Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)631632633634635636637638639640(+10)В кінець >>
635001
  Кулида С. "Картье Киева". Так уважительно прозвали киевляне ювелира Иосифа Маршака // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 16. – С. 3


  Маршак Йосип Абрамович (1854-1918) - купець, ювелір, меценат. Один з найбільших конкурентів Фаберже. Засновник ювелірного дому "Маршак", який мав 92 будівлі та виробляв більше половини золотої продукції в Південно-Західному краї Російської імперії. ...
635002
  Кучборская Е.П. "Карьера Ругонов" как реалистический пролог к серии "Ругон-Маккары" Эмиля Золя / Е.П. Кучборская. – М., 1970. – 60с.
635003
  Васильев Ю.В. "Карьера" Русанова / Ю.В. Васильев. – 2-е изд., доп. – Магадан, 1976. – 270с.
635004
  Васильев Ю.В. "Карьера" Русанова / Ю.В. Васильев. – Магадан, 1988. – 351с.
635005
   "Касандра" Лесі Українки і європейський модерн : Збірник наукових праць. – Остріг, 1998. – 92с. – ISBN 966-7281-01-9
635006
  Войтовський В.С. "Касаційне оскарження у цивільному процесі України" : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Войтовський Валентин Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 208 арк. – Бібліогр.: арк. 192-208
635007
  Войтовський В.С. "Касаційне оскарження у цивільному процесі України" : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Войтовський Валентин Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
635008
  Медвідь В. "Касим-Бек" : роман-цитата // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6. – С. 34-62. – ISSN 0208-0710
635009
  Свиридов В.И. "Каскадер" : юморист. рассказы и повесть / Владимир Свиридов. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 208 с.
635010
   "Каспар Давид Фридрих и его современники", выставка. Москва. 1975. – Москва, 1975. – 90с.
635011
   "Каспар Давид Фридрих и романтическая живопись его времени", выставка. Ленинград. 1974. – Л., 1974. – 44с.
635012
   "Касса" Павла Ивановича. На чем зарабатывал и на что влиял Лазаренко // Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2012. – № 10 (20) октябрь. – С. 172-175. – ISSN 2221-4542
635013
  Дорошук Н.П. "Кассандра" Лесі Українки - "Клітемнестра" Оксани Забужко: спроба діалогу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 35-40. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
635014
  Саєнко В. "Кассандра" Лесі Українки: мистецький синтез у модерністській системі поетики / В. Саєнко, І. Пономаренко // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – С. 106-128. – ISBN 978-966-600-487-4
635015
  Слободян В. "Касьянова книга" : оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 2 (10). – С. 90-97
635016
  Огородник Т. Картографічна збірка з бібліотеки Народного Дому у Львові у фондах кабінету картографії ЛНБ ім. Стефанека НАН України // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 196-207. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
635017
  Грицевич В.С. Картографічна інтерпретація багатовимірної таксономізації в суспільно-географічних дослідженнях // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 35-38 : мал. – Бібліогр.: 7 назв
635018
   Картографічна інтерпретація деяких особливостей м. Києва : монографія / В.О. Шевченко, Р.Ю. Шевченко, Р.С. Філозоф, Н.О. Полякова; В.О. Шевченко, Р.Ю. Шевченко, Р.С. Філозоф, Н.О. Полякова. – Київ : Фітосоціоцентр, 2007. – 156 с. – ISBN 966-306-127-6
635019
  Новикова В.І. Картографічна продукція рекреаційної споживчої, управлінської, господарської діяльності // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 148-155


  Проведено порівняльний аналіз "класичної" моделі територіальної рекреаційної системи, розробленої В.С.Преображенським, та запропонованої автором моделі. На позначення активності таких головних підсистем, як рекреанти, рекреатори та керівні органи, ...
635020
  Шевченко В.О. Картографічна спадщина В.Г. Григоровича-Барського (до 300-річчя від дня народження) // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 111-115. – Бібліогр.: 3 назви
635021
  Вакулік С. Картографічне / С. Вакулік, Б. Жданюк
635022
  Вакулік С. Картографічне визначення морфометричних та гідрологічних характеристик басейну річки Серна / С. Вакулік, Б. Жданюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 17-23 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (315)). – ISSN 1729-360Х
635023
  Підлісецька Картографічне дослідження історико-культурної спадщини Хмельницької області / Підлісецька, О.М. Дмитрук // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 43-51


  На основі узагальнення досвіду картографічних досліджень та моделювання об"єктів культурної спадщини України запропоновано картографічне дослідження історико-культурної спадщини, на прикладі Хмельницької області, за допомогою ГІС-технологій. На основе ...
635024
  Рибак А.А. Картографічне забезпечення інвентаризації земель / А.А. Рибак, С.В. Тітова // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 63-71


  Розкрита суть інвентаризації земель як складової раціонального природокористування, проаналізовані методичні рекомендації з інвентаризації земель та представлена роль картографічних матеріалів у забезпеченні землевпорядних робіт на прикладі ...
635025
  Ляшенко Д.О. Картографічне забезпечення морських круїзів до Антарктики : картографія / Д.О. Ляшенко, А.П. Федчук // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 19-23 : Мал. – Бібліогр.: 11 назв
635026
  Тітова С.В. Картографічне забезпечення радіоекологічного моніторингу // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 191-195. – ISBN 966-631-331-6
635027
  Шевченко Віктор Олексійович Картографічне забезпечення регіональної екологічної політики (питання теорії) // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 100-105 : Фото. – Бібліогр.: 11 назв
635028
  Попович Н.В. Картографічне забезпечення стратегій розвитку територій: актуальність, сучасний стан і перспективи / Н.В. Попович, В.А. Пересадько // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 139-144 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 47). – ISSN 2410-7360
635029
  Гаман Н.О. Картографічне забезпечення транспортних вантажних логістичних потоків в Україні // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 53-55
635030
  Северинов В.Ф. Картографічне забезпечення туризму в Україні. Проблеми і перспективи // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 71-79. – ISBN 966-95774-3-8
635031
  Підлісецька І.О. Картографічне забезпечення туристської галузі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 101-110. – Бібліогр.: 26 назв.
635032
  Даценко Л.М. Картографічне забезпечення шкільного курсу "Географія культури світу" // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 218-229 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
635033
  Козаченко Т.І. Картографічне моделювання : навчальний посібник для викладачів і студ.зі спец.: 05.24.03 - Картографія, 11.00.12 - Географічна картографія / Т.І. Козаченко, Г.О. Пархоменко, А.М. Молочко. – Вінниця : Антекс, 1999. – 328 с. – шифр дубл 526(Коза). – ISBN 966-95400-6-2
635034
  Агапова Олена Картографічне моделювання гідроенергетичного потенціалу малих річок Харківської області з використанням ГІС-технологій // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 23. – С. 3-10 : рис.,. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2075-1893
635035
  Гаман Н.О. Картографічне моделювання для цілей вантажних автомобільних перевезень в Україні // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 16-31


  У статті досліджено місце та важливість вантажних автомобільних перевезень в Україні. Описана роль картографічного забезпечення в процесі логістичного управління перевезень. Досліджена проблема розробки унікальної логістичної карти для території ...
635036
  Гаман Н.О. Картографічне моделювання для цілей вантажних автомобільних перевезень в Україні // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 140-142
635037
  Чабан А.А. Картографічне моделювання запасів пального на АЗС // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 65-68 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
635038
  Ляшенко Д.О. Картографічне моделювання міжнародних культурних зв"язків України : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 17-23 : Карти, мал. – Бібліогр.: 15 назв
635039
  Молочко М.А. Картографічне моделювання підготовки у ВНЗ України фахівців сфери туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 139-149 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
635040
  Беба Н.В. Картографічне моделювання рекреаційної діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Беба Надія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
635041
  Беба Н.В. Картографічне моделювання рекреаційної діяльності в Україні : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Беба Надія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 176 л. – Додатки: л. 135-145. – Бібліогр.: л. 147-176
635042
  Дудник І.М. Картографічне моделювання рівнів розвитку регіональних авіатранспортних систем України / І.М. Дудник, О.А. Борисюк // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 143-150


  У статті обґрунтовується застосування суспільно-географічної методології в поєднанні зі специфічними картографічними методами, що дозволяє здійснити науково обґрунтоване моделювання регіональних авіатранспортних систем, зокрема їх геопросторової ...
635043
  Диняк О.В. Картографічне моделювання та ГІС при дослідженні розвитку небезпечних геологічних процесів / О.В. Диняк, І.Є. Кошлякова // Проблеми гідрогеології на сучасному етапі : матеріали І наук. конф. присвяч. пам"яті проф. Харків. ун-ту І.К. Решетова (м. Харків, 5-6 листоп. 2014 р.) / М-во освіти і нуки України, Ін-т геол. наук. НАН України, Харків. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна [та ін.] ; [редкол.: М.О. Азаренков та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 88-89
635044
  Кобзяк Р.Я. Картографічне моделювання територіальної організації греко-католицької церкви на Галичині першої половини ХІХ століття // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (78). – С. 32-37 : мал. – Бібліогр.: 7 назв
635045
  Орещенко А.В. Картографічне моделювання у структурі реалізації механізму управління природно-техногенною безпекою регіону // Регіон - 2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С. 65-67. – ISBN 978-966-285-259-2
635046
  Лютий Г.Г. Картографічне оцінення змін якості підземних вод у часі // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 1. – С. 65-71 : рис., табл. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1682-3591
635047
  Пономаренко Л.А. Картографічне пам"яткознавство // Праці Центру пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 1992. – Вип. 1. – С. 70-77
635048
   Картографічне та топогеодезичне забезпечення делімітації та демаркації державного кордону України / П.О. Сухий, В.І. Сабадаш, Л.М. Крупела, Я.В. Смірнов // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 37-47
635049
  Сидоренко М. Картографічний аналіз антропогенного навантаження на ландшафти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-53. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено особливості картографічного аналізу антропогенного навантаження на ландшафти. Визначено етапи ландшафтних досліджень. Розкрито складові частини етапів, необхідних для виконання картографічного аналізу. Скалдено алгоритм визначення сумарного ...
635050
  Голубцов О. Картографічний інтерактивний веб-додаток "Місця пам"яті Української революції 1917-1921" / О. Голубцов, Р. Сосса // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2017. – Вип. 86. – С. 35-44 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 43-44. – ISSN 2414-9993
635051
  Підлісецька І.О. Картографічний метод дослідження електоральних уподобань населення: регіональний аспект / І.О. Підлісецька, В.В. Лоївський // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 40-51


  У статті розглянуто застосування картографічного методу дослідження електоральних уподобань населення, під час проведення виборчої компанії в Україні у 2012 та 2014 рр. В статье рассмотрено применение картографического метода исследования ...
635052
  Жук О.П. Картографічний метод дослідження основних засобів і виробничої інфраструктури сільського господарства регіонів України / О.П. Жук, І.А. Жила // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 36-40. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-1677
635053
  Гречана С.І. Картографічний метод у забезпеченні розвитку та співпраці об"єднаних територіальних громад / С.І. Гречана, Ю.С. Рогозян // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 10 (671). – С. 65-73 : табл. – Бібліогр: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
635054
  Гавришок Б. Картографічний метод у ретроспективно-географічних дослідженнях природокористування (на прикладі Подільських Товтр в межах Тернопільської області) / Б. Гавришок, М. Потокій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 20-29 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
635055
  Купченко Б.І. Картографічний метод у формуванні трудових ресурсів (на прникладі Київської області) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 74-76 : Карта. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 26)
635056
  Осталецька О.І. Картографічний спадок Володимира Кубійовича у фонді сектору картографії НБУВ // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 160-168


  Cтаттю присвячено життєпису та багатогранній діяльності українського громадсько-політичного діяча, історика, географа, енциклопедиста, видавця Володимира Михайловича Кубійовича (1900-1985). Поданий огляд його картографічних творів, що зберігаються у ...
635057
  Ткаченко Г.В. Картографічний супровід туристської діяльності // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 202-206. – Бібліогр.: 5 назв.
635058
  Качупалова В. Картографічні видання Украіни: державні бібліографічні ресурси / В. Качупалова, І. Пугач // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. І. Федорова. – Київ, 2011. – № 12 (185). – С. 22-25. – ISSN 2076-9326
635059
  Коломієць В. Картографічні документи Білоцерківського краєзнавчого музею // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 272-292


  У статті пропонується огляд основних картографічних матеріалів, що зберігаються у фондах Білоцерківського краєзнавчого музею. Автор аналізує карти, плани, схеми як джерело для вивчення історії регіону.
635060
  Тітова С.В. Картографічні дослідження радіоекологічної ситуації - атлас Поліського району // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 834-840. – ISBN 966-521-129-3
635061
  Свиридова О.І. Картографічні дослідження у період заселення земель Північного Причорномо"я у ХVIII - XIX століттях // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 4 (182). – С. 31-33. – Бібліогр.: 5 назв.
635062
  Шевченко Р. Картографічні зображення на території міста Київ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 49-51. – (Географія ; вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Розкрито роль картографічних зображень, розробки адекватної семіотики, лінгвістики, особливо в контексті проведення Євро-2012. The role of cartographic images, development their identical semiotics, linguistics, especially in the context of Euro-2012 ...
635063
  Білоус А.В. Картографічні моделі для дослідження просторової організації засобів масової інформації в Україні // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (78). – С. 23-27 : мал. – Бібліогр.: 13 назв
635064
  Анпилова Є.С. Картографічні моделі для моніторингу водних об"єктів // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 11-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 978-966-2735-46-8
635065
  Войцехівський В.В. Картографічні проекції для зображення лінійних споруд на території України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 6-11.


  В статті розглядається питання підбору оптимальної конформної проекції для картографування лінійних споруд на території України. В статье рассматривается вопрос подбора оптимальной конформной проекции для картографирования линейных строений на ...
635066
   Картографічні ресурси інтернет : Методична розробка для студентів / В.О. Шевченко, Е.Л. Бондаренко, О.М. Селєзньов, А.П. Нечай; КНУТШ. – Київ, 2001. – 28с.
635067
  Федунків О.М. Картографічні твори : нові видання // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 46-49
635068
  Сосса Р.І. Картографічні твори видані ДНВП "Картографія" (1945-2000 рр.) : Бібліографічний покажчик / Р.І. Сосса. – Київ : Картографія, 2001. – 216с. – (Українська картографія: історія, стан, перспективи). – ISBN 966-631-148-8; 966-631-207-7
635069
  Сосса Р.І. Картографічні твори видані ДНВП "Картографія" (1945-2003 рр.) : Бібліографічний покажчик / Р.І. Сосса. – Київ : ДНВП "Картографія", 2004. – 248с. – (Українська картографія: історія, стан, перспективи). – ISBN 966-631-207-7; 966-631-424-Х
635070
  Беба Н.В. Картографічні твори на службі туристів // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 185-191 : мал. – Бібліогр.: 8 назв.
635071
  Сосса Р.І. Картографічні твори на територію України (1945-2000 рр.) : Бібліографічний покажчик / Р.І. Сосса; Мін-во екології та природних ресурсів України. Держ. служба геодезії, картограф. та кадастру. – Київ : Картографія, 2002. – 400с. – (Українська картографія: історія, стан, перспективи). – ISBN 966-631-1489-6; 966-631-207-7
635072
  П"ятова Л.А. Картографічні шрифти та їх графічна побудова в Adobe Illustrator // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 22-28


  Викладено особливості створення кожного елементу літери. Вказано основний продукт для розроблення дизайну, ключовими елементами для нього є точка, лінія. Встановлено порівняльну характеристику шрифтів різних століть та сьогодення. Окреслено перспективи ...
635073
  Дудка С.М. Картографічні шрифти: історія розвитку та змін // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 256-267


  У статті розглянуто питання дослідження особливостей історичного розвитку та еволюції шрифтів від найдавніших часів до сьогодення, дається їх класифікація. Виділено окремі етапи виникнення і розвитку картографічних шрифтів, розглянуто основні їх ...
635074
  Барладін О.В. Картографічно-геоінформаційне забезпечення підготовки до ЄВРО - 2012 від Інституту передових технологій / О.В. Барладін, І.В. Бусол // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 3-8 : Карти. – Бібліогр.: 2 назви
635075
  Сеньків М.І. Картографічно-геологістична характеристика Західного регіону України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 302-315


  У статті визначене науково-практичне значення здійснення геологістичної характеристики регіону на основі комплексного підходу. Обгрунтовані головні компонентні та функціональні аспекти здійснення геологістичної характеристики регіону на основі ...
635076
  Гедімин А.В. Картографія / А.В. Гедімин. – К, 1951. – 185с.
635077
  Божок А.П. Картографія : Підручник для студ.географічних спеціальностей університетів / А.П. Божок, Л.Є. Осауленко, В.В. Пастух. – Київ : Фітосоціоцентр, 1999. – 252с. – ISBN 966-7459-33-0
635078
  Божок А.П. Картографія : підручник / Ред. Земляна Н.; А.П.Божок, А.М. Молочко, В.І. Остроух ; КНУТШ;. – Київ : Київський університет, 2008. – 271 с. – ISBN 978-966-439-065-8
635079
  Шевченко Р.Ю. Картографія [Електронний документ] : Електронний підручник. – Київ : Кий, 2015. – 230 с. – ISBN 978-617-651-103-9


  Підручник «Картографія» розкриває основні актуальні напрямки сучасної картографічної науки, яка є інтегральною із астрономією, геодезією, географією, інформатикою, космонавтикою. Наведено визначення картографії, ...
635080
  Остроух В.І. Картографія Азії, Америки та Африки у середньовіччі // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 3 (193). – С. 36-39 : мал. – Бібліогр.: 6 назв.
635081
  Андросов І.Д. Картографія для географів : затверджено ... як підручник для географічних факультетів державних університетів і пед. інститутів / Андросов І.Д. ; ред.: Кондаков І.М., Літвінова Н.Г. – Київ : Радянська школа, 1941. – 296 с. – Бібліогр.: с. 288-289
635082
  Земледух Р.М. Картографія з основами топографії : навч. посібник для студ. пед. вищих навч. закладів, що вивч. дисципліну "Картографія з основами топографії" / Р.М. Земледух; ред.: А.А. Москалюк, О.Ф. Трегуб. – Київ : Вища школа, 1993. – 456 с. – ISBN 5-11-004013-3
635083
  Боровець П. Картографія знахідок мечів та їх ливарних форм в Північному Причорномор"ї періоду фінальної бронзи (XVII - X ст. до н.е.) // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 83. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
635084
  Хведченя С. Картографія історична // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 297-303. – ISBN 978-966-06-0538-1
635085
  Орлов Р. Картографія про середньовічний Вишгород // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 27-32. – ISBN 966-95758-1-8
635086
   Картографія та вища школа : Збірник наукових праць. – Київ : Киевский университет
В.2. – 1998. – 171с.
635087
   Картографія та вища школа = Картография и высшая школа=Cartography and high scool : збірник наукових праць. – Київ, 1996-
Вип. 5. – 2001. – 120 c.
635088
   Картографія та вища школа = Картография и высшая школа=Cartography and high scool : Збірник наукових праць. – Київ, 1996-. – ISBN 966-631-331-6
Вип. 8. – 2003. – 216c.
635089
   Картографія та вища школа = Картография и высшая школа=Cartography and high scool : Збірник наукових праць. – Київ, 1996-. – ISBN 966-7650-67-7
Вип. 10. – 2005
635090
   Картографія та вища школа = Картография и высшая школа=Cartography and high scool : Збірник наукових праць. – Київ, 1996-. – ISBN 966-7650-87-1
Вип. 11. – 2006. – 282c.
635091
   Картографія та вища школа = Картография и высшая школа=Cartography and high scool : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ : Ін-т передових технологій, 1996-. – ISBN 978-966-455-058-8
Вип. 13 : Випуск присвячений 175-річчю Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2008. – 240c.
635092
   Картографія та вища школа = Картография и высшая школа=Cartography and high scool : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ : Ін-т передових технологій, 1996-. – ISBN 966-7782-10-7
Вип. 14 : Випуск присвячений 175-річчю Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2009. – 168c.
635093
   Картографія та вища школа = Картография и высшая школа=Cartography and high scool : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ : Ін-т передових технологій, 1996-. – ISBN 978-966-2150-81-4
Вип. 15 : Випуск присвячений 175-річчю Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2009. – 164 c. – резюме рос., англ. мовами
635094
   Картографія та історія України = Cartography and histori of Ukraine : Збірник наукових праць. – Львів - Київ - Нью-Йорк : В-во М.Коць, 2000. – 340с. – Карти. – ISBN 996-02-1663-7
635095
   Картографія та картографічні методи в туризмі : (метод. вказівки до виконання практ. робіт) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. геодезії та картографії ; [упоряд.]: Даценко Л.М., Підлісецька І.О. – Київ : Прінт-сервіс, 2014. – 34 с. – На тит. арк. та обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 32
635096
  Даценко Л.М. Картографія. Програма факультативного курсу дл учнів 8(9) класу загальноосвітніх навчальних закладів (18 годин) / Л.М. Даценко, В.В. Совенко, І.В. Притула // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 4 (206). – С. 4-7 : табл. – Бібліогр.: 15 назв.
635097
   Картографія. Терміни та визначення. ДСТУ 2757-94. – Київ : Держстандарт України, 1994. – 95 с.
635098
  Трофименко П.І. Картографо-аналітична оцінка небезпеки забруднення рослинницької продукції 137cs / П.І. Трофименко, Н.В. Трофименко // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 147-154


  В статті представлено методологію картографо-аналітичної оцінки небезпеки забруднення сільськогосподарської продукції радіоцезієм та розроблено відповідну картосхему на територію Чернігівської області. Під час застосування функцій топологічного оверлею ...
635099
  Кондратьева Н.Я. Картографо-геодезические работы при проектировании и строительстве / Н.Я. Кондратьева; Ленинградский ордена Ленина государственный ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1967. – 176 с.
635100
  Пономаренко Л.А. Картографо-геодезичні матеріали архівів міста Києва (XVI-XIX ст.) як джерело топонімічних досліджень // Дослідження з ономастики : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: Д.Г. Бучко, І.М. Желєзняк (відп. ред.), О.П. Карпенко та ін.]. – Київ : Пульсари, 2008. – С. 77-88. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-2171-19-8
635101
  Лайкин В.И. Картографо-статистические методы географического изучения производственных типов сельскохозяйственных предприятий : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Лайкин В.И.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 25л.
635102
  Тишковець В.В. Картографування аграрних ландшафтів в умовах поширення еродованості територій / В.В. Тишковець, В.М. Опара // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 130-133. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2075-1893
635103
  Сосса Р.І. Картографування адміністративно-територіального устрою радянської України в 1921-1930 рр. : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 20-28 : Карти. – Бібліогр.: 11 назв
635104
  Сосса Р.І. Картографування адміністративно-територіального устрою Радянської України в 1931-1941 рр. : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 15-23 : Карти, мал. – Бібліогр.: 12 назв
635105
  Сосса Р. Картографування адміністративно-територіального устрою радянської України у міжвоєнний період // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 149-166
635106
  Денисик Г.І. Картографування антропогенних ландшафтів / Г.І. Денисик, І.М. Война // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 36-41 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2075-1893
635107
  Пересадько В. Картографування виноробної промисловості / В. Пересадько, Н. Максименко, К. Біла // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 78-83 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2075-1893
635108
  Ізотова І. Картографування віку областей іонізованого водню в спіральній галактиці М101 / І. Ізотова, С. Парновський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 12-15. – (Астрономія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Ототожнено області іонізованого водню (НІІ) в спіральній галактиці М101=NGC 5457. Відібрано 24 області з відомим вмістом кисню, для яких на основі даних про еквівалентну ширину EW(HB) в лінії Hв визначено верхню межу віку областей зореутворення. ...
635109
  Ковальчук І.П. Картографування геоекологічного стану природно-господарських систем гірничопромислових територій / І.П. Ковальчук, Є.А. Іванов, В.В. Клюйник // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 129-137


  Необхідність картографування геоекологічного стану природно-господарських систем гірничо-промислових територій зумовлена кількома причинами: 1) недостатнім рівнем вивчення геоекологічних проблем в цих регіонах; 2) високим рівнем екологічної напруги, ...
635110
  Позняк С.П. Картографування грунтового покриву : Навчальний посібник / С.П. Позняк, Є.Н. Красєха, М.Г. Кіт; МОіНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 500 с. – ISBN 966-613-234-6
635111
  Кардаш Т.В. Картографування демографічних процесів у Волинській області / Т.В. Кардаш, О.Ю. Яценко // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 92-93
635112
  Турчик Т.В. Картографування динаміки інвестицій в сферу ІТ-технологій // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 109-116


  Висвітлено особливості створення та використання карт інвестиційної діяльності. Проаналізовано зв"язок між інвестиційною діяльністю та сферою інформаційних технологій. Представлено карту динаміки інвестицій в сферу ІТ та карту найбільших ...
635113
  Пересадько А В. Шпурік Картографування для потреб релігійного туризму (на прикладі міста Харкова) // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 99-104 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2075-1893
635114
  Прасул Ю.І. Картографування для потреб туризму : Бібліографічний довідник / Ю. І. Прасул; Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2005. – 44с.
635115
   Картографування екологічного стану повітряного басейну м. Луцька на основі ліхеноіндикації / В.В. Федонюк, В.В. Іванців, М.А. Федонюк, О.В. Іванців // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 259-270
635116
  Шевченко Ю.М. Картографування еколого-небезпечних відходів // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 57-63.


