Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)631632633634635636637638639640(+10)В кінець >>
638001
  Могилевський В. "Катериан": ілюстрація до поеми чи самостійний твір? / В. Могилевський, Н. Михайлова // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 190-192. – ISSN 0208-0710
638002
  Богданова А.В. "Катерина Измайлова" Д.Д. Шостаковича / А.В. Богданова. – Москва : Музыка, 1968. – 86 с.
638003
  Коваль О. "Катерина" Т. Шевченка: новий погляд на класику у занківчан // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – № 1/3 (35/37). – С. 134-137. – ISSN 2078-6263
638004
  Василенко С. "Катеринські милі" - геополітичні маркери XVIII століття // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – Спецвипуск (№ 6). – С. 1, 8
638005
  Наєнко Г.М. "Катехизис" 1600 року як навчальний текст // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 63-75
638006
  Голобородько Я. "Катехізис любові" Оксани Забужко (контроверсійні рефлексії) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 7 (679), липень. – С. 115-123. – ISSN 0236-1477
638007
  Забілий Р. "Кати мають бути засуджені, хоча б заочно. В іншому випадку злочин може мати рецедив і повторення / інтерв"ю провів Сергій Зятьєв // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 17 травня (№ 20). – С. 20-21
638008
  Лівобережний Володимир "Катрін", "Айрен" та інші // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 11 (160). – С. 9 : фото
638009
   "Катюш" рубежи огневые.. – Харьков, 1983. – 183с.
638010
  Сохор А.Н. "Катюша" М.И. Блантера / А.Н. Сохор. – Москва : Советский композитор, 1960. – 18 с.
638011
  Небоженко Т.Н. "Катюши" на одесских рубежах / Т.Н. Небоженко. – Одесса, 1988. – 158с.
638012
  Дегтярев П.А. "Катюши" на поле боя / П.А. Дегтярев, П.П. Ионов. – Москва, 1991. – 236с.
638013
  Тымчий Наталия "Качественный сервис - наше главное преимущество" - страховая компания универсальная : транспорт // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 80-81 : Фото. – ISSN 1998-8044
638014
  Попов С.И. "Качество жизни" и современная идеологическая борьба. / С.И. Попов. – К., 1975. – 22с.
638015
   "Качество программных средств" , всесоюзный науч.-технич. семинар 1990, Калинин. – Калинин, 1990. – 92с.
638016
   [Кафедра видавничої справи та редагування] // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 26
638017
   [Кафедра історії літератури та журналістики] // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 26
638018
   [Кафедра міжнародної журналістики] // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 25
638019
   [Кафедра мови та стилістики] // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 23
638020
   [Кафедра нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури КНУ імені Тараса Шевченка (фото)] // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 3. – ISBN 978-617-673-442-0
638021
   [Кафедра періодичної преси] // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 25
638022
   [Кафедра реклами та зв"язків з громадкістю] // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 24
638023
   [Кафедра телебачення і радіомовлення] // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 23
638024
   [Кафедра теорії масової комунікації] // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 24
638025
  Николюк Д.А. Категорія " джерело права " : наступність і новизна наукової концепції // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 58-63. – ISSN 1563-3349
638026
  Оніщук М Категорія "безпосередня демократія"в конституційному праві України (теоретико-методологічні аспекти) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 3-10. – ISSN 0132-1331
638027
  Гребеньков Г.В. Категорія "господарство" у контексті господарського права // Економіка та право : науковий журнал / НАНУ, Ін-т економіко-правових досліджень НАН України; Донецький нац. технічний ун-т. – Донецьк, 2001. – № 1. – С. 103-106.
638028
  Спаський А. Категорія "правовий режим": підходи до інтерпретації // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 27-30. – ISSN 0132-1331
638029
  Музика О.А. Категорія "публічність" у фінансовому праві // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2007. – № 1. – С. 25-30.
638030
  Оніщук М. Категорія "референдна демократія" в конституційному праві України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 3-10. – ISSN 0132-1331
638031
  Оніщенко Н.М. Категорія "сприйняття права" у контексті утвердження принципу законності, забезпечення правопорядку та соціальної безпеки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 3-11. – ISSN 1563-3349
638032
  Калько Т.І. Категорія аспекту крізь призму поля візуального сприйняття Р. Арнгейма (на матеріалі української мови) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 60-68. – ISSN 0027-2833
638033
  Білик Я.М. Категорія гри в суасній філософії історії: історичний діалог та "археопсихологія" // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-2, ч.2 : Наука ,теологія ,постмодерн. – С.27-30. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
638034
  Хархун В. Категорія гри: герой і маска: (ОбразМихайлюка в романі Володимира Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля"№ // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : Літературно-науковий збірник. – Київ - Херсон, 2006. – Вип. 2. – С.176-186. – ISBN 966-8547-61-6
638035
  Драгомирецька Н. Категорія діяльності в аспекті комунікацій державного службовця // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 111-118
638036
  Колісник Олександра Володимирівна Категорія ментальності та її прояви в українській культурі: культурологічний аспект : Автореф... канд. філософ. наук: 09.00.04 / Колісник Олександра Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 18с.
638037
  Ройко Т. Категорія належного та її застосування в соціальних науках Богданом Кістяківським // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 30-32.
638038
  Гребенюк Т. Категорія події в рецептивно-комунікативній парадигмі аналізу літературного твору
638039
  Партико Т. Категорія свободи у контексті сучасних психологічних течій // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.410-419. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
638040
  Васильчук В.О. Категорія справедливості: філософське, етичне та юридичне розуміння // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 20-25. – (Правознавство ; Вип.333)
638041
  Шостак И.В. Категорная модель языка стандартов для автоматизации процесса формирования нормативного профиля при сертификации программного обеспечения / И.В. Шостак, Ю.И. Бутенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 63-68


  Описана структура категорной модели языка стандартов для автоматизации процесса формирования нормативного профиля. Выявлена формальная структура текстов стандартов, выделены основные средства структурной формализации текста. Предложено деление текста ...
638042
  Овсієнко С.А. Категорні методи в теорії зображень : Дис. ...д-ра. фіз.-мат. наук: Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Сергій Адамович Овсієнко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 348л. – Бібліогр.: л. 321-348
638043
  Овсієнко С.А. Категорні методи в теорії зображень : Автореф. дис. ...д-ра фіз.-мат. наук: Спец. 01.04.05 / Сергій Адамович Овсієнко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 32с. – Бібліогр.: 37 назв
638044
  Бабич В.М. Категорні методи у теорії бімодульних задач і теорії кілець : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06- алгебра і теорія чисел / Бабич В.М., КНУТШ. – Київ, 2005. – 155л. – Бібліогр.:л.151-155
638045
  Бабич В"ячеслав Михайлович Категорні методи у теорії бімодульних задач і теорії кілець : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Бабич В.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 7 назв
638046
  Фултон У. Категорный подход к изучению пространств с особенностями / У. Фултон, Мак-Ферсон; Пер. с англ. А.В. и В.В. Шокуровых под ред. В.М. Бухштабера. – Москва : Мир, 1983. – 216 с. – (Новое в зарубежной науке ; Математика)
638047
  Магомедов А Категоря грамматических классов и категория лица в глаголе нахских языков : Автореф... канд. филол.наук: / Магомедов А Г.; АН ГССР, Ин-т языковед. – 25л.
638048
  Повстенко О. Катедра Св. Софії у Києві й доля архітектурних пам"яток великокняжої доби України // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 563-585. – ISSN 2310-3310
638049
  Костяновский Р.Г. Катенанты и клатраты / Р.Г. Костяновский. – М., 1966. – 32с.
638050
  Шилл Г. Катенаны, ротаксаны и узлы / Г. Шилл. – М., 1973. – 211с.
638051
  Орланов Г.Б. Катеогрия причинности и структура научной теории / Г.Б. Орланов. – Воронеж, 1982. – 105с.
638052
  Жунгиету М.С. Катеория рода имени существительного в современном молдавском и французском языках : Автореф. дис. ... канд .филол. наук : 10.02.05 / Жунгиету М. С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
638053
  Седых Нина Иосифовна Катепсин Д головного мозга в норме и после рентгеновского облучения : Дис... канд. биологическихнаук: 03.00.04 / Седых Нина Иосифовна; Днепропетровский государственный университет им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – К., 1983. – 192л. – Бібліогр.:л.161-192
638054
  Седых Н.И. Катепсин Д головного мозга в норме и после рентгеновского облучения : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Седых Н.И. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 22 с.
638055
  Шестериков В.Г. Катер на Ишиме / В.Г. Шестериков. – Алма-Ата, 1979. – 71с.
638056
  Евтушенко Е.А. Катер связи / Е.А. Евтушенко. – М, 1966. – 263с.
638057
  Иванов Л.Н. Катер. / Л.Н. Иванов. – М., 1974. – 252с.
638058
  Галатенко А.Ф. Катера идут к Мысхако. / А.Ф. Галатенко. – Краснодар, 1979. – 109с.
638059
  Никитин Б.В. Катера пересекают океан / Б.В. Никитин. – М, 1980. – 223с.
638060
  Никитин С.И. Катера уходят в море / С.И. Никитин. – Алма-Ата, 1956. – 95с.
638061
  Корольков Ю.М. Катерами через океани / Ю.М. Корольков. – Одеса, 1939. – 152с.
638062
  Логинов Д. Катерина - матка // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 1. – С. 42-62


  Дочь неведомых лифляндских крестьян (то ли латышка, то ли эстонка, то ли литовка), крещеная Мартой, была воспитаницей-служанкой в доме протестанского пастора в Мариенбурге, полонянкой, любовницей сначала фельдмаршала, потом - князя, а в последствии, ...
638063
  Шевченко Т.Г. Катерина / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1918. – 32с.
638064
  Шевченко Т.Г. Катерина / Т.Г. Шевченко, 1927. – 39с.
638065
  Шевченко Т.Г. Катерина / Т.Г. Шевченко. – Київ : Сяйво, 1927. – 32с. – (Дешева бібліотека красного письменства)
638066
  Шевченко Т.Г. Катерина / Т. Шевченко ; Ін-т Тараса Шевченка. – вид. 3-є. – Харків : Держвидав Укрїни, 1930. – 47 с.
638067
  Шевченко Т.Г. Катерина / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1936. – 31с. – (Бібліотека малописьменного)
638068
  Шевченко Т.Г. Катерина / Т.Г. Шевченко; АН УРСР; Ін-т укр. літ. – Київ, 1939. – 32с.
638069
  Шевченко Т.Г. Катерина / Т.Г. Шевченко. – Одеса : Дитвидав, 1940. – 36с.
638070
  Осин Д.Д. Катерина / Д.Д. Осин. – М, 1941. – 81с.
638071
  Шевченко Т.Г. Катерина / Т.Г. Шевченко. – Москва : Укрвидав, 1943. – 26с.
638072
  Шевченко Т.Г. Катерина / Т.Г. Шевченко ; Н. Охундий таржимаси. – Тошкент : Кизил Узбекистон ва Правда Востока, 1948. – 35 с. – На обкл. також: Китобдан-китобга
638073
  Шевченко Т.Г. Катерина / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1951. – 27с.
638074
  Растрепин Н.М. Катерина / Н.М. Растрепин. – Тамбов, 1961. – 28с.
638075
  Морозов К.Т. Катерина / К.Т. Морозов. – М., 1968. – 48с.
638076
  Шевченко Т.Г. Катерина : Поема / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1972. – 54с.
638077
  Шевченко Т.Г. Катерина / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1973. – 63с.
638078
  Малыгина Н.П. Катерина : Роман. / Н.П. Малыгина. – Волгоград, 1987. – 366с.
638079
  Сюндюков І. Катерина II і підкорення Криму // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 303-311. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
638080
  Дробінська К. Катерина II: просонографічний портрет // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 12-13
638081
  Козачук О.С. Катерина Алоїзівна Зайцева: сторінки творчої біографії // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 200-210. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
638082
  Охримович М. Катерина Антонович // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. П. Волиняк. – Toronto, 1956. – Рік 7, ч. 83, грудень : грудень. – С. 24-25


  Катерина Михайлівна Антонович (Серебрякова) — українська громадська діячка, малярка, графік, педагогиня, професорка історії мистецтва. Дружина Дмитра Антоновича.
638083
   Катерина Бабкина // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 32 (161), 8 сентября 2017. – С. 43
638084
   Катерина Белокур (1900-1961). – Москва : Советский художник, 1965. – 10 с.
638085
  Игнатова А. Катерина Билокур: цветы на полотне судьбы // Личности. – Киев, 2010. – № 3 (25). – С. 50-67. – ISSN 1819-6268
638086
  Игнатова А. Катерина Билокур: цветы на полотне судьбы // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 10 (74). – С. 106-125. – ISSN 1819-6268
638087
  Романюк А. Катерина Білокур - видатна народна майстриня України // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 208-210
638088
   Катерина Білокур = Kateryna Bilokur : Фотокнига. – Київ : Спалах, 2001. – 127с. – ISBN 966-512-066-2
638089
  Білокур К.В. Катерина Білокур = Kateryna Bilokur : [альбом] / [текст (вступ. ст.), текстівки укр. мовою, упорядкув. ілюстратив. матеріалу Н. Розсошинської ; спогади, листи та ін. біогр. матеріал зібрав та упорядкув. М. Кагарлицький ; пер. тексту англ. мовою К. Калиновської]. – Київ : Мистецтво, 2015. – 151 с. – Текст парал. укр., англ. - До 115-ї річниці від дня народж. К. Білокур. – Бібліогр.: репрод., портр. – ISBN 978-966-577-213-2
638090
  Войтюк Людмила Катерина Білокур очима Володимира Яворівського : урок - літературно-мистецьке дослідження з елементами інсценізації
638091
  Войтюк Л. Катерина Білокур очима Володимира Яворівського
638092
   Катерина Білокур очима сучасників : Спогади, есеї, розвідки з архіву художниці. – Київ : Томіріс, 2000. – 432с. – ISBN 966-7873-01-3
638093
  Авраменко О. Катерина Білокур творила поезію в своїх роботах / розмову вела Тетяна Поліщук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14-15 серпня (№ 152/153). – С. 16-17


  До 120-річчя знаної художниці мистецтвознавець Олеся Авраменко підготувала монографію, яка стане основною креативною виставки, де "Оживуть" майже два десятки картин.
638094
   Катерина Білокур. Екатерина Белокур. Katerina Bilokur : альбом. (На украинском, русском и английском языках). – Київ : Мистецтво, 1972. – 23 с.
638095
  Марченко М. Катерина Білокур: "Нове дослідження і картини, що "ожили" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 25 вересня (№ 18). – С. 11. – ISSN 2519-4429


  До 120-річчя Катерини Білокур вийшла книга "БІЛОКУР. BILOKUR", присвячена життю і творчості геніальної українки. Її авторка - мистецтвознавиця і арткритикиня Олеся Авраменко.
638096
  Kavun Gala Катерина Білокур: історія однієї боротьби за себе // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 18 грудня (№ 25/26). – С. 1, 9
638097
   Катерина Валеріївна Николина // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 160-161. – ISBN 978-966-924-219-8
638098
  Рибаков А.Н. Катерина Вороніна / А.Н. Рибаков. – Київ, 1961. – 123 с.
638099
  Матяш І.Б. Катерина Грушевська / І.Б. Матяш. – К., 1997. – 223с.
638100
  Церковняк-Городецька Катерина Грушевська : культуролог, соціолог, етнограф, фольклорист, перекладач // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2010. – Ч. 1 (64). – С. 36-54


  Грушевська Катерина Михайлівна (1900-1943) — етносоціолог, фольклорист, етнограф, культуролог, перекладач з європейських мов, секретар Укр. соціологічного інституту у Відні (1919-24), керівник Кабінету примітивної культури ВУАН (1925-30), редактор ...
638101
  Радиш Я. Катерина Десницька - волинська принцеса Сіаму // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 83-84. – ISSN 2306-6814
638102
   Катерина Измайлова. – М, 1934. – 40с.
638103
  Сокур О. Катерина Ієронімівна (Єронімівна) Скокан - бібліограф українського письменства // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (256). – С. 50-52. – ISSN 1029-7200
638104
  Коцарев О. Катерина Калитко: вдумливість і пластичність смутку // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 232/233. – С. 353-362
638105
   Катерина Квитницкая в жизни и творчестве / под общ. ред. Татьяны Квитницкой-Рыжовой. – Київ : Простір, 2008. – 191, [2] с. : портр. – ISBN 978-966-2068-06-1
638106
  Шиян А.І. Катерина Кожушана / А.І. Шиян. – Київ, 1938. – 28 с.
638107
  Чабан М.П. Катерина Конопля-Стасюкова - одна з перших жінок - земських лікарів на Катеринославщині / М.П. Чабан, З.І. Шевцова, В.В. Гапонов // Гастроентерологія : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Vincenzi Bruno, убська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 53, № 1. – С. 80-89. – ISSN 2308-2097
638108
  Приходько О. Катерина Ливрінц // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 24 : Катерина Ливрінц. – С. 3-31.
638109
  Ющенко Ю. Катерина Логвинівна Ющенко - винахідниця Pointers // Світ. – Київ, 2021. – Лютий (№ 5/6)
638110
  Гвоздевич С. Катерина Матейко - дослідниця української народної кераміки // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 4 (100), липень - серпень. – С. 591-597. – ISSN 1028-5091
638111
  Курінна М. Катерина Мегедин. Авторські гуцульські співанки // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 17. – C. 249-260. – ISSN 2522-9834
638112
  Сергієнко А. Катерина Медичі та її вплив на події в ніч Святого Варфоломея // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 356-358. – ISBN 978-966-171-793-9
638113
  Костюк С.П. Катерина Рубчакова (1881-1918). До 100- річчя від дня народження / С.П. Костюк, П.К. Медведик. – Львів, 1981. – 28с.
638114
  Беньяш Р.М. Катерина Семенова / Р.М. Беньяш. – Л : Искусство, 1987. – 229 с.
638115
  Михайлин І. Катерина Серажим і наука про журналістику // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 173-183
638116
  Лисинюк О. Катерина Серажим: "Я працюю для України!" // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 237-239
638117
  Михайлин І.Л. Катерина Серажим: журналістика як дискурс // Журналістська освіта і наука : підручник для ВНЗ / І.Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 147-152. – ISBN 978-966-680-459-7
638118
  Данильченко А. Катерина Скаржинська - фундатор першого приватного музею Лівобережної України історико-краєзнавчого профілю // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 240-242. – ISBN 978-966-171-893-6
638119
  Малиновська Н.М. Катерина Соколовська - перша українська поетеса // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 99-100
638120
  Виштак Ю Катерина Степанівна Серажим: погляд з аудиторії / Ю Виштак, Ю. Вустілка // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С.227-229
638121
   Катерина Федорівна Чернушенко : [некролог] // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 463-464. – ISSN 2413-7944


  "18 липня 2016 року на 90 році пішла з життя член-кореспондент НАМН України, Заслужений діяч науки та техніки України, лауреат премії НАН України ім. І І. Мечникова, доктор медичних наук, професор Катерина Федорівна Чернушенко".
638122
  Покормяко Н.И. Катерина Юнге - майстер пейзажу, учениця Тараса Шевченка // Материалы XV Международного научного семинара "Деятели науки и культуры России и Украина ( XVIII-XX вв.)" : 17-21 мая 2015 г. / "Деятели науки и культуры России и Украина (ХVІІІ-ХХ вв.)", междунар. науч. семинар. – Санкт-Петербург ; [Нежин] : Лысенко Н.М., 2015. – С .307-314
638123
  Прохорова А. Катерина Ющенко презентувала "Поетичну версію Червоної книги України" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  Міжнародний благодійний фонд ""Україна 3000" підготував "Поетичну версію Червоної книги України. Голова наглядової ради фонду Катерина Ющенко презентувала цю книжку в Зоологічному музеї КНУТШ. У презентації взяли участь ректор університету Л.В. ...
638124
  Шевченко Т.Г. Катерина. Тополя / Т. Шевченко. – Київ : [Всеукp. Учит. Видавн. Т-во "ВСЕУВИТО"] ; Дpук. Київ. Союзу Уст[анов] Дpіб. Кpед[иту], 1918. – 39 с. : портр. – Hа обкл.: Дpук. (!)"Союзбанку"
638125
  Дорош Е.Я. Катериновские девчата / Е.Я. Дорош. – М, 1953. – 48с.
638126
  Світленко С.І. Катеринослав у демократичній революції 1905-1907 років: 2. Революційний апогей // Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 26-46. – ISBN 966-551-159-9
638127
  Світленко С.І. Катеринослав у демократичній революції 1905-1907 років:1. Початки революційної заграви // Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип.3. – С. 19-36. – ISBN 966-551-159-9
638128
  Архірейський Д.В. Катеринославська (Дніпропетровська) партійна школа (1920-1933) в контексті становлення радянської ідеології / Д.В. Архірейський, К.О. Дубінська // Universum historiae et archeologiae / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: С.І. Світленко, Ю.А. Святець, Д.В. Архірейський [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 1 (26), вип. 1/2. – С. 36-43. – ISBN 978-966-981-185-1
638129
  Іваннікова Л. Катеринославська губернська вчена архівна комісія як науковий осередок вивчення фольклору Південної України // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 17. – С. 3-27. – ISSN 2522-9834
638130
  Перельман М. Катеринославська пролетарська і шкільна молодь 1905 р. / М. Перельман. – Х., 1931. – 79с.
638131
  Каплун С.И. Катеринославська Рада робытничих депутатів у революції 1905 року / С.И. Каплун. – Х.-Дніпропетровськ, 1931. – 183с.
638132
  Чисніков В.М. Катеринославська сискна поліція: особовий склад та новації в карно-розшуковій справі (1905-1916 рр.) // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (42). – С. 277-286. – ISSN 2072-8670
638133
  Іваннікова Л.В. Катеринославське наукове товариство в історії фольклористичних досліджень Південної України // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 156-163. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
638134
  Сміянова О.А. Катеринославське повсякдення Д.І. Яворницького в 1905-1917 рр. // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 120-122
638135
  Балухтіна О. Катеринославське та Сімферопольське благодійні товариства: компаративний аналіз діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 6-9. – (Соціальна робота ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено найбільші благодійні товариства міст Катеринослава та Сімферополя як приклад суспільної опіки на українських землях у дорадянський період. Висвітлено основні напрями їхньої діяльності, визначено спільні риси та особливості. Установлено ...
638136
  Іванов-Потьомкін Катеринославський "Союз боротьби за визволення робітничого класу". / Іванов-Потьомкін. – К, 1949. – 96с.
638137
  Кочергін І.О. Катеринославський дворянський рід Алексєєвих // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 88-96. – ISSN 2409-4137
638138
  Писаренко Ю.Г. Катеринославський земський лікар Василій Тимофійович Скрильников (1837-1898) / Ю.Г. Писаренко. – Дніпро : Середняк Т.К., 2018. – 189, [3] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 126-131 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7599-98-1


