Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)631632633634635636637638639640(+10)В кінець >>
637001
  Романюк М. "Карта пам"яті" : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 9 (911), вересень. – С. 75-80. – ISSN 08-68-4790-1


  "Прийду у це місто дощів у переддень Різдва", "Ти віриш у мене? Чи в хижі безликі дощі", "Розгортаєш цей вечір, кладеш на коліна", "Коли ти проходиш повз згортки щасливих годин", "Ти знайшла свій голос - дикий .солодкий на вушко", "коли ти звикаєш до ...
637002
  Врадий С.Ю. "Карта России Агук Еджидо)"-первое корейское описание Приморья // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 58-68. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 1). – ISSN 2074-1227
637003
   "Карта России": корейский источник XIX в. = "The Map of Russia" XIX century Korean manuscript / Дальневост. отд-ние Рос. акад. наук, Федер. гос. бюджет. учреждение науки Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дал. Востока Дальневост. отд-ния Рос. акад. наук ; пер. с кит., [вступ. ст.], коммент. и прил. С.Ю. Врадий. – Владивосток : ИИАЭ ДВО РАН, 2016. – 158, [2] с., [10] л. к. : ил., цв. ил., к., факс. – Парал. тит. л. англ. - Часть текста на кит. и англ. яз. - Указ. геогр. назв.: с. 144-149. – Библиогр.: с. 136-141 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-7442-1578-1
637004
  Цюцюра Л.Ю. "Карта України" Степада Рудницького видання 1918 р. (німецькомовний варіант): передумови створення та особливості змісту // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 33-38 : мал. – Бібліогр.: 20 назв
637005
  Пушкарук Н. "Карти" в грі Мадрида та Барселони / Н. Пушкарук, К. Арбос, К. Клодін // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 31 жовтня (№ 194). – С. 3


  "Каталонський уряд не має соціальної легітимності односторонньо проголошувати незалежність.2
637006
  Заскальний С. "Картина з елементами далі" : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 3 (905), березень. – С. 188-192. – ISSN 08-68-4790-1
637007
  Соколовская Ж.П. "Картина мира" в значениях слов / Ж.П. Соколовская. – Симферополь, 1993. – 232с.
637008
  Бляхер Е.Д. "Картина мира" и механизмы познания / Е.Д. Бляхер, Л.М. Волынская Л.М. – Душанбе : Изд. "Ирфон", 1976. – 151 с.
637009
  Левчук Т.А. "Картина" в системі візуальної поетики Д.Г. Лоуренса // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 72-73
637010
  Полякова Л.В. "Картинки с выставки" М.П. Мусоргского / Л.В. Полякова. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1960. – 28 с.
637011
  Шагала В. "Картинки села з минулих часів" // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; ген. директор В. Кондратюк. – Київ, 2019. – № 7/12 (263/268). – С. 121-167. – ISSN 0131-2685
637012
  Гончарова О.М. "Картинні галереї" Давньої Греції як художні протомузеї // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 3. – С. 57-63. – ISSN 2226-3209
637013
  Козинець О. "Картка Марії" : роман // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 5 (7). – С. 5-62
637014
  Руденко Л.Г. "Картографія для усіх і кожного" : Хроніка // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 64-65. – ISSN 1561-4980
637015
   [Карти плану Києва 19 ст.] // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – ISSN 2077-3455
637016
  Новиков А.І. Карпенко-Карий у контексті літературоно-мистецького життя другої половини ХІХ - початку ХХ ст.
637017
   Карпенко Віталій Опанасович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 146-147. – ISBN 978-966-2726-03-9
637018
  Тимошик М.С. Карпенко Віталій Опанасович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 377. – ISBN 978-966-02-6472-4
637019
   Карпенко Віталій Опанасович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 188. – ISBN 978-966-439-754-1
637020
  Дубина М.І. Карпенко Георгій Павлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 378. – ISBN 978-966-02-6472-4
637021
   Карпенко Маргарита Олександрівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 40. – ISBN 966-8352-11-4
637022
  Лукінова Т.Б. Карпенко Маргарита Олександрівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 380. – ISBN 978-966-02-6472-4
637023
   Карпенко Маргарита Олександрівна (1926-2013) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 188. – ISBN 978-966-439-754-1
637024
   Карпенко Михайло Семенович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 260 : фото
637025
  Вижва С.А. Карпенко Олексій Миколайович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 382. – ISBN 978-966-02-6472-4
637026
   Карпенко Олексій Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 188-189. – ISBN 978-966-439-754-1
637027
  Роббинс Г. Карпетбеггеры : роман : [пер. с англ.] / Гарольд Роббинс ; [худож.: О.Ю. Демченко]. – Харків ; Белгород : Грампус Эйт ; Вспышки, 1996. – 524, [3] с. – ISBN 5-900303-77-2
637028
   Карпець Ігор Іванович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 107-109. – ISBN 978-617-573-038-6
637029
  Кумок Я.Н. Карпинский / Я.Н. Кумок. – М., 1978. – 301с.
637030
  Романовский С.И. Карпинский в Петербурге - Петрограде - Ленинграде / С.И. Романовский. – Л., 1987. – 254с.
637031
  Личков Б.Л. Карпинский и современность : [100 лет со дня рождения. 1847-1947] / Б.Л. Личков, проф. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1946. – 74 с., 5 л. портр. схем., карт., портр. – Библиогр.: "Литература", с. 71-73 (53 назв.). – (Научно-популярная серия / Акад. наук СССР)
637032
  Клименко Н.Ф. Карпіловська Євгенія Анатоліївна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 389. – ISBN 978-966-02-6472-4
637033
  Короткий В.А. Карпінський Олександр Петрович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 308. – ISBN 966-06-0393-2
637034
  Короткий В.А. Карпінський Олександр Петрович (1847-1936) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 323. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
637035
   Карплюк Костянтин Сергійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 261 : фото
637036
  Дібровенко М.Ф. Карпо Соленик. Життя і діяльність / М.Ф. Дібровенко. – Київ : Мистецтво, 1951. – 48 с.
637037
  Щербак В. Карпо Трохименко і його школа // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 55-57. – ISSN 0130-1799
637038
   Карпо Трохименко: нар. художник УРСР. Зб.. – К., 1986. – 135с.
637039
  Грін А.А. Карпо Трохимович Соленик / А.А. Грін. – Київ : Мистецтво, 1963. – 58 с.
637040
  Аляєв Г.Є. Карпов Василь Миколайович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1024-1025. – ISBN 966-316-069-1
637041
  Гадд Г. Карповое прудовое хозяйство : с 4 табл. рис. и 11 рис. в тексте / Г. Гадд. – Киев : Изд. журн. "Хозяйство" ; Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1917. – IV, 84 с., 4 л. ил.


  зоолог, сотр. "Труд. имп. СПб. общ. естествоисп." 1902 г.
637042
  Каменский С.Н. Карповые [cyprinidae] Кавказа и Закавказья = Die cypriniden des Kaukasus : [Вып. 1-2] / соч. С.Н. Каменского, ассистента проф. зоологии в Харькове. – [1899-1901]. – Тифлис : Изд. дир-ра Кавк. музея др. Г.И. Радде ; Тип. канц. Главнонач. гражд. частью на Кавказе
Вып. 1. – 1899. – [10], VIII, 157 с., 6 л. ил.
637043
  Гревцова Г.Т. Карпологія плодів та насіння представників роду Cotoneaster (Medic.) Bauhin / Г.Т. Гревцова, Л.Г. Ревунова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 58-59. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Показано значення карпологічних досліджень для систематики та вперше приведено опис зовнішніх покривів насіння трьох видів Cotoneaster.
637044
  Ревунова Л.Г. Карпологія плодів та насіння представників роду Cotoneaster (Medic.) Bauhin (повідомлення 2) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 41-42. – (Біологія ; Вип. 30)


  Показано значення характеристики плодів та насіння для систематики рослин. Наведено характеристику насіння для п"яти видів Cotoneaster.
637045
  Эмиров С.А. Карполого систематическое изучение представителей трибы Дагестана. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Эмиров С.А.; Биол.фак-т. – М, 1979. – 19л.
637046
  Ташковски Д. Карпошевото востание / Д. Ташковски. – Скопjе, 1951. – 32с.
637047
  Бакланов Г.Я. Карпухин : повести, роман / Григорий Бакланов. – Москва : Сов. Россия, 1989. – 415 с., 1 л. портр. – (Библ. сер.)
637048
  Захаров Е.Е. Карпушинское медно-цинковое месторождение на среднем Урале / Е.Е. Захаров, С.А. Юшко. – М.-Л., 1936. – 110с.
637049
  Мельниченко Н. Карри превыше всего // Корреспондент / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 30. – С. 66


  Подороді по Індії: ресторанний бізнес в країні
637050
   Каррыев Баймухамед Аталиевич : Биобиблиография. – Ашхабад : Илым, 1987. – 148с.
637051
  Аляєв Г.Є. Карсавін Лев Платонович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1025-1026. – ISBN 966-316-069-1
637052
  Калугин Н.А. Карсакпай / Н.А. Калугин, 1930. – 22с.
637053
   Карская область : Свод статистических данных о населении Закавказскаго края, извлеченных из посемейных списков 1886 г. / издан по распоряжению Главноначальствующаго гражданскою частию на Кавказе Закавказским статистическим комитетом. – Тифлис : Тип. И. Мартиросиянца, 1893. – 52 с. табл.
637054
  Васильев Н. Карская экспедиция. / Н. Васильев, 1921. – 44с. : карта
637055
  Белая А.С. Карский Е.Ф. - исследователь славянских языков // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – Вип. 29 : Регіональна історія та культура в українському і східноєвропейському контексті. – С. 3-5
637056
  Белая А.С. Карский Е.Ф. о Гоголе // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В. Гоголя ; редкол. : Г.В. Самойленко (упоряд. і відп. ред.), Н.М. Арват, Ф.С. Арват [та ін.]. – Ніжин, 1997. – Вип. 9 : Творча спадщина письменників Полісся (М. Гоголя, Є. Гребінки, Л. Глібова, П. Куліша, П. Тичини та інш.) та особливості мови їх творів. – С. 96-102
637057
  Вайнеры Карский рейд / Вайнеры. – Москва, 1983. – 208с.
637058
  Островский Б.Г. Карское море / Б.Г. Островский. – Архангельск, 1934. – 80с.
637059
  Воробьев В.И. Карское море / В.И. Воробьев. – Ленинград-Москва : Главсевморпути, 1940. – 126с. – (Библиотека полярника)
637060
  Гвоздецкий Н.А. Карст : Вопросы общего и регионального карстоведения / Н.А. Гвоздецкий. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва : Географгиз, 1954. – 352с.
637061
  Гвоздецкий Н.А. Карст / Н.А. Гвоздецкий. – Москва : Мысль, 1981. – 214с.
637062
   Карст Башкирии. Тезисы докл. к Совещ. по вопросам науч. и практ. значения карста Башкирии. – Уфа, 1971. – 93с.
637063
  Ніколішин В.П. Карст в умовах Солотвинського родовища кам"яної солі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1964. – С. 30-37 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геології та географії ; № 6)
637064
  Цыкин Р.А. Карст восточной части Алтае-Саянской складчатой области. / Р.А. Цыкин, Ж.Л. Цыкина. – Новосибирск, 1978. – 104с.
637065
  Берсенев Ю.И. Карст Дальнего Востока / Ю.И. Берсенев; Отв.ред.Н.А.Гвоздецкий. – Москва : Наука, 1989. – 170 с
637066
  Корженівський Б.О. Карст Донбасу і його гідрогеологічні та інженерно-геологічні особливості // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 4 : Карст України. – С. 15-28. – Бібліогр.: 19 назв
637067
  Маматкулов М.М. Карст Западного и Южного Тянь-Шаня / М.М. Маматкулов. – Ташкент, 1979. – 164с.
637068
   Карст Западного Тянь-Шаня : Труды Ин-та гидрогеологии и инженерной геологии. – Ташкент, 1972. – 84с.
637069
  Лыкошин А.Г. Карст и гидроэнергетическое строительство : Автореф... канд. геол..-минералог.наук: / Лыкошин А.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1962. – 39л.
637070
  Якушова А.Ф. Карст и его практическое значение / А.Ф. Якушова. – Москва, 1950. – 68с.
637071
  Мусин Г А. Карст и ландшафтные особенности закарстованных территорий / Г А. Мусин. – Грозный, 1979. – 95с.
637072
  Маринин А.М. Карст и пещеры Алтая : учеб.-краевед. пособие / А.М. Маринин. – Новосибирск, 1990. – 145с.
637073
   Карст и подземные воды горных массивов Западного Кавказа.. – Л., 1985. – 152с.
637074
  Печеркин А.И. Карст и суффозия на берегах водохранилищ / А.И. Печеркин, В.Е. Закоптелов. – Пермь, 1982. – 87с.
637075
  Вологодский Г.П. Карст Иркутского амфитеатра / Г.П. Вологодский. – Москва : Наука, 1975. – 124с.
637076
  Шутов Ю.И. Карст Керченского полуострова / Ю.И. Шутов, Е.М. Севостьянов, В.Н. Дублянский // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 5. – С. 10-16 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1726-5428
637077
  Михайлев В.Н. Карст Киргизии / В.Н. Михайлев. – Фрунзе, 1989. – 145 с.
637078
  Цыкин Р.А. Карст конгломератов : вопросы теории и методики карстолого-спелеологических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1985. – Вип.32. – С. 11-17 : Схема. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0201-4122
637079
  Кикнадзе Т.З. Карст массива Арабика / Т.З. Кикнадзе. – Тбилиси, 1972. – 248с.
637080
  Лаптева Н.Н. Карст Мирийской АССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Лаптева Н. Н.; Казан. ГУ. – Казань, 1967. – 27л.
637081
  Шарец Д.С. Карст Оксско-Клязьминского водораздела. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Шарец Д.С.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1953. – 12 с.
637082
  Торсуев Н.П. Карст Онего-Северодвинского междуречья. / Н.П. Торсуев. – Казань, 1964. – 103с.
637083
  Торсуев Н.П. Карст Онего-Северодвинского междуречья. (Опыт физико-геогр. характеристики карста Севера Русской равнины). : Автореф... канд. географ.наук: / Торсуев Н.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1962. – 17л.
637084
  Львова Є.В. Карст передгірного та рівнинного Криму / Є.В. Львова, В.П. Мелешин // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 4 : Карст України. – С. 104-113. – Бібліогр.: 22 назви
637085
  Гончаренко М.П. Карст північного Причорномор"я / М.П. Гончаренко, В.П. Франчук // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 4 : Карст України. – С. 119-132 : Фото. – Бібліогр.: 22 назви
637086
  Дублянський В.М. Карст Подільсько-Буковинської карстової області / В.М. Дублянський, Б.М. Іванов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 4 : Карст України. – С. 29-47 : Рис., табл., фото, карти. – Бібліогр.: 35 назв
637087
  Кучерук А.Д. Карст Подолья / А.Д. Кучерук. – Киев : Наукова думка, 1976. – 198с.
637088
  Беляк В.И. Карст приенисейской части Восточного Саяна и его ландшафтнообразующая роль : Автореф... канд. геогр.наук: 690 / Беляк В.И.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1967. – 28л.
637089
   Карст равнинных территорий Европейской части СССР. – Казань, 1974. – 159с.
637090
  Чикишев А.Г. Карст Русской равнины / А.Г. Чикишев. – Москва : Наука, 1978. – 191с.
637091
  Цыкин Р.А. Карст Сибири. / Р.А. Цыкин. – Красноярск, 1990. – 154с.
637092
   Карст Узбекистана : Сборник. – Ташкент
VII. – 1970. – 111с.
637093
  Колодяжная А.А. Карст флишевой формации юго-западного склона Кавказа / А.А. Колодяжная; АН СССР, Госстрой СССР. – Москва : Наука, 1965. – 73с.
637094
   Карст Южного Урала и Приуралья : Межвузовский и межведоственный научный сборник. – Уфа, 1978. – 160с.
637095
  Блоцкий Н.А. Карст Язовского месторождения и его техногенная активизация : проблемы антропогенной активизации карстового процесса // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1985. – Вип.32. – С. 78-84 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0201-4122
637096
  Гембель А.В. Карст, его развитие и распространение. / А.В. Гембель. – Ленинград, 1957. – 20с.
637097
  Гвоздецкий Н.А. Карст. Вопросы общего карстоведения. / Н.А. Гвоздецкий. – Москва, 1950. – 188с.
637098
  Торсуев Н.П. Карст: пути географического изучения / Н.П. Торсуев. – Казань : Казанского университет, 1985. – 154с.
637099
  Коржик В.П. Карстова провокація переробки берегів Дністерського водосховища // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 37-43. – ISSN 0868-6939


  Стаття присвячена проблемі розвитку карсту і печер у карбонатних відкладах силуру Дністерського каньйону по берегах водосховища і провокуванню ними супутніх геодинамічних процесів: обвалів, осипів, глибинної водної ерозії. Наводяться схеми типових ...
637100
  Горбунова К.А. Карстоведение. Вопросы типологии и морфологии карста / К.А. Горбунова. – Пермь, 1985. – 88с.
637101
   Карстоведение. Труды Молотовской карстовой конференции, состоявшейся 26 января -- 1 февраля 1947 г. в гор. Молотове.. – Вып.1. – Молотов, 1948. – 39с.
637102
  Зенгіна С.М. Карстовий ландшафт плато головного гірського пасма Криму / С.М. Зенгіна, Б.М. Іванов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 5 : Ландшафти України та методи їх дослідження. – С. 34-41 : Рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв
637103
  Душевський В.П. Карстові порожнини внутрішнього куестового пасма Криму // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 4 : Карст України. – С. 114-118 : Карта, табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
637104
  Михно В.Б. Карстово-меловые геосистемы Русской равнины / В.Б. Михно. – Воронеж, 1990. – 200с.
637105
  Бардошши Д. Карстовые бокситы / Д. Бардошши. – Москва : Мир, 1981. – 456с. – (Науки о Земле)
637106
  Гигинейшвили Г.Н. Карстовые воды Большого Кавказа и основные проблемы гидрологии карста / Г.Н. Гигинейшвили. – Тбилиси, 1979. – 224с.
637107
   Карстовые коллекторы нефти и газа. – Пермь, 1973. – 153 с.
637108
  Гвоздецкий Н.А. Карстовые ландшафты / Н.А. Гвоздецкий. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1988. – 111с.
637109
  Кутырев Э.И. Карстовые месторождения. / Э.И. Кутырев. – Л., 1989. – 309с.
637110
  Дублянский В.Н. Карстовые пещеры / В.Н. Дублянский. – Москва : Знание, 1977. – 48 с. – (Наука о Земле)
637111
  Тинтилозов З.К. Карстовые пещеры Грузии / З.К. Тинтилозов. – Тбилиси : Менциереба, 1976. – 275с.
637112
  Тинтилозов З.К. Карстовые пещеры Грузии (морфологический анализ) / З.К. Тинтилозов; АН ГрССР. Ин-т географии. – Тбилиси : Мецниереба, 1976. – 275с.
637113
  Дублянский В.Н. Карстовые пещеры и шахты Горного Крыма : (Генезис, отложения, гидрогеологическое значение) / В.Н. Дублянский. – Ленинград : Наука, 1977. – 182 с.
637114
  Дублянский В.Н. Карстовые пещеры Украины = Karst caves of the Ukraine / В.Н. Дублянский, А.А. Ломаев. – Киев : Наукова думка, 1980. – 179 с.
637115
  Тутковский П.А. Карстовые явления и самобытные артезианские ключи в Волынской губернии. Статья 1 / [соч.] П. Тутковского // Язык смерти : (Сообщение на общем собрании Общества исследователей Волыни 27 марта, 1910 года) / П.А. Тутковский. – Б. м., 1910. – 127 с., 4 л. табл. : табл.
637116
  Тутковский П. Карстовые явления и самобытные артезианские ключи в Волынской губернии / П. Тутковский. – Житомиръ
Ст. 1 : Провалы почвы на Полесской железной дороге. – 1911. – 127 с. + Карта
637117
  Тутковский П.А. Карстовые явления и самобытные артезианские ключи в Волынской губернии. Статья 2 / [соч.] П. Тутковского, д-ра геогр. // Язык смерти : (Сообщение на общем собрании Общества исследователей Волыни 27 марта, 1910 года) / П.А. Тутковский. – Б. м., 1910. – С. 79-125 с., 4 л. табл. : табл.
637118
  Тутковский П.А. Карстовые явления и самобытные артезианские ключи в Волынской губернии.. – Житомир : Электр.тип.М.Дененмана
Статья 1 : Провалы почвы на Польской железной дороге. – 1911. – 127с. + 2 прилож.таблицх. – Оттиск из IV т.Труд.О-ва Изслед.Волыни
637119
  Соколова В.М. Карстовые явления юга Горьковской области (на примере Южно-Пьянского карстового района) : Автореф... кандид. географ.наук: / Соколова В.М.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1952. – 12 c.
637120
   Карстовый процесс и его прогноз: Тез. докл. (совещ.). – Уфа, 1980. – 161с.
637121
  Дублянский В.Н. Карстология и спелеология на Украине : вопросы теории и методики карстолого-спелеологических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1985. – Вип.32. – С. 3-10. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0201-4122
637122
  Дублянский В.Н. Карстолого-геофизические исследования карстовых полостей приднестовской Подолии и Покутья / В.Н. Дублянский, Б.М. Смольников. – Київ : Наукова думка, 1969. – 137 с.
637123
  Климчук А.Б. Карстообразование в артезианских условиях: концепция "поперечного" спелеогенеза // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 181-190 : рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0367-4290
637124
   Карта-схема Новгорода // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 8 : Индонезия. – С. 116-121 : Фото


  Місто Великий Новгород, Росія
637125
  Берлянт А.М. Карта - второй язык географии : Очерки о картографии. Книга для учителей / А.М. Берлянт. – Москва : Просвещение, 1985. – 191с.
637126
  Кэй Дж. Карта - не территория: о состоянии экономической науки // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 5. – С. 4-13. – ISSN 0042-8736


  В статье утверждается, что современная экономическая наука находится в кризисном положении, поскольку важнейшие макроэкономические теории основаны на концепции рациональных ожиданий, а главным методом теоретического развития признается построение ...
637127
   Карта // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 9. – С. 80-85 : Фото, карти. – ISSN 1029-5828
637128
  Осталецька О.І. Карта "Magni Dvcatvs Lithvaniae…" 1613 року у фонді сектора картографічних видань НБУВ як важливе джерело в історії картографування України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 268-275


  У статті подається огляд карти «Magni Dvcatvs Lithvaniae Caeterarvmqve Regionvm Illi Adiacentivm Exacta Descriptio...» (Точний опис Великого князівства Литовського з багатьма краями, що до нього належать...) 1613 р., яка зберігається у фондах сектора ...
637129
  Остапчук С.М. Карта "Однокурсники": сутність та особливості створення // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (19). – С. 110-121


