Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)741742743744745746747748749750(+10)В кінець >>
748001
  Наєнко М. "...мого слова свічечка горить". Володимир Забаштанський // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 345-349. – ISBN 978-966-439-809-8
748002
   "Мовна" стаття забезпечує рівні умови // Світ. – Київ, 2017. – Вересень (№ 35/36). – С. 1
748003
  Євграфова А.О. "Мовне обличчя" воєнної агресії: медійний контент // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 57-62


  У статті розглядається широкий спектр політико- та психосоціальних проблем, актуалізованих в Україні воєнними подіями, які презентовані в медійному дискурсі в бінарних мовних стереотипах.Центральним аспектом дослідження виступають компоненти бінарних ...
748004
  Валявська К. "Мовне питання" в народних школах на Буковині у кінці XIX - напередодні Першої світової війни // Вісник центру буковинознавства : збірник наукових праць / Науково-дослідний, центр буковинознавства Чернівецького, національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Т. 1. – С. 31-36
748005
  Каленич В. "Мовне питання" на сторіінках регііональноїї преси // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 18-25


  У статті розглянуто особливості висвітлення "мовного питання" у регіональній пресі, подаються міркування щодо мовної ситуації в державі після ухвалення закону про мову. У роботі також визначається вплив газетних текстів на формування національних ...
748006
  Шумлянський С. "Мовне питання" після парламентських виборів: від політичної кон"юктури до державної політики // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 97-105.
748007
   "Мовний" закон: крапки над "і" розставить час / Підготував М. Славинський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 17 (326). – С.24


  В обговоренні Закону № 5029 VI "Про засади державної мовної політики" на зустрічі Президента України В. Януковича з представниками інтелігенції Криму взяли участь: екс-президент України Л. Кравчук, поет, Герой України Іван Драч , ректор Київського ...
748008
  Череватенко Л. "Мовчазливий духовний опір" // Критика. – Київ, 2006. – Травень, (число 5). – С. 33-34


  Генадій Айгі (1934—2006) — чуваський і російський поет та перекладач. Багато років він був одним з живих символів російської неофіційної поезії. Поетична доля його склалася так, що на батьківщині його знало й цінувало лише достатньо вузьке коло ...
748009
  Литвинець І.І. "Мовчазні" стають борцями / І.І. Литвинець. – К., 1972. – 131с.
748010
  Варецька С. "Мовчання і письмо" у творчості Герти Мюллер // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 50-55. – ISSN 2307-2261
748011
  Фарід Алваш "Мовчання не може бути вибором!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 20 вересня (№ 168). – С. 11


  500 видатних ізраїльтян закликали припинити окупацію Палестини і відкрити шлях до майбутнього країни.
748012
  Пшеничний М. "Мовчить недоруйнований собор..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 травня (№ 21). – С. 11


  Книга Олеся Гончара "Собор".
748013
  Назаровець С.А. "Могилянський протокол": рекомендації щодо вдосконалення редакційних політик українських наукових видань / С.А. Назаровець, Т.О. Ярошенко // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 56-59. – ISBN 978-966-360-294-3 (вип. 11) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  У статті представлено рекомендації групи видавців, науковців та бібліотекарів щодо використання редакторами вітчизняних наукових видань чітких та зрозумілих способів поширення результатів наукових досліджень.
748014
  Посохова Л. "Могилянці" в Чернігівському, Харківському та Переяславському колегіумах: до реконструкції інтелектуальних мереж // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. "Ad fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12-14 жовт. 2015 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд. Н. Шліхта ; наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : НаУКМА, 2016. – С. 245-253. – ISBN 978-966-2410-77-8
748015
  Толстая Т. "Могу и палкой с гвоздем по лицу ударить" / беседовал Юрий Володарский // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; гл. ред. А. Кабанов. – Киев, 2017. – № 3/5 (137/139) : Время собирать тексты. – С. 82-90
748016
  Каганович Л.М. "Могут быть... уволены без выдачи выходного пособия" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 8 : Александр Невский жизнь и житие. – С. 110-114. – ISSN 0235-7089


  О том, как срочно проводили полную украинизацию.
748017
  Карышева Т. "Могучая кучка" / Т. Карышева. – М., 1954. – 43с.
748018
  Чичкина Светлана "Мода в Сочи, Сочи в моде!" : Фестиваль моды вписан в бюджетную строку города-курорта. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 124-125 : Фото
748019
  Сухомлин О.Ю. Мовна толерантність у журналістському тексті: параметри категорії // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 42-47


  Статтю присвячено явищу мовної толерантності як самостійному феноменові медіатексту. Увагу зосереджено на параметрах досліджуваного явища, різних підходах до його розуміння і трактування у журналістикознавчому дискурсі. Виокремлено засоби мовної ...
748020
  Гуйванюк Н. Мовна толерантність як соціолінгвістична категорія // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 37-46. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 2)
748021
  Сахарчук Л.І. Мовна триєдність та соціальне спілкування


  Присвячено актуальній проблемі сутності мови та пов"язаних з нею функцій, які реалізують мову як інструмент соціального спілкування.
748022
  Пономарів О.Д. Мовне багатство - мовленнєве різнобарв"я = Синонімічне різноманіття мови // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2014. – № 9, травень. – С. 7-10
748023
  Маленицька О. Мовне бачення Всевишнього в поезії Богдана Ігоря Антонича // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 159-168. – ISSN 2304-9383
748024
  Стойкова Г.Г. Мовне будівництво у Вінницькій області // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 154-160
748025
  Нікітюк Т.В. Мовне вираження директивів сучасної турецької мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 57. – С. 289-294
748026
  Васютенко І.О. Мовне вираження концепту серце в поетичній мові Миколи Бажана // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 31. – С. 31-37
748027
  Семиряк В.Д. Мовне вираження невербальних компонентів спілкування у гуморесках Остапа Вишні // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 109-112. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
748028
  Коваленко Г. Мовне вираження семіотичного характеру моди // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 205-209. – Бібліогр.: Літ.: С. 208-209 ; 15 поз.(тільки іноземними мовами);. – ISBN 966-7825-79-5


  Існує думка, що мода є своєрідною семіотичною системою. Предмети одягу можна розглядати як знаки, які несуть певну інформацію. Метою цієї статті є розкриття семіотичної суті моди через аналіз лінгвістичного матеріалу - текстів, присвячених моді.
748029
  Шевчук В. Мовне віддзеркалення основних державно-правових категорій Київської Русі в контексті досвіду лінгвістичної реконструкції права // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 198-203. – ISBN 978-2-919320-35-6
748030
  Фоменко О.С. Мовне відображення американської національної ідентичності в кодах культури (на матеріалі прізвиськ американських штатів і міст) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 303-316. – Бібліогр.: Літ.: С. 323; 14 поз.
748031
  Андрійченко Ю.В. Мовне відображення емотивних структур у складі художнього тексту // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 3-5. – ISBN 966-581-622-5
748032
  Верьовкін В.В. Мовне відображення концептуальних уявлень людини про війну в греко-римському, давньослов"янському і давньогерманському культурних просторах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 22-32


  Статтю присвячено ідентифікації концептуальних уявлень людини про війну та їх вербалізації в греко-римському, давньослов"янському і давньогерманському культурних просторах в контексті багатогранної проблеми еволюції античних поглядів на феномен війни в ...
748033
  Бистров Я.В. Мовне втілення фрактальної моделі концентричних кіл у структурі біографічного наративу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 40-47


  У статті представлено фрактальну динаміку розвитку біографічного наративу із застосуванням моделі концентричних кіл. Самоорганізація біографічного наративу в романі Б. Елліса “Lunar Park” досягається прирощенням і дисипацією смислових елементів на ...
748034
  Козьмук Б. Мовне законодавство і мовна політика потребують вдосконалення. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.70-72. – ISSN 0132-1331
748035
  Ажнюк Б.М. Мовне законодавство і мовне планування в сучасній Україні // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 28-40. – ISSN 0027-2833
748036
  Горда О. Мовне законодавство і розвиток функції української мови у школах Галичини (друга половина XIX ст.) // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 46-54. – Bibliogr.: С. 52-54; 28 назв
748037
  Курінний О.В. Мовне законодавство України: основні засади, актуальна проблематика й шляхи подолання суперечностей // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 105-135. – ISBN 978-966-1673-17-4
748038
  Місяць Н.К. Мовне і національне питання в Україні: ретроспектива і реалії // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / КВНЗ "Житомир. ін-т медсестринства" Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Богдан, О.В. Горай [та ін.]. – Житомир, 2016. – № 2 (16). – С. 53-58
748039
  Козловська Л. Мовне коло кольору в сучасній українській поезії // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 373-375
748040
  Радевич-Винницький Ярослав Мовне мислення білінгва в умовах непаритетної двомовності // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 89-97. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядаються природа мовного мислення, особливості мовного мислення білінгва, аберації мовного мислення в умовах українсько-російської двомовності.
748041
  Сокирко О. Мовне небуття // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 23 (240). – С. 22-25. – ISSN 1996-1561


  Що буде з країною років через 10, якщо запрацює мовний закон
748042
  Абакумов О. Мовне невігластво та українофобія знаного метра поезії // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 1-7 марта (№ 9). – С. F 4-5


  "Потішив" візит Оксани Шкоди до оргкомітету "Із протидії вступу України до Митного союзу" ("З УПА в комсомол" // "2000", №6, 8-14 лют., 2013, A1, A6-7). Один з членів зазначеного форуму, поет Д. В. Павличко, скористався нагодою, аби виразити свою ...
748043
  Семака Л. Мовне обличчя державного службовця // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Головне контрольно-ревізійне управління України. – Київ, 2013. – № 3 (86). – С. 16-18


  Інтерв"ю з докт. філолог. наук, зав. кафедрою мови та стилістики Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Наталією Шумаровою про культуру мовлення.
748044
  Черненко Г. Мовне обличчя ейджизму: до постановки проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 42-44. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему мови дискримінації за віком - ейджизму. Особливу увагу приділено ціннісному концепту ПОВАГА і його деформації в дискримінаційний концепт НЕПОВАГА ДО МОЛОДШИХ. The problem of the language of ageism is discussed. Special attention is ...
748045
  Перемолова О. Мовне оформлення людського досвіду як набуття істини для себе // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 128-134.
748046
  Белей Л.Л. Мовне очуднення як інструмент маніпулятивного творення "русинської" мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 19-31. – ISSN 0027-2833
748047
  Кебуладзе В. Мовне питання // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 9 (485), 3-9.03.2017 р. – С. 42. – ISSN 1996-1561


  "Небажання говорити й писати українською свідчить не так прагнення захистити право на користування рідною російською, як небажання покинути комфортну багнюку "русского мира".
748048
  Лисюк Н. Мовне питання в дзеркалі сучасного фольклору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 50-53. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі сучасного міського фольклору, що побутує в Україні, досліджено ставлення його носіїв до двох близькоспоріднених мов (української та російської) та їх соціолектів, і продемонстровано їх симбіоз у практичній площині та протиставлення - у ...
748049
  Румянцева С.С. Мовне питання в діяльності національної інтелігенції Наддніпрянської України (1900-1917 рр.) : Автореф. дис. ... канд. історичн. наук:07.00.01 / Румянцева С.С.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
748050
  Румянцева Світлана Сергіївна Мовне питання в діяльності національної інтелігенції Наддніпрянської України (1900 - 1917 рр.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Румянцева Світлана Сергіївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 196 л. – Бібліогр.: л.: 181 - 196
748051
  Рубашова С.О. Мовне питання в діяльності українських громад 60-х рр. ХІХ сторіччя // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2006. – Т. 8 : Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі. – С. 133-136.
748052
  Дзьомба Н. Мовне питання в публіцистичному дискурсі українських шістдесятників // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 227-238. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 1). – ISSN 2078-7324
748053
  Безверха Т. Мовне питання в сучасній державній політиці України // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 4. – С. 93-99.
748054
  Казакевич О. Мовне питання у науково-публіцистичній спадщині Сергія Шелухіна // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 80-84


  У статті проаналізовано погляди громадсько-політичного діяча, правознавця, письменника Сергія Шелухіна на мовне питання в Україні на початку ХХ ст. В статье проанализированы взгляды общественно-политического деятеля, юриста, писателя Сергея Шелухина ...
748055
  Ковач Л. Мовне питання у працях зарубіжних і українських дослідників // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 74-80
748056
  Клинченко Т. Мовне питання як предмет політичної боротьби і громадського дискурсу // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна Академія наук України. – Київ, 2000. – С. 155-165. – (Політологія і етнологія ; Вип. 12). – ISBN 966-02-1643-0
748057
   Мовне питання. МОН і громадські активісти дійшли згоди щодо поправок до статті 7 законопроекту "Про освіту" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 24 жовтня (№ 41/42). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Представники Міністерства освіти і науки України та громадські активісти знайшли порозуміння та напрацювали спільний текст поправок до статті 7 законопроекту "Про освіту".
748058
  Мацнєва Є.А. Мовне регулювання у поліетнічному суспільстві // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 100-106. – ISSN 1728-3671
748059
   Мовне розмаїття сучасної Європи : хрестоматія / [редкол.: А.І. Анісімова, І.С. Попова]. – Дніпро : Ліра. – (Co-funded by the Tempus Programme of the European Union). – ISBN 978-966-383-773-4 ; 978-966-383-774-1
Т. 1 : Мовне розмаїття сучасної Європи (південний регіон). – 2016. – 245, [1] с. : іл., табл. – Tempus Joint Project 530360-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPCR DIMTEGU "Розвиток та впровадження освітніх програм мультилінгвальної підготовки вчителів в університетах Грузії та України". – Бібліогр. в кінці ст.
748060
   Мовне розмаїття сучасної Європи : хрестоматія / [редкол.: А.І. Анісімова, І.С. Попова]. – Дніпро : Ліра. – (Co-funded by the Tempus Programme of the European Union). – ISBN 978-966-383-773-4 ; 978-966-383-778-8
Т. 2 : Мовне розмаїття сучасної Європи (західний, східний та північний регіони). – 2016. – 157, [1] с. : табл. – Tempus Joint Project 530360-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPCR DIMTEGU "Розвиток та впровадження освітніх програм мультилінгвальної підготовки вчителів в університетах Грузії та України". – Бібліогр. в кінці ст.
748061
   Мовне розмаїття сучасної Європи : хрестоматія / [редкол.: А.І. Анісімова, І.С. Попова]. – Дніпро : Ліра. – (Co-funded by the Tempus Programme of the European Union). – ISBN 978-966-383-773-4 ; 978-966-383-776-5
Т. 3. – 2016. – 220, [1] с. : табл. – Загол. тит. арк.: Мовне розмаїття сучасного світу. - Tempus Joint Project 530360-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPCR DIMTEGU "Розвиток та впровадження освітніх програм мультилінгвальної підготовки вчителів в університетах Грузії та України". – Бібліогр. в кінці ст.
748062
  Ткаченко О. Мовне самоствердження українців на тлі історичного досвіду народів світу // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 96-130. – ISBN 966-95452-3-9


  Розглядається проблема мовного самоствердження українців, що простежується на широкому тлі історичного досвіду народів світу. Автор аналузує його в контексті процесів, що відбувалися в Україні протягом століть, і набули особливого значення в період ...
748063
  Гайдай Д. Мовне яблуко розбрату, або Як навчатимуться національні меншини // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 вересня (№ 34). – С. 1, 5


  "Після початку російської агресії занепокоєння в Києві викликає не лише східний, а й західний кордон. Повідомлення про сепаратистські настрої національних меншин, що їх, вочевидь, підживлювала російська пропаганда, мали на меті не лише дестабілізувати ...
748064
  Христич Н. Мовний аналіз портретних описів персонажів детективних оповідань // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 413-422


  Стаття присвячена феномену портретного опису, який досліджується на матеріалі англійських детективів Конана Дойля та Агати Крісті. Лінгвістичнийй аспект вивчення портретних описів художнього тексту являє собою особливий інтерес для дослідників на ...
748065
  Назаревич Г.Я. Мовний антропоцентризм французького речення : Дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Назаревич Г.Я.; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – 190л. – Бібліогр.: л.158-190
748066
  Назаревич Г.Я. Мовний антропоцентризм французького речення : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук:10.02.05 / Назаревич Г.Я.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
748067
  Бутиріна М. Мовний аспект вивчення стереотипів масової свідомості // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 46-50
748068
  Котигоренко В.О. Мовний аспект державної етнополітики в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 2 (3). – С. 137-146.
748069
  Фронощук М. Мовний аспект діяльності українських видавництв релігійної літератури // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 136-143


  Аналізується мовний аспект репертуару вітчизняних видавництв релігійної літератури, досліджуються принципи формування згаданого репертуару та особливості перекладу книжок релігійного характеру з метою визначення того, наскільки обґрунтованими є ...
748070
  Тарнавський М.Т. Мовний аспект національно-патріотичного виховання. Уроки історії та реалії сучасності // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 295-306. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
748071
   Мовний баланс України // Сучасність : література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 9. – С. 69-89. – ISSN 0585-8365
748072
  Моклиця А.В. Мовний вимір гротескного образу (роман В. Гомбровича "Фердидурке") // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 1. – С. 106-111. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
748073
  Ковач Л.Л. Мовний вимір міжрегіональних протиріч в сучасній Україні // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 72-78. – ISBN 978-966-171-277-4
748074
  Фоменко О. Мовний вимір феномену американизація // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 635-643. – ISBN 966-581-481-8
748075
  Шкіцька І. Мовний вияв позитивної поведінки інтелектуальних якостей адресата в ситуаціях маніпулювання // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 3 (105), травень - червень. – С. 80-83


  Розкрито особливості вербалізації позитивної оцінки інтелектуальн. якостей адресата в ситуаціях міжособистісного маніпулювання. Визначено мовні засоби, що найчастіше репрезентують згаданий різновид оцінки в маніпулятивному дискурсі.
748076
  Куляс П. Мовний експеремент Оксани Забужко // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.92-96


  Художньо-стильові особливості книги О.Забужко "Шевченків міф України"(К.:Абрис,1997)
748077
  Дунь Н. Мовний експеримент у зоровіршуванні (переважно в шахопоезії та паліндромії)


  У статті розглядаються мовні експерименти в царині української візуальної поезії, переважно на прикладах шахопоезії та паліндромії
748078
  Горобець В.Й. Мовний етикет в українській епістолярії XVIII ст. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 7. – С. 40-48.
748079
  Голікова Н.С. Мовний етикет у художньо-літературному дискурсі // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 32-38
748080
  Богдан Світлана Мовний етикет українців: традиції і сучасність / Богдан Світлана. – Київ : Рідна мова, 1998. – 476с. – ISBN 5-7707-9731-2; 5-7707-9730-4
748081
  Богдан С. Мовний етикет як елемент мовної каотини світу волинян (За твором Бориса Харчука "Волинь") // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.11-14. – ISSN 0130-5263
748082
  Гульпа Д. Мовний етикет як об"єкт дослідження в угорському та українському мовознавстві // Acta Hungarica / Ужгород. нац. ун-т, Каф. угорської філології, Центр гунгарології. – Ужгород, 2010. – 19 - 20-ий рік вид. : Ювілейний збірник на честь 80-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. – С. 223-227. – ISBN 978-966-8760-98-3
748083
  Сокіл Б. Мовний закон для народних та середніх шкіл у Галичині 1867 року та дискусії навколо нього // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 101-109. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (25)). – ISBN 978-966-7425-97-56
748084
  Воробйова Г.Ю. Мовний імідж політика // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 69
748085
  Радевич-Вінницький Мовний компонент ідентичності в неодномовному суспільстві: українські реалії // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С.203-216