  В статті розкрито поняття екологічного картографування та створення карт екологічної ситуації території України. В статье раскрыто понятия экологического картографирования и создания карт экологической ситуации территории Украины. In article deals ...
635117
  Василець Л.С. Картографування залізничної мережі Південної залізниці // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 39-45


  У статті подано класифікацію залізничних станцій залежно від їх призначення і характеру роботи. Висвітлено основні особливості регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" та характеристики залізничної мережі з точки зору залізничного ...
635118
  Корнус О.Г. Картографування захворюваності населення обласного регіону (на прикладі Сумської області) / О.Г. Корнус, В.А. Шищук // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 94-97 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2075-1893
635119
  Шемчук М.П. Картографування зміни меж об"єктів гідрографії на основі матеріалів дистанційного зондування // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 56-65


  Щодо питання картографування зміни меж об"єктів гідрографії на основі матеріалів дистанційного зондування автором використано багатоспектральні фотознімки ділянок Київського та Канівського водосховищ за 1984-2014 роки в межах русел Дніпра та Десни із ...
635120
  Горовий О.В. Картографування інвестиційної діяльності // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 47-50 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2075-1893
635121
  Дудун Т. Картографування інфекційних хвороб на території України / Т. Дудун, В. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 15-17. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (39)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості, які є характерними для картографування інфекційних хвороб на території України. Виділено основні картографічні способи, які варто використовувати при відображенні інфекційних хвороб на карті. Проаналізовано доцільність ...
635122
  Курач Т. Картографування інформаційних образів регіонів України за матеріалами ЗМІ / Т. Курач, Н. Левак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 64-72. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  Окреслено формування образного пізнання географічного простору в роботах зарубіжних і радянських географів. Розкрито поняття географічного образу, географічного іміджу територій та чинники й підходи до формування образу територій у свідомості людини. ...
635123
  Комлєв О.О. Картографування історико-динамічних басейнових геоморфосистем // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 153-158. – ISBN 966-7650-87-1
635124
  Поливач К.А. Картографування історико-культурної спадщини в Україні // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 60-66 : Карта, таб. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 1561-4980
635125
  Палієнко Л.О. Картографування історичних змін рослинного покриву та тваринного світу // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 198-202. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 966-631-331-6
635126
  Підлісецька І. Картографування історичних подій, пов"язаних із Голокостом та остарбайтерством на українських землях / І. Підлісецька, Б. Сірий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 130-133. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано ключові аспекти картографування подій німецько-радянської війни на теренах України та визначено історичні епізоди, які не мають достатнього висвітлення на вітчизняних історичних картах. Охарактеризовано ознаки Голокосту (геноцид євреїв) ...
635127
  Зенгіна С.М. Картографування карсту Криму на різних етапах історії його дослідження // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 4 : Карст України. – С. 140-152 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва
635128
  Москаленко А.А. Картографування кормової бази бджільництва за даними LANDSAT 8 // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 32-35 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-1677
635129
  Касьянова Н.В. Картографування крейдяних відслонень у процесі розробки атласу національного природного парку "Дворічанський" / Н.В. Касьянова, О.І. Сінна // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 110-124
635130
  Пересадько В.А. Картографування кримінологічної ситуації (на прикладі Сумської області) / В.А. Пересадько, Є.В. Орлов // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 94-98 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2075-1893
635131
  Грицьків Н.З. Картографування лавинонебезпечних територій з використанням ГІС-технологій / Н.З. Грицьків, Л.Ю. Лайкун, Л.В. Бабій // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2016. – Вип. 84. – С. 44-55 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 54-55. – ISSN 2414-9993
635132
  Сизенко О.В. Картографування ландшафтного різноманіття Дніпропетровської області // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (88). – С. 23-26 : фото. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2311-9780
635133
  Шишка О.В. Картографування Львова (1582-1770 рр.) : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 42-47 : Карти, схеми. – Бібліогр.: 23 назви
635134
  Шишка О.В. Картографування Львова (1918 - 1944 рр.) // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (76). – С. 44-47 : рис.
635135
  Шишка О.В. Картографування Львова у підавстрійський період (1772-1918 рр.) : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 42-46 : Карти
635136
  Ляшенко Д.О. Картографування міжнародних політичних зв"язків України : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 18-23 : Мал. – Бібліогр.: 19 назв
635137
  Деренюк М.М. Картографування місцевості за допомогою геоінформаційних систем "Erdas" // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 50-54


  Розглянуто та проаналізовано суть поняття ГІС та застосування ГІС в різних сферах і напрямках діяльності, аналіз місцевості за двовимірним та тривимірним зображенням, програмне забезпечення для обробки даних дистанційного зондування, а саме «ERDAS ...
635138
  Донцов О. Картографування нематеріальної культурної спадщини України в інформаційному забезпеченні туризму // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 28. – C. 4-10. – ISSN 2075-1893
635139
  Рудь В.С. Картографування пам"яток трипільської культури регіону Південно-Східної Вінниччини // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 4 (17) : Археологія і простір. – С. 134-139. – ISSN 2227-4952
635140
  Осауленко Л.Є. Картографування поверхневих вод у комплексних атласах // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 41-47. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географії ; Вип. 18)
635141
  Парновський С. Картографування повної густини матерії у Місцевому Всесвіті за методом POTENT / С. Парновський, П. Шаров, О. Парновський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-5. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Ми застосували метод POTENT до останньої версії вибірки RFGC-галактик для відновлення поля швидкостей великомасштабного колективного руху галактик а відповідного просторового розподілу повної густини матерії на масштабах близько 100 h-1 Мпк. Отримані ...
635142
  Кардаш Т.В. Картографування подій Другої світової війни в контексті історичних досліджень вчених США // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 56-58
635143
  Кардаш Т.В. Картографування подій Другої світової війни на території Європи на картах американських видань // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 63-66
635144
  Кардаш Т.В. Картографування подій Другої світової війни у США // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 213-224
635145
  Даценко Л.М. Картографування подій Другої світової війни: передумови та історичні інтерпретації / Л.М. Даценко, Т.В. Кардаш // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 334-344


  Стаття присвячена питанням картографування подій Другої світової війни в контексті інтерпретацій історичних подій в науковій літературі країн, які вивчались. Порівняння карт вітчизняних видань з іноземними, перш за все країн Західної Європи і США, ...
635146
  Корнус А.О. Картографування поширенності деяких видів хвороб населення Сумської області / А.О. Корнус, О.Г. Корнус, В.Д. Шищук // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 78-81 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2075-1893
635147
  Пересадько В.А. Картографування прикордонних територій: реалії і перспективи / В.А. Пересадько, Н.В. Попович // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 153-157 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2075-1893
635148
  Сюткін С.І. Картографування промислових комплексів Сумської області // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 74-79. – Бібліогр.: 6 назв
635149
  Пугач С.О. Картографування промисловості Волинської області (кінець XX – початок XXI ст.) / С.О. Пугач, П.П. Король // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 113-125
635150
  Стафійчук В.І. Картографування результатів науко-метричного аналізу політико-географічних публікацій у фахових виданнях України / В.І. Стафійчук, О.Ю. Яценко // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 5-15


  Розкрито етапи опрацювання та результати картографування наукометричного аналізу політико-географічних публікацій у фахових виданнях України в період 1990-2012 рр. Представлено результати картографування окремих із них. Показаны этапы обработки и ...
635151
  Бейдик О.О. Картографування рекреаційно-туристського комплексу України і Сірії: основні напрями і проблеми / О.О. Бейдик, С.Ю. Трофімова, Хадра-Падр // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 189-197. – (Географія ; Вип. 41)


  Викладено основні тенденції, напрями і проблеми картографування різноманітних складових рекреаційно-туристського комплексу України (Республіка Крим) і Сирії (Західна Сирія). Проаналізовано роль картографії як однієї з наскрізних географічних наук і, ...
635152
  Дудун Т.В. Картографування розвитку середньої освіти в освітньому комплексі України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 357-366


  Розглянуто картографування розвитку середньої освіти в Україні. Описано 2 головні парадигми дослідження розвитку, структури і функціонування освітнього комплексу України. Розроблено методологічні основи картографування розвитку середньої освіти та ...
635153
  Дудун Т.В. Картографування розвитку системи вищої освіти в освітньому комплексі України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 227-235


  Обгрунтовано використання геопросторової парадигми для дослідження розвитку системи вищої освіти. Розроблено та створено дві карти, які характеризують систему вищої освіти в Україні. Обосновано использование геопространственной парадигмы для ...
635154
  Ковальчук І. Картографування селів при розробці комплексу протисельових заходів / І. Ковальчук, О. Трофімова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 118-126 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
635155
  Бабенко О.А. Картографування сучасного стану банківської системи України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 5-13


  Проаналізовано теоретичні та методичні положення картографування банківської системи України. Банківська система відображається як цілісний організм функціонування механізмів та, просторово-часових закономiрностей розмiщення, формування i розвитку, ...
635156
  Десюк В.С. Картографування та аналіз біоцентрично-мережевої конфігурації (на прикладі Лубенського району Полтавської області) / В.С. Десюк, Д.В. Свідзінська // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 179-185


  Створено схему біоцентрично-мережевої конфігурації ландшафту Лубенського району Полтавської області та проведено аналіз біоцентрів за такими показниками, як площа, форма та теплозабезпеченість; біокоридорів – за геометричними та метричними ...
635157
  Удовиченко В.В. Картографування та графічне моделювання ландшафтної генетико-морфологічної структури лісостепових комплексів Лівобережної України (на прикладі тестової ділянки дослідження) // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 243-258
635158
   Картографування та структурно-логічне моделювання адаптивного туризму / О.О. Бейдик, А.В. Орещенко, А.О. Зяблова, О.І. Топалова // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 11. – С. 106-114


  Визначено структуру першоджерел туристського картографування. Наведено персоніфіковану сегментацію картографічних творів туристсько-рекреаційного спрямування. Представлено картографічну модель чисельності актуальних та потенційних інвалідних туристів в ...
635159
  Сосса Р. Картографування території України : історія, перспективи, наукові основи / Ростислав Сосса. – Київ : Наукова думка, 2005. – 290, [1] с., [18] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 269-287. – ISBN 966-00-0455-9
635160
  Сосса Р.І. Картографування території України від найдавніших часів до 1941 р. : бібліографічний покажчик / Ростислав Сосса ; НАН України ; Ін-т історії України ; Книжкова палата України. – Київ, 2007. – 240 с. – ISBN 978-966-02-4511-2
635161
  Вдовенко В.В. Картографування транспортної мережі України / В.В. Вдовенко, Л.М. Веклич, // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (89). – С. 33-34 : мал. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2311-9780
635162
  Корнус А.О. Картографування трансформації структури валової доданої вартості регіональних соціогеосистем України // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 66-69 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2075-1893
635163
  Купченко Б.І. Картографування трудових ресурсів територіально-виробничого комплексу (на прикладі Київської області) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 77-79 : Рис. – (Географія ; Вип. 24)
635164
  Підлісецька І.О. Картографування туристичного потенціалу Івано-Франківської області / І.О. Підлісецька, О.В. Шаповал // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 78-86


  На основі узагальнення досвіду картографічних досліджень та моделювання розроблено та укладено карту "Туристичний потенціал Івано-Франківської області". Проаналізовано туристичний потенціал області, подано опис поетапного розроблення та укладання ...
635165
  Шевченко В.О. Картографування Чорнобильської зони відчуження: історичні тренди та перспективи : картографія / В.О. Шевченко, Р.Ю. Шевченко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 14-18 : Мал. – Бібліогр.: 19 назв
635166
  Путренко В.В. Картографування якості повітря на основі аналізу даних дистанційного зондування / В.В. Путренко, Н.М. Пашинська, С.Ю. Назаренко // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 89-98
635167
  Чернецький В. Картографуючи посткомуністичні культури = Mapping postcommunist cultures : Russia and Ukraine in the context of globalization : Росія та Україна в контексті глобалізації : авториз. пер. з англ. / Віталій Чернецький ; [з англ. переклали: К. Ботанова та ін. ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Наук. т-во ім. Шевченка в Америці]. – Київ : Критика, 2013. – 429, [3] с. : портр. – Парал. тит. арк. ориг. - Пер. за вид.: Mapping postcommunist cultures: Russia and Ukraine in the contexs of globalization / Vitaly Chernetsky. Montreal & Kingston [etc.] : McGill-Queen"s univ. press, 2007. - Покажч.: с. 419-430. – Бібліогр.: с. 389-418 та в підрядк. прим. – (Серія "Критичні студії" / Ін-т Критики). – ISBN 978-966-8978-64-7
635168
  Золовский А.П. Картогрфические исследования проблемы охраны природы / А.П. Золовский. – Киев : Наукова думка, 1978. – 151с.
635169
  Ліодт Г.Н. Картознавство : посібник для вищих педагогічних навчальних закладів / Г.Н. Ліодт. – Київ : Радянська школа, 1940. – 324с.
635170
  Ліодт Г.Н. Картознавство : навч. посіб. для педагогічних навч. закладів / Г.Н. Ліодт. – Київ : Радянська школа, 1951. – 420 с.
635171
  Божок А.П. Картознавство : підручник для студ. ВНЗ / А.П. Божок, А.М. Молочко, В.І. Остроух ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 332, [1] с. : іл. – Покажч.: с. 312-328. – Бібліогр.: с. 310-311. – ISBN 978-966-439-737-4
635172
  Кудрицкий Д.М. Картометрические работы : учеб. пособ. / Д.М. Кудрицкий; Министерство высш. и среднего спец. образования РСФСР ; Ленинградский гидрометеорологический ин-т ; [отв. ред. Ю.А. Яковлев]. – Ленинград : ЛПИ, 1978. – 80 с.
635173
  Пригодич В. Картонные личины / В. Пригодич. – Л, 1990. – 48с.
635174
  Шулаков Сергей Картонный герой нашего времени = Критический разбор / Шулаков Сергей, Шведов Александр // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2009. – № 10 (645). – С. 9-14. – ISSN 0132-2036
635175
   Картопля. – 2-е переробл. і доп. вид. – К., 1954. – 232с.
635176
  Бобкова Л.П. Картопля / Л.П. Бобкова. – Київ : Наукова думка, 1976. – 132с. : 17 таблиць у додатку
635177
  Нечипорук І.Д. Картопля в західних областях України / І.Д. Нечипорук, О. Онищенко. – Львів, 1953. – 68с.
635178
  Кух І.О. Картопля на вашому столі. / І.О. Кух. – К., 1987. – 33с.
635179
  Рябчук В.П. Картопляники голодного року : есеї, новели / Василь Рябчук. – Львів : Камула, 2008. – 80 с. – ISBN 966-433-007-8
635180
  Стоянов Радостин Картосемиотика, метакартография, неогеография-признаки кризиса в современной картографии? // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 6(9). – Бібліогр.: 10 назв
635181
  Молочко М.А. Картосеміотика навчальних підрозділів в атласі університету // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (99/100). – С. 5-12. – ISSN 0868-6939


  Представлена ізолінійна блок-діаграма забезпеченості університетської освіти науково-педагогічним персоналом КНУ імені Тараса Шевченка станом на 01.01.2018 р.
635182
  Молочко А. Картосеміотика: довершений вигляд наукознавчої мовної концепції сучасної картографії, що претендує на роль її загальної теорії / А. Молочко, М. Молочко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 39-47. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (39)). – ISSN 1728-3817


  Тривала історія картографії як науки, виробництва та освіти засвідчує, що її загальна теорія завжди узгоджувалась із найактуальнішими вимогами суспільної практики, які постійно змінювались, роблячи її еволюціонуючою науковою дисципліною, що в наш час ...
635183
  Полякова Н.О. Картосеміотична модель національного атласу Росії // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 29-35


  В статті представлені результати картосеміотичного аналізу Національного атласу Росії у графічному та табличному виглядах. Визначено інформаційне ядро, склад якого обумовлено призначенням атласів. Результати викладені в статті можна використовувати в ...
635184
  Полякова Н.О. Картосеміотичні дослідження Національного атласу Німеччини // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 52-75


  В статті представлені результати картосеміотичного дослідження Національного атласу Німеччини у графічному та табличному виглядах. Вперше, проведено порівняльне картосеміотичне дослідження окремих модулів з усієї сукупності багатотомного ...
635185
   Картотека азербайджанских нефтей. – Баку, 1966. – 68с.
635186
  Джалгония В. Картотека Дон Жуана. (Странности любви) // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 37. – С.26-31. – ISSN 0234-1670
635187
  Фрид Н. Картотека живых / Н. Фрид. – М., 1958. – 464с.
635188
   Картотека заголовков коллективного автора. – Л., 1975. – 60с.
635189
  Стукалова Т.Н. Картотека книгообеспеченности в системе управления учебным процессом вуза // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2008. – № 25. – С. 47-53
635190
  Стукалова Т.Н. Картотека книгообеспеченности в системе управления учебным процессом вуза // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2008. – № 26. – С. 2-24. – Бібліогр.: с. 20
635191
  Стукалова Т.Н. Картотека книгообеспеченности в системе управления учебным процессом вуза // Библиотеки учебных заведений. Спецвыпуск : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2009. – б/н : Книгообеспеченность учебного процесса. Концепции. Подходы. Методика расчета. – С. 46-63


