Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)631632633634635636637638639640(+10)В кінець >>
632001
   "Культура мови - культура нації" : Всеукраїнський семінар БФ "Журналістська ініціатива" // Журналіст України / Нац. спілка журналістів України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 5. – С. 51 : фото


  Про 2-денний наук.-практичний семінар "Культура мови - культура нації?", який відбувся 11-12 квітня 2013 року в місті музеїв Переяславі-Хмельницькому на Київщині та в столиці. Наступного дня в Києві учасники семінару мали змогу взяти участь у XІX ...
632002
  Мойсієнко А. "Культура слова" впродовж чотирьох дисятиліть // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 179-185. – ISSN 0208-0710
632003
  Макарова В.О. "Культура страху" як етична проблема діяльності засобів масової комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 114-120


  Розглянуто проблему цілеспрямованого поширення "культури страху" ЗМК на фоні виникнення інформаційного суспільства. Зокрема досліджено проблему культивування насильства у ЗМК; його вплив на масову свідомість через стимулювання атмосфери страху та ...
632004
  Левіт Д.А. "Культурна опозиція" радянських університетів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
632005
  Сенченко М.І. "Культурна революція" в Україні, або управління деградацією / М.І. Сенченко; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 212с. – (Бібліотека журналу "Персонал"). – ISBN 966-608-494-5
632006
  Морошкіна Г.Ф. "Культурна" складова концепту "patrimoine culturel" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 298-307. – Bibliogr.: Літ.: с. 307; 21 поз.
632007
  Делюсин Л.П. "Культурная революция" в Китае / Л.П. Делюсин. – Москва, 1967. – 48с.
632008
  Надеев И.М. "Культурная революция" и судьба китайской литературы / И.М. Надеев. – М., 1969. – 149с.
632009
  Желоховцев А.Н. "Культурная революция" с близкого расстояни / А.Н. Желоховцев. – Москва, 1973. – 262с.
632010
  Желоховцев А. "Культурная революция" с близкого расстояния / А. Желоховцев. – Москва : Прогресс, 1975. – 302 с.
632011
  Клименко Г. "Культурне емігранство" Володимира Короленка - закон чи вирок? // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 166-178. – ISBN 978-966-493-554-5
632012
  Орлова О.В. "Культурний туризм" як засіб діалогу культур : культурологія // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 2. – С. 102-106
632013
  Грушко Е.А. Культур-маргінальність в проблемному полі ідентичності // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 53-59
632014
   Культура и быт народов Америки : Сборник музея антропологии и этнографии. – Ленинград : Наука, 1967. – 308с.
632015
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 1 (23). – 2007
632016
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 2 (24). – 2007
632017
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 4 (26). – 2007
632018
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 4 (30). – 2008
632019
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 2 (32). – 2009
632020
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 4 (38). – 2010
632021
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 4 (42). – 2011
632022
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 1 (43). – 2012
632023
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 4 (46). – 2012
632024
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 1 (47). – 2013
632025
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Междунар. Центр-Музей им. Н.К. Рериха. – Москва, 2001-
№ 2 (48). – 2013
632026
   Культура и жизнь : ежемесячный иллюстрированный журнал Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами (ССОД). – Москва, 1957-. – ISSN 0130-2744
№ 2. – 1985. – 48 с. – Выходит на рус., англ., испан. и нем. языках
632027
  Алесина А. Культура и институты : Часть 1 / А. Алесина, П. Джулиано // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 10. – С. 82-111 : табл., рис. – Библиогр.: 137 назв. – ISSN 0042-8736
632028
  Алесина А. Культура и институты : Частина 2 / А. Алесина, П. Джулиано // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 11. – С. 24-56. – Библиогр.: 104 назв. – ISSN 0042-8736
632029
   Культура и искусство античного мира.. – Л., 1971. – 132 с.
632030
  Якунин А.В. Культура и катастрофа в историософии О.Э. Мандельштама: опыт мотивно-семантического анализа // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 56-64. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 3). – ISSN 1813-1921
632031
  Езова Светлана Культура и компетентность библиотечного специалиста как исследователя : (уточнение понятий) // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Актуализированная потребность библиотечной отрасли - усиление взаимосвязи библиотечной практики с научно-исследовательской деятельностью, что предполагает повышение методологической культуры исследователя, его компетентности в сфере НИР.
632032
  Клюхина А.И. Культура и образование в эпоху глобализации // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2010. – № 4. – С. 40-44. – ISSN 1997-0803


  под воздействием процесса глобализации. Предложено рассматривать систему компетенций, включающую в себя два компонента: глобальный и национальный. Особое внимание уделяется виртуализации культуры, обуславливающей новые тенденции в области образования. ...
632033
   Культура и политика в странах Азии и Африки : [сборник статей]. – Москва : Наука, 1986. – 336 с.
632034
  Ионесов В.И. Культура и трансформация: метаморфозы адаптации и развития // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 8. – С. 4-7. – ISSN 2073-9702
632035
  Ольденбург С.Ф. Культура Индии / С.Ф. Ольденбург. – Москва : Наука, 1991. – 279с. – (Библиотека отечественного востоковедения). – ISBN 5-02-016732-0
632036
  Панищев А.Л. Культура ислама (дидактические материалы по курсу "Религиеведение") // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 11. – С. 64-78. – ISSN 2073-9702
632037
  Панищев А.Л. Культура ислама (дидактические материалы по курсу "Религиоведение") // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 12. – С. 78-87. – ISSN 2073-9702


  Стаття присвячена культурі ісламу. Матеріал призначений для студентів, які навчаються за гуманітарними спеціальностями, а також усім, хто цікавиться релігіями світу.
632038
  Силантьев Р.А. Культура исламо-христианского диалога в России // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 12. – С. 85-90. – ISSN 2073-9702


  Затрагивается актуальная тема современного состояния исламо-христианского диалога в России. Автор дает краткий исторический экскурс в историю диалога и подробно освещает его важнейшие аспекты - теоретический и практический
632039
  Стеблин-Каменский Культура Исландии. / Стеблин-Каменский. – Л., 1967. – 183с.
632040
   Культура Испании // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 7. – С. 86-93.
632041
  Кургузов И.М. Культура Испании : между прошлым и будущим // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 94-96. – ISSN 044-748Х


  Институт Латинской Америки РАН подписал договор о осотрудничестве с Институтом Сервантеса. Это событие было приурочено к конференции, посвященной культуре Испании.
632042
   Культура Испании, сб.. – М., 1940. – 498с.
632043
  Буркхардт Якоб Культура Италии в эпоху Возрождения / Я. Буркгардт ; пер. С. Брилианта с 8-го изд., перераб. Людвигом Гейгером. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Мин. путей сообщ. (А. Бенке), 1876. – [2], II, [2], 463 с. – Экз. в разных перепл. – (Исторический отдел / Кн-во М.В. Пирожкова ; № 7)


  На экз. кн. № 40767 автограф Полонская 1910
632044
  Буркхардт Якоб Культура Италии в эпоху Возрождения / Яков Буркгардт ; пер. С. Брилианта с 8-го изд., перераб. Людвигом Гейгером. – Санкт-Петербург : Типо-лит. "Герольд". – (Исторический отдел / Кн-во М.В. Пирожкова ; № 7)
Т. 1. – 1904. – [2], XXIII, 427 с.
632045
  Буркхардт Якоб Культура Италии в эпоху Возрождения / Яков Буркгардт ; пер. С. Брилианта с 8-го изд., перераб. Людвигом Гейгером. – Санкт-Петербург : Типо-лит. "Герольд". – (Исторический отдел / Кн-во М.В. Пирожкова ; № 7)
Т. 2. – 1906. – [2], XIV, 404 с.
632046
  Матт Г. Культура і гроші. Музей і підприємницька діяльність = Kultur und geld. Das museum - ein unternehmen : практичний посібник / Матт, Флатц, Льодерер ; пер. з нім. О. Кислюка ; [ред. О. Рута, худ. оформ. К. Міщук]. – Київ : Юніверс, 2009. – 173, [3] с. : табл., схеми. – ISBN 978-966-8118-71-5


  Книжка "Культура і гроші" присвячена музейній справі. Музей зберігає не лише минулі світи, але й можливі світи майбутнього робить важливою частиною свого виставкового концепту, котрий осягається сам як культурний суб"єкт і зміни в нашій культурі й ...
632047
  Інглгарт Р. Культура і демократія // " Ї " : незалежний культурологічний часопис / Голов. ред. Тарас Возняк. – Львів, 2008. – Ч. 53 : Культура має значення. – С. 72-87
632048
  Осипова Г. Культура і діалог культур у контексті глобалізації / Г. Осипова, Н. Садовська // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 3 (103). – С. 105-107. – ISSN 1728-9343
632049
   Культура і життя. – Київ, 2000
632050
   Культура і життя. – Київ, 1945-
№ 1. – 2001
632051
   Культура і життя. – Київ, 1945-
№ 2. – 2001
632052
   Культура і життя. – Київ, 1945-
№ 3. – 2001
632053
   Культура і життя. – Київ, 1945-
№ 4. – 2001
632054
   Культура і життя. – Київ, 1945-
№ 5. – 2001
632055
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
30 серпня (№ 35). – 2013. – 16 с.
632056
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
20 березня (№ 14/15). – 2015. – 12 с.
632057
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
25-30 грудня (№ 45/48). – 2015. – 16 с.
632058
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
22-28 січня (№ 3). – 2016. – 16 с.
632059
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
23 вересня (№ 39). – 2016. – 16 с.
632060
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
26 лютого - 3 березня (№ 8). – 2016. – 16 с.
632061
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
1 вересня (№ 35). – 2017. – 16 с.
632062
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
1 грудня (№ 48). – 2017. – 16 с.
632063
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
3 листопада (№ 44). – 2017. – 16 с.
632064
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
4 серпня (№ 31). – 2017. – 16 с.
632065
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
5 травня (№ 18). – 2017. – 16 с.
632066
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
6 жовтня (№ 40). – 2017. – 16 с.
632067
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
7 липня (№ 27). – 2017. – 16 с.
632068
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
7 квітня (№ 14). – 2017. – 16 с.
632069
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
8 вересня (№ 36). – 2017. – 16 с.
632070
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
8 грудня (№ 49). – 2017. – 16 с.
632071
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
9 червня (№ 23). – 2017. – 16 с.
632072
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
10 березня (№ 10). – 2017. – 16 с.
632073
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
10 листопада (№ 45). – 2017. – 16 с.
632074
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
12 травня (№ 19). – 2017. – 16 с.
632075
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
13 жовтня (№ 41). – 2017. – 16 с.
632076
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
14 квітня (№ 15). – 2017. – 16 с.
632077
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
15 вересня (№ 37). – 2017. – 16 с.
632078
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
15 грудня (№ 50). – 2017. – 16 с.
632079
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
16 червня (№ 24). – 2017. – 16 с.
632080
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
17 листопада (№ 46). – 2017. – 16 с.
632081
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
17 березня (№ 11). – 2017. – 16 с.
632082
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
19 травня (№ 20). – 2017. – 16 с.
632083
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
20 жовтня (№ 42). – 2017. – 16 с.
632084
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
21 квітня (№ 16). – 2017. – 16 с.
632085
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
21 липня (№ 29). – 2017. – 16 с.
632086
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
22 грудня (№ 51). – 2017. – 16 с.
632087
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
23 червня (№ 25). – 2017. – 16 с.
632088
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
24 листопада (№ 47). – 2017. – 16 с.
632089
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
24 березня (№ 12). – 2017. – 16 с.
632090
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
26 травня (№ 21). – 2017. – 16 с.
632091
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
27 жовтня (№ 43). – 2017. – 16 с.
632092
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
28 липня (№ 30). – 2017. – 16 с.
632093
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
28 липня (№ 28). – 2017. – 16 с.
632094
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
29 вересня (№ 39). – 2017. – 16 с.
632095
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
29 грудня (№ 52). – 2017. – 16 с.
632096
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
30 червня (№ 26). – 2017. – 16 с.
632097
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
31 березня (№ 13). – 2017. – 16 с.
632098
  Костенко О.М. Культура і закон у протидії злу : монографія / Олександр Костенко. – Київ : Атіка, 2008. – 352с. – ISBN 978-966-326-281-9
632099
  Ступак Ф.Я. Культура і медицина Індії / Ф.Я. Ступак. – Київ, 2001. – 52с. – ISBN 5770702958
632100
  Міщенко Григорій Культура і мистецтво - вчора, сьогодні, завтра // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 62-63
632101
  Мельник Л. Культура і мистецтво доби Відродження. Творчість Франческо Петрарки // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. В. Рогозинська. – Київ, 2017. – № 9. – С. 50-57
632102
  Міщенко Г. Культура і мистецтво часів Козацької держави // Народне мистецтво : квартальник / Нац. спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2011. – № 1/4 (51/54). – С. 133-135
632103
  Могильний А.П. Культура і особистість : Монографія / А.П. Могильний. – Київ : Вища школа, 2002. – 303с. – ISBN 966-642-083-Х
632104
  Борисова-Желєзнова Культура і особистість в психоаналітичній теорії (З. Фрейд, К-Г. Юнг) // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 147-149
632105
   Культура і перебудова: діалектика духовних процесів. – Львів
ч. 1. – 1990. – 88с.
632106
   Культура і перебудова: діалектика духовних процесів. – Львів
Ч. 2. – 1990. – 87с.
632107
  Миронов В.В. Культура і побут гірників Радянської України / В.В. Миронов. – Київ, 1965. – 126с.
632108
   Культура і побут населення України : Навч. посібн. для вузів. – Київ : Либідь, 1991. – 232 с. – ISBN 5-11-001580-5
632109
   Культура і побут населення України : Навч. посібн. – 2-е видання. – Київ : Либідь, 1993. – 288с. – ISBN 5-325-00304-6
632110
   Культура і побут населення Українських Карпат : (Матеріали республіканської наукової конференції). – Ужгород, 1973. – 337 с.
632111
  Будько О. Культура і політика сімейних відносин, виховання та захисту неповнолітніх як механізми стейкхолдерських відносин у суспільстві. Частина 2 / О. Будько, Акулов-Муратов // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 54-58. – (Політичні науки)


  "У Норвегії дуже довговічні шлюби, а в багатьох сім"ях подружжя ще з дитинства знають один одного - їх батьки дружили або спілкувалися між собою ще до народження дітей. В країні укладення шлюбу відбувається двома способами: або державна реєстрація, або ...
632112
  Акулов-Муратов Культура і політика сімейних стосунків, виховання та захисту неповнолітніх як механізми стейкхолдерських відносин у суспільстві / Акулов-Муратов, О. Будько // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 52-57. – (Історичні науки)
632113
  Данилюк І. Культура і психологія: точки взаємозв"язку // Соціальна психологія : Український науковий журнал / Укр. центр політичного менеджменту, Нац. пед. ун. ім. М.Драгоманова. – Київ, 2006. – № 6. – С. 60-67.
632114
  Цвєтков О.П. Культура і релігія : навчальний посібник для [студ. вищих навч. закладів] / О.П. Цвєтков. – Київ : Академвидав, 2011. – 192 с. – Бібліогр.: с. 187-189. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-030-1
632115
  Шевчук Г.В. Культура і суб"єкти її творення: світоглядне осмислення та філософська концептуалізація // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 26-31. – ISSN 2226-3209
632116
   Культура і суспільство Європи в епоху наукової революції (1540-1660) : Навч. матеріали з курсу "Українська та зарубіжна культура" для студ.перш.курсів гуманіт.фак. – Київ, 2000. – 52с.
632117
  Нікітенко К. Культура і суспільство: конфлікт між тоталітарним і особистісним (на прикладі доби сталінізму) // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 29. – С. 12-26. – ISSN 0236-4832
632118
   Культура і сучасність : альманах. – Київ, 1999-
№ 1/2. – 2001
632119
   Культура і сучасність : альманах. – Київ, 1999-
№ 1. – 2002
632120
   Культура і сучасність : альманах. – Київ, 1999-
№ 2. – 2002
632121
   Культура і сучасність : альманах. – Київ, 1999-
№ 1. – 2003
632122
   Культура і сучасність : альманах. – Київ, 1999-
№ 2. – 2004
632123
   Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 1999-
№ 1. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
632124
   Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 1999-
№ 2. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
632125
   Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 1999-
№ 1. – 2009. – Резюме укр., англ. мовами
632126
   Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 1999-
№ 2. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
632127
   Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 1999-
№ 1. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
632128
   Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 1999-
№ 2. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
632129
   Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-
№ 1. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
632130
   Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
632131
   Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
632132
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
632133
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
632134
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
632135
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
632136
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2015. – 235 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
632137
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2015. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
632138
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : ХДАК, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2016. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
632139
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2016. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
632140
  Гончаренко М.В. Культура і творча активність особи / М.В. Гончаренко. – Київ, 1983. – 47 с.
632141
  Позінкевич Р.О. Культура і творче формування особистості : Монографія / Р.О. Позінкевич; МОУ. Ін-тут системних досліджень. – Луцьк, 1993. – 116с. – ISBN 5-7763-2287-1
632142
  Єлісовенко Ю. Культура і техніка мовлення в телерадіожурналістиці // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С. 168-175
632143
  Пхін Х. Культура і філософія Китаю / Хусян Пхін. – Тайбей, 1982. – 522 с. – Видання китайською мовою
632144
  Ковальчук І.В. Культура і цивілізація // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.163-168
632145
  Мусієнко М.М. Культура ізольованих клітин, тканин і органів рослин : Методичні рекомендації до лабораторних занять з біотехнології рослин / М.М. Мусієнко, О.О. Панюта; КНУТШ; Біологічний фак-т; Кафедра фізіології та екології рослин. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 48с.
632146
  Мельник В. Культура ізольованих коренів Gentiana lutea L.: особливості отримання та накопичення біомаси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 59-60. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості отримання та накопичення біомаси культурою ізольованих коренів Gentiana lutea шляхом двохетапного вирощування на гормональному, а потім безфітогормональному середовищі. Peculiarities of generation and biomass accumulation of ...
632147
   Культура історичної пам"яті: європейський та український досвід / [Ю. Шаповал та ін.] ; за заг. ред. Ю. Шаповала ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – 598, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Імен. покажч.: с. 585-596. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6839-5
632148
  Савченко А.А. Культура й епігенетика: концептуальний аспект // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 57-65. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325
632149
  Мацькевич М. Культура й конституційні культурні права та свободи людини і громадянина: ключові аспекти взаємодії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 2 (311). – С. 21-24
632150
  Шафиев Н.А. Культура кабардинцев в период позднего Средневековья : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Шафиев Н.А. ; АН ГССР , Ин-т истории, археологии и этнографии. – Нальчик, 1969. – 19 с.
632151
  Джанибеков У.Д. Культура казахского ремесла / У.Д. Джанибеков. – Алма-Ата, 1982. – 144 с.
632152
  Степанянц М.Т. Культура как гарант российской безопвасности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 3-13. – ISSN 0042-8744
632153
  Байдаров Е.У. Культура как духовная субстанция бытия человека и социума в условиях глобализации // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 9. – С. 32-37. – ISSN 2073-9702


