Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)631632633634635636637638639640(+10)В кінець >>
634001
  Трідіко П. "Інтеграція має включати інтелектуальну мобільність" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 25 вересня (№ 171)


  Викладач європейської економіки в Римському університеті La Sapienza, Паскуале Трідіко (Pasquale Tridico) - про проблеми та перспективи залучення українців у простір ЄС. У листопаді 2012 року заплановано його зустріч у КНУ іменіТараса Шевченка, де ...
634002
  Паливода А. "Інтеграція" відкладається? Путін і Лукашенко не домовилися про майбутнє Союзної держави Росії і Білорусі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 грудня (№ 48). – С. 6


  "8 грудня свята не вийшло. Двадцятиліття Союзної держави Росії і Білорусі не стали відзначати ні в Мінську, ні в Москві. Просто тому, що Владімір Путін і Олександр Лукашенко вкотре не поділили гроші й владу. Зустріч із побоюваннями, але без великих ...
634003
  Вітченко А. "Інтелектуальна спаржа" за чужеземними рецептами. Роздуми про сутність і спрямованість сучасних освітніх реформ // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 23-30 червня (№ 24/25). – С. 14


  "Понад два десятиліття триває реформування української системи освіти в цілому і вищої освіти зокрема. Факт сам по собі безпрецедентний, адже жодна країна світу не прирікала власну школу на перманентні кардинальні зміни. Українська система освіти, ...
634004
  Галата С. "Інтелектуальний паспорт" держави // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 10 квітня (№ 14). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Державна наукова установа "Енциклопедичне видавництво" презентувала перший том "Великої української енциклопедії", що вийшов за підтримки Держкомтелерадіо у рамках програми "Українська книга" в 2016 році.
634005
  Липовська К. "Інтелектуальний потенціал" у контексті управління суспільним розвитком: поняття та сутність // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 4 (35). – C. 21-27. – ISSN 2414-4436
634006
  Волощук Є. "Інтелектуальні вітаміни" від Милорада Павича. Матеріали до вивчення творчості Милорада Павича // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 3 (375). – С. 53-61
634007
  Кулакова О.М. Інтеграція - як метод подолання кризи сучасної освіти // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (47). – С. 94-98
634008
   Інтеграція 3D-інтерактивних технологій навчання в освітні проекти безпеко-орієнтованих спеціальностей / О.В. Придатко, А.Г. Ренкас, Н.Є. Бурак, М.В. Лемішко // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 46-54. – ISSN 2078-4643
634009
  Козловський К.В. Інтеграція авіаційного комплексу України у глобальний конкурентний простір : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Козловський Костянтин Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 206 л. – Додаток: л. 203-206. – Бібліогр.: л. 183-202
634010
  Козловський К.В. Інтеграція авіаційного комплексу України у глобальний конкурентний простір : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Козловський Костянтин Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
634011
  Носовська Т.Л. Інтеграція авіаційного транспорту України в світову транспортну систему, як чинник розвитку туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 77-81. – Бібліогр.: 14 назв
634012
  Зуєв Є. Інтеграція Австрійської Республіки до Європейського Союзу // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 90-91
634013
  Крисанов Д.Ф. Інтеграція аграрного сектору України до внутрішнього ринку Європейського Союзу // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 9 (263). – С. 68-78. – ISSN 2221-1055
634014
  Савенко Г.Є. Інтеграція аграрного сектору України до торговельного простору ЄС // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2016. – С. 133-142. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 2 (21)). – ISSN 2078-1628
634015
  Шебанін В.С. Інтеграція аграрної освіти, науки і виробництва як основа підготовки сучасних кадрів для АПК // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 11 (265). – С. 5-14. – ISSN 2221-1055


  Висвітлення ролі інноваційного орієнтованого університету в підготовці сучасних кадрів для агропромислового сектора країни з урахуванням досвіду Миколаївського Національного аграрного університету.
634016
  Шебанін В.С. Інтеграція аграрної освіти, науки та виробництва (на прикладі Миколаївського державного аграрного університету) // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 125-127. – ISSN 2221-1055
634017
  Ганущак-Єфіменко Інтеграція активів у процесі реалізації вертикальних інтеграційних процесів підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 166-170. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
634018
  Бубенок О.Б. Інтеграція аланів у хозарське суспільство у VIII - X ст. // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 2. – С. 24-37. – ISSN 1608-0599
634019
  Гладка І.А. Інтеграція англійської мови з географією у 6-7 класах / І.А. Гладка. – Харків : Основа, 2010. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 10(94)). – ISBN 978-617-00-0708-7
634020
  Крамаренко В.І. Інтеграція АР Крим до світового ринку товарів і послуг в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 167-169. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто інтеграційні процеси в умовах глобалізації на прикладі зовнішньої торгівлі АР Крим.
634021
  Петренко К.В. Інтеграція банківських інститутів України в міжнародну кредитну систему // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 58-63. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Статтю присвячено питанням створення ефективної банківської системи. Особливу увагу приділено проблемі інтеграції банківської системи України в міжнародну кредитну систему.
634022
  Моргуновський Д.З. Інтеграція банківського маркетингу в процес формування структури пасивів і активів комерційного банку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 8-12.
634023
  Кириченко М. Інтеграція банківської системи України у світовий фінансовий простір // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 134-142. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISSN 1562-0905
634024
  Циганов С.С. Інтеграція банківської системи України у світовий фінансовий простір // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 57-59
634025
  Шрайберг Я. Інтеграція бібліотек в інформаційне суспільство, яке розвивається: що нас чекає попереду? // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 11. – С. 83-119. – ISSN 1682-2366


  Директор Державної публічної науково-технічної бібліотеки Росії розкриває своє бачення ролі і місця бібліотек у сучасному інформаційному суспільстві. Бумага, компьютер, придет и другое... Да, разве в носителях суть! Сходилися и сходятся вечно ...
634026
  Колесникова Т. Інтеграція бібліотек ВНЗ України як умова створення бібліотечного сегменту національного інформаційного простору // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2010. – № 4 (30). – С. 5-8. – ISSN 1811-377X


  Лідерами за кількістю реалізованих проектів "Електронна бібліотека: Центри знань в університетах України" є методичні об"єднання Києва та Львівської області. Серед окремих вишів першу сходинку посідає Наукова бібліотека Львівського національного ...
634027
  Колесникова Т. Інтеграція бібліотек ВНЗ України: сучасний стан та перспективи розвитку (за результатами соціологічного дослідження) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 209-217
634028
  Кушнаренко Н.М. Інтеграція бібліотек до цифрового інформаційного простору // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – С. 188-191. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 51). – ISSN 2410-5333


  Рецензія на монографію О. Ю. Мар’їної «Бібліотека в цифровому просторі». Харків: ХДАК, 2017. 326 с.
634029
   Інтеграція бібліотеки прецизійних спектральних характеристик покриттів типових природних і штучних об"єктів у геоінформаційні системи / С.А. Станкевич, О.В. Титаренко, А.О. Козлова, І.О. Пєстова, І.О. Ющенко // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 27-30 : мал., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-9780
634030
  Ніжинський С.С. Інтеграція біженців в Україні: проблемні питання // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 86-89. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
634031
  Сопілко І.М. Інтеграція в європейський науковий і освітній простір: очікування для молодих вчених і студентів / І.М. Сопілко, В.Б. Череватюк // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 163-168. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 3 (44)). – ISSN 2307-9061
634032
  Гуржій А. Інтеграція в європейський науковий простір // Україна - НАТО : Науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 70-76.
634033
   Інтеграція в європейський освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарп. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т євроінтеграц. дослідж., Навч.-наук. ін-т інформ. технологій ; за заг. ред. Ф.Г. Ващука. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 559, [1] с. : табл. – Розд. 6 іноземними мовами. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Євроінтеграція: український вимір ; вип. 16). – ISBN 978-966-2075-15-1
634034
  Божко С.О. Інтеграція в Європейський Союз як зовнішньополітичний пріоритет в українському політичному дискурсі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 75-84


  Використовуючи дискурс-аналіз, автор з"ясовує, яким чином протягом 2010 р. формулювались домінуючі ідеї щодо курсу України на членство в Єропейському Союзі. Він стверджує, що в цілому європейська інтеграція була широко використовуваною концепцією в ...
634035
  Бондаренко М. Інтеграція в Європейську систему вищої освіти в ІТ - галузі шляхом участі в міжнародних освітніх програмах, проектах та конкурсах : міжнародні освітні програми // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 7-15. – ISSN 1682-2366
634036
  Палій С.В. Інтеграція в навчальний процес курсів, розроблених провідними вендорами програмного та апаратного забезпечення // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 385-386


  Ф-т інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка було зареєстровано в програмах Мережевої академії Cisco та Oracle Academy. В планах ф-ту реєстрація в програмі академії Huawei. Серед навчальних курсів Академії Cisco є ціла низка дисциплін, ...
634037
   Інтеграція в українське середовище // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2021. – Вересень (№ 7)


  "Нинішнього літа Університет уперше став учасником державної програми підготовки до вступу в заклади вищої освіти України для молоді з тимчасово окупованих територій. Програма Міністерства з питань реінтеграції ТОТ України передбачала підготовчі курси ...
634038
  Шевченко О.Ю. Інтеграція валютної системи України як спосіб підтримання національної фінансової безпеки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 13-17
634039
  Осницька Т. Інтеграція вивчення усної народної поетичної творчості та музики на уроках української літератури в основній школі // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 5 (91). – С. 37-43


  У статті розглянуто питання інтеграції вивчення усної народної поетичної творчості й музики на уроках української літератури в основній школі. Подано літературний матеріаліз із тем усної народної творсемті, що вивчаються на уроках літератури у 5-9 ...
634040
   Інтеграція винахідників похилого віку в ринок інновацій / О. Мотузенко, Л. Урбані, С. Дем"яненко, Д. Петліна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 29-36. – (Географія ; вип. 3 (72)). – ISSN 1728-3817


  Дослідження присвячено вивченню механізмів, із урахуванням територіальної диференціації по окремих країнах, які надають підтримку і супровід винахідникам похилого віку: від реалізації їх креативного потенціалу до інтеграції винаходу в ринок інновацій. ...
634041
  Устенко С.В. Інтеграція виробничо-промислових структур як шлях підвищення конкурентоспроможності господарюючих суб"єктів / С.В. Устенко, І.С. Зінов"єва // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 57-64.
634042
  Дутка Г.Я. Інтеграція вищої освіти та бізнесу як важливий чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств сфери послуг // II Міжнародна науково-практична конференція "Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії" : 9 листоп. 2018 р., [м. Миколаїв, Україна : збірник] / "Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії", міжнар. наук.-практ. конф. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2018. – С. 6-8. – ISBN 978-617-7326-40-2
634043
  Антонюк В. Інтеграція вищої освіти України в європейський освітній простір для розвитку людського капіталу // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Західноукр. нац. ун-т ; редкол.: Савельєв Є., Куриляк В., Шаров О. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Т. 20, № 3 (78), липень - вересень. – С. 573-595. – ISSN 2519-4070
634044
  Євтух М. Інтеграція вищої освіти України в європейський освітній простір в умовах глобалізації // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 182-184. – ISBN 978-617-7263-79-0
634045
  Крижанівський В.П. Інтеграція вищої освіти України у європейський освітній простір: глобальний та національний виміри // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 15-17
634046
  Невара Л.М. Інтеграція вищої освіти України у світовий і європейський освітньо-науковий простір: державно-приватне партнерство // Правова реальність у трансформаційних умовах розвитку сучасної держави : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (28 лют. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція" ; Центр учбової літератури, 2018. – С. 86-88. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-673-743-8


  "Основними завданнями Стратегії реформування вищої освіти є забезпечення конституційних прав громадян на якісну вищу освіту та рівного доступу до якісної вищої освіти, створення належного зв"язку між ринком праці та системою вищої освіти, а також ...
634047
  Артеменко А.Б. Інтеграція військовослужбовців з інвалідністю після повернення із зони бойових дій в освітнє середовище вищого навчального закладу // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2018. – Т. 24. – C. 199-205. – ISSN 1993-5560
634048
  Злуніцина Т.В. Інтеграція вітчизняного енергетичного сектора до ринку ЄС / Т.В. Злуніцина, А.М. Журлов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 65-69
634049
  Кравченко Петро Анатолійович Інтеграція вітчизняного культурно-історичного досвіду в сучасну українську державотворчу концепцію (соціально-філософський аналіз) : Автореф. дис. ... докт. філос. наук:09.00.03 / Кравченко П.А.; Ін-тут філософ. ім. Г,С.Сковороди НАНУ. – Київ, 2001. – 39 с.
634050
  Нижник І.В. Інтеграція вітчизняної промисловості до ринку ЄС: уніфікація стандартів та спрощення митних процедур // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 126-129. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
634051
  Швець І.Б. Інтеграція внутрішньо переміщених осіб до приймаючих громад у контексті сучасних соціокультурних викликів / І.Б. Швець, О.М. Следь, М.М. Біленська // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 4 (102). – С. 14-21. – ISSN 1562-0905
634052
  Маслова А. Інтеграція гендерної культури в систему вищої педагогічної освіти // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 193-196
634053
  Боброва Ю. Інтеграція гендерної перспективи у правосуддя: сучасні виклики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 50-53. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 4 (48)). – ISSN 1728-3817
634054
  Литвиненко Н.І. Інтеграція геоінформаційних систем і технологій в сфері дистанційного зондування землі для вирішення військових задач // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 330-336


  Бурхливий розвиток геоінформаційних систем і засобів дистанційного зондування Землі, що спостерігається протягом останніх десятиріч, обумовлює необхідність взаємної інтеграції цих напрямків Дана стаття присвячена питанню інтеграції геоінформаційних ...
634055
  Герасименко Н.О. Інтеграція господарсько-правового та еколого- правового регулювання в контексті сталого розвитку // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 29-33. – ISBN 978-617-7605-90-3
634056
  Потапенко М.В. Інтеграція графічного дизайну, психології та комп"ютерної графіки в сучасній дизайн-освіті // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 50-57. – (Педагогічні науки ; № 2 (31)). – ISSN 2522-4360
634057
  Коваль В. Інтеграція держав Центральної та Східної Європи до Європейського Союзу: парламентський аспект // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 1. – С. 56-60


  Стаття присвячена ролі Європейського Парламенту у процесі прийняття держав Центральної та Східної Європи у члени Європейського Союзу. Аналізуються історичні етапи посилення ролі Європейського Парламенту у цьому процесі, його взаємодія з національними ...
634058
   Інтеграція дистанційних та геолого-геофізичних даних при пошуках покладів нафти та газу на суходолі / М.О. Попов, С.А. Станкевич, М.В. Топольницький, О.В. Титаренко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 1/2 (23), січень - березень 2017 р. – С. 36-43 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2411-4049
634059
  Мокін Б.І. Інтеграція дистанційної та традиційної форм організації навчального процесу / Б.І. Мокін, О.П. Мельник, О.В. Слободянюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009. – № 2 (83). – С. 115-118. – ISSN 1997-9266


  Досліджено форми поєднання дистанційного навчання з сучасними формами організації навчального процесу з інженерної та комп"ютерної графіки.
634060
  Чорноглазова Г.В. Інтеграція дисциплін в професійній підготовці авіаційних інженерів-механіків / Г.В. Чорноглазова, І.І. Єніна, І.В. Мунштуков // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 131-136. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
634061
  Ткаченко І.В. Інтеграція для України: європейський ("західний") і євразійський вектори // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 199-210


  У статті розглянуто можливості входження України у європейські та світові політичні і економічні об"єднання, що має в перспективі забезпечити українській державі достойне місце у сучасному глобалізованому світі. Представлено особливості, переваги та ...
634062
   Інтеграція до Європи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 9 жовтня (№ 39). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  На початку листопада в МОН представлять проект Дорожньої карти інтеграції України до Європейського дослідницького простору (ERA-UA) - наразі триває активний етап його підготовки. Про це йшлося під час зустрічі робочої групи з формування Дорожньої ...
634063
  Жустен Н. Інтеграція до ЄС потребує нових зусиль і значних коштів // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 9. – С.34-35
634064
  Бородіна О.М. Інтеграція дрібних сільськогосподарських виробників до агропродовольчих ланцюгів доданої вартості: методологічні підходи та емпіричні дослідження // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 2. – С. 73-84 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-7988
634065
  Вакульчук О. Інтеграція друкованих і електронних бібліографічних ресурсів у формуванні репертуару періодики // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (254). – С. 63-64. – ISSN 1029-7200


  В рамках Міжнародної наукової конференції "Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні тенденції у цифрову епоху" відбулося засідання секції "Інтеграція друко- ваних і електронних бібліографічних ресурсів у формуванні репертуару періодики". У заході ...
634066
  Поліщук Владислав Інтеграція екологічної політики - стратегічний пріоритет Всеукраїнської екологічної ліги // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 3 (103), травень - червень. – С. 2-3 : фото
634067
  Марушевський Г.Б. Інтеграція екологічної політики в транспортну політику в ЄС та Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 87-91. – ISSN 2306-6814
634068
  Лукша Олег Інтеграція екологічної складової при формуванні регіональних стратегій, програм та планів (регіональний семінар у Закарпатті) // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 4 (79), липень - серпень. – С. 2-4 : фото
634069
  Галімова Марія Інтеграція екологічної складової у стратегіях розвитку областей України // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 2 (96), березень - квітень. – С. 23-24
634070
  Мочерний С.В. Інтеграція економічна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 429-431. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
634071
  Саух В.М. Інтеграція електронних і освітніх ресурсів ЧДТУ в світовий інформаційний простір / В.М. Саух, Я.В. Крайнова, В.О. Андрієнко // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – С. 91-98. – (Серія: Технічні науки ; № 2). – ISSN 2306-4412
634072
  Васильчук Володимир Інтеграція етнічних німців в український соціум. Історіографія проблеми // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – С. 88-94
634073
  Ягрік Т. Інтеграція європейського фінансового сектору - банківський сектор / Т. Ягрік, РібернікТ.М // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 4. – С. 74-80. – ISSN 1998-6068
634074
  Клименко Н.І. Інтеграція європейської мережі судово-експертних установ // Криминалистика и судебная экспертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України. – Київ, 2015. – Вип. 60 : Присвячується 50-річчю з дня заснування. – C. 35-41. – ISSN 0130-2655
634075
  Алєксєєнко І.В. Інтеграція Європи: демократичний виклик чи виклик демократії? // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 639-644. – ISSN 1563-3349
634076
  Соловій Л.С. Інтеграція житлових одиниць в громадські та виробничі споруди / Л.С. Соловій, В.І. Бабяк, С.О. Лук"янченко // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 382-391 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2076-815X
634077
  Осадча Н.В. Інтеграція законодавства про соціальне партнерство у сфері праці до Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Осадча Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
634078
  Осадча Н.В. Інтеграція законодавства про соціальне партнерство у сфері праці до Європейського Союзу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Осадча Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 193 л. – Бібліогр.: л. 174-193
634079
  Гук Л. Інтеграція засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчання / Л. Гук, Н. Ільчишин // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 7 (150), липень. – С. 94-98. – ISSN 2308-4634
634080
  Завгородня В.М. Інтеграція здобутків юридичної компаративістики в систему навчального курсу теорії держави і права: постановка проблеми // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 76-78. – ISBN 978-966-171-322-1
634081
  Іманова С. Інтеграція змісту базової середньої освіти: вітчизняний, зарубіжний досвід та перспективи / С. Іманова, А. Цина // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (194). – С. 58-69. – ISSN 1682-2366
634082
  Гончарова І.С. Інтеграція змісту полікультурної підготовки майбутніх менеджерів туризму в освітньому процесі ВНЗ // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2017. – № 2 (167). – C. 33-41. – ISSN 2227-2747
634083
  Сокуренко О.О. Інтеграція змісту початкової освіти як умова формування світорозуміння молодших школярів // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 2 (20). – С. 107-111
634084
  Севіндж І. Інтеграція змісту трудового навчання за педагогічною ткхнологією концентрації навчального матеріалу // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (179). – С. 44-53. – ISSN 1682-2366
634085
  Ткаченко І.А. Інтеграція знань з циклу природничо-наукових дисциплін у процесі підготовки майбутніх учителів фізики (теоретичний аспект) / І.А. Ткаченко, Ю.М. Краснобокий // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 155-159. – ISSN 2413-1571
634086
  Шахірева Н.В. Інтеграція знань учнів молодшого шкільного віку про людину і світ : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Шахірева Н.В. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Київ, 1997. – 22 с.
634087
  Бокшиц О. Інтеграція знань як основа формування професійних компетентностей майбутніх фахівців з охорони праці у закладах вищої освіти / О. Бокшиц, І. Каменська // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Т. 42, вип. 2 : Педагогіка. – С. 17-24. – ISSN 2308-5126
634088
  Лазебник Л. Інтеграція і гармонізація регулюючих функцій держави у фінансовій сфері // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 28-32. – (Економіка ; вип. 115). – ISSN 1728-3817


  В статті окреслені можливості використання інструментарію гармонізації регулюючих функцій держави у фінансовій сфері в процесі євроінтеграційного руху України для модернізації на цій основі системи соціальноекономічних відносин в країні. In article ...
634089
  Безрукова Н.В. Інтеграція і дезінтеграція в сучасній глобальній економіці // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 31-35. – ISSN 2222-4459
634090
   Інтеграція і різноманітність: нові тенденції політики України в сфері масової інформації та нових комунікаційних послуг : спеціальне видання до 7-ї Європейської міністерської конференції з питань політики у сфері засобів масової інформації : інформаційна доповідь. – Київ, 2005. – 120 с.
634091
  Петренко Л. Інтеграція ідей представників зарубіжної педагогіки у творчій спадщині Григорія Ващенка // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 70. – C. 86-92. – ISSN 2075-1478
634092
  Ренський С. Інтеграція індивідуальної роботи з іншими формами навчальної діяльності // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 1. – С.8-10. – ISSN 0131-6788
634093
  Мордоус І.О. Інтеграція інноваційних технологій в процесі підготовки педагогічних кадрів (на прикладі "методики навчання іноземної мови") // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 306-313
634094
  Іщенко О.А. Інтеграція іноземних студентів у інтернаціональне освітнє середовище: філософсько-освітній дискурс // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 23-29. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (40)). – ISSN 1683-3309
634095
  Стубайло Т. Інтеграція іноземного банківського капіталу в країни Центральної та Східної Європи // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 66-69. – ISSN 1728-9343
634096
  Нікітченко М.С. Інтеграція інформатико-програмістських дисциплін на основі композиційно-номінативного підходу // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 60. – С. 30-35. – ISBN 966-8847-12-1
634097
  Чайка О.М. Інтеграція інформаційно-комунікаційних технологій в університетський курс методики викладання зарубіжної літератури // Східнослов"янська філологія: від Нестора до сьогодення : матеріали VI Міжнар. наук. конф., 10 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", Горлів. ін-т інозем. мов [та ін. ; редкол.: С.А. Комаров (голов. ред.) та ін. ]. – Бахмут : Видавництво В.І. Маторіна, 2018. – С. 207-209
634098
  Осмятченко В.О. Інтеграція інформаціонних потоків підприємств / В.О. Осмятченко, М.М. Матюха // Формування ринкової економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 367-377
634099
  Гасанов М.М. Інтеграція ісламського банківського капіталу у фінансовий простір мусульманських країн СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 287-292
634100
  Фіноченко Ф.Д. Інтеграція й диференціація адміністративного права // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 64-67. – ISSN 0201-7245
634101
  Воробйов Ю.М. Інтеграція капіталів учасників фінансово-промислових груп // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2009. – № 1 (2). – С. 14-19
634102
  Сердюк О.В. Інтеграція кількісних та якісних методів в соціально-правових дослідженнях злочинності // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 13. – С. 152-160.
634103
  Комаха Л.Г. Інтеграція когнітивного і соціокультурного аспектів науки в аргументах С. Тулміна // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 3 (65). – С. 68-72. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896