  Опыт автоматизации картотеки книгообеспеченности учебного процесса Московского инженерно-физического института государственного университета.
635192
  Піх О.М. Картотека Мирона Кордуби "Бібліографія історії України": структура та принципи складання // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 4. – С. 175-183. – ISSN 0130-5247
635193
  Букасов С.М. Картофели Южной Америки и их селекционное использование. / С.М. Букасов. – Ленинград, 1933. – 146 с.
635194
  Бертон В. Картофель / В. Бертон; Под ред. Лорха А.Г. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1952. – 264с.
635195
   Картофель. – М., 1953. – 568с.
635196
  Бородин И.В. Картофель / И.В. Бородин. – Новосибирск, 1960. – 56с.
635197
  Лехнович В.С. Картофель / В.С. Лехнович. – Л., 1963. – 1-204с.
635198
  Уайтхед Т. Картофель здоровый и больной / Т. Уайтхед. – Москва, 1955. – 608с.
635199
  Всесоюзная Картофель и овощи / Всесоюзная, выставка с.-х.; Эдельштейн В.И. – Москва, 1954. – 92 с.
635200
  Всесоюзная Картофель и овощи / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 68 с.
635201
   Картофель на торфяных почвах. – К., 1977. – 184с.
635202
   Картофель, овощи, плоды, бахчевые культуры, грибы и продукты их переработки. – М.
2. – 1964. – 516с.
635203
   Картофель, овощи, плоды, ягоды, бахчевые культуры, грибы и продукты их переработки. – М.
1. – 1964. – 352с.
635204
   Картофель. Передовой опыт и достижения науки. – М., 1958. – 352с.
635205
  Осмола Н.И. Картофельный комарик в условиях западных областей УССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 098 / Осмола Н.И. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1968. – 19 с.
635206
  Порстман В. Карточка и картотека / В. Порстман. – М., 1930. – 212с.
635207
  Боковнев О.А. Карточки-задания для программированного опроса по геометрии / О.А. Боковнев. – Москва, 1979. – 112 с.
635208
  Конькова Л.Ю. Карточки-задания на уроках в старших классах : Методика и опыт. Актуальное интервью // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 1. – С. 64-69 : Табл. – ISSN 0016-7207
635209
  Чекова М.Д. Карточки-задания по черчению / М.Д. Чекова. – М, 1967. – 320с.
635210
  Василенко Е.А. Карточки-задания по черчению / Е.А. Василенко. – Москва, 1974. – 206с.
635211
  Василенко Е.А. Карточки-задания по черчению / Е.А. Василенко. – Москва, 1974. – 237с.
635212
  Василенко Е.А. Карточки-задания по черчению / Е.А. Василенко. – Москва, 1977. – 207с.
635213
  Василенко Е.А. Карточки-задания по черчению / Е.А. Василенко. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1979. – 223с.
635214
  Василенко Е.А. Карточки-задания по черчению / Е.А. Василенко, Т Е. Жукова, . – Москва, 1984. – 414с.
635215
  Василенко Е.А. Карточки-задания по черчению для 6 класса / Е.А. Василенко, Е.Т. Жукова. – Москва, 1988. – 208с.
635216
  Василенко Е.А. Карточки-задания по черчению для 7 класса / Е.А. Василенко, Е.Т. Жукова. – Москва, 1971. – 208с.
635217
  Василенко Е.А. Карточки-задания по черчению для 8 класса / Е.А. Василенко. – Москва, 1978. – 208с.
635218
   Карточки-задания по черчению для 8 класса / Василенко Е.А. – М., 1985. – 224с.
635219
   Карточки-задания по черчению для 8 класса / Василенко Е.А. – М., 1990. – 239с.
635220
  Хотимская О.В. Карточки-задания по черчению для VI - VIII классов / О.В. Хотимская, Г.А. Наумова. – М, 1963. – 301с.
635221
  Хотимская О.В. Карточки-задания по черчению для VI - VIII классов / О.В. Хотимская, Г.А. Наумова. – изд. 2-е. – М, 1965. – 303с.
635222
   Карточки для каталогов и картотек. Общие требования. ГОСТ 7.51-84. – Москва : Издательство стандартов, 1985. – 15 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу)
635223
  Шилова Т.Ф. Карточки для упражений по русскому языку в 5-6 классах. / Т.Ф. Шилова. – М., 1971. – 132с.
635224
  Шилова Н.И. Карточки для упражнений по орфографии в V классе. / Н.И. Шилова. – 4-е изд. – М., 1967. – 351с.
635225
  Шилова Н.И. Карточки для упражнений по орфографии и пунктуации в V-VIII классе. / Н.И. Шилова. – 2-е изд.перераб. – М., 1960. – 632с.
635226
  Шилова Н.И. Карточки для упражнений по орфографии и пунктуации в VI-VIII классе. / Н.И. Шилова. – 3-е изд.перераб. – М., 1964. – 604с.
635227
  Неелова З.Г. Карточки по русскому языку / З.Г. Неелова. – Москва, 1963. – 3334с.
635228
  Неелова З.Г. Карточки по русскому языку / З.Г. Неелова. – М., 1965. – 439с.
635229
   Карточки программированного решения задач по физике. – Тула, 1977. – 91с.
635230
   Карточная система в г.Киеве. – К., 1921. – 144с.
635231
  Розалиев Н. Карточные игры России / Н. Розалиев. – М, 1991. – 89 с.
635232
  Сукиасян Э. Карточные или электронные? // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 1. – С. 14 - 17. – ISSN 0869-4915
635233
   Карточные коммерческие игры "Винт" (во всех видах). – М., 1991. – 157с.
635234
  Петропавловская Юлия Карточный блеф // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 11 (2902). – С. 20-22 : карта
635235
  Марков С.А. Карточный домик / С.А. Марков. – М, 1990. – 143с.
635236
  Корнблат Сирил Карточный домик : Фантаст. рассказ // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 62-65 : Іл.
635237
   Карточный домик. США глазами фантастов. – М., 1969. – 341с.
635238
   Карточный игрок на все руки: Описание всех карточ. игр., существовавшихи существующих со времен их появления и до наших дней. – М. – 256с.
635239
  Сковронский Картошка без соли. / Сковронский, Ю. Слотвинский. – Л.-М., 1961. – 96с.
635240
  Ветров Ф.А. Картошка в натюрморте / Ф.А. Ветров. – Москва, 1982. – 192с.
635241
  Пашнев Э.И. Картошка. / Э.И. Пашнев. – Воронеж, 1977. – 168с.
635242
  Володченко А. Картоязыковые проблемы и картосемиотика : (сравнительный анализ, размышления, разработки); монография / А. Володченко. – Дрезден, 1993. – 83.[20]c. : 7л.карт
635243
  Голець І.В. Картридж для твердофазної екстракції альдегідів з наступним верх-уф визначенням / І.В. Голець, В.М. Левчик, М.Ф. Зуй // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 21
635244
  Максимович Г.А. Картс карбонатных нефтегазоносных толщ. / Г.А. Максимович, В.Н. Быков. – Пермь, 1978. – 96с.
635245
  Кусов В.С. Карту создают первопроходцы / В.С. Кусов. – Москва : Недра, 1983. – 69 с.
635246
  Павлова В.П. Картування грунтів території України за роки Радянської влади // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 19-25
635247
   Картування параметрів піскуватості як основа пошуково-розвідувальних робіт на нафту та газ у теригенних комплексах / О.Ю. Лукін, І.Р. Окрепка, В.А. Пупов, З.П. Шев"якова, М.Г. Єгурнова // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 4. – С. 69-84 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
635248
   Картули Саадрео. – Тбилиси, 1961. – 8 с.
635249
  Багров Л.С. Карты Азиатской России : исторические заметки / Л.С. Багров. – Петроград : [Б. и.], 1914. – 28 с. + карты
635250
  Бугаев В.А. Карты барической топографии. / В.А. Бугаев. – Л., 1950. – 64с.
635251
  Михайловская А.И. Карты в экспозиции музеев / Комитет по делам культ.-просвет. учрежд. при Совете Министров РСФСР, НИИ Краеведческой и музейной работы ; А.И. Михайловская. – Москва : [Б. и.], 1947. – 56 с. : ил.
635252
   Карты Великого Востока. – Пхеньян, 1957. – 271с.
635253
  Востокова А.В. Карты вечной мерзлоты / А.В. Востокова. – Москва, 1969. – 1-28с.
635254
   Карты географическия Российской империи. – 9с.
635255
   Карты геоморфологическая, растительности и природного районирования Целинного края Северного Казахстана с пояснительным текстом. – Москва, 1961. – 48с.
635256
  Гармонов И.В. Карты грунтовых вод степных и лесостепных районов Европейской части СССР / И.В. Гармонов. – М., 1955. – 20с.
635257
   Карты для высшей школы : Состояние, задачи, перспективы ; тематическое и комплексное картографирование и создание атласов ; сборник. – Москва : Московский университет, 1977. – 137 с.
635258
  Хоботов Карты для лекционной работы / Хоботов, Н.Н. Мокрова. – М, 1974. – 94с.
635259
  Хоботова Карты для лекционной работы / Хоботова, Ж.А. Полевая. – М, 1985. – 112с.
635260
  Виноградов Н.В. Карты и атласы / Н.В. Виноградов. – Москва-Ленинград, 1941. – 192с.
635261
  Сухов В.И. Карты и атласы в работе лектора / Общество "Знание" РСФСР ; В.И. Сухов. – Москва : Знание, 1968. – 64 с. – (В помощь лектору)
635262
  Андрощук А. Карты и границы: образы пространства и территориальные споры в пограничье (Украина, Беларусь и Молдова в постсоветский период) // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2010. – № 3/4. – С. 71-97. – ISSN 1822-5136
635263
  Лебедева В.К. Карты и планы : учеб. пособ. / В.К. Лебедева; Министерство высшего и среднего спец. образования РСФРС ; свердловский горный ин-т им. В.В. Вахрушева. – Свердловск : Изд-е Института, 1967. – 48 с.
635264
  Скальский А.В. Карты и планы Одессы / А.В. Скальский, Л.Г. Белоусова // Збереження історичної забудови центра Одеси шляхом включення до основного Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (Одеса - ЮНЕСКО) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 січ. 2015 р., м. Одеса / М-во культури України, НДІ пам"яткоохорон. дослідж., Міжнар. рада з охорони пам"яток та іст. місць [та ін.] ; [редкол.: В.С. Дорофєєв (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2015. – С. 64-71. – ISBN 978-966-190-989-1
635265
  Быстрова Н.В. Карты к пулковскому обзору неба в радиолинии межзвездного нейтрального водорода = Contour maps to the pulkovo sky survey in the interstellar neutral hydrogen radio line / Н.В. Быстрова. – Ленинград, 1980. – 6с.
635266
   Карты к учебнику "Физическая география частей света" : 6 класс. – Москва : Учпедгиз, 1956
635267
   Карты к учебнику "Физическая география частей света" 6 кл.. – Москва : Учпедгиз, 1955
635268
   Карты лавиноопасных районов Советского Союза. – Москва : Московский университет, 1971. – 28с.
635269
  Алексеев В.И. Карты лесов, лесного хозяйства и лесной промышленности // Методические указания по проектированию и составлению комплексных научно-справочных атласов / МГУ им. М.В. Ломоносова ; Геогр. ф-т. – Вып. 15. – Москва : ЛИК МГУ, 1972. – Вып. 15 : Карты лесов, лесного хозяйства и лесной промышленности / В.И. Алексеев. – С. 1-32
635270
  Белоцерковский М.Ю. Карты механизации и электрификации сельского хозяйства / М.Ю. Белоцерковский, Н.С. Виноградова // Методические указания по проектированию и составлению комплексных научно-справочных атласов / МГУ им. М.В. Ломоносова ; Геогр. ф-т ; под общ. ред. К.А. Салищева и Ю.Г. Саушкина. – Вып. 14а. – Москва : Московский университет, 1973. – Карты механизации и электрификации сельского хозяйства / М.Ю. Белоцерковский, Н.С. Виноградова. – с.1-30
635271
  Кристи А. Карты на стол / А. Кристи. – М, 1991. – 163с.
635272
  Возовикова Т. Карты на стол. Ведущие университеты померятся планами. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 15 февраля (№ 7). – С. 6


  Нужно стремиться к тому, чтобы как можно больше наших университетов попали в топ-500. Девять миллиардов рублей из федерального бюджета предполагается направить в 2013 году на то, чтобы вывести ведущие вузы России на уровень, который позволит им ...
635273
   Карты населения. – М.
1. – 1971. – 105с.
635274
  Евтеев О.А. Карты населения : Общая часть // Методические указания по проектированию и составлению карт комплексных научно-справочных атласов / МГУ им. М.В. Ломоносова ; Геогр. ф-т ; под общ. ред. К.А. Салищева. – Вып. 13а. – Москва : ЛИК МГУ, 1972. – Карты населения. Общая часть / О.А. Евтеев. – с.1-36
635275
   Карты населения. – Москва
1. – 1984. – 224 с.
635276
   Карты населения : Свод. кат. В 3-х вып. – Москва
Вып. 2 : Демографические и социально-экономические карты. – 1985. – 173с.
635277
   Карты населения : Свод. кат. В 3-х вып. – Москва
Вып. 3 : Этнографические и лингвистические карты, карты поселений и расселения. – 1986. – 159с.
635278
  Чистякова Александра Карты неведомых земель // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 3 (2906). – С. 120-122 : фото
635279
  Нехороших Анна Михайловна Карты обслуживания населения : Аннот. указ. В 2-х вып. / Нехороших Анна Михайловна. – Москва
Вып. 1. – 1976. – 164с.
635280
  Нехороших Анна Михайловна Карты обслуживания населения : Аннот. указ. В 2-х вып. / Нехороших Анна Михайловна. – Москва
Вып. 2. – 1976. – 143с.
635281
  Сальников С.Е. Карты оценки природных условий : (принципы и методы разработки для региональных атласов) / Московский государственный ун-т им. М.В. Ломоносова ; С. Е. Сальников. – Москва : Московский университет, 1977. – 80 с.
635282
  Шкурков В.В. Карты оценки природных условий для жизни населений (разработка проблемы на примере различных районов страны) : Автореф... канд. геогр.наук: 502 / Шкурков В.В.; МГУ. – М., 1969. – 16л.
635283
  Лавровский В.М. Карты парламентского огораживания общенных земель в Англии конца XVIII - начала XIX вв. / В.М. Лавровский. – Москва ; Ленинград, 1940. – 59 с.
635284
   Карты полей динамики и взаимосвязи явлений : сборник статей. – Иркутск : Ин-т географии Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР, 1980. – 157 с.
635285
   Карты полей плотности в географических исследованиях. – Ирскутск, 1978. – 122с.
635286
  Кольер Д. Карты правду говорят : рассказы / Джон Кольер ; Сост. и пред. В. Скороденко. – Москва : Известия, 1987. – 250 с. : ил. – (Б-ка журнала "Иностранная литература")
635287
  Заруцкая И.П. Карты природы : редакционно-подготовительные и авторские работы / И.П. Заруцкая; отв. ред. В.П. Шоцкий. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное из-во, 1965. – 208 с.
635288
  Заруцкая И.П. Карты природы / И.П. Заруцкая. – Иркутск, 1965. – 208с.
635289
   Карты природы. – Москва
Вып.1. – 1979. – 103с.
635290
   Карты природы. – М.
2. – 1980. – 138с.
635291
   Карты природы. – Москва
Вып. 3. – 1981. – 115 с.
635292
  Лютый А.А. Карты промышленности / А.А. Лютый, А.И. Шкирина // Методические указания по проектирорванию и составлению карт комплексных научно-справочных атласов / МГУ им. М.В. Ломоносова ; Геогр. ф-т ; под ред. К.А. Салищева и Ю.Г. Саушкина. – Вып. 17. – Москва : ЛИК МГУ, 1971. – Карты промышленности / А.А. Лютый, А.И. Шкирина. – с.1-42
635293
  Запрянов Н.Д. Карты промышленности для перспективного планирования народного хозяйства НР Болгарии : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Запрянов Н.Д. ; Моск. ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Москва, 1963. – 20 с.
635294
   Карты рассказывают. – Ленинград, 1957. – 52с.
635295
  Заруцкая И.П. Карты растительности в комплексных атласах / И.П. Заруцкая. – Вып. 9. – Москва, 1973. – 42с.
635296
  Верещака Т.В. Карты речных бассейнов: их значение и особенности проектирования / Т.В. Верещака, Н.А. Билибина, И.Е. Курбатова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 9. – С. 9-15 : карта, табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
635297
   Карты среднего годового стока рек СССР в масштабах 1: 500000000 (на 8 листах) и 1 : 10000000 (на 1 листе). Приложение к монографии К.П. Воскресенского "Норма и изменчивость годового стока рек СССР", 1962. – с.
635298
   Карты стока рек и временных водотоков : (На примере центрально-черноземных областей). – Воронеж : Воронеж. ун-и, 1975. – 144 с.
635299
  Пивоварова З.И. Карты суммарной солнечной радиации и радиационного баланса территории СССР за период Международного геофизического года / З.И. Пивоварова. – Москва, 1966. – 50с.
635300
  Пивоварова З.И. Карты суммарной солнечной радиации и радиационного баланса территории СССР за период Международного Года Спокойного Солнца / З.И. Пивоварова. – Москва, 1968. – 71с.
635301
   Карты тектонического районирования, веществнного состава и современного рельефа доюрского фундамента, и структурно-тектоническая карта Западно-Сибирской плиты (по геофизическим данным). – Новосибирск, 1963. – с.
635302
   Карты транспорта СССР. 1965-1975 : Каталог. – Москва, 1976. – 64с.
635303
  Яворницкий Д.И. Карты Украины и Запорожья : Труды XIII археологического съезда в городе Екатеринославе. – Москва
Т. 2. – 1907. – С. 51-60
635304
  Романов А.А. Карты четвертичных отложений, их чтение и построение / А.А. Романов. – Саратов, 1970. – 70с.
635305
  Романов А.А. Карты четвертичных отложений, их чтение и построение : Пособие к лабораторно-практическим занятиям по курсу геологии четвертичных отложений / А.А. Романов. – 2-е изд., испр. и перераб. – Саратов, 1980. – 81с.
635306
  Карнацевич И.В. Карты экстремальных температур воздуха на территории России и сопредельных стран // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 12. – С. 56-58 : карты. – ISSN 0016-7126
635307
  Карнацевич И.В. Карты экстремальных температур воздуха на территории России и сопредельных стран : информация // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 10. – С. 51-53 : Карти. – ISSN 0016-7126
635308
  Карнацевич И.В. Карты экстремальных температур воздуха на территории России и сопредельных стран : информация // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 11. – С. 51-53 : Карти. – ISSN 0016-7126
635309
  Кравец Е.А. Карты, "смена парадигмы" и ответы на пространственные вопросы // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 6. – С. 55-56. – ISSN 0016-7126
635310
  Устрялов Н. Карты, планы и снимки к первым трем томам Истории царствования Петра Великого. – СПб : Тип. Второго Отделения Собственной Его Имп. Величества Канцелярии, 1863. – 7 с. : ил. + карты
635311
  Устрялов Н. Карты, планы и снимки к четвертому тому Истории царствования Петра Великого. – СПб : Тип. Второго Отделения Собственной Его Имп. Величества Канцелярии, 1863. – 23 с. + карты
635312
  Риттер К. Карты, представляющие... с объяснением, 1828
635313
  Рудий В. Каруковані писанки - унікальне явище в українському писанкарстві // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 91-92.
635314
  Короткий В.А. Карус Карл Густав / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 97. – ISBN 966-06-0393-2
635315
  Томин Ю.Г. Карусели над городом / Ю.Г. Томин. – Л., 1991. – 352с.
635316
  Ворскло В. Каруселя ідей і кольорів // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 457, березень : березень. – С. 14-15


  Образотворча виставка А. Бабича. Андрій Бабич (народився 1921 в Охтирці біля Харкова) – канадський художник українського походження, живописець-пастеліст, портретист і пейзажист.
635317
  Маршак С.Я. Карусель / С.Я. Маршак. – М., 1962. – 224с.
635318
  Полачек К. Карусель / К. Полачек. – М.-Л, 1965. – 383с.
635319
  Межелайтис Э. Карусель : стихи / Эдуардас Межелайтис ; пер. с лит. – Москва : Советский писатель, 1967. – 231 с.
635320
  Егоров Б.А. Карусель / Б.А. Егоров. – М, 1974. – 222с.
635321
  Горышин Г.А. Карусель / Г.А. Горышин. – Москва, 1975. – 95с.
635322
  Аракелян Г.А. Карусель / Г.А. Аракелян ; [худож. Г. Яралян]. – Ереван : Айастан, 1975. – 195 с. : рис.
635323
  Бенадов Х. Карусель / Х. Бенадов. – София, 1977. – 140с.
635324
  Васильева К.П. Карусель / К.П. Васильева. – Москва, 1982. – 255с.
635325
  Лиханов А.А. Карусель : повести / А.А. Лиханов. – М., 1984. – 366с.
635326
  Зощенко М.М. Карусель / М.М. Зощенко. – Алма-Ата, 1989. – 240с.
635327
  Зубарева В. Карусель всея Руси : купля-продажа в пьесе "Вишневый сад" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 6. – С. 77-94. – ISSN 0042-8795
635328
  Ямпольский Б.С. Карусель. / Б.С. Ямпольский. – Москва, 1969. – 80с.
635329
  Циканов Ю.А. Карусель. / Ю.А. Циканов. – Ярославль, 1981. – 127с.
635330
  Свиридов В.И. Карусель. / В.И. Свиридов. – М., 1984. – 159с.
635331
   Карусель: Юморист. рассказы, монологи, сценки. – Л., 1989. – 479с.
635332
  Парфанович С. Карусь і ми = Carry and we : авто-біографія / Софія Парфанович. – Чікаго : В-во Миколи Денисюка, 1966. – 324 с. : іл. – З кол. Dr. T. Olesijuk
635333
  Пивовар С.Ф. Карфаген / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 185. – ISBN 966-642-073-2
635334
  Циркин Ю.Б. Карфаген и его культура / Ю.Б. Циркин. – Москва, 1986. – 286с.
635335
  Циркин Ю.Б. Карфаген и его культура / Ю.Б. Циркин ; [редкол.: А.Н. Болдырев и др. ; отв. ред. И.Ш. Шифман] ; Акад. наук СССР, Отд-ние истории, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1987. – 285, [3] с. : ил. – Указ. имен геогр. назв.: с. 275-284. – Библиогр.: с. 257-273. – (Культура народов Востока : материалы и исследования)
635336
  Шустов В.Н. Карфагена не бедет! / В.Н. Шустов. – Свердловск, 1957. – 208с.
635337
  Билак С.М. Карх международной деятельности буржуазно-националистических партий на Закарпатской Украине (1917-1945 гг.) : Дис... д-ра ист.наук: 07.00.02 / Билак С. М.; Ужгородский гос. ун-т, каф. научн. коммунизма. – Ужгород, 1982. – 458л. – Бібліогр.:л.391-458
635338
   Карханін Юрій Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 288. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
635339
   Карханін Юрій Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 261-262 : фото
635340
   Карханін Юрій Іванович (1911-1993) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 189. – ISBN 978-966-439-754-1
635341
   Карханіна (Кондратенко) Неоніла Яківна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 262 : фото
635342
  Паульсон О. Карцинологические заметки / О. Паульсон. – Киев : В Университ.тип., 1875. – 6с. + Табл.1
635343
  Монченко В.І. Карцинологія : навчальний посібник / В.І. Монченко, П.Г. Балан, В.М. Трохимець ; [за ред. В.І. Монченка] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 527, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 519-521. – ISBN 978-966-439-466-3
635344
  Мурадян О.Д. Карчеванский диалект : Автореф... канд. филос.наук: / Мурадян О.Д.; АН Арм. ССР. Ин-т языка. – Ереван, 1958. – 34л.
635345
  Балаж Б. Карчи Бруннер : повесть : [для сред. возраста] / Б. Балаж ; [пер. с венг. Б. Гейгер ; рис. Г. Валька]. – Москва : Детская литература, 1972. – 167 с. : ил.
635346
   Каршерінг - послуга новітніх технологій // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 5. – С. 66-67 : фото. – ISSN 1998-8044
635347
  Косичев Л.А. Карэн Хачатуров: жизнь, отданная латиноамериканистике // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 1. – С. 43-58. – ISSN 0044-748Х
635348
  Успенская М.И. Карэн Хачатурян / М.И. Успенская. – Москва : Советский композитор, 1959. – 8 с.
635349
  Долинская Е.Б. Карэн Хачатурян / Е.Б. Долинская. – Москва : Советский композитор, 1975. – 142 с.
635350
  Алексеев М.Н. Карюха / М.Н. Алексеев. – Москва, 1967. – 94с.
635351
  Алексеев М.Н. Карюха / М.Н. Алексеев. – Москва, 1968. – 63с.
635352
  Алексеев М.Н. Карюха : повесть / Михаил Алексеев ; [худож. И. Годин]. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1978. – 184 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
635353
  Алексеев М.Н. Карюха : повесть / М.Н. Алексеев. – Москва : Современник, 1984. – 61с.
635354
  Алексеев М.Н. Карюха / М.Н. Алексеев. – Москва, 1985. – 574с.
635355
  Алексеев М.Н. Карюха / М.Н. Алексеев. – Москва, 1985. – 287с.
635356
  Алексеев М.Н. Карюха / М.Н. Алексеев. – Москва : Советский писатель, 1988. – 270 с
635357
  Алексеев М.Н. Карюха. Драчуны : дилогия / М.Н. Алексеев. – Москва : Известия, 1986. – 410с. – (Библиотека "Дружбы народов")
635358
  Мамедов И.М. Карягинские говоры азербайджанского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Мамедов И.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Филол. фак. – М., 1958. – 42л.
635359
  Быков В. Карьер / В. Быков. – Москва, 1988. – 448 с.
635360
  Быков В.В. Карьер : повесть / Василь Быков ;. – Москва : Советский писатель, 1988. – 300 с.
635361
  Быков В. Карьер / Василь Быков ;. – Москва : Известия, 1990. – 381 с.
635362
  Осипов В.Ф. Карьера / В.Ф. Осипов. – Горький, 1983. – 223с.
635363
  Шадрин А.И. Карьера / А.И. Шадрин. – Волгоград, 1989. – 399с.
635364
  Пащенко-де Превиль Карьера в понимании молодежи: сравнительный анализ социальных представлений российских и французских студентов // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 4. – С. 48-61. – ISSN 0042-8841
635365
  Гроссман Л. Карьера д"Антеса / Л. Гроссман. – Москва, 1935. – 46с.
635366
  Салтуп Г.Б. Карьера дворника. / Г.Б. Салтуп. – Петрозаводск, 1990. – 300с.
635367
   Карьера доктора Фануса: рассказы соврем. егип. писателей.. – М., 1977. – 135с.
635368
  Якокка Л. Карьера менеджера / Л. Якокка. – М., 1990. – 384с.
635369
  Якокка Л. Карьера менеджера / Л. Якокка. – Москва, 1991. – 384 с.
635370
  Якокка Л. Карьера менеджера / Ли Якокка, Уильям Новак. – 2-е изд. – Минск : Попурри, 2002. – 416 с. – (Успех !). – ISBN 985-438-822-0
635371
  Даглы С. Карьера Ногталарова / С. Даглы. – М, 1964. – 258с.
635372
  Золя Э. Карьера Ругонов / Э. Золя. – М., 1949. – 368с.
635373
  Золя Э. Карьера Ругонов / Э. Золя. – Москва, 1955. – 334 с.
635374
  Золя Э. Карьера Ругонов / Э. Золя. – Москва, 1983. – 392с.
635375
  Золя Э. Карьера Ругонов = La Fortune des Rougon : [роман] / Эмиль Золя ; пер. с фр. Е. Александровой. – Москва : Мир, 1985. – 272 с.
635376
  Золя Э. Карьера Ругонов. Добыча / Э. Золя. – Москва : Художественная литература, 1979. – 526с. – (Библиотека классики. Зарубежная литература)
635377
  Бельчиков Я.М. Карьера руководителя и человеческий фактор / Я.М. Бельчиков. – Рига : Латвийский университет, 1992. – 112 с.
635378
  Подмайстрович В.И. Карьера синего пиджака / В.И. Подмайстрович. – Ужгород, 1966. – 55с.
635379
  Ли Д. Карьера. / Д. Ли. – Л.-М., 1959. – 72с.
635380
  Мишарин А.Н. Карьера: Роман с эпилогом. / А.Н. Мишарин. – М., 1989. – 320с.
635381
  Бэгшоу Л. Карьеристки / Л. Бэгшоу; пер. с англ. В.В.Копейко, H.К.Рамазановой. – Москва : АСТ, 1997. – 512 с. – (Сер.:Интрига). – ISBN 5784105329
635382
  Грушас Ю.А. Карьеристы / Ю.А. Грушас. – Москва, 1974. – 248с.
635383
  Иллеш Э. Карьеристы / Э. Иллеш. – М., 1983. – 299с.
635384
  Грушас Ю. Карьеристы / Ю. Грушас. – М., 1986. – 317с.
635385
  Аверин Н.Д. Карьерное хозяйство / Н.Д. Аверин. – Москва ; Ленинград : Гос. изд-во лит. по строительству и архитектуре, 1953. – 440 с. : ил., черт. – Библиогр.: с. 435-436. – (Производственные предприятия строительной индустрии)
635386
   Карьерные стратегии молодежи : учеб. пособие для студ. спец. 040104.65 Организация работы с молодежью / [Карманова О.А. и др.] ; М-во образования и науки РФ, Федерал. гос. бюджет. образоват. учрежд. высш. проф. образования "Забайкал. гос. ун-т" ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Гос. высш. учеб. заведение "Приазов. гос. техн. ун-т". – Чита : ЗабГУ, 2013. – 212, [3] с. : ил., табл. – Авт. указ. в конце кн. – Библиогр.: с. 196-204 и в конце гл. – ISBN 978-5-9293-1035-5
635387
  Зверко Т.В. Карьерный капитал выпускника вуза: сильные стороны и направления развития / Т.В. Зверко, Т.В. Топчий // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 106-112. – ISSN 1993-5560


