Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)631632633634635636637638639640(+10)В кінець >>
634001
  Рибак І.В. "Куркульське заслання" депортованих селян України у 1929-1936 рр.: масштаби та регіони спецпоселення // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 398-406. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
634002
  Прокопович Наталья "Курорты и туризм - 2007" в Сочи : Лейтмотив выставки - олимпийская тема. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 78-79 : Фото
634003
   "Курорты и туризм 2006". 12-й раз в Сочи : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 50-51 : Фото
634004
   "Курорты и туризм 2008": сезон открыт : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 18-19 : Фото
634005
  Соловьев А.И. Курильские острова / А.И. Соловьев. – М.-Л., 1945. – 196с.
634006
  Соловьев А.И. Курильские острова / А.И. Соловьев; Под. ред. Григорьева А.А. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва; Ленинград : Главсевморпути, 1947. – 307с.
634007
  Сергеев М.А. Курильские острова / М.А. Сергеев. – Москва : ОГИЗ, 1947. – 152с. : Карта
634008
  Андреев В.С. Курильский дневник / В.С. Андреев. – Москва, 1981. – 352с.
634009
  Ефремов Ю.К. Курильское ожерелье / Ю.К. Ефремов. – Москва, 1951. – 224с.
634010
  Ефремов Ю.К. Курильское ожерелье / Ю.К. Ефремов. – Москва, Ленинград : Детгиз, 1953. – 224с. – (Наша родина)
634011
  Ефремов Ю.К. Курильское ожерелье / Ю.К. Ефремов. – Москва : Географгиз, 1962. – 320 с.
634012
  Горшков Сергей Курильское озеро // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 9. – С. 32-47 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
634013
  Бронєвський В. Курильська проблема в російсько-японських відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 84-85
634014
  Пронь Д.С. Курильська проблема російсько-японських відночсин у контексті міжнародних зобов"язань США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 141-144


  Автор статті, виходячи з існуючої у США договірно-правової бази (наявність виконавчих угод і безпосередньо договорів), аналізує територіальні питання у взаєминах між Російською Федерацією та Японією.
634015
  Калачова О. Курильське питання у відносинах Російської Федерації та Японії // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 23-24
634016
  Фаррер К. Курильщики опиума. / К. Фаррер. – Харьков, 1994. – 160с.
634017
  Фотьев Н.И. Куриная карьера / Н.И. Фотьев. – Благовещенск, 1962. – 39с.
634018
  Сухотин П. Куриная слепь / П. Сухотин. – Л. – 299с.
634019
  Державин А.Н. Куринское рыбное хозяйство // Животный мир Азербайджана. – Баку, 1956. – С. 429-434
634020
  Бородкин Н.Е. Куриных переполох / Н.Е. Бородкин. – Новосибирск, 1967. – 63с.
634021
  Брэм А. Куриныя и голуби / А. Брэм. – Санкт-Петербург : Издание Товарищества "Общественная польза", 1913. – 54 с. : ил. – Отд. оттиск из кн. "Жизнь животных"
634022
  Тюгель Ханне Куритиба = Удивительные мелочи Куритибы : Город / Тюгель Ханне, Гинтер Петер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 2. – С. 62-72 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
634023
  Смирнов-Денисов Курить-то хочется / Смирнов-Денисов. – Л., 1990. – 42с.
634024
  Ефимов Ф.Е. Курица или яйцо? / Ф.Е. Ефимов. – М, 1990. – 127с.
634025
  Сергєєв М.А. Курільські острови / М.А. Сергєєв. – К., 1952. – 144с.
634026
  Мизак Н. Курінний УПА "Бистрий" України герой / Нестор Мизак; Дослідний ін-т "Студіюм". – Чернівці; Торонто : Букрек, 2007. – 274с. – (Додаток до серії "За тебе, свята Україно" ; Кн.2). – ISBN 978-966-399-059-0
634027
  Марчук І. Курінний УПА Степан Трофимчук - "Недоля" / Ігор Марчук, Ярослав Переходько // Літопис Української Повстанської Армії / І. Марчук, Я. Переходько. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2015. – С. 1-120. – (Серія "Події і люди" ; кн. 31 : Серія "Події і люди"). – ISBN 978-1-897431-66-5
634028
  Трикутько О.П. Куріння і здоров"я / О.П. Трикутько. – К., 1991. – 32с.
634029
  Абрамович Т. Куріння на роботі з точки зору українського та міжнародного законодавства / Т. Абрамович, О. Батюк // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2007. – № 12. – С. 19-21.
634030
  Рудик Б.І. Куріння шкодить здоров"ю. / Б.І. Рудик. – 2-е вид., переробл. і доп. – К., 1981. – 38с.
634031
   Курінов Борис Олександрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 134-135. – ISBN 978-617-573-038-6
634032
  Перепелиця А. Курінь-вартівня резеденції Б. Хмельницького в Чигирині (1648-1678 рр.) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 70-76. – ISSN 2078-0850
634033
  Кабачій Р. Курйоз? Випадковість? Не думаю! // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 22 жовтня (№ 43). – С. 2. – ISSN 0027-8254


  Публікація в "Газеті варшавській" закликає не впускати до Польщі перших осіб України, а також істориків, яким приписують формування української історичної політики. "Про декана Історичного факультету Київського національного університету і про ...
634034
  Ткаченко Олена Петрівна Курйозна поезія в українській бароковій літературі. : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.01 / Ткаченко Олена Петрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 229л. – Бібліогр.:л.193-208
634035
  Ткаченко О.П. Курйозна поезія в українській бароковій літературі. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.01 / Ткаченко О.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 20л.
634036
  Десятніков О. Курйозні монети XX століття // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (61). – С. 35-37. – ISSN 1811-542X
634037
  Сарміна Г. Курка, що несе золоті яйця, або сутність феномена "крос-медіа" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 22-26. – (Журналістика ; вип. 2 (23)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена комплексному аналізу феномена "крос-медіа", який став наслідком розвитку медіасередовища як інноваційної форми репрезентування і сприйняття інформації, його первісної сутності й передумов правильного функціонування. Вивчено специфіку ...
634038
  Бутаев М.Д. Куркли смеется / М.Д. Бутаев. – М., 1975. – 46с.
634039
  Бутаев М.Д. Куркли смеется / М.Д. Бутаев. – Махачкала, 1980. – 221с.
634040
  Плавт Тит Макций Куркулион / Плавт Тит Макций. – М, 1924. – 80с.
634041
  Лакиза П. Куркуль-ворог колгоспові / П. Лакиза. – Х., 1930. – 36с.
634042
  Олещук Ф. Куркуль і піп - вороги наймитства / Ф. Олещук. – Харків, 1930. – 47с.
634043
  Щербаков А.И. Курлакские меридианы. / А.И. Щербаков. – Воронеж, 1980. – 155с.
634044
  Божич М. Курланы верхние и нижние. / М. Божич. – М., 1959. – 275с.
634045
  Строд Г.П. Курлземские казенные имения в период разложения барщинного хозяйства в 1 половине 19 в. : автореф. дис. ... канд. ист. наук: / Строд Г.П.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1953. – 16 с.
634046
  Ерахтин А.В. Курман-газы / А.В. Ерахтин. – М., 1964. – 152с.
634047
   Курманбек. Героич.поэма.. – Фрунзе, 1961. – 149с.
634048
   Курнаков, Андрей Ильич: Каталог.. – М., 1987. – 42с.
634049
  Элиасберг Н.Е. Курнелиу Баба / Н.Е. Элиасберг. – М., 1975. – 55с.
634050
  Булавинцев Валерий Куропатки в большом городе // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – апрель № 103. – С. 56 : фото
634051
  Тарнавский Г.С. и др. Куропаты: следствие продолжается / Г.С. и др. Тарнавский. – М., 1990. – 270с.
634052
  Плахотін В.А. Курорт "Миргород" / В.А. Плахотін. – К., 1955. – 48с.
634053
  Лазаренко І.О. Курорт "Слов"янськ". / І.О. Лазаренко, О.П. Васильєв. – К., 1955. – 35с.
634054
  Зеленський М.М. Курорт Березівські мінеральні води. / М.М. Зеленський. – Е., 1971. – 69с.
634055
  Зеленский Н.М. Курорт Березовские минеральные воды / Н.М. Зеленский. – Киев, 1962. – 84с.
634056
   Курорт Березовские минеральные воды. – Киев : Здоровья, 1991. – 132с.
634057
   Курорт Березовские Минеральные Воды. – Харьков : Харполіграф, 1929. – 87 с.
634058
  Коновалов І.І. Курорт вдома / І.І. Коновалов. – Київ, 1991. – 48с.
634059
  Гейхман Л.З. Курорт Возель / Л.З. Гейхман. – К, 1972. – 47с.
634060
  Коваленко І.М. Курорт Ворзель / І.М. Коваленко, О.Ф. Коломієць. – К, 1982. – 64с.
634061
  Каніболоцька В.П. Курорт Кирилівка. / В.П. Каніболоцька. – К, 1973. – 109с.
634062
  Калиниченко Александр Курорт контрастов или Поле Чудес в стране... : регионы // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 2. – С. 84-88 : Фото
634063
  Мироненко В.М. Курорт Любінь Великий / В.М. Мироненко. – 2-е вид. виправ. доп. – К., 1979. – 127с.
634064
  Аббасов А.М. Курорт Миргород / А.М. Аббасов, А.І. Шамрай. – Київ : Здоров"я, 1966. – 56 с. : іл. – (Курорти)
634065
  Мельник М.П. Курорт Миргород / М.П. Мельник. – К., 1975. – 48с.
634066
  Горбенко Ф.П. Курорт Моршин / Ф.П. Горбенко, С.Ю. Пількевич. – 2-е, доп., випр. вид. – К, 1959. – 60с.
634067
  Величковський П.Й. Курорт Моршин / П.Й. Величковський, Л.А. Пиріг. – Київ, 1965. – 115с.
634068
   Курорт Моршин. – К, 1978. – 144с.
634069
  Вержбицкий Н. Курорт Псырцха. (б. Новый Афон). / Н. Вержбицкий; Под ред.К.К.Барганджия. – Тифлис, 1925. – 60с.
634070
  Кривобоков С.А. Курорт Пуща-Водиця / С.А. Кривобоков. – 3-є вид, випр. і доп. – К., 1978. – 79с.
634071
  Лозинская А.А. Курорт Пятигорск / А.А. Лозинская. – Пятигорск, 1947. – 95с.
634072
   Курорт Трускавец. – К, 1987. – 140с.
634073
  Глухенький Т.Т. Курорт Трускавец и его лечебные факторы / Т.Т. Глухенький. – К, 1956. – 100с.
634074
  Бердников В.Н. Курорт Феодосия / В.Н. Бердников. – К, 1967. – 107с.
634075
  Новицкий Г.А. Курорт Хмельник и его лечебные свойства / Г.А. Новицкий. – К, 1962. – 112с.
634076
  Новицький Г.О. Курорт Хмільник / Г.О. Новицький. – Київ : Здоров"я, 1974. – 159с.
634077
  Новицький Г.О. Курорт Хмільник і його лікувальні фактори / Г.О. Новицький. – Київ, 1966. – 111с.
634078
  Чичкина Светлана Курортам Крыма - 200 лет : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 20 : Фото
634079
  Бикова Л.М. Курорти Закарпаття / Л.М. Бикова. – 2-е вид. доп. – К., 1985. – 78с.
634080
  Бикова Л.М. Курорти Закарпаття. / Л.М. Бикова. – К., 1977. – 80с.
634081
   Курорти Західних областей України. – К, 1959. – 232с.
634082
  Виривода І.М. Курорти Прикарпаття. / І.М. Виривода, В.В. Кшнір. – Київ, 1989. – 156с.
634083
  Шульман Олександр Курорти Сходу: в АТО й після // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 24-26 : фото. – ISSN 1998-8044
634084
   Курорти України. – Харків, 1931. – 132с.
634085
  Ларічев Л.С. Курорти України / Л.С. Ларічев. – К., 1971. – 92с.
634086
  Галкин Л.А. Курортная Афродита / Л.А. Галкин. – Харьков, 1965. – 111с.
634087
  Орлов А.С. Курортная зона: социологический анализ / А.С. Орлов. – Москва, 1990. – 141с.
634088
  Рибалко Н.О. Курортний депозит - інструмент фінансового забезпечення санаторно-курортних закладів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 139-143
634089
  Лященко Н. Курортний парк Трускавця - пам"ятка садово-паркового мистецтва // Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город" ; голов. ред.: М. Халимоненко. – Київ, 2017. – № 1 (155). – С. 18-22. – ISSN 1814-5043
634090
  Мельниченко Анастасія Курортний роман з Ліваном // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 56-62 : Фото
634091
  Дордука Є.А. Курортний туризм в Іспанії // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів I Міжнар. наук.-практ. конф. (в рамках Року англійської мови в Україні) : 27-28 квіт. 2016 р. / "Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму", міжнар. наук.-практ. конф. – Біла Церква : Пшонківський О.В., 2016. – С. 111-114. – ISBN 978-617-604-077-4
634092
  Слудский А.Ф. Курортнику и туристу о Крыме / А.Ф. Слудский. – Севастополь, 1939. – 127с.
634093
  Шарыгин А.Д. Курортно-климатические ресурсы урала. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.698 / Шарыгин А.Д.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1970. – 24л.
634094
  Гидбут А Курортно-рекреационное хозяйство / А Гидбут, , А.Г. Мезенцев. – Москва : Наука, 1991. – 91с.
634095
  Шаптала О. Курортно-рекреаційна система України: шляхи формування, проблеми й перспективи розвитку // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2001. – № 4. – С.254-259. – ISBN 966-73-53-51-Х
634096
   Курортное лечение. – М, 1986. – 62с.
634097
   Курортное лечение. – М, 1987. – 64с.
634098
  Мазуренко Г.И. Курортное лечение больных с хроническими заболеваниями печени и желчных путей в Трускавце / Г.И. Мазуренко. – К, 1964. – 168с.
634099
  Дубровин Е.П. Курортное приключение / Е.П. Дубровин. – М, 1980. – 239с.
634100
  Григолия А. Курортные богатства Абхазии / А. Григолия. – Л., 1934. – 153с.
634101
  Курашов С.В. Курортные богатства нашей родины / С.В. Курашов. – Москва, 1950. – 32с.
634102
   Курортные ресурсы и их рациональное использвование. – Пятигорск, 1989. – 132с.
634103
   Курортный комплекс "Надежда" - конгресс с видом на море : тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 14
634104
  Чичкина Светлана Курортный комплекс "Надежда. SPA & Морской рай", Геленджик : Представляем лауреатов. Спецвыпуск - Лидеры - 2006 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 36 : Фото
634105
   Курортный район. – Ленинград ; Москва, 1955. – 8 с.
634106
  Моисеева Л. Курортный роман // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 4. – С. 60-84. – ISSN 0132-2036
634107
  Городинский Д.М. Курортный спутник / Д.М. Городинский. – М., 1928. – 134с.
634108
  Городинский Д.М. Курортный спутник / Д.М. Городинский. – Вып. 5. – М., 1928. – 142с.
634109
   Курорты : энциклопедический. – М, 1983. – 591с.
634110
   Курорты Аджарстана. – 3с.
634111
  Шней Е.С. Курорты Азово-Черноморского края / Е.С. Шней, Г.В. Месняев. – Ростов-на-Дону, 1937. – 243с.
634112
  Боенко И.Д. Курорты Восточной Сибири / И.Д. Боенко. – 2-е дополнение. – Ируктск, 1990. – 350с.
634113
  Дементьев Сергей Курорты для большинства / Дементьев Сергей, Плахова Наталья, Бородай Елена // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 40-43 : рис., фото
634114
   Курорты западных областей Украины. – К, 1940. – 30с.
634115
   Курорты Крыма : справочник. – Москва : Мосполиграф, 1924. – 192 с.
634116
   Курорты Кубани наращивают потенциал : Турэкспообзор. Спецвыпуск. Весенние выставки // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 29 : Фото
634117
   Курорты Кубани, Черноморья и Абхазии : справочник. – Москва : Мосполиграф. – 120 с.
634118
   Курорты ССР Грузии. – М.-Л, 1934. – 154с.
634119
   Курорты СССР. – М.-Л, 1936. – 522с.
634120
   Курорты СССР. – Москва : Медгиз, 1951. – 798с.
634121
   Курорты СССР. – М, 1962. – 798с.
634122
   Курорты Украинской ССР : Показания для лечения больных на курортах. – К, 1952. – 68с.
634123
  Караев Р.Г. Курорты Украины / Р.Г. Караев. – 2-е изд. – К, 1964. – 225с.
634124
  Самойлов Юрий Курорты Чехии: растущие перспективы // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 30-33 : фото. – ISSN 1998-8044
634125
   Курорты, места отдыха и туризма : Аннот.библиогр.указ.опубл.материалов. – Москва, 1977. – 108с.
634126
  Гольдфайль Л.Г. Курорты, санатории и дома отдыха СССР 1928 / Л.Г. Гольдфайль, И.Д. Яхнин. – Москва-Ленинград : ГИЗ, 1928. – 496 с.
634127
  Токутоми Рока Куросиво / Токутоми Рока. – Москва : Художественная литература, 1957. – 350 с.
634128
  Данченков М.А. Куросио : Библиография / М.А. Данченков, О.И. Захарова. – Владивосток, 1978. – 82с.
634129
  Курочкін О. Курочкін О. Малодосліджені аспекти традиційного весілля українців // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 3 (11). – C. 64-68. – ISSN 2311-9896
634130
  Лаврук В.И. Курс -- эффективность, качество. / В.И. Лаврук, Г.А. Олешкевич. – М, 1978. – 64с.
634131
  Водоп’янов М. Курс - Земля Франца-Йосифа / М. Водоп’янов. – Одесса : Дитвидав ЦК ЛКСМУ, 1937. – 189с.
634132
  Снисаренко А.Б. Курс - Море Мрака : Четыре шага за пределы ойкумены. / А.Б. Снисаренко. – М., 1982. – 159с.
634133
  Ольшевський І. Курс - на відродження духовномті (спроба осмислення сучасного літературного процесу на Волині) // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 189-196. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
634134
  Беляев Ю.Н. Курс - на выравнивание / Ю.Н. Беляев. – Москва, 1962. – 48с.
634135
  Москаленко Леся Курс - на Закінтос : Греція.Три екскурсії / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 40-43 : Фото
634136
  Кореневский М.С. Курс - норд, идем подо льдами. / М.С. Кореневский. – М., 1967. – 160с.
634137
  Хауэлз В. Курс - одиночество / В. Хауэлз. – М, 1969. – 271с.
634138
  Сузюмов Е.М. Курс - океан : Жизнь и деятельность П.П.Ширшова. / Е.М. Сузюмов. – Москва : Мысль, 1983. – 128с. – (Замечательные географы и путешественники)
634139
  Сапожников Л.О. Курс - полюс / Л.О. Сапожников. – Київ, 1978. – 152с.
634140
  Курочкин П.М. Курс - пылающий лес / П.М. Курочкин. – М, 1984. – 222с.
634141
  Береславська О. Курс - стабільний,зростання триватиме // Вісник Національного банку України : Щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2002. – № 2. – С.34-38
634142
  Чичканов В.П. Курс - три "С". / В.П. Чичканов. – Свердловск, 1989. – 288с.
634143
  Самойлов Юрій Курс - у напрямку Європи // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 70-73 : фото. – ISSN 1998-8044
634144
  Марьяновский Я.И. Курс - эффективность производства. / Я.И. Марьяновский. – М, 1976. – 72с.
634145
  Уфимцева О.Г. Курс – на комфорт! / Оксана Геннадьевна Уфимцева // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2013. – № 4 (34). – С. 32-34. – ISSN 2072-3849