  У статті висвітлено суть та основні особливості створення авторської тематичної карти "Однокурсники". Значну увагу приділено інформаційно-змістовому наповненню. Карта передає географію студентів, основні віхи їх життя та навчання на географічному ...
637130
   Карта абсолютных значений поля силы тяжести территории Украины и некоторые аспекты ее возможной интерпретации / В.А. Ентин, С.И. Гуськов, М.И. Орлюк, О.Б. Гинтов, Р.В. Осьмак // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 1. – С. 53-61 : рис. – Библиогр.: с. 60-61. – ISSN 0203-3100
637131
   Карта автомобильных дорог. Укр. ССР, Молд. ССР.. – М., 1973. – 1с.
637132
  Падалка Л.В. Карта Боплана о заселении Полтавской территории во второй четверти XVII века / Л.В. Падалка. – Полтава : Издание Полтавской Ученой Архивной Комиссии, 1914. – 3 с., 1 л. карт.
637133
  Гриценко О.А. Карта будня / О.А. Гриценко. – Киев, 1987. – 29с.
637134
  Заріцький Т. Карта в прагматичній перспективі - теоретичні пропозиції (короткий виклад дослідження) // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 9-10
637135
  Буданов В.П. Карта в преподавании географии. / В.П. Буданов. – Ленинград, 1938. – 79с.
637136
  Буданов В.П. Карта в преподавании географии. / В.П. Буданов. – Москва : Учпедгиз, 1948. – 139с.
637137
  Алешин В.М. Карта в спортивном ориентировании / В.М. Алешин. – Москва : Физкультура и спорт, 1983. – 152 с.
637138
  Кістяковський В.В. Карта в школі / В.В. Кістяковський. – Київ : Радянська школа, 1939. – 199с.
637139
  Гук Б. Карта вбивств українців польськими партизанськими відділами на Холмщині (1942-1944 роки) // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 40. – С. 6. – ISSN 0027-8254
637140
  Келль Н.Г. Карта вулканов Камчатки / Н.Г. Келль. – Л, 1928. – 89с.
637141
   Карта геологических формаций чехла Сибирской платформы масштаба 1:1500000. – Л., 1977. – 108с.
637142
   Карта геоэкологического районирования Сибири / А.Д. Абалаков, С.Б. Кузьмин, Н.Б. Базарова, Л.С. Новикова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 8. – С. 24-30 : табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
637143
  Валяєв І.Г. Карта гідроресурсів України / І.Г. Валяєв; Укр.НД гідрометеорологічний ін-т. – Київ, 1936. – 19 с.
637144
  Купченко Б.І. Карта глибини розчленування рельєфу Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 84-88 : Карти, табл. – (Географії ; Вип. 11)
637145
  Молчанов Л.А. Карта глубин части озера Селигера : близ Бородинской Пресноводной Биологической Станции Имп. СПБ. Общества Естествоиспытателей / Л.А. Молчанов. – Юрьев : Типография К. Маттисена, 1911. – С. 35-38. – (Отдельный оттиск из 3 тома Трудов Пресноводной Биологической Станции Имп. С.-Петерб. Общества Естествоиспытателей)
637146
  Дубняк В.А. Карта горизонтального розчленування рельєфу правобережних Лісостепу та Полісся УРСР / В.А. Дубняк, О.О. Ломаєв // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 52-54. – Бібліогр.: 11 назв
637147
  Гаврилова Э.С. Карта города Львова и ее развитие : Автореф... канд. техн.наук: / Гаврилова Э.С.; Львовский политехн. ин-т. – Львов, 1956. – 18л.
637148
  Гаврилова Э.С. Карта города Львова и ее развитие / Э.С. Гаврилова; Отв. ред. Мигаль Н.К. – Львов : Львовский политехнический ин-т, 1956. – 80с.
637149
   Карта грунтовых вод европейской части СССР : масштаб 1:1500000 : объяснит. записка. – Москва, 1958. – 276 с.
637150
  Негода А.П. Карта грунтовых толщ на территории Украинской ССР / А.П. Негода, Э.И. Колот, Е.Ф. Ищенко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 77-81 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геология ; № 7)
637151
  Марленский А.Д. Карта движений планет / А.Д. Марленский, Е.И. Ковязин. – Москва : Наука, 1971. – 16 с.
637152
  Короденко М. Карта для польоту / підготовила Світлана Галата // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 1-8 травня (№ 17/18). – С. 11


  У Національному авіаційному університеті визначили вектор розвитку вишу під час загальноуніверситетської стратегічної сесії.
637153
  Кулаковский Ю.А. Карта Европейской Сарматии по Птолемею : Приветствие XI Археологическому съезду / Юлиан Кулаковский. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1899. – [2], II, 34 с., 1 л. карт. – Библиогр. в предисл. (с. I-II)


  На обл подпись
637154
  Кулаковский Ю.А. Карта Европейской Сарматии по Птолемею (Ответ акад. В.В. Латышеву). – Москва, 1899. – С. 3-19. – Отд. оттиск: Филолгическое обозрение: Критика и библиография: 1. Обзор книг, 1899
637155
  Зубов А. Карта Европы: с Россией или без нее // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2005. – № 12. – С. 30-38. – ISSN 0042-8744
637156
  Марков Е.С. Карта Земного шара в масштабе 1:1.000.000 / Е.С. Марков. – Петроград : Типо-литогр. "Энергия", 1914. – 16 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Известия Русского географического общества.1914, т. 50, вып. 3 и 4
637157
  Гинзбург Г.А. Карта и работа с ней / Г.А. Гинзбург; [ред. Н. Булаевский]. – Москва; Ленинград : Объединен. научно-технич. изд. НКТП СССР, 1935. – 92 с.
637158
  Басманова Е. Карта императрицы : [роман] / Елена Басманова, Дмитрий Вересов. – Санкт-Петербург ; Москва : Нева ; ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 320 с. – На обложке книги: Д. Вересов, Е. Басманова. – (Русский проект). – ISBN 5-7654-1900-3
637159
  Соболев Е.Г. Карта инженерно-геодинамической зональности застраиваемого массива: геодинамические причины аварийности, разрушения и подтопления гражданских и промышленных сооружений / Е.Г. Соболев, В.А. Высотюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 2. – С. 36-40. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
637160
  Уельбек М. Карта і територія : роман / Мішель Уельбек ; [пер. с фр. Л.Г. Кононовича ; худож.-оформ. Д.О. Самойленко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 344, [3] с. : іл. – Сер. заснована у 2010 р. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-5921-5
637161
  Уельбек М. Карта і територія : роман / Мішель Уельбек ; [пер. з фр. Л.Г. Кононовича ; худож.-оформлювач Д.О. Самойленко]. – Харків : Фоліо, 2013. – 344, [3] с. – Сер. засн. у 2010 р. - Пер. за вид.: Houellebecq M. La carte et le territoire. Flammarion, 2010. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-6503-2
637162
  Иваньков П.А. Карта как географическая модель / П.А. Иваньков. – Москва : Знание, 1974. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике : издается ежемесячно с 1966 г. ; № 8/1974 ; Наука о Земле)
637163
  Гостомыслов А.П. Карта кладоискателей / А.П. Гостомыслов. – Л, 1984. – 112с.
637164
  Падалка Л.В. Карта козацких полков на Полтавской территории / Л.В. Падалка. – Полтава : Издание Полтавской Ученой Архивной Комиссии, 1914. – 3 с., 1 л. карт.
637165
  Жуковский К.А. Карта корисних копалин Чернігівського Полісся / К.А. Жуковский. – Київ, 1935. – 1с.
637166
  Арутюнов С.А. Карта культуры питания народов мира // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 7-16. – ISSN 0869-5415
637167
   Карта Луны. – Москва : Наука, 1967. – 64 с.
637168
   Карта магматических комплексов Узб. ССР. – Ташкент, 1983. – 345с.
637169
  Самойлов А.П. Карта Марии Данилюк / А.П. Самойлов. – Петрозаводск, 1961. – 50с.
637170
  Гейслер А.Н. Карта месторождений каменных строительных материалов / Сост. А.Н.Гейслер. – Ленинград, 1925. – 58с. : Табл.
637171
  Малыгин А.Г. Карта метаболических путей (периодическая) / А.Г. Малыгин. – Москва : Наука, 1976. – 16 с. – Библиогр.: 17 назв
637172
   Карта мира : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 6. – С. 31 : Фото. – ISSN 1029-5828
637173
  Малес Л. Карта міста: символічний простір управління // Критика. – Київ, 2007. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 17-19
637174
  Данилевич В.Е. Карта монетных кладов и находок единичных монет Харьковской губернии / [соч.] В.Е. Данилевича. – [Москва], 1905. – 28 с. – Без. тит. л. и обл.. - Отд. отитск: Труды ХII Археологического съезда. М., 1905, т. 1, с. 374-410
637175
  Каврайский В.В. Карта морей и океанов, омывающих берега СССР и соседних стран / В.В. Каврайский. – Библиография. – 225-226с.
637176
  Заславский И.И. Карта на уроках географии : Из опыта работы учителя школы №315 г. Москвы / И.И. Заславский. – Москва, 1954. – 128с.
637177
  Заславский И.И. Карта на уроках географии / И.И. Заславский. – изд. 2-е перераб. – М., 1957. – 132с.
637178
  Заславський Й.І. Карта на уроках географії / Й.І. Заславський. – Київ, 1955. – 124с.
637179
   Карта окрестностей г. Севастополя.. – б.м. : б.г., 1854. – 1карта
637180
  Зубковский Б. Карта окрестностей города С.-Петербурга : с приложением алфавитного списка населенных пунктов, маршрутов пригородных железных дорог и пароходств с указанием маршрута строющейся Ораниенбаумской электрической железной дороги / Б. Зубковский. – С.-Петербург : Типография В.С. Борозина, 1914. – 23 с.
637181
   Карта окрестностей С. Петербкрга. С показанием С. Петербкрго-Варшавской железной дороги. От С. Петербурга до Гатчины. – 1карта
637182
  Галата С. Карта освіти: нова редакція // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4 грудня (№ 47). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Як змінюється освіта в регіонах? Яку роль в управлінні освітою на місцях відіграють профільні департаменти в ОДА й управління у міськрадах? Які практики органів місцевого самоврядування є найкращими та вартими наслідування? На ці запитання спробували ...
637183
   Карта освобожденных областей Китая (краткое описание). – М., 1948. – 4с.
637184
   Карта отложений четвертичной системы Европейской части СССР и сопредельных с нею теорриторий. Масшт. 1:2500000. – Л.-М., 1932. – 20с.
637185
  Помбрик И.Д. Карта офицера / И.Д. Помбрик, Н.А. Шевченко. – Москва, 1985. – 176 с.
637186
   Карта Подольской губернии. – Санкт-Петербург. – 1с.
637187
   Карта польотів літаків UM Air : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 14-15 : Іл., карта
637188
   Карта польотів літаків UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 14-15 : Карта
637189
   Карта польотів літаків UM Air : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 16-17 : фото, карта
637190
   Карта польотів літаків UM Air : Інформаційно-рекламний блок // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 16-17 : карта
637191
   Карта польотів літаків UM Air : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 12-13
637192
  Галушко О.С. Карта потоку створення цінності та методика її формування : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 96-104 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
637193
  Франк Г.В. Карта Птолемея / Г.В. Франк. – М., 1975. – 231с.
637194
   Карта пятилетки : Крупнейшие об"екты капитального строительства по пятилетнему плану народного хозяйства СССР. – Москва : Изд-е газеты "Экономическая жизнь"
География великих работ. – 1929. – 16 с. + 2 карти. – 1. Карта европейской части Союза ССР , 2. Карта азиатской части Союза ССР (с приложением об"яснительного текста)
637195
   Карта пятой части света : Австралия и Океания. – 1 л.
637196
  Константинов Н. Карта рассказывает / Н. Константинов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград, 1935. – 224с.
637197
  Берлянт А.М. Карта рассказывает : Пособие для учителей / А.М. Берлянт. – Москва : Просвещение, 1978. – 144с.
637198
  Прилипко Л.И. Карта растительности Азербайджанской ССР (современный покров) / Л.И. Прилипко. – Б.м. – 1 карта
637199
  Алехин В.В. Карта растительности Азиатской части СССР : Масштаб 1:16000000: Краткий объяснительный текст / В.В. Алехин; Госкартгеодезия ГГУ ВСНХ СССР. – Ленинград, 1930. – 16с.
637200
  Чиликина Л.Н. Карта растительности Дагестанской АССР / Л.Н. Чиликина. – Москва-Л., 1962. – 96с.
637201
   Карта растительности Европейской части СССР м. 1:2500000 : Пояснительный текст. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1950. – 288с.
637202
  Лапшина Е.И. Карта растительности Сибири (южной части) в масштабе 1:2500000 : Автореф... канд. географ.наук: / Лапшина Е. И.; ЛГУ. – Новосибирск, 1952. – 16 с.
637203
   Карта растительности СССР. (Экспонат АН СССР на Всесоюз. сельхоз. выставке 1939 г.) : Пояснительный текст. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1939. – 32с.
637204
   Карта рельефа дна мелководной зоны архипелага Аргентинских островов в районе украинской антарктической станции "Академик Вернадский" / П.Ф. Гожик, Р.Х. Греку, В.П. Усенко, В.П. Вернигоров, Т.Р. Греку, Г.А. Острецов, А Гончар, Ю.А. Клочан, В.Н. Моц // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 128-131 : рис. – Библиогр.: 7 назв.
637205
  Бронгулеев В.В. Карта рельефа разновозрастного фундамента Восточно Европейской платформы и ее морфологический анализ : объяснительная записка / В.В. Бронгулеев, В И. Воробьев, . – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1976. – 64с.
637206
  Тюленєва Ю.В. Карта ризиків підприємницької діяльності як основа організаційно-економічного механізму управління ризиками // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 84-88
637207
  Уварова С. Карта родины // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології" ; голов. ред. Уварова С.Г. – Київ, 2017. – № 1 (20), спецвип. : Родина. Что это значит для нас сегодня?. – С. 22-33. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 2307-3195
637208
  Шевелев Карта Российской империи с обозначением военных округов, сухопутных водных и телеграфных сообщений / Шевелев. – Санкт-Петербург : Военній сборник, 1864. – 1 с.
637209
   Карта С. Петербурго-варшавской железной дороги от С. Петербурга до г. Пскова. – 1с.
637210
   Карта С. Петербурго-Московской железной дороги, 1852. – 1с.
637211
   Карта Сарматии (нынешней России) во II веке по Р.Х. рл греческому географу Птоломею / Исследование на основании картографического материала В.Борисова, генерального штаба генерал-майора. – Ковна : Т-во тип. М.Соколовского и А.Эстрина
в.1 : Материалы для составления карты. (с картою). – 1909. – IV, 195 с.
637212
  Борисов В. Карта Сарматии (нынешней России) во IIвеке по Р. Хр. по греческому географу Птолемею : Исслед. на основании картогр. материала В. Борисова, Ген. штаба ген.-м. – Ковна : Т-во тип. М. Соколовского
Вып. 2 : Материалы для составления карты. – 1910. – [2], 2, VIII, 53-203 с., 7 л. карт., схем. : ил.
637213
   Карта Севастополя: тріумф президентів, трагедія України. – К., 1997. – 28с.
637214
  Кудряшов С. Карта Севастополя: тріумф президентів, трагедія УкраЇни : (продовження) : експертна оцінка 25 червня 1997 року / Сергій Кудряшов, Сергій Одарич, Юрій Оробець. – Киев : Фонд "Українська перспектива", 1997. – 32 с. – ISBN 9667243117
637215
   Карта сейсмического районирования СССР : Масштаб 1:5 000 000. Объяснительная записка. – Москва : Наука, 1984. – 32 с. + 2 таблицы
637216
  Золовський А.П. Карта сільського господарства УРСР на республіканській виставці передового досвіду в народному господарстві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 133-139. – Бібліогр.: 4 назви. – (Серія геології та географії ; № 1, вип. 1)
637217
  Короденко М. Карта скарбів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 18 березня (№ 11). – С. 10. – ISSN 2219-5793
637218
   Карта СССР. – Л., 1946. – 14 с.
637219
   Карта СССР. М. 1:2500000. – М. – 32с.
637220
   Карта СССР. М. 1:2500000. Указ. географ. названий. – Москва. – 407с.
637221
  Гуревич Г.И. Карта страны фантазий / Г.И. Гуревич. – М., 1967. – 176с.
637222
   Карта структур климата курортов и лечебных местностей СССР. Объяснит. записка. – Москва, 1962. – 86с.
637223
  Наулко В.І. Карта сучасного етнічного складу населення УРСР / В.І. Наулко. – Київ : Наукова думка, 1966. – с.136
637224
   Карта тектоники докембрия континентов в масштабе 1:15000000. Объяснит. записка. – вып. 152. – М., 1974. – 75с.
637225
   Карта теплового потока Европейской части СССР: М. 1:5000000. Объяснит. записка. – Л., 1987. – 35с.
637226
  Любченко В.Є. Карта у плині часу / В.Є. Любченко. – Вінниця : ДКФ, 2008. – 160 с. : іл. + Додаток: с.145-160. – ISBN 978-966-2024-10-4
637227
   Карта України та інших країн в рамках доктрини Бісмарка // Гріш і математика : математико-економіко-соціологічний журнал. – Львів ; Луцьк, 2006. – № 1. – С. 25. – ISBN 966-8460-14-6
637228
   Карта Царства Польского служащая к продолжению подробной карты России, 1816. – 1с.
637229
   Карта части Киргиз-Кайсацкой степи и Туркестана, 1826. – 1с.
637230
  Загорская Н.Г. Карта четвертичных отложений Арктики и Субакртики масштаба 1 : 5000000. Объяснит. записка / Н.Г. Загорская, О.А. Иванов. – Л., 1977. – 47с.
637231
  Столяров Геннадій Карта чи комп"ютер: досвід Німеччини : інформуємо читачів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 9. – С. 47
637232
  Дебелая И.Д. Карта экологического состояния территории отрабатываемого месторождения россыпного золота: опыт составления / И.Д. Дебелая, З.Г. Мирзеханова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 10. – С. 9-15 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7126
637233
   Карта Юго-Западных железных дорог. – 1с.
637234
   Карта, схема и число в этнической географии. – М., 1975. – 70с.
637235
   Карта. Планета обезьян : Эволюция человека. Тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 9. – С. 74-75 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
637236
  Кравченко С. Картагенський протокол про біобезпеку: проблеми дотримання // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2006. – № 1(31). – С. 15-18.
637237
  Качарава И. Карталинская "плитка" в нижнем палеогене / И. Качарава, Д. Качарава, 1940. – 197-200с.
637238
  Гарнакерьян А.Г. Карталинское сказание / А.Г. Гарнакерьян. – Ростов-на-Дону, 1948. – 24с.
637239
  Козловський В. Картата сорочка : оповідання, новели, повісті / Володимир Козловський ; вступ. ст. М. Якубовської ; пер. з рос. М. Якубовської, Л. Алімової, В. Козловського. – Київ : Криниця, 2010. – 191, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-7575-94-6
637240
   Карташов Микола Валенинович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 189. – ISBN 978-966-439-754-1
637241
  Хахутайшвили Д.А. Картвельские племена Причерноморья по данным греко-латинских писателей. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хахутайшвили Д.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1955. – 16л.
637242
  Кротов А.А. Картезианская философия Пьера Сильвена Режи // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 2. – С. 111-124. – ISSN 0235-1188
637243
  Мамардашвили М.К. Картезианские размышления / М.К. Мамардашвили. – М, 1993. – 352с.
637244
  Разумовский И.С. Картезианские штудии Поля Валери // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 156-169. – ISSN 0042-8744
637245
  Кононенко Т.П. Картезіанство // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 344-345. – ISBN 966-316-069-1
637246
  Кралюк П. Картезіанство в Києво-Могилянській академії. Григорій Щербацький // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 269-270. – ISBN 978-966-2254-74-7
637247
  Кралюк П.М. Картезіанство в Києво-Могилянській академії. Григорій Щербацький // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 269-270. – ISBN 978-966-373-777-5
637248
  Астахова Т.Г. Картезіанський дуалізм: pro et contra // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 10 (102), жовтень. – C.73-77. – ISSN 2077-1800
637249
  Хома Олег Ігорович Картезіанські мотиви у творчості Паскаля: сучасне паскалезнавство і стереотипи // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 119-134. – Бібліогр.: с. 120-122, 124, 126, 129-131. – ISSN 0235-7941
637250
  Хома Олег Картезіанські мотови у творчості Паскаля : проблема пізнавальних засад // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 : Легітивність і демократія. – С.141-164. – ISSN 0235-7941
637251
  Мамардашвілі Мераб Картезіанські роздуми / Мамардашвілі Мераб. – Київ : Стилос, 2000. – 311с. – ISBN 966-7321-78-9
637252
  Лифман Роберт. Картели и тресты / Роберт. Лифман. – Москва, 1925. – 274с.
637253
  Оводов А.А. Картель как форма монополистического объединения в законодательстве и судебной практике Европейского Союза и США // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 5 (56). – С. 32-35. – ISSN 1812-3910


  Научное осмысление картеля как формы монополистического объединения в законодательстве и судебной практике Европейского Союза и США может быть эффективно использовано для развития антимонопольной деятельности в Российской Федерации. В статье проводится ...
637254
  Харебава Т. Картель протипоказаний. Антиконкурентні узгоджені дії. Практика АМКУ / Т. Харебава, Д. Макіян // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 лютого (№ 6). – С. 14-15


  "Представники одного і того ж виду торгівлі або ремесла рідко збираються разом навіть для розваг та веселощів без того, щоб їхня розмова не закінчувалася змовою проти публіки або якоюсь угодою про підвищення цін", - Адам Сміт, шотландський економіст, ...
637255
  Финкельштейн Е.Л. Картель четырех / Е.Л. Финкельштейн. – Л, 1974. – 351с.
637256
  Захарова О. Картель як форма прояву монопольної влади // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 161-163
637257
  Грищенко Т.А. Картер Джиммі (- повне ім"я Джеймс Ерл - 39 президент США) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 408. – ISBN 978-966-02-6472-4
637258
  Гордєєв А.Ю. Карти-портолани XIII-XVII ст.: особливості та роль у розвитку картографії / А.Ю. Гордєєв. – Київ : Обрії, 2009. – 408 с. : іл., карти, табл. – Бібліогр.: с. 203-244. – ISBN 978-966-2278-03-3
637259
  Гордєєв А.Ю. Карти-портоплани: питання перспектив досліджень // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (91). – С. 23-27 : мал. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2311-9780
637260
  Рожко О.В. Карти агроресурсного потенціалу грунтів як складова Атласу стану і використання земельних ресурсів адміністративного району // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 59-73


