Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)741742743744745746747748749750(+10)В кінець >>
748001
  Чичкина Светлана "Мексика жива" : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 25
748002
  Терещенко О. "Меланка" в передстеповому й степовому Правобережжі та на Східному Поділлі (порівняльна розвідка) // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей з атласом / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблем. н.-д. лаб. по вивч. народ. муз. творч. [та ін.] ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Грица С.И. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 11. – С. 28-49. – (Серія "Слов"янська мелогеографія" ; кн. 5)


  "...Як виявили польові дослідження останніх тридцяти років, новорічний обрядово-музичний комплекс "Меланка" повсюдно побутував у передстеповому й степовому Правобережжі, тож ареал цього явища значно ширший, ніж досі вважалося. Численні місцеві версії ...
748003
  Лесникова Г. "Меланка" как вид святочного ряженья болгар Южной Бессарабии: к постановке проблемы // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 583-600
748004
  Черносвитов В.М. "Мелкое " дело / В.М. Черносвитов. – М, 1953. – 112с.
748005
  Черносвитов В.М. "Мелкое " дело / В.М. Черносвитов. – М, 1958. – 112с.
748006
  Черносвитов В.М. "Мелкое " дело / В.М. Черносвитов. – М, 1987. – 112с.
748007
  Мурашевич К. "Мелодії чотирьох сезонів" Людмили Скирди
748008
  Нежива Л. "Мелодія барв" та "фарби звуків": імпресіонізм у системі літературної освіти // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 11 (668). – С. 57-64. – ISSN 0130-5263
748009
  Гаджилова Г. "Мелодрама завжди в ціні" : "Назар Стодоля" Тараса Шевченка й українська драматургія 60-х років ХІХ століття // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2015. – Вип. 8. – C. 35-45. – ISBN 978-966-920-044-0
748010
  Ёлшина "Мельмот Скиталец" Ч.Р. Метьюрина и творчество Ф.М. Достоевского // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 80-88. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
748011
  Швець Ю. "Мельпомена Тавріїї" - 2017 // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (133). – С. 10-14. – ISSN 1562-3238
748012
  Брояковський О. "Мемуари" В.Б. Антоновича як джерело з історії освіти в Україні середини XIX ст. // Наукові записки : зб. наук. праць / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 204-206. – (Серія: Історичні науки ; Вип. 17). – ISBN 966-8089-44-8
748013
  Стороха Б. "Мемуарна наука": німецькі колоніальні студії наприкінці XIX - на початку XX століть // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 26-34. – ISSN 2306-2908
748014
  Забужко О. "Мене вже давно сонячна система не влаштовує..." // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 31 (84). – С. 36-42
748015
  Тимків Н. "Мене вже серце не болить" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 6 (639). – С. 56-62. – ISSN 0130-5263
748016
  Линів О. "Мене вивела в люди віра в сенс мистецтва" / розмову вела Тетяна Козирєва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17-18 лютого (№ 28/29). – С. 22-23


  Оксана Линів - керівник Філармонійного й Оперного оркестрів міста Грац (Австрія).
748017
  Сопронюк О. "Мене відстріляли..." До роковин смерті Юрка Гудзя // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 12 лютого (№ 3). – С. 18-19


  Юрій Петрович Гудзь — український поет, прозаїк, драматург, есеїст, публіцист, художник, філософ. Помер за трагічних і нез"ясованих обставин: його знайшли з проломленим черепом на одній з центральних вулиць Житомира. Книга Юрія Гудзя "Барикади на ...
748018
  Фурсова Л. "Мене війна веде все далі". Літературна композиція за фронтовими поезіями Олеся Гончара
748019
  ТраппеттД "Мене вразив дух, який панує серед українців" / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 10-11 квітня (№ 63/64). – С. 3


  Перший посол Австралії в Україні своє перше інтерв"ю дав "Дню".
748020
   [Мельник Василь Павлович] // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т" ; голов. ред. Гарник Т.П. – Київ, 2018. – № 1. – C. 62-63


  До 70-річчя від дня народження Мельника Василя Павловича - доктора медичних наук, професора, академіка Академії Вищої школи України.
748021
  Гойжевский А.А. Мезо-кайнозойские тектонические движения украинского щита и роль их в образовании полезных ископаемых : Дис... д-ра геол.-минерал.наук: 04.00.01 / Гойжевский А.А.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1975. – 327л. – Бібліогр.:л.302-327
748022
  Гойжевский Александр Александрович Мезо-Кайнозойские тектонические движения украинского щита и роль их в образовании полезных ископаемых : Автореф... д-ра геолого-минерал.наук: 04.00.11 / Гойжевский Александр Александрович; МВ и ССО УССР. Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – К., 1975. – 50л.
748023
  Ненашев Н.И. Мезо-кайнозойский магматизм и рудообразование Восточной Якутии / Н.И. Ненашев. – М., 1965. – 168с.
748024
  Горячев А.В. Мезозойско-кайнозойская структура / А.В. Горячев. – М, 1959. – 180с.
748025
   Мезозойско-кайнозойский вулканизм и этапы геодинамической эволюции Центральной и Восточной Арктики / Н.Л. Добрецов, В.А. Верниковский, Ю.В. Карякин, Е.А. Кораго, В.А. Симонов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 8. – С. 1126-1144 : рис. – библиогр.: с. 1140-1144. – ISSN 0016-7886
748026
  Ібрагімбеков М. Мезозойська історія / М. Ібрагімбеков. – Київ, 1975. – 87с.
748027
  Ларичева И.П. Мезоиндейские культуры Северной Америки / И.П. Ларичева. – Новосибирск, 1986. – 223с.
748028
  Молокова О.Ф. Мезоконцепт СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ як структурний компонент текстового мегаконцепту ПАМ"ЯТЬ (на матеріалі псевдоавтобіографії П. Модіано) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 257-268


  Статтю присвячено дослідженню текстового мезоконцепту СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ як ієрархічного складника текстового мегаконцепту ПАМ"ЯТЬ у концептуальному просторі псевдоавтобіографічної прози П. Модіано. У результаті дослідження виявлено, що основною ...
748029
  Ошибкина С.В. Мезолит бассейна Сухоны и Восточного Прионежья / С.В. Ошибкина. – Москва, 1983. – 295 с.
748030
   Мезолит Верхнего Приангарья : [сб. статей]. – Иркутск
Ч. 1 : Памятники Ангаро-Бельского и Ангаро-Индинского районов. – 1971. – 242 с.
748031
   Мезолит Верхнего Приангарья : сб. науч. тр. – Иркутск
[Ч. 2] : Памятники Иркутского района. – 1980. – 140 с. + 1 альбом илл. – Приложение: Иллюстрации (63 с.)
748032
  Мацкевой Л.Г. Мезолит и неолит Восточного Крыма / Л.Г. Мацкевой. – К., 1977. – 180с.
748033
  Мацкевой Л.Г. Мезолит и неолит Керченского полуострова : Автореф... канд. ист.наук: 07.575 / Мацкевой Л.Г.; Ин-т археологии АН СССР. – Москва-Ленинград, 1970. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
748034
  Федюнин И.В. Мезолит лесостепного Подонья в ретроспективе и перспективе исследования // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отд-ние Росс. акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 43, № 1, январь - март. – С. 16-27. – ISSN 1563-0102
748035
  Зализняк Л.Л. Мезолит Юго-Восточного Полесья / Л.Л. Зализняк. – К, 1984. – 119с.
748036
  Копытин Вячеслав Федорович Мезолит Юго-Восточной Белоруссии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Копытин Вячеслав Федорович; АН СССР. Ленингр. отд. Ин. археологии. – Л., 1977. – 24л.
748037
  Матюшин Г.Н. Мезолит Южного Урала / Г.Н. Матюшин. – М., 1976. – 368с.
748038
   Мезолитическая культура Причерноморья Кавказа : Автореф... канд. ист.наук: 07.575 / Церетели З. Д,; Церетели З. Д,; АН ГССР, Ин-т ист., археол. и этногра. – Тбилиси, 1970. – 32л.
748039
   Мезолитические памятники Карелии. – Петрозаводск, 1978. – 232с.
748040
  Залізняк Л.Л. Мезолітичні витоки перших індоєвропейських культур Європи за даними археології // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2016. – № 3. – С. 3-17. – ISSN 0235-3490
748041
  Телегін Д.Я. Мезолітичні пам"ятки України / Д.Я. Телегін. – Київ, 1982. – 251с.
748042
  Пишняк Д.В. Мезомасштабная доступная потенциальная энергия фронтального раздела как характеристика его конвективной и грозовой активности / Д.В. Пишняк, В.М. Шпиг // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 17. – С. 67-77 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 2311-0899
748043
  Петров В.И. Мезомасштабная структура полей радиоэха конвективных облаков на бризовых фронтах в Северо-Западном Причерноморье : метрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 69-73 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0130-2914
748044
  Капитанова Т.П. Мезомасштабные волны в струйных течениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 11.00.09 / Капитанова Т.П.; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – М., 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
748045
  Шелковников М.С. Мезометеорологические процессы в горных районах и их влияние на полеты воздущных судов / М.С. Шелковников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 208с.
748046
  Клинов Ф.Я. Мезометеорология воздушного бассейна Москвы / Ф.Я. Клинов. – Москва, 1991. – 344с.
748047
  Щербань І.М. Мезометеорологія // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 59. – ISBN 978-966-02-8346-6
748048
  Герштейн С.С. Мезомолекулярные процессы. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 1142 / Герштейн С.С.; Объед.ин-тд ядерных исследований. – Дубна, 1962. – 12л. – Бібліогр.:с.10-12
748049
  Целлнер В. Мезон-мезонное взаимодействие при малых энергиях : Автореф... канд. физ.матнаук: / Целлнер В.; ОИЯИ, Лаб. теор. физ. – Дубна, 1961. – 7л.
748050
  Мещеряков В.А. Мезон-неуклонное рассеяние при низких энергиях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мещеряков В.А.; Объед.ин-т ядреных исслед. – Дубна, 1962. – 10л.
748051
  Махлевич Я.Л. Мезонин у Нарзана / Я.Л. Махлевич. – Ставрополь, 1983. – 192 с.
748052
  Гаврилова Т.О. Мезоніми у сфері мікротопонімії (на матеріалі говірок Черкащини) // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 330-336. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
748053
  Паули В. Мезонная теория ядерных сил : Пер. с англ. / В. Паули. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 79с.
748054
  Ким Е. Мезонные атомы и ядерная структура / Е. Ким. – Москва : Атомиздат, 1975. – 224с.
748055
  Швебер С.С. Мезоны и поля / С.С. Швебер, Г. Бете, Ф. Гофман; Пер. с англ. В.Б. Байера; Под ред. И.Е. Тамма. – Москва : Иностранная литература
Т. 1 : Поля. – 1957. – 488с.
748056
  Бете Г. Мезоны и поля : пер. с англ. / Г. Бете, Ф. Гофман. – Москва : Иностранная литература
Т. 2 : Мезоны. – 1957. – 515 с.
748057
  Затула В.І. Мезопауза // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 59. – ISBN 978-966-02-8346-6
748058
   Мезопористые органокремнеземы с мостиковыми арилсульфокислотными группами в алкилировании изобутилена этанолом / С.В. Гринь, С.А. Алексеев, Ю.Н. Кочкин, А.В. Мисчанчук, В.Г. Ильин // Теоретическая и экспериментальная химия : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физической химии им. Л.В. Писаржевского. – Киев, 2013. – Т. 49, № 6. – С. 364-371. – ISSN 0497-2627
748059
  Стецюк В.В. Мезорельєф // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 60. – ISBN 978-966-02-8346-6
748060
  Балан П.Г. Мезостигматичні та орибатоїдні кліщі (acari: mesostigmata, oribatei) соснових насаджень Чорнобильської зони відчуження та безумовного (обов"язкового) відселення / П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес, В.М. Войціцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 63-67. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Проведено вивчення видового складу та щільності населення мезостигматичних та орибатоїдних кліщів грунту і підстилки соснових насаджень Чорнобильської зони відчуження. Для контролю встановили видовийсклад та щільність населення цих кліщів Шацького ...
748061
  Исаев А.А. Мезоструктура полей осадков по данным густой сети и некоторые вопросы ее практического использования. : Автореф... канд. географ.наук: 698 / Исаев А.А.; МГУ. географ. ф-тет. – М., 1971. – 20л.
748062
  Затула В.І. Мезосфера // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 60. – ISBN 978-966-02-8346-6
748063
  Косинская Е.К. Мезотениевые и гонатозиговые водоросли / Е.К. Косинская. – Москва-Ленинград, 1952. – 1-164с.
748064
  Веншев В.П. Мезофазы в системе жестких цилиндров : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Веншев В. П.; Мин-во образования СРФСР, Саратовский гос. пед. ин-т им. К. А. Федина. – Саратов, 1990. – 116л. – Бібліогр.:л.101-116
748065
  Вешнев В.П. Мезофазы в системе жестких цилиндров. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Вешнев В.П.; КГУ. – К., 1990. – 12л.
748066
  Турко В.М. Мезофауна лісової підстилки свіжих дубово-соснових суборів центральної частини Житомирського Полісся / В.М. Турко, Н.В. Калиновський // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 104-109 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1991-606X
748067
  Макарова А.П. Мезофильные молочнокислые бактерии растительных субстратов Прибайкалья : Автореф... канд. биолнаук: 03.00.07 / Макарова А. П.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.26-27
748068
  Боровський О. Мей готова до відставки // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 29-30 березня (№ 36). – С. 13


  "Мей готова піти у відставку після схвалення її угоди з Brexit. Прем"єр-міністр Британії Тереза Мей в середу пообіцяла депутатам від своєї Консервативної партії піти у відставку, якщо парламент все-таки ухвалить двічі провалену угоду про вихід з ...
748069
  Пушкарук Н. Мей пішла, Брекзіт залишився... / Н. Пушкарук, Б. Цюпин, Е. Лукас // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 28 травня (№ 91). – С. 3
748070
  Альфонсо Мейашшер акоб / Альфонсо. – Москва, 1983. – 266с.
748071
  Демілл Н. Мейдей : Роман / Н. Демілл, Т. Блок // Всесвіт : журнал іноземної літератури ; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 9/10. – С. 16-130. – ISSN 0320 - 8370
748072
  Демілл Н. Мейдей : Роман / Н. Демілл, Т. Блок // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 7/8. – С. 3-50. – ISSN 0320 - 8370
748073
  Золотарев Д. Мейер. Простой сибиряк = Отечественное светское изобразительное искусство начиналось с портрета, а в Сибири - с пейзажа // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 3 (271). – С. 26-30. – ISSN 0869-8171


  Егор Егорович Мейер (1822-1867) был одним из пионеров по запечатлению красками на холстах красот Сибири. В 1839 году он стал вольноприходящим учеником Императорской Академии художеств
748074
  Соллертинский И.И. Мейербер. (1791-1864) / И.И. Соллертинский. – М., 1962. – 31с.
748075
   Мейерберг, барон. Б.М. и его путешествие по России, 1827
748076
  Дувакин В. Мейерхольд - "великий и ужасный" / В. Дувакин, В. Ардов // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2008. – № 4. – С. 296-355. – ISSN 0042-8795
748077
  Волков Н.Д. Мейерхольд / Н.Д. Волков. – Москва-Ленинград
2. – 1929. – 494 с.
748078
  Рудницкий К.Л. Мейерхольд / К.Л. Рудницкий. – Москва : Мейерхольд В.Э., 1981. – 423 с., 27 л.ил.,портр.
748079
  Гладков А.К. Мейерхольд : в 2-х т. / А.К. Гладков. – Москва
Т. 1. – 1990. – 284 с.
748080
  Гладков А.К. Мейерхольд : в 2-х т. / А.К. Гладков. – М.
Т. 2. – 1990. – с.
748081
  Гликман И.Д. Мейерхольд и музыкальный театр / И.Д. Гликман. – Л : Советский композитор, 1989. – 349 с.
748082
  Зязюн Л.І. Мейє Антуан (- французький мовознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 62. – ISBN 978-966-02-8346-6
748083
  Грабовська І.М. Мейєр Олександр Олександрович (- філософ, культуролог, релігійний та громадський діяч, перекладач) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 63. – ISBN 978-966-02-8346-6
748084
  Васильев Ю.Р. Меймечит-пикритовые ассоциации Сибири, Приморья и Камчатки (сравнительный анализ, вопросы петрогенезиса) / Ю.Р. Васильев, М.П. Гора // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 8. – С. 1211-1225 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1223-1225. – ISSN 0016-7886
748085
  Вольфсон Л.Ф. Мейнарек Х. Религиозность без Бога // Кризис буржуазной цивилизации и поиски "нового стиля жизни" : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т науч. информации по общественным наукам ; отв. ред. Вольфсон Л.Ф. [и др.]. – Москва, 1985. – Вып. 4. – С. 189-212. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
748086
  Короткий В.А. Мейнерт Теодор / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 211. – ISBN 966-06-0393-2
748087
   Мейнонг (Meinong) Алексіус фон // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 822. – ISBN 966-316-069-1
748088
  Божков О.Б. Мейнстрим и боковые течения современной социологии // Социологические исследования : научный и обществ.-политич. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 6 (338). – С. 141-148. – ISSN 0132-1625
748089
  Ганьківська О. Мейнстрим і манівці українського гендеру / О. Ганьківська, А. Сальникова // Критика. – Київ, 2011. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 12-17
748090
  Гуменюк Ю. Мейнстрим міжнародного руху факторів виробництва в умовах тектонічних зсувів світової економіки // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Т. 17, № 3 (66), липень - вересень. – С. 269-278. – ISSN 1684-906Х
748091
  Ткаченко Н.В. Мейнстрими формування академічного капіталізму у світовому освітньому просторі / Н.В. Ткаченко, Н.А. Цікановська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (289). – С. 44-52. – Бібліогр.: Ббліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
748092
  Шестопал М. Мейнстрім - журнал прогреса / М. Шестопал. – Київ, 1958
748093
  Ижболдина Л.А. Мейо- и макрофитобентос озера Байкал (водоросли) / Л.А. Ижболдина. – Иркутск : Иркутский университет, 1990. – 176 с.
748094
   Мейобентос как поисковый признак скоплений газообразных углеводородов в донных отложениях Черного моря / В.В. Янко, С.В. Кадурин, А.О. Кравчук, И.И. Кулакова // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2017. – № 2 (48). – С. 26-59 : рис., табл. – Библиогр.: 91 назв. – ISSN 1999-7566
748095
  Константинов А.В. Мейоз / А.В. Константинов. – Минск, 1971. – 180 с. : ил.
748096
  Марочко В. Мейс Джеймс Ернест // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 263-265. – ISBN 978-617-642-388-1


  Джеймс Ернест Мейс - американський історик,політолог, журналіст, професор Києво-Могилянської академії, дослідник голодомору в Україні, автор звіту комісії Конгресу США з вивчення Голодомору 1932-1933 років. Саме завдяки його дослідженням світ дізнався ...
748097
  Бутлер С Г. Мейсенская фарфоровая пластика XVIII века в собрании Эрмитажа : каталог / К. Бутлер. – Ленинград : Аврора, 1977. – 33 с.
748098
   Мейсенский фарфор. – Москва, 1984. – 13с.
748099
  Юхимец Г. Мейсенский фарфор: подлинники и подделки // Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2004. – № 1. – С. 82-86.
748100
  Гарднер Э. Мейсон рискует // Задумай число : Роман / А. Бодельсен. – Киев : Альтернатива, 1990. – с.77 - 132. – (Библиотека зарубежного детектива)
748101
  Гарднер Э.С. Мейсон рискует / Э.С. Гарднер. – М, 1991. – 528с.
748102
  Гарднер Э. Мейсон рискует // Задумай число : [роман] / А. Бодельсен. – Киев : [Альтернатива], 1991. – С. 77-132. – (Библиотека зарубежного детектива). – ISBN 5-7030-0467-5
748103
  Гарднер Э.С. Мейсон рискует. Тайна падчерицы / Э.С. Гарднер. – Рига : Intro, 1994. – 383с. – В изд. также: Способ убийства/Э.Макбейн, Невадская кровь. Невадский газ/Р.Чандлер. – (Детективы века). – ISBN 5-86830-029-7
748104
   Мейш Володимир Федорович (до 60-річчя з дня народження) // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 113. – (Серія "Гірництво" ; вип. 29). – ISSN 2079-5688
748105
  Пивовар С.Ф. Мекка / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 236-237. – ISBN 966-642-073-2
748106
  Лягушкин Виктор Мекка пещерного дайвинга. Пять тысяч метров под землей. Любопытство и страх / Лягушкин Виктор, Семенов Михаил, // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июль (№ 94). – С. 86-97 : фото
748107
  Бикбаев Р. Мекка: кульминация палестинской драмы. Будет ли развязка? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 7. – С. 14-15. – ISSN 0234-1670
748108
  Семиволос І. Мекканський Альянс заради єдності та миру // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 24-29. – ISSN 0868-8273
748109
  Такач Золтан Мекреты змей // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июнь (№ 93). – С. 22 : фото
748110
  Колодиева С.В. Мексика - жизнь и легенды // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2010. – № 4 (38). – С. 164-173