  "В статті розглядається теорія "концептуальних популяцій" С. Тулміна, яка обґрунтовує взаємозв"язок і неперервність ідей в науці. Аналіз аргументів філософа розкрив сутність ідеї органічного поєднання соціокультурного аспекту наукової творчості з ...
634104
  Курченко О.О. Інтеграція когнітивного підходу до лінгвістичного аналізу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 100-103. – ISBN 966-581-373-0
634105
  Солодка О.О. Інтеграція комерційних банків України у світову фінансову систему // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. 3 (64). – С. 98-105


  Обгрунтовано значення банківських продуктів і послуг із обслуговування зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації світової економіки.
634106
  Козловський Ю. Інтеграція компонентів професійної культури майбутніх фахівців сфери обслуговування в умовах інформатизації суспільства / Ю. Козловський, Н. Мукан, Л. Зельман // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 8 (112). – С. 150-158. – ISSN 2312-5993
634107
  Гавалешко Оксана Миколаївна Інтеграція комунікативних та творчих компонентів у структурі самосвідомості : Дис...канд.психолог.наук:19.00.01 / Гавалешко Оксана Миколаївна; КНУТШ. – Чернівці, 2001. – 188л. + Додатки:л.172-188. – Бібліогр.:л.158-171
634108
  Гавалешко Оксана Миколаївна Інтеграція комунікативних та творчих компонентів у структурі самосвідомості особистості : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.01 / Гавалешко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв.
634109
  Ковальчук С.В. Інтеграція концепції маркетингу в логістичну систему підприємства / С.В. Ковальчук, Б.В. Слободян // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Желенськи Т. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 2 (75). – С. 11-17. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2308-104X
634110
  Ільяшенко А.Х. Інтеграція концепцій маркетингу й логістики в інноваційній діяльності промислового підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 37-41. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
634111
  Марахов К.С. Інтеграція корпоративного ринку цінних паперів України в Єропейський Союз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-56. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглянуто питання узгодження та уніфікації українського ринку корпоративних цінних паперів із фондовими ринками країн ЄС.
634112
  Кобилянська А.В. Інтеграція країн з ринками, що формуються, в міжнародний інвестиційний простір : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Кобилянська Алла Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
634113
  Омельчук В. Інтеграція кримських татар в єдиний гуманітарний простір України // Молода нація : альманах / Вид-во "Смолоскип" ; редкол.: І. Гирич, Р. Семків, П. Вознюк [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2 (43). – С. 92-124. – ISBN 966-7332-13-6
634114
  Міронова І.С. Інтеграція кримських татар в українське суспільство: історичний досвід кінця 1980-х - початку 2000-х рр. // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 13. – С. 255-269. – ISSN 2409-3661


  Проаналізовано процес інтеграції кримських татар в українське суспільство наприкінці 1980-х – на початку 2000-х рр. Розглянуто основні кроки і заходи українського уряду з цього питання, який взяв на себе повну відповідальність за долю репатріантів. ...
634115
   Інтеграція кримських татар в українське суспільство: проблеми і перспективи : Аналітичні оцінки Національного інституту стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2004. – 40с.
634116
  Чубаров Р. Інтеграція кримськотатарського народу в українське суспільство: політико-правові аспекти // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2001. – № 4. – С.54-58
634117
  Цимбалюк Н.М. Інтеграція культурно-мистецької освіти у європейський культурний простір: основні показники та напрями розвитку // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
634118
  Коваль Л.М. Інтеграція ланок "Наука-освіта-виробництво" на платформі віртуального навчального підприємства у ЗВО підприємницького типу як освітня технологія ХХІ століття / Л.М. Коваль, В.С. Церклевич // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 51. – С. 46-56. – ISSN 2312-1548
634119
  Ткач О.І. Інтеграція латиноамериканських країн як приклад для СНД // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 47-54. – (Філософія. Політологія ; вип. 46)


  У статті в політологічному аспекті розглядаються інтеграційні процеси в Латинській Америці.
634120
  Ткач О.І. Інтеграція Латиноамериканських країн як приклад для СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 2. – С.22-31
634121
  Колєшня Л. Інтеграція людей з інвалідністю у сферу праці: перспективи і напрями / Л. Колєшня, В. Пасічник // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 7. – С. 20-24
634122
  Пінчук О. Інтеграція людей та інтелектуальних систем - сучасні проблеми освіти // Педагогічна газета України. – Київ, 2021. – Березень - квітень (№ 2). – С. 3


  22-24 лютого 2021 року в Палермо (Італія) відбулася Четверта міжнародна конференція "Intelligent Human Systems Integration: Integrating People and Intelligent Systems.
634123
  Столяренко О. Інтеграція людинознавства як пріоритетного напряму наукової думки в гуманістичному і екологічному вихованні молоді / О. Столяренко, О. Столяренко, Ю. Коваль // Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті : зб. наук. праць за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. конф. та Всеукр. студент. наук.-практ. конф. "Проблеми інтеграції вітчизняної освіти та науки у міжнародний простір" : 20 трав. 2022 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом" ; Одес. ін-т ; Держ. установа "Ін-т ринку і економіко-екол. дослідж. НАН України" [та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2022. – С. 19-26. – ISBN 978-617-7768-34-9
634124
  Бутченко Т.І. Інтеграція людства як соціально-політичний проект сучасності // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 152-158
634125
  Гудзь Ю.Ф. Інтеграція малих підприємств як стратегічний напрям підвищення ефективності в нестабільному підприємницькому середовищі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 184-195 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
634126
  Безбородова Т.В. Інтеграція маркетингових інформаційних систем підприємства в інформаційний простір регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 40-43.
634127
  Дяченко О. Інтеграція математичних та інформатичних дисциплін як чинник забезпечення освітніх вимог до професійної підготовки бакалаврів із системного аналізу // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 3 (146), березень. – C. 112-116. – ISSN 2308-4634


  У статті визначено напрями корегування змісту професійної підготовки бакалаврів із системного аналізу з використанням інтеграції математичних та спеціальних інформатичних дисциплін. Проаналізовані галузеві стандарти, освітньо-професійні програми, ...
634128
  Самойленко В.М. Інтеграція математично-модельних і геоінформаційних засад підготовки географів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 10-12. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто шляхи інтеграції наукових і навчально-методичних засад викладання і вивчення дисциплін, які спільно за-безпечують математично-модельну та геоінформаційну підготовку географів у вищих закладах освіти. Means of scientific and ...
634129
  Слабкий Г.О. Інтеграція медичної допомоги з ВІЛ/СНІДу на первинний рівень / Слабкий Г.О., Крисько М.О. – Київ : [б. в.], 2015. – 98, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 94-98. – ISBN 978-966-8398-47-6
634130
  Поясок Б Т. Інтеграція медіа в освітній процес: проблеми і перспективи // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 69-73. – ISSN 2078-1687
634131
  Моцак С. Інтеграція медіаосвіти в шкільний підручник з історії як фактор формування медіаграмотності учнів (на прикладі підручника "Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)", для 6-го класу закладів загальної середньої освіти) // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Арістова Н.О., Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 24. – С. 163-174. – ISBN 978-966-644-446-5. – ISSN 2411-1309
634132
  Олинець Т.В. Інтеграція методів навчання на заняттях з англійської мови у ВНЗ // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 17, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 4-5 квітня 2018 року. – С. 119-120
634133
  Курищук К.К. Інтеграція методів управління внутрішнім державним боргом у бюджетний механізм України // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 2 (57). – С. 108-116. – ISSN 2218-1199
634134
  Павлюк С.П. Інтеграція міжетнічна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 431. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
634135
  Копійка В.В. Інтеграція міжнародна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 431. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
634136
  Пащенко С.Ю. Інтеграція міжнародних академічних проектів у освітній простір вітчизняної вищої школи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 130-134. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі інтеграції вищої освіти України у європейський і світовий освітній простір шляхом участі викладачів і студентів вітчизняних вишів у процесах академічної мобільності в межах міжнародних академічних проектів. Ключові слова: ...
634137
  Конєв І. Інтеграція міжнародних стандартів із захисту прав людини в національну правову систему України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 199-204. – ISSN 2663-5313
634138
   Інтеграція молоді в сучасні економічні відносини : Щорічна доповідь Презид. України, Верховній Раді України. – Київ, 2001. – 166с. – ISBN 966-7902-17-Х
634139
  Кривозуб В. Інтеграція музично-педагогічної освіти у світовий освітній простір // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 115-122.
634140
  Краснолюдська С. Інтеграція мусульман у соціально-політичний простір Європейського Союзу та України : компаративний аналіз // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 117-121
634141
  Яшанов С. Інтеграція навчальних інтернет-ресурсів у процес підготовки вчителя до майбутньої професійної діяльності // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С.47-54. – ISSN 1682-2366
634142
  Сабайя Л. Інтеграція наук у вивченні природи людського суспільства // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 37-44


  Стаття присвячена процесу інтеграції" соціальних наук у вивченні природи oького суспільства. У статті підкреслюється необхідність такої інтеграції, кільки феномен суспільства надто складний і багатогранний - його можна пізнати лише застосовуючи різні ...
634143
  Лутаєва Т.В. Інтеграція науки й освіти як умова розвитку вищої медичної та фармацевтичної школи у ХІХ – на початку ХХ ст. // Інженерні та освітні технології : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук, 2015. – № 4 (12). – С. 26-34. – ISSN 2307-9770
634144
  Павліха Н.В. Інтеграція науки та освіти - пріоритет розвитку сучасного класичного університету / Н.В. Павліха, І.М. Юхимюк // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 51-52
634145
  Прошкін В.В. Інтеграція науково-дослідної та навчальної роботи в університетській підготовці майбутніх учителів: теорія та практика : монографія / В.В. Прошкін ; [наук. ред. Харченко С.Я.] ; М-во освіти і науки України, Держ. заклад "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 455, [1] с. : іл. – Резюме парал. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 386-453. – ISBN 978-966-617-330-3
634146
  Марченко Т.М. Інтеграція наукової установи до міжнародного інформаційного простору через наукометричні бази даних // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 627-629
634147
  Лобузіна К. Інтеграція національних наукових ресурсів та інтелектуальний доступ до інформації / К. Лобузіна, Л. Л. Коновал // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 6 (236). – С.37-38. – ISSN 1029-7200


  Інтеграція національних наукових ресурсів та інтелектуальний доступ до інформації : засідання секції , міжнародна конференція, 6 жовтня 2016 р., м.Київ
634148
  Мухаровська С. Інтеграція національних ринків в регіональні системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 50-53. – (Економіка ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто загальні аспекти локальної інтеграції як інструменту глобалізації ринків з визначенням провідної ролі ринку та ринкових механізмів. Проаналізовано еволюційні етапи інтеграційного розвитку Європейського співтовариства. Окреслено основні ...
634149
  Лінник Н.В. Інтеграція національної інноваційної системи до інвестиційної політики нового покоління / Н.В. Лінник, П.І. Занадрук // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 90-93. – ISBN 978-617-7363-7-0
634150
  Потульницький В. Інтеграція національної історії у світову в німецькій історіософії у першій половині XX століття // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2004. – Т. 11/12. – С. 366-380. – (Нова серія ; вип. 8/9)
634151
   Інтеграція німецького досвіду // Київський університет. – Київ, 2016. – Лютий (№ 2). – С. 2


  Президент спілки ректорів України, ректор КНУ імені Тараса Шевченка Леонід Губерський взяв участь у багатосторонній німецько-українській зустрічі з питань реформування вищої освіти, яка відбулася в університеті міста Констанц. Німецьку сторону на ...
634152
  Єлісовенко Ю. Інтеграція новітніх ЗМІ та пошук форм спілкування / Ю. Єлісовенко, А. Полісученко // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 160-162. – Бібліогр.: Літ.: С. 162; 9 поз. – ISSN 2078-1911
634153
  Малоканова Валентина Михайлівна Інтеграція оптимізаційних методів формування портфелів проектів // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 28. – С. 109-115 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2219-5300
634154
  Карпець Л.А. Інтеграція освіти і науки в інформаційному суспільстві // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (50). – С. 182-189
634155
  Шинкарук В.Д. Інтеграція освіти і науки як визначальний чинник зростання якості освіти // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 9-14. – ISSN 2226-0285
634156
   Інтеграція освіти та науки в Україні на базі моделі університету майбутнього : монографія / [М.О. Кизим та ін. ; за заг. ред. В.Є. Хаустової ; Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2021. – 423, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл. також: НДЦ ІПР НАНУ. – Бібліогр.: с. 319-362. – ISBN 978-617-7801-31-2
634157
   Інтеграція освіти, науки і бізнесу : монографія / Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет. – ISBN 978-966-599-550-0
Т. 5 : / [Мєжеєвскі Д., Пайонк К., Квілінський О. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Череп А.В. – 2017. – 395, [1] с. : іл., табл. – Рез. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 324-359
634158
  Бреславець Т.І. Інтеграція освіти, науки і виробництва як складова сучасного розвитку // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (32). – С. 8-15. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310


  "Доведено, що наразі відбуваються процеси інтеграції вітчизняної науки у глобальну наукову систему".
634159
  Пришляк В.М. Інтеграція освіти, науки та виробництва в системі підготовки агроінженерів до інноваційної проектної діяльності на засадах вчення акад. П.М. Василенка // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І. (голов. ред.), Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (16). – С. 84-92. – ISSN 2311-1828
634160
  Карпенко В. Інтеграція освітньо-наукового і виробничого потенціалу аграрного сектору економіки Харківської області // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 39-46 : табл. – Бібліогр.: 2 назв.
634161
  Фатхутдінова О.В. Інтеграція освітянських структур з метою вдосконалення правової освіти // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 49. – С. 57-62. – ISSN 2072-1692
634162
  Сокуренко О. Інтеграція очної та дистанційної форм навчання в системі післядипломної педагогічної освіти // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 8. – С. 193-198. – ISSN 1998-6939


  У статті визначаються переваги та недоліки дистанційного навчання. Розглядаються особливості підготовки вчителя початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти за очно-дистанційною формою навчання.
634163
  Кондель-Пермінова Інтеграція пам"яток архітектури та містобудування у сучасний соціокультурний контекст // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Академія мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 92-116. – ISSN 1992-5557
634164
  Марушевський Г.Б. Інтеграція питань збалансованого розаитку в систему професійної освіти державних службовців // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 105-121
634165
  Левчук О.В. Інтеграція підготовки фахівців як необхідна складова системи сучасної професійної освіти // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 105-110. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 46). – ISSN 2415-7872
634166
  Пісьмаченко Л.М. Інтеграція підприємств виробничого обслуговування з сільськими товаровиробниками // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 9. – С. 38-40
634167
  Цуркан Л. Інтеграція по-іспанськи // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 30-31


  Іспанія і НАТО
634168
   Інтеграція повторної води в комунальному та рекреаційному господарстві / О.М. Назаренко, І.А. Назаренко, С.Є. Чижов, М.В. Пазиніч // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 134. – С. 41-46 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 0869-1231
634169
  Демиденко Людмила Миколаївна Інтеграція податкової системи України до європейського економічного простору : Дис... кандид. економічнихнаук: 08.04.01. / Демиденко Людмила Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 187л. – Бібліогр.:л.177-187
634170
  Демиченко Л.М. Інтеграція податкової системи України до європейського економічного простору : Автореф. дис .... канд. екон. наук : 08.04.01 / Демиченко Л.М. ; КУ ім. Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с.
634171
  Демиденко Людмила Миколаївна Інтеграція податкової системи України до європейського економічного простору. : 08.04.01. Автореф. дис. ... канд. економ. гаук / Демиденко Людмила Миколаївна; КНУТШ. – Київ, 2000. – 19 с.
634172
   Інтеграція позитиву в творчості Шевченка: (аспекти символу, аксіології, онтології, міфу, психології і стилю) : Монографія. – Київ : Альтерпрес, 2002. – 232с. – ISBN 966-542-059-3
634173
  Лаазер К.-Ф. Інтеграція Польщі в аспекті розподілу праці в ЄС6 приклад для України? // Журнал европейской экономики : Научный журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернополь, 2006. – Т. 5, (№ 3). – С. 267-285. – ISSN 1684-906Х
634174
  Варченко С. Інтеграція Польщі до ЄС: роль влади, ЗМІ, громадських організацій // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 3-14. – (Серія "Міжнародні відносини та країнознавство" ; вип. 1)
634175
  Ішханішвілі А.А. Інтеграція поняття "кровна помста" в межі монотеїстичної християнської традиції // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 25-27
634176
  Майстренко П.П. Інтеграція посткомуністичних країн в Європейський Союз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 222-237
634177
  Гусаков В.В. Інтеграція пострадянських держав середньої Азії у світове співробітництво в 90-ті роки : Автореф. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Гусаков В.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 22 с. – Бібліогр.: 17 - 18 с.
634178
  Гусаков Володимир Володимирович Інтеграція пострадянських держав середньої Азії у світове співтовариство в 90-ті роки : Дис.канд.політ.наук:23.00.04 / Гусаков Володимир Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 199л. – Бібл.:л.179-199
634179
  Луцький А.І. Інтеграція правових ідей і течій у формуванні правової ідеології як ознака сучасного цивілізаційного процесу // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 12. – С. 25-32. – ISSN 2078-6670
634180
  Мельник Л.Г. Інтеграція природна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 431. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
634181
  Стадніченко С.М. Інтеграція природничих і медичних дисциплін як засіб формування професійної компетентності студентів // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – С. 195-200. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 173, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
634182
  Кириленко К.М. Інтеграція природничо-наукової і гуманітарної форм культури як шлях до творення інноваційної культури // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 179-181
634183
  Кашуба В.О. Інтеграція програм фізичної реабілітації в процес першого - третього етапів підготовки спортсменів при дисфункціях систем їх організму / В.О. Кашуба, С.С. Люгайло, С.М. Футорний // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 99-112 : рис., табл. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 1992-7894
634184
  Чуйко Г.П. Інтеграція програми підготовки бакалаврів спеціальності 151 "Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології" у Європейський простір вищої освіти / Г.П. Чуйко, В О. Дворник, Р.А. Поведа // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 56-60. – (Серія педагогічна ; вип. 22). – ISSN 2307-4507
634185
  Герман В. Інтеграція проєкту IREX "Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність" і курсу "Сучасна риторика" // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 12-23. – ISSN 2312-5993
634186
  Мандрик Я.С. Інтеграція професійно орієнтованих дисциплін і фахової практики на підставі головних контекстних ознак освітньо-професійної програми "Аварійне обслуговування та безпека на авіаційному транспорті" в умовах дистанційного / Я.С. Мандрик, О.Я. Овчаренко // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – C. 73-80. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 12). – ISSN 2522-1477
634187
  Бей І.Ю. Інтеграція психолого-педагогічного та іншомовного компонентів процесу підготовки майбутніх учителів іноземних мов до проектної діяльності // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 16-20. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
634188
  Бей І.Ю. Інтеграція психолого-педагогічного та іншомовного компонентів процесу підготовки майбутніх учителів іноземних мов до проектної діяльності // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 16-20. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
634189
  Талалаєвська М. Інтеграція публічних бібліотек: співпраця, взаємодія (з досвіду бібліотек різних країн) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2014. – № 1 (63). – С.27-31
634190
  Талалаєвська М. Інтеграція публічних бібліотек: співпраця, взаємодія (з досвіду бібліотек різних країн) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2014. – № 2 (64). – С.27-31
634191
  Горопаха С.В. Інтеграція Республіки Хорватія в Європейський Союз (1992-2013 рр.) : дис. ... канд. іст. : 07.00.02 / Горопаха Сергій Віталійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 226 арк. – Додатки: арк. 218-226. – Бібліогр.: арк. 10-11, 177-217 та в додатках: арк. 218-219
634192
  Горопаха С.В. Інтеграція Республіки Хорватія в Європейський Союз (1992-2013 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Горопаха Сергій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
634193
  Зварич Р. Інтеграція ресурсів та регенерація біосистеми в концепції розвитку циркулярної економіки / Р. Зварич, І. Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 74-86. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
634194
  Буй Т. Інтеграція ринку корпоративних боргових цінних паперів України у світовий фінансовий простір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 38-40. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено рівень розвитку ринку корпоративних боргових цінних паперів в Україні, виділено напрями ін-теграції вітчизняного ринку в світову фінансову систему, розглянуто проблему гармонізації українського законодавства з міжнародними нормами. ...
634195
  Якименко К.М. Інтеграція ринку фінансових послуг України до Європейського Союзу: переваги та недоліки // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 348-350. – ISBN 978-966-188-219-4
634196
  Мельник А.О. Інтеграція рівнів кіберфізичної системи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 830. – С. 61-67. – (Серія: Комп"ютерні системи та мережі). – ISSN 0321-0499
634197
  Білинська О.О. Інтеграція романського компонента до лексемно-деривативного складу англійської мови (на матеріалі дієслівних етимонів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Білинська Ольга Омельянівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 31 назва
634198
   Інтеграція російських та українських геоінформаційних ресурсів / О.В. Кошкарьов, А.О. Медведєв, В.А. Пересадько, Н.О. Бубир, О.І. Сінна // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (81). – С. 32-37 : мал. – Бібліогр.: 11 назв
634199
  Зеленко О.О. Інтеграція соціального діалогу в систему економічних відносин регіону // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 1 (108). – С. 147-153 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1995-0519
634200
  Богдан Ю.М. Інтеграція стратегічного й інноваційного управління як інструмент ефективного впровадження нових технологій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 15-21. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  У статті на основі даних Держкомстату України про інноваційну діяльність промислових підприємств розглянуто сучасні проблеми освоєння і впровадження інновацій. Проаналізовано послідовність і зміст етапів розробки та реалізації стратегій розвитку ...
634201
  Приказюк Н. Інтеграція страхових компаній і банків: стратегічний альянс // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 30-32. – (Економіка ; вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Досліджено процеси інтеграції страхових компаній і банків. Визначено рівні співпраці страховиків та банківських установ. The processes of the integration of the insurance companies and banks are investigated. The standards of cooperation of the banks ...
634202
  Плиса В.Й. Інтеграція страхового ринку України у світовий страховий простір // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 7. – С.94-103
634203
  Тимчак М. Інтеграція страхового ринку України у світовий страховий простір // Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. (23-25 квіт. 2015 р., м.Ужгород) / М-во освіти і науки України, Каф. фінансів і банк. справи ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Департамент фінансів Закарпат. облдержадмін., Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України [та ін. ; редкол.: В.І. Варцаба та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 2015. – С. 177-182. – ISBN 978-966-347-084-9
634204
  Єрмошенко А.М. Інтеграція страхового сектора з банківською сферою як фактор розвитку національної економіки : монографія / А.М. Єрмошенко. – Суми : УАБС НБУ, 2011. – 450 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 389-415. – ISBN 978-966-8958-78-6
634205
  Третяк О. Інтеграція студентської молоді в європейський освітній простір: можливості та виклаки / О. Третяк, Д. Чебоненко, С. Чебоненко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 6 (173), червень. – С. 6-12. – ISSN 2308-4634
634206
  Іванов Ю.Б. Інтеграція суб"єктів господарювання як фактор забезпечення їх конкурентоспроможності / Ю.Б. Іванов, А.А. Пилипенко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 113-120
634207
  Удовиченко І. Інтеграція суспільно-наукових знань на уроках географії в старших класах профільної школи // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 1 (156), січень. – С. 92-96. – ISSN 2308-4634
634208
  Левченко М.Г. Інтеграція сучасного мистецтва в культурний простір регіонів України / М.Г. Левченко, А.Ф. Форостян, С.В. Кузнецов // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – № 3. – С. 98-101. – ISSN 2226-3209
634209
  Дімітріос В. Інтеграція Східноєвропейських країн до Європейського ринку праці (на прикладі України і Росії) : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Дімітріос В.; Вассіліу Д.; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
634210
  Андрейцев В.І. Інтеграція та диференціація об"єктів природоресурсних правовідносин: конституційно-правові аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 56-65. – (Юридичні науки ; Вип. 70/71). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються актуальні аспекти класифікації об"єктів природоресурсних правовідносин, розташування їх відповідно до вимог чинного земельного законодавства. Actual aspects of classification and division of objects of natural media legal relations ...
634211
  Чайковський М.Є. Інтеграція та інклюзія молоді з особливими потребами:соціально-педагогічна складова // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2015. – № 10. – С. 69-73
634212
  Міхєєва О.Г. Інтеграція та перспективи митно - тарифного регулювання імпорту в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.118-122
634213
  Омельченко А.В. Інтеграція та співробітництво України із світовою організацією торгівлі (організаційно-правові засади) // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2011. – № 4 (76). – С. 3-9
634214
  Стрельцова С. Інтеграція творчості художника О. Денисенка в європейській культурний простір // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 126-127
634215
  Клименко О.С. Інтеграція теорії культури мови в антропологічно орієнтовану лінгвістику (сучасний стан і перспективи) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 13-18. – (Іноземна філологія ; Вип. 39). – ISSN 1728-3817


