Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)741742743744745746747748749750(+10)В кінець >>
742001
   "Мармуровий палац" - жива вода Моршина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 24-25 : фото
742002
  Сауббрі Абдельжаліль "Марокко не боїться змін і реформ" : Інтерв"ю / інтерв"ю взяв Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 29 березня (№ 55)


  Розмова з Послом Королівства Марокко в Україні Абдельжалілем Сауббрі.
742003
  Яновский А.Н. "Марсельеза" на орловских улицах / А.Н. Яновский. – Тула, 1989. – 254с.
742004
   "Мартен". – Челябинск, 1977. – 223с.
742005
  Орлова Р.Д. "Мартин Иден" Джека Лондона / Р.Д. Орлова. – Москва, 1967. – 120с.
742006
  Кулешов А.П. "Мартини" может погаснуть / А.П. Кулешов. – Москва, 1963. – 191с.
742007
  Дзюба І. "Маруся Чурай" // "Гармонія крізь тугу дисонансів..." : [літопис долі Л. Костенко] / І.М. Дзюба, Л.В. Костенко, Є О. Пахльовська. – Київ : Либідь, 2016. – С. 59-71. – ISBN 978-966-06-0713-2
742008
  Мариняк Р.С. "Маруся Чурай" Л. Костенко в контексті інтерпретацій легенди про піснетворку-отруйницю // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1088. – С. 93-100. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 17). – ISSN 2227-6505
742009
  Маленко О.О. "Маруся" Г. Квітки-Основ"яненка: проста любов, що викликає сльози // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2019. – № 31/33 (575/577), листопад 2019 р. – С. 9-14
742010
  Ермолаева Н. "Маршал вызывал у меня трепет" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2012. – № 4 (1212). – С. 8-9. – ISSN 0234-1670


  Маршал Карл Густав Маннергейм
742011
  Шабанов Валерий "Маршальский домик" и другие рассказы : рассказы // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 4. – С. 120-125. – ISSN 0321-1878
742012
  Самокиш І. "Маршем миру" проти війни Путіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 вересня (№ 176). – С. 3


  "Марш миру" в Москві - свідчення того, що активна меншість у Росії може публічно заявити про свою позицію.
742013
  Білецький Л. "Марьяна Черниця" Т. Шевченка : (історія тексту) / Написав Л. Білецький. – [Львів], 1927. – 22 с. – Окремий відбиток із: Записки НТШ. Львів, 1927, с. 181-202
742014
  Гуджеджиани И. "Масдари" (инфинитив) в сванском языке // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 148-151. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
742015
  Беляев М.Д. "Маскарад" Лермонтова в театральных эскизах А.Я. Говина / М.Д. Беляев. – М.-Л., 1941. – 107с.
742016
   "Маскарад" Лермонтова. Сборник статей. К столетию со дня гибели М.Ю.Лермонтова /1841-1941/.. – Москва-Л., 1941. – 272 с.
742017
  Линев Л.А. "Маскарад" М.Ю.Лермонтова : Автореф... канд. филол.наук: / Линев Л.А.; Лен. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 18 с.
742018
  Ходукина Т.И. "Маскарад" М.Ю.Лермонтова. (Проблема жанра) : Автореф... канд. филол.наук: 640 / Ходукина Т.И.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 23л.
742019
  Татаров О. "Маски-шоу" в минулому? Аналіз змін до КПК // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 15-21 грудня (№ 50)
742020
  Черняк Мария Александровна "Маски-шоу" в современной массовой литературе : от псевдонима - к бренду // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 23. – С. 10-15. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Системное исследование феномена массовой литаретуры требует обращения к категории автора. Понятие "автор" в массовой литературе меняет свою "онтологическую" природу. Во многом это связано с возникшей многоукладностью в литературе и расширением круга ...
742021
  Танчер В.В. "Масова культура" проти мас / В.В. Танчер. – Киев, 1972. – 110 с.
742022
  Іванов С.О. "Масова культура" як продукт розвитку суспільства // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 125-127. – ISBN 978-966-452-103-8
742023
  Якубіна В.Л. "Масова людина" - кожен з нас? Розмисли над працею Майкла Оукшотта "маси в представницькій демократії" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 142-143. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
742024
  Лапко В.В. "Масова пісня" в культурному полі США в першій половині XX ст. // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 474-481. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна статті полягає у вияві особливостей «масової пісні» в культурі США означеного періоду: взаємопроникнення різних культурних традицій. На основі аналізу наукової літератури визначено етапи становлення жанру «масової пісні»: поява ...
742025
  Григорова О.В. "Масова" література в контексті літературного процесу / О.В. Григорова, Т.І. Шепель, Т.М. Левченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 40-46
742026
  Безугла Р.І. "Масова" та "елітарна" культури: стратегії сприйняття в сучасній культурології // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 68-75
742027
  Білокінь С. "Масовий терор в СРСР був спрямований і проти людності, і проти культури" / інтерв"ю взяла Надія Кир"ян // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 2-9 січня (№ 1/2). – С. 8


  Інтерв"ю з Сергієм Білоконем - істориком, джерелознавцем про його книжку "Масовий терор як засіб державного управління в СРСР 1917-1941. Том 1"
742028
  Забара В.В. "Масові переселення" етнічних груп у Боснії і Герцоговині після завершення бойових дій у 1996 р. // Історичний архів. Наукові студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра. Могили ; Ін-т укр. археог. та джерелознав. ім. М.С. Грушевського НАН України. – Миколаїв, 2012. – Вип. 8. – С. 35-40. – ISSN 2077-5709
742029
  Кошовий Костянтин Кузьмич Марксистська логіка і сучасність / Кошовий Костянтин Кузьмич. – К., 1973. – 48с.
742030
  Танчер В.К. Марксистсько-ленінська критика ідеалістичних теорій походження релігії (окремий відбиток) : Наукові записки / В.К. Танчер; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ. – (Філософський збірник ; № 3)
т.16., вип. 4. – 1957. – [10с.]
742031
  Андреев М.В. Марксисты и христиане : диалог / М.В. Андреев. – Москва, 1983. – 64с.
742032
   Марксисты ленинцы в вологодской ссылке. – Архангельск, 1977. – 142с.
742033
   Марксисты ленинцы Латинской Америки в борьбе за мир и прогресс. – М, 1980. – 271с.
742034
  Ерманский О.А. Марксисты на распутье : (о сборнике "Самозащита") / А. Ерманский [псевд.]. – Петроград : Изд. "Книга", 1916. – 70 с.
742035
   Марксисты отвечают своим католическим критикам. – М, 1958. – 71с.
742036
  Дени А. Марксисты отвечают своим католическим критикам / А. Дени. – М., 1958. – с.
742037
  Прокопенко И.Д. Маркситско-ленинская философия. / И.Д. Прокопенко, Е.В. Крутько. – Х, 1967. – 56с.
742038
  Петренко П. Марксівська метода в літературознавстві / П. Петренко. – Харків, 1928. – 135с.
742039
  Петренко П. Марксівська метода в літературознавстві / П. Петренко. – Харків, 1928. – 135с.
742040
  Паннекук Ант Марксізм і дарвінізм / Ант. Паннекук ; переклад М. Галагана. – Київ ; Відень ; Львів : Вид. і наклад Закордонної групи У.С.-Д.Р.П., 1921. – 72 с.
742041
  Розман М. Марксо-ленінська теоріязубожіння пролетаріяту за капіталізму / М. Розман : Пролетар, 1933. – 104 с.
742042
  Капустин Владимир Андреевич Марксова концепция отчуждения труда : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.00 / Капустин Владимир Андреевич; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 24л.
742043
  Нигиш Т. Марксова концепция собственности и новые подходы к организации процесса труда в развитых капиталистических странах : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Нигиш Т.; МГУ. – М., 1991. – 24л.
742044
  Кунов Г. Марксова теория исторического процесса / Г. Кунов. – М-Л, 1930. – 335с.
742045
  Смирнов В.В. Марксова теория превращенных экономических форм и ее роль в совершенствовании социалистического хозяйственного механизма. / В.В. Смирнов. – Владивосток, 1990. – 282с.
742046
  Мошенский М.Г. Марксова теория прибавочной стоимости и современность / М.Г. Мошенский. – Москва, 1967. – 48с.
742047
  Лисичкин Г.С. Марксова теория стоимости и социалистическая экономика / Г.С. Лисичкин. – М., 1971. – 46с.
742048
  Шеховцов А.В. Марксова теория товарного фетишизма / А.В. Шеховцов. – М., 1962. – 68с.
742049
  Анисимов В.В. Марксовские и полумарксовские процессы : Учебное пособие. / В.В. Анисимов, А.А. Война; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : КГУ, 1986. – 88 с.


  Рассмотрены наиболее важные классы случайных процессов: процессы вастоновления, марковские процессы с дискретным и непрерывным временем, полумарковские процессы.
742050
   Марксовские хлеборобі віравнивают зябь. – Саратов, 1961. – 10 с.
742051
  Вербин А. Маркстско-ленинская теория общественно-экономической формации / А. Вербин, В. Калле. – Москва, 1958. – 44с.
742052
  Федоренко Е.Г. Марксча-ленинча этика асослари / Е.Г. Федоренко. – Тошкент, 1976. – 404с.
742053
  ЦиновскийД Марку долой. / ЦиновскийД, Н. Петрашкевич. – М-Л, 1937. – 20с.
742054
   Маркуванню ГМО - так! // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2009. – № 3 (55), травень - червень. – С. 2-3
742055
   Маркузе (Marcuse) Герберт // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 814-815. – ISBN 966-316-069-1
742056
   Маркузе Юрию Исидоровичу- 80 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 11. – С. 54-55 : фото. – ISSN 0016-7126
742057
  Бергман Я. Маркуреллы из Вадчепинга / Я. Бергман. – М, 1959. – 319с.
742058
   Маркушевський Петро Трохимович : Бібліографічний покажч. – Одеса, 1989. – 56с.
742059
  Білецький В.С. Маркшейдерія, Маркшейдерська справа // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 261-262. – ISBN 978-966-02-8345-9
742060
   Маркшейдерские работы на карьерах. – Свердловск, 1957. – 692с.
742061
  Оглоблин Д.Н. Маркшейдерские работы при встречных забоях / проф. Д.Н. Оглоблин. – Свердловск ; Москва : Изд-во и тип. Металлургиздата, 1947. – 184с.
742062
  Оглоблин Д.Н. Маркшейдерские работы при поздемной разработке меторождений / Д.Н. Оглоблин. – Москва : Металлургиздат
Ч.1 : Подземные маркшейдерские съемки. – 1950. – 623 с.
742063
  Оглоблин Д.Н. Маркшейдерские работы при поздемной разработке меторождений / Д.Н. Оглоблин, Р.И. Кондорский. – М.
2. – 1952. – 296с.
742064
  Оглоблин Д.Н. Маркшейдерские работы при поздемной разработке меторождений / Д.Н. Оглоблин. – М.
3. – 1953. – 264с.
742065
  Оглоблин Д.Н. Маркшейдерские работы при поземной разработке месторождений / Д.Н. Оглоблин. – М.
1. – 1959. – 477с.
742066
  Пиньковский Глеб Станиславович Маркшейдерские работы при сооружении шахтных стволов : Автореф... канд. техн.наук: / Пиньковский Глеб Станиславович; Днепропетр. горный ин-т им. Артема. – Днепропетровск, 1965. – 26л.
742067
  Игошин А.А. Маркшейдерские работы при строительстве шахт. Уч. пособие / А.А. Игошин. – М.-Х., 1951. – 288с.
742068
  Рудаков М.Л. Маркшейдерский учет горно-эксплуатационных работ на карьерах. / М.Л. Рудаков. – Свердловск, 1952. – 294с.
742069
  Гусев Н.А. Маркшейдерско-геодезические инструменты и приборы / Н.А. Гусев. – 2-еизд. переработ. и доп. – Москва : Недра, 1968. – 318с.
742070
  Гусев Н.А. Маркшейдерско-геодезические приборы и инструментоведение / Н.А. Гусев. – М, 1958. – 522с.
742071
  Музальков М.И. Маркшейдерско-геодезические работы при проходке и углубке шахтны стволов встречными забоями / М.И. Музальков. – М., 1963. – 188с.
742072
   Маркшейдерское дело. – Москва, 1958. – 464 с.
742073
   Маркшейдерское дело. – Москва, 1989. – 310 с.
742074
  Трофимов А.А. Маркшейдерское дело и геометризация недр / А.А. Трофимов. – Москва-Ленинград, 1948. – 204с.
742075
  Камшилов В.В. Маркшейдерское дело на карьерах и приисках / В.В. Камшилов, Б.К. Гаврилов. – М., 1969. – 129с.
742076
  Стрельцов В.И. Маркшейдерское обеспечение природопользования недр / В.И. Стрельцов, С.Г. Могильный. – М., 1989. – 204с.
742077
  Мотильов Ігор Вікторович Маркшейдерське забезпечення відкритих гірничих робіт при застосуванні автоматизованої системи управління кар"єром : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.01 / Мотильов Ігор Вікторович; Донецьк. держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 2000. – 19л.
742078
  Лємєнов О. Марлезонський балет: е-декларування для антикорупціонерів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 27 січня - 2 лютого (№ 3). – С. 1, 4


  "Напередодні нового політичного сезону розгортається черговий спектакль, в центральних ролях якого виступлять представники антикорупційних громадських організацій. Більше півроку тривала епопея зі скасуванням е-декларування для третього сектору, процес ...
742079
  Краснова Г.В. Марлен Дитрих / Г.В. Краснова. – М., 1985. – 48с.
742080
  Бах Стивен Марлен Дитрих : Жизнь и легенда / Бах Стивен. – Смоленск : Русич, 1997. – 624 с. – (Женщина-миф). – ISBN 5-88590-738-2
742081
  Дубинянская Я. Марлон Брандо: время бунтаря // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 6 (34). – С. 6-27. – ISSN 1819-6268


  Марлон Брандо (1924-2004) - амер. актёр и политический активист. Дважды лауреат премии "Оскар" (на которую номинировался восемь раз), двукратный лауреат премии "Золотой глобус", трёхкратный лауреат премии BAFTA, лауреат премии "Эмми". Наиболее известен ...
742082
  Кідрук Максим Мармарис для українців : Туреччина / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 66-71 : Фото
742083
  Яремович М. Мармароська зона скель у структурі Українських Карпат. Стаття 1. Основні етапи дослідження й елементи геологічної будови // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2015. – № 1/2 (166/167). – С. 118-134. – ISSN 0869-0774
742084
  Яремович М. Мармароська зона скель у структурі Українських Карпат. Стаття 1. Основні етапи дослідження та елементи геологічної будови // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2015. – № 1/2 (166/167). – С. 118-134 : рис. – Бібліогр.: с. 131-133. – ISSN 0869-0774
742085
  Перовская О.В. Мармотка / О.В. Перовская. – М., 1990. – 37с.
742086
  Левченко Г. Мармулядовий апокаліпсис або терапія постмодерном у романі Софії Андрухович "Фелікс Австрія" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 145-152. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
742087
  Білецький В.С. Мармур (- карбонатна дрібно-,середньо- та крупнозерниста метаморфічна гірська порода) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 264. – ISBN 978-966-02-8345-9
742088
  Айналов Д. Мармури та інкрустації Києво-Софійського собору і Десятинної церкви // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна / Нац. акад. наук України ; Ін-т археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2012. – Вип. 2 : Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862-1939 рр.). – С. 115-123. – ISBN 978-966-02-6570-7
742089
  Гедера Мармурова вічність / Гедера, Скочиліс Мирослава - // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 3. – С. 66-69 : фото
742090
  Ренье-де А. Мармурова жінка / А. Ренье-де. – Київ, 1926. – 31с.
742091
  Меликов В. Марна, Висла, Смирна / В. Меликов. – Москва, 1937. – 487 с.
742092
  Котлярова К. Марновірство смерті: привиди в Стародавньому Римі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 109-113. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена марновірствам, котрі пов"язані з привидами в Стародавньому Римi за даними писемних джерел. Головна увага придiлена причинам появи привидiв, мотивам їх зв"язку зі свiтом живих, характеристиці та зовнiшньому видгляду. Встановлено, що ...
742093
  Волошина Л. Мародери... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 8 листопада (№ 202). – С. 4


  Ви хочете знати, хто замовив Гандзюк, Гонгадзе та десятки тисяч інших?
742094
  Кралюк П. Мародерство починається з історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19-20 вересня (№ 174/175). – С. 2


  Як "русифікували" Острозьку Біблію.
742095
  Кот С. Мародерство як фактор розграбування, вивезення та знищення культурних цінностей на окупованій території України під час Другої світової війни (1941-1944 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 30-42
742096
  Миловидова Елена Мароканское ралли // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 12 (2939). – С. 44-45 : фото
742097
  Аршинник Татьяна Марокканские хроники : автодор / Аршинник Татьяна, Мохнач Константин // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 5. – С. 92-101
742098
  Аршинник Татьяна Марокканские хроники / Аршинник Татьяна, Мохнач Константин // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 2. – С. 60-65 : фото
742099
   Марокканский калейдоскоп: все краски королевства // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 149, февраль. – С. 36-37 : фото
742100
  Аршинник Татьяна Марокканский лэнд-круиз : Марокко. Автодор / Аршинник Татьяна, Мохнач Константин // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 42-48 : Іл., карта
742101
  Гончар Б.М. Марокканська криза 1905 // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 22. – ISBN 966-316-045-4
742102
  Жарраф Мохамед Марокканська Сахара: історико-політичні аспекти та міжнародна точка зору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 2. – С. 109-117
742103
  Пархоменко І. Марокканські враження // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2013. – № 11/12 (1019/1020). – С. 239-245. – ISSN 0320 - 8370
742104
  Николаев Н.Н. и Генин И. Марокко-Алжир-Тунис-Ливия / Н.Н. и Генин И. Николаев. – М., 1955. – 30с.
742105
  Мязговский Б. Марокко - красная земля / Б. Мязговский. – Москва, 1963. – 104с.
742106
  Деминцева Е.Б. Марокко - Франция. С мечтой о "райской" жизни // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 2 (619). – С. 35-40. – ISSN 0321-5075
742107
  Деминцева Е.Б. Марокко - Франция. С мечтой о "райской" жизни // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 2 (619). – С. 35-40. – ISSN 0321-5075
742108
  Мазуренко В. Марокко / В. Мазуренко. – Харьков, 1926. – 40 с.
742109
  Гаврилов Н.И. Марокко / Н.И. Гаврилов. – М., 1958. – 48с.
742110
  Луцкая Н.С. Марокко / Н.С. Луцкая. – М. : Знание, 1958. – 32с.
742111
  Кочубей М Ю. Марокко / Ю.М. Кочубей. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1960. – 47 с.
742112
   Марокко. – Москва, 1960. – 19с.
742113
  Катин В.К. Марокко / В.К. Катин. – Москва, 1963. – 71с. – (Библиотека школьника)
742114
  Головин Ю.М. Марокко / Ю.М. Головин. – Москва, 1964. – 184с.
742115
  Горнунг М.Б. Марокко : Очерки по физической и экономической географии / М.Б. Горнунг, Г.Н. Уткин. – Москва : Мысль, 1966. – 319 с.
742116
  Ланда Р.Г. Марокко / Р.Г. Ланда. – М., 1985. – 64с.
742117
  Фитуни Л.Л. Марокко / Л.Л. Фитуни. – М, 1985. – 158с.
742118
   Марокко : Кино. Марракеш. Фес. Касабланка. Орнамент. Семья. Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 7. – С. 70-115 : Іл., карта. – ISSN 1029-5828
742119
  Манасерян Л.П. Марокко в борьбе за независимость / Л.П. Манасерян. – Ереван, 1969. – 365с.
742120
  Луцкая Н.С. Марокко вновь обретает независимость. / Н.С. Луцкая. – М., 1958. – 104с.
742121
  Медведєва Катерина Марокко на колесах : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 26-34 : Фото
742122
  Расницын В.Г. Марокко на рубеже двух эпох, 1956-1960 гг. / В.Г. Расницын. – М., 1983. – 144с.
742123
  Аваков Р.М. Марокко от протектората к независимости / Р.М. Аваков ; Акад. наук СССР, Ин-т народов Азии, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Изд-во восточной литературы, 1961. – 97 с.
742124
  Матвиенко Марина Марокко царство красок. "Марракеш научил меня цвету" Ив Сен-Лоран. Все краски жизни // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 11 (2938). – С. 28-35 : фото
742125
  Малиновська О.Ю. Марокко, Королівство Марокко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 266-268. – ISBN 978-966-02-8345-9
742126
  Чалий Б.Й. Марокко, світанок... / Б.Й. Чалий. – Київ : Молодь, 1964. – 173с.
742127
  Аваков Р.М. Марокко. / Р.М. Аваков. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 95 с.
742128
  Солоницкий А.С. Марокко. / А.С. Солоницкий. – Москва, 1962. – 116с.
742129
  Ладыгина Ольга Марокко. Дети пустыни // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – №12 (2951). – С. 48-50 : фото
742130
  Аяш Альбер Марокко. Итог одной колонизации / Аяш Альбер. – Москва, 1958. – 436с.
742131
  Аршинник Татьяна Марокко. Красное солнце пустыни : Галерея / Аршинник Татьяна, Мохнач Константин // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 49-61 : Іл.
742132
   Марокко. Путеводитель // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 3. – С. 108-109 : Фото
742133
  Ташаєва Міла Марокко. Слідами Алхіміка // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 76-85 : фото
742134
  Будько Євген Марокко. Сніг і пісок : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 90-95 : Фото
742135
  Исакина Юлия Марокко. Столкновение миров / Исакина Юлия, Палтусов Борис, Скорина Артем // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 5. – С. 40-45 : фото
742136
   Марокко. Черная гвардия // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 24 : фото
742137
  Грибова Т. Марокко: встречи на углу континента // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 2007. – № 6. – С. 208-213
742138
  Парубоча Наталья Марокко: европейский дух с африканскими корнями : интервью // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 54-58 : Фото
742139
   Марокко: королевская роскошь в пустыне // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 38 : фото
742140
  Вирабов А.Г. Марокко: Основные проблемы эконом. развития (1956-1972) / А.Г. Вирабов. – Москва, 1975. – 219с.
742141
  Кот Р. Марокко: чергове передвиборне загострення // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 8-14 жовтня (№ 36). – С. 5