  Рассказывается об опыте Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края (Россия) по организации комфортной работы пользователей с электронными источниками в электронном читальном зале библиотеки.
634146
  Штенгелов Е.С. Курс / Е.С. Штенгелов. – Одесса, 1990. – 278с.
634147
  Пашкова Н.І. Курс "Вступ до мовознавства" академіка М.Я. Калиновича / Н.І. Пашкова, В.Ф. Чемес // Постаті та ідеї: з історії мовознавства в Україні. – К., 1995. – С. 53-56
634148
  Холина В.Н. Курс "География человеческой деятельности". Уроки по теме " География и познание мира" : Методика и опыт. Модернизация школы: Профильное обучение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 8. – С. 56-58. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0016-7207
634149
  Холина В.Н. Курс "География человеческой деятельности: экономика, культура, политика" (поурочное планирование) : Методика и опыт. Модернизация школы :профильное обучение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 8. – С. 54-63 : Табл.
634150
  Холина В.Н. Курс "География человеческой деятельности: экономика, культура, политика" (поурочное планирование) : Методика и опыт. В Министерстве образования Российской Федерации // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 9. – С. 44-46
634151
  Холина В.Н. Курс "География человеческой деятельности: экономика, культура, политика" (поурочное планирование) = Методика и опыт. Модернизация школы: профильное обучение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 2. – С. 62-65 : Табл. – ISSN 0016-7207
634152
  Тарасова В.В. Курс "Информатика 5" А.Л.Семенова и Т.А.Рудченко. Отзыв учителя // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 5. – С. 11-12. – ISSN 0234-0453
634153
  Горвиц Ю.М. Курс "Информатика 5" А.Л.Семенова и Т.А.Рудченко.Отзыв эксперта // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 5. – С. 4-6. – ISSN 0234-0453
634154
  Корсун І.В. Курс "Історія науки і техніки" у формуванні компетентностей майбутніх вчителів фізики і математики // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 86-89. – (Серія педагогічна ; вип. 22). – ISSN 2307-4507
634155
  Лимарєва Ю.М. Курс "Історія та методологія фізики" в педагогічному виші // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 227-232. – ISSN 2312-5993
634156
  Ховрич С.М. Курс "Історія України" у вищій технічній школі : методичний аспект // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 225-235
634157
  Иванова Т.В. Курс "Коммерческая география" (тематическое планирование) : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 8. – С. 59-62 : Табл. – ISSN 0016-7207
634158
  Плисецкий Е.Л. Курс "Коммерческая география. Россия и мировой рынок". Международная торговля : Методика и опыт. Модернизация школы: профильное обучение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С. 57-63 : Схеми, табл. – ISSN 0016-7207
634159
  Колосов К.А. Курс "Корпоративные библиотечные технологии" в системе подготовки по специальности 0.52.700 "Библиотековедение и библиография" (специализация "Компьютерные технологии в библиотеках и информационных системах") // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 10. – С. 69-73. – ISSN 0130-9765


  Курс "Корпоративные библиотечные технологии" разработан на кафедре информационных технологий и электронных библиотек МГУКИ и с 2003 г. входит в набор дисциплин подготовки выпускников по специализации "Компьютерные технологии в библиотеках и ...
634160
  Горбунова Ю.Г. Курс "Країнознавство. Велика Британія" 10 клас / Ю.Г. Горбунова, В.В. Кончіч. – Харків : Основа, 2010. – 176 с. – (Б-ка журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 11(95)). – ISBN 978-617-00-0730-8
634161
  Кончіч В.В. Курс "Країнознавство. США". 11 клас : англійська мова / В.В. Кончіч, Ю.Г. Лайко, А.Л. Мирошніченко. – Харків : Основа, 2011. – 127, [1] с. : табл. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 6 (102)). – ISBN 978-617-00-0957-9
634162
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства. – М, 1947. – 39с.
634163
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства. – М, 1947. – 34с.
634164
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства. – М, 1947. – 48с.
634165
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства. – М, 1947. – 48с.
634166
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства. – М, 1947. – 28с.
634167
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства. – М, 1948. – 23с.
634168
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства. – М, 1948. – 46с.
634169
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства. – М, 1948. – 44с.
634170
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства. – М, 1948. – 80с.
634171
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства. – М, 1948. – 63с.
634172
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства. – М, 1948. – 55с.
634173
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства". – М, 1948. – 46с.
634174
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства". – М, 1948. – 64с.
634175
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства". – М, 1948. – 160с.
634176
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства". – М, 1948. – 213с.
634177
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства". – М, 1948. – 68с.
634178
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства". – М, 1948. – 42с.
634179
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства". – М, 1948. – 44с.
634180
  Пахомова Л.С. Курс "Родной край" в школах Якутии : методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 45. – ISSN 0016-7207
634181
  Нагорный И.А. Курс "русские частицы: семантика и функционирование" в свете уровневого подхода к преподаванию русского языка как инюстранного // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 20-25. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
634182
  Орлова Т. Курс "Сучасна політична історія країн світу" - важлива складова підготовки майбутніх фахівців // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 5 (107). – С. 72-85. – ISSN 1682-2366
634183
  Кент Р. Курс N by E / Р. Кент. – М, 1962. – 271с.
634184
  Кент Р. Курс N by E / Р. Кент. – М, 1965. – 269с.
634185
  Исайкина А.Н. Курс администрации Клинтона по сокращению бюджетного дефицита в 1993 г. и позиция демократической партии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 110-124. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
634186
   Курс адміністративного права України : підручник / Колпаков В.К. [та ін.] ; [за ред. В.В. Коваленка ; спец. редагування : Колпаков В.К., Кузьменко О.В., Пастух І.Д. та ін.] ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 805, [3] с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-667-497-8
634187
   Курс адміністративного права України : підручник / [Колпаков В.К. та ін.] ; Нац. акад. внутр. справ. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 869, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл.: 20 років ЮІ. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-548-7
634188
  Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу : навч. посібник / О.В. Кузьменко ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 206, [2] с. – Бібліогр.: с. 202-206. – ISBN 978-966-667-498-5
634189
  Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу : навч. посібник / О.В. Кузьменко ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 206, [2] с. – Бібліогр.: с. 202-206 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-498-5
634190
  Ківалов С.В. Курс адміністративного процесуального права України. Загальна частина : підручник для студентів ВНЗ / С.В. Ківалов, І.О. Картузова, А.Ю. Осадчий ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2014. – 340, [2] с. – Бібліогр.: с. 335-340 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-808-2
634191
  Завало С.Т. Курс алгебри / С.Т. Завало. – Київ : Вища школа, 1985. – 504с.
634192
  Ларіонов М.Г. Курс алгебри та геометрії для вступників до ВНЗ / М.Г. Ларіонов, О.М. Рубінчик, І.В. Ягнюкова ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ : Ліра, 2014. – 144 с. : іл., табл. – На обкл. також: Програмний матеріал ; Методичні вказівки ; Довідковий матеріал ; Приклади розв"язків задач ; Завдання для самостійних та контрольних робіт. – Бібліогр.: с. 144
634193
  Винберг Э.Б. Курс алгебры / Э.Б. Винберг. – Изд. 2-е, стер. – Москва : МЦНМО, 2013. – 590, [1] с. : ил., табл. – Указ.: с. 572-590. – Библиогр.: с. 570-571. – ISBN 978-5-4439-0209-8
634194
  Лебединцев К.Ф. Курс алгебры для средн. уч. завед. / К.Ф. Лебединцев. – 4-е изд. – Птгр.-К.
ч. 1. – 1916. – 248с.
634195
  Калнин Р.А. Курс алгебры для техникумов / Р.А. Калнин. – Изд. 2-е, стереотип. – Москва, 1955. – 328 с.
634196
  Шнеперман Л.Б. Курс алгебры и теории чисел в задачах и упражнениях / Л.Б. Шнеперман. – Минск
1. – 1986. – 271с.
634197
  Шнеперман Л.Б. Курс алгебры и теории чисел в задачах и упражнениях : в 2 частях / Л.Б. Шнеперман. – Минск : Вышэйшая школа
Ч. 2. – 1987. – 256 с.
634198
  Хандриков М.Ф. Курс анализа / [соч.] Митрофана Хандрикова, проф. Ун-та Св. Владимира. – Киев ; Санкт-Петербург : Тип. С.В. Кульженко (Киев)
1. Дифференциальное исчисление; 2. Интегральное исчисление; 3. Интегрирование дифференциальных уравнений. – 1887. – [2], XII, 872 с. черт.
634199
  Эрмит Шарль Курс анализа / Шарль Эрмит ; пер. В.М. Озерецкого с 4-го франц. изд. ; под ред. Н.М. Гюнтера. – Москва : Гл. ред. общетехн. лит. "Красный печатник", 1936. – 383 с.
634200
  Валле-Пуссен де ла Курс анализа бесконечно малых / Валле-Пуссен де ла; Пер. с франц. с примеч. Я.Д. Тамаркина и Г.М. Фихтенгольца; Под ред. В.А. Стеклова. – Петроград : Научное книгоиздательство "Петроград"
Том 1. – 1922. – 240с.
634201
  Валле-Пуссен Курс анализа бесконечно малых. / Валле-Пуссен. – Ленинград-Москва, 1933. – 460,4с.
634202
   Курс анализа хозяйственной деятельности. – М, 1959. – 480с.
634203
   Курс анализа хозяйственной деятельности. – М, 1974. – 399с.
634204
   Курс анализа хозяйственной деятльности. – М, 1967. – 447с.
634205
  Мусхелишвили Н.И. Курс аналитической геометрии / Н.И. Мусхелишвили. – Ленинград-Москва
2. – 1934. – 276 с.
634206
  Мусхелишвили Н.И. Курс аналитической геометрии / Н.И. Мусхелишвили. – 2-е изд., переработ. – Москва-Ленинград, 1938. – 576 с.
634207
  Мусхелишвили Н.И. Курс аналитической геометрии / Н.И. Мусхелишвили. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва-Ленинград, 1947. – 644 с.
634208
  Мусхелишвили Н.И. Курс аналитической геометрии / Н.И. Мусхелишвили. – 4-е изд. – Москва, 1967. – 655с.
634209
  Хатипов А. Курс аналитической геометрии / А. Хатипов
ч.3. – 1969. – с.
634210
  Мусхелишвили Н.И. Курс аналитической геометрии : Учебник / Н.И. Мусхелишвили. – 5-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Лань, 2002. – 656с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0448-4
634211
  Мусхелишвили Н.И. Курс аналитической геометрии в векторном изложении / Н.И. Мусхелишвили. – Москва-Ленинград
1. – 1933. – 220 с.
634212
  Бескин Н.М. Курс аналитической геометрии для вузов / Н.М. Бескин. – Москва-Ленинград, 1948. – 500с.
634213
  Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры / Д.В. Беклемишев. – 2-е изд., перераб. – М., 1974. – 320с.
634214
  Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры / Д.В. Беклемишев. – 3-е изд., перераб. – Москва, 1976. – 320с.
634215
  Александров П.С. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : учебник / П.С. Александров. – Москва : Наука, 1979. – 511 с.
634216
  Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : учебник / Д.В. Беклемишев. – 5-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1984. – 320 с.
634217
  Кайгородов В.Р. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : учеб. пособие / В.Р. Кайгородов. – Казань : Издательство Казанского университета, 1985. – 238 с.
634218
  Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : учебник / Д.В. Беклемишев. – 6-е изд., стереотип. – Москва : Наука, 1987. – 319 с.
634219
  Федорчук В.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : Учебное пособие / В.В. Федорчук. – Москва : Издательство Московского университета,, 1990. – 328 с. – ISBN 5-211-00941-Х
634220
  Федорчук В.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : Учебное пособие для студ. механико-математ. спец. ун-тов / В.В. Федорчук. – 2-е изд., исправл. – Москва : НЦ ЭНАС, 2001. – 328с. – ISBN 5-93196-0-105-4
634221
  Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : Учебник для студ.высш.учеб.заведений / Д.В. Беклемишев. – 9-е изд., испр. – Москва : Физматлит, 2001. – 376с. – ISBN 5-9221--0147-1
634222
  Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : Учебник для студ. высш. учеб. завед. / Д.В. Беклемишев. – 11-е изд., испр. – Москва : Физматлит, 2006. – 374с. – ISBN 5-9221-0691-0
634223
  Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : учебник для студентов высших учеб. заведений / Д.В. Беклемишев. – 11-е изд., исправл. – Москва : Физматлит, 2007. – 312с. – ISBN 978-5-9221-0691-7
634224
  Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : учебник для студентов высших учеб. заведений / Д.В. Беклемишев. – Изд. 12-е, исправл. – Москва : Физматлит, 2008. – 312 с. – ISBN 978-5-9221-0979-6


  Для студентов университетов и физических вузов с расширенной программой по математике
634225
  Александров П.С. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : учебник / П.С. Александров ; [обл. А.Ю. Лапшин]. – Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2009. – 511, [1] с. : ил. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература" ; Классическая учебная литература по математике). – ISBN 978-5-8114-0908-2
634226
  Бобылев Д. Курс аналитической механики / Составил Д. Бобылев. – С.-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Ч. 2 : Часть кинетическая. Механика материальных точек и систем, из них составленных. 1881-1883. – 1883. – 885с.
634227
  Бобылев Д. Курс аналитической механики / Составил Д. Бобылев. – С.-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Ч. 1 : Часть кинематическая (с четырьмя листами чертежей). – 1885. – 282с.
634228
  Бобылев Д. Курс аналитической механики / Д. Бобылев. – 2 изд. – С.-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Ч. 2 : Часть кинетическая. Вып. 1. Механика материальной точки. – 1888. – 288с.
634229
  Тредвед Ф.П. Курс аналитической химии / Ф.П. Тредвед. – 2-е изд.
1. – 432с.
634230
  Тредвед Ф. Курс аналитической химии / Ф. Тредвед. – М.-Л.
1. – 1930. – 112с.
634231
  Тредвед Ф. Курс аналитической химии / Ф. Тредвед. – М.-Л.
1. – 1930. – 551с.
634232
  Тредвед Ф. Курс аналитической химии / Ф. Тредвед. – 5-е изд. – М.-Л.
2. – 1930. – 320с.
634233
  Тредвед Ф. Курс аналитической химии / Ф. Тредвед. – М.-Л.
1. – 1931. – 551с.
634234
  Тредвед Ф. Курс аналитической химии / Ф. Тредвед. – 6-е изд. – М.-Л.
2. – 1931. – 417с.
634235
  Тредвед Ф. Курс аналитической химии / Ф. Тредвед. – 6-е изд. – М.-Л.
2. – 1931. – 320с.
634236
  Тредвед Ф. Курс аналитической химии / Ф. Тредвед, В. Голл. – 7-е изд. – М.
1. – 1935. – 507с.
634237
  Тредвед Ф. Курс аналитической химии / Ф. Тредвед, В. Голл. – 7-е изд. – М.
2. – 1935. – 524с.
634238
  Тредвелл Ф.П. Курс аналитической химии / Ф.П. Тредвелл, В.Т. Голл. – М.-Л.
1. – 1946. – 663с.
634239
  Алексеев В.Н. Курс аналитической химии / В.Н. Алексеев. – Москва-Ленинград, 1947. – 356с.
634240
  Алексеев В.Н. Курс аналитической химии / В.Н. Алексеев. – М.Л., 1951. – 407с.
634241
  Алексеев В.Н. Курс аналитической химии : Учебное пособие / В.Н. Алексеев. – 3-е изд. – Москва; Ленинград : Госхимиздат, 1951. – 407с.
634242
  Алексеев В.Н. Курс аналитической химии / В.Н. Алексеев. – М.Л., 1952. – 406с.
634243
  Алексеев В.Н. Курс аналитической химии / В.Н. Алексеев. – Москва, 1955. – 436с.
634244
  Крешков А.П. Курс аналитической химии / А.П. Крешков, А.А. Ярославцев. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Химия
Т. 1 : Качественный анализ. – 1968. – 496с.
634245
  Крешков А.П. Курс аналитической химии / А.П. Крешков, А.А. Ярославцев. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Химия
Т. 2 : Количественный анализ. – 1968. – 384с.
634246
  Крешков А.П. Курс аналитической химии / А.П. Крешков, А.А. Ярославцев. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва
Кн. 1. – 1975. – 424с.
634247
  Крешков А.П. Курс аналитической химии / А.П. Крешков, А.А. Ярославцев. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.
2. – 1975. – 319с.
634248
  Крешков А.П. Курс аналитической химии / А.П. Крешков, А.А. Ярославцев. – 5-е изд., испр. – М.
1. – 1981. – 415с.
634249
  Цитович И.К. Курс аналитической химии : Учебник / И.К. Цитович. – 8-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Лань, 2004. – 496с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0553-7
634250
  Цитович И.К. Курс аналитической химии : учебник / И.К. Цитович. – 9-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург ; Москва; Краснодар : Лань, 2007. – 496 с. – (Учебники для вузов : Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-0553-4


