Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)631632633634635636637638639640(+10)В кінець >>
634001
   "Карлсбад" і Карлови-Вари : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 56-59 : Фото
634002
   "Карлсбад" і Карлови Вари : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 66-69 : Фото
634003
   "Карлсбад" і Карлові -Вари : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 88-91 : Фото
634004
  Лахман Г. "Кармен" - червоний прапор примирення // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 10. – С.50-51
634005
  Соллертинский И.И. "Кармен" Бизе / И.И. Соллертинский. – М., 1963. – 31с.
634006
  Купец Л.А. "Кармен" Жоржа Бизе и культурные мифы XX века // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (19). – С. 44-59
634007
  Кириченко А. "Карнавал" доктора філософії // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 4 : Шедеври французької прози 19 століття. – С. 40
634008
  Веремійчик О. "Карпато-Українська Держава" Петра Стерча // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 25 листопада - 14 грудня (№ 45/46). – С. 7
634009
  Захарова Л.М. "Карпаторусинство" : русини чи українці? (до історії питання) // Грані історії : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки Укр.; Донецький нац. ун-т; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2009. – Вип. 2. – С. 46-56
634010
  Романюк М. "Карта пам"яті" : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 9 (911), вересень. – С. 75-80. – ISSN 08-68-4790-1


  "Прийду у це місто дощів у переддень Різдва", "Ти віриш у мене? Чи в хижі безликі дощі", "Розгортаєш цей вечір, кладеш на коліна", "Коли ти проходиш повз згортки щасливих годин", "Ти знайшла свій голос - дикий .солодкий на вушко", "коли ти звикаєш до ...
634011
  Врадий С.Ю. "Карта России Агук Еджидо)"-первое корейское описание Приморья // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 58-68. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 1). – ISSN 2074-1227
634012
   "Карта России": корейский источник XIX в. = "The Map of Russia" XIX century Korean manuscript / Дальневост. отд-ние Рос. акад. наук, Федер. гос. бюджет. учреждение науки Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дал. Востока Дальневост. отд-ния Рос. акад. наук ; пер. с кит., [вступ. ст.], коммент. и прил. С.Ю. Врадий. – Владивосток : ИИАЭ ДВО РАН, 2016. – 158, [2] с., [10] л. к. : ил., цв. ил., к., факс. – Парал. тит. л. англ. - Часть текста на кит. и англ. яз. - Указ. геогр. назв.: с. 144-149. – Библиогр.: с. 136-141 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-7442-1578-1
634013
  Цюцюра Л.Ю. "Карта України" Степада Рудницького видання 1918 р. (німецькомовний варіант): передумови створення та особливості змісту // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 33-38 : мал. – Бібліогр.: 20 назв
634014
  Пушкарук Н. "Карти" в грі Мадрида та Барселони / Н. Пушкарук, К. Арбос, К. Клодін // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 31 жовтня (№ 194). – С. 3


  "Каталонський уряд не має соціальної легітимності односторонньо проголошувати незалежність.2
634015
   [Карти плану Києва 19 ст.] // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – ISSN 2077-3455
634016
  Кенигсберг А.К. Карл-Мария Вебер : краткий очерк жизни и творчества / А.К. Кенигсберг. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1965. – 104 с.
634017
  Сюндюков І. Карл Маркс - критик несвободи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15-16 вересня (№ 163/164). – С. 20


  150 років тому вийшов друком перший том "Капіталу" - головної праці знаменитого німецького мислителя.
634018
  Каутский К. Карл Маркс / К. Каутский. – Птгр., 1918. – 24 с.
634019
  Ленин В.И. Карл Маркс / В.И. Ленин. – 3-е. – М.-Л., 1925. – 48с.
634020
  Ленин В.И. Карл Маркс / В.И. Ленин. – М., 1933. – 56с.
634021
  Ленин В.И. Карл Маркс / В.И. Ленин. – Москва : Партийное издательство, 1933. – 56 с.
634022
  Ленин В.И. Карл Маркс / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1968. – 80 с.
634023
  Ленін В.І. Карл Маркс : (короткий біографічний нарис з викладенням марксизму) / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України, 1981. – 127 с. : 1 портр., іл. – Мініатюрне видання
634024
  Маркус Вольф Карл Маркс в Африке / Маркус Вольф, Торговник Джонатан // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 4 (181), апрель. – С. 122-136 : фото. – ISSN 1029-5828
634025
  Кунина В.Э. Карл Маркс и английское рабочее движение / В.Э. Кунина. – М, 1968. – 422с.
634026
  Каутский К. Карл Маркс и его историческое значение. / К. Каутский. – 3-е изд. – Москва, 1923. – 47с.
634027
  Ленин В.И. Карл Маркс и его учение / В.И. Ленин. – Москва : Московский рабочий
Вып. №48. – 1924. – 48 с.
634028
  Деборин А. Карл Маркс и современность / А. Деборин. – Москва-Ленинград, 1933. – 71с.
634029
  Корню О. Карл Маркс и Фридрих Энгельс / О. Корню. – Москва
Т. 1. – 1959
634030
  Корню О. Карл Маркс и Фридрих Энгельс : жизнь и деятельность / О. Корню. – 2-е изд., доп. – Москва : Прогресс
Т. 1 : 1818 -1844. – 1976. – 590с.
634031
  Кудін В.О. Карл Маркс і питання естетики. / В.О. Кудін, 1958. – 17-24с.
634032
  Тихолаз А.Г. Карл Маркс как историк античной философии : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.03 / Тихолаз А. Г. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
634033
  Тихолаз Анатолий Григорьевич Карл Маркс как источник античной философии : Дис... канд. философ.наук: 09.00.03 / Тихолаз Анатолий Григорьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1984. – 188л. – Бібліогр.:л.166-187
634034
  Розин Э.Л. Карл Маркс о государстве и праве / Э.Л. Розин. – М, 1968. – 40с.
634035
  Гальчинский А.С. Карл Маркс об историзме денежных отношений / А.С. Гальчинский. – Москва, 1985. – 190с.
634036
  Каутський К. Карл Маркс та історичне його значення. / Карл Каутський. – [Київ] : Деpж. Вид-во Укpаїни ; [4-а Деpж. дpук.], 1923. – 50, [2] с.
634037
  Грушевська Сл. Карл Маркс як теоретик конфлікту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 103-104. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
634038
  Вишневская С. Карл Маркс. Жена и пятеро детей немецкого философа и политика долгое время жили в одной комнате площадью 14 квадратных метров. Ровно 200 лет назад родился основоположник теории коммунизма // Факты и комментарии. – Киев, 2018. – 3-9 мая (№ 18). – С. 31
634039
   Карл Маркс: "колискою Московії було криваве болото монгольського рабства. А сучасна Росія є не що інше, як видозмінена Московія" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 26 серпня - 1 вересня (№ 34). – С. 6


  Уривки з забороненої в СРСР книжки "Секретна дипломатія XVIII століття" (Marx Karl. Secret diplomatic history of eigtheen century. London, 1899 p.).
634040
  Нестеренко О.П. Карл Менгер: учений-теоретик, наставник, фундатор австрійської традиції з нагоди 140-річчя публікації праці "Основи політичної економії" // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 2. – С. 72-84. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1811-3141
634041
  Кравченко К.С. Карл Миллес / К.С. Кравченко. – М., 1965. – 83с.
634042
   Карл Моисеевич Кантор / кол. ред. "Вопросов философии" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 188-190. – ISSN 0042-8744
634043
  Адыгезалова Г.Э. Карл Никерсон Ллевеллин // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 2. – С. 182-192. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  К100-летию со дня кончины и 165-летию со дня рождения юриста-международника, ученого, педагога, дипломата, политика, публициста - Федора Федоровича Мартенса. Современный взгляд на учение профессора .
634044
  Леонтьева О.Т. Карл Орф / О.Т. Леонтьева. – Москва : Музыка, 1964. – 160 с.
634045
  Леонтьева О.Т. Карл Орф / О.Т. Леонтьева. – Москва : Музыка, 1984. – 334 с.
634046
  Ацаркина Э.Н. Карл Павлович Брюллов : жизнь и творчество / Э.Н. Ацаркина. – Москва : Искусство, 1963. – 534 с. – Библиогр.: с. 497-512
634047
  Савинов А.Н. Карл Павлович Брюллов / А.Н. Савинов. – М., 1966. – 131с.
634048
  Леонтьева Г.К. Карл Павлович Брюллов / Г.К. Леонтьева. – Ленинград, 1986. – 194с.
634049
  Леонтьева Г.А. Карл Павлович Брюллов / Г.А. Леонтьева. – Ленинград, 1991. – 194с.
634050
  Савинов А.Н. Карл Павлович Брюллов. 1799-1852 / А.Н. Савинов. – М., 1963. – 131с.
634051
  Зотов А.И. Карл Павлович Брюлов 1799-1852 / А.И. Зотов. – Москва-Л., 1948. – 32с.
634052
  Норман Г.Э. Карл Поппер о ключевых проблемах нации ХХ века // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 5. – С. 96-102. – ISSN 0042-8744
634053
  Петросян В.К. Карл Поппер о политической этике // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 1 (январь-февраль). – С.114-125. – ISSN 0236-2007
634054
  Мюрберг И.И. Карл Поппер, свобода и дискурс "политического" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 25-36. – ISSN 0042-8744
634055
  Минье Карл Пятый. / Минье. – 33-58с.
634056
  Минье Карл Пятый. / Минье. – 76-95с.
634057
  Минье Карл Пятый. / Минье. – 61-74с.
634058
  Минье Карл Пятый. / Минье. – 99-118с.
634059
  Сухова Н.Г. Карл Риттер и географическая наука в России / Н.Г. Сухова. – Ленинград : Наука, 1990. – 201с.
634060
   Карл Роджерс (Carl Ransom Rogers) // Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Гордієнко, Л.В. Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – C. 267-287. – ISBN 978-966-518-287-0
634061
  Тарановская М.З. Карл Росси / М.З. Тарановская. – Ленинград, 1978. – 216 с.
634062
  Тарановская М.З. Карл Росси / М.З. Тарановская. – Ленинград, 1980. – 223 с.
634063
  Коваленко В. Карл Смелый: жизнь и смерть рыцаря // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / ООО "НБ-Медиа"; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2014. – № 3 (111). – С. 52-65. – ISSN 1812-867Х
634064
  Штельцль-Маркс Карл Соколл в австрийском антифашистском Сопротивлении // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 1. – С. 200-220. – ISSN 0130-3864
634065
  Винниченко Т. Карл Фаберже: Из яйца // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 2 (66). – С. 82-101. – ISSN 1819-6268
634066
  Эглит А. Карл Федорович Гун. художник. 1830-1877. / А. Эглит. – Рига, 1955. – 114с.
634067
  Богданов М.Н. Карл Федорович Кесслер (19 нояб. 1815 - ум. 3 марта 1881 г.) : Биография, составленная М.Н. Богдановым. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1882. – 64 с., 1 л. фронт. (портр.). – Отд. оттиск: Труды Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей, 1882, т. 12, вып. 2. – Библиогр.: "Перечень научных сочинений К.Ф. Кесслера" (с. 61-64)
634068
  Мерзленко М.Д. Карл Францевич Тюрмер: Из истории лесокультурного дела в России. / М.Д. Мерзленко. – М., 1986. – 55с.
634069
  Микулинский С.Р. Карл Францович Рулье, 1814-1858 гг.: Ученый, человек и учитель. / С.Р. Микулинский. – Москва, 1979. – 335с.
634070
  Микулинский С.Р. Карл Францович Рулье, 1814-1858: Ученый, человек и учитель: Зоолог. / С.Р. Микулинский. – Москва, 1989. – 287с.
634071
  Багратуни Г.В. Карл Фридрих Гаусс : Краткий очерк геодезических исследований / Г.В. Багратуни; Ред. Судаков С.Г. – Москва : Геодезиздат, 1955. – 44с.
634072
   Карл Фридрих Гаусс. – Москва, 1956. – 311 с.
634073
  Багратуни Г.В. Карл Фридрих Гаусс / Г.В. Багратуни. – Москва, 1966. – 44с.
634074
  Верховский Л.С. Карл Шлехтер / Л.С. Верховский. – Москва, 1984. – 240с.
634075
   Карл Шмидт-Ротлуфф // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 114 : Немецкие экспрессионисты. – С. 10-24.
634076
  Лобковиц Н. Карл Шмитт - католический фашист? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 5. – С.85-93. – ISSN 0042-8744
634077
  Артамошин С.В. Карл Шмитт // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 100-115. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности немецкого юриста, философа и политического теоретика К. Шмитта.
634078
  Исаев И.А. Карл Шмитт о господстве и суверенитете // История государства и права : научно-правовое издание : федеральный журнал / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 2. – С. 2-5. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена анализу философско-правового наследия крупнейшего правоведа XX века. Рассматривается соотношение категорий власти и господства. Понятие суверенитета рассматривается в связи с историческими процессами XVI-XVII веков. Подчеркивается роль ...
634079
  Шумський Л.М. Карл Шмітт про історичну ментальність та сутність Веймарської конституції // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 35-39. – (Серія "Питання політології" ; вип. 29). – ISSN 2220-8089
634080
  Хейниг К. Карл Шорлеммер первоклассный химик и коммунист / К. Хейниг. – Москва, 1978. – 86с.
634081
   Карл Эйнштейн // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 195. – ISSN 0130-6545


  Карл Эйнштейн - писатель, издатель, теоретик искусства. Представлены короткие биографические сведения о писателе.
634082
   Карл Юнг (Carl Gustaw Jung) // Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Гордієнко, Л.В. Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – С. 85-104. – ISBN 978-966-518-287-0
634083
  Кириллов В.К. Карл Янович Грасис. / В.К. Кириллов. – Чебоксары, 1969. – 128с.
634084
  Фетисов А.П. Карл Янович Лукс (1888-1932) : Биогр. очерк / А.П. Фетисов. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1966. – 110 с. : ил. – Библиогр.: с. 105-106. – (Замечательные дальневосточники)
634085
  Власова О.А. Карл Ясперс и духовная ситуация его исторического времени // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 2, март - апрель. – С. 104-113. – ISSN 0130-3864


  Статья представляет «Духовную ситуацию времени» немецкого философа истории К. Ясперса в контексте современной ему Германии времен Веймарской республики. Эта работа - дневник того времени. К анализу привлекаются труды по истории и культуре Веймарской ...
634086
  Клювер Реймер Карл. Император мира : Биография. Блистательный Карл // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 7 (160). – С. 134-147 : Фото. – ISSN 1029-5828
634087
  Ролле Ф. Карла Дарвина Учение о происхождениии видов в царстве растений и животных, примененное к истории миротворения : С прил. биогр. Дарвина, сост. С. Шэнеманом / Излож. и объясн. Фридрихом Ролле; Пер. ст. учителя 5 гимназии М. Владимирского. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод.-типографа М.О. Вольфа, 1864. – [4], XXXII, 320 с. : ил. – Экз. в разных тип. переплетах и на разной тип. бумаге. – Библиогр.: с. IV-VI


  Биография Дарвина / сост. С. Шэнеман; пер. старш. учителя 5-й Гимназии М. Владимирского
634088
  Немцова Б. Карла и другие рассказы / Б. Немцова. – Л., 1984. – 160с.
634089
  Кузнецова Е.Б. Карлаг ОГПУ-НКВД от Столыпина до Гулага = ОГПУ-ІІХК Карлагы: Столыпиннен Гулагка дейін = Karlag ASPV-VKLA (OGPU-NKWD) von Stolypin bis Gulag / [Екатерина Кузнецова ; на казах. яз. пер.: Баймурынов Ж.М., Жунисова Б.А. ; на нем. яз. пер.: Бегахметова Б.К., Райымбекова Н.Ш.] ; М-во образования и науки Респ. Казахстан, Караганд. ун-т "Болашак". – Караганды : Болашак-Баспа, 2011. – 350, [1] с., [2] л. фот. – Авт. на тит. л. не указ. - Предисл. и заключ. парал. казах., нем., рус. – ISBN 978-601-273-122-4
634090
   Карлаг: Творчество в неволе = Карлаг: Капастагылар каламынан... = Karlag: creativity in captivity : художники, музеи, документы, памятники / [Караганд. ун-т "Болашак" ; Междунар. ист.-просветитительское, правозащитное и благотворительное о-во "Мемориал" ; авт. идеи: Дулатбеков Н.О. ; сост.: Жумадилова Н.Т.]. – Караганды, 2009. – 247, [1] с. : ил., табл., портр. – Текст парал. казах., рос., англ. – ISBN 978-601-273-013-5
634091
   Карлаш Ганна Юріївна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 260 : фото
634092
  Саймонс Джулиан Карлейль / Саймонс Джулиан. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 288 с. – (Жизнь замечательных людей)
634093
  Трубенко А.І. Карлейль (Carlyle) Томас // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 602-603. – ISBN 966-316-069-1
634094
  Палагнюк Ч. Карлик : роман / Чак Палагнюк ; пер. з англ. В. Горбатько. – Харків : Фоліо, 2009. – 352 с. – ISBN 978-966-03-4743-4
634095
  Минков С. Карлик Тинтирин. / С. Минков. – Москва, 1967. – 120с.
634096
  Лагерквист П. Карлик. / П. Лагерквист. – М, 1981. – 446с.
634097
  Сурдин Владимир Карлики звездного мира : планетарий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 6. – С. 22-28 : Фото
634098
  Крупин А.Д. Карлики рождают гигантов / А.Д. Крупин. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 224 с.
634099
  Ізотов Ю.І. Карликові галактики (- галактики, які за своїми масою та світністю значно менші за нашу Галактику) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 338. – ISBN 978-966-02-6472-4
634100
  Звягина Е.В. Карликовые галактики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Звягина Е.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Гос. астрон. ин-т им. П.К.Штернберга. – М., 1967. – 5л.
634101
  Засов А.В. Карликовые галактики / А.В. Засов. – Москва : Знание, 1984. – 64 с.
634102
  Гудков Андрей Карликовый слон. Слона-то я и не приметил // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июнь (№ 93). – С. 56-58 : фото
634103
  Макушок М.Е. Карликовый сомик, его хозяйственное значение и биологические особенности / М.Е. Макушок. – Минск, 1951. – 64с.
634104
  Шмагелова Г. Карлинская, 5 / Г. Шмагелова. – Москва, 1963. – 174с.
634105
  Хромаджич А. Карличок із Забутої Країни / А. Хромаджич. – К, 1966. – 123с.
634106
  Реизов Б.Г. Карло Гольдони : (1703-1793) : научн.-попул. оч. / Б. Реизов. – Ленинград-Москва : Искусство, 1957. – 189 с. – (Классики зарубежной драматургии)
634107
   Карло Гольдони. – М., 1959. – 100с.
634108
  Матвеева-Девлет Карло Гольдони, его реформа и социальное значение его комедий : Дис... канд.филолог.наук: / Матвеева-Девлет К.П.; Харьк.юридич.ин-т им.Л.М.Кагановича. – Х., 1953. – 301л. – Бібліогр.:л.294-300
634109
  Звіринська Х. Карло Звіринський: "... Спроба іти з духом часу" // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 44-47. – ISSN 0130-1799