  Выставка в Музее имени Н.К. Рериха современного прикладного и изобразительного искусства Мексики
748111
  Белый Э.Л. Мексика - Израиль: отношения на основе прагматизма // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 5. – С. 46-50. – ISSN 044-748Х
748112
  Боровков А.Н. Мексика - Россия: эволюция избирательных систем. Сравнительный анализ // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 4. – С. 73-85. – ISSN 0444-748Х
748113
  Менжинский Е. Мексика / Е. Менжинский. – Москва, 1937. – 160с.
748114
  Межинский Е.А. Мексика / Е.А. Межинский. – Москва, 1937. – 160с.
748115
  Гончаров А.Н. Мексика / А.Н. Гончаров. – Москва, 1955. – 46с
748116
  Машбиц Я.Г. Мексика : Карты / Я.Г. Машбиц. – Москва, 1958. – 23с.
748117
  Оссовский П.П. Мексика / П.П. Оссовский. – М., 1965. – 56с.
748118
  Клесмет О. Мексика / О. Клесмет. – Москва : Мысль, 1969. – 183с.
748119
  Гончар Б.М. Мексика : історичний нарис // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1981. – Т. 6 : Куликів - Мікроклімат. – С. 440-441
748120
  Гончар Б.М. Мексика : політичні партії, профспілки // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1981. – Т. 6 : Куликів - Мікроклімат. – С. 441
748121
  Максименко Л.Н. Мексика / Л.Н. Максименко. – М., 1983. – 157с.
748122
   Мексика // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 19 : Мексика. – С. 1 : Карта
748123
   Мексика : Черно-белый путеводитель // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 19 : Мексика. – С. 97-103 : Карта
748124
   Мексика : капитализм и общество. – М, 1990. – 190с.
748125
  Яковлев П.П. Мексика 2014 г. Реформы на фоне кровавой драмы // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 2. – С. 12-28. – ISSN 0044-748Х
748126
  Тучнин Р.А. Мексика без экзотики / Р.А. Тучнин. – М., 1963. – 127с.
748127
  Сарапин Игорь Павлович Мексика в межамериканских отношениях (конец 70-х - 80-е гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Сарапин Игорь Павлович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 210л. – Бібліогр.:л.192-210
748128
  Сарапин И.П. Мексика в мехамериканских отношения (конец 70-х-80-е гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Сарапин И. П.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1989. – 23л.
748129
  Ватульян В.А. Мексика в системе межамериканских отношений : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Ватульян В.А.; Ин-т Латин. Америки. – М, 1974. – 24л.
748130
  Шевалье М. Мексика до настоящей экспедиции : Статья // [ Африка. Америка. Австралия ] : [ Сборник вырезок ]. – [Б. м.]. – 70 с.
748131
  Соков И.А. Мексика и Канада на рубеже XXI века: новые возможности для расширения сотрудничества // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 72-82. – ISSN 044-748Х
748132
  Рогофф Кенет Мексика лише хороша? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12 березня (№ 44). – С. 9
748133
  Шульговский А.Ф. Мексика на крутом повороте своей истории / А.Ф. Шульговский. – М., 1967. – 348с.
748134
  Симаков Ю.П. Мексика олимпийская / Ю.П. Симаков. – М, 1967. – 80с.
748135
  Дельгадо Сумано Хорхе Мексика становится доступнее // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 66-68 : фото. – ISSN 1998-8044
748136
  Донский Г. Мексика, Куба, Аргентина / Г. Донский. – Москва, Ленингрпад : Московский рабочий, 1929. – 141 с.
748137
  Моротская Стелла Мексика, Чиуауа. Огонь в сосудах // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 4 (2919). – С. 30-41 : фото
748138
  Князева Елена Мексика. Взорвать мир / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 7 (2946). – С. 70-73 : фото
748139
  Ивлева Т.Н. Мексика. Водное хозяйство и эконом. развитие / Т.Н. Ивлева. – М., 1973. – 210с.
748140
  Исакина Юлия Мексика. Все будет чиуауа // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 3. – С. 80-87 : фото
748141
  Машбиц Я.Г. Мексика. Гватемала. Гондурас. Британский Гондурас. Никарагуа. Коста-Рика. Панама. Сальвадор / Я.Г. Машбиц. – Москва, 1958. – 54с.
748142
  Дмитриев Алексей Мексика. Грусть агавы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 5 (2944). – С. 68-76 : фото
748143
  Пейрар Мишель. Сессини Жером Мексика. Жизнь под прицелом // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 6 (171). – С. 132-142 : фото. – ISSN 1029-5828
748144
  Сидоренко Віктор Мексика. І мертвим і живим : Modus vivendi / Сидоренко Віктор, Йокан Петер, Родригес Едвін // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 86-89 : Фото
748145
  Полюхович Юрій Мексика. Кістяні чаклуни Паленке / Полюхович Юрій, Талах Віктор, Стюфляев Максим // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 100-105 : фото
748146
  Нечинская Мария Мексика. Коати // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 1 (2904). – С. 23 : фото
748147
  Косинська Юлія Мексика. Конкістадори на авто : вояж-колекція / Косинська Юлія, Крук Олег // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 70-76 : Фото
748148
   Мексика. Остро, еще острее... // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 4. – С. 64-67 : фото
748149
  Антонио Медис Больо Мексика. Принцесса Сак-Никте. Легенда майя // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 9 (2948). – С. 108-109 : фото
748150
  Раскин Александр Петрович Мексика. Страны Центральной Америки : Рекоменд. библиогр. указ. / Раскин Александр Петрович, Тепер Ефим Маркович. – Москва, 1985. – 121с. – (Страны и народы мира)
748151
  Дудкін Іван Мексика. Територія екзотики : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 24-41 : Фото
748152
  Машбиц Я.Г. Мексика. Экон-геогр. характеристика. / Я.Г. Машбиц. – М., 1961. – 298с.
748153
   Мексика.Политика.Экономика.Культура. – М, 1968. – 356с.
748154
   Мексика: "Мексика в боргу перед Українським Національним Хором" // 100 років культурної дипломатії України : до 100-річчя світового тріумфу "Щедрика" : до 100-річчя світових гастролей укр. респ. капели під орудою Олександра Кощиця та під патронатом Симона Петлюри :[зб. архів. документів] / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж., Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України ; [концепція, текст, упоряд. док.: Т. Пересунько ; наук. ред.: І. Гирич ; пер. док. з інозем. мов: В. Бойко та ін.]. – Київ : АртЕк, 2018. – С. 154-165. – ISBN 978-617-7674-01-5
748155
  Лапшев Е.Г. Мексика: борьба за независимость и социальный прогресс. / Е.Г. Лапшев. – М., 1977. – 64с.
748156
  Школяр Н.А. Мексика: внешнеторговая стратегия на пути из кризиса // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 8. – С. 7-16. – ISSN 044-748Х
748157
  Андрианова О.В. Мексика: европейское направление внешней политики в начале XXI в. / О.В. Андрианова, Л.В. Хадорич // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 9. – С. 30-40. – ISSN 0044-748Х
748158
  Дашивец Илья Мексика: Как послать к черту зиму // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 1. – С. 86-92 : фото
748159
  Визгунова Ю.И. Мексика: метаморфозы демократии // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 13-25. – ISSN 044-748Х
748160
  Пузикова Л Мексика: між минулим і майбутнім / Л Пузикова, Р. Козунова // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 13 (298). – С. 16-19
748161
  Ігнатьєв П. Мексика: особливості політичного розвитку двох останніх десятиріч // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 10. – С. 36-40
748162
  Ігнатьєв П. Мексика: особливості політичного розвитку двох останніх десятиріч // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 9. – С. 38-43
748163
  Шишков А.С. Мексика: от власти каудильо к власти закона // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 61-72. – ISSN 044-748Х
748164
   Мексика: райское наслажденье // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 3. – С. 30-35 : фото
748165
  Визгунова Ю.И. Мексика: стратегия обновления и общество // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С.32-43. – ISSN 044-748Х
748166
   Мексика: тенденции экономического и социально-политического развития. – Москва : Наука, 1983. – 389 с.
748167
  Лондон Д. Мексиканец / Д. Лондон. – Москва-Л, 1937. – 47с.
748168
  Лондон Д. Мексиканец / Д. Лондон. – Рязань, 1960. – 151с.
748169
   Мексиканец : детали // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 9. – С. 18. – ISSN 1029-5828
748170
  Травен Б. Мексиканская абра / Б. Травен. – Л, 1937. – 356с.
748171
  Солдатова А.Е. Мексиканская модель поликультурного образования = История формирования и особенности современного этапа развития // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 74-87. – ISSN 044-748Х


  В статье выделяются основные этапы формирования концептуальной базы поликультурного образования в Мексике, исследуется нормативно-правовая основа, обозначены основные формы его внедрения. Автор анализирует причины возникновения проблем в ходе ...
748172
  Асташенков А.А. Мексиканская нарковойна // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 39-47. – ISSN 044-748Х
748173
   Мексиканская повесть. – М, 1985. – 352с.
748174
  Альперович М.С. Мексиканская революция 1910-1917 гг. и политика США / М.С. Альперович, Б.Т. Руденко. – Москва, 1958. – 330с.
748175
   Мексиканская экспедиция 1862 и 63 г. // [ Африка. Америка. Австралия ] : [ Сборник вырезок ]. – [Б. м.]. – 57 с. : 2 карты
748176
   Мексиканские встречи. – Москва : Планета, 1976. – 157с.
748177
   Мексиканские легенды. – Москва : Высшая школа, 1967. – 108с.
748178
  Телевной Игорь Мексиканские мультики // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 58-63 : фото
748179
   Мексиканские рассказы. – М, 1960. – 182с.
748180
   Мексиканские рассказы. – Л, 1982. – 351с.
748181
  Чичеков В.М. Мексиканские рассказы. / В.М. Чичеков. – М., 1966. – 159с.
748182
  Эйзенштейн С.М. Мексиканские рисунки Эйзенштейна / С.М. Эйзенштейн. – Москва, 1969. – 18с.
748183
   Мексиканские Соединенные Штаты. – М, 1986. – 476с.
748184
  Воронов Ю.Н. Мексиканский каучуковый куст - гуаюла / Ю.Н. Воронов. – Ленинград : ВИПБНК, 1928. – 59 с.
748185
   Мексиканский реалистический роман ХХ века. – М, 1960. – 167с.
748186
  Кутейщикова В.Н. Мексиканский роман. Формирование. Своеобразие. Современный этап / В.Н. Кутейщикова. – М., 1971. – 335с.
748187
  Дьякова Л.В. Мексиканское меньшинство в США: особенности происхождения и эволюция сомосознания // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.73-88. – ISSN 044-748Х
748188
  Кідрук Максим Мексиканські хроніки : фрагменти роману / Закінчення. Поч. у №№ 5, 6, 7, 2009 р. // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 8. – С. 79-108. – ISSN 0130-321Х
748189
  Кідрук М. Мексиканські хроніки : роман / Макс Кідрук. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 251, [4] с., [4] арк. іл. : іл., карт. – На обкл. також: МЕХІСО. – ISBN 978-617-12-0843-8
748190
  Андреєва О.М. Мексиканці у Сполучених Штатах Америки / О.М. Андреєва, Т. Леонова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 301-304.
748191
  Синельников Сергей Мексиканцы дают добро : Сферы / Синельников Сергей, Соломоник Татьяна // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 19 : Мексика. – С. 62-67 : Фото
748192
  Скиба І.І. Мексіка і три Мехіко / І.І. Скиба. – Київ, 1967. – 105с.
748193
   Мексіканські прислів""я та приказки. – К, 1988. – 106с.
748194
  Кідрук Максим Мексіканські хроніки // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 5 (45), липень - серпень. – С. 58-60
748195
  Сабитов Н. Мектебы и медресе у казахов / Н. Сабитов. – Алма-Ата, 1950. – 44с.
748196
  Борзунов В.М. Мел / В.М. Борзунов. – М., 1962. – 1-31с.
748197
   Мел и палеоген Ферганы. – Л, 1936. – 48с.
748198
  Говоров К.А. Меланезия : Автореф... кандид. географич.наук: / Говоров К.А.; Министерство просвещения РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Симферополь, 1951. – 20 с.
748199
  Жданова Н.Н. Меланинсодержащие грибы в экстремальных условиях / Н.Н. Жданова, А.И. Василевская. – Киев, 1988. – 193с.
748200
  Полякова А. Меланін: новий засіб профілактики раку шлунка? / А. Полякова, О. Вороніна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 35-37. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  На сьогодні рак є другою провідною причиною смертності людей після хвороб серця. Тому профілактика передракових захворювань є актуальною проблемою, далекою від вирішення. Останнім часом отримані дані про фармакотерапевтичні ефекти меланіну при ...
748201
  Максим"юк Г. Меланія Байлова // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 1 (23). – С. 127-129. – ISSN 2224-0926
748202
  Макевич І. Меланія Бордун - дослідниця українського духовенства XVIII ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 1 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 788-796. – ISBN 966-7379-70-1


  Розглядається життєвий шлях та наукова діяльність учениці Михайла Грушевського, дослідниці соціокультурної історії українського духовенства другої половини XVIII ст. Проаналізовано науковий доробок М. Бордун, розкрито її "творчу лабораторію" ...
748203
  Ревуцький Д. Меланія Овдієвна Загорська, спіробітниця Лисенкова / Д. Ревуцький. – 73-116 с.
748204
  Стайн Г. Меланкта: Кожній своє : роман // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 3-77. – ISSN 0320 - 8370
748205
  Зенова Г.М. Меланоидные пигменты почвенных актиномицетов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Зенова Г.М. ; МГУ. – Москва, 1966. – 30 с.
748206
  Білецький В.С. Мелантерит (- мінерал) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 72. – ISBN 978-966-02-8346-6
748207
  Тетмайер К. Меланхолия / К. Тетмайер; Пер. с пол. Ел. фон-Витторф. – Санкт-Петербург : [В. Ломов]. – 63 с. – (Художественная библиотека ; [№ 7])
748208
  Якунина Е. Меланхолия. Гений и безумие Запада // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2005. – № 6. – С. 18-19
748209
  Костюк В. Меланхолійна реставрація уявного чужинця у "Дванадцяти обручах" Ю. Андруховича // Теоретичні REвізії / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; відп. ред. Т.І. Гундорова. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Європейська меланхолія. Дискурс українського окциденталізму. – С. 87-95. – ISBN 978-966-8518-96-6
748210
  Кобилянська О.Ю. Меланхолійний вальс / О.Ю. Кобилянська. – Львів, 1968. – 70с.
748211
  Гундорова Т. Меланхолія по дорозі в Рим, або дискурс українського окциденталізму // Теоретичні REвізії / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; відп. ред. Т.І. Гундорова. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Європейська меланхолія. Дискурс українського окциденталізму. – С. 5-44. – ISBN 978-966-8518-96-6
748212
  Котляров П. Меланхтонівська реформа школи Eйслебена: гуманістична парадигма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 32-35. – (Історія ; вип. 2 (133)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається діяльність Філіпа Меланхтона по реформуванню шкільної освіти у Німеччині на початку XVI ст. на основі навчального плану для школи Ейслебену (1525 р.). Нами була здійснена спроба дослідити кілька важливих завдань, які ставив перед ...
748213
  Кузнецова С.М. Мелатонинергические антидепрессанты в терапии постинсультной депрессии / С.М. Кузнецова, С.Ф. Глушко // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 2. – C. 47-52. – ISSN 2524-0412
748214
   Мелатонінзалежні зміни протеїназної активності ядер тимусу та селезінки щурів / Л.О. Конопліч, Е.Р. Степанська, Л.М. Калинська, К.О. Скрипка, С.В. Демидов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 29-30. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Вивчався вплив мелатоніну на розщеплення пістонів Н1 під дією ядерних протеїназ інтактних і стресованих щурів. Зміни в розщепленні пістонів Н1 ядер селезінки і тимусу щурів під впливом мелатоніну і подальшого стресу вказують на можливість залучення цих ...
748215
   Меленевська Людмила Михайлівна // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 49
748216
  Головченко В.І. Меленевський Мар"ян (Маркіян) Мар"янович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 74. – ISBN 978-966-02-8346-6
748217
   Меленський Андрій Іванович (1766-1833) : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 198, [2] с. : іл. – (Видатні зодчі України)
748218
  Біловус Н.Ю. Мелентій Смотрицький - український полеміст і педагог // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 36. – С. 20-23
748219
  Яременко П.К. Мелентій Смотрицький : життя і творчість : монографія / П.К. Яременко. – Киев : Наукова думка, 1986. – 160 с.
748220
  Королев Д. Мелетий Смотрицкий и его "Грамматика" // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 27 сентября - 3 октября (№ 39). – С. 15


  "Вновь поднявшийся на Украине языковой вопрос должен, наверное, повысить интерес читающей и думающей публики к проблемам языка как такового, к вопросу о происхождении украинского и русского языков, их историческом взаимодействии. В 2019 году отмечается ...
748221
  Гудзик К. Мелетій Смотрицький - публіцист, учений і патріот // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 367-376. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
748222
  Новоселецька С. Мелетій Смотрицький // Острозькі просвітники XVI-XX ст. / Ун-тет "Острозька Академія"; У ІТ;Ред.кол.:І.Д.Пасічник,М.П.Ковальський та ін. – Острог, 2000. – С. 84-93. – ISBN 966-7631-05-2
748223
  Миненко Ю. Мелетій Смотрицький в Острозькому культурному осередку // Житомирські літературознавчі студії / М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2013. – Вип. 7 : Матеріали конференції "Поліфонія української літератури" з нагоди ювілею В.Т. Чайковської. – С. 57-62. – ISSN 2305-5898
748224
  Львова К.О. Мелетій Смотрицький і його "Тренос" : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 286-291
748225
  Кралюк П.М. Мелетій Смотрицький і українське духовно-культурне відродження кінця 16 - початку 17 ст. / Петро Кралюк. – Острог : Нац. ун-т "Острозька академія", 2007. – 208 с. : іл.
748226
  Фаріон І.Д. Мелетій Смотрицький: мовно-світоглядовий гібридизм? // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (72). – С. 57-69. – ISSN 1682-3540


