим як Храмова гора // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 179 : Теорія та історія культури. – C. 10-17. – ISSN 1996-5931
750396
  Кіт Л. Крим, Берегове: літо триває // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  Про ОСК Берегове, в якому за літній період 2010 року відпочило 860 викладачів та співробітників, 405 студентів університету.
750397
  Конашевич С. Крим, Шевченко і Хоткевич // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 12 січня (№ 2). – С. 7
750398
  Прокопенко М. Крим, який ми знали і не знали // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1-2 березня (№ 38/39). – С. 16-17


  "У "Мистецькому Арсеналі" триває масштабний проект про культури, що творили історію півострова."
750399
  Листопад О. Крим, який ми любили - 2 // Світ. – Київ, 2021. – Вересень (№ 33/34)


  Про те, як російські окупанти нищать парки українського півострова.
750400
  Листопад О. Крим, який ми любили, або як російські окупанти нищать природу нашого півострова // Світ. – Київ, 2021. – Серпень (№ 31/32)
750401
   Крим, який ми любимо : антологія / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Нац. спілка письменників України ; [упоряд. Л.Б. Тарнашинська]. – Київ : Пульсари, 2016. – 598, [2] с., [8] арк. кольор. іл. : іл. – ISBN 978-617-615-064-0


  До тематичної антології ввійшли твори про Крим як класиків української, кримськотатарської літератури (частково - російської, коли ім"я автора особливим чином пов"язане з Кримом), так і наших сучасників.
750402
   Крим.. – Сімферополь, 1969. – 175с.
750403
  Малєй Антоніна Крим. $ 100 за 100 г равликової ікри : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 46-50 : Фото
750404
  Сулейманов І. Крим. 25 років боротьби за Україну / розмову вів Іван Антипенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14-15 лютого (№ 27-28)


  У Херсоні продовжують працювати над документальним фільмом про історію півострова за часів незалежності.
750405
  Чалова Ганна Крим. Екскурс у літо // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 136-139 : фото
750406
  Котлярчук Андрій Крим. Кам"яна в"язь : Україна чудес / Котлярчук Андрій, Короп Михайло // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 130-135 : Фото
750407
  Велика Валерія Крим. Король левів // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 8-10 : фото
750408
  Татар-заде Алі Крим. Легенди про неприступність. Три шляхи захоплення й утримання півострова // Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ, 2015. – № 2, вересень - жовтень 2015 року. – С. 64-65
750409
  Ільченко Руслана Крим. Лікування і не тільки / Ільченко Руслана, Некрасов Андрій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (71). – С. 18-21 : фото
750410
   Крим. Миттєвості і вічність : [фотолітопис] // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 220-239. – ISSN 0869-3595
750411
  Велика Валерія Крим. Про що говорять дельфіни // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 10-12 : фото
750412
  Шульгіна Лілія Крим. Та ну його, те море! : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 24-27 : Фото
750413
  Кравченко Е. Крим. У пошуках храму Діви // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 8 (240), вересень. – С. 8-15. – ISSN 0131-2685


  Присвячена особливостям і результатам археологічних досліджень на території Кримського півострова, зокрема пошукам так званого храму Діви – святилища на честь верховної богині таврів (в інших джерелах – Херсонеса Таврійського) Партенос.
750414
  Іващенко Микола Крим. Чарівний несезон : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 5 (101) жовтень-листопад. – С. 144-148 : Фото
750415
  Перепелиця Г. Крим. Що далі? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18 березня (№ 48). – С. 5


  "Консолідація має відбутися обов"язково, але не навколо влади, а навколо стратегічних рішень і прфесіоналів".
750416
  Горпенюк Максим Крим. Як ми були апьпіністами // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 8-10 : фото
750417
   Крим: 10 років спротиву // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2024. – 1-15 березня (№ 9/10). – С. 25. – ISSN 1992-9277


  Двадцять восьмого лютого на базі Українського державного університету імені Михайла Драгоманова відбувся круглий стіл "Крим: 10 років спротиву".
750418
  Охредько О. Крим: вища освіта (2014 - 2016 рр.) // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 11 вересня (№ 17). – С. 1-3
750419
  Охредько О. Крим: вища освіта (2014 - 2016 рр.) // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 25 вересня (№ 18). – С. 4-5
750420
  Самойлов Юрій Крим: віртуальний відпочинок? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 54-56 : фото. – ISSN 1998-8044
750421
  Грабовський Сергій Крим: два століття імперського геноциду // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 213-222
750422
  Грабовський С. Крим: депортації та нищення корінного населення // Вільна думка : перший український часопис в Австралії. – [Лидкомб], 2014. – 20.5-17.6.2014 (ч. 16/17). – С. 13
750423
   Крим: дорога тисячоліть. – Сімферополь : Таврія, 2001. – 304с. – ISBN 966-7948-20-Х
750424
  Семена М. Крим: зросійщення громадського простору триває // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 листопада (№ 141/142)


  Громадяни Криму борються проти австрійського проєкту, який має шанс стати потужною ідеологічною зброєю окупантів.
750425
  Левченко Анна Крим: курорт у пріоритеті // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 42-44 : фото. – ISSN 1998-8044
750426
  Семена М. Крим: ліквідація курорту і туризму // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 3-4 грудня (№ 143/144)


  Окупаційна влада змушена приховувати катастрофічний стан галузі, щоб відвернути увагу світу від мілітаризації півострова та створення військової загрози для всієї Європи.
750427
  Савченко С. Крим: мовно-освітня резервація // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 93-95
750428
  Майборода О.М. Крим: на перетині етнополітики і зовнішньої політики // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 160-169. – ISBN 966-7196-06-2
750429
  Самойлов Юрій Крим: окупаційні реалії // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 64-67 : фото. – ISSN 1998-8044
750430
  Капсамун І. Крим: п"ять років у полоні / І. Капсамун, Е. Барієв, Б. Бабін // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26 лютого (№ 35). – С. 4


  "Поки діють двосторонні договори з державою-агресором, розмови про деокупацію - це риторика, а не практика", - експерт.
750431
  Вольвач П. Крим: перші кроки в Україні // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 04 серпня (№ 31)


  Приєднання Криму до України — передача Кримської області РРФСР до складу УРСР, що відбулася на підставі указу Президії Верховної Ради СРСР від 19 лютого 1954 року.
750432
  Карпнеко Л. Крим: реанімація сталінізму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 19 квітня (№ 69). – С. 5


  Справа про заборону меджлісу - це продовження справ 1928 - 1936 років партії "Міллі-Фірка".
750433
  Паганіні П"єрлуїджі Крим: російська кіберстратегія війни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 27 березня (№ 55). – С. 6-7


  У 2013 р. уряд РФ оголосив про створення підрозділу з інформаційної війни у складі збройних сил РФ - 70 мільярдів доларів. А як на це відреагувала Україна?
750434
  Самойлов Юрій Крим: санкції наполовину // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 4. – С. 54 : фото. – ISSN 1998-8044
750435
  Самойлов Юрій Крим: слава "всесоюзної оздоровниці" повертається? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 44-47 : фото. – ISSN 1998-8044
750436
  Семена М. Крим: соціально-культурна "переробка" населення // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 4-5 вересня (№ 166/167). – С. 6-7


  "Ще не можна сказати, що окупанти вже перемогли, але варто визнати, що вони близькі до цього. Потрібна українська система протидії корупції".
750437
  Смелянський Ю. Крим: тенденції, соціально-економічна обстановка, наслідки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 12-18 березня (№ 9). – С. 3
750438
   Крим: три роки окупації / А. Клименко, Ю. Смелянський, Т. Гучакова, О. Корбут // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-9 червня (№ 21)


  "Майже 1200 днів Крим перебуває в окупації. Йде четвертий рік війни. Впродовж усіх трьох років фонд "Майдан закордонних справ" і його кримський департамент систематично аналізують ситуацію в окупованому Криму, роблять висновки та прогнози розвитку ...
750439
   Крим: туристів менше, прибутків більше : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 120 : Фото
750440
   Крим: шлях до України. – Сімферополь : Таврія, 2006. – 320 с. – ISBN 966-572-939-X
750441
  Любин В.П. Крими Б. С Ле Пэном на фуражке // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1984. – Вып. 7. – С. 145-147
750442
  Марков В.А. Кримимналистическая экспертиза / В.А. Марков. – М, 1981. – 63с.
750443
  Марков В.А. Кримимналистические экспертизы документов, материалов, веществ и изделий / В.А. Марков. – Куйбышев, 1985. – 88 с.
750444
  Есаян А.К. Криминализация и тенизация хозяйственной деятельности как угрозы экономической безопасности государств Евразии // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 4 (49). – С. 45-47. – ISSN 1812-3910
750445
  Елинский Андрей Криминализация инцеста: конституционно-правовые основания // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 5 (78). – С. 39-50. – ISSN 1812-7126


  Обратившись к зарубежному опыту конституционно-судебной практики, в рамках которой рассматривался вопрос о конституционности уголовно-правового запрещения инцеста (кровосмешения), автор, исходя из устоявшегося понимания инцеста как одного из наиболее ...
750446
  Петросян О.Ш. Криминализация преступлений в сфере обеспечения финансовой безопасности, посягающих на налоговую систему, по уголовному законодательству стран романо-германской правовой семьи // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 5 (56). – С. 36-41. – ISSN 1812-3910