  Звіринський Карло Йосипович (1923-1997) - український педагог, живописець, графік, іконописець. З 1992 - експерт з питань монументального живопису та оздоблення в храмах Львівської Архиєпархії УГКЦ, з 1992 - член Спілки художників України.
634110
  Панов В.А. Карло Росси / В.А. Панов. – Москва, 1937. – 152 с.
634111
  Скотт В. Карло Сміливий / В. Скотт. – Київ, 1929. – 207с.
634112
  Павлов Н. Карло Шабанский / Н. Павлов. – М, 1990. – 222с.
634113
  Патрина Дарья Карлов мост // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 7 (2910). – С. 79 : фото
634114
  Одложилик О. Карлов университет 1348-1948 / О. Одложилик. – Прага, 1948. – 86 с.
634115
  Халоупецкий Вацлав Карлов университет в Праге. Его основание, характер и развитие в XIV веке (1348-1409) / Халоупецкий Вацлав. – Прага, 1948. – 157 с.
634116
  Белов А.В. Карловацкий раскол - прошлое и настоящее / А.В. Белов, А.Д. Шилкин. – Москва, 1975. – 64с.
634117
   Карлови-Вари суперіор // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 5 (125), жовтень-листопад. – С. 66-67 : фото
634118
   Карлови-Вари. Ваш персональний санаторій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 36-37 : фото
634119
  Будько Євген Карлови-Вари. Естетотерапія / Будько Євген, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 2. – С. 64-72 : фото
634120
   Карлови-Вари. Життєдайний мороз : Мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 78-79 : Фото
634121
   Карлови-Вари. Життєдайний мороз : мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 32-33 : Фото
634122
  Будько Євген Карлови - Вари. Лікувальний ексКурс : Мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 66-69 : Фото
634123
  Вакуленко Інна Карлові Вари. Води, грязі та медитації // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 110-111 : фото
634124
  Малей Антоніна Карлові Вари. Лікування ковбасами та донжуанами // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 70-76 : фото
634125
  Будько Євген Карлові Вари. Оздоровчий курс // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 1 (139), лютий - березень. – С. 50-54 : фото
634126
  Жанда Ф В. Карловы Вары : путеводитель по городу / Ф В. Жанда, . – Прага, 1960. – 140 с.
634127
  Петрова Т.П. Карлос Гарсиа Бедойа - новатор перуанской дипломатии // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 32-38. – ISSN 044-748Х
634128
  Лаарраге Карлос. Выставка живописи. Москва. Карлос Лаараге, Испания: Выст. живописи / Карлос. Выставка живописи. Москва. Лаарраге, 1984. – Москва, 1984. – 20с.
634129
   Карлсбад і Карлови-Вари : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 102-103 : Фото
634130
  Мотлік Ян Карлсбад і Карлови-Вари : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 64-65 : Фото
634131
  Сипёч Л. Карлсбад прежде и теперь / Л. Сипёч, И. Руфф. – Карлсбад : Городской Магистрат, 1907. – 63 с.
634132
  Боженко Л.А. Карма / Л.А. Боженко. – Ростов -на-Дону, 1991. – 235с.
634133
  Ільїн В.В. Карма // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 54-55. – ISBN 966-316-069-1
634134
  Гургула І. Карма : текст // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2017. – № 7/8. – С. 65-90. – ISSN 0208-0710
634135
  Тримбач С. Карма Параджанова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 11 січня (№ 1). – С. 7
634136
  Московченко В.М. Карма України / В.М. Московченко, А.В. Поправко. – К, 1997. – 320с.
634137
  Фурса С.Я. Кармаза Олександра Олександрівна // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 43-44. – ISBN 978966-97130-0-1
634138
   Кармазина Ольга Петрівна // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 43
634139
  Канивец В.В. Кармалюк / В.В. Канивец. – М, 1965. – 207с.
634140
  Герасименко В. Кармалюк в українській народній пісні / В. Герасименко. – Одеса, 1926. – 16с.
634141
  Кривин Ф.Д. Карманная школа / Ф.Д. Кривин. – Ужгород, 1962. – 207с.
634142
  Бискан В. Карманная энциклопедия электротехника / В. Бискан. – Днепропетровск : Украинское научное издательство, 1927. – 150 с.
634143
  Гольбах П.А. Карманное богословие / П.А. Гольбах. – Москва, 1937. – 272с.
634144
  Гольбах П.А. Карманное богословие / П.А. Гольбах. – Москва, 1959. – 207с.
634145
  Гольбах П.А. Карманное богословие / П.А. Гольбах. – Москва, 1961. – 207с.
634146
  Хохлов А.И. Карманные математические таблицы пятизначные / А.И. Хохлов. – 2-е. – Москва-Л., 1947. – 209 с.
634147
  Котельников Валерий Карманные парки - новый тип общественных пространств Кракова // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 6. – С. 18-25 : фото
634148
  Сальнов Н.А. Карманные русско-новогреческий словарь : 10 000 слов / Сост. Н.А.Сальнов. – М. : Советская энциклопедия, 1965. – 351с.
634149
  Кошкин С.И. Карманные таблицы для взаимного перевода мер: метрических, русских, английских и американских, как основных, так и производных, применяемых в технике, промышленности и торговле / Сем. Ив. Кошкин. – Петроград : Технический вестник, 1916. – 4, [60] с. – Миниатюрное издание
634150
  Глазенап С.П. Карманные таблицы логарифмов, чисел и тригонометрических функций с четырьмя десятичными знаками / С.П. Глазенап. – Л., 1933. – 112 с.
634151
  Новоселов Л.Е. Карманные транзисторные приемники : справочное пособие / Л.Е. Новоселов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград, 1980. – 127 с.
634152
  Новоселов Л.Е. Карманные транзисторные приемники IV класса : справочное пособие / Л.Е. Новоселов. – Ленинград : Энергия, 1973. – 126 с.
634153
  Бенюх О.П. Карманный англо-русский и русско-английский словарь / О.П. Бенюх, Г.В. Чернов. – М, 1991. – 575 с.
634154
  Бенюх О.П. Карманный англо-русский и русско-английский словарь = Pocket english-russian and russian-english dictionary / О.П. Бенюх, Г.В. Чернов. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1992. – 576с. – ISBN 5-200-01665-7
634155
  Займвоский Г С. Карманный англо-русский словарь / Г С. Займвоский, . – М., 1932. – 1084с.
634156
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный англо-русский словарь : 7500 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Москва : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1961. – 808 с. – Парал. тит. л. на англ. яз. - Миниатюрное издание
634157
  Бенюх О.П. Карманный англо-русский словарь : 7500 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 4-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 492 с.
634158
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный англо-русский словарь : 7500 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 4-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 807 с. – Миниатюрное издание
634159
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный англо-русский словарь : 7500 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 5-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 807 с. – Миниатюрное издание
634160
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный англо-русский словарь : 7500 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 5-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1967. – 807 с. – Миниатюрное издание
634161
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный англо-русский словарь : 7500 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 5-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 807 с. – Миниатюрное издание
634162
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный англо-русский словарь : 7600 слов / О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 8-е, испр. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1970. – 832 с. – Миниатюрное издание
634163
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный англо-русский словарь : 7600 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 9-е, стереотип. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 832 с. – Миниатюрное издание
634164
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный англо-русский словарь : 7600 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 10-е, стереотип. – Москва : Советская энциклопедия, 1972. – 831 с. – Миниатюрное издание
634165
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный англо-русский словарь : 7600 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 11-е, стереотип. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 831 с. – Миниатюрное издание
634166
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный англо-русский словарь : 7600 слов / О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 12-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1974. – 831 с. – Миниатюрное издание
634167
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный англо-русский словарь : 7600 слов / О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 13-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1975. – 832 с. – Миниатюрное издание
634168
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный англо-русский словарь : 7600 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 14-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1976. – 831 с. – Миниатюрное издание
634169
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный англо-русский словарь : 7600 слов / О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – 15-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1978. – 831 с. – Миниатюрное издание
634170
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный англо-русский словарь : 7600 слов / О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – 16-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1979. – 831 с. – Миниатюрное издание
634171
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный англо-русский словарь : 7600 слов / О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – 17-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1980. – 831 с. – Миниатюрное издание
634172
  Бенюх О.П. Карманный англо-русский словарь / О.П. Бенюх, Г.В. Чернов. – 19-е изд., испр. – Москва : Русский язык, 1983. – 359 с.
634173
  Бенюх О.П. Карманный англо-русский словарь / О.П. Бенюх, Г.В. Чернов. – 18-е изд., стер. – М, 1983. – 285с.
634174
  Бенюх О.П. Карманный англо-русский словарь / О.П. Бенюх, Г.В. Чернов. – 21-е изд., стереотипн. – М, 1987. – 287с.
634175
  Бенюх О.П. Карманный англо-русский словарь / О.П. Бенюх, Г.В. Чернов. – 22-е изд., стер. – М, 1988. – 360с.
634176
  Белкин В.М. Карманный арабско-русский словарь : Около 9000 слов / Белкин В.М. – Москва : Советская энциклопедия, 1970. – 640с.
634177
  Белкин В.М. Карманный арабско-русский словарь : 9400 слов / В.М. Белкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1986. – 528с.
634178
  Белкин В.М. Карманный арабско-русский словарь. : Около 9 500 слов / В.М. Белкин. – Москва : Арабский клуб, 1992. – 525с. – ISBN 5-900317-01-3
634179
  Фениш Х. Карманный атлас анатомии человека на основе Международной номенклатуры / Х.Фениш ( при участии В. Даубера). – 2-е изд., стереотип. – Минск : Вышэйшая школа, 1998. – 465с. : ил. – ISBN 985-06-0368-2
634180
  Фениш Х. Карманный атлас анатомии человека на основе Международной номенклатуры / Х. Фениш ( при участии В. Даубера). – 4-е изд., стереотип. – Минск : Интерпрессервис, 2002. – 464с. : ил. – ISBN 985-6656-76-1
634181
   Карманный атлас мира. – Ленинград, 1940. – 60 с.
634182
   Карманный атлас СССР. – Ленинград, 1939. – 50 с.
634183
  Лебедев К.А. Карманный афганско-русский словарь : 7500 слов / К.А. Лебедев. – Москва : Госиздат иностр. и нац. словарей, 1962. – 587с. – Предназначен для лиц, занимающихся изучением языка пушту
634184
  Литтон Д. Карманный бенгальско-русский словарь / Д. Литтон, В.А. Гагинский. – Москва : ГИС, 1960. – 532 с.
634185
  Абчук В.А. Карманный бизнес - самоучитель / Абчук Владимир. – Санкт-Петербург : Дело, 1994. – 92, [1] с.
634186
  Игнатенко Б.А. Карманный бирманско-русский словарь : 5000 слов / Б.А. Игнатенко. – Москва, 1961. – 384 с.
634187
  Леонидова М.А. Карманный болгарско-русский словарь : 8 200 слов / М.А. Леонидова. – Москва : Русский язык, 1959. – 474 с.
634188
  Леонидова М.А. Карманный болгарско-русский словарь : 10 400 слов / М.А. Леонидова. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1961. – 534 с.
634189
  Леонидова М.А. Карманный болгарско-русский словарь : 10 400 слов / М.А. Леонидова. – Изд. 4-е, стереот. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1962. – 534 с.
634190
  Леонидова М.А. Карманный болгарско-русский словарь : 10 400 слов / М.А. Леонидова. – Изд. 4-е, стереот. – Москва : Советская энциклопедия, 1967. – 534 с.
634191
  Леонидова М.А. Карманный болгарско-русский словарь / М.А. Леонидова. – М, 1971. – 534с.
634192
  Леонидова М.А. Карманный болгарско-русский словарь : 10 600 слов / М.А. Леонидова. – Изд. 6-е, исправл. и доп. – Москва : Русский язык, 1975. – 520 с.
634193
  Леонидова М.А. Карманный болгарско-русский словарь / М.А. Леонидова. – М, 1977. – 519с.
634194
  Леонидова М.А. Карманный болгарско-русский словарь = Джобен българсо-руски речник / М.А. Леонидова. – М, 1980. – 519с.
634195
  Леонидова М.А. Карманный болгарско-русский словарь = Джобен българсо-руски речник : 10 000 слов / М.А. Леонидова. – Изд. 9-е, исправл. и доп. – Москва : Русский язык, 1986. – 468с.
634196
  Ольдал Г.И. Карманный венгерско-русский словарь : 9 000 слов / Г.И. Ольдал, Б.Я. Гейгер. – Изд. 2-е стереотипн. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 405 с.
634197
   Карманный Весь Петербург. На 1902 г. : календарь-путеводитель. Справочная и адресная книжка. – С.-Петербург : Типография А.Г. Фарбера, 1901. – 260 с.
634198
  Виноградова С.П. Карманный дари-русский словарь / С.П. Виноградова. – Москва : Русский язык, 1989. – 364с.
634199
  Васильева И.Г. Карманный датско-русский словарь = Dansk-Russisk lommeordbog : около 6 500 сл / cост.: Васильева И.Г., Новакович А.С. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 374, [2] с. – Парал. тит. л. на дат. яз. - На переплете и корешке загл.: Датско-русский словарь
634200
   Карманный датско-русский словарь и русско-датский словарь. – М, 1979. – 497с.
634201
  Козловский Евгений Карманный звук : DIGITAL // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 9 (2792). – С. 164-169 : Іл.
634202
  Булыгин Н.Ф. Карманный индонезийско-русский словарь. / Н.Ф. Булыгин, Л.И. Ушакова. – М., 1959. – 301с.
634203
  Марцишевская К.А. Карманный испанско-русский словарь / К.А. Марцишевская. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 422 с.
634204
  Марцишевская К.А. Карманный испанско-русский словарь : 11 000 слов / Сост. К.А. Марцишевская. – Изд. 3-е, стереотип. – Москва : Изд-во "Русский язык", 1974. – 420 с.
634205
  Марцишевская К.А. Карманный испанско-русский словарь / К.А. Марцишевская. – 4-е изд. – Москва, 1977. – 421 с.
634206
  Марцишевская К.А. Карманный испанско-русский словарь. : 11 000 слов / К.А. Марцишевская. – 2-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1970. – 420с.
634207
  Марцишевская К.А. Карманный испанско-русский словарь. : 11 000 слов / К.А. Марцишевская. – 3-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1974. – 420с.
634208
  Марцишевская К.А. Карманный испанско-русский словарь. : 11 000 слов / К.А. Марцишевская. – изд. 5-е исправл. и джолп. – Москва : Русский язык, 1981. – 390с.
634209
  Марцишевская К.А. Карманный испанско-русский, русско-испанский словарь / К.А. Марцишевская. – М, 1985. – 451с.
634210
  Добровольская Ю.А. Карманный итальянско-русский словарь : Около 70000 слов / Ю.А. Добровольская. – Изд. 3-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1965. – 415с.
634211
  Добровольская Ю.А. Карманный итальянско-русский словарь / Ю.А. Добровольская. – Изд. 4-е, испр. и доп. – М, 1970. – 414с.
634212
  Добровольская Ю.А. Карманный итальянско-русский словарь : Около 10000 слов / Ю.А. Добровольская. – Изд. 5-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1974. – 415с.
634213
  Добровольская И.А. Карманный итальянско-русский словарь / И.А. Добровольская. – 6-е изд., испр. и доп. – М, 1980. – 414с.
634214
   Карманный итальянско-русский словарь / Г.А. Красова, Дзаппи, , Гарио. – Москва, 1991. – 350с.
634215
  Красова А Г. Дзаппи Карманный итальянско-русский словарь / Г.А. Красова. Г. Дзаппи, Гарио Дзаппи. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1997. – 352 с. – ISBN 5200024919
634216
   Карманный итальянско-русский словарь: Ок.12 000 слов / Г.А. Красова, Дзаппи, , Гарио. – 2-е изд., стер. – М., 1993. – 352с.
634217
  Журавлев Андрей Карманный календарь каменного века. Календарь создала женщина // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июнь (№ 93). – С. 52 : фото
634218
  Араушкин Н.С. Карманный китайско-русский словарь / Н.С. Араушкин. – Москва, 1975. – 208с.
634219
  Сарычева З.А. Карманный лечебник / З.А. Сарычева. – Киев : [б. и.], 2009. – 317, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 232. – ISBN 510211-9
634220
  Гаррас А. Карманный музыкальный словарь / А. Гаррас. – М., 1930. – 133с.
634221
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь : 7000 слов / сост. О.Д. Липшиц. – Москва ; Лейпциг : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей ; Enzyklopadie, 1960. – XX, 570 с. – Миниатюрное издание
634222
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь : 7000 слов / сост. О.Д. Липшиц. – Изд. 2-е, стереот. – Москва ; Лейпциг : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей ; Enzyklopadie, 1961. – XX, 570 с. – Миниатюрное издание
634223
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь : 7000 слов / сост. О.Д. Липшиц. – Изд. 3-е, стереот. – Москва ; Лейпциг : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей ; Enzyklopadie, 1962. – XX, 570 с. – Миниатюрное издание
634224
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь : 7000 слов / сост. О.Д. Липшиц. – Изд. 4-е, стереот. – Москва ; Лейпциг : Советская энциклопедия ; Enzyklopadie, 1965. – XX, 570 с. – Миниатюрное издание
634225
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь : 7000 слов / сост. О.Д. Липшиц. – Изд. 6-е, стереот. – Москва ; Лейпциг : Советская энциклопедия ; Enzyklopadie, 1967. – XX, 570 с. – Миниатюрное издание
634226
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь : 7000 слов / сост. О.Д. Липшиц. – Изд. 8-е, стереот. – Москва ; Лейпциг : Советская энциклопедия ; Enzyklopadie, 1969. – XX, 570 с. – Миниатюрное издание
634227
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь : 7000 слов / сост. О.Д. Липшиц. – Изд. 9-е, стереот. – Москва ; Лейпциг : Советская энциклопедия ; Enzyklopadie, 1970. – XX, 570 с. – Миниатюрное издание
634228
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь : 7000 слов / сост. О.Д. Липшиц. – Изд. 10-е, стереот. – Москва ; Лейпциг : Советская энциклопедия ; Enzyklopadie, 1971. – XX, 570 с. – Миниатюрное издание
634229
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь / сост. О.Д. Липшиц. – 11-е, испр. и доп. – Москва ; Лейпциг : Советская энциклопедия ; Enzyklopadie, 1972. – XX, 570 с. – Миниатюрное издание
634230
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь / сост. О.Д. Липшиц. – 13-е изд. стер. – Москва, 1974. – 593с. – Миниатюрное издание
634231
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь : 7000 слов / сост. О.Д. Липшиц. – Изд. 14-е, стереот. – Москва ; Лейпциг : Советская энциклопедия ; Enzyklopadie, 1975. – XX, 570 с. – Миниатюрное издание
634232
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь : 7000 / сост. О.Д. Липшиц. – Изд. 16-е, стереот. – Москва ; Лейпциг : Русский язык ; Enzyklopadie, 1978. – XXII, 593 с. – Тит. л. парал. на нем. яз. - Миниатюрное издание
634233
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь / сост. О.Д. Липшиц. – 17-е изд. стер. – Москва ; Лейпциг : Советская энциклопедия ; Enzyklopadie, 1979. – XX, 592 с. – Миниатюрное издание
634234
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь / сост. О.Д. Липшиц. – 18-е, испр. – Москва : Русский язык, 1980. – 319с.
634235
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь / сост. О.Д. Липшиц. – 19-е стереотип. изд. – Москва, 1982. – 319с. – Миниатюрное издание
634236
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь / сост. О.Д. Липшиц. – 19-е стереотип. изд. – Москва, 1983. – 319с. – Миниатюрное издание
634237
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь / сост. О.Д. Липшиц. – 20-е стереотип. изд. – Москва, 1984. – 319с. – Миниатюрное издание
634238
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь / сост. О.Д. Липшиц. – 20-е стереотип. изд. – Москва, 1985. – 319с. – Миниатюрное издание
634239
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь / сост. О.Д. Липшиц. – 21-е стереотип. изд. – Москва, 1986. – 318с. – Миниатюрное издание
634240
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь / сост. О.Д. Липшиц. – 22-е стереотип. изд. – Москва, 1988. – 318с. – Миниатюрное издание
634241
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь / сост. О.Д. Липшиц. – 22-е стереотип. – Москва, 1989. – 320с. – Миниатюрное издание
634242
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь / сост. О.Д. Липшиц. – 22-е стереотип. изд. – Москва, 1989. – 318с. – Миниатюрное издание
634243
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь / О.Д. Липшиц. – Изд. 23-е стереотип. – Москва ; Лейпциг : Русский язык ; Enzyklopadie, 1990. – 319 с. – ISBN 5-200-01122-1
634244
  Дренясова Т.Н. Карманный нидерландско-русский словарь / Т.Н. Дренясова, С.А. Миронов. – М., 1977. – 389с.
634245
  Сальнов Н.А. Карманный новогреческо-русский словарь : 8000 слов / Н.А. Сальнов. – Москва : Советская Энциклопедия, 1965. – 340 с.
634246
  Сальнов А.В. Карманный новогреческо-русский словарь / А.В. Сальнов. – 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1986. – 295с.
634247
  Захаров В.С. и Колесников В.П. Карманный норвежско-русский словарь : около 10 000 слов / сост. В.С. Захаров и В.П. Колесников. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 616 с.
634248
  Ячевский А.А. Карманный определитель грибов / А.А. Ячевский. – Л.
1. – 1926. – 88с.
634249
  Постель Э. Карманный определитель цветковых и высших споровых растений, как дикорастущих, так и разводимых : для ботанических экскурсий : С алф. указ. ботан. терминов и 169 политипажами / Э. Постель ; пер. с нем. [и предисл.] М. Мелиоранского. – Санкт-Петербург : Изд. И.И. Паульсона ; [В тип. В. Безобразова и комп.], 1888. – XII, 635 с.