  У статті нетипово проаналізовано визначальні праць М. Смотрицького крізь призму мовно-світоглядового гібридизму, що й сьогодні є у нашій мовній політиці. В основі розвідки дві протилежні тенденції часу: традиційний слов’янський сакральний універсалізм ...
748227
   Мелешко В"ячеслав Володимирович (07.10.1951-14.11.2011) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 60. – (Математика. Механіка ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817
748228
  Мелещенко О. Мелещенко Олександр Костянтинович : [автобіографія] / Олександр Мелещенко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 184-185. – ISBN 978-966-2726-03-9
748229
  Забіяка І.М. Мелещенко Олександр Костянтинович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 79. – ISBN 978-966-02-8346-6
748230
  Чернышева Е.А. Мелилититы в толще щелочных вулканитов банки горриндж (юго-запад Португалии) / Е.А. Чернышева, Г.С. Харин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 60-68 : табл., рис. – Библиогр.: 31 назв. – ISSN 0016-7525
748231
  Шульгин А.М. Мелиоративная география / А.М. Шульгин. – Москва : Высшая школа, 1972. – 214с.
748232
   Мелиоративная география. – Москва, 1973. – 84 с.
748233
  Шульгин А.М. Мелиоративная география / А.М. Шульгин. – Москва : Высшая школа, 1980. – 288с.
748234
  Аношко В.С. Мелиоративная география : ччеб. для геогр. спец. вузов / В.С. Аношко. – Минск : Вышэйшая школа, 1987. – 254, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 243-244
748235
  Дьяконов К.Н. Мелиоративная география : Учебник для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направл. и спец. "География" / К.Н. Дьяконов, В.С. Аношко. – Москва : Московский университет, 1995. – 254 с. – ISBN 5-211-03382-5
748236
  Аношко В.С. Мелиоративная география Белоруссии : учеб. пособ. для геогр. спец. вузов / В.С. Аношко. – Минск : Вышэйшая школа, 1978. – 239 с. : ил. – Библиогр.: с. 234-235
748237
  Владимиров А.Г. Мелиоративная гидрогеология : Мелиоративно-гидрогеологические исследования и мероприятия в засушливой зоне / А.Г. Владимиров. – Москва : Госгеолтехиздат, 1960. – 176с.
748238
  Кац Д.М. Мелиоративная гидрогеология : Учебное пособие / Д.М. Кац, В.М. Шестаков. – Москва : Московский университет, 1981. – 296с.
748239
  Муромцев Н.А. Мелиоративная гидрофизика почв : Методы исследования, гидрофизические закономерности, регулирование водного режима почв и растений / Н.А. Муромцев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 272с.
748240
  Горев Л.Н. Мелиоративная гидрохимия : Учебное пособие / Л.Н. Горев, В.И. Пелешенко. – Киев : Вища школа Головное из-во, 1984. – 256с. : ил.70 + Табл.48. – Библ.:120 назв.
748241
  Тактаев А.А. Мелиоративная кооперация УзССР и ее роль в социалистическом преобразовании сельского хозяйства : Автореф... канд. ист.наук: / Тактаев А.А.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1966. – 24л.
748242
  Гриценко Елена Сергеевна Мелиоративная лексика в английской разговорной речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Гриценко Елена Сергеевна; Львовск. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1986. – 16л.
748243
  Адаменко В.Н. Мелиоративная микроклиматология / В.Н. Адаменко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 184 с. : граф., карт. – Библиогр.: с. 174-179
748244
  Тютюнник Д.А. Мелиоративная оценка территориальной дифференциации агрометеорологических условий УССР и их динамики : естественно-географические аспекты рационального природопользования / Д.А. Тютюнник, А.Я. Короткова, Т.А. Шумило // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1989. – Вип.36. – С. 45-50 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0201-4122
748245
   Мелиоративно-гедротехнические исследования в Казахстане. – Алма-Ата, 1985
748246
   Мелиоративно-гедротехнические условия западного причерноморья СССР. – Кишинев, 1979
748247
  Иванов А.Ф. Мелиоративно-гедротехническое строительство в колхозах и его кредитование Сельхозбанком СССР. / А.Ф. Иванов. – М., 1941. – 68с.
748248
  Баер Р.А. Мелиоративно-гидрогеологические особенности существующего и перспективного орошения на лебовережье Нижнего Днепра. : Дис... канд. геолого-минер.наук: / Баер Р.А. ; Укр. н-и. ин-т гидротехники и мелиорации. Гидрогеолого-мелиорат. экспед. – К.-Н.Каховка, 1965. – 294 л. – Бібліогр.:л.267-294
748249
  Хмельницкая Нина Леонтьевна Мелиоративно-гидрогеологические особенности Южно-Бугского (Очаковского) массива и прогноз их изменений при орошении : Автореф. дис. ... канд. геолого-минералог. наук : 04.00.06 / Хмельницкая Нина Леонтьевна ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 23 с.
748250
  Хмельницкая Нина Леонтьевна Мелиоративно-гидрогеологические особенности Южно-Бугского (Очаковского) массива и прогноз их изменения при орошении : Дис... канд. геолог.наук: / Хмельницкая Нина Леонтьевна; МВ и ССО УССР, КГУ. – Киев, 1975. – 236л. – Бібліогр.:л.209-236
748251
  Алексеевский В.Е. Мелиоративно-гидрогеологическое районирование осушаемых территорий Юго-Западной части Припятского Полесья : Автореф... канд. геол.минерал.наук: / Алексеевский В. Е.; АН БССР, Объед. совет Лаборат. геохим. пробл. и Беолрус. науч. иссл. геол.-разв. ин-та. – Минск, 1971. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
748252
  Молчанова Е.Я. Мелиоративное действие постоянного электрического тока на почвы различных типов засоления. : Автореф... канд. биол.наук: 060103 / Молчанова Е.Я.; МГУ. Каф. физики и мелиорации почв ф-та Почвоведения. ВНИИ гидротехники и мелиорации. – М., 1973. – 24л.
748253
  Ярмизин Д.В. и др. Мелиоративное земледелие / Д.В. и др. Ярмизин. – М., 1966. – 424с.
748254
  Михно В.Б. Мелиоративное ландшафтоведение : Учебное пособие / В.Б. Михно. – Воронеж, 1984. – 244с.
748255
  Розов Л.П. Мелиоративное почвоведение / Л.П. Розов. – М., 1936. – 494 с.
748256
  Астапов С.В. Мелиоративное почвоведение : Практикум / С.В. Астапов. – Изд. 2-е, перераб. и дополн. – Москва : Сельхозгиз, 1958. – 367с.
748257
  Богданов В.Л. Мелиоративное почвоведение и земледелие / В.Л. Богданов, Г.Н. Кислякова. – Москва : Колос, 1992. – 224с.
748258
   Мелиоративное почвоведение с основами гидрологии : Учебное пособие для студ. вузов / С.Т. Вознюк, П.К. Кузьмич, В.Г. Крыштоф, Т.Н. Кириенко, В.А. Олиневич; Под ред. С.Т. Вознюка, П.К. Кузьмича. – Львов, 1984. – 264с.
748259
  Плюснин И.И. Мелиоративное почвоведение. / И.И. Плюснин. – М.., 1960. – 422с.
748260
  Плюснин И.И. Мелиоративное почвоведение. / И.И. Плюснин. – М.., 1964. – 472с.
748261
  Баер Р.А. Мелиоративные-гидрогеологические особенности районов существующего и перспективного орошения на левобережье Нижнего Днепра : Автореф... канд. геолого-минер.наук: / Баер Р.А.; КГУ. – К, 1966. – 22л.
748262
   Мелиоративные и водохозяйственные проблемы Сибири : Сборник научных трудов. – Новосибирск : Наука, 1989. – 232с.
748263
  Шнейдер В.А. Мелиоративные и строительные машины / В.А. Шнейдер, Н.А. Тищенко. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1978. – 463с.
748264
   Мелиоративные мероприятия на орошаемых землях. – Москва, 1957. – 240 с.
748265
  Левенец М.В. Мелиоративные особенности подзолисто-глеевых малоокульутренных тяжелосуглинковых почв, на ленточных глинах Ленинградськой области : Автореф... канд. биол..наук: / Левенец М. В.; ЛГУ. – Л., 1955. – 15л.
748266
   Мелиоративные проблемы. – Киев, 1991. – 230 с.
748267
  Козловский Ф.И. Мелиоративные проблемы освоения пойм степной зоны / Ф.И. Козловский, Э.А. Корнблюм. – М, 1972. – 220с.
748268
   Мелиоративные строительные и лесные тракторы. – Минск : Ураджай, 1989. – 335с.
748269
  Марков П.В. Мелиоративный кадастр СССР / П.В. Марков. – М., 1963. – 408с.
748270
  Никольский Б.А, Мелиоративный кредит в России / Б.А. Никольский. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1914. – IV, 109 с.
748271
  Богушевский А.А. Мелиорации в зоне многолетней мерзлоты / А.А. Богушевский. – Москва : Колос, 1974. – 253с.
748272
  Каценеленбаум З.С. Мелиорации. / З.С. Каценеленбаум. – 4-е изд., перераб. – М., 1922. – 345с.
748273
  Кудрин Б.А. Мелиорацию - на службу сельскому хозяйству. / Б.А. Кудрин. – М., 1970. – 16с.
748274
   Мелиорация - агропромышленному комплексу. – Ленинград, 1990. – 130 с.
748275
  Каценеленбаум З.С. Мелиорация / З.С. Каценеленбаум. – 3-е изд., перераб. – М., 1919. – 416с.
748276
   Мелиорация в СССР. – Москва : Знание, 1983. – 48 с. – (Новое в жизни. науке, технике / О-во "Знание" ; 6 ; Науки о Земле)
748277
  Марков Г.С. Мелиорация заболоченых пойм / Г.С. Марков. – М, 1956. – 110с.
748278
   Мелиорация засоленных земель на Северном Кавказе. – Москва, 1987. – 78 с.
748279
   Мелиорация засоленных и солонцевых почв. – М., 1967. – 100 с.
748280
  Беседнов Н.А. Мелиорация засоленных почв / Н.А. Беседнов. – Москва : Сельхозгиз, 1958. – 148с.
748281
  Рабочев И.С. Мелиорация засоленных почв среднего течения Аму-Дарьи / И.С. Рабочев. – Ашхабад, 1964. – 256с.
748282
  Башкин П.Б. Мелиорация земель - верный путь повышения эффективности сельскохозяйственного производства / П.Б. Башкин. – Омск, 1966. – 18с.
748283
  Ерхов Н.С. Мелиорация земель / Н.С. Ерхов. – 2-е изд. – Москва, 1991. – 317с.
748284
  Максимчук В.Л. Мелиорация земель в зоне влияния водохранилищ с учетом рационального природопользования / В.Л. Максимчук, В.С. Перехрест // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 24. – С. 59-63. – Бібліогр.: 1 назва
748285
   Мелиорация земель в зоне влияния равнинных водохранилищ. – Москва : Колос, 1974. – 255с.
748286
   Мелиорация земель Вологодской области. – М., 1987. – 134 с.
748287
  Нестеренко И.М. Мелиорация земель Евпропейского Севера СССР / И.М. Нестеренко. – Ленинград, 1979. – 360 с.
748288
  Крюкялис Л.Т. Мелиорация земель и ее влияние на дифференциальную ренту в колхозах Литовской ССР. : Автореф... канд. эконом.наук: 590 / Крюкялис Л.Т.; Вильнюс. гос. ун-тет им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1971. – 13л.
748289
   Мелиорация земель и использование водных ресурсов Сибири. – Новосибирск, 1989. – 138с.
748290
   Мелиорация земель и эффективность сельскохозяйственного производства в Чувашской АССР. – Чебоксары, 1986. – 118 с.
748291
   Мелиорация земель низовьев рек Аральского региона. – Ташкент, 1988. – 157с.
748292
  Шубладзе К.К. Мелиорация земель. Мелиорация земель - основа науч.-технич. революции в сел. хоз-ве. / К.К. Шубладзе. – М., 1970. – 120с.
748293
   Мелиорация и водное хозяйство. – К
68. – 1965. – 95с.
748294
   Мелиорация и водное хозяйство. – М
6. – 1984. – 409с.
748295
   Мелиорация и водное хозяйство. – М
3. – 1985. – 448с.
748296
   Мелиорация и водное хозяйство. – М
4. – 1985. – 448с.
748297
   Мелиорация и водное хозяйство : Республиканский межведомственный тематический научно-технический сборник. – Киев : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вып. 68. – 1988
748298
   Мелиорация и водное хозяйство : Республиканский межведомственный тематический научно-технический сборник. – Киев : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вып. 71. – 1989
748299
   Мелиорация и водное хозяйство : Республиканский межведомственный тематический научно-технический сборник. – Киев : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вып. 74. – 1991
748300
   Мелиорация и водное хозяйство : Республиканский межведомственный тематический научно-технический сборник. – Киев : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вып. 75. – 1991
748301
   Мелиорация и водное хозяйство : Справочник. – Москва
Том 7 : Сельскохозяйственное водоснабжение. – 1992. – 287с.
748302
   Мелиорация и водное хозяйство : Республиканский межведомственный тематический научно-технический сборник. – Киев : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вып. 77. – 1992
748303
   Мелиорация и водное хозяйство : Межведомственный тематический научно-технический сборник. – Киев : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вып. 78. – 1993
748304
   Мелиорация и водное хозяйство. 6. Орошение: Справочник : Справочник. – Москва : Агропромиздат
Т. 7 : Сельскохозяйственное водоснабжение. – 1990. – 415с. : Ил.
748305
   Мелиорация и использование мелиорируемых земель в Нечерноземной зоне РСФСР : Сборник научных трудов. – Горький, 1988. – 64с.
748306
   Мелиорация и использование орошаемых земель степной зоны : Сборник научных трудов. – Москва : Агропромиздат, 1988. – 240с. : Табл. 120, ил. 13
748307
  Лазарчук Н.А. Мелиорация и урожай / Н.А. Лазарчук, Г.С. Потоцкий. – Киев : Урожай, 1986. – 151с.
748308
  Ковриго П.А. Мелиорация климата почв осушаемых территорий. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.02 / Ковриго П.А.; МВ и ССО БССР. – Минск, 1974. – 31л.
748309
   Мелиорация ландшафтов. – Москва, 1988. – 184 с.
748310
  Малышев Ф.А. Мелиорация легких почв торфом. / Ф.А. Малышев. – Минск, 1989. – 159с.
748311
   Мелиорация на Украине. – Киев : Урожай, 1979. – 365с.
748312
   Мелиорация на Украине. – 2-е изд., доп. и перер. – Киев : Урожай, 1985. – 376с.
748313
  Щербаков Б.В. Мелиорация песков и их использование в совхозно-колхозном строительстве / Б.В. Щербаков. – Москва, 1931. – 72 с.
748314
  Зайдельман Ф Мелиорация почв / Ф Зайдельман. – Москва : МГУ, 1987. – 303с.
748315
  Зайдельман Ф.Р. Мелиорация почв : Учебн. для студ. вузов, обучающихся по направлению 510700 "Почвоведение" и специальн. 013000 "Почвоведение" / Ф.Р.Зайдельман. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Изд-во МГУ, 2003. – 448с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник. – (Классический университетский учебник : Посвящена 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-211-04801-6
748316
   Мелиорация почв в районах земледелия. – М., 1937. – 11 с.
748317
   Мелиорация почв в СССР. – Москва, 1971. – 212 с.
748318
  Карнаухов Н.И. Мелиорация почв. (Учеб. пособие). / Н.И. Карнаухов. – Иркутск, 1977. – 89с.
748319
  Черкасов А.А. Мелиорация почвы. / А.А. Черкасов. – М., 1951. – 40с.
748320
  Зацепина Т.Н. Мелиорация сельскохозяйственных земель: Теория и практика правового регулирования / Т.Н. Зацепина. – Минск, 1991. – 120с.
748321
   Мелиорация солонцов в СССР. – Москва, 1953. – 546 с.
748322
  Новикова А.В. Мелиорация солонцов Крыма / А.В. Новикова. – Симферополь, 1953. – 60с.
748323
  Карнаухов Н.И. Мелиорация солонцов: Учеб. пособие. / Н.И. Карнаухов. – Иркутск, 1980. – 95с.
748324
  Кожевников А.И. Мелиорация степных высококарбонатных малонатриевых солонцов черноземной зоны Кустанайской области. : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.01.03 / Кожевников А.И.; Ан Азерб.ССР. – Алма-Ата, 1972. – 21л.
748325
   Мелиорировать- значит улучшать. – Москва, 1977. – 96 с.
748326
  Хучуа П. Мелитон Баланчивадзе / П. Хучуа. – Тбилиси, 1952. – 140с.
748327
  Хучуа П. Мелитон Баланчивадзе : жизнь и творчество / П. Хучуа. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1964. – 139 с.
748328
  Михайлов Б.Д. Мелитополь - медовый город: путеводитель-справочник / Б.Д. Михайлов. – Днепропетровск, 1990. – 92с.
748329
  Михайлов Б.Д. Мелитополь: ист.-краевед. очерк / Б.Д. Михайлов. – Днепропетровск, 1978. – 80с.
748330
  Михайлов Б.Д. Мелитополь: ист.-краевед. очерк / Б.Д. Михайлов. – 2-е изд., доп. – Днепропетровск, 1980. – 95с.
748331
  Тереножкин А.И. Мелитопольский курган / А.И. Тереножкин, Б.Н. Мозолевский. – Киев, 1988. – 260с.
748332
  Авдеев Ю.К. Мелихово : музей-усадьба А.П. Чехова : путеводитель / Ю.К. Авдеев ; [худож.: С.С.- Чехова, С.М. Чехова]. – Москва : Советская Россия, 1958. – 24, [8] с., [9] л. ил. : ил.
748333
  Ліндау Пауль Мелійська Венера : поетична драма в одній дії / Павло Ліндав ; з нім м. пер. В. Щурат. – [Перемишль] : Артистично-літ. новини ; [З друкарні М. Джулинського], 1900


  Зміст: 1. Істория культу Шевченка серед гімназіяльної молодіжи / Віктор Петрикевич 2. Короткий звіт з подорожи по взірцевих гімназиях за грницею / Дир. А. Алиськевич 3. Шкільні вісти Дирекції
748334
   Меліновський Микола Павлович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 317 : фото
748335
  Туранли Ф.Г. Меліоранський Платон Михайлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 81. – ISBN 978-966-02-8346-6
748336
  Гриневецький В.Т. Меліоративна географія // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 81. – ISBN 978-966-02-8346-6
748337
   Меліоративна гідрогеологія : навчальний посібник / І.Є. Жернов, А.Г. Солдак, П.Ю. Кущ, О.О. Гриза; І.Є. Жернов, А.Г. Солдак, П.Ю. Кущ, О.О. Гриза; за ред. І.Є. Жернова. – Київ : Вища школа, 1972. – 330 с.
748338
  Хільчевський В.К. Меліоративна гідрохімія // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 81. – ISBN 978-966-02-8346-6
748339
  Буднік І.П. Меліоративна ефективність лісових насаджень в умовах Житомирського Полісся / І.П. Буднік, А.О. Піціль, С.П. Ковальова // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 194-201 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-9270
748340
  Гриневецький В.Т. Меліоративне грунтознавство / В.Т. Гриневецький, Р.С. Трускавецький // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 82. – ISBN 978-966-02-8346-6
748341
  Гриневецький В.Т. Меліоративні системи // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 82. – ISBN 978-966-02-8346-6
748342
  Тютюнник Д.А. Меліоративно-географічний аналіз та оцінка порушень ПТК осушуваних територій / Д.А. Тютюнник, І.М. Гнатюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 38-47. – (Географія ; Вип. 40)


  Розглянуто особливості природно-меліоративних комплексів осушуваних територій, запропонована їх класифікація з виділенням типів за ступенем напруженості екологічної обстановки, підтипів - за ступенем порушеності та родів за конкретними процесами ...
748343
  Гаркавко В.К. Меліораційне кредитування як запорука економічного зростання в галузях сільського господарства / В.К. Гаркавко, В.Ю. Баранюк // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 100-104. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (1)). – ISSN 9125-0912
748344
   Меліорація - могутній резерв урожаю. – Львів : Каменяр, 1967. – 102с.
748345
  Лозовіцький П.С. Меліорація грунтів та оптимізація грунтових процесів : підручник / П.С. Лозовіцький. – Київ : [б. в.], 2014. – 515, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 497-506. – Бібліогр.: с. 516


  У пр. № 1728652 напис: Читачам бібліотеки імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка від автора. Підпис. 2.10.2018 р.
748346
  Кравченко В.П. Меліорація з основами геодезії / В.П. Кравченко. – К., 1983. – 264с.
748347
  Гаркуша М.А. Меліорація земель / М.А. Гаркуша. – Київ : Знання, 1973. – 48 с.
748348
   Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 79. – 1993
748349
   Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 80. – 1994
748350
   Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 81. – 1994
748351
   Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 83. – 1996
748352
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Аграрна наука, 1965-
Вип. 84. – 1997
748353
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Аграрна наука, 1965-
Вип. 85. – 1998. – резюме - рос., англ. мовами
748354
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISBN 966-540-042-8
Вип. 87. – 2001. – резюме - рос., англ. мовами
748355
   Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISBN 966-540-042-8
Вип. 88. – 2002. – резюме - рос., англ. мовами
748356
   Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Ювілейний вип. – Київ : Аграрна наука, 1965-
Вип. 90 : Присв. 75-річчю від дня заснування Ін-ту гідротехн. і меліораціїї УААН. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
748357
   Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 91. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
748358
   Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Аграрна наука, 1965-
Вип. 92. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
748359
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук, Ін-т гідротехн. і меліорації. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 96. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
748360
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук, Ін-т гідротехн. і меліорації. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 97. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
748361
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т водних проблем і меліорації. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 100, т. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
748362
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т водних проблем і меліорації. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 100, т. 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
748363
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т водних проблем і меліорації. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 101. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
748364
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації ; редкол.: М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, Т.І. Трошина [та ін.]. – Київ : Інститут водних проблем і меліорації НААН, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 102. – 2015. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
748365
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації ; редкол.: М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, Т.І. Трошина [та ін.]. – Київ : Інститут водних проблем і меліорації НААН, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 103. – 2016. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
748366
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації ; редкол.: М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, Т.І. Трошина [та ін.]. – Київ : Інститут водних проблем і меліорації НААН, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 104. – 2016. – 132, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
748367
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації ; редкол.: М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, Т.І. Трошина [та ін.]. – Київ : Інститут водних проблем і меліорації НААН, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 105. – 2017. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
748368
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації ; редкол.: М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, Т.І. Трошина [та ін.]. – Київ : Інститут водних проблем і меліорації НААН, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 106. – 2017. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
748369
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації ; редкол.: М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, Т.І. Трошина [та ін.]. – Київ : Інститут водних проблем і меліорації НААН, 1965-. – ISSN 2616-5643
Вип. 1 (107). – 2018. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
748370
  Черкасов О.О. Меліорація і сільськогосподарське водопостачання. / О.О. Черкасов. – К., 1954. – 527с.
748371
  Цапко Ю.Л. Меліорація кислих грунтів - сучасні погляди і шляхи розвитку / Ю.Л. Цапко, К.О. Десятник, А.І. Огородня // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, Н.А. Білова, Д.С. Булгаков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 87. – С. 11-15. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0587-2596
748372
  Щербань І.М. Меліорація клімату // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 84-85. – ISBN 978-966-02-8346-6
748373
  Гриневецький В.Т. Меліорація ландшафтна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 85. – ISBN 978-966-02-8346-6
748374
  Бакшеєв Ю.О. Меліорація на Україні / Ю.О. Бакшеєв, Б.П. Карук. – Київ : Знання, 1971. – 46с.
748375
  Перехрест С.М. Меліорація надмірно зволожених мінеральних земель України : (західних областей і Полісся) / С.М. Перехрест. – Київ : Наукова думка, 1966. – 130с.
748376
  Єрмоленко С.С. Меліорація оригіналу в художньому перекладі як явище лінгво-культурної адаптації // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 91-97. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  Розглядаючи переклад як процес контактів на рівні як мови, так і культури, автор на матеріалі слов’янізмів у російському перекладі англомовної прози показує, що вплив мови перекладу, використання властивого їй канону художнього мовлення взагалі і слів ...
748377
  Шуйський Ю.Д. Меліорація прибережних лиманів на північному заході Чорного моря / Ю.Д. Шуйський, Г.П. Міщенко, Г.І. Кормильцев // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 12 : Географічні аспекти меліорації на Україні. – С. 109-113. – Бібліогр.: 8 назв
748378
  Сторожук Т.А. Меліорація я к фактор інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. / Т.А. Сторожук. – К., 1966. – 28с.
748379
  Пономарів О.Д. Меліссанті (- грецька поетеса і перекладачка) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 85. – ISBN 978-966-02-8346-6
748380
   Мелітополь. – Київ, 1983. – 143с.
748381
  Алексєєв М.О. Мелітополь. Історико-географічний нарис / М.О. Алексєєв. – Запоріжжя, 1962. – 68с.
748382
  Гинда В.А. Мелкая бентосная фауна ордовика юго-запада Восточно-Европейской платформы / В.А. Гинда; отв. ред. Пастернак С.И. – Киев : Наукова думка, 1986. – 153с.
748383
  Левковский А.И. Мелкая буржуазия / А.И. Левковский. – М, 1978. – 192с.
748384
   Мелкая земская единица. – С.-Пб. – 421с.
748385
   Мелкая земская единица. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Обществанная польза", 1915. – 471 с.
748386
   Мелкая земская единица в 1902-1903 г.г. : Сборник статей. – Санкт-Петербург : Тип.Спб.акц.общ.печатн. и писчебум.дела "Слово"
в.2. – 1903. – 272 с.
748387
   Мелкая пластика Румынии. – М., 1979. – 10с.
748388
  Вильрат В.Г. Мелкая промышленность 13 районов Восточно-Сибирского края / В.Г. Вильрат, Г.И. Дробышева. – Иркутск, 1930. – 105с.
748389
   Мелкая промышленность СССР по данным всесоюзной переписи 1929 г.. – М.-Л.
2. – 1932. – 195с.
748390
   Мелкая промышленность СССР по данным всесоюзной переписи 1929 г.. – М.-Л.
3. – 1932. – 528с.
748391
   Мелкая промышленность СССР по данным всесоюзной переписи 1929 г.. – М.
1. – 1933. – 199с.
748392
  Ольховая Л.В. Мелкая промышленность Урала в начале ХХ века (1903-1905 гг.) : Автореф... канд. истнаук: / Ольховая Л. В.; Урал .ГУ. – Свердловск, 1964. – 18л.
748393
  Голубицкий Ю. Мелкая промышленность, диковинки и статистика московская, или Как зарождался в столице малый бизнес (русский физиологический очерк 1830-1840-х годов) // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 123-129. – ISSN 0042-8736
748394
   Мелкая промышленность. По материалам Международного симпозиума по промышленному развитию (Афины, ноябрь - декабрь 1967 года). – Нью-Йорк, 1969. – 45с.
748395
  Бронгулеев В В. Мелкая складчатость платформы / В В. Бронгулеев, . – М, 1951. – 152с.
748396
  Квасница В.Н. Мелкие алмазы / В.Н. Квасница. – К., 1985. – 215с.
748397
  Полканов Ю.А. Мелкие алмазы песчаных отложений : Распространение. Свойства. Происхождение. Значение / Ю.А. Полканов. – Симферополь : Барановский А.Э., 2009. – 228 с. – ISBN 966-2969-05-5
748398
  Рамзес В.Б. Мелкие и средние предприятия в послевоенной Японии. / В.Б. Рамзес. – М, 1965. – 174с.
748399
  Бруннек Н.И. Мелкие изденлия из теста / Н.И. Бруннек. – М, 1990. – 111с.
748400
  Круликовский Л. Мелкие лепидоптерологические заметки, 1904. – С. 90. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. обозр., № 2-3, 1904 г.
748401
  Алфераки С.Н. Мелкие лепидоптерологические заметки / С.Н. Алфераки // [Компакт] / С.Н. Алфераки. – 2 с.
748402
  Круликовский Л. Мелкие лепидоптерологические заметки, 1908. – 6 с. – Отд. оттиск
748403
  Шелюжко Л.А. Мелкие лепидоптерологические заметки / Л. Шелюжко. – [Санкт-Петербург], 1910. – 3 с. – Шифр. док. у ген. каталоге: 59 Чешу...- Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Русское энтомологическое обозрение, 1909, № 1, с. 383–385
748404
  Швецов Ю.Г. Мелкие млекопитающие Байкальской котловины. / Ю.Г. Швецов. – Новосибирск, 1977. – 158с.
748405
  Герд С.В. Мелкие млекопитающие в неволе / С.В. Герд. – М.-Л., 1928. – 184с.
748406
   Мелкие млекопитающие заповедных территорий. – М., 1984. – 148с.
748407
  Тимофеева А.А. Мелкие млекопитающие и их эктопаразиты на Сахалине и Курульских островах в связи с эпидемиологическим занчений этих животных : Автореф... канд. биол.наук: / Тимофеева А. А.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1968. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
748408
  Шевченко А.И. Мелкие млекопитающие из полиоценовых и раннеантропоненовых отложений юго-западной части Русской равнины и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Шевченко А. И.; Геол. ин-т АН СССР, Ин-т геол. АН УССР. – К., 1963. – 19л.
748409
  Соколов В.Е. Мелкие млекопитающие лесов Монгольской Народной Республики: Chiroptera, Lagomorha, Rodentia / В.Е. Соколов. – М., 1985. – 103с.
748410
  Ревин Ю.В. Мелкие млекопитающие олекмо-чарского нагорья (состав, экология, движение численности) : Автореф... канд. биологическихнаук: 097 / Ревин Ю.В.; АН СССР. Сибирское отделение. Объедин. учен. совет по биол. наук. – Новосибирск, 1969. – 24л.
748411
  Крохмаль А.И. Мелкие млекопитающие плейстоцена и их роль в стратиграфии отложений лессово-почвенной формации юга Восточной Европы // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 52-60 : рис. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 0367-4290
748412
   Мелкие млекопитающие Приамурья и Приморья. – Владивосток, 1970. – 196с.
748413
  Юдин Б.С. Мелкие млекопитающие севера Дальнего Востока. / Б.С. Юдин. – Новосибирск, 1976. – 270с.
748414
  Карнеев А. Мелкие разыскания в области духовного стиха. / А. Карнеев. – 209-226с.
748415
  Толстой Л.Н. Мелкие рассказы / Л.Н. Толстой. – Берлин. – 46с.
748416
  Николаев М.П. Мелкие рассказы Н. Г. Чернышевского / М.П. Николаев, 1939. – [14] с.
748417
  Иловайский Д.И. Мелкие сочинения, статьи и письма 1857-1887 гг. : в 2 вып. / [соч.] Д.И. Иловайского. – 1888-1896. – Москва : Тип. М.Г. Волчанинова (б. М.Н. Лаврова и К*)
[Вып. 1] : По вопросам о преподавании истории; Путевые заметки и воспоминания; Публицистика по восточному вопросу; Публицистика по внутренним делам; О последнем фазисе восточного вопроса. – 1888. – [4], 416 с.
748418
  Разумнова И.И. Мелкие фирмы в США / И.И. Разумнова. – М, 1989. – 124с.
748419
  Сулимов Б.Г. Мелкие хитрости / Б.Г. Сулимов. – Казань, 1989. – 127с.
748420
  Дубровинский Б.М. Мелкие хищения и их предупреждение / Б.М. Дубровинский. – Москва, 1974. – 32 с.
748421
  Сологуб Ф.К. Мелкий бес / Ф.К. Сологуб. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1988. – 588, [2] с. – В изд. также: Петербург / Белый А. – ISBN 5-7644-0156-9
748422
  Сологуб Ф.К. Мелкий бес : Роман / Ф.К. Сологуб. – Москва : Художественная литература, 1988. – 303с.
748423
  Сологуб Ф.К. Мелкий бес : роман. Рассказы / Ф.К. Сологуб; [Сост. и вступ. статья В.В. Ерофеева]. – Москва : Правда, 1989. – 480с.
748424
  Сологуб Ф.К. Мелкий бес / Ф.К. Сологуб. – М., 1990. – 300с.
748425
  Сологуб Ф. Мелкий бес / Ф. Сологуб. – М., 1991. – 528с.
748426
  Сологуб Ф.К. Мелкий бес / Федор Сологуб. – Москва : АСТ ; Астрель ; Полиграфиздат, 2011. – 384 с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-071375-2