  В статье анализируется состояние уголовно-правовой защиты налоговой сферы по уголовному законодательству стран романно-германской правовой семьи.
750447
  Джекебаев У. Криминалистиеское изучение личности перступника и преступного поведения : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.07 / Джекебаев У.; Всес. ин-т по изуч. причини и разработке мер предупреждения преступности. – М., 1974. – 32л.
750448
   Криминалистика. – М.
1. – 1935. – 251с.
750449
   Криминалистика. – М.
2. – 1936. – 127с.
750450
   Криминалистика. – М., 1938. – 540с.
750451
  Шавер Б.М. Криминалистика / Б.М. Шавер, А.И. Винберг. – Москва, 1940. – 199с.
750452
  Шавер Криминалистика / Шавер, А.И. Винберг. – М, 1940. – 199с.
750453
   Криминалистика. – М.
1. – 1950. – 304с.
750454
   Криминалистика. – М.
2. – 1952. – 176с.
750455
   Криминалистика. – М.
2. – 1953. – 184с.
750456
   Криминалистика. – М., 1959. – 511с.
750457
   Криминалистика. – М., 1963. – 619с.
750458
   Криминалистика. – М., 1963. – 544с.
750459
   Криминалистика. – Москва, 1966. – 607с.
750460
   Криминалистика. – Москва, 1968. – 695с.
750461
   Криминалистика. – Москва
1. – 1969. – 376с.
750462
   Криминалистика. – М., 1971. – 564с.
750463
  Белкин Р.С. Криминалистика : общетеорет. проблемы / Р.С. Белкин, А.И. Винберг. – Москва : Юридическая литература, 1973. – 264 с.
750464
   Криминалистика. – Ленинград, 1976. – 592 с.
750465
   Криминалистика. – Москва, 1976. – 550 с.
750466
   Криминалистика : учебник. – 3-е изд. – Москва : Московский университет, 1980. – 496 с.
750467
   Криминалистика. – Москва, 1984. – 543 с.
750468
   Криминалистика / Белкин Р.С. – Москва, 1986. – 542 с.
750469
   Криминалистика : учебник. – Москва : Юридическая литература, 1988. – 672 с.
750470
   Криминалистика. – Москва, 1990. – 462 с.
750471
   Криминалистика. – Москва, 1993. – 592с.
750472
   Криминалистика : Краткая энциклопедия / Белкин Р.С. – Москва : Большая Российская Энциклопедия, 1993. – 111 с.
750473
   Криминалистика : Учебник. – Москва : Высшая школа, 1994. – 528с. – ISBN 5-06-003229-9
750474
   Криминалистика. – Москва : Юрист, 1995. – 592с. – ISBN 5-7357-0056-1
750475
   Криминалистика. – М., 1995. – 687с.
750476
   Криминалистика : Учебник. – Москва : БЕК, 1996. – 689с.
750477
   Криминалистика : Учеб. пособие. – Минск : Экоперспектива, 1996. – 415с. – ISBN 985-6102-04-09
750478
  Образцов В.А. Криминалистика : Курс лекций / В.А. Образцов; Ассоц.работников правоохранит.органов РФ. – Москва, 1996. – 445с. – Библ.:с.443-447. – ISBN 5-88240-025-2
750479
   Криминалистика : Учебник. – Москва : Юристъ, 1997. – 760с. – ISBN 5-7975-0002-7
750480
   Криминалистика : Учебник для вузов. – Москва : БЕК, 1997. – 704с. – ISBN 5-85639-046-6
750481
   Криминалистика : Учебник для высших юридических учебных заведений. – Москва : Спарк, 1998. – 543с. – ISBN 5-88914-084-1
750482
   Криминалистика : Учебник. – Москва : Закон и право, ЮНИТИ, 1999. – 615с. – ISBN 5-238-00083-9
750483
   Криминалистика : Учебник для студ.вузов,обуч.по спец."Юриспруденция". – 2-е изд., перераб. и дополненное. – Москва : Юристъ, 1999. – 718с. – ISBN 5-7975-0167-8
750484
   Криминалистика : учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская; Т.В. Аверьянова [и др.] ; под ред. Р.С. Белкина. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 990 с. – ISBN 5-89123-302-9; 5-86225-949-Х
750485
   Криминалистика : учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская; Т.В. Аверьянова [и др.] ; под ред.: Р.С. Белкина. – Москва : Норма - Инфра-М, 2000. – 990 с. – ISBN 5-89123-302-9; 5-86225-949-Х
750486
  Яблоков Н.П. Криминалистика : Краткий учебный курс / Н.П. Яблоков. – Москва : НОРМА - ИНФРА-М, 2000. – 384с. – (Краткие учебные курсы юридических наук)). – ISBN 5-89123-476-9, 5-16-000423-8
750487
  Корнев С.А. Криминалистика : Конспект лекций / С.А. Корнев. – Санкт-Петербург : Изд-во Михайлова. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-8016-0088-4
Ч. 1 : Техника. – 2000. – 80с.
750488
  Корнев С.А. Криминалистика : Конспект лекций / С.А. Корнев. – Санкт-Петербург : Изд-во Михайлова. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-8016-0060-4
Ч. 2 : Тактика. – 2000. – 48с.
750489
  Корнев С.А. Криминалистика : Конспект лекций / С.А. Корнев. – Санкт-Петербург : Изд-во Михайлова. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-8016-0089-2
Ч. 3 : Методика. – 2000. – 80с.
750490
   Криминалистика : Учебник. – Изд.2-е, перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 2001. – 760с. – (institutiones). – ISBN 5-7357-0212-2
750491
   Криминалистика : учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская; Т.В. Аверьянова [и др.] ; под ред. Р.С. Белкина. – Москва : Норма - Инфра-М, 2001. – 990 с. – ISBN 5-89123-302-9; 5-86225-949-Х
750492
  Бахин В.П. Криминалистика : Проблемы и мнения (1962-2002 гг.) / В.П. Бахин. – Київ, 2002. – 268с. – ISBN 966-95687-5-7
750493
  Маликов С.В. Криминалистика : : Практикум / С.В. Маликов. – Москва : ИНФРА-М, 2003. – 203с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-001318-0
750494
   Криминалистика : Учебник для студентов высших учебных заведений / Т.С. Волчецкая, В.Я. Колдин, В.В. Крылов, Н.И. Лашко, М.А. и др. Лушечкина; Волчецкая Т.С., Колдин В.Я., Крылов В.В., Лашко Н.И., Лушечкина М.А. и др.; Под ред. Н.П. Яблокова; Московский гос. ун-т. им. М.В. Ломоносова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 2005. – 781с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-7975-0728-5
750495
  Джакишев Е.Г. Криминалистика в борьбе с хищениями. / Е.Г. Джакишев, К.Т. Нурмагамбетов. – Алма-Ата., 1990. – 128с.
750496
  Матусовский Г.А. Криминалистика в системе научных знаний. / Г.А. Матусовский. – Харьков, 1976. – 112с.
750497
  Сапожников Ю.С. Криминалистика в судебной медицине / Ю.С. Сапожников. – Киев : Здоров"я, 1970. – 268 с. – Библиогр.: с. 258-267
750498
   Криминалистика и вопросы борьбы с преступностью. – Ташкент, 1985. – 138с.
750499
   Криминалистика и вопросы судебной экспертизы. – Ташкент, 1988. – 76с.
750500
  Белкин Р.С. Криминалистика и доказывание : (методологические проблемы) / Р.С. Белкин, А.И. Винберг. – Москва : Юридическая литература, 1969. – 216 с. : черт.
750501
  Гончаренко В.И. Криминалистика и криминалисты / В.И. Гончаренко, В.Е. Бергер. – Киев : Выща шклола при КГУ, 1989. – 128с. – ISBN 5-11-001474-4
750502
   Криминалистика и научно-судебная экспертиза. – К., 1948. – 272с.
750503
   Криминалистика и научно-судебная экспертиза. – К., 1949. – 310с.
750504
   Криминалистика и научно-судебная экспертиза. – М,, 1950. – 136с.
750505
  Варфоломеева Т.В. Криминалистика и профессиональная деятельность защитника / Т.В. Варфоломеева. – Київ, 1987. – 149с.
750506
   Криминалистика и судебная экспертиза : междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 11. – 1975
750507
   Криминалистика и судебная экспертиза : междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 12. – 1976
750508
   Криминалистика и судебная экспертиза : междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 14. – 1977
750509
   Криминалистика и судебная экспертиза : междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 15. – 1977
750510
   Криминалистика и судебная экспертиза : междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 16. – 1977
750511
   Криминалистика и судебная экспертиза : междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 17. – 1978
750512
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 18. – 1979
750513
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 19. – 1979
750514
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 20. – 1980
750515
   Криминалистика и судебная экспертиза : междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 21. – 1980
750516
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 22. – 1981
750517
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 23. – 1981
750518
   Криминалистика и судебная экспертиза : междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 24. – 1982
750519
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 25. – 1982
750520
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 26. – 1983
750521
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 27. – 1983
750522
  Чеховский О.С. Криминалистика и судебная экспертиза : Библиогр. указ. за 1978-1982 гг. / О.С. Чеховский, В.Н. Мозолевская. – Кишинев, 1984. – 156с. – (Человек и закон ; Вып. 20)
750523
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 28. – 1984
750524
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 29. – 1984
750525
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 30. – 1985
750526
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 31. – 1985
750527
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 32. – 1986
750528
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 33. – 1986
750529
   Криминалистика и судебная экспертиза. – Ташкент, 1987. – 130с.
750530
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 34. – 1987
750531
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 35. – 1987
750532
   Криминалистика и судебная экспертиза : библиографический указатель статей, помещенных в сборнике "Криминалистика и судебная экспертиза", вып. 1-85 (1964-1987 гг.). – Киев, 1988
750533
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 36. – 1988
750534
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 37. – 1988
750535
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 38. – 1989
750536
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 39. – 1989
750537
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 40. – 1990
750538
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 41. – 1990
750539
   Криминалистика и судебная экспертиза : республиканский межведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 42. – 1991. – 128 с.
750540
   Криминалистика и судебная экспертиза : республиканский межведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 43. – 1991. – 144 с.
750541
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 52. – 2004
750542
   Криминалистика и судебная экспертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України. – Київ, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вип. 59. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
750543
   Криминалистика и судебная экспертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України. – Київ, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вип. 60 : Присвячується 50-річчю з дня заснування. – 2015. – 751 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
750544
  Клименко Н.И. Криминалистика как наука и учебная дисциплина / Н.И. Клименко, А.А. Кириченко. – Днепропетровск, 1994. – 200с.
750545
  Торвальд Ю. Криминалистика сегодня: Развитие судеб.серологии / Ю. Торвальд. – М, 1980. – 200с.
750546
   Криминалистика социалистических стран. – М., 1986. – 509с.
750547
  Маннс Г.Ю. Криминалистика, ее значение и место в системе юридического образования / Г.Ю. Маннс. – [14] с. – отд. оттиск: Советское право. М., л.: Госюридиздат, 1927, №6 (24), с.68-81
750548
  Голунский С.А. Криминалистика. / С.А. Голунский, Б.М. Шавер. – М., 1939. – 372с.
750549
  Винберг А.И. Криминалистика. / А.И. Винберг, Б.М. Шавер. – 3-е изд. доп. перераб. – Москва, 1949. – 272с.
750550
  Винберг А.И. Криминалистика. / А.И. Винберг, Б.М. Шавер. – 4-е изд. доп. – Москва, 1950. – 272с.
750551
  Салтевский М.В. Криминалистика. / М.В. Салтевский. – Харьков, 1997. – 432 с.
750552
  Россинская Е.Р. Криминалистика. Вопросы и ответы : Учебн. пособ. / Е.Р. Россинская. – Москва : Закон и право, ЮНИТИ, 1999. – 351с. – ISBN 5-238-00116-9
750553
   Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений : Учебник. – Харків : Одиссей, 2001. – 528c. – ISBN 966-633-045-8
750554
  Скорченко П.Т. Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений : Учебное пособие / П.Т. Скорченко. – Москва : Былина, 1999. – 272с. – Библиогр.: с.263-270. – ISBN 5-93384-002-5
750555
  Колдин В. Криминалистика: методологическая функция // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 1. – С.61-68. – ISSN 1561-4999
