Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)631632633634635636637638639640(+10)В кінець >>
637001
  Момрик А.П. "Кутадгу бібіг" у працях українських та російських сходознавців // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 168-171. – ISSN 1608-0599
637002
  Калантаєвська Г.П. "Куточка не лишило життя, де б ти міг почувати себе людиною..." (Характеристика більшовицького режиму в щоденниках Сергія Єфремова) // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 2. – С. 24-35. – ISSN 2077-804X
637003
  Чернявська Л.В. "Кухня егоїста" Світлани Пиркало як приклад "розважальної" публіцистики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 53-56


  В статті розглядається поняття світоглядної концептуальної публіцистики. Аналізується проблематика творів авторки та особливості індивідуального стилю С. Пиркало. This article reviewed the notion of ideological (conceptual) publicism. The problems of ...
637004
  Переходько Я. "Кучмізм" як різновид політичного режиму // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 119-121. – ISBN 978-966-171-783-0
637005
  Бестюк І. "Кущ" Вінсента Ван Гога: функції екфразису в романі "Майстер корабля" Юрія Яновського // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 46-52


  Розкрито екфразис картини "Кущ" Ван Гога, інтерсеміотичний переклад якої покликаний концептуалізувати жанрово-тематичні домінанти "Майстра корабля", - мариністичний, кінематографічний, неоромантичний, експресіоністичний та роман-містифікація, - що ...
637006
  Євген Синиця "Кущі поселень" у східноєвропейських археологічних культурах I тис. н.е.: інтерпретаційна модель та археологічні реалії (до постановки проблеми) // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 84. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
637007
  Синиця Є. "Кущі поселень" у східноєвропейських археологічних культурах I тис. н.е.: інтерпретаційна модель та археологічні реалії (до постановки проблеми) // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 84. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
637008
  Гирин Ю.Н. "Куэнтеро" // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 6. – С. 5-18. – ISSN 044-748Х


  Памяти Габриэля Гарсиа Маркеса.
637009
  Клейнбах Р. "Кыз ала качуу" и киргизский адат: умыкание невесты и обычное право в Кыргызстане / Р. Клейнбах, Л. Салимжанова // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 89-104. – ISSN 0869-5415
637010
  Зеленин Д. "Кымма" под зонтиком // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 15. – С.14-15. – ISSN 0234-1670


  Штурм израильским спецназом резиденции Ясира Арафата
637011
  Язев В.В. "Л.Н. Толстой, Ц. Ломброзо и полиция" : [очерк] / В.В. Язев. – [Одесса] : Книгоиздат "Новая эра", 1906. – 24 с.


  В конце книги печать книгоиздательства
637012
  Косичев Л. "Ла Монеда" меняет облик // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2006. – № 12. – С. 81-89. – ISSN 044-748Х


  Подорож до Чілі
637013
  Изотова И.С. "Лаборатория смерти" Мигеля де Унамуно // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 8. – С. 169-176. – ISSN 0042-8744
637014
   [Л. Губерський] // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – [С. 4] : фото. – ISBN 978-966-439-447-2
637015
  [Модзалевский Б.Л.] [Л.Ф. Людоговский и письма к нему], 1905. – [10 c.]. – отд.отт.
637016
  Бостан Георгий Александрович КУ-технология разработки многоязыковых диалоговых транслирующих систем : Автореф... кан. физ.-мат.наук: 01.01.10 / Бостан Георгий Александрович; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1980. – 20л.
637017
  Иофф Н.А. Курс эмбриологии беспозвоночных / Н.А. Иофф. – Москва, 1962. – 266с.
637018
  Холодковский Н.А. Курс энтомологии теоретической и прикладной / Н.А. Холодковский. – Изд. 4-е, перераб. – М.-Л.
1. – 1927. – 432с.
637019
  Холодковский Н.А. Курс энтомологии теоретической и прикладной / Н.А. Холодковский. – Изд. 4-е, перераб. – М.-Л.
2. – 1929. – 400с.
637020
  Холодковский Н.А. Курс энтомологии теоретической и прикладной / Н.А. Холодковский. – Изд. 4-е, перераб. – М.-Л.
3. – 1931. – 496с.
637021
  Шутова Наталья Курс юного бизнесмена от "Элитур Клуб" : Дорога в жизнь. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 109
637022
  Филиппов Е.М. Курс ядерной геофизики / Е.М. Филиппов; МВ и ССО РСФСР ; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск
Ч. 1 : Введение в ядерную геофизику, радиометрические и радиоизотопные бета- и гамма-методы. – 1972. – 289 с.
637023
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 64с.
637024
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 73с.
637025
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 112с.
637026
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 56с.
637027
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 58с.
637028
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 24с.
637029
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 52с.
637030
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 72с.
637031
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 40с.
637032
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 36с.
637033
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 14с.
637034
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 192с.
637035
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 136с.
637036
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 62с.
637037
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 61с.
637038
  Харламова Г. Курс"Soft Skills" у рамках проекту Темпус // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 5


  На економічному факультеті відбувся семінар з проблем соціальних здібностей. Захід - обов"язкова щорічна зустріч у межах ТЕМПУС проекту "IMPRESS" - Підвищення ефективності студентських служб. Координатор проекту від КНУ імені Тараса Шевченка - ...
637039
  Варгола Н. Курс, який може змінити життя // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21 квітня (№ 14). – С. 12


  "Ми часто зустрічаємо людей, які забобонно стукають по дереву чи схрещують пальці, щоб відвернути погану подію. Але чому люди роблять саме це? Чи є зв"язок між IQ людини та її вірою в надприродні явища? Які психологічні прийоми використовують ...
637040
  Карапиш Б.Т. Курсанти : повість / Б.Т. Карапиш. – Дніпропетровськ, 1960. – 296 с.
637041
  Довгаленко Р. Курсанти були перекладачами // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 8


  Курсанти Військового інституту КНУ ім.Т.Г. Шевченка як перекладачі взяли участь в тактично-інструкторських навчаннях разом з представниками Королівських Збройних Сил Великобританії. Навчання проходили в Кіровограді на базі 3-го окремого полку ...
637042
   Курсанти з Франції стажувалися у ВІКНУ // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 6


  "...Стажування курсантів загальновійськового училища Сен-Сір Коеткідан Збройних сил Французької Республіки мало на меті підвищення рівня володіння українською та російською мовами, а також ознайомлення з системою інтегрованої підготовки військових, що ...
637043
  Садовниченко Я. Курсанти перемогли в конкурсі української мови // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 3


  Курсанти першого курсу ВІКНУ нашого університету В. Подкич та С. Сабадаш стали абсолютними переможцями на ХV Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, здобувши перші місця.
637044
  Садовниченко Я. Курсанти перемогли в конкурсі української мови // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 3


  Про закриття ХV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Розпочав урочистості виступ президент України П. Порошенко. Курсанти першого курсу ВІ КНУ імені Тараса Шевченка В. Подкич та С. Сабадаш стали абсолютними переможцями, ...
637045
  Ясинский Э.М. Курсантский полк / Э.М. Ясинский. – Краснодар, 1985. – 188с.
637046
  Росин В.Е. и Суслов В.А. Курсанты / В.Е. и Суслов В.А. Росин. – К., 1973. – 211с.
637047
  Пронякин Ю.Ф. Курсанты. / Ю.Ф. Пронякин. – М., 1954. – 248с.
637048
  Жорж Гюлльєн Курси обміну валют та міжнародний кредитний канал: деякі факти щодо банківського кредитування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 384-394 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
637049
  Берберова Н.Н. Курсив мой / Н.Н. Берберова. – М : Согласие, 1996. – 732 с.
637050
  Киселева Л.И. Курсивное письмо во Франции в XIII-XV вв. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Киселева Л.И. ; ЛГУ. – Ленинград, 1969. – 16 с.
637051
  Драч О. Курсистка - жінка модерного часу: до питання формування світогляду Зінаїди Тулуб // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 66-79. – ISBN 978-966-493-297-1
637052
   Курсі Московского учебного округа для подготовления учителей и учительниц средних учебных заведений. – М. – 59с.
637053
  Габель В.Ф. Курск / В.Ф. Габель, И.Н. Гулин. – М., 1951. – 88с.
637054
   Курск. – Курск, 1957. – 251с.
637055
   Курск. – Воронеж, 1968. – 280с.
637056
  Коженкова З.П. Курск лекций по синоптическим методам прогнозов погоды (дополнительные вопросы синоптики) / З.П. Коженкова. – Алма-Ата, 1976. – 126с.
637057
  Иванов С.Н. Курск турецкой грамматики. / С.Н. Иванов. – Л, 1975. – 100с.
637058
  Самсонов В.И. Курск. Путеводитель по ист. и памятным местам / В.И. Самсонов, М.И. Яжгур. – Курск, 1962. – 156с.
637059
  Самсонов В.И. Курск. Путеводитель по ист. и памятным местам / В.И. Самсонов, М.И. Яжгур. – 2-е доп. изд. – Воронеж, 1965. – 129с.
637060
  Самсонов В.И. Курск. Путеводитель по ист. и памятным местам. / В.И. Самсонов, М.И. Яжгур. – 2-е изд. – Воронеж, 1965. – 129с.
637061
  Селиванов Ф.Т. Курская битва / Ф.Т. Селиванов. – М, 1956. – 184с.
637062
  Маркин И.И. Курская битва / И.И. Маркин. – М., 1958. – 294с.
637063
   Курская битва. – Воронеж, 1982. – 343с.
637064
   Курская битва. – Москва, 1983. – 32 с.
637065
  Колтунов Г.А. Курская битва / Г.А. Колтунов, Б.Г. Соловьев. – М., 1983. – 128с.
637066
  Арсенин Н.Д. Курская битва и ее освещение в исторической литературе : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Арсенин Н.Д. ; МГУ. – Москва, 1971. – 30 с.
637067
  Христофоров В.С. Курская битва: новые документы о советской разведке и партизанском движении // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 4. – С. 3-22. – ISSN 0130-3864
637068
   Курская губерния в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны. – Воронеж, 1967. – 360с.
637069
  Кондратенко В.А. Курская дуга / В.А. Кондратенко. – Киев : Радянський письменник
1. – 1956. – 239с.
637070
  Кондратенко В.А. Курская дуга / В.А. Кондратенко. – К, 1966. – 395с.
637071
  Кондратенко В.А. Курская дуга : Роман / В.А. Кондратенко. – Киев : Дніпро, 1971. – 373 с.
637072
  Кондратенко В.А. Курская дуга / В.А. Кондратенко. – М., 1973. – 399с.
637073
  Кондратенко В.А. Курская дуга : роман / В.А. Кондратенко. – Киев : Дніпро, 1975. – 399с.
637074
  Жариков Л.М. Курская загадка / Л.М. Жариков. – М., 1963. – 95с.
637075
  Костицын В.А. Курская магнитная аномалия / В.А. Костицын. – М.-Птгр., 1923. – 60с.
637076
  Архангельский А.Д. Курская магнитная аномалия / А.Д. Архангельский. – Москва;Петроград, 1923. – 84с.
637077
  Агошков М.И. Курская магнитная аномалия / М.И. Агошков, Н.Б. Еникеев. – Москва : АН СССР, 1959. – 85с.
637078
  Калганов М.И. Курская магнитная аномалия / М.И. Калганов, М.А. Коссовский. – М., 1960. – 72с.
637079
   Курская магнитная аномалия. – Белгород
1. – 1961. – 418с.
637080
   Курская магнитная аномалия. – Т, 1962. – 631с.
637081
  Шевяков Л.Д. Курская магнитная аномалия / Л.Д. Шевяков, Г.И. Маньковский. – М., 1962. – 100с.
637082
  Золотова А.В. Курская магнитная аномалия : Указатель литературы 1976-1983 гг. / А.В. Золотова; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1984. – 58с.
637083
  Антропов П.Я. Курская магнитная аномалия (богатые железные руды Курской магнитной аномалии и перспективы их пром. освоения) / П.Я. Антропов. – Москва : Знание, 1958. – 24с.
637084
  Лазарев П.П. Курская магнитная аномалия. / П.П. Лазарев. – М., 1924. – 56с.
637085
  Кирьянчук В.Е. Курская магнитная аномалия: итоги и перспективы освоения / В.Е. Кирьянчук, А.В. Туркин, А.Т. Хрущев. – издается ежемесячно с 1966 г. – Москва : Знание, 1985. – 48 с. – (Науки о земле ; № 2 : Новое в жизни, науке, технике)
637086
   Курская областная картинная галерея. – Л, 1961. – 78с.
637087
   Курская областная картинная галерея имени А.А. Дейнеки. – Ленинград, 1987. – 197с.
637088
  Полякова Е.М. Курская областная партийная организация в борьбе за восстановление и развитие колхозов (1943-1955 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Полякова Е.М.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1968. – 34л.
637089
   Курская область. – Курск, 1955. – 150с.
637090
   Курская область в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг.. – Курск
1. – 1960. – 488с.
637091
   Курская область в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг.. – Курск
2. – 1962. – 642с.
637092
  Прокопович Наталья Курская область: вперед в будущее! : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 76-77
637093
  Прокопович Наталья Курская область: новые молодежные турпродукты : посвящается Великой Победе // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 72-73 : Фото
637094
  Баскевич И.З. Курские вечера / И.З. Баскевич. – Воронеж, 1979. – 208с.
637095
  Бульбанюк П.И. Курские народные песни / П.И. Бульбанюк, П.Ф. Лебедев. – Курск, 1962. – 235с.
637096
   Курские писатели. – Курск, 1957. – 72с.
637097
  Руднева А.В. Курские танки и карагоды: Таночные и карагодные песни и инструм. танцевальные пьесы / А.В. Руднева. – Москва, 1975. – 309с.
637098
   Курские частушки. – Курск, 1960. – 266с.
637099
  Коган Е. Курский край в художественной и мемуарной литературе / Е. Коган. – Курск, 1962. – 55с.
637100
  Маркин И.И. Курский перевал / И.И. Маркин. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 383 с.
637101
  Говоров А.А. Курский соловей / А.А. Говоров. – М, 1983. – 189с.
637102
  Височанський В.Ю. Курсова динаміка акцій / В.Ю. Височанський; МОіНУ. Ужгород. нац. ун-тет. – Ужгород : Іва, 2003. – 256с. – ISBN 966-7400-28-1
637103
  Кораблін С. Курсова лихоманка: пауза між рецидивами // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24-30 вересня (№ 34). – С. 1, 6


  "Валюта, як відомо, — відображення економіки. Тому про хвороби гривні говорити, здавалося б, немає сенсу: про них і так усе давно зрозуміло. Остання курсова лихоманка, що струсонула ринок напередодні виділення МВФ третього, "вимученого", траншу, — ще ...
637104
  Кириченко М. Курсова перепідготовка педагогів. Нові підходи // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 14-21 жовтня (№ 42). – С. 2


  Питання організації післядипломної педагогічної освіти та підвищення кваліфікації освітян.
637105
  Береславська О. Курсова політика в Україні: тенденції та перспективи : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 2 (180 ). – С. 10-15 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
637106
  Бореславська О. Курсова політика в умовах припливу іноземного капіталу в Україну // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності / Національний банк України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 16-19.
637107
  Береславська О.І. Курсова політика та її вплив на конкурентоспроможність економіки України / О.І. Береславська, Д.М. Серебрянський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 209-214. – ISSN 1993-6788
637108
  Демченко М. Курсова стабільність: переваги, зміст, поняття / М. Демченко, В. Савченко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 9 (287). – С. 12-16. – ISSN 1810-3944
637109
  Скорук І.Д. Курсова та дипломна роботи з ономастики / навч. посібник для студентів ВНЗ. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 295, [1] с. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-617-7181-49-0
637110
  Калинин А.В. Курсовая работа по современному русскому языку. Метод. указ. для студ.-заоч. и веч. отд. фак. журналист. / А.В. Калинин. – Москва, 1968. – 18с.
637111
  Алімпієв Є.В. Курсовий канал фінансово-монетарної трансмісії в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 123-132 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
637112
  Самойлов Юрій Курсові ігрища ІАТА. Недосконале ціно- та курсоутворення вбивають агентський бізнес // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 5, вересень - жовтень. – С. 26-28 : фото. – ISSN 1998-8044
637113
  Тутихін Б.О. Курсові роботи з економічної географії СРСР і УРСР / Б.О. Тутихін. – К., 1960. – 27с.
637114
  Музика О.Л. Курсові роботи з психології : навч. посібник для студ.ВНЗ / Олександр Музика. – Київ : Освіта України, 2009. – 104 с. – ISBN 978-966-188-043-5
637115
  Лазичев А. Курсовое дистанционное обучение // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 72-76. – ISSN 0869-3617