  Для студентов сельскохозяйственных специальностей высших учебных заведений
634251
  Ушакова Н.Н. Курс аналитической химии для почвоведов / Н.Н. Ушакова. – М, 1984. – 349с.
634252
  Цитович И.К. Курс аналитической химии. / И.К. Цитович. – М., 1964. – 378с.
634253
  Цитович И.К. Курс аналитической химии. / И.К. Цитович. – М., 1968. – 479с.
634254
  Цитович И.К. Курс аналитической химии. / И.К. Цитович. – 3-е изд., испр. идоп. – М., 1972. – 464с.
634255
  Цитович И.К. Курс аналитической химии. / И.К. Цитович. – 4-е изд., испр. и доп. – М., 1977. – 463с.
634256
  Цитович И.К. Курс аналитической химии. / И.К. Цитович. – 5-е изд., испр. идоп. – М., 1985. – 400с.
634257
  Крешков А.П. Курс аналитической химии. Количественный анализ / А.П. Крешков, А.А. Ярославцев. – 5-е изд., испр. – М., 1982. – 311с.
634258
  Гальперин С.И. Курс анатомии и физиологии человека / С.И. Гальперин, А.М. Васюточкин. – Л.-М., 1950. – 536с.
634259
  Бородин И.П. Курс анатомии растений / И.П. Бородин. – 5-е пересм. и доп. изд. – М.-Л., 1938. – 312с.
634260
  Автократов Д.М. Курс анатомии сельскохозяйственных животных : Рукоовдство для высш. веет. зоотехн. учеб. заведений / Д.М. Автократов. – 3-е изд., перераб. и до. – Москва; Ленинград : Госиздат
Вып. 1. – 1930. – 335с.
634261
  Каар Э. Курс английского языка / Э. Каар. – Москва
Ч. 2. – 1946. – 396 с.
634262
   Курс английского языка. – Москва
Ч. 1. – 1947. – 639 с.
634263
  Каар Э. Курс английского языка / Э. Каар. – Москва, 1948. – 648 с.
634264
  Смирнова Л.Н. Курс английского языка : Для научных работников / Л.Н. Смирнова; Отв.ред.О.Н.Труевцева. – 2-е изд. – Ленинград : Наука, 1990. – 344с.
634265
  Долинская Л.Д. Курс английского языка : Для студентов геологов и географов / Л.Д. Долинская, Н.Г. Киткова. – Москва : МГУ, 1991. – 175с.
634266
  Дорошкевич Н.О. и др. Курс английского языка для морских училищ / Н.О. и др. Дорошкевич. – 2-е перераб. – М, 1971. – 304с.
634267
  Смирнова Л.Н. Курс английского языка для научных работников / Л.Н. Смирнова. – Ленинград : Наука, 1971. – 332 с.
634268
  Токарева Н.Д. Курс английского языка для продолжающих : [учеб. для студ. высш. учеб. заведений] / Н.Д. Токарева, И.М. Богданова. – Москва ; Дубна : Высшая школа ; Феникс, 1996. – 382, [2] с.
634269
  Любимцева С.Н. Курс английского языка для финансистов : Учебник / С.Н. Любимцева, В.Н. Коренева. – Москва : ГИС, 2001. – 381с. – ISBN 5-8330-0120-Х
634270
  Гилман Л. Курс АПЛ / Л. Гилман, А. Роуз. – Москва, 1979. – 524с.
634271
  Светлов П.Я. Курс апологетического Богословия / [соч.]П.Я. Светлова, проф. Ун-та Св. Владимира, прот. – 2-е изд., доп. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – IV, 460, VI с.
634272
  Гранде Б.М. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении / Б.М. Гранде. – М, 1963. – 595с.
634273
  Серр Ж.-П. Курс арифметики : пер. с фр. / Ж.-П. Серр. – Москва : Мир, 1972. – 184 с.
634274
  Горбатов В.А. Курс арифметических и логических основ ЦВМ в задачах и упражнениях / В.А. Горбатов, Д.А. Поспелов. – М., 1972. – 108с.
634275
   Курс артиллерии. – М, 1947. – 255с.
634276
   Курс артиллерии. – Москва
Приборы наземной артиллерии/ С.Н. Капустин. – 1947. – 388с.
634277
   Курс артиллерии. – М, 1947. – 175с.
634278
   Курс артиллерии. – М, 1948. – 487с.
634279
   Курс артиллерии. – М, 1949. – 184с.
634280
   Курс артиллерии. – М, 1949. – 212с.
634281
   Курс артиллерии. – М, 1949. – 284с.
634282
   Курс артиллерии. – М, 1949. – 176с.
634283
   Курс астрофизики и звездной астрономии / В.А. Амбарцумиан, И.А. Балановский, А.А. Белопольский, Б.П. Герасимович, Н.А. Козырев, С.К. Костинский, Е.Я. Перепелкин, В.Г. Фесенков, Г.А. Шайн; Герасимович Б.П. – Ленинград : ОНТИ
Ч. 1. – 1934. – 342 с.
634284
  Альбицкий В.А. Курс астрофизики и звездной астрономии / В.А. Альбицкий. – М-Л
1. – 1951. – с.
634285
   Курс астрофизики и звездной астрономии / В.А. Альбицкий, В.П. Вязаницын, А.Н. Дейч, М.С. Зельцер, В.А. Крат, А.В. Марков, П.В. Мейкляр, О.А. Мельников, В.Б. Никонов, В.В. Соболев, Г.А. Шайн, В.В. Шаронов. – Москва; Ленинград : ГИТТЛ
Т. 1. – 1951. – 592 с.
634286
   Курс астрофизики и звездной астрономии / Т.А. Агекян, Воронцов-Вельяминов, В.Г. Горбацкий, А.Н. Дейч, В.А. Крат, О.А. Мельников, В.В. Соболев; Отв.ред. А.А. Михайлов. – Москва : ГИФМЛ
Т. 2. – 1962. – 688с.
634287
   Курс астрофизики и звездной астрономии / В.П. Вязаницын, М.Н. Гневышев, О.В. Добровольский, В.А. Крат, А.В. Марков, А.П. Молчанов, В.М. Соболев, В.В. Шаронов; Отв.ред. А.А. Михайлов. – Москва : Наука
Т. 3. – 1964. – 375 с.
634288
   Курс астрофизики и звездной астрономии. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука
Т. 1 : Методы исследований и аппаратура. – 1973. – 608с.
634289
   Курс атиллерии. – М, 1948. – 288с.
634290
  Білуха М.Т. Курс аудиту : Підручник для студ.що навч.за освіт.-проф.програмою підготовки бакалавра з економіки / М.Т. Білуха. – Київ : Вища школа, Знання, 1998. – 574 с. – ISBN 5-11-004719-7
634291
  Білуха М.Т. Курс аудиту : Підручник для студ.що навч.за освіт.-проф.програмою підготовки бакалавра з економіки / М.Т. Білуха. – 2-ге вид. перероб. – Київ : Вища школа, Знання, 1999. – 574 с. – ISBN 5-11-004719-7
634292
  Щербаков Р.Н. Курс аффинной и проективной дифференциальной геометрии / Р.Н. Щербаков. – Томск, 1960. – 194 с.
634293
  Фабрикант Н.Я. Курс аэродинамики / Н.Я. Фабрикант. – Москва; Ленинград : ОГИЗ
Часть вторая. – 1944. – 296с.
634294
  Летурнер Курс аэростатики / Летурнер. – 2-е изд., 1932. – 176с.
634295
   Курс Белоруссоведения. – М, 1918. – 304с.
634296
  Кашкаров Д.Н. Курс биологии позвоночных. / Д.Н. Кашкаров, В.В. Станчинский. – М.-Л., 1929. – 576с.
634297
  Макеев И.А. Курс биологической химии : Для медицинских институтов / И.А. Макеев, В.С. Гулевич, Л.М. Броуде. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медгиз, 1947. – 523с.
634298
  Садиков С В. Курс биологической химии. / С В. Садиков, . – Л., 1935. – 657с.
634299
  Садиков В.С. Курс биологической химии. / В.С. Садиков. – Л., 1935. – 657с.
634300
  Івакін А.А. Курс біології / А.А. Івакін. – Харків, 1926. – 236 с.
634301
   Курс біології : для вишів складний за програмою медичних інститутів. – Харьков : Держмедвидав
Ч.1. – 1934. – 336 с.
634302
   Курс біології : для вишів складний за програмою медичних інститутів. – Харків : Держмедвидав
Ч. 2. – 1935. – 211 с.
634303
  Светлов П.Я. Курс Богословия (апологетического) : пособие студентам к повторению цегматико-апологетического курса лекций по богословию / [соч.]П.Я. Светлова, проф. богословия в Ун-те Св. Владимира. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1899. – 413, XIII с.
634304
  Ляйман Э.М. Курс болезней рыб. (Учебник для рыбохозяйственных специальностей выс. учеб. заведений). / Э.М. Ляйман. – М., 1966. – 332с.
634305
   Курс ботаники : Для высших пед. учебн. заведений. – 3-е изд. – Москва, 1937. – 708с.
634306
   Курс ботаніки : Підручник для біол. фак. ун-тів та пед. ін-тів / І Л. Курсанов, Ф.Н. Крашенінніков, Н.А. Комарницький, А.Л. Курсанов, К.І. Мейєр. – Пер. з рос. 4-го, випр. та доп. видання. – Київ : Радянська школа
Том 1. – 1948. – 416с.
634307
  Глейх Е.И. Курс бухгалтерского учета : основные положения.Учебное пособие для финансово-экономических техникумов / Е.И. Глейх. – Изд.2-е, перераб. – Ленинград : Государственное финансовое издательство, 1940. – 161 с.
634308
  Сумцов А.И. Курс бухгалтерского учета / А.И. Сумцов. – 2-е изд., переработ. – М., 1951. – 308с.
634309
   Курс бухгалтерского учета. – М, 1963. – 488с.
634310
   Курс бухгалтерского учета. – М, 1967. – 468с.
634311
  Ведерников С.С. Курс бухгалтерского учета / С.С. Ведерников. – 2-е переработ. изд. – Москва, 1967. – 407с.
634312
   Курс бухгалтерского учета. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М, 1971. – 416с.
634313
  Безруких П.С. Курс бухгалтерского учета / П.С. Безруких. – М, 1977. – 358с.
634314
  Парашутин Н.В. Курс бухгалтерского учета / Н.В. Парашутин. – М., 1977. – 424с.
634315
  Парашутин Н.В. Курс бухгалтерского учета / Н.В. Парашутин, Е.П. Козлова. – 2-е изд., переработ. и доп. – М., 1981. – 424с.
634316
  Жебрак М.Х. Курс бухгалтерского учета в промышленности / М.Х. Жебрак. – М-Л, 1940. – 424с.
634317
  Жебрак М.Х. Курс бухгалтерского учета капитального строительства / М.Х. Жебрак, А.Я. Трахтенгерц. – Москва, 1948. – 360с.
634318
   Курс в океан. – М, 1965. – 32с.
634319
  Лаврентьев М.А. Курс вариационного исчисления / М.А. Лаврентьев, Л.А. Люстерник. – Москва-Ленинград, 1938. – 192 с.
634320
  Лаврентьев М.А. Курс вариационного исчисления : учебник / М.А. Лаврентьев, Л.А. Люстерник. – 2-е изд., перераб. – Москва, Ленинград : ГИТТЛ, 1950. – 296 с.
634321
  Чеботарев Курс вариационного исчисления, чит. в Казанском Гос.Университете в 1928-29 году. / Чеботарев, н.Г. – Казань, 1929. – 124с.
634322
  Деркач М.П. Курс варіаційної статистики / М.П. Деркач. – Київ : Вища школа, 1977. – 208 с. : табл., ил.
634323
  Дубровский В.Г. Курс ведет к опасности / В.Г. Дубровский. – Симферополь, 1962. – 135с.
634324
  Цитович П.П. Курс вексельного права / Соч.] Орд. проф. Ун-та св. Владимира П. Цитовича. – Киев : Тип. И.Н.Кушнере и К*, 1887. – [2], VI, II, 336 с.
634325
  Френкель Я.И. Курс векторного исчисления с прилож.к механике. / Я.И. Френкель. – Л-М, 1925. – 205с.
634326
  Яхонтов А.Д. Курс взрывчатых веществ / А.Д. Яхонтов. – М, 1933. – 223с.
634327
  Яхонтов А.Д. Курс взрывчатых веществ. / А.Д. Яхонтов. – М.-Л., 1933. – 244с.
634328
   Курс вивчення китайської мови. – Пекін : Пекінського інституту іноземних мов, 1992. – 174 с. – Видання китайською мовою
634329
  Голенкін М.І. Курс вищих рослин. / М.І. Голенкін. – К., 1941. – 540с.
634330
  Костарчук В.М. Курс вищої алгеби / В.М. Костарчук, Б.І. Хацет. – Київ : Вища школа, 1969. – 540с.
634331
  Костарчук В.М. Курс вищої алгебри / В.М. Костарчук, Б.І. Хацет. – Київ, 1960. – 456 с.
634332
  Костарчук В.М. Курс вищої алгебри / В.М. Костарчук, Б.І. Хацет. – 2-е вид., перероб., доп. – Київ : Радянська школа, 1964. – 511 с.
634333
  Беляєв Н.П. Курс вищої математики / Н.П. Беляєв. – Х.
1. – 1928. – 311с.
634334
  Беляєв Н.П. Курс вищої математики / Н.П. Беляєв. – Х.
2. – 1930. – 369с.
634335
  Беляєв Н.П. Курс вищої математики / Н.П. Беляєв. – Харків
2. – 1930. – 369с.
634336
  Беляев Н.П. Курс вищої математики / Н.П. Беляев. – Вид. 2-е випр. та доп. – Харків; Дніпропетровськ
1. – 1931. – 331с.
634337
  Беляєв Н.П. Курс вищої математики / Н.П. Беляєв. – Вид. 2-е випр. та доп. – Харків; Дніпропетровськ
1. – 1931. – 331с.
634338
  Смирнов В.І. Курс вищої математики / В.І. Смирнов. – Київ
1. – 1954. – 452 с.
634339
  Смирнов В.І. Курс вищої математики / В.І. Смирнов. – 15-е изд. – Київ : Державне видавництво технічної літератури
1. – 1954. – 472 с.
634340
  Тарасов Н.П. Курс вищої математики для технікумів / Н.П. Тарасов. – Харків-Київ, 1936. – 224 с.
634341
  Спажев Курс военного перевода / Спажев, А.А. Филиппов. – Ч.1. – М, 1962. – 506с.
634342
  Спажев Курс военного перевода / Спажев, А.А. Филиппов. – Ч. 1. – М, 1963. – 506с.
634343
  Спажев Курс военного перевода / Спажев, А.А. Филиппов. – Ч. 2. – М, 1964. – 479с.
634344
   Курс военного перевода. – М, 1965. – 568с.
634345
   Курс военного перевода. – М, 1966. – 428с.
634346
   Курс военного перевода. – М, 1967. – 464с.
634347
  Шленкин И.И. Курс военного перевода / И.И. Шленкин. – Москва
1. – 1970. – 395с.
634348
  Шленкин И.И. Курс военного перевода / И.И. Шленкин. – Москва
2. – 1970. – 363с.
634349
  Шленкин И.И. Курс военного перевода / И.И. Шленкин. – Москва
3. – 1976. – 539с.
634350
  Стручков Н.А. Курс воспитательно-трудового права: проблемы Особенной части / Н.А. Стручков. – М., 1985. – 255с.
634351
  Шульгин И. Курс всеобщей географии, сост. Иваном Шульгиным.. – С.-Пб.
ч. 1. – 1824. – 514с.
634352
  Ковалев С.И. Курс всеобщей истории / С.И. Ковалев. – Птгр, 1923. – 306с.
634353
   Курс всеобщей истории. – М, 1940. – 48с.
634354
   Курс всеобщей истории. – М, 1943. – 223с.
634355
   Курс всеобщей истории. – М, 1944. – 168с.
634356
   Курс всеобщей истории. – М, 1944. – 34с.
634357
   Курс всеобщей истории. – М, 1944. – 99с.
634358
   Курс всеобщей истории. – М, 1944. – 24с.
634359
   Курс всеобщей истории. – М, 1944. – 31с.
634360
   Курс всеобщей истории. – М, 1944. – 26с.
634361
   Курс всеобщей истории. – М, 1944. – 23с.
634362
   Курс всеобщей истории. – М, 1945. – 40с.
634363
   Курс всеобщей истории. Новая история. – Москва
Лекция 21, 32, 33 : Третья республика во Франции 1871-1914 гг.: стенограмма лекции, прочит. в ВПШ при ЦК ВКП(б) в 1940-1941 учебгом году / И.С. Галкин. – 1940. – 63 с.
634364
   Курс всеобщей истории. Новая история. – Москва
Лекция 22 : I Интернационал : стенограмма лекции, прочит. в ВПШ при ЦК ВКП(б) в 1940-1941 учебгом году / А.В. Ефимов. – 1940. – 42 с. – На правах рукописи
634365
   Курс всеобщей стории. – М, 1943. – 228с.
634366
  Курош А.Г. Курс высшей агебры / А.Г. Курош. – Изд. 7-е, стереотип. – М, 1962. – 431с.
634367
  Мешков А. Курс высшей алгебры / А. Мешков. – Санкт-Петербург. – 283 с.
634368
  Серре И.А. Курс высшей алгебры / И.А. Серре. – СПб.-М. – 323 с.
634369
  Курош А.Г. Курс высшей алгебры / А.Г. Курош. – Москва-Ленинград, 1946. – 314 с.
634370
  Курош А.Г. Курс высшей алгебры / А.Г. Курош. – Москва-Ленинград, 1950. – 336 с.
634371
  Курош А.Г. Курс высшей алгебры / А.Г. Курош. – Москва-Ленинград, 1952. – 336 с.
634372
  Курош А.Г. Курс высшей алгебры / А.Г. Курош. – Москва, 1953. – 335 с.
634373
  Ляпин Е.С. Курс высшей алгебры : пособие для физ.-матем. фак. пед. ин-тов / Е.С. Ляпин. – Москва, 1953. – 344 с.
634374
  Ляпин Е.С. Курс высшей алгебры : учеб. пособие для пед. ин-тов / Е.С. Ляпин. – 2-е изд., переработ. – Москва, 1955. – 368 с.
634375
  Курош А.Г. Курс высшей алгебры / А.Г. Курош. – Москва, 1956. – 379 с.
634376
  Курош А.Г. Курс высшей алгебры / А.Г. Курош. – Москва, 1963. – 431с.
634377
  Курош А.Г. Курс высшей алгебры / А.Г. Курош. – Москва, 1965. – 431 с.
634378
  Курош А.Г. Курс высшей алгебры : Учебник для университетов / А.Г. Курош. – Изд. 9-е. – Москва : Наука, 1968. – 432с.
634379
  Курош А.Г. Курс высшей алгебры / А.Г. Курош. – Москва, 1971. – 431с.
634380
  Курош А.Г. Курс высшей алгебры / А.Г. Курош. – 11-еизд., стереотип. – Москва : Наука, 1975. – 431с.
634381
  Курош А.Г. Курс высшей алгебры : Учебник / А.Г. Курош. – 14-е изд., стереот. – Санкт-Петербург : Лань, 2005. – 432с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0521-9
634382
  Цингер Н.Я. Курс высшей геодезии : с 5 табл. рисунков / [соч.] Н. Цингера ген.-лейт., заслуж. проф. Николаев. акад. Ген. штаба. – Изд. при содействии Николаев. акад. Ген. штаба. – Киев : Тип. Имп. Акад. наук, 1898. – VIII, 223 с. табл., черт.
634383
  Закатов П.С. Курс высшей геодезии : учебник для спец. "Аэрофотогеодезия" геодезич. вузов (для студ. 4 и 5 курсов) / П.С. Закатов; ред. В.А. Магницкий. – Москва : Геодезиздат
Сфероидическая геодезия с основами гравиметрии и практической астрономии. – 1950. – 392 с.
634384
  Закатов П.С. Курс высшей геодезии : Сфероидическая геодезия, теоретическая геодезия и основы гравиметрии: Учебник для геодезич. вузов и факультетов / П.С. Закатов. – 3-е изд., доп. и испр. – Москва : Недра, 1964. – 503с.
634385
  Закатов П.С. Курс высшей геодезии : учебник для студ. геодезич. специальностей вузов / П.С. Закатов; ред. Н.П. Грушинский. – 4-е изд. перераб. и доп. – Москва : Недра, 1976. – 511 с.
634386
  Тамаркин Я.Д. Курс высшей математики : Для техников и физиков / Я.Д. Тамаркин, В.И. Смирнов. – Петроград : Сеятель
Т. 1 : Диференциальное и интегральное исчисление. Бесконечные ряды. Аналитическая геометрия. Начала векторального анализа. – 1924. – 480с.
634387
  Власов А.К. Курс высшей математики / А.К. Власов. – Москва-Ленинград
1. – 1925. – 414 с.
634388
  Власов А.К. Курс высшей математики / А.К. Власов. – Москва-Ленинград
2. – 1926. – 366 с.
634389
  Поляков А.П. Курс высшей математики / А.П. Поляков. – 4-е изд., перераб. – Москва, 1928. – 288 с.
634390
  Крупенькин Т.Н. Курс высшей математики / Т.Н. Крупенькин, П.Я. Кожеуров. – Москва-Ленинград, 1934. – 664 с.
634391
  Смирнов В.И. Курс высшей математики / В.И. Смирнов. – 6-е изд., перераб. – Ленинград-Москва
11. – 1937. – 500 с.
634392
  Власов А.К. Курс высшей математики / А.К. Власов. – Москва-Ленинград
1. – 1938. – 432 с.
634393
  Власов А.К. Курс высшей математики / А.К. Власов. – Москва-Ленинград
2. – 1938. – 448 с.
634394
  Смирнов В.И. Курс высшей математики / В.И. Смирнов. – Ленинград-Москва
4. – 1941. – 620 с.
634395
  Власов А.К. Курс высшей математики / А.К. Власов. – Москва-Ленинград
1. – 1945. – 504 с.
634396
  Власов А.К. Курс высшей математики / А.К. Власов. – Москва-Ленинград
2. – 1945. – 531с.
634397
  Власов А.К. Курс высшей математики / А.К. Власов. – Москва-Ленинград
1. – 1946. – 504 с.
634398
  Смирнов В.И. Курс высшей математики / В.И. Смирнов. – Москва-Ленинград
5. – 1947. – 584 с.
634399
  Смирнов В.И. Курс высшей математики / В.И. Смирнов. – Ленинград-Москва, 1948. – 468 с.
634400
  Моденов П.С. Курс высшей математики / П.С. Моденов, Г.Л. Невяжский. – Москва-Ленинград, 1948. – 560 с.
634401
  Смирнов В.И. Курс высшей математики / В.И. Смирнов. – Ленинград-Москва
2. – 1948. – 624 с.
634402
  Смирнов В.И. Курс высшей математики / В.И. Смирнов. – 4-е изд. – Ленинград-Москва
3. – 1949. – 336 с.
634403
  Смирнов В.И. Курс высшей математики / В.И. Смирнов. – Ленинград-Москва
3. – 1949. – 672 с.
634404
   Курс высшей математики. – Москва, 1950. – 92 с.
634405
  Смирнов В.И. Курс высшей математики / В.И. Смирнов. – 12-е изд., стер. – Москва-Ленинград
1. – 1951. – 472 с.
634406
  Смирнов В.И. Курс высшей математики : учеб. пособие / В.И. Смирнов. – 5-е изд. – Москва; Ленинград : ГИТТЛ
Т. 3, ч. 1. – 1951. – 340 с.
634407
  Смирнов В.И. Курс высшей математики : учеб. пособие / В.И. Смирнов. – 2-е изд. – Москва, Ленинград : ГИТТЛ
Т. 4. – 1951. – 804 с.
634408
  Смирнов В.И. Курс высшей математики / В.И. Смирнов. – 13-е изд., стер. – Москва
1. – 1952. – 472 с.
634409
  Власов А.К. Курс высшей математики / А.К. Власов. – Москва-Ленинград
1. – 1952. – 476 с.
634410
  Власов А.К. Курс высшей математики / А.К. Власов. – Изд 5-е испр. – Москва-Ленинград
2. – 1952. – 512 с.
634411
  Смирнов В.И. Курс высшей математики / В.И. Смирнов. – 11-е изд., стер. – Москва
2. – 1952. – 628 с.
634412