  Розглядається природа ідентичності індивіда і спільноти, мовний компонент ідентичності української етнічної та української політичної нації, різні вияви та причини аберацій в українській ідентичності (біетнічність, відкладеність, дифузність, ...
748086
  Бєляков О. Мовний конфлікт між журналістом та аудиторією
748087
  Курінний О. Мовний конфлікт України
748088
  Курінний О. Мовний конфлікт України: деякі уточнення
748089
  Гавдида Н. Мовний концепт невербального доробку Якова Струхманчука / Н. Гавдида, Л. Назаревич // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 105-108. – ISSN 2411-4146


  У статті крізь призму інтермедіальності проаналізовано ілюстрації Я. Струхманчука до сатири "Ревун" О. Маковея, нарису "Дві сили" М. Козоріса, шаржів на М. Грушевського, М. Козоріса, Д. Рудика, Д. Загула, М. Кічуру та ін. Розглянуто проблему аналізу ...
748090
  Хентшель Г. Мовний ландшафт Центральної України: українська мова, російська мова, "суржик" / Г. Хентшель, О.О. Тараненко // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 3-25. – ISSN 0027-2833
748091
  Фаріон І. Мовний лібералізм в освіті: українська стоп!!! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 20-26 жовтня (№ 42). – С. 2


  Щодо "...антиукраїнськомовного Закону про освіту, проголосованого 6 жовтня в першому читанні у ВР 277-ма депутатами Закону про освіту (3491-д від 04.04.2016)".
748092
  Белей Л.Л. Мовний маркетинг як інструмент мовної політики // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 3-12. – ISSN 0027-2833
748093
  Пасюрківська М.В. Мовний образ бика, вола й тура у польській та українській фразеології // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 194-201. – ISBN 966-581-589-Х
748094
  Данилюк Н. Мовний образ Божої Матері в Євангелії та в поезії Тараса Шевченка // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 252-263. – ISSN 2304-9383
748095
  Пасюрківська М.В. Мовний образ ворона, ворони та сороки у польській фразеології // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 244-250. – ISBN 966-638-142-7
748096
  Фінчук А. Мовний образ жінки в газетному дискурсі волинських ЗМІ // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – № 5/6 (5). – С. 56-59. – ISSN 2226-8669
748097
  Чечель Н. Мовний образ культури українського романтизму // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 18-27


  Виходячи із розуміння мови як соціокультурного й психологічного феномену, в статті відтворено мовний образ культури українського романтизму. З огляду на теорію масових комунікацій канадійського філософа Г. Маклюєна, український театр XIX cm. ...
748098
  Сирко І. Мовний образ людини в текстах щоденника М. Галабурди-Чигрин // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 14 : Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – С. 201-211. – ISSN 2304-9383
748099
  Войцева О.А. Мовний образ польського моряка в повісті З. Батко "Ласкаві океани" // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 29-37


  Статтю присвячено дослідженню мовних засобів, за допомогою яких Зигмундт Батко у повісті "Ласкаві океани" змоделював образ польського моряка. Встановлено, що мовна особистість моряка формується в процесі фахової діяльності, а категорійний статус цього ...
748100
  Піддубна Н.В. Мовний образ священослужителя в "Співомовках" Степана Руданського // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 38. – С. 160-168. – ISSN 2312-0665


  До 180-річчя від дня народження письменника.
748101
  Щепанська Х. Мовний образ серця в баладах Т. Шевченка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 156-161. – (Серія філологічна ; Вип. 57). – ISSN 2078-5534
748102
  Красавіна В. Мовний образ України, українського народу в історичних романах про добу козацтва // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 266-268
748103
  Сойка-Машталєж Мовний образ українця в польській міжвоєнній пресі 1918-1939 рр. // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 307-319. – ISBN 966-95452-9-3
748104
  Гоцинець І.Л. Мовний образ Чорнобиля в поезії Бориса Олійника // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 167-171
748105
  Бавус Т. Мовний образ як компонент мовно-національної та індивідуально-авторської картин світу / Тетяна Бавус // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 242-247. – (Серія філологічна ; вип. 63). – ISSN 2078-5119
748106
  Щепанська Х.А. Мовний образ, концепт, вербальний символ і їх функціювання в художньому тексті // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 33. – С. 66-71
748107
  Марчук Л. Мовний портрет інтелігента - мешканця Кам"янця-Подільського // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 181-188. – Бібліогр.: С. 187; 13 назв.
748108
  Карпова К.С. Мовний портрет кулінарного блогера // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 82-89


  Статтю присвячено дослідженню мовного портрета кулінарного блогера як лінгвістичного феномену. Розглядаються ключові характеристики блогу як новітнього жанру комп"ютерно-опосередкованої комунікації, а також блогера як центральної постаті кулінарного ...
748109
  Квіренко Л.О. Мовний портрет носіїв берлінського міського діалекту // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 232-239


  Стаття присвячена дослідженню мовного портрету носіїв берлінського міського діалекту. Розглянуто природу та структуру мовної особистості та мовного портрету. На основі аналізу статей із щоденної берлінської газети "Берлінер Моргенпост" визначено ...
748110
  Сологуб Н.М. Мовний портрет Яра Славутича / Надія Сологуб. – Київ ; Вінніпег : Дніпро ; Українська Вільна Академія Наук, 1999. – 152 с. – Бібліогр.: с. 146-149. – ISBN 0-919867-00-7
748111
  Фабрична Я. Мовний портфель з перекладу для майбутніх викладачів англійської мови // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт" ; голов. ред. С.Ю. Ніколаєва. – Київ, 2017. – № 1 (89). – С. 39-50. – ISSN 1817-8510
748112
  Колодько Т.М. Мовний потенціал викладача іноземної мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 245-252


  У статті проаналізовано роль викладача іноземної мови в сучасному навчальному процесі; розглянуто шляхи та засоби зрощення мовного потенціалу викладача; акцентовано увагу на необхідності врахування сучасних мовних стратегій у викладанні. В статье ...
748113
  Скубашевська О. Мовний потенціал викладача іноземної мови: проблема зрощення // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 219-223. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
748114
  Бєлік К.О. Мовний правовий режим в Університеті Святого Володимира в умовах Української революції // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 151-155. – ISBN 978-617-7133-95-6
748115
   Мовний простір граматики: актуальні студії : зб. наук. праць : на честь 60-річчя чл.-кор. НАН України Анатолія Загнітка / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ; [редкол.: І. Вихованець та ін.]. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – 484, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-639-659-7
748116
  Алтухов В. Мовний простір Донбасу: чи є українська мова державною? // Геноцид України в XX столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Всеукр. громад. орг. "Т-во відродження Укр. Нації", Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, І. Любас, Б. Моркляник та ін. ; ред.: М. Гавришко]. – Львів : [б. в.], 2010. – С. 79-86. – ISBN 978-966-397-111-2
748117
  Пепа В. Мовний психоз // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 27 березня (№ 13). – С. 6, 7
748118
  Лінькова Д. Мовний пуризм чи глобалізація? // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 248-252
748119
  Коваль Н. Мовний пуризм чи державна мовна політика? // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2018. – Березень (№ 5/6). – С. 6-9


  Як офіційні державні мови здобували своє місце під сонцем.
748120
  Коваль Н. Мовний пуризм чи державна політика? Як офіційні державні мови здобували своє місце під сонцем // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2018. – Лютий (№ 3/4). – С. 7-10
748121
  Коротіч Т.А. Мовний рівень аналізу художнього тексту (на прикладі позначень кольору та світла) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 205-209. – ISBN 966-581-498-2
748122
  Фаріон І. Мовний рубікон з поляками: Люблинська унія 1569 року // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 11-17 серпня (№ 32). – С. 10


  Рубіконовою подією для України в загальнополітичному й мовному плані стала Люблинська унія 1569 року. Унійний акт, затверджений сеймом 1 липня 1569 року, проголошував утворення нової федеративної держави "двох народів" (українці до них не належали) – ...
748123
  Сербенська О.А. Мовний світ Івана Франка : статті, роздуми, матеріали / Олександра Сербенська ; Мін-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2006. – 372 с. – ISBN 966-613-474-8
748124
  Загнітко А. Мовний світ Олекси Тихого та мовнодержавні реалії сьогодення // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 19-25 січня (№ 3). – С. 7
748125
  Загнітко А. Мовний світ Олекси Тихого та мовнодержавні реалії сьогодення // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 26 січня - 1 лютого (№ 4). – С. 10


  Парадоксально те, що на 26-му році Незалежності Української Держави вся спадщина Олекси Тихого надзвичайно актуальна, змінилися лише адресати офіційних звернень.
748126
  Сологуб Н.М. Мовний світ Олеся Гончара / Н.М. Сологуб. – К., 1991. – 136с.
748127
  Юрченко Т. Мовний світ Павла Загребельного // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [ред.-упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 321-324. – ISBN 978-966-2248-36-4
748128
  Сандуляк В.С. Мовний світ поеми "Катерина" Тараса Шевченка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 5 (297). – С. 29-32
748129
  Домилівська Л.В. Мовний світ Ю. Яновського : монографія / Людмила Домилівська ; за ред. Шевченко Л.І. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : Київський університет, 2011. – 196 с. : іл., табл. – Бібліогр. : с. 164-195. – ISBN 978-966-439-400-7
748130
  Швець Я.І. Мовний символ як особливий мовний знак // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 225-228. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
748131
  Гладка Валентина Анатоліївна Мовний синкретизм питальних та відносних займенників у французькій мові : діахронія та синхронія : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук; 10. 02. 05 / Гладка В. А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 14 назв
748132
  Гладка В.А. Мовний синкретизм питальних та відносних займенників у французькій мові: діахронія та синхронія : Дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.05 - романські мови / Валентина Анатоліївна Гладка; Чернівецький нац. ун-т ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2006. – 207л. – Бібліогр.: л.175-205
748133
  Москалюк В. Мовний соціокод як комунікативна реальність національного соціуму // Соціальні комунікації: результати досліджень - 2014 : колект. монографія / В. Ільганаєва, Х. Ельбесхаузен, О. Горошко, О. Холод, А. [та ін.] Sуnоwіес. – Київ : КНУКіМ, 2015. – С. 124-155. – ISBN 978-966-8299-26-2
748134
  Негода М.М. Мовний стандарт та діалект у Італії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 289-292


  Статтю присвячено дослідженню питання становлення літературної мови та впливу діалектів на її формування, а також питань, пов"язаних із визначенням часу виникнення загальнонародної літературної італійської мови та ролі діалектів у її самоідентифікації. ...
748135
  Грибок О.М. Мовний стереотип та його функціонування в дискурсі (на матеріалі німецької мови) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 120-124. – Бібліогр.: Літ.: с. 124; 16 п. – ISSN 1729-360Х
748136
  Жаборюк І.А. Мовний та мовленнєвий аспекти англійської структури be + - ed : посібник з граматики сучасної англійської мови для студ. вищ. навч. закладів / І.А. Жаборюк, О.А. Жаборюк ; МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2007. – 168 с. – Бібліогр.: с. 161-162. – ISBN 978-966-318-776-1
748137
  Седлерова А.І. Мовний та позамовний контекст перекладацького доробку В. Підмогильного (на матеріалі перекладів з французької мови) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Седлерова Аліна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 237 л. – Додатки: л. 235-237. – Бібліогр.: л. 196-234
748138
  Седлерова А.І. Мовний та позамовний контекст перекладацького доробку В. Підмогильного (на матеріалі перекладів з французької мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Седлерова Аліна Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
748139
  Ніка О. Мовний узус і "проста мова" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 31-34. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Норми "простої мови" були засновані на ії суспільному узусі. На прикладах конкретних текстів показані спільні, інтегрувальні риси, що дають можливість потрактовувати літературну мову цих творів як одну, українсько-білоруську, та відмінні, що дозволяють ...
748140
  Попович Н. Мовний фактор у просторі державної влади // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 1 (12). – С. 38-47
748141
  Шутяк Л.Б. Мовний фактор у процесі розбудови Української держави / Л.Б. Шутяк, І.О. Собко // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 208-215
748142
  Звонська Л.Л. Мовний феномен грецького койне та аттикізму // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 138-145. – Бібліогр.: 33 назв. – ISBN 978-966-171-013-8
748143
  Левко О.В. Мовний феномен грецької патристики золотої доби: когнітивно-дискурсивні виміри : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Левко Олександр Вадимович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2012. – 219 л. – Додатки: л. 218-219. – Бібліогр.: л. 191-217
748144
  Левко О.В. Мовний феномен грецької патристики золотої доби: когнітивно-дискурсивні виміри : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Левко Олександр Вадимович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
748145
  Гнатюк Л.П. Мовний феномен Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжної традиції : монографія / Л.П. Гнатюк ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : Київський університет, 2010. – 446, [1] с. – Бібліогр.: с. 375-446. – ISBN 978-966-439-269-0
748146
  Іванченко Р.Г. Мовний штамп в літературній практиці / Р.Г. Іванченко. – Львів, 1965. – 32с.
748147
  Шумова Н. Мовні "пороги сміливості" сучасних мас-медіа // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 119-125.


  У статті йдеться про процес демократизації мовлення у сучасному медійному просторі, який співіснує з процесом інтелектуалізації та разом з ним відображає стан і перспективи розвитку стилістичної палітри ЗМК. The article is about language ...
748148
  Новиченко М.Д. Мовні адаптації і переклади як засоби історичної стилізації "Втраченого раю" Джона Мільтона / М.Д. Новиченко, В.В. Яшкіна // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 2. – С. 224-230. – ISBN 978-617-7109-99-9
748149
  Шпак В. Мовні аспекти видавничої галузі // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 248-253


  У пропонованій статті робиться аналіз видавничої галузі у мовному аспекті, прослідковуються основні історичні тенденції розвитку, що спостерігаються протягом існування незалежної України, на прикладі друкованих ЗМІ та книжкової продукції. Зроблено ...
748150
  Саєнко С.Г. Мовні аспекти нації в сучасній Європі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 181-189


  Європа з її багатоголоссям різних мов, різних культур, складною і заплутаною історією кожної з її держав не може спрощено одноманітно трактувати концепт "нації". Він на вимоги часу еволюціонує, наповнюється новими значеннями і орієнтується у своїй ...
748151
  Моісеєнко О.Ю. Мовні аспекти спілкування за допомогою електронної пошти // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 244-247. – ISBN 966-581-231-9
748152
  Моісеєнко О.Ю. Мовні аспекти спілкування за допомогою електронної пошти // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
748153
  Свиридюк Л.А. Мовні аспекти сучасного молодіжного роману в українській та німецькій літературах (на матеріалі романів Л. Дереша, С. Ушкалова, Б. Лєберта) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 494-498. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
748154
  Тетерич О.М. Мовні аспекти української етнополітики // Studia slobozhanica : вісник виставково-музейного центру / М-во аграрн. політики та продовольства України ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка ; Виставково-музейний центр. – Харків, 2015. – Вип. 1 : Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Слобожанський гуманітарій - 2014", 31 жовтня 2014 р. – С. 337-347. – ISBN 978-617-619-161-2
748155
  Бацевич Ф.С. Мовні аспекти формування абсурду в п"єсах Миколи Куліша // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 37. – С. 172-178. – ISSN 2312-0665
748156
  Костенко Л. Мовні аспекти юриспруденції // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С. 132-134
748157
  Пилипенко Р. Мовні бар"єри (МБ) у міжкультурній комунікації (на матеріалі німецькомовних ділових текстів) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 242-247
748158
  Лисюк Н. Мовні війни 2014 року // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 ( 353), січень - лютий. – С. 23-31. – ISSN 0130-6936


  У статті зосереджено увагу на мовних іграх, які мали широке розповсюдження протягом 2014 року. Ці ігри розглянуто як жанровий різновид сучасного міського фольклору. Описано їх основні типи та способи творення. Матеріалом для аналізу слугували: ...
748159
  Больман І. Мовні війни в Європі = La bataille des langues en Europe : Европейська хартія регіональних або меншинних мов / Івон Больман ; пер. з фр. Світлана Гринцевич. – Київ : К.І.С., 2007. – 280 с. – ISBN 966-7048-75-6
748160
  Тищенко К. Мовні дарунки давніх сусідів: від скіфів до хозарів / К. Тищенко; Лінгвістичний музей КНУТШ; Редакція журналу "Урок української". – Київ : Урок української, 2004. – 32 с.
748161
  Кузьменко Ю. Мовні дебати // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 лютого (№7//8)


  21 лютого до Дня рідної мови в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відбулася академічна дискусія на тему сучасного стану української мови в країні, української ідеї і культури загалом, а також розглядалося питання мовної політики нашої ...
748162
  Гапченко О.А. Мовні запозичення як результат діалогу культур // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 90-94
748163
  Шевченко Л.Ю. Мовні засоби активізації сприймання газетного тексту (на матеріалах газети "Україна молода" 2007-2011 рр.) // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 57-67


  Маркованим засобом активізації сприймання газетного матеріалу є сенсорна лексика, яка увиразнює його архітектонічні елементи і сприяє виконанню ними текстових функцій. Sensorial vocabulary is a marking mean of activation of the perception of the ...
748164
  Буран В. Мовні засоби вербалізації концепту УКРАЇНА у німецькомовній пресі // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – C. 29-36. – (Бібліотека інституту філології)


  Стаття присвячена дослідженню способів реалізації концепту УКРАЇНА в рамках німецькогомовного газетного дискурсу, що охоплює такі країни як Німеччина, Австрія, Швейцарія. Концепт УКРАЇНА є динамічною ментальною одиницєю, яка розвивається і ...
748165
  Андрійченко Ю.В. Мовні засоби вираження емотивності в текстах художніх творів Г.Г. Маркеса // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 3-8
748166
  Андрійченко Ю.В. Мовні засоби вираження емотивності у творчості Габріеля Гарсіа Маркеса : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Андрійченко Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 193л. – Бібліогр. : л.168-193
748167
  Андрійченко Ю.В. Мовні засоби вираження емотивності у творчості Габріеля Гарсіа Маркеса : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.10.02.05 - Романські мови / Андрійченко Юлія Валеріївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
748168
  Андрійченко Ю.В. Мовні засоби вираження емотивності у творчості Габріеля Гарсія Маркеса : Автореферат дис. ... канд.філологічних наук: спец. 10.02.05-Германські мови / Андрійченко Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібл.8 назв
748169
  Волкова І.В. Мовні засоби вираження емоцій у сучасній українській прозі / І.В. Волкова, О.О. Алєксєєва // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 31. – С. 111-117
748170
  Близнюк О.П. Мовні засоби вираження емоційної категорії співчуття в оригіналі та перекладі (на прикладі роману О. де Бальзака "Ежені Гранде") // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 29-33. – ISBN 966-638-08406
748171
  Огаркова Г.А. Мовні засоби вираження концепту "кохання" як культурно-специфічного феномену