750556
   Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня : Сборник научных статей и выступлений конференции "Памяти Учителя", состоявшейся 11 июля 2001. – Нижний Новгород, 2001. – 212с. – На обл. загл.: Белкинские чтения "Памяти учителя"
750557
  Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы : общие и частные теории / Р.С. Белкин. – Москва : Юридическая литература, 1987. – 270, [1] с.
750558
  Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы : от теории - к практике / Р.С. Белкин. – Москва : Юридическая литература, 1988. – 302, [1] с. – ISBN 5-7260-0018-8
750559
  Бандура О.А. Криминалистическая версия: гносеологический, логический и психологический аспекты / О.А. Бандура, В.Г. Лукашевич ; М-во внутр. дел СССР, Киев. высш. школа им. Ф.Э. Дзержинского. – Киев : НИиРИО Киевской высшей школы, 1991. – 80, [1] c. – Библиогр.: с. 78-80
750560
   Криминалистическая виктимология. – Иркутск, 1980. – 160 с.
750561
  Шиканов В.И. Криминалистическая виктимология и практика расследования убийств / В.И. Шиканов. – Иркутск, 1979. – 45с.
750562
  Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений : Научно-практическое пособие / Ю.Г. Корухов. – Москва : Норма - Инфра-М, 1998. – 288с. – ISBN 5-89123-242-1, 5-86225-763-2
750563
  Фридман И.Я. Криминалистическая защита документов в целях предупреждения хищений социалистической собственности : Автореф... канд. юрид.наук: / Фридман И.Я.; Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1962. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
750564
  Новоселова Н.А. Криминалистическая идентификационная экспертиза : (По материалам Белорусского научно-исследовательского института судебной экспертизы) / Н.А. Новоселова; Под ред. А.В. Дулова. – Минск : Беларусь, 1966. – 144 с.
750565
  Сегай М.Я. Криминалистическая идентификация и особенности ее применения в отдельных видах советской криминалистической эксперитизы : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Сегай М.Я. ; М-во высш. образования УССР , КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1959. – 16 с.
750566
  Михайлова М.Н. Криминалистическая идентификация исполнителя по рукописи при различии типа письменности / Михайлова М.Н. – Москва, 1973. – 19 л.
750567
  Котюк Иван Ильич Криминалистическая идентификация как средство познания и доказывания в уголовном судопроизводстве : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Котюк Иван Ильич; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 216л. – Бібліогр.:л.191-216
750568
  Котюк И.И. Криминалистическая идентификация как средство познания и доказывания в уголовном судопроизводстве : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.09 / Котюк И.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 17л.
750569
  Эльбур Р.Э. Криминалистическая идентификация лиц по фотоизображениям с использованием аппрата проективной геометрии. : Автореф... Канд.юрид.наук: 717 / Эльбур Р.Э.; Всес.юрид.заоч.ин-т. – М, 1968. – 14л.
750570
  Лукьянчиков Е.Д. Криминалистическая идентификация объектов по следам памяти / Е.Д. Лукьянчиков. – Донецьк : Академия, 1998. – 112с. – ISBN 966-7221-04-0
750571
  Каратаев О.Г. Криминалистическая информатика / О.Г. Каратаев. – М., 1991. – 61с.
750572
  Хлынцов М.Н. Криминалистическая информация и моделирование при росследовании преступлений / М.Н. Хлынцов. – Саратов, 1982. – 159с.
750573
  Полевой Н.С. Криминалистическая кибернетика : теория информ. процессов и систем в криминалистике / Н.С. Полевой. – Москва, 1982. – 207с.
750574
  Полевой Н.С. Криминалистическая кибернетика: Теория и практика математизации и автоматизации процессов и систем в криминалистике / Н.С. Полевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1989. – 324с.
750575
  Корж В.П. Криминалистическая классификация документов // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.І. Охріменко, П.Г. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 61. – С. 51-61. – ISSN 0130-2655
750576
  Яблоков Н.П. Криминалистическая классификация преступлений в методике расследования и ее виды // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 40-51. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
750577
  Образцов В.А. Криминалистическая классификация преступлений. / В.А. Образцов. – Красноярск, 1988. – 176с.
750578
  Куклин В.И. Криминалистическая методика / В.И. Куклин, В.В. Куклин. – Тверь, 1992. – 70с.
750579
  Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений / И.А. Возгрин. – Москва, 1983. – 216 с.
750580
  Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. / Н.П. Яблоков. – М., 1985. – 97с.
750581
  Кириченко А.А. Криминалистическая микрология: Монография. / А.А. Кириченко. – Днепропетровск, 1993. – 180с.
750582
  Седых-Бондаренко Криминалистическая неидентификационная экспертиза / Седых-Бондаренко. – М, 1973. – 52с.
750583
  Салтевский М.В. Криминалистическая одорология / М.В. Салтевский. – Киев, 1976. – 47 с.
750584
  Индуленс И.Г. Криминалистическая профилактика преступлений и привлечение к ней общественности / И.Г. Индуленс. – Рига, 1988. – 99с.
750585
  Зудин В.Ф. Криминалистическая профилактика преступлений. Теория и практика : дисс. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Зудин В.Ф. ; М-во высш. и сред. образования РСФСР ; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1987. – 445 л. + Приложение: л. 409-445. – Библиогр.: л. 362-408
750586
  Зудин В.Ф. Криминалистическая профилактика преступлений.Теория и практика : автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Зудин В.Ф. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 44 с. – Библиогр.: 35 назв.
750587
  Снетков В.А. Криминалистическая родовая (групповая) идентификация и представление ее результатов в заключениях экспертов / В.А. Снетков, М.В. Кисин, Ю.И. Паршиков // Труды Всесоюзного научно-исследовательского института охраны общественного порядка / Всесоюзный научно-исследовательский институт охраны общественного порядка. – Москва, 1968. – № 12. – С. 3-15
750588
  Гучок А.Е. Криминалистическая структура преступления в системе деятельности по построению и проверке следственных версий // Право и демократия : сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2009. – Вып. 20. – С. 295-305. – ISBN 978-985-518-138-6. – ISSN 0202-6342
750589
   Криминалистическая тактика. – К., 1985. – 78с.
750590
  Баев О.Я. Криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный закон. / О.Я. Баев. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1977. – 114с. – Библиогр.: с. 108-113
750591
  Лукашевич В.Г. Криминалистическая теория общения: постановка проблемы, методика исследования, перспективы использования / В.Г. Лукашевич. – Киев, 1993. – 194 с.
750592
   Криминалистическая техника. – М., 1959. – 528с.
750593
  Салтевский М.В. Криминалистическая техника / М.В. Салтевский. – Харьков, 1967. – 150 с.
750594
   Криминалистическая техника за рубежом. – М., 1957. – 147с.
750595
  Салтевский М.В. Криминалистическая техника и тактика / М.В. Салтевский. – Киев, 1973. – 123 с.
750596
  Ломако З.М. Криминалистическая топография / З.М. Ломако. – К., 1980. – 50 с.
750597
  Салтевский М.В. Криминалистическая фотография, кинематография и видеозапись в правоохранительной деятельности. / М.В. Салтевский, Н.Н. Лысов. – Киев, 1993. – 208 с.
750598
  Згорунин С.Б. Криминалистическая характеристика и особенности расследования краж грузов, совершаемых несовершеннолетними из подвижного состава : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Згорунин С.Б.; Уральская гос. юридическая академия. – Екатеринбург, 1995. – 26л.
750599
  Лысенко В. Криминалистическая характеристика отдельных способов преступной деятельности с использованием фиктивных предприятий // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.66-71
750600
   Криминалистическая характеристика преступлений. – Москва, 1984. – 106с.
750601
   Криминалистическая характеристика преступлений (Общие положения). – Иркутск, 1991. – 26 с.
750602
  Радаев В.В. Криминалистическая характеристика преступлений и её использование в следственной практике / В.В. Радаев. – Волгоград, 1987. – 24 с.
750603
  Лысенко В. Криминалистическая характеристика преступной деятельности фиктивных субъектов предпринимательства посредством банковских учреждений // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.108-112
750604
  Корж В. Криминалистическая характеристика признаков организованных преступных образований в сфере экономики // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.96-100. – Бібліогр.: 8 н.
750605
  Гончаренко В.И. Криминалистическая характеристика хищений в кооперативах по бытовому обслуживанию населения / В.И. Гончаренко, В.Н. Панасенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 62-65. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  В статье рассматривается проблема применения криминалистической характеристики при разработке целостной методики расследования хищений в кооперативах по бытовому обслуживанию населения. Проводится сравнительный анализ характеристик преступления, ...
750606
   Криминалистическая экспертиза. – Москва
1. – 1966. – 166с.
750607
   Криминалистическая экспертиза. – Москва
2. – 1966. – 172с.
750608
   Криминалистическая экспертиза. – Москва
5. – 1967. – 180с.
750609
   Криминалистическая экспертиза. – Москва
6. – 1968. – 248с.
750610
   Криминалистическая экспертиза. – Москва
3. – 1969. – 216с.
750611
   Криминалистическая экспертиза. – М.
1. – 1978. – 95с.
750612
   Криминалистическая экспертиза. – М.
2. – 1978. – 72с.
750613
  Белов Валентин Николаевич Криминалистическая экспертиза авторства текста : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.09 / Белов Валентин Николаевич; Высшая школа МВД СССР. – М., 1973. – 16л.
750614
  Крыгин Е.В. Криминалистическая экспертиза в административном процессе.. : Автореф... канд. юридич.наук: / Крыгин Е.В.; Харьков. юридич. ин-тут. – Харьков, 1982. – 14л.
750615
  Винберг А.И. Криминалистическая экспертиза в европейских странах народной демократии. / А.И. Винберг. – Москва, 1959. – 151с.
750616
  Крылов И.Ф. Криминалистическая экспертиза в России и в ССР в ее историческом развитии. : Автореф... доктор юридич.наук: / Крылов И.Ф.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 35л. – Бібліогр.:с.34-35
750617
  Винберг А.И. Криминалистическая экспертиза в советском уголовном процессе. / А.И. Винберг. – Москва, 1956. – 220с.
750618
  Федосеева В.Б. Криминалистическая экспертиза документов по гражданским делам. : Автореф... канд. юрид.наук: / Федосеева В.Б.; МВ и ССО РСФСР. Всесоюз. заоч. ин-т. – М., 1966. – 20л.
750619
  Митричев В.С. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий / В.С. Митричев. – Саратов, 1980. – 113с.
750620
  Лельчин В.А. Криминалистическая экспертиза подписи : Автореф... канд. юрид.наук: 12.717 / Лельчин В.А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Юрид. фак. – Алма-Ата, 1970. – 19л. – Бібліогр.:с.19
750621
  Пинхасов Б.И. Криминалистическая экспертиза почерка. (Процессуальное и криминалистическое исследование по материалам судебно-, следственной и экспертной практики Узбекской ССР). / Б.И. Пинхасов. – Ташкент, 1964. – 192с.
750622
  Ткачук А.М. Криминалистическая экспертиза рукописей, выполненных на киргизском языке.. : Автореф... канд. юрид.наук: 717 / Ткачук А.М.; ОГУ. – Одесса, 1972. – 22л.
750623
  Еливанова М.С. Криминалистическая экспертиза текстов, выполненных левой рукой. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Еливанова М.С.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1966. – 18л.
750624
  Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия : пособие для учеб. заведений МВД, адъюнктов, докторантов, науч. сотр. и практ. работников органов внутрен. дел / авт.-сост. Р.С. Белкин. – Москва : БЕК, 1997. – 342 с. – ISBN 5-85639197-7, 3-406-42719-7
750625
  Клименко Н.И. Криминалистические знания : природа,структура, оптимизация использования : Дис... докт. юрид.наук: 12.00.09 / Клименко Н.И.; КУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 389л. – Бібліогр.:л.1-34
