Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)631632633634635636637638639640(+10)В кінець >>
635001
  Галата С. "Інтелектуальний паспорт" держави // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 10 квітня (№ 14). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Державна наукова установа "Енциклопедичне видавництво" презентувала перший том "Великої української енциклопедії", що вийшов за підтримки Держкомтелерадіо у рамках програми "Українська книга" в 2016 році.
635002
  Силка О. "Інтелігентний кобзар" Михайло Злобинець: життя за радянських реалій / О. Силка, Л. Синявська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 44-48. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено життєвий шлях уродженця Золотоніщини, випускника Київського університету, кобзаря, учителя, громадсько-культурного діяча, свідомого українця Михайла Олександровича Злобинця. У центрі уваги авторів обставини його арештів органами ...
635003
  Арбузова С. "Інтелігенція мала сказати ворогу "Ні!" / розмову вела Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 4-5 листопада (№ 200/201). – С. 14-15


  Про відповідальність громадян Донбасу - член-кореспондент НАМН України, професор Світлана Арбузова.
635004
  Костенко О. "Інтерв"ю" з Гегелем або питання "самому собі"? // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2007. – № 2. – С. 93-122


  У статті робиться спроба в межах певної герменевтичної моделі інтерпретації фіпософсько-правових текстів Г.В.Ф. Гегеля дати відповіді на сучасну проблему співвідношення (діалектики) громадянського суспільства та держави. An attempt oj ...
635005
  Наєнко М. "Інтервал" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (723). – С. 115. – ISSN 0236-1477


  Книжка "Інтервал" названа саме так не випадково. Як роз’яснює автор у передньому слові, вона (книжка) могла б бути «охрещена» й іншими іменами - термінами з цього синонімічного ряду: антракт, перерва, пауза. Одначе і змістовно, а найперше - інтонаційно ...
635006
  Сорока В. "Інтересний" учитель - винахідливий // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 10 грудня (№ 48). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793
635007
  Логвінова Д. "Інтеркультуралізм": квебекська модель культурного плюралізму // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 35/36. – С. 51-59. – ISSN 2519-4518
635008
  Кулібченко В. "Інтермедіальність" // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2016. – № 1. – С. 166-169. – ISSN 0130-321Х
635009
  Савчук Г.О. "Інтермедіальність" як категорія літературознавства й медіології // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 15-18. – (Серія "Філологія" ; вип. 81). – ISSN 2227-1864
635010
  Федченко А. "Інтернат" для цілого Донбасу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8-9 грудня (№ 222/223). – С. 31


  Нова книжка Сергія Жадана "Інтернат" розповідає про жителів Донбасу в умовах війни.
635011
  Смоляр Л. "Інтернаціоналізація та міжнародна співпраця - наші сильні сторони" / спілкувалася Світлана Галата // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Червень (№ 23/24)


  Університети, які роками впроваджували практики інтернаціоналізації, сьогодні мають суттєві переваги. Таким закладом є, зокрема, Міжнародний університет фінансів. Запитуємо у його ректорки Любові Смоляр - які стратегії життєздатності вибудовує сьогодні ...
635012
  Шуневич В. "Інтернаціоналізм чи русифікація?". 26 липня академіку, Герою України Івану Дзюбі виповнилося 85 років // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 серпня (№ 27). – С. 11
635013
  Яцишин М.Ю. "Інтернет речей" в системі міжнародно-правової протидії кіберзлочинності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 287-298. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 82). – ISSN 1563-3349
635014
  Баранов О. "Інтернет речей" як правовий термін // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 5/6 (161/162). – С. 96-103. – ISSN 2308-9636
635015
  Дідич З. "Інтернет речей": можливості та перспективи їх використання у сільському господарстві України // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 1/2. – С. 88-93 : табл. – Бібліогр.: с. 93. – ISSN 2313-3627
635016
  Жлуктенко Н. (Інтер)національний Шекспір // Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 14/15. – С. 297-300


  Стаття присвячена підсумкам роботи другої міжнародної Шекспірівської конференції "(Інтер)національний Шекспір: вектори рецепції", що відбулася у квітні 2010 р. в Інституті філології Київського національного університету ім. Т.Шевченка.
635017
  Дроздовський Д. (Інтер)національний Шекспір // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9 (597). – С. 121-123. – ISSN 0236-1477
635018
  Онишко Анатолій [Інтерв"ю з перекладачем і поетом А.В. Онишком] / Онишко Анатолій, Ковальова Наталія; розмову вела Н. Ковальова // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
635019
  Калакура В.Я. [Інтерв"ю] // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності
635020
  Штонь Г. [Інтерв"ю] // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 29 грудня (№ 26)
635021
  Сюндюков І. Інтелектуал найвищої проби // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1-2 березня (№ 38/39). – С. 19


  "1 березня видатному вченому, "кристалу" вцілілої української аристократії Анатолію Свідзинському виповнилося би 90 років."
635022
  Гірняк М. Інтелектуал своєї епохи (Проблематика творчості Віктора Петрова-Домонтовича) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 9 (714). – С. 44-51. – ISSN 0130-5263
635023
  Гирич І. Інтелектуал. Редактор. Учений. До 70-річчя від дня народження Олександра Рибалка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (765), грудень. – С. 32-36
635024
  Кебуладзе В. Інтелектуали contra інтелігенція // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 2. – С. 104-110. – ISSN 0235-7941
635025
  Заплавська М. Інтелектуали XXI століття повинні стати локомотивом, що витягне з кризи економіку України // Президентський вісник. – Київ, 2000. – № 26. – С. 22 : фото В. Скопенка


  Фонд інтелектуальної співпраці "Україна - XXI століття" при підтримці Міносвіти та Спілки ректорів ВНЗ ініціював проект - Всеукраїнську універсіаду "Інтелектуал XXI століття", який за словами президента Спілки В. Скопенка, дасть можливість забезпечити ...
635026
  Фоміна Є.В. Інтелектуалізація глобального економічного розвитку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Фоміна Єлізавета Василівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 21, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 16 назв
635027
  Кісь С.Я. Інтелектуалізація діяльності підприємств: доцільність, умови, технології : монографія / С.Я. Кісь ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 268 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 229-267. – ISBN 978-966-694-259-6
635028
  Пугачевська К.С. Інтелектуалізація капіталу як фактор посилення конкурентних позицій міжнародних компаній / К.С. Пугачевська, Ю.М. Воробей // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 21-36. – ISSN 2222-4459
635029
  Поперечнюк В.М. Інтелектуалізація суспільства як складова забезпечення інформаційної безпеки // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 3 (43). – С. 84-88
635030
  Кравчишин В.С. Інтелектуалізація управління комплексною системою генерації електричної енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Кравчишин Віталій Степанович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
635031
  Снітовська О.Й. Інтелектуалізм як модус літературного простору: світоглядно-філософські та поетико-стилістичні аспекти : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Снітовська Ольга Йосипівна ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2015. – 228 л. – Додатки: л. 207-228. – Бібліогр.: л.174-206
635032
  Снітовська О.Й. Інтелектуалізм як модус літературного простору: світоглядно-філософські та поетико-стильові аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Снітовська Ольга Йосипівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
635033
  Юхименко П. Інтелектуальна безпека держави в системі конкурентоспроможності національної економіки // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (194). – С. 7-22. – ISSN 1682-2366
635034
  Орлюк О. Інтелектуальна власність - великі можливості та великі шахрайства: як подолати виклики, що стоять перед Україною? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 10-16 березня (№ 10). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
635035
  Жарінова А. Інтелектуальна власність - інструмент успішного бізнесу // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 9. – С. 4-6. – ISSN 1608-6422
635036
  Хаустов В.К. Інтелектуальна власність - потенціал інноваційного розвитку України // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – № 1 (710). – Бібліогр.: 2 назв.
635037
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 1999. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
635038
  Дахно І.І. Інтелектуальна власність : навч. посібник-довідник / І.І. Дахно, В.М. Алієва-Барановська. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 381, [1] с. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. та в тексті. – ISBN 978-611-01-0402-9


  У прим. №1702117 напис: Подарунок Київському національному університету ім. Т.Г. Шевченку від к.ю.н., доц. В.М. Алієвої-Барановської. Підпис.
635039
  Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність : підручник / В.Д. Базилевич. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Київ : Знання, 2014. – 671, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 578-613. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0123-7


  На форз. екз. № 1684223 дарчий надп.: Шановному Володимиру Анатолыйовичу з повагою та побажаннями щастя 30.06.2016
635040
   Інтелектуальна власність : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірничий ун-т" ; за ред. Р.С. Кіріна та В.Л. Хоменка. – Дніпро : Літограф, 2017. – 291, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 286-291, в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7379-98-9
635041
  Романадзе Л.Д. Інтелектуальна власність : підручник для студентів екон. спец. / Л.Д. Романадзе, П.М. Цибульов, О.О. Кулініч ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Стер. вид. – Херсон : Олді-Плюс, 2019. – 422, [2] с. : іл. – Глосарій: с. 388-421. – Бібліогр.: с. 352-386 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-289-085-3
635042
  Варава Ю.Г. Інтелектуальна власність в економіці України: проблеми та перспективи розвитку // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 2. – С. 145-147. – ISBN 78-966-1555-47-09
635043
  Мироненко І.Є. Інтелектуальна власність в інноваційній діяльності банківських установ / І.Є. Мироненко, О.В. Сироїжко // Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 89-91. – ISBN 978-617-696-925-9
635044
  Андрощук Г.О. Інтелектуальна власність в національних інноваційних системах : монографія / [Г.О. Андрощук] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 364, [2] с. : іл., табл. – На тит.арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-806-1
635045
  Матат А.В. Інтелектуальна власність в системі наукових знань // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 87-88
635046
  Вірченко В. Інтелектуальна власність в сучасній системі суспільного виробництва // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 31, ч. 1. – С. 130-136. – ISSN 2078-5860
635047
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-дослід. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ : Юрінком Інтер ; ТОВ АСпект-2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2013. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность." З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні". - Резюме рос., англ. мовами
635048
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-дослід. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ : Юрінком Інтер ; ТОВ АСпект-2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2013. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность." З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні". - Резюме рос., англ. мовами
635049
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2013. – До 1999 р. виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность". - З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"
635050
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2013. – До 1999 р. виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность". - З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"
635051
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2014. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
635052
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2014. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"
635053
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2014. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность", з №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
635054
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2014. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность", з №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
635055
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2014. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность", з №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
635056
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2014. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"
635057
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами. До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
635058
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1708-7422
№ 3. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
635059
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
635060
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
635061
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
635062
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
635063
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
635064
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
635065
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2016. – 80 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
635066
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2016. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
635067
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2016. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
635068
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2016. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
635069
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2016. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
635070
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2016. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
635071
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2016. – 72 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
635072
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2017. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
635073
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2017. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
635074
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2017. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
635075
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2018. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
635076
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2018. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
635077
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2018. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
635078
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2018. – 102 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
635079
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : ФОП Іванов С.Е., 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2018. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
635080
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2018. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
635081
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2018. – 76 с., включ. обкл. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
635082
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2019. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
635083
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2019. – 80 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
635084
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2019. – 68 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
635085
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 7. – 2019. – 68 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
635086
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 9. – 2019. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
635087
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 10. – 2019. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
635088
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-
№ 3. – 2020. – 68 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
635089
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 5. – 2020. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
635090
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 6. – 2020. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
635091
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 7. – 2020. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
635092
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 8. – 2020. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
635093
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 3. – 2021. – 68 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
635094
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2021. – 72 c. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
635095
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2021. – 68 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
635096
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2021. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
635097
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2021. – 76 c. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
635098
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2022. – 64 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
635099
  Корновенко С.В. Інтелектуальна власність в Україні: питання поняттєво-категоріального забезпечення // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 65-68. – (Серія "Право" ; вип. 19, т. 2). – ISSN 2616-7700
635100
  Лі А. Інтелектуальна власність викладачів-освітян // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 9. – С. 53-62. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1608-6422
635101
  Бутнік-Сіверський Інтелектуальна власність за рахунок держбюджету // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 7. – С. 26-34. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1708-7422
635102
  Бутнік-Сіверський Інтелектуальна власність за рахунок держбюджету // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 8. – С. 36-46 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1608-6422
635103
   Інтелектуальна власність і відновлення справедливості / шпальти підготував Дмитро Шулікін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 15 квітня (№ 15). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  На засіданні профільного парламентського комітету розглянуто два законопроекти: щодо сфери інтелектуальної власності і стосовно відновлення справедливості у питанні оплати праці педагогічним працівникам.
635104
  Дахно І. Інтелектуальна власність і Цивільний кодекс // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 66-70
635105
  Костенко І. Інтелектуальна власність очима малого та середнього бізнесу Європейського Союзу / І. Костенко, О. Теньова // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 6. – С. 4-7. – ISSN 1608-6422
635106
   Інтелектуальна власність та авторське право : навч. посібник для студентів ВНЗ / Чістякова І.М., Кривдіна І.Б., Буряк. Д.В. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Київ : Каравела, 2019. – 203, [1] с. – До 100-річчя Одес. нац. політехн. ун-ту. - Авт. на обкл. не зазнач. - Предм. покажчик: с. 189-190. – Бібліогр.: с. 191-202. – ISBN 978-966-222-993-8
635107
  Бабець І.Г. Інтелектуальна власність у системі економічної безпеки держави // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2015. – № 1 (63). – С. 25-30 : фото, табл. – Бібліогр.: 14 назв.


  Наведедені дані стосуються джерел фінансування, стратегічних пріоритетних напрямів і напрямів інноваційної діяльності.
635108
  Гутнік Є.А. Інтелектуальна власність у системі соціально-економічних відносин // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 26-28. – ISBN 978-617-7069-02-6
635109
   Інтелектуальна власність у сфері безпеки і оборони України : зб. наук. праць / О.Б. Зайківський, О.А. Оністрат, Л.М. Лотоха, В.М. Турчин ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – 458, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-999-023-5
635110
  Зеров К. Інтелектуальна власність у сфері інформаційно-комунікаційних технологій // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (121). – С. 32-41. – ISSN 2308-0361
635111
  Сусліков Л.М. Інтелектуальна власність України : навч. посібник для студентів фіз.-техн. спец. / Сусліков Л.М., Студеняк І.П. ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Фіз. ф-т, Каф. прикл. фізики. – Ужгород : Говерла, 2010. – 223, [1] с. – Бібліогр.: с. 222-223
635112
  Кашинцева О. Інтелектуальна власність щодо даних терапії COVID-19 off-label і терапії незареєстрованими лікарськими засобами та доступ до лікування в умовах пандемії / О. Кашинцева, М. Трохименко // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (114). – С. 99-104. – ISSN 2308-0361
635113
  Орлюк О.П. Інтелектуальна власність як складова дорожньої карти України по входженню до Європейського дослідницького простору // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 161-167. – ISBN 978-966-999-024-2
635114
  Андрощук Г. Інтелектуальна власність, інновації, економічний розвиток: оптимальне співвідношення // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 3. – С. 4-7 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1608-6422
635115
  Ходаківський Є.А. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти : навч. посібник для студентів ВНЗ / Є.І. Ходаківський, В.П. Якобчук, І.Л. Литвинчук. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 274, [2] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 215-225. – Бібліогр.: с. 226-237 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-673-296-9
635116
   Інтелектуальна власність: теоретичні виміри та практика реалізації / В. Базилевич, Н. Гражевська, В. Вірченко, А. Лозова // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 7 (156)
635117
  Вірченко В.В. Інтелектуальна власність: теоретичні витоки та економічні імперативи розвитку : монографія / В.В. Вірченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т. – Київ : Ліра-К, 2018. – 487, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 439-487. – ISBN 978-617-7748-30-3
635118
  Пустова О. Інтелектуальна готовність до шкільного навчання у дітей, які навчаються за системою Марії Монтессорі // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 285-286
635119
  Крищук Н.С. Інтелектуальна гра "Брейн-ринг", 7 клас
635120
  Крищук Н.С. Інтелектуальна гра "Брейн-ринг", 7 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 6 (172). – С. 29-32 : фото
635121
  Криворотова О.В. Інтелектуальна гра "потреби людини: екологічний аспект" (позакласний захід з економіки та біології), 11 клас / О.В. Криворотова, О.В. Квасік // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 12 (154). – С. 22-24 : табл., мал.
635122
  Лановик Л.П. Інтелектуальна еліта держави (наукові школи НУБіП України) // Вісник аграрної історії : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 244-254


  Характеристика ряда наукових шкіл Національного університету біоресурсів і природокористування України в історичному контексті. Показано їх внесок у розвиток світової науки.
635123
  Тереверко О. Інтелектуальна еліта української держави // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 22 листопада (№ 47). – С. 20


  Національній академії наук України - 100 років.
635124
   Інтелектуальна еміграція українських вчених на початку ХХI століття / І.Б. Вавилова, Н.Б. Ісакова, М.В. Олійник, Ю.І. Саєнко, В.М. Троян // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – Т. 12, № 6. – С. 15-36. – ISSN 1815-2066
635125
  Гривінський Р. Інтелектуальна зброя проти міфів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 16-17 грудня (№ 230/231). – С. 14


  У стінах парламенту Болгарії представили книгу "Сестра моя, Софія...". У рамках відкритття виставки доцент кафедри слов"янської філології Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка Олена Чмир разом із головою парламентської комісії з національної ...
635126
  Кулик Н. Інтелектуальна зірка української еміграції [Іван Лисяк-Рудницький] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 21 жовтня (№ 42). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
635127
  Іванов С.А. Інтелектуальна компетентність як основа репрезентації медіаобразів / С.А. Іванов, Л.С. Іванова // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 45-50. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2310-4368
635128
  Демиденко О.І. Інтелектуальна міграція громадян України в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Демиденко Олександр Ігорович ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
635129
  Калініченко А.О. Інтелектуальна мультисенсорна система для ідентифікації та оцінки якості харчових продуктів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Калініченко Ася Олександрівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2021. – 28 с. – Бібліогр.: 33 назви
635130
   Інтелектуальна надія // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 14 вересня (№ 37). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Президент привітав переможців міжнародних учнівських олімпіад 2015 року. Усі переможці міжнародних олімпіад, які закінчили школу, стали студентами вищих навчальних закладів. У КНУ імені Тараса Шевченка навчаються 14 переможців міжнародних олімпіад, у ...
635131
  Кулик Д. Інтелектуальна преса України: історіографія питання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 11 (244). – С. 30-35. – ISSN 2076-9326


  Досліджено сутність поняття "інтелектуальна преса"; систематизовано історіографію інтелектуальної преси як складника української періодики; виокремлено основні етапи розвитку інтелектуальної преси України та їхні особливості.
635132
  Ліпич Л. Інтелектуальна привабливість діяльності підприємства: ідентифікація й оцінювання / Л. Ліпич, О. Хілуха, О. Товстенюк // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 1. – С. 20-24. – ISSN 2411-4014
635133
  Куценко М.М. Інтелектуальна проза Миколи Хвильового: трансформація реальності/реконструкція реального // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 326-331. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
635134
   Інтелектуальна система підтримки прийняття агротехнологічних рішень для посіву полів / О.В. Федусенко, Н.Ю. Шкурпела, І.М. Доманецька, А.О. Федусенко // Сучасні інформаційні технології : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Є. Снитюк ; редкол.: Алі Аль-Амморі, О.В. Барабаш, О.В. Бісікало [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (1). – С. 15-22. – ISSN 2788-6603


  У сучасному сільському господарстві України наявні проблеми, пов’язані з плануванням посівів. За допомо-гою запропонованої авторами інтелектуальної системи підтримки прийняття агротехнологічних рішень мож-ливе спрощення процесу планування за рахунок ...
635135
   Інтелектуальна спадщина українського періоду життя лікаря-мислителя Миколи Івановича Пирогова / М. Бадюк, І. Пасько, М. Бойчак, М. Матвійчук // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 4 (28). – С. 65-72. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2311-9896
635136
  Резниченко Р.В. Інтелектуальна технологія управління ризиками віртуального підприємства / Р.В. Резниченко, Л.А. Тимашова // Комп"ютерні засоби, мережі та системи : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; редкол.: О.В. Палагін, В.О. Романов, В.П. Боюн [та ін.]. – Київ, 2017. – № 16. – С. 156-166. – ISSN 1817-9908
635137
  Василенко В. Інтелектуальна утопія Юрія Шереха // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (721). – С. 3-20. – ISSN 0236-1477


  У статті досліджуються літературно-критичні погляди Юрія Шереха періоду Мистецького українського руху (МУРу), з’ясовується його розуміння феноменів «вісниківства» та неокласицизму, зміст і значення теорії «національно-органічного стилю», ідеї антеїзму. ...
635138
  Нунан Т. Інтелектуальна чесність Михайла Грушевського // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 15-22 березня (№ 16/17). – С. 13
635139
  Максимюк Т.А. Інтелектуальне автоматизоване управління децентралізованими системами мобільного зв"язку : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Максимюк Тарас Андрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 66 назв
635140
  Каленюк І.С. Інтелектуальне лідерство університетів у глобальному економічному середовищі / І.С. Каленюк, Л.І. Цимбал // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 46-49
635141
   Інтелектуальне свято в українському Подунав"ї // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 126-126. – ISSN 0236-1477
635142
  Сташкевич О.О. Інтелектуальне суспільство: філософська рефлексія // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Бех, Ю.В. Бех, І.Г. Григоренко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 118 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 27-36
635143
  Черняк О.І. Інтелектуальний аналіз даних : підручник / О.І. Черняк, П.В. Захарченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2014. – 599, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 595-599 та в підрядк. прим. – (Університетський підручник). – ISBN 978-617-07-0002-5
635144
   Інтелектуальний аналіз даних : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: Я.М. Дрінь, І.В. Малик, Ю.А. Літвінчук. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2020. – 95, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 90
635145
  Черняк О.І. Інтелектуальний аналіз даних у бізнесі з використанням IBM SPSS Modeler : навч. посібник / О.І. Черняк, Г.О. Чорноус ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-933-091-8
635146
  Кульчицький С. Інтелектуальний виклик Станіслава Кульчицького / підготував Ігор Сюндюков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 11 січня (№ 1). – С. 5
635147
  Кралюк П.М. Інтелектуальний внесок Миколи Костомарова у розвиток українського релігієзнавства / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк // Історія релігієзнавства в Україні : навч. підручник / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 56-59. – ISBN 978-966-373-827-7
635148
  Горський В. Інтелектуальний дискус: монолог чи діалог? // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення : [зб. статей / упоряд.: Т. Голіченко ; відп. ред.: Н. Амельченко]. – Київ : Дельта, 2006. – С. 174-176. – ISBN 966-8797-20-5
635149
  Федулова І.В. Інтелектуальний і соціальний капітали та їх співвідношення // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 11-19


  При визначенні інтелектуального і соціального капіталів відбувається дублювання окремих складових. Це вносить деяку плутаницю у зміст і структурне наповнення визначених видів капіталів Інтелектуальний капітал розглядається як сукупність знань, досвіду ...
635150
  Яворська О.Г. Інтелектуальний капітал в епоху становлення та розвитку цифрової економіки // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2020. – С. 129-134. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (13)). – ISSN 2313-8114
635151
  Дерев"янко В. Інтелектуальний капітал постіндустріального суспільства: філософський аналіз концептуальних положень // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4/5 (136). – С. 102-113 : Рис. – Бібліогр.:14 назв. – ISSN 1605-2005
635152
  Яворська О. Інтелектуальний капітал як драйвер розвитку агротуризму в умовах біоекономіки // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Яців Г. ; редкол.: Барвінська-Малайович А., Гнатишин Л., Гринкевич С. [та ін.]. – Львів, 2020. – Т. 13, № 1/2. – С. 101-107 : рис. – Бібліогр.: с. 106-107. – ISSN 2313-3627
635153
  Литвин К. Інтелектуальний капітал як новий вид активів економіки, що заснована на знаннях // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 1 (253). – С. 108-130. – ISSN 2409-9260
635154
  Іванюта Т.М. Інтелектуальний капітал як об"єкт економічної безпеки підприємства / Т.М. Іванюта, Є.О. Водніцька // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (211). – С. 64-71
635155
  Фрьодер Р. Інтелектуальний капітал як основний чинник конкурентоспроможності економіки на макроекономічному рівні / Р. Фрьодер, І.В. Журавльова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 17-18 листоп. 2016 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2016. – С. 74-82. – ISBN 978-966-8177-75-0
635156
  Мельник В.В. Інтелектуальний капітал як стратегічна складова конкурентоспроможністі економіки України / В.В. Мельник, В.В. Бобко, О.М. Поліщук // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т ; редкол.: Дмитрієв І.А., Горовий Д.А., Горова К.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (15), т. 1. – С. 63-67. – ISSN 2226-8820
635157
  Бутнік-Сіверський Інтелектуальний капітал як фактор забезпечення економічної стійкості сучасних підприємств // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 4. – С. 61-64. – ISSN 2409-1944
635158
  Остапенко Т.Г. Інтелектуальний капітал як фактор підвищення ефективності міжнародних інтеграційних процесів / Т.Г. Остапенко, Н.Д. Клопотовська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 136-138
635159
  Дерев"янко В.М. Інтелектуальний капітал як фактор розвитку національної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Дерев"янко Вікторія Миколаївна ; Держ. фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної служби України. – Ірпінь, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 31 назва
635160
  Бузинар Б.А. Інтелектуальний капітал: методологічні підходи до вартісного виміру невідчутних активів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 165-171
635161
  Яворська О.Г. Інтелектуальний капітал: проблеми структури // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир, 2018. – № 11 (72). – С. 13-20
635162
  Топільницька Я.О. Інтелектуальний капітал: суть та методика вимірювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 25-28. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (72)). – ISSN 1814-1161
635163
  Лук"яненко Д.Г. Інтелектуальний контекст процесів глобалізації // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 73-78. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
635164
  Іларіонов О.Є. Інтелектуальний модуль розпізнавання емоцій за голосом / О.Є. Іларіонов, Г.В. Красовська, І.М. Доманецька // Сучасні інформаційні технології : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Є. Снитюк ; редкол.: Алі Аль-Амморі, О.В. Барабаш, О.В. Бісікало [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (1). – С. 46-52. – ISSN 2788-6603