  Показано сучасний переважно культурологічний шлях інтеграціїї теорії культури мови в антрополінгвістику, що загрожує перспективою втрати ортологією власних предмета й об"єкта дослідження. З метою вирішення насущних культуромовних проблем поставлено ...
634216
  Цимбал Т.В. Інтеграція теорій глобалізації в соціологічну теорію: концептуальний і методичний аспекти // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 44-49. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
634217
  Шалова Н. Інтеграція технологій у вивченні англійської мови професійного спрямування // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 367-369
634218
  Курило О. Інтеграція Туреччини до Європейського Cоюзу: організаційно-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (286). – С. 357-360. – ISSN 2663-5313
634219
  Семіков О. Інтеграція у євроатлантичні структури- стратегічна мета України // Україна - НАТО : Науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 52-69.
634220
  Мельниченко Б. Інтеграція у європейські та світові структури східноєвропейських держав: перспективи для України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 354-360. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
634221
  Смирнов І.Г. Інтеграція у Європейську транспортно-логістичну систему - стратегічний вибір України (геопросторовий аспект) / І.Г. Смирнов, І.В. Шум // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 32-38 : Табл. – Бібліогр. 12 назв. – ISSN 1561-4980
634222
  Гурак Р. Інтеграція у криміналістиці // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.114-118. – ISSN 0132-1331
634223
  Вдовиченко Є. Інтеграція у світовий науковий простір (на прикладі реформ у Китайській Народній Республіці) // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку. – Київ ; Варшава, 2016. – № 5. – C. 88-93. – ISSN 2226-3012
634224
  Пономаренко В. Інтеграція у світовий освітній простір - потреба сучасності // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 22 квітня (№ 16). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Ректор Харківського національного економічного університету В. Пономаренко про міжнародну співпрацю із закордонними університетами.
634225
  Баркалова О. Інтеграція Угорщини в Європейський Союз у роботах вітчизняних та європейських дослідників // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 81-84. – ISSN 1728-9343
634226
  Мірошніченко М. Інтеграція України в болонський процес: проблеми і перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 85-89. – (Європейські дослідження)
634227
  Шуста Тетяна Миколаївна Інтеграція України в глобальне конкурентне середовище : Автореф. дис. канд. економічних наук: 08.05.01. / Шуста Т.М.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв.
634228
  Шуста Тетяна Миколаївна Інтеграція України в глобальне конкурентне середовище : Дис. ... канд. економ. наук: 08.-5.01 / Шуста Тетяна Миколаївна; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 262 л. + Додатки: л. 218 - 262:. – Бібліогр.: 191 - 218
634229
  Ільченко Б.В. Інтеграція України в глобальну економічну систему: системно-синергетичний підхід // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 106-111. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
634230
  Карпець А.Ю. Інтеграція України в європейське інформаційне суспільство в рамках програми "Європа "2020" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 262-267


  У статті аналізуються основні завдання і цілі програми "Європа 2020", так само наводяться основні напрями діяльності Європейської комісії як на національному, так і на наднаціональному рівнях. Також розглядаються основні недоліки розвитку інтеграційних ...
634231
   Інтеграція України в Європейське інформаційне суспільство: виклики та завдання : колектив. монографія / [А.В. Басиста та ін. ; упоряд. і заг. ред. А.В. Пазюк ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Клименко, 2014. – 220, [2] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Фінансується Європейським Союзом та Радою Європи. - Впроваджується Радою Європи. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Спільна програма Європейського Союзу та Ради Європи "Зміцнення інформаційного суспільства в Україні"). – ISBN 978-966-2717-08-2
634232
   Інтеграція України в Європейський інформаційний простір : виклики та завдання : колектив. монографія / [А.В. Басиста та ін. ; упоряд. і заг. ред. А.В. Пазюк ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Клименко, 2014. – 272, [2] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Фінансується Європейським Союзом та Радою Європи. - Впроваджується Радою Європи. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Спільна програма Європейського Союзу та Ради Європи "Зміцнення інформаційного суспільства в Україні"). – ISBN 978-966-2717-08-2
634233
  Монатова О.В. Інтеграція України в Європейський інформаційний простір: аналіз нормативно-правового забезпечення розвитку інформаційних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 93-101. – Бібліогр.: на 32 пункти. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про інформаційну політику України в контексті євроінтеграції. This article is about information politics of Ukraine in context of European integration.
634234
  Костючок Н. Інтеграція України в Європейський Союз: свідомий вибір // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 4. – С.54-58. – ISBN 966-7800-10-5
634235
  Патрікац Л. Інтеграція України в європейський та світовий фінансовий простір : банки України / Л. Патрікац, С. Ліпінська // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 26-30
634236
   Інтеграція України в європейські правові, політичні та економічні системи : монографія. – Київ : Київський університет, 2007. – 319 с. – ISBN 966-594-996-9
634237
  Чубарова Б. Інтеграція України в Європейську транспортно-логістичну систему як один з головних факторів розвитку туризму // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 189-190
634238
  Харсун Л.Г. Інтеграція України в Європейську транспортну систему // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 50-52. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економіка ; вип. 72). – ISSN 1728-3817


  Визначено основні перспективи розвитку транспортної системи України, пов"язані з розширенням Європейського Союзу. Проаналізовано транзитний потенціал України та рівень його використання на сучасному етапі, ступінь відповідності міжнародних транспортних ...
634239
  Павлюк В.І. Інтеграція України в міжнародний поділ праці: об"єктивні основи напрямки, форми. : Автореф... канд. економ.наук: 08.00.01 / Павлюк В.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 22л.
634240
  Павлюк Василь Іванович Інтеграція України в міжнародний поділ праці: об"єктивні основи, напрямки, форми : Дис... канд. економ.наук: 08.00.01 / Павлюк Василь Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 204л. – Бібліогр.:л.191-204
634241
  Єгорова В.М. Інтеграція України в міжнародну систему фінансового моніторингу для запобігання відмивання грошей, а також з метою недопущення їх подальшого використання для фінансування тероризму // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 34-38. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
634242
  Морозов К. Інтеграція України в НАТО : питання актуальніше, ніж будь-коли // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 1. – С. 20-22
634243
  Пухальська Я.П. Інтеграція України в НАТО: переваги та недоліки // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 219-222. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150
634244
  Сідоров Г.В. Інтеграція України в світовий економічний простір // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 155-157
634245
  Румянцев А.П. Інтеграція України в транспортно-логістичну систему Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 1. – С. 195-201
634246
  Поважна Н.Я. Інтеграція України до глобального економічного середовища через міжнародні фінансові організації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 122-124. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розкрито необхідність і можливість інтеграції України в глобальну економіку, роль МВФ, Світового банку та ЄБРР в цьому процесі.
634247
  Чернецька О.В. Інтеграція України до енергетичного ринку Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 19-20
634248
  Крючков Г. Інтеграція України до європейськиї і євроатлантичних структур передбачає розв"язання ряду проблем // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 8. – С.35-38


  Україна - НАТО
634249
  Ткаченко О.Г. Інтеграція України до європейського інформаційно-аналітичного простору / О.Г. Ткаченко, Є.В. Дятлов // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства" : 20 груд. 2016 р. / "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства", наук.-практ. конф. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2016. – С. 126-127
634250
  Голованова М. Інтеграція України до європейського ринку органічної замороженої продукції / М. Голованова, З. Каменєва, В. Хижа // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (115), липень - серпень. – С. 21-33. – ISSN 1606-3732


  "Ринок органічних продуктів харчування є і залишається привабливим сегментом як для виробників, так і для ритейлу. Зрушення, викликані споживачами, надають виробникам і роздрібним торговцям можливість перезавантажити себе і змінити ринкове ...
634251
  Дроб`язко Р. Інтеграція України до Європейського Союзу в галузі авторського права та суміжних прав // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2001. – № 1. – С.57-64
634252
  Степаненко Н.О. Інтеграція України до Європейського союзу: переваги та недоліки / Н.О. Степаненко, В.О. Степаненко // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред.: В.Л. Дикань. – Харків, 2018. – Вип. 61. – C. 62-67. – ISSN 2075-4892
634253
  Макогон Ю.В. Інтеграція України до світового господарства через спеціальні економічні зони і території пріоритетного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 175-178. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто особливості здійснення іноземних інвестицій до вільних економічних зон, зокрема проаналізовано приклад Донецької області.
634254
  Адаменко І.П. Інтеграція України до світового фінансового простору в контексті співробітництва з МВФ та світовим банком / І.П. Адаменко, І.І. Макогон // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 39. – C. 129-136. – ISSN 2306-546X
634255
  Мийайличенко К.М. Інтеграція України до транспортної системи "Європа - Азія" як чинник забезпечення національних інтересів держави // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 1 (30). – С. 69-76. – ISSN 2306-5664
634256
  Шнирков О.О. Інтеграція України з ЄС в сфері технічного регулювання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 131. – С. 111-120. – ISSN 2308-6912


  Структурні реформи в економіці України відбуваються за надзвичайних та безпрецедентних для світової практики умов. Анексія Криму, військові дії на Донбасі, втрата важливої частини економічного потенціалу країни, численні жертви, відсутність гарантій ...
634257
  Зайцев В. Інтеграція України у всесвітню наукову спільноту шляхом підвищення мобільності // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 50-58. – ISSN 1682-2366


  Автор окреслює шляхи підвищення мобільності аспірантів, магістрів, науковців, та викладачів на основі досвіду кафедри аналітичної хімії університету.
634258
  Хан Є. Інтеграція України у європейський простір вищої освіти як складова цивілізаційного вибору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 54-57. – (Історія ; вип. 3 (126)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються окремі аспекти євроінтеграційних прагнень України, пов"язаних з реформуванням системи вищої освіти в рамках участі у формуванні єдиного європейського освітнього простору та реалізації основних принципів Болонського процесу. ...
634259
  Іванов Є.І. Інтеграція України у ланцюги доданої вартості автомобільної промисловості країн Європейського Союзу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (235). – С. 124-130. – ISSN 2522-1620
634260
  Псарьов Георгій Юрійович Інтеграція України у міжнародний ринок телекомунікацій : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.05.01 / Псарьов Г.Ю.; МОіНУ. Донецький нац. ун-тет. – Донецьк, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
634261
  Аніловська Г.Я. Інтеграція України у світове господарство : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 10. – С. 14-20. – Бібліогр.: 7 назв
634262
  Куревіна І.О. Інтеграція України у світове господарство: міграційний аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 173-179.
634263
  Флюр Оксана Миколаївна Інтеграція України у світовий інформаційний простір : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Флюр О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв.
634264
  Флюр Оксана Миколаївна Інтеграція України у світовий інформаційний простір : Дис. ... канд. політич. наук: 23.00.04 / Флюр О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 192л. – Бібліогр.: л.179-192
634265
  Костюк В.А. Інтеграція України у світовий фінансовий простір: проблеми та перспективи / В.А. Костюк, А.В. Стригунова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник науковпраць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 168, ч. 2. – С. 287-289. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
634266
  Коваль Г.І. Інтеграція України у Світову організацію торгілві (СОТ) // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 1 : Економічні науки. – С. 251-257. – ISSN 1729-360Х
634267
  Засенко О.Ю. Інтеграція України у систему електронної комерції Європейського Союзу : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Засенко Олексій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 220 арк. – Додатки: арк. 206-220. – Бібліогр.: арк. 178-205
634268
  Засенко О.Ю. Інтеграція України у систему електронної комерції Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Засенко Олексій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
634269
  Білорус І.О. Інтеграція України у систему міжнародних економічних відносин та організацій // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 87-92. – Бібліогр. в кінці ст.


  Висвітлюються питання щодо визначення основних елементів національної зовнішньої та внутрішньої економіко-правової політики України як необхідних складових повноцінної інтеграції держави у систему міжнародних економічних відносин.
634270
  Соскін О. Інтеграція України: можливі корективи // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 4. – С. 26-31
634271
  Присяжнюк Ю. Інтеграція Україниз ЄС через міжрегіональне співробітництво // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.222-232. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 5)
634272
  Любунь О.С. Інтеграція українських високотехнологічних компаній у фінансовий ринок // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 86-94. – Бібліогр.: с. 86, 90


  Досліджено основні закономірності функціонування ринку первинного розміщення акцій українських компаній, відповідність принципів вітчизняного фінансового ринку європейському. Дано ряд рекомендацій щодо прискорення виходу українських компаній на ...
634273
  Яценко В.Б. Інтеграція українського козацтва до соціальної структури російської імперії у 18ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07. 00. 01 - іст. України / Владислав Борисович Яценко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2007. – 23с. – бібліогр.: 12 назв
634274
  Грішнова О.А. Інтеграція українського ринку праці з європейським: загрози та перспективи (оцінка на прикладі країн Східної Європи) / О.А. Грішнова, О.П. Рісний // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (31). – С. 162-173. – ISSN 2072-9480
634275
  Гончаренко Н.І. Інтеграція українського ринку фінансових послуг у світову систему // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 41. – С. 17-20. – ISSN 2075-4892
634276
  Сухобокова О. Інтеграція української діаспори в політичне життя Канади / розмову вела Олена Подобєд // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2018. – Квітень (№ 8). – С. 5-11
634277
  Сухобокова О. Інтеграція української діаспори у політичне життя Канади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 52-56. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається інтеграція української діаспори у державно-політичну сферу Канади в ХХ - на початку ХХІ ст. Особливу увагу приділено канадським політикам українського походження. The article deals with the integration of the Ukrainian Diaspora ...
634278
  Шкрабалюк Ю.О. Інтеграція української економіки в ланцюги створення доданої вартості ЄС // Матеріали міжнародної конференції "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспектви України" : 30 червня 2016 р., м. Київ / "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 106-109
634279
  Шостак А.В. Інтеграція української науки у Європейський інформаційний простір засобами наукометрі / А.В. Шостак, Я.М. Рудик // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 233. – C. 322-330. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624


  У сучасних умовах глобалізації економічного життя розвинуті країни, де наука виконує роль головного економіко-відтворювального фактора, забезпечують свій розвиток за рахунок вдосконалення існуючих технологій, техніки та використання принципово нових ...
634280
  Половко О.О. Інтеграція української освітньої системи до Болонського процесу: питання викладання гуманітарних дисциплін на природничих факультетах / О.О. Половко, М.В. Ісаєв // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 144-155
634281
  Круглашов А. Інтеграція української політичної науки в Європейський простір // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 175-186. – ISSN 2524-0137


  У статті розглянуто основні проблеми сучасної української політичної науки на шляхах її інтеграції в європейський освітній та дослідницький простір. Висловлено оцінки пройденому етапу її інституціоналізації, наголошено на окремих протиріччях і ...
634282
  Заяць Л.І. Інтеграція університетів Нідерландів у міжнародне освітнє середовище // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 10, № 5. – С. 115-120. – ISSN 1815-2066


  Присвячено процесу інтеграції вищої освіти Нідерландів у міжнародне освітнє середовище, зокрема університетів цієї країни. На основі аналізу нормативних документів Міністерства освіти, культури та науки Нідерландів, а також статистичних даних ...
634283
  Кулаженко В.Г. Інтеграція університетської бібліотеки у навчальний процес як стратегія інновацій // Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. б-к ЗВО (Одеса, 4-6 лип. 2018 р.) / Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи, міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : ОНУ, 2018. – С. 114-120. – ISBN 978-617-689-301-1
634284
  Білоус В. Інтеграція університетської науки у світовий інформаційний простір / В. Білоус, Н. Лазаренко, А. Коломієць // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 6 (251). – С. 19-23. – ISSN 2076-9326


  У статті порушено питання розвитку та просування університетської науки у цифровому просторі, відображено впровадження наукометричних методів у навчальному закладі, висвітлено досвід роботи бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету ...
634285
  Козак К.Б. Інтеграція управління конкурентною та інноваційно-інвестиційною поведінкою аграрних підприємств у парадигму сталого розвитку / К.Б. Козак, А.М. Орел // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 171-176. – ISSN 2222-0712
634286
  Ракович О.І. Інтеграція управління підприємницьким потенціалом сільських територій // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир, 2018. – № 11 (72). – С. 62-72
634287
  Марушевський Г.Б. Інтеграція управлінських рішень для збалансованого розвитку : посібник / Марушевський Г.Б. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2014. – 249, [1] с. : іл., табл. – На обкл. : Проект Європ. Союзу "Додаткова підтримка М-ва екології та природ. ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджет. підтримки". - Проект фінансується Європ. Союзом. - Прект впроваджується консорціумом на чолі з комп. EPTISA. – Бібліогр.: с. 243-249. – ISBN 978-966-8670-99-2
634288
  Чжан Хао Інтеграція управлінської та проектної культур у документно-інформаційних установах Китаю // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 304-305. – ISBN 978-966-8308-26-0
634289
  Бричка О.М. Інтеграція усного та писемного мовлення (на матеріалі зарубіжного підручника з англійської мови для першого класу) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 52-54. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  Розглядаються спільні та специфічні особливості усного та писемного мовлення, аналізуються ступінь їх інтеграції на матеріалі комунікативних завдань зарубіжного підручника для початкової школи.
634290
  Кропочева Н. Інтеграція фахових педагогічних видань в європейський інформаційний простір // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 2 (232). – C. 33-39. – ISSN 1029-7200


  У статті на основі контент-аналізу періодичних та продовжуваних видань педагогічної тематики, засновниками або співзасновниками яких є науково-дослідні установи НАПН України, виокремлено і охарактеризовано напрями та рівні інтеграції видань у ...
634291
  Єрмошенко А.М. Інтеграція фінансових послуг у контексті взаємодії страховиків і банківських установ // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 2 (29). – С. 129-135
634292
  Войтко О. Інтеграція фінського досвіду // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 лютого (№ 6). – С. 6. – ISSN 2219-5793
634293
  Рось З. Інтеграція фольклору та джазу як одна з характерних особливостей сучасної української джазової музики // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 11-18. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2411-3271
634294
  Ассєєв Г. Інтеграція фондів бібліотек, архівів і музеїв з метою їх збереження та використання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (309), квітень. – С. 12-17. – ISSN 2076-9326
634295
  Коваль Г. Інтеграція фондових ринків країн світу та країни у світове господарство / Г. Коваль, М. Мальчик // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 83-94. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 11 (312)). – ISSN 1729-360Х
634296
  Яковишина Л. Інтеграція фундаментальної та фахової підготовки майбутніх молодших медичних спеціалістів у процесі вивчення природничо-наукових дисциплін // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 7 (91). – С. 324-336. – ISSN 2312-5993
634297
  Козаченко Т.І. Інтеграція функцій картографічного моделювання і гіс-аналізу в геоінформаційних системах при суспільно-географічних дослідженнях // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 99-108 : Табл, мал. – Бібліогр. 30 назв. – ISSN 1561-4980
634298
  Возняк О. Інтеграція хімічної номенклатури, класифікації неорганічних сполук та англійських термінів і конструкцій у неформальній освіті з використанням опорних схем // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2 (210). – С. 93-113. – ISSN 1682-2366
634299
  Процай Л.П. Інтеграція хмарних і проектних технологій у підготовці майбутніх психологів / Л.П. Процай, Н.В. Гібалова // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2017. – № 1 (11). – С. 237-248. – ISSN 2226-4078


  Описано досвід поєднання хмарних та проектних технологій навчання при викладанні "Математичної статистики" та "Сучасних інформаційних технологій" майбутнім психологам.
634300
  Гетманцев О.В. Інтеграція цивільного процесуального законодавства до права Європейського Союзу у контексті судової реформи в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 123-125. – ISBN 978-617-7096-97-8
634301
  Андрущенко В. Інтеграція цінностей: педагогічний досвід Європи. Стаття перша. Велика Хартія Університетів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 5-10. – ISSN 2078-1016


  Аналізується процес інтеграції в освітньому просторі Європи; виокремлюються основні етапи цього процесу; розглядається досвід ціннісної консолідації освіти Великою Хартією Університетів.
634302
  Ал-Кхаміс Інтеграція чи інклюзії? / шпальти підготувала Наталія Кулик // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 грудня (№ 48)


