Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)741742743744745746747748749750(+10)В кінець >>
747001
   "Магнитная потенциальная яма" - эффект стабилизации сверхпроводящих динамических систем / Скурихин В.И. – Киев : Наукова думка, 1991. – 335с.
747002
  Сакало О. "Мадам Баттерфлай" Джакомо Пуччіні: жанрова генеза та ідейно-смислові акценти // Українське музикознавство : науково-методичний збірник. – Київ, 2014. – Вип. 40
747003
  Шевалева Т.Е. "Мадам Бовари" Флобера : Автореф... канд. филол.наук: / Шевалева Т. Е.; МВО УССР, Чернов.ГУ. – Черновцы, 1959. – 15л.
747004
  Кустодиева Т.К. "Мадонна Бенуа" Леонардо да Винчи / Т.К. Кустодиева. – Ленинград, 1979. – 31 с.
747005
  Асанов Н.А. "Мадонна Благородная" : повесть / Асанов Н.А. – Москва : Правда, 1964. – 61 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 5)
747006
  Юркова О. "Має історичну цінність": справа-формуляр ДПУ УСРР на Федора Савченка (структура та документи) // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: Г. Бурлака та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2019. – Кн. 1. – С. 472-494. – ISBN 978-966-02-8731-0
747007
  Єрмоленко В. "Маємо бути готові, що Майдан не є останньою революцією" / розмовляли Інна Івершень та Олександр Шумілін // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 17 (220). – С. 21-24


  Чим українці відрізняються від європейців - розмірковує філософ і соціолог Володимир Єрмоленко.
747008
  Тимошик М. "Маємо відроджувати правду про себе" : інтерв"ю / бесіду вела Лідія Віценя // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 1 (24). – С. 181-184. – ISSN 2075-1222
747009
  Стеблюк В. "Маємо забезпечити функціонування єдиного військово-цивільного медичного простору" / бесіду вела І. Кириченко // Україна молода. – Київ, 2019. – 30 липня (№ 83). – С. 8-9


  Один з найавторитетніших лікарів в українському війську Всеволод Стеблюк - про стан медицини, підпорядкування її потребам військового часу і наукові дослідіження наслідків контузії та її лікування у ветеранів війни.
747010
  Терещенко М. "Маємо можливість сформувати нову націю. Або - зараз, або - ніколи!" / розмову вів Микола Гриценко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 2-3 жовтня (№ 179/180). – С. 11


  Розмова з нащадком славного роду промисловців та меценатів Терещенків - Мішелем Терещенком.
747011
  Прокопенко І. "Маємо платформу для формування сучасної школи" // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 вересня - 5 жовтня (№ 41/42). – С. 2


  Виступ ректора Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, академіка НАПН України Івана Федоровича Прокопенка на засіданні Асоціації ректорів, в якому здійснено конструктивний аналіз концепції "Нової української школи".
747012
  Бекірова Г. "Маємо скласти красивий і витончений букет. Заснувати у Криму справжню цивілізовану Швейцарію" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2020. – № 19 (522), 14 травня 2020. – С. 46-50


  Про Нома Челебіджіхана — кримськотатарського політичного і державного діяча. Одного з організаторів першого Курултаю, першого голови уряду проголошеної в 1917 році Кримської народної республіки, першого муфтія мусульман Криму, Литви, Польщі і Білорусі.
747013
  Берас Н. "Маєток пані Ганської у Верхівні міг би стати повноправним музеєм" / розмову вела Аліса Поліщук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 25 вересня (№ 174). – С. 6-7


  Наталі Берас, радниця з питань культури Посольства Франції та директорка Французького інституту про Balzac Fest-2019, який охопив чотири міста, і найближчі цікаві проекти, які незабаром відбудуться в Україні.
747014
  Рохлин Александр "Мазда" и люди : Авто // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 198-199 : Іл. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1029-5828
747015
  Шолом-Алейхем "Мазель-Тов" / Шолом-Алейхем. – Киев, 1910. – 12 с.
747016
  Молчанова І. "Мазепинець полку мистецького" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 березня (№ 41/42). – С. 24


  Як "живе" пам"ять про Данила Нарбута на Черкащині.
747017
  Голубенко П. "Мазепинство" Миколи Хвильового // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1959. – Рік 10, ч. 112, травень : травень. – С. 2-4
747018
  Литвинова Т. "Мазл тов!". Зодиакальная символика в еврейской традиции // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005"; глав. ред. А. Шерман ; редколл.: Г. Алавердова, Ю. Вакуленко, Е. Грозовская [и др.]. – Киев, 2009. – № 7/8 (33/34), июль - август : Еврейские мотивы. – С. 98-101
747019
  Рева Н.О. "Мазохизм и страсти Христовы" // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 212-214
747020
  Матвійчук Л. "Майбутнє буде складним. Але нам треба боротися" / розмову вела Марія Семенченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12-13 липня (№ 122/123). – С. 10-11


  Ініціаторка глобальної кампанії #SaveOlegSentsov - про те, чому надважливо брати участь у акціях на підтримку бранців Кремля і полонених на окупованому Донбасі та як кожен може привітати Олега Сенцова.
747021
  Байрон Джорж Гордон [Мазепа; Шильонский узник; Мелкие стихотворения; Сарданапал] : Поэма : Поэма : Сцены из трагедии / Пер. Д.Л. Михайловского = Пер. В.А. Жуковского = Пер. П.И. Вейнберга и Д.Л. Соколовского]. – Санкт-Петербург : Тип. и лит. А.Е. Ландау, 1875. – [6], 186 с. – На тит. л. авт.: Байрон. – (Европейские классики в русском переводе : (С примеч. и биогр.) / Под ред. Петра Вейнберга. Для учащихся ; Вып. 8)
747022
  Макаров В.И. Магнетохимические исследования активных масс железо-никелевых аккумуляторво. : Автореф... канд. техн.наук: / Макаров В. И.; Новочеркас. полит. ин-т. – Новочеркасск, 1967. – 17л.
747023
  Крутанидзе Р.Ш. Магнетохимические исследования комплексов Мп(ІІ) и Мп(ІІІ) с азометиновыми лигандами.. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Крутанидзе Р.Ш.; АН СССР. Ин-тут общей и неорган. химии. – М., 1980. – 24л.
747024
  Черняковский Ф.П. Магнетохимическое исследование кристаллов трифенилметановых производных. : Автореф... канд. хим.наук: / Черняковский Ф.П.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1962. – 19л.
747025
  Логинов Г.М. Магнетохимическое исследование некоторых нестехиометрических окислов и сульфидов титана и ванадия. : Автореф... канд.хим.наук: / Логинов Г.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1967. – 15л.
747026
  Васильев Я.В. Магнетохимическое исследование нестехиометрических окислов титана и железа : Автореф... канд. хим.наук: / Васильев Я.В.; ЛГУ. – Л, 1965. – 29л.
747027
  Гроссманн Г. Магнетохимическое исследование окислов железа, их твердых растворов в окиси магния, окислов ванадия (VO1,5=VO2,5) и твердых растовров VO2=TiO2 : Автореф... канд. хим.наук: / Гроссманн Г.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 18л.
747028
  Кузнецова М.Н. Магнетохимическое исследование системы никель-силикагель : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Кузнецова М.Н.; МГУ. – М, 1968. – 16л.
747029
  Блинов Л.Н. Магнетохимическое исследование стеклообразованных полупроводниковых сплавов на основе мышьяка, фосфора и селена. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Блинов Л.Н.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 13л.
747030
  Лукиных Н.Л. Магнетохимическое исследование твердых растворов изоморфного замещения Nio-MgO, CoO-MgO, MnO-MgO и NiO-CbO. : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Лукиных Н.Л.; ЛГУ. – Л., 1970. – 16л.
747031
  Карлин Р. Магнетохимия / Р. Карлин. – М, 1989. – 399с.
747032
  Сальников Ю.И. и др. Магнетохимия и радиоспектроскопия координационных соединений / Ю.И. и др. Сальников. – Казань, 1989. – 123с.
747033
  Цукерблат Б.С. Магнетохимия и радиоспктроскопия обменных кластеров / Б.С. Цукерблат, М.И. Белинский. – Кишинев, 1983. – 280с.
747034
  Эллерт О.Г. Магнетохимия некоторых новых классов полиядерных соединений переходных металлов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Эллерт О.Г.; АН СССР.Инт общей и неорганич.химии. – М, 1981. – 26л.
747035
  Убоженко О.Д. Магнетохимия некоторых соединений ванадия (III) и (IV) с аномальными магнитными свойствами : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Убоженко О.Д.; Моск. физ--техн. ин-т. – Москва, 1972. – 20л.
747036
  Энден Н.М. Магнетохимия твердых растворов некоторых окислов железа, марганца и хрома. : Автореф... Канд.хим.наук: 070 / Энден Н.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1971. – 15л.
747037
  Селвуд П. Магнетохимия. / П. Селвуд. – М, 1949. – 284с.
747038
  Селвуд П. Магнетохимия. / П. Селвуд. – М, 1958. – 457с.
747039
  Шубс М.Н. Магнетронные генераторы / М.Н. Шубс, 1955. – 142с.
747040
  Фиск Д. Магнетроны / Д. Фиск. – М, 1948. – 259с.
747041
   Магнетроны сантиметрового диапазона. – Москва
Т. 1. – 1950. – 420 с.
747042
   Магнетроны сантиметрового диапазона. – Москва
Т. 2. – 1951. – 472 с.
747043
   Магниево-литиевые сплавы. – М., 1980. – 139с.
747044
   Магниевые сплавы. – М., 1978. – 224с.
747045
   Магниевые сплавы : Справочник. – Москва : Металлургия
Ч. 1. – 1978. – 232 с.
747046
   Магниевые сплавы. – М.
2. – 1978. – 296с.
747047
  Дриц М.Е. Магниевые сплавы для работы при повышенных температурах / М.Е. Дриц. – М., 1964. – 232с.
747048
  Дриц М.Е. Магниевые сплавы и перспективы их использования в народном хозяйстве / М.Е. Дриц. – М., 1959. – 40с.
747049
  Свидерская З.А. Магниевые сплавы, содержащие неодим / З.А. Свидерская, Л.Л. Рохлин. – М., 1965. – 140с.
747050
  Рохлин Л.Л. Магниевые сплавы, содержащие редкоземельные металлы. / Л.Л. Рохлин. – М, 1980. – 191с.
747051
  Магницкий К.П. Магниевые удобрения / К.П. Магницкий. – М., 1952. – 112с.
747052
  Соколинский А.Г. Магниевые ультразвуковые линии задержки / А.Г. Соколинский, Ю.М. Сухаревский. – М, 1966. – 231с.
747053
  Шкляев Ю.Н. Магний в жизни растений / Ю.Н. Шкляев. – М., 1981. – 95с.
747054
  Ремизов В.Д. Магний в красноземных почвах : Автореф... канд. с.-х.наук: 532 / Ремизов В.Д.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Кафедра агрохимии. – М., 1969. – 25л.
747055
  Тайц А.Ю. Магний и магниевые сплавы в народном хозяйстве / А.Ю. Тайц. – М., 1978. – 72с.
747056
  Винтер З. Магнистр Кампанус / З. Винтер. – Москва, 1953. – 567с.
747057
  Ручьев Б.А. Магнит- гора / Б.А. Ручьев. – М, 1964. – 220с.
747058
  Ручьев Б.А. Магнит- гора / Б.А. Ручьев. – Москва, 1972. – 157с.
747059
  Сендер Р.Х. Магнит / Р.Х. Сендер. – М., 1937. – 64с.
747060
  Балашов Э.В. Магнит : Миниатюры / Э.В. Балашов. – Москва, 1987. – 287с.
747061
  Карцев В.П. Магнит за три тысячелетия / В.П. Карцев. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 187 с.
747062
  Багрийчук А.С. Магнитгные свойства мезопористых нанокомпозитов на основе кобальта / А.С. Багрийчук, А.А. Крючин, Ю.А. Куницкий // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 16, № 1. – С. 3-8. – ISSN 1560-9189