  Присвячено аналізу концепту "кохання" - елементу концептуальної та мовних картин світу. Проаналізовано мовні засоби вираження концепту "кохання" як культурно-специфічного феномену. Приділено увагу проблемі лакунарності та неперекладності номінативних ...
748172
  Рижикова М.Д. Мовні засоби вираження лаудації у видавничих рекламних оголошеннях (на матеріалі англійськой мови) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – C. 241-245


  У статті досліджуються особливості лаудації в англомовних видавничих рекламних оголошеннях: визначаються та описуються лексичні одиниці, граматичні конструкції, стилістичні та риторичні прийоми, що використовуються в цьому жанрі лаудативного ...
748173
  Переломов А.Ю. Мовні засоби вираження мобільності сучасного комунікативного дискурсу // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 121-123. – ISBN 978-966-96911-8-7
748174
  Мацько Л. Мовні засоби вираження національної ідентичності у поетичній творчості Тараса Шевченка / Любов Мацько // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 178-186. – ISSN 0320-3077
748175
  Корольова Н.О. Мовні засоби вираження німецької національної ментальності у творах Томаса Манна: лінгвокультурний аспект : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Корольова Наталія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 262 арк. – Додатки: арк. 223-262. – Бібліогр.: арк. 192-222
748176
  Корольова Н.О. Мовні засоби вираження німецької національної ментальності у творах Томаса Манна: лінгвокультурний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Корольова Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.:13 назв
748177
  Турчин В. Мовні засоби вираження сновних концептуальних понять у поезії Г.Гейма / В. Турчин, М. Турчин // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 71-84. – Бібліогр.: Літ.: С. 83-84; 19 поз. – (Германська філологія ; Вип. 551/552)
748178
  Скідченко О.А. Мовні засоби вираження соціального статусу в сучасній англійській мові : Автореф... Канд.філол.наук: 10.02.04 / Скідченко О.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 19л.
748179
  Кательникова М. Мовні засоби відображення паралінгвістичних актів у художньому дискурсі // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 106-109
748180
  Даскалюк О. Мовні засоби волевиявлення у творах Лесі Українки // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 80-87. – ISSN 2413-0923
748181
  Козик Є.А. Мовні засоби впливу в текстах сучасної реклами // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – С. 73-80. – ISSN 2311-2697
748182
  Нестеренко Н.П. Мовні засоби втілення темпоральних трансформацій у романі П. Загребельного "Тисячолітній Миколай" / Н.П. Нестеренко, В.М. Терещенко // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 186-190
748183
  Плющ П.П. Мовні засоби гумору в "Енеїді" І. Котляревського : спецкурс / П.П. Плющ ; МВ і ССР УРСР, Науково-метод. каб. по заоч. освіті КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Видавництво КУ, 1959. – 68 с.
748184
  Стасюк О.С. Мовні засоби дисфемізації парламентській комунікації ФРН та Швеції // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 458-467


  У статті розглядаються мовні засоби дисфемізації, які використовуються в парламентській комунікації ФРН та Швеції. Основна увага приділяється лексико семантичним засобам дисфемізації, таким як метафоричне перенесення та генералізація значення, а також ...
748185
  Анісімов А.В. Мовні засоби для опису об"єктно-оріентованих атрибут них граматик / А.В. Анісімов, П.П. Кулябко, О.П. Кулябко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 75-78. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  На основі теорії об"єктно-орієнтованих атрибутних граматик пропонується мова МІ; аналізуються можливості цієї мови. Ключові слова: об"єктно-орієнтовані атрибутні граматики, мови програмування. On the base of the object-oriented attribute grammar ...
748186
  Юрковська М. Мовні засоби досягнення комічного ефекту у комедійному відеотексті // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 74-91. – (Германська філологія ; Вип. 408/409)
748187
  Бабире О.В. Мовні засоби екобрендингу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 51-57


  Стаття присвячена аналізу сучасних мовних засобів екобрендингу. Розглянуто нові ключові еколексеми в різнотипних текстах екологічного спрямування, поява яких свідчить про постійну зміну тенденцій в уявленні про екологію як науку та принципи ...
748188
  Щербачук Л. Мовні засоби експлікації відчуттів у творчій палітрі Олеся Гончара (на матеріалі романів "Собор", "Тронка") / Лідія Щербачук // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 342-346. – ISSN 0320-3077
748189
  Кравчук А.М. Мовні засоби експресивності в гуморесках Євгена Дударя // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 37-39. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
748190
  Гоца Е. Мовні засоби експресивності в романі І. Чендея "Птахи полишають гнізда" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 180-182. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
748191
  Халчанська О. Мовні засоби ефективності переконання під час спілкування // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 15. – С. 95-100. – ISSN 2075-1486
748192
  Непийвода Н.Ф. Мовні засоби інформаційного комфорту // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 93-97
748193
  Наконечна Ю.С. Мовні засоби концептуалізації світу в англомовних віршованих творах для дітей : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Наконечна Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
748194
  Наконечна Ю.С. Мовні засоби концептуалізації світу в англомовних віршованих творах для дітей : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Наконечна Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 255 л. – Додаток: с. 253-255. – Бібліогр.: л. 221-252
748195
  Подшивайлова Г.М. Мовні засоби маніпулятивного впливу в політичному дискурсі ( на матеріалі друкованих російськомовних ЗМІ України) : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Подшивайлова Г.М. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
748196
  Кам"янець Анжела Мовні засоби маніпуляції в медійному дискурсі та відтворення їх у перекладі // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 170-177. – ISSN 2078-340X
748197
  Стасюк О.С. Мовні засоби оцінки образу сучасної України в публіцистичних текстах ФРН та Швеції // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 50-56


  У статті розглянуто мовні засоби, які використовуються для оцінки образу сучасної України в публіцистичних текстах ФРН та Швеції. Аналіз матеріалу демонструє домінування негативної оцінки сучасної України в ЗМІ цих держав.
748198
  Циркунова І.В. Мовні засоби реалізації іронії їх відтворення в іспансько-українському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 240-245


  У статті розглядаються засоби реалізації іронії на різних рівнях, а також принципи створення іронічного ефекту. На матеріалі творів іспаномовних авторів та їх українських перекладів проаналізовано засоби відтворення іронії, виявлено основні ...
748199
  Будь О. Мовні засоби реалізації концепту свобода в блогосфері: компаративний аспект // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 26-29. – (Бібліотека інституту філології)


  Статтю присвячено вивченню лінгвокогнітивної природи концепту СВОБОДА. Досліджуються механізми мовного оформлення блогу та мовних засобів вербалізації концепту СВОБОДА.
748200
  Трубіцина О.С. Мовні засоби реалізації сугестії в китаємовній масовій комунікації (на прикладі інтерв"ю Ху Цзіньтао іноземним ЗМІ) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 126-131. – ISSN 1608-0599
748201
  Шелякіна А.В. Мовні засоби репрезентації побожності в американській картині світу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 357-343


  У статті розглядаються паремії, фразеологія американського й британського походження, крилаті вирази, що репрезентують побожність американців, визначено їхню роль у формуванні американської мовної картини світу. В статье рассматриваются паремии, ...
748202
  Волощук І. Мовні засоби репрезентації сучасної англомовної воєнної маркованої лексики та термінології: шляхи утворення / І. Волощук, Г. Усик // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 363-368. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
748203
  Бондаренко В. Мовні засоби ритмізації українських народних лікувальних замовлянь // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 3-14. – ISSN 0320-3077


  Висвітлено окремі моменти становлення - його співвідношення з обрядом, історію наукових досліджень замовлянь, спроби класифікації, особливості виконання. Особливу увагу приділено ритму як основному чиннику дієвості замовляння. Проаналізовані фонетичні, ...
748204
  Любарець Н. Мовні засоби ритмізації художньої прози романів Вірджинії Вулф : (на прикладі роману "Кімната Джейкоба") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 126-130
748205
  Кісьміна К.О. Мовні засоби створення ефекту комічного в скетчі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 181-186


  Стаття фокусує увагу на такому виді комічного дискурсу як скетч у французькому мовному просторі. У дослідженні подано огляд мовних засобів у скетчах Р. Дево та особливості їх використання для досягнення комічного ефекту. В статье сфокусировано ...
748206
  Соколова І.В. Мовні засоби створення мотивації сприйняття нформаційно-рекламного типу тексту // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 1. – С, 76-81. – Бібліогр.: С. 81 ; 5 назв
748207
  Самойленко О. Мовні засоби створення образу Петербурга (на матеріалі поеми "Сон" Т. Шевченка і "Додатка" до III частини "Поминок" А. Міцкевича // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 267-270
748208
  Сугак С. Мовні засоби та стратегії політичної боротьби в опозиційній пресі (напередодні виборів 2004 р.) // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 84-103


  У статті зроблена спроба дослідити розгортання політичної боротьби напередодні виборів в опозиційній пресі України, зокрема, виділити основні стратегії та засоби, до яких удаються журналісти в описі політичних діячів та політичного життя в державі. ...
748209
  Мариненко І. Мовні засоби творення парадоксального гумору в анекдоті // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 214-219. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
748210
  Фурдуй М. Мовні засоби увиразнення рекламних текстів
748211
  Коваль А.П. Мовні засоби української прогресивної публіцистики кінця ХІХ - початку ХХ ст : Дис... канд. філолог.наук: / Коваль А.П.; КДУ ім Т.Г.Шевченка, Філологічний факультет. – К, 1954. – 329л. – Бібліогр.:л.317-327
748212
  Рось А. Мовні засоби формалізації результатів здійснення заходів з інформаційної боротьби та їх послідовності у часі / А. Рось, І. Молдавчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 110-114. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Для формалізації завдань планування інформаційної боротьби на основі формально-логічного підходу запропоновано мовні засоби подання результатів здійснення заходів з інформаційної боротьби та їх послідовності у часі. For formalization of planning tasks ...
748213
  Підгорна А.Б. Мовні засоби формування текстів науково-технічної реклами // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 251-259
748214
  Лесюк М. Мовні засоби характеристики людини в новелах Онуфрія Манчука // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 364-372. – ISBN 978-966-2763-81-2
748215
  Назаревич Л. Мовні засоби як вираження духовної культури українців у новелістиці Василя Стефаника // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті окреслено художній світ Василя Стефаника. Методологічною базою послугували праці М. Гайдеґґера, С. Кіркегора, Е. Фромма, Л. Виготського, Ю. Кузнецова, М. Коцюбинської, Т. Бойка. На основі аналізу низки новел В. Стефаника охарактеризовано ...
748216
  Нікітюк І.В. Мовні засоби як компонент структури індівідуально-авторської картини світу Тоні Моррісон // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 172-180. – ISBN 966-581-589-Х
748217
  Півень В. Мовні знаки Івана Світличного // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 26 : Мовознавство. – С. 205-213. – ISSN 1728-9572
748218
  Лавриненко С.Т. Мовні знаки концептуалізації правової культури у фольклорному тексті : (лінгвокультурологічний аналіз різних жанрів українського фольклору) : монографія / С.Т. Лавриненко ; за ред. д-ра філол. наук, проф. А.К. Мойсієнка ; М-во освіти і науки України, Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 466, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 411-467. – ISBN 978-966-489-271-8
748219
  Бибик С. Мовні знаки повсякденної культури в сучасній газетно-журнальній публіцистиці : на матеріалі лексики діалогізованого повідомлення


  У статті проаналізовано співвідношення функціональних і стилістичних параметрів повсякденної розмовно-побутової та газетно-журнальної мови.
748220
  Жайворонок В.В. Мовні знаки української етнокультури в антропоцентричному висвітленні // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 58-64. – ISSN 0027-2833


  У статті йдеться про антропоцентричний підхід до розгляду мовних явищ, навіяний "антропологічною силою слова". Розглядаємо мовні формули, які є продуктом антропоморфічного світосприймання, а також знакові концепти української етнокультури батько і мати.
748221
  Радчук В. Мовні знаряддя історії та футурології // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (121). – С. 133-137. – ISSN 1728-9343
748222
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ, 1996-. – ISBN 966-581-102-9
[Вип. 1]. – 1998. – 229 с.
748223
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ, 1996-. – ISBN 966-581-148-7
[Вип. 2]. – 1999. – 178 с.
748224
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ, 1996-. – ISBN 966-581-231-9
[Вип. 3]. – 2000. – 394 с.
748225
   Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск. – Київ, 1996-. – ISBN 966-7890-03-1
[Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – 2001. – 542 с.
748226
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ, 1996-. – ISBN 966-581-295-5
Вип. 5. – 2001. – 276 с.
748227
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць. – Київ : Прайм-М, 1996-. – ISBN 966-581-295-6
Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – 2002. – 275, [4] с.
748228
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць. – Київ : Прайм-М, 1996-. – ISBN 966-581-295-6
Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – 2002. – 320, [4] с.
748229
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць. – Київ : Логос, 1996-. – ISBN 966-581-388-9
Вип. 7. – 2002. – 590, [4] с.
748230
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-. – ISBN 966-594-420-7
[Вип. 8]. – 2003. – 335 с.
748231
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 9. – 2003. – 380 с.
748232
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-. – ISBN 966-581-481-8
Вип. 10. – 2004. – 735 с.
748233
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 1996-. – ISBN 966-7825-79-5
Вип. 11, кн. 1. – 2004. – 295 с.
748234
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 12, ч. 2. – 2004. – 301 с.
748235
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 1996-. – ISBN 966-8188-06-3
Вип. 13. – 2004. – 301 с.
748236
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 1996-. – ISBN 966-8188-07-1
Вип. 14, кн. 1. – 2004. – 286 с.
748237
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 1996-. – ISBN 966-8188-08-X
Вип. 14, кн. 2. – 2004. – 301 с.
748238
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 15. – 2004. – 167 с.
748239
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 1996-
Вип. 18, кн. 1. – 2005. – 320 с.
748240
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ, 1996-
Вип. 18, кн. 2. – 2005. – 307 с.
748241
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 22, ч. 1. – 2007. – 223 с.
748242
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 22, ч. 2. – 2007. – 219 с.
748243
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 24, ч. 1. – 2008. – 359 с.
748244
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 24, ч. 2. – 2008. – 349 с.
748245
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 24, ч. 3. – 2008. – 334 с.
748246
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 24, ч. 4. – 2008. – 153 с.
748247
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 25, ч. 1. – 2009. – 311 с.
748248
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 25, ч. 2. – 2009. – 199 с.
748249
   Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 31. – 2010. – 439 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
748250
   Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 32. – 2010. – 527 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
748251
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 33. – 2011. – 428 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
748252
   Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 34. – 2011. – 395 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
748253
   Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 36. – 2011. – 571 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
748254
   Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 37. – 2011. – 516 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
748255
   Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 38. – 2012. – 495 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
748256
   Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 39. – 2012. – 494 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
748257
   Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 40. – 2012. – 375 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
748258
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 41, ч. 1. – 2012. – 415 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
748259
   Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 41, ч. 2. – 2012. – 479 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
748260
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 42, ч. 1. – 2012. – 465 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
748261
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 42, ч. 2. – 2012. – 529 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
748262
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 2 (44). – 2013. – 350 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
748263
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 43, ч. 1. – 2013. – 308 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
748264
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 43, ч. 2. – 2013. – 307 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
748265
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 43, ч. 3. – 2013. – 324 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
748266
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 43, ч. 4. – 2013. – 343 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
748267
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 46, ч. 1. – 2013. – 571 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
748268
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 46, ч. 2. – 2013. – 533 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
748269
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 46, ч. 3. – 2013. – 427 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
748270
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 46, ч. 4. – 2013. – 429 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
748271
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 49. – 2014. – 299 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
748272
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 50, ч. 1. – 2014. – 499 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
748273
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 50, ч. 2. – 2014. – 558 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
748274
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 1 (52). – 2015. – 512 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
748275
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 2 (53). – 2015. – 400 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
748276
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 51. – 2015. – 663 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
748277
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 54. – 2015. – 296 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
748278
   Мовні і концептуальні картини світу = Linguistic and conceptual worldviews : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 57. – 2016. – 428 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
748279
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 59. – 2017. – 228 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
748280
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 60. – 2017. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
748281
  Фіщенко М.В. Мовні і позамовні характеристики блогінгу та мікроблогінгу як різновиду інтернет-жанру // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 154-160


  У роботі розглянуто мовні і позамовні характеристики блогінгу та мікроблогінгу. Зроблено висновок про те, що Твіттер є однією із провідних форм інтернет-комунікації.
748282
  Маленко О.О. Мовні ігреми в постмодерному поетичному тексті: від авторської нарації до комунікативної ідентичності героя // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 31. – С. 125-130
748283
  Агеєва В.П. Мовні ігри й повернення історії: парадокси українського постмодернізму // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 37-41


  Авторка обстоює тезу про тяглість модерністських тенденцій у сучасній українській літературі, про взаємовплив модерністських та постмодерністських поетик. Ідеться, зокрема, про історичну прозу, настанови на перепрочитання й переоцінку вітчизняної ...
748284
  Єрмоленко С.С. Мовні ілюстрації як метамовний образ довколомовної дійсності // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 44-46. – ISSN 1729-360Х
748285
  Єрмоленко С.С. Мовні ілюстрації як складник лінгвістичного тексту: до постановки проблеми // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 91-100. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
748286
  Кредатусова Я. Мовні інновації — абревіатеми в сучасній словацькій мові (у порівнянні з українською) // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; голов. ред. В. Німчук. – Київ, 2017. – № 1 (61). – C. 77-91. – ISSN 1682-3540
748287
  Гриценко С. Мовні інновації: від імпульсу до усталеності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-52. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі української поезії XVII ст. простежується процес запозичення латинізмів та їх еволюція від мовної інновації до усталеності (загальновживаності).
748288
  Гнатюк Л. Мовні картини світу дво- і кількамовної особистості // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 71-75
748289
  Шарманова Н.М. Мовні кліше в мас-медійній комунікації: особливості маніпулятивного впливу // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 210-226. – ISSN 2305-3852


  У статті проаналізовано питання маніпуляції масовою свідомістю за допомогою стандартизованих стереотипних одиниць з мови новітніх українських медіа. Масовий мовний вплив на реципієнта осмислюється з погляду лінгвопрагматики. Використання мовних кліше ...
748290
  Жлуктенко Ю.О. Мовні контакти : Проблеми інтерлінгвістики / Ю.О. Жлуктенко. – Київ : Вид-во Київського, 1966. – 135с.
748291
  Дочу А.Р. Мовні контакти і запозичення як чинник формування тематичних груп лексики : (на матеріалі ангійського орнітонімікону) / А.Р. Дочу ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 2017. – 205, [2] с. – Бібліогр.: с. 141-166. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1600-2
748292
  Дочу А.Р. Мовні контакти і запозичення як чинник формування тематичних груп лексики (на матеріалі англійського орнітонімікону) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Дочу Аліна Рашитівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ, 2013. – 273 л. – Додаток: л. 216-273. – Бібліогр.: л. 187-215
748293
  Дочу А.Р. Мовні контакти і запозичення як чинник формування тематичних груп лексики (на матеріалі англійського орнітонімікону) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Дочу Аліна Рашитівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
748294
  Чередниченко О. Мовні контакти у сучасному світі