  У пр. № 1722487 напис: Науковій бібліотеці Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка. 1.10.2018. Підпис
638139
  Редькіна О. Катеринославський лікар Іван Лешко-Попель: життя великого подвижника // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 739-744. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
638140
  Каковкіна О.М. Катеринославський період життя В.І. Пічети // Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 6. – С. 68-77. – ISBN 966-551-159-9
638141
  Грищенко К.С. Катеринославський родич генерала Брусилова // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2015. – [Вып. 41]. – С. 302-315. – ISSN 2313-1993
638142
  Швидько Г.К. Катеринославський слід академіка Андрія Лободи // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 10. – С. 183-193. – ISBN 978-966-551-327-8


  А. М. Лобода з 1915 р. був головним редактором "Университетских известий". Цікавий факт: сім публікацій вченого 1918 р. присвячені українській проблематиці, хоча він завідував кафедрою російської літератури в Київському університеті.
638143
  Посунько О. Катеринославський совісний суд (1784-1855 рр.): етапи та особливості діяльності // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (555), листопад - грудень. – С. 57-68. – ISSN 0130-5247


  Мета статті - реконструювати та проаналізувати основні етапи й особливості діяльності Катеринославського совісного суду (1784-1855 рр.). Методологія дослідження грунтується на принципах історизму, науковості, об"єктивності. Використано ...
638144
   Катеринославський трикутник: Дмитро Яворницький, Михайло Грушевський...(Пошуки третього невідомого) // Історії істориків : обличчя й образи української історіографії ХХ століття / А. Портнов. – Київ : Критика, 2011. – С. 99-106. – ISBN 978-966-8978-46-3
638145
  Поляков И.В. Катеринославські більшовики в боях за Жовтень. / И.В. Поляков. – Дніпропетровськ, 1933. – 32с.
638146
  Кочергін І. Катеринославські дворяни в культурно-просвітницькому процесі у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 210-216


  Про внесок дворян Катеринославської губернії в розвиток культури і освіти у другій половині ХІХ - ХХ ст.
638147
  Чабан М.П. Катеринославські лікарі німецького походження / М.П. Чабан, З.І. Шевцова, В.В. Гапонов // Гастроентерологія : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 51, № 3. – C. 73-79. – ISSN 2308-2097
638148
  Сулима Тетяна Катеринославські публіцистки : жива етнографія // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 59-61. – ISSN 0130-5263
638149
  Коник О.О. Катеринославські селяни на кафедрі Державної думи Російської імперії (1906 р.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – С. 21-24. – ISSN 2076-1554
638150
  Чернявський Д. Катеринославщина / Д. Чернявський. – Катеринослав
Вип. 1. – 1919. – 50 с.
638151
  Гуманенко Л.В. Катерник (Л.Гуманенко. Анкеты пишутся кратко...) / Л.В. Гуманенко. – М., 1989. – 224с.
638152
  Шевченко Т.Г. Катерына [Катерина] : Поэма Тараса Шевченка : З 15 малюнкамы H.H. Каpазина. – У Чернигови (Чернігів) : Дpук. Губеpн. Пpавления, 1898. – 28 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії. - Примірник № 36330 дефектний, бракує с. 27-28. – (Видання Б.Д. Гринченка ; № 10)
638153
  Шевченко Т.Г. Катерына [Катерина] : Поэма Тараса Шевченка : З15 малюнкамы H.H. Каpазина. – У Кыиви (Київ) : Вик ; Дpук. П. Баpського, 1902. – 28 с. – Конволют. - Видання укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії. – (Селянська бібліотека ; № 26)


  Зміт конволюту: 1. Шевченко Т.Г. Катерына [Катерина]:Поэма Тараса Шевченка; 2. Левицький М. За Колиивщыны [Коліївщини] : Оповиданнє: (За [Т.] Падалкою); 3. Гpінченко H. Буpя на моpи : Оповидання / [Пеpеказала H. Гpінченко]; 4. Мирний П. Лыхый ...
638154
  Боець Хома Катерына [Катерина] : поема в 3 ч. Хомы Бойця (В.Г.Т.). – Изд. Т.А. Губанова. – Киев : Тип. Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – 108 с. – Псевдонім автора не розкритий. - Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
638155
  Шевченко Т.Г. Катерына [Катерина] : Поэма Тараса Шевченка : З 15 малюнкамы H.H. Каpазина. – С.-Петербург : Тип. Уч-ща глухонемых, 1905. – 32 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії. – (Благотворит. об-во изд. общеполезных и дешевых книг ; № 29)
638156
  Садова-Чуба Катетер-асоційовані інфекції сечовидільних шляхів у дітей: діагностика, профілактика, лікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Садова-Чуба Зоряна Тарасівна ; М-во охорони здоров"я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України". – Дніпро, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
638157
   Катехизис = Сия книга, глаголемая Катихисис, типом издана в типографии его королевскаго величества Гроденской в лета от созданиямира 7291 с переводу печатанной в великой России в царьствующем граде Москве в лето 7135. – Гродно (Гродна) : [Друкарня А. Тізенгауза], 1783. – [4], 1-167,118-264, "265 і 266", 267-346, [1] арк.


  Нумерація. Фоліація в нижньому правому кутку аркушів. Шрифти. Дзеркало набору 188х118 мм, друк в дві фарби, в одну колонку. Рядків- 22. 10 рядків - 88 мм. Сигнатури. Двох типів: літерні типу "а", "а2" на лицьовому боці перших двох аркушів ...
638158
  Никольский А.И. Катехизис Арсения Мацеевич // Извеcтия II Отделения Императорской академии наук / Императорская академия наук. Отделение русского языка и словесности. – [Санкт-Петербург], 1907. – Т. 12, кн. 3. – С. 297-312
638159
   Катехизис зороастризма : древняя религия магов : [сборник]. – Москва : Сфера, 2002. – 437, [8] с. – Содерж.: Зороастризм / Д.В. Уотерхауз. Катехизис зороастризма / С.Х. Джабвала. Маздеизм / Ю. Терапиано. – ISBN 5-93975-084-2
638160
  Джабвала С.Х. Катехизис зороастризма / С.Х. Джабвала // Катехизис зороастризма : древняя религия магов : [сборник] / [Фонд духовной культуры мира ; пер. с англ. С.П. Евтушенко ; ред. Н.В. Коноплева]. – Москва : Сфера, 2002. – С. 130-437. – ISBN 5-93975-084-2
638161
   Катехизис Петра Могили : Оригінал 1645 року. – Київ-Париж : Воскресіння, 1996. – 288с. – Бібліогр.:с. 282-285. – ISBN 966-7017-00-1
638162
  Риман Г. Катехизис фортепианной игры / Г. Риман. – Москва : Музыкальный сектор, 1929. – 96 с.
638163
  Кузьмина Л.В. Катехол -- и индоламины в нейронах, некоторых кишечнополостных, сколецид и ианнелид. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.17 / Кузьмина Л.В.; Ан СССР. ин-т.цитологии. – Л, 1975. – 21л.
638164
  Кандерал О.М. Катехолазна активність тетраядерних [мю3]-(N,О,О)-оксиматних комплексів міді(ІІ) / О.М. Кандерал, І.О. Фрицький, О.В. Присяжна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 62-63. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Досліджено каталітичну активність тетраядерних [мю3]-(N,О,О)-оксиматних комплексів міді(ІІ) з N,N"-біс(2-оксимінопропіоніл)-1,3-діамінопропаном (РАР) у реакції окислення 3,5-ди-трет-бутілпірокатехіну (3,5-DTBC) киснем повітря в метанолі. З ...
638165
   Катехоламинергические нейроны.. – М, 1979. – 295с.
638166
   Катехоламіни в механізмі регуляції гіпоталамо-гонадного комплексу птахів / В.М. Гордієнко, М.Е. Джержинський, С.М. Гарматіна, Н.О. Бузинська // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 105-111. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  У роботі, яка виконана на 60-денних півниках, показана участь катехоламінергічних систем мозку в механізмі активації функції сім"яників. Курчата протягом 7 днів отримували фармакологічні препарати, які стимулювали нейромедіаторні системи мозку. Про ...
638167
  Дроздовський Д. Кати й жертви "війни" Ларса Нурена // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (1075/1076). – С. 159-162. – ISSN 0320-8370
638168
  Блок А.А. Катилина / А.А. Блок. – Пб, 1919. – 72с.
638169
  Ракша И.Е. Катилось колечко. / И.Е. Ракша. – М, 1971. – 176с.
638170
  Корнев А.Д. Катина ошибка. / А.Д. Корнев. – М., 1959. – 28с.
638171
  Омельченко Г. Катинський злочин без покарання. Масові розстріли поляків сталінським режимом Росія досі не визнала воєнним злочином і злочином проти людяності. Жертв трагедії так і не реабілітовано // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 6 квітня (№ 43). – С. 8-9


  Щорічно 10 квітня поляки, українці та люди доброї волі запалюють свічку пам’яті, щоб вшанувати безвинно убієнних сталінським комуністично-тоталітарним режимом польських полонених 76 років тому (1940) та схилити голови у хвилині скорботного мовчання до ...
638172
  Грінченко І. Катинський злочин: масові розстріли військовополонених Війська Польського у квітні - травні 1940 року // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 169-171
638173
  Сорокин М.П. Катины будни / М.П. Сорокин. – Воронеж, 1963. – 96с.
638174
  Тригуб В. Катинь-2 не Биківня! А Козельщина, Путивль, Старобільськ // Музеї України : науково-популярний журнал / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України. – Київ, 2011. – № 4/5 (42/43). – С. 5
638175
  Розгон В. Катинь і не тільки: цифри та документи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 9 (270). – С. 37
638176
  Соколов Б. Катинь та Харків: трагедія весни 1940 року // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 6-7 березня (№ 42-43). – С. 29


  Жоден з організаторів та виконавців розстрілів поляків, що проводилися на виконання рішення Політбюро, так і не був покараний.
638177
  Філонова С. Катинь: злочини... без покарання // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 квітня (№ 12). – С. 1, 15


  75 років тому, 3 квіт. 1940 р., з Козельського табору в Катинський ліс було відправлено на розстріл перших 74 чоловік... Після того, як 13 квіт. 1990 р. Горбачов дістав шило з мішка й офіційно визнав відповідальність НКВС за катинський злочин, було ...
638178
  Абакумов Г.А. Катион-радикалы диариламиния : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Абакумов Г.А. ; Ан СССР. Уральский филиал. – Свердловск, 1966. – 15 с.
638179
  Прут Э.В. Катионная полимеризация в твердой фазе. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Прут Э.В.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1968. – 16л.
638180
  Пахомова Л.К. Катионная полимеризация и сополимеризация -- Припиолактона : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.06 / Пахомова Л.К.; АН СССР.Ин-т хим.физики. – Москва, 1974. – 23л.
638181
  Черканов С.П. Катионная полимеризация и сополимеризация эпоксибутанов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Черканов С.П.; Охтинское науч.-производ. объед. "Пластполимер". – Л., 1977. – 15л.
638182
  Кеннеди Д. Катионная полимеризация олефинов / Д. Кеннеди. – М, 1978. – 430с.
638183
   Катионная полимеризация.. – М, 1966. – 584с.
638184
  Чернышев В.О. Катионная теломеризация замещенных этена с / Чернышев В.О. – Таллинн, 1980. – 28 c.
638185
   Катионное упорядочение в структурах минералов. – Новосибирск, 1979. – 157с.
638186
  Майстне А.А. Катионные возбуждения щелочногалоидных кристаллов в области ультрамягкого рентгеновского излучения : автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук: 01.04.07 / Майстне А. А. ; Ин-т физ. АН ЭССР,. – Тарту, 1981. – 16 с.
638187
  Эймс Л.Л. Катионные замещения в процессе образования фосфорита из кальцита. / Л.Л. Эймс. – М., 1960. – 17с.
638188
  Бектуров Е.А. Катионные полимеры / Е.А. Бектуров. – Алма-Ата, 1986. – 157с.
638189
  Новицкая Л.В. Катионный обмен в бинарных водно-ацетоновых средах. : Автореф... канд. хим.наук: / Новицкая Л.В.; АН БССР. Отд. хим. наук. – Минск, 1967. – 25л.
638190
  Капуцкий Ф.Н. Катионный олигомер пиперилена / Ф.Н. Капуцкий, В.П. Мардыкин. – Минск, 1997. – 142с.
638191
  Шелудяков В.Д. Катионовые комплексы бора : Автореф... канд. хим.наук: / Шелудяков В. Д.; АН СССР, Ин-т орган. хим. – М., 1964. – 18л. – Бібліогр.:с.18
638192
  Кример М.З. Катионоидное инициирование реакци и циклизации изопреноидов. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кример М.З.; АН СССР. Ин-тут неорганич. химии. – М., 1967. – 21л.
638193
  Савенко О.Д. Катионообменные мембраны на основе полимерных пленок : Автореф... канд. хим.наук: / Савенко О. Д.; АН Каз.ССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1968. – 22л.
638194
  Березницкий Г.К. Катионосодержащие полимеризационноспособные олигоуретаны и полимеры на их основе : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Березницкий Георгий Константинович ; Акад наук Укр. ССР, Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – Киев, 1988. – 17 c. – Библиогр.: 12 назв.
638195
  Осипов А.А. Катихзис без прикрас / А.А. Осипов. – М, 1963. – 328с.
638196
  Никольский А. Катихизис Арсения Мацевича. – [16] с. – Отд.отт. : с.297-312
638197
  Никольский А. Катихизис Арсения Мацевича. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии Наук, 1907. – 16 с. – Отд.отт. из : "Известия Отд. русск.яз. и словесности Императорской Академии Наук", Т.12, кн. 3, 1907, с.297-312
638198
  Осипов А.А. Катихизис без прикрас / А.А. Осипов. – М, 1981. – 271с.
638199
   Катихисис малый или сокращенное православное исповедание Греческаго закона Соборной и Апостолской церкви восточной. – Черновцы : В типографии Петра Экарда, 1804. – Видання кир. др., молдав. та німец. мовами


  Код - Укр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал.XIX ст.- картон, папір, корінець зі шкіри
638200
  Кутка Іоанн Катихисїсъ малый или наука православно-хрстїанская сокращенная во благочестное воспитанїе юношества дїецесїи Мункачовскїя составленная в ОунгварЪ : [Факсимільне відтворення] / Кутка Іоанн; Уклад.: Udvari Istvan; Bessenyei Gyorgy Tanarkepzo Foiskola, Ukran es Ruszin Filologiai Tanszek. – Nyiregyhaza, 1997. – 203с. – Вих.дан. ориг.: Будин град,1801. – ISBN 963-9130-00-1
638201
  Богдань Ф. Каті, Петер та інші / Ф. Богдань, Ф. Югас. – К, 1960. – 168с.
638202
  Калитко К. Катівня. Виноградник. Дім : [вірші] / Катерина Калитко ; [іл. Т. Зозуленко ; голов. ред. М. Савка]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2014. – 143, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-679-077-8
638203
  Шпол Ю. Катіна любов або будівельна пропаганда / Ю. Шпол, 1928. – 108с.
638204
  Дзязько О.Г. Катіоний розподіл заліза у твердих розчинах Y3-хCaхGa5-x57FexO12-[Дельта](0.1 / О.Г. Дзязько, С.А. Неділько, О.С. Храмов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 64-66. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Методом сумісного осадження компонентів (СОК) з подальшим прожарюванням одержаної шихти синтезовано тверді розчини складу Y3-xCaxGa5-xFe[верхній індекс 57, нижній індекс х]О12-[дельта] (0.1 [< або =] х [< або =] 1.0). Знайдено параметри кристалічної ...
638205
   Катіонні координаційні сполуки [хімічна формула] на основі [хімічна формула] (дипіперидин фосфорил) ацетаміду / О. Ліціс, Ю Т. Слива, С.В. Шишкіна, В.М. Амірханова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (58). – С. 29-37. – (Серія: Хімія). – ISSN 2304-0947
638206
  Міхневич Л.В. Катков Михайло Мефодійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 464. – ISBN 978-966-02-6472-4
638207
   Катков Михайло Мефодійович (1861-1941) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 190. – ISBN 978-966-439-754-1
638208
  Короткий В.А. Катков Михайло Никифорович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 104-105. – ISBN 966-06-0393-2
638209
  Бишофф Юрген Катна. Загадка забытой державы : тема номера / Бишофф Юрген, Штейнмец Марк // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 8 (149). – С. 68-91 : Фото. – ISSN 1029-5828
638210
   Като антична трагедия : съдбата на Екатерина Каравелова и нейното семейство в писма, дневници, фотографии. – София : Наука и изкуство, 1984. – 523 с.
638211
  Грінченко Б.Д. Катоpжна. Палії : Оповідання / написав Б. Грінченко. – 5-те і 3-тє вид. – [У Київі (Київ)] : [Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки], 1913. – 80 с. : Hа обкл. поpтp. авт.
638212
  Панибратов В.Н. Катогория "закон". / В.Н. Панибратов. – Л., 1980. – 128с.
638213
  Чепкасов П.П. Катографический и графический методы в социально-экономических исследованиях : Учебное пособие по спецкурсу / П.П. Чепкасов; Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1985. – 84с.
638214
   Катодная защита от коррозии.. – М-Л, 1962. – 254с.
638215
  Трифель М.С. Катодная и проекторная защита морских трубопроводов и свай оснований нефтепромысловых сооружений. : Автореф... канд. техн.наук: / Трифель М.С.; Азерб. Индустриальный ин-т им. М.Азизбекова. – Баку, 1954. – 23л.
638216
  Хлебников Н.С. Катодная лампа и ее применение / Н.С. Хлебников. – Москва-Ленинград : Государственное учебно-педагогическое издательство, 1932. – 87 с.
638217
  Молоткова Е.Н. Катодная поляризация при образовании железо-кобальтового сплава. : Автореф... канд. хим.наук: / Молоткова Е.Н.; МВ и ССО РСФСР. Новочеркасский политехн. ин-т им. С.Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1961. – 12л.
638218
  Стефаняк М.В. Катодні процеси в системі електрод-псевдозрідений шар неелектропровідних часток. : Автореф... Канд.хім.наук: 02.00.18 / Стефаняк М.В.; НАН Укр.Ін-т загальної та неорганіч.хімії. – К, 1996. – 23л.
638219
  Фомичев Анатолий Матвеевич Катодное внедрение свинца в платину из расплавленных солей : Автореф... канд. хим.наук: 02.074 / Фомичев Анатолий Матвеевич; АН УССР. Ин-т общей и неорганической химии. – К., 1974. – 28л.
638220
  Ермолаев Н.И. Катодное восстановление касситерита : Автореф... канд. хим.наук: / Ермолаев Н.И.; МВО. Иркутский гос. отвенный ун-т им. А.А.Жданова, 1951. – 7л.
638221
  Вдовико Е.А. Катодное восстановление труднорастворимых соединений некоторых металлов : Автореф... канд. хим.наук: / Вдовико Е.А.; КГУ. – К, 1968. – 20л.
638222
  Вдовико Е.А. Катодное восстановление труднорастворимых соединений некоторых металлов : Автореф... канд. хим.наук: / Вдовико Е.А.; КГУ. – Киев, 1968. – 20л.
638223
  Мурашкина И.Н. Катодное восстановление труднорастворимых соединений свинца и серебра : Автореф... канд. хим.наук: / Мурашкина И.Н.; Акад. наук УзССР. Объд. учен. совет по химии отд-ния геол.-хим. наук. – Ташкент, 1961. – 18л.
638224
  Лазоренко-Маневич Катодное выделение водорода на германии и влияние на него освещения : Автореф... канд. хим.наук: / Лазоренко-Маневич Р.М.; Гос. ком. по химии при Госплане СССР. Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т. им. Л.Я.Карпова. – М., 1963. – 11л.
638225
  Громик Л.И. Катодное выделение кадмия из растворов с комплексонами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 074 / Громик Л.И. ; Днепропетр. хим.-технол. ин-т. – Днепропетровск, 1968. – 13 с.
638226
  Васина С.Я. Катодное инфицирование полимеризации пиридина : Автореф... канд. хим.наук: / Васина С.Я.; МГУ. – М, 1967. – 16л.
638227
  Маслаковец Ю.П. Катодное распыление / Ю.П. Маслаковец. – Ленинград ; Москва : ГТТИ, 1934. – 58 с.
638228
  Плешивцев Н.В. Катодное распыление / Н.В. Плешивцев. – Москва : Атомиздат, 1968. – 344с.
638229
  Сиротенко И.Г. Катодное распыление полупроводников. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Сиротенко И.Г.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1963. – 7л.
638230
  Зарубицкий О.Г. Катодное рафинирование тяжелых цветных металлов из ионных расплавов : Автореф... канд. хим.наук: / Зарубицкий О.Г.; АН УССР. Ин-т общей и неорганич. химии. – К., 1965. – 19л.
638231
  Коноплева Алевтина Александровна Катодное электроосаждение сополимеров 2-метил-5-винилпиридина из растворов полиэлектролитов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Коноплева Алевтина Александровна; Казанский хим.-технологич. ин-т. – Казань, 1973. – 19л.
638232
  Баркгаузен Г. Катодные лампы : электронные трубки / Г. Баркгаузен ; перевод с нем. с поясн. инж. О.Р. Гильберта и А.А. Савельева ; под ред. А.А. Савельева. – Москва ; Ленинград : ГИЗ, 1926. – VIII, 164 с. – (Пособия для высшей школы)
638233
  Баркгаузен Г. Катодные лампы / Г. Баркгаузен ; перевод с нем. А.Л. Плинатус ; под ред. Б.А. Введенского. – Москва : Изд. Моск. высш. технич. училища. – (Библиотека профтехнического образования Народного Комиссариата почт и телеграфов)
Т. 2 : Передатчики. – 1928. – 142 с. : ил., 2 табл. ил.
638234
  Асеев Б.П. Катодные лампы / Асеев Б.П. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Изд. Моск. высш. техн. училища. – (Библиотека профтехнического образования Нар. Комиссариата почт и телеграфов)
Ч. 2 : Ламповые генераторы и передатчики. – 1928. – 191 с.
638235
  Граков В.Е. Катодные падения потенциала вакуумных дух на чистых металлах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Граков В. Е.; БГУ. – Минск, 1968. – 20л.
638236
  Кесаев И.Г. Катодные процессы электрической дуги / И.Г. Кесаев. – Москва : Наука, 1968. – 244 с.
638237
  Томилов А.П. Катодные синтезы органических препаратов. / А.П. Томилов, И.В. Кирилюс. – Алма-Ата, 1982. – 144с.
638238
  Дезидерьев Г.П. Катодный водород и металл-водородные электоы : Автореф... д-ра хим.наук: / Дезидерьев Г.П.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1963. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
638239
  Стекольников И.С. Катодный осциллограф / И.С. Стекольников. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1934. – 246 с.
638240
  Каминир Л.Б. Катодный повторитель / Л.Б. Каминир. – Москва-Ленинград, 1955. – 56 с.
638241
   Катодолюминесцентная микроскопия известково-силикатных пород сверхвысоких давлений Кокчетавского массива: что мы можем узнать нового о силикатах, углеродосодержащих минералах и алмазах? / Г.-П. Шертл, Р.Д. Нойзер, А.М. Логвинова, Р. Вирт, Н.В. Соболев // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 133-148 : рис., табл. – Библиогр.: с. 147-148. – ISSN 0016-7886
638242
  Москвин А.В. Катодолюминесценция / А.В. Москвин. – Москва ; Ленинград, 1948. – 348 с.
638243
  Москвин А.В. Катодолюминесценция / А.В. Москвин. – Москва ; Ленинград : ГИТТЛ
Ч. 2 : Катодолюминофоры и экраны. – 1949. – 700 с.
638244
  Эль-Гизири А С.Б. Катодолюминесценция широкозонных полупроводников А В. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Эль-Гизири С.Б.А.; МВ и ССО РСФСР.Ленингр.электротехн.ин-т. – Л, 1974. – 14л.
638245
  Евстигнеев С.И. Катоды и подогреватели электровакуумных приборов / С.И. Евстигнеев, А.А. Ткаченко. – Москва, 1975. – 195 с.
638246
  Ширвите Регина Пятро Катоидное поведение 2-пропин-1-ола и 3-бутин-2-ола в электролите никелирования : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Ширвите Регина Пятро; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 18л.
638247
  Адамова Л.М. Катойконимия английского языка : Автореф. дис.... канд. филол. наук: 10.02.04 / Адамова Людмила Михайловна ; Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1978. – 23 с.
638248
  Гончаренко Д.О. Катойконіми в соціоономастичному вимірі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (67). – С. 18-28. – ISSN 2520-6397