  В рамках теории микромагнетизма изучены магнитные свойства мезопористых композитов на основе кобальта.
747063
  Машковцев В.И. Магнитка - моя судьба / В.И. Машковцев. – Челябинск, 1979. – 176с.
747064
   Магнитка : [50 лет : в 4 т.]. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во
1 : Поэзия Магнит-горы / сост. В.Г. Кондратковская. – 1979. – 85 с. – Миниатюрное издание
747065
   Магнитка : [50 лет : в 4 т.]. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во
2 : Школа рабочего братства / авт. очерка Г.К. Дмитрин. – 1979. – 205 с. – Миниатюрное издание
747066
   Магнитка : [50 лет : в 4 т.]. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во
3 : Созвездие славы / текст подгот. М.Е. Чурилин, Р.М. Степакова. – 1979. – 97 с. – Миниатюрное издание
747067
   Магнитка : [50 лет : в 4 т.]. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во
4 : Строки истории / сост.: З.В. Шестакова, Р.В. Перемыкина. – 1979. – 157 с. – Миниатюрное издание
747068
  Нехамес И.М. Магнитка кует здоровье / И.М. Нехамес. – М., 1983. – 64с.
747069
  Афонина Р.Г. Магнитная активность и геомагнитные вариации в период суббури на разных фазах ее развития : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Афонина Р.Г.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма. – М, 1972. – 16л.
747070
  Арутюнян Н.П. Магнитная анизотропия : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Арутюнян Н.П.; МГУ. – Москва, 1980. – 16 л.
747071
  Щурова А.Д. Магнитная анизотропия гексагональных ферритов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 050 / Щурова А.Д. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1970. – 16 с.
747072
  Федосеева Н.В. Магнитная анизотропия гематита и гематитосодержащих горных пород. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Федосеева Н.В.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т физики. – Красноярск, 1968. – 15л.
747073
  Ковригин В.И. Магнитная анизотропия и гистеризис перемагничивания в монокристаллах сплава никель-германий. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Ковригин В.И.; Туркм.гос.ун-т. – Ашхабад, 1971. – 13л. – Бібліогр.:с.13
747074
  Ковригинд В.И. Магнитная анизотропия и игстерезис перемагничивания в монокристаллах сплава никель-германий. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 050 / Ковригинд В.И.; АН СССР. – Красноярск, 1970. – 14л.
747075
  Дмитриевский А.С. Магнитная анизотропия и магнитострикция урановых соединений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.11 / Дмитриевский А.С. ; МГУ. – Москва, 1973. – 16 с.
747076
  Коваленко Г.В. Магнитная анизотропия и ошибка наклонения вектора естественной остаточной намагниченности осадочных пород. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Коваленко Г.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 18л.
747077
  Пынько Г.П. Магнитная анизотропия монокристаллических пленок железа, никеля и кобальта. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 050 / Пынько Г.П.; АН СССР.Сиб.отдел.Ин-т физики. – Красноярск, 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
747078
  Штраубе Э. Магнитная анизотропия никеля. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Штраубе Э.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1971. – 8л. – Бібліогр.:с.8
747079
  Робинсон Д.Ф. Магнитная видеозапись : теория и практика / Д.Ф. Робинсон. – Москва : Связь, 1980. – 320 с.
747080
  Душкин С.С. Магнитная водоподготовка на химических предприятиях / С.С. Душкин, В.Н. Евстратов. – М, 1986. – 144с.
747081
  Тюхтенко Сергей Иванович Магнитная восприимчивость бинарных сплавов германия с редкоземельными металлами : Дис... канд. хим.наук: 02.00.04 / Тюхтенко Сергей Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1983. – 179л.
747082
  Тюхненко Сергей Иванович Магнитная восприимчивость бинарных сплавов германия с редкоземельными металлами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Тюхненко Сергей Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1983. – 22л.
747083
  Слынько В.В. Магнитная восприимчивость и химическая связь некоторых полупроводниковых соединений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Слынько В.В.; МВ и ССО УССР.Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1982. – 20л.
747084
  Антропов В.А. Магнитная восприимчивость и электронная структура бинарных сплавов кобальта и никеля с некоторыми нормальными металлами при высоких температурах : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.07. / Антропов В.А.;. – Свердловск, 1976. – л.
747085
  Сингер В.В. Магнитная восприимчивость и электронная структура некоторых взаимных растворов 3-переходных металлов при высоких энергиях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Сингер В.В.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – л.
747086
  Химматкулов Фармон Магнитная восприимчивость и электронная структура сплавов кобальта с хромом, марганцем, церием и самарием при высоких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Химматкулов Фармон; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1981. – 19л.
747087
  Водяницкий Ю.Н. Магнитная восприимчивость как индикатор загрязнения тяжелыми металлами городских почв (обзор литературы) / Ю.Н. Водяницкий, С.А. Шоба // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 13-20. – Библиогр.: 55 назв. – (Почвоведение ; № 1). – ISSN 0201-7385
747088
  Кушнир П.И. Магнитная восприимчивость монокристаллов Mg Se и некоторых твердых растворов на основе халькогенидов ртути : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Кушнир П.И.; МВ и ССО УССР. Львов. гос. ун-т. – Львов, 1974. – 18л.
747089
  Мельник В.М. Магнитная восприимчивость некоторых полупроводников со структурой алмаза и цинковой обманки : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 049 / Мельник В.М. ; АН УССР , Ин-т полупроводников. – Киев, 1970. – 12 с.
747090
  Цмось В.М. Магнитная восприимчивость некоторых соединений II-VI и твердых растворов на их основе : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Цмось В.М. ; МВ и ССО УССР , Львов. ГУ. – Львов, 1973. – 12 с.
747091
  Аминов Т.Г. Магнитная восприимчивость некоторых соединений урана и плутония : Автореф... канд. хим.наук: / Аминов Т.Г.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. Кафедра физ. химии. – М., 1966. – 11л.
747092
  Павлович С.А. Магнитная восприимчивость организмов / С.А. Павлович. – Минск : Наука и Техника, 1985. – 110с.
747093
   Магнитная восприимчивость песчаников центральной части Днепровско-Донецкой впадины и ее связь с емкостно-фильтрационными параметрами / С.И. Шепель, Л.А. Рыбак, Н.А. Кондратьева, С.П. Старук, М.В. Кравчук // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 3. – С. 110-115 : Рис., табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0203-3100
747094
  Орлюк М.И. Магнитная восприимчивость пород северо-западной части Днепровско-Донецкой впадины / М.И. Орлюк, В.В. Друкаренко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 1. – С. 78-91 : Рис., табл. – Бібліогр.: с. 90-91. – ISSN 0203-3100
747095
  Зырянов А.С. Магнитная восприимчивость твердых и расплавленных галогенидов щелочных металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Зырянов А.С.; Уральский науч. ценр АН СССР. Ин-тут электрохимии. – Свердловск, 1973. – 26л.
747096
  Печников В.С. Магнитная вязкость горных пород, ее закономерности и методика изучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Печников В.С.; ЛГУ. – Л., 1966. – 16л.
747097
  Бай Ши-и Магнитная газодинамика и динамика плазмы : Пер. с англ. / Бай Ши-и ; перевод с англ. В. П. Коробейникова и П.И. Чушкина ; под ред. А.Г. Куликовского. – Москва : Мир, 1964. – 301 с. – Библиогр. в конце глав
747098
   Магнитная гидродинамика. – М., 1954. – 184с.
747099
  Каулинг Т. Магнитная гидродинамика : пер. с англ. / Т. Каулинг. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 132 с.
747100
  Куликовский А.Г. Магнитная гидродинамика / А.Г. Куликовский, Г.А. Любимов. – Москва : ГИФМЛ, 1962. – 246 с.
747101
  Каулинг Т. Магнитная гидродинамика : пер. с англ. / Т. Каулинг. – Москва : Мир, 1964. – 80 с.
747102
  Каулинг Т. Магнитная гидродинамика : пер. с англ. / Т. Каулинг. – Москва : Атомиздат, 1978. – 142 с.
747103
  Бирзвалк Ю.А. Магнитная гидродинамика / Ю.А. Бирзвалк. – Москва, 1979. – 64с.
747104
  Куликовский А.Г. Магнитная гидродинамика : Учебн. пос. для студ. вузов, обучающихся по гр. направлений и спец. "Механика" / А.Г. Куликовский, Г.А. Любимов. – 2-е изд. исправл. и доп. – Москва : Логос, 2005. – 327с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник. – (Классический университетский учебник : Посв. 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-94010-370-7
747105
  Глухих В.А. Магнитная гидродинамика в ядерной энергетике / В.А. Глухих, А.В. Тананаев, И.Р. Кириллов. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 262, [2] с. – Библиогр.: с. 258-263
747106
  Мейер Р. Магнитная гидродинамика и нагревание тел при полете с большими сверхзвуковыми скоростями / Р. Мейер, 1959. – 16 с.
747107
  Замбран А.П. Магнитная гидродинамика капиллярных явлений в жидких металлах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Замбран А.П.; АН Латв. ССр. Объедин. совет Отд-ния физ. и техн. наук. – Рига, 1967. – 19л.
747108
  Вайнштейн С.И. Магнитная гидродинамика космической плазмы и токовые слои / С.И. Вайнштейн. – Москва : Наука, 1985. – 192 с.
747109
  Брановер Г.Г. Магнитная гидродинамика несжимаемых сред / Г.Г. Брановер, А.Б. Цинобер. – Москва, 1970. – 378с.
747110
  Кирко И.М. Магнитная гидродинамика при экстремальных процессах / И.М. Кирко, Г.Е. Кирко. – Москва : Наука, 1982. – 136 с.
747111
  Краузе Ф. Магнитная гидродинамика средних полей и теория динамо : пер. с англ. / Ф. Краузе, К.-Х. Рэдлер. – Москва : Мир, 1984. – 314 с.
747112
  Богородский А.Ф. Магнитная гидромеханика : Учеб.пособие / А.Ф. Богородский. – Киев : Киевский университет, 1966. – 148 с.
747113
  Машковцев В.И. Магнитная гора / В.И. Машковцев. – М., 1986. – 189с.
747114
  Зацепин Н.Н. Магнитная дефектоскопия / Н.Н. Зацепин, Л.В. Коржова. – Минск, 1981. – 208 с.
747115
   Магнитная запись. – Москва, 1966. – 356 с.
747116
  Макурочкин В.Г. Магнитная запись в вычислительной технике / В.Г. Макурочкин. – Москва, 1968. – 174 с.
747117
  Парфентьев А.И. Магнитная запись в кинотехнике. / А.И. Парфентьев. – М., 1957. – 278с.
747118
  Гитлиц М.В. Магнитная запись в системах передачи информации. / М.В. Гитлиц. – М., 1978. – 304с.
747119
  Корольков В.Г. Магнитная запись звука / В.Г. Корольков. – М.-Л, 1949. – 88с.
747120
   Магнитная запись звука. – Москва, 1956. – 398 с.
747121
  Гитлиц М.В. Магнитная запись сигналов / М.В. Гитлиц. – Москва, 1981. – 161 с.
747122
  Гитлиц М.В. Магнитная запись сигналов / М.В. Гитлиц. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1990. – 229 с.
747123
  Лазарев В.И. Магнитная запись телевизионных изображений. / В.И. Лазарев, В.И. Пархоменко. – М.-Л., 1963. – 87с.
747124
  Лишин Л.Г. Магнитная запись цветных изображений / Л.Г. Лишин. – Москва, 1979. – 117 с.
747125
   Магнитная запись электрических сигналов. – Москва, 1967. – 280 с.
747126
  Почепа А.М. Магнитная звукозапись / А.М. Почепа. – Минск : Беларусь, 1979. – 176 с.
747127
  Высоцкий М.З. Магнитная звукозапись кинофильмов / М.З. Высоцкий. – Москва, 1960. – 288с.
747128
   Магнитная и оптическая спектроскопия минералов и горных пород. – Казань, 1974. – 120с.
747129
  Решетников М.В. Магнитная индикация почв городских территорий (на примере г. Саратова) / М.В. Решетников ; М-во образования и науки Российской Федерации, Саратов. гос. техн. ун-т. – Саратов : Саратовский государственный технический университет, 2011. – 151, [1] с. : табл., схемы. – Библиогр.: с. 131-145. – ISBN 987-5-7433-2415-6
747130
   Магнитная квантовая акустика. – Москва : Наука, 1977. – 200с.
747131
   Магнитная комиссия, учрежденная при имп.Академии наук для организации магнитной съемки России. – С-Пб. – 28с.
747132
  Селезнев В.Н. Магнитная кристаллографическая анизотропия монокристаллов ферритов, синтезированных на основе литиевой шпинели. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 050 / Селезнев В.Н.; АН СССР.Сиб.отдел. – Красноярск, 1970. – 20л.
747133
  Рубинштейн Б.Е. Магнитная кристаллографическая анизотропия ферримагнитных гранатов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рубинштейн Б.Е.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Ленинград, 1968. – 19л.
747134
  Мазо Я.А. Магнитная лента / Я.А. Мазо. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1975. – 134 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 892)
747135
  Альтрихтер Э Магнитная лента. Свойства и применение носителей информации / Э Альтрихтер. – Москва, 1959. – 298с.
747136
  Еремин Н.И. Магнитная металлография в металлофизических процессах : Автореф... д-ра техн.наук: / Еремин Н.И.; Уральск. филиал АН СССР. – Свердловск, 1961. – 30л.
747137
  Нодиа М.З. Магнитная микросхемка в районах Степанавана / М.З. Нодиа, 1938. – 124с.
747138
  Мочалов В.Д. Магнитная микроэлектроника / В.Д. Мочалов. – Москва : Советское радио, 1977. – 366 с.
747139
  Крутиховская З.А. Магнитная модель и структура Земной коры Украинского щита / З.А. Крутиховская. – К., 1982. – 216с.
747140
  Бакаржиева М.И. Магнитная модель кимберлитовой трубки / М.И. Бакаржиева, М.И. Орлюк // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 4. – С. 182-190 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0203-3100
747141
   Магнитная модель литосферы Европы. – К., 1990. – 165с.
747142
  Изюмов Ю.А. Магнитная нейтронография / Ю.А. Изюмов, Р.П. Озеров. – Москва : Наука, 1966. – 532 с.
747143
  Пашкевич И.К. Магнитная неоднородность, разломная тектоника консолидированной земной коры и нефтегазоносность Днепровско-Донецкого авлакогена / И.К. Пашкевич, М.И. Орлюк, Т.В. Лебедь // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 1. – С. 64-80 : рис. – Библиогр.: с. 77-80. – ISSN 0203-3100
747144
  Миненко В.И. Магнитная обработка водно-дисперсных систем / В.И. Миненко. – К., 1970. – 167с.
747145
  Шаронов Ю.А. Магнитная оптическая активность и ее применение для изучения гемсодержащих белков. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 03.00.02 / Шаронов Ю.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1979. – 46л.
747146
  Кирюшин А.В. Магнитная проницаемость ферро- и парамагнетиков на оптических частотах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.00 / Кирюшин А.В.; МГУ. Физ. фак. – М., 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
747147
  Фазлеев Н.Г. Магнитная релаксация в проводниках с парамагнитными примесями при низких температурах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Фазлеев Н.Г.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1981. – 22л.
747148
  Федоренко А.Н. Магнитная сейсмическая запись / А.Н. Федоренко. – М., 1964. – 147с.
747149
  Ворожцов С.Б. Магнитная система фазотрона спространственной вариацией поля. 9-5591 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 052 / Ворожцов С.Б.; Объедин. ин-т ядерных исследвоаний. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1971. – 8л. – Бібліогр.:с.8
747150
  Жиляков С.М. Магнитная структура диамагнитно-разбавленных кубических ферримагнетиков / С.М. Жиляков, Е.П. Найден. – Томск : Издательство Томского университета, 1990. – 225 с. – ISBN 5-7511-0277-0
747151
  Антонов Л.И. Магнитная структура и перемагничивание монокристаллических пленок типа 100 : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Антонов Л.И. ; МГУ. – Москва, 1972. – 12 с.
747152
  Антонов Л.И. Магнитная структура и перемагничивание монокристаллических пленок типа 100 : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Антонов Л.И. ; МГУ. – Москва, 1972. – 11 с.
747153
  Бураихин В.А. Магнитная структура тонких ферромагнитных пленок : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Бураихин В. А.; Моск. обл. пед. ин-т. – Красноярск, 1961. – 14л.
747154
   Магнитная структура ферромагнетиков. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 514с.
747155
  Еремеев И.С. Магнитная техника автоматики и кибернетики (основы построения логических и счетно-решающих устройств) / И.С. Еремеев, В.С. Подлипенский. – Киев, 1970. – 407с.
747156
  Орлюк М.И. Магнитная характеристика и разломная тектоника земной коры Шебелинской группы газовых месторождений как составная часть комплексных поисковых критериев углеводородов / М.И. Орлюк, И.К. Пашкевич // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 6. – С. 136-151 : Карта, рис., табл. – Бібліогр.: с. 149-151. – ISSN 0203-3100
747157
  Лесневский Р.М. Магнитно-диодно-транзисторные логические элементы повышенного быстродействия на сердечниках из пермаллоевой ленты / Р.М. Лесневский. – М., 1965. – 59с.
747158
  Барский Р. Магнитно-импульсная обработка металлов // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 7 (168). – С. 50-52
747159
  Сорокин О.В. Магнитно-концентрированный эффект и его использование для исследования свойств поверхности полупроводника. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сорокин О.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 15л.
747160
  Курников Ю.А. Магнитно-минералогическая характеристика, классификация и использование природных магнитных песков / Ю.А. Курников, М.И. Орлюк // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2011. – Т. 33, № 1. – С. 39-53 : рис., табл. – Библиогр.: с. 52-53. – ISSN 0203-3100
747161
   Магнитно-минералогические и палеомагнитные исследования красноцветов. – Казань, 1989. – 131с.
747162
  Канская Л.М. Магнитно-оптические исследования кристалла рубина : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Канская Л.М.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1970. – 13л.
747163
  Рысин А.Я. Магнитно-оптические явления в кубических кристаллах, активироанных двухзарядными ионами редкоземельных элементов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рысин А. Я.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
747164
  Волков И.В. Магнитно-полупроводниковые импульсные устройства преобразовательной техники / И.В. Волков, В.И., Зозулев, Д.А. Шолох ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электродинамики. – Киев : Наукова думка, 2016. – 228, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 221-226. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1502-9
747165
  Тонкаль В.Е. Магнитно-полупроводниковые модуляционные преобразователи частоты / В.Е. Тонкаль, Л.П. Мельничук. – Киев : Наукова думка, 1970. – 192 с.
747166
   Магнитно-полупроводниковые элементы для переработки информации. – М., 1973. – 110с.
747167
   Магнитно-полупроводниковые элементы для переработки информации. – М., 1978. – 154с.
747168
   Магнитно-полупроводниковые элементы для переработки информации. – М., 1985. – 150с.
747169
  Рожкова З.З. Магнитно-резонансная спектроскопия (in vivo 1Н МРС) в клинической неврологии / З.З. Рожкова, О.К. Кульчицкий // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2016. – № 5 (83). – C. 13-26. – ISSN 2224-0713
747170
   Магнитно-резонансной томографии в диагностике "скрытых" переломов костей скелета / Г.В. Цвигун, Н.И. Хеда, Л.Д. Цыбенко, И.С. Савка // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 318-322. – ISSN 2310-4910
747171
  Попель А.А. Магнитно-релаксационный метод анализа неорганических веществ / А.А. Попель. – М., 1978. – 220с.
747172
   Магнитно-теллурические методы изучения строения земной коры и верхней мантии : Сборник статей. – Москва : Наука
Ч. 4 : Верхняя мантия. – 1969. – 272с.
747173
  Сандуляк А.В. Магнитно-фильтрационная очистка жидкостей и газов / А.В. Сандуляк. – М., 1988. – 131с.
747174
  Ефимов Ф.Н. Магнитно-фракционно-минералогический анализ / Ф.Н. Ефимов. – М, 1964. – 224с.
747175
  Гребинский А.С. Магнитногидродинамические волны в неоднородной плазме : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Гребинский А.С. ; ЛГУ. – Ленинград, 1969. – 7 с.
747176
  Былина Э.А. Магнитное и каталитическое исследование платины. адсорбированной силикагелем и некоторыми другими носителями : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Былина Э.А. ; Моск.ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т. – Москва, 1962. – 12 с.
747177
  Данилюк Ю.Л. Магнитное исследование валентных состояний ионов титана и некоторых примесных ионов в титанате бария : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Данилюк Ю.Л.; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова-Ленин. – Л., 1967. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
747178
  Сандуляк А.В. Магнитное обезжелезивание конденсата. / А.В. Сандуляк, И.М. Федоткин. – М, 1983. – 87с.
747179
  Деркач В.Г. Магнитное обогащение слабомагнитных руд / В.Г. Деркач. – Москва, 1954. – 296с.
747180
  Торопов В.С. Магнитное оперативное запоминающее устройство с управлением на ферритдиодных элементах / В.С. Торопов. – М, 1965. – 48с.
747181
  Зубарев В.Ф. Магнитное поле / В.Ф. Зубарев. – Кемерово, 1974. – 70с.
747182
  Золотцев С.А. Магнитное поле / С.А. Золотцев. – М., 1980. – 111с.
747183
   Магнитное поле в электрических машинах. – Рига, 1965. – 232с.
747184
  Сохниаидзе Г.А. Магнитное поле Грузии и его геологическая интерпретация. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.12 / Сохниаидзе Г.А.; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1976. – 24л.
747185
  Ангенхейстер Г.Г. Магнитное поле Земли / Густав Генрих Ангенхейстер, Ю. Бартельс ; пер. с нем. М.П. Доброхотовой ; под ред. М.П. Доброхотова, В.И. Пришлецова. – Москва ; Ленинград : ОНТИ НКТП СССР, 1936. – 152 с. – Библиогр.: с. 151-152 и в подстроч. примеч.
747186
  Яновский Б.М. Магнитное поле Земли / Б.М. Яновский. – Ленинград, 1967. – 48с.
747187
  Русаков О.М. Магнитное поле Земли в мезозое / О.М. Русаков. – Киев : Наукова думка, 1969. – 142с.
747188
  Почтарев В.И. Магнитное поле Земли и фигура геоида. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Почтарев В.И.; Лен. гос. ун-т., 1948. – 3 с.
747189
   Магнитное поле и дайковые пояса Восточно-Приазовского блока Украинского щита / М.И. Бакаржиева, А.В. Марченко, Т.В. Розыган, Е.П. Гадяцкая, В.В. Друкаренко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 2. – С. 19-34 : рис. – Библиогр.: с. 32-34. – ISSN 0203-3100
747190
  Ерофеев Л.Я. Магнитное поле и природа аномалий на месторождениях золота / Л.Я. Ерофеев. – Томск, 1989. – 156с.
747191
  Котов В.А. Магнитное поле и электрические токи солнечных пятен : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 010302 / Котов В.А. ; МГУ , Гос. астрономич. ин-т. – Москва, 1973. – 14 с.
747192
  Алекницкий Ю.Г. Магнитное поле изохронного циклотрона У-120М с глубокой регулировкой энергии : Автореф... канд. техн.наук: / Алекницкий Ю. Г.; Объед. ин-т ядерн. исслед. – Дубна, 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.17
747193
  Нодиа М.З. Магнитное поле Кавказского перешейка / М.З. Нодиа. – Тбилиси, 1939. – 64с.
747194
  Иоффе А.Ф. Магнитное поле катодных лучей : Доложено в заседании Физического отд. Русского физико-химического общества. 14 сентября 1910 г. – Спб. : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1911. – 8 с. – Отд. оттиск из: Журнал Русского Физико-Химического Общества. Физический отдел, № 1, 1911 г.
747195
  Иванович М. Магнитное поле намагниченных цилиндрических конфигураций магнитных систем ускорителей заряженных частиц. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Иванович М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1968. – 11л.
747196
  Кондаков Г.В. Магнитное поле поэта / Г.В. Кондаков. – Барнаул, 1976. – 152 с.
747197
  Серебровская Е.П. Магнитное поле сердца : публицистика / Е.П. Серебровская. – Ленинград : Лабиринт, 1987. – 251с.
747198
  Саркисян Л.А. Магнитное поле электронной модели изохронного протонного циклотрона с жесткой фокусировкой : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Саркисян Л. А.; ОИЯИ, Лаб. ядерн. проблем. – Дубна, 1968. – 19л.
747199
  Касьяненко Л.Г. Магнитное поле, океан и мы / Л.Г. Касьяненко, А.Н. Пушков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 190с.
747200
  Широков В.С. Магнитное поле. / В.С. Широков. – Фрунзе, 1980. – 144с.
747201
  Трухин Владимир Ильич Магнитное последействие в горных породах : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.12 / Трухин Владимир Ильич; АН СССР. Ин-т физики Земли им. О.Ю.Шмидта. – М., 1974. – 33л.
747202
  Турпанов Игорь Александрович Магнитное последействие и дополнительные потери в кремнистом железе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Турпанов Игорь Александрович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физики им. Л.В.Киренского. – Красноярск, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.21-22
747203
  Кончаловская Н.П. Магнитное притяжение. / Н.П. Кончаловская. – М., 1976. – 143с.
747204
  Корниенко Э.Н. Магнитное сверхтонкое взаимодействие для примесных атомов 119Sn в упорядоченных ферро- и антиферромагнитных сплавах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Корниенко Э.Н. ; МГУ. – Москва, 1974. – 20 с.
747205
   Магнитное склонение на территории Украины: результаты наблюдений и вычислений / М.И. Орлюк, А.А. Роменец, А.В. Марченко, И.М. Орлюк, И.М. Иващенко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 2. – С. 73-85 : рис., табл. – Библиогр.: с. 82-83. – ISSN 0203-3100
747206
  Кузнецов В.Д. Магнитное управление электрошлаковым процессом / В.Д. Кузнецов, Н.К. Казаков, Л.М. Шальда. – Киев : Вища школа ; Изд. при Киевском ун., 1987. – 64 с. – (Ученые Украины - народному хозяйству)
747207
   Магнитномягкие материалы. – Москва-Ленинград : Энергия, 1964. – 312с.
747208
  Февралева Н.Е. Магнитнотвердые материалы и постоянные магниты / Н.Е. Февралева. – Киев : Наукова думка, 1969. – 232 с.
747209
  Бабак О.В. Магнитные аналоговыерегулирующие и запоминающие устройства с составными сердечниками / О.В. Бабак, Б.В. Болотов. – К, 1970. – 91с.
747210
   Магнитные аномалии земных глубин. – К., 1976. – 232с.
747211
   Магнитные аномалии и модель распределения намагниченности в земной коре приполярного и полярного секторов Уральского региона / Н.В. Федорова, А.Л. Рублев, Л.А. Муравьев, В.В. Колмогорова // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 1. – С. 111-122 : рис. – Библиогр.: с. 118-122. – ISSN 0203-3100
747212
   Магнитные аномалии океанов и новая глобальная тектоника. – М., 1981. – 215с.
747213
   Магнитные Ар-звезды. – Баку : Элм, 1975. – 171 с.
747214
   Магнитные вихри в наноструктурах как перестраиваемый источник магнитного поля со сверхвысоким градиентом / А.Ю. Галкин, С.А. Дзян, Б.А. Иванов, В.М. Муравьев // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2010. – Т. 32, № 6. – С. 717-735. – ISSN 1024-1809
747215
  Жигалов Л.Н. Магнитные возмущения в Антарктике (по данным МГГ). / Л.Н. Жигалов. – Л., 1967. – 104с.
747216
   Магнитные генераторы импульсов. – Москва, 1968. – 476 с.
747217
  Ефимов Е.Г. Магнитные головки / Е.Г. Ефимов. – Москва, 1976. – 104 с.
747218
   Магнитные головки и носители магнитной записи. – Каунас, 1971. – 287 с.
747219
   Магнитные доменные логические и запоминающие устройства. – М., 1974. – 176с.
747220
  О"Делл Магнитные домены высокой подвижности : пер. с англ. / О"Делл. – Москва : Мир, 1978. – 198 с.
747221
  Фертман В.Е. Магнитные жидкости -- естественная конвекция и теплообмен / В.Е. Фертман. – Минск, 1978. – 206с.
747222
  Фертман В.Е. Магнитные жидкости : справ. пособие / В.Е. Фертман. – Минск : Вышэйшая школа, 1988. – 183 .
747223
  Берковский Б.М. Магнитные жидкости / Б.М. Берковский. – Москва : Химия, 1989. – 238с.
747224
  Блум Э.Я. Магнитные жидкости / Э.Я. Блум, М.М. Майоров, А.О. Цеберс. – Рига : Зинатне, 1989. – 386с.
747225
  Блум Э.Я. Магнитные жидкости / Э.Я. Блум. – Москва : Знание, 1989. – 61 с.
747226
  Колачев Николай Михайлович Магнитные и гальваномагнитные свойства монокристаллических пленок упорядочивающихся сплавов никель - палладий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Колачев Николай Михайлович; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
747227
  Гончар В.И. Магнитные и гальваномагнитные свойства пленок железо-хром : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Гончар В.И.; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
747228
   Магнитные и диэлектрические приборы. – Москва-Ленинград
Ч. 1. – 1964. – 416 с.
747229
   Магнитные и диэлектрические приборы. – Москва-Ленинград
Ч. 2. – 1964. – 200 с.
747230
  Сагдеев Р. Магнитные и изотопные эффекты в реакциях свободных радиклов и возбужденных состояний в конденсированной фазе : Автореф... докт. хим.наук: 02.00.15 / Сагдеев Р.;. – Новосибирск, 1977. – 42л.
747231
  Эйвазов Э.А. Магнитные и кинетические явления в магнитоупорядоченных халькошпинелях с двумя и более магнитными ионами. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.11 / Эйвазов Э.А.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1985. – 34л.
747232
   Магнитные и кристаллохимические исследования феритов. – Москва : Издательство Московского университета, 1971. – 269 с.
747233
   Магнитные и магнитно-полупроводниковые элементы для переработки информаци. – М., 1981. – 119с.
747234
   Магнитные и магнитно-полупроводниковые элементы для переработки информации. – М., 1976. – 164с.
747235
  Китович В.В. Магнитные и магнитнооптические оперативные запоминающие устройства / В.В. Китович. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1975. – 431с.
747236
   Магнитные и магнитооптические явления : межвуз. сб. науч. трудов. – Куйбышев : КГПИ, 1987. – 91 с.
747237
  Попов Ю.Ф. Магнитные и магнитоупорные свойства редкоземельных гранатов в сильных магнитных полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Попов Ю.Ф.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.19
747238
  Еременко В.В. Магнитные и магнитоупругие свойства антиферромагнетиков и сверхпроводников / В.В. Еременко, В.А. Сиренко; НАНУ; Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина. – Киев : Наукова думка, 2004. – 295с. – ISBN 966-00-0315-3