  Для людей мовлення є основним засобом комунікації, причому люди з мовлення можуть отримувати не тільки семантичну, а й емоційну інформацію. Розпізнавання емоцій за голосом є актуальним для таких галузей, як надання психологічної допомоги, розроблення ...
635165
  Шип Н.. Інтелектуальний перехід від монометодології до методологічного плюралізму // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 3. – С. 101-107. – ISSN 1998-4634
635166
  Хіміч О.М. Інтелектуальний персональний суперкомп’ютер гібридної архітектури для задач науки та інженерії // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 83-86. – ISSN 1027-3239
635167
  Терлецький В. Інтелектуальний підтекст геополітичної експансії Російської Федерації // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [упоряд. П.П. Гай-Нижник]. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 334-343. – ISBN 978-966-97599-1-7
635168
  Уваркіна О.В. Інтелектуальний потенціал освіти інформаційного суспільства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 465-470. – ISSN 2076-1554
635169
  Андрушків Б.М. Інтелектуальний потенціал підприємства як інструментарій підвищення конкурентоспроможності та засіб входження його в європейський економічний простір / Б.М. Андрушків, Г.Й. Островська, О.І. Павликівська // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С, 38-43. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (99)). – ISSN 1814-1161
635170
  Швиданенко Г.О. Інтелектуальний потенціал підприємства як основа його інноваційного розвитку / Г.О. Швиданенко, Т.Л. Бойко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 81-85. – ISSN 2222-4459
635171
  Цимбал Л.І. Інтелектуальний потенціал розвитку економіки у глобальному середовищі: український контекст // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (686), січень. – С. 34-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2522-9303
635172
  Степанчук С.О. Інтелектуальний потенціал харчової промисловості / С.О. Степанчук, Л.В. Восколович // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 35-42 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
635173
  Філиппова С.В. Інтелектуальний потенціал як головний чинник формування інтелектуального капіталу / С.В. Філиппова, К.В. Ковтуненко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 81-86. – ISSN 0321-0499
635174
  Агібалова Т.М. Інтелектуальний простір мовотворчості Лесі Українки: специфіка інтерпретації лінгво-естетичного знака серце в драматичних поемах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 39-45
635175
  Астаф"єв О. Інтелектуальний простір у поемі Т. Шевченка "Сон" і пісні Г. Сковороди "Всякому городу нрав і права" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
635176
  Давимука С.А. Інтелектуальний ресурс - основний фактор забезпечення сталого розвитку регіонів України в умовах децентралізації / С.А. Давимука, Л.І. Федулова // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 1 (83). – С. 5-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1562-0905
635177
  Бажан І.І. Інтелектуальний ресурс як чинник інноваційної моделі розвитку // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2014. – № 1 (25). – С. 23-26. – ISSN 1997-4167
635178
  Лапушкіна Н. Інтелектуальний роман Ольги Слоньовської "Упольоване покоління" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 14 грудня (№ 25). – С. 5
635179
  Бернадська Н. Інтелектуальний роман у творчості Ольги Мак // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 308-314. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
635180
   Інтелектуальний світ української еміграції: пріоритети, пошуки, прозріння // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 квітня (№ 75/76)


  Круглий стіл "Дня" в рамках започаткованого нового проекту "Самоосвіта online" присвячена інтелектуальному світу провідних діячів зарубіжного українства XX століття. У зустрічі в редакції взяли участь люди, чиї імена відомі в усій Україні: академік ...
635181
  Гумницька Н. Інтелектуальний титан чину за Україну // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 травня (№ 20). – С. 5


  Омелян Пріцак - геніальний гуманітарист.
635182
  Патон Б. Інтелектуальний фундамент державності: наука в незалежній Україні // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 20 серпня (№ 158). – С. 6
635183
  Яремчук С. Інтелектуальні джерела теорії релігійної економіки // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Бех, Ю.В. Бех, І.В. Григоренко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 131 : Філософія. Соціологія. – C. 167-178
635184
  Квіт С. Інтелектуальні дискусії останнього минулого десятиліття // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення : [зб. статей / упоряд.: Т. Голіченко ; відп. ред.: Н. Амельченко]. – Київ : Дельта, 2006. – С. 110-114. – ISBN 966-8797-20-5
635185
  Макатьора Д.А. Інтелектуальні електричні мережі - майбутнє паливно-енергетичного комплексу України // Просторовий розвиток територій: традиції та інновації : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 25-26 листоп. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. освіти Київ. нац. ун-ту буд-ва і архітектури. – Київ : ДКС Центр, 2021. – С. 139-142. – ISBN 978-617-7300-94-5
635186
   Інтелектуальні електричні мережі: елементи та режими / [Базюк Т.М. та ін.] ; за заг. ред. акад. НАН України О.В. Кириленка ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ : Інститут електродинаміки НАН України, 2016. – 399, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-7913-1
635187
  Самсонова Я. Інтелектуальні зв"язки університетів Наддніпрянщини і Східної Галичини та Північної Буковини в XIX - на початку XX ст.: постановка проблеми (історіографічний та джерельний аспект) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 149-152. – ISBN 978-966-171-783-0


  У статті подано результати дослідження рівня висвітлення співпраці університетів Наддніпрянщини і Східної Галичини та Північної Буковини в історіографії. Найбільш важливими для дослідження історії університетів були наукові роботи В. Антоновича, Я. ...
635188
  Довбиш А.С. Інтелектуальні інформаційні технології в електронному навчанні : монографія / А.С. Довбиш, А.В. Васильєв, В.О. Любчак ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 176, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 169-176. – ISBN 978-966-657-495-7
635189
  Василенко О.О. Інтелектуальні методи та засоби експертних систем медичної діагностики // Радиоэлектроника и информатика : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники ; редкол.: Хаханов В.И., Бых А.И., Винокурова Е.А. [и др.]. – Харьков, 2018. – № 4 (83), октябрь - декабрь. – С. 86-94. – ISSN 1563-0064
635190
  Сікорська А.В. Інтелектуальні музичні співтовариства у контексті культури Чернігівщини першої половини XIX століття (на прикладі музичної творчості братів Лизогубів) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Сікорська Анастасія Василівна ; Одес. нац. муз. академія ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
635191
  Кубів С. Інтелектуальні надбання України є скарбом національної економіки, які формують її інноваційне майбутнє // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 11-13. – ISSN 1026-9932
635192
  Гапченко О. Інтелектуальні об"єднання як чинник формування загальноєвропейського культурно-освітнього простору (XVI-XVII ст.) // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 18. – С. 53-58. – ISSN 2309-9127


  "Виникненню і діяльності культурно-освітніх об"єднань, інтелектуальних зібрань, шкіл і колегіумів присвячені розвідки О. Єфименка, І. Огієнка, В. Перетца та ін."
635193
  Яців Р. Інтелектуальні перестороги Едварда Козака // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 5 грудня (№ 221). – С. 12


  Актуалізуються твори Ека, створені у 1950 - 1980-х роках.
635194
  Матросова Л.М. Інтелектуальні послуги як чинник інноваційного розвитку економіки України / Л.М. Матросова, Л.В. Єчина // Економічна теорія та право : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Редкол.: А.П. Гетьман, Л.С. Шевченко, Д.В. Задихайло [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (26). – С. 56-68. – ISSN 2411-5584
635195
  Марутян Р.Р. Інтелектуальні ресурси державного управління у сфері національної безпеки України : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Марутян Рена Рубенівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 54 назви
635196
  Хараберюш І.Ф. Інтелектуальні системи в правоохоронній діяльності // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 39-45. – (Серія: Право ; вип. 16). – ISSN 2226-3047
635197
  Доценко С.І. Інтелектуальні системи: принципи евристичної самоорганізації процесів смислового мислення та смислової діяльності // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіаційний ін-т" ; голов. ред. В.С. Харченко ; редкол.: О.Є. Федорович, Є.В. Брежнєв, В.М. Вартанян [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (94), квітень - червень. – С. 4-21. – ISSN 1814-4225
635198
  Хом"як О.І. Інтелектуальні тенденції мовотворчості шістдесятників // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 165-172


  У статті визначено лінгвальну специфіку інтелектуалізації прози В. Шевчука, В. Дрозда, Р. Іваничука на матеріалі семантичного типу “людина”. The linguistic specific of intellectualization in prose by V. Shevchuk, V. Drozd, R. Ivanychuk on the material ...
635199
  Фадєєва І.Г. Інтелектуальні технології у фінансовому інжинірингу // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 234-242. – ISSN 2308-1988
635200
  Кралюк П.М. Інтелектуальні традиції українсько-тюркського пограниччя XVI-XVIII ст. : монографія / Петро Кралюк, Михайло Якубович. – 2-ге вид. – Київ : КНТ, 2019. – 305, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1343-4
635201
  Алєксєєнко О. Інтелектуальність як спосіб осягнення "європейського" у романі Юрія Косача "Рубікон Хмельницького" // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 15-20. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (19), квітень). – ISSN 2519-4038
635202
  Бусол О. Інтелектуально-кадровий потенціал як гарантія забезпечення національної безпеки України (по слідах Маннергейма) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 25-31січня (№ 4). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
635203
  Дольська О.О. Інтелектуально-когнітивні технології (технології мислення) як нова опція наукового аналізу // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2018. – С. 3-16. – (Філософія ; вип. 50). – ISSN 2312-1947
635204
  Бєлов О. Інтелектуально-політичні мотиви Сходу і Заходу у символіці українського тризуба - державного герба України / О. Бєлов, Г. Шаповалов // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 260-269. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
635205
  Діденко Л.В. Інтелектуально-фінансові параметри конкурентоспроможності / Л.В. Діденко, Кондрашова-Діденко // International scientific conference "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization" : proceedings of the conf. : Мay 25, 2018 / "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization", intern. sci. conf. – Greenwich : University of Greenwich ; Baltija Publishing, 2018. – Pt. 2. – С. 5-8. – ISBN 978-9934-571-43-5
635206
  Федорець В.М. Інтелектуально-ціннісний компонент здоров"язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в дзеркалі європейських ідей розуму // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Єжова [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 199-225. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 11 (40)). – ISSN 2218-7650
635207
  Літовченко В.П. Інтелєктуалізація праці робітників. / В.П. Літовченко. – К., 1972. – 47с.
635208
  Тимошик М. Інтелігенти-патріоти та "інтелігенти"- прислужники за національно кастрованої влади: хто кого? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 6-12 серпня (№ 32). – С. 2-3


  "Нинішній рік мав би пройти в Україні під знаком Софії Русової - дивовижної україн ської патріотки, в якої не було жодної краплини української крови (батько - швед, мати - француженка). На минулий лютий припадала кругла дата її пам"яти - 80 ліття від ...
635209
  Рубашов М.Б. Інтелігенти / М.Б. Рубашов. – Київ, 1971. – 240с.
635210
  Пазиніч С.М. Інтелігентність як атрибут духовної культури сучасного педагога вищої школи / С.М. Пазиніч, В.М. Бабаєв // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (85). – C. 7-17. – ISSN 1562-529Х
635211
   Інтелігенція-гуманна об`єднувальна сила сучасного суспільства. – Київ : Стилос, 1999. – 200 с. – ISBN 966-7321-54-1
635212
  Рябенко В.О. Інтелігенція / В. Рябенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 160. – ISBN 966-642-073-2
635213
  Саух Петро Інтелігенція : між місією і приниженням / Саух Петро, Саух Юрій // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 4. – С. 2-8. – ISSN 1999-4966


  Розкривається класична модель інтелігенції та з"ясовується рівень потенціалу нинішньої інтелігенції в справі гармонізації нашого розхитаного суспільства і суперечливого світу
635214
  Добрускін М.О. Інтелігенція в радянському суспільстві / М.О. Добрускін. – Київ, 1971. – 46с.
635215
  Соловйов О. Інтелігенція Волині і духовне відродження краю (1900-1914 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – C. 24-27
635216
   Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Астропринт, 2002-. – ISSN 2311-4932
Вип. 29. – 2013. – 219 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історія)
635217
   Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Астропринт, 2002-. – ISSN 2311-4932
Вип. 30. – 2014. – 317 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка присвячується. – (Серія: Історія)
635218
   Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Астропринт, 2002-. – ISSN 2311-4932
Вип. 31. – 2014. – 331 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історія)
635219
   Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Астропринт, 2002-. – ISSN 2311-4932
Вип. 32. – 2015. – 464 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історія)
635220
   Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Екологія, 2002-. – ISSN 2311-4932
Вип. 33. – 2015. – 264 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історія)
635221
   Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса : Екологія, 2002-. – ISSN 2311-4932
Вип. 34. – 2016. – 252 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історія)
635222
   Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса : Екологія, 2002-. – ISSN 2311-4932
Вип. 35. – 2016. – 244 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історія)
635223
   Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса : Екологія, 2002-. – ISSN 2311-4932
Вип. 36. – 2017. – 290 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історія)
635224
   Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса : Екологія, 2002-. – ISSN 2311-4932
Вип. 39. – 2018. – 208 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історія)
635225
   Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса : Екологія, 2002-. – ISSN 2311-4932
Вип. 40. – 2019. – 245, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історія)
635226
   Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса : Екологія, 2002-. – ISSN 2311-4932
Вип. 41. – 2019. – 210, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історія)
635227
  Шейко В.М. Інтелігенція і влада в Україні перших років НЕПу // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 188-214. – (Серія: Культурологія ; вип. 62). – ISSN 2410-5325
635228
  Шейко В.М. Інтелігенція і влада в часи Української Революції 1917-1921 рр.: галузева історіографія // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2019. – С. 26-44. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 55). – ISSN 2410-5333


  Аналізуються джерела та література, у яких йдеться про трансформацію поглядів старої інтелігенції в процесі її взаємин з різними владами під час Української революції 1917–1921 рр. Водночас основна увага приділяється характеристиці літератури щодо ...
635229
  Шейко В.М. Інтелігенція і влада в часи Української революції 1917-1921 рр.: історіографія за окремими сферами культури // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2019. – C. 135-149. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 54). – ISSN 2410-5333
635230
  Шейко В.М. Інтелігенція і влада в часи Української революції 1917–1921 рр.: узагальнена історіографія // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Бенч О., Бертелсен О., Благоєвич М. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 66. – С. 9-29. – ISSN 2410-5325


  Згадується В. Сергійчук - с. 20.
635231
  Гундорова Т.І. Інтелігенція і народ в повістях Івана Франка 80-х років / Т.І. Гундорова. – К., 1985. – 144с.
635232
  Шейко В.М. Інтелігенція і радянська влада в Україні після Жовтневого перевороту 1917 р.: політика і практика відносин // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 202-229. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
635233
  Шейко В.М. Інтелігенція й революція в Україні (кінець XIX - початок XX ст.) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 225-243. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325
635234
  Попп Р.П. Інтелігенція Львова в 1944-1953 роках: статусна та професійна характеристика // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 210-222. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
635235
  Ткачова Л.І. Інтелігенція Радянської України в період побудови основ соціалізму / Л.І. Ткачова ; АН УРСР, Ін-т історії. – Київ : Наукова думка, 1985. – 191 с.
635236
  Бонь О. Інтелігенція та більшовицький режим: справа "Київського обласного центру дій" у спогадах Наталії Полонської-Василенко // Київ у соціокультурному просторі XIX-XXI століть: національний та європейський контекст : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 13 квітня 2011 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; [редкол.: В.О. Огнев"юк (голова) та ін. ; наук. ред. А.Л. Зінченко]. – Київ, 2011. – С. 132-137
635237
   Інтелігенція та влада : матеріали 6 Міжнародної науково-практичної конференції-семінару керівників вищих навчальних закладів, учених-дослідників і представників владних структур із проблем сучасної інтелігенції, [14 березня 2008 р.] / МОНУ; Харк. обл. держ. адміністрація; Рада ректорів Харк. регіону; Народна укр. академія; [редкол.: Астахова В.І. (відп. ред), Астахова К.В. та ін.]. – Харків : Народна українська академія, 2008. – 208с. – На обкл.: Освіта, інтелігентність, культура. – ISBN 978-966-8558-70-2
635238
  Дяченко М. Інтелігенція та влада в Україні: історико-культурологічний аналіз малодосліджених проблем // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (294), січень. – С. 21-24. – ISSN 2076-9326
635239
  Шейко В. Інтелігенція та влада України в першій половині 20-х років ХХ століття // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (287), червень. – С. 17-22. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано процеси еволюції поглядів старої інтелігенції щодо влади та робітничо-селянських мас на початку 20-х рр. XX ст. Значну увагу приділено ролі професійних спілок у налагодженні ділової співпраці різних верств старої інтелігенції з владними ...
635240
  Кіндратець Олена Інтелігенція та політична еліта України // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 6 (20). – С.38-41. – ISSN 1819-7329
635241
  Пагіря А.В. Інтелігенція та розвиток заповідної справи в УРСР у 1950 –1970-х рр. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/2. – C. 121-128. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 22). – ISSN 9125-0912


  Досліджено участь української радянської інтелігенції та держави в організації заповідників на території УРСР у 1950-1970-х роках, а також боротьбу громадськості за охорону навколишнього середовища у межах заповідних зон.
635242
  Коляда І.А. Інтелігенція та українська ідея в російському імперському суспільстві кінця XIX початку XX ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 205-215
635243
  Литвин В. Інтелігенція у контексті сучасних процесів: Виступ Голови Верховної Ради України з нагоди 85-річчя Кам"янець-Подільського держ. університету. // Голос України, 2003. – 24 жовтня
635244
  Даниленко В.М. Інтелігенція України в перебудовчих процесах (1985-1991 рр.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 41. – С. 54-63. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
635245
  Рум"янцева С.С. Інтелігенція України у культурно-просвітительському русі кінця XIX - початку XX століть (історіографічний аспект) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 21-24. – (Історія ; вип. 44)


  Дається огляд історичної та мемуарної літератури, періодичної преси, збірників статей, в яких висвітлюється діяльність української інтелігенції в культурно-просвітницькому русі країни на межі XIX-XX століть
635246
  Курносов Ю.О. Інтелігенція Української РСР і науково-технічний прогрес (1959-1970) / Ю.О. Курносов. – Київ, 1975. – 208с.
635247
  Ославська С. Інтелігенція як "терористична загроза" // Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2017. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 31-34


  "За півтори роки, що минули від спроби державного перевороту 15 липня 2016 року, турецьке суспільство розділили на "вже-ворогів" і тих, кого ще можуть звинуватити в зраді батьківщини".
635248
  Чекригін Т.О. Інтелігенція як суб"єкт політичного процесу: світовий та український // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 438-442
635249
  Шейко В.М. Інтелігенція, влада та процеси зміновіхівства в Україні // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – C. 261-285. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 63). – ISSN 2410-5325
635250
  Саух П. Інтелігенція. Проблема соціальної ідентифікації // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2018. – № 1. – С. 46-59. – ISSN 2616-3241
635251
  Мельник В.Д. Інтелімедійна автоматизована система підтримки прийняття рішень при бурінні нафтогазових свердловин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Мельник Віталій Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
635252
  Слободян О. Інтенсив Тараса Шевченка. Герменевтичний об"єм / Олександр Слободян, Оксана Яковина. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – 287, [1] с. : іл. – Покажч. імен : 284-287. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-706-6
635253
   Інтенсивна дипломатія триває [Київ відвідав міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 16 лютого (№ 30). – С. 5
635254
  Красносельський М.В. Інтенсивна терапія в комплексному лікуванні хворих на рак грудної залози / [М.В. Красносельський, Є.М. Крутько, М.В. Шульга] ; за ред. проф. М.В. Красносельського. – Харків : Планета-Принт, 2018. – 110, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 94-110. – ISBN 978-617-7587-81-0
635255
  Брик Р.П. Інтенсивна терапія гепато-інтестинальної дисфункції у хворих з діабетичним кетоацидозом : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Брик Руслан Петрович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. мед. акад.післядиплом. освіти. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
635256
  Строєнко К.С. Інтенсивна терапія когнітивних розладів у хворих на гострий інфаркт міокарда працездатного віку : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Строєнко Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
635257
  Михневич К.Г. Інтенсивна терапія порушень енергетики кровотоку при різних видах гострої недостатності кровообігу : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.30 / Михневич Костянтин Георгійович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 21 назва
635258
  Пилипенко С.О. Інтенсивна терапія порушень нейро-кардіо-гемодинаміки у онкологічних хворих з синдромом верхньої порожнистої вени : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Пилипенко Сергій Олександрович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 18, [1] с. – Бібліогр.: 12 назв
635259
  Кріштафор А.А. Інтенсивна терапія та фармакологічна профілактика післяопераційних та посткритичних когнітивних дисфункцій : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.30 / Кріштафор Артур Анатолійович ; М-во охорони здоров"я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України". – Дніпро, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
635260
  Георгіянц М.А. Інтенсивна терапія тяжких та блискавичних форм менінгококової інфекції в дітей / М.А. Георгіянц, В.А. Корсунов // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 3 (82). – С. 9-18. – ISSN 2224-0586
635261
  Кифоренко В.І. Інтенсивна технологія виробництва насіння соняшнику / В.І. Кифоренко. – К., 1987. – 47с.
635262
  Мельник І.П. Інтенсивна технологія вирощування льону / І.П. Мельник, В.Б. Ковальов. – К., 1989. – 48с.
635263
   Інтенсивне залучення України в НАТО : Міжнародний семінар за участю послів - членів Північноатлантичної Ради НАТО // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 14-15. – ISSN 1728-6220


  Інститут трансформації суспільства провів 17 червня 2008 року у Львові міжнародний інтерактивний семінар "Інтенсивне залучення України в НАТО та його роль у впровадженні системних реформ в Україні". Він був організований за підтримки Центру інформаціїі ...
635264
  Мирковіч І.Л. Інтенсивне навчання студентів спеціальності "образотворче мистецтво" англомовної професійної лексики // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 76-83. – (Педагогіка та психологія ; вип. 28). – ISSN 2412-9283
635265
   Інтенсивний агрохакатон // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 8 листопада (№ 43)


  Український фонд стартапів спільно із ISE за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України приймає у місті Києві команди, а також фахівців в сфері IT та хардверних рішень в сфері AgroTech. У "Агрохакатоні"взяли участь студенти та ...
635266
  Хомич Т. Інтенсивний і параметричний компоненти - модифікатори семантики лексичних одиниць : на матеріалі повісті Василя Барки "Жовтий князь" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 43-47.
635267
  Лич В.М. Інтенсивний тип відтворення людського капіталу як чинник зростання національної економіки / В.М. Лич, Г.В. Лич // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 179-186.
635268
  Проценко Г.Д. Інтенсивні атмосферні опади на Україні та їх значення / Г.Д. Проценко, Н.М. Глибовець // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 38-42 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 32)
635269
  Ячевський Ю. Інтенсивні культури України / Ю. Ячевський. – Мліїв, 1930. – 63с.
635270
  Стрілець С.І. Інтенсивні методи навчання: сугестопедагогіка - за і проти // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 197-201. – (Педагогічні науки)


  Дослідження присвячено вирішенню завдання розробки способів оптимізації процесу навчання за допомогою інтенсивних, активних методів, що є міждисціплінарним, одним з яких вважається сугестопедагогіка.
635271
  Щербань М.І. Інтенсивні опади в районі Канева // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 9-17 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва. – (Географії ; Вип. 13)
635272
  Гуржій О.А. Інтенсивні режими адвекції виділеної рідини в течії Діна / О.А. Гуржій, О.В. Шалденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 124-127. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Розглядається задача адвекції виділеної рідини усередині криволінійної труби з круговим поперечним перерізом у наближенні Діна. Аналіз різних критеріїв хаотичної та регулярної адвекції показує, що в розглянутої течії існує критичне значення осьової ...
635273
  Гриненко І.О. Інтенсивні фактори економічного зростання / І.О. Гриненко. – Київ, 1980. – 48с.
635274
  Савула А.М. Інтенсивність атрибутивної ознаки в латинській мові (на матеріалі поезії епохи Августа) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Савула Андрій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Львів, 2018. – 210 арк. – Додатки: арк. 204-210. – Бібліогр.: арк. 190-203
635275
  Савула А.М. Інтенсивність атрибутивної ознаки в латинській мові (на матеріалі поезії епохи Августа) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Савула Андрій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
635276
  Ігнатенко Д.Є. Інтенсивність вияву позитивних емоцій у фразеологізмах англійської, німецької, російської та української мов // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т, Ф-т іноземних мов ; редкол.: Сенів М.Г., Мікіна О.Г., Вінтонів М.О. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 33/34. – С. 35-48. – ISSN 2075-2970
635277
   Інтенсивність вільнорадикальних процесів у хрящовій тканині щурів з колаген-індукованим артритом / Є. Тіхова, О. Берник, О. Савчук, К. Дворщенко, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Досліджено продукти вільнорадикального окиснення та ферменти антиоксидантного захисту у щурів з колаген-індукованим артритом. Встановлено, що у хрящовій тканині щурів за умов експериментальної моделі артриту збільшується вміст супероксид ...
635278
  Калюжна Н. Інтенсивність гібридних загроз національним економікам // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (118). – С. 33-47. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
635279
  Трофименко П.І. Інтенсивність дихання та емісія СО2 із дернового глибокого глеюватого грунту залежно від продуктивності сидеральних культур / П.І. Трофименко, Д.А. Білан // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2014. – Вип. 81. – С. 34-39 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0587-2596
635280
  Туболець І.І. Інтенсивність інноваційних процесів у народному господарстві // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 71-73. – Бібліогр.: 3 назв
635281
  Колтун Євстахій Михайлович Інтенсивність обміну речовин і продуктивність великої рогатої худоби за корекції протеінового та мінерального живлення : Автореф... доктора сільськогосп.наук: 03.00.13, 06.02.02 / Колтун Євстахій Михайлович; Львів. держ. Акад. ветерин. медицини ім. С.З.Гжицького. – Львів, 1999. – 33л.
635282
  Калитка В.В. Інтенсивність перекисного окислення ліпідів при проростанні насіння пшениці озимої (Triticumaestivuml.) за дії протруйників і регуляторів росту / В.В. Калитка, Ю.О. Кліпакова // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаївський нац. аграрний ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 1 (88). – С. 81-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2313-092X
635283
   Інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів у еритроцитах поросят за дії міцелярної форми токоферолу / О.В. Данчук, Р.В. Постой, В.В. Карповський, М.Р. Клюцук, В.М. Скрипкіна, В.І. Карповський, Т.Б. Желтоножська, Н.М. Пермякова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 237. – С. 164-170. – (Серія "Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва"). – ISSN 2222-8608
635284
  Керімов А.Т. Інтенсивність регіональної міжбанківської конкуренції в Україні під впливом світової фінансової кризи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 151-156
635285
   Інтенсивність росту часткових культур дуба звичайного при суцільному способі реконструкції насадження у лісостеповій частині Харківської області / М.М. Ведмідь, С.І. Мусієнко, В.М. Угаров, С.В. Яценко // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 119-123 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0459-1216
635286
  Казак С.П. Інтенсивність соматикону емоційного реагування персонажа // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 118-127