  Одно из величайших и оригинальных произведений Серебряного века. Роман, в котором традиции психологического реализма Достоевского и сатирического гротеска Салтыкова-Щедрина соседствуют с мотивами сюрреализма и магического реализма. Маленький ...
748427
  Сологуб Ф.К. Мелкий бес. Два готика : Роман. Рассказ / Ф.К. Сологуб. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2000. – 384с. – (Классики ХХ века). – ISBN 5-222-01385-5
748428
   Мелкий бизнес и эффективность американской экономики. – М., 1990. – 42с.
748429
  Попов А.В. Мелкий бизнес Индонезии / А.В. Попов. – М, 1991. – 186с.
748430
  Роздобудько И.В. Мелкий бисер : [пер. з укр. мови] / Ирэн Роздобудько. – Харьков : Фолио, 2011. – 154, [2] с. – Сер. осн. в 2004 г. – (Граффити = Graffiti). – ISBN 978-966-03-3616-2
748431
  Гырляну Э. Мелкий случай / Э. Гырляну. – Бухарест, 1978. – 48с.
748432
   Мелкоамплитудная разрывная тектоника Восточного Приазовья / В.А. Корчемагин, В.С. Емець, Ю.А. Коробов, Л.К. Мирошниченко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 64-69 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 13). – ISSN 0203-7319
748433
  Хенкин С.М. Мелкобуржуазная демократия в Бразилии, 20-30-е гг. ХХ в. / С.М. Хенкин. – М., 1985. – 173с.
748434
  Петров В.И. Мелкобуржуазная политическая экономия / В.И. Петров, Б.В. Титов, 1958. – 68с.
748435
   Мелкобуржуазная экономия и мелкобуржуазный социализм. – М.-Л.
5. – 1926. – 277с.
748436
  Михайлов М.И. Мелкобуржуазное бунтарство в эпоху промышленного капитализма / М.И. Михайлов. – М., 1988. – 262с.
748437
  Ленин В.И. Мелкобуржуазный и пролетарский социализм / В.И. Ленин. – Москва, 1978. – 16с.
748438
  Кузьмина А.А. Мелкобуржуазный кооперативный социализм / А.А. Кузьмина; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Филос. фак. Отд-ние науч. коммунизма. Кафедра истории соц. учений. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1974. – 259 с.
748439
  Лейбзон Б.М. Мелкобуржуазный революционаризм (Об анархизме, троцкизме и маоизме) / Б.М. Лейбзон. – М., 1967. – 160с.
748440
   Мелкобуржуазный социализм и руководители КПК. – М., 1964. – 30с.
748441
   Мелков Геннадій Андрійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 58. – ISBN 966-8352-11-4
748442
  Анисимов І.О. Мелков Геннадій Андрійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 97-98. – ISBN 978-966-02-8346-6
748443
  Соловьев В.А. Мелководные лиманы / В.А. Соловьев. – Саратов, 1954. – 56с.
748444
   Мелководья Кременчугского водохранилища. – Киев : Наукова думка, 1979. – 284 с. : ил., табл. – Список лит.: с. 269-279
748445
  Иванов А.В. Мелкодисперсное космическое вещество в земных отложениях. : Автореф... канд. геол.-минерал..наук: 121 / Иванов А.В.; АН СССР. Ин-тут геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1969. – 27л.
748446
  Рубе В.А. Мелкое и среднее предпринимательство в условиях господства монополий. / В.А. Рубе. – М, 1978. – 213с.
748447
  Савельев Н.А. Мелкое производство в Индии / Н.А. Савельев. – М, 1964. – 140с.
748448
  Савельева Т.К. Мелкое производство в странах Востока: соц.-экон. и полит. аспекты / Т.К. Савельева. – М., 1992. – 201с.
748449
  Белокреницкий В.Я. Мелкое производство в экономике Пакистана (1947-1970) / В.Я. Белокреницкий. – М, 1972. – 167с.
748450
   Мелкое производство города в Азии и Африке. – М., 1974. – 383с.
748451
  Лушина Н.Л. Мелкое производство и социализм. / Н.Л. Лушина. – М., 1988. – 127с.
748452
  Стрищенец Н.М. Мелкое товарное производство и зарождение мануфактур на Украине во второй половине 16 -- середине 17 вв. : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02 / Стрищенец Н.М,; МВ и ССО УССР.КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 37 с.
748453
  Стришенец Николай Михайлович Мелкое товарное производство и зарождение мануфактур на Украине во второй половине XVI - середине XVII в.: (на материалах сельских промыслов) : Дис... доктора ист.наук: 07.00.03 / Стришенец Николай Михайлович; МВ и ССО УССР, Тернопольский ин-т народн. хозяйства. – Тернополь, 1990. – 430л. – Бібліогр.:л.358-406
748454
  Грабовецкий Богдан Владимирович Мелкое товарное производство и становление мануфактуры на Прикарпатье в XVI--XVII вв. : Дис... канд. истор.наук: 07.00.02 / Грабовецкий Богдан Владимирович; Киевский государственный педагогический ин-т им. А.М.Горького. – К., 1984. – 182л. – Бібліогр.:л.182-211
748455
  Грабовецкий Б.В. Мелкое товарное производство и становление мануфактуры на Прикарпатье в XVI-XVIII вв. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Грабовецкий Б.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 25 с.
748456
  Ковалкин А.А. Мелкое хулиганство и меры борьбы с ним. : Автореф... канд. юридич.наук: 711 / Ковалкин А.А.; Воронеж. гос. ун-тет им. Лен. комсомола. – Воронеж, 1969. – 22л.
748457
   Мелкой дробью. – Воронеж, 1965. – 88с.
748458
  Уляхин В.Н. Мелкокапиталистическое предпринимательство в странах Востока. / В.Н. Уляхин. – М., 1988. – 142с.
748459
  Карлин Л.Н. Мелкомасштабная структура гидрофизических полей верхнего слоя океана / Л.Н. Карлин. – М, 1988. – 162с.
748460
  Бабий В.И. Мелкомасштабная структура поля скорости звука в океане / В.И. Бабий; Под ред.В.В.Богородского. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 200с.
748461
  Кингсеп А.С. Мелкомасштабная турбулентность и турбулентный нагрев плазмы : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.08 / Кингсеп А.С.; Ин-т атом. энергии им. И.В.Курчатова. – М., 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
748462
   Мелкомасштабные карты оценки природных условий : Содержание, принципы и методы разработки. – Москва : Московский университет, 1970. – 150 с.
748463
  Ямниченко И.М. Мелкорослые гастроподы юрских отложений Донбасса и Днепровско-Донецкой впадины : монография / И.М. Ямниченко; Отв. ред. Макаренко Д.Е. – Киев : Наукова думка, 1987. – 176с.
748464
  Круглов В.В. Мелкотоварное земледелие в условиях современного капитализма / В.В. Круглов. – Л, 1983. – 153с.
748465
  Реверчук Сергей Корнеевич Мелкотоварное производство в системе современной капиталистической эксплуатации. (На примере стран развитого капитализма) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Реверчук Сергей Корнеевич; Львовск. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1983. – 23с.
748466
  Давыдов А.Д. Мелкотоварное хозяйство в странах Ближнего и Среднего Востока / А.Д. Давыдов. – М., 1989. – 215с.
748467
  Тихонов И.Н. Мелкофокусная сейсмичность в тылу Японо-Сахалинской островной дуги и ее возможная тектоническая природа / И.Н. Тихонов, В.Л. Ломтев // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 3. – C. 105-117 : рис. – Библиогр.: с.114-117. – ISSN 0203-3100
748468
  Скаженик М. Мелоареали ранньотрадиційних зимових наспівів басейну Уборті (Середнє Поолісся) // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей з атласом / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Проблемна н.-д. лабораторія етномузикології [та ін.] ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Амбразявічюс Р. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 41-53. – (Серія "Слов"янська мелогеографія" ; кн. 6). – ISSN 2522-4212


  "Статтю присвячено зимовим пісенним традиціям Середнього Полісся, локалізованим у басейні ріки Уборть (українсько-білоруське пограниччя). У центрі уваги – найпоширеніші в цій місцевості ритмокомпозиційні типи (‹V55,р4›, ‹V55;Р45›, ‹V55р3;Р553›, ...
748469
  Вербицкая З.И. Меловая растительность и угли Приморского угленосного бассейна / З.И. Вербицкая, Дзенс-Литовская, Б.М. Штемпель; Отв. ред. Любер А.А. – Москва-Ленинград : Наука, 1965. – 120с.
748470
  Верещагин В.Н. Меловая система Дальнего Востока. : Автореф... д-ра геол. -минерал.наук: 128 / Верещагин В.Н.; Мин-во геологии СССР. – Л., 1971. – 39л.
748471
  Криштофович А.Н. Меловая флора Сахалина / А.Н. Криштофович, Т.Н. Байковская; Отв. ред. Турутанова-Кетова. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1960. – 124с.
748472
  Красилов В.А. Меловая флора Сахалина : Проект 58 (Средний мел) Международной программы геологической корреляции / В.А. Красилов; Отв. ред. Захаров Ю.Д. – Москва : Наука, 1979. – 183с.
748473
   Меловой биоценотический кризис и эволюция насекомых. – Москва : Наука, 1988. – 227с. – ISBN 5-02-004646-9
748474
  Гугушвили В.И. Меловой вулканизм Грузинской глыбы : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Гугушвили В.И.; АН ГрузССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1964. – 19л.
748475
  Кульчицкий Я.О. Меловой и палеогеновый флиш юго-восточной части Восточных Карпат : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Кульчицкий Я.О.; Львовск. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1959. – 16л.
748476
   Меловой период = Палеогеография и палеоокеанология. – Москва : Наука, 1986. – 261с.
748477
  Красилов В.А. Меловой период. Эволюция земной коры и биосферы / В.А. Красилов. – Москва : Наука, 1985. – 240с.
748478
  Ализаде А.А.-М. Меловые белемниты Азербайджана / Ализаде А. А.-М. ; АН АзССР, Ин-т геологии им. акад. И.М. Губкина. – Москва : Недра, 1972. – 279 с. : ил. – Библиогр.: с. 201-208
748479
  Джалилов М.Р. Меловые брюхоногие юго-востока Средней Азии / М.Р. Джалилов; Под ред. Хакимова Ф.Х. – Душанбе : Дониш, 1977. – 202с.
748480
  Дробинина Н.Я. Меловые и палеогеновые глины Юго-Западного Таджикистана и перспективы их практического использования : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералогич. наук / Дробинина Н.Я. ; Таджик. гос. ун-т. – Душанбе, 1966. – 14 с.
748481
   Меловые отложения востока Средней Азии. – М., 1979. – 95с.
748482
   Меловые отложения Восточного Кавказа и прилегающих областей. – М., 1967. – 104с.
748483
  Чернов В.Г. Меловые отложения Мармарошской зоны Восточных Карпат. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Чернов В.Г.; МГУ. Геол. ф-т. Каф. динамич. геологии. – М., 1965. – 16л.
748484
   Меловые отложения обрамления Каспийского моря. – М., 1980. – 243с.
748485
  Конов Б.И. Меловые отложения северной окраины Днепровско-Донецкой впадины. (Стратиграфия, тектоника и палеография) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 128 / Конов Б.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1971. – 24л.
748486
  Жураковский А.Г. Меловые отложения скибовой зоны Украинских Карпат и перспективы их нефтегазоносности : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Жураковский А. Г.; МВиССО УССР, Льв.ГУ. – Львов, 1968. – 20л.
748487
  Папулов Г.Н. Меловые отложения Урала / Г.Н. Папулов. – М., 1974. – 202с.
748488
  Рухин Л.Б. Меловые отложения Ферганской котловины / Л.Б. Рухин, Е.В. Рухина. – Ленинград, 1961. – с.
748489
  Борнеман Б.А. Меловые отложения юго-востока Средней Азии / Б.А. Борнеман. – Ташкент, 1940. – 156с.
748490
  Соловьев В.И. Меловый вулканизм Северо-Востока СССР / В.И. Соловьев. – Новосибирск, 1986. – 260с.
748491
  Хай М. Мелогеографічні особливості структури танцювально-приспівкових форм у традиції українців // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2007. – Ч. 2 : Театр. Музика. Кіно. – С. 86-99. – ISSN 1728-6875
748492
  Титов Анатолий Федорович Мелодии будней : Стихи / Титов Анатолий Федорович. – Ленинград : Сов.писатель, Ленингр.отд-ние, 1975. – 80с. + портр.
748493
  Паулс Р. Мелодии в ритме жизни / Р. Паулс. – М., 1989. – 315с.
748494
  Землянский А.Ф. Мелодии века / А.Ф. Землянский. – Москва, 1969. – 165с.
748495
  Лукив М. Мелодии для мамы и любимой: стихи / М. Лукив. – М., 1991. – 158с.
748496
   Мелодии друзей 70, 1970. – 20 с.
748497
  Кешт М. Мелодии земли : поэмы / М. Кешт; пер. с кабард. Г.Валиков. – Москва : Советский писатель, 1977. – 95 с.
748498
  Токомбаев А. Мелодии комуза : поэма / Аалы Токомбаев ;. – Фрунзе : Киргизское государственное изд-во, 1962. – 162 с.
748499
  Авдонин А.Н. Мелодии любви / Александр Авдонин. – Тула : Приокское книжное издательство, 1978. – 223 с. : ил. – (Книжная лирика)
748500
  Михайлова Е. Мелодии любви // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2008. – № 4. – С. 172-187.


  Любов Ференца Ліста
748501
   Мелодии Монголии. – М, 1970. – 32с.
748502
  Турусов Е. Мелодии ночи : повести / Ерикинбек Турусов ; пер. с каз. Ю.Кунгурцева. – Алма-Ата : Жазушы, 1990. – 271 с.
748503
  Родин Г.И. Мелодии полета: короткие рассказы. / Г.И. Родин. – М., 1978. – 96с.
748504
   Мелодии русского леса. – Москва, 1983. – 167с.
748505
  Сыдыкбеков Т. Мелодии старика : поэма / Тугельбай Сыдыкбеков ; пер. с кирг. В.Сорин. – Москва : Советский писатель, 1969. – 70 с.
748506
  Нармаев М.Б. Мелодии степей и гор : стихи и поэмы / М.Б. Нармаев. – Элиста : Калмыцкое книжное издательство, 1968. – 96 с.
748507
  Матковски Д.Л. Мелодика : стихи / Думитру Матковски ; пер. с молд. Л.Васильева. – Москва : Советский писатель, 1971. – 143 с.
748508
  Тевцорадзе И.Ч. Мелодика повествовательного предложения грузинского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.677 / Тевцорадзе И.Ч.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 32л.
748509
  Кузнецова Г.М. Мелодика простого распространенного предложения в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кузнецова Г.М.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 16л.
748510
  Эйхенбаум Б.М. Мелодика русского лирического стиха / Б. Эйхенбаум. – Петербург : Опояз, 1922. – 200 с. – (Сборники по теории поэтического языка)
748511
  Елатов В.И. Мелодические основы белорусской народной музыки. / В.И. Елатов. – Минск, 1970. – 144с.
748512
  Чеснокова М.В. Мелодические особенности речи американцев различных возрастных групп // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 370-379. – ISBN 978-617-7132-02-07
748513
  Чадюк М. Мелодична нота руху в ... гравюрі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 5-6 червня (№ 104/105). – С. 22-23


  Як Григорій Гавриленко в ілюстраціях до "Кобзаря" втілив Шевченкову поетику.
748514
  Иванова Е.Л. Мелодия / Е.Л. Иванова. – Ставрополь, 1971. – 64с.
748515
  Четверикова Т.Г. Мелодия / Т.Г. Четверикова. – Новосибирск, 1977. – 27с.
748516
  Хентова С.М. Мелодия великого времени / С.М. Хентова. – Москва, 1986. – 44с.
748517
  Абилев Д. Мелодия весны : стихи и поэмы / Д. Абилев. – [Москва] : Молодая гвардия, 1958. – 95 с.
748518
  Суворова Л.Н. Мелодия виолончели. / Л.Н. Суворова. – Киров, 1981. – 15с.
748519
  Кобликов В.В. Мелодия Дворжака / В.В. Кобликов. – Тула, 1974. – 213с.
748520
  Чернышов А. Мелодия для капкана = Медиамузыкальные проявления кинематографа // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 5. – С. 119-125. – ISSN 0130-6405
748521
  Берсенева А. Мелодия для любимой / А. Берсенева. – Москва, 1996. – 384с.
748522
  Бальзак Л. Мелодия для флейты и органа // Вісник Українського товариства охорони пам"яток історії та культури : загальнодержавний бюлетень / Українське товариство охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 1999. – № 1. – С. 106-111.
748523
  Берегов С. Мелодия души / С. Берегов. – К, 1997. – 55с.
748524
  Мелконян А.А. Мелодия жизни / А.А. Мелконян. – Москва, 1978. – 5с.
748525
  Лагучев Д. Мелодия зурны : поэма / Д. Лагучев; пер. с абазин. – Москва : Современник, 1980. – 76 с.
748526
  Кован Д. Мелодия как охраняемый авторским правом элемент музыкального произведения // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 2. – С. 30-33. – ISSN 0201-7059
748527
  Байрвмов Н. Мелодия Каракумов / Н. Байрвмов. – М., 1974. – 95с.
748528
  Ланда Е.В. Мелодия книги : Александр Блок - редактор / Е. Ланда. – Москва : Книга, 1982. – 143 с.
748529
  Пурлиев Мелодия любви : повесть / Бекге Пурлиев; пер. с туркм. – Ашхабад : Туркменгоиздат, 1961. – 126 с.
748530
  Фаррух Б. Мелодия молодости : стихи и поэмы / Бурхон Фаррух. – Душанбе : Ирфон, 1972. – 128 с.
748531
  Афанасьев А.В. Мелодия на два голоса / А.В. Афанасьев. – Москва, 1983. – 336с.
748532
   Мелодия небесной росы. – Ижевск, 1988. – 118с.
748533
  Маликова М. Мелодия огней : повести и рассказы / Марина Маликова ; пер. с татар. Р.Фаткуллиной. – Москва : Советский писатель, 1986. – 349 с.
748534
  Порумбаку В. Мелодия света / В. Порумбаку. – М., 1963. – 103с.
748535
  Доспанбетов У. Мелодия старого кобыза / У. Доспанбетов. – Москва, 1989. – 313с.
748536
  Муравенко Н. Мелодия, которую можно видеть. Зрительный образ, который можно слышать // Феноменологія і мистецтво : щорічник 2002-2003 / Укр. феноменол. т-во при Укр. філос. фонді ; [редкол.: А.Т. Ішмуратов та ін.]. – Київ : ППС-2002, 2005. – С. 50-58. – ISBN 966-96471-2-6