  Навчальний матеріал викладено з урахуванням узагальнень законодавства та юридичної практики. Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів
747239
  Тхан Дык Хиен Магнитные и магнитоупругие свойства замещенных гранатов при низких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Тхан Дык Хиен; Моск. гос. ун-т. – М., 1970. – 12л.
747240
  Дамба Ламжавын Магнитные и магнитоупругие свойства кобальтгадолиниевых пленок : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Дамба Ламжавын; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
747241
  Демидов В.Г. Магнитные и магнитоупругие свойства редкоземельных гранатов в сильных магнитных полях при низких температурах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.11 / Демидов В.Г. ; МГУ. – Москва, 1977. – 15 с.
747242
  Усков В.В. Магнитные и магнитоупругие свойства редкоземельных ортоферритов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Усков В.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1970. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
747243
  Щуров В.А. Магнитные и магнтитоупругие свойства гематита в сильных магнитных полях : Автореф. дис. ... канд.физ.-мат. наук : 050 / Щуров В.А. ; МГУ. – Москва, 1970. – 11 с.
747244
  Зубков Ю.Н. Магнитные и оптические свойства висмутсодержащих феррогранатовых пленок с микронными и субмикронными доменами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Зубков Ю.Н.; МВ и ССО. Донецкий гос. ун-тет. – Донецк, 1986. – 18л.
747245
  Калинников В.Т. Магнитные и спектроскопические исследования карбоксилатов и дикарбоксилатов ванадила : Автореф... кандидата хим.наук: / Калинников В.Т.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1965. – 35л.
747246
   Магнитные и электрические измерения. – Омск, 1980. – 160 с.
747247
  Неделько А.А. Магнитные и электрические свойства железо-гадолиниевых пленок : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Неделько А.А.; Краснояр. гос. пед. ин-т. – Красноярск, 1965. – 10л.
747248
  Башкатов А.Н. Магнитные и электрические свойства моноалюминидов железа, кобальта и никеля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Башкатов А.Н.; Уральск. политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1970. – 22л. – Бібліогр.:с.22
747249
  Аннатаганов Н. Магнитные и электрические свойства монокристаллических пленок сплавов системы никель - палладий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Аннатаганов Н.; Туркменск. гос. ун-т. – Ашхабад, 1971. – 18л.
747250
  Шубина Т.С. Магнитные и электрические свойства моносилицидов железа и кобальта. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шубина Т.С.; Уральский политехн. ин-т.. – Свердловск, 1967. – 15л.
747251
  Сорокина Л.В. Магнитные и электрические свойства некоторых инструментальных сталей и разработка неразрушающих методов контроля качества термической обработки. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.050 / Сорокина Л.В.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1970. – 14л.
747252
  Мяликгулыев Г. Магнитные и электрические свойства пленок упорядочивающихся сплавов. / Г. Мяликгулыев. – Ашхабад, 1985. – 90с.
747253
  Радовский И.З. Магнитные и электрические свойства силицидов хрома и марганца. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Радовский И.З.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1965. – 16л.
747254
  Медведева Лилия Ильинична Магнитные и электрические свойства сплавов системы марганец-родий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Медведева Лилия Ильинична; АН УССР. Донецкий физ.-техн. ин-т. – Донецк, 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.16
747255
  Аветикян Г.Б. Магнитные и электрические свойства стекол системы германий -- селен : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 070 / Аветикян Г.Б. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1971. – 18 с. – Бібліогр.:с.17-18
747256
  Слинкина Т.А. Магнитные и электрические свойства тонких элинварных пленок системы Fe-Ni-Cr. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Слинкина Т.А.; Туркм.гос.ун-т. – Ашхабад, 1975. – 18л.
747257
  Юсупов Т.М. Магнитные и электрические свойства упорядочивающихся сплавов / Т.М. Юсупов. – Ашхабад
1. – 1976. – 128с.
747258
  Антик И.В. и др. Магнитные измерения / И.В. и др. Антик. – Москв ; Ленинград : ГОНТИ, 1939. – 192 с.
747259
  Чечерников В.И. Магнитные измерения : Учеб.пособие / В.И. Чечерников. – Москва : Издательство Московского университета, 1963. – 285с.
747260
  Теснек Ю.И. Магнитные измерения / Ю.И. Теснек. – Москва, 1964. – 40 с.
747261
  Чечерников В.И. Магнитные измерения : учеб.пособие / В.И. Чечерников. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Издательство Московского университета, 1969. – 388с.
747262
   Магнитные измерения. – М., 1969. – 248с.
747263
   Магнитные измерения в стратосфере и их роль в изучении магнитного поля Земли / Ю.П. Цветков, С.В. Филиппов, В.В. Иванов, О.М. Брехов // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 5. – С. 67-74 : рис., табл. – Библиогр.: с. 72-74. – ISSN 0203-3100
747264
  Гольдин Л.Л. Магнитные измерения в ускорителях заряженных частиц / Л.Л. Гольдин. – Москва, 1962. – 56 с.
747265
   Магнитные измерения и приборы. – Рязань, 1976. – 127 с.
747266
  Чернышев Е.Т. и др. Магнитные измерения на постоянном и переменном токе / Е.Т. и др. Чернышев. – Москва : Госиздат стандартов, 1962. – 184с.
747267
  Гарбер И.С. Магнитные испульсные модуляторы / И.С. Гарбер. – Москва, 1964. – 159 с.
747268
  Гуревич А.Г. Магнитные колебания и волны / А.Г. Гуревич, Г.А. Мелков. – Москва : Наука, 1994. – 464 с. : 17 ил., 17 табл. – Библиогр.: 466 назв. – ISBN 5-02-0143660-9
747269
  Демин Э.А. Магнитные коммутационные элементы радиоэлектроники / Э.А. Демин, Л.А. Чиненков. – Москва : Машиностроение, 1966. – 422 с.
747270
  Карпенко И.К. Магнитные конфигуации с отличным от нуля преобразованим повотора на оси : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карпенко И. К.; Моск. го.с пед. ин-т. – М., 1969. – 14л.
747271
  Балбашов А.М. Магнитные кристаллы в технике / А.М. Балбашов ; А.Я. Червоненкис. – Москва : Знание, 1974. – 64 с. – (Радиоелектроника и связь ; 9)
747272
  Кракау Т.К. Магнитные логические элементы / Т.К. Кракау. – Л., 1978. – 62с.
747273
  Ступель Ф.А. Магнитные логические элементы автоматики / Ф.А. Ступель. – М - Л, 1965. – 135с.
747274
  Шеховцов Н.А. Магнитные масс-спектрометры / Н.А. Шеховцов. – М., 1971. – 232с.
747275
  Займовский А.С. Магнитные материалы / А.С. Займовский, Л.А. Чудновская. – М.-Л., 1957. – 224с.
747276
  Преображенский А.А. Магнитные материалы / А.А. Преображенский. – Москва : Высшая школа, 1965. – 234 с.
747277
  Суказов Э.А. Магнитные материалы / Э.А. Суказов, Ф.А. Богачев, А.Д. Начинков. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1974. – 123 с.
747278
  Гусев И.Т. Магнитные материалы / И.Т. Гусев. – Москва, 1974. – 114 с.
747279
  Мишин Д.Д. Магнитные материалы / Д.Д. Мишин. – Москва : Высшая школа, 1981. – 336 с.
747280
  Мишин Д.Д. Магнитные материалы : Учеб. пособие для студ. физич. и физико-технич. спец. вузов / Д.Д. Мишин. – 2-е изд. перераб. доп. – Москва : Высш. школа, 1991. – 383 с.
747281
  Кадыкова Г.Н. Магнитные материалы в радиоэлектронике / Г.Н. Кадыкова. – Москва, 1970. – 112 с.
747282
  Балбашов А.М. Магнитные материалы для микроэлектроники / А.М. Балбашов ; А.Я. Червоненкис. – Москва : Энергия, 1979. – 216 с. – Библиогр.: с. 209-216
747283
  Рейнбот Г. Магнитные материалы и их применение / Г. Рейнбот. – Ленинград : Энергия, 1974. – 383 с.
747284
  Хек К. Магнитные материалы и их техническое применение / К. Хек. – Москва : Энергия, 1973. – 303 с.
747285
  Преображенский А.А. Магнитные материалы и элементы : учебник / А.А. Преображенский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1976. – 335с.
747286
  Преображенский А.А. Магнитные материалы и элементы / А.А. Преображенский, Е.Г. Бишард. – 3-е изд., перераб. идоп. – Москва : Высшая школа, 1986. – 351 с.
747287
  Иванов Р.Д. Магнитные металлические пленки в микроэлектронике / Р.Д. Иванов. – Москва : Советское радио, 1980. – 191 с.
747288
  Кудрявцев И.П. Магнитные методы анализа текстур рекристаллизации и холодной практики сплава железа с кремнием. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Кудрявцев И.П.; Мв и ССО РСФСР. – Свердловск, 1962. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
747289
  Кротевич Н.Ф. Магнитные микровариационные измерения и аппаратура для магнитотеллурических исследований / Н.Ф. Кротевич. – Новосибирск : Наука, 1972. – 227с.
747290
  Глевасская А.М. Магнитные минералы и магнетизм вулканитов / А.М. Глевасская. – К., 1983. – 208с.
747291
  Гордиенко В.В. Магнитные модели земной коры территории Украины / В.В. Гордиенко; НАН Украины. Ин-тут геофизики им.С.И.Субботина. – Київ : Знання, 2000. – 91с. – ISBN 966-618-090-1
747292
  Сабо В.Я. Магнитные моменты барионов и нарушенной нелинейной киральной SU(3) x SU(3) динамике / В.Я. Сабо. – Киев, 1971. – 6с.
747293
  Нодиа М.З. Магнитные наблюдения в Карсани / М.З. Нодиа. – Тбилиси, 1940. – 97с.
747294
  Липман Р.А. Магнитные накопительные счетчики / Р.А. Липман. – Москва-Ленинград, 1967. – 144с.
747295
  Вышков Ю.Д. Магнитные опоры в автоматике / Ю.Д. Вышков, В.И. Иванов. – Москва, 1978. – 161с.
747296
  Шенберг Д. Магнитные осцилляции в металлах : пер. с англ. / Д. Шенберг. – Москва : Мир, 1986. – 678 с.
747297
  Познанская Н.Ф. Магнитные параметры вещества глубинных зон земной коры / Н.Ф. Познанская. – Киев : Наукова думка, 1984. – 123с.
747298
   Магнитные параметры горных пород при высоких давлениях и температурах / Б.Я. Савенко, В.А. Корчин, П.А. Буртный, Е.Е. Карнаухова // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 3. – С. 78-85 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0203-3100
747299
   Магнитные пленки. – Минск : Вышэйшая школа, 1974. – 411с.
747300
   Магнитные пленки в вычислительной технике. – К., 1967. – 172с.
747301
  Свердлова А.М. Магнитные пленки окислов редкоземельных элементов : Для студ. 4 курса физического фак. / А.М. Свердлова, В.Ф. Кабанов, В.Ю. Буров. – Саратов, 1991. – 46с.
747302
  Комин А.В. Магнитные поверхности и движение заряженных частиц в стеллараторных полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Комин А.В.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Учен. совет Ин-та ядерной физики. – Новосибирск, 1969. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
747303
   Магнитные полупроводники - халькогенидные шпинели. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 279 с.
747304
  Жуков Э.Г. Магнитные полупроводники - халькогенидные шпинели / Э.Г. Жуков. – М., 1991. – 32с.
747305
  Метфессель З. Магнитные полупроводники : пер. с англ. / З. Метфессель, Д.К. Маттис. – Москва : Мир, 1972. – 405 с.
747306
  Цуркан В.В. Магнитные полупроводники на основе селенохромита меди / В.В. Цуркан, С.И. Радауцан, В.Е. Тэзлэван. – Кишинев : Штиинца, 1984. – 118 с.
747307
   Магнитные полупроводниковые шпинели типа Сd Cr2 Sе4. – Кишинев : Штиинца, 1978. – 149 с.
747308
   Магнитные поля активных областей и вспышечная активность Солнца в июне - июле 1984 г. / П.Р. Романчук, В.Г. Лозицкий, Ю.А. Чеснок, В.П. Бабий // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 19-27. – (Астрономия ; вып. 29)


  Представлен анализ магнитограмм "королевской зоны" Солнца, полученных на магнитографе АО Киевского университета с разрешением 40", и вспышечной активности за июнь - июль 1984 г. Показано, что первые, связанные с рождением новых групп изменения слабых ...
747309
  Молоденский М.М. Магнитные поля активных областей Солнца / М.М. Молоденский, Б.П. Филиппов. – Москва : Наука, 1992. – 150 с.
747310
  Вайнштейн С.И. Магнитные поля в космосе / С.И. Вайнштейн. – Москва : Наука, 1983. – 237 с.
747311
  Бочкарев Н.Г. Магнитные поля в космосе / Н.Г. Бочкарев. – Москва : Наука, 1985. – 206 с.
747312
  Рузмайкин А.А. Магнитные поля галактик / А.А. Рузмайкин, Д.Д. Соколов, А.М. Шукуров. – Москва : Наука, 1988. – 280 с.
747313
  Долгинов Шмая Шлемович Магнитные поля Земли и планет : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.12 / Долгинов Шмая Шлемович; Ин-т земного магнетизма ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1977. – 40л.
747314
  Редькина Нэлля Павловна Магнитные поля и активность звезд типа Т Тельца : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Редькина Нэлля Павловна; АН СССР. Главная астрономическая обсерватория. – Ленинград, 1986. – 15л.
747315
  Васильева Г.Я. Магнитные поля и движение в атмосфере Солнца : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Васильева Г.Я.; АН СССР. Гл. астрон. обсерватория. – Ленинград, 1963. – 8л.
747316
   Магнитные поля и их новые применения. – М., 1976. – 103с.
747317
  Башкирцев Власдимир Саидридонович Магнитные поля и колебательные процессы в протуберанцах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Башкирцев Власдимир Саидридонович; Гл. астрон. обсерв. – Л., 1986. – 12л.
747318
  Дубинин Э.М. Магнитные поля небесных тел / Э.М. Дубинин, И.М. Подгорный. – Москва : Знание, 1980. – 64 с.
747319
   Магнитные поля солнечных пятен. – Владивосток : Издательство СО АН СССР, 1970. – 124 с.
747320
   Магнитные поля солнечных пятен 1-15 ноября 1962 г.. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1962. – 16 с.
747321
   Магнитные поля солнечных пятен 16-31 октября 1962 г.. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1962. – [17] с.
747322
  Сарбаш В.Ф. Магнитные поля токов вызванной поляризации и индукции в локкльных телах и методы их изучения при поисках рудных масторождений : Автореф... канд. техн.наук: 04.00.12 / Сарбаш В. Ф.; Урал. от-ние АН СССР, ин-т геофиз. – Свердловск, 1991. – 45л.
747323
  Белов К.П. Магнитные превращения / К.П. Белов. – Москва : ГИФМЛ, 1959. – 259 с.
747324
  Боровиков Юрий Михайлович Магнитные превращения CuMn сплавов при низких температурах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.11 / Боровиков Юрий Михайлович ; Московский гос. ун-т. – Москва, 1974. – 17 с.
747325
  Черепов С.В. Магнитные превращения в неоднородных твердых растворах системы Cu - MnAl. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Черепов С.В.; АН УССР. ИН-т металлофизики. – К., 1986. – 19л.
747326
  Морозов Е.М. Магнитные превращения в системе Mn2, Ge, Sby в сильных магнитных полях и под высоким давлением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Морозов Е.М.; Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1970. – 17л.
747327
  Еремеев И.С. Магнитные преобразователи информации / И.С. Еремеев. – М., 1967. – 71с.
747328
  Сырьев Н.Е. Магнитные резонансы и доменная структура в монокристаллах ферритов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Сырьев Н.Е.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1972. – 14л.
747329
  Сырьев Н.Е. Магнитные резонансы и доменная структура в монокристаллах ферритов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Сырьев Н.Е.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1972. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
747330
  Гусев О.Б. Магнитные резоннасы нелинейной оптической восприимчивости в антимоде индия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Гусев О.Б.; АН СССР. – Л, 1980. – 18л.
747331
  Шелковников В.Н. Магнитные свойств железогадолиниевых пленок : Автореф... канд. физ.мат.наук: 040 / Шелковников В. Н.; Иркут. ГУ. – Иркутск, 1968. – 12л.
747332
  Чихачев В.А. Магнитные свойства альфа-гидроокиси железа при температурных фазовых превращениях и химическая остаточная намагниченность, возникающая при этом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Чихачев В.А.; АН СССР. сиб. отд. Ин-т физики. – Красноярск, 1969. – 20л.
747333
  Лукин Б.И. Магнитные свойства аморфных тонких пленок CdCo с одноосной перпендикулярной анизотропией. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Лукин Б.И.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т. им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1980. – 23л.
747334
  Дудкин В.П. Магнитные свойства археологических объектов / В.П. Дудкин, И.Н. Кошелев // Археометрія та охорона історико-культурної спадщини / М-во культури і мистецтва України, Ін-т пам"яткоохоронних досліджень ; голов. ред. В.П. Дудкін ; редкол.: М.Ю. Відейко, В.Є. Герасимчук, М.І. Жарких [та ін.]. – Київ, 1997. – Вип. 1. – С. 19-27