  Дается оригинальная интерпретация происхождения понятия "культура" в контексте ее человекотворческой функции как духовной субстанции бытия человека и социума. Благодаря духовности с ее ориентацией на вечные и абсолютные ценности происходит ...
632154
  Ивкин Анатолий Васильевич Культура как интегрирующий фактор социальной структуры советского общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ивкин Анатолий Васильевич; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1977. – 21л.
632155
  Драгунская Л.Д. Культура как морфология переживания // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 55-69. – ISSN 0236-2007
632156
  Баллер Э.А. Культура как общественное явление / Э.А. Баллер, С.М. Косолапов. – Москва, 1980. – 44 с.
632157
  Новиков А.М. Культура как основание содержания образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 6. – С. 3-14. – ISSN 0869-561Х


  С позиции культурологтческого подхода культура рассматривается как основа содержания современного образования. Основные формы общественного сознания раскрываются в ихвзаимосвязи с обучением и воспитанием. Предпринимается попытка осмыслить содержание ...
632158
  Форкош С.М. Культура как предмет исследования в "Философии символических форм" Э. Кассирера // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 187-197. – (Серія: Політологія ; № 2 (29)). – ISSN 2075-7190
632159
  Жилина Вера Анатольевна Культура как развертывание разумности человека // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 7. – С.12-20. – ISSN 2073-9702
632160
  Роговский А.М. Культура как разрешение противоречий // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 82-84. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
632161
  Седов Н.В. Культура как фактор детерминации личности. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Седов Н.В.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1980. – 18л.
632162
  Савин С.Д. Культура как фактор динамической стабильности российского общества // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 49-56. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
632163
  Самойлова Людмила Константиновна Культура как фактор формирования личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Самойлова Людмила Константиновна; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1976. – 21л.
632164
  Моренець Володимир Культура какби // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 2-3. – ISSN 0130-5263
632165
  Голубенко А.В. Культура калюсу представників роду Gentiana L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 48-50. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Підібрано умови для ініціації та проліферації калюсів з різних експлантів 12-ти видів роду Gentiana L. Дослідження впливу світла на культуру калюсу тирличів показало, що для кращого його росту необхідна темрява. Conditions for callus initiation and ...
632166
  Исламов Уткур Исламович Культура каменного века Центральной Ферганы / Исламов Уткур Исламович, В.И. Тимофеев. – Ташкент, 1986. – 304с.
632167
  Ерухимович С.В. Культура канн в Нуйской долине / С.В. Ерухимович. – Фрунзе, 1983. – 48 с.
632168
  Вербовий К.О. Культура карликових плодових дерев на Україні / К.О. Вербовий. – Київ, 1957. – 104 с.
632169
  Давлианидзе Цира Онисимовна Культура Квемо Картли (Триалети) во второй половине 1 тыс. до. н. э. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Давлианидзе Цира Онисимовна; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1977. – 25л.
632170
  Греков Б.Д. Культура Киевской Руси / Б.Д. Греков. – М.-Л., 1944. – 76с.
632171
  Кралюк П. Культура Київської Русі за часів Володимира Мономаха // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 січня (№ 8/9). – С. 8
632172
  Айтмамбетов Д. Культура киргизского народа во второй половине ХІХ и начале ХХ века / Д. Айтмамбетов. – Фрунзе, 1967. – 310 с.
632173
  Айтмамбетов Дюйше Османович Культура киргизского народа и основные направления ее развития во второй половине XIX - начале XХ вв. : Автореф... д-ра ист.наук: 571 / Айтмамбетов Дюйше Османович; АН Каз. ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч.Валиханова. – Алма-Ата, 1969. – 55л. – Бібліогр.:с.54-55
632174
  Ткаченко Г.А. Культура Китая : Словарь-справочник / Г.А. Ткаченко. – Москва : Муравей, 1999. – 384 с. – ISBN 5-89737-049-4
632175
  Пол Д. Культура клеток и ткани / Д. Пол. – М, 1963. – 347с.
632176
   Культура клеток растений. – М., 1981. – 167с.
632177
   Культура клеток растений и биотехнология. – М., 1986. – 285с.
632178
   Культура клеток растений: труды 2 Всесоюз. конф.. – К., 1978. – 384с.
632179
  Мильчин А.Э. Культура книги / А.Э. Мильчин. – М, 1992. – 223с.
632180
  Абрамов О.О. Культура козлятнику східного і сильфії пронизанолисої у зв"язку з інтродукцією лісостепу України : Автореф... Доктора сільськогосп.наук: 06.01.09 / Абрамов О.О.; Ін-т землеробства УААН. – Киев, 1998. – 39л.
632181
  Лашкевич Г.И. Культура кок-сагыза на торфяных почвах / Г.И. Лашкевич. – Минск, 1951. – 132с.
632182
   Культура Колумбии. Сб. ст.. – М., 1974. – 335с.
632183
  Качалин В. Культура конкуренції // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 7. – С. 26-32. – ISSN 0131-2227
632184
  Запрудский Ю.Г. Культура конфликта (к особенностям российской конфликтности) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.74-87. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
632185
   Культура Кореи.. – Пхеньян, 1959. – 64с.
632186
  Рязанцева П.Л. Культура костюма в художньому фільмі // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 174-178. – ISSN 2226-3209


  У статті зроблена спроба розкрити значення костюма в художньому кінофільмі та його вплив на сприйняття візуального образу екранного персонажу, що має суттєве значення для розвитку теорії кіномистецтва.
632187
  Забранская О.А. Культура крупноплодной алычи в степном Крыму : Автореф... канд. с.-х.наук: / Забранская О.А.;, 1966. – 23л.
632188
   Культура Кубы: сб. ст.. – М., 1979. – 335с.
632189
  Виноградов Б.И. Культура кукурузі в сочетании с бобовіми как предшественник хлопчатника на луговіх почвах Узбекской ССР. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Виноградов Б.И.; Ташк. с.-х. ин-т. – Ташкент, 1963. – 27л.
632190
  Рихтер Г. Культура ландшафта в социалистическом обществе / Г. Рихтер. – Москва : Прогресс, 1983. – 160с.
632191
   Культура Латинской Америки: пробл. нац. и общерегион.: сб. ст.. – М., 1990. – 174с.
632192
  Арсеньева М.А. Культура лейкоцитов периферической крови человека в гематологии и радиобиологии / М.А. Арсеньева, Г.Г. Порошенко. – Москва, 1974. – 149 с.
632193
   Культура лекарственных растений. – М., 1952. – 348с.
632194
  Витухновский А.Л. Культура лекторского труда / А.Л. Витухновский. – Москва, 1980. – 64с.
632195
  Тульчинский Г.Л. Культура личности и смех // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 2 (март - апрель). – С. 20-34. – ISSN 0236-2007
632196
  Масюкова Н.А. Культура личности субъекта научно-исследовательской деятельности // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 1. – С. 48-56. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
632197
  Гулега Л. Культура Лофанту анісового в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С 20-22. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Вивчені біологічні особливості лофанту анісового. Розроблені способи та прийоми вирощування даного виду в умовах Лівобережного Лісостепу України. The biological peculiarities are learned of the Lophanthus anisatus. Methods and ways of the growing ...
632198
  Рабинович В.М. Культура люцерни на корм і на насіння / В.М. Рабинович. – Київ-Харків : Держсільгоспвидав, 1936. – 51с. – (Техніка соціалістичного тваринництва / НКЗС УРСР;Українсьий науково-досл. ін-т тваринництва:Сектор кормодобування)
632199
  Ванюков Н. Культура люцерны в Западной Сибири / Н. Ванюков. – Новосибирск, 1951. – 96с.
632200
  Гогохія Н. Культура масових свят та українське суспільство в 1930-х роках // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 183-189


  Зміст і функції радянської культури масових свят доби тоталітаризму та їх вплив на укр. суспільство 1930-х років
632201
  Корбут М.П. Культура махорки на Україні. / М.П. Корбут. – К., 1959. – 168с.
632202
  Крайнікова Т.С. Культура медіаспоживання в Україні: актуальний стан і механізми формування : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Крайнікова Тетяна Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 477 л. – Додатки: л. 410-477. – Бібліогр.: л. 357-409
632203
  Крайнікова Т.С. Культура медіаспоживання в Україні: актуальний стан і механізми формування : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Крайнікова Тетяна Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 28 с. – Бібліогр.: 39 назв
632204
  Серова И.И. Культура межнационального общения. / И.И. Серова. – Минск, 1986. – 157с.
632205
  Скуратовский В.А. Культура межнационального общения: проблемы регулирования и саморегулирования / В.А. Скуратовский. – К., 1991. – 253с.
632206
   Культура Мексики: сб. ст.. – М., 1980. – 302с.
632207
   Культура менеджмента (социально-психологические аспекты) : монография / В.Н. Гончаров, С.И. Радомский, М.С. Радомская, О.В. Додонов, А.Г. Галигузов; Гончаров В.Н., Радомский С.И., Радомская М.С., Додонов О.В., Галигузов А.Г. ; под общей ред. Гончарова В.Н. – Донецк : СПД Куприянов В.С., 2007. – 210 с. – ISBN 966-2991-09-3
632208
  Болотина Т.В. Культура мира, права человека // Основы государства и права. – Москва, 2003. – № 4. – С.39-67
632209
  Пагутяк Галина Культура міжнародного гуманітарного права: становлення, розвиток, перспективи : [рецензія] // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 101-108. – ISSN 1682-2366
632210
  Шинкаренко Т.І. Культура міжнародного спілкування і професійна етика : підручник / Т.І. Шинкаренко ; М-во освіти і науки України. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 291, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 288-291. – ISBN 978-966-2188-84-4
632211
  Горовський Ф.Я. Культура міжнаціонального спілкування / Ф.Я. Горовський, Л.Ф. Лаврова. – Київ, 1988. – 158 с.
632212
  Горбач Н.Я. Культура міжнаціонального спілкування / Н.Я. Горбач. – Львів, 1990. – 94 с.
632213
  Сайтарли І.А. Культура міжособистісних стосунків : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / І.А. Сайтарли. – Київ : Академвидав, 2007. – 240с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-52-6
632214
  Савва Е.Н. Культура многоваликовой керамики днестровско-прутского междуречья / Е.Н. Савва. – Кишинев, 1992. – 224с.
632215
  Данилов С.И. Культура многолетних трав в Кузбассе / С.И. Данилов. – Кемерово : Кузбасс, 1951. – 107 с.
632216
  Журавлев П.Д. Культура многолетних травянистых растений на семена / П.Д. Журавлев; Под ред. В.Р.Вильямса. – М.-Л., 1931. – 152с.
632217
   Культура мови - культура нації // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4. – С. 9-11


  II Всеукраїнський науково-практичний семінар для працівників загальнонаціональних та регіональних ЗМІ "Культура мови - культура націїї" відбувся у залі Вченої ради Інституту журналістики Київського національного університету імбТараса Шевченка під час ...
632218
  Харченко С.В. Культура мови - ортологія - нормативістика // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 257. – С. 25-32. – (Серія: Філологічні науки). – ISSN 2413-5305
632219
  Тимофіїва К.М. Культура мови в закладах освіти // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 88-94. – ISSN 2313-4437
632220
  Масальський В.І. Культура мови в початковій школі. / В.І. Масальський. – К., 1949. – 148с.
632221
  Гей В. Культура мови в регіональних ЗМІ: (Огляд) // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2002. – № 4. – С.23-24
632222
  Слюніна О.В. Культура мови в українській художній картині світу кінця ХХ століття // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 201-210
632223
  Мех Л. Культура мови і Кобзареве слово // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 2014. – № 1/4. – С. 40-42. – ISSN 0868-8117


  В Інституті журналістики КНУ ім. Т. Шевченка відкрилась XX Міжнародна наук.-практична конференція "Мова. Суспільство. Журналістика." Ювілейний захід присвячено 180-річчю Київського національного ун-ту ім. Т. Шевченка. З вітальним словом звернулися ...
632224
  Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика : Пробний підручник для гімназій гуманітарного профілю / М.І. Пентилюк. – Київ : Вежа, 1994. – 240с. – ISBN 5-7707-6668-9
632225
  Дудик П.С. Культура мови лектора / П.С. Дудик, В.Н. Туркін. – Київ, 1963. – 56 с.
632226
  Гуцал К.А. Культура мови студентів: проблема правильності та логічності мовлення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 96-105. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
632227
  Кацавець Р.С. Культура мови у професійному спілкуванні юристів : навчальний посібник / Руслан Кацавець ; МОНУ. – Київ : Алерта, 2007. – 137 с. – ISBN 978-966-8533-65-5
632228
  Колеснікова І.А. Культура мови: корупція слова в рекламному бізнесі // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 212-219. – ISSN 2313-4437


  У статті проаналізовано причини виникнення невдалих копірайтингових назв та переорієнтації їхніх функцій у процесі реальної рекламної практики.
632229
  Ткаченко Т. Культура мовлення // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2006. – № 1. – С.98-100.
632230
  Олійник О.Б. Культура мовлення : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Ольга Олійник, Василь Шинкарук. – Київ : Кондор, 2008. – 296 с. – ISBN 978-966-351-199-3
632231
  Ліштаба Т. Культура мовлення та її роль у системі викладання лінгвістичних дисциплін у вищому навчальному закладі // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 437-440. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
632232
  Скорофатова А. Культура мовлення як показник рівня професійної деформації особистості правоохоронця // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 36-43. – Бібліогр.: Літ.: с. 42-43; 10 п. – ISBN 966-7773-70-1
632233
  Каленич В. Культура мовлення як чинник журналістської майстерності // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 72-76


  У статті йдеться про культуру мовлення та її роль у журналістській діяльності. Розглянуто деякі випадки порушення літератуних норм у сучасних ЗМІ. Статья посвящена культуре речи и её роли в журналистской деятельности. Рассмотрены некоторые случаи ...
632234
  Ростомова Л. Культура мовлення, мислення і поведінки неповнолітніх делінквентів / Л. Ростомова, С. Яковенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 48-52. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Досліджені особливостей мовлення, мислення й поведінки соціально і педагогічно занедбаних підлітків, викладено результати. Доведена необхідність спеціальних заходів із розвитку мовлення та рефлексивного мислення девіантних підлітків. There are ...
632235
  Естрайх Г. Культура мовою їдиш. Україна, перша половина ХХ ст. / Геннадій Естрайх ; [пер. з англ. О. Панича]. – Київ : Дух і літера, 2016. – 314, [6] с., [4] арк. фот. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 291-314. – Бібліогр. в прим. в кінці ст. – ISBN 978-966-378-488-5
632236
   Культура мовы журналіста. – Мінськ, 1982. – 112 с.
632237
   Культура Молдавии за годы Советской власти: сб. докум. в 4-х т.. – Кишинев
2, ч. 1. – 1984. – 430с.
632238
  Вишняк А.И. Культура молодежного досуга / А.И. Вишняк, В.И. Тарасенко. – Киев, 1988. – 70 с.
632239
   Культура Монголии в средние века и новое время (XVI- нач. ХХ в.). – Улан-Удэ, 1986. – 160с.
632240
  Бартольд В.В. Культура мусульманства : [общий очерк] / В.В. Бартольд. – Петроград : Огни, 1918. – 111, [2] c. : ил., карты. – Библиогр.: с. 108-109. – (Круг знания. История)
632241
  Петров Ю.А. Культура мышления / Ю.А. Петров. – М., 1990. – 115с.
632242
  Левин В.И. Культура мышления и ее формирование // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С.32-35. – ISSN 2073-9702


  Затронута важная для соврем. образования и воспитания проблема : повышение уровня культуры мышления будущих специалистов. Автор анализирует роль логических дисциплин в этом процессе. Утверждается, что главной причиной трудностей на этом пути является ...
632243
  Ерастов Н.П. Культура мышления лектора / Н.П. Ерастов. – Москва, 1989. – 61 с.
632244
  Луначарский А.В. Культура на Западе и у нас / А.В. Луначарский. – Москва, 1928. – 55 с.
632245
  Зубко Н. Культура навчальної книги (на прикладі підручників з хімії для середньої загальноосвітньої школи) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 272-285. – ISSN 1591-6223
632246
  Грицюк Л.К. Культура навчальної праці студентів як умова успішного навчання в сучасній вищій школі / Л.К. Грицюк, А.В. Лякішева // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – № 8 (233). – С. 44-48. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкрито теоретичні та емпірічні аспекти основ наукової організації праці студентів в умовах здійснення навчального процесу в сучасній вищій школі.
632247
  Ханчич М.Г. Культура навчання / М.Г. Ханчич, О.А. Невмержицький // Етика та естетика в структурі сучасного гуманітарного знання : Матеріали науково-теоретично конференції / Науково-теоретична конференція. – Київ : РВЦ Київський університет, 1997. – С. 84-86
632248
  Кушнарева К.Х. Культура Нагорного Карабаха по археологическим источникам (конец 3 - середина 1 тыс. до н.э.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кушнарева К.Х.; АН СССР. Ин-т ист. материальной культуры (Ленингр. отд.). – Москва-Ленинград, 1951. – 13 с.
632249
  Арнольдов А.И. и Новак Г.М. Культура народного Китая / А.И. и Новак Г.М. Арнольдов. – Москва, 1959. – 150 с.
632250
  Пугач З.Л. Культура народов верховьев Нила / З.Л. Пугач. – М., 1985. – 175с.
632251
   Культура народов Дальнего Востока СССР (XIX-XX вв.): Сб. ст.. – Владивосток, 1978. – 164с.
632252
   Культура народов Дальнего Востока: традиции и современность. – Владивосток, 1984. – 202с.
632253
   Культура народов Причерноморья : научный журнал. – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 10. – 1999. – 186 с.
632254
   Культура народов Причерноморья : научный журнал. – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 11. – 1999. – 239 с.
632255
   Культура народов Причерноморья : Научный журнал. – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 48, т. 2. – 2004
632256
   Культура народов Причерноморья : Научный журнал. – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 70. – 2005. – + CD
632257
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 208. – 2011
632258
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 209. – 2011
632259
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 210. – 2011
632260
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 211. – 2011
632261
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 212. – 2011
632262
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 213. – 2011
632263
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 214. – 2011
632264
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 215. – 2011
632265
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 216. – 2011
632266
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 217. – 2011
632267
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 218. – 2011
632268
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 219. – 2012
632269
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 220. – 2012
632270
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 221. – 2012
632271
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 222. – 2012
632272
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 223. – 2012
632273
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 224. – 2012
632274
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 225. – 2012
632275
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 226. – 2012
632276
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 227. – 2012
632277
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 228. – 2012
632278
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 229. – 2012
632279
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 230. – 2012
632280
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 231. – 2012
632281
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 232. – 2012
632282
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 233. – 2012
632283
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 234. – 2012
632284
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 235. – 2012
632285
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 236. – 2012
632286
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 237. – 2012
632287
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 238. – 2012
632288
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 239. – 2012
632289
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 240. – 2012
632290
   Культура народов Причерноморья. [Електронний ресурс] : Научный журнал. – Симферополь, 2005. – 1 CD. – ISSN 1562-0808
632291
  Троицкий Н.А. Культура народов России в эпоху второй революционной ситуации /1878-1882/ / Н.А. Троицкий. – Саратов, 1989. – 84с.
632292
  Исакова Н.В. Культура народов Севера / Н.В. Исакова. – Новосибирск, 1989. – 206с.
632293
   Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы XVIII-XIX вв.: типология и взаимодействия. – Москва : Наука, 1990. – 285 с. – ISBN 5-02-009989-9
632294
   Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы в эпоху Просвещения. – Москва, 1988. – 303с.
632295
  Стоколос В.С. Культура населения бронзового века Южного Зауралья / В.С. Стоколос. – М, 1972. – 168с.
632296
  Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. / С.И. Руденко. – М.-Л., 1953. – 404с.
632297
   Культура населения Ольвии и ее округи в архаическое время. – К., 1987. – 197с.
632298
  Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая и скифское время. / С.И. Руденко. – М.-Л., 1960. – 361с.
632299
  Ковтюх С.Л. Культура наукової мови : [навч. посібник для студ. вищих навч. закладів] / Світлана Ковтюх, Ольга Кирилюк, Тетяна Андреєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Тріада С, 2012. – 224 с. – Бібліогр.: с. 218-223. – ISBN 966-96156-4-33
632300
  Семеног О.М. Культура наукової української мови : навчальний посібник / О.М. Семеног. – Київ : Академія, 2010. – 213, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-213. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-310-2
632301
  Афинская З.Н. Культура научной речи: термины и их синонимы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 101-111. – Библиогр.: Літ.: С. 111; 12 назв. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
632302
  Корнілов М. Культура нашої мови / М. Корнілов, О. Білодід // Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.53-55. – ISSN 1605-9875