  Стаття присвячена вивченню інтенсивності соматикону емоційного реагування персонажа на матеріалі сучасного англомовного художнього дискурсу. Висвітлено, що інтенсивність як невід‘ємна складова емоцій та емоційного реагування лежить в основі емоційної ...
635287
  Данилович О.Д. Інтенсивність сполучуваності прикметників з лексико-семантичними групами іменників у художньому стилі сучасної англійської мови // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 139-143. – ISSN 2304-5809
635288
  Давиденко І.В. Інтенсивність токування деркача та вплив на неї різних факторів / І.В. Давиденко, В.В. Серебряков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 49-50. – (Біологія ; вип. 32)


  Показано, що при зниженні температури і збільшенні вологості повітря інтенсивність криків деркача зростала. Добова активність токування мала два піки: з 0 до 1 години та з 15 до 16 години. Зменшення активності співу наприкінці червня вказує на ...
635289
  Гамзюк М.В. Інтенсивність у фразеології // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 13-17. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 35). – ISSN 2411-5991
635290
  Яновська В.П. Інтенсивність цифровізації економіки України // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2020. – № 9 (706). – Бібліогр.: 7 назв
635291
  Рис-Вікерс Інтенсивність як ономасіологічна категорія // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 73-78
635292
  Іскра В.Д. Інтенсивності мод тричастотної генерації на лінії з доплерівським уширенням / В.Д. Іскра, Г.Л. Конончук // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 391-396. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  На основі класичної теорії дисперсії розраховано інтенсивності мод He-Ne лазера ([лямбда] = 0,63 мкм) в режимі трьохчастотної генерації. Застосування методу оптимальної кореляції при порівнянні експериментальних даних і теоретичних розрахунків дає ...
635293
  Гетьман З.О. Інтенсифікатори як засоби діалогізації (на матеріалі сучасного іспанського діалогу) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 94-97
635294
  Вязовик В.М. Інтенсифікації ендотермічних стадій реакцій горіння і окиснення, розробка електронно-каталітичних процесів та технологій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.01 / Вязовик Віталій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 58 назв
635295
  Коваль Н.М. Інтенсифікаційна роль заперечних речень в іспаномовному суспільно-політичному дискурсі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 141-145. – ISBN 966-638-08406
635296
   Інтенсифікація - головний напрямок аграрної політики КПРС на сучасному етапі. – Львів, 1984. – 26с.
635297
  Іщенко В.В. Інтенсифікація : соціально-економічний довідник / В.В. Іщенко, В.А. Коростельов. – Київ : Політвидав України, 1989. – 192 с.
635298
  Крівенко С.В. Інтенсифікація агломераційного процесу на основі розвитку теорії газодинаміки шару : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.16.02 / Крівенко Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2016. – 39 с. – Бібліогр.: 36 назв
635299
  Ращупкіна В.Н. Інтенсифікація бізнес-процесів виробничих підприємств / В.Н. Ращупкіна, Ю.З. Драчук, Н.С. Архипенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 426-430. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
635300
  Лисиченко М.Л. Інтенсифікація біохімічних процесів у насінні сільськогосподарських культур / М.Л. Лисиченко, О.В. Панкова // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 44-47 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-1828
635301
  Дмитрук І.Й. Інтенсифікація виробництва і продуктивність праці. / І.Й. Дмитрук, О.Л. Пітуганов. – К., 1976. – 93с.
635302
   Інтенсифікація виробництва і соціальний розвиток села. – К, 1986. – 153с.
635303
  Драчук У.Р. Інтенсифікація екстрагування термолабільних субстанцій із застосуванням поверхнево-активних речовин на прикладі групи органопрепаратів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Драчук Уляна Романівна ; Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
635304
  Дорофєєв В.М. Інтенсифікація і матеріальна заінтересованість у колгоспах / В.М. Дорофєєв. – Дніпропетровськ, 1965. – 60с.
635305
  Атаманюк Ю.А. Інтенсифікація інвестиційних процесів у банківській системі як чинник інтеграції України до європейського фінансового простору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 134-139.
635306
  Лебедь І.Г. Інтенсифікація інноваційного співробітництва в ході міжнародної економічної інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 229-231
635307
  Єфремов Олександр Інтенсифікація інноваційної діяльності підприємства як чинник економічного зростання // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 12. – Бібліогр. в кінці ст.


  Серед передумов економічного зростання інноваційний складник посідає особливе місце. Однак донині не прийнято державної стратегії інноваційного розвитку. Водночас вітчизняна економіка потребує значної уваги до процесів підвищення ефективності ...
635308
  Лущ Г.І. Інтенсифікація колгоспного виробництва / Г.І. Лущ. – Київ, 1972. – 144с.
635309
  Калюжний В.Л. Інтенсифікація листового штампування. Формоутворюючі процеси : навч. посібник / В.Л. Калюжний, О.В.Калюжний ; [відп. ред. С.Ф. Сабол] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2016. – 296, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 292-296
635310
  Тшук А.О. Інтенсифікація лісового господарства / А.О. Тшук, І.В. Борисова. – Львів, 1975. – 52 с.
635311
  Лаврова Інна Олегівна Інтенсифікація масообміну в бензольних скруберах з регулярними насадочними елементами : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.08 / Лаврова І.О.; Нац. техн. ун-тет; "ХПІ". – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв.
635312
  Отрошко Т.В. Інтенсифікація навчального процесу - актуальна проблема професійної підготовки студнтів // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 1. – С. 321- 329. – ISSN 2218-5348
635313
  Рацул А. Інтенсифікація навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей у ВНЗ з використанням інтерактивних методів навчання // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – Вип. 147. – С. 118-121. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
635314
  Александрова О.Ф. Інтенсифікація навчання професійно-орієнтованої англійської мови у вищій школі / О.Ф. Александрова, В.М. Александров // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 10-15. – (Педагогічні науки ; № 4 (51), грудень). – ISSN 2078-2128
635315
  Топчій О.В. Інтенсифікація підготовки майбутнього менеджера до професійної діяльності // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 85-95. – (Педагогічні науки ; № 2 (27))
635316
  Кривда В. Інтенсифікація пізнавальної діяльності здобувачів вищої освііти у процесі вивчення дисципліни "Сімейна педагогіка" // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (5). – С. 176-184. – ISSN 2706-6258
635317
  Гааг Ольга Сергіївна Інтенсифікація процесів вилучення пектинових речовин з бурякової тканини : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Гааг Ольга Сергіївна ; МО України , Укр. держ. ун-т харчових технологій. – Київ, 1995. – 28 с.
635318
  Перекупко Тамара Вікторівна Інтенсифікація процесів комплексної переробки полімінеральних калійних руд Прикарпаття застосуванням органічних реагентів і розчинників : Автореф... доктора техн.наук: 05.17.01 / Перекупко Тамара Вікторівна; Держ. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 1998. – 32л.
635319
  Вітенько Т.М. Інтенсифікація процесів кондиціювання води з використанням гідродинамічного кавітаційного реактора. : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.08 / Вітенько Т.М.; Держ. ун-т *Львівська політехніка*. – Львів, 1996. – 17л.
635320
  Геліх О О. Інтенсифікація процесів масообмінів в абсорберах з пульсційною насадкою. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.05.13 / Геліх О.О,; Сумський держ.ун-т. – Суми, 1999. – 18л.
635321
  Твердохліб М.М. Інтенсифікація процесів очищення води від сполук заліза та марганцю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Твердохліб Марія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 28 назв
635322
  Мельник С.Р. Інтенсифікація процесів рідиннофазного окислення алкілароматичних вуглеводнів. : Автореф... канд.техн.наук: 05.17.04 / Мельник С.Р.; МО Укр.Держ.ун-т."Львівська політехніка". – Львів, 1995. – 17л.
635323
  Воронін Денис Анатолійович Інтенсифікація процесів стадії абсорбації содового виробництва : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.13 / Воронін Денис Анатолійович; Харків. держ. ун-тет. – Харків, 1999. – 18л.
635324
  Ущаповський Д.Ю. Інтенсифікація процесу електроекстракції міді в комплексній переробці оксидної руди з отриманням високоліквідних продуктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Ущаповський Дмитро Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
635325
  Блощицин М.С. Інтенсифікація процесу лазерного газопорошкового наплавлення застосуванням енергії плазмового струменю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.07 / Блощицин Михайло Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
635326
  Гурець Л.Л. Інтенсифікація процесу масообміну при низхідному прямотоці взаємодіючих фаз : Автореф. ...дис. канд. техн. наук: Спец.05.17.08 / Л.Л. Гурець; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
635327
  Гніздило О.М. Інтенсифікація процесу плазмово-індукційного вирощування крупних профільованих монокристалів вольфраму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Гніздило Олександр Миколайович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона. – Київ, 2021. – 26 с. – Бібліогр.: 23 назви
635328
  Матієга Василь Михайлович Інтенсифікація процесу подрібнення у трубних млинах з активуючими бронефутеровками : Автореф... кандид. техн.наук: 05.05.13 / Матієга Василь Михайлович; Харків. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1999. – 21л.
635329
  Первачук М.В. Інтенсифікація процесу фіксації атмосферного азоту під впливом мікробних препаратів на посівах багаторічних бобових трав / М.В. Первачук, О.І. Врадій // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 220-230 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2476626
635330
  Кад Бахадур Рокая Інтенсифікація процесу фільтрації в барабанному біофільтрі з рухомою насадкою : Автореф. ...дис. канд. техн. наук: Спец.05.17.08 / Кад Бахадур Рокая; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
635331
   Інтенсифікація реакцій переокислення у мітохондріях тимоцитів передує фрагментації ДНК за радіаційного апоптозу / К.О. Дворщенко, І.І. Гринюк, О.О. Капралов, О.П. Матишевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 10-14. – (Біологія ; вип. 36/37)
635332
  Загайнова Л.І. Інтенсифікація розвитку наукової сфери України та модернізація державної кадрової політики // Аналітика і влада : журнал експертно-аналітичних матеріалів і наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Ін-т проблем держ. управління та місцевого самоврядування. – Київ, 2011. – № 3. – С. 23-31
635333
  Решетник К.С. Інтенсифікація росту базидієвого гриба Schizophyllum commune за допомогою лазерного опромінення / К.С. Решетник, Д.С. Юськов // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 2. – С. 106-111 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-4893
635334
  Титов Л.П. Інтенсифікація сільско-господарського виробництва / Л.П. Титов. – К., 1966
635335
  Міщенко О.Д. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва / О.Д. Міщенко, С.І. Тарасенко. – К, 1973. – 51 с.
635336
  Мітченко Тетяна Євгенівна Інтенсифікація сорбіційних процесів очистки технологічних розчинів і виробничих стічних вод від мікродомішок металів : Автореф... доктора техн.наук: 05.17.01 / Мітченко Тетяна Євгенівна; Нац. техн. ун-тет України. (КПІ). – К., 1996. – 39л.
635337
  Гойко І.Ю. Інтенсифікація сорбції іонів міді та хрому дріжджами Saccharomyces cerevisiae в магнітному полі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 03.00.20 / Гойко І.Ю.; МОНУ; Національний ун-т харчових технологій. – Київ, 2008. – 22с. – Бібліогр.: 39 назв
635338
   Інтенсифікація соціалістичного виробництва. – Львів, 1983. – 199с.
635339
  Чернявська Л. Інтенсифікація соціального поля в медійному дискурсі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 6-10. – (Журналістика ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснюється розгляд поняття соціального поля як методології дослідження медіадискурсу. Теорія поля реалізується у дослідженнях К. Левіна та П. Бурдьє, які пропонують польовий підхід до вивчення соціальних явищ. Теорія поля К. Левіна поєднує ...
635340
  Васильєв М.І. Інтенсифікація сполучених реакційно-масообмінних процесів в карбонізаційних реакторах содового виробництва : автореф. дис. ...канд. техн. наук : 05.07.08 / Васильєв Михайло Ілліч ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т " Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
635341
  Сельменська З.М. Інтенсифікація технології витоговлення друкарських форм з фотополімеризаційноздатних матеріалів із використанням магнітної обробки. : Автореф... канд.техн.наук: 05.05.01 / Сельменська З.М.; Укр.Акад.друк. – Львів, 1999. – 17л.
635342
  Іванченко А.В. Інтенсифікація технології одержання біомінерального добрива з відходів // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – С. 170-175. – ISSN 2519-2884
635343
  Підгорський В.С. Інтенсифікація технологій мікробного синтезу / В.С. Підгорський, Г.О. Іутинська, Т.П. Пирог ; НАНУ ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного. – Київ : Наукова думка, 2010. – 328 с. – Бібліогр.: с. 277-322. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0994-1
635344
  Ареф"єва О.В. Інтенсифікація управління економічною поведінкою підприємства на конкурентних ринках / О.В. Ареф"єва, З.М. Побережна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 110-118. – ISSN 2222-4459
635345
  Чжан Цзелу Інтенсифікація фермерського ставового рибництва за методикою рибоводів Китаю / Чжан Цзелу, В.В. Клей // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 57-59 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-0431
635346
  Коляда Тетяна Федорівна Інтенсіональний світ поезії Ліни Костенко : Дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Коляда Тетяна Федорівна; НУ ім Г.Шевченка. – Київ, 1996. – 143л. – Бібліогр.:л.132-143
635347
  Кохан Я. Інтенсіональні та прагматичні предикати // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 2 : (Само)свідомість. – С. 61-69. – ISSN 0235-7941
635348
  Педченко А.І. Інтент-аналіз текстів інтерв"ю лідерів партій-переможців: на основі результатів парламентських виборів 2012 року в Україні // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 108-111
635349
  Журба С.С. Інтентертекстуальні зв"язки малої прози Галини Пагутяк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 54-58. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
635350
  Ільїна Г.В. Інтенції візуального у дискурсах феноменологічного аналізу // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 50-54. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (27)). – ISSN 2411-5606
635351
  Шабат-Савка Інтенції естетичності та їх синтаксична реалізація в поетичному дискурсі Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : мовознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 208-219. – ISBN 978-966-02-7585-0
635352
  Кавалеров В.А. Інтенції педагогічної інноватики в дискурсі праксеології // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 489-494. – ISSN 2076-1554
635353
  Городенко Л.М. Інтенції соціальних комунікацій: мобільні комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 8-11


  У статті проаналізовано наукові й соціальні інтенції щодо розуміння мобільних комунікацій як засобу соціальних комунікацій; з"ясовуються специфічні властивості мобільної комунікації. The article analyses the scientific and social understanding of the ...
635354
  Лобанова А.С. Інтенції українських і польських студентів в умовах карантинних заходів у період пандемії Covid-19: соціологічний вимір / А.С. Лобанова, Я.В. Зоська, П. Длугош // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 3, iss. 1. – C. 104-117. – ISSN 2618-1274
635355
  Ревін Ф.Г. Інтенційна колективна діяльність як рушій соціокультурної трансформації : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Ревін Фрол Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
635356
  Боднар Р. Інтенційна спрямованість висловлювання з іллокутивною силою "зізання" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 27-30
635357
  Волосенко І.В. Інтенційна спрямованість молодіжної блогової комунікації: компаративний аспект // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Грицик Л.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 29-33. – ISSN 2075-437X


  Статтю присвячено дослідженню інтенційної спрямованості молодіжної блогової комунікації України, Росії та Німеччини. Розкрито лінгвофілософську та лінгвопрагматичну феноменальність інтенційної спрямованості текстів сучасних молодіжних блогерів. ...
635358
  Марунько О.А. Інтенційна спрямованість речень усталеної конструкції з кон"юнктивом (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 289-292
635359
  Шкіцька І. Інтенційний вимір маніпулятивного дискурсу позитиву // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 6 (168). – С. 5-12
635360
   Інтенційність // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 759-760. – ISBN 966-316-069-1
635361
  Кравченко П.А. Інтенційність і скінченність як соціокультурні форми буття людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 27-32. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Скінченність земного буття людини, що існує як фрагмент між різними формами вічності, надає її життю характеру напруженої нестійкості, що адекватно відтворюється в духовній діяльності. За її допомогою людина усвідомлює не тільки межі свого буття, але й ...
635362
  Філон М.І. Інтенційність українськомовних проповідей Маркіяна Шашкевича / М.І. Філон, С.Г. Бутко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 377-382. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
635363
  Філон М. Інтенційність українськомовних проповідей Маркіяна Шашкевича / М. Філон, С. Бутко // Юрій Шевельов: учений-гуманітарій, дослідник ураїнської мови і літератури : [зб. статей] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Харків. нац. ун-т ім. Г.С. Сковороди [та ін. ; упоряд.: С.В. Вакуленко, П.О. Редін ; редкол.: Ю.М. Безхутрий та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 104-115. – ISBN 978-966-285-429-9


  "Розглянуто деякі аспекти інтенційного оформлення українськомовних проповідей Маркіяна Шашкевича. Висвітлено складники мовного образу проповідника, схарактеризовано інтенційну поліфункціональність проповідницького слова отця Маркіяна, виявлено зв"язок ...
635364
  Іванченко А.В. Інтенційність як дискурсотворчий фактор художнього перекладу (на матеріалі українських перекладів творів Ричарда Баха) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 300-304
635365
  Фурман А.А. Інтенційність як сутнісна ознака смисложиттєвого буття особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, А. В. Фурман, С. Болтівець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 3/4 (77/78). – С. 118-137 : рис., табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1810-2131
635366
  Кебуладзе Вахтанг Інтенційність як характеристика емпіричних психічних актів і як трансцендентальна умова можливості досвіду // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 : Свобода і знання. – С.84-91. – ISSN 0235-7941
635367
  Драгомирецький Петро Петрович Інтенційно-валентна структура дієслів стану (на матеріалі української, німецької і англійської мов) : Дис... канд. філол.наук: 10.02.19 / Драгомирецький Петро Петрович; КДУ. – К., 1991. – 153л. – Бібліогр.:л.141-153
635368
  Колісник О.В. Інтенціональна свідомість у філософській парадигмі Д. Деннета // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 5 (85). – С. 65-69. – ISSN 2077-1800
635369
  Берегова О.А. Інтенціональне значення загадок // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 51-53. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
635370
  Когут Т.Б. Інтенціональне наповнення у романі "Володар мух" В. Голдінга // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 277-282. – (Б-ка Ін-ту філології)
635371
  Андрєєва О.С. Інтенціональний вимір сучасного шокового рекламного дискурсу / О.С. Андрєєва, С.М. Мельник // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 68-75. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 11). – ISSN 2078-2551
635372
  Мацько В.П. Інтенціональність літератури - основа дослідження світу (за творчістю Людмили Коваленко) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 50-56


  В українськосму літературознавстві інтенціональність літератури як основа дослідження світу в прозі українського зарубіжжя окремо не розглядається.Концепція цього дослідження спроектована на конкретного об"єкта, на об"єктивний твір, що дає вичерпну ...
635373
  Яковенко С. Інтенціональність об"єктів у "Космосі" Вітольда Гомбровича // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 320-324. – ISBN 978-966-3888-379-3
635374
  Гуменний М. Інтенціональність свідомості (А. Барбюс, Е. Ремарк, О. Гончар) / М. Гуменний, В. Гуменна // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 226-236. – ISSN 2312-6809
635375
  Славова Л.Л. Інтенціональність та маніпулятивність у політичному англомовному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 179-182
635376
  Діденко Л.В. Інтенціональність темпоральності у Григорія Кониського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 50-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
635377
  Опанасюк О.П. Інтенціональність у просторі культури: засади, принципи, функції : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Опанасюк Олександр Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 31 с. – Бібліогр.: 35 назв
635378
  Колісник О.В. Інтенціональність як аналітично-постмодерний параметр самоідентифікації людини // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 17. – С. 42-49


  Стаття присвячена з"ясуванню змісту феномену інтенціональності в концеп- ціях американської аналітичної філософії другої половини ХХ ст., що дозволяє, в свою чергу, розкрити процес репрезентації як творення самоідентифікаційних намірів, мотивів, ...
635379
  Гальонкіна І.С. Інтеоріоризація вітчизняної юридичної освіти як відповідь на виклик сьогодення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 352-355. – ISSN 2219-5521


  Стаття присвячена філософсько-правовому аналізу явища інтеріоризації вітчизняної юридичної освіти. Доведено, що в сучасних умовах розвитку українського суспільства юридична освіта займає особливе місце, оскільки вона є однією із найбільш включених до ...
635380
  Дорофєєва В.Ю. Інтепретація інтертекстуальності сучасного музичного мистецтва // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 107-112. – ISBN 978-966-452-103-8
635381
  Парамонов А.І. Інтепретація текстової інформації на основі нечітких концептуальних моделей : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Парамонов А.І. ; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
635382
  Желтоножська Тетяна Борисівна Інтер- та інтрамолекулярні полікоплекси, стабілізовані водневими зв"язками в процесах флокуляції та сорбції : Автореф. дис. ... доктора хімічних наук: 02.00.06 / Желтоножська Т.Б.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 38 с. – Бібліогр.: 46 назв
635383
  Желтоножська Тетяна Борисівна Інтер- та ітрамолекулярні полікомплекси, стабілізовані водневими зв"язками в процесах флокуляції та сорбції : Дис. ... доктора хімічних наук: 02.00.06 / Желтоножська Тетяна Борисівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 545 л. + Додатки: л. 526 - 544. – Бібліогр.: л. 465 - 469
635384
  Мацько Л.І. Інтер"єктивація в українській мові // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1979. – Вип. 7. – С. 21-27
635385
  Мацько Л.І. Інтер"єктиви в українській мові (скорочено) // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 453-518. – ISBN 978-966-660-472-2
635386
  Черновол Д.К. Інтер"єр будівель трипільської культури : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 / Черновол Дмитро Констянтинович ; НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 51 назва
635387
  Приходько К. Інтер"єр коворкінг-центру як унікальний художній простір XXI століття // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 40. – С. 29-33. – ISSN 2226-2180
635388
  Борисенко М.В. Інтер"єр міського помешкання в Україні (20-30-ті роки ХХ ст.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 250-258
635389
  Маланчук В.А. Інтер"єр українського народного житла / В.А. Маланчук. – Київ, 1973. – 48 с.
635390
  Калиновська І.М. Інтер"єри громадських будівель кінця XIX-XX століть на прикладі Івано-Франківщини: культурологічний аспект : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Калиновська Ірина Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
635391
  Товстоляк Н.М. Інтер"єри садиби Качанівка кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 30-37. – ISSN 2218-4805
635392
  Гарбар Микола Інтерактивна гра "Подорож по Європі" (Методична розробка позакласного заходу для унів 9 класу) : Позаурочна робота / Гарбар Микола, Гарбар Галина // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 31-32
635393
  Кирилюк М.О. Інтерактивна карта природно-заповідного фонду України в Полтавській області: сучасний стан і перспективи розроблення // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 62-64. – ISBN 978-966-136-643-4
635394
  Якушевич В.В. Інтерактивна карта пунктів прийому вторсировини у місті Києві // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 324-331


  У статті визначено ступінь актуальності проблеми утилізації відходів як вторинної сировини. Створено класифікацію відходів за типом матеріалу, який входить у їх склад, а також класифіковано пункти їх приймання. Досліджено наявні на території Києва ...
635395
   Інтерактивна карта: охорона природи Харківської області / Л.Б. Поліщук, В.С. Попов, Ю.К. Бурдун, О.О. Карасьов, А.І. Янченко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 21. – С. 18-21 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2075-1893
635396
  Городенко Л.М. Інтерактивна книга // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 12, липень - грудень. – С. 16-19


  У статті розглядаються основні особливості виду видавничої продукції - інтерактивної книги. The article is devoted to the main peculiarities of published productions - interactive book. В статье рассматриваются главные особенности вида издательской ...
635397
  Коржик Н.А. Інтерактивна книга як сучасний видавничий продукт // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 49-58. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто особливості функціонування інтерактивної книги як сучасного видавничого продукту. Охарактеризовано основні види новітніх форм видань. Особливу увагу приділено основним етапам, специфіці створення, сутності, властивостям інтерактивної книги. ...
635398
  Препотенська М.П. Інтерактивна комунікація в епоху інформаційного буму // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 218-223. – ISBN 978-966-927-534-9
635399
  Тур О.М. Інтерактивна лекція як метод навчання в професійній підготовці майбутніх фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи / О.М. Тур, Л.І. Дерев"янко // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2022. – Вип. 61. – С. 72-80. – ISSN 2410-5333


  Розглянуто поняття "класична лекція" й "інтерактивна лекція" як дидактичний метод формування професійно-комунікативної компетентності в структурі професійної підготовки фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи; зосереджено увагу на ...
635400
  Волошенко С.С. Інтерактивна матриця кореляційного SWOT-аналізу при розробці та аналізі стратегії підприємства // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 351-355. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
635401
  Гуца О.М. Інтерактивна модель перекладу технічних завдань у систему булевих формул : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Гуца О.М.; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2002. – 19 с.
635402
  Салі О.В. Інтерактивна модель формування соціокультурної компетентності у студентів у процесі вивчення іноземних мов // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 80-83. – ISBN 978-966-698-283-7
635403
   Інтерактивна наука // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 7 серпня (№ 30). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Технічне завдання для експозиції Музею науки в Києві розроблятиме польська фірма EDU - її експерти брали участь у створенні відомого Центру науки "Коперник" у Варшаві.
635404
  Свіжевська С. Інтерактивна платформа для проведення процедури акредитації // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 11 (113). – С. 80-88. – ISSN 1682-2366
635405
  Чадюк М. Інтерактивна подорож Чорнобилем // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 листопада (№ 141/142)


  З"явилася онлайн-платформа, на якій можна довідатися більше про зону відчуження.
635406
  Глушкова Т.В. Інтерактивна реклама як засіб взаємодії зі споживачем // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 86-90