  "В последние десятилетия магнитометрические исследования прочно вошли в арсенал средств и методов поисков и разведки археологических памятников различных эпох. В связи с этим резко возрос интерес к магнитным характеристикам археологических объектов. ...
747335
  Дорфман Я.Г. Магнитные свойства атомного ядра / Я.Г. Дорфман. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1948. – 256 с.
747336
  Слинкин А.А. Магнитные свойства бинарных окисных катализаторов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Слинкин А.А.; Гос.ком-т Совета Мин.СССР.по химии. – Л, 1960. – 16л.
747337
  Минкова С.Е. Магнитные свойства вещества. / С.Е. Минкова. – Х., 1967. – 12с.
747338
  Ермаков А.Е. Магнитные свойства высокодисперсных порошков никеля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.050 / Ермаков А.Е.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1972. – 14л.
747339
  Денисов П.П. Магнитные свойства высококоэрцитивных кобальтовых пленок : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Денисов П.П. ; МГУ. – Москва, 1969. – 8 с.
747340
  Тимошкин Е.И. Магнитные свойства высококоэрцитивных напряжений кобальтовых пленок : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Тимошкин Е. И.; АН БССР, Уч. сов. по физ. От-ния физ. мат. наук. – Минск, 1969. – 5л.
747341
  Дьяконов В.П. Магнитные свойства Гейзенберговских ферромагнетиков при высоких давлениях : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Дьяконов В.П.; АН УССР. – Донецк, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.22
747342
  Акопян Цолак Григорьевич Магнитные свойства горных пород Армянской ССР и их использование в целях интерпретации магнитных аномалий и корреляции вулканогенных образований : Автореф... д-а геол.-минерал.наук: / Акопян Цолак Григорьевич; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1967. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
747343
  Швец И.Н. Магнитные свойства горных пород и руд Криворожского бассейна. / И.Н. Швец, Г.В. Тохтуев. – К, 1976. – 56с.
747344
  Валеев К.А. Магнитные свойства горных пород при высоких термодинамических температурах / К.А. Валеев, С.С. Абсалямов. – Саратов, 1988. – 210с.
747345
  Сухорада А.В. Магнитные свойства гранитоидов и некоторые аспекты их геологической интерпретации. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.12 / Сухорада А.В.; КГУ. – К., 1972. – 26л.
747346
  Жоголев Л.П. Магнитные свойства гранитоидов Центрального Казахстана : Автореф. дис... канд .геол.- минерал. наук: / Жоголев Л. П.; ЛГУ. – Ленинград, 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.19-26
747347
  Хасанов Э.Г. Магнитные свойства двух и трехслойных пленок с ферро-антиферромагнитным обменным взаимодействием и технология их приготовления. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Хасанов Э.Г.; АН УССР.Физ-технол.ин-т низких температур. – Харьков, 1977. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
747348
  Манаков Н.А. Магнитные свойства дисперсных сплавов редкоземельных металлов с железом типа фаз Лавеса / Н.А. Манаков. – Иркутск, 1991. – 95с.
747349
  Татаринова Лиана Ивановна Магнитные свойства железо-никелевых пленок в процессе старения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Татаринова Лиана Ивановна; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
747350
  Ульянов А.И. Магнитные свойства и кристаллическая структура некоторых соединений РЗМ с кобальтом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Ульянов А.И.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск., 1975. – 18л.
747351
  Вершинина Л.И. Магнитные свойства и кристаллическое строение пленок сплавов кобальт-палладий. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Вершинина Л.И.; АН СССР. – Красноярск, 1979. – 20л.
747352
  Кудреватых Н.В. Магнитные свойства и магнитная анизотропия некоторых интерметаллических соединений РЗМ с металлами группы железа типа R2T17 : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Кудреватых Н.В.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
747353
  Мамян Воскан Арутюнович Магнитные свойства и особенности перемагничивания многослойных цилиндрических и плоских ферромагнитных пленок : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Мамян Воскан Арутюнович; Ин-т радиофизики и электроники АН Арм.ССР. – Ереван, 1979. – 19л.
747354
  Завойский В.Н. Магнитные свойства и происхождение остаточной намагниченности железистых кварцитов Украины : Автореф... канд. геол-минер.наук: / Завойский В.Н.; КГУ. – К, 1968. – 16л.
747355
  Сухорада А.В. Магнитные свойства и рудные минералы гранитоидов Мурманского блока Балтийского щита / А.В. Сухорада, Н.И. Тузий, Е.А. Дубовская // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 103-109 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 14). – ISSN 0203-7319
747356
  Бугаев И.С. Магнитные свойства и самообразование термоостаточной намагниченности магнезиальных титансмагнетов : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бугаев И. С.; АН СССР, Инзт физики. – Красноярск, 1972. – 19л.
747357
  Дорфман Я.Г. Магнитные свойства и строение вещества / Я.Г. Дорфман. – Москва : ГИТТЛ, 1955. – 376с.
747358
  Сунцов Е.В. Магнитные свойства и строение некоторых координационных соединений двухвалентной меди. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.18 / Сунцов Е.В.; АН МССР. Отд. физ.-техн. и мат. наук. – Кишинев, 1973. – 19л.
747359
  Ергин Ю.В. Магнитные свойства и структура растворов электролитов / Ю.В. Ергин. – М., 1983. – 183с.
747360
   Магнитные свойства кристаллических и аморфных сред : Сборник научных трудов. – Новосибирск : Наука, 1989. – 255 с.
747361
   Магнитные свойства металлов и сплавов : перевод/семинар, Кливленд, 1958 г. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 447с.
747362
  Гуськова Е.Г. Магнитные свойства метеоритов : Автореф. дис... канд. физ-мат. наук: / Гуськова Е.Г.; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1963. – 14с.
747363
  Гуськова Е.Г. Магнитные свойства метеоритов : Метеориты в лаборатории / Е.Г. Гуськова. – Ленинград : Наука, 1972. – 108 с.
747364
  Высоцкий Юрий Борисовия Магнитные свойства молекулярный систем в связанном одоэлектронном приближении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Высоцкий Юрий Борисовия; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.25
747365
  Королев А.В. Магнитные свойства монокристаллов соединения и твердых растворов на его основе : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.11 / Королев А. В.;. – Свердловск, 1978. – л.
747366
  Адамян В.Е. Магнитные свойства монохалькогенидов редкоземельных металлов цериевой подгруппы : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Адамян В.Е. ; АН СССР, Ин-т полупроводников. – Ленинград, 1967. – 14 с. – Библиогр.: с. 13-14
747367
  Бредихина Т.Н. Магнитные свойства нанесенного катализатора Ni/цеолит : Автореф... канд. хим.наук: / Бредихина Т.Н.; Моск. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. Кафедра физ. химии. – М., 1967. – 16л.
747368
  Голик А.З. Магнитные свойства некоторых природных магнетиков / А.З.Голик, 1936. – С. 1082-1083. – Отд. оттиск из: Журнал технической физики, 1936, т. 6, вып. 6
747369
  Поп И. Магнитные свойства некоторых редкоземельных металлов и их сплавов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Поп И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1954. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
747370
  Баша Ахмед Фуад Магнитные свойства некоторых соединений и сплавов меди с редкоземельными металлами и ураном : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Баша Ахмед Фуад; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.19
747371
  Абдала Магнитные свойства некоторых соединений и сплавов рзм и урана : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.04.11 / Абдала Я. Мохамед Э.Т. ;. – Москва, 1977. – 16 с.
747372
  Алтухов И.Д. Магнитные свойства неравновесных элкетронов и дырок в электронно-дырочных каплях и экситонах в кремнии : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Алтухов И. Д.;. – Л., 1978. – 22л.
747373
  Каменева Галина Анатольевна Магнитные свойства никельгадолиниевых и никельсамариевых пленок : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Каменева Галина Анатольевна; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
747374
  Морозов Ю.Н. Магнитные свойства новых окисных соедиений двухвалентного европия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Морозов Ю.Н.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
747375
  Березняков А.И. Магнитные свойства о стровковых конденсатов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Березняков А.И.; Донецкий физ-мат.ин-т. – Донецк, 1974. – 24л.
747376
  Кадомцева А.М. Магнитные свойства ортоферритов редкоземельных элементов цериевой подгруппы : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Кадомцева А.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1965. – 12л. – Бібліогр.:с.12
747377
  Манаков Николай Александрович Магнитные свойства пленок SnCo5 и GdCo5 : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.11 / Манаков Николай Александрович ; Иркут. гос. ун-т. – Иркутск, 1975. – 14 с. – Бібліогр.: с. 13-14
747378
  Вовкивская Галина Васильевна Магнитные свойства полупроводников со сложным электронным спектром : Автореф... канд. физико-матем.наук: 01.04.10 / Вовкивская Галина Васильевна; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1983. – 16л.
747379
  Марковский В.С. Магнитные свойства пород и магнитные аномалии в зонах сульфидной минерализации : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.12 / Марковский В.С.; АН УССР. Ин-т геофизики им. С.И.Субботина АН УССР. – К., 1980. – 16л.
747380
  Никитин С.А. Магнитные свойства редкоземельных металлов и их сплавов / С.А. Никитин. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 247 с.
747381
  Ломасов Ю.Н. Магнитные свойства свободных экситонов и электронно-дырочных капель в германии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Ломасов Ю.Н.; АН СССР. – Л, 1979. – 26л.
747382
  Тепляков В.В. Магнитные свойства синтезированных титаномагнитов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.11 / Тепляков В. В.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.15
747383
  Сембаева Р.А. Магнитные свойства скелетных никелевых катализаторов с добавками некоторых металлов. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Сембаева Р.А.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1968. – 18л.
747384
  Григорян Н.А. Магнитные свойства смешанных манганитов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 0.50 / Григорян Н.А. ; АН СССР , Ин-т полупроводников. – Ленинград, 1969. – 17 c. – Бібліогр. : с. 16-17
747385
  Печенников Анатолий Васильевич Магнитные свойства соедиений урана и Р.З.К. цериевой подгруппы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Печенников Анатолий Васильевич; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 13л.
747386
  Кондратьев Игорь Николаевич Магнитные свойства соединений марганца с сурьмой в пленках и тонких пластинах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Кондратьев Игорь Николаевич; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
747387
  Левченко Г.Г. Магнитные свойства твердых растворов NixZn1-x SiF6 6H2O в условиях всестороннего сжатия : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Левченко Г.Г.; Дон.ГУ. – Донецк, 1984. – 22л.
747388
  Бортник А.Н. Магнитные свойства твердых растворов моносилицидов некоторых 3d-переходных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.46 / Бортник А.Н.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1969. – 20л.
747389
  Хлыстов А.С. Магнитные свойства твердых тел : учеб.пособие / А.С. Хлыстов. – Симферополь : СимферопольскГУ, 1986. – 92с.
747390
   Магнитные свойства ферроколоидов. – Свердловск, 1988. – 88с.
747391
  Ельцов Константин Николаевич Магнитные свойства экситонов в легированном кремнии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Ельцов Константин Николаевич; АН СССР. Физико-технич. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1981. – 19л.
747392
  Дружинин В.В. Магнитные свойства электротехнической стали. / В.В. Дружинин. – М-Л, 1962. – 320с.
747393
  Русова С.Г. Магнитные свойства эпитаксиальных пленок сплавов системы железо - никель - кобальт. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Русова С.Г.; Сиб. отд. АН СССР. Ин-т физики. – Красноярск, 1968. – 16л.
747394
  Пирогов А.И. Магнитные сердечники в автоматике и вычислительной технике. Характеристики, методика измерений и основы расчета цепей с малогабаритными магнитными сердечниками. / А.И. Пирогов, Ю.М. Шамаев. – М., 1967. – 272с.
747395
  Пирогов А.И. Магнитные сердечники для устройств автоматики и вычислительнйо техники. / А.И. Пирогов, Ю.М. Шамаев. – 3-е изд., переработ. и доп. – М., 1973. – 263с.
747396
  Гребенюк Ю.П. Магнитные состоняния ГЦК сплавов Fe-Ni-Mn, Ni-Mn с конкурирующими обменными взамиодействиями : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Гребенюк Ю. П.; АН УССР, Ин-т металлофиз. – К., 1989. – 16л.
747397
  Гольдштейн В.А. Магнитные спектрометры с однородным полем и двойной фокусировкой для анализа частиц высоких энергий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гольдштейн В.А.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1966. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
747398
  Фоменко Л.А. Магнитные спектры ферромагнитных полупроводников-ферритов : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Фоменко Л.А.; Объедин. учен. совет при Ин-те физики металлов АН СССР. – Свердловск, 1964. – 41л. – Бібліогр.:с.35-41
747399
  Дриц М.Х. Магнитные сплавы с особыми акустическими свойствами / М.Е. Дриц. – Москва, 1983. – 127 с.
747400
  Тарантин Н.И. Магнитные статистические анализаторы заряженных частиц. Поля и линейная оптика / Н.И. Тарантин. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 127с.
747401
  Заплатин Николай Леонтьевич Магнитные структуры и системы вывода пучка для циклотронов и фазотронов с пространственной вариацией поля : Автореф... д-ра техн.наук: 01.04.13 / Заплатин Николай Леонтьевич; Объедин. ин-т ядерных исследований. 9-10830. – Дубна, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
747402
  Бураковский А.З. Магнитные термоуправляемые элементы в аппаратуре связи / А.З. Бураковский, М.Н. Стоянов, Л.Н. Тульчинский. – Москва, 1976. – 80 с.
747403
  Суху Р. Магнитные тонкие пленки : Пер. с англ. / Р. Суху. – Москва : Мир, 1967. – 422 с.
747404
  Розенблат М.А. Магнитные усилители / М.А. Розенблат. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1949. – 184 с.
747405
   Магнитные усилители. – М., 1952. – 79с.
747406
  Розенблат М.А. Магнитные усилители / М.А. Розенблат. – Москва : Советское радио, 1956. – 824 с.
747407
  Сторм Г.Ф. Магнитные усилители / Г.Ф. Сторм. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1957. – 568 с.
747408
  Розенблат М.А. Магнитные усилители / М.А. Розенблат. – Москва : Советское радио
Ч. 1. – 1960. – 538 с.
747409
  Розенблат М.А. Магнитные усилители / М.А. Розенблат. – Москва : Советское радио
Ч. 2. – 1960. – 435 с.
747410
  Аттура Г.М. Магнитные усилители / Г.М. Аттура ; перевод с англ. Н.М. Ивановой ; под ред. И.Б. Негневицкого. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1963. – 288 с. : ил. – Библиогр. с. 286-288 (56 назв.)
747411
  Розенблит Д.Г. Магнитные усилители / Д.Г. Розенблит. – Москва : ВНИИЭМ Отделение научно-технической информации, стандартизации и электротехнике, 1965. – 96 с.
747412
  Львов Е.Л. Магнитные усилители в технике автоматического регулирования / Е.Л. Львов. – М., 1972. – 552с.
747413
  Стефанович Т.Х. Магнитные усилители для автоматизации промышленных установок / Т.Х. Стефанович. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1961. – 248 с.
747414
  Розенблат М.А. Магнитные усилители и модуляторы / М.А. Розенблат. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1963. – 112 с.
747415
  Тищенко Н.М. Магнитные усилители повышенной стабильности / Н.М. Тищенко. – Москва : Госэнергоиздат, 1963. – 113 с.
747416
  Столяров И.М. Магнитные усилители с полупроводниковыми и магнитными ключами / И.М. Столяров. – Москва-Ленинград : Энергия, 1965. – 80 с. – (Библиотека по автоматике ; Вып. 133)
747417
  Розенблат М.А. Магнитные усилители с самонасыщением / М.А. Розенблат. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1963. – 127 с.
747418
  Медведовская Оксана Геннадиевна Магнитные фазовые диаграммы легкоосных антиферромагнетиков с взаимодействием Дзялошинского : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Медведовская Оксана Геннадиевна; МВ и ССО УССР, Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1986. – 18л.
747419
   Магнитные фазовые переходы. – Донецк, 1978. – 46с.
747420
   Магнитные фазовые переходы. – Донецк, 1980. – 189с.
747421
  Завадский Э.А. Магнитные фазовые переходы / Э.А. Завадский, В.И. Вальков. – Киев : Наукова думка, 1980. – 195 с.
747422
  Александров К.С. Магнитные фазовые переходы в галоидных кристаллах / К.С. Александров, Н.В. Федосеева, И.П. Спевакова ; отв. ред. Е.В. Кузьмин ; АН СССР, Сибирск. отд. ; Ин-т физики им. Л.В. Киренского. – Новосибирск : Наука, 1983. – 193 с.
747423
  Крупянский Ю.Ф. Магнитные фазовые переходы в ультрамалых частицах некоторых окислов железа (Fe3O4, a-Fe2O3,-d Fe2O3) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01..04.17 / Крупянский Ю.Ф.; АН СССР. Ин-тут хим. физики. – М., 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
747424
   Магнитные фазовые переходы и критические явления : материалы всесоюзн. семинара. – Махачкала : Издательство Дагестанского университета, 1985. – 165 с.
747425
  Чистяков В.К. Магнитные характеристики анизотропной электротехнической стали при поперечном подмагничивании и упругих напряжениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Чистяков В.К.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1974. – 23л.
747426
  Мартынова Т.А. Магнитные характеристики горных пород и их связь с геологическими процессами на примере КМА. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Мартынова Т.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Геол. ф-тет. – М., 1966. – 15л.
747427
  Колачевский Н.Н. Магнитные шумы / Н.Н. Колачевский. – Москва : Наука, 1971. – 136 с.
747428
  Бузько А.М. Магнитные шумы в пермалоевых пленках : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Бузько А. М.; МГУ, Физ. фак. – М., 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.14
747429
   Магнитные шумы в феррозондах и магнитных усилителях. – Москва, 1983. – 72 с.
747430
  Розенблат М.А. Магнитные элементы авоматики и вычислительной техники / М.А. Розенблат. – М., 1974. – 768с.
747431
   Магнитные элементы автоматики и вычислительной техники / Розенблат М.А. – М., 1972. – 403с.
747432
   Магнитные элементы автоматики и вычислительной техники. – М., 1976. – 487с.
747433
  Боярченков М.А. Магнитные элементы автоматики и вычислительной техники / М.А. Боярченков. – Москва, 1976. – 383с.
747434
   Магнитные элементы автоматики и вычислительной техники. – Москва, 1979. – 320с.
747435
   Магнитные элементы автоматики, телемеханики и вычислительной техники. – М.
1. – 1957. – 72с.
747436
   Магнитные элементы автоматики, телемеханики, измерительной и вычислительной техники. – К., 1964. – 656с.
747437
  Ионов И.П. Магнитные элементы дискретного действия / И.П. Ионов. – Москва, 1968. – 280 с.
747438
   Магнитные элементы дискретного действия. – Москва, 1972. – 223с.
747439
  Розенблат М.А. Магнитные элементы дискретного действия / М.А. Розенблат. – М., 1972. – 223с.
747440
  Ионов И.П. Магнитные элементы дискретного действия / И.П. Ионов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1975. – 320 с.
747441
   Магнитные элементы непрерывного действия. – Москва, 1972. – 258с.
747442
  Бардиж В.В. Магнитные элементы цифровых вычислительных машин / В.В. Бардиж. – М., 1967. – 455с.
747443
  Бардиж В.В. Магнитные элементы цифровых вычислительных машин / В.В. Бардиж. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1974. – 488с.
747444
  Зарва В.А. Магнитные явления / В.А. Зарва. – Москва, 1951. – 112с.
747445
  Кикодзе Р.О. Магнитные явления в узкощелевых твердых растворах теллуридов свинца и олова : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Кикодзе Р.О.; АН УССР. ИН-т полупроводников, 1979. – 22л.
747446
   Магнитные, магнитомеханические и электрические свойства ферромагнетиков. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1975. – 106 с.
747447
  Саед Мунир Мехди Раза Накви Магнитные, магнитострикционные и электрические свойства редкоземельных сплавов диспрозийиттрий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Саед Мунир Мехди Раза Накви; МГУ. – М., 1977. – 19л.
747448
  Никитин С.А. Магнитные, магнитоупругие и гальваномагнытные совйства диспрозия, тербия и гольмия : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Никитин С. А.; АН БССР, Объед. сов. Ин-та физ., Ин-та матем. и вычисл. тен и Отд. фид. тверд. тела и полупров. АН БССР. – Минск, 1963. – 12л.
747449
  Ергин Ю.В. Магнитные, магнитоупругие и электрические свойства монокристаллов гадолиния, тербия и диспрозия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ергин Ю.В. ; Моск. гос. ун-т , Физ. фак. – Москва, 1965. – 15 с.
747450
  Данилькевич М.И. Магнитные, электрические и диэлектрические свойства никель-марганец-цинковых ферритов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Данилькевич М.И.; Белорусс. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1966. – 13л.
747451
  Циовкин Ю.Н. Магнитные, электрические и тепловые совйства растворов переходных металлов в платине : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Циовкин Ю. Н.; Объед. уч. сов. при Ин-т физ. металлов АН СССР. – Свердовск, 1965. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
747452
  Кузнецов И.А. Магнитные, электрические и термоэлектрические свойства некоторых сталей и разработка неразрушающих методов контроля структуры и механических свойств стальных изделий. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 050 / Кузнецов И.А.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1968. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
747453
  Тимушев Г.Ф. Магнитный анализ неупруго рассеяных дейтонов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Тимушев Г. Ф.; МВО СССР, МГУ, НИИ яд. физ. – М., 1959. – 10л.
747454
  Миху Р. Магнитный анализ спектров конверсионных электронов в реакции и исследование природы уравнений ядер 105 А и ШП. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Миху Р.; ЛГУ. – Л., 1975. – 13л.
747455
  Прокофьев П.Т. Магнитный гамма-спектрометр с повышенной светосилой. : Автореф... канд. техн.наук: / Прокофьев П.Т.; ВНИИ метрологии им. Д.И.Менделеева. – Л., 1956. – 8л.
747456
  Стражев В.И. Магнитный заряд в электродинамике. / В.И. Стражев. – Минск : Институт физики АН БССР, 1970. – 58с.
747457
  Турала Михал Магнитный искровой спектрометр на линии с ЭВМ в эксперименте по п-е рассеянию при 50 Гэв/С : Автореф... канд. техн.наук: 260 / Турала Михал; Объедин. ин-т ядерных исследований. 1-6885. Лаб. высоких энергий. – Дубна, 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.11-12
747458
  Шур Я.И. Магнитный компас / Я.И. Шур. – Москва, 1956. – 32 с.
747459
  Мельгуй М.А. Магнитный контроль механических свойств сталей / М.А. Мельгуй. – Минск, 1980. – 184с.
747460
  Шкурдода В.Ф. Магнитный масс-спектрометр как физический прибор для контроля и регулирования производственных процессов : Автореф... канд. техн.наук: 296 / Шкурдода В.Ф.; Киевский политехн. ин-т им. 50-летия Великой Октябрьской соц. революции. – Киев, 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
747461
  Кириллов-Угрюмов Магнитный масспектрометр в сочетании с камерой Вильсона для исследования космического излучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кириллов-Угрюмов В.Г.; Моск. механич. ин-т. – Москва, 1953. – 7 с.
747462
  Боргман И.И. Магнитный поток и его действия : физическое объяснения динамомашин, трансформаторов и электродвигателей с обыкновенным и вращающимся магнитным полем : 6 лекций И. И. Боргмана, проф. Имп. Санкт-Петербургского ун-та. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Изд. журн. "Электричество", 1900. – [4], 148 с. ил. – Экз. в разных тип. переплетах. – (Электротехническая библиотека ; Т. 2)
747463
  Миткевич В.Ф. Магнитный поток и его преобразования / В.Ф. Миткевич. – Москва ; Ленинград, 1946. – 358 с.
747464
  Утеев М.Л. Магнитный призменный масс-спектрометр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Утеев М.Л.; АН Каз.ССР. Объедин. учен. совет отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1970. – 21л.
747465
  Каганов М.И. Магнитный пробой / М.И. Каганов. – Москва : Знание, 1985. – 63 с.
747466
  Егоров В.С. Магнитный пробой в бериллии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Егоров В.С. ; АН СССР. – Москва, 1969. – 14 с.
747467
  Маклочлан К.А. Магнитный резонанс : пер. с англ. / К.А. Маклочлан. – Москва : Химия, 1976. – 143 с.
747468
  Котов А.Г. Магнитный резонанс в интервале волн от 2 до 25 см. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Котов А.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – Москва, 1951. – 7 с.
747469
  Винтер Ж. Магнитный резонанс в металлах : Пер.с англ. / Ж. Винтер. – Москва : Мир, 1976. – 280с.
747470
  Андерс А.Г. Магнитный резонанс в низкоразмерных магнитных системах : учеб. пособие / А.Г. Андерс ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2010. – 143, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 140-143. – ISBN 978-966-623-673-2
747471
  Головенчиц Е.И. Магнитный резонанс в сильноанизотропных магнитоупорядоченных кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Головенчиц Е.И.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Л., 1968. – 11л. – Бібліогр.:с.11
747472
  Урсу И. Магнитный резонанс в соединениях урана / И. Урсу. – Москва, 1983. – 216с.
747473
  Гуревич А.Г. Магнитный резонанс в ферритах и антиферромагнетиках / А.Г. Гуревич. – Москва : Наука, 1973. – 591с.
747474
  Керрингтон А. Магнитный резонанс и его применение в химии : Пер.с англ. / А. Керрингтон, Мак-Лечлан. – Минск : Мир, 1970. – 447 с.
747475
  Ооливсон А.И. Магнитный резонанс и спин-решеточная релаксадция ядер углерода-13 в органических соединениях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Ооливсон А.И.; АН ЭССР, Сво. физ. мат. и техн.наук. – Таллин, 1972. – 20л.
747476
  Кессель А.Р. Магнитный резонанс изинговских магнетиков / А.Р. Кессель, Г.О. Берим. – Москва : Наука, 1982. – 147 с.
747477
  Валиев К.А. Магнитный резонанс на ядрах парамагнитных атомов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Валиев К.А.; Казанский ордена Красного знамени гос.ун-т. – Казань, 1958. – 7л.
747478
   Магнитный резонанс при изучении природных образований. – Л., 1987. – 191с.
747479
  Барабаш Л.С. Магнитный спектрометр с бесфильмовыми искровыми камерами, работающий на линии с ЭВМ. : Автореф... канд. техн.наук: / Барабаш Л.С.; Объед. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1969. – 21л.
747480
  Борисов Анатолий Андреевич Магнитный спектрометр с пропорциональными камерами для исследования взаимодействия протонов с ядрами при энергии 67ГэВ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Борисов Анатолий Андреевич; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1979. – 16л.
747481
  Кузнецов И.А. Магнитный структурный анализ : учеб. пособие / И.А. Кузнецов. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1984. – 119 с.
747482
  Чэндлер Д.П. Магнитный усилитель с безындуктивной цепью управления / Д.П. Чэндлер, Р.У. Доунинг, 1961. – 27с.
747483
  Воронецкий Б.Б. Магнитный шум трехфазных асинхронных короткозамкнутых электродвигателей / Б.Б. Воронецкий, Э.Р. Кучер. – Москва-Ленинград, 1957. – 56с.
747484
  Бройли Л. Магнитный электрон / Л. Бройли. – Харьков, 1936. – 240 с.
747485
  Жилич А.Г. Магнито- и электропоглощение света в полупроводниках / А.Г. Жилич, Б.С. Монозон. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1984. – 204 с.
747486
   Магнито-гидродинамическое преобразование энергии. Открытый цикл = Open-Cycle Magnetohydrodynamic Electrical Power Generation : Совместное советско-американское издание. – Москва : Наука, 1979. – 584с. : Рис.: 364 + Табл.: 73. – Парал. тит. англ.. – Библиогр.: 838 назв
747487
  Ратклифф Дж.А. Магнито-ионная теория и ее приложения к ионосфере / Дж.А. Ратклифф. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1962. – 248 с.
747488
  Ляцкий В.Б. Магнито-ионосферное взаимодействие / В.Б. Ляцкий, Ю.П. Мальцев. – Москва : Наука, 1983. – 192с.
747489
  Синолицкий В.В. Магнито-размерные эффекты в проводящих кристаллах с плоскими дефектами. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 0.04.02 / Синолицкий В.В.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1983. – 23л.
747490
   Магнитоакустическая эмиссия магнетитов / В.С. Иванченко, И.И. Глухих, Л.Г. Строкина, А.П. Хейнсон; В.С.Иванченко и др. // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 2. – С. 277-284 : рис. – Библиогр.: с. 284. – ISSN 0016-7886
747491
   Магнитоакустическая эмиссия природных пирротинов / В.С. Иванченко, И.И. Глухих, Л.Г. Строкина, К.Б. Алешин, В.Ф. Рудницкий // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 11. – С. 1701-1708 : рис. – Библиогр.: с. 1707-1708. – ISSN 0016-7886
747492
  Дегтярь Е.П. Магнитоакустическое исследование энергетического спектра кадмия и мышьяка под давлением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Дегтярь Е.П.; АН УССР. Донецк. физ.-техн. ин-т. – Донецк, 1974. – 16л.
747493
  Белик Д.В. Магнитобиосфера = Magnetobiosphere / Белик Д.В. – Новосибирск : Сибпринт, 2016. – 105, [1] с. : ил., табл. – Тит. л., текст парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 101-105. – ISBN 978-5-94301-616-5
747494
   Магнитогазодинамические генераторы электрической энергии. – Москва, 1963. – 328 с.
747495
  Маргевич А.С. Магнитогазодинамическое течение в коаксиальной системе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Маргевич А.С.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1980. – 15л.
747496
  Повх Л И. Чекин Магнитогидродинамическая сепарация / Л И. Чекин Повх. – К., 1978. – 148с.
747497
  Джозеф Ф.О. Магнитогидродинамическая теория разреженной плазмы в присутствии высокочастотных полей : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Джозеф Ф. О.; МВиССО СССР, Ун-т дружбы народов. – Москва, 1979. – 9л.
747498
  Москвин Ю.Л. Магнитогидродинамические волны в лабораторной и магнитосферной плазме : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Москвин Ю.Л.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1969. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
747499
  Янтовский Е.И. Магнитогидродинамические генераторы / Е.И. Янтовский, И.М. Толмач. – Москва : Наука, 1972. – 424 с.
747500
   Магнитогидродинамические генераторы открытого цикла. – Москва, 1972. – 836 с.
747501
  Ватажин А.Б. и др. Магнитогидродинамические течения в каналах / А.Б. и др. Ватажин. – Москва, 1970. – 672с.
747502
  Коган М.Н. Магнитогидродинамические течения идеального газа с бесконечной электропроводностью. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Коган М.Н.; Гос.ком.Совета Мин.СССР. – М, 1961. – 6л.
747503
  Любимов Г.А. Магнитогидродинамические течения с узкими слоями резкого изменения параметров потока и поля. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Любимов Г.А.; Москов. гос. ун-т. Мех.-матем. ф-тет. – М., 1965. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
747504
   Магнитогидродинамические установки. – Москва, 1975. – 126 с.
747505
  Мирцхулава Нана Ивановна Магнитогидродинамические эффекты в электронно-дырочной жидкости в германии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Мирцхулава Нана Ивановна; АН СССР. Физико-технич. ин-т. – Л., 1980. – 19л.
747506
   Магнитогидродинамический метод получения электроэнерги. – Москва
Ч. 3. – 1972. – 358 с.
747507
   Магнитогидродинамический метод получения электроэнергии. – Москва, 1968. – 480 с.
747508
   Магнитогидродинамическое генерирование электроэнергии. – Москва, 1966. – 195 с.
747509
  Роза Р. Магнитогидродинамическое преобразование энергии / Р. Роза. – Москва : Мир, 1970. – 288 с.
747510
   Магнитогидродинамическое преобразование энергии : Открытый цикл. – Москва, 1979. – 583 с.
747511
   Магнитогидродинамическое преобразование энергии. Физико-технические аспекты. – Москва : Наука, 1983. – 367 с.
747512
  Гельфгат Ю.М. Магнитогидроднамическое дросселирование и управление жидкометаллическими потоками / Ю.М. Гельфгат. – Рига, 1989. – 312 с.
747513
  Пузис Г. Магнитогорск / Г. Пузис. – Москва : Московский рабочий, 1930. – 80 с.
747514
  Маленький А. Магнитогорск / А. Маленький. – М-Л, 1931. – 78с.
747515
  Сержантов В. Магнитогорск / В. Сержантов. – Челябинск, 1947. – 67с.
747516
  Сержантов В. Магнитогорск / В. Сержантов. – Челябинск, 1955. – 52с.
747517
  Казаринова В.И. Магнитогорск / В.И. Казаринова, В.И. Павличенков. – Москва, 1961. – 248 с.
747518
  Ферштатер Г.Б. Магнитогорская габбро-гранитная интрузия / Г.Б. Ферштатер. – Свердловск, 1966. – 144с.
747519
  Брызгалова В.М. Магнитогорская партийная организация в борьбе за досрочное выполнение четвертой пятилетки (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Брызгалова В. М.; МГУ, ИПКП марекс.-лен. – М., 1954. – 16л.
747520
  Татьяничева Л.К. Магнитогорские пальмы / Л.К. Татьяничева. – Москва, 1979. – 127с.
747521
   Магнитогорский металлургический завод. – Ленинград, 1929. – 720 с.
747522
  Нариньяни С. Магнитогорский металлургический комбинат / С. Нариньяни. – М., 1931. – 16с.
747523
  Мелков Г.А. Магнитодинамические колебания в ферритовых сферах // Радиотехника и электроника, 1975. – № 4
747524
  Каракушан Э.И. Магнитодиоды : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Каракушан Э. И.; Физ. техн. ин-т АН СССР. – Л., 1967. – 18л.
747525
  Стафеев В.И. Магнитодиоды : Новые полупроводниковые приборы с высокой чувствительностью к магнитному полю / В.И. Стафеев, Э.И. Каракушан. – Москва : Наука, 1975. – 216 с.
747526
  Егиазарян Г.А. Магнитодиоды, магнитотранзисторы и их применение / Г.А. Егиазарян, И В. Стафеев, . – Москва, 1987. – 88 с.
747527
  Троицкий В.А. Магнитодиэлектрики в конструкции электрических машин / В.А. Троицкий. – Ташкент : Наука, 1965. – 209 с.
747528
   Магнитодиэлектрики в технике высокочастотной связи. – Москва-Ленинград, 1948. – 72 с.
747529
  Михайлов В.В. Магнитодиэлектрики в устройствах автоматики и релейной защиты / В.В. Михайлов. – М, 1986. – 127с.
747530
  Сергеев В.Г. Магнитоизмерительные приборы и установки / В.Г. Сергеев, А.Я. Шихин. – Москва : Энергия, 1982. – 152 с.
747531
  Черноусенко В.М. Магнитоконцентрационные эффекты в электронно-дырочной плазме. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Черноусенко В.М.; АН УССР. Ин-т физики. – К., 1972. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
747532
  Сорокина С.Ф. Магнитометрические исследования железного электрода щелочного аккумулятора : Автореф... канд. техн.наук: 342 / Сорокина С.Ф.; Новочеркасский политехн. ин-т им. С.Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1969. – 17л.
747533
  Афанасьев Ю.В. Магнитометрические преобразователи, приборы, установки / Ю.В. Афанасьев, Н.В. Студенцов, А.П. Щелкин. – Ленинград : Энергия, 1972. – 272 с.
747534
  Турсунов А.В. Магнитометрическое определение файалита в агломератах железных руд : Автореф... кандид. технич.наук: / Турсунов А.В.; МВО. Донецкий ордена Трудового Красного Знамени индустриальный ин-т им. Н.С.Хрущева. – Сталино, 1951. – 11 с.
747535
  Куликовский Л.Ф. Магнитомодуляционные измерительные преобразователи / Л.Ф. Куликовский. – М., 1977. – 87с.
747536
  Бабак О.В. Магнитомодуляционные устройства в технике / О.В. Бабак, В.Е. Филипов. – К, 1973. – 45с.
747537
  Беликов И.Д. Магнитомодуляцоинные устройства позицоинного контроля / И.Д. Беликов, Ю.А. Другов. – Москва, 1982. – 112 с.
747538
  Михайлова М.М. Магнитомягкие ферриты для радиоэлектронной аппаратуры / М.М. Михайлова, В.В. Филиппов, В.П. Муслаков. – Москва, 1983. – 199 с.
747539
  Галайко Л.П. Магнитонасыщенные низкочастные генераторы импульсов : Автореф... канд. техн.наук: 230 / Галайко Л.П.; Харьковский полит. ин-т. – Х., 1969. – 24л.
747540
  Войтович А.П. Магнитооптика газовых лазеров / А.П. Войтович. – Минск : Наука и техника, 1984. – 208 с.
747541
   Магнитооптика и спектроскопия антиферромагнетиков / В.В. Еременко, Н.Ф. Харченко, Ю.Г. Литвиненко, В.М. Науменко; Барьяхтар В.Г. – Киев : Наукова думка, 1989. – 261с.
747542
  Звездин А.К. Магнитооптика тонких пленок / А.К. Звездин, В.А. Котов. – Москва : Наука, 1988. – 192 с.
747543
  Кринчик Г.С. Магнитооптика ферромагнетиков : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Кринчик Г.С. ; МГУ , Физ. фак. – Москва, 1962. – 20 с.
747544
  Шиманская Н.В. Магнитооптическая модуляция и магнитометрия на основе ферритов-гранатов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Шиманская Наталья Васильевна ; М-во высш. и спец. образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 17 с. – Библиогр.: 15 назв.
747545
  Минц М.Б. Магнитооптические веберметры. / М.Б. Минц, А.Н. Ткаченко. – Л., 1973. – 112с.
747546
  Эгамов Ш.В. Магнитооптические интенсивности эффекты в ферромагнитных металлах и диэлектриках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Эгамов Ш.В.; МГУ. – М, 1979. – 18л.
747547
  Бакрадзе Отари Ираклиевич Магнитооптические исследования тонких пленок пермаллоя с полосовой доменной структурой. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13 / Бакрадзе Отари Ираклиевич; МВ и ССО СССР. – Тбилиси, 1973. – 20л.
747548
  Червинский М.М. и др. Магнитооптические методы и средства определения магнитных характеристик материалов / М.М.Червинский, С.Ф.Глаголев, И.П.Горбунов. – Ленинград : Энергия, 1980. – 128с.
747549
  Нго Туан Зунг Магнитооптические свойства бинарных сплавов ферромагнитных металлов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 050 / Нго Туан Зунг ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова , Физ. фак-т. – Москва, 1970. – 11 с. – Бібліогр.:с.11
747550
   Магнитооптические свойства некоторых комплексных соединений. – Фрунзе, 1984. – 68с.
747551
  Щербаков Ю.И. Магнитооптические свойства ортоферритов в инфракрасной области спектра : Автореф... канд.физ-мат.наук: 050 / Щербаков Ю.И.; МГУ. – Москва, 1969. – 11л.
747552
  Четкин М.В. Магнитооптические свойства ферритов-гранатов в инфракрасной области спектра. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Четкин М.В.; Ин-т кристаллографии АН СССР. – М., 1961. – 10л.
747553
  Червоненкис А.Я. Магнитооптические устройства хранения и обработки информации / А.Я. Червоненкис. – Москва : Знание, 1978. – 64 с.
747554
  Макаров В.П. Магнитооптические эффекты в кубических кристаллах : Автореф... канд. физ .мат.наук: / Макаров В. П.; ЛГУ. – Л., 1964. – 14л.
747555
  Монозон Б.С. Магнитооптические эффекты в полупроводниках в силльных магнитных полях в области экситонного поглощения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Монозон Б.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 15л. – Бібліогр.:с.15
747556
  Мукимов К.М. Магнитооптические явления в ферримагнитгных диэлектриках : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.11 / Мукимов Камил Мукимович ; М-во высш. и среднего спец. образования УССР ; Харьков. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1988. – 28 с. – Библиогр.: 30 назв.
747557
  Волошинская Нина Михайловна Магнитооптический эффект Керра в ферромагнитных сплавах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Волошинская Нина Михайловна; Уральск. науч. центр. Ин-т физики металлов. Специализир. учен. совет. – Свердловск, 1976. – 19л. – Бібліогр.:с.13
747558
  Алексева Л.А. Магнитооптическое вращение в кристаллах типа флюорита, активированных редкоземельными ионами : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Алексева Л. А.; Гос. полит. ин-т. – Л., 1971. – 19л.
747559
  Малаховский Александр Валентинович Магнитооптическое двупреломление и энергетические спектры некоторых магнитоупорядоченных кристаллов с 3d5 ионами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Малаховский Александр Валентинович; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т физики им. Л.В.Киренского. – Красноярск, 1974. – 24л.
747560
  Егиазарян Г.С. Магнитооптическое исследование магнитных свойств эпитаксиальных пленок со смешанной анизотропией : Автореф... Канд.физ-матнаук: 01.04.07.,01.04.11 / Егиазарян Г.С.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1987. – 16л.
747561
  Бенидзе Отари Михайлович Магнитооптическое исследование магнитных структур при микронном разрешении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Бенидзе Отари Михайлович; МГУ. Физ. фак. – М., 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.17
747562
  Арзамасцева Г.В. Магнитооптическое исследование пленок ферритов-гранатов с компенсационными поверхностями сложного профиля : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.07 / Арзамасцева Галина Васильевна ; Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1985. – 21 с.
747563
  Давиденко И.И. Магнитооптическое контактное копирование и его применение / И.И. Давиденко, Аль-Кадими. – Київ, 2002. – 78с. – ISBN 966-7153-05-3
747564
  Крутянский Д.И. Магнитоплан прибывает завтра / Д.И. Крутянский. – Ростов н/Д, 1977. – 253с.
747565
  Монозон Б.С. Магнитопоглощение света в оптически анизотропных и узкозонных полупроводниках. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Монозон Б.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1980. – 30л.
747566
  Кондратов В.Т. Магнитополевая теория измерений : монография / В.Т. Кондратов. – Харьков : Мачулин, 2020. – 362, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 444-462. – ISBN 978-617-7902-04-0
747567
   Магнитопроводы силовых трансформаторов. – Москва, 1973. – 272 с.
747568
  Логачев А.А. Магниторазведка : Учебник / А.А. Логачев. – 3-е изд. испр. и доп. – Ленинград : Недра, 1968. – 295с.
747569
  Гринкевич Г.И. Магниторазведка / Г.И. Гринкевич. – Москва : Недра, 1971. – 269с.
747570
  Логачев А.А. Магниторазведка / А.А. Логачев, В.П. Захаров. – 4-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Недра, 1973. – 351с.
747571
  Логачев А.А. Магниторазведка / А.А. Логачев, В.П. Захаров. – Ленинград : Недра, 1979. – 351с.
747572
  Гринкевич Г.И. Магниторазведка / Г.И. Гринкевич. – 2-е изд, перераб. – Москва : Недра, 1979. – 254с.
747573
   Магниторазведка : Cправочник геофизика. – Москва : Недра, 1980. – 367с.
747574
  Гринкевич Г.И. Магниторазведка / Г.И. Гринкевич. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1987. – 248с.
747575
   Магниторазведка : Cправочник геофизика. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1990. – 469с.
747576
  Васильев Г.А. Магниторазрядные насосы / Г.А. Васильев. – Москва, 1970. – 113с.
747577
  Карпенков С.Х. Магниторезистивное воспроизведение информации / С.Х. Карпенков. – Москва, 1989. – 63 с.
747578
  Котенко Г.И. Магниторезисторы / Г.И. Котенко. – Ленинград, 1972. – 81 с.
747579
  Шульман З.П. Магнитореологический эффект / З.П. Шульман, В.И. Кордонский. – Минск, 1982. – 184 с.
747580
  Рабех Т. Магнитосейсмические исследования восточной части впадины Каттара : (Северо-Западная пустыня, Египет) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 9. – С. 1194-1205 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1205. – ISSN 0016-7886
747581
  Дымпилов Р.М. Магнитосопротивление монокристаллических "закритических" ферро-и ферримагнитных пленок : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Дымпилов Р.М.; МВ и ССБ РСФСР. – Красноярск, 1975. – 22л.
747582
  Данилова Н.П. Магнитосопротивление нитевидных кристаллов цинка, кадмия, висмута : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.09 / Данилова Н.П. ; МГУ. – Москва, 1974. – 14 с.
747583
  Крутецкий И.В. Магнитостатика и электромагнитные явления : учеб. пособие / И.В. Крутецкий. – Ленинград : СЗПИ, 1979. – 72 с.
747584
  Зависляк Игорь Владимирович Магнитостатические волны в анизотропных неоднородных слоистых структурах : Дис... доктора физико-математ.наук: 01.04.03 / Зависляк Игорь Владимирович; КУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1999. – 252л. – Бібліогр.:л.223-252
747585
  Берегов А.С. Магнитостатические волны в многослойных феррит-диэлектрических структурах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Берегов А. С.; МВ и ССО УССР. Киевский политехн. ин-т. – К., 1983. – 202л. – Бібліогр.:л.177-202
747586
  Берегов Александр Сергеевич Магнитостатические волны в многослойных феррит-диэлектрических структурах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Берегов Александр Сергеевич ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 19 с.
747587
  Вашковский А.В. Магнитостатические волны в электронике сверхвысоких частот / А.В. Вашковский, В.С. Стальмахов, Ю.П. Шараевский. – Саратов, 1993. – 308 с.
747588
  Нечипорук А.Ю. Магнитостатические колебания и волны в активных и пассивных многослойных феррит-парамагнитных структурах : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Нечипорук А.Ю. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – 114 л. – Библиогр.: л. 106-114
747589
  Нечипорук А.Ю. Магнитостатические колебания и волны в активных и пассивных многослойных феррит-парамагнитных структурах : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.03 / Нечипорук А.Ю. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 12 с. – Библиогр.: 12 назв.
747590
  Журиленко Б.Е. Магнитостатические колебания и волны в неоднородных структурах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Журиленко Б.Е. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 19 с.
747591
  Журиленко Борис Евгеньевич Магнитостатические колебания и волны в неоднородных структурах : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.04.03 / Журиленко Борис Евгеньевич; МВ и ССО УССР.КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 176л. – Бібліогр.:л.162-176
747592
  Бережной Е.Ф. Магнитостатическое взаимодействие элементов магнитопленочной запоминающей матрицы / Е.Ф. Бережной, Г.А. Куренкова. – М, 1966. – 44с.
747593
  Баранов А.Г. Магнитостатическое взаймодействие и доменная структура двухслойных ферромагнитных пленок. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Баранов А.Г.; Ин-т физики. – Красноярск, 1969. – 11л.
747594
   Магнитостратиграфия и геодинамика. – Москва : Радио и связь, 1981. – 119с.
747595
  Гнибиденко З.Н. Магнитостратиграфия кампан-маастрихта Бакчарского бассейна (юго-восток Западной Сибири) / З.Н. Гнибиденко, Н.К. Лебедева, А.В. Левичева // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 11. – С. 2092-2102 : рис., табл. – Библиогр.: с. 2102. – ISSN 0016-7886
747596
  Сливинская Г.В. Магнитостратиграфия осадочных отложений позднего неогена Керченского полуострова / Г.В. Сливинская, А.Н. Третяк // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 2. – С. 121-130 : Рис. – Бібліогр.: с. 129-130. – ISSN 0203-3100
747597
  Сливинская Г.В. Магнитостратиграфия отложений верхнего неогена Таманского полуострова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 5. – С. 175-181 : Рис., карта. – Бібліогр.: с. 180-181. – ISSN 0203-3100
747598
  Ким Д. Магнитострекционные свойства сплавов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Ким Д.; МГУ. – М., 1976. – л.
747599
  Григалашвили Тамаз Сергеевич Магнитострикционные искровые камеры в экспериментах с нейтральными каонами высоких энергий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Григалашвили Тамаз Сергеевич; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1975. – 26л.
747600
  Заневский Ю.В. Магнитострикционные искровые камеры и применение их в экспериментальных установках. 13-382 : Автореф... канд. техн.наук: 260 / Заневский Ю.В.; ОИЯИ. ЛВЭ. – Дубна, 1968. – 16л.
747601
  Белов К.П. Магнитострикционные явления и их технические приложения / К.П. Белов. – Москва : Наука, 1987. – 158 с.
747602
  Курт К. Магнитострикционный преобразователь как избиратльный четырехполюсник / К. Курт, 1961. – 53с.
747603
  Каниболоцкий В.Г. Магнитострикция гетерогенных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Каниболоцкий В.Г.; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1972. – 10л. – Бібліогр.:с.10
747604
  Соколов В.И. Магнитострикция радкоземельных ферритов-гранатов при низких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Соколов В.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1967. – 16л. – Бібліогр.:с.15
747605
  Зубов В.В. Магнитострикция сверхструктурных сплавов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зубов В.В.; Моск. гос. ун-тет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 8 с.
747606
  Яковлева К.А. Магнитострикция тонких никелевых и железоникелевых пленок : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Яковлева К.А.; Иркут. гос. ун-т им. Жданова. – Иркутск, 1968. – 15л.
747607
  Воскобойников С.И. Магнитострикция тройных сплавов железо-никель-кобальт : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Воскобойников С.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1956. – 5л.
747608
  Панина И.К. Магнитострикция ферромагентиков в области температуры Кюри. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Панина И.К.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М,, 1957. – 11л.
747609
  Полонский В. Магнитострой. / В. Полонский. – М., 1931. – 79с.
747610
  Островский З. Магнитострой. / З. Островский. – М., 1932. – 62с.
747611
  Дрокин Александр Иванович Магнитоструктурные превращения в ферритах : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Дрокин Александр Иванович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Красноярск, 1966. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
747612
  Сергеев В.А. Магнитосфера Земли / В.А. Сергеев, Н.А. Цыганенко. – Москва : Наука, 1980. – 174с.
747613
  Аветисян А.К. Магнитосфера нейтронных звезд и некоторые механизмы взаимодействия заряженных частиц с электромагнитным излучением : автореф. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.02 / Аветисян А.К. ; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1979. – 16 с. – Список работ авт.: с. 14-15 (7 назв.)
747614
  Глушаков Марк Львович Магнитосферная конвекция и системы нейтральных ветров и токов в ионосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Глушаков Марк Львович; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1977. – 13л.
747615
   Магнитосферная суббуря и геофизческие явления. – Якутск, 1980. – 191с.
747616
   Магнитосферно-ионосферные возмущения и геомагнитные пульсации по наблюдениям на обсерватории "Хабаровск". – Владивосток : Институт тектоники и геофизики, 1978. – 87 с.
747617
   Магнитосферные геофизические явления. – М, 1986. – 236с.
747618
   Магнитосферные эффекты в атмосферном электричестве. – М., 1988. – 149с.
747619
  Лубнина Н.В. Магнитотактические бактерии и биомагнетизм: критерии отбора образцов для национального банка-депозитария живых систем / Н.В. Лубнина, А.Ю. Бычков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 49-52. – Библиогр.: с. 52. – (Геология ; № 4). – ISSN 0201-7385
747620
  Сергеев В.В. Магнитотвердые материалы / В.В. Сергеев, Т.И. Булыгина. – Москва : Энергия, 1980. – 224 с.
747621
  Васин Н.Д. Магнитотеллургические методы электроразведки / Н.Д. Васин. – Ленинград, 1983. – 50с.
747622
  Обухов Г.Г. Магнитотеллурическая разведка в нефтепереспективных районах СССР / Г.Г. Обухов. – М., 1983. – 203с.
747623
  Ваньян Л.Л. Магнитотеллурические зондирования слоистых сред / Л.Л. Ваньян, А.И. Бутковская. – Москва : Недра, 1980. – 228с.
747624
  Татишвили О.В. Магнитотеллурические исследование в горных районах. (На примере ГССР) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Татишвили О.В.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 17л. – Бібліогр.:с.17
747625
  Стадник Ю.Н. Магнитотеллурические исследования в районах с солянокупольной тектоникой. (На прим. Припятской впадины) : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук : 131 / Стадник Ю.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 22 с. – Бібліогр. : с. 21-22
747626
   Магнитотеллурические поля в неоднородных средах. – М., 1973. – 76с.
747627
  Бурахович Т.К. Магнитотеллурические функции отклика 3D модели глубинных разломов / Т.К. Бурахович, О.В. Гищук, Т.И. Причепий // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (61). – С. 33-41 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1684-2189
747628
  Шуман В.Н. Магнитотеллурический импеданс: фундаментальные модели и возможности их обобщения // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 3. – С. 18-28. – Бібліогр.: с. 27-28. – ISSN 0203-3100
747629
  Бердичевский М.Н. Магнитотеллурическое зондирование горизонтально-однородных сред / М.Н. Бердичевский, В.И. Дмитриев. – Москва : Недра, 1991. – 249с.
747630
  Плоткин В.В. Магнитотеллурическое зондирование плавно-неоднородной анизотропной среды // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 8. – С. 1078-1089 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1088-1089. – ISSN 0016-7886
747631
  Белов К.П. Магнитотепловые явления в редкоземельных магнетиках / К.П. Белов. – Москва : Наука, 1990. – 95с.
747632
  Соловьева Г.Р. Магнитотерапевтическая аппаратура / Г.Р. Соловьева. – Москва : Медицина, 1991. – 174, [1] с. – Библиогр.: с. 166-172
747633
  Подстригач Я.С. Магнитотермоупругость электропроводных тел / Я.С. Подстригач. – Киев, 1982. – 294с.
747634
  Гуманюк М.Н. Магнитоупругие датчики в автоматике. / М.Н. Гуманюк. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев, 1972. – 262с.
747635
  Гинзбург В.Б. Магнитоупругие датчики. / В.Б. Гинзбург. – Москва, 1970. – 71с.
747636
  Домышев В.А. Магнитоупругие свойства массивных и пленочных образцов кобальта, гадолиния, железо-никелевых сплавов и некоторых соединений f-d металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.040 / Домышев В.А.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1970. – 17л.
747637
  Левитин Р.З. Магнитоупругие свойства некоторых антиферромагнетиков и редкоземельных метеллов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Левитин Р. З.; МВССО РСФСР Урал.ГУ. – Свердловск, 1962. – 12л. – Бібліогр.:с.12
747638
  Тюремнов В.А. Магнитоупругие эффекты в хромитсодержащих породах массива Падос-тундра (Кольский полуостров) / В.А. Тюремнов, В.Н. Глазнев, Л.Г. Осипенко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 6. – С. 141-146 : Рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0203-3100
747639
  Мольченко Л.В. Магнитоупругость нелинейных токонесущих оболочек и газодинамика струйных течений. / Л.В. Мольченко, Ю.М. Рудов. – Киев : Высшая школа, 1989. – 112 с.
747640
  Амбарцумян С.А. Магнитоупругость тонких оболочек и пластин / С.А. Амбарцумян, Г.Е. Багдасарян, М.В. Белубекян. – Москва : Наука, 1977. – 272 с. : ил. – Библиогр.: с. 270-272
747641
  Кушелев Ю.Н. Магнитофон-приставка / Ю.Н. Кушелев. – М-Л, 1953. – 16с.
747642
  Панфилов А.В. Магнитофон-приставка для озвучивания любительского фильма / А.В. Панфилов. – Москва, 1987. – 42 с.
747643
  Цесарский Л.Д. Магнитофонный курс английского языка. / Л.Д. Цесарский. – М, 1964. – 72с.
747644
  Гладышев Г.И. Магнитофоны / Г.И. Гладышев. – 2-е испр. стереотип. изд. – К, 1970. – 239с.
747645
  Гладышев Г.И. Магнитофоны : справочник / Г.И. Гладышев. – 2-е изд., испр. – Киев : Наукова думка, 1971. – 239 с.
747646
  Бродский М.А. Магнитофоны / М.А. Бродский. – Минск : Вышэйшая школа, 1978. – 351 с.
747647
  Яновский Е.Б. Магнитофоны "Весна-305", "Весна-306" / Е.Б. Яновский. – Москва : Энергия, 1979. – 56 с.
747648
  Ганзбург М.Д. Магнитофоны "Яуза" / М.Д. Ганзбург. – Москва, 1981. – 64 с.
747649
  Бродский М.А. Магнитофоны и магнитолы / М.А. Бродский. – Минск : Полымя, 1984. – 271 с.
747650
  Викулин И.М. Магниточувствительные полупроводниковые сенсоры : монография / И.М. Викулин, Л.Ф. Викулина, В.Э. Горбачев ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. акад. связи им. А.С. Попова. – Одесса : Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова, 2016. – 143, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 133-143. – ISBN 978-617-582-035-3
747651
   Магнитоэлектрические, механические свойства и структура металлических и полупроводниковых материалов : сб. науч. трудов. – Ашхабад : Минвуз ТССР, 1984. – 159 с.
747652
   Магнитуда и энергетическая класиикация землетрясений. – М.
1. – 1974. – 220с.
747653
  Эльшанский И.И. Магниты в технике / И.И. Эльшанский. – Москва : Знание, 1974. – 64 с. – (серия "Техника" ; 8)
747654
   Магниты из сплавов редкоземельных металлов с кобальтом. – Москва, 1978. – 255 с.
747655
  Білецький В.С. Магнієві руди / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 452. – ISBN 978-966-02-8303-9
747656
  Шаломєєв В.А. Магнієві сплави з підвищеним рівнем властивостей для імплантатів в медицині / В.А. Шаломєєв, Е.І. Цивірко, М.Д. Айкін // Металознавство та обробка металів. МОМ : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України ; голов. ред. Кондратюк С.Є. ; редкол.: Борисов Г.П., Верховлюк А.М., Гнилоскуренко С.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (78). – С. 3-10. – ISSN 2073-9583
747657
  Власенко Андрій Магнісія. Земля аргонавтів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 4 (142), серпень - вересень. – С. 80-87 : фото
747658
   Магніт для наукових компетенцій // Київський університет. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 7