  Из предисл.: "Карманный определитель растений" есть пер. кн. "Vademecum fur Freunde der Pilanzenwelt", bearb. von Emik Postel, 1860
634250
  Грасиан Б. Карманный оракул, или Наука Благоразумия / Б. Грасиан. – Минск, 1991. – 123с.
634251
  Грасиан Б. Карманный оракул. Критикон : Литерат. памятн. / Б. Грасиан. – Москва : Наука, 1984. – 631 с. – (Литературные памятники)
634252
  Сеславин Д.Н. Карманный орфографический словарь, содержащий более 50000 слов. / Д.Н. Сеславин. – С-пб. – 733с.
634253
  Чевгун С.Ф. Карманный Патрикеев : рассказы и повести / Сергей Чевгун. – Южно-Сахалинск : Дальневост. кн. изд-во, Сахалин. отд-ние, 1989. – 127, [1] с.
634254
  Фархадян А.А. Карманный персидско-русский словарь : 8 550 слов / А.А. Фархадян. – Москва : ГИС, 1959. – 757 с.
634255
   Карманный песенник, 1833
634256
   Карманный песенник, или собрание лучших светских и простонародных песен. – Москва : В вольной типографии Пономарева
Часть I, II, III. – 1796. – 257с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка,Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII cт.- картон, корінець та кутки зі шкіри
634257
  Митронова И.Н. Карманный польско-русский и русско-польский словарь / И.Н. Митронова, Г.В. Синицына, Г. Липкес. – 5-е изд., стер. – Москва : Сов. энциклопедия, 1967. – 564с.
634258
  Митронова И.Н. Карманный польско-русский и русско-польский словарь / И.Н. Митронова. – 5-е изд., стереотип. – М., 1968. – 563с.
634259
  Митронова И.Н. Карманный польско-русский и русско-польский словарь / И.Н. Митронова. – 6-е изд., стереотип. – Москва, 1969. – 564с.
634260
  Митронова И.Н. Карманный польско-русский и русско-польский словарь / И.Н. Митронова. – 7-е изд., стереотип. – М., 1972. – 564с.
634261
  Митронова И.Н. Карманный польско-русский и русско-польский словарь / И.Н. Митронова. – 8-е изд., перераб. – М., 1973. – 560с.
634262
  Митронова И.Н. Карманный польско-русский и русско-польский словарь / И.Н. Митронова. – 9-е изд., стереотип. – М., 1974. – 560с.
634263
  Митронова И.Н. Карманный польско-русский и русско-польский словарь / И.Н. Митронова, Г.В. Синицына. – 11-е изд., стереотип. – М., 1976. – 560с.
634264
  Митронова И.Н. Карманный польско-русский и русско-польский словарь / И.Н. Митронова, Г.В. Синицына. – 12-е изд., испр. и доп. – М., 1978. – 575с.
634265
  Митронова И.Н. Карманный польско-русский и русско-польский словарь / И.Н. Митронова, Г.В. Ковалева. – 14-е изд., стереотип. – М., 1980. – 575с.
634266
  Митронова И.Н. Карманный польско-русский и русско-польский словарь / И.Н. Митронова, Г.В. Ковалева. – 14-е изд.. – М., 1981. – 575с.
634267
  Митронова И.Н. Карманный польско-русский и русско-польский словарь / И.Н. Митронова, Г.В. Ковалева. – 15-е изд., испр. – Москва : Русский язык, 1982. – 591 с.
634268
  Митронова И.Н. Карманный польско-русский и русско-польский словарь / И.Н. Митронова, Г.В. Ковалева. – 18-е изд., испр. – М., 1985. – 604с.
634269
  Митронова И.Н. Карманный польско-русский и русско-польский словарь / И.Н. Митронова, Г.В. Ковалева. – 19-е изд., стер. – М., 1986. – 603с.
634270
  Митронова И.Н. Карманный польско-русский и русско-польский словарь / И.Н. Митронова, Г.В. Ковалева. – 20-е изд. – М., 1987. – 608с.
634271
  Митронова И.Н. Карманный польско-русский и русско-польский словарь / И.Н. Митронова, Г.В. Ковалева. – 21-е изд. – М.., 1989. – 608с.
634272
  Митронова И.Н. Карманный польско-русский словарь : 105000 слов / И.Н. Митронова. – Москва : ГИС, 1960. – 472 с.
634273
   Карманный польско-русский словарь и русско-польский словарь. – 16-е изд. – М, 1983. – 591с.
634274
  Шалагина И.Н. Карманный португальско-русский словарь / И.Н. Шалагина. – Москва : Русский язык, 1982. – 336 с.
634275
  Шалагина И.Н. Карманный португальско-русский словарь : 9 000 слов / И.Н. Шалагина. – 3-е, испр.и доп. – Москва : Русский язык, 1987. – 352с.
634276
   Карманный путеводитель по Москве. – Москва. – 243с.
634277
  Лебедев К.А. Карманный пушту-русский словарь / К.А. Лебедев. – М., 1986. – 412с.
634278
  Андрианов Б.А. Карманный румынско-русский словарь : около 7000 слов / сост. Андрианов Б.А. – Изд. 2-е, стереотип. – Москва : ГИС, 1962. – 362 с.
634279
  Андрианов Б.А. Карманный румынско-русский словарь : около 8000 слов / Андрианов Б.А. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва : Совецкая энциклопедия, 1964. – 314 с.
634280
  Андрианов Б.А. Карманный румынско-русский словарь = Dictionar de buzunar roman -rus : 8000 слов / Андрианов Б.А. ; под ред. Ю.П. Заюнчковского. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1980. – 367 с.
634281
  Косталлари А. Карманный русско-албанский словарь : 8200 слов / А. Косталлари. – Москва : ГИС, 1959. – 428 с.
634282
  Милько Л.Г. Карманный русско-албанский словарь / Л.Г. Милько. – Москва : Русский язык, 1989. – 344с.
634283
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный русско-английский словарь : 8000 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 2-е. – Москва : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1961. – 716 с. – Миниатюрное издание
634284
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный русско-английский словарь : 8000 / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 6-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1967. – 768 с. – Миниатюрное издание
634285
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный русско-английский словарь : 8000 / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 7-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 766 с. – Миниатюрное издание
634286
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный русско-английский словарь : 8000 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 8-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1970. – 781с. – Миниатюрное издание
634287
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный русско-английский словарь : 8000 / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 10-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1972. – 781 с. – Миниатюрное издание
634288
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный русско-английский словарь : 8000 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 11-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 781с. – Миниатюрное издание
634289
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный русско-английский словарь : 8000 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 12-е. – Москва : Русский язык, 1975. – 781 с. – Миниатюрное издание
634290
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный русско-английский словарь : 8000 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 13-е. – Москва : Русский язык, 1976. – 781 с. – Миниатюрное издание
634291
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный русско-английский словарь / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 14-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1977. – 784 с. – Миниатюрное издание
634292
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный русско-английский словарь : 8000 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 14-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1978. – 784 с. – Миниатюрное издание
634293
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный русско-английский словарь : 8000 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 15-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1979. – 781 с. – Миниатюрное издание
634294
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный русско-английский словарь : 8000 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 16-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1980. – 781 с. – Миниатюрное издание
634295
  Бенюх О.П. Карманный русско-английский словарь / О.П. Бенюх, Г.В. Чернов. – 18-е изд., стер. – М, 1983. – 285с.
634296
  Бенюх О.П. Карманный русско-английский словарь / О.П. Бенюх, Г.В. Чернов. – Москва, 1984. – 285с.
634297
  Иль-Фархи Тагер Ахмед Карманный русско-арабский словарь / Иль-Фархи Тагер Ахмед, В.Н. Красновский. – Москва, 1962. – 623с.
634298
  Иль-Фархи Тагер Ахмед Карманный русско-арабский словарь : около 8 000 слов / Иль-Фархи Тагер Ахмед, В.И. Красновский. – Изд. 3-е, исправл. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 528 с.
634299
  Иль-Фархи Тагер Ахмед и др. Карманный русско-арабский словарь / Тагер Ахмед и др. Иль-Фархи. – Москва, 1974. – 623с.
634300
  Красновский В.Н. Карманный русско-арабский словарь : Около 11 000 слов / В.Н. Красновский, Г.Ш. Шарбатов. – Москва : Русский язык, 1988. – 576с. – ISBN 5-200-00076-9
634301
  Красновский В.Н. Карманный русско-арабский словарь / В.Н. Красновский, Г.Ш. Шарбатов. – 2-е изд., стереотип. – М., 1992. – 552с.
634302
  Лебедев К.А. Карманный русско-афганский словарь : 7000 слов / К.А. Лебедев. – Москва : Госиздат иностр. и нац. словарей, 1961. – 752с.
634303
  Литтон Д. Карманный русско-бенгальский словарь / Д. Литтон, В.А. Гагинский. – Москва : ГИС, 1959. – 600 с.
634304
  У Чин Вей Карманный русско-бирманский словарь : около 7 500 слов / Чин Вей У, А.И. Боровиков. – Москва : ГИС, 1962. – 756 с.
634305
  Леонидова М.А. Карманный русско-болгарский словарь : 8200 слов / сост. М.А. Леонидова. – Изд. 2-е. – Москва : Государственное издательство иностанных и национальных словарей, 1960. – 474 с. – На переплете и корешке загл.: Русско-болгарский словарь
634306
  Леонидова М.А. Карманный русско-болгарский словарь : 8200 слов / сост. М.А. Леонидова. – Изд. 4-е. – Москва : Государственное издательство иностанных и национальных словарей, 1963. – 477 с. – На переплете и корешке загл.: Русско-болгарский словарь
634307
  Леонидова М.А. Карманный русско-болгарский словарь : 8200 слов / сост. М.А. Леонидова. – Изд. 5-е, стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 477 с. – На переплете и корешке загл.: Русско-болгарский словарь
634308
  Леонидова М.А. Карманный русско-болгарский словарь = Джбен руско-български речник / М.А. Леонидова. – Москва, 1970. – 478с.
634309
  Леонидова М.А. Карманный русско-болгарский словарь / М.А. Леонидова. – Москва, 1975. – 463с.
634310
  Леонидова М.А. Карманный русско-болгарский словарь = Джобен руско-български речник : 8 700 слов / М.А. Леонидова; изд 9-е, стер. – Москва : Русский язык, 1978. – 463с.
634311
  Леонидова М.А. Карманный русско-болгарский словарь = Джбен руско-български речник : 8 700 слов / М.А. Леонидова; Изд.10-е, исправл. и доп. – Москва : Русский язык, 1982. – 463с.
634312
  Леонидова М.А. Карманный русско-болгарский словарь = Джобен руско-български речник : 8u00 слов / Леонидова М.А. – Изд. 11-е, стер. – Москва : Русский язык, 1986. – 462, [2] с. – На обл. и корешке загл.: Русско-болгарский словарь
634313
  Ольдал Г.И. Карманный русско-вергерский словарь = Orosz-magyar zsebszotar : 7 000 слов / сост.: Ольдал Г.И., Гейгер Б.Я. – Изд. 2-е, стереот. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 367, [1] с.
634314
  Нгуен Нанг Ан Карманный русско-вьетнамский словарь : Около 7500 слов / Нгуен Нанг Ан. – Москва : Госиздат иностр. и нац. словарей, 1962. – 525с.
634315
  Шилтова А.П. Карманный русско-вьетнамский словарь. / А.П. Шилтова. – М., 1980. – 352с.
634316
  Шилтова А.П. Карманный русско-вьетнамский словарь. / А.П. Шилтова. – 2-е изд., стер. – М., 1989. – 351с.
634317
  Островский Б.Я. Карманный русско-дари словарь : Около 10 000 слов / Б.Я. Островский. – Москва : Русский язык, 1987. – 412с.
634318
  Булыгин Н.Ф., Ушакова Л.И. Карманный русско-индонезийский словарь : 7000 слов / сост. Н.Ф. Булыгин и Л.И. Ушакова ; под ред. Сухадионо. – Москва : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1958. – 576 с. – Миниатюрное издание
634319
  Сордопенья Х. Карманный русско-испанский словарь / Х. Сордопенья, С. Маринеро. – М., 1964. – 374с.
634320
  Сордопенья Х. Карманный русско-испанский словарь : 9 000 слов / Х. Сордопенья, С. Маринеро. – 2-е, стереотип. – Москва : Советская энциклопедия, 1970. – 364с.
634321
  Сордо-Пенья Карманный русско-испанский словарь / Сордо-Пенья, С. Маринеро. – 4-е изд. – Москва, 1977. – 376с.
634322
  Сордо-Пенья Бенхамин Х. Карманный русско-испанский словарь / Бенхамин Х. Сордо-Пенья, С. Маринеро. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва, 1982. – 371с.
634323
  Добровольская Ю.А. Карманный русско-итальянский словарь / Ю.А. Добровольская, М.А. Мизиано. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1959. – 443 с.
634324
  Добровольская Ю.А. Карманный русско-итальянский словарь : около 8. 000 / Ю.А. Добровольская, М.А. Мизиано. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1963. – 443 с.
634325
  Добровольская Ю.А. Карманный русско-итальянский словарь : около 11 000 слов / Ю.А. Добровольская, М.А. Мизиано. – Изд. 4-е, исправл. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1967. – 384 с.
634326
   Карманный русско-итальянский словарь : Около 11000 слов / составили Ю.А. Добровольская и М.А. Мизиано. – изд. 5е, стереотипное. – Москва : Советская энциклопедия, 1970. – 384 с.
634327
  Добровольская Ю.А. Карманный русско-итальянский словарь / Ю.А. Добровольская, М.А. Мизиано. – 5-е изд., стереотип. – Москва, 1970. – 384 с.
634328
  Добровольская Ю.А. Карманный русско-итальянский словарь / Ю.А. Добровольская, М.А. Мизиано. – Изд. 7-е, испр. и доп. – М, 1980. – 369с.
634329
  Ковалев В.Ф. Карманный русско-итальянский словарь / В.Ф. Ковалев; Около 11 000 слов. – М, 1990. – 333с.
634330
   Карманный русско-китайский словарь, 1955. – 564 с.
634331
  Мудров Б.Г. Карманный русско-китайский словарь / Б.Г. Мудров, Н.М. Яновский. – 2-е, стер. – М., 1977. – 216с.
634332
  Мудров Б.Г. Карманный русско-китайский словарь : Около 8 500 слов / Б.Г. Мудров, Н.М. Яновский. – 2-е изд., стереот. – Москва : Русский язык, 1988. – 216с. – ISBN 5-200-00656-2
634333
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь : 7000 слов / сост. А.Б. Лоховиц. – Москва ; Лейпциг : Гос. изд-во иностр. и нац. слоаврей ; Enzyklopadie, 1960. – XIX, 631 с. – Парал. тит.л. на нем. яз. - Миниатюрное издание
634334
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь : 7000 слов / сост. А.Б. Лоховиц. – Изд. 2-е, стереот. – Москва ; Лейпциг : Гос. изд-во иностр. и нац. слоаврей ; Enzyklopadie, 1961. – XIX, 631 с. – Парал. тит.л. на нем. яз. - Миниатюрное издание
634335
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь : 7000 слов / сост. А.Б. Лоховиц. – Изд. 3-е, стереот. – Москва ; Лейпциг : Гос. изд-во иностр. и нац. слоаврей ; Enzyklopadie, 1962. – XIX, 631 с. – Парал. тит.л. на нем. яз. - Миниатюрное издание
634336
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь : 7000 слов / сост. А.Б. Лоховиц. – Изд. 4-е, стереот. – Москва ; Лейпциг : Советская энциклопедия ; Enzyklopadie, 1965. – XIX, 631 с. – Парал. тит.л. на нем. яз. - Миниатюрное издание
634337
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь : 7000 слов / сост. А. Б. Лоховиц. – Изд. 6-е, стереот. – Москва ; Лейпциг : Советская энциклопедия ; Enzyklopadie, 1967. – XIX, 631 с. – Миниатюрное издание
634338
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь : 7000 слов / сост. А. Б. Лоховиц. – Изд. 12-е, стереот. – Москва ; Лейпциг : Советская энциклопедия ; Enzyklopadie, 1973. – XX, 614с. – Миниатюрное издание
634339
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь : 7000 слов / сост. А. Б. Лоховиц. – Изд. 13-е, стереотип. – Москва ; Лейпциг : Советская энциклопедия ; Enzyklopadie, 1974. – XX, 614 с. – Миниатюрное издание
634340
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь : 7000 слов / сост. А. Б. Лоховиц. – Изд. 14-е, стереотип. – Москва ; Лейпциг : Советская энциклопедия ; Enzyklopadie, 1975. – XX, 614 с. – Миниатюрное издание
634341
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь : 7000 слов / сост. А.Б. Лоховиц. – Изд. 15-е, стереотип. – Москва ; Лейпциг : Советская энциклопедия ; Enzyklopadie, 1976. – XX, 614 с. – Миниатюрное издание
634342
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь / сост. А. Б. Лоховиц. – 16-е изд., стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1977. – 614с.
634343
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь : 7000 слов / сост. А. Б. Лоховиц. – Изд. 16-е, стереот. – Москва ; Лейпциг : Русский язык ; Enzyklopadie, 1978. – XX, 620 с. – Миниатюрное издание
634344
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь : 7000 слов / сост. А. Б. Лоховиц. – Изд. 17-е, стереот. – Москва ; Лейпциг : Русский язык ; Enzyklopadie, 1979. – XX, 620 с. – Миниатюрное издание
634345
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь : 9000 слов / сост. А. Б. Лоховиц. – Изд. 18-е, испр. – Москва ; Лейпциг : Русский язык ; Enzyklopadie, 1980. – 320 с.
634346
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь / сост. А. Б. Лоховиц. – 19-е изд. стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1982. – 320 с.
634347
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь / сост. А. Б. Лоховиц. – 19-е изд., стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1983. – 320 с.
634348
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь / сост. А. Б. Лоховиц. – 20-е изд., стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1984. – 320 с.
634349
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь / сост. А. Б. Лоховиц. – 20-е изд., стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1985. – 320 с.
634350
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь / сост. А. Б. Лоховиц. – 21-е изд., стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1986. – 320 с.
634351
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь / сост. А. Б. Лоховиц. – 22-е изд. стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1988. – 319 с.
634352
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь / сост. А. Б. Лоховиц. – 22-е изд., стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1989. – 320 с.
634353
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь : 9000 слов / сост. А. Б. Лоховиц. – Изд. 23-е, стереотип. – Москва ; Лейпциг : Русский язык ; Enzyklopadie, 1990. – 320 с. – ISBN 5-200-01125-6
634354
  Кузавлев В.Е. Карманный русско-немецкий словарь: 11000 слов / В.Е. Кузавлев. – М., 1992. – 206с.
634355
  Пирот Ж.И. Карманный русско-нидерландский словарь / Ж.И. Пирот, Л.С. Шечкова. – М., 1977. – 496с.
634356
  Сальнова А.В. Карманный русско-новогреческий словарь : около 11 000 слов / А.В. Сальнова. – Изд. 2-е, ререраб. и доп. – Москва : Русский язык, 1986. – 296 с.
634357
  Грибанова П Е. Карманный русско-норвежский словарь / П Е. Грибанова. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1962. – 688 с.
634358
   Карманный русско-персидский словарь : 7 250 слов. – Москва, 1959. – 796 с.
634359
  Липкес Г. Карманный русско-польский словарь : 9000 слов / Г. Липкес. – Москва : Русский язык, 1960. – 490 с.
634360
  Нунес Констанса Карманный русско-португальский словарь : 10 000 слов / Нунес Констанса. – М. : Русский язык, 1976. – 376с.
634361
  Нунес К. Карманный русско-португальский словарь / К. Нунес. – 2-е изд. испр. и доп. – М., 1984. – 380с.
634362
  Нунес К. Карманный русско-португальский словарь : 10 000 слов / К. Нунес. – 3-е изд. испр. – Москва : Русский язык, 1988. – 406с.
634363
  Садецкий А.А. Карманный русско-румынский словарь : около 8 000 слов / А.А. Садецкий. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1960. – 384 с. – На обл. "Русско-румынский словарь"
634364
  Садецкий А.А. Карманный русско-румынский словарь : около 8 000 слов / А.А. Садецкий. – Изд. 3-е, стереотип. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1962. – 384 с. – На обл. "Русско-румынский словарь"
634365
  Заюнчковский Ю.П. Карманный русско-румынский словарь / Ю.П. Заюнчковский. – М., 1983. – 405с.
634366
  Иванович С. Карманный русско-сербскохорватский словарь : 9 000 слов / С. Иванович. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1970. – 444с.
634367
  Иванович С. Карманный русско-сербскохорватский словарь = Цепни руско-српскохрватски речник / С. Иванович. – М, 1985. – 438с.
634368
  Мичатек Л.А. Карманный русско-словенский словарь. – Martin : Knihtlaciarsko-ucastinarsky spolok, 1892. – VIII, 366 s., 34 s.
634369
  Щербинин В.Г. Карманный русско-турецкий словарь. / В.Г. Щербинин. – М., 1975. – 456с.
634370
  Елисеев Ю.С. Карманный русско-финский словарь : 11000 слов / Ю.С. Елисеев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1978. – 301 с.
634371
  Елисеев Ю.С. Карманный русско-финский словарь. / Ю.С. Елисеев. – М., 1962. – 539с.
634372
  Елисеев Ю.С. Карманный русско-финский словарь. / Ю.С. Елисеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1971. – 264с.
634373
  Елисеев Ю.С. Карманный русско-финский словарь. : ок.11 000 слов / Ю.С. Елисеев. – Москва : Русский язык, 1987. – 581с.
634374
  Потоцкая В.В. Карманный русско-французский словарь : 30 000 слов / сост. В.В. Потоцкая. – Москва : Советская энциклопедия, 1934. – 619 с.
634375
  Долгополова О.Л. Карманный русско-французский словарь / сост. О.Л. Долгополова. – Москва : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1960. – 619 с. – Миниатюрное издание
634376
  Долгополова О.Л. Карманный русско-французский словарь : 8000 слов / сост. О.Л. Долгополова. – Изд. 2-е, стереот. – Москва : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1961. – 619 с. – Миниатюрное издание
634377
  Долгополова О.Л. Карманный русско-французский словарь : 9000 слов / сост. О.Л. Долгополова. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 688 с. – Миниатюрное издание
634378
  Долгополова О.Л. Карманный русско-французский словарь : 9000 слов / сост. О.Л. Долгополова. – Изд. 4-е, стереот. – Москва : Советская энциклопедия, 1969. – 688 с. – Миниатюрное издание
634379
  Долгополова О.Л. Карманный русско-французский словарь / О.Л. Долгополова. – 5-е изд. – Москва, 1979. – 287с.
634380
  Долгополова О.Л. Карманный русско-французский словарь / О.Л. Долгополова. – 6-е изд. – М., 1983. – 350с.
634381
  Долгополова О.Л. Карманный русско-французский словарь / О.Л. Долгополова. – 7-е изд. – Москва, 1987. – 364с.
634382
  Раевская О.В. Карманный русско-французский словарь / О.В. Раевская. – М., 1992. – 267с.
634383
  Раевская О.В. Карманный русско-французский словарь / О.В. Раевская. – Москва : Русский язык, 1992. – 600с. – ISBN 5-200-01685-1
634384
  Дымшиц З.М. Карманный русско-хинди словарь : 8 000 слов / З.М. Дымшиц, Е.П. Челышев. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1958. – 868 с. – На обл. "Русско-хинди словарь"
634385
  Дымшиц З.М. Карманный русско-хинди словарь / З.М. Дымшиц. – М, 1987. – 559с.
634386
   Карманный русско-чешский и чешско-русский словарь. – Praha, 1963. – 596 c.
634387
   Карманный русско-чешско- словаций словарь : 8600 сл. – Москва, 1961. – 597 c.
634388
  Неверов С.В. Карманный русско-японский словарь : 7000 слов / сост. С.В. Неверов. – Москва : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1959. – 312 с. – Миниатюрное издание
634389
  Неверов С.В. Карманный русско-японский словарь / С.В. Неверов. – 3-е изд., стереот. – Москва, 1982. – 312с.
634390
  Неверов С.В. Карманный русско-японский словарь. / С.В. Неверов. – 3-е изд., стереот. – М., 1985. – 312с.
634391
  Гудков В.П. Карманный сербскохорватско-русский словарь / В.П. Гудков. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Советская энциклопедия, 1970. – 400 с.
634392
  Гудков В.П. Карманный сербскохорватско-русский словарь / В.П. Гудков. – 2-е перераб. – Москва, 1970. – 1970с.
634393
  Гудков В.П. Карманный сербскохорватско-русский словарь / В.П. Гудков. – 3-е перераб. и доп. – М, 1985. – 431с.
634394
   Карманный словарь атеиста. – 2-е изд. – М, 1979. – 279с.
634395
   Карманный словарь атеиста. – М., 1981. – 280с.
634396
   Карманный словарь атеиста. – 4-е изд. – М, 1983. – 270с.
634397
   Карманный словарь атеиста. – 7-е изд. – М, 1984. – 268с.
634398
   Карманный словарь атеиста. – Москва : Политиздат, 1985. – 270 с.
634399
   Карманный словарь атеиста. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство политической литературы, 1986. – 271 с.
634400
  Гаркин Карманный словарь иностранных слов / Гаркин. – Б.М.В. – 745 с. – Книга без титульного листа
634401
  Ольдекоп Е. Карманный словарь российско-немецкий и немецко-российский в пяти частях. – Санктпетербург : Печатано в типографии, состоящей при Особенной канцелярии Мин-ва внутренних дел
Часть третия : содержащая в себе российско-немецкий словарь от С до последней буквы. – 1825. – 529с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - незадовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст. - картон
634402
  Ольдекоп Е. И. Карманный словарь российско-немецкий и немецко-российский в четырех частях. – Санкт-Петербург : Печатано в Типографии состоящей при Освоенной Канцелярии Министерства Внутренних дел
Ч. 2 : О-Р. – 1825. – 1199, [2] с.
634403
   Карманный словацко-русский и русско-словацкий словарь. – М, 1971. – 527с.
634404
   Карманный словацко-русский и русско-словацкий словарь : 10000 слов (в словацко-русской части) и 9000 слов (в русско-словацкой части). – 2-е изд., стереотип. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 527с.
634405
   Карманный словацко-русский и русско-словацкий словарь. – Москва : Русский язык, 1975. – 528 с.
634406
   Карманный словацко-русский и русско-словацкий словарь. – М., 1982. – 510с.
634407
  Коллар Д. Карманный словацко-русский словарь : 9 800 слов / Д. Коллар, В. Доротякова, М. Филкусова. – М. : Советская энциклопедия, 1965. – 416с.
634408
  Коллар Д. Карманный словацко-русский словарь : 9,800 слов / Д. Коллар, В. Доротякова, М. Филкусова. – Изд. 2-е, стереот. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 416 с.
634409
   Карманный словацко-русский словарь : 9800 слов / Коллар Д., Доротякова В., Филкусова М. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Советская энциклопедия, 1967. – 416с.
634410
   Карманный справочник изобретателя и рационализатора. – Ташкент, 1965. – 152с.
634411
  Кречмер Ф. Карманный справочник по измерению расхода диафрагмами / Ф. Кречмер. – Л.-М., 1948. – 64с.
634412
   Карманный справочник по травматологии и ортопедии : учеб. пособие / [А.Е. Лоскутов, Я.С. Березницкий, Л.Ю. Науменко и др.] ; под ред. акад. НАМН Украины проф. А.Е. Лоскутова ; ГУ "Днепропетр. мед. акад. МЗ Украины", Каф. травматологии и ортопедии. – Днепр : Лира, 2019. – 303, [1] с. : ил. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 254-262. – ISBN 978-966-981-195-0
634413
  Бурдейный Ф.И. Карманный справочник радиолюбителя-коротковолновика / Ф.И. Бурдейный, Н.В. Казанский. – Москва : ДОСААФ, 1959. – 64 с.
634414
  Скатынский В.И. Карманный справочник строителя / В.И. Скатынский. – Киев, 1957. – 352 с.
634415
  Скатынский В.И. Карманный справочник строителя / В.И. Скатынский. – 3-е изд. – Киев, 1959. – 512 с.
634416
   Карманный справочник туриста. – Москва : Профиздат, 1963. – 205с.
634417
   Карманный справочник туриста. – М, 1963. – 208с.
634418
   Карманный справочник туриста. – 2-е изд. – М, 1982. – 224с.
634419
   Карманный статистический справочник ГДР 1962 года. – Берлин, 1962. – 207с.
634420
   Карманный статистический справочник ГДР 1964 года. – Берлин, 1964. – 205с.
634421
   Карманный статистический справочник ГДР 1973 года. – Берлин, 1973. – 159с.
634422
   Карманный статистический справочник ГДР 1974 года. – Берлин, 1974. – 160с.
634423
   Карманный статистический справочник ГДР 1980 года. – Берлин, 1980. – 144с.
634424
   Карманный статистический справочник ГДР 1981 года. – Берлин, 1981. – 160с.
634425
   Карманный статистический справочник ГДР 1982 года. – Берлиин, 1982. – 160с.
634426
   Карманный статистический справочник ГДР 1983 года. – Берлин, 1983. – 159с.
634427
   Карманный статистический справочник ГДР 1984 года. – Берлин, 1984. – 160с.
634428
   Карманный статистический справочник ГДР 1986 года. – Берлин, 1986. – 160с.
634429
   Карманный статистический справочник ГДР 1986 года. – Берлин, 1986. – 160с.
634430
   Карманный статистический справочник ГДР 1987 года. – Берлин, 1987. – 160с.
634431
   Карманный статистический справочник ГДР 1988 года. – Берлин, 1988. – 160с.
634432
  Ванков С.Н. Карманный технический справочник для инженеров / С.Н. Ванков. – Москва-Ленинград
1. – 1936. – 562с.
634433
  Ванков С.Н. Карманный технический справочник для инженеров / С.Н. Ванков. – 2-е изд., стереотип. – Москва-Ленинград
1. – 1938. – 562с.
634434
  Аганин Р.А. Карманный турецко-русский словарь / Р.А. Аганин. – Москва, 1968. – 292с.
634435
  Кибиркштис Л.Б. Карманный урду-русский словарь / Л.Б. Кибиркштис, Л.М. Померанцев. – М., 1958. – 552с.
634436
  Елисеев Ю.С. Карманный финско-русский словарь / Ю.С. Елисеев. – М., 1988. – 550с.
634437
  Елисеев Ю.С. Карманный финско-русский словарь. / Ю.С. Елисеев. – М., 1961. – 323с.
634438
  Елисеев Ю.С. Карманный финско-русский словарь. / Ю.С. Елисеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1970. – 240с.
634439
  Раевская О.В. Карманный французско-русский и русско-французский словарь / О.В. Раевская. – Москва : Пресса, 1992. – 544 с. – ISBN 5-87670-001-0
634440
  Потоцкая В.В. Карманный французско-русский словарь : 25 000 слов / В.В. Потоцкая. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1932. – 987 с.
634441
  Выгодская К.С. Карманный французско-русский словарь = Petit dictionnaire francais-russe : [8600 слов] / сост. К.С. Выгодская. – Москва : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1960. – 648 с. – Миниатюрное издание
634442
  Выгодская К.С. Карманный французско-русский словарь = Petit dictionnaire francais-russe : 8000 слов / сост. К.С. Выгодская. – Изд. 2-е, стереот. – Москва : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1961. – 648 с. – Миниатюрное издание
634443
  Выгодская К.С. Карманный французско-русский словарь = Petit dictionnaire francais-russe : 9100 слов / сост. К.С. Выгодская. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 696 с. – Миниатюрное издание
634444
  Выгодская К.С. Карманный французско-русский словарь = Petit dictionnaire francais-russe : 9100 слов / сост. К.С. Выгодская. – Изд. 4-е, стереот. – Москва : Советская энциклопедия, 1969. – 696 с. – Миниатюрное издание
634445
  Выгодская К.С. Карманный французско-русский словарь = Petit dictionnaire francais-russe / К.С. Выгодская. – Москва, 1979. – 287с.
634446
  Выгодская К.С. Карманный французско-русский словарь = Petit dictionnaire francais-russe / К.С. Выгодская. – Москва, 1983. – 354с.
634447
  Дымшиц З.М. Карманный хинди-русский словарь : 9 500 слов / З.М. Дымшиц. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1958. – 1080 с. – На обл. "Хинди-русский словарь"
634448
  Длуги Д.А. Карманный чешско-русский и русско-чешский словарь / Д.А. Длуги. – Москва, 1970. – 476с.
634449
  Длуги Д.А. Карманный чешско-русский и русско-чешский словарь / Д.А. Длуги. – Изд. 2-е стереотип. – М., 1973. – 476с.
634450
  Длуги Д.А. Карманный чешско-русский и русско-чешский словарь / Д.А. Длуги. – Изд. 3-е стереотип. – М., 1974. – 476с.
634451
  Длуги Д.А. Карманный чешско-русский и русско-чешский словарь / Д.А. Длуги. – М., 1982. – 512с.
634452
  Длуги Д.А. Карманный чешско-русский и русско-чешский словарь / Д.А. Длуги. – М., 1988. – 509с.
634453
  Длуги Д.А. Карманный чешско-русский словарь : 9 700 слов / Д.А. Длуги, Б.Г. Раевский. – М., 1963. – 436с.
634454
   Карманный эстонско-русский словарь : 25 000 слов, наиболее употреляемых в разговорной речи, общественно-политической и научно-популярной литературе, с приложением кратких сведений из грамматики эстонского языка. – Москва : Советская энциклопедия ; ОГИЗ, 1934. – 918 с. – (Иностранные словари ; вып. 8)
634455
  Неверов С.В. Карманный японско-русский словарь : около 34 000 слов с приложением очерка грамматики современного японского языка, составленного Н.И. Фельдман / С.В. Неверов. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1951. – 888 с.
634456
  Неверов С.В. Карманный японско-русский словарь : 7 000 слов / С.В. Неверов. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1962. – 432 с.
634457
  Лаврентьев Б.П. Карманный японско-русский словарь : около 10 000 слов / Б.П. Лаврентьев. – Москва : Русский язык, 1989. – 565 с. – ISBN 5-200-00658-9
634458
   Карманов Валерій Іванович (1941-2010) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 187. – ISBN 978-966-439-754-1
634459
  Вовчок Марко Кармелюк / Вовчок Марко : Український робітник. – 32с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Дешева б-ка красного письменства)
634460
  Вовчок Марко Кармелюк / Вовчок Марко. – Львів, 1917. – 32с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Просвітні листи ; Ч. 48, 1917)
634461
  Вовчок Марко Кармелюк. – Пед. Бюpо Полтав. Губеpн. Земства. – Полтава, 1917. – VIII, 48 с. – (Твоpи pідних письменників для читання в класі)