  У статті розглянуто інтерактивну рекламу з функціональних позицій. Автор наводить загальну класифікацію та основні визначення інтерактивної реклами. Особливу увагу приділено оффлайн-рекламі. Зокрема, дано характеристику основних технологій ...
635407
  Цуканова Г.О. Інтерактивна соціальна реклама у міському середовищі // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 59-63


  Розглянуто конкретні приклади використання інтерактивних об"єктів міського середовища як носіїв соціальної реклами. Проаналізовано характерні особливості та переваги використання таких технологій. The concrete examples of use of interactive objects of ...
635408
  Непийвода Н. Інтерактивна стилістика // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 6-18


  Стаття присвячена теоретичним засадам створення текстів, спрямованих на взаємодію (інтеракцію) автора з аудиторією. Обґрунтовується потреба навчати майбутніх журна-лістів методам оптимального використання мовних, стилістичних і текстових засобів. ...
635409
  Самчук В.А. Інтерактивна теорія самості у філософії Джорджа Міда // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. – С. 65-70. – ISSN 1996-5931
635410
  Губіна Н.В. Інтерактивна форма навчання в процесі спеціалізації з клінічної фармації на фармацевтичному факультеті в рамках болонської системи // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 41-43. – ISSN 1681-2751
635411
  Багрій К.Л. Інтерактивне лекційне заняття як засіб підвищення рівня якості освітнього процесу // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2019. – С. 264-274. – (Економічні науки ; вип. 1 (73)). – ISSN 2310-8185
635412
  Олійник Н.Ю. Інтерактивне навчальне середовище як базовий компонент моделі змішаного навчання технічних дисциплін // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 35-38. – ISBN 978-966-285-311-7
635413
  Цюприк А.Я. Інтерактивне навчання в контексті самостійної діяльності студентів закладів вищої освіти // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2021. – C. 70-76. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 10). – ISSN 2522-1477
635414
  Адобовська М. Інтерактивне навчання географічним дисциплінам та формування за його допомогою спеціальних професійних компетентностей у студентів педагогічного напряму // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 3 (170), березень. – C. 141-147. – ISSN 2308-4634
635415
  Шиліна Наталія Інтерактивне навчання на уроках георграфії в 10 класі : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 19-21. – Бібліогр.: 5 назв
635416
  Панькова Н. Інтерактивне навчання на уроках української мови та літератури // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2015. – № 9/10, травень. – С. 28-63
635417
  Бабюк В.А. Інтерактивне навчання усного мовлення майбутніх фахівців у сфері міжнародних відносин // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 59-66. – Бібліогр.: Літ.: с 66; 19 назв
635418
  Онищук А.С. Інтерактивне навчання як запорука якісної професійної підготовки перекладачів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 193-196. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
635419
  Георгіце І. Інтерактивне навчання як засіб підвищення ефективності навчального процесу на заняттях з української літератури / І. Георгіце, Н. Бабух // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (193), червень 2019. – С. 41-43
635420
  Антонюк Г.Д. Інтерактивне навчання як модель міжкультурної комунікації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 586 : Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики. – С. 11-15. – ISSN 0321-0499
635421
  Підлісна С.В. Інтерактивне навчання як чинник розвитку особистості молодшого школяра : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Підлісна Світлана Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
635422
  Черновол Н. Інтерактивне навчання: закордонний досвід у вітчизняну практику // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 1. – С. 230-237. – ISSN 2307-4906
635423
  Кустовська О. Інтерактивне навчання: переваги і недоліки / О. Кустовська, А. Свидинюк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 53-58. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-1677
635424
  Білик О. Інтерактивне обслуговування користувачів публічних бібліотек України - шлях до обслуговування // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 1 (71). – С. 30-36
635425
  Нєлєпова А.В. Інтерактивне позаадиторне навчання студентів вищої математики / А.В. Нєлєпова, С.В. Євстрат"єв // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 175, ч. 2. – С. 310-319. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
635426
  Вірьовка Т. Інтерактивне професійне спілкування директорів як індикатор оцінювання якості роботи бібліотеки / Т. Вірьовка, Л. Сидоренко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 2 (36). – С. 28-30. – ISSN 1811-377X
635427
  Ятчук О.М. Інтерактивне телебачення: соціально-комунікаційні моделі та технології / О.М. Ятчук ; М-во освіти і науки України, Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро : УМСФ, 2018. – 136 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 116-135. – ISBN 978-966-328-138-4
635428
  Бочко М.І. Інтерактивний екологічний тренінг "Глобальне потепління. Погляд у майбутнє" / М.І. Бочко, І.І. Бочко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 4 (182). – С. 9-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв.
635429
  Кисельова О.Б. Інтерактивний електронний плакат як засіб колективного навчання нового формату. / О.Б. Кисельова, Г.М. Брославська // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 44. – C. 139-150. – ISSN 2074-8167
635430
  Бондаренко Т.С. Інтерактивний моніторинг як фактор підвищення ефективності управління навчальним закладом // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2015. – № 46. – С. 5-9. – ISSN 2074-8922
635431
   Інтерактивний Музей науки // Світ. – Київ, 2020. – Серпень (№ 31/32). – С. 4


  Восени цього року в Києві на просторах Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ) буде відкрито перший інтерактивний простір "Музей науки".
635432
  Ткаченко Ю.М. Інтерактивний плакат - як інноваційний засіб візуалізації та структуризації інформації // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 10-11. – Бібліогр.: 2 назв.
635433
  Вірютіна К. Інтерактивний плакат "Кабинет библиотековедения им. Л.Б.Хавкиной: к 110-летию со дня основания" : технологічні особливості представлення бібліотекознавчої спадщини засобами інтернет-сервісів // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2014. – № 3 (65). – С. 19-22
635434
   Інтерактивний плакат як різновид електронного освітнього ресурсу / С. Литвинова, М. Мамута, О. Мельник, О. Рибалко // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Арістова Н.О., Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 26. – С. 130-142. – ISBN 978-966-644-446-5. – ISSN 2411-1309
635435
  Сорокіна Н.В. Інтерактивний спецкурс "іноземна мова профільного спрямування" для майбутніх учителів іноземної мови загальноосвітніх профільних шкіл ііі ступеня: зміст та методика викладання / Н.В. Сорокіна, Л.Г. Смовженко, І.В. Костенко // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; голов. ред. Любашенко О.В. ; редкол.: Шовковий В.М., Задорожна І.П., Морська Л.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (1-2019). – С. 38-45. – ISBN 978-617-7507-84-9. – ISSN 2663-0303


  Розглянуто особливості змісту інтерактивного спеціалізованого курсу "Іноземна мова профільного спрямування" для майбутніх учителів іноземної мови загальноосвітніх профільних шкіл ІІІ ступеня як засіб теоретичної і практичної підготовки майбутніх ...
635436
  Максимович Інтерактивний урок-змагання з теми "Атом і атомне ядро" 11 клас : (суспільно-гуманітарний профіль) / Максимович, , Зоряна // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 34-39. – Бібліогр. в кінці ст.
635437
  Дроняк А.П. Інтерактивний урок-змагання на тему "Атмосфера", 6 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 9 (211). – С. 27-29 : фото
635438
  Цибко А.В. Інтерактивний характер телевізійного дискурсу та його особливості на сучасному етапі розвитку // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 124-132. – ISSN 2521-1218
635439
  Лейберюк О.М. Інтерактивні веб-карти: сутність і основні етапи створення (на прикладі веб-ресурсу CARTO) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 4 (96). – С. 54-58 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
635440
  Брайчевський С.М. Інтерактивні гіпертекстові інформаційні ресурси в правовій науці / С.М. Брайчевський, Д.В. Ланде // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 4 (44). – С. 3-9
635441
  Сусь Б. Інтерактивні демонстрації в інформаційних технологіях / Богдан Сусь, Наталія Тмєнова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 831. – С. 35-40. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  Показано, що самостійну навчальну та дослідницьку діяльність студентів можна активізувати через застосування різних форм і методів навчання за допомогою електронних навчальних посібників, що містять інтерактивні демонстрації, та залучення студентів до ...
635442
  Ваврикович Л.В. Інтерактивні електронні навчальні матеріали з теорії ймовірностей та математичної статистики / Л.В. Ваврикович, В.С. Кладинога, Ю.О. Ковальчук // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 33-37. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описаний досвід створення інтерактивних дистанційних електронних навчальних матеріалів в галузі прикладної математики.
635443
  Муравйова І.М. Інтерактивні заняття для дітей дошкільного віку на базі Державного музею природи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна // GEO&BIO : вісник Національного науково-природничого музею : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науково-природничий музей ; редкол.: М. Комар (голов. ред.), О. Червоненко, В. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 16. – С. 110-114. – ISSN 2617-6157
635444
  Тверезовська Н.Т. Інтерактивні інноваційні технології у системі вищої освіти // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 236-240. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)


  Історія виникнення інновацій, виділено два підходи до їх тлумачення (вузький і широкий), специфічний зміст цієї категорії, головна функція інноваційної діяльності (функція змін), їх трактування в трьох аспектах, показана мета їх впровадження.
635445
  Титенко С.В. Інтерактивні карти понять в онтологічно-орієнтованих інформаційно-навчальних веб-системах // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2019. – № 2 (124). – С. 24-36. – ISSN 2617-5509
635446
   Інтерактивні карти потенційно-небезпечних об"єктів України: проблеми формування баз даних та їх візуалізації / Л. Руденко, В. Чабанюк, В. Подвойська, М. Вишня // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 4 (108). – С. 57-70 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1561-4980
635447
  Бондаренко Е. Інтерактивні карти та інтерактивне картографування: сутність і взаємодія понять / Е. Бондаренко, Р. Шорохова // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 16-18. – ISBN 978-617-7069-38-5
635448
  Пономарьова В. Інтерактивні квест-ігри як засіб соціалізації старшокласників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 31-34. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовується доцільність використання модифікованих тренінгових методик та ігрових методик як засобу соціалізації старшокласників. Аналізується поняття інтерактивної квест-гри. Проводиться аналіз особливостей, переваг та недоліків ...
635449
  Мосюндзь К. Інтерактивні книжки як інноваційний спосіб подання інформації // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 272-276


  Стаття має на меті визначити поняття інтерактивної книжки і проаналізувати ринок цієї галузі. Спираючись на дослідження у сфері технологій і психології, ставимо у статті завдання щодо розвитку галузі інтерактивного видавничого продукту. В статье ...
635450
  Гундоров С.І. Інтерактивні комп"ютерні програми підтримки процесу навчання і вивчення математики студентами економічних спеціальностей / С.І. Гундоров, Ю.А. Комаров // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (56). – С. 64-71. – ISSN 2411-5983
635451
  Цуканова Г.О. Інтерактивні комунікації в соціальній інтернет-рекламі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 164-169


  У публікації авторка розглядає одразу два актуальні аспекти сучасних соціальних комунікацій: розмаїття чинних інтерактивних технологій у мережі Інтернет і використання їх як ефективний метод створення та розповсюдження соціальної реклами. In the ...
635452
  Філіпова Л.Я. Інтерактивні комунікації в структурі дистанційного навчання / Л.Я. Філіпова, О.В. Олійник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 59-63.
635453
   Інтерактивні лекції в медичному університеті: актуальні смисли і клінічні практики / І. Соколова, О. Стрельченко, І. Козинська, С. Селезньова, О. Козинський // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2021. – Вип. 3 (68). – С. 89-99. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
635454
  Смовженко Л. Інтерактивні лекції в межах курсу "Методика викладання іноземних мов у вищій школі" для студентів-сходознавців // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 230-234


  Йдеться про організацію та проведення інтерактивних лекцій для ознайомлення студентів з інтерактивними технологіями. Наведено приклад інтерактивної лекції, її структурні елементи та послідовність подачі навчального матеріалу. У змісті статті вказано ...
635455
  Гай О.М. Інтерактивні методи викладання економічних дисциплін у вищих навчальних закладах в контексті забезпечення якості підготовки вітчизняних фахівців / О.М. Гай, Є.Ю. Захарова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 36-42. – (Економічні науки ; вип. 27)


  Стаття присвячена з"ясування сутності поняття "інтерактивні методи". Проаналізовано найефективніші діалогові підходи до проведення лекцій, зокрема елементи дискусій і "мозковий штурм".
635456
  Білик Н.Л. Інтерактивні методи викладання сербської мови у світлі сучасних вимог // Лексичні одиниці на позначення квітів в англійській мові / В.А. Бєлуха, 2012. – С. 41-47
635457
  Білик Н.Л. Інтерактивні методи викладання сербської мови у світлі сучасних вимог // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 41-47


  У статті висвітлюються ефективні інтерактивні методи у сучасній практиці викладання сербської мови у контексті основних критеріїв і детермінантів методики навчання інших іноземних, зокрема, слов"янських мов
635458
  Малишева А. Інтерактивні методи мовленевої підготовки студентів / А. Малишева, С. Бабій // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 33 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 111-120. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
635459
  Грачова І. Інтерактивні методи на заняттях англійської мови у ВНЗ // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 47-48
635460
  Литовченко Н.А. Інтерактивні методи навчання англійської мови // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 91-95


  Висвітлено питання застосування інтерактивних методів навчання на заняттях з англійської мови. Продемонстровано, що кейс-метод, метод проектів, рольова гра є новими стратегіями в оформленні сучасного навчального процесу.
635461
  Жарська І.О. Інтерактивні методи навчання в маркетингу : навч. посібник [для викладачів та студентів екон. спец.] / І.О. Жарська ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : Атлант, 2017. – 199, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 194-199. – ISBN 978-617-7253-63-0
635462
  Гаврилова Я.Л. Інтерактивні методи навчання в професійній підготовці майбутніх журналістів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 51-54. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 3 (19)). – ISSN 2219-8741


  Стаття присвячена актуальним питанням журналістської освіти. Проаналізовано й описано ефективні інтерактивні методи навчання майбутніх журналістів: вправа, робота зі стікерами та відео. Автор статті згадує думку професора КНУ імені Тараса Шевченка В. ...
635463
  Ципко В.В. Інтерактивні методи навчання в туристичній освіті // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспорт. ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2018. – Вип. 6. – С. 167-173. – ISSN 2413-0966
635464
  Лугова Т.А. Інтерактивні методи навчання для подолання пізнавально-психологічних бар"єрів під час формування комунікативних компетентностей майбутніх журналістів / Т.А. Лугова, О.О. Панькевич // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 274-289. – ISBN 978-966-927-534-9
635465
  Корницька Ю. Інтерактивні методи навчання іноземних мов студентів технічних спеціальностей у контексті компетентнісного підходу // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 1 (75). – C. 225-234. – ISSN 2312-5993
635466
  Розумовська О.Б. Інтерактивні методи навчання інформатики студентів економічного факультету // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 63-65
635467
  Хупавка Н.М. Інтерактивні методи навчання майбутніх корекційних педагогів // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 2. – С. 184-186. – ISBN 978-966-698-291-2
635468
  Упатова І. Інтерактивні методи навчання майбутніх учителів біології // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 409-417. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
635469
  Безносюк О.О. Інтерактивні методи навчання у вищій школі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 207-213


  У статті йдеться про методи навчання у вищій школі. Інтерактивні методи дозволяють активно формувати вміння (здатність здійснювати певні дії повністю розгорнуто та свідомо) та навички (здатність робити ту ж саму дію автоматизовано, згорнуто, без участі ...
635470
  Безносюк О.О. Інтерактивні методи навчання у вищій школі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 207-213


  У статті йдеться про методи навчання у вищій школі. Інтерактивні методи дозволяють активно формувати вміння (здатність здійснювати певні дії повністю розгорнуто та свідомо) та навички (здатність робити ту ж саму дію автоматизо- вано, згорнуто, без ...
635471
   Інтерактивні методи навчання у підготовці спеціалістів для банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми-Харків : ВВП; Мрія-1 ЛТД, 2001. – 252с. – ISBN 966-566-165-5
635472
  Чижикова О.В. Інтерактивні методи навчання у процесі іншомовної підготовки студентів юридичних спеціальностей // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 174. – С. 224-227. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
635473
  Кух О.М. Інтерактивні методи навчання фізики у ВНЗ / О.М. Кух, А.М. Кух // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю. – С. 206-209. – (Серія педагогічна ; Вип. 21). – ISSN 2307-4507
635474
  Шеховцева Т.Г. Інтерактивні методи навчання як основа мотивації студентів в умовах сучасного педагогічного процесу / Т.Г. Шеховцева, М.О. Долінна // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Білаш С.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2019. – Т. 19, вип. 1 (65). – С. 105-108. – ISSN 2077-1096
635475
  Подольська Є.А. Інтерактивні методи навчання: сутність і переваги // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2018. – Т. 24. – C. 78-83. – ISSN 1993-5560


  Виявлено сутність і переваги інтерактивних методів навчання у розвитку творчої активності студентів. Розкрито потенціал інтерактивного навчання. Описані методичні інновації пов"язані з застосуванням інтерактивних методів навчання.
635476
  Шевченко О.П. Інтерактивні методи у викладанні англійської мови за професійним спрямуванням у медичному університеті / О.П. Шевченко, І.С. Аветісова, О.Й. Бурковська // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 83-89. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х
635477
  Курушина М.А. Інтерактивні методи у викладанні курсу "Українська мова професійного спрямування" для студентів історичних факультетів ВНЗ // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 317-319. – ISSN 2219-4290
635478
  Резнік С.М. Інтерактивні методи у викладанні лідерських дисциплін // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 100-104. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х
635479
  Горопаха Н. Інтерактивні методи формування фахових компетентностей майбутніх дефектологів-логопедів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 49-62. – ISSN 2312-5993
635480
  Опалюк Т. Інтерактивні методи як чинник формування освітнього середовища в системі професійної підготовки соціальних працівників // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Малихін О.В.,Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 80-85. – ISSN 2411-1317
635481
  Фесенко В. Інтерактивні методики - найкращий шлях до досягнення вершин професійної майстерності / В. Фесенко, А. Хомула // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 39-44. – ISSN 1682-2366
635482
  Галай А.О. Інтерактивні методики викладання права (на основі досвіду проведення занять з курсу "Практичне право: протидія насильству") / А.О. Галай, В.В. Стаднік // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 176-182. – ISBN 966-8009-46-0
635483
  Отраднова О. Інтерактивні методики викладання цивілістичних дисциплін у вищих навчальних закладах // Приватне право : науковий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С. 272-277


  Стаття присвячена аналізу інтерактивних методик викладання цивілістичних дисциплін у вищих юридичних навчальних закладах. Автор аналізує інтерактивні методи читання лекцій та проведення практичних занять, які можуть застосовуватися в Україні. Зокрема, ...
635484
  Антонюк О.І. Інтерактивні методики навчання студентів-правників на юридичному факультеті ДонНУ імені Василя Стуса // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А.Г. Бобкова, А.М. Захарченко, Р.Ф. Гринюк [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1/2 (34). – С. 146-157. – ISSN 2518-7953


  "Згадуються професори Київського національного університету імені Тараса Шевченка - В. Ковальський, О. Марцеляк, доцент - А. Мельничук, зав. науково-дослідної лабораторії "Регіональних проблем економіки і політики" - О. Денисенко."
635485
  Губар О.М. Інтерактивні методики роботи з текстом у курсі "Філософія права" // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 183-185. – ISBN 966-8009-46-0
635486
  Ковтун О.І. Інтерактивні моделі для демонстрації фізичних явищ із галузі оптики / О.І. Ковтун, О.С. Яковлєв // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 31
635487
  Дубницький М. Інтерактивні навчальні веб-ресурси з географії на базі матеріалів Інституту передових технологій, відкритих даних та картографічної JavаScript-бібліотеки Leaflet / М. Дубницький, О. Барладін // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 28. – C. 34-39. – ISSN 2075-1893
635488
  Пазюра Н.В. Інтерактивні педагогічні технології у професійній підготовці персоналу компаній в Японії // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : Педагогічна освіта: історія, технології, педагогічна майстерність, професіоналізм : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 68-72. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1.40 (92)). – ISSN 2078-2128
635489
  Карнаков Я. Інтерактивні послуги - основа цифрового ТБ / Я. Карнаков, С. Корабельський // Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – Київ, 2002. – № 3. – С.74-75
635490
  Толкачова Л. Інтерактивні прийоми у вихованні / Лідія Толкачова ; [упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко ; ред. рада: Л. Шелестова та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2013. – 118, [2] с. – Сер. засн. в 2003 р. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-740-6


  На тит. арк. також.: Шкільний світ. Бібліотека ; Українська мова та література. Бібліотека ; Класний керівник. Бібліотека ; Сучасна школа України. Бібліотека ; Профтехосвіта. Бібліотека ; Завуч. Бібліотека ; Соціальний педагог. Бібліотека ; Психолог. ...
635491
  Сластеннікова С.С. Інтерактивні програми для старшокласників, студентівта сімейного відвідування в Національному музеї історії України. Історія і перспективи / С.С. Сластеннікова, І.О. Супрунюк // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2016. – № 15. – С. 68-70
635492
   Інтерактивні семінари на Донеччині // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (123), вересень - жовтень. – С. 25 : фото
635493
  Міцай Є.П. Інтерактивні технології в навчанні іноземних мов: сучасний стан і перспективи використання // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 88-97. – (Педагогіка та психологія ; вип. 27). – ISSN 2412-9283
635494
  Єрмолаєва Г.А. Інтерактивні технології в навчанні майбутніх фахівців з інформаційної діяльності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 102-107. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (45)). – ISSN 2219-8741
635495
  Карпець М.В. Інтерактивні технології до організації практичних занять з дисципліни "Біологічна та біоорганічна хімія" // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 4, т. 2 (134). – C. 143-146. – ISSN 2077-4214
635496
  Соболик Таміла Інтерактивні технології на уроках географії : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 20-25 : Схеми. – Бібліогр.: 5 назв
635497
  Танцюра А.І. Інтерактивні технології на уроках правознавства / А.І. Танцюра. – Харків : Основа, 2005. – 96с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 9 (21)). – ISBN 966-333-239-5
635498
  Щербина В.І. Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури / В.І. Щербина, О.В. Волкова, О.В. Романенко. – Харків : Основа, 2005. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо ураїнську мову та літературу" ; Вип.3(16)). – ISBN 966-333-141-0
635499
   Інтерактивні технології на уроках хімії. – Харків : Основа, 2006. – 176с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.11(47)). – ISBN 966-333-411-8
635500
   Інтерактивні технології навчально-пізнавальної діяльності - інноваційні методики змішаного навчання / Т.О. Перцева, Л.І. Конопкіна, Т.В. Кіреєва, К.Є. Богацька, О.Г. Черкасова, О.В. Мироненко, О.В. Фесенко, Л.А. Ботвінікова, К.О. Бєлослудцева // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 73-76. – ISSN 1681-2751
635501
  Майковська В.І. Інтерактивні технології навчання : (на прикладі дисципліни "Торговельне підприємництво") / В.І. Майковська ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – 95, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 93-95. – ISBN 978-966-698-294-3
635502
  Редько В. Інтерактивні технології навчання іноземної мови // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 8/9 (980/981). – С. 28-36. – ISSN 0131-6788
635503
  Богданова Л.Є. Інтерактивні технології навчання на уроках хімії / Л.Є. Богданова. – Харків : Основа, 2004. – 144 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 6 (18)). – ISBN 966-333-045-7
635504
  Коваль Н.В. Інтерактивні технології навчання як засіб формування професійних компетентностей майбутніх менеджерів // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 70-77


  Щодо впровадження в навчальний процес ВНЗ III-IV рівнів акредитації адекватних сучасним умовам методів та технологій навчання, що сприятимуть формуванню професійних компетентностей майбутніх спеціалістів.
635505
  Роганова М. Інтерактивні технології освітньо-виховного процесу у ВНЗ // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2013. – Вип. 61. – С. 55-63. – ISSN 2077-1827
635506
  Галацин К.О. Інтерактивні технології у процесі вивчення англійської мови студентами ВТНЗ / К.О. Галацин, А.М. Фещук // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 91-98. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 4). – ISSN 2307-1591


  У статті розкривається сутність поняття інтерактивної технології та ії роль у процесі вивчення англійської мови студентами вищого технічного навчального закладу.
635507
  Шведун В.О. Інтерактивні технології у розвитку сучасної вищої освіти // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 222-225. – ISBN 978-966-285-311-7
635508
  Логвінова Я.О. Інтерактивні технології формування екологічної компетентності студентів // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 168. – C. 136-138. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
635509
  Фіголь Н.А. Інтерактивні технології формування педагогічної майстерності під час лекційно-семінарських занять // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 222-229. – ISSN 2227-2844
635510
  Ніколаєнко В. Інтерактивні технології формування професійно-комунікативних умінь з української мови у студентів-іноземців економічних спеціальностей // Міжкультурна комунікація в університетському освітньому просторі : колект. монографія / Н.І. Ушакова, О.М. Білик, А.П. Брицкая, С.О. Волков, С.П. та ін. Домнич. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С. 123-139. – ISBN 978-966-285-578-4
635511
  Лупенко-Ковтун Світлана Миколаївна Інтерактивні технології як засіб демократизації навчального процесу у ВНЗ // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-33. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматриваются возможности использования интерактивных технологий во время лекционных и практических занятий с целью формирования у студентов навыков демократического поведения.
635512
  Бугера Ю. Інтерактивні технології як засіб формування мотиваційного компоненту готовності студентів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами / Ю. Бугера, Н. Дідик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 9 (103). – С. 3-11. – ISSN 2312-5993
635513
  Нагорна Н.В. Інтерактивні технології як засіб формування педагогічної компетентності майбутнього психолога // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 6 (135). – С. 90-95. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
635514
  Коцан І.Я. Інтерактивні технології як складова інноваційного перетворення системи вищої освіти / І.Я. Коцан, М. Яцишин, Ю.В. Коренга // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 343-348. – ISSN 2218-5348
635515
   Інтерактивні уроки з історії України : 9 клас. – Харків : Основа, 2005. – 112с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 11(23)). – ISBN 966-333-248-4
635516
   Інтерактивні уроки з історії України. 8 клас / Л.Г. Фурман, О.Ф. Полупан, І.О. Андрощук, Л.Д. та ін. Гаврилюк. – Харків : Основа, 2005. – 112с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 10(22)). – ISBN 966-333-247-6
635517
  Люлька В. Інтерактивні форми вивчення античної спадщини в академічному курсі світової літератури / В. Люлька, Н. Тарасова // Актуальні проблеми методики викладання світової літератури : зб. наук. статей / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; за ред. Л.В. Мацевко-Бекерської. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 192-211
635518
  Ягоднікова В.В. Інтерактивні форми і методи навчання у вищій школі : навч.-метод. посібник / В.В. Ягоднікова ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2011. – 69, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-02-0031-0
635519
  Попов В.Д. Інтерактивні форми і методи роботи на уроках географії як засіб формування просторової (картографічної) компетентності учнів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 11 (225). – С. 2-9 : мал., табл. – Бібліогр.: 13 назв.
635520
  Калашник Л.С. Інтерактивні форми роботи в підготовці майбутніх учителів і вихователів до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства / Л.С. Калашник, О.В. Новіков, К.А. Юр"єва // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 48. – С. 77-93. – ISSN 2312-1548
635521
  Присяжнюк С. Інтерактивні форми роботи на заняттях української літератури // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9 (108). – С. 52-56
635522
  Касьян С. Інтерактивні форми, методи й технології навчання слухачів кафедри відкритих систем та інформаційно-комунікаційних технологій // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 88-89
635523
  Закірова С. Інтерактивність новітніх форм правової комунікації влади і суспільства // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 50 : Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору. – С. 35-46. – ISSN 2224-9516
635524
  Железнякова Е.Ю. Інтерактивність у електронному навчанні // Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), М.С. Синєкоп, В.О. Бабенко та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 21-22
635525
  Полісученко А.Ю. Інтерактивність у ранкових передачах українських телеканалів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 91-95