  [Враження від перебування в Італії.]
632303
  Есипов Владимир Культура не для съемки // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 11 (221), ноябрь. – С. 36 : фото. – ISSN 1029-5828
632304
  Шейко В.М. Культура незалежної України й еміграція: стан та перспективи // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 5-18
632305
  Грабовська І. Культура неподаної руки. Гендерна політика крізь призму цивілізаційного розвитку // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 88-100.
632306
  Алексєєва Н.Л. Культура нового села / Н.Л. Алексєєва. – Львів, 1974. – 144 с.
632307
  Бакштановский В.И. Культура нравственного сознания и поведения личности / В.И. Бакштановский. – Москва, 1979. – 64 с.
632308
  Власенко Н.М. Культура обслуговування користувачів як основоположний фактор іміджу бібліотеки // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 32-34. – ISBN 978-966-02-7706-9
632309
  Ильяева И.А. Культура общения / И.А. Ильяева. – Воронеж, 1989. – 167с.
632310
  Езова С.А. Культура общения библиотекарей : Учебно-методическое пособие / С.А. Езова. – Москва : Либерея, 2004. – 144с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 11). – ISBN 5-85129-175-3
632311
  Лаврентьева Г.П. Культура общения дошкольников / Г.П. Лаврентьева. – Киев, 1988. – 125с.
632312
  Даниленко О.И. Культура общения и ее воспитание / Даниленко О.И. ; Ленингр. гос. ин-т культуры им. Н.К. Крупской. – Ленинград : ЛГИК, 1989. – 98, [3] с. – Библиогр. в примеч.: с. 97-99
632313
  Потылико Г.П. Культура общения и личность / Г.П. Потылико. – Киев, 1984. – 33 с.
632314
   Культура общения и повышение профессионального мастерства педагога-воспитателя. Метод. рекоменд.. – Ленинград, 1980. – 28 с.
632315
   Культура общения как средство гуманизации подготовки специалистов : Метод. рекоменд. – Киев, 1991. – 53с.
632316
  Бондаренко В.Д. Культура общения с природой / В.Д. Бондаренко. – Москва, 1987. – 172 с.
632317
  Мейрманова Г.А. Культура общения у казахов : этикет приветствия и прощания // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 6. – С. 105-115. – ISSN 0869-5415
632318
  Езова С.А. Культура общения: индикаторы коммуникативных практик // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 1. – С. 43-45
632319
  Рудницкий В.В. Культура общественной организации и экономические отношения / В.В. Рудницкий. – Ленинград : Ленинградский университет, 1991. – 152 с.
632320
  Рудницкий В.В. Культура общественной организации и эффективность хозяйствования / В.В. Рудницкий. – Ленинград : Знание, 1990. – 16 с.
632321
  Карнеев И.Е. Культура оранжерейно-комнатных растений. / И.Е. Карнеев. – М., 1957. – 558с.
632322
   Культура орехоплодных. – Москва, 1957. – 416с.
632323
  Суховехов Ф.М. Культура орфы в прудах. / Ф.М. Суховехов. – М, 1948. – 60с.
632324
  Піменова О.О. Культура особистісної свободи як соціологічне поняття та соціальний феномен // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 83-89. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
632325
  Симченко Ю.Б. Культура охотников на оленей Северной Евразии / Ю.Б. Симченко. – М., 1976. – 311с.
632326
  Кошеленко Г.А. Культура Парфии / Г.А. Кошеленко. – М., 1966. – 220с.
632327
  Аванесова Н.А. Культура пастушеских племен эпохи бронзы азиатской части СССР : (по метал. изделиям) / Аванесова Н.А. ; под ред. А.А. Аскарова ; АН УзССР, Ин-т археологии. – Ташкент : Фан, 1991. – 200 с. : ил. – Библиогр.: с. 105-115
632328
  Кротевич П.Г. Культура пеана / П.Г. Кротевич. – Київ, 1952. – 60 с.
632329
  Левитан К.М. Культура педагогического общения / К.М. Левитан. – Иркутск, 1985. – 102с.
632330
  Грехнев В.С. Культура педагогического общения / В.С. Грехнев. – Москва, 1990. – 142 с.
632331
  Комогорцева И.Ф. Культура педагогического общения: Учеб. пособие по спецкурсу. / И.Ф. Комогорцева. – Калинин, 1982. – 73с.
632332
  Стельмах Н. Культура педагогічного спілкування - основа деонтологічної культури педагога // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 168-172. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
632333
  Жила В.І. Культура педагогічного спілкування : монографія / В.І. Жила, С.О. Завєтний, О.С. Пономарьов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : ХНТУСГ ім. П. Василенка ; Олександр Савчук, 2016. – 174, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 166-171. – ISBN 978-966-2562-79-8
632334
  Комарова І. Культура педагогічного спілкування вчителя // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.31-34
632335
   Культура первобытной эпохи Таджикистана (от мезолита до бронзы): Сб. ст.. – Душанбе, 1982. – 112с.
632336
  Калустова О.М. Культура перекладної мови // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей / Запорізький національний університет університет. – Запоріжжя, 2005. – С. 87-94. – (Філологічні науки ; № 1)
632337
   Культура перекладу китайської та японської прози й поезії: світоглядний аспект / Дроздова С. [ та ін. ] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія" ; [ за ред. В.Ф. Резаненка ]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 85 с. – Шифр. дубл. 8сх Куль (доп. карт. по фак.). – ISBN 978-966-2410-03-7
632338
  Омельчеко В.Ю. Культура перекладу у контексті історико-філософських досліджень (П. Юркевич vs О. Гьофе) // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 225-228. – ISSN 2076-1554
632339
  Логвиненко О. Культура перекладу художнього твору: психологічний аспект // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 117-122


  У статті проаналізовано складники психології творчості письменника-перекладача, які розкриваються в межах перекладацької справи, їх вплив на скорочення комунікативної відстані між автором та іншомовним читачем. Також на прикладі перекладу окремих ...
632340
   Культура Перу. Сб. ст.. – М., 1975. – 379с.
632341
  Дегтярева Т.А. Культура письменной речи / Т.А. Дегтярева. – Москва, 1968. – 110с.
632342
  Колесников Н.П. Культура письменной речи. / Н.П. Колесников. – Ростов -на-Дону, 1987. – 98с.
632343
  Берлин Джереми Культура питания : здоровье // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 6. – С. 30 : Фото
632344
  Джикия Н.П. Культура питания грузинских горцев : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Джикия Н. П.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1977. – 25л.
632345
  Джикия Н.П. Культура питания грузинских горцев / Н.П. Джикия. – Тбилиси, 1988. – 135 с.
632346
  Михайлов В.С. Культура питания и здоровье семьи / В.С. Михайлов. – М, 1987. – 208с.
632347
  Прутська О. Культура підприємництва та її вплив на управління // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 2. – С7-10


  культура влади, організаційна культура
632348
  Кондрашова-Діденко Культура підприємництва: розвиток сучасної західної концепції / Кондрашова-Діденко, В.Ф. Діденко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 133-142. – (Економіка ; Вип. 36)


  Комплексно аналізується культура підприємництва на прикладі сучасної західної концепції. Розглядається становлення поняття "культура підприємництва" в історії цивілізації, прослідковується процес розвитку самої ідеї, вичленовуються характерні ознаки ...
632349
  Никольская Т.Н. Культура племен бассейна Верхней Оки в I тысячелетии н.э. / Никольская Т.Н. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва : Изд-во АН СССР, 1959. – № 72 : Культура племен бассейна Верхней Оки в I тысячелетии н.э. / Никольская Т.Н. – С. 1-152, рис.
632350
  Марковин В.И. Культура племен Северного Кавказа в эпоху бронзы : Автореф... канд. ист.наук: / Марковин В.И.; АН СССР. Ин-т археологии. – М., 1960. – 16л.
632351
  Марковин В.И. Культура племен Северного Кавказа в эпоху бронзы (II тысячелетие до н.э.) / Марковин В.И. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1960. – № 93 : Культура племен Северного Кавказа в эпоху бронзы (II тысячелетие до н.э.) / Марковин В.И. – С. 1-152
632352
  Кесеманлы Г.П. Культура племен северо-восточных склонов Малого Кавказа эпохи бронзы и раннего железа : Автореф... канд. ист.наук: / Кесеманлы Г.П.; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1968. – 20л.
632353
  Бетрозов Р.Ж. Культура племен Центрального Предкавказья в эпоху раннего металла. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.575 / Бетрозов Р.Ж.; АН Груз СССР. – Тбилиси, 1972. – 17л.
632354
  Мяловицький А.В. Культура побуту - сила нації : Книга корисних порад / А.В. Мяловицький, Г.А. Оганян. – Київ : Україна, 2001. – 352с. – ISBN 966-524-102-8
632355
  Агаронян А.С. Культура поведения / А.С. Агаронян. – Ташкент, 1979. – 166 с.
632356
  Бибикова О. Культура поведения и нормы общения в исламе // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 7 (241). – С. 155-173. – ISSN 1998-1813
632357
  Додон Л.Л. Культура поведения советского молодого человека / Л.Л. Додон. – Ленинград, 1955. – 32с.
632358
  Додон Л.Л. Культура поведения советского молодого человека / Л.Л. Додон. – 2-е изд., испр. и доп. – Л., 1956. – 33с.
632359
  Додон Л.Л. Культура поведения советского молодого человека / Л.Л. Додон. – 3-е изд., испр. и доп. – Ленинград, 1957. – 39 с.
632360
   Культура поведения советского молодого человека. Краткий рекоменд. список лит.. – Л., 1955. – 14с.
632361
  Богданова О.С. Культура поведения школьника / О.С. Богданова, Р.Г. Гурова. – М, 1957. – 128с.
632362
  Богданова О.С. Культура поведения школьника / О.С. Богданова, Р.Г. Гурова. – Изд. 2-е. – Москва, 1958. – 128 с.
632363
  Волченко Л.Б. Культура поведения, этикет, мораль. / Л.Б. Волченко. – Москва, 1982. – 59,5с.
632364
  Федоренко Є.Г. Культура поведінки радянської людини / Є.Г. Федоренко. – К., 1968. – 80с.
632365
  Георгиева Т.С. Культура повседневности. Русская культура и православие : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям философия, политология и религиоведение / Т.С. Георгиева. – Москва : Аспект Пресс, 2008. – 398с. – ISBN 978-5-7567-0476-1
632366
  Орлова Т.В. Культура повсякденності населення Європи 18 століття / Т.В. Орлова; Рец.: Рябцев В.П. – Київ : Знання, 2000. – 58 с. – ISBN 966-618-112-6
632367
  Семенова О. Культура повсякдення кустарів-шкірняків Середньої Наддніпрянщини в кінці ХІХ - першій половині ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 78-85