  "Проанализированы существующие в современной социологической науке подходы к исследованию карьеры. Обоснована перспективность теоретического и эмпирического изучения карьеры в контексте теории социальных полей и капитала П. Бурдье, что расширяет ...
635388
  Бирченко Е. Карьерный рост выпускников в системе показателей качества высшего образования // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – № 1 (66). – С. 17-23. – ISSN 1562-529Х


  Обобщены результаты исследования карьеры выпускников Народной украинской академии за 1997-2011 гг.
635389
  Кутняк С.В. Карьерообразующий потенциал воспитательной среды // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 5. – С. 79-84. – ISSN 0869-3617


  В статье представлены основные направления создания и развития в педагогическом вузе воспитательной среды, способствующей становлению и реализации профессиональной карьеры будущего педагога. The article presents the main directions of the creation ...
635390
  Оніщенко О. КАС України: недоліки, суперечності та проблемні моменти застосування // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 53-56.
635391
  Жадан Сергій Каса довідок не дає : оповідання // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 103. – ISSN 0130-5212
635392
  Друце П Й. Каса маре : драма в 3-х д. / П Й. Друце, . – Київ, 1962. – 95 с.
635393
  Друцэ И.П. Каса маре : драма в 3 д. / И.П. Друцэ; авториз. пер. с молд. М.Хазина. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1965. – 127 с.
635394
  Друцэ І.П. Каса Маре : драма в 3-х д. / І.П. Друцэ. – Київ : Картя молдовеняскэ, 1972. – 87 с.
635395
  Гойков Д. Касабланка : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5/6 (1085/1086)/7/8 (1087/1088). – С. 326-328. – ISSN 0320-8370
635396
  Акопов В.Ф. Касанья : двустишия : сб. стихотворений / Валерий Акопов. – Киев : ДИА, 2015. – 87, [1] с.
635397
  Подсвиров И.Г. Касатка / И.Г. Подсвиров. – М, 1986. – 510с.
635398
  Подсвиров И.Г. Касатка / И.Г. Подсвиров. – М, 1991. – 301с.
635399
   Касаткин Владимир Васильевич. Художественная выставка к 10-летию творческой работы (1951-1961), 1961. – 12с.
635400
  Сердюк В. Касаційна функція правосуддя як загальносоціальний феномен // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 74-78. – ISSN 0132-1331
635401
  Сердюк В. Касаційна функція судочинства як загальносоціальний феномен // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 74-78. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
635402
  Степанюк А.Г. Касаційне оскарження судових рішень у процесуальному законодавстві України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 15-18. – ISSN 2220-1394
635403
  Шабалін А. Касаційне оскарження судових рішень у справах наказного провадження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 117-119. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано цивільно-процесуальні аспекти касаційного оскарження судових рішень у справах наказного провадження. На підставі проведеного аналізу автором було запропоновано низка теоретичних висновків, а також визначені можливі шляхи ...
635404
  Костюченко О. Касаційне оскарження та перевірка як засіб забезпечення законності ухвал, постановлених в порядку виконання судових рішень в кримінальному провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 415-417. – ISBN 978-617-7069-28-6
635405
  Помазанов А.В. Касаційне оскарження у цивільному процесі України в контексті реалізації права на справедливий суд // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 30-37. – ISSN 2312-1831
635406
  Глущенко С. Касаційне оскарження: від дублювання до єдності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 97-104.
635407
  Біда Катерина Михайлівна Касаційне провадження в господарському судочинстві України : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Біда К.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 195л. – Бібліогр.: л. 183 - 195
635408
  Біда Катерина Михайлівна Касаційне провадження в господарському судочинстві України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Біда К.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
635409
  Шевчук П.І. Касаційне провадження в цивільних справах / П.І. Шевчук, В.В. Кривенко // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 1. – С.27-34
635410
  Пшонка М.П. Касаційне провадження у сучасному цивільному судочинстві України / М.П. Пшонка, О.С. Ткачук // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 1. – С. 17-26
635411
  Дерев"яга І.В. Касаційне провадження як факультативна стадія цивільного процесу // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 287-289. – ISBN 978-617-7096-97-8
635412
  Вронська Г. Касаційне провадження: перші кроки застосування нового ГПК // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 1-18 січня (№ 1/2). – С. 2-3. – ISSN 1992-9277
635413
  Тимошенко О.А. Касаційний порядок оскарження рішень суду як об"єкт праворозуміння в період Античності, Середньовіччя та Просвітництва // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 81-84
635414
  Сірий М.І. Касація - основна функція Верховного Суду України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 4 (116). – С. 29-34
635415
  Червинська М.Є. Касація в цивільному процесі:становлення і перспективи розвитку // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2015. – № 5 (26). – С. 69-79. – ISSN 2310-6166
635416
  Яковлев С.Ю. Касація в цивільному судочинстві: історія та сучасність // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 121. – С. 232-240. – ISSN 2224-9281
635417
  Шалдибін М.В. Касація як гарантія законності рішень, ухвалених у суді першої та апеляційної інстанції // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2019. – № 1/2. – С. 110-114. – Бібліогр.; 6 назв. – ISSN 1682-3591
635418
  Зинин Ю.Н. Касба - островок истории столицы Алжира // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 2 (643). – С. 69-74. – ISSN 0321-5075
635419
   Касеев Абылхан. Выставка произведений. Москва. 1984. – Москва, 1984. – 16с.
635420
  Ромеро Л. Касик / Л. Ромеро. – М, 1988. – 245с.
635421
  Вітович І. Касим і шестеро статистів. Вибори легалізували ставленика Назарбаєва // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 11 червня (№ 64). – С. 5


  "Президентські вибори в Казахстані в неділю, 9 червня, не містили жодної інтриги і не викликали більших емоцій, навіть у самому Казахстані. Все було визначено заздалегідь. «Вічний президент» Нусурлтан Назарбаєв залишив свій пост і вказав наступника. І ...
635422
  Шевченко Л.В. Касименко Олександр Карпович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 211. – ISBN 96966-8060-04-0
635423
  Скляренко Є.М. Касименко Олександр Карпович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 424. – ISBN 978-966-02-6472-4
635424
   Касименко Олександр Карпович (1905-1971) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 189-190. – ISBN 978-966-439-754-1
635425
  Родин Н. Касимов. / Н. Родин. – Рязань, 1959. – 62с.
635426
  Родин Н.А. Касимов. / Н.А. Родин. – М., 1976. – 119с.
635427
   Касимов: город двух культур двух народов : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 73
635428
  Соловьев В.С. Касимовская невеста / В.С. Соловьев. – Москва : АРМАДА, 1994. – 747, [5] с. : портр. – Загол. обл.: Романовы. Династия в романах. Алексей Михайлович. - На корешке: Алексей Михайлович. - В кн. также: К.Г. Шильдкрет. Гораздо тихий Государь ; А.Е. Зарин. На изломе. – (Романовы. Династия в романах ; т. 2). – ISBN 5-87994-044-6
635429
  Білецький В.С. Каситерит (- мінерал класу оксидів і гідрооксидів) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 424. – ISBN 978-966-02-6472-4
635430
  Кралюк П. Касіян Сакович як філософ // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 211-216. – ISBN 978-966-2254-74-7
635431
  Кралюк П.М. Касіян Сакович як філософ // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 211-216. – ISBN 978-966-373-777-5


  Українським православним культурним діячем, який чи не найбільше піддався західним, зокрема, ренесансним впливам, був Касіян (у миру – Калістрат) Сакович (бл. 1578 – 1647). Народився він у сім’ї православного священика в містечку Потелич на Галичині. У ...
635432
  Индране И. Каска с каштанами : роман / Илзе Индране ;. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 397 с.
635433
  Хайрулін О. Каскад ігрового моделювання життєдіяльності суб"єкта // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: З. Карпенко, Ю. Максименко, В. Москалець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 2 (76). – С. 66-97 : рис. – Бібліогр.: 61 назв. – ISSN 1810-2131
635434
  Томас Р. Каскадер из Сингапура / Росс Томас ; [пер. с англ. В. Вебера и др. ; худож. В. Фекляев]. – Москва : Терра-Книжный клуб, 1999. – 509, [2] с. – В кн. также: Время хишников / Д. Горес. – (ТЕРРА-Детектив). – ISBN 5-300-02472-4
635435
  Гужва В. Каскадери // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 4/5. – С. 93-133. – ISSN 0208-0710
635436
  Вишневський П.К. Каскадна схема керування випарною колоною у вторинній перегонці нафти / П.К. Вишневський, В.О. Оніщенко // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Десята наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 8-9 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Інж.-хім. ф-т ; [уклад., ред., правка та комп"ютер. верстання М.В. Лукінюка]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – С. 30-31. – ISBN 978-966-622-803-4
635437
  Ильинов А.С. Каскадная модель неупругих взаимодействий частиц и ядер с ядрами. 4-5552 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Ильинов А.С.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория теорет. физики. – Дубна, 1971. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
635438
  Чигринов С.Е. Каскадная модель ядерных реакций и ее применение к расчету прохождения частиц и ядер через многокомпонентные среды. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Чигринов С.Е.;. – Л., 1977. – л.
635439
  Иваненко И.П. Каскадные ливни, вызываемые частицами сверхвысоких энергий / И.П. Иваненко, Т.М. Роганова. – Москва : Наука, 1983. – 144 с.
635440
   Каскадные электронно-оптические преобразователи и их применение. – Москва, 1965. – 448 с.
635441
  Молчанов В.М. Каскады атом-атомных столкновений в кремнии и германии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Молчанов В.М.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1980. – 15л.
635442
  Пугачева Т.С. Каскады и цепочки коррелированных атомных стоклновений в кристаллах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пугачева Т.С.; АН УзССР. Объед. Ученый совет отд. физ.-мат. наук. – Ташкент, 1966. – 19л.
635443
  Акилов Юсиф Зальманович Каскады последовательных атомных столкновений в твердых телах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Акилов Юсиф Зальманович; АН УзССР. Объедин. учен. совет по физике Отд-ния физ.-мат. наук. – Ташкент, 1974. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
635444
   Каскады прудов на водосборе р. Кумы : Заиление и гидробиология. – Ленинград : Наука, 1975. – 255с.
635445
  Шапиро Д.Н. Каскады радиоприемников на микросхемах / Д.Н. Шапиро. – Ленинград, 1973. – 54 с.
635446
   Каскады радиоприемников на полевых транзисторах. – Москва, 1974. – 193 с.
635447
  Кобзев В.В. Каскады радиоприемников на транзисторах / В.В. Кобзев, В.Н. Шишмаков. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1960. – 272 с., [1] л. схем. : схем. – Библиогр.: с. 270-272 (66 назв.)
635448
  Ложников А.П. Каскодные схемы на транзисторах / А.П. Ложников, Е.К. Соснин. – Москва, 1969. – 144 с. ; Вып. 15
635449
  Ложников А.П. Каскодные усилители / А.П. Ложников, Е.К. Соснин. – 2-е изд., доп. – Москва-Ленинград, 1964. – 128 с.
635450
  Елфимов Ю.Н. Каслинские мастера / Ю.Н. Елфимов. – Челябинск : Юж.-Уральское кн. изд-во, 1977. – 83 с., [6] л. ил.
635451
  Павловский Б.В. Каслинский чугунный павильон / Б.В. Павловский. – Свердловск, 1979. – 29с.
635452
  Ларичев Г. Каслинское литье : азбука стилей // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 8. – С. 24-42


  Каслинское литье - художественные изделия (скульптура, решетки, архитектурные элементы и т. д.) из чугуна и бронзы, производящиеся на чугунолитейном заводе в г. Касли в Челябинской обл.
635453
  Вассерман Я. Каспар Хаузер, или леность сердца / Я. Вассерман. – Москва : Художественная литература, 1970. – 384 с.
635454
  Вассерман Я. Каспар хаузер. или Леность сердца : Роман / Я. Вассерман. – Москва : Художественная литература, 1990. – 384с.
635455
  Ерымовский К.И. Каспий - море штормовое / К.И. Ерымовский. – Астрахань, 1953. – 247с.
635456
  Фархутдинов А.З. Каспий - не море, Тузла - не остров. Обзор выступлений на Международной конференции по правовым проблемам Каспия, Азовского моря и многоцелевого использования морских пространств // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 4. – С.131-141. – ISSN 1811-9018
635457
  Исаков И.С. Каспий,1920 год / И.С. Исаков. – Москва : Советский писатель, 1973. – 302 с.
635458
   Каспий: правовые проблемы : Международная конференция // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2002. – № 4. – С. 3-54. – ISSN 0130-9625
635459
  Бабушкин Н.Я. Каспийская белуга : Автореф... канд биол.наук: / Бабушкин Н.Я.; Сарат. гос. ун-т им В.Г.Чернышевского. – Саратов, 1953. – 14л. – Бібліогр.:с.42-43
635460
  Ерымовский К.И. Каспийская книга / К.И. Ерымовский. – Астрахань, 1954. – 187с.
635461
  Маковский А.А. и Гадченко Б.М. Каспийская Краснознаменная / А.А. и Гадченко Б.М. Маковский. – М., 1961. – 192с.
635462
  Халдеев А.В. Каспийская радуга. Стихи / А.В. Халдеев. – Баку, 1966. – 100с.
635463
  Филиппов Б.Т. Каспийская роза / Б.Т. Филиппов. – Астрахань, 1948. – 48с.
635464
  Рустам С. Каспийские волны : стихи / Сулейман Рустам ;. – Москва : Художественная литература, 1971. – 142 с.
635465
   Каспийские зори. – Астрахань, 1950. – 203с.
635466
  Шаховский Б.М. Каспийские зори / Б.М. Шаховский. – М, 1957. – 80с.
635467
  Володин Г.Г. Каспийские зори / Г.Г. Володин. – Киев : Радянський письменник, 1977. – 191 с.
635468
  Ерымовский К.И. Каспийские легенды и сказки / К.И. Ерымовский, В.П. Самаренки. – Волгоград, 1969. – 96с.
635469
  Янина Т.А. Каспийские моллюски в плейстоцене Черного моря // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2011. – № 3 (25). – С. 106-123. – ISSN 1999-7566


  З історії досліджень Азово-Чорноморського басейну до сучасності.
635470
  Берг Л.С. Каспийские сельди, собранные экспедицией 1912 г. вдоль западного берега моря : Предварительный отчет : с 14 табл. и 1 рис. в тексте / Л.С. Берг. – Санкт-Петербург : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1913. – [4], 50 с., 13 л. ил. – (Материалы к познанию русского рыболовства : Т. 1-6 : 1912-1917 / Г.У.З. и З. Департамент земледелия ; Т. 2, вып. 3 ; Каспийская экспедиция 1912-1913 г.г.)
635471
  Рзаев З.А. Каспийский кутум и его воспроизводство : Автореф... кандидата биол.наук: / Рзаев З.А.; АН АзССР. Отд-ние биол. наук. – Баку, 1966. – 19л.
635472
  Гегелашвили Н.А. Каспийский регион в контексте российско-американских отношений // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 12 (480). – С. 33-46. – ISSN 0321-2068
635473
  Парвин Дарабади Каспийский регион в международно-геополитической системе начала XXI века // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 10 (232). – С. 38-54. – ISSN 1998-1813
635474
  Жулинский М.Г. Каспийский регион: нефтегазовые проблемы : География. Регионы мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 17-25 : Карта, фото, табл. – ISSN 0016-7207
635475
  Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе / Б.Н. Заходер. – М.
2. – 1967. – 212с.
635476
  Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Горган и Поволжье в IX-X вв. / Б.Н. Заходер. – М., 1962. – 280с.
635477
  Луговской В.А. Каспийское море / В.А. Луговской. – Москва, 1936. – 78с.
635478
  Шлямин Б.А. Каспийское море / Б.А. Шлямин. – Москва : Географгиз, 1954. – 128с.
635479
  Гюль К.К. Каспийское море / К.К. Гюль. – Баку, 1956. – 327 с.
635480
   Каспийское море. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1969. – 264с.
635481
  Касымов А.Г. Каспийское море / А.Г. Касымов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 152 с. : ил.
635482
   Каспийское море : Структура и динамика вод. – Москва : Наука, 1990. – 163с.
635483
  Аполлов Б.А. Каспийское море и его бассейн / Аполлов Б.А. – Москва : АН СССР, 1956. – 119 с., [1] л. карт. : ил., карт. – (Научно-популярная серия / Акад. наук СССР)
635484
   Каспийское море. Гидрология и гидрохимия. – Москва : Наука, 1986. – 261с.
635485
   Каспийское море: Вопр. геологии и геоморфологии. – Москва : Наука, 1990. – 150с.
635486
   Каспийское море: Геология и нефтегазоносность. – Москва : Наука, 1987. – 295с.
635487
   Каспийское море: Ихтиофауна и промысловые ресурсы. – Москва : Наука, 1989. – 234 с. : табл., ил. – Библиогр.: 296 назв. – ISBN 5-02-005314-7
635488
   Каспийское море: Проблемы седиментогенеза. – Москва : Наука, 1989. – 182с.
635489
   Каспийское море: фауна и биологическая продуктивность : фауна и биол. продуктивность. – Москва : Наука, 1985. – 277 с.
635490
  Динник Н.Я. Каспийское побережье Кавказа и Закаспийская область / Н.Я. Динник. – Тифлис : Типография К.П. Козловского, 1909. – 50 с. – Отдельный оттиск из № 4-го тома XIX-го Известий Кавказского Отдела Императорского Русс. Географ. Общ.
635491
  Степанов Е.П. Каспийцы. / Е.П. Степанов. – Астрахань, 1955. – 108с.
635492
   Каспійська партія, або Українські перспективи в Центральній Азії // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 38-41,
635493
  Брушко В.І. Каспійський регіон у контексті енергетичної дипломатії України / В.І. Брушко, О.Д. Шандро // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 144-155. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В23-3)
635494
  Бондарчук В.Г. Каспійські поклади північно-східнього узбережжя Озівського моря / В.Г. Бондарчук
Vol. 2. – 1931. – 121-193с.
635495
  Єжель М.Б. Каспійсько-Чорноморський регіон: геополітичний аналіз // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 3-9
635496
  Фон-Резон А. Кассационная практика по делам об акцизных нарушениях / Сост. А. Фон-Резон. – Санкт-Петербург : Государственная типа., 1905. – VI, 319 с.
635497
  Завадский С.В., Свидерский В.Н. Кассационная практика по общеимперскому конкурсному праву и процессу : Систематический свод положений, извлеченных из решений Гражданского кассационного департамента и общего собрания кассационных департаментов Правительствующего сената и из резолюций по отделениям Гражданского кассационного департамента / Сост. С.В. Завадский, тов. обер-прокурора Гражд. кассац. деп. Правительствующего сената, и В.Н. Свидерский. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. кн. маг. И.И. Зубкова п/ф "Законоведение" ; [Тип. В. Безобразова и К* (Вл. Н.П. Зандман)], 1913. – XVI, 231 с.