  Розглядається використання інтерактивності у ранкових телепередачах "Нового каналу", "1+1", "Інтера", "ТРК Ера", "Сіті", "М1" та проводиться їх порівняльний аналіз. This article discusses the use of interactivity in the morning broadcastings on Novyi ...
635526
  Полісученко А.Ю. Інтерактивність у телевізійному мовленні України: теорія і практика : дис. .... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Полісученко Анна Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 230 л. – Бібліогр.: л. 186-230
635527
  Полісученко А.Ю. Інтерактивність у телевізійному мовленні України: теорія і практика : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Полісученко Анна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
635528
  Нагорняк М.В. Інтерактивність як визначальний чинник ефективності розмовних програм інтернет-радіостанцій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 157-163


  У статті зосереджено увагу на вагомій характеристиці діяльності вітчизняних інтернет-радіостанцій, пов’язаній з явищем інтерактивності, що стає дедалі поширенішим у практиці українського аналітичного мовлення; окреслено основні умови, за яких ...
635529
  Гончаров В.В. Інтерактивність як одна з ознак сучасного мережевого мистецтва кіберкультури // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 3. – С. 117-120. – ISSN 2226-3209
635530
  Зелінченко О.А. Інтерактивність як основа "живого" радіомовлення: історія виникнення та важливість упровадження соціального замовлення аудиторії // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 145-147


  У статті йдеться про якісно сформований і порівняно новий вид діяльності радіостанцій інтерактивний. Зокрема подаються історичні матеріали виникнення і становлення іптерактивності. Простежується доцільність за впровадження такої форми діяльності на ...
635531
  Георгян Н. Інтерактивність як характеристика соціокультурного освітнього середовища вищого навчального закладу / Н. Георгян, Т. Садова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 86-96. – ISSN 2077-1827
635532
  Брижаченко Н.С. Інтерактивність як чинник формування дизайну сучасного громадського інтер"єру : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Брижаченко Наталя Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
635533
  Березенська С.М. Інтерактивність, як основний показник якості дистанційного курсу // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 5-6
635534
  Токарська А. Інтеракції ненависті як елемент інформаційної війни та насильства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2021. – С. 32-36. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 8 № 4 (32)). – ISSN 2415-3818
635535
  Зінченко Я. Інтеракції та інтеракційні витрати у процесі внутрішньофірмової взаємодії // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 4. – С. 40-43. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1811-3141
635536
  Андрієнко Т. Інтеракційна модель перекладу // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 34. – С. 6-16. – ISSN 2413-3094
635537
  Васютинський В.О. Інтеракційна психологія влади / В.О. Васютинський. – Київ, 2005. – 492с. – ISBN 966-7486-27-3
635538
  Чекулай О.П. Інтеракційний аспект висловлювань звинувачення та виправдання // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 480-484. – ISBN 966-7890-03-1
635539
  Васютинський В. Інтеракційний дискурс психоаналітичних тлумачень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 11-14. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  У сучасних психоаналітичних тлумаченнях дедалі виразнішим стає інтерес до змісту міжособової взаємодії. У процесі спілкування аналітика і клієнта в психоаналітичній діаді зароджується їхній спільний інтеракційний дискурс. Численні факти аналітичного ...
635540
  Ущина В. Інтеракціональні особливості топікального контролю в комунікативній ситуації політичних дебатів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 498-506. – ISBN 966-581-388-9
635541
  Сепетий Д.П. Інтеракціонізм як напрям сучасної філософії свідомості: психофізична проблема в аналітичній перспективі : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.01 / Сепетий Дмитро Петрович ; М-во освіти і науки України, М-во охорони здоров"я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 398 арк. – Бібліогр.: арк. 372-398
635542
  Сепетий Д.П. Інтеракціонізм як напрям сучасної філософії свідомості: психофізична проблема в аналітичній перспективі : автореф. дис. … д-ра філос. наук : 09.00.01 / Сепетий Дмитро Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 45 назв


  д-ра філос. наук : 09.00.01
635543
  Цимбаленко Є.С. Інтеракція як концептуальне поняття медіакомунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 142-146


  У статті здійснюється огляд тлумачень інтеракції та інтерактивності у теоріях масової та медіакомунікацій, у тому числі щодо можливості індивідуального самовираження аудиторії через інтерактивний інструментарій нових медіа. З’ясовується, як ...
635544
  Комар О. Інтеракція як основа освітнього співробітництва на уроках у початковій школі // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1. – С. 64-70. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2706-6258
635545
  Швець О. Інтераційні схеми апроксимації сигналів у випадку нарощування системи базисних функцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 59-63. – (Кібернетика ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються ітераційні схеми апроксимації сигналів. Iterative signals approximation schemes are considered.
635546
   Інтерв "ю з директором Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України академіком НАН України М.В.Новиковим (провела Л.П.Кавуненко) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (62). – С. 98-104. – ISSN 0374-3896
635547
  Шурин О.А. Інтерв"ю - один із найсуперечливіших об"єктів авторського права в Україні // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 181-184
635548
  Халер М. Інтерв"ю = Das Interview. Ein Handbuch fur Journalisten : [навч. посібник] / Міхаель Халер у співавторстві з Раймер Хінцпетер, Ульріх Цойчель, Хайнер Кеппелі ; [за заг. ред. В.Ф. Іванова ; пер.: К. Макєєв, П. Демешко]. – Київ : Академія Української Преси, 2008. – 403, [1] с. : портр., іл. – Дод. тит. арк. нім. – Бібліогр.: с. 24-26, 396-403. – ISBN 966-2123-06-7
635549
  Грабська А.В. Інтерв"ю в журналі культурного спротиву "ШО" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 101-105


  Проаналізовано використання жанру інтерв"ю в сучасній українській пресі культурологічної спеціалізації на прикладі "журналу культурного спротиву" "ШО". Окреслено риси культурологічних матеріалів у жанрі інтерв"ю та подано їх узагальнену класифікацію за ...
635550
  Штельмах М.Л. Інтерв"ю в системі жанрів сучасної україномовної комунікації : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Штельмах М.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 222л. – Бібліогр.: л.194-222
635551
  Штельмах М.Л. Інтерв"ю в системі жанрів сучасної україномовної комунікації : Автореф. дис. ... канд.філологічних наук: спец. 10.02.01 / Штельмах М.Л.; КНУТШ.Інститут філології. – Київ, 2008. – 18с. – Бібл.: 10 назв
635552
  Лаврик О.В. Інтерв"ю в сучасній молодіжній пресі: жанрово-стильові особливості (на матеріалі журналів "Молоко" та "Екстирим ХЗМ) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 80-83


  Статтю присвячено дослідженню основних форм і типів жанру інтерв"ю в сучасних молодіжних виданнях, аналізу одиниць інформативної єдності й прийомів інтимізації мовлення в текстах інтерв"ю. Genre and stylistic features of interview in the modern youth ...
635553
  Бодак Ю. Інтерв"ю в сучасному інформаційному просторі // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 196-198
635554
  Голік О.В. Інтерв"ю в українській пресі ХХI ст. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 48-52.


  Розглянуто новітні погляди на жанр інтерв"ю, його різновиди та модифікації, що є результатом взаємокореляційних процесів. Окрім того, здійснено моніторинг сучасної української преси щодо фукціонування цього жанру, частоти вживанння, визначено тенденції ...
635555
  Щегельська О.О. Інтерв"ю в українському телевізійному інформаційному мовленні. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 196-198.
635556
  Шевчук С. Інтерв"ю Голови Конституційного Суду України Станіслава Шевчука - головному редакторові журналу "Право України" Олександру Святоцькому / С. Шевчук, О. Святоцький // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 12. – С. 11-22. – ISSN 1026-9932
635557
  Ситник А. Інтерв"ю директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника - головному редакторові журналу "Право України" Олександру Святоцькому / розмову вів Олександр Святоцький // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 9-13. – ISSN 1026-9932
635558
   Інтерв"ю з Буткевич Ольгою Володимирівною // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 94-99. – ISSN 1814-3385


  Ольга Буткевич – член Комітету експертів Рамкової конвенції про захист національних меншин.
635559
   Інтерв"ю з Гнатовським Миколою Миколайовичем // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 81-85. – ISSN 1814-3385


  Микола Гнатовський – президент Європейського Комітету з запобігання катуванням та нелюдському чи принизливому поводженню або покаранню.
635560
  Косач-Борисова Інтерв"ю з Ісидорою Косач-Борисовою / інтерв"ю взяв Петро Одарченко // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 497/498, липень/серпень : липень/серпень. – С. 19-21
635561
  Чалий Д. Інтерв"ю з Кобзарем // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 52-53
635562
  Крижанівський А.С. Інтерв"ю з колоритним дідом / А.С. Крижанівський. – К., 1983. – 272с.
635563
  Жиганюк І.В. Інтерв"ю з Леонідом Булавіним / І.В. Жиганюк, М.П. Маломуж // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ, 2015. – Т. 60, № 8. – С. 687-696. – ISSN 0372-400Х
635564
   Інтерв"ю з Мициком Всеволодом Всеволодовичем, присвячене 70-річчю Ради Європи, її діяльності щодо становлення мовних європейських стандартів, захисту мов меншин та їх значення для України // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 86-93. – ISSN 1814-3385


  "У цьому році відзначають 70 річчя Ради Європи".
635565
  Щербаков В.З. Інтерв"ю з мухою : іронічні оповідання / Віктор Щербаков. – Київ : Либідь, 2009. – 213, [3] с. : іл. – В книзі також: Москва, А-100 : п"єса. – ISBN 978-966-06-0566-4
635566
  Нагайло Б. Інтерв"ю з Надією Світличною, присвячене творчості Василя Стуса : З передавань радіо Свобода" 8 і 9 вересня 1985 року // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 99-104
635567
  Буроменський М. Інтерв"ю з професором Буроменським Михайлом Всеволодовичем / інтерв"ю підготував Б.А. Веселовський // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 76-80. – ISSN 1814-3385


  Буроменський Михайло Всеволодович - український науковець, громадський діяч, професор, доктор юридичних наук, член-кореспондент Національної академії правових наук України, президент Інституту прикладних гуманітарних досліджень. З 2006 - член постійної ...
635568
  Мазурок А.І. Інтерв"ю з професором Воловичем В.І. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 6-9. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817
635569
  Матвієнко С. Інтерв"ю з Рендалом Колінзом // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 3 : Аналітична філософія: метод, традиція, проблематика. – С. 112-119. – ISSN 0235-7941
635570
  Клімова Ф. Інтерв"ю з Феодосією Клімовою. Україна - царство Аїда / О. Смілянець // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 307-308
635571
  Кононенко П. Інтерв"ю з Юрієм Мушкетиком // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 22-23
635572
  Бандурка О.М. Інтерв"ю і статті (автопортрет політика) / О.М. Бандурка. – Харків : Видавництво Національного університету внутрішніх справ, 2004. – 624 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-610-119-Х
635573
  Черній А. Інтерв"ю із Зоряною Кушплер // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури та інформ. політики України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; редкол.: М. Новакович, І. Пилатюк, І. Бермес [та ін.]. – Львів, 2021. – Число 3 (41). – С. 86-90. – ISSN 2224-0926
635574
  Будько Євген Інтерв"ю із Санта - Клаусом // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 16-19 : фото
635575
  Пронкевич Олександр Інтерв"ю Михайла Москаленка. Про історію перекладу творів Федеріко Гарсіа Лорки українською мовою // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 184. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0320 - 8370
635576
  Луценко К.С. Інтерв"ю на радіо: підготовка та проведення (на прикладі програм на радіо "Ера ФМ" ) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 105-109


  У статті характеризуються роль інтерв"ю як самостійного жанру, головні особливості підготовки та алгоритм проведення інтерв"ю. Визначаються усі етапи інтерв"ю: вступна, діалогічна та завершальна частини. Велику увагу приділено психологічним чинникам, ...
635577
  Баталов В.Г. Інтерв"ю не для преси : повість, роман / Авлерій Баталов ; худож. В.М. Березовий. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 365, [2] с. : іл.
635578
  Попова Ю.М. Інтерв"ю Павла Загребельного крізь призму соціальних комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 169-172


  Вивчення інтерв"ю Павла Загребельного крізь призму соціальних комунікацій дає можливість розкрити особливість їх проблемно-публіцистичного змісту, уписаного в координати соціального часу й простору, указати на їх комунікативну стратегію й прагматику, ...
635579
  Згуровський М.З. Інтерв"ю ректора Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", академіка НАНУ М.З. Згуровського головному редактору журналу "Трибуна" В.І. Меншун // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 6-9. – ISSN 0868-8117
635580
  Шмиговська В.В. Інтерв"ю у академіка НАН України К. Ситника. До 80-річчя академіка НАН України К. Ситника : ювілей вченого // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 3. – С. 92-95. – ISSN 1726-5428
635581
   Інтерв"ю учених правознавців // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 65-74. – ISSN 1026-9932


  Продовження назви:"...Василя Тація, Олександра Петришина, Олени Мініч, Богдана Падучука, Олександра Дорошенка, богдана Львова, Едуарда Сімсона, Ірини Венедіктової - головному редакторові журналу "Право України" Олександру Святоцькому".
635582
   Інтерв"ю фахівців інформаційних та апаратних спеціальностей, які здобули освіту // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (101). – С. 12-15. – ISSN 1562-529Х
635583
  Нещерет Інна Інтерв"ю Хакан Їілмаз: "Наступного року Turkish Airlines святкуватиме аж два ювілеї" / Нещерет Інна, Корбут Анна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 42 : фото
635584
  Рибалочка К.А. Інтерв"ю як метод дослідження: алгоритм та рекомендації на прикладі огляду якісного дослідження професійної ідентичності студентів університету Німеччини // Всеукраїнська науково-практична конференція "Якісні дослідження в психології: проблеми та їх вирішення" : тези доп., 23-24 січ. 2022 р. / "Якісні дослідження в психології: проблеми та їх вирішення", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2022. – С. 58-62. – ISBN 978-966-434-530-6
635585
  Гривачова А. Інтерв"ю як об"єкт авторського права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 208-210. – ISBN 978-617-7069-15-6
635586
  Афанасьєва К.О. Інтерв"ю як об"єкт співавторства // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 6-10


  таття присвячена проблемам практичної реалізації новели нової редакції закону "Про авторське право та суміжні права", згідно якої інтерв "ю вважається твором, написаним у співавторстві. The articile considers problems by realization in practice of ...
635587
  Пилипенко Р.Є. Інтерв"ю як презентація ідеологічних контекстів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 402-405. – ISBN 978-966-171-092-3
635588
  Саламатіна О.О. Інтерв"ю як специфічний жанр публіцистики в сучасній німецькій мові // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – C. 165-171
635589
  Гончар О. Інтерв"ю, якого не було / розмову вів Костянтин Бобрищев // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 12 квітня (№ 14). – С. 8
635590
  Юсін А.А. Інтерв"ю, якого не було. / А.А. Юсін. – К., 1984. – 287с.
635591
  Біленко Василь Інтерв"ю. Вольфганг Едер: Драгобрат - це як Австрія сорок років тому // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 18 : фото
635592
  Ксьондз У. Інтерв"ювання як перша стадія спілкування адвоката з клієнтом // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 219-220
635593
   Інтерв’ю з академіком НАН України І.М. Коваленком // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (71). – С. 132-141. – ISSN 0374-3896
635594
   Інтерв’ю з академіком НАН України О.А.Летичевським // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (71). – С. 125-132. – ISSN 0374-3896
635595
  Наєнко М. Інтервал / Михайло Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – 675, [1] с. : іл., фот. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7993-01-7


  У пр. № 1739208 напис: Григорію Фоковичу. Підписи. 10.02.2021 р.
635596
  Наєнко М. Інтервал... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 11 липня (№ 25/26). – С. 3, 15
635597
  Жуковська О. Інтервальна модель оцінки обсягу страхових резервів / О. Жуковська, І. Ткаченко // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 85-89 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
635598
  Рижов А.Ю. Інтервальна оцінка ймовірності виживання для компонент суміші // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 30-32. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто застосування адаптивних оцінок функцій розподілу компонент суміші зі змінними концентраціями до побудови довірчих інтервалів для невідомих ймовірностей виживання. Наведено приклад для суміші з експоненційно розподіленими ...
635599
  Галкін О.А. Інтервальна оцінка ОВМ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 117-122. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджена методологія отримання обмежень та оцінок помилки процедури пропуску, що є об"єктивною оцінкою помилки узагальнення. Випадок нероздільності та застосування обмежень на здатність узагальнення ОВМ. Точна оцінка процедури пропуску. Methodology ...
635600
  Кожаметов А.Т. Інтервальна стійкість систем непрямого регулювання з запізненням / А.Т. Кожаметов, А.В. Шатирко, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 268-274. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуті системи непрямого регулювання з запізненням. Одержані умови стійкості.
635601
  Хусаінов Д.Я. Інтервальна стійкість систем прямого регулювання з малим запізненням / Д.Я. Хусаінов, А.Т. Кожаметов, А.В. Шатирко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 320-326. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядаються системи нелінійних диференціальних рівнянь з не лінійністю спеціального вигляду. За допомогою функції Ляпунова вигляду квадратична форма плюс інтеграл від не лінійності одержані умови так званої інтервальної стійкості системи.
635602
  Квєтний Р.Н. Інтервальні моделі перетворень сигналів в інформаційно-вимірювальних системах : монографія / Квєтний Р.Н., Бойко О.Р. ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 100 с. – ISBN 978-966-641-299-0
635603
  Жуковська О.А. Інтервальні моделі прийняття колективних рішень в умовах ризику : Автореф. ... дис. канд.фіз.-мат. наук: Спец. 01.05.04 / Жуковська О.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
635604
  Жуковська О.А. Інтервальні моделі прийняття колективних рішень в умовах ризику : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук .Спец. 01.05..04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Жуковська О.А.; Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – 145л. + Додаток л. 143 - 145. – Бібліогр.:л. 130 -142
635605
  Меренкова О. Інтервальні оцінки ризиків в інноваційних банківських проектах : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 40-42 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
635606
  Хассан Я.Х. Інтервально-кодовий метод для моделювання перетворювачів та управління ними. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.09.12 / Хассан Я.Х.; Харків.держ.політехн.ун-т. – Харків, 2000. – 15л.
635607
  Почепцов Г. Інтервенції в мізки, або Руйнування здорового глузду // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 листопада (№ 43/44). – С. 10


  "Найменш захищеним у бою вважається мозок солдата. Але так само ніхто з нас не захищений від впливу у випадку виборів і бізнесу. На нас падає така кількість інформаційних ударів, що ми маємо радіти, коли вибори закінчуються, оскільки реклама й паблік ...
635608
  Угрин Л.Я. Інтервенції в сучасних міжнародних відносинах: теоретичні аспекти дослідження / Л.Я. Угрин, У.Я. Демків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 2). – С. 28-38


  Розглянуто пояснювальний потенціал неореалізму, ліберального інституціоналізму та соціального конструктивізму, методологічно об"єднаних теорією ситем, для аналізу інтервенційної поведінки держав. З"ясовано особливості структури міжнародної системи та ...
635609
  Мурадян К.Р. Інтервенційна сонографія в діагностиці та хірургічному лікуванні бойової травми живота : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Мурадян Карен Рубенович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова". – Київ, 2020. – 26 с. – Бібліогр.: 23 назви
635610
  Чепелик О. Інтервенціоністське мистецтво: Художник як медіатор суспільного діалогу // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 77-80
635611
  Денисов И В. Інтервенція (- втручання, насильницький замах однієї або кількох держав на суверенні права іншої держави) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – C. 440-441. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
635612
  Гаврилова М. Інтервенція в Сирію: примарність перспектив / М. Гаврилова, В. Заянчковський // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 12. – С. 48-51
635613
  Рогач О.І. Інтервенція валютна / О.І. Рогач, О.А. Чугаєв // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 441. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
635614
  Коваль Н.Є. Інтердискурс у юридичному дискурсі // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 68-72. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
635615
  Пасова Т.О. Інтердискурсивна публіцистика журналу "Культура" в контексті суперечливого трактування історичних подій в емігрантських виданнях // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 179-183


  Публіцистичний дискурс стосовно майбутнього Центральної та Східної Європи охопив низку ЗМК, які виходили за кордоном. Одним із найавторитетніших еміграційних журналів визнано редаговану Єжи Ґед - ройцем "Культуру". Статті цього видання, які мають ...
635616
  Бацевич Ф.С. Інтердискурсивність і глибини фікціональності художнього тексту: лінгвонаративні аспекти // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 3-12. – ISSN 0027-2833
635617
  Вороніна Д.В. Інтердискурсивність роману Т. Пратчетта "Wyrd Sisters" // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 103-104
635618
  Стасюк О.С. Інтердискурсивність як засіб формування парламентської мови (на матеріалі стенограм пленарних засідань бундестагу ФРН // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 61. – С. 149-154


  У статті визначено вплив інтердискурсивності на формування парламентської мови. З’ясовано, що парламентська мова містить фрагменти, які належать до юридичного, медійного, економічного, наукового, художнього, релігійного дискурсу. Показано, що вплив ...
635619
  Пономаренко О. Інтердискурсивність як провідна риса дипломатичного дискурсу (на матеріалі виступів екс - Міністра закордонних справ Італії Дж. Терці ді Сант - Агата на ІХ Конференції Послів у Римі) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 30-35. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (47)). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються випадки вживання характерних елементів інших дискурсів у дипломатичному. Доводиться притаманність останньому значного ступеня інтердискурсивності та інтегративності. Констатується переважання економічної, політичної, юридичної та ...
635620
  Завадська О.В. Інтердискурсивність як системоутворювальний параметр офіційних веб-сайтів інститутів сектору безпеки // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 542-552


  В статті розглядається роль різних типів дискурсів у мережевих ресурсах спецслужб України, їх ознаки та системоутворювальні функції.
635621
  Зимомря М. Інтердисциплінарний вектор досліджень Лідії Дунаєвської та її вплив на фольклористичну діяльність Івана Хланти / М. Зимомря, І. Зимомря // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 97-110


  Статтю присвячено фольклористичній діяльності Лідії Дунаєвської та Івана Хланти. The article deals with folkloristic work of Lidiya Dunayevska and Ivan Chlanta.
635622
  Лукомська З.В. Інтердисциплінарний підхід пошуку шляхів дослідження цінних історичних комплексів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 330-342. – ISSN 2077-3455
635623
  Жовта Н.М. Інтердисциплінарні виміри дослідження мови української чарівної казки // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 174-184. – ISSN 2311-2697


  У статті аналізуються проблеми розрізнення мовної ідентифікації тексту казки як лінгвістичного факту та етнолінгвістичних витоків сюжету казки. The article discusses the problem of discerning the linguistic nature of the fairy tale text as language ...
635624
  Черняк Ю.І. Інтердисциплінарні виміри проблеми типолоії дискурсів та літературознавча аналітика // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 94-100. – (Філологічні науки ; № 1)
635625
  Тимошенко М.О. Інтердисциплінарні інтенції сучасної культурології // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 248-256. – ISBN 978-966-452-103-8
635626
  Олійник І. Інтердисциплінарність дослідження чи маргінес науки? : (до питання літературознавчого статусу критики художнього перекладу) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 117-125. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
635627
  Білан Н.І. Інтерент як простір різних видів соціальних комунікацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 46-50


  У цій статті йде мова про Інтернет як простір для існування різних видів соціальної комунікації. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій став передумовою для створення нових комунікаційних моделей, зокрема з допомогою Інтернет та мобільного ...
635628
   Інтерес до Індії пересилив страх : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 112 : Іл.
635629
  Кулик Н.А. Інтерес студентів до занять з фізичного виховання і спортом у ВНЗ // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2015. – С. 84-87. – (Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" ; вип. 11 (66) 15). – ISSN 2311-2220
635630
  Маринич О.М. Інтерес Т.Г.Шевченка до вивчення природи : (відбиток) / О.М. Маринич. – Київ, 1962. – 230-238с.
635631
  Самбор М. Інтерес у праві: поняття, сутність, структура // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 116-120. – ISSN 0132-1331
635632
  Гуняк А.Я. Інтерес як критерій поділу права на приватне та публічне: загальнотеоретичний аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 49-53. – ISSN 2219-5521
635633
  Усатий Г.О. Інтерес як об"єкт кримінально-правового конфлікту // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 236-240. – ISSN 2219-5521