  У статті автор описує життя і побут кустарів-шкіряників, зокрема соціально-економічні передумови, що спонукали селян займатися кустарництвом, розмір річного прибутку від шкіряного промислу та купівельну спроможність кустарів у кінці ХІХ - на початку ХХ ...
632368
  Поліщук І.О. Культура політичних виборів транзитивних соціумів (на прикладі України та Польщі) / І.О. Поліщук, В.К. Лур"є // Сучасне суспільство : політичні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 1 (5). – С. 132-142
632369
  Вільчинська І.Ю. Культура політичного дискурсу: особливості вітчизняного прояву // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 280-284. – ISSN 2226-3209
632370
  Гаусман Г. Культура поразки. Перша світова війна в українській пам"яті // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2014. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 22-29
632371
  Гришелева Л.Д. Культура послевоенной Японии / Л.Д. Гришелева, Н.И. Чегодарь. – Москва, 1981. – 215 с.
632372
  Поправко А.К. Культура потербностей и активизация трудовой деятельнсоти социалистической личности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Поправко А.К.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 24л.
632373
  Ходош Ю.Р. Культура потребления / Ю.Р. Ходош. – М., 1984. – 96с.
632374
  Ходош Ю.Р. Культура потребления / Ю.Р. Ходош. – 2-е изд., доп. – М., 1987. – 126с.
632375
  Поправко Анатолий Константинович Культура потребностей и активизация трудовой деятельности социалистической личности : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Поправко Анатолий Константинович; КГУ. – Киев, 1978. – 170л. – Бібліогр.:л.148-170
632376
  Бєлая Л.В. Культура правової діяльності та правова культура юридичність понять та співвідношення правових категорій // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 77-80. – ISSN 1563-3349
632377
  Смоліна О.О. Культура православного чернецтва : монографія / О.О. Смоліна. – Луганськ : Ноулидж, 2014. – 217, [1] с. – Бібліогр.: с. 201-216. – ISBN 978-617-579-874-4
632378
  Завальнюк В. Культура правосуддя та антропологія права // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 2. – С. 13-16. – ISSN 1561-4999
632379
  Ликас А.Л. Культура правосудия / А.Л. Ликас. – М., 1990. – 174с.
632380
  Артикуца Н.В. Культура правотворчості і мова // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 77 : Юридичні науки
632381
  Михалюк О.І. Культура проведення церемоніалів у світському суспільстві Речі Посполитої: середина ХVІ – середина ХVІІ століття // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 187-191. – ISSN 2226-0285
632382
  Виходець О. Культура продажу книг, газет і журналів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 8 (193). – С. 5-12. – ISSN 2076-9326
632383
  Шелехов Ю. Культура производства - экономическое процветание предприятия : економіка підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 66-67. – ISSN 1810-3944
632384
  Ермакова Т.В. Культура производства / Т.В. Ермакова, Д.М. Сакембаева. – Алма-Ата, 1976. – 23 с.
632385
  Антоненко Вера Васильевна Культура производства : Рек. указ. лит. / Антоненко Вера Васильевна. – Москва : Книга, 1979. – 32 с. – (Науч.-техн. знания - рабочим ; Вып. 21)
632386
   Культура производства и безопасность труда: сб. ст.. – М., 1986. – 93с.
632387
  Байдюк И.Ф. Культура производства и личность / И.Ф. Байдюк. – Москва, 1990. – 21 с.
632388
  Лапин Ю.С. Культура производства и техническая эстетика. / Ю.С. Лапин. – М., 1967. – 30с.
632389
  Гольдштейн А.Ф. Культура производства и эстетика труда. Из опыта машиностроительных предприятий. / А.Ф. Гольдштейн. – М., 1968. – 105с.
632390
  Погорадзе А.А. Культура производства: сущность и факторы развития / А.А. Погорадзе ; отв. ред. А.Т. Москаленко ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск : Наука ; Сиб. отд-ние, 1990. – 206, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 200-207
632391
   Культура пропагандистского труда: опыт систем. изуч. проблемы. – М., 1989. – 270с.
632392
   Культура против варварства : сб. – К., 1988. – 406с.
632393
  Дубовик С. Культура професійного мовлення як складник педагогічної культури вчителя // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 5 (115). – С. 43-46
632394
  Иванова И.Н. Культура профессиональных сообществ: исторический контекст профессиональной культуры / И.Н. Иванова, Л.Н. Максимова // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 5. – С. 89-94. – ISSN 2073-9702
632395
   Культура рабочей молодежи Южного Урала.. – Челябинск, 1973. – 160с.
632396
   Культура развитого социализм: некоторые вопр. теории и истории. Сб. ст.. – М., 1978. – 459с.
632397
  Арнольд А.И. Культура развитого социализма / А.И. Арнольд. – Москва, 1975. – 128 с.
632398
  Есаков В.Д. Культура развитого социализма / В.Д. Есаков, А.П. Непороков. – М., 1978. – 64с.
632399
  Есаков В.Д. Культура развитого социализма / В.Д. Есаков, А.П. Ненароков. – Москва : Знание, 1979. – 64 с. = Серия " История" ; №12
632400
  Пазенок В.С. Культура развитого социализма и формирование разумных потребностей личности / В.С. Пазенок. – К., 1985. – 49с.
632401
   Культура развитого социализма: аннот. цикл лекций. – М.., 1978. – 84с.
632402
  Наумова Н.Ф. Культура разумного потребления / Н.Ф. Наумова, В.З. Роговин. – М, 1987. – 124с.
632403
  Даниелян О.А. Культура раннего железа на территории Азербайджана : Автореф... канд. ист.наук: / Даниелян О.А.; АН АзССР. Ин-т ист. – Баку, 1969. – 23л.
632404
  Егорейченко А.А. Культура ранней штрихованной керамики:характеристика и ареал // Выбраныя науковыя працы : у 7-мі тамах, 1921-2001 / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск, 2001. – Т. 2 : Гісторыя. Філалогія. Журналістыка. – С.36-41. – ISBN 985-445-538-6
632405
  Пшеничнюк А.Х. Культура ранних кочевников Южного Урала. / А.Х. Пшеничнюк. – М., 1983. – 200с.
632406
  Алиев В.Г. Культура расписной керамики в Азербайджане : Автореф... канд. ист.наук: / Алиев В. Г.; АН Аз.ССР, Ин-т ист. – Баку, 1966. – 26л.
632407
  Максимов Н.А. Культура растений на электрическом свете и применение ее для семенного контроля и селекции / Н.А. Максимов, 1925. – 395-404с.
632408
  Уайт Ф. Культура растительных тканей / Ф. Уайт. – М, 1949. – 160с.
632409
   Культура редко встречающихся и новых многолетников. – Птгр. – 32с.
632410
  Білошапка В.А. Культура результативного менеджменту як джерело міжнародної конкурентоспроможності українських компаній // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 81-84
632411
  Казарцева О.М. Культура речевого общения : теория и практика обучения : Учебн. пособие для студ. пед. учебн. заведений / О.М. Казарцева. – Москва : Флинта, Наука, 1999. – 496с. – ISBN 5-89349-030-4; 5-02-011284-4
632412
  Колесов В.В. Культура речи - культура поведения. / В.В. Колесов. – Л., 1988. – 271с.
632413
  Кудрявцев В.Д. Культура речи / В.Д. Кудрявцев. – Иркутск, 1952. – 56 с.
632414
  Артемов В.А. Культура речи / В.А. Артемов. – Москва, 1960. – 28 с.
632415
  Бахмутова Е.А. Культура речи / Е.А. Бахмутова. – Казань, 1960. – 57 с.
632416
  Розенталь Э Д. Культура речи / Э Д. Розенталь. – Москва, 1960. – 127 с.
632417
  Демидова К.И. Культура речи / К.И. Демидова. – Свердловск, 1962. – 55 с.
632418
  Бахмутова Е.А. Культура речи / Е.А. Бахмутова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Казань, 1964. – 118 с.
632419
  Розенталь Э Д. Культура речи / Э Д. Розенталь. – М., 1964. – 140с.
632420
  Федосов И.А. Культура речи / И.А. Федосов. – Ростов-на-Дону, 1979. – 96с.
632421
  Петрякова А.Г. Культура речи : практикум-справочник для 10-11-х классов / А.Г. Петрякова. – 7-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 256с. – ISBN 978-5-89349-025-1
632422
   Культура речи в технической документации: На мат. ГОСТов и спец. лит. Сб. ст.. – М., 1982. – 217с.
632423
  Вирабов С.А. Культура речи для всех : будем говорить правильно, достойно, красиво, умно : народная книга (вариант для предпринимателя) / Сергей Вирабов. – Изд. 2-е, пополн. и обновл. – Донецк : Кредо, 2010. – 223, [1] с. – ISBN 978-966-469-301-8
632424
  Овчинникова А.П. Культура речи и политика // Виховання і культура : міжнародний науково-практичний журнал. – Одеса, 2001. – № 1. – С.85-87. – ISBN 966-7965-01-5
632425
  Костомаров В.Г. Культура речи и стиль / В.Г. Костомаров. – Москва, 1960. – 71с.
632426
  Розенталь Э Д. Культура речи лектора / Э Д. Розенталь. – Москва, 1956. – 43 с.
632427
   Культура речи на сцене и на экране: сб. ст.. – М., 1986. – 186с.
632428
  Приступа Г.Н. Культура речи учителя : пособие для студентов нефилол. спец. пед. ин-тов. / Г.Н. Приступа. – Рязань, 1984. – 79с.
632429
  Бояринцева Г.С. Культура речи юриста / Г.С. Бояринцева. – Саранск, 1987. – 80 с.
632430
  Успенский Л.В. Культура речи. / Л.В. Успенский. – М., 1976. – 96с.
632431
  Былкова С.В. Культура речи. Стилистика : учеб. пособие для подготовки к ЕГЭ / С.В. Былкова, Е.Ю. Махницкая. – 2-е изд., исправл. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 400с. – ISBN 978-5-89349-675-8
632432
   Культура Рижу на Україні. – К.-Х, 1937. – 68с.
632433
  Щупаковский В.Ф. Культура риса без затопления в условиях Узбекистана / В.Ф. Щупаковский. – Ташкент. – 12с.
632434
  Шупаковский В.Ф. Культура риса без затопления в условиях Узбекистана. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Шупаковский В.Ф.; Мин. сел. хоз. УзССР. Узбекская рисовая опытная станция. – Ташкент. – 12л.
632435
  Кочан І.М. Культура рідної мови : Збірник вправ і завдань / І.М. Кочан, А.С. Токарська. – Львів : Світ, 1996. – 232с.
632436
  Семеног О. Культура роботи вчителя-дослідника з текстом наукової комунікації // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 11 (130). – С. 2-8
632437
  Кірпічніков В.Ю. Культура роботи за комп"ютером та здоров"я людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 3 : рис.
632438
  Беніков Д.С. Культура роботи над книгою / Д.С. Беніков. – Київ, 1963. – 53 с.
632439
  Зарубенко А.У. Культура рододендронів в Україні : Монографія / А.У. Зарубенко; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2006. – 175с. – ISBN 966-594-716-8
632440
  Номеров Б.А. Культура роз в средней полосе СССР / Б.А. Номеров. – 2-е доп. изд. – М, 1965. – 221с.
632441
  Лемпіцький Л.П. Культура роз у відкритому грунті / Л.П. Лемпіцький. – К., 1958. – 124с.
632442
  Кримський Сергій Культура розкриває внурішню безмежність людини // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв Країни , Ін-т культурології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 18-26
632443
  Юдкин-Рипун Культура романтики / Юдкин-Рипун; НАНУ; Ин-т искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М.Ф. Рыльского. – Київ, 2001. – 481с. – ISBN 966-02-1271-2
632444
  Вишняков С.А. Культура России от Древней Руси до наших дней (культуроведение России) : учеб. пособие / С.А. Вишняков. – Москва : Флинта; Наука, 2006. – 72с. – Шифр. дубл. 4р Вишн. – (Русский язык как иностранный). – ISBN 5-89349-928-X
632445
  Большаков И.В. Культура российских политических акторов: вариант типологизации // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 5 (125). – С. 104-116. – ISSN 0321-2017
632446
  Лихачев Д.С. Культура Руси времен Андрея Рублева и Епифания Премудрого. (Конец XIV - начало XV в.) / Д.С. Лихачев. – М.-Л., 1962. – 172с.
632447
  Лихачев Д.С. Культура Руси эпохи образования русского национального государства. /Конец XIV - начало XVI в./ / Д.С. Лихачев. – Л., 1946. – 160с.
632448
  Миненко Н.А. Культура русских крестьян Зауралья, / Н.А. Миненко. – М., 1991. – 222с.
632449
  Лихачев Д.С. Культура русского народа X-XVII вв. / Д.С. Лихачев. – М.-Л., 1961. – 120с.
632450
  Копылов А.Н. Культура русского населения Сибири в XVII-XVIII вв. / А.Н. Копылов. – Новосибирск, 1968. – 168с.
632451
   Культура Русского Севера. – Л., 1988. – 221с.
632452
  Калинин А.В. Культура русского слова: сборник / А.В. Калинин. – М., 1984. – 304 с.
632453
  Обнорский С.П. Культура русского языка / С.П. Обнорский ; АН CCCР, Совет по научно-технической пропаганде. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1948. – 30, [1]с.
632454
   Культура русской диаспоры: Владимир Набоков - 100 : Материалы научной конференции (Таллинн-Тарту, 14-17 января 1999). – Таллинн, 2000. – 402 с. – ISBN 9985-58-145-8
632455
   Культура русской диаспоры: саморефлексия и самоидентификация : Материалы международногоо семинара. – Tartu : Ulikooli Kirjastus, 1997. – 427 с. – ISBN 9985-56-298-4
632456
  Михайлов М.М. Культура русской речи / М.М. Михайлов. – М, 1966. – 216с.
632457
   Культура русской речи : Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : НОРМА, 2005. – 560с. – ISBN 5-89123-186-7
632458
  Скворцов Л.И. Культура русской речи : Словарь-спрвочник: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / Л.И. Скворцов. – 2-е изд., исп. и доп. – Москва : Academia, 2006. – 224с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-2606-8
632459
   Культура русской речи : учебник для студентов высших учебных заведений / Виноградов С.И., Граудина Л.К., Даниленко В.П., Карпинская Е.В., Козловская Т.Л. и др. ; Российская академия наук ; Ин-т русского языка им. В.В. Виноградова ; отв. ред. Л.К. Граудина, Е.Н. Ширяев. – Москва : НОРМА, 2008. – 10с., 550с. – ISBN 978-5-89123-186-3
632460
   Культура русской речи в национально-территориальном аспекте изучения: сб. науч. ст.. – Элиста, 1987. – 125с.
632461
   Культура русской речи в национальных республиках. – К., 1984. – 254с.
632462
   Культура русской речи в условиях национально-русского двуязычия: пробл. лексики. – М., 1985. – 271с.
632463
   Культура русской речи на Украине. – К., 1976. – 355с.
632464
   Культура русской речи. Аннотир. указ. лит-ры.. – М., 1962. – 56с.
632465
  Вишневская О.А. Культура сакских племен низовьев Сырдарьи в VII—V вв. до н. э. : По материалам Уйгарака / О.А. Вишневская. – Москва : Наука, 1973. – 160 с. – (Труды ХАЭЭ ; Т. 8)


  В монографии освещаются материальная культура, быт, военное дело, погребальные обряды и верования, а также прикладное искусство племен, населявших бассейн нижней Сырдарьи в VII—V вв. до н. э. Автор показывает особенности культуры этих племен, а также ...
632466
  Скворцов Л.В. Культура самосознания : Человек в поисках истины своего бытия. / Л.В. Скворцов. – М., 1989. – 317с.
632467
  Мартиненко М.Ю. Культура самостійної роботи майбутніх економістів: критерії оцінювання // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 135-140. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (9) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті визначено та проаналізовано критерії щодо оцінювання культури самостійної роботи майбутніх економістів, а саме: мотиваційний, професійно-особистісний, когнітивний, практично- професійний. Відповідно до зазначених критеріїв та їх показників ...
632468
  Луконин В.Г. Культура Сасанидского Ирана / В.Г. Луконин. – М., 1969. – 220с.
632469
   Культура сахарной свеклы в орошаемых районах. – М., 1938. – 174с.
632470
   Культура свободного времени и антиалкогольное воспитание. – К., 1986. – 15с.
632471
  Куклин А.Я. Культура свободного времени сельского населения. : Автореф... Канд.филс.наук: 621 / Куклин А.Я.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1970. – 28л.
632472
  Ерастов Н.П. Культура связной речи. В помощь учителю / Н.П. Ерастов. – Ярославль, 1969. – 118 с.
632473
  Гурвич И.С. Культура северных якутов-оленеводов / И.С. Гурвич. – Москва, 1977. – 247 с.
632474
  Магомедов А.Р. Культура Северо-Восточного Кавказа в эпоху поздней бронзы (На матер. раскоп. Бамут поселен.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00; 07.00.06 / Магомедов А. Р.; МГУ, Ист. фак. – М., 1973. – 22л.
632475
  Мослаев Борис Гаврилович Культура села как объект социального управления : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Мослаев Борис Гаврилович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1980. – 12л.
632476
  Кабанов С.К. Культура сельских поселений Южного Согда III - VI в. / С.К. Кабанов. – Ташкент, 1981. – 128с.
632477
   Культура семейных отношений : сб. статей. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1985. – 175с.
632478
   Культура семейных отношений: сб. ст.. – М., 1980. – 112с.
632479
  Полянский З.А. Культура семян сахарной свеклы / З.А. Полянский, Е.Б. Хренников. – М.-Л., 1931. – 64с.
632480
   Культура семьи как объект социологического исследования: сб. ст.. – Свердловск, 1980. – 142с.
632481
  Ляховська О.С. Культура сервісу в круїзному туризмі : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Ляховська Ольга Сергіївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
632482
  Пигулевская Н.В. Культура сирийцев в средние века / Н.В. Пигулевская. – М., 1979. – 248с.
632483
  Титар О. Культура Слобожанщини: проблеми національно-культурної ідентичності : Монографія / Олена Титар. – Киев : Райдер, 2006. – 240с. – ISBN 966-8246-60-8
632484
   Культура слова : Республіканський міжвідомчий збірник. – Київ, 1989
632485
  Пономарів О.Д. Культура слова : мовностилістичні поради : навчальний посібник для студ. гуманітарних спеціальностей вищих закл. освіти / Олександр Пономарів. – Київ : Либідь, 1999. – 240 с. – ISBN 966-06-0128-Х
632486
  Пономарів О.Д. Культура слова : мовностилістичні поради / Олександр Пономарів. – Київ : Либідь, 2002. – 240с. – ISBN 966-06-0256-1
632487
  Пономарів О.Д. Культура слова : мовностилістичні поради : навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів / Олександр Пономарів. – Вид. 3-тє, стереотипне. – Київ : Либідь, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-06-0508-4
632488
  Пономарів О.Д. Культура слова : мовностилістичні поради / Олександр Пономарів. – 4-те вид., доп. – Київ : Либідь, 2011. – 272 с. – ISBN 978-966-06-0586-2
632489
   Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISSN 0201-419
Вип. 74. – 2011. – 181 с.
632490
   Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISSN 0201-419
Вип. 75. – 2011. – 191 с.
632491
   Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISSN 0201-419
Вип. 76. – 2012. – 188 с.
632492
   Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISSN 0201-419
Вип. 78. – 2013. – 218 с.
632493
   Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISSN 0201-419
Вип. 79. – 2013. – 222 с.
632494
   Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISSN 0201-419
Вип. 83. – 2015. – 136 с.
632495
   Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISSN 0201-419
Вип. 84. – 2015. – 232 с.
632496
  Пономарів Олександр Данилович Культура слова: Мовностилістичні поради : Навчальний посібник для студ. гуманіт. спец. вищих навч. закладів / Пономарів Олександр Данилович. – 2-ге вид.. стереотипне. – Київ : Либідь, 2001. – 240с. – ISBN 966-06-0192-1
632497
  Курбанов Мамед Курбан оглы Культура Советского Азербайджана / Курбанов Мамед Курбан оглы. – Баку, 1959. – 138 с.
632498
  Малиновский А.В. Культура Советского Казахстана / А.В. Малиновский. – Алма-Ата, 1960. – 36с.
632499
   Культура Советского Казахстана. Сб. ст.. – Алма-Ата, 1957. – 237с.
632500
  Абдушукурова Т.Р. Культура Советского Таджикистана и советология / Т.Р. Абдушукурова; Т.Р. Адбушукурова ; отв. ред. Ашуров Г.А. – Душанбе : Дониш, 1988. – 47, [1] с.
632501
  Мухамедов С.М. Культура Советского Узбекистана / С.М. Мухамедов. – Ташкент, 1963. – 36с.
632502
  Майсурадзе Д. Культура Советской Грузии / Д. Майсурадзе. – Тбилиси, 1965. – 461с.
632503
  Колосенок С.В. Культура Советской Карелии / С.В. Колосенок, И.М. Моносов. – Петрозаводск, 1967. – 155с.
632504
  Максакова Л.В. Культура Советской России в годы Великой Отечественной войны / Л.В. Максакова. – Москва, 1977. – 343с.
632505
  Грузин В.М. Культура Советской Украины / В.М. Грузин. – Київ, 1984. – 38 с.
632506
   Культура Советской Украины.. – К., 1962. – 16с.
632507
   Культура современного Алжира. Сб. ст.. – М., 1961. – 94с.
632508
  Никитина Л.В. Культура современного японского питания: традиции и новации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 95-102. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
632509
  Кудрина Т.А. Культура современной деревни / Т.А. Кудрина. – Москва, 1980. – 182 с.
632510
   Культура современной Индии.. – М., 1966. – 216с.
632511
  Лещенко А.К. Культура сої на Україні / А.К. Лещенко. – К., 1962. – 328с.
632512
   Культура социально-политического диалога. – вып. 2. – М., 1991. – 57с.
632513
  Гусев В.И. Культура социального управления . : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Гусев В.И.; ЛГУ им.И.Франко. – Львов, 1992. – 18л.
632514
  Коробко Д.П. Культура социальной материи / Д.П. Коробко. – Пущино, 2003. – 12с. – ISBN 5-201-14507-8
632515
  Морщакова Олена Культура соціогуманітарного пізнання у ситуації постмодерну // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 2 (40). – С.133-139. – ISSN 1810-2131
632516
   Культура спілкування : Навчально-методичний посібник для вчителів шкіл, студ.педагог.вузів, учнів педагог.училищ і батьків. – Київ : ІЗМH, 1997. – 328с. – ISBN 5-7763-9356-6
632517
  Ковальчук Г. Культура спілкування в Інтернеті // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 3 (61). – С. 24-27


  В статті розповідається про особливості спілкування в Інтернеті
632518
  Павлюк Володимир Культура спілкування водіїв сигналами та жестами // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 33 : фото
632519
  Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей / М.С. Дороніна. – Київ, 1997. – 191с.
632520
  Плухтович Т.Г. Культура спілкування студентів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 15 (240). – С. 131-136. – (Серія "Філософські науки"). – ISSN 1729-360Х
632521
  Дробот Н. Культура спілкування та значення етикету в англійській мові // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 272-281
632522
   Культура Сполучених Штатів Америки : Метод. розробка з курсу "Українська і світова культура" для студ. вузів. – Київ : Київський університет, 1997. – 28с.
632523
  Сухарева Н.М. Культура средневекового Ирана / Н.М. Сухарева. – Иваново, 1985. – 47с.
632524
   Культура средневековой Руси : Сб. ст. – Ленинград, 1974. – 215с.
632525
   Культура Средневековья и Возрождения : Хрестоматия. – Харків : Факт, 1998. – 352с. – ISBN 966-7099-23-7
632526
   Культура средних веков и нового времени: сб. ст.. – М., 1987. – 104с.
632527
  Фаустова Э.Н. Культура студенческой молодежи / Э.Н. Фаустова. – М., 1991. – 136с.
632528
  Ивакина Н.Н. Культура судебной речи / Н.Н. Ивакина. – М., 1995. – 334с.
632529
  Короденко М. Культура суспільства плюс відповідальність бізнесу. Дуальна освіта - спосіб навчання, який став популярним у сімдесятих роках минулого століття в Німеччині та є перспективним і донині // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 13 березня (№9-10), спецвипуск