  Феноменология Э. Гуссерля.
748537
   Мелодіії комфорту // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 3 (129), червень - липень. – С. 56-59 : фото
748538
   Мелодії Агіделі. – Дніпропетровськ, 1980. – 223с.
748539
   Мелодії вірменського народу. – К., 1973. – 414с.
748540
   Мелодії джазу. – К., 1970. – 272с.
748541
  Луків М.В. Мелодії для матері і коханої : поезії / М.В. Луків. – Київ, 1991. – 189 с.
748542
  Дрок К.Л. Мелодії життя : поезії / К.Л. Дрок. – Київ : Дніпро, 1972. – 133 с.
748543
  Світличний І.М. Мелодії життя і праці : поезії / І.М. Світличний. – Донецьк : Донбас, 1979. – 60 с.
748544
   Мелодії кодр. – К., 1984. – 199с.
748545
  Кикоть В. Мелодії на двох // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 2-. – ISSN 0130-321Х
748546
  Довженко В. Мелодії оновленого краю / В. Довженко. – Київ, 1968. – 40с.
748547
  Дергач В.О. Мелодії рідних доріг / В.О. Дергач. – Дніпропетровськ, 1972. – 59с.
748548
  Степаненко О. Мелодії старого міста : акварель : [зб. акварелей старої центр. частини м. Херсона] / Олександр Степаненко ; [авт. вступ. ст. В.Г. Чуприна]. – Херсон : [б. в.], 2007. – 24 с. : фотоіл., портр. – Зб. акварелей старої центр. частини м. Херсона
748549
  Влад М.М. Мелодії травня. / М.М. Влад. – Київ, 1975. – 71с.
748550
  Скирда Л. Мелодії чотирьох сезонів / Людмила Скирда ; пер. кит. Улан Хана ; [іл. худож. Гао Мана]. – Пекин : Peking univ. press, 2011. – 309, [1] с., [2] арк. фотогр. : іл. – До 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та КНР. - Текст парал. укр., кит. – ISBN 978-7-301-19176-7
748551
  Сіренко Михайло Мелодії, близькі серцю = Штрихи до портрета композитора Михайла Катричка // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2009. – № 2 (989). – С. 16. – ISSN 0868-9644
748552
  Гардер І. Мелодії, навіяні вітром / І. Гардер. – Київ, 1976. – 136с.
748553
  Григорчук П.С. Мелодійний пролетарський рух на Україні в 1917 році : Дис... канд. іст.наук: / Григорчук П.С.; МВ і ССО УРСР. КДУ. – К., 1971. – 250л. – Бібліогр.:л.I-XXIV
748554
  Марчун О. Мелодійний супровід української колисанки (типи, форми, функціональність) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 163-168
748555
  Бортняк А.А. Мелодія : лірика / А.А. Бортняк. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 98 с.
748556
  Пахмутова О.М. Мелодія / О.М. Пахмутова. – К., 1974. – 5с.
748557
  Мартинова М. Мелодія "Лісової пісні". За драмою-феєрією "Лісова пісня" Лесі Українки / М. Мартинова, Л. Павленко // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 10 (162), жовтень. – С. 39-43
748558
  Смирнов Л.В. Мелодія берези / Л.В. Смирнов. – Київ, 1977. – 158с.
748559
  М"ястківський А.П. Мелодія високої трави : поезії / А.П. М"ястківський. – Київ, 1988. – 146 с.
748560
  Сердюк Ю.О. Мелодія вогню : поезії / Ю.О. Сердюк. – Київ : Дніпро, 1982. – 157 с.
748561
  Кононенко П. Мелодія душі Павла Тичини // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 84. – С. 79-81. – ISSN 0201-419
748562
  Самченко В. Мелодія епохи полинула за небокрай. Мойсей української музики Мирослав Скорик - інтелігент, що творив джаз // Україна молода. – Київ, 2020. – 3 червня (№ 47)


  Він живе в чаруючій музиці й у серцях i спогадах багатьох, тому говорити у минулому часі про Мирослава Скорика якось неправильно. Хоча дійсність невблаганна: 1 червня один із найталановитіших і найвідоміших українських композиторів пішов у засвіти. Бо ...
748563
  Гурницька Н. Мелодія кави у тональності кардомону : історія забороненого кохання : роман / Наталія Гурницька. – 2-ге вид. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 395, [5] с. : іл. – На обкл.: Роман, що зігріває душу. – ISBN 978-966-14-6302-7
748564
  Стефурак Н.В. Мелодія краплин : поезії / Н.В. Стефурак. – Ужгород : Карпати, 1978. – 95 с.
748565
  Нестерук М.М. Мелодія світанку : поезії / М.М. Нестерук. – Львів, 1985. – 54с.
748566
  Черевко А. Мелодія українського духу = "Українська душа й духовність там, де українська пісня", - вважає Леопольд Ященко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 4-10 жовтня (№ 35). – С. 10


  Про видатного хорового диригента, фольклориста і патріота України Леопольда Ященко.
748567
  Шатіліна Світлана Мелодія Фарерів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 96-101 : фото
748568
  Білаш О.І. Мелодія. / О.І. Білаш. – К., 1977. – 71с.
748569
  Гайдаш А. Мелодрама в американському театрі першої половини 19 ст.: п"єса А.К. Моуетт "Мода" (1850) // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 170-175
748570
  Атаманчук В. Мелодрама чи трагедія? (Проблеми "нового побуту" радянського міщанства у п"єсі М.Куліша "Зона")
748571
  Журавльова Т.В. Мелодраматизм в українській екранній культурі : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Журавльова Тетяна Василівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2016. – 24 c. – Бібліогр.: 10 назв
748572
  Приходько А. Мелодраматизм і масовість: романи Люко Дашвар та Катерини Вільмонт // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 114-115. – ISBN 978-966-600-646-5
748573
  Покровская Т.В. Мелойдогиноз и борьба с галловыми нематодами / Т.В. Покровская; АН СССР;Гельминтологическая лаборатория;Отв. ред.:Е.С.Турлыгина. – Москва : Наука, 1988. – 111с. – ISBN 5-02-004667-1
748574
  Покровская Т.В. Мелойдогиноз и борьба с галловыми нематодами / Т.В. Покровская. – М., 1988. – 110с.
748575
  Георгиев М. Мелом и углем / М. Георгиев. – М, 1956. – 63с.
748576
  Грица С.Й. Мелос українскої народної апіки / С.Й. Грица. – Київ, 1979. – 248 с.
748577
  Грица С.Й. Мелос українскої народної епіки / Софія Грица ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 338, [6] с. : іл., табл., ноти. – Предм. покажч.: с. 330-338. – Бібліогр.: с. 313-329. – ISBN 978-617-7349-16-6


  В пр. №1706826 напис: Бібліотеці ун-ту ім. Т. Шевченка від автора. Підпис.
748578
  Малютіна Н.П. Мелос як втілення екзистенції ліричного героя в поетичних циклах Лесі Українки (на прикладі циклу "Сім струн") // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 61- 66. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-181-7
748579
  Водолазкин Мелочи академической жизни: : О Пушкинском Доме, Академии художеств, курилках, зонтиках и др. / Водолазкин, // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 29. – ISSN 1727-4893
748580
  Лесков Н.С. Мелочи архиерейской жизни / Н.С. Лесков. – Орёл, 1960. – 148с.
748581
  Салтыков-Щедрин Мелочи жизни / Салтыков-Щедрин. – М., 1955. – 356с.
748582
  Салтыков Е М. Мелочи жизни. / Е М. Салтыков. – Л., 1939. – 308с.
748583
  Салтыков-Щедрин Мелочи жизни. / Салтыков-Щедрин. – М., 1975. – 270с.
748584
   Мелочи жизни. (Русская сатира и юмор второй половины XIX - начала XXв.). – Москва : Художественная литература, 1988. – 415с. – (Классики и современники : Русская классическая литература)
748585
  Каменецкий Ю. Мелочи жизни: Роман. / Ю. Каменецкий. – М. : лирус, 1994. – 688 с.
748586
  Дмитриев М.А. Мелочи из запаса моей памяти / [соч.] М.А. Дмитриева. – 2-м тиснением, с знач. доп. по рукописи авт. – Москва : Изд. Русского архива ; Тип. Грачева и комп., 1869. – 299 с.
748587
  Бобров Е.А. Мелочи из истории русской литературы : Тетрадь четвертая. XV - XVII. – Варшава : Тип. Варшавского учкбного округа, 1908. – 14 с. – Отд. оттиск из : Русский филологический вестник
748588
  Бобров Е.А. Мелочи из истории русской литературы : Тетрадь пятая. XIX - XX. – Варшава : Тип. Варшавского учкбного округа, 1909. – 14 с. – Отд. оттиск из : Русский филологический вестник
748589
  Бем А.Л. Мелочи о Пушкине : (Из писем княгини Е.Н. Мещерской и С.Н. Карамзиной) / А.Л. Бем. – Петроград : Тип. Имп. Акад наук, 1917. – [2], 6с. – Отд. оттиск: Пушкин и его современники : материалы и исследования : Повременное издание Комиссии для издания сочинений Пушкина при Отделении Русского языка и словесности Российской Академии Наук. Пг., 1918, вып. 29-30, с. 28-33
748590
  Шпильманн Д. Чернышова Мелочи сквозь увеличительное стекло? Причинение существенного вреда: обзор первых двух лет практики Европейского Суда по правам человека // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2012. – № 5 (90). – С. 127-136. – ISSN 1812-7126
748591
  Кристаке Н. Мелочная лавка / Н. Кристаке. – Бухарест, 1980. – 46с.
748592
  Пархоменко В. Мелхиседек Значко-Яворский : К столетию со дня смерти. – 6 с.
748593
  Петровський А. Мелхісидек Значок-Яворський - одна з найяскравіших постатей української історії XVIII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 186-188. – ISBN 966-650-037-X
748594
  Кобилянська О.Ю. Мелянхолійний валець [Меланхолійний вальс] : новеля / Ольга Кобилянська. – [Коломия] : Галицька Hакладня Я. Оpенштайна. [З дpук. А.В. Кисїлевського і Ски], 1914. – 71 с. – Рік вид. встановлено за кн.: Укpаїнські письменники: Біо-бібліогp. слов. Т. 2., К., 1963. – (Загальна бібіліотека ; № 80)
748595
  Тетмайєр К. Мелянхолія : [поезії в пpозі] / Пеpеклав М. Лебединець. – [Київ] : Вид-во "Грунт" ; [Дpук. Т-ва "Робітн. Книгаpня"], 1918. – 61 с. – книжка-малютка. – (Універсальна бібліотека ; № 8)
748596
  Пасько Н. Мельбурнська модель навчальних планів як домінанта дискусії щодо змін у вищій освіті Австралії // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 1 (11), січень - березень. – С. 49-63
748597
   Мельбурнці Симоненкові // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, О.Г. Коновал, П.І. Маляр [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 298, листопад : листопад. – С. 30


  Пам"яті Василя Симоненка.
748598
  Поршнев Б.Ф. Мелье. (1664-1729) / Б.Ф. Поршнев. – М., 1964. – 240с.
748599
  Кононенко Т.П. Мельє Жан // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 359. – ISBN 966-316-069-1
748600
  Марьина Т. Мелькают сны подстреленною птицей : поэзия: стихи // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. " Москва". – Москва, 2011. – № 12. – С. 91-94. – ISSN 0131-2332
748601
   Мельков Генадій Андрійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 314-315 : фото
748602
  Метьюрин Ч.Р. Мельмот скиталец / Чальз Роберт Метьюрин. – Ленинград : Наука, 1976. – 740 с., 1 л. порт. : портр. – (Литературные памятники)
748603
  Метьюрин Ч.Р. Мельмот Скиталец / Чарльз Роберт Метьюрин ;. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1983. – 700 с., 1 л. порт. : портр. – Парал. тит. л. на англ. яз. – (Литературные памятники)
748604
   Мельник O. Перша всеукраїнська наукова конференція "Кочубїїв - Хаджибей – Одеса". - C. 109-112.
748605
  Іваницька Л.В. Мельник Василь Якович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 61 : фото
748606
  Ящук В.М. Мельник Володимир Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 111. – ISBN 978-966-02-8346-6
748607
  Бандура Г.О. Мельник Григір (Григорій) Якович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 113. – ISBN 978-966-02-8346-6
748608
   Мельник Євгенія Федорівна // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 52-53. – ISBN 966-7024-23-1
748609
  Санд Жорж Мельник из Анжибо : [роман] / Жорж Санд ; пер. с фр. А. Рудковской и А. Ясной. – Москва : Правда, 1958. – 303 с.
748610
  Фурса С.Я. Мельник Ірина Степанівна // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 48. – ISBN 978966-97130-0-1
748611
  Аблесимов А.О. Мельник колдун, обманщик и сват : комическая опера в 3 д. / соч. А. Аблесимовым. – Москва : Тип. Высч. утвер. Т-ва И.Д. Сытина, 1895. – 36 с.
748612
  Латиш Ю.В. Мельник Леонід Герасимович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 251. – ISBN 96966-8060-04-0
748613
  Конта Р.М. Мельник Леонід Герасимович / Р.М. Конта, Ю.В. Латиш // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 116. – ISBN 978-966-02-8346-6
748614
   Мельник Петро Вікентійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 315-316 : фото
748615
  Горбачук В.І. Мельник Тарас Анатолійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 128. – ISBN 978-966-02-8346-6
748616
   Мельник Юрій Полікарпович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 316 : фото
748617
  Д"яченко А.В. Мельниківські збройні формування та їх прихильники в роки радянсько-німецької війни (1941-1945 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 51-56. – ISSN 2076-1554
748618
   Мельников Дмитро Федорович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 194-197. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
748619
   Мельников Олександр Валерійович : бібліографічний покажчик / [ укл. О.М. Василишин ]. – Львів : Українська академія друкарства, 2009. – 78 с. – ISBN 978-966-322-131-1
748620
   Мельников Олександр Валерійович : бібліогр. покажч. / [авт. передм. та нарису про науковця, укладач покажч. Я.В. Котляревський]. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 184, [2] с. : портр. – Імен. покажч.: с. 164-184. – ISBN 978-611-01-0754-9
748621
  Русаков Е.Е. Мельница-метелица: стихи / Е.Е. Русаков. – Л., 1980. – 60с.
748622
  Гасанбек Ю. Мельница : стихи / Юсиф Панах оглы Гасанбек; пер. с азерб. А.Ахундова. – Москва : Детская литература, 1986. – 126 с.
748623
  Борута К. Мельница Балтарагиса : старинная повесть-предание / К. Борута. – Москва : Художественная литература, 1966. – 239 с.
748624
  Альмквст К. Мельница в Шельнуре / К.И.Л. Альмквист ; Пер. со швед. [и предисл.] Ю. Балтрушайтиса. – Москва : Книгоиздат. "Польза" В. Антик и К* ; [Тип. В.М. Саблина], 1914. – 101 с. – С. 3-8: Карл Ионас Лове Альмквист. (1793-1866) / Ю. Балтрушайтис. – (Универсальная библиотека ; № 925)
748625
  Бобровский И. Мельница Левина / И. Бобровский. – М, 1970. – 215с.
748626
  Лупан А.П. Мельница моего детства / А.П. Лупан. – М., 1975. – 268с.
748627
  Эме М. Мельница на Сурдине / М. Эме. – М, 1937. – 223с.
748628
  Элиот Дж. Мельница на Флоссе / Дж. Элиот. – Л.-М., 1963. – 559с.
748629
  Панченко В.И. Мельница: Стихи. / В.И. Панченко. – Рига, 1981. – 72с.
748630
  Волковинский В.А. Мельницы - вентиляторы / В.А. Волковинский. – Москва, 1971. – 288с.
748631
  Шелдон С. Мельницы богов / С. Шелдон. – Москва, 1995. – 620с.
748632
   Мельниченко Василь Миколайович: кандидат історичних наук, професор : біобібліографічний покажчик / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наукова бібліотека ; [ уклад.: Л.І. Синявська, О.З. Силка ; авт. вступ. ст. А.Ю. Чабан ; наук. ред. Н.А. Тарасенкова ]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. – 52 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; 12)
748633
  Могильний Л.П. Мельниченко Ганна Михайлівна // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 62 : фото
748634
   Мельниченко Людмила Юріївна // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 49-50
748635
   Мельничук Анатолій Леонідович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 152-153 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
748636
   Мельничук Анатолій Леонідович (1973) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 86. – ISBN 966-95774-3-5
748637
   Мельничук Іван Васильович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 78-79
748638
   Мельничук Іван Васильович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 153-155 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
748639
  Олійник Я.Б. Мельничук Іван Васильович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 152. – ISBN 978-966-02-8346-6
748640
   Мельничук Іван Васильович (1937-2008) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 65-66. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Спогади про Мельничука Івана Васильовича (1937-2008) - професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, завідувача кафедри геоморфології та палеогеографії (1994-2002)
748641
   Мельничук Іван Васильович (1937) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 87-88. – ISBN 966-95774-3-5
748642
   Мельничук Ігор // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 1 : Мельничук Ігор. – 3-22
748643
   Мельничуку Анатолію Леонідовичу - 45! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 79. – (Географія ; вип. 4 (73)). – ISSN 1728-3817
748644
  Василенко М. Мельпомена національного етносу // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 21липня (№ 133). – С. 9


  Книга Анатолія Сірика "Чуднів на самій бистрині історії".
748645
  Крапивин В.П. Мельчик со шпагой / В.П. Крапивин. – М., 1976. – 320с.
748646
  Погосов Ю.В. Мелья / Ю.В. Погосов. – М., 1968. – 144с.
748647
  Фанюань Л. Мем "Данте" у творчості Сергія Рахманінова // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 123-134. – ISSN 2524-0447
748648
  Гудінова І.Л. Мем як зразкова текстова інтернет-форма в контексті самопректування особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2017. – С. 155-166. – (Психологічна герменевтика ; т. 2, вип. 10). – ISSN 2072-4772
748649
  Магура І.С. Мембрана клітини // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 161-162. – ISBN 978-966-02-8346-6
748650
   Мембрана щёточной каймы. – Рига, 1990. – 180с.
748651
  Коновалова В.В. Мембрани з іммобілізованими бактеріями та їх функціональні властивості : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.18 / В.В.Коновалова; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2001. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
748652
  Брок Т.Д. Мембранная фильтрация / Т.Д. Брок. – М, 1987. – 462с.
748653
  Гойда О.А. Мембранний електрогенез та швидкість споживання кисню в ранньому розвитку зародків риб / О.А. Гойда, Н.М. Бойко, В.Ю. Полуйко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 27-35. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 2)


  На зародках прісноводної риби в"юна (Misgurnus fossilis J.) з використанням мікроелектродної техніки та полярографії вивчено динаміку трансмембранного потенціалу (ТМП) паралельно з визначенням швидкості споживання кисню (ШСК) в період синхронних ...
748654
  Рябушко О.П. Мембранний електрод на основі оксихінолінату алюмінію / О.П. Рябушко, Л.О. Батковська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 81-86. – (Хімія ; Вип. 32)


  Виготовлений індикаторний плівковий полівінілхлоридний мембранний електрод на основі оксихінолінату алюмінію, який мав нернстівську функцію, близьку до теоретичної, і чутливий до іонів алюмінію у діапазоні концентрацій 0,1-0,0005 моль/л. Визначені ...
748655
   Мембранний механізм як нова складова розвитку анемії при злоякісних новоутвореннях травного каналу / Л.М. Гуніна, Б.В. Сорокін, В.Б. Коробко, С.А. Олійник, В.М. Войціцький, Р.С. Гуменюк, А.В. Савоста // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 6
748656
  Рибальченко В.К. Мембранні ефекти ангіотензину-1 / В.К. Рибальченко, Г.М. Шамоніна // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 52-54. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)