  Статтю присвячено визначенню спрямованості кримінально-правового конфлікту та його предмета через дослідження окремих аспектів правової категорії "інтерес", яка останнім часом все активніше використовується вітчизняним законодавцем при конструюванні ...
635634
  Воронова О.В. Інтерес як складовий елемент захисту в цивільному праві України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 13-19. – (Серія: Право ; № 1 (51)). – ISSN 1813-338Х
635635
  Дубінін В.В. Інтерес як соціально-філософська категорія // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
635636
  Дубінін В.В. Інтерес як соціально-філософська категорія: діяльнісний підхід // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 131-138. – ISSN 2076-1554
635637
  Макаренко Н.Г. Інтереси в системі самореалізації особистості : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.11 / Макаренко Н. Г.; МОУ,КУ. – К., 1994. – 17л.
635638
  Макаренко Наталія Генадіївна Інтереси в системі самореалізації особистості (соціально-філософський аналіз) : Дис... доктора філософськихнаук: 09.00.11 / Макаренко Наталія Генадіївна; КУ ім.Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 143л. – Бібліогр.:л.130-143
635639
  Туркот М. Інтереси військової служби: поняття та характеристика // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 10-13.
635640
  Корнякова Т. Інтереси держави - це і права дітей, права кожного з громадян // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.14-18
635641
  Матвієць А. Інтереси держави в галузі земельних відносин: поняття та зміст // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 83-90
635642
  Семенюк В. Інтереси держави в господарському представництві // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 14-19.
635643
  Гришко С.М. Інтереси держави та територіальних громад на місцевому рівні в Україні: теоретичне розуміння // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 13/14 липень. – С. 125-130. – ISSN 2306-6814
635644
  Валюх В. Інтереси держави як предмет представництва прокурором у суді // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.112-114. – ISSN 0132-1331
635645
  Петренко Г. Інтереси канадської компанії WWM усупереч міжнародним стандартам // Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 2016. – 27 травня (№ 56). – С. 16


  Канадська гірнича компанія WorldWide Minerals Ltd.(WWM) має намір судитися з Казахстаном, звинувачуючи його в невиконанні зобов"язань неіснуючої держави СРСР.
635646
  Масловський М.А. Інтереси колгоспного селянства. / М.А. Масловський. – К., 1976. – 164с.
635647
  Шулікін Д. Інтереси ланки і контури законопроєкту // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 6 грудня (№ 47)
635648
  Надольний М.І. Інтереси людські / М. Надольний // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 160-162. – ISBN 966-642-073-2
635649
  Пітцик М.В. Інтереси міст в контексті адміністративно-територіальної реформи // Міста та громади в адміністративно-територіальній реформі в Україні : міжнар. досвід та практ. пропозиції / М.В. Пітцик, Ю.І. Ганущак, Д. Шиманке, Х. Циммерманн. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 3-8. – (Проект "Реформа публічного управління в Україні"). – ISBN 978-966-1639-00-2
635650
  Рябека О.Г. Інтереси народу як системоутворюючий чинник організаційних рівнів і форм реалізації державної влади // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 50-58
635651
  Дубінін В.В. Інтереси народу: плюралізм поглядів / В.В. Дубінін ; [за наук. ред. В.П. Беха] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – 484, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 468-476. – Бібліогр.: с. 428-449. – ISBN 978-966-660-815-7
635652
  Вавринчук М.П. Інтереси національної безпеки України у сфері державно-церковних відносин // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 346-351. – (Право. Економіка. Управління)
635653
  Солоткий С.А. Інтереси правосуддя у практиці Європейського суду з прав людини та їх значення для правової системи України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2013. – № 9 (157). – С. 40-48
635654
  Малєнко О.В. Інтереси роботодавця в трудовому праві // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – Вип. 765. – С. 78-81. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X
635655
  Фесенко Є. Інтереси споживачів потребують захисту // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.36-39.
635656
  Ареф"єва Олена Володимирівна Інтереси стейкхолдерів в організаційному забезпеченні стратегічного управління фінансовим потенціалом підприємств / Ареф"єва Олена Володимирівна, Комарецька Поліна Володимирівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 80-85. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано і визначено основні інтереси стейкхолдерів в організаційному забезпеченні стратегічного управління фінансовим потенціалом промислових підприємств.
635657
  Брайловський І.А. Інтереси та переваги держави в проектах державно-приватного партнерства // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ;Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 2. – С. 52-57. – ISSN 1993-0259
635658
  Микитчук Н.М. Інтереси та політика КНР в Центральній Азії // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 9/2. – С. 309-314. – (Філософія. Соціологія. Політологія ; Вип. 22 (3). – ISSN 9125-0912
635659
   Інтереси транснаціональних корпорацій лобіюють у Верховній Раді України // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (119), січень - лютий. – С. 7-8
635660
  Рудницький С.В. Інтереси у соціальному вимірі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 123-135
635661
   Інтереси України в Азії // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 3


  Азійську тематику активно розвивають в ІМВ КНУ. Академічна відповідь його викладачів та науковців на визначальний тренд сучасного розвитку вилилася у міжнародну конференцію «Інтереси України в Азії».
635662
  Кулінич М. Інтереси України в Азійсько-Тихоокеанському регіоні // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2006. – Вип. 7 : за 2006 рік. – С. 386-406. – ISBN 966-7522-07-5
635663
  Михайловская О.В. Інтереси України в рамках співтовариства країн ОЧЕС // Стратегія розвитку України : Науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / Мін. осв. і науки України; Нац.авіац. ун-т; Ін-т міжн. відн. та інш. – Київ, 2005. – № 5. – С. 58-66. – ISSN 1729-7036
635664
  Богуш М. Інтереси учасників корпоративних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 103-106. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується поняття "інтерес" з точки зору різних наук, досліджуються існуючі концепції розуміння категорії "інтерес", з"ясовується сутність та види індивідуальних інтересів учасників корпорації, пропонується власне бачення щодо узгодження ...
635665
  Люта Л. Інтереси як психологічний чинник соціальних змін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 16-19. – (Соціальна робота ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу сутності поняття "інтерес". Проаналізовано, як нові соціальні зміни, провокують появу нових організаційних форм. Проілюстровано, що об"єднання в нових організаційних формах відбувається на нових засадах. Представлено, що інтерес ...
635666
  Дубінін В.В. Інтереси як форма самовираження народу // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 89-103
635667
  Шульга З.П. Інтереси, стимули, заінтересованість / З.П. Шульга, Ю.І. Палкін. – К., 1970. – 263с.
635668
   Інтеріорність // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 760. – ISBN 966-316-069-1
635669
  Швець Р.Я. Інтеркаляційна модифікація пористих і шаруватих матеріалів для пристроїв генерування і накопичення електричної енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Швець Роман Ярославович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 25 с. – Бібліогр.: 18 назв
635670
  Коноплянко Д.Ю. Інтеркальовані нанокомпозитні конденсатори на основі шаруватих кристалів A3 B6 : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.27.01 / Коноплянко Д.Ю. ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
635671
  Присяжнюк О.С. Інтеркультурна взаємодія в умовах поглиблення політичної, етнокультурної та інформаційної глобалізації // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 215-217
635672
  Першукова О. Інтеркультурна освіта в Європі як стратегічний напрям розвитку в епоху постмодерну // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 59-61
635673
  Дроботенко М.О. Інтеркультурна філософія: до визначення поняття // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 208-211. – ISSN 2076-1554
635674
  Сидоренко І.Г. Інтеркультурне виховання як фактор соціалізації // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 133-134
635675
  Афанасьєва Л. Інтеркультурне місто як модель інтеграції українських спільнот у сучасний європейський простір / Л. Афанасьєва, Рубікондо-Хованова // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 13-17
635676
  Саенко С.Г. Інтеркультурний вимір у викладанні іноземних мов // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 139-142
635677
  Монолатій Т.П. Інтеркультурні мотиви волоцюжництва у прозі Йозефа Рота // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 254-260. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
635678
  Штефюк В.Д. Інтеркультурність акторського тренінгу в сучасному театральному мистецтві : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Штефюк Валерія Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2022. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
635679
  Кічук Я.В. Інтеркультурологічна компетенція фахівця з міжнародної економіки: параметр здатності до дипломатії // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – С. 108-113. – (Педагогічні науки ; № 2 (127)). – ISSN 2414-5076
635680
   Інтерлакенська декларація // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 234. – ISSN 0132-1331
635681
  Литвин О.М. Інтерлінація функцій / О.М. Литвин. – Харків : Основа, 1992. – 234 с.
635682
  Остапчук А. Інтермедіальна матриця конверсії літературного тексту на мову кіномистецтва (Висновки з магістерської роботи) // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 172-174
635683
  Сиваченко Г. Інтермедіальна парадигма роману Володимира Винниченка "Сонячна машина" // Література на полі медій : колект. монографія на пошану 90-річчя акад. НАН України Д.С. Наливайка : [зб. наук. праць від. теорії літ. та компаративістики Ін-ту літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [упоряд.: О.В. Брайка ; за наук. ред. Т.І. Гундорової та Г.М. Сиваченко]. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 234-254. – ISBN 978-966-921-243-6
635684
  Просалова В. Інтермедіальна поетика Михайла Яцкова // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 160-169. – ISBN 978-966-171-889-9
635685
  Омельчук О. Інтермедіальна проекція літературного авангарду Валер"яна Поліщука // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 3 (663). – С. 37-43. – ISSN 0236-1477
635686
  Івлєва Ю.О. Інтермедіальна специфіка збірки Поля Елюара та Мана Рея "Les Mains libres" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 28-34. – (Серія "Філологія" ; вип. 86). – ISSN 2227-1864


  Ця стаття є частиною більш ґрунтовного дослідження феномену «пікто-поезії» на матеріалах збірки Поля Елюара та Мана Рея «Les Mains libres». Сюрреалізм як авангардистський напрямок не випадково привертає увагу сучасних українських і зарубіжних ...
635687
  Гладун Д. Інтермедіальне перекодування творів Гео Шкурупія у відеоперформансах Семінару творчої молоді 2020 р. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (720). – С. 52-65. – ISSN 0236-1477


  У статті проаналізовано особливості поетичного перформансу в рамках Семінару творчої молоді (далі - СТМ або семінар), що у 2020 р. вперше відбувся онлайн. Охарактеризовано відмінності між перформансами, виконаними наживо, відеоперформансами та ...
635688
  Мислива В. Інтермедіальне поле повісті "Я, Мілена" Оксани Забужко // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 39-41


  У статті розглянуто повість "Я, Мілена" Оксани Забужко як простір для інтермедіальних маркерів. Йдеться про вплив технологій на внутрішній світ героїв, зміну світобачення людини через взаємодію сучасних мистецтв. Проаналізовано відмінні риси між ...
635689
  Вірченко Т. Інтермедіальне прочитання ранньої драматургії Любові Яновської // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 169-176. – ISBN 978-966-171-889-9
635690
  Бітківська Г. Інтермедіальний дискурс журналу "Вітчизна" (1987-1992) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 10-16


  У статті зроблено проблемно-тематичний аналіз інтермедіального дискурсу журналу «Вітчизна». Простежено значення вербальних і візуальних жанрів та їхню взаємодію у літературно-художньому журналі як текст. В статье осуществлен проблемно-тематический ...
635691
  Ільчук М. Інтермедіальний простір роману Томаса Бруссіга "На коротшому кінці сонячної алеї" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 130-136. – ISSN 2307-2261
635692
  Савчук Г.О. Інтермедіальні аспекти української літератури епохи шістдесятництва // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 129-132. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
635693
  Васильєв Є. Інтермедіальні виміри метадраматичності: дитячий кінематограф 1960-1980-х років // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Вип. 98. – С. 229-252. – ISSN 2306-2908


  "Зроблено спробу застосувати поширену концепцію метадрами та метатеатральності, розроблену щодо драматургії, до явищ кінематографу. Зачіпається проблема театральності у кіноестетиці та історії світового кіно. Матеріалом дослідження є витвори ...
635694
  Ковпік С. Інтермедіальні експерименти А. Берга з п"єсою Г. Бюхнера "Войцек" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 148-152. – ISBN 978-966-171-889-9
635695
  Маценка С. Інтермедіальні зв"язки слова та музики в німецькому експресіонізмі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 182-188. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Проблема зближення та взаємодії в німецькому експресіонізмі окремих мистецтв розглядається як концептуальна складова його програми. Особливу увагу звернено на роль музики в цьому процесі як мистецтва, яке втілює ідею вираження. На прикладі вірша ...
635696
  Олійник С.М. Інтермедіальні зв"язки українського фентезі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 271-275. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
635697
  Клочек Г. Інтермедіальні стосунки художньої літератури та кіно: із теоретичних спостережень // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 24-33. – ISBN 978-966-171-889-9
635698
  Доценко Н.В. Інтермедіальні стратегії відображення пам"яті у прозі Патріка Модіано // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 259-269


  У статті розглядаються інтермедіальні стратегії у прозі Патріка Модіано, а саме ті художні прийоми, що суголосять засадам кінематографічних технік, зокрема "монтажне бачення" та різні моделі репрезентації, запроваджені відомим режисером, засновником ...
635699
  Родіонова І. Інтермедіальність "України в огні" Олександра Довженка / І. Родіонова, О. Шапіренко // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 235-241
635700
  Короткова Л.В. Інтермедіальність в британській художній прозі // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 85-93
635701
   Інтермедіальність на перетині наукових парадигм : ретроспектива і сучасність : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф. Укр. асоц. когнітивної лінгвістики і поетики (УАКЛіП) : КНЛУ, Київ, 20-21 трав. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Центр когнітивних і семіотичних дослідж. [та ін. ; редкол.: О.П. Воробйова (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2021. – 82, [2] c. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
635702
  Мегела І.П. Інтермедіальність повісті Г. Гессе "Останнє літо Клінгзора" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 153-162


  У статті висвітлюється методологія інтермедіального зв’язку словесного й образотворчого мистецтв.Повість Г.Гессе «Останнє літо Клінгзора» аналізується під кутом зору художньо-світоглядної моделі естетичного смислу, ключовими категоріями якої є ...
635703
  Лисенко Н.О. Інтермедіальність поетичних текстів Т. Осьмачки
635704
  Лисенко Н.О. Інтермедіальність поетичних текстів Т. Осьмачки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 234-238. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  У статті в лінгвопоетичному аспекті досліджується інтермедіальність доробку Т. Осьмачки, за доп. компонентного аналізу описуються мовні засоби, що використав автор для створення символів та метафор, специфіка яких полягає в намаганні поета скористатися ...
635705
  Бітківська Г.В. Інтермедіальність сучасного українського літературного журнала: до постановки проблеми // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 42-48


  У статті визначаються основні напрями теоретичного осмислення поняття "інтермедіальність" та обґрунтовується доцільність вживання цього терміна для позначення особливостей сучасного українського літературного журналу. В статье определяются ...
635706
  Довгань О.В. Інтермедіальність художнього тексту як соціологічний феномен та проблема культурної комунікації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 172-176. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  У статті розглядається поняття інтермедіальності як соціальний та лінгвістичний феномен. Останній автор означує як систему культурних комунікацій, яка продукує збагачення і трансформацію продуктів культури певної нації. Окреслено динаміку та ...
635707
  Гнатюк М. Інтермедіальність циклу Емми Андієвської "Спокуси святого Антонія" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, Н.І. Бернадська, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 22 : Українська література у світі. – С. 258-272. – ISBN 978-617-8077-06-8
635708
  Бітківська Г.В. Інтермедіальність як засіб моделювання часопростору в сучасному літературному журналі // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 37-46


  У статті досліджено інтермедіальність як засіб моделювання часопростору в сучасному літературному журналі: виявлено семантику і функції візуальних образів та творів образотворчого мистецтва в організації взаємозв"язків часу й простору. Часопростір ...
635709
  Наєнко М. Інтермедіальність як методологія // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 6-15. – ISBN 978-966-171-889-9
635710
  Наєнко М. Інтермедіальність як методологія // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 238-246. – ISBN 978-617-7480-77-7
635711
  Просалова В. Інтермедіальність як явище мистецтва і метод аналізу // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 46-53. – ISBN 978-966-171-673-4


  Стаття присвячена проблемі інтермедіальності, що розглядається у зв"язку з інтертекстуальністю. З"ясовується походження цього поняття, його семантика. Акцентовано необхідність розмежування інтермедіальності як літературного явища і як методу ...
635712
  Шестакова Е. Інтермедіальність: м"яка "експансія" художності у словесність масової комунікації // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 59-72. – ISBN 978-966-171-889-9
635713
  Франко І.Я. Інтермедія Еврея з Русном : [Розвідка] / Ів. Франко. – Харків : Друк. "Печатне діло", 1908. – 12 с. – В кн. також текст інтермедії ; З 18 т. Збірника Харківського історико-філологічного т-ва, виданого в пошану проф. М. Сумцова
635714
  Девтеров І. Інтермент як нова особистість // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 83-91. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1682-2366
635715
  Заремба Н.В. Інтерметалічні фази у системах RENiIn-RENiM (RE=La,Ce; M=Al,Ga,Ge) та споріднених до них : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Заремба Назар Васильович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
635716
  Коцюбинський М.М. Інтермеццо / М.М. Коцюбинський. – Харків; Київ, 1930. – 16с.
635717
  Коцюбинський М.М. Інтермеццо / М.М. Коцюбинський. – 2-е. – Харків, 1930. – 48с.
635718
  Коцюбинський М.М. Інтермеццо / М.М. Коцюбинський. – Харків, 1930. – 36с.
635719
  Михайлюк М. Інтермеццо : Поезії / Михайло Михайлюк. – Бухарест : Критеріон, 1971. – 57, [2] с.
635720
  Антонюк Н.М. Інтермовний трансфер інформаці: дискурсний потенціал / Н.М. Антонюк, О.Ю. Титаренко // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 499-502
635721
   Інтермолекулярні полікомплекси поліакриламіду та полівінілового спирту з рихлою упаковкою сегментів / Л.М. Момот, Т.Б. Желтоножська, Н.М. Пермякова, С.В. Федорчук, В.Г. Сиромятніков // Украинский химический журнал : Научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2006. – Т. 72, № 9/10. – С. 51-56. – ISSN 0041-6045
635722
  Пермякова Наталія Михайлівна Інтермолекулярні полікомплекси, утворені водневими зв"язками, як нові функціональні матеріали : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.06. / Пермякова Наталія Михайлівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 222 л. + Додатки: л. 218-222. – Бібліогр.: л. 196-217
635723
  Пермякова Наталія Михайлівна Інтермолекулярні полікомплекси, утворені водневими зв"язками, як нові функціональні матеріали : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.06 / Пермякова Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 24 назв.
635724
  Розинка О.О. Інтерналізація фондового ринку - важлива умова входження України у світовий економічний простір // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2007. – С. 78-82. – (Економічні науки ; № 1)
635725
  Малій Н. Інтернальність як психологічна передумова професійного становлення особистості студентів-психологів // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 (98). – С. 349-364. – ISSN 2077-1827
635726
  Назаркевич Х.Я. Інтернат versus Internat: німецький переклад роману Сергія Жадана // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (6). – С. 66-82. – ISSN 2617-8923
635727
  Покась В. Інтернатна освіта: історія становлення та розвитку в Україні // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 2 (37). – С. 109-116. – ISSN 2078-1016
635728
  Куценко С. Інтернатне сирітство. Кожна дитина має право на сім"ю // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 4-17 травня (№ 18/19). – С. 21. – ISSN 1992-9277
635729
  Пивовар С.Ф. Інтернаціонал / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 162-163. – ISBN 966-642-073-2
635730
  Грицак Я. Інтернаціонал чесних націоналістів // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 46 (399), 30 листопада 2017. – С. 31
635731
  Циганов С.А. Інтернаціоналізації банківської діяльності: закономірності та сучасні тенденції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 155-162.
635732
  Смирнов В.А. Інтернаціоналізаційні процеси в розвитку європейської вищої освіти на початку XXI століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 3 (47). – С. 433-441. – ISSN 2312-5993


  Актуальність статті зумовлена тим, що вища освіта в третьому тисячолітті стає одним із найважливіших чинників успішного розвитку суспільства, необхідною умовою підтримки конкурентоспроможності професійного рівня особистості. Визначено стратегії ...
635733
  Савельєв Є. Інтернаціоналізація - основа реформування вищої освіти України // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 2. – С.26-32. – ISBN 966-654-025-8


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
635734
  Степаненко Б. Інтернаціоналізація банківського сектору України: ціна й методи злиття та поглинання // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 1 (279). – С. 12-16. – ISSN 1810-3944
635735
  Дмітрієв В.С. Інтернаціоналізація банківської діяльності на фінансових ринках країн, що розвиваються // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 137-144. – Бібліогр.: 17 назв.


  In this paper banks internalization and entrance strategy to the emerging financial markets is reviewed. New trends in commercial banks activities on the emerging markets are analyzed. On the basis of this analysis some conclusions about entrance to ...
635736
  Гаряга Л.О. Інтернаціоналізація банківської діяльності як риса сучасного розвитку світової фінансової системи // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 1 : Банківській академії 10 років. – С. 81-86
635737
  Кириченко М. Інтернаціоналізація банківської діяльності:досвід країн Центрально-Східної Європи і перспективи для України // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 25-28
635738
  Мочерний С Інтернаціоналізація вирибництва і сучасні тенденції розвитку світового господарства : Проблеми економічної теорії / С Мочерний, С. Фомішін // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 47-55 : Табл. – Бібл. 19 назв. – ISSN 0131-775Х
635739
   Інтернаціоналізація вишів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 листопада (№ 45). – С. 10 : на фото В.А. Бугров. – ISSN 2219-5793


  В КНУ імені Тараса Шевченка відбулася зустріч організаторів проекту "Підтримка інтернаціоналізації українських ЗВО 2019-2021 років". 18 менеджерів різних українських вишів отримають можливість пройти півторарічне навчання з інтернаціоналізації вищої ...
635740
  Дебич М.А. Інтернаціоналізація вищої освіти в глобалізованому світі: тенденції та виклики // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2016. – C. 31-40. – (Серія: Педагогіка ; вип. 6). – ISSN 2410-2075
635741
  Чирва А. Інтернаціоналізація вищої освіти в китайському контексті // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2017. – № 2 (66). – С. 316-325. – ISSN 2312-5993
635742
  Смолікевич Н.Р. Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах глобалізацій них процесів: сучасний стан и перспективи // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 380-385. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 1)
635743
  Смолікевич Н.Р. Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах глобалізаційних процесів: сучасний стан і перспективи // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009


  Акцентована увага на важливості інтернаціоналізації освіти як провідної тенденції сучасного світового соціокультурного поступу.
635744
  Клімова Г.П. Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах глобальних викликів // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 1 (48). – С. 185-205. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
635745
  Зайковський О.С. Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах глобального простору // Міжнародна науково-практична конференція "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні" : 22 трав. 2019 р. / "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні", міжнар. наук.-практ. конф. – Маріуполь : МДУ, 2019. – С. 524-526
635746
  Чирва А. Інтернаціоналізація вищої освіти в університетах Європейського Союзу // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 2 (76). – C. 86-95. – ISSN 2312-5993
635747
  Чирва А. Інтернаціоналізація вищої освіти Канади на національному рівні // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 1 (57). – С. 55-60. – ISSN 2075-1478
635748
  Дараган Т. Інтернаціоналізація вищої освіти у XXI столітті: досвід університетів США і Європи / Т. Дараган, Н. Тимошенко, О. Власюк // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (153). – С. 48-54. – ISSN 1682-2366
635749
  Гаращук О.В. Інтернаціоналізація вищої освіти України - шлях до її входження в єдиний європейський освітній простір і підвищення якості освіти / О.В. Гаращук, В.І. Куценко // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2016. – № 6 (61). – С. 5-11. – ISSN 2218-1199
635750
  Вербицька С. Інтернаціоналізація вищої освіти як предмет порівняльно-педагогічних досліджень науковців пострадянського простору // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 2. – С. 122-131. – ISBN 978-966-2633-03-0
635751
  Козоріз В. Інтернаціоналізація вищої освіти: виклики і перспективи // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 20 грудня (№ 245). – С. 6


  Нещодавно ректор Харківського національного технічноого університету сільського господарства імені Петра Василенка Олександр Нанка та проректор з науково-педагогічної роботи і міжнародних зв"язків Юрій Вітковський підписали угоду про співпрацю з Вищою ...
635752
  Бенніч-Бьоркман Інтернаціоналізація вищої освіти: пошук ефективної моделі в контексті україно-шведського співробітництва / Бенніч-Бьоркман, С.В. Курбатов // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 3 (72). – С. 93-100
635753
  Сбруєва А. Інтернаціоналізація вищої освіти: пріоритети комплексної стратегії Європейського Союзу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 89-95. – ISSN 2078-1016
635754
  Цехмістро Н.Я. Інтернаціоналізація господарського життя радянських республік в умовах розвинутого соціалізму // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 8-15. – (Історичні науки ; вип. 24). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
635755
  Нямещук Г.В. Інтернаціоналізація діяльності дослідницьких університетів України: мобільність іноземних студентів // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 11/12. – С. 37-40. – ISSN 1728-6220