  В кн. також ст. "Пpо життя Маpка Вовчка" [без підпису]. - Hезpозумілі слова: с. 47-48.
634462
  Васильченко С. Кармелюк : П"єса на одну дію / С. Васильченко. – Харків; Київ : Книгоспілка, 1924. – 40с. – (Бібліотека книгоспілки)
634463
  Васильченко С. Кармелюк : П"єса на 3 дії / С. Васильченко. – 2-е вид. – Харків; Київ : ДВУ, 1929. – 48с.
634464
  Кучер В.С. Кармелюк : повість / В.С. Кучер. – Київ : Молодий більшовик, 1940. – 154 с.
634465
  Вовчок Марко Кармелюк / Вовчок Марко. – Київ : ДЛВ, 1950. – 40с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
634466
  Старицкий М.П. Кармелюк / М.П. Старицкий. – Киев : Молодь, 1957. – 807 с.
634467
  Старицький М.П. Кармелюк / М.П. Старицький. – Київ, 1959. – 807с.
634468
  Старицький М.П. Кармелюк : історичний роман / М.П. Старицький. – Київ : Дніпро, 1971. – 708с.
634469
  Вовчок Марко Кармелюк и другие рассказы / Вовчок Марко. – Москва ; Ленинград : ГИЗ, 1930. – 207 с. – (Творчество народов СССР)
634470
  Вовчок Марко Кармелюк. Невильнычка [Невільничка] / Марко Вовчок. – Коштом кныгарни "Киевской Старины". – У Кыиви [Київ] : Вик ; Друкарня Петра Барського, 1904. – 84 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
634471
   Кармен. – М. – 100с.
634472
   Кармен. – с.
634473
   Кармен. – Киев. – 28с.
634474
  Меріме П. Кармен / П. Меріме. – Харків, 1930. – с.
634475
  Мериме П. Кармен / П. Мериме. – Москва, 1936. – 79с.
634476
  Мериме П. Кармен / П. Мериме. – Москва, 1954. – 64с.
634477
  Мериме П. Кармен / П. Мериме. – Л., 1987. – 219с.
634478
  Меріме П. Кармен : Новела // Всесвіт : журнал іноземної літератури ; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 5/6. – С. 92-124. – ISSN 0320 - 8370
634479
  Меріме П. Кармен : лібрето А. Мельяка і Л. Галеві // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 238-271. – ISSN 0320-8370
634480
  Меріме П. Кармен і інші оповідання / П. Меріме. – Стрий, 1926. – 154с.
634481
  Пиотровский Б.Б. Кармир-Блур : альбом / Б.Б. Пиотровский. – Ленинград : Аврора, 1970. – [47], 115, [14] с.
634482
  Пиотровский Б.Б. Кармир-Блур. 1 : результаты работ арх. экспедиций Ин-та истории АН АрмССР и Гос. Эрмитажа / Пиотровский Б.Б. // Археологические раскопки в Армении : результаты работ Археологической экспедиции Ин-та истории АН АрмССР и Гос. Эрмитажа 1939-1949 годов / Б.Б. Пиотровский ; АН АрмССР. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1950. – № 1 : Кармир-Блур. 1. – С. 1-90
634483
  Пиотровский Б.Б. Кармир-Блур. 2 / Пиотровский Б.Б. // Археологические раскопки в Армении : результаты работ Археологической экспедиции Ин-та истории АН АрмССР и Гос. Эрмитажа 1949-1950 гг. / Б.Б. Пиотровский ; АН АрмССР. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1952. – № 2 : Кармир-Блур. 2. – С. 1-90
634484
  Пиотровский Б.Б. Кармир-Блур. 3 : результаты работ Археологической экспедиции Ин-та истории АН АрмССР и Гос. Эрмитажа. 1951-1953 гг. / Пиотровский Б.Б. // Археологические раскопки в Армении : результаты работ Археологической экспедиции Ин-та истории АН Арм ССР и Гос. Эрмитажа / Пиотровский Б.Б. ; АН АрмССР. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1951. – № 5 : Кармир-Блур. 3. – С.1-75
634485
  Кітов М.Г. Кармічне вироджнення родовідної Рюриковичів, започаткованої Ольгою // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 58-60
634486
  Цуранов М.Н. Карна / М.Н. Цуранов. – Москва, 1970. – 94с.
634487
  Поліщук В. Карна справа Зінаїди Тулуб: контексти, звинувачення, фігуранти, вирок // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 80-94. – ISBN 978-966-493-297-1
634488
  Раджабов Н. Карнабский говор узбекского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Раджабов Н.; М-во высш.образования СССР.Узбек.гос.ун-т. – Самарканд, 1958. – 17л.
634489
  Зорин Л.Г. Карнавал / Л.Г. Зорин. – М., 1982. – 61с.
634490
  Вовк В. Карнавал / В. Вовк. – Ріо-де-Жанейро, 1986. – 73с.
634491
  Макдональд Г. Карнавал / Г. Макдональд. – Рига, 1993. – 540с.
634492
  Сидоренко Віктор Карнавал : Від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 148 : Фото
634493
  Спиркина Светлана Карнавал в Ницце // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 7. – С. 53-60
634494
  Соболева М.Е. Карнавал деконструкции : бахтинская концепция диалогического разума // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С.80-93. – ISSN 0042-8744
634495
  Велехов Леонид Карнавал за тропиком Козерога : роза ветров // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 12. – С. 172-181
634496
  Шалагінов Б. Карнавал і містерія: Роздуми про історичні долі двох метаформ європейського мистецтва // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 3/4 (987/988). – С. 249-255. – ISSN 0320 - 8370
634497
  Лаврова А.А. Карнавал как прием организации пространства в фельетоне М.А. Булгакова "Бенефис лорда Керзона" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 70
634498
  Ємець-Доброносова Карнавал психоделії // Критика. – Київ, 2008. – Травень, (число 5). – С.21-25


  Прозові тексти Юрія Тарнавського, Емми Андієвської та Віри Вовк.
634499
  Кені П. Карнавал революції : Центральна Європа 1989 року / Педрик Кені; Пер. з англ. А. Портнова, Т. Портнової. – Київ : Критика, 2006. – 472с. – ISBN 966-7679-61-6
634500
   Карнавал своими руками // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 38-39 : фото
634501
  Кинг Р.Д. Карнавал страха / Р.Д. Кинг. – М, 1994. – 498с.
634502
  Пашек М. Карнавал у Марокко : роман/ пер. з чеськ. / М. Пашек. – Київ : Молодь, 1976. – 327 с.
634503
  Сидоренко Віктор Карнавал у Ніцці. Шаленій! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 34-39 : фото
634504
  Шавокшина Н. Карнавал як наслідок реалізації архетипів тіні, трикстера та матері (на матеріалі російської та української постмодерністської прози) // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 226-232. – ISSN 2307-2261
634505
  Романчишин В.Г. Карнавал як форма святкової культури: до проблеми особливостей режисури // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 220-227. – ISSN 2225-7586


  Наукова новизна дослідження: теоретичне осмислення змістовних характеристик та особливостей режисури карнавалу та заходів карнавального типу як форм святкової культури. Висновки. Карнавал як елемент у системі святкової культури характеризується ...
634506
  Куцак С.А. Карнавал як явище святкової культури в сучасному світі // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 35. – С. 54-60. – ISSN 2226-2180
634507
   Карнавал. Музыкальная комедия в 1-м действии. (Либретто).. – М., 1939. – 35с.
634508
  Аршинник Татьяна Карнавалить. Большое представление Feria de Malaga : Тема номера: Чемодан отпускника // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 6. – С. 38-46 : Фото
634509
  Желновач А.О. Карнавалізація воєнної дійсності в п"єсі І. Багряного "Генерал" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1152. – С. 212-215. – (Серія "Філологія" ; вип. 72). – ISSN 2227-1864
634510
  Шульгун М. Карнавалізація і гра як стратегії оновлення травелогу у творі М. Гіголашвілі "Червоні дрижаки Тінгітани. Записки про Марокко" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (664). – С. 65-69. – ISSN 0236-1477
634511
  Рог Г.В. Карнавалістичні метаморфози романістики Латіфе Текін // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 385-387
634512
  Шкрабов А.М. Карнавалы и гулянья / А.М. Шкрабов. – М., 1960. – 158с.
634513
  Смирнитская Ирэн Карнавалы Италии // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 10. – С. 20-39


  Де і як виникли карнавали; описання масок для карнавалів
634514
  Лазер Т.В. Карнавальна основа комічного у творі Акілле Кампаніле "Agosto, moglie mia non ti conosco" // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – C. 347-350