  "Інноваційну екосистему, що створює корпорація «Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка», презентував американським колегам її керівник Віталій Чернюк під час програми ділових стажувань Міністерства торгівлі США «Інформаційні ...
747659
  Сендер Р.Х. Магніт. / Р.Х. Сендер. – Х., 1934. – 308с.
747660
  Рожен О.П. Магніти і електрети / О.П. Рожен. – Київ : Радянська школа, 1967. – 120с.
747661
  Гузій Микола Іванович Магнітна анізотропія докембрійських гранітоідів (на прикінці Середньо придніпровського блока Українського щита) : Дис... канд. геолог.наук: 04.00.22 / Гузій Микола Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 137л. – Бібліогр.:л.122-137
747662
  Гузій Микола Іванович Магнітна анізотропія докембрійських гранітоїдів (на прикладі Середньопридніпровського блока Українського Щита) : Автореф... канд. геолог.наук: 04.00.02 / Гузій Микола Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 17л.
747663
  Бахмутов В.Г. Магнітна буря // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 452-453. – ISBN 978-966-02-8303-9
747664
  Сохацький В.П. Магнітна взаємодія в шаруватих феромагнітних тонкоплівкових структурах / В.П. Сохацький, Ю.Г. Шулімов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 181-185. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Магнітооптичними та електричними методами досліджувались характеристики тонкоплівкових сендвіч-структур, утворених з тонких шарів феромагнітного заліза, розділених немагнітним мідним прошарком, осаджених на діелектричних чи напівпровідникових ...
747665
  Венцлова Т. Магнітна Північ = Magnetic North : бесіди Елен Гінсі з Томасом Венцловою / пер. з англ. В"ячеслава Циби ; [ред. Н. Риндюк]. – Київ : Дух і Літера, 2017. – 557, [3] с. : карта. – Пер. вид.: Magnetic North / Conversations with Tomas Venclova, Ellen Hinsey. University of Rochester Press, 2016. - Імен. покажчик: с. 532-555. – ISBN 978-966-378-567-7
747666
  Круглов О.В. Магнітна сприйнятливість верхнього горизонту грунтів Лівобережжя України : Дис. ... канд. геологічних наук. Спец.04.00.02 - геофізика / Круглов О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 139л. – Бібліогр.: л.122 - 131
747667
  Круглов О.В. Магнітна сприйнятливість верхнього горизонту грунтів Лівобережжя України : Автореф. дис. ... канд. геологічних наук: 04.00.22 / Круглов О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
747668
  Меньшов О.І. Магнітна сприйнятливість грунтів Карпат у долині річки Манявки / О.І. Меньшов, Р.С. Кудеравець, І.О. Чоботок // Геодинаміка : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; Держ. служба геодезії, картографії та кадастру України [та ін.]. – Львів, 2015. – № 2 (19). – С. 94-99. – ISSN 1992-142Х