  Суворов И.Ф. Курс высшей математики / И.Ф. Суворов. – Москва, 1953. – 296 с.
634413
  Смирнов В.И. Курс высшей математики / В.И. Смирнов. – 14-е изд. – Москва
1. – 1953. – 472 с.
634414
  Смирнов В.И. Курс высшей математики : учебник / В.И. Смирнов. – 12-е изд., стер. – Москва : ГИТТЛ
Т. 2. – 1953. – 628с.
634415
  Смирнов В.И. Курс высшей математики / В.И. Смирнов. – 5-е изд. – Москва
3. – 1953. – 676 с.
634416
  Зайцев И.Л. Курс высшей математики / И.Л. Зайцев. – Москва, 1954. – 356с.
634417
  Смирнов В.И. Курс высшей математики : учебник / В.И. Смирнов. – 15-е изд. – Москва : ГИТТЛ
Т. 1. – 1954. – 472 с.
634418
  Смирнов В.И. Курс высшей математики / В.И. Смирнов. – 13-е изд., стер. – Москва
2. – 1954. – 628 с.
634419
  Смирнов В.И. Курс высшей математики / В.И. Смирнов. – 6-е изд. – Москва
3. – 1954. – 340 с.
634420
  Суворов И.Ф. Курс высшей математики / И.Ф. Суворов. – Изд. 2-е. – Москва, 1955. – 352 с.
634421
  Суворов И.Ф. Курс высшей математики / И.Ф. Суворов. – Изд. 3-е. – Москва, 1956. – 352 с.
634422
  Смирнов В.И. Курс высшей математики / В.И. Смирнов. – 16-е изд., испр. – Москва
1. – 1956. – 478 с.
634423
  Смирнов В.И. Курс высшей математики / В.И. Смирнов. – 14-е изд., испр. – Москва
2. – 1956. – 628 с.
634424
  Смирнов В.И. Курс высшей математики / В.И. Смирнов. – 6-е изд. – Москва
3. – 1956. – 674 с.
634425
  Смирнов В.И. Курс высшей математики / В.И. Смирнов. – 17-е изд., стер. – Москва
1. – 1957. – 478 с.
634426
  Смирнов В.И. Курс высшей математики / В.И. Смирнов. – 15-е изд. – Москва
2. – 1957. – 628 с.
634427
  Смирнов В.И. Курс высшей математики / В.И. Смирнов. – 3-е изд. – Москва
Т. 4. – 1957. – 812с.
634428
  Зайцев И.Л. Курс высшей математики / И.Л. Зайцев. – Изд. 3-е, перераб. – Москва, 1958. – 372с.
634429
  Тарасов Н.П. Курс высшей математики / Н.П. Тарасов. – 10-е изд. стер. – Москва, 1958. – 404 с.
634430
  Смирнов В.И. Курс высшей математики / В.И. Смирнов. – 18-е изд., стер. – Москва
1. – 1958. – 478 с.
634431
  Смирнов В.И. Курс высшей математики / В.И. Смирнов. – 8-е изд., стер. – Москва
Т. 3, ч. 1. – 1958. – 328 с.
634432
  Смирнов В.И. Курс высшей математики / В.И. Смирнов. – 5-е изд. – Москва
4. – 1958. – 812 с.
634433
  Смирнов В.И. Курс высшей математики / В.И. Смирнов. – Москва
5. – 1959. – 655 с.
634434
  Суворов И.Ф. Курс высшей математики / И.Ф. Суворов. – Изд. 5-е. – Москва, 1960. – 352 с.
634435
  Смирнов В.И. Курс высшей математики / В.И. Смирнов. – 19-е изд. испр. – Москва
1. – 1961. – 478 с.
634436
  Смирнов В.И. Курс высшей математики / В.И. Смирнов. – 17-е изд., исп. – Москва
2. – 1961. – 628 с.
634437
  Смирнов В.И. Курс высшей математики / В.И. Смирнов. – 20-е изд., стер. – Москва
1. – 1962. – 478 с.
634438
  Смирнов В.И. Курс высшей математики / В.И. Смирнов. – Москва
2. – 1962. – 628 с.
634439
  Зайцев И.Л. Курс высшей математики / И.Л. Зайцев. – Москва, 1963. – 412с.
634440
  Тарасов Н.П. Курс высшей математики / Н.П. Тарасов. – 12-е изд. – Москва, 1963. – 448 с.
634441
  Глаголев А.А. Курс высшей математики / А.А. Глаголев, Т.В. Солнцева. – Москва, 1965. – 592 с.
634442
  Смирнов В.И. Курс высшей математики / В.И. Смирнов. – 19-е изд., испр. – Москва
2. – 1965. – 655 с.
634443
  Кручкович Г.И. Курс высшей математики / Г.И. Кручкович. – Москва
3. – 1965. – 255 с.
634444
  Смирнов В.И. Курс высшей математики / В.И. Смирнов. – Москва : Наука
1. – 1967. – 479 с.
634445
  Смирнов В.И. Курс высшей математики / В.И. Смирнов. – 22-е изд., стер. – Москва : Наука
2. – 1967. – 655 с.
634446
  Смирнов В.И. Курс высшей математики / В.И. Смирнов. – 9-е изд., испр. – Москва : Наука
3. – 1967. – 323 с.
634447
  Смирнов В.И. Курс высшей математики : Учебное пособие для студ. мех.-мат. факультетов ун-тов / В.И. Смирнов. – 8-е изд., исправленное и доп. – Москва : Наука
Том 3. ч. 2. – 1969. – 672 с.
634448
  Агачев П.Е. Курс высшей математики : для заочных техникумов / П.Е. Агачев. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа
1. – 1970. – 543 с.
634449
  Маркович Э.С. Курс высшей математики / Э.С. Маркович. – Москва, 1972. – 480 с.
634450
  Фролов С.В. Курс высшей математики / С.В.Фролов, Р.Я. Шостак. – 2-е переработанное и дополненное. – Москва : Высшая школа
2. – 1973. – 379 с.
634451
  Фролов С.В. Курс высшей математики / С.В. Фролов, Р.Я. Шостак. – 2-е перераб. и доп. – Москва : Высшая школа
Т. 1. – 1973. – 480с.
634452
  Пономарев К.К. Курс высшей математики / К.К. Пономарев. – Москва : Высшая школа, 1974. – 415 с.
634453
  Смирнов В.И. Курс высшей математики : Учебник для студ. мех.-мат. факультетов ун-ов / В.И. Смирнов. – 23-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Т.1. – 1974. – 479с.
634454
  Смирнов В.И. Курс высшей математики / В.И. Смирнов. – 21-е изд., стреотип. – Москва : Наука
Т.2. – 1974. – 655с.
634455
  Смирнов В.И. Курс высшей математики : учеб.пособие / В.И. Смирнов. – 10-е изд. , стереотип. – Москва : Наука
Т. 3, ч. 1. – 1974. – 323с.
634456
  Смирнов В.И. Курс высшей математики : учеб.пособие / В.И. Смирнов. – 9-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Т. 3, ч. 2. – 1974. – 672 с.
634457
  Смирнов В.И. Курс высшей математики / В.И. Смирнов. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука
Т.4, ч.1. – 1974. – 336с.
634458
  Шипачев В.С. Курс высшей математики / В.С. Шипачев. – М.
1. – 1981. – 279с.
634459
  Смирнов В.И. Курс высшей математики : учеб. пособие / В.И. Смирнов. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука
Т. 4, ч. 2. – 1981. – 550 с.
634460
  Шестаков А.А. Курс высшей математики / А.А. Шестаков. – Москва : Высшая школа, 1987. – 320 с.
634461
  Мантуров О.В. Курс высшей математики : Ряды. Уравнения мат. физики. Теория функций комплекс. переменной. Числен. методы. Теория вероятностей. / О.В. Мантуров. – Москва : Высшая школа, 1991. – 448с.
634462
  Баврин И.И. Курс высшей математики : Учебник / И.И. Баврин. – Москва : Просвещение, 1992. – 400 с. – ISBN 5-09-000914-7
634463
  Игнатьева А.В. Курс высшей математики (Для вузов) / А.В. Игнатьева. – Москва, 1964. – 683с.
634464
  Перри Дж.Г. Курс высшей математики для инженеров / Дж.Г. Перри. – Птгр., 1921. – 132 с.
634465
  Тамаркин Д Я. Смирнов Курс высшей математики для техников и физиков / Д Я. Смирнов Тамаркин. – Ленинград
2. – 1926. – 415 с.
634466
  Смирнов В.И. Курс высшей математики для техников и физиков / В.И. Смирнов. – 3-е изд., просм. и доп. – Москва-Ленинград
1. – 1932. – 519 с.
634467
  Смирнов В.И. Курс высшей математики для техников и физиков / В.И. Смирнов. – 3-е изд. – Москва-Ленинград
11. – 1932. – 519 с.
634468
  Смирнов В.И. Курс высшей математики для техников и физиков / В.И. Смирнов. – Москва-Ленинград
3. – 1933. – 736 с.
634469
  Смирнов В.И. Курс высшей математики для техников и физиков / В.И. Смирнов. – 5-е изд. – Москва-Ленинград
11. – 1934. – 532 с.
634470
  Смирнов В.И. Курс высшей математики для техников и физиков. / В.И. Смирнов. – 6-е изд. – Л.М.
1. – 1932. – с.
634471
  Тарасов Н.П. Курс высшей математики для техникумов / Н.П. Тарасов. – Москва-Ленинград, 1935. – 202 с.
634472
  Тарасов Н.П. Курс высшей математики для техникумов / Н.П. Тарасов. – 2-е изд. – Москва-Ленинград, 1937. – 184 с.
634473
  Тарасов Н.П. Курс высшей математики для техникумов / Н.П. Тарасов. – Москва-Ленинград, 1945. – 271 с.
634474
  Тарасов Н.П. Курс высшей математики для техникумов. / Н.П. Тарасов. – 16-е изд. – М., 1973. – 432с.
634475
  Тарасов Н.П. Курс высшей математики для техникумов. / Н.П. Тарасов. – М., 1975. – 432с.
634476
  Гаврилов А.Ф. Курс высшей математики для физиков и техников / А.Ф. Гаврилов. – Л.
3. – 1923. – 144с.
634477
  Гаврилов А.Ф. Курс высшей математики для физиков и техников / А.Ф. Гаврилов. – Ленинград
3. – 1932. – 127с.
634478
  Карасев А.И. Курс высшей математики для экономических вузов / А.И. Карасев. – Москва : Высшая школа
2. – 1982. – 320 с.
634479
  Суворов И.Ф. Курс высшей математики. / И.Ф. Суворов. – Изд. 7-е. – М., 1967. – 407с.
634480
  Тарасов Н.П. Курс высшей математики. / Н.П. Тарасов. – 13-е изд., стер. – М., 1967. – 448с.
634481
  Суворов И. Курс высшей математики. / И. Суворов. – М., 1970. – 448с.
634482
  Тарасов Н.П. Курс высшей математики. / Н.П. Тарасов. – 15-е изд. – М., 1971. – 448с.
634483
  Глаголев А.А. Курс высшей математики. / А.А. Глаголев, Т.В. Солнцева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1971. – 654с.
634484
  Шипачев В.С. Курс высшей математики. / В.С. Шипачев. – М.
2. – 1982. – 320с.
634485
  Мантуров О.В. Курс высшей математики: Линейная алгебра. Аналитическа геометрия. Дифференциальное исчисление функций одной переменной : учебник / О.В. Мантуров, Н.М. Матвеев. – Москва : Высшая школа, 1986. – 480 с.
634486
  Голенкин М.И. Курс высших растений. / М.И. Голенкин. – М.-Л., 1937. – 598с.
634487
  Головкова А.Г. Курс высших растений. учебное пособие для студ. учеб. заведений Киргизии / А.Г. Головкова, М.М. Ботбаева. – Фрунзе
ч. 2. – 1970. – 260с.
634488
  Головкова А.Г. Курс высших растений. учебное пособие для студентов / А.Г. Головкова. – Фрунзе
ч. 1. – 1968. – 158с.
634489
  Игнатьева А.В. Курс вышей математики. / А.В. Игнатьева. – 2-е изд. – М., 1968. – 692с.
634490
  Гольберт К.А. Курс газовой хроматографии / К.А. Гольберт, М.С. Вигдергауз. – М., 1967. – 400с.
634491
  Гольберт К.А. Курс газовой хроматографии / К.А. Гольберт, М.С. Вигдергауз. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Химия, 1974. – 375 с.
634492
  Синнот Э. Курс генетики / Э. Синнот, Л. Денн. – М.-Л., 1931. – 360с.
634493
  Синнот Э. Курс генетики / Э. Синнот, Л. Денн. – М.-Л., 1931. – 360с.
634494
  Сіннот Е. Курс генетики / Е. Сіннот, Л. Денн. – Х.-К., 1933. – 316с.
634495
  Сіннот Е. Курс генетики / Е. Сіннот, Л. Денн. – Х.-К., 1933. – 316с.
634496
  Синнот Э. Курс генетики / Э. Синнот, Л. Денн. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.-Л., 1934. – 432с.
634497
  Синнот Э. Курс генетики / Э. Синнот, Л. Денн. – М.-Л., 1934. – 432с.
634498
  Захаров И.А. Курс генетики микроорганизмов : [учеб. пособие для биологических факультетов ун-т] / И.А. Захаров. – Минск : Вышэйшая школа, 1978. – 192 с. : ил.
634499
  Платонов Курс географии / Платонов. – М. – 510с.
634500
   Курс географии внеевропейских стран. – М, 1922. – 189с.
634501
   Курс географии Евромы. – М, 1922. – 154с.
634502
  Кузнецов И.Н. Курс географии растений / И.Н. Кузнецов. – Симферополь
1. – 1920. – 115с.
634503
  Орлов П.М. Курс геодезии / П.М. Орлов; Инженерно-промышленная библиотека. – 2-е изд., перераб., и доп. – Москва : ГНТИ, 1929. – 484 с. : 406 чертежей в тексте ; Б. Серия 4 ; № 13-99
634504
   Курс геодезии : учеб. пособ. для высш. техн. учеб. заведений. – Москва; Ленинград : Госиздат
Ч. 1. – 1930. – 660 с.
634505
   Курс геодезии : учеб. пособ. для высш. технич. учеб. заведений. – Москва; Ленинград : Госиздат
Ч. 2. – 1930. – 411 с.
634506
   Курс геодезии : учеб. пособ. для высш. технич. учеб. заведений. – 3-е изд. – Москва; Ленинград : ОНТИ
Ч. 1. – 1931. – 660 с.
634507
   Курс геодезии : учебник / Алексапольский, Н.А. Головин, Ф.Н. Красовский, А.С. Чеботарев, А.Н. Ширяев; сост. А.С. Чеботарев. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва; Ленинград : ОНТИ
Вып. 1 : Предварительные и общие сведения. Угломерная съемка. – 1934. – 382 с.
634508
   Курс геодезии : учебник / Н.М. Алексапольский, Н.А. Головин, Ф.Н. Красовский, А.С. Чеботарев, А.Н. Ширяев; Сост.: Н.А. Головин, А.Н. Ширяев, А.С. Чеботарев. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва; Ленинград : ОНТИ
Вып. 2 : Мензульная съемка. Геометрическое нивелирование. Тахеометрия. Барометрическое нивелирование. – 1934. – 376 с.
634509
   Курс геодезии : дополнительные статьи / Н.В. Федоров, С.С. Цветков, Э.Ф. Вольф, Н.П. Каменев; отв. ред. Н.В. Федоров. – Ленинград; Москва : ОНТИ НКТП СССР
Ошибки измерений. Основные сети. Лесная съемка. – 1936. – 160 с.
634510
  Орлов П.М. Курс геодезии : учебник для гидромелиоративных ин-ов и ф-ов / П.М. Орлов. – Москва : Сельхозгиз, 1940. – 422 с. – (Учебники и учебные пособия для с.-х. вузов)
634511
  Орлов П.М. Курс геодезии : учебник для гидромелиоративных ин-тов и ф-тов / П.М. Орлов; Учебники и учебные пособия для высших сельскохозяйственных учебных заведений. – 3-е изд., испр. – Москва : ОГИЗ - СЕЛЬХОЗИЗДАТ, 1947. – 448 с.
634512
  Орлов П.М. Курс геодезии / П.М. Орлов. – 2-е переработ.. изд. – М., 1953. – 368с.
634513
  Орлов П.М. Курс геодезии / П.М. Орлов. – Москва : Сельхозгиз, 1955. – 472с.
634514
  Орлов П.М. Курс геодезии : учебник для агрономических ф-ов с.-х. ин-ов / П.М. Орлов. – 3-е изд., перераб. – Москва : Изд-во сельхоз. лит-ры, журналов и плакатов, 1962. – 384 с. – (Учебники и учебные пособия для высших сельскохозяйственных учебных заведений)
634515
  Уралов С.С. Курс геодезической астрономии : учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Астрономия" / С.С. Уралов ; рец.: М.М. Машимов, А.М. Старостин. – Москва : Недра, 1980. – 592 с.
634516
  Борголов И.Б. Курс геологии (с основами минералогии и петрографии) : Учебное пособие / И.Б. Борголов. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 215с.
634517
  Блинцов И.К. Курс геологии с основами минералогии, петрографии и геомогфологии / И.К. Блинцов. – Минск, 1970. – 213с.
634518
  Тверской П.Н. Курс геофизики / П.Н. Тверской. – М-Л, 1930. – 568с.
634519
  Тверской П.Н. Курс геофизики / П.Н. Тверской. – 2-е изд. – Ленинград-Москва : ГТТИ
1. – 1932. – 360с.
634520
  Тверской П.Н. Курс геофизики / П.Н. Тверской. – 2-е изд. – Ленинград-Москва : ГТТИ
2. – 1934. – 216с.
634521
  Тверской П.Н. Курс геофизики / П.Н. Тверской. – 3-е изд. – Л-М, 1936. – 654с.
634522
  Тверской П.Н. Курс геофизики / П.Н. Тверской. – 4-е изд., сокращ. – Л-М, 1939. – 392с.
634523
   Курс геофизических методов разведки нефтяных месторождений : Учебник для вузов. – Москва : Гостоптехиздат, 1950. – 475с.
634524
  Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права / Л. Эннекцерус. – М
1. – 1949. – 432с.
634525
  Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права / Л. Эннекцерус. – М
1. – 1950. – 484с.
634526
  Волкова М.М. Курс гигиены для женских гимназий / М.М. Волкова, В.Д. Вольфсон. – 2-е изд. – С.-Петербург : Типография Дома Призрения Малолетних Бедных, 1899. – 256, [3] с.
634527
  Макушин А.И. Курс гигиены для средних учебных заведений и учителей начальных школ, как пособие при гигиенических беседах с учащимися / А.И. Макушин. – 2-е доп. изд. – Томск : Типо-литогр. Сибирского Т-ва Печатн. Дела, 1908. – II, 290, X c.
634528
  Макушин А.И. Курс гигиены для средних учебных заведений и учителей начальных школ, как пособие при гигиенических беседах с учащимися / А.И. Макушин. – 4-е доп. изд. – С.-Петербург : Типография Л.В. Гутмана, 1912. – 310, IX с.
634529
  Макушин А.И. Курс гигиены для средних учебных заведений и учителей начальных школ, как пособие при гигиенических беседах с учащимися / А.И. Макушин. – 6-е изд. – Петроград : Паровая типография Л.В. Гутмана, 1915. – 323, IX с.
634530
  Максименко Ф.Е. Курс гидравлики / Ф.Е. Максименко. – Москва
1. – 1921. – 512 с.
634531
  Павловский Н.Н. Курс гидравлики / Н.Н. Павловский. – 2-е изд. – Ленинград
1. – 1933. – 180 с.
634532
  Бураго Г.Ф. Курс гидравлики. / Г.Ф. Бураго, 1946. – 269с.
634533
  Аполлов Б.А. Курс гидрологических прогнозов / Б.А. Аполлов, Г.П. Калинин, В.Д. Комаров. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 419с.
634534
  Мануилова Н.А. Курс гистологии с основами эмбрилогии. Уч. для пед. ин-тов. / Н.А. Мануилова. – М., 1953. – 247с.
634535
  Заварзин А.А. Курс гистологии. / А.А. Заварзин. – 2-е изд. – Л.-М.
1. – 1933. – 351с.
634536
  Заварзин А.А. Курс гистологии. / А.А. Заварзин. – Л.-М.
2. – 1933. – 380с.
634537
  Заварзин А.А. Курс гистологии. / А.А. Заварзин, А.В. Румянцев. – 6-е изд. – М., 1946. – 723с.
634538
  Гутт А. Курс гірничої геометрії / А. Гутт. – Харків-Дніпропетровськ : ДВОУ
Ч.1. – 1931. – 178с.
634539
  Гутт А.Є. Курс гірничої геометрії / А.Є. Гутт. – Харків; Дніпропетровськ
2. – 1932. – 156с.
634540
  Уткин И.А. Курс глубокого и сверхглубокого кращательного бурения. / И.А. Уткин. – Ленинград-Москва-Новосибирск, 1933. – 316с.
634541
  Фоменко Курс гомотопической топологии : Учебное пособие / Фоменко, Д.Б. Фукс. – Москва : Наука, 1989. – 528с. – ISBN 5-02-13929-7
634542
   Курс государственног права и советского строительства. – М, 1948. – 51с.
634543
  Антонович А.Я. Курс государственного благоустройства (Полицейского права) / проф. ун-та Св. Владимира А.Я. Антоновича. – Киев : Тип. Имп. Унив. Св. Владимира
Ч. 2. – 1890. – VIII, 312 с.
634544
   Курс государственного права в советском строительстве. – М, 1948. – 108с.
634545
  Михайлов А.А. Курс гравиметрии и теории фигуры Земли / А.А. Михайлов. – Москва ; Ленинград : ОНТИ, 1933. – 396 с.
634546
  Михайлов А.А. Курс гравиметрии и теории фигуры Земли : учебник для геодезических вузов / А.А. Михайлов; [отв. ред. Н.Ф. Булаевский]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Редбюро ГУГК при СНК СССР, 1939. – 432 с.
634547
   Курс гравиразведки : для геол.-развед. техникумов / М.Е. Абельский, Б.А. Андреев, В.Э. Голомб, Н.Н. Самсонов; М. Е. Абельский, Б. А. Андреев, В. Э. Голомб, Н. Н. Самсонов. – Москва : Главное управление геодезии и картографии Министерства геологии и охраны недр СССР, 1954. – 359 с., [2] л. табл. : ил., табл.
634548
  Миронов В.С. Курс гравиразведки : Учебное пособие для вузов / В.С. Миронов. – Ленинград : Недра, 1972. – 512с.
634549
  Миронов В.С. Курс гравиразведки : Учебник для вузов / В.С. Миронов. – 2-е изд. перераб. доп. – Ленинград : Недра, 1980. – 543с.
634550
  Гамбаров Ю.С. Курс гражданского права / Ю.С. Гамбаров. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 1 : Часть общая. – 1911. – XII, 780, [1] с.
634551
  Тархов В.А. Курс гражданского права. Понятие гражданского права / В.А. Тархов. – Саратов, 1987. – 159с.
634552
  Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса / Е.В. Васьковский. – Москва : Изд. Бр. Башмаковых
Т. 1 : Субъекты и объекты процесса, процессуальные отношения и действия. – 1913. – XI, [1], 691 c.
634553
  Гойхбарг А.Г. Курс гражданского процесса. / А.Г. Гойхбарг. – М.-Л., 1928. – 317с.
634554
  Малышев К.И. Курс гражданского судопроизводства : в 3 т. / соч. Кронида Малышева, доц. С.-Петербургского ун-та. – 1874-1879. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 1. – 1874. – VIII, 437 с. – Экз. в разныз тип. переплетах