  Технология курсового дистанционного обучения.
637116
   Курсовое задание по курсу Анализ хозяйственной деятельности для студентов IV курса по специальности "финансы и кредит". – М, 1962. – 87с.
637117
   Курсовое и диплодмное проектирование по автоматизации производственных процессов. – М, 1986. – 352с.
637118
   Курсовое и диплодмное проектирование по организации сельскохозяйственного производства. – М, 1990. – 207с.
637119
  Бобриков Ф.А. Курсовое и дипломное проектирование / Ф.А. Бобриков; Нагайцева Н.Д. – Изд. 3-е, перераб. и дополн. – Москва : Колос, 1975. – 368с.
637120
  Каганов И.Л. Курсовое и дипломное проектирование / И.Л. Каганов. – 2-е перераб. и доп. – М, 1980. – 350с.
637121
  Донских И.Н. Курсовое и дипломное проектирование по системе применения удобрений / И.Н. Донских. – Л., 1989. – 144с.
637122
  Евсюков Т.П. Курсовое и дипломное проектирование по эксплуатации МТП / Т.П. Евсюков. – М, 1985. – 143с.
637123
  Колесник А.Л. Курсовое и дипломное проектирование. / А.Л. Колесник, В.Г. Шамский. – М., 1977. – 304с.
637124
   Курсовое проектирование деталей машин. – Изд. 4-е, переработ. – М, 1964. – 595с.
637125
   Курсовое проектирование деталей машин. – Изд. 5-е, стереотип. – М, 1965. – 595с.
637126
   Курсовое проектирование по градостроительству : Учебное пособие для вузов. – Богацкий Г.Ф. – Киев : Будівельник, 1968. – 283 с.
637127
  Кононова С.П. Курсовое проектирование по курсу "Прикладная механика" / С.П. Кононова, В.Н. Наумов. – Л., 1979. – 119с.
637128
   Курсовое проектирование по теории механизмов и машин. – Изд. 2-е, переработ. – М, 1958. – 28с.
637129
   Курсовое проектирование по теории механизмов и машин. – М, 1960. – 248с.
637130
   Курсовое проектирование по теории механизмов и машин. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – М.-К, 1960. – 263с.
637131
   Курсовое проектирование по теории механизмов и машин. – М.-Л, 1964. – 324с.
637132
  Безвесельный Е.С. Курсовое проектирование по теории механизмов и машин в примерах / Е.С. Безвесельный. – Х, 1960. – 523с.
637133
   Курсовой проект по применению электроэнергии в сельском хозяйстве. – Москва, 1961. – 30 с.
637134
   Курсовой проект по теории систем. – Рига, 1983. – 82с.
637135
  Малыш В.П. Курсовой проект по экономике прмышленности : Учебное пособие. / В.П. Малыш. – Л., 1987. – 74с.
637136
   Курсовые и дипломные работы как средство развития навыков специального мышления. – Донецк, 1973. – 35с.
637137
   Курсовые работы по библиотековедениюк библиографии. – М, 1968. – 24с.
637138
  Уранов А.А. Курсовые работы по ботанике и методические указания к ним / А.А. Уранов. – М., 1951. – 116с.
637139
  Золотнякова А.С. Курсовые работы по детской психологии / А.С. Золотнякова. – М, 1975. – 40с.
637140
   Курсовые работы по дисциплинам цикла "Русская литература" для студентов-заочников 3-4 курсов факультетов русского языка и литературы педагогических интиутов. – М, 1958. – 88с.
637141
   Курсовые работы по дисциплинам цикла "Русская литература" для студентов-заочников 3-4 курсов факультетов русского языка и литературы педагогических интиутов. – М, 1961. – 95с.
637142
   Курсовые работы по дисциплинам цикла "Русская литература" для студентов-заочников 3-4 курсов факультетов русского языка и литературы педагогических интиутов. – М, 1964. – 160с.
637143
  Удальцова Е.И. Курсовые работы по дошкольной педагогике / Е.И. Удальцова. – Москва, 1960. – 28с.
637144
   Курсовые работы по истории средних веков. – Ленинград, 1978. – 39 с.
637145
  Глаголев В.П. Курсовые работы по истории СССР. / В.П. Глаголев. – М., 1962. – 155с.
637146
  Рау Е.Ф. Курсовые работы по логопедии / Е.Ф. Рау. – М, 1965. – 28с.
637147
  Иванов А.С. Курсовые работы по методике преподавания физики : : Пособие для студентов-заочников IV курса физ.-мат. фак. пед. ин-тов / А.С. Иванов. – Москва : Просвещение, 1978. – 118 с.
637148
  Шашкова Е.Г. Курсовые работы по методике русского языка. / Е.Г. Шашкова. – М., 1978. – 16с.
637149
   Курсовые работы по морфологии современного русского языка. – Саратов, 1982. – 53с.
637150
  Кузьмичев П.М. Курсовые работы по новой и новейшей истории / П.М. Кузьмичев, Г.Р. Левин. – Москва, 1957. – 80 с.
637151
  Сомин Н.И. Курсовые работы по новой и новейшей истории для студентов заочников пед. ин-тов / Н.И. Сомин. – М, 1954. – 92с.
637152
  Орешков Ф.С. Курсовые работы по педагогике, психологии, методике русского языка и арифметики / Ф.С. Орешков. – Москва, 1962. – 56 с.
637153
  Орешков Ф.С. Курсовые работы по педагогике, психологии, методике русского языка и арифметики / Ф.С. Орешков. – Москва : Просвещение, 1964. – 56 с.
637154
  Орешков Ф.С. Курсовые работы по педагогике, психологии, методике русского языка и математики / Ф.С. Орешков. – Москва : Просвещение, 1969. – 64 с.
637155
  Ленсу Е.Я. Курсовые работы по русской литературе / Е.Я. Ленсу, И.И. Розанов. – Минск : Вышэйшая школа, 1978. – 88 с.
637156
   Курсовые работы по русской литературе XIX века. – Душанбе, 1975. – 90с.
637157
  Белова Н.М. Курсовые работы по русской литературе XIX века / Н.М. Белова, В.В. Проворов. – Саратов, 1976. – 31с.
637158
  Жаков А.Г. Курсовые работы по русской советской литературе / А.Г. Жаков. – Минск, 1964. – 68с.
637159
   Курсовые работы по русскому языку. – Минск, 1986. – 142с.
637160
  Воробьев Н.П. Курсовые работы по спортивным играм. / Н.П. Воробьев. – Москва, 1969. – 80с.
637161
  Зубкова З.Н. Курсовые работы по физической географии частей света / З.Н. Зубкова. – М, 1959. – 20с.
637162
  Смирнов А.С. Курсовые работы по экономике, организации и планированию сельскохозяйственного производства / А.С. Смирнов. – М., 1977. – 240с.
637163
  Тутыхин Б.А. Курсовые работы по экономической географии СССР / Б.А. Тутыхин. – М., 1959. – 28с.
637164
  Мамаев И.И. Курсовые работы по экономической и политической географии зарубежных стран / И.И. Мамаев. – М., 1959. – 32с.
637165
  Брадис В.М. Курсовые работы по элементарной математике и методике ее преподавания. / В.М. Брадис. – 3-е изд., испр. – М., 1958. – 128с.
637166
  Клименко Т.Г. Курсом агрессии и террора / Т.Г. Клименко. – Харьков, 1985. – 127с.
637167
  Обора В.А. Курсом агропромислового розвитку. / В.А. Обора. – Х., 1977. – 32с.
637168
  Овлащенко А. Курсом в НАТО и ЕС: страны Балтии на контрагалсах морской политики // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 4. – С. 33-39. – ISSN 0131-2227
637169
  Давыдов В.П. Курсом единства и сплоченности / В.П. Давыдов. – М., 1983. – 64с.
637170
   Курсом интенсификации. – М, 1977. – 301с.
637171
  Артименя В.А. Курсом интенсификации / В.А. Артименя. – Минск, 1987. – 54с.
637172
  Митряйкин В.Г. Курсом интенсификации / В.Г. Митряйкин. – Рига, 1988. – 164с.
637173
  Александров Г.А. Курсом интенсификации / Г.А. Александров. – Москва, 1988. – 158с.
637174
   Курсом интенсификации сельского хозяйства. – Л, 1977. – 192с.
637175
  Конотоп В.И. Курсом июльского Пленума. / В.И. Конотоп. – М., 1979. – 56с.
637176
  Кузнецов Н.Г. Курсом к Победе / Н.Г. Кузнецов. – М., 1976. – 510с.
637177
  Кузнецов Н.Г. Курсом к Победе / Н.Г. Кузнецов. – М., 1987. – 461с.
637178
  Кузнецов Н.Г. Курсом к Победе / Н.Г. Кузнецов. – 3-е изд. – М., 1989. – 494с.
637179
   Курсом коммунистического созидания. – К, 1983. – 279с.
637180
  Тихонов Николай Александрович Курсом коммунистического созидания и мира / Тихонов Николай Александрович. – Москва : Политиздат, 1985. – 703с.
637181
  Крымова С. Курсом кройки и шитья. Стране предстоит выбрать модель развития науки // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 21 февраля (№ 8). – С. 3-4


  В новом законе о науке надо отразить процедуру формирования приоритетов развития науки, бюджетную защищенность проводимых исследований, прописать вопросы организации научно-технической деятельности, финансирования всех видов научных разработок, ...
637182
   Курсом мартовского Пленума. – М, 1975. – 527с.
637183
   Курсом межхозяйственного кооперирования. – М, 1976. – 472с.
637184
   Курсом мира и единства. – М, 1982. – 175с.
637185
  Молчанов Ю.Л. Курсом мира и международного сотрудничества, свободы и независимости народов / Ю.Л. Молчанов. – М., 1976. – 64с.
637186
  Соколов В.Н. Курсом на социалистическую индустриализаци / В.Н. Соколов. – Киев, 1985. – 160 с.
637187
  Соболев А.П. Курсом нард-вест / Соболев А. – Калининград, 1981. – 357с.
637188
  Трублаїні М. Курсом норд-ост : З блокнота учасника арктичної експедиції / М. Трублаїні. – Харків : Рух, 1933. – 121с.
637189
  Лигачев Е.К. Курсом октября в духе революционного творчества / Е.К. Лигачев. – Москва, 1986. – 32 с.
637190
  Костенко В.С. Курсом партії: Партійне керівництво комсомольською організацією України (1966-1975 рр.) / В.С. Костенко. – К., 1981. – 128с.
637191
   Курсом перебудови і прискорення : Рекоменд. бібліогр. покажчик. – Київ : Політвидав Укр., 1988. – 96с.
637192
   Курсом перемен. – М, 1990. – 237с.
637193
   Курсом перестройки под знаменем..., 1988. – с.
637194
  Брицький П.П. Курсом плідного співробітництва / П.П. Брицький. – Київ, 1983. – 48с.
637195
   Курсом прискорення. – К, 1987. – 115с.
637196
  Петровский Ю.В. Курсом разрядки и мира / Ю.В. Петровский. – Л., 1980. – 70с.
637197
  Макаренко П.В. Курсом Раппало: СССР и Германия в 1922-1927 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 29-45. – ISSN 0042-8779


  Раппальский мирный договор между Германией и СССР рассматривался советскими и немецкими марксистскими историками как своего рода эталон и образец плодотворного сотрудничества стран с различными политическими и социально-экономическими системами.
637198
  Плышевский Б.П. Курсом ускорения - к экономике высшей организации и эффективности. / Б.П. Плышевский. – М, 1987. – 64с.
637199
  Абалкин Л.И. Курсом ускорения / Л.И. Абалкин. – Москва : Политиздат, 1986. – 213, [2] с.
637200
  Абалкин Л.И. Курсом ускорения / Л.И. Абалкин. – Москва : Политиздат, 1987. – 213с.
637201
  Лебедев А.М. Курсом ускорения / А.М. Лебедев, В.И. Константинов. – Ставрополь, 1988. – 96с.
637202
  Владимиров С.А. Курсом хельсинкских договоренностей. / С.А. Владимиров, Л.Б. Теплов. – Москва, 1980. – 224с.
637203
   Курсом, намеченным партией. – М, 1986. – 301с.
637204
  Береславська О. Курсоутворення гривні в контексті змін у світовій валютній системі // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 3 (217). – С. 10-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв.
637205
  Рождественский Б.В. Курсрвые работы по методике препродавания литературы / Б.В. Рождественский. – Москва, 1957. – 32 с.
637206
  Щербаковъ С. Курсъ космографіи / С. Щербаковъ. – 5- е изд. – Нижній- Новгородъ, 1907. – 195с.
637207
  Борисякъ А. Курсъ палеонтологии / А. Борисякъ. – Москва : Изд-во М. и С. Сабашниковых
Ч. 1 : Безпочвоночные. – 1905. – 368с
637208
  Карасаев А.И. Курсы высшей математики для экономических вузов / А.И. Карасаев. – М
1. – 1982. – 272с.
637209
  Мартопляс Л.В. Курсы кройки и шитья на дому / Л.В. Мартопляс, Г.В. Скачкова. – 2-е изд. – Минск, 1983. – 256с.
637210
  Мартопляс Л.в. Курсы кройки и шитья на дому / Л.в. Мартопляс, Г.В. Скачкова. – 3-е изд., переработ. и доп. – М., 1988. – 335с.
637211
  Посадский А.Н. Курсы по гуманитарным наукам для учителей и учительниц городских и начальных училищь Варшавского учебного округа 30 мая - 24 июня 1910 года : в 3 т. / И.В. Посадский. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр.
Т. 1. – 1910. – CXCVI, VI, 537 с. – Лекции каждого преподавателя имеют отд. тит. листы
637212
   Курсы по подготовке руководителей для ведения экскурсий с детьми в природу, устроенные в Киеве с 28 апреля по 15 мая 1915 г. Киевским орнитологическим обществом имени К.Ф. Кесслера : Сб. ст. В.М. Артоболевского, Д.Е. Белинга, прив.-доц. В.И. Казановского, В.Н. Лучника, Н.А. Троицкого и Э.В. Шарлемана : [Прил.: Э. Шарлеман. Из жизни природы] / Под общ. ред. [и с предисл.] В.М. Артоболевского. – Киев : Киев. орнитол. о-во им. К.Ф. Кесслера, 1915. – 7, XL, 57, 84 с. : 6 л. ил., ил.
637213
   Курт Пинтус // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 7. – ISSN 0130-6545


  Курт Пинтус - немецкий писатель и журналист
637214
  Туполев Б.М. Курт Рицлер о "срединной Европе" в начале первой мировой войны // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2008. – № 1. – С. 23-28. – ISSN 0132-1366


  Дослідження генезису Першої світової війни, німецької "світової політики"
637215
   Курт Швиттерс // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 97 : Дадаизм. – С.11-28.
637216
  Бласко Ибаньес Куртизанка Сонника : роман : пер. с исп. / Бласко Ибаньес. – Москва : Octo print, 1994. – 544 с. – В изд. также: Меч Ганнибала / Карл Оппель. – ISBN 5-85686-008-X
637217
  Драгунская К. Куртка Воннегута : проза: рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2011. – № 5 (1033 ). – С. 118-122. – ISSN 0130-7673
637218
  Мухин В.Е. Куртка шахтера / В.Е. Мухин. – Донецк, 1969. – 84с.
637219
  Яременко Н.В. Куртуазна література доби Середньовіччя і трансформація її ідей у добу Відродження / Н.В. Яременко, Н.Є. Коломієць // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 308-313. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
637220
  Гунциг Т. Куру : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 3-109. – ISSN 1130-6545
637221
  Шарапов Ш. Куруксайский комплекс позднеплиоценовых млекопитающих Афгано-Таджикской депрессии / Ш. Шарапов; Отв. ред. Абдусалямов И.А. – Душанбе : Дониш, 1986. – 268с.
637222
  Шарапов Ш. Куруксайский комплекс позднеприоценовых млекопитающих таджикской депрессии. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.08 / Шарапов Ш.; Ан УССР.Ин-т зоологии. – К, 1978. – 17л. – Бібліогр.:с.17
637223
  Рыжакова С.И. Курукшетра и окрестности // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 4 (43) : зима. – С. 55-65. – ISSN 1681-7559