  У статті проаналізовано процеси інтернаціоналізації діяльності дослідницьких університетів України. Виявлено національні особливості мобільності іноземних студентів, що впливають на частку України уструктурі глобального ринку освітніх послуг. Вивчено ...
635756
  Бойченко М.А. Інтернаціоналізація докторської освіти: досвід Європейського Союзу // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 67-69. – ISBN 978-966-698-290-5
635757
  Єременко І. Інтернаціоналізація забезпечення якості вищої освіти в Україні: історія і сучасність // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 4 (78). – C. 43-55. – ISSN 2312-5993
635758
  Куліков П.М. Інтернаціоналізація закладів вищої освіти. Імпорт-експорт освітніх послуг на прикладі столичного регіону : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров ; М-во освіти і науки України, Рада ректорів Київ. вузів. центру. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 334, [2] с. : портр. – Імен. покажч.: с. 327-332. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-990-000-5
635759
  Козлова А.І. Інтернаціоналізація інноваційного розвитку в умовах глобалізації // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 2. – С. 49-50. – ISBN 78-966-1555-47-09
635760
  Вовк С. Інтернаціоналізація інноваційної діяльності ТНК // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 2 (61), квітень - червень. – C. 224-240. – ISSN 1684-906Х
635761
  Луць В. Інтернаціоналізація комерційних відносин: концептуальні засади правового регулювання : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 138-139. – ISSN 0132-1331
635762
  Чирва А.С. Інтернаціоналізація курикулуму на прикладі австралійських університетів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 1 (55). – С. 412-418. – ISSN 2312-5993
635763
  Голляк Ю.Б. Інтернаціоналізація міжгалузевого виробництва, її причини та ефективність // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 148-152
635764
  Гальперіна Л.П. Інтернаціоналізація на світовому ринку хімічної продукції / Л.П. Гальперіна, Н.О. Литвиненко, П.О. Литвиненко // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – № 3. – С. 36-41. – ISSN 1729-7036
635765
  Солощенко В. Інтернаціоналізація навчальних програм: погляд німецькомовного суспільства // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 1 (11), січень - березень. – С. 99-108
635766
  Каніщенко О.Л. Інтернаціоналізація національних економік // Міжнародна економіка : практикум / А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, М.І. Дідківський, В.В. Журило, О.В. та ін. Комендант. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – С. 38-53. – ISBN 978-617-696-407-0
635767
  Жиляєв І.Б. Інтернаціоналізація національної системи вищої освіти України / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 81-82. – ISBN 978-966-7909-71-0
635768
  Чернякова Ж.Ю. Інтернаціоналізація освітнього простору старшої школи Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Чернякова Жанна Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
635769
  Ісайкіна О.Д. Інтернаціоналізація освітнього простору як умова ефективної підготовки фахівців світового рівня / О.Д. Ісайкіна, А.М. Зленко, М.М. Хітов // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 202-220. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
635770
   Інтернаціоналізація освітнього та наукового процесів в Ужгородському національному університеті як складова стратегії розвитку вишу / М.О. Лендьел, О.І. Свеженцева, М.М. Нагоркін, Ю.Ю. Гойдаш // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 79-88. – ISSN 2218-5348
635771
  Лобанова Л.С. Інтернаціоналізація підготовки наукових кадрів в розвинутих європейських країнах: проблеми та уроки // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (75). – С. 58-70. – ISSN 0374-3896
635772
   Інтернаціоналізація підприємництва та потенціал конкурентоспроможності регіонів / В.М. Бабаєв, М.К. Сухонос, О.В. Димченко, О.О. Рудаченко, Ю.О. Тараруєв // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 7, вип. 160. – С. 2-10 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
635773
  Остряков Я.О. Інтернаціоналізація процесу визначення морської ділянки українсько-російського міждержавного кордону: політико-правовий аналіз // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (12). – С. 204-209.
635774
  Ільницький Д.О. Інтернаціоналізація ринку освітніх послуг України: інтеграційна перспектива // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 2. – С. 149-158. – ISSN 1811-9824


  Розглянуто основні аспекти розвитку системи вищої освіти України з точки зору участі в світовому ринку освітніх послуг, де активно посилюються процеси інтернаціоналізації.
635775
  Дебич М. Інтернаціоналізація систем забезпечення якості вищої освіти як глобальна тенденція // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (77). – С. 81-88. – ISSN 2078-1016
635776
  Вергун В.А. Інтернаціоналізація системи вищої освіти України і форми її реалізації / В.А. Вергун, В.С. Карп // Вступ до спеціальності : [навч. посібник] / В.А. Вергун, В.С. Карп. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 128-137. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-9725-47-9
635777
  Нерода-Березка Інтернаціоналізація створення та трансферту знань в системі міжнародного виробництва ТНК : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Нерода-Березка Катерина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 24 назви
635778
  Нерода-Березка Інтернаціоналізація створення та трансферту знань в системі міжнародного виробництва ТНК : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Нерода-Березка Катерина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 258 арк. – Додатки: арк. 235-258. – Бібліогр.: арк. 208-234
635779
  Шевченко В. Інтернаціоналізація страхових ринків транзитивних економік та європейське регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 39-43. – Бібліогр.: Біліогр.: 14 назв. – (Економіка ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Аналізується інтернаціоналізація ринків страховання в транзитивних економіках. Розглядається наслідки інтернаціоналізаціїї ринків страховання та сучасні вимоги європейського регулювання. Internationalization of insurance markets in transitional ...
635780
  Расшивалов Д.П. Інтернаціоналізація страхової діяльності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 44-47. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Розглянуто Угоду про партнерство України з Євросоюзом щодо розвитку фінансового, зокрема, страхової сфери. EC - Ukraine Agreement on partnership. Development of financial sector of Ukraine. Insurance.
635781
  Волошин Ю.О. Інтернаціоналізація сучасного конституційного права: деякі теоретичні й практичні проблеми // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 82-88.
635782
  Малишева М. Інтернаціоналізація сфери туризму у Туреччини та її вплив на розвиток системи професійної освіти // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 118-120. – ISBN 978-966-644-365-9
635783
  Шевченко В.Ю. Інтернаціоналізація та конкурентоздатність національних фінансових систем // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 89-95


  Досліджується зміст інтернаціоналізації фінансових систем та її роль в умовах сучасної кризи. Розкривається роль конкурентоздатності національних фінансових систем в умовах інтернаціоналізації.
635784
  Бебко С.В. Інтернаціоналізація та кооперація системи вищої освіти України в умовах глобальних викликів // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Дубина М.В., Гонта О.І., Білгілі Ф. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – Вип. 2 (21). – С. 28-38. – ISSN 2410-9576


  Сучасна вища освіта відіграє вагому роль у сприянні мобільності, зокрема молоді, впровадженню інновацій, економічному зростанні, капіталізації людського потенціалу. За умов нестабільності та жорстких викликів сьогодення ще більше зростає потреба у ...
635785
  Матюх С. Інтернаціоналізація та транснаціоналізація діяльності вищих навчальних закладів на світовому ринку освітніх послуг // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 99-105. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 36, ч. 1, т. 1). – ISSN 2306-4420


  Аналізується міграційних рух професорсько-викладацького складу та студентів на міжнародному ринку. Характеризуються нові форми міжнародної співпраці вузів за сучасних умов.
635786
   Інтернаціоналізація університетів: не час гальмувати! / підготувала Світлана Галата // Світ. – Київ, 2021. – Вересень (№ 35/36)


  Про форум "Інтернаціоналізація українських закладів вищої освіти 2021: німецько-український досвід", який нещодавно відбувся у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за підтримки Німецької служби академічних обмінів (DAAD). "У ...
635787
  Шубартовський Г. Інтернаціоналізація університетської освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 59-63. – ISSN 1682-2366
635788
  Чирва А.С. Інтернаціоналізація університетської освіти Китаю // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 69-73. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208


  У статті проаналізовано стратегічні підходи до інтернаціоналізації в китайських університетах, виділено основні форми на національному та інституційному рівнях, охарактеризовано їх сутність.
635789
  Солощенко В.М. Інтернаціоналізація університетської освіти: інноваційний досвід німецькомовних країн // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / М.А. Бойченко, О.П. Борзенко, А.В. Красуля, К.І. Шихненко, О.О. та ін. Бондаренко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – С. 261-284. – ISBN 978-966-968-247-0


  У публікації висвітлено особливості інтернаціоналізації університетської освіти в німецькомовних країнах на регіональному, національному та інституційному рівні. Окреслено стратегічні напрямки та механізми інтернаціоналізації університетської освіти в ...
635790
  Петруня Ю.Є. Інтернаціоналізація фондового ринку та інтереси підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 5-10.
635791
  Ісакова Є. Інтернаціоналізація як засіб підвищення ефективності навчання англійської мови в Японії // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 53-57
635792
  Глущенко К. Інтернаціоналізація як інструмент забезпечення якості вищої освіти // Майбутнє науки в обріях права : зб. наук. праць : матеріали IX міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (Київ, 5 груд. 2018 р.) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих учених ; [редкол.: Н.М. Пархоменко (голова) та ін.]. – Київ : Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2018. – С. 51-53. – ISBN 978-966-02-8706-8
635793
  Балюк Т.В. Інтернаціоналізація як основа функціонування сучасних транснаціональних корпорацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 77-84. – Бібліогр.: 25 назв.


  The Article discusses internalization of operations of transnational corporations (TNCs) in its connection to the processes of transnatioflization and formation of an intra-firm market.
635794
  Сулима О.В. Інтернаціоналізація як провідна тенденція розвитку вищої педагогічної освіти Німеччини // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 3 (72). – С. 112-120
635795
  Заячук Ю. Інтернаціоналізація як складова діяльності університету та її роль у сучасній динаміці вищої освіти // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 34-44. – ISSN 2411-1317
635796
  Опришко Т.С. Інтернаціоналізація як стратегія розвитку академічних бібліотек / Т.С. Опришко, Г.В. Тимофєєва // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (21). – С. 155-171. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  "Автори зосередилися на аналізі таких напрямів роботи бібліотеки як: розвиток бібліотечних сервісів; участь у міжнародних бібліотечних ініціативах відкритого доступу; забезпечення інформаційних потреб іноземних студентів та дослідників; інтеграція ...
635797
  Рубан Г. Інтернаціоналізація як суттєвий фактор трансформації академічного процесу // Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті : зб. наук. праць за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. конф. та Всеукр. студент. наук.-практ. конф. "Проблеми інтеграції вітчизняної освіти та науки у міжнародний простір" : 20 трав. 2022 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом" ; Одес. ін-т ; Держ. установа "Ін-т ринку і економіко-екол. дослідж. НАН України" [та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2022. – С. 190-192. – ISBN 978-617-7768-34-9
635798
  Мигович І.В. Інтернаціоналізація як фактор впливу щодо трансформації систем вищої освіти країн Східної Європи // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 179-186. – ISSN 2227-2844
635799
  Коваль П.Д. Інтернаціоналізм / П.Д. Коваль. – К, 1987. – 47с.
635800
  Семків О.І. Інтернаціоналізм Великого Жовтня: історія і сучасність / О.І. Семків. – Львів, 1987. – 165с.
635801
  Нікольников Г.Л. Інтернаціоналізм і націоналізм -- непримеренні світогляди / Г.Л. Нікольников. – Київ, 1969. – 48с.
635802
  Бовін О.Є. Інтернаціоналізм і наша епоха / О.Є. Бовін. – Київ : [б. в.], 1965. – 45 с. – (Серія 3 / Т-во "Знання" Українська РСР ; № 12)
635803
  Чирко В.А. Інтернаціоналізм Конституції СРСР / В.А. Чирко. – Київ, 1978. – 40с.
635804
  Бендзар Б.П. Інтернаціоналізм літератури НДР : на матеріалах творів німецьких письменників про Радянську Україну / Б.П. Бендзар. – Львів : Вища школа, 1979. – 180 с. – Библиогр.: с. 156-173
635805
  Гречанюк С. Інтернаціоналізм під "фанеру", або Чому навіть російськомовним спільної мови з проросійською владою не знайти // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 12-13.
635806
  Масенко Л. Інтернаціоналізм плюс русифікація // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 3/4 (233/234). – С. 16-118


  Телевізійні стратегії приниження української мови.
635807
  Масенко Л. Інтернаціоналізм плюс русифікація // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22-23 березня ( 52/53 ). – С. 17-19


  Телевізійні стратегії приниження української мови.
635808
  Бондар В.Т. Інтернаціоналізм соціалістичний: суть, принципи, дієвість / В.Т. Бондар. – Київ : Знання УРСР, 1978. – 47 с. – Бібліогр. список: с. 46, і бібліогр. посилання в підрядк. приміт. – (Серія 1. Суспільно-політична / Т-во "Знання" УРСР ; № 20)
635809
  Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? / І. Дзюба. – Лондон : Сучасність, 1968. – 264 с.
635810
  Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? / І. Дзюба. – Київ : Академія, 1998. – 276с. – ISBN 966-518-110-6
635811
  Дзюба І.М. Інтернаціоналізм чи русифікація? / Іван Дзюба. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 336 с. – ISBN 966-518-321-4
635812
  Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? / Іван Дзюба. – 2-ге вид., допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 330, [6] с. – Додатки: с. 284-330. - На тит. арк. : До 45-річчя оприлюднення. – Бібліогр.: с. 280-283. – ISBN 987-966-518-548-2
635813
  Куделько З.Б. Інтернаціоналізми в терміносистемі дипломатії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 164--168. – Бібліогр.: Літ.: с 168
635814
  Куделько З. Інтернаціоналізми в терміносистемі ринкових взаємин // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 233-236. – Бібліогр.: Літ.: С. 236; 6 поз. – ISBN 966-7825-79-5
635815
  Романова Н.В. Інтернаціоналізми як один із механізмів самоорганізації лексичної системи // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 136-142
635816
  Труська І. Інтернаціоналізми: "щирі" чи "нещирі" друзі перекладача // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 354-355
635817
  Шаблій О.А. Інтернаціоналізми: "щирі" чи "нещирі" друзі перекладача? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 31. – С. 61-65. – (Іноземна філологія ; вип. 31)


  Проводиться порівняльний аналіз дивергентних значень у семантичних структурах німецьких та українських юридичних термінів-інтернаціоналізмів, які походять із третього спільного джерела. Задля прикладної лексикографічної зручності автор пропонує змінити ...
635818
   Інтернаціоналізувати вищу освіту // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 лютого (№ 23/24). – С. 2


  "...МОН хоче спростити умови працевлаштування іноземних викладачів".
635819
  Панібудьласка В.Ф. Інтернаціоналістська єдність радянської молоді. / В.Ф. Панібудьласка. – Київ, 1978. – 103с.
635820
  Яранцева Н.О. Інтернаціоналістський пафос, взаємодія і взаємозбагачення радянського мистецтва / Н.О. Яранцева. – Київ, 1982. – 48с.
635821
  Баранович С.М. Інтернаціоналістсько-патріотичне виховання трудящихся / С.М. Баранович ; АН УРСР, Ін-т філософії. – Київ : Наукова думка, 1978. – 125 с.
635822
  Швидак О.М. Інтернаціональна єдність трудящих Західної України і Польщі у революційно-визвольній боротьбі. / О.М. Швидак. – Київ, 1972. – 228с.
635823
   Інтернаціональна сила Ленінських ідей. – К, 1970. – 519с.
635824
   Інтернаціональна солідарність трудящих західноукраїнських земель з Республіканською Іспанією. – Київ, 1988. – 480 с.
635825
  Польовий Л.П. Інтернаціональне виховання в трудовому колективі / Л.П. Польовий. – К., 1990. – 44с.
635826
  Заслуженюк В.С. Інтернаціональне виховання в школі. (Посібник для вчителів) / В.С. Заслуженюк. – Київ, 1975. – 142с.
635827
  Ніколаєць Ю. Інтернаціональне виховання радянських громадян у працях вітчизняних вчених середини 1940-х - середини 1960-х років // Наукові записки з української історії : Збірник наукових статей / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди К-ра іст. та культ. України. – Тернопіль, 2006. – Вип. 18 : Присвячений пам"яті О.С.Якименка. – С. 287-293. – ISBN 966-8029-58-5


  У статті аналізуються праці українських дослідників: А.М. Буцька, В.П. Шевчука...
635828
   Інтернаціональне виховання студентської молоді. – Ужгород, 1972. – 216с.
635829
   Інтернаціональне виховання студентської молоді. – Львів, 1975. – 212с.
635830
   Інтернаціональне виховання студентської молоді. – Львів, 1976. – 248с.
635831
   Інтернаціональне виховання трудящих. – К, 1966. – 194с.
635832
   Інтернаціональне виховання учнів. – К, 1967. – 160с.
635833
  Опаленик О.В. Інтернаціональне виховання учнів / О.В. Опаленик. – Київ : Знання, 1980. – 32 с.
635834
  Кирилюк Є.П. Інтернаціональне звучання поезії Т.Г. Шевченка // Т.Г. Шевченко в інтернаціональних літературних зв"язках / [ред. кол.: Бойко В.Г., Грицай М.С., Зарицький М.С., Заславський І.Я., Мусенко Я.В., Сидоренко Г.К., Скрипник І.П.]. – Київ : Вища школа, 1981. – С. 7-13
635835
   Інтернаціональне і національне в сучасному слов"янському фольклорі. – Київ, 1977. – 224с.
635836
   Інтернаціональне і національне у соціалістичному суспільстві. – К, 1973. – 243с.
635837
  Однолько В.Г. Інтернаціональне і патріотичне виховання учнів / В.Г. Однолько. – Київ, 1976. – 32с.
635838
  Іщенко О.А. Інтернаціональне освітнє середовище: визначення проблем та шляхів їх подолання // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 23-27. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (34))
635839
  Шабліовський Є.С. Інтернаціональне та національне в художній творчості. / Є.С. Шабліовський. – Київ, 1963. – 48с.
635840
   Інтернаціональне та патріатичне виховання населення - в центрі уваги. – К, 1973. – 60с.
635841
   Інтернаціональний ленінський гарт. – Львів : Каменяр, 1980. – 128 с.
635842
  Станішевський Ю.О. Інтернаціональний пафос українського радянського музичного театру / Ю.О. Станішевський. – Київ, 1979. – 160с.
635843
  Позняков К.І. Інтернаціональний характер діяльності КПРС / К.І. Позняков. – Київ, 1975. – 48 с.
635844
  Стельмах С. Інтернаціональні впливи - національні традиції: національні історичні культури та історіографії в Європі // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 7-18. – ISBN 966-95788-6-8
635845
  Мосійчук М.Я. Інтернаціональні завдання Червоної Армії / М.Я. Мосійчук. – Х., 1933. – 88с.
635846
  Шепета М.Т. Інтернаціональні зв"язки робітничого класу України (1951-1958) / М.Т. Шепета ; МВ і ССО УРСР; Чернівецький держ. ун-т. – Чернівці, 1972. – 129 с.
635847
  Мусенко Я.В. Інтернаціональні мотиви в творчості Т.Г. Шевченка // Т.Г. Шевченко в інтернаціональних літературних зв"язках / [ред. кол.: Бойко В.Г., Грицай М.С., Зарицький М.С., Заславський І.Я., Мусенко Я.В., Сидоренко Г.К., Скрипник І.П.]. – Київ : Вища школа, 1981. – С. 14-24
635848
  Кінка С. Інтернаціональні рухи в країнах Балтії (1988 - 1991): виникнення, діяльність, історичне значення // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – Вип. 15. – С. 81-88. – ISSN 2077-7280
635849
  Скибицька Н.В. Інтернаціональні словотвірні елементи у складі неологізмів різних мов // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 160-168


  У статті розглянуто інтернаціональні словотвірні елементи євро- (euro-), еко- (eco-), спа- (spa-) в англійській, українській та новогрецькій мовах в аспекті їхньої продуктивності, семасіологічної характеристики і функціонування. В статье ...
635850
  Стратілат В. Інтернаціональні студентські будівельні загони Харківського університету (1960-ті - 1980-ті рр.): джерельна база // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 169-171. – ISBN 978-966-171-893-6
635851
  Маслюченко С.П. Інтернаціональні та національні погляди Сергія Подолинського // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 7. – С. 298-306. – ISBN 978-966-551-327-8


  С. Подолинський — український громадський і політичний діяч, лікар, соціолог, економіст, публіцист, член «Женевського гуртка».
635852
  Вакулик І. Інтернаціональні терміноелементи як джерело формування сучасної термінології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 58-63. – ISBN 966-581-231-9
635853
  Вакулик І. Інтернаціональні терміноелементи як джерело формування сучасної термінології // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
635854
  Мельник Т.М. Інтернаціональні функції політичної системи соціалізму / Т.М. Мельник. – К, 1989. – 47с.
635855
  Сідорова С.О. Інтернет-банкінг - новий вид послуг на фінансовому ринку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 51-52
635856
  Гаврилко Г.П. Інтернет-банкінг як один з напрямів розвитку банківської справи / Г.П. Гаврилко, Т.В. Гуштан // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (203). – С. 60-65
635857
  Андросова О.Ф. Інтернет-банкінг як складова ринку банківських послуг в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 93-100. – (Економічні науки ; № 1 (37)). – ISSN 2414-0287
635858
  Вареник Н. Інтернет-банкінг: для людини чи проти неї? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24-28 грудня (№ 49). – С. 9


  "Донедавна поняття "іноземний банк" асоціювалося у свідомості людей із солідними установами, броньованими сейфами і послужливим персоналом, який пропонує солідним клієнтам чашку кави і сигару... Сьогодні європейські банки стрімко рухаються в зону ...
635859
  Шевченко В.Ю. Інтернет-бізнес у глобальній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 7-8. – (Економіка ; Вип. 42)


  Розглядається природа, структура та основні економічні аспекти Інтернет-бізнесу.
635860
  Коретнюк Ю. Інтернет-бізнес як новітня форма ведення зовнішньоекономічної діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 150-151
635861
  Ярова О.Б. Інтернет-блоги як середовище формування та розвитку особистості студента у процесі вивчення іноземної мови // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 49-50


  У статті розглядаються дидактичні можливості Інтернет-блогів, що їх рекомендується використати у навчально-виховному процесі з метою формування англомовної комунікативної кометентності та розвитку особистості студента.. The article deals with didactic ...
635862
  Пінчук Інтернет-брендинг сучасного викладача / Пінчук, Д..М // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 258-261. – ISBN 978-966-698-290-5
635863
  Трофименко А.О. Інтернет-брендингова стратегія: особливості створення / А.О. Трофименко, І.В. Шкодіна // Сучасні перетворення міжнародного бізнесу : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (16 квіт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т міжнар. екон. відносин та туристичного бізнесу, Каф. міжнар. бізнесу та екон. теорії ; [за заг. ред. С.І. Архієреєва, І.О. Дерід, В.І. Сідорова]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С. 30-32. – ISBN 978-966-285-568-5
635864
  Соловйов М.С. Інтернет-варіант українського телебачення: формат подачі контенту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 195-197


  У статті розглядаються особливості українського інтернет-телебачення. На підставі розгляду основних вітчизняних телеканалів вирізнено типи подачі інформації - он-лайновий режим та доступ за архівом. The peculiarities of the Ukrainian internet ...
635865
  Василенко К.М. Інтернет-видання України як засіб соціальної комунікації : дис. ... канд. із соц. комунікацій : 27.00.01, 27 / Василенко Ксенія Микитівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 204 арк. – Додатки : арк. 185-204. – Бібліогр.: арк. 164-184
635866
  Василенко К.М. Інтернет-видання України як засіб соціальної комунікації : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Василенко Ксенія Микитівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
635867
  Василенко К.М. Інтернет-видання як чинник формування демократичної політичної культури : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Василенко Ксенія Микитівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 200 л. – Бібліогр.: л. 178-200
635868
  Василенко К.М. Інтернет-видання як чинник формування демократичної політичної культури : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Василенко Ксенія Микитівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
635869
  Афанасьєва К.О. Інтернет-видання: обсяг прав та ступінь відповідальності // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 123-125


  У статті розглядаються актуальні проблеми, пов"язані з діяльностю інтернет-видань в Україні, а саме обсяг прав та ступень відповідальності працівників інтернет-ЗМІ, статус мережних журналістів, законодавче регулювання змісту цих видань тощо.
635870
  Литвиненко Н.П. Інтернет-діяльність терористичних угруповань (на прикладі революційних збройних сил Колумбії) / Н.П. Литвиненко, В.О. Панченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 203-208


  Ця стаття розкриває деякі аспекти кібертероризму та діяльності терористичних угруповань в мережі Інтернет. Значення Інтернету зростає з кожним днем. Терористи використовують Мережу як засіб впливу на громадськість. Наше завдання полягає в тому, щоб ...
635871
  Кохановська О.В. Інтернет-економіка України і роль права в процесі розвитку електронної торгівлі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 163-165. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Пропонується дослідження ролі права в процесі розвитку електронної торгівлі в Україні. The article deals with the role of law in the process of e-commerce development in Ukraine.
635872
  Крейг Р. Інтернет-журналістика = Online journalism : робота журналіста і редактора у нових ЗМІ / Ричард Крейг; переклад з англ. А. Іщенка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 324 с. – ISBN 978-966-518-427-0
635873
  Потятиник Б.В. Інтернет-журналістика : навч. посібник / Борис Потятиник ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т журналістики. – Львів : ПАІС, 2010. – 246 с. – Бібліогр.: с. 179-182. – ISBN 978-966-1585-50-7
635874
  Артамонова І.М. Інтернет-журналістика в Україні: еволюція, соціоінформаційний контекст, системні характеристики : дис. ... д-ра наук із соц. комунвкацій: 27.00.01 / Артамонова І.М. ; Донец. нац. ун-т; Філологічний фак-т ; Каф-ра журналістики. – Київ, 2009. – 439л. – Бібліогр. : л.378-439
635875
  Артамонова І.М. Інтернет-журналістика в Україні: еволюція, соціоінформаційний контекст, системні характеристики : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій: 27.00.01 / Артамонова І.М.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 31с . – Бібліогр.: 17 назв
635876
  Досенко А. Інтернет-журналістика: комунікативні маркери : навч.-метод. посібник / Анжеліка Досенко, Інга Погребняк ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 183, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-611-01-1723-4
635877
  Кишенко О. Інтернет-залежність: чи існують географічні кордони ? // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 128-138


  У статті розглядаються психологічні особливості спілкування в Інтернеті, зокрема за допомогою такого Internet-ресурсу, як чат. Наводяться результати психологічних досліджень. In the article are considered psichological characteristics of personal ...
635878
  Чегі Т.Т. Інтернет-залежність: як соціально-психологічна проблема // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 720-728. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 25). – ISSN 2072-4772
635879
  Петренко-Лисак Інтернет-змі та суспільні політичні процеси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 31-34. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 14)


  Проаналізовано існуючої ситуації у сфері соціально-політичних комунікацій, роль та місце Інтернет-ЗМІ в соціумі. Розглянуто актуальне питання доцільності визнання Інтернет-журналістики як повноцінної складової мас-медійного простору.
635880
  Горова С.В. Інтернет-ЗМІ як об"єкт бібліотечної інформаційної діяльності : монографія / С.В. Горова ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2013. – 205, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-6983-5
635881
  Чабаненко М.В. Інтернет-ЗМІ як складова частина системи засобів масової інформації України : монографія / Мирослава Чабаненко ; Держ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – 183, [1] с. : іл. – Бібліогр. у підрядк. приміт. – ISBN 978-966-599-331-5
635882
  Білан Н.І. Інтернет-ЗМІ як частина медіасистеми // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.60-66. – Бібліогр. в кінці ст.
635883
  Іванова Н.І. Інтернет-кінокритика: нові форми й старі помилки // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 12. – С. 56-61. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 15). – ISSN 2313-8610
635884
  Костів Л. Інтернет-книгарні та їх бізнес // Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 2002. – № 6. – С.42-45
635885
  Іллюк Н.О. Інтернет-компетентність як невід’ємний компонент інструментарію юного журналіста // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 186-189