  У статті проаналізовано необхідність нормування та стандартизації новоутворених катойконімів у лексикографічному аспекті. Визначено особливості типової словотвірної парадигми катойконімів, що з"явилися в українському ономастиконі після 2015 року. ...
638249
  Горпинич В.О. Катойконімія французької мови : монографія / В.О. Горпинич, С.Ю. Прийменко ; МОНУ ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; НД Лабораторія фольклору, говорів і літератури. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – 216 с. – (Ономастика і апелятиви ; Вип. 32)
638250
  Бачинська О.В. Католики і їх храми у Києві // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 50. – С. 9-19. – ISSN 2077-3455
638251
  Мазалова В.П. Католицизм - четверть века спустя после 2 Ватиканского собора / В.П. Мазалова. – М, 1989. – 63с.
638252
  Мчедлов М.П. Католицизм / М.П. Мчедлов. – Москва, 1970. – 271с.
638253
  Мчелдов М.П. Католицизм / М.П. Мчелдов. – 2-е изд. – М., 1974. – 278с.
638254
   Католицизм в Белоруссии: традиционализм и приспособление.. – Минск, 1987. – 238с.
638255
  Шейнман М.М. Католицизм в меняющемся мире / М.М. Шейнман. – М, 1975. – 161с.
638256
  Коваль Т.Б. Католицизм в современной Испании: "количество" и "качество" веры // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 82-93. – ISSN 044-748Х
638257
  Ястребов И.Б. Католицизм в современной Франции / И.Б. Ястребов. – М., 1973. – 190с.
638258
  Великович Л.Н. Католицизм в современном мире / Л.Н. Великович. – Москва, 1981. – 64с.
638259
  Артуров О.А. Католицизм и "христианский социализм" на службе международной реакции : стенограмма публичной лекции... / Артуров О.А. – Москва : Знание, 1953. – 32 с. – (Серия 1 / Всес. о-во по распространению полит. и науч. знаний ; № 68)
638260
  Ковальский Католицизм и дипломатия / Ковальский. – Москва, 1969. – 224с.
638261
  Антонова О.А. Католицизм и искусство XX в. / О.А. Антонова. – Москва : Мысль, 1985. – 175 с., 8 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 168-174
638262
  Ковальский Н.А. Католицизм и международные отношения / Н.А. Ковальский, И.М. Иванова. – М, 1989. – 268с.
638263
  Ковальский Н.А. Католицизм и мировое социальное развитие / Н.А. Ковальский. – Москва : Наука, 1974. – 184 с.
638264
  Минкявичюс Я.В. Католицизм и нация : Автореф... д-ра философ.наук: / Минкявичюс Я.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1970. – 42л. – Бібліогр.:с.42
638265
  Минкявичюс Я.В. Католицизм и нация. / Я.В. Минкявичюс. – М., 1971. – 287с.
638266
  Андреев М.В. Католицизм и основные проблемы современности / М.В. Андреев. – Москва : Знание, 1973. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Научный атеизм" ; 9)
638267
  Андреев М.В. Католицизм и проблемы современного рабочего и национально-освободитльного движения / Андреев М.В. – Москва : Мысль, 1968. – 344 с. – Библиогр.: с. 327-341
638268
  Ходорковский Л.Д. Католицизм и рабочий класс Германии, 1871-1933 / Л.Д. Ходорковский. – Москва, 1978. – 334с.
638269
   Католицизм и свободомыслие в Латинской Америке в 16-20 вв.. – М, 1980. – 296с.
638270
  Великович Лазарь наумович Католицизм и социально-политические проблемы современности. : Автореф... д-ра филос.наук: / Великович Лазарь наумович; Акад. наук при ЦК КПСС. – М., 1967. – 31л.
638271
  Коровин Е.А. Католицизм как фактор современной мировой политики / Е.А. Коровин. – М.-Л., 1931. – 214с.
638272
  Пивовар С.Ф. Католицизм, католицтво / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 189-190. – ISBN 966-642-073-2
638273
   Католицизм.. – М, 1977. – 256с.
638274
   Католицизм.. – М, 1991. – 319с.
638275
   Католицизм: традиція і сучасність : матеріали VIII Міжнар. молодіж. релігієзнав. літньої шк. / МГО "Молодіжна асоц. релігієзнавців" [та ін.] ; [наук. ред.: .Л.Д. Владиченко, В.Л. Хромець]. – Київ : Молодіж. асоц. релігієзнавців, 2010. – 353, [1] с. – Текст укр., рос., пол., англ. – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-380-439-2
638276
  Єгрешій О. Католицька Акція: світське апостольство у Галичині початку 1930-х рр. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 474-477. – ISBN 966-7379-92-11
638277
  Тейлор Ч. Католицька модерність? // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2012. – № 24. – С. 80-104


  "Я міг би назвати мою лекцію": „модерний Католицизм”. Але в нашій культурі прикметник ,^одерний” має таке навантаження, що читач може зрозуміти об’єкт мого дослідження як новий, кращий, вищий Католицизм, який начебто замінив старомодні варіанти, які ...
638278
  Остащук І.Б. Католицька народна культура: пасійна паралітургія // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (58). – С. 120-126
638279
  Тарасюта К.С. Католицька церква в Іспанії в роки війни за незалежність 1808 - 1814 рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Тарасюта Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 198 л. – Додатки: л. 190-198. – Бібліогр.: л. 156-189
638280
  Тарасюта К.С. Католицька церква в Іспанії в роки війни за незалежність 1808 - 1814 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Тарасюта Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
638281
  Джуджар Юрій Католицька церква візантійсько-слов"янського обряду в Югославії : Історично-юридична праця / Джуджар Юрій. – Вид.2-ге. – Рим, 1986. – 200с. – (Записки ЧСВВ. (Чин Св. Василія Великого) Серія 2 ; Т.44 ; Секція 1 : Праці)
638282
  Мережко О.О. Католицька церква і міжнародний правопорядок // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 325-328. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
638283
  Тарасюта К. Католицька церква у роботі Байоннської хунти // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 47-48
638284
  Мельник В.М. Католицька церква як фактор геополітичного становлення середньовічної Хорватської держави в історіософському осмисленні Івана Смірнова // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (25-26 квітня 2017 року) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017. – Ч. 6


  Вивчення ролі Римо-Католицької Церкви в психологічному, політич- ному та юридичному аспектах історії Хорватської держави має колоса- льне значення для осмислення традиційних умов міжнародного діалогу на Балканах сьогодні. Фази активації і затухання ...
638285
  Паламарчук К.М. Католицьке церковне мистецтво Австрії XVIII-IX століть: стильові тенденції // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 328-335. – ISSN 2226-2180
638286
  Бичко Богдан Ігорович Католицький філософський антропологізм. Історико-філософський аналіз : Автореф. дис. доктора філософських наук: 09.00.05. / Бичко Б.І.; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2003. – 36 с. – Бібліогр.: 46 назв.
638287
  Палінчак М.М. Католицький фундаменталізм в сучасній Польщі: політичний аспект // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 48-53. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (17))
638288
  Яртим Н.В. Католицькі доктрини походження держави і права // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – С. 151-155. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (13))
638289
  Козиряцька С.А. Католицькі мережеві видання України як складова конфесійного сегмента в Інтернеті // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 68-75. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741


  У статті розглянуто католицькі мережеві видання як складову конфесійного сегмента в Інтернеті.
638290
  Степанова О.А. Католицькі санктуарії в Україні: перспективи використання в туризмі // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 3-10. – ISSN 2226-2180
638291
  Климчук Католицькі храми Рівного / Климчук, Андрій-Аскольд // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 11 (181). – С. 16-21. – ISSN 0131-2685
638292
  Малацай І.В. Католицько-клерикальна течія в словацькій національній політиці (кінець ХІХ - початок ХХ століть) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 19-23. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто діяльність католицько-клерикальної течії словацького національно-політичного руху. The article deals with activities of catholically-clerical trend of the Slovak national political movement.
638293
  Сапунов А. Католическая легенда о Параскеве, княжне Полоцкой. – Витебск, 1888. – 50с.
638294
  Лучицкий И.В. Католическая лига и кальвинисты во Франции : Опыт истории демократического движения во Франции во второй половине 16 века : (По неизданным источникам) / И. В. Лучицкий. – Киев : В университ. тип.
Т. 1. – 1877. – 560, 60 с. – Библиограф. в прим.


  Монография посвящена одному из самых драматичных эпизодов в истории Франции - религиозным войнам, которые раздирали страну при последних Валуа с 1562 по 1598 г.
638295
  Ойзерман Т.И. Католическая философия империалистической реакции / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1954. – 32с.
638296
  Овчинников В.Г. Католическая церков в Западной Африке / В.Г. Овчинников. – М., 1982. – 191с.
638297
  Курносов А.П. Католическая церковь - идеологический защитник господства помещиков и буржуазии в Западной Белоруссии (1919-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Курносов А.П.; АН БССР. Ин-т истории. – Минск, 1969. – 27л.
638298
  Багацкас П. Католическая церковь в Литве в годы гитлеровской окупации : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Багацкас П.; Вильн. гос. ун-т им В.Какпсукаса. – Вильнюс, 1968. – 22л.
638299
  Лаурайтис В.А. Католическая церковь в Литве за 1905-1907 гг. и борьба против нее революционных социал-демократов : Автореф... канд .ист.наук: 07.00.02 / Лаурайтис В. А.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1974. – 27л. – Бібліогр.:с.27
638300
  Берзин Э.О. Католическая церковь в Юго-Восточной Азии / Э.О. Берзин. – М, 1966. – 320с.
638301
  Берзин Э.О. Католическая церковь в Юго-Восточной Азии. : Автореф... Доктора ист.наук: / Берзин Э.О.; АН СССР. – М, 1969. – 44л.
638302
  Ерин М.Е. Католическая церковь Германии и фашизм / М.Е. Ерин. – Ярославль, 1990. – 82с.
638303
  Щеголев С.И. Католическая церковь и национально-освободительное движение в Польше 1860-1864 гг.: положение польской католической церкви накануне периода манифестаций // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 71-76. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
638304
  Поташинская Н.Н. Католическая церковь и рабочее движение в Италии. / Н.Н. Поташинская. – М., 1979. – 255с.
638305
  Михайлова Л.В. Католическая церковь и рабочий класс ФРГ / Л.В. Михайлова. – Москва, 1980. – 159с.
638306
  Каутский К. Католическая церковь и социалдемократия / К. Каутский : Новый мир, 1906. – 48 с.
638307
  Подберезский И.В. Католическая церковь на Филиппинах / И.В. Подберезский. – М., 1988. – 286с.
638308
  Катасонов В.Н. Католический квиетизм и православный исихазм // Христианская мысль / Киевское Религиозно-философское общество. – Киев, 2006. – № 3. – С. 67-76
638309
  Поташинская Н.Н. Католический клерикализм и народные массы. / Н.Н. Поташинская. – М., 1971. – 164с.
638310
  Гайдис А.А. Католический клерикальный антикоммунизм / А.А. Гайдис. – Вильнюс, 1982. – 311с.
638311
  Филатов С.Б. Католический пацифизм в США // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1985. – № 6 (50) : Южные штаты в политической жизни США. США и Италия в 80-е годы. О ядерном оружии "третьего поколения". Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 31-42
638312
  Руткевич А.М. Католический реакционер Н. Гомес Давила // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 1. – С. 98-110. – ISSN 0235-1188
638313
  Безсонов П.А. Католический священник серб (хорват) Юрий Крижанич, Неблюшский, Явканица, ревнитель воссоединения церквей и всего славянства в XVII веке : (По вновь открытым сведениям об нем) / П.А. Безсонов. – Москва : В Университетской типографии (Катков и К), 1870. – 86 с. – Из журнала Православное Обозрение 1870 года
638314
  Канделоро Д. Католическое движение в Италии. / Д. Канделоро. – М, 1955. – 588с.
638315
   Католическое духовенство в Латвии 1920-1940 гг.. – Рига, 1961. – 208 с.
638316
  Лыкошина Л.С. Католическое и униатское духовенство Королевства Польского и Западных губерний России и польское восстание 1830-1831 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Лыкошина Л.С.; МГУ. – Москва, 1981. – 22л.
638317
  Красавин Л.П. Католичество / Л.П. Красавин. – Петроград, 1918. – 132с.
638318
  Карсавин Л.П. Католичество / Л.П. Карсавин. – Пг., 1918. – 134с.
638319
   Католичество. – Минск : Книжный дом, 2006. – 384с. – (Религии мира). – ISBN 985-489-453-3
638320
  Богданов В. Католичество в Италии. – [22] с. – Отд.отт.
638321
  Самокиш І. Католонія хоче сказати "до побачення" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29 вересня (№ 176). – С. 9


  Сепаратистські рухи отримали більшість у місцевому парламенті, але менше 50% голосів виборців.
638322
  Сергеенко М.Е. Катон и его "Земледелие" // Земледелие. / М.П. Катон. – Москва ; Ленинград, 1950. – С. 87-123
638323
  Лондр А. Каторга / А. Лондр. – Ленинград, 1925. – 160 с.
638324
  Пикуль В.С. Каторга / В.С. Пикуль. – М, 1988. – 768с.
638325
  Пикуль В.С. Каторга / В.С. Пикуль. – М, 1989. – 768с.
638326
  Пикуль В.С. Каторга : трагедия былого времени / В.С. Пикуль. – М, 1989. – 128с.
638327
  Пикуль В.С. Каторга : трагедия былого времени / В.С. Пикуль. – М, 1990. – 304с.
638328
  Гартевельд В.Г. Каторга и бродяги Сибири / В. Гартевельд. – Москва : Изд. Дело, 1913. – 196 с.
638329
  Цебрикова М.К. Каторга и ссылка / М.К. Цебрикова. – Санкт-Петербург : "Центр." типо-лит. М.Я. Минкова, 1907. – 48 с. – (Библиотека "Светоча" под редакцией Семена Афанасьевича Венгерова. Серия "Материалы для истории русского общественного движения" ; № 3 ; № 27)
638330
  Пилявець Ю.Г. Каторга СРСР (1943-1954 рр.): табори, контингент, умови утримання та праці в"язнів / Ю.Г. Пилявець, Р.І. Пилявець // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (497). – С. 91-105. – ISSN 0130-5247
638331
  Кантор Ю. Каторга у "тестовому режимі" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14-15 червня (№ 102/103). – С. 11


  90 років тому було відкрито перший радянський концтабір.
638332
  Пикуль В.С. Каторга. Богатство / В.С. Пикуль. – Москва : Вече, АСТ, 1999. – 624с. – ISBN 5-7838-0111-9
638333
  Гольденберг Л.А. Каторжанин - сибирский губернатор / Л.А. Гольденберг. – Магадан, 1979. – 288с.
638334
  Грінченко Б.Д. Каторжна : оповидання / написав Васыль Чайченко (псевд.). – Київ : Изд. В.П. Hаголкина ; Тип. Г.Л. Фpонцкевича, 1891. – 16 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
638335
  Шпак В. Каторжна епопея доктора філософії // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 12 березня (№ 48). – С. 8


  120 років з дня народження Надії Суровцової - української громадської діячки, журналіста, автора мемуарів. Редакторки іномовних видань Міністерства закордонних справ УНР. Також перекладача, за фахом історика. Доктора філософії. Жертва сталінського ...
638336
  Таурин Ф.Н. Каторжный завод / Ф.Н. Таурин. – Москва : Советская Россия, 1968. – 416с.
638337
  Білецький В.С. Катофорит (- рідкісний мінерал, гідроксил-алюмосилікат заліза, кальцію, магнію, натрію і калію з групи амфіболів) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 473. – ISBN 978-966-02-6472-4
638338
  Харкевич С.С. Катран сердцелистный - новое высокобелковое кормовое растение / С.С. Харкевич. – К, 1963. – 169с.
638339
  Гаман В.П. Катрановий мед / В.П. Гаман. – К, 1987. – 287с.
638340
  Казьмирчук Г.Д. Катренко Андрій Миколайович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 212. – ISBN 96966-8060-04-0
638341
  Казмирчук Г.Д. Катренко Андрій Миколайович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 473. – ISBN 978-966-02-6472-4
638342
   Катренко Андрій Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 190. – ISBN 978-966-439-754-1
638343
  Гуляк А.Б. Катренко Олександер // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 473. – ISBN 978-966-02-6472-4
638344
  Бенцони Ж. Катрин в поисках любви / Ж. Бенцони. – Москва, 1994. – 336 с.
638345
  Ливанова М. Катрин Денев: Cat-de-neuve, которая гуляет сама по себе // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 3 (55). – С. 6-23. – ISSN 1819-6268
638346
  Плахов А.С. Катрин Денев: Девять сюжетов из жизни актрисы / А.С. Плахов. – М., 1989. – 229с.
638347
  Салминен Салли Катрина / Салминен Салли. – Москва ; Ленинград, 1962. – 370 с.
638348
  Стивенсон Р.Л. Катриона / Р.Л. Стивенсон. – Мурманск, 1985. – 237с.
638349
  Дружников Ю. Катриона Келли, Павлик Морозов и Лубянка // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2006. – № 3. – С. 331-357. – ISSN 0042-8795


  Павлик Морозов один із самих героїчних міфів і наймоторошних міфів радянської ідеології. В СРСР образ Павлика Морозова - хлопчик-герой, а у Великій Британіїї - "донощик 001".
638350
   Катрич Василь Михайлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 41. – ISBN 966-8352-11-4
638351
  Стівенсон Р.Л. Катріона / Р.Л. Стівенсон. – Київ, 1961. – 257 с.
638352
  Віноградський В.М. Катрусина доля / В.М. Віноградський. – Ужгород, 1967. – 80 с.
638353
  Стефаник В.С. Катруся : Новели / В.С. Стефаник. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1961. – 59с.
638354
  Стефаник В.С. Катруся : Вибр. твори: Для середн. шк. віку / В.С. Стефаник. – Київ : Веселка, 1965. – 111с.
638355
  Стефаник В.С. Катруся : вибр. твори ; для середн. шк. віку / Василь Стефаник. – Київ : Веселка, 1971. – 102 с.
638356
  Стефаник В.С. Катруся / В.С. Стефаник. – Київ, 1975. – 87с.
638357
  Стефаник В.С. Катруся : Марко Черемшина; Карби: Вибрані твори: Для середн. шк. віку / В.С. Стефаник. – Київ : Веселка, 1981. – 336с. – (Шкільна б-ка)
638358
  Гриневич Я. Катря Гриневичева = Katria Hrynewychewa : біограф. нарис / Ярослав Гриневич. – Торонто : Накладом Видавництва "Гомін України", 1968. – 96 с. – Пер. за вид.: Katria Hrynewychewa / Y. Hrynewych. Toronto, 1968. - Парал. тит. арк англ.
638359
  Дячун Т. Катували більш як місяць. Не сказав нічого / текст: Світлана Корженко // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 19 (372), 18 травня 2017. – С. 38-41


  Теодор Дячун шість років здобував для УПА зброю і провіант.
638360
  Багіров С.Р. Катування за обтяжуючих обставин: юридичний аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 167-173.
638361
  Сюндюков І. Катування України: приховані механізми та наслідки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23-24 листопада (№ 214/215)