  На тит. л. надпись
634555
  Малышев К.И. Курс гражданского судопроизводства : в 3 т. / соч. Кронида Малышева, доц. С.-Петербургского ун-та. – 1874-1879. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 2. – 1875. – [2], VI, 356 с. – Экз. в разныз тип. переплетах


  На с. 1 надпись
634556
  Малышев К.И. Курс гражданского судопроизводства : в 3 т. / соч. Кронида Малышева, доц. С.-Петербургского ун-та. – 1874-1879. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 3. – 1879. – XII, 448 с.
634557
  Победоносцев К.П. Курс гражданського права / соч. К. Победоносцева, почетного чл. Моск. ун-та. – Санкт-Петербург : В тип. А.А, Краевского
Т. 1, ч. 1 : Вотчины права. – 1868. – [2], VI, 392 с. – Экз. № 146089 дефектный, без обл., отс. с. I-IV, 1-2
634558
  Победоносцев К.П. Курс гражданського права : в 3 ч. / соч. К. Победоносцева, почетнаго члена университетов Московскаго, С.-Петербургскаго и Казанскаго. – 1868-1880. – Санкт-Петербург : [Тип. М-ва путей сообщ.]
Ч. 3 : Договоры и обязательства. – 1880. – [2], X, 629 с. – Библиогр.: с. 612-616
634559
  Победоносцев К.П. Курс гражданського права : в 3 ч. / соч. К. Победоносцева, почетнаго члена университетов Московскаго, С.-Петербургскаго и Казанскаго. – 3-е изд., с переменами и доп. ; 1883-1889. – Санкт-Петербург : [Тип. М-ва путей сообщ.]
Ч. 1 : Вотчинные права. – 1883. – [2], VIII, XIV, 761 с. – Библиогр. с. 678-683
634560
  Победоносцев К.П. Курс гражданського права : в 3 ч. / соч. К. Победоносцева, почетнаго члена университетов Московскаго, С.-Петербургскаго и Казанскаго. – 3-е изд., с переменами и доп. ; 1883-1889. – Санкт-Петербург : Синоид. тип. ; [Тип. М-ва путей сообщ.]
Ч. 2 : Права семейные, наследственные и завещательные. – 1889. – [2], X, 712 с. – Библиогр. с. 678-683
634561
  Победоносцев К.П. Курс гражданського права : в 3 ч. / соч. К. Победоносцева, , почет. чл. ун-тов Моск. С.-Петерб., Казан. и Св. Владимира в Киеве. – 4-е изд., с переменами и доп. – Санкт-Петербург : Синоид. тип.
Ч. 1 : Вотчинные права. – 1892. – VIII, XIV, 794 с. – Библиогр. с. 751-759
634562
  Победоносцев К.П. Курс гражданського права : в 3 ч. / соч. К. Победоносцева, почет. чл. ун-тов Моск. С.-Петерб., Казан. и Св. Владимира в Киеве. – Санкт-Петербург : Синоид. тип. ; [Тип. М-ва путей сообщ.]
Ч. 1 : Вотчинные права. – 1896. – VIII, XIV, 745 с.
634563
  Победоносцев К.П. Курс гражданського права : в 3 ч. / соч. К. Победоносцева, почет. чл. ун-тов Моск. С.-Петерб., Казан. и Св. Владимира в Киеве. – Санкт-Петербург : Синоид. тип. ; [Тип. М-ва путей сообщ.]
Ч. 2 : Права семейные, наследственные и завещательные. – 1896. – [2], X, 676 с. – Экз. в разных тип. переплетах
634564
  Победоносцев К.П. Курс гражданського права : в 3 ч. / соч. К. Победоносцева, почет. чл. ун-тов Моск. С.-Петерб., Казан. и Св. Владимира в Киеве. – Санкт-Петербург : Синоид. тип. ; [Тип. М-ва путей сообщ.]
Ч. 3 : Договоры и обязательства. – 1896. – [2], X, 620 с. – Экз. в разных тип. переплетах
634565
  Субх Алі Курс граматики арабської мови / Алі Субх, Максим Субх ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2006. – 197, [1] с. : табл. – Обкл., тит. арк. та текст укр., араб. – Бібліогр.: с. 191 та в підрядк. прим. – ISBN 966-594-759-1
634566
  Биркенгоф Г.М. Курс грамматики немецкого языка с грамматико-фонетическими упражнениями / Г.М. Биркенгоф. – М.
ч.1. – 1980. – 182с.
634567
  Биркенгоф Г.М. Курс грамматики немецкого языка с грамматико-фонетическими упражнениями / Г.М. Биркенгоф. – М.
ч.2. – 1980. – 264с.
634568
  Богородицкий В.А. Курс грамматики русского языка / В.А. Богородицкий. – Варшава : В тип. М. Земкевича
Ч. 1 : Фонетика. – 1887. – [4], II, II, 317 с. – Отд. оттиск из: Русский филологический вестник. - Конволют. Перепл. с: Ввведение в изучение русского вокализма, вып. 2 (Варшава, 1883) и Заметки по экспериментальной фонетике, вып. 1 (Казань, 1896) того же автора
634569
   Курс грвитационной разведки. – Л.-М, 1935. – 368с.
634570
  Григоревский М.Х. Курс греческого языка : с примерами для пер. Шенкля : [в 2 ч.] / сост. по Коху и Кеги М. Григоровский. – 7-е изд., без перемен. – Санкт-Петербург : [Тип. В. Безобразова и К*]
Ч. 2 : Синтаксис. – 1902. – 136 с.


  Прил.: Краткие греческие и русские примеры по Везнеру для упражнения в греческой грамматике: С отрывками из греческих классических авторов и из церковных книг Авторы: Григоревский, Михаил Харлампиевич; Курциус, Георг (1820-1885) Шенкль, Карл ...
634571
  Григоревский М.Х. Курс греческого языка : [в 2 ч.] / сост. М. Григоровский. – 12-е изд., без перемен с 11-го. – Санкт-Петербург : Тип. В. Безобразова и К*
Ч. 1 : Этимология : с краткими греческими и русскими примерами по Везнеру для упражнения в греческой грамматике: С отрывками из греческих классических авторов и из церковных книг. – 1903. – [2], 112, 220 с. – Прил. с отд. тит. л.


  Авторы: Григоревский, Михаил Харлампиевич; Курциус, Георг (1820-1885) Шенкль, Карл (1827-1900); Кох, Эрнест Федорович
634572
  Григоревский М.Х. Курс греческого языка по Коху и Кэги : [в 2 ч.] / сост. М. Григоровский. – 10-е изд., без перемен с 9-го. – Санкт-Петербург : В тип. В. Безобразова и К*
Ч. 1 : Этимология : с краткими греческими и русскими примерами по Везнеру для упражнения в греческой грамматике: С отрывками из греческих классических авторов и из церковных книг. – 1899. – [2], 110, 221 с. – Прил. с отд. тит. л.


  Авторы: Григоревский, Михаил Харлампиевич; Курциус, Георг (1820-1885) Шенкль, Карл (1827-1900); Кох, Эрнест Федорович
634573
  Парамонов А.А. Курс дарвинизма : Учебник для вузов / А.А. Парамонов. – Москва : Советская наука, 1945. – 432с. : илл. – Библиогр.: с.430
634574
  Поляков И.М. Курс дарвинизма. / И.М. Поляков. – М.
ч. 1. – 1941. – 408с.
634575
  Іванченко П.Л. Курс дарвінізму / П.Л. Іванченко. – Київ : Радянська школа, 1962. – 351 с.
634576
  Пркофьев А.В. Курс двойной бухгалтерии : руководство для коммерческих и реальных училищ и для лиц, занимающихся конторскими и торговыми делами / составил А.В. Прокофьев. – Москва : Тов-во Тип. А.И. Мамонтова, 1901. – 380 с.
634577
  Панов В.Н. Курс дебютов / В.Н. Панов, . – М., 1957. – 368с.
634578
  Панов В.Н. Курс дебютов. / В.Н. Панов, . – 2-е изд. – М., 1958. – 368с.
634579
  Панов В.Н. Курс дебютов. / В.Н. Панов, . – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1961. – 384с.
634580
  Боярский А.Я. Курс демографии / А.Я. Боярский. – М., 1967. – 400с.
634581
   Курс демографии / Боярский Д.И. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1974. – 454с.
634582
   Курс демографии : Учебное пособие для вузов / Боярский Д.И. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 391с.
634583
  Боярский А.Я. Курс демографической статистики / А.Я. Боярский. – М., 1945. – 264с.
634584
  Пятницкий С.с. Курс дендрологии / С.с. Пятницкий. – Харьков, 1960. – 420с.
634585
   Курс диалектического и исторического материализма. – М, 1946. – 40с.
634586
  Зубков И.Ф. Курс диалектического материализма / И.Ф. Зубков. – Москва, 1990. – 258с.
634587
  Кривий С.Л. Курс дискретної математики : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / С.Л. Кривий. – Київ : Книжк. вид-во Нац. авіац. ун-ту, 2007. – 430, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 428-430. – ISBN 966-598-353-9
634588
  Нефедов В.Н. Курс дискретной математики : Учеб. пособие / В.Н. Нефедов, В.А. Осипова. – Москва : МАИ, 1992. – 264с. – ISBN 5-7035-0157-Х
634589
  Скляренко А.А. Курс дистанционного обучения "Профессиональный медицинский диалог" (для иностранных студентов медицинского факультета английской формы обучения) / А.А. Скляренко, О.С. Качинский // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 136-140. – ISBN 978-966-285-311-7
634590
  Лавренюк С.П. Курс диференціальних рівнянь / С.П. Лавренюк. – Львів : ВНТЛ, 1997. – 216с
634591
  Серре И.А. Курс дифференциального и интегрального исчислений : пер. с фр. – Санкт-Петербург, Москва : Издание товарищества М.О. Вольф
Т. 1 : Дифференциальное исчисление. – 1883. – 544 с.
634592
  Грэнвиль В. Курс дифференциального и интегрального исчислений / В. Грэнвиль, Н. Лузин. – Изд. 3-е, стереотипн. – М.-Л.
2. – 1935. – 302с.
634593
  Курант Р. Курс дифференциального и интегрального исчисления / Р. Курант. – Москва-Ленинград
2. – 1931. – 349 с.
634594
  Курант Р. Курс дифференциального и интегрального исчисления / Р. Курант. – 3-е изд. – Москва-Ленинград
1. – 1933. – 444 с.
634595
  Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления / Г.М. Фихтенгольц. – Москва
Т. 1. – 1947. – 690 с.
634596
  Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления / Г.М. Фихтенгольц. – Москва
Т. 1. – 1948. – 690 с.
634597
  Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления / Г.М. Фихтенгольц. – Москва
Т. 2. – 1948. – 860 с.
634598
  Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления / Г.М. Фихтенгольц. – Москва
Т. 3. – 1949. – 793 с.
634599
  Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления / Г.М. Фихтенгольц. – 3-е изд. – Москва
Т. 1. – 1951. – 696 с.
634600
  Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления / Г.М. Фихтенгольц. – 3-е изд. – Москва
Т. 2. – 1951. – 864 с.
634601
  Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления / Г.М. Фихтенгольц. – 4-е изд. – Москва
Т. 1. – 1958. – 607 с.
634602
  Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления / Г.М. Фихтенгольц. – 4-е изд. – Москва : Физматлит
Т. 2. – 1959. – 807 с.
634603
  Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления / Г.М. Фихтенгольц. – Москва
Т. 3. – 1960. – 656 с.
634604
  Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления : Учеб. пособие для у-тов и пед. ин-тов / Г.М. Фихтенгольц. – 5-е изд., стереотипн. – Москва : Физматгиз
Т. 1. – 1962. – 607с.
634605
  Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления : Учебное пособие для студ. ун=-тов и пед. ин-тов / Г.М. Фихтенгольц. – 5-е изд., стереотипн. – Москва : Физматгиз
Т. 2. – 1962. – 808с.
634606
  Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления / Г.М. Фихтенгольц. – 3-е изд. – Москва
Т. 3. – 1963. – 656с.
634607
  Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления / Г.М. Фихтенгольц. – 6-е изд. – Москва : Наука
Т. 1. – 1966. – 607 с.
634608
  Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления / Г.М. Фихтенгольц. – 6-е изд. – Москва : Наука
Т. 2. – 1966. – 800 с.
634609
  Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления : Учеб. пособие для ун-тов и пед. ин-тов / Г.М. Фихтенгольц. – 4-е изд. – Москва : Наука
Т. 3. – 1966. – 656с.
634610
  Курант Р. Курс дифференциального и интегрального исчисления / Р. Курант; Пер. с нем. и англ. изд.З.Г. Либина,Ю.Л. Рабиновича. – 4-е изд., перераб. и знач.доп. – Москва : Наука
Том 1. – 1967. – 704с.
634611
  Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления : Учеб. пособие / Г.М. Фихтенгольц. – 7-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Т. 1. – 1969. – 607с.
634612
  Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления : Учеб.пособие / Г.М. Фихтенгольц. – 7-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Т. 2. – 1969. – 800 с.
634613
  Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления / Г.М. Фихтенгольц. – 5-е изд. – Москва : Наука
Т. 3. – 1969. – 656 с.
634614
  Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления / Г.М. Фихтенгольц. – 7-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Т. 1. – 1970. – 608с.
634615
  Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления : учеб.пособие / Г.М. Фихтенгольц. – 7-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Т. 2. – 1970. – 800с.
634616
  Курант Р. Курс дифференциального и интегрального исчисления : пер. с нем. / Р. Курант. – 2-е изд., перераб. и знач. доп. – Москва : Наука
Т. 2. – 1970. – 672 с.
634617
  Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления / Г.М. Фихтенгольц. – 5-е изд. – М
Т. 3. – 1970. – 656с.
634618
  Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления = Фундаментальный учебник по математическому анализу : Учеб. для студ. физич. и механико-математ. спец. высш. учеб. заведений / Г.М. Фихтенгольц. – 8-е изд. – Москва, Санкт-Петербург : Физматлит, Невский диалект. – ISBN 5-9221-0155-2; 5-9221-0158-7;
Т. 3. – 2002. – 728 с.
634619
  Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления : Учеб. для студ. физич. и механико-математ. спец. высш. учеб. заведений / Г.М. Фихтенгольц. – 8-е изд. – Москва : Физматлит, Лаборатория Знаний. – ISBN 5-9221-0436-5
Т. 1. – 2003. – 680с.
634620
  Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления : Учеб. для студ. физич. и механико-математ. спец. высш. учеб. заведений / Г.М. Фихтенгольц. – 8-е изд. – Москва : Физматлит; Лаборатория Знаний. – ISBN 5-9221-0437-3
Т.2. – 2003. – 864с.
634621
  Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления : [в 3 т.] : учебник для студ. физ. и мех.-мат. специальностей высш. учеб. заведений / Г.М. Фихтенгольц ; [ред. А.А. Флоринский]. – Изд. 8-е. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0436-5 (т.1)
Т. 1. – 2006. – 679, [1] с. : ил.
634622
  Курант Р. Курс дифференциального и интегрального исчисления. / Р. Курант
1. – 349с.
634623
  Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления.В 3-х томах : Учебник для студ.высш.учеб.зав. / Г.М. Фихтенгольц. – 8-е изд. – Москва;Санкт-Петербург : Физматлит. – ISBN 5-9221-0156-0
Т.1. – 2001. – 680с.
634624
  Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления.В 3-х томах : Учебник для студ.высш.учеб.зав. / Г.М. Фихтенгольц. – 8-е изд. – Москва;Санкт-Петербург : Физматлит. – ISBN 5-9221-0157-9
Т.2. – 2001. – 864с.
634625
  Поссе К. Курс дифференциального исчесления / К. Поссе. – Москва, 1934. – 255 с.
634626
  Поссе К. Курс дифференциального исчесления / К. Поссе. – Москва, 1937. – 255 с.
634627
  Поссе К. Курс дифференциального исчесления / К. Поссе. – Москва, 1938. – 255 с.
634628
  Рашевский П.К. Курс дифференциальной геометрии / П.К. Рашевский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва-Ленинград, 1939. – 360с.
634629
  Рашевский П.К. Курс дифференциальной геометрии : Учебник для государственных университетов / П.К. Рашевский. – 3-е изд., перераб. – Москва; Ленинград : ГИТТЛ, 1950. – 428с.
634630
  Фиников С.П. Курс дифференциальной геометрии / С.П. Фиников. – Москва, 1952. – 343 с.
634631
  Фиников С.П. Курс дифференциальной геометрии : учебник для государственных университетов / С.П. Фиников. – Изд. 2-е, стереотипное. – Москва : КомКнига, 2006. – 344 с. – ISBN 5-484-00355-5
634632
  Мищенко А.С. Курс дифференциальной геометрии и топологии / А.С. Мищенко. – Москва : Издательство Московского университета, 1980. – 439 с.
634633
  Мищенко А.С. Курс дифференциальной геометрии и топологии : учебник / А.С. Мищенко, А.Т. Фоменко. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2010. – 512 с. : илл. – (Серия " Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-0966-2
634634
  Рашевский П.К. Курс дифференциальной геометрии. / П.К. Рашевский. – Москва-Ленинград, 1938. – 336 с.
634635
  Рашевский П.К. Курс дифференциальной геометрии. : учебник / П.К. Рашевский. – 4-е изд. – Москва : ГИТТЛ, 1956. – 420с.
634636
  Лизоркин П.И. Курс дифференциальных и интегральных уравнений с дополнительными главами анализа / П.И. Лизоркин. – Москва : Наука, 1981. – 383 с.
634637
  Степанов В.В. Курс дифференциальных уравнений / В.В. Степанов. – Москва-Ленинград, 1937. – 370 с.
634638
  Степанов В.В. Курс дифференциальных уравнений / В.В. Степанов. – Москва-Ленинград, 1938. – 376 с.
634639
  Степанов В.В. Курс дифференциальных уравнений / В.В. Степанов. – Москва ; Ленинград, 1945. – 406 с.
634640
  Степанов В.В. Курс дифференциальных уравнений / В.В. Степанов. – Москва-Ленинград, 1950. – 468 с.
634641
  Степанов В.В. Курс дифференциальных уравнений : Учебник / В.В. Степанов. – 6-е изд. – Москва : Издательство технико-теоретической литературы, 1953. – 468 с.
634642
  Степанов В.В. Курс дифференциальных уравнений / В.В. Степанов. – Москва, 1959. – 468 с.
634643
  Богданов Курс дифференциальных уравнений / Богданов, Мазаник, Ю.Б. Сыроид. – Минск, 1996. – 288 с.
634644
  Степанов В.В. Курс дифференциальных уравнений : учебник для государственных университетов / В.В. Степанов. – 10-е изд. – Москва : ЛКИ, 2008. – 472с. – ISBN 978-5-382-00429-7
634645
  Романко В.К. Курс дифференциальных уравнений и вариационного исчисления : Учебн.пособие для студ.ВУЗ / В.К. Романко. – 2-е изд. – М., С.-Пб. : Лаборатория Базовых Знаний, 2001. – 344с. – (Технический университет). – ISBN 5-93208-097-3
634646
  Степанов В.В. Курс дифференциальных уравнений. : Учебник / В.В. Степанов. – 7-е изд., стереотип. – Москва : ГИФМЛ, 1958. – 468с.
634647
  Жуковская Е.Е. Курс для бизнесменов : контракты, встречи, переговоры / Жуковская Е.Е., Леонова Э.Н., Мотина Е.И. – Москва : Паимс, 1993. – 174, [2] с. : табл. – (Русский язык как иностранный). – ISBN 5-87664-015-8
634648
   Курс для высшего управленческого персонала. – М, 1970. – 808с.
634649
   Курс для высшего управленческого персонала. – М, 1971. – 808с.
634650
  Иванов В.И. Курс дозиметрии : учебник / В.И. Иванов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1970. – 392с.
634651
  Иванов В.И. Курс дозиметрии : учебник / В.И. Иванов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1978. – 392 с.
634652
  Иванов В.И. Курс дозиметрии : учебник / В.И. Иванов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 399с. – ISBN 5-283-02968-9
634653
  Івахненко В.М. Курс економічного аналізу : Навчально-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / В.М. Івахненко; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 263с. – ISBN 966-574-024-5