  Розглянуто основні тенденції розвитку мовних контактів у добу глобалізації. Analized are the main trends in language contacts development under globalization.
748295
  Штурнак О. Мовні контакти як об"єкт вивчення. (Огляд літератури) // Теле- та радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 8. – С. 119-130.
748296
  Гвоздяк О.М. Мовні контакти як суттєвий чинник збагачення словникового складу // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 96-103. – ISBN 978-966-2303-00-1
748297
  Тищенко К.М. Мовні контакти: свідки формування українців / Костянтин Тищенко ; КНУТШ ; Лінгвістичний музей. – Київ : Авілон-Плюс, 2006. – 416с. – ISBN 966-95856-3-5
748298
  Мінчак Г.Б. Мовні контрасти як засіб увиразнення конотативної семантики ідеологічно забарвлених номінативних одиниць (на матеріалі української публіцистики періоду незалежності) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 79-84. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 1). – ISSN 2311-0821
748299
  Громова Н. Мовні контрасти як засоби експресивності у творах О. Забужко та Ю. Андруховича // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 357-360
748300
   Мовні конфлікти і гармонізація суспільства : Матеріали наукової конференції, 28-29 травня 2001 року. – Київ : Київський університет, 2002. – 222с. – ISBN 966-594-413-4
748301
  Яворська Г.М. Мовні конфлікти: штучні чи реальні? // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 67-77. – ISBN 978-966-1673-17-4
748302
  Качан Л.В. Мовні концепти часу // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 100-103. – (Філологічні науки ; № 2)
748303
  Гренджа І.М. Мовні концепти числа у фольклорному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 214-219
748304
  Юр"єва О.Г. Мовні маніпуляції в політичних комунікаціях // Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2005. – № 9/10. – С. 32-33. – ISSN 0868-8117
748305
  Каустов А.В. Мовні маркери та мовленнєві прийоми реалізації тактики наклепу в англійському художньому дискурсі XVIст. // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 68-74. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 1). – ISSN 2311-0821
748306
  Гулай А. Мовні меридіани // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 5 : фото


  Свій перший ювілей відзначив Клуб поліглотів (25-те засідання), організований за спільною ініціативою факультету навчання іноземних громадян та студентства, що прагне завдяки мові пізнати культуру й традиції багатоликого світу. За останній місяць ...
748307
  Сворак Н.Я. Мовні механізми впливу на масову свідомість у сучасних газетних текстах // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 203-208
748308
  Корчагіна О. Мовні механізми маніпуляції свідімостю читачів (на матеріалах газет Ворошиловградської (Луганської) області 1938–1953 рр.) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 37-42
748309
  Мерзлікін О.В. Мовні механізми формування оцінки в екологічному дискурсі (на матеріалі іспанської мови) / О.В. Мерзлікін, Г.А. Кальченко // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 229-233. – Бібліогр.: 15 назв.
748310
  Готько Н.В. Мовні моделі духовної культури як контекст формування освітньо–виховної філософії в інтеграції Cхідної і Західної парадигм суспільного розвитку. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
748311
  Мариненко П.І. Мовні моделі початку діалогу в іспанській мові в діахронічному аспекті (XVI-XVIII століття) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 164-171


  У статті йдеться про мовні моделі початку діалогу в іспанській мові в XVI-XVIII століттях. Були виявлені найпоширеніші способи відкриття діалогу в діахронічному аспекті шляхом аналізу іспанських театральних творів XVI-XVIII століття. Розглядається ...
748312
  Богуцький В.М. Мовні моделі простору як культурно-національний феномен ( на матеріалі української, англійської та іспанської мов ) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Богуцький В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 265 л. + Додатки : л. 232-265. – Бібліогр.: л. 196-231
748313
  Богуцький В.М. Мовні моделі простору як культурно-національний феномен (на матеріалі української, англійської та іспанської мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15. / Богуцький В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
748314
  Яворська Г.М. Мовні наративи та їхня роль у русинському питанні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 1 (42). – С. 24-30. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
748315
  Касяненко Д. Мовні норми acquis communautaire і переклад


  Статтю присвячено дослідженню мовних норм правового доробку ЄС з метою визначення специфіки їх відтворення різними цільовими мовами. Визначено вимоги до мови нормативно-правових актів ЄС, з"ясовано її характерні властивості, зумовлені наднаціональною ...
748316
   Мовні обов"язки громадян України = І першим було слово, і слово було Бог, і слово було Богом / Українська світова спілка професійних учителів // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 11-17 вересня (№ 36). – С. 5


  Мова - основа твоєї мудрості, життєдіяльності, твоя духовна, психологічна, фізична сила, засіб зв"язку в сім"ї й з усім українським народом, запорука існування та утвердження народу. Рідна мова - найважливіший навчальний предмет, через який здобуваєш ...
748317
  Лісняк Н. Мовні образи жита і пшениці у лемківських народних піснях // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 47-51. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (25)). – ISBN 978-966-7425-97-56
748318
  Костянтинова С.В. Мовні образи як знак української ментальності: практикум неокласиків // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 218-223. – ISBN 966-8188-07-1
748319
  Кокоза Г.А. Мовні одиниці на позначення одягу як засіб реалізації соціального статусу суб"єкта в англомовному публіцистичному дискурсі // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2009. – Т. 6, № 2 (17). – С. 5-15. – Бібліогр.: Літ.: с. 14-15; 17 п.+ 7 ілюстр. – ISSN 2075-4205
748320
  Шестель О.Г. Мовні ознаки авторського стилю поезії Івана Липи // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 499-502. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
748321
  Маленицька О. Мовні ознаки романтизму в поетичній спадщині Левка Боровиковського // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 152-157
748322
  Коцюба О.П. Мовні особливості відтворення побуту та культури українських селян у творах Й. Рота // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 62-67


  У статті аналізуються мовні засоби репрезентації повсякденного життя й культури українського народу у творах Й. Рота. В статье анализируются языковые средства отображения повседневной жизни культуры украинского народа в произведениях Й. Рота. The ...
748323
  Тендітна Н. Мовні особливості втілення образу смерті в прозі Є. Пашковського та О.У. Ульяненка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 372-375
748324
  Гольтер І. Мовні особливості героїв роману Дж. Д. Селінджера "Над прірвою у житі" як показник розвитку культури середини ХХ ст. // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 219-226
748325
  Фіголь Н. Мовні особливості електронного навчального дискурсу // Стиль і текст : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н. Шумарова. – Київ, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 114-123. – ISSN 2522-1442
748326
  Волосенко І.В. Мовні особливості молодіжних блогів у німецькомовному інтернет-дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 105-110


  Статтю присвячено дослідженню молодіжного блогового спілкування у німецькомовному інтернет-дискурсі. Розкрито лінгвокультурну феноменальність мови блогерів у галузі культуротворчості, що розглянуто в контексті медійних трансформацій мовної свідомості ...
748327
  Кисілевський К. Мовні особливості наддністрянського гнізда // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 283-297. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
748328
  Кульчинський О.Б. Мовні особливості османської хроніки "Історія Наїми": автор versus норма // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 64. – C. 60-72. – ISSN 1682-671Х
748329
  Мрачковська І. Мовні особливості поезії бітників в перекладі Юрія Андруховича // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 220-230. – (Бібліотека інституту філології)


  Стаття досліджує особливості українських перекладів американської поезії 1940-1950-х років, здійснених Юрієм Андруховичем, в аспекті досягнення адекватності та еквівалентності, основною передумовою яких є аналіз лінгвокультурного поля та специфіки ...
748330
  Стрій Л.І. Мовні особливості політичних ритуальних текстів // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (16). – С. 114-120. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
748331
  Фурманкевич Н. Мовні особливості радіореклами // Теле- та радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 8. – С. 136-143.
748332
  Яворська Іванна Юліанівна Мовні особливості сучасного англомовного ділового контракту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 259-266. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті наведені лінгвістичні характеристики сучасного англомовного ділового контракту, правила формування його структури. Наведено класифікацію контрактів, яка враховує аналіз мовних одиниць. Запропоновано певні шляхи уникнення непорозумінь між ...
748333
  Соколова К. Мовні особливості текстів журналістики співучасті: соціальні проблеми // Стиль і текст : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н. Шумарова. – Київ, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 86-101. – ISSN 2522-1442
748334
  Фецко І.М. Мовні особливості термінів на позначення довідкових музейних елементів та інформаційних структур // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 228-232. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті проаналізовано особливості термінів на позначення довідкових музейних елементів та інформаційних структур з погляду походження, розглянуто синонімічні відношення в українській музейній термінології, виявлено низку граматичних ознак термінів ...
748335
  Подворна Т.П. Мовні особливості українського та російського перекладу англійських складнопідрядних речень у прозивих текстах XIX - XXI століття // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 121-125. – Bibliogr.: Літ.: С. 125; 14 поз.
748336
  Зайцева С.В. Мовні особливості української блогосфери / С.В. Зайцева, Н.В. Левун // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 278-290. – ISSN 2313-4437
748337
  Раєвська І.В. Мовні особливості умбрійських діалектів у діатопному аспекті з урахуванням ізоглос та проблеми їх класифікації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 165-175


  Статтю присвячено аналізу мовних ознак умбрійських субдіалектів у діатомному аспекті та порівнянню їх з рисами, притаманними діалектам суміжних областей. Простежено вплив суміжних діалектів на субдіалекти вивчаємої групи на фонетичному, лексичному та, ...
748338
  Цимбаленко Є.С. Мовні парадокси у глобалізаційних процесах // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 45-51


  У статті досліджуються мовні парадокси, що властиві новітнім інформаційно-комунікаційним ресурсам в Інтернеті. З"ясовуються найтиповіші парадоксальні випадки використання мовно-лінгвістичних з собів. Аналізуються та система тизуються мовні парадокси в ...
748339
  Поліщук В. Мовні питання в доробку Василя Доманицького
748340
  Литвиненко В. Мовні питання українського сьогодення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 36-39. – (Журналістика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Викладено думку стосовно можливих змін в українському законодавстві щодо мовної політики держави. У центрі статті - сучасний стан української мови та можливості її розвитку у світлі ймовірного прийняття чи неприйняття ряду законопроектів Верховною ...
748341
  Білявська Т. Мовні погляди Івана Франка : (на матеріалі статті "Говоримо на вовка - скажімо і за вовка") // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2009. – С. 36-39. – (Філологія ; Вип. 11). – ISBN 9666-2917-01-2
748342
  Мацько Л.І. Мовні погляди Панаса Мирного // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 250-257. – ISBN 978-966-660-472-2
748343
  Тур О.М. Мовні помилки в ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання" // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2016. – № 4. – C. 51-55. – ISSN 2409-9805
748344
  Гірняк С. Мовні портрети української галицької інтелегенції: Уляна Кравченко, Константина Малицька, Іван Франко // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 103-121. – ISSN 1682-3540
748345
  Ажнюк Л.В. Мовні права і юридична лінгвістика // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 142-150. – ISBN 978-966-1673-17-4
748346
  Ажнюк Л.В. Мовні права особи: спроба когнітивного моделювання // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 13-23
748347
  Ажнюк Б.М. Мовні права як категорія соціолінгвістики // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 3-11. – ISSN 0027-2833
748348
  Ажнюк Б. Мовні права: колективні й індивідуальні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 84-93. – ISSN 1026-9932
748349
  Руда О. Мовні преференції киян сьогодні // Ukraїna : narracje, jezyki, historie. – Wroclaw : Trickster, 2015
748350
  Пономаренко А. Мовні пріоритети молодих літераторів // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 181-182
748351
  Космеда Т.А. Мовні пріоритети українця: прогноз О. Потебні і реальність XXI століття // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 21-26. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
748352
  Благовірна Н. Мовні проблеми на межі XIX - XX ст. у контексті розвитку видавничої справи в Україні // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 298-305. – Bibliogr.: Літ.: 304-305; 34 назв. – ISSN 1729-360Х
748353
  Студентова Т. Мовні проблеми студенських видань (на матеріалах преси міста Миколаєва)
748354
  Вишенський В.А. Мовні проблеми у викладанні математики // Матеріали всеукраїнської конференції "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України" : 12-14 трав. 1999 р. / "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України", всеукр. конф. – Київ : Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, 1999. – С. 78. – ISBN 5-77-63-2310-X
748355
  Лесюк Я. Мовні проблеми України намагаємося вирішити з позиції колонії // Газета по-українськи. – Київ, 2017. – 29 вересня (№ 78). – С. 12
748356
  Богуцький В.М. Мовні просторові орієнтири як засіб об"єктивації внутрішнього світу людини (на матеріалі української, англійської та іспанської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 83-86. – Бібліогр.: Літ.: С. 86 ; 4 поз.
748357
  Коваль Т. Мовні процеси в сучаному медіатексті: аспекти газетного дискурсу // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 13-18


  Проаналізовано мовностилістичні особливості українського газетного дискурсу, на матеріалі газети "Україна молода" простежено основні лінгвістичні процеси і тенденції, характерні для сучасного медіатексту. The linguistic and stylistic features of the ...
748358
  Сологуб Н. Мовні реалії іншого часу і простору (про особливі слововживання у творах Івана Багряного) // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 74. – С. 81-86. – ISSN 0201-419
748359
  Маленко О.О. Мовні реалії сьогодення в аспекті професійної компетентності словесника // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2017. – № 7/8 (479/480), березень. – С. 12-17
748360
  Сахащик О.І. Мовні реалії та способи їх перекладу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 85-87. – Бібліогр.: Літ.: с. 87; 5 п. – ISSN 1729-360Х
748361
  Малунова Г. Мовні рефлексії індоєвропейського *pent-: лінгвокультурний і когнітивний аспекти // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 410-414


  Дане дослідження присвячене аналізу і.-є. кореня *pent-, мовні рефлексії котрого у низці давніх індоєвропейських мов засвідчують певні семантичні варіації. У статті детально розглянуто давньогрецьку (po,ntoj) та латинську (pons, pontis m) рефлексії ...
748362
  Алєксєєва І.О. Мовні рівні та комунікативна ситуація: лінгвокультурологічний аспект // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 3-11. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 978-966-171-165-4
748363
   Мовні сайти в мережі Інтернет як складова частина українознавчих ресурсів : Дидактичний матеріал. – Київ, 2006. – 28с.
748364
   Мовні свідки формування українців // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 36-45. – ISSN 0130-5263


  Інтерв"ю-презентація в редакції "Дивослова" нової праці відомого мовознавця професора Костянтина Тищенка
748365
  Сніцар В.П. Мовні символи архаїчної правосвідомості давніх германців і слов"ян // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 107-114. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 1). – ISSN 2311-0821
748366
  Домилівська Л.В. Мовні символи ідіостилю Ю. Яновського з семантикою "гендерна ознака" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – C. 451-461


  У статті розглядається проблема розуміння авторської художньої свідомості в контексті аналізу мовних домінант ідіостилю письменника. Зокрема досліджено мовні символи ідіостилю Ю. Яновського з семантикою "гендерна ознака" в аспекті інтерпретації ...
748367
  Щибрик Т.П. Мовні стереотипи з ядерними емотивними частками як проекції існуючих у свідомості німецького народу концептів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 570-575


  У статті йдеться про національно-культурну специфіку мовних стереотипів з ядерними емотивними частками, які відображають існуючі у свідомості мовців концепти. В статье речь идет о национально-культурной специфике языковых стеоретипов с ядерными ...
748368
  Бабич Н. Мовні стереотипи, "Ноу хау" та устетичність сучасних ЗМІ / Н. Бабич, О. Жук // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 175-182. – ISSN 2078-1911
748369
  Базиляк Наталія Мовні стратегії в полікультурному просторі // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 85-90. – Бібліогр. в кінці ст.


  Аналізуються суперечності існування мовних стратегій у сучасному полікультурному середовищі; підкреслюється необхідність вивчення мов народів світу, що становить основу взаєморозуміння людей, їх полікультурної взаємодії.
748370
  Базиляк Наталія Мовні стратегії в полікультурному просторі // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 85-90. – Бібліогр. в кінці ст.


  Аналізуються суперечності існування мовних стратегій у сучасному полікультурному середовищі; підкреслюється необхідність вивчення мов народів світу, що становить основу взаєморозуміння людей, їх полікультурної взаємодії.
748371
  Скубашевська Ольга Станіславівна Мовні стратегії в полікультурному середовищі // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 45-51. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті стверджується, що полікультурність в освіті й різнобічний, поліпредметний і міждисциплінарний підхід до змісту знань, забезпечення інтеграції навчальних дисциплін, змістовна інтерпретація взаємозв"язків людини з природою і суспільством - шлях, ...
748372
  Петрова Л.О. Мовні стратегії в професійній майстерності педагога // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 123-130. – (Філософія ; вип. 49). – ISSN 2312-1947
748373
  Соловей Е. Мовні стратегії Володимира Свідзінського / спілкувався Тарас Головко
748374
  Соловей Е. Мовні стратегії Володимира Свідзінського / розмову вів Тарас Головко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 29 березня (№ 54)


  Літературознавець Е. Соловей розказала "Дню" про архівні знахідки і долю поета "Розстріляного Відродження".
748375
  Глушкова Т. Мовні та екстралінгвальні чинники творення ідіостилю газети // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 13-15. – (Журналістика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Розглядається проблема творення індивідуального образу газетного видання. Зокрема, в ній наголошується на важливості мовних і екстралінгвістичних засобів у формуванні ідіостилю друкованого ЗМІ. The article is dedicated to the problem of individual ...
748376
  Грабська А. Мовні та інші засоби впливу на читача в газеті "БЛІК" // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 225-232


  У статті виокремлено та проаналізовано деякі прийоми, що їх застосовують журналісти газети "БЛІК" для впливу на цільову аудиторію відповідно до специфіки "жовтого" видання, завдань матеріалів та масовокомунікаційних ефектів, яких намагаються досягти ...
748377
  Пономарів О. Мовні та інші факти з життя сучасної України // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 2-8 липня (№ 26). – С. 5


  "Київ з новою владою зазнав такого мовного зросійщення, якого не було навіть у радянський період".
748378
   Мовні та літературні зв"язки України з країнами Сходу / Ін-т філології КНУТШ ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України ; [за ред., передмова І.П. Бондаренка]. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2010. – 472 с. – ISBN 987-966-489-058-5


  Системно осмислено здобутки критики, історії й теорії української літератури. У хронологічній послідовності проаналізовано основні праці з цих ппитань, подано їх як органічну частину світового літературознавства. Для студентів-філологів, учителів
748379
  Попова Л.М. Мовні та позамовні фактори впливу на визначення знака в сучасній семіотиці // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 509-514
748380
  Омелянчук О.В. Мовні та позамовні чинники розвитку енантіосемії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 219-224. – Бібліогр.: 16 назв. – ISBN 978-966-171-013-8
748381
  Білозерська Л. Мовні табу у німецьких та українських рекламних текстах // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 42-45
748382
  Волинчик О.С. Мовні технології гендерної психографії в російських публіцистичних текстах мас-медіа : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.02 / Волинчик О.С.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв
748383
  Стативка Ю.І. Мовні технології як безпековий ресурс держави в умовах інформаційної війни // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 452-459. – ISBN 978-966-428-404-9
748384
  Данилич В.С. Мовні традиції в історії формування іспанської національної мови (на прикладі функціонування гемінатів у текстах літературних пам"яток) // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
748385
  Данилич В.С. Мовні традиції в історії формування іспанської національної мови (на прикладі функціонування гемінатів у текстах літературних пам"яток) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 113-118. – ISBN 966-581-231-9
748386
  Поворознюк Р.В. Мовні труднощі при перекладі українських та американських протокольних промов // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 282-288. – ISBN 966-581-231-9
748387
  Косаренко О.І. Мовні форми в системі права // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 4 (77). – С. 23-28
748388
  Іванова О.Ю. Мовні форми прояву культурно-лінгвістичної свідомості білінгвів (на прикладі іспанського суспільства) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 295-300
748389
  Чечель О. Мовні формули з дієслівним компонентом у науковому гуманітарному тексті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 412-418