750626
  Клименко Н.И. Криминалистические знания в структуре проффесиональной подготовки следователя / Н.И. Клименко. – Киев : Вища школа, 1990. – 100с.
750627
  Клименко Н.И. Криминалистические знания: природа, структура, оптимизация использования. : Автореф... доктор юрид.наук: 12.00.09 / Клименко Н.И.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 40л.
750628
  Новиков С.И. Криминалистические и иные специальные знания при исследовании места дорожно-транспортного происшествия (по матер. УкрССР). : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.09 / Новиков С.И.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1973. – 21л.
750629
   Криминалистические и процессуальные проблемы расследования. – Барнаул, 1983. – 168с.
750630
  Ладин В.Н. Криминалистические методы исследования атипичного огнестрельного оружия : Автореф... канд. юридюнаук: 717 / Ладин В.Н.; Харьк. юридич. ин-т. – Х., 1968. – 19л.
750631
  Казаков-Турбовский Криминалистические методы расследования и предупреждения преступлений, посягающих на советскую денежную и кредитную системы : Автореф... канд. юрид.наук: / Казаков-Турбовский Е.И.; Харьк. юрид. ин-т. – Харьков, 1967. – 19л.
750632
  Яблоков Н.П. Криминалистические основы оперативно-розыскной деятельности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 43-60. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
750633
  Бахин В.П. Криминалистические приемы и средства разрешения следственных ситуаций : учеб. пособие / В.П. Бахин, П.Д. Биленчук, В.С. Кузьмичев ; МВД СССР, Киев. высш. шк. – Киев : [и др.], 1991. – 101 с.
750634
   Криминалистические проблемы пространственно-временных факторов в методике расследования преступлений. – Иркутск, 1983. – 160с.
750635
   Криминалистические проблемы расследования преступлений. – Красноярск, 1992. – 72с.
750636
  Бирюков В.В. Криминалистические характеристики нераскрытых преступлений: целесообразность составления и перспективы использования в теории и практике / В.В. Бирюков, Д.В. Бирюкова // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 41-45. – ISBN 978-617-616-075-5
750637
  Аббасова И.С. Криминалистические характеристики преступлений в системе юридических знаний / И.С. Аббасова; Аббасов И.С. – Иркутск, 1991. – 24 с.
750638
  Баймуратов И.Ю. Криминалистический анализ мехагизма расследуемого события // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.80-91. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385
750639
   Криминалистический анализ уголовного дела об убийстве. – Иркутск, 1986. – 50с.
750640
  Шиканов В.И. Криминалистическое значение следов крови / В.И. Шиканов. – Иркутск, 1974. – 144с.
750641
  Атанесян Г.А. Криминалистическое и судебно бухгалтерское исследование документов при расследовании хищений социалистичесокого имущества : учеб. пособие / Г.А. Атанесян, Д.П. Поташник; Атанасян Г.А. , Поташник Д.П. ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. – Москва : Изд-во МГУ, 1986. – 98, [1] с.
750642
  Карпов Н.С. Криминалистическое изучение преступной деятельности, средств и методов борьбы с ней (данные эмпирических исследований) / Н.С. Карпов; МВДУ. НАВДУ. – Издана не в типографии. – Киев, 2004. – 218 с.
750643
  Лисиченко В.К. Криминалистическое исследование вещественных доказательств методами, основанными на применении радиоактивных изотопов : Дис... Канд. юрид. наук: / Лисиченко В.К.; Киевский научн.-иссл. ин-т судебной экспертизы. – Киев, 1960. – 353л. – Бібліогр.:л.327-363
750644
  Никифорова Ж.М. Криминалистическое исследование волос млекопитающих отряда парнокопытных / Ж.М. Никифорова, О.И. Разоренова. – М., 1988. – 78с.
750645
  Каплунов И.М. Криминалистическое исследование докуменктов, изготовленных с помощью полиграфичской техники : Автореф... канд. юрид.наук: 717 / Каплунов И.М.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
750646
  Лисиченко В.К. Криминалистическое исследование документов / В.К. Лисиченко. – Киев, 1971. – 77с.
750647
  Лисиченко Виталий Константинович Криминалистическое исследование документов : Автореф... д-ра юр.наук: 12.00.09 / Лисиченко Виталий Константинович; КГУ. – К., 1974. – 65л.
750648
  Дораш С.Г. Криминалистическое исследование документов / С.Г. Дораш. – Кишинёв, 1979. – 64 с.
750649
  Николайчик В.М. Криминалистическое исследование документов с применением оптических методов исследования : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Николайчик В. М. ; АН СССР , Ин-т права. – Москва, 1953. – 18 с.
750650
  Манукян Т.А. Криминалистическое исследование документов, выполненных на армянском языке, при расследовании хищений государственного и общественного имущества : Автореф... канд. юрид.наук: 717 / Манукян Т.А.; Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1971. – 23л.
750651
  Бондаренко А.Д. Криминалистическое исследование документов, отпечатанных на оперативной цифровой полиграфической технике // Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 2004. – Вып. 52. – С. 82-89. – ISSN 0130-2655
750652
  Моисеев А.П. Криминалистическое исследование записей, выполненных шариковыми ручками / А.П. Моисеев ; МВД СССР, Всесоюз. науч.-исслед. ин-т. – Москва : ВНИИ МВД СССР, 1976. – 19, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Библиотечка эксперта)
750653
  Дамбраускайте О.К. Криминалистическое исследование литовской письменной речи : Автореф... канд. юрид.наук: 717 / Дамбраускайте О.К.; ЛУГ. Юрид. фак. – Л., 1972. – 16л.
750654
  Яблоков Н.П. Криминалистическое исследование материалов, документов. / Н.П. Яблоков. – М., 1961. – 48с.
750655
  Русаков М.Н. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения: уч. пособие. / М.Н. Русаков. – Омск, 1981. – 116с.
750656
  Павленко С.Д. Криминалистическое исследование оттисков печатных форм. / С.Д. Павленко. – К., 1970. – 83с.
750657
  Павленко С.Д. Криминалистическое исследование печатных форм и их отпечаток : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 717 / Павленко С.Д.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1968. – 16л.
750658
  Герасимов В.П. Криминалистическое исследование поверхности / В.П. Герасимов. – Москва, 1979. – 85с.
750659
  Ковальчук З.А. Криминалистическое исследование поврежденных документов : Дис... канд.юрид.наук: / Ковальчук З.А.; Киевский науч-исследовательский институт судебной экспертизы. – К, 1965. – 242л. – Бібліогр.:л.232-242
750660
  Ковальчук З.А. Криминалистическое исследование поврежденных документов : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ковальчук З.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 20 с.
750661
  Гущин В.Ф. Криминалистическое исследование причин и условий выстрелов из охотничьих ружей без нажатия на спусковой крючок / В.Ф. Гущин. – К., 1967. – 36с.
750662
  Светлаков Е.М. Криминалистическое исследование разрушенных преград при расследовании краж. : Автореф... канд. юр.наук: / Светлаков Е. М.; МВССО УССР, Хар. юр. ин-т. – Х., 1971. – 20л.
750663
   Криминалистическое исследование рукописей, выполненных на некоторых языках народов СССР.. – Москва : Юридическая литература, 1973. – 278с.
750664
  Ципенюк С.А. Криминалистическое исследование рукописных текстов, выполненных с подражанием печатномму шрифту и специальными шрифтами : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ципенюк С. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1962. – 16 с.
750665
  Ципенюк С.А. Криминалистическое исследование рукописных текстов, выполненных с подражанием печатному шрифту и специальными шрифтами : Дис... канд. юридич.наук: / Ципенюк С.А.; Киев. науч.-исслед. ин-тут судебной экспертизы. – Киев, 1961. – 394л. – Бібліогр.:л.280-393
750666
  Голдованский Ю.П. Криминалистическое исследование следов взлома на месте происшествия : Автореф... кандидата юридич.наук: / Голдованский Ю.П.; Всес. юридич. заоч. ин-т. Кафедра криминалистики. – М., 1967. – 15л.
750667
  Митричев В.С. Криминалистическое исследование следов выстрела методами эмиссионного спектрального анализа. / В.С. Митричев. – М., 1960. – 24с.
750668
  Грановский Г.Л. Криминалистическое исследование следов ног / Г.Л. Грановский. – Киев, 1970. – 68с.
750669
  Громовенко Л.И. Криминалистическое исследование средств и материалов магнитной звукозаписи / Л.И. Громовенко. – Киев, 1981. – 95 с.
750670
  Маланьина Н.И. Криминалистическое исследование стекла. / Н.И. Маланьина. – Саратов, 1984. – 118с.
750671
  Клименко Н.И. Криминалистическое исследование текстов, выполненных на украинском языке, в уголовном судопроизводстве : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.717, 12.715 / Клименко Н.И. ; АН УССР , Совет ин-та философии и Сектора гос-ва и права. – Киев, 1969. – 26 с. – Бібліогр.:с.24-25
750672
  Торбин Ю.Г. Криминалистическое исследование тела и одежды подозреваемого в совершении преступления. : Автореф... канд. юрид.наук: 717 / Торбин Ю.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1971. – 16л.
750673
  Литвиненко Л.К. Криминалистическое исследоварие следов орудий и инструментов. : Дис... Каед.юрид. наук: / Литвиненко Л.К.; Киевский науч.-иссл. ин-т судебной экспертизы МЮ УССР,. – К, 1959. – 275л. – Бібліогр.:л.1-9
750674
   Криминалистическое описание внешности человека : Учебное пособие. – Москва, 1999. – 198с. – ISBN 5-93004-007-9
750675
   Криминалистическое описание внешности человека.. – М., 1984. – 128с.
750676
  Самошина З.Г. Криминалистическое отождествление человека по признакам внешности. / З.Г. Самошина. – М, 1963. – 39с.
750677
  Биленчук П.Д. Криминалистическое прогнозирование поведения обвиняемого на предварительном следствии : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Биленчук П.Д. ; Киев. высш. школа МВД СССР. – Киев. – 190 л. – Библиогр.: л. 150-172
750678
  Биленчук П.Д. Криминалистическое прогнозирование поведения обвиняемого на предварительном следствии : Автореф... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Биленчук П.Д. ; КГУ. – Киев, 1983. – 16 с.
750679
  Данисявичюс П. Криминалистическое следоведение / П. Данисявичюс. – Вильнюс, 1973. – 182с.
750680
  Центров Е.Е. Криминалистическое учение о потерпевшем. / Е.Е. Центров. – М, 1988. – 159с.
750681
  Закатов А.А. Криминалистическое учение о розыске : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Закатов А.А. ; МВД СССР ; Высшая следственная школа. – Волгоград, 1987. – 425 л. – Библиогр.: л. 387-425
750682
  Закатов А.А. Криминалистическое учение о розыске : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Закатов А.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 39 с. – Библиогр.: 52 назв.
750683
  Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах / И.Ф. Крылов. – Ленинград, 1976. – 197с.
750684
  Киричинский Б.Р. Криминалистичское исследование документов в инфракрасных лучах : Дис... канд.юриднаук: / Киричинский Б.Р.;. – К, 1946. – 141л. – Бібліогр.:л.129-141
750685
  Винберг А.И. Криминалитическая экспертиза письма / А.И. Винберг. – Москва, 1940. – 160с.
750686
  Полубинский В.И. Криминальная виктимология. Что это такое? / В.И. Полубинский. – М., 1977. – 64с.
750687
   Криминальная мотивация. – М., 1986. – 302с.
750688
  Антонян Ю.М. Криминальная патопсихология / Антонян Ю.М., Гульдан В.В. – Москва : Наука, 1991. – 243, [3] с.
750689
   Криминальная полиция советует как не стать жертвой преступления. – К., 1992. – 90с.
750690
  Зелинский А.Ф. Криминальная психология : Научно-практическое издание / А.Ф. Зелинский. – Київ : Юринком Интер, 1999. – 240с. – ISBN 966-7302-28-8
750691
  Познышев С.В. Криминальная психология, преступные типы / С.В. Познышев. – Леннград : Госиздад, 1926. – 356 с. – Экз. в разных тип. переплетах
750692
  Айхенвальд Л.И. Криминальная психопатология / Л.И. Айхенвальд ; Под ред. проф. В.П. Осипова. – Ленинград : Практическая медицина, 1928. – 108 с. – Библиогр.: с. 103-108
750693
  Антонян Е.А. Криминальная субкультура осужденных // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 5. – С. 72-81. – ISSN 0235-1188
750694
  Кокотюха А.А. Криминальная Украина / А.А. Кокотюха, Г.В. Гребнев. – Харьков : Фолио, 2004. – 398с. – ISBN 966-03-2379-4