  Російсько-американський соціолог Пітирим Сорокін - про вплив голоду на свідомість людини й нації.
638362
  Грошева Е.А. Катульская / Е.А. Грошева. – М, 1957. – 239с.
638363
   Катунский проект: проблемы экспертизы.. – Новосибирск, 1990. – 59,211с.
638364
  Макарова Е.Г. Катушка / Е.Г. Макарова. – М., 1978. – 230с.
638365
  Постников С. Катушка Румкорфа / С. Постников. – Москва, 1930. – 16 с.
638366
  Басс Э.И. Катушки реле защиты и автоматики / Э.И. Басс, Л.С. Жданов. – Москва : Энергия, 1974. – 80 с. : ил. – Список лит.: с. 79 (15 назв.). – (Б-ка электромонтера ; вып. 389)
638367
  Матвеев Г.А. Катушки с ферритовыми сердечниками / Г.А. Матвеев, В.И. Хомич. – Изд. 2-е, доп. – М., 1967. – 64с.
638368
  Завгородній Ю.Ю. Катха упанішада у перекладі Павла Ріттера: історико-філософський контекст // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С. 59-78. – ISSN 2076-7382
638369
  Швейцер В. Катынская версия: подтверждения и опровержения // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2012. – № 2 (50). – С. 123-135. – ISSN 0201-7083
638370
   Катынская драма. – М, 1991. – 200с.
638371
  Филонова С. Катынские медитации : эссе и очерки разных лет / Светлана Филонова. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2015. – 183, [1] с. – На обкл. напис: Українська Миротворча Школа. – (Українська Миротворча Школа). – ISBN 978-966-1633-86-4
638372
  Абаринов В.К. Катынский лабиринт : [о расстреле польских военнослужащих, интернир. на территории СССР в 1939 г.] / Владимир Абаринов. – Москва : Новости, 1991. – 205, [2] с., [16] л. ил. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 191-206
638373
  Яжборовская И.С. Катынское дело: на пути к правде // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 22-35. – ISSN 0042-8779
638374
  Василец В. Катынь не отпускает поляков // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 15 (1134). – С. 2-5. – ISSN 0234-1670
638375
  Ежевский Л. Катынь. / Л. Ежевский. – Рига, 1990. – 93с.
638376
   КАТЭК и развитие отраслей хозяйства Сибири.. – Новосибирск, 1984. – 166с.
638377
  Козланюк П.С. Катюзі по заслузі : гумор і сатира / П.С. Козланюк. – Львів, 1962. – 282 с.
638378
  Чабанівський М.І. Катюша : повість, оповідання, нариси / Михайло Чабанівський. – Київ : Молодь, 1960. – 319 с.
638379
  Чабанівський М.І. Катюша : повісті / Михайло Чабанівський. – Київ : Дніпро, 1990. – 517 с.
638380
  Воронина М. Катюша. У смерти женское лицо / М. Воронина. – Минск : Современный литератор, 1999. – 448с. – ISBN 985-456-233-6
638381
  Кузовлев Д.М. Катя-Катерина / Д.М. Кузовлев. – Архангельск, 1983. – 317с.
638382
  Кедров Ф. Катя / Ф. Кедров. – Ижевск : Удмурткнигоиздат, 1957. – 64с.
638383
  Токаев А. Катя : повесть / Ашак Токаев; пер. с осет. Х.-М.Мугуева. – Москва : Советская Россия, 1960. – 112 с.
638384
  Александрова Т.И. Катя в игрушечном городе : повесть-сказка : [для дошк. возраста] / Татьяна Александрова, Валентин Берестов ; ил. Л. Токмаков. – Москва : Детская литература, 1990. – 124, [3] с. : цв. ил.
638385
  Коробов Я.Е. Катя Долга / Я.Е. Коробов. – Владимир, 1958. – 424с.
638386
  Гернет Н.В. Катя и крокодил / Н.В. Гернет, Г.Б. Ягдфельд. – Л., 1974. – 96с.
638387
  Гернет Н.В. Катя и крокодил / Н.В. Гернет, Г.Б. Ягдфельд. – Л., 1991. – 186с.
638388
  Корнилова М.Ф. Катя из Мичуринска / М.Ф. Корнилова. – Ташкент, 1960. – 152с.
638389
  Лычева К. Катя Лычева рассказывает / К. Лычева. – К., 1988. – 30с.
638390
  Эвальд И.В. Катя Павлова / И.В. Эвальд. – М, 1956. – 32с.
638391
  Федорова Л.Ф. Катя Уржумова. / Л.Ф. Федорова. – М., 1964. – 128с.
638392
  Сантарова А. Катя, Катенька, Катрин. / А. Сантарова. – М, 1980. – 191с.
638393
  Лазарев Е.В. Катькины слезы. / Е.В. Лазарев. – Куйбышев, 1966. – 84с.
638394
   Каудальные эпидуральные блокады в лечении болевых синдромов пояснично-крестцового отдела позвоночника при дегенеративно-дистрофических заболеваниях / И.В. Рой, Я.В. Фищенко, А.Р. Гармиш, Б.Б. Павлов, И.И. Белая, А.П. Кудрин // Боль. Суставы. Позвоночник : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Укр. асоц. остеопорозу ; Укр. асоц. менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. ; редкол.: Безруков В.В., Борткевич О.П., Бублик Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1. – С. 36-41. – ISSN 2224-1507
638395
   Каудексні сукулентні рослини в колекції Ботанічного саду / М. Гайдаржи, В. Нікітіна, К. Баглай, С. Калашник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 11-14. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано вітчизняні та зарубіжні літературні джерела з метою виявлення різниці між термінами "каудексні" і "пахікаульні" рослини, а також колекцію сукулентів Ботанічного саду на наявність у ній каудексних рослин. Проведен анализ отечественных и ...
638396
  Кошиль Ю. Кауза правочину та інституту зміни і розірвання договору у зв"язку з істотною зміною обставин: аспекти співідношення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 1. – С. 33-38.
638397
  Полуян Игорь Владиславович Каузальная модель простого предложения современного английского языка (статический и динамический аспекты) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Полуян Игорь Владиславович; МВ и ССО СССР. Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1982. – 23л.
638398
  Зеленская Е.П. Каузальне связи в английском сложноподчиненном предложении : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Зеленская Е.П.; Львовск. гос. ин-т приклад. и декоративного искусства. – Львов, 1984. – 24л.
638399
  Балабанов О.С. Каузальні мережі: аналіз, синтез та виведення з статистичних даних : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Балабанов Олександр Степанович ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2014. – 34 с. – Бібліогр.: 29 назв
638400
  Войналович А.В. Каузальність в афоризмах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 202-209


  Стаття присвячена проблемі та засобам вираження каузальних відношень в такому жанрі малої форми як афоризми. Статья посвящена проблеме и средствам выражения каузальных отношений в таком жанре малой формы как афоризмы. The article is devoted to the ...
638401
  Залуцька Х.Я. Каузально-детермінований механізм управління диверсифікаційно-інтеграційним розвитком підприємств в умовах неотехнологічного відтворення: інтегрована основа побудови // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 404-411. – ISSN 2222-4459
638402
  Григорьян Е.Л. Каузальные значения и синтаксические структуры // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 23-34. – ISSN 0373-658Х
638403
  Зеленская Елена Пименовна Каузальные связи в английском сложноподчиненном предложении : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Зеленская Елена Пименовна; Львовский гос. ин-т прикладного и декорат. ис-ва. – Львов, 1984. – 220л. – Бібліогр.:л.190-220
638404
  Гаджикурбанов А.Г. Каузальный порядок и моральная телеология в "Этике" Спинозы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 7. – С. 154-162. – ISSN 0042-8744
638405
  Кудрина Н.А. Каузальный синхретизм значений в причастных и герундиальных оборотах современного французского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кудрина Н.А.; Воронеж.ун-т. – Воронеж, 1975. – 20л.
638406
  Любченко Т.В. Каузативи у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 473-478


  Статтю присвячено дослідженню лінгвістичної реалізації каузації у новогрецькій мові. У роботі запропоновано класичні та сучасні теорії трактування каузативних відношень у проекції на лінгвістичні проблеми дослідження каузації. Статья посвящена ...
638407
  Заубер Р.А. Каузативная конструкция в испанском языке : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Заубер Р.А.; ЛГУ. – Ленинград, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
638408
  Зубрицький Л.М. Каузативні дієслова як прототип транзитивних // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 37-44
638409
  Миронюк С.С. Каузативність, каузальність, каузація // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 80-81
638410
  Ромбандеев Е.И. Каузативные глаголы в современном мансинском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Ромбандеев Е. И.; АН СССР, ин-т языкознан. – Ленинград, 1964. – 14л.
638411
  Недялков В.П. Каузативные конструкции в немецком языке / В.П. Недялков. – Л., 1971. – 179с.
638412
  Максапетян А.Г. Каузация (лингвистические и экстралингвистические аспекты) / А.Г. Максапетян. ; Ереванский гос. ун-т. – Ереван : Ереванский университет, 1990. – 338 с. – Библиогр.: с. 326-337. – ISBN 5-8084-0173-9
638413
  Ященко Т.А. Каузация в русском языке: онтология и концептуализация : Дисс. ... доктора филологических наук. Спец. 10.02.02 - русский язык / Ященко Т.А.; Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2007. – 491л. – Библиогр.: л. 448 - 487
638414
  Ященко Т.А. Каузация в русском языковом сознании : монография / Т.А. Ященко ; Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2006. – 475, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 433-475. – ISBN 966-8180-62-3
638415
  Ященко Т.А. Каузація в російській мові: онтологія та концептуалізація : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.02.02 / Ященко Т.А.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 50 назв
638416
  Зелюкас В. Каунас. / В. Зелюкас. – Вильнюс, 1958. – 34,6с.
638417
  Валюшкевичюте А. Каунасская художественная школа. : Автореф... Канд.исткуствовед.наук: 73.76.475.5.09 / Валюшкевичюте А.; АН Лит ССР. – Вильнюс, 1970. – 24л.
638418
   Каунасский политехнический институт. – Каунас, 1973. – 36с.
638419
  Беляускас А. Каунасский роман : роман / Альфонсас Беляускас; пер. с лит. Ф.Дектора. – Москва : Советский писатель, 1967. – 324 с.
638420
  Беляускас А. Каунасский роман : роман / Альфонсас Беляускас; авториз. пер. с лит. Ф.дектора. – Москва : Известия, 1968. – 240 с.
638421
  Беляускас А. Каунасский роман : роман / Альфонсас Беляускас; авториз. пер. с лит. Ф.Дектора. – Москва : Советский писатель, 1973. – 656 с.
638422
  Бєляускас А. Каунаський роман : роман / Альфонса сБєляускас; пер. с лит. – Київ : Молодь, 1970. – 392 с.
638423
  Білецький В.С. Каустобіоліти (- горючі викопні гірські породи органічного походження: вугілля, горючі сланці, нафта, торф, озокерит тощо) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 477. – ISBN 978-966-02-6472-4
638424
   Каучук и каучуконосы.. – Москва-Л., 1936. – 488с.
638425
  Глазунов Г.И. Каучук и резиновое производство / Г. И. Глазунов. – Москва : Работник просвещения, 1927. – 124, [3] с.
638426
  Корецкий А. Каучук. / А. Корецкий. – М., 1929. – 40с.
638427
  Гапочка М.П. Каую роль в жизни общества играет производство / М.П. Гапочка. – Москва, 1962. – 40с.
638428
  Шалагинов В.К. Кафа / В.К. Шалагинов. – Новосибирск, 1979. – 511с.
638429
  Шалагинов В.К. Кафа / В.К. Шалагинов. – Новосибирск, 1989. – 484с.
638430
  Мойсеєнко О.Б. Кафа і міжнародна торгівля прянощами в XV ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 29-32. – (Історія ; вип. 40)


  Досліджується процес еволюції міжнародної торгівлі прянощами в Чорному морі в XV ст. На основі документів з Державного архіву м. Генуї (Італія) та низькі інших матеріалів з"ясовується роль та місце Кафи у змінах, що їх зазнала торгівля прянощами в ...
638431
   Кафанский рудный район.. – Ереван, 1987. – 197с.
638432
  Амбарцумян Геворк Александрович Кафанское медно-полиметалличесакое месторождение Армянской ССР. (Геол. строение, прогнозирование оруденения и главнейшие направления геол.-поисковых и развед. работ) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.14 / Амбарцумян Геворк Александрович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1973. – 28л.
638433
  Комаровский Л.П. Кафе "Светлана", или Хроника текущих событий в маленьком рабочем поселке / Л.П. Комаровский. – М., 1990. – 206с.
638434
  Вчеличка Геза Кафе на главной улице / Вчеличка Геза. – Москва : Художественная литература, 1958. – 179 с.
638435
  Рив Р. Кафе у дороги. Южноафрик. рассказы. / Р. Рив. – М., 1967. – 64с.
638436
  Катханов М.Н. Кафедра - главное звено высшего учебного заведения / М.Н. Катханов. – Москва : Высшая школа, 1982. – 143 с.
638437
  Грекова И. Кафедра / И. Грекова. – Москва, 1980. – 463с.
638438
  Грекова И. Кафедра / И. Грекова. – Москва, 1983. – 542с.
638439
   Кафедра : Видання науково-популярне та літературно-мистецьке. – New York
N 1. – 1990. – Передрук закордонного представництва Української гельсінської спілки. - Вих. дані ориг.: Одеса; Львів, 1988
638440
   Кафедра : Літературно-мистецький та науково-популярний квартальник. – Торонто; Балтимор : Смолоскип
№ 8. – 1990
638441
  Міхневич Л. Кафедра "проблеми сучасного права": досвід організації юридичної науки ранньої радянської доби // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 102-107
638442
   Кафедра автоматизації хімічних виробництв. Історія: люди та справи (1960-2010 рр.) / Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут" ; [ уклад.: Жученко А.І., Кубрак А.І., Лукінюк М.В., Ярощук Л.Д. ; упоряд., редаг.: М. Лукінюка ; відп. ред. А.І. Жученко ]. – Київ : Просвіта, 2010. – 72 с. – ISBN 978-966-2152-11-1
638443
  Каракаш И. Кафедра аграрного, земельного и экологического права как учебно-научный коллектив единомышленников // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 4. – С. 113-116. – ISSN 1561-4999
638444
  Запорожець О.А. Кафедра аналітичної хімії Київського національного університету - сучасна школа підготовки фахівців з фарманалізу // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 5
638445
   Кафедра анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО ДУ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 5 (84). – С. 125-129. – ISSN 2224-0586


  "...Кафедра анестезіології і реаніматології ФПО створена у 1986 р. на базі міської лікарні швидкої медичної допомоги м. Дніпропетровська."
638446
  Тарнавський Р.Б. Кафедра антропології та етнології Львівського університету під керівництвом Яна Чекановського: створення та перші роки діяльності // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 98-113. – ISSN 2078-1849
638447
   Кафедра археології та історії стародавнього світу Львівського університету: 100 років. – Довідкове вид. – Львів, 2005. – 30 с. : з іл.
638448
  Самойленко Л. Кафедра археології та музеєзнавства / Л. Самойленко, М. Гладких // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 34-41. – ISBN 96966-8060-04-0
638449
  Калакура Я. Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 42-49. – ISBN 96966-8060-04-0
638450
  Павленко С. Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка у спогадах випускників // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий науковий збірник / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2000. – № 2. – С. 154-163. – ISBN 966-625-009-8
638451
  Макарець М. Кафедра астрономії та фізики космосу // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : Фізичний факультет. – С. 1


  Завідувач кафедри - проф. В. Івченко
638452
  Новальська Т. Кафедра бібліотекознавства Київського національного університету культури і мистецтв в іменах (1863 - 2003) / Т. Новальська, І. Тимошенко // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 2 (60). – С. 21 - 24. – Бібліогр. наприкінці ст. - Наведено список основних публікацій завідувачів кафедри бібліотекознавства (1968 - 2003)


  Наукова, педагогічна та організаційна діяльність завідувачів кафедри бібліотекознавства Київського національного університета культури і мистецтв, знаних в Україні та за її межами науковців, з іменами яких пов"язаний розвиток бібліотечної думки та ...
638453
  Бєлих Т. Кафедра біохімії: [до 165-річчя КНУ імені Тараса Шевченка. Про роботу кафедри біохімії] // Хімія. Біологія. – Київ, 2000. – № 12. – С. 3
638454
  Федів О.І. Кафедра внутрішньої медицини: досягнення та перспективи розвитку (1945-2014 р.) / О.І. Федів, Л.Д. Кушнір // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 3 (71). – С. 252-259. – ISSN 1684-7903


  У статті наведені основні досягнення кафедри внутрішньої медицини (факультетської терапії) з часу ії заснування та перспективи розвитку.
638455
  Дружилов С.А. Кафедра вуза в новых условиях: проблемы и перспективы // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2013. – № 3, март. – С. 60-74. – ISSN 1609-4646


  Рассматриваются кадровые и социально-психологические проблемы кафедр вузов, затрудняющие продуктивную работу в новых условиях. Проводимые реформы высшего образования вступают в противоречие с традициями советской высшей школы. О преобразованиях в вузах.
638456
  Кушерець В.І. Кафедра галузевої соціології: витоки, становлення, досягення // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – С. 8-12. – ISBN 978-966-2229-90-5
638457
   Кафедра географії України // Географічному факультету - 75 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ, 2008. – С. 15-20. – ISBN 966-95774-0-4
638458
  Дмитрук О.Ю. Кафедра географії України // Географічному факультету - 80 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, Л.М. Даценко, О.Ю. [та ін.] Дмитрук. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 20-27. – ISBN 978-966-439-593-6
638459
   Кафедра геодезії та картографії // Географічному факультету - 75 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ, 2008. – С. 82-94. – ISBN 966-95774-0-4
638460
  Хильчевский В.К. Кафедра гидрологии и гидроэкологии Киевского университета имени Тараса Шевченко - 70 лет подготовки кадров и научных исследований (1949-2019 гг.) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (52). – C. 6-35. – ISSN 2306-5680


  Наведено результати 70-річної діяльності кафедри гідрології та гідроекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яка була заснована в 1949 р. на географічному факультеті. За цей час кафедра підготувала понад 1500 ...
638461
  Хільчевський В.К. Кафедра гідрології і гідрохімії: освіта і наука / В.К. Хільчевський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 22с. – ISBN 966-594-161-5
638462
   Кафедра гідрології та гідроекології // Географічному факультету - 75 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ, 2008. – С. 51-59. – ISBN 966-95774-0-4
638463
  Хільчевський В.К. Кафедра гідрології та гідроекології // Географічному факультету - 80 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, Л.М. Даценко, О.Ю. [та ін.] Дмитрук. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 56-63. – ISBN 978-966-439-593-6
638464
  Хільчевський В.К. Кафедра гідрології та гідроекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 70 років діяльності / В.К. Хільчевський, В.В. Гребінь // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 19-21. – ISSN 2306-5680
638465
  Колесник В. Кафедра давньої та нової історії України / В. Колесник, В. Короткий // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 50-59. – ISBN 96966-8060-04-0
638466
  Колесник В.Ф. Кафедра давньої та нової історії України: заснування, діяльність, сучасний стан / В.Ф. Колесник, В.А. Короткий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 22-29. – (Історія ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Присвячено розвитку українознавчих студій в Київському університеті ХІХ - початку ХХ ст., зокрема історії заснування, діяльності та сучасному стану розвитку кафедри давньої та нової історії України. The article deals with the history of Ukrainian ...
638467
  Стреблов П. Кафедра доверия / П. Стреблов. – Таллин, 1988. – 96с.
638468
  Дикань В. Кафедра економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом Українського державного університету залізничного транспорту - одна з десятки кращих економічних кафедр в Україні / В. Дикань, І. Назаренко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (88). – С. 33-39. – ISSN 1562-529Х


  "Кафедра "Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом" Українського державного університету залізничного транспорту є лідером у підготовці саме таких висококваліфікованих спеціалістів, яких потребують наші вітчизняні підприємства."
638469
  Григор"єв А.М. Кафедра економічної географії Київського інституту народного господарства за роки Радянської влади / А.М. Григор"єв, М.М. Штепа // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 162-164 : .
638470
   Кафедра економічної та соціальної географії // Географічному факультету - 75 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ, 2008. – С. 21-32. – ISBN 966-95774-0-4
638471
  Олійник Я.Б. Кафедра економічної та соціальної географії // Географічному факультету - 80 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, Л.М. Даценко, О.Ю. [та ін.] Дмитрук. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 64-75. – ISBN 978-966-439-593-6
638472
  Макарець М. Кафедра експериментальної фізики // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : Фізичний факультет. – С. 2


  Завідувач кафедри - проф. В. Ящук
638473
   Кафедра електрофізики // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 125-136 : фото
638474
  Борисенко В. Кафедра етнології та краєзнавства / В. Борисенко, М. Гримич, М. Хоменко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 60-69. – ISBN 96966-8060-04-0
638475
  Лучик В.В. Кафедра загального і слов"янського мовознавства як науково-дидактичний підрозділ НаУКМА (до 10-річчя від дня створення) // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Лучик В.В., Буніятова І.Р., Демська О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 66 : Мовознавчі студії. – C. 3-7. – ISSN 1996-9872
638476
  Золотухіна С. Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи в структурі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди: сторінки історії / С. Золотухіна, Л. Зеленська // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (98). – С. 90-99. – ISSN 1562-529Х
638477
  Макарець М. Кафедра загальної фізики // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : Фізичний факультет. – С. 2


  Завідувач кафедри - доктор фіз.-мат. наук М. Боровий
638478
  Мірошниченко А.М. Кафедра земельного та аграрного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: сучасний стан та перспективи розвитку (2011-2016) / А.М. Мірошниченко, Т.О. Коваленко // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 51-59. – ISBN 978-966-7957-18-6
638479
   Кафедра землезнавства та геоморфології // Географічному факультету - 75 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ, 2008. – С. 41-50. – ISBN 966-95774-0-4
638480
  Бортник С.Ю. Кафедра землезнавства та геоморфології // Географічному факультету - 80 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, Л.М. Даценко, О.Ю. [та ін.] Дмитрук. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 76-95. – ISBN 978-966-439-593-6
638481
  Хоменко М. Кафедра зустріла перше п"ятеріччя // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), П. Бех, А. Бойко, Л. Іванова (ред.), Л. Кіт, В. Невесенко, В. Радчук, В. Різун, В. Сергійчук, Р. Синельников, В. Суярко, О. Чекмишев]. – Київ, 2000. – Грудень (№ 8). – С. 4
638482
  Чухно А.А. Кафедра и жизнь. Взаимное обогащение // Правда Украины, 1960. – 5 июля
638483
  Стрекопытов С.П. Кафедра истории государственных учреждений и общественных организаций : Краткий очерк организации и деятельности 1952-2002 гг. / С.П. Стрекопытов, А.С. Сенин; Росс.госуд. гуманит. ун-тет. Историко-архивный ин.-тут. – Москва : Компания Спутник+, 2002. – 231с. – ISBN 5-93406-354-5
638484
  Яновский О.А. Кафедра истории России Белорусского государственного университета: современный коллективный портрет с ретроспективным предисловием // Российские и славянские исследования : сб. науч. трудов / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2016. – Вып. 11. – С. 338-345. – ISSN 1995-5634
638485
  Яблоков С.А. Кафедра истории русского права Императорского Московского университета (конец XIX - начало XX в.) // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 95-114. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
638486
  Сумцов Н.Ф. Кафедра истории русского языка и словесности в Харьковском университете с 1805 по 1905 г. / Н.Ф. Сумцов. – Харьков. – с.109-129. – Оттиск
638487
  Маслин М.А. Кафедра истории русской философии: очерк развития // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 3-15. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
638488
  Сальков А.П. Кафедра истории южных и западных славян Белорусского государственного университета // Российские и славянские исследования : сб. науч. трудов / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2016. – Вып. 11. – С. 331-337. – ISSN 1995-5634
638489
   Кафедра імені Івана Вакарчука // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 8 березня (№ 9)


  Учена рада Львівського національного університету імені Івана Франка присвоїла кафедрі теоретичної фізики ім"я професора Івана Вакарчука.
638490
  Марущак О. Кафедра іноземних мов. Суворі вимоги. Якісні знання / О. Марущак, К. Коваленко, А. Красношлик // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  35-річчя кафедри іноземних мов. Створена в 1976 р. у складі факультету міжнародних відносин та міжнародного права. Першими завідувачами кафедри іноземних мов були доценти І.І. Борисенко та К.Є. Смірнова. З 1990 р. кафедру очолює В.В. Дайнеко.
638491
  Тищик Б. Кафедра історії держави, права та політико-правових учень і її завідувачі (до 230-річчя утворення і діяльності кафедри) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 190-209. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
638492
  Казьмирчук Г. Кафедра історії для гуманітарних факультетів // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 71-79. – ISBN 96966-8060-04-0
638493
  Казьмирчук Г. Кафедра історії для гуманітарних факультетів // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 105-117. – ISBN 978-617-7107-52-0
638494
  Казьмирчук Г.Д. Кафедра історії для гуманітарних факультетів: нарис історії / Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш, А.Ф. Мінгазутдінов // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 6-25. – ISBN 978-966-96992-6-8
638495
  Мордвінцев В.М. Кафедра історії Росії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-40. – (Історія ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено наукові та педагогічні здобутки кафедри історії Росії. Розглянуто академічні і наукові інтереси кожного з викладачів кафедри, прослідковано їхній унесок у розвиток історичної науки. In clauses the scientific and pedagogical achievement of ...
638496
  Мордвінцев В. Кафедра історії Росії // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 80-87. – ISBN 96966-8060-04-0
638497
  Яровий В. Кафедра історії слов"ян // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 88-95. – ISBN 96966-8060-04-0
638498
  Яровий В.І. Кафедра історії слов"ян (1991-2003) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 49-52. – (Історія ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Присвячено розвитку кафедри історії слов"ян за роки незалежності України. Послідовно розглядаються зміни, які відбулися у змісті й спрямованості навчальної, навчально-методичної та наукової діяльності колективу кафедри, а також персональний внесок ...
638499
   Кафедра історії СРСР не перебудовує своєї роботи // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1947. – 22 січня (№ 4 (43)). – С. 3