  Курукшетра - город в Индии, центр одноимённого района в штате Харьяна. Означает "земля Кауравов". По верованиям индуистов, на этом месте более 5000 лет назад произошла Битва на Курукшетре, описание которой содержится в "Махабхарате"
637224
   Курумы гольцового пояса гор. – Новосибирск : Наука, 1989. – 147с.
637225
   Курумы Северного Забайкалья. – Новосибирск, 1992. – 179с.
637226
  Верба І.В. Курц Борис Григорович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 230. – ISBN 96966-8060-04-0
637227
  Короткий В.А. Курціус Георг / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 196. – ISBN 966-06-0393-2
637228
  Асташенков П.Т. Курчатов / П.Т. Асташенков. – Москва, 1967. – 200 с.
637229
  Асташенков П.Т. Курчатов / П.Т. Асташенков. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 200 с. – (Жизнь замечательных людей)
637230
  Дорошин Г.П. Куршская коса / Г.П. Дорошин. – Калининград, 1975. – 55 с.
637231
  Рохлин Александр Куршская коса : Птичьи права. Россия / Рохлин Александр, Константинов Дмитрий // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 3 : 10 лет в России. – С. 134-152 : Фото. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
637232
  Литвинцев Данил Куршская коса. Россия в мировом наследии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 9 (198), сентябрь. – С. 92-97 : фото. – ISSN 1029-5828
637233
   Куршю Марес. – Вильнюс, 1959. – 548с.
637234
  Елагин П.Н. Куры, индейки, гуси, утки и уход за ними : Руководство для небольших хозяев / П.Н. Елагин. – 9-е изд. – Петроград, 1917. – 47с.
637235
  Пришвин М.М. Курымушка / М.М. Пришвин. – Москва, 1986. – 333с.
637236
  Шейнкман С.С. Куряжская быль / С.С. Шейнкман. – Калинин, 1963. – 55с.
637237
   Куряне - выдающиеся деятели наукии техники. – Курск, 1950. – 160с.
637238
  Нечай П. Курячий брід / П. Нечай : Плужанин, 1929. – 32с.
637239
  Вовк Василий Курьезы истории / Вовк Василий, Дмитрук Игорь // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 38-40 : Іл.
637240
  Соколова Н.В. Курьерский, тринадцать ноль три : Повесть / Н.В. Соколова. – Москва : Профиздат, 1968. – 254с.
637241
  Богомолов Ю.А. Курьеры муз: диалектика продуктивного и репродуктивонго в творчестве на радио и телевидении / Ю.А. Богомолов. – М, 1986. – 192с.
637242
  Токарчук Борис Кусень сала : (казка з усталеними словосполученнями) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 10. – С. 114
637243
  Метт Г. Куски оторванные / Г. Метт. – Х. – 431с.
637244
  Васюков О.М. Кусково-лінійна обчислювальна геометрія : Навчальний посібник / О.М. Васюков; КНУТШ; Факультет кібернетики. – Київ : Київський університет, 2002. – 62с.
637245
   Кусково-полiномiальнi наближення розв"язкiв жорстких задач на основi апроксимацiйного методу В. К. Дзядика / Біленко, , В.І. А.І. Дерієнко, Н.Г. Кирилаха // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (112). – С. 68-78. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Актуальнiсть теми роботи обумовлена зростаючими вимогами до точностi обчислювальних методiв та алгоритмiв. Такi вимоги виникають, зокрема при дослiдженнi широкого кола задач сучасної обчислювальної та прикладної математики. Цим вимогам в значнiй мiрi ...
637246
  Акимов А Кусково / А Акимов. – Москва, 1946. – 95 с.
637247
  Шишко А.В. Кусково / А.В. Шишко. – М, 1955. – 114с.
637248
  Шишко А.В. Кусково / А.В. Шишко. – М, 1955. – 114с.
637249
  Шишко А.В. Кусково / А.В. Шишко. – М, 1955. – 114с.
637250
   Кусково. – М, 1956. – 48с.
637251
  Глозман И.М. Кусково / И.М. Глозман. – М, 1958. – 88с.
637252
  Глозман И.М. Кусково / И.М. Глозман. – Москва, 1965. – 48 с.
637253
  Глозман И.М. Кусково / И.М. Глозман, Л.В. Тыдман. – М, 1966. – 55с.
637254
   Кусково. – 2-е изд. – М, 1976. – 207с.
637255
   Кусково. – 2-е изд. – М, 1981. – 206с.
637256
  Баранова О. Кусково / О. Баранова. – М., 1982. – 52с.
637257
  Ростовцева Г.А. Кусково. Регулярный парк музея-усадьбы XVIII в / Г.А. Ростовцева. – М, 1958. – 33с.
637258
  Санти Анастасия Кусок виртуального пирога // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 48-50 : фото
637259
  Багмут И.А. Кусок пирога / И.А. Багмут. – Москва, 1963. – 328с.
637260
  Илемницкий П. Кусок сахару / П. Илемницкий. – Москва, 1950. – 304с.
637261
  Бугрова И.П. Кусок хлеба. / И.П. Бугрова. – Ленинград, 1976. – 64с.
637262
  Сергеев М.Д. Кусочек волшебного зеркала / М.Д. Сергеев. – Иркутск, 1968. – 59с.
637263
  Шкловець А.В. Кусочно-гладкі самоорганізуючі карти Кохонена для візуалізації багатовимірних даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Шкловець Артем Вадимович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
637264
  Лушпай Н.Е. Кусочно-полиномиальное приближение и наилучшие квадратурные формулы для классов дифференцируемых функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Лушпай Н.Е.; ДГУ. Мех.-мат. ф-тет. – Днепропетровск, 1970. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
637265
  Палькин Н.Е. Куст калины / Н.Е. Палькин. – Саратов, 1970. – 165с.
637266
  Пликарпов С.И. Куст неопалимый / С.И. Пликарпов. – М, 1976. – 120с.
637267
  Халупский И.Я. Куст огня. / И.Я. Халупский. – Ростов -на-Дону, 1978. – 111с.
637268
  Павловский А.И. Куст рябины : о поэзии М.Цветаевой / А.И. Павловский. – Л, 1989. – 350с.
637269
  Куприн А.И. Куст сирени / А.И. Куприн, 1947. – 64с.
637270
  Халид Риза Куст сирени. / Халид Риза. – Л., 1981. – 88с.
637271
   Куст шиповника. – М., 1964. – 187с.
637272
   Куст шиповника. – М., 1995. – 77с.
637273
   Кустанайцы на фронте и в тылу (К 30-летию Победы). 1941-1945. – Кустанай, 1975. – 158с.
637274
  Арсланбеков Б.М. Кустарная промышленность Дагестана в конце 19- начале 20 веков : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Арсланбеков Б.М. ; Дагестан ГУ. – Махачкала, 1977. – 21 с.
637275
  Каплан Д.А. Кустарная промышленность Украины / Д.А. Каплан. – Харьков, 1922. – 22с.
637276
  Каплан Д.А. Кустарная промышленность Украины / Д.А. Каплан. – Х., 1923. – 22с.
637277
  Румянцева А.А. Кустарники-галофиты, их биология и возможность использования в агролесомелиорации засоленных песков. : Автореф... канд. биол.наук: / Румянцева А.А.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1954. – 12л.
637278
  Сушко О. Кустарні промисли в Україні періоду непу // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 4. – С.117-125. – ISSN 0869-3595
637279
  Малєєва Т. Кустарно-реміснича промисловість Полтавської губернії у контексті етнозбереження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 53-55. – Бібліогр.: с. 55, Літ.: 15 поз. – (Українознавство ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто традиційність розвитку кустарно-ремісничої промисловості Полтавської губернії та її роль в українському етнозбереженні.
637280
  Алсупе А.П. Кустарное производство текстильных изделий в Видземе в XIX и начале ХХ вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Алсупе А. П.; АН Латв ССР, Ин-т ист. – Рига, 1963. – 24л.
637281
  Бойко-Гагарин Кустарные подделки монет Августа III Саксонца (1733 - 1763) и Станислава Августа Понятовского (1764 - 1795) в находках Украины // Acta archaeologica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2015. – Nr 61 : Pieniadz na pograniczach currency in borderlands. – С. 81-84. – ISSN 0065-0986
637282
   Кустарные промыслы в быту народов Узбекистана XIX-XX вв.. – Ташкент, 1986. – 161с.
637283
   Кустарные промыслы Харьковской губернии. Изготовление рогож, шапок, картузов, шитье шуб. – Х., 1920. – 28с.
637284
  Богданов Н.Н. Кустарные способы коксования торфа / Н.Н. Богданов. – М, 1942. – 32с.
637285
  Какабадзе В.М. Кустарный промысел в Грузии / В.М. Какабадзе, 1926. – 208 с.
637286
   Кустовые вычислительные центры. – Москва, 1978. – 232 с.
637287
   Кустовые советы по народному образованию - действенная форма общественного руководства школами. – М., 1964. – 96с.
637288
   Кустодиев Борис Михайлович. – Ленинград, 1971. – 128с.
637289
   Кустодиев Борис Михайлович. – Москва, 1982. – 11с.
637290
   Кустодиев Борис Михайлович. Альбом репродукций. – М., 1960. – 10с.
637291
   Кустодиев Борис Михайлович. Альбом репродукций. – М., 1960. – 10с.
637292
   Кустодиев Борис Михайлович. Альбом репродукций. – Москва, 1961. – 89с.
637293
   Кустодиев Борис Михайлович. Альбом репродукций. – Москва, 1971. – 28с.
637294
   Кустодиев Борис Михайлович. Картины народного быта. Альбом репродукций. – Москва, 1971. – 30 с.
637295
   Кустодиев Борис Михайлович. Письма. Статьи, заметки, интервью. Встречи и беседы с Кустодиевым. (Из дневников Вс. Воинова). – Л., 1967. – 433с.
637296
   Кустодиев в театре: Театр. эскизы и портр. в собрании Гос. центр. театр. музея им. А.А. Бахрушина. – Москва, 1979. – 106с.
637297
  Скалjа Ф. Кустосот на водите : роман / Франко Скалjа ; прев. од итал. М. Г. Цветковска. – [ Скопje ] : Тера Магика, 2005. – 329 с. – (Наградени светски романи). – ISBN 9989-905-37-1
637298
  Протодьяконов В.А. Кустук / В.А. Протодьяконов. – Москва, 1981. – 303 с.
637299
  Хараидзе Г.В. Кусты оживают в мае. / Г.В. Хараидзе. – М., 1964. – 62с.
637300
  Рибак Н.С. Кут падіння : Новели / Н.С. Рибак. – Київ : Лім, 1934. – 99с.
637301
  Тесленко О.К. Кут паралельності : фантастичні повісті та оповідання / О.К. Тесленко. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 231 с.
637302
   Кутаиси. – Рига. – 6с.
637303
  Ланчава О.И. Кутаиси в дофеодальную эпоху : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Ланчава О.И.; АН Груз. ССР. Ин-т ист., археологии и этнографии. – Тбилиси, 1975. – 23л.
637304
  Гендзехадзе И.В. Кутаисская грузинская гимназия и Иосиф Иванович Оцхели. : Автореф... Канд.пед.наук: / Гендзехадзе И.В.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1966. – 27л.
637305
   Кутаїсі: VAY nf Atlasget замість Wizz Air // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 28 : фото. – ISSN 1998-8044
637306
   Кутателадзе, Гурам. Пейзаж. Натюрморт. Портрет. – Москва, 1983. – 34с.
637307
  Микаилов Э.Ш. Кутишинская группа говоров аварского языка. : Автореф... канд.филол.наук: 668 / Микаилов Э.Ш.; АН Груз.ССР.Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1968. – 22л.
637308
  Гюльмагомедов А.Г. Куткашенские говоры лезгинского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гюльмагомедов А.Г. ; Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 1966. – 22 с.
637309
   Кутлін Герман Миколайович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 288 : фото
637310
  Шостко Л.В. Кутлук Башаров / Л.В. Шостко. – М., 1981. – 112с.
637311
  Ревер В. Кутнагоритова мінералізація у відкладах еоцену Азово-Чорноморського регіону // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 2. – С. 144-150 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2078-6220
637312
  Первак Ю.О. Кутові залежності спектрального пропускання багатошарових структур з трьома пів хвильовими резонаторами / Ю.О. Первак, В.В. Федоров, К.В. Зарембовський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 267-270. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено спектральні властивості чверть хвильових інтерференційних структур з трьома пів хвильовими прошарками при нормальному і похилому падінні світла. Структури складаються з шарів оксиду кремнію (SiO[нижній індекс 2]) та оксиду титану (TiO[нижній ...
637313
  Павленко Ю.М. Кутові кореляції продуктів реакцій 7Li(a,a6Li)n та 7Li(a,ta)a / Ю.М. Павленко, Н.Л. Дорошко, О.С. Бондаренко // Щорічник - 2007 / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2008. – за 2007 р. – С. 41.
637314
  Чорний В.І. Кутові та енергетичні розподіли іонів, емітованих галієвим та галій індієвим рідкометалевими джерелами іонів. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.04 / Чорний В.І.; НАН України. Ін-т фізики. – К., 1995. – 17л.
637315
  Мазепа І.І. Куток живої природи в середній школі / І.І. Мазепа. – К, 1938. – 74с.
637316
  Мазепа І.І. Куток живої природи в середній школі : Дис... канд.пед.наук: / Мазепа І.І.;, 1949. – 151л. – Бібліогр.:л.146-150
637317
  Мазепа І.І. Куток живої природи в середній школі / І.І. Мазепа. – К, 1949. – с.
637318
  Мазепа І.І. Куток живої природи в школі / І.І. Мазепа, А.А. Піонтковський. – К, 1949. – 220с.
637319
   Кутомірний пеленгатор літакових радіопередавачів / В. Бахвалов, Б. Карпенко, С. Пашков, Є. Ясенецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 64-66. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Пропонується технічне рішення з побудови наземного однопозиційного кутомірного радіопеленгатора літакових радіопередавачів мікрохвильового діапазону. Пристрій призначено для визначення трьох координат, горизонтальної швидкості і курсу літака. Роботу ...
637320
  Клеменчук О. Куточок поліського краю // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 3. – С. 137-140


  Про М.П. Василенка. - С. 140.
637321
  Коробков Н.М. Кутузов / Н.М. Коробков. – М., 1944. – 45с.
637322
  Архангельская А.И. Кутузов / А.И. Архангельская. – Москва, 1946. – 53с.
637323
  Раковский Л.И. Кутузов / Л.И. Раковский. – Л, 1960. – 676с.
637324
  Брагин М.Г. Кутузов / М.Г. Брагин. – изд. 3-е, доп. – М., 1970. – 223с.
637325
  Брагин М.Г. Кутузов / Михаил Брагин. – 4-е изд., испр. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 223 с. : ил., карт. – (Жизнь замечательных людей = Серия биогр. осн. в 1933 г. М. Горьким ; Вып. 6 (481))
637326
  Раковский Л.И. Кутузов / Л.И. Раковский. – Л, 1986. – 654с.
637327
  Раковский Л.И. Кутузов / Л.И. Раковский. – М, 1987. – 304с.
637328
  Раковский Л.И. Кутузов : Роман / Л.И. Раковский. – Москва : ДОСААФ СССР, 1987. – 684с. – (Б-ка "Отчизны верные сыны ")
637329
  Михайлов О.Н. Кутузов : Исторический роман / О.Н. Михайлов. – Москва : Воениздат, 1988. – 543с.
637330
  Михайлов О.Н. Кутузов / О.Н. Михайлов. – Ростов-на-Дону, 1990. – 544с.
637331
  Булатов М. Кутузов в 1812 году по воспоминаниям современников / М. Булатов. – М., 1942. – 104с.
637332
  Мелентьев В.Д. Кутузов в Петербурге / В.Д. Мелентьев. – Л, 1986. – 205с.
637333
  Ивченко Л. Кутузов и начало заграничных походов // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 11, спец. вып. – С. 9-13. – ISSN 0235-7089
637334
  Кочетова А. Кутузов как "образ героя" в советской пропаганде периода Великой Отечественной войны // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 11, спец. вып. – С. 104-107. – ISSN 0235-7089
637335
  Борисов С. Кутузов. / С. Борисов. – К., 1939. – 52с.
637336
  Раковский Л. Кутузов. Священной памяти 1812 год : роман / Леонтий Раковский. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 528с. – (Закон власти). – ISBN 978-5-91181-750-3


  Эта книга об истинно народном вожде, о генерале Кутузове, который изгнал из России непобедимого Бонапарта
637337
  Володин П.М. Кутузовская изба / П.М. Володин. – 2-е доп. изд. – Москва, 1962. – 44с.
637338
  Володин П.М. Кутузовская изба / П.М. Володин. – 3-е переработ. изд. – Москва, 1964. – 47с.
637339
  Володин П.М. Кутузовская изба / П.М. Володин. – 4-е доп. изд. – Москва, 1965. – 56с.
637340
  Володин Л.М. Кутузовская изба / Л.М. Володин. – 5-е доп. изд. – Москва, 1967. – 64с.
637341
  Володин П.М. Кутузовская изба / П.М. Володин. – 6-е доп. изд. – Москва, 1972. – 72с.
637342
  Володин П.М. Кутузовская изба / П.М. Володин. – 7-е изд., доп. – Москва, 1977. – 70 с.
637343
  Анисимова Г.А. Кутузовская изба / Г.А. Анисимова. – Москва, 1982. – 96с.
637344
  Пташка К. Кутя - древній символ українського Різдва // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 27 грудня - 2 січня (№ 52). – С. 14
637345
  Воропай А. Кутя без меду : гуморески / А. Воропай. – Харків : Прапор, 1967. – 71 с.
637346
  Ковінька О.І. Кутя з медом / О.І. Ковінька. – К., 1960. – 152с.
637347
  Ноллас Д. Кутья на земле. // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 218-221. – ISSN 1130-6545
637348
   Кухалашвілі Костянтин Партенович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 166. – ISBN 978-966-2726-03-9
637349
   Кухаренко Лідія Іванівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 127. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
637350
  Симонова О.И. Кухаренок / О.И. Симонова. – Минск, 1961. – 85с.
637351
  Гроссман В.С. Кухарка / В.С. Гроссман. – М., 1938. – 160с.
637352
  Глазовий П. Кухлик : поезія: вірші // Студії з україністики : науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАНУ. Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 4 : У ріднім слові - духовність народу. Антологія: статті, есеї, поезії. – С. 385-388. – ISBN 966-95452-3-7
637353
  Фурса С.Я. Кухнюк Дмитро Володимирович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 46. – ISBN 978966-97130-0-1
637354
  В"ятрович В. Кухня антисемітизму від КГБ // Гомін України. – Торонто, 2010. – Рік 62, 9 листопада (№ 42). – С. 6
637355
  Головков А.Э. Кухня без секретов / А.Э. Головков. – Одесса, 1991. – 319с.
637356
   Кухня высокого полета // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Август, № 131. – С. 48-50 : фото
637357
  Моримура С. Кухня дьявола: Правда об "отряде 731" яп. армии. / С. Моримура. – М., 1983. – 272с.
637358
  Пиркало С. Кухня егоїста : есе / Світлана Пиркало. – Київ : Факт, 2007. – 224 с. – ISBN 978-966-359-214-5
637359
  Александрович Ю. Кухня и медицина / Ю. Александрович, И. Гумовска. – Москва, 1991. – 224с.
637360
  Силвер Марк Кухня из картона : технологии // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 32 : Фото
637361
   Кухня кришны: Рецепты вегетарианских блюд на основе ведической культуры., 1990. – 64с.
637362
  Егошкин В.Е. Кухня народов Арабского Магриба / В.Е. Егошкин. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 383с. – ISBN 5-10-000182-8
637363
   Кухня народов Кабардино-Балкарии.. – Нальчик, 1988. – 86с.
637364
  Реутович Т.В. Кухня народов СССР / [сост. Т.В. Реутович ; худож. Э.Э. Жакевич]. – Минск : Полымя, 1983. – 144 с. : ил. – Миниатюрное издание
637365
  Фельдман И.А. Кухня народов СССР / И.А. Фельдман. – Киев : Час, 1990. – 319с.
637366
  Питенев И.В. Кухня охотника и рыбака / И.В. Питенев. – Новосибирск, 1991. – 159с.
637367
   Кухня петровской перестройки.. – Ростов -на-Дону, 1990. – 14с.
637368
  Макарський О. Кухня страху // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 1. – С. 35-38
637369
  Циганенко В.О. Куховарська книга / В.О. Циганенко. – К, 1994. – 214с.
637370
  Скуратівський В. Кухоль меду / Василь Скуратівський. – Львів : Гердан Графіка, 2000. – 304 с. : іл. – ISBN 5-87322-113-2
637371
  Черненок М.Я. Кухтеринские бриллианты / М.Я. Черненок. – Новосибирск, 1976. – 176с.
637372
  Заворотный В. Кухтик или история одной аномалии : Роман-сказка для детей старшего и пожилого возраста / Валерий Заворотный. – Санкт-Петербург : Блиц, 1999. – 414 с. – (серия "Русский ПЕН-клуб"). – ISBN 5-86789-087-2
637373
   Куц Петро Сергійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 289 : фото
637374
  Чукреев В.И. Куц, "Малыш " и другие повести / В.И. Чукреев. – М, 1974. – 335с.
637375
  Ніточко І.І. Куцики : віршовані думки / Іван Ніточко. – Одеса : Прес-кур"єр, 2016. – 199, [1] с. – ISBN 978-966-2512-74-8
637376
   Кучер Олександр Омелянович - професор Харківського університету : Бібліографічний покажчик. – Харків : ХГУ, 1993. – 14с.
637377
  Фурса С.Я. Кучер Тетяна Миколаївна // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 50. – ISBN 978966-97130-0-1
637378
   Кучеренко Євген Трохимович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 48. – ISBN 966-8352-11-4
637379
   Кучеренко Євген Трохимович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 289-290 : фото
637380
   Кучеренко Ілля Корнійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 49. – ISBN 966-8352-11-4
637381
  Клименко Н.М. Кучеренко Ілля Корнійович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 147-150
637382
   Кучеренко Іриеа Миколаївна (13 грудня 1956 р. - 13 липня 2012 р.) // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 600-602. – ISSN 1563-3349


  Некролог.
637383
   Кучеренко Микола Євдокимович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 171. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
637384
   Кучеров Іван Якович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 149
637385
   Кучеров Іван Якович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 50. – ISBN 966-8352-11-4
637386
   Кучеров Пантелеймон Степанович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 171-172. – ISBN 966-02-0537-6
637387
  Когут З. Кучерявий дим = Swirling smoke : поезії / Зоя Когут ; літ. ред. Б. Нижанківський. – Нью-Йорк : Слово, 1974. – 116, [4] с. : портр.
637388
  Крумов Б. Кучето и влюбените хлапаци / Б. Крумов. – София, 1981. – 217с.
637389
  Сафина Нарина Кучипуди // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 6. – С. 75-82


  Індійський танок
637390
  Сіто Ф. Кучма / Ф. Сіто, 1933. – 28с.
637391
  Грабовський С. Кучма і "кучмізм" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18-19 липня (№ 130/131). – С. 5