  Розмова з доцентом кафедри педагогічної терапії Варшавської академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської, доктором філософії Данутою Ал-Кхамісі
634303
  Швечикова Я.П. Інтеграція як один з основних методів структуризації регіонального безпекового простору навколо Європейського Союзу // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 156-162. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-2)
634304
  Кондратюк Д.М. Інтеграція як основа формування логістичної системи сільськогосподарських підприємств // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 71-76 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
634305
  Моца А. Інтеграція як особлива форма міжнародного співробітництва держав // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 12 (120). – С. 117-122


  У статті розглядаються концептуальні засади інтеграції держав, що відрізняють її від "класичного" міжнародного співробітництва та дозволяють розглядати як особливу, поглиблену форму міждержавної взаємодії.
634306
  Гудзенко В. Інтеграція як системоутворюючий чинник етнонаціональної структури поліетнічного суспільства // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 5-11


  Наведено характеристику провідних концепцій інтеграції етнонаціона-пьної структури поліетнічного суспільства. Розглянуто можливості їх адаптації до умов сучасного українського суспільства. Встановлено особливості та основні фактори інтеграції як ...
634307
  Миколюк А.В. Інтеграція як фактор трансформації на європейському просторі: уроки для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 41-44. – (Філософія. Політологія ; вип. 99). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі розуміння, визначення та інтерпретації поняття "політичні цінності" євроінтеграції в працях зарубіжних та вітчизняних дослідників. Метою статті є розкриття основних підходів та концепцій цього феномену як специфічної теорії ...
634308
  Жданов В.В. Інтеграція як форма економічної взаємодії господарюючих суб"єктів у реальному секторі економіки // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.114-118. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
634309
  Мартиненко О. Інтеграція, конвергенція, перехресний консенсус - постсекулярні моделі феноменологічної форми діалогу релігії та науки // Гуманітарний дискурс у перспективі ХХІ століття: методологічні засади : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2021 р. , м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: В. Балух, М. Марчук, М. Чікарькова та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 135-139. – ISBN 978-966-423-670-3
634310
   Інтегро-апроксимаційні технології аналізу моделей забруднення грунтових вод у складних гідрогеологічних умовах / В.І. Біленко, В.П. Ляшенко, А.В. Пасенко, О.Б. Столя, О.Б. Сьомик // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 1. – С. 38-43. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1995-0519
634311
  Димарський Я.М. Інтегро-диференціальна квазілінійна крайова задача // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 42-51. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Ми розглядаємо квазілінйну крайову задачу, головна частина которої є еліптичною, а компактна містить нелінійний інтегральний оператор. We investigate a quasi-linear boundary problem with elliptic main part and nonlinear integral compact part.
634312
  Бех П.О. Інтегро-диференційні аспекти семантики наукового тексту / П.О. Бех, О.М. Водовська, Т.А. Тарасова // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 82-86. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 2). – ISSN 0868-5096


  Методом смислової стратифікації наукового тексту показано, що семантичні значущості наукового терміна корелюють з особливостями розподілу предикаційної інформації. Інтеграційний процес накопичення смислів супроводжується чіткішою диференціацією ...
634313
  Васюхін М. Інтегрована автоматизована система високого рівня ідентифікації особистості / М. Васюхін, Н. Лобанчикова, Л. Пюшкі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 72-74. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Визначено вимоги до автоматизованих систем ідентифікації особистості та методи їх побудови. Проведено аналіз найбільш ефективних методів ідентифікації особистості. The article determines requirements to automated identification systems of person, and ...
634314
  Ільків Н.В. Інтегрована дозвільна система як складова угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 49-58. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
634315
  Проданчук М. Інтегрована звітність - інструмент управління підприємством // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 2. – С. 24-31 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
634316
  Куцик П. Інтегрована звітність як нова парадигма розвитку бухгалтерської звітності / П. Куцик, М. Корягін // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 5. – С. 11-18 : рис. – Бібліогр.: 14 назв.
634317
  Шевчук Н.С. Інтегрована звітність: дефініції, принципи та концептуальні засади // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 29. – С. 211-220. – ISSN 2410-1125
634318
  Куцик П.О. Інтегрована звітність: нова парадигма розвитку бухгалтерської звітності // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 140-144. – ISBN 978-611-01-0721-1
634319
  Томчук В.В. Інтегрована звітність: новий етап у еволюції бухгалтерського обліку // Фінанси. Облік. Банки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Іонін Є.Є., Безпалова А.Г., Вишневський В.П. [та ін.]. – Винница, 2017. – Вип. № 1 (22). – С. 170-180. – ISSN 2307-2296
634320
  Красножон Михайло Дмитрович Інтегрована інтерпретація матеріалів геофізичних досліджень нафтогазових свердловин : Дис...доктора геологічн.наук:04.00.22 / Красножон Михайло Дмитрович; Українськ.держ.геологорозвідувальн.ін-тут (УкрДГРІ). – Київ, 2002. – 311л. – Бібліогр.:л..282-311
634321
  Красножон М.Д. Інтегрована інтерпретація матеріалів геофізичних досліджень нафтогазових свердловин : Автореф. дис. ... д-ра геолог. наук: 04.00.22 / Красножон М.Д. – Київ, 2002. – 40 с.
634322
  Жовтан Т.В. Інтегрована інформаційна система для підтримки smart-туризму / Т.В. Жовтан, М.І. Радченя // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 125-127. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-0431
634323
  Павлій В.О. Інтегрована інформаційна система екологічного моніторингу регіонального рівня : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Павлій Віталій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Донецьк. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
634324
   Інтегрована інформаційна система університету / А.В. Васильєв, В.В. Хоменко, В.О. Любчак, Ю.М. Коровайченко, Д.В. Фільченко // Інформаційно-аналітична підтримка діяльності університету: інтегрована інформаційна система : монографія / А.В. Васильєв, В.В. Хоменко, В.О. Любчак, Ю.М. Коровайченко, Д.В. Фільченко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – С. 41-48. – ISBN 978-966-657-496-4
634325
  Соколов В. Інтегрована інформаційно-бібліотечна та клубна діяльність бібліотеки-клубу та клубу-бібліотеки // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 2 (12). – С. 33-39. – ISSN 2518-7341


  Проаналізовано сутність, основні завдання, головні ознаки, відмінності та загальні риси діяльності бібліотеки-клубу та клубу-бібліотеки; охарактеризовано особливості функціонування зазначених видів книгозбірень та клубів; розкрито провідні напрями ...
634326
  Костирко Р.О. Інтегрована модель звітності компаній: передумови, принципи, складові // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (615). – С. 18-28 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 0131-775Х
634327
   Інтегрована модель оцінювання результативності підприємства в умовах управління змінами, економіки знань, діджиталізації та інноваційного підприємництва / Н.В. Антипенко, Л.О. Чіп, А.М. Параскєєва, О.А. Докучаєв // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень. – С. 19-22. – ISSN 2306-6806
634328
  Зарецька Н. Інтегрована модель реінтеграції та постізоляційного супроводу в публічному управлінні відновленням осіб, звільнених з ізоляції // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – № 2. – С. 44-54. – ISSN 2664-3618
634329
  Чикаренко І.А. Інтегрована модель системи управління інноваційним розвитком територіальних громад // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 9 (23). – С. 81-90. – ISSN 2311-6420
634330
  Синєглазов В.М. Інтегрована система автоматизованого проектування енергетичних установок для використання енергії вітру та сонця : монографія / В.М. Синєглазов, А.А. Зіганшин, М.П. Василенко ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : Освіта України, 2017. – 211, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 197-211. – ISBN 978-617-7480-64-7
634331
  Шипулін В.Д. Інтегрована система геопросторових даних для підвищення енергетивної ефективності будівель // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 3 (149). – С. 108-112 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
634332
  Школьна Л. Інтегрована система екологічно безпечного захисту оранжерейних рослин від попелиць / Л. Школьна, П. Чумак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 63-65. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати багаторічних досліджень ефективності використання екологічно безпечної системи захисту рослин від попелиць в умовах захищеного грунту. In this article are given the results of long-term investigation of an application efficiency of ...
634333
  Мостов"як І.І. Інтегрована система захисту рослин у формуванні збалансованих агросистем // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 77-86 : рис. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 2310-4678
634334
  Войтко С.В. Інтегрована система контролінгу як ефективний механізм управління підприємствами високотехнологічних галузей промисловості / С.В. Войтко, О.М. Савицька // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2006. – № 2. – С. 57-62. – ISSN 1729-7206
634335
  Черемних І.В. Інтегрована система маркетингових комунікацій як парадигма просування телепродукту на медіаринок // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 147-151


  У статті проаналізовано маркетингову комунікаційну політику телеканалу як підприємства, спрямовану на ефективне просування продуктів та послуг на медіаринок і зумовлену концепцією інтеграції. Marketing communication policy of a TV channel as an ...
634336
  Трут О.О. Інтегрована система менеджменту якості в галузі торгівлі споживчої кооперації у контексті забезпечення економічної безпеки // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2007. – № 2. – С. 105-109. – (Економічні науки)
634337
  Лев Т. Інтегрована система обліку заробітної плати у вищому навчальному закладі // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2002. – № 2. – С. 53-56
634338
   Інтегрована система обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками : монографія / Куцик П.О., Марценюк Р.А., Макарук Ф.Ф., Чік М.Ю. ; Львів. торговельно-екон. ун-т. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – 270, [10] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-602-276-3
634339
  Пісьмаченко Л.М. Інтегрована система обліку як інформаційна база формування звітності та собівартості транспортних послуг сільськогосподарських підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.271-274. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
634340
  Фадєєва І.Г. Інтегрована система оперативного оцінювання витрат бурових підприємств : монографія / І.Г. Фадєєва, М.О. Данилюк ; Івано-Франківський нац. технічний ун-т нафти і газу, Кафедра економіки підприємства. – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2009. – 170 с. – Бібліогр.: с. 164-169. – ISBN 978-966-8969-28-7
634341
   Інтегрована система підтримкм прийняття рішень та навчання / О.Ю. Казанцев, І.В. Пампуха, Л.О. Ряба, О.В. Сидоров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 72-74. – Бібліогр.: С. 74. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті представлені результати дослідження, які стосуються вибору підходів щодо створення інтегрованої системи підтримки прийняття рішень та навчання персоналу радіолокаційної системи, а також її структури. In the article the results of research ...
634342
  Кортукова Т.О. Інтегрована система управління зовнішнімі кордонами в Європейському Союзі // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 38-40. – ISBN 978-617-7363-7-0
634343
  Пустовойтенко В.П. Інтегрована система управління міським господарством та його складовими як чинник економічного та соціального прогресу / В.П. Пустовойтенко, О.М. Сегай // Науковий вісник Академії муніципального управління : Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – С. 105-109. – Бібліогр.: на 4 пункта. – (Економіка ; Вип. 1)
634344
  Абрамович Р.П. Інтегрована технологія проектування комп"ютерних засобів сценарного типу підготовки фахівців для енергопідприємств / Р.П. Абрамович, А.О. Бальва, В.Д. Самойлов // Електронне моделювання : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ, 2018. – Т. 40, № 2. – С. 27-42. – ISSN 0204-3572


  "Представлено інтегровану технологію розробки комп’ютерних засобів сценарного типу для підготовки фахівців енергопідприємств. Технологія базована на сценарно-педагогічному методі проектування з використанням графічних специфікацій і реалізована в ...
634345
  Вітченко А.М. Інтегрована технологія формування здоров"язбережувальної компетентності дітей молодшого шкільного віку в процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Вітченко Альона Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 41 назва
634346
  Ющенко Ю.С. Інтегроване басейново-просторове планування // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 91-93. – ISSN 2306-5680
634347
  Вітенюк О.Я. Інтегроване морфометричне дослідження прямої кишки в перинальному періоді онтогенезу людини // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 12, № 2 (44). – С. 30-32. – ISSN 1727-0847
634348
  Новицька Лариса Інтегроване навчання // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 5
634349
  Юдіна О. Інтегроване навчання майбутніх менеджерів фахових дисциплін та іноземної мови на основі інформаційно-комунікаційних технологій // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2019. – С. 339-349. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
634350
  Сірук В. Інтегроване навчання на уроках української літератури у 8 класі / В. Сірук, О. Сова // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (766), січень. – С. 60-64
634351
  Кобцев Д.А. Інтегроване навчання на уроках української мови: англійська мова, російська мова, українська література, зарубіжна література, історія України, етика / Д.А. Кобцев. – Харків : Основа, 2010. – 299 с., [1] с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 1(74)). – ISBN 978-611-00-0133-5
634352
  Кобцев Д.А. Інтегроване навчання на уроках української мови: образотворче мистецтво, музичне мистецтво / Д.А. Кобцев. – Харків : Основа, 2010. – 160 с. – (Б-ка журнлу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 8(81)). – ISBN 978-611-00-0130-4
634353
  Кобцев Д.А. Інтегроване навчання на уроках української мови: природознавство, математика, трудове навчання, фізична культура, основи здоров"я / Д.А. Коцев. – Харків : Основа, 2010. – 320 с. – (Б-ка журнлу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 4(77)). – ISBN 978-611-00-0138-0
634354
  Павлова С.В. Інтегроване розподілене керування нелінійною динамічною системою : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн. наук : спец. 05.13.03 - Системи та процеси керування / Павлова С.В. ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2008. – 44 с.
634355
  Жук І.Т. Інтегроване середовище / І.Т. Жук. – Київ : Академія, 1993. – 64с.
634356
  Віршило І. Інтегроване стохастичне моделювання петрофізичних параметрів для оцінки мінералогічного складу земної кори / І. Віршило, І. Пап // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 83-88. – (Геологія ; вип. 1 (84)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто побудову нового алгоритму просторового моделювання речовинного складу гірських порід, що узгоджується з результатами геофізичних, петрофізичних та геохімічних досліджень. Як вхідні параметри моделі використовуються розподіли імовірності ...
634357
  Морозов В.В. Інтегроване управління гібридними проектами закупівель при реалізації міжнародних програм розвитку України // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 3 (51). – С. 56-64. – ISSN 2222-8810
634358
  Гоц В.В. Інтегроване управління інформаційним середовищем девелоперських проектів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Гоц Владислав Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
634359
  Рихлик Тамара Інтегрований бінарний урок "Унікальність органічного світу Австралії" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 31-33
634360
  Мельник І.В. Інтегрований брендинг як стратегія медіа-діяльності : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Мельник І.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 180л. + Додатки: л.175-180. – Бібліогр.: л.157-174
634361
  Мельник І.В. Інтегрований брендинг як стратегія медіа-діяльності : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Мельник І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
634362
  Рогова П. Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, перспективи розвитку, проблеми забезпечення доступу / Павла Рогова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 3 (221). – С. 52-56. – ISSN 1029-7200


  13-15 жовтня 2013 р. у Вінниці Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) спільно з бібліотекою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського ...
634363
  Жегус О.В. Інтегрований комплекс маркетингу послуг вищої освіти // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 159-165. – ISSN 2222-4459
634364
  Лінючев О.Г. Інтегрований комплекс сенсорних пристроїв для системи моніторингу хлору та сірководню в атмосферному повітрі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Лінючев Олександр Генадійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2021. – 25 с. – Бібліогр.: 28 назв
634365
   Інтегрований курс історії 6 клас : Дидактичні матеріали. – Харків : Основа, 2006. – 192с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.10(34)). – ISBN 966-333-399-5
634366
   Інтегрований курс соціально-педагогічної теорії і практики : навч. посібник. – Одеса : Пальміра, 2005. – 538 с. – (Бібліотека соціального педагога). – ISBN 966-8945-00-Х
634367
  Дронова О.Л. Інтегрований міський розвиток: реалії Європи та перспективи для України // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 156-160. – ISBN 978-617-7069-75-8
634368
  Щегельська Ю.П. Інтегрований образ країни як складова політичної культури суспільства : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.03 - політична культура та ідеологія / Щегельська Ю.П.; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 202л. – Бібліогр.: л.159-202
634369
  Щегельська Ю.П. Інтегрований образ країни як складова політичної культури суспільства : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. політичних наук: спец. 23.00.03. - Політична культура та ідеологія / Щегельська Ю.П. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
634370
   Інтегрований підхід до викладання фармацевтичної технології у комплексній післядипломній підготовці провізорів-інтернів / Л. Нікогосян, І. Науменко, О. Красна, В. Бербек // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 4 (71). – С. 50-55. – ISSN 2078-1016
634371
  Цебень Р. Інтегрований підхід до інвентаризації основних засобів в електроенергетичних підприємствах України // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2021. – № 3/4 (280/281). – С. 86-92. – ISSN 2409-9260
634372
  Журило В.В. Інтегрований підхід до моделювання поведінки споживачів на українському ринку товарів високих технологій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 38-44


  У статті розглядається інтегрований підхід до моделювання ринкової поведінки споживачів, сутність якого полягає у поєднанні чинників зовнішнього і внутрішнього впливу та який базується на вивченні особливостей процесу прийняття рішень споживачем про ...
634373
  Подолець Р.З. Інтегрований підхід до моделювання розвитку енергетичної системи України / Р.З. Подолець, О.А. Дячук, М.Г. Чепелєв // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2015. – [2015 рік]. – С. 50-59
634374
  Івасів Н. Інтегрований підхід до професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 3 (170), березень. – C. 97-101. – ISSN 2308-4634
634375
  Мкртічян О.А. Інтегрований підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної ланки освіти // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – С. 93-100. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
634376
  Пововаров М. Інтегрований підхід до розвитку малого підприємництва в Україні: теорія, практика та шляхи вдосконалення // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (121). – С. 42-46. – ISSN 1728-9343
634377
   Інтегрований підхід до формування творчої особистості курсанта / В.О. Браун, О.В. Абрамян, Ю.В. Коваль, В.М. Гап"юбк, О.І. Кравченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 155-160


  Формування творчої складової професійної готовності курсантів аналізується під кутом зору синергетики, що передбачає гармонійний розвиток всіх складових психічної діяльності людини. Формированне творческой составляющей профессиональной готовности ...
634378
  Дем"янюк О.С. Інтегрований підхід до формування творчої особистості курсанта / О.С. Дем"янюк, С.Г. Шмаль // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 435
634379
  Балагура І.В. Інтегрований показник ранжування рівня науковців // Реєстрація, зберігання і обробка даних : щоріч. підсумкова наук. конф. 17-18 трав. 2018 р. / НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації ; [редкол.: В.В. Петров (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 2018. – С. 83-84. – ISBN 978-966-02-8591-0
634380
  Кундис Т.П. Інтегрований проект "Знайомі незнайомці" з географії. біології, курсів за вибором краєзнавчого спрямування // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 3 (217). – С. 10-14
634381
  Каркач В.В. Інтегрований проект як засіб підвищення ефективності пізнавальної діяльності студентів / В.В. Каркач, О.Л. Москаленко // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; редкол.:Білик Н.І., Гриньова М.В., Жданова-Неділько О.Г. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 2 (171). – C. 23-25. – ISSN 2221-6316
634382
  Чорномаз Н.Ю. Інтегрований процес адсорбції іонів амонію природними дисперсними сорбентами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Чорномаз Наталія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 18 с. – Біблогр.: 11 назв
634383
  Захарчин Г.М. Інтегрований ракурс проблем інноваційності в інформаційному суспільстві // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 10-15. – ISSN 1993-6788
634384
  Вайнтрауб М.А. Інтегрований саморозвиток викладача вищої школи // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 10. – С. 40-57. – ISBN 978-966-97809-1-1. – ISSN 2415-3729
634385
  Сахневич І. Інтегрований спецкурс з основ медіакомпетентності у професійній підготовці майбутніх фахівців технічних спеціальностей // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 101-105. – ISSN 2078-1016


  У статті розглянуто основні змістові блоки інтегрованого спецкурсу з основ медіакомпетентности для студентів технічних спеціальностей, визначено його мету, завдання та оптімальні способи впровадження у професійну підготовку студентів технічних ...
634386
  Лозбина А.В. Інтегрований урок-подорож "У пошуках скарбів" (за романом Р.Л.Стівенсона "Острів скарбів"), 6 клас / А.В. Лозбина, А.В. Дворнік // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 9 (199). – С. 31-33 : фото
634387
  Брічка Л.В. Інтегрований урок "Математика - географія" на тему "Застосування математичного апарату до розв"язування географічних задач", 9 клас / Л.В. Брічка, Н.О. Горева // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 7/8 (209/210). – С. 35-38 : табл., рис.
634388
  Завгородня В. Інтегрований урок з географії, української та англійської мови "Подорож по Великобританії" у 10 класі (90хв) : методика, практика, досвід / В. Завгородня, В. Пальоха, Л. Чиркова // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 29-32
634389
  Калінська А.В. Інтегрований урок з економіки і зарубіжної літератури на тему "Гроші. Сутність грошей, їх функції та види. Влада грошей над людиною у творчості Оноре де Бальзака". До 220-річчя від дня народження великого французького письменника Оноре де Бальзака, // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 7/8 (209/210). – С. 28-34 : табл. – Бібліогр.: 14 назв.
634390
  Климюк І.Б. Інтегрований урок з історії, географії, біології. Змагання команд // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (123). – С. 17-20. – Бібліогр.: 8 назв
634391
  Костюк Н.М. Інтегрований урок на тему "Біосфера", 6 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (134). – С. 10-11
634392
  Криворотова Ольга Інтегрований урок на тему "Графічний спосіб розв"язання економічних завдань" : Методика, практика, досвід / Криворотова Ольга, Шпир Тетяна // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 26-28 : Табл., графіки
634393
  Бучок Л.О. Інтегрований урок на тему "Українські історичні землі", 9 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 7/8 (161/162). – С. 29-30
634394
  Криворотова Ольга Інтегрований урок на тему "Хімічна промисловість України" / Криворотова Ольга, Лукашевич Ольга // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 26-27
634395
  Петринка Людмила Інтегрований урок на тему "Хімічна промисловість" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 9 -12
634396
  Городній М. Інтегровані зі степенем p розв"язки різницевого рівняння з неперервним аргументом / М. Городній, А. Сиротенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 10-14. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (31)). – ISSN 1728-3817