  У статті здійснено спробу визначити найтиповіші мовні формули з дієслівним компонентом у науковому гуманітарному тексті та проаналізувати їх структурно-семантичні характеристики. В статье предпринята попытка определить типичные речевые формулы с ...
748390
  Дима Г.М. Мовні характеристики ділових листів (на матеріалі німецької мови) / Г.М. Дима, Н.В. Курінна // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 108-113. – (Серія "Філологічні науки")
748391
  Федоренко В.Л. Мовні цікавинки. Нестандартні дидактичні матеріали / В.Л. Федоренко. – Харків : Основа, 2006. – 320с. – (Біб-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.9 (34)). – ISBN 966-333-395-2
748392
  Папіш В.А. Мовні штрихи до психологічного портрета М. Коцюбинського (на матеріалі новели "Сон") // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 146-153
748393
  Ягупова Л.М. Мовно-географічна варіативність системи середньоверхньонімецьких префіксальних іменників : [ монографія ] / Л.М. Ягупова; МОНУ; Донецький нац. ун-т; ред. кол.: В.Д. Каліущенко, О.Л. Бессонова та ін. – Донецьк : ДонНУ, 2007. – 608с. – (Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження ; Том 4). – ISBN 978-966-639-321-3
748394
  Беценко Т. Мовно-естетичні знаки української культури в поетичній творчості Івана Малковича // Культура слова : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 86. – С. 73-83. – ISSN 0201-419
748395
  Пуніна О. Мовно-етикетні одиниці на позначення прощання й прихильності в епістолярію письменників І пол. ХХ ст. // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 61-68. – ISSN 1728-9572
748396
  Пуніна О. Мовно-етикетні одиниці на позначення прощання й прихільності в епістолярію письменників І пол. ХХ ст. // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 61-68. – ISSN 1728-9572
748397
  Козирський В.Г. Мовно-етнічна передісторія / В. Козирський, О. Маловічко. – Київ : Сталь, 2012. – 144 с. : табл., іл. – Резюме англ. – Бібліогр.: с. 142-144. – ISBN 978-617-676-012-2
748398
  Денискіна Г.О. Мовно-жанрова еволюція анекдота в газетних текстах // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 227-230


  У статті простежується мовно-жанрова еволюція анекдоту в газетних текстах, розглядаються такі його види, як первинний (традиційний) анекдот і сучасний (міський) анекдот, описується їх структура і найбільш уживані мовні засоби, а також аналізується ...
748399
  Ніколаєва Л.О. Мовно-інформаційна обробка тексту при навчанні усного і письмового монологічного мовлення іноземною мовою / Л.О. Ніколаєва, І.О. Журавльова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 80-85.
748400
  Савойська С.В. Мовно-комунікативна політика як специфічна область державної політики в поліетнічному соціумі: теоретико-історіологічний аналіз : монографія / С.В. Савойська. – Київ : Просвіта, 2013. – 422, [2] с. – Бібліогр.: с. 370-422. – ISBN 978-966-2133-94-3
748401
  Голікова Н.С. Мовно-комунікативні девіації в українському соціокультурному просторі // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 15-27


  У статті досліджуються типові порушення різних норм сучасної української літературної мови, що є причинами невдалої комунікації спілкувальників. З опертям на розроблене в комунікативній і прагматичній лінгвістиках поняття девіації як комунікативної ...
748402
  Орлова О. Мовно-комунікативні основи формування культури діалогічного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 102-107. – (Серія: Педагогічні науки ; № 1 (278)). – ISSN 1729-360Х
748403
  Івашків-Ващук Мовно-концептуальний простір ідилій Теокріта : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Івашків-Ващук Орислава Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
748404
  Івашків-Ващук Мовно-концептуальний простір ідилій Теокріта : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Івашків-Ващук Орислава Василівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2016. – 226 арк. – Додатки: арк. 200-226. – Бібліогр.: арк. 169-199
748405
  Масенко Л Мовно-культурна ситуація в Україні // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.7-11. – ISSN 0130-5263
748406
  Курушина М.А. Мовно-культурна специфіка онімів українських чарівних казок // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 61-67
748407
  Лазаренко О. Мовно-культурне життя українського суспільства у XVII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 330-334. – ISBN 966-7865-75-4
748408
  Горбань Т. Мовно-культурне питання в середовищі київської інтелігенції після першої російської революції // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 316-321. – ISBN 978-617-7399-06-2
748409
  Собуцький М.А. Мовно-культурний простір західно-європейського середньовіччя / М.А. Собуцький. – К., 1997. – 207с.
748410
  Калакура О. Мовно-культурний розвиток сучасної польської меншини в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 34. – С. 238-253. – (Курасівські читання - 2006). – ISBN 966-02-4242-5
748411
  Данилич В.С. Мовно-культурний феномен середньовічної Іберо-Романії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 33-43


  У статті розглядаються питання історії та теорії функціонування мови епохи ранньої середньовічної Іберо-Романії. В статье рассматриваются вопросы истории и теории функционирования языка эпохи ранней средневековой Иберо-Романии. The problems of the ...
748412
  Монастирська-Терещенко Мовно-культурні ареали в тюркському та слов"янському фольклорі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 22-31


  Системна організація мовно-культурних ареалів привертає до себе увагу фахівців у цій галузі (див., приміром, такі розвідки, як [23; 15; 13] та ін.). Так, на матеріалі ареальних досліджень східний характер російської культури доводили дослідники різних ...
748413
  Новикова А.В. Мовно-культурні виміри перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 318-321. – ISBN 966-7890-03-1
748414
  Новикова А.В. Мовно-культурні виміри перекладу (До проблеми інтеркультуральності в перекладах) // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ. : С. 318-321; 4 поз.
748415
  Кононенко В.І. Мовно-культурні процеси в освітньому просторі // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 2 ( 60). – С. 2-5


  В статті висвітлюється значення комплексного підходу до мовної освіти з урахуванням мовно-культурної ситуації в державі.
748416
  Гейко Т.М. Мовно-культурні трансформації в контексті глобалізації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 111-116


  У статті репрезентовано спільні онтологічні риси мови та культури, розглянуто трансформації культурної парадигми кінця ХХ - початку ХХI ст., визначено основні характеристики та роль глобалізації як універсальної рушійної сили у динаміці сучасних ...
748417
  Лещук Т. Мовно-літературний та творчо-науковий світ : збірка уривків літературних творів Тихона Лещука / Тихон Лещук. – Львів : [Сполом], 2009. – 550 с. – ISBN 978-966-665-509-0
748418
  Кислюк К.В. Мовно-медійні практики та культурна ідентичність українців у 2014-2016 рр.: "Перемоги" та "Зради" // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 267-277. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325


  "Розглянуто найновітніші сенси української культурної ідентичності на основі аналізу практик її репрезентації та трансляції у 2014–2016 рр. Цей період визначено «переможним» для самоусвідомлення українців як представників окремої нації із самобутніми ...
748419
  Жовтий О.О. Мовно-міфологічні символи в концепції О.О. Потебні й гіпотеза імпліцитної міфонімії // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 86-89. – ISBN 978-2-919320-34-9
748420
  Мацько Л.І. Мовно-освітні проблеми сучасного українського суспільства // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 87-93. – ISBN 978-966-660-472-2
748421
  Савойська С. Мовно-освтні проблеми у працях І.Огієнка // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 133-136
748422
  Кравчук А.Є. Мовно-політична ситуація на Волині в кінці XVI століття // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 147-154
748423
  Савойська С. Мовно-політичний конфлікт: історіографія проблеми // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 9. – С. 57-59
748424
  Фаріон І. Мовно-політичний світогляд видатного фізика і богослова Івана Пулюя // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 3 - 9 листопада (№ 44)
748425
  Фаріон І. Мовно-політичний світогляд видатного фізика і богослова Івана Пулюя // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 10-16 листопада (№ 45). – С. 7
748426
  Фаріон І. Мовно-політичний світогляд Івана Пулюя // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 235-245. – ISSN 2413-0923
748427
  Савойська Світлана Мовно-політичний сепаратизм як поняття // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 101-111. – Бібліогр. в кінці ст.
748428
  Савойська С.В. Мовно-політичний сепаратизм як фактор дестабілізації національної єдності українського суспільства в умовах пострадянської трансформації / С.В. Савойська. – Київ : Просвіта, 2011. – 408 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2133-57-8
748429
  Савойська С.В. Мовно-політичні конфлікти у сфері освіти (на матеріалах південно-східного регіону) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 53-56. – (Філософія. Політологія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються мовно-політичні конфлікти, які мають місце у сфері освіти на Південному Сході України. Автор стверджує, що зазначена проблема може поширитися й на інші регіони держави, якщо мовне питання і надалі буде ігноруватися державною ...
748430
  Шумик М. Мовно-правничі аспекти зовнішньоекономічних договорів (на матеріалі українсько-польських контрактів) // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі. – Луцьк, 2012. – Т. 1. – С. 44-48. – ISSN 2306-028X
748431
  Марченко Н. Мовно-соціальна концепція поповнення лексичного складу німецької мови у ХХ ст. (сто найпопулярніших слів ХХ ст.)


  Розглянуто сто найпопулярніших лексичних одиниць ХХ ст. у Німеччині, обраних носіями мови, з погляду соціолінгвістичних досліджень. Мовні одиниці є словами як власного творення, так і запозиченими, а вживаються як у літературній, так і у професійній ...
748432
  Нагорняк М. Мовно-стилістична характеристика новин радіо "Свобода" та радіо Бі-Бі-Сі // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 58-61. – Бібліогр.: Літ.: с. 61; 3 п.
748433
  Малявська Ю.П. Мовно-стилістичні засоби формування образу гетери у діалогах Лукіана (на матеріалі "Діалогів гетер") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 475-481


  У статті розглядаються мовно-стилістичні засоби формування образу гетери на матеріалі "Діалогів гетер" Лукіана. Визначено характерні мовні та поетичні засоби (тропи та фігури), якими послуговується автор для створення образів своїх героїнь.
748434
  Бочарнікова А.М. Мовно-стилістичні особливості авестійських Гатів (на матеріалі Гату №46) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 132-140


  У статті розглянуті специфічні риси тексту Гату No 46. Проаналізовано характер побудови тексту, його функціонально-смислове призначення, жанрову і стильову належність, визначені мовні засоби вираження цілісності тексту, розглянуті лексичні повтори в ...
748435
  Козоріз О.П. Мовно-стилістичні особливості поезії Ду Фу в українському озвученні


  Досліджуються переклади творів Ду Фу українською мовою.
748436
  Копач Т.М. Мовно-стилістичні особливості слогана як однієї із форм реклами (на матеріалі німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 87-91. – ISBN 966-594-420-7
748437
  Онишенко Ю.К. Мовно-стилістичні труднощі українських перекладів у сфері програмного забезпечення // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 298-302. – ISBN 978-966-581-958-5
748438
  Коломієць Л.В. Мовно-стильові виміри творчого методу перекладача: на матеріалі українських перекладів Шекспірових сонетів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 192-202. – ISBN 966-581-231-9
748439
  Коломієць Л.В. Мовно-стильові виміри творчого методу перекладача: На матеріалі українських перекладів Шекспірових сонетів // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
748440
  Безлепкіна Олена Мовно-стильові особливості прози Євгенія Замятіна


  Стаття становить собою спробу виявлення деяких мовних особливостей у прозі Є. Замятіна на матеріалі ранніх творів письменника. Відштовхуючись від ключових моментів, пов"язаних з еволюцією стилю автора, сформульовано загальні стилістичні домінанти, ...
748441
  Безлепкіна О. Мовно-стильові особливості прози Євгенія Замятіна
748442
  Кальницька Л. Мовно-стильові особливості творів О.П. Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 276-282.
748443
  Дзісь Б.А. Мовно-структурні особливості перекладу службових листів німецького військового діловодства українською мовою // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 118-125
748444
  Букачук Х.В. Мовно-текстові форми реалізації неусвідомленого садизму: від Тараса Шевченка до Дмитра Білого // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 119-124. – ISSN 1810-2131
748445
  Бєсєдна Л.Л. Мовно-термінологічні проблеми законодавства України : монографія / Бєсєдна Л.Л., Гладківська О.В. ; [за заг. ред. Гладківської О.В.] ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інформатики і права. – Київ : ПанТот, 2015. – 126, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 102-114 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1531-40-5
748446
  Венгренівська М.А. Мовно-філософська картина світу в поезії Філіпа Жаккотте, інтерпретована українськими перекладачами // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 72-82. – ISBN 966-638-142-7
748447
  Михно Л. Мовноестетична природа українських народних історичних пісень // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко. – Київ, 2018. – № 1 (730), січень, 2018 р. – С. 35-39. – ISSN 0130-5263
748448
  Пуніна О. Мовноетикетні одиниці на позначення вибачення в епістолярію письменників ХХ ст. // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 16 : Мова. – С. 149-155. – ISSN 1728-9572
748449
  Браташ О. Мовноетикетні формули в епістолярній спадщині І.Я.Франка // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2010. – № 3. – С. 82-90
748450
  Семеног О. Мовнокомунікативна особистість студента-філолога у сучасній освітній парадигмі
748451
  Супрун Л.В. Мовноментальні особливості комунікаційної системи "Літературно-наукового вістника" / Л. В. Супрун ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2012. – 505, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 451-506. – ISBN 978-966-621-542-3
748452
  Загнітко А. Мовносоціумна граматика: теоретичні засади. Динаміка морфологічного роду іменників // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 7/8 (159/160), липень - серпень. – С. 43-49
748453
  Ціхоцький І. Мовностилістична амплітуда ранньої прози Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 26-30. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
748454
  Олійник О. Мовностилістична обізнаність - основа прокурорської риторики // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 131-135. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
748455
  Олійник О. Мовностилістична обізнаність - основа прокурорської риторики // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 131-135. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
748456
  Столярова А.А. Мовностилістична та композиційна специфіка текстів інструкцій до побутової техніки новогрецькою мовою // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 374-381


  У статті досліджено композицію та провідні мовностилістичні особливості сучасних текстів інструкцій до побутових електроприладів новогрецькою мовою, виявлено та пояснено їхні причини. В статье исследуются композиция и основные лингвостилистические ...
748457
  Нагорняк М. Мовностилістична характеристика новин радіо "Свобода" та радіо Бі-Бі-Сі // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 63-72
748458
  Левчук І. Мовностилістичний вияв авторського "я" в літературно-критичних працях Лесі Українки // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 94-99. – ISSN 2413-0923
748459
  Науменко Н. Мовностилістичні аспекти співтворчості письменника з критиком у дзеркалі епістолярію / Наталія Науменко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 198-203. – ISSN 0320-3077
748460
  Слінчук В.В. Мовностилістичні засоби актуалізації гендерних понять // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 109-113


  У статті розглядаються основні мовностилістичні засоби формування сучасного гендерного дискурсу на сторінках преси. Досліджуються структура та зміст концептів "чоловік – жінка", "хлопець – дівчина". Аналіз сприятиме розширенню наукового бачення ...
748461
  Слінчук В. Мовностилістичні засоби актуалізації молодіжних тендерних концептів у текстах мас-медіа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 27-29. – (Журналістика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання гендерної спрямованості мовних засобів конструювання образів сучасного молодого покоління. The article deals with the specific problems of gender in the linguistic means of modelling the image of the contemporary youth.
748462
  Фіголь Н.М. Мовностилістичні засоби в заголовному комплексі сучасної періодики // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 109-114


  У статті аналізуються різноманітні типи заголовків сучасних періодичних видань, мовностилістичні способи та засоби їх увиразнення. The paper analyzes the different types of titles of contemporary periodicals, linguistic tools and methods for their ...
748463
  Горецька С.Д. Мовностилістичні засоби вираження авторської позиції у журналістських матеріалах із проблем наркоманії // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  У статті на матеріалі української газетної періодики розглядаються мовностилістичні засоби вираження основних концептів та їх подальший вплив на формування авторської позиції журналіста під час висвітлення теми наркоманії.
748464
  Бокшань Г.І. Мовностилістичні засоби вираження аксіологічних домінант у філософській ліриці Анатолія Кичинського / Г.І. Бокшань, А.І. Бокшань // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 177-184
748465
  Гаврилова Я.Л. Мовностилістичні засоби впливу на аудиторію (на матеріалах преси Півдня України) : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Гаврилова Яна Леонідівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2012. – 191 л. – Додатки: л. 175-191. – Бібліогр.: л. 149-174
748466
  Гаврилова Я.Л. Мовностилістичні засоби впливу на аудиторію (на матеріалах преси Півдня України) : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Гаврилова Яна Леонідівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 7 назв
748467
  Логвиненко О. Мовностилістичні засоби пресових видань в українській діаспорі (на прикладі сучасних жіночих журналів) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 219-224


  Розглядаються мовностилістичні засоби подання публіцистичних матеріалів на сторінках українських ЗМІ за кордоном, специфіка висвітлення тематики сучасного становища українки у світі й мовна культура періодичних видань. Considered linguistic and ...
748468
  Маєвська Н. Мовностилістичні засоби реалізації авторської прагматики в романі Девіда Ніколлса "One day" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 67-71. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (269) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
748469
  Бабире О. Мовностилістичні засоби реалізації іронії у комунікації на екотематику (на матеріалі соціальних медіа)


  Статтю присвячено аналізу мовностилістичних засобів реалізації іронії у комунікації на екотематику. Іронічний характер соціальних медіа розглядається на лексичному, синтаксичному та текстовому рівнях. Було виявлено і проаналізовано стилістичні фігури і ...
748470
  Нагорна А.С. Мовностилістичні засоби реалізації комічного в оповіданні О. Генрі "Комедія цікавості" / А.С. Нагорна, Н.М. Семешко // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 2. – С. 209-212. – ISBN 978-617-7109-99-9
748471
  Вернигора О. Мовностилістичні засоби сучасних дитячих видань української діаспори (на прикладі журналу "Веселка", м. Пряшів) // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 138-143


  Йдеться про особливості добору й подачі публіцистичних та художніх матеріалів для дітей у сучасній діаспорній періодиці, розглядаються мовностилістичні засоби організації текстів. The article concerns the peculiarities of selection and presentation of ...
748472
  Слінчук В.В. Мовностилістичні засоби творення гендерних образів молоді (за матеріалами друкованих мас-медіа) : Дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Слінчук В.В.; КНУТШ Інститут журналістики. – Київ, 2006. – 194л. – Бібліогр.:л. 172-194
748473
  Слінчук В.В. Мовностилістичні засоби творення гендерних образів молоді (за матеріалами друкованих мас-медіа) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Слінчук В.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
748474
  Мариненко І. Мовностилістичні засоби творення комічного в гуморі Євромайдану // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 88-98


  Статтю присвячено аналізові мовностилістичних джерел комізму політичних анекдотів періоду Євромайдану (листопад 2013 р. - березень 2014 р.). Для визначення найдієвіших мовностилістичних засобів було зібрано політичні анекдоти й анекдотичні вислови, що ...
748475
  Ільченко О.А. Мовностилістичні модифікації преси XXI ст.: природа й наслідки // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 31. – С. 157-161


  Стаття присвячена вивченню модифікацій мови сучасної преси, що має екстралінгвістичне підгрунтя. Ці зміни зафіксовані в експлікації функцій преси, у презентації стосунків адресанта й адресата, у жанровій системі. The article is devoted to the ...
748476
  Ломоносова К.С. Мовностилістичні особливості жанру кіноанонсу // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 125-129


  У статті розглядаються мовностилістичні особливості кіноанонсів як текстів малої форми в контексті їх жанрової специфіки. The article examines language and stylistic features of trailers as texts of short form in the context of their genre ...
748477
  Жалко Т. Мовностилістичні особливості молитви у конфесійному стилі української мови // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 90-99. – ISSN 2304-9383
748478
  Самойлова І.В. Мовностилістичні особливості нарисів і заміток у журналі "Кіевская Старина" (1882-1906 рр.) // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 68-76


  Статтю присвячено вивченню стилістичних особливостей двомовних матеріалів, надрукованих у періодичному журналі "Кіевская Старина" останніх десятиріч ХIХ - початку ХХ століть. Розглянуто текстові фрагменти українською мовою як експресивні структурні ...
748479
  Герман І. Мовностилістичні особливості періодичної преси Запоріжжя 20-х років: основні шляхи вдосконалення літературних норм та стилю // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 106-118
748480
  Сорокіна А.І. Мовностилістичні особливості поетичного світу Леоніда Кисельова / А.І. Сорокіна, Н.М. Сінкевич // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 2. – С. 280-283. – ISBN 978-617-7109-99-9
748481
  Горецька С. Мовностилістичні особливості політичного позиціонування в матеріалах засобів масової інформації (періоду президентської виборчої кампанії 2003-2004 років) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 15-18. – (Журналістика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Досліджено аспекти політичного позиціонування за допомогою мовностилістичних засобів. Clause is devoted to studying of aspects of political positioning by means of language and stylistic means.
748482
  Лебедева-Гулей Мовностилістичні особливості публіцистики Віталія Карпенка // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 55-64. – Бібліогр.: Літ.: с. 64; 26 п.