  18 січня ц.р. відбувся пленум восьмикафедр історичного факультету, який обговорив звіт кафедри історії СРСР про перебудову роботи кафедри в світлі рішень ЦК ВКП(б)У про ідеололгічну роботу.
638500
  Ліхтей І.М. Кафедра історії стародавнього світу і середніх віків // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 41-45. – (Історія ; Вип. 25)


  Науково-педагогічна діяльність кафедри історії Стародавнього світу і Середніх віків Ужгородського національного університету.
638501
  Крижанівський О. Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 96-103. – ISBN 96966-8060-04-0
638502
  Рудь М. Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків Київського національного університету імені Тараса Шевченка (до 70-річчя заснування) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 62-66. – (Історія ; вип. 4 (135)). – ISSN 1728-3817


  На основі архівних матеріалів відображено основні віхи 70-річного розвитку кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Висвітлено педагогічну і наукову діяльність колективу кафедри, ...
638503
  Шевченко Л.І. Кафедра історії та стилістики української мови: 20 років творчої діяльності // Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; за ред. Л.І. Шевченко ; [упорядкув.: Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов ; передм. Л.В. Губерського]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 7-15. – ISBN 978-966-439-595-0
638504
  Дергач Д. Кафедра історії та стилістики української мови: ювілейний контекст // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  До 20-річного ювілею кафедри: історія створення, наукові традиції та досягнення кафедри, міжнародні зв"язки. Згадуються: Тимошенко П.Д., Плющ П.П., Могила А.П., Русанівський В.М., Білодід О.І., Шевченко Л.І.,
638505
  Данилюк Д.Д. Кафедра історії України / Д.Д. Данилюк, В.В. Міщанин // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 32-40. – (Історія ; Вип. 25)


  Етапи становлення кафедри історії України Ужгородського національного університету.
638506
  Данилюк Д.Д. Кафедра історії України УжНУ / Д.Д. Данилюк, В.В. Міщанин ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Ужгородський нац. ун-т". Каф-ра історіі України. – Ужгород, 2010. – 125 с. – ISBN 978-966-332-056-4
638507
  Сліпушко О. Кафедра історії української літератури і шевченкознавства Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка: до 15-річчя від дня заснування
638508
  Насмінчук Г. Кафедра історії української літератури та компаративістики Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історія, сьогодення, перспектива // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 10 (694), жовтень. – С. 25-33. – ISSN 0236-1477
638509
   Кафедра історії філософії. – Київ : Знання України, 2005. – 52с.
638510
   Кафедра історії філософії [філософського факультету КНУ ім. Т. Шевченка] // Філософський факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка : (Історія та сучасність). – Київ : [Київський університет], 2004


  Історія кафедри.
638511
   Кафедра квантової радіофізики // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 103-124 : фото
638512
  Макарець М. Кафедра квантової теорії поля // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : Фізичний факультет. – С. 1


  Завідувач кафедри - проф. С. Вільчинський
638513
   Кафедра комп"ютерної інженерії // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 166-168 : фото
638514
  Любіцева О.О. Кафедра країнознавства та туризму - лідер туристичної освіти України // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 38-41. – ISBN 978-617-7069-75-8


  Кафедра країнознавства та туризму була створена 1990 р. і стала першою в Україні кафедрою з підготовки фахівців з вищою освітою для сфери туризму.
638515
   Кафедра країнознавства та туризму // Географічному факультету - 75 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ, 2008. – С. 75-81. – ISBN 966-95774-0-4
638516
  Любіцева О.О. Кафедра країнознавства та туризму // Географічному факультету - 80 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, Л.М. Даценко, О.Ю. [та ін.] Дмитрук. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 96-101. – ISBN 978-966-439-593-6
638517
  Любіцева О.О. Кафедра країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка в становленні туризму в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 3-12


  Кафедрі виповнюється 25 років. Вона була відкрита у 1990 р. на географічному факультеті КНУ ім. Т. Шевченка, яку очолив канд. геогр. наук, доцент кафедри економічної і соціальної геогрфії Яценко Б.П. До складу нової кафедри перевели з кафедри фізичної ...
638518
  Котюк І.І. Кафедра криміналістики - вчора, сьогодні, завтра / І.І. Котюк, А.М. Лисенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 133-138. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
638519
   Кафедра кримінально-правової політики та кримінального права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує до участі в науково-практичному круглому столі "Кримінальний кодекс України 2001 року: : захід відбудеться 29 квітня // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 26 березня - 1 квітня (№ 12)


  продовження назви: 20 років після прийняття".
638520
   Кафедра логіки [філософського факультету КНУ ім. Т. Шевченка] // Філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : (історія та сучасність) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – С. 11
638521
   Кафедра математики та теоретичної радіофізики // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 67-83 : фото
638522
   Кафедра медичної радіофізики // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 84-94 : фото
638523
  Тарасов А.В. Кафедра международного права и государственного права зарубежных стран национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2002. – № 4. – С.70-72. – ISSN 1812-3910
638524
   Кафедра метеорології та кліматології // Географічному факультету - 75 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ, 2008. – С. 60-74. – ISBN 966-95774-0-4
638525
  Сніжко С.І. Кафедра метеорології та кліматології // Географічному факультету - 80 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, Л.М. Даценко, О.Ю. [та ін.] Дмитрук. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 102-119. – ISBN 978-966-439-593-6
638526
   Кафедра міжнародних відносин : 100-річчю Укр. Дипломатії присвячується / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин ; [редкол.: Макар Ю.І. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 351, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл. – Передм., післям. укр., англ. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7096-99-2
638527
   Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 6
638528
   Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики : 65 років Інституту міжнародних відносин / КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ : Київський університет, 2009. – 35 с. : фот. – 175 років Київському національному університету ім. Тараса Шевченка
638529
  Матвієнко В.М. Кафедра міжнародних організацій і дипломатичної служби Інституту міжнародних відносин: 20 років з українською дипломатією // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 7-9
638530
   Кафедра міжнародних фінансів : [ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка] // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 198-200
638531
   Кафедра міжнародного бізнесу : [ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка] // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 214-216
638532
  Вергун В. Кафедра міжнародного бізнесу за 20 років [Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка] // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 4-10


  Кафедра міжнародного бізнесу заснована у 1991 р. в результаті реорганізації кафедри міжнародних економічних відносин під назвою кафедра управління зовнішньоекономічних зв"язків та маркетингу, а з 1993 р. кафедра управління зовнішньоекономічною ...
638533
  Петрук В.І. Кафедра моделювання складних систем : до 45-річчя з дня заснування / Володимир Петрук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2014. – 166, [2] с. : іл., табл. – Загол. обкл.: Кафедра моделювання складних систем 45. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-571-103-3


  У пр. № 1697771 напис: Шановному Олегу Калениковичу від колективу кафедри моделювання складних систем з надією на подальшу співпрацю. Підпис.
638534
  Макарець М. Кафедра молекулярної фізики // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : Фізичний факультет. – С. 2
638535
   Кафедра нанофізики та наноелектроніки // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 137-164 : фото
638536
   Кафедра напівпровідникової електроніки // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 169-180 : фото
638537
  Сиделковский А.Л. Кафедра неврологии № 1 НМАПО имени П.Л. Шупика / А.Л. Сиделковский, В.Д. Догузов // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 3 (647). – С. 24
638538
   Кафедра нелінійної оптики // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 181-184 : фото
638539
  Слюсаренко А. Кафедра новітньої істрії України / А. Слюсаренко, А. Пижик // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 104-113. – ISBN 96966-8060-04-0
638540
  Мандрик І.О. Кафедра нової і новітньої історії та історіографії // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 45-50. – (Історія ; Вип. 25)


  Кафедра нової і новітньої історії та історіографії Ужгородського національного університету.
638541
  Гончар Б. Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн / Б. Гончар, О. Машевський // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 114-121. – ISBN 96966-8060-04-0
638542
  Гончар Б.М. Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн: минуле, сучасність, перспективи / Б.М. Гончар, О.П. Машевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 7-12. – (Історія ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Досліджено наукові та педагогічні здобутки кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн у 1991-2003 рр.; висвітлено академічні інтереси кожного з викладачів кафедри, прослідковується їхній внесок у розвиток української історичної науки, розкрито ...
638543
  Лигун Т. Кафедра номер один. В ожидании "минуты славы" / Татьяна Лигун // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (96). – С. 2-4. – ISSN 1727-4893


  "Кафедра номер один", "важное звено информационного обеспечения учебного и научного процесса в вузе", "важный компонент информационной образовательной среды" - это всё про вузовскую библиотеку, и всё абсолютно правильно. В публикации освещается роль ...
638544
  Фурса С.Я. Кафедра нотариального, исполнительного процесса и адвокатуры, перспективы ее развития и роль в реформировании правовой системы Украины // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 69-74
638545
   Кафедра общей и клинической патологии : от истоков к современности : монография / [Е.С. Проценко и др.] ; под ред. В.Н. Савченко ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2016. – 187, [1] с. : фотоил. – Авт. указ. в конце кн.. - Имен. указ.: с. 176-178. – Библиогр.: с. 180-187 и подстроч. примеч. – ISBN 978-966-285-312-4
638546
  Макарець М. Кафедра оптики // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : Фізичний факультет. – С. 2


  Завідувач кафедри - проф. Л. Поперенко
638547
  Кобижча Н.І. Кафедра організації бібліотечних фондів і каталогів у контексті еволюції бібліотечно-інформаційної освіти в КНУКіМ (1976 – 1994) / Н.І. Кобижча, І.П. Штефан // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 1. – С. 133-141. – ISSN 2409-9805


  У статті досліджено історію становлення кафедри організації бібліотечних фондів і каталогів КНУКіМ, визначити внесок викладачів кафедри у розвиток українського фондознавства та каталогознавства, як складових київської бібліотечної науково-освітньої ...
638548
  Ковжога С.О. Кафедра основ БЖД Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого у м. Харкові // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 9-11 : фото
638549
  Пантюк М. Кафедра педагогіки та методики початкової освіти на шляху модернізації освітнього процесу (40-річчю факультету початкової та мистецької освіти присвячується) / М. Пантюк, Л. Стахів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 9 (176), вересень. – C. 6-11
638550
   Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – 80, [3] с. : іл., портр. – Анот. укр., рос. та англ. мовами. – ISBN 978966-97130-0-1
638551
  Фурса С.Я. Кафедра правосуддя. Історія та сучасність [Вступне слово] // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 3. – ISBN 978966-97130-0-1
638552
  Кахнич В.С. Кафедра природного права, права народів та інституцій на юридичному факультеті Львівського університету з 1784 року // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 30-33. – ISSN 2219-5521
638553
   Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету імені Н.І. Пирогова очима її співробітників // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2016. – № 1 (561). – С. 10-12
638554
  Седих К.В. Кафедра психології та 35 років на зламі світогляду XX-XXI століть / К.В. Седих, В.Ф. Моргун, І.Г. Тітов // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2016. – № 1 (9). – С. 293-297. – ISSN 2226-4078
638555
   Кафедра радіотехніки та радіоелектронних систем // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 95-102 : фото
638556
   Кафедра релігієзнавства // Збірник робочих навчальних програм з релігієзнавчих дисциплін : (згідно з кредитно-модульною системою) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. релігієзнавства ; [авт.-упоряд.: В.І. Лубський, Т.Г. Горбаченко, Л.Г. Конотоп та ін.]. – Київ : Фітосоціоцентр, 2010. – С. 7-40. – ISBN 978-966-306-145-X


  Історія кафедри релігієзнавства філософського ф-ту КНУ імені Траса Шевченка.
638557
  Іванців М. Кафедра реставрації творів мистецтва Львівської національної академії мистецтв - історія та специфіка навчального процесу // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 84-91. – ISSN 0236-4832


  У статті подається стислий огляд історії реставрації у Львові та кафедри реставрації творів мистецтва, становлення професії реставратора та міжнародні вимоги до неї. Звертається увага на особливості педагогічного процесу на кафедрі РТМ.
638558
  [Дьяконов М.А.] Кафедра русского права, преобразованная в 1889 году в кафедру истории русского права : [Юридический факультет]. – [Юрьев] : [б. и.], 1902. – С. 582-600. – Автор указан в конце текста. - Отд. оттиск: Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Юрьевского, бывшего Дерптского университета за сто лет его существования: (1802 - 1902). Т. 1 / под ред. Г.В. Левицкого, с. 582-600
638559
  Петухов Е.В. Кафедра русского языка и словесности в Юрьевском (Дерптском) университете : К 100-летию существования университета / Сост. Е.В. Петухов. – Юрьев : Тип. Маттисена, 1900. – 93с.
638560
   Кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 170-177


  Підготовка фахівців в КДУ ім. Т.Г. Шевченка.
638561
  Мельник А. Кафедра славістики у Грайфсвальді при смерті...а знею може зникнути й унікальне відділення україністики / вела розмову Наталія Писанська // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 30 липня (№ 136). – С. 1, 6


  Надзвичайний і Повноважний Посол України у ФРН про закриття напрямку "україністики" у Грайфсвальді.
638562
  Паламарчук О.Л. Кафедра слов"янської філології в Київському університеті: непростий шлях (до 175-річчя заснування і 170-річчя викладання славістики) / О.Л. Паламарчук, О.Р. Чмир // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 118-124. – ISSN 2075-437X
638563
  Мойсей А. Кафедра суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету: сучасність та перспективи розвитку (2013 2020 рр.) // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 2 (26). – С. 19-36. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2311-9896


  Аналіз логіки історичного розвитку кафедри підтверджує запропоновану во вступленії періодизації роботи цієї структурної одиниці БГМУ гуманітарного профілю: а) 1944-1991, б) 1991-2013, в) 2013 - сьогоднішній день.
638564
  Фролов С.В. Кафедра суспільних наук Харківського ветеринарного інституту в перше повоєнне десятиліття (1945–1955 рр.) / С.В. Фролов, Т.М. Приходько // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – С. 67-70. – ISSN 2076-1554
638565
  Бугрій В.С. Кафедра суспільних наук Харківського художнього інституту в перше повоєнне десятиліття (1945 - 1955 рр.) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2018. – С. 53-59. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 55). – ISSN 2312-1866
638566
  Вергун В.А. Кафедра та освітня програма "Міжнародний бізнес" у структурі Інститут міжнародних відносин / В.А. Вергун, В.С. Карп // Вступ до спеціальності : [навч. посібник] / В.А. Вергун, В.С. Карп. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 222-236. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-9725-47-9
638567
   Кафедра театрознавства та акторської майстерності : До 5-ліття заснування. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 40с.
638568
  Кизилова Н.Н. Кафедра теоретической механики Харьковскогоуниверситета / Н.Н. Кизилова, Л.Н. Попова // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2011. – № 1 (44). – С. 67-75
638569
  Горошко О.О. Кафедра теоретичної та прикладної механіки: 150 років науково-педагогічної роботи / О.О. Горошко, Н.П. Пучко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 21-29. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  У статті викладені основні дані про створення та розвиток кафедри теоретичної та прикладної механіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. The paper presents basic information about the creation and development of the Department ...
638570
  Макарець М. Кафедра теоретичної фізики // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : Фізичний факультет. – С. 2


  Завідувач кафедри - проф. І. Пінкевич
638571
   Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 173, [1] с. : іл., портр. – Алф. покажч.: с. 171-172. - На обкл, тит. арк. уклад. зазнач. як автори. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-924-219-8


  У пр. № 1719619 напис: Вельмишановному Володимиру Анатолійовичу з найкращими побажаннями від автора. 24.03.2016. Підпис.
638572
   Кафедра теорії та практики перекладу: 10-річний досвід роботи : колектив. монографія / Нар. укр. академія ; [редкол.: Д.І. Панченко, І.В. Змійова, І.Ю. Гусленко та ін.] ; за заг. ред. доц. Д.І. Панченка. – Харків : Видавництво НУА, 2018. – 179, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-8558-98-7
638573
   Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
638574
  Любавин Н.Н. Кафедра технологии и технической химии в Московском университете с 1885 года / Н.Н. Любавин. – 563-594с.
638575
  Додина Т. Кафедра трудового права и права социального обеспечения: реалии и перспективы // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 4. – С. 109-112. – ISSN 1561-4999
638576
  Ковальчук Т.Г. Кафедра трудового, земельного та екологічного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: відновлення та розвиток (1996-2011) / Т.Г. Ковальчук, Т.О. Коваленко // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 42-50. – ISBN 978-966-7957-18-6
638577
  Ковальчук Т.Г. Кафедра трудового, земельного та екологічного права: історія і сьогодення / Т.Г. Ковальчук, Т.О. Коваленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 174-180. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
638578
  Коваленко Т.О. Кафедра трудового, колгоспного і земельного права юридичного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка: становлення та розвиток (1972 -1987) // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 35-42. – ISBN 978-966-7957-18-6
638579
  Лиман С.І. Кафедра туристичного бізнесу Харківської державної академії культури за перші п"ять років існування (2013–2018) / С.І. Лиман, М.В. Фомін // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2019. – C. 150-160. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 54). – ISSN 2410-5333
638580
  Виткалов С. Кафедра у системі сучасних соціокультурних трансформацій (з досвіду роботи кафедри культурології та музеєзнавства РДГУ) [Рівненський державний гуманітарний університет] / С. Виткалов, В. Виткалов; огляд підготували: Леся Кирпич, Юлія Слуцька // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2 (198). – С. 70-74. – ISSN 1682-2366
638581
  Комарова О.С. Кафедра україністики Пряшівського університету у Словацькій республіці // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 54-57. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена короткій історії кафедри україністики філософського факультету Пряшівського університету. Стисло подано відомості про засновників кафедри та людей, які плідно працювали на ній в різні історичні періоди
638582
  Комарова О.С. Кафедра україністики Пряшівського університету у Словацькій республіці // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 75-78. – ISSN 2075-437X
638583
  Карабанов М. Кафедра української історії та етнополітики / М. Карабанов, В. Червінський // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 122-132. – ISBN 96966-8060-04-0
638584
  Коцур А.П. Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 7-21


  Кафедра української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка бере свої витоки з довоєнного періоду, а саме: вони пов"язані з першою в університеті кафедрою суспільних наук - кафедрою марксизму-ленінізму, яка ...
638585
   Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – 99, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 19-21
638586
  Констанкевич І. Кафедра української літератури Волинського національного університетеу імені Лесі Українки
638587
  Констанкевич І. Кафедра української літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 13 : Портрет кафедри української літератури у часі. – С. 7-12. – ISSN 2304-9383
638588
  Олійник Н. Кафедра української літератури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара / Н. Олійник, І. Пасько // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (680), серпень. – С. 3-6. – ISSN 0236-1477
638589
  Саєнко В. Кафедра української літератури Одеського національного університету: персоналії і факти
638590
  Вокальчук Г. Кафедра української мови Рівненського державного гуманітарного університету - осередок вітчизняної мовознавчої науки (1963 - 2013 роки) / Г. Вокальчук, О. Кузьмич, О. Степанова // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 1 (49). – С. 117-134. – ISSN 1682-3540
638591
  Панкова Н.В. Кафедра университета:настоящее и будущее / Н.В. Панкова, Е.Н. Евстигнеев, Н.Г. Викторова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России в области психологии, педагогики и социологии. – Москва, 2013. – № 12. – С. 52-58. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается деятельность кафедры вуза в свете различных системных представлений. Освещаются инновационная деятельность, применение Smart-технологий, а также сотрудничество кафедры с другими профильными структурами и обучающимися. The article ...
638592
   Кафедра управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції НПУ ім. М.П. Драгоманова 2003-2013 : інформ.-бібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова, Ін-т упр. та економіки освіти ; [уклад. Н.В. Крохмаль ; за заг. ред. В.П. Беха, Н.В. Крохмаль ; відп. ред. Т.А. Жижко]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – 472, [1] с. : іл., табл., портр.
638593
   Кафедра физики сверхвысоких частот Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина : к 60-летию образования : библиогр. указатель / М-во науки и образования, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; [сост.: Е.А. Шаулов, С.А. Погарский, А.А. Звягинцев ; отв. ред. С.А. Погарский]. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2012. – 127, [1] с., [1] л. фотоил. – ISBN 978-966-623-827-9
638594
  Клоссовский А. Кафедра физической географии в Новороссийском университете, 1880-1904 г. / А. Клоссовский. – Одесса : Бланкоиздательство М. Шпенцера, 1905. – 26с.
638595
  Ростовцев Е.А. Кафедра философии Петербургского университета (1819-1917): коллективный портрет / Е.А. Ростовцев, И.В. Сидорчук // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 3. – С. 135-147. – ISSN 0235-1188


  Целью настоящей статьи является создание коллективного портрета преподавателей кафедры философии Петербургского-Петроградского университета периода с 1819 по 1917 г. На основе широкого спектра опубликованных и архивных источников, а также справочных ...
638596
  Антоненко Є. Кафедра фізвиховання: світло зелене! // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Квітень (№ 4)


  Інформація про змагання з десяти видів спорту, в яких взяли участь усі факультети університету.
638597
  Макарець М. Кафедра фізики металів // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : Фізичний факультет. – С. 2


  Завідувач кафедри - чл.-кор. НАН України В. Макара
638598
  Новиков М.М. Кафедра фізики металів фізичного факультету КНУ (до 75-річчя з дня заснування) / М.М. Новиков, В.А. Макара, В.С. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 303-307. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  За 75 років кафедра фізики металів підготувала понад 1000 фахівців, з яких 17-20% захистили дисертації. Лауреатами різних премій стали понад 25 її випускників. Викладачі кафедри надрукували більше, ніж 50 учбових посібників. Ключові слова: кафедра ...
638599
  Макарець М. Кафедра фізики функціональних матеріалів // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : Фізичний факультет. – С. 1