  Встановлено, що ангіотензину-1 притаманні поверхнево-активні властивості, пептид взаємодіє з ліпідними штучними мембранами різного ступеня організації. На ці процеси впливають іони калію і кальцію та хімічний склад мембран. Припускається, що перехід ...
748657
  Давидовська Тамара Леонідівна Мембранні та клітинні механізми дії імуноактивних речовин на електрогенез та скорочення гладеньких м"язів : Дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.02 / Давидовська Т.Л.; КНУТШ. – Киев, 2003. – 343с. – Бібліогр.: л. 299 - 343
748658
  Давидовська Тамара Леонідівна Мембранні та клітинні механізми дії імуноактивних речовин на електрогенез та скорочення гладеньких м"язів : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.02 / Давидовська Т.Л.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 38с. – Бібліогр.: 45 назв.
748659
   Мембранное пищеварение и всасывание. – РИга, 1986. – 178с.
748660
  Дытнерский Ю.И. и др. Мембранное разделение газов / Ю.И. и др. Дытнерский. – М, 1991. – 341с.
748661
   Мембранные катализаторы, проницаемые для водорода и кислорода. – М., 1985. – 204с.
748662
  Горбань Е.Н. Мембранные механизмы регуляции функций экндокринных желез при старении : Автореф... докт. мед.наук: 14.00.17 / Горбань Е. Н.; АМН СССР, Ин-т геронтологии. – К., 1991. – 39л.
748663
   Мембранные процессы в органах пищеварительной системы. – Львов, 1968. – 110с.
748664
  Иванов М.Г. Мембранные решения в моделях типа супергравитации. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Иванов М.Г.; РАН. – М., 2000. – 17л.
748665
  Бирюзова В.И. Мембранные структуры микроорганизмов / В.И. Бирюзова. – Москва : Наука, 1973. – 162 с. : рис.
748666
  Лакшминараянайах Н. Мембранные электроды / Н. Лакшминараянайах; под ред. канд. хим. наку А.А. Белюстина. – Ленинград : Химия, 1979. – 358 с.
748667
  Яндер Г. Мембранные, целла- и ультратонкие фильтры. / Г. Яндер, И. Заковский. – Л., 1937. – 162с.
748668
  Шуба Е.П. Мембранный потенциал клеток некоторых злокачественных новообразований : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шуба Е.П.; АН УССР. Ин-т физиологии им. А.А. Богомольца. – Киев, 1965. – 16 с.
748669
  Мартыненко О.А. Мембранный потенциал мышечных волокон скелетной мышцы теплокровных в онтогенезе : Автореф... канд. биол.наук: / Мартыненко О.А.; АН УССР. Ин-т физиологии им. А.А.Богомольца. – К., 1967. – 22л.
748670
  Котык А. Мембранный транспорт : междисциплинарный подход / А. Котык, К. Яначек; Под ред. Ю.А. Чизмаджева. – Москва : Мир, 1980. – 341 с.
748671
   Мембранный транспорт и биоэлектрическая активность растений. – Горький, 1990. – 89с.
748672
   Мембранный транспорт и биоэлектрогенез у растений. – Горький, 1987. – 84с.
748673
  Халмурадов А.Г. Мембранный транспорт коферментных витаминов и коферментов / А.Г. Халмурадов. – Киев, 1982. – 280с.
748674
  Тоцкий В.Н. Мембранный транспорт некоторых коферментных витаминов. : Автореф... доктор биол.наук: 03.00.04 / Тоцкий В.Н.; АН УССР. Ин-т биохимии. – К., 1980. – 41л.
748675
  Овчинников Ю.А. и др. Мембрано-активные комплексоны / Ю.А. и др. Овчинников. – М, 1974. – 463с.
748676
  Антонченко В.Я. Мембраноне опреснение и свойства жидкой воды в порах / Антонченко В.Я., Ильин В.В. ; АН УССР, Ин-т теоретической физики. – Киев : [б. и.], 1979. – 24 с. – Список лит.: с. 20-21
748677
  Жерносеков Дмитрий Данилович Мембраносвязанная аминопептидаза нервной ткани, гидролизующая энкефалины : Дис... канд. истор.наук: 03.00.04 / Жерносеков Дмитрий Данилович; МВ ССО УССР. – Днепропетровск, 1986. – 125л. – Бібліогр.:л.108-125
748678
  Шамоніна Г.М. Мембранотропна активність ангіотензинів і брадикініну як фактор іх біологічної активності. : Автореф... Канд.біол.наук: 03.00.11,03.00.04 / Шамоніна Г.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 20л.
748679
  Лукошко С.О. Мембранотропна активність диметилетаноламіну : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.04, 14.00.23 / Лукошко С.О.; МО України. КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – 24 с.
748680
  Рибальченко В.К. Мембранотропна активність нейрогіпофізарних гормонів / В.К. Рибальченко, Г.В. Островська; Київ.ун-т ім.Тараса Шевченка.НДІ фізіології.Біологічний фак. – Луганськ : Елтон-2, 1998. – 82 с. – ISBN 966-7350-83-5
748681
  Мельник Ю.М. Мембранотропна активність оптичних кіоторфіну / Ю.М. Мельник, Г.В. Островська, С.М. Цівінська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 57-60. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)


  Досліджено мембранотропну активність чотирьох оптичних ізомерів дипептиду кіоторфіну (Tyr-Arg), який має анальгетичні властивості, з метою встановлення взаємозв"язку мембранотропної та анальгетичної дії, а також визначення ролі оптичної ізомерії у ...
748682
   Мембранотропна активність регуляторів росту рослин івіну та потейтину / В.П. Лозовий, О.М. Ляхов, С.В. Яблонська, О.М. Філінська, Т.В. Рибальченко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 9
748683
   Мембранотропна активність фітопрепарату Поліфітол-1 / Г.В. Островська, В.В. Поканевич, Т.П. Гарник, О.М. Філінська, В.К. Рибальченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-44. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 7)


  У дослідах на модельних моношарових мембранах показано, що фітопрепарат Поліфітол-1 (ПФ-1) є поверхнево-активною і мембранотропною речовиною, що може лежати в основі поліфункціональності його дії. Визначено, що процес взаємодії ПФ-1 з мембранами має ...
748684
  Шамонина Анна Михайловна Мембранотропная активность ангиотензинов и брадикинина как фактор их биологической активности. : Дис... канд. биологич.наук: 03.00.11, 03.00.04 / Шамонина Анна Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1995. – 95л. – Бібліогр.:л.96
748685
   Мембранотропная активность гетерополиядерных комплексов Cu(II)/Co(III) с диэтаноламином / Е.М. Филинская, Т.В. Рыбальченко, Г.В. Островская, В.Г. Маханькова, С.В. Яблонская, В.Н. Кокозей, В.К. Рыбальченко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 179-183. – ISSN 1025-6415
748686
  Лукошко С.А. Мембранотропная активность диметилэтаноламина : Дис... Канд. биол. наук: 14.00.23 / Лукошко С.А.; КУ им. Т.Шевченка. – Киев, 1994. – 169л. – Бібліогр.:л.146-169
748687
  Синельник Т.Б. Мембранотропні ефекти урсодезоксихолевої кислоти в процесах секреції жовчі при експериментальних ураженнях печінки / Т.Б. Синельник, О.Д. Синельник, В.К. Рибальченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 13-15. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Проаналізовано протективні ефекти урсодезоксихолевої кислоти в умовах експериментального ураження печінки. Виявлено, що мембранпротектна дія урсодезоксихолевої кислоти - збереження структурної та функціональної цілісності плазматичних мембран ...
748688
  Харчук Ірина Василівна Мембранотропні і цитолого-гістологічні ефекти кардіотонічного препарату суфану : Дис....кандид.біолог.наук:14.03.09 / Харчук Ірина Василівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 161л. – Бібл.:с.136-161
748689
  Харчук Ірина Василівна Мембранотропні і цитолого-гістологічні ефекти кардіотонічного препарату суфану : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:14.03.09 / Харчук І.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
748690
  Лишко В.К. Мембраны и жизнь клетки / В.К. Лишко, М.И. Шевченко. – Киев : Наукова думка, 1987. – 104с.
748691
  Черкасов А.Н. Мембраны и сорбенты в биотехнологии / А.Н. Черкасов, В.А. Пасечник. – Ленинград, 1991. – 239с.
748692
  Саляев Р.К. и Чернышов В.И. Мембраны изолированной протоплазмы / Р.К. и Чернышов В.И. Саляев. – Новосибирск, 1978. – 96с.
748693
  Гельман Н.С. Мембраны растений и дыхательная цепь / Н.С. Гельман, А М. Лукоянова, Д.Н. Островский. – Москва : Наука, 1972. – 246 с. : ил., табл. – Библиогр.: Літ.: с. 214-244
748694
  Бергельсон Л.Д. Мембраны, молекулы, клетки / Л.Д. Бергельсон; АН СССР. – Москва : Наука, 1982. – 183с. – (От молекул до ороганизма)
748695
   Мембраны: ионные каналы : сборник статей. – Москва : Мир, 1981. – 320 с.
748696
  Герман М. Мемлинг / М. Герман. – Ленинград : Искусство, 1983. – 151 с.
748697
  Мірошниченко М.М. Меммедзаде Сіявуш Імран Оглу ( - азербайджанський письменник, перекладач) / М.М. Мірошниченко, Ф.Г. Туранли // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 165. – ISBN 978-966-02-8346-6
748698
  Туранли Ф.Г. Меммедова Шовкет Гасан Гизи (- азербайджанська співачка) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 165-166. – ISBN 978-966-02-8346-6
748699
  Туранли Ф.Г. Меммедханли Енвер Гафар Оглу (- азербайджанський письменник) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 166. – ISBN 978-966-02-8346-6
748700
  Влахов Д.И. Мемоари / Димитр Влахов. – Скопие : Нова Македониjа, 1970. – XVI, 370 с., 16 л. портр. : ил.
748701
  Генадиев Никола Мемоари / Генадиев Никола. – София : На Отечествения Фронт, 1985. – 241с.
748702
  Данев С. Мемоари / С. Данев. – София : Св. Георги Победоносец, 1992. – 290 с.
748703
  Митрев А. Мемоари огледи статии. / А. Митрев. – Скопіе, 1974. – 260с.
748704
  Слюсаренко Ю.А. Меморандум / Ю. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 237. – ISBN 966-642-073-2
748705
  Шинкаренко Т.І. Меморандум (- вид дипломатичного листування) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 166. – ISBN 978-966-02-8346-6
748706
   Меморандум ІІІ Всероссийского социологического конгресса // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3 (299). – С.5-7. – ISSN 0132-1625
748707
  Холл А. Меморандум Квиллера / Адам Холл // В одном немецком городке / Ле Карре Джон. – Москва : Прогресс, 1990. – С. 331-448. – (Политический роман). – ISBN 5-01-002092-0
748708
   Меморандум між Міністерством молоді та спорту України і Міністерством молоді та спорту Республіки Болгарія про співробітництво в молодіжній сфері : меморандум від 30 червня 2016 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 58, 2 серпня 2016 року. – С. 204-206
748709
   Меморандум о подлинной автономии для тибетского народа / Департамент информации и международных отношений ; Центральная тибетская администрация, Дхарамсала ; [пер. : Ю. Жиронкина, Н. Иноземцева]. – [Дхарамсала] : [Центральная тибетская администрация], 2009. – 32 с. – Приложение: с. 22-32
748710
   Меморандум о сотрудничестве // Права людини : Громадянська освіта. Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 2002. – № 15. – С.5


  Документ Международной конференции "Образование в области прав человека в СНГ", Боржоми, Грузия, 7 апреля 2002г.
748711
   Меморандум Президента Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Міжнародної фінансової корпорації Раді виконавчих директорів про стратегію допомоги Україні на 2004-2007 роки. – Київ, 2003. – 96с. – ISBN 966-514-050-7
748712
   Меморандум про взаєморозуміння між Державним космічним агентством України та Румунським космічним агентством стосовно співробітництва у сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях : дата підписання: 27 квітня 2017 р.; набрання чинності для України: 27 квітня 2017 р. // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 15, 20 лютого 2018 року. – С. 152-154
748713
   Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України і Урядом Держави Катар про співробітництво в галузі освіти і наукових досліджень // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 24, 1 квітня 2016 року. – С. 851-854


  Уряд затвердив Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України і Урядом Держави Катар про співробітництво в галузі освіти і наукових досліджень, вчинений 8 травня 2012 року у м. Досі. Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України ...
748714
   Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством молоді та спорту України і Міністерством освіти Португальської Республіки про співробітництво у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту : дата підписання: 18 грудня 2017 р.; Дата набрання чинності для України: 18 грудня 2017 р. // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 15, 20 лютого 2018 року. – С. 167-169
748715
   Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством молоді та спорту України і Міністерством освіти та досліджень Естонської Республіки про співробітництво у молодіжній сфері : Дата підписання: 22 травня 2018 р.; Дата набрання чинності для України: 22 травня 2018 р. // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 48, 22 червня 2018 року. – С. 259-260
748716
  Їжак О. Меморандум про вічні цінності. З Будапештського меморандуму не "вичавити" більше, ніж він містить // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 25-31 травня (№ 19). – С. 4


  "Вираз "гарантії безпеки" відображає глибоко вкорінене в Україні уявлення про те, що певні зовнішні сили повинні забезпечити її безпечне й комфортне існування. Однак кинувши погляд назад, із прикрістю усвідомлюєш, що Захід, визнавши незалежність, дав ...
748717
   Меморандум про співпрацю // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 20 березня (№ 11)


  Державна інспекція навчальних закладів, Студентське антикорупційне агентство та Українська асоціація студентського самоврядування підписали тристоронній Меморандум про співпрацю.
748718
   Меморандум про співробітництво в молодіжній сфері між Міністерством молоді та спорту України та Міністерством демографії, сім"ї, молоді та соціальної політики Республіки Хорватія : меморандум між Міністерством молоді та спорту України та Міністерством демографії, сім"ї, молоді та соціальної політики Республіки Хорватія від 13 липня 2017 р. реєстраційний код 87487/2017 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 82, 20 жовтня 2017 року. – С. 246-247
748719
  Братина М. Меморандум про співробітництво з "Кібер клінікою Спіженка" // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 2


  Підписано Меморандум між КНУ імені Тараса Шевченка та Медичним центром "Кібер клініка Спіженка" про співробітництво в освітній та науковій сферах, сприяння ефективному втіленню державної політики в галузі впровадження новітніх технологій та підготовки ...
748720
   Меморандум про співробітництво між Міністерством освіти і науки України та Радою вищої освіти Турецької Республіки у сфері вищої освіти : дата підписання: 14 квітня 2017 р.; Дата набрання чинності для України: 14 квітня 2017 р. // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 15, 20 лютого 2018 року. – С. 149-151
748721
   Меморандум про співробітництво між Національною академією наук України та Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти : від 17 жовтня 2018 року // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 2 листопада (№ 207). – С. 4
748722
   Меморандум про співробітництво між Національною академією наук України та Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти від 17 жовтня 2018 року : від 17 жовтня 2018 року // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 2 листопада (№ 207). – С. 4
748723
   Меморандум про співробітництво у сфері вищої освіти між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти і зайнятості Республіки Мальта : дата підписання: 16 травня 2017 р.; Дата набрання чинності для України: 16 трвня 2017 р. // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 15, 20 лютого 2018 року. – С. 160-161
748724
  Малацай І. Меморандум словацького народу 1861 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 35-38. – (Історія ; вип. 2 (115)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються причини та передумови створення Меморандуму словацького народу 1861 р., як головного програмного документу словацького національного руху другої половини ХІХ ст. В статье исследуются причины и предпосылки создания Меморандума ...
748725
  Шумська С. Меморандум уряду України з економічної політики(1997 - 1998 рр.) і завдання держави у ринковій економіці : запрошуємо до дискусії / С. Шумська, І. Луніна, Т. Вахненко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 2. – С. 45-49. – Бібліогр.: 9 назв
748726
   Меморандум Форуму // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 грудня (№ 50). – С. 2


  Меморандум Форуму "Українська ініціатива", який відбувся 15 грудня у Київському будинку вчителя.
748727
   Меморандум щодо Університетської клініки // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7). – С. 3


  "Міністерство освіти і науки України, Державне управління справами, Національна академія медичних наук України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної ...
748728
   Меморандуми з вишами США // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 15 травня (№ 18/19). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Національний університет біоресурсів і природокористування України підписав меморандум про співпрацю з Університетом штату Пенсильванія (Сполучені Штати Америки), який входить до ТОП-100 найкращих вишів світу.
748729
  Ададуров Вадим Валентинович Меморандуми польських авторів початку XIX ст. як джерело уявлень уряду Наполеона Бонапарта про південно-західні окраїни Російської імперії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 154-171. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті проаналізовано меморандуми польських авторів, які на початку XIX ст. лобіювали перед французьким урядом ідею відбудови незалежної Речі Посполитої. Твори цих авторів стали одним із головних інформаційних джерел формування уявлень імператора ...
748730
  Ададуров В.В. Меморандуми польських авторів початку ХІХ ст. як джерело уявлень уряду Наполеона Бонопарта про південно-західні окраїни Російської імперії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 154-171. – ISSN 0130-5247
748731
  Ведмідь Л.А. Меморандуми Української Гельсінської групи як джерело вивчення правозахисного руху в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 121-124. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу меморандумів показано правозахисну діяльність Української Гельсінської групи. On the basis of analysis of memorandums it is showed the remedial movement of Ukrainian Helsinki Group.
748732
  Симонідес Д. Меморат і фабулат у сучасній фольклористиці // Народна творчість та етнографія : Спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 1 : Etnologia polsra - Польська етнологія. – С. 120-125. – ISSN 0130-6936
748733
  Вайзенборн Г. Мемориал / Г. Вайзенборн. – Москва : Прогресс, 1973. – 203 с.
748734
  Вайзенборн Г. Мемориал / Г. Вайзенборн. – Москва, 1978. – 206с.
748735
  Васильев А.С. Мемориал / А.С. Васильев. – Москва, 1986. – 284с.
748736
   Мемориал над Днепром. – К., 1985. – 191с.
748737
  Ольшанский В.Д. Мемориал над Днепром / В.Д. Ольшанский, А.И. Филатова. – К., 1987. – 263с.
748738
  Брицкий В.Г. Мемориал Николая Островского в Шепетовке / В.Г. Брицкий, А.П. Царик. – Львов, 1983. – 48 с.
748739
   Мемориал Солдатской Славы в Полтаве. – Х., 1986. – 76с.
748740
   Мемориал у Цемесской бухты. – Москва, 1983. – 40с.
748741
   Мемориалы Сокольского. – Минск, 1989. – 192с.
748742
  Левичев И.В. Мемориальная библиотека Максимилиана Волошина — национальная гордость Украины. // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, Т.В. Котлярова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 15. – C. 326-341. – ISSN 2520-2855
748743
  Викулова Вера Павловна Мемориальная деятельность публичной библиотеки // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 2 (16). – С. 45-61. – Бібліогр. в кінці ст.
748744
  Розенфельд И. Мемориальная доска : проза: повесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2011. – № 11/12. – С. 53-101. – ISSN 0131-8136
748745
  Садкова Н.В. Мемориальная мастерская Т.Г. Шевченко / Н.В. Садкова. – Ленинград, 1970. – 56 с.
748746
  Шапошников К.А. Мемориальная работа в научной библиотеке // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 3. – С. 59-68. – ISSN 0130-9765


  Опыт работы над сборником архивных документов об открытии Государственной публичной исторической библиотеки (1938-1939 гг.)
748747
  Розен С. Мемориальные ансабли ГДР: Бухенвальд, Равенсбрюк, Заксенхаузен / Светлана Розен ; фотографии Клауса Г. Байера ; [ред. С.Б. Петрова ; худож. В.Б. Янкилевский ; худож. ред. А.А. Кузнецов]. – Москва : Советский художник, 1974. – 124, [10] с. : ил. – Библиогр. в конце кн.
748748
  Зайцев А Мемориальные ансамбли в городах-героях / А Зайцев. – Москва, 1985. – 207 с.
748749
   Мемориальные ансамбли и памятники на территории СССР : Библиогр. указ. – Ленинград
Ч. 1. – 1976. – 80с.
748750
  Хольцова В.Г. Мемориальные ансамбли и памятники на территории СССР, посвященные Великой Отечественной войне, 1941-1945 гг. : Библиограф. указ. Доп. вып. / В.Г. Хольцова. – Ленинград, 1984. – 88с.
748751
   Мемориальные ансамбли и памятники на территории СССР, посвящённые Великой Отечественой войне : Указ. памятников / Сост.: В.Г.Хольцова. – Ленинград
Ч. 2 : РСФСР. – 1977. – 72с.
748752
   Мемориальные ансамбли и памятники на территории СССР, посвящённые Великой Отечественой войне : Библиогр. указ. / Сост.: В.Г.Хольцова. – Ленинград
Вып. 2. – 1978. – 110с.
748753
   Мемориальные ансамбли и памятники на территории СССР, посвящённые Великой Отечественой войне. – Л.
4. – 1982. – 90с.
748754
   Мемориальные ансамбли и памятники на территории СССР, посвящённые Великой Отечественой войне. – Ленинград, 1985. – 93 с.
748755
   Мемориальные ансамбли и памятники на территории СССР, посвящённые Великой Отечественой войне : Библиогр. указ. Доп. вып. / Сост.: В.Г.Хольцова. – Ленинград, 1985. – 92с.
748756
  Павлова Л.П. Мемориальные коллекции академических библиотек – память об ученых // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / НАН Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2017. – Вып. 14. – С. 225-232. – ISSN 2224-1825


  Рассмотрено создание мемориальных библиотек в Новосибирском научном центре. Показаны тенденции академических библиотек к сохранению научного наследия выдающихся учёных Сибирского отделения РАН, рассмотрена технология создания электронных ...
748757
  Таран А.В. Мемориальные музеи-квартиры в современной социокультурной ситуации // Обсерватория культуры : Журнал-обозрение / Российская государственная библиотека. Информкультура. – Москва, 2006. – № 4. – С. 76-79. – ISSN 0206-5231
748758
   Мемориальные музеи В.И. Ленина. – Ленинград : Лениздат, 1974. – 350 с.
748759
  Стрелкова Е. Мемориальные объекты библиотечного хранения в единой электронной среде // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 21 (135). – С. 41-44. – ISSN 1727-4893
748760
  Шалыганова Т. Мемориальные предметы в музее В.Г. Белинского // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 280-284. – ISSN 0042-8795
748761
  Виноградова Е.Б. Мемориальные функции библиотек : научно-метод. пособие / Е.Б. Виноградова. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 128 с. – (Библиотекарь и время. XXI век / [отв. ред. серии О.Р. Бородин] ; № 115). – ISBN 978-5-8167-0027-6
748762
   Мемориальный гос. музей Н.А. Некрасова. – М.-Л., 1950. – 8 с.
748763
  Коробов И.В. Мемориальный Дом-музей А. А.Жданова / И.В. Коробов. – Донецк, 1976. – 24с.
748764
  Байбуртская О. Мемориальный дом-музей А.С. Грина. Грин в Старом Крыму // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 1 январьфевраль. – С. 429-433. – ISSN 0042-8795
748765
   Мемориальный комплекс "Украинский гос. музей истории Великой Отечественной войны. – Киев, 1981. – 31 с.
748766
   Мемориальный комплекс "Украинский гос. музей истории Великой Отечественной войны. – К., 1983. – 191с.
748767
  Басенов Т.К. Мемориальный комплекс Ахмеда Яссави / Т.К. Басенов. – Алма-Ата, 1972. – 32 с.
748768
  Васнецова Е.К. Мемориальный музей-квартира Аполлинария Михайловича Васнецова / Е.К. Васнецова. – Москва, 1970. – 17с.
748769
  Донцов П.Ф. Мемориальный музей / П.Ф. Донцов. – Донецк, 1987. – 50с.
748770
   Мемориальный музей "Лицей". – М., 1961. – 8с.
748771
   Мемориальный музей В.И. Ленина. – Рига, 1964. – 15с.
748772
   Мемориальный музей В.П. Чкалова. – Чкаловск, 1970. – с.
748773
   Мемориальный музей д-ра Ф. Р, Крейцвильда. – Выру, 1977. – 64с.
748774
  Тухтаназарова А. Мемориальный музей истории политических репрессий и тоталитаризма "Пермь-36" // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 171-173
748775
   Мемориальный музей М.Л. Кропивницкого в Кировограде. – К., 1986. – 47с.
748776
  Голованівський С.О. Меморіал : спогади про українських і російських письменників, художників, акторів / С.О. Голованівський. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 341 с.
748777
  Бахін С. Меморіал "Бабин Яр" спорудять до 2021 року // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 31 березня (№ 13). – С. 12. – ISSN 2519-4429
748778
   Меморіал "Бабин Яр". Напівзакритий формат / М. Сірук, Б. Червак, Й. Зілельс, В. В"ятрович // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 2 серпня (№ 133). – С. 3