  Вивчення магнетизму грунтового покриву гірських масивів Карпат та Передкарпаття при розв"язанні низки екологічних, ґрунтознавчих та геологорозвідувальних задач. У такому разі необхідною є інформація про магнітні властивості еталонних незмінених ...
747669
   Магнітна сприйнятливість ґрунтів у складі ерозієзнавчих досліджень / О. Круглов, О. Меньшов, П. Назарок, Л. Коляда, В. Коляда, А. Ачасова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 59-64. – (Геологія ; вип. 2 (85)). – ISSN 1728-3817


  Водна ерозія ґрунтового покриву є основним чинником деградації сільськогосподарських земель в Україні. Додаткового захисту потребують близько 13 млн га ріллі. Вивчення впливу цього процесу цікавить не тільки науковців, а й землекористувачів. Мета даної ...
747670
  Меньшов О. Магнітна сприйнятливість південних чорноземів України на прикладі Одеської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 70-74. – (Геологія ; вип. 2 (69)). – ISSN 1728-3817


  Важливою складовою сучасних геолого-геофізичних досліджень з метою розв"язання фундаментальних та прикладних завдань є вивчення ґрунтового покриву. Беручи до уваги впровадження нового Закону України про вищу освіту, норми якого регламентують об"єднання ...
747671
   Магнітна сприйнятливість та вміст важких металів у чистих і промислово-забруднених грунтах Північної Астурії (Іспанія) / К.М. Бондар, Ю.М. Дмитрук, І.В. Віршило, Ж.М. Матвіїшина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 88-91. – Бібліогр.: 22 назви. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянутий розподіл магнітної сприйнятливості і вмісту важких металів у фонових і забруднених ґрунтах Північної Астурії (Іспанія). The lateral and vertical distribution of magnetic susceptibility and heavy metals content in non-polluted and ...
747672
   Магнітна сприйнятливість як індикатор забруднення грунтів викидами автотранспорту в Одесі / І. Стахів, І. Цюпа, К. Бондар, А. Король // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 46-50. – (Геологія ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено обґрунтуванню застосування магнітної сприйнятливості ([kh]) як індикатора геохімічного забруднення ґрунтів від пересувних джерел в м. Одесі. Основним завданням було встановлення кореляційних зв"язків між [kh] ґрунтів і вмістом важких ...
747673
  Бахмутов В. Магнітна текстура , петрологія і палеомагнетизм магматичних порід острова Пітерман (архіпелаг Вільгельма, Західна Антарктика) і еволюція габро-гранітоїдної формації батоліту Антарктичного півострова / В. Бахмутов, О. Митрохин // IX Міжнародна Антарктична конференція, присвячена 60-річчю підписання Договору про Антарктику в ім"я миру та розвитку міжнародної співпраці : присвя. 60-річчю підписання Договору про Антарктику в ім"я миру та розвитку міжнародної співпраці : IX MAK 2019 : м. Київ, Україна, 14-16 трав. 2019 р. : тези конф. / Антарктична конференція. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 126-127
747674
  Кравцов Віталій Миколайович Магнітне збагачення окислених залізних руд з направленим зміненням властивостей мінеральних зерен : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.15.08 / Кравцов В.М.; Криворізький техн. ун-тет. – Кривий Ріг, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 11 назв
747675
  Андрущенко В.О. Магнітне поле в околі п"єзокерамічного стержня при поздовжних коливаннях під дією гармонічних механічних навантажень // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 79-88. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі отримано точний розв"язок зв"язної задачі про поздовжні коливання п"єзокерамічного стержня з товщинною поляризацією під дією гармонічних в часі механічних навантажень. Електродні покриття стержня вважаються розімкненими (відсутнє зовнішнє ...
747676
  Ткаченко О.О. Магнітне поле високовольтних кабельних ліній при двосторонньому заземленні екранів кабелів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Ткаченко Олександр Олегович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
747677
  Чуніхін К.В. Магнітне поле електромагнітів систем керування космічними апаратами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Чуніхін Костянтин Вадимович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 6 назв
747678
  Бакуменко О. Магнітне поле життєлюба : До 100-річчя з дня народження письменника і редактора Петра Біби // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 28червня (№ 13). – С. 6-7
747679
  Бахмутов В.Г. Магнітне поле Землі, Геомагнітне поле // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 455-456. – ISBN 978-966-02-8303-9
747680
  Гура К.О. Магнітне поле МРСП та суміжних областей УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 38-45 : Рис. – (Геології та географії ; № 3, вип 1)
747681
  Жиленков О.В. Магнітне поле розсіювання зовні призматичного п"єзоелемеита при механічному збуренні коливань // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 115-116
747682
  Козлов О.С. Магнітне поле та розподіл механічних напружень на поверхні кільцевого магніту // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 109-116. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі виведено визначальну систему рівнянь для циліндричного магніту з радіальним намагнічуванням у необмеженому діелектричному просторі та отримано точний розв"язок для внутрішньої задачі.
747683
  Козлов О.С. Магнітне поле циліндричного магніту // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 92-100. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі виведено визначальну систему рівнянь для циліндричного магніту з осьовим намагнічуванням у необмеженому діелектричному просторі та отримано точний розв"язок.
747684
   Магнітне схилення та його віковий хід заходу України для епохи 2013 року / В.Ю. Максимчук, І.О. Чоботок, Є.Ф. Накалов, Д.О. Марченко // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 1 (29). – С. 63-65. – ISSN 1819-1339
747685
  Дудченко Н.О. Магнітне упорядкування, перетворення та застосування високодисперсних оксидів та гідроксидів заліза різного походження : автореф. дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.20 / Дудченко Наталія Олександрівна ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2020. – 47 с. – Бібліогр.: 126 назв
747686
  Бондар К. Магнітний метод при оцінці забруднення ґрунтового покриву Запоріжжя. Еколого-геохімічне обґрунтування / К. Бондар, І. Цюпа, А. Король // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 54-60. – (Геологія ; вип. 4 (71)). – ISSN 1728-3817


  Робота присвячена вивченню магнітних властивостей та вмісту важких металів у ґрунтах м. Запоріжжя - потужного промислового центру. В ході дослідження встановлено, що низькочастотна магнітна сприйнятливість ([hi]LF) ґрунтів міста змінюється від 61*10-8 ...
747687
  Маландій О.М. Магнітний полюс / О.М. Маландій. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 71 с.
747688
  Бахмутов В.Г. Магнітні аномалії // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 456-457. – ISBN 978-966-02-8303-9
747689
  Паламарчук Г.О. Магнітні бурі / Г.О. Паламарчук. – К, 1991. – 130с.
747690
  Єршов К.В. Магнітні властивості викривлених низьковимірних систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Єршов Костянтин Васильович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 15 назв
747691
  Попов С. Магнітні властивості гірських порід та їх зв"язок з рудоносністю на прикладі кристалічного фундаменту Українського щита / С. Попов, А. Сухорада, М. Решетник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 15-18. – (Геологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Отримано дані про магнітні властивості рудоконтролюючих та фонових порід рудоперспективних ділянок та родовищ Українського щита (Азовське, Майське, Сурозське). Виявлені та проінтерпретовані характерні риси магнітних параметрів, що пов"язані з процесом ...
747692
   Магнітні властивості карбіду NiCx з дефектною структурою типу сфалериту / О.І. Наконечна, Н.М. Білявина, Р.В. Остапенко, А.М. Курилюк, В.А. Макара // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 6 : Математика, природознавство, технічні науки. – C. 36-42. – ISSN 1025-6415
747693
  Сохацький В.П. Магнітні властивості карбонових нанотрубок, наповнених залізом / В.П. Сохацький, С.П. Колесник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 414-418. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом електронного спінового резонансу досліджуються властивості багатостінних карбонових нанотрубок, наповнених всередині залізом у формі нанониток. Зменшення намагніченості, що спостерігається в цих структурах нижче 70 К, розглядається з точки зору ...
747694
  Зубков В.В. Магнітні властивості квантових точок із врахуванням спін-орбітальної взаємодії / В.В. Зубков, О.С. Баужа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 235-240. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі представлені теоретичні розрахунки впливу спін-орбітальної взаємодії на намагніченість та магнітну сприйнятливість електронів у малорозмірних квантових точках. Отримані характеристики демонструють стрибкоподібну поведінку при наднизьких ...
747695
  Голік О.З. Магнітні властивості магнетитів / О.З. Голік, доц. // Дослідження теплопровідності порошків / О.З. Голік. – С. 20-21, 6 л. черт.
747696
  Івахненко О.П. Магнітні властивості моноклінного 2А4С і гексагонального 2А5С [лямбда] піротинів золоторудних родовищ УЩ при високих температурах : геофізика / О.П. Івахненко, А.В. Сухорада // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 57-61 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геологія ; Вип. 20)


  Аналізуються магнітні властивості моноклінного 2А4С і гексагонального 2А5С [лямбда] піротинів у породі з рудних зон золоторудних родовищ Українського докембрійського щита (УЩ) під впливом високих температур. Встановлено магнітні властивості піку ...
747697
   Магнітні властивості порід як критерій їх рудоносноності (на прикладі Азовського родовища, Ущ) / А.В. Сухорада, С.А. Попов, С. Стрекозов, О.О. Юшин, М.Н. Рєшетняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 38-41. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  Детально охарактеризовано особливості магнітних властивостей типових утворень перспективного рідкіснометалічного Азовського родовища. Результати досліджень свідчать про значну металогенічну інформативність магнітомеричних робіт для прогнозу родовищ, ...
747698
  Мєняйлов М.Є. Магнітні властивості речовини / М.Є. Мєняйлов. – Київ : Вища школа, 1981. – 104 с.
747699
  Савицький В.М. Магнітні властивості речовини : навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей вищих навчальних закладів / В.М. Савицький ; М-во освіти та науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 327, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 327. – ISBN 978-966-623-712-8
747700
  Бродовий Олександр Володимирович Магнітні властивості структурно-невпорядкованих слабомагнітних твердих тіл : Автореф. дис. ... д-ра фізико-математичних наук; 01. 04. 07 / Бродовий О. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 35с. – Бібл.: 35 назв
747701
  Бродовий О.В. Магнітні властивості структурно-невпорядкованих слабомагнітних твердих тіл : Дис. ... д-ра.фіз.-мат. наук: Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Олександр Володимирович Бродовий; НАН України; Ін-т проблем матеріалознавства. – Київ, 2006. – 278л. – Бібліогр.: Бібілогр.: л.255-278
747702
   Магнітні властивості та електроопір швидкозагартованих сплавів на основі системи Fe-Si-В / М.І. Захаренко, М.П. Семенько, М.В. Орленко, О.І. Наконечна, О.В. Сендецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 321-324. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджені температурні залежності магнітної сприйнятливості складнолегованих сплавів на основі Fe[нижній індекс 82]Si[нижній індекс 6]В[нижній індекс 12]. Визначені температура кристалізації, точка Кюрі та локалізований магнітний момент на атом ...
747703
   Магнітні дослідження для контролю довкілля // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 4


  Співробітники геологічного факультету отримали патент "Спосіб автомагнітного контролю стану довкілля": власник патенту - КНУ імені Тараса Шевченка, автори - О.І. Меньшов та колишній співробітник геологічного ф-ту, ветеран університету доц. А.В. ...
747704
   Магнітні дослідження для контролю довкілля // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 2 : фото


  Співробітники геологічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка отримали патент на винахід "Спосіб атмомагнітного контролю стану довкілля". Власник - КНУ імені Тараса Шевченка, автори: науковий співробітник геологічного факультету, керівник відділу ...
747705
  Бондар К. Магнітні дослідження на палеолітичних стоянках хребта Великий Шолес на Закарпатті / К. Бондар, Ж. Тимофєєва, С. Рижов // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 35. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
747706
  Меньшов О. Магнітні дослідження при пошуках покладів вуглеводнів нетрадиційного типу. Постановка задачі / О. Меньшов, О. Карпенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 55-58. – (Геологія ; вип. 4 (67)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми, пов"язані з пошуками та видобуванням вуглеводнів нетрадиційного типу. Поняття нетрадиційного газу та нафти включає вуглеводні в ущільнених породах, метан вугільних пластів, сланцевий газ і нафту. Досліджується місце магнітних ...
747707
  Меньшов О. Магнітні дослідження природних і техногенних процесів об"єктів критичної інфраструктури на прикладі ділянки "Глинка" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020


  Розглядаються результати магнітних досліджень грунтів і підстилаючих порід дослідної території поблизу озера Глинка. Роботи проводилися як складова вивчення зсувної небезпеки урбанізованого середовища міської агломерації міста Києва з метою моніторингу ...
747708
  Сухорада А. Магнітні маркери структури кристалічного фундаменту Середнього Побужжя (на прикладі району Гайворон-Завалля) / А. Сухорада, М. Решетник, Р. Хоменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 17-20. – (Геологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Представлені перші результати комплексних магнітометричних досліджень гранулітового комплексу Середнього Побужжя Українського щита. Встановлено, що локальні магнітні аномалії створюються перш за все гранат-кварц-магнетитовими породами з високими ...
747709
  Макарчук О.В. Магнітні нанокомпозиційні сорбенти на мінеральній основі для очищення стічних вод : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.21 / Макарчук Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 43 назви
747710
  Раков М.А. Магнітні подільники частоти / М.А. Раков, Л.А. Синицький. – Київ, 1968. – 146с.
747711
  Лозицький В. Магнітні поля в протонному сонячному спалаху БАЛУ Х17.2/4B за даними одночасних вимірювань у кількох спектральних лініях / В. Лозицький, Н. Лозицька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 51-56. – (Астрономія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Порівнюються спектрально-поляризаційні вимірювання магнітного поля у сонячному спалаху 28 жовтня 2003 р. балу Х17.2/4B, виконані на ешельному спектрографі АО КНУ в 6 лініях FeI а також лінії Н[alpha]. Отримані дані стосуються максимальної фази спалаху ...
747712
  Ботигіна О.О. Магнітні поля в протуберанцях та лімбових спалахах на Сонці за даними вимірів в лініях [...] // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 47
747713
  Павлюк А.В. Магнітні поля і параметри тороїдальних систем накопичення енергії електроенергетичного призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Павлюк Андрій Вікторович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
747714
  Лозицький В. Магнітні поля і термодинамічні умови в передмаксимальній фазі сонячного спалаху балу m6.4/3n // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – C. 20-29. – (Астрономія ; вип. 1 (59)). – ISSN 1728-3817
747715
  Лозицька Н. Магнітні поля сонячних плям у 24-му циклі сонячної активності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 11-17. – (Астрономія ; вип. 2 (58)). – ISSN 1728-3817


  Порівнюються дані візуальних вимірювань магнітного поля в тіні сонячних плям, отримані в чотирьох обсерваторіях протягом 24-го циклу сонячної активності. Проаналізовано модулі напруженості магнітного поля із усередненням по кожній обсерваторії. ...
747716
  Курочка Є. Магнітні поля та турбулентні швидкості у різних фазах розвитку сонячного спалаху / Є. Курочка, О. Осика, В. Лозицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 8-11. – (Астрономія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Для сонячного спалаху 5 листопада 2004 р. балу M4.1/1В знайдено значне ослаблення магнітного поля протягом 10 хв (починаючи з фази максимуму) та зростання в той же час турбулентних швидкостей, що підтверджено аналiзом ешель-них зеєман-спектрограм, ...
747717
  Лозицький В. Магнітні поля у лімбових сонячних спалахах на висотах 2-14 мм / В. Лозицький, І. Яковкін, Є. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 6-14. – (Астрономія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
747718
   Магнітні та родонові аномалії на території міста Києва: екологічний аспект / М.І. Орлюк, І.І. Онищук, А.О. Роменець, А.О. Марченко, П.О. Яцевський, І.М. Орлюк // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 1. – С. 227-250 : рис., табл. – Бібліогр.: 244-247. – ISSN 0203-3100
747719
  Гончарук О.М. Магнітно-резонансна томографія в діагностиці інтрамедулярних пухлин / О.М. Гончарук, А.В. Муравський, А.И. Агладзе // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2016. – Вип. 25. – C. 293-298. – ISSN 2227-7404
747720
  Короновський В.Є. Магнітоелектричний ефект в структурах, які містять феримагнітну та п"єзоелектричну компоненти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 259-261. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Магнітоелектричні (ME) властивості гібридної структури, яка складається з механічно з"єднаних магнітострикційної та п"єзоелектричної пластин, на прикладі плівка залізоітрієвого гранату (ЗІГ) - п"єзоелектрик, досліджувались з використанням методу ...
747721
  Кравець В. Магнітоімпедансний ефект у стрічках аморфного металевого сплаву [CO76NI4B20] / В. Кравець, Л. Поперенко, Д. Манько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 81-83. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив лазерного відпалу в ближньому інфрачервоному діапазоні на величину магнітоімпедансного ефекту, його вплив на магнітні властивості та зміну структури поверхні аморфного металевого сплаву [Co76Ni4B20]. The near infrared laser treatment ...
747722
  Федорчук О.П. Магнітокеровані композиційні елементи на основі системи "Діелектричний резонатор/плівка фериту" / О.П. Федорчук, М.А. Попов // Електроніка та зв"язок : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; редкол.: Якименко Ю. І., Кириленко А.В., Борисов О.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 22, № 1 (96). – С. 20-26. – ISSN 2523-4447
747723
  Коваленко-Завойський Магнітометричне визначення вмісту феромагнітних мінералів у штуфах порід і джерелах регіональних магнітніх аномалій // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 3. – С. 3-9 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0203-3100
747724
  Смирний М.Ф. Магнітометричні перетворювачі інформаційно-вимірювальних систем транспортних засобів // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 5 (151). – С. 2-7 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
747725
  Сухорада А.В. Магнітометрія в агрогеофізиці / А.В. Сухорада, М.І. Гузій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 27-28. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геологія ; вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні методичні засади та задачі магнітометріїв галузі агрогеофізики.
747726
   Магнітометрія скіфського курганного могильника Катеринівка у Нижньому Подніпров"ї / К.М. Бондар, М.М. Дараган, В. Прилуков, С.В. Полін, І.В. Цюпа, С.В. Діденко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 3. – С. 134-152 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 149-150. – ISSN 0203-3100
747727
  Кольченко Ю.Л. Магнітомеханічний ефект в кристалах кремнію : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.04.07 / Юлія Леонідівна Кольченко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
747728
  Кольченко Ю.Л. Магнітомеханічний ефект в кристалах кремнію : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Кольченко Ю.Л.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 160л. – Бібліогр.: л. 146 -160
747729
  Жадан А.М. Магнітомінералогічні дослідження феромагнітних мінералів деяких типів грунтів України : геофізика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 62-68 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; Вип. 16)


  Уперше представлено результати досліджень магнітних характеристик деяких типів грунтів України. Коротко приводиться інтерпретація отриманих даних. Окреслено проблематику досліджень грунтів магнітометричними методами.
747730
  Бабак О.В. Магнітомодуляційні пристрої в техніці / Бабак О.В., Філіпов В.Є. – Київ : [б. в.], 1973. – 45 с. – Бібліогр.: с. 43-44. – (Т-во "Знання" УРСР. Сер. 7 В лаб. учених ; № 3)
747731
  Овсієнко І.В. Магнітоопір отриманого хімічним методом нанографіту / І.В. Овсієнко, Л.Ю. Мацуй, В.А. Артемюк // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 32
747732
   Магнітооптика спінових клапанів / В.П. Сохацький, В.Ф. Коваленко, В.К. Скляр, Т.С. Веблая, Ю.Г. Шулімов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 377-380. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Магнітооптичними методами досліджено характеристики спінових клапанів на основі тонких плівок Со/Сu/Со, нанесеніх на Si підкладинку.
747733
  Одарич В.А. Магнітооптика, Магнетооптика // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 458-459. – ISBN 978-966-02-8303-9
747734
  Агаліді Ю.С. Магнітооптична візуалізація магнітограм рельєфних зображень і структурних неоднородностей поверхневого шару феромагнітних виробів : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.11.13 / Юрій Сергійович Агаліді; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 13 назв
747735
  Шайкевич І.А. Магнітооптичні властивості надтонких плівок хрому та бінарних композитів Аl/Сr / І.А. Шайкевич, П.В. Колесник, В.В. Пророк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 330-335. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Проведено дослідження магнітооптичних властивостей надтонких гранулярних плівок хрому та бінарних композитів Аl/Сr на довжині хвилі [лямбда]=632.8 нм в діапазоні кутів падіння світла на плівку 55-65[градусів]. Оцінено порівняльний внесок різних ...
747736
  Сохацький В.П. Магнітооптичні дослідження властивостей манганітів лантану // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 60-63. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 4)