  У статті розглянуті методичні аспекти картографування агроресурсного потенціалу ґрунтів як складової Атласу стану і використання земельних ресурсів адміністративного району. Обґрунтована структура цього тематичного блоку карт Атласу. До нього ввійшли ...
637261
  Філончук З.В. Карти в екпозиції Херсонського обласного краєзнавчого музею // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 4 (182). – С. 27-30 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
637262
  Комлєв О.О. Карти динаміки басейнових історико-динамічних систем рельєфу / О.О. Комлєв, О. Возбрана, Р. Гулий // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 109-112. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 966-631-331-6
637263
  Золовський А.П. Карти для виявлення спеціалізації сільського господарства районів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 117-123 : Рис. – (Геології та географії ; № 8)
637264
   Карти і плани в джерелознавчих студіях Лідії Пономаренко (з описами картографічних джерел Інституту рукопису НБУ імені В.І. Вернадського та додатком відомостей про карти і плани з історії України в російських архівних та рукописних зібраннях) / [упоряд.: А.В. Пивовар]. – Київ : Академперіодика, 2012. – 667, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-214-1
637265
  Павлова В.П. Карти культурного будівництва, охорони здоров"я і комунально-побутових установ у комплексних районних атласах // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 126-129 : Рис. – (Геології та географії ; № 8)
637266
  Дук Н. Карти митної діяльності в інформаційному забезпеченні регулювання зовнішньої торгівлі України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 129-133. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
637267
  Почаєвець О.О. Карти мінімального стоку води для басейну Тиси в межах України / О.О. Почаєвець, К.С. Сурай // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 43-46. – ISBN 978-966-136-643-4
637268
  Купченко Б.І. Карти населення у вирішенні питань продовольчої програми // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 67-71 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – (Географія ; Вип. 29)
637269
  Бочковська А.І. Карти Національного Атласу України як інформаційна база для дослідження формування чисельності населення / А.І. Бочковська, Л.Г. Руденко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 2-9 : табл., карти. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
637270
  Руденко В. Карти потенціалу сільського господарства А. Жуковського в "Ukraine. A Concise Encyclopaedia" / В. Руденко, А. Пирогівська // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 793. – С. 19-25 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – (Географія ; вип. 793). – ISSN 2311-9276
637271
  Купченко Б.І. Карти працездатного населення на малі адміністративні одиниці (на прикладі Київської області) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 62-64 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 28)
637272
  Золовський А.П. Карти сільського господарства адміністративних районів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 89-94 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 2)
637273
  Пивовар А. Карти території України в нереалізованих планах В. Кордта // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 677--680. – ISSN 2224-9516


  Крім переліку картографічних джерел переважно другої половини ХVІІІ ст., що окреслювали майбутні наміри вченого, описуючи історію укладання Російського атласу 1745 року, В. Кордт наводить досить детальну інформацію про карти першої половини століття, ...
637274
  Козирєва Т. Картина-ікона // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13 вересня (№ 164). – С. 12


  У Львові демонструють програмний твір Михайла Бойчука.
637275
  Гранин Д.А. Картина / Д.А. Гранин. – Л, 1980. – 359с.
637276
  Гранин Д.А. Картина : роман / Д.А. Гранин. – Ленинград : Советский писатель, 1981. – 351с.
637277
  Гранин Д.А. Картина / Д.А. Гранин. – Москва
1. – 1981. – 80с.
637278
  Гранин Д.А. Картина / Д.А. Гранин. – Ленинград : Советский писатель, 1987. – 368с.
637279
  Гранин Д.А. Картина / Д.А. Гранин. – М, 1990. – 335с.
637280
  Слєпченко В. Картина "Велике Хрещення" і портрет Святого Володимира Великого з проекту "Обрані часом" // Матеріали круглого столу "Князь Володимир Великий - державник і хреститель Київської Руси-України" : [21 трав. 2015 р.] / "Князь Володимир Великий - державник і хреститель Київської Руси-України", круглий стіл. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 71-73
637281
  Станкевич Н.И. Картина А.А.Пластова "Лето" / Н.И. Станкевич. – Москва, 1983. – 80с.
637282
  Антонова В.И. Картина А.И. Лактионова "Письмо с фронта" / В.И. Антонова ; Гос. Третьяковская галлерея. – Москва : Изд-вл Госсудаоственной Третьяковской галлереи, 1951. – 20 с. : ил.
637283
  Круглый И.А. Картина А.С. Ткачевых "В колхоз" / И.А. Круглый. – М, 1975. – 18с.
637284
  Баранова Н.М. Картина альтернативного світу в оригіналі та перекладі (на матеріалі творів Ренсома Ріґґза) / Н.М. Баранова, О.В. Ребрій // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Черноватий Л.М., Мартинюк А.П., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 21. – С. 11-17. – ISBN 978-966-285-684-2
637285
  Капланова С.Г. Картина В.И. Сурикова "Утро стрелецкой казни" / С.Г. Капланова. – Москва, 1960
637286
  Сухтелен П.К. Картина военных действий в Финляндии, в последнюю войну России с Швецией, в 1808 и 1809 годах. – Санкт-Петербург, 1832. – 214 с.
637287
  Олин В. Картина восьмилетия России с 1825-го по 1834-й год. – Санкт-Петербург : В тип. Департамента внешней торговли, 1833. – 64 с.
637288
  Везиров Н. Картина домашнего воспитания : Комедия. – [16] с.
637289
  Феофан /иеромонах/ Картина древности, или историческия любопытные примечания. – Части 1-3. – Калуга, 1793. – 149, 138, 130с.
637290
  Феофан /иеромонах/ Картина древнрости, или историческия любопытные примечания. – Части 1-3. – Калуга, 1793. – 149, 138, 130с.
637291
  Моисеенко Е.Е. Картина Е.Е.Моисеенко "Матери, сестры" / Е.Е. Моисеенко. – Ленинград, 1982. – 135с.
637292
  Федоренко Тетяна Картина з трамадолом // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 38-40. – ISSN 0130-5212
637293
  Червонная С.М. Картина и вермя. / С.М. Червонная. – Л., 1968. – 90с.
637294
  Червонная С.М. Картина и время. / С.М. Червонная. – Л., 1968. – 90с.
637295
  Глущенко Е.Л. Картина и иллюстрация на уроках литературы / Е.Л. Глущенко, В.П. Полуянов. – М. : Просвещение, 1985. – 128 с.
637296
  Зингер Л.С. Картина И,Е.Репина "Запорожцы" / Л.С. Зингер. – Москва, 1960. – 28с.
637297
  Леонтьева Г.К. Картина К.П. Брюллова "Последний день Помпеи" / Г.К. Леонтьева. – Ленинград : Художник РСФСР, 1985. – 72 с.
637298
  Горчак А.Н. Картина как средство развития речи / А.Н. Горчак. – М.-Л., 1965. – 140с.
637299
  Даниэль С.М. Картина классической эпохи / С.М. Даниэль. – Л, 1986. – 196с.
637300
  Царева В.Я. Картина крови при шоке и коллапсе различного происхождения. Экспериментальное исследование : Автореф... канд. мед.наук: / Царева В. Я.; Царев В. Я.; Казан. ин-т усоверш. врач., Каф-ры патофизиол. и инфекц. забол. – Казань, 1950. – 18 с.
637301
  Богдан Дерека Картина ландшафту в її формах і фарбах : Турніри, олімпіади, конкурси // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 38-39
637302
  Косарєв В. Картина маслом, або Судова реформа: втрачені сподівання // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 8 березня (№ 9). – С. 5. – ISSN 1992-9277
637303
  Мелащенко М. Картина мира в сборнике Б. Пастернака "Сестра моя - жизнь" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 9. – С. 59-67. – ISSN 2075-1486
637304
  Решетниченко А.В. Картина мира в системе познания. / А.В. Решетниченко, И.В. Распопов. – Днепропетровск, 1992. – 135с.
637305
  Шлаина В.М. Картина мира и газлайтинг: взгляд соционика // Соционика, ментология и психология личности : междунар. научный журнал / Междунар. ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, В.В. Гуленко, Е.А. Донченко [и др.]. – Киев, 2015. – № 6 (123). – С. 58-59. – ISSN 1680-4325
637306
  Кузнецова Л Картина мира и её функции в научном познании / Л Кузнецова. – Минск, 1984. – 144с.
637307
  Абрамов Ю.Ф. Картина мира и информация : (филос. очерки) / Ю.Ф. Абрамов. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1988. – 188, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 173-189
637308
  Мазлумян В.С. Картина мира и Образ мира ? ! // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 4 ( 60). – С.100-109
637309
  Платонов Г.В. Картина мира, мировоззрение и идеология / Г.В. Платонов. – Москва, 1972. – 47с.
637310
  Шумлянский И.И. Картина мироздания: Основные закономерности процессов развития / И.И. Шумлянский, И.И. Шумлянский. – Москва : Мысль, 1990. – 62 с.
637311
  Широков В.А. Картина мовного світу в парадигмі науково-технічного перекладу / В.А. Широков, Є.В. Купріянов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 240-246. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
637312
  Сліпченко О. Картина на всі часи "Запорожці пишуть листа турецькому султану": захопливе минуле й повчальне сьогодення // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 9-15 серпня (№ 32)


  "140 років тому, липневого дня 1878 року, компанія молодих художників, які проводили літо в абрамцевському маєтку мецената Сави Мамонтова, аж надто розгулялася. Хтось уголос прочитав збитошне послання запорожців турецькому султанові, що здавна ходило в ...
637313
  Розенблат Г.Г. Картина на уроках литературного чтения в V-VII классах средней школы : Из опыта учителя / Г.Г. Розенблат. – Ленинград, 1956. – 88 с.
637314
  Будкевич М.В. Картина на уроках русского языка в пятом классе : (из опыта работы ленингр. школ) / Будкевич М.В. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 66 с.
637315
   Картина науки в библиометрических портретах ученых / Л.И. Костенко, А.И. Жабин, Е.А. Кухарчук, Т.В. Симоненко // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2014. – Вып. 12. – C. 70-78. – ISSN 2224-1825


  Рассмотрены возможности системы Google Scholar по созданию профилей ученых, в которых отражаются их профессиональные интересы, библиометрические показатели публикаций и связи в системе научных коммуникаций. Предложен подход к использованию этих ...
637316
  Петренко Е.Г. Картина Николая Рериха "Гонец" : альбом / Елена Петренко. – Одеса : Астропринт, 2016. – 19, [1] с., [2] л. фотоил. : ил., портр. – Посвящ. 120-летию написания картины "Гонец" (1897). – Библиогр.: с. 16. – (Издание Одесского Дома-Музея имени Н.К. Рериха ) (Серия "Картины Н.К. Рериха" / редкол.: К. Гилевич [и др.] ; вып. 8). – ISBN 978-966-927-172-3
637317
  Петренко Е. Картина Николая Рериха "Гонец". Тема войны и мира как историческое предвидение художника // Лига Культуры / Ин-т Лиги Культуры и социального содружества ; Одесс. Дом-Музей им. Н.К. Рериха ; глав. ред. Т. Слонимская ; редколл.: Е. Петренко, З. Зарецкая, Н. Егорова [и др.]. – Одесса, 2016. – № 9. – С. 31-38
637318
  Грушко Е.А. Картина ожидания / Е.А. Грушко. – М., 1989. – 256с.
637319
  Колесник І. Картина світу буддизму та сучасного природознавства: точки перетину світоглядів // Вісник Львівського університету / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 197-203. – (Серія "Філософські науки" ; вип. 15). – ISSN 2078-6999


  Розглянуто світоглядні картини буддизму та суч. природознавства, їхні підходи до проблем світобудови та місця в ній людської свідомості, що пізнає світ. Продемонстровано гостру потребу в більш детальному, аналіт. співставленні двох полярних систем ...
637320
  Валькова К.Г. Картина світу в подорожніх нарисах Іллі Ільфа та Євгена Петрова "Одноэтажная Америка" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглядається картина світу, відтворена у подорожніх нарисах Іллі Ільфа та Євгена Петрова. Основний акцент зроблено на аналізі географічного і психологічного просторів, як провідних категорій, що дає уявлення про картину світу у цих ...
637321
  Савчук О. Картина світу Георгія Нарбута / підготувала Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 6-7 листопада (№ 210/211)


  Розмова з кандидатом філософських наук і засновником видавництва про перше повне видання з оригіналів "Абетки".
637322
  Орличенко О.В. Картина світу Каталонії як одного з романських ареалів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 233-238. – ISBN 966-638-142-7
637323
  Тарасова Ольга Ігорівна Картина світу музичного театру М.В.Лисенка : Автореф... кандид. мистецтвозн.наук: 17.00.01 / Тарасова Ольга Ігорівна;. – К., 1999. – 20л.
637324
  Семенець О.О. Картина світу письменника як чинник формування ідіостилю // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 24. – С. 15-20. – (Серія "Філологічні науки")
637325
  Фісак І. Картина світу та шляхи його перетворення у "Вибранних місцях із листування з друзями" М. Гоголя // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 54-59. – ISSN 2075-1486
637326
  Дем"яненко Н.Б. Картина світу у польських фразеологізмах // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 250-254


  У статті розглядається польська фразеологія під кутом картини світу. Здійснена спроба виявлення особливостей фразеологічних комплексів польської мови. В статье рассматривается польская фразеология с точки зрения картины мира. Осуществляется попытка ...
637327
  Грачова Т.А. Картина світу як категорійна проблема в лінгвістиці // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 59-62
637328
  Федорук О. Картина Устияновича "Шевченко на засланні" - провісник Шевченкіани в західноукраїнському малярстві // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, О.К. Федорук, А.О. Пучков та ін. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 29-65. – ISSN 1992-5514
637329
  Скотт В. Картина французской революции, [служащая вступлением к жизни Наполеона Бонапарте] : [в 4 ч.] / [соч. сира Вальтер-Скотта ; пер. с англ. С. де Шаплет]. – [Санкт-Петербург] : [В тип. К. Вингебера]
[Ч. 4]. – 1833. – 287 с. – Кн. без тит. л., описана по интернет-поиску. - На корешке: Картина французской революции. 4
637330
  Галич А.И. Картина человека : Опыт настав. чтения о предметах самопознания для всех образ. сословий. – Санкт-Петербург : Тип. Акад. наук, 1834. – XII, 677 с.
637331
  Вахер Луиза Картина Юле : рассказы / Вахер Луиза; пер. с эст. А.Тамма. – Москва : Советский писатель, 1968. – 295 с.
637332
  Дмитриева А.А. Картина Яна Вермеера Делфтского "Аллегория живописи" ("Живописец в мастерской"). Основные проблемы иконографии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 130-139. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
637333
  Гранін Д.А. Картина. Дощ у чужому місті : Роман. Повість / Д.А. Гранін. – Київ : Дніпро, 1983. – 357с.
637334
  Гранін Д.О. Картина. Дощ у чужому місті / Д.О. Гранін. – Київ, 1983. – 357 с.
637335
  Алабина Т. Картингы из жизни государства Афинского в V в. до Р.Х. / Т. Алабина. – Москва : Издательство Скирмант. – 248 с. – (Истор. комиссия Учебн. отд. Общ. распростр. технич. знаний)
637336
  Бараневич Людмила Картини - мої діти / підгот. Л. Бараневич // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 72, 3 с. обкл.
637337
  Бараневич Людмила Картини - мої діти / підгот. Л. Бараневич // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 72, 3 с. обкл.
637338
  Забашта Р. Картини "Козак-бандурист", "Козак мамай", "Козак - душа правдивая" у світлі нових досліджень (1) // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2020. – Число 1/2 (69/70) : Театр. Музика. Кіно. Архітектура. Образотворче та декоративно - вжиткове мистецтво. – С. 42-56. – ISSN 1728-6875


  Присвячено генезі зображень козака-бандуриста / козака-Мамая / козака - душі правдивої, що вважаються одними з найбільш самобутніх породжень вітчизняної художньої культури Нового часу. У центрі уваги означеної статті є питання конкретного часового ...
637339
  Скляренко Г. Картини Миколи Залевського: мистецтво у "просвітку буття" // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 45-47. – ISSN 0130-1799
637340
  Овчаренко Е. Картини митця - ода Україні // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 19-25 листопада (№ 46). – С. 13


  У культурному житті Деснянського району Києва (Троєщина) сталося відразу дві знакові події: відкриття Галереї мистецтв району та початок роботи у цій галереї 165-ї персональної виставки відомого українського художника Валерія Франчука.
637341
  Шевчук В. Картини на провінційному тлі : невидані мікроромани / Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2017. – 525, [3] с. : іл. – ISBN 978-617-7023-57-8
637342
  Антонова О. Картини новітньої сербської ідентичності Звонка Карановича у трилогії "Щоденник дезертира" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 4-8. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Розвідка присвячена дослідженню творчості сучасного сербського письменника Звонка Карановича, зокрема його романній трилогії «Щоденник дезертира». Увагу акцентовано на зміні жанрової парадигми в умовах нових викликів епохи, висвітленні вибудови ...
637343
  Чубук М. Картини пишуться серцем // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 261-263. – ISSN 0869-3595


  Художниця Людмила Туркевич.
637344
  Задорожна Л. Картини природи у поезії Т. Шевченка"Сон (Гори мої високії…)": як чинник опору митця в засланні // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.В. Грицик, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (22). – С. 105-137


  Розглянуто феномен пейзажу як чинника духовного опору поета у засланні. Пейзажі України, що на цю пору переважають у Шевченковій творчості, стають засобом відродження поетової душі та конструктом, здатним вселити незалежність від неслушних процесів у ...
637345
  Варданян М.В. Картини сакрального світу в дитячій літературі української діаспори // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький держ. пед. ун-т" ; відп. ред. С. Ковпік. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 10. – С. 78-88. – ISSN 2522-1337
637346
  Рогальська-Якубова Картини світу героїв художнього твору (на матеріалі роману І. Багряного "Тигролови") // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 156-159. – ISSN 2219-4290
637347
  Шагала В. Картини села з минулих часів, 1997 // Пам"ятки України: науковий альманах / Благодійна орг. "Фундація Героя України, Академіка Петра Тронька" ; Вид. дім. журн. "Пам"ятки України". – Київ, 2019. – Вип. 2/3 (64/65). – С. 9-55
637348
  Фенько Н.М. Картини сновидінь в українській прозі другої половини XIX - XX століть / Наталя Фенько. – Кіровоград : РВВ КДПУ, 2014. – 147, [1] с. – Бібліогр.: с. 133-147. – ISBN 978-966-7406-82-0
637349
  Отрешко Наталія Картини соціального світу : концепти суспільства і суб"єкта дії в соціологічній теорії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С.127-137. – ISSN 1563-3713
637350
  Штейнер Евгений Картинки быстротечного мира = Взгляд из наших дней на встречу двух миров // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 2 (1018 ). – С. 127-143. – ISSN 0130-7673


  Японские принципы построения композиции - ассиметрия, неуравновешенность, локальные цвета- их воздействие на западное искусство
637351
  Расул-заде Н. Картинки детства / Н. Расул-заде. – Баку : Ганджлик, 1976. – 99 с.
637352
   Картинки домашнего воспитания : Педагогические этюды / [соч.] А-вой. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1879. – 166 с.


  Авт. установлен по изд.: Словарь псевдонимов... / И.Ф. Масанов. Москва, 1956. Т. 1, с. 68
637353
  Перец Л. Картинки еврейской жизни / Л. Перец. – Санкт-Петербург : Типо-Литография И.Лурье и Ко, 1902. – 28 с.
637354
  Кіт Л. Картинки з виставки / спілкувалася Л. Кіт // Київський університет. – Київ, 2020. – Жовтень (№ 5). – С. 6