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
634654
  Івахненко В.М. Курс економічного аналізу : Навчальний посібник / В.М. Івахненко. – Київ : Знання-Прес, 2000. – 207с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-019-8
634655
  Івахненко В.М. Курс економічного аналізу : Навчальний посібник / В.М. Івахненко. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання-Прес, 2001. – 207c. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7767-26-4


  Розкриваються найважливіші проблеми сучасного економічного аналізу. У книзі наведено комплекс завдань для самостійної роботи студентів, вихідними даними для аналізу економічних процесів, завданнями для контрольних робіт і опитування. Навчальний ...
634656
  Івахненко В.М. Курс економічного аналізу : Навчальний посібник / В.М. Івахненко. – 3-ге вид. перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2002. – 192с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7767-54-Х


  Розкриваються найважливіші проблеми сучасного економічного аналізу. У книзі наведено комплекс завдань для самостійної роботи студентів, вихідними даними для аналізу економічних процесів, завданнями для контрольних робіт і опитування. Навчальний ...
634657
  Прокопенко І.Ф. Курс економічного аналізу : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / І.Ф. Прокопенко, В.І. Ганін, З.Ф. Петряєва; За ред.: І.Ф.Прокопенка. – Харків : Легас, 2004. – 384с. – ISBN 966-8202-07-4; 966-8974-93-9


  Розглянуто теоретичні основи економічного аналізу виробництва і реалізації продукції. Ефективності використання матеріальних, трудових ресурсів і основних виробничих фондів, викладені методики визначення резервів підвищення продукту і рентабельності
634658
  Івахненко В.М. Курс економічного аналізу : Навч. посібник / В.М. Івахненко. – 4-те вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2004. – 190с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-45-2
634659
  Івахненко В.М. Курс економічного аналізу : Навчальний посібник / В.М. Івахненко. – 5-те вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 261с. – (Вища освіта 21 ст.). – ISBN 966-346-136-5
634660
  Сєровський Н.Ф. Курс електротехніки для професійно-технічних шкіл і для самонавчання / Н.Ф. Сєровський. – Харків-Київ : Державне науково-технічне видавництво України, 1934. – 321 с.
634661
  Кисельов А.П. Курс елементарної геометрії для педагогічних шкіл / А.П. Кисельов. – К.-Х., 1938. – 275с.
634662
  Душин Н. Курс елементарной геометрии / Н. Душин. – Харьков, 1923. – 398 с.
634663
  Душин Н. Курс елементарной геометрії / Н. Душин. – Х-К, 1934. – 381с.
634664
  Савицька О.В. Курс етнопсихології у системі підготовки вчителя українознавства // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 6. – С.64-65
634665
  Сорон Ж.-Л. Курс з європейських інституцій: європейська головоломка = Cours d"lnstitutions europeennes / Ж.-Л. Сорон; За ред. В.І.Муравйова; Пер. з франц.: В.Копійка, С.Донськой. – Київ : ІМВ, 2001. – 444с. – ISBN 2-84200-228-8
634666
  Полак Й.Ф. Курс загальної астрономії : підручник / Й.Ф. Полак. – Київ : Радянська школа, 1959. – 360 с.
634667
  Андрієвський С.М. Курс загальної астрономії : навч. посібник / С.М. Андрієвський, І.А. Климишин; МОНУ, Одеський національний ун-т ім. І.І. Мечникова, Прикарпатський національний ун-т ім. В. Стефаника. – Одеса : Астропринт, 2007. – 480 с. – ISBN 978-966-318-773-0
634668
  Андрієвський С.М. Курс загальної астрономії : підручник для студ. вищ. навч. закладів / С.М. Андрієвський, І.А. Климишин ; МОНУ, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Одеса : Астропринт, 2010. – 480 с. : іл. – ISBN 978-966-190-338-5
634669
  Рижков В.Л. Курс загальної біології. / В.Л. Рижков. – Х-Одеса, 1931. – 502с.
634670
  Гришко-Лесенко Курс загальної генетики / Гришко-Лесенко. – Харьков; Киев : Держсільгоспвидав, 1933. – 272 с.
634671
  Башенін В.А. Курс загальної епідеміології / В.А. Башенін. – Перекл. з 2-го рос. вид. – Київ, 1938. – 392 с.
634672
  Башенін В.А. Курс загальної епідеміології / В.А. Башенін. – Перекл. з 2-го рос. вид. – Київ, 1938. – 392 с.
634673
  Сосюр Ф. де Курс загальної лінгвістики / Ф. де Сосюр. – Київ : Основи, 1998. – 324с. – ISBN 966-500-021-7
634674
  Юркевич П. Курс загальної педагогіки з додатками = Курсъ Общей педагогики съ приложеніями / Памфіл Юркевич ; [укр. пер. Г. Боровської ; передм. Р. Піча]. – Львів : Логос, 2004. – 253, [3] с. : портр. – Пер. за вид.: Курсъ Общей педагогики съ приложеніями / П. Юркевич. Москва, 1869. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7379-72-8
634675
  М"ясоїд П.А. Курс загальної психології : підручник : [у 2 т.] / П.А. М"ясоїд. – Київ : Алерта. – ISBN 978-617-566-015-7
Т. 1. – 2011. – 495, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 490-495, в підрядк. прим. та наприкінці тем
634676
  М"ясоїд П.А. Курс загальної психології : підручник : [у 2 т.] / П.А. М"ясоїд. – Київ : Алерта. – ISBN 978-617-566-158-1
Т. 2. – 2013. – 757, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажчик: с. 733-756. – Бібліогр. в кінці тем
634677
  Фріш С.Е. Курс загальної фізики : Учбовий посібник для фізико-математичних фак. ун-в і пед.ін-в УРСР / С.Е. Фріш, А.В. Тіморєва. – Переклад з 3-го, доп. рос. видання. – Київ : Радянська школа
Т. 1 : Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика. Коливання і хвилі. – 1952. – 450с.
634678
  Фріш С.Е. Курс загальної фізики : Учбовий посібник для фізико-математичних фак. ун-в і пед.ін-в УРСР / С.Е. Фріш, А.В. Тіморєва. – Переклад з 4-го, доп. рос. видання. – Київ : Радянська школа
Т. 2 : Електричні і електромагнітні явища. – 1953. – 496с.
634679
  Фріш С.Е. Курс загальної фізики : Учбовий посібник для фізико-математичних фак. ун-в і пед.ін-в УРСР / С.Е. Фріш, А.В. Тіморєва. – Переклад з 4-го, доп. рос. видання. – Київ : Радянська школа
Т. 2 : Оптика. Атомна фізика. – 1955. – 496с.
634680
   Курс загальної фізики : [підруч. у 6 т.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; за заг. ред. В.А. Сминтини. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-466-7
Т. 1 : Механіка / С.В. Козицький, Д.Д. Поліщук. – 2011. – 471, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 470-471. – Бібліогр.: с. 469
634681
   Курс загальної фізики : [підруч. у 6 т.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; за заг. ред. В.А. Сминтини. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-473-5
Т. 2 : Молекулярна фізика / С.В. Козицький, А.Н. Золотко. – 2011. – 343, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 340-343. – Бібліогр.: с. 339
634682
   Курс загальної фізики : [підруч. у 6 т.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; за заг. ред. В.А. Сминтини. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-477-3
Т. 3 : Електрика та магнетизм / А.П. Чебаненко. – 2011. – 223, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 221-223. – Бібліогр.: с. 220
634683
   Курс загальної фізики : підручник для студ. вищ. навч. закл. [у 6 т.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; за заг. ред. В.А. Сминтини. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-533-6
Т. 4 : Оптика/ Сминтина В.А, Ваксман Ю,Ф. – 2012. – 274, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 272
634684
   Курс загальної фізики : підручник у 6 т. ... для студ. вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; за заг. ред. В.А. Сминтини. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-548-0
Т. 5 : Атомна фізика / Яцунський І.Р. – 2012. – 239, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 239. – Бібліогр.: с. 237-238
634685
   Курс загальної фізики : підручник для студ. вищ. навч. закл. [у 6 т.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Одес. нац. мор. акад. ; за заг. ред. В. А. Сминтини. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-537-4
Т. 6 : Ядерна фізика/ Ніцук Ю.А. – 2012. – 194, [1]с. : іл., табл. – Додатки: с. 188-193. – Бібліогр.: с. 194
634686
  Копійка К.М. Курс загальної фізики для біологів : у 3-х частинах / К.М. Копійка, О.К. Копійка. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-434-6; 978-966-190-435-3
Ч. 1 : Механіка і молекулярна фізика. – 2010. – 296 с. : іл. – Бібліогр.: с. 287
634687
  Копійка К.М. Курс загальної фізики для біологів : у трьох частинах / К.М. Копійка, О.К. Копійка. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-354-7
Ч. 2 : Електрика і магнетизм. – 2011. – 248 с. : іл. – Бібліогр.: с. 242
634688
  Копійка О.К. Курс загальної фізики для біологів : у трьох частинах / О.К. Копійка. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-353-0
Ч. 3 : Основи оптики, атомної та ядерної фізики. – 2011. – 320 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 313
634689
  Галущак М.О. Курс загальної фізики. Практичні заняття / Галущак М.О., Луцишин Т.І., Басараба Б.Ю. ; за ред. М.О. Галущака ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 978-966-694-224-4
Кн. 2 : [Електромагнетизм]. – 2014. – 195, [1] с. : іл., табл. – Назва тома зазнач. лише в макеті каталож. картки
634690
  Галущак М.О. Курс загальної фізики. Практичні заняття : навч. посібник : [у 3 кн.] / М.О. Галущак, Ю.Б. Басараба, Т.І. Луцишин ; за ред. М.О. Галущака ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 978-966-694-239-8
Кн. 3 : Оптика. Атомна і ядерна фізика. – 2015. – 411, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: 396-397
634691
  Михалічко Б.М. Курс загальної хімії.Теоретичні основи : навчальний посібник / Б.М. Михалічко ; МОНУ ; Мін-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи ; Львівський державний ун-т безпеки життєдіяльності. – Київ : Знання, 2009. – 552 с. – ISBN 978-966-346-712-2
634692
  Ефимов Е.Н. Курс законоведения / [Соч.] Е.Н. Ефимова. – Москва : Задруга
Ч. 1 : Элементарные понятия о государстве и праве. – 1916. – VIII, 128 с.
634693
  Михайлов М.М. Курс законоведения, по программе утвержденной для руководства в военно-учебных заведениях / М.М. Михайлов, док. юр. н., наст.-набл. – Санкт-Петербург : В тип. Шт. военно-уч. зав., 1862. – С. 144-246
634694
  Гальперіна Е. Курс західної літератури XX ст. для вищих педагогічних учбових закладів / Е. Гальперіна. – Х, 1935. – 328с.
634695
  Паренаго П.П. Курс звездной астрономии : учебник / П.П. Паренаго. – 2-е изд, перераб. – Москва, Ленинград : ОГИЗ, 1946. – 439 с.
634696
  Паренаго П.П. Курс звездной астрономии : учебник / П.П. Паренаго. – 3-е изд,. перераб. и доп. – Москва : ГИТТЛ, 1954. – 476с.
634697
  Беляева Т.С. Курс землеведения : (лекции для учащихся ФМП при НГУ) / Т.С. Беляева ; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск : [б. и.], 1973. – 90 с.
634698
  Галицкий В.С. Курс землемерия (низшей геодезии) / В.С. Галицкий. – 3-е изд. просм. и доп. – Екатеринослав : Типографія К.А. Андрущенко
Ч. 1 : Угломерные инструменты и съемки ими. – 1918. – 286 с.
634699
  Галицкий В.С. Курс землемерия (низшей геодезии) / В.С. Галицкий. – Вып. 2; 4-е изд. просм. – Днепропетровск
Ч. 2 : Тригонометрическая триангуляция. Тахеометрия. Фототеодолитная съемка. Об ошибках измерений. – 1929. – 112 с.
634700
   Курс зоологии : Для высших педагогических учебных заведений. – Москва : ОГИЗ, 1935. – 656с.
634701
   Курс зоологии. – М
1. – 1938. – 504с.
634702
   Курс зоологии. – М
2. – 1938. – 344с.
634703
   Курс зоологии. – М
2. – 1939. – 416с.
634704
   Курс зоологии : в 2-х т. – Москва : Советская наука
Т. 1 : Беспозвоночные. – 1949. – 549 с. : ил.
634705
  Бобринский Н.А. Курс зоологии / Н.А. Бобринский, Б.С. Матвеев. – 4-е изд. – Москва : Советская наука
Т. 2 : Хордовые. – 1949. – 520с.
634706
  Аверинцев С.В. Курс зоологии : учебник для учит. ин-тов / С.В. Аверинцев. – Москва : Учпедгиз
Т. 1 : Беспозвоночные. – 1953. – 448 с., [5] л. ил. : ил.
634707
  Аверинцев С.В. Курс зоологии : учебник для учит. ин-тов / С.В. Аверинцев. – Москва : Учпедгиз
Т. 2 : Хордовые. – 1955. – 456 с., [4] л. ил. : ил.
634708
   Курс зоологии : В двух томах / Г.Г. Абрикосов, Г А. Беккер Банников, Н.А. Бобринский, Л.Б. Левинсон; Под ред.: Б.С.Матвеева. – Изд-е пятое. – Москва : Советская наука
Том 2 : Хордовые/ А.Г.Банников, Н.А.Бобринский, Б.С.Матвеев. – 1956. – 444с.
634709
   Курс зоологии. – М
1. – 1961. – 561с.
634710
   Курс зоологии : в 2 т. : [для гос. ун-тов и пед. ин-тов]. – Изд. 7-е, с доп. и изм. – Москва : Высшая школа
Т. 1 : Зоология беспозвоночных. – 1966. – 552 с., [6] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 525-526
634711
   Курс зоологии. – М
Том2. – 1966. – 484с.
634712
  Кузнецов Б.А. Курс зоологии : учебник для студ. вузов / Б.А. Кузнецов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1989. – 399с.
634713
  Кашкаров Д.Н. Курс зоологии позвоночных животных / Д.Н. Кашкаров, В.В. Станчинский. – М.-Л., 1935. – 851с.
634714
  Бобринский Н.А. Курс зоологии позвоночных конспективный / Н.А. Бобринский. – Москва, 1933. – 120с.
634715
  Кузнецов Б.А. Курс зоологии: уч. для студ. вузов / Б.А. Кузнецов. – 2-е изд. – М., 1972. – 350с.
634716
  Кузнецов Б.А. Курс зоологии: уч. для студ. вузов (Защита растений) / Б.А. Кузнецов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1978. – 392с.
634717
  Кашкаров Д.Н. Курс зоології хребетних тварин / Д.Н. Кашкаров, В.В. Станчинский. – К.-Харків, 1938. – 736с.
634718
   Курс зоолодгії. – Вид. 2-е. – К.-Х, 1937. – 575с.
634719
  Лебедев Н.Н. Курс инженерной геодезии : Геодезические работы при проектировании и строительстве городов и тоннелей ; учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Инженерная геодезия" / Н.Н. Лебедев. – Москва : Недра, 1970. – 376 с.
634720
  Левчук Г.П. Курс инженерной геодезии / Г.П. Левчук. – Москва : Недра, 1970. – 215с.
634721
  Глотов Г.Ф. Курс инженерной геодезии : геодезические работы при проектировании и строительстве гидротехнических сооружений ; учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Инженерная геодезия" / Г.Ф. Глотов; ред. Г.П. Левчук. – Москва : Недра, 1972. – 169 с.
634722
  Лебедев Н.Н. Курс инженерной геодезии : геодезические работы при проектировании и строительстве городов и тоннелей ; учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Инженерная геодезия" / Н.Н. Лебедев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1974. – 360 с.
634723
  Каламейа А. Курс инженерной графики в AutoCAD 2004 / Алан Дж. Каламейа. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2005. – 1264с. + CD-ROM. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0719-5