  14 лютого 2017 р. відбувся семінар "Система вищої дуальної освіти в Німеччині та її досвід для України", організований Вищою дуальною школою Гера-Айзенах та ін.
632530
  Лащук І. Культура сучасного суспільства: методологічні та методичні аспекти соціологічного вивчення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 4, жовтень - грудень. – С. 38-54. – ISSN 1563-3713
632531
  Кисіль Г.Г. Культура сучасної української літературної мови : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Г.Г. Кисіль, М.В. Кучинський. – Київ : Міленіум, 2005. – 270 с. – ISBN 966-8063-41-4
632532
   Культура сценической речи: сб. ст.. – М., 1979. – 415с.
632533
  Нолл Томас Культура съедает стратегию на завтрак // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 30-31 : фото
632534
  Шейко Василь Культура та глобалізація : компаративістський аналіз // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв Країни , Ін-т культурології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 73-79
632535
  Калмикова Г. Культура та демократичне врядування в Україні: взаємозв"язок та взаємовпливи // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 38-46.
632536
  Яковенко М.Л. Культура та естетика : обумовленість понять // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.169-173
632537
   Культура та інформаційне суспільство 21 століття : матеріали наукової конференції молодих учених, 25-26 квітня 2006 року. – Харків : ХДАК, 2006. – 251с. – ISBN 966-7352-91-9
632538
  Співак В.М. Культура та її роль у процесі глобалізації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 654-662. – ISSN 1563-3349
632539
   Культура та побут населення українських Карпат.. – Ужгород, 1972. – 229с.
632540
  Зуєв К. Культура та релігія: соціально-філософський аналіз // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 6 (120). – С. 158-162. – ISSN 1728-9343
632541
  Комарова К. Культура та традиції студентів Київського університету доби незалежності // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 570-573. – ISBN 978-966-171-795-3
632542
  Ровенчак Іван Культура та цивілізація: географічний підхід // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 42-47. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 17)
632543
  Бутенко Р.Г. Культура тканей и клеток растений / Р.Г. Бутенко. – Москва, 1971. – 46 с.
632544
  Милосердова В.Д. Культура тканей насекомых и применение их для вирусологических исследований : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Милосердова В.Д. ; АН УССР , Ин-т микробиологии и вирусологии. – Киев, 1966. – 21 с.
632545
   Культура ткани в вирусологических исследованиях. – Москва, 1962. – 236 с. : ил., табл.
632546
  Слепкань З.И. Культура тригонометрических вычислений в восьмилетнией и средней школе. : Автореф... канд.пед.наук: / Слепкань З.И.; М-во просвещения УССР.Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1962. – 16л.
632547
  Нерсо А. Культура труда – главное условие уверенности в себе / Анна Нерсо // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 6. – С. 62-64. – ISSN 0869-4915


  Научная библиотека Кубанского государственного университета является методическим центром для библиотек вузов и учреждений среднего профессионального образования Краснодарского края. Важным направлением является инновационная деятельность, которая ...
632548
  Соколова Г.Н. Культура труда в социальном развитии рабочего класса / Г.Н. Соколова. – Минск, 1984. – 220с.
632549
  Соколова Г.Н. Культура труда в социальном развитии технической интеллигенции / Г.Н. Соколова. – Минск, 1989. – 174с.
632550
  Матушкин С.Е. Культура труда в школьных мастерских. / С.Е. Матушкин. – Изд. доп. и переработ. – Челябинск, 1961. – 106с.
632551
  Шатуновский И.М. Культура труда журналиста. / И.М. Шатуновский. – М., 1960. – 54с.
632552
  Еренков В.А. Культура труда и быта студента / В.А. Еренков. – Кишинев, 1987. – 169с.
632553
  Капица В.Ф. Культура труда как производительное творчество человека / В.Ф. Капица. – Киев, 1989. – 194 с.
632554
  Анисимов С.А. Культура труда современного рабочего / С.А. Анисимов. – Москва, 1985. – 79 с.
632555
   Культура труда, быта и человеческих отношений : тезисы докл. науч. симпоз. – Уфа
Ч. 1. – 1980. – 177 с.
632556
   Культура труда, быта и человеческих отношений : тезисы докл. науч. симпоз. – Уфа
Ч. 2. – 1980. – 176 с.
632557
  Ероглу М.А. Культура тюркського одягу. Тюркський національний стрій балканських держав // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 137-140


  Одяг - це феномен, який виник внаслідок потреби у захисті від кліматичних умов. Він дійшов до наших днів із минулого, зазнаючи впливу різних природніх, суспільних та етичних чинників, внаслок чого значно видозмінюючись. Зміни у вигляді одягу стали ...
632558
  Волощук Є. Культура у споживацькому суспільстві: розвінчання міфу про митця та мистецтво у романі "Піаністка Ельфріди Єлінек // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 72-82. – ISBN 978-966-1516-14-3
632559
   Культура уйгуров Центральной Азии: методол. указ. к курсу "Археология Сибири". – Новосибирск, 1992. – 33с.
632560
  Цимбал Тетяна Культура укорінення людини, "творення себе" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 8-9. – ISSN 0868-9644
632561
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-36-6
Вип. 7. – 2000. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Мистецтвознавство)
632562
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-58-7
Вип. 9. – 2002. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Мистецтвознавство)
632563
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-62-5
Вип. 10. – 2002. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Мистецтвознавство. Філософія)
632564
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-63-3
Вип. 11. – 2003. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Мистецтвознавство. Філософія)
632565
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-69-2
Вип. 12. – 2003. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Філософія культури. Мистецтвознавство)
632566
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-63-3
Вип. 13. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Мистецтвознавство. Філософія)
632567
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-63-3
Вип. 14. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Мистецтвознавство. Філософія)
632568
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-63-3
Вип. 15. – 2005. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Мистецтвознавство. Філософія)
632569
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-63-3
Вип. 16. – 2005. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Мистецтвознавство. Філософія)
632570
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-63-3
Вип. 17. – 2006. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Мистецтвознавство. Філософія)
632571
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-63-3
Вип. 19. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Мистецтвознавство. Філософія)
632572
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-63-3
Вип. 20. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Мистецтвознавство. Філософія)
632573
   Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-63-3
Спецвипуск 21 : Культурологія. – 2008. – (Мистецтвознавство. Філософія)
632574
   Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-63-3
Спецвипуск 24 : Культурологія. – 2008. – (Мистецтвознавство. Філософія)
632575
   Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 1993-
Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
632576
   Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 1993-
Вип. 28. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
632577
   Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 1993-
Вип. 29. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
632578
   Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 1993-
Вип. 30. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
632579
   Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 1993-
Вип. 31. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
632580
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 33. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
632581
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 34. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
632582
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 35. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
632583
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 36. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
632584
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 37. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
632585
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 38. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
632586
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 39. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
632587
   Культура України : зб. наук. праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 40. – 2013. – 295 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
632588
   Культура України : зб. наук. праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 41. – 2013. – 300 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
632589
   Культура України : зб. наук. праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 42, ч. 1 : Спецвипуск. – 2013. – 185 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
632590
   Культура України : зб. наук. праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 42, ч. 2 : Спецвипуск. – 2013. – 189 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
632591
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 43. – 2013. – 296 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
632592
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 44. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
632593
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 45. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
632594
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 46. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
632595
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 47. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
632596
   Культура України. Серія: Культурологія : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК
  вип. 48. – 2015. – 294 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
632597
   Культура України. Серія: Культурологія : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК
  вип. 49. – 2015. – 305 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
632598
   Культура України. Серія: Мистецтвознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК
  вип. 50. – 2015. – 228 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
632599
   Культура України. Серія: Мистецтвознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК
  вип. 51. – 2015. – 235 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
632600
   Культура України. Серія: Мистецтвознавство = Culture of Ukraine : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК
  вип. 54. – 2016. – 380 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
632601
   Культура України. Серія: Культурологія : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК
  вип. 52. – 2016. – 311 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
632602
   Культура України. Серія: Мистецтвознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК
  вип. 53. – 2016. – 371 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
632603
  Адамська І. Культура українських земель IX - XVI ст. в дослідженнях Історичного товариства Нестора-літописця // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 4-5


  У XIX ст. розпочався новий етап формування української нації, важливим елементом якого був підвищений інтерес до дослідження власної історії. У 1874 р. при Київському університеті Св. Володимира почало діяти Історичне товариство Нестора-літописця. На ...
632604
  Русанівський В.М. Культура українського народу : Навчальний посібник / В.М. Русанівський, Г.Д. Вервес, М.В. та ін. Гончаренко. – Київ : Либідь, 1994. – 272с. – ISBN 5-325-00471-9
632605
   Культура українського слова: зб. 1. – Х.-К., 1931. – 124с.
632606
  Івченко М.П. Культура української мови / М.П. Івченко. – К., 1963. – 44с.
632607
  Коваль А.П. Культура української мови / А.П. Коваль. – Київ, 1964. – 195с.
632608
  Коваль А.П. Культура української мови / А.П. Коваль. – Київ, 1966. – 192с.
632609
  Єрмоленко С.Я. Культура української мови : довідник / [С.Я. Єрмоленко (кер. авт. кол.), Н.Я. Дзюбишина-Мельник, К.В. Ленець та ін.] ; за ред. В.М. Русанівського. – Київ : Либідь, 1990. – 301, [3] с. – ISBN 5-11-001484-1
632610
  Карікова Н.М. Культура української мови в концепції Василя Сімовича // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 15. – С. 95-102
632611
  Мацько Л.І. Культура української фахової мови : Навчальний посібник / Л.І. Мацько, Л.В. Кравець. – Київ : Академія, 2007. – 360с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-230-3


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
632612
  Еренков В.А. Культура умственного труда школьника / В.А. Еренков. – Кишинев, 1979. – 95 с.
632613
  Заренок Н.Н. Культура управления / Н.Н. Заренок. – Минск : Вышэйшая школа, 1990. – 154с.
632614
  Козлов Ю.М. Культура управления и право / Ю.М. Козлов. – М, 1978. – 64с.
632615
  Пихало В.Т. Культура управления современным производством / В.Т. Пихало. – М, 1988. – 64с.
632616
  Окусов А.П. Культура управления: взаимодействие объективного и субъективного в социальном управлении / А.П. Окусов. – Ростов -на-Дону, 1989. – 142с.
632617
  Тарасенко И.С. Культура управленческого труда. / И.С. Тарасенко. – Кишинев, 1980. – 86с.
632618
  Герчанівська П.Е. Культура управління : Навчальний посібник / П.Е. Герчанівська, К.М. Левківський, І.І. Федорова. – Київ : Політехніка, 2005. – 152с. – ISBN 966-622-187-Х
632619
  Палеха Ю.І. Культура управління та підприємництва : Навч.-метод. посібн. / Ю.І. Палеха, В.О. Кудін. – Київ : МАУП, 1998. – 92с. – ISBN 5-86926-123-6
632620
  Березняк Є. Культура управлінської праці керівника школи // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 20 вересня (№ 38). – С. 6. – ISSN 2219-5793
632621
  Сербенська Олександра Культура усного мовлення : Практикум.Навчальний посібник для студ.вищих навчальних закладів / Сербенська Олександра; Мін-во освіти і науки України. Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 212с. – ISBN 966-613-220-6
632622
  Горбушина Л.А. Культура устной и письменной речи / Л.А. Горбушина, В.Ф. Греков. – М, 1950. – 124с.
632623
   Культура устной и письменной речи в средней школе ГДР : Автореф... канд .пед.наук: / Максидонова Л. Г,; Максидонова Л. Г,; Моск.гос. пед. инзт. – М., 1963. – 17л.
632624
   Культура устной и письменной речи делового человека : справочник : практикум / Н.С. Водина, А.Ю. Иванова, В.С. Клюев, О.Р. Лопаткина, М.Н. Панова и др. – 14-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2008. – 320 с. – ISBN 978-5-89349-358-0
632625
  Дауров Х.М. Культура устной осетинской речи / Х.М. Дауров. – Орджоникидзе, 1975. – 223 с.
632626
   Культура фахового мовлення : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н.Д. Бабич, К.Ф. Герман, М.В. Скаб, М.С. та ін. Скаб; Авт.: Бабич Н.Д., Герман К.Ф., Скаб М.В., Скаб М.С. та ін.За ред. Н.Д. Бабич. – Чернівці : Книги - 21, 2006. – 496с. – ISBN 966-8653-43-2
632627
  Токарська А.С. Культура фахового мовлення правника : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / А.С. Токарська, І.М. Кочан. – Львів : Світ, 2003. – 312 с. – ISBN 966-603-193-0


  У посібнику проаналізовано основні ознаки ділово-го стилю - точність, стислість, конкретність, за-гальнозрозумілість, переконливість, впливовість. Наведено цікаві приклади з офіційно-ділового мов-лення. Для студентів вищих навчальних закладів.
632628
  Яцимірська М. Культура фахової мови журналіста / Марія Яцимірська ; МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ПАІС, 2004. – 332 с. – ISBN 966-7651-21-5
632629
  Калайда Ф.К. Культура фисташкового дерева Pistacia vera L. на Южном Берегу Крыма / Ф.К. Калайда; Ботанический кабинет и ботанический сад Императорского Никитского сада;Под общ. ред.:Н.И.Кузнецова. – Ялта, 1916. – 22с.
632630
  Покатілова О. Культура Франції доби Середньовіччя та Відродження // Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 2 (78). – С. 10-15
632631
   Культура хмелю.. – К.-Х., 1947. – 100с.
632632
   Культура хмеля. Агротех. указ. на 1947 г.. – М., 1946. – 56с.
632633
   Культура хмеля. Агротех. указ. на 1949 г.. – Чебоксары, 1949. – 72с.
632634
  Слободянюк П.Я. Культура Хмельниччини / П.Я. Слободянюк. – Хмельницький, 1995. – 338с. – ISBN 5-87174-058-8
632635
  Михайлова Н.Н. Культура хореллы / Н.Н. Михайлова. – М, 1966. – 93с.
632636
  Мазепа В.И. Культура художника / В.И. Мазепа. – К, 1988. – 332с.
632637
  Руденко С.И. Культура хуннов и Ноинулинские курганы / С.И. Руденко. – Москва ; Ленинград, 1962. – 200 с.
632638
   Культура ХХ сторіччя : Метод. розробки для студ. І кур.гуман.фак-тів з навч. дисципліни "Українська і світова культура". – Київ : Київський університет, 1997. – 66c.
632639
  Власенко І.О. Культура цитрусових на півдні України / І.О. Власенко. – Одеса, 1951. – 64с.
632640
  Ахунзаде Идрис Культура цитрусовых в грунтовых сараях / Ахунзаде Идрис; Азербайдж. науч.-иссл. ин-т многолетних насаждений. – Баку, 1951. – 24с.
632641
  Чхаидзе И.И. Культура чая в Закарпатье / И.И. Чхаидзе. – М, 1953. – 56с.
632642
  Бучанов И.И. Культура Чехии гуситского периода в работах отечественных историков конца 40-х годов ХХ века - начала ХХI века // Славяноведение / РАН. Ин-т славяноведения. – Москва, 2007. – № 5. – С. 87-92. – ISSN 0132-1366
632643
  Мыльников А.С. Культура чешского Возрождения. / А.С. Мыльников. – Л., 1982. – 176с.
632644
  Шавкунов Э.В. Культура чжурчжэней-удиге ХІІ-ХІІІ вв. и проблема происхождения тунгусских народов Дальнего Востока. / Э.В. Шавкунов. – М., 1990. – 281с.
632645
  Воробьев М.В. Культура чжурчжэней и государства Цзинь / М.В. Воробьев. – Москва, 1983. – 367 с.
632646
   Культура чи імітація культури ? : Матеріали парламентських слухань на тему: "Культурна політика в Україні: пріоритети, принципи та шляхи реалізації" у Верховній Раді України, 20 квітня 2005 року. – Київ : Парламентське видавництво, 2005. – 160с. – (Парламентські слухання). – ISBN 966-611-430-5
632647
   Культура Чили.. – М., 1968. – 296с.
632648
  Чепелєва Н.В. Культура читання / Н.В. Чепелєва. – Київ, 1980. – 48 с.
632649
  Серажим К.С. Культура читання в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 44-52


  У статті зроблено спробу дослідити сутність кризи читання в Україні, проаналізувати статистичні дані щодо вподобань українських читачів, дані щодо вподобань українських читачів, з’ясувати основні чинники, що заважають формуванню інформаії дані щодо ...
632650
  Семенова М.О. Культура читання як чинник самоосвіти студентів вищого педагогічного навчального закладу // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – C. 246-255. – ISSN 2074-8167


  Статтю присвячено аналізу поняття "культура читання", яке знаходиться в контексті сучасного соціокультурного підходу при вивченні педагогічних явищ і фактів. Обґрунтовано, що вирішенню проблем самоосвіти студентів може сприяти удосконалення культури ...
632651
  Перцовская Р. Культура чтения в эпоху электронных технологий / Римма Перцовская // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Комитет по культуре города Москвы; Гос. учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2008. – № 4. – С. 8-10
632652
  Акатова Т.И. Культура чтения и информационная культура: основание для дифференциации понятий // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 5. – С. 286-290
632653
  Примаковский А.П. Культура чтения и методы работы с книгой / А.П. Примаковский. – М, 1951. – 143с.
632654
   Культура чувств. – Москва : Искусство, 1968. – 254с.
632655
  Вареница Е.Т. Культура чумизы в нечерноземной полосе / Е.Т. Вареница. – Москва : Сельхозгиз, 1955. – 86с.
632656
  Стогній О.М. Культура шанування як основа формування міжнародних взаємозв"язків (на прикладі України та Греції) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2014. – Вип. 2 (3). – С. 30-35. – ISSN 2312-4679
632657
  Свешников И.К. Культура шаровидных амфор // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1983. – В1-27 : Культура шаровидных амфор / Свешников И.К. – С.1-88, рис.
632658
  Фогель В.А. Культура эвкалиптов в западной Грузии : Автореф... канд. с.-х.наук: 538 / Фогель В.А.; Ун-т дружбы народов. – М., 1971. – 24л.
632659
   Культура Эквадора. – М., 1985. – 279с.
632660
  Щербина В.Ф. Культура экономики. / В.Ф. Щербина. – М., 1986. – 189с.
632661
  Арнольд Р. Культура эпохи Возрождения / Проф. Р. Арнольд ; перев. с немец. Н.М. Даниловской ; под. ред. В.В. Битнера. – Санкт-Петербург : Изд. ред. "Вестника Знания", 1905. – 66 с.
632662
   Культура эпохи Возрождения : сб. статей. – Л., 1986. – 255с.
632663
  Скрипникова Л.В. Культура эпохи Возрождения / Л.В. Скрипникова. – Днепропетровск, 1993. – 147с.
632664
   Культура эпохи Возрождения и Реформация: докл. конф., Москва, 12-13 февр. 1979 г.. – Ленинград, 1981. – 267 с.
632665
   Культура этноса и этническая история: Краткое содерж. докл. науч. сессии. – Л., 1987. – 38с.
632666
   Культура юга Узбекистана в древности и средневековье: сб. науч. тр.. – Ташкент, 1988. – 83с.
632667
   Культура яблони на слаборослых подвоях. – М., 1974. – 69с.
632668
  Дорофеев П.П. Культура ягідників в умовах Молдавії та південних районів УРСР / П.П. Дорофеев. – Тираспіль, 1937. – 136с.
632669
  Малыш С.Е. Культура ягодников в Донбассе. / С.Е. Малыш, П. Бережной. – Сталино, 1953. – 64с.
632670
  Смольянинова Н.К. Культура ягодников и приусадебных садах / Н.К. Смольянинова, Ф.И. Карев. – 2-е изд. – М., 1966. – 235с.
632671
  Шумейкер Дж.Ш. Культура ягодных растений и винограда / Дж.Ш. Шумейкер. – М, 1958. – 562с.
632672
  Мурогов В. Культура ядерного нераспространения - новый ресурс публичной дипломтии России. / В. Мурогов, А. Зульхарнеев // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 2. – С. 79-92. – ISSN 0130-9625
632673
  Скворцов Л.И. Культура языка - достояние социалистической культуры. / Л.И. Скворцов. – М., 1981. – 191с.
632674
  Винокур Г. Культура языка / Г. Винокур. – Москва, 1925. – 216 с.
632675
  Мусаев К. Культура языка перевода / К. Мусаев. – Ташкент, 1982. – 189с.
632676
  Решетник М.Д. Культура як "життєвий стиль": Е. Ротгакер // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 97-100. – (Філософія. Політологія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні ідеї культурної антропології Е. Ротгакера. The basic ideas of E. Rothackers cultural anthropology is considered.
632677
  Мачача Т. Культура як засіб реалізації потенціалу творчої діяльності // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 165-169
632678
  Рижова І.С. Культура як найбільш фундаментальний спосіб людського буття // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 46. – С. 126-134. – ISSN 2072-1692
632679
  Карась А.Ф. Культура як об"єкт і чинник геополітики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 24-33. – (Філософія. Політологія ; Вип. 34)