  У конференц-залі Канівського природного заповідника відкрилася виставка фотографій і малюнків В. Грищенка та наукової співробітниці Є. Яблоновської-Грищенко, присвячених природі рідного краю. Тематика фотографій дуже різна - пейзажі, фото тварин та ...
637355
  Смирнов Д. Картинки Нижегородского быта XIX века / Д. Смирнов. – Горький, 1948. – 247с.
637356
  Шапошников И.Н. Картинки по развитию речи учащихся / И.Н. Шапошников, В.Г. Поляков. – 2-е изд. – К.-Х., 1939. – 52с.
637357
  Лада И. Картинки похождений бравого солдата Швейка по роману Ярослава Гашека / И. Лада. – з-е изд. – Прага : Артия, 1973. – 317 с.
637358
   Картинки с выставки // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 2. – С. 32-33 : Фото
637359
   Картинки с выставки // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 2 (11). – С. 24-25 : Фото
637360
   Картинки с выставки // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 3 (12). – С. 33-37 : Фото
637361
   Картинки с выставки. Вторая Всеукраинская выставка-форум "Землеустройство и земельные отношения- 2009" // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 3. – С. 25 : Фото
637362
   Картинна галерея житомирського краєзнавчого музею. – Київ, 1982. – 76с.
637363
   Картинна галерея України [Ізоматеріал] : (комплект листівок з текстом укр., рос., англ., нім. та ісп. мовами). – Київ : Мистецтво, 1977. – 18 л. : 18 кольорових. листівок + 1 обкл.
637364
   Картинна галеря Житомирського краєзнавчого музею. – К., 1971. – 46с.
637365
   Картинная галерея. – Ставрополь, 1960. – 16с.
637366
   Картинная галерея. – Вильнюс, 1969. – 96с.
637367
  Молчанов Б.Н. Картинная галерея им. К.А. Савицкого / Б.Н. Молчанов. – Саратов, 1979. – 112с.
637368
  Сазонов В.П. Картинная галерея имени К.А. Савицкого / В.П. Сазонов. – Саратов, 1987. – 144 с.
637369
   Картинная галерея Павловского дворца-музея, 1978. – 28с.
637370
  Нейман Я. Картинная галерея Пражского Града / Я. Нейман. – Прага, 1987. – 400с.
637371
  Пухов М.Г. Картинная Галерея: Рассказы. : рассказі / М.Г. Пухов. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 223с. – (Библиотека советской фантастики)
637372
  Бут Н.Я. Картинная галеря "Герои Аджимушкая" / Н.Я. Бут. – Симферополь, 1972. – 13с.
637373
   Картинные галереи Европы. Собрание замечательнейших произведений живописи, ваяния и зодчества, находящихся в Италии. – С-Пб. – 293с.
637374
  Корнилова А.В. Картинные книги : очерки / А.В. Корнилова. – Ленинград : Детская литература, 1982. – 205 с.
637375
  Корнилова А.В. Картинные книги : Очерки / А.В. Корнилова. – Ленинград : Детская литература, 1982. – 205с.
637376
  Выхото В.А. Картинный немецко-русский словарь / В.А. Выхото. – Минск, 1968. – 335с.
637377
  Ванников Ю.В. Картинный словарь русского языка. / Ю.В. Ванников, А.Н. Щукин. – Москва : Просвещение, 1965. – 443с.
637378
  Ванников Ю.В. Картинный словарь русского языка. / Ю.В. Ванников, А.Н. Щукин. – 2-е изд. – Москва, 1969. – 440с.
637379
   Картинный словарь современного английского языка = The oxford-duden. Pictorial english dictionary : Оксфорд-дуден. – 2-е спец. изд. – Москва : Русский язык, 1987. – 816с.
637380
  Калинин А. Картины-оборотни и их герои // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 22-33.
637381
  Филострат Картины / Филострат, и Младший) (Старший; Пер. С. П. Кондратьева. – Москва ; Ленинград : Изогиз, 1936. – 192 с. – Филострат Старший, с. 21-103 ; Филострат Младший С. 103—133. - В кн. также: Статуи / Каллистрат
637382
   Картины (китайских художников). – Пекин
2. – 1954
637383
  Иогансон Б.В. Картины Б.В.Иогансона "На старом уральском заводе", "Допрос каммунистов" / Б.В. Иогансон. – Ленинград, 1967. – 56с.
637384
  Щекотов Н.М. Картины В.И.Сурикова / Н.М. Щекотов. – Москва-Ленинград, 1944. – 119с.
637385
  Кеменов В.С. Картины Веласкеса / В.С. Кеменов. – Москва, 1969. – 383с.
637386
   Картины венгерской жизни. – Будапешт. – 40с.
637387
  Млечин Л.М. Картины города при вечернем освещении / Л.М. Млечин. – Владивосток, 1985. – 224с.
637388
  Млечин Л.М. Картины города при вечернем освещении / Л.М. Млечин. – М, 1990. – 343-448с.
637389
   Картины государственного Русского музея. – Москва
4. – 1978. – с.
637390
   Картины Государственного русского музея. – Москва
5. – 1979. – с.
637391
   Картины Государственного русского музея. – Москва
6. – 1979. – с.
637392
   Картины государственной Третьяковской галереи. – Москва
3. – 1967. – 8с.
637393
  Кожина Е.Ф. Картины Делакруа в Эрмитаже / Е.Ф. Кожина. – Л., 1968. – 31с.
637394
  Елисеев А.В. Картины доисторической жизни человека : Антропологический очерк / А.В. Елисеев. – Санкт-Петербург, 1914. – 52с. – (Знание для всех)
637395
  Буасье Гастон Картины древне-римской жизни : Очерки обществ. настроения времен цезарей / сочинение Гастона Буасье, авт. соч. "Падение язычества", "Цицерон и его друзья", "Римская религия при Антонинах" и др.; Пер. с фр. Е.В. Дегена; С прил. ст. того же авт. "Газета в Риме", пер. Н.П. Новоборской. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Попова ; Типо-литогр. инж. И.Г. Гершуна, 1896. – [2], IV, 313, III с. – Пер. также под загл.: Картины римской жизни времен цезарей", "Общественное настроение времен римских цезарей". – Библиогр.: с. 276-278. – (Культурно историческая библиотека)
637396
   Картины Дрезденской галереи. – Ленинград, 1963
637397
  Фалькович П. Картины жизни в Московском государстве : В извлеч. из зап. иностранцев о России XVI-XVII вв. / Павел Фалькович. – Москва : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1913. – VIII, 142 с. – На обл. дата: 1914
637398
   Картины жизни средневековой Франции. – М., 1987. – 238с.
637399
  Семенов С. Картины и бассейны // Эксперт Украина : Украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2007. – № 40. – С. 64-65.
637400
  Бирштейн М.А. Картины и жизнь / М.А. Бирштейн. – Москва, 1990. – 190с.
637401
   Картины и статуи Вьетнама. Избранные. – 20с.
637402
  Голов В.П. Картины и таблицы в преподавании географии : Пособие для учителей / В.П. Голов. – Москва : Просвещение, 1977. – 136 с.
637403
  Ванчура В. Картины из истории народа чешского : правдивое повествование о жизни, делах ратных и духа возвышении ; пер. с чеш. / Владислав Ванчура. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-01394-3
Т. 2. – 1991. – 412 с.
637404
  Ванчура В. Картины из истории народа чешского. : правдивое повествование о жизни, делах ратных и духа возвышении ; пер. с чеш. / Владислав Ванчура. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-01392-7
Т. 1. – 1991. – 348 с.
637405
  Фридлендер Л. Картины из истории римских нравов от Августа до последнего из Антонинов : Необходимое пособие при изучении римских классиков / соч. Л. Фридлендера ; пер. Надежды Белозерской с 3 испр. изд. – Санкт-Петербург : Изд. книгопр. С.В. Звонарева ; [Тип. А. Траншеля]
Т. 1 : [Город Рим. Римский двор. Три сословия. Общижитие. Римские женщины]. – 1873. – [2], IV, 272, IV с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. в примеч.
637406
  Фридлендер Л. Картины из истории римских нравов от Августа до последнего из Антонинов : Необходимое пособие при изучении римских классиков / соч. Л. Фридлендера ; пер. Надежды Белозерской с 3 испр. изд. – Санкт-Петербург : Изд. книгопр. С.В. Звонарева ; [Тип. А. Траншеля]
Т. 2 : [Путешествия. Зрелища]. – 1873. – [2], VI, 273-578 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. в примеч.
637407
   Картины из коллекции президента республики Индонезии д-ра Сукарно. – Пекин
1. – 1957. – 35с.
637408
   Картины из коллекции президента республики Индонезии д-ра Сукарно. – Пекин
2. – 1957. – 15с.
637409
   Картины из коллекции Президента Республики Индонезии д-ра Сукарно. – Пекин
5. – 38 с.
637410
   Картины из коллекции Президента Республики Индонезии д-ра Сукарно. – Пекин
6. – 1965. – 26 с.
637411
   Картины итальянских мастеров XIV - XVIII веков из музеев СССР. – Москва, 1986. – 263с.
637412
   Картины итальянских мастеров XIV - XVIII веков из музеев СССР: Выставка новых открытий. – М., 1984. – 8с.
637413
  Анисимов С.С. Картины Кавказа : очерки, путеводители по Сванетии и Теберде с рис. и картой / Сергей Анисимов. – Москва : Задруга
Кн. 1, 2. – 1915. – 165 с., [30] л. ил. : ил., карт.
637414
  Всеволжская С.Н. Картины Караваджо и его школы в Эрмитаже / С.Н. Всеволжская. – Ленинград, 1970. – 51с.
637415
  Левина И.М. Картины Мурильо в Эрмитаже / И.М. Левина. – М, 1969. – 32с.
637416
  Богачев В.В. Картины первобытной природы Апшерона (Бинагады) / В.В. Богачев. – Баку : АзФАН, 1940. – 114с.
637417
   Картины по истории СССР
1. – 1948. – с.
637418
  Усенко Л.А. Картины по развитию устной речи / Л.А. Усенко. – Киев
1. – 1971. – 24с.
637419
   Картины по русской истории, изданные под общей редакцией [и объяснительным текстом] С.А. Князькова : объясн. текст к картине №. – 1908-1913. – Москва : Изд. Гросман и Кнебель ; [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон]
Картина № 10 : В.М. Васнецов. Двор удельного князя (XIII-XIV вв.). – 1908. – 10 с.
637420
   Картины по русской истории, изданные под общей редакцией [и объяснительным текстом] С.А. Князькова : объясн. текст к картине №. – 1908-1913. – Москва : Изд. Гросман и Кнебель ; [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон]
Картина № 42 : А.Н. Бенуа. Вахт парад при императоре Павле I. – 1908. – 13 с.
637421
   Картины по русской истории, изданные под общей редакцией [и объяснительным текстом] С.А. Князькова : объясн. текст к картине №. – 1908-1913. – Москва : Изд. Гросман и Кнебель ; [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон]
Картина № 47 : М.В. Добужинский. Город в Николаевское время. – 1908. – 12 с.
637422
   Картины по русской истории, изданные под общей редакцией [и объяснительным текстом] С.А. Князькова : объясн. текст к картине №. – 1908-1913. – Москва : Изд. Гросман и Кнебель ; [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон]
Картина № 9 : С.В. Иванов. Баскаки. – 1909. – 7 с.
637423
   Картины по русской истории, изданные под общей редакцией [и объяснительным текстом] С.А. Князькова : объясн. текст к картине №. – 1908-1913. – Москва : Изд. Гросман и Кнебель ; [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон]
Картина № 35 : В.А. Серов. Петр Великий. – 1909. – 24 с.
637424
   Картины по русской истории, изданные под общей редакцией [и объяснительным текстом] С.А. Князькова : объясн. текст к картине №. – 1908-1913. – Москва : Изд. Гросман и Кнебель ; [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон]
Картина № 3 : В.М. Васнецов. Варяги. – 1912. – 12 с.
637425
   Картины по русской истории, изданные под общей редакцией [и объяснительным текстом] С.А. Князькова : объясн. текст к картине №. – 1908-1913. – Москва : Изд. Гросман и Кнебель ; [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон]
Картина № 30 : Е.Е. Лансере. Флот Петра Великого. – 1912. – 11 с.
637426
   Картины по русской истории, изданные под общей редакцией [и объяснительным текстом] С.А. Князькова : объясн. текст к картине №. – 1908-1913. – Москва : Изд. Гросман и Кнебель ; [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон]
Картина № 38 : А.Н. Бенуа. Выход Императрицы Екатерины II. – 1912. – 15 с.
637427
  Радимов П.А. Картины Подмосковья / П.А. Радимов. – М., 1958. – 79с.
637428
  Гумбольдт А. Картины природы / А. Гумбольдт. – Москва : Географгиз, 1959. – 269 с
637429
  Подъяпольский Г.Н. Картины природы и мир животных Кабардино-Балкарии / Г.Н. Подъяпольский. – Нальчик, 1970. – 113с.
637430
  Козлов И.В. Картины природы нашей Родины. Книга для чтения по физ. географии СССР. : Книга для чтения по физической географии СССР / Сост.И.В.Козлов. – Москва : Просвещение, 1964. – 275с.
637431
  Гумбольт А.Ф. Картины природы с научными объяснениями / А.Ф. Гумбольт; с предисл. К.Ф. Рулье. – 3-е перевед. посл. изд. – Москва : В типографии В. Готье
Ч. 1, 2. – 1855. – XVI, 223, 244 с.
637432
  Сухово-Кобылин А.В. Картины прошедшего / писал с натуры А. Сухово-Кобылин. – Москва : В университетской тип. (Катков и К*), 1869. – [8], 512, [4] с.


  Содержание: Свадьба Кречинского; Дело; Смерть Тарелкина На тит. л. № 16449 печать-надпись: Григорий Андреевич Коваленко На тит. л. № 16450 печать-надпись: Библиотека К. Ежевского
637433
  Сухово-Кобылин Картины прошедшего / Сухово-Кобылин. – Л, 1989. – 358с.
637434
  Рудольф Людвиг Картины растительности Земного шара : с картинками и политипажами / [соч.] Людвига Рудольфа ; по нем. подлиннику сост. А. Бекетов. – Москва : Изд. книгопрод. А.И. Глазунова ; [В тип. В. Грачева и комп.], 1861. – XIV, 452 с., 1 л. фронт. (ил.), 2 л. ил. : ил.
637435
  Буасье Гастон Картины римской жизни времен цезарей = L"opposition sous les Cesars / Gaston Boissier / Гастон Буассье ; Пер. с 6-го фр. изд. Н.Н. Спиридонова. – Москва : Изд. кн. маг. К.Н. Николаева, 1913. – 306, II с. – Пер. также под загл.: "Картины древне-римской жизни", "Общественное настроение времен римских цезарей"
637436
  Нечаев А.П. Картины родины и соседних с нею стран. Типичные ландшафты Восточной Европы в связи с ее геологическим прошлым / А.П. Нечаев. – 3-е изд., просмотр. и доп. – М.-Л., 1925. – 136с.
637437
  Свиньин П.П. Картины России и быт разноплеменных ее народов, из путешествий П.П. Свиньина / [авт. предисл. И. Делакроа]. – Санкт-Петербург : Тип. Н. Греча
Ч. 1. – 1839. – XVI, 388 c. : [40] л. ил., портр. – Экз. №113875 дефектный, отсутвуют тит. л. и стр. I-II; экз. начинается со стр. III. - Описание по интернет-поиску


  Содержание 1. Кремль в Москве и его Соборы. 2. Церковь Василия Блаженного, с Красной площадью и Лобным местом. 3. Оружейная Палата. 4. Село Коломенское. 5. Царицыно. 6. Троицко-Сергиевская Лавра. 7. Храм Платонов. 8. Палаты Царевича Дмитрия ...
637438
  Иванов Г.И. Картины России по географическим областям : учебник географии России для младшего возраста / Г.И. Иванов. – Петроград : Типо-Литография Энергия, 1916. – [2], 80 с.
637439
  Варшавская М.Я. Картины Рубенса в Эрмитаже / М.Я. Варшавская. – Ленинград, 1975. – 319с.
637440
   Картины русских художников в музеях СССР. – Москва
4. – 1978
637441
   Картины русских художников на исторические темы [Изоиздание] : 12 репродукций [Н. Рерих, В. Васнецов, Д. Иванов, В. Суриков, С. Иванов, А. Рябушкин, В. Швац., И. Репин, Н. Ге, Г. Мясоедов]. – Москва : Изогиз, 1957. – 12 отд. л. ил. в папке : автотип. цв. : 12 открыток + 1 обл. + тект. вклад.
637442
   Картины русской живописи. Гравюры известнейших картин Русской живописи, исполнен. Робинсоном, Гисом и другими лучшими лондонскими граверами / Кукольников Н.В. – Санкт-Петербург
1-7. – 1842. – 216с.
637443
  Павлович С. Картины русской истории от Рюрика до Петра Великого : [6 вып.] / [соч.] С. Павловича. – 1880-1882. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза" ; Изд. ред. журн. "Досуг и дело"
Вып. 2 : Ярослав I и Русская правда. – 1881. – [2], 17-37, [1] с., [8] л. ил.


  На тит. л. дарственная надпись: ГлубокоуважаемомуНиколаю Дмитриевичу Сергиевскому благодарный автор
637444
  Павлович С. Картины русской истории от Рюрика до Петра Великого : [6 вып.] / [соч.] С. Павловича. – 1880-1882. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза" ; Изд. ред. журн. "Досуг и дело"
Вып. 3 : Татарский погром. – 1881. – [2], 39-72 с., [6] л. ил.


  На тит. л. дарственная надпись: ГлубокоуважаемомуНиколаю Дмитриевичу Сергиевскому благодарный автор
637445
  Павлович С. Картины русской истории от Рюрика до Петра Великого / [соч.] С. Павловича. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза" ; Изд. ред. журн. "Досуг и дело"
Вып. 1 : От начала Руси до Ярослава. – 1902. – [2], 16 с., [12] л. ил.


  На тит. л. дарственная надпись: ГлубокоуважаемомуНиколаю Дмитриевичу Сергиевскому благодарный автор
637446
  Бродская Н.В. Картины Сислея в Эрмитаже / Н.В. Бродская. – Л, 1963. – 32с.
637447
   Картины советских художников в собрании Гос. Русского музея. – Ленинград, 1964. – с.
637448
  Линднер Г. Картины современной физики : пер. с нем. / Г. Линднер. – Москва : Мир, 1977. – 272 с.
637449
  Фрейтаг Г. Картины средневековой жизни / Густав Фрейтаг ; с 5-го немецкого издания перевел А. Корсак. – Москва : Изд. книгопродавца А.И. Глазунова, 1868. – 368 с.
637450
   Картины труда в русской живописи, 1961
637451
   Картины французских художников в музеях Советского Союза. – Москва, 1966. – 6с.
637452
   Картины французских художников второй половины XIX века в зарубежных собраниях. – Москва, 1971. – 4с.
637453
  Рембрандт Харменс ван Рейн Картины художника в музеях / Рембрандт Харменс ван Рейн. – Ленинград, 1971. – 177с.
637454
   Картины Центрального музея В.И. Ленина. – М., 1981. – 135с.
637455
  Василий Картины церковной жизни Черниговской Епархии из IX вековой ее истории / [Василий, еп. Черниговский и Нежинский]. – Киев : Фото-лито-тип. С.В. Кульженко, 1911. – [8], 206, [1] с., 58 л. ил., портр., карт : ил., портр., факс. – Автор указан в конце предисловия
637456
   Картины чувствительности : пер. с нем. [Федора Цебет]. – Москва : В тип. Кряжева, Готье и Мея, 1802. – [2], 231, [1] с. – Содерж.: Мир-Махмут : персидская история. - Саксонец и граубиндянка : повесть. - Гробница на холме : повесть / [А. фон Коцебу]. - Благополучие : две повести, для одной цели служащие


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра
637457
   Картирование ареалов видов флоры Европейской части СССР : Материалы Рабочего совещ. по картированию ареалов видов флоры Европы, дек. 1980 г. – Москва, 1980. – 29с.
637458
  Фельдман Е.С. Картирование ареалов некоторых болезней на территории Молдавской ССР в связи с физико-географическими условиями. : Автореф... канд. географ.наук: / Фельдман Е.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 20л.
637459
   Картирование вероятностного стока рек. – Воронеж, 1987. – 187с.
637460
  Федотов В.И. Картирование горнопромышленных ландшафтов / В.И. Федотов, Г.И. Денисик // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 23. – С. 36-40 : Картосхема. – Бібліогр.: 5 назв
637461
   Картирование ловушек неантиклинального типа на опорных полигонах. – М., 1983. – 109с.
637462
  Боровинский В.А. Картирование многолетнемерзлых горных пород и ледников методом частотного электромагнитного зондирования / В.А. Боровинский. – Хабаровск, 1964. – 84с.
637463
   Картирование шельфов. – Сборник статей. – Ленинград, 1974. – 141с.
637464
  Ракочі Вадим Картка вашої впевненості // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 84 : фото
637465
  Картель Л.М. Картки-завдання з географії материків : Дидактичний матеріал. 6 клас; 64 завд. / Л.М. Картель. – Київ : Радянська школа, 1984. – 64 с.
637466
  Кузьменко І.П. Картки для вправ з орфографії української мови у 5-6 класах / І.П. Кузьменко, Д.Ю. Кудьменко. – К, 1968. – 291с.
637467
   Картки з технічної праці в 6 класі. – Київ, 1979. – с.
637468
   Картки основних дат з історії України для ЗНО // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2020. – Квітень (№ 4) : Історія ЗНО
637469
  Михайловський М В. Картки программованого контролю знань з креслення / М В. Михайловський, . – К, 1975. – 319с.
637470
  Естрінгер Клаус Карткова система Point of Sale в електронній системі банківських операцій // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 79-80. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
637471
  Поліщук С. Картковий бізнес у площині валютних розрахунків // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 20-25
637472
  Окропиридзе Н.И. Картли во втором и первой половине первого тысячелетия до н. э. по археологическим данным Мухранской долины : Автореф... канд. ист.наук: / Окропиридзе Н. И.; АН ГССР, Ин-т ист. археол. и этнограф. – Тбилиси, 1967. – 17л.
637473
  Онищенко М.Г. Картоcеміотичні моделі телекомунікацій в національному атласі України // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 45-50