  Завідувач кафедри - чл.-кор. НАН України М. Куліш
638600
  Кочергіна Т.І. Кафедра фізичного виховання і спорту - гарант здоров"я, сили і краси студентів та викладачів / Т.І. Кочергіна, А.Ф. Косенко // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 41-42
638601
   Кафедра фізичної географії (1944-2004). – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 164с. – (Видатні географи України)
638602
   Кафедра фізичної географії та геоекології // Географічному факультету - 75 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ, 2008. – С. 33-40. – ISBN 966-95774-0-4
638603
  Гродзинський М.Д. Кафедра фізичної географії та геоекології // Географічному факультету - 80 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, Л.М. Даценко, О.Ю. [та ін.] Дмитрук. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 120-126. – ISBN 978-966-439-593-6
638604
   Кафедра фізичної електроніки // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 38-66 : фото
638605
   Кафедра філософії гуманітарних наук : історія та сучасність : [біогр. довідник] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [упоряд.: Губерський Л.В., Приятельчук А.О., Колотило В.В. та ін.; за заг.ред. Губерського Л.В.]. – Київ : VADEX, 2014. – 174 с. : фотоіл. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-9725-19-6
638606
  Кравченко П.А. Кафедра філософії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка: історія та сучвсність / П.А. Кравченко, Я.Є. Блоха // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2014. – Вип. 31. – С. 167-185. – ISSN 2075-1443
638607
  Іванова К.А. Кафедра філософії та соціології НФаУ в умовах десталінізації та демократизації 50-60-х років ХХ ст. // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 334-336
638608
   Кафедра фольклористики Шевченкового університету (1992-2012). – Київ : [б. в.]. – 32 с. : фотогр.
638609
  Дорожинський О.Л. Кафедра фотограмметрії та геоінформатики: історія, сьогодення (до 50-річчя заснування) // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 21-28 : мал.
638610
   Кафедра химической технологии полимеров и научно-исследовательская лаборатория композиционных полимерных материалов.. – Рига, 1987. – 18с.
638611
  Десятерик В.І. Кафедра хірургії, травмотології та ортопедії ФПО ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" / В.І. Десятерик, С.П. Міхно, О.Г. Дунай // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Г.В. Дзяк, Т.О. Перцева, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 21, № 3. – С. 87-91. – ISSN 2307-0404


  "...У статті розглядається історичний аспект кафедри хірургії, травмотології та ортопедії ФПО ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України"."
638612
   Кафедра цивільного права у спогадах // Київська школа цивілістики : до 175 - річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка 1834-2009 / КНУТШ, Юрид. ф-т, К-ра цивільного права ; за ред. Р.А. Майданика ; [редкол. : Н.С. Кузнєцова, Р.А. Майданик та ін.]. – Київ : Правова єдність, 2009. – С. 287-333. – ISBN 978-966-2183-63-4
638613
  Комаров В.В. Кафедра цивільного процесу та становлення її наукової школи // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 259-273. – ISSN 2224-9281


  "…Кафедра цивільного процесу Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого була заснована у 1966 р. у результаті реорганізації кафедри цивільного права і цивільного процесу Харківського юридичного інституту".
638614
  Бєлих Т. Кафедра цитології, гістології та біохімії індивідуального розвитку: [до 165-річчя КНУ імені Тараса Шевченка] // Хімія. Біологія. – Київ, 2000. – № 18. – С. 3
638615
  Сотська Г. Кафедра ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта XXI століття": пріоритети і перспективи діяльності / Г. Сотська, М. Вовк // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Січень-лютий (№ 1). – С. 3


  25 жовтня 2016 року Генеральний директор ЮНЕСКО Ірина Бокова підписала Угоду між ЮНЕСКО та Національною академією педагогічних наук України про створення кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта ХХІ століття". Метою діяльності кафедри є ...
638616
  Макарець М. Кафедра ядерної фізики // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : Фізичний факультет. – С. 2


  Завідувач кафедри - проф. І. Каденко
638617
  Кияна О. Кафедральне вірую Володимира Антоновича: (З неопублікованої спадщини) // Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ, 2004. – № 10. – С. 32-41. – ISBN 966-7522-09-1
638618
  Борисенко А.А. Кафедре геометрии Харьковского университета 90 лет // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2011. – № 1 (44). – С. 58-66
638619
  Кривошеев Ю. Кафедре исторического регионоведения Санкт-Петербургского университета - 5 лет // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 297-302. – ISBN 978-966-02-4741-3
638620
  Бондарчук М.Н. Кафедре филологических и естественных дисциплин Национального авиационного университета - 50 / М.Н. Бондарчук, С.В. Алехина, И.В. Жогина // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 4 (40). – С. 69-70
638621
  Вергун В.А. Кафедри "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" та "Міжнародні фінанси" у структурі економічних спеціальностей Інституту / В.А. Вергун, В.С. Карп // Вступ до спеціальності : [навч. посібник] / В.А. Вергун, В.С. Карп. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 236-244. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-9725-47-9
638622
  Заграйчук Ю. Кафедри змінили назву // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Квітень (№ 5)


  Кафедра математичних основ кібернетики називається тепер кафедрою дослідження операцій. Кафедра журналістської майстерності Ін-ту журналістики додала до своєї назви "та редакційно-видавничої справи".
638623
  Тарнавський Р.Б. Кафедри народознавчого спрямування українського університету у Львові: викладачі та специфіка навчального процесу // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 9. – С. 66-79. – ISSN 2078-1857
638624
  Головацький А. Кафедрі анатомії людини та гістології медичного факультету Ужгородського національного університету – 70 // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – C. 175-186. – (Серія " Медицина" ; вип. 2 (52))
638625
  Терпиловский Р. Кафедрі археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка-60 років / Р. Терпиловский, Л. Самойленко // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2005. – № 1. – С.23-26.
638626
  Колупаєв Ю.Є. Кафедрі ботаніки і фізіології рослин Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва 125 років // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2018. – C. 6-9. – (Серія "Біологія" ; вип. 3 (45)). – ISSN 1992-4917
638627
  Молчанець О. Кафедрі вірусології - 50! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Квітень (№ 6/7)


  Про історію розвитку вірусології в Україні та в Київському університеті. Організатором і першим зав.кафедрою був проф. Н.П. Корнюшенко (1962-1978). Далі кафедру очолювали: докт. біол. наук, проф., лауреат Державної премії України в галузі науки і ...
638628
   Кафедрі геології нафти і газу - 5 років // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 2


  Кафедра геології нафти і газу ННІ "Інститут геології" КНУ імені Тараса Шевченка заснована в 2010 р., магістрів-геологів готує з 2012 р.
638629
  Загнітко В.М. Кафедрі геології родовищ корисних копалин Навчально-наукового інституту "Інститут геології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 75! // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 40, № 4. – C. 103-109. – ISSN 2519-2396
638630
  Городній М. Кафедрі геометрії - 75! / М. Городній, В. Кириченко // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Січень (№ 1)


  Кафедра геометрії Київського університету була створена у 1934 році, але геометричні дослідження тут розпочалися набагато раніше - на початку XX століття в роботах Б.Я Букрєєва.
638631
  Продайвода Г.Т. Кафедрі геофізики геологічного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка - 50 років / Г.Т. Продайвода, А.Ю. Серга // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 3-7. – (Геологія ; Вип. 13)
638632
  Хільчевський В.К. Кафедрі гідрології і гідрохімії - 50 років // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 229-247 : Табл. – ISBN 966-521-109-9
638633
  Щербина В. Кафедрі господарського права - 40 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-9. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817
638634
  Щербина В.С. Кафедрі господарського права - 40 років // Вибране : зб. статей : до 65-річчя з дня народж. / В.С. Щербина. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 524-538. – (Київська школа права). – ISBN 978-617-7320-10-3
638635
  Біланчин Я.М. Кафедрі грунтознавства і географії грунтів Одеського національного університету - 50! // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (30). – С. 75-85. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
638636
  Парамуд Я. Кафедрі електронних машин - 50 : до 50-річчя кафедри електронних обчислювальних машин // Технічні вісті : науковий часопис / Укр. інженерне т-во у Львові ; Н.-д. ін-т метрології, вимірювальних і управляючих систем. – Львів, 2013. – № 1 (37) , 2 (38). – С. 116-117. – ISSN 1992-8149


  Історія створення та здобутки кафедри електронних обчислювальних машин Національного університету "Львівська політехніка".
638637
  Лещух Р. Кафедрі історичної геології та палеонтології у Львівському національному університеті імені івана франка - 90 років / Р. Лещух, Г. Гоцанюк, А. Іваніна // Палеонтологічний збірник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 46. – С. 3-10. – ISSN 0131-2634
638638
  Ставнюк В. Кафедрі історії стародавнього світу і середніх віків Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна - 40 років / В. Ставнюк, О. Охріменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 81. – (Історія ; вип. 3 (138)). – ISSN 1728-3817
638639
  Грабовецький В. Кафедрі історії України - 15 років, її здобутки / Володимир Грабовецький ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника, Кафедра іст. України. – Івано-Франківськ, 2005. – 24 с. – Присвячується членам професорсько-викладацького складу кафедри
638640
   Кафедрі історії України Харьківського національного університету імені В.Н. Каразіна - 50 років. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2007. – 80 с.
638641
  Сліпушко О. Кафедрі історії української літератури і шевченкознавства - 15 років // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 4
638642
  Балабанов Г.В. Кафедрі країнознавства і туризму Національного авіаційного університету - 10 років / Г.В. Балабанов, Г.Ш. Уварова // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т міжнар. відносин, Каф. країнознавства і туризму ; [за ред. Г.В. Балабанова]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 4-13. – ISBN 978-966-598-999-8
638643
   Кафедрі метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 55 років. – Київ : Ніка-Центр, 2004. – 24 с. – ISBN 966-521-292-7
638644
  Сніжко С.І. Кафедрі метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 70 років / С.І. Сніжко, А.В. Круківська, О.Г. Шевченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 100-103. – ISSN 2306-5680
638645
  Копійка В.В. Кафедрі міжнародного бізнесу - 25! // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 6. – ISSN 2308-6912
638646
  Степура Л.Г. Кафедрі мікробіології та загальної імунології 70 років (історія та сучасність) / Лариса Степура, Ольга Радченко, Ольга Моложава ; [За ред.: В.К. Позура]. – Київ : [Київський університет], 2003. – 52с. – На обкл. авт. не вказані. – ISBN 966-02-1457-X
638647
  Барчій І.Є. Кафедрі неорганічної хімії - 50 років / І.Є. Барчій, Є.Ю. Переш // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 14-15. – (Серія "Хімія" ; вип. 1 (35)). – ISSN 2414-0260


  Ювілей кафедри неорганічної хімії Ужгородського національного університету.
638648
  Волошко В.Л. Кафедрі обчислювальної математики та математичної кібернетики ДНУ 60 років // Питання прикладної математики і математичного моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: О.М. Кісельова, Л.Л. Гарт, Н.Д. Панкратова [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 19. – С. 182-188. – ISSN 2074-5893
638649
  Москвич Л. Кафедрі організації судових та правоохоронних органів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого - 30 років! // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 203-208. – ISSN 1026-9932
638650
   Кафедрі органічної хімії 125 років // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 80
638651
  Ярмиш Ю.Ф. Кафедрі періодичної преси — 50 років // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 6. – С. 144-146
638652
  Предко О. Кафедрі релігієзнавства - 55 // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 4


  На базі кафедри релігієзнавства відбулася всеукраїнська наукова конференція "Релігієзнавство в Київському університеті: інституційний та персональний виміри" (до 55-річниці кафедри релігієзнавства), присвячена проблемам розвитку релігієзнавчих студій. ...
638653
   Кафедрі системного аналізу та таеорії прийняття рішень Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 20 років // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 3-4


  Кафедра системного аналізу і теорії прийняття рішень факультету комп’ютерних наук та кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка.
638654
   Кафедрі системного аналізу та теорії прийняття рішень 25 / [М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; матеріали по персоналіях зібрали: П.М. Зінько та ін.]. – Київ : [Інформаційно-аналітичне агентство], 2013. – 64 с. : портр., фотогр. – Кн. опис. по обкл.


  Висвітлюється історія каф. системного аналізу та теорії прийняття рішень за 25 років її існування, подається інформація про наукову, навчально-методичну, видавничу діяльність кафедри, про колишніх та нинішніх її співробітників та вихованців.
638655
  Ступак Ф.Я. Кафедрі соціальної медицини та охорони здоров"я національного медичного університету імені О.О. Богомольця - 90 // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 5 (109), травень. – С. 98-102. – ISSN 2077-1800


  У статті висвітлюються етапи розвитку і характерні особливості діяльності кафедри, усуваються дискусійні питання щодо остаточного визначення часу заснування кафедри. Міститься матеріал про початок викладання соціальної гігієни. Зазначається, що на ...
638656
   Кафедрі теорії масової комунікації - 5 років ! // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 5-14.
638657
  Коцур А. Кафедрі української історії та етнополітики - 75 // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 6


  Про історію створення кафедри (з 1938 р. - кафедра марксизму-ленінізму) та сьогодення кафедри історичного факультету.
638658
  Саєнко В.П. Кафедрі української літератури Одеського університету - 75 літ: персоналії і факти // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 192-208. – ISBN 978-617-689-150-5
638659
   Кафедрі фінансів – 25 // Київський університет. – Київ, 2017. – Листопад (№ 9). – С. 8


  "Відзначила своє 25-річчя кафедра фінансів економічного факультету КНУ. Викладацький потенціал кафедри на сьогодні: серед висококваліфікованих фахівців – 6 професорів, 19 доцентів, 4 асистенти, 4 доктори економічних наук, 1 доктор історичних наук, 18 ...
638660
  Треушников М.К. Кафедры в решении задач юридического образования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 54-60. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
638661
  Тебин Н. Кафетерии на предприятии // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 4. – С. 28


  Японські підприємці забезпечують своїх робітників дешевою та якісною їжею в столових, буфетах, кафетеріях безпосередньо на виробництві.
638662
  Гайовий Гриць Кафізми з циклу "Українські псальми" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 46-47. – ISSN 0868-9644
638663
  Бейдер В. Кафка. Процесс // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2010. – № 29 (5138). – С 42-43. – ISSN 0131-0097


  В Цюрихе вскрыли банковские сейфы с хранящимися там уже несколько десятилетий рукописями Франца Кафки
638664
  Ткачєва А. Кафкіанський аспект у феміністичному прочитанні на прикладі роману Е. Єлінек "Піаністка" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 300-305. – ISBN 966-7825-78-7
638665
  Гурневич Л.В. Кафкіанський жах як виявлення трагізму людського буття // Стратегії сучасного філософування в Україні: виклики та перспективи : матеріали кругл. столу II етапу Всеукр. студент. олімпіади МОН України зі спец. "Філософія. Релігієзнавство" (15-16 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ, 2015. – С. 13-14
638666
  Мазырин В. КАФТА - формат экономического взаимодействия в Восточной Азии // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 11. – С. 50-58. – ISSN 0131-2227
638667
  Гедройц С. Кафтанчик / Сергей Гедройц. – Л, 1930. – 161с.
638668
  Безвенюк В. Каффа: как первый и основной объект османской фортификации на земле современной Украины // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 370-376. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
638669
  Симонян А.А. Кафы в средневековой армянской художественной проз. : Автореф... канд. филолог.наук: 642 / Симонян А.А.; АН АрмССР. Ин-т лит. им. М.Абегяна. – Ереван, 1970. – 21л.
638670
  Авазашвили И.М. Кахети в 1830-70 годах и крестьянское восстание 1878 г. в Кизики. : Автореф... Канд.ист.наук: / Авазашвили И.М.; Тбилис.гос. ун-т. – Тбилиси, 1953. – 18л.
638671
  Гусев-Оренбургский Кахетинка / Гусев-Оренбургский. – К, 1960. – 104с.
638672
   Кахетинские виноградари / Ломкаци, И, , Е.Г. Попхадзе. – Тбилиси, 1962. – 12с.
638673
  Чернявський В. Кахівський район : (кол. Херсонської округи) : природно-економічний нарис / Державна Плянова Комісія У.С.Р.Р. ; В. Чернявський, Л. Старіков. – Харків : Держвидав "Господарство України", 1931. – 71 с.
638674
  Мартиненко Л Кахлі з розкопок Михайлівського Золотоверхого собору / Л Мартиненко, А. Чекановський // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 44-46. – ISBN 966-95758-1-8
638675
  Спаська Е Кахлі Чернігівщини / Е Спаська. – К, 1927. – 24с.
638676
  Мироненко Л.В. Кахляні композиції у декорі печей Батурина останньої третини XVII — початку XVIII ст. // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (28). – C. 78-87. – ISSN 2227-4952
638677
  Назаренко Л. Кахлярська спадщина Олекси Бахматюка у фондовій збірці Національного музею народної архітектури та побуту України // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2018. – № 10/12 (254/256). – С. 23-25. – ISSN 0131-2685
638678
  Шлапак Я. Каховка - це моя рідна земля // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 8 червня (№ 23). – С. 13


  115 років від дня народження Михайла Аркадійовича Свєтлова, російського поета.
638679
  Яценко А.Д. Каховка / А.Д. Яценко. – Одеса, 1969. – 77с.
638680
  Яценко А.Д. Каховка / А.Д. Яценко. – Симферополь, 1979. – 77с.
638681
   Каховка, Каховка.. – Симферополь, 1973. – 24с.
638682
  Любомская Е.И. Каховский дневник. / Е.И. Любомская. – Херсон, 1962. – 40с.
638683
  Сухомел Г.Й. Каховська гідроелектростанція, Південно-Український і Північно-Кримський канали -- великої будови комунізму. / Г.Й. Сухомел, С.М. Алпатьєв. – К, 1951. – 24с.
638684
   Каховське водоймище : гідробіологічний нарис. – Київ : Наукова думка, 1964. – 304 с.
638685
  Скавронський П.С. Каховське водосховище та проблеми його функціонування // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 2 (192). – С. 30-36 : карта. – Бібліогр.: 10 назв.
638686
  Петльований В. Каховський репортаж / В. Петльований. – Львів, 1953. – 95с.
638687
  Дольд-Михайлик Каховські оповідання / Дольд-Михайлик. – Київ, 1952. – 92 с.
638688
  Загребельний П.А. Каховські оповідання / П.А. Загребельний. – Київ : Молодь, 1953. – 128с.
638689
  Чавчавадзе И.Г. Кациа Адамиани / Илья Чавчавадзе ;. – Тифлис, 1936. – 120 с.
638690
   Кацнельсон Абрам Ісакович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 354-355. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
638691
  Костенко Н.В. Кацнельсон Абрам Ісакович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 497. – ISBN 978-966-02-6472-4
638692
  Воронова Б.Г. Кацусика Хокусай / Б.Г. Воронова. – Москва, 1975. – 104с.
638693
  Виленкин В.Я. Качалов / В.Я. Виленкин. – Москва, 1962. – 264с.
638694
  Таланов А.В. Качалов / А.В. Таланов. – М., 1962. – 238с.
638695
  Виленкин В.Я. Качалов (1875-1948 гг.) / В.Я. Виленкин. – 2-е изд. доп. – Москва, 1976. – 233с.
638696
  Крицький В. Качанівка // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 4. – С. 25-35 : Фото
638697
  Кураш Т. Качанівка в світлі технічного прогресу кін. XIX - поч. XX ст. // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 86-92. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9
638698
  Горенко Л. Качанівка як об"єкт культурологічних досліджень // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 19-25. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9
638699
  Шевченко Б.В. Качанівка, душі спочинок : фотоальбом / Богдана Шевченко ; [авт. тексту Г. Петренко ; упорядкув., макет та текстове оформл. В. Лебедяки]. – Київ : Гнозіс, 2011. – 117, [3] с. : фотогр. – ISBN 978-966-8840-79-1
638700
  Каждан Т. Качанівка. Культурне життя садиби в другій половині ХІХ століття // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 2001. – Вип. 41/42 : Поезія українського парку. – С. 395-429.
638701
  Петренко О.М. Качанівка: історія в персоналіях // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 7/8 (96 )
638702
  Товстоляк Н.М. Качанівський маєток та йогомешканці у творчій спадщині Д.І. Яворницького // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 143-151. – ISBN 978-966-551-327-8


  Проаналізовано творчу спадщину Д. Яворницького про качанівський маєток та його мешканців. Використані листи відомих культурних діячів та спогади Д. Яворницького про Тарновського
638703
  Задорожний Микола Качанівський парк // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 26
638704
  Чернолусский М.Б. Качанча любви / М.Б. Чернолусский. – М, 1963. – 86с.
638705
  Волокитин Н.И. Качачий Луг / Н.И. Волокитин. – Красноярск, 1969. – 160с.
638706
  Злобина Д.Д. Качели / Д.Д. Злобина. – Саратов, 1964. – 112с.
638707
  Пушкин В.М. Качели / В.М. Пушкин. – Владивосток, 1974. – 55с.
638708
  Зашибина О.П. Качели / О.П. Зашибина. – Рига, 1976. – 126с.
638709
  Шумский С.Б. Качели / С.Б. Шумский. – М., 1978. – 221с.
638710
  Пархомов М.Н. Качели : Повести и рассказы / М.Н. Пархомов. – Москва : Советский писатель, 1980. – 328с.
638711
  Козлов Ю.В. Качели в Пушкинских горах / Ю.В. Козлов. – Л, 1984. – 27с.
638712
  Велихова З.А. Качели весны / З.А. Велихова. – Москва, 1981. – 63с.
638713
  Колупаев В.Д. Качели Отшельника : повесть, рассказы / В.Д. Колупаев. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 190с. – (Библиотека советской фантастики)
638714
  Мищишин И.И. Качение упругих тел : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 023 / Мищишин И.И. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1969. – 10 c. – Бібліогр. : с. 9-10
638715
  Макарова Г.В. Каченовский Михаил Трофимович // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 180
638716
  Короткий В.А. Каченовський Михайло Трохимович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 53. – ISBN 966-06-0393-2
638717
  Лернер И.Я. Качества знаний учащихся / И.Я. Лернер. – М., 1978. – 47с.
638718
  Варламова Л.Ф. Качественная графическая подготовка студентов - залог профессионализма будущих инженеров // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 45-51. – (Педагогическое образование ; № 4)
638719
   Качественная клиническая практика стартовой интенсивной терапии при боевой и цивильной политравме (обзор литературы) / И.А. Йовенко, Ю.Ю. Кобеляцкий, А.В. Царев, Е.А. Кузьмова, Л.Л. Дубовская, В.Ю. Мынка, У.В. Селезнева // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 39-50. – ISSN 2224-0586
638720
  Давыдов Я.Д. Качественная металлургия ХХ века / Я.Д. Давыдов. – Москва, 1969. – 63с.
638721
  Пелешенко В.И. Качественная оценка вод водоемов и малых водотоков Киевской области / В.И. Пелешенко, Л.Н. Горев // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 25. – С. 102-108 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
638722
  Котов Г.Г. Качественная оценка и повышение эффективности использования сельскохозяйственных земель. / Г.Г. Котов. – М, 1981. – 63с.
638723
  Мазур Г.А. Качественная оценка пахотных земель Киевской области : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Мазур Г. А. ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 31 с.
638724
  Семенов В.А. Качественная оценка сельскохозяйственных земель / В.А. Семенов. – Л., 1970. – 160с.
638725
   Качественная оценка труда в промышленности социалистических стран. – М., 1969. – 124с.
638726
   Качественная теория динамических систем второго порядка. – Москва : Наука, 1966. – 568 с.
638727
  Немыцкий В.В. Качественная теория дифференциальных уравнений / В.В. Немыцкий, В.В. Степанов. – Москва-Ленинград, 1947. – 448 с.
638728
  Немыцкий В.В. Качественная теория дифференциальных уравнений / В.В. Немыцкий, В.В. Степанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва-Ленинград, 1949. – 551с.
638729
   Качественная теория дифференциальных уравнений : всесоюзная конф. 7. 1989. Рига. – Рига, 1989. – 250с.
638730
   Качественная теория дифференциальных уравнений и теория управления движением. – Саранск, 1985. – 146 с.
638731
  Варех Н.В. Качественная теория дифферециальных уравнений и ее применение к исследованию математических моделей / Н.В. Варех, Б.Д. Котляр. – Днепропетровск, 1991. – 71 с.
638732
  Мазур М. Качественная теория информации / М. Мазур. – М, 1974. – 239с.
638733
  Рейссиг Р. Качественная теория нелинейных дифференциальных уравнений / Р. Рейссиг. – М., 1974. – 318с.
638734
  Габасов Р. Качественная теория оптимальных процессов / Р. Габасов, Ф.М. Кириллова. – Москва : Наука, 1971. – 507 с.
638735
   Качественная теория оптимальных систем с непрерывно-дискретными параметрами. – Киев, 1981. – 147 с.
638736
  Пересецкий Анатолий Абрамович Качественная теория открытых однородных космологических моделей с движением вещества : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Пересецкий Анатолий Абрамович; МГУ. – М., 1977. – 10л.
638737
   Качественная теория сложных систем. – Л., 1986. – 158 с.
638738
  Лозанский Э.Д. Качественная теория стримера и механизмы вторичных процессов при стримерном пробое газа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Лозанский Э.Д.; Объед.ин-т ядерн.исслед. – Дубна, 1968. – 12л.
638739
  Кухта К.Я. Качественная теория управляемых динамических систем с непрерывно-дискретными параметрами / К.Я. Кухта. – Киев : Наукова думка, 1986. – 221 с.
638740
  Калитин Б.С. Качественная теория устойчивости движения динамических систем / Б.С. Калитин. – Минск : БГУ, 2002. – 198 с. – ISBN 985-445-687-0
638741
  Баранова И.И. Качественная характеристика гибридных форм зерновых растений, полученных методом инъекции эндосперма. : Автореф... канд. биол.наук: / Баранова И.И.; Петрозаводск. гос. ун-т. – Петрозаводск, 1963. – 20л.
638742
  Алеиева Р.А. Качественная характеристика и бонитировка почв Сальянского района Азербайджанской ССР : Автореф... канд. с.х.наук: / Алеиева Р. А.; АН АзССР, От-ние биол. наук. Объедин. – Баку, 1971. – 23л.
638743
  Андроник В.И. Качественно-количественная характеристика структуры тиреоцитов : (при экспериментальной гипер- и гипофункции) / В.И. Андроник, Б.Е. Мельник; Под ред. Н.П. Дмитриевой; МВиССО МССР, Кишиневск. гос. ун-т. – Кишинев : Штиинца, 1986. – 133с.
638744
  Байков В.Г. Качественно-количественный аспект диалектики предложения : (квалиметрия атомар. вісказіваний) / В.Г. Байков ; Бельц. гос. пед. ун-тим. А. Руссо. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 209 с.
638745
  Чухно А.А. Качественно новая ступень в развитии общества // Актуал. пробл. соц.-экон. развития
638746
  Онищук Н. Качественное измерение / беседу вела К. Пошелюжна // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 5 декабря (№ 49). – С. 22. – ISSN 1563-6755