  Авторы знакомят нас с наиболее резонансными на их взгляд, уголовными преступлениями, которые были раскрыты за последние десять лет в различных регионах Украины
750695
  Кокотюха А.А. Криминальная Украина : Из сейфов спецслужбы / А. Кокотюха. – Харьков : Фолио, 2005. – 255с. – 13-й годовщине создания СБУ посвящается. – ISBN 966-03-2977-6


  Знакомит с наиболее интересными криминальными историями, раскрытием которых занимались сотрудники СБУ
750696
  Кокотюха А.А. Криминальная Украина : Расследование продолжается / А.А. Кокотюха. – Харьков : Фолио, 2005. – 398с. – ISBN 966-03-2807-9


  Книга подробно расскажет об Анатолии Оноприенко - Самом кровожадном убийцев в новейшей криминальной истории Украины
750697
  Гарднер Э.С. Криминальные истории / Э.С. Гарднер. – М, 1992. – 448с.
750698
  Ролик А.И. Криминальный наркотизм и пути противодействия наркотизации населения в Дальневосточном федеральном округе / А.И. Ролик, Л.И. Романова // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 147-162. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
750699
  Костенко А.Н. Криминальный произвол: (Социопсихология волн и сознания преступника) / А.Н. Костенко. – К., 1990. – 146с.
750700
  Лисиченко В.К. Криминлистическое исследование документов : Дис... Доктора юридич. наук: / Лисиченко В.К.; МВССО УССР.-КГУ. – Киев, 1973. – 362л. – Бібліогр.:л.1-48
750701
   Криминологи о неформальных молодежных объединениях. – М., 1990. – 268с.
750702
  Гладких Р.Б. Криминологическая безопасность малого предпринимательства // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 8. – С.90-94. – ISSN 0132-1625
750703
  Шаваев А.Г. Криминологическая безопасность негосударственных объектов экономики / А.Г. Шаваев. – Москва : Инфра-М, 1995. – 128с. – ISBN 5-86225-162-6
750704
  Голина В.В. Криминологическая профилактика, предотвращение и пресечение преступлений / В.В. Голина. – К, 1989. – 69с.
750705
  Мауленов Г.С. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений несовершеннолетних / Г.С. Мауленов. – Караганда, 1990. – 63с.
750706
  Алауханов Е.О. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений среди женщин // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 11. – С. 16-32.
750707
  Алексеев А.И. Криминологическая характеристика и профилактика рецедивной преступности : лекция / А.И. Алексеев, Ю.В. Солопанов. – Москва : Московская высшая школа милиции, 1979. – 31 с.
750708
  Албул С. Криминологическая характеристика краж индивидуального имущества иностранных граждан // Юридический вестник : Наукове видання / Одесская национольная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 2. – С.91-96. – ISSN 1561-4999
750709
  Бышевский Ю.В. Криминологическая характеристика лиц, неоднократно совершающих кражи, и уголовно-правовые меры предупреждения рецидива : учеб. пособ. / Ю.В. Бышевский ; под ред. А.Л. Ременсона ; МВД СССР, Омская высшая школа милиции. – Омск : Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел, 1978. – 91 с.
750710
  Бышевский Ю.В. Криминологическая характеристика личности вора / Ю.В. Бышевский, А.И. Марцев. – Омск, 1973. – 41с.
750711
  Гончар Т.А. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних в Украине // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 1 : Правознавство. – С. 58-63
750712
  Портнов И.П. Криминологическая характеристика убийств, совершеных в состояние аффэкта // Труды Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР / Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР. – Москва, 1977. – № 42. – С. 34-41
750713
  Гринько С.Д. Криминологическая характеристика экономической преступности // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 2. – С. 162-164. – ISSN 1684-2626
750714
  Миллер Анатолий Иосифович Криминологические аспекты антиобщественного поведения несовершеннолетних : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Миллер Анатолий Иосифович; КГУ. – К., 1982. – 24л.
750715
  Миллер А.И. Криминологические аспекты антиобщественного поведения несовершеннолетних : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Миллер А.И.; Ин-т государства и права. – Киев, 1982. – 209л. – Бібліогр.:л.195-209
750716
  Мидлер А.И. Криминологические аспекты антиобществественного поведения несовершеннолетних : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Мидлер А.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 23 с.
750717
  Исса Халед Фахед Мостафа Криминологические и уголовно-правовые вопросы борьбы с наркоманией : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Исса Халед Фахед Мостафа; КГУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1994. – 15л.
750718
  Исса Халед Фахед Мостафа Криминологические и уголовно-правовые вопросы борьбы с наркоманией (На мат. Украины, Иордании и Египта). : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.08 / Исса Халед Фахед Мостафа; Мин-во образования Украины. КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1994. – 217л. – Бібліогр.:л.207-217
750719
   Криминологические и уголовно-правовые проблемы наказания. – Алма-Ата, 1983. – 208с.
750720
   Криминологические исследования : сборник научных трудов / Луган. гос. ун-т внутр. дел им. Э.А. Дидоренко ; Луган. гуман. центр ; голав. ред. В. Поклад ; редкол.: Е. Головаха, Т. Денисова, С. Дикаев [и др.]. – Северодонецк : РИО ЛГУВД им. Э.А. Дидоренко, 2006-
Вып. 10 : Луганские ученые о луганских событиях. – 2018. – 197, [1] с.
750721
  Скифский И.С. Криминологические моделирование насильственной преступности в Австралии и России // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 9. – С. 64-71. – ISSN 0132-0769
750722
  Филимонов В.Д. Криминологические основания норм уголовного права // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 87-95. – (Право ; № 2, март - апрель). – ISSN 0201-7385
750723
  Филимонов В.Д. Криминологические основы уголовного права / В.Д. Филимонов. – Томск, 1981. – 213с.
750724
  Гаврильченко Лидия Константинован Криминологические проблемы борьбы с мелким хулиганством : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.07 / Гаврильченко Лидия Константинован; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1974. – 28л.
750725
  Лунеев В.В. Криминологические проблемы глобализации // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 1. – С. 45-61. – ISSN 0132-0769
750726
  Крупка Ю.Н. Криминологические проблемы предупреждения насильственных преступлений, совершаемых в сфере личностно-бытовых отношений : Дис... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Крупка Ю.Н. ; АН УССР, Ин-т государства и права. – Киев, 1985. – 209 л. – Бібліогр.: л. 198-208
750727
  Крупка Ю.Н. Криминологические проблемы предупреждения насильственных преступлений, совершаемых в сфере личностно-бытовых отношений : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.08 / Крупка Ю.Н.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
750728
   Криминологические проблемы профилактики правонарушений молодежи. – К., 1986. – 206с.
750729
  Решетников Ф.М. Криминологические проблемы развивающихся стран Азии и Африки : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.718 / Решетников Ф.М.; Всес. научно-исслед. ин-т сов. законодательства. – М., 1971. – 34л.
750730
  Решетников Ф.М. Криминологические проблемы развивающихся стран Азии и Африки. / Ф.М. Решетников. – Москва, 1970. – 248с.
750731
  Забрянский Г.Й. Криминологические проблемы села. / Г.Й. Забрянский. – Ростов н/Д, 1990. – 187с.
750732
  Угрехелидзе Н.Г. Криминологические проблемы соучастия в преступлении : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Угрехелидзе Н.Г.; Всесозюзн. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – Москва, 1969. – 16л.
750733
  Нуумо Пойго Владимирович Криминологическо-социологическое исследование на промышленном предприятии. (По материалам кондитерской фабрики "Калев") : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.07 / Нуумо Пойго Владимирович; Тартуский государственный ун-т. – Тарту, 1973. – 56л.
750734
  Ефремов Сергей Александрович Криминологическое значение конкретной жизненной ситуации при совершении умышленных убийств : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Ефремов Сергей Александрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 24л.
750735
  Ефремов Сергей Александрович Криминологическое значение конкретной жизненной ситуации при совершении умышленных убийств : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.08 / Ефремов Сергей Александрович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 201л. – Бібліогр.:л.183-201
750736
  Крутер М.С. Криминологическое изучение отрицательных влияний ближайшего окружения / Крутер М.С. – Москва, 1979. – 18 c.
750737
  Флоря В. Криминология - юридическая наука (научные дискуссии о понятии и содержании криминологии) // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2011. – № 9 (237). – С. 30-32. – ISSN 1810-3081
750738
   Криминология. – 3-е изд. испр. доп. – М., 1976. – 439с.
750739
   Криминология. – М., 1976. – 168с.
750740
   Криминология. – Москва : Наука, 1977. – 192с.
750741
   Криминология. – Москва, 1979. – 304с.
750742
  Кайзер П. Криминология / П. Кайзер. – Москва, 1979. – 320с.
750743
  Холыст Б. Криминология : основы пробл. / Б. Холыст. – Москва, 1980. – 263 с.
750744
   Криминология. – Москва, 1982. – 240 с.
750745
   Криминология : учебник. – Москва : Юридическая литература, 1988. – 384 с.
750746
  Байбаков Ю.Г. Криминология : (вопросы общей части) / Байбаков Ю.Г., Гайков В.Т., Шаповалов В.А. ; Рос. гос. ун-т, Юрид. фак. – Ростов-на-Дону : РГУ, 1989. – 143 с.
750747
  Беляев Н.А. Криминология : Учебник: Общая часть / Н.А. Беляев, И.В. Волгарева, Н.М. и др. Кропачев; Под ред. В.В. Орехова. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет, 1992. – 216с. – ISBN 5-288-00879-5
750748
   Криминология. – Санкт-Петербург, 1992. – 210 с.
750749
  Шнайдер Г.Й. Криминология / Г.Й. Шнайдер. – Москва : Прогресс, УНИВЕРС, 1994. – 504с. – ISBN 5-01-003801-3
750750
   Криминология. – Москва : МГУ, 1994. – 415с. – ISBN 5211020359
750751
   Криминология : Учебник. – Москва : Юрист, 1995. – 512с. – ISBN 5-7357-0037-5
750752
  Зелинский А.Ф. Криминология : Курс лекций / А.Ф. Зелинский; Мин-во внутренних дел Украины.УВД. – Харків : Прапор, 1996. – 260с. – ISBN 5-7766-0509-1
750753
   Криминология : Программа курса, план и тезисы лекций, вопросы к зачетам и экзаменам, практикум. – Москва : Зерцало, Теис, 1996. – 160с. – ISBN 5-7218-0044-5
750754
  Четвериков В.С. Криминология : Учебное пособие / В.С. Четвериков. – Москва : Инфра-М, 1996. – 128с. – ISBN 5-86225-287-8
750755
   Криминология : Учебник. – Москва : Юрист, 1997. – 512с. – Библ.С.476-511. – (Institutiones). – ISBN 5-7357-0037-5
750756
   Криминология : учебник для юрид. вузов / А.И. Алексеев, Ю.Н. Аргунова, С.В. Ванюшкин, Ю.Н. Демидов, А.И. и др. Долгова; Алексеев А.И. [и др.] ; под общ. ред. А.И. Долговой. – Москва : Инфpа-М-Норма, 1997. – 784 с. – ISBN 5-89123-088-7
750757
  Алексеев А.И. Криминология : (курс лекций) / А.И. Алексеев. – Москва : Щит-М, 1998. – 339 c. – ISBN 5-93004-008-7
750758
   Криминология : Учебное пособие. – Москва : Зерцало, 1998. – 160с. – ISBN 5-88746-032-6
750759
   Криминология : Учебник. – Москва : БЕК, 1998. – 566с. – ISBN 5-85639-198-5; 3-406-41987-9
750760
  Семаков Г.С. Криминология : Курс лекций / Г.С. Семаков. – Київ : МАУП, 1999. – 128с. – ISBN 966-7312-76-3
750761
  Долгова А.И. Криминология : Учебник для юрид. вузов / А.И. Долгова; Под ред. А.И.Долговой. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 784с. – ISBN 5-89123-088-7, 5-86225-435-8
750762
   Криминология : Словарь: Учебное пособие. – Санкт-Петербург : Лань, 1999. – 256с. – ISBN 5-8114-0164-7
750763
  Бурлакова В.Н. Криминология : Учебник для юридических вузов / МВД России. Под ред.В.Н.Бурлакова,В.П.Сальникова,С.В.Степашина. – 2-е изд. перераб. и дополн. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский ун-тет, МВД России, Лань, 1999. – 608с. – ISBN 5-8114-0059-4
750764
  Кудрявцева В.Н. Криминология : Учебник для студ.вузов,обуч.по спец."Юриспруденция" / Под ред. В.Н.Кудрявцева и В.Е.Эминова. – Москва : Юристъ, 1999. – 678с. – ISBN 5-7975-0193-7
750765
  Зелинский А.Ф. Криминология : учебное пособие / А.Ф. Зелинский. – Харьков : Рубикон, 2000. – 240 с. – ISBN 966-7152-49-9
750766
  Иншаков С.М. Криминология : Учебник / С.М. Иншаков. – Москва : Юридическая литература, 2000. – 432с. – ISBN 5-8401-0050-1
750767
   Криминология : Учебник для студ.высш.учеб.завед., обуч.по спец."Юриспруденция". – Москва : Норма - Инфра-М, 2001. – 784с. – ISBN 5-89123-088-7, 5-86225-435-8
750768
   Криминология : Учебник для вузов. – 2-е изд. переработ. и дополн. – Москва : НОРМА - ИНФРА-М, 2001. – 848с. – ISBN 5-89123-545-5; 5-16-000648-6
750769
  Семаков Г.С. Криминология : Курс лекций / Г.С. Семаков; Межрегиональная акад. управления персоналом. – 2-е изд., стереотип. – Київ : МАУП, 2002. – 128с. – ISBN 966-608-163-6
750770
  Лозбяков В.П. Криминология и административная юрисдикция милиции : Учебн. пособ. / Под ред. Лозбякова В.П. – Москва : Закон и право, ЮНИТИ, 1998. – 205с. – ISBN 5-85171-046-2
750771
  Блувштейн Ю.Д. Криминология и математика / Ю.Д. Блувштейн. – Москва : Юридическая литература, 1974. – 176 с. : граф.
750772
   Криминология и уголовная политика.. – М., 1985. – 142с.
750773
  Лейкина Н.С. Криминология о преступнике / Н.С. Лейкина. – Л., 1978. – 30с.
750774
  Гасанов Р.И. Криминология о преступнике / Р.И. Гасанов, М.Т. Задояный, Д.А. Зубов // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 23-27
750775
  Кормщиков В.М. Криминология семейного неблагополучия / В.М. Кормщиков. – Пермь, 1987. – 180с.
750776
  Шикунов В.С. Криминология ФРГ / В.С. Шикунов. – Минск, 1969. – 120с.
750777
   Криминология. Словарь-справочник. – 4-е перераб. изд. справочника Э, Рессмана для криминалистов. – Москва : Норма, 1998. – 400с. – ISBN 5-89123-273-1
750778
   Криминология: Основные понятия в схемах. Словарь терминов. Биографический и библиографический словари : Учеб. пособие. – Москва : Инфpа-М-Норма, 1997. – 160с. – ISBN 5-89123-116-6, 5-86225-501-Х
750779
  Сліпушко О. Кримінал за інтерпретацію спадщини Київської Русі : (Кримінальна справа академіка В.М. Перетца. На основі матеріалів архіву СБУ) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 369-372. – ISBN 966-8188-10-1
750780
  Сюмар В. Криміналізація Fakenews: необхідний захід чи репресивний інструмент? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 листопада - 6 грудня (№ 46). – С. 3


  "Критики не любить ніхто. Особливо її не любить влада. А надто, якщо багато вагомих персонажів у цій владі - Like-залежні або навіть Love-залежні персонажі, що не звикли до типових атрибутів влади в Україні (якими є швидке розчарування й критичність з ...
750781
  Джужа О. Криміналізація економіки України: сучасний стан, тенденції, напрями протидії / О. Джужа, С. Чернявський // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 12. – С. 35-40. – ISSN 0132-1331
750782
  Расюк А.О. Криміналізація економіки: теоретико-методологічні підходи до визначення поняття // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – C. 174-181. – ISSN 2072-8670
750783
  Демидова Л. Криміналізація заподідіяння майнової шкоди // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 11 (113). – С. 41-48


  Принципи та критерії оцінки.
750784
  Демидова Л.М. Криміналізація заподіяння майнової шкоди: поняття, підстави та їх види // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 53-65
750785
   Криміналізація колабораційної діяльності у світлі статті 3 Конституції України (продовження) / М.О. Теплюк, А.І. Нижник, О.С. Тубелець, О.О. Кучмар // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2023. – № 12 (252). – C. 6-19. – ISSN 2308-9636
750786
   Криміналізація колабораційної діяльності у світлі статті з Конституції України / М.О. Теплюк, А.І. Нижник, О.С. Тубелець, О.О. Кучмар // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2023. – № 11 (251). – С. 6-19. – ISSN 2308-9636
750787
  Петровець О. Криміналізація наклепу: диктаторські закони часів Януковича повертаються? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 30 листопада - 6 грудня (№ 48). – С. 7. – ISSN 1992-9277
750788
  Кузьмін С.А. Криміналізація незаконного перетинання державного кордону України / С.А. Кузьмін, М.П. Марчук // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4 (60). – С. 89-99. – ISSN 2078-9165
750789
  Єфремов С. Криміналізація організованої злочинної діяльності у чинному Кримінальному кодексі України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.95-100. – ISSN 0132-1331
750790
  Доронін І.М. Криміналізація правопорушень у кіберпросторі у контексті реалізації функції забезпечення державної безпеки // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 2 (42). – С. 63-69
750791
  Комар Є.Г. Криміналізація представників органів державної влади УСРР у 20-х рр. XX ст. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 59-62. – ISSN 2076-1554
750792
  Неділя Ю. Криміналізація самосуду // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 410-411. – ISBN 978-617-7069-14-9
750793
  Скорикова В. Криміналізація суспільних відносин у сфері насильства в сім"ї // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 26-31


  Проблемні аспекти.
750794
  Сарнавський О. Криміналізація суспільно небезпечних діянь у військовій сфері // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 71-75. – ISSN 2311-6676
750795
  Тимошенко В.І. Криміналізація суспільства як форма аномії // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 398-410. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
750796
   Криміналізація товарної контрабанди // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 11-24 червня (№ 22/23)
750797
  Южаніна Н. Криміналізація товарної контрабанди майже запроваджена // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 грудня (№ 50/52)


  Прийнятий минулого тижня Верховною Радою в цілому проект закону № 5240 вже направлений на підпис Президенту. Тож саме від В. Зеленського залежить остаточне рішення - чи реалізує діюча влада посилення тиску правоохоронців на бізнес через Бюро ...
750798
  Попко В.В. Криміналізація транснаціональних діянь згідно з Конвенцією ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р. // Право. Людина. Довкілля : науково-практичний журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: В.М. Єрмоленко, В.В. Ладиченко, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ, 2019. – Vol. 10, № 3. – С. 151-158. – ISSN 2663-1350
750799
  Валуйська М.Ю. Криміналізація у понятійному апараті кримінологічної науки // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2016. – Вип. 31. – С. 55-68. – ISSN 2079-6242
750800
  Берднік Інна Криміналізація фальсифікації виборчих документів та документів референдуму // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 126-131
750801
  Берзін П.С. Криміналіст у другому поколінні (Григорій Васильович Демченко) // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 545-580. – ISBN 978-617-7020-05-8
750802
   Криміналістика : Підруч. для слухачів,ад"юнктів,викдадачів вузів системи МВС Укра ни / П.Д. Біленчук, О.П. Дубовий, М.В. Салтевський, П.Ю. Тимошенко; За ред. П.Д.Біленчука. – Київ : Атіка, 1998. – 416с. – ISBN 5-900195-26-0
750803
   Криміналістика : Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів. Підручник для студ.юрид.вузів і фак-тів. – Харків : Право, 1998. – 376 с. – ISBN 966-7146-05-07
750804
  Біленчук П.Д. Криміналістика : Підручник / За ред. П.Д.Біленчука. – 2-ге. вид., випр. і доп. – Київ : Атіка, 2001. – 544с. – ISBN 966-7714-57-8
750805
   Криміналістика : Підручник. – Київ : ІнЮре, 2001. – 683с. – ISBN 966-7752-67-4
750806
  Шепітько В.Ю. Криміналістика : Енциклопедичний словник (українсько-російський і російсько-український): 1500 термінів / В.Ю. Шепітько; За ред. В.Я. Тація; Академія правових наук України. – Харків : Право, 2001. – 560с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7146-41-3
750807
  Салтевський М.В. Криміналістика : Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М.В. Салтевський. – Харків : Консум. – ISBN 966-7124-98-3
Ч.2 : Методика і тактика. – 2001. – 528с.