  Магнітооптичними методами досліджено вплив поляризованого випромінювання та магнітних полів на характеристики легованих стронцієм плівок манганітів лантану при різних температурах. На основі спостережених закономірностей перемагнічування зроблені ...
747737
  Сохацький В.П. Магнітооптичні дослідження двошарових плівок ферит-гранатів / В.П. Сохацький, В.П. Ханасюк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 395-397. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В епітаксійних плівках ферит-гранатів відпалюванням створювались два шари з різним типом магнітної анізотропії та доменної структури. Вдосконалені магнітооптичні методики застосовані для визначення характеристик доменних структур шарів і перехідного ...
747738
  Яремчук Ю.Є. Магнітооптичні засоби технічного захисту інформації / Ю.Є. Яремчук, О.В. Труш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 43-48. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті області застосування магнітооптичних засобів для вирішення завдань технічного захисту інформації: методи візуалізації полів магнітними частинками; контроль знищення інформації; контроль несанкціонованих записів; дослідження ...
747739
  Вишневський Віктор Георгійович Магнітооптичні просторові модулятори світла на основі ферит-гранатів для обробки сигналів та візуалізації магнітних полів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.11.07 / Вишневський Віктор Георгійович; Нац. техн. ун-тет України КПІ. – К., 1996. – 18л.
747740
  Федорченко Л.М. Магнітопружне деформування гнучких ортотропних оболонок обертання : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Федорченко Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 c. – Бібліогр.: 11 назв
747741
  Федорченко Л.М. Магнітопружне деформування гнучких ортотропних оболонок обертання : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Федорченко Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 153 арк. – Додатки: арк. 136-153. – Бібліогр.: арк. 114-135
747742
  Мольченко Л. Магнітопружне деформування гнучкої кільцевої пластини змінної жорсткості з урахуванням джоулевого нагріву / Л. Мольченко, Л. Федорченко, С. Колесник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 47-52. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано методику розв"язання нелінійної задачі магнітопружності кільцевої пластини змінної жорсткості. Наведено постановку задачі та отримано розв"язувальну систему гнучкої кільцевої пластини з урахуванням джоулевого нагріву. Приведена ...
747743
  Мольченко Л. Магнітопружне деформування ортотропних оболонок обертання з ортотропною електорпровідністю / Л. Мольченко, І. Лоос, Р. Індіамінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 53-59. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Побудована нелінійна двовимірна модель магнітопружності струмонесучих ортотропних оболонок обертання з врахуванням ортотропної електропровідності, магнітної та діелектричної проникливості. Отримана зв"язана розв"язуюча система нелінійних ...
747744
  Жеков К.Р. Магнітопружні ефекти в рідкісноземельних борокарбідах та фероборатах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Жеков Костянтин Ростиславович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
747745
  Колодяжна М.П. Магнітопружні та п"єзомагнітоелектричні ефекти в мультифероїках Nd0,9Dy0,1Fe3(BO3)4, SmFe3(BO3)4 та LiCoPO4 : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Колодяжна Марина Павлівна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна. – Харків, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
747746
  Мольченко Л.В. Магнітопружність конічної оболонки з врахуванням ортотропної електропровідності в геометрично нелінійній постановці / Л.В. Мольченко, І.І. Лоос, Р.Ш. Індіамінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 85-90. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі представлено двовимірну модель магнітопружності нелінійної струмонесучої конічної оболонки з врахуванням кінцевої ортотропної електропровідності. Отримано зв"язану розв"язуючу систему нелінійних рівнянь магнітопружності для ортотропної ...
747747
  Мольченко Л.В. Магнітопружність ортотропної гнучкої конічної оболонки з врахуванням ортотропної електропровідності / Л.В. Мольченко, І.І. Лоос, Л.М. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 196-198. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Розглядається напружено-деформований стан гнучкої ортотропної конічної оболонки в нестаціонарному магнітному полі. Проведено аналіз отриманих результатів. The stress-strain state of flexible orthotropic conical shell in no stationary magnetic field is ...
747748
  Улітко А.Т. Магнітопружність при динамічному навантаженні / А.Т. Улітко, Л.В. Мольченко, В.Ф. Ковальчук. – Київ : Либідь, 1994. – 155с.
747749
  Витяганець А.І. Магніторезистивний перетворювач активної потужності в радіотехнічних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Витяганець Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
747750
  Демиденко М.Г. Магніторезистивні та оптичні властивості спінвентильних систем на основі Co, Fe, Cr і Cu та наночастинок оксидів Fe : автореф. дис ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.01 / Демиденко Максим Геннадійович ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назв.
747751
  Таран Є.Ю. Магнітореологічна модель розведеної суспензії броунівських еліпсоїдальних магнітних частинок / Є.Ю. Таран, Ю.В. Придатченко, О.О. Мельник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 154-163. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримано реологічне рівняння розведеної суспензії еліпсоїдальних магнітних мікрочастинок, чутливих до броунівського руху, яка тече при наявності зовнішнього магнітного поля.
747752
  Таран Є.Ю. Магнітореологія розведених суспензій неброунівських магнітних видовжених частинок / Є.Ю. Таран, В.А. Каліон, О.О. Мельник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 99-104. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У рамках структурно-феноменологічного підходу отримано реологічне рівняння розведеної суспензії еліпсоїдальних магнітних мікрочастинок, нечутливих до впливу броунівського руху. Досліджено вшив зовнішнього магнітного поля на реологічні властивості такої ...
747753
  Шкода О.В. Магніторозвідка, як метод пошуку продовження печерних ходів у гіпсових відкладах Поділля на прикладі печери Угринь (Тернопільська область) / О.В. Шкода, В.В. Халімендик // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 31-37
747754
  Коблянський Ю.В. Магнітостатична луна в однорідно намагнічених сферах залізо-ітрієвого гранату / Ю.В. Коблянський, В.Ю. Малишев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 389-395. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені експериментальні дослідження умов виникнення сигналів магнітостатичної луни в однорідно намагнічених сферах залізо-ітрієвого гранату під дією послідовності двох і трьох імпульсів накачки в умовах резонансного поглинання. Показана наявність ...
747755
  Багрійчук О.С. Магнітостатичні ефекти на границях зерен та вільних поверхнях м"яких магнітних матеріалів : автореф. дис. ... канд. фіз-мат. наук : 01.04.07 / Багрійчук О.С. ; НАНУ ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
747756
  Стебленко Л.П. Магнітостимульовані ефекти в кремнії / Л.П. Стебленко, В.А. Макара, А.М. Курилюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2017. – 104, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 94-104. – ISBN 978-966-99-1233-2
747757
  Бахмутов В.Г. Магнітостратиграфія // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 460-461. – ISBN 978-966-02-8303-9
747758
  Бондар К. Магнітостратиграфія та анізотропія магнітної сприйнятливості водномеханічних відкладів карстової печери Атлантида / К. Бондар, І. Віршило, Т. Гордієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 24-28. – (Геологія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. мінералог. наук, проф. М.І. Толстим) Досліджені петромагнітні й палеомагнітні характеристики розрізу глин. Виявлена магнітна анізотропія відкладів,обумовлена течією. Зафіксована палеомагнітна ...
747759
  Шаповалов О.І. Магнітострикційний рівнемір рідинних середовищ з багатократним відбиттям ультразвукового торсійного імпульсу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Шаповалов Олексій Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2018. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 26 назв
747760
  Бахмутов В.Г. Магнітосфера Землі // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 461-462. – ISBN 978-966-02-8303-9
747761
  Вікуліна Л.Ф. Магніточутливі напівпровідникові сенсори. : Автореф... д-ра техн.наук: 05.27.06 / Вікуліна Л.Ф.; Херсон. держ. техн. ун-т. – Херсон, 1999. – 30л.
747762
  Костирко І.О. Магнітуда екстремальних температурних хвиль в сучасному кліматі міста Києва // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 277-281. – ISBN 978-617-7069-75-8
747763
  Гинкул С.Г. Магнолиевые в советских субтропиках / С.Г. Гинкул; Мхеидзе Г.Г. – Батуми : Госиздат Аджарии, 1939. – 47 с.
747764
  Минченко Н.Ф. Магнолии на Украине. / Н.Ф. Минченко, Т.П. Коршук. – Киев : Наукова думка, 1987. – 184с.
747765
   Магнолії - аристократи рослинного світу // Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город". – Київ, 2015. – № 3 (145), травень - червень. – С. 20-22. – ISSN 1814-5043


  Про колекцію магнолій у Ботанчному саду ім. О.В. Фоміна, яка була закладена у 1976 р. за ініціативи Тамари Петрівни Коршук.
747766
  Коршук Т.П. Магнолії : (Magnolia L.): монографія / Т.П. Коршук, Р.М. Палагеча; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 208с. : фотоіл. – ISBN 966-594-962-4
747767
  Попович Людмила та Микола Магнолії // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 1. – С. 110-117 : фото
747768
  Тондіні А. Магнолія = Magnolia 170 haiku per ub albero : Двомовне видання Олени Кучеренко / Пер. з італ. О. Курченко; Анжело Тондіні. – Київ : Корнійчук, 2003. – 158с. – ISBN 5-8238-0797-X
747769
  Туранли Ф.Г. Магомаєв Муслім Магометович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 464-465. – ISBN 978-966-02-8303-9
747770
  Гусейнов Чингиз Гасан-оглы Магомед, Мамед, Мамиш / Гусейнов Чингиз Гасан-оглы. – М, 1977. – 222с.
747771
  Соловьев В.С. Магомет / В.С. Соловьев. – Москва, 1991. – 82с.
747772
  Куліш П.О. Магомет и Хадиза : поэма / П.А. Куліш. – Львів : В друк. Кароля Будвейсера, 1883. – 46 с.


  Перед стор. 5 примірника за № 105728 вклеєний аркуш з надписом чорним чорнилом: Гостинець и чолом Володареві Степановичові Александрову*, " Его Українському Правосходительству". Як важив на вазі я наши вчинки Превосходительным тебе назвав, ...
747773
  Хутько Т.В. Магометанський духовний суд у Таврійській губернії (кінець XVIII - перша половина XIX ст.) // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 124. – С. 187-195. – ISSN 2224-9281
747774
  Бутовская Марина Маготы : Планета обезьян. Живая природа // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 5. – С. 126-137 : Фото. – ISSN 1029-5828
747775
  Прожогина С.В. Магриб / С.В. Прожогина. – М., 1980. – 272с.
747776
  Ткаченко К.А. Магриб: уроки глобального кризиса // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 6 (647). – С. 64-68. – ISSN 0321-5075
747777
  Деминцева Е.Б. Магрибинское сообщество во Франции : формирование диаспоры и политика интеграции // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 1. – С. 83-97. – ISSN 0869-1908
747778
  Марочко В. Магрицька Ірина Василівна // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 252. – ISBN 978-617-642-388-1


  Ірина Василівна Магрицька - українська громадська діячка, публіцист, філолог. Голова Луганської обласної філії Асоціації дослідників голодоморів в Україні.
747779
   Магура Ігор Сильвестрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – C. 279. – ISBN 978-966-439-754-1
747780
   Магура Ігор Сільвестрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 309 : фото
747781
   Магушинець Іван Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 279. – ISBN 978-966-439-754-1
747782
  Зиедонис И. Мад течет в море : стихотворения / И. Зиедонис. – Москва : Художественная литература, 1975. – 176 с.
747783
  Медведков Трубицын Ю. Мадагаскар / Трубицын Ю. Медведков. – Москва, 1955. – 32с.
747784
  Рабеменандзара Р.В. Мадагаскар / Р.В. Рабеменандзара. – М., 1956. – 231с.
747785
  Корочанцев В.А. Мадагаскар / В.А. Корочанцев, В. Цветков. – Москва : Мысль, 1977. – 136с.
747786
   Мадагаскар. – Москва : Прогресс, 1990. – 294с.
747787
  Ветринская Анна Мадагаскар // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 38-39 : фото
747788
  Мыльцев П. Мадагаскар в тупике // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 13. – С.14. – ISSN 0234-1670


  [Внутренняя и внешняя ситуация в стране. Мадагаскар.]
747789
  Зорин Виталий Мадагаскар против Маврикия : Двуликий Мадагаврикий. Приключения // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 82-90 : Фото
747790
  Матвієнко Н.М. Мадагаскар, Республіка Мадагаскар // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 469-470. – ISBN 978-966-02-8303-9
747791
  Кузик Павло Мадагаскар. Велика Пригода : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 18-25 : Фото
747792
  Нечинская Марина Мадагаскар. Духи предков // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 9 (2900). – С. 16 : фото
747793
  Шляхова Валерія Мадагаскар. Міні-континент : Вояж-колекція / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 18-24 : Фото, карта
747794
  Дрозд Виталий Мадагаскар. Семь впечатлений от страны баобабов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 3. – С. 84-89 : фото
747795
  Карташова Л. Мадагаскар. Что такое фамадихана? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 7. – С. 68-72. – ISSN 0321-5075


  Фамадіхана (famadihana) - обряд переповивання і перезахоронення померлих у малагасийців.Це спілкування живих членів сім"ї з предками, другі похорони
747796
  Шляхова Валерія МадагаСкарБ : У світі живого / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 54-59 : Фото
747797
  Лебедєва К. Мадагаскарська Хмарина : проза: новели // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 51-69
747798
  Флобер Г. Мадам Бовари / Г. Флобер. – М, 1938. – 424с.
747799
  Флобер Г. Мадам Боварі. Побут провінції / Г. Флобер. – К, 1955. – 324с.
747800
   Мадам Дюпон и другие. – М, 1958. – 64с.
747801
  Шах Л. Мадам Икс // Вся Европа в Украине. – Киев, 2007. – № 2. – С. 138-143. – ISSN 1610-840X


  Голливудская актриса Лана Тернер
747802
  Філіпяк Ізабела Мадам Інтуїта : польська поезія // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 5/6 (977/978). – С. 8-17. – ISSN 0320 - 8370
747803
  Ермоленко О. Мадам Кюри // Счастливая / Изд. дом "Фактор". – Харьков, 2012. – № 7 инюль. – С. 52-55


  Мария Кюри стала первой женщиной, награжденной премией Альфреда Нобеля (дважды), и первым человеком, представившим в числе ее лауреатов польский народ
747804
  Садкович М. Мадам Любовь / М. Садкович. – М, 1978. – 240с.
747805
  Садкович М. Мадам Любовь: Роман. Человек в тумане. Повесть о ясном стахоре / М. Садкович. – Минск, 1987. – 527с.
747806
  Воронова М. Мадам Тюссо: Сон марионетки // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 10 (86). – С. 102-121. – ISSN 1819-6268
747807
  Короткий В.А. Мадвіг Йоганн Ніколаї / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 165. – ISBN 966-06-0393-2
747808
  Баласанов Г.Н. Маделирование и оптимизация в автоматизированых системах управления / Г.Н. Баласанов. – М, 1972. – 391с.
747809
  Коротков Ю.М. Мадемуазель Виктория / Ю.М. Коротков. – М., 1981. – 94с.
747810
  Дюма А. (отец) Мадемуазель де Бель-Иль / А. (отец) Дюма. – Л.-Москва, 1958. – 87с.
747811
  Магдеев М.С. Маджит Гафури (1880-1934) / М.С. Магдеев. – Казань, 1980. – 23с.
747812
  Мирза Маджма"ал-алкам. / Мирза, бади-диван. – М., 1981. – 129с.
747813
  Абди-Бек Ширази Маджнун и Лайли / Абди-Бек Ширази ; сост. текста и предисл. Л.А. Рагимова ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, Глав. ред. Восточ. лит., 1966. – 24 с., [222], XXX c.
747814
  Шогенцуков А.А. Мадина : поэма / А.А. Шогенцуков; пер. с кабард. Р.Липкин. – Нальчик : Эльбрус, 1976. – 30 с.
747815
  Балаева Д. Мадина : [роман] / Д. Балаева. – Грозный : Книга, 1990. – 366, [1] с. – ISBN 5-7666-0054-2
747816
  Малюкова В.А. Мадифицирование поверхности двуокиси титана смесью анионного и неиогенного поверхностно-активных веществ : Автореф... канд. хим.наук: 080 / Малюкова В.А.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1969. – 20л.
747817
  Аладжаджян С.Е. Мадлен живет в Париже : повести / С.Е. Аладжаджян; С.Е. Аладжжаджян. – Москва : Советский писатель, 1980. – 239 с.
747818
  Гандзова В. Мадленка / В. Гандзова. – М., 1959. – 158с.
747819
  Собко В.М. Мадонна / В.М. Собко. – Київ, 1981. – 216с.
747820
  Соколян Марина Мадонна // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 98-99. – ISSN 0130-5212
747821
  Мартынов Семен Мадонна дауншифтера // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 1 (2928). – С. 26-27 : фото
747822
  Гуковский М.А. Мадонна Литта. Картина Леонардо да Винчи в Эрмитаже. / М.А. Гуковский. – Л.-М., 1959. – 86с.
747823
  Кросс М. Мадонна Луиза Вероника Чикконе // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 6. – С. 46-72


  Мадонна (1958) - американская певица, автор песен, продюсер, танцовщица, писательница, актриса, режиссёр и сценарист, известна большинству благодаря своим видеоклипам, сценическим выступлениям, а также использованию политических, сексуальных и ...
747824
  Костенко Л.В. Мадонна Перехресть / Ліна Костенко. – Київ : Либідь, 2012. – 112 с. : фотоіл. – ISBN 978-966-06-0604-3
747825
  Глушко М.В. Мадонна с пайковым хлебом / М.В. Глушко. – Симферополь, 1988. – 312с.
747826
  Глушко М.В. Мадонна с пайковым хлебом / М.В. Глушко. – М., 1990. – 95с.
747827
  Лу-Юханссон Мадонна скотного двора / Лу-Юханссон. – М., 1961. – 188с.
747828
  Кравченко Я. Мадонна у вишиванці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28-29 листопада (№ 224/225). – С. 24


  Про сміливе бачення художника Юліана Панькевича з нагоди його 150-річчя.
747829
  Рожнятовська О. Мадонна українського опору. До 90-річчя від дня народження І. Сеник (1926-2009) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 133-136. – ISSN 2306-3505
747830
  Салиас Е.А. Мадонна. / Е.А. Салиас. – М., 1991. – 282с.
747831
  Константинов А.А. Мадонны Леонардо да Винчи / А.А. Константинов
747832
  Ліпковська Наталія Мадрид-Толедо. Дві столиці, або Бюджетна Іспанія для естетів / Ліпковська Наталія, Крушинський Анатолій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 100-106 : фото
747833
  Абдуллах Хашем аль-Вакед. Мадридская конференция 1991 года по Ближнему Востоку: история и международно-правовое значение // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 13-15. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
747834
  Винецкий Я.Б. Мадридская повесть / Я.Б. Винецкий. – Казань, 1956. – 332с.
747835
  Винецкий Я.Б. Мадридская повесть / Я.Б. Винецкий. – Казань, 1982. – 320с.
747836
  Аль-Аваса Раед Мадридский мирный процесс // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 85-91. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
747837
   Мадридська школа // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 808. – ISBN 966-316-069-1
747838
   Мадридський міжнародний план дій щодо старіння : друга всесвіт. асамблея з проблем старіння, Мадрид, Іспанія, 8-12 квіт. 2002 р. – [Мадрид] : UNFPA, 2002. – 108 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
747839
  Наблюдатель Г. Мадрід буде могилою фашизму. / Г. Наблюдатель. – К., 1936. – 63с.
747840
  Клычков С. Мадур Ваза победитель. / С. Клычков. – 2-е изд. – Москва, 1936. – 334с.
747841
  Оглоблин А.К. Мадурский язык и лингвистическая типология / А.К. Оглоблин. – Ленинград, 1986. – 199с.
747842
  Шохин В.К. Мадхусудана Сарасвати и его адвайтистское науковедение // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С.139-142. – ISSN 0042-8744
747843
  Солодовник Е. Мадярський вузол // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 27 січня - 2 лютого (№ 3). – С. 8


  "У Будапешті чекають не тільки продуманих кроків окремих українських міністерств, але й системної міждержавної стратегії розвитку регіону. Часом варто поглянути на проблему міждержавних відносин із географічним сусідом, членом ЄС, таким, як Угорщина, ...
747844
  Тищенко К.М. Мадярський пласт у топонімії України: імена арпадидів // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 133-142. – ISSN 1608-0599
747845
  Ильченко С. Мадьярский вопрос. Нужны ли Украине "предатели" из Закарпатья? // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 1 жовтня (№ 40). – С. 22-23


  Почему Россия, Венгрия, Румыния могут работать со своими диаспорами в Украине, а Украина со своими - нет?
747846
  Де-Воллан Г.А. Мадьяры и национальная борьба в Венгрии / Г.А. Де-Воллан. – С.-Петербург : [Тип. и хромолитография А. Траншеля], 1877. – 45 с., 1 л. карт.
747847
  Михайленко А. Маестро // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2002. – № 1/2. – С.122-127. – ISSN 0131-2561


  Про відомого українського композитора Степана Сабодаша
747848
  Гоян Ярема Маестро : Есе / Ярема Гоян. – Київ : Веселка, 2005. – 207с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-01-0368-9
747849
  Камінський І. Маестро / з англійської переклав Сергій Жадан // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 40-41. – ISSN 0320-8370
747850
  Гусар В. Маестро абстрактної пластики // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 10 (912), жовтень. – С. 218-224. – ISSN 08-68-4790-1


  Дзиндра Михайло Васильович (1921-2006) - художник, графік, скульптор, архітектор.
747851
  Голобородько Я.Ю. Маестро актуального літературознавства : До 80-річчя відомого українського критика й літературознавця Григорія Сивоконя // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 25 (281). – С. 36-38


  У серпні цього року виповнилося 80 років провідному вченому-літературознавцю, критику, громадському діячеві Григорію Сивоконю. У пропонованому есеї разом із автобіографічним зрізом життя ювіляра доцільно характерологічну сполуку - гранд-критик, що ...
747852
  Корнійчук В.П. Маестро Анатолій Авдієвський : портрет хору з мозаїки : [до 80-річчя з дня народж.] / Володимир Корнійчук. – Київ : Криниця, 2012. – 494, [2] с. : портр., іл., фотоіл. – Розгорнутий тит. арк. - Сер. засн. 2002 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2434-02-6
747853
  Тарнашинська Л. Маестро високого стилю // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 16-17 серпня (№ 147/148). – С. 30-31


  Письменнику-шістдесятнику Валерію Шевчуку - 80 років.
747854
  Мідянка П. Маестро води та флоксів // Критика. – Київ, 2008. – Березень, (число 3). – С. 32-33


  Закарпатський художник Адальберт Ерделі.
747855
  Кагарлицький М. Маестро з сопілкою // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 20-26 квітня (№ 16). – С. 11


  Про Леопольда Ященка та хор "Гомін".
747856
  Кагарлицький М. Маестро з сопілкою. Про Леопольда Ященка та хор "Гомін" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 27 квітня - 3 травня (№ 17). – С. 8-9
747857
  Кагарлицький М. Маестро з сопілкою. Про Леопольда Ященка та хор "Гомін" // Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів, 2018. – № 4/6, квітень - червень. – С. 60-75
747858
  Подобєд О. Маестро Різдва. Виставка в Національному музеї історії України // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2019. – Січень (№ 2). – С. 4-5


  Виставка, присвячена видатному українському композитору, хоровому диригенту та педагогу Миколі Леонтовичу.
747859
   Маестро стилю : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 16-21 : Фото
747860
  Кіслова Вікторія Маестро української естради (Інтерв"ю з народним артистом України, композитором, ректором КФМ ім. Р.М.Глієра О.Й.Злотником) / Кіслова Вікторія, Онищенко Геннадій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 38-40 : фото
747861
  Пасивенко О. Маестро Чепелик і його школа // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 77-79. – ISSN 0130-1799
747862
  Флейчук Х. Маестро Юрій Луців - творчий портрет на перетині ювілеїв // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2016. – Число 3 (21). – С. 85-89. – ISSN 2224-0926
747863
  Федорчук О. Маестро: творець і вчитель // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Інтертехнологія, 2008. – Кн. 3 : Українська культурологія. Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. Рецензії. – С. 220-226. – ISBN 978-966-96714-9-3
747864
  Лучук В.І. Маєво : Поезії / Лучук В.І. – Львів : Каменяр, 1964. – 28 с. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України. - Вкладена із 15-ма інш. кн. цієї серіїї в пвпку із назвою: Сонячна повінь : вірші львівських поетів. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка : с.2 ]
747865
   Маєвська Тетяна Петрівна (1928-2003) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 279. – ISBN 978-966-439-754-1
747866
  Чернієнко Г. Маєвтика або психоаналіз від Мішеля Турньє // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 3/4 (987/988). – С. 234-235. – ISSN 0320 - 8370


  Мішель Турньє (фр. Michel Tournier; 1924 р.) - франц. письменник, лауреат Гонкурівської премії
747867
  Антонюк М. Маєвтика Сократа в українсьікй літературі другої половини ХХ ст. (на основі повістей в Шевчука "Навчитель істини", Ю. Мушкетика "Смерть Сократа") // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 3-15
747868
  Згуровський М. Маємо з оптимізмом дивитись у майбутнє // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 23 грудня (№ 238)


  Про Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку (СЦД-Україна), який працює на базі НТУ "Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського" з 2006 року.
747869
  Шульга С.І. Маємо право рапортувати (з досвіду роботи) / С.І. Шульга, Г.П. Молчан // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 7. – С. 44-45
747870
  Кравчук Леонід Маємо те, що маємо : Спогади і роздуми / Кравчук Леонід. – Київ : Століття, 2002. – 392с. – ISBN 966-95952-8-2
747871
  Дідула Р.Т. Маєте знайомих? / Р.Т. Дідула. – Львів, 1973. – 46с.
747872
  Дробязко Н. Маєтки родини Кочубеїв поблизу м. Батурина // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2013. – Вип. 16 (19). – С. 43-49. – (Серія " Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 5). – ISSN 2078-063X
747873
  Дяченко С. Маєтки родини Фальц-Фейнів на Херсонщині // Пам"ятки України : науковий альманах / М-во культури і туризму України ; вид. А. Сєриков ; голов. ред. О. Рибалко [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1. – С. 54-69
747874
  Овсінський Ю. Маєтковий комплекс Жевуських у Подільському воєводстві Речі Посполитої в XVIII столітті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 59-72. – (Серія історична ; Вип. 44)
747875
  Гаврилишина Н. Маєтності роду Кочубеїв (II половина XVII - 60-ті рр. XVIII ст.): формування, господарство, географія // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 149-157. – ISSN 2222-5250
747876
  Кузьміна І. Маєток "Хуторок" як зразкове господарство нового типу // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 52-57. – ISBN 978-966-171-795-3