  У статті проаналізовано карнавальні особливості та засоби об"єктивації комічного у повісті А. Кампаніле "Agosto, moglie mia non ti conosco". Виокремлено основні характеристики карнавальної естетики цього твору. З"ясовано функції гротескного реалізму ...
634515
  Дербенева Л.В. Карнавальная бинарность в контексте русской реалистической литературы ХІХ века // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – С. 170-178. – ISBN 966-72-77-79-8


  У статті актуалізується питання функціонування у літературному творі "парних" героїв. У зв"язку з цим особлива увага звертається на такий культурний феномен як бінарність. Визначаються параметри бінарного архетипу, демонструються його прояви у ...
634516
  Матвиенко Марина Карнавальная Венеция. За кулисами города-театра. Дело рук утопающих // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 2 (2929). – С. 26-35 : фото
634517
  Лайцен Л. Карнавальная маска : рассказы / Линард Лайцен; пер. с лат. Л.Лубой. – Рига : Лиесма, 1980. – 237 с.
634518
  Ласкин Б.С. Карнавальная ночь / Б.С. Ласкин, В.С. Поляков. – М, 1957. – 74с.
634519
  Самохіна В.О. Карнавальний діалогізм сучасного комунікативного простору // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 2. – С. 167-178. – ISSN 2520-6397


  Проаналізовано принцип діалогізму в карнавальному бутті людини, по- в"язуючи карнавал з аспектами діалогічного ігрового спілкування, яке базу- ється на порушенні норм, що приводять до інконгруентності і, відповідно, до комічного ефекту. ...
634520
  Довгаленко В. Карнавальні мотиви в українських екранізаціях творів М. Гоголя // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 335-339. – ISSN 1997-4264
634521
  Шматко В. Карнавальні традиції в українському кіно ("Пропала грамота" і "Вавілон ХХ") // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 239-244. – ISBN 966-7170-47-0
634522
  Снитко О.С. Карнавальні форми сугестії в інформаційному просторі України у контексті консцієнтальної війни // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 38. – С. 77-93. – ISSN 2311-2697


  У статті проаналізовано карнавальні форми сугестії, які широко використовуються в інтернет-просторі України у контексті консцієнтальної війни. Карнавалізація свідомості та буття розглядається як характерна риса сучасної культури, якій притаманні ознаки ...
634523
  Дейнего В.В. Карнавальное начало в романе В. Набокова "Истинная жизнь Себастьяна Найта" // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 47-51. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
634524
  Коврига Т.Я. Карнавальные маски / Т.Я. Коврига. – М., 1957. – 75с.
634525
  Рененкова М.М. Карнавальный бурлеск в романе Латифе Текин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 53-63. – (Востоковедение ; № 1). – ISSN 0201-7385
634526
   Карнап (Carnap) Рудольф // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 768-769. – ISBN 966-316-069-1
634527
   Карнаухов Ігор Михайлович (1921-2006) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 187. – ISBN 978-966-439-754-1
634528
  Біленчук П. Карне електронне право Європи й України: порівняльний аналіз / П. Біленчук, М. Малій // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 26 лютого - 4 березня (№ 8). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
634529
  Біленчук П. Малій Карне електронне право Європи й України: порівняльний аналіз // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 12-18 березня (№ 10)
634530
  Загородній Є. Карне право в церковному законодавстві Руської держави // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 64-66
634531
  Борисенок С.Г. Карний зміст "потока" Руської Правди / [Ст. Борисенок] в кінці тексту, 1925. – 26 с. – Окр. відбиток: Праці комісії для виучення іст. зах.-руського та українського права ВУАН, випуск 1. К. 1925


  На першій стор. окрем. відбитка надпис; Вельношановному Сергієві Івановичу Т...чу від автора 23/V - 25 р.
634532
   Карно-процесуальний кодекс України: Офиційний текст із змінами і доповненнями на 1 березня 1944 року. Постанови Пленуму Верховного суду України.. – Киев : Юрінком Інтер, 1994. – 197 с.
634533
  Кошманов В.В. Карно, Клапейрон, Клаузиус / В.В. Кошманов. – Москва, 1985. – 96 с.
634534
  Болдырев А.А. Карнозин и защита тканей от окислительного стресса / А.А. Болдырев. – Москва : Диалог-МГУ, 1999. – 362с. – ISBN 5-89209-506-1
634535
  Болдырев А.А. Карнозин. Биологическое значение и возможности применения в медицине / А.А. Болдырев; Под ред.Т.М.Турпаева. – Москва : Изд-во МГУ, 1998. – 320с. – ISBN 5-211-03930-0
634536
   Карнотитовые месторождения западных штатов США. – Москва; Ленинград, 1946. – 171с.
634537
  Карлик Л.Б. Каро Алабян / Л.Б. Карлик. – Ереван, 1966. – 110 с.
634538
   Карові озера Карпатського НПП в системі ландшафтно-геоморфологічного різноманіття / М. Корчемлюк, Р. Кравчинський, М. Мотрук, Б. Савчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 47-52. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено унікальний компонент ландшафту Українських Карпат - озера льодовикового походження (карові озера). На основі використання математико-статистичних методів виявлено закономірності поширення цих водойм у межах Карпатського національного ...
634539
   Каролина : уголов.-судеб. уложение Карла V. – Алма-Ата : Наука, 1967. – 151, [1] с.
634540
  Монтолье И. Каролина Лихтфильд : [сочинение госпожи ***, изданное на французском языке переводчиком "Вертера" : в 6 ч.] / [пер. сфран. [Максима Яценко]]. – [Орел] : [в тип. Сытина]
Ч. 6. – 1821. – [2], 210с. – Изд. без тит. л. - Авт. установлен по интнрнет-поиску. - Опис. по ЭК РНБ


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIІI - ХІХ ст.- картон, корінець та куточки зі шкіри Montolieu, Isabelle, Courtener, Francois Монтолье, Изабель (1751-1832). Каролина Лихтфильд / Сочинение ...
634541
  Пробст П. Каролина на Луне / П. Пробст. – М, 1975. – 63с.
634542
  Михтяев Д. Каролингский Ренессанс // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 10. – С. 16-25


  Каролингский Ренессанс - период интеллектуального и культурного возрождения в Западной Европе в конце VIII-сер. IX в. в эпоху правления королей франков Карла Великого, Людовика Благочестивого и Карла Лысого из династии Каролингов. В это время ...
634543
  Войтишек В. Каролинум - гордость Карлова университета / В. Войтишек, Д. Либал. – Прага, 1948. – 43 с.
634544
  Рябоконь Єгор Каролівський відпочинок : VIP-клуб // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 7-12 : Фото
634545
  Миронова В.М. Каролінгська реформа та її наслідки для латинської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 303-306
634546
  Сліпокоєнко Р.О. Каролінгське Відродження // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 55-57. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
634547
  Барабаш Т. Кароль Бадецький та його невідомі дослідження епіграфіки Львова (до історії австрійської реквізиції дзвонів в Галичині в 1916-1917 рр.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 212-220. – ISSN 2078-6077
634548
  Булатова С.О. Кароль Васильович Болсуновський - колекціонер екслібрисів (на матеріалах листування з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 163-168. – ISBN 966-02-3854-1
634549
  Калинович В.І. Кароль Кораний - видатний історик права (1897-1964) / В.І. Калинович, П.О. Недбайло // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965. – Вип. 2. – С. 138-143
634550
  Перкун В. Кароль Модззєлєвський in memoriam // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2019. – Липень - Серпень (число 7/8). – С. 28-30


  Професор Кароль Модзєлєвський — медієвіст, опозиціонер, політв"язень, сенатор польського парламенту (1989–1991), віце-президент Польської академіі наук (2006–2010), викладач Варшавського університету, Римського університету ля Сапієнца, паризької ...
634551
  Ярмошик І. Кароль Сєнкевич як дослідник історії Волині та слов"янщини і культурно-просвітницький діяч першої половини XIX ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 130-136
634552
  Голяховский С. Кароль Шимановский / С. Голяховский. – Москва : Музыка, 1982. – 143 с.
634553
  Мейер В.А. Каротаж скважин при разведке полиметаллических месторождений / В.А. Мейер. – Ленинград : Ленинградский ун-т, 1960. – 208с.
634554
  Шакиров А.Ф. Каротаж, испытание, перфорация и торпедироваание скважин / А.Ф. Шакиров. – М, 1972. – 207с.
634555
  Шакиров А.Ф. Каротаж, испытание, перфорация и торпедирование скважин / А.Ф. Шакиров. – Москва : Недра, 1972. – 207с.
634556
   Каротажные опробователи пластов. – Москва : Недра, 1968. – 76с.
634557
  Савинов Б.Г. Каротин (провитамин А) и получение его препаратов / Б.Г. Савинов. – Киев, 1948. – 232 с.
634558
  Кудрицкая С.Е. Каротиноиды плодов и ягод. / С.Е. Кудрицкая. – Киев, 1990. – 210с.
634559
   Каротинсинтезирующие дрожжи. – Киев : Наукова думка, 1980. – 172 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 147-169
634560
  Макарэвіч А.А. Кароткі літаратуразнаучы слоунік / А.А. Макарэвіч. – Мінск : Вышэйшая школа, 1969. – 224 с.
634561
  Комаров С.Г. Кароттаж по методу сопротивлений.Интерпретация / С.Г. Комаров. – М-Л : Гостоптехиздат, 1950. – 229с.
634562
  Дмитренкод Ю.С. Карп как объект товаров рыбоводства в малых водоемах Карелии. : Автореф... Канд.боил.наук: / Дмитренкод Ю.С.; Петрозавод.гос.ун-т. – Петрозаводстк, 1967. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
634563
  Прокопенко І. Карпа написала роман про українок у Парижі // Газета по-українськи. – Київ, 2019. – 5 листопада (№ 86). – С. 15


  Ірена Карпа написала роман "Добрі новини з Аральського моря" про чотирьох українок, які намагаються розпочати нове життя у Франції.
634564
  Стойко С.М. Карпатам зеленіти вічно / С.М. Стойко. – Ужгород, 1977. – 175с.
634565
  Скляренко С.Д. Карпати : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 427 с.
634566
  Скляренко С.Д. Карпати : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Радянський письменник
Кн. 2-а. – 1954. – 420 с.
634567
  Скляренко С.Д. Карпати : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : ДЛВ. – (Б-ка укр. романа та повісті)
Кн. 1-а. – 1956. – 440 с.
634568
  Скляренко С.Д. Карпати : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : ДЛВ. – (Б-ка укр. романа та повісті)
Кн. 2-а. – 1956. – 448 с.
634569
  Скляренко С.Д. Карпати : роман-ділогія / С.Д. Скляренко. – Ужгород : Карпати, 1981. – 800 с.
634570
  Короп Михайло Карпати для (не) підкованих : Україна чудес / Короп Михайло, Пирогів Андрій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 104-106 : Фото
634571
  Козловський М.Ф. Карпати кличуть / М.Ф. Козловський. – Київ, 1967. – 15с.
634572
  Стойко С.М. Карпати очима допитливих / С.М. Стойко, Ю.П. Єрмоленко. – Львів, 1976. – 95с.
634573
   Карпати піснею вчаровані. – Братіслава, 1974. – 183с.
634574
  Степовик Д. Карпати, Карпати // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 8 (240), вересень. – С. 60-77. – ISSN 0131-2685


  Про Музей народної архітектури та побуту (Пирогово).
634575
  Біленко Василь Карпати. Вузькоколійка і мисливці // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 32-36 : фото
634576
  Медведєва Катерина Карпати. Гори на вікенд : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 112-116 : Фото
634577
  Іващенко Микола Карпати. Екстремальна краса // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 1(97), лютий- березень. – С. 128-134 : фото
634578
  Біленко Василь Карпати. Свято Купала по-гуцульськи : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 16-17 : Фото
634579
  Біленко Василь Карпати. Три сезони за три дні // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 26-28 : Фото
634580
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 2. – 2005
634581
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 3 (зима). – 2005
634582
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 3 (5). – 2005
634583
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 4 (6). – 2005
634584
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 1(7). – 2006
634585
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 2 (8). – 2006
634586
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 3 (9). – 2006
634587
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 4 (10). – 2006
634588
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 5 (11). – 2006
634589
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 6 (12). – 2006
634590
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 1 (13). – 2007
634591
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 2 (14). – 2007
634592
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 3 (15). – 2007
634593
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 4 (16). – 2007
634594
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 5 (17). – 2007
634595
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 6 (18). – 2007
634596
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 7/8 (19/20). – 2007
634597
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 9 (20). – 2007
634598
   Карпати. Туризм. Відпочинок : всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 10 (21). – 2007
634599
   Карпати. Туризм. Відпочинок : всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 11 (22). – 2007
634600
   Карпати. Туризм. Відпочинок : всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 12 (23). – 2007
634601
   Карпати. Туризм. Відпочинок : всеукраїнський туристичний журнал / ТОВ "Карпати-3000". – Івано-Франківськ, 2004-
№ 1. – 2008
634602
   Карпати. Туризм. Відпочинок : всеукраїнський туристичний журнал / ТОВ "Карпати-3000". – Івано-Франківськ, 2004-
№ 2. – 2008
634603
   Карпати. Туризм. Відпочинок : всеукраїнський туристичний журнал / ТОВ "Карпати-3000". – Івано-Франківськ, 2004-
№ 3. – 2008
634604
   Карпати. Туризм. Відпочинок : всеукраїнський туристичний журнал / ТОВ "Карпати-3000". – Івано-Франківськ, 2004-
№ 4. – 2008
634605
   Карпати. Туризм. Відпочинок : всеукраїнський туристичний журнал / ТОВ "Карпати-3000". – Івано-Франківськ, 2004-
№ 5. – 2008
634606
   Карпати. Туризм. Відпочинок : всеукраїнський туристичний журнал / ТОВ "Карпати-3000". – Івано-Франківськ, 2004-
№ 6. – 2008
634607
   Карпати. Туризм. Відпочинок : всеукраїнський туристичний журнал / ТОВ "Карпати-3000". – Івано-Франківськ, 2004-
№ 7/8. – 2008
634608
   Карпати. Туризм. Відпочинок : всеукраїнський туристичний журнал / ТОВ "Карпати-3000". – Івано-Франківськ, 2004-
№. – 2011
634609
  Біленко Василь Карпати. У пошуках білого ведмедя : експедиція // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 116-121 : Фото
634610
   Карпати: людина, етнос, цивілізація = The carpathians: populace, ethnos, civilization : науковий журнал з проблем карпатознавства / Видавництво Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, 2009-
Вип. 3 : Матеріали Міжнародної наукової конференції "Скит Манявський у духовному і культурному житті України та Зарубіжжя: до 400-річчя заснування" (29-30 вересня 2011 р.). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
634611
   Карпатика / Ужгородський нац. ун. ;Ін-т карпатознавства. – Ужгород : Говерла
Вип. 38. – 2009. – до 2009 р. див. Carpatica - Карпатика
634612
   Карпатика / Ужгородський нац. ун. ; Ін-т карпатознавства. – Ужгород : Говерла
Вип. 39 : Старожитності Карпатського ареалу. – 2010. – до 2009 р. див. Carpatica - Карпатика
634613
   Карпатика / Ужгородський нац. ун. ; Ін-т карпатознавства. – Ужгород : Говерла
Вип. 40. – 2011. – до 2009 р. див. Carpatica - Карпатика; резюме укр., рос., англ. мовами
634614
   Карпатика / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл." Ужгород. нац. ун-т," Ін-т карпатознавства. – Ужгород : Говерла
Вип. 41. – 2012. – до 2009 р. див. Carpatica - Карпатика ; Резюме укр., рос., англ. мовами
634615
   Карпатика / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл." Ужгород. нац. ун-т", Ін-т карпатознавства. – Ужгород : Говерла
Вип. 42. – 2013. – 263 с. – До 2009 р. див. Carpatica - Карпатика. - Резюме укр., рос., англ. мовами
634616
   Карпатика / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл." Ужгород. нац. ун-т", Ін-т карпатознавства. – Ужгород : Говерла
Вип. 43. – 2014. – 295 с. – До 2009 р. див. Carpatica - Карпатика. - Резюме укр., рос., англ. мовами
634617
   Карпато-Балканская ассоциация. Комиссия минералогии и геохимии. – К.
2. – 1973. – 129с.
634618
   Карпато-Балканская геологическая ассоциация. Съезды 8 -й. Белград - Ниша (СФРЮ), 1967. – К., 1974. – 364с.
634619
   Карпато-Дунайские земли в средние века. – Кишинев, 1975. – 342с.
634620
  Куриленко В.М. Карпато-поліські паралелі на діалектологічній карті Полісся (до проблеми лексичної специфіки посеймських говорів) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1987. – Вип. 14. – С. 111-115
634621
  Яворский Ю.А. Карпато-русское житие апостола Петра : (Посвящается Ивану Яковлевичу Франку по случаю 40-летия его литературно-учебной деятельности) / Ю.А. Яворский. – Петроград(Санкт-Петербург) : Тип. Имп. Акад. наук, 1915. – 44 с. – Отд. оттик из: "Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности Импер. Акад. наук". (1914 г.), т. 17, кн. 4; (1912 г.), т. 19, кн. 4. - Текст памятника на древнерусском яз
634622
  Стерчо П. Карпато-Українська держава. / П. Стерчо. – Львів, 1994. – 288с.
634623
   Карпатотерапія : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 135 : Фото
634624
   Карпатская диалектология и ономастика. – М., 1972. – 582с.
634625
  Елинек Й.А. Карпатская диаспора. Евреи Подкарпатской Руси и Мукачева (1848-1948) / Йешаягу А. Елинек ; [пер. с англ. : М. Егорченко, С. Гурбича, Э. Гринберга при участии С. Беленького, О. Клименко ; ред. русского текста В. Падяк] ; фотоматер. и карты Павла Роберта Магочия. – Ужгород : В. Падяк, 2010. – XXII с., 498 с. : фотоилл. – Библиогр.: с.465-475. – ISBN 978-966-387-039-7
634626
  Петльований В. Карпатская легенда / В. Петльований. – Москва, 1969. – 335 с.
634627
  Хоросницкая М.В. Карпатская радуга : стихи / Мария Хоросницкая. – Москва : Советский писатель, 1971. – 96 с.
634628
  Иллеш Б. Карпатская рапсодия / Б. Иллеш. – Л., 1949. – 600с.
634629
  Иллеш Б. Карпатская рапсодия / Б. Иллеш. – Москва, 1956. – 567с.
634630
  Головацкий Я. Карпатская Русь / Я. Головацкий. – С. 55-64, С.11-30
634631
  Марьина В.В. Карпатская Украина в контексте европейской политики 1939-1941 гг. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 127-135. – (Історія ; Вип. 27)
634632
   Карпатские заповедники. – Ужгород : Карпаты, 1966. – 271с.
634633
  Глотов В.И. Карпатские зори / В.И. Глотов. – М, 1964. – 71с.
634634
  Малкин В.М. Карпатские орлы / В.М. Малкин. – М., 1975. – 280с.
634635
  Тетмайер К. Карпатские рассказы / Казимир Тетмайер ; Пер. с польск. Ев. Загорского. – Москва : Заря, 1909. – 48 с. – (Библиотека для всех ; № 17)
634636
  Масловская Л.Ц. Карпатский водохозяйственный комплекс : учеб. пособ. / Л.Ц. Масловская. – Черновцы, 1982. – 96с.
634637
   Карпатский геодинамический полигон. – М., 1978. – 127с.
634638
   Карпатский диалектологический атлас. – М., 1967. – 272с.
634639
  Вершигора П.П. Карпатский рейд / П.П. Вершигора. – Москва, 1951. – 64с.
634640
  Бакрадзе Д. Карпатский рейд. / Д. Бакрадзе. – Москва, 1968. – 160 с.
634641
   Карпатский рекреационный комплекс : монография / М.И. М.И. Долишный, М.С. Нудельман, К.К. Ткаченко, С.В. С.В. и др. Трохимчук; АН УССР ; Львовское отделение ин-та экономики; сост.: М.И. Долишный, М.С. Нудельман, К.К. Ткаченко, С.В. Трохимчук и др. ; [отв. ред. М.И. Долишний]. – Киев : Наукова думка, 1984. – 148 с.
634642
  Королев Д. Карпатский Робин Гуд // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 21-27 августа (№ 24). – С. 1, 14


  "24 августа - это не только День Независимости Украины, но и 275 лет со дня гибели западноукраинского народного героя Олексы Довбуша (1700-1745) - руководителя антифеодального крестьянского движения опришков. Отряд Довбуша, боевое ядро которого ...
634643
   Карпатский сборник. – М., 1972. – 139с.
634644
   Карпатский сборник. – М., 1976. – 151с.
634645
   Карпатское землетрясение 4 марта 1977 г. и его последствия. – Москва : Наука, 1980. – 271с.
634646
  Ісаєв І. Карпатська "Катинь". Як Варшава повстала проти українського 1938 року // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 5 листопада (№ 45). – С. 2. – ISSN 0027-8254
634647
  Мулеса В.В. Карпатська балада / Василь Мулеса. – Ужгород : Патент, 2019. – 119, [1] с. : іл., ноти. – Зміст включ. розд.: Карпатська балада ; Поезії ; З грецького зошита ; Вірші-пісні про кохання. – ISBN 978-617-589-174-2
634648
   Карпатська замана. – К., 1990. – 377с.
634649
  Ільченко Руслана Карпатська казка // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 20-23 : фото
634650
  Струтинська-Струк Карпатська конвенція як засіб забезпечення збереження біологічного різноманіття // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 71-75. – (Правознавство ; Вип. 522)