  7 жовтня в Марокко відбулися чергові парламентські вибори. Волевиявлення громадян цієї невеликої, але досить важливої для регіональної архітектури безпеки країни, яка на даний момент є одним із претендентів на лідерство в Північній Африці, підсумує ...
742142
  Кашперська Д. Марокко; "Цим березнем посивіла весна..."; Твоє ім"я; Шопен; "Як тихо в цьому домі без адреси..."; "И каждое утро он будет с похмелья..." : вірші // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 25-27
742143
   Мароккская саранча. – Л, 1934. – 71с.
742144
  Сафаров А.А. Мароккская саранча (Dociostaurus maroccanus Thinb) в республиках Средней Азии (Экол. , современное состояние очагов и принципы организации борьбы) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сафаров А. А. ; ВНИИ защиты растений. – Ленинград, 1965. – 16 с.
742145
  Родионов М.А. Марониты / М.А. Родионов. – М., 1982. – 135с.
742146
  Рид Мароны / Рид, Майн. – Москва : Скифы, 1992. – 379с. – ISBN 5-7206-0024-8
742147
  Николаева Е.В. Мароциркуляционные условия и догосрочный прогноз выхода тайфунов на Приморский край : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Николаева Е. В.; Гидрометеорол. н. и. центр. – М., 1978. – 21л.
742148
  Марочко В. Марочко Василь Іванович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 258-260. – ISBN 978-617-642-388-1


  Василь Іванович Марочко - український історик. Доктор історичних наук. Провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України. Керівник Центру досліджень геноциду українського народу.
742149
  Шалов И.С. Марочная система учета выручки лавки и забора членов / И.С. Шалов. – 2-е испр. доп. – М, 1924. – 16с.
742150
   Марочник металлов и сплавов. – М, 1960. – 131с.
742151
   Марочник сталей. – М, 1956. – 104с.
742152
   Марочник стали для машиностроения. – Москва, 1965. – 595с.
742153
  Мосенкіс Ю.Л. Марр Микола Якович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 269. – ISBN 978-966-02-8345-9
742154
  Сапронов Л.Л. Марс - звезда вечерняя / Л.Л. Сапронов. – М., 1972. – 495с.
742155
  Красковский С.А. Марс : поп. монография / С.А. Красковский. – Харьков : Пролетарий, 1925. – 56 с.
742156
  Шаронов В.В. Марс / В.В. Шаронов. – Москва, Ленинград : Издательство АН СССР, 1947. – 180 с.
742157
  Барабашов Н.П. Марс / Н.П. Барабашов. – М, 1956. – 14с.
742158
   Марс : сб. статей. – Москва : Знание, 1962. – 63 с.
742159
  Барабашов Н.П. Марс / Н.П. Барабашов. – М, 1963. – 64с.
742160
  Шербу В. Марс / В. Шербу. – Бухарест, 1979. – 46с.
742161
  Ловелл.П Марс и жизнь на нем. / Ловелл.П. – 272с.
742162
  Нойхаус Надав Марс на Земле // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 140-153 : фото
742163
  Федоров В.И. Марс над Козачьим Бором / В.И. Федоров. – М., 1963. – 192с.
742164
  Лепин И.З. Марс над Полуденной / И.З. Лепин. – Пермь, 1990. – 158с.
742165
  Штирн Александр Марс не за горами : Марс. Будет ли жизнь на Марсе // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 7 (160). – С. 58-65 : Фото. – ISSN 1029-5828
742166
  Смирнов П. Марс теснит Венеру. Перестройка союзнических приоритетов США // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2003. – № 6. – С.53-68. – ISSN 0130-9625
742167
  Мусабеков Ю.С. Марселеи Бертло / Ю.С. Мусабеков. – М., 1965. – 232с.
742168
   Марсель (Marcel) Габріель Оноре // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 815-817. – ISBN 966-316-069-1
742169
  Пантелеев М.М. Марсель Бюкар - французский дуче // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 128-140. – ISSN 0042-8779


  Французький політичний діяч, засновник фашистської ідеології - франсизму.
742170
  Пантелеев М.М. Марсель Деа и его "революционная эволюция" // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 9. – С. 123-136. – ISSN 0042-8779


  О лидере французского фашизма Марселе Деа.
742171
   Марсель Дюшан // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 97 : Дадаизм. – С. 7-14.
742172
   Марсель Дюшан // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 96 : Дюшан Марсель. – С. 3-31.
742173
  Мотрук В. Марсель Еме (Франція) (1902-1967) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (1065/1066). – С. 127. – ISSN 0320-8370
742174
  Денисова Анастасия Марсель и окрестности. Империя чувств : Прованс // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 3 (192), март. – С. 66-71 : фото. – ISSN 1029-5828
742175
  Сидоренко Віктор Марсель і Матінка / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 90-97 : фото
742176
  Сокольская А.Л. Марсель Карне / А.Л. Сокольская. – Ленинград : Искусство, 1970. – 216 с.
742177
  Антюхина-Московченко Марсель Кашен / Антюхина-Московченко В.И. – Москва : Мысль, 1973. – 231 с., 5 л. ил. : ил.
742178
  Вершинин А.А. Марсель Кашен: политическая эволюция социалиста (1914-1920 годы ) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 1. – С. 183-199. – ISSN 0130-3864
742179
  Маркова Е.В. Марсель Марсо / Е.В. Маркова. – Л : Искусство, 1975. – 104 с.
742180
  Дюран П. Марсель Поль / П. Дюран. – М., 1988. – 278,1с.
742181
  Горяча Н.М. Марсель Пруст - літературний критик і романіст


  Розглядаються найхарактерніші особливості літературно-критичного доробку М. Пруста та зв"язки, що існують між його статтями, есе і романом "У пошуках втраченого часу".
742182
  Андреев Л. Марсель Пруст / Андреев Л.Г. – Москва : Высшая школа, 1968. – 96 с. – (Современная зарубежная литература)
742183
  Гресько М. Марсель Пруст // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 237-240
742184
  Тадьє Ж.-І. Марсель Пруст = Marcel Proust : біографія / Жан-Ів Тадьє ; з фр. пер. : А. Перепадя, З. Борисюк ; [худ. оформ. К. Міщук]. – Київ : Юніверс, 2011. – 614, [2] с. – (Серія "Життєписи"). – ISBN 978-966-8118-76-0
742185
  Носенок Б.Е. Марсель Пруст о творчестве: между поэзией и прозой // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 167-169
742186
  Толмачев М.В. Марсель Пруст. К вопросу о кризисе французского модернистского романа 1920-х гг. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Толмачев М.В. ; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1965. – 20 с.
742187
  Зуева Н.А. Марсель, Рене, Пьеро и их друзья (в Москве) / Н.А. Зуева. – М., 1972. – 112с.
742188
  Последович М.Т. Марсель. Магистральный канал : повести / М.Т. Последович; авториз. пер. с белорус. – Минск : Беларусь, 1965. – 386 с.
742189
  Гра Ф. Марсельцы = (Les rouges du Midi) : повесть из времен французской революции Феликса Гра. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1897. – 107 с. – Конволют. - Перепл.: При Вашингтоне / Вэра Митчел
742190
  Гра Ф. Марсельцы / Ф. Гра. – МоскваЛ., 1936. – 216с.
742191
  Гра Ф. Марсельцы / Ф. Гра. – Чкалов, 1956. – 163с.
742192
  Гра Ф. Марсельцы / Ф. Гра. – Пермь, 1960. – 166с.
742193
  Гра Ф. Марсельцы : Повесть из времен французской революции / Ф. Гра. – Москва : Детская литература, 1965. – 222с.
742194
  Гра Ф. Марсельцы / Ф. Гра. – М, 1989. – 205с.
742195
  Коняев Н.М. Марсиане / Н.М. Коняев. – М, 1991. – 284с.
742196
  Берроуз Э.Р. Марсиане / Э.Р. Берроуз. – Москва
2 : Владыка Марса. Тивия дева Марса. – 1993. – 287 с.
742197
  Голованов Я.К. Марсианин: Цандер / Я.К. Голованов. – М., 1985. – 223с.
742198
  Крышко А М. Марсианка / А М. Крышко, . – Тула, 1970. – 47с.
742199
  Бершадский В.А. Марсианка / В.А. Бершадский. – Одесса, 1974. – 79с.
742200
  Хайнлайн Р. Марсианка Подкейн / Р. Хайнлайн. – М., 1992. – 316с.
742201
  Малышев Э.И. Марсианская мадонна: Фант. рассказы и повести. / Э.И. Малышев. – М., 1989. – 186с.
742202
  Козловский Борислав Марсианская станция // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 7 (184), июль. – С. 38 : фото. – ISSN 1029-5828
742203
  Берроуз Э.Р. Марсианские истории / Э.Р. Берроуз. – К, 1993. – 488с.
742204
  Грабовский С. Марсианские мечты» Сергея Королева // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 23 серпня - 24 серпня (№ 150/151). – С. 22


  О Главном конструкторе Сергее Королеве, славном украинце и выдающемся практике ракетостроения, благодаря энергии и умению брать на себя ответственность которого человечество по меньшей мере на несколько лет раньше начало космическую эру.
742205
  Зеленский Святослав Марсианские пейзажи планеты Земля. Как в кино: 9 реальных мест для нереальных сцен // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 5 (2908). – С. 50-57 : фото
742206
  Брэдбери Р. Марсианские хроники / Р. Брэдбери. – Москва, 1965. – 334с.
742207
  Биленкин Д.А. Марсианский прибой : повести и рассказы / Д.А. Биленкин. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 287 с.
742208
  Булычев Кир Марсианское зелье / Булычев Кир. – Москва, 1990. – 475,1с.
742209
  Мазур Андрій Марсіанський бог із Сахари - відкриття чи вигадка? // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 108-112 : фото
742210
  Бредбері Р. Марсіанські хроніки : Повісті, оповідання / Бредбері Р. – Київ : Дніпро, 1988. – 588 с.
742211
  Бредбері Р. Марсіанські хроніки : [повість] / Рей Бредбері ; [пер. з англ.: О.Тереха]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. – 295, [1] с. – Сер. засновано 2011 р. - Вих. дані ориг.: The Martian chronicles / Ray Bradbury, 1958. – (Серія "Горизонти фантастики"). – ISBN 978-966-10-1265-2
742212
  Прошак Т.Я. Марсове поле / Т.Я. Прошак. – Луцьк : Каменяр, 1973. – 223 с.
742213
   Марсове поле. – Київ : Молодь
Кн. 1 : Героїч. поезія на Україні X - першої половини XVII століть. – 1988. – 274 с.
742214
   Марсове поле. – Київ : Молодь. – ISBN 5-7720-0430-1
Кн. 2 : Героїч. поезія на Україні . Друга половина XVII - початок XIX ст. – 1989. – 384 с.
742215
  Казанцев О.П. Марсові онуки. / О.П. Казанцев. – Київ : Веселка, 1967. – 211 с.
742216
   МАРСово море : МастерCLASS // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 5. – С. 26-28 : Фото
742217
  Смирнов Н.И. Марсово поле / Н.И. Смирнов. – Л.-М., 1947. – 38с.
742218
  Прошак Т.Я. Марсово поле / Т.Я. Прошак. – М., 1974. – 240с.
742219
  Яновский А.Н. Марсово поле / А.Н. Яновский. – Тула, 1975. – 223с.
742220
  Слобожан И.И. Марсово поле. / И.И. Слобожан. – Л., 1963. – 110с.
742221
   Марсоход NASA Perseverance превращает СO2 в кислород на Марсе // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 9 (171). – С. 4-6
742222
  Кожевников В.М. Март-апрель / В.М. Кожевников. – Москва, 1942. – 24с.
742223
  Кожевников В.М. Март-апрель / В.М. Кожевников. – Москва, 1945. – 71с.
742224
  Кожевников В.М. Март-апрель / В.М. Кожевников. – Москва : Советский писатель, 1987. – 416с.
742225
  Кожевников В.М. Март-апрель / В.М. Кожевников. – Москва, 1987. – 350с.
742226
  Мощенко Владимир Март-беззаконник : поэзия // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 3. – С. 54-57. – ISSN 0012-6756
742227
  Кожевников В.М. Март - апрель : Рассказы / В.М. Кожевников. – Москва : Советский писатель, 1986. – 410с.
742228
  Алексеев Александр Март - апрель 1917 года: Россия на грани нервного срыва // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 3
742229
  Степанов Н.И. Март - весенний месяц / Н.И. Степанов. – М., 1971. – 207 с.
742230
  Давыдов Ю.В. Март / Ю.В. Давыдов. – Москва, 1959. – 336с.
742231
  Соколов Н.Н. Март / Н.Н. Соколов. – М., 1963. – 158с.
742232
  Глазов Д.Д. Март / Д.Д. Глазов. – Кемерово, 1968. – 47с.
742233
  Давыдов Ю.В. Март / Ю.В. Давыдов. – Москва, 1974. – 335с.
742234
   Март 1919. – М, 1971. – 173с.
742235
  Окуджава Б.Ш. Март великодушный / Б.Ш. Окуджава. – Москва, 1967. – 143с.
742236
   Март Китаев. – Ленинград : Искусство, 1979. – с.
742237
  Столяров В.А. Март мой / В.А. Столяров. – Куйбышев, 1969. – 144с.
742238
  Березкин В.И. Март Фролович Китаев / В.И. Березкин. – Л, 1984. – 215с.
742239
  Трофимова А. Март юбилейный = Украинский календарь / А. Трофимова, А. Каревин // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 8-14 марта (№10). – С. С 2


  11 марта - 165 лет назад - в Пензе появился на свет Александр Ягн, архитектор, художник, керамист; 12 марта (29 февраля по ст. ст.) исполняется 145 лет со дня рождения Елизаветы Азерской, оперной певицы, меццо-сопрано; 12 марта - 150 лет со дня ...
742240
  Ханаев И.А. Март. / И.А. Ханаев. – Ярославль, 1968. – 104с.
742241
  Черевичник Л.К. Март. / Л.К. Черевичник. – Рига, 1981. – 119с.
742242
   Март: Гори-гори ясно, чтобы не погасло. Огненная феерия : Вариант. Афиша мира: 5 главных событий полугодия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 8. – С. 101 : Фото
742243
  Кучер В.С. Марта : збірка / В.С. Кучер. – Харків, 1932. – 103 с.
742244
  Броделе А.Ю. Марта : повесть / Анна Броделе; авториз. пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1951. – 196 с.
742245
  Бродэлэ А.Ю. Марта : повесть / Анна Бродэлэ ; авториз. пер. с латыш. Д.Глезера. – Рига : Латгосиздат, 1951. – 264 с.
742246
  Броделе А.Ю. Марта : повесть / Анна Броделе; авториз. пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Правда, 1952. – 72 с.
742247
  Бродэле А.Ю. Марта : повесть / А.Ю. Бродэле; Анна Броделе; авториз. пер. с латыш. Д.Глезера. – Рига : Латгостиздат, 1952. – 268 с.
742248
  Броделе А.Ю. Марта / Анна Броделе;. – Киев, 1953. – 75 с.
742249
  Бродэле А.Ю. Марта : повесть / А.Ю. Бродэле; авторизов. пер. с латышского. – Ростов-на-Дону : Росковское книжное изд-во, 1953. – 192 с.
742250
  Молнар Г. Марта / Г. Молнар. – Москва, 1962. – 327с.
742251
  Механикова В.М. Марта Александровна Игнатьева / В.М. Механикова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1988. – 72 с.
742252
  Грабович І.М. Марта Борецька : істоpичне оповіданя / Іляріон Грабович ; зі вступом і примітками Миколи Матіїва-М ельника. – 4-е вид. – У Льві (Львів) : Накл. Української книгарні й антикварні. – 84 с. – Рік видання не вказ., 3-тє видання вийшло у 1906 р.
742253
   Марта Житкова: Скульптура. – Москва, 1983. – 14с.
742254
  Рянгель Э.Г. Марта из Совиного гнезда : роман / Э.Г. Рянгель; авториз. пер. с эст. Л.Туголесовой. – 2-е. – Таллин : Ээсти раамат, 1974. – 430 с.
742255
  Лессинг Д. Марта Квест / Д. Лессинг. – М., 1957. – 341с.
742256
  Речицький В. Марта Коломиєць. In memoriam / В. Речицький, Т. Гундорова // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2020. – Вересень - Жовтень (число 9/10). – С. 37-39
742257
  Кодочигов П.Е. Марта Лаубе / П.Е. Кодочигов. – М., 1991. – 141с.
742258
  Сташук О. Марта Токар - мисткиня за покликом серця // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 25-37. – ISSN 0236-4832
742259
  Ожешко Э. Марта. / Э. Ожешко. – Москва, 1960. – 191с.
742260
  Рижинашвили У.И. Мартвисская осень / У.И. Рижинашвили. – Тбилиси, 1987. – 190 с.
742261
   Мартеновское произовдство стали. – М, 1964. – 240с.
742262
  Бодяко М.Н. Мартенситно-стареющие стали / М.Н. Бодяко. – Минск, 1976. – 246 с.
742263
  Скибина Л.В. Мартенситное превращение и его влияние на характер пластической деформации монокристаллов железохромоникелевх сплавов при низких температурах : автореф. дис. ... канд.физ.-мат. наук : 01.04.07 / Скибина Л.В. ; АН УССР, Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1974. – 26 с.
742264
  Коваль Ю.Н. Мартенситное превращение и упрочнение никелевых и марганцевых сталей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Коваль Ю.Н. ; АН УССР. – Киев, 1967. – 19 с.
742265
  Мартынов В.В. Мартенситное превращение и эффект памяти формы, в некоторых сплавах на основе меди и железа : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Мартынов В.В. ; АН УССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1975. – 24 с.
742266
  Курдюмов А.В. Мартенситные и диффузионные превращения в углероде и нитриде бора при ударном сжатии / А.В. Курдюмов, В.Ф. Бритун, Н.И. Боримчук, В.В. Ярош. – Киев : Куприянова О.О., 2005. – 192с. – ISBN 966-8668-14-6
742267
   Мартенситные превращения : доклады междунар. конф. – Киев : Наукова думка, 1978. – 300 с.
742268
   Мартенситные превращения в металлах и сплавах. – Киев, 1979. – 219 с.
742269
  Кокорин В.В. Мартенситные превращения в неоднородных твердых растворах / В.В. Кокорин. – Киев : Наукова думка, 1987. – 165 с.
742270
  Варлимонт Х. Мартенситные превращения в сплавах на основе меди, серебра и золота : пер. с англ. / Х. Варлимонт, Л. Дилей. – Москва : Наука, 1980. – 205 с.
742271
   Мартериалы по обогощению полезных ископаемых. – М.-Л, 1931. – 208с.
742272
   Мартериалы по образовательной работе в трудовой школе. – Москва
в.1. – 1919. – 47 с.
742273
   Мартериалы по общему мерзолотоведению. – М, 1959. – 272с.
742274
  Крик Д. Мартин-Плейс / Д. Крик; Пер. с англ. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 384 с.
742275
  Чаковский А.Б. Мартин Андерсен-Нексе / А.Б. Чаковский. – Москва, 1940. – 55 с.
742276
  Дымшиц А.Л. Мартин Андерсен-Нексе / А.Л. Дымшиц. – Москва ; Ленинград, 1951. – 172с.
742277
  Неустроев В.П. Мартин Андерсен Нексе : Стенограмма публичн. лекции... / В.П. Неустроев. – Москва, 1949. – 28 с.
742278
  Неустроев В.П. Мартин Андерсен Нексе / В.П. Неустроев. – Москва, 1969. – 88 с.
742279
  Неустроев В.П. Мартин Андерсен Нексе. Жизнь и творчество. : жизнь и творчество / В.П. Неустроев ; АН СССР, Ин0т мир. лит. – Москва : Издательство АН СССР, 1951. – 216 с. : 1 л. портр.
742280
  Переслегина Э.В. Мартин Андерсон Нексе. Библиограф. указатель. / Э.В. Переслегина. – М., 1969. – 64с.
742281
   Мартин Бенка. – Минск, 1989. – 32с.
742282
  Павленко Павел Мартин Борман " Серый кардинал " III рейха / Павленко Павел. – Москва-Смоленск : Олимп; Русич, 1998. – 480c. – (Мир в войнах). – ISBN 5-7390-0578-7; 5-88590-843-5
742283
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Мартин Боруля : комедія на 5 дій / Ів. Карпенко-Карий. – Київ : Кpиниця, 1918. – 94 с.
742284
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Мартин Боруля : комедія на 5 дій / Іван Тобілевич (Каpпенко-Каpий). – Київ : Слово ; [Дpук. Київ. філії Вукопспілки], 1922. – 80 с.
742285
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Мартин Боруля : драма в 5 діях / Карпенко-Карий. – Харків : Рух, 1926. – 70 с. – (Театральна бібліотека ; Ч. 57)
742286
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Мартин Боруля : комедія в 5 діях / Іван Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ : Мистецтво, 1945. – 88 с. – (Бібліотека української драматургії)
742287
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Мартин Боруля : Комедія на 5 дій / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Київ : Мистецтво, 1953. – 80 с. – (Бібліотека української драматургії)
742288
  Пиза С.В. Мартин Броневський - ревний поборник Біблії в українській польськомовній літературі на межі XVI s XVII ст. // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 6. – С. 199-203. – ISSN 1729-360Х