  Авт. сост.: Свидерский, Владимир Николаевич
635498
  Колычев А.А. Кассационная практика Правительствующего сената по городским и земским делам : Сборник решений Гражданского и Уголовного Кассационных Департаментов и Общего их Собрания, а также Общего Собрания Первого и Кассационных департаментов Сената за 45 лет (1866-1911) / Сост. А.А. Колычев. – Неофиц. изд. – Санкт-Петербург : ред. журн. "Зем. дело" и "Гор. дело" ; "Русская старопечатня", 1912. – VI, [2], 676 c.
635499
  Гродзинский М.М. Кассационное и надзорное производство в советском уголовном процессе / М.М. Гродзинский. – М, 1949. – 220с.
635500
  Гродзинский М.М. Кассационное и надзорное производство в советском уголовном процессе / М.М. Гродзинский. – Изд. 2-е, доп. – М, 1953. – 232с.
635501
  Мухин И.И. Кассационное обжалование и пересмотр приговоров в советском уголовном процессе : Автореф... Канд.юрид.наук: / Мухин И.И.; Ленингр.юрид.ин-т. – Ленинград, 1951. – 28 с.
635502
  Мухин И.И. Кассационное обжалование, опротестование и пересмотр приговоров / И.И. Мухин. – Москва, 1956. – 200с.
635503
  Пучинский В.К. Кассационное производство в советском гражданском процессе / Пучинский В.К. – [Б. м.] : [б. и.], 1973. – 35, [1] с. – Кн. описана с обл. – Библиогр. в подстроч. прим.
635504
  Грицанов А.С. Кассационное производство в советском гражданском процессе. / А.С. Грицанов. – Томск, 1980. – 156с.
635505
  Николаев В.С. Кассационное производство в советском уголовном кодексе : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Николаев В. С. ; МГУ , Юр. фак. – Москва, 1952. – 14 с.
635506
  Перлов И.Д. Кассационное производство в советском уголовном процессе / И.Д. Перлов. – Москва, 1968. – 396с.
635507
  Зайев И.М. Кассационные определения в советском гражданском процессуальном праве / И.М. Зайев. – Саратов, 1967. – 80с.
635508
  Носенко Александр Иванович Кассационный пересмотр решений и его значение в советском гражданском процессе : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Носенко Александр Иванович; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1973. – 19л.
635509
  Шевченко В.И. Кассетные магнитофоны / В.И. Шевченко. – М, 1977. – 63с.
635510
  Шевченко В.И. Кассетные магнитофоны / В.И. Шевченко, В.Н. Ткаченко, В.М. Городилин. – Москва : Связь, 1978. – 63 с.
635511
  Чабаи Д. Кассетные магнитофоны / Д. Чабаи. – Москва : Связь, 1978. – 160 с.
635512
  Колосов В.В. Кассетный стереофонический магнитофон / В.В. Колосов. – Москва, 1976. – 64 с.
635513
  Кассиль Л.А. Кассиль и о Кассиле / Л.А. Кассиль. – Москва, 1972. – 296 с.
635514
  Иванов Ю.Н. Кассиопея / Ю.Н. Иванов. – Калининград, 1969. – 192с.
635515
  Коськов Л.К. Кассиопея. / Л.К. Коськов. – Воронеж, 1978. – 64с.
635516
  Максимюк И.Е. Касситериты и вольфрамиты / И.Е. Максимюк. – М., 1973. – 135с.
635517
  Решетник М.Д. Кассірер (Cassirer) Ернст // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 603-606. – ISBN 966-316-069-1
635518
   Кассовое ж/д стояние // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 4. – С. 42-44 : фото
635519
  Ляндсман Р.Д. Кассовые машины и другое торговое оборудование магизнов самообслуживания: Учеб. пособие для сред. проф.-техн. училищ. / Р.Д. Ляндсман. – М., 1976. – 176с.
635520
  Литвинов Ф.С. Кассовые операции и безналичные расчеты в хозяйстве. / Ф.С. Литвинов. – Рига, 1951. – 64с.
635521
  Ільїн В.В. Каста // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 55. – ISBN 966-316-069-1
635522
  Ілларіонов О. Каста правників, або Юристи - геть! // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 27 жовтня - 9 листопада (№ 43/44). – С. 8. – ISSN 1992-9277


  Щодо законопроекту № 7147 про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії.
635523
  Драбкина Е.Я. Кастальский ключ / Е.Я. Драбкина. – М, 1973. – 174с.
635524
  Драбкина Е.Я. Кастальский ключ / Е.Я. Драбкина. – М, 1975. – 125с.
635525
  Кузнецова Н.И. Кастальский ключ Георгия Щедровицкого / Н.И. Кузнецова, Т.И. Ойзерман // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С.103-112. – ISSN 0042-8744
635526
  Ламандэ А. Кастаньоль / А. Ламандэ. – Петроград, 1923. – 142 с.
635527
  Крижанівський О.П. Касти / О. Крижанівський // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 185. – ISBN 966-642-073-2
635528
  Пискорский В.К. Кастильские кортесы переходную эпоху от средних веков к новому времени (1188-1520) / Исслед. Владимира Пискорского. – Киев : Тип. Импер. У-та Св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1897. – [2], XVII, [1], 185, [1], II с. – Прилож. на испанском яз. - Отд. отт. из: Университетские известия, 1897 г., № 10-12
635529
  Бондарчук Т.С. Кастова система Індії в імперській політиці Англії в XIX ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2006. – № 6. – С. 82-87. – (Історія та археологія ; Вип. 14)
635530
  Борділовська О.А. Кастовий фактор у житті сучасного індійського суспільства // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 3. – С. 19-29. – ISSN 1608-0599
635531
  Омельяненко Т.В. Кастомізація та віртуалізація як конститутивні ознаки підприємств інформаційної економіки : інформаційні технології в економіці та управлінні / Т.В. Омельяненко, О.С. Останкова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 124-131 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв
635532
  Хюлле П. Касторп : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 30-136. – ISSN 1130-6545
635533
  Яцентковский А.В. Кастрация сосновых лубоедов червями Nematodes и влияние их на жизнедеятельность короедов. / А.В. Яцентковский. – Минск, 1924. – 19с.
635534
  Шодер К. Кастрация. Комплекс кастрации в теории З. Фрейда и символогенная кастрация в теории Ф. Дольто / пер. з фр. Эллы Коробкиной, Елены Созановской // Психоаналіз : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології". – Київ, 2016. – № 1 (19), ювілейний вип. : Міжнародному інституту глибинної психології 15 років. – С. 154-182. – ISSN 2307-3195
635535
  Степанков В. Кастрація національної історичної пам"яті, або Що передбачає проект нової концепції викладання історії України в школі // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 978-1003. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1
635536
  Степанков В. Кастрація національної пам"яті, або що передбачає проект нової концепції викладання історії України в школі // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 3 ( 93 ) травень-червень. – С. 4-12
635537
  Амаду Ж. Кастро Алвес / Ж. Амаду ; сокр. пер. с португ. Ю. Калугина ; под ред. А. Гольдмана ; стихи в пер. А. Сиповича ; послесл. И. Тертерян. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 251 с., [13] л. ил. : ил. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий ; Вып. 17 (373))
635538
  Бэлфор Себастьян Кастро. - Ростов-на-Дону / Бэлфор Себастьян. – Москва, 1997. – 315 с.
635539
  Смирнов А.Ф. Кастусь Калиновский / А.Ф. Смирнов. – Минск, 1963. – 200с.
635540
  Якимович Алесандр Иванович Кастусь Калиновский : Докум.повесть: Для сред. и ст. возраста / Якимович Алесандр Иванович; Авториз. пер. с белорус. А. Тверского; Рис. Л. Хайлова. – Москва : Детская литература, 1976. – 240 с. : ил.
635541
  Шалькевич В.Ф. Кастусь Калиновский / В.Ф. Шалькевич. – Минск, 1988. – 240с.
635542
   Касты в Индии. – М., 1965. – 343с.
635543
  Блажко Р. КАСУ заварили / Р. Блажко, А. Гаврик // Український адвокат : щомісячне професійне видання / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. Р. Колесник ; редкол.: Бедь В.В., Головань І.В., Довгер А.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (134), жовтень 2017 року. – С. 8-11. – ISSN 1991-5829
635544
  Антонович А. КАСУ: аспекти застосування положень ст. 278 // Юридична газета. – Київ, 2018. – 24 квітня (№ 17). – С. 27
635545
  Туранли Ф.Г. Касумзаде (Гасимзаде) Гасим Хансевер Оглу // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 436. – ISBN 978-966-02-6472-4
635546
  Бертон Р. Касыда, принадлежащая перу Хаджи Абду эль-Йезди : пер. с англ. / Ричард Бертон. – Санкт-Петербург : [Искусство России], 2003. – 200 с. – Парал. тит. л. на англ. яз. – ISBN 5-900786-96-X
635547
  Фейзуллаева В.М. Касыды Физули. : Автореф... канд. филолог.наук: / Фейзуллаева В.М.; АН АзССР. Ин-т литературы. – Баку, 1970. – 24л.
635548
  Тургенєв І.С. Касян з Красивої Мечі / І.С. Тургенєв. – Харків, 1936. – 35с.
635549
  Щербань М.І. Касян Миколайович Жук як метеоролог // Географічний збірник. – Київ, 1961. – Вип. 6. – С. 184-188
635550
   Касьян Володимир Іванович (1929-2010) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 190. – ISBN 978-966-439-754-1
635551
  Акулов И.И. Касьян Остудный : роман / Иван Акулов. – Москва : Современник, 1991. – 650 с. – (Библиотека российского романа)
635552
  Тургенев И.С. Касьян с Красивой Мечи / И.С. Тургенев. – Изд. 8. – СПб., 1913. – 32с.
635553
  Тургенев И.С. Касьян с Красивой Мечи / И.С. Тургенев. – Изд. 10-е. – Птрг., 1917. – 32с.
635554
  Тургенев И.С. Касьян с Красивой Мечи / И.С. Тургенев. – Пб., 1919. – 23с.
635555
  Перевозчиков М.С. Касьянов бор / М.С. Перевозчиков. – Красноярск, 1975. – 208с.
635556
   Кат Теучеж: Живопись и графика. – Москва, 1991. – 39с.
635557
  Коцюбинський М.М. Кат. Невідомий / М. Коцюбинський. – Київ : Український робітник, 1928. – 64 с. – (Дешева бібліотека красного письменства ; №)
635558
  Усама И.М. Катаб ал-манази ва-д-дийар / И.М. Усама. – М., 1961. – 580с.
635559
  Короленко Т.А. Катаболизм белка в лизосомах / Т.А. Короленко; Сибирское отделение ; Институт физиологии. – Новосибирск : Наука, 1990. – 189 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 160-186. – ISBN 5-02-029231-1
635560
  Магомедов С. Катаболизм каллагена, эластина, гликозаминогликанов на разных стадиях остеомиелита : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Магомедов С.; МОЗ УССР, Киев. НИИ ортопед. – К, 1991. – 33л.
635561
  Дудар Т.В. Катагенез и наложенные изменения пород, вмещающих свинцово-цинковое оруденение : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.11 / Дудар Т.В.;. – Киев, 1992. – 24 с.
635562
   Катагенез и нефтегазоносность. – Ленинград : Недра, 1981. – 240с.
635563
  Махнач А.А. Катагенез и подземные воды / А.А. Махнач. – Минск, 1989. – 311с.
635564
  Маметова Л.Ф. Катагенез і деформації мінералів - провідні фактори впливу на геомеханічні властивості гірських порід // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 130. – С. 53-63 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1607-4556
635565
  Мавыев Н.Ч. Катагенез нефтегазоносных мезозойских и верхнепалеозойских формаций юго-запада Туранской плиты / Н.Ч. Мавыев. – Ашхабад, 1986. – 216с.
635566
  Япаскурт О.В. Катагенез осадочных горных пород / О.В. Япаскурт. – Москва : Московский университет, 1991. – 119с.
635567
  Иванова А.В. Катагенез пород фанерозоя Днестровско-Прутского междуречья по данным витринитовой термометрии // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 43-51 : рис., табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0367-4290
635568
  Іваніна А. Катагенетичні зміни нерозчинної дисперсної органіки як критерій нафтогазоносності девонських і кам"яновугільних відкладів Волино-Поділля // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С.16-30 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія геологічна ; вип. 30). – ISSN 2078-6425
635569
  Маметова Л.Ф. Катагенетичні новоутворення в пісковиках карбону в системі СО2_- СаО- SіО2 // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 115. – С. 23-30 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1607-4556
635570
  Лукієнко О. Катазональні тектонофації зон тектонічної течії гранітоїдів / О. Лукієнко, Д. Кравченко, А. Сухорада // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 9-12. – (Геологія ; Вип. 36). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто катазональні тектонофації гранітоїдів як своєрідні дислокаційні фації, що за сумою структурних ознак ві-дображають відносну інтенсивність деформаційних перетворень цих порід, з урахуванням Р-Т-умов і механізмів таких пе-ретворень. Наведено ...
635571
  Мордвінцев В.М. Катакомби / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 186. – ISBN 966-642-073-2
635572
  Буханенко Д.О. Катакомби ведуть до моря / Д.О. Буханенко. – Одеса, 1985. – 136 с.
635573
   Катакомбные памятники Северного Кавказа. – Орджоникидзе, 1981. – 102с.
635574
  Родченкова Е. Катакомбы : проза: рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 9. – С. 72-77. – ISSN 0027-8238
635575
  Чумаченко Ю.В. Каталаза Penicillium vitale Pidoplet et Bilai новый метод получения и изучения некоторых физико-химических свойств : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Чумаченко Ю.В. ; АН УССР , Ин-т биохимии. – Киев, 1973. – 20 с.
635576
  Ковальова В. Каталазна активність у слизовій шлунка за умов дії різних чинників / В. Ковальова, Л. Гайда, Л. Томачинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-17. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що препарати природного походження - амівіт і сквален нормалізують активність каталази в клітинах слизової оболонки шлунка щурів за умов етанолової моделі виразки The intensification of the lipid peroxidation and the depression activity ...
635577
  Челядина Л.Д. Каталазная активность в эритроцитах крови и митохондриях печени крыс - опухоленосителей до и после лечения некоторыми ферментами. : Автореф... канд. биол.наук: 03.093 / Челядина Л.Д.; Лен. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1970. – 21л.
635578
  Жаброва Г.М. Катализ / Г.М. Жаброва. – Москва, 1964. – 47с.
635579
  Дагаев В.А. Катализ безызлучательных переходов в антрацене некоторыми комплексными соединениями кобальта (II), никеля (II) и меди (II) : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 070 / Дагаев В.А. ; АН УССР , Ин-т общей и неорган. химии. – Киев, 1968. – 14 с.
635580
  Грязнов В.М. Катализ благородными металлами / В.М. Грязнов, Н.В. Орехова. – М, 1989. – 223с.
635581
   Катализ в Ci-химии. – Л., 1987. – 296с.
635582
  Атощенко В.И. и др. Катализ в азотной промышленности / В.И. Атощенко и др. ; В.М. Власенко. – Киев : Б. и., 1983. – 198 с.
635583
   Катализ в высшей школе. (Труды I Межвузовского совещания по катализу). – М.
1. – 1962. – 476с.
635584
   Катализ в высшей школе. (Труды I Межвузовского совещания по катализу). – М.
1, ч. 1. – 1962. – 476с.
635585
   Катализ в кипящем слое. – Л., 1971. – 312с.
635586
  Беркман С. Катализ в неорганической и органической химии / С. Беркман. – М.-Л, 1949. – 751с.
635587
  Беркман С. Катализ в неорганической и органической химии / С. Беркман. – М.-Л, 1949. – 620с.
635588
  Сабатье П. Катализ в органической химии / П. Сабатье. – Л, 1932. – 418с.
635589
  Долгов Б.Н. Катализ в органической химии / Б.Н. Долгов. – Л, 1949. – 561с.
635590
   Катализ в органической химии. – М., 1953. – 319с.
635591
  Долгов Б.Н. Катализ в органической химии / Б.Н. Долгов. – 2-е изд. – Л, 1959. – 807с.
635592
  Иванский В.И. Катализ в органической химии / В.И. Иванский. – Л, 1985. – 185с.
635593
  Николаев Л.А. Катализ в природе и промышленности / Л.А. Николаев. – М., 1976. – 128с.
635594
   Катализ в промышленности. – М.
1. – 1986. – 324с.
635595
   Катализ в промышленности. – М.
2. – 1986. – 291с.
635596
  Райдил Катализ в теории и практике / Райдил, , Тэйлор. – Л, 1933. – 416с.
635597
  Дженкс В.П. Катализ в химии и энзимологии. / В.П. Дженкс. – М, 1972. – 467с.
635598
  Бельский И.Ф. Катализ в химии фурана / И.Ф. Бельский, В.М. Шостаковский. – М., 1972. – 230с.
635599
  Афанасьев В.А. Катализ в химических реакциях / В.А. Афанасьев, Г.Е. Заиков. – Москва : Знание, 1977. – 63 с. : ил., граф. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 1 : Химия)
635600
  Глазкова А.П. Катализ горения взрывчатых веществ / А.П. Глазкова. – М, 1976. – 264с.
635601
  Джоблинг Е. Катализ и его применение в технике. / Е. Джоблинг. – М.-Л., 1925. – 104с.
635602
  Мэкстед Э. Катализ и его промышленное применение / Э. Мэкстед. – М., 1936. – 576с.
635603
  Ашмор П. Катализ и ингибирование химических реакций / П. Ашмор ; под ред. А.М. Рубинштейна. – Москва : Мир, 1966. – 507с. – Библиогр.: с. 495-496
635604
  Николаев Л.А. Катализ и катализаторы / Л.А. Николаев. – М., 1961. – 78с.
635605
   Катализ и катализаторы. – Л., 1990. – 128с.
635606
   Катализ и механизм реакций образования полимеров. – Киев, 1980. – 148с.
635607
   Катализ и механизм реакций образования полимеров. – Киев, 1980. – 148с.
635608
   Катализ и нефтехимия. – Киев, 1994-
№ 1. – 1995. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
635609
   Катализ и нефтехимия. – Киев, 1994-
№ 2. – 1996. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
635610
   Катализ и нефтехимия. – Киев, 1994-
№ 3. – 1997. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
635611
   Катализ и нефтехимия. – Киев, 1994-
№ 4. – 2000. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
635612
   Катализ и нефтехимия. – Киев, 1994-
№ 5/6. – 2000. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
635613
   Катализ и нефтехимия. – Киев, 1994-
№ 7. – 2001. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
635614
   Катализ и нефтехимия. – Киев, 1994-
№ 8. – 2001. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
635615
   Катализ и нефтехимия. – Киев, 1994-
№ 9/10. – 2001. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
635616
   Катализ и нефтехимия. – Киев, 1994-
№ 11. – 2003. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
635617
   Катализ и нефтехимия. – Киев, 1994-
№ 12. – 2003. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
635618
   Катализ и нефтехимия. – Киев, 1994-
№ 13. – 2005. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
635619
   Катализ и нефтехимия. – Киев, 1994-
№ 14. – 2006. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
635620
   Катализ и нефтехимия. – Киев, 1994-
№ 15. – 2007. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
635621
   Катализ и нефтехимия / Нац. акад.наук Украины ; Институт биоорганической химии и нефтехимии. – Киев, 1994-
№ 16. – 2008. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
635622
   Катализ и нефтехимия / Нац. акад. наук Украины ; Институт биоорганической химии и нефтехимии. – Киев, 1994-
№ 17. – 2009. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
635623
   Катализ и нефтехимия / Нац. акад. наук Украины ; Институт биоорганической химии и нефтехимии. – Киев, 1994-
№ 18. – 2010. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
635624
   Катализ и нефтехимия / Нац. акад. наук Украины ; Институт биоорганической химии и нефтехимии. – Киев, 1994-
№ 19. – 2011. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
635625
   Катализ и нефтехимия / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т биоорганической химии и нефтехимии. – Киев, 1994-
№ 20. – 2012. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
635626
   Катализ и нефтехимия / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т биоорганической химии и нефтехимии. – Киев, 1994-
№ 21. – 2012. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
635627
   Катализ и нефтехимия / Нац. акад. наук Украины ; Институт биоорганической химии и нефтехимии и Нац. ун. "Львовская политехника". – Киев, 1994-
№ 22. – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
635628
   Катализ и нефтехимия / Нац. акад. наук Украины ; Институт биоорганической химии и нефтехимии и Нац. ун. "Львовская политехника". – Киев, 1994-
№ 23. – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
635629
   Катализ и нефтехимия / НАН Украины ; Ин-т биоорганической химии и нефтехимии ; Нац. ун-т "Львовская политехника" ; глав. ред. В.П. Кухарь ; редколл.: Е.И. Багрий, М.Н. Братичак, В.В. Брей [и др.]. – Киев, 1994-. – ISSN 2412-4176
№ 24. – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
635630
   Катализ и нефтехимия / НАН Украины ; Ин-т биоорганической химии и нефтехимии и Нац. ун. "Львовская политехника" ; глав. ред. В.П. Кухарь. – Киев : Про Формат, 1994-. – ISSN 2412-4176
№ 26. – 2017. – 105 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
635631
   Катализ и нефтехимия / НАН Украины ; Ин-т биоорганической химии и нефтехимии и Нац. ун. "Львовская политехника" ; глав. ред. Л.Н. Шкарапута ; редкол.: Е.И. Багрий, М.Н. Братичак, В.В. Брей [и др.]. – Киев : [б. и.], 1994-. – ISSN 2412-4176
№ 27. – 2018. – 94 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
635632
  Тарасевич М.Р. Катализ и электрокатализ металлопрорфиринами. / М.Р. Тарасевич, К.А. Радюшкина. – М., 1982. – 168с.
635633
  Горбунов А.И. Катализ изотоплного обмена в молекулярном азоте переходными молекулами IV периода : Автореф... канд. хим.наук: / Горбунов А. И.; МГУ, Хим. фак. – М., 1960. – 11л.
635634
  Помогайло А.Д. Катализ иммобилизованными комплексами / А.Д. Помогайло. – М., 1991. – 345с.
635635
  Рубан Л.В. Катализ интеркомбинационных переходов в химических реакциях стабильными азотокисными радикалами : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Рубан Л.В.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Москва, 1970. – 20л.
635636
  Шмидт Ф.К. Катализ комплексами металлов первого переходного ряда реакций гидрирования и димеризации / Ф.К. Шмидт. – Иркутск, 1986. – 230с.
635637
  Шмидт Ф.К. и др. Катализ комплексами металлов превращений ненасыщенных углеводородов / Ф.К. и др. Шмидт. – Иркутск, 1982. – 98с.
635638
  Сокольский Катализ лигандами окислительно-восстановительных реакций в водных растворах. / Сокольский, Я.А. Дорфман. – Алма-Ата, 1972. – 336с.
635639
   Катализ обрыва цепей окисления спиртов гетерополиядерным комплексом [CuCoCd(L)2(Y2L)2(NCS)Br2]CH3OH / Г.А. Ковтун, Т.М. Каменева, Д.С. Нестеров, В.Н. Кокозей // Катализ и нефтехимия / Нац. акад. наук Украины ; Институт биоорганической химии и нефтехимии. – Киев, 2006. – № 14. – С. 129-130
635640
  Штамм Е.В. Катализ окисления аскорбиновой кислоты ионами меди. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Штамм Е.В.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1975. – 18л.
635641
  Стельмах Т.В. Катализ оксидами азота реакций окисления железа (2) и титана (3) кислородом. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.04 / Стельмах Т.В.; Киев.политехн.ин-т. – К, 1983. – 16л.
635642
  Данчевская М.Н. Катализ парами металлов и некоторые вопросы полпроводников катализа : Автореф... канд. хим.наук: / Данчевская М.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – М., 1958. – 5л.
635643
  Бектуров Е.А. Катализ полимерами / Е.А. Бектуров, С. Кудайбергенов. – Алма-Ата, 1988. – 181с.
635644
  Гюккель В. Катализ при помощи коллоидных металлов / В. Гюккель. – Х.-К., 1933. – 64с.
635645
  Бердников В.М. Катализ разложения перекиси водорода гидратированным ионом и комплексными соединениями меди : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Бердников В.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объединенный ученый Совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1972. – 17л.
635646
  Арзамаскова Л.Н. Катализ разложения перекиси водорода комплексными ионами никеля и меди : Автореф... наук: 073 / Арзамаскова Л.Н.; АН СССР. И-т химической физики. – М., 1971. – 20л.
635647
  Литвак Владимир Васильевич Катализ соединениями меди в реакциях замещенных бромбензолов с метилатом и фенолятом щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Литвак Владимир Васильевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. Новосиб. ин-т орган. химии. – Новосибирск, 1974. – 30л. – Бібліогр.:с.30
635648
  Кузнецов Б.Н. Катализ химических превращений угля в биомассы / Б.Н. Кузнецов. – Новосибирск, 1990. – 298с.
635649
  Козлов Ю.Н. Катализ цепного разложения перекиси водорода ионами меди. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Козлов Ю.Н.; АН СССР. – М, 1970. – 20л.
635650
   Катализ, исследование гетерогенных процессов. – М., 1956. – 394с.
635651
   Катализ, катализаторы органических реакций. – М., 1955. – 336с.
635652
   Катализ. 3-я конференция по физико-химич. вопросах. – Л., 1930. – 208с.
635653
   Катализ. Вопросы теории и методы исследования. – М., 1955. – 572с.
635654
   Катализ. Механизмы гомогенного и гетерогенного катализа, кластерные подходы = Catalysis. Mechanisms of homogeneous and heterogeneous catalysis, claster approaches / В.В. Гончарук, Г.Л. Камалов, Г.А. Ковтун, Е.С. Рудаков, В.К. Яцимирский; Национ.академия наук Украины. – Киев : Наукова думка, 2002. – 544с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 966-00-0756-6
635655
   Катализ. Полифункциональные катализаторы и сложные реакции. – М., 1965. – 419с.
635656
  Хомутов Н.Е. Катализ. Расшир. конспект лекции. / Н.Е. Хомутов. – М., 1969. – 116с.
635657
   Катализ. Труды Всесоюзного совещания по катализу посвященного памяти Л.В.Писаржевского. – К., 1950. – 232с.
635658
   Катализ. Труды Первого междунар. конгресса. – М., 1960. – 936с.
635659
   Катализ. Электронные явления. – М., 1958. – 390с.
635660
  Боресков Г.К. Катализ: вопр. теории и практики / Г.К. Боресков. – Новосибирск, 1987. – 536с.
635661
   Катализ: Фундам. и прикл. исслед.. – М., 1987. – 284с.
635662
  Розовский А.Я. Катализатор и реакционная среда / А.Я. Розовский. – М, 1988. – 303с.
635663
  Николаев Л.А. Катализаторы / Л.А. Николаев. – М., 1960. – 48с.
635664
  Жуков Борис Катализаторы здоровья : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 12 (2831). – С. 122-128
635665
   Катализаторы и каталитические процессы. – Новосибирск, 1977. – 189с.
635666
  Зеленин С.Н. Катализаторы и каталитические системы реакций восстановления дигидропиридиновыми соединениями : Автореф... канд. хим.наук: / Зеленин С.Н.; Московск. физико-технич. ин-т. – Долгопрудный, 1968. – 32л.
635667
   Катализаторы очистки газовых выбросов промышленных предприятий и транспорта. – Новосибирск, 1988. – 257с.
635668
  Попова Н.М. Катализаторы очистки газовых выбросов промышленных производств / Н.М. Попова. – М., 1991. – 174с.
635669
  Белошапка В.А. Катализаторы профессионального развития менеджеров в украинских и международных компаниях : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 41-47 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
635670
  Нефедов Б.К. Катализаторы процессов углубленной переработки нефти. / Б.К. Нефедов. – М., 1992. – 264с.
635671
  Кузьмина Э.А. Катализированное кобальтовыми солями разложение некоторых алкильных гидроперекисей : Автореф. дис... канд. хим. наук / Кузьмина Э.А. ; Горьковск. гос. ун-т. – Горький, 1966. – 17 с.
635672
  Сукиасян Г.Г. Катализируемое натрием алкилирование N-замещенных амидов кислот а лактамов непредельными соединениями. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Сукиасян Г.Г.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1978. – 18л.
635673
  Габриелян Грета Липаритовна Катализируемое основание внутримолекулярное циклоприсоединение четвертичных аммониевых солей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Габриелян Грета Липаритовна; Ин-т органической химии АН Арм.ССР. – Ереван, 1979. – 21л.
635674
  Каргина О.В. Катализм и матричная полимеризация на полимерных кислотах : Автореф... канд. хим.наук: / Каргина О. В.; АН СССР, Ин-т нефтехим. синтеза. – М., 1968. – 19л.
635675
  Крейнгольд С.У. Каталиметрия в анализе реактивов и веществ особой чистоты / С.У. Крейнгольд. – Москва, 1983. – 189с.
635676
  Моэм В.С. Каталина / В.С. Моэм. – М, 1988. – 478с.
635677
  Моэм В.С. Каталина / В.С. Моэм. – К, 1990. – 413с.
635678
  Воронова М. Каталина де Эрасо: код судьбы // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 4 (104). – С. 108-123. – ISSN 1819-6268