  Власник маєтку - Володимир Рудольфович Штейнгель.
747877
  Казьмирчук Г.Д. Маєток декабриста Давидова у судових змаганнях в Україні кін. XVIII - перш. пол. XIX ст. / Г.Д. Казьмирчук, Т.І. Загуляєв // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 200-215. – ISBN 978-966-171-565-2
747878
  Марцинкявичюс Ю. Мажвидас : драма-поэма / Юстинас Марцинкявичюс ; пер. с лит. – Вильнюс : Vaga, 1984. – 117 с.
747879
  Лебединский Л.Н. Мажит Бурангулов / Л.Н. Лебединский. – Москва : Советский композитор, 1963. – 59 с.
747880
  Кирьянов С. Мажит Гафури (1880-1934) / С. Кирьянов. – Ленинград, 1948. – 3-12 с.
747881
  Рамазанов Г. Мажит Гафури (1880-1934) / Г. Рамазанов. – Москва : Советская Россия, 1980. – 157 с.
747882
  Навоий Алишер Мажолисун нафоис : научно-критический текст] / Навоий Алишер. – Тошкент : Изд-во АН УзССР, 1961. – 48 ... с.
747883
  Пляцковский М.С. Мажор: Стихи и песни. / М.С. Пляцковский. – М., 1985. – 190с.
747884
  Кардаш А.И. Мажоранты и диаграммы Ньютона функций двух комплексных переменных и некоторые их приложения : Автореф... канд. физ .мат.наук: / Кардаш А. И.; Льв.ГУ. – Львов, 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
747885
  Мудров В.И. Мажоранты Ньютона в прикладных задачах / В.И. Мудров, А.А. Ивлев. – М., 1987. – 143с.
747886
  Хоменко Г.В. Мажори як локальна субкультура країн пострадянського простору // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 233-235
747887
  Кобржицький В. Мажоритарна і пропорційна виборчі системи: переваги та недоліки // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 58-62
747888
  Сокул В. Мажоритарная избирательная система - диспропорциональность и другие политические последствия (на примере выборов в Палату общин в Великобритании) // Політологічні та соціологічні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Каф. політології та держ. управління, Буковин. політолог. центр [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Т. 15, тематич. вип. : Електоральні процеси в умовах кризи демократії: регіональні, національні та глобальні тенденції. – С. 51-63. – ISSN 2309-7760
747889
  Паславський І. Мажорність як суб"єктурний феномен сучасності у телевізійній та друкованій журналістиці // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 12. – С. 166-187. – ISSN 2078-1911
747890
  Кошовей Т. Мазанка / Т. Кошовей. – Бухарест, 1966. – 40 с.
747891
  Герасимов Володимир Мазанка 2008 : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 20-26 : Фото
747892
  Симашко М. Маздак. Искупление Дабира. Повести Черных и Красных Песков : Романы / М. Симашко. – Москва : Советский писатель, 1984. – 544с.
747893
  Сулеймани А.Ю. Маздакитское движение и вопросы семьи. : Автореф... канд. ист.наук: / Сулеймани А.Ю.; Тбилис. гос. ун-т. – Баку, 1963. – 18л.
747894
  Терапиано Ю. Маздеизм. Современные последователи Зороастра / Ю. Терапиано // Катехизис зороастризма : древняя религия магов : [сборник] / [Фонд духовной культуры мира ; пер. с англ. С.П. Евтушенко ; ред. Н.В. Коноплева]. – Москва : Сфера, 2002. – С. 269-438. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-93975-084-2
747895
  Пахльовська О. Мазепа - архітектор європейської України? // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 351-379. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1
747896
  Пахльовська О. Мазепа - архітектор європейської України? // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 590-618. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
747897
  Макаров А. Мазепа - будівничий // Листи та вірші / І. Мазепа. – Київ, 1991. – с.35-71
747898
  Саченко С. Мазепа - будівничий // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 63-65. – ISSN 0130-7037
747899
  Руданський С. Мазепа - гетьман український / Степан Руданський. – Київ : [б. в.], 1918. – 28 с.
747900
  Дядиченко В.А. Мазепа - зрадник українського народу / В.А. Дядиченко. – Київ, 1946. – 35с.
747901
   Мазепа - людина й історичний діяч. – К, 1991. – 47с.
747902
  Павленко С. Мазепа - не гетьман-державник? // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, В. Горський [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 3. – ISBN 966-7679-00-4 ; 966-7679-13-6 (Вип.3)


  Відповідь на рецензію Олесія Сокирка. - УГО, вип. 2. - С. 183-197.
747903
  Словацький Ю. Мазепа : трагедія на 5 актів / Юліуш Словацький. – Київ : Слово, 1926. – [133] с.
747904
  Байрон Д.-Н. Мазепа / Джордж Байрон. – Харків ; Київ : ДВУ, 1929. – 79 с. : портр.
747905
   Мазепа : Опера в 3-х действиях: Музыка П.И. Чайковского. – Москва : Искусство, 1938. – 84с.
747906
   Мазепа : збірник : у 2 т. / [ред. Роман Смаль-Стоцький]. – Варшава : [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка у Львові]. – (Праці Українського наукового інституту : Серія історична, кн.5 ; Т.46)
Т. 1. – 1938. – 161 с. : іл., портр. – Бібліогр.в підрядк.приміт.
747907
   Мазепа : збірник : у 2 т. – Варшава : [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка у Львові]. – (Праці Українського наукового інституту : Серія історична, кн.5 ; Т.46)
Т. 2. – 1938. – 117 с. : іл., портр. – Бібліогр.в підрядк.приміт.
747908
  Лепкий Б.С. Мазепа : Трилогія: Мотря: історична повість / Б.С. Лепкий. – Львів : Каменяр, 1991. – 463 с. – ISBN 5-7745-0403-4
747909
  Лепкий Б.С. Мазепа : Трилогія. Не вбивай; Батурін: історична повість / Б.С. Лепкий. – Львів : Каменяр, 1991. – 487 с.
747910
  Костомаров Н.И. Мазепа / Н.И. Костомаров. – Москва : Республика, 1992. – 335с. – ISBN 5-250-01792-4
747911
   Мазепа. – К, 1993. – 240с.
747912
  Сосюра В. Мазепа : Поема / В. Сосюра. – Київ, 1999. – 16с.
747913
  Сосюра В.М. Мазепа : Поема; Лірика / В.М. Сосюра. – Київ : Дніпро, 2001. – 221с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-578-002-6
747914
  Андреев И. Мазепа // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2001. – № 4. – С.119-127
747915
  Іллєнко Ю. Мазепа : Кіносценарій // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 2002. – Вип. 51/52 : Київ-свята земля. – С. 699-784
747916
  Лепкий Б.С. Мазепа : трилогія / Богдан Лепкий. – Дрогобич : Відродження. – ISBN 966-538-149-0
Ч. 1 : Не вбивай. Батурин: Історичні повісті. – 2004. – 568с., 16 с. іл. – Шифр. дубл. 8ут Лепк. (доп. карт. ст.)
747917
  Лепкий Б.С. Мазепа : трилогія / Богдан Лепкий. – Дрогобич : Відродження. – ISBN 966-538-167-9
Полтава: історичні повісті. – 2005. – 528с.
747918
  Байрон Дж.Г. Мазепа : пер. з англ. / Джордж Гордон Байрон; Ін-т літ. ім. Т.Г.Шевченка Нац. акад. наук України. – Харків : Фоліо, 2005. – 477 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2942-3
747919
  Журавльов Д.В. Мазепа : людина, політик, легенда / Д.В. Журавльов. – Харків : Фоліо, 2007. – 382с. – (Історичне досье). – ISBN 966-03-3657-8
747920
  Журавльов Д.В. Мазепа : людина, політик, легенда / Д.В. Журавльов. – Харків : Фоліо, 2007. – 384с. – (Історичне досье). – ISBN 978-966-03-4003-9
747921
  Лепкий Б. Мазепа / Богдан Лепкий ; [ред. оброб. тексту, передмов. та приміт. О.В. Зав"язкіна ; ред. Н.В. Хроменко]. – Донецьк : БАО, 2011. – 478, [2] с. – (Видатні українські твори. Історія в романах та повістях). – ISBN 978-966-481-517-5
747922
  Сосюра Володимир Мазепа : поема. Любіть Україну : вірші / Сосюра Володимир; Вступна стаття М.П. Ткачука. – Тернопіль : Навчальна книга ; Богдан, 2000. – 72 с. – ISBN 966-7437-69-8
747923
  Наливайко Д. Мазепа в європейській літературі ХІХ ст.: історія та міф


  В 2-й частині статті розглядається проблема висвітлення образу Мазепи в европейських літературах: російській (О.Пушкін та К.Рилєєв), польській (Б.Залеський, Ю.Словацький), німець- кій та французькій
747924
  Гейденстам В. Мазепа і його посол : оповідання // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2015. – № 1. – С. 201-207
747925
  Оглоблин О. Мазепа і Палій // Записки Наукового товариства імени Шевченка / Наукове товариство імени Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Торонто, 1960. – Т. 170 : Гетьман Іван Мазепа та його доба / О. Оглоблин. – С. 235-241. – (Праці історично-філософічної секції)
747926
  Пахльовська О. Мазепа і Толстой - обом анафема! // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 29 (142). – С. 46-49. – ISSN 1996-1561
747927
  Хомчук О. Мазепа і Філарет // Православний церковний календар / Українська Православна Церква Київського Патріархату. – Київ, 1998. – на 1998. – С. 83-85
747928
   Мазепа Іван Ілліч (1906-1974) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 279-280. – ISBN 978-966-439-754-1
747929
  Рітц Г. Мазепа як романтична фігура іншого // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 148-162. – ISBN 966-95452-4-3
747930
  Мамалага В. Мазепа: земне і посмертне життя у боротьбі // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 13 лютого (№ 17). – С. 9


  "Гетьман Мазепа: як Москва демонізувала найщедрішого благодійника. Історики багато знають про Івана Мазепу. Знову і знову звертаючи свій погляд на життя та діяння славного гетьмана, вони кожного разу знаходять нові яскраві епізоди з його біографії, ...
747931
  Єнсен А. Мазепа: Історичні картиини / А. Єнсен. – К., 1992. – 205с.
747932
  Федорчук О. Мазепинець полку мистецького Данило Нарбут // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Інтертехнологія, 2008. – Кн. 3 : Українська культурологія. Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. Рецензії. – С. 292-300. – ISBN 978-966-96714-9-3
747933
  Засадний В. Мазепинство в Америці // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1975. – Рік 12, ч. 1 (31), січень-березень. – С. 32-35
747934
  Панченко Володимир Євгенович Мазепинська тема ще й досі для багатьох дражлива ... : [інтерв"ю з професором НаУКМА, головою Громадського комітету з відзначення 300-ї річниці Повстання за незалежність України під проводом І. Мазепи та Полтавської битви В.Є. Панченком] / Панченко Володимир Євгенович, Колесник Людмила; розмову вела Л. Колесник // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 38-39
747935
  Чухліб Т.В. Мазепинська Україна між Російською та Шведською коронами: дилема вибору протекції // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (485). – С. 16-39. – ISSN 0130-5247
747936
  Чухліб Т.В. Мазепинська Україна у Північній війні 1700-1721 років:особливості міжнародного становища та зміни політико-правового статусу // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун. ім. Короленка В.Г. – Полтава, 2009. – № 2. – С. 4-9. – ISSN 2075-1451
747937
  Чухліб Т. Мазепинська Україна у Північній війні 1700 - 1721 рр.: особливості міжнародного становища та зміни політико-правового статусу // Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. міськрада ; Посольство Рос. Федерації в Україні ; Посольство Швеції в Україні [та ін. ; редкол.: Н.В. Білан та ін.]. – Полтава : Толмачова Н.Ю., 2009. – С. 6-13. – ISBN 978-966-8591-31-0
747938
  Бойко В. Мазепинські століття. Мазепинський день на Чернігівщині / В. Бойко, Н. Сердюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22-23 березня ( 52/53 ). – С. 13


  Центральною подією мазепинського дня в Батурині стала презентація доктором історичних наук, директором Центру з вивчення історії України Санкт-Петербурзького державного університету, професором Тетяною Таїровою-Яковлєвою своєї книжки "Іван Мазепа і ...
747939
  Кресін О. Мазепинці / О. Кресін. – Київ : Київський університет, 1994. – 112 с. – Бібліогр.С.108-109. – (Сер."Бібліотека українця" N 5-10). – ISBN 5770767103
747940
  Субтельний Орест Мазепинці : Український сепаратизм на початку XVIII ст. / Субтельний Орест. – Київ, 1994. – 228 с.
747941
  Застирець Ів. Мазепинці в Туреччині (з паперів Садик-паші (Чайковського)) // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 439-442. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
747942
  Каппелер А. Мазепинці, малороси, хохли: українці в етнічній ієрархії Російської імперії // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 5. – С.8-20. – ISSN 0869-3595
747943
  Краснодемська Ірина Мазепіана в дослідженнях вчених української діаспори XX ст. // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 217-219
747944
  Власенко В. Мазепіана міжвоєнної української політичної еміграції у Румунії // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (343). – С. 74-82. – ISSN 0869-3595
747945
   Мазереель : сборник статей о творчестве. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 190 с.
747946
  Сигмен А. Мазеры / А. Сигмен; Шмаонова. – Москва : Мир, 1966. – 520 с.
747947
  Смит Р.А. Мазеры и лазеры / Р.А. Смит. – Москва, 1963. – 24 с.
747948
  Зингер Д.Р. Мазеры.Квантовые усилители и генераторы / Д.Р. Зингер. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1961. – 206 с.
747949
   Мазоренко Дмитро Іванович : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1969-2011 роки / Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. наукова сільськогосп. б-ка ; Харків. нац. техн. ун-т. сільського госп-ва ім. П. Василенка ; [уклад. : В.А. Вергунов, Л.М. Тіщенко, В.І. Жила та ін. ; наук. ред. В.А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М.Д. Безуглий]. – Харків : [Міськдрук], 2011. – 119 с., [16] с. іл. : фото. – (Біобібліографічна серія "Члени-кореспонденти Національної академії аграрних наук України"). – ISBN 978-617-619-024-0
747950
  Штейнбук Ф. Мазох - Єлінек: тілесно-міметична топологія корелятиву сексуальності, або літературно-збочена колізія складної простоти


  У статті запропоновано аналіз повісті Л. фон Захер-Мазоха "Венера в хутрі" та роману Е. Єлінек "Піаністка" в топологічному контексті корелятиву сексуальності. Доведено, що сексуальність і дискурсивність грунтують відповідні топосфери, які утворюють ...
747951
   Мазохизм во имя науки // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 11 (200), ноябрь. – С. 37 : фото. – ISSN 1029-5828
747952
   Мазур Ірина Іванівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 280. – ISBN 978-966-439-754-1
747953
   Мазур Ірина Іванівна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 182-183. – ISBN 978-966-439-757-2
747954
  Єрескова Т. Мазурик Олег Володимирович // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 547-548. – ISBN 978-966-418-286-4
747955
  Села К.Х. Мазурка для двух покойников. / К.Х. Села. – М, 1990. – 191с.
747956
   Мазуркевич Олександр Романович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 250. – ISBN 978-966-644-090-0
747957
   Мазурмович Борис Миколайович (1904-1984) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 280-281. – ISBN 978-966-439-754-1
747958
   Мазурское поозерье. Польша. – Варшава. – с.
747959
  Хаузер А. Мазутчик / А. Хаузер. – Бухарест, 1973. – 48с.
747960
  Евдокимова Ю.К. Мазыка эпохи Возрождения / Ю.К. Евдокимова, Н.А. Симакова. – Москва, 1982. – 253с.
747961
  Самади З. Маимхан : историч. роман / Зияпер Самади ; . с уйгур. – Алма-Ата : Жазушы, 1969. – 208 с.
747962
  Кариевв Т. Маирбек Курманович Цаликов / Т. Кариевв. – Дзауджикау, 1953. – 31с.
747963
  Астуриас М.А. Маисовые люди. Ураган : роман : пер. с исп. / Мигель Анхель Астуриас ; предисл. Л.С. Осповата. – Москва : Прогресс, 1977. – 405 с. : ил. – (Мастера соврем. прозы: Гватемала)
747964
  Астуриас М.А. Маисовые люди. Ураган : роман : пер. с исп. / Мигель Анхель Астуриас ; предисл. Л. Осповата ; худож. Т. Толстая. – Москва : Радуга, 1985. – 351 с. : ил. – (Мастера соврем. прозы. Гватемала)
747965
   Май. – С.-Петербург : Типография Л.Я. Ганзбурга, 1914. – 22 с.
747966
  Боровик Г.А. Май в Лиссабоне / Г.А. Боровик. – М, 1975. – 200с.
747967
   Май Данциг. Живопись. – Москва, 1988. – 31с.
747968
  Калакура Я.С. Май Панчук у дзеркалі української історіографії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України : збірник наукових праць / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – Спец. випуск. – С. 5-20
747969
  Каверин А. Май юбилейный : календарь событий // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 27квітня-3 мая (№ 17)


  7 мая - 95 лет со дня указа австрийского императора Карла I об освобождении из концлагерей галицких, буковинских и закарпатских русинов. "Все арестованные русские не виновны, но были арестованы, чтобы не стать ими", - заявлял император. О трагедии, ...
747970
  Денисенко Л. Май юбилейный = Украинский календарь / Л. Денисенко, А. Каревин // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 26 апреля- 2 мая (№ 17). – С. С 1


  4 мая - 125 лет со дня рождения Николая Гринченко, украинского музыковеда, фольклориста, заслуженного деятеля искусств УССР; 6 мая - 150 лет со дня рождения Владимира Сокальского, украинского композитора, музыкального критика и... юриста; 7 мая - 100 ...
747971
  Трофимова А. Май юбилейный = Украинский календарь / А. Трофимова, А. Каревин // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 17-23 мая (№ 18/19). – С. С 1


  Украинский календарь за май 2013 г.: 21 мая - 110 лет исполнилось бы Роману Сельскому, украинскому живописцу, народному художнику УССР; 17 мая - 195 лет со дня рождения Марка Соколовского, украинского гитариста-виртуоза, педагога; 31 мая - 790 лет ...
747972
  Криштоф Е.Г. Май, месяц перед экзаменами / Е.Г. Криштоф. – М, 1968. – 150с.
747973
  Золотарёва Е. Майdан"s как карнавализация политики // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2012. – Вип. 2 (18) : Сміх у світі культури. – С. 70-78. – ISSN 2410-2601
747974
   Майборода Ростислав Євгенович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 281. – ISBN 978-966-439-754-1
747975
  Співак Л. Майбутнє - за гарними книгами // Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 2002. – № 4. – С.47-51


  Книжковий ринок - поширення технічної та іншої спеціальної літератури
747976
  Лісовий О. Майбутнє - за інтерактивними технологіями / беседу вів М. Короденко // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 10 грудня (№ 50)


  Про спільну програму дій "Майбутнє України" між КНУТШ, НТУУ "КПІ" і Нац центром "Мала академія наук України", про ефективність проведення конкурсів ідей, дитячі винаходи та їх впровадження, а також про переваги освітніх інтернет-проектів розповідає ...
747977
   Майбутнє - за прогресивними спільнотами / підготував Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 20 лютого (№ 6). – С. 5. – ISSN 2219-5793
747978
  Дейнека Є. Майбутнє "зеленої економіки" в Україні // Юридична газета. – Київ, 2018. – 5 червня (№ 23). – С. 9, 16-17
747979
  Федоренко Т. Майбутнє "компаній-гаманців" у світлі // Юридична газета. – Київ, 2019. – 11 червня (№ 24). – С. 7
747980
  Бобало Юрій Майбутнє "Львівської політехніки" - дослідницький університет : бесіда з ректором Національного університету "Львівська політехніка" Юрієм Бобалом Володимира Розумного / Бобало Юрій, Розумний Володимир // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 8-23. – ISSN 1682-2366


  Ректор найстарішого в Україні та Східній Європі технічного університету "Львівська політехніка" розповідає, які кроки здійснює та планує ВНЗ в найближчому майбутньому на шляху до набуття статусу дослідницького університету.
747981
  Бобало Ю. Майбутнє "Львівської політехніки" - дослідницький університет // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С.8-23. – ISSN 1682-2366


  Бесіда з ректором Національного університету "Львівська політехніка" Ю. Бобалом.
747982
  Стріха М. Майбутнє "Світу" - пов"язане з майбутнім української науки // Світ. – Київ, 2018. – Березень (№ 11/12)


  Інтерв"ю із заступником міністра освіти і науки України щодо ювілейного випуску газети "Світ".
747983
  Птахів Семен Майбутнє авіагалузі в Європі // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 6. – С. 18-22 : фото, граф. – ISSN 1998-8044
747984
  Іваницький С. Майбутнє адвокатури // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 12. – С. 260-273. – ISSN 1026-9932
747985
  Мігдаль О. Майбутнє адвокатури України - ключові цінності // Юридична газета. – Київ, 2018. – 23 січня (№ 2/3). – С. 44-45
747986
   Майбутнє Академії держуправління // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 9 листопада (№ 44)


  Національна академія державного управління при Президентові України буде приєднана до Київського національного університета імені Тараса Шевченка. Відповідний Указ підписав Президент України Володимир Зеленський.
747987
  Селівон М. Майбутнє арбітражу в Україні в контексті реформи процесуального законодавства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 8. – С. 109-121. – ISSN 1026-9932
747988
   Майбутнє атомної енергетики / Б. Патон, В. Бар"яхтар, О. Бакай, І. Неклюдов // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-13. – Бібліогр.: нп 11 пунктів. – ISSN 0372-6436
747989
  Білошицький Сергій Майбутнє без демократії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 41-42. – Бібліогр. в кінці ст.
747990
  Білошицький Сергій Майбутнє без демократії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 41-42. – Бібліогр. в кінці ст.
747991
  Тищенко Алла Майбутнє без СНІДУ: будь уважним до себе // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 7 : фото
747992
  Ванагеліс В.Я. Майбутнє безпечного життя населення України у навчальних закладах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 3. – С. 12-15 : фото
747993
   Майбутнє богослов"я в Україні : матеріали I Всеукраїнської конференції, 19-20 листопада 2009 р. – [Київ] : Романюк М.Г. – 180 с. – ISBN 978-966-2302-06-6
747994
  Висоцький В. Майбутнє вже настало, але ми цього не помітили і з азартом прагнемо в минуле // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-25 квітня (№ 15). – С. 8


  "Для цих реакцій не потрібні уран та інші трансуранові елементи. У них використовуються хімічні елементи - водень, літій або нікель, запаси яких на Землі практично необмежені, а ціна непорівнянно менша за ціну урану. Йдеться про систему LENR, при ...
747995
  Біляцький Сергій Майбутнє вже розпочалося : (аспекти сучасної класичної прогностики) / Біляцький Сергій, Ярова Наталія // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 65-68. – Бібліогр. в кінці ст.
747996
  Біляцький Сергій Майбутнє вже розпочалося : (аспекти сучасної класичної прогностики) / Біляцький Сергій, Ярова Наталія // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 65-68. – Бібліогр. в кінці ст.
747997
  Куриленко Р. Майбутнє вже сьогодні // Київський університет : дайджест. – Київ, 2017. – Жовтень (№ 8). – С. 5


  "На факультеті радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем запрацювала лабораторія робототехніки та мікроелектроніки RELAB. Ініціаторами її створення стали студенти Роман Куриленко (заступник голови Студентського парламенту КНУ) та Роман ...
747998
   Майбутнє вищої освіти // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 квітня (№ 15). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки України провело засідання правління Групи супроводу Болонського процесу та Редакційного комітету з підготовки Римського Комюніке. Через поширення коронавірусу та карантин уперше ключові заходи Болонського процесу пройшли у ...
747999
  Скрипник О. Майбутнє військово-промислової політики // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 21-23. – ISBN 978-617-7638-06-2
748000
  Вітченко А. Майбутнє вітчизняної вищої школи закладається вже сьогодні ( про проект закону України "Про вищу освіту" в новій редакції) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 6 (38). – С. 93-98
<< На початок(–10)741742743744745746747748749750(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,