  Розглядуються сучасні проблеми детермінації культури у її зв"язку з геополітикою.
632680
  Комаров Р.В. Культура як предмет дослідження в історії філософії (на прикладі філософії символічних форм Ернста Кассірера) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 45. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
632681
  Кравченко О.В. Культура як предмет наукової концептуалізації в контексті глобалізації // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 37-49
632682
  Кучменко Е.М. Культура як світ утілених цінностей / Е.М. Кучменко, Б.А. Кучменко // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 19-27
632683
  Фітьо В. Культура як смислова детермінанта розуміння // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 150-153. – ISSN 1728-9343
632684
  Возняк С.С. Культура як соціальне явище:аксіологічний вимір / С.С. Возняк, Т.В. Костюк // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 12-22. – ISSN 2306-3974
632685
  Батюк Г.Ю. Культура як соціальний феномен: інтеграція реального та віртуального // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 110-113. – ISSN 2077-1800
632686
  Лебединська І. Культура як спосіб набуття ідентичності: методологічна рефлексія // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 231-260. – ISBN 978-966-2241-22-8
632687
  Ребкало І.В. Культура як форма буття людини в світі // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 188-194. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
632688
  Третьяков В.П. Культура ямочно-гребенчатой керамики в лесной полосе европейской части СССР. / В.П. Третьяков. – Л, 1972. – 136с.
632689
  Жукова И.В. Культура японской диаспоры в Канаде / И.В. Жукова, А.В. Жукова // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 7 (636). – С. 60-64. – ISSN 0321-5075
632690
  Волков Н.В. Культура, быт и нравы населения ГДР / Н.В. Волков. – Москва, 1977. – 91с.
632691
  Дороніна Ю.А. Культура, духовність в інформаційному суспільстві // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 282-285. – (Серія: Соціологія ; № 3 (30)). – ISSN 2075-7190
632692
  Борисова Е. Культура, имена и экономическое развитие / Е. Борисова, А. Кулькова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 1. – С. 81-106 : рис. – Библиогр.: 97 назв. – ISSN 0042-8736
632693
   Культура, искусство, досуг : Англия. США. XX век :Хрестоматия. – Ленинград : [б. и.], 1974. – 464 с.
632694
   Культура, людина і право : Бюлетень. – Харків
№ 2. – 2002
632695
   Культура, людина і право : Бюлетень. – Харків
№ 4. – 2002
632696
   Культура, людина і право : Бюлетень. – Харків
№ 5. – 2002
632697
   Культура, людина і право : Бюлетень. – Харків
№ 6. – 2003
632698
   Культура, людина і право : Бюлетень. – Харків
№ 7. – 2003
632699
   Культура, людина і право : Бюлетень. – Харків
№ 8. – 2003
632700
   Культура, людина і право : Бюлетень. – Харків
№ 9. – 2003
632701
   Культура, людина і право : Бюлетень. – Харків
№ 10. – 2003
632702
   Культура, людина і право : Бюлетень. – Харків
№ 11. – 2003
632703
  Челышов Е.П. Культура, мир , прогресс / Е.П. Челышов. – Ташкент, 1977. – 214с.
632704
  Біленко Т.І. Культура, мовне спілкування та розуміння в контексті перебудови вищої школи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 78 : Методологічні проблеми перебудови університетської освіти
632705
   Культура, наука, искусство СССР. Словарь-справочник.. – М., 1965. – 320с.
632706
   Культура, нравственность, человек: сб. ст.. – Ташкент, 1991. – 98с.
632707
   Культура, образование и наука в СССР : Библиогр. указ. – Москва, 1987. – 128с.
632708
  Васильченко В.М. Культура, обряд, мова: точки перетину в екзестенції етносоціуму // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С.401-412. – Бібліогр.: Літ.: с. 410-412; 34 назв.


  Метою дослідження є з"ясування ролі і місця культури, обряду і мови, а також зв"язків між ними та їх плив на формування етнокультурного соціуму/індивіда.
632709
   Культура, общение, текст. Сб. ст.. – М., 1989. – 201с.
632710
  Стасіневич Є. Культура, оповита Плющем // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 червня (№ 24). – С. 11


  Леонід Плющ - публіцист, дисидент, математик і правозахисник.
632711
  Ерасов Б.С. Культура, религия и цивилизация на Востоке / Б.С. Ерасов. – Москва, 1990. – 207 с.
632712
  Бойко В.І. Культура, творчість, свобода: діалектика зв’язку // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 7-10
632713
  Артеменко А.П. Культура, техника и труд / А.П. Артеменко. – Харьков, 1964. – 116 с.
632714
   Культура, техника, человек: Диалектика взаимосвязи: Сб. ст.. – Владивосток, 1991. – 159с.
632715
  Адуло Т.И. Культура, философия и духовный мир человека / Т.И. Адуло; Бабосова Е.М. – Минск, 1986. – 147 с.
632716
   Культура, философия, образование в стратегиях 21 века : Научное издание / О.Н. Кузь, В.А. Стрижко, П.В. Брунько, Т.Е. Гетало, И.В. и др. Жеребятникова; МОНУ; ХНЕУ; Кузь О.Н., Стрижко В.А., Брунько П.В., Гетало Т.Е., Жеребятникова И.В. и др. – Харьков : ХНЕУ, 2006. – 260с. – ISBN 966-676-169-6
632717
   Культура, философия, право. – Киев
Ч. 1. – 1997
632718
   Культура, философия, право. – Киев
Ч.1. – 1997. – 152с.
632719
   Культура, человек и картина мира: сб. ст.. – Москва : Наука, 1987. – 347с.
632720
   Культура. Искусство. Религия. Проблемы взаимодействия. – Ленинград, 1990. – 40 с.
632721
  Шевченко А.К. Культура. История. Личность / А.К. Шевченко. – Ктев, 1991. – 187с.
632722
  Губерський Л.В. Культура. Ідеологія. Особистість : методолого-світоглядний аналіз / Леонід Губерський, Віктор Андрущенко, Микола Михальченко ; КНУТШ ; Ін-т соціології НАНУ, Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ : Знання України, 2009. – 578 с. – ISBN 966-7999-07-6
632723
  Губерський Л.В. Культура. Ідеологія. Особистість. : Методолого-світоглядний аналіз / Л.В. Губерський, В.П. Андрущенко, М.І. Михальченко; КНУТШ ; Ін-т соціології НАНУ ; Ін-т вищої освіти України. – Київ : Знання України, 2002. – 578 с. – На тит. аркуші деяких примірниках першим автором є В. Андрущенко. – ISBN 966-7999-07-6
632724
  Зоц В.А. Культура. Религия. Атеизм / В.А. Зоц. – М., 1982. – 158с.
632725
   Культура. Религия. Атеизм. – Киев, 1991. – 299 с.
632726
   Культура. Творчество. Человек. – Москва, 1970. – 272 с.
632727
  Кононенко П. Культура. Українська культура: стан, проблеми, перспективи // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 6-11
632728
  Шейко В.М. Культура. Цивілізація. Глобалізація ( кінець ХІХ-початок ХХІ ст.) : Монографія. 2-х т. / В.М. Шейко. – Харків : Основа. – ISBN 5-7768-07-49-2
Т.1. – 2001. – 520с.
632729
  Шейко В.М. Культура. Цивілізація. Глобалізація ( кінець ХІХ-початок ХХІ ст.) : Монографія: В 2-х томах / В.М. Шейко. – Харків : Основа. – ISBN 5-7768-0761-1
Т.2. – 2001. – 400с.
632730
  Колтунюк С.В. Культура.Атеизм.Личность. / С.В. Колтунюк. – К., 1988. – 141с.
632731
  Скуратовский В. Культура: вчера, сегодня, завтра : контексты киномонтажа // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2011. – № 3 (73). – С. 34-51
632732
  Гусев С.С. Культура: конфликты и компромиссы // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 12. – С. 36-46. – ISSN 0235-1188
632733
   Культура: методология исследования, опыт и проблемы преподавания : научно-методический материал по философии, культурологии, истории. – Белгород : Белгородская ГСХА
Ч. 8. – 2003. – 130с.
632734
  Дискин И.Е. Культура: Стратегия социально-экономического развития / И.Е. Дискин. – Москва, 1990. – 107 с.
632735
  Кравченко С.А. Культуральная социология Дж. Александера (генезис. понятия, возможности инструментария) // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5 (313). – С.13-22. – ISSN 0132-1625
632736
  Ращенко А. Культури мають перебувати в діалозі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Листопад (№ 15)


  В університеті відбулася Друга міжнародна наукова конференція "Китай, Корея, Японія: методологія та практика інтерпретації культур". Організатори заходу -центри сходознавства Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка НАНУ і науково-дослідний центр ...
632737
   Культури нашої надбання. – Ужгород, 1982. – 168с.
632738
  Шидловський П.С. Культурна адаптація первісних мисливців Східної Європи (18 - 10 тис. років тому) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Шидловський П.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 271л. + Додатки: л.236-271. – Бібліогр.: л.201-235
632739
  Шидловський П.С. Культурна адаптація первісних мисливців Східної Європи (18 - 10 тис. років тому) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. історичн. наук: спец. - 07.00.02. - Всесвітня історія / Шидловський П.С. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
632740
  Хоменко М.М. Культурна антропологія / М. Хоменко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 220. – ISBN 966-642-073-2
632741
  Буценко О.А. Культурна безпека як ключовий фактор сучасного соціального розвитку // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 149-152
632742
  Бєлопольська О.А. Культурна біографія артефакту: скіфський казан // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Клочко В.І., Буйських А.В., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 67 : Археологічні студії. – С. 65-70. – ISSN 1996-9872
632743
  Сулейманова Л. Культурна взаємодія Сходу і Заходу у філософській творчості Е. Фромма // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 304-306. – ISSN 2076-1554
632744
  Вербинська К.О. Культурна візія нової України: стратегічне планування як основа розвитку // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 13-14
632745
  Глібова С. Культурна дипломатія Італії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 88-95. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
632746
  Соловчук Л. Культурна дипломатія капели "Дніпро" // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 8). – С. 6


  Улітку Народна хорова капела «Дніпро» Київського національного університету імені Тараса Шевченка відвідала з гастролями Німеччину, Швейцарію та Італію. Першим виступом став грандіозний спільний концерт, присвячений 50-літтю Університету м. Констанц ...
632747
  Ціватий В.Г. Культурна дипломатія Республіки Польща: інституційний та іміджевий аспект (досвід для України) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 295-302. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
632748
  Кукса Н. Культурна дипломатія Росії на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 119-120
632749
  Карпчук Н. Культурна дипломатія Франції / Н. Карпчук, І. Лозанюк // КОМА, кореспонденція міжнародної аналітики : журнал студентів факультету міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – Т. 2, № 1. – С. 28-33. – ISSN 2312-9808


  Сучасна світова дипломатія завдячує своєму існуванню й розвитку французам. Саме вони встановили високий стандарт етики ведення зовнішньої політики, розробили методику ведення переговорів, регулювання міжнародних суперечок, налагодження тісних взаємин з ...
632750
  Кучмій О.П. Культурна дипломатія як інструмент зовнішньої політики держави // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 65-66
632751
  Сербіна Н.Ф. Культурна дипломатія як інструмент зовнішньої політики сучасної європейської держави / Н.Ф. Сербіна, О.П. Кучмій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – C. 122-131


  Стаття присвячена культурній дипломатії, за допомогою якої держава може не тільки підвищити ефективність зовнішньої політики, а й підняти престиж власної країни, уряду; подолати упередженість щодо країни; зміцнити міжнародний авторитет держави.
632752
  Мусієнко Н. Культурна дипломатія: американський вектор // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 17-18 червня (№ 106/107). – С. 9


  У центрі Вашингтона відкрилася виставка відомого українського художника Віктора Сидоренка "Пам"ять безсвідомого".
632753
  Руднєва В.Ю. Культурна дипломатія: вдосконалення інформаційної політики держави та перехід до комунікативної політики // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 257-266. – (Серія "Управління" ; вип. 2)
632754
  Шкуров В. Культурна дипломатія: нотатки з Греції // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5. – С. 46-47. – (Політичні науки)
632755
  Мареєв О. Культурна діяльність посольства Німеччини в Україні (1991-2016 рр.) // Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. молодіж. наук. конф. 10 берез. 2017 р., м. Киів / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Іст.-філос. ф-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ; [редкол.: О.О. Салата, Г.В. Саган, Р.Р. Куцик]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – С. 166-173
632756
  Гуменюк О. Культурна діяльність українських студентських організацій у Європі (1920-1939 рр.) // Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. молодіж. наук. конф. 10 берез. 2017 р., м. Киів / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Іст.-філос. ф-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ; [редкол.: О.О. Салата, Г.В. Саган, Р.Р. Куцик]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – С. 236-240
632757
  Малежик Д.І. Культурна діяльність української творчої інтелігенції в повоєнний період (1945-1953 рр.) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 166-171
632758
  Головацька О.Я. Культурна діяльність українців Канади як чинник національної десиміляції в 50-ті рр. ХХ ст. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 5. – С. 400-406.
632759
  Айхтінгер Мартін Культурна домінанта / інтерв"ю взяла Ганна Трегуб // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 1/2 (270). – С. 56-57. – ISSN 1996-1561


  Генеральний директор департаменту культурної політики Федерального міністерства європейських та міжнародних справ Австрії Мартін Айхтінгер про зростання ролі культури у міжнародній дипломатії, її особливий статус в Австрії та митців як рушіїв розвитку ...
632760
  Безугла Р.І. Культурна еліта: культурологічне осмислення феномена // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 194-200
632761
  Макаренко Є.А. Культурна і мовна різноманітність в інформаційному суспільстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 41, ч. 1. – С. 247-250.
632762
  Євдокимова В.В. Культурна і моральна складові як чинники формування розвиненого суспільства в Україні // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 2. – C. 188-207. – ISSN 2518-7600
632763
  Ломако В. Культурна і природна спадщина як предмет складу порушення законів та звичаїв війни / В. Ломако, В. Базов // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 8. – С. 76-80.
632764
  Пилипенко С.Г. Культурна ідентичність в умовах плинної сучасності // Studia slobozhanica : вісник виставково-музейного центру / М-во аграрн. політики та продовольства України ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка ; Виставково-музейний центр. – Харків, 2015. – Вип. 1 : Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Слобожанський гуманітарій - 2014", 31 жовтня 2014 р. – С. 126-135. – ISBN 978-617-619-161-2
632765
  Богачов А. Культурна ідентичність і пам"ять // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 6 : Місця пам"яті. – С. 22-28. – ISSN 0235-7941
632766
  Цюпак І.Г. Культурна ідентичність і проблема модернізації сучасного освітнього простору // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 63-69. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (36))
632767
  Лисий І.Я. Культурна ідентичність: культурні виміри націй у баченні М. Гібернау // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 154 : Філософія та релігієзнавство. – С. 11-17. – ISSN 1996-5931
632768
  Кобчінська О.І. Культурна інакшість як філософський акцент Тагара Бен Джеллуна // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 120-126
632769
  Величко В. Культурна індустрія Китаю: наукові засади та реалії розвитку // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 525-538. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
632770
  Палій О. Культурна катастрофа та її витоки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23-24 березня (№ 51/52)


  Російський режисер, син автора "Союзу нерушимого" Андрій Кончаловський вважає, що "Московія" іде до неоліту.
632771
  Нестуля О. Культурна комісія при делегації України на мирних переговорах з Росією 1918 р.: хроніка діяльності / Олексій Нестуля; Всеукраїнська спілка краєзнавців, Полтавське наукове тов-во краєзнавців. – Полтава, 1993. – 64с.
632772
  Хом"якова О.В. Культурна компетенція у вищій освіті // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 1 (4). – С. 73-77. – ISSN 2312-4679


  Розглянуто місце культурної компетенції у вищій освіті та пов"язані з нею дискусійні питання. Особливу увагу приділено ключовим соціальним компетенціям. Спираючись на документи ЮНЕСКО й інших міжнародних організацій та представлені їм наукові розробки, ...
632773
  Гач Н.О. Культурна конотація словосполучень в американському поетичному дискурсі XIX ст. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 250-262


  У статті здійснюється когнітивно-прагматичний аналіз словосполучень в американських віршованих творах XIX ст. з огляду на інтенції автора, а також розглядаються особливості реалізації теми "війна" на рівні словосполучень у рамках культурних, ...
632774
  Костючок О.В. Культурна належність Києво-Софійського собору за виданням "Архітектура СРСР" (перша половина 1930–х рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 75-79. – ISSN 2076-1554
632775
  Шляхович О.В. Культурна освіченість: міждисциплінарна проблематика у сучасних міжкультурних дослідженнях // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 193-195
632776
  Шаповал М. Культурна павутина: інтертекстуальність як основа літератури модернізму // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 342-350
632777
   Культурна політика в Україні : аналітичний огляд / О.А. Гриценко, Г.О. Андрес, І.С. Булкіна, Н.К. Гончаренко, В.В. та ін. Дем"ян; [Гриценко О.А., Андрес Г.О., Булкіна І.С., Гончаренко Н.К. та ін.]; Український центр культурних досліджень Міністерства культури і туризму України; ред.-упорядник О. Гриценко. – Київ, 2007. – 160 с. : табл. – ISBN 966-7048-65-9
632778
  Кравченко О.В. Культурна політика в Україні за часів незалежності. Дискурс публічної політики // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 47-57
632779
  Дацюк С. Культурна політика війни // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; гоолов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2017. – № 1. – С. 8-11 : фото Юрія Сороки. – ISSN 0868-9644
632780
  Савелова М. Культурна політика Європейського Союзу // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київ. славістичний ун-т. – Київ, 2013. – № 1 (50). – С. 118-122
632781
  Ковальчук Т.І. Культурна політика Європейського Союзу і місце України у формуванні єврокультурних стратегій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 192-196
632782
  Худолій М. Культурна політика Європи: огляд проблематики // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 413-415
632783
  Еппл Майкл Культурна політика і освіта / Еппл Майкл; Пер. з англ. В.Василюка. – Київ : Веселка, 2002. – 158с. – ISBN 966-01-0217-8
632784
  Степовик Д. Культурна політика і політична культура // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 18-24 березня (№ 11). – С. 7