  "Наше «я», если верить французскому писателю Эрве Базену, – всего лишь плод исторических и социальных установок. Однако не исключено, что миссия личности в том и заключается, чтобы противопоставить зеркальному отражению эпохи глубокую уязвимость ...
635679
  Козьминых О.К. Каталистический синтез нитро, амино- сульфамидопроизводных 2-фенилхинолина и 2-фенил-5,6-бензохинолина. : Автореф... Канд.хим.наук: / Козьминых О.К.; М-во высш. образования СССР. – Свердловск, 1957. – 13л.
635680
  Орманец В. Каталистическое превращение алифатических аминов на окисных дегидратирующих контактах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Орманец В.; Моск.ордена Ленана и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1962. – 13л.
635681
  Будько Євген Катались на Каталонії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 64-74 : фото
635682
  Фасман А.Б. Каталитическая активация водорода и окиси углерода в гомогенных и гетерогенных системах. : Автореф... доктор хим.наук: 073 / Фасман А.Б.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1968. – 62л. – Бібліогр.:с.57-58
635683
  Олексенко Л.П. Каталитическая активность биметаллсодержащих Co,Pd-систем в окислении монооксида углерода / Л.П. Олексенко, Л.В. Луценко // Журнал физической химии / РАН. – Москва, 2013. – Т. 87, № 2. – С. 200-204. – ISSN 0044-4537
635684
  Кучаев В.Л. Каталитическая активность германия в отношении реакции изотопного обмена в молеуцлярном водороде и адсорбция водорода на германии : Автореф... канд. хим.наук: / Кучаев В.Л.; Физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1966. – 18л.
635685
  Свинова Л.И. Каталитическая активность гидрогелей, модифицированных ионами переходных металлов в окислительных процессах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Свинова Л. И.; МГУ, Хим. фак. – М., 1989. – 22л.
635686
   Каталитическая активность наноразмерных катализаторов Co/SiO[два] и Co/TiO[два] в реакции окисления монооксида углерода / А.А. Келип, Л.П. Олексенко, Л.В. Луценко, Н.П. Смирнова, Е.И. Оранская // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 100
635687
   Каталитическая активность наноразмерных систем Со/SiO2 и Co/TIO2 в реакции окисления монооксида углерода / А.А. Келип, Н.П. Смирнова, Л.П. Олексенко, Л.В. Луценко, Е.И. Оранская, А.П. Рипко // Журнал физической химии / Российская акад. наук. – Москва, 2013. – Т. 87, № 6. – С. 1025-1030. – ISSN 0044-4537


  Исследовано влияние метода получения, концентрации активного компонента и условий формирования наноразмерных кобальтсодержащих систем на основе мезопористых порошков SiO2 и TIO2 на их каталитическую активность в реакции окисления монооксида углерода. ...
635688
  Жаворонкова К.Н. Каталитическая активность пленок никеля, меди и их сплавов в отношении реакции изотопного обмена в молекулярном водороде : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Жаворонкова К.Н.; Моск. хим.-техн. ин-т. – Москва, 1969. – 26л.
635689
  Агабекян Р.С. Каталитическая активность холинэстеразы и ее вторична и третичная структура : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 093 / Агабекян Р.С. ; АН СССР. – Москва, 1968. – 23л.
635690
  Егорушкина З.Ф. Каталитическая активность цеолитов типа Х и У в отношении реакций гидрогенизации, дегидратации и изомеризации. : Автореф... Канд.хим.наук: 082 / Егорушкина З.Ф.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 20л.
635691
  Евзерихин Е.И. Каталитическая активностьд сплавов никель-медь и никель-кобельт в реакции гидрирования бензола. : Автореф... Канд.хим.наук: / Евзерихин Е.И.; Науч-исслед.физ-хим.ин-т. – М, 1965. – 17л.
635692
  Платэ А.Ф. Каталитическая ароматизация парафиновых углеводородов / А.Ф. Платэ. – Москва : Издательство АН СССР, 1948. – 262 с.
635693
  Арешидзе Х.И. Каталитическая ароматизация супсинского бензина / Х.И. Арешидзе, А.М. Гахокидзе. – Тбилиси, 1942. – С. 147-152
635694
  Юсупов Д. Каталитическая гетероциклизация ацетиленовых соединений / Д. Юсупов, К.М. Ахмеров. – Ташкент, 1985. – 171с.
635695
  Сегизбаева С.С. Каталитическая гидратация ацетилена в присутствии солей палладия (2) и железа (3). : Автореф... Канд.хим.наук: 02.073 / Сегизбаева С.С.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 24л.
635696
  Павленко Н.В. Каталитическая гидрогенизация алкилфенолов в нафтеновые спирты : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.13 / Павленко Николай Владимирович ; Акад. наук УССР, Ин-т химии высокомолекуляр. соединений. – Киев, 1978. – 27 с. – Библиогр.: 6 назв.
635697
  Попова Н.И. Каталитическая гидрогенизация двунепредельных углеводородов с сопряженной системой двойных связей. : Автореф... канд. хим.наук: / Попова Н.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Каф. химии нефти. – Москва, 1950. – 4 с.
635698
  Кирилюс И.В. Каталитическая гидрогенизация некоторых диацетиленовых спиртов и гликолей : Автореф... канд. хим.наук: / Кирилюс И.В.; АН КазССР. Хим.-металлургич. ин-т. – Караганда, 1964. – 19л.
635699
  Кубасов А.А. Каталитическая зомеризация цикленов на окиси алюминия. : Автореф... канд. хим.наук: / Кубасов А.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1965. – 12л.
635700
  Климова Е.И. Каталитическая и термическая реакции непредельных углеводородов с карбонильными соединениями. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Климова Е.И.; Москов. гос. ун-тет им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1968. – 24л.
635701
  Дашжамц Каталитическая изомеризация мета-ксилола : Автореф... канд. хим.наук: / Дашжамц батын; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – М., 1957. – 10л.
635702
  Полянский Александр Борисович Каталитическая конверсия метанола с водяным паром : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Полянский Александр Борисович; МВ и ССО РСФСР. Сарат. гос. ун-тет. – Саратов, 1981. – 18л.
635703
  Николаев А.Д. Каталитическая конденсация оснований шиффа с некоторыми органическими соединениями : Автореф... канд. хим.наук: / Николаев А. Д.; МВССО РСФСР, Перм.ГУ. – Пермь, 1963. – 14л.
635704
  Рахлевский Леонид Всеволодович Каталитическая модификация полиуретанов для иммобилизации биологически активных веществ : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Рахлевский Леонид Всеволодович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 17л.
635705
  Рахлевский Леонод Всеволодович Каталитическая модификация полиуретанов для иммобилизации биологически активных веществ : Дис... канд. хим.наук: 02.00.06 / Рахлевский Леонод Всеволодович; КГУ. – Киев, 1989. – 129л. – Бібліогр.:л.112-129
635706
  Казанцева И.А. Каталитическая очистка ацетилена от фосфина в присутствии комплексов ртути (II) и меди (I, II) : Автореф... канд. хим.наук: 085 / Казанцева И.А.; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1972. – 29л. – Бібліогр.:с.21-22
635707
  Тихоненко А.Д. Каталитическая очистка выхлопных газов азотнокислых производства на никелевых катализаторах : Автореф... канд. техн.наук: 340 / Тихоненко А. Д.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по хим. и хим. технол. – Ташкент, 1971. – 19л.
635708
   Каталитическая очистка газов (Материалы IV Всесоюзной конференции). – Алма-Ата
1. – 1985. – 164с.
635709
   Каталитическая очистка газов (Материалы IV Всесоюзной конференции). – Алма-Ата
2. – 1985. – 118с.
635710
   Каталитическая очистка газов: (Материалы V всесоюз. конф., 12-17 июня 1989 г.). – Тбилиси, 1989. – 239с.
635711
  Судак А.Ф. Каталитическая очистка газовых выбросов от озона. : Автореф... канд. хим.наук: 05.17.01 / Судак А.Ф.; АН УССР. Ин-т общей и неорган. химии. – К., 1982. – 15л.
635712
  Мещенко Н.Т. Каталитическая очистка углеводородных газов от гомологов метана методом паровой конверсии. : Автореф... наук: 02.00.13 / Мещенко Н.Т.; АН УССР.Ин-т хим.Высокомол.соед. – К, 1978. – 24л.
635713
  Барштейн Р.С. Каталитическая поликонденсация / Р.С. Барштейн, И.А. Сорокина. – М., 1988. – 288с.
635714
  Монаков Б Ю. Каталитическая полимеризация 1,3-диенов. / Б Ю. Монаков, Г.А. Толстиков. – М., 1990. – 209с.
635715
  Коротков А.А. Каталитическая полимеризация виниловых мономеров. / А.А. Коротков, А.Ф. Подольский. – Л., 1973. – 282с.
635716
  Паушкин Я.М. Каталитическая полимеризация олефинов в моторное топливо / Я.М. Паушкин. – М., 1955. – 184с.
635717
  Липатова Т.Э. Каталитическая полимеризация олигомеров и формирование полимерных сеток / Т.Э. Липатова. – Киев, 1974. – 207с.
635718
  Писарева Ирина Владиславован Каталитическая реакция полиприсоединения изоцианатов как метод получения полиуретанизоциануратов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Писарева Ирина Владиславован; КГУ. – К., 1991. – 17л.
635719
  Писарева Ирина Владиславовна Каталитическая реакция полиприсоединения изоциатов как метод получения полиуританизоциануратов : Дис... канд. хим.наук: 02.00.06 / Писарева Ирина Владиславовна; Ин-тут органической химии. – К, 1991. – 144л. – Бібліогр.:л.126-144
635720
  Глухов Н.А. Каталитическая циклизация непредельных кетонов : Автореф... кандид. химич.наук: / Глухов Н.А.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 8 с.
635721
  Башкирцева В.Е. Каталитические волны водорода в растворах тиосемикарбазида и его производных в присутствии ионов кобальта (П) : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Башкирцева В.Е.; Казанский гос. ун-т. – Кзань, 1972. – 20л.
635722
  Пряхин А.Н. Каталитические и адсорбционные свойства глюкозо-6-фосфатдегидрогеназ и некоторые общие задачи кинетики ферментативных реакций. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Пряхин А.Н.; МГУ. – М., 1977. – 15л.
635723
  Чернов В.А. Каталитические и адсорбционные свойства модифицированной окиси алюминия. : Автореф... канд. хим.наук: / Чернов В.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1964. – 11л.
635724
  Захарова О.М. Каталитические и адсорбционные свойства модифицированных цеолитов с переходными металлами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Захарова О.М.; МГУ. – М., 1982. – 14л.
635725
  Кузора Т.В. Каталитические и адсорбционные свойства рутений-платиновых нанесенных катализаторов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.073 / Кузора Т.В.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 18л.
635726
  Майрановский С.Г. Каталитические и кинетические волны в полярографии / С.Г. Майрановский. – М, 1966. – 288с.
635727
  Левчук В Каталитические и кислотные свойства аморфных алюмосиликагелей и декатионированных цеолитов типа Х и У : Автореф... канд. хим.наук: / Левчук В,С.; АН СССР, Сиб. отд. Объед. уч. сов. по хим. наукам. – Новосибирск, 1972. – 18л.
635728
  Винокурова Е.Б. Каталитические и кислотные свойства продуктов взаимодействия Al O , с газообразным HF. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Винокурова Е.Б.; Моск. гос .ун-т. – М., 1970. – 16л.
635729
  Яцимирский Виталий Константинович Каталитические и физико-химические свойства одно- и двухкомпонентных металлических систем : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.15 / Яцимирский Виталий Константинович; АН Каз.ССР. Ин-т органического катализа и электрохимии. – Алма-Ата, 1982. – 36л.
635730
  Молюкова Н.И. Каталитические и электрокаталитические свойства скелетного никеля, модифицированного добавками некоторых з, р- и d-металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Молюкова Н.И.; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1968. – 20л.
635731
  Ганиченко Л.Г. Каталитические и электронные свойства некоторых окислов редкоземельных элементов : Автореф... канд. хим.наук: / Ганиченко Л.Г.; МГУ. Хим. фак-т. – М., 1967. – 12л.
635732
  Зозуля Н.И. Каталитические и электрофизические свойства некоторых соединений А3В5 : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Зозуля Н.И. ; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1974. – 23 с. – Бібліогр.: с. 22
635733
  Мюллер Х. Каталитические методы в анализе следов элементов / Х. Мюллер. – М., 1983. – 195с.
635734
  Гершкович Е.Э. Каталитические методы в промышленно-санитарной химии. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гершкович Е.Э.; АМН СССР. – М, 1964. – 18л.
635735
   Каталитические методы обезвреживания газовых и жидких отходов промышленных предприятий. – Новосибирск, 1986. – 204с.
635736
  Терешкина Р.И. Каталитические особенности элеменов подгруппы галлия в растворах Н2О2 и новые перекисные соединения : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Терешкина Р.И. ; Мос. хим. технол. ин-т. – Москва, 1967. – 13 с.
635737
  Копылова Ольга Васильевна Каталитические полярографические токи некоторых окислителей и их аналитическое применение : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Копылова Ольга Васильевна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1978. – 26л.
635738
  Чултэм Доржийн Каталитические превращения 1,1-дизамещенных циклогексановых угеводородов на платиновых катализаторах при повышенных температурах и давлении водорода : Автореф... канд. хим.наук: / Чултэм Доржийн; МГУ. Хим. фак. Кафедра химии нефти. – М., 1964. – 13л.
635739
  Марчевский А.Т. Каталитические превращения d- 3 керана над титановой кислотой. : Автореф... канд. хим.наук: / Марчевский А.Т.; ВНИИ синтетич. и натуральных душистых веществ. – М., 1953. – 12л.
635740
  Абрамян Ж.И. Каталитические превращения ацетилена в присутствии гомогенных никелевых катализаторов. : Автореф... Канд.хим.наук: 075 / Абрамян Ж.И.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1971. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
635741
  Шостаковский В.М. Каталитические превращения бета-фурилкарбоновых кислот и их эфиров. : Автореф... канд. хим.наук: / Шостаковский В.М.; АН СССР. Ин-т орган. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1964. – 20л.
635742
  Вознесенская И.И. Каталитические превращения бициклических углеводородов в условиях повышенных температуры и давления : Автореф... канд. хим.наук: / Вознесенская И.И.; АН СССР. Ин-т орган. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1966. – 16л.
635743
  Сагинова Л.Г. Каталитические превращения кумаранов и гексагидрокумаранов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Сагинова Л. Г. ; МГУ, Хим. фак. Каф. химии нефтии и орган. калаиза. – Москва, 1968. – 15 с.
635744
  Шелемина Н.В. Каталитические превращения некоторых сераорганических соединений на модифицированных алюмосиликатных катализаторах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 082 / Шелемина Н. В. ; МГУ , Хим. фак. , Каф. хим. нефти и орган. катализа. – Москва, 1968. – 19 с.
635745
  Платэ А.Ф. Каталитические превращения некоторых циклическихуглеводородов / А.Ф. Платэ. – М., 1949. – 64с.
635746
   Каталитические превращения непредельных углеводородов. – Баку, 1989. – 100с.
635747
  Кагарликцая Надежда Владимировна Каталитические превращения нитрилов пиридинкарбоновых кислот на некоторых металлах VIII группы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Кагарликцая Надежда Владимировна; АН КазССР. Ин-т орган. катализа и электрохимии. – Алма-Ата, 1975. – 31л. – Бібліогр.:с.27
635748
   Каталитические превращения парафиновых углеводородов. – Л., 1976. – 173с.
635749
  Жермен Дж Каталитические превращения углеводородов / Жермен Дж. – М, 1972. – 308с.
635750
   Каталитические превращения углеводородов. – Москва, 1980. – 173 с.
635751
   Каталитические превращения углеводородов : сборник научных трудов. – Иркутск, 1989. – 196с.
635752
  Харченко А.П. Каталитические превращения этаноламина : Автореф... Канд.хим.наук: / Харченко А.П.; Гос.ордена Труд.Красн.Знамени ин-т прикл.химии. – Ленинград, 1952. – 8 с.
635753
  Матрос Ю.Ш. Каталитические процессы в нестационарных условиях / Ю.Ш. Матрос. – Новосибирск, 1987. – 226с.
635754
  Гутыря В.С. Каталитические процессы в нефтепереработке и нефтехимии / В.С. Гутыря. – К., 1988. – 375с.
635755
   Каталитические процессы в химии и химической технологии. – Алма-Ата, 1985. – 111 с.
635756
   Каталитические реакции в жидкой фазе. (Труды Всесоюзной конференции). – Алма-Ата, 1963. – 459с.
635757
   Каталитические реакции в жидкой фазе: Материалы V Всесоюзной конференции по каталитическим реакциям в жидкой фазе. – Алма-Ата, 1980. – 302с.
635758
   Каталитические реакции в жидкой фазе: Материалы пятой Всесоюз. конф. по каталит. реакциям в жид. фазе, 25-27 сент. 1978 г.. – Алма-Ата
2. – 1978. – 152с.
635759
   Каталитические реакции в жидкой фазе: Материалы пятой Всесоюз. конф. по каталит. реакциям в жид. фазе, 25-27 сент. 1978 г.. – Алма-Ата
3. – 1978. – 240с.
635760
   Каталитические реакции в жидкой фазе: Обзорные и пленарные доклады VI Всесоюзной конференции. – Алма-Ата, 1985. – 220с.
635761
   Каталитические реакции в жидкой фазе: Тезисы докладов VII Всесоюзной конференции. – Алма-Ата
1. – 1988. – 136с.
635762
   Каталитические реакции в жидкой фазе: Тезисы докладов VII Всесоюзной конференции. – Алма-Ата
2. – 1988. – 136с.
635763
   Каталитические реакции в жидкой фазе: Тезисы докладов VII Всесоюзной конференции. – Алма-Ата
3. – 1988. – 199с.
635764
   Каталитические реакции и охрана окружающей среды. – Кишинев, 1983. – 271с.
635765
   Каталитические реакции мономеров и полимеров. – Чебоксары, 1988. – 121с.
635766
  Паал З. Каталитические реакции циклизации углеводородов / З. Паал, Ж. Чичери. – Москва, 1988. – 264 с.
635767
  Низельский Ю.Н. Каталитические свойства "бета"-дикетонатов металлов / Ю.Н. Низельский. – Киев, 1983. – 127с.
635768
  Шаронов М.Н. Каталитические свойства бентонитовых глинд Горбского местрождения УССР. : Автореф... Канд.техн.наук: / Шаронов М.Н.; М-во высш.образования УССР.Львов.политехн.ин-т. – Львов, 1958. – 15л.
635769
  аль-Хатиб Каталитические свойства бинарных окисных лантан-хромовых катализаторов в реакциях дегидрогенизации изопропилового спирта и пара-ортоковерсии водорода : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.13 / аль-Хатиб К.А. ; Хи.фак-т. Кафедра хим. и органич.катализа. – Москва, 1972. – 18 с.
635770
   Каталитические свойства веществ. – Киев, 1968. – 1463с.
635771
   Каталитические свойства веществ. – К.
2. – 1975. – 921с.
635772
   Каталитические свойства веществ. – К.
2, кн. 1. – 1975. – 921с.
635773
   Каталитические свойства веществ. – К.
2, кн. 2. – 1975. – 717с.
635774
   Каталитические свойства веществ. – К.
3. – 1976. – 1031с.
635775
   Каталитические свойства веществ. – Киев
4. – 1977. – 295с.
635776
  Эрнестова Л.С. Каталитические свойства галогенидов Си (1,2) в реакции окисления фосфина кислородом. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.15 / Эрнестова Л.С.; АН Каз.ССР.Ин-т органич.катализатора и электрохимии. – Алма-Ата, 1972. – 30л.
635777
  Фролов В.М. Каталитические свойства германия и их связь с полупроводниковыми свойствами : Автореф... канд. хим.наук: / Фролов В.М.; Гос. ком. Совета Министров по химии. Ордена Трудового Красного Знамени науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я. – М., 1961. – 16л.
635778
  Харламов А.И. Каталитические свойства гидродов кальция и бария с различным содержанием водорода в реациях гидро-дегидрогенизации и изомеризаци углеводородов. : Автореф... Канд.хим.наук: 082 / Харламов А.И.; МГУ. – М, 1972. – 15л.
635779
  Вязьмитина О.М. Каталитические свойства железо-хромовых и железо-медных сплавов в реакции синтеха аммиака : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Вязьмитина О.М. ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1969. – 25 с.
635780
  Бударин В.Л. Каталитические свойства карбонильных кластерных соединений железа. : Дис... канд. хим.наук: 02.00.04 / Бударин В.Л.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1988. – 175л. – Бібліогр.:л.159-175
635781
  Мищенко А.П. Каталитические свойства марганца, железа, кобальта, меди и цинка, полученных методом термического разложения амальгам, в реакциях гидро- и дегидрогенизации углеводородов. : Автореф... канд. хим.наук: / Мищенко А.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1965. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
635782
  Давлесупова Р.Г. Каталитические свойства металлов платиновой группы и их сплавов на основе палладия : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Давлесупова Р.Г.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. фак. – Алма-Ата, 1968. – 19л.
635783
  Чигрина В.А. Каталитические свойства некоторых окисных медьсодержащих катализаторов в реакциях окисления водорода и конверсии окиси углерода. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Чигрина В.А.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т катализа. – Новосибирск, 1977. – 17л.
635784
  Пахомова Э.П. Каталитические свойства некоторых полупроводниковых соединений. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Пахомова Э.П.; МВ и ССО УССР.Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1968. – 15л.
635785
  Пын Б-с. Каталитические свойства окисей гадолиния, диспрозия. : Автореф... канд.хим.наук: / Пын Б-с.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знамени гсо.ун-т. – М, 1962. – 15л.
635786
  Артамонов Е.В. Каталитические свойства окисных соединений редкоземельных элементов в реакции окисления окиси углерода : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Артамонов Е.В.;. – Новосибирск, 1974. – 22л.
635787
  Гоголь Н.А. Каталитические свойства палладия на носителях при гидрировании непредельных спиртов : Автореф... канд. хим.наук: / Гоголь Н.А.; Казахский гос. ун-т. АН Каз.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1967. – 29л.
635788
   Каталитические свойства промотированных Зd-металлами сенсорных материалов на основе SnO2 в реакции окисления монооксида углерода / И.П. Матушко, В.К. Яцимирский, Н.П. Максимович, Е.В. Ищенко, А.П. Рипко, Н.М. Деркаченко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2008. – Т. 74, № 7/8. – С. 22-25. – ISSN 0041-6045