  У статті розглянуто і проаналізовано мовностилістичні особливості публіцистики відомого журналіста, науковця, професора, багатолітнього редакторагазети "Вечірній Київ" Віталія Карпенка.
748483
  Привалова С. Мовностилістичні особливості роману "Повія" Панаса Мирного / С. Привалова, О. Рижак
748484
  Пономарів О. Мовностилістичні поради // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 1. – С.29-32
748485
  Пономарів О.Д. Мовностилістичні поради: привабливість і підступність паронімів // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 4. – С. 27-30
748486
  Сізова К.Л. Мовностильова специфіка сучасних українських літературознавчих текстів / К.Л. Сізова, Н.М. Алексеєнко // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 134-137


  У статті аналізуються мовностильові особливості сучасного літературознавчого тексту, розглядаються тенденції галузевої терміносистеми, звертається увага на певні суттєві відмінності літературознавчих текстів від решти наукових текстів. The article ...
748487
  Мочкодан І. Мовностильовий вимір художньої моделі світу у прозі Богдана Нижанківського
748488
  Пушко В. Мовностильові особливості творів Ю. Яновського "Чотири шаблі" і "Вершники" / В. Пушко, О. Дібцева // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 170-173
748489
  Кудрявцева Н.С. Мовнофілософська картина світу в термінах слов"янських мов: між Заходом і Сходом // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 68-81. – ISSN 0027-2833
748490
   Мово рідна, слово рідне. – Київ, 1989. – 286 с.
748491
  Горболіс Л. Мововизначеність як грань конкордистської етики Володимира Винниченка
748492
  Зимомря М.І. Мовознавець з широким поглядом на світ. Слово про Тетяну Корольову // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 3-9. – (Лінгвістичні науки ; № 22)


  Стаття присвячена Корольовій Т.М., доктору філол. наук, проф., зав. кафедрою перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики ДЗ "ПНПУ ім. К.Д. Ушинського".
748493
  Мацько Л.І. Мовознавець і мовотворець Максим Рильський // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 312-317. – ISBN 978-966-660-472-2
748494
  Дем"яненко О.Ф. Мовознавство-наука про мову / О.Ф. Дем"яненко. – Київ, 1966. – 31с.
748495
  Товкайло Т. Мовознавство - одна із творчих граней М. Максимовича // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 220-225. – ISBN 966-8547-39-X
748496
   Мовознавство. – К, 1965. – 286с.
748497
   Мовознавство. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 1. – 1969. – 96 с.
748498
   Мовознавство. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 3. – 1969. – 96 с.
748499
   Мовознавство. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 4. – 1969. – 96 с.
748500
   Мовознавство. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 5. – 1969. – 96 с.
748501
   Мовознавство. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 6. – 1969. – 96 с.
748502
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 1. – 1970. – 96 с.
748503
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 2. – 1970. – 96 с.
748504
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 4. – 1970. – 96 с.
748505
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 5. – 1970. – 96 с.
748506
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 6. – 1970. – 96 с.
748507
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 1. – 1971. – 96 с.
748508
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 2. – 1971. – 96 с.
748509
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 3. – 1971. – 96 с.
748510
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 4. – 1971. – 96 с.
748511
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 5. – 1971. – 96 с.
748512
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 6. – 1971. – 96 с.
748513
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 1. – 1972. – 96 с.
748514
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 2. – 1972. – 96 с.
748515
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 3. – 1972. – 96 с.
748516
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 5. – 1972. – 96 с.
748517
   Мовознавство : орган відділу літератури, мови і мистецтвознавства Академії наук Української РСР : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 6. – 1972. – 96 с.
748518
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 1. – 1973. – 96 с.
748519
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 2. – 1973. – 96 с.
748520
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 3. – 1973. – 96 с.
748521
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 4. – 1973. – 96 с.
748522
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 5. – 1973. – 96 с.
748523
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 6. – 1973. – 96 с.
748524
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 1. – 1974. – 96 с.
748525
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 2. – 1974. – 96 с.
748526
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 3. – 1974. – 96 с.
748527
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 4. – 1974. – 96 с.
748528
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 5. – 1974. – 96 с.
748529
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 6. – 1974. – 96 с.
748530
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 1. – 1975. – 96 с.
748531
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 2. – 1975. – 96 с.
748532
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 3. – 1975. – 96 с.
748533
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 4. – 1975. – 96 с.
748534
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 5. – 1975. – 96 с.
748535
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 6. – 1975. – 96 с.
748536
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 1. – 1976. – 96 с.
748537
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 2. – 1976. – 96 с.
748538
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 3. – 1976. – 96 с.
748539
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 4. – 1976. – 96 с.
748540
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 5. – 1976. – 96 с.
748541
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 1. – 1977. – 96 с.
748542
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 2. – 1977. – 96 с.
748543
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 3. – 1977. – 96 с.
748544
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 4. – 1977. – 96 с.
748545
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 5. – 1977. – 96 с.
748546
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 1. – 1978. – 96 с.
748547
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 2. – 1978. – 96 с.
748548
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 3. – 1978. – 96 с.
748549
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 4. – 1978. – 96 с.
748550
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 5. – 1978. – 96 с.
748551
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 6. – 1978. – 96 с.
748552
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1979. – 80 с.
748553
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1979. – 80 с.
748554
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№3. – 1979. – 80 с.
748555
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1979. – 96 с.
748556
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1979. – 96 с.
748557
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1979. – 96 с.
748558
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1980. – 96 с.
748559
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1980. – 96 с.
748560
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1980. – 96 с.
748561
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1980. – 96 с.
748562
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1980. – 96 с.
748563
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1980. – 96 с.
748564
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1981. – 96 с.
748565
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1981. – 96 с.
748566
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1981. – 96 с.
748567
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1981. – 96 с.
748568
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1981. – 96 с.
748569
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1981. – 96 с.
748570
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1982. – 80 с.
748571
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1982. – 80 с.
748572
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1982. – 80 с.
748573
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1982. – 80 с.
748574
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1982. – 80 с.
748575
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1982. – 80 с.
748576
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1983. – 80 с.
748577
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1983. – 80 с.
748578
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1983. – 80 с.
748579
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1983. – 80 с.
748580
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1983. – 80 с.
748581
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1983. – 80 с.
748582
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1984. – 80 с.
748583
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1984. – 80 с.
748584
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1984. – 80 с.
748585
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1984. – 80 с.
748586
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1984. – 80 с.
748587
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1984. – 80 с.
748588
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1985. – 80 с.
748589
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1985. – 80 с.
748590
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1985. – 80 с.
748591
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1985. – 80 с.
748592
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1985. – 80 с.
748593
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1986. – 80 с.
748594
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1986. – 80 с.
748595
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1986. – 80 с.
748596
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1986. – 80 с.
748597
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1986. – 80 с.
748598
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1986. – 80 с.
748599
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1987. – 80 с.
748600
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1987. – 80 с.
748601
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1987. – 80 с.
748602
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1987. – 80 с.
748603
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1987. – 80 с.
748604
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1987. – 80 с.
748605
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1988. – 80 с.
748606
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1988. – 80 с.
748607
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1988. – 80 с.
748608
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1988. – 80 с.
748609
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1988. – 80 с.
748610
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1989. – 80 с.
748611
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1989. – 80 с.
748612
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1989. – 80 с.
748613
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1989. – 80 с.
748614
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1990. – 80 с.
748615
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1990. – 80 с.
748616
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1990. – 80 с.
748617
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1990. – 80 с.
748618
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1990. – 80 с.
748619
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1991. – 80 с.
748620
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1991. – 80 с.
748621
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1991. – 80 с.
748622
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1991. – 80 с.
748623
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1991. – 80 с.
748624
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1991. – 80 с.
748625
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1992. – 80 с.
748626
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1992. – 80 с.
748627
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1992. – 80 с.
748628
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1992. – 80 с.
748629
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1992. – 80 с.
748630
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1993. – 80 с.
748631
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1993. – 80 с.
748632
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1993. – 80 с.
748633
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1993. – 80 с.
748634
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1993. – 80 с.
748635
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1993. – 80 с.
748636
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1995
748637
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1995
748638
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1995
748639
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1995
748640
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1995
748641
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1995
748642
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Київ. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1996
748643
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Київ. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 1996
748644
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Київ. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4/5. – 1996. – 80 с.
748645
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Київ. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1996
748646
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1997
748647
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1997
748648
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1997
748649
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1997
748650
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1997
748651
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1997. – 80 с.
748652
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1998. – 80 с.
748653
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 1998. – 188 с.
748654
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1998
748655
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4/5. – 1998. – 80 с.
748656
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1998
748657
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1998. – 80 с.
748658
   Мовознавство : науково-теоретичний ж-л. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1999. – 80 с.
748659
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 1999. – 80 с.
748660
   Мовознавство : науково-теоретичний ж-л. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4/5. – 1999. – 80 с.
748661
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1999. – 80 с.
748662
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Українська книга, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2000. – 84 с.
748663
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Українська книга, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 2000. – 84 с.
748664
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Українська книга, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4/5. – 2000. – 80 с.
748665
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2000. – 80 с.
748666
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2001. – 84 с.
748667
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 2001. – 92 с.
748668
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 2001. – 140 с.
748669
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2001. – 80 с.
748670
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2001
748671
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2001
748672
   Мовознавство : Науково-теоретичний журна. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2002. – 80 с.
748673
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 2002. – 80 с.
748674
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4/5. – 2002. – 80 с.
748675
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2002. – 112 с.
748676
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2003. – 96 с.
748677
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 2003. – 160 с.
748678
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2003. – 96 с.
748679
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2003. – 96 с.
748680
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2003
748681
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2004. – 96 с.
748682
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 2004. – 96 с.
748683
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2004
748684
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5/6. – 2004
748685
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2005. – 96 с.
748686
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 2005
748687
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3/4. – 2005. – 168 с.
748688
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2005. – 96 с.
748689
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2005. – 96 с.
748690
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2006. – 116 с.
748691
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 2006
748692
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2006. – 96 с.
748693
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2006. – 112 с.
748694
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2006. – 96 с.
748695
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2007. – 96 с.
748696
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 2007. – 96 с.
748697
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 2007. – 96 с.
748698
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4/5. – 2007. – 120 с.
748699
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2007. – 96 с.
748700
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2008. – 104 с.
748701
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 2008
748702
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4/5. – 2008
748703
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2008
748704
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2009
748705
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 2009. – 96 с. – мова резюме англ., укр.
748706
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3/4. – 2009. – 136 с. – мова резюме англ., укр.
748707
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2009. – 96 с. – мова резюме англ., укр.
748708
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2009. – 96 с. – мова резюме англ., укр.
748709
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2010. – 120 с.
748710
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 2010. – 208 с.
748711
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4/5. – 2010. – 148 с.
748712
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2010. – 96 с.
748713
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2011. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
748714
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 2011. – 96 с.
748715
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 2011. – 96 с.
748716
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2011. – 96 с.
748717
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2011. – 96 с. – резюме укр., англ. мовами
748718
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2011. – 96 с. – резюме укр., англ. мовами
748719
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2012. – 96 с.
748720
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 2012. – 96 с.
748721
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 2012. – 96 с.
748722
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2012. – 96 с. – мова резюме англ.,укр.
748723
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2012. – 96 с.
748724
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2012. – 96 с.
748725
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2013. – 96 с.
748726
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 2013. – 232 с. – Резюме англ., укр. мовами
748727
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2013. – 96 с. – Резюме англ., укр. мовами
748728
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2013. – 112 с. – Резюме англ., укр. мовами
748729
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2013. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
748730
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2014. – 96 с. – Резюме англ., укр. мовами
748731
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 2014. – 96 с. – Резюме англ., укр. мовами
748732
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 2014. – 96 с. – Резюме англ., укр. мовами
748733
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2014. – 96 с. – Резюме англ., укр. мовами
748734
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2014. – 96 с. – Резюме англ., укр. мовами
748735
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2014. – 96 с. – Резюме англ., укр. мовами
748736
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2015. – 96 с. – Резюме англ., укр. мовами
748737
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 2015. – 96 с. – Резюме англ., укр. мовами. - Вип. журн. на пошану акад. НАН України Г.П. Півторака з нагоди його 80-річчя та 50-річчя наукової діяльності
748738
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 2015. – 96 с. – Резюме англ., укр. мовами. - Вип. журн. на пошану акад. НАН України Г.П. Півторака з нагоди його 80-річчя та 50-річчя наукової діяльності
748739
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2015. – 96 с. – Резюме англ., укр. мовами. - Вип. журн. на пошану акад. НАН України Г.П. Півторака з нагоди його 80-річчя та 50-річчя наукової діяльності
748740
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2015. – 82 с. – Резюме англ., укр. мовами
748741
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2015. – 96 с. – Резюме англ., укр. мовами
748742
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2016. – 82 с. – Резюме англ., укр. мовами
748743
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 2016. – 82 с. – Резюме англ., укр. мовами
748744
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 2016. – 82 с. – Резюме англ., укр. мовами
748745
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2016. – 82 с. – Резюме англ., укр. мовами
748746
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2016. – 82 с. – Резюме англ., укр. мовами
748747
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Україн. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2016. – 82 с. – Резюме англ., укр. мовами
748748
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2017. – 82 с. – Резюме англ., укр. мовами
748749
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 2017. – 82 с. – Резюме англ., укр. мовами
748750
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 2017. – 82 с. – Резюме англ., укр. мовами
748751
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2017. – 82 с. – Резюме англ., укр. мовами
748752
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2017. – 82 с. – Резюме англ., укр. мовами
748753
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2018. – 82 с. – Резюме укр., англ. мовами
748754
  Дергач Д.В. Мовознавство в Київському університеті Святого Володимира: наукова творчість Михайла Максимовича // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 31-37
748755
  Білецький А. Мовознавство в школі
748756
  Шевченко Л.І. Мовознавство і психосемантика: "інтелектуалізація" в епістемологічних перетинаннях


  Присвячено актуальній теоретичній проблематиці множинності дослідницьких дискурсів в аналізі мови як інтелектуальної субстанції.
748757
   Мовознавство і школа. – К, 1981. – 220с.
748758
  Сележан Й.Ю. Мовознавство Івана Огієнка // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2006. – Т. 8 : Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі. – С. 187-290.
748759
  Німчук В.В. Мовознавство на Україні в 14- 17 ст. / В.В. Німчук; АН Української РСР. Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 1985. – 223с.
748760
   Мовознавство на Україні за п"ятдесят років. – Київ : Наукова думка, 1967. – 453, [3] с.
748761
  Безпаленко А. Мовознавство серед інших природничих наук: інтерференція впливів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 32-35. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Висловлено думку, що мовознавство є природничою наукою, висунуто гіпотезу, що Ч. Дарвін зазнав ідейно-концептуального впливу з боку братів Гумбольдтів; постулати Н. Бора екстрапололюються на лінгвістику. The author claims that Llinguistics is a ...
748762
   Мовознавство: [китайська мова ] : вправи та пояснення. – Пекін, 1985. – 743с. – Видання китайською мовою. – ISBN 7-8343-0845-3
748763
  Малюга Н.М. Мовознавство: упровадження результатів пізнання у практику сучасної школи : [посібник] / Н.М. Малюга ; М-во освіти і науки України. Криворіз. нац. ун-т, Криворіз. пед. ін-т, Каф. укр. мови. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ "КНУ", 2014. – 110 с. : табл. – Бібліогр.: с. 57-60
748764
  Гриценко О.В. Мовознавці про "Грамматику" О. Павловського // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 166-172. – (Філологічні науки ; № 1)
748765
  Беценко Т.П. Мовознавча парадигма професора Світлани Яківни Єрмоленко // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2017. – № 28/29 (500/501), жовтень. – С. 5-9