  Подається аналіз полемічних творів Мартина Броневського, написаеий польською мовою. Визначається роль Біблії у формуванні тогочасної суспільно-теологічної думки і літературного прозового стилю
742289
  Митев А. Мартин Бунтаря : (Хроника на един живот) / А. Митев. – София : Медицина и физкультура, 1961. – 118 с.
742290
  Прилуцкий В.В. Мартин Ван Бюрен // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 82-99. – ISSN 0042-8779
742291
  Опанасенко П.І. Мартин з балалайкою / П.І. Опанасенко. – К, 1960. – 64с.
742292
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – М, 1948. – 378с.
742293
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон, 1949. – 374с.
742294
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – Рига, 1949. – 352с.
742295
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – Кишинев, 1956. – 355с.
742296
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – Фрунзе, 1961. – 352с.
742297
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – Минск, 1977. – 320с.
742298
  Лондон Д. Мартин Иден / Джек Лондон ; [Пер. с англ. под ред. Е. Калашниковой]. – Москва : Правда, 1977. – 424 с.
742299
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – Архангельск, 1979. – 303 с.
742300
  Лондон Д. Мартин Иден : Роман / Д. Лондон. – Ленинград : Художественная литература, 1979. – 284с. – (Классики и современники. Зарубежная литература)
742301
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – Л, 1981. – 352с.
742302
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – Ашхабад, 1982. – 368с.
742303
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – Свердловск, 1983. – 350с.
742304
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – Ереван, 1983. – 319с.
742305
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – М, 1985. – 591с.
742306
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – Москва, 1986. – 605 с.
742307
  Лондон Д. Мартин Иден : пер. с англ. / Д. Лондон; [Послесл. С.С. Иванько]. – Москва : Просвещение, 1986. – 303 с.
742308
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – Барнаул, 1987. – 340с.
742309
  Лондон Д. Мартин Иден. Рассказы : пер. с английского / Д. Лондон; [ Вступ. статья и составл. Р. Самарина]. – Москва : Художественная литература, 1972. – 543 с. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 160 ; Серия третья. Литература XX века)
742310
  Лондон Д. Мартин Идэн / Д. Лондон. – Ленинград. – 312 с.
742311
  Цанкар И. Мартин Качур. / И. Цанкар. – Београд, 1970. – 243с.
742312
  Цанкар И. Мартин Качур. / И. Цанкар. – Москва, 1973. – 288с.
742313
  Нексе М.А. Мартин Красный / М.А. Нексе. – М, 1947. – 470с.
742314
  Форте Д. Мартин Лютер и Томас Мюнцер, или Начала бухгалтерии / Д. Форте. – М., 1976. – 239с.
742315
  Коваленко О. Мартин Небаба: людина з легенди // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 6. – С.3-11
742316
  Возняк Михайло Мартин Пашковський про козацькі сутички з Татарами й долю ясиру / [подав М. Возняк], 1927. – 25 с. – Окремий відб.: Записки НТШ, 1927 р., т. 147, с. 141— 161.


  За сто літ - збірники Комісії новітньої історії України ВУАН (підзаголовок - «Матеріали з громадського й літературного життя України XIX і початків XX ст.»). Вони продовжували видавничу програму Історичної секції УНТ з нумерацією її «Записок». Редактор ...
742317
  Кулаковський В.М. Мартин Пушкар : історичний роман / В.М. Кулаковський. – Київ, 1987. – 310 с.
742318
  Блест Гана Мартин Ривас / Блест Гана. – Москва, 1963. – 416 с.
742319
  Блест Гана Мартин Ривас / Блест Гана. – М, 1981. – 423с.
742320
  Эрнандес Х. Мартин Фьерро / Х. Эрнандес. – М, 1965. – 142с.
742321
  Эрнандес Х. Мартин Фьерро / Х. Эрнандес. – М, 1972. – 303с.
742322
  Эрнандес Хосе Мартин Фьерро / Эрнандес Хосе ; пер с испанского М.Донского. – Москва : Художественная литература, 1972. – 303 с.
742323
  Эрнандес Х. Мартин Фьерро / Х. Эрнандес. – М, 1984. – 179с.
742324
  Эрнандес Х. Мартин Фьерро / Х. Эрнандес. – Москва : Радуга, 1985. – 591с.
742325
  Мигаль С.М. Мартин Хайдеггер як "фашиствуючий філософ" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 87-93. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
742326
  Йоргенсен Й. Мартин, Мартин... / Й. Йоргенсен. – Москва, 1990. – 109с.
742327
  Полоцький С.В. Мартингали, пов"язані з гіллястим випадковим блуканням : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Полоцький С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
742328
  Полоцький С.В. Мартингали, пов"язані з гіллястим випадковим блуканням : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Полоцький С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 113л. – Бібліогр. : л. 104-113
742329
  Мішура Ю. Мартингали, породжені звуженням вінерівського поля на замкнені криві / Ю. Мішура, А. Золота // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 96-100. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Побудовано векторний процес з незалежними приростами, що породжує той самий потік б-алгебр [подано формулу], що й звуження вінерівського поля на замкнену криву в площині. Знайдено структуру мартингала, породженого цим звуженням. It is obtained a ...
742330
  Королюк В.С. Мартингальная аппроксимация / В.С. Королюк, Ю.В. Боровских; АН УССР; Ин-т математики. – Киев : Наукова думка, 1988. – 248 с. – ISBN 5-12-009301-9
742331
  Іваненко Д.О. Мартингальні методи оцінювання в моделі нелінійної авторегресії / Д.О. Іваненко, А.П. Юрачківський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 75-83. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається різницеве рівняння Еk = f(Ek-1, a)+єk, де (єk) квадратично інтегровна мартингал-різниця. Побудовано сім"ю оцінок an. Методами стохастичного аналізу доведено збіжність за розподілом при n->оо n(an - a). Умова ергодичності і навіть ...
742332
   Мартингальные методы в обзей теории точечных случайных полей, заданных на плоскости : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Ройтгарц А. Д,; Ройтгарц А. Д,; КГУ. – К., 1989. – 13л.
742333
  Ройтгарц Александр Давидович Мартингальные методы в общей теории точечных случайных полей , заданны на плоскости : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.05. / Ройтгарц Александр Давидович; КГУ. – К, 1988. – 121л. – Бібліогр.:л.114-121
742334
  Кабанов Юрий Михайлович Мартингальные методы в теории считающих процессов : Автореф... доктора физ.-мат.наук: 01.01.05 / Кабанов Юрий Михайлович; Академия наук СССР. Ин-т математики им. В.А.Стеклова. – М., 1983. – 23л.
742335
  Хаджиев Д.И. Мартингальные методы в теории точечных процессов и оптимальное оценивание. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Хаджиев Д.И.; МГУ. – М, 1977. – 11л.
742336
  Новиков А.А. Мартингальные тождества, неравенства и их применения в нелинейных граничных задачах для случайных процессов. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.05 / Новиков А.А.; АН СССР. Мат. ин-т. – М., 1982. – 22л.
742337
  Семченко А.Т. Мартине Ж. Теория идеологии // Теории идеологии и идеологической борьбы : реферативный сборник / Акад. наук СССР [и др.] ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1980. – Вып. 3. – С. 101-109. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
742338
  Казьмирчук М.Г. Мартиненко Анатолій Костянтинович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 245. – ISBN 96966-8060-04-0
742339
  Голуб В.Й. Мартиненко Анатолій Костянтинович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 277-278. – ISBN 978-966-02-8345-9
742340
  Іваницька О.М. Мартиненко Володимир Федорович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 279. – ISBN 978-966-02-8345-9
742341
   Мартиненко Іван Іванович : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1954-1999 рр. – Київ : Аграрна Наука, 1999. – 84, [3] с. : іл., портр. – Сер. засн. у 1998 р. - Покажч.: с. 79-85. – (Біобібліогр. серія "Академіки Української академії аграрних наук"). – ISBN 966-540-006-7
742342
  Шкуропат С. Мартиненко Надія // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 26 : Надія Мартиненко. – С. 3-31.
742343
   Мартиненко Петро Федорович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 1997. – № 1. – С. 20-21
742344
   Мартиненко Петро Федорович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 103-104


  Привітання з 75-річчям.
742345
  Сидоренко Віктор Мартиніка. Квіти на попелі / Сидоренко Віктор, Сидоренко Вікторія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 96-103 : фото
742346
  Яценко Б.П. Мартинка ( - острів у групі Навітряних островів Малого Антильского архипелагу (Вестіндія)) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 288-289. – ISBN 978-966-02-8345-9
742347
  Сластьон О.Г. Мартинович. / О.Г. Сластьон, 1931. – 173с.
742348
  Сластьон О. Мартинович. / О. Сластьон, 1931. – 173с.
742349
  Добровольський В.О. Мартинюк Дмитро Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 299. – ISBN 978-966-02-8345-9
742350
   Мартинюк Олександр Всеволодович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 312 : фото
742351
   Мартинюк Уляна Миколаївна // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 49
742352
  Федоров Николай Мартиролог. "Титаник" российской империи / Федоров Николай, Капустин Владимир // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 4 (2907). – С. 94-100 : фото
742353
   Мартирологія українських церков = Martyrology of the Ukrainian churches : у 4 т. – Торонто ; Балтимор : Смолоскип. – (Бібліотека "Смолоскипа" ; ч. 51)
Т. 2 : Українська Католицька Церква: документи, матеріяли, християнський самвидав України / упоряд., зред. О. Зінкевич, Т.Р. Лончина. – 1985. – 839 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: c. 777-791
742354
  Мартиросян А.А. Мартирос Крымеци. (Исследования и тексты) : Автореф... канд. филол.наук: / Мартиросян А.А.; АН Арм. ССР. Ин-т лит-ры им. М.Абегяна. – Ереван, 1958. – 16л.
742355
  Сарьян М.С. Мартирос Сарьян-Martiros Saryan / М.С. Сарьян. – Ленинград, 1975. – 23с.
742356
  Михайлов А.И. Мартирос Сергеевич Сарьян / А.И. Михайлов. – Москва, 1958. – 107с.
742357
  Капланова С.Г. Мартирос Сергеевич Сарьян / С.Г. Капланова. – Москва : Изобразительное искусство, 1973. – 47 с. – (Советские художники - Герои Социалистического Труда)
742358
   Мартиш Євген Власович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 312-313 : фото
742359
  Шевченко Віктор Мартін Бехайм та його "Яблуко земне" : Визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 52-54 : Фото
742360
  Лопушанський В.М. Мартін Бубер: життєвий і творчий шлях : [навч. посібник] / [Василь Лопушанський, Олена Ляховин, Наталя Дашко ; літ. ред. Я. Радевич-Винницький] ; М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич : Відродження, 2007. – 108, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на обкл. - Імен. покажч.: с. 105-108. – Бібліогр.: с. 102-104 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-538-190-7
742361
  Кравченко Л. Мартін Вальзер - пророк німецької єдності // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т фіології. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Сучасна наука про літературу : "больові точки". – С. 116-131. – ISBN 966-594-263-8
742362
   Мартін Гайдеггер очима сучасників. – Київ : Стилос, 2002. – 128с. – (Сучасна гуманітарна бібліотека). – ISBN 996-8009-08-8
742363
  Дахній А.Й. Мартін Гайдеггер та екзистенційна філософія : монографія / Андрій Дахній ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 248, [2] с. – Бібліогр.: с. 229-248 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0446-7
742364
  Шолухо Н.Є. Мартін Гайдеггер та Емануель Левінас: трансформація етичних настанов повсякденності у світлі появи іншого // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (49). – С. 81-86
742365
  Лондон Д. Мартін Іден / Д. Лондон. – К, 1936. – 447с.
742366
  Лондон Д. Мартін Іден : роман ; пер. з англ. / Джек Лондон. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1954. – 328 с.
742367
  Лондон Д. Мартін Іден : Роман / Д. Лондон. – Київ : Художня література, 1959. – 335с. – (Бібліотека світової класики)
742368
  Лондон Д. Мартін Іден : роман / Д. Лондон; [Пер. з англ. М. Рябова]. – Київ : Молодь, 1968. – 342 с. – (Б-ка художніх творів для підлітків та юнацтва "Джерело")
742369
  Лондон Д. Мартін Іден : роман / Д. Лондон; Перекл. з англ. М. Рябова ; [Вступн. ст. Всеволода Неділька]. – Київ : Молодь, 1973. – 336 с. – ([Шкільна бібліотека])
742370
  Лондон Д. Мартін Іден / Д. Лондон. – К, 1973. – 108с.
742371
  Лондон Д. Мартін Іден / Д. Лондон. – Вид. 4-е. – К, 1979. – 110с.
742372
  Лондон Дж. Мартін Іден : Роман / Джек Лондон; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Пер. з англ. М.Рябової. – Харків : Фоліо, 2004. – 383с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2228-3
742373
  Кіяшко Я. Мартін Лютер Кінг як лідер ненасильницького протесту афроамериканців у 50-60-х рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 418-420. – ISBN 978-966-171-793-9
742374
  Голубкін Ю.О. Мартін Лютер у радянськоій історіографії // Питання історії народів СРСР : республіканський міжвідомчий тематичний науковий збірник / редкол.: С.М. Королівський, О.О. Кучер, В.І. Балух [та ін.]. – Харків, 1973. – Вип. 15. – С. 130-137
742375
  Сюндюков І. Мартін Лютер: великий розрив // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 листопада (№ 197/198). – С. 20


  500 років тому розпочалася Реформація в Європі.
742376
  Сюндюков І. Мартін Лютер: великий розрив // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27-28 жовтня (№ 192/193). – С. 20


  500 років тому розпочалася Реформація в Європі.
742377
  Газін В. Мартін Лютер: у пошуку консенсусу справ земних і небесних // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24 червня - 1 липня (№ 23). – С. 15


  Мартін Лютер спалює папську буллу Гравюра на дереві, 1557 р. Ім"я Мартіна Лютера мало кому відоме в Україні. А в Німеччині у списку найвизначніших діячів він на другому місці після Конрада Аденауера. У світі догм мороку і темряви реформатор ...
742378
  Мигаль С.М. Мартін Хайдеггер якфашиствуючий філософ // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 3-19. – ISSN 2075-1443
742379
  Кросс Я. Мартов хлеб : сказка / Яан Кросс; пер. с эст. О.Самма. – Таллин : Ззсти раамат, 1974. – 71 с.
742380
  Кросс Я. Мартов хлеб : сказка / Яан Кросс; пер. с эст. О.Самма. – Таллин : Ээсти раамат, 1978. – 72 с.
742381
  Волк Ю.А. Мартовская неделя / Ю.А. Волк. – Мурманск, 1989. – 163с.
742382
  Ракушин Ф.Н. Мартовские вербы. / Ф.Н. Ракушин. – Саратов, 1973. – 78с.
742383
  Иванов Л.И. Мартовские всходы / Л.И. Иванов. – Москва, 1970. – 264с.
742384
  Либкнехт В. Мартовские дни 1848 и 1871 гг. / В. Либкнехт. – Санкт-Петербург, 1891. – 16 с.
742385
  Корнилов В.Т. Мартовские звезды / В.Т. Корнилов. – Куйбышев, 1960. – 27с.
742386
  Корнилов В.Г. Мартовские звезды : рассказы / В.Г. Корнилов. – Ярославль : Верхне-Волж. кн. изд-во, 1964. – 104 с.
742387
  Крыльцов Е.С. Мартовские звоны / Е.С. Крыльцов. – М, 1985. – 87с.
742388
  Велизаде Т.А. Мартовские события 1918 г. в Баку // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 155-158. – ISSN 2076-1554


  Эта статья посвящена убийствам, совершенным армянами в Баку в 1918 году. Началу нового этапа армянской экспансии против азербайджанцев послужил распад Российской Империи в 1917 г.
742389
  Семин Л.П. Мартовские сугробы. / Л.П. Семин. – Л., 1960. – 184с.
742390
  Кашниц М.Л. Мартовский ветер / М.Л. Кашниц. – М., 1985. – 334с.
742391
  Белова Г.М. Мартовский дождь / Г.М. Белова. – Москва, 1976. – 31с.
742392
  Насущенко В.Е. Мартовский лед / В.Е. Насущенко. – Л, 1980. – 287с.
742393
  Чиладзе О. Мартовский петух : роман / Отар Чиладзе ; пер. с груз. Э.Ананиашвили. – Москва : Советский писатель, 1991. – 380 с.
742394
   Мартовский Пленум ЦК КПСС о подъеме сельского хозяйства. – Москва, 1965. – 111с.
742395
  Шим Э.Ю. Мартовский снег / Э.Ю. Шим. – М.Л., 1962. – 184с.
742396
  Федоренко П.К. Мартовский снег / П.К. Федоренко. – М., 1967. – 184с.
742397
  Коростелева В.А. Мартовский снег / В.А. Коростелева. – Горький, 1976. – 72с.
742398
  Кешин К.Г. Мартовский снег / К.Г. Кешин. – Алма-Ата, 1980. – 116с.
742399
  Кекильбаев А. Мартовский снег : повести, рассказы / А. Кекильбаев. – Алма-Ата : Жазушы, 1985. – 264 с.
742400
  Кекильбаев А. Мартовский снег : повести, роман / А. Кекильбаев; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1988. – 605 с.
742401
  Панов Б.К. Мартовским днем. / Б.К. Панов. – Тамбов, 1962. – 48с.
742402
  Панов Б.К. Мартовским днем. / Б.К. Панов. – Воронеж, 1970. – 152с.
742403
  Гидаш А.Ф. Мартон и его друзья / А.Ф. Гидаш. – М.
1. – 1963. – 454с.
742404
  Гидаш А.Ф. Мартон и его друзья / А.Ф. Гидаш. – Москва, 1967. – 400с.
742405
  Гидаш А. Мартон и его друзья / А. Гидаш. – М.
1. – 1974. – 480с.
742406
  Коваленская Н.Н. Мартос / Н.Н. Коваленская. – Москва-Ленинград, 1938. – 140с.
742407
  Кудимов В. Мартын-живописец / В. Кудимов. – Смоленск, 1950. – 407с.
742408
  Карпенко-Карый (Тобилевич) Мартын Боруля : Комедия в 5 действиях / И. Карпенко-Карый (Тобилевич) ; пер. с укр. Г. Шипова ; вступ. статья А. Борщаговского. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1946. – 127 с. – (Драматургия народов СССР)
742409
  Кудимов В. Мартын живописец : [роман] / [В. Кудимов ; ил.: А. Алимов]. – Смоленск : Кн. изд-во, 1962. – 212 с.
742410
   Мартынов Владлен Аркадьевич (1929-2008) // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 104. – ISSN 0131-2227
742411
   Мартынов Владлен Аркадьевич (1929-2008) // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 104. – ISSN 0131-2227
742412
   Мартынов Владлен Аркадьевич (1929-2008) // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 104. – ISSN 0131-2227
742413
  Крылов И.А. Мартышка и очки / И.А. Крылов. – Л., 1947. – 8с.
742414
  Алиев Н. Мартышкин труд : стихи / Нариман Алиев ; худож. В. Комаров. – Махачкала : Даггиз, 1979. – 48 с. : ил.
742415
  Москаленко Леся Марун Мархеж. Я нічого не боюся : Інформаційно-рекламний блок / Москаленко Леся, Крамський Влад // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 24-28
742416
  Татаренко Ірина Марун Мархеж: Наша авіакомпанія міцна, як кедри в горах Лівану : Інформаційно-рекламний блок UM Air / Татаренко Ірина, Крамський Влад // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 18-20 : фото
742417
  Севастина Кристина Маруру, Полинезия! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 5. – С. 84-89 : фото
742418
  Литвиненко С.В. Марусенко Анатолій Іларіонович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 314. – ISBN 978-966-02-8345-9
742419
  Масенко Л.Т. Марусик Тамара Володимирівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 315. – ISBN 978-966-02-8345-9
742420
  Квітка Григорій (Основ"яненко) Маруся. Т. 1