  Розглядаються питання, що стосуються реалізації Рамкової конвенції про охорону і сталий розвиток Карпат. Особлива увага приділяється проблемі правового регулювання збереження біологічного і ландшафтного різноманіття Карпатського регіону.
634651
  Цивірко Микола Карпатська метеоритоманія? // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 40-41. – ISSN 0130-5212
634652
  Вербич С.О. Карпатська оронімія в контексті слов"янської історії регіону. "П" // Студії з ономастики та етимології. 2006 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2006. – C. 9-16. – ISBN 966-02-4038-4
634653
  Іллеш Б. Карпатська рапосодія / Бела Іллеш. – Ужгород, 1950. – 528с.
634654
  Іллеш Б. Карпатська рапсодія / Б. Іллеш. – Ужгород, 1987. – 567с.
634655
  Примаченко Я. Карпатська Січ / Я. Примаченко, М. Майоров // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 295-298. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9


  Карпатська Січ також: Організація народної оборони "Карпатська Січ" — парамілітарна організація на Закарпатті в 1938–1939, оформлена 9 листопада 1938 з утвореної у вересні націоналістами "Ураїнської національної оборони" (голова Степан Росоха).
634656
  Буковський І.В. Карпатська Січ: від парамілітарного формування - до національної армії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 752 : Держава та армія. – С. 160-166. – ISSN 0321-0499
634657
  Слободинський Д. Карпатська Україна - рятівнця єврейства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 95-97. – ISSN 2076-1554


  Висвітлено політичне становище Карпатської України в період назрівання Другої світової війни. Проаналізовано способи порятунку євреїв, які піддалися гонінням в країнах сповідуючих антисемітизм. Продемонстровано участь євреїв в житті Карпатської України.
634658
  Баран О. Карпатська Україна = Carpatho Ukraine : Шлях до державности / Олександер Баран. – Вінніпег : Накладом Української вільної академії наук, 2003. – 218 с. : портр. – Тит. аркуш. парал. укр. та англ. мовами
634659
  Кучерук Олександр Карпатська Україна // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 231-234. – ISSN 0869-3595
634660
  Чехович В.А. Карпатська Україна (- автономна держава) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 365-366. – ISBN 978-966-02-6472-4
634661
  Василина Н.Д. Карпатська Україна (Підкарпатська Русь) – держава авторитарного типу (жовтень 1938 – березень 1939 років) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 2 (290), березень - квітень. – C. 119-127. – ISSN 0320-9466
634662
  Пагіря О. Карпатська Україна 1938 - 1939 рр. крізь призму усної історії // Україна. Війна. Власна пам"ять : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс ; [авт.-упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2015. – С. 46-57. – ISBN 978-617-7158-06-5
634663
   Карпатська Україна в журналі "Пробоєм" (1934-1943) / [передм.: Белей Любомир, Белей Лесь]. – Ужгород : [б. в.], 2009. – 195, [8] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  Представлені аналітичні статті прессекретаря Карпатської Січі Росохи, професора Української господарчої академії Кушніренка, В. Попадинця, Ф. Гайовича, Ю. Хіри, Ю. Арделана та ін.
634664
  Рєпін І.В. Карпатська Україна в контексті європейської політики. Плани Е. Бенеша та позиція Москви. 1939-червень 1941 рр. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 159-164. – ISSN 0321-0499
634665
  Вегеш М. Карпатська Україна в контексті українського державотворення : навч. посіб. / Микола Вегеш, Маріан Токар, Михайло Басараб ; Упр. освіти і науки Закарпат. обл. держ. адмін., Закарпат. ін-т післядиплом. пед. освіти, Ужгород. нац. ун-т, Ф-т сусп. наук. – Ужгород : Карпати, 2008. – 256 с. – Бібліогр.: с. 253-255. – ISBN 978-966-671-183-3
634666
  Вегеш М. Карпатська Україна на фоні міжнародних відносин / М. Вегеш, В. Марина // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 19-26. – (Серія: Політологія, соціологія, філософія ; вип. 11)
634667
  Вегеш М.М. Карпатська Україна на шляху державотворення / Микола Вегеш, МаріанТокар. – Ужгород : Карпати, 2009. – 448 с. – ISBN 978-966-671-201-4
634668
  Віднянський С. Карпатська Україна як етап українського державотворення // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (545), березень - квітень. – С. 67-93. – ISSN 0130-5247
634669
  Шурхало Д. Карпатська Україна: як постала і чому не встояла? // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2020. – № 28/30 (596/598), жовтень 2020 р. – С. 83-87


  82-річчя Карпатської України.
634670
   Карпатська школа - освітній ресурс для сталого розвитку / В. Михайленко, Г. Денафас, М. Близнюк, Т. Малькова, К. Минджов // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (85). – С. 137-145. – ISSN 0868-6939
634671
  Максимчук В.Ю. Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України // Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України : ювілейне видання / НАН України, М-во освіти і науки України ; [редкол. : акад. НАН України З.Т. Назарчук (голова) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 200-208. – ISBN 978-617-7694-05-1
634672
  Петровцій І.Ю. Карпатське літо / І.Ю. Петровцій. – Ужгород, 1984. – 86с.
634673
  Чалова Ганна Карпатське море // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 110-114 : фото
634674
  Гетьман В.І. Карпатський біосферний заповідник // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 11 (213). – С. 25-31 : фото. – Бібліогр.: 6 назв.
634675
  Барабаш Ю. Карпатський вузол: до проблеми етнокультурного пограниччя (Леопольд фон Захер-Мазох, Станіслав Вінценз)
634676
  Барабаш Ю. Карпатський вузол: до проблеми етнокультурного пограниччя (Леопольд фон Захер-Мазох, Станіслав Вінценз)


  Феномен "карпатського вузла" - австро-польсько-українського літературного прикордоння репрезентований у статті творчістю Леопольда фон Захер-Мазоха та Станіслава Вінценза. Народженням, вихованням, долею, творчими інтересами пов"язані з ...
634677
  Заставний Федір Карпатський економічний район : Економіка країн // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 8-12 : Карта. – Бібліогр.: 8 назв
634678
  Скиба І.І. Карпатський Єврорегіон // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 63-72. – (Серія "Історія" ; вип. 1 (30))
634679
   Карпатський заповідник. – Ужгород, 1982. – 126с.
634680
  Ухачевський С. Карпатський капкан : роман / Сергій Ухачевський ; ідея Сергія Гаврилюка. – Львів : Кальварія, 2015. – 214, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-663-347-0
634681
   Карпатський край : наукові студії з історії, культури, туризму / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2011-. – ISBN 978-966-2988-51-2
№ 2 (2), липень - грудень. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
634682
   Карпатський край : наукові студії з історії, культури, туризму / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2011-. – ISBN 978-966-2988-53-6
№ 1 (3), січень - червень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
634683
  Ільницький В.І. Карпатський край ОУН в українському визвольному русі (1945-1954) = The OUN Carpathian region in Ukrainian liberation movement (1945-1954) / Василь Ільницький ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – 695, [1] с. : іл. – Тит. арк. парал. укр., англ.Імен. покажч.: с. 661-686. – Бібліогр.: с. 599-660 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7401-18-5
634684
  Щурик М.В. Карпатський макрорегіон: проблеми становлення та розвитку // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 56-59. – Бібліогр.: 5 назв
634685
   Карпатський мед. – Ужгород, 1969. – 84с.
634686
  Абрам"юк У.М. Карпатський національний природний парк // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (134). – С. 43-47
634687
  Макара М.П. Карпатський регіон : у пошуках парадигми розвитку : (науково-публіцистичне дослідження) / М.П. Макара ; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : ІВА, 2010. – 150, [2] с. – Бібліогр.: с. 144-151 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-501-029-7
634688
   Карпатський регіон і проблеми сталого розвитку : Мат. міжн. наук.-практично конференці , присвячено 30-річчю Карпатського біосферного заповідника. 13. – Рахів. – ISBN 966-7242-44-7
Том 1. – 1998. – 380с.
634689
   Карпатський регіон і проблеми сталого розвитку. – Рахів
Том 2. – 1998. – 345с.
634690
   Карпатський регіон та його роль у забезпеченні безпеки і співробітництва в Європі = The carpathian region and its role in strengthening security and cooperation in Europe : матеріали міжнародної конференції, (11-12 червня 2008 р., м. Ужгород) / Шведський ін-т оборонних досліджень ; Регіональний філіал Національного ін-ту стратегічних досліджень в м . Ужгороді ; [ редкол. : Хеденског Я., Воротін В.Є., Мітряєва С.І. ]. – Ужгород : Ліра, 2008. – 252 с. – ISBN 978-966-2195-26-2
634691
  Гвоздецька Б.Г. Карпатський регіон як приклад творення нових ідентичностей на пограниччі // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Ін-т соціології, психології та управління ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 92-99
634692
  Воронько П.М. Карпатський рейд : Партизанські пісні / П.М. Воронько. – Київ : Укрдержвидав, 1944. – 35с.
634693
  Власенко С.І. Карпатський рейд Сумського партизанського з"єднання під командуванням С.А.Ковпака: огляд документів фонду ЦДАГО України // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 5 (518), вересень - жовтень. – С. 163-173. – ISSN 0130-5247
634694
  Пендерецький О.В. Карпатський суспільно-географічний регіон // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 142-144. – ISBN 978-617-7069-75-8
634695
  Мацинський І. Карпатські акорди / І. Мацинський. – Пряшів, 1962. – 196с.
634696
   Карпатські бджоли. – Ужгород, 1982. – 224с.
634697
  Петровці-Кук Карпатські витоки / М. Петовці-Кук. – Ужгород : Сабов А.М. – ISBN 978-617-7344-29-1
[Кн. 11]. – 2016. – 346, [2] с., [1] арк. портр. : портр.
634698
  Петровці-Кук Карпатські кванти серця. Поезія. Лірика : Поезія. Лірика / М. Петровці-Кук. – Ужгород : Сабов А.М.
[Кн. 9]. – 2015. – 344, [2] с., [1] арк. портр. : портр.
634699
  Смішко М.Ю. Карпатські кургани першої половини і тисячоліття нашої ери. / М.Ю. Смішко. – К, 1960. – 188с.
634700
   Карпатські математичні публікації = Carpathian mathematical publications = Карпатские математические публікації : науковий журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ. – ISSN 2075-9827
Т. 5, № 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
634701
   Карпатські математичні публікації = Carpathian mathematical publications = Карпатские математические публікації : науковий журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ. – ISSN 2075-9827
Т. 5, № 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
634702
   Карпатські математичні публікації = Carpathian mathematical publications = Карпатские математические публікації : науковий журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ. – ISSN 2075-9827
Т. 6, № 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
634703
   Карпатські математичні публікації = Carpathian mathematical publications = Карпатские математические публікації : науковий журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ. – ISSN 2075-9827
Т. 6, № 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
634704
   Карпатські математичні публікації = Carpathian mathematical publications = Карпатские математические публікації : науковий журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ. – ISSN 2075-9827
Т. 7, № 2. – 2015. – 279 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
634705
   Карпатські математичні публікації = Carpathian mathematical publications = Карпатские математические публікації : науковий журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ. – ISSN 2075-9827
Т. 7, № 1. – 2015. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
634706
   Карпатські математичні публікації = Carpathian mathematical publications = Карпатские математические публикации : науковий журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; Голов. ред.: А.В. Загороднюк ; Редкол.: В. Барінде, Р. Бобрик, Д.І. Боднар [та ін.]. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – ISSN 2075-9827
Т. 8, № 1. – 2016. – 181 с. – Резюме укр., англ. мовами
634707
   Карпатські математичні публікації = Carpathian mathematical publications = Карпатские математические публикации : науковий журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; голов. ред. Загороднюк А.В. ; редкол.: Берінде В., Бобрик Р., Боднар Д.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – ISSN 2075-9827
Т. 8, № 2. – 2016. – С. 279-326. – Резюме укр., англ. мовами
634708
   Карпатські математичні публікації = Carpathian mathematical publications = Карпатские математические публикации : науковий журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; голов. ред. Загороднюк А.В. ; редкол.: Берінде В., Бобрик Р., Боднар Д.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – ISSN 2075-9827
Т. 9, № 1. – 2017. – 108 с. – Резюме укр., англ. мовами
634709
   Карпатські математичні публікації = Carpathian mathematical publications = Карпатские математические публикации : науковий журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; голов. ред. Загороднюк А.В. ; редкол.: Берінде В., Бобрик Р., Боднар Д.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – ISSN 2075-9827
Т. 9, № 2. – 2017. – 207, [1] с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
634710
   Карпатські математичні публікації = Carpathian mathematical publications : науковий журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; голов. ред. Загороднюк А.В. ; редкол.: Берінде В., Бобрик Р., Боднар Д.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. – ISSN 2075-9827
Т. 10, № 2. – 2018. – С. 213-412. – Резюме укр., англ. мовами
634711
   Карпатські математичні публікації = Carpathian mathematical publications : науковий журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; голов. ред. Загороднюк А.В. ; редкол.: Берінде В., Бобрик Р., Боднар Д.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. – ISSN 2075-9827
Т. 11, № 1. – 2019. – 210, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
634712
   Карпатські математичні публікації = Carpathian mathematical publications : науковий журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; голов. ред. Загороднюк А.В. ; редкол.: Берінде В., Бобрик Р., Боднар Д.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. – ISSN 2075-9827
Т. 12, № 1. – 2020. – 264 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
634713
   Карпатські математичні публікації = Carpathian mathematical publications : науковий журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; голов. ред. Загороднюк А.В. ; редкол.: Берінде В., Бобрик Р., Боднар Д.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. – ISSN 2075-9827
Т. 12, № 2. – 2020. – С. 266-525, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
634714
  Гречук Є. Карпатські самоцвіти : (образки з життя гуцулів) / Євген Гречук. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. – 64с. – ISBN 966-7263-58-4
634715
  Рєпін І. Карпатсько-дуклінська операція Червоної армії в період Другої світової війни та деякі проблеми, що виникли під час її підготовки та проведення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 555 : Держава та армія. – С. 126-133. – ISSN 0321-0499
634716
  Трофимович Л.В. Карпатсько-українська проблема в політиці Другої Речіпосполитої в 1939 р. // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 21. – С. 202-216
634717
  Усенко Наталья Карпаты - навстречу клиенту! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 106-111. – Библиогр.: Фото
634718
  Якубович В.Я. Карпаты / В.Я. Якубович. – Москва, 1944. – 31с.
634719
  Скляренко С.Д. Карпаты : роман / С.Д. Скляренко. – Киев : Радянський письменник, 1952. – 452 с.
634720
  Скляренко С.Д. Карпаты : Роман / С.Д. Скляренко; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Гослитиздат, 1953. – 448 с.
634721
  Скляренко С.Д. Карпаты : Роман / С.Д. Скляренко; Авторищз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : ГИХЛ
Кн. 2-я. – 1956. – 436 с.
634722
  Скляренко С.Д. Карпаты : роман: В 2-х книгах / С.Д. Скляренко. – Москва : Гослитиздат
Кн. 1. – 1960. – 440 с.
634723
  Скляренко С.Д. Карпаты : Роман: В 2-х книгах / С.Д. Скляренко; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Гослитиздат
Кн. 2. – 1960. – 432 с.
634724
  Ермоленко Ю.А. Карпаты глазами любознательных : краеведческие очерки / Ю.А. Ермоленко. – Львов : Каменяр, 1980. – 65 с.
634725
   Карпаты ждут: отель для семейного отдыха Radisson Blu Resort, Буковель // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 6 (2945). – С. 52-53 : фото
634726
  Ірчан М. Карпатьска ніч / М. Ірчан. – К, 1927. – 164с.
634727
  Гриценко І.С. Карпека (Карпеко) Володимир Васильович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 218. – ISBN 978-966-06-0557-2
634728
  Усенко І.Б. Карпека (Карпеко) Володимир Васильович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 373. – ISBN 978-966-02-6472-4
634729
   Карпека (Карпеко) Володимир Васильович (1880-1941) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 187-188. – ISBN 978-966-439-754-1
634730
  Новиков А.І. Карпенко-Карий у контексті літературоно-мистецького життя другої половини ХІХ - початку ХХ ст.
634731
   Карпенко Віталій Опанасович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 146-147. – ISBN 978-966-2726-03-9
634732
  Тимошик М.С. Карпенко Віталій Опанасович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 377. – ISBN 978-966-02-6472-4
634733
   Карпенко Віталій Опанасович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 188. – ISBN 978-966-439-754-1
634734
  Дубина М.І. Карпенко Георгій Павлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 378. – ISBN 978-966-02-6472-4
634735
   Карпенко Маргарита Олександрівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 40. – ISBN 966-8352-11-4
634736
  Лукінова Т.Б. Карпенко Маргарита Олександрівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 380. – ISBN 978-966-02-6472-4
634737
   Карпенко Маргарита Олександрівна (1926-2013) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 188. – ISBN 978-966-439-754-1
634738
   Карпенко Михайло Семенович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 260 : фото
634739
  Вижва С.А. Карпенко Олексій Миколайович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 382. – ISBN 978-966-02-6472-4
634740
   Карпенко Олексій Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 188-189. – ISBN 978-966-439-754-1
634741
  Роббинс Г. Карпетбеггеры : роман : [пер. с англ.] / Гарольд Роббинс ; [худож.: О.Ю. Демченко]. – Харків ; Белгород : Грампус Эйт ; Вспышки, 1996. – 524, [3] с. – ISBN 5-900303-77-2
634742
   Карпець Ігор Іванович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 107-109. – ISBN 978-617-573-038-6
634743
  Кумок Я.Н. Карпинский / Я.Н. Кумок. – М., 1978. – 301с.
634744
  Романовский С.И. Карпинский в Петербурге - Петрограде - Ленинграде / С.И. Романовский. – Л., 1987. – 254с.
634745
  Личков Б.Л. Карпинский и современность : [100 лет со дня рождения. 1847-1947] / Б.Л. Личков, проф. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1946. – 74 с., 5 л. портр. схем., карт., портр. – Библиогр.: "Литература", с. 71-73 (53 назв.). – (Научно-популярная серия / Акад. наук СССР)
634746
  Клименко Н.Ф. Карпіловська Євгенія Анатоліївна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 389. – ISBN 978-966-02-6472-4
634747
  Короткий В.А. Карпінський Олександр Петрович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 308. – ISBN 966-06-0393-2
634748
  Короткий В.А. Карпінський Олександр Петрович (1847-1936) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 323. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
634749
   Карплюк Костянтин Сергійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 261 : фото
634750
  Дібровенко М.Ф. Карпо Соленик. Життя і діяльність / М.Ф. Дібровенко. – Київ : Мистецтво, 1951. – 48 с.
634751
  Щербак В. Карпо Трохименко і його школа // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 55-57. – ISSN 0130-1799
634752
   Карпо Трохименко: нар. художник УРСР. Зб.. – К., 1986. – 135с.
634753
  Грін А.А. Карпо Трохимович Соленик / А.А. Грін. – Київ : Мистецтво, 1963. – 58 с.
634754
  Аляєв Г.Є. Карпов Василь Миколайович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1024-1025. – ISBN 966-316-069-1
634755
  Гадд Г. Карповое прудовое хозяйство : с 4 табл. рис. и 11 рис. в тексте / Г. Гадд. – Киев : Изд. журн. "Хозяйство" ; Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1917. – IV, 84 с., 4 л. ил.