  У жовтні 2017 року виповнилося 80 років від дня народження Світлани Яківни Єрмоленко - доктора філологічних наук, професора, завідувача відділу стилістики та культури мови Інституту української мови НАН України.
748766
  Степаненко М.І. Мовознавча Полтавщина : довідник / Микола Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2014. – 565, [3] с. : іл., портр. – Покажч.: с. 558-566. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8798-75-7
748767
  Ціхоцький І. Мовознавча проблематика Львівської школи франкознавства // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 358-369. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
748768
  Любарська Л. Мовознавча спадщина Івана Франка // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 322-324
748769
  Собуцький М.А. Мовознавче і культурологічне наповнення понять: "народна латина"; "середньовічна латина" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-57. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Розглядаються різні аспекти змісту та обсягу понять народної, класичної й середньовічної латини, необхідні для точного визначення стосунків спадкоємності між ними.
748770
  Гінзбург М. Мовознавче підгрунтя теорії подавання процесових понять в українській фаховій мові // Українська наукова термінологія : зб. матеріалів / НАН України, Наук.-виробн. підприємство "Вид-во "Наукова думка" НАН України" ; [худож. ред. Р.І. Калиш]. – Київ : Наукова думка, 2012. – № 4 : Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Українська наукова термінологія. Природничі науки" : [м. Київ, 2 листоп. 2012 р.]. – С. 29-39. – ISBN 978-966-00-1327-8
748771
   Мовознавчий вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : [Чабаненко Ю.А.]. – ISBN 978-966-493-304-6
Вип. 16/17. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
748772
  Карікова Н.М. Мовознавчий вплив нормалізаторів 20-х рр. XX ст. на мову красного письменства: дієприкметникові пасивні конструкції у ранніх прозових творах Б. Антоненка-Давидовича // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 204-209. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  Стаття присвячена розглядові питання про вплив рекомендацій мовознавців 20-х років 20 ст. на мову тогочасного красного письменства, зокрема на вживання Б. Антоненком-Давидовичем дієприкметникових пасивних конструкцій.
748773
  Саєнко В. Мовознавчий дискурс у драматургії Миколи Куліша в контексті розвитку культури і процесів українізації/контрукраїнізації 1920-1930-х років і сучасності // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (9). – С. 64-74. – (Серія: Філологія)


  Філологічна п’єса М. Куліша «Мина Мазайло» - раритетний зразок вітчизняної і світової культури ХХ ст., прикметний поєднанням досконалого драматургічного тексту з науковим трактатом про самобутність і красу української мови, що виступає головним, хоч і ...
748774
  Шульгач В.П. Мовознавчі інтереси П.А. Тутковського // Постаті та ідеї: з історії мовознавства в Україні. – К., 1995. – С. 56-66
748775
  Задорожний В. Мовознавчі мініатюри // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 3 (113). – С. 58-64


  Серія мовознавчих мініатюр присвячена пекучій і, на жаль, хронічно актуальній проблеме українського літературного мовлення, власне, його культури. тобто відповідності його тому, що становить літературно-нормативний стандарт української мови. Проблема ...
748776
  Задорожний В. Мовознавчі мініатюри
748777
  Суховій О.О. Мовознавчі погляди А.П. Могили і становлення сучасної діалектологічної школи в Київському університеті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 202-205
748778
  Олексенко В.П. Мовознавчі погляди Івана Огієнка в контексті розвитку української лінгвістичної думки XX сторіччя // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 150-162. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  У статті проаналізовано творчу діяльність видатного українського мовознавця, професора Івана Огієнка, обгрунтовано наукові пріоритети вченого в дослідженні української мови, з"ясовано важливість ідей науковця у становленні української лінгвістичної ...
748779
  Вакуленко С.В. Мовознавчі погляди Івана Орнатовського в оцінці Олександра Потебні : до питання про наступність ідей у харківській традиції // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 41-51. – ISSN 0027-2833
748780
  Пономаренко А. Мовознавчі погляди Івана Франка в рецепції сучасних дослідників // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 174-177
748781
  Степаненко М.І. Мовознавчі погляди Панаса Мирного // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2006. – № 25. – С. 6-9
748782
  Секереш Н. Мовознавчі праці Євгена Чикаленка періоду еміграції (Відень, Прага, Подєбради; 1919-1929 рр.) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 399-403
748783
  Зорівчак Р.П. Мовознавчі роздуми в листах професора Юрія Олексійовича Жлуктенка (до сториччя від дня народження) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 38-67. – ISSN 0027-2833


  У цій публікації подано листів професора Юрія Олексйовича Жлуктенка до перекладознавця та германіста Роксолани Петрівни Зорівчак, яка в 60-80-ті роки працювала над кандидатською та докторською дисертаціями з перекладознавства.
748784
   Мовознавчі студії. – К, 1968. – 216с.
748785
   Мовознавчі студії. – Киев : Наукова думка, 1976. – 124 с.
748786
   Мовознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2005-
Ч. 1. – 2006. – 122 с.
748787
   Мовознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2005-
Ч. 2. – 2007. – 203 с.
748788
  Бичкова Т. Мовознавчі студії рукописних збірників апокрифів // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 740-76.
748789
  Куйбіда Х. Мовознавчі традиції дослідження прикметника як самостійної чаcтини мови (на матеріалі давньогрецької мови) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 80-84. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
748790
  Фаріон І. Мовосвіт композитора Миколи Лисенка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 11-17 лютого (№ 6). – С. 6-7
748791
  Фаріон І. Мовосвіт композитора Миколи Лисенка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 4-10 лютого (№ 5)
748792
  Фаріон І. Мовосвіт композитора Миколи Лисенка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 28 січня - 3 лютого (№ 4). – С. 6-7
748793
  Фаріон І. Мовосвіт композитора Миколи Лисенка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 21-27 січня (№ 3). – С. 6-7
748794
  Фаріон І. Мовосвіт Миколи Лисенка // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2016. – Число 4 (22). – С. 16-35. – ISSN 2224-0926
748795
  Плясун О.М. Мовосимвол "ріка" в кіноповісті О. Довженка "Зачарована Десна" // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 171-177
748796
  Баран Ганна Мовостиль віршованої молитви Василя Стуса
748797
  Михно Л.П. Мовостиль Івана Огієнка: експресія синтаксичних структур // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 130-134. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  Стаття присвячена спробі окреслити специфіку синтаксичної організації наукового стилю викладу Івана Огієнка.
748798
  Чопик Я.М. Мовотворча індивідуальність Івана Огієнка як етнонаціональний феномен // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 335-339. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
748799
  Коваль О.В. Мовотворчість "неокласика" Миколи Зерова // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей / Запорізький національний університет університет. – Запоріжжя, 2005. – С. 109-112. – (Філологічні науки ; № 1)
748800
  Мацько Л.І. Мовотворчість Івана Котляревського і розвиток нової української літературної мови // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 131-140. – ISBN 978-966-660-472-2
748801
  Грищенко С. Мовотворчість Ольги Кобилянської і літературна мова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 238-242
748802
   Мовотворчість Т.Г. Шевченка : соціолінгвістичні студії / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й іноземної філол. та мистецтвознав., Центр історії та розвитку укр. мови ; [редкол.: І.С. Попова, Н.С. Голікова, В.В. Корольова]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. – 275, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2607-82-6
748803
  Єрмоленко С.Я. Мовотворчість Тараса Шевченка в слов"янській рецепції XIX-XXI ст. / С.Я. Єрмоленко, А.К. Мойсієнко, Л.П. Гнатюк // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 100-112. – ISSN 0027-2833


  Мовотворчість Тараса Шевченка розглянуто як об"єкт славістичних студій, здійснених поза межами України впродовж 19-21 ст. Наведено оцінки, які дали мові й індивід. стилю Т. Шевченка дослідники-славісти - білоруський (М. Богданович), швед. (А. Єнсен), ...
748804
  Мойсеєнко А. Мовотворчість Тараса Шевченка в слов"янській рецепції XIX - XX ст. / А. Мойсеєнко, С. Єрмоленко // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Спец. випуск, присвячений XV Міжнародному з"їзду славістів. – С. 47-65
748805
  Попович А.С. Мовотворчість українських письменників у рецепції Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 184-190. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  У статті проаналізовані наукові праці Іана Огієнка щодо особливостей мови художніх творів українських письменників.
748806
  Стяжкіна О. Мовою Бога : [повість] / Олена Стяжкіна ; [пер. з рос. К. Сінченко ; худож. В. Гукайло]. – Київ : Дух і Літера, 2016. – 127, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-378-468-7
748807
  Маляренко Л.Л. Мовою братерства. / Л.Л. Маляренко. – К., 1975. – 48с.
748808
  Владич Л.В. Мовою графіки / Л.В. Владич. – Київ, 1967. – 248с.
748809
  Брехуненко Віктор Анатолійович Мовою джерел: Гійом Левассер де Боплан. "Опис України". Матеріали до уроків історії України в 8 класі // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 47-49
748810
  Брехуненко Віктор Анатолійович Мовою джерел: Гійом Левассер де Боплан. "Опис України". Матеріали до уроків історії України в 8 класі // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 47-49
748811
   Мовою джерел: Еріх Лясота про козацьку раду на Січі : (матеріали до уроків історії України у 8 класі) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 44-46
748812
  Крижанівський О. Мовою джерел: Сима Цянь про Цінь Шіхуанді // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 49.
748813
  Вакуленко Д.Т. Мовою драматичних образів / Д.Т. Вакуленко. – Київ, 1988. – 47с.
748814
  Купчинська Л. Мовою екслібриса: до 180-ліття виходу в світ "Русалки Дністрової" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 11 (877). – С. 163-168. – ISSN 0868-4790
748815
   Мовою європейського освітнього простору // Київський університет. – Київ, 2018. – Січень (№ 1). – С. 1


  "Підвищення кваліфікації всіх категорій працівників університетів (не лише викладачів і науковців, а й адміністративного та навчально-допоміжного персоналу) є обов"язковою вимогою "Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості освіти", прийнятих ...
748816
  Мельничук Ю.С. Мовою серця : статті, памфлети, гуморески / Ю.С. Мельничук. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 340 с.
748817
   Мовою статистики // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Березень (№ 3)


  . Інформація про те, що за 1993-1997 роки в університеті відкрито нові спеціальності та спеціалізації (їх перелік).
748818
   Мовою фактів і музейних експонатів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 8)


  В університеті відкрилася виставка "Концтабір Освенцим - український вимір". Про жертв однієї з найбільших нацистських фабрик смерті - українців концтабору Освенцим - розповідає експозиція виставки.
748819
   Мовою цифр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)


  В університеті працюють 2033 науково-пед. працівники. Функціоннує 160 кафедр.
748820
   Мовою цифр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  Статистичні дані Київського національного університету за 2010 рік
748821
  Абрамян А.Г. Мовсес Хоренаци / А.Г. Абрамян. – Ереван : Армгиз, 1962. – 84 с.
748822
  Кабачій Р. Мовчазна війна топонімів // Критика. – Київ, 2004. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 20-21
748823
  Щербина О.Ю. Мовчазний обман у праві як аргументативний феномен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 30-34. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (112)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається обман як аргументативний феномен, виділяється та аналізується такий різновид обману в юридичній аргументації, як мовчазний обман, визначається його особливість. Виходячи з особливостей різновидів обману в юридичній аргументації, ...
748824
  Мікульонок І.О. Мовчазні "мешканці" мертвого міста // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 8 (90). – С. 38-39


  Мурал-арт в Чорнобилі.
748825
  Габе Д. Мовчазні герої / Д. Габе. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 199 с.
748826
  Копиленко О. Мовчання / О. Копиленко. – Москва, 1943. – 24 с.
748827
  Лазарева А. Мовчання еліт // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 17 (182). – С. 32-34. – ISSN 1996-1561


  Європа радикалізується. Ультраправі та ультраліві з тих, хто ще не був при владі або щойно до неї прийшов, борються за уподобання виборців.
748828
  Білий О. Мовчання інтелектуалів / О. Білий, В. Козловський // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 6. – С. 42-52. – ISSN 0235-7941
748829
  Заморська Ю.В. Мовчання на тлі особливостей комунікативної поведінки японців // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 188-193


  Комунікації японців притаманна імпліцитність та широке застосування невербальних засобів. В статті на прикладах розглядаються особливості такої комунікації – неоднозначні вирази, замовчування, вагання та паузи, усмішка та сміх, ввічливість і, зокрема, ...
748830
  Бондаренко С. Мовчання ситих і голод убієнних // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 24 листопада (№ 45). – С. 2, 6


  Гарет Річард Воен Джоунс — валійський журналіст, який уперше у західній пресі заявив під власним іменем, що в Україні у 1932—1933 роках відбувся Голодомор. Його репортаж був надрукований з поміж інших також у газетах "Manchester Guardian" та "New York ...
748831
  Сливинський О. Мовчання як ієрогліф: до проблеми жанрово-наративної гри у прозі болгарських неомодерністів // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 153-160. – ISSN 0203-9494
748832
  Білаш О.І. Мовчать віки... : З останніх творів композитора і поета / Олександр Білаш; Упоряд. Линник М.П. – Київ : Київська правда, 2006. – 120с. – ISBN 966-7270-60-2
748833
  Близнець В.С. Мовчун. Землянка : повісті / В.С. Близнець. – Київ : Молодь, 1972. – 306 с. : іл.
748834
  Анічэнка У.В. Мовы усходніх славян / У.В. Анічэнка. – Мінск, 1989. – 318 с.
748835
  Портер К.А. Могила // Альманах Перекладацької Майстерні 2000-2001. – Львів ; Дрогобич, 2002. – Т. 1 : Художні переклади. – С. 81-86. – ISBN 966-7996-28-Х
748836
  Колли Л.П. Могила баронессы Крюденер в Крыму : по поводу происходящей вооруж. борьбы между Россией и Германией : (Изд. предназначается для чтения народа и учащихся нач. нар. шк. ст. возраста под руководством учителей). – [Симферополь], 1912. – 10 с. – Авт. указ. в конце статьи. - Отд. оттиск: Изв. Таврической ученой архивной комиссии. Т. 48, с. 212-221


  На с. 1 дарственная надпись, подписанная автором
748837
  Юрезанский В.Т. Могила в огнях / В.Т. Юрезанский. – Харків, 1930. – 30с.
748838
  Браун К. Могила для Бойда / К. Браун. – Минск, 1997. – 507с.
748839
  Сегеда С. Могила Івана Сірка: історія, міфи, дослідження // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 4 (124), липень - серпень. – С. 786-797. – ISSN 1028-5091
748840
  Горбенко С. Могила Мотрони Кочубей // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Телегін Д.Я., Титова О.М., Симоненко І.М. – Київ, 1997. – Вип. 6. – С. 10
748841
  Карнасевич Наталя Могила на краю села // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 18
748842
  Лидин Г В. Могила неизвестного солдата / Г В. Лидин, . – М., 1933. – 194с.
748843
  Муравьев В.Б. Могила Неизвестного солдата / В.Б. Муравьев. – М., 1987. – 62с.
748844
  Киркевич В.Г. Могила П.А. Столыпина в Киево-Печерской лавре // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, Білокінь С.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – 2003 рік : Пам"ятки Давньої Русі в студіях сучасних вчених: історія, дослідження, збереження. – С. 194-197. – ISBN 966-7671-23-2
748845
  Никитин Н.Н. Могила Пан бурлея / Н.Н. Никитин. – Харьков. – 211с.
748846
  Анцишкін І. Могила Сірка - шлях через століття // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (квітень - червень). – С. 16-19. – ISSN 1814-5078
748847
  Руссов А. Могила солдата / А. Руссов. – М, 1948. – 46с.
748848
  Шестопал П.Л. Могила Т.Г. Шевченка / П.Л. Шестопал. – Київ, 1954. – 99 с.
748849
   Могила Т.Г.Шевченка. – Харків, 1938. – 66с.
748850
  Нефедьев К.М. Могила Таме-Тунга / К.М. Нефедьев. – Челябинск, 1967. – 366с.
748851
  Нефедьев К.М. Могила Таме-Тунга / К.М. Нефедьев. – Челябинск, 1990. – 381с.
748852
  Нефедьев К.М. Могила Таме-Тунга / К.М. Нефедьев. – Челябинск, 1991. – 381с.
748853
  Юрченко І. Могила Тараса Шевченка в літературному доробку провідників духовності Канівщини XIX століття // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 5 (686). – С. 53-54. – ISSN 0130-5263
748854
  Машталір А. Могила Тараса Шевченка у пам"яткникоохоронній політиці Української Центральної Ради і Гетьманату // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 6 (102) листопад - грудень. – С. 21-25
748855
  Кронін А. Могила хрестоносця : Роман / А. Кронін. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 380с.
748856
  Клюкин Н. Могилев / Н. Клюкин. – Минск, 1963. – 124с.
748857
  Мелешко В.И. Могилев в XVI - середине XVII в. / В.И. Мелешко. – Минск, 1988. – 262с.
748858
  Бородина В.П. Могилевская область : географический очерк / В.П. Бородина. – Минск, 1962. – 135с. – (Области Белорусской ССР)
748859
  Скоряк Г.А. Могилів-Подільський / Г.А. Скоряк. – Одеса : Маяк, 1969. – 28с. : іл.
748860
  Фиалко Е Е. Могилы вооруженных женщин Рогачикского курганного поля // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 1 (12) : Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Результати досліджень. – С. 25-39. – ISSN 2227-4952
748861
  Браун К. Могилы, которые я раскапываю / К. Браун. – Москва : Эй-Ди, 1993. – 494с. – ISBN 5-85869-005-Х
748862
  Гинжул И. Могилянская академия: академический корпус и бурса // Сегодня. – Киев, 2018. – 2 июля (№ 113). – С. 23


  Коротка історична замітка про академічний корпук та будівлю колишньої бурси Національного університету "Києво-Могилянська академія" .
748863
  Люта Т. Могилянський "Theatrum Gloriae " Івана Мазепи // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 1 (183). – С. 54-63. – ISSN 0131-2685
748864
   Могилянські історико-філософські студії / Національний ун-т" Києво-Могилянська академія" ; [ редкол.: Ткачук М.А. (гол. редкол.), Бичко І.В., Бондаревська І.А. та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 422 с. – ISBN 978-966-518-507-9
748865
   Могилянські студії : Навчальні плани, анотації дисциплін, професорсько-викладацький склад. – Київ : КМ Академія, 2003. – 384с.
748866
   Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ
1996-1997. – 1998
748867
   Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ
за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – 2000
748868
   Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7671-23-2
2000 рік : Присвячені 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Національного Києво-Печерського заповідника. – 2001
748869
   Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ : ВІПОЛ. – ISBN 966-7671-23-2
2001 рік : Літературна і видавнича діяльність Києво-Печерської лаври XI-XX ст. – 2002. – 208 с. – Присвяч. 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Нац. Києво-Печерського заповідника
748870
   Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ : ВІПОЛ
2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – 2003. – 508 с. – Присвяч. 130-й річниці заснування Київ. Церковно-археолог. музею
748871
   Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ : ВІПОЛ. – ISBN 966-7671-23-2
2003 рік : Пам"ятки Давньої Русі в студіях сучасних вчених: історія, дослідження, збереження. – 2004. – 400 с.
748872
   Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ : ВІПОЛ. – ISBN 966-7671-23-2
2004 рік : Музейне збереження пам"яток сакрального мистецтва. Історія, сучасна практика і майбутнє. – 2005. – 656 с.
748873
   Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. М.Е. Громова ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ : ВІПОЛ, 1998-. – ISBN 978-966-8809-38-5
2010 рік : Проблеми збереження та вивчення музейних пам"яток. Сучасний стан, новітні технології, перспективи. – 2011. – 664 с.
748874
   Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. Л.П. Михайлина ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ : ВІПОЛ, 1998-
2012 рік : Традиції печерних монастирських комплексів в Україні та Східній Європі. Проблеми вивчення, збереження та музеєфікації. – 2013. – 480 с.
748875
   Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ : Фенікс, 1998-. – ISBN 978-966-136-493-5
2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – 2018. – 420 с.
748876
  Гривінський Р. Могилянці - 399! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16 жовтня (№ 193). – С. 2