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
742421
  Квітка-Основ"яненко Маруся : Повисть Грыцька Основъяненка // Малоpоссийские повести, pазсказанные Гpыцьком Основъяненком / Квітка-Основ"яненко. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1899. – Т. 1 : Малороссийские повести. – 88 с. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
742422
  Квітка-Основ"яненко Маруся : Повість / Квітка-Основ"яненко. – Харків : Тип. Каплана и Бирюкова, 1887. – 88с.
742423
  Боровиковський Л.І. Маруся : Укpаїнська баляда / Лев Боровиковський ; Видав і пояснив [та авт. пеpедм.] Іван Фpанко. – У Львові : З друк. Наук. т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарского, 1902. – 45 с. – В кн. також pозвідка: Дещо пpо "Маpусю" Л. Боpовиковського та її основу / І. Фpанко. – (Літературно-наукова бібліотека / Відповідає за ред.: В. Гнатюк ; Ч. 40 ; Тексти й поясненя вибраних творів української й іньших літератур, 1)
742424
  Вовчок Марко Маруся / Вовчок Марко. – Київ : Дністер, 1918. – 132с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
742425
  Квітка-Основ"яненко Маруся : Повість / Квітка-Основ"яненко. – Харків : Рух, 1918. – 70с.
742426
  Квітка-Основ"яненко Маруся : Повість / Квітка-Основ"яненко. – 2-е вид. – Київ : Сяйво, 1929. – 88с. – (Дешева б-ка Красного письменства)
742427
  Вовчок Марко Маруся : Історична повість / Вовчок Марко : Рух, 1929. – 154с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
742428
  Вовчок Марко Маруся : Повість / Вовчок Марко. – Київ : Сяйво, 1929. – 127с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Дешева б-ка красного письменства)
742429
  Вовчок Марко Маруся / Вовчок Марко. – Харків; Київ : Лім, 1932. – 126с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
742430
  Квітка-Основ"яненко Маруся / Квітка-Основ"яненко. – Київ : ДЛВ, 1954. – 84с.
742431
  Вовчок Марко Маруся : Оповідання / Вовчок Марко. – Київ : Дитвидав, 1959. – 100с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
742432
  Квітка-Основ"яненко Маруся : Вибр. твори: Для середн. шк. віку / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Веселка, 1968. – 211с.
742433
  Квітка-Основ"яненко Маруся : Вибр. твори: Для середн. шкільного віку / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Веселка, 1975. – 215с.
742434
  Квітка-Основ"яненко Маруся : Вибр. твори: Для середн. шк. віку / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Веселка, 1978. – 197с.
742435
  Квітка-Основ"яненко Маруся : Повість / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Дніпро, 1978. – 162с.
742436
  Квітка-Основ"яненко Маруся : Вибр. твори: Для середн. та ст. шк. віку / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Веселка, 1983. – 182с.
742437
  Вовчок М. Маруся : оповідання, повісті та казки / Марко Вовчок. – Харків : Фоліо, 2008. – 256 с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4346-7
742438
  Квітка-Основ"яненко Маруся : повісті та оповідання : драматичні твори / Григорій Квітка-Основ"яненко ; [передм. примітки та коментарі Л.В. Ушлакова]. – Харків : Фоліо, 2012. – 600, [3] с. – На обл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури / [громадська Рада серії : В.С. Бакіров, О.Ю. Вілкул, Г.М. Герман та ін.]). – ISBN 978-966-03-5646-7
742439
  Шкляр В. Маруся : роман / Василь Шкляр. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2014. – 313, [4] с. : іл. – На обкл. також: Національний бестселер. – ISBN 978-966-14-7838-0
742440
  Шкляр В. Маруся : роман / Василь Шкляр ; [іл. обкл. Ю. Дзекунової]. – 2-ге вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 313, [4] с. – (Національний бестселер). – ISBN 978-966-14-7838-0
742441
  Апанович О. Маруся Богуславка - історична постать // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1978. – Рік 15, ч. 1/2 (46/47), січень-березень. – С. 20-22
742442
  Нечуй-Левицький І. Маруся Богуславка, 1875
742443
  Нечуй-Левицький І. Маруся Богуславка, 1887
742444
  Нечуй-Левицький І. Маруся Богуславка, 1887
742445
  Куліш П.О. Маруся Богуславка : поема (1820 р.) / П.А. Куліш. – У Львові (Львів) : Виданє ред. "Літературнол-науковго вісника" ; З друк. Наукового Т-ва імені Шевченка, 1899. – 67 с.
742446
  Старицький М.П. Маруся Богуславка / М.П. Старицький. – Харків, 1924. – 67с.
742447
  Куліш П.О. Маруся Богуславка : поема з 1620 их років / Пантелеймон Куліш ; з передмовою [Василь Щурат]и поясненнями. – У Львові (ЛьвІв) : Дмитро Хомяк Спілкове видання ; [З друк. Вид. С-ки "Діло"], 1928. – 130 с. – (Бібліотека "Літературних перлин" ; Ч. 4)


  Псевд. - Петро Забоцень, Панько Казюка, Павло Ратай, Хуторянин та ін.; крипт. — К., М., Н. М., Н. Н., П. А. К., П. К. тощо; ...
742448
  Вольвачівна Маруся Маруся Вольвачівна - незаслужено забута українська письменниця. : вибрані твори / вступ. ст., ред., упорядкування та примітки Івана Лисенка. – Київ : Наш час, 2008. – 376 с. – ISBN 978-966-1530-10-1


  Вольвач Марія Степанівна (псевдонім — Маруся Вольвачівна; *17 (29) березня 1841, село Черемушна Валківського повіту Харківської губернії — †близько 1910) — українська поетеса, письменниця, громадсько-культурна діячка
742449
  Бурлака Ф.М. Маруся Гонта : роман / Ф.М. Бурлака. – Київ, 1959. – 271 с.
742450
  Эгарт М.М. Маруся Журавлева. / М.М. Эгарт. – М., 1948. – 361с.
742451
  Эгарт М.М. Маруся Журавлева. / М.М. Эгарт. – М., 1965. – 335с.
742452
  Эгарт М.М. Маруся Журавлева. / М.М. Эгарт. – М., 1970. – 336с.
742453
  Кауфман Л.С. Маруся Чурай / Л.С. Кауфман. – Киев, 1966
742454
  Костенко Л.В. Маруся Чурай : історичний роман у віршах / Ліна Костенко. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 187с.
742455
  Костенко Л.В. Маруся Чурай : історичний роман у віршах / Л.В. Костенко. – Київ, 1982. – 136с.
742456
  Чемерис В. Маруся Чурай : Повість / В. Чемерис. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 80с. – (Бібліотека українця)
742457
  Чемерис В. Маруся Чурай : Повість / Валентин Чемерис. – Київ : Бібліотека українця, 2000. – 86с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-39-8
742458
  Костенко Л.В. Маруся Чурай: Іст. роман у віршах / Л.В. Костенко. – Київ, 1990. – 159с.
742459
  Рудяченко О. Маруся Чурай: скласти хоч пізній вінець // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 11-17 серпня (№ 29). – С. 11


  "21 червня 1653 р., ще зовсім молодою, Господь покликав до себе вродливу та співучу українську піснярку Марусю Чурай. З огляду на вроду і талант, навіть літні баби біля труни не могли сказати, скільки рочків минуло небіжчиці - 28, 25, 24? Аби подовжити ...
742460
  Степаненко М. Маруся Чурай: фантом чи реальність // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 13-19 вересня (№ 37). – С. 10-11
742461
  Степаненко М. Маруся Чурай: фантом чи реальність // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 вересня (№ 38). – С. 11
742462
  Квітка-Основ"яненко Маруся. Конотопська відьма / Квітка-Основ"яненко. – Київ : ДЛВ, 1957. – 196с. – (Б-ка укр. романа та повісті)
742463
  Квітка-Основ"яненко Маруся. Салдацький патрет : повісті / Григорій Квітка-Основ"яненко ; [післямова Ніни Бернадської]. – Київ : Знання, 2009. – 130, [6] с. : іл. – Сер. засн. в 2009 р. – (Класна література). – ISBN 978-966-346-566-1
742464
   Маруф-башмачник.. – М, 1986. – 635с.
742465
   Маруф-башмачник.. – М, 1988. – 640с.
742466
  Джапаридзе Р.А. Марухские белые ночи : повесть / Реваз Джапаридзе; пер. с груз. .Э.Фейгина и Г.Басса. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1964. – 118 с.
742467
  Джапаридзе Р.А. Марухские белые ночи : повесть / Реваз Джапаридзе; пер. с груз. .Э.Фейгина и Г.Басса. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 149 с.
742468
  Астаф"єв О.Г. Марушкевич Алла Адамівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 317. – ISBN 978-966-02-8345-9
742469
  Балашов Д.М. Марфа-посадница / Д.М. Балашов. – Москва, 1972. – 432с.
742470
  Балашов Д.М. Марфа-посадница / Д.М. Балашов. – Петрозаводск, 1986. – 463с.
742471
  Карамзин Н.М. Марфа-посадница, или Покорение Новагорода : повести ; главы из " Истории государства российского" / Н.М. Карамзин. – Ленинград : Художня література, 1989. – 432 с. – (Классики и современники)
742472
  Петров Марфа Королёва / Петров, (Бирюк). – Сталинград, 1950. – 232с.
742473
   Марфемная дыстрыбуцыя у беларускай моде.. – Мінськ, 1967. – 311с.
742474
   Марцев Альберт Іванович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 149-150. – ISBN 978-617-573-038-6
742475
  Поліщук Б.М. Марципани по-одеськи / Б.М. Поліщук. – Київ, 1982. – 144с.
742476
  Грязнов Б.З. Марцишор / Б.З. Грязнов. – Л, 1958. – 271с.
742477
  Лунгу Р.И. Марцишоры : повести и рассказы / Р.И. Лунгу. – Москва : Советский писатель, 1966. – 207 с.
742478
  Лунгу Р.И. Марцишоры : повести и рассказы / Р.И. Лунгу; переводы. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1968. – 420 с.
742479
  Холодковский Н.А. Марчелло Мальпиги / Н.А. Холодковский. – Берлин, 1923. – 34с.
742480
   Марченко Валерій Веніамінович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 359. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
742481
  Сидоренко Н.М. Марченко Іван Олексійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 333. – ISBN 978-966-02-8345-9
742482
  Дука М.В. Марченко Михайло Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 246. – ISBN 96966-8060-04-0
742483
  Анисимов А.В. Марченко Олександр Олександрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 337. – ISBN 978-966-02-8345-9
742484
   Марченко Татьяна.. – М, 1988. – с.
742485
  Нємченко І. Марчмонт Нідгем та ідеали республіканізму XVII століття // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 86
742486
  Ременяка О. Марчук Анатолій Петрович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 1 : Анатолій Марчук. – С. 3-31.
742487
   Марчук Валентин Мефодійович // Адміністративно-правова освіта XX століття у персоналіях : довідник / Запоріз. нац. ун-т ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. – Київ : Ін Юре, 2016. – С. 135-136. – ISBN 978-966-313-531-1
742488
  Губерський Л.В. Марчук Євген Кирилович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 23-24. – ISBN 966-316-045-4
742489
  Капсамун І. Марчук замість Кучми. Не запізно? / І. Капсамун, В. Торба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 листопада (№ 213/214). – С. 5


  Призначено нового представника України в Трьохсторонній контактній групі в Мінську.
742490
   Марчук Ніна Йосипівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 181. – ISBN 978-966-2726-03-9
742491
  Махінчук М.Г. Марчуківський куток : Роман / Микола Махінчук. – Київ : Українська хата, 2001. – 255с. – ISBN 966-7025-00-4
742492
   Марчукізм // Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній часопис. – Київ, 2005. – № 8/9. – С. 49-52. – ISSN 0130-5212


  Художник Іван Марчук
742493
  Белаш Б.Ф. Марш-бросок / Б.Ф. Белаш. – Донецк, 1969. – 31с.
742494
  Еленин М.С. Марш-бросок / М.С. Еленин. – Ленинград, 1988. – 397с.
742495
   Марш-бросок : Мир на распродажу. Тема номера // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 18-61 : Фото, карта
742496
  Іщенко Н. Марш-кидок на Косово-2 готує Москва разом зі своїми агентами // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 4 червня (№ 96). – С. 10-11
742497
  Горбачев О. Марш-медиа // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 14 февраля (№ 7). – С. 20. – ISSN 1563-6755


  Необходимость своевременного перехода государственных и коммунальных печатных СМИ в частную собственность все еще остается одной из первоочередных задач на пути реформирования медийной сферы.
742498
  Подражанский А.М. Марш "Черномора" / А.М. Подражанский, М.А. Ростарчук, Г.А. Стефанов. – Москва : Гидрометеоиздат, 1973. – 188с.
742499
  Макаренко А.С. Марш 30 года. / А.С. Макаренко. – М, 1967. – 312с.
742500
  Макаренко А.С. Марш 30 року. / А.С. Макаренко. – К, 1972. – 254с.
742501
  Крупняков А.С. Марш Акпарса / А.С. Крупняков. – Йошкар-Ола, 1965. – 511с.
742502
  Крупняков А.С. Марш Акпарса / А.С. Крупняков. – М, 1968. – 432с.
742503
  Крупняков А.С. Марш Акпарса / А.С. Крупняков. – Йошкар-Ола, 1970. – 416с.
742504
  Доктороу Е.Л. Марш до моря : роман / Закінчення. Поч. у № 9-10 // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11/12 (971/972). – С. 15-104. – ISSN 0320 - 8370
742505
  Китошвили Ш.И. и Гришин С.В. Марш и встречный бой / Ш.И. и Гришин С.В. Китошвили. – М., 1967. – 158с.
742506
  Гришин С.В. Марш и встречный бой / С.В. Гришин, Ш.И. Китошвили. – М., 1967. – 158с.
742507
  Лоза Д.М. Марш и встречный бой / Д.М. Лоза. – М., 1968. – 206с.
742508
  Гончар М. Марш Качиньського. ПіС виграв вибори в Сейм і втратив Сенат // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 19-25 жовтня (№ 39). – С. 4


  "У неділю 13 жовтня в Польщі відбулися чергові парламентські вибори. Наші західні сусіди обирали Сейм дев"ятої каденції та Сенат десятої каденції, починаючи з 1989-го року. Правляча партія "Право і Справедливість" перемогла в нижній палаті і здобула ...
742509
  Маяковский В.В. Марш комсомольца. / В.В. Маяковский. – Москва, 1973. – 191с.
742510
  Поссемайер Инес Марш красных : Животные // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 2. – С. 32-48 : Фото. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1029-5828
742511
  Безыменский А.И. Марш мира / А.И. Безыменский. – М, 1952. – 88с.
742512
   Марш молодости. – Москва, 1960. – 110 с.
742513
  Бендер В. Марш молодости / Віталій Бендер ; [упоряд. О. Коновал ; ред. О. Шугай]. – Київ : Юніверс, 2005. – 883, [3] с. : портр. – На авантит. зазнач.: Вид. здійсн. коштом Фундації ім. І. Багряного (США). Мовно-стиліст. та правописні особливості ориг. в основному збережено. - Зміст: Станція Пугаловська ; Фронтові дороги ; Марш молодости ; Оповідання та статті ; Поезії. – ISBN 966-8118-20-0
742514
  Заяц А.С. Марш на рассвете / А.С. Заяц. – М., 1963. – 88с.
742515
  Буртынский А.С. Марш на рассвете / А.С. Буртынский. – М., 1973. – 207с.
742516
  Софронов А.В. Марш победителей / А.В. Софронов. – Москва, 1947. – 184с.
742517
  Скорбин Б.П. Марш продолжается. / Б.П. Скорбин. – М, 1964. – 255с.
742518
  Рот Й. Марш Радецкого / Й. Рот. – Москва, 1939. – 390с.
742519
  Рот Й. Марш Радецкого / Й. Рот. – Москва, 1978. – 342с.
742520
  Рот Й. Марш Радецького : Роман / Й. Рот; Пер. з нім. Є. Горевої; Авт. передмов. Д. Затонський. – Київ : Юніверс, 2000. – 352с. – (Світова проза). – ISBN 966-7305-21-Х
742521
  Макаренко А.С. Марш тридцатого года / А.С. Макаренко. – М, 1988. – 286с.
742522
   Марш ударных бригад. – Москва, 1965. – 479 с.
742523
  Чичкань І.В. Маршал "сухопутних броненосців" / І.В. Чичкань, Л.В. Кошелєва // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 9/10 (97 )


  Павло Семенович Рибалко.
742524
  Сомов Г.А. Маршал авиации / Г.А. Сомов. – М., 1990. – 222с.
742525
  Кондратьев Н.Д. Маршал Блюхер / Н.Д. Кондратьев. – М, 1965. – 294с.
742526
  Великанов Николай Маршал Блюхер и его жены // Свет : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2009. – № 1. – С. 60-64. – ISSN 0868-488Х
742527
   Маршал Вінграновський : книга про поета (спогади, есеї, листи, інтерв"ю) / [передм., упоряд. П. Вольвача ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 479, [1] с. : фот. – Бібліогр.: с. 476-477. – ISBN 978-617-605-009-4


  Вінграновський існував в однині. І в житті, і в літературі. Ми тільки починаємо осягати цей феномен. Феномен одного з найбільших українських поетів другої половини XX століття. Ця книжка – спроба наближення до феномену Вінграновського, крок до його ...
742528
  Антонович М. Маршал вперед (Бліхер) / М. Антонович. – Львів, 1936. – 85 с.
742529
   Маршал Г.К. Жуков. Воспоминания. – К., 1983. – 304 с.
742530
  Бычевский Б.В. Маршал Говоров / Б.В. Бычевский. – М, 1970. – 173с.
742531
  Рачада І.Д. Маршал Жуков : п"єса / І.Д. Рачада. – Київ, 1987. – 326 с.
742532
  Яковлев Н.Н. Маршал Жуков / Н.Н. Яковлев. – Москва, 1988. – 254с.
742533
  Лук"яненко Л. Маршал Жуков і українці у Другій світовій війні : (відповідь генералові Іщенку) / Л. Лук"яненко. – 4-е вид. – Севастополь : Просвіта, 2001. – 40с. – (Бібліотека часопису "Дзвін Севастополя")
742534
  Лук"яненко Л. Маршал Жуков і українці у Другій світовій війні : Відповідь генералові Іщенку / Левко Лук"яненко. – Київ : Козаки, 2002. – 48с. – ISBN 966-514-038-8
742535
  Лук"яненко Л. Маршал Жуков і українці у Другій світовій війні : Відповідь генералові Іщенку / Левко Лук"яненко. – Київ : Козаки, 2006. – 48с. – ISBN 966-514-038-8
742536
  Лук"яненко Л.Г. Маршал Жуков і українці у Другій світовій війні / [Левко Лук"яненко]. – [Вид. 10-те]. – Київ : Альфа Реклама, 2013. – 48 с. : іл., табл. – На тит. арк. автор не зазнач. - На тит. арк.: Українським ветеранам та жертвам Другої світової війни присвячую. – Бібліогр.: с. 47 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2477-90-0
742537
  Карпов В. Маршал Жуков, его соратники и противники в годы войны и мира: Литературная мозаика. / В. Карпов. – М.
2. – 1991. – 93с.
742538
   Маршал Жуков.. – М., 1989. – 414с.
742539
  Карпов В.В. Маршал Жуков. Его соратники и противники в дни войны и мира : Лит. мозаика / В.В. Карпов. – М.
Кн.1. – 1992. – 461с.
742540
  Карпов В.В. Маршал Жуков. Его соратники и противники в дни войны и мира: (Лит. мозаика). / В.В. Карпов. – М.
Кн.1. – 1991. – 95с.
742541
   Маршал Жуков: каким мы его помним. – Москва : Политиздат, 1988. – 396с.
742542
   Маршал Жуков: полководец и человек : в 2-х т. – Москва : АПН
Т. 1. – 1988. – 384 с.
742543
   Маршал Жуков: полководец и человек : в 2-х т. – Москва : АПН
Т. 2. – 1988. – 256с.
742544
  Грязнов Б.З. Маршал Захаров / Б.З. Грязнов. – М, 1979. – 152с.
742545
  Португальский Р.М. Маршал И.С.Конев / Р.М. Португальский. – М., 1985. – 253с.
742546
  Бобрищев К. Маршал Кулик, оббріханий і забутий // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 19-20 жовтня (№ 189/190)