  Отримано необхідні і достатні умови, при виконанні яких різницеве рівняння з неперервним аргументом має єдиний інтегровний зі степенем p (обмежений) розв"язок для спеціального класу "вхідних" функцій. Получены необходимые и достаточные условия, при ...
634397
  Сиротенко А.В. Інтегровані зі степенем P розв"язкиоперативно-диференціального рівняння // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – С. 217-218. – ISBN 978-617-7021-27-7
634398
   Інтегровані комунікації = Integrated communications : [науковий журнал] / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т журналістики. – Київ
Вип. 1. – 2016. – 100 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
634399
  Баранецька А.Д. Інтегровані комунікації: інтерпретація реклами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.О. Бессараб ; редкол.: Богуславський О.В., Женченко М.І., Зелінська Н.В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – С. 90-94. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (41)). – ISSN 2219-8741
634400
  Буряк П.Ю. Інтегровані корпоративні структури в підприємництві України : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 9. – С. 50-61 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
634401
  Червіна Ю.В. Інтегровані корпоративні структури в системі національного господарства України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 407-413
634402
  Зятковський І. Інтегровані корпоративні структури в умовах транзитивної економіки: відповідність нормам світової господарської та правової практики // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Т. 4, № 4. – С. 481-496. – Бібліогр.: на 26 пунктів. – ISSN 1684-906Х
634403
  Болгарова Н.К. Інтегровані корпоративні структури як чинник економічного зростання в умовах глобалізації / Н.К. Болгарова, Т.М. Паневник // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 28-32
634404
  Ткаченко А.В. Інтегровані лабораторні роботи з фізики атома як засіб активізації самостійної пізнавальної діяльності студентів / А.В. Ткаченко, Л.О. Кулик // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 155-158. – ISSN 1563-3713
634405
  Рабулець Олександр Георгійович Інтегровані лексикографічні системи : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.06 / Рабулець О.Г.; НАНУ, Нац. бібл. України ім. В.І Вернадського. – Київ, 2002. – 18 с.
634406
  Брітченко Г.І. Інтегровані маркетингові комунікації у розвитку туристичних підприємств / Г.І. Брітченко, В.М. Мацука // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 47-51


  Розкрито зміст інтегрованих маркетингових комунікацій, визначено їх роль та значення в туристичній індустрії, окреслено основні критерії інтегрованості та базові принципи побудови маркетингових комунікацій сучасних підприємств. Виявлено закономірності ...
634407
  Терент"єва Н.В. Інтегровані маркетингові комунікації як чинник ефективого розвитку підприємства / Н.В. Терент"єва, Є.О. Павельчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 249-252. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
634408
  Чубукова О.Ю. Інтегровані маркетингові комунікації: актуальні питання теорії / О.Ю. Чубукова, В.В. Марциновський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (217). – С. 62-72. – ISSN 2522-1620
634409
  Длігач А. Інтегровані маркетингові стратегії // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 77-81. – ISSN 1993-0259


  Пропонується спіральна модель прийняття управлінських рішень.
634410
  Дребот О.І. Інтегровані механізми функціонування рекреаційного туризму в контексті євроінтеграції / О.І. Дребот, К.О. Бабікова // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 10, жовтень. – С. 24-30. – ISSN 2306-6806
634411
  Якубовський В. Інтегровані системи менеджменту на основі міжнародних стандартів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 187-193
634412
   Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації : навчально-методичний комплекс. – Київ : Фенікс, 2007. – 528 с. + CD ROM. – ISBN 978-966-651-476-2
634413
  Ганущак-Єфіменко Інтегровані структури бізнесу та їх роль в економіках країн світу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 121-128 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
634414
  Кланца А.І. Інтегровані фактори громадського здоров"я як структурної умови національної безпеки держави // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 4, лютий. – С. 136-141. – ISSN 2306-6814
634415
  Чеберяко О.В. Інтегровані фінансові посередники як форма взаємодії банків та небанківських установ / О.В. Чеберяко, А.Б. Лобода // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 312-313. – ISSN 2222-0712
634416
  Клімчук Т.В. Інтегрованість систем з миттєвими в"язями // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 52-54
634417
  Парасюк І.О. Інтегровні локально гамільтонові системи // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 8 : Механіко-математичний факультет. – С. 8-16
634418
  Безвершенко Ю.В. Інтегровні моделі квантових систем в зовнішніх полях : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Безвершенко Юлія Василівна ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
634419
  Клімчук Т. Інтегровність систем з миттєвими в"язями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 40-43. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження руху стрижня в однорідному полі сил тяжіння при накладанні миттєвих в"язей. Доведено існування та руйнування інтегралів руху динамічної системи у випадку абсолютно пружного удару. Побудовано перерізи Пуанкаре для дослідження ...
634420
  Моісєєва Ф.А. Інтегрувальна роль вербальної комунікації : соціально-філософський аспект // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – с.238-246. – ISSN 1728-3671
634421
  Глушкова Т. Інтегрувальні чинники у формуванні ідіостилю газетного видання // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 154-161


  У статті розглядаються інтегрувальні чинники формування ідіостилю газети. Hlushkowa T. Integrating Factors in Forming of idiostyle Newspaper"s edition In the article integrating factors of forming of idiostyle newspaper is examined.
634422
  Козак В.І. Інтегрування диференціально-різницевих нелінійних рівнянь за допомогою спектральної теорії блочних матриць відповідних двовимірній проблемі моментів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 41-48. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  Previously, for the two dimensional real moment problem, direct and inverse spectral problems were solved just as for the classical Hamburger moment problem. The result of the inverse spectral problem is block Jacobi type matrices. Direct problem ...
634423
  Пфейфер Інтегрування диференційних рівнянь / Пфейфер. – Київ, 1929. – 90с.
634424
  Шаркова Н. Інтегрування інформаційних технологій у навчальні програми підготовки майбутніх фахівців із технічного перекладу / Н. Шаркова, С. Шаркова // Лінгвістичні студії : міжнар. зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Архангельская, І. Гарбера, Ю. Голоцукова [та ін.]. – Вінниця, 2020. – Вип. 40, т. 2. – С. 165-173. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
634425
  Малієнко Ю.Б. Інтегрування ключових компетентностей у зміст історичної освіти в ліцеї // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 91-98. – ISSN 2411-1317
634426
   Інтегрування концепції гендерної рівності та соціальної справедливості в соціо-економічну сферу / Магдюк Л.Б. [та ін.] ; за заг. ред. та укладач Магдюк Л.Б. ; М-во соціальної політики України ; Департамент сімейної політики ; ВГО "Українська асоц. маркетингу" ; Канадський фонд підтримки місцевих ініціатив. – Київ : Українська асоціація маркетингу ; Хімджест, 2011. – 116 с. – ISBN 979-966-853-779-0
634427
  Іваненко В.В. Інтегрування машинобудівного комплексу України в міжнародний поділ праці (структурно-функціональний аналіз) : Автореф... канд. економ.наук: 08.05.03 / Іваненко В.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 24л.
634428
  Іваненко Валентина Василівна Інтегрування машинобудівного комплексу України в міжнародний поділ праці (структурно-функціональний аналіз) : Дис... кад. екон.наук: 08.05.03 / Іваненко Валентина Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 250л. – Бібліогр.:л.192-214
634429
  Щегельська Н.В. Інтегрування молоді з обмеженими можливостями в загальноосвітній простір Європейського Союзу // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 274-276. – ISBN 978-966-654-490-5
634430
  Молоканова В.М. Інтегрування поведінкового підходу у ціннісний контекст розвитку організації через проекти / В.М. Молоканова, Ю.М. Ольховікова // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 1 (65). – С. 24-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-8810
634431
  Гуменюк Ю.В. Інтегрування регіонального зернового ринку / Ю.В. Гуменюк, С.А. Бурлака, А.П. Єленич // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 62-69. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
634432
  Гурса Е. Інтегрування рівнянь з частинними похідними першого порядку / Е. Гурса. – Київ, 1941. – 415 с.
634433
  Сисоєв В.В. Інтегрування систем ресурсного забезпечення силових структур на принципах логістичного менеджменту // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 4. – С. 41-51. – Бібліогр.: на 16 пунктів
634434
   Інтегрування системи менеджменту людських ресурсів у процес реформування державної служби. – Київ, 1999. – 552с. – ISBN 966-7353-72-9
634435
  Павловський С. Інтегрування системи раннього попередження та реагування на фінансову кризу в концепцію збалансованих показників // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 8. – С. 51-57 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
634436
  Ямборко Г.А. Інтегрування фінансової звітності і корпоративної соціальної відповідальності підприємств України // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Федосов В.М. – Київ, 2017. – Вип. 2 (30). – С. 283-295. – ISSN 2310-9734
634437
  Крячок Юрій Інтегруватися в європейську систему вищої освіти чи зберігати свою ідентичність: tertium non datur : міркування і пропозиції у контексті підготовки нової редакції Закону України "Про вищу освіту" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 65-71


  Більшість процесів, що відбувалися дотепер в українській вищій освіті, не наближали її істотно до Болонської моделі, а в деяких аспектах - навіть віддаляли від неї. Авторитаризм системи української вищої освіти гальмує її розвиток. У статті ...
634438
  Крячок Юрій Інтегруватися в європейську систему вищої освіти чи зберігати свою ідентичність: tertium non datur : міркування і пропозиції у контексті підготовки нової редакції Закону України "Про вищу освіту" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 65-71


  Більшість процесів, що відбувалися дотепер в українській вищій освіті, не наближали її істотно до Болонської моделі, а в деяких аспектах - навіть віддаляли від неї. Авторитаризм системи української вищої освіти гальмує її розвиток. У статті ...
634439
  Пелешенко О.Ю. Інтекст "ходіння до раю" в драмі Миколи Куліша "Народний Малахій" // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Моренець В.П., Агеєва В.П., Бакула Б. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 69 : Літературознавчі студії. – С. 28-38. – ISSN 1996-9872


  "Висловлено гіпотезу, що апокриф «Ходіння Агапія до раю» є тематичним інтекстом п’єси М. Куліша «Народний Малахій». У розвідці зроблено спробу простежити генетико-контактні зв’язки між середньовічним наративом та текстом першої третини ХХ ст. Окрім ...
634440
  Розсоха О.О. Інтелект / Олександр Розсоха. – Київ ; Сімферополь : НВП "Інтерсервіс", 2013. – 256, [2] с. : іл. – Кн. опис. за обкл. – Бібліогр.: с. 254. – ISBN 978-617-696-157-4
634441
  Берд К. Інтелект без власності // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 49-53. – ISSN 1608-6422
634442
  Заболотна Н.М. Інтелект і конкуренція в сучасному світі // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 28-35. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
634443
  Павко А. Інтелект має стати домінантою суспільства // Світ. – Київ, 2019. – Січень (№ 3/4). – С. 2


  Роздуми про важливе ректора КНУ імені Тараса Шевченка, академіка НАН України Л. Губерсько та декана філософського факультету, академіка НАН України А. Конверського.
634444
  Дроздовський Д. Інтелект на зламі епох // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 28 грудня (№ 26). – С. 3


  Пам"яті Соломії Павличко.
634445
  Дроздовський Д. Інтелект на зламі епох (Соломії Павличко - 60) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (1079/1080 ). – С. 4-5. – ISSN 0320-8370


  15 грудня Соломії Павличко виповнилося б 60. Вона стала символом нового літературознавства для одних, «подразником» для інших, а для третіх - представницею високої філологічної культури та інтелекту, який неможливо заперечити, навіть якщо й полемічно ...
634446
  Мальчин Ю.М. Інтелект нації та інтелектуальний капітал: проблеми формування в транзитивному суспільстві // Науковий вісник Академії муніципального управління : Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – С. 5-14. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Економіка ; Вип. 1)
634447
  Дроздовський Д. Інтелект проти гібридної війни // Україна молода. – Київ, 2020. – 10 листопада (№ 109)


  Рецензія на книжку Олега К. Романчука "Не бійсь".
634448
  Мінченко Р. Інтелект суспільства і демократичний, правовий прогрес в Україні // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 8-15. – ISSN 0132-1331
634449
  Спіт Л. Інтелект та милосердя в дії : сім стовпів для соціальних підприємців / Лорен Спіт, Д-р Бізнес Адміністрування, Д-р Богослов"я, МБА (США). – [Б. м.] : [б. в.], 2016. – 218 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 204-218 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-892-0


  В пр. №1711806 дарчий напис англійською мовою.
634450
  Андрос Є.І. Інтелект у структурі людського буття : монографія / Андрос Є.І. ; НАНУ, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Стилос, 2010. – 358 с. – ISBN 978-966-8009-90-7
634451
  Чорний А.В. Інтелект як соціально-економічна категорія і головний чинник сталого розвитку суспільства : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 18-22. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
634452
   Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем. – Донецьк, 2003-
Вип.1, том 1. – 2003
634453
   Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем. – Донецьк, 2003-
Вип.1, том 2. – 2003
634454
   Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем. – Донецьк, 2003-
Вип. 2. – 2004
634455
   Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем. – Донецьк, 2003-
Вип. 3. – 2005
634456
   Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2003-
Вип. 4. – 2006
634457
   Інтелект. Особистість. Цивілізація : тематичний збірник наук. праць із соц.-філософських проблем / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2003-. – ISSN 2079-48-35
Вип. 10. – 2012. – 409 с. – Резюме мовою статті
634458
   Інтелект. Особистість. Цивілізація : тематичний збірник наук. праць із соцоціально-філософських проблем / М-во освіти і наук України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2003-. – ISSN 2079-48-35
Вип. 11. – 2013. – 232 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
634459
   Інтелект. Особистість. Цивілізація : тематичний збірник наук. праць із соцоціально-філософських проблем / М-во освіти і наук України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2003-. – ISSN 2079-48-35
Вип. 12. – 2016. – 121 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
634460
  Кондрашова-Діденко Інтелекто-знаннєва структура конкурентоспроможності країнового суспільства / Кондрашова-Діденко, Л.В. Діденко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 32-40


  Визначено сутність та головні особливості інтелектно-знаннєвої структури конкурентоспроможності країнового суспільства.
634461
  Діденко Л.В. Інтелекто-креативні перетворення у виш-освіті: виклики майбутнього і відповіді сучасності / Л.В. Діденко, Кондрашова-Діденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 44-46. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Розкрито головні напрямки перетворень, здійснюваних у вишівській освіті. It is reviewed main ways of transformation in university education.
634462
  Кондрашова-Діденко Інтелектономіка: реальність чи міф / Кондрашова-Діденко, Л.В. Діденко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 21-24
634463
  Кондрашова-Діденко Інтелектономічна ідеологія // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 102-103
634464
  Кондрашова-Діденко В Інтелектономічна компонента розвитку у визначенні сутності конкурентоспроможності країни / В Кондрашова-Діденко, .І. // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 154-158
634465
  Кондрашова-Діденко Інтелектономічна стратегія країнового розвитку за умов глобалізування світу / Кондрашова-Діденко, Л.В. Діденко // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 2. – С. 187-192. – ISSN 1811-9824


  Визначена сутність та особливості інтелектономічної стратегії розвитку країнового суспільства та виробництва.
634466
  Кралюк П. Інтелектуал-християнин у "пост"язичницькому" суспільстві // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 360-366. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  Спроба реконструкції життєпису агіографа Нестора.
634467
   Інтелектуал європейського гатунку // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – № 4. – С. 105


  Драгоманов М. П.
634468
  Гірняк М. Інтелектуал своєї епохи (Проблематика творчості Віктора Петрова-Домонтовича) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 9 (714). – С. 44-51. – ISSN 0130-5263
634469
  Кебуладзе В. Інтелектуали contra інтелігенція // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 2. – С. 104-110. – ISSN 0235-7941
634470
  Кучма І. Інтелектуали, інтелігенція, експерти // Критика. – Київ, 2004. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 28-29
634471
  Макеєв С. Інтелектуали: три взірці ставлення до війни // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 158-177. – ISSN 1563-3713
634472
  Фоміна Є.В. Інтелектуалізація глобального економічного розвитку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Фоміна Єлізавета Василівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 21, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 16 назв
634473
  Коваленко М.А. Інтелектуалізація економіки підприємства і нові вимоги до компетентностей його фахівців / М.А. Коваленко, Г.М. Швороб, Г.О. Житченко // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Бутенко А.І., Вєжбєнєць В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 64. – С. 141-146. – ISSN 2524-003X
634474
  Фоміна Є.В. Інтелектуалізація економіки: еволюція в контексті світового розвитку // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 112-115. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
634475
  Пугачевська К.С. Інтелектуалізація капіталу як фактор посилення конкурентних позицій міжнародних компаній / К.С. Пугачевська, Ю.М. Воробей // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 21-36. – ISSN 2222-4459
634476
  Попова Д.В. Інтелектуалізація корпоративних стратегій міжнародних компаній в умовах економіки 4.0 : дис. ... д-ра філософії : 292 ; 29 / Попова Діана Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2022. – 235 арк. – Додатки: арк. 229-235. – Бібліогр.: арк. 205-228
634477
  Глибовець М.М. Інтелектуалізація навчання в телекомунікаційних системах дистанційної освіти // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 183-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглянуті загальні питання щодо інтелектуалізації навчання в телекомунікаційних системах дистанційної освіти, виділено основні функціональні складові дистанційного навчання. Для побудови функціональної моделі освітньої системи згідно ...
634478
  Сем"янчук П. Інтелектуалізація праці у стратегії регулювання та запобігання фінансовим кризам у постсоціалістичних країнах // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 366-370. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
634479
  Барабаш О.В. Інтелектуалізація процесів обробки інформації в геоінформаційних системах оперативного управління на основі мультиагентних технологій / О.В. Барабаш, Ю.В. Кравченко, В.А. Савченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 56-59
634480
  Ляхов Олександр Логвинович Інтелектуалізація розв"язування наукових і прикладних задач на основі методів комп"ютерної алгебри : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 01.05.03 / Ляхов О.Л.; НАНУ. Ін-тут проблем математ. машин і систем. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 31 назв.
634481
  Пушкар М. Інтелектуалізація систем обліку і аналізу в "новій" економіці // Наукові записки Тернопільського національного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 16. – С. 295-298. – ISSN 1815-3232
634482
  Каленюк І.С. Інтелектуалізація суспільного розвитку в міжнародному контексті // Науковий вісник Академії муніципального управління : Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – С. 96-104. – Бібліогр.: на 4 пункта. – (Економіка ; Вип. 1)
634483
  Біляцький С. Інтелектуалізація суспільної праці ( досвід індустріальних країн для України) / С. Біляцький, Т. Мірошніченко, А. Хахлюк // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 34-38
634484
  Поперечнюк В.М. Інтелектуалізація суспільства як складова забезпечення інформаційної безпеки // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 3 (43). – С. 84-88
634485
  Базилевич В. Інтелектуалізація та індивідуалізація - основа формування нової парадигми класичної університетської освіти в галузі економіки і управління в контексті Болонського процесу // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 6. – С. 28-43. – ISSN 1682-2366
634486
  Шевченко Лариса Іванівна Інтелектуалізація української літературної мови: лінгвістична та теоретико-епістемологічна аспектологія : Дис. ... докт. філолог. наук: 10.02.01. 10.02.15 / Шевченко Лариса Іванівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 509л. – Бібліогр.: л.444-509
634487
  Кравчишин В.С. Інтелектуалізація управління комплексною системою генерації електричної енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Кравчишин Віталій Степанович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
634488
  Чамара І.М. Інтелектуалізація як визначальна характеристика постіндустріального етапу розвитку світової економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5(60). – С. 70-73. – Бібліогр.: на 8 пунктів
634489
  Диба В. Інтелектуалізація, соціальна відповідальність та обліково-аналітичний вимір нематеріальних активів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 1 (351), січень. – С. 39-41. – ISSN 1810-3944
634490
  Марк Микола (Михайловський) Інтелектуалізм : Науково-філософське осмислення / Марк Микола (Михайловський); Міжнародний науковий Центр інтелектуального розвитку. Незалежний Центр актуаль. мистецтва. – Київ, 2001. – 50 с. – ISBN 966-624-086-1
634491
  Ушневич-Штанько Інтелектуалізм як засіб художнього мислення Віктора Домонтовича // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 261-267. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
634492
  Снітовська О.Й. Інтелектуалізм як модус літературного простору: світоглядно-філософські та поетико-стильові аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Снітовська Ольга Йосипівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
634493
  Павко А.І. Інтелектуалний рефрен філософських ідей Ж.-П. Сартра // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 10-14
634494
  Катеренчук І. Інтелектуальна автоматизована система контролю знань: лінгвістична підсистема / І. Катеренчук, В. Кулик, О. Комарницька // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць. Спецвип. / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 7 : Спеціальний випуск присвячений науковим результатам виконання Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" у 2006-2010 роках. – С. 33-39. – ISSN 1998-6939


  Розроблено структуру блок-схем лінгвістичного (морфологічного, синтаксичного, семантичного та прагматичного) аналізу речень інтелектуальної автоматизованої системи контролю знань.Запропоновано модель штучного інтелекту розпізнавання й оцінювання ...
634495
  Ільїн В. Інтелектуальна астенія, або "Що не робити" // Український світ : Науково-популярний журнал. – Київ, 2006. – № 1/6. – С. 56-59.