  Розглянуто сучасну методологію та криміналіс-тичну техніку проведення криміналістичних дослі-джень. Навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів.
750808
  Гора І.В. Криміналістика : Посібник для підготовки до іспитів / І.В. Гора, В.А. Колесник. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2003. – 146с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 966-8037-11-1
750809
  Скригонюк М.І. Криміналістика : Навч. посібник / М.І. Скригонюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 516с. – ISBN 966-594-557-2
750810
   Криміналістика : Підручник для студ. юрид. спеціальностей вищ. закл. освіти / В.М. Глібко, А.Л. Дудніков, В.А. Журавель, О В. Коновалова; Нац. юридична акад. України ім. Я.Мудрого; За ред. В.Ю. Шепітька. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : ІнЮре, 2004. – 728с. – ISBN 966-313-098-9
750811
  Гора І.В. Криміналістика : Посібник для підготовки до іспитів / І.В. Гора, А.В. Іщенко, В.А. Колесник. – 2-е вид. доповн. та переробл. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2004. – 233с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 966-8037-28-6
750812
   Криміналістика : підручник для студентів юрид. спеціальностей вищих закл. освіти: [академічний курс] / В.М. Глібко, А.Л. Дудніков, В.А. Журавель, О В. Коновалова, В.О. та ін. Матусовський; Глібко В.М., Дудніков А.Л., Журавель В.А., Коновалова В.О та ін.; МОНУ; Нац. юридична академія України ім. Я. Мудрого; за ред. В.Ю. Шепітька. – 3-тє вид., переробл. та доп. – Київ : ІнЮре, 2004. – 736с. – ISBN 966-313-098-9
750813
  Скригонюк М.І. Криміналістика : Підручник / М.І. Скригонюк. – Київ : Атіка, 2005. – 496с. – ISBN 966-326-080-7
750814
  Шеремет А.П. Криміналістика : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.П. Шеремет; МОНУ; Ужгородськ. держ. ін-т інформатики, економіки і права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 472с. – ISBN 966-364-130-4
750815
  Гора І.В. Криміналістика : Навч. посібник / І.В. Гора, В.А. Колесник; МОНУ; Нац. акад. служби безпеки України. – Київ : Алерта. – ISBN 966-8533-22-4(Ч.1)
Ч.1 : Криміналістична техніка. – 2005. – 320с.
750816
  Маркусь В.О. Криміналістика : курс лекцій: навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Віктор Маркусь. – Київ : Кондор, 2007. – 558с. – ISBN 978-966-351-090-3
750817
  Гора І.В. Криміналістика : навч. посібник / І.В. Гора, А.В. Іщенко, В.А. Колесник. – 4-те вид., виправл. та доп. – Київ : Видавець Паливода А.В., 2007. – 232с. – (Бібліотека студента). – ISBN 966-437-001-0
750818
  Скригонюк М.І. Криміналістика : підручник / М.І. Скригонюк. – Київ : Атіка, 2007. – 496с. – ISBN 966-326-080-7
750819
   Криміналістика : підручник для студ. юрид. вищ. навч. закл. / Шепітько В.Ю. [ та ін. ] ; за ред. В.Ю. Шепітька ; МОН України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – 4-е вид., перероб. і доп. – Харків : Право, 2008. – 464 с. – ISBN 978-966-458-067-7
750820
  Когутич І.І. Криміналістика : курс лекцій / І.І. Когутич. – Київ : Атіка, 2008. – 888с. – ISBN 978-966-326-251-2
750821
  Скригонюк М.І. Криміналістика : підручник [для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М.І. Скригонюк ; [М-во освіти і науки України]. – Київ : Атіка, 2009. – 495, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 485-490. – ISBN 966-326-080-7
750822
  Шеремет А.П. Криміналістика : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / А.П. Шеремет. – 2-е вид. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 471, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-364-822-4
750823
  Когутич І.І. Криміналістика : курс лекцій / І.І. Когутич. – Київ : Атіка, 2009. – 888с. – ISBN 978-966-326-251-2
750824
   Криміналістика : підручник для студ. юрид. вищ. навч. закл. / В.Ю. Шепітько [та ін.] ; за ред. В.Ю. Шепітька ; МОНУ ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Вид. 4-те, переробл. і доп. – Харків : Право, 2010. – 464 с. – Бібліогр.: с. 438-441. – ISBN 978-966-458-067-7
750825
  Біленчук П.Д. Криміналістика : підручник / П.Д. Біленчук, Г.С. Семаков ; НАН України, Київ. ун-т права. – Вид. 4-те, змін., допов. і доопрац. – Київ : Дакор, 2014. – 516, [1] с. : табл. – До 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 1834-2014. - Зміст: Джерелознавство ; Іторіографія ; Методологія ; Теорія ; Техніка ; Тактика ; Методика ; Праксеологія. – Бібліогр. в кінці частин та модулів. – ISBN 978-617-7020-22-5
750826
  Сабадаш В.П. Криміналістика : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.П. Сабадаш, М.О. Ларкін ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 227, [1] с. – Бібліогр.: с. 225-227 та в кінці тем. – ISBN 978-617-673-199-3
750827
   Криміналістика : питання і відповіді : навч. посібник для студентів ВНЗ / [А.В. Кофанов та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 279, [1] с. – На обкл., тит. арк. напис: Національна академія внутрішніх справ - 90. – Бібліогр.: с. 270-276. – ISBN 978-611-01-0162-2


  У навчальному посібнику розглянуті та надані змістовні відповіді на основні питання які виносяться на екзамени з криміналістики у вищих навчальних закладах. Розкрито п’ять розділів криміналістики: «Загальна теорія криміналістики», «Криміналістична ...
750828
  Біленчук Д П. Гель Криміналістика (криміналістична техніка) : Курс лекцій / Д П. Гель Біленчук, М.В. Салтевський, Г.С. Семаков; МАУП. – Київ : МАУП, 2001. – 216с. – ISBN 966-608-092-3
750829
  Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі) : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Салтевський; МОНУ; Нац. акад. внутрішніх справ України. – Київ : Кондор, 2005. – 588 с. – Шифр дубл 34 Салт доп карт.юр. – (Юридична книга). – ISBN 966-8251-70-9
750830
  Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі) : Підручник для вищ. навч. закладів / М.В. Салтевський; МОНУ; Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ : Кондор, 2006. – 588 с. : фотоіл. – Шифр дубл 34 Салт доп карт.юр. – (Юридична книга). – ISBN 966-8251-70-9
750831
  Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі) : підручник для вищих навч. закладів / М.В. Салтевський; МОНУ; Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ : Кондор, 2008. – 588с., 16л. іл. – (Юридична книга). – ISBN 966-8251-70-9
750832
  Колесник В.А. Криміналістика в протидії незаконному використанню вибухових пристроїв, вогнепальної зброї та обігу наркотиків : навч. посібник / В.А. Колесник, І.В. Гора ; Акад. адвокатури України. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 399, [1] с. : іл., кольор. фотоіл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 392-399. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-966-667-685-9
750833
  Журавель В.А. Криміналістика в системі наукових знань / В.А. Журавель, Й. Курумісава // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2019. – Т. 26, № 2. – С. 99-113. – ISSN 1993-0909
750834
  Котюк І.І. Криміналістика в системі юридичних знань: історичний аспект формування, сучасний стан і перспективи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 42-45. – (Юридичні науки ; Вип. 70/71). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу історичного аспекту формування, сучасного стану та перспектив розвитку криміналістики обґрунтовується необхідність створення якісно нової системи знань - теорії судового пізнання. On the basis of historical aspect of forming, modern ...
750835
  Клименко Н. Криміналістика захищає національну культурну спадщину / Н. Клименко, С. Ципенюк // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.77-81. – ISSN 0132-1331
750836
   Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вип. 67. – 2022. – 702, [2] c. – Резюме укр., англ. моввми
750837
  Старшкевич У. Криміналістика у Російській Федерації: сучасні тенденції і перспективи // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.146-150. – ISSN 0132-1331
750838
  Волобуєв О.Ф. Криміналістика у системі підготовки юриста // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 144-146. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
750839
  Сємєнов В.В. Криміналістика ХХ століття в країнах Східної Європи // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 30-38
750840
  Клименко Н. Криміналістика як наука та навчальна дисципліна // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 144-147. – ISBN 978-966-349-240-7
750841
  Шепітько В.Ю. Криміналістика як система наукових знань в умовах глобальних загроз і трансформації злочинності // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харків. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько, Ф. Ашиджоглу [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 18. – С. 4-9. – ISSN 1993-0917
750842
   Криміналістика. Періодизація, поняття і система / С.А. Кириченко, В.Д. Басай, Ю.О. Кириченко, Ю.Д. Ткач; МВСУ; КІВС; За ред. О.А.Кириченка. – Київ, 2003. – 47с.
750843
  Наумко Лада Криміналістика: історія і сьогодення (Інтерв"ю з майором поліції Марком Скворинським / Наумко Лада, Онищенко Геннадій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 39-40 : фото
750844
  Удовенко Ж.В. Криміналістика: конспект лекцій / Ж.В. Удовенко ; за заг. ред. В.І. Галагана ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, Навч.-наук. ін-т № 2. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 319, [1] с. – На обкл., тит. арк. напис: 95 років. Національна академія внутрішніх справ. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-673-452-9
750845
  Клименко Н.І. Криміналістика: наука та навчальна дисципліна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 75-78. – (Юридичні науки ; Вип. 26)


  В статье рассматриваются методологические проблемы науковедения: соотношение научного познания и учебно-познавательного процесса, предмета и системы науки и учебной дисциплины, методов науки и методов обучения применительно к криминалистике.
750846
  Когутич І.І. Криміналістика: особливості методики розслідування окремих видів злочинів : Тексти лекцій / І.І. Когутич. – Львів : Тріада плюс, 2006. – 456с. – ISBN 966-7596-65-6
750847
   Криміналістика: питання і відповіді : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / [Кофанов А.В. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 279, [1] с. – Бібліогр.: с. 270-276. – ISBN 978-611-01-0162-2