  До 20-річчя інавгурації другого президента України.
637392
  Губерський Л.В. Кучма Леонід Данілович // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 709. – ISBN 966-316-039-X
637393
  Юрченко Ігор Кучма несправжній пенсіонер / Юрченко Ігор, Голєв Микола // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 116-122. – ISSN 0130-5212
637394
  Юрченко Ігор Кучма несправжній пенсіонер / Юрченко Ігор, Голєв Микола // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 112-117. – ISSN 0130-5212
637395
  Голибард Є. Кучмізм і кучмономіка : Документальна оповідь про афери корумпованої влади / Євген Голибард. – Київ : Пульсари. – ISBN 966-8767-15-2
Ч. 1. – 2005. – 511с.
637396
   Кучурганский лман - охладитель Молдавской ГРЭС. – Кишинев, 1973. – 207с.
637397
  Кольибабичь Ж. Кучьа и ми / Жарко Кольибабичь. – Баньа Лука : Глас српски, 1997. – 141, [7] с. – (Библиотека Посебна изданьа / уред. Р. Павловичь). – ISBN 86-7119-091-9
637398
  Малакшинов П.И. Кушак. Шохрона / П.И. Малакшинов. – М., 1965. – 96с.
637399
   Кушаков Юрій В"ячеславович // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 19-21
637400
   Кушаков Юрій В"ячеславович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 51. – ISBN 966-8352-11-4
637401
  Зеймаль Е.В. Кушанская хронология. / Е.В. Зеймаль. – М, 1968. – 183с.
637402
  Гафуров Б.Г. Кушанская эпоха и мировая цивилизация / Б.Г. Гафуров. – М., 1968. – 20с.
637403
   Кушва. – Свердловск, 1969. – 200с.
637404
  Стерликов А.Е. Куширь болотная. / А.Е. Стерликов. – Л, 1990. – 93с.
637405
  Абдулазаде Х.Ф. Кушйар Джили : [ученый средневекового Востока, X-XI вв.] / Х.Ф. Абдулазаде; Х.Ф. Абдуллазаде ; АН ТаджССР, Ин-т астрофизики. – Душанбе : Дониш, 1990. – 369 с. – Библиогр.: с. 262-268
637406
   Кушнарьов Михайло Андрійович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 202-205. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
637407
  Хакимов А.Х. Куштиряк : романы / А.Х. Хакимов; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1984. – 496 с.
637408
  Кордун В.М. Кущ вогню: Поезії. / В.М. Кордун. – К., 1990. – 108с.
637409
  Збанацький Ю.О. Кують зозулі : Роман: Для середн. шк. віку / Ю.О. Збанацький. – Київ : Веселка, 1975. – 502с.
637410
  Збанацький Ю.О. Кують зозулі / Ю.О. Збанацький. – Київ : Радянська школа, 1983. – 417с. – (Світ в образах)
637411
  Куракін Олександр Куяльник. Із Одеси - в грязі : Україна / Куракін Олександр, Некрасов Андрій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 24-27
637412
  Исмаилов Али Рамазанович Куьлтурная революция в Дагестане: исторический опыт и современные проблемы. / Исмаилов Али Рамазанович. – Ростов -на-Дону, 1984. – 84с.
637413
   Кхмерские мифы и легенды. – М., 1981. – 222с.
637414
  Горгониев Ю.А. Кхмерско-русский словарь / Ю.А. Горгониев. – М, 1975. – 952с.
637415
  Горгониев Ю.А. Кхмерско-русский словарь / Ю.А. Горгониев. – 2-е изд., с испр. – М, 1984. – 983с.
637416
  Миго А. Кхмеры : История Камбоджи с древнейших времен / А. Миго. – Москва : Наука, 1973. – 350с.
637417
  Зарудний Є. КША, Чечня й ОРДЛО: варіанти реконструкції // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21 квітня (№ 14). – С. 15


  "Кажуть, що в ХV столітті московський князь Іван III, підводячись з колін, потоптався по ханській грамоті й басмі. Це вставання й топтання не скасувало сплати данини. Демонстрація імперської величі має свою ціну, і Московія платила ханові аж до ХVIII ...
637418
  Біленко Василь Кшемьонки. Шахтарі з кам"яного віку : Польща // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (57). – С. 40-41 : Фото
637419
  Мілітонян Е. Кшиштоф Пендерецький // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 37-42. – ISSN 0320-8370
637420
  Емельяненко П.Г. Къ вопросу о распредъленіи флоры и фауны у Крымскихъ береговъ въ Чёрномъ моръ / П.Г. Емельяненко, 1911. – 30с.
637421
  Самуилова И. Къде отиваш, пътнико? : роман / Ивинела Самуилова. – Пловдив : Хермес, 2014. – 270, [2] с. – ISBN 978-954-26-1349-7
637422
  Гунев Г. Към брега на свободата или за Никола Петков и неговото време / Г. Гунев. – София : Информационно обслужване, 1992. – 151 с.
637423
  Атанасов Г. Към въпроса за влиянието на първата руска революция върху развитието на работническото движение у нас (1905-1907 г.) / Г. Атанасов. – София : Д. Благоев, 1959. – 285, [3] с.
637424
  Саркисян С.Д. Към въпроса за същността на сетионого и логичного в процеса на познанието / С.Д. Саркисян. – София, 1961. – 59-75с.
637425
  Косев Д. Към историята на революционното движение в България през 1867-1871 / Д. Косев. – София : Издание на българската академия науките, 1958. – 114, [2] с.
637426
  Лилов А. Към природата на художественото творчество / А. Лилов. – София, 1979. – 549с.
637427
  Франко И.Я. Към светлината : Разказ / И.Я. Франко. – Москва; Харьков; Минск. – 41с.
637428
  Петев Т. Към социологията на масовите комуникации / Т. Петев. – София, 1979. – 149с.
637429
  Динековъ П. Къмъ въпроса за отношението на Българите къмъ делото на Феликсъ Каницъ / П. Динековъ. – София : Държавна печатница, 1942. – 137с.
637430
  Мутафчиева В. Кърджалийско време / В. Мутафчиева. – София : Наука и изкуство, 1977. – 391 с.
637431
  Акъмоллаев Э. Кърымтатар тилининъ амелияты : Синтаксис: Филология факультети кърымтатар тили ве эдебияты болюгининъ студентлери ичюн дерслик / Э. Акъмоллаев. – Ташкент : Укитувчи, 1989. – 159с. – ISBN 5-645-00686-0
637432
  Тодорова Г. Къща-музей Стоян и Владимир Заимови : Пътеводител / Г. Тодорова. – София : Наука и изкуство, 1968. – 52 с.
637433
  Усеинов Т.Б. Къырымтатар эдебиятынынъ орта асырлар девири = Кримськотатарська література доби Середньовіччя / Усеинов Т.Б. – Симферополь : Къырымдевокъувпеднешир, 1999. – 171, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 167-170. – ISBN 966-7283-39-9
637434
   Кыз-Жибек. – Алма-Ата
6. – 1957. – 96с.
637435
   Кыз-Жибек. – Алма-Ата, 1963. – 338 с.
637436
   Кыз-Жибек. – М., 1975. – 136с.
637437
   Кызыл -- столица Советской Тувы (1914-1964 гг.). – Кызыл, 1964. – 128с.
637438
   Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата = The Korkyt ata Kyzylorda state university. – 40с.
637439
  Нечуй-Левицький І.С. Кыивськи прохачи [Київські прохачі] : Оповидання / Иван Нечуй-Левицькый. – Киев : Изд. Е.П. Череповського, 1906. – 113 с. : с портр. – На обкл. після назви: (!)Повисть. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
637440
   Кымгансан.. – Пхеньян. – 50с.
637441
   Кымгансан.. – Пхеньян, 1959. – 96с.
637442
  Ахинжанов С.М. Кыпчаки в истории средневекового Казахстана / С.М. Ахинжанов. – Алма-Ата, 1989. – 291с.
637443
  Пилипчук Я.В. Кыпчаки в Китае // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 195-202. – ISSN 2409-904X
637444
  Гарипов Т.М. Кыпчакские языки Урало-Поволжья: ОПыт синхронической и диахронической характеристики / Т.М. Гарипов. – М., 1979. – 303с.
637445
  Ишенов С. Кыргыз балдар адабияты (1926-1966 жж.) / С. Ишенов. – Фрунзе, 1969. – 484с.
637446
  Абрамзон С.М. Кыргыз Элинин Маданиятынын очерки / С.М. Абрамзон. – Фрунзе, 1946. – 122 с.
637447
  Закиров С. Кыргыз элинин макал, лакаптары / С. Закиров. – Фрунзе, 1962. – 127 с.
637448
  Тузов Александр Кыргызстан - сердцем и разумом / Тузов Александр, Шаповалов Вячеслав // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 1. – С. 163-178. – ISSN 0012-6756
637449
  Акаев А. Кыргызстан : сбылись ли ожидания? // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 2 (1609). – С. 27-41. – ISSN 0869-44435
637450
   Кыргызстан: медленное восстановление на фоне роста цен // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 41. – ISSN 2074-6040
637451
   Кыргызстан: президентские выборы 29 октября 2000 года // Государственное управление в переходных экономиках : бюллетень LGI. – Киев, 2001. – № 1. – С.43-44
637452
  Акаев А. Кыргызстан: тревожные предчувствия // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 2 (1621). – С. 5-20. – ISSN 0869-44435
637453
  Койчуев Т. Кыргызстан: трудный путь к оздоровлению // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 7/8. – С. 5-18. – ISSN 0207-3676
637454
  Худяков Ю.С. Кыргызы на Енисее : учебное пособие / Ю.С. Худяков. – Новосибирск, 1986. – 77с.
637455
  Худяков Ю.С. Кыргызы на Табате / Ю.С. Худяков. – Новосибирск, 1982. – 239с.
637456
   Кырк Кыз, 1949. – 320с.
637457
  Толстая Т.Н. Кысь : роман / Татьяна Толстая. – Москва : Эксмо, 2012. – 413, [3] с. – ISBN 978-5-699-43750-4


  "Кысь" - первый роман Татьяны Толстой, получивший в номинации "Проза 2001" книжного "Оскара". Татьяна Толстая также автор книг: "Ночь", "День", "Двое".
637458
  Журавлев Андрей Кыталык.Окрыленая тундра / Журавлев Андрей, Каменев Андрей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Февраль. – С. 92-107 : фото
637459
  Бейшеналиев Ш. Кычан : повесть / Ш. Бейшеналиев; пер. с кирг. А.Дугинца. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 104 с.
637460
  Бейшеналиев Ш. Кычан : повесть / Ш. Бейшеналиев; пер. с кирг. А.Дугинца. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 143 с.
637461
  Алешковский Юз Кыш и я в Крыму : повесть / Ю. Алешковский. – Москва : Астрель; АСТ, 2007. – 283с. – (Любимое чтение). – ISBN 978-5-17-048608-3
637462
  Молодин В.И. Кыштовский могильник / В.И. Молодин; Медведев В.Е. – Новосибирск, 1979. – 181с.
637463
   Кыштым. – Челябинск, 1957. – 140с.
637464
  Щербаков В.И. Кыштымская тетрадь / В.И. Щербаков. – Челябинск, 1961. – 50с.
637465
  Аношкин М.П. Кыштымские были / М.П. Аношкин. – Москва, 1979. – 208с.
637466
  Федоров Е.А. Кыштымский зверь / Е.А. Федоров, 1946. – 254с.
637467
  Аношкин М.П. Кыштымцы / М.П. Аношкин. – Челябинск, 1979. – 349с.
637468
  Сыромятникова А.С. Кыыс-Хотун / А.С. Сыромятникова. – М., 1981. – 287с.
637469
  Петров В.Ф. Кэ д"Орсэ / В.Ф. Петров, Ю. Владимиров. – М., 1966. – 208с.
637470
  Стеценко В. и Хосабеков Х. Кэвзилинеоризация нелинейных уравнений с частными производными / В. и Хосабеков Х. Стеценко. – Новосибирск, 1974. – 12с.
637471
  Фейнман Р. КЭД - странная теория света и вещества : пер. с англ. / Р. Фейнман. – Москва : Наука, 1988. – 143с. – (Библиотечка "Квант" ; Вып. 66)
637472
  Перепелкин Ю.Я. Кэйе и Семнех-ке-рэ : К исходу солнцепоклоннического переворота в Египте / Ю.Я. Перепелкин ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1979. – 310 с.
637473
  Захаров А.М. Кэмп-Дэвид: политика, обреченная на провал / А.М. Захаров, О.И. Фомин. – М., 1982. – 272с.
637474
  Долин А.А. Кэмпо - традиция воинских искусств / А.А. Долин, Г.В. Попов. – М., 1990. – 429с.
637475
  Долин А.А. Кэмпо - традиция воинских искусств / А.А. Долин, Г.В. Попов. – М., 1990. – 427с.
637476
   Кэндзо Тангэ : архитектура и градостроительство. 1949-1969. – Москва, 1978. – 251 с.
637477
  Хынку И.Г. Кэпрэрия - памятник культуры X - XII вв / И.Г. Хынку. – Кишинев, 1973. – 64с.
637478
  Нетесова Э.А. Кэрны: Повесть и сказки. / Э.А. Нетесова. – М., 1989. – 156с.
637479
  Кинг С. Кэрри : Роман, повести / Стивен Кинг. – Харьков : Эспада, 1993. – 544 с.
637480
  Кинг С. Кэрри / С. Кинг. – Баку, 1996. – 416с.
637481
  Боден Нина Кэрри в дни войны / Боден Нина. – М., 1990. – 259с.
637482
  Греч А. Кэте Колльвиц / А. Греч. – Казань, 1928. – 31с.
637483
  Сидоров А.А. проф. Кэте Колльвиц / А.А. проф. Сидоров. – М-Л, 1931. – 108с.
637484
  Съедин В. Кэте Кольвиц / В. Съедин. – М.-Л., 1931. – 44с.
637485
   Кэте Кольвиц. – М., 1963. – 56с.
637486
  Пророкова С.А. Кэте Кольвиц / С.А. Пророкова. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 191с. : 21 л. ил. – (Жизнь замечательных людей : серия биографий / осн. в 1933 г. М. Горьким ; Вып. 8 (436))
637487
  Нагель Отто Кэте Кольвиц. / Нагель Отто. – М., 1971. – 215с.
637488
   Кэте Кольвиц. 1867-1927. – М., 1928. – 11с.
637489
   Кэте Кольвиц: Дневники. Письма. Воспоминания современников. – М., 1980. – 328с.
637490
  Ступников И.В. Кэтрин Корнелл / И.В. Ступников. – Ленинград : Искусство, 1973. – 168 с.
637491
  Роуз Ф. Кэтрин Хогарт и Чарльз Диккенс // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 3. – С.222-249. – ISSN 1130-6545
637492
  Попов Л.А. Кюндэли : повесть / Л.А. Попов. – Якутск : Якутск. кн. изд-во, 1974. – 112 с.
637493
  Попов Л.А. Кюндэли : повесть / Л.А. Попов; пер. с якут. Л.Ханбекова. – Москва : Современник, 1975. – 223 с.
637494
  Короткий В.А. Кюне Вільгельм Фрідріх / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 160. – ISBN 966-06-0393-2
637495
  Георгиев Ю.В. Кюсю / Ю.В. Георгиев. – Москва : Наука, 1971. – 111, [1] с.
637496
   Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1797-1846) // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2014. – № 4. – С. 209-210. – ISSN 0131-2332
637497
  Тынянов Ю.Н. Кюхля / Ю.Н. Тынянов. – Л., 1925. – 296с.
637498
  Тынянов Ю.Н. Кюхля / Ю.Н. Тынянов. – 2-е изд. – М.-Л., 1927. – 411с.
637499
  Тынянов Ю.Н. Кюхля / Ю.Н. Тынянов. – 5-е изд. – Л., 1932. – 306с.
637500
  Тынянов Ю.Н. Кюхля / Ю.Н. Тынянов. – 6-е изд. – М., 1935. – 329с.
637501
  Тынянов Ю.Н. Кюхля / Ю.Н. Тынянов. – Х.-Одесса, 1936. – 319с.
637502
  Тынянов Ю.Н. Кюхля / Ю.Н. Тынянов. – М., 1937. – 354с.
637503
  Тынянов Ю.Н. Кюхля / Ю.Н. Тынянов. – 2-е вид. – Одесса, 1937. – 355с.
637504
  Тынянов Ю.Н. Кюхля / Ю.Н. Тынянов. – Горький, 1959. – 310с.
637505
  Тынянов Ю.Н. Кюхля : Рассказы / Ю.Н. Тынянов. – Ленинград : Художественная литература, 1973. – 560с.
637506
  Тынянов Ю.Н. Кюхля : Роман / Ю.Н. Тынянов. – Минск : Наука и техника, 1978. – 304с.
637507
  Тынянов Ю.Н. Кюхля : Исторический роман / Ю.Н. Тынянов. – Москва : Детская литература, 1978. – 350с.
637508
  Тынянов Ю.Н. Кюхля / Ю.Н. Тынянов. – М., 1981. – 495с.
637509
  Тынянов Ю.Н. Кюхля / Ю.Н. Тынянов. – М., 1981. – 558с.
637510
  Тынянов Ю.Н. Кюхля : Рассказы / Ю.Н. Тынянов. – Одесса : Маяк, 1984. – 513с.
637511
  Тынянов Ю.Н. Кюхля / Юрий Тынянов. – Москва : Художественная литература, 1989. – 475 с. – (Классики и современники ; Советская литература)
637512
  Дружинина Е.И. Кючук-Кайнарджийский мир 1774 г. (его подготовка и заключение) : Автореф... кандид. историч.наук: / Дружинина Е.И.;. – Москва, 1950. – 23 с.
637513
  Дружинина И Е. Кючук-Кайнарджийский мир 1774 года. / И Е. Дружинина. – М, 1955. – 368с.
637514
  Силин Е.П. Кяхта в XVIII веке / Е.П. Силин. – Иркутск, 1947. – 204с.
637515
  Тугутов Р.Ф. Кяхтинский краеведческий музей им. В.А.Обручева. / Р.Ф. Тугутов. – Улан-Удэ, 1970. – 14с.
637516
  Быховский Б.Э. Кьеркегор / Б.Э. Быховский. – Москва : Мысль, 1972. – 238 с. – (Мыслители прошлого)
637517
  Супиханов Ш. Кьеркегор. Экзистенциальная диалектика Сёрена Кьеркегора / Шункар Супиханов; НАН Украины. – Харьков : Институт монокристалов, 2005. – 384с. – ISBN 966-02-3778-2
637518
  Гольдони К. Кьоджинские перепалки / К. Гольдони. – М.-Л., 1939. – 124с.
637519
  Рейснер М.А. Л. Андреев и его социальная идеология : Опыт социологической критики / М.А. Рейснер, прив.-доц. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Посев ; [Перовая скоропеч. М.М. Гудзаца], 1909. – 152 с.
637520
  Гусов К.В. Л. Бальтазар: квебекский национализм как форма сепаратизма // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 117-123. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
637521
  Святловский В.В. Л. Брентано, его жизнь, воззрения и школа : С портр. Л. Брентано / В. Святловский 2-й. – Москва : Печ. А.Н. Снегиревой, 1896. – XII, 212 с., 1 л. портр. – Библиогр.: "Перечень более значительных книг, брошюр и статей Брентано" (с. 207-212)
637522
  Комаровская А.С. Л. Витгенштейн: маэстро философии или ее убийца? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 48-49. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
637523
  Шушкевич Є.М. Л. Вітгенштайн: кілька слів про релігію // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 232-234
637524
  Корзо М.А. Л. Довга. Система цінностей в українській культурі XVII століття (на прикладі теоретичної спадщини Інокентія Гізеля) // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 111-113. – ISSN 0132-1366
637525
  Загирня М., Гринченко Б. Л. И. Глебов : Биографический очерк. / М. Загирня, Б. Гринченко. – Чернигов : Тип. Губерн. Земства, 1900. – 48 с.
637526
  Станиславлева В.Н. Л. Леонов - публицист / В.Н. Станиславлева. – Москва, 1974. – 200 с.
637527
  Кривдіна І.Б. Л. Лук"яненко про роль інтелігенції в українському суспільно-політичному житті у різні історичні епохи / І.Б. Кривдіна, І.М. Чістякова // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 33. – С. 238-248. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
637528
  Янковський Ю.З. Л. М. Толстой / Ю.З. Янковський. – Киев, 1978. – 48с.
637529
  Кисельов Г. Л. Н. Ревуцький / Г. Кисельов. – Київ : Мистецтво, 1949. – 55 с.
637530
  Аксельрод-ортодокс Л.И. Л. Н. Толстой / Л.И. Аксельрод-ортодокс. – Москва, 1922. – 159с.
637531
  Николаев М.П. Л. Н. Толстой и Н. Г. Чернышевский / М.П. Николаев. – Тула, 1969. – 131с.
637532
  Николаев М.П. Л. Н. Толстой и Н. Г. Чернышевский / М.П. Николаев. – Тула, 1978. – 144с.
637533
  Милонов Н.А. Л. Н. Толстой и Тула / Н.А. Милонов. – Тула, 1976. – 25с.
637534
  Лебедева В.К. Л. Н. Толстоуй и книгоиздательсво "Посредник" : Автореф... канд. филол.наук: / Лебедева В.К.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1970. – 16л.
637535
  Сарнов Б.М. Л. Пантелеев / Б.М. Сарнов. – М. : Детская литература, 1959. – 128 с.
637536
  Путилова Е.О. Л. Пантелеев. Очерк жизни и творчества / Е.О. Путилова. – Л. : Советский писатель, 1969. – 216 с.
637537
  Энгельгардт М.А. Л. Пастер, его жизнь и научная деятельность : Биографический очерк М.А. Энгельгардта : С портр. Пастера, грав. в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Тип. Высоч. утв. т-ва "Обществ. польза", 1897. – 96 с., 1 л. фронт. (портр.). – Библиогр.: с. 3. – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Флорентия Павленкова ; Вып. 138)
637538
  Клин В.Л. Л. Ревуцький - композитор-піаніст / В.Л. Клин. – Київ : Наукова думка, 1972. – 239 с.
637539
  Бялик М.Г. Л. Ревуцький. Риси творчості / М.Г. Бялик. – Київ : Музична Україна, 1973. – 200 с.
637540
  Томюк І. Л. Розенберг як один із чільних представників української національної течії в Комуністичній Партії Східної Галичини / І. Томюк, Ю. Опельбаум // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 69-71. – ISSN 2076-1554
637541
  Чжан Синюй Л. Толстой в Китае: исследование принятия и влияния произведений Л. Толстого на китайский художественный круг(2000-2009) // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 2 (46). – С. 112-113. – ISSN 1684-2618
637542
  Немировская Л.З. Л. Толстой и проблемы гуманизма / Л.З. Немировская. – М., 1988. – 60с.
637543
  Линдер И.М. Л. Толстой и шахматы / И.М. Линдер. – М., 1960. – 94с.
637544
   Л. Толстой. Искусство. Время = L. Tolstoy. Art. Time. – Москва : Советская Россия, 1981. – 20 с., 226 ил.
637545
  Шевченко С.Л. Л. Шестов versus С. Кіркегор: до проблеми інтерпретації канонічного християнства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 46-55
637546
  Бонецкая Наталья Константиновна Л. Шестов и Ф. Ницше // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 113-133. – Бібліогр.: с. 113-127, 129-130, 132-133. – ISSN 0042-8744
637547
  Конотоп Л.Г. Л. Шестов: безгрунтовність життя та обгрунтованість "Я" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 36-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  У статті досліджується процес зміни екзистенції та суб"єктивності людини у філософській концепції Л. Шестова. Головною проблемою є впливи відчаю, трагедії та мовчання на трансформацію самореалізації та самообгрунтування.
637548
  Кирияченко А. Л. Штраус о естественном праве: признание или отказ // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 49-50
637549
  Ярмак В.И. Л.А. Булаховский как один из основоположников лингвостилистики в украинском языкознании // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 39-44. – Бібліогр. в кінці ст.
637550
  Ярмак В.И. Л.А. Булаховский как один из основоположников лингвостилистики в украинском языкознании // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 39-44. – Бібліогр. в кінці ст.
637551
  Булаховская Ю. Л.А. Булаховский о языке пушкинского творчества // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 45-48
637552
  Булаховская Ю. Л.А. Булаховский о языке пушкинского творчества // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 45-48
637553
  Лукінова Т.Б. Л.А. Булаховський і лінгвістична дискусія 1950 року // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 34-43. – ISSN 2075-437X