  Інтервью з Чечель Наталією Петрівною - доктором філософських наук
634496
  Запорожець Т.В. Інтелектуальна безпека в контексті політичного розвитку сучасної України : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 170-172. – Бібліогр.: 14 назв
634497
  Юхименко П. Інтелектуальна безпека держави в системі конкурентоспроможності національної економіки // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (194). – С. 7-22. – ISSN 1682-2366
634498
  Юхименко П. Інтелектуальна безпека держави та її внутрішні й зовнішні загрози / П. Юхименко, Т. Сокольська, С. Лобачова // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 9 (182)
634499
  Кононенко В.П. Інтелектуальна біографія Павла Полуботка : обстоювання традиції "модернізаційною" риторикою (до 350-річчя Павла Полуботка) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (493). – С. 39-59. – ISSN 0130-5247
634500
  Дебре Р. Інтелектуальна влада у Франції = Le pouvoir intellectuel en France : [пер. с фр.] / Режіс Дебре ; [пер. з фр. : В. Артюх ; наук. ред. А. Рєпа ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; Центр європейських гуманітарних досліджень]. – Київ : Дух і Літера, 2008. – 312 с. – ISBN 978-966-378-087-0
634501
  Дахно І.І. Інтелектуальна власність - 2 : навч. посібник / І.І. Дахно, В.М. Алієва-Барановська, А.О. Комарова. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 351, [1] с. – Бібліогр.: с. 348-351. – ISBN 978-611-01-1123-2


  У пр. №1702117 напис: Подарунок Київському національному університету ім. Т.Г. Шевченку від к.ю.н., доц. В.М. Алієвої-Барановської. Підпис. У пр. №1717764 напис: Національній біблотеці ім. Вернадського від співавторки в подарунок. Підпис. 17.05.2018
634502
  Орлюк О. Інтелектуальна власність - великі можливості та великі шахрайства: як подолати виклики, що стоять перед Україною? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 10-16 березня (№ 10). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
634503
  Жарінова А.Г. Інтелектуальна власність - основа підйому економіки України в умовах свіювої економічної кризи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 149-154.
634504
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 1999. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
634505
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 1999. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
634506
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 1999. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
634507
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 1999. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
634508
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2000. – До 1999р. виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634509
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2000. – До 1999р. виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634510
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2000. – До 1999р. виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634511
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2000. – До 1999р. виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634512
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2000. – До 1999р. виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634513
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6/7. – 2000. – До 1999р. виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634514
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8/9. – 2000. – До 1999р. виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634515
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10/11. – 2000. – До 1999р. виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634516
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2000. – До 1999р. виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634517
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1/2. – 2001. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
634518
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2001. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634519
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5/6. – 2001. – До 1999 р. виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634520
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2001. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634521
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9/10. – 2001. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
634522
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2001. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
634523
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2/3. – 2002. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
634524
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2002. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность2
634525
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2002. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
634526
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7/8. – 2002. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
634527
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2002. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
634528
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2002. – до 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634529
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2003. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634530
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2003. – До 1999 р. виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634531
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2003. – До 1999 р. виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634532
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2003. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634533
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2003. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634534
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2003. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634535
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2003. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634536
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2004. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634537
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2004. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634538
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2004. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634539
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2004. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634540
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2004. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634541
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2004. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634542
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2004. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634543
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2004. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634544
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2004. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634545
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2004. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634546
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2004. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634547
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2004. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634548
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2005. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634549
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2005. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634550
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2005. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634551
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2005. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634552
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2005. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634553
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2005. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634554
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2005. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634555
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2005. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634556
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2005. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634557
  Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність : підручник / В.Д. Базилевич. – Київ : Знання, 2006. – 431 с. – ISBN 966-346-190-Х
634558
   Інтелектуальна власність : Теорія і практика інноваційної діяльності: Підручник / М.В. Вачевський, В.Г. Кремень, В.М. Мадзігон, В.Г. та ін. Скотний; М.В. Вачевський, В.Г. Кремень, В.М. Мадзігон, В.Г. Скотний, Г.Є. Левченко, О.М. Вачевський; За ред. М.В. Вачевського; МОНУ; Дрогоб.держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Професіонал, 2006. – 448 с. – ISBN 966-370-009-2
634559
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2006. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634560
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2006. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634561
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2006. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634562
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2006. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634563
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2006. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634564
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2006. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634565
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2006. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634566
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2006. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634567
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2006. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634568
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2006. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634569
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2006. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634570
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2006. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634571
  Стрижак О.О. Інтелектуальна власність : навчальний посібник / Стрижак О.О.; МОНУ; Харківський нац. економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 216с. – ISBN 966-676-196-3
634572
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2007. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634573
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2007. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634574
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2007. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634575
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2007. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634576
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2007. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
634577
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2007. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме - рос., англ. мовами
634578
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2007. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме - рос., англ. мовами
634579
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2007. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме - рос., англ. мовами
634580
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2007. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме - рос., англ. мовами
634581
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2007. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме - рос., англ. мовами
634582
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2007. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме - рос., англ. мовами
634583
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2007. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме - рос., англ. мовами
634584
  Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність : креативи метафізичного пошуку / В. Базилевич, В. Ільїн. – Київ : Знання, 2008. – 688 с. – Київському національному університету ім. Тараса Шевченка 175 років. – ISBN 978-966-346-468-8
634585
  Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність : підручник / В.Д. Базилевич. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2008. – 431с. – ISBN 978-966-346-486-2
634586
  Черевко Г.В. Інтелектуальна власність : навчальний посібник / Г.В. Черевко. – Київ : Знання, 2008. – 412с. – ISBN 978-966-346-583-8
634587
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2008. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634588
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2008. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634589
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2008. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634590
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2008. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634591
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2008. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634592
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2008. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634593
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2008. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634594
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2008. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634595
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2008. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634596
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2008. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634597
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2008. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634598
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2008. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634599
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2009. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634600
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2009. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634601
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2009. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634602
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2009. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634603
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2009. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634604
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2009. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634605
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2009. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634606
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2009. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634607
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2009. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634608
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2009. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634609
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2009. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634610
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2009. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634611
  Ястремська О.М. Інтелектуальна власність : навчальний посібник / Ястремська О.М., Ріпка Д.О. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 279, [1] с. : табл. – 80 років ХНЕУ. – Бібліогр.: с. 232-236. – ISBN 978-966-676-394-8
634612
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2010. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634613
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2010. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634614
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2010. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634615
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2010. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634616
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2010. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634617
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2010. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634618
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2010. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634619
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2010. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634620
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2010. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634621
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2010. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634622
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2010. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634623
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2010. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634624
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2011. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634625
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2011. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634626
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2011. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634627
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2011. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634628
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2011. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634629
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2011. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634630
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2011. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634631
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2011. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634632
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2011. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634633
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2011. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634634
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2011. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634635
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2011. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634636
  Кривунь В.С. Інтелектуальна власність : практикум / В.С. Кривунь, О.С. Корчак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донбас. держ. машинобуд. акад. (ДДМА). – Краматорськ : ДДМА, 2012. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 38-39, 48. – ISBN 978-966-379-569-0
634637
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2012. – 72 с. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634638
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2012. – 72 с. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634639
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2012. – 72 с. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634640
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2012. – 76 с. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634641
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2012. – 80 с. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
634642
  Романадзе Л.Д. Інтелектуальна власність : підручник для студентів екон. спец. / Л.Д. Романадзе, П.М. Цибульов, О.О. Кулініч ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2016. – 422, [2] с. : табл. – Глосарій: с. 388-421. – Бібліогр.: с. 352-387 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-289-085-3
634643
   Інтелектуальна власність : метод. рек. до написання курсової роботи для студентів спец. 051 "Економіка", освітньої програми "Економіка та економічна політика", освітнього рівня "Бакалавр" / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. екон. теорії, макро- і мікроекон. ; [упоряд.: Вірченко В.В., Вітренко А.О., Лозова Г.М., Савчук Н.В.]. – Київ : [б. в.], 2018. – 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 19-20
634644
  Романадзе Л.Д. Інтелектуальна власність : підручник для студентів екон. спец. / Л.Д. Романадзе, П.М. Цибульов, О.О. Кулініч ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Стер. вид. – Херсон : Олді-Плюс, 2019. – 422, [2] с. : іл. – Глосарій: с. 388-421. – Бібліогр.: с. 352-386 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-289-085-3
634645
  Мироненко І.Є. Інтелектуальна власність в інноваційній діяльності банківських установ / І.Є. Мироненко, О.В. Сироїжко // Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 89-91. – ISBN 978-617-696-925-9
634646
  Макода В.Є. Інтелектуальна власність в інноваційній і традиційній моделях розвитку // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 18-25.
634647
  Давимука С. Інтелектуальна власність в інноваційному розвитку економіки України: стан та прогнозні оцінки // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 31-38. – ISSN 1608-6422
634648
  Хрустальова Вікторія Вікторівна Інтелектуальна власність в системі економічних відносин перехідної економіки України : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Хрустальова Вікторія Вікторівна ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 20 с.
634649
  Хрустальова В.В. Інтелектуальна власність в системі економічних відносин перехідної економіки України : 08.01.01: Дис. ... канд. екон. наук / Хрустальова В. В.; КДТЕУ. – Київ, 1999. – 190л. – Бібліогр.: л. 162-179
634650
  Андрощук Г. Інтелектуальна власність в системі Інтернету речей: економіко-правовий аспект // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (99). – С. 65-73. – ISSN 2308-0361
634651
  Матат А.В. Інтелектуальна власність в системі наукових знань // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 87-88
634652
   Інтелектуальна власність в Україні : Нормативна база. – 2-е вид. – Київ : КНТ, видавництво, 2005. – 400 с. – ISBN 966-8062-72-8


  Увійшли основні законодавчі акти, що регламентують відносини, пов"язані з інтелектуальною власністью в Україні
634653
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2012. – 72 с. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"; резюме рос., англ. мовами
634654
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2012. – 72 с. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"; резюме рос., англ. мовами
634655
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2012. – 76 с. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"; резюме рос., англ. мовами
634656
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2012. – 76 с. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"; резюме рос., англ. мовами
634657
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2012. – 76 с. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"; резюме рос., англ. мовами
634658
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2013. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"; резюме рос., англ. мовами
634659
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2013. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"; резюме рос., англ. мовами
634660
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2013. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"; резюме рос., англ. мовами
634661
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2013. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"; резюме рос., англ. мовами
634662
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-дослід. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ : Юрінком Інтер ; ТОВ АСпект-2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2013. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность." З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні". - Резюме рос., англ. мовами
634663
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2013. – До 1999 р. виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность". - З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"
634664
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2014. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"
634665
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2014. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность", з №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634666
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1708-7422
№ 7. – 2014. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность", з №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634667
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2014. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность", з №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634668
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1708-7422
№ 4. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634669
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634670
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634671
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634672
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2016. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634673
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2016. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634674
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2016. – 80 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634675
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2016. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634676
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2016. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634677
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2016. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634678
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2016. – 72 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634679
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2017. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634680
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2017. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634681
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2017. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634682
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2017. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634683
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2017. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634684
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2017. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634685
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2018. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634686
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2018. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634687
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2018. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634688
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : ФОП Іванов С.Е., 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2018. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634689
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : ФОП Іванов С.Е., 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2018. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634690
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2018. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634691
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2019. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634692
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2019. – 80 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634693
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 5. – 2019. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634694
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 6. – 2019. – 68 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634695
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 8. – 2019. – 72 с., включ. обкл. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634696
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 9. – 2019. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634697
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 10. – 2019. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634698
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 11. – 2019. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634699
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 12. – 2019. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634700
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-
№ 2. – 2020. – 68 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634701
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-
№ 4. – 2020. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634702
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 5. – 2020. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634703
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 6. – 2020. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634704
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 7. – 2020. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634705
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 8. – 2020. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634706
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 9. – 2020. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634707
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 11. – 2020. – 68 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634708
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 2. – 2021. – 68 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634709
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 3. – 2021. – 68 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634710
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 4. – 2021. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634711
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 5. – 2021. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634712
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 6. – 2021. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
634713
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2021. – 72 c. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
634714
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2021. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
634715
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2021. – 76 c. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
634716
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2022. – 64 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
634717
  Орлюк О. Інтелектуальна власність в Україні: досвід, законодавство, проблеми, перспективи // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 4-20. – ISSN 0132-1331
634718
  Корновенко С.В. Інтелектуальна власність в Україні: питання поняттєво-категоріального забезпечення // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 65-68. – (Серія "Право" ; вип. 19, т. 2). – ISSN 2616-7700
634719
   Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії та практики : зб. матеріалів наук.-практ. конф., (24 лютого 2010 р.) / Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права [та ін.] ; [редкол.: Ю.Л. Бошицький, О.В. Чернецька, О.І. Мацегорін та ін.]. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту. – ISBN 978-966-301-239-1
Вип. 1. – 2012. – 155, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
634720
   Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії та практики : зб. матеріалів наук.-практ. конф., (22 лютого 2011 р.) / Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права, Міжнар. центр правових проблем інтелектуальної власності при Ін-ті держави і права ім. В.М. Корецького ; [редкол.: Ю.Л. Бошицький, О.В. Чернецька, О.І. Мацегорін та ін.]. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту. – ISBN 978-966-301-240-7
Вип. 2. – 2012. – 141, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
634721
   Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії та практики : зб. матеріалів наук.-практ. конф., (22 лютого 2012 р.) / Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права, Міжнар. центр правових проблем інтелектуальної власності при Ін-ті держави і права ім. В.М. Корецького ; [редкол.: Ю.Л. Бошицький та ін.]. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту. – ISBN 978-966-301-243-8
Вип. 3. – 2012. – 181, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
634722
  Жовтанецька О.О. Інтелектуальна власність в умовах глобалізації / О.О. Жовтанецька, А.З. Жовтанецький // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 624 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 221-226. – ISSN 0321-0499
634723
  Корогод Н.П. Інтелектуальна власність в управлінні конкурентоспроможністю вищого навчального закладу // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 7. – С. 119-125. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X
634724
  Абдуліна І. Інтелектуальна власність забезпечить прибуток? // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7. – С. 20-23. – ISSN 1608-6422
634725
  Зайківський О. Інтелектуальна власність і держава / О. Зайківський, О. Оністрат, Л. Лотоха // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 4 (78). – С. 41-52. – Бібліогр.: 18 назв
634726
  Антонов В.М. Інтелектуальна власність і комп"ютерне авторське право / В.М. Антонов. – Київ : КНТ, 2005. – 520 с. – ISBN 966-373-000-5
634727
  Антонов В.М. Інтелектуальна власність і комп"ютерне авторське право / В.М. Антонов. – 2-ге вид., стереот. – Київ : КНТ, 2006. – 520 с. – ISBN 966-373-000-5
634728
  Дахно І. Інтелектуальна власність і міжнародне приватне право // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 151-154
634729
  Сазонець О.М. Інтелектуальна власність і процеси інформатизації світогосподарського розвитку : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 6-8 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
634730
  Дмитришин В.С. Інтелектуальна власність на програмне забезпечення в Україні / Володимир Дмитришин, Вероніка Березанська. – Київ : Вірлен, 2005. – 312 с. – ISBN 966-8786-19-Х
634731
  Руденко Є.О. Інтелектуальна власність на світовому ринку (короткий аналіз Угоди ТРІПС та її відповідальність українському законодавству) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 124-130.
634732
  Кручко О. Інтелектуальна власність на терені України // Вісник законодавства України : інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2001. – № 6. – С.30-32
634733
  Костенко І. Інтелектуальна власність очима малого та середнього бізнесу Європейського Союзу / І. Костенко, О. Теньова // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 6. – С. 4-7. – ISSN 1608-6422
634734
   Інтелектуальна власність та авторське право : навч. посібник для студентів ВНЗ / Чістякова І.М., Кривдіна І.Б., Буряк. Д.В. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Київ : Каравела, 2019. – 203, [1] с. – До 100-річчя Одес. нац. політехн. ун-ту. - Авт. на обкл. не зазнач. - Предм. покажчик: с. 189-190. – Бібліогр.: с. 191-202. – ISBN 978-966-222-993-8
634735
  Кодинець А. Інтелектуальна власність та інформаційні відносини: теоретичні засади правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 16-20


  Стаття присвячена розгляду теоретичних аспектів визначення інформації як об"єкта цивільних прав; дослідженню співвідношення інформації та об"єктів права інтелектуальної власності; окресленню концепції методології цивільно-правової регламентації ...
634736
   Інтелектуальна власність та її захист : Нормативно-правове регулювання. – 3-є вид., перероб. та доп. – Київ : КНТ, 2006. – 480с. – ISBN 966-373-084-6
634737
  Любенок Н.О. Інтелектуальна власність та її роль у сучасних умовах господарювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 33-38. – ISSN 1993-6788
634738
  Ліба Н.С. Інтелектуальна власність та її трансформація в інноваційний продукт // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 198-201. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 2). – ISSN 0869-0782
634739
  Кириленко О. Інтелектуальна власність та проблеми авторського права в інформаційно-комунікаційній діяльності бібліотеки / О. Кириленко, Л Литвинова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 6 (236). – С.39-40. – ISSN 1029-7200


  Засідання круглого столу : "Інтелектуальна власність та проблеми авторського права в інформаційно-комунікаційній діяльності бібліотеки ", міжнародна конференція, 6 жовтня 2016 р., м.Київ. Окреслено стратегічні напрямивирішення проблем охорони ...
634740
  Ґава Інтелектуальна власність та суспільні трансформації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 204-207
634741
  Еннан Р.Є. Інтелектуальна власність у загальній теорії прав людини // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 139-143. – ISBN 978-966-438-135-9
634742
  Ієвіня О. Інтелектуальна власність у контексті Плану дій Україна-НАТО // Україна - НАТО : Інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 57-62
634743
  Попович О.М. Інтелектуальна власність у медичній практиці / О.М. Попович, С.П. Кошова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 13/14 липень. – С. 117-124. – ISSN 2306-6814
634744
  Федулова Л.І. Інтелектуальна власність у національній інноваційній системі : науково-аналітична доповідь / Федулова Л.І., Андрощук Г.О., Хаустов В.К. ; НАНУ ; Ін-т екон. та прогнозування. – Київ, 2010. – 216 с. – ISBN 978-966-02-5567-8
634745
  Бабець І.Г. Інтелектуальна власність у системі економічної безпеки держави // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2015. – № 1 (63). – С. 25-30 : фото, табл. – Бібліогр.: 14 назв.


  Наведедені дані стосуються джерел фінансування, стратегічних пріоритетних напрямів і напрямів інноваційної діяльності.
634746
  Гутнік Є.А. Інтелектуальна власність у системі соціально-економічних відносин // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 26-28. – ISBN 978-617-7069-02-6
634747
  Кудіна О.В. Інтелектуальна власність у сучасних ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 143-151


  Оскільки сьогодні практично всі представники засобів масової інформації продають на ринку результати своєї розумової праці – інтелектуальну власність, ця стаття формує правильне уявлення про явище інтелектуальної власності в ЗМІ, основні її об"єкти та ...
634748
   Інтелектуальна власність у сфері безпеки і оборони України : зб. наук. праць / О.Б. Зайківський, О.А. Оністрат, Л.М. Лотоха, В.М. Турчин ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – 458, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-999-023-5
634749
  Мілаш В. Інтелектуальна власність у сфері договірної діяльності господарюючих суб"єктів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 3-9
634750
  Еннан Р.Є. Інтелектуальна власність у сфері електронної комерції // Порушення прав інтелектуальної власності та боротьба з ними : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. 07 груд. 2017 р., м. Київ / Нац. акад. прав. наук. України, НДІ інтелект. власності ; [за ред. А.С. Штефан]. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – С. 12-16. – ISBN 978-617-696-721-7
634751
  Кучеренко О. Інтелектуальна власність у сфері нанотехнологій // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 29-34. – ISSN 1608-6422
634752
  Яворська О.С. Інтелектуальна власність у сфері театрального мистецтва / О.С. Яворська, Л.Л. Тарасенко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2020. – № 2. – С. 258-262. – ISSN 2226-3209
634753
  Сусліков Л.М. Інтелектуальна власність України : навч. посібник для студентів фіз.-техн. спец. / Сусліков Л.М., Студеняк І.П. ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Фіз. ф-т, Каф. прикл. фізики. – Ужгород : Говерла, 2010. – 223, [1] с. – Бібліогр.: с. 222-223
634754
  Городянська Л. Інтелектуальна власність як нематеріальний об"єкт обліку на підприємстві // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 4. – С. 41-46.
634755
  Тульчинська С.О. Інтелектуальна власність як основа інноваційного розвитку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 186-189. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
634756
  Орлюк О.П. Інтелектуальна власність як складова дорожньої карти України по входженню до Європейського дослідницького простору // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 161-167. – ISBN 978-966-999-024-2
634757
  Любенок Інтелектуальна власність як складова інтелектуального капіталу в теорії бухгалтерського обліку / Любенок, І // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 112-115. – ISSN 1993-0259
634758
  Жарінова А. Інтелектуальна власність як фундамент інноваційного розвитку економіки України // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 22-26. – ISSN 1608-6422
634759
  Манжура О.В. Інтелектуальна власність як чинник формування економіки знань : монографія / О.В. Манжура. – Полтава : Укрпромторгсервіс, 2011. – 180 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 164-178. – ISBN 978-966-8716-41-6
634760
  Марцин В.С. Інтелектуальна власність, її економічний зміст та соціальна спрямованість : економічна наука // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 4-7. – Бібліогр.: 11 назв
634761
  Коноваленко В. Інтелектуальна власність. Про тромби кровоносної системи інноваційної країни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 14


  "Напередодні Нового року не зайвим буде згадати про основні досягнення і невдачі у сфері інтелектуальної власності (ІВ), які мали місце в 2019 році й на які, на мою думку, слід звернути увагу. Окреслимо також і коло проблем, що їх маємо вирішити в ...
634762
   Інтелектуальна власність. Сфера послуг. Патентні повірені України : особистості, підприємства, установи. – Довідково-біографічне видання. – Київ. – ISBN 966-7953-85-8; 966-8975-05-7
Вип. 1. – 2006. – 128с. : іл.
634763
  Ходаківський Є.А. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти : навч. посібник для студентів ВНЗ / Є.І. Ходаківський, В.П. Якобчук, І.Л. Литвинчук. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 274, [2] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 215-225. – Бібліогр.: с. 226-237 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-673-296-9
634764
  Романюк І. Інтелектуальна власність: кримінально-правові аспекти дослідження // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 876. – С. 284-289. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
634765
   Інтелектуальна власність: словник- довідник : У 2-х т. – Київ : Ін Юре. – (Серія: " Бібліотека словників "ІнЮре"). – ISBN 966-7752-03-8
Т.2 : Промислова власність; За ред.О.Д.Святоцького,В.Л.Петрова;Уклад.:Г.П.Добриніна,А.В.Кочеткова та ін. – 2000. – 272с.
634766
   Інтелектуальна власність: словник- довідник у 2-х томах. – Київ : Ін Юре. – (Серія: " Бібліотека словників "ІнЮре"). – ISBN 966-7752-06-2
Т.1 : Авторське право і суміжні права; За ред. О.Д. Святоцького, В.С.Дроб"язка;Уклад.:В.С.Дроб"язко,Р.В.Дроб"язко. – 2000. – 356с.
634767
   Інтелектуальна власність: теоретичні виміри та практика реалізації / В. Базилевич, Н. Гражевська, В. Вірченко, А. Лозова // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 7 (156)
634768
  Вірченко В.В. Інтелектуальна власність: теоретичні витоки та економічні імперативи розвитку : монографія / В.В. Вірченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т. – Київ : Ліра-К, 2018. – 487, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 439-487. – ISBN 978-617-7748-30-3
634769
  Коноваленко В. Інтелектуальна власність: хаос витісняє правопорядок // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 8. – С. 4-6. – ISSN 1608-6422
634770
  Пустова О. Інтелектуальна готовність до шкільного навчання у дітей, які навчаються за системою Марії Монтессорі // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 285-286
634771
  Криворотова О.В. Інтелектуальна гра "потреби людини: екологічний аспект" (позакласний захід з економіки та біології), 11 клас / О.В. Криворотова, О.В. Квасік // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 12 (154). – С. 22-24 : табл., мал.
634772
  Базилевич Віктор Інтелектуальна діяльність в контексті глобалізаційних процесів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 26-33. – Бібліогр.: с. 26-27, 29, 31, 32. – ISSN 1682-2366


  Піднімаються пріоритетні проблеми стимулювання інтелектуальної діяльності та захисту її результатів в умовах глобалізації. Визначаються основні напрями розв"язання зазначених проблем в Україні.
634773
  Базилевич Віктор Інтелектуальна діяльність в контексті глобалізаційних процесів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 26-33. – Бібліогр.: с. 26-27, 29, 31, 32. – ISSN 1682-2366


  Піднімаються пріоритетні проблеми стимулювання інтелектуальної діяльності та захисту її результатів в умовах глобалізації. Визначаються основні напрями розв"язання зазначених проблем в Україні.
634774
  Базилевич В. Інтелектуальна діяльність в контексті глобалізаційних процесів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 26-26-33. – ISSN 1682-2366
634775
  Кондрашова-Діденко Інтелектуальна діяльність: зміст та особливості / Кондрашова-Діденко, Т.Р. Власова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 256-264.
634776
  Шевченко Л.І. Інтелектуальна еволюція української літературної мови: теорія аналізу / Л.І. Шевченко; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2001. – 478с. – ISBN 966-594-299-9
634777
  Єрешко Ю.О. Інтелектуальна економіка: інноваційна і технологічна трансформація : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Єрешко Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 41 назва
634778
  Крайнєв П.П. Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю : (монографія) / П.П. Крайнєв; Акад. правових наук України; Науково-дослід. ін-тут інтелектуальної власності. – Київ : ІнЮре, 2004. – 448с. – ISBN 966-313-105-5
634779
  Лановик Л.П. Інтелектуальна еліта держави (наукові школи НУБіП України) // Вісник аграрної історії : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 244-254