  Висвітлено особливості складових телекомунікацій. Обґрунтовано вибір основної інформації для відображення телекомунікаційних систем. Визначено оптимальну кількість інформаційного навантаження картосеміотичних моделей. Освещены особенности составляющих ...
637474
  Лиодт Г.Н. Картоведение : учеб. пособ. для высш. пед. учебн. заведений / Г.Н. Лиодт; [отв. ред. Н.М. Волков]. – Москва : Учпедгиз, 1938. – 291с.
637475
  Лиодт Г.Н. Картоведение : учеб. пособ. для высш. педагогических учебн. заведений / Г.Н. Лиодт. – 2-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1948. – 432 с.
637476
  Салищев К.А. Картоведение : учебник для студ. ун-ов, обуч. по спец. "Картография" / К.А. Салищев. – Москва : МГУ, 1976. – 438 с.
637477
  Салищев К.А. Картоведение : учебник для студ. ун-ов, обуч. по спец. "Картография" / К.А. Салищев. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Московский университет, 1982. – 408 с.
637478
  Салищев К.А. Картоведение : учебник по спец. "Картография" / К.А. Салищев. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва : Московский университет, 1990. – 400 с. – ISBN 5-211-01074-4
637479
   Картоведение : Учеб. для студ. вузов обучающихся по специальности 013700 "Картография". – Москва : Аспект Пресс, 2003. – 477с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник. – (Классический университетский учебник : Посвящена 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-7567-0304-7
637480
   Картоведение с элементами топографии : программа и метод. указания для заочников учительских ин-тов. – Москва, 1947. – 127 с. + 1 карта
637481
   Картограми вмісту мікроелементів в грунтах СРСР та застосування мікродобрив. – К., 1963. – 34с.
637482
   Картографирование барьерной функции государственных границ / Е.Д. Головина, М.В. Зотова, А.Б. Себенцов, В.С. Тикунов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 29-38 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
637483
  Арсалан Омер Абдулкадир Картографирование беллигеративных территорий провинции Киркук // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 7-9 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 2075-1893
637484
  Абу Фараш Юсуф Абдурахман Картографирование в Иордании: состояниие и перспективы // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 116-117
637485
  Осауленко Л.Е. Картографирование водных ресурсов в комсплексных атласах Украинской ССР. : Автореф... Канд.геогр.наук: 05.24.03 / Осауленко Л.Е.; Ан УССР.Ин-т геофизики. – К, 1978. – 21л.
637486
   Картографирование географических систем : сборник. – Москва : Московский университет, 1981. – 132 с.
637487
   Картографирование динамики географических явлений и составление прогнозных карт : материалы к симпозиуму на Третьей научно-технической конференции по картографии 30 января - 2 февраля 1968 г. – Иркутск : АН СССР, 1968. – 84 с.
637488
  Малхазова С.М. Картографирование динамики заболеваемости населения: подходы и новые решения / С.М. Малхазова, Т.В. Котова, В.С. Тикунов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 25-33 : рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0016-7126
637489
  Кравцова В.И. Картографирование динамики застройки Подмосковья за последнее десятилетие по косимческим снимкам / В.И. Кравцова, В.А. Ерлич // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 5. – С. 32-43 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
637490
  Николаев В.А. КАртографирование и мелкомасштабное катртографирование ландшафтов / В.А. Николаев. – М, 1978. – 62с.
637491
  Бажилина Е.А. Картографирование изменений температурного режима на Европейской территории России за разные временные периоды (1881-1935 гг. и 1961-1990 гг.) / Е.А. Бажилина, В.Н. Сорокина, Н.З. Салихова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 2. – С. 27-35 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7126
637492
  Постников А.В. Картографирование истории зарубежных стран в справочном историческом атласе : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 502 / Постников А.В. ; Москов. ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Минск, 1971. – 31 с.
637493
  Израэль Ю.А. Картографирование как важный этап решения радиоэкологических проблем на территории бывшего СССР / Ю.А. Израэль, В.В. Снакин // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 5. – С. 8-14 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0016-7126
637494
  Ельчанинов А.И. Картографирование культурного и природного наследия России // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 2. – С. 39-47 : рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0016-7126
637495
  Омиржанова Ж.Т. Картографирование лавиноопасных мест в высокогорной курортной зоне Заилийского Алатау / Ж.Т. Омиржанова, А.С. Уразалиев, Д.А. Шоганбекова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 11. – С. 37-43 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
637496
  Солодянкина С.В. Картографирование ландшафтов северо-восточного побережья оз. Байкал и их устойчивости в условиях развития рекреационной деятельности / С.В. Солодянкина, Ю.В. Вантеева, Е.А. Истомина // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 12. – С. 34-41 : табл., рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
637497
   Картографирование Луны и Марса. – Москва : Недра, 1978. – 80 с.
637498
  Кравцов В.И. Картографирование морфологически контрастных районов Благовещенского участка Анапской пересыпи по космическим снимкам высокого разрешения / В.И. Кравцов, А.А. Фалалеева, Е.Р. Чалова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 10. – С. 25-36 : рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0016-7126
637499
   Картографирование населения грызунов и зайцеобразных Азиатской России (материалы к карте). – Иркутск, 1988. – 60с.
637500
  Тимошенко А.А. Картографирование Нижнего Дона в связи с историей его географического изучения (V в. до н.э. -- 1917 г.) : Автореф... канд. геогр.наук: / Тимошенко А. А.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1963. – 16л.
637501
  Солдаткин Е.И. Картографирование охоты и охотничьего хозяйства в СССР и за рубежом : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Солдаткин Е.И. ; МВО СССР , Москов. ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Москва, 1959. – 22 с.
637502
  Воробьев А.Н. Картографирование плотности населения по ареалам расселения (на примере Иркутского района) // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 9. – С. 29-33 : рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0016-7126
637503
  Востокова Е.А. Картографирование по космическим снимкам и охрана окружающей среды / Е.А. Востокова, Л.А. Шевченко, В.А. и др. Сущеня; Ред. Злобин Л.И. – Москва : Недра, 1982. – 251 с.
637504
  Олейник Я.Б. Картографирование пригородных животноводческо-промышленных комплексов в целях совершенствования их территориальной организации управления / Я.Б. Олейник, А.Д. Краевой // Социально-экономические функции ландшафтов и состояние экосистем
637505
  Грибок М.В. Картографирование природно-экологической составляющей образного пространства России в СМИ (на примере РИА "Новости") / М.В. Грибок, В.С. Тикунов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С.17-24 : рис. – Библиогр.: с. 23. – (География ; № 5). – ISSN 0201-7385
637506
   Картографирование природной среды и естественных ресурсов : сборник. – Москва : Наука, 1983. – 174 с.
637507
  Заруцкая И.П. Картографирование природных условий и ресурсов : производственное издание / И.П. Заруцкая, Н.В. Красильников; ред.: Л.Г. Иванова, З.Н. Чумаченко. – Москва : Недра, 1988. – 299 с. – ISBN 5-247-00037-4
637508
  Олейник Я.Б. Картографирование природопользования в пригородных продовольственных комплексах : Тезисы докладов / Я.Б. Олейник, Д М. Пистун // Экономическое картографирование на современном этапе. тез. докл. V Всес. конф. по тем. карт.
637509
   Картографирование природы и хозяйства Молдавской ССР. – Кишинев, 1979. – 115 с.
637510
  Золовский А.П. Картографирование продовольственных комплексов : монография / А.П. Золовский, Т.И. Козаченко; ред. Л.В. Сивай. – Киев : Наукова думка, 1987. – 130 с.
637511
   Картографирование пятен радиоактивного загрязнения / Ю.В. Хомутинин, О.С. Глуховский, В.П. Процак, В.А. Кашпаров, С.Е. Левчук, В.В. Павлюченко // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ, 2018. – Вип. 2 (78). – С. 49-54. – ISSN 2073-6231
637512
  Вершинина Т.А. Картографирование размещения и сезонной активности иксодовых клещей / Т.А. Вершинина. – Новосибирск, 1985. – 77с.
637513
   Картографирование ресурсов возобновляемых источников энергии (на примере энергии ветра) / Б.А. Новаковский, Прасолова, С.В. Киселева, Ю.Ю. Рафикова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 11. – С. 31-39 : рис., табл. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 0016-7126
637514
  Едский Б.Л. Картографирование рыбной промышленности и воспроизводства рыбных запасов внутренних водоемов СССР : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: / Едский Б.Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 26 с.
637515
  Нефедова Т.Г. Картографирование сельского хозяйства в национальных атласах России // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 1 (81). – С. 60-67 : рис. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
637516
  Пластинин Л.А. Картографирование сельскохозяйственных культур Вьетнама с использованием ГИС и данных многозональной космической съемки LANDSAT-7 / Л.А. Пластинин, Хоанг Зыонг Хуан // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 7. – С. 31-35 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
637517
  Цыдыпова М.В. Картографирование средозащитных функций лесов особо охраняемых природных территорий (на примере Забайкальского национального парка) // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 3. – С. 24-28 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
637518
  Кравцова В.И. Картографирование структуры застройки территорий, присоединяемых к Москве / В.И. Кравцова, В.А. Ерлич // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 6. – С. 23-32 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
637519
  Олейник Я.Б. Картографирование уровня загрязнения атмосферы пригородных АПТК / Я.Б. Олейник, Н.Д. Пистун // Экологическое картографирование Сибири
637520
  Пелешенко В.И. Картографирование химического состава речных вод на основе дисперсионного анализа / В.И. Пелешенко, Д.В. Закревский, Н.И. Ромась. – Киев, 1988. – 71с.
637521
  Гаврилюк Н.К. Картографирование явлений духовной культуры / Н.К. Гаврилюк. – Киев, 1981. – 279с.
637522
  Татиев Д.П. Картографическая бумага и работа с ней / Д.П. Татиев. – Москва, 1941. – 92с.
637523
  Чепкасов П.П. Картографическая и графическая интерпретация социально-экономических явлений и процессов : Учебное пособие по спецкурсу / П.П. Чепкасов; Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1987. – 79с.
637524
  Поспелов Е.М. Картографическая изученность зарубежных стран / Е.М. Поспелов. – Москва : Недра, 1975. – 296 с.
637525
  Измайлова Н.В. Картографическая информация и системы картографических знаков : учеб. пособ. / Н.В. Измайлова; отв. ред. А.Г. Топчиев. – Одесса, 1976. – 103 с.
637526
   Картографическая летопись : орган гос. библиографии СССР. 1951-1953. – Москва : Всесоюзная книжная палата, 1954. – 165 с.
637527
   Картографическая летопись : орган государственной библиографии СССР 1955. – Москва : Всесоюзная книжная палата, 1956. – 148 с.
637528
   Картографическая летопись : орган государственной библиографии СССР, 1956. – Москва : Всесоюзная книжная палата, 1958. – 138 с.
637529
   Картографическая летопись : Орган государственной библиографии СССР, 1957. – Москва : Всесоюзная книжная палата, 1958. – 113 с.
637530
   Картографическая летопись : Орган государственной библиографии СССР, 1960. – Москва : Всесоюзная книжная палата, 1961. – 200 с.
637531
   Картографическая летопись : Огран государственной библиографии СССР, 1961. – издается с 1931 года. – Москва : Всесоюзная книжная палата, 1962. – 180 с.
637532
   Картографическая летопись : Орган государственной библиографии СССР, 1962. – издается с 1931 года. – Москва : Всесоюзная книжная палата, 1963. – 124 с.
637533
   Картографическая летопись : Орган государственной библиографии СССР, 1963. – издается с 1931 года. – Москва : Книга, 1964. – 183 с.
637534
   Картографическая летопись. – Москва : Книга, 1975
637535
   Картографическая летопись. – Москва : Книга, 1976
637536
   Картографическая летопись 1941-1950. – Москва : Всесоюзная книжная палата, 1953. – 216 с.
637537
   Картографическая летопись. Орган гос. библиографии СССР. 1958. – М., 1959. – 178с.
637538
   Картографическая обеспеченность стран Азии, Африки и Латинской Америки. – Ленинград
1. – 1979. – 192 с.
637539
  Кравцова В.И. Картографическая оценка возможностей градостроительного использования территории Новой Москвы / В.И. Кравцова, В.А. Ерлич // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 20-32 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
637540
  Бешенцев А.Н. Картографическая оценка природного риска от наводнений в бассейне оз. Байкал / А.Н. Бешенцев, Т.А. Борисова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 7. – С. 26-30 : рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0016-7126
637541
  Верещака Т.В. Картографическая оценка экологического значения железных дорог. Новая классификация карт транспорта / Т.В. Верещака, Я.Ю. Чибряков // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 1. – С. 18-27 : табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
637542
  Новокшанова-Соколовская Картографические и геодезические работы в России в XIX - начале ХХ в. / АН СССР ; Ин-т истории естествознания и техники ; З.К. Новокшанова-Соколовская ; отв. ред. В.Г. Селиханович. – Москва : Наука, 1967. – 266 с.
637543
  Загороднюк Н.И. Картографические исследования А.А.Дунина-Горкавича / Н.И. Загороднюк, Е.Н. Коновалова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 5. – С. 56-64 : фото. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0016-7126
637544
  Разов В.П. Картографические исследования земельных ресурсов : монография / АН УССР ; Ин-т геофизики им. С.И. Субботина ; Отделение географии ; В.П. Разов ; отв. ред. А.П. Золовский. – Киев : Наукова думка, 1989. – 180 с. – ISBN 5-12-000613-2
637545
  Руденко Л.Г. Картографические исследования природопользования : (теория и практика работ) / Л.Г. Руденко, Г.О. Пархоменко, А.Н. и др. Молочко; АН Украины ; Ин-т геофизики им. С.И. Субботина ; отделение географии ; отв. ред. А.П. Золовский. – Киев : Наукова думка, 1991. – 212 с. – ISBN 5-12-002003-8
637546
   Картографические исследования проблемы охраны окружающей среды (вопросы теории) : 10 Международная картографическая конференция / Золовский А.П., Пархоменко Г.О.; ред. А.А. Кротков. – Киев : Наукова думка, 1980. – 30 с.
637547
  Медушевская О.М. Картографические источники 17-18 вв. / О.М. Медушевская. – М, 1957. – 28с.
637548
  Даниловский А. Картографические материалы : Исслед. А. Даниловского. – Санкт-Петербург : Воен.-учен. ком. Гл. штаба. – (Материалы Военно-ученого архива)
Вып. 1 : Карты России 1614 г.: 1) Гесселя Герритса. Посвящена царю Михаилу Феодоровичу, отпечатана в Амстердаме, в мастерской Вильгельма Блау, по автографу царевича Феодора Борисовича Годунова и 2) П. Дейриарда. – 1901. – 55 с.
637549
   Картографические методы в исследовании окружающей среды : (Сборник научных трудов). – Ленинград, 1980. – 58с.
637550
   Картографические методы в научных исследованиях : сборник. – Новосибирск : Наука, 1986. – 96 с.
637551
  Старостин Е.С. Картографические Методы в разработке региональных прогнозов развития производственных сил. / Е.С. Старостин. – М., 1976. – 176с.
637552
  Тульская Н.И. Картографические методы в рекреационной географии и туризме // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 12-19 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
637553
  Берлянт А.М. Картографические методы изучения новейших тектонических движений. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Берлянт А.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 19л.
637554
  Шоцкий В.П. Картографические методы исследования географических проблем сельского хозяйства = На примере юга Восточной Сибири / В.П. Шоцкий. – Ленинград : Наука, 1970. – 139с.
637555
   Картографические методы комплексных географических исследований / отв. ред.: В.Б. Сочава, В.П. Шоцкий. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное из-во, 1965. – 192с.
637556
  Шульгина О.В. Картографические мотивы, образы и символы в российской живописи : страницы истории / О.В. Шульгина, Д.П. Шульгина // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 11. – С. 54-60 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 0016-7126
637557
  Грюнберг Г.Ю. Картографические понятия в школьной географии : пособие для учителей / Грюнберг Г.Ю. – Москва : Просвещение, 1979. – 96 с. – Библиогр.: с. 95
637558
  Берлянт А.М. Картографические презентации как учебные пособия : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С. 3-10 : Фото. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0016-7207
637559
  Чурилова Е.А. Картографические проблемы школьной геогафии / Е.А. Чурилова, Н.Н. Колосова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 9. – С. 54-62 : рис. – ISSN 0016-7126
637560
  Соловьев М.Д. Картографические проекции : учеб. пособ. для геодезич. и картографич. спец-тей втузов системы НКВД / М.Д. Соловьев. – Москва ; Ленинград : ОНТИ НКТП СССР, 1937. – 239 с.
637561
  Соловьев М.Д. Картографические проекции : учебник для ин-ов инженеров геодезии, аэросъемки и картографии / М.Д. Соловьев. – Москва : Геодезиздат, 1946. – 417 с.
637562
  Гинзбург Г.А. Картографические проекции / Г.А. Гинзбург; [ред. Ф.А. Старостин]. – Москва : Геодезиздат, 1951. – 79 с. – (Пособия по геодезии, топографии и картографии)
637563
  Старостин И.И. Картографические проекции в элементарном изложении : учеб.-метод. пособ. для студ.-заочников пед. ин-ов / Глав. упр. высш. учеб. заведений Мин-ва просв. РСФСР ; Научно-метод. кабинет по заочному обучению учителей ; И.И. Старостин. – Москва : Учпедгиз
Ч. 1. – 1949. – 132 с.
637564
  Старостин И.И. Картографические проекции в элементарном изложении : для заочников геогр. ф-ов пед. ин-ов / И.И. Старостин. – Москва : Учпедгиз
Ч. 2. – 1949. – 96 с.
637565
  Гедымин А.В. Картографические проекции советских школьных карт = Характеристика, распознавание и наглядные методы объяснения свойств : Книга для учителя / А.В. Гедымин. – Москва : Просвещение, 1984. – 108с.
637566
  Гедымин А.В. Картографические проекции советских школьных карт : книга для учителя ; характеристика, распознавание и наглядные методы объяснения свойств / А.В. Гедымин ; ред. И.А. Ерофеев, Р.С. Берлянт. – Москва : Просвещение, 1984. – 111 с.
637567
  Николаевская Е.М. Картографические работы в полевых географических исследованиях природы / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; Географический ф-т ; Кафедра геодезии и картографии ; Е.М. Николаевская. – Москва : Московский университет, 1964. – 144 с.
637568
  Коновалова Е.Н. Картографические работы на территории Северного Приуралья в ХIХ - начале ХХ вв. / Е.Н. Коновалова, Л.П. Рощевская, Н.И. Загороднюк // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 12. – С. 45-50 : фото. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 0016-7126
637569
   Картографические разработки для планирования и управления развитием народного хозяйства Украинской ССР : тезисы докладов 5 республиканской конференции по тематическому картографированию Украинской ССР (Канев, 11-13 сентября 1979 г.) ; сборник. – Киев : Наукова думка, 1979. – 239 с.
637570
  Каврайский В.В. Картографические таблицы / В.В. Каврайский, 1934. – C. 256-270
637571
  Васильев Л.М. Картографический альбом государственного предприятия (объединения) : теоретические основы и методика составления / Л.М. Васильев. – Тарту : Тартуский государственный ун-т, 1988. – 77 с.
637572
   Картографический анализ зависимости распространения засоленных почв на территории России от ряда климатических характеристик / Н.В. Калинина, Д.И. Рухович, Е.И. Панкова, Г.И. Черноусенко, П.В. Королева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 11. – С. 1287-1304 : рис., табл. – Библиогр.: 41 назв. – ISSN 0032-180Х
637573
  Дикарева Т.В. Картографический анализ распространения растений-аллергенов в России / Т.В. Дикарева, В.Ю. Румянцев // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 34-40 : рис., табл. – Библиогр.: с. 39. – (География ; № 6). – ISSN 0201-7385
637574
  Ушакова Л.А. Картографический дизайн многомерных географических моделей / Л.А. Ушакова, Косиков, А..Г // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 12. – С. 30-38 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
637575
  Подорван Ф.В. Картографический метод анализа возможных последствий реконструкции осушительного массива "Смолянка" / Ф.В. Подорван, Л.С. Котельчук // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 25. – С. 82-90 : Рис., табл. – Бібліогр.: 2 назви
637576
  Гречаная С.И. Картографический метод в обеспечении развития и сотрудничества объединенных территориальных общин / С.И. Гречаная, Ю.С. Рогозян // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., ГринбергР.С. [и др.]. – Киев, 2017. – № 10 (663). – C. 65-73. – ISSN 0131-7741
637577
  Берлянт А.М. Картографический метод исследования : монография / А.М. Берлянт; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; Рец. Сербенюк С.Н., Жуков В.Т. – Москва : Московский университет, 1978. – 257с.
637578
  Берлянт А.М. Картографический метод исследования : монография / А.М. Берлянт; Рец. Тикунов В.С. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Москва : МГУ, 1988. – 252с. – ISBN 5-211-00117-6
637579
  Бурдэ А.И. Картографический метод исследования при региональных работах / А.И. Бурдэ. – Ленинград : Недра, 1990. – 250с.
637580
  Берлянт А.М. Картографический метод исследования природных явлений : Практическое пособие / А.М. Берлянт; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет, 1971. – 76с.
637581
  Ушакова Л.А. Картографический метод оценки пространственной дифференциации уровней развития сотовой связи на территории России / Л.А. Ушакова, А.Р. Аляутдинов, А.М. Шарапов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 32-42 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
637582
  Бешенцев А.Н. Картографический мониторинг трансграничных социально-экономических процессов / А.Н. Бешенцев, Д.А. Дарбалаева, У.В. Цыренжапова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 8. – С. 33-38 : фото. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0016-7126
637583
  Малышева Н.В. Картографический сервис для визуализации данных государственного лесного реестра России / Н.В. Малышева, Т.А. Золина, Н.А. Владимирова // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 67-71 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 2075-1893
637584
  Цветков М.А. Картографическое дело в СССР / М.А. Цветков ; под ред. И.С. Морозова. – Москва ; Ленинград : Гос. из-во стандартизация и рационализация, 1933. – 68 с.
637585
   Картографическое и топографо-геодезическое обеспечение природопользования : сборник научных трудов. – Ташкент : ТашГУ, 1989. – 106 с.
637586
  Павлова В.П. Картографическое изучение территории Украины. (Ист. обзор). : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Павлова В.П. ; МВО СССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 13 с.
637587
  Кусов В.С. Картографическое искусство Русского государства / В.С. Кусов. – Москва : Недра, 1989. – 97 с. – ISBN 5-247-00039-0
637588
  Ивлиева Н.Г. Картографическое моделирование особенностей формирования и становления мордовской автономии / Н.Г. Ивлиева, В.Ф. Манухов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 1. – С. 15-22 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
637589
  Филиппович Л.С. Картографическое моделирование территориальных рекреационных систем / Л.С. Филиппович; АН СССР. Ин-т географии. – Москва : Наука, 1983. – 78с.
637590
  Олейников А.А. Картографическое наследие Гийома Левассера-де-Боплана об Украине / А.А. Олейников ; [под общ. ред. Г.Я. Сергиенко]. – Киев : Радуга, 2006. – 120 с. – ISBN 966-8325-50-8
637591
  Козаченко Т.И. Картографическое обеспечение исследования агропромышленных комплексов : монография / Т.И. Козаченко; отв. ред. А.П. Золовский. – Киев : Наукова думка, 1984. – 148 с.
637592
  Воробьева Т.А. Картографическое обеспечение медико-экологических исследований / Т.А. Воробьева, Д.О. Душкова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 2. – С. 11-16 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
637593
  Симоненко С.В. Картографическое обеспечение мореплавания : [практ. пособие] / С.В. Симоненко, Н.Ф. Голодов, А.Н. Борис. – Киев : Госгидрография, 2015. – 230, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 229-230. – ISBN 978-617-7073-02-3
637594
   Картографическое обеспечение народнохозяйственной практики : сборник. – Москва : МФГО, 1990. – 120 с.
637595
   Картографическое обеспечение основных направлений экономического и социального развития Украинской ССР и ее регионов : (тезисы докладов 6 республиканской научной конференции) г. Черновцы, 17-18 сентября 1987 г. – Черновцы
Ч. 1. – 1987. – 128 с.
637596
   Картографическое обеспечение основных направлений экономического и социального развития Украинской ССР и ее регионов : (тезисы докладов 6 республиканской научной конференции) г. Черновцы, 17-18 сентября 1987 г. – Черновцы
Ч. 2. – 1987. – 129-245 с.
637597
   Картографическое обеспечение отдельных видов планирования. – Киев : Наукова думка, 1979. – 200 с.
637598
   Картографическое обеспечение планирования территориально-производственных систем Сибири и Дальнего Востока : сборник. – Иркутск : Ин-т географии Сибири и Дальнего Востока, 1978. – 128 с.
637599
  Сиротин В.И. Картографическое обеспечение преподавания географии в общеобразовательных учереждениях Российской Федерации : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С. 44-47 : Табл. – ISSN 0016-7207
637600
  Алексеенко Н.А. Картографическое обеспечение работы национальных парков России / Н.А. Алексеенко, С.Н. Аршинова // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 91-95 : рис. – Библиогр.: с. 95. – (Географическая ; № 1). – ISSN 0373-2444
637601
  Маликов Б.Н. Картографическое обеспечение развития горной промышленности : монография / Б.Н. Маликов; отв. ред. И.М. Гаджиев. – Новосибирск : Наука, 1990. – 88 с. – ISBN 5-02-029578-3
637602
   Картографическое обеспечение развития народного хозяйства : сборник научных трудов / отв. ред.: И.М. Гаджиев, Б.Н. Маликов. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1988. – 87 с. – ISBN 5-02-028765-2
637603
   Картографическое обеспечение региональных народнохозяйственных программ : (тезисы картографической конференции). – Вып. 1. – Иркутск : Ин-т географии СО АН СССР, 1983. – 123 с.
637604
   Картографическое обеспечение региональных народнохозяйственных программ. – Иркутск
2. – 1983. – 125с.
637605
  Плюснин В.М. Картографическое обеспечение территориального планирования Центральной экологической зоны Байкальской природной территории / В.М. Плюснин, И.Н. Владимиров, А.А. Сороковой // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 4. – С. 22-31 : рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0016-7126
637606
  Опара В.Н. Картографическое обеспечение экологических исследований земельных ресурсов : теория и практика экологических исследований в физической географии / В.Н. Опара, С.В. Рибалко // Фізична географія та геоморфологія : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1991. – Вип. 38. – С. 109-113. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0201-4122
637607
  Руденко Л.Г. Картографическое обоснование территориального планирования / Л.Г. Руденко. – Киев : Наукова думка, 1984. – 168с.
637608
  Акимкина Н.В. Картографическое образование в колледже: традиции, опыт, творчество // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 60-63 : фото. – ISSN 0016-7126
637609
  Ширяев Е.Е. Картографическое отображение, преобразование и анализ геоинформации / Е.Е. Ширяев. – Москва : Недра, 1984. – 248 с.
637610
  Кремнева А.М. Картографическое черчение : учебник для студ. геодезич. вузов, специальности "картография" / А.М. Кремнева. – Москва : Геодезиздат, 1960. – 164 с.
637611
  Бокачев Н.Г. Картографическое черчение : методические указания для студ.-заочников 4 курса геогр. ф-тов гос. ун-тов / Н.Г. Бокачев, Г.К. Чеснокова. – Москва : Московский университет, 1979. – 117 с.
637612
  Кремнева А.М. Картографическое черчение и гравирование на пластиках : учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Картография" / А.М. Кремнева, Т.А. Фокина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1971. – 138 с. + Додатки: с. 138-156
637613
  Машенцева Л.Д. Картографическое черчение и оформление карт : учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по спец. "Картография" / Л.Д. Машенцева, Л.Е. Осауленко, Г.А. Первухин. – Киев : Вища школа, 1986. – 176 с.
637614
   Картографическое черчение и эскизное рисование : методич. указания к вычерчиванию шрифтов для иностранных и советских студ. 2-5 курсов геолого-географ. ф-та Харьковского ун-та им. А.М. Горького. – Харьков : Ротапринт ХГУ, 1976. – 24 с.
637615
   Картография - 1962. – Москва : АН СССР, 1964. – 112с. – (Итоги науки)
637616
  Быковский Н.М. Картография : исторический очерк / Н.М. Быковский. – Москва; Петроград : Госиздат, 1923. – 207с.
637617
  Ющенко А. Картография : учеб. пособ. для Гидрографического ин-та / А. Ющенко ; [отв.ред. К.А. Звонарев]. – Ленинград ; Москва : Главсевморпути
Теория картографических проекций. – 1941. – 284 с.
637618
  Гедымин А.В. Картография : учебник для учительских институтов / А.В. Гедымин ; ред. Н. Дубровский. – Москва : Учпедгиз, 1946. – 180 с. – с приложениями к учебнику
637619
  Звонарев К.А. Картография : учеб. пособ. для студ. вузов спец. "Маркшейдерское дело" / К.А. Звонарев; отв. ред. Ф.Ф. Палов. – Москва; Ленинград : Углетехиздат, 1951. – 212 с.
637620
  Гараевская Л.С. Картография : учеб. пособ. для топографических техникумов / Л.С. Гараевская ; ред. А.В. Эдельштейн. – Москва : Геодезиздат, 1952. – 367 с.
637621
  Гедымин А.В. Картография : учебник для учительских институтов / А.В. Гедымин ; ред. А. Добронравова, М.Г. Миронов. – 2-е изд. перераб. – Москва : Учпедгиз, 1952. – 220 с.
637622
  Гараевская Л.С. Картография : учеб. пособ. для топографических техникумов / Л.С. Гараевская ; ред. А.В. Эдельштейн. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Геодезиздат, 1955. – 412 с.
637623
  Салищев К.А. Картография : учеб. пособ. для пед. ин-ов / К.А. Салищев, А.В. Гедымин ; [отв. ред. А.М. Комков]. – Москва : Географгиз, 1955. – 407 с.
637624
  Павлов А.А. Картография : Методическое письмо / А.А. Павлов ; отв. ред. Ф.А. Шибанов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1956. – 32 с.
637625
  Гедымин А.В. Картография : методические указания для студ. 1 курса географ. ф-тов гос. ун-тов / А.В. Гедымин ; ред. Г.Ф. Юдин. – 2-е изд. – Ленинград : Ленинградский университет, 1959. – 40 с.
637626
  Волков Н.М. Картография : учебное пособие / Н.М. Волков; Ред. Рогов А.Б. – Москва : Геодезиздат
Ч. 2 : Составление и редактирование карт. – 1961. – 267с.
637627
  Павлова В.П. Картография / В.П. Павлова. – Х
вып. 3. – 1964. – 68с.
637628
  Востокова А.В. Картография : методические указания для студентов-заочников 3 курса географических факультетов государственных университетов / А.В. Востокова, И.Н. Гусева, Т.Г. Сваткова; Под ред. Гусевой И.Н.; Малахов Ф.Н. – Москва : Московский университет, 1965. – 82с.
637629
  Салищев К.А. Картография : учебник для государственных ун-ов / К.А. Салищев. – Москва : Высшая школа, 1966. – 215 с.
637630
  Гараевская Л.С. Картография : учебник для учащихся топографических техникумов / Л.С. Гараевская ; науч. ред. А.В. Эдельштейн. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва : Недра, 1971. – 344 с.
637631
  Востокова А.В. Картография : методические указания для студ.-заоч. 3 курса геогр. ф-ов гос. ун-ов / А.В. Востокова, И.Н. Гусева, Т.Г. Сваткова; Министерство высшего и среднего специального образования СССР ; Научно-методический кабинет. – 3-е изд. – Москва : Московский университет, 1977. – 88 с.
637632
  Вахрамеева Л.А. Картография : Учебник для вузов / Л.А. Вахрамеева; Рец. Лисичанский А.С., Пурсаков С.И.; Ред. Корниенко Т.С. – Москва : Недра, 1981. – 224с.
637633
  Салищев К.А. Картография : учебник для студ. геогр. спец-тей ун-ов / К.А. Салищев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1982. – 272 с.
637634
   Картография. – Москва : Прогресс
Вып.1 : Зарубежые концепции и направления исследований. – 1983. – 276с.
637635
   Картография : сборник переводных статей. – Москва : Прогресс
Вып. 1 : Зарубежные концепции и направления исследований. – 1983. – 276 с.
637636
   Картография : сборник переводных статей. – Москва : Прогресс
Вып. 2 : Использование карт в научных и практических целях в зарубежной картографии. – 1983. – 216 с.
637637
   Картография : сборник статей. – Москва : Прогресс
Вып. 3 : Картографирование океанов. – 1988. – 264 с.
637638
  Берлянт А.М. Картография : Учебник для студ.высш.учеб.зав. / А.М. Берлянт; Рец. Курошев Г.Д., Стурман В.И. – Москва : Аспект Пресс, 2002. – 336с. – ISBN 5-7567-0142-7
637639
  Витковский В.В. Картография (теория картографических проекций) / В. Витковский. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих, 1907. – XVI, [2], 463 с.