  Хто насправді звільняв Полтаву 1943 року.
742547
  Иванов В.М. Маршал М.Н. Тухачевский / В.М. Иванов. – Москва : Военное издательство, 1985. – 318 с.
742548
  Иванов В.М. Маршал М.Н.Тухачевский / В.М. Иванов. – 2-е изд. испр. и доп. – Москва, 1990. – 319с.
742549
  Голубович В.С. Маршал Малиновский / В.С. Голубович. – Киев, 1988. – 222,2с.
742550
  Бондаренко К. Маршал Малиновский // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 16/17 (185/186). – С. 58-60
742551
  Бондаренко К. Маршал Малиновский // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 18/19 (187/188). – С. 56-59
742552
  Егоров П.Я. Маршал Мерецков / П.Я. Егоров. – М., 1974. – 215с.
742553
  Ортенберг Д.И. Маршал Москаленко / Д.И. Ортенберг. – К, 1984. – 127с.
742554
  Драган И.Г. Маршал Н.И. Крылов / И.Г. Драган. – М, 1987. – 239с.
742555
  Арно Ж. Маршал П... = Marechal P.. : пьеса в 3-х актах / Арно Ж. ; пер. с франц. М. Ивановой ; ред. Л. Борисевич. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 110 с. – (Современная зарубежная драматургия)
742556
  Голубович В.С. Маршал Р.Я. Малиновский / В.С. Голубович. – М., 1983. – 215с.
742557
  Якушев Влад Маршал Рибалко. Залізний командарм залізних армій // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 11 (113). – С. 26-28
742558
  Мельников С.И. Маршал Рыбалко / С.И. Мельников. – 2-е изд. – Киев : Политиздат Украины, 1984. – 254 с.
742559
  Горелик Я.М. Маршал Советского Союза Борис Михайлович Шапошников / Я.М. Горелик. – М, 1961. – 108с.
742560
  Малышев В.П. Маршал Советского Союза В.К.Блюхер. / В.П. Малышев, А.Т. Якимов. – Благовещенск, 1958. – 40с.
742561
  Большаков К. Маршал сто пятого дня / К. Большаков. – Москва, 1936. – 400с.
742562
  Кузнецов П.Г. Маршал Толбухин / П.Г. Кузнецов. – М., 1966. – 275с.
742563
  Тодорский А.И. Маршал Тухачевский / А.И. Тодорский. – Москва : Политиздат, 1964. – 93 с.
742564
   Маршал Тухачевский. – М., 1965. – 248с.
742565
  Тодорский А.И. Маршал Тухачевский / А.И. Тодорский. – Москва : Политиздат, 1966. – 93 с.
742566
  Павлов А.Ю. Маршал Франции - стратег Антанты // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 1 (597). – С. 55-58. – ISSN 0321-0626


  Маршал Франции Фердинанд Фош.
742567
  Крушинський В.Ю. Маршала План (- програма американської допомоги для відновлення і розвитку економіки країн Європи після Другої світової війни) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 351-352. – ISBN 978-966-02-8345-9
742568
  Карпов В. Маршалският жезъл. / В. Карпов. – София, 1980. – 304с.
742569
  Дорош Е.Я. Маршальские звезды / Е.Я. Дорош. – Москва, 1939. – 40с.
742570
  Николаев Н В. Маршальский жезл / Н В. Николаев. – Свердловск, 1969. – 252с.
742571
  Карпов В.В. Маршальский жезл : роман / В.В. Карпов. – Москва : Военное издательство, 1976. – 269 с.
742572
  Карпов В.В. Маршальский жезл : повесть / В.В. Карпов. – Москва : Советская Россия, 1976. – 268с.
742573
  Ермолович Н.Н. Маршальский жезл в солдатском ранце / Н.Н. Ермолович. – 2-е изд. – Москва : Детская литература, 1971. – 112 с.
742574
  Карпов В.В. Маршальский жезл. / В.В. Карпов. – Ташкент, 1971. – 295с.
742575
  Карпов В.В. Маршальский жезл. (Вечный бой) : Романы / В.В. Карпов. – Москва : Воениздат, 1972. – 480с.
742576
  Фирсов З.П. Маршевая подготовка по комплексу ГТО / З.П. Фирсов. – М, 1951. – 52с.
742577
  Шаповалов В. Маршевая рота : проза: повесть // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 5. – С. 116-125. – ISSN 0027-8238
742578
  Мазаев Ю.И. Маршевая таблица МТ-1 / Ю.И. Мазаев. – М, 1966. – 50с.
742579
  Чернов Ю. Маршевые роты / Ю. Чернов. – Кишинев, 1959. – 68с.
742580
   Маршейдерское дело. – К, 1960. – 556с.
742581
  Прохур М.З. Маршові моделі розрахунку еволюції в"язких течій з використанням відносних компонент швидкості / М.З. Прохур, А.М. Попов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 321-325. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються стаціонарні нестисливі в"язкі течії з домінуючою компонентою швидкості у виділеному напрямі. Застосування методу розщеплення та перехід до відносних нормальних компонент швидкості призводять до спрощення форми рівнянь, застосування ...
742582
  Юшков Г.А. Маршрут : повести и рассказы / Геннадій Юшков ; пер. с коми. – Москва : Современник, 1986. – 540 с.
742583
  Соколовский В.Г. Маршрут / В.Г. Соколовский. – Пермь, 1990. – 218с.
742584
  Журавский А.В. Маршрут "Большеземельской Экспедиции 1904 и 1905 гг." / А.В. Журавский : Типография Императорской Академии Наук, 1907. – 16 с. – Оттиск из Ежегодника Зоологического Музея Императорской Академии Наук, т. 11, 1906 г.
742585
  Кириченко А.Н. Маршрут 1910 года по Александровскому хребту и пескам Муюн-кум ( Сыр-Дарьинская и Семиреченская обл. ) = Itineraire d"une excursoin entreprise en 1910 dans les Monts Alexandre et le Muyun-Kum ( province de Syr-darja et de Semiretshie ) // Весенние экскурсии в Северо-Восточное Закавказье в 1906г. / Шмидт Р. Т. – Б.м. : Б.и., 1908
742586
  Коган В.З. Маршрут в страну информологию / В.З. Коган. – М., 1985. – 161с.
742587
  Русаков М.Г. Маршрут географической экскурсии по Киеву и его окрестностям : (Для делегатов 3 Съезда Географического общества СССР) / М.Г. Русаков, И.О. Речмедин, И.М. Рослый. – Киев : Киевский университет, 1960. – 72с.
742588
  Наумов С.П. Маршрут зоолога Гыданской экспедиции / С.П. Наумов. – 1с.
742589
  Калишевский М.Ф. Маршрут зоологической поездки в Абхазию (Сухумский округ) летом 1905 г. // К распространению прямокрылых насекомых в пределах Российской Империи / Н.Н. Аделунг. – [Санкт-Петербург], 1905
742590
   Маршрут мира. – М., 1964. – 295с.
742591
  Андрианов С.В. Маршрут неизвестен : [рассказы-были] / Андрианов С.В. ; [ил.: И. Пчелко. – Москва : Воениздат, 1972. – 96с. : ил. – (Библиотечка журнала "Советский воин" / Гл. полит. упр. Сов. Армии и МВФ ; № 7 (662))
742592
  Крупа Т. Маршрут одного дня по Слобожанщине:Изюм // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 13-15


  Місто-музей Ізюм
742593
  Семенов Ю.С. Маршрут СП-15. / Ю.С. Семенов. – 2-е изд. – М., 1971. – 206с.
742594
  Козлов П. Маршрут трехлетнего, 1893-1895 гг., путешествия по Центральной Азии В.И. Роборовского и П.К. Козлова // Весенние экскурсии в Северо-Восточное Закавказье в 1906г. / Шмидт Р. Т. – Б.м. : Б.и., 1908
742595
   Маршрут у майбутнє : VIP-клуб // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 12-14 : Фото
742596
  Ленский А.Н. Маршрут феьлдъегеря Али-Шо / А.Н. Ленский. – М, 1983. – 208с.
742597
  Бялыницкий-Бируля Маршрут экскурсий в нагорной части Кубанской области в VIII-IX. 1910 г. / Бялыницкий-Бируля : Типография Императорской Академии Наук, 1911. – С. II-VI. – Оттиск из Ежегодника Зоологического Музея Императорской Академии Наук, т. 16, 1911 г.
742598
  Рожевиц Р.Ю. Маршрут экспедиции переселенческого управления в Пржевальский уезд 1908 г. = Itineraire de l"expedition du bureau d"emigration dans le district de Przewalsk, en 1908 // Весенние экскурсии в Северо-Восточное Закавказье в 1906г. / Шмидт Р. Т. – Б.м. : Б.и., 1908
742599
  Галкин И.Н. Маршрутами XX века / И.Н. Галкин. – Москва : Мысль, 1982. – 124с.
742600
  Коваль Д.В. Маршрутами бессмертия / Д.В. Коваль. – Кишинев, 1987. – 218с.
742601
  Морозов Н. Маршрутами бургундского вина / Н. Морозов, Э. Паску // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 2. – С. 36-39. – ISSN 0234-1670


  Подорож по Франції
742602
  Тихоненко Д.Г. Маршрутами В.В. Докучаєва / Д.Г. Тихоненко, М.О. Горін // Посібник українського хлібороба : [науково-практичний збірник] / М-во аграр. політики та продовольства України, "Ін-т охорони грунтів України" ДУ "Держгрунтохорона". – Київ, 2016. – Т. 1 : Українські чорноземи на початку третього тисячоліття. – С. 71-73
742603
  Корякин В.С. Маршрутами гляциолога / В.С. Корякин. – Москва : Мысль, 1981. – 126с.
742604
  Заслуженюк В.С. Маршрутами дружби. (Про інтерн. виховання дітей та підлітків піонерськими організаціями УРСР). / В.С. Заслуженюк. – К., 1976. – 64с.
742605
  Крутикова Анастасия Маршрутами Ибн Баттуты. Ибн Баттута, первый блогер-путешественник. // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Сентябрь. – С. 124-135 : фото
742606
   Маршрутами історії. – Київ : Політвидав України, 1990. – XVI, 655 с., [24] арк. ыл. – ISBN 5-319-00638-1
742607
  Караванченко А.З. Маршрутами мужества / А.З. Караванченко. – Минск, 1978. – 223 с.
742608
  Леонов Л.И. Маршрутами отдыха : Путеводитель / Л.И. Леонов. – Донецк : Донбас, 1979. – 56с.
742609
  Покровский А. Маршрутами познания. Десять точек на карте советской науки / А. Покровский. – Москва : Профиздат, 1977. – 127с.
742610
  Пелих Г.И. Маршрутами полевой и теоретической этнографии. / Г.И. Пелих. – Новосибирск, 1979. – 48с.
742611
   Маршрутами пошуку. – К., 1989. – 126с.
742612
   Маршрутами слави Прикарпаття. – Ужгород, 1987. – 149с.
742613
  Ильвес М.А. Маршрутами Черноморья / М.А. Ильвес, П.В. Шевцов. – Одесса, 1979. – 175с.
742614
  Задорожний Микола Маршрути Харківського семінару // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 10. – С. 45
742615
  Хабракен Д. Маршрутизаторы Cisco = Practical Cisco Routers : Практическое применение / Джо Хабракен; Пер. с англ. – Москва : ДМК, 2001. – 320с. – (Защита и администрирование). – ISBN 5-94074-123-1
742616
  Димарцио Д.Ф. Маршрутизаторы Cisco : Пособие для самостоятельного изучения / Джером Ф.Димарцио; Пер. П.Шера. – Санкт-Петербург : Символ-Плюс, 2003. – 512с. – (High tech). – ISBN 5-93286-048-0
742617
  Брокмайер Д. Маршрутизация в Linux / Джо Брокмайер, Ди-Энн Лебланк, Рональд Маккарти; Пер. с англ. В.Р. Гинзбурга. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 240с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0271-1


  Для опытных пользователей и администраторов Linux
742618
  Цуриченко Маршрутная система учета производства и оперативно-календарное планирование. / Цуриченко, И.Н. Гусев. – М., 1954. – 112с.
742619
  Навериани С. Маршрутный путь в Сванетию через Твиберский перевал / С. Навериани. – Москва-Ленинград, 1930. – 63с.
742620
  Козлов В.А. Маршрутный список поверхностных образцов почв, взятых летом 1914 г. в Ананьевском У., Херс.г. / В.А. Козлов. – Одесса. – 121с.
742621
  Димов П.Д. Маршрутный список поверхностных образцов почв, взятых летом 1914 года в Одесском уезде Херсонской губернии / П.Д. Димов. – Одесса : Типогр. Акцион. Южно-Русск. о-ва печатного дела, 1914. – 75с. – Кн. без обл.
742622
   Маршруты в завтра. – Донецк, 1966. – 109с.
742623
  Бриж А.М. Маршруты выходного дня : путеводитель / А.М. Бриж. – Донецк : Донбас, 1989. – 135с.
742624
  Бен Джабер Маршруты модифицированных атлантических вод, пересекающих Сицилийский пролив / Бен Джабер, Д. Абденнадер, М. Бухтир // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 4. – С. 75-84 : рис. – Библиогр.: с. 83-84. – ISSN 0203-3100
742625
   Маршруты передового опыта. – М., 1985. – 288с.
742626
  Цихович Я.К. Маршруты по Восточной Пруссии IV, V и VI группы путей / По приказанию начальника Штаба Виленского военного Округа сост. Генерального Штаба подполковник Цихович. – Вильна : Тип. Штаба Виленского военного Округа, 1902. – 7, V, 705-1199 с. : карт.
742627
  Шнитников В.Н. Маршруты поездок по Семиреченской области 1907-1915 гг. = Itineraires des excursions dans la provinse Semiretchie en 1907-1915 // Весенние экскурсии в Северо-Восточное Закавказье в 1906г. / Шмидт Р. Т. – Б.м. : Б.и., 1908
742628
   Маршруты пяти континентов : Art of Travel // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 3. – С. 70-75 : Фото
742629
  Журавский А.В. Маршруты Северо-Печорской Экспедиции Главного управления Земл. и З. 1909 г. / А.В. Журавский. – С. V-XVI. – Маршруты и мелкие известия
742630
   Маршруты туристских походов. – Куйбышев, 1965. – 32 с.
742631
  Селезнев А.Г. Маршруты экскурсий по историческим местам Архангельска и Архангельской области. / А.Г. Селезнев. – Архангельск, 1961. – 96с.
742632
   Маршруты экскурсий по СССР на лето 1930 года. – Москва, 1930. – 218 с.
742633
  Попов В.М. Маршруты, темы и планы экскурсий по городу Благовещенску, его окрестномтям и Амурскому округу : Пособие для руководителей школьных и внешкоьных экскурсий / В.М. Попов. – Благовещенск, 1928. – 28с.
742634
  Эристин Э. Марыкчанские парни / Э. Эристин. – Иркутск, 1948. – 220с.
742635
  Эристин Э. Марыкчанские парни / Э. Эристин. – Иркутск, 1962. – 187с.
742636
   Марыля Дзепак: кат. выст. произведений. – Москва, 1988. – 31 с.
742637
  Валишевский К. Марысенька королева Польши. / К. Валишевский. – Москва, 1989. – 367с.
742638
  Короненко С. Марячи в лихоманці, він раптом заговорив українською // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 11 вересня (№ 164). – С. 18


  Із текста: "Ранні твори Михайла Коцюбинського не обіцяли, що з нього виросте великий письменник".
742639
  Малышев Г.Т. Марь : Роман / Г.Т. Малышев. – Хабаровск, 1988. – 396с.
742640
  Малышев Г.Т. Марь : роман / Геннадий Малышев ; [худож. Медведев А.Н.]. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1990. – 396, [2] с.
742641
  Федоров В.Д. Марьевские звезды / В.Д. Федоров. – Новосибирск, 1955. – 112с.
742642
  Корнеев А.А. Марьин корабль. / А.А. Корнеев. – М., 1968. – 42с.
742643
  Журавлев Марьин корень / Журавлев, -Печорский. – Сыктывкар, 1970. – 159с.
742644
  Николаев И. Марьин остров / И. Николаев. – Саранск, 1958. – 15с.
742645
  Перевозчиков М.С. Марьина заводь / М.С. Перевозчиков. – Красноярск, 1967. – 135с.
742646
   Марьина роща. – М., 1984. – 432с.
742647
  Габель В.Ф. Марьино / В.Ф. Габель, С.И. Федоров. – Курск, 1956. – 47 с.
742648
  Федоров С.И. Марьино / С.И. Федоров. – Воронеж, 1965. – 64 с.
742649
   Марьино / Федоров С. И. – М., 1989. – 190с.
742650
  Чумак И.В. Марьины колодцы. / И.В. Чумак. – Ставрополь, 1951. – 140с.
742651
  Чумак И.В. Марьины колодцы. / И.В. Чумак. – Ставрополь, 1972. – 399с.
742652
  Третьяков А.И. Марьины коренья. / А.И. Третьяков. – Красноярск, 1977. – 127с.
742653
  Смертина Т.И. Марья - зажги снега. / Т.И. Смертина. – М., 1982. – 143с.
742654
  Шестаков И. Марья Зыкова / И. Шестаков. – Горький, 1948. – 63с.
742655
  Амфитеатров А.В. Марья Лусьева / А. Амфитеатров. – 2-е изд., [доп.]. – Санкт-Петербург : [Тип. Т-ва "Общественная польза"], 1905. – VIII, 271 с. – Экз. деф., пол книги перемеживается допечатанными стр. [ксерокс] на листах др. формата. - Отсутств. с. 268-271
742656
   Марья Морева: Русские народные сказки. – М., 1990. – 20с.
742657
  Медынский Г.А. Марья. / Г.А. Медынский. – Л, 1947. – 288с.
742658
  Медынский Г.А. Марья. / Г.А. Медынский. – Л, 1949. – 583с.
742659
  Медынский Г.А. Марья. / Г.А. Медынский. – М, 1950. – 576с.
742660
  Медынский Г.А. Марья. / Г.А. Медынский. – Л, 1951. – 496с.
742661
  Медынский Г.А. Марья. / Г.А. Медынский. – Куйбышев, 1952. – 624с.
742662
  Медынский Г.А. Марья. / Г.А. Медынский. – М, 1953. – 616с.
742663
  Танюк Л.С. Марьян Крушельницкий / Л.С. Танюк. – М, 1974. – 224с.
742664
  Ган Я. Марьян Михайлович Крушельницкий - народный артист СССР / Я. Ган. – К., 1960. – 48с.
742665
  Козак Я. Марьяна Радвакова / Я. Козак. – Москва, 1963. – 159с.
742666
   Марьяна Савка // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 32 (161), 8 сентября 2017. – С. 47
742667
  Чувакова О. Мас-медиа як інструмент формування іміджу та репутації банку в умовах ринку // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5. – С. 50-52


  У статті розглянуто и проаналізовано особливості формування іміджу it репутації банку та їх роль у функціонуванні установи. The article considers and analyses special feature of image and reputation forming, their role in bank"s functioning
742668
  Іщенко Г. Мас-медіа в контексті політичних перетворень // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 6 (88). – С. 78-91. – ISSN 0869-3595
742669
  Іванова О.А. Мас-медіа в культурі тотальної інформаційності // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 149-153


  Систематизуються уявлення та спостереження щодо змін у масовоінфомаційній діяльності у зв"язку з формуванням Ключові слова: соціальні комунікації, інформаційні та комунікаційні відносини, культура тотальної інформаційності. This article systematizes ...
742670
  Іванова О.А. Мас-медіа в культурі тотальної інформаційності // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11, січень - червень. – С. 10-13