  Характеристика ряда наукових шкіл Національного університету біоресурсів і природокористування України в історичному контексті. Показано їх внесок у розвиток світової науки.
634780
   Інтелектуальна еліта зібралася в туркменистані : За матеріалами прес-служби МОНмолодьспорту // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 29 жовтня (№ 44)


  Українська делегація взяла участь у V11 Форумі творчої і наукової інтелігенції держав - учасниць СНД 15 - 16 жовтня 2012 року в туркменській столиці Ашгабаті. Тема Форуму - " Стратегія розвитку гуманітарного співробітництва держав - учасниць СНД: ...
634781
  Тереверко О. Інтелектуальна еліта української держави // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 22 листопада (№ 47). – С. 20


  Національній академії наук України - 100 років.
634782
  Пирожков С. Інтелектуальна еліта української нації: до 100-річчя заснування Національної академії наук України // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2018. – Вип. 19. – С. 807-820. – ISBN 978-617-7446-57-5
634783
   Інтелектуальна еміграція українських вчених на початку ХХI століття / І.Б. Вавилова, Н.Б. Ісакова, М.В. Олійник, Ю.І. Саєнко, В.М. Троян // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – Т. 12, № 6. – С. 15-36. – ISSN 1815-2066
634784
  Кулик Н. Інтелектуальна зірка української еміграції [Іван Лисяк-Рудницький] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 21 жовтня (№ 42). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
634785
  Щеглов М. Інтелектуальна інвестиція Івана Огієнка у незалежність держави // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 1 (186). – С. 49-52. – ISSN 2076-9326
634786
  Шевченко Л. Інтелектуальна інсталяція літературної мови. Дискурс Володимира Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 339-348. – ISBN 966-594-246-8
634787
  Кучеров О.П. Інтелектуальна інформаційна система "Норма" як інструмент для створення класифікаторів : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 180-187 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
634788
  Прокопенко Тетяна Олександрівна Інтелектуальна інформаційна система оцінки ефективності підприємств цукрової промисловості : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Прокопенко Т.О.; Мін-во промислової політики України. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
634789
  Нор Олександр Петрович Інтелектуальна інформаційно-навчаюча система : Автореф... кандид. технічн.наук: 05.13.04 / Нор Олександр Петрович; Національна академія наук України. Мін-во освіти України. Ін-т проблем штучного інтелекту. – Донецьк, 1995. – 21л.
634790
  Манан П. Інтелектуальна історія лібералізму / П"єр Манан ; [ відповід. за вип. Костянтин Сігов та Леонід Фінберг ; переклад Володмир Каденко та ін ]. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 216с. – ISBN 966-7888-91-6
634791
  Іванов С.А. Інтелектуальна компетентність як основа репрезентації медіаобразів / С.А. Іванов, Л.С. Іванова // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 45-50. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2310-4368
634792
  Остапчук Вікторія Інтелектуальна кухня: як захистити оригінальні страви / Остапчук Вікторія, Краснобаєва Аліса // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 1, лютий. – С. 26-30 : фото, табл.
634793
  Бойчук Н.М. Інтелектуальна міграція в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 94-97. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Проаналізовано основні тенденції, сучасний стан та перспективи інтелектуальної міграції в Україні на основі емпіричних досліджень та офіційних статистичних даних. Наведено основні тенденції та описано специфіку такого напрямку інтелектуальної міграції, ...
634794
  Майданік І. Інтелектуальна міграція в Україні у контексті міжнародної наукової співпраці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5. – С. 34-38
634795
  Майданік І. Інтелектуальна міграція в Україні у контексті міжнародної наукової співпраці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5. – С. 34-38
634796
  Курбет О.П. Інтелектуальна міграція з України: історико-економічний нарис // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Вербова О.С., Голубка С.М., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 189-212. – ISSN 0320-4421


  Здійснено ретроспективний аналіз інтелектуальної міграції українського населення, її рушіїв та мотивів. Авторка вио- кремила переміщення українських інтелектуалів, які мали най- більш відчутний вплив на розвиток України. На різних історичних етапах ...
634797
  Олійник О.О. Інтелектуальна міграція: сутнісні характеристики та вплив на економічне зростання країни / О.О. Олійник, Д.С. Пожарський, Т.В. Торяник // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2021. – С. 82-89. – (Економічні науки ; вип. 3 (95)). – ISSN 2306-5478
634798
  Мисник Б.В. Інтелектуальна мультиагентна технологія оптимізації функціонування підприємств галузі : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мисник Богдан Вікторович ; Черкас. держ. технол. ун-т, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 151 арк. – Додатки: арк. 147-151. – Бібліогр.: арк. 133-146
634799
  Мисник Б.В. Інтелектуальна мультиагентна технологія оптимізації функціонування підприємств галузі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мисник Богдан Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
634800
  Калініченко А.О. Інтелектуальна мультисенсорна система для ідентифікації та оцінки якості харчових продуктів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Калініченко Ася Олександрівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2021. – 28 с. – Бібліогр.: 33 назви
634801
  Лисенко В.П. Інтелектуальна обробка інформації при виробництві ентомофагів / В.П. Лисенко, І.С. Чернова // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 196-197
634802
  Павко А. Інтелектуальна постать І. Франка в контексті сучасного дискурсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 19-22. – (Філософія ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі використання літературної спадщини І. Франка‚ документальних видань та соціогуманітарних досліджень здійснено спробу окреслити суспільний та інтелектуальний феномен Великого Каменяра‚ показати величність його постаті в контексті ...
634803
  Мельник О. Інтелектуальна правова освіта - вимога часу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.101-105. – ISSN 0132-1331
634804
  Щур Е. Інтелектуальна правонаступниця поколінь і епох // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 32-33. – ISSN 0130-7037


  До 90-річчя НАНУ.
634805
  Щур Едуард Інтелектуальна правонаступниця поколінь і епох. (Тут формується менталітет нації) // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 7 (132). – С. 15
634806
  Віценко К.С. Інтелектуальна праця в контексті українського суспільства: до постановки проблеми // Соціологічні дискурси : матеріали міжвуз. наук. конф. молодих учених (м. Дніпро, 13 груд. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Соціол. асоц. України, Дніпропетр. обл. від-ня ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпро : Грані, 2018. – С. 34-38. – ISBN 978-617-7351-28-2
634807
  Ліпич Л. Інтелектуальна привабливість діяльності підприємства: ідентифікація й оцінювання / Л. Ліпич, О. Хілуха, О. Товстенюк // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 1. – С. 20-24. – ISSN 2411-4014
634808
  Куценко М.М. Інтелектуальна проза Миколи Хвильового: трансформація реальності/реконструкція реального // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 326-331. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
634809
  Сіренко Н.М. Інтелектуальна рента в моделі інноваційного розвитку аграрного сектору економіки / Н.М. Сіренко, І.М. Синявська // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 128-132. – ISSN 2221-1055
634810
   Інтелектуальна сила суспільства. 101 річниця Національної академії наук України та її керманича! Vivat! // Світ. – Київ, 2019. – Листопад (№ 43/44). – С. 1
634811
  Волкович Володимир Вікторович Інтелектуальна система керування рухом автономного мобільного робота на пересіченій місцевості : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.01 / Волкович Володимир Вікторович ; Акад. наук України. Ін-тут кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 1993. – 16 с.
634812
   Інтелектуальна система підтримки прийняття агротехнологічних рішень для посіву полів / О.В. Федусенко, Н.Ю. Шкурпела, І.М. Доманецька, А.О. Федусенко // Сучасні інформаційні технології : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Є. Снитюк ; редкол.: Алі Аль-Амморі, О.В. Барабаш, О.В. Бісікало [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (1). – С. 15-22. – ISSN 2788-6603


  У сучасному сільському господарстві України наявні проблеми, пов’язані з плануванням посівів. За допомо-гою запропонованої авторами інтелектуальної системи підтримки прийняття агротехнологічних рішень мож-ливе спрощення процесу планування за рахунок ...
634813
  Брежнєва-Єрмоленко Інтелектуальна складова в структурі елементів нової економіки : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 4-12 : Рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
634814
  Мойсеєнко І.П. Інтелектуальна складова економічної безпеки України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 169-176. – ISSN 1562-0905
634815
  Лаптєв С.М. Інтелектуальна складова конкурентноспроможності підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 76-81.
634816
  Гадзало А.Я. Інтелектуальна складова людського капіталу в концепціях розвитку інформаційного суспільства // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.9. – С. 304-309. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
634817
  Шмаргун В.М. Інтелектуальна складова соціалізації особистості // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 229-233. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті звертається увага на роль інтелектуального потенціалу особистості як форми адаптації. Виходячи з літературних даних та результатів власних досліджень, автор наголошує на необхідності посилення інтелектуального виховання молоді, як умови ...
634818
  Скрипко Т.О. Інтелектуальна спеціалізація підприємництва як шлях розв"язання соціально-економічних проблем / Т.О. Скрипко, М.В. Гарасимлюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 1 (135). – С. 10-14. – ISSN 2071-4653
634819
  Лобачова Т.О. Інтелектуальна спільнота лікарів у IV ст.: географія та просопографічний портрет // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 235-242. – ISBN 978-617-689-216-8
634820
  Резниченко Р.В. Інтелектуальна технологія управління ризиками віртуального підприємства / Р.В. Резниченко, Л.А. Тимашова // Комп"ютерні засоби, мережі та системи : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; редкол.: О.В. Палагін, В.О. Романов, В.П. Боюн [та ін.]. – Київ, 2017. – № 16. – С. 156-166. – ISSN 1817-9908
634821
  Акімов Д.І. Інтелектуальна трудова міграція: наскільки страждає Україна від "відтоку мізків" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 11 (113). – С. 296-299. – ISSN 1993-6788
634822
  Нунан Т. Інтелектуальна чесність Михайла Грушевського // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 15-22 березня (№ 16/17). – С. 13
634823
  Зеров К. Інтелектуальне "піратство" в сфері обігу програмного забезпечення: поняття, види, наслідки, способи протидії // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 143-145
634824
  Максимюк Т.А. Інтелектуальне автоматизоване управління децентралізованими системами мобільного зв"язку : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Максимюк Тарас Андрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 66 назв
634825
  Самі Інтелектуальне діагностування цифрових систем на основі моделей структурного рівня : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Самі С.А. Механна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв.
634826
  Каленюк І.С. Інтелектуальне лідерство університетів у глобальному економічному середовищі / І.С. Каленюк, Л.І. Цимбал // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 46-49
634827
  Островська Г. Інтелектуальне підприємництво в умовах нової парадигми господарювання // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – C. 83-97. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
634828
   Інтелектуальне свято в українському Подунав"ї // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 126-126. – ISSN 0236-1477
634829
  Киселева Ю.А. Інтелектуальне середовище історико-філологічного факультету Харківського університету та його вплив на становлення Д. І. Яворницького як ученого // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 11-21. – ISSN 2312-2587
634830
   Інтелектуальне співтовариство українських фізіологів в Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця. / Т.Г. Кебкало, Н.І. Годун, М.А. Буц, Н.А. Харченко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 118-121. – ISSN 2076-1554
634831
  Дзюба О.М. Інтелектуальне співтовариство українців у Петербурзі 1760-1780-х рр.: "свої - чужі" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (500). – С. 44-60. – ISSN 0130-5247
634832
  Колесник І.І. Інтелектуальне співтовариство як засіб легітимації культурної історії України. XIX століття // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 1. – С. 169-193. – ISSN 0130-5247
634833
  Сташкевич О.О. Інтелектуальне суспільство: філософська рефлексія // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Бех, Ю.В. Бех, І.Г. Григоренко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 118 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 27-36
634834
  Носов П.С. Інтелектуальне формування індивідуальної траєкторії навчання студента : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.23 / Носов П.С.; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 19 назв
634835
  Гавадзін Н.М. Інтелектуальне шоу "Економічна мозаїка" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (144). – С. 19-21
634836
  Ситник В.Ф. Інтелектуальний аналіз даних (дейтамайнінг) : (дейтамайнінг) : навчальний посібник / В.Ф. Ситник, М.Т. Краснюк ; МОНУ ; Держ. вищ. навч. заклад Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2007. – 376 с. – ISBN 978-966-483-018-5
634837
  Черняк О.І. Інтелектуальний аналіз даних у бізнесі з використанням IBM SPSS Modeler : навч. посібник / О.І. Черняк, Г.О. Чорноус ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-933-091-8
634838
  Мулеса П.П. Інтелектуальний аналіз медичних даних на основі гібридних нейромереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Мулеса Павло Павлович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
634839
  Семенча І.Є. Інтелектуальний аналіз менеджменту систем : монографія / І.Є. Семенча, К.Ф. Ковальчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ : Видавець Біла К.О., 2011. – 131, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 123-129. – Бібліогр.: c. 113-122. – ISBN 978-617-645-009-2
634840
  Путренко В.В. Інтелектуальний аналіз небезпеки виникнення природних пожеж на основі геоінформаційних технологій // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 80-83 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2075-1893
634841
  Капранови Інтелектуальний голод. Де взяти розумну книжку // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 5. – С. 198-205
634842
  Ткаченко Р.П. Інтелектуальний гумор Ю. Івакіна (традиції і новаторство поетики) // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 266-268. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
634843
  Горський В. Інтелектуальний дискус: монолог чи діалог? // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення : [зб. статей / упоряд.: Т. Голіченко ; відп. ред.: Н. Амельченко]. – Київ : Дельта, 2006. – С. 174-176. – ISBN 966-8797-20-5
634844
  Курок Олександр Інтелектуальний і духовний центр Сіверської землі / Курок Олександр, Зінченко Володимир // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 2-5
634845
  Николюк Т.В. Інтелектуальний інтертекст прози Докії Гуменної : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Николюк Т.В. ; Волинський національний ун-т ім. Лесі Украхїнки. – Луцьк, 2009. – 204л. – Бібліогр. : л.185-204
634846
  Николюк Т.В. Інтелектуальний інтертекст прози Докії Гуменної : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Николюк Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
634847
  Гава Ю.В. Інтелектуальний капітал - стратегічний ресурс "постіндустріальної економіки" // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2006. – № 1. – С. 35-41. – ISSN 1729-7206
634848
  Гава Ю.В. Інтелектуальний капітал - шлях до економічного зростання України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 129-134
634849
   Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 2. – 2002
634850
   Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2003
634851
   Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 2. – 2003
634852
   Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2003
634853
   Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 5. – 2003
634854
   Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2003
634855
   Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2004
634856
   Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 2. – 2004
634857
   Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 3. – 2004
634858
   Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2004
634859
   Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 5. – 2004
634860
   Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2004
634861
   Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 1/2. – 2005
634862
   Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 3. – 2005
634863
   Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2005
634864
   Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 5. – 2005. – З № 6 назва-""Теорія і практика інтелектуальної власності"
634865
   Інтелектуальний капітал : навч.-метод. комплекс для студентів спец. 051 "Економіка", освітньої програми "Економіка та економічна політика", освітнього рівня "Бакалавр" / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. екон. теорії макро- і мікроекономіки ; [упоряд. Лозова Г.М.]. – Київ : НІЧЛАВА, 2018. – 47, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 44-47
634866
  Яворська О.Г. Інтелектуальний капітал в епоху становлення та розвитку цифрової економіки // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2020. – С. 129-134. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (13)). – ISSN 2313-8114
634867
  Вірченко В. Інтелектуальний капітал в системі антикризового управління підприємством // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 32-36. – (Економіка ; Вип. 132). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу сутності і ролі інтелектуального капіталу в системі антикризового управління підприємством. Досліджено зміст, види та значення кризи у розвитку складних нерівноважних систем. Розглянуто підходи до визначення сутності, форми, ...
634868
  Костеньова О.В. Інтелектуальний капітал в управлінні інноваційним розвитком промислових підприємств регіону // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 170-175. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
634869
  Поплавська Ж. Інтелектуальний капітал економіки знань / Ж. Поплавська, В. Поплавський // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 52-62. – ISSN 0372-6436
634870
  Бех Ю.В. Інтелектуальний капітал організації: структурно-функціональний підхід // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 86-98


  Подано різні погляди щодо структури інтелектуального капіталу, узагальнено та визначено ключові складові, розкрито їх зміст. Систематизовані знання щодо класифікації інтелектуального капіталу. Розкрито низку функцій, що виконує інтелектуальний капітал ...
634871
  Ярема І.І. Інтелектуальний капітал підприємства: структурний підхід / І.І. Ярема, А.О. Босак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 138-143. – ISSN 0321-0499
634872
  Дерев"янко В. Інтелектуальний капітал постіндустріального суспільства: філософський аналіз концептуальних положень // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4/5 (136). – С. 102-113 : Рис. – Бібліогр.:14 назв. – ISSN 1605-2005
634873
  Притуляк Н.М. Інтелектуальний капітал суб"єктів інноваційної діяльності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерство фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 12 (193). – С. 30-40 : рис. – Бібліогр.: 31 назв.
634874
  Кендюхов О.В. Інтелектуальний капітал та інтелектуальна економіка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 32-34. – (Економіка ; Вип. 62)


  Розкрито роль інтелектуального капіталу в становленні та розвитку інтелектуальної економіки. Проаналізовано особливості функціонування інтелектуальної економіки. Показано діалектику взаємозв"язків у системі відтворення інтелектуального капіталу. Подано ...
634875
  Радіонова І.Ф. Інтелектуальний капітал та інтелектуальний потенціал економіки: розмежування понять і явищ / І.Ф. Радіонова, В.І. Усик // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 56-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1993-6788
634876
  Гавкалова Н.Л. Інтелектуальний капітал та його соціальна складова / Н.Л. Гавкалова, Н.С. Маркова // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 58-62. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 1). – ISSN 1728-4236
634877
  Ларіна О.Г. Інтелектуальний капітал у системі конкурентоспроможності регіонів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 74-80. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
634878
  Грішнова О. Інтелектуальний капітал України: інтегральна оцінка й порівняльний аналіз / О. Грішнова, А. Козловський // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 1. – С.3-9 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
634879
  Мурашко М.І. Інтелектуальний капітал як елемент економічного зростання України // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 116-129.
634880
  Шпикуляк О.Г. Інтелектуальний капітал як інститут економіки знань // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 11 (193). – С. 142-147
634881
  Яворська О. Інтелектуальний капітал як каталізатор процесів інтелектуалізації праці біоекономіки: європейський досвід // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 4 (65). – С. 88-99. – ISSN 2409-8892
634882
  Левковська Л. Інтелектуальний капітал як найважливіший чинник економічного зростання // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 15. – С. 103-106
634883
  Литвин К. Інтелектуальний капітал як новий вид активів економіки, що заснована на знаннях // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 1 (253). – С. 108-130. – ISSN 2409-9260
634884
  Диба В.М. Інтелектуальний капітал як об"єкт бухгалтерського обліку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 2 (159). – С. 118-125
634885
  Іванюта Т.М. Інтелектуальний капітал як об"єкт економічної безпеки підприємства / Т.М. Іванюта, Є.О. Водніцька // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (211). – С. 64-71
634886
  Юрченко Ю.О. Інтелектуальний капітал як об"єкт стратегічного управління // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 225-231
634887
  Терон І.В. Інтелектуальний капітал як основне джерело багатства в постіндустріальному суспільстві // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 90-94.
634888
  Фрьодер Р. Інтелектуальний капітал як основний чинник конкурентоспроможності економіки на макроекономічному рівні / Р. Фрьодер, І.В. Журавльова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 17-18 листоп. 2016 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2016. – С. 74-82. – ISBN 978-966-8177-75-0
634889
  Гава Ю. Інтелектуальний капітал як фактор глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 7-8. – (Економіка ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Визначено новий фактор глобалізації - інтелектуальний капітал, роль якого постійно зростає. Розглянуто вплив цього фактора на економічну та духовну сферу розвитку України. An intellectual capital is found as a new globalization factor. Its role is ...
634890
  Голікова-Тінтулова Інтелектуальний капітал як фактор конкурентоспроможності економіки України // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 67-77 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
634891
  Остапенко Т.Г. Інтелектуальний капітал як фактор підвищення ефективності міжнародних інтеграційних процесів / Т.Г. Остапенко, Н.Д. Клопотовська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 136-138
634892
  Дерев"янко В.М. Інтелектуальний капітал як фактор розвитку національної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Дерев"янко Вікторія Миколаївна ; Держ. фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної служби України. – Ірпінь, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 31 назва
634893
  Лищенко О.Г. Інтелектуальний капітал як частина елементів власного капіталу / О.Г. Лищенко, І.Є. Павленко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 13-16. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 5 (80)). – ISSN 1814-1161
634894
  Майорова Т.В. Інтелектуальний капітал як чинник активізації інвестиційного процесу / Т.В. Майорова, В.М. Диба // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерство фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 12 (193). – С. 41-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.
634895
  Бебик В.М. Інтелектуальний капітал як чинник глобального розвитку та національної безпеки / В.М. Бебик, К. Сенічева // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 7-14.
634896
  Джеджула В.В. Інтелектуальний капітал як чинник ефективності інноваційної діяльності / В.В. Джеджула, І.Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 158-161. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 2226-9150
634897
  Пономаренко Г.О. Інтелектуальний капітал як чинник забезпечення фінансової безпеки підприємства // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 262-267. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розглянуто зміст, роль і значення інтелектуального капіталу в системі суспільного відтворення. Досліджено роль інтелектуального капіталу в системі фінансової безпеки підприємства. Запропоновано основні напрями забезпечення фінансової безпеки ...
634898
   Інтелектуальний капітал: вибрані аспекти // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 155-159. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито зміст поняття "інтелектуальний капітал" та методико-теоретичних розробок щодо вдосконалення роботи корпорацій за допомогою інноваційних співробітників.
634899
  Дрозденко В. Інтелектуальний капітал: інвестиції в майбутнє // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 48. – С. 172-191


  Автор аналізує зміст категорії "інтелектуального капіталу", ознайомлює з основними підходами іноземних вчених до цієї проблеми, аналізує роль і місце його в структурних зрушеннях світової економіки на сучасному етапі.
634900
  Ляшенко Г. Інтелектуальний капітал: його зміст і роль в економічному розвитку підприємства // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (151). – С. 61-68. – ISSN 1682-2366
634901
  Кондрашова-Діденко Інтелектуальний капітал: концепти vs конструкти / Кондрашова-Діденко, Л. Діденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 26-30. – (Економіка ; Вип. 117). – ISSN 1728-3817