  В статье идет речь о трагических событиях, связаных с лингвистической дискуссией 1950 года. Многие украинские лингвисты, в том числе Л.А. Булаховский, были вынуждны отказаться от своих лингвистических взглядов под влиянием псевдонаучного марксистского ...
637554
  Николаев Н.Ю. Л.А. Камаровский и Гаагская мирная конференция 1899 г. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 13. – С. 11-14. – ISSN 1812-3805
637555
  Григорьян Н.А. Л.А. Орбели и развитие советской физиологии / Н.А. Григорьян. – М, 1985. – 104с.
637556
  Бровко А.С. Л.А.Булаховский о заимствованиях в русском языку и пуризме В.И.Даля // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 11-14. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
637557
  Белова Р.В. Л.А.Зенкевич / Р.В. Белова. – М, 1961. – 71с.
637558
  Пяст В. Л.А.Мей и его поэзия. / В. Пяст. – С-Пб., 1922. – 72 с.
637559
  Шилинис Ю.А. Л.А.Орбели / Ю.А. Шилинис. – Москва, 1967. – 80с.
637560
   Л.А.Орбели в воспоминаниях современников.. – Л, 1983. – 158с.
637561
  Макареня А.А. Л.А.Чугаев / А.А. Макареня. – Л, 1968. – 48с.
637562
  Григорьев Ю.В. Л.Б. Хавкина / Ю.В. Григорьев. – М, 1973. – 126с.
637563
  Карпова Р.Ф. Л.Б.Красин -- советский дипломат. / Р.Ф. Карпова. – М., 1962. – 206с.
637564
  Циганкова Е.Г. Л.В. Матвєєва - історик науки // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 13-24. – ISBN 978-966-02-5736-8


  Леся Василівна Матвєєва — український історик, дослідниця історії науки і техніки, доктор історичних наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат премії імені А. Кримського НАН України. У 2004 році за роботу "Юлиан Кулаковский" її ...
637565
  Савчук В.С. Л.В. Писаржевський в історії Катеринославського університету (1913–1926) // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 10. – С. 124-131. – ISSN 2409-3661


  Лев Владимирович Писаржевский – российский химик. Родился в Кишинёве. Окончил Новороссийский университет в Одессе (1896). Работал там же; в 1901-1902 гг. стажировался в Лейпциге у В. Оствальда. В 1904-1908 гг. профессор Юрьевского университета, в ...
637566
  Львов М.Л. Л.В. Собинов / М.Л. Львов, 1934. – 39с.
637567
  Львов М.Л. Л.В. Собинов / М.Л. Львов. – М.-Л., 1951. – 104с.
637568
  Владыкина-Бачинская Л.В. Собинов / Владыкина-Бачинская. – Изд. 3-е. – Москва, 1972. – 231с.
637569
  Третьякова Л.С. Л.В. Собинов / Л.С. Третьякова. – М., 1972. – 32с.
637570
  Банк Н. Л.В. Успенский / Н. Банк. – Л, 1969. – 96с.
637571
  Павловский Б.В. Л.В.Туржанский / Б.В. Павловский. – М, 1953. – 31с.
637572
   Л.В.Шубников и физика низких температур.. – Москва : Знание, 1989. – 63с. – ISBN 5-07-000605-3
637573
   Л.В.Шубников. Избранные труды. Воспоминания.. – Киев : Наукова думка, 1990. – 351с. – ISBN 5-12-000842-9
637574
  Зиндер Л.Р. Л.В.Щерба - лингвист-теоретик и педагог / Л.Р. Зиндер, Ю.С. Маслов. – Л, 1982. – 104с.
637575
  Колесов В.В. Л.В.Щерба: Кн.для учащихся. / В.В. Колесов. – М., 1987. – 157с.
637576
  Ярошевский Г М. Л.Выготский в поисках новой психологии / Г М. Ярошевский. – Санкт-Петербург, 1993. – 300с. – ISBN 5-86050-053-Х
637577
  Габсалямова Ф.Г. Л.Г.Барг : К 70-летию со дня рождения: Библиогр. указ. / Ф.Г. Габсалямова. – Уфа, 1981. – 33с.
637578
  Косвен М.О. Л.Г.Морган / М.О. Косвен. – Л., 1935. – 100с.
637579
  Косвен М.О. Л.Г.Морган, жизнь и учение / М.О. Косвен. – Л., 1933. – 71с.
637580
  Ільченко А.П. Л.Д. Кучма в президентських виборах 1994 р. - початок зародження біполярної системи українського електорального поля // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 281-291. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
637581
  Ливанова А.М. Л.Д. Ландау / А.М. Ливанова. – Москва : Знание, 1978. – 192 с.
637582
  Храмов Ю.О. Л.Д. Ландау і початок систематичних досліджень з теоретичної фізики в Україні ( до 100-річчя від дня народження вченого) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 1 (59). – С. 138-147. – ISSN 0374-3896
637583
  Красных Ю.Г. Л.Д. Троцкий и военное строительство. 1920-1924 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 100-106. – ISSN 0042-8779
637584
  Соков И.А. Л.Д. Уилгресс и канадско-советские отношения в 40-х годах XX века // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 6. – С. 169-175. – ISSN 0130-3864
637585
  Курносов А.М. Л.Д. Шевяков / А.М. Курносов, В.Я. Кернерман. – М., 1988. – 62с.
637586
  Гранвилл Д.К. Л.Д.Троцкий и четвертый интернационал / Д.К. Гранвилл. – М, 1993. – 48с.
637587
  Кирилюк Ф.М. Л.Д.Троцький і соціалізм / Ф.М. Кирилюк. – Київ, 1991. – 45 с.
637588
  Баштовая Л.С. Л.Е. Дундученко - представитель математической школы КПИ // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 9 (113). – С. 17-18
637589
  Гуткина Нина Иосифовна Л.И. Божович: вехи биографии и основные понятия концепции формирования личности // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 5. – С. 130-134. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Кратко обрисованы вехи научной биографии Л.И. Божович, а также основные понятия созданной ею концепции формирования личности в детском возрасте.
637590
   Л.И. Брежнев. – М., 1991. – 383с.
637591
   Л.И. Грекову - 85 лет // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 8. – С. 127-127. – ISSN 0042-8744
637592
   Л.И. Медведь. – М, 1991. – 149с.
637593
  Купянский И.Я. Л.И.Глибов - баснописец : Автореф... канд. филол.наук: / Купянский И.Я.; Акад. наук Украинской ССР. Ин-т украинской литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1951. – 13 с.
637594
   Л.К.Лазарев. – М, 1990. – 31с.
637595
  Прохоров В.В. Л.Л.Цинцар - начальник головміліції Кримської АРСР у 1921-1924 рр. // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.46-50. – Бібліогр.: 11 назв.
637596
  Порман Р.Н. Л.Леонов. Проблемы метода и мастерства / Р.Н. Порман. – Пермь, 1976. – 111 с.
637597
  Яковлев Сергей Яковлевич Л.М. Леонов - публицист (1916-1945 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Яковлев Сергей Яковлевич ; МГУ. – Москва, 1978. – 18 с.
637598
  Попов Павел Сергеевич Л.М. Лопатин (21/8 марта 1920 г.) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 144-150. – Бібліогр.: с. 145, 149-150. – ISSN 0042-8744
637599
  Лазеба Є.М. Л.М. Толстой і Україна : Бібліогр. покажч.: До 150-річчя з дня народження Л.М. Толстого / Є.М. Лазеба. – Львів, 1978. – 174с.
637600
  Лазеба Є.М. Л.М. Толстой і українська література / Є.М. Лазеба. – Львів, 1968. – 48с.
637601
  Процай Л.П. Л.М.Толстой і В.А.Євтушевський: два погляди на методи навчання у народній школі // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 216-221. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  У статті розглядається полеміка Л.М.Толстого і В.А.Євтушевського на сторінках педагогічної періодики з нагоди впровадження зарубіжної методики навчання у народних школах XIX ст.
637602
  Сахалтуєв А.А. Л.М.Толстой і українська література / А.А. Сахалтуєв. – Київ, 1963. – 143с.
637603
  Мелихов В.А. Л.Н. Загурский, профессор Императорского Харьковского университета : (некролог) : с портретос Л.Н. Загурского / В.А. Меликов. – Харьков : Тип. "Мирный труд", 1912. – [2], 21 с. – Отд. оттиск: Мирный труд, . 1912, № 3/4, 288-308. - Экз. дефектный, без обл. и с. 15-21. – Библиогр. в примеч.


  Авт. пред.: Гольмстен, Адольф Христианович (1848-1920) Ред.: Вицин, Александр Иванович
637604
  Вишневский Ю.Р. Л.Н. Коган о социологических проблемах культуры и личности / Ю.Р. Вишневский, С.Ю. Вишневский, В.Т. Шапко // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 8 (328 ). – С. 62-71. – ISSN 0132-1625
637605
  Киселев Г. Л.Н. Ревуцкий / Г. Киселев. – Киев : Мистецтво, 1951. – 52 с.
637606
  Бялик М.Г. Л.Н. Ревуцкий : очерк жизни и творчества / М.Г. Бялик. – Москва : Советский композитор, 1963. – 140 с.
637607
  Гуздий Н.К. Л.Н. Толстой - великий писатель русского народа / Н.К. Гуздий. – М, 1949. – 32с.
637608
  Гудзий Н.К. Л.Н. Толстой - великий писатель русского народа / Н.К. Гудзий. – 2-е испр. и доп. – М, 1953. – 48с.
637609
  Лощинин Н.П. Л.Н. Толстой - великий русский писатель / Н.П. Лощинин. – Тула, 1953. – 64с.
637610
  Ермолаев С.И. Л.Н. Толстой - обличитель войны / С.И. Ермолаев. – Саратов, 1960. – 28с.
637611
   Л.Н. Толстой : биография, характеристики, воспоминания. : (жизнь, личность, творчество) : Сборник статей: П.И. Бирюкова, В.В. Каллаша, В.Ф. Лазурского, П.А. Сергеева и Н.И. Тимковского. – Москва : [Тип. Рус. Т-ва], 1910. – 167 с., 8 л. портр., ил. – ("Русская быль" ; сер. 2)


  В конце книги печать книгоиздательства
637612
  Королицкий М.С. Л.Н. Толстой / М.С. Королицкий. – Л, 1928. – 61с.
637613
  Гудзий Н.К. Л.Н. Толстой / Н.К. Гудзий. – М, 1949. – 116с.
637614
  Поповкин А.И. Л.Н. Толстой / А.И. Поповкин. – М., 1958. – 136с.
637615
  Поповкин А.И. Л.Н. Толстой / А.И. Поповкин. – Москва, 1963. – 287с.
637616
  Бурсов Б.И. Л.Н. Толстой / Б.И. Бурсов. – Л., 1963. – 434с.
637617
  Заварзина Л.Э. Л.Н. Толстой в оценке П.Ф. Каптерева : (К 180-летию со дня рождения Л.Н.Толстого) // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 8. – С. 65-76. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
637618
  Афанасьев И.П. Л.Н. Толстой в Самарском Заволжье / И.П. Афанасьев. – Куйбышев, 1984. – 61с.
637619
   Л.Н. Толстой и его близкие. – Москва : Современник, 1986. – 375с.
637620
  Лощинин Н.П. Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев / Н.П. Лощинин. – Тула, 1982. – 97с.
637621
  Бабаев Э.Г. Л.Н. Толстой и книга / Э.Г. Бабаев ; [худож. А.Б. Коноплев]. – Москва : Книга, 1979. – 262 с. : ил., портр. ; 8х6 см. – На обл. авт. не указан. - Миниатюрное издание
637622
  Коган-Бернштейн Л.Н. Толстой и Ла Боэси / Коган-Бернштейн. – М., 1952. – 94-110с.
637623
  Шелаева А.А. Л.Н. Толстой и Н.С. Лесков - читатели П.Ж. Прудона // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 73-78. – Библиогр.: 22 назв. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
637624
   Л.Н. Толстой и проблемы современной филологии. – Казань, 1991. – 143с.
637625
  Краснов Г.В. Л.Н. Толстой и русская литература 50-х -- 70-х гг. XIX века : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Краснов Г.В. ; ЛГУ. – Горький, 1966. – 37 с. – Бібліогр. : с. 36-37
637626
   Л.Н. Толстой и русская литературно-общественная мысль. – Ленинград : Наука, 1979. – 296с.
637627
  Ореханов Г. Л.Н. Толстой и Русская Православная Церковь // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 6. – С. 133-140. – ISSN 0869-6322


  К истории конфликта. Вторая половина XIX - начало XX в.
637628
  Недоступ Н.М. Л.Н. Толстой и Украина // Лев Толстой: проблемы творчества / [редкол.: М.А. Карпенко (отв. ред.), А.В. Кулинич (отв. ред.), И.Я. Заславский, В.А. Капустин, В.В. Коптилов]. – Киев : Изд-во при Киев. гос. ун-те издательского объединения "Вища школа", 1978. – С. 291-309. – Бібліогр.: с. 298-309


  "Библиография составлена сотрудниками Научной библиотеки Киевского государственного университета Н.М. Недоступ, С.Н. Каплан, Н.В. Ковалишиной, Л.А. Колодько, Г.Н. Мингазутдиновой, З.Р. Чернобровкиной".
637629
  Курляндская Г.Б. Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский / Г.Б. Курляндская. – Тула, 1986. – 254с.
637630
  Климова С.М. Л.Н. Толстой как литератор и мыслитель // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2008. – № 6. – С. 175-177. – ISSN 0236-2007
637631
  Кросби Э. Л.Н. Толстой как школьный учитель : Пер. с англ. : С дополнениями из писем Л.Н. Толстого о воспитании / Эрнест Кросби. – 2-е изд. – [Москва] : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1908. – 80 с. – (Библиотека "Свободного воспитания и образования" / под ред. И. Горбунова-Посадова ; Вып. 3)
637632
  Вейкшан В.А. Л.Н. Толстой о воспитании и обучении / В.А. Вейкшан. – Москва, 1953. – 144с.
637633
  Соловьев Е.А. Л.Н. Толстой, его жизнь и литературная деятельность / Биографический очерк Евгения Соловьева : С портретом Толстого, гравированным в Петербурге К. Адтом. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих, 1902. – 160 с., 1 л. фронт. (портр.). – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова)