  Данная книга является учебником по компьютерной инженерной графике
634724
  Котик М.А. Курс инженерной психологии. / М.А. Котик. – Таллин, 1978. – 364с.
634725
  Коренной А.А. Курс инновационного менеджмента = Сourse of innovation Management / А.А. Коренной, В.И. Карпов. – Киев : НИИ Статистики, 1997. – 336с. – ISBN 5-7763-8483-4
634726
  Поссе К. Курс интегрального исчесления / К. Поссе. – Москва, 1934. – 507 с.
634727
  Поссе К. Курс интегрального исчесления / К. Поссе. – Москва, 1935. – 507 с.
634728
  Поссе К. Курс интегрального исчесления / К. Поссе. – Москва, 1938. – 448 с.
634729
  Руденко В.Д. Курс информатики / В.Д. Руденко, А.М. Макарчук, М.А. Патланжоглу; Под ред. акад. АПН Украины Мадзигона В.Н. – Київ : Феникс, 2000. – 368с. – ISBN 5-87534-215-3
634730
  Аболенский И. Курс иппологии или учения о лошади : для ветеринарно-фельдшер. шк. воен. ведомства / Сост. ветеринар. врач Ив. Аболенский. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Одесса : Изд. книгопрод. Е.П. Распопова, 1893. – 417, IX с., V табл. : с 6-ю табл. рис. – С прилож. к нему описания повальных и заразительных болезней др. домаш. животных
634731
  Васильева-Шведе Курс испанского языка / Васильева-Шведе. – Москва, 1948. – 720с.
634732
  Мехидо Л. Курс испанского языка / Л. Мехидо, П. Пилярес. – Москва, 1965. – 335с.
634733
  Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права: проблемы общ. части. / Н.А. Стручков. – М., 1984. – 240с.
634734
   Курс истории "Основы советской экономики и пракика руководства отраллями народного хозяйства". – М, 1947. – 60с.
634735
   Курс истории ВКП. – М, 1946. – 27с.
634736
  Ярославский Е. Курс истории ВКП (б) / Е. Ярославский. – М
1. – 1944. – 175с.
634737
  Ярославский Е. Курс истории ВКП (б) / Е. Ярославский. – М
7. – 1944. – 174с.
634738
  Ярославский Е. Курс истории ВКП (б) / Е. Ярославский. – М
9. – 1944. – 184с.
634739
  Ярославский Е. Курс истории ВКП (б) / Е. Ярославский. – М
10. – 1944. – 135с.
634740
  Ярославский Е. Курс истории ВКП (б) / Е. Ярославский. – М
1. – 1945. – 179с.
634741
  Ярославский Е. Курс истории ВКП (б) / Е. Ярославский. – Москва
4. – 1945. – 74с.
634742
  Ярославский Е. Курс истории ВКП (б) / Е. Ярославский. – М
8. – 1945. – 177с.
634743
  Ярославский Е. Курс истории ВКП (б) / Е. Ярославский. – М
11. – 1945. – 96с.
634744
  Ярославский Е. Курс истории ВКП (б) / Е. Ярославский. – М
10. – 1946. – 135с.
634745
  Юшков С.В. Курс истории государства и права / С.В. Юшков ; Всесоюз. ин-т юрид. наук Минюста РСФСР, отв. ред. В.С. Покровский. – Москва : Госиздат юрид. лит-ры
Т. 1 : Общественно-политический строй и право Киевского государства. – 1949. – 544 с.
634746
  Трубецкой С.Н. Курс истории древней философии / С.Н. Трубецкой. – Москва : Владос, Русский двор, 1997. – 576с. – ISBN 5-88752-008-6
634747
  Отрадных Ф.П. Курс истории математики / Ф.П. Отрадных. – Ленинград, 1951. – 16 с.
634748
  Отрадных Ф.П. Курс истории математики / Ф.П. Отрадных. – Ленинград, 1951. – 35с.
634749
  Отрадных Ф.П. Курс истории математики / Ф.П. Отрадных. – Ленинград, 1951. – 34 с.
634750
  Отрадных Ф.П. Курс истории математики / Ф.П. Отрадных. – Ленинград, 1951. – 24 с.
634751
  Отрадных Ф.П. Курс истории математики / Ф.П. Отрадных. – Ленинград, 1951. – 47 с.
634752
  Отрадных Ф.П. Курс истории математики / Ф.П. Отрадных. – Ленинград, 1951. – 57с.
634753
  Отрадных Ф.П. Курс истории математики / Ф.П. Отрадных. – Ленинград, 1951. – 21с.
634754
  Отрадных Ф.П. Курс истории математики / Ф.П. Отрадных. – Ленинград, 1951. – 25 с.
634755
  Отрадных Ф.П. Курс истории математики / Ф.П. Отрадных. – Ленинград, 1951. – 21с.
634756
  Отрадных Ф.П. Курс истории математики / Ф.П. Отрадных. – Ленинград, 1951. – 48 с.
634757
  Отрадных Ф.П. Курс истории математики / Ф.П. Отрадных. – Ленинград, 1951. – 29 с.
634758
  Отрадных Ф.П. Курс истории математики / Ф.П. Отрадных. – Ленинград, 1951. – 15 с.
634759
  Отрадных Ф.П. Курс истории математики / Ф.П. Отрадных. – Ленинград, 1951. – 27с.
634760
  Отрадных Ф.П. Курс истории математики / Ф.П. Отрадных. – Ленинград, 1951. – 56 с.
634761
  Отрадных Ф.П. Курс истории математики / Ф.П. Отрадных. – Ленинград, 1951. – 49 с.
634762
  Отрадных Ф.П. Курс истории математики / Ф.П. Отрадных. – Ленинград, 1951. – 22 с.
634763
  Отрадных Ф.П. Курс истории математики / Ф.П. Отрадных. – Ленинград, 1951. – 55с.
634764
  Отрадных Ф.П. Курс истории математики / Ф.П. Отрадных. – Ленинград, 1951. – 40с.
634765
  Отрадных Ф.П. Курс истории математики / Ф.П. Отрадных. – Ленинград, 1951. – 42с.
634766
  Отрадных Ф.П. Курс истории математики / Ф.П. Отрадных. – Ленинград, 1951. – 43 с.
634767
  Отрадных Ф.П. Курс истории математики / Ф.П. Отрадных. – Ленинград, 1951. – 45с.
634768
  Отрадных Ф.П. Курс истории математики / Ф.П. Отрадных. – Ленинград, 1951. – 23с.
634769
  Отрадных Ф.П. Курс истории математики / Ф.П. Отрадных. – Ленинград, 1951. – 16 с.
634770
  Отрадных Ф.П. Курс истории математики / Ф.П. Отрадных. – Ленинград, 1953. – 33 с.
634771
  Отрадных Ф.П. Курс истории математики / Ф.П. Отрадных. – Ленинград, 1953. – 36 с.
634772
  Отрадных Ф.П. Курс истории математики / Ф.П. Отрадных. – Ленинград, 1953. – 26 с.
634773
  Отрадных Ф.П. Курс истории математики / Ф.П. Отрадных. – Ленинград, 1953. – 45 с.
634774
  Отрадных Ф.П. Курс истории математики / Ф.П. Отрадных. – Ленинград, 1953. – 34 с.
634775
  Отрадных Ф.П. Курс истории математики / Ф.П. Отрадных. – Ленинград, 1953. – 42с.
634776
  Отрадных Ф.П. Курс истории математики / Ф.П. Отрадных. – Ленинград, 1953. – 19с.
634777
  Отрадных Ф.П. Курс истории математики / Ф.П. Отрадных. – Ленинград, 1953. – 35с.
634778
  Отрадных Ф.П. Курс истории математики / Ф.П. Отрадных. – Ленинград, 1953. – 27с.
634779
  Отрадных Ф.П. Курс истории математики / Ф.П. Отрадных. – Ленинград, 1953. – 26с.
634780
  Отрадных Ф.П. Курс истории математики / Ф.П. Отрадных. – Ленинград, 1953. – 23с.
634781
  Отрадных Ф.П. Курс истории математики / Ф.П. Отрадных. – Ленинград, 1953. – 34с.
634782
   Курс истории международных отношенийи внешней политики СССР. – М, 1948. – 36с.
634783
   Курс истории Молдавии. – Кишинев, 1949. – 421с.
634784
  Маслов П. Курс истории народного хозяйства : От первобытных времен до ХХ столетия / П. Маслов. – Изд. 6. – М.Л. : Государственное издательство, 1925. – 222 с.
634785
  Маслов П. Курс истории народного хозяйства. / П. Маслов. – М.Л., 1924. – 218с.
634786
  Линниченко А.И. Курс истории поэзии для воспитанниц женских институтов и воспитанников гимназий / сост. А. Линниченко. – 2-е изд., испр. – Киев : Изд. книгопрод. С.И. Литов в Киеве ; [В унив. тип.], 1861. – XVI, 265 с.


  Библиогр.: "Библиографический указатель важнейших сочинений по теории и истории поэзии" (с. VII-XI); "Переводы важнейших произведений иностранной поэзии" (с. XIII-XV)
634787
  Линниченко А.И. Курс истории поэзии для средних учебных заведений (мужских и женских) / сост. А. Линниченко. – 3-е изд., испр. – Киев : В тип. И.А. Давиденко (Аренд. С. Кульженко и В. Давиденко), 1866. – XIV, [2], 263 с.
634788
  Ган Ф. Курс истории развития человеческого зародыша / Ф. Ган. – Харьков : В Университетской Типографии, 1876. – VIII, 260 с. – С 15 таблицами рисунков
634789
  Корнилов А.А. Курс истории России XIX века : в 3 ч. / А. Корнилов. – 1912-1914. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых
Ч. 1. – 1912. – [4], 283 с., [1] л. цв. карт.
634790
  Корнилов А.А. Курс истории России XIX века : в 3 ч. / А. Корнилов. – 1912-1914. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых
Ч. 2. – 1912. – [2], 272 с.


  На экз. № 47315 печать на нем. яз.
634791
  Корнилов А.А. Курс истории России XIX века : в 3 ч. / А. Корнилов. – 1912-1914. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых
Ч. 3. – 1914. – [4], 330 c., [5] л. цв. карт., табл.


  На экз. № 11657 надпись Петр Кудрявцев
634792
  Корнилов А.А. Курс истории России ХІХ века / А.А. Корнилов. – М, 1993. – 446с.
634793
  Шульгин В.Я. Курс истории средних веков / сост. В. Шульгиным. – 8-е изд. – Киев : В тип. ун-та Св. Владимира (И.И. Завадского), 1881. – XXIV, 256 с. – Библиогр.: "Библиографический указатель важнейших сочинений по истории средних веков" (перед текстом). – (Курс всеобщей истории)
634794
  Васильев А.А. Курс истории средних веков / Проф. А.А. Васильев. – Москва : Изд. Т-ва И.Д. Сытина
Вторая ступень : Средневековая культура : Вторая ступень : Учеб. книга для 6 мужск. гимназий и реальных уч-щ. – 1915. – 207 с. : ил.
634795
  Васильев А.А. Курс истории средних веков / Проф. А.А. Васильев. – 2-е изд. – Москва : Изд. Т-ва И.Д. Сытина
Вторая ступень : Средневековая культура : Вторая ступень : Учеб. книга для VI мужск. гимназий и реальных уч-щ. – 1917. – 208 с. : ил.
634796
   Курс истории СССР. – М, 1938. – 32с.
634797
   Курс истории СССР. – Иркутск, 1947. – 57с.
634798
   Курс истории учений о развитии общества. – М, 1946. – 38с.
634799
  Кудрявцев П.С. Курс истории физики : учеб. пособие / П.С. Кудрявцев. – Москва : Просвещение, 1974. – 312 с.
634800
  Кудрявцев П.С. Курс истории физики. : Учеб.пособие / П.С. Кудрявцев. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1982. – 448с.
634801
  Келле В.Ж. Курс исторического материализма / В.Ж. Келле, М. Ковальзон. – Москва, 1969. – 432с.
634802
  Борисяк А.А. Курс исторической геологии / А.А. Борисяк. – 2-е изд. – Москва:Ленинград : Гостехиздат, 1931. – 440с.
634803
  Наливкин Д.В. Курс исторической геологии / Д.В. Наливкин. – Ленинград-Москва, 1932. – 130с.
634804
  Мазарович А.Н. Курс исторической геологии / А.Н. Мазарович. – М.-Л, 1933. – 386с.
634805
  Борисяк А.А. Курс исторической геологии / А.А. Борисяк. – 3-е изд. – Ленинград-Москва-Новосибирск, 1934. – 424с.
634806
  Борисяк А.А. Курс исторической геологии : Учебник для втузов / А.А. Борисяк. – 4-е изд. – Москва:Ленинград : ОНТИ, 1935. – 423с. + карта
634807
  Джанелидзе А.И. Курс исторической геологии. / А.И. Джанелидзе. – Тбилиси, 1937. – 400с.
634808
   Курс источниковедения истории СССР. – М, 1940. – 256с.
634809
   Курс источниковедения истории СССР. – М
2. – 1940. – 227с.
634810
  Лидина Л.И. Курс итальянского языка / Л.И. Лидина. – М., 1980. – 288с.
634811
  Бакун О. Курс із макроекономічного управління від МВФ : економічна освіта // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 33-35 : Табл.
634812
   Курс історіі КПРС. – Х, 1957. – 99с.
634813
  Вечерський В.В. Курс історії архітектури країн Східної Європи : метод. посібник з дисципліни "Всесвітня історія архітектури" для студентів мистецтвознавчої спец. ВНЗ / Віктор Вечерський ; М-во культури і туризму України, Нац. акад. образотворчого мистецтва і архітектури. – Київ : АртЕк, 2007. – 268, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 265-268. – ISBN 966-505-139-3
634814
  Ручка А.О. Курс історії теоретичной соціології : [навч. посiбн.] / А.О. Ручка, В.В. Танчер; Мiжнар. фонд "Вiдpодження". – Київ : Наукова думка, 1995. – 223 с. – (Трансформація гуманітарної освіти України). – ISBN 5-12-004813-7
634815
  Тимченко Є. Курс історії українського язика : Вступ і фонетика ; Підручник для пед. вузів / Є. Тимченко. – [Київ] : Держвидав України, 1927. – 172 с.
634816
  Тимченко Є. Курс історії українського язика / Є. Тимченко. – 2-ге вид. – Харків : ДВУ
Ч.І. – 1930. – 214с.
634817
   Курс історії української літератуної мови : МО УРСР; НМКЗНВ. – Київ : Радянська школа
Вип. 1 : Плани курсу: Посібник для студентів-зачників/І.К.Білодід, П.И.Горецький. – 1957. – 80с. – На правах рукопису
634818
   Курс історії української літератури мови. – Київ : Радянська школа
Вип. 13 : Українська літературна мова 20-х і 30-х років 20 ст./І.К.Білодід. – 1963. – 146с. – На правах рукопису
634819
   Курс історії української літературної мови. – Київ : Радянська школа
Вип.11 : Мова творів М.Коцюбинського: Посібник для студентів-заочників/І.К.Білодід. – 1956. – 51с. – На правах рукопису
634820
   Курс історії української літературної мови. – Київ : Радянська школа
Вип.12 : Мова творів Лесі Українки: Посібник для студентів-заочників/І.К.Білодід. – 1956. – 52с. – На правах рукопису
634821
   Курс історії української літературної мови. – Київ : Радянська школа
Вип. 2 : Вступ. Літературна мова Київської Русі. Літературна мова української народності (XIV - середина XVI ст.) / І.К. Білодід, П.Й. Горецький. – 1957. – 82, [2] с. – На правах рукопису
634822
   Курс історії української літературної мови. – Київ : Радянська школа
Вип. 3 : Українськалітературна мова другої пол.16, 17 і 18 ст.: Посібник для студентів-заочників/І.К.Білодід. – 1957. – 88с. – На правах рукопису
634823
   Курс історії української літературної мови. – Київ : Радянська школа
Вип. 4 : Розвиток української літературної мови в першій пол.19ст.: Посібник для студентів-заочників/В.С.Ільїн, З.Т.Франко, Г.П.Їжакевич. – 1957. – 92с. – На правах рукопису
634824
   Курс історії української літературної мови. – Київ : Радянська школа
Вип. 5 : Мова творів Т.Г.Шевченка: Посібник для студентів-заочників/В.С.Ільїн. – 1957. – 67с. – На правах рукопису
634825
   Курс історії української літературної мови. – Київ : Радянська школа
Вип. 6 : Українська літературна мова другої пол.19-поч.20ст.: Посібник для студентів-заочників/І.К.Білодід, З.Т.Франко, П.Й.Горецький. – 1957. – 108с. – На правах рукопису
634826
   Курс історії української літературної мови. – Київ
Вип. 7 : Моваукраїнськоїдраматургії другої пол.19 - поч.20 ст.(М.Кропивницький, М.Старицький, І.Тобілевич): Посібник для студентів-заочників/П.Й.Горецький. – 1957. – 56с. – На правах рукопису
634827
   Курс історії української літературної мови. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 1 : Дожовтневий період/Авт. розділів: І.К.Білодід, М.А.Жовтобрюх, Г.П.Їжакевич та ін. – 1958. – 416с.
634828
   Курс історії української літературної мови. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 1 : Дожовтневий період / Авт. розділів: І.К.Білодід, М.А.Жовтобрюх, Г.П.Їжакевич та ін. – 1958. – 595 с.
634829
   Курс історії української літературної мови. – Київ : Радянська школа
Вип. 8 : Мова творів Марка Вовчка,А.П.Свидницького, Л.І.Глібова: Посібник для студентів-заочників/П.П.Доценко. – 1958. – 63с. – На правах рукопису
634830
   Курс історії української літературної мови. – Київ : Радянська школа
Вип. 9 : Мова творів Нечуя-Левицького. Мова творів Панаса Мирного: Посібник для студентів-заочників/Г.П.Їжакевич. – 1958. – 146с. – На правах рукопису
634831
   Курс історії української літературної мови. – Київ : Радянська школа
Вип. 10 : Мова творів І. Франка: Посібник для студентів -заочників/З.Т.Франко. – 1958. – 60с. – На правах рукопису
634832
   Курс історії української літературної мови. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 2 : Радянський період/Авт. розділів: І.К.Білодід, М.А.Жовтобрюх, Г.П.Їжакевич та ін. – 1961. – 416с.
634833
  Кертман Л. Курс качественного анализа / Л. Кертман. – М., 1936. – 546с.
634834
  Алексеев В.Н. Курс качественного анализа / В.Н. Алексеев. – М.Л., 1941. – 314с.
634835
  Татаев О.А. Курс качественного анализа / О.А. Татаев. – Махачкала, 1968. – 272с.
634836
  Алексеев В.Н. Курс качественного химического полумикроанализа / В.Н. Алексеев. – М.Л., 1950. – 409с.
634837
  Алексеев В.Н. Курс качественного химического полумикроанализа / В.Н. Алексеев. – М.Л., 1950. – 409с.
634838
  Алексеев В.Н. Курс качественного химического полумикроанализа / В.Н. Алексеев. – М.Л., 1952. – 500с.
634839
  Алексеев В.Н. Курс качественного химического полумикроанализа / В.Н. Алексеев. – Москва, 1958. – 584с.
634840
  Алексеев В.Н. Курс качественного химического полумикроанализа / В.Н. Алексеев. – Москва, 1962. – 584с.
634841
  Алексеев В.Н. Курс качественного химического полумикроанализа / В.Н. Алексеев; Под ред. П.К. Агасяна. – Изд. 5-е, переработанное и допол. – Москва : Химия, 1973. – 584с.
634842
  Балашов В.В. Курс квантовой механики / В.В. Балашов, В.К. Долинов. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 280 с.
634843
  Мелешина А.М. Курс квантовой механики для химиков : учеб. пособие / А.М. Мелешина. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1974. – 379 с.
634844
  Мелешина А.М. Курс квантовой механики для химиков : учеб. пособие / А.М. Мелешина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1980. – 215 с.
634845
  Мелешина А.М. Курс квантовой химии / А.М. Мелешина. – Воронеж, 1981. – 198с.
634846
  Блюменфельд Л.А. Курс квантовой химии и строения молекул / Л.А. Блюменфельд. – Москва : Издательство Московского университета, 1980. – 136с.
634847
  Курдюмов В.А. Курс китайского языка = A course in theoretical Chinese grammar : теоретическая грамматика ; учебник для студ. лингвист. вузов и фак-тов / В.А. Курдюмов; В.А. – Изд. 2-е, стереот. – Москва : Цитадель-трейд ; Вече, 2006. – 576 с. – ISBN 5-9564-0015-3
634848
   Курс китайської мови для медичних коледжів = College medical Chinese course=Cours de chinois medical. – Тяньдзінь : Вид-во Тяньдзіньського ун-ту
Ч.1. – 1990. – 257 с. – Видання китайською мовою
634849
   Курс китайської мови для медичних коледжів = College medical Chinese course=Cours de Chinois medical. – Тяньдзінь : Вид-во Тяньдзіньського ун-ту
Ч.2. – 1991. – 250 с. – Видання китайською мовою
634850
   Курс китайської мови для медичних коледжів = College medical Chinese course=Cours de chinois medical. – Тяньдзінь : Вид-во Тяньдзіньського ун-ту
Ч.3. – 1991. – 198 с. – Видання китайською мовою
634851
  Алисов Б.П. Курс климатологии / Б.П. Алисов. – Ленинград, 1952. – 488с.
634852
  Алисов Б.П. Курс климатологии / Б.П. Алисов; под ред. Е.С. Рубинштейн Частина: Ч.I и II Назва частини: I.Общая климатология. II.Методы климатологической обработки наблюдений. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1952. – 488с.
634853
  Алисов Б.П. Курс климатологии / Б.П. Алисов. – Ленинград, 1954. – 320с.
634854
  Алисов Б.П. Курс климатологии / Б.П. Алисов. – Ленинград, 1954. – 320с.
634855
  Песков Н.П. Курс коллоидной химии / Н.П. Песков, Алексанрова-Прейс. – 2-е. – Москва-Ленинград. – 384с.
634856
  Воюцкий С.С. Курс коллоидной химии : учебник / С.С. Воюцкий. – Москва : Химия, 1964. – 574с.
634857
  Писаренко А.П. Курс коллоидной химии / А.П. Писаренко. – 3-е изд., испр. – Москва, 1969. – 248с.
634858
  Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии : Учебное пособие / Д.А. Фридрихсберг. – Ленинград : Химия, 1974. – 351 с.
634859
  Воюцкий С.С. Курс коллоидной химии / С.С. Воюцкий. – 2-е изд. перераб и доп. – Москва : Химия, 1975. – 512с.
634860
  Воюцкий С.С. Курс коллоидной химии / С.С. Воюцкий. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва, 1976. – 512с.
634861
  Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии / Ю.Г. Фролов. – Москва : Химия, 1982. – 400с.
634862
  Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии / Д.А. Фридрихсберг. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Химия, 1984. – 368с.
634863
  Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии : Учебник для вузов / Д.А. Фридрихсберг; Под ред. М.П.Сидоровой. – 3-е изд., исправл. – Санкт-Петербург : Химия, 1995. – 400с. – (Для высшей школы). – ISBN 5-7245-1022-7
634864
  Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии: поверхностные явления и дисперсные системы : Учебник для вузов / Ю.Г. Фролов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Химия, 1989. – 462с. – ISBN 5-7245-0244-5
634865
  Ломовисский А.Ф. Курс коммерческих вычислений / А.Ф. Ломовисский. – 5-е, испр. и доп. – Л., 1931. – 294с.
634866
  Ефимова О. Курс компьютерной технологии с основами информатики : Учеб. пособие длоя старших классов / О. Ефимова, В. Морозов, Н. Угринович. – Москва : АСТ, 1999. – 432с. – ISBN 5-87484-075-3
634867
   Курс конституционного права Украины : учебник / Баймуратов М.А., Батанов А.В., Волошин Ю.А., Короткий Т.Р., Куранин В.А. и др.; Представительство Европейского центра публ. права в Украине; Мариупольский гос. гуманитар. ун-т; под ред. М.А. Баймуратова, А.В. Батанова. – Харьков : Одиссей. – (Энциклопедия современного конституционализма). – ISBN 978-966-633-714-9
Т. 1 : Общая часть. Основы теории конституционного права. – 2008. – 672с.
634868
   Курс КПРС на присокрения соціально-економічного розвитку суспільства. – Львів, 1988. – 164с.
634869
  Богуш Е.Ю. Курс КПСС на сотрудничество СССР с развивающимися странами / Е.Ю. Богуш. – М., 1984. – 78с.
634870
  Павлов А.С. Курс КПСС на углубление социалистического самоуправления народа. / А.С. Павлов. – М., 1988. – 63с.
634871
  Чалий О.Т. Курс креслення / О.Т. Чалий. – К, 1957. – 248с.
634872
  Белкин Р.С. Курс криминалистики. / Р.С. Белкин. – М.
2. – 1997. – 465с.
634873
  Белкин Р.С. Курс криминалистики. / Р.С. Белкин. – М.
3. – 1997. – 479с.
634874
   Курс кримінально-виконавчого права України.Загальна та Особлива частини : Навчальний посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 304с. – ISBN 966-7784-03-7
634875
   Курс кримінально-виконавчого права України.Загальна та Особлива частини : Навчальний посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 304с. – ISBN 966-7784-54-1
634876
   Курс кримінології: Загальна частина : Підручник. У2-х кн. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-002-Х
Кн.1. – 2001. – 352с. – Шифр дубл.
634877
   Курс кримінологіїї: Особлива частина : Підручник. У2-х кн. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-002-Х
Кн.2. – 2001. – 480с. – Шифр дубл.
634878
  Доливо-Добровольский Курс кристаллографии / Доливо-Добровольский. – Л.-М., 1937. – 348с.
634879
  Залесская Л.С. Курс ландшафтной архитектуры / Л.С. Залесская. – М, 1964. – 184с.
634880
  Гершензон М.М. Курс лексикологии франзцузского языка / М.М. Гершензон. – М., 1955. – 92с.
634881
  Баранцев К.Т. Курс лексикології сучасної англійської мови / К.Т. Баранцев. – Київ, 1955. – 264с.
634882
  Баранцев К.Т. Курс лексикології сучасної англійської мови / К.Т. Баранцев. – Київ, 1955. – 264с.
634883
  Ивашева В.В. Курс лекции по истории западноевропейской литературы XIX века / В.В. Ивашева. – М, 1951. – 220с.
634884
  Ивашева В.В. Курс лекции по истории западноевропейской литературы XIX века / В.В. Ивашева. – Москва, 1951. – 340с.
634885
   Курс лекции по количественному анализу. – Новочеркасск, 1968. – 111с.
634886
   Курс лекции по общей теории стстистики. – М, 1970. – 34с.
634887
   Курс лекции по общей теории стстистики. – М, 1970. – 55с.
634888
   Курс лекции по общей теории стстистики. – М, 1970. – 52с.
634889
   Курс лекции по общей теории стстистики. – М, 1971. – 48с.
634890
   Курс лекции по общей теории стстистики. – М, 1971. – 40с.
634891
   Курс лекции по общей теории стстистики. – М, 1971. – 20с.
634892
   Курс лекции по общей теории стстистики. – М, 1971. – 20с.
634893
   Курс лекции по общей теории стстистики. – М, 1971. – 43с.
634894
   Курс лекции по общей теории стстистики. – М, 1971. – 32с.
634895
   Курс лекции по общей химии. – Л, 1989. – 229с.
634896
   Курс лекции по политэкономии капитализма. – Минск, 1972. – 357с.
634897
   Курс лекции по политэкономии социализма. – Минск, 1970. – 302с.
634898
   Курс лекции по систематике растений и ботанической географии. – Кишинев, 1964. – 124с.
634899
   Курс лекции по сопротивлению материалов. – Москва, 1959. – 311 с.
634900
   Курс лекции по теории соцалистического реализма. – М, 1973. – 280с.
634901
  Ермолина Г.К. Курс лекций "Равенство и свобода" / Г.К. Ермолина. – Иваново, 1975. – 123с.
634902
  Лебєдєв Є.О. Курс лекций з теорії ймовірностей / Є.О. Лебєдєв, М.М. Шарапов ; МОН України ; КНУТШ. – Київ : Норіта-плюс, 2007. – 168 с.
634903
  Ла Мот Седж Ксенофонт Курс лекций о личном магнетизме, гипнотизме, месмеризме, лечении магнетизмом, терапии внушением, психотерапии, о самообразовании, развитии силы воли, успехе в жизни и т.д. ... / сост. известным автором ... Х. Ла Мот Седж. – [ Дополненное изд.]. – [Б.м.] : [Б.и.], 1909. – 85 с., ил.
634904
  Кочемировский А.С. Курс лекций по атомной физике / А.С. Кочемировский. – Калининград, 1976. – 200с.
634905
  Алексеев Б.В. Курс лекций по аэротермохимии / Б.В. Алексеев, А.М. Гришин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Томск : Издательство Томского университета, 1979. – 330 с.
634906
  Галеев Эльфат Михайлович Курс лекций по вариационному исчислению и оптимальному управлению : Учебное пособие / Галеев Эльфат Михайлович; МГУ им.М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак. – Москва : МГУ, 1996. – 160с. – ISBN 5-87597-024-3
634907
  Андриевский Ф.П. Курс лекций по высшей математике / Ф.П. Андриевский. – Москва
1. – 1956. – 342с.
634908
  Андриевский Ф.П. Курс лекций по высшей математике / Ф.П. Андриевский. – Москва
4. – 1961. – 54 с.
634909
  Максимова Н.Ю. Курс лекций по детской патопсихологии : Учебное пособие / Н.Ю. Максимова, Е.Л. Милютина. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2000. – 576с. – (Учебники "Феникса"). – ISBN 5-222-00874-6
634910
  Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии : Учеб. пособие для вузов / А.Н. Чанышев. – Москва : Высшая школа, 1991. – 512 с. – ISBN 5-06-000992-0
634911
  Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии : Учеб. пособие для вузов / А.Н. Чанышев. – Москва : Высшая школа, 1981. – 374с..
634912
  Тихомиров А.А. Курс лекций по зоологии позвоночных животных / А.А. Тихомиров. – М. : Птгр, ГИЗ, 1923. – 528с.
634913
  Райфельд В.Ф. Курс лекций по инженерной геодезии. : для студ. 3-го курса Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии по спец. прикладная геодезия / Новосибирский ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии Министерства высш. и средн. спец. образования РСФСР ; В.Ф. Райфельд ; [отв. ред. Н.М. Пешков]. – Вып. 2. – Новосибирск : НИИГАиК
Геодезические работы при изысканиях и проектировании инженерных сооружений. – 1975. – 67 с.
634914
  Пышко М.Н. Курс лекций по инженерной графике / М.Н. Пышко, З.С. Тыхеева. – Иркутск, 1985. – 194с.
634915
  Пышко М.Н. Курс лекций по инженерной графике / М.Н. Пышко, З.С. Тыхеева. – 2-е изд. – Иркутск, 1990. – 209с.
634916
  Расторгуева Т.А. Курс лекций по истории английского языка / Т.А. Расторгуева. – Москва
Вып. 1-2. – 1969. – 208 с.
634917
  Расторгуева Т.А. Курс лекций по истории английского языка. / Т.А. Расторгуева, И.Ф. Жданова. – М.
3,4. – 1972. – 176с.
634918
  Григорьян М.М. Курс лекций по истории атеизма / М.М. Григорьян. – Москва, 1970. – 231с.
634919
  Григорьян М.М. Курс лекций по истории атеизма / М.М. Григорьян. – 2-е изд. – Москва, 1974. – 309с.
634920
  Кусков В.В. Курс лекций по истории древней русской литературы / В.В. Кусков. – Свердловск, 1962. – 200с.
634921
  Ивашева В.В. Курс лекций по истории западноевропейской литературы XIX века / В.В. Ивашева. – М, 1950. – 236с.
634922
  Ивашева В.В. Курс лекций по истории западноевропейской литературы XIX века / В.В. Ивашева. – М, 1951. – 236с.
634923
   Курс лекций по истории зарубежной литературы 20 века. – М
Том 1. – 1956. – 886с.
634924
   Курс лекций по истории зарубежной литературы XX века. – Москва, 1965. – 803 с.
634925
  Виппер Ю.Б. Курс лекций по истории зарубежных литератур XVII века / Ю.Б. Виппер , Р.М.Самарин ; под ред. С.С. Игнатова. – Москва : Издательство Московского университета, 1954. – 816 с.
634926
  Курбанов С.О. Курс лекций по истории Кореи: с древности до конца 20 века / С.О. Курбанов; Санкт-Петербургский гос. ун-т. – Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2002. – 626 с. – ISBN 5-288-03016-2