  Автор систематизує уявлення та спостереження щодо змін у масовоінфомаційній діяльності у зв"язку з формуванням нового типу суспільства, для якого пропонується визначення "культура тотальної інформаційності". The author systematises the ideas and ...
742671
  Шкляр В. Мас-медіа в новому столітті // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2003. – Вип. 3 : за 2002 рік. – С. 761-770. – ISBN 966-7522-07-5
742672
  Гриценко Олена Миколаївна Мас-медіа в процесах демократичних трансформацій українського суспільства (політико-культурологічний аспект) : Дис. ... д-ра політ. наук: 23.00.03. / Гриценко Олена Миколаївна; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – 425л. + Додатки: л. 422-425. – Бібліогр.: л. 364-421
742673
  Гриценко Олена Миколаївна Мас-медіа в процесах демократичних трансформацій українського суспільства (політико-культурологічний аспект) : Автореф. дис. ... д-ра політ. наук: 23.00.03 / Гриценко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 31 с. – Бібліогр.: 30 назв
742674
  Андрійчук М. Мас-медіа в рекламних комунікаціях українських видавництв // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 12-14
742675
  Маркова В. Мас-медіа в теорії комунікації Н. Лумана / В. Маркова, О. Суховій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 3 (260), березень. – С. 24-27. – ISSN 2076-9326
742676
  Шкляр В. Мас-медіа і виклики нового століття / Володимир Шкляр ; [редкол.: Різун В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Грамота, 2003. – 47, [1] с. – (Бібліотека журналіста-міжнародника). – ISBN 966-8066-14-6
742677
  Шкляр В. Мас-медіа і виклики нового століття // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2003. – Вип. 11. – С. 343-351. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-2801-5 (Вип.11)
742678
  Фінклер Ю.Е. Мас-медіа і влада: технологія взаємин / Ю.Е. Фінклер. – Львів, 2003. – 212с.
742679
  Кін Д. Мас-медіа і демократія = The media and democracy / Джон Кін ; пер. з англ. О. Гриценко, Н. Гончаренко ; літ. ред. О. Гриценко. – Київ : К.І.С.-Київ. Інформація. Сервіс ; Аналіт.-дослідн. центр "АНОД", 1999. – 134 с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 131-134. – ISBN 966-7048-20-9
742680
  Зражевська Н.І. (Zrаzhеvs"kа N.І.) Мас-медіа і технологія "повсякденна" // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 10-15


  Розглядається технологія "повсякденна". Аналізуються такі технології, як політеймент, інфотеймент, едьютеймент, гіперінтерпретації. Основний висновок полягає в тому, що повсякденність сучасної людини активно конструюється масмедіа. Technology of daily ...
742681
  Зиборовіч С. Мас-медіа та ідея свободи // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 9-16. – ISBN 966-294-186-0
742682
  Гринь І.О. Мас-медіа та корупція: українські реалії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 54-58. – (Серія "Питання політології" ; вип. 34). – ISSN 2220-8089
742683
  Гриценко О.М. Мас-медіа у відкритому інформаційному суспільстві й гуманістичні цінності : Монографія / О.М. Гриценко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 204с. – ISBN 966-594-287-5
742684
   Мас-медіа у термінах і визначеннях : короткий словник-довідник : навч. посібник. – Київ : МАУП, 2005. – 224 с. – ISBN 966-608-441-4
742685
   Мас-медіа України = Mass media of Ukraine. – Київ : К.І.С., 1995. – 304 с. – ISBN 5-7707-8130-0
742686
  Шкляр В. Мас-медіа України у міжнародному інформаційному просторі // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2000. – Вип. 1 : за 2000 рік. – С.387-394. – ISBN 966-7522-03-2
742687
  Сизонов Д.Ю. Мас-медіа як джерело нової фразеології сучасної української літературної мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Д.В. Дергач, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 34. – С. 29-38. – ISSN 2311-2697


  У статті аналізується роль ЗМІ в поповненні активного словника сучасної української мови. В основу дослідження покладено різнотипні українські медіа – друковані, електронні, рекламні. Комплексно розглянуто екстра- та інтралінгвальні характеристики, які ...
742688
  Поліщук Ю. Мас-медіа як канал маніпулятивного впливу на суспільство / Ю. Поліщук, С. Гнатюк, Н. Сєйлова // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2015. – Т. 21, вип. 3. – С. 301-308. – ISSN 2225-5036


  Інформація у руках невеликої групи людей може стати засобом тотального маніпулятивного впливу на свідомість як конкретних осiб, так і мас. Розвиток засобів масової інформацій (телебачення, Інтернет, радіо, преса тощо) значно спрощує цей процес. Методи ...
742689
  Третяк О.А. Мас-медіа як компонент публічної сфери політики // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 125-128. – ISSN 2077-1800
742690
  Бутиріна М.В. Мас-медіа як середовище створення та функціонування стереотипів масової свідомості : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Бутиріна М.В.: КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 432 л. – Бібліогр.: л. 384-432
742691
  Бутиріна М.В. Мас-медіа як середовище створення та функціонування стереотипів масової свідомості : автореф. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Бутиріна М.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 30 с. – Бібліогр.: 32 назви
742692
  Фінклер Юрій Едуардович Мас-медіа як соціальний інститут: особливості взаємин з владою : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.08 / Фінклер Ю.Е.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 398 л. – Бібліогр.: л. 358-398
742693
  Фінклер Юрій Едуардович Мас-медіа як соціальний інститут: особливості взаємин з владою : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.08 / Фінклер Юрій Едуардович; Фіеклер Ю.Е.; КНУТШ; Ін-тут журналістики. – Київ, 2004. – 32с. – Бібліогр.: 38 назв
742694
  Ороховська Л.А. Мас-медіа як трансформатор історії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 158-160
742695
  Зайко Л.Я. Мас-медіа як чинник формування суспільної свідомості: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.03 / Зайко Леся Яківна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2019. – 16, [1] с. з обкл. – Бібліогр.: 15 назв
742696
  Бурлачук В. Мас-медіа, вибори і нова реальність // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 90-105. – ISSN 1563-3713
742697
  Лалл Джеймс Мас-медіа, комунікація, культура: глобальний підхід = Media, communication, culture. A global approach / Джеймс Лалл ; пер.з англ. О. Гриценка [та ін.] ; за ред. О. Гриценка, Н. Гончаренко. – Київ : К.І.С., 2002. – 264 с. – ISBN 966-8039-10-6
742698
  Рудник І. Мас-медіація // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2016. – № 12 (168). – С. 14-15. – ISSN 1726-3077


  Запровадження медіації у вітчизняній системі права грунтується на практиці застосування інституту примирення в багатьох країнах світу.
742699
  Носова Б.М. Мас-медійне забезпечення політичних орієнтирів України в контексті євроатлантичної інтеграції : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.04. - Теорія та історія журналістики / Носова Богдана Миколаївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
742700
  Носова Б.М. Мас-медійне забезпечення політичних орієнтирів України в контексті Євроатлантичної інтеграції : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Носова Б.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 207л. – Бібліогр.: Ббліогр.: л.179-207
742701
  Дергач Д.В. Мас-медійний жанр ток-шоу: природа, функції, аспектологія дослідницького пошуку // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 41-47
742702
  Дергач Д.В. Мас-медійний онім у сучасній теорії розвитку літературної мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 22. – С. 29-37
742703
  Шестакова Е. Мас-медійний тип словесності як предмет теорії літератури // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 84-90.
742704
  Плахта Д. Мас-медійний чинник у виборчому процесі (уроки президентських виборів у США 2016 року в контексті українських реалій) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 18. – С. 284-291. – ISSN 2078-1911
742705
   МАСup Russian Edition. – Москва, 2001-
№ 11. – 2001
742706
   МАСup Russian Edition. – Москва, 2001-
№ 12. – 2001
742707
   МАСup Russian Edition. – Москва, 2001-
№ 1/2, январь - февраль. – 2002
742708
  Одарич В.А. Маса (- фундаментальна фізична величина, що визначає інерційні та гравітаційні властивості тіл ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 359. – ISBN 978-966-02-8345-9
742709
  Канетті Еліас Маса і влада / Канетті Еліас; З нім.пер.О.Логвиненко. – Київ : Альтернативи, 2001. – 416с. – ISBN 966-7217-37-Х
742710
  Пелле Лариса Масаи : Племенной быт. Традиции / Пелле Лариса, Харенстам Фредрик // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 5. – С. 84-108 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
742711
  Безкоровайний В. Масандрівський протокол. Джерела і наслідки // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 3/4 (207/208). – С. 7-15
742712
   Масарик (Masaryk) Томаш Гаррік // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 817. – ISBN 966-316-069-1
742713
  Панов А. Масарик і Закарпаття : монографія / Ален Панов. – Ужгород : Ліра, 2010. – 189, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 164-189. – ISBN 978-966-2195-94-1
742714
  Кравчук Масарика у висвітленні української радянської преси 1920-1930-х рр. / Кравчук, Т.Ґ. Постать // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, В.П. Газін, О.Є. Лисенко [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 114-123. – (Серія історична ; вип. 13). – ISSN 2309-7086
742715
  Мельянцев А.Н. Масдар в теории и структуре арабского языка / А.Н. Мельянцев. – М., 1990. – 150с.
742716
   Масенко Лариса Терентіївна // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 168. – ISBN 978-617-7530-19-9
742717
  Руда О.Г. Масенко Лариса Терентіївна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 364-365. – ISBN 978-966-02-8345-9
742718
  Різун В.В. Маси : Тексти лекцій / В.В. Різун; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 118с. – ISBN 966-594-164-X
742719
  Гаврилюк Н. Маси VS особистості, або кому потрібна ієрархія?


  У статті розглянуто проблему співвідношення категорій "маси" і "особистість" у процесі створення й рецепції поезій. Анкетування вказує на неприйняття "масовості" та прагнення до індивідуалізації авторської поетики. У цьому зв"язку спостерігається ...
742720
  Омельченко Юрій Васильович Маси і натовпи: соціально-філософський аналіз : Дис...канд.філософ.наук:09.00.03 / Омельченко Юрій Васильович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 179л. – Бібліогр.:л.173-179
742721
  Омельченко Юрій Васильович Маси і натовпи: соціально-філософський аналіз : Автореф. дис. ... канд. філосов. наук:09.00.03 / Омельченко Ю.В.;КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с.
742722
  Волковинська В.О. Маси і простір соціальності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 24-26
742723
  Тарануха Ю.Г. Маси та орбіти метеорологічних тіл за телевізійними спостереженнями : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.03.03 - Геліофізика і фізика Сонячної системи / Тарануха Ю.Г.; ; Національна академія наук України, Головна астрономічна обсерваторія. – Київ, 2008. – 24 с. – Бібліогр.: 46 назв
742724
   Масив ферментних біосенсорів для визначення концентрацій нейротрансмітерів та метаболітів / Д.Ю. Кучеренко, І.С. Кучеренко, О.О. Солдаткін, Я.В. Топольнікова, Д.В. Книжникова, С.В. Дзядевич, О.П. Солдаткін // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А.Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 15, № 2. – C. 39-53. – ISSN 1815-7459
742725
  Литвин В.К. Масиви наноструктур золота та срібла для застосувань в плазмон-регульованій флюоресценції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Литвин Віталій Костянтинович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 34 назви
742726
  Кальба Я.Є. Масифікація та її прояви в контексті сучасних телемедіа // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 4 (133). – С.63-67
742727
  Вешнев В. Маска / В. Вешнев. – Москва, 1927. – 50с.
742728
  Москвин Н.Я. Маска / Н.Я. Москвин. – М, 1933. – 264с.
742729
  Штефэнеску А.И. Маска / А.И. Штефэнеску. – Бухарест, 1966. – 40с.
742730
  Демидов П.П. Маска / П.П. Демидов. – Хабаровск, 1980. – 32с.
742731
  Чехов А.П. Маска / А.П. Чехов. – Л, 1985. – 65с.
742732
  Лем С. Маска / С. Лем. – Москва, 1990. – 315с.
742733
  Лис Володимир Маска : Роман / Лис Володимир. – Львів : Кальварія, 2002. – 320с. – (Коронація слова). – ISBN 966-663-042-7; 966-663-034-6
742734
  Чехов А. Маска : проза: рассказ // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2011. – № 2. – С. 163-166. – ISSN 0131-2332
742735
  Балахніна Н.А. Маска : [збірка віршів] / Nata_Balakhnina ; [ілюстрації М.С. Молчанова]. – Дніпро : Ліра, 2019. – 223, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-981-203-2
742736
  Шаляпин Ф.И. Маска и душа / Ф.И. Шаляпин. – Алма-Ата, 1983. – 423с.
742737
  Шаляпин Ф.И. Маска и душа / Ф.И. Шаляпин. – М., 1989. – 317с.
742738
  Шаляпин Ф.И. Маска и душа / Ф.И. Шаляпин. – М., 1989. – 382с.
742739
  Редгрейв М. Маска или лицо / М. Редгрейв. – М., 1965. – 288с.
742740
   Маска і метаморфоза : (Де)конструювання діалог. мовлення і філософія метаморфози Еліаса Канетті. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2006. – 152 с., [8] арк. іл. : іл. – Текст укр., нім. – (Студії австрійської літератури = Studien zur Osterreichischen Literatur / упоряд. і ред. Тимофій Гаврилів ; т. 2). – ISBN 966-8849-24-8
742741
  Зайченко О.Г. Маска й масочна культура у втіленні співпричетності сакральному // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 3. – С. 197-201. – ISSN 1729-7036
742742
  Кузнецов Л.М. Маска колдуна Аданона / Л.М. Кузнецов. – М., 1974. – 47с.
742743
  Самойлов Л.С. Маска отца Димитрия. / Л.С. Самойлов, Б.П. Скорбин. – М, 1965. – 96с.
742744
  Набатов Г.О. Маска сорвана / Г.О. Набатов. – Минск, 1963. – 258 с.
742745
  Поліщук Я. Маска та ім"я автора
742746
  Медведєва А.О. Маска у сценічному мистецтві артиста театру та естради : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Медведєва Алла Олександрівна ; М-во культури України ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. 5 назв
742747
  Каттнер Г. Маска Цирцеи : [сборник : пер. с англ.] / Генри Каттнер ; [худож. Ю. Лук]. – Новгород : Параллель, 1993. – 507, [2] с. : ил. – Содерж.: Планета - шахматная доска; Элак из Атлантиды; Маска Цирцеи; Да будет проклят этот город; Цитадель тьмы; Сквозь века; Пегас; Кладбищенские крысы; По твоему хотенью; Ореол; Порог. – (Гелиос ) ( Мир фантастики). – ISBN 5-86067-012-5
742748
  Бибилури Т. Маска. : повести и рассказы / Т. Бибилури; авториз. пер. с груз. Л.Громеко. – Москва : Советский писатель, 1979. – 222 с.
742749
  Лермонтов М.Ю. Маскарад / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Универсальная б-ка, 1916. – 110с.
742750
  Донченко О. Маскарад / О. Донченко. – Харків, 1929. – 32 с.
742751
  Лермонтов М.Ю. Маскарад / М.Ю. Лермонтов. – Ленинград; Москва : Искусство, 1949. – 168с.
742752
  Лермонтов М.Ю. Маскарад / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Полиграфкнига, 1949. – 151с.
742753
  Лермонтов М.Ю. Маскарад / М.Ю. Лермонтов. – Москва, 1954. – 116с.
742754
  Лермонтов М.Ю. Маскарад : віршована драма в 4-х діях / М.Ю. Лермонтов. – Киев : Мистецтво, 1955. – 148с.
742755
  Лермонтов М.Ю. Маскарад / М.Ю. Лермонтов. – Москва : ГИХЛ, 1956. – 112с.
742756
  Лермонтов М.Ю. Маскарад / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Искусство, 1966. – 119с.
742757
  Лермонтов М.Ю. Маскарад : Для ст. шк. возраста / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Детская литература, 1983. – 190с.
742758
  Лермонтов М.Ю. Маскарад : драма в 4 действиях, в стихах / М.Ю. Лермонтов ; [вступ. ст. (с. 5-51), примеч., библиогр. списки А.И. Журавлевой, В.Н. Некрасова ; худож. Г.К. Спирин. – Москва : Книга, 1985. – 335 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
742759
  Лермонтов М.Ю. Маскарад : драма в 4-х действиях, в стихах / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Советская Россия, 1989. – 188 с. – ISBN 5-268-00666-5
742760
  Лермонтов М.Ю. Маскарад / М.Ю. Лермонтов. – Ленинград : Детская литература, 1990. – 272с. – ISBN 5-08-000238-7
742761
  Питерс Н. Маскарад : Роман / Н. Питерс. – Москва : АСТ, 1997. – 640с. – (Откровение). – ISBN 5-15-000691-2
742762
  Ньюман Кэти Маскарад но-африкански. В мире масок / Ньюман Кэти, Галембо Филлис // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – апрель № 103. – С. 78-89 : фото
742763
  Юрчук О. Маскарадна літературна критика як український варіант антиколоніальної критики (на прикладі діяльності Ю. Шевельова)
742764
   Маскаренские острова : История. Реюньон. Маврикий. Родригес. Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 1. – С. 74-102 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
742765
  Гасанов М.Р. Маскат (Маскаут) - политическое образование Восточного Кавказа // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2014. – № 8. – С. 141-145. – ISSN 0042-8779


  Владение Маскат, возникшее на приморской территории Восточного Кавказа к югу от Дербента, являлось одним из значительных образований, сыгравших важную роль в политических событиях, происходивших на Кавказе.
742766
  Круглов Леонид Маски - шоу : Этнография / Круглов Леонид, Лафорг Эрик // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 9. – С. 206-215 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
742767
  Егоров Б. Маски / Б. Егоров. – М, 1969. – 328с.
742768
  Демыкина Г.Н. Маски / Г.Н. Демыкина. – Москва, 1972. – 108с.
742769
  Калчев К. Маски / К. Калчев. – София, 1973. – 187с.
742770
   Маски : оповідання письменників ФРН/ пер. з нім. – Київ : Дніпро, 1979. – 340 с.
742771
  Курочкін О. Маски в поховальних іграх українців // Родовід : наукові записки до історії культури України: дослідження, архівні документи, публіцистика / голов. ред. Л. Лихач. – Київ, 1992. – № 4. – С. 32-38
742772
  Дзюба Іван Маски демаскатора
742773
  Дзюба Іван Маски демаскатора


  Стаття присвячена книзі Григорія Грабовича "Маски і обличчя". Розглядається трактування в ній проблеми самовираження автора і "двійництва". Висловлено думку, що деякі версії дослідника можуть бути продискутовані.
742774
  Десятников В.Ф. Маски депрессии / В.Ф. Десятников. – М, 1987. – 64с.
742775
  Бершин Е. Маски Духа : Роман-с из жизни осколков // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2005. – № 6. – С. 8-75. – ISSN 0012-6756
742776
  Орленко Ю.С. Маски екрану // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 33, жовтень - грудень. – С. 110-114