  На форзаце дарств. напись, половина зачеркнута ..... 23/ II. 22 Петроград
637640
   Картография 1962. – Москва : ВИНИТИ, 1964. – 112 с. – (Итоги науки)
637641
  Алейнер А.З. Картография Антарктики : Автореф... канд. географ.наук: / Алейнер А.З.; Ленинградский гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Москва, 1950. – 12 с.
637642
  Бецоните Г. Картография в Вильнюсском университете / Г. Бецоните, Е. Вайткевичене, А. Чеснулявичюс // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 16-20. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 966-631-331-6
637643
  Белов А.В. Картография и география растительности юга Средней Сибири : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Белов А.В. ; Иркут. гос. ун-т. – Иркутск, 1967. – 26 с.
637644
  Сербенюк С.Н. Картография и геоинформатика - их взаимодействие / МГУ им.М.В. Ломоносова ; Географ. ф-тет ; С.Н. Сербенюк ; под ред. В.А. Садовничего. – Москва : МГУ, 1990. – 159 с. – ISBN 5-211-01995-4
637645
  Семенов-Тян-Шанский Картография и иллюстрации в краеведении : практическое руководство / Центральное бюро краеведения ; В.П. Семенов-Тян-Шанский. – Ленинград, 1926. – 52 с.
637646
   Картография и народное образование. – Москва : МФГО СССР, УПП МИД, 1975. – 120 с.
637647
   Картография и научно-технический прогресс : тезисы докладов 9 Всесоюз. конференции по темат. картографированию (Харьков, сент. 1988). – Ленинград : Географическое общество СССР
Кн. 1. – 1988. – 150 с.
637648
  Свиридов А.В. Картография распространения булавоусых бабочек (Rhopalocera) в Московской области. : Коллекция Зоологического музея Моск. ун-та / А.В. Свиридов; МГУ. – М. : Изд-во МГУ, 1982. – 43с.
637649
  Фель С.Е. Картография России 18 века / С.Е. Фель. – Москва : Геодезиздат, 1960. – 227 с.
637650
   Картография с основами топографии : учебник для студ. естеств.-геогр. фак. пед. ин-тов. – Москва : Просвещение
Ч. 1 : Понятие о географической карте. Топографическая карта. Съемки местности. – 1973. – 160 с.
637651
  Сенюшкин К.Д. Картография с основами топографии : учеб. пособ. / МВиССО Таджикской ССР ; Душанбинский Гос. пед. ин-т им. Т.Г. Шевченко ; К.Д. Сенюшкин. – Душанбе
Ч. 1. – 1981. – 90 с.
637652
   Картография с основами топографии : учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов по спец. "География" / Г.Ю. Грюнберг, Н.А. Лапкина, Н.В. Малахов, Е.С. Фельдман; под ред. Г.Ю. Грюнберг. – Москва : Просвещение, 1991. – 368 с. – ISBN 5-09-000763-2
637653
  Южанинов В.С. Картография с основами топографии : учеб. пособ. для студ. геогр. ф-ов пед. ун-ов / В.С. Южанинов; ред. Т.В. Рысева. – 2-е изд., перераб. – Москва : Высшая школа, 2005. – 304 с. – ISBN 5-06-005464-0


  Учебное пособие для студентов педуниверситетов и педучилищ
637654
  Остащенко-Кудрявцев Картография Украины / Остащенко-Кудрявцев. – Отт. из сборн. "Естественные производительные силы УССР" /Труды. – Харьков, 1928. – 189с.
637655
  Остащенко-Кудрявцев Картография Украины / Остащенко-Кудрявцев. – Отт. из сборн. "Естественные производительные силы УССР" /Труды. – Харьков, 1928. – 14 с.
637656
  Гордеев А.Ю. Картография Черного и Азовского морей : Ретроспектива [Електронний ресурс] : до 1500 г., период 1500-1600 гг., период 1600-1700 гг. / Гордеев А.Ю. – Киев : СПД Зосимов, 2006. – 1 CD. – Свид-во на а. п. № 17885. – ISBN 5-94723-632-Х


  Книга сделана с целью определения картографических памятников, на которых с древнейших времен изображалось Черное и Азовское морей. В этом сборнике приведены карты, созданные мировой цивилизацией до 1700 года. Сборник состоит из трех частей : до ...
637657
  Шифрин Михаил Картография. Железная дорога Москва - Петербург. Царский палец // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 2 (2869), февраль. – С. 12 : рис.
637658
  Ровенчак І.І. Картографічна діяльність С. Рудницького у харківський період (1926-1933 рр.) : історіографія і персоналії / І.І. Ровенчак, Л.Ю. Цюцюра // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 35-42 : Карта. – Бібліогр.: 14 назв
637659
  Огородник Т. Картографічна збірка з бібліотеки Народного Дому у Львові у фондах кабінету картографії ЛНБ ім. Стефанека НАН України // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 196-207. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
637660
  Грицевич В.С. Картографічна інтерпретація багатовимірної таксономізації в суспільно-географічних дослідженнях // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 35-38 : мал. – Бібліогр.: 7 назв
637661
   Картографічна інтерпретація деяких особливостей м. Києва : монографія / В.О. Шевченко, Р.Ю. Шевченко, Р.С. Філозоф, Н.О. Полякова; В.О. Шевченко, Р.Ю. Шевченко, Р.С. Філозоф, Н.О. Полякова. – Київ : Фітосоціоцентр, 2007. – 156 с. – ISBN 966-306-127-6
637662
  Сосса Р.І. Картографічна інфраструктура держави // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 50-55. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 966-631-331-6
637663
  Даценко Л.М. Картографічна компонента шкільної географічної освіти в умовах інформатизації суспільства : освіта // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 51-55 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
637664
  Новикова В.І. Картографічна продукція рекреаційної споживчої, управлінської, господарської діяльності // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 148-155


  Проведено порівняльний аналіз "класичної" моделі територіальної рекреаційної системи, розробленої В.С.Преображенським, та запропонованої автором моделі. На позначення активності таких головних підсистем, як рекреанти, рекреатори та керівні органи, ...
637665
  Шевченко В.О. Картографічна спадщина В.Г. Григоровича-Барського (до 300-річчя від дня народження) // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 111-115. – Бібліогр.: 3 назви
637666
  Вакулік С. Картографічне / С. Вакулік, Б. Жданюк
637667
  Павлова В.П. Картографічне вивчення території України в кінці XVII і першій половині XVIII ст. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 64-69. – Бібліогр.: 18 назв. – (Географії ; Вип. 11)
637668
  Вакулік С. Картографічне визначення морфометричних та гідрологічних характеристик басейну річки Серна / С. Вакулік, Б. Жданюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 17-23 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (315)). – ISSN 1729-360Х
637669
  Філозоф Р.С. Картографічне геоінформаційне забезпечення створення регіональних ландшафтних парків ( на прикладі РЛП "Голосіїв" ) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Філозоф Р.С. ; КНУТШ, Геогр. ф-т, К-ра геод. і картографії. – Київ, 2009. – 175 л. + Додатки : л. 161-175. – Бібліогр. : л. 148-160
637670
  Філозоф Р.С. Картографічне геоінформаційне забезпечення створення регіональних ландшафтних парків(на прикладі РЛП "Голосіїв) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12. / Філозоф Р.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
637671
  Підлісецька Картографічне дослідження історико-культурної спадщини Хмельницької області / Підлісецька, О.М. Дмитрук // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 43-51


  На основі узагальнення досвіду картографічних досліджень та моделювання об"єктів культурної спадщини України запропоновано картографічне дослідження історико-культурної спадщини, на прикладі Хмельницької області, за допомогою ГІС-технологій. На основе ...
637672
  Сесін В.А. Картографічне дослідження теорії дикої природи на основі гіс-аналізу // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 109-116 : Карт, табл. – Бібліогр. 12 назв. – ISSN 1561-4980
637673
  Петров О.А. Картографічне забезпечення ведення державного земельного кадастру : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Петров О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
637674
  Петров О.А. Картографічне забезпечення ведення державного земельного кадастру : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Петров О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 173 л. + Додаток : л.147-173. – Бібліогр. : л.134-146
637675
  Фокін С.П. Картографічне забезпечення змагань зі спортивного орієнтування / С.П. Фокін, О.В. Шевченко // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 209-211. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 966-631-331-6
637676
  Рибак А.А. Картографічне забезпечення інвентаризації земель / А.А. Рибак, С.В. Тітова // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 63-71


  Розкрита суть інвентаризації земель як складової раціонального природокористування, проаналізовані методичні рекомендації з інвентаризації земель та представлена роль картографічних матеріалів у забезпеченні землевпорядних робіт на прикладі ...
637677
  Симоненко С.В. Картографічне забезпечення мореплавства : [вироб.-практ. посібник] / С.В. Симоненко, М.Ф. Голодов, О.М. Борис. – Київ : Держгідрографія, 2013. – 213, [1] с. : іл., табл., мапи. – Бібліогр.: с. 212-213. – ISBN 978-966-96971-3-4
637678
  Ляшенко Д.О. Картографічне забезпечення морських круїзів до Антарктики : картографія / Д.О. Ляшенко, А.П. Федчук // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 19-23 : Мал. – Бібліогр.: 11 назв
637679
  Барановський В.А. Картографічне забезпечення основних напрямків державної екологічної політики в Україні // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 23-29. – Бібліогр.: 6 назв
637680
  Суматохіна І.М. Картографічне забезпечення оцінки техноприродних ризиків // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 216-220. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 966-7650-87-1
637681
  Кулик В.Б. Картографічне забезпечення передумов розвитку фермерства (на прикладі Вінницької області) : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.12 - географічна картографія / Кулик В.Б.; КНУТШ, Географічний ф-т каф. геодезії і картографії. – Київ, 2007. – 202л. + Додатки: л. 186-202. – Бібліогр.: л. 169-185
637682
  Кулик В.Б. Картографічне забезпечення передумов розвитку фермерства (на прикладі Вінницької області) : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.12 / Кулик В.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
637683
  Сосса Р.І. Картографічне забезпечення потреб держави та суспільства // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 3-10 : Мал. – Бібліогр.: 5 назв
637684
  Тітова С.В. Картографічне забезпечення радіоекологічного моніторингу // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 191-195. – ISBN 966-631-331-6
637685
  Шевченко Віктор Олексійович Картографічне забезпечення регіональної екологічної політики (питання теорії) // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 100-105 : Фото. – Бібліогр.: 11 назв
637686
  Курач Т.М. Картографічне забезпечення системи моніторингу автотранспортної мережі великого міста / Т.М. Курач, Р.Ф. Олійник, С.М. Тарабан // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (93). – С. 6-10 : мал. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2311-9780
637687
  Попович Н.В. Картографічне забезпечення стратегій розвитку територій: актуальність, сучасний стан і перспективи / Н.В. Попович, В.А. Пересадько // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 139-144 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 47). – ISSN 2410-7360
637688
  Гаман Н.О. Картографічне забезпечення транспортних вантажних логістичних потоків в Україні // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 53-55
637689
  Гаман Н.О. Картографічне забезпечення транспортних вантажних логістичних потоків в Україні // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 41-51


  У статті досліджені основні логістичні операції в Україні, їх різновиди, цілі та завдання. Проведений аналіз українського ринку карт для логістики. Доведена необхідність та важливість розробки спеціалізованих логістичних карт. Надане їх базове ...
637690
  Северинов В.Ф. Картографічне забезпечення туризму в Україні. Проблеми і перспективи // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 71-79. – ISBN 966-95774-3-8
637691
  Підлісецька І.О. Картографічне забезпечення туристської галузі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 101-110. – Бібліогр.: 26 назв.
637692
  Полякова Н.О. Картографічне забезпечення функціонування підземних комунікацій міста Києва // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 62-64
637693
  Даценко Л.М. Картографічне забезпечення шкільного курсу "Географія культури світу" // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 218-229 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
637694
   Картографічне забезпечення шкільної географії / В.П. Павлова, Л.Д. Машенцева, А.П. Божок, Л.Є. Осауленко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 67-70. – Бібліогр.: 4 назв. – (Географія ; Вип. 30)
637695
  Дудун Т.В. Картографічне креслення та комп"ютерний дизайн : навч. посібник / Т.В. Дудун, Т.М. Курач, С.В. Тітова. – Київ : Обрії, 2012. – 253 с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 251-252. – ISBN 978-966-2278-21-7
637696
  Козаченко Т.І. Картографічне моделювання : навчальний посібник для викладачів і студ.зі спец.: 05.24.03 - Картографія, 11.00.12 - Географічна картографія / Т.І. Козаченко, Г.О. Пархоменко, А.М. Молочко. – Вінниця : Антекс, 1999. – 328 с. – шифр дубл 526(Коза). – ISBN 966-95400-6-2
637697
  Агапова Олена Картографічне моделювання гідроенергетичного потенціалу малих річок Харківської області з використанням ГІС-технологій // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 23. – С. 3-10 : рис.,. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2075-1893
637698
  Гаман Н.О. Картографічне моделювання для цілей вантажних автомобільних перевезень в Україні // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 140-142
637699
  Гаман Н.О. Картографічне моделювання для цілей вантажних автомобільних перевезень в Україні // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 16-31


  У статті досліджено місце та важливість вантажних автомобільних перевезень в Україні. Описана роль картографічного забезпечення в процесі логістичного управління перевезень. Досліджена проблема розробки унікальної логістичної карти для території ...
637700
  Опара В.М. Картографічне моделювання екологічного стану агроекосистем / В.М. Опара, О.М. Бузіна, О.Г. Босенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 166-171 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 45). – ISSN 2410-7360
637701
  Чабан А.А. Картографічне моделювання запасів пального на АЗС // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 65-68 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
637702
  Підлісецька І.О. Картографічне моделювання історико-культурної спадщини України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Підлісецька Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 180 л. – Додатки: л. 145-180. – Бібліогр.: л. 127-144
637703
  Підлісецька І.О. Картографічне моделювання історико-культурної спадщини України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Підлісецька Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
637704
  Ляшенко Д.О. Картографічне моделювання міжнародних культурних зв"язків України : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 17-23 : Карти, мал. – Бібліогр.: 15 назв
637705
  Молочко М.А. Картографічне моделювання підготовки у ВНЗ України фахівців сфери туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 139-149 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
637706
  Дук Н.М. Картографічне моделювання реалізації фіскальної функції митними органами України // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 19-26 : мал. – Бібліогр.: 14 назв
637707
  Бугрій С.О. Картографічне моделювання результатів зовнішнього незалежного оцінювання за 2017 рік // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 59-61 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-0431
637708
  Беба Н.В. Картографічне моделювання рекреаційної діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Беба Надія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
637709
  Беба Н.В. Картографічне моделювання рекреаційної діяльності в Україні : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Беба Надія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 176 л. – Додатки: л. 135-145. – Бібліогр.: л. 147-176
637710
  Дудник І.М. Картографічне моделювання рівнів розвитку регіональних авіатранспортних систем України / І.М. Дудник, О.А. Борисюк // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 143-150


  У статті обґрунтовується застосування суспільно-географічної методології в поєднанні зі специфічними картографічними методами, що дозволяє здійснити науково обґрунтоване моделювання регіональних авіатранспортних систем, зокрема їх геопросторової ...
637711
  Бондаренко Е.Л. Картографічне моделювання суспільно-географічних процесів на основі геоінформаційниїх технологій // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 29-34. – Бібліогр.: 3 назви
637712
  Диняк О.В. Картографічне моделювання та ГІС при дослідженні розвитку небезпечних геологічних процесів / О.В. Диняк, І.Є. Кошлякова // Проблеми гідрогеології на сучасному етапі : матеріали І наук. конф. присвяч. пам"яті проф. Харків. ун-ту І.К. Решетова (м. Харків, 5-6 листоп. 2014 р.) / М-во освіти і нуки України, Ін-т геол. наук. НАН України, Харків. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна [та ін.] ; [редкол.: М.О. Азаренков та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 88-89
637713
  Кобзяк Р.Я. Картографічне моделювання територіальної організації греко-католицької церкви на Галичині першої половини ХІХ століття // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (78). – С. 32-37 : мал. – Бібліогр.: 7 назв
637714
  Рудакевич І. Картографічне моделювання транспортних потоків у місті Тернопіль // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 71-80. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 44)). – ISSN 2311-3383
637715
  Орещенко А.В. Картографічне моделювання у структурі реалізації механізму управління природно-техногенною безпекою регіону // Регіон - 2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С. 65-67. – ISBN 978-966-285-259-2
637716
  Лютий Г.Г. Картографічне оцінення змін якості підземних вод у часі // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 1. – С. 65-71 : рис., табл. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1682-3591
637717
  Пономаренко Л.А. Картографічне пам"яткознавство // Праці Центру пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 1992. – Вип. 1. – С. 70-77
637718
   Картографічне та геоінформаційне забезпечення Всеукраїнського перепису населення 2013 р. / Ю.Щ. Карпінський, А.А. Лященко, Р.І. Сосса, О.М. Федунків, Ж.В. Форосенко, М.В. Горковчук // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (81). – С. 25-32 : мал. – Бібліогр.: 9 назв
637719
   Картографічне та топогеодезичне забезпечення делімітації та демаркації державного кордону України / П.О. Сухий, В.І. Сабадаш, Л.М. Крупела, Я.В. Смірнов // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 37-47
637720
  Сидоренко М. Картографічний аналіз антропогенного навантаження на ландшафти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-53. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено особливості картографічного аналізу антропогенного навантаження на ландшафти. Визначено етапи ландшафтних досліджень. Розкрито складові частини етапів, необхідних для виконання картографічного аналізу. Скалдено алгоритм визначення сумарного ...
637721
  Остроух В. Картографічний аналіз трансформації сільського господарства України / В. Остроух, А. Мікуліна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 48-52. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (39)). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз трансформаційних процесів в аграрній сфері України з 1990-2012 рр. Досліджено причини й наслідки занепаду аграрної сфери, а також галузеві й територіальні зміни у сільському господарстві за трансформаційний період у розрізі ...
637722
  Голубцов О. Картографічний інтерактивний веб-додаток "Місця пам"яті Української революції 1917-1921" / О. Голубцов, Р. Сосса // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2017. – Вип. 86. – С. 35-44 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 43-44. – ISSN 2414-9993
637723
  Хведченя С.Б. Картографічний літопис Лаврських печер // Історико-геогрфічні дослідження на Україні : Збірник наукових праць / Шевченко Ф.П. – Київ : Наукова думка, 1992. – С. 21-25
637724
  Ровенчак І.І. Картографічний метод в сакрально-географічних дослідженнях // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 213-216. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 966-7650-87-1
637725
  Підлісецька І.О. Картографічний метод дослідження електоральних уподобань населення: регіональний аспект / І.О. Підлісецька, В.В. Лоївський // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 40-51