  У навчальному посібнику розглянуті та надані змістовні відповіді на основні питання які виносяться на екзамени з криміналістики у вищих навчальних закладах. Розкрито п’ять розділів криміналістики: «Загальна теорія криміналістики», «Криміналістична ...
750848
   Криміналістикою покликаний : бібліогр. нарис до 65-річчя з дня народження Віталія Григоровича Лукашевича / [упоряд.: О.В. Узунова, К.В. Калюга]. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2013. – 74 с., [18] арк. фотоіл. : іл. – Назва обкл.: Віталій Григорович Лукашевич. Бібліографічний нарис. – Бібліогр.: с. 49-50. – ISBN 978-617-573-053-9
750849
  Марковська Ю.А. Криміналістична дактилоскопія // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Юрій Ладиславович Бошицький [та ін.]]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 86-89. – ISBN 978-617-7363-14-8
750850
  Бондар В.С. Криміналістична діяльність: визначення поняття // Проблеми доказування: теорія і практика : матеріали наук.- практ. конф. (29 жовтня 2016 р.) / М-во внутр. справ, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: О.В. Бочковий, М.О. Яковенко]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 20-29. – ISBN 978-617-616-074-8
750851
  Ничитайло Ірина Криміналістична ідентифікація особи за ознаками зовнішності в ході здійснення оперативно-розшукової діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 175-178
750852
  Репалюк В.Я. Криміналістична ідентифікація особи злочинця за татуюванням // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Юрій Ладиславович Бошицький [та ін.]]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 102-105. – ISBN 978-617-7363-14-8
750853
  Шевчук В. Криміналістична інноватика як доктринальний напрям у криміналістиці // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 8. – С. 114-130. – ISSN 1026-9932
750854
  Пеньківський В. Криміналістична інфоримація та її джерела // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 140-141
750855
  Журавель В. Криміналістична класифікація злочинів: засади формування та механізм застосування // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С.160-166
750856
  Гусєва В.О. Криміналістична класифікація злочинів: наукове та практичне значення // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 16 (29). – С. 69-75. – ISSN 2519-2353
750857
  Кірізлєєв С.М. Криміналістична класифікація злочинних посягань на культурні цінності // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.І. Охріменко, П.Г. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 61. – С. 175-182. – ISSN 0130-2655
750858
  Гусєва В.О. Криміналістична класифікація кримінальних правопорушень, пов"язаних із рейдерством елементи їх криміналістичних характеристик // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2022. – Вип. 3 (99). – С. 242-252. – ISSN 2524-0323
750859
  Пасека М.О. Криміналістична класифікація осіб неповнолітніх правопорушників // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2014. – Вип. 1. – С. 165-177
750860
  Пазинич В. Криміналістична класифікація способів здійснення шахрайства в системі стільникового зв"язку // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 161-165.
750861
  Сав"юк О. Криміналістична класифікація терористичних актів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.109-113. – ISSN 0132-1331
750862
  Трач С.С. Криміналістична методика розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності в Україні : монографія / Сергій Степанович Трач ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Одеса : Юридика, 2023. – 450, [1] с. – Бібліогр.: с. 409-450 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-8263-54-6
750863
  Щур Б.В. Криміналістична методика: проблеми становлення та змісту // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 342-348. – (Юридична ; Вип. 1)
750864
  Хірсін А.В. Криміналістична модель злочинної діяльності: поняття, структура та шляхи побудови // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2006. – № 51. – С. 18-23.
750865
  Чернявський С. Криміналістична наукова школа професора М.В. Салтевського Національної академії внутрішніх справ . / С. Чернявський, В. Юсупов // Актуальні питання судової експертизи та криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди ювілеїв видат. учених: 95-річчя від дня народж. Л.Ю. Ароцкера (Ароцкерівські читання") і 105-річчя від дня народження М.В. Салтевського (Харків, 19 трав. 2023 р.) / М-во юстиції України, Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса" ; [редкол.: О. Клюєв (голова) та ін]. – Харків : ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, 2023. – С. 321-323
750866
  Шевчук В. Криміналістична профілактика злочинів та її роль у побудові методики розслідування: дискусійні проблеми // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.173-181
750867
  Паламар Л.В. Криміналістична профілактика злочинів, пов"язаних з незаконним отриманням банківських кредитів : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Паламар Л.В.; Донецький юридичний ін-т Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Донецьк, 2008. – 226л. + Додатки: л.173-209. – Бібліогр.: л.210-226
750868
  Паламар Л.В. Криміналістична профілактика злочинів, пов"язаних з незаконним отриманням банківських кредитів : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичн. наук : спец. 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналистика; судова експертиза / Паламар Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 6 назв
750869
  Єзерський Р. Криміналістична реєстрація як система інформаційного забезпечення техніко-криміналістичної роботи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 270–278. – (Серія юридична ; Вип. 48)
750870
  Дудніков А.Л. Криміналістична система злочиніву сфері економіки // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 194-201. – ISSN 0201-7245
750871
  Коновалова В.О. Криміналістична тактика і кримінально-процесуальне право: діалектичні залежності / В.О. Коновалова, В.Ю. Шепітько // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 5-9. – ISSN 1993-0917
750872
  Біленчук П.Д. Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів : Навчальний посібник для студ вищ. навч. закладів / П.Д. Біленчук, А.П. Гель, Г.С. Семаков; МАУП. – Київ : МАУП, 2007. – 512с. – ISBN 966-608-683-2
750873
  Ахтирська Н.М. Криміналістична тактика як джерело удосконалення кримінально-процесуальної регламентації провадження у кримінальних справах // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 18-20. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
750874
  Скригонюк М.І. Криміналістична термінологія : Навч. посібник / М.І. Скригонюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 125с. – ISBN 966-594-524-6
750875
  Єзерський Р. Криміналістична техніка і науково - технічний прогрес // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.573-582. – (Серія юридична ; Вип. 38)
750876
  Лук"янчикова Є.Д. Криміналістична характеристика - елемент методики розслідування окремих видів злочинів / Є.Д. Лук"янчикова, В.Є. Лук"янчикова // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 225-230. – ISSN 2310-9769
750877
  Кияниця О. Криміналістична характеристика вбивств, вчинених особами з психічними недоліками // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 134-139. – ISSN 0132-1331
750878
  Вельможний С. Криміналістична характеристика викрадання електричної енергії шляхом її самовольного використання: поняття й структура // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 130-133.
750879
  Маланчук П.М. Криміналістична характеристика викрадення людини / П.М. Маланчук, М.Ю. Воронкова // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 6 (19). – С. 94-98. – ISSN 2519-2353
750880
  Перебитюк М.В. Криміналістична характеристика екологічних злочинів / М.В. Перебитюк, А.О. Паламарчук // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 282-286
750881
  Смирнов М. Криміналістична характеристика економічної організованої злочинної діяльності / М. Смирнов, Р. Комісарчук // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 76-84. – ISSN 0132-1331
750882
  Мельничок В. Криміналістична характеристика емоційно вольових станів особи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 106-112.
750883
  Маланчук П.М. Криміналістична характеристика злочинів проти довкілля / П.М. Маланчук, Е.Є. Рубель // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: 0. Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 8 (21). – С. 85-89. – ISSN 2519-2353
750884
  Петренко Павло Криміналістична характеристика злочинів у банківській сфері // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 5 (95). – С. 44-47
750885
  Паламар Л. Криміналістична характеристика злочинів у сфері банківського кредитування // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 66-68. – ISSN 0132-1331
750886
  Жеребко О.І. Криміналістична характеристика злочинів, вчинених організованими злочинними групами // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 81-85. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
750887
  Білоусов А.С. Криміналістична характеристика злочинів, пов"язаних з порушенням авторських прав // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 121-126. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
750888
  Шахман Н.В. Криміналістична характеристика злочинів, пов"язаних із захопленням державних або громадських будівль // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 462-465. – ISSN 1563-3349
750889
  Пчолкін В.Д. Криміналістична характеристика злочинів, що вчинюються у сфері економічної діяльності / В.Д. Пчолкін, О.В. Іванцова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 3 (74). – C. 151-159. – ISSN 1999-5717
750890
  Ларкін М.О. Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються членами молодіжних неформальних груп (об"єднань) // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 140-146. – ISSN 2310-9769
750891
  Зарубей В. Криміналістична характеристика злочинів: поняття, значення для розслідування // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 9. – С. 86-89. – ISSN 0132-1331
750892
  Чернявський С.С. Криміналістична характеристика злочинів: порівняльний аналіз наукових концепцій // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 137-146
750893
  Журавель В. Криміналістична характеристика злочинів: проблеми формування та застосування // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 202-213. – ISSN 1993-0909
750894
  Лисенко В.В. Криміналістична характеристика злочинної діяльності у сфері ухилення від сплати податку на додану вартість // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 3. – С.81-89
750895
  Стоянова Г.П. Криміналістична характеристика й особливості розслідування крадіжок з житлових будинків садибного типу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Стоянова Галина Петрівна ; М-во юстиції України, Нац. наук. центр "Ін-т суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса". – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
750896
  Маренич Д. Криміналістична характеристика кіберзлочинів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 12 (162). – C. 113-120
750897
  Білоусов А.С. Криміналістична характеристика комп"ютерних об"єктів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 93-97. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
750898
  Кравчук А. Криміналістична характеристика контрабанди // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Юрій Ладиславович Бошицький [та ін.]]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 81-83. – ISBN 978-617-7363-14-8
750899
  Фурман Я. Криміналістична характеристика контрабанди культурних та історичних цінностей // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 165-169.
750900
  Полях А.М. Криміналістична характеристика контрабанди наркотичних засобів: можливості побудови й застосування // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 185-189. – ISSN 0201-7245
750901
  Заверховський О.В. Криміналістична характеристика контрабанди та її значення для правозастосовчої діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Заверховський Олег Васильович ; М-во освіти і науки України, ПВНЗ "Європ. ун-т". – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
750902
  Школьний В. Криміналістична характеристика лідера (організатора) злочинного угруповання // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 105-108.
750903
  Маланчук П.М. Криміналістична характеристика методики розслідувань серійних вбиств / П.М. Маланчук, О.І. Даценко // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 6 (19). – С. 49-53. – ISSN 2519-2353
750904
  Мельничок В. Криміналістична характеристика морально-психологічних властивостей особи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 106-114
750905
  Мельничок В.М. Криміналістична характеристика мотивів антисоціальної поведінки неповнолітніх // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 101-106. – (Правознавство ; Вип. 435)
750906
  Топорецька З.М. Криміналістична характеристика незаконного збагачення // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, Н.В. Нестор, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 64. – С. 305-319. – ISSN 0130-2655
750907
  Пилипенко О.М. Криміналістична характеристика незаконної порубки лісу // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.І. Охріменко, П.Г. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 61. – С. 183-190. – ISSN 0130-2655
750908
  Пилипчак С. Криміналістична характеристика незаконної приватизації майна // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.134-140. – ISSN 0132-1331
750909
  Чегренець Н.В. Криміналістична характеристика неправдивих показань та способи їх викриття // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 6 (19). – С. 44-48. – ISSN 2519-2353
750910
  Корж В.П. Криміналістична характеристика організованих злочинних утворень у сфері економіки // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 4. – С.44-48
750911
  Борисова Л.В. Криміналістична характеристика організованої комп"ютерної злочинності / Л.В. Борисова, В.В. Бойко, О.О. Шульга // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Юрій Ладиславович Бошицький [та ін.]]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 46-51. – ISBN 978-617-7363-14-8
750912
  Халін О.В. Криміналістична характеристика осіб, що вчиняють легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 445-454. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
750913
  Мудрецька Ганна Криміналістична характеристика осіб, які вчиняють викрадення бюджетних коштів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 155-157.
750914
  Мудрецька Г. Криміналістична характеристика осіб, які вчиняють викрадення бюджетних коштів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 153-156
750915
  Мельничок В. Криміналістична характеристика психологічних особливостей суб"єкта та їх вплив на його поведінку // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 213-220. – ISSN 0132-1331
750916
  Драчова К.В. Криміналістична характеристика розбоїв, вчинених групами неповнолітніх // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. Україн;. Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип.6. – С. 57-62. – ISSN 1993-0917
750917
  Старушкевич А.В. Криміналістична характеристика сексуальних убивств: поняття, зміст, значення для розслідування : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Старушкевич А.В.; МВС України. Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 1998. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв.
750918
  Мельничок В. Криміналістична характеристика соціально-психологічних ознак особистості злочинця // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 97-102.
750919
  Мельничок В. Криміналістична характеристика соціально-психологічних та вікових особливостей мотивації криміногенної поведінки неповнолітніх // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 12. – С. 117-121.
750920
  Корж В. Криміналістична характеристика спеціального суб"єкта та суб"єктивного складу злочинів у сфері банківської діяльності / В. Корж, А. Фіронов // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 100-104.
750921
  Авраменко О. Криміналістична характеристика способів викрадання людини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 87-97
750922
  Мельничок В. Криміналістична характеристика суб"єктивних особливостей особи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 91-97.
750923
  Мельничок В. Криміналістична характеристика суб"єктивної пам"яті особи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 39-42.
750924
  Нестеров Д.І. Криміналістична характеристика та особливості розслідування за фактами обстрілів (вибухів) у зоні проведення операції Об"єднаних сил : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Нестеров Денис Ігорович ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Маріуполь, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
750925
  Трясун П.Р. Криміналістична характеристика та особливості розслідування хуліганства, вчиненого у публічних місцях : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Трясун Павло Ростиславович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв.
750926
  Довбаш Р.С. Криміналістична характеристика та проблеми кваліфікації злочинів, пов"язаних з незаконним відшкодуванням ПДВ // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 215-223.
750927
  Підпалий В.В. Криміналістична характеристика та розслідування крадіжок в умовах великого міста : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Підпалий В"ячеслав Валерійович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
750928
  Журба С.О. Криміналістична характеристика та розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у сфері житлово-комунального господарства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Журба Сергій Олександрович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. управл. персоналом"". – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
750929
  Залозний Р.Ю. Криміналістична характеристика та розслідування розбійних нападів, вчинених на водіїв автотранспортних засобів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Залозний Роман Юрійович ; ПрАт "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом"". – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
750930
  Карпов Н.С. Криміналістична характеристика торгівлі людьми // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 268-274. – (Право. Економіка. Управління)
750931
  Галагуря Є.Л. Криміналістична характеристика умисних вбивств із мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (61). – C. 65-69. – ISSN 1727-1584
750932
  Маланчук П.М. Криміналістична характеристика хабарництва / П.М. Маланчук, Ю.О. Кандиба // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 6 (19). – С. 54-59. – ISSN 2519-2353
750933
  Заяць К. Криміналістична характеристика шахрайств, що маскуються оболонкою господарських правовідносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 262-266. – ISSN 2
750934
  Коваленко А.В. Криміналістичне (сигналетичне) 3D-сканування зовнішності людини // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2022. – Вип. 3 (99). – С. 253-262. – ISSN 2524-0323
750935
   Криміналістичне документознавство : практичний посібник / Бірюков В.В., Коваленко В.В., Бірюкова Т.П., Ковальов К.М.; за заг. ред. В.В. Бірюкова. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 332с. – ISBN 978-966-437-012-4
750936
  Козлова К.К. Криміналістичне дослідження документів: теоретичні та практичні аспекти / К.К. Козлова, О.І. Литвинчук // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 200-205. – ISBN 978-617-616-077-9
750937
  Соколов О.С. Криміналістичне дослідження об"єктів з ознаками вогнепальної зброї : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Соколов Олексій Сергійович ; М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
750938
  Резнікова О.І. Криміналістичне дослідження особи корупціонера: напрями використання гомологічних даних // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 229-242. – ISSN 1993-0909
750939
  Коміссарова Наталя Олександрівна Криміналістичне дослідження підписів, виконаних в умовах обмеженого здорового контролю : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Коміссарова Наталя Олександрівна; МВС України.Донецький ін-тут Внутрішніх Справ МВС України. – Донецьк, 2003. – 199 л. + Додатки: л. 190 - 199. – Бібліогр.: л. 171 - 190
750940
  Коміссарова Наталя Олександрівна Криміналістичне дослідження підписів, виконаних в умовах обмеженого зорового контролю : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Коміссарова Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
750941
  Бульба Т. Криміналістичне дослідження саморобних вибухових пристроїв: окремі питання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 78-82. – ISSN 0132-1331
750942
   Криміналістичне дослідження слідів рук : Науково-практичний посібник / О.П. Дубовий, В.Я. Лукашенко, Я.В. Рибалко, П.Ю. Тимошенко, Л.М. Чорнобай; За ред. Кондратьєва Я.Ю.; Держ. науково-дослід. експертно-кримін. центр МВС України. – Київ : Атіка, 2000. – 152с. – ISBN 966-7714-05-5
750943
  Назарук О. Криміналістичне забезпечення діяльності прокурора у кримінальному провадженні // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (11). – С. 127-131. – ISSN 2409-4544
750944
  Юхно О.О. Криміналістичне забезпечення діяльності установ судових експертиз та органів досудового розслідування і дізнання у протидії злочинності // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; редкол.: О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько, Е.Б. Сімакова-Єфремян [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 23. – С. 61-74. – ISSN 1993-0917
750945
  Біленчук П.Д. Криміналістичне забезпечення досліджень у сфері інтелектуальної власності: історія, сьогодення, перспективи / П.Д. Біленчук, В.П. Колонюк, О.О. Шульга // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.І. Охріменко, П.Г. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 61. – С. 467-477. – ISSN 0130-2655
750946
  Капустіна М.В. Криміналістичне забезпечення досудового розслідування: поняття та ознаки // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 14. – С. 71-79. – ISSN 1993-0917