  Изучена каталитическая активность сенсорных материалов на базе диоксида олова с добавками кобальта, никеля, железа или меди в реакции окисления монооксида углерода. Показано, что степень превращения СО проходит через максимум при увеличении количества ...
635789
  Бакуменко Т.Т. Каталитические свойства редких и редкоземельных элементов / Т.Т. Бакуменко ; АН УССР, Ин-т физ. химии. – Киев : Изд-во Акад. наук УССР, 1963. – 101 с., 1 л. табл. – Библиогр. в конце разделов
635790
  Ахмед Наджи Ахмед Али-Наджм Каталитические свойства редкоземельных металлов (Sc, V, Nd), их гидридов, карбидов и окислов в реакции выскотемпературной пара-орто-конверси водорода : Автореф... канд. хим.наук: / Ахмед Наджи Ахмед Али-Наджм; МГУ. – М., 1969. – 18л.
635791
  Сулейманова А.С. Каталитические свойства редкоземельных элементов в окислении алмаза. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Сулейманова А.С.; МГУ. – М., 1982. – 18л.
635792
  Верховская А.К. Каталитические свойства системы CoCl-CuCl-Na MoO в реакции разложения перекиси водорода и промежуточные соединения, образующиеся в ходе процесса. : Автореф... канд. хим.наук: / Верховская А.К.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1961. – 11л.
635793
  Филиппов А.П. Каталитические свойства соедиений молибдена в реакциях окисления органических аминов броматом : Автореф... канд. хим.наук: / Филиппов А.П.; АН УССР. Ин-т общей и неорганич. химии. – К., 1965. – 21л.
635794
  Товбин М.В. и др. Каталитические свойства сплавов / М.В. и др. Товбин. – Киев, 1973. – 188 с.
635795
  Бобров Н.Н. Каталитические свойства цеолитов с катионами переходных металлов в реакциях окисления : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Бобров Н. Н.; АН СССР, Сибирск. отд.-ние Уч. сов. Ин-та катализа. – Новосибирск, 1974. – 26л.
635796
  Ермилова М.М. Каталитические свойства цеолитов типа А, Х и Y в отношении дегидратации бутанолов и изомеризации бутенов : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Ермилова М.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1968. – 22л.
635797
  Иванова Р.Б. Каталитические системы гидрирования ароматических нитросоединений : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Иванова Р.Б.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1972. – 31л.
635798
  Абаляева В.В. Каталитические системы реакции гидрирования на основе комплексных соединений титана : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Абаляева В.В. ; АН СССР. Отд. ин-та хим. физики. – Черновцы, 1975. – 19 с.
635799
  Клочковский С.П. Каталитические системы ртуть (ІІ) - золото (ІІІ), селен (IV) - золото (ІІІ), серебро (І) - ртуть (ІІ), окись азота - селен (IV) в кинетических методах анализа. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Клочковский С.П.; Магнитогорский горно-металлург. ин-тут им. Г.И.Носова. – Магнитогорск, 1974. – 20л.
635800
   Каталитические способы производства серы, серной кислоты и очистка газов от сернистых соединений. – Новосибирск, 1990. – 167с.
635801
  Елизарова Г.Л. Каталитические токи водорода в растворах некоторых комплексных соединений и их аналитическое применение. : Автореф... Канд.хим.наук: / Елизарова Г.Л.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР. – Казань, 1963. – 17л.
635802
   Каталитические фотохимические и электролитические реакции. – М., 1960. – 436с.
635803
  Фадеев Г.Н. Каталитические функции тиазиновых красителей в реакциях переноса водорода. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Фадеев Г.Н.; МГУ. – М., 1970. – 19л.
635804
  Махрука Муаффак Мухамедович Каталитические хемилюминесцентные реакции люминола с алифатическими дипероксикислотами : Дис... канд.хим.наук: 02.00.02 / Махрука Муаффак Мухамедович; Львовский гос.ун-т. – Львов, 1990. – 153л. – Бібліогр.:л.130-153
635805
  Махрука Муаффак Мухамедович Каталитические хемилюминесцентные реакции люминола с алифатическими дипероксикислотами : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.02 / Махрука Муаффак Мухамедович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 15л.
635806
  Ипатьев Н В. Блох Каталитические явления в природе / Н В. Блох Ипатьев. – Петербург, 1922. – 90с.
635807
  Ахмеров К.М. Каталитический аммонолиз и аммонирование ацитиленовых углеводородов / К.М. Ахмеров ; Ташкент. политехн. ин-т им. Беруни. – Ташкент : Фан, 1976. – 128 с. : ил.
635808
  Трегер Ю.А. Каталитический гидролиз хлористого аллила. : Автореф... канд. хим.наук: / Трегер Ю.А.; Гос. ком. хим. пром-сти при Госплане СССР. – М., 1964. – 16л. – Бібліогр.:с.16
635809
  Омаралиев Т.О. Каталитический крекинг газойлевых фракций нефтей Западного Казахстана / Т.О. Омаралиев. – Алма-Ата, 1988. – 173с.
635810
  Войцеховский Б.В. Каталитический крекинг: катализаторы, химия, кинетика / Б.В. Войцеховский, А. Корма. – Москва, 1990. – 150с.
635811
  Федоров А.П. Каталитический риформинг широких бензиновых фракций с получением ароматических углеводородов и высокооктанового топлива. : Автореф... канд. техн.наук: 346 / Федоров А.П.; ВНИИ нефтехим. процессов. – Л., 1971. – 25л.
635812
  Вязьмитини О.М. Каталитический свойства железо-хромовых и железо-медных сплавов в реакции синтеза аммиака : Дис... канд. хим.наук: / Вязьмитини О. М.; КГУ, Каф-ра физ. химии. – К., 1969. – 115л. – Бібліогр.:л.1-13
635813
  Абрамова З.А. Каталитический синтез бета-ариламинокетонов на основе 4-аминодифенила, метил-4-дифенилкетона и 4-дифенилальдегида : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Абрамова З.А. ; МВиССО. – Пермь, 1963. – 12 с.
635814
  Артамонов А.А. Каталитический синтез винилароматических соединений : Автореф... канд. хим.наук: / Артамонов А.А.;. – М, 1966. – 21л.
635815
  Каган Ю.Б. Каталитический синтез высших алифатических спиртов из окиси углерода и водорода : Автореф... д-ра хим.наук: / Каган Ю.Б.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1966. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
635816
  Норицина М.В. Каталитический синтез и некоторые превращения 1-(a-пирролидил)-алканолов-3 : Автореф... канд. хим.наук: / Норицина М.В.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 16л. – Бібліогр.:с.16
635817
  Байрамов М.Р. Каталитический синтез и некоторые превращения орто- и пара- изопропиленфенолов. : Автореф... канд. хим.наук: / Байрамов М.Р.; АН АзССР. – Баку, 1968. – 19л.
635818
   Каталитический синтез и превращения гетероциклических соединений. Гетерогенный катализ. – Рига, 1976. – 248с.
635819
   Каталитический синтез органических соединений. – Пермь, 1976. – 71с.
635820
   Каталитический синтез органических соединений серы. – Новосибирск, 1979. – 208с.
635821
  Пак В.Д. Каталитический синтез производных эфиров п-аминобензойной кислоты. : Автореф... канд. хим.наук: / Пак В.Д.; МВ и ССО РСФСР. Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1963. – 14л.
635822
  Кривенько А.П. Каталитический синтез фурановых и тетрагидрофурановых аминов и некоторых производных циклоалкано-2,3-пирролидинов. : Автореф... канд. хим.наук: / Кривенько А.П.; Саратов. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 16л.
635823
  Поздникина С.Г. Каталитический синтез циклических углеводородов в условиях реакции С5-дегидроциклизации : Автореф... канд. хим.наук: 02.082 / Поздникина С.Г.; Моск. ин-т нефтехимич. и газовой промышленности. – М., 1971. – 24л.
635824
  Худавердян Г.А. Каталитическое алкенилирование ароматических соединений хлорбутадиенами-1,3 : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Худавердян Г.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 18л.
635825
  Гудзь В.Н. Каталитическое алкилирование пиридина и его гомологов некоторыми алифатическими спиртами и простыми эфирами : Автореф... канд. хим.наук: / Гудзь В.Н.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1967. – 21л.
635826
  Караханов Э.А. Каталитическое алкилиррование крезоолв диеновыми углеводородами и органическими окисями : Автореф... канд. хим.наук: / Караханов Э. А.; МГУ. – М., 1963. – 16л.
635827
  Церетели Б.С. Каталитическое аминирование некоторых алифатических и алициклических спиртов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Церетели Б. С.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1978. – 26л.
635828
  Ахметшина Л.Ф. Каталитическое аминование ароматических соединений : Автореф... канд. хим.наук: / Ахметшина Л.Ф.; Мослотовский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Молотов, 1953. – 8л.
635829
  Грищук Богдан Дмитриевич Каталитическое анионарилирование непредельных соединений ароматическими солями диазония : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Грищук Богдан Дмитриевич; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22
635830
  Гусейнов М.М. Каталитическое бромированние низкомолекулярных алканов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гусейнов М.М.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1956. – 12л.
635831
  Пастернак В.Ш. Каталитическое взаимодействие ароматических нитросоединений с простыми эфирама и спиртами. : Автореф... канд.хим.наук: / Пастернак В.Ш.; Пермь гос.ун-т. – Пермь, 1965. – 14л.
635832
  Верещагин Л.И. Каталитическое взаимодействие винилацетилена и его производных с аммиаком. : Автореф... канд. хим.наук: / Верещагин Л.И.; Акад. наук СССР. – Иркутск, 1959. – 12л.
635833
  Толибов М. Каталитическое взаимодействие оксиалкил- и оксиариламинов с окисью углерода. : Автореф... канд. хим.наук: / Толибов М.; АН УзССР. Объед. учен. совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1968. – 22л.
635834
  Молдабаев У. Каталитическое восстановление м-динитрибензола. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Молдабаев У.; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 21л.
635835
  Марков В.Д. Каталитическое восстановление неорганических соединений окисью углерода в растворах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.073 / Марков В.Д. ; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 12 с.
635836
  Шмонина В.П. Каталитическое восстановление нитробензола и некоторых его производных. : Автореф... канд. хим.наук: / Шмонина В.П.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1951. – 7 с.
635837
  Мекеев Е.Е. Каталитическое восстановление окислов азота и их хроматографическое определение : Автореф... канд. хим.наук: 085 / Мекеев Е.Е.; АН Каз.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1970. – 28л.
635838
  Голоднов В.А. Каталитическое восстановление хинонов окисью углерода в растворах : Автореф... кандидата хим.наук: / Голоднов В.А.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. фак. – Алма-Ата, 1965. – 14л. – Бібліогр.:с.14
635839
  Василевская Г.К. Каталитическое гидрирование 2-алкил-5-ацилфуранов : Автореф... канд.хим.наук: / Василевская Г.К.; АН СССР. Ин-т органич. химии. – Москва, 1963. – 16л.
635840
  Караханов Э.А. Каталитическое гидрирование гетероциклических соединений / Э.А. Караханов, А.Г. Дедов. – М., 1986. – 194с.
635841
  Надиров Н.К. Каталитическое гидрирование и гидрогенолиз углеводов / Н.К. Надиров, Р.Л. Слуцкий. – М., 1976. – 192с.
635842
  Бувалкина Л.А. Каталитическое гидрирование некоторых непредельных соединений : Автореф... канд. хим.наук: / Бувалкина Л. А.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1952. – 15 с.
635843
  Бескова Г.С. Каталитическое гидрирование сероуглерода на сульфидах железа, никеля, кобальта : Автореф... Канд.хим.наук: / Бескова Г.С.; Гос.ком.Совета Министров СССР по химии. – М, 1960. – 17л.
635844
  Зеленкова В.В. Каталитическое гидрирование фурфурилиденкетонов и опыт асимметрического синтеза возникающих при этом спироцикланов и тетрагидрофурановых спиртов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Зеленкова В.В. ; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1952. – 11 с.
635845
  Кашковская Л.К. Каталитическое гидродеалкилирование толуола : Автореф... канд. хим.наук: / Кашковская Л.К.; АН СССР.Ин-т органич. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1964. – 22л.
635846
  Кули-заде Фирдовси Акпер оглы Каталитическое гидросилилирование эпоксидиолефинов и некоторые превращения полученных аддуктов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кули-заде Фирдовси Акпер оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1976. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
635847
  Веньяминов С.А. Каталитическое гидрохлорирование ацетилена на промышленной окиси алюминия : Автореф... канд. хим.наук: / Веньяминов С.А.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1963. – 16л.
635848
  Сафакв А.С. Каталитическое гирдирование бенщола и пиридина : Автореф... канд. хим.наук: / Сафакв А. С.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по хим. От-ние геол. хим. наук. – Ташкент, 1961. – 14л.
635849
  Рабинович Г.Л. Каталитическое деалкилирование моноциклических ароматических углеводородов конверсий с водным паром. : Автореф... Канд.хим.наук: / Рабинович Г.Л.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1965. – 17с.
635850
  Замышляева Л.И. Каталитическое деалкилирование некоторых органических соедиений в присутствии водяного пара на никеле : Автореф... канд. хим.наук: / Замышляева Л.И.; МГУ. Хим. фак. – Москва, 1964. – 16л.
635851
  Кундо Н.Н. Каталитическое действие комплексов металлов с органическими лигандами в реакции окисления цистеина и сероводорода : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Кундо Н.Н.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1969. – 20л.
635852
  Максименко Т.С. Каталитическое действие сульфидной серы и благородных металлов в реакции восстановления ионов серебра железом : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Максименко Т. С.; АН УССР, Ин-т общ. и неорган. хим. – К., 1973. – 24л.
635853
  Шаапунин Давид Хоренович Каталитическое ионное гидрирование : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Шаапунин Давид Хоренович ; Ереван. ГУ. – Ереван, 1979. – 17 с.
635854
  Романова И.Б. Каталитическое карбонилирование аминов окисью углерода : Автореф... канд. хим.наук: / Романова И. Б.; АН УзССР, Объед. уч. сов. От-ния хим. наук. – Ташкент, 1963. – 17л.
635855
  Власенко В.М. Каталитическое метанирование окислов углерода : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук / Власенко В.М. ; АН УССР , Ин-т физ. химии. – Киев, 1966. – 26 с. – Бібліогр.:с.25-26
635856
  Мамедова Земфира Аббамали кызы Каталитическое обезвреживание дымовых газов микиологических установок нефтеперерабатывающих заводов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Мамедова Земфира Аббамали кызы;. – Баку, 1975. – 28л.
635857
  Матрос Ю.Ш. Каталитическое обезвреживание отходящих газов промышленных производств / Ю.Ш. Матрос. – Новосибирск, 1991. – 221с.
635858
  Шалкаускене Ю.А. Каталитическое окисление борогидрида натрия на меди. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Шалкаускене Ю.А.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1972. – 19л.
635859
  Лесняк В.В. Каталитическое окисление водорода на системах V2O5 - нанесенный платиновый металл (Pt/Pd), сформированных при восстановлении в водороде // Катализ и нефтехимия / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т биоорганической химии и нефтехимии. – Киев, 2012. – № 20. – С. 113-117
635860
   Каталитическое окисление водорода на системах комплексный оксид - нанесенная Pt / В.В. Лесняк, В.К. Яцимирский, В.В. Сафонова, Д.А. Стратийчук, О.Ю. Болдырева // Катализ и нефтехимия / Нац. акад. наук Украины ; Институт биоорганической химии и нефтехимии. – Киев, 2011. – № 19. – С. 59-63


  Изучена каталитическая активность соединений Me1VoP2O7(Me1=Na, K, Rb,Cs) и систем на их основе с нанесенной металлической Pt в реакции окисления Н2.
635861
  Гольдберг Юрий Шлемович Каталитическое окисление диметилпиридинов в пиридинкарбальдегиды : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Гольдберг Юрий Шлемович; АН ЛатвССР. Ин-т орган. синтеза. – Рига, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.20
635862
  Пошкуте З.А. Каталитическое окисление меди (II) периодатом. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Пошкуте З.А.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 20л.
635863
   Каталитическое окисление метана на оксидах V2O5, Nb2O5 b Ta2O5, сформированных при восстановлении в водороде в присутствии Pt(Pd) // Катализ и нефтехимия / Нац. акад. наук Украины ; Институт биоорганической химии и нефтехимии. – Киев, 2009. – № 17. – С. 97-99
635864
  Прокопчук С.П. Каталитическое окисление Н-пентана в жидкой фазе. : Автореф... канд. хим.наук: 05.17.04 / Прокопчук С.П.; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1985. – 17л.
635865
  Кожарский В.А. Каталитическое окисление низкомолекулярных спиртов СІ-С4. : Автореф... Канд.хим.наук: 05.17.04 / Кожарский В.А.; Львов.политехн.ин-т. – Львов, 1985. – 21л.
635866
  Калантарлы Х.Ш. Каталитическое окисление петролатума для получения высокомолекулярных кислот : Автореф... докт. химич.наук: / Калантарлы Х.Ш.; Азербайджанский гос. педагогический институт им. В.И.Ленина. Кафедра химии. – Баку, 1950. – 28 с.
635867
  Корпусова Р.Д. Каталитическое окисление полифенолов в присутствии комплексных соединений меди : Автореф... канд. хим.наук: / Корпусова Р. Д.; МГУ, Хим. фак. – М., 1962. – 19л.
635868
  Горбунова Л.В. Каталитическое окисление пространственно-затрудненных фенолов : Автореф... канд. хим.наук: / Горбунова Л. В.; АН СССР, Лаборат. стабилиз. полимеров. – Горький, 1967. – 23л.
635869
   Каталитическое окисление углеводородов как метод борьбы с загрязнением атмосферы. – М., 1961. – 16с.
635870
  Янулайтене Казимера Казио Каталитическое окисление формальдегида пероксодисульфатом в присутствии металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Янулайтене Казимера Казио; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
635871
  Маликов С.Ф. Каталитическое окисление хлористого хрома в хлорный коллоидными растворами платины / С.Ф. Маликов. – Тифлис, 1912. – 40с.
635872
  Лисовский Анатолий Ефимович Каталитическое окислительное дегидрирование алкилароматических углеводородов : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.15 / Лисовский Анатолий Ефимович; АН СССР. Сибирск. отделение. Ин-т катализа. – Новосибриск, 1978. – 51л.
635873
  Аджамов К.Ю. Каталитическое окислительное дегидрирование бутилена в присутствии аммиака : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Аджамов К.Ю. ; Совет Азербайдж. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова по присуждению ученых степеней по химии и нефтепереработке. – Баку, 1969. – 21 с.
635874
  Вартанов А.А. Каталитическое окислительное дегидрирование изоамиленов : Автореф... канд. хим.наук: / Вартанов А.А.; Совет Азербайдж. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова по присуждению учен. степеней по химии и нефтеперер. – Баку, 1966. – 24л.
635875
  Хитеева В.М. Каталитическое окислительное дегидрирование индивидуальных изомеров н-бутена и изопентена : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Хитеева В.М.; Совет Азербайдж. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова по присуждению учен. степеней по химии и нефтеперера. – Баку, 1968. – 23л.
635876
  Голодников Г.В. Каталитическое получение смешанных кетонов из первичных спиртов : Автореф... кандид. химич.наук: / Голодников Г.В.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 8 с.
635877
  Пилипенко Полина Саввична Каталитическое разложение метана на металлах семейства железа : Автореф... канд. хим.наук: / Пилипенко Полина Саввична; АН УССР. Ин-т физ. химии. – К., 1978. – 16л.
635878
  Колобкова Р.В. Каталитическое разложение перекиси водорода под влиянием вольфрамата натрия совместно с элементами подгруппы цинка и исследование промежуточных продуктов : Автореф... канд. хим.наук: / Колобкова Р.В.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1966. – 12л.
635879
  Метелев А.К. Каталитическое разложение перкапроновой и перуксусной кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Метелев А.К.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1968. – 25л.
635880
  Барташюнас Ю.М. Каталитическое разложение хлорита натрия : Автореф... канд. хим.наук: / Барташюнас Ю.М.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1963. – 18л.
635881
  Стародуб Н.П. Каталитическое хлорирование алканов. : Автореф... канд.хим.наук: / Стародуб Н.П.; Сарат.гос.ун-т. – Симферополь, 1964. – 10л.
635882
  Алексева Г.К. Каталитичесоке окисление окиси кглерода и разложение окислова азота на некоторых окисных катализаторах при высоких объемах скорости : Автореф... канд. хим.наук: / Алексева Г. К.; АН КазССС, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1968. – 21л.
635883
  Яцимирський В.К. Каталіз ( - руйнування - прискорення хімічної реакції) / В.К. Яцимирський, О.В. Іщенко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 446-447. – ISBN 978-966-02-6472-4
635884
  Лозинський Д.Л. Каталіз економічних реформ в Україні в контексті протидії гібридній війни / Д.Л. Лозинський, С.В. Кучер // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 11 : Економічні рефорпи в Україні в контексті протидії гібридної війні. – С. 102-106. – ISSN 2222-4459
635885
  Цапюк Г.Г. Каталіз окислення вуглецю сполуками лужних і перехідних металів : Автореф...канд.хіміч.наук:02.00.04 / Цапюк Г.Г.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.15-16
635886
  Цапюк Г.Г. Каталіз окислення вуглецю сполуками лужних і перехідних металів : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.04 / Цапюк Г. Г.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19л. – Бібліогр.:с.15-16
635887
  Цапюк Галина Григорівна Каталіз окислення вуглецю сполуками лужних і перехідних металів. : Дис....канд.хімічних наук.: 02.00.04 / Цапюк Галина Григорівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 168 л. – Бібліогр.: л.: 151-168
635888
   Каталіз та нафтохімія / НАН України ; Ін-т біоорганічної хімії та нвфтохімії ім. В.П. Кухаря ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов. ред. Л.М. Шкарапута ; редкол.: Є.Г. Багрій, М.М. Братичак, В.В. Брей [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1994-. – ISSN 2412-4176
№ 28. – 2019. – 82 с. – До 2019 р. див. назву журн. "Катализ и нефтехимия"
635889
   Каталіз та нафтохімія / НАН України ; Ін-т біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: В.В. Брей (голов. ред.), Iu. Bodachivskyi, С.В. Бойченко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1994-. – ISSN 2412-4176
№ 29. – 2020. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
635890
   Каталіз та нафтохімія / НАН України ; Ін-т біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: В.В. Брей (голов. ред.), Iu. Bodachivskyi, С.В. Бойченко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1994-. – ISSN 2412-4176
№ 30. – 2020. – 107, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
635891
   Каталізатор Граббса вирішить проблему старих покришок // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2016. – № 5 (785), травень; спецвипуск : Роботи переможців всеукраїнського конкурсу "Панорама творчих уроків - 2016". – С. 4
635892
  Суржик Л. Каталізатор змін.Чи стане 2019 рік переломним у реформуванні наукової сфери? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-6 березня (№ 8). – С. 12