  На тит. л. печать
637634
  Оболенский Л.Е. Л.Н. Толстой, его философские и нравственные идеи : Критический этюд Л.Е. Оболенского : Добавлены статьи: "Л. Толстой о женском вопросе и науке", "Л. Толстой и О. Кант о науке", "Психология и мораль в новой драме Толстого "Власть тьмы". – 2-е испр. и доп. изд. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. А.Ф. Цинзерлинг, 1887. – [2], 320 с.
637635
  Бычков С.П. Л.Н. Толстой. Очерк творчества / С.П. Бычков. – М, 1954. – 480с.
637636
  Галаган Г.Я. Л.Н. Толстой. Художественно-эстетические искания / Г.Я. Галаган. – Л., 1981. – 174с.
637637
  Айзеншток И.Я. Л.Н. Трефолов / И.Я. Айзеншток. – Ленинград, 1949. – 5-41с.
637638
   Л.Н.Сейфуллина в жизни и творчестве.. – Новосибирск, 1957. – 168с.
637639
  Одиноков В.Г. Л.Н.Толстой -- художник / В.Г. Одиноков. – Новосибирск, 1966. – 187с.
637640
   Л.Н.Толстой. – М., 1930. – 306с.
637641
  Шепелева З.С. Л.Н.Толстой / З.С. Шепелева. – М, 1960. – 279с.
637642
   Л.Н.Толстой. – Арзамас, 1961. – 160с.
637643
   Л.Н.Толстой. – Горький, 1966. – 358с.
637644
  Кулешов Ф.И. Л.Н.Толстой / Ф.И. Кулешов. – Минск, 1978. – 288с.
637645
   Л.Н.Толстой (1828-1910). – М., 1941. – 56с.
637646
  Козырев А.В. Л.Н.Толстой (1828-1910) / А.В. Козырев. – Ставрополь, 1948. – 32с.
637647
  Базян С.С. Л.Н.Толстой в армянских переводах / С.С. Базян. – Ереван, 1974. – 142с.
637648
   Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников.. – М.
1. – 1955. – 514с.
637649
   Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников.. – М.
2. – 1955. – 504с.
637650
   Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников.. – М.
1. – 1960. – 615с.
637651
   Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников.. – М.
2. – 1960. – 559с.
637652
   Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников.. – Москва
Т. 1. – 1978
637653
   Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников.. – М.
Т. 2. – 1978
637654
  Замотин И.И. Л.Н.Толстой в его письмах. – Варшава, 1912. – 31 с.
637655
   Л.Н.Толстой в изображении русских художников. – Москва, 1953. – 16с.
637656
  Надинский П.Н. Л.Н.Толстой в Крыму / П.Н. Надинский. – Симферополь, 1948. – 80с.
637657
  Опульский А.И. Л.Н.Толстой в Крыму. / А.И. Опульский. – Симферополь, 1960. – 96с.
637658
  Родионов Н. Л.Н.Толстой в Москве / Н. Родионов. – Москва : Московский рабочий, 1958. – 231 с.
637659
  Виноградов Б.С. Л.Н.Толстой в общественно-политической и литературной борьбе 50-х и начала 60-х годов. : Автореф... канд. филол.наук: / Виноградов Б.С.; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1950. – 12 с.
637660
   Л.Н.Толстой в портретах, иллюстрациях, документах. – Москва, 1956. – 319с.
637661
   Л.Н.Толстой в портретах, иллюстрациях, документах. – Москва, 1961. – 388с.
637662
  Булгаков В.Ф. Л.Н.Толстой в последний год его жизни. Дневник секретаря Л.Н.Толстого / В.Ф. Булгаков. – Москва, 1957. – 535с.
637663
  Булгаков В.Ф. Л.Н.Толстой в последний год его жизни.Девник секретаря Л.Н.Толстого / В.Ф. Булгаков. – С., 1960. – 512с.
637664
  Булгаков В.Ф. Л.Н.Толстой в последний год его жизни: Дневник секретаря Л.Н.Толстого / В.Ф. Булгаков. – М., 1989. – 446с.
637665
  Гессенд Л.А. Л.Н.Толстой в работе на романом "Декабристы" в 1877-1879 годах. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гессенд Л.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1955. – 20л.
637666
   Л.Н.Толстой в рисунках И.Репина.. – М., 1950. – 16с.
637667
   Л.Н.Толстой в русской критике.. – М., 1949. – 511с.
637668
   Л.Н.Толстой в русской критике.. – 2-е изд., доп. – М., 1952. – 680с.
637669
   Л.Н.Толстой в русской критике.. – 3-е изд. – М., 1960. – 630с.
637670
   Л.Н.Толстой в русской критике.. – М., 1978. – 254с.
637671
   Л.Н.Толстой в Тульском крае.. – Тула, 1978. – 231с.
637672
  Наумова Н.Н. Л.Н.Толстой в школе / Н.Н. Наумова. – Л, 1959. – 320с.
637673
   Л.Н.Толстой в школе.. – М., 1965. – 399с.
637674
   Л.Н.Толстой в школе.. – М., 1977. – 152с.
637675
   Л.Н.Толстой и "Ясная Поляна" в изобразительном искусстве.. – М., 1949. – 20с.
637676
  Красносельская Ю.И. Л.Н.Толстой и В.В.Нечаев: к уточнению обстоятельств получения Толстым отставки // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 154-162. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Статья представляет собой комментарий фрагмента письма Д.Я. Колбасина Л.Н. Толстому от 21 января 1858 г., проливающего свет на обстоятельства отставки Толстого с военной службы. Это письмо позволяет установить личность Нечаева, дважды упоминающегося в ...
637677
  Муратов М.В. Л.Н.Толстой и В.Г.Чертков по их переписке / М.В. Муратов. – М., 1934. – 503с.
637678
   Л.Н.Толстой и всемирная литература.. – М., 1980. – 256с.
637679
  Далгат У.Б. Л.Н.Толстой и Дагестан / У.Б. Далгат. – Махачкала, 1960. – 191с.
637680
  Строганов М.В. Л.Н.Толстой и декабристская литература / М.В. Строганов. – Калинин, 1981. – 84с.
637681
   Л.Н.Толстой и его близкие. – Москва : Современник, 1986. – 375с.
637682
   Л.Н.Толстой и изобразительное искусство.. – М., 1981. – 222с.
637683
  Розанов В.В. Л.Н.Толстой и русская церковь. – Санкт-Петербург, 1912. – 22 с.
637684
  Порочкина И.М. Л.Н.Толстой и славянские народы / И.М. Порочкина. – Л., 1983. – 168с.
637685
   Л.Н.Толстой и современность.. – М., 1981. – 280с.
637686
  Ярославский Е. Л.Н.Толстой и толстовцы / Е. Ярославский. – М, 1938. – 39с.
637687
  Гомон М.Л. Л.Н.Толстой и харьковчане / М.Л. Гомон. – Х., 1993. – 187с.
637688
   Л.Н.Толстой и художники.. – М., 1978. – 374с.
637689
   Л.Н.Толстой и Чечено-Ингушетия. – Грозный, 1989. – 172с.
637690
  Луцкий М.Д. Л.Н.Толстой как критик буржуазной политической экономии. / М.Д. Луцкий, Д.Д. Столяров. – Ташкент, 1960. – 132с.
637691
  Маклаков В.А. Л.Н.Толстой как общественный деятель. – Москва, 1912. – 42 с.
637692
   Л.Н.Толстой как педагог.. – Тула, 1967. – 104с.
637693
  Опульский А.И. Л.Н.Толстой на Кавказе. / А.И. Опульский. – Орджоникидзе, 1960. – 180с.
637694
  Лукацкий М.А. Л.Н.Толстой о деятельности учителя // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 10. – С. 68-77. – ISSN 0869-561Х
637695
  Сиземский И.Н. Л.Н.Толстой об исторической необходимости как "равнодействующей множества воль" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 135-142. – ISSN 0042-8744
637696
  Успенский И.Н. Л.Н.Толстой, как критик буржуазного строя. / И.Н. Успенский. – М, 1951. – 28с.
637697
  Спиридонов В.С. Л.Н.Толстой. / В.С. Спиридонов. – М.-Л.
1. – 1933. – 255с.
637698
  Киреев Д. Л.Н.Толстой. Жизнь и лет.деят. / Д. Киреев. – М.Л., 1928. – 63с.
637699
   Л.Н.Толстой. К 125-летию со дня рождения. – Москва, 1953. – 96 с.
637700
   Л.Н.Толстой. К 150-летию со дня рождения. – Минск, 1978. – 44с.
637701
   Л.Н.Толстой. К 50-летию со дня смерти. – Ташкент, 1960. – 55с.
637702
   Л.Н.Толстой. Плоды просвещения. – К., 1936. – 4с.
637703
   Л.Н.Толстой. Сб. ст.. – М., 1951. – 712с.
637704
   Л.Н.Толстой. Сб. ст.. – М., 1955. – 472с.
637705
   Л.Н.Толстой. Сб. ст.. – Горький, 1960. – 253с.
637706
   Л.Н.Толстой. Сб. ст. о творчестве. – М., 1955. – 188с.
637707
   Л.Н.Трефолев (1839-1905). – Ярославль, 1955. – 15с.
637708
   Л.Н.Троповський. – М., 1948. – 71с.
637709
  Бухбиндер Н.А. Л.О.Леванда по неизданным архивным материалам / Н.А. Бухбиндер. – СПб, 1918. – 31с.
637710
  Родин А.М. Л.П. Берия в атомном проекте // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 9 (629). – С. 60-66. – ISSN 0321-0626
637711
   Л.П. Бучацькому - 70 // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 4


  За видатні досягнення в галузі біотехнології і ветеринарної вірусології та в зв"язку з 70-річчям з дня народження Президія Національної академії аграрних наук України нагородила Почесною відзнакою НААН провідного наукового співробітника лабораторії ...
637712
  Казьмирчук Г.Д. Л.П. Добровольський // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 102-112. – ISBN 978-617-7107-36-0
637713
  Ляпіна О. Л.П. Добровольський: штрихи до біографії // Декабристи в Україні : дослідження й матеріали : [зб. наук. робіт] / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д. ; редкол.: В.А. Смолій (голова проекту) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2007. – [Т. 5]. – С. 180-187. – ISBN 978-966-02-4425-2
637714
  Стокалич І. Л.П. Карсавін як соціальний філософ // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 128-138. – (Серія "Філософія" ; вип. 35)
637715
  Вольвач Петро Васильович Л.П. Симиренко - фундатор українського промислового садівництва : (Садівничий України) / Вольвач Петро Васильович. – Сімферополь : Таврія, 2002. – 312с. – Присвячується 150-літтю від дня народження відомого українського вченого-садівника та помолога Л.П. Симиренка. – ISBN 966-572-279-4
637716
  Вандровская Е.Б. Л.П.Леонтьев / Е.Б. Вандровская. – Москва, 1961. – 61с.
637717
  Куликова А. Л.П.Никулина-Косицкая / А. Куликова. – Л., 1970. – 255с.
637718
  Завадовский М.М. Л.Пастер. / М.М. Завадовский. – М., 1934. – 172с.
637719
  Крупеников И.А. Л.С. Берг / И.А. Крупеников. – Кишинев, 1976. – 126с.
637720
  Леонтьев А.А. Л.С. Выготский / А.А. Леонтьев. – М, 1990. – 156с.
637721
  Смирнова Н.А. Л.С. Каминский и становление санитарно-эпидемиологической и военно-медицинской статистики / Н.А. Смирнова, С.А. Смирнов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 129-135. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
637722
  Матвеев Г.Ф. Л.С. Лыкошина. Дональд Туск. Политический портрет // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 5. – С. 98-99. – ISSN 0132-1366
637723
   Л.С. Пушкин в кругу современников. – Санкт-Петербург : Пушкинский фонд, 2005. – 319, [1] с. : ил., портр. – Загл. обл.: Лев Сергеевич Пушкин в кругу современников.-Имен. указ.: с. 315-318. – Библиогр. в коммент.: с. 282-314. – (Фамильные бумаги Пушкиных - Ганнибалов ) ( Мир Пушкина ; т. 4). – ISBN 5-89803-140-5(т.4)
637724
  Кравченко К.С. Л.С. Хижинский / К.С. Кравченко. – Москва : Искусство, 1964. – 64 с.
637725
  Васильев К.Г. Л.С. Ценковский / К.Г. Васильев, Т.А. Занчевская. – Москва : Медицина, 1973. – 32 с. : 1 фото
637726
  Грішнова О. Л.С. Шевченко "Ринок праці: сучасний економіко-теоретичний аналіз" // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 51.


  Нові видання
637727
  Графский В.Г. Л.С. Явич и проблемы философии права // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (287). – С. 40-43. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Л.С. Явич и современное состояние теории права. Материалы круглого стола.
637728
  Гревцов Ю.И. Л.С. Явич о социологии права // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (287). – С. 9-10. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Л.С. Явич и современное состояние теории права. Материалы круглого стола.
637729
  Варламова Н.В. Л.С. Явич о сущности права // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (287). – С. 65-66. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Л.С. Явич и современное состояние теории права. Материалы круглого стола.
637730
  Голынец С.В. Л.С.Бакст, 1866-1924. / С.В. Голынец. – Л., 1981. – 80с.
637731
  Исаченков В.А. Л.С.Берг : Книга для учащихся ст. классов / В.А. Исаченков, Д. Квасов. – Москва : Просвещение, 1988. – 77с. – (Люди науки)
637732
   Л.С.Вивьен : актер, режисер, педагог. – Л, 1988. – 372с.
637733
  Ярошевский М.Г. Л.С.Выготский: в поисках новой психологии / М.Г. Ярошевский. – СПб., 1993. – 299с.
637734
  Метелкин А.И. Л.С.Ценковский. Основоположник отечественной школы микробиологов. 1822-1887 / А.И. Метелкин, О.А. Метелкин. – М., 1950. – 263с.
637735
  Молостова Н.Г. Л.Толстой / Н.Г. Молостова, П.А. Сергеенко. – СПб. – 67с.
637736
  Хлебникова М.Н. Л.Толстой "Плоды просвещения" : Автореф. дис. ... кандид. филологич. наук / Хлебникова М.Н. ; Московский ордена Ленина гос. университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1950. – 8 с.
637737
  Мережковский Д.С. Л.Толстой и Достовевский. Религия. / Д.С. Мережковский. – 3-е изд. – С-Пб.
2. Ч.1,2. – 1909. – с.
637738
  Мережковский Д.С. Л.Толстой и Достоевский : Религия / Д.С. Мережковский. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Общественная Польза
Т.II Ч. 2. – 1909. – 221с.
637739
   Л.Толстой и наше время.. – М., 1978. – 367с.
637740
  Васнецов Ю.А. Л.Толстой. Три медведя / Ю.А. Васнецов. – Ленинград, 1977. – 11с.
637741
   Л.Туржанский. – Москва, 1970. – 10с.
637742
   Л.Турищев, Б.Борзов, А.Карпов, В.Третьяк: Сборник. – М., 1978. – 143с.
637743
  Кочубей Ю.М. Л.У. Биковський (1895-1992) і його внесок в українське сходознавство // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 4. – С. 25-28. – ISSN 1608-0599