  зоолог, сотр. "Труд. имп. СПб. общ. естествоисп." 1902 г.
634756
  Каменский С.Н. Карповые [cyprinidae] Кавказа и Закавказья = Die cypriniden des Kaukasus : [Вып. 1-2] / соч. С.Н. Каменского, ассистента проф. зоологии в Харькове. – [1899-1901]. – Тифлис : Изд. дир-ра Кавк. музея др. Г.И. Радде ; Тип. канц. Главнонач. гражд. частью на Кавказе
Вып. 1. – 1899. – [10], VIII, 157 с., 6 л. ил.
634757
  Гревцова Г.Т. Карпологія плодів та насіння представників роду Cotoneaster (Medic.) Bauhin / Г.Т. Гревцова, Л.Г. Ревунова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 58-59. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Показано значення карпологічних досліджень для систематики та вперше приведено опис зовнішніх покривів насіння трьох видів Cotoneaster.
634758
  Ревунова Л.Г. Карпологія плодів та насіння представників роду Cotoneaster (Medic.) Bauhin (повідомлення 2) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 41-42. – (Біологія ; Вип. 30)


  Показано значення характеристики плодів та насіння для систематики рослин. Наведено характеристику насіння для п"яти видів Cotoneaster.
634759
  Эмиров С.А. Карполого систематическое изучение представителей трибы Дагестана. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Эмиров С.А.; Биол.фак-т. – М, 1979. – 19л.
634760
  Ташковски Д. Карпошевото востание / Д. Ташковски. – Скопjе, 1951. – 32с.
634761
  Бакланов Г.Я. Карпухин : повести, роман / Григорий Бакланов. – Москва : Сов. Россия, 1989. – 415 с., 1 л. портр. – (Библ. сер.)
634762
  Захаров Е.Е. Карпушинское медно-цинковое месторождение на среднем Урале / Е.Е. Захаров, С.А. Юшко. – М.-Л., 1936. – 110с.
634763
  Мельниченко Н. Карри превыше всего // Корреспондент / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 30. – С. 66


  Подороді по Індії: ресторанний бізнес в країні
634764
   Каррыев Баймухамед Аталиевич : Биобиблиография. – Ашхабад : Илым, 1987. – 148с.
634765
  Аляєв Г.Є. Карсавін Лев Платонович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1025-1026. – ISBN 966-316-069-1
634766
  Калугин Н.А. Карсакпай / Н.А. Калугин, 1930. – 22с.
634767
   Карская область : Свод статистических данных о населении Закавказскаго края, извлеченных из посемейных списков 1886 г. / издан по распоряжению Главноначальствующаго гражданскою частию на Кавказе Закавказским статистическим комитетом. – Тифлис : Тип. И. Мартиросиянца, 1893. – 52 с. табл.
634768
  Васильев Н. Карская экспедиция. / Н. Васильев, 1921. – 44с. : карта
634769
  Белая А.С. Карский Е.Ф. - исследователь славянских языков // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – Вип. 29 : Регіональна історія та культура в українському і східноєвропейському контексті. – С. 3-5
634770
  Белая А.С. Карский Е.Ф. о Гоголе // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В. Гоголя ; редкол. : Г.В. Самойленко (упоряд. і відп. ред.), Н.М. Арват, Ф.С. Арват [та ін.]. – Ніжин, 1997. – Вип. 9 : Творча спадщина письменників Полісся (М. Гоголя, Є. Гребінки, Л. Глібова, П. Куліша, П. Тичини та інш.) та особливості мови їх творів. – С. 96-102
634771
  Вайнеры Карский рейд / Вайнеры. – Москва, 1983. – 208с.
634772
  Островский Б.Г. Карское море / Б.Г. Островский. – Архангельск, 1934. – 80с.
634773
  Воробьев В.И. Карское море / В.И. Воробьев. – Ленинград-Москва : Главсевморпути, 1940. – 126с. – (Библиотека полярника)
634774
  Гвоздецкий Н.А. Карст : Вопросы общего и регионального карстоведения / Н.А. Гвоздецкий. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва : Географгиз, 1954. – 352с.
634775
  Гвоздецкий Н.А. Карст / Н.А. Гвоздецкий. – Москва : Мысль, 1981. – 214с.
634776
   Карст Башкирии. Тезисы докл. к Совещ. по вопросам науч. и практ. значения карста Башкирии. – Уфа, 1971. – 93с.
634777
  Ніколішин В.П. Карст в умовах Солотвинського родовища кам"яної солі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1964. – С. 30-37 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геології та географії ; № 6)
634778
  Цыкин Р.А. Карст восточной части Алтае-Саянской складчатой области. / Р.А. Цыкин, Ж.Л. Цыкина. – Новосибирск, 1978. – 104с.
634779
  Берсенев Ю.И. Карст Дальнего Востока / Ю.И. Берсенев; Отв.ред.Н.А.Гвоздецкий. – Москва : Наука, 1989. – 170 с
634780
  Корженівський Б.О. Карст Донбасу і його гідрогеологічні та інженерно-геологічні особливості // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 4 : Карст України. – С. 15-28. – Бібліогр.: 19 назв
634781
  Маматкулов М.М. Карст Западного и Южного Тянь-Шаня / М.М. Маматкулов. – Ташкент, 1979. – 164с.
634782
   Карст Западного Тянь-Шаня : Труды Ин-та гидрогеологии и инженерной геологии. – Ташкент, 1972. – 84с.
634783
  Лыкошин А.Г. Карст и гидроэнергетическое строительство : Автореф... канд. геол..-минералог.наук: / Лыкошин А.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1962. – 39л.
634784
  Якушова А.Ф. Карст и его практическое значение / А.Ф. Якушова. – Москва, 1950. – 68с.
634785
  Мусин Г А. Карст и ландшафтные особенности закарстованных территорий / Г А. Мусин. – Грозный, 1979. – 95с.
634786
  Маринин А.М. Карст и пещеры Алтая : учеб.-краевед. пособие / А.М. Маринин. – Новосибирск, 1990. – 145с.
634787
   Карст и подземные воды горных массивов Западного Кавказа.. – Л., 1985. – 152с.
634788
  Печеркин А.И. Карст и суффозия на берегах водохранилищ / А.И. Печеркин, В.Е. Закоптелов. – Пермь, 1982. – 87с.
634789
  Вологодский Г.П. Карст Иркутского амфитеатра / Г.П. Вологодский. – Москва : Наука, 1975. – 124с.
634790
  Шутов Ю.И. Карст Керченского полуострова / Ю.И. Шутов, Е.М. Севостьянов, В.Н. Дублянский // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 5. – С. 10-16 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1726-5428
634791
  Михайлев В.Н. Карст Киргизии / В.Н. Михайлев. – Фрунзе, 1989. – 145 с.
634792
  Цыкин Р.А. Карст конгломератов : вопросы теории и методики карстолого-спелеологических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1985. – Вип.32. – С. 11-17 : Схема. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0201-4122
634793
  Кикнадзе Т.З. Карст массива Арабика / Т.З. Кикнадзе. – Тбилиси, 1972. – 248с.
634794
  Лаптева Н.Н. Карст Мирийской АССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Лаптева Н. Н.; Казан. ГУ. – Казань, 1967. – 27л.
634795
  Шарец Д.С. Карст Оксско-Клязьминского водораздела. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Шарец Д.С.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1953. – 12 с.
634796
  Торсуев Н.П. Карст Онего-Северодвинского междуречья. / Н.П. Торсуев. – Казань, 1964. – 103с.
634797
  Торсуев Н.П. Карст Онего-Северодвинского междуречья. (Опыт физико-геогр. характеристики карста Севера Русской равнины). : Автореф... канд. географ.наук: / Торсуев Н.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1962. – 17л.
634798
  Львова Є.В. Карст передгірного та рівнинного Криму / Є.В. Львова, В.П. Мелешин // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 4 : Карст України. – С. 104-113. – Бібліогр.: 22 назви
634799
  Гончаренко М.П. Карст північного Причорномор"я / М.П. Гончаренко, В.П. Франчук // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 4 : Карст України. – С. 119-132 : Фото. – Бібліогр.: 22 назви
634800
  Дублянський В.М. Карст Подільсько-Буковинської карстової області / В.М. Дублянський, Б.М. Іванов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 4 : Карст України. – С. 29-47 : Рис., табл., фото, карти. – Бібліогр.: 35 назв
634801
  Кучерук А.Д. Карст Подолья / А.Д. Кучерук. – Киев : Наукова думка, 1976. – 198с.
634802
  Беляк В.И. Карст приенисейской части Восточного Саяна и его ландшафтнообразующая роль : Автореф... канд. геогр.наук: 690 / Беляк В.И.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1967. – 28л.
634803
   Карст равнинных территорий Европейской части СССР. – Казань, 1974. – 159с.
634804
  Чикишев А.Г. Карст Русской равнины / А.Г. Чикишев. – Москва : Наука, 1978. – 191с.
634805
  Цыкин Р.А. Карст Сибири. / Р.А. Цыкин. – Красноярск, 1990. – 154с.
634806
   Карст Узбекистана : Сборник. – Ташкент
VII. – 1970. – 111с.
634807
  Колодяжная А.А. Карст флишевой формации юго-западного склона Кавказа / А.А. Колодяжная; АН СССР, Госстрой СССР. – Москва : Наука, 1965. – 73с.
634808
   Карст Южного Урала и Приуралья : Межвузовский и межведоственный научный сборник. – Уфа, 1978. – 160с.
634809
  Блоцкий Н.А. Карст Язовского месторождения и его техногенная активизация : проблемы антропогенной активизации карстового процесса // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1985. – Вип.32. – С. 78-84 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0201-4122
634810
  Гембель А.В. Карст, его развитие и распространение. / А.В. Гембель. – Ленинград, 1957. – 20с.
634811
  Гвоздецкий Н.А. Карст. Вопросы общего карстоведения. / Н.А. Гвоздецкий. – Москва, 1950. – 188с.
634812
  Торсуев Н.П. Карст: пути географического изучения / Н.П. Торсуев. – Казань : Казанского университет, 1985. – 154с.
634813
  Коржик В.П. Карстова провокація переробки берегів Дністерського водосховища // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 37-43. – ISSN 0868-6939


  Стаття присвячена проблемі розвитку карсту і печер у карбонатних відкладах силуру Дністерського каньйону по берегах водосховища і провокуванню ними супутніх геодинамічних процесів: обвалів, осипів, глибинної водної ерозії. Наводяться схеми типових ...
634814
  Горбунова К.А. Карстоведение. Вопросы типологии и морфологии карста / К.А. Горбунова. – Пермь, 1985. – 88с.
634815
   Карстоведение. Труды Молотовской карстовой конференции, состоявшейся 26 января -- 1 февраля 1947 г. в гор. Молотове.. – Вып.1. – Молотов, 1948. – 39с.
634816
  Зенгіна С.М. Карстовий ландшафт плато головного гірського пасма Криму / С.М. Зенгіна, Б.М. Іванов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 5 : Ландшафти України та методи їх дослідження. – С. 34-41 : Рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв
634817
  Душевський В.П. Карстові порожнини внутрішнього куестового пасма Криму // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 4 : Карст України. – С. 114-118 : Карта, табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
634818
  Михно В.Б. Карстово-меловые геосистемы Русской равнины / В.Б. Михно. – Воронеж, 1990. – 200с.
634819
  Бардошши Д. Карстовые бокситы / Д. Бардошши. – Москва : Мир, 1981. – 456с. – (Науки о Земле)
634820
  Гигинейшвили Г.Н. Карстовые воды Большого Кавказа и основные проблемы гидрологии карста / Г.Н. Гигинейшвили. – Тбилиси, 1979. – 224с.
634821
   Карстовые коллекторы нефти и газа. – Пермь, 1973. – 153 с.
634822
  Гвоздецкий Н.А. Карстовые ландшафты / Н.А. Гвоздецкий. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1988. – 111с.
634823
  Кутырев Э.И. Карстовые месторождения. / Э.И. Кутырев. – Л., 1989. – 309с.
634824
  Дублянский В.Н. Карстовые пещеры / В.Н. Дублянский. – Москва : Знание, 1977. – 48 с. – (Наука о Земле)
634825
  Тинтилозов З.К. Карстовые пещеры Грузии / З.К. Тинтилозов. – Тбилиси : Менциереба, 1976. – 275с.
634826
  Тинтилозов З.К. Карстовые пещеры Грузии (морфологический анализ) / З.К. Тинтилозов; АН ГрССР. Ин-т географии. – Тбилиси : Мецниереба, 1976. – 275с.
634827
  Дублянский В.Н. Карстовые пещеры и шахты Горного Крыма : (Генезис, отложения, гидрогеологическое значение) / В.Н. Дублянский. – Ленинград : Наука, 1977. – 182 с.
634828
  Дублянский В.Н. Карстовые пещеры Украины = Karst caves of the Ukraine / В.Н. Дублянский, А.А. Ломаев. – Киев : Наукова думка, 1980. – 179 с.
634829
  Тутковский П.А. Карстовые явления и самобытные артезианские ключи в Волынской губернии. Статья 1 / [соч.] П. Тутковского // Язык смерти : (Сообщение на общем собрании Общества исследователей Волыни 27 марта, 1910 года) / П.А. Тутковский. – Б. м., 1910. – 127 с., 4 л. табл. : табл.
634830
  Тутковский П. Карстовые явления и самобытные артезианские ключи в Волынской губернии / П. Тутковский. – Житомиръ
Ст. 1 : Провалы почвы на Полесской железной дороге. – 1911. – 127 с. + Карта
634831
  Тутковский П.А. Карстовые явления и самобытные артезианские ключи в Волынской губернии. Статья 2 / [соч.] П. Тутковского, д-ра геогр. // Язык смерти : (Сообщение на общем собрании Общества исследователей Волыни 27 марта, 1910 года) / П.А. Тутковский. – Б. м., 1910. – С. 79-125 с., 4 л. табл. : табл.
634832
  Тутковский П.А. Карстовые явления и самобытные артезианские ключи в Волынской губернии.. – Житомир : Электр.тип.М.Дененмана
Статья 1 : Провалы почвы на Польской железной дороге. – 1911. – 127с. + 2 прилож.таблицх. – Оттиск из IV т.Труд.О-ва Изслед.Волыни
634833
  Соколова В.М. Карстовые явления юга Горьковской области (на примере Южно-Пьянского карстового района) : Автореф... кандид. географ.наук: / Соколова В.М.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1952. – 12 c.
634834
   Карстовый процесс и его прогноз: Тез. докл. (совещ.). – Уфа, 1980. – 161с.
634835
  Дублянский В.Н. Карстология и спелеология на Украине : вопросы теории и методики карстолого-спелеологических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1985. – Вип.32. – С. 3-10. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0201-4122
634836
  Дублянский В.Н. Карстолого-геофизические исследования карстовых полостей приднестовской Подолии и Покутья / В.Н. Дублянский, Б.М. Смольников. – Київ : Наукова думка, 1969. – 137 с.
634837
  Климчук А.Б. Карстообразование в артезианских условиях: концепция "поперечного" спелеогенеза // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 181-190 : рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0367-4290
634838
   Карта-схема Новгорода // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 8 : Индонезия. – С. 116-121 : Фото


  Місто Великий Новгород, Росія
634839
  Берлянт А.М. Карта - второй язык географии : Очерки о картографии. Книга для учителей / А.М. Берлянт. – Москва : Просвещение, 1985. – 191с.
634840
  Кэй Дж. Карта - не территория: о состоянии экономической науки // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 5. – С. 4-13. – ISSN 0042-8736


  В статье утверждается, что современная экономическая наука находится в кризисном положении, поскольку важнейшие макроэкономические теории основаны на концепции рациональных ожиданий, а главным методом теоретического развития признается построение ...
634841
   Карта // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 9. – С. 80-85 : Фото, карти. – ISSN 1029-5828
634842
  Осталецька О.І. Карта "Magni Dvcatvs Lithvaniae…" 1613 року у фонді сектора картографічних видань НБУВ як важливе джерело в історії картографування України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 268-275


  У статті подається огляд карти «Magni Dvcatvs Lithvaniae Caeterarvmqve Regionvm Illi Adiacentivm Exacta Descriptio...» (Точний опис Великого князівства Литовського з багатьма краями, що до нього належать...) 1613 р., яка зберігається у фондах сектора ...
634843
  Остапчук С.М. Карта "Однокурсники": сутність та особливості створення // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (19). – С. 110-121


  У статті висвітлено суть та основні особливості створення авторської тематичної карти "Однокурсники". Значну увагу приділено інформаційно-змістовому наповненню. Карта передає географію студентів, основні віхи їх життя та навчання на географічному ...
634844
   Карта абсолютных значений поля силы тяжести территории Украины и некоторые аспекты ее возможной интерпретации / В.А. Ентин, С.И. Гуськов, М.И. Орлюк, О.Б. Гинтов, Р.В. Осьмак // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 1. – С. 53-61 : рис. – Библиогр.: с. 60-61. – ISSN 0203-3100
634845
   Карта автомобильных дорог. Укр. ССР, Молд. ССР.. – М., 1973. – 1с.
634846
  Падалка Л.В. Карта Боплана о заселении Полтавской территории во второй четверти XVII века / Л.В. Падалка. – Полтава : Издание Полтавской Ученой Архивной Комиссии, 1914. – 3 с., 1 л. карт.
634847
  Гриценко О.А. Карта будня / О.А. Гриценко. – Киев, 1987. – 29с.
634848
  Заріцький Т. Карта в прагматичній перспективі - теоретичні пропозиції (короткий виклад дослідження) // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 9-10
634849
  Буданов В.П. Карта в преподавании географии. / В.П. Буданов. – Ленинград, 1938. – 79с.
634850
  Буданов В.П. Карта в преподавании географии. / В.П. Буданов. – Москва : Учпедгиз, 1948. – 139с.
634851
  Алешин В.М. Карта в спортивном ориентировании / В.М. Алешин. – Москва : Физкультура и спорт, 1983. – 152 с.
634852
  Кістяковський В.В. Карта в школі / В.В. Кістяковський. – Київ : Радянська школа, 1939. – 199с.
634853
  Гук Б. Карта вбивств українців польськими партизанськими відділами на Холмщині (1942-1944 роки) // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 40. – С. 6. – ISSN 0027-8254
634854
  Келль Н.Г. Карта вулканов Камчатки / Н.Г. Келль. – Л, 1928. – 89с.
634855
   Карта геологических формаций чехла Сибирской платформы масштаба 1:1500000. – Л., 1977. – 108с.
634856
   Карта геоэкологического районирования Сибири / А.Д. Абалаков, С.Б. Кузьмин, Н.Б. Базарова, Л.С. Новикова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 8. – С. 24-30 : табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
634857
  Валяєв І.Г. Карта гідроресурсів України / І.Г. Валяєв; Укр.НД гідрометеорологічний ін-т. – Київ, 1936. – 19 с.
634858
  Купченко Б.І. Карта глибини розчленування рельєфу Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 84-88 : Карти, табл. – (Географії ; Вип. 11)
634859
  Молчанов Л.А. Карта глубин части озера Селигера : близ Бородинской Пресноводной Биологической Станции Имп. СПБ. Общества Естествоиспытателей / Л.А. Молчанов. – Юрьев : Типография К. Маттисена, 1911. – С. 35-38. – (Отдельный оттиск из 3 тома Трудов Пресноводной Биологической Станции Имп. С.-Петерб. Общества Естествоиспытателей)
634860
  Дубняк В.А. Карта горизонтального розчленування рельєфу правобережних Лісостепу та Полісся УРСР / В.А. Дубняк, О.О. Ломаєв // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 52-54. – Бібліогр.: 11 назв
634861
  Гаврилова Э.С. Карта города Львова и ее развитие / Э.С. Гаврилова; Отв. ред. Мигаль Н.К. – Львов : Львовский политехнический ин-т, 1956. – 80с.
634862
  Гаврилова Э.С. Карта города Львова и ее развитие : Автореф... канд. техн.наук: / Гаврилова Э.С.; Львовский политехн. ин-т. – Львов, 1956. – 18л.
634863
   Карта грунтовых вод европейской части СССР : масштаб 1:1500000 : объяснит. записка. – Москва, 1958. – 276 с.
634864
  Негода А.П. Карта грунтовых толщ на территории Украинской ССР / А.П. Негода, Э.И. Колот, Е.Ф. Ищенко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 77-81 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геология ; № 7)
634865
  Марленский А.Д. Карта движений планет / А.Д. Марленский, Е.И. Ковязин. – Москва : Наука, 1971. – 16 с.
634866
  Короденко М. Карта для польоту / підготовила Світлана Галата // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 1-8 травня (№ 17/18). – С. 11


  У Національному авіаційному університеті визначили вектор розвитку вишу під час загальноуніверситетської стратегічної сесії.
634867
  Кулаковский Ю.А. Карта Европейской Сарматии по Птолемею : Приветствие XI Археологическому съезду / Юлиан Кулаковский. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1899. – [2], II, 34 с., 1 л. карт. – Библиогр. в предисл. (с. I-II)