  Розглянуто та проаналізовано підходи до розуміння криміналістичного забезпечення досудового розслідування. Запропоновано авторське визначення цієї криміналістичної категорії з відповідною аргументацією. Виокремлено й розкрито вагомі ознаки, що ...
750947
  Чорноус Ю.М. Криміналістичне забезпечення кримінального провадження // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2014. – № 1 (21). – С. 32-37. – ISSN 1992-4437
750948
  Поджаренко К.Є. Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування злочинних порушень прав інтелектуальної власності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Поджаренко К.Є. ; Київський нац. ун-т внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – 259 л. + Додаток: л. 185-228. – Бібліогр.: л. 229-259
750949
  Поджаренко К.Є. Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування злочинних порушень прав інтелектуальної власності : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Поджаренко К.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
750950
  Карнаухов О.В. Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів (історичні аспекти) // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 3. – С. 67-71.
750951
  Гришаков О.О. Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів у сфері охорони здоров"я / Гришаков Олександр Олексійович. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
750952
  Єфімов М. Криміналістичне забезпечення розслідування кримінальних правопорушень проти моральності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 224-228. – ISSN 2663-5313
750953
  Паламарчук Людмила Петрівна Криміналістичне забезпечення розслідування незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп"ютерів), систем та комп"ютерних мереж : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Паламарчук Л.П.; Акад. адвокат. України. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв.
750954
  Лисенко О.В. Криміналістичне забезпечення розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Лисенко Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 284 арк. – Додатки: арк. 245-284. – Бібліогр.: арк. 195-244
750955
  Ієрусалимов І.О. Криміналістичне забезпечення слідчої діяльності : теорія та практика // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 10-16
750956
  Біленчук П.Д. Криміналістичне і експертознавче забезпечення кримінального провадження / П.Д. Біленчук, А.А. Ярмолюк // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Юрій Ладиславович Бошицький [та ін.]]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 189-190. – ISBN 978-617-7363-14-8
750957
  Герасимов Р.Р. Криміналістичне моделювання механізму дітовбивств // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 9 (108). – С. 20-23
750958
  Дудніков А.Л. Криміналістичне поняття злочину у сфері економічної діяльності // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 165-172. – ISSN 0201-7245
750959
  Шкребко М.В. Криміналістичне слідознавство // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Юрій Ладиславович Бошицький [та ін.]]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 117-120. – ISBN 978-617-7363-14-8
750960
  Корж В. Криміналістичний аналіз економічних злочинів, вчинених в умовах ринкових засад господарювання // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 85-92


  Етапи становлення законодавства
750961
  Латиш К.В. Криміналістичний аналіз кіберінструментів вчинення злочинів // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 153. – С. 165-172. – ISSN 2224-9281
750962
  Хірсін А.В. Криміналістичний аналіз корисливо-насильницької організованої злочиної діяльності // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2006. – № 52. – С. 12-15.
750963
  Білоусов А.С. Криміналістичний аналіз об"єктів комп"ютерних злочинів : автореф. дис... канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналистика; судова експертиза / Білоусов А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
750964
  Білоусов А.С. Криміналістичний аналіз об"єктів комп"ютерних злочинів : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Білоусов А.С.; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2008. – 245л. + Додатки: л.237-245. – Бібліогр.: л.218-236
750965
  Калюга К. Криміналістичний аналіз особи злочинця як елемент криміналістичної характеристики злочинів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.] ; редкол. : О.Д. Святоцький, П.М. Рабінович, Т.О. Коломоєць та ін. – Київ, 2016. – № 12. – С. 132-139. – ISSN 1026-9932
750966
  Самойленко О. Криміналістичний аналіз протиправних дій адвоката під час здійснення ним професійних обов"язків у кримінальній справі // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 113-117
750967
  Старушкевич А.В. Криміналістичний аналіз сексуальних убивств: досвід України, США, Російської Федерації // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 218-224.
750968
  Старушкевич А.В. Криміналістичний аналіз слідової картини сексуальних вбивств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 92-98. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюються проблеми криміналістичного аналізу слідової картини сексуальних вбивств, розглядаються: поняття слідової картини злочину та її зміст; складові слідової картини сексуальних убивств та взаємозв"язки між ними; аналізуються типові сліди ...
750969
  Гель Андрій Павлович Криміналістичний аспект дослідження особи засудженого до позбавлення волі : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук:12.00.09 / Гель А.П.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
750970
  Гель Андрій Павлович Криміналістичний аспект дослідження особи засудженого до позбавлення волі : Дис....канд. юрид. наук: 12.00.09 / Гель Андрій Павлович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 244 л. + Додатки: л.204-244. – Бібліогр.: л.177-204
750971
   Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник. – Київ, 2003-
Вип. 3. – 2002
750972
   Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н-д експертно-криміналістичний центр МВС України ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ. – ISSN 1992-4437
№ 2 (12). – 2009
750973
   Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2003-. – ISSN 1992-4437
№ 1 (21). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
750974
   Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ ; редкол.: В.В. Чернєй, В.П. Бахін, О.М. Головко [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1992-4437
№ 1 (23). – 2015. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
750975
   Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2003-. – ISSN 1992-4437
№ 2 (24). – 2015. – 203 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
750976
   Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2003-. – ISSN 1992-4437
№ 1 (25). – 2016. – 211 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
750977
  Степанюк Р. Криміналістичний ДНК-аналіз: стан і перспективи розвитку в Україні. // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; голов. ред. О. Клюєв ; редкол.: Паткаван Восканян, Даріуш Зуба, Александар Іванович [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 3 (25). – С. 60-80. – ISSN 1993-0917
750978
   Криміналістичні аспекти дослідження балістичних характеристик та уражаючих властивостей куль пістолетних патронів калібру 9*21 IMI / О.В. Коломійцев, В.Г. Нікітюк, О.М. Герман, В.В. Сапєлкін, І.Ю. Сербіненко // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 695-720. – ISSN 0130-2655
750979
  Школьний В. Криміналістичні аспекти порушення кримінальної справи відносно лідера організованого злочинного угруповання // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 146-149.
750980
  Скільська Л.Д. Криміналістичні аспекти розширення методів та об"єктів фіксації результатів слідчої дії // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 565-569. – ISSN 1563-3349
750981
  Мурадов В. Криміналістичні аспекти технічного забезпечення протоколювання судового розгляду кримінальної справи // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 10. – С. 94-96
750982
  Когутич І. Криміналістичні аспекти у плануванні судового розгляду кримінальних справ // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.582-593. – (Серія юридична ; Вип. 38)
750983
  Давидова О.О. Криміналістичні дослідження матеріалів, речовин та виробів : курс лекцій / О.О. Давидова; Київський національний ун-т внутрішніх справ; Навчально-науковий ін-т підготовки слідчих і криміналістів. – Київ : КНТ, 2008. – 340с. – ISBN 978-966-373-350-0
750984
  Вежнавець Б. Криміналістичні експертизи при розслідуванні злочинів, пов"язаних із незаконним заволодінням транспортними засобами // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 138-141.
750985
  Карпов Н.С. Криміналістичні засади вивчення злочинної діяльності : монографія / Н.С. Карпов. – Київ : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2007. – 522с. – ISBN 966-8426-04-5
750986
  Білоус В.В. Криміналістичні засоби детінізації ринку праці в Україні / В.В. Білоус, О.П. Білоус // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 117-125. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
750987
  Алєксєйчук В.І. Криміналістичні засоби діагностики особи невідомого злочинця під час огляду місця події // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 132-138. – ISSN 1993-0917
750988
  Журавель В.А. Криміналістичні засоби протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом / В.А. Журавель, С.В. Веліканов, С.С. Кисельова // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 13. – С. 98-110.
750989
  Пряхін Є.В. Криміналістичні засоби та методи розслідування кримінальних правопорушень : навч. посібник / [Євген Пряхін] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. – 163, [1] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. - Анот. парал. укр., англ. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-511-349-3
750990
  Лисиченко В. Криміналістичні знання, їх сутність і потреба розширення меж використання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 403-404. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
750991
  Чернявський С.С. Криміналістичні наукові дослідження Національної академії внутрішніх справ: доробок наукових шкіл (оглядова стаття). / С.С. Чернявський, В.В. Юсупов // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; редкол.: О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько, Е.Б. Сімакова-Єфремян [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 23. – С. 24-44. – ISSN 1993-0917
750992
  Ляшенко Д.А. Криміналістичні наукові центри та школи в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ляшенко Дарина Андріївна ; М-во освіти і науки України, ПВНЗ "Європ. ун-т". – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
750993
  Пиріг І.В. Криміналістичні обліки: проблеми класифікації / І.В. Пиріг, В.О. Приходько // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; редкол.: О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько, Е.Б. Сімакова-Єфремян [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 23. – С. 45-60. – ISSN 1993-0917
750994
  Корж В. Криміналістичні ознаки корупційних злочинів // Актуальні питання судової експертизи та криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди ювілеїв видат. учених: 95-річчя від дня народж. Л.Ю. Ароцкера (Ароцкерівські читання") і 105-річчя від дня народження М.В. Салтевського (Харків, 19 трав. 2023 р.) / М-во юстиції України, Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса" ; [редкол.: О. Клюєв (голова) та ін]. – Харків : ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, 2023. – С. 154-156
750995
  Корж В. Криміналістичні ознаки способів легалізації злочинних доходів // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 5. – С.70-77
750996
  Колесник Т. Криміналістичні проблеми протидії організованій злочинності / Т. Колесник, Ю. Носатенко // Актуальні питання судової експертизи та криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди ювілеїв видат. учених: 95-річчя від дня народж. Л.Ю. Ароцкера (Ароцкерівські читання") і 105-річчя від дня народження М.В. Салтевського (Харків, 19 трав. 2023 р.) / М-во юстиції України, Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса" ; [редкол.: О. Клюєв (голова) та ін]. – Харків : ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, 2023. – С. 150-151
750997
  Журавель В.А. Криміналістичні прогнози як засіб протидії серійним убивствам / В.А. Журавель, В.Л. Сннчук // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2002. – Вип. 3. – С. 183-188.
750998
  Журавель В. Криміналістичні прогнози: форми та шляхи реалізації // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 4. – С.157-161
750999
   Криміналістичні та кримінально-процесуальні засоби оптимізації досудового розслідування : матеріали дистанц. конф. : м. Одесса, 25 листоп. 2016 р. / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." [та ін.] ; [відп. за вип.: В.В. Тіщенко та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2016. – 153, [2] с. : іл., табл. – Ст. частково англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-419-283-2
751000
  Берназ В.Д. Криміналістичні та психологічні аспекти забезпечення діяльності дізнавачів по справах про контрабанду // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2005. – № 6. – С. 37-39
<< На початок(–10)751752753754755756757758759760(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,