  Маленький спогад про Миколу Плав"юка.
632785
  Баладинська І. Культурна політика Польщі в стосунку до сучасної України // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – C. 209-217
632786
  Культенко В.П. Культурна політика та політична культура : кореляція понять та феноменів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 137. – С.140-145
632787
  Кравченко О.В. Культурна політика України: культурологічні аспекти концептуалізації та репрезентації : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.04 / Кравченко Олександр Васильович ; М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – 33 с. – Бібліогр.: 41 назва
632788
  Здіорук С.І. Культурна політика України: національна модель у європейському контексті : аналіт. доповідь / [Здіорук С.І., Литвиненко О.М., Розумна О.П. ; за ред. С.І. Здіорука] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 57, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-181-3
632789
  Худолій М. Культурна політика України: огляд проблематики // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 78-80
632790
  Драч Ю. Культурна політика як один із зовнішньополітичних інструментів французької дипломатії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 10 (295). – С. 9-10
632791
   Культурна політика: методологічні, правові, економічні проблеми : Збірник наукових праць. – Київ : УЦКД Мінкультури України, 1995. – 64с.
632792
  Худолій М.В. Культурна політика: основні підходи до визначення поняття // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 4. – С. 132-136. – ISSN 2226-3209
632793
  Данилюк І. Культурна психологія як окремий напрям етнічної психології // Соціальна психологія : український науковий журнал / Укр. центр політичного менеджменту, Нац. пед. ун. ім. М.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 86-93.
632794
  Власов М.М. Культурна революція / М.М. Власов. – Київ, 1969. – 24 с.
632795
  Орлова Т.В. Культурна революція / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 220-221. – ISBN 966-642-073-2
632796
  Добрускін М.О. Культурна революція в європейських країнах народної демократії / М.О. Добрускін. – Київ, 1958. – 44с.
632797
  Бевзенко Л. Культурна регуляція соціальної поведінки в ситуації нестабільності : на прикладі практик успіху // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 2 квітень - червень. – С. 98-119. – ISSN 1563-3713
632798
  Денисенко С.Н. Культурна релевантність міжмовних контрастів (в аспекті питання культурної специфіки у фразеології) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 43-45. – ISBN 966-581-295-5
632799
  Вергеліс О. Культурна реформа. Вигляд з хвоста // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 вересня (№ 32). – С. 1, 4


  "Низка скандалів різної резонансності потрясла жарке повітря цього літа у зв"язку з запровадженням "культурної реформи". Особливо тієї її частини, котра стосується конкурсів у закладах культури. В Одеському українському театрі ім. В.Василька художнього ...
632800
  Атаманчук-Ангел Культурна речовина // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 131-140
632801
  Назаров Н.А. Культурна роль лексикографічної діяльності Памви Беринди на тлі західноєвропейської філології XVI-XVII століть // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 275-282


  Стаття показує освоєння і трансформації західноєвропейської лексикографічної традиції у "Лексиконі" П. Беринди. Статья показывает освоение и трансформации западноевропейской лексикографической традиции в "Лексиконе" П. Беринды. The article shows ...
632802
  Арзуманова Т.В. Культурна самобутність та міжкультурний діалог українців і росіян Харківської губернії у XIX ст. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1055. – С. 70-75. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 16). – ISSN 2227-6505
632803
  Бедзик Д. Культурна сила : Комедія на одну дію / Д. Бедзик. – Харків : ДВУ, 1929. – 27с.
632804
  Бурбело В.Б. Культурна складова дискурсивної компетенції мовця // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 57-60. – ISBN 966-7890-03-1
632805
  Бурбело В.Б. Культурна складова дискурсивної компетенції мовця // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: 60; 5 назв
632806
  Годованська О. Культурна складова національної ідентичності українських трудових мігрантів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 380-388. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
632807
  Цирфа Ю. Культурна складова формування зовнішньополітичної ідентичності держави в сучасному світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 100-101
632808
  Романовський В.С. Культурна спадщина в класифікаційних схемах українського пам"яткознавства й історичного джерелознавства // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 26-34
632809
  Компан О.С. Культурна спадщина в світлі марксистсько-ленінсокої теорії / О.С. Компан. – Київ, 1970. – 20 с.
632810
  Заєць Л. Культурна спадщина Волині у періодиці громадських товариств Правобережної України (остання третина ХIX – початок ХХ ст.): історіографічний огляд // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2014. – Вип. 18 : Спеціальність "Історія". – С. 79-92


  Значний масив матеріалу з означеної проблеми диктує необхідність його історіографічного аналізу, який дасть можливість узагальнити результати наявних досліджень, визначити основні завдання з проблеми та окреслити перспективи майбутніх досліджень. ...
632811
  Тютюнник Ю.Г. Культурна спадщина і ландшафтне різноманіття // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 38-61. – ISBN 966-531-142-5
632812
  Семена М. Культурна спадщина на невизнаній території // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16-17 травня (№ 87/88). – С. 10


  Процес включення кримських пам"яток до Всесвітнього списку ЮНЕСКО призупинено. Що далі?
632813
  Денисенко О.А. Культурна спадщина про Українську революцію 1917–1921 років у формуванні історичної пам"яті // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 13-24. – ISSN 2078-0133
632814
  Верменич Я. Культурна спадщина Середземномор"я в генезисі південноукраїнських міст // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 2 (348). – С. 147-160. – ISSN 0869-3595
632815
   Культурна спадщина Слобожанщини. Історія та краєзнавство : зб. наук.-попул. ст. : [доп. та повідомл. учасників іст.-краєзнав. секції п"ятої та шостої міжнар. наук. конф."Слобожанські читання", Харків, 29-30 листоп. 2001 р. та 24-25 жовт. 2002 р.]. – Харків : Курсор. – ISBN 966-7810-60-7
Число 1. – 2003. – 167, [1] с., [1] арк. карта : іл. – Імен., геогр. покажч.: с.154-161. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим.
632816
  Поливач К.А. Культурна спадщина та ії вплив на розвиток регіонів України / К.А. Поливач ; [наук. ред.: Л.Г. Руденко] ; НАН України, Ін-т географії. – Київ : Інститут географії НАН України, 2012. – 208 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 181-202. – ISBN 978-966-02-6681-0
632817
  Барна С. Культурна спадщина Тернопільщини // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 9 (229). – С. 48-57. – ISSN 0131-2685
632818
  Денисенко Г. Культурна спадщина у формуванні історичної пам"яті: події 1941-1942 рр. В пам"ятках // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 40-55. – ISSN 2222-5250
632819
   Культурна спадщина України : правові засади збереження, відтворення та охорони культурно-історичного середовища : збірник офіційних документів. – Київ : Істина, 2002. – 336с. – ISBN 966-7613-23-2
632820
  Троєльнікова Л.О. Культурна спадщина України в контексті формування сучасного художньо-освітнього простору // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 79-84
632821
  Денисенко Г. Культурна спадщина України у формуванні історичної пам"яті народу / Г. Денисенко, О. Денисенко // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (86). – С. 139-150. – ISSN 2222-5250
632822
  Зараховський О.Є. Культурна спадщина Черкащини як туристичний ресурс // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 181-187. – ISSN 2226-0285
632823
  Антоненко В.С. Культурна спадщина як історико-культурний та науково-пізнавальний ресурс туризму: проблеми питання / В.С. Антоненко, І.П. Крупа // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 37-44. – Бібліогр.: 17 назв.
632824
  Пивовар І.В. Культурна спадщина як об"єкт адміністративно-правової охорони // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 165-176
632825
  Кудерська Н.І. Культурна спадщина як об"єкт культурної політики держави // Право культурної спадщини України : загальна частина : підручник / Н.І. Кудерська. – Київ : НАКККіМ, 2014. – C. 6-12. – ISBN 978-966-452-170-0
632826
  Титова О. Культурна спадщина як чільна складова державотворчих процесів сучасної України // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 3-6. – ISSN 2078-0850
632827
  Семененко Н. Культурна стратегія і стратегеми Національної філармонії України: естетичні виклики епох // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – Число 1 (49) : Театр. Музика. Кіно. – С. 56-63. – ISSN 1728-6875
632828
  Виткалов С.В. Культурна сфера Рівненщини як сегмент її духовного становлення (на прикладі діяльності галереї європейського живопису "Євро-арт") // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 44-51
632829
  Розовик О. Культурна сфера села в період реформування АПК України (1991-2000 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 171-173
632830
  Дубас О.П. Культурна та ідеологічна глобалізація: виклики для інформаційного простору України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 201-207
632831
  Николаєва В.І. Культурна трансформація медійного простору інформаційного суспільства / В.І. Николаєва, Ю. Якименко // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., АмошаО.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 1 (74). – С. 42-48. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
632832
  Настояща К.В. Культурна форма як агент міжкультурного дискурсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 17-20. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто поняття "культурної форми", дано ґрунтовний аналіз цього соціального феномена як продукту діяльності певної культури. Досліджено типологію культурних форм, варіанти їх апробації та роль у міжкультурному дискурсі як одного з факторів ...
632833
  Копієвська О.Р. Культурна функція держави як предмет наукового аналізу // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 122-125
632834
  Головченко М.Ф. Культурна функція як невід"ємна складова образу сучасної держави // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 8-20. – (Серія: Право ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
632835
  Пирогов Г.Н. Культурная агрессия / Г.Н. Пирогов. – Москва : Советская Россия, 1986. – 109 с.
632836
  Матвеенко В.В. Культурная адаптация иммигрантов в российском и канадском обществах в условиях технологического развития : культура и управление // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 3. – С. 55-60. – ISSN 2073-9702


  В статье анализируется влияние ИКТ на процессы культурной адаптации иммигрантов в многокультурных обществах. Предложена модель адаптации иммигрантов в принимающее общество, основанная на данных результатов сравнительного исследования содержания ...
632837
  Кон И.С. Культурная антропология телесных наказаний. Телесные наказания детей // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 97-109. – ISSN 0042-8744
632838
  Панибратцев А.В. Культурная глобализация и задачи современного образования // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 10. – С. 52-57. – ISSN 2073-9702
632839
   Культурная деятельность населения : демографический аспект : сб. ст. – Москва, 1988. – 126 с.
632840
   Культурная деятельность: опыт социологических исследований. – Москва, 1981. – 238 с.
632841
  Цыплаков Д.А. Культурная динамика традиций и новаций : образовательный аспект // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (28). – С.70-75. – ISSN 1811-0916
632842
  Филановская Т.А. Культурная диффузия : обретения и потери (на примере становления хореографического образования в России) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 2. – С. 55-60. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматривается роль фактора культурной диффузии в становлении системы хореографического образования России. Определен механизм возникновения и динамики развития национальной школы танца как результат заимствования и синтеза европейских пед. ...
632843
  Галустян Д.О. Культурная жизнь армянских колоний средневековой Польши (XVI-XVII вв.) / Д.О. Галустян. – Ереван, 1981. – 162 с.
632844
   Культурная жизнь в СССР, 1928-1941: Хроника. – Москва, 1976. – 816 с.
632845
   Культурная жизнь в СССР, 1941-1950: Хроника. – Москва, 1977. – 524 с.
632846
   Культурная жизнь в СССР, 1951-1965: Хроника. – М., 1979. – 679с.
632847
   Культурная жизнь в СССР, 1966-1977: Хроника. – М., 1981. – 847с.
632848
   Культурная жизнь в СССР. 1917-1927. Хроника. – Москва, 1975. – 768 с.
632849
  Пустовалова А. Культурная жизнь горьковчан в годы Великой Отечественной войны. Библиотеки, печать и издательское дело // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 44-45
632850
  Степанов З.В. Культурная жизнь Ленинграда / З.В. Степанов. – Ленинград, 1976. – 288с.
632851
   Культурная жизнь Сибири 17-20 вв. : Сборник еауч. трудов. Бахрушинские чтения. – Новосибирск : НГУ, 1981. – 159 с.
632852
  Хван М.С. Культурная идентичность Бразилии в эпоху глобализации // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 2. – С. 74-90. – ISSN 0044-748Х
632853
  Кузьмина С.Л. Культурная идентичность образовательного пространства современного Крыма : виртуальные отражения // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2009. – № 1 (17). – С. 79-87
632854
  Геркерова А.М. Культурная карта Европы глазами студентов факультета иностранных языков // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 4 (145). – C. 30-38. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
632855
  Краузе А.А. Культурная матрица техногенной цивилизации : аксиомы и ценности / А.А. Краузе, А.С. Сафонова, О.Д. Шипунова // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С.7-10. – ISSN 2073-9702


  Предложен философский анализ культурной матрицы современной цивилизации через выявление мировоззренческих доминант техногенного общества. Автор делает вывод, что анализ базовых аксиоматических установок позволяет наиболее наглядно показать связь ...
632856
   Культурная Москва. – Москва, 1923. – 139с.
632857
  Николаева А.Д. Культурная парадигма как основа социокультурной модернизации региональной системы образования / А.Д. Николаева, О.П. Осипова // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 3, ч. 1. – С. 49- 51. – ISSN 2073-9613


  В статье проведен анализ культурной парадигмы системы образования, ее вариативной модели - социокультурному подходу в образовании на материале Концепции социокультурной модернизации образования в Республике Саха (Якутия).
632858
   Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры : Сборник материалов. – Москва : Либерия, 2002. – 238с. – ISBN 5-85129-139-7
632859
  Бабякина Е.П. Культурная политика в условиях становления гражданского общества // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 5. – С. 58-64. – ISSN 2073-9702


  В статье предлагается культурологический анализ одного из исторических типов культуры, приходящегося на период неолита. Характеризуется образ жизни общества этой исторической эпохи, разбирается структура культуры. Проводится анализ всех элементов и ...
632860
  Водопьянова Е. Культурная политика Европейского Союза и вызовы времени // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 4. – С. 112-122. – ISSN 0201-7083
632861
  Маевский Г.С. Культурная политика современной России: институты и тенденции // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.77-87. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
632862
  Живков Т. Культурная политика социализма / Т. Живков. – София, 1985. – 374 с.
632863
  Крупская Н.К. Культурная работа в колхозах / Н.К. Крупская. – Москва-Ленинград, 1930. – 32 с.
632864
   Культурная ревлюция - составная часть ленинского плана социалистического строительства: реф. сб.. – М., 1981. – 336с.
632865
  Гладкая Л.В. Культурная революция - закономерность развития нового мира / Л.В. Гладкая. – Одесса, 1972. – 101 с.
632866
  Амелин П.П. Культурная революция - закономерность строительства социализма и коммунизма / П.П. Амелин. – Ленинград, 1967. – 24 с.
632867
  Васина Э.Л. Культурная революция / Э.Л. Васина. – Москва, 1968. – 35 с.
632868
  Щербина Д.Г. Культурная революция в ГДР и борьба СЕПГза ее осуществление : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.570 / Щербина Д.Г. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1971. – 32 с.
632869
  Каландадзе Ц.П. Культурная революция в Грузии / Ц.П. Каландадзе. – Тбилиси, 1963. – 111 с.
632870
  Арнольдов А.И. Культурная революция в европейских странах народной демократии / А.И. Арнольдов. – Москва, 1956. – 47 с.
632871
  Безносиков Я.Н. Культурная революция в Коми АССР / Я.Н. Безносиков. – Москва, 1982. – 296 с.
632872
  Худавердян К.С. Культурная революция в Советской Армении. 1920-1940. / К.С. Худавердян. – Ереван, 1966. – 304с.
632873
  Грабарь Т.Ф. Культурная революция в СССР - составная часть ленинского плана построения социализма (1917-1937) / Т.Ф. Грабарь. – Москва, 1968. – 95 с.
632874
  Лисенков М.М. Культурная революция в СССР и армия / М.М. Лисенков. – М., 1977. – 220с.
632875
   Культурная революция в СССР и духовное развитие советского общества. – Свердловск, 1974. – 605с.
632876
   Культурная революция в СССР. 1917-1965 гг.. – М., 1967. – 472с.
632877
  Михайлов П.М. Культурная революция в Чувашии / П.М. Михайлов. – Чебоясары, 1957. – 103 с.
632878
  Смирнов К.П. Культурная революция и задачи коммунистического воспитания трудящихся при переходе от социализма к коммунизму / К.П. Смирнов, К.И. Чуркин. – М., 1972. – 1-32с.
632879
  Мельников В.В. Культурная революция и комсомол / В.В. Мельников. – Ростов -на-Дону, 1973. – 282с.
632880
  Козлов В.А. Культурная революция и крестьянство, 1921-1927: (По материалам европ. части РСФСР) / В.А. Козлов. – Москва, 1983. – 215 с.
632881
  Васина Э.Л. Культурная революция и некоторые проблемы коммунистического воспитания / Э.Л. Васина. – Москва, 1970. – 60 с.
632882
  Луначарский А.В. Культурная революция и общественность / А.В. Луначарский. – Москва-Ленинград, 1929. – 32 с.
632883
  Мамадов А. Культурная революция и пути дальнейшего развития социалистической культуры таджикского народа : Автореф... канд. филос.наук: / Мамадов А.; Таджикск. гос. ун-т. – Сталинабад, 1955. – 27л.
632884
  Привалова Л.Ф. Культурная революция как социально-политический фактор развития социалистической демократии. : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Привалова Л.Ф.; АОН при ЦК КПСС. Каф. научного коммунизма. – М., 1970. – 22л.
632885
  Григулевич И.Р. Культурная революция на Кубе / И.Р. Григулевич. – Москва, 1965. – 304 с.
632886
  Куето Х С.В. Культурная революция на Кубе и особенности ее развития : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Куето С.В.Х.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 22 с.
632887
  Куето С.В. Культурная революция на Кубе и особенности ее развития : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Куето С. В. Х.; КГУ. – К., 1985. – 188л. – Бібліогр.:л.168-188
632888
   Культурная революция на Урале.. – Свердловск, 1966. – 310с.
632889
  Бердникова Л.Н. Культурная революция. Лекция по курсу научного коммунизма / Л.Н. Бердникова. – Москва, 1970. – 32 с.
632890
  Сизоненко А.И. Культурная составляющая - важный компонент внешней политики Испании // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 11. – С. 32-35. – ISSN 044-748Х
632891
  Мокшанова Е.В. Культурная среда библиотеки: интерпретация понятия // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 68-73. – ISSN 0130-9765