  "Це доленосне питання не лише для української науки, а й для майбутнього нашої держави. Ми звернулися до Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій (далі - НРРНТ) із запитанням, що вдалося зробити за період його ...
635893
  Іщенко О.В. Каталізатори ( - речовини, що прискорюють хімічну реакцію) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 447. – ISBN 978-966-02-6472-4
635894
   Каталізатори дегідратації ізопрошлового спирту на основі хлорованого активованого вугілля / В.Є. Діюк, О.М. Задерко, Л.М. Грішенко, Т.В. Чернявська, В.К. Яцимирський // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2009. – Т. 75, № 11/12. – С. 43-47. – ISSN 0041-6045


  На основі хлорованого активованого вугілля (АВ) одержано та досліджено фізико-хімічні властивості зразків з 5-вмісними кислотними групами. Вивчено каталітичні властивості даних зразків у газофазній дегідратації ізопропілового спирту з утворенням ...
635895
   Каталізатори кислотно-основних процесів на основі модифікованого вуглецевого волокна / Л.М. Гріщенко, Т.М. Безугла, О.М. Задерко, А.В. Вакалюк, місчанчук, Н.С. Новиченко, А.А. Череменко, В.Є. Діюк // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б. Аріон, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 85, № 7-8, липень - серпень. – С. 38-48. – ISSN 0041-6045
635896
  Моташко Т.П. Каталізатори та інгібітори розвитку автотранспортного страхування в Україні / Т.П. Моташко, Р.Р. Олійник // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 110-114 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6806
635897
  Олексенко Л. Каталітична активність Mn-вмісних нанесених систем у реакції окиснення монооксиду вуглецю / Л. Олексенко, Т. Вербецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 4-6. – (Хімія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Досліджено каталітичну активність у реакції окиснення монооксиду вуглецю Mn-вмісних нанесених систем на носіях різної хімічної природи. Установлено, що різниця в активності нанесених каталізаторів Mn-носій з високим вмістом металу (10 мас.% Mn), що ...
635898
   Каталітична активність біметальних комплексів деяких 3d-металів іммобілізованих на наносиліці у реакції розкладу озону / І.В. Василюк, Я.Л. Почтар, А.С. Труба, Є.О. Радченко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 6
635899
  Федоренко Г. Каталітична активність в окисненні метану сенсорних наноматеріалів Pd/SnO2 / Г. Федоренко, Л. Олексенко, Н. Максимович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 57-59. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено каталітичну активність нанорозмірних сенсорних матеріалів Pd/SnO2 в реакції окиснення метану та встановлено її вплив на формування чутливості адсорбційно-напівпровідникових сенсорів до 937 ppm метану у повітрі. Показано, що в умовах надлишку ...
635900
  Філіппова Лариса Валеріївна Каталітична активність в окисненні СО та фізико-хімічні властивості Fe-Mn та Fe-Cu оксидних систем : Дис. ... канд. хімічн. наук: 02.00.04. / Філіппова Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 161л. – Бібліогр.: л.144-161
635901
  Філіппова Лариса Валеріївна Каталітична активність в окисненні СО та фізико-хімічні властивості Fe-Mn та Fe-Cu оксидних систем : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Філіппова Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
635902
  Олексенко Л.П. Каталітична активність в реакціях окиснення Co і H2 та фізико-хімічні властивості d-металвмісних нанесених систем : Дис. ... доктора хімічних наук. Спец. 02.00.04 - фізична хімія / Олексенко Л.П. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 395л. + Додатки : л.348-354. – Бібліогр. : л.355-395
635903
  Олексенко Л.П. Каталітична активність в реакціях окиснення Co і H2 та фізико-хімічні властивості d-металвмісних нанесених систем : Автореферат дис. ...д-ра хімічних наук: спец.02.00.04-фізична хімія / Олексенко Л.П. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 36с. + Додатки : л.348-354. – Бібл.: 70 назв.
635904
   Каталітична активність гетеробіметалічних комплексів Cu/M (M=Zn, Mn), нанесених на активоване вугілля, в реакції розкладу пероксиду водню / В. Герасьова, Т. Безугла, В. Діюк, В. Яцимирський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 47-50. – (Хімія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Одержано каталітично активні системи на основі кісточкового активованого вугілля та металокомплексних сполук [Cu(L1/L2)][MCl4] (M = Zn, Mn; L1 - 4,6,6-триметил-1,9-диаміно-3,7-діаза нона-3-єн; L2 - 1,15-дигідроксі-7,9,9-триметил-3,6,10,13-тетраза ...
635905
  Гріщенко Л. Каталітична активність модифікованого активованого вугілля в реакції дегідратації нижчих насичених спиртів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 57-61. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Проведено модифікування активованого вугілля кислотними групами та отримано гетерогенні каталізатори кислотно-основних реакцій. Досліджено каталітичну активність синтезованих матеріалів в реакції дегідратації етилового та метилового спиртів. Вивчено ...
635906
   Каталітична активність нанесених каталізаторів Pd-MoO3(WO3) і Cs+/Pd-MoO3(WO3) в реакціях окиснення водню та монооксиду вуглецю / В.К. Яцимирський, В.В. Лісняк, І.М. Гут, О.Ю. Болдирєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 34-35. – (Хімія ; вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Досліджено каталітичну активність нанесених каталізаторів Pd-MoO3(WO3) та Cs+/Pd-MoO3(WO3) в реакціях окиснення H2 та CO. Показано, що каталітична активність залежить від хімічної природи носія та поверхневих сполук здатних адсорбувати реагуючі ...
635907
   Каталітична активність оксидів кобальту в реакції окиснення сажі / В.Я. Забуга, Г.Г. Цапюк, В.Є. Діюк, А.В. Яцимирський // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2008. – Т. 74, № 11/12. – С. 31-36. – ISSN 0041-6045


  Досліджено окиснення сажі киснем повітря у присутності оксидів кобальту при атмосферному тискові у діапазоні температур 673-723 К. Визначено константи швидкості каталітичного процесу. Одержано порівняльні характеристики активності оксидів кобальту, ...
635908
   Каталітична активність оксидів марганцю в реакції окиснення сажі / В.Я. Забуга, Г.Г. Цапюк, В.К. Яцимирський, А.В. Романівська, М.Ю. Федорчук // Украинский химический журнал : Научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2006. – Т. 72, № 9/10. – С. 20-25. – ISSN 0041-6045
635909
   Каталітична активність систем Pt/Nb-O-(p) в реакції низькотемпературного окиснення водню / О.А. Попіка, В.В. Лісняк, О.М. Задерко, О.Ю. Болдирєва // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 175
635910
  Малінкін С.О. Каталітична активність тетраядерного комплексу міді(II) з топологією молекулярної гратки в реакції окислення 3,5-ди-трет-бутилпірокатехіну / С.О. Малінкін, Л.В. Пенкова, В.О. Павленко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 5/6. – С. 28-33. – ISSN 0041-6045
635911
  Олексенко Л.П. Каталітична активність у реакції окиснення СО та фізико-хімічні властивості Сu- та Pd/ZSM-5 цеолітних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 39-40. – (Хімія ; вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Досліджено каталітичну активність цеолітних іонообмінних Cu Pd/ZSM-5 систем у реакції окиснення монооксиду вуглецю. Виявлено, що зменшення загальної кислотності поверхні мідь- і паладійвмісних систем за рахунок зменшення внесків слабозв"язано та ...
635912
  Діюк В.Є. Каталітична активність фосфорильованого активованого вугілля в реакції дегідратації ізопропанолу / В.Є. Діюк, О.М. Задерко, А.В. Місчанчук // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 1/2, январь - февраль. – С. 26-31. – ISSN 0041-6045
635913
  Матвіюк Т. Каталітична реакція Міхаeля в гетероциклічних системах / Т. Матвіюк, О. Силенко, З. Войтенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 31-33. – (Хімія ; вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Знайдено нові каталітичні умови, що дало змогу за реакцією Міхаеля, отримувати аддукти гетероциклічних систем з малеїнімідами. Одержані продукти реакцій досліджено методами 1Н ЯМР спектроскопії. New catalytically conditions that make possible to ...
635914
  Бойченко Д.С. Каталітичне визначення іоду в зразках з органічною матрицею за оптимізованою ферум(III)-тіоціанатною методикою / Д.С. Бойченко, О.М. Трохименко, В.В. Сухан // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 142
635915
  Юрченко Д.В. Каталітичне окиснення бензоїнів у присутності пористого координаційного полімеру міді (ІІ) з бензол-1,3,5-трикарбоксилатом (HKUST-1) / Д.В. Юрченко, С.В. Колотілов // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 150
635916
  Матушко І.П. Каталітичне окиснення водню та карбон монооксиду на напівпровідникових матеріалах на основі SnO2, модифікованих добавками оксидів 3d-металів, та чутливість відповідних сенсорів : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.04 - фізична хімія / Матушко І.П.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 138л. – Бібліогр.: л.120-138
635917
  Матушко І.П. Каталітичне окиснення водню та карбон монооксиду на напівпровідникових матеріалах на основі SnO2, модифікованих добавками оксидів перехідних металів, та чутливість відповідних сенсорів : Автореф. дис. ...канд.хімічних наук: спец. 02.00.04-фізична хімія / Матушко І.П.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібл.: 15 назв.
635918
  Кіндер Т.Д. Каталітичне окиснення малих молекул (H2, CO, CH4) на платинових металах, нанесених на оксиди ванадію, ніобію, танталу : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Кіндер Т.Д. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 142 л. – Бібліогр.: л. 119-142
635919
  Телегєєва О.Г. Каталітичне окиснення метану та водню на напівпровідникових матеріалах на основі SnO2, модифікованих Pt або Pd, та чутливість відповідних сенсорів : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.04 / Телегєєва О.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв
635920
  Телегєєва О.Г. Каталітичне окиснення метану та водню на напівпровідникових матеріалах на основі SnO2, модифікованих Pt або Pd, та чутливість відповідних сенсорів : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.04 - фізична хімія / КНУТШ; Телегєєва О.Г. – Київ, 2007. – 142л. – Бібліогр.: л.122-142
635921
  Болдирєва Ольга Юріївна Каталітичне окиснення Н2 та СО на металокомплексах платини та паладію, гетерогенізованих на поверхні кремнезему : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Болдирєва Ольга Юріївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 156л. – Бібліогр.: л.128 - 156
635922
  Болдирєва Ольга Юріївна Каталітичне окиснення Н2 та СО на металокомплексах платини та паладію, гетерогенізованих на поверхні кремнезему : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 02.00.04 / Болдирєва О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назв.
635923
  Яцимирський В.К. Каталітичне окиснення СО на WO3 та MoO3 промотованих невеликими кількостями Pt, Pd та Cs+ / В.К. Яцимирський, В.В. Лісняк, І.М. Гут // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 129-133. – ISBN 966-594-601-3
635924
  Яцимирський В.К. Каталітичне окиснення СО на WO3 та MoO3 промотованих невеликими кількостями Pt, Pd та Cs+ / В.К. Яцимирський, В.В. Лісняк, І.М. Гут // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : Збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2
635925
  Сю Юнлун Каталітичне розкладення оксидів азоту в окислювальному середовищі. : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.01 / Сю Юнлун; Харків. держ. політехн. ун-т. – Харків, 1998. – 17л.
635926
   Каталітичний розклад пероксиду водню різнометальними комплексами Cu11/Mn11 етилендіаміном у присутності електролітів / В.Є. Діюк, А.О. Горлова, Маханькова, В.М. Кокозей // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2010. – Т. 76, № 3/4. – С. 36-41. – ISSN 0041-6045


  Изучено влияние злектролитов KNO3, КСІ, KBr, KNCS на кинетику реакции разложения Н2О2, катализируемую комплексними соединениями Си11 /Мn11 с зтилендиамином. Установлено, что анионы С1, Вг и SCN" обратимо ингибируют катализатор. Зффективность ...
635927
   Каталітичні властивості активного вугілля з нанесеною фосфорновольфрамовою кислотою в реакції дегідратації еталону / В.Є. Діюк, О.М. Задерко, Д.В. Бражник, Г.Г. Цапюк, А.В. Яцимирський // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 3/4, март- апрель. – С. 97-102. – ISSN 0041-6045
635928
  Копіч В.М. Каталітичні властивості гідропероксидліази з проростків картоплі // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 5
635929
  Давтян А.С. Каталітичні властивості кислотно-модифікованих бентоніту і клиноптилоліту в реакціях ацеталізації та ацилування гліцерину // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 149
635930
  Столярчук І.Л. Каталітичні властивості нанорозмірних феритів МIIFeIII2O4 в процесі парового риформінгу етанолу : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.15 / Столярчук Ірина Леонідівна ; НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л.В. Писаржевського. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
635931
   Каталітичні властивості сенсорних матеріалів на основі SnO2, модифікованих Pt та Pd у реакції окиснення водню / В.К. Яцимирський, Н.П. Максимович, О.Ю. Болдирєва, Н.В. Нікітіна, О.Г. Телегєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 33-34. – (Хімія ; вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Досліджено каталітичну активність сенсорного матеріалу на основі SnO2-Sb2O3 легованого Pd та Pt в реакції окиснення водню. Показано, що каталітична активність зростає зі збільшенням концентрації Pd та Pt. Визначено за даними кінетичних досліджень,що ...
635932
   Каталітичні властивості системи кобальт-молібден у реакції синтезу аміаку / В.К. Яцимирський, В.Я. Забуга, О.В. Іщенко, Н.В. Кирилова, Л.Б. Фарят"єва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 123-127. – (Хімія ; Вип. 34)


  Вивчені каталітичні та адсорбційні властивості кобальт-молібденових масивних та нанесених на вуглецеве волокно зразків у реакції синтезу аміаку. Показано, що хід каталітичної активності як функції складу зразків залишається однаковим для масивних та ...
635933
  Яцимирський В.К. Каталітичні й адсорбційні властивості залізо-кобальтових сплавів у реакції синтезу аміаку / В.К. Яцимирський, О.В. Іщенко, Н.В. Кирилова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 128-132. – (Хімія ; Вип. 34)


  Вивчені продуктивність, каталітична активність та адсорбційні властивості нанесених на вуглецеве волокно залізо-кобальтових сплавів у реакції синтезу аміаку. Показано, що вуглецеве волокно істотно не впливає на характер взаємодії хемосорбованого азоту ...
635934
  Іщенко Олена Вікторівна Каталітичні перетворення малих молекул на складних системах : Дис. ... доктора хімічних наук: 02.00.04 / Іщенко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 300с. – Бібліогр.: л. 274 - 300
635935
  Іщенко Олена Вікторівна Каталітичні перетворення малих молекул на складних системах на основі 3d- та 4d- елементів : Автореф. дис. ... доктора наук: 02.00.04 / Іщенко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 48 назв
635936
  Близнюк О.М. Каталітичні процеси в технології нітроген оксидів та нітратної кислоти : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.17.01 / Близнюк О.М. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2009. – 40 с. – Бібліогр.: 55 назв
635937
   Каталітичні системи для низькотемпературного окиснення монооксиду вуглецю та водню / В.В. Сафонова, О.В. Іщенко, В.В. Лісняк, А.В. Яцимирський, О.Ю. Болдирєва // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 337-338
635938
   Каталітичні системи на основі модифікованого вуглецевого волокна / Б.О. Музичук, Л.М. Гріщенко, Т.М. Безугла, О.М. Задерко, В.С. Діюк // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 112
635939
   Каталітичні та адсорбційні властивості оксиду алюмінію = хімія / Н.В. Кирилова, О.В. Іщенко, М.А. Дубовик, І.Н. Бєлова, Г.В. Лаврова // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 26-28 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 1)
635940
   Каталог - "Изделия радиопромышленности". Электронные цифровые вычислительные машины общего назначения. – Москва
4. – 1968. – 56с.
635941
  Сытин П.В. Каталог - путеводитель по Московскому Коммунальному Музею со статьями и цифровыми материалами по истории и современному состоянию главнейших отраслей благоустролйства г.Москвы. / П.В. Сытин. – М.
1. – 1924. – 96с.
635942
   Каталог / Сос. М. Мельникова. – [Витебск], 1912. – 22 с. – Отд. отт.: Труд. Витебской ученой архивной коммиссии
635943
  Гиляров О С. Каталог / О С. Гиляров, . – К., 1927. – 75с.
635944
  Выставка Каталог / Выставка, художественного чугунного литья. – Москва, 1940. – 54с.
635945
  Выставка Каталог / Выставка, художественного чугунного литья. – Москва, 1940. – 54с.
635946
  Выставка Каталог / Выставка, и этюдов русских художников 18-начала 20 вв. эскизов. – Москва, 1954. – 112с.
635947
  Выставка Каталог / Выставка, искусства 15-20 вв. французского. – Москва, 1955. – 129с.
635948
  Выставка Каталог / Выставка, искусства 12-20 вв. французского. – Москва, 1956. – 264с.
635949
   Каталог / Выставка, эскизов, этюдов, рисунков, графики, историко-революционным темам к 40-летию Великой Октябрськой посвященных. – Москва, 1958. – 21с.
635950
  Выставка Каталог / Выставка, современной графики Аргентины. – Ленинград, 1958. – 19с.
635951
  Выставка Каталог / Выставка, фотоискусства СССР. – Москва, 1958. – 55с.
635952
  Выставка Каталог / Выставка, эскизов декораций, и этюдов художницы Софьи Николаевны Шевалдышевой костюмов. – Москва, 1958. – 11с.
635953
  Гуттузо Р. Каталог / Р. Гуттузо. – М., 1961. – 30с.
635954
  Выставка Каталог / Выставка, художественной промышленности в Москве финской. – Москва, 1961. – 48с.
635955
  Всесоюзная Каталог / Всесоюзная, выставка произведений млодых художников. – Москва, 1962. – 73с.
635956
   Каталог. – Днепропетровск : Промінь
Вып. 2 : Нумизматика. – 1965. – 144 с.
635957
  Выставка Каталог / Выставка, современного изобразительного искусства Социалистической Республики Румынии. – Москва, 1967. – 28с.
635958
  Роже Сомвиль Каталог / Роже Сомвиль. – М, 1970. – 12с.
635959
   Каталог / Выставка, художников Омска, , посвященная 24 съезду КПСС. – Омск, 1971. – 32с.
635960
  Воронцов Д.А. Каталог / Д.А. Воронцов. – Москва, 1972. – 23с.
635961
  Макашин П.А. Каталог / П.А. Макашин. – Ярославль, 1972. – 40с.
635962
  Васильев А.А. Каталог / А.А. Васильев. – Кишинев, 1973. – 32с.
635963
  Выставки Каталог / Выставки, произведений московских художников-ветеранов войны. – Москва, 1973. – 169с.
635964
   Каталог / Групповая, акварели Голованова В. выставка, А. Губарева, Е. Карцыганова, С. Москва. 1973 Лунева. – М., 1973. – 10с.
635965
  Дурова Зинаида Николаевна. Выставка произведений. Москва. Каталог / Зинаида Николаевна. Выставка произведений. Москва. Дурова, 1975. – М., 1975. – 18с.
635966
   Каталог / Всесоюзная, выставка дипломных работ студентов художественных вузов СССР, Москва. 16-я., 1975. – Москва, 1975. – 95с.
635967
  Васильев Ф.А. Каталог / Ф.А. Васильев. – Ленинград, 1975. – 183с.
635968
   Каталог / Всесоюзная, віставка акварели, Москва. 4-я., 1975. – Москва, 1975. – 53с.
635969
   Каталог / Всесоюзная, выставка медальерного искусства, Москва. 2-я., 1975. – Москва, 1975. – 94с.
635970
  Багдасарян С.И. Каталог : выставка / С.И. Багдасарян. – Москва : Советский художник, 1975. – 10 с. : ил., 23 ил.
635971
  Выставка Каталог / Выставка, современной керамики города Валлориса, (Франция). – Москва, 1977. – 12с.
635972
   Каталог : Выставка шрифта и орнамента московских художников книги. – Москва, 1978. – 37с.
635973
  Горпенко А.А. Каталог / А.А. Горпенко. – М., 1978. – 30с.
635974
  Шадриков П. Каталог / П. Шадриков. – М., 1985. – 20с.
635975
  Выставка Каталог / Выставка, произведений из собрания Васиьлева Б.Н. в залах Елагиноостровского художественных, дворца. – Ленинград, 1987. – 35с.
635976
  Всесоюзная Каталог / Всесоюзная, станковой графики (1 ; 1987 ; Москва) выставка. – Москва, 1987. – 87с.
635977
  Всесоюзная Каталог / Всесоюзная, выставка произведений художников театра, и телевидения (1987 ; Москва) кино. – Москва, 1987. – 134с.
635978
  Всесоюзная Каталог / Всесоюзная, акварели (8 ; 1987 ; Ленинград) выставка. – Москва, 1987. – 103с.
635979
  Бирюков М.Е. Каталог / М.Е. Бирюков. – М., 1988. – 16с.
635980
  Гороховец Каталог / Гороховец. – Москва, 1989. – 38с.
635981
  Бобкин А. Каталог : живопись. Графика / А. Бобкин, В. Наседкин, Н. Рыбаков; Авт. ст.: Л. Данилова, В.Мейланд, В. Наседкини др.; сост.: Н. Августинович. – Москва : Советский художник, 1990. – [57] с.
635982
   Каталог. – Харків : АКТА, 2005. – 275с. – (Класика української науки)
635983
  Кочубей М. Каталог : [ вільна графіка, ювілейні пам"ятні монети, поштові марки, біографія ] / Миколай Кочубей ; Головне упр. культури і мистецтва виконавч. органу Київ. міськ. ради ; Київ. міськ. держ. адмін. ; Київ. міськ. галерея мистецтв "Лавра" ; Нац. спілка художників України. – Київ : Емірат, 2007. – 24 с.
635984
   Каталог "Библиотеки всемирной литературы" : библиографическое описание томов. – Москва : Художественная литература, 1979. – 160 с.
635985
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Аналоговая вычислительная техника. – Москва
4. – 1966. – 88с.
635986
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Аналоговая вычислительная техника (Дополнение). – Москва
4. – 1968. – 36с.
635987
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Аналоговая и аналого-цифровая вычислительная техника. – 3-е изд. – Москва
4. – 1972. – 124с.
635988
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Вводные и выводные устройства электронных вычислительных машин (Дополнение). – Москва
4. – 1968. – 20с.
635989
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Громкоговорители и звуковые колонки. – Москва
5. – 1969. – 36с.
635990
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Контрольно-измерительная телевизионная аппаратура. – Москва
1. – 1967. – 40с.
635991
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Магнитофоны бытовые. – Москва
5. – 1967. – 24с.
635992
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Микрофоны. – Москва
5. – 1967. – 28с.
635993
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Прикладные телевизионные установки. – Москва
1. – 1967. – 32с.
635994
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Радиоприемники, радиолы и электропроигрывающие устройства. – Москва
5. – 1967. – 60с.
635995
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Системы радионавигации, управления воздушным движением и посадки самолетов. – Москва
1. – 1967. – 44с.
635996
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Станции низовой радиосвязи для нужд народного хозяйства. – Москва
1. – 1967. – 131с.
635997
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Телевизоры и телерадиолы. – Москва
5. – 1967. – 52с.
635998
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Усилители измерительные. – 3-е изд. – Москва
3. – 1972. – 32с.
635999
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Функциональные схемные элементы узлы и блоки цифровых вычислительных машин и устройств дискретной автоматики . (Дополнение). – Москва
4. – 1968. – 18с.
636000
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Электронные цифровые вычислительные машины общего назначения. – 3-е изд. – Москва
4. – 1972. – 60с.
<< На початок(–10)631632633634635636637638639640(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,