  На обл подпись
634868
  Кулаковский Ю.А. Карта Европейской Сарматии по Птолемею (Ответ акад. В.В. Латышеву). – Москва, 1899. – С. 3-19. – Отд. оттиск: Филолгическое обозрение: Критика и библиография: 1. Обзор книг, 1899
634869
  Зубов А. Карта Европы: с Россией или без нее // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2005. – № 12. – С. 30-38. – ISSN 0042-8744
634870
  Марков Е.С. Карта Земного шара в масштабе 1:1.000.000 / Е.С. Марков. – Петроград : Типо-литогр. "Энергия", 1914. – 16 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Известия Русского географического общества.1914, т. 50, вып. 3 и 4
634871
  Гинзбург Г.А. Карта и работа с ней / Г.А. Гинзбург; [ред. Н. Булаевский]. – Москва; Ленинград : Объединен. научно-технич. изд. НКТП СССР, 1935. – 92 с.
634872
  Басманова Е. Карта императрицы : [роман] / Елена Басманова, Дмитрий Вересов. – Санкт-Петербург ; Москва : Нева ; ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 320 с. – На обложке книги: Д. Вересов, Е. Басманова. – (Русский проект). – ISBN 5-7654-1900-3
634873
  Соболев Е.Г. Карта инженерно-геодинамической зональности застраиваемого массива: геодинамические причины аварийности, разрушения и подтопления гражданских и промышленных сооружений / Е.Г. Соболев, В.А. Высотюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 2. – С. 36-40. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
634874
  Уельбек М. Карта і територія : роман / Мішель Уельбек ; [пер. с фр. Л.Г. Кононовича ; худож.-оформ. Д.О. Самойленко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 344, [3] с. : іл. – Сер. заснована у 2010 р. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-5921-5
634875
  Уельбек М. Карта і територія : роман / Мішель Уельбек ; [пер. з фр. Л.Г. Кононовича ; худож.-оформлювач Д.О. Самойленко]. – Харків : Фоліо, 2013. – 344, [3] с. – Сер. засн. у 2010 р. - Пер. за вид.: Houellebecq M. La carte et le territoire. Flammarion, 2010. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-6503-2
634876
  Иваньков П.А. Карта как географическая модель / П.А. Иваньков. – Москва : Знание, 1974. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике : издается ежемесячно с 1966 г. ; № 8/1974 ; Наука о Земле)
634877
  Гостомыслов А.П. Карта кладоискателей / А.П. Гостомыслов. – Л, 1984. – 112с.
634878
  Падалка Л.В. Карта козацких полков на Полтавской территории / Л.В. Падалка. – Полтава : Издание Полтавской Ученой Архивной Комиссии, 1914. – 3 с., 1 л. карт.
634879
  Жуковский К.А. Карта корисних копалин Чернігівського Полісся / К.А. Жуковский. – Київ, 1935. – 1с.
634880
  Арутюнов С.А. Карта культуры питания народов мира // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 7-16. – ISSN 0869-5415
634881
   Карта Луны. – Москва : Наука, 1967. – 64 с.
634882
   Карта магматических комплексов Узб. ССР. – Ташкент, 1983. – 345с.
634883
  Самойлов А.П. Карта Марии Данилюк / А.П. Самойлов. – Петрозаводск, 1961. – 50с.
634884
  Гейслер А.Н. Карта месторождений каменных строительных материалов / Сост. А.Н.Гейслер. – Ленинград, 1925. – 58с. : Табл.
634885
  Малыгин А.Г. Карта метаболических путей (периодическая) / А.Г. Малыгин. – Москва : Наука, 1976. – 16 с. – Библиогр.: 17 назв
634886
   Карта мира : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 6. – С. 31 : Фото. – ISSN 1029-5828
634887
  Малес Л. Карта міста: символічний простір управління // Критика. – Київ, 2007. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 17-19
634888
  Данилевич В.Е. Карта монетных кладов и находок единичных монет Харьковской губернии / [соч.] В.Е. Данилевича. – [Москва], 1905. – 28 с. – Без. тит. л. и обл.. - Отд. отитск: Труды ХII Археологического съезда. М., 1905, т. 1, с. 374-410
634889
  Каврайский В.В. Карта морей и океанов, омывающих берега СССР и соседних стран / В.В. Каврайский. – Библиография. – 225-226с.
634890
  Заславский И.И. Карта на уроках географии : Из опыта работы учителя школы №315 г. Москвы / И.И. Заславский. – Москва, 1954. – 128с.
634891
  Заславский И.И. Карта на уроках географии / И.И. Заславский. – изд. 2-е перераб. – М., 1957. – 132с.
634892
  Заславський Й.І. Карта на уроках географії / Й.І. Заславський. – Київ, 1955. – 124с.
634893
   Карта окрестностей г. Севастополя.. – б.м. : б.г., 1854. – 1карта
634894
  Зубковский Б. Карта окрестностей города С.-Петербурга : с приложением алфавитного списка населенных пунктов, маршрутов пригородных железных дорог и пароходств с указанием маршрута строющейся Ораниенбаумской электрической железной дороги / Б. Зубковский. – С.-Петербург : Типография В.С. Борозина, 1914. – 23 с.
634895
   Карта окрестностей С. Петербкрга. С показанием С. Петербкрго-Варшавской железной дороги. От С. Петербурга до Гатчины. – 1карта
634896
  Галата С. Карта освіти: нова редакція // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4 грудня (№ 47). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Як змінюється освіта в регіонах? Яку роль в управлінні освітою на місцях відіграють профільні департаменти в ОДА й управління у міськрадах? Які практики органів місцевого самоврядування є найкращими та вартими наслідування? На ці запитання спробували ...
634897
   Карта освобожденных областей Китая (краткое описание). – М., 1948. – 4с.
634898
   Карта отложений четвертичной системы Европейской части СССР и сопредельных с нею теорриторий. Масшт. 1:2500000. – Л.-М., 1932. – 20с.
634899
  Помбрик И.Д. Карта офицера / И.Д. Помбрик, Н.А. Шевченко. – Москва, 1985. – 176 с.
634900
   Карта Подольской губернии. – Санкт-Петербург. – 1с.
634901
   Карта польотів літаків UM Air : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 14-15 : Іл., карта
634902
   Карта польотів літаків UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 14-15 : Карта
634903
   Карта польотів літаків UM Air : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 16-17 : фото, карта
634904
   Карта польотів літаків UM Air : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 12-13
634905
   Карта польотів літаків UM Air : Інформаційно-рекламний блок // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 16-17 : карта
634906
  Галушко О.С. Карта потоку створення цінності та методика її формування : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 96-104 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
634907
  Франк Г.В. Карта Птолемея / Г.В. Франк. – М., 1975. – 231с.
634908
   Карта пятилетки : Крупнейшие об"екты капитального строительства по пятилетнему плану народного хозяйства СССР. – Москва : Изд-е газеты "Экономическая жизнь"
География великих работ. – 1929. – 16 с. + 2 карти. – 1. Карта европейской части Союза ССР , 2. Карта азиатской части Союза ССР (с приложением об"яснительного текста)
634909
   Карта пятой части света : Австралия и Океания. – 1 л.
634910
  Константинов Н. Карта рассказывает / Н. Константинов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград, 1935. – 224с.
634911
  Берлянт А.М. Карта рассказывает : Пособие для учителей / А.М. Берлянт. – Москва : Просвещение, 1978. – 144с.
634912
  Прилипко Л.И. Карта растительности Азербайджанской ССР (современный покров) / Л.И. Прилипко. – Б.м. – 1 карта
634913
  Алехин В.В. Карта растительности Азиатской части СССР : Масштаб 1:16000000: Краткий объяснительный текст / В.В. Алехин; Госкартгеодезия ГГУ ВСНХ СССР. – Ленинград, 1930. – 16с.
634914
  Чиликина Л.Н. Карта растительности Дагестанской АССР / Л.Н. Чиликина. – Москва-Л., 1962. – 96с.
634915
   Карта растительности Европейской части СССР м. 1:2500000 : Пояснительный текст. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1950. – 288с.
634916
  Лапшина Е.И. Карта растительности Сибири (южной части) в масштабе 1:2500000 : Автореф... канд. географ.наук: / Лапшина Е. И.; ЛГУ. – Новосибирск, 1952. – 16 с.
634917
   Карта растительности СССР. (Экспонат АН СССР на Всесоюз. сельхоз. выставке 1939 г.) : Пояснительный текст. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1939. – 32с.
634918
   Карта рельефа дна мелководной зоны архипелага Аргентинских островов в районе украинской антарктической станции "Академик Вернадский" / П.Ф. Гожик, Р.Х. Греку, В.П. Усенко, В.П. Вернигоров, Т.Р. Греку, Г.А. Острецов, А Гончар, Ю.А. Клочан, В.Н. Моц // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 128-131 : рис. – Библиогр.: 7 назв.
634919
  Бронгулеев В.В. Карта рельефа разновозрастного фундамента Восточно Европейской платформы и ее морфологический анализ : объяснительная записка / В.В. Бронгулеев, В И. Воробьев, . – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1976. – 64с.
634920
  Тюленєва Ю.В. Карта ризиків підприємницької діяльності як основа організаційно-економічного механізму управління ризиками // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 84-88
634921
  Уварова С. Карта родины // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології" ; голов. ред. Уварова С.Г. – Київ, 2017. – № 1 (20), спецвип. : Родина. Что это значит для нас сегодня?. – С. 22-33. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 2307-3195
634922
  Шевелев Карта Российской империи с обозначением военных округов, сухопутных водных и телеграфных сообщений / Шевелев. – Санкт-Петербург : Военній сборник, 1864. – 1 с.
634923
   Карта С. Петербурго-варшавской железной дороги от С. Петербурга до г. Пскова. – 1с.
634924
   Карта С. Петербурго-Московской железной дороги, 1852. – 1с.
634925
   Карта Сарматии (нынешней России) во II веке по Р.Х. рл греческому географу Птоломею / Исследование на основании картографического материала В.Борисова, генерального штаба генерал-майора. – Ковна : Т-во тип. М.Соколовского и А.Эстрина
в.1 : Материалы для составления карты. (с картою). – 1909. – IV, 195 с.
634926
  Борисов В. Карта Сарматии (нынешней России) во IIвеке по Р. Хр. по греческому географу Птолемею : Исслед. на основании картогр. материала В. Борисова, Ген. штаба ген.-м. – Ковна : Т-во тип. М. Соколовского
Вып. 2 : Материалы для составления карты. – 1910. – [2], 2, VIII, 53-203 с., 7 л. карт., схем. : ил.
634927
   Карта Севастополя: тріумф президентів, трагедія України. – К., 1997. – 28с.
634928
  Кудряшов С. Карта Севастополя: тріумф президентів, трагедія УкраЇни : (продовження) : експертна оцінка 25 червня 1997 року / Сергій Кудряшов, Сергій Одарич, Юрій Оробець. – Киев : Фонд "Українська перспектива", 1997. – 32 с. – ISBN 9667243117
634929
   Карта сейсмического районирования СССР : Масштаб 1:5 000 000. Объяснительная записка. – Москва : Наука, 1984. – 32 с. + 2 таблицы
634930
  Золовський А.П. Карта сільського господарства УРСР на республіканській виставці передового досвіду в народному господарстві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 133-139. – Бібліогр.: 4 назви. – (Серія геології та географії ; № 1, вип. 1)
634931
  Короденко М. Карта скарбів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 18 березня (№ 11). – С. 10. – ISSN 2219-5793
634932
   Карта СССР. – Л., 1946. – 14 с.
634933
   Карта СССР. М. 1:2500000. – М. – 32с.
634934
   Карта СССР. М. 1:2500000. Указ. географ. названий. – Москва. – 407с.
634935
  Гуревич Г.И. Карта страны фантазий / Г.И. Гуревич. – М., 1967. – 176с.
634936
   Карта структур климата курортов и лечебных местностей СССР. Объяснит. записка. – Москва, 1962. – 86с.
634937
  Наулко В.І. Карта сучасного етнічного складу населення УРСР / В.І. Наулко. – Київ : Наукова думка, 1966. – с.136
634938
   Карта тектоники докембрия континентов в масштабе 1:15000000. Объяснит. записка. – вып. 152. – М., 1974. – 75с.
634939
   Карта теплового потока Европейской части СССР: М. 1:5000000. Объяснит. записка. – Л., 1987. – 35с.
634940
  Любченко В.Є. Карта у плині часу / В.Є. Любченко. – Вінниця : ДКФ, 2008. – 160 с. : іл. + Додаток: с.145-160. – ISBN 978-966-2024-10-4
634941
   Карта України та інших країн в рамках доктрини Бісмарка // Гріш і математика : математико-економіко-соціологічний журнал. – Львів ; Луцьк, 2006. – № 1. – С. 25. – ISBN 966-8460-14-6
634942
   Карта Царства Польского служащая к продолжению подробной карты России, 1816. – 1с.
634943
   Карта части Киргиз-Кайсацкой степи и Туркестана, 1826. – 1с.
634944
  Загорская Н.Г. Карта четвертичных отложений Арктики и Субакртики масштаба 1 : 5000000. Объяснит. записка / Н.Г. Загорская, О.А. Иванов. – Л., 1977. – 47с.
634945
  Столяров Геннадій Карта чи комп"ютер: досвід Німеччини : інформуємо читачів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 9. – С. 47
634946
  Дебелая И.Д. Карта экологического состояния территории отрабатываемого месторождения россыпного золота: опыт составления / И.Д. Дебелая, З.Г. Мирзеханова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 10. – С. 9-15 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7126
634947
   Карта Юго-Западных железных дорог. – 1с.
634948
   Карта, схема и число в этнической географии. – М., 1975. – 70с.
634949
   Карта. Планета обезьян : Эволюция человека. Тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 9. – С. 74-75 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
634950
  Кравченко С. Картагенський протокол про біобезпеку: проблеми дотримання // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2006. – № 1(31). – С. 15-18.
634951
  Качарава И. Карталинская "плитка" в нижнем палеогене / И. Качарава, Д. Качарава, 1940. – 197-200с.
634952
  Гарнакерьян А.Г. Карталинское сказание / А.Г. Гарнакерьян. – Ростов-на-Дону, 1948. – 24с.
634953
  Козловський В. Картата сорочка : оповідання, новели, повісті / Володимир Козловський ; вступ. ст. М. Якубовської ; пер. з рос. М. Якубовської, Л. Алімової, В. Козловського. – Київ : Криниця, 2010. – 191, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-7575-94-6
634954
   Карташов Микола Валенинович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 189. – ISBN 978-966-439-754-1
634955
  Хахутайшвили Д.А. Картвельские племена Причерноморья по данным греко-латинских писателей. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хахутайшвили Д.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1955. – 16л.
634956
  Кротов А.А. Картезианская философия Пьера Сильвена Режи // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 2. – С. 111-124. – ISSN 0235-1188
634957
  Мамардашвили М.К. Картезианские размышления / М.К. Мамардашвили. – М, 1993. – 352с.
634958
  Разумовский И.С. Картезианские штудии Поля Валери // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 156-169. – ISSN 0042-8744
634959
  Кононенко Т.П. Картезіанство // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 344-345. – ISBN 966-316-069-1
634960
  Кралюк П. Картезіанство в Києво-Могилянській академії. Григорій Щербацький // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 269-270. – ISBN 978-966-2254-74-7
634961
  Кралюк П.М. Картезіанство в Києво-Могилянській академії. Григорій Щербацький // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 269-270. – ISBN 978-966-373-777-5
634962
  Астахова Т.Г. Картезіанський дуалізм: pro et contra // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 10 (102), жовтень. – C.73-77. – ISSN 2077-1800
634963
  Хома Олег Ігорович Картезіанські мотиви у творчості Паскаля: сучасне паскалезнавство і стереотипи // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 119-134. – Бібліогр.: с. 120-122, 124, 126, 129-131. – ISSN 0235-7941
634964
  Хома Олег Картезіанські мотови у творчості Паскаля : проблема пізнавальних засад // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 : Легітивність і демократія. – С.141-164. – ISSN 0235-7941
634965
  Мамардашвілі Мераб Картезіанські роздуми / Мамардашвілі Мераб. – Київ : Стилос, 2000. – 311с. – ISBN 966-7321-78-9
634966
  Лифман Роберт. Картели и тресты / Роберт. Лифман. – Москва, 1925. – 274с.
634967
  Оводов А.А. Картель как форма монополистического объединения в законодательстве и судебной практике Европейского Союза и США // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 5 (56). – С. 32-35. – ISSN 1812-3910


  Научное осмысление картеля как формы монополистического объединения в законодательстве и судебной практике Европейского Союза и США может быть эффективно использовано для развития антимонопольной деятельности в Российской Федерации. В статье проводится ...
634968
  Харебава Т. Картель протипоказаний. Антиконкурентні узгоджені дії. Практика АМКУ / Т. Харебава, Д. Макіян // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 лютого (№ 6). – С. 14-15


  "Представники одного і того ж виду торгівлі або ремесла рідко збираються разом навіть для розваг та веселощів без того, щоб їхня розмова не закінчувалася змовою проти публіки або якоюсь угодою про підвищення цін", - Адам Сміт, шотландський економіст, ...
634969
  Финкельштейн Е.Л. Картель четырех / Е.Л. Финкельштейн. – Л, 1974. – 351с.
634970
  Захарова О. Картель як форма прояву монопольної влади // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 161-163
634971
  Грищенко Т.А. Картер Джиммі (- повне ім"я Джеймс Ерл - 39 президент США) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 408. – ISBN 978-966-02-6472-4
634972
  Рожко О.В. Карти агроресурсного потенціалу грунтів як складова Атласу стану і використання земельних ресурсів адміністративного району // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 59-73


  У статті розглянуті методичні аспекти картографування агроресурсного потенціалу ґрунтів як складової Атласу стану і використання земельних ресурсів адміністративного району. Обґрунтована структура цього тематичного блоку карт Атласу. До нього ввійшли ...
634973
  Філончук З.В. Карти в екпозиції Херсонського обласного краєзнавчого музею // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 4 (182). – С. 27-30 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
634974
  Комлєв О.О. Карти динаміки басейнових історико-динамічних систем рельєфу / О.О. Комлєв, О. Возбрана, Р. Гулий // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 109-112. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 966-631-331-6
634975
  Золовський А.П. Карти для виявлення спеціалізації сільського господарства районів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 117-123 : Рис. – (Геології та географії ; № 8)
634976
   Карти і плани в джерелознавчих студіях Лідії Пономаренко (з описами картографічних джерел Інституту рукопису НБУ імені В.І. Вернадського та додатком відомостей про карти і плани з історії України в російських архівних та рукописних зібраннях) / [упоряд.: А.В. Пивовар]. – Київ : Академперіодика, 2012. – 667, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-214-1
634977
  Павлова В.П. Карти культурного будівництва, охорони здоров"я і комунально-побутових установ у комплексних районних атласах // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 126-129 : Рис. – (Геології та географії ; № 8)
634978
  Дук Н. Карти митної діяльності в інформаційному забезпеченні регулювання зовнішньої торгівлі України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 129-133. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
634979
  Купченко Б.І. Карти населення у вирішенні питань продовольчої програми // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 67-71 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – (Географія ; Вип. 29)
634980
  Бочковська А.І. Карти Національного Атласу України як інформаційна база для дослідження формування чисельності населення / А.І. Бочковська, Л.Г. Руденко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 2-9 : табл., карти. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
634981
  Руденко В. Карти потенціалу сільського господарства А. Жуковського в "Ukraine. A Concise Encyclopaedia" / В. Руденко, А. Пирогівська // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 793. – С. 19-25 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – (Географія ; вип. 793). – ISSN 2311-9276
634982
  Купченко Б.І. Карти працездатного населення на малі адміністративні одиниці (на прикладі Київської області) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 62-64 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 28)
634983
  Золовський А.П. Карти сільського господарства адміністративних районів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 89-94 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 2)
634984
  Пивовар А. Карти території України в нереалізованих планах В. Кордта // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 677--680. – ISSN 2224-9516


  Крім переліку картографічних джерел переважно другої половини ХVІІІ ст., що окреслювали майбутні наміри вченого, описуючи історію укладання Російського атласу 1745 року, В. Кордт наводить досить детальну інформацію про карти першої половини століття, ...
634985
  Гранин Д.А. Картина / Д.А. Гранин. – Л, 1980. – 359с.
634986
  Гранин Д.А. Картина : роман / Д.А. Гранин. – Ленинград : Советский писатель, 1981. – 351с.
634987
  Гранин Д.А. Картина / Д.А. Гранин. – Москва
1. – 1981. – 80с.
634988
  Гранин Д.А. Картина / Д.А. Гранин. – Ленинград : Советский писатель, 1987. – 368с.
634989
  Гранин Д.А. Картина / Д.А. Гранин. – М, 1990. – 335с.
634990
  Слєпченко В. Картина "Велике Хрещення" і портрет Святого Володимира Великого з проекту "Обрані часом" // Матеріали круглого столу "Князь Володимир Великий - державник і хреститель Київської Руси-України" : [21 трав. 2015 р.] / "Князь Володимир Великий - державник і хреститель Київської Руси-України", круглий стіл. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 71-73
634991
  Станкевич Н.И. Картина А.А.Пластова "Лето" / Н.И. Станкевич. – Москва, 1983. – 80с.
634992
  Антонова В.И. Картина А.И. Лактионова "Письмо с фронта" / В.И. Антонова ; Гос. Третьяковская галлерея. – Москва : Изд-вл Госсудаоственной Третьяковской галлереи, 1951. – 20 с. : ил.
634993
  Круглый И.А. Картина А.С. Ткачевых "В колхоз" / И.А. Круглый. – М, 1975. – 18с.
634994
  Баранова Н.М. Картина альтернативного світу в оригіналі та перекладі (на матеріалі творів Ренсома Ріґґза) / Н.М. Баранова, О.В. Ребрій // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Черноватий Л.М., Мартинюк А.П., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 21. – С. 11-17. – ISBN 978-966-285-684-2
634995
  Капланова С.Г. Картина В.И. Сурикова "Утро стрелецкой казни" / С.Г. Капланова. – Москва, 1960
634996
  Сухтелен П.К. Картина военных действий в Финляндии, в последнюю войну России с Швецией, в 1808 и 1809 годах. – Санкт-Петербург, 1832. – 214 с.
634997
  Олин В. Картина восьмилетия России с 1825-го по 1834-й год. – Санкт-Петербург : В тип. Департамента внешней торговли, 1833. – 64 с.
634998
  Везиров Н. Картина домашнего воспитания : Комедия. – [16] с.
634999
  Феофан /иеромонах/ Картина древности, или историческия любопытные примечания. – Части 1-3. – Калуга, 1793. – 149, 138, 130с.
635000
  Феофан /иеромонах/ Картина древнрости, или историческия любопытные примечания. – Части 1-3. – Калуга, 1793. – 149, 138, 130с.
<< На початок(–10)631632633634635636637638639640(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,