  "Аксіома - реалізація проектів у цій сфері має відбуватися за участю Української держави", - експерт.
748779
  Наливайко І.М. Меморіал вічної слави в Зінькові / І.М. Наливайко. – Х., 1980. – 40с.
748780
  Мах П.П. Меморіал Вічної слави в Луцьку / П.П. Мах. – Львів, 1980. – 28с.
748781
  Нагаєвський І. Меморіали галицьких митрополитів: А. Ангеловича й А. Шептицького до Відня // [Праці] / Канадське, товариство ім.Тараса Шевченка наукове. – Торонто, 1972. – Т. 12 : Збірник наукових праць на пошану Євгена Вертипороха = Proceedings of the Shevchenko scientific society in Canada in honor of Eugene Wertyporoch president of the supreme council of the Shevchenko scientific society and in Canada on his 70-th birthday. – С. 72-81
748782
  Махортих М.С. Меморіалізація пам"яті про звільнення Києва від німецької окупації за доби незалежності (1991-2013) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 65-68. – ISSN 2076-1554
748783
  Лук"янчук Г. Меморіальна дошка кобзарю Віктору Лісоволу // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 21 липня (№ 29). – С. 15. – ISSN 2519-4429
748784
  Філонюк М. Меморіальна експозиція "Шевченківська світлиця Миколи Куделі" у Волинському краєзнавчому музеї (до 200-річчя від дня народження Т.Шевченка) // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 14. – С. 7-12. – ISSN 2305-9389
748785
   Меморіальна квартира-музей Ульянових в Києві. – Київ : Мистецтво, 1980. – 63 с.
748786
  Забіла П. Меморіальна стела народному вчителю // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1-8 лютого (№ 5/6). – С. 1


  У день 80-ї річниці від дня народження Олександра Антоновича Захаренка - видатного українського педагога-новатора, народного вчителя, академіка Національної академії педагогічних наук України відбулося урочисте відкриття меморіальної стели, ...
748787
  Рожкова Л.І. Меморіальна Шевченкіана Сумщини: сторінки історії // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 319-323. – ISSN 2218-4805
748788
  Глушкова В.В. Меморіальная кімната-музей В.М. Глушкова // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2010. – № 9/10 (75)
748789
   Меморіальний будинок-музей М.В. Лисенко в Києві. – К., 1983. – 47с.
748790
   Меморіальний знак на честь студентів, викладачів і співробітників Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка // Вечный огонь бессмертия : мемориалы, монументы, обелиски памяти и воинской славы, увековечивающие события Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в Украине / Совет организации ветеранов Украины ; [ авт.-сост.: П.М. Калугин ]. – Киев : Україна, 2010. – С. 14 : фото. – ISBN 978-966-524-395-3
748791
  Казьмирчук М. Меморіальний і ностальгійний туризм у вітчизняних і зарубіжних дослідженнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 20-31. – (Історія ; вип. 4 (131)). – ISSN 1728-3817


  Нині відбувається активний розвиток нових видів туризму, серед яких меморіальний і ностальгійний туризм знайшов відображення на сторінках наукових праць ряду українських і зарубіжних вчених. На тепер серед теоретиків і практиків туризму немає єдиної ...
748792
  Прокоп"юк М.О. Меморіальний комплекс "Партизанська слава". / М.О. Прокоп"юк. – Львів, 1976. – 18с.
748793
  Прокоп"юк М.О. Меморіальний комплекс "Партизанська слава". / М.О. Прокоп"юк. – Львів, 1986. – 63с.
748794
   Меморіальний комплекс "Український державний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років". – К., 1983. – 62с.
748795
   Меморіальний музей-квартира М.І, Кузнецова у Ровно. – Львів, 1979. – 64с.
748796
  Підласко Т.В. Меморіальний музей В.В.Порика / Т.В. Підласко. – Одеса, 1978. – 78 с.
748797
  Подов В.І. Меморіальний музей В.М. Сосюри / В.І. Подов. – Киев, 1981. – 23 с.
748798
  Фолтин Меморіальний музей народного художника УРСР Ф.Ф.Манайла / Фолтин, І.Ф. Манайло. – Ужгород, 1986. – 63с.
748799
  Горленко І. Меморіальний музей Романа Шухевича у Княгиничах / І. Горленко, А. Кузик // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2017. – № 29/30. – C. 122-129. – ISSN 2312-1165
748800
  Веселова О. Меморіальні знаки й пам"ятники жертвам голоду-геноциду 1932-1933 рр. в Україні // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 169-179
748801
  Веселова О. Меморіальні знаки та пам"ятники замученим голодом українським селянам // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 27-38
748802
  Дмитрук С. Меморіальні кімнати видатного історика [П. Тронько] // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька ; ред.: А. Сєриков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (233). – С. 42-43. – ISSN 0131-2685
748803
   Меморіальні куточки та постійно діючі виставки при публічних бібліотеках столиці України : Путівник. – Київ, 2004. – 62с. – (До 60--річчя визволення України від фашистських загарбників). – ISBN 5-88500-140-5
748804
  Петрік М.О. Меморіальні музеї Слобідської України: історіографічний та джерелознавчий аспекти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 187-190. – ISSN 2076-1554
748805
   Меморіальні наукові читання до 75-річчя від дня народження заслуженого професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Новикова Миколи Миколайовича (22.06.1933-23.12.2007) : збірка матеріалів / Асоц. бібліотек України ; Держ. наук. сільськогосп. б-ка Укр. акад. аграрних наук ; [ укладачі: В.А. Вергунов, В.М. Товмаченко ; наук. ред. В.А. Вергунов ]. – Київ, 2008. – 92 с. – Титул. арк. рос. та укр. мов. – (Наукові історико-бібліограіфчні читання ; Читання 3)
748806
  Бессонова М.М. Меморіальні он-лайн проекти, присвячені Другій світовій війні: досвід зарубіжних країн // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 5-14. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Здійснено спробу охарактеризувати спільні риси та особливості меморіальних он-лайн проектів, присвячених подіям Другої світової війни. Цей вид джерел колективної пам’яті є відносно новим явищем, який не знайшов достатнього висвітлення в історичній і ...
748807
  Дударець А.В. Меморіальні парки воєнної тематики в культурно-історичному, рекреаційному та ідеологічному контексті (на прикладі м. Києва) // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Станіславська К.І., Афоніна О.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – C. 209-216. – ISSN 2226-0285
748808
  Нікончук М.І. Меморіальні та пам"ятні посадки як об"єкти історико-культурної спадщини Шевченківського національного заповідника / М.І. Нікончук, О.А. Суханова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 229. – С. 291-299. – (Серія "Лісівництво та декоративне садівництво"). – ISSN 2222-8616
748809
  Галущинський М. Меморіял в обороні прав православних і діссидентів з часів чотиролітнього сойму / М. Галущинський. – 12 с.
748810
  Александров П.С. Мемуар о компактных топологических пространствах / П.С. Александров. – Изд. 3-е. – Москва : Наука, 1971. – 144 с.
748811
  Сен-Венан Мемуар о кручении призм. Мемуар об изгибе призм. / Сен-Венан. – М., 1961. – 519с.
748812
  Волынка Г.И. Мемуар о метафизике / Г.И. Волынка, В.А. Дорошкевич, Н.Г. Мозговая // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 8-24
748813
  Антонович В.Б. Мемуари. – [Київ], 1932. – 61 с. – Окр. відб. з т. 1 творів В. Антоновича за ред. К. Мельник-Антонович та М. Ткаченка
748814
  Антонович В. Мемуари : Incipi Romae 14/26 Januariї anno 1897. (An. natus LXIII) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 157-180. – ISBN 966-7272-00-1
748815
  Рокфеллер Д. Мемуари / Девід Рокфеллер ; пер. з англ. Світлани Петрової та Олени Усатюк ; [ред.: О. Терех, Н. Кравченко]. – Київ : Юніверс, 2009. – 637, [5] с., [8] арк. іл. : фотогр. – На тит. арк. також: Банкір XX століття. – (Великі імена). – ISBN 966-8118-69-2
748816
  Ковалів Ю.І. Мемуари (- систематичні чи фрагментарні записи) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 172-175. – ISBN 978-966-02-8346-6
748817
  Рарицький О. Мемуари білоруської шляхтанки XVIII століття як свідчення зародження європейського роману // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (703), липень. – С. 92-96. – ISSN 0236-1477
748818
  Дмитрієв В.С. Мемуари декабриста Олександра Гангеблова як джерело з історії сербської колонізації України // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2011. – Вип. 7. – С. 78-83. – ISBN 978-966-171-414-3
748819
   Мемуари до історії південної Русі. – Дніпропетровськ : Січ. – ISBN 966-511-253-8
Вип.1 : (16 ст.). – 2005. – 221с.
748820
   Мемуари до історії південної Русі. – Дніпропетровськ : Січ. – ISBN 966-511-294-5
Вип.2 : (Перша половина 17 ст). Ф. Євлашевський, Я. Собеський, походи 1625 та 1628 рр., С. Окольський, Г. Боплан, звільнення невільників, Б. Машкевич. – 2006. – 439с.
748821
  Оніщенко О. Мемуари жінок-діячок українського національно-визвольного руху як історичне джерело // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 364-369. – ISBN 978-966-2410-25-9
748822
  Ляскович Р.С. Мемуари і спогади як джерело про організацію і проведення мобілізацій до українського війська в Східній Галичині (кінець 1918 – середина 1919 рр.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 60-72. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
748823
  Скуїнь З.Я. Мемуари молодої людини / Зигмунд Скуїнь. – Київ, 1986. – 239 с.
748824
  Руда М.О. Мемуари перших комсомольців про революційну боротьбу молоді на Україні у 1917-1920 рр. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 55-63. – (Серія історії ; № 16)
748825
  Стрельський Г.В. Мемуари про Велику Жовтневу соціалістичну революцію на Україні і їх публікація у журналі "Літопис революції" // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 29-34. – (Серія історії ; № 13)
748826
  Пінчук Ю.А. Мемуари про Миколу Костомарова графині Катерини Юнге, Надії Білозерської, Аліни Костомарової : Історіографічні нариси з додатком спогадів Олександри Куліш, Віри Мордовцевої та статті Ольги Багалій / Юрій Пінчук. – Київ : Вища школа, 2005. – 142с. – ISBN 966-642-301-4
748827
  Данилюк-Терещук Мемуари про Олену Пчілку як історико-літературне джерело // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 13 : Портрет кафедри української літератури у часі. – С. 109-122. – ISSN 2304-9383


  У статті розглянуто спогада про Олену Пчілку. Крізь призму сприйняття мемуаристів осмислено її життєвий шлях. Доведено, що спогади увиразнюють біографію Олени Пчілки, письменниці та громадської діячки
748828
  Любовець Н. Мемуари про події на Буковині часів Першої світової війни та національно-визвольних змагань 1917 - 1921 рр. // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – Спецвипуск 2. – С. 405-413. – ISBN 978-617-7235-56-8
748829
  Ячейкін Ю. Мемуари пророка Самуїла : гумор і сатира / Юрій Ячейкін. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 231 с.
748830
  Гончарук Г.І. Мемуари професора / Григорій Гончарук. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-927-165-5
Кн. 3 : Доленосний політехнічний. – 2016. – 154, [2] с. : іл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим.
748831
  Гончарук Г.І. Мемуари професора / Григорій Гончарук. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-927-214-0
Кн. 4 : Випробування посадою. – 2016. – 151, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
748832
  Гончарук Г.І. Мемуари професора : 100-річчю Одес. нац. політехн. ун-ту присвяч. / Григорій Гончарук. – Одеса : Екологія. – ISBN 978-617-7046-61-4
Кн.6 : Історія України кличе на лінію вогню. – 2018. – 133, [2] с., [12] арк. фотоіл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
748833
  Бірзул Г.О. Мемуари радянських воєначальників про джерела героїзму воїнів Червоної Армії у Великій Вітчизняній війні // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 36-41. – (Історичні науки ; вип. 29). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
748834
  Литвин С.Х. Мемуари та спомини сучасників як джерело дослідження життя і діяльності Симона Петлюри // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – № 4. – C. 3-11. – ISSN 2226-3209
748835
   Мемуари та щоденники = Memories annd diaries. – Запоріжжя : Тандем - У. – (Джерела з історії Південної України / ред. кол.: Андрєєв В., Бех В., Боряк Г. та ін. ; Том 9). – ISBN 966-7482-60-Х
Ч. 2. – 2006. – 632с.
748836
  Бондарчук О. Мемуари Тадеуша Бобровського в сприйманні Івана Франка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 171-177
748837
  Кобижський Г. Мемуари учасників повстанського руху в Холодному Ярі як джерело його вивчення // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 195-197. – ISBN 978-966-171-795-3
748838
  Шпиталь І.Г. Мемуари фейлетоніста : сатира та гумор / Іван Шпиталь. – Київ : Молодь, 1980. – 160 с.
748839
  Баран О. Мемуари як джерело до вивчення побуту галицької сільської інтелігенції (кінець XIX - 30-ті роки XX ст.) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 532-537. – ISBN 978-966-02-5080-2
748840
  Дудник О. Мемуари як джерело до історії Уманщини доби Української революції (1917-1921 рр.) // Уманська старовина : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; голов. ред. Кузнець Т.В., Лісовська О.В., Скус О.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 6. – С. 134-142. – ISSN 2519-2035
748841
  Казимір В.А. Мемуари як джерело інформації про життя та діяльність Василя Дубровського в Україні // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 347-350. – ISSN 2218-4805
748842
  Наєнко М. Мемуари як синтез дум і художніх роздумів // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 79-93. – ISBN 978-966-439-809-8
748843
  Любовець Н.І. Мемуари як складова електронних ресурсів бібліотек: світовий досвід та перспективи створення вітчизняного електронного ресурсу "українська мемуаристика" // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 417-430
748844
  Ємьоловський М. Мемуари, які містять історичні події Польщі (1648-1679) // Чуднівська кампанія 1660 року у дзеркалі польської історіографії : зб. наук. публікацій про моск.-польську війну середини ХVII ст. / Польське наук. т-во у Житомирі, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка ; упоряд., пер. з пол., вступ. ст. канд. іст. наук, доц. Іван Ярмошик ; [наук. ред. В.Й. Борисенко]. – Житомир : Євенок О.О., 2010. – C. 37-46. – ISBN 978-966-2534-01-6
748845
  Русова С. Мемуари. Щоденник / Софія Русова ; КНУТШ, Центр українознавства ; редкол.: В. Сергійчук (голова). – Київ : Поліграфкнига, 2004. – 544 с. – ISBN 966-530-021-0
748846
  Войцехівська І. Мемуаристика // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 359-366. – ISBN 978-966-06-0538-1
748847
  Мережинська Г.Ю. Мемуаристика 80-х років у контексті розвитку жанру // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991


  Дається короткий огляд розвитку жанру мемуарно-автобіографічної прози радянської літератури та визначаються особливості творів, опублікованих в кінці 80-90-х років.
748848
  Мазур Н.В. Мемуаристика в українській пресі початку ХХ ст. // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 181-183
748849
  Полюхович Л.Д. Мемуаристика Віри Вовк у контексті літературного канону // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 87-89. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
748850
  Білявська В.С. Мемуаристика Єви Фелінської: проблематика, ейдологія, генологія : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Білявська Вікторія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2016. – 205 арк. – Бібліогр.: арк. 181-205
748851
  Білявська В.С. Мемуаристика Єви Фелінської: проблематика, ейдологія, генологія : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Білявська Вікторія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
748852
  Рыболовлева Э.П. Мемуаристика как источник изучения борьбы большевиков Украины за массы в 1917 году (март - октябрь). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Рыболовлева Э.П.; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1978. – 29л.
748853
  Пустовіт В. Мемуаристика Марка Кропивницького в колі націєтворчих проблем
748854
  Баран Є. Мемуаристика романа Іваничука: суб"єктивні грані українства // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 122-126. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
748855
  Бондарчук О.М. Мемуаристика Т. Бобровського: проблематика, генологія, наративні стратегії : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Бондарчук Олеся Михайлівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Житомир, 2019. – 219 арк. – Додатки: арк. 216-219. – Бібліогр.: арк. 195-215
748856
  Бондарчук О.М. Мемуаристика Т. Бобровського: проблематика, генологія, наративні стратегії : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Бондарчук Олеся Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
748857
  Поліщук Т. Мемуаристика у творчій спадщині Олександра Лазаревського (за публікаціями у журналі "Киевская старина) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2009. – Т. 10. – С. 190-202
748858
  Коломієць О.В. Мемуаристика як досвід автобіографічних творів у жіночій літературі XX - поч. XXI ст. ("Дар Евдотеї" Докії Гуменної як антитеза "Жіночої ролі" Людмили Таран) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 232-237


  Розглянуто особливості мемуаристики Докії Гуменної як одного із перших досвідів української автобіографічної жіночої літератури. Дослідження є своєрідним спростуванням тези Л. Таран про суто чоловічий характер української мемуарної традиції
748859
  Дьяченко І.С. Мемуарна література про Чорнобиль як засіб формування моральної особистості // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 210-213. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У даній статті йдеться про історичну та культурологічну значимість мемуарної літератури про Чорнобиль. Адже задокументовані факти подій є важливими для розуміння історії, формування загальнолюдських цінностей особистості, людських стосунків, вчинків.
748860
  Джигун Л. Мемуарна література як джерело вивчення біографії українських еміграційних письменників // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2017. – Вип. 6. – С. 34-44. – ISSN 2411-4146
748861
  Максименко О.В. Мемуарна література як матеріал для перекладознавчих розвідок // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – C. 196-200. – ISBN 966-594-420-7
748862
  Данчишин Н. Мемуарна складова у у контексті еволюції літературознавчих поглядів Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 191-196. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
748863
  Пустовіт В. Мемуарна спадщина Бориса Грінченка крізь призму націєтворення // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. журналу "Бахмутський шлях" ; Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 3/4 (62/63). – С. 169-174


  Націєтворча діяльність українського письменника Б. Грінченка
748864
  Федунь М. Мемуарна спадщина Осипа Назарука / М. Федунь; МОУ; Ін-т українознавства при Прикарпатському ун-ті ім. Василя Стефаника. – Брошнів : Таля, 2000. – 175с. – ISBN 966-7365-55-7
748865
  Галич О. Мемуарна творчість Миколи Малахути // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 166-174. – ISSN 1728-9572
748866
  Поліщук Т. Мемуарна шевченкіана на сторінках часопису "Киевская старина" // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 124-130
748867
  Тараник Виктор Порфирьевич Мемуарная литература как источник изучения деятельности В.И.Ленина в период подготовки и проведения Октябрьской революции : Автореф... канд. ист.наук: 579 / Тараник Виктор Порфирьевич; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1972. – 21л.
748868
  Тихвинский С.Л. Мемуарная литература по истории советско-китайских отношений (1939-1950 годы) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 3. – С. 109-126. – ISSN 0130-3864
748869
  Рарицький О.А. Мемуарний дискурс шістдесятництва у "Щоденниках" Олеся Гончара // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 247-256. – ISBN 978-966-551-315-5
748870
  Федунь М.І. Мемуарний літературний портрет у західноукраїнських спогадах першої половини ХХ століття: специфіка творення // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 190-196. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
748871
  Любовець Н.І. Мемуарний потенціал ресурсів бібліотечного краєзнавства // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 359-376


  Розглянуто питання розвитку бібліотечного краєзнавства в контексті української мемуаристики та новітніх інформаційно-комунікаційних процесів. Зазначено необхідність наповнення ресурсів бібліотечного краєзнавства матеріалами особового походження ...
748872
  Дмитренко А. Мемуарні джерела про створення Народного комісаріату закордонних справ УРСР (1944-1945 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 492-494. – ISBN 978-966-171-783-0
748873
  Звілінський С.О. Мемуарні джерела радянської доби з історії Української революції 1917–1921 рр. в архівах Півдня України // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 2 (301), березень - квітень. – С. 49-58. – ISSN 0320-9466
748874
  Оляндер Л.К. Мемуарні мотиви у творчості Євгена Сверстюка: особистість у протиборстві з нелюдськістю // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 96-102. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (9)). – ISSN 2226-551X
748875
  Мережинская Анна Юрьевна Мемуарно-автобиографическая проза 70-х годов : Дис... канд.филолог.наук: 10.01.02 / Мережинская Анна Юрьевна; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1981. – 185л. – Бібліогр.:л.158-185
748876
  Мережинская А.Ю. Мемуарно-автобиографическая проза 70-х годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.02 / Мережинская А.Ю.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1981. – 24л.
748877
  Колядич Татьяна Михайловна Мемуарно-биографические произведения 70-х годов (Проблематика и жанр) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Колядич Татьяна Михайловна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 16л.
748878
  Мережинская А.Ю. Мемуарно-давтобиографическая проза 70-х годов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Мережинская А.Ю. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
748879
  Галич О.А. Мемуарно-публіцистичні записи О. Довженка: старе й нове // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 55-60