  Інтерв"ю з ректором Національної школи суддів Н. Онищуком.
638747
  Белых В.Н. Качественное исследование автономных и неавтономных систем дифференциальных уравнений из теории фазовой автоподстройки частоты : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Белых В.Н.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1972. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
638748
  Белевец П.С. Качественное исследование в целом некоторых динамических систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Белевец П.С.; АН БССР. Отд-ние физ.-мат. наук. – Минск, 1969. – 11л.
638749
  Филипцов В.Ф. Качественное исследование в целом некоторых классов систем дифференциальных уравнений на плоскости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Филипцов В.Ф.; АН СССР. Отделение физ.-мат. наук. – Минск, 1974. – 8л.
638750
  Козлов В.В. Качественное исследование движения тяжелого твердого тела в интегрируемых случаях : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.01 / Козлов В.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1974. – 23л.
638751
   Качественное исследование дифференциально-функциональных уравнений. – К., 1980. – 188 с.
638752
  Латфуллин Г.М. Качественное исследование дифференциального уравления с особыми точками на оси абсцисс : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Латфуллин Г. М.; Куйбыш. гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1965. – 6л.
638753
  Шкут Василий Владимирович Качественное исследование дифференциальных систем второго порядка со специальными свойствами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Шкут Василий Владимирович; Белорусский госуниверситет им. В.И.Ленина. – Минск, 1989. – 11л.
638754
  Фольк Нина Францевна Качественное исследование дифференциальных уравнений с помощью ЭВМ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Фольк Нина Францевна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1975. – 20л.
638755
  Кочева М.Д. Качественное исследование дифференциальных уравнений, описывающих движение двойного маятника : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кочева М.Д.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1965. – 11л. – Бібліогр.:с.8-11
638756
  Серебрякова В.С. Качественное исследование дифференциальных уравнений, описывающих движение системы взаимодействующих точек по окружности. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Серебрякова В.С.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1961. – 8л.
638757
  Кушков Н.Н. Качественное исследование некоторой нелинейной системы двух дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кушков Н.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1958. – 11л.
638758
  Лиманский В.Г. Качественное исследование некоторых дифференциальных уравнений первого порядка с переменным запаздыванием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Лиманский В.Г.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1968. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
638759
  Тешев Р.М. Качественное исследование некоторых систем дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Тешев Р. М.; МВССО БССР, БГУ. – Минск, 1974. – 10л.
638760
  Вдовина Э.В. Качественное исследование одного дифференциального уравнения второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вдовина Э.В.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1963. – 13л.
638761
  Садовников Е.Г. Качественное исследование одного класса дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Садовников Е. Г.; Казан.ГУ. – Казань, 1964. – 5л.
638762
  Шмыров А.С. Качественное исследование оптимальных переходов в центральном поле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Шмыров А.С.; МВ и ССО РСФСР. ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1973. – 7л.
638763
  Черемных Ю.Н. Качественное исследование оптимальных траекторий динамических моделей экономики : (вопросы магистр. теории) / Ю.Н. Черемных. – Москва : Издательство Московского университета, 1975. – 183 с. : черт.
638764
  Воронова В.Ф. Качественное исследование расположения интегральных кривых уравнения у`=F3(x,y)+f(x,y)/B3(x,y)+U(x,y) в окрестности особой точки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Воронова В.Ф.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1955. – 4л.
638765
  Вайнберг М Н.Г. Качественное исследование решений дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом, обладающих интегрирующим множителем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Вайнберг Н.Г.М.; МП РСФСР. – М, 1974. – 15л.
638766
  Воробев А.П. Качественное исследование решений системы двух дифференциальных уравнений с голоморфными правыми частями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Воробев А.П.; Акад. наук БССР. объедин. совет Ин-та физики, Ин-та математики и вычислит. техники и Отд. физики твердого. – Минск, 1963. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
638767
  Шелковников Ф.А. Качественное исследование решений системы двух линейных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами : Автореф... канд. офиз. мат.наук: / Шелковников Ф. А.; Иркут. ГУ. – Иркутск, 1951. – 3 л.
638768
  Чернышев В.Е. Качественное исследование систем дифференциальных уравнений второго порядка обладающих свойством сжатия площадей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Чернышев В.Е.; ЛГУ. – Л., 1972. – 10л.
638769
  Лавринович А.С. Качественное исследование специальных систем второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Лавринович А.С.; АН БССР. Отд. физ.-мат. наук. – Минск, 1971. – 8л.
638770
  Иванов Г.Г. Качественное исследование структуры предельных инвариантных множеств релейно стабилизируемых систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.02 / Иванов Г.Г.; ЛГУ. – Л., 1982. – 19л.
638771
  Латипов Х.Р. Качественное исследование характеристик некоторых дифференциальных уравнений в целом на плоскости : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Латипов Х. Р.; Самарк. ГУ. – Самарканд, 1962. – 8л.
638772
  Павлюк Д.А. Качественное многообразие объектов материального мира и создание новых технических объектов // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во при Киев. ун-те, 1990. – Вып. 72
638773
  Кропинова Е.Г. Качественное образование для индустрии туризма и сервиса - основа устойчивого развития территорий // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 99-104. – ISSN 0869-3617
638774
  Кравченко Л.Г. Качественное своеобразие явлений микромира и "принцип дополнительности" / Л.Г. Кравченко, М.А. Якубов. – Москва, 1967. – 55 с.
638775
  Ташмуратов Т. Качественное совершенствование трудовых ресурсов и подготовка специалистов / Т. Ташмуратов. – Ташкент, 1989. – 158с.
638776
  Алимарин И.П. Качественное химическое определение германия в золе ископаемых углей / И.П. Алимарин, Б.И. Иванов-Эмин, О.А. Алексеева ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т минерал. сырья. – Москва ; Ленинград : Госгеолиздат, 1946. – 28 с. – Библиогр.: с. 25-26. – (Методи исследования полезных ископаемых / под. ред. И.В. Шманенкова ; вып. № 8)
638777
   Качественные вопросы теории дифференциальных уравнений и управляемых систем. – Свердловск, 1988. – 127 с.
638778
  Шелухин В.В. Качественные вопросы теории дифференциальных уравнений низкого газа : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Шелухин В. В.; АН СССР, Сиб. отд. Вычисл. цент. – Новосибирск. – 12л.
638779
  Розендорн Э.Р. Качественные вопросы теории поверхностей отрицательной кривизны : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Розендорн Э. Р.; МГУ. – Москва, 1964. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
638780
  Отаина Г.А. Качественные глаголы в нивхском языке / Г.А. Отаина. – М, 1978. – 128с.
638781
  Тульчинский М.Е. Качественные задачи по физике в 6-7 классах. : пособие для учителей / М.Е. Тульчинский. – Москва : Просвещение, 1976. – 127с.
638782
  Тульчинский М.Е. Качественные задачи по физике в средней школе. / М.Е. Тульчинский. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1972. – 240с.
638783
   Качественные и асимптотические методы интегрирования возмущенных дифференциальных уравнений. – Саранск, 1987. – 256с.
638784
   Качественные и асимптотические методы интегрирования дифференциальный уравнений. – Саранск, 1988. – 188 с.
638785
  Исраелян А.Г. Качественные и количественные отношения между гласными просодического ядра в русском языке // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2006. – Вып. 5/6. – С. 76-82. – ISBN 966-594-839-3
638786
  Комарова Лилия Ивановна Качественные и количественные характеристики системы словоизменения существительных в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Комарова Лилия Ивановна ; Ин-т языкознания. – Киев, 1987. – 18 с.
638787
   Качественные и приближенные методы исследования операторных уравнений. – Ярославль, 1982. – 165 с.
638788
   Качественные и приближенные методы исследования операторных уравнений. – Ярославль, 1983. – 130 с.
638789
   Качественные и приближенные методы исследования операторных уравнений. – Ярославль, 1984. – 122 с.
638790
   Качественные и приближенные методы исследования операторных уравнений. – Ярославль, 1985. – 150 с.
638791
   Качественные и приближенные методы исследования операторных уравнений. – Ярославль, 1986. – 139 с.
638792
   Качественные и приближенные методы исследования операторных уравнений. – Ярославль, 1986. – 138 с.
638793
   Качественные и приближенные методы теории дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений. – Фрунзе, 1983. – 119с.
638794
  Дикусар В.В. Качественные и численные методы в принципе максимума / В.В. Дикусар, А.А. Милютин. – Москва : Наука, 1989. – 140с.
638795
   Качественные и численные методы и решения дифференциальных уравнений. – Караганда, 1982. – 131 с.
638796
  Бассарская М.А. Качественные изменения в конусе роста растений пшеницы в процессе стадийного развития : Автореф... д-ра биол.наук: / Бассарская М.А.; Одес. гос. ун-тм. И.И.Мечникова. – Одесса, 1956. – 31л.
638797
  Палат А. Качественные изменения в развитии азиатских стран после вторй мировой войны / А. Палат. – Москва : Наука, 1970. – 16 с.
638798
  Сидоренко П.Г. Качественные изменения корневой системы в процессе индивидуального развития плодовых растений : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сидоренко П.Г. ; Мин. культуры СССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. Каф. дарвинизма и генетики. – Киев, 1954. – 16 с.
638799
  Фартунин Ю.И. Качественные изменения содержания труда и структуры инженерно-технических работников социалистической промышленности и их экономическое значение. : Автореф... канд. экон.наук: / Фартунин Ю.И.; АОН при ЦК КПСС. Каф. экон. наук. – М., 1966. – 13л.
638800
  Пинаев Г.П. Качественные изменения структуры сократительных белков в процессе развития мышечной ткани : Автореф... канд. биол.наук: / Пинаев Г.П.; Ленингр. педиатрич. мед. ин-т. – Л., 1964. – 18л.
638801
  Кулагин В. Качественные изменения ядерного пространства // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2010. – Т. 8, № 2 (23). – С. 65-73. – ISSN 1728-2756
638802
  Мальсагова Л.Д. Качественные имена прилагательные в чеченском и ингушском литературных языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.688 / Мальсагова Л.Д.; АН ГрузССР. Ин-т языкознания. – Грозный, 1972. – 26л.
638803
  Лихачев В.М. Качественные исследования обобщенных и многоиндексных транспортных задач. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Лихачев В.М.; Ан БССР. – Минск, 1981. – 19л.
638804
  Горяченко В.Д. Качественные методы в динамике ядерных реакторов / В.Д. Горяченко. – М, 1983. – 88с.
638805
  Мигдал А.Б. Качественные методы в квантовой теории : учебное пособие / А.Б. Мигдал. – Москва : Наука, 1975. – 335 с.
638806
  Эльсгольц Л.Э. Качественные методы в математическом анализе / Л.Э. Эльсгольц. – М, 1955. – 300с.
638807
  Гольдштейн Р.В. Качественные методы в механике сплошных сред / Р.В. Гольдштейн, В.М. Ентов. – Москва : Наука, 1989. – 223 с.
638808
  Хильми Г.Ф. Качественные методы в проблеме n тел / Г.Ф. Хильми. – Москва : Издательство АН СССР, 1958. – 124 с.
638809
  Крайнов В.П. Качественные методы в физической кинетике и гидрогазодинамике : учеб. пособие / В.П. Крайнов. – Москва : Высшая школа, 1989. – 223 с.
638810
  Нечипоренко В.И. Качественные методы исследования динамики систем автоматического регулирования / В.И. Нечипоренко, 1956. – 40с.
638811
  Евтеев В.П. Качественные методы исследования ограниченной эллиптической задачи трех тел : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.01 / Евтеев В.П.; Ун-т.дружбы народов. – М, 1978. – 13л.
638812
   Качественные методы исследования операторных уравнений. – Ярославль, 1988. – 128 с.
638813
   Качественные методы исследования операторных уравнений. – Ярославль, 1991. – 136 с.
638814
  Анапольский Л.Ю. Качественные методы исследования систем : учеб. пособие / Анапольский Л.Ю. ; Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Иркутск : ИГУ, 1987. – 82, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 83 (7 назв.)
638815
  Фомель Б.М. Качественные методы исследования элементов вычислительной техники : Автореф... канд. техн.наук: / Фомель Б.М.; АН СССР. Сибирское отделение. – Новосибирск, 1966. – 11л.
638816
   Качественные методы исследоввания нелинейных дифференциальных уравнений и нелинейных колебаний. – К., 1981. – 199 с.
638817
  Мельниковва О.Т. Качественные методы как инструмент изучения ценностных ориентаций / О.Т. Мельниковва, Д.О. Ерохин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 19-28. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
638818
   Качественные методы теории динамических систем. – Владивосток, 1982. – 130 с.
638819
   Качественные методы теории дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом. – К., 1977. – 169 с.
638820
   Качественные методы теории нелинейных колебаний. – Киев : Из-е ин-та математики АН УССР
2. – 1970. – 618 c.
638821
   Качественные методы теории функций и дифференциальных уравнений. – Москва, 1990. – 124 с.
638822
  Рево А.Я. Качественные микрохимические реакции по органической химии. Уч. пособие. / А.Я. Рево. – М., 1957. – 223с.
638823
  Рево А.Я. Качественные микрохимические реакции по органической химии. Уч. пособие. / А.Я. Рево. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1965. – 255с.
638824
  Малишевский А.В. Качественные модели в теории сложных систем = Qulitative models in the tneory of complex systems / А.В. Малишевский. – Москва : Наука.Физматлит, 1998. – 528с. – ISBN 5-02-015237-4
638825
  Гомес Х.Х. Качественные наречия образа действия (на -- mente) в испанском языке Т.2 (гл.3) : Дис... канд. филолог.наук: / Гомес Х.Х.; Ленингр. гос. орд. Ленина ун-т им. А.А.Жданова. Филолог. фак-т. Кафедра романо-германского языкознания. – Л., 1953. – 188-476л.
638826
  Савельев Б.В. Качественные особенности оптимальных планов для моделей экономики с техническим прогрессом и складами продуктов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.10 / Савельев Б. В.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
638827
  Петушкова Е. Качественные особенности отражения в неживой природе / Е. Петушкова. – Минск, 1963. – 60с.
638828
  Тимченко М.Ф. Качественные отсубстантивные прилагательные в украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Тимченко М. Ф. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1979. – 24 с.
638829
  Тимченко М.Ф. Качественные отсубстативные прилагательные в украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Тимченко М. Ф. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1979. – 24 с.
638830
  Федущак М.Ю. Качественные показатели углей продуктивных пластов карбона Львовско-Волынского каменноугольного бассейна / М.Ю. Федущак, Л.М. Радченко. – К., 1988. – 150с.
638831
  Сулименко Н.Е. Качественные прилагательные в их отношении к типам лексических значений. : Автореф... канд. филолог.наук: / Сулименко Н.Е.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Каф. рус. яз. – Л., 1966. – 19л.
638832
  Борк В.А. Качественные реакции кремнеорганических соединений : автореф. дис. ... канд.хим. наук / Борк В.А. – Киев, 1949. – 12 с.
638833
  Штойян Д. Качественные свойства и оценки стохастических моделей / Д. Штойян. – М., 1979. – 268 с.
638834
  Шевченко А.И. Качественные свойства решений одного класса эволюционных систем / А.И. Шевченко, А.С. Миненко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 1
638835
  Шапошников С.В. Качественные свойства стационарных распределений и переходных вероятностей диффузионных процессов : автореф. дисс. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.05 / Шапошников С.В. ; Математический ин-т РАН им. В.А. Стеклова. – Москва, 2011. – 32 с. – Библиогр.: 15 назв.
638836
  Алиев Т. Качественные сдвиги в социал-экономическом развитии регионов Азербайджана // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 5 (319). – С. 58-61. – ISSN 1810-3944
638837
  Петроченкова Н.В. Качественные сдвиги в структуре личного потребления при социализме. / Н.В. Петроченкова. – М., 1988. – 165с.
638838
  Манкевич А.К. Качественные характеристики документальной информации и критерии ее оценки в библиотечно-информационной работе / А.К. Манкевич. – Л., 1976. – 101с.
638839
  Фотеева Е.В. Качественные характеристики населения СССР / Е.В. Фотеева. – М, 1984. – 143с.
638840
  Ризенфельд Е. Качественный анализ / Е. Ризенфельд. – 2-е изд. – М.Л., 1933. – 315с.
638841
  Ризенфельд Е. Качественный анализ / Е. Ризенфельд. – 3-е изд. – М.Л., 1934. – 315с.
638842
  Алексеев В.Н. Качественный анализ : учеб. для пед. вузов / В.Н. Алексеев. – Москва ; Ленинград : Госхимиздат, 1943. – 349 с. : ил. – Библиогр. в примеч.
638843
  Шапиро С.А. Качественный анализ / С.А. Шапиро. – М.-Л., 1947. – 164с.
638844
  Алексеев В.Н. Качественный анализ / В.Н. Алексеев. – М.Л., 1951. – 420с.
638845
  Шапиро С.А. Качественный анализ : учебник для ремесленных училищ при подготовке и повышении квалификации лаборантов на предприятиях химической промышлен. / С.А. Шапиро. – 2-е изд. – Москва; Ленинград : Госхимиздат, 1953. – 228с.
638846
  Алексеев В.Н. Качественный анализ : [учеб. пособие для нехим. специальностей вузов] / В.Н. Алексеев. – Москва ; Ленинград : Госхимиздат, 1953. – 479 с. : ил.
638847
  Алексеев В.Н. Качественный анализ : [учеб. пособие для нехим. специальностей вузов] / В.Н. Алексеев. – Москва : Госхимиздат, 1954. – 474 с. : ил.
638848
  Алексеев В.Н. Качественный анализ : [учеб. пособие для нехим. специальностей вузов] / Алексеев В.Н. – Москва : Госхимиздат, 1959. – 594 с. : ил.
638849
  Алексеев В.Н. Качественный анализ / В.Н. Алексеев. – Москва, 1959. – 594с.
638850
  Барков С.А. Качественный анализ : (полумикрометод) ; [учебник для нехим. специальностей вузов] / С.А. Барков, Н.М. Ронжина. – 2-е изд., доп. – Москва : Высшая школа, 1962. – 272 с. : ил.
638851
  Алексеев В.Н. Качественный анализ : [учеб. пособие для нехим. специальностей вузов] / В.Н. Алексеев. – Изд. 3-е. – Москва : Госхимиздат, 1963. – 568 с. : ил.
638852
  Алексеев В.Н. Качественный анализ : [учеб. пособие для нехим. специальностей вузов] / В.Н. Алексеев ; под ред. П.К. Агасяна. – Изд. 4-е перераб. – Москва : Химия, 1972. – 504 с. : ил. – Предм. указ.: с. 498-504
638853
   Качественный анализ без сероводорода. – М-Л, 1934. – 76с.
638854
  Бетгер В.К. Качественный анализ в изложении с точки зрения учения о ионах = Qualitative Analyse vom Standpunkte der Jonenlehre / Авториз. пер. со 2-го нем. изд. [и предисл.] инж.-техн. М.Г. Яцевича, лаборанта Киев. политехн. ин-та имп. Александра II ; С предисл. Л.В. Писаржевского, проф. Киев. политехн. ин-та имп. Александра II. – Киев : Тип. "Петр Барский", 1909. – XXIV, 547 с. : ил. – С. XIII-XV: Отзыв W. Ostwald"a о 1-м немецком издании
638855
  Ризенфельд Е. Качественный анализ и неорганический практикум / Е. Ризенфельд. – Москва - Ленингралд, 1930. – 424 с.
638856
  Бурдаков В. Качественный анализ кислот и металлов. / В. Бурдаков. – 3-е изд., испр. и доп. – Л., 1930. – 186с.
638857
  Якимович Г.Ф. Качественный анализ кремнийорганических соединений методом инфракрасной спектроскопии : Автореф... канд. хим.наук: / Якимович Г.Ф.; Моск. ордена Ленина химико-технологический ин-т им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1953. – 15 с.
638858
  Агранат Владимир Михайлович Качественный анализ некоторых задач нестационарного пограничного слоя и горения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Агранат Владимир Михайлович; Ин-т теорет. и прикл. механики. – Новосибирск, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
638859
  Калашников В.В. Качественный анализ поведения сложных систем методом пробных функций / В.В. Калашников. – Москва, 1978. – 248 с.
638860
  Калинина Л.С. Качественный анализ полимеров / Л.С. Калинина. – М., 1975. – 245с.
638861
  Зубов И.В. Качественный анализ процессов управления / И.В. Зубов, Н.Н. Воробьев. – Л, 1987. – 186 с.
638862
  Нойес А. Качественный анализ редких элементов / А. Нойес, В. Брэй. – Москва, 1936. – 518с.
638863
   Качественный анализ решений дифференциальных уравнений с частными производными. – Новосибирск, 1985. – 142 с.
638864
  Исаков П.М. Качественный анализ руд и минералов методом растирания порошков / П.М. Исаков. – М, 1953. – 102с.
638865
  Гольдштейн В.М. Качественный анализ сингулярно-возмущенных систем / В.М. Гольдштейн, В.А. Соболев. – Новосибирск, 1988. – 153 с.
638866
  Шиманский С.Г. Качественный анализ со включением сернистонатриевого метода / С.Г. Шиманский, П.П. Будников. – 3-е изд., испр. – Иваново-Вознесенск, 1922. – 105с.
638867
  Алексеев П. Качественный анализ тел, содержащих органические вещества из C. Th. Barfoed, Lehrbuch der org. qual. Analyse / извлечено П. Алексеевым // Действие цинка и монохлоруксусного эфира на кетоны и альдегиды : ст. 1. Синтез предельных третичных В-оксикислот Сергея Реформатского / С.Н. Реформатский. – С-Пб. – 39 c.
638868
  Селезнев К.А. Качественный анализ. / К.А. Селезнев. – М, 1951. – 268с.
638869
  Клячко И.Р. Качественный анализ. / И.Р. Клячко. – М.
1. – 1957. – 32с.
638870
  Устинов Качественный анализ. / Устинов, А.П. Голубева. – М., 1959. – 120с.
638871
  Клячко И.Р. Качественный анализ. / И.Р. Клячко. – М.
1. – 1960. – 40с.
638872
  Горковский Д.В. Качественный анализ. / Д.В. Горковский, Г.М. Мыльникова. – Алма-Ата, 1962. – 291с.
638873
   Качественный газохроматографический анализ. – М., 1978. – 243с.
638874
  Вигдергауз М.С. Качественный газохроматографический анализ органических соединений / М.С. Вигдергауз. – Куйбышев, 1987. – 88с.
638875
  Петросян В.Т. Качественный и количественный анализ себестоимости продукции. (На примере добычи и обогащения медно-молибденовых руд Армении) : Автореф... кандидата экон.наук: / Петросян В.Т.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1965. – 21л.
638876
  Алимарин И.П. Качественный и количественный ультрамикрохимический анализ / Алимарин И.П., Петрикова М.Н. – Москва : Химия, 1974. – 191 с. : ил. – Библиогр.: с. 186-191
638877
  Столяров К.П. Качественный микрохимический анализ катионов в ультрафиолетовых лучах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Столяров К.П.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 10 с.
638878
  Алимарин И.П. Качественный полумикроанализ : практ. рук. к лаб. работам : [учеб. пособие для хим.-технол. вузов и фак.] / И.П. Алимарин, В.Н. Архангельская. – Москва ; Ленинград : Госхимиздат, 1949. – 191 с. : ил. – Библиогр.: с. 181
638879
  Алимарин И.П. Качественный полумикроанализ : практ. рук. к лаб. работам : [учеб. пособие для хим.-технол. вузов и фак.] / Алимарин И.П., Архангельская В.Н. – 2-е перераб. и доп. изд. – Москва ; Ленинград : Госхимиздат, 1952. – 260 с. : ил. – Библиогр.: с. 259
638880
  Шлепянова Н.Е. Качественный полумикроанализ катионов / Н.Е. Шлепянова. – Л., 1967. – 40с.
638881
  Васильев Е.К. Качественный рентгенофазовый анализ / Е.К. Васильев, М.С. Нахмансон. – Новосибирск : Наука, 1986. – 199с.
638882
   Качественный сервис с AMADEUS PRINT FORM // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 8-9 (прилож.). – ISSN 1998-8044
638883
  Коршун Н.Н. Качественный состав гумуса избыточно увлажненных почв БССР : Автореф... канд. с. х.наук: / Коршун Н. Н.; Бел. НИИ земледел. – Минск., 1964. – 22л.
638884
  Ермаков В.Я. Качественный состав КПСС и повышение активности коммунистов / В.Я. Ермаков. – Москва, 1981. – 64с.
638885
  Маркова Н.И. Качественный уровень трудовых ресурсов как фактор экономического развития сбалансированность труда и капитальных вложений : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Маркова Н.И.; МГУ. – М., 1974. – 24л.
638886
  Петрашень В.И. Качественный химический анализ : Учебное пособие / В.И. Петрашень. – Москва; Ленинград : Химическая литература, 1948. – 572с.
638887
  Блок Н.И. Качественный химический анализ / Н.И. Блок. – МоскваЛ., 1952. – 668с.
638888
   Качественный химический дробный анализ. – Свердловск
2. – 1963. – 86с.
638889
  Кертман Л. Качественный химический полумикроанализ / Л. Кертман. – М.-Л., 1949. – 412с.
638890
   Качественный химический полумикроанализ. – М, 1960. – 232с.
638891
  Керов В.А. Качественный химический полумикроанализ с ограниченным применением сероводорода / В.А. Керов. – Л., 1959. – 97с.
638892
  Конюшко И.М. Качественый химический анализ / И.М. Конюшко. – Минск, 1961. – 488с.
638893
  Лапуста М.Г. Качество -- задача общенародная. / М.Г. Лапуста, В.А. Швандар. – М., 1989. – 189с.
638894
  Смелянов Н.В. Качество - главное в лекционной пропаганде. / Н.В. Смелянов. – М., 1977. – 46с.
638895
  Голосова В.И. Качество - забота партийная / В.И. Голосова. – Ленинград, 1968. – 48с.
638896
   Качество - залог успеха. – М., 1980. – 175с.
638897
   Качество - ключевая проблема народного образования : План книж. выставки и сп. лит. – Москва
Вып. 11. – 1976. – 76с.
638898
   Качество. – К., 1985. – 183с.
638899
  Комлева Н.В. Качество академических работ как показатель качества образования / Н.В. Комлева, П.Ю. Ушков, Н.С. Ушкова // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2008. – № 6 (71). – С. 11-19
638900
   Качество аэрофотоизображения : (материалы семинара Междуведомственной комиссии по аэросъемке при АН СССР). – Ленинград, 1969. – 142 с.
638901
  Морева О.Н. Качество библиотечного фонда в эпоху информационно-коммуникационных технологий // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 4. – С. 42-46. – ISSN 0869-608Х
638902
  Тикунова Ирина Петровна Качество библиотечных услуг : как его измерить и оценить? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6. – С. 23-26. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Измерение и оценка качества предоставления услуг - составляющие эффективного менеджмента. Проведение этих процедур не только позволяет проводить контроль качества и предоставляет базу для анализа и принятия управленческих решений, но и обеспечивает ...
638903
  Тикунова Ирина Петровна Качество библиотечных услуг : как его измерить и оценить? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6. – С. 23-26. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Измерение и оценка качества предоставления услуг - составляющие эффективного менеджмента. Проведение этих процедур не только позволяет проводить контроль качества и предоставляет базу для анализа и принятия управленческих решений, но и обеспечивает ...
638904
  Ритлаан Р.Э. Качество бытового обслуживания и пути его повышения : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Ритлаан Р. Э.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1973. – 41л. – Бібліогр.:с.41
638905
  Двинских С.А. Качество воды и загрязнение донных отложений малых водных обьектов г. Пермь / С.А. Двинских, А.Б. Китаев // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 224-230
638906
   Качество воды и зоны экологического риска на речном участке Каневского водохранилища / В.М. Якушин, К.П. Калениченко, Т.В. Головко, Л.І. Багнюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 119-121. – Бібліогр.: 8 назв
638907
   Качество воды рек и внутренних водоемов. – М., 1973. – 100с.
638908
  Абрамов Ф.В. Качество высшего образования и коррупция в вузах: факторы и динамики // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 8-10. – ISSN 1728-6220