  Основываясь на терминологическом анализе понятий культурная среда, социальная среда, библиотечная среда, сделана попытка дефиниции понятия культурная среда библиотеки. Представлено содержание культурной среды библиотеки, показана ее роль как ресурса ...
632892
  Орлова В.И. Культурная среда производственного коллектива. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Орлова В.И.; МВ и ССО РСФСР.Урасльк.гос.ун-т. – Свердловск, 1973. – 25л.
632893
  Александер Культурная травма и коллективная идентичность / Александер, // Социологический журнал / РАН, Институт социологии. – Москва, 2012. – № 3. – С. 6-40. – ISSN 1562-2495
632894
  Вульф Е.В. Культурная флора Земного шара / Е.В. Вульф. – Ленинград, 1987. – 328 с.
632895
   Культурная флора СССР. Люцерна, донник, пажитник.. – вып. 1. – М.-Л., 1950. – 528с.
632896
   Культурная флора СССР. Овощные пасленовые (томат, бакалажан, черный паслен, дынная груша, перец, физалис, мандрагора). – М.-Л., 1958. – 532с.
632897
   Культурная флора СССР. Орехоплодные. / Вульф Е.В. – М.-Л., 1936. – 354с.
632898
   Культурная флора СССР. Хлебные злаки, Пшеница. / Вульф Е.В. – М.-Л., 1935. – 435с.
632899
   Культурная флора СССР. Хлебные злаки, Рожь, ячмень, овес. / Вульф Е.В. – М.-Л., 1936. – 447с.
632900
   Культурная флора СССР. Ягодные. / Вульф Е.В. – М.-Л., 1936. – 285с.
632901
  Мищук А.Н. Культурная ценность современного искусства // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 4. – С. 14-19. – ISSN 2073-9702
632902
  Кошарний І.Я. Культурне будівництва у Дрогобицькій області за роки Радянської влади (1939-1950 рр) : Дис... канд. іст.наук: / Кошарний І.Я.; Дрогобицький пед. ін-т. – Дрогобич, 1952. – 2362л.
632903
  Лісевич І.Т. Культурне будівництво в Народній Польщі / І.Т. Лісевич. – К., 1986. – 207с.
632904
  Розовик Д.Ф. Культурне будівництво в Україні у 1917-1920 рр. : до 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Дмитро Розовик ; КНУТШ. – Київ : Аквілон-Плюс, 2011. – 543, [1] с. – Імен. покажч.: с. 531-541. – Бібліогр.: c. 442-494 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2172-16-4
632905
   Культурне будівництво в Українській РСР. 1917-1927. Зб. докум. і матеріалів.. – К., 1979. – 663с.
632906
   Культурне будівництво в Українській РСР. 1928- черв. 1941. Зб. докум. і матеріалів. – К., 1986. – 415с.
632907
   Культурне будівництво в Українській РСР. Важливіші рішення Ком. партії і Рад. уряду 1917-1959 рр. : збірник документів : в 2-х т., 1959. – 884с.
632908
   Культурне будівництво в Українській РСР. Важливіші рішення Ком. партії і Рад. уряду 1917-1959 рр. Зб. докум. в 2-х т.. – К.
1. – 1960. – 884с.
632909
   Культурне будівництво в Українській РСР. Важливіші рішення Ком. партії і Рад. уряду 1917-1960 рр. Зб. докум. в 2-х т.. – К.
2. – 1961. – 664с.
632910
   Культурне будівництво в Українській РСР.черв. 1941-1950. Зб. докум. і матеріалів.. – К., 1989. – 572с.
632911
  Холевчук В.М. Культурне будівництво на Радянській Буковині в 1940-1965 рр. : Дис... канд. історич.наук: / Холевчук В.М.; КДУ. Каф. історії СРСР. – К., 1968. – 325л. – Бібліогр.:л.316-324
632912
  ПриходькоА Культурне будівництво на Україні (за 1925-26 та 1926-27 рр.) / ПриходькоА, 1927. – 111с.
632913
  Шевчук Г.М. Культурне будівництво на Україні у 1921-1925 рр. / Г.М. Шевчук. – Київ, 1963. – 435с.
632914
   Культурне будівництво Української Радянської Соціалістичної Республіки. (Стат. довідник). – К., 1940. – 103с.
632915
  Величко Валентин Культурне виробництво і культурний продукт у Китаї та їхнє значення для України // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 10/11. – С. 50-52
632916
  Веліулаєва Е.І. Культурне відродженння кримських татар (наприкінці XX - початку XXI ст.) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 75-84. – ISBN 966-7352-66-8
632917
  Замлинська Олена Володимирівна Культурне життя в Україні у 1943-1953 роках : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02 / Замлинська Олена Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. Істор. фак. – Київ, 1995. – 21л.
632918
  Замлинська Олена Володимирівна Культурне життя в Україні у 1943-1953 роках : Дис... канд. іст.наук: 07.00.02 / Замлинська Олена Володимирівна; Нац. АН України, Ін-т історії України. – Київ, 1995. – 219л. – Бібліогр.:л.196-217
632919
  Юрчук В.І. Культурне життя в Україні у повоєнні роки: світло і тіні : Наукове видання / В.І. Юрчук; НАНУ. Ін-тут національних відносин і політології. – Київ : Україно, 1995. – 80с. – ISBN 5-7707-8541-1
632920
   Культурне життя в Україні. Західні землі : [документи і матеріали]. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАНУ. – ISBN 966-02-2711-6
Том 3 : 1966-1971. – 2006. – 856с.
632921
   Культурне життя в Україні. Західні землі: докум. і матеріали. – К.
1. – 1995. – 746с.
632922
  Чорна Л.М. Культурне життя і освіта національних меншин міста Києва у 1920-х - 1930-х роках : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Чорна Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 249 л. – Бібліогр.: л. 183-249
632923
  Чорна Л.М. Культурне життя і освіта національних меншин міста Києва у 1920-х - 30-х роках : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. / Чорна Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
632924
  Антоненко О.М. Культурне життя Мелітополя початку XX століття: панорама та провідні тенденції // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 111-121. – ISSN 2226-2180
632925
  Титаренко Д.М. Культурне життя на Донбасі під час нацистської окупації // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 2 (521), березень - квітень 2015. – С.67-84. – ISSN 0130-5247
632926
  Бортник Л.А. Культурне життя повоєнного Харкова (1946-1956 рр.) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 641. – С. 188-193. – (Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки ; Вип. 7). – ISSN 0453-8048
632927
  Гулей Т. Культурне життя сучасного міста в номінативних одиницях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 348-357


  У статті розглядається виникнення та функціонування в англійській мові номінативних одиниць на позначення міських реалій, які утворилися в результаті урбанізаційних процесів, що вплинули на формування міських культурних осередків, а також освітніх та ...
632928
  Синьоок Г. Культурне життя української діаспори (на матеріалі збірки новел Докії Гуменної "Серед хмаросягів") // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 45-50. – (Філологічні науки)
632929
   Культурне життя. Бюлетень інформації Одеського обл. управл. культури.. – Одеса, 1958. – 32с.
632930
  Цимбалюк Н.М. Культурне залучення як перспективний напрям розвитку культурно-мистецької освіти // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 20-24


  В останні десятиріччя одним із основних напрямів культурної політики країн Західної Європи та США стає діяльність, спрямована на заохочення більшої кількості людей до участі у культурно-мистецькій діяльності. Цей напрям позиціонується як проблема ...
632931
  Сиддик Атік Рахман Культурне значення Бахчисарая періоду Кримського ханства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 17-18. – ISSN 2076-1554
632932
  Сагуйченко В.В. Культурне значення ідеї університету // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 336-339. – ISSN 2076-1554
632933
  Біленко Т. Культурне мовлення в діалозі як риса інтелігента // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 21-28. – ISBN 978-966-2248-90-6
632934
  Каннінгем У.Г. Культурне провідництво: культура успіху в освіті = Cultural leadership: the culture of excellence in education / Уільям Г. Каннінгем, Донн В. Грессо ; [ пер. з англ. О.Б. Кагановського ]. – Харків : Каравела, 2003. – 304с. – ISBN 966-586-104-2
632935
  Яшенкова О.В. Культурне різноманіття та ефективна ділова комунікація // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 264-268. – ISBN 966-581-295-5
632936
  Пєтухова О. Культурне різноманіття: концептуальні та правові засади міжкультурного співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 143-148
632937
  Ярмиш Є.О. Культурне роздоріжжя в структурі роману С. Нотебоома "Ритуали" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 460-464
632938
  Вітман К.М. Культурне розмаїття як механізм нейтралізації конфліктогенного потенціалу етнічності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 643-647. – ISSN 1563-3349
632939
  Кузьминська О.Д. Культурне співробіництво Української РСР з братніми республіками / О.Д. Кузьминська. – Київ, 1988. – 80 с.
632940
  Гуменюк А.Г. Культурне співробітництво як складова відносин між Україною та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 31-37. – (Європейські дослідження)
632941
  Макаренко Н. Культурне та суспільне життя німецьких поселенців на Півдні України в кінці XIX - початку XX століття / Н. Макаренко, О. Печеніжська // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 16 : Німці в етнокультурному просторі України. – С. 98-102


  Досліджуються різні аспекти культурного та суспільного життя німецьких поселенців на Півдні України в кінці ХІХ та на початку ХХ ст.: в галузі освіти, суспільно-громадського життя, національної політики, видавничої справи, релігії, взаємовідносини з ...
632942
  Волошина Т.В. Культурне тло і мова перекладу / Т.В. Волошина, Е.І. Костильова // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 84-88. – ISSN 0207-8287
632943
  Кондрашова-Діденко Культурне укорінення сучасної кризи країнової економіки / Кондрашова-Діденко, Л.В. Діденко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 56-62


  Доведено, що культура є одночасно і причиною сучасної кризи національної економіки, і шляхом виходу з неї. The article is devoted to the analysis of the essence and particularities of the modern crisis of economy of a country.
632944
  Янчук І.О. Культурний аналіз релігії в інтерпретативній антропології К. Гірца // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 183-186
632945
  Дружиніна Є.С. Культурний архетип героя: константні та динамічні компоненти : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Дружиніна Євгенія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійськ. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
632946
  Фролова В. Культурний аспект інтеграції біженців у суспільство приймаючої сторони // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 153-157.


  [Виступ на на міжнародній конференції "60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення ефективності в ХХІ столітті", яка пройшла в Ін-ті міжнар. відносин КНУТШ]
632947
  Клдименко О.А. Культурний вимір глобалізації: взаємообумовленість виникнення і тенденції зростання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 246-257
632948
  Ковальчук Т. Культурний вимір середземноморської політики ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 73-74
632949
  Корнієнко В.В. Культурний діалог Україна – Франція в контексті діяльності національних культурних центрів // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 86-90
632950
  Голіков О.С. Культурний капітал у подвійному конструюванні соціокультурних нерівностей: ціннісно-нормативний аспект // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 217-221. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
632951
  П"ятецька О.С. Культурний капітал як нематеріальна форма капіталу // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С.І. Дем"яненко. – Київ, 2014. – № 33. – С. 36-43
632952
  Кудінова А. Культурний капітал: соціально-економічний аналіз // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 8. – С. 8-12
632953
  Мацибок-Стародуб Культурний код малої прози Дарії Віконської // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 19-27
632954
   Культурний код України у художньому просторі пейзажу : католог виставки / Нац. музей Тараса Шевченка ; Ін-т проблем сучасного мистецтва Нац. акад. мистецтв України ; [підгот.: Т. Чуйко, М. Юр ; фот.: А. Євглевська, М. Юр]. – Київ : Софія А, 2017. – 127, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-617-7031-60-3
632955
  Шалінський І.П. Культурний код українського плаката революції гідності : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Шалінський Ігор Петрович ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2017. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
632956
  Шип Н.А. Культурний компонент державотворення та євроінтеграції України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 279-282. – ISSN 2076-1554
632957
  Харченко О.В. Культурний компонент староанглійського рунічного алфавіту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 232-237. – ISBN 966-581-295-5
632958
   Культурний контекст соціальної самоорганізації : Збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2006. – 312с. – Пар. тит. арк. англ. та рос. мовами
632959
  Голубовська І.О. Культурний концепт "self" як відбиття англо-американської ментальності // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 97-100. – ISBN 966-8188-07-1
632960
  Ніколенко А.Г. Культурний концепт, мовні образи і символ як мова лінгвокультури // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 290-296


  У статті узагальнено поняття культурного концепту на основі багатоаспектної панорами сучасної концептології і досліджуються культурні концепти, мовні образи і символи через призму лінгвокультурології. В статье обобщено понятие культурного концепта на ...
632961
  Компанець М. Культурний космос Григорія Гавриленка // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 32-35. – ISSN 0130-1799
632962
  Муніч Н.В. Культурний ландшафт і сталий розвиток у шкільній географічній освіті // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (123). – С. 27-31 : рис. – Бібліогр.: 15 назв
632963
  Звіряка А. Культурний ландшафт у формуванні території м. Києва // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 227-236
632964
   Культурний ландшафт: теорія і практика / МОНУ ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинсько ; [та ін.] ; [за ред. Г.І. Денисика]. – Вінниця : Едельвейс, 2010. – 204 с. – ISBN 978-966-2462-02-9
632965
  Михайлова Н.В. Культурний матеріалізм: Р. Вільямс, Дж. Долімор, А. Сінфілд // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 103-107
632966
  Козлик І.В. Культурний обмін і взаємозв"язки між Заходом і Сходом за часів історико-культурної доби європейського Середньовіччя // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядипл. пед.освіти. – Київ, 2005. – № 11/12 : Світло Сходу. Ч. 2. – С.47-49. – Бібліогр.: в примітк. (30 поз.)
632967
  Колодій Антоніна Культурний плюралізм і етнонаціональна політика // Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – С. 34-51
632968
  Литвиненко О. Культурний плюралізм і проблеми ідентичності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 33-36. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
632969
  Моргун О.А. Культурний поліцентризм українського етносу і проблема національної ідентифікації // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 335-340. – ISBN 978-966-177-064-4
632970
  Зоц В.П. Культурний прогрес і релігія / В.П. Зоц. – Київ, 1975. – 64 с.
632971
  Бугайова В.О. Культурний проект режисера естради і масових свят // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 157-164. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325


  Розглядається проблема браку робочих місць для сучасних випускників кафедри режисури, пропонуються реальні практичні поради щодо її усунення і вирішення. Аналізується питання фінансування діяльності режисера, описуються канали отримання коштів, форми ...
632972
  Злобіна Т.Г. Культурний простір України - історична пам"ять - толерантність // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 274-280
632973
  Черниш М.О. Культурний простір України у контексті нинішніх практик мультикультурних суспільств // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 50-53. – ISSN 2226-0285
632974
  Балагура О. Культурний рівень педагога в умовах інформатизації суспільства // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч 2/3. – С. 153-156.
632975
  Балагура О. Культурний рівень педагога в умовах інформатизації суспільства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 133-135
632976
  Фільова Т.В. Культурний розвиток 1920 - поч. 1930-х рр. у контексті політики уряду УРСР // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 73-81
632977
  Шевель І.П. Культурний розвиток соціальних конфліктів та соціальних рухів // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 13-19. – (Серія соціологічна ; вип. 8). – ISSN 2078-144X
632978
  Михайлов О.О. Культурний розвиток українського села в роки соціалістичного будівництва (1929-1941) / О.О. Михайлов. – К., 1963. – 160с.
632979
  Купрійчук В.М. Культурний розвиток українського суспільства в 1917-1920 роках // Аналітика і влада : журнал експертно-аналітичних матеріалів і наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Ін-т проблем держ. управління та місцевого самоврядування. – Київ, 2011. – № 3. – С. 209-212
632980
  Добіна Т.Г. Культурний світ української еліти в творчій спадщині Бориса Лятошинського // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 176-181. – ISSN 2226-0285
632981
  Фоменко О.С. Культурний символ Six degrees of separation як прецедентний феномен сучасної англосфери // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 125, (ч. 2). – С. 13-24. – ISSN 2308-6912


  У 1929 році угорський письменник Фрідеш Каринті в оповіданні "Ланки ланцюга" висловив думку про те, що всі мешканці планети Земля є значно ближчими одне до одного, ніж це може здаватися на перший погляд, і що потенційно кожна людина може встановити ...
632982
  Капшару В. Культурний спадок К. Бринковяну та І. Мазепи // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 332-334
632983
  Злобіна Т.Г. Культурний та політичний націоналізм в сучасній Україні // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 70 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С.59-68
632984
  Кулік В.В. Культурний туризм та його екзистенційна сутність // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 86-91. – Бібліогр.: 7 назв
632985
  Божко Л.Д. Культурний туризм: від старого змісту до нової концепції // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 90-102. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325


  Розглянуто засади культурного туризму та проаналізовані умови, які зумовили його активний розвиток наприкінці ХХ — поч. ХХІ ст. Підкреслюється, що цьому сприяло нове розуміння культури в суспільному розвиткові й усвідомлення необхідності збереження ...
632986
  Авер"янова Н. Культурний універсум національного буття українців в образотворчості Тараса Шевченка ( до 195-річчя від дня народження) // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 196-200. – ISBN 978-966-439-138-9
632987
  Ковальчук Т.І. Культурний фактор європейської інтеграції (на прикладі Європейського Союзу) : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Ковальчук Т. І.; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2009. – 226 л. – Бібліогр.: л. 200-226
632988
  Ковальчук Т.І. Культурний фактор європейської інтеграції (на прикладі Європейського Союзу) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Ковальчук Т.І. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв.
632989
  Кітляр К. Культурний фактор у формуванні державної репутації // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 106-108
632990
  Драбовська В.А. Культурний фон діалектної лексики американського заходу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 91, ч. 1. – С. 76-81


  В статті розглядаються два західно-американських діалекта, "Chicano" і "Texian", як культурний феномен, що сформував певні ставлення та асоціації із мовою та культурою американців. Ілюстративні приклади із сучасної американської прози наочно ...
632991
  Мельник Людмила Культурний центр України у Москві // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – С. 227-228
632992
  Кириченко І.О. Культурний чинник інформаційної безпеки у стратегіях зовнішньої політики США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.148-152. – Бібліогр. в кінці ст.
632993
  Тарасюк І.В. Культурний шок як один із чинників адаптації та реадаптації мігрантів до нового соціокультурного середовищ // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 232-241


  У статті наведено приклади й проаналізовано чинники впливу та труднощі адаптації мігрантів до нового соціокультурного середовища, а також описано категорії, які впливають на силу та тривалість явища культурного шоку.
632994
  Кобижча Н.І. Культурницька діяльність Б.Д. Грінченка: світоглядний аспект : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Кобижча Наталія Іванівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
632995
  Лазарєва В. Культурницька діяльність Пантелеймона Куліша // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 113-115
632996
  Поліщук Я. Культурницька місія Бориса Грінченка // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 45-48. – ISSN 0130-5263
632997
  Поліщук Я. Культурницька місія Бориса Грінченка // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 1 (130), січень. – С. 3-7


  У статті окреслюється значення культурницької діяльності видатного письменника, видавця та науковця кінця ХІХ - початку ХХ ст. Бориса Грінченка.
632998
  Лисий І. Культурницький захист українства. Богдан Кістяківський проти Петра Струве // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 7 (801). – С. 118-120. – ISSN 0868-4790
632999
  Манько М.О. Культурницький чинник формування української національної еліти в добу Центральної Ради 1917-1918 рр. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 10. – С. 247-252. – ISBN 978-966-551-327-8
633000
  Лесів М. Культурні перехрестя : українська писанка в Канаді в контексті західної естетики // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 76-81. – ISSN 0130-6936
<< На початок(–10)631632633634635636637638639640(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,