  Краткое изложение истории Кореи в форме лекций, охватывающих период с древнейших времен до конца XX столетия
634927
   Курс лекций по истории марксистско-ленинской философии. – Москва : Высшая школа, 1972. – 368 с.
634928
  Кабанов П.И. Курс лекций по истории СССР / П.И. Кабанов. – Москва, 1963. – 383 с.
634929
  Петряев К.Д. Курс лекций по истории Франции, Германии, Англии, и США. 1871-1914 гг. / К.Д. Петряев. – Киев
ч. 2. – 1960. – 508с.
634930
  Петряев К.Д. Курс лекций по истории Франции, Германии, Англии, Ирландии и США. 1871-1914 гг. / К.Д. Петряев. – К.
ч. 1. – 1958. – 443с.
634931
  Брускова Л.Н. Курс лекций по истории французского языка / Л.Н. Брускова. – Днепропетровск, 1990. – 50с.
634932
  Гагкаев К.Е. Курс лекций по истории языкознания / К.Е. Гагкаев. – Одесса, 1957. – 156с.
634933
   Курс лекций по итории Коммунистической партии Советского Союза. – Л, 1964. – 469с.
634934
   Курс лекций по итории Коммунистической партии Советского Союза. – Ленинград
Ч. 3. – 1969. – 239 с.
634935
   Курс лекций по итории Коммунистической партии Советского Союза. – М, 1970. – 494с.
634936
   Курс лекций по итории Коммунистической партии Советского Союза. – Минск, 1970. – 606с.
634937
   Курс лекций по итории Коммунистической партии Советского Союза. – Минск, 1971. – 464с.
634938
   Курс лекций по итории Коммунистической партии Советского Союза. – Л, 1971. – 638с.
634939
   Курс лекций по итории Коммунистической партии Советского Союза. – М, 1971. – 516с.
634940
   Курс лекций по итории Коммунистической партии Советского Союза. – М, 1972. – 512с.
634941
   Курс лекций по итории Коммунистической партии Советского Союза. – Л, 1974. – 592с.
634942
   Курс лекций по итории Коммунистической партии Советского Союза. – Минск, 1975. – 607с.
634943
   Курс лекций по итории Коммунистической партии Советского Союза. – Минск
Ч. 2. – 1975. – 543с.
634944
   Курс лекций по итории КПСС. – М, 1965. – 544с.
634945
   Курс лекций по итории КПСС. – М, 1966. – 544с.
634946
   Курс лекций по итории КПСС. – Москва, 1969. – 416 с.
634947
   Курс лекций по итории КПСС. – Москва
Вып. 1. – 1969. – 512 с.
634948
  Степин Л.Д. Курс лекций по квантовой радиофизике : учеб. пособие / Л.Д. Степин. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1963. – 167 с.
634949
   Курс лекций по криминологии : учебное пособие / И.Н. Даньшин, В.В. Голина, А.Г. Кальман, А.В. Лысоед; И.Н. Даньшин, В.В. Голина, А.Г. Кальман, А.В. Лысоед; под ред. Даньшина И.Н. (общая часть) и Голины В.В. (особенная часть). – Харьков : Одиссей, 2006. – 280с. – ISBN 966-633-473-9
634950
  Городникова М.Д. Курс лекций по лексикологии немецкого языка / М.Д. Городникова. – М., 1973. – 176с.
634951
  Синадский Ю.В. Курс лекций по лесной фитопаталогии / Ю.В. Синадский. – Москва, 1977. – 213с.
634952
  Павлова К.Г. Курс лекций по логике / К.Г. Павлова. – Владивосток, 1975. – 152с.
634953
  Ракитов А.И. Курс лекций по логике науки / А.И. Ракитов. – Москва, 1971. – 176с.
634954
  Ивлев Ю.В. Курс лекций по логике: уч. пособие для гуманит. вузов и фак-тов / Ю.В. Ивлев. – М., 1988. – 159с.
634955
  Архангельский Л.М. Курс лекций по марксистско-ленинской этике / Л.М. Архангельский. – Москва, 1974. – 318с.
634956
  Войтишек В.В. Курс лекций по математике / В.В. Войтишек. – Новосибирск, 1973. – 165с.
634957
  Коляда В.И. Курс лекций по математическому анализу : в 2-х ч. / В.И. Коляда, А.А. Кореновский ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Ин-т математики, экономики и механики. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-172-7; 978-966-19-173-4
Ч. 1. – 2010. – [XXVI], 374 с. – Библиогр.: с. XXVI
634958
  Коляда В.И. Курс лекций по математическому анализу : в 2-х ч. / В.И. Коляда, А.А. Кореновский ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Ин-т математики, экономики и механики. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-172-7; 978-966-19-174-1
Ч. 2. – 2010. – [XXVI], 294 с. – Библиогр.: с. XXVI
634959
  Клоков В.В. Курс лекций по механике сплошных сред / В.В. Клоков. – Казань, 1991. – 102с.
634960
  Хахам И.Бю. Курс лекций по неорганической химии / И.Бю. Хахам. – Кишинев
1. – 1960. – 155с.
634961
  Акулова Л.Н. Курс лекций по неорганической химии. Общая химия : [для фармац. фак. Казан. мед. ин-та] / Л.Н. Акулова. – Казань
Ч. 2 : [Строение вещества]. – 1989. – 133, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 134
634962
  Иванова Л.П. Курс лекций по общему языкознанию : Научное пособие / Л.П. Иванова. – Киев, 2006. – 312с. – ISBN 966-8847-17-2
634963
   Курс лекций по политической экономии. – Москва : Высшая школа, 1962. – 628 с.
634964
   Курс лекций по политической экономии. – Москва : Высшая школа, 1963. – 575 с.
634965
   Курс лекций по политической экономии : Досоциалистические формации. – Москва : Издательство Московского университета, 1963. – 656 с.
634966
   Курс лекций по политической экономии. – Л, 1963. – 490с.
634967
   Курс лекций по политической экономии социализма. – М, 1961. – 596с.
634968
  Цытович Н.М. Курс лекций по полицейскому праву : (на правах рукописи) / Н.М. Цытович. – Киев : Тип. Я. Б. Неймана, И. Т. Фельдзера и Ш. Б. Горенштейна, 1907. – 124 с. – Конволют


  Содержани е конволюта: 1. Курс лекций по полицейскому праву:(на правах рукописи)/Н.М. Цытович.- Киев:Тип. Я. Б. Неймана, И. Т. Фельдзера и Ш. Б. Горенштейна, 1907.- 144 с. 2. Конспект особенной части полицейского права 3. Программа по ...
634969
  Скрипов Ф.И. Курс лекций по радиоспектроскопии / Ф.И. Скрипов; Под редю П.М. Бородина; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1964. – 212с.
634970
  Астахов В.И. Курс лекций по русской историографии / В.И. Астахов. – Харьков
1. – 1959. – 285с.
634971
  Астахов В.И. Курс лекций по русской историографии / В.И. Астахов. – Харьков
ч. 2. – 1962. – 270с.
634972
  Астахов В.И. Курс лекций по русской историографии / В.И. Астахов. – Харьков, 1965. – 584с.
634973
  Ковалев А.Г. Курс лекций по социальной психологии / А.Г. Ковалев. – Москва : Высшая школа, 1972. – 176 с.
634974
   Курс лекций по социологии образования : учебное пособие для студ. высших учебных заведений / под ред. В.И. Астаховой ; Нар. укр. акад. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : НУА, 2009. – 464 с. – ISBN 978-966-8558-83-2
634975
   Курс лекций по социологии образования : учеб. пособие для студ. вузов / Нар. укр. академия ; под общ. ред. В.И. Астаховой. – 3-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Издательство НУА, 2014. – 608, [3] с. – Библиогр. в конце тем и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8558-83-2
634976
  Мултановский В.В. Курс лекций по специальной теории относительности / В.В. Мултановский. – Киров, 1975. – 178с.
634977
  Васильева А.Н. Курс лекций по стилистике русского языка / А.Н. Васильева. – Москва : Русский язык
Общие понятия стилистики разговорно-обиходный стиль речи. – 1976. – 239 с.
634978
  Васильева А.Н. Курс лекций по стилистике русского языка / А.Н. Васильева. – Москва, 1976. – 239с.
634979
   Курс лекций по страноведения СССР. – Москва, 1987. – 167 с.
634980
  Попов В.Л. Курс лекций по судебной медицине : Для студ. мед. вузов / В.Л. Попов, Р.В. Бабаханян, Г.И. Заславский. – Санкт-Петербург : Деан, 1999. – 400с. – ISBN 5-88977-048-9
634981
  Гулыга Е.В. Курс лекций по теоретической грамматике немецкого языка / Е.В. Гулыга. – Москва, 1971. – 195 с.
634982
  Ржевкин С.Н. Курс лекций по теории звука / С.Н. Ржевкин. – Москва : Издательство Московского университета, 1960. – 336 с.
634983
  Померанцев А.А. Курс лекций по теории тепло-масообмена / А.А. Померанцев. – М., 1965. – 350с.
634984
  Клементьев З.И. Курс лекций по теории функций действительного переменного. / З.И. Клементьев. – Томск, 1968. – 251с.
634985
  Котин А.Ф. Курс лекций по технической термодинамике. / А.Ф. Котин. – 2-е изд. – Горький, 1967. – 168с.
634986
  Миркин Б.М. Курс лекций по устойчивому развитию / Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова. – Москва : Тайдекс Ко, 2005. – 248с. – (Библиотека журнала "Экология и жизнь"). – ISBN 5-94702-027-0
634987
  Яворский Б.М. Курс лекций по физике : Учеб. пособие для студ. технолог. спец-й заоч. вузов, фак. и отделений / Б.М. Яворский, А.А. Детлаф, Л.Б. Милковская. – Москва : Высшая школа
Т. 2 : Электричество и магнетизм. – 1960. – 422с.
634988
  Денисов Н.А. Курс лекций по физике / Н.А. Денисов. – Л.
1. – 1961. – 88с.
634989
  Бородин В.П. Курс лекций по физике / В.П. Бородин. – Новосибирск, 1973. – 246 с.
634990
  Воронов В.К. Курс лекций по физике : учеб. пособие / В.К. Воронов. – Иркутск : Издательство Иркутского университета
Ч. 1. – 1991. – 201 с.
634991
  Воронов В.К. Курс лекций по физике : учеб. пособие / В.К. Воронов. – Иркутск : Издательство Иркутского университета
Ч. 2. – 1991. – 160 с.
634992
  Воронин Л.Г. Курс лекций по физиологии высшей нервной деятельности / Л.Г. Воронин. – Москва, 1965. – 383с.
634993
  Зубарева Г.М. Курс лекций по хороведению / Г.М. Зубарева. – Свердловск, 1970. – 104с.
634994
  Файницкий А.И. Курс лекций по экономике торговли / А.И. Файницкий. – Л
3. – 1973. – 253с.
634995
   Курс лекций по экономике труда. – М, 1973. – 318с.
634996
  Зинченко Н.С. Курс лекций по электронной оптике : учеб. пособие / Н.С. Зинченко. – Харьков : Издательство ХГУ, 1958. – 275 с.
634997
  Золотухина-Аболина Курс лекций по этике / Золотухина-Аболина. – Москва-Ростов -на-Дону : АСТ, Феникс, 1999. – 384с. – ISBN 5-222-00503-8
634998
   Курс лекцій з історії України : ХХ - початку ХХІ століття : у 2 ч. / Коріненко П.С. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль
Ч. 1 : (Поч. ХХ ст. - 1939 р.). – 2010. – 375, [1] с. – Бібліогр. в кінці лекцій
634999
  Свідерський Ю.Ю. Курс лекцій з історії України : у 2 ч. / Свідерський Ю.Ю., Окаринський В.М. ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль
Ч. 1 : (Від найдавніших часів до останньої чверті ХVІІ ст.). – 2010. – 400 с. : іл., табл. – Кн. опис. на авт. частини. – Бібліогр. в кінці лекцій
635000
  Михальчук П.А. Курс лекцій з історії України : у 2 ч. / Михальчук П.А., Куций І.П., Брославський В.Л. ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль
Ч. 2 : (Кінець ХVІІ - початок ХХ ст.). – 2010. – 411, [1] с. : табл. – Кн. опис. на авт. частини. – Бібліогр. в кінці лекцій
<< На початок(–10)631632633634635636637638639640(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,