  Пораналізовано поняття "телевізійна маска", розглянуто складники цілісного образу телеведучого; досліджено історію виникнення "маски", осмислено маски-образи Українського телебачення. The article is based on the analysis of the "TV mask" notion. It ...
742777
   Маски зими, барви весни : Подорож на подію // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-17 : Фото
742778
  Линдсей Д. Маски и лица / Д. Линдсей. – Москва, 1965. – 229с.
742779
  Громыко А.А. Маски и скульптура Тропической Африки / А.А. Громыко. – М., 1984. – 351с.
742780
  Бабидорич І М. Маски й обличчя / І М. Бабидорич. – Ужгород, 1969. – 140с.
742781
  Процюк С.В. Маски опадають повільно : роман про Володимира Винниченка / Степан Процюк. – Київ : Академія, 2011. – 301, [3] с. – (Серія "Автографи часу"). – ISBN 978-966-580-374-4
742782
  Морковская Лиза Маски Пекинской оперы : Столпы культуры / Морковская Лиза, Семашко Андрей // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 8 (2791). – С. 24-38 : Іл.
742783
  Скиба Т. Маски поета у збірці Максима Рильського "Під осінніми зорями" (1918)
742784
  Яшанина Екатерина Маски североамериканских индейцев. Всесильная деревяшка : культурный код // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 3 (2846). – С. 18 : Фото
742785
  Нога Г. Маски сміху в поезії Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 77-82
742786
  Карманова И.Г. Маски сна / И.Г. Карманова. – Ленинград, 1991. – 102с.
742787
  Гон О. Маски у драматугії та поезії Е. Паунда і В.Б. Єйтса // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України ; відп. ред.: Н.О. Висоцька, Т.Н. Денисова ; редкол.: Жулинський М.Г., Демірей Ж., Ферріс В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8 : Сучасна американська драма: тенденції, поcтаті, тексти. – С. 63-75. – ISBN 987-966-518-648-9
742788
  Пятницкий И.В. Маскирование и демаскирование в аналитической химии / И.В. Пятницкий, В.В. Сухан. – Москва : Наука, 1990. – 220с. – (Аналитические реагенты)
742789
  Глущенко Л.М. Маскирование оксикислотами циркония, титана, железа и алюминия, косвенное определение элементов по реакциям обмена и образование соединений типа два металла - тартрат : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 071 / Глущенко Л.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 22 с.
742790
  Глущенко Л.М. Маскирование оксикислотами циркония, титана, железа, алюминия, косвенное определение элементов по реакции обмена и образование соединений типа два металлатартрат : Дис... канд. хим.наук: / Глущенко Л.М.; КГУ. Кафедра аналитической химии. – К., 1970. – 161л. – Бібліогр.:л.151-161
742791
  Лановейчик Н.Ф. Маскировка / Н.Ф. Лановейчик. – М, 1982. – 105с.
742792
  Толочков М.И. Маскировка в современном бою / М.И. Толочков. – М., 1975. – 88с.
742793
  Бекетов А.А. Маскировка действий подразделений сухопутных войск. / А.А. Бекетов. – Москва, 1976. – 140 с.
742794
   Маскировка зенитной артиллерии в зимнее время. Памятка командиру орудия.. – М., 1943. – 12с.
742795
  Толочков М.И. Маскировка на войне / М.И. Толочков. – М., 1958. – 55с.
742796
  Вейцер Ю.И. Маскирующие дымы / Ю.И. Вейцер, Г.П. Лучинский. – Москва-Ленинград, 1947. – 202с.
742797
  Тріфонова О.Е. Маскування граматичного роду як естетичної категорії в перекладі роману Дженет Вінтерсон "Written on the body" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 612-616. – ISBN 966-581-481-8
742798
  Зйдлер В.Е. Маскулинности, тела и эмоциональная жизнь // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 11 (343). – С. 85-95. – ISSN 0132-1625
742799
  Кон И.С. Маскулинность в меняющемся мире // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 25-35. – ISSN 0042-8744
742800
  Сластьон С. Маскулінна картина світу: релігійно-філософський та генераційний аспекти (на матеріалі месневі "Dolab" Бора ІІ Газі Герая хана та поеми Семьюеля Джонсона "The Vanity of Human Wishes" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 177-182
742801
  Шмега К.М. Маскулінні типи в Галичині другої половини ХІХ ст. та їх художня репрезентація у прозі Івана Франка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 172-180. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
742802
  Овчаров А. Маскулінність і фемінність у психології нації // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.44-48


  Масова свідомість та поведінка
742803
  Зінченко Г.М. Маскулінність і фемінність як дві основні категорії гендерних досліджень / Г.М. Зінченко, А.С. Птушка // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 152-156. – ISBN 978-966-285-302-5
742804
  Черниш Т.В. Маскулінність та фемінінність // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 289-292
742805
  Архангельська А.М. Маскулінність та фемінінність як соціокультурні категорії на тлі слов"янського антропонімікону // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 83-92. – ISSN 0027-2833
742806
   Маскульт і свобода слова на телебаченні: полемічні нотатки / В.І. Даниленко, В.П. Мележик, В.Ф. Іванов, Ю.П. Мірошниченко // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 15, січень - червень. – С. 30-33


  Науково-теоретичні передумови переходу до суспільства знань Нормування суб"єктивного фактора пізнавальної комунікації: іміджмейкінг соціальних медіа Медіавіруси на тлі еволюційних процесів медіапростору: суть і проблематика The article concerns the ...
742807
  Фесенко Ю.П. Маскульт і свобода слова на телебаченні: полемічні нотатки // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 15, січень - червень. – С. 34-37


  У статті розглядаються актуальні проблеми сучасного телебачення в аспектах демократизації суспільства. Аналізуються негативні явища. Засуджуються застосування маніпулятивних технологій. Problems of current importance of the modern television in the ...
742808
  Бубенок О.Б. Маскути на Східному Кавказі // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 1. – С. 23-33. – ISSN 1608-0599
742809
  Иванов В.С. Масла и кнсистентные смазки / В.С. Иванов, С.М. Фридман. – М.-Л.
3. – 1957. – 248с.
742810
  Полянский Е.И. Масленица / Е.И. Полянский. – Воронеж, 1980. – 87с.
742811
  Нижарадзе М.К. Маслина в Грузиснской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Нижарадзе М. К.; Груз. с. х. ин-т. – Тбилиси, 1966. – 30л.
742812
  Дрозд В.Г. Маслини / В.Г. Дрозд. – Київ, 1969. – 224 с.
742813
  Корольков Д.М. Маслинная моль / Д.М. Корольков, Р.Ф. Савенко. – Сухум, 1929. – 25с.
742814
  Первенцев А.О. Маслинова віть : Роман / А.О. Первенцев. – Київ : Дніпро, 1966. – 320с.
742815
  Jачев Р.Г. Маслинови гори / Р.Г. Jачев. – Скопіе, 1969. – 83с.
742816
  Глушко О.К. Маслиновий гай : оповідання / О.К. Глушко ; [худож. В.О. Петров]. – Київ : Рад. письменник, 1981. – 165 с.
742817
  Дрозд В.Г. Маслины / В.Г. Дрозд. – Москва, 1969. – 288 с.
742818
  Моркунас А.В. Масличные крестоцветные культуры в условиях Литовской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Моркунас А.В.; Акад. наук Литов.ССР. Ин-т биологии. – Каунас, 1956. – 20л.
742819
  Лутиков И.Е. Масличные культуры. / И.Е. Лутиков, И.В. Жилин. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1935. – 189с.
742820
  Шарапов Н.И. Масличные растения и маслообразовательный процесс / Н.И. Шарапов. – Москва-Л., 1959. – 444с.
742821
   Масличные растения, маслобойная и поташная промышленность в Кубанском крае.. – Екатериндар, 1920. – 107с.
742822
  Грапенко В.М. Маслобойная промышленность Северного Кавказа и ее вырьевая база (Состояние и перспективы развития) : Автореф... канд. экон.наук: / Грапенко В. М.; Рост. ин-т нар. хоз. – Ростов -на-Дону, 1968. – 22л.
742823
  Перельмутер Я.С. Маслобойная промышленность. Итоги работы 1929/30 г. и особого квартала и задачи на 1931 г. / Я.С. Перельмутер, С.Н. Кудрие. – М.-Л., 1931. – 39с.
742824
  Казьмирчук Г.Д. Маслов Василь Іванович / Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 247. – ISBN 96966-8060-04-0
742825
  Степченко О.П. Маслов Сергей Іванович, завідуючий відділом стародруків ВБУ в 1926-1941 рр. // Українські вчені - фундатори спеціалізованих відділів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1918-1934) / О.П. Степченко. – Київ : НБУВ, 2008. – С. 93-110. – ISBN 978-966-02-4885-4


  Філолог, книгознавець, палеограф, архівіст. Від 1914 р. працював на посаді приват-доцента Університету Св. Володимира та Вищих жіночих курсів.
742826
   Маслов Сергій Іванович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 65-71. – ISBN 966-02-0537-6
742827
  Конта Р.М. Маслов Сергій Іванович / Р.М. Конта, І.І. Тіщенко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 248. – ISBN 96966-8060-04-0
742828
   Маслов Сергій Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 363. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
742829
  Сулима Микола Маслов Сергій Іванович (1880-1957)


  С І. Маслову судилося продовжувати діяльність М.І. Петрова і В.М. Перетца.
742830
  Марцинковская Т.Д. Маслоу Абрахам (A. Maslov) (1908-1970) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 74-78. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
742831
   Маслун Нінель Володимирівна (до 75-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 1. – С. 99-100 : фото. – ISSN 0367-4290
742832
   Масляк Петро Олексійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 72-73
742833
   Масляк Петро Олексійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 143-144 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
742834
  Дмитрук О.І. Масляк Петро Олексійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 389. – ISBN 978-966-02-8345-9
742835
   Масляк Петро Олексійович (948) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 80-81. – ISBN 966-95774-3-5
742836
   Масляку Петру Олексійовичу - 70! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 55. – (Географія ; вип. 2 (71)). – ISSN 1728-3817


  27 травня 2018 р. виповнилося 70 років із дня народження Масляка Петра Олексійовича – відомого українського економіко-географа, геополітика, футуролога, доктора географічних наук, професора кафедри географії України Київського національного ...
742837
   Масляна vs карнавал: що смачніше? // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 3 (2954). – С. 64-65 : фото
742838
  Виннер А.В. Масляная живопись и её материалы / А.В. Виннер. – Москва, 1956. – 100с.
742839
   Масляное хозяйство электро-силовых установок. – Москва-Ленинград-Новосибирск, 1933. – 144 с.
742840
  Залесский А.М. Масляные выключатели / А.М. Залесский. – Ленинград, 1932. – 424 с.
742841
  Желтухина М.Р. Масмедиальная культура воздействия // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 10-19. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
742842
  Ткач Д. Масмедіа Угорщини про проблеми в українсько-угорських відносинах, пов"язані із законом про освіту // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. Т.В. Сидорук. – Київ, 2020. – № 7/8. – С. 11-16. – ISSN 2663-2675


  Верховна Рада України 5 вересня 2017 року проголосувала за Закон України "Про освіту". Стаття 7 цього документа говорить проте, що особам, які належать до національних меншин України, гарантується право нанавчання в кому-нальних закладах освіти для ...
742843
  Стефан С. Масмедійне мовознавство для себе і мас
742844
  Стефан С. Масмедійне мовознавство для себе і мас (Огляд)
742845
  Попович О.А. Масмедійний дискурс українського визвольного руху періоду Другої світової війни в незалежній Україні (2005–2014 рр.) // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2016. – Вип. 26. – С. 132-146. – ISSN 2313-5603
742846
  Бутиріна М. Масмедійні стереотипи у світлі теорії категоризації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 18-20. – (Журналістика ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Феномен стереотипізації розглядається в контексті сучасних уявлень про природу категорій. Рубрикація змісту видання подається як варіант акцидентної категоризації. Робиться висновок про когнітивну спорідненість медійних стереотипів та категорій. The ...
742847
  Весельська А.А. Масова вимушена міграція як інструмент ведення гібридної війни // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 3 (76). – С. 108-116. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
742848
  Шкрібляк Петро Масова депортація із Західної України в 1947 році // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 73-77
742849
  Козачок І. Масова економробота серед молоді. / І. Козачок, А. Самохвалів. – Харків, 1929. – 61с.
742850
   Масова комунікація : підручник / А.З. Москаленко, Л.В. Губерський, В.Ф. Іванов, В.А. Вергун; [Москаленко А.З. та ін.]. – Київ : Либідь, 1997. – 216 с. – ISBN 966-06-0007-0
742851
  Коновець О.Ф. Масова комунікація : теорії, моделі, технології : навчальний посібник / Олександр Коновець ; [ за ред. А.А. Жукова ]. – Київ : Луцький гуманітарний ун-т, 2009. – 265 с. – ISBN 966-531-196-4
742852
  Бєляков О. Масова комунікація та екологічна політика : Монографія / О. Бєляков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 149с. – ISBN 966-594-253-0
742853
  Чекмишев О. Масова комунікація та соціальна відповідальлність ЗМІ // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С.23-25
742854
  Демченко С.В. Масова комунікація у процесі розбудови громадянського суспільства: історія, теорія, українські реалії : дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Демченко С.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 430 л. – Бібліогр.: л. 382-430
742855
  Демченко С.В. Масова комунікація у процесі розбудови громадянського суспільства: історія, теорія, українські реалії : автореф. дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Демченко Сергій Володимирович ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 34 с. – Бібліогр.: 24 назви
742856
  Демченко С. Масова комунікація як предмет вивчення (сучасний стан проблеми та її перспективи) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 164-173
742857
  Іванов В.Ф. Масова комунікація як соціальне явище // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 6. – С. 129-139
742858
   Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Східноєвропейський національний ун-т ім. Л.Українки, 2012-. – ISSN 2226-8669
№ 5/6 (5). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
742859
  Ніколаєнко Л.Г. Масова комунікація: сучасні особливості та функції / Л.Г. Ніколаєнко, А.В. Ломачук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 41-49. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Стаття розглядає ідею "масової комунікації" і наводить її визначення. Автори зосереджують увагу на різних підходах до проблеми визначення засобів масової комунікації. Також аналізуються функції, що виконуються зазначеними засобами. Розглядається ...
742860
  Колісник В. Масова конституційна свідомість і суперечливі уявлення про Голодомор в умовах поширення постправди // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5. – С. 79-85. – ISSN 2310-6158
742861
  Пітякова Тетяна Масова культура : втрата чи переосмислення традиції? // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 132-137. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена аспектам, які є спільними для масової культури та фольклору в сучасну добу. Автор намагається показати, як саме продовжує жити традиція в масовому мистецтві, обстоює тезу про те, що сьогодні йдеться не про втрату традиції, а про нове ...
742862
  Танчер В.В. Масова культура в контексті демократичних перетворень XX століття / В.В. Танчер, Т.В. Свиридон // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 65-69. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2 (18)). – ISSN 2308-5053
742863
  Данилюк Алаа Іванівна Масова культура в контексті демократичних перетворень ХХ століття : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.08 / Данилюк Алаа Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 17л.
742864
  Данилюк Алла Іванівна Масова культура в контексті демократичних перетворень ХХ століття : Дис... кандид. філософ.наук: 09.00.08 / Данилюк Алла Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 179л. – Бібліогр.:л.165-179
742865
  Денисюк Ж.З. Масова культура в контексті постмодерної парадигми // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 42-48. – ISSN 2225-7586
742866
  Наумкіна О.С. Масова культура в сучасній Україні // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 123-127. – ISSN 2226-3209


  У статті розглядається стан масової культури в Україні на сучасному етапі та її вплив на формування і виховання естетичних ідеалів та смаків української молоді, а також на становлення та розвиток сучасної української культури.
742867
  Ткаченко Н. Масова культура в Україні // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 187-190
742868
  Ткаченко Н.О. Масова культура в Україні: тенденції та закономірності розвитку : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Ткаченко Надія Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 202, [2] л. – Додатки: л. 203-204. – Бібліогр.: л. 189-202
742869
  Ткаченко Н.О. Масова культура в Україні: тенденції та закономірності розвитку : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Ткаченко Надія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
742870
  Русаков С.С. Масова культура в умовах нової соціокультурної ситуації в Україні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 215-217
742871
  Новиченко Ю.М. Масова культура другої половини XX століття в контексті глобалізаційних процесів : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.02 / Новиченко Юлія Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
742872
  Денисюк Ж.З. Масова культура і національно-культурна ідентичність в добу глобалізації : монографія / Жанна Денисюк ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2016. – 223, [1] с. – Бібліогр.: с. 193-223. – ISBN 978-966-452-239-4
742873
  Денисюк Ж.З. Масова культура і національно-культурна ідентичність в добу глобалізації : монографія / Жанна Денисюк ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Вид. 2-е. – Київ : КНТ, 2019. – 224 с. – Бібліогр.: с. 193-223. – ISBN 978-966-452-239-4
742874
  Степанов В.Ю. Масова культура сучасного суспільства // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 30-38
742875
  Вовкун В.В. Масова культура та проблеми формування особистості: історико-культурологічний контекст // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 76-81
742876
  Драбчук Ю.П. Масова культура та свідомість дюдей: вплив та наслідки // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 163-169. – ISSN 2225-7586
742877
  Савицька С.В. Масова культура як елемент сучасного виховного простору // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – С. 39-43. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (18))
742878
  Комарницька Т.К. Масова культура як загроза культурі мови (приклад Японії) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 64. – С. 86-94


  Статтю присвячено аналізові лексичних, граматичних і стилістичних деструктивних явищ, притаманних мові масової культури, зокрема, вказано бідність лексики, загрозливі явища мовної гібридизації та засмічення мови варваризмами. The paper is devoted to ...
742879
  Застольська В.В. Масова культура як засіб маніпулювання в українському суспільстві // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
742880
  Лященко І.С. Масова культура як соціальний феномен ХХ століття // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 340-349. – ISBN 978-966-177-064-4
742881
  Лященко І. Масова культура як соціокультурна домінанта сучасності // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 617-632. – ISBN 978-966-423-392-4
742882
  Застольська В.В. Масова культура як чинник формування ціннісно-нормативних уявлень в українському суспільстві : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Застольська Вероніка Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
742883
  Застольська В.В. Масова культура як чинник формування ціннісно-нормативних уявлень в українському суспільстві : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Застольська Вероніка Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 180 л. – Бібліогр.: л. 161-180
742884
  Павлишин М. Масова література в Україні: стан і перспективи // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2013. – № 284/285/286. – С. 353-376
742885
  Демська-Будзуляк Масова література та канон в українських літературних історіографіях 20-х років ХХ століття


  Після остаточного утвердження радянської влади на території Наддніпрянської України нова країна вимагала розбудови в кількох напрямках. Один із пріоритетних - гуманіатрний напрям, за допомогою якого мала сформуватися ідентичність "нової радянської ...
742886
  Пеха М. Масова література як продукт літературного дискурсу // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Література і паралітература : де межа?. – С. 64-68. – ISBN 978-966-171-392-4


  У доповіді розглядається зв"язок жанрів масової літератури і "високої" літератури, передумови виникнення й функціонування масової літератури в літературному дискурсі, аналізується роль читача як реципієнта й замовника в створенні й появі текстів ...
742887
  Філоненко С. Масова література: влада жанрів і жанрових канонів
742888
   Масова література: каталог видань ДВУ.. – Харьків : Держвидав України, 1930. – 163с.
742889
  Кононенко Є. Масова література: правила гри // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 1 (999). – С. 30-36. – ISSN 0868-9644


  Мова йде про те, чим відрізняється масова література від елітарної і що, власне діється зараз з красним і не дуже красним письменством в Україні
742890
  Городиська О.М. Масова людина та проблема психагогіки в умовах поглиблювання антропологічної кризи // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2018. – С. 144-154. – (Серія: Філософія ; № 3 (38)). – ISSN 2075-7190
742891
  Бойко А.О. Масова людина, масова культура і засоби масової інформації як сутнісні ознаки суспільства масового споживання // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 62. – С. 74-84. – ISSN 2072-1692
742892
  Зелінський М.Ю. Масова маргіналізація населення України на етапі транзиту: основні детермінанти та джерела / М.Ю. Зелінський, Л.П. Саракун // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 26-28


  У статті розкриваються основні характеристики феномена маргіналізації, визначаються економічні, політичні та соціальні фактори її виникнення. Показано вплив кризи ідентичності, соціальної нерівності, зубожіння населення на процеси маргіналізації ...
742893
  Кваскова А.О. Масова музика в контексті історії музичної культури // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 177-188. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
742894
  Устименко-Косоріч Масова музика як атрибут молодіжної культури середини 20 століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвозн. : спец.: 26.00.11- теорія та історія культури / Устименко-Косоріч О.А. ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
742895
  Кошель А. Масова оцінка як багатофункціональна система визначення вартості земель в Україні // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2014. – № 11. – С. 28-31
742896
  Сергієнко П.П. Масова політична свідомість і перебудова / П.П. Сергієнко. – К., 1989. – 46с.
742897
  Корсунська Б.Л. Масова революційна поезія Жовтня / Б.Л. Корсунська. – К., 1960. – 212с.
742898
  Черкасов М. Масова робота з фізкультури влітку / М. Черкасов. – Х-К, 1931. – 43с.
742899
  Артинов М.М. Масова робота редакції газети : (з досвіду міських і районних газет УРСР) / Артинов М.М. – Київ : Держполітвидав, 1959. – 59 с.
742900
  Фомічова В.М. Масова свідомість чи свідомість мас: особливості співвідношення феноменів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 93-96. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Робиться спроба диференціації феноменів масової свідомості та свідомості мас. Аналізується їх роль у регуляції індивідуальної поведінки. Визначається їх місце у сфері суспільної свідомості. There is an attempt to differentiate the phenomena of mass ...
742901
  Дзюба М.Т. Масова свідомість як об"єкт впливу в ході проведення інформаційно-комунікативних заходів у збройних конфліктах та локальних війн другої половини ХХ початку ХХІ ст. / М.Т. Дзюба, С.В. Павловська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 30-33. – Бібліогр. : 33. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У даній статті розглядається механізм інформаційно-психологічного впливу на масову свідомість у локальніх війнах та збройних конфліктах на зламі тисячоліть. In the article the mechanism of information psychological influence on mass consciousness in ...
742902
  Стадник А.Г. Масова свідомість як об"єкт інформаційної війни // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 219-231. – (Серія соціологічна ; вип. 10). – ISSN 2078-144X
742903
  Полисаєв О.П. Масова свідомість як чинник суспільних практик: до постановки питання про соціальну міфотворчість у філософських дослідженнях // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 8-16
742904
  Головатий М.Ф. Масова стихійна поведінка в дзеркалі сучасної політичної психології: анатомія явища // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 28-34. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін)
742905
  Головатий М. Масова стихійна поведінка: анатомія явища // Персонал : науково-популярний журнал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2014. – № 1 (165). – С. 5-13. – ISSN 0868-8893