  У статті розглянуто застосування картографічного методу дослідження електоральних уподобань населення, під час проведення виборчої компанії в Україні у 2012 та 2014 рр. В статье рассмотрено применение картографического метода исследования ...
637726
  Жук О.П. Картографічний метод дослідження основних засобів і виробничої інфраструктури сільського господарства регіонів України / О.П. Жук, І.А. Жила // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 36-40. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-1677
637727
  Купченко Б.І. Картографічний метод прогнозування динаміки населення // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 62-63 : Табл., карти. – Бібліогр.: 1 назва. – (Географія ; Вип. 25)
637728
  Гречана С.І. Картографічний метод у забезпеченні розвитку та співпраці об"єднаних територіальних громад / С.І. Гречана, Ю.С. Рогозян // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 10 (671). – С. 65-73 : табл. – Бібліогр: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
637729
  Гавришок Б. Картографічний метод у ретроспективно-географічних дослідженнях природокористування (на прикладі Подільських Товтр в межах Тернопільської області) / Б. Гавришок, М. Потокій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 20-29 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
637730
  Купченко Б.І. Картографічний метод у формуванні трудових ресурсів (на прникладі Київської області) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 74-76 : Карта. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 26)
637731
  Северинов В.Ф. Картографічний моніторинг міжнародних туристичних потоків України // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 185-191. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-631-331-6
637732
  Дудун Т. Картографічний моніторинг якості вищої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 122-126. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  "Найвищий загальний рейтинговий бал, за думкою роботодавців та експертів, має Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут" - 98,2; Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 65,4 бали; Київський національний ...
637733
  Путренко В.В. Картографічний підхід до оцінювання техногенних ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на регіональному рівні // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (81). – С. 14-20 : мал. – Бібліогр.: 13 назв
637734
  Руденко І.С. Картографічний подарунок для шанувальників історії України // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 54-55 : фото
637735
  Осталецька О.І. Картографічний спадок Володимира Кубійовича у фонді сектору картографії НБУВ // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 160-168


  Cтаттю присвячено життєпису та багатогранній діяльності українського громадсько-політичного діяча, історика, географа, енциклопедиста, видавця Володимира Михайловича Кубійовича (1900-1985). Поданий огляд його картографічних творів, що зберігаються у ...
637736
  Ткаченко Г.В. Картографічний супровід туристської діяльності // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 202-206. – Бібліогр.: 5 назв.
637737
  Герус А.Л. Картографічний фонд НБУВ (історія створення, сучасний стан та перспективи роботи з ним) / А.Л. Герус, О.І. Латушко, І.В. Сіра // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 1998. – Вип. 1 : Бібліотека. Наука. Культура. Інформація. – С. 85-89. – ISBN 966-02-0832-4
637738
  Качупалова В. Картографічні видання Украіни: державні бібліографічні ресурси / В. Качупалова, І. Пугач // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. І. Федорова. – Київ, 2011. – № 12 (185). – С. 22-25. – ISSN 2076-9326
637739
  Коломієць В. Картографічні документи Білоцерківського краєзнавчого музею // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 272-292


  У статті пропонується огляд основних картографічних матеріалів, що зберігаються у фондах Білоцерківського краєзнавчого музею. Автор аналізує карти, плани, схеми як джерело для вивчення історії регіону.
637740
  Байназаров А.М. Картографічні дослідження екологічного стану та охорони грунтів в межах адміністративної області // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С.19-23. – Бібліогр.: 4 назви
637741
  Тітова С.В. Картографічні дослідження радіоекологічної ситуації - атлас Поліського району // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 834-840. – ISBN 966-521-129-3
637742
  Свиридова О.І. Картографічні дослідження у період заселення земель Північного Причорномо"я у ХVIII - XIX століттях // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 4 (182). – С. 31-33. – Бібліогр.: 5 назв.
637743
  Шевченко Р. Картографічні зображення на території міста Київ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 49-51. – (Географія ; вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Розкрито роль картографічних зображень, розробки адекватної семіотики, лінгвістики, особливо в контексті проведення Євро-2012. The role of cartographic images, development their identical semiotics, linguistics, especially in the context of Euro-2012 ...
637744
   Картографічні матеріали до курсу "Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни (крім країн СНД і Балтії) : для студентів географ. факультету. – Київ : Київський університет, 1999. – 65с.
637745
  Топузов Олег Картографічні матеріали у проблемному навчанні економічної і соціальної географії : Наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 26-31. – Бібліогр.: 4 назви
637746
   Картографічні матеріали у складі звітів про науково-дослідні роботи (за фондами ЦДНТА України) : довідник / [ авт.-упорядники ] : Ольга Дождьова, Марат Балишев ; Державний комітет архівів України ; Центральний держ. науково-технічний архів України. – Харків : Федорко, 2008. – 260 с. – ISBN 978-966-2920-03-1
637747
  Білоус А.В. Картографічні моделі для дослідження просторової організації засобів масової інформації в Україні // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (78). – С. 23-27 : мал. – Бібліогр.: 13 назв
637748
  Анпилова Є.С. Картографічні моделі для моніторингу водних об"єктів // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 11-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 978-966-2735-46-8
637749
  Остроух В.І. Картографічні проекції // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 10 (200). – С. 14-16 : мал. – Бібліогр.: 4 назв.
637750
  Войцехівський В.В. Картографічні проекції для зображення лінійних споруд на території України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 6-11.


  В статті розглядається питання підбору оптимальної конформної проекції для картографування лінійних споруд на території України. В статье рассматривается вопрос подбора оптимальной конформной проекции для картографирования линейных строений на ...
637751
   Картографічні ресурси інтернет : Методична розробка для студентів / В.О. Шевченко, Е.Л. Бондаренко, О.М. Селєзньов, А.П. Нечай; КНУТШ. – Київ, 2001. – 28с.
637752
  Саченко О.М. Картографічні та геоінформаційні методи оцінки антропогенно зумовлених форм рельєфу в межах Житомирської області // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 134-140 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0868-6939
637753
  Федунків О.М. Картографічні твори : нові видання // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 46-49
637754
  Сосса Р.І. Картографічні твори видані ДНВП "Картографія" (1945-2000 рр.) : Бібліографічний покажчик / Р.І. Сосса. – Київ : Картографія, 2001. – 216с. – (Українська картографія: історія, стан, перспективи). – ISBN 966-631-148-8; 966-631-207-7
637755
  Сосса Р.І. Картографічні твори видані ДНВП "Картографія" (1945-2003 рр.) : Бібліографічний покажчик / Р.І. Сосса. – Київ : ДНВП "Картографія", 2004. – 248с. – (Українська картографія: історія, стан, перспективи). – ISBN 966-631-207-7; 966-631-424-Х
637756
  Цюцюра Л.Ю. Картографічні твори іноземними мовами академіка Степана Рудницького // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (81). – С. 38-44 : мал. – Бібліогр.: 17 назв
637757
  Беба Н.В. Картографічні твори на службі туристів // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 185-191 : мал. – Бібліогр.: 8 назв.
637758
  Сосса Р.І. Картографічні твори на територію України (1945-2000 рр.) : Бібліографічний покажчик / Р.І. Сосса; Мін-во екології та природних ресурсів України. Держ. служба геодезії, картограф. та кадастру. – Київ : Картографія, 2002. – 400с. – (Українська картографія: історія, стан, перспективи). – ISBN 966-631-1489-6; 966-631-207-7
637759
  Даценко Л.М. Картографічні твори у шкільній освіті : освіта // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 43-46. – Бібліогр.: 15 назв
637760
  П"ятова Л.А. Картографічні шрифти та їх графічна побудова в Adobe Illustrator // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 22-28


  Викладено особливості створення кожного елементу літери. Вказано основний продукт для розроблення дизайну, ключовими елементами для нього є точка, лінія. Встановлено порівняльну характеристику шрифтів різних століть та сьогодення. Окреслено перспективи ...
637761
  Дудка С.М. Картографічні шрифти: історія розвитку та змін // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 256-267


  У статті розглянуто питання дослідження особливостей історичного розвитку та еволюції шрифтів від найдавніших часів до сьогодення, дається їх класифікація. Виділено окремі етапи виникнення і розвитку картографічних шрифтів, розглянуто основні їх ...
637762
  Барладін О.В. Картографічно-геоінформаційне забезпечення підготовки до ЄВРО - 2012 від Інституту передових технологій / О.В. Барладін, І.В. Бусол // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 3-8 : Карти. – Бібліогр.: 2 назви
637763
  Сеньків М.І. Картографічно-геологістична характеристика Західного регіону України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 302-315


  У статті визначене науково-практичне значення здійснення геологістичної характеристики регіону на основі комплексного підходу. Обгрунтовані головні компонентні та функціональні аспекти здійснення геологістичної характеристики регіону на основі ...
637764
  Гедімин А.В. Картографія / А.В. Гедімин. – К, 1951. – 185с.
637765
  Божок А.П. Картографія : Підручник для студ.географічних спеціальностей університетів / А.П. Божок, Л.Є. Осауленко, В.В. Пастух. – Київ : Фітосоціоцентр, 1999. – 252с. – ISBN 966-7459-33-0
637766
  Божок А.П. Картографія : Підруч. для студ.географічних спец. університетів / КНУТШ;А.П.Божок,Л.Є.Осауленко,В.В.Пастух. – Київ : Київський університет, 2000. – 250с. – ISBN 966-594-214-Х
637767
  Божок А.П. Картографія : підручник / Ред. Земляна Н.; А.П.Божок, А.М. Молочко, В.І. Остроух ; КНУТШ;. – Київ : Київський університет, 2008. – 271 с. – ISBN 978-966-439-065-8
637768
  Шевченко Р.Ю. Картографія [Електронний документ] : Електронний підручник. – Київ : Кий, 2015. – 230 с. – ISBN 978-617-651-103-9


  Підручник «Картографія» розкриває основні актуальні напрямки сучасної картографічної науки, яка є інтегральною із астрономією, геодезією, географією, інформатикою, космонавтикою. Наведено визначення картографії, ...
637769
  Остроух В.І. Картографія Азії, Америки та Африки у середньовіччі // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 3 (193). – С. 36-39 : мал. – Бібліогр.: 6 назв.
637770
  Молочко В.В. Картографія в науковій, освітянській та управлінській діяльності // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (93). – С. 50-52 : фото. – ISSN 2311-9780
637771
  Андросов І.Д. Картографія для географів : затверджено ... як підручник для географічних факультетів державних університетів і пед. інститутів / Андросов І.Д. ; ред.: Кондаков І.М., Літвінова Н.Г. – Київ : Радянська школа, 1941. – 296 с. – Бібліогр.: с. 288-289
637772
  Земледух Р.М. Картографія з основами топографії : навч. посібник для студ. пед. вищих навч. закладів, що вивч. дисципліну "Картографія з основами топографії" / Р.М. Земледух; ред.: А.А. Москалюк, О.Ф. Трегуб. – Київ : Вища школа, 1993. – 456 с. – ISBN 5-11-004013-3
637773
  Ляшенко Д.О. Картографія з основами топографії : навчальний посібник для вищих навч. закладів / Д.О. Ляшенко; НАНУ, Ін-т географії. – Київ : Наукова думка, 2008. – 184 с. – ISBN 978-966-00-0737-6
637774
  Боровець П. Картографія знахідок мечів та їх ливарних форм в Північному Причорномор"ї періоду фінальної бронзи (XVII - X ст. до н.е.) // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 83. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
637775
  Молочко А. Картографія і вища школа - тема розмови на міжнародній конференції // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Вересень (№ 7)


  Про кафедру геодезії і картографії на географічному ф-ті. На базі географічного факультету проводиться Міжнародна науково-практична конфіеренція "Картографія і вища школа".
637776
  Хведченя С. Картографія історична // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 297-303. – ISBN 978-966-06-0538-1
637777
  Орлов Р. Картографія про середньовічний Вишгород // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 27-32. – ISBN 966-95758-1-8
637778
   Картографія та вища школа = Картография и высшая школа = Cartography and high school : Збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 1996. – 103 с.
637779
   Картографія та вища школа : Збірник наукових праць. – Київ : Киевский университет
В.2. – 1998. – 171с.
637780
   Картографія та вища школа = Картография и высшая школа=Cartography and high scool : збірник наукових праць. – Київ, 1996-
Вип. 5. – 2001. – 120 c.
637781
   Картографія та вища школа = Картография и высшая школа=Cartography and high scool : Збірник наукових праць. – Київ, 1996-. – ISBN 966-631-331-6
Вип. 8. – 2003. – 216c.
637782
   Картографія та вища школа = Картография и высшая школа=Cartography and high scool : Збірник наукових праць. – Київ, 1996-. – ISBN 966-7650-67-7
Вип. 10. – 2005
637783
   Картографія та вища школа = Картография и высшая школа=Cartography and high scool : Збірник наукових праць. – Київ, 1996-. – ISBN 966-7650-87-1
Вип. 11. – 2006. – 282c.
637784
   Картографія та вища школа = Картография и высшая школа=Cartography and high scool : збірник наукових праць. – Київ : Ін-т передових технологій, 1996-. – ISBN 978-966-455-002-1
Вип. 12. – 2007
637785
   Картографія та вища школа = Картография и высшая школа=Cartography and high scool : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ : Ін-т передових технологій, 1996-. – ISBN 978-966-455-058-8
Вип. 13 : Випуск присвячений 175-річчю Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2008. – 240c.
637786
   Картографія та вища школа = Картография и высшая школа=Cartography and high scool : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ : Ін-т передових технологій, 1996-. – ISBN 966-7782-10-7
Вип. 14 : Випуск присвячений 175-річчю Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2009. – 168c.
637787
   Картографія та вища школа = Картография и высшая школа=Cartography and high scool : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ : Ін-т передових технологій, 1996-. – ISBN 978-966-2150-81-4
Вип. 15 : Випуск присвячений 175-річчю Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2009. – 164 c. – резюме рос., англ. мовами
637788
   Картографія та історія України = Cartography and histori of Ukraine : Збірник наукових праць. – Львів - Київ - Нью-Йорк : В-во М.Коць, 2000. – 340с. – Карти. – ISBN 996-02-1663-7
637789
   Картографія та картографічні методи в туризмі : (метод. вказівки до виконання практ. робіт) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. геодезії та картографії ; [упоряд.]: Даценко Л.М., Підлісецька І.О. – Київ : Прінт-сервіс, 2014. – 34 с. – На тит. арк. та обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 32
637790
   Картографія у Львівській політехніці : до 10-річчя заснування каф. картографії та геопростор. моделювання : [іст.-бібліогр. нарис] / [Р.І. Сосса, П.М. Зазуляк, Ю.І. Голубінка, Н.П. Ярема] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 75, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-941-390-1
637791
  Даценко Л.М. Картографія. Програма факультативного курсу дл учнів 8(9) класу загальноосвітніх навчальних закладів (18 годин) / Л.М. Даценко, В.В. Совенко, І.В. Притула // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 4 (206). – С. 4-7 : табл. – Бібліогр.: 15 назв.
637792
   Картографія. Терміни та визначення. ДСТУ 2757-94. – Київ : Держстандарт України, 1994. – 95 с.
637793
  Трофименко П.І. Картографо-аналітична оцінка небезпеки забруднення рослинницької продукції 137cs / П.І. Трофименко, Н.В. Трофименко // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 147-154


  В статті представлено методологію картографо-аналітичної оцінки небезпеки забруднення сільськогосподарської продукції радіоцезієм та розроблено відповідну картосхему на територію Чернігівської області. Під час застосування функцій топологічного оверлею ...
637794
  Кондратьева Н.Я. Картографо-геодезические работы при проектировании и строительстве / Н.Я. Кондратьева; Ленинградский ордена Ленина государственный ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1967. – 176 с.
637795
  Пономаренко Л.А. Картографо-геодезичні матеріали архівів міста Києва (XVI-XIX ст.) як джерело топонімічних досліджень // Дослідження з ономастики : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: Д.Г. Бучко, І.М. Желєзняк (відп. ред.), О.П. Карпенко та ін.]. – Київ : Пульсари, 2008. – С. 77-88. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-2171-19-8
637796
  Лайкин В.И. Картографо-статистические методы географического изучения производственных типов сельскохозяйственных предприятий : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Лайкин В.И.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 25л.
637797
  Тишковець В.В. Картографування аграрних ландшафтів в умовах поширення еродованості територій / В.В. Тишковець, В.М. Опара // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 130-133. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2075-1893
637798
  Сосса Р.І. Картографування адміністративно-територіального устрою радянської України в 1921-1930 рр. : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 20-28 : Карти. – Бібліогр.: 11 назв
637799
  Сосса Р.І. Картографування адміністративно-територіального устрою Радянської України в 1931-1941 рр. : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 15-23 : Карти, мал. – Бібліогр.: 12 назв
637800
  Сосса Р. Картографування адміністративно-територіального устрою радянської України у міжвоєнний період // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 149-166
637801
  Денисик Г.І. Картографування антропогенних ландшафтів / Г.І. Денисик, І.М. Война // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 36-41 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2075-1893
637802
  Пересадько В. Картографування виноробної промисловості / В. Пересадько, Н. Максименко, К. Біла // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 78-83 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2075-1893
637803
  Ізотова І. Картографування віку областей іонізованого водню в спіральній галактиці М101 / І. Ізотова, С. Парновський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 12-15. – (Астрономія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Ототожнено області іонізованого водню (НІІ) в спіральній галактиці М101=NGC 5457. Відібрано 24 області з відомим вмістом кисню, для яких на основі даних про еквівалентну ширину EW(HB) в лінії Hв визначено верхню межу віку областей зореутворення. ...
637804
  Ковальчук І.П. Картографування геоекологічного стану природно-господарських систем гірничопромислових територій / І.П. Ковальчук, Є.А. Іванов, В.В. Клюйник // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 129-137


  Необхідність картографування геоекологічного стану природно-господарських систем гірничо-промислових територій зумовлена кількома причинами: 1) недостатнім рівнем вивчення геоекологічних проблем в цих регіонах; 2) високим рівнем екологічної напруги, ...
637805
  Позняк С.П. Картографування грунтового покриву : Навчальний посібник / С.П. Позняк, Є.Н. Красєха, М.Г. Кіт; МОіНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 500 с. – ISBN 966-613-234-6
637806
  Кардаш Т.В. Картографування демографічних процесів у Волинській області / Т.В. Кардаш, О.Ю. Яценко // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 92-93
637807
  Турчик Т.В. Картографування динаміки інвестицій в сферу ІТ-технологій // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 109-116


  Висвітлено особливості створення та використання карт інвестиційної діяльності. Проаналізовано зв"язок між інвестиційною діяльністю та сферою інформаційних технологій. Представлено карту динаміки інвестицій в сферу ІТ та карту найбільших ...
637808
  Пересадько А В. Шпурік Картографування для потреб релігійного туризму (на прикладі міста Харкова) // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 99-104 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2075-1893
637809
  Прасул Ю.І. Картографування для потреб туризму : Бібліографічний довідник / Ю. І. Прасул; Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2005. – 44с.
637810
   Картографування екологічного стану повітряного басейну м. Луцька на основі ліхеноіндикації / В.В. Федонюк, В.В. Іванців, М.А. Федонюк, О.В. Іванців // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 259-270
637811
  Шевченко Ю.М. Картографування еколого-небезпечних відходів // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 57-63.