  На основі практичної роботи агентства "ЮН-ПРЕС" досліджується проблема виховання інтернет-компетентності в юних журналістів та розкривається сутність практикуючого інструментарію медійної освіти для стимулювання розвитку творчого медіасприйняття в ...
635886
  Недбай В.В. Інтернет-комунікації - нові можливості та нові проблеми // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 379-388
635887
  Дем"яненко М. Інтернет-комунікації як складова медіатизації політичного процесу: соціокомунікативний аспект // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 53 : Соціокомунікативні аспекти бібліотечної діяльності в умовах розвитку стратегічних комунікацій. – С. 213-226. – ISSN 2224-9516
635888
  Чемеріченко Н.С. Інтернет-комунікація довкола музейної тематики в контексті туризму (на прикладі Києва, Львова і Харкова) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 87-98. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 13). – ISSN 2078-2551
635889
  Андрухович А.А. Інтернет-комунікація як лінгвокультурологічний феномен // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 67-71


  У статті розглядається феномен інтернет-комунікації з позицій сучасної лінгвокультурології. Автор простежує взаємозв"язок між мовою, культурою й анропологічними змінами наукового знання, визначає парадигмальні рамки лінгвокультурологічних досліджень; ...
635890
  Денисюк Ж.З. Інтернет-комунікація як тренд повсякденних соціальних практик // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 1. – C. 27-31. – ISSN 2226-0285
635891
  Петренко О.С. Інтернет-комунікація як чинник трансформації суспільної свідомості в умовах гібридної війни в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С.194-203. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 37). – ISSN 2227-6521
635892
  Павленко Т. Інтернет-конференція як форма професійної комунікації // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 2 (20). – С. 32-34. – ISSN 2518-7341


  Розглянуто специфіку формату інтернет-конференції в ході професійної комунікації з урахуванням досвіду Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету. Визначено основні етапи та чинники успішності інтернет-конференції. Висвітлено ...
635893
  Самсонов М. Інтернет-магазин як форма популяризації бібліотечної діяльності: нові напрями роботи веб-сайтів найбільших бібліотек світу // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 55 : Наукова бібліотека: трансформаційні виклики в умовах розвитку цифрових технологій. – С. 180-188. – ISSN 2224-9516
635894
  Литовченко І.Л. Інтернет-маркетинг : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.Л. Литовченко, В.П. Пилипчук; МОНУ; Одеський держ. економ. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 184с. – Шифр дубл 33 Лито. – ISBN 978-966-364-676-3
635895
  Литовченко І.Л. Інтернет-маркетинг : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.Л. Литовченко. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 331, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 324-331. – ISBN 978-611-01-0346-6
635896
  Литовченко І.Л. Інтернет-маркетинг : навч. посібник для студентів ВНЗ / І.Л. Литовченко, В.П. Пилипчук ; М-во освіти і науки України ; Одес. держ. екон. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 181, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 180-183. – ISBN 978-611-01-0995-6
635897
  Дучинська Н.І. Інтернет-маркетинг в Україні / Н.І. Дучинська, Г.В. Склема // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 10/1. – C. 89-92. – (Серія: Економіка ; вип. 11 (1)). – ISSN 2312-6779
635898
  Ковальчук С.В. Інтернет-маркетинг та його інструменти в сучасних умовах / С.В. Ковальчук, Я.Д. Галюк, М.В. Субачов // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 7-10. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
635899
  Литовченко І. Інтернет-маркетинг як інструмент антикризових програм підприємства // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 5 (57 ). – С. 49-53. – ISSN 1606-3732
635900
  Дрокіна Н.І. Інтернет-маркетинг як основний елемент сучасного маркетингу / Н.І. Дрокіна, Н.М. Недопако, І.В. Діхтяренко // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (35). – С. 39-44. – ISSN 2415-8089
635901
  Безтелесна Л.І. Інтернет-маркетинг як ресурс формування іміджевої політики і конкурентоспроможності університету / Л.І. Безтелесна, Б В. Василів, // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 17-29. – (Економічні науки ; вип. 3 (75)). – ISSN 2306-5478
635902
  Присакар І.І. Інтернет-маркетинг як сучасна платформа для розвитку бізнесу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 12 : Проблеми питання соціально-економічного розвитку регіонів України. – С. 333-339. – ISSN 2222-4459
635903
  Бойко О.О. Інтернет-маркетинг як сучасна технологія бізнесу // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 111-113. – ISBN 978-617-696-385-1
635904
  Малий М.В. Інтернет-медіа — альтернатива традиційним ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 177-178


  В статті йдеться про те, що традиційні ЗМІ катастрофічно втрачають свою популярність, натомість на арену інформпростору виходять блогери, чия думка стає авторитетнішою за повідомлення заангажованих "акул пера". Вуликові iнтернет-медіа - загроза ...
635905
  Захарченко А. Інтернет-медіа : навч. посібник до курсу "Підтримка сайту" / Артем Захарченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : Марченко, 2015. – 141, [1] с. : іл. – Бібліогр.: 139-141 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7339-01-3
635906
  Денисюк Ж.З. Інтернет-меми як засіб постфольклорної комунікації // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 2. – C. 29-35. – ISSN 2226-3209
635907
  Храбан Т. Інтернет-меми як інструмент інформаційно-психологічного впливу // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А. (голов. ред.), Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2019. – Вип. 8, ч. 1. – С. 238-248. – ISSN 2411-6548
635908
  Ващук В.В. Інтернет-мережа: нові можливості чи загроза? / В.В. Ващук, С.В. Писаревська, З.М. Яременко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 33-34
635909
  Гресько О.В. Інтернет-мовлення України як механізм інтеграції у світову систему соціальних комунікацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 13-17. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (20)). – ISSN 2219-8741
635910
  Добря Н.В. Інтернет-навігатор наукових бібліографічних ресурсів // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 11-14. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "У сучасних умовах розвитку інформаційних технологій широкого розповсюдження набувають колекції веб-ресурсів, в яких представлені електронні версії бібліографічних баз даних та друкованих видань. Будь-яка наукова робота ґрунтується на пошуку та ...
635911
  Гапоненко Д.І. Інтернет-опитування як метод збору соціологічної інформації // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 68-71. – (Серія : Психологічні науки)
635912
  Павленко І. Інтернет-платформи для здійснення формувального оцінювання / І. Павленко, Т. Шевченко // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : зб. наук. статей / М-во освіти і науки України, КЗ Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [редкол.: М.А. Бойченко та ін. ; за заг. ред. О.В. Гузенко]. – Суми : Цьома С.П., 2021. – С. 198-201. – ISBN 978-617-8095-12-3
635913
  Кравців І. Інтернет-портали Івано-Франківщини: сучасний стан та перспективи розвитку // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 325-333
635914
  Савчук Н.В. Інтернет-послуги - фактор підвищення конкурентоспроможності національних компаній // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 334-339


  У статті розкриваються зміни, що відбулися в конкурентному середовищі в умовах глобалізації та необхідність застосування національними компаніями Інтернет-послуг для підвищення їх конкурентоспроможності на світовому ринку товарів та послуг. This ...
635915
  Липчук М.О. Інтернет-представництво органу влади як механізм діалогової взаємодії та ключовий елемент демократизації державного управління // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – С. 188-196
635916
  Вакуленко В. Інтернет-програма як складова підвищення конкурентоспроможності організацій сфери освітніх послуг: від моделювання до впровадження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 81-85. – (Економіка ; вип. 7 (172)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу сучасних тенденцій використання мережі Інтернет як інструменту підвищення конкурентоспроможності освітньої організації. У статті розглянуті теоретичні аспекти застосування інтерактивних технологій в освітніх організаціях та ...
635917
  Бобир С.Л. Інтернет-проект як засіб формування готовності майбутніх вчителів до міжкультурного спілкування // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 42-45. – (Серія : Педагогічні науки)
635918
  Паранько С. Інтернет-проекти MAIL. RU GROUP локалізуються для ближнього зарубіжжя // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 3 (72). – С. 55-56. – ISSN 1606-3732
635919
  Луценко О.І. Інтернет-реклама як основний чинник просування товару в сучасних умовах / О.І. Луценко, К.В. Цимбалюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 288-293. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
635920
  Мірошник Р.В. Інтернет-ресурси історії України в глобальній комп"ютерній мережі: особливості формування, інформаційне наповнення, проблематика (1991-2010 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Мірошник Р.В. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назви
635921
  Кривошея І. Інтернет-ресурси як джерела інформації з родинної історії польських аристократів Потоцьких // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007. – № 1 (1), липень - вересень. – С. 68-72
635922
  Закіров М. Інтернет-ресурси як інструмент стратегічних комунікацій: міжнародний досвід // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 58 : Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект. – С. 225-234. – ISSN 2224-9516
635923
  Кастельс М. Інтернет - галактика : міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспільства / Мануель Кастельс ; [пер. з англ. Е.Г. Ганиш, А.Б. Волкова ; наук. ред. В.В. Лях]. – Київ : Ваклер, 2007. – 290, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Cogitatio nova). – ISBN 966-543-116-1
635924
  Недашківський О.Л. Інтернет - нове світове телекомунікаційне середовище // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (55). – C. 45-50. – ISSN 2412-4338
635925
  Глинський Я.М. Інтернет : Сервіси, HTML і web-дизайн: Навчальний посібник / Я.М. Глинський, В.А. Ряжська. – Львів : Деол, 2002. – 168с. – ISBN 966-7449-08-4
635926
  Антонов В.М. Інтернет : енциклопед. вид. : навч.-метод. посібник / В.М. Антонов ; АПН України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Київ, 2008. – 128 с. – (Бібліотека вчителя інформатики). – ISBN 978-966-2952-06-3
635927
  Запорожець Г.М. Інтернет буває небезпечним // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 5. – С. 16
635928
  Матвєєв В.В. Інтернет в міжнародних та політичних комунікаціях // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 70-71
635929
   Інтернет в роботі журналіста. – Київ, 2004. – 72с. – ISBN 966-8684-08-07
635930
  Ажнюк Ю. Інтернет для оптимального вибору пасажирських залізничних подорожей / Ю. Ажнюк, І. Чучка // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 1. – С. 32-35. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1606-3732
635931
  Денисова Р. Інтернет і авторське право: актуальні проблеми правового регулювання // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.94-101
635932
  Березовець Л.В. Інтернет і вибори. Використання сучасних інформаційних технологій у виборчому процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-46. – (Журналістика ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджується застосування інформаційних технологій у політичному процесі в Україні та за кордоном протягом останніх років. Аналізується ситуація з розвитком Інтернет-технологій як під час виборчих кампаній, так і в між виборчий період. Наводяться дані ...
635933
  Білан Н.І. Інтернет і глобалізація: соціокультурні аспекти // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 36-41


  The article deals with globalization as a certain historical step in the evolution of people"s society. It includes the development of economic interplay between different regions, countries and also the dissemination of international connections in ...
635934
  Халецька Л. Інтернет і збагачення словникового складу сучасної французької мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 17-19. – (Іноземна філологія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Досліджено соціолінгвістичний аспект неологізмів сучасної французької мови, що виникли під впливом розвитку інформаційних Інтернет-технологій, проаналізовано їх значення, встановлений їх зв"язок із відповідними галузями суспільного життя. Ключові ...
635935
  Колодько Т.М. Інтернет і розвиток навчального процесу у ВНЗ // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 300 -306
635936
  Вовдюк Людмила Інтернет і розвиток сучасної дитини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 11. – Бібліогр.: 4 назв.
635937
  Павлова В.А. Інтернет і сучасні кабінетні дослідження в системі інформаційного забезпечення / В.А. Павлова, В.Г. М"ячин, А.Г. Жукова // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 86-94.
635938
  Міндак Наталія Інтернет на допомогу туроператорові // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 64-66 : фото. – ISSN 1998-8044
635939
  Дмитрук О. Інтернет новини як засіб маніпуляції свідомістю (на матеріалі англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 86-90
635940
  Головко С.М. Інтернет ресурси та їхній зв"язок із військовим перекладом // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 130-131
635941
  Баранов О.А. Інтернет речей (IoT): правові моделі використання обмеженого радіочастотного ресурсу (частина ІІ) // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2017. – № 3 (22). – С. 73-84
635942
  Баранов О.А. Інтернет речей (IoT): регулювання надання послуг роботами зі штучним інтелектом // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (27). – С. 46-70. – ISSN 2616-6798
635943
  Баранов О.А. Інтернет речей (IоT) і блокчейн // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2018. – № 1 (24). – С. 59-71. – ISSN 2616-6798
635944
  Фурашев В.М. Інтернет речей і право // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження : матеріали наук.-практ. конф. 24 жовт. 2017 р. / Ком. Верхов. Ради України з питань інформатизації та зв"язку ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" [та ін. ; упоряд.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 39-43. – ISBN 978-966-622-861-4
635945
  Баранов О.А. Інтернет речей і право: погляд у майбутнє / спілкувався Лесь Курінний // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 21-27 лютого (№ 7). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
635946
  Некіт К.Г. Інтернет речей та інформаційна безпека: деякі правові проблеми // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження : матеріали наук.-практ. конф. 24 жовт. 2017 р. / Ком. Верхов. Ради України з питань інформатизації та зв"язку ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" [та ін. ; упоряд.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 61-65. – ISBN 978-966-622-861-4
635947
  Забара І.М. Інтернет речей: вплив на розвиток права Європейського союзу (концептуальні підходи до питань кібербезпеки // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження : матеріали наук.-практ. конф. 24 жовт. 2017 р. / Ком. Верхов. Ради України з питань інформатизації та зв"язку ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" [та ін. ; упоряд.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 105-109. – ISBN 978-966-622-861-4
635948
  Аронович Ф. Інтернет речей: нове поле для правового регулювання // Юридична газета. – Київ, 2019. – 5 листопада (№ 45/46). – С. 45
635949
   Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження : матеріали наук.-практ. конф. 24 жовт. 2017 р. / Ком. Верхов. Ради України з питань інформатизації та зв"язку ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" [та ін. ; упоряд.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 237, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-622-861-4
635950
  Шахбазян К.С. Інтернет речей: ризики порушень у сфері прав людини // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження : матеріали наук.-практ. конф. 24 жовт. 2017 р. / Ком. Верхов. Ради України з питань інформатизації та зв"язку ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" [та ін. ; упоряд.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 53-61. – ISBN 978-966-622-861-4
635951
  Баранов О.А. Інтернет речей: теоретико-методологічні основи правового регулювання / О.А. Баранов. – Київ : АртЕк. – ISBN 978-617-7674-47-3
Т. 1 : Сфери застосування, ризики і бар"єри, проблеми правового регулювання. – 2018. – 342, [1] с. – На обкл. текож: Internet of Things. – Бібліогр.: с. 324-342 та в підрядк. прим.
635952
  Еннан Р. Інтернет сайти та блоги: поняття, ознаки, сутність, правовий режим // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 12. – С. 12-19. – ISSN 1608-6422
635953
  Еннан Р. Інтернет сайти та блоги: поняття, ознаки, сутність, правовий режим // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ. – Бібліогр.: 30 назв
635954
  Ороховська Л.А. Інтернет та віртуальна реальність // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2014. – С. 40-44. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (19))
635955
  Хараберюш І.Ф. Інтернет та локальні мережі як джерело отримання оперативно-значимої інформації / І.Ф. Хараберюш, Хараберюш, І // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал: спецвипуск / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 1, ч. 1 : Удосконалення оперативної розробки об"єктів ОРД оперативними підрозділами орг. внутр. справ у сучасних умовах. – С. 108-114.
635956
  Даниленко С.І. Інтернет технології як інструмент досягнення зовнішньополітичних цілей / С.І. Даниленко, Я.В. Прокопенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 96-102


  У статті досліджуються питання використання новітніх Інтернет технологій та соціальних мереж як інструментів втілення певних зовнішньополітичних цілей. Увага звертається на політику США у сфері кібербезпеки та її впливу на забезпечення ...
635957
  Бойко Н. Інтернет у житті пересічних українців: динаміка зростання // Вектори змін українського суспільства / М. Шульга, Т. Петрушина, О. Панькова, В. Резнік, О. [та ін.] Резнік. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – С. 349-362. – ISBN 978-966-02-7294-1
635958
  Максимова Н. Інтернет у законодавчому полі України // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 12. – С.29-32. – ISSN 1608-6422
635959
  Баланчук І.С. Інтернет у поміч, або як зробити українську науку "популярною" // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3/4 (69/70). – С. 81-86
635960
  Когутич І. Інтернет у пошуковій діяльності слідчого / І. Когутич, Н. Максимишин // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 150-160. – (Серія юридична ; вип. 73). – ISSN 0136-8168
635961
  Сербіна К. Інтернет у стратегіях терористичних організацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 259-270.
635962
  Шейко В.М. Інтернет у сучасному світі / В.М. Шейко, Б.М. Смоляницький // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 1999. – Вип. 1 : Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика. – С. 137-143. – ISBN 966-7352-07-2
635963
  Мельничук О. Інтернет у школі: організація навчання // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 11. – С.37-38. – ISSN 0131-6788
635964
  Прищенко С.В. Інтернет як актуальний засіб рекламних комунікацій у XXI столітті: WEB-технологій та стилістичні тенденції / С.В. Прищенко, М.О. Прищенко // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 7 : Мистецтвознавство. – С. 218-226. – ISBN 966-7665-71-2
635965
  Воронкова В.Г. Інтернет як глобальна тенденція розвитку інформаційного суспільства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 174-179. – ISSN 2076-1554


  Представлено еволюцію розвитку Інтернет як глобальної тенденції інформаціоналізму і мережевого суспільства. Інтернет сприяв розвитку кіберпростору, детермінованого парадигмою інформаційної технології, яка сприяла формуванню комп’ютерної мережі. ...
635966
  Вернік Ю.В. Інтернет як джерело біографічної інформації про сучасників // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 14. – C. 250-262
635967
  Петрук Г. Інтернет як джерело поповнення економічної термінології сучасної англійської мови // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 110-115. – Бібліогр.: Літ.: С. 14-115; 8 назв. – ISSN 2075-1486
635968
  Магда Є. Інтернет як засіб інформаційно-психологічного та соціального впливу / Є. Магда, Л. Смола // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 4 (30). – С. 60-65


  У статті йдеться про вплив мережі Інтернет на суспільно-політичні процеси, особливості та впливу на життя сучасного суспільства.
635969
  Колісник О.М. Інтернет як засіб масової комунікації // Журналістика. Лінгвістика. Дидактика : зб. наук. праць : [м. Полтава, 7-8 жовт. 2010 р.] / "Журналістика. Лінгвістика. Дидактика", всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2010. – С. 86-69
635970
  Городенко Л. Інтернет як засіб соціальної комунікаціі // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – C. 40-48


  У статті робиться спроба обґрунтувати інтенцію щодо інтернету як засобу соціальних комунікацій; з"ясовуються термінологічні тлумачення інтернету і формуються комплексні уявлення про інтернет як засіб соціальних комунікацій. В статье делается попытка ...
635971
  Сидоров М. Інтернет як засіб соціальної комунікації та соціального впливу / М. Сидоров, Д. Табаков // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 119-125.
635972
  Денисюк С.Г. Інтернет як інструмент ефективності політичної комунікації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 183-190
635973
  Ярова І. Інтернет як інструмент просування продукції промислових підприємств // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 48-51. – ISSN 0131-775Х
635974
  Переломов А.Ю. Інтернет як канал зв"язку переклад-опосередкованої комунікації в мультилінгвальних та мультикультуральних контекстах // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 183-187. – Бібліогр.: С. 187; 6 поз.
635975
  Руденко О.Я. Інтернет як нове середовище ведення інформаційних війн // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих учених, 26 січня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Острозька академія", Каф. документознавства та інформ. діяльності ; [редкол.: Кралюк П.М. та ін. ; за заг. ред. Шершньової О.В.]. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2012. – С. 294-305
635976
  Присяжнюк М.М. Інтернет як нове середовище сугестивного маніпулятивного впливу / М.М. Присяжнюк, О.С. Шимчук // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (23). – С. 104-107. – ISSN 2311-7249
635977
  Гарбарчук Володимир Іванович Інтернет як новий клас інформатичних систем і перспективи їх розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 192-203. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто актуальні питання теорії глобальних систем типу "Інтернет" та перспективи розвитку таких систем, які призводять до глобальних змін у діяльності людини, тобто переходу до нової фази людської цивілізації.
635978
  Кононенко Т.В. Інтернет як обличчя засобів масової інформаціі // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 3 (8). – С. 109-114. – ISBN 978-966-406055-1


  Розглядаються переваги та вади журналістики на електронних носіях, законодавчі норми за оприлюднення недостовірної або перекрученої інформації.
635979
  Скачко Н. Інтернет як один з інструментів системи маркетингових комунікацій // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 5. – С.214-217. – ISBN 966-654-072-Х
635980
  Городецька І. Інтернет як один із глобальних засобів масової комунікації // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5. – С. 31-33


  Стаття розкриває значення інтернету як глобального засобу масової комунікації в процесі обміну інформацією та доступу до неї. The article explains the meaning of Internet as a global means of mass communication in the process of informational ...
635981
  Воронкова В.Г. Інтернет як основа формування глобального інформаційного суспільства: тенденції розвитку, критерії, механізми / В.Г. Воронкова, М.Ю. Максименюк, В.О. Нікітенко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 200-206. – ISSN 2076-1554
635982
  Шевчук О. Інтернет як пограниччя між реальним і віртуальним світом // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 49-53. – (Серія "Культурологія" ; вип. 8). – ISBN 978-966-2254-07-2
635983
  Зименкова В. Інтернет як поле битви: використання світової мережі терористичними організаціями "Хамас" та "Хезболла" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 101-103. – бібліогр. в кінці ст.


  Сучасний тероризм стає усе більш пов"язаним з діяльністю засобів масової інформації. Діяльність "Хезболла" та "Хамас" є яскравим прикладом того, як терористичні організації швидко та вміло пристосувались до нових умов інформаційної революції та ...
635984
  Третяков О.В. Інтернет як середовище туристичної діяльності // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 64-68
635985
  Цимбаленко Є.С. Інтернет як складник інформатизації українського суспільства // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 13, січень - червень. – С. 10-14


  Розглядаються наукові підходи до визначення Інтернету й аналізується ступінь залучення українців до світової інформаційної мережі Інтернету як важливого складника інформатизації суспільства. The article deals with scientific approaches to the ...
635986
  Бойко Н.Л. Інтернет як соціальний ресурс демократизації сучасного українського суспільства / Наталія Бойко ; НАН України, Ін-т соціології. – Київ : Інститут соціології НАН України, 2020. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 228-255. – ISBN 978-966-02-9335-9
635987
  Білан Н.І. Інтернет як сфера соціальних комунікацій // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 9, січень - червень. – С. 15-19


  Йдеться про інтернет як про сферу соціальних комунікацій, що є найбільш динамічним засобом комунікації, оскільки новітні засоби зв"язку дозволили об"єднати розрізнені комунікативні системи в глобальну мережу, завдяки якій відбувається транскордонний ...
635988
  Вовк Ю.В. Інтернет як технологія політичної комунікації // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 450-452
635989
  Петрунько О.В. Інтернет як технологія соціалізації детей і молоді // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 1 (66). – С. 85-95.
635990
  Дмитрук І. Інтернет як чинник медіа-соціалізації підлітків / І. Дмитрук, Д. Міліковський // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 42-44
635991
  Галасюк К.А. Інтернет як чинник розвитку підприємств готельного господарства / К.А. Галасюк, І.Л. Ліптуга // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 27-30
635992
  Походенко С.В. Інтернет як чинник формування образу президента // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 248-263
635993
  Фесенко О. Інтернет: відкриття Японії (за "Дослідженням користувачів Інтернет") // Інформаційні технології в журналістиці: вітчизняний і світовий досвід : збірник робіт магістрів і спеціалістів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; [наук. ред. О. Мелещенко]. – Київ : Задруга, 2003. – Вип. 1. – С. 102-104. – ISBN 966-95840-5-1
635994
  Майстренко О. Інтернет: законодавче регулювання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.139-140. – ISSN 0132-1331
635995
  Рянкель Інтернет: протидія кримінальним проявам та боротьба зі злочинністю / Рянкель, СІ // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2006. – С. 150-158. – (Юридичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-8256-57-3
635996
  Пастухов О. Інтернет: шо він робить для нас і що нам тепер робити з ним? // Українське право : науково-практичний часопис: спецвипуск / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1998. – № 2 (10) : Матеріали науково-практичної конференції українського центру правничих студій Української Правничої Фундації (м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року). – С. 96-101


  Матеріали науково-практичної конференції Українського центру правничих студій Української Правничої Фундації в м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року.
635997
  Журавльов О.В. Інтернетизація та глобальна інституціоналізація економічних систем / О.В. Журавльов, О.А. Сімачов // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управ. (НАДУ) при Президентові України ; голов. ред. Осауленко О.Г. – Київ, 2017. – № 4 (79). – С. 39-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2519-1853
635998
  Дмитрук А. ІнтернЕтика, або електронний неоліт // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9/10 (145). – С. 32-34. – ISSN 2518-7104


  Проблеми навчання.
635999
  Девтеров І.В. Інтернетика: необхідність філософсько-методологічної експлікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 63-66. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання комплексного вивчення Інтернет на основі декількох дисциплін, що мають до цього безпосереднє відношення: філософії, психології, кібернетики й інформатики. Обґрунтовується об"єктивна необхідність розгортання на ...
636000
  Ржеуський А.В. Інтернетмаркетинг у бібліотеках: із досвіду роботи Науково-технічної бібліотеки Львівської політехніки / А.В. Ржеуський, Н.Е. Кунанець // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 4. – С. 8-12. – Бібліогр.: 10 назв.


  Запропоновано комплексний інноваційний підхід до позиціонування Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка" у віртуальному просторі. Охарактеризовано напрями промоції інформаційного сервісу, що базується на сучасних ...
<< На початок(–10)631632633634635636637638639640(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,