  У статті аналізується феномен масової стихійності дій великих груп людей на прикладі двох українських Майданів - 2004 і 2013 років.
742906
  Калініченко М. Масова та висока література: Pro et Contra (обрії теоретичної рефлексії в сучасному українському , російському та північноамериканському літературзнавстві) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 44-48. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
742907
  Садовська Ю.В. Масова та індивідуальна свідомість у "Творах про революцію" (М. Асуела, О. Серафимович) // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 239-250. – ISSN 2312-6809


  У статі поставлене питання про взаємодію масової та індивідуальної свідомості в романах, що відтворюють революційну дійсність. Об’єкт дослідження - романи М. Асуели «Ті, хто знизу» і О. Серафимовича «Залізний потік». Доводиться, що народна маса ...
742908
  Безугла Р.І. Масова та популярна культура: до проблеми співвідношення понять // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 86-91


  Культура, яка серед широких верств населення в даному суспільстві, переважно комерційно успішна та елементи якої знаходяться повсюди: в кулінарії, одязі, споживанні, засобах масової інформації, в розвагах (наприклад, в спорті і літературі) - ...
742909
  Куліков Г. Масова трудова міграція з України: мотиви, наслідки, способи стримування // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.М. Варецька, О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – № 2. – Бібліогр.: 17 назв
742910
  Лапчинська Н. Масове дітовбивство як складова злочину геноциду української нації // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 182-188
742911
  Лапчинська Н. Масове дітовбивство як складова злочину геноциду української нації // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 352-364
742912
  Колодко А. Масове кіно України періоду незалежності // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 2016. – № 1 (127), січень - лютий
742913
  Жихарєва Є.М. Масове музичне мистецтво як феномен індустрії в умовах глобалізації культури XXI століття // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 368-375
742914
  Чернишевич Н.І. Масове народне свято як культурно-мистецьке дійство в Україні (друга пол. XIX - поч. XX ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Чернишевич Наталія Іванівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
742915
  Коен Роберта Масове переміщення людей внаслідок конфліктів і одностороннього насильства : національна та міжнародна реакція / Коен Роберта, Френсіс, Денг // Щорічник СІПРІ 2009: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 13-35. – ISBN 978-966-7272-95-1
742916
   Масове переселення московитів в Україну після Голодомору // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 26 лютого - 4 березня (№ 9). – С. 12
742917
   Масове суспільство // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 817. – ISBN 966-316-069-1
742918
  Панченко Л.Ф. Масовий відкритий онлайн-курс як альтернативна форма підвищення кваліфікації викладача вищої школи // Education and pedagogical sciences : Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 1 (156). – С. 19-28. – ISSN 2227-2747


  У статті розглянуто можливості феномену масового відкритого онлайн-курсу (MOOC) як альтернативної форми підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів.
742919
  Безносов О.І. Масовий еміграційний рух серед менонітів та німців Півдня України наприкінці 20-х рр. XX ст. // Спадщина : зб. наук. ст. / Дніпропетр. облдержадмін., Держ. архів Дніпропетр. обл. – Дніпропетровськ : Герда, 2012. – Вип. 3 : / [упоряд. Н.Л. Юзбашева ; ред. Н.В. Киструська, Н.Л. Юзбашева]. – С. 227-235. – ISBN 978-966-8856-58-7
742920
  Різник О.Р. Масовий позов в адміністративному процесі: питання доцільності запровадження в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 192-198. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено питанню запровадження масового позову в Україні. Наведено досвід європейських країн та проаналізовано судову практику, яка дає можливість зрозуміти важливість такого інституту. Зроблено висновок про доцільність запровадження інституту ...
742921
  Романюк Я. Масовий позов: загальна характеристика, зарубіжний досвід і перспективи впровадження в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 9-12. – ISSN 1026-9932
742922
  Романюк Я.М. Масовий позов: загальна характеристика, зарубіжний досвід і перспективи впровадження в Україні / Я.М. Романюк, Л.О. Майстренко // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 3 (175). – С. 35-47
742923
  Зент Й. Масовий психотерапевтичний процес: психологічні особливості його учасників та ефекту впливу : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.04 / Зент Й.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24л.
742924
  Миронюк В.І. Масовий розвиток деяких водоростей у Канівському заповіднику та на його околицях / В.І. Миронюк, Л.С. Гук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 44-45. – (Біологія ; Вип. 28)


  Проведено моніторинг кількісних та якісних показників домінантних таксонів водоростей. Виявлено, що здатність до утворення значної кількості біомаси (масовий розвиток чи "цвітіння води") має обмежена кількість видів (15), в основному синьозелених (8) ...
742925
  Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР ( 1917-1941рр. ) : Джерелознавче дослідження / С. Білокінь; НАНУ. – Київ, 1999. – 448 с. – (Україна у ХХ ст. ; Т.1). – ISBN 966-02-1230-5
742926
  Білокінь С.І. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР. 1917-1941 рр. / Сергій Білокінь ; [передм. Дзюба І.М.]. – Київ : Українські пропілеї, 2016. – 690, [4] с. : табл. – Імен. покажч.: с. 657-690. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7407-00-2


  У книзі вперше в історичній науці розкривається механізм винищення населення в тоталітарній державі.
742927
  Білокінь С.І. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР. 1917-1941 рр. / Сергій Білокінь ; [передм. І.М. Дзюба ]. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Київ : Пенмен, 2017. – 765, [3] с. – Імен. покажч.: с. 728-765. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7443-13-0
742928
  Кульчицький С. Масовий терор як метод експропріації селян-власників // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 340-399. – ISBN 966-00-0025-1
742929
  Дряглін В. Масовий шахтарський рух в незалежній Україні в період 1990 рр. - початку XXI ст. // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – C. 50-53
742930
  Дряглін В. Масовий шахтарський страйк в Україні в липні 1989 року (причини, характер, основні риси і наслідки) // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 146-148
742931
  Ільчишин С.О. Масові арешти учасників шкільної акції 1933 р. за документальними свідченнями // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 44-58. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 4). – ISSN 2518-7600
742932
  Хоменко І. Масові афекти і масова комунікація: погляд радіодраматурга // Телерадіоосвіта України: історія однієї кафедри : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Телерадіоклуб ; [ред.-упоряд. О.Я. Гоян ; за заг. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Веселка, 2015. – С. 78-82. – ISBN 978-966-01-0468-6
742933
  Кухаренко В. Масові відкриті дистанційні курси у світовому просторі // Освіта і управління : науково-практичний журнал / ТОВ "Ред. наук.-практ. журн. "Освіта і управління" ; АН вищої школи України, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Військовий міжнар. ун-т (США) в Україні. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 4. – С. 18-25


  У сучасному світі набули поширення, особливо в Канаді та США, масові відкриті дистанційні курси. Вони базуються на коннективістському підході, запропонованому Дж. Сіменсом у 2005 р. Основними особливостями масових відкритих дистанційних курсів є ...
742934
  Бацуровська І.В. Масові відкриті дистанційні курси: інноваційна тенденція в освіті // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 31-34. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2078-2128


  У статті розглянуто сутність масових відкритих дистанційних курсів як інноваційної тенденції в освіті. охарактеризовано основні вимоги й тенденції, на які слід орієнтувіати освітні інновації.
742935
  Конотоп О.С. Масові відкриті онлайн-курси для формування і розвитку критичного мислення студентів як основи формування іншомовної навчально-стратегічної компетентності // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (104). – С. 26-33. – ISSN 1817-8510
742936
  Яровий В.І. Масові демократичні рухи Західної Європи в кампанії проти нейтронної зброї (1977-1978 pp.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 3-10. – (Історичні науки ; вип. 32). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  Висвітлюється одна з найбільш масових антивоєнних кампаній в країнах Західної Європи, спрямована проти американських планів виробництва та розміщення на європейському континенті нейтронної зброї. Розкриваються форми і методи боротьби демократичних ...
742937
  Устьянцев В.В. Масові досвіди /колективні/. / В.В. Устьянцев, М.В. Тунік. – К., 1927. – 72с.
742938
  Михалюк М.М. Масові єврейські поховання та місця пам"яті жертв Голодомору як меморіальна спадщина малих містечок столичного суспільно-географічного районк України // Регіон - 2018: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (3-4 квіт. 2018 р., м. Харків) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 141-143. – ISBN 978-966-285-482-4
742939
  Дячкін М.О. Масові заворушення та кримінальна відповідальність за їх вчинення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 288-291. – ISSN 2219-5521
742940
  Шиянь О. Масові заворушення: історичний аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 110-113
742941
  Лугова О. Масові захоронення жертв розстрілів НКВС в кінці червня 1941 р. в околицях Бережанського замку: розкриття історичної правди та морльні чинники вивчення // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму / Нац. іст.-мемор. заповідник "Биківнянські могили" ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України ; [упоряд.: Б.Б. Біляшівський, Т.Л. Шептицька ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 240-246. – ISBN 978-617-7034-13-0
742942
  Квіт С.М. Масові комунікації : підручник для студентів вищих навч. закладів / Сергій Квіт ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 208с. – Бібліогр.: с. 197-206. – ISBN 978-966-518-451-5
742943
  Терещук В.І. Масові комунікації : навч. посібник для студентів ВНЗ / Терещук В.І. ; Ун-т економіки та права "КРОК". – Київ : Університет економіки та права "КРОК", 2017. – 200, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 197-200. – Бібліогр.: с. 188-196. – ISBN 978-966-170-011-5
742944
   Масові легкоатлетичні кроси.. – К., 1941. – 32с.
742945
  Мозгова О.М. Масові пісенні жанри та естрада: проблема взаємодії // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 224-227
742946
  Морозова С.Є. Масові позови - перспективи запровадження в Україні // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 332-342. – ISBN 978-617-7530-15-1
742947
  Русін Р.М. Масові політичні репресії в Україні міжвоєнного періоду: сучасна історіографія (1991-1999) // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 103-105. – ISSN 2076-1554
742948
  Амонс А. Масові поховання жертв політичних репресій 1937 - 1941 рр. в Україні: проблеми виявлення та дослідження // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму / Нац. іст.-мемор. заповідник "Биківнянські могили" ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України ; [упоряд.: Б.Б. Біляшівський, Т.Л. Шептицька ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 199-222. – ISBN 978-617-7034-13-0
742949
  Скальський В. Масові похорони у Києві (1917 - 1919 рр.) // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 215-219. – ISBN 978-966-95419-8-7
742950
  Шитюк М.М. Масові репресії проти населення Півдня України в 20-50-ті роки 20 століття / Микола Шитюк; Ін-т історії України НАНУ. – Київ : Тетра, 2000. – 534с. – ISBN 966-7149-24-2
742951
  Мєшкова В.Л. Масові розмноження соснових пильщиків у насадженнях Луганської області : монографія / В.Л. Мєшкова, М.С. Колєнкіна ; М-во освіти і науки України, Держ. агентство ліс. ресурсів України, НАН України [та ін.]. – Харків : Планета-Прінт, 2016. – 180, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 144-158. – ISBN 978-617-7229-29-1
742952
  Іванов С.П. Масові розмноження тварин і теоріі градаціі. / С.П. Іванов. – К, 1938. – 252с.
742953
  Юдова-Романова Масові свята в умовах первісного суспільства // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 152-157. – ISSN 2226-3209
742954
  Куцак С.А. Масові свята незалежної України: традиції та інновації // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Станіславська К.І., Афоніна О.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – C. 39-47. – ISSN 2226-0285
742955
  Малоока Л.В. Масові свята як чинник формування національної культури // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 31-35. – ISSN 2312-4679
742956
  Бурцева М.Є. Масові танки / М.Є. Бурцева. – Харків : На варті, 1931. – 64 с.
742957
  Набоков Р.Г. Масові форми театрального мистецтва у святково-сміховій культурі України : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.04 / Набоков Роман Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
742958
  Оксамитна С. Масовість вищої освіти та освітня нерівність в Україні / С. Оксамитна, С. Стукало // Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т соціології. – Київ, 2014. – Вип. 6 (17). – С. 207-220. – ISSN 2078-6948


  У статті йдеться про окремі тенденції відтворення освітньої нерівності в Україні на тлі перетворення вищої освіти у масову.
742959
  Мусієнко Н.Б. Масовість мистецтва у вимірі західноєвропейського середньовіччя // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 203-211
742960
  Трепак В. Масовість як характерна ознака корупції в Україні // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2016. – 7. – С. 99-109. – ISSN 2082-4939
742961
  Хилько М. Масово- та соціально-комунікаційні технології в реалізації цілей зовнішньої політики Російської Федерації у XXI ст. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 84-93. – ISSN 2224-9516


  Проаналізовано використання Росією масовокомунікаційних і соціально-комунікаційних технологій для реалізації своїх зовнішньополітичних цілей. Зазначено, що особливу увагу використанню сучасних можливостей таких технологій Росія почала приділяти з кінця ...
742962
  Приступа Х. Масово-агітаційна робота МОПРу. / Х. Приступа. – Харків, 1930. – 36с.
742963
  Чубучний В. Масово-політична робота в районі / В. Чубучний, О. Калиновська. – К, 1952. – 64с.
742964
  Сухоребра І.В. Масово-політична робота КП(б)У на промислових підприємствах в умовах воєнно-комуністичного штурму (1929-1932 рр.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Сухоребра І.В.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – 23 с.
742965
   Масово-політична робота на селі.. – Київ, 1958. – 192с.
742966
  Гаєвський А.М. Масово-політична робота партійних організацій серед трудящих / А.М. Гаєвський. – Київ, 1966. – 86с.
742967
  Шуман О.М. Масово-політична робота партійних організацій України на селі (1961-1965 рр.) : Дис... канд. істор.наук: / Шуман О.М.; ІПК викладачів суспільних наук при КДУ. Каф. історії КПРС. – Київ, 1968. – 265, XVIл. – Бібліогр.:л.І-XVI
742968
  Врублевський В.Г. Масово-політична та культурно-освітня робота комсомольських організацій України в роки четвертої п"ятирічки // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 20-24. – (Серія історії ; № 15)
742969
  Клімчук Т.П. Масово-просвітницька робота в читальному залі природничого факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 242-244. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
742970
  Губерський Л.В. Масол Віталій Андрійович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 27. – ISBN 966-316-045-4
742971
  Козаченко Ю.В. Масол Володимир Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 400. – ISBN 978-966-02-8345-9
742972
   Масол Людмила Михайлівна = До 50-річчя від дня народження. Каталог виставки. – Київ, 2003. – 34с. – (Ювіляри АПН України ; Вип. 12)
742973
  Волкова О.Ю. Масонская ложа "Любовь к истине" в исследовании современных историков // Известия Иркутского государственного университета / Иркутский государственный университет. – Иркутск, 2015. – С. 88-93. – (Серия "История" ; т. 12). – ISSN 2222-9124
742974
  Добрянский С.Ф. Масонские ложи / М. Довнар-Запольский. – Вильна : Изд. Сев.-зап. отд. Имп. Рус. геогр. о-ва, 1911. – [2], 32 с. ил. – Отд. оттиск: Записки Северо-западного отделения Императорского Русского географического общества, кн. 2. – Библиогр. в примеч.


  РГБ имеет электронный ресурс
742975
  Лопухин И.В. Масонские труды : 1. Духовный рыцарь. 2. Некоторые черты о внутренней церкви / [Предисл.: В. С[аводник]]. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1913. – [4], VI, 72 с. : ил. – (Материалы по истории русского масонства XVIII века / Изд. В.Ф. Саводника ; Вып. 1)
742976
   Масонство : [Сборник]. – Репринт. воспроизведение изд. 1914 г. – Москва : ИКПА
[Т. 1]. – 1991. – 255 с. – Вых. дан. ориг.: [Москва] : Изд. "Задруги" и К. Ф. Некрасова, [1914]
742977
   Масонство : [Сборник]. – Репринт. воспроизведение изд. 1914 г. – Москва : ИКПА
[Т. 2]. – 1991. – VIII, 265, [8] с. – Вых. дан. ориг.: [Москва] : Изд. "Задруги" и К.Ф. Некрасова, [1915]
742978
  Соловьев О.Ф. Масонство : Словарь-справочник / О.Ф. Соловьев. – Москва : Аграф, 2001. – 432 с. – ISBN 5-7784-0117-5
742979
   Масонство в его прошлом и настоящем. – Москва : Задруга ; К.Ф. Некрасов
[Т. 1]. – 1914. – XII, 255 c. : [25] л. ил., цв. ил., портр.
742980
   Масонство в его прошлом и настоящем / под ред. С.П. Мельгунова и Н.П. Сидорова. – Москва : Задруга ; К.Ф. Некрасов
Т. 2. – 1915. – XI, 267 c. : [25] л. ил., цв. ил., портр.
742981
  Морамарко М. Масонство в прошлом и настоящем / Миккеле Морамарко ; пер. с итал. В.П. Гайдука ; вступ. ст. [с. 5-21] и общ. ред. В.И. Уколовой. – Москва : Прогресс, 1990. – 289 с.
742982
  Ніковський А. Масонство в Росії перед революцією і на початку війни / публікація, передмова та примітки Ігоря Гирича та Лариси Портнової // Генеза : філософія, історія, політологія / Голов. ред. Сергій Грабовський. – Київ, 1996. – № 1 (4). – С. 149-160
742983
  Ходоровський М. Масонство і політика на галицькому грунті // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1/2 (89/90). – С. 232-257. – ISSN 0869-3595


  Масонський рух на Галичині
742984
  Волкова О. Масонство і релігія I чверті XIX століття у Російській імперії: сучасна історіографія // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 126-128. – ISBN 978-966-171-893-6
742985
  Прилуцька О. Масонство на українських землях у XVIII ст.: погляд XXI-го // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 252-255. – ISBN 966-7865-75-4
742986
  Кравців Б.-Ю.М. Масонство(- каменяр, муляр) - космополітичний релігійно-етичний рух) / Б.-Ю.М. Кравців, О.П. Оглоблин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 433. – ISBN 978-966-02-8345-9
742987
  Ліщук Г. Масонський фактор у декабристському русі // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 153-156. – ISBN 978-966-171-793-9
742988
  Аврех А.Я. Масоны и революция / А.Я. Аврех. – Москва : Издательство политической литературы, 1990. – 350 с. – ISBN 5-250-00806-2
742989
  Левицька М.Б. Масообмін при адсорбціх з розчинів : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.08 / Левицька М. Б.; ДУ "Львівська політехніка". – Львів, 1994. – 16л.
742990
  Мартиняк Масообмін при екстрагуванні фероцена в умовах екранування його реакційною масою : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.08 / Мартиняк О.-Р.В.; Держ. уні-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1994. – 16л.
742991
  Волікова Наталя Миколаївна Масообмін при хімічному розкладі фосфатної сировини у виробництві екстракційної фосфорної кислоти : Автореф... кандид. техн.наук: 05.05.13 / Волікова Наталя Миколаївна; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1998. – 17л.
742992
  Смирнова О.В. Масообмінні процеси в анодно-мембранному блоці паливного елемента : автореф. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Смирнова О.В. ; ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-техн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
742993
  Оглобля В.І. Масоперенос Cr, Ni у сталі 1Х18Н10Т-ВД при селективній корозії в рідкому літії / В.І. Оглобля, В.І. Лозовий // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 79-83. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  За даними рентгенівського мікроаналізу визначено швидкості селективної корозії Ni, Cr й ефективні коефіцієнти масопереносу D[нижній індекс Ni], D[нижній індекс Cr] у зразках 1Х18Н10Т-ВД, що піддавались корозійним динамічним випробуванням у рідкому Li ...
742994
  Нагурський О.А. Масоперенос речовин через полімерні оболонки з метою прогнозування функціональних властивостей капсульованих продуктів. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.01.13 / Нагурський О.А.; Держ.ун-т."Львівська політехн.". – Львов, 1998. – 18л.
742995
  Гэрбэлэу Н.В. Масс- спектрометрия координационных соединений / Н.В. Гэрбэлэу, К.М. Индричан. – Кишинев, 1984. – 339с.
742996
   Масс - спектрометрия верхней атмосферы Земли : Сборник статей. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 306с.
742997
  Гайворонский П.Е. Масс.-спектрометрическое исследование бисареновых П-комплексов хрома и молибдена : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Гайворонский П.Е.; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1972. – 26л.
742998
  Логунов А.А. Масса гравитона и развитие фридмановской Вселенной / А.А. Логунов. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 22 с.
742999
  Завельский Ф.С. Масса и ее измерение / Ф.С. Завельский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1974. – 238с.
743000
  Скобелев В.П. Масса и личность в русской советской прозе 20-х годов. / В.П. Скобелев. – Воронеж, 1975. – 341с.
<< На початок(–10)741742743744745746747748749750(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,