  Визначено та охарактеризовано природу, зміст та особливості інтелектуального капіталу. Nature, content and main features of intellectual capital is defined.
634902
  Єсінова Н.І. Інтелектуальний капітал: новий погляд на нематеріальні активи / Н.І. Єсінова, Д.Д. Харченко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2014. – Вип. 2 (20). – С. 167-173. – ISSN 2312-394X
634903
  Олексюк Олександр Інтелектуальний капітал: основа нематеріальної економіки / Олексюк Олександр, Олейко Віра, Олексюк Марія // Галицький економічний вісник : науковий журнал / Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2004. – № 1. – С. 34-40. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – ISBN 966-303-007-1
634904
  Гава Ю.В. Інтелектуальний капітал: сутність та зростання ролі в розвитку економіки : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Гава Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 207л. + Додатки : л.198-207. – Бібліогр. : л.176-197
634905
  Гава Ю.В. Інтелектуальний капітал: сутність та зростання ролі в розвитку економіки : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Гава Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 17 назв
634906
  Головай Н.М. Інтелектуальний капітал: сутність, структура та інформаційне забезпечення // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 61-66. – ISBN 966-614-021-7
634907
  Супрун Д.М. Інтелектуальний компонент становлення особистості ( валеологічна складова ) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 10 (139). – С. 70-74
634908
  Братасюк В.М. Інтелектуальний консенсус епохи і розвиток правового мислення // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.116-122. – ISBN 966-568-656-9
634909
  Лук"яненко Д.Г. Інтелектуальний контекст процесів глобалізації // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 73-78. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
634910
  Корень Лариса Інтелектуальний марафон (Географічний тур) : Позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 40 : Табл.
634911
  Іларіонов О.Є. Інтелектуальний модуль розпізнавання емоцій за голосом / О.Є. Іларіонов, Г.В. Красовська, І.М. Доманецька // Сучасні інформаційні технології : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Є. Снитюк ; редкол.: Алі Аль-Амморі, О.В. Барабаш, О.В. Бісікало [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (1). – С. 46-52. – ISSN 2788-6603


  Для людей мовлення є основним засобом комунікації, причому люди з мовлення можуть отримувати не тільки семантичну, а й емоційну інформацію. Розпізнавання емоцій за голосом є актуальним для таких галузей, як надання психологічної допомоги, розроблення ...
634912
   Інтелектуальний науковий доробок співробітників ННДІУВІ за 20 років // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 127-133
634913
  Шип Н.. Інтелектуальний перехід від монометодології до методологічного плюралізму // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 3. – С. 101-107. – ISSN 1998-4634
634914
  Хіміч О.М. Інтелектуальний персональний суперкомп’ютер гібридної архітектури для задач науки та інженерії // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 83-86. – ISSN 1027-3239
634915
  Терлецький В. Інтелектуальний підтекст геополітичної експансії Російської Федерації // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [упоряд. П.П. Гай-Нижник]. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 334-343. – ISBN 978-966-97599-1-7
634916
  Чорноус Г. Інтелектуальний підхід до управління бізнесом: реалії і перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 58-61. – (Економіка ; Вип. 117). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання, пов"язані з реалізацією технології інтелектуального підходу до управління бізнесом (BI), з шляхами її удосконалення, перспективами та вітчизняною специфікою впровадження. The article deals with the problems of ...
634917
   Інтелектуальний підхід до управління мережними відмовами систем передачі даних / І.В. Пампуха, І.В. Самойлов, С.В. Толюпа, Н.М. Берназ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 18-21. – Бібліогр.: С. 21. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті проведений аналіз сучасних систем управління телекомунікаційними мережами, зокрема моніторинг, аналіз і діагностика мережевих процесів. In article the analysis of modern control systems by telecommunication networks, in particular monitoring, ...
634918
  Бардакова Н. Інтелектуальний портрет доби в постмодерністичному дзеркалі (на матеріалі есеїстики О. Забужко) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С.119-121
634919
  Панченко Є. Інтелектуальний потенціал компаній : досвід імперичного дослідження // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 10. – С. 14-24 : Табл., рис. – Бібліогр. 37 назв. – ISSN 0131-775Х
634920
  Колодько Т.М. Інтелектуальний потенціал майбутнього вчителя іноземної мови у дослідницькій діяльності // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 226-233


  У статті висвітлено інтелектуальний потенціал майбутнього вчителя іноземної мови в сучасному навчально-виховному процесі; визначено поняття "інтелектуальний потенціал"; акцентовано увагу на дослідницькій діяльності майбутнього вчителя іноземної мови. ...
634921
  Уваркіна О.В. Інтелектуальний потенціал освіти інформаційного суспільства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 465-470. – ISSN 2076-1554
634922
  Андрушків Б.М. Інтелектуальний потенціал підприємства як інструментарій підвищення конкурентоспроможності та засіб входження його в європейський економічний простір / Б.М. Андрушків, Г.Й. Островська, О.І. Павликівська // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С, 38-43. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (99)). – ISSN 1814-1161
634923
  Швиданенко Г.О. Інтелектуальний потенціал підприємства як основа його інноваційного розвитку / Г.О. Швиданенко, Т.Л. Бойко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 81-85. – ISSN 2222-4459
634924
  Докторук Є. Інтелектуальний потенціал промислових підприємств: проблеми та перспективи використання // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 7 (273). – С. 40-44. – ISSN 1810-3944
634925
  Близнюк Вікторія Інтелектуальний потенціал середнього класу в контексті європейської інтеграції України / Близнюк Вікторія, Яценко Любов // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2009. – № 3 (28). – С. 58-67
634926
  Ібрагімов Е.Е. Інтелектуальний потенціал системи стратегічного планування діяльності підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 42-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
634927
  Дячук І. Інтелектуальний потенціал та інноваційні перспективи космічної галузі економіки України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 10. – С. 24-29. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
634928
  Кагамлик С. Інтелектуальний потенціал та читацькі інтереси вищого українського духовенства ранньомодерного часу: характеристика маловідомих джерел дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 24-26. – (Українознавство ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  В статті характеризуються маловідомі джерела дослідження інтелектуального потенціалу та читацьких інтересів вищого українського духовенства ранньомодерного часу, зокрема, духовні заповіти, описи майна духовних осіб, книжкові пожертви, екслібриси та ...
634929
  Моргун В.А. Інтелектуальний потенціал України та її геополітичні перспективи // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 248-267. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розглядається незадовільний стан науки і освіти в Україні і робиться висновок про невизначеність у зв"язку з цим її геополітичних перспектив. Пропонується конкретна програма виходу країни з глибокої соціально-економічної, політичної і духовної ...
634930
  Шутенко Л. Інтелектуальний потенціал України: сучасний стан та перспективи розвитку / Л. Шутенко, В. Торкатюк, Н. Бібік // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 5 (48). – С. 3-7. – ISSN 1562-529Х
634931
  Кагамлик С. Інтелектуальний потенціал української церковної еліти ранньомодерного часу за свідченням сучасників // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 214-217


  Аналізується інтелектуальний потенціал української церковної еліти ранньомодерного часу за свідченням сучасників у його різних проявах: в освітньому рівні, інтелектуальному становленні, культурно-освітній діяльності осіб в архієрейському сані.
634932
  Телешман В.І. Інтелектуальний потенціал Чернівецької області / В.І. Телешман, Я.Б. Олійник // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 131-136. – ISSN 2308-135X
634933
  Філиппова С.В. Інтелектуальний потенціал як головний чинник формування інтелектуального капіталу / С.В. Філиппова, К.В. Ковтуненко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 81-86. – ISSN 0321-0499
634934
  Матусевич К.М. Інтелектуальний потенціал як інституціональний чинник формування економіки постіндустріального типу : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Матусевич К.М. ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв.
634935
  Манів С.З. Інтелектуальний потенціал: його суть та складові // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 51-55
634936
  Семикіна М.В. Інтелектуальний потенціал: соціальні виміри використання та розвитку : колективна монографія / Семикіна М.В., Гунько В.І., Пасєка С.Р. ; [наук. ред. Семикіна М.В.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Маклаут, 2012. – 335, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 319-335. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2200-18-8
634937
  Агібалова Т.М. Інтелектуальний простір мовотворчості Лесі Українки: специфіка інтерпретації лінгво-естетичного знака серце в драматичних поемах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 39-45
634938
  Силка О.З. Інтелектуальний простір Хрисанфа Ящуржинського (1852-1923 рр.) / О.З. Силка, Л.І. Синявська // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 179-188. – ISSN 0130-5247


  У статті на основі широкого фактичного матеріалу висвітлено основні віхи життя та науково-громадської діяльності українського етнографа, археолога та краєзнавця Хрисанфа Петровича Ящуржинського, його роботу в навчальних закладах Криму, а також у ...
634939
  Шовкун І. Інтелектуальний ресурс економічного розвитку // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 14-33 : табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1811-3141
634940
  Котляров А.В. Інтелектуальний розвиток як внутрішня умова професійного розвитку майбутьного психолога // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2013. – С. 117-122. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 39). – ISSN 2072-4772
634941
  Олійник С. Інтелектуальний роман Олеся Бердника "Вогнесміх" в інтертекстуальному полі міфології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 18-20. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Досліджено міфологічний інтертекст фантастичного інтелектуального роману О. Бердника "Вогнесміх". Проаналізовано основні міфологічні сюжети, представлені в романі. Простежено, у який спосіб відбувається семантична трансформація міфу при переході від ...
634942
  Лапушкіна Н. Інтелектуальний роман Ольги Слоньовської "Упольоване покоління" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 14 грудня (№ 25). – С. 5
634943
  Бернадська Н. Інтелектуальний роман у творчості Ольги Мак // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 308-314. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
634944
   Інтелектуальний світ української еміграції: пріоритети, пошуки, прозріння // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 квітня (№ 75/76)


  Круглий стіл "Дня" в рамках започаткованого нового проекту "Самоосвіта online" присвячена інтелектуальному світу провідних діячів зарубіжного українства XX століття. У зустрічі в редакції взяли участь люди, чиї імена відомі в усій Україні: академік ...
634945
  Тимошенко Інтелектуальний стриптиз / Тимошенко, // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 15. – ISSN 0130-5212
634946
  Галиця І. Інтелектуальний терор і соціально-економічні методи боротьби з ним // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 9 (574). – С. 53-57. – ISSN 0131-775Х
634947
  Савченко А. Інтелектуальний туризм - як частина національної стратегії / розмовляли Лариса Івшина, Ганна Шеремет, Ольга Харченко, Марія Стуканова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20-21 грудня (№ 235/236). – С. 14-15
634948
   Інтелектуальний шлях України : Збірка офіційних матеріалів. – Київ : Незалежний інтелектуальний центр, Самвидав, 1998. – 30с. – (Intellect & Independence). – ISBN 5-250-01297
634949
  Радишевський Р. Інтелектуальні акценти поезії Віслави Шимборської // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 216-220. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті розглядається життєвий і творчий шлях відомої польської поетеси, нобелівської лауреатки Віслави Шимборської. Акцентується увага на специфічних рисах її поезій, на поетичній мові, "замилуванні" поетеси буденними речами, на її переконаності в ...
634950
  Антонов В.М. Інтелектуальні АРМ : навч. посібник для студ. фак-ту кібернетики / В.М. Антонов ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 157 с. – ISBN 966-594-116-Х
634951
  Гжегорчик Анджей Інтелектуальні виклики міжрелігійного діалогу // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 4. – С. 57-60
634952
  Потульницький В. Інтелектуальні впливи Заходу на духовне життя українскої еліти ХVII - XVIII ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 5. – С.3-7. – ISSN 0869-3595
634953
  Яремчук С. Інтелектуальні джерела теорії релігійної економіки // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Бех, Ю.В. Бех, І.В. Григоренко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 131 : Філософія. Соціологія. – C. 167-178
634954
  Квіт С. Інтелектуальні дискусії останнього минулого десятиліття // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення : [зб. статей / упоряд.: Т. Голіченко ; відп. ред.: Н. Амельченко]. – Київ : Дельта, 2006. – С. 110-114. – ISBN 966-8797-20-5
634955
  Макатьора Д.А. Інтелектуальні електричні мережі - майбутнє паливно-енергетичного комплексу України // Просторовий розвиток територій: традиції та інновації : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 25-26 листоп. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. освіти Київ. нац. ун-ту буд-ва і архітектури. – Київ : ДКС Центр, 2021. – С. 139-142. – ISBN 978-617-7300-94-5
634956
  Слухаєвська О.К. Інтелектуальні засоби в системі працевлаштування / О.К. Слухаєвська, Л.М. Захарія // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 901. – С. 136-141. – (Серія : Інформаційні системи та мережі). – ISSN 0321-0499
634957
  Самсонова Я. Інтелектуальні зв"язки університетів Наддніпрянщини і Східної Галичини та Північної Буковини в XIX - на початку XX ст.: постановка проблеми (історіографічний та джерельний аспект) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 149-152. – ISBN 978-966-171-783-0


  У статті подано результати дослідження рівня висвітлення співпраці університетів Наддніпрянщини і Східної Галичини та Північної Буковини в історіографії. Найбільш важливими для дослідження історії університетів були наукові роботи В. Антоновича, Я. ...
634958
  Павко А. Інтелектуальні здобутки вітчизняної міжнародно-правової науки : [видання "Енциклопедії міжнародного права"] / А. Павко, Д. Лук"янов, Я. Павко // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 22 травня (№ 94). – С. 8


  Опублікування протягом 2014-2019 першого в Україні тритомного видання "Енциклопедія міжнародного права". До неї увійшли такі відомі вчені-суспільнознавці, академіки НАН України Леонід Губерський, Сергій Пирожков, Василь Тацій та ін.
634959
  Магалецька Тетяна Інтелектуальні змагання юних географів : Турніри, олімпіади, конкурси // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 31-34 : Фото, табл.
634960
  Шуканова Анжела Інтелектуальні змагання юних географів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 25-28 : табл., фото
634961
   Інтелектуальні ігри на уроках української мови та літератури : [ укладач О.О. Маленко ]. – Харків : Основа. – (Б-ка журнлу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 3(64)). – ISBN 978-611-00-0064-2
Вип. 2. – 2009. – 176 с.
634962
   Інтелектуальні ігри. 5-11 класи / [упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова ; ред. рада: Л. Шелестова, Н. Чиренко, М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2012. – 125, [3] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-764-2
634963
  Печерський Сергій Юрійович Інтелектуальні інструментальні засоби проектування баз даних : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.04 / Печерський Сергій Юрійович; Київськ. міська держ. адміністрація. Ін-тут прикладної інформатики. – К., 1995. – 24л.
634964
  Гордєєва А.Й. Інтелектуальні карти як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх філологів // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 4 (72). – С. 51-58. – ISSN 1817-8510


  В статті розглядається питання використання інтелектуальних карт з метою формування іншомовної комунікативної компетентності як обов"язкової складової усталеності майбутніх філологів.
634965
  Лещинська О.Л. Інтелектуальні методи синтезу семантичних моделей програм : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту / Лещинська О.Л. ; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 13 назв
634966
  Єрохін А.Л. Інтелектуальні методи та засоби візуалізації позаштатних ситуацій в складних системах : Автореф. дис. ....д-ра техн. наук: Спец.05.13.23 / Андрій Леонідович Єрохін; МОН України; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 32с. – Бібліогр.: 45 назв
634967
  Василенко О.О. Інтелектуальні методи та засоби експертних систем медичної діагностики // Радиоэлектроника и информатика : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники ; редкол.: Хаханов В.И., Бых А.И., Винокурова Е.А. [и др.]. – Харьков, 2018. – № 4 (83), октябрь - декабрь. – С. 86-94. – ISSN 1563-0064
634968
  Кубів С. Інтелектуальні надбання України є скарбом національної економіки, які формують її інноваційне майбутнє // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 11-13. – ISSN 1026-9932
634969
  Слободянюк С.М. Інтелектуальні освітні системи – запорука інноваційного розвитку університету // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 803 : Інформатизація вищого навчального закладу. – C. 11-16. – ISSN 0321-0499


  Розглянуто задачі інноваційного розвитку вищого навчального закладу та за- пропоновано комплексне вирішення значного кола актуальних проблем у сфері інформаційних технологій. The article considers the problem of innovation development of the higher ...
634970
  Філіпенко А.С. Інтелектуальні передумови формування народної раціональної економіки України // Науковий вісник Академії муніципального управління : Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – С. 26-34. – (Економіка ; Вип. 1)
634971
  Голобородько Я. Інтелектуальні портали Михайла Драгоманова // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 9 (609). – С. 3-15. – ISSN 0236-1477
634972
  Тараненко І. Інтелектуальні права творчих працівників: українські мультиепохальні реалії // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 3. – С. 58-61. – ISSN 1608-6422
634973
  Данилишин Б. Інтелектуальні ресурси в економічному зростанні: шляхи поліпшення їх використання : Управління економікою: теорія і практика / Б. Данилишин, В. Куценко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С.71-80 : Рис. – Бібліогр. 11 назв. – ISSN 0131-775Х
634974
  Бобровська О. Інтелектуальні ресурси розвитку територій / О. Бобровська, К. Липовська // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 3 (34). – С. 135-142. – ISSN 2414-4436
634975
  Кірєєва О. Інтелектуальні ресурси як об"єкт державного управління // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 90-103.
634976
  Литвин В.В. Інтелектуальні системи : підручник / В.В. Литвин, В.В. Пасічник, Ю.В. Яцишин ; за наук. ред. В.В. Пасічника ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 405, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 384-402. – (Комп"ютинг = Computing). – ISBN 978-966-418-086-0
634977
  Литвин В.В. Інтелектуальні системи : підручник / В.В. Литвин, В.В. Пасічник, Ю.В. Яцишин ; за наук. ред. В.В. Пасічника ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий Світ-2000, 2009. – 405, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 384-402. – (Комп"ютинг = Computing). – ISBN 978-966-418-086-0
634978
  Литвин В.В. Інтелектуальні системи : підручник / В.В. Литвин, В.В. Пасічник, Ю.В. Яцишин ; за наук. ред. В.В. Пасічника. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 405, [1] с. – Бібліогр.: с. 384-402. – (Вища освіта в Україні ; Комп"ютинг). – ISBN 978-966-418-086-0
634979
  Литвин В.В. Інтелектуальні системи : підручник / В.В. Литвин, В.В. Пасічник, Ю.В. Яцишин ; за наук. ред. д.т.н., проф. В.В. Пасічника. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 405, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 403-404. - Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 384-402. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) (Серія "Комп"ютинг" ; Комп"ютинг). – ISBN 978-966-418-086-0
634980
  Таран Вікторія Миколаївна Інтелектуальні системи моделювання і прогнозування зсувних процесів Південного берега Криму з використанням мережі довіри Байєса // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 198-206. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто особливості складної системи за умов штатного та позаштатного режимів функціонування, своєчасне виявлення й усунення причин можливого переходу працездатного стану об"єкта в непрацездатний на основі системного аналізу багатофакторних ...
634981
  Кісь Я.П. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень у туристичній сфері : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 172-176 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
634982
  Доценко С.І. Інтелектуальні системи: принципи евристичної самоорганізації процесів смислового мислення та смислової діяльності // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіаційний ін-т" ; голов. ред. В.С. Харченко ; редкол.: О.Є. Федорович, Є.В. Брежнєв, В.М. Вартанян [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (94), квітень - червень. – С. 4-21. – ISSN 1814-4225
634983
  Носенок Б.Е. Інтелектуальні спільноти я простір культуральних досліджень // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (15). – С. 44-48. – ISSN 2521-6570
634984
   Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу : міжнар. наук.-техн. конф. 24-25 жовтня 2017 року : тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т комп"ютер. інформ. технологій ; [редкол.: Литвиненко О.Є., Ланде Д.В., Додонов О.Г.]. – Київ : НАУ, 2017. – 40, [1] с., включ. обкл. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
634985
   Інтелектуальні технології моделювання в інформаційно-аналітичній системі державної податкової служби : [монографія] / Дюрядін В.П. [та ін.] ; [за заг. ред. Л.Л. Тарангул] ; Держ. податк. адмін. України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Нац. акад. правових наук України ; Науково-дослідний ін-т фінансового права. – Київ : Алерта, 2010. – 358 с. : іл. – Бібліогр.: с. 342-356. – ISBN 978-617-566-078-2
634986
  Фадєєва І.Г. Інтелектуальні технології у фінансовому інжинірингу // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 234-242. – ISSN 2308-1988
634987
  Левінзон Д.І. Інтелектуальні чинники в системі управління підприємством (фірмою) / Д.І. Левінзон, В.Д. Попова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 129-132. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
634988
   Інтелектуальність як ознака імені : до ювілею доктора філологічних наук, професора Лариси Іванівни Шевченко // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 22/23 (206/207). – С. 70
634989
  Білоус О. Інтелектуально-емоційна наповненість телевізійних передач у контексті патріотичного виховання дітей: порівняльний аналіз // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 211-220. – ISSN 2078-1911


  Здійснено порівняльний аналіз дитячих телевізійних передач, які транслювали у 1990-1995 роках та 2005-2010 роках. Науково осмислено тематику, форми подання телевізійних матеріалів.
634990
  Бусол О. Інтелектуально-кадровий потенціал як гарантія забезпечення національної безпеки України (по слідах Маннергейма) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 25-31січня (№ 4). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
634991
  Дольська О.О. Інтелектуально-когнітивні технології (технології мислення) як нова опція наукового аналізу // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2018. – С. 3-16. – (Філософія ; вип. 50). – ISSN 2312-1947
634992
  Галиця І. Інтелектуально-конкурентні ігри як креативний механізм активізації педагогічного, наукового та інноваційного процесів / І. Галиця, О. Галиця // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 104-107. – ISSN 1682-2366
634993
  Антонов В.М. Інтелектуально-математичний менеджмент : кіберакмеологічна концепція / В.М. Антонов. – Київ : КНТ, 2007. – 528 с. – ISBN 978-966-373-210-7
634994
  Бєлов О. Інтелектуально-політичні мотиви Сходу і Заходу у символіці українського тризуба - державного герба України / О. Бєлов, Г. Шаповалов // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 260-269. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
634995
  Ткачук І.В. Інтелектуально-розважальна гра "Я люблю Україну" // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (134). – С. 36-38 : карти
634996
  Конопля Т.Г. Інтелектуально-творча гра "Чудова сімка" за творами Марка Твена // Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2006. – № 8. – С.13-14.
634997
  Тимошенко О.І. Інтелектуально-творча суть освітніх інновацій // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 201-212. – ISSN 2075-1443
634998
  Федорець В.М. Інтелектуально-ціннісний компонент здоров"язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в дзеркалі європейських ідей розуму // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Єжова [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 199-225. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 11 (40)). – ISSN 2218-7650
634999
  Кондрашова-Діденко Інтелектуально зорієнтована економіка - основа конкурентоспроможності країни / Кондрашова-Діденко, Л.В. Діденко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 161-169


  Доведено, що основою конкурентоспроможності країнового суспільства є інтелектуально зорієнтована економіка. Формування останньої постає нині головною стратегічною ціллю розвитку країни.
635000
  Кондрашова-Діденко Інтелектуально зорієнтована економіка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 56-59. – (Економіка ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Розкрито природу, сутність, структуру та особливості інтелектуально зорієнтованої економіки. The article is devoted to the analysis of an intellect-based economy, its nature, essence and particularities.
<< На початок(–10)631632633634635636637638639640(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,