  Під час Першої свтової війни Биковський служив як технічний спеціаліст на Півночі Росії, а в1916-1918 рр. - на російсько-турецькому фронті на Закавказзі. У турецькому , окупованому російською армією, місті Трапезунд, де серед солдатів було багато ...
637744
  Самодурова В.В. Л.Ф. Брун и его роль в организации Музея редкой книги библиотеки Одесского (Новороссийского) университета: по материалам Государственного архива Одесской области // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали ІІ Міжнар. книгознав. читань (Одеса, 18-19 верес. 2012 р.) / М.В. Алєксєєнко, Є.В. Бережок, С.Є. Березін, В. Валецький, І.Л. та ін. Великодна. – Одеса : ОНУ, 2013. – С. 305-327. – ISBN 978-617-689-046-1
637745
   Л.Ф. Бурлачук - 65-річний ювілей // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2012. – № 2 (2). – С. 155-157. – ISSN 2226-4078
637746
  Власенко Л. Л.Ф. Дунаєвська і Бориспільський ліцей "Дизайн-освіта" імені Павла Чубинського: творча співпраця в контексті проведення всеукраїнських науково-практичних конференцій, присвячених Павлу Чубинському // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 40-43.
637747
  Денисов А.П. Л.Ф. Магницкий / А.П. Денисов. – Москва, 1967. – 143с.
637748
  Вышинский П. Л.Фейербах и диалектический материализм / П. Вышинский. – Москва, 1932. – 72с.
637749
  Коваль Л.П. Л.Фейербах как критик идеализма : Дис... канд. философ.наук: / Коваль Л.П.; Львовский гос ун-т кафедра философии. – Львов, 1964. – 310л. – Бібліогр.:л.285-310
637750
  Коваль Л.П. Л.Фейербах как критик идеализма. : Автореф... Канд.филос.наук: / Коваль Л.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1964. – 16л.
637751
  Зарандия М.И. Л.Фейербах о природе потребности : Автореф... канд. пед.наук: / Зарандия М.И.; Тбилиск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1960. – 23л.
637752
  Клименко Н.І. Л.Ю. Ароцкер - видатний вчений-криміналіст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 46-48. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Показано роль Л.Ю. Ароцкера - провідного вченого і талановитої людини в розвитку науки кримінального процесу та криміналістики. The role of L.Yu. Arotsker as a leading scholar and a talented researcher in the field of criminal procedure and ...
637753
  Конча С. ЛENZANINOI Костянтина Багрянородного у контексті проблеми ляхів-лендзян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 4-7. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему племені "лензанинів", згаданих Костянтином Багрянородним серед данників Русі. Усупереч уявленню про належність цього племені до кола "прапольських" і локалізацію його на польсько-українському порубіжжі, обґрунтовується думка про ...
637754
  Назієв Е.Х. Лiнiйна алгебpа та аналiтична геометpiя : Навч. посіб. для студ. вищ. тех. навч. закл. / Е.Х. Назієв, В.М. Владіміров, О.А. Миронець. – Київ : Либідь, 1997. – 152с. – ISBN 5325002724
637755
  Александрова О. Лiнгвiстичнi особливостi англомовної та україномовної комунiкацiї молодi / О. Александрова, Т. Корольова // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 197-204. – ISSN 2411-6548
637756
  Білецький О.І. Лiтеpатуpнi течiї в Євpопi в пеpшiй чвеpтi 20-го століття / О.І. Білецький. – 268-308 с. – Окр. відб.
637757
  Кононенко Т.П. Ла Меттрі Жульєн Оффре де // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 349-350. – ISBN 966-316-069-1
637758
  Константинова И.Г. Ла Скала / И.Г. Константинова. – Л., 1977. – 180с.
637759
  Овчинников Б.М. Лабазник вязолистый -- новое техническое растение для дубильно-экстактовой промышленности / Б.М. Овчинников. – М.-Л., 1951. – 24с.
637760
  Гладун Я.Д. Лабазник шестилепестный : Автореф. дис. ... канд. биол. наук: / Гладун Я.Д.; Львовский мед.ин-т. – Львов, 1967. – 18 с.
637761
  Чиркова О. Лабарум Костянтина Великого: історія виникнення і роль символіки в утвердженні християнства // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2009. – № 1/4 (4), січень - грудень. – С. 69-72. – ISSN 1998-4634
637762
  Мишустин Е.Н. Лабильная часть поченной микроструктуры. / Е.Н. Мишустин, 1945. – 122-130с.
637763
  Ухтомский А.А. Лабильность и акт торможения / А.А. Ухтомский. – Л.-М., 1935. – 277-282с.
637764
  Ухтомский А. Лабильность, как физиологический фактор / А. Ухтомский. – М.-Л., 1935. – 239-244с.
637765
  Шляхова Е.А. Лабильные фосфаты мышц в условиях комбинированного наркоза с применением мышечных релаксантов : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Шляхова Е.А.; МВ и ССО СССР. Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1968. – 19л.
637766
  Грешнов М.Н. Лабинские встречи / М.Н. Грешнов. – Краснодар, 1979. – 206с.
637767
  Грешнов М.Н. Лабинские новеллы / М.Н. Грешнов. – Ставрополь, 1969. – 160с.
637768
  Стариченко В.А. Лабиринм самосознания / В.А. Стариченко. – Минск, 1989. – 126с.
637769
  Леви П. Лабиринт : памфлет в 3 дейст. с прологом и эпилогом / Паоло Леви ; [авт. пер. с итал. А.Н. Горского]. – Ленинград-Москва : Искусство, 1961. – 84 с.
637770
  Ногами Я. Лабиринт / Я. Ногами. – М, 1963. – 544с.
637771
  Бреза Тадеуш Лабиринт / Бреза Тадеуш. – М., 1963. – 320с.
637772
  Ногами Яэко Лабиринт / Ногами Яэко. – Москва : Изд-во иностранной литературы
Кн. 1. – 1963. – 638с.
637773
  Ногами Яэко Лабиринт / Ногами Яэко. – Москва : Изд-во иностранной литературы
Кн. 2. – 1963. – 543 с.
637774
  Софронов А.В. Лабиринт / А.В. Софронов. – М., 1971. – 447с.
637775
  Лакербай Ю.А. Лабиринт / Ю.А. Лакербай. – Минск, 1972. – 87с.
637776
  Ласкин Б.С. Лабиринт : юмористические рассказы / Б.С. Ласкин. – Москва : Советский писатель, 1973. – 320 с.
637777
  Пэкурариу Ф. Лабиринт / Ф. Пэкурариу. – Бухарест, 1976. – 47с.
637778
  Бушков А.А. Лабиринт / А.А. Бушков. – Красноярск, 1989. – 304с.
637779
  Шелленберг В. Лабиринт / В. Шелленберг. – М., 1991. – 399с.
637780
  Ларионова О.Н. Лабиринт для троглодитов : трилогия / Ольга Ларионова. – Ленинград : Детская литература, 1991. – 285 с. – ISBN 5-08-000016-3
637781
  Абромайт Ларс Лабиринт загадок : экспедиция / Абромайт Ларс, Петер Карстен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 5. – С. 44-57 : Фото. – ISSN 1029-5828
637782
  Леонтьев Д.А. Лабиринт идентичностей : не человек для идентичности, а идентичность для человека // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 10. – С.5-10. – ISSN 0235-1188
637783
  Фонарь В. Лабиринт индивидуальности Виктора Телеукэ свозь призму мифологического метода А.Ф. Лосева // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 165-177. – (Серія "Філологія" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
637784
  Иванов С.М. Лабиринт Мнемозины. / С.М. Иванов. – М, 1972. – 287с.
637785
  Богданов В.А. Лабиринт сцеплений / В.А. Богданов. – Москва : Детская литература, 1986. – 140с .
637786
  Проталин В.В. Лабиринт, или Сказание о Тезее / В.В. Проталин. – М., 1992. – 463с.
637787
  Лиханов А.А. Лабиринт. / А.А. Лиханов. – М., 1970. – 256с.
637788
  Бранч Т. Лабиринт. / Т. Бранч, Ю. Проппер. – М., 1986. – 376с.
637789
  Ковалев Э.В. Лабиринтами провокации / Э.В. Ковалев, И.В. Седых. – М, 1988. – 302с.
637790
  Розенталь Э.М. Лабиринтами сознания / Э.М. Розенталь. – Москва, 1982. – 303 с.
637791
  Дмитриев А.С. Лабиринтные и экстралабиринтные механизмы некоторых вегетативных и соматических реакций награитационные воздействия. : Автореф... Доктора биол.наук: 03.102 / Дмитриев А.С.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1969. – 33л. – Бібліогр.:с.30-33
637792
  Зиедонис И. Лабиринты : стихи / И. Зиедонис. – Рига : Лиесма, 1968. – 112 с.
637793
  Гулиев В.Е. Лабиринты буржуазной демократии / В.Е. Гулиев, Э.Л. Кузьмин. – Москва, 1969. – 166с.
637794
  Куликов А.Г. Лабиринты власти. / А.Г. Куликов. – М., 1981. – 112с.
637795
  Исаева Ю. Лабиринты военного бизнеса / Ю. Исаева. – Москва, 1969. – 176с.
637796
  Леванова Е.С. Лабиринты для усопших: погребальные конструкции в доиспанских культурах Колумбии / Е.С. Леванова, А.В. Табарев // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 7. – С. 75-85. – ISSN 0044-748Х
637797
  Титов Юрий Владимирович Лабиринты и сейды / Титов Юрий Владимирович. – Петрозаводск : Карелия, 1976. – 30с. : ил.
637798
   Лабиринты ночи. – М., 1983. – 192с.
637799
  Егидес А.П. Лабиринты общения / А.П. Егидес. – Москва : Филинъ, 1999. – 392с. – ISBN 5-89568-116-6
637800
   Лабиринты одиночества. – М., 1989. – 623с.
637801
  Слемнев М.А. Лабиринты познания / М.А. Слемнев. – Минск, 1988. – 171с.
637802
  Иванов Сергей Лабиринты премудрости : раскоп / Иванов Сергей, Гусманов Вадим // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 124-125 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
637803
   Лабиринты русского Севера // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – август № 107. – С. 49-53 : фото, карта
637804
  Чхеидзе О.Р. Лабиринты ущелья : роман, рассказы / О.Р. Чхеидзе; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1986. – 284 с.
637805
  Бреза Тадеуш Лабіринт / Бреза Тадеуш. – К., 1963. – 227с.
637806
  Ліханов А.А. Лабіринт : Хлоп"ячий роман / А.А. Ліханов. – Київ : Молодь, 1973. – 220с.
637807
  Бережний В. Лабіринт : науково-фантастичні повісті-оповідання / В. Бережний. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 236с.
637808
  Дюренмат Ф. Лабіринт = Labyrinth : Тексти 1-3: Зимова війна в Тибеті. Місячне затемнення. Бунтар / Фрідріх Дюренмат; З нім. пер. Олекса Логвиненко. – Київ : Юніверс, 2005. – 280с. – ISBN 966-8118-18-9
637809
  Кузнецов Ю. Лабіринт : Бойовик // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2006. – № 7/8. – С. 138-146.
637810
  Пєкара Я. Лабіринт : Фантастична повість // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 61-105. – ISSN 0320-8370
637811
  Герберт З. Лабіринт біля моря = Labirynt nad morzem / Збігнєв Герберт ; [пер. з пол. А. Павлишина]. – Київ : Дух і Літера, 2008. – 215, [1] с. – Парал. тит. арк. пол. - Пер. за вид. : Labirynt nad morzem / H. Zbigniew. Warszawa: Zeszyty Literackie, 2000. - Дарунок Вахтанга Кіпіані. – ISBN 978-966-378-084-9
637812
  Бердник О.П. Лабіринт Мінотавра : повісті / О.П. Бердник. – Київ, 1990. – 402 с.
637813
  Зеленський В.А. Лабіринт. / В.А. Зеленський. – Львов, 1986. – 246с.
637814
   Лабіринтами слів : англомовна експериментальна поезія в українському перекладі / [пер. з англ. та уклад. Г. Скалевська ; гол. ред. Л. Фурта]. – Київ : Альтерпрес, 2013. – 112, [4] с. : іл. – ISBN 978-966-542-526-7
637815
  Добричев В.П. Лабіринтами унії / В.П. Добричев. – Львів, 1983. – 272 с.
637816
  Добричев В.П. Лабіринтами унії / В.П. Добричев. – Львів, 1987. – 326 с.
637817
  Ткаченко О.П. Лабіринти барокової поезії: жанр і символ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 30-33. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Розглядається жанровий різновид курйозної поезії - вірш-лабіринт, з"ясовується його символічне значення та відмінності в його античному та християнському тлумаченнях.
637818
  Павличко Д С. Лабіринти мислення / Д С. Павличко. – К., 1993. – 103с.
637819
  Корнійчук Олександр Лабіринти офіційних веб-сайтів // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 22. – С. 27


  Важливим складником загальної системи заходів з інформатизації процесів діяльності органів державної влади (особливо з урахуванням задоволення потреб громадян в інформації й отриманні сервісних послуг) є висвітлення їхньої роботи на власних веб-сайтах. ...
637820
  Голобородько Я. Лабіринти пам"яті Патріка Модіано : про Нобелівського лауреата 2014 року // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2015. – № 4. – С. 58-64
637821
  Корніяка М О. Лабіринти розуміння / М О. Корніяка. – К, 1990. – 47с.
637822
  Бондар А.Д. Лабоpатоpнi i пpактичнi pоботи у вищiй школi / А.Д. Бондар, Л.А. Ранська. – Київ : Вища школа, 1977. – 77с. – (Бібліотека викладача)


  У книзi, написанiй на основi вивчення та аналiзу лiтеpатуpних джеpел, досвiду pоботи викладачiв вищоє школи i педагогiчних дослiджень, поpушенi важливi питання оpганiзацiє i методики пpоведення лабоpатоpних i пpактичних pобiт у вищiй школi. В нiй ...
637823
  Мончак Л. Лабова : Лемківське село нашої пам"яті / Лев Мончак, Іванна Полиняк, Надія Юськів; Фундація дослідження Лемківщини. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2006. – 92с., 12с. іл. – (Б-ка Лемківщини ; Число 41)
637824
  Ефимов И.М. Лаборантка / И.М. Ефимов. – Л, 1975. – 270с.
637825
  Коростелев П.П. Лаборатогрные приборы технического анализа / П.П. Коростелев. – М, 1987. – 287с.
637826
  Мамагадзе Г.Г. Лаборатоное моделирование взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Мамагадзе Г.Г.; МГУ. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1968. – 11л.
637827
  Альянаки П.Я. Лаборатоные весы и взвешивания / П.Я. Альянаки. – 2-е испр. и доп. – М-Л, 1938. – 107с.
637828
  Френкель А.Ш. Лаборатоные занятия в учебных заведениях профтехобразования / А.Ш. Френкель. – Москва, 1978. – 127с.
637829
  Жедек М.С. Лаборатоные работы по курсу органической химии / М.С. Жедек, Н.П. Клюшник. – К, 1968. – 255с.
637830
  Кумок В.Н. Лаборатоные работы по химии комплексных соединений / В.Н. Кумок, Н.А. Скорик. – Томск, 1983. – 141с.
637831
   Лаборатор. Центральное информационное бюро по лабораторной технике. – 1-е изд. – Дрезден, 1963. – 32с.
637832
   Лаборатор. Центральное информационное бюро по лабораторной технике. – 1-е изд. – Дрезден
1. – 1963. – 471с.
637833
   Лаборатор. Центральное информационное бюро по лабораторной технике. – 1-е изд. – Дрезден
2. – 1963. – 666с.
637834
   Лаборатор. Центральное информационное бюро по лабораторной технике. – 1-е изд. – Дрезден
3. – 1963. – 285с.
637835
   Лаборатор. Центральное информационное бюро по лабораторной технике. – 1-е изд. – Дрезден
4. – 1963. – 249с.
637836
   Лаборатор. Центральное информационное бюро по лабораторной технике. – 1-е изд. – Дрезден
5. – 1963. – 66с.
637837
  Горбунова Ю.П. Лабораторая диагностика кишечных протозоозов / Ю.П. Горбунова. – М, 1989. – 33с.
637838
  Жданов Г.Б. Лаборатории в космосе / Г.Б. Жданов, И.П. Тиндо. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 192 с.
637839
  Реформатский И.А. Лаборатории для работ с радиактивными веществами. / И.А. Реформатский. – М., 1963. – 128с.
637840
   Лаборатория "Кванта". – Москва : Бюро "Квантум". – (Прил. к журналу КВАНТ №3/2000). – ISBN 5-85843-024-4
Вып.1. – 2000. – 128 с.
637841
   Лаборатория "Кванта". – Москва : Бюро "Квантум". – (Прил.к журналу КВАНТ №4/2002). – ISBN 5-85843-039-2
Вып.1. – 2002. – 128с.
637842
   Лаборатория биохимии и физиологии растений (ЛАБИФР) / ныне ин-т физиологии растений. – Оттиск. АН СССР. Отчет за 1934 г. – 299-303с.
637843
  Казаков Б.И. Лаборатория внутри нас / Б.И. Казаков. – М, 1984. – 192с.
637844
  Малкин С. Лаборатория империи: политическая арифметика, социальная инженерия и решение "Хайлендской проблемы" Великобритании в конце XVII - первой половине XVIII вв. // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2014. – № 1. – С. 59-87. – ISBN 978-5-89423-110-5
637845
  Волков А.В. Лаборатория как место и форма научно-познавательной деятельности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 80-88. – ISSN 0042-8744
637846
   Лаборатория металловедения. – М.-Л., 1939. – 448с.
637847
   Лаборатория металлографии. – М., 1957. – 695с.
637848
  Боровиков П.А. Лаборатория на морском дне / П.А. Боровиков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 136с.
637849
  Евтехов Р.А. Лаборатория оцифровки Научной библиотеки Бурятского государственного университета // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2015. – № 1. – С. 23-26
637850
  Ходаков Ю.В. Лаборатория соревнуется с природой / Ю.В. Ходаков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.-Л., 1934. – 149с.
637851
  Ангерер Е. Лаборатория техника / Е. Ангерер. – Москва ; Ленинград, 1934. – 152 с.
637852
  Козловский Борислав Лаборатория Чернобыль. Атомный лес // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 5 (215), май. – С. 32-43 : фото. – ISSN 1029-5828
637853
  Суэтин А.С. Лаборатория шахматиста / А.С. Суэтин. – М., 1972. – 80с.
637854
  Суэтин А.С. Лаборатория шахматиста / А.С. Суэтин. – 2-е изд., перераб. – М., 1978. – 72с.
637855
   Лаборатория экспериментальной фонетики и психология речи. – М., 1950. – 31с.
637856
  Садиленко К.М. Лаборатория юного химика. / К.М. Садиленко. – М., 1960. – 82с.
637857
  Галкін К. Лабораторія вибухових речовин. / К. Галкін. – Х., 1933. – 136с.
637858
  Задорожний Микола Лабораторія географічної та економічної освіти: минуле, сьогодення та майбутнє : реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 2-4
637859
  Бей Р.В. Лабораторія машинобудування і проблем сільськогосодарської механіки АН УРСР (1945-1956) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 71-74. – ISSN 2076-1554
637860
  Загнітко К. Лабораторія музичної критики з Монікою Пасєчнік // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2013. – Число 4 (10). – С. 165-169. – ISSN 2224-0926
637861
   Лабораторія на виробництві / Пресцентр Київського національного університету ім. Т. Шевченка // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 22 - 29 лютого (№ 8/9)


  17 лютого 2012 р. відбулася презентація спільної науково-технічної лабораторії "Технології та досліджень матеріалів та структур", створеної за угодою про співпрацю між КНУТШ і будвельною фірмою ТММ. У презентації лабораторії взяли участь : ректор ...
637862
   Лабораторія навчання іноземних мов: від перших кроків до сьогодення // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Липень - серпень (№ 4). – С. 5