  В статті розкрито поняття екологічного картографування та створення карт екологічної ситуації території України. В статье раскрыто понятия экологического картографирования и создания карт экологической ситуации территории Украины. In article deals ...
637812
  Василець Л.С. Картографування залізничної мережі Південної залізниці // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 39-45


  У статті подано класифікацію залізничних станцій залежно від їх призначення і характеру роботи. Висвітлено основні особливості регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" та характеристики залізничної мережі з точки зору залізничного ...
637813
  Корнус О.Г. Картографування захворюваності населення обласного регіону (на прикладі Сумської області) / О.Г. Корнус, В.А. Шищук // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 94-97 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2075-1893
637814
  Шемчук М.П. Картографування зміни меж об"єктів гідрографії на основі матеріалів дистанційного зондування // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 56-65


  Щодо питання картографування зміни меж об"єктів гідрографії на основі матеріалів дистанційного зондування автором використано багатоспектральні фотознімки ділянок Київського та Канівського водосховищ за 1984-2014 роки в межах русел Дніпра та Десни із ...
637815
  Горовий О.В. Картографування інвестиційної діяльності // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 47-50 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2075-1893
637816
  Дудун Т. Картографування інфекційних хвороб на території України / Т. Дудун, В. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 15-17. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (39)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості, які є характерними для картографування інфекційних хвороб на території України. Виділено основні картографічні способи, які варто використовувати при відображенні інфекційних хвороб на карті. Проаналізовано доцільність ...
637817
  Курач Т. Картографування інформаційних образів регіонів України за матеріалами ЗМІ / Т. Курач, Н. Левак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 64-72. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  Окреслено формування образного пізнання географічного простору в роботах зарубіжних і радянських географів. Розкрито поняття географічного образу, географічного іміджу територій та чинники й підходи до формування образу територій у свідомості людини. ...
637818
  Комлєв О.О. Картографування історико-динамічних басейнових геоморфосистем // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 153-158. – ISBN 966-7650-87-1
637819
  Поливач К.А. Картографування історико-культурної спадщини в Україні // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 60-66 : Карта, таб. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 1561-4980
637820
  Палієнко Л.О. Картографування історичних змін рослинного покриву та тваринного світу // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 198-202. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 966-631-331-6
637821
  Підлісецька І. Картографування історичних подій, пов"язаних із Голокостом та остарбайтерством на українських землях / І. Підлісецька, Б. Сірий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 130-133. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано ключові аспекти картографування подій німецько-радянської війни на теренах України та визначено історичні епізоди, які не мають достатнього висвітлення на вітчизняних історичних картах. Охарактеризовано ознаки Голокосту (геноцид євреїв) ...
637822
  Зенгіна С.М. Картографування карсту Криму на різних етапах історії його дослідження // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 4 : Карст України. – С. 140-152 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва
637823
  Москаленко А.А. Картографування кормової бази бджільництва за даними LANDSAT 8 // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 32-35 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-1677
637824
  Касьянова Н.В. Картографування крейдяних відслонень у процесі розробки атласу національного природного парку "Дворічанський" / Н.В. Касьянова, О.І. Сінна // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 110-124
637825
  Пересадько В.А. Картографування кримінологічної ситуації (на прикладі Сумської області) / В.А. Пересадько, Є.В. Орлов // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 94-98 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2075-1893
637826
  Грицьків Н.З. Картографування лавинонебезпечних територій з використанням ГІС-технологій / Н.З. Грицьків, Л.Ю. Лайкун, Л.В. Бабій // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2016. – Вип. 84. – С. 44-55 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 54-55. – ISSN 2414-9993
637827
  Сизенко О.В. Картографування ландшафтного різноманіття Дніпропетровської області // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (88). – С. 23-26 : фото. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2311-9780
637828
  Шишка О.В. Картографування Львова (1582-1770 рр.) : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 42-47 : Карти, схеми. – Бібліогр.: 23 назви
637829
  Шишка О.В. Картографування Львова (1918 - 1944 рр.) // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (76). – С. 44-47 : рис.
637830
  Шишка О.В. Картографування Львова у підавстрійський період (1772-1918 рр.) : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 42-46 : Карти
637831
  Ляшенко Д.О. Картографування міжнародних політичних зв"язків України : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 18-23 : Мал. – Бібліогр.: 19 назв
637832
  Деренюк М.М. Картографування місцевості за допомогою геоінформаційних систем "Erdas" // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 50-54


  Розглянуто та проаналізовано суть поняття ГІС та застосування ГІС в різних сферах і напрямках діяльності, аналіз місцевості за двовимірним та тривимірним зображенням, програмне забезпечення для обробки даних дистанційного зондування, а саме «ERDAS ...
637833
  Донцов О. Картографування нематеріальної культурної спадщини України в інформаційному забезпеченні туризму // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 28. – C. 4-10. – ISSN 2075-1893
637834
  Рудь В.С. Картографування пам"яток трипільської культури регіону Південно-Східної Вінниччини // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 4 (17) : Археологія і простір. – С. 134-139. – ISSN 2227-4952
637835
  Осауленко Л.Є. Картографування поверхневих вод у комплексних атласах // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 41-47. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географії ; Вип. 18)
637836
  Парновський С. Картографування повної густини матерії у Місцевому Всесвіті за методом POTENT / С. Парновський, П. Шаров, О. Парновський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-5. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Ми застосували метод POTENT до останньої версії вибірки RFGC-галактик для відновлення поля швидкостей великомасштабного колективного руху галактик а відповідного просторового розподілу повної густини матерії на масштабах близько 100 h-1 Мпк. Отримані ...
637837
  Кардаш Т.В. Картографування подій Другої світової війни в контексті історичних досліджень вчених США // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 56-58
637838
  Кардаш Т.В. Картографування подій Другої світової війни на території Європи на картах американських видань // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 63-66
637839
  Кардаш Т.В. Картографування подій Другої світової війни у США // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 213-224
637840
  Даценко Л.М. Картографування подій Другої світової війни: передумови та історичні інтерпретації / Л.М. Даценко, Т.В. Кардаш // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 334-344


  Стаття присвячена питанням картографування подій Другої світової війни в контексті інтерпретацій історичних подій в науковій літературі країн, які вивчались. Порівняння карт вітчизняних видань з іноземними, перш за все країн Західної Європи і США, ...
637841
  Корнус А.О. Картографування поширенності деяких видів хвороб населення Сумської області / А.О. Корнус, О.Г. Корнус, В.Д. Шищук // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 78-81 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2075-1893
637842
  Пересадько В.А. Картографування прикордонних територій: реалії і перспективи / В.А. Пересадько, Н.В. Попович // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 153-157 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2075-1893
637843
  Сюткін С.І. Картографування промислових комплексів Сумської області // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 74-79. – Бібліогр.: 6 назв
637844
  Пугач С.О. Картографування промисловості Волинської області (кінець XX – початок XXI ст.) / С.О. Пугач, П.П. Король // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 113-125
637845
  Стафійчук В.І. Картографування результатів науко-метричного аналізу політико-географічних публікацій у фахових виданнях України / В.І. Стафійчук, О.Ю. Яценко // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 5-15


  Розкрито етапи опрацювання та результати картографування наукометричного аналізу політико-географічних публікацій у фахових виданнях України в період 1990-2012 рр. Представлено результати картографування окремих із них. Показаны этапы обработки и ...
637846
  Бейдик О.О. Картографування рекреаційно-туристського комплексу України і Сірії: основні напрями і проблеми / О.О. Бейдик, С.Ю. Трофімова, Хадра-Падр // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 189-197. – (Географія ; Вип. 41)


  Викладено основні тенденції, напрями і проблеми картографування різноманітних складових рекреаційно-туристського комплексу України (Республіка Крим) і Сирії (Західна Сирія). Проаналізовано роль картографії як однієї з наскрізних географічних наук і, ...
637847
  Дудун Т.В. Картографування розвитку середньої освіти в освітньому комплексі України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 357-366


  Розглянуто картографування розвитку середньої освіти в Україні. Описано 2 головні парадигми дослідження розвитку, структури і функціонування освітнього комплексу України. Розроблено методологічні основи картографування розвитку середньої освіти та ...
637848
  Дудун Т.В. Картографування розвитку системи вищої освіти в освітньому комплексі України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 227-235


  Обгрунтовано використання геопросторової парадигми для дослідження розвитку системи вищої освіти. Розроблено та створено дві карти, які характеризують систему вищої освіти в Україні. Обосновано использование геопространственной парадигмы для ...
637849
  Ковальчук І. Картографування селів при розробці комплексу протисельових заходів / І. Ковальчук, О. Трофімова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 118-126 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
637850
  Бабенко О.А. Картографування сучасного стану банківської системи України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 5-13


  Проаналізовано теоретичні та методичні положення картографування банківської системи України. Банківська система відображається як цілісний організм функціонування механізмів та, просторово-часових закономiрностей розмiщення, формування i розвитку, ...
637851
  Десюк В.С. Картографування та аналіз біоцентрично-мережевої конфігурації (на прикладі Лубенського району Полтавської області) / В.С. Десюк, Д.В. Свідзінська // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 179-185


  Створено схему біоцентрично-мережевої конфігурації ландшафту Лубенського району Полтавської області та проведено аналіз біоцентрів за такими показниками, як площа, форма та теплозабезпеченість; біокоридорів – за геометричними та метричними ...
637852
  Удовиченко В.В. Картографування та графічне моделювання ландшафтної генетико-морфологічної структури лісостепових комплексів Лівобережної України (на прикладі тестової ділянки дослідження) // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 243-258
637853
   Картографування та структурно-логічне моделювання адаптивного туризму / О.О. Бейдик, А.В. Орещенко, А.О. Зяблова, О.І. Топалова // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 11. – С. 106-114


  Визначено структуру першоджерел туристського картографування. Наведено персоніфіковану сегментацію картографічних творів туристсько-рекреаційного спрямування. Представлено картографічну модель чисельності актуальних та потенційних інвалідних туристів в ...
637854
  Сосса Р. Картографування території України : історія, перспективи, наукові основи / Ростислав Сосса. – Київ : Наукова думка, 2005. – 290, [1] с., [18] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 269-287. – ISBN 966-00-0455-9
637855
  Сосса Р.І. Картографування території України від найдавніших часів до 1941 р. : бібліографічний покажчик / Ростислав Сосса ; НАН України ; Ін-т історії України ; Книжкова палата України. – Київ, 2007. – 240 с. – ISBN 978-966-02-4511-2
637856
  Вдовенко В.В. Картографування транспортної мережі України / В.В. Вдовенко, Л.М. Веклич, // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (89). – С. 33-34 : мал. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2311-9780
637857
  Корнус А.О. Картографування трансформації структури валової доданої вартості регіональних соціогеосистем України // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 66-69 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2075-1893
637858
  Купченко Б.І. Картографування трудових ресурсів територіально-виробничого комплексу (на прикладі Київської області) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 77-79 : Рис. – (Географія ; Вип. 24)
637859
  Підлісецька І.О. Картографування туристичного потенціалу Івано-Франківської області / І.О. Підлісецька, О.В. Шаповал // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 78-86


  На основі узагальнення досвіду картографічних досліджень та моделювання розроблено та укладено карту "Туристичний потенціал Івано-Франківської області". Проаналізовано туристичний потенціал області, подано опис поетапного розроблення та укладання ...
637860
  Шевченко В.О. Картографування Чорнобильської зони відчуження: історичні тренди та перспективи : картографія / В.О. Шевченко, Р.Ю. Шевченко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 14-18 : Мал. – Бібліогр.: 19 назв
637861
  Путренко В.В. Картографування якості повітря на основі аналізу даних дистанційного зондування / В.В. Путренко, Н.М. Пашинська, С.Ю. Назаренко // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 89-98
637862
  Чернецький В. Картографуючи посткомуністичні культури = Mapping postcommunist cultures : Russia and Ukraine in the context of globalization : Росія та Україна в контексті глобалізації : авториз. пер. з англ. / Віталій Чернецький ; [з англ. переклали: К. Ботанова та ін. ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Наук. т-во ім. Шевченка в Америці]. – Київ : Критика, 2013. – 429, [3] с. : портр. – Парал. тит. арк. ориг. - Пер. за вид.: Mapping postcommunist cultures: Russia and Ukraine in the contexs of globalization / Vitaly Chernetsky. Montreal & Kingston [etc.] : McGill-Queen"s univ. press, 2007. - Покажч.: с. 419-430. – Бібліогр.: с. 389-418 та в підрядк. прим. – (Серія "Критичні студії" / Ін-т Критики). – ISBN 978-966-8978-64-7
637863
  Золовский А.П. Картогрфические исследования проблемы охраны природы / А.П. Золовский. – Киев : Наукова думка, 1978. – 151с.
637864
  Ліодт Г.Н. Картознавство : посібник для вищих педагогічних навчальних закладів / Г.Н. Ліодт. – Київ : Радянська школа, 1940. – 324с.
637865
  Ліодт Г.Н. Картознавство : навч. посіб. для педагогічних навч. закладів / Г.Н. Ліодт. – Київ : Радянська школа, 1951. – 420 с.
637866
  Божок А.П. Картознавство : підручник для студ. ВНЗ / А.П. Божок, А.М. Молочко, В.І. Остроух ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 332, [1] с. : іл. – Покажч.: с. 312-328. – Бібліогр.: с. 310-311. – ISBN 978-966-439-737-4
637867
  Кудрицкий Д.М. Картометрические работы : учеб. пособ. / Д.М. Кудрицкий; Министерство высш. и среднего спец. образования РСФСР ; Ленинградский гидрометеорологический ин-т ; [отв. ред. Ю.А. Яковлев]. – Ленинград : ЛПИ, 1978. – 80 с.
637868
  Пригодич В. Картонные личины / В. Пригодич. – Л, 1990. – 48с.
637869
  Шулаков Сергей Картонный герой нашего времени = Критический разбор / Шулаков Сергей, Шведов Александр // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2009. – № 10 (645). – С. 9-14. – ISSN 0132-2036
637870
   Картопля. – 2-е переробл. і доп. вид. – К., 1954. – 232с.
637871
  Бобкова Л.П. Картопля / Л.П. Бобкова. – Київ : Наукова думка, 1976. – 132с. : 17 таблиць у додатку
637872
  Нечипорук І.Д. Картопля в західних областях України / І.Д. Нечипорук, О. Онищенко. – Львів, 1953. – 68с.
637873
  Кух І.О. Картопля на вашому столі. / І.О. Кух. – К., 1987. – 33с.
637874
  Рябчук В.П. Картопляники голодного року : есеї, новели / Василь Рябчук. – Львів : Камула, 2008. – 80 с. – ISBN 966-433-007-8
637875
  Стоянов Радостин Картосемиотика, метакартография, неогеография-признаки кризиса в современной картографии? // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 6(9). – Бібліогр.: 10 назв
637876
  Молочко М.А. Картосеміотика навчальних підрозділів в атласі університету // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (99/100). – С. 5-12. – ISSN 0868-6939


  Представлена ізолінійна блок-діаграма забезпеченості університетської освіти науково-педагогічним персоналом КНУ імені Тараса Шевченка станом на 01.01.2018 р.
637877
  Молочко А. Картосеміотика: довершений вигляд наукознавчої мовної концепції сучасної картографії, що претендує на роль її загальної теорії / А. Молочко, М. Молочко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 39-47. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (39)). – ISSN 1728-3817


  Тривала історія картографії як науки, виробництва та освіти засвідчує, що її загальна теорія завжди узгоджувалась із найактуальнішими вимогами суспільної практики, які постійно змінювались, роблячи її еволюціонуючою науковою дисципліною, що в наш час ...
637878
  Полякова Н.О. Картосеміотична модель національного атласу Росії // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 29-35


  В статті представлені результати картосеміотичного аналізу Національного атласу Росії у графічному та табличному виглядах. Визначено інформаційне ядро, склад якого обумовлено призначенням атласів. Результати викладені в статті можна використовувати в ...
637879
  Полякова Н.О. Картосеміотичні дослідження Національного атласу Німеччини // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 52-75


  В статті представлені результати картосеміотичного дослідження Національного атласу Німеччини у графічному та табличному виглядах. Вперше, проведено порівняльне картосеміотичне дослідження окремих модулів з усієї сукупності багатотомного ...
637880
   Картотека азербайджанских нефтей. – Баку, 1966. – 68с.
637881
  Джалгония В. Картотека Дон Жуана. (Странности любви) // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 37. – С.26-31. – ISSN 0234-1670
637882
  Фрид Н. Картотека живых / Н. Фрид. – М., 1958. – 464с.
637883
   Картотека заголовков коллективного автора. – Л., 1975. – 60с.
637884
  Стукалова Т.Н. Картотека книгообеспеченности в системе управления учебным процессом вуза // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2008. – № 25. – С. 47-53
637885
  Стукалова Т.Н. Картотека книгообеспеченности в системе управления учебным процессом вуза // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2008. – № 26. – С. 2-24. – Бібліогр.: с. 20
637886
  Стукалова Т.Н. Картотека книгообеспеченности в системе управления учебным процессом вуза // Библиотеки учебных заведений. Спецвыпуск : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2009. – б/н : Книгообеспеченность учебного процесса. Концепции. Подходы. Методика расчета. – С. 46-63


  Опыт автоматизации картотеки книгообеспеченности учебного процесса Московского инженерно-физического института государственного университета.
637887
  Піх О.М. Картотека Мирона Кордуби "Бібліографія історії України": структура та принципи складання // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 4. – С. 175-183. – ISSN 0130-5247
637888
  Букасов С.М. Картофели Южной Америки и их селекционное использование. / С.М. Букасов. – Ленинград, 1933. – 146 с.
637889
  Бертон В. Картофель / В. Бертон; Под ред. Лорха А.Г. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1952. – 264с.
637890
   Картофель. – М., 1953. – 568с.
637891
  Бородин И.В. Картофель / И.В. Бородин. – Новосибирск, 1960. – 56с.
637892
  Лехнович В.С. Картофель / В.С. Лехнович. – Л., 1963. – 1-204с.
637893
  Уайтхед Т. Картофель здоровый и больной / Т. Уайтхед. – Москва, 1955. – 608с.
637894
  Всесоюзная Картофель и овощи / Всесоюзная, выставка с.-х.; Эдельштейн В.И. – Москва, 1954. – 92 с.
637895
  Всесоюзная Картофель и овощи / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 68 с.
637896
   Картофель на торфяных почвах. – К., 1977. – 184с.
637897
   Картофель, овощи, плоды, бахчевые культуры, грибы и продукты их переработки. – М.
2. – 1964. – 516с.
637898
   Картофель, овощи, плоды, ягоды, бахчевые культуры, грибы и продукты их переработки. – М.
1. – 1964. – 352с.
637899
   Картофель. Передовой опыт и достижения науки. – М., 1958. – 352с.
637900
  Осмола Н.И. Картофельный комарик в условиях западных областей УССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 098 / Осмола Н.И. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1968. – 19 с.
637901
  Порстман В. Карточка и картотека / В. Порстман. – М., 1930. – 212с.
637902
  Боковнев О.А. Карточки-задания для программированного опроса по геометрии / О.А. Боковнев. – Москва, 1979. – 112 с.
637903
  Конькова Л.Ю. Карточки-задания на уроках в старших классах : Методика и опыт. Актуальное интервью // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 1. – С. 64-69 : Табл. – ISSN 0016-7207
637904
  Чекова М.Д. Карточки-задания по черчению / М.Д. Чекова. – М, 1967. – 320с.
637905
  Василенко Е.А. Карточки-задания по черчению / Е.А. Василенко. – Москва, 1974. – 237с.
637906
  Василенко Е.А. Карточки-задания по черчению / Е.А. Василенко. – Москва, 1974. – 206с.
637907
  Василенко Е.А. Карточки-задания по черчению / Е.А. Василенко. – Москва, 1977. – 207с.
637908
  Василенко Е.А. Карточки-задания по черчению / Е.А. Василенко. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1979. – 223с.
637909
  Василенко Е.А. Карточки-задания по черчению / Е.А. Василенко, Т Е. Жукова, . – Москва, 1984. – 414с.
637910
  Василенко Е.А. Карточки-задания по черчению для 6 класса / Е.А. Василенко, Е.Т. Жукова. – Москва, 1988. – 208с.
637911
  Василенко Е.А. Карточки-задания по черчению для 7 класса / Е.А. Василенко, Е.Т. Жукова. – Москва, 1971. – 208с.
637912
  Василенко Е.А. Карточки-задания по черчению для 8 класса / Е.А. Василенко. – Москва, 1978. – 208с.
637913
   Карточки-задания по черчению для 8 класса / Василенко Е.А. – М., 1985. – 224с.
637914
   Карточки-задания по черчению для 8 класса / Василенко Е.А. – М., 1990. – 239с.
637915
  Хотимская О.В. Карточки-задания по черчению для VI - VIII классов / О.В. Хотимская, Г.А. Наумова. – М, 1963. – 301с.
637916
  Хотимская О.В. Карточки-задания по черчению для VI - VIII классов / О.В. Хотимская, Г.А. Наумова. – изд. 2-е. – М, 1965. – 303с.
637917
   Карточки для каталогов и картотек. Общие требования. ГОСТ 7.51-84. – Москва : Издательство стандартов, 1985. – 15 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу)
637918
  Шилова Т.Ф. Карточки для упражений по русскому языку в 5-6 классах. / Т.Ф. Шилова. – М., 1971. – 132с.
637919
  Шилова Н.И. Карточки для упражнений по орфографии в V классе. / Н.И. Шилова. – 4-е изд. – М., 1967. – 351с.
637920
  Шилова Н.И. Карточки для упражнений по орфографии и пунктуации в V-VIII классе. / Н.И. Шилова. – 2-е изд.перераб. – М., 1960. – 632с.
637921
  Шилова Н.И. Карточки для упражнений по орфографии и пунктуации в VI-VIII классе. / Н.И. Шилова. – 3-е изд.перераб. – М., 1964. – 604с.
637922
  Неелова З.Г. Карточки по русскому языку / З.Г. Неелова. – Москва, 1963. – 3334с.
637923
  Неелова З.Г. Карточки по русскому языку / З.Г. Неелова. – М., 1965. – 439с.
637924
   Карточки программированного решения задач по физике. – Тула, 1977. – 91с.
637925
   Карточная система в г.Киеве. – К., 1921. – 144с.
637926
  Розалиев Н. Карточные игры России / Н. Розалиев. – М, 1991. – 89 с.
637927
  Сукиасян Э. Карточные или электронные? // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 1. – С. 14 - 17. – ISSN 0869-4915
637928
   Карточные коммерческие игры "Винт" (во всех видах). – М., 1991. – 157с.
637929
  Петропавловская Юлия Карточный блеф // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 11 (2902). – С. 20-22 : карта
637930
  Марков С.А. Карточный домик / С.А. Марков. – М, 1990. – 143с.
637931
  Корнблат Сирил Карточный домик : Фантаст. рассказ // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 62-65 : Іл.
637932
   Карточный домик. США глазами фантастов. – М., 1969. – 341с.
637933
   Карточный игрок на все руки: Описание всех карточ. игр., существовавшихи существующих со времен их появления и до наших дней. – М. – 256с.
637934
  Сковронский Картошка без соли. / Сковронский, Ю. Слотвинский. – Л.-М., 1961. – 96с.
637935
  Ветров Ф.А. Картошка в натюрморте / Ф.А. Ветров. – Москва, 1982. – 192с.
637936
  Пашнев Э.И. Картошка. / Э.И. Пашнев. – Воронеж, 1977. – 168с.
637937
  Володченко А. Картоязыковые проблемы и картосемиотика : (сравнительный анализ, размышления, разработки); монография / А. Володченко. – Дрезден, 1993. – 83.[20]c. : 7л.карт
637938
  Голець І.В. Картридж для твердофазної екстракції альдегідів з наступним верх-уф визначенням / І.В. Голець, В.М. Левчик, М.Ф. Зуй // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 21
637939
  Максимович Г.А. Картс карбонатных нефтегазоносных толщ. / Г.А. Максимович, В.Н. Быков. – Пермь, 1978. – 96с.
637940
  Кусов В.С. Карту создают первопроходцы / В.С. Кусов. – Москва : Недра, 1983. – 69 с.
637941
  Павлова В.П. Картування грунтів території України за роки Радянської влади // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 19-25
637942
   Картування параметрів піскуватості як основа пошуково-розвідувальних робіт на нафту та газ у теригенних комплексах / О.Ю. Лукін, І.Р. Окрепка, В.А. Пупов, З.П. Шев"якова, М.Г. Єгурнова // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 4. – С. 69-84 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
637943
   Картули Саадрео. – Тбилиси, 1961. – 8 с.
637944
  Багров Л.С. Карты Азиатской России : исторические заметки / Л.С. Багров. – Петроград : [Б. и.], 1914. – 28 с. + карты
637945
  Бугаев В.А. Карты барической топографии. / В.А. Бугаев. – Л., 1950. – 64с.
637946
  Михайловская А.И. Карты в экспозиции музеев / Комитет по делам культ.-просвет. учрежд. при Совете Министров РСФСР, НИИ Краеведческой и музейной работы ; А.И. Михайловская. – Москва : [Б. и.], 1947. – 56 с. : ил.
637947
   Карты Великого Востока. – Пхеньян, 1957. