Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)741742743744745746747748749750(+10)В кінець >>
748001
   "Лампу", за яку проголосували майже дві тисячі киян, відкрито! / прес-служба МОН України інформує // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (162). – С. 3. – ISSN 1682-2366


  8 грудня у КПІ ім. Ігоря Сикорського відбулося офіційне відкриття інноваційної високотехнологічної лабораторії електроніки та прототипування "Лампа".
748002
  Круглова В.В. "Ландауцентр" : доторкнися до науки // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 7/8 (103). – С. 53-55


  У січні 2014 р. в Харківському нац. ун-ті ім. В.Н. Каразіна за підтримки Асоціації випускників, викладачів і друзів ун-ту було відкрито науково-демонстраційний навчальний центр "Ландау-Центр" - перший в Україні заклад інтелектуального дозвілля при ...
748003
  Круглова В.В. "ЛандауЦентр" ХНУ імені В.Н. Каразіна: новий формат просвітництва в Україні // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Ассоц. выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина ; гл. ред. И.Е. Тарапов ; редкол.: Холип Ю.В., Тарапова Е.И., Круглова В.В. [и др.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (64/65). – С. 35-37. – ISSN 1811-2404
748004
  Круглова В. "ЛандауЦентр": науку викликали? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 3 - 9 вересня (№ 31). – С. 11


  "Просвітництво у форматі XXI століття. Що таке просвітництво? Чи актуальне воно у XXI ст.? Хто такий сучасний просвітник? І чи є такі серед нас? Думаю, кожен науковець так чи інакше намагався, принаймні для себе, відповісти на ці запитання. Проте ...
748005
  Позаченюк Е.А. "Ландшафт и туризм": конференция и полевой семинар в Крыму : хроніка / Е.А. Позаченюк, В.Н. Андрейчук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 60-62. – ISSN 1561-4980
748006
  Кочерга С. "Ландшафт культури" у творчості Лесі Українки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 2 (614). – С. 3-9. – ISSN 0236-1477


  У статті дано тлумачення поняття "ландшафт культури" в контексті семіотики тексту. Виокремлено домінантні коди хронологічної вертикалі культурософської концепції Лесі Українки: античність (суспільний код), раннє християнство (код віри), середньовіччя ...
748007
  Жигун С. "Ланка"-МАРС в історії української літератури // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: М.К.Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 115-121. – ISBN 978-966-171-312-2
748008
  Лущій С. "Ланка" в літературному дискурсі 20-х років ХХ століття // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 7 (664). – С. 50-53. – ISSN 0130-5263


  Стаття присвячена одній з найцікавіших літературних організацій 20-х років - "Ланці" (з 1926 р. МАРС). Завдяки невідомим архівним матеріалам, листам, спогадам та художнім творам її членів історія "Ланки" постає у контексті літературного життя 20-х ...
748009
  Савельев Владимир "Ланта-тур вояж" предлагает "Восточную сказку на волнах" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 31 : Фото
748010
  Миленька Г.Д. "Лаокоон" Г.Е. Лессінга: потенціал семантичного підходу // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (6). – С. 23-27. – ISSN 2616-9967
748011
   "Лариса Івшина вміє бачити Велике та Величне" / Л. Шевцова, І. Пасічник, Г. Гопко, М. Марків, А. Баумейстер // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13-14 січня (№ 3/4). – С. 6-7


  До 20-річчя перебування на посаді головного редактора газети "День" Лариси Івшиної.
748012
  Белінг Д.О. "Ласкирний рибець" з Днипрового пониззя / Д.О. Белінг. – Киев : Р. У. П. – 7с. – Окремий відбиток
748013
  Белінг Д.О. "Ласкирний рибець" з Дніпрового пониззя / Д.О. Белінг. – 7с.
748014
  Муравецька Я. "Ластів"ятко. Ворожка. Смерть актриси. Не спокушай нічних дарів... "Чи знаєте? Я вами відболіла..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 51-52


  Вірші.
748015
  Ковальчук О.В. "Ластівко", відгукнись! : оповідання / О.В. Ковальчук. – Київ, 1976. – 128 с.
748016
  Торохов Б.М. "Ласточка" / Б.М. Торохов. – Сталинград, 1958. – 167с.
748017
  Балодіс З. "Латвія готова поділитися досвідом реалізації реформ в оборонному секторі" / бесіду вів Юрій Кузнецов // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 1 (171). – С. 38-41


  Аташе з питань оборони Латвійської Республіки підполковник Зігмундс Балодіс розповідає про становлення війська Латвії та приєднання держави до системи колективної безпеки.
748018
  Ковальова О. "Латентна війна" уряду Дж. Буша проти "нових лівих" в Латинській Америці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 76-87
748019
  Пунтиглиано А.Р. "Латиноамерика": Размышления о глобализации, государстве, национальности и развитии // Политическая наука / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2008. – № 4 : Империи, государства, нации: многообразие политий в современном мире. – С. 99-104
748020
   "Латинская Америка: государство и общество перед вызовами XXI века" // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 4-28. – ISSN 044-748Х


  Колоквіум в ІЛА РАН.
748021
  Бялик Г.И. Ламповые широкополосные усилители / Г.И. Бялик. – 3-е. – Москва-Ленинград, 1960. – 112 с.
748022
   Ламповый генератор с самовозбуждением. – Горький, 1966. – 13с.
748023
  Гольдреер И.Г. Ламповый каскад с обратной связью / И.Г. Гольдреер. – М.-Л., 1954. – 88с.
748024
  Марголин М.Г. Ламповый усилитель мощности. (Анализ и расчет). / М.Г. Марголин. – М.-Л., 1957. – 110с.
748025
   Лампроиты. – Москва : Наука, 1991. – 300с.
748026
   Лампы обратной волны миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов волн / Е.М. Гершензон, М.Б. Голант, А.А. Негирев, В.С. Савельев; Девятков Н.Д. – Москва : Радио и связь, 1985. – 136 с.
748027
   Лампы с бегущей и обратной волной / Рыбалко, Г, , . – М., 1959. – 62с.
748028
  Ёркин Лампы с холодным катодом / Ёркин. – 2-е изд., перераб и доп. – Москва, 1972. – 97 с.
748029
  Кораблев Л.Н. Лампы с холодным катодом. / Л.Н. Кораблев. – М., 1961. – 176с.
748030
   Лампы электрические осветительные и светотехническая аппаратура. – Москва, 1968. – 352 с.
748031
   Лампы электронные различного назначения и электронно-лучевые трубки. – Москва, 1960. – 824 с.
748032
  Леонов Сергей Ламфа Тиффани : мировая вещь / Леонов Сергей, Гребер Райан // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 7 (2850). – С. 30 : Фото
748033
  Мисик В.О. Лан / В.О. Мисик. – Київ : Художня література, 1970. – 198 с.
748034
  Лисенко О.М. ЛАН : [живопис, графіка : альбом] / Олександр Лисенко. – Харків : Фавор ЛТД, 2007. – [100] с. : іл. – Обкл. та текст укр., рос.


  У пр. № 1747041 напис: Шановному Анатолію Петровичу з повагою і хай нам щастить. Олександр Лисенко
748035
  Радін Г.І. Ланами колективними / Г.І. Радін. – Х.-К., 1930. – 134с.
748036
  Білецький В.С. Лангбейніт ( - рідкісний мінерал) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 503. – ISBN 978-966-02-7998-8
748037
  Трубенко А.І. Ланге (Lange) Фрідріх Альберт // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 611. – ISBN 966-316-069-1
748038
  Сухомлинська О.В. Ланге Микола Миколайович (1858-1921) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 539-544. – ISBN 966-06-0367-3
748039
  Марцинковская Т.Д. Ланге Николай Николаевич (1858-1921) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 61-63. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
748040
  Костриця М.Ю. Ланге Октавій Костянтинович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 502. – ISBN 978-966-02-7998-8
748041
  Щербина Татьяна Лангедок-Руссильон : Путешествие // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 44-59 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
748042
  Короткий В.А. Лангенбек Бернгард Рудольф Конрад / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 161. – ISBN 966-06-0393-2
748043
   Лангеншадтский карманный словарь русского и немецкого языков. – М.
1. – 1995. – 567с.
748044
  Білецький В.С. Лангіт (-рідкісний мінерал) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 504. – ISBN 978-966-02-7998-8
748045
  Горобець Ірина Лангкав. Перлини 99 островів / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 34-41 : фото
748046
  Идигорас К.М. Ланда, сын шахтера / К.М. Идигорас. – М, 1986. – 174с.
748047
  Бессараб М.Я. Ландау : страницы жизни / М.Я. Бессараб. – Москва : Московский рабочий, 1971. – 135 с. : ил.; 20 л. ил.
748048
  Бессараб М.Я. Ландау : страницы жизни / М.Я. Бессараб. – 2-е изд., доп. – Москва : Московский рабочий, 1978. – 232 с. : ил.; 20 л. ил.
748049
  Ливанова А.М. Ландау / А.М. Ливанова. – 2-е изд., доп. – Москва : Знание, 1983. – 240 с.
748050
  Бессараб М.Я. Ландау : страницы жизни / М.Я. Бессараб. – 3-е изд., доп. – Москва : Московский рабочий, 1988. – 287 с. – (Творцы науки и техники)
748051
  Бессараб М.Я. Ландау : страницы жизни / М.Я. Бессараб. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Московский рабочий, 1990. – 319 с. : ил.; 20 л. ил. – (Творцы науки и техники). – ISBN 5-239-00952-X
748052
  Говорун Д.М. Ландау Світлана Михайлівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 505. – ISBN 978-966-02-7998-8
748053
   Ландкоф Самуїл Наумович (1887-1970) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 256. – ISBN 978-966-439-754-1
748054
  Шевченко Р.Ю. Ландмарки: визначення, класифікація, типізація та функціональність в системі природокористування // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 102-108


  Головним науковим завданням дослідження є термінологічне обгрунтування комплексу геомаркерів, геодатумів, геодезичних та географічних знаків, прокласифікувати ландмарки, провести їх типізацію, здійсніти кореляційний аналіз ландмарків спостереження і ...
748055
  Пивовар С.Ф. Ландскнехт / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 224. – ISBN 966-642-073-2
748056
  Калінін І. Ландскнехты: вооружение и тактика // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 342-343. – ISBN 978-966-171-90295
748057
  Щербак Ю. Ландшафт "містичної оселі" : про "наївний" живопис Михайла Онацька // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 135-139. – ISBN 966-7170-47-0


  Онацько Михайло Олександрович - художник жанру наївного живопису; з 1991 р. член Нац. Спілки майстрів народного мистецтва України, проводить персональні виставки :
748058
  Дончева А.В. Ландшафт в зоне действия промышленности / А.В. Дончева. – Москва : Лесная промышленность, 1978. – 95 с.
748059
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 1. – 2017
748060
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 2. – 2017
748061
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 3. – 2017. – 104 с.
748062
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 4. – 2017. – 104 с.
748063
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 5. – 2017. – 104 с.
748064
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 6. – 2017. – 104 с.
748065
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 1. – 2018. – 127 с.
748066
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 2. – 2018. – 104 с.
748067
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 3. – 2018. – 96 с.
748068
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 4. – 2018. – 96 с.
748069
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 5. – 2018. – 96 с.
748070
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 6. – 2018. – 131 с.
748071
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 1. – 2019. – 127 с.
748072
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 2. – 2019. – 96 с.
748073
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 3. – 2019. – 96 с.
748074
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 4. – 2019. – 96 с.
748075
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 5. – 2019. – 88 с.
748076
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 6. – 2019. – 84 с.
748077
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 1. – 2020. – 143 с.
748078
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 2/3. – 2020. – 88 с.
748079
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 4. – 2020. – 88 с.
748080
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 5. – 2020. – 88 с.
748081
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 6. – 2020. – 80 с.
748082
  Щербань В.К. Ландшафт и архитектура города / В.К. Щербань. – Киев : Будівельник, 1987. – 87с.
748083
   Ландшафт и архитектурно-планировочная структура города. – Киев, 1974. – 108 с.
748084
  Тютюнник Ю.Г. Ландшафт и ландшафтность / Ю.Г. Тютюнник ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т эволюционной экологии. – Київ : ИЭЭ НАНУ, 2019. – 124 с. – Библиогр.: с. 118-124. – ISBN 978-966-02-8767-9
748085
  Дроздов А.В. Ландшафт и планирование : География. География и экология // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 1. – С. 9-12. – ISSN 0016-7207
748086
   Ландшафт і архітектура. – Київ
№ 1. – 2021. – 80 с.
748087
   Ландшафт і архітектура. – Київ
№ 2. – 2021. – 88 с.
748088
   Ландшафт і архітектура. – Київ
№ 3. – 2021. – 80 с.
748089
   Ландшафт і архітектура. – Київ
№ 4. – 2021. – 80 с.
748090
   Ландшафт і архітектура. – Київ
№ 5. – 2021. – 80 с.
748091
   Ландшафт і архітектура. – Київ
№ 6. – 2021. – 80 с.
748092
  Булах І.В. Ландшафт і вода, як основа сучасних світових тенденцій в проектуванні медичних закладів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 392-396 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
748093
  Гончаров О. Ландшафт історичної науки крізь призму історії науково-серіальних видань Одеси (ХІХ – початок ХХІ ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 1/2 (90/91). – С. 144-155. – ISSN 2222-5250
748094
  Панченко Т.Ф. Ландшафт Києва як об"єкт історичної культурної спадщини і сучасного зеленого будівництва // Архітектурний вісник КНУБА : науково-виробничий збірник / Київський, університет будівництва і архітектури національний. – Київ, 2015. – Вип. 6. – С. 269-273
748095
  Герасимчук О.А. Ландшафт культури у перекладі "Дон-Жуана" Байрона // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 73-84. – ISSN 0207-8287
748096
   Ландшафт моих воображений. – М., 1990. – 621с.
748097
   Ландшафт педагогічної освіти / підготовила Галина Корольова // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 14 лютого (№ 5/6). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793
748098
  Григорян А.Г. Ландшафт современного города / А.Г. Григорян. – Москва, 1986. – 133 с.
748099
  Муніч Н.В. Ландшафт у шкільній географічній освіті // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (122). – С. 25-32 : табл., схема. – Бібліогр.: 64 назв.
748100
  Мохначук С. Ландшафт як географічна система // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 8-10. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Розкрито суть категорії ландшафту як географічної системи, її властивостей, структури, способу функціонування та організації. There are exposed the essence of category of landscape as geographical system, its properties, structure, manner of ...
748101
   Ландшафт як інтегруюча концепція 21 століття : Збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 1999. – 360с. – ISBN 966-02-1072-8
748102
  Пащенко Володимир Ландшафт як основа формування гуманістичного ландшафтного поля // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 15-26. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0868-6939
748103
  Круглов І. Ландшафт як реальний об"єкт геоекології // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 13-21. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 47)). – ISSN 2311-3383
748104
  Самойленко Л. Ландшафт, людина і музейна справа / Л. Самойленко, Н. Сокольчук // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 31. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
748105
  Чир Н.В. Ландшафти басейну річки Вижівка: екологічний стан та оптимізація : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Чир Надія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – 282 л. – Додатки: л. 189-282. – Бібліогр.: л. 170-188
748106
  Чир Н.В. Ландшафти басейну річки Вижівка: екологічний стан та оптимізація : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Чир Надія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр. : 13 назв
748107
  Мельник А.В. Ландшафти басейну річки Молода (Українські Карпати) / А.В. Мельник, О.А. Шпильчак // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (84). – С. 21-35. – ISSN 0868-6939


  Проаналізувавши літературні джерела, фондові матеріали (геологічні і лісотаксаційні обстеження) та на підставі власних польових досліджень і використання ГІС-технологій уклали низку карт, що характеризують властивості природних компонентів ландшафтів і ...
748108
  Міщенко О.В. Ландшафти Волинської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 72-77. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
748109
  Уєвич Д С. Мельнійчук Ландшафти Волинської області до осушувальної меліорації / Д С. Мельнійчук Уєвич, Б.М. Ахмедов // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 170-172. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
748110
  Гринасюк А.Р. Ландшафти Волинської області: аналіз естетичних властивостей // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 201-210 : рис. – Бібліогр.: 12 назв.
748111
   Ландшафти і сучасність : Збірник наукових праць. – Київ-Вінниця, 2000. – 289с. – ISBN 966-7874-00-1
748112
  Тимуляк Л.М. Ландшафти міста Івано-Франківська: структура, антропогенні модифікації : природничо-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 17-28. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1561-4980
748113
  Буряк-Габрись Ландшафти містечок Східного Поділля. сучасний стан і реконструкція : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.11 / Буряк-Габрись Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
748114
  Боса Л. Ландшафти пам"яті: з експедиційних досліджень на Приінгуллі / Л. Боса, О. Босий // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 1 (365), січень - лютий. – С. 89-97. – ISSN 0130-6936
748115
  Вінниченко І.І. Ландшафти Північного Приазов"я та їх раціональне використання / І.І. Вінниченко, С.Р. Кияк, А.М. Ткаченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 30-37 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Географія ; Вип. 31)
748116
  Поривкіна О.В. Ландшафти району Канівського заповідника // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 87-15 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія геології та географії ; № 1, вип. 1)
748117
  Куниця М.О. Ландшафти території України в плейстоцені (за даними малакофауністичного методу) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 3-9 : Карти. – Бібліогр.: 19 назв
748118
  Кирилюк С.М. Ландшафти ударних кратерів місяця / С.М. Кирилюк, О.В. Кирилюк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (87). – С. 15-26. – ISSN 0868-6939
748119
  Полянська К.В. Ландшафти Українського Подесення / Катерина Полянська ; наук. ред. В.М. Пащенко. – Київ : LAT&K, 2020. – 141, [3] с., [8] арк. кольор. іл. : іл. – Сер. засн. в 2008 р. – Бібліогр.: с. 132-142. – (Рідні місця українців). – ISBN 978-617-7824-19-9
748120
  Кучерявий В.П. Ландшафтна архітектура : підручник / Кучерявий Володимир Панасович. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 520, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 516-520. – ISBN 978-917-7519-07-1
748121
  Кучерявий В.П. Ландшафтна архітектура : підручник / Кучерявий Володимир Панасович. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 519, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 516-519. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-917-7519-07-1
748122
  Шумик М.І. Ландшафтна архітектура в ботанічних садах // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2008. – Вип. 18.12 : Ландшафтна архітектура в контексті сталого розвитку. – С. 149-152. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
748123
  Дударець В.М. Ландшафтна архітектура і морфологія // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 107-113
748124
   Ландшафтна весна - 2019 // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 2. – С. 79-95 : фото
748125
   Ландшафтна весна // Київський університет. – Київ, 2019. – Червень (№ 6). – С. 4


  "Власне бачення того, як змінювати довкілля на краще та сприяти відновленню і збереженню планети, представили кращі ландшафтні архітектори країни під час щорічного міжнародного фестивалю "Ландшафтна весна-2019" та конкурсу садів під назвою "Green ...
748126
  Гродзинський М.Д. Ландшафтна географія: стара назва нової науки чи відродження майже забутого? // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 2 (98). – С. 59-64 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
748127
   Ландшафтна ГІС як результат ландшафтознавчого прикладного дослідження адміністративного району: методичні аспекти / О.Г. Голубцов, В.В. Путренко, В.М. Чехній, Ю.М. Фаріон // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 141-153 : рис., табл. – Бібліогр.: 40 назв.
748128
  Карабінюк М М. Ландшафтна диференціація негативних фізико-географічних процесів у субальпійському і альпійському високогір"ї Чорногори (ділянка "Шешул-Петрос") // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (95). – С. 7-17. – ISSN 0868-6939


  The paper presents the results of landscape differentiation analysis of geological-geomorphological (rockfall, scree, landslides), hydrometeorological (avalanches, wetlands, linear erosion) and biotic (shrub drying) adverse environmental processes in ...
748129
  Давиденко В.А. Ландшафтна екологія : навч. посібник для студентів екол. спеціальностей ВНЗ / В.А. Давиденко, Г.О. Білявський, С.Ю. Арсенюк. – Київ : Лібра, 2007. – 254, [1] с., [12] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Основ. терміни і поняття: с. 242-253. – Бібліогр.: с. 237-241. – ISBN 978-966-7035-87-7
748130
   Ландшафтна екологія : навч. посіб. для перепідгот. за спец. 7.070801 "Екологія та охорона навколиш. середовища" / О.І. Бондар [та ін.]. – Київ : Олді-плюс ; ДЕА, 2011. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 163-167. – ISBN 978-966-2393-22-4
748131
  Гродзинський М.Д. Ландшафтна екологія : підручник / М.Д. Гродзинський. – Київ : Знання, 2014. – 550, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2012 р. - Назва сер. зазнач. на обкл. – Бібліогр.: с. 550 та в підрядк. прим. – (Серія "Університетський підручник"). – ISBN 978-617-07-0163-33


  Висвітлено теоретико-методологічні засади ландшафтної екології. Розглянуто основні проблеми сучасної ландшафтної екології: аналіз структур ландшафту, процесів у ньому, динаміки та еволюції ландшафту, його стійкість до антропогенних навантажень, ...
748132
  Петлін В.М. Ландшафтна екологія, екологія ландшафту, геоекологія - стан і перспективи розвитку // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 22-28. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0868-6939
748133
  Гуцуляк В.М. Ландшафтна екологія. Геохімічний аспект : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.М. Гуцуляк ; М-во освіти і науки України. – 2-е вид., допов. – Чернівці : Наші книги, 2009. – 310, [2] с. : іл., табл., карти. – Бібліогр.: с. 287-306. – ISBN 978-966-482-018-6
748134
  Муніч Н.В. Ландшафтна екскурсія як вид географічної екскурсії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 11/12 (129/130). – С. 42-52 : схема. – Бібліогр.: 38 назв
748135
  Маляренко О.С. Ландшафтна карта як основа для моделювання регіональної екомережі у Північному Приазов"ї // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 1 (40). – С. 111-123. – ISSN 2306-5680


  Обгрунтовано значення ландшафтної карти для геоінформаційного моделювання регіональних екологічних мереж. Запропоновано та розглянуто основні етапи картографування генетико-морфологічної ландшафтної територіальної структури у Північному Приазов"ї, у ...
748136
   Ландшафтна магнітотерапія (на прикладі долини р. Козинка) / О.І. Меньшов, О.В. Круглов, Р.В. Хоменко, А.В. Сухорада // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю, Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук, В.М. Єремєєв, І.М. Корчагін [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (71), липень - вересень. – С. 71-76. – ISSN 1684-2189
748137
  Кушнір М.А. Ландшафтна метафора в латинській анатомічній термінології // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 271-278


  Стаття окреслює особливості оприявлення релігійних концептів у сучасному медійному просторі. Представлено авторське бачення поняття "нерелігійна комунікація". У статті подається класифікація вербалізаторів релігійних концептів у нерелігійній ...
748138
  Петрова Олександра Ландшафтна милота для ресторану, або нове поле творчості для ландшафтного дизайнера / Петрова Олександра, Камолікова Ольга // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 6. – С. 70-73 : фото
748139
  Холявчук Д. Ландшафтна неоднорідність долини Середнього Дністра // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 60-63. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
748140
  Удовиченко В.В. Ландшафтна позиційно-динамічна структура території Лівобережної України: регіональний аспект // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 33-40. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250


  У статі знайшли своє відображення сутність поняття позиційно-динамічної структури території, система її таксономічних одиниць, критерії виділення й розуміння. Із найбільшим ступенем детальності схарактеризовано систему критеріїв виділення ...
748141
  Діброва І.О. Ландшафтна практика зі студентами-географами Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 220-225 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
748142
   Ландшафтна програма Черкаської області: методичні підходи та основні результати планування / Л.Г. Руденко, О.Г. Голубцов, С.А. Лісовський, О.Є. Маруняк, Ю.М. Фаріон, В.М. Чехній // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 2 (82). – С. 30-39 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1561-4980
748143
  Гришко С. Ландшафтна структура Алтагирського лісового масиву // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 76-84 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
748144
  Ільїн Л.В. Ландшафтна структура ключової ділянки "Оржів" (Волинська височина - Волинське Полісся) / Л.В. Ільїн, В.О. Мартинюк // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 25-31 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
748145
  Ланько А.І. Ландшафтна структура лівобережжя Середнього Придніпров"я і особливості місцевих фізико-географічних процесів (на прикладі Бориспільського району) / А.І. Ланько, В.П. Конопелько // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 3-7 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географії ; Вип. 10)
748146
   Ландшафтна структура Національного природного заповідника Сива Брада протягом 1877 - 2015 років / Е. Міхаелі, В. Солар, М. Іванова, Й. Вілчек, А. Лісняк // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 83-90 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 16). – ISSN 1992-4259
748147
  Гостюк З.В. Ландшафтна структура Покутських Карпат / З.В. Гостюк, А.В. Мельник // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (87). – С. 38-47. – ISSN 0868-6939
748148
  Сизенко О.В. Ландшафтна структура проектованого національного природного парку "Орільський" у межах Петриківського району Дніпропетровської області // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (2). – С. 114-120 : рис. – Бібліогр.: с. 119-120. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 19). – ISSN 2313-2159
748149
  Буряник О.О. Ландшафтна структура Сколівських Бескид / О.О. Буряник, А.В. Мельник // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (81). – С. 21-30. – ISSN 0868-6939


  Здійснено огляд історії вивчення ландшафтної структури Сколівських Бескид, які є окремим фізико-географічним районом в межах Середньогірно-скибової області Українських Карпат. Проаналізовано фактори формування ландшафтної структури території, якими є ...
748150
  Ланько А.І. Ландшафтна структура та особливості грунтів Снігурівського району (в межах до 30.ХІІ 1962 р.) / А.І. Ланько, П.Д. Бабич // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 73-78 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геології та географії ; № 7)
748151
  Герасименко Н.П. Ландшафтна структура території м. Київ та прилеглих районів впродовж широкинського етапу еоплейстоцену та завадівського етапу середнього неоплейстоцену / Н.П. Герасименко, П.М. Лук"янчук // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (84). – С. 49-56. – ISSN 0868-6939


  Наведено реконструкції ландшафтів території м. Київ та прилеглих районів для двох часових зрізів плейстоцену: другої підстадії оптимуму грунтоутворення ранньоширокинського підетапу sh1b2 (пізній еоплейстоцен) та першої підстадії оптимуму ...
748152
  Сизенко О. Ландшафтна структура територій Орільсько-Самарської низовинної області, проектованих для заповідання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 67-69. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему виділення та класифікації ландшафтних геосистем нижчого рангу на основі результатів польових маршрутних досліджень. Коротко охарактеризовані природні умови досліджуваної території та їх вплив на ландшаф- тне різноманіття. Визначено ...
748153
  Костів Л.Я. Ландшафтна структура Центрального Поділля // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 122-133 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0868-6939
748154
  Шищенко П.Г. Ландшафтна структура Черкаської області / П.Г. Шищенко, С.П. Романчук, Ю.В. Щур // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 3-9. – Бібліогр.: 3 назв. – (Географія ; Вип. 30)
748155
   Ландшафтна таксація : метод. рек. для виконання лаб. робіт студентами ОР "Бакалавр", які навч. за спец. 206 "Садово-паркове госп-во" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. центр "Ін-т біології та медицини", Каф. біології рослин. – Київ : ЦП КОМПРИНТ. – ISBN 978-617-7630-67-7
Ч. 1 : Визначення таксаційних показників у деревного стовбура / [Ф.М. Бровко, Н.Ю. Таран, О.Ф. Бровко, О.В. Войцехівська]. – 2022. – 54, [1] с. : іл., табл. – Авт. частини зазнач. на с. 55. – Бібліогр.: с. 53-54
748156
  Багрова Л.А. Ландшафтна характеристика східної частини південного берега Криму // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 5 : Ландшафти України та методи їх дослідження. – С. 52-55
748157
  Радловська К.О. Ландшафтна, екологічна та геоекологічного районування картосхеми Рогатинського Опілля // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 35-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-2735-46-8
748158
   Ландшафтная архитектура. – Киев, 1965. – 47с.
748159
   Ландшафтная архитектура. – Киев, 1976. – 90 с.
748160
  Мильков Ф.Н. Ландшафтная география и вопросы практики / Ф.Н. Мильков. – Москва : Мысль, 1966. – 256с.
748161
  Кондратова Ю.И. Ландшафтная дифференциация высокогорья. (На примере Приэльбрусья) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.01 / Кондратова Ю.И.; МГУ. Геогр. фак. – М., 1974. – 31л.
748162
  Баканина Ф.М. Ландшафтная зональность как научная проблема и обьект школьного изучения (на примере Нижегородской области) : География / Ф.М. Баканина, А.А. Юртаев // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 8. – С. 34-36. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0016-7207
748163
   Ландшафтная индикация для рационального использования природных ресурсов. – Москва, 1988. – 179с.
748164
  Дончева А.В. Ландшафтная индикация загрязнения природной среды / А.В. Дончева. – Москва, 1992. – 254 с.
748165
   Ландшафтная индикация и её использование в народном хозяйстве. – Москва, 1979. – 106с.
748166
   Ландшафтная индикация и её использование в народном хозяйстве. – Москва, 1981. – 191с.
748167
  Викторов С.В. Ландшафтная индикация и ее практическое применение. / С.В. Викторов, А.Г. Чикишев. – Москва : Московский университет, 1990. – 199с.
748168
  Обуховский Ю.М. Ландшафтная индикация четвертичных отложений и почв Припятского Полесья / Ю.М. Обуховский; Под ред. Левкова Э.А. – Минск : Наука и Техника, 1990. – 191с.
748169
  Викторов С.В. Ландшафтная индикация. / С.В. Викторов, А.Г. Чикишев; Отв.ред. Н.А.гвоздецкий. – Москва : Наука, 1985. – 96с.
748170
  Любушкина С.Г. Ландшафтная карта Подмосковья и ее использование в школьном курсе географии : Туризм и краеведение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 59-68 : Рис., карта. – Бібліогр. 18 назв. – ISSN 0016-7207
748171
  Лейкина Д.К. Ландшафтная организация промышленных узлов / Д.К. Лейкина. – Москва : Стройиздат, 1984. – 116 с.
748172
   Ландшафтная реконструкция городских садов и парков. – Киев, 1982. – 60 с.
748173
  Исаченко А.Г. Ландшафтная структура Земли, расселение, природопользование / А.Г. Исаченко ; С.-петерб. гос. ун-т. – Санкт-Петербург : Изтадельство Санкт-Петербургского государственного университета, 2008. – 317, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 312-318. – ISBN 978-5-288-04836-4
748174
  Александров М.В. Ландшафтная структура и картирование оазисов Земли Эндерби / М.В. Александров ; под ред. Е.С.Короткевича. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 152 с.
748175
  Надольная Г.Н. Ландшафтная структура Киевского и Житомирского Полесья и ее антропогенные изменения // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип. 28. – С. 54-59 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0201-4122
748176
  Крауклис А.А. Ландшафтная структура нижнего Приангарья. : Автореф... канд. географ.наук: 690 / Крауклис А.А.; Латв. гос. ун-тет им. П.Стучки. – Рига, 1968. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
748177
  Долбик М.С. Ландшафтная структура орнитофауны Белоруссии / М.С. Долбик. – Минск, 1974. – 311с.
748178
  Панин А.Г. Ландшафтная структура территории заповедника "Мыс Мартьян" на Южном берегу Крыма : теория и методы комплексных географических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 22. – С. 75-78. – Бібліогр.: 5 назв
748179
  Мильков Ф.Н. Ландшафтная сфера Земли / Ф.Н. Мильков. – Москва : Мысль, 1970. – 208с.
748180
  Воробьев Герман Алексеевич Ландшафтная типология малых озер и возможности их хозяйственного использования. (На примере зап. части Вологод. обл.) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.01 / Воробьев Герман Алексеевич; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 15л.
748181
  Аптахазва И.С. Ландшафтная характерискика бассейна реки Арагви : Автореф... канд. геогр.наук: / Аптахазва И.С.;. – Тбилиси, 1964. – 29л.
748182
  Маргвелани Г.А. Ландшафтная характеристика бассейна реки Квирила (выше г.Зестафони) : Автореф... канд. геогр.наук: 11690 / Маргвелани Г.А.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 22л.
748183
  Любушкина С.Г. Ландшафтная характеристика Брянско-Жиздринского Полесья (в границах Калужской обл.) и опыт его оценки для сельского хозяйства). : Автореф... канд. географ.наук: / Любушкина С.Г.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
748184
  Атаханов О. Ландшафтная характеристика долины среднегод течения р. Аму-Дарьи. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Атаханов О.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ашхабад, 1962. – 19л.
748185
   Ландшафтная экология насекомых. – Новосибирск, 1988. – 116с.
748186
   Ландшафтне картографування НПП "Слобожанський" засобами мобільних, настільних та веб-додатків ARCGIS / Бодня Оксана, Сінна Олена, Олійников Іван, Овчаренко Аліна // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 23. – С. 15-21 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2075-1893
748187
  Аріон О.В. Ландшафтне обгрунтування заходів оптимізації природоохоронних геосистем // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 4-5. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 44)


  Показано, що ландшафтні дослідження, як основа наукового обгрунтування заходів оптимізації природоохоронних територій, базуються на положенні про ландшафтний аналіз як процес пізнання ландшафтів як природно-антропогенних систем.
748188
  Долгіх Дмитро Ландшафтне освітлення // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 5. – С. 70-71 : фото
748189
  Савицька О.В. Ландшафтне планування в Україні / О.В. Савицька, Ю.А. Кулініч // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 275-287 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв.
748190
  Руденко Л.Г. Ландшафтне планування та його роль у вирішенні завдань сталого просторового розвитку України / Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 1 (77). – С. 3-8 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4980
748191
  Голубцов О. Ландшафтне планування у сучасному природокористуванні України: основні положення // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 39-40. – ISBN 978-617-7069-38-5
748192
  Савицька О.В. Ландшафтне планування як інструмент збалансованого природоохоронного та рекреаційного природокористування (на прикладі РЛП "Лиса гора") / О.В. Савицька, Є.Ю. Циганок // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (78). – С. 93-102. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто основні принципи складання та елементи ландшафтного плану регіонального ландшафтного парку (РЛП) "Лиса гора", що знаходиться в м. Київ. Проведено аналіз природних умов, сучасного екологічного стану, наявних конфліктів природокористування на ...
748193
  Голубцов О.Г. Ландшафтне планування як інструмент реалізації екологічних вимог у територіальне планування України // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 4 (96). – С. 29-36 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1561-4980
748194
  Стрєлко І.В. Ландшафтне планування як інструмент управління організацією території // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 175-177
748195
  Голубцов О.Г. Ландшафтне планування: основні положення та досвід реалізації в Україні // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2021. – № 1 (113). – С. 63-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 1561-4980
748196
  Буряник О. Ландшафтне районування Сколівських Бескидів / О. Буряник, А. Мельник // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 36-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
748197
  Рубан Л.І. Ландшафтне різноманіття дендропарку "Софіївка" НАН України // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. № 63. – C. 87-99. – ISSN 2077-3455
748198
  Гетьман В.І. Ландшафтне різноманіття і репрезентативність природно-заповідного фонду України : монографія / Гетьман В.І. – Київ : Талком, 2021. – 107, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 101-107. – ISBN 978-617-7832-99-6
748199
  Барщевська Н.М. Ландшафтне різноманіття та антропогенна трансформація правобережної заплави Дніпра в межах Київської міської агломерації // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1 (73). – С. 98-103. – ISSN 0868-6939


  У статті охарактеризоване ландшафтне різноманіття руслово-заплавних природних комплексів правобережжя Дніпра в межах м. Києва. Виділено сім нових типів урочищ. Проаналізовано антропогенну трансформацію природних ландшафтів правобережної заплави ...
748200
  Барщевська Ландшафтне різноманіття території паркових зон м. Києва (на прикладі парку-пам"ятки садово-паркового мистецтва "Феофанія" / Барщевська, Ю.Г. Тютюнник // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 3 (75). – С. 70-74. – ISSN 0868-6939


  Охарактеризоване ландшафтне різноманіття парку "Феофанія". Виділено 8 ландшафтних виділів рангу фізико-географічної місцевості - чотири природних та чотири антропогенних. В межах природних ландшафтів виділено 13 урочищ та підурочищ. The article ...
748201
  Бобра Т.В. Ландшафтний геоситуаційний підхід як основа геосистемного моніторінгу : фізико-географічні проблеми моніторінгу природного середовища України // Фізична географія та геоморфологія : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1992. – Вип. 39. – С. 17-22 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0201-4122
748202
  Матвієнко О.М. Ландшафтний дизайнер - професія майбутнього // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 10 (121). – С. 42-43
748203
  Божук Т.І. Ландшафтний кадастр гірських територій: методичні аспекти // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 40-44 : мал. – Бібліогр.: 16 назв
748204
  Божук Тетяна Іванівна Ландшафтний кадастр українського Мармарошу : Автореф. дис. ... канд. техн.: 05.24.04 / Божук Т.І.; МОіНУ; Нац. ун-тет "Лвів. політехн.". – Львів, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 29 назв.
748205
  Байдіков І.А. Ландшафтний каркас як просторова й структурна основа екомережі / І.А. Байдіков, В.М. Пащенко // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 11-19. – Бібліогр. 13 назв. – ISSN 1561-4980
748206
  Мельник А.В. Ландшафтний моніторинг / А.В. Мельник, П Г. Міллер, . – Київ, 1993. – 148с.
748207
  Муніч Н.В. Ландшафтний профіль: ретроспектива та перспектива // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 7/8 (125/126). – С. 53-60 : табл., граф., схема. – Бібліогр.: 31 назв.
748208
  Цюп"як І.К. Ландшафтний світ Олеся Гончара // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С.278-285
748209
  Баранник Н.В. Ландшафтний урбанізм в практиці європейського містобудування / Н.В. Баранник, Г.О. Осиченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 9-15 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2077-3455
748210
  Воловик В.М. Ландшафтний фактор формування етнокультурного середовища регіону // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 274-279. – Бібліогр.: 22 назв.
748211
  Саббатеева Ирина Ландшафтний фестиваль. Природа - человек. Растения - пионеры. Контраст - контакт - контракт. Экология и ландшаф. И другие важные тезисы // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 5. – С. 14-21 : фото
748212
   Ландшафтний фітодизайн : навч. посібник / А.М. Кабар [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Нова Ідеологія, 2012. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 261-268. – ISBN 978-966-8050-99-2
748213
  Шидловський П. Ландшафтні зміни в Середньому Подніпров"ї на межі плейстоцену - голоцену: археологічні свідчення // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 55-56. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
748214
  Цапок І.Л. Ландшафтні комплекси Багненської долини // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 762/763. – С. 67-71. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
748215
  Гостюк З.В. Ландшафтні комплекси Покутських Карпат: структура, процеси, охорона : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Гостюк Зоряна Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Львів, 2021. – 259 арк. – Додатки: арк. 235-259. – Бібліогр.: арк. 214-234
748216
  Гостюк З.В. Ландшафтні комплекси Покутських Карпат: структура, процеси, охорона : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Гостюк Зоряна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 24 назви
748217
  Топорков В.Г. Ландшафтні компоненти в структурі багатофункціональних комплексів / В.Г. Топорков, Т.К. Чудновцева // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 421-425 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
748218
  Самойленко В.М. Ландшафтні межі берегової зони водосховищ / В.М. Самойленко, І.О. Діброва // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 181-200.
748219
  Дорфман Я.Р. Ландшафтні методи в районному плануванні // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 7. – С. 63-68. – Бібліогр.: 7 назв
748220
  Буряник О.О. Ландшафтні особливості поширення диких тварин у зимовий період у Сколівських Бескидах (на прикладі басейну р. Рибник Майданський) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 63-68. – ISSN 0868-6939


  Викладено методику проведення обліку, дослідження поведінки і поширення диких тварин. Представлені результати аналізу їхнього обліку і поширення в басейні р. Рибник Майданський, що характеризується типовими для Сколівських Бескид ландшафтними умовами, ...
748221
  Гродзінський М.Д. Ландшафтні яруси західної частини рівнинного Криму // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 18-24 : Рис., табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 28)
748222
   Ландшафтно-архітектурні комплекси міста Києва / О. Дмитрук, Ю. Олішевська, С. Дем"яненко, Т. Купач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-27. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано ландшафтно-архітектурну структуру території міста Києва. Представлено карту ландшафтно-архітектурних комплексів міста Києва із застосуванням новітніх інформаційних технологій. The landscape-architectural structure of territory of city ...
748223
  Курм Х.Х. Ландшафтно-болотоведческая характеристика болот Эстонской ССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Курм Х.Х.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1967. – 28л. – Бібліогр.:с.27
748224
  Дорфман Я.Р. Ландшафтно-географическая характеристика города Черновцы и его пригородного района : Автореф... канд. геогр.наук: / Дорфман Я.Р.; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1966. – 19л.
748225
  Берг Л.С. Ландшафтно-географические зоны СССР / Л.С. Берг ; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. Ленина. – Ленинград : Институт растенееводства
Ч. 1 : Введение. Тундра. Лесная зона. – 1930. – 401 с. : табл.
748226
  Берг Л.С. Ландшафтно-географические зоны СССР / Л.С. Берг ; Всесоюз. акад. с.-х. наук ин-т растениеводства. – Москва ; Ленинград : Сельхозгиз
Ч. 1. – 1931. – 401 с., [7] карт, ил.
748227
  Михеев В.С. Ландшафтно-географическое обеспечение комплексных проблем Сибири / В.С. Михеев; Отв.ред.В.В.Воробьев. – Новосибирск : Наука, 1987. – 204с.
748228
  Мартинюк В.О. Ландшафтно-географічна модель екологічного паспорта басейнової системи озера Озерце (Волинської області) / В.О. Мартинюк, І.В. Зубкович // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 3/4 (28). – С. 29-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1992-4224
748229
  Філіпович Ф.Є. Ландшафтно-геоіндикаційні та атмогеохімічні дослідження при вивченні нафтогазоносних структур ДДЗ / Ф.Є. Філіпович, Д.О. Тарангул // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 47-53 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 42)


  Розглянуто проблему прогнозу нафтогазоносності на локальному рівні, як одну із найбільш актуальних і складних. Особливо гостро вона стоїть у розвинутих нафтогазоносних районах. Саме в них основні нерозвідані ресурси тісно пов"язані з малими та ...
748230
  Умаров А.У. Ландшафтно-геоморфологическая классификация горных территорий Кугитанг-Байсунтау и перспективы их освоения. / А.У. Умаров. – Ташкент, 1974. – 24с.
748231
  Бортник С.Ю. Ландшафтно-геоморфологічна індикація геотектонічних чинників морфогенезу / С.Ю. Бортник, Т.М. Лаврук // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 12-19. – ISSN 0868-6939


  У статті розкрито можливості застосування методу ландшафтно-геоморфологічної індикації геотектонічних чинників морфогенезу шляхом дослідження гіпсометричної та латеральної організації території. The applicability of the method of the ...
748232
  Гнибедюк Ю. Ландшафтно-геофізичний стан Кіровоградської області та його вплив на здоров"я населення // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1 (73). – С. 104-113. – ISSN 0868-6939


  Проаналізовано ландшафтно-геофізичне середовище Кіровоградської області та його вплив на рівень захворюваності населення даного регіону. На основі оцінки впливу геофізичних аномалій на рівень захворюваності в адміністративних районах подана їх ...
748233
   Ландшафтно-геохимические аспекты здоровья населения Полесья Украины и Беларуси / Л.С. Галецкий, Т.М. Егорова, А.В. Матвеев, В.Е. Бордон // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 124-132 : схема. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
748234
   Ландшафтно-геохимические исследования. – Москва, 1973. – 60с.
748235
   Ландшафтно-геохимические исследования антропогенных систем. – Москва : АН СССР, 1990. – 108с.
748236
  Алексеенко В.А. Ландшафтно-геохимические исследования и окружающаая среда / В.А. Алексеенко; Отв.ред.А.И.Перельман. – Ростов : Университетское, 1989. – 121с.
748237
  Хорошев А.В. Ландшафтно-геохимические основания планирования экологического каркаса агроландшафта (на примере среднетаежного ландшафта в Архангельской области) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 19-27 : рис., табл. – Библиогр.: с. 25-26. – (География ; № 6). – ISSN 0201-7385
748238
   Ландшафтно-геохимические основы фонового мониторинга природной среды. – Москва : Наука, 1989. – 263с.
748239
  Гуцуляк В.Н. Ландшафтно-геохимические особенности среднего Приднестровья Черновицкой области / В.Н. Гуцуляк, О.Н. Вилянская // Физическая география и геоморфология : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вып. 27. – С. 29-33 : Рис., табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
748240
  Снытко В.А. Ландшафтно-геохимические особенности южной темнохвойной тайги Нижнего Приангарья : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Снытко В.А. ; Иркут. гос. ун-т. – Иркутск, 1966. – 25 с.
748241
  Гуцуляк В.Н. Ландшафтно-геохимические системы долины р.Сирет (Буковинское Предкарпатье) : мелиоративная география Украины // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1984. – Вип.31. – С. 59-63 : Табл., рис. – ISSN 0201-4122
748242
  Тютюнник Юлиан Геннадиевич Ландшафтно-геохимический анализ атмосферного загрязнения большого города тяжелыми металлами : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Тютюнник Юлиан Геннадиевич ; АН УССР, Отделение географии Ин-та геофизики им. С.И. Субботина. – Москва, 1987. – 17 с.
748243
  Снытко В.А. Ландшафтно-геохимический анализ геосистем КАТЭКа / В.А. Снытко; Отв. ред. Воробьев В. В. – Новосибирск : Наука, 1987. – 112с.
748244
  Нечаева Е.Г. Ландшафтно-геохимический анализ динамики таежных геосистем / Е.Г. Нечаева. – Иркутск, 1985. – 209с.
748245
  Щетников А.И. Ландшафтно-геохимический анализ мерзлотно-таежных геосистем. / А.И. Щетников. – Новосибирск, 1989. – 127с.
748246
  Семенов Ю.М. Ландшафтно-геохимический синтез и организация геосистем / Ю.М. Семенов. – Новосибирск, 1991. – 144с.
748247
  Малышева Л.Л. Ландшафтно-геохимическое прогнозирование перераспределения загрязнений в зонах влияния энергетических объектов : теория и практика экологических исследований в физической географии // Фізична географія та геоморфологія : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1991. – Вип. 38. – С. 50-60 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0201-4122
748248
  Мицкевич Б.Ф. Ландшафтно-геохимическое районирование - основа поисков месторождений полезных ископаемых по вторичным ореолам и потокам рассеяния : методы и результаты прикладных геохимических исследований / Б.Ф. Мицкевич, Ю.Я. Сущик // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 3-9. – Бібліогр.: 8 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 15). – ISSN 0203-7319
748249
  Гуцуляк В.Н. Ландшафтно-геохимическое районирование Черновицкой области (для целей медицинской географии) : принципы и методы исследования антропогенно преобразованных ландшафтов // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1986. – Вип.33. – С. 49-52 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0201-4122
748250
  Чертко Н.К. Ландшафтно-геохимическое состояние выработанных торфяных месторождений Белорусского Полесья, их оптимизация и рациональное использование / Н.К. Чертко, А.А. Карпиченко, П.В. Жумарь // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 83-88. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 2077-4893
748251
  Гуцуляк В.М. Ландшафтно-геохімічна екологія : навчальний посібник / В.М. Гуцуляк. – Чернівці : Рута, 1995. – 317 с.
748252
  Мартинюк В.О. Ландшафтно-геохімічна модель озера Сосно (Рамсарська транскордонна територія міжнародного значення "Прип"ять- Стохід- Простир") // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 135-144 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
748253
  Малишева Л.Л. Ландшафтно-геохімічна оцінка екологічного стану територій : Монографія / Л.Л. Малишева. – Київ : Київський університет, 1998. – 267с. – ISBN 966-594-086-4
748254
  Єгорова Т.М. Ландшафтно-геохімічна структура території України як методологічна основа еколого-геохімічних досліджень // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 2. – С. 71-76 : Рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
748255
  Петрина Н.В. Ландшафтно-геохімічне картографування: зміст та основні напрямки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 12-14. – Бібліогр.: 19 назв. – (Географія ; Вип. 44)


  Проаналізовано зміст, методичні підходи та основні напрямки розробки ландшафтно-геохімічних карт.
748256
  Карпець К.М. Ландшафтно-геохімічне моделювання на підставі геоінформаційних моделей водозборів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 44-48 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 13). – ISSN 1992-4250
748257
  Петрина Н.В. Ландшафтно-геохімічне обгрунтування мережі агроекологічного моніторингу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 22-24. – Бібліогр.: Біюліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 45)


  Обгрунтовується необхідність створення в Україні єдиної системи агроекологічного моніторингу та наводиться загальна програма ландшафтно-геохімічних досліджень з метою обгрунтування мережі агроекологічного моніторингу в межах адміністративної області.
748258
  Петрина Н.В. Ландшафтно-геохімічне обгрунтування мережі агроекологічного моніторингу (на прикладі Київської обл.) : Дис... канд. геогр.наук: 11.00.11 / Петрина Н. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 2000. – 198л. – Бібліогр.:л.164-176
748259
  Петрина Наталія Василівна Ландшафтно-геохімічне обгрунтування мережі агроекологічного моніторингу (на прикладі Київської області) : Автореф... кандид. географ.наук: 11.00.11 / Петрина Наталія Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. Географічний факультет. – К., 2000. – 18л.
748260
  Тараненко О.С. Ландшафтно-геохімічні особливості Рахівського кристалічного масиву // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 5 : Ландшафти України та методи їх дослідження. – С. 116-121 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
748261
  Шапарь А.Г. Ландшафтно-гидрографические подходы к созданию экологической сети / А.Г. Шапарь, О.А. Скрипник // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 67-70. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
748262
  Кавришвили В.И. Ландшафтно-гидрологические зоны Грузинской ССР. / В.И. Кавришвили. – Тбилиси, 1955. – 172с.
748263
   Ландшафтно-гидрологические характеристики Западной Сибири. – Иркутск, 1989. – 221с.
748264
   Ландшафтно-гидрологический анализ территории. – Новосибирск, 1992. – 206с.
748265
  Голубчиков С. Ландшафтно-гидроэкологические последствия многовекового лесопользования // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 21-26. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
748266
  Гопченко Є.Д. Ландшафтно-гідрогеологічні основи басейнових та руслових систем паводкоутворення / Є.Д. Гопченко, В.Г. Явкін // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 29-37
748267
  Єгорова Т.М. Ландшафтно-гідроекологічні особливості агросфери України // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 2. – С. 6-12 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-4893
748268
  Мирон І.В. Ландшафтно-гідрологічна просторова класифікація басейну Десни (в межах України) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 803-807. – Бібліогр.: 4. – ISBN 966-521-129-3
748269
  Корнус Анатолій Ландшафтно-гідрологічне районування території Сумської області / Корнус Анатолій, Данильченко Олена // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 49-56 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
748270
  Гребінь В.В. Ландшафтно-гідрологічний аналіз та його застосування для досліджень території України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 46-54. – Бібліогр.: 6 назв
748271
  Петлін В.М. Ландшафтно-екологічна експертиза : (навч. посібник) / В.М. Петлін; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 236с. – ISBN 966-613-163-3
748272
  Стадник А.П. Ландшафтно-екологічна оптимізація систем захисних лісових насаджень України : Автореф. дис. ... доктора сільськогосподарських наук: 03.00.16 / Стадник А.П.; Ін-т агроекології української академії аграрних наук. – Київ, 2008. – 45с. – Бібліогр.: 55 назв
748273
  Циганок Є.Ю. Ландшафтно-екологічна організація природоохоронних територій урбанізованих зон (на прикладі міста Києва) : дис. ... д-ра філософії у галузі географії : 106 ; 10 / Циганок Євген Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 237 арк. – Бібліогр.: арк. 213-237
748274
  Квартенко Р.О. Ландшафтно-екологічна оцінка міграційної сприятливості сполучних територій Борівського району Харківської області // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1147. – С. 91-98 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 12). – ISSN 1992-4259
748275
  Шульгач А.С. Ландшафтно-екологічне обгрунтування національного природного парку "Лісова пісня" : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Шульгач Андрій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
748276
  Шульгач А.С. Ландшафтно-екологічне обгрунтування національного природного парку "Лісова пісня" : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Шульгач Андрій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 222 арк. – Додатки: арк. 191-222. – Бібліогр.: арк. 172-190
748277
   Ландшафтно-екологічне обгрунтування розміщення енергетичних об"єктів / П.Г. Шищенко, Л.Л. Малишева, С.П. Романчук, Ю.В. Щур // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 57-60. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 31)
748278
  Максименко Н.В. Ландшафтно-екологічне планування, як підгрунтя управлінських рішень про надання екосистемних послуг // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 153-158 : рис. – Бібліогр.: 38 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 45). – ISSN 2410-7360
748279
  Максименко Н.В. Ландшафтно-екологічне планування: теорія і практика : монографія / Н.В. Максименко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – 214, [2] с., [8] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 174-214. – ISBN 978-966-285-461-9
748280
  Білоус Людмила Федорівна Ландшафтно-екологічний аналіз агрогеосистем для цілей управління : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук:11.00.11 / Білоус Л.Ф.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 21 с.
748281
  Білоус Л.Ф. Ландшафтно-екологічний аналіз агрогеосистем для цілей управління : Дис....канд.геогр.наук:11.00.11 / Білоус Л.Ф.; КУ ім.Т.Шевченка.Географічний факультет. – Київ, 2001. – 200л. – Додатки: л.154-200. – Бібл.:л.137-154
748282
  Журавкевич А. Ландшафтно-екологічний аналіз геосистем Дністровсько-Дніпровського краю для агроуправлінських потреб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 177-180. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано теоретико-методичні засади ландшафтно-екологічного аналізу територій для агроуправлінських потреб. Визначено позиційно-динамічний підхід найдоречнішим в обґрунтуванні оптимальної ландшафтно-агрогосподарської організації територій. ...
748283
  Савицька Олена Вікторівна Ландшафтно-екологічний аналіз зеленої зони столичного міста ( на прикладі міст Києва і Берліна) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.01 / Савицька О.В.; НАНУ. Ін-тут географії. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
748284
  Воровка В.П. Ландшафтно-екологічний аналіз парадинамічної системи північно-західного приазов"я // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 108-113. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0868-6939
748285
  Удовиченко Вікторія Віталіївна Ландшафтно-екологічний аналіз природокористування (на прикладі території Сумської області) : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Удовиченко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 257 л. – Бібліогр.: л.195-209; Дод.: л. 209-257
748286
  Удовиченко Вікторія Віталіївна Ландшафтно-екологічний аналіз природокористування (на прикладі території Сумської області) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Удовиченко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 22с. – Бібліогр.: 7 назв.
748287
  Гаврилюк О.В. Ландшафтно-екологічний аналіз регіонального природокористування (на прикладі Івано-Франківської області) : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.11 / Гаврилюк Оксана Вікторівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 178 л. – Бібліогр.: л. 163-178
748288
  Гаврилюк О.В. Ландшафтно-екологічний аналіз регіонального природокористування (на прикладі Івано-Франківської області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Гаврилюк Оксана Вікторівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр. : 12 назв
748289
  Меліхова Т.Л. Ландшафтно-екологічний аналіз території великих міст за станом міського середовища : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.11 / Меліхова Т.Л.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 2000. – 19л.
748290
  Меліхова Тамара Леонтіївна Ландшафтно-екологічний аналіз території великих міст за станом міського середовища /на прикладі м.Рівного/ : Дис... канд.географ.наук: 11.00.11 / Меліхова Тамара Леонтіївна; Ріненський деж.техн.ун-тет. – К., 2000. – 179л. – Бібліогр.:л.146-163
748291
  Щербина В.М. Ландшафтно-екологічний підхід до дослідження біорізноманіття лісових екосистем // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 28-30. – Бібліогр.: Біюліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 45)
748292
  Вожегова Р.А. Ландшафтно-екологічний стан та упорядкування сільськогосподарських угідь Південного Степу України / Р.А. Вожегова, С.П. Голобородько // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 62-68 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-4893
748293
  Сохнич А.Я. Ландшафтно-екологічні аспекти управління земельними ресурсами / А.Я. Сохнич, Л.М. Тібілова // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 5. – С. 24-29
748294
  Стецько Н. Ландшафтно-екологічні дослідження річки Серет в межах Теребовлянського району // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 150-153 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
748295
  Гаджиева Г.А. Ландшафтно-зональное районирование северо-восточного склона азербайджанской части Малого Кавказа в сельскохозяйственных целях, (включая наклонные равнины правобережья Куры) : Автореф... канд. геогр.наук: / Гаджиева Г.А.; СССР. Ин-т географии АН АзССР. – Баку, 1962. – 22л.
748296
  Булава Л.Н. Ландшафтно-индикационные исследования формирования поверхности отвалов Кривбасса : теория и практика ландшафтно-географических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1990. – Вип.37. – С. 30-36. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0201-4122
748297
  Бортник С.Ю. Ландшафтно-індикаційний метод дослідження процесів сучасного геоморфогенезу / С.Ю. Бортник, Т.М. Лаврук, Л.М. Тимуляк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 13-16. – ISSN 0868-6939


  У статті розглянуто можливості використання ландшафтно-індикаційного методу для дослідження процесів сучасного геоморфогенезу, зокрема при дослідженнях на рівні фацій та урочищ. Цей метод має свої переваги і при дослідженні антропогенно змінених ...
748298
  Бондар В.В. Ландшафтно-інженерні системи - основа майбутніх антропогенних заповідних об"єктів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 100-104. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
748299
  Килинская К.И. Ландшафтно-мелиоративное районирование предгорного региона Украинских Карпат : теория и практика ландшафтно-географических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1990. – Вип.37. – С. 36-43 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0201-4122
748300
  Мащенко О.Н. Ландшафтно-мелиоративное районирование Сумской области : вопросы теории и проблемы оросительных мелиораций // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 65-68. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0201-4122
748301
  Гриневецкий В.Т. Ландшафтно-мелиоративное районирование территорий интенсивного природопользования / В.Т. Гриневецкий, П.Г. Шищенко // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип. 28. – С. 30-38. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0201-4122
748302
  Шищенко П.Г. Ландшафтно-мелиоративное районирование Украинской ССР // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 24. – С. 3-8. – Бібліогр.: 15 назв
748303
  Кратко Л.А. Ландшафтно-мелиоративные системы и комплексы покутско-буковинского Предкарпатья / Л.А. Кратко. – Черновцы, 1987. – 78с.
748304
  Ханмагомедов Х.Л. Ландшафтно-рекреационные системы как факторы реализации экономического потенциала Приморской низменности Дагестана (Россия) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 34-36. – Библиогр.: 11 назв.
748305
  Танасійчук О.Ю. Ландшафтно-рекреаційна система як об"єкт конструктивно-географічного дослідження // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 20-28. – ISSN 0868-6939


  У статті розглянуто основні методологічні підходи до дослідження ландшафтно-рекреаційної системи з позицій конструктивної географії. The article deals with the basic methodological approaches to landscape and recreational system research from the ...
748306
  Танасійчук О.Ю. Ландшафтно-рекреаційна система як об"єкт конструктивно-географічного дослідження // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 302-305
748307
  Дмитрук О.Ю. Ландшафтно-рекреаційна характеристика мінеральних вод Закарпаття / О.Ю. Дмитрук, С.І. Уліганець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 7-10 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються природно-ландшафтні умови, подається коротка історія вивчення та використання мінеральних вод Закарпаття, а також розроблена авторами картосхема ландшафтно-бальнеологічного районування Закарпатської області.
748308
  Панченко Т.Ф. Ландшафтно-рекреаційне планування природно-заповідних територій / Тамара Панченко. – Київ : Логос, 2015. – 174, [2] с. : іл., табл. – Словник екол. термінів заповід. сфери. – Бібліогр.: с. 173-175. – ISBN 978-966-171-945-2
748309
  Питуляк М. Ландшафтно-рекреаційний потенціал Бережанського горбогір"я / М. Питуляк, М. Питуляк // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 242-244. – ISBN 978-617-7069-75-8
748310
  Гетьман В.І. Ландшафтно-рекреаційні ресурси екотуризму Українських Карпат : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11. / Гетьман В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 228 л. – Додатки: л. 198-228. – Бібліогр.: л.185-197
748311
  Гетьман В.І. Ландшафтно-рекреаційні ресурси екотуризму Українських Карпат : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11. / Гетьман В.Ы. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 22с. – Бібліогр.: 21 назва
748312
  Ярков С.В. Ландшафтно-технічні системи Кривого Рогу: екотопічні умови сингенезу // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 246-254. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
748313
  Яцентюк Юрій Васильович Ландшафтно-технічні системи міст центрального лісостепу України (на прикладі міста Вінниці) : Дис. ... канд.географічних наук: 11.00.11 / Яцентюк Ю.В.; Вінницький держ. педагог. ун-тет ім.М.Коцюбинського. – Київ, 2004. – 198л. + Дод.: л.175-198. – Бібліогр.: л.153-174
748314
  Яцентюк Юрій Васильович Ландшафтно-технічні системи міст центрального лісостепу України (на прикладі міста Вінниці) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Яцентюк Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв.
748315
  Бибаева А.Ю. Ландшафтно-типологическое картографирование для оценки эстетических ресурсов территории // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 5. – С. 16-23 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
748316
  Нестерчук І.К. Ландшафтно-типологічна структура території Житомирської області // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (81). – С. 41-52. – ISSN 0868-6939


  У статті подано аналіз історії формування сучасних ландшафтів, їх морфологічної структури й тенденцій, якісних змін під впливом людської діяльності, вивчено особливості просторової ландшафтної диференціації території та її ландшафтно-типологічної ...
748317
  Дмитрук Олександр Юрійович Ландшафтно-урбанізаційні системи України : Дис. ... доктора географ. наук: 11.00.11 / Дмитрук О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 428л. + Додатки: л. 357 - 410. – Бібліогр.: л. 320 - 357
748318
  Дмитрук Олександр Юрійович Ландшафтно-урбанізаційні системи України : Автореф. дис. ... доктора географ. наук: 11.00.11 / Дмитрук О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 39с. – Бібліогр.: 36 назв
748319
  Дмитрук О.Ю. Ландшафтно-урбанізаційні системи: конструктивно-географічні основи оптимізації та управління / О.Ю. Дмитрук; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2004. – 216 с. – ISBN 966-95774-2-Х
748320
  Гавриленко О.П. Ландшафтно-функціональне зонування території як етап геоекологічного обгрунтування схем і проектів природокористування // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 40-50. – ISSN 0868-6939
748321
  Гродзинський М.Д. Ландшафтно-функціональний підхід до раціональної організації території / М.Д. Гродзинський, О.Ю. Верех // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 11-15 : карта, рис. – Бібліогр.: 1 назв. – (Географія ; Вип. 29)
748322
   Ландшафтно-экологические исследования в приангарской тайге. – Иркутск, 1988. – 149с.
748323
   Ландшафтно-экологические исследования и природопользование. – Москва, 1985. – 146с.
748324
  Гродзинский М.Д. Ландшафтно-экологический анализ в мелиоративном природопользовании / М.Д. Гродзинский, П.Г. Шищенко. – Київ : Либідь, 1993. – 224с. – ISBN 5-325-00377-1
748325
  Гавриленко Е.П. Ландшафтно-экологическое обоснование территориальных схем и проектов природопользования : Монография / Е.П. Гавриленко. – Киев : Фитосоциоцентр, 2003. – 188с. – ISBN 966-306-021-2
748326
  Палентреер С.Н. Ландшафтное искусство / С.Н. Палентреер. – Ярославль, 1963. – 135 с.
748327
  Боговая И.О. Ландшафтное искусство : по пец. "Лесн. хоз-во" / И.О. Боговая, Л.М. Фурсова. – Москва : Агропромиздат, 1988. – 200, [3] с., [8] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 222. – (Учебники и учебные пособия для студентов высших и средних учебных заведений)
748328
  Исаченко А.Г. Ландшафтное картирование / А.Г. Исаченко. – Ленинград, 1959. – 28с.
748329
   Ландшафтное картирование Туркменистана. – Ашхабад, 1978. – 48с.
748330
   Ландшафтное картографирование и физико-географическое районирование горных областей. – Москва : Издательство Московского университета, 1972. – 235с.
748331
  Семетов Ю.М. Ландшафтное картографирование как основа территориальной дифференциации стоимости экосистемных услуг / Ю.М. Семетов, Г.И. Лысанова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 1. – С. 37-45 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
748332
  Атрихин В.Г. Ландшафтное лесоводство / В.Г. Атрихин, В.Я. Курамшин. – Москва : Экология, 1991. – 177с.
748333
  Горбацкий Г.В. Ландшафтное мерзлотоведение и гляциология / Г.В. Горбацкий. – Л., 1960. – 32с.
748334
  Лисецький Ф.Н. Ландшафтное обоснование оросительной мелиорации эродированых почв при контурной организации территории : вопросы теории и проблемы оросительных мелиораций / Ф.Н. Лисецький, В.Д. Ковтун // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 56-64 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0201-4122
748335
  Тимашев И.Е. Ландшафтное обоснование проектных проработок по проблеме крупных межбассейновых перебросок речного стока / И.Е. Тимашев. – Москва : Изд-во МГУ, 1984. – 59 с.
748336
  Хайланд Ш. Ландшафтное планирование в Германии - инструмент упреждения экологических проблем территории / Ш. Хайланд, А. Май // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 3-10. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
748337
   Ландшафтное планирование: общие основания. Методология, технология : [Труды Международной школы-конференции "Ландшафтное планирование"]. – Москва, 2006. – 282с. – ISBN 5-89575-114-8
748338
  Храмцов Л.И. Ландшафтное растениеводство : монография / Л.И. Храмцов, В.Л. Храмцов. – Дніпропетровськ : Пороги, 2007. – 372с. – ISBN 978-966-525-819-3
748339
  Оленич І.М. Ландшафтнознавча організація геоінформаційних систем рекреаційних туристичних ресурсів Карпатського національного природного парку : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Оленич Ірина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
748340
  Лихоман М.А. Ландшафтные границы / М.А. Лихоман. – Саратов, 1970. – 24с.
748341
  Викторов С.В. Ландшафтные индикаторы гидрогеологических и инженерно-геологических условий в районах орошения и обводнения пустынь / С.В. Викторов. – Москва : Недра, 1976. – 56с.
748342
  Винокуров Ю.И. Ландшафтные индикаторы инженерно- и гидрогеологических условий предалтайских равнин / Ю.И. Винокуров; Отв.ред.С.В.Викторов. – Новосибирск : Наука, 1980. – 192с.
748343
   Ландшафтные индикаторы инженерно-геогкриологических условий севера Западной Сибири и их дешифровочные признаки. – М., 1974. – 133с.
748344
  Преображенский В.С. Ландшафтные исследования / В.С. Преображенский. – Москва : Наука, 1966. – 128с.
748345
   Ландшафтные исследования в Молдавии. – Кишинёв, 1970. – 96с.
748346
  Коломыц Э.Г. Ландшафтные исследования в переходных зонах: : (Методологический аспект) / Э.Г. Коломыц. – Москва : Наука, 1987. – 115с.
748347
  Миллер Г.П. Ландшафтные исследования горных и предгорных / Г.П. Миллер. – Львов, 1974. – 202с.
748348
  Шкаликов Виктор Андреевич Ландшафтные исследования для целей мелиорации земель. (На примере Смол. Поозерья) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Шкаликов Виктор Андреевич ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1975. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
748349
   Ландшафтные исследования на Марткопском стационаре. – Тбилиси, 1976. – 51с.
748350
   Ландшафтные исследования на Урале. – Свердловск, 1985. – 113с.
748351
  Галицкий В.И. Ландшафтные исследования природных и мелиорированных пойм рек Киевского Полесья / В.И. Галицкий, О.Н. Петренко // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип. 28. – С. 38-47 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
748352
   Ландшафтные исследования региональных проблем природопользования : принципы и методы исследования антропогенно преобразованных ландшафтов / А.М. Маринич, П.Г. Шищенко, М.И. Щербань, Г.П. Миллер, П.Д. Подгородецкий // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1986. – Вип.33. – С. 3-12. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0201-4122
748353
  Любушкина С.Г. Ландшафтные комплексы Подмосковья как обьекты краеведческой деятельности : География. Региональная география / С.Г. Любушкина, И.Ю. Данилина // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С. 32-40 : Карта. – Бібліогр.: 8 назв
748354
  Геренчук К.И. Ландшафтные основы организации природных парков на Украине // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1978. – Вип. 19 : Исследования природных условий и ресурсов УССР. – С. 105-112. – Бібліогр.: 5 назв
748355
   Ландшафтные основы эколого-географического районирования. – Кишинёв, 1990. – 93с.
748356
  Соколов А. Ландшафтные особенности антропогенной трансформации природной среды Брестской области // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 80-84. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Анализируются закономерности антропогенной трансформации ландшафтов в Брестской области, оцениваемой по значению таких показателей, как лесистость (и основанный на ней геоэкологический коэффициент), плотность сельского населения, доля селитебных ...
748357
  Ена В.Г. Ландшафтные памятники / В.Г. Ена. – Симферополь : Крым, 1964. – 76с.
748358
  Ена В.Г. Ландшафтные памятники / В.Г. Ена. – Изд. 2-е испр. и доп. – Симферополь : Крым, 1966. – 70 с. – (При рода Крыма)
748359
  Дроздов К.А. Ландшафтные парагенетические комплексы среднерусской лесостепи. / К.А. Дроздов. – Воронеж, 1978. – 160 с.
748360
  Геренчук К.И. Ландшафтные полевые исследования на Украине и их практическое значение / К.И. Геренчук. – Л, 1959. – 12с.
748361
  Лонзингер Г.К. Ландшафтные предпосылки клещевого сыпного тифа Азии в западных предгорьях.Салаира. : Автореф... Канд.биол.наук: / Лонзингер Г.К.; Новосиб.гос.мед.ин-т. – Новосибирск, 1965. – 26л.
748362
   Ландшафтные цветочные композиции. – К., 1973. – 326с.
748363
  Кратко Л.А. Ландшафтный анализ и прогноз развития современных процессов в целях мелиорации (на прим. Покутско-Буковинского Предкарпатья) : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.01 / Кратко Л.А.; Ин-тут геофизики АН УССР. – К., 1984. – 23л.
748364
   Ландшафтный анализ природопользования. – Москва, 1987. – 104с.
748365
  Клицунова Н.К. Ландшафтный анализ территории района для целей сельскохозяйственной планировки. : Автореф... канд. географ.наук: 690 / Клицунова Н.К.; Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. Географ. ф-тет. – Минск, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
748366
  Феофилактова Ксения Ландшафтный архитектор работает с самим временем // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 5. – С. 40-44 : фото
748367
  Сычева А.В. Ландшафтный дизайн / А.В. Сычева, Н.П. Титова. – Минск, 1984. – 127 с.
748368
  Астахова Е.В. Ландшафтный дизайн : соврем. решения / Е. Астахова, Т. Крупа, М. Череватенко. – Харьков ; Белгород : Книжный клуб семейного досуга, 2007. – 317, [3] с., [4] л. цв. фотоил. : ил. – Указатели: с. 315-317. – ISBN 978-966-343-489-6
748369
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 2. – 2011
748370
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 3. – 2011
748371
   Ландшафтный дизайн = Is part of Mediatest : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 4. – 2011
748372
   Ландшафтный дизайн = Is part of Mediatest : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 5. – 2011
748373
   Ландшафтный дизайн = Is part of Mediatest : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 6. – 2011
748374
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 1. – 2012
748375
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 2. – 2012
748376
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 3. – 2012
748377
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 4. – 2012
748378
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 5. – 2012
748379
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 6. – 2012
748380
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 1. – 2013
748381
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 2. – 2013
748382
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 3. – 2013
748383
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 4. – 2013
748384
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 5. – 2013
748385
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 6. – 2013
748386
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 1. – 2014
748387
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 2. – 2014
748388
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 3. – 2014
748389
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 4. – 2014
748390
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 5. – 2014
748391
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 6. – 2014
748392
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 1. – 2015
748393
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 2. – 2015
748394
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 3. – 2015
748395
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 4. – 2015
748396
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 5. – 2015
748397
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 6. – 2015
748398
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / АО "КОНЛИГА МЕДИА". – Москва, 1997-
№ 1. – 2016
748399
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / АО "КОНЛИГА МЕДИА". – Москва, 1997-
№ 2. – 2016. – 80 с.
748400
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / АО "КОНЛИГА МЕДИА". – Москва, 1997-
№ 3. – 2016. – 80 с.
748401
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / АО "КОНЛИГА МЕДИА". – Москва, 1997-
№ 5. – 2016. – 80 с.
748402
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / АО "КОНЛИГА МЕДИА". – Москва, 1997-
№ 6. – 2016. – 80 с.
748403
  Альтер С.П. Ландшафтный метод дешифрирования аэрофотоснимков : Общие положения и принципы / С.П. Альтер; Отв. ред. Сочава В.Б. – Москва; Ленинград : Наука, 1966. – 88с.
748404
   Ландшафтный метод дешифрирования проявлений новейшей современной тектоники для поисков погребённых нефтегазоносных структур. – Ленинград : Наука, 1971. – 116с.
748405
  Орлова М. Ландшафтный подход в регулировании застройки территорий: к постановке вопроса // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 392-394. – ISBN 978-617-7069-15-6
748406
  Кривульченко А.И. Ландшафтный подход как принципиальная основа производства солевых съемок : ландшафтные исследования // Физическая география и геоморфология : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип. 29. – С. 9-15 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0201-4122
748407
  Камоликова Ольга Ландшафтный рынок Украины в эпоху пандемии // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 4. – С. 12-19 : фото
748408
   Ландшафтный сборник. – Москва : Издательство Московского университета, 1970. – 424с.
748409
   Ландшафтный сборник. – Тбилиси, 1972. – 170с.
748410
   Ландшафтный сборник. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1973. – 288с.
748411
   Ландшафтный фактор в формировании гидрологии озёр Южного Урала. – Ленинград, 1978. – 248с.
748412
  Тумашик Екатерина Ландшафтный фестиваль в Беларуси. Полесские болота как источник вдохновения // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 3. – С. 12-13 : фото
748413
   Ландшафтоведение. – Москва : Издательство АН СССР, 1963. – 176с.
748414
  Николаев В.А. Ландшафтоведение : Семинарские и практические занятия / В.А. Николаев; МГУ им. М.В.Ломоносова. Географ. фак-тет. – Москва : Московский университет, 2000. – 94с. – ISBN 5-211-04242-5
748415
  Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование / А.Г. Исаченко. – Москва : Высшая школа, 1991. – 365с.
748416
  Кузнецов П.С. Ландшафтоведение как наука / П.С. Кузнецов. – Саратов, 1983. – 33 с.
748417
  Чернов Б. Ландшафтознавство - самостійна наука, частина фізичної географії чи її галузь? // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 115-117. – ISBN 978-617-7069-36-1
748418
  Гродзинський М.Д. Ландшафтознавство : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.Д. Гродзинський М.Д., Савицька ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-439-080-1
748419
  Дудка І.Г. Ландшафтознавство (практикум) / Інна Дудка, Борис Чернов ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. географії, екології і методики навчання. – Київ : КНТ, 2019. – 197, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 196-197. – ISBN 978-966-373-794-2
748420
   Ландшафтознавство в Інституті географії Національної академії наук України / В.Т. Гриневецький, В.С. Давидчук, Л.М. Шевченко, Л.Ю. Сорокіна, В.М. Чехній, О.Г. Голубцов // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 4 (100). – С. 3-12. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
748421
  Романчук С.П. Ландшафтознавство історичне // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 518. – ISBN 978-966-02-7998-8
748422
   Ландшафтознавство: стан, проблеми, перспективи : матеріали міжнар. наук. конф. присвяч.: 70-річчю каф. фіз. географії Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 60-річчю Львів. шк. ландшафтознавства, 110-річчю з дня народж. проф. К. І. Геренчука, 80-річчю з дня народж. проф. Г.П. Міллера : 24-27 вер. 2014 р. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Геогр. ф-т, Каф. фіз. географії, Карпат. нац. природний парк ; [редкол.: А. Мельник (відп. ред.) та ін.]. – Львів ; Ворохта : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2014. – 197, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 191-192. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
748423
  Міллер Г.П. Ландшафтознавство: теорія і практика / Г.П. Міллер, В.М. Петлін, А.В. Мельник; МОНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 172с. – ISBN 966-613-163-3
748424
  Гуцуляк В.М. Ландшафтознавство: теорія і практика : навч. посібник / В.М. Гуцуляк. – Чернівці : Книги - XXI, 2008. – 167, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 151-165. – ISBN 978-966-2147-20-9
748425
   Ландшафтознавство: традиції та тенденції : матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої: 100-річчю з дня народж. проф. К. Геренчука, 70-річчю з дня народж. проф. Г. Міллера, 60-річчю заснування каф-ри фізичної географії..., (8-12 вересня 2004 р.). – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 286с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-613-335-0
748426
  Шищенко П.Г. Ландшафтознавча концепція в науці, практиці, культурі, освіті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-8. – Бібліогр.: 16 назв. – (Географія ; Вип. 46)


  Аналізується об"єктно-предметне поле ландшафтознавства як фундаментальної науки.
748427
  Мартинюк В.О. Ландшафтознавче картографування озерно-річкової басейнової геосистеми / В.О. Мартинюк, Л.В. Ільїн // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 794-803 : Рис. – Бібліогр.: 9. – ISBN 966-521-129-3
748428
  Харченко В"ячеслав Валерійович Ландшафтознавче обгрунтування вирішень локальних геоекологічних проблем (на прикладі Боярського природно-господарського підрайону) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.01 / Харченко В.В.; НАН України; Ін-т географії. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
748429
  Гавриленко О.П. Ландшафтознавчий аналіз для оптимізації природоохоронного природокористування в урбанізованому середовищі / О.П. Гавриленко, Є.Ю. Циганок // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 1 (101). – С. 24-29 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1561-4980
748430
  Сплодитель А.О. Ландшафтознавчий підхід як методологічна основа оптимізації діяльності національних природних парків // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 55-62. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто особливості і перспективи використання ландшафтознавчого підходу як теоретико-методологічної основи оптимізації діяльності національних природних парків. Визначено базові положення та принципи організації ландшафтів, що мають визначальне ...
748431
  Казакова Т.А. Ландшафтознавчий принцип у визначенні змісту основних понять техногенного туризму // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 76-82. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0868-6939
748432
   Ландшафтознавчі аспекти організації перспективної мережі заповідних територій України / Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк, С.А. Лісовський, В.М. Чехній, О.Г. Голубцов, Є.І. Іваненко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 3 (95). – С. 18-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
748433
  Фаріон Ю.М. Ландшафтознавчі аспекти створення екомережі України / Ю.М. Фаріон, В.М. Чехній // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 36-43. – Бібліогр. 18 назв. – ISSN 1561-4980
748434
  Давидюк М.В. Ландшафтознавчі дослідження станів природи // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 2 (94). – С. 52-59. – ISSN 0868-6939
748435
  Петлін В.М. Ландшафтознавчі підходи до аналізу та витрішення проблем виникнення екологічних конфліктів, криз та катастроф : Актуальні проблеми сучасності: географічний контекст // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-35. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1561-4980
748436
  Тимошицький В.В. Ландшафтознавчо-екологічний аналіз заповідного комплексу "Озеро Сомине" / В.В. Тимошицький, А.Д. Калько, І.В. Гопчак // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 295-303. – ISSN 2308-135X
748437
  Ковальчук І.П. Ландшафтознавчо-лімнологічний аналіз озерно-басейнової системи (на прикладі озера Ніговище) / І.П. Ковальчук, В.О. Мартинюк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 2 (82). – С. 60-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
748438
  Конякін С.М. Ландшафтознавчо-фітоценологічні основи локальної екомережі Уманського району / С.М. Конякін, С.В. Совгіра, Г.Є. Гончаренко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 32-37 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
748439
  Мартинюк Віталій Ландшафтометрична оцінка геокомплексів фізико-географічного району (на прикладі Волинського Полісся) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 65-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
748440
  Кияк С.Р. Ландшафтрые основы рационализации сельскохозяйственного землепользования на эрозионно опасных территориях : географические аспекты противоэрозионных мероприятий // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 105-110. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0201-4122
748441
   Ландшафты. – Москва : Знание, 1983. – 48с. – (Наука о Земле ; №7)
748442
  Исаченко А.Г. Ландшафты / А.Г. Исаченко, А.А. Шляпников. – Москва : Мысль, 1989. – 503с. – (Природа мира)
748443
   Ландшафты Австрии. – Вена. – 123 с.
748444
  Набиев В.Н. Ландшафты Алазано-Авторанской долины. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Набиев В.Н.; Азебр.гос.ун-т. – Баку, 1965. – 25л.
748445
  Сахарова О.Д. Ландшафты Алайской долины и ее районирование для целей сельского хозяйства / О.Д. Сахарова. – Фрунзе, 1973. – 132 с.
748446
  Григорян Г.Б. Ландшафты бассейна озера Севан : ( структура рационального использования и охрана) / Г.Б. Григорян. – Ереван, 1984. – 144с.
748447
   Ландшафты Белоруссии. – Минск, 1989. – 238с.
748448
  Преображенский В.С. Ландшафты в науке и практике / В.С. Преображенский. – Москва : Знание, 1981. – 48с. – (Науки о Земле ; 3/1981)
748449
  Цепурит Г.Я. Ландшафты Восточного Присаянья. / Г.Я. Цепурит. – Ирскутск, 1969. – 64с.
748450
  Погосян Д.А. Ландшафты Зангезура : Автореф... канд. геогр.наук: / Погосян Д.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 22л.
748451
   Ландшафты Западной Сибири. – Иркутск, 1984. – 114с.
748452
  Селиверстов Ю.П. Ландшафты и бокситы / Ю.П. Селиверстов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1983. – 260с.
748453
  Мирзоев М.Г. Ландшафты и природные районы Карабахского вулканического нагорья : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Мирзоев М.Г. ; АН АзССР , Ин-т географии. – Баку, 1967. – 24 с.
748454
  Джумабаев Т.Д. Ландшафты и типы сельскохозяйственных земель бассейна р.Санзар Самаркандской области : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Джумабаев Т.Д. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1968. – 18 с.
748455
  Варшавский С.Н. Ландшафты и фаунистические комплексы наземных позвоночных Северного Приаралья в связи с их значением в природной очаговости чумы : Автореф... доктор биол.наук: / Варшавский С.Н.; Всесоюзный науч.-исслед. противочумный ин-т "Микроб". – Саратов, 1965. – 76л.
748456
  Керемов Н.К. Ландшафты и физико-географические районы Большого Кавказа в пределах Азербайджана : Автореф... д-ра геогр.наук: / Керемов Н.К.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Гоегр. фак. – Л., 1966. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
748457
  Молдагулов Н. Ландшафты и физико-географические районы среднего течения реки Урал : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Молдагулов Н. ; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1967. – 22 с.
748458
   Ландшафты и экономическая география Северного Кавказа. – Ставрополь, 1977. – 179с.
748459
  Порывкина О.В. Ландшафты Киевской области и их хозяйственная трансформация / О.В. Порывкина, Н.П. Сирота // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 23. – С. 8-14. – Бібліогр.: 3 назви
748460
   Ландшафты криолитозоны Западно-Сибирской газоносной провинции. – Новосибирск, 1983. – 165с.
748461
  Матео Родригес Хосе Мануэль Ландшафты Кубы : Автореф. дис. ... канд. геог. наук : 11.00.01 / Матео Родригес Хосе Мануэль ; МГУ. – Москва, 1979. – 26 с.
748462
   Ландшафты культуры. Славянский мир. – Москва : Прогресс-Традиция, 2007. – 352 с. – ISBN 5-89826-285-7
748463
  Александрова Т.Д. Ландшафты малых котловин горной тайги / Т.Д. Александрова, В.С. Преображенский ; Акад. наук СССР, Сиб. отд-ние, Забайк. комплексный науч.-исслед. ин-т, Ин-т географии. – Москва : Наука, 1964. – 88 с. : ил. – Библиогр.: с. 86-87
748464
  Лихоман М.А. Ландшафты междуречья Волги и верховья Медведицы. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Лихоман М.А.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1966. – 20л.
748465
  Санеблидзе Лали Мелитовна Ландшафты междуречья Куры и Иоры (в пределах Грузинской ССР) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.01 / Санеблидзе Лали Мелитовна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 38л.
748466
   Ландшафты Молдавии и их рациональное использование. – Кишинёв, 1987. – 121с.
748467
   Ландшафты Московской области и их современное состояние / Г.Н. Анненская, В.К. Жучкова, В.Р. Калинина, И.И. Мамай, В.А. Низовцев, М.А. Хрусталева, Ю.Н. Цесельчук; Г.Н. Анненская, В.К. Жучкова, В.Р. Калинина, И.И. Мамай, В.А. Низовцев, М.А. Хрусталева, Ю.Н. Цесельчук ; под ред. И.И. Мамай. – Смоленск : Смоленский гуманитарный университет, 1997. – 296 с. – ISBN 5-88984-011-8
748468
   Ландшафты Нечерноземья и их мелиорации. – Горький, 1987. – 171с.
748469
  Игнатьев Григорий Михайлович Ландшафты островов юго-западной части Тихого океана : Автореф... доктора геогр.наук: 11.00.01 / Игнатьев Григорий Михайлович; Московский гос. ун-т. – М., 1974. – 50л.
748470
   Ландшафты поймы р.Припяти и их антропогенизация под влиянием инженерных сооружений и мелиорации / Г.И. Марцинкевич, Н.К. Клицунова, А.Н. Мотузко, В.Г. Синякова // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 24. – С. 68-74. – Бібліогр.: 5 назв
748471
  Саидов А.С. Ландшафты правобережья Среднего Зарафшана / А.С. Саидов. – Ташкент, 1972. – 132с.
748472
  Саидов А.С. Ландшафты правобережья Среднего Зарафшана. / А.С. Саидов. – Ташкент : ФАН, 1972. – 132с.
748473
  Максютов Ф.А. Ландшафты предгорий / Ф.А. Максютов. – Уфа, 1980. – 75 с.
748474
   Ландшафты пригородной зоны Киева и их рациональное использование. – Киев : Наукова думка, 1983. – 242с.
748475
  Гораш И.К. Ландшафты Приднестровского левобережья Молдавии : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Гораш И.К. ; Львов. ГУ. – Львов, 1968. – 18 с.
748476
  Анненская Г.Н. Ландшафты Рязанской Мещеры и возможности их освоения / Г.Н. Анненская, И.И. Мамай, Ю.Н. Цесельчук : под. ред. Н.А. Солнцева. – Москва : Московский университет, 1983. – 247 с. – Библиогр.: с. 236-244
748477
  Дементьев В.А. Ландшафты северной и средней Белоруссии (опыт классификации) / В.А. Дементьев, Г.И. Марцинкевич. – Минск : БГУ, 1968. – 32 с.
748478
  Исаченко А.Г. Ландшафты СССР / А.Г. Исаченко. – Ленинград : ЛГУ, 1985. – 320с.
748479
  Шальнов В.А. Ландшафты Ставропольской возвышенности : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Шальнов В.А. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 20 с.
748480
  Эргешов Ш. Ландшафты Сурхандарьинской области / Ш. Эргешов. – Ташкент, 1974. – 156с.
748481
  Селезнева Н.С. Ландшафты Тобол-Ишимской равнины и тенденции их развития : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 690 / Селезнева Н.С. ; Географ.факт. каферда физ.географии СССР. – Москва, 1971. – 28 с.
748482
   Ландшафты Туркменистана. – Ашхабад, 1980. – 95с.
748483
   Ландшафты Узбекистана. – Ташкент : ФАН
Вып.1. – 1966. – 136с.
748484
  Макунина А.А. Ландшафты Урала / А.А. Макунина. – Москва, 1974. – 158 с.
748485
  Кузыбаев М. Ландшафты Ферганской котловины и их морфологическая структура : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Кузыбаев М. ; Ленингр.гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 24 с.
748486
  Рахматуллаев А. Ландшафты хребта Актау, их рациональное хозяйственное использование и охрана / А. Рахматуллаев. – Ташкент : Фан, 1991. – 108с. : Ил. – Библиор.: с.105-108
748487
  Орозгожоев Б.О. Ландшафты Центрального Тянь-Шаня, их особенности и закономерности развития / Б.О. Орозгожоев. – Фрунзе, 1982. – 207с.
748488
  Бугровский В.В. Ландшафты центральной Азии. / В.В. Бугровский. – Пущино : АН СССР
1. – 1991. – 208с.
748489
   Ландшафты Чернобыльской зоны и их оценка по условиям миграции радионуклидов. – Киев : Наукова думка, 1994. – 109с.
748490
  Сорокин А.Л. Ландшафты шельфа Кольского полуострова: геолого-геоморфологические основы формирования / А.Л. Сорокин. – Мурманск, 1987. – 125с.
748491
   Ландшафты юга Дальнего Востока. – Новосибирск, 1973. – 187с.
748492
  Бондарев Л.Г. Ландшафты, металлы и человек / Л.Г. Бондарев. – Москва : Мысль, 1976. – 72с
748493
   Ландшафты. Нагрузки. Норма. – Иркутск, 1989. – 156с.
748494
   Ландщафтний підхід до територіального планування в умовах децентралізації в Україні / С.Ю. Бортник, Т.М. Лаврук, Л.М. Тимуляк, Н.М. Погорільчук, О.В. Ковтонюк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (87). – С. 26-31. – ISSN 0868-6939
748495
   Ланды и Ландцы // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2001. – № 1. – С.2-3. – ISSN 0321-0669


  Народные нравы. Костюмы. Юго-Западная Франция
748496
  Холошенко О.Ф. Ландышевые весны / О.Ф. Холошенко. – Донецк, 1968. – 79с.
748497
  Гамазина Ф.В. Ландышевый остров / Ф.В. Гамазина. – Ярославль, 1982. – 120с.
748498
  Карпенко Г. Ландыши Киевской Украйны : [Кунволія] / Кн.3, 1851
748499
  Карпенко Г. Ландыши Киевской Украйны в 13 кн. : [Кунволія] / Кн.2-3, 1851
748500
  Карпенко Г. Ландыши Киевской Украйны в 13 кн. : [Кунволія]
Кн. 2-3. – 1851
748501
  Дудин М.А. Ландыши на минном поле / М.А. Дудин. – Москва, 1980. – 336с.
748502
  Прежихов Воранц Ландыши. / Прежихов Воранц. – Москва, 1959. – 400с.
748503
  Гор С Г. Ланжеро / С Г. Гор. – Л., 1938. – 188с.
748504
  Пархомов М.Н. Ланка вирушає в путь / М.Н. Пархомов. – Київ : Молодь, 1950. – 96 с.
748505
  Атлей Ф. Ланкашир и Дальний Восток / Ф. Атлей; Звавич И. – Москва-Л., 1934. – 298с.
748506
  Гаско М.Е. Ланки життя / М.Е. Гаско. – К., 1967. – 106с.
748507
  Гутман Д. Ланкова з Дніпрово-Кам"янки / Д. Гутман. – Дніпропетровськ, 1957. – 48с.
748508
  Гребінь В.В. Ланна ( - річка у Красноградському районі Харьківської області та Карлівському районі Полтавської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 520. – ISBN 978-966-02-7998-8
748509
   Лановенко Ігор Петрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 287-289. – ISBN 978-617-573-038-6
748510
  Кокошкин Константин Лансароте. Лунный остров // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 1 (202), январь. – С. 58-63 : фото. – ISSN 1029-5828
748511
  Гончар Б.М. Лансінга-Ісії угода 1917 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 712. – ISBN 966-316-039-X
748512
   Лантаноиды. – Ростов-на-Дону, 1980. – 296 с.
748513
  Минеев Д.А. Лантаноиды в минералах = Статистическое исследование относительной распространенности и распределения / Д.А. Минеев. – Москва : Недра, 1969. – 182с.
748514
  Минеев Д.А. Лантаноиды в рудах редкоземельных и комплексных месторождений / Д.А. Минеев. – Москва : Наука, 1974. – 238с.
748515
   Лантаноиды и актиноиды. – М, 1977. – 287с.
748516
  Гаврилов В.М. Лантухи вкрадених вір і надій / Володимир Гаврилов. – Чернігів, 1998. – 63с. – ISBN 966-533-069-1
748517
  Єременко Л.К. Ланцюг прогресу: потреба - технологія - дизайн / Л.К. Єременко, А.О. Єременко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 117-123. – ISSN 2077-3455
748518
  Шушарін Ю.В. Ланцюги Маркова для неперервних випадкових величин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 205-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі дано узагальнення ланцюга Маркова для неперервних випадкових величин, що можна застосувати для аналізу фінансових потоків при інвестиціях. Виведено функціональні та моментні різницеві рівняння, що визначають лінійні перетворення безперервних ...
748519
  Григорців М.В. Ланцюги та стадії життєвого циклу якості продукції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 109-112
748520
  Єременко М.І. Ланцюгова круговерть / М.І. Єременко. – Київ, 1985. – 102 с.
748521
  Яворівський В.О. Ланцюгова реакція : роман-хроніка про будівництво Чорнобильської АЕС / В.О. Яворівський. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 496 с.
748522
  Ганюшкін О.Г. Ланцюговий розклад часткових підстановок та класи спряжених елементів напівгрупи IS[нижній індекс n] / О.Г. Ганюшкін, Т.В. Кормишева // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 10-18. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В даній роботі розглядається розклад часткових підстановок із симетричної інверсної напівгрупи IS[нижній індекс n] на цикли і ланцюги. Досліджено асимптотичну поведінку максимальних порядків циклічної інверсної моногенної напівгрупи із IS[нижній індекс ...
748523
  Даник Ю.Г. Ланцюгові ефекти в кібердіях / Ю.Г. Даник, С.Г. Вдовенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 64. – С. 71-90. – ISSN 2524-0056


  У статті представлені результати досліджень особливостей гібридної війни, яка відбувається в Україні та інших державах в кіберпросторі. Встановлені роль і місце ланцюгових ефектів та асиметричних деструктивних дій у сфері інформаційної та кібербезпеки. ...
748524
  Щепанский Я. Ланч в Гарварде : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 94-96. – ISSN 1130-6545
748525
  Перепелиця Г. Ланч у Мюнхені / Г. Перепелиця, І. Капсамун // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 16-17 лютого (№ 28/29). – С. 4


  "Зовнішню політику у нашій країні більшою мірою обслуговує олігархат, тому на першому місці - не національні, а особисті інтереси", - експерт."
748526
  Шашков А. Лань - река лесная : повесть / А. Шашков; пер. с белорус. Л,Н,Теляк. – Минск : Юнацтва, 1990. – С. 171-287
748527
   Ланько Андрій Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 60-61
748528
   Ланько Андрій Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 122-123 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
748529
   Ланько Андрій Іванович (1915-1988) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 67. – ISBN 966-95774-3-5
748530
  Андреус А.П. Лао-цзи // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 56-57. – ISBN 966-316-069-1
748531
   Лао-цзы : Жизнь, учение, мысли, афоризмы; Лао-цзы- учитель Конфуция; великая книга Лао-цзы "Дао"-полный текст с подробными комментариями; словарь Дао. – Минск : Современное слово, 2004. – 224с. – ISBN 985-443-406-0
748532
  Болотина О.П. Лао Шэ : творчество военных лет, 1937-1949 / О.П. Болотина ; АН СССР, Ин-т Дальнего Востока. – Москва : Наука, 1983. – 231 с. – Библиогр.: с. 214-227 (333 назв.)
748533
   Лао Шэ : Библиогр. указ. – Москва : Книга, 1983. – 120 с.
748534
  Лессінг Г.Е. Лаокоон : [перю з нім.] / Г.Е. Лессінг. – Київ : Мистецтво, 1968. – 290, [2] с., [1] арк. порт. – (Пам"ятники естетичної думки)
748535
  Лессинг Г.Э. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии / Г.Э. Лессинг ; Пер. с нем. М.Э. Гуковский и Л.Р. Бродовский. – Одесса : Знание ; Ин-т граф. искусств "Порядок", 1898. – 160 с. – Статья М.И. Мандеса, указанная в прил., отсутствует
748536
  Лессинг Г.Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии / Г.Э. Лессинг, 1933. – 206с.
748537
  Лессинг Г.Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии : [перю с нем.] / Готхольд Эфраим Лессинг. – Москва : Художественная литература, 1957. – 519 с. – (Памятники мировой эстетической и критической мысли)
748538
  Кожевников В.А. Лаос / В.А. Кожевников, Седов, ЛА. – Москва, 1962. – 46с.
748539
  Кожевников В.А. Лаос / В.А. Кожевников. – Москва, 1962. – 32с.
748540
  Бейдик О.О. Лаос ( Народна Демократична Республіка Лаос) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 529-530. – ISBN 978-966-02-7998-8
748541
  Иванов Н.И. Лаос борется. / Н.И. Иванов. – М., 1963. – 70с.
748542
  Павловский В.В. Лаос в борьбе за свободу / В.В. Павловский. – М, 1963. – 162с.
748543
  Морев Л.Н. Лаос. На пути к статусу "развивающейся страны" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 2 (631). – С. 31-36. – ISSN 0321-5075
748544
  Вантханувонг С. Лаос. Полвека дружбы и сотрудничества // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 9 (638). – С. 56-60. – ISSN 0321-5075
748545
  Ильинский М.М. Лаос: огненный коридор / М.М. Ильинский. – Москва, 1972. – 96с.
748546
  Ионесян С.И. Лаос: социально-экономическое развитие. / С.И. Ионесян. – М., 1972. – 184с.
748547
   Лаос: Справочник.. – М., 1980. – 263с.
748548
  Ильинский М.М. Лаос: чампа - цветок революции / М.М. Ильинский. – Москва, 1980. – 174с.
748549
  Михеев Ю.Я. Лаосская Народно-Демократическая Республика / Ю.Я. Михеев. – М., 1985. – 111с.
748550
   Лаосская Народно-Демократическая Республика в советской печати (1975-1985) : Библиогр. указ. – Москва, 1985. – 67с.
748551
  Иоанесян С.И. Лаосская Народно-Демократическая Республика. / С.И. Иоанесян. – Москва : Мысль, 1979. – 109с.
748552
  Кобелев Е.В. Лаосская Народно-Демократическая Республтка / Е.В. Кобелев. – Москва : Знание, 1978. – 64с.
748553
  Морев Л.Н. Лаосский язык. / Л.Н. Морев. – М., 1972. – 255с.
748554
  Морев Л.Н. Лаосско-русский словарь : Около 25000 слов / Л.Н. Морев, В.Х. Васильева, Ю.Я. Плам; Под ред. Пхайротха Вонгвиратха. – Москва : Русский язык, 1982. – 951с.
748555
  Лукьянов А.Е. Лаоцзы : (Философия раннего даосизма) / А.Е. Лукьянов. – Москва : Изд. УДН, 1991. – 164 с. – ISBN 5-209-00347-7
748556
  Семенов-Тян-Шанский Лапандский заповедник. / Семенов-Тян-Шанский, Н.Н. Дельвин. – Москва, 1984. – 158с.
748557
  Симонов О.М. Лапароскопічна адреналектомія із застосуванням рентгенендоваскулярних технологій в хірургічному лікуванні пухлин наднирників : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Симонов Олег Михайлович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова". – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
748558
  Москаленко В.В. Лапароскопічне міні-шунтування шлунка в лікуванні хворих на морбідне ожиріння : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Москаленко Віталій Вікторович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова". – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв
748559
  Микитин В.З. Лапароскопічний вісцероліз у поєднанні з ендоскопічною назогастральною інтубацією кишківника при гострій злуковій хворобі : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Микитин Василь Зіновійович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
748560
  Варшавский А.С. Лаперуз / А.С. Варшавский. – Москва : Географгиз, 1957. – 54с. – (Замечательные географы и путешественники)
748561
  Паламарчук О.Л. Лапинська Тетяна Володимирівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 220. – ISSN 2075-437X


  Лапинська Т.В., кандидат філологічних наук, доцент. З1985 р. - доцент кафедри слов"янської філології Київського університету ім. Т.Г. Шевченка
748562
  Чмир О.Р. Лапинська Тетяна Володимирівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 202. – ISSN 2075-437X
748563
  Старун Василь Лапідарій : поезія // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 3/4 (44/45). – С. 56-61
748564
  Завірюхіна Марія Лапландія. Край зимових чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 24-28 : фото
748565
   Лапландский государственный заповедник. – М, 1937. – 136с.
748566
   Лапландский государственный заповедник. (Научно-популярный очерк).. – М., 1937. – 136с.
748567
  Пелле Лариса Лапландское сафари : Дорожный блокнот. Медвежий угол // National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2006. – № 12/01(2006). – С. 96-104 : Фото. – ISSN 1813-4777
748568
  Семенов-Тян-Шанский Лапланский государственный заповедник. / Семенов-Тян-Шанский. – Мурманск, 1960. – 136с.
748569
  Воронцов-Вельяминов Лаплас / Воронцов-Вельяминов. – Москва : Журнально-газетное объединение, 1937. – 281 с. – (Жизнь замечательных людей ; вып. 23-24)
748570
  Воронцов-Вельяминов Лаплас / Воронцов-Вельяминов. – Москва, 1937. – 280с.
748571
  Воронцов-Вельяминов Лаплас / Воронцов-Вельяминов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Наука, 1985. – 285 с.
748572
  Ковешников Е.В. Лапласов детерминизм: от истории идеи к современным проблемам / Е.В. Ковешников, В.Н. Савченко // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 5 (50). – С. 116-122. – ISSN 1811-0916
748573
  Чернобаев А.А. Лаппо-Данилевский в новейшей российской историографии // Клио : журнал для учёных / Фонд науч. исследований истории и культуры стран Европы "Европейское наследие". – Санкт-Петербург, 2013. – № 12 (84). – С. 40-45. – ISSN 2070-9773
748574
  Афиани В.Ю. Лаппо-Данилевский и В.И. Вернадский: стремление к генерализации прошлого // Клио : журнал для учёных / Фонд науч. исследований истории и культуры стран Европы "Европейское наследие". – Санкт-Петербург, 2013. – № 12 (84). – С. 55-57. – ISSN 2070-9773
748575
  Полищук Рада Лапсердак из лоскутов = Три фрагмента новой книги : к 65-летию Победы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 3. – С. 88-112. – ISSN 0012-6756
748576
  Смолин Ю.Н. Лапта / Ю.Н. Смолин. – М., 1961. – 56с.
748577
   Лаптєв Олексій Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 52. – ISBN 966-8352-11-4
748578
   Лаптєв Олексій Олексійоіич (1922-2006) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 256-257. – ISBN 978-966-439-754-1
748579
  Замойский П.И. Лапти / П.И. Замойский. – Москва
1. – 1935. – 239с.
748580
  Замойский П.И. Лапти / П.И. Замойский. – Изд. 3-е. – Москва
2. – 1935. – 297с.
748581
  Замойский П.И. Лапти / П.И. Замойский. – Москва
4. – 1937. – 305с.
748582
  Замойский П.И. Лапти / П.И. Замойский. – Москва, 1950. – 872с.
748583
  Замойский П.И. Лапти / П.И. Замойский. – Москва : Современник, 1976. – 797с. – (Библиотека российского романа)
748584
  Замойский П.И. Лапти / П.И. Замойский. – Москва, 1989. – 718с.
748585
   Лапушкін Ігор Тимофійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 291 : фото
748586
  Аляєв Г.Є. Лапшин Іван Іванович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1031-1032. – ISBN 966-316-069-1
748587
  Малишева Ірина Лара Крофт - нова візитка Камбоджі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 86-87 : фото
748588
  Суханова Г.И. Ларвальний парагонимоз = Larval paragonimiasis : клиника, диагностика, дифференциальный диагноз, течение и лечение / Г.И. Суханова ; М-во здравоохранения Рос. Федерации, Тихоокеанский гос. мед. ун-т. – Изд. 2-е, испр. и доп. двуязычное (рус. и англ.). – Владивосток ; Лос-Анджелес : Русский остров : ClinDatrix, 2020. – 139, [2], 137, [2] с. встреч. паг. : ил., цв. ил., портр., табл. – ISBN 978-5-93577-222-2
748589
   Ларец жемчужин. Азербайджанские народные четверостишия-баяты и пословицы.. – Москва, 1968. – 213 с.
748590
  Сидорова А. Ларец императора Павла / А. Сидорова, Е. Исаева // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 4, спец. вып. : Александр II. Реформы. – С. 116-119. – ISSN 0235-7089
748591
  Парнов Е.И. Ларец Марии Медичи / Е.И. Парнов. – М., 1987. – 411с.
748592
  Парнов Е.И. Ларец Марии Медичи / Е.И. Парнов. – М., 1990. – 528с.
748593
  Иванов В.М. Ларец мудреца / В.М. Иванов. – Ленинград : Лениздат, 1973. – 216с.
748594
   Ларец мудрости. Древние китайские басни.. – Л., 1961. – 111с.
748595
   Ларец острословов : Афоризмы. Парадоксы. Шутки. Эпиграммы. – Москва : Политиздат, 1991. – 511с.
748596
  Чесноков С.В. Ларинский и Миасский гнейсовые купола Восточно-Уральского антиклинория и их эволюция : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук / Чесноков С.В. ; Ун-т дружбы народов им. П.Лумумбы. Каф. геологии. – Москва, 1967. – 28 с.
748597
  Арабей Л.Л. Лариса : повести [для ст. школ. возраста : авториз. пер. с белорус.] / Лидия Арабей ; [худож. Л.Н. Гончарова]. – Минск : Юнацтва, 1982. – 254 с. : ил.
748598
   Лариса : Книга о Л.Шепитько. Воспоминания, выступления, интервью, киносценарий, статьи. – Москва : Искусство, 1987. – 289с. : ил.
748599
   Лариса (Леся) Григорівна Рева : біобібліографічний покажчик / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [укл.: Н.М. Рева]. – Київ : Книжкова палата України, 2008. – 48 с.
748600
  Кононенко В.Є. Лариса Архипівна Руденко / В.Є. Кононенко, М.Л. Мар"яненко. – К., 1963. – 35с.
748601
   Лариса Вахніна // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (386), липень - вересень. – С. 93. – ISSN 2664-4282
748602
  Густавсон Л. Лариса Густавсон: "Нобеліські премії на деревах не ростуть..." / розмову вела Ірина Ніколайчук // Світ. – Київ, 2018. – Квітень (№ 13/14). – С. 3


  Як живеться колишнім українським ученим у Швеції - розмова з біологом, доцентом Шведського сільськогосподарського університету Ларисою Густавсон.
748603
   Лариса Денисенко // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 32 (161), 8 сентября 2017. – С. 44
748604
  Орлова О. Лариса з Мавчиного роду // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 197-200. – ISSN 2075-1222


  Українська художниця Лариса Лукаш: закінчила Львівський Поліграфічний інститут ім. І. Федорова, фак-т графіки; член Національного союзу художників України. Прцює в технніці батік. Інші види творчості: текстильні колажі, авторскі листівки, прикраси
748605
   Лариса Іванівна Прокопова // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 94-96. – ISSN 0027-2833


  Некролог. Лариса Іванівна Прокопова (04.03.1925-19.12.2013), доктор філологічних наук, професор, ветеран праці навчалася, а згодом і працювала на посаді завідувача кафедри німецької мови (1972-1975 р.) в Київському національному університеті імені ...
748606
   Лариса Іванівна Шевченко: горизонтами модерної лінгвістики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [уклад.: Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов ; редкол.: Г.Ф. Семенюк та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – 317, [1] с., [1] арк. портр. – Бібліогр.: с. 295-310, в підрадк. приміт. та наприкінці ст. – ISBN 978-966-439-749-7
748607
   Лариса Івшина - почесний доктор Стусівського університету // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27-28 квітня (№ 75/76). – С. 17


  "Вчена рада вишу 42 голосами із 42 присутніх сказала "так".
748608
  Брюховецька Л. Лариса Кадочникова: вчора і сьгодні // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 47-49. – ISSN 1562-3238
748609
  Кадочнікова Л. Лариса Кадочнікова: "Найголовніше - вміст душі моїх героїнь!" / спілкувався Едуард Овчаренко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 20-26 січня (№ 2)
748610
  Кириллова Л.Н. Лариса Кирилловна / Л.Н. Кириллова. – Москва, 1980. – 48с.
748611
  Романов С.М. Лариса Косач і Ольга Кобилянська. Жіноча дружба в чоловічому світі // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 21. – С. 77-89. – ISSN 2520-2855
748612
   Лариса Крушельницька : Бібліографічний покажчик. – Львів, 1998. – 84с. – ISBN 5-87332-087-Х
748613
  Худицький В. Лариса Крушельницька. Творець історії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 30 березня - 5 квітня (№ 12). – С. 11


  5 квітня 2013 р. відомий вчений-археолог, бібліотекознавець, д-р істор. наук (1991), професор (1999), активний громадський діяч Лариса Іванівна Крушельницька відзначає своє 85-ліття.
748614
   Лариса Лужина. – М., 1969. – 13с.
748615
  Лук"янова Л. Лариса Лук"янова: Для того, щоб держава змінювалася, її громадяни мають навчатися / спілкувался Світлана Галата // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 5 жовтня (№ 39). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793
748616
  Недін Л. Лариса Недін: "Життя без випробувань не буває" / спілкувався Едуард Овчаренко // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – № 13/18, липень - вересень 2021


  Для відомої української акторки, письменниці, журналістки, лауреатки численних мистецьких та літературних премій і конкурсів, заслуженої артистки України Лариси Недін 2020 рік ювілейний. Хорошим подарунком для мисткині стала книжка "Лариса Недін. У ...
748617
   Лариса Николаевна Яременко (к 90-летию со дня рождения) // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 1. – С. 104-105 : фото. – ISSN 0203-3100
748618
  Уманська Тетяна Лариса Новицька: "Географія має допомогти кожному учневі відчути себе особисто" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 28
748619
   Лариса Петрівна Косач-Квітка (Леся Українка) = Larysa Petrivna Kosach-Kvitka (Lesia Ukrainka) : Біографічні матеріали. Спогади. Іконографія. – Нью-Йорк ; Київ : Факт, 2004. – 447 с. – ISBN 966-8408-63-2
748620
  Соловей Э.С. Лариса Рейснер / Э.С. Соловей. – Москва, 1985. – 160 с.
748621
   Лариса Рейснер в воспоминаниях современников.. – Москва, 1969. – 199с.
748622
  Грисенко Л.Н. Лариса Руденко / Л.Н. Грисенко. – К., 1978. – 56с.
748623
   Лариса Серединская: "Мы идем в ногу со временем и хотим чтобы наши клиенты могли с радостью и удовольствием принимать у себя гостей, показывая им свои замечательные сады, а в них - красивые и качественные растения Европейского уровня // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 6. – С. 30-32 : фото
748624
  Гільберг Т.Г. Лариса Синиця: "Я знала, що між дітьми буду щасливою..." // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 3 (169). – С. 24-25 : фото
748625
  Копанева Е. Лариса Тронько: "Петр Тимофеевич как-то сказал: "Я не могу прожить меньше, чем моя мать. Она умерла в 96 лет". Так и вышло" // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 12 сентября (№ 162). – С. 6


  О том, каким был Петр Тимофеевич в жизни, рассказала его дочь Лариса Тронько
748626
  Бокшицкая Е.С. Лариса Удовиченко / Е.С. Бокшицкая. – Москва : [Б. и.], 1988. – 32 с.
748627
  Шулепов Лариса Чемоданова / Шулепов, В.Ф. Пономарев. – Киров, 1989. – 94с.
748628
   Лариса Шепитько. – М, 1982. – 39с.
748629
  Поліщук Т. Лариса, "Марія" і всі-всі-всі... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4 жовтня (№ 179). – С. 7


  15-річчя Міжнародного театрального фестивалю жіночих монодрам та ювілей засновниці "Марії", української актриси Лариси Кадирової.
748630
  Шкварець В. Ларіон Захарович Загородній – Миколаївський та Холодноярський отаман // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007. – № 1 (1), липень - вересень. – С. 59-60
748631
  Лазеба О.А. Ларіса Івановна Прокопова. Некролог / О.А. Лазеба, О.О. Туришева // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 5-8. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 5). – ISSN 2307-1591
748632
  Білецький В.С. Ларніт (- рідкісний мінерал) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 553. – ISBN 978-966-02-7998-8
748633
  Скаковский Н.К. Ларское месторождение кровельных сланцев. / Н.К. Скаковский. – М., 1931. – 68с.
748634
  Работнов Н.С. Ларчик можно не открывать. Квантовый туннельный эффект: Полвека загадок и открытий / Н.С. Работнов. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 168с.
748635
  Сефриуи Ахмед Ларчик чудес. / Сефриуи Ахмед. – М., 1970. – 168с.
748636
  Федулов М.М. Ларьок № 5. / М.М. Федулов. – К., 1939. – 11с.
748637
  Цвид А. Лас-Вегас - у жебрацькій країні // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 17 грудня (№ 48). – С. 5


  Роман Олександра Бакуменка "Король ринкової вулиці".
748638
  Малишева Ірина Лас-Вегас. Прощавайте грошики! : США. Спецрепортаж / Малишева Ірина, Сагайдак Максим // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 76-78 : Фото
748639
  Ткач М.М. Ласий ведмідь : казки : [для дошкільнаят та дітей мол. шк. віку] / Михась Ткач ; худож. Оксана Коршун ; [ред. Христина Ткач]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2005. – 39, [1] с. : іл. – ISBN 966-340-082-X
748640
  Арсланов Максим Ласий шматок українського неба // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 28-30 : фото. – ISSN 1998-8044
748641
  Решетник М.Д. Ласк (Lask) Еміль // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 612. – ISBN 966-316-069-1
748642
  Юргенсон П.Б. Ласка / П.Б. Юргенсон. – М., 1932. – 26 с.
748643
  Зорин В.Г. Ласка / В.Г. Зорин. – Воронеж, 1971. – 121с.
748644
  Трусан О. Ласка / О. Трусан. – Харків : Прапор, 1971. – 62 с.
748645
  Григоров К. Ласка. / К. Григоров. – София, 1978. – 153с.
748646
  Гайдай І.І. Ласкаво просимо : гумористичні оповідання / І.І. Гайдай. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 243с.
748647
   Ласкаво просимо в "Лісотель" // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 6 (2897). – С. 27 : фото
748648
   Ласкаво просимо в Kyiv. США відтепер правильно писатимуть назву столиці України // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 14-15 червня (№ 66). – С. 5


  "Рада США з географічних назв ухвалила рішення про заміну офіційної назви столиці України з російськомовної "Kiev" на україномовну - "Kyiv" у міжнародній базі, якою послуговуються, зокрема, всі аеропорти світу. З відповідним проханням свого часу до ...
748649
   Ласкаво просимо до КНУ // Київський університет. – Київ, 2023. – Січень (№ 1). – С. 6


  "Успішно завершилася вступна кампанія для іноземних громадян - 2022. Попри повномасштабне вторгнення, попри повернення чинних студентів на батьківщину - Університет має нових вступників! Університет цьогоріч має 99 вступників із 12 країн світу. ...
748650
  Воловенко Ю. Ласкаво просимо на IX наукову міжнародну конференцію з хімії "Київ-Тулуза" // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017
748651
  Горобець Ірина Ласкаво просимо на борт / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 6 (126), грудень-січень. – С. 44-47 : фото
748652
  Хома Василь Ласкаво просимо на Рахівщину! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 68 : Фото
748653
  Задорожний М.П. Ласкаво просимо у 20-ті роки! // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 1/2 (215/216). – С. 2
748654
  Чалий Б.Й. Ласкаво просимо! / Б.Й. Чалий. – Київ, 1969. – 214 с.
748655
  Терентьева Н.А. Ласкарина Бубулина - портрет на фоне Греческой революции / Наталья Терентьева, Елена Терентьева. – Тбилиси : MPG, 2011. – 100 с. : ил., табл. – Библиогр. в примеч.: с. 81-90. – ISBN 978-9941-9160-5-2
748656
  Зак В.Г. Ласкер / В.Г. Зак. – М, 1963. – 198с.
748657
  Седов Л.А. Ласки М.Дж. Утопия и революция. О происхождении метафоры, или несколько иллюстраций к проблеме политического темперамента и интеллектуального климата, а также к вопросу о том, как исторически взаимосвязаны идеи, идеалы и идеологии // Социокультурные утопии XX века : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по офщественным наукам ; отв. ред. Чаликова В.А. – Москва, 1979. – [б/н]. – С. 88-113. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
748658
  Вострышев И.В. Ласкины / И.В. Вострышев. – Москва, 1968. – 264с.
748659
  Харт К. Ласковая дикарка / Кэтрин Харт ; [пер. с англ. Т. Мелеховой ; худож. В. Любин]. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 1995. – 398 с. : ил. – (Волшебный Купидон). – ISBN 5-87322-288-6
748660
  Селиванов Ф.Т. Ласковое сердце / Ф.Т. Селиванов. – М, 1967. – 79с.
748661
  Пушкин В.В. Ласковый тренер : повесть / В.В. Пушкин. – Москва : Детская литература, 1970. – 111 с.
748662
  Боцманов Андрей Ласковый хищник. Домашняя дикость / текст: Боцманов Андрей; фото: Дзюбанова Елена // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – март № 102. – С. 98-101 : фото
748663
  Широкауэр А. Лассаль / А. Широкауэр. – Ленинград, 1924. – 204 с.
748664
  Заславский Д.И. Лассаль / Д.И. Заславский. – Л., 1925. – 117с.
748665
   Лассаль и Родбертус в избранных отрывках. – М.-Л, 1925. – 312с.
748666
  Білаш О.І. Ластів"яні ноти / О.І. Білаш ; худож. Є.В. Шуляк. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 78 с.
748667
  Шевченко Оксана Ластівка - листівка з минулого // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 80-81. – ISSN 0130-5212
748668
  Гетьман В.П. Ластівка / В.П. Гетьман. – Одеса, 1971. – 128 с.
748669
  Дубова Л.О. Ластівка в болгарській мовній картині світу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 243-247. – Бібліогр.: Літ.: с .246-247; 21 поз.
748670
  Куць М. Ластівка в стужу : драма в 5 ч. / Микола Куць. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2012. – 315, [5] с. : портр. – ISBN 978-966-355-077-0
748671
  Пархоменко О.І. Ластівка день починає / О.І. Пархоменко. – Київ, 1981. – 297 с.
748672
   Ластівка з Пряшівщини. – К, 1960. – 248с.
748673
  Савченко М.М. Ластівка. / М.М. Савченко. – К., 1961. – 37с.
748674
  Невінчана В.Д. Ластівки : поезії / В.Д. Невінчана. – Київ, 1962. – 58 с.
748675
  Волошина Л.К. Ластівки відлетіли. / Л.К. Волошина. – Харків, 1972. – 55с.
748676
  Сосюра В. Ластівки на сонці / В. Сосюра. – Київ : ДЛВ, 1960. – 240с.
748677
  Лазаренко К.А. Ластівки над вікном. / К.А. Лазаренко. – Одеса, 1979. – 48с.
748678
  Дрок К.Л. Ластівки над землею : поезії / К.Л. Дрок. – Київ, 1985. – 141 с.
748679
  Аренштейн О.Й. Ластівки прийдешньої весни : повість : [для серед. і старш. шкільного віку / О.Й. Аренштейн ; з рос. пер. О. Аврамчук ; іл. А. Силаєв. – Київ : Веселка, 1969. – 180 с. – (Історична бібліотека)
748680
  Храплива Л. Ластівочка / Леся Храплива. – Клівленд ; Огайо : Батурин, 1957. – 20 с. – (Пластова бібліотека ; ч. 4)
748681
   Ластовка. Сочинения на малороссийском языке. – Санкт-Петербург : Издание книгопродавца Василья Полякова, 1841
748682
  Тимошик М.С. Ластовский Валерій Васильович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 564. – ISBN 978-966-02-7998-8
748683
  Наумов С.П. Ластоногие Охотского моря / С.П. Наумов, 1941. – 74с.
748684
  Бест Г. Ластоногие пловцы : [сокр. пер. с англ.] / Г. Бест. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 130 с. : ил.; 4 л. ил.
748685
  Семин В.Н. Ласточка-Звездочка. / В.Н. Семин. – М., 1965. – 322с.
748686
  Додохов Ласточка : на вірменській мові / Додохов. – Тбилиси, 1939. – 104 c.
748687
  Пистоленко В.И. Ласточка / В.И. Пистоленко. – Москва-Л : Детская литература, 1953. – 224 с.
748688
  Пистоленко В.И. Ласточка / В.И. Пистоленко. – Чкалов : Чкаловское кн. изд-во, 1955. – 208 с.
748689
  Годенко М.М. Ласточка / М.М. Годенко. – Москва, 1957. – 87с.
748690
   Ласточка. – М, 1962. – 416 с.
748691
  Черкасов А.Т. Ласточка / А.Т. Черкасов. – Новосибирск, 1963. – 220с.
748692
  Черкасов А.Т. Ласточка / А.Т. Черкасов. – М, 1965. – 384с.
748693
  Хамид Ташпулат Ласточка : стихи / Хамид Ташпулат. – Ташкент, 1969. – 98 с.
748694
   Ласточка. – М, 1971. – 80с.
748695
  Кружков Г.М. Ласточка : стихи / Г.М. Кружков. – Москва : Советский писатель, 1982. – 71с.
748696
  Романченко О.И. Ласточка в доме / О.И. Романченко. – М., 1977. – 112с.
748697
  Эмин Г. Ласточка из Аштарака : стихи / Георг Эмин ; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1988. – 253 с.
748698
  Рябинин Н. Ласточка перед дождем / Н. Рябинин. – Саратов, 1987. – 47с.
748699
  Дубровин Е.П. Ласточка с дождем на крыльях / Е.П. Дубровин. – Воронеж, 1989. – 271с.
748700
  Шишов А.Ф. Ласточка света / А.Ф. Шишов. – М, 1970. – 25с.
748701
  Туманова З.А. Ласточка. / З.А. Туманова. – Ташкент, 1959. – 206с.
748702
   Ласточки. – Ереван, 1956. – 336с.
748703
  Сказбуш Н.И. Ласточки / Н.И. Сказбуш. – К, 1957. – 138с.
748704
  Бакалдин В.Б. Ласточки : поэма / В.Б. Бакалдин. – Краснодар : Кн. изд-во, 1960. – 20 с.
748705
  Колоярцев М.В. Ласточки / М.В. Колоярцев. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1989. – 246с.
748706
  Атабаев М. Ласточки вернулись : стихотворения, поэм / Магомед Атабаев ; пер. с кумык. И. Фаликов ; худож И. Суслов. – Москва : Советский писатель, 1984. – 94 с. : ил.
748707
  Аренштейн А.И. Ласточки грядущей весны : для сред. и старш. возраста / А.И. Аренштейн ; ил. В. Панов. – Москва : Детская литература, 1965. – 224 с.
748708
  Рансом А. Ласточки и амазонки : книга для чтения на англ. яз. / А. Рансом. – Ленинград : Просвещение, 1980. – 159 с.
748709
  Кривенко Е.И. Ласточки летают высоко. Лирика. / Е.И. Кривенко. – К., 1959. – 96с.
748710
  Шейхзаде М. Ласточки на проводах : стихи / М. Шейхзаде; пер. с узбек. – Москва : Советский писатель, 1967. – 140 с.
748711
  Перепелка В.И. Ласточки над городом / В.И. Перепелка. – Л., 1973. – 254с.
748712
  Порудоминский В.И. Ласточки над снежным полем / В.И. Порудоминский. – М., 1989. – 173с.
748713
  Захарченко В.Д. Ласточки прилетают из Африки / В.Д. Захарченко. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 157с.
748714
  Герцман С.М. Ласточки прилетают из Москвы / С.М. Герцман, А.Б. Мельников. – Москва, 1983. – 223с.
748715
  Исфандияр Ласточки Сослана / Исфандияр. – Ташкент, 1981. – 184 с.
748716
  Баруздин С.А. Ласточкин младший и Ласточкин старший : для сред. и старш. шк. возраста / С.А. Баруздин ; ил. И. Коминариц. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 116 с. : ил.
748717
  Баруздин С.А. Ласточкин младший и Ласточкин старший : повесть : для сред. и старш. шк. возраста / С.А. Баруздин. – 2-е изд., перераб. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 144 с. : ил.
748718
  Матвеева Н.Н. Ласточкина школа / Н.Н. Матвеева. – Москва, 1973. – 119с.
748719
  Фаликов И.З. Ласточкино лето / И.З. Фаликов. – М, 1990. – 112с.
748720
  Гельви М.Э. Ласточкины гнезда / М.Э. Гельви. – Тбилиси, 1966. – 74с.
748721
  Баруздін С.О. Ласточкін-молодший і Ласточкін-старший : [нова адреса Ніни С трешнєвої]: повісті : для сер. шкільн. віку / С.О. Баруздін ; Авториз. пер. з рос. Надії Орлової ; Іл.: Євген Котляр і Галина Бабенко. – Київ : Веселка, 1975. – 319 с.
748722
   Латафат-наме = Книга о красоте. – Ташкент, 1976. – 199с.
748723
   Латвийская Советска Социалистическая. – Рига, 1967. – 28с.
748724
  Витолинь Я.Я. Латвийская ССР / Я.Я. Витолинь, Н.Э. Грюнфельд. – Москва : Музгиз, 1954. – 42 с.
748725
  Витолинь Я.Я. Латвийская ССР / Я.Я. Витолинь, Н.Э. Грюнфельд. – 2-е изд. – Москва, 1957. – 94с.
748726
  Вейс Э.Э. Латвийская ССР : Экономико-географическая характеристика / Э.Э. Вейс, В.Р. Пурин. – Москва : Географгиз, 1957. – 440с.
748727
   Латвийская ССР. – Рига, 1961. – 28с.
748728
   Латвийская ССР. – М, 1969. – 14с.
748729
  Тидрикис А.М. Латвийская ССР / А.М. Тидрикис. – Рига : Лиесма, 1975. – 31с.
748730
   Латвийская ССР. – Рига, 1976. – 226с.
748731
   Латвийская ССР. – Рига, 1981. – 235с.
748732
   Латвийская ССР. – Рига, 1986. – 200с.
748733
   Латвийская ССР в 1968. – Рига, 1969. – 338с.
748734
   Латвийская ССР в цифрах. – Рига, 1984. – 236с.
748735
   Латвийская ССР в цифрах в 1960 году. – Рига, 1961. – 344с.
748736
   Латвийская ССР в цифрах в 1961 году. – Рига, 1962. – 200с.
748737
   Латвийская ССР в цифрах в 1962 году. – Рига, 1963. – 212с.
748738
   Латвийская ССР в цифрах в 1969 году. – Рига, 1969. – 467с.
748739
   Латвийская ССР в цифрах в 1969 году. – Рига, 1971. – 624с.
748740
   Латвийская ССР в цифрах в 1972 году. – Рига, 1973. – 416с.
748741
   Латвийская ССР в цифрах в 1973 году. – Рига, 1974. – 401с.
748742
   Латвийская ССР в цифрах в 1976 году. – Рига, 1977. – 316с.
748743
   Латвийская ССР в цифрах в 1985 году. – Рига, 1986. – 258с.
748744
   Латвийская ССР в цифрах в 1987 году. – Рига, 1988. – 226с.
748745
   Латвийская ССР в цифрах.... – Рига, 1972. – 258с.
748746
   Латвийская ССР в цифрах.... – Рига, 1978. – 308с.
748747
   Латвийская ССР в цифрах.... – Рига, 1979. – 286с.
748748
   Латвийская ССР в цифрах.... – Рига, 1980. – 297с.
748749
   Латвийская ССР в цифрах.... – Рига, 1981. – 307с.
748750
   Латвийская ССР в цифрах.... – Рига, 1985. – 232с.
748751
   Латвийская ССР в цифрах.... – Рига, 1989. – 191с.
748752
  Шустиков Н.И. Латвийская ССР. / Н.И. Шустиков. – М, 1952. – 32с.
748753
  Колотиевский А.М. и др. Латвийская ССР. (Эконом.-географ. очерк) / А.М. и др. Колотиевский. – М., 1955. – 120с.
748754
  Пурин В.Р. Латвийская ССР. Экон.-географ. характеристика : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Пурин В.Р. ; АН ЛатвССР , Ин-т экономики. – Рига, 1954. – 23 с.
748755
   Латвийский государственный университет им. П. Стучки. – Рига : Звайгзне, 1966. – 60с.
748756
   Латвийский государственный университет им. Петра Стучки. – Рига : Звайгзне, 1964. – 48с.
748757
   Латвийский государственный университет им. Стучки. – 49с.
748758
  Ниедре А. Латвийский комсомол в пятой пятилетке / А. Ниедре. – Рига, 1959. – 48с.
748759
   Латвийский математический ежегодник. – Рига
Вып. 22. – 1978
748760
   Латвийский математический ежегодник. – Рига
Вып. 23. – 1979
748761
   Латвийский математический ежегодник. – Рига
Вып. 24. – 1980
748762
   Латвийский математический ежегодник. – Рига
Вып. 25. – 1981
748763
   Латвийский математический ежегодник. – Рига
№ 26. – 1982
748764
   Латвийский математический ежегодник. – Рига
№ 27. – 1983
748765
   Латвийский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет. – Рига : Авотс, 1982. – 107с.
748766
   Латвийский средена Трудового Красного Знамени государственный университет : Информ. материал. – Рига, 1974. – 60с.
748767
   Латвийский средена Трудового Красного Знамени государственный университет им. Стучки. – Рига : Звайгзне, 1967. – 60с.
748768
  Ринг И.Г. Латвийский фашизм в подготовке инвентаризации / И. Ринг. – Москва-Ленинград : Партиздат, 1932. – 88 с.
748769
  Типайнис Н.П. Латвийский этнографический музей / Н.П. Типайнис. – Рига : б/в, 1960. – 36с.
748770
  Альтман М Латвия / М Альтман. – Москва; Ленинград : Московский рабочий, 1931. – 60с.
748771
  Ринг И.Г. Латвия / И.Г. Ринг. – Ленинград : Соцэкгиз, 1936. – 275 с. – (Капиталистический мир в очерках)
748772
  Жирмунский Латвия / Жирмунский, .М. – М., 1940. – 82с.
748773
   Латвия : специальное приложение // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 1 (178), 11 января 2018. – С. 27-61
748774
  Штейнберг В.А. Латвия во внешнеполитическом противоборстве Советской России и держав Запада, 1917-1920 / В.А. Штейнберг. – Рига, 1979. – 171с.
748775
   Латвия за годы Советской власти. – Рига, 1967. – 404с.
748776
   Латвия и ее армия. – М, 1938. – 92с.
748777
   Латвия на грани эпох. – Рига, 1987. – 94с.
748778
   Латвия на грани эпох. – Рига, 1988. – 174с.
748779
   Латвия на грани эпох. – Рига, 1990. – 187с.
748780
  Дризул А.А. Латвия под игом фашизма / А.А. Дризул. – Рига, 1960. – 388с.
748781
  Каннер Л.Ф. Латвия. / Л.Ф. Каннер. – Л., 1936. – 44с.
748782
   Латвия. Литва. Эстония // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 2-3 : Карта
748783
   Латвия. Литва. Эстония. Черно-белый путеводитель // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 97-107 : Фото
748784
  Майборода Наталья Латвия. Солнце внутри // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 3 (2930). – С. 39-43 : фото
748785
  Кочетков Ю. Латвия: 20 лет упущенных возможностей // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 6. – С. 84-87. – ISSN 0131-2227
748786
  Гончаров Владимир Латвия: перспективы для Украины : у соседей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 50-55 : Фото
748787
  Неправская Наталия Латвия: туристические инновации // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 42-45 : фото. – ISSN 1998-8044
748788
  Рубен В.П. Латвійска Радянська Соціалістична Республіка / В.П. Рубен. – Київ, 1972. – 103с.
748789
  Бірон А. Латвійська РСР / А. Бірон, Е. Чівкуль. – Київ : Політвидав України, 1969. – 108 с., [6] вкл. іл. : іл.
748790
  Марочко В. Латвійські дипломати 1932 - 1933 рр. про голод в Україні // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 231-232. – ISBN 978-617-642-388-1
748791
  Шноре Е. Латвійські та естонські дипломати про Голодомор в Україні / Е. Шноре, І. Паавле // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 6 (507). – С. 85-95. – ISSN 0130-5247


  На початку 1930-х рр. латвійська та естонська громадськість була доволі добре поінформована стосовно того, що відбулося у СРСР, у тому числі про голод в Україні. Хоча офіційна реакція Латвія та Естонія на український голодомор була доволі пасивною, ...
748792
  С"янітс Атіс Латвійці зняли мовне питання : [інтерв"ю з Надзвичайним і Повноважним послом Латвійської Республіки в Україні А. С"янітсом] / С"янітс Атіс, Шаров Володимир // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 36-38. – ISSN 0130-5212
748793
  Боляновський А. Латвійці і галицькі українці у збройних силах Німеччини в 1943-1945 рр.: порівняльний аналіз // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 125-133
748794
  Лосєв І. Латвію збережено. На даному етапі... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23 лютого (№ 32)


  Перемога корінних жителів на референдумі про надання російській мові статусу державної є історично-доленосною подією для латиського народу.
748795
   Латвія передаватиме Україні автомобілі, конфісковані у п"яних водіїв // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-28 лютого (№ 7/8)
748796
  Коваль О. Латвія перезавантажила парламент // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 жовтня (№ 38). – С. 5


  "Парламентські вибори в Латвії 6 жовтня показали, що ідеї "русского мира" і гасло про Росію, "граница которой нигде не заканчивается", не привабливі навіть для самих росіян, які живуть у Європі. Кремлю не вдалося вплинути на результати голосування в ...
748797
   Латвія приєднається до справи "Україна проти росії" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 16-31 серпня (№ 32/33). – С. 13. – ISSN 1992-9277
748798
  Будько Євген Латвія. Затишний вітер Лієпаї // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 98-104 : фото
748799
  Горобець Іван Латвія. Ризький бальзам на душу : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 60-64 : Фото
748800
  Літковець Т. Латвія: на мовному фронті без змін // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20-21 квітня (№ 70/71)
748801
  Петренко Є. Латвія: реформа освіти // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 грудня (№ 52). – С. 5


  "Латвійська влада запровадила обов"язок вивчення латвійської мови у школах для російської меншини, де навіть учителі не демонструють вільного володіння цією мовою".
748802
   Латгальская керамика. – М, 1982. – 21с.
748803
  Буль А.К. Латгальская организация Коммунистической партии Латвии в борьбе против диктатуры буржуазии (1920-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Буль А. К.; Латв.ГУ. – Рига, 1967. – 23л.
748804
  Гаузер Э. Латекс / Э. Гаузер; пер. с англ. Марголиной Ю. – Москва-Ленинград : Госхимиздат, 1932. – 123 с.
748805
  Нобль Р.Д. Латекс в технике / Р.Д. Нобль. – Ленинград : Госхимиздат, 1962. – 896 с.
748806
   Латексы. – Воронеж, 1973. – 122с.
748807
   Латексы. – Воронеж, 1975. – 87с.
748808
  Цуканов Б.И. Латенный период реакции и отражение деятельности : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Цуканов Б. И. ; МП УССР, НИИ психол. УССР. – Киев, 1982. – 23 с.
748809
  Пелехатий М. Латенські поселення Західної України // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 425-428. – ISBN 978-966-171-795-3
748810
  Коцур А. Латентна доба української державності: погляд науковців на особливості історії Литовсько-Руської держави XIV-XV ст. // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 161-165. – ISBN 978-966-2464-25-2
748811
  Литвак О. Латентна злочинність: деякі аспекти // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.63-64. – ISSN 0132-1331
748812
  Путятицька О. Латентна інформація як джерело реконструкції контексту творчої біографії Гліба Таранова (на прикладі одного листа) // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр музичної україністики. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 194-222. – ISBN 978-617-640-162-9
748813
  Курілло В.Є. Латентна політика. Потайні напрями політичної діяльності : навч. посібник / В.Є. Курілло. – Миколаїв : Іліон, 2009. – 592 с. – ISBN 978-611-534-005-7


  Ця книга містить систематизований виклад матеріалу нової галузі політичної науки – політичної латентології, яка розглядає теоретичні засади та основні напрями прихованої політичної діяльності (політичну розвідку, силові спецоперації, інформаційні та ...
748814
  Шкаріна Віталіна Латентна та афінна підсистеми довідково-бібліографічного апарвту бібліотеки // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 5 (241). – С. 20-26. – ISSN 1029-7200


  У статті окреслено підходи до визначення структури довідково-бібліографічного апарату бібліотеки як системи, розкривається значення для його повноцінного функціонування латентної та афінної бібліографічної інформації
748815
  Щеглова Т.К. Латентная преступность и ее значение для определения эффективнсти уголовно-правовых норм : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.08 / Щеглова Т.К.; МГУ. – Москва, 1973. – 16л.
748816
  Ковалкин А.А. Латентная преступность и методика ее выявления // Труды Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР / Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР. – Москва, 1973. – № 24. – С. 78-89
748817
  Бышевский Ю.В. Латентная преступность и правосознание / Ю.В. Бышевский, А.А. Конев. – Омск, 1986. – 73с.
748818
  Бышевский Ю.В. Латентная преступность и правосознание / Ю.В. Бышевский, А.А. Конев. – Омск, 1986. – 73с.
748819
  Бойчук А.Р. Латентний атеїзм дитячої літератури радянського часу // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 61-77. – ISSN 2306-2908
748820
  Головкін Б. Латентний вимір корисливої насильницької злочинності в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 110-116.
748821
  Медведєв І.А. Латентний зміст ідеї сучасного університету : державно-управлінські виміри // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 208-212. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401


  У статті розглянуто проблему реалізації ідеї сучасного університету, проаналізовано загальні підходи до розгляду державно-управлінського впливу на університет як інституцію
748822
  Медведєв І.А. Латентний зміст ідеї сучасного університету: державно-управлінські виміри // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 208-212. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
748823
  Виноградов Г.М. Латентний іудейський вплив на формування давньоруської державності: парадокси монополітеїстичного діалогу (Хорс і Семаргл) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 12. – C. 5-17. – ISSN 2312-2587
748824
  Янковий О.Г. Латентні ознаки в економіці : монографія / О.Г. Янковий. – Одеса : Атлант, 2015. – 168, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 120-131, 168. – ISBN 978-617-7253-44-9
748825
  Ішханішвілі А.А. Латентні прояви кровної помсти в сучасному соціокультурному просторі (Ісламська Держава: каменярі джихаду або помста за вкрадений халіфат) // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 19-23