  У статті розглядаються чинники, які визначають якість вищої школи; досліджуються причини виникнення корупції у ВНЗ. Здійснюється оцінка ролі корупції у зниженні якості вищої освіти. Пропонуються заходи щодо протидії поширенню корупції у ВНЗ та ...
638909
  Кирвас В.А. Качество гуманитарного образования: риски при обучении информационным технологиям // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 140-144. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
638910
  Савка Ричард Качество демократии: проблема контроля над бюрократией // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 3. – С. 150-155. – ISSN 1812-7126
638911
  Тодоров А.С. Качество жизни / А.С. Тодоров. – Москва, 1980
638912
  Мироедов А.А. Качество жизни в современных оценках экономического роста и социального прогресса / А.А. Мироедов, В.А. Кретинин // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 2. – С. 44-48. – ISSN 0320-8168
638913
  Реут Д.В. Качество жизни и прокреация // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 7. – С. 103-118. – ISSN 0235-1188
638914
   Качество жизни населения: методические особенности исследования в разных странах : Суспільно-географічні дослідження / И.В. Гукалова, С.А. Лисовский, Е.А. Маруняк, Л.Г. Руденко, С.В. Рященко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 28-33 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1561-4980
638915
   Качество жизни населения: Российский и украинский контекст : Суспільно-географічні дослідження / И.В. Гукалова, С.А. Лисовский, Е.А. Маруняк, Л.Г. Руденко, С.В. Рященко // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 27-32 : Рис., табл. – Бібліогр. 13 назв. – ISSN 1561-4980
638916
  Ахременко А.С. Качество жизни регионов России: политологический аспект, методология и методика измерения / А.С. Ахременко, С.А. Евтушенко // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 67-83. – (Политические науки ; № 1). – ISSN 0201-7385
638917
  Асмаева А.П. Качество зерна озимой пшеницы в условиях длительного применения удобрений. : Автореф... наук: / Асмаева А.П.; АН Арм.ССР. Отд. биол.наук. – Ереван, 1967. – 24л.
638918
  Шишмаренков Виктор Кириллович Качество знаний как фактор формирования убежденности учащихся в закономерностях общественного развития : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Шишмаренков Виктор Кириллович; Челяб. гос. пед. ин-т. – Челябинск, 1974. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
638919
   Качество знаний учащихся и пути его совершенствования. – М., 1978. – 208с.
638920
  Мымрина А.М. Качество и безопасность посуды на украинском рынке / А.М. Мымрина, Т.А. Стрижак // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 1 (76), січень - лютий. – С. 22-24 : фото
638921
  Бурдина Т.Г. Качество и колличество в их связи с другими категориями диалектики : Автореф... канд. филос.наук: / Бурдина Т. Г.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1970. – 18л.
638922
  Зильберштейн М.М. Качество и надежность / М.М. Зильберштейн. – М, 1973. – 16с.
638923
   Качество и надежность изделий. – М., 1989. – 97с.
638924
   Качество и надежность изделий. – М.
3. – 1989. – 115с.
638925
   Качество и надежность изделий. – М.
5. – 1990. – 96с.
638926
   Качество и надежность изделий. – М.
6. – 1990. – 88с.
638927
   Качество и надежность изделий. – М.
1. – 1991. – 111с.
638928
   Качество и надежность изделий. – М.
2. – 1992. – 103с.
638929
   Качество и надежность систем управления. – Владивосток, 1977. – 186с.
638930
  Шелюк Л.А. Качество и открытость образования как национальные приоритеты его демократического развития в Украине // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 61. – C. 134-144. – ISSN 2072-1692
638931
   Качество и рентабельность производства сельскохозяйственной продукции. – Донецк, 1973. – 124с.
638932
   Качество и стандартизация. – М., 1982. – 167с.
638933
   Качество и стандартизация промышленных товаров. – Свердловск, 1985. – 96с.
638934
  Белый Н.Д. Качество и стимул / Н.Д. Белый. – Ташкент, 1966. – 56с.
638935
  Тестов В. Качество и фундаментальность высшего образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 10. – С. 89-92. – ISSN 0869-3617
638936
  Улицкий А.И. Качество и хозрасчет. / А.И. Улицкий, Н.А. Назарьева. – Саратов, 1973. – 73с.
638937
  Тарасов В.И. Качество и цена новой техники / В.И. Тарасов. – Минск, 1982. – 104с.
638938
  Литвинский Ю.Л. Качество и эффективность инженерного труда. / Ю.Л. Литвинский, А.Л. Мерсон. – Рига, 1986. – 221с.
638939
   Качество и эффективность применения твердых сплавов. – М., 1984. – 120с.
638940
  Баландин В.С. Качество и эффективность проектируемой техники / В.С. Баландин. – Саратов, 1979. – 145с.
638941
  Львов Д.С. Качество и эффективность производства / Д.С. Львов. – М., 1974. – 64с.
638942
  Прозоров В.Ф. Качество и эффективность хозяйственного законодательства в условиях рынка / В.Ф. Прозоров. – М., 1991. – 157с.
638943
  Селиванов М.Н. Качество измерений / М.Н. Селиванов. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 294с.
638944
  Задубовский И.И. Качество изображения в электронных устройствах отображения информации / И.И. Задубовский, Б.Н. Красноголовый. – Минск : Университетское, 1990. – 208с.
638945
  Чучалин А. Качество инженерного образования: мировые тенденции в терминах компетенций : А. Чучалин, О. Боев, А. Криушева / А. Чучалин, О. Боев, А. Криушова // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 8. – С. 9-18. – ISSN 0869-3617
638946
  Дружинин Г.В. Качество информации / Г.В. Дружинин, И.В. Сергеева. – Москва, 1990. – 170 с.
638947
  Леонов В.В. Качество информационного воздействия / Леонов В.В. – Киев ; Ирпень : Перун, 2011. – 362, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 346-362. – ISBN 978-966-569-284-3
638948
  Афоничкин А.И. Качество информационного обеспечения в процессах управления / Афоничкин А.И., Панфилов С.А. – Саратов : Саратовский университет, 1988. – 175 с.
638949
  Максимов Ю. Качество как фактор международной конкуренции / Ю. Максимов, Ш. Магомедов // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 19-30. – ISSN 2074-6040


  В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с влиянием качества продукции на международную конкуренцию в современных условиях.
638950
  Гармиз И.В. Качество карт : Современные проблемы и методы ; монография / И.В. Гармиз ; под ред. Л.Е. Смирнова и Т.М. Петровой. – Ленинград : Ленинградский университет, 1990. – 209 с. – ISBN 5-288-00522-2
638951
  Петров В.В. Качество кинопроекции / В.В. Петров. – М., 1964. – 223с.
638952
  Петров В.В. Качество кинопроекции / Петров В.В. – 2-е изд., испр. – Москва : Искусство, 1982. – 222 с. – Библиогр.: с. 217-219
638953
  Букреева Н.Е. Качество корня сахарной свеклы в зависимости от условий возделывания : Автореф... канд. биол.наук: / Букреева Н. Е.; АН Каз.ССР, Ин-т ботаники. – Алма-Ата, 1953. – 15л.
638954
  Давыдов Г.А. Качество лекции / Г.А. Давыдов. – М., 1982. – 64с.
638955
  Мокряк В.А. Качество личных услуг и его роль в повышении уровня жизни трудящихся. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Мокряк В.А.; Киев. ин-т нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1977. – 20л.
638956
  Носков М.В. Качество математического образования инженера: традиции и инновации / М.В. Носков, В.А. Шершнева // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2006. – № 6. – С. 35-42. – ISSN 0869-561Х
638957
  Мерсон А.Л. Качество научного труда. / А.Л. Мерсон, Н.И. Ханов. – Л., 1986. – 135с.
638958
  Акиев П.С. Качество нашей работы / Акиев П.С. – Москва : Советская Россия, 1988. – 126, [2] с.
638959
   Качество не имеет альтернативы : "Лучший туроператор по международному туризму" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 35
638960
  Олейник Л.В. Качество непосредственно общественной потребитеьной системы: сущность, материальные условия и стимулы роста в развитом социалистическом обществе : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Олейник Л. В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
638961
  Олейник Людмила Викторовна Качество непосредственной потребительской стоимости: сущность, материальные условия и стимулы роста в развитом социалистическом обществе : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Олейник Людмила Викторовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 210л. – Бібліогр.:л.189-210
638962
   Качество образных представлений в массовых информационных процессах. – М., 1987. – 109с.
638963
  Дубровская Т.А. Качество образования в российской высшей школы при переходе на систему зачетных единиц / Т.А. Дубровская, Н.А. . Дундина // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 5 (июнь). – C. 9-16. – ISSN 0321-0383


  Анализируются проблемы создания система зачетных единиц в высшей школе России. Осмысливается новая организация учебного процесса, новых форм учета трудоемкости.
638964
  Строкова Т.А. Качество образования и его мониторинговая оценка // Новые ценности образования : серия научно-методических изданий / Межрегиональная общественная организация содействия созданию школ с дем. укладом "Школа и демократия". – Москва, 2011. – № 1 (47) : Качество образования: позиция педагога. – С. 54-65. – ISSN 1726-5304
638965
  Сухарев О.С. Качество образования как индикатор уровня жизни населения // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2013. – № 1. – С. 44-55. – ISSN 1561-2465
638966
  Наркозиев А.К. Качество образования как объект проектирования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 5 (июнь). – С. 16-20. – ISSN 0321-0383


  На основании изучения опыта организации учебного процесса в различных национальных системах высшего образования, проведенного в Международном университете Кыргызстана, предложена методология проектирования образования.
638967
  Воскобойникова М. Качество образования как фактор конкурентоспособности вуза / М. Воскобойникова, Н. Пугачева, И. Чепурышкин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 5. – С. 139-143. – ISSN 0869-3617
638968
  Звонников В.И. Качество образования, или Кое-что новое о вечной проблеме // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 8. – С. 27-31. – ISSN 1726-667Х
638969
  Крылова Н.Б. Качество образования: выбор приоритетов // Новые ценности образования : серия научно-методических изданий / Межрегиональная общественная организация содействия созданию школ с дем. укладом "Школа и демократия". – Москва, 2011. – № 1 (47) : Качество образования: позиция педагога. – С. 43-53. – ISSN 1726-5304
638970
  Третьякова Т.В. Качество образования: от оценки к управлению // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 6. – С. 17-21. – ISSN 1726-667Х
638971
  Скударёва Г.Н. Качество образования: от педагогической теории к практике общественной оценки // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 6, июнь. – C. 57-60. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрена проблема качества образования в XXI в. Представлен краткий теоретический анализ понятия «качество образования», выявлены тенденции развития его общественной оценки Problem of quality of education in the 21st century is examined. Brief ...
638972
  Крыжановский Р.А. Качество образования: проблемы вузов Украины // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2007. – № 8. – С. 18-20. – ISSN 1726-667Х


  Христианский гуманитарно-экономический открытый ун-т
638973
  Селиванова Т.Ф. Качество обслуживания пользователей в структурных подразделениях библиотеки на пунктах выдачи документов (по итогам социологического исследования) // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 3. – С. 64-68
638974
  Редькина Н.С. Качество онлайн-услуг библиотек // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 8. – С. 18-27. – ISSN 0130-9765


  Статья посвящена изучению инструментов и критериев определения качества услуг, оказываемых пользователям библиотек посредством Интернета. Рассмотрены требования, предъявляемые к онлайн-услугам; предложены стратегии, использование которых будет ...
638975
  Ефремова Н.Ф. Качество оценивания как гарантия компетентностного обучения студентов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11. – С. 119-125. – ISSN 0869-3617


  В соответствии с новыми требованиями ФГОС результатами освоения основных образовательных программ признаются компетенции, оценку уровней сформированности которых вузам необходимо обеспечивать в процессе обучения студентов. Рассматриваются подходы и ...
638976
  Евстигнеева Г.А. Качество оцифровки - проблемы и решения // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 5 (25). – С. 58-61. – ISSN 2072-3849


  О проблемах качества оцифровки и сканирования печатных докуменов библиотечными учреждениями в современном мире.
638977
  Гильман Б.А. Качество парфюмерно-косметических товаров / Б.А. Гильман, В.В. Омельченко. – К., 1980. – 113с.
638978
   Качество поверхности деталей машин. – М.
5. – 1961. – 417с.
638979
   Качество поверхностных вод в системе "Водосбор - река - водохранилище". – М., 1981. – 94с.
638980
  Прибылова В.М. Качество подземных вод и оценка состояния здоровья населения Харьковского региона / В.М. Прибылова, И.К. Решетов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 3. – С. 40-44 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
638981
  Неумытый Н.Л. Качество предметов труда как объект экономических отношений : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Неумытый Н. Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 24 с.
638982
  Неумытый Николай Лукич Качество предметов труда как объект экономических отношений на этапе развитого социализма : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Неумытый Николай Лукич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 184л. – Бібліогр.:л.170-183
638983
  Кондратьев К.Я. Качество природных вод и определяющие его компоненты / К.Я. Кондратьев. – Л, 1984. – 54с.
638984
  Калиновская Т.Н. Качество продукции / Т.Н. Калиновская. – М, 1990. – 95с.
638985
  Лапиров-Скобло Качество продукции в практике Госарбитража / Лапиров-Скобло. – М, 1965. – 87с.
638986
  Зубарев А.Е. Качество продукции в условиях экономической реформы: теоретические аспекты и опыт КНР / А.Е. Зубарев. – СПб., 1992. – 173с.
638987
  Кричевский С.Ю. Качество продукции и интенсификация производства / С.Ю. Кричевский, О.Ю. Новожилов. – Минск, 1989. – 63с.
638988
   Качество продукции и научно-технический прогресс. – Горький, 1986. – 110с.
638989
  Котликов Я.Ш. Качество продукции и научно-технический прогресс. / Я.Ш. Котликов. – М, 1973. – 79с.
638990
   Качество продукции и право. – К., 1988. – 179с.
638991
  Вавилов А.П. Качество продукции и пути его повышения / А.П. Вавилов. – Москва, 1973. – 47с.
638992
   Качество продукции и социально-экономические факторы его роста. – Днепропетровск, 1983. – 126с.
638993
  Гличев А.В. Качество продукции и экономика / А.В. Гличев. – М, 1968. – 64с.
638994
  Тихонов Иван Артемьевич Качество продукции и экономический эффект / Тихонов Иван Артемьевич. – Москва : Мысль, 1975. – 150 с.
638995
  Добрынина Н.Д. Качество продукции и эффективности производства. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.590 / Добрынина Н.Д.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1971. – 20л.
638996
   Качество продукции и эффктивность производства. – К., 1978. – 191с.
638997
  Цибина Е.П. Качество продукции как фактор эффективнсоти общественного производства у условиях развитого социализма : Автореф... канд .экон.наук: 08.00.01 / Цибина Е. П.; БГУ. – Минск, 1977. – 19л. – Бібліогр.:с.19
638998
   Качество продукции, испытания. сертификация. – М., 1989. – 139с.
638999
   Качество промышленных товаров и методы их оценки. – Л., 1983. – 152с.
639000
  Бирченко Е.В. Качество профессиональной подготовки выпускников вузов: оценка работодателей // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 85-89. – ISSN 2077-1800
<< На початок(–10)631632633634635636637638639640(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,