  Олександр Довженко в щоденнику відобразив національну й соціальну долю українського народу в траге дійній інтерпретації, що дозволяє простежити не лише глибини його світовідчуття та світобачення, а й відтворити еволюцію творчої свідомості митця, його ...
748880
  Бушканец Е.Г. Мемуарные источники / Е.Г. Бушканец. – Казань, 1975. – 98 с.
748881
  Алексеев В.В. Мемуарные свидетельства о восприятии политической линии М.С. Горбачева в высших командных кругах Советской армии // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 6 (57. – С. 13-16. – ISSN 2070-9773
748882
  Дуров Б.Д. Мемуарный жанр в художественно прозе революционного народничества : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.01. / Дуров Б.Д.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1980. – 16л.
748883
  Гаранин Л.Я. Мемуарный жанр советской литературы / Л.Я. Гаранин. – Минск, 1986. – 222с.
748884
  Найман Анатолий Мемуарр : повесть-пьеса // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 3 (1019 ). – С. 86-118. – ISSN 0130-7673
748885
  Куропаткин Мемуары / Куропаткин. – 549с.
748886
  Берлиоз Г. Мемуары / Г. Берлиоз. – Москва : Музгиз, 1962. – 916 с.
748887
  Гарибальди Дж. Мемуары / Дж. Гарибальди. – М, 1966. – 468с.
748888
  Дюкло Жак Мемуары : в 2-х т. / Дюкло Жак. – Москва : Политиздат
Т. 1 : 1896-1952. – 1974. – 799с.
748889
  Гаук А.В. Мемуары / А.В. Гаук. – М., 1975. – 262с.
748890
  Дюкло Жак Мемуары : в 2-х т. / Дюкло Жак. – Москва : Политиздат
Т. 2 : 1952-1969. – 1975. – 559с.
748891
  Брежнев Л.И. Мемуары / Л.И. Брежнев. – Београд, 1979. – 229с.
748892
  Дюкло Жак Мемуары : в 3-х т. / Дюкло Жак. – 2-е изд. – Москва
Т. 1. – 1985. – 447с.
748893
  Дюкло Жак Мемуары : в 3-х т. / Дюкло Жак. – 2-е изд. – Москва
Т. 2. – 1985. – 446с.
748894
  Дюкло Жак Мемуары : в 3-х т. / Дюкло Жак. – 2-е изд. – Москва
Т. 3. – 1985. – 464с.
748895
  Танич М.И. Мемуары : Стихи / М.И. Танич. – Москва : Советский писатель, 1989. – 128с.
748896
  Казанова Д. Мемуары / Д. Казанова. – М, 1991. – 301с.
748897
  Герштейн Эмма Мемуары / Герштейн Эмма. – Санкт-Петербург : Инапресс, 1998. – 528с. – ISBN 5-87135-060-7
748898
  Маннергейм Карл Густав Мемуары / Маннергейм Карл Густав; Пер. с финск. – Москва : Вагриус, 1999. – 512с. – (Мой 20 век). – ISBN 5-264-00049-2
748899
  Вышеславский Л. Мемуары / Леонид Вышеславский. – Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017. – 185, [2] с., [8] л. фотоил. – ISBN 978-966-489-423-1
748900
  Рокфеллер Д. Мемуары американского миллиардера / Д. Рокфеллер. – СПб. – 216с.
748901
  Соболь А. Мемуары веснущатого человека / А. Соболь, 1926. – 40с.
748902
   Мемуары графа С.Д. Шереметева. – Москва : Индрик, 2001. – 736с. – ISBN 5-85759-131-7
748903
  Головина В.Н. Мемуары графини Головиной, урожденной графини Голицыной [1766-1821] / предисл. и примеч. К. Валишевского ; полн. пер. с фр. К. Папудогло. – [Москва] : Книгоиздат Сфинкс, 1911. – 410 с., 1 л. фронт. (портр.)


  Авт. предисл.: Валишевский, Казимир Феликсович (1849-1935)
748904
  Казьмирчук Г.Д. Мемуары декабристов - источник изучения истории Елисаветградщины (конец XVIII - первая четверть XIX в.) // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 176-177. – ISBN 978-966-171-565-2
748905
  Довнар-Запольский Мемуары декабристов : (записки, письма, показания, проекты конституций, извлеченные из следственного дела, с вводной статьей) / М.В. Довнар-Запольский. – Киев : Изд. кн. маг. С.И. Иванов и К°
Вып. 1. – 1906. – XLIV, 346, [2] с. – Библиогр. в примеч.
748906
   Мемуары декабристов. – М., 1988. – 572с.
748907
   Мемуары декабристов. Северное общество. – Москва : Московский университет, 1981. – 400с.
748908
   Мемуары декабристов. Южное общество. – Москва : Московский университет, 1982. – 352с.
748909
  Бьюкенен Д. Мемуары дипломата / Д. Бьюкенен. – Пер. с англ. - 2-е изд. – М, 1991. – 341с.
748910
  Новикова М.И. Мемуары и жизнь / М.И. Новикова. – Симферополь, 1957. – 168 с.
748911
  Иванов Г.В. Мемуары и рассказы / Г.В. Иванов. – М., Париж, Нью Йорк : Прогресс; Третья Волна, 1992. – 352с. – ISBN 5-01-003654-1
748912
  Трамблэ А. Мемуары к истории одного рода пресноводных полипов с руками в форме рогов. / А. Трамблэ. – М-Л, 1937. – 343с.
748913
   Мемуары Казановы. – М., 1991. – 464с.
748914
  Черноморский М.Н. Мемуары как исторический источник : Учеб. пособие по источниковедению истории СССР / М.Н. Черноморский; Отв. ред. И.К. Додонов ; Моск. гос. ист.-архивный ин-т М-ва высш. образования СССР. – Москва : Б. и., 1959. – 80 с. – Библиогр. в конце книги
748915
  Колесник Эдуард Григорьевич Мемуары как источник изучения деятельности большевиков в годы империалистической войны (июль 1914 - февраль 1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Колесник Эдуард Григорьевич; МВ и ССО УССР. Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1980. – 28л.
748916
  Стрельский Г.В. Мемуары как источник изучения истории Великого Октября на Украине. / Г.В. Стрельский. – Киев, 1978. – 135с.
748917
  Стрельский Г.В. Мемуары как источник по истории Великого Октября на Украине. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.09 / Стрельский Г.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.25
748918
  Никитин А.Н. Мемуары как источник по истории партизанского движения в Сибири в годы гражданской войны : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Никитин А. Н.; Том. ГУ. – Томск, 1979. – 19л.
748919
  Голубцов В.С. Мемуары как источник по истории советского общества. / В.С. Голубцов. – М., 1970. – 115с.
748920
  Канлер П.-Л. Мемуары Канлера // Детство Фридриха Великого : (Из Карлейля) / Т. Карлейль. – [Лондон, 1880. – [30] с. – (Библиотека для чтения)
748921
  Канлер П.-Л. Мемуары Канлера // Детство Фридриха Великого : (Из Карлейля) / Т. Карлейль. – [Лондон, 1880. – [30] с. – (Библиотека для чтения)
748922
  Канлер П.-Л. Мемуары Канлера // Детство Фридриха Великого : (Из Карлейля) / Т. Карлейль. – [Лондон, 1880. – [19] с. – (Библиотека для чтения)
748923
  Гольдони К. Мемуары Карло Гольдони, содержащие историю его жизни и его театра / К. Гольдони. – Л., 1933. – 567с.
748924
  Гольдони К. Мемуары Карло Гольдони, содержащие историю его жизни и его театра / К. Гольдони. – Ленинград
Ч. 2. – 1933. – 806 с.
748925
  Чарторыйский А. Мемуары князя Адама Чарторижского и его переписка с императором Александром I / Пер. с фр. А. Дмитриевой ; Ред. и вступ. ст. А. Кизеветтера. – Москва : К.Ф. Некрасов
Т. 1. – 1912. – [2], X, 388 с.
748926
  Чарторыйский А. Мемуары князя Адама Чарторижского и его переписка с императором Александром I / Пер. с фр. А. Дмитриевой ; Ред. и вступ. ст. А. Кизеветтера. – Москва : К.Ф. Некрасов
Т. 2. – 1913. – [2], 362, III с.
748927
  Сапега Л.Л. Мемуары князя Л. Сапеги : [1803-1863] / Л.Л. Сапега; предисл. гр. Станислава Тарновского ; вступ. ст. и примеч. Бронислава Павловского ; пер. с пол. Л.Я. Круковской. – Петроград : "Прометей Н.Н. Михайлова", 1915. – 316 с.
748928
  Пэн Дэхуай Мемуары маршала / Пэн Дэхуай. – М., 1988. – 382с.
748929
  Костюков Л. Мемуары Михаила Мичмана : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 5. – С. 95-113. – ISSN 0130-7673
748930
  Скуинь З. Мемуары молодого человека : роман / Зигмуд Скуинь; авториз. пер. с лат. С.Цебаковского. – Рига : Лиесма, 1984. – 350 с.
748931
  Скуинь З. Мемуары молодого человека : роман / Зигмуд Скуинь; пер. с лат. С.Цебаковского. – Москва : Советский писатель, 1984. – 272 с.
748932
  Соротокина Н.М. Мемуары о настоящем / Н.М. Соротокина. – М., 1988. – 283с.
748933
  Лавуазье Мемуары о природе вещества, соединяющегося с металлами при прокалыванни их и увеличающего их вес. / Лавуазье, А-Л. – 2-е изд. – Л, 1931. – 80с.
748934
  Семенов-Тян-Шанский П.П. Мемуары П.П. Семенова Тянь-Шанского. – 1915-1917. – Петроград : Изд. семьи ; [Тип. М. Стасюлевича]
Т. 3 : Эпоха освобождения крестьян в России (1857-1861 гг.) в воспоминаниях бывшаго члена-эксперта и заведывавшаго делами Редакционных Комиссий. – 1915. – XIII, 444, [4] с., [2] л. порт.
748935
  Семенов-Тян-Шанский П.П. Мемуары П.П. Семенова Тянь-Шанского. – 1915-1917. – Петроград : Изд. семьи ; [Тип. М. Стасюлевича]
Т. 4 : Эпоха освобождения крестьян в России (1857-1861 гг.) в воспоминаниях бывшаго члена-эксперта и заведывавшаго делами Редакционных Комиссий. – 1916. – VIII, 661 с., [2] л. портр.
748936
  Янссон Туве Мемуары папы Муми-тролля / Янссон Туве. – М., 1991. – 165с.
748937
  Гончарук Г. Мемуары профессора : кн. 5, внеочередная : написано в Кабуле и в Одессе : 100-летию Одес. нац. политехн. ун-та посвящается / Григорий Гончарук. – Одесса : Экология, 2018. – 206, [2] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7046-51-5
748938
  Фельфе Х. Мемуары разведчика / Фельфе Х. – Москва, 1988. – 317 с.
748939
  Лагерлеф С. Мемуары ребенка. Морбакка II : проза : главы из книги / вступление Линденер Т. о Сельме Лагерлеф // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Специальный номер. – Москва, 2010. – № 8 : Между войнами: прозрения и поиски. – С. 3-33. – ISSN 1130-6545
748940
  Есин С.Н. Мемуары сорокалетнего / С.Н. Есин. – М, 1984. – 397с.
748941
  Хараидзе Г.В. Мемуары счастливого человека. / Г.В. Хараидзе. – Тбилиси, 1981. – 296с.
748942
  Буцко О.В. Мемуары участников Великой Отечественной войны / О.В. Буцко. – Киев, 1986. – 118с.
748943
  Залевский В. Мемуары участников Второй мировой войны на страницах военно-исторического журнала (конец 80-х - середина 90-х гг. XX в.) // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 16-17
748944
  Гоголина Т.А. Мемуары Федора Павловича Нестурха (1857-1936 гг.) // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали ІІ Міжнар. книгознав. читань (Одеса, 18-19 верес. 2012 р.) / М.В. Алєксєєнко, Є.В. Бережок, С.Є. Березін, В. Валецький, І.Л. та ін. Великодна. – Одеса : ОНУ, 2013. – С. 97-106. – ISBN 978-617-689-046-1
748945
  Рундебрг А. Мемуары шведского рабочего. / А. Рундебрг. – М., 1976. – 167с.
748946
   Мемуары, относящиеся к истоии Южной Руси / перевод К. Мельник; под ред. В. Антоновича. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого
Вып.1 (16 ст.) : Литвин М., Виженер Б.де, Горецкий Л., Ляссота Э. – 1890. – 191 с., 96 с. – В изд. также : Wiersze polityczne i przepowiednie, satyry i paszkwile z XVI wieku / Zebrat i wydat T. Wierzbowski
748947
   Мемуары, относящиеся к истоии Южной Руси // Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси / перевод К. Мельник; под ред. В. Антоновича. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1890. – Вып.1 (16 ст.) : Литвин М., Виженер Б.де, Горецкий Л., Ляссота Э. – С. 1-444
748948
   Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси / перевод К. Мельник; под ред. В. Антоновича. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого
Вып.1 (16 ст.) : Литвин М., Виженер Б.де, Горецкий Л., Ляссота Э. – 1890. – 191 с., 444 с. – В изд. также : Мемуары, относящиеся к истоии Южной Руси. Вып. 2 (первая половина XVII ст.) : О. Евлашевский, Я. Собеский. Походы 1625 и 1628 гг. С. Окольский, Г. Боплан. Освобождение невольников. Б. Машкевич
748949
   Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси / перевод К. Мельник; под ред. В. Антоновича. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого
Вып.1 (16 ст.). – 1890. – 184 с.


  инв. № 45233 - 191 с.
748950
   Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси / перевод К. Мельник; под ред. В. Антоновича. – Киев : Тип. Корчак-Новицкого
Вып.2 (1 пол.17 ст.) : О. Евлашевский, Я. Собеский. Походы 1625 и 1628 гг. С. Окольский, Г. Боплан. Освобождение невольников. Б. Машкевич. – 1896. – 444 с.
748951
  Сен-Симон Мемуары. / Сен-Симон. – Москва-Л.
Т. 1. – 1934. – 510с.
748952
  Сен-Симон Мемуары. / Сен-Симон. – М.-Л.
2. – 1936. – 477с.
748953
  Семенов-Тян-Шанский Мемуары. / Семенов-Тян-Шанский. – М.
2. – 1946. – 256с.
748954
  Коммин Ф. де. Мемуары. / Ф. де. Коммин. – М., 1986. – 495с.
748955
  Ларошфуко Ф. Мемуары. Максимы / Ф. Ларошфуко; Отв. ред. Б.Г. Реизов. – Ленинград : Наука, 1971. – 280 с. – (Литературные памятники)
748956
  Талейран Ш.М. Мемуары. Старый режим. Великая революция. Империя. Реставрация. / Ш.М. Талейран. – М.-Л., 1934. – 750с.
748957
  Талейран Ш.М. Мемуары. Старый режим. Великая революция. Империя. Реставрация. / Ш.М. Талейран. – М., 1959. – 440с.
748958
  Коленкур Арман де Мемуары.Поход Наполеона в Росссию. / Коленкур Арман де. – М., 1943. – 380с.
748959
  Сен-Симон Мемуары: Полные и доподлинные воспоминания герцога де Сен-Симона о веке Людовика XIV и Регентстве: избр. главы. / Сен-Симон. – Москва : Прогресс
1. – 1991. – 596с.
748960
  Сен-Симон Мемуары: Полные и доподлинные воспоминания герцога де Сен-Симона о веке Людовика XIV и Регентстве: избр. главы. / Сен-Симон. – Москва : Прогресс
2. – 1991. – 519с.
748961
  Кротов А Мен де Биран об основах метафизики. / А Кротов, А // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 9. – С.110-120. – ISSN 0042-8744
748962
  Трубенко А.І. Мен де Біран (Main de Biran) Марі Франсуа // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 616-617. – ISBN 966-316-069-1
748963
  Франко І.Я. Менандер / Іван Франко. – Львів : Накл. автора ; З друкарні Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1911. – 32 с. – (Універсальна бібліотека ; № 15)


  Зміст: 1. Право дитини; 2. Із мудрости менандра
748964
  Франко І.Я. Менандер / І.Я. Франко. – Харків : Книгоспілка, 1930. – 30с. – (Універсальна б-ка ; № 15)
748965
  Савельева Л.И. Менандр и его новонайденная комедия "Угрюмец". / Л.И. Савельева. – Казань, 1964. – 60с.
748966
   Менатеп. – К.
1. – 1991. – 27с.
748967
  Овадия Д. Менахо или терористът / Д. Овадия. – София, 1982. – 112 с.
748968
  Пащенко Є.М. Менац Антіца (- хорватська славістка, перекладачка) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 180. – ISBN 978-966-02-8346-6
748969
  Петровски Менацмент на библиотечните промени и професионален развоj на кадрите / Петровски, Д.J. – Битола : Друштво за наука и уметност, Факултет за учители и воспитувачи, 1999. – 182с. – (Eдициjа одделни научни трудови.Менацмент ; 45). – ISBN 9989-628-04-1
748970
  Туранли Ф.Г. Менгес Карл-Генріх (- німецький славіст, тюрколог) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 180. – ISBN 978-966-02-8346-6
748971
  Менделе-Мойхер Сфорим Менделе и его время / Менделе-Мойхер Сфорим. – М., 1939. – 252с.
748972
  Розенблюм А. Менделеев / А. Розенблюм. – Полтава : Держвидав України, 1929. – 85 с.
748973
  Смирнов Г.В. Менделеев / Г.В. Смирнов. – М., 1974. – 334с.
748974
   Менделеев Дмитрий Иванович / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 55-78. – ISBN 966-594-386-3
748975
  Троцкий Л.Д. Менделеев и марксизм // Химия и жизнь - 21 век : научно-популярный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 57-59. – ISSN 1727-5903
748976
  Семченко В.К. Менделеев и физика атома. / В.К. Семченко. – Пенза, 1945. – 24с.
748977
  Курбатов В.Я. Менделеев. / В.Я. Курбатов. – М.Л., 1950. – 96с.
748978
  Курбатов В.Я. Менделеев. / В.Я. Курбатов. – Л., 1954. – 103с.
748979
  Пэч Мартин Менделеев. Так ли просто все гениальное? // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 12 (177). – С. 134-144 : фото. – ISSN 1029-5828
748980
  Бабаев Е.В. Менделеевия // Химия и жизнь - 21 век : научно-популярный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 52-57. – ISSN 1727-5903
748981
  Бабаев Е.В. Менделеевия // Химия и жизнь - 21 век : научно-популярный журнал. – Москва, 2009. – № 12. – С. 38-44. – ISSN 1727-5903
748982
   Менделєєв Дмитро Іванович / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Вчені-хіміки. Почесні члени Університету Св. Володимира (1834-1919) / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – [Київ] : Прайм, 2001. – С. 124-141. – (Почесні члени Університету Св. Володимира. (1834-1919)). – ISBN 966-95679-9-8
748983
  Короткий В.А. Менделєєв Дмитро Іванович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 150-151. – ISBN 966-06-0393-2
748984
  Пеннетт Р.К. Менделизм / Р.К. Пённет ; Пер. с 3-го англ. изд.; Под ред.: В.С. Елпатьевского, проф. – Москва : BIOS, 1913. – X, 192 с., 6 л. табл. ил. : ил.
748985
  Бреславец Л. Менделизм / Л. Бреславец. – М, 1928. – 67с.
748986
  Вавилов Н.И. Менделизм и его значение в биологии и агрономии / Н.И. Вавилов. – Москва, 1965. – 106с.
748987
  Куделин Н.В. Менделизм и его роль о наследственности : (Предварительное сообщение). – Каменец-Подольск : Тип. Св. Троицкого Братства, 1912. – 52 с. – Без. тит. л. - Отд. оттиск: Записки Подольского О-ва естествоиспытателей и любителей природы. Т. 2. – Библиогр.: Список литературы к статье: "Менделизм и его роль о наследственности" 13 назв. (с. 52)


  На обл. дарств. надпись: Многоуважаемому профессоре Василию Карловичу Совинскому от автора
748988
  Фролов И.Т. Менделизм и философские проблемы современной генетики / И.Т. Фролов. – Москва, 1976. – 263с.
748989
  Богданов Е.А Менделизм или теория срещивания : (новое направление в изучении изменчивости и наследственности) : С 308 рис. в тексте, 9 цв. табл. и портр. Г. Менделя / Е.А. Богданов, проф. – Москва : Книгоиздат студ. Моск. сельхоз ин-та, 1914. – XII, [2], 626 с., 1 л. фронт. (портр.) : 9 л. цв. ил. : схем. – Библиогр.: "Наиболее доступная литература специально по менделизму" (с. 626)
748990
  Бабаев Е.В. Менделъевія // Химия и жизнь - 21 век : научно-популярный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 51-55. – ISSN 1727-5903


  Продолжение публикации серии материалов о семье Д.И. Менделеева. Начало в номерах "Химия и жизнь" -2009.- №№ 2,4.
748991
  Володин Б.Г. Мендель = (Vita aeterna) / Б.Г. Володин. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 256 с. : ил. – (Жизнь замечательных людей . Биография ; Вып. 17 (458))
748992
  Конопницкая М. Мендель Гданский : Рассказ : (С пол.) / М. Конопницкая. – 5-е изд. – Москва : Изд. "Посредник" ; Тип. Вильде, 1910. – 64 с. – (Издательство "Посредник" ; № 262)


  В РГБ евть электронный ресурс
748993
  Конопницкая М. Мендель Гданский. / М. Конопницкая. – Москва. – 31с.
748994
  Конопніцька М. Мендель Гданський : оповідання ; Пеpеклад з польської мови / Марія Конопницка. – Київ : Час ; Дpук. 1-ої Київ. дpук. спілки, 1909. – 32 с. – Прим. без обкл. – (Видавництво "Час" ; Сеp. 4; № 34)
748995
  Фридман Д. Мендель Маранц : рассказы / Давид Фридман ; с рукописи автора пер. с англ. П.Охрименко. – Москва, 1926. – 54 с.
748996
  Фролов И.Т. Мендель, менделизм и диалектика / И.Т. Фролов, С.А. Пастушный. – Москва, 1972. – 230с.
748997
  Бобошко Н.М. Мендельсон (Mendelssohn) Моісей // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 473. – ISBN 966-316-069-1
748998
   Мендельсон Григорій Олександрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 151. – ISBN 978-617-573-038-6
748999
  Бобров Р.В. Мендовский проспект / Р.В. Бобров. – М, 1987. – 272с.
749000
  Кофман А. Мендоса в поисках Серебряного Царства // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 48-63. – ISSN 1812-867Х


  Дон Педро де Мендоса - засновник Буенос-Айреса
<< На початок(–10)741742743744745746747748749750(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,