  Про науковий підрозділ Інституту педагогіки НАПН України сектор методики іноземних мов.
637863
   Лабораторна діагностика. – Киев
№ 1. – 2001
637864
  Глухов В.И. Лабораторная обработка кинофильма / В.И. Глухов, А.Т. Куракин. – М, 1959. – 111с.
637865
  Журба Ю.И. Лабораторная обработка фотоматериалов / Ю.И. Журба. – М., 1984. – 176с.
637866
   Лабораторная работа № 16. "Колебания в схеме с газоразрядной лампой, их исследование в применение для определения больших сопротивлений и емкостей". – Горький, 1971. – 11с.
637867
   Лабораторная работа № 18. "Снятие кривой намагничивания ферромагнетиков". – Горький, 1971. – 12 с.
637868
   Лабораторная работа № 2. "Определение ЭДС гальванического элемента методом компенсации ". – Горький, 1971. – 10с.
637869
   Лабораторная работа по курсу "Технология важнейших отраслей промышленности - ТВОП". – Х., 1975. – 44с.
637870
   Лабораторная работа по физике : Оптика и атомная физика. Работа № 2. Изучение явления интерференции световых волн с помощью биопризмы Френеля. – Волгоград, 1966. – 23 с.
637871
   Лабораторная работа по физике : Оптика и атомная физика ..Работа № 12. Изучение счетчика заряженных частиц и исследование закона поглощения B-излучения в веществе. – Волгоград, 1966. – 29 с.
637872
   Лабораторная работа по физике : Электричество (метод. указания). Работа № 8. Определение постоянной баллистического гальванометра методом электромагнитной индукции. – Волгоград, 1966. – 14 с.
637873
   Лабораторная работа по физике : Электричество (метод. указания). Работа № 9. Определение емкости конденсаторов при помощи баллистического гальванометра. – Волгоград, 1966. – 19 с.
637874
   Лабораторная работа по физике : Электричество (метод. указания) Работа № 15. Исследование свойств сегнетоэлектриков. – Волгоград, 1966. – 22 с.
637875
   Лабораторная работа по физике : Электричество (метод. указания) Работа № 14. Определение горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли тангенс-буссолью. – Волгоград, 1966. – 15 с.
637876
   Лабораторная работа по физике : Электричество (метод. указания). Работа № 5. Изучение основных законов цепей постоянного тока. – Волгоград, 1966. – 15 с.
637877
   Лабораторная работа по физике : Электричество (метод. указания). Работа № 6. Определение электродвижущейся силы термопары методом компенсации. – Волгоград, 1966. – 15 с.
637878
   Лабораторная работа по физике : Электричество (метод. указания). Работа № 12. Определение длины электромагнитной волны методом образования стоячей волны. – Волгоград, 1966. – 19 с.
637879
   Лабораторная работа по физике. Оптика и атомная физика. Работа № 1. Определение основных параметров стеклянной линзы. – Волгоград, 1966. – 39с.
637880
   Лабораторная работа по физике. Оптика и атомная физика. Работа № 10. Изучение спектра водорода. – Волгоград, 1966. – 11с.
637881
   Лабораторная работа по физике. Оптика и атомная физика. Работа № 11. Полуколичественный спектральный анализ стали. – Волгоград, 1966. – 16 с.
637882
   Лабораторная работа по физике. Оптика и атомная физика. Работа № 13. Экспериментальная проверка уравнения Эйнштейна для фотоэффекта. – Волгоград, 1966. – 18с.
637883
   Лабораторная работа по физике. Оптика и атомная физика. Работа № 3. Определение длины световой волны при помощи дифракционной решетки. – Волгоград, 1966. – 21с.
637884
   Лабораторная работа по физике. Оптика и атомная физика. Работа № 4. Определение оптическими методами показателя преломления и концентрации оптически активного вещества в растворе. – Волгоград, 1966. – 25с.
637885
   Лабораторная работа по физике. Оптика и атомная физика. Работа № 5. Снятие спектральных характеристик цветных стекол. – Волгоград, 1966. – 23с.
637886
   Лабораторная работа по физике. Оптика и атомная физика. Работа № 6. Изучение законов поглощения света. – Волгоград, 1966. – 24с.
637887
   Лабораторная работа по физике. Оптика и атомная физика. Работа № 7. Изучение микрофотометра и снятие характеристической кривой фотопластинки. – Волгоград, 1966. – 19с.
637888
   Лабораторная работа по физике. Оптика и атомная физика. Работа № 8. Изучение дисперсии стеклянной призмы. – Волгоград, 1966. – 19с.
637889
   Лабораторная работа по физике. Оптика и атомная физика. Работа № 9. Определение постоянной в законе Стефана-Бельцмана при помощи оптического пирометра. – Волгоград, 1966. – 20с.
637890
   Лабораторная работа по физике. Электричество (метод. указания). Работа № 10. Определение заряда иона водорода. – Волгоград, 1966. – 19с.
637891
   Лабораторная работа по физике. Электричество (метод. указания). Работа № 11. Изучение процессов в колебательном контуре. – Волгоград, 1966. – 22с.
637892
   Лабораторная работа по физике. Электричество (метод. указания). Работа № 13. Снятие петли гистерезиса стали с помощью электронного осциллографа. – Волгоград, 1966. – 27с.
637893
   Лабораторная работа по физике. Электричество (метод. указания). Работа № 16. Исследования процессов намагничивания ферромагнитных материалов. – Волгоград, 1966. – 24с.
637894
   Лабораторная работа по физике. Электричество (метод. указания). Работа № 2. Исследование пилообразного напряжения и фигур Лиссажу. – Волгоград, 1966. – 15с.
637895
   Лабораторная работа по физике. Электричество (метод. указания). Работа № 3. Изучение электростатического поля. – Волгоград, 1966. – 15с.
637896
   Лабораторная работа по физике. Электричество (метод. указания). Работа № 4. Изучение зависимости сопротивления металлов и полупроводников от температуры. – Волгоград, 1966. – 20с.
637897
   Лабораторная работа по физике. Электричество (метод. указания). Работа № 7. Изучение кенотронного выпрямителя с помощью электронного осциллографа. – Волгоград, 1966. – 18с.
637898
   Лабораторная работа по физике. Электричество. Работа № 1. Электронный осциллограф. – Волгоград, 1966. – 17с.
637899
   Лабораторная техника органической химии. – М., 1966. – 751с.
637900
   Лабораторная химическая посуда. – М., 1963. – 327с.
637901
  Дегтярьова Н.І. Лабораторний і польовий практикум з генетики / Н.І. Дегтярьова. – Київ : Вища школа, 1973. – 272 с. : ил., табл.
637902
  Анісімова В.Б. Лабораторний практикум з опору матеріалів / В.Б. Анісімова. – Київ, 1968. – 68с.
637903
   Лабораторний практикум з хімії та технології полімерів = Cwiczenia laboratoryjne z chemii i technologii polimerow : [Навчальний посібник для вузів] / М. Братичак, З. Бжозовський, А. Буковський, І. Данієвська, З. Флоріанчик, Т. та ін. Лістос; Колектив. праця під ред.І.Словіковської; Пер.з полськ.М.Братичака, ред.О.Губарева. – Варшава : Вид-во Варш. політехніки, 1999. – 244 с.
637904
   Лабораторний та польовий практикум з екології : Навчальний посібник для студ.ВНЗ четвертого рівня. – Київ, 2000. – 216с. – ISBN 966-7459-73-Х
637905
  Дегтярьова Н.І. Лабораторні заняття та екскурсії із загальної біології / Н.І. Дегтярьова. – К, 1976. – 192с.
637906
  Дегтярьова Н.І. Лабораторні заняття та екскурсії із загальної біології : посібник для вчителів / Н.І. Дегтярьова. – 2-е вид. перероб. – Київ : Радянська школа, 1984. – 168 с.
637907
  Балук М.Г. Лабораторні роботи з англійської мови / М.Г. Балук, Я.М. Воробель. – Львів, 1972. – 49с.
637908
  Близнюк О.І. Лабораторні роботи з граматики англійської мови / О.І. Близнюк, Г.В. Верба. – Київ, 1968. – 120с.
637909
  Балезін С.А. Лабораторні роботи з неорганічної хімії / С.А. Балезін. – Київ, 1954. – 240с.
637910
   Лабораторні роботи з синтаксису сучасної української мови. – Чернівці
1. – 1981. – 60с.
637911
  Донченко О.С. Лабораторні роботи з фізики. Ядерні випромінювання і дозиметрія : учб.пос. / О.С. Донченко. – Київ : Київський університет, 1966. – 100 с.
637912
  Брянцев Б.А. Лабораторно-практические занятия по защите растений от вредителей и болезней / Б.А. Брянцев, Т.Л. Доброзракова. – М.-Л., 1953. – 244с.
637913
  Брянцев Б.А. Лабораторно-практические занятия по защите растений от вредителей и болезней / Б.А. Брянцев, Т.Л. Доброзракова. – Изд. 2-е. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1959. – 256с.
637914
  Базыленко Г.М. Лабораторно-практические занятия по курсу общей гидрологии / Г.М. Базыленко; под ред.Богословского Б.Б. – Минск : БГУ, 1975. – 63с.
637915
   Лабораторное руководство по хроматографическим и смежным методам. – М.
1. – 1982. – 398с.
637916
   Лабораторное руководство по хроматографическим и смежным методам. – Москва : Мир
2. – 1982. – 405-783 с.
637917
  Герасименко Г.А. Лабораторные арботы по грамматике английского языка / Г.А. Герасименко. – К, 1971. – 64с.
637918
   Лабораторные животные, их разведение, содержание и использование в экперименте. – К, 1962. – 350с.
637919
  Западнюк И.П. Лабораторные животные. Разведение, содержание, использование в эксперименте / И.П. Западнюк, В.И. Западнюк, Е.А. Захария. – Изд. 2-е, перераб. – К, 1974. – 304с.
637920
  Винниченко П.Ф. Лабораторные занятия и внеклассные работы по зоологии / П.Ф. Винниченко. – Ленинград, 1953. – 172с.
637921
  Винниченко П.Ф. Лабораторные занятия и внеклассные работы по зоологии / П.Ф. Винниченко. – 2-е изд. – Ленинград, 1957. – 187с.
637922
   Лабораторные занятия по ботанике: Раздел "Клетка". – Казань, 1985. – 72с.
637923
   Лабораторные занятия по зоологии с основами экологии животных. – М., 1986. – 96с.
637924
  Знаменский П.А. Лабораторные занятия по физике / П.А. Знаменский. – Москва; Ленинград : Госиздат
Вып. 2 : Свет, электричество и магнетизм. – 1927. – 168 с.
637925
   Лабораторные занятия по физике : учеб.пособие. – Москва : Наука, 1983. – 704с.
637926
  Знаменский П.А. Лабораторные занятия по физике в средней школе / П.А. Знаменский. – 4-е изд. – Ленинград
1. – 1936. – 324 с.
637927
  Знаменский П.А. Лабораторные занятия по физике в средней школе / П.А. Знаменский. – 6-е изд. – Ленинград
1. – 1955. – 324 с.
637928
  Бей-Биенко Лабораторные занятия по энтомологии / Бей-Биенко, О.А. Скорикова. – М., 1958. – 254с.
637929
  Бей-Биенко Лабораторные занятия по энтомологии / Бей-Биенко, О.А. Скорикова. – 2-е перераб. изд. – Л., 1966. – 304с.
637930
   Лабораторные и специальные методы исследования в судебной медицине. – Москва, 1975. – 456с.
637931
  Грун К. Лабораторные измерения по электротехнике / К. Грун. – Москва, 1930. – 152 с.
637932
   Лабораторные исследования аэрономических реакций : Труды симпозиума по лабораторным исследованиям аэрон. реакций. Торонто, Канада, 3-4 сент. 1968 г. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 228с.
637933
  Виноградов И.В. Лабораторные исследования в практике судебно-медицинской экспертизы / И.В. Виноградов. – Москва, 1966. – 235с.
637934
   Лабораторные исследования механических свойств мерзлых грунтов. – М.-Л.
2. – 1936. – 136с.
637935
   Лабораторные исследования при инженерно-геологических раблотах. – М.-Л.
3. – 1939. – 72с.
637936
   Лабораторные исследования при инженерно-геологических работах. – М.-Л.
3. – 1939. – 72с.
637937
   Лабораторные методики к практикуму физико-химических и физических методов анализа. – М.
1. – 1973. – 111с.
637938
   Лабораторные методы исследования мерзлых пород : Учебное пособие для вузов. – Москва : Московский университет, 1985. – 351с.
637939
   Лабораторные методы исследования минералов, руд и пород : Учебное пособие. – Москва : Московский университет, 1975. – 251с.
637940
   Лабораторные методы исследования минералов, руд и пород : Учебное пособие. – Москва : Московский университет, 1979. – 272с.
637941
   Лабораторные методы исследования минералов, руд и пород. – 3-е изд. – М., 1988. – 296с.
637942
   Лабораторные методы исследования патогенных простейших. – М., 1957. – 262с.
637943
  Гудэй Дж.Б. Лабораторные методы исследования растительных и почвенных нематод : Парамонов А.А. / Дж.Б. Гудэй. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1959. – 86 с.
637944
   Лабораторные методы оценки инженерно-геологических свойств рыхлых пород для целей мелиорации. – М., 1970. – 82с.
637945
   Лабораторные методы синтеза 1,3-дигетероаналогов циклоалканов. – Ашхабад, 1988. – 111с.
637946
  Агрономов А.Е. Лабораторные работы в органическом практикуме / А.Е. Агрономов, Ю.С. Шабаров. – Москва, 1966. – 133с.
637947
  Агрономов А.Е. Лабораторные работы в органическом практикуме / А.Е. Агрономов, Ю.С. Шабаров. – Москва, 1971. – 230с.
637948
  Горбунова Т.П. Лабораторные работы для студентов 1 курса факультета английского языка педагогических институтов иностранных языков / Т.П. Горбунова, И.З. Турчанович. – Горький, 1977. – 176с.
637949
   Лабораторные работы и задачи по коллоидной химии. – М., 1986. – 214с.
637950
   Лабораторные работы и задачи по радиометрии / В.И. Баранов, А.С. Сердюкова, Л.В. Горбушина, И.М. Назаров, З.Н. Ефимкина. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Москва : Атомиздат, 1966. – 387 с.
637951
  Головкова Н.М. Лабораторные работы к "Практическому курсу английского языка" Н.К. Матвеева / Н.М. Головкова, Е.С. Деева. – М., 1967. – 180с.
637952
  Герасименко Г.А. Лабораторные работы по грамматике английского языка / Г.А. Герасименко. – Киев, 1969. – 88с.
637953
  Герасименко Г.А. Лабораторные работы по грамматике английского языка (для студентов 1-3 курсов) / Г.А. Герасименко. – Киев : КГУ
Вып.2 : Модальные глаголы. – 1971. – 63с.


  Сборник лабораторных работ для магнитофона по грамматике английского языка предназначен для студентов факультетов и институтов иностранных языков. В нем разработана одна из наиболее трудных для усвоения тем английской грамматики- модальные глаголы.
637954
  Григорьева А Е. Лабораторные работы по грамматике немецкого языка / А Е. Григорьева. – Киев, 1971. – 50с.
637955
  Балезин С.А. Лабораторные работы по неорганической химии / С.А. Балезин. – Москва-Ленинград, 1948. – 288с.
637956
  Иванов А.А. Лабораторные работы по общей электротехнике и электрооборудованию промышленных предприятий / А.А. Иванов. – К., 1958. – 408с.
637957
  Калик А.С. Лабораторные работы по переводу : для студ. 4 курса ф-та международ. отношений и переводческого отд. / А.С. Калик, А.С. Шаванда. – Киев, 1972. – 74 с.
637958
  Бартновский А.Л. Лабораторные работы по радиотехнике / А.Л. Бартновский. – К., 1958. – 351с.
637959
  Гулевский В.Д. Лабораторные работы по разделу "Металлорежущие станки" курса "Резание металлов, станки и инструменты". учеб. пособие / В.Д. Гулевский, В.В. Кононенко, 1960. – 92с.
637960
  Балукова М.Ф. Лабораторные работы по сопротивлению материалов. / М.Ф. Балукова. – М., 1962. – 72с.
637961
  Иванов В.А. Лабораторные работы по теории приближений и численному анализу / В.А. Иванов. – Саратов, 1983. – 31с.
637962
  Калинин В.М. Лабораторные работы по физике / В.М. Калинин. – Свердловск : ССИ
Ч. 2 : Электричество и магнетизм. – 1970. – 103 с.
637963
  Гудкова И.А. Лабораторные работы по фонетике и интонации / И.А. Гудкова, Г.М. Копытина. – М, 1984. – 46с.
637964
  Васильев Н.П. Лабораторные работы по электроматериаловедению / Н.П. Васильев. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1968. – 78 с.
637965
  Глебович А.А. Лабораторные работы по электротехнике с основами промышленной электроники / А.А. Глебович. – изд. 2-е испр. и доп. – Москва, 1967. – 208 с.
637966
  Григорьева Л.А. Лабораторные рабты по грамматике немецкого языка. Глагол. Konjunktiv. / Л.А. Григорьева, И.Я. Харитонова; КГУ им.Т.Г.шевченко. – Киев : КГУ
Вып.1. – 1971. – 50с.
637967
  Дегтярева И Н. Лабораторный и полевой практикум по генетике / И Н. Дегтярева, . – Киев : Вища школа, 1979. – 288 с.
637968
  Дембовский Л.М. и др. Лабораторный практикум по аналоговым вычислительным машинам / Л.М. и др. Дембовский. – Минск, 1978. – 112с.
637969
  Бавтуто Г.А. Лабораторный практикум по анатомии и морфологии растений / Г.А. Бавтуто. – Минск, 1985. – 352с.
637970
  Киселев М.И. Лабораторный практикум по геодезии : для учащихся строит. техникумов по спец. 1202 "Пром. и гражд. стр-во" и 1225 "С.-х. и гражд. стр-во" / Киселев М.И., Лукьянов В.Ф. – Москва : Стройиздат, 1987. – 214 с. – Библиогр.: с. 209
637971
  Басилашвили М.С. Лабораторный практикум по голографии и цифровой обработке информации : учеб. пособие / М.С. Басилашвили. – Минск : Университетское, 1989. – 137 с.
637972
  Брюханов Ю.А. Лабораторный практикум по курсу "Линейные процессы" / Ю.А. Брюханов, М.В. Кириков. – Ярославль, 1978. – 114 с.
637973
  Белоусова В.Н. Лабораторный практикум по курсу "Методы исследования адсорбентов и катализаторов" / В.Н. Белоусова, Г.М. Зелева. – Томск, 1977. – 110с.
637974
  Дагаев М.М. Лабораторный практикум по курсу общей астрономии : учеб. пособие / М.М. Дагаев. – Москва : Высшая школа, 1963. – 316 с.
637975
  Дагаев М.М. Лабораторный практикум по курсу общей астрономии : учеб. пособие / М.М. Дагаев. – 2-е изд., доп. и испр. – Москва : Высшая школа, 1972. – 284 с.
637976
  Кийко И.А. Лабораторный практикум по механике деформируемых тел / И.А. Кийко, Б.П. Кишкин. – Москва, 1969. – 52с.
637977
  Алексеев В.П. Лабораторный практикум по механике для биологов : учебное пособие / В.П. Алексеев, М.В. Кириков, В.И. Ярмоленко. – Ярославль, 1991. – 83с. : табл.
637978
  Аверина А.В. Лабораторный практикум по органической химии : учеб. пособие для хим.-технол. техникумов / А.В. Аверина, А.Я. Снегирева. – Изд. 3-е, перераб и доп. – Москва : Высшая школа, 1980. – 184 с. : ил. – Библиогр.: с. 176
637979
  Добротворский И.Н. Лабораторный практикум по основам теории цепей / И.Н. Добротворский. – Москва, 1986. – 191 с.
637980
  Благодатских В.А. Лабораторный практикум по прикладному и системному программированию / В.А. Благодатских. – Москва, 1986. – 263с.
637981
  Беркович П.Е. Лабораторный практикум по разделу "Динамика системы" / П.Е. Беркович, Ю.А. Наумов, В.И. Петришин. – Днепропетровск, 1988. – 104с.
637982
   Лабораторный практикум по синтезу промежуточных продуктов и красителей. – Ленинград, 1985. – 352с.
637983
   Лабораторный практикум по сопротивлению материалов, деформированию. – Москва, 1961. – 199 с.
637984
   Лабораторный практикум по теоретической и прикладной механике. – М., 1981. – 64с.
637985
   Лабораторный практикум по теоретической электрохимии. – Горький
1. – 1969. – 46с.
637986
   Лабораторный практикум по теории колебаний. – Ленинград, 1965. – 75 с.
637987
   Лабораторный практикум по теплотехническим измерениям и приборам. – М., 1970. – 270с.
637988
   Лабораторный практикум по термодинамике и теплопередаче. – М., 1988. – 216с.
637989
  Гребенщиков Г.Ф. Лабораторный практикум по техническим средствам обучения / Г.Ф. Гребенщиков. – Ашхабад, 1977. – 99с.
637990
   Лабораторный практикум по технологии отраслей промышленности: Машиностроительное производство. – Краснодар, 1981. – 100с.
637991
  Григорьев А.П. Лабораторный практикум по технологии пластических масс / А.П. Григорьев, О.Я. Федотова. – М., 1986. – 495с.
637992
  Григорьев А.П. Лабораторный практикум по технологии поликонденсационных пластических масс / А.П. Григорьев, О.Я. Федотова. – М., 1971. – 232с.
637993
  Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины / Л.А. Бергштейн, И.Е. Харит. – Л, 1971. – 176с.
637994
  Базакуца В.А. и др. Лабораторный практикум по физике : учеб. пособие / В.А. и др. Базакуца. – Харьков : Издательство Харьковского университета
Ч. 1. – 1969. – 244 с.
637995
   Лабораторный практикум по физике. – Житомир, 1979. – 92с.
637996
  Агапов Б.Т. Лабораторный практикум по физике : учеб. пособие / Б.Т. Агапов. – Москва : Высшая школа, 1982. – 335 с.
637997
   Лабораторный практикум по физике : учеб. пособие. – Москва : Высшая школа, 1988. – 351 с. – ISBN 5-06-001365-0
637998
  Ганелин А.М. Лабораторный практикум по электроприводу и применению электроэнергии в сельском хозяйстве / А.М. Ганелин, С.И. Коструба, Е.Л. Шац. – Москва : Высшая школа, 1977. – 232 с.
637999
  Захарова Э.А. Лабораторный практикум по элетрохимическим методам анализа. / Э.А. Захарова, Л.А. Игнатьева. – Томск, 1983. – 98с.
638000
  Бастраков Г.В. Лабораторный спецпрактикум по общей геоморфологии (экспериментальная геоморфология). / Г.В. Бастраков. – Казань, 1973. – 20с.
<< На початок(–10)631632633634635636637638639640(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,