  Розглядаються приховані прояви кровної помсти в сучасному світі. Звертається увага на роль помсти в становленні Ісламської держави та зв"язок фундаментальних основ останньої з поняттям помсти, а також її реалізації в межах методології дій Ісламської ...
748826
  Сенченко М.І. Латентні структури світової політики : Нариси з конспірології / М.І. Сенченко. – Київ : МАУП, 2003. – 312с. – ISBN 966-608-257-8
748827
  Сенченко М.І. Латентні структури світової політики : Нариси з конспірології / М.І. Сенченко. – 2-ге вид., стер. – Київ : МАУП, 2005. – 312с. – Шифр дубл.9.4 Сенч. – ISBN 966-608-447-3
748828
  Серватюк Л. Латентність адміністративних правопорушень, пов"язаних з порушенням режиму державного кордону // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 255-264. – ISSN 1993-0909
748829
  Губанова О.В. Латентність згвалтування: рівень та основні фактори детермінації // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 454-460. – ISSN 1563-3349
748830
  Доробалюк О.П. Латентність злочинів, вчинених персоналом установ виконання покарань в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 84-88. – (Серія: Право ; № 3 (45)). – ISSN 1813-338Х
748831
  Цимбалюк В.С. Латентність комп"ютерної злочинності // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.176-182. – Бібліогр.: 4 н. – ISSN 1609-0462
748832
  Гринь О.Д. Латентність неналежного виконання професійних обов"язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 78-84. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
748833
  Корж І.Ф. Латентність публічної інформації // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (34). – С. 9-17. – ISSN 2616-6798
748834
  Бочарова К.А. Латентність сучасного вандалізму // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – C. 242-249. – ISSN 2224-9281
748835
  Базярук І. Латентність та злочинність у сфері незаконного переміщення предметів через митний кордон України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 130-134. – ISSN 0132-1331
748836
  Шадріна О.В. Латентність як соціально-політичний феномен // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 152-157. – ISSN 2077-1800
748837
  Абуладзе С К. Латентное возбуждение / К.С. Абуладзе ; АН СССР, Науч. совет по нейрофизиологии и высш. нервной деятельности, Ин-т эксперим. медицины АМН СССР. – Ленинград : Наука, 1971. – 120 с. : ил. – Библиогр.: с. 119
748838
  Кебуладзе В. Латентные смысловые структуры в русской истории, философии и литературе // Феноменологія і мистецтво : щорічник 2002-2003 / Укр. феноменол. т-во при Укр. філос. фонді ; [редкол.: А.Т. Ішмуратов та ін.]. – Київ : ППС-2002, 2005. – С. 84-93. – ISBN 966-96471-2-6
748839
  Тапалов Умербек Сейдалиевич Латентный период отделения секреции в разных зонах желудка на рефлекторные раздражители : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Тапалов Умербек Сейдалиевич ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1974. – 24 с.
748840
  Суима И.П. Латентный респонсив в современном английском языке // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 80-82. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
748841
  Рягин Ю. Латеральная диверсификация моногородов региона / Ю. Рягин, М. Зайков, В. Зайкова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 10, октябрь. – С. 73-81 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0042-8736
748842
  Курчавов А.А. Латеральная изменчивость вулканитов / А.А. Курчавов. – М, 1979. – 144с.
748843
  Шмидт Г.А. Латеральное изменение индуцирующих способностей в организационном центре бесхвостых земноводных / Г.А. Шмидт, 1936. – 145-174с.
748844
  Боно Э. де Латеральное мышление / Э. де Боно. – Санкт-Петербург : Питер Паблишинг, 1997. – 320 с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-88762-371-2
748845
  Бабуркина Е.П. Латеральный релиз и ушивание медиального отдела феморопателлярного сочленения / Е.П. Бабуркина, Б.И. Сименач, Б.А. Пустовойт // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 47-50. – ISSN 0030-5987
748846
  Гатинский Ю.Г. Латеральный структурно-формационный анализ / Ю.Г. Гатинский. – Москва : Недра, 1986. – 195с.
748847
  Марітчак С. Латеранські домовленості: передумови та наслідки підписання // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 105-108
748848
  Білецький В.С. Латерит / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 576-577. – ISBN 978-966-02-7998-8
748849
  Новиков В.М. Латеритные и осадочные бокситы Мугоджар и Орского Зауралья. / В.М. Новиков. – Москва, 1980. – 135с.
748850
   Латеритные коры выветривания КМА и их редкометальность. – М, 1976. – 151с.
748851
   Латериты. – М, 1964. – 139с.
748852
   Латериты Западного Казахстана. – Алма-Ата, 1974. – 102с.
748853
  Глинка К.Д. Латериты и красноземы тропических и субтропических широт и родственные им почвы умеренных широт / К.Д. Глинка. – Б.м. : Б.и., 1903


  Содержание конволюта: 1. Латериты.../К.Д. Глинка 2. Предмет и задачи почвоведения/К.Д. Глинка 3. Жизнь В.В. Докучаева/П.В. Стоцкий 4. Нижегородский период деятельности В.В. Докучаева/А.Р.Ферхмин 5. Общий характер научной деятельности В.В. ...
748854
  Бергман И. Латерна магика : [воспоминания : пер. с швед.] / И. Бергман. – Москва : Искусство, 1989. – 285, [1] с., [24] л. ил.
748855
  Фецко І. Латинcькомовна термінолексика як джерело збагачення українського термінофонду музейництва // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 890. – С. 75-80. – (Серія: Проблеми української термінології). – ISSN 0321-0499
748856
  Миронова В.М. Латина в Галії до приходу Карла Великого // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 47-54


  У статті розглядаються історичні умови та розвиток розмовної та письмової літературної латини в Галії до приходу Карла Великого. Матеріалом дослідження є твори Григорія Турського, хроніки Фредегара, збірки Анжуйських або Санських висловів. This ...
748857
  Миронова В.М. Латина наприкінці імператорської епохи: стан і проблеми розвитку // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 12-20.
748858
  Миронова В.М. Латина як дипломатична мова української еліти XVI - XVII ст. // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 200-204. – Bibliogr.: Літ.: с. 204; 10 п.


  Тримовність українського письменства є явищем в Європі унікальним. Українська еліта перевагу надавала литинській та польській мовам, Далі йшла староукраїнська - мова домашнього вжитку.
748859
  Шадманов Курбан Бадридинович Латинизмы в английском языке эпохи позднего Возрождения (на материале имен существительных, пополнивших абстрактно-философскую лексику в XVI веке) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 01.02.04 / Шадманов Курбан Бадридинович ; Киевск. пед. ин-т иностр. яз. – Киев, 1981. – л.
748860
  Ушаков М.С. Латинизмы в русском языке. / М.С. Ушаков. – Свердловск, 1977. – 60с.
748861
  Лапина М.С. Латинизмы в современных языках: (Учеб. пособие для филол. фак. ун-тов и пед. ин-тов). / М.С. Лапина. – К., 1985. – 191с.
748862
  Сергатюк Я. Латинізми і грецизми у сербських назвах ліків // Збірник молодих сербістів / ред. Деян Айдачич ; мов. ред. Леся Стеблина. – Київ : Освіта України, 2017. – Т. 1. – С. 90-94. – ISBN 978-617-7480-27-2
748863
  Альмес І.І. Латино- і польськомовні стародруки Монастирського походження у фондах Державного архіву Тернопільської області // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (298), липень - серпень. – C. 110-120. – ISSN 0320-9466
748864
  Пугачева Екатерина Латино-азиатский замес для гурманов : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 70-71 : Фото
748865
   Латино-армяно-русский словарь низших растений. – Ереван, 1962. – 248с.
748866
  Четыркин Ф. Латино-иезуитская пропаганда в Константинополе в конце XVI и в начале XVII столетия. – 44 с. – Отд. отт.
748867
  Ніка О.І. Латино-польська проповідь другої половини XVII ст.: Дзіловський-Радивиловський // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 226-234


  На матеріалі проповідей А. Радивиловського проаналізовано польський вплив на розвиток ораторсько-проповідницького жанру староукраїнської літературної мови ХVІІ ст. На материале проповедей А. Радивиловского проанализировано польское влияние на развитие ...
748868
  Фомицкий Д.И. Латино-русский карманный словарь / Д.И. Фомицкий. – [Киев], 1909. – 585 c.
748869
  Вольфсон С.И. Латино-русский медицинский словарь / С.И. Вольфсон; под ред.: А.Г.Лушникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медгиз, 1957. – 422 с.
748870
  Киселевский А.И. Латино-русско-белорусский ботанический словарь / А.И. Киселевский. – Минск, 1967. – 160с.
748871
  Литвинов В.Д. Латино-український словник / В.Д. Литвинов, Л.П. Скорина. – К., 1993. – 300с.
748872
  П.В-л. Латино-униатский святой Иосафат Кунцевич : По поводу 300-летнего юбилея Бресткой унии, 1896. – 69 с. – Отд.отт. из : "Под. Епарх. Вед.", 1896
748873
   Латиноамеиканская в США, странах Западной Европы и Японии. – М, 1982. – 147с.
748874
   Латиноамеиканская политика США, 80-е гг.. – М, 1990. – 129с.
748875
  Ларин Е.А. Латиноамериканистика в Институте всеобщей истории РАН // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 4. – С. 3-11. – ISSN 0130-3864
748876
  Пятаков А. Латиноамериканская грань мирового альтерглобализма // Свободная мысль : Международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 7. – С. 56-64. – ISSN 0869-44435
748877
  Шелешнева Н.А. Латиноамериканская живопись ХХ в. / Н.А. Шелешнева. – М., 1990. – 253с.
748878
  Жирнов О.А. Латиноамериканская иммиграция в Европе // Актуальные проблемы Европы : Сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2005. – № 1 : Западная Европа перед вызовом иммиграции. – С. 190-205. – Библиогр.: на 26 пунктів. – (Европа: 21 век). – ISSN 0235-5620
748879
  Романова З.И. Латиноамериканская интеграция: тенденции развития / З.И. Романова. – Москва, 1970. – 136 с.
748880
  Весенский В.П. Латиноамериканская молодежь борется / В.П. Весенский, А.Д. Огородник. – Москва, 1970. – 48с.
748881
  Мерин Б.М. Латиноамериканская молодежь в освободительном движении / Б.М. Мерин. – М., 1972. – 47с.
748882
  Хенкин С.М. Латиноамериканская община в Испании // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 4 : Диаспоры в Европе : новая роль в обществе. – С. 101-119. – ISSN 0235-5620
748883
  Давыдов В.М. Латиноамериканская периферия мирового капитализма / В.М. Давыдов. – М., 1991. – 240с.
748884
   Латиноамериканская повесть. – М
1. – 1989. – 543с.
748885
   Латиноамериканская повесть : В 2-х т. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1989. – 527с.
748886
  Ночев Цветан Петров Латиноамериканская политика администрации Дж. Картера : Дис... кандидата ист.наук: 07.00.05 / Ночев Цветан Петров; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 187л. – Бібліогр.:л.188
748887
  Ночев Цветан Петров Латиноамериканская политика администрации Дж.Картера : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Ночев Цветан Петров ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
748888
  Ночев Цветан Петров Латиноамериканская политика администрации Дж.Картера : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Ночев Цветан Петров; КГУ. – К., 1981. – 24л.
748889
  Гуменюк Б.И. Латиноамериканская политика США и кризис ОАГ / Б.И. Гуменюк, С.Н. Ходаковский // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 79-84. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 21)
748890
  Костюк Р.В. Латиноамериканская политика Франции при Франсуа Олланде (2012-2014 гг.) // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 4. – С. 14-22. – ISSN 0444-748Х
748891
  Комкова Е.Г. Латиноамериканская стратегия Канады // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 3. – С. 21-36. – ISSN 044-748Х
748892
  Забельникова О.В. Латиноамериканские исследователи о сущности Латинской Америки как региональной цивилизации // Образование и наука в ХХІ веке : ежегод. сборник науч. трудов БГПУ / М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка". – Минск, 2018. – Вып. 1 : 2017 год. – С. 111-114. – ISSN 2616-700X
748893
  Шемякин Я.Г. Латиноамериканский карнавал и карнавализованные формы русской культуры : попытка сравнения / Я.Г. Шемякин, О.Д. Шемякина // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 62-77. – ISSN 044-748Х
748894
  Семенов В.Л. Латиноамериканский опыт может быть полезен России // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С. 27-38. – ISSN 044-748Х
748895
  Романов П. Латиноамериканский социализм от Уго Чавеса // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 6. – С. 130-140. – ISSN 0130-9625
748896
  Кофман А.Ф. Латиноамериканский художественный образ мира / А.Ф. Кофман ; Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького. – Москва : Наследие, 1997. – 318, [1] с. – Предм. указ.: с. 314-318. – Библиогр.: с. 310-313. – ISBN 5-201-13298-7


  У пр. № 1704458 напис: Дар автора библиотеке. Подпись
748897
  Челядинский А.А. Латиноамериканских фашизм сегодня / А.А. Челядинский. – М, 1984. – 184 с.
748898
  Бобровников А.В. Латиноамерикансякая цивилизация в условиях глобализации // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 9. – С. 35-45. – ISSN 044-748Х
748899
  Лукач І. Латиноамериканська дипломатія державного секретаря США Е. Рута (1905-1909) та доктрина Монро // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 42-45. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто погляди Державного секретаря США Еліу Рута на роль та місце доктрини Монро в латиноамериканській політиці Сполучених Штатів. Автором також проаналізовано новий правовий підхід Рута до питань відносин з країнами Латинської Америки, основою ...
748900
  Чобанюк М. Латиноамериканська література в руслі теорії концептуального художнього синтезу (Варгас Льйоса) // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Федурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – C. 118-126. – (Серія "Філологія" ; вип. 40). – ISSN 2522-4557
748901
   Латиноамериканська повість. – Київ, 1978. – 431 с.
748902
  Богданова Т. Латиноамериканська політика адміністрації Д.Трампа (2017-2018 pp.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 2. – С. 91-96. – ISSN 1998-4634
748903
  Кулінич Т.О. Латиноамериканська регіональна інтеграція в Iбероамериканському контексті // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 1). – С. 75-82. – ISSN 2308-6912


  У статті автор робить спробу розкрити різні аспекти латиноамериканської інтеграції в контексті взаємин ібероамериканських країн на сучасному етапі розвитку. Враховуючи актуальність дослідження інтеграційних процесів, а також обов’язкове залучення ...
748904
  Плевако І. Латиноамериканський вектор зовнішньої політики України на сучасному етапі (на прикладі динаміки торговельно-економічних відносин із країнами МЕРКОСУР) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 38-52. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
748905
  Кириченко В.П. Латиноамериканський досвід модернізації суспільства і Україна / В.П. Кириченко, В.М. Матвієнко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 121-132. – (Міжнародні відносини ; Вип. 5)
748906
  Пономарів М.О. Латиноамериканські ЗМІ про Південну Америку, світ і Україну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69-71. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Аналізується внутрішня ситуація в ЗМІ Латинської Америки, оцінюється присутність "латинської" інформації у міжнародних мас-медіа. Порівнюється стан українських ЗМІ з латиноамериканськими.
748907
  Головченко В.І. Латиноамериканські обрії дипломатії Української Народної Республіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 1. – С.35-40
748908
   Латиноамериканські повісті та оповідання. – Київ : КМЦ "Поезія", 2003. – 198 с. – ISBN 966-7116-66-2
748909
  Синельщикова И.Г. Латиноамериканцы в Испании // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 10. – С. 91-99. – ISSN 044-748Х
748910
  Кузнецов Д.В. Латиноамериканцы и США : взгляд сквозь призму опросов общественного мнения // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 25-36. – ISSN 044-748Х
748911
  Воскобойник-Шпинта Латиномовна ентомологічна номенклатура: структурно-семантичний аспект : монографія / Галина Воскобойник-Шпинта ; [за ред. Звонської Л.Л] ; М-во освіти і науки України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 195, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 167-193. – ISBN 978-617-7071-05-0
748912
  Бойко Н. Латиномовна епітафія у Європі та в Україні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 59-62. – ISBN 966-7825-79-5
748913
  Трофимук М.С. Латиномовна література України XV-XIX ст. : жанри, мотиви, ідеї / М.С. Трофимук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 379, [1] с., [8] арк. іл. : іл. – Імен. покажч.: с. 370-379. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0140-4
748914
  Яцкевич І.І. Латиномовний "Літопис Молдавської землі": проблема авторства // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 718. – ISBN 966-581-481-8
748915
  Коріневська О.М. Латиномовний епістоляріум у житті Греко-католицької церкви. Зміни в системі іменника // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 204-207
748916
  Лучканин С.М. Латиномовні граматики румунської мови кінця XVIII - початку XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 48-51. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Латиномовні граматики румунської мови відіграли помітну роль у формуванні наукового погляду на румунську мову як романську, її "латинське" походження і необхідність заміни кирилиці латиницею, а також представили румунську мову для наукових європейських ...
748917
  Тараніна Б. Латиномовні книги XVI - XVIII ст. з астрології, космографії, космології та астрономії у бібліотеці Києво-Михайлівського монастиря // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 254-260. – ISBN 978-966-95419-8-7
748918
  Маслюк В.П. Латиномовні поетики і риторики ХVІІ-першої половини ХVІІІ ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні / В.П. Маслюк. – Київ : Наукова думка, 1983. – 236 с.
748919
  Кобилецький М. Латиномовні праці європейських дослідників XVI-XVII ст. із проблем магдебурзького права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 56-63. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168


  У статті проаналізовано латиномовні праці європейських науковців XVI-XVII ст., які досліджували магдебурзьке право.
748920
  Щербина Р.А. Латиномовні соціальні терміни в історіографічних текстах про українські землі до XVIII століття // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 708-711. – ISBN 966-581-481-8
748921
  Рудакова Ю.К. Латиношрифтні видання творів Іоаникія Галятовського у фонді Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: історико-книгознавче дослідження примірників // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 158-181. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
748922
   Латиноязычные источники по истории Древней Руси : Гермния, 9 - пер.пол. 12 в. Сб. текстов. – Москва-Ленинград
[1-я кн.]. – 1989. – 204с.
748923
   Латиноязычные источники по истории Древней Руси : Германия, середина 12 - середина 13 в. Тексты и пер. – Москва
[2-я кн.]. – 1990. – 396 с.
748924
  Маслюк Виталий Петрович Латиноязычные поэтики и риторики XVII - первой половины XVIII в. и их роль в формировании и развитии теории литературы на Украине : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.03, 10.01.08 / Маслюк Виталий Петрович; АН УССР. Ин-т лит. – К., 1980. – 51л.
748925
   Латинская Америка. – Ленинград, 1927. – 131с.
748926
  Шульговский А.Ф. Латинская Америка / А.Ф. Шульговский. – М., 1972. – 64с.
748927
   Латинская Америка. – Америка, 1977. – 460с.
748928
   Латинская Америка. – М, 1978. – 272с.
748929
  Хачатуров К.А. Латинская Америка / К.А. Хачатуров. – Москва, 1982. – 304с.
748930
   Латинская Америка. – Москва, 1991. – 170с.
748931
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2001
748932
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2001
748933
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2001
748934
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2001
748935
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2001
748936
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2001
748937
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2001
748938
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2001
748939
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2001
748940
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2001
748941
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2001
748942
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2002
748943
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2002
748944
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2002
748945
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2002
748946
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2002
748947
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2003
748948
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2003
748949
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2003
748950
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2003
748951
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2003
748952
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2004
748953
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2004
748954
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2004
748955
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2004
748956
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2005
748957
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2005
748958
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2005
748959
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2005
748960
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2005
748961
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2006
748962
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2006
748963
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2006
748964
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2006
748965
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2006
748966
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2006
748967
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2006
748968
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2007
748969
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2007
748970
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2008
748971
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2008
748972
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2008
748973
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2008
748974
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2008
748975
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2008
748976
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2008
748977
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2008
748978
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2009
748979
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2009
748980
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2009
748981
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2009
748982
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2009
748983
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2009
748984
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2009
748985
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2010
748986
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2010
748987
  Слинько А.А. Латинская Америка : революционный процесс в условиях глобализации // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 41-48. – ISSN 044-748Х
748988
  Черноруцкая Л.И. Латинская Америка в борьбе за экономическое освобождение / Л.И. Черноруцкая. – М, 1975. – 78с.
748989
  Хватов Юрий Юрьевич Латинская Америка в системе межимпериалистического соперничества : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.14 / Хватов Юрий Юрьевич; КГУ. – Киев, 1986. – 253л. – Бібліогр.:л.196-236
748990
  Хватов Ю.Ю. Латинская Америка в системе межимпериалитического соперничества : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.14 / Хватов Ю.Ю.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
748991
  Тиберио Грациани Латинская Америка и Евразия: центры нового многополярного мира // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2009. – № 1 (35). – С. 27-35
748992
  Тьери Петер Латинская Америка и Карибский бассейн // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 7 (1614). – С. 229-246. – ISSN 0869-44435
748993
   Латинская Америка и Россия сквозь призму постмодерна. Научная конференция в ИЛА РАН // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 46-64. – ISSN 044-748Х
748994
  Мойсейкин Ю.Н. Латинская Америка перед лицом мирового экономического кризиса / Ю.Н. Мойсейкин, Э. Охеда // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 37-52. – ISSN 044-748Х
748995
  Варламов И. Латинская Америка, такая разная и притягательная // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 19. – С. 34-39. – ISSN 0234-1670


  Подорожі по Латинській Америці
748996
  Шереметьев И.К. Латинская Америка: прерванное развитие // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 4-10. – ISSN 044-748Х
748997
  Холодков Н.Н. Латинская Америка: проблемы внешней задолженности / Н.Н. Холодков. – М., 1979. – 155с.
748998
  Фучс Х. Латинская Америка: современные социально-экономические проблемы. / Х. Фучс. – Москва, 1986. – 200с.
748999
  Черноруцкая Л.И. Латинская Америка: современные тенденции внешнеэкономической политики / Л.И. Черноруцкая. – М, 1975. – 200 с.
749000
  Шемякин Я.Г. Латинская Америка: традиции и современность. / Я.Г. Шемякин. – М., 1987. – 189с.
<< На початок(–10)741742743744745746747748749750(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,