  День народження відсвяткували театралізованою ходою, благодійним ярмарком та чемпіонатом із шахів.
748877
  Даниленко О.В. Могильний Леонід Петрович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 31 : фото


  Професорсько-викладацький склад кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Могильний Леонід Петрович - кандидат історичних наук, доцент.
748878
  Кухаренко Ю.В. Могильник Брест-Тришин / Ю.В. Кухаренко. – Москва : Наука, 1980. – 128 с.
748879
  Сорокин В.С. Могильник бронзовой эпохи Тасты-Бутак I в Западном Казастане / Сорокин В.С. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : АН СССР, 1962. – № 120 : Могильник бронзовой эпохи Тасты-Бутак I в Западном Казастане / Сорокин В.С. – C. 1-207
748880
  Фриденталь А. Могильник в Курнале, в приходе Санкт-Юргенс, Эстляндской губернии : сочинение / А. Фриденталь. – Ревель : Франц Клуге, 1911. – [10], 62, [10] с.
748881
  Навацкайте О. Могильник Вершвай. : Автореф... канд.ист.наук: / Навацкайте О.; АН Литовской ССР.Ин-т истории. – Вильнюс, 1957. – 16л.
748882
  Гаврилова А.А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен / А.А. Гаврилова. – М.-Л., 1965. – 113с.
748883
  Андрух С.И. Могильник Мамай-Гора II : Монография / С.И. Андрух; Ин-т археологии НАНУ; Запорожский государственный университет. – Запорожье. – ISBN 966-599-053-5
Кн.2. – 2001. – 282 с.
748884
  Андрух С.И. Могильник Мамай-Гора ІІ / С.И. Андрух; Ин-тут археологии НАН Украины. Запорож.госуд.ун-тет. – Запорожье, 2001. – 284с. – ISBN 966-599-053-5
748885
  Чиндина Л.А. Могильник Релка на Средней Оби / Л.А. Чиндина. – Томск, 1977. – 192с.
748886
  Матющенко В.И. Могильник у д. Ростовка вблизи Омска / В.И. Матющенко, Г.В. Синицына. – Томск, 1988. – 132с.
748887
  Івакін В.Г. Могильники давньоруського Києвоподолу: особливості еволюції та основні етапи функціонування // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 71-77. – ISSN 2218-4805
748888
  Вихляев В.И. Могильники населения бассейнов рек Суры и Мокши II-VII вв. : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Вихляев В.И.; Моск. гос. ун-т. – М., 1972. – 18л.
748889
   Могильники черняховской культуры. – М, 1979. – 206с.
748890
   Могильники черняховской культуры. – М, 1988. – 183с.
748891
  Костомаров Н.И. Могильные предания / Н.И. Костомаров. – 223-240 с.
748892
  Маурин Е. Могильный цветок.Возлюбленная фаворита : Романы / Е. Маурин. – Харків : Прапор, 1995. – 238с. – (Историко-авантюрний роман). – ISBN 5-7766-0187-8;5-7766-0593-8
748893
  Рогачев В. Могла ли Аляска остаться российской землей? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 14/15. – С. 22-23. – ISSN 0234-1670
748894
  Серебряков Л. Могло быть иначе... / Л. Серебряков. – Нальчик, 1970. – 110с.
748895
  Буряківець Ю. Мого життя межінь = Midsummer of my life : поезії / Юрій Буряківець. – Нью Йорк : Вільна думка, 1984. – 638 с. : портр. – Дод. тит. арк. англ.
748896
  Ярема С.І. Мого народу гілочка тернова : [ художньо-документальне видання ] / Сергій Ярема. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2008. – 312с. – ISBN 978-966-331-205-7
748897
  Суворова А.А. Могольские сады : образ рая, символ власти // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 6. – С. 28-38. – ISSN 0869-1908


  Садово-парковое искусство Великих Моголов (I пол. XVI в.) в Индии
748898
  Гаврилів О. Могорич / Орест Гаврилів. – Львів : Сорока Т.Б., 2015. – 57, [2] с. – Зміст: Могорич ; Курінь ; Півідіот ; Самопал ; Рекет домів ; Оглядини. – ISBN 978-966-2598-45-2
748899
  Дмитричев Т.Ф. Могосторонняя дипломатия США : теория и практика / Т.Ф. Дмитричев. – Москва : Международные отношения, 1981. – 288 с.
748900
  Виктория Малая Могрен : Провожаем весну на колесах. Варианты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 96 : Фото
748901
  Делич Лідія (JlnflНJа ДелиЬ) Могу Турски, и могу Мановски...(о роману Мирjане ДетелиЬ) // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 384-409. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті аналізується роман сербської авторки М. Детелич "Легенда про зникнення" про таємничий окультний античний орден доркаси (homo universalis), який пережив катастрофу в Атлантиді.Розглядаються інтермедіальні та інтертекстуальні зв"язки прозового ...
748902
  Нароков Н.В. Могу! / Н.В. Нароков. – М, 1991. – 365с.
748903
  Задорнов Н.П. Могусюмка и Гурьянович / Н.П. Задорнов. – М., 1957. – 270с.
748904
  Задорнов Н.П. Могусюмка и Гурьянович / Н.П. Задорнов. – Рига, 1969. – 336с.
748905
  Киселев Г. Могут ли воскреснуть мертвые ? / Г. Киселев. – Москва : Безбожник, 1929. – 63 с.
748906
  Зигель Ф.Ю. Могут ли с неба падать камни? / Ф.Ю. Зигель. – М, 1956. – 12с.
748907
  Земляк К.П. Могутні джерела / К.П. Земляк. – Київ, 1965. – 159с.
748908
  Неріс С. Могутні імена / С. Неріс. – Київ : Молодь, 1952. – 32 с.
748909
  Лещенко М.Н. Могутній виступ селянства / М.Н. Лещенко. – Київ, 1972. – 48с.
748910
  Єфременко Є. Могутній засоб організації активності мас / Є. Єфременко. – К, 1959. – 182с.
748911
  Голубушин Ю.С. Могутній прискорювач суспільного прогресу. / Ю.С. Голубушин, В.І. Михайловський. – К., 1973. – 211с.
748912
  Терефера І.Я. Могутній прискорювач суспільного розвитку / І.Я. Терефера. – К., 1974. – 48с.
748913
  Перелома В.О. Могутній фактор прискорення / В.О. Перелома. – К., 1986. – 79с.
748914
  Тичина П.Г. Могутність нам дана : статті та промови / Павло Тичина. – Київ : ДЛВ, 1953. – 216 с.
748915
  Бичатін В.Ю. Могутня зброя атеїстів / В.Ю. Бичатін. – Київ, 1966. – 47 с.
748916
  Стафійчук І.П. Могутня зброя партії / І.П. Стафійчук. – К, 1985. – 280с.
748917
  Гапочка П. Могутня ідейна зброя більшовизму : (До 10-річчя виходу в світ праці Й.В.Сталіна "Короткий курс історії ВКП(б)") / П. Гапочка. – Київ : Укрполітвидав, 1948. – 20с.
748918
  Ремезовський І.Д. Могутня ідейна зброя в боротьбі за комунізм / І.Д. Ремезовський. – К., 1966. – с.
748919
  Ємельяненко Г.Г. Могутня ідейна зброя в боротьбі за марксистський світогля на Україні / Г.Г. Ємельяненко. – Київ, 1959. – 44 с.
748920
  Суздальцев В.В. Могутня ідейна зброя комуністів усього світу. / В.В. Суздальцев. – К., 1962. – 48с.
748921
  Шумило Микита Могутня й чарівна // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 9 (666). – С. 37-42. – ISSN 0130-5263
748922
  Зацепілін Г.Ф. Могутня перетворююча сила нашої епохи / Г.Ф. Зацепілін. – Київ, 1961. – 52с.
748923
   Могутня Радянська держава. – К, 1972. – 208с.
748924
   Могутня сила новаторства. – К, 1978. – 88с.
748925
  Ковалевський Б.П. Могутня сила побудови комунізму / Б.П. Ковалевський. – Київ, 1962. – 195с.
748926
  Вороб`йов В.Ф. Могутня сила. Ленін В.І. і питання літературної критики:/ Літературно-критичний нарис/ / В.Ф. Вороб`йов. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 259с.


  Книга присвячена вивченню деяких аспектів багатющої науково-естетичної спадщини В. І.Леніна, його поглядів на літературу й мистецтво, ленінського розуміння суті літературно-художньої критики та її значення для творчої роботи письменників і духовного ...
748927
  Воробйов В.Ф. Могутня сила: В.І. Ленін і питання літературної критики / В.Ф. Воробйов. – Київ, 1980. – 260с.
748928
  Рашидов Ш.Р. Могутня хвиля : роман / Ш.Р. Рашидов. – Київ : Дніпро, 1966. – 401 с.
748929
  Рашидов Ш.Р. Могутня хвиля : роман / Ш.Р. Рашидов. – Київ : Дніпро, 1972. – 303 с.
748930
  Плачинда Г. Могутньому // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 23-29 жовтня (№ 43). – С. 8


  Спогади про Сергія Плачинду разом з його донькою Галиною.
748931
  Черкасов Н.Г. Могуча поступь советской индустрии / Н.Г. Черкасов. – М, 1959. – 45с.
748932
  Рашидов Ш.Р. Могучая волна : роман / Ш.Р. Рашидов. – Москва, 1964. – 351 с.
748933
  Рашидов Ш.Р. Могучая волна : роман / Ш.Р. Рашидов. – Москва : Советский писатель, 1969. – 328 с.
748934
  Рашидов Ш.Р. Могучая волна : роман / Ш.Р. Рашидов. – Москва : Военное издательство, 1970. – 320 с.
748935
  Рашидов Ш.Р. Могучая волна : роман / Ш.Р. Рашидов. – Москва : Советский писатель, 1979. – 319 с.
748936
  Гордеева Е.М. Могучая кучка / Е.М. Гордеева. – Изд. 2-е, доп. – М, 1966. – 325с.
748937
  Зорина А.П. Могучая кучка / А.П. Зорина. – М.-Л., 1967. – 104с.
748938
  Зорина А.П. Могучая кучка / А.П. Зорина. – Изд. 2-е. – Л., 1973. – 96с.
748939
  Крюков А.Н. Могучая кучка / А.Н. Крюков. – Л, 1977. – 270с.
748940
   Могучая поступь советской экономики. – М, 1977. – 326с.
748941
  Рудой Могучая сила интернациональной солидарности. / Рудой, Г.Н. Чистяков. – М., 1980. – 35с.
748942
   Могучая сила коммунистической идейности. – Л, 1961. – 337с.
748943
  Макаренко А.А. Могучая сила пролетарской солидарности / А.А. Макаренко. – Москва, 1976. – 319с.
748944
  Косенко О.И. Могучая сила созидания: (К 50-летию стаханов. движения). / О.И. Косенко, М.Г. Валитов. – М., 1985. – 39с.
748945
  Трофимов А.Н. Могучая социалистическая держава / А.Н. Трофимов ; [ред. М.П. Меньшиков]. – Сталинград : Областное книгоиздательство, 1947. – 31, [1] c.
748946
  Епишев А.А. Могучее оружие партии / А.А. Епишев. – М., 1973. – 319с.
748947
  Гусейн Мехти Могучее содружество / Гусейн Мехти. – Баку, 1964. – 235с.
748948
  Тяглов И Могучее средство / И Тяглов, . – Калинин, 1954. – 32с.
748949
   Могучее средство воспитания. – Л, 1978. – 144с.
748950
   Могучей поступью. – Москва, 1959. – 44с.
748951
   Могучие источники Победы. – Киев, 1984. – 263с.
748952
  Ожинская М.И. Могучий арсенал воспитания молодежи / М.И. Ожинская, А.С. Василенко. – К., 1984. – 167с.
748953
  Кусто Могучий властелин морей / Кусто, , Жак-Ив. – М., 1977. – 186с.
748954
  Урастыров К. Могучий Дьагарыма / К. Урастыров. – Якутск, 1983. – 407с.
748955
  Урастыров К. Могучий Дьагарыма / К. Урастыров. – Новосибирск, 1984. – 415с.
748956
  Алтаев Ал. Могучий слепец / Ал. Алтаев, Ар. Феличе. – Москва, 1959. – 375с.
748957
  Казанский И.А. Могучий Союз / И.А. Казанский. – М, 1968. – 350с.
748958
  Журухин И.Ф. Могучий сплав / И.Ф. Журухин. – М., 1971. – 128с.
748959
   Могучий талант. – Москва : Советская Россия, 1981. – 272 с.
748960
  Денисенко И.М. Могучий ускоритель / И.М. Денисенко. – Москва, 1971. – 72с.
748961
  Савинов К.И. Могучий фактор мира и стабильности в международных отношений: к 25-летию Варашав. договора. / К.И. Савинов. – М., 1980. – 153с.
748962
  Кобринец П.Н. Могучий фактор мужества и героизма / П.Н. Кобринец. – Минск, 1985. – 158с.
748963
   Могучий фактор национально-языкового развития. – Фрунзе, 1981. – 313с.
748964
  Сейтлиев К. Могучий шрифт : стихи и поэма / Кара Сейтлиев; авториз. пер. с туркм. А.Кронгауза. – Москва : Правда, 1958. – 32 с.
748965
  Евгеньев М. Могущественный фактор борьбы за коммунизм / М. Евгеньев. – К., 1950. – 88с.
748966
  Воронцов В.В. Могущество знания / В.В. Воронцов. – Москва, 1979. – 320с.
748967
  Хозин Г.С. Могущество и бессилие / Г.С. Хозин. – М., 1986. – 269с.
748968
  Кочетков Г.Б. Могущество и бессилие компьютера / Г.Б. Кочетков. – Москва, 1988. – 79 с.
748969
  Седова Л.Н. Могущество имиджа : Учебное пособие / Седова Л.Н; Мин-во образования и науки Украины; Харьковский нац. экон. ун-т. – Харьков : ХНЭУ. – ISBN 966-676-075-4
Ч.2. – 2005. – 400с.
748970
   Мода - дітям. – Київ
20. – 1982. – 15с.
748971
  Лагода О.М. Мода - маніфестація культури свободи особистості в добу глобалізації // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 194-202
748972
   Мода. – Київ, 1970. – 49с.
748973
   Мода houte tourism. 7 видов туризма, которые мы выбираем : Mass-туризм. Buse-туризм. Red-кий туризм. Show-туризм. Diskovery-туризм. Native-туризм // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 3. – С. 41-76 : Фото
748974
  Мельник М.Т. Мода в контексті художніх практик 20 століття : Автореф. дис. ... кандидата мистецтвознавства: 26.00.01 / Мельник М.Т.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 4 назв.
748975
  Зорченко И.В. Мода в социальном порядке: от исключительности через исключение к причастности // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 50-55. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 54). – ISSN 2226-0994
748976
  Федорова Л.Л. Мода в языке и коммуникации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 220-219. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  В ноябре 2012 состоялась очередная 9-тая конференция Института лингвистики МГУ, посвященная проблемам моды.
748977
   Мода від "Юнони" : модні екскурси // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 10-15 : Фото
748978
  Антонюк Іван Мода для ялинки : Від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 22-25 : Фото
748979
  Воронин М.Л. Мода и время / М.Л. Воронин. – Київ, 1985. – 33с.
748980
  Андреева И.А. Мода и культура одежды / И.А. Андреева. – Москва, 1987. – 63с.
748981
  Шубин Г.Г. Мода и эстетическая культура / Г.Г. Шубин. – М., 1987. – 59с.
748982
  Мацукенвич А.А. Мода или спорт: скейтбординг, виндсерфинг / А.А. Мацукенвич, Н.В. Шершаков. – М., 1989. – 46с.
748983
  Нестер Л. Мода і гендер у романі Томаса Майнеке "Томбой" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 303-307. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто проблеми гендерних студій на матеріалі роману Томаса Майнеке "Томбой". Висвітлено головні питання пошуку та межі гендерної ідентичності крізь призму такого статево специфічного чииника, як мода та одяг. Презентація себе як визначеного типу ...
748984
  Кривоцюк М.Ю. Мода і здоров"я // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 7. – С. 37-39 : рис.
748985
  Куц Г. Мода і лібералізм: колізії темпоральності // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 71-76
748986
  Дубровина А.В. Мода как знак цивилизации, выраженный в костюме // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 11. – С. 25-29. – ISSN 2073-9702


  Представлена еволюція народного костюма в послідовності взаємодії цінностей, традиції і новизни. Показаний сучасний пріоритет винятковості, виражений за допомогою костюма.
748987
  Гуцол С.Ю. Мода как неомифологический нарратив // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 75-80. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
748988
  Гуцол С.Ю. Мода как неомифологический нарратив // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 75-80. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
748989
  Петров Л.В. Мода как общественное явление = (анализ в социально-коммуникативном аспекте) / Л.В. Петров. – Ленинград, 1974. – 32с.
748990
  Чернодед А.Б. Мода как объект социокультурного анализа // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерч. партнерство Изд. дом "Просвещение". – Москва, 2015. – № 10. – С. 88-93. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена феномену моды как социокультурному явлению. Проанализированы основные теории явления моды. Показано, что проблеме исследования моды как объекта социокультурного анализа посвящено много работы ученых в области социологии, культурологии, ...
748991
  Башкатова Д.А. Мода как объект философского осмысления и лингвистического анализа // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6. – С.164-172. – ISSN 0869-0499
748992
  Бадьйор Д. Мода на велике німе // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 1 (999). – С. 72-75. – ISSN 0868-9644


  У сучасної моди на старе є позитивний момент - звернення до спадку німого кінематографа.
748993
  Шубина В.С. Мода на короля Умберто : повести, рассказы / В.С. Шубина. – М., 1991. – 329с.
748994
  Верстюк І. Мода на платформи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 1лютого - 8 лютого (№ 4). – С. 14


  У світі онлайн-освіта стає дуже популярним способом вкладення часу, не менш популярним, ніж бари, спортзали, виїзди за місто, перегляди політичних дебатів та футбольних матчів. Кризові періоди примушують людей шукати додаткові знання, оскільки вони ...
748995
   Мода на сельдь под пеплом от Рене Родзепи. Скандинавский пирог : тренди // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 7/8. – С. 32-33 : Фото
748996
  Горобець Марися Мода на Українське : Сезон моди // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 132-137 : Іл.
748997
  Поссемайер Инес Мода от природы : райские птицы / Поссемайер Инес, Ламан Тим // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 10 (151). – С. 122-137 : Фото. – ISSN 1029-5828
748998
  Волчик А. Мода по-галицки // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2005. – № 11. – С. 93-98.


  Дизайнер Роксолана Богуцкая
748999
  Клименко В. Мода по-українськи: три історії і трохи географії // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 2/3 (999). – С. 44-49. – ISSN 0868-9644
749000
  Тканко О. Мода та нова "естетична свідомість" в Україні кінця 20 - початку 21 століття // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – Вип. 18. – С. 122-129. – ISSN 0236-4832
<< На початок(–10)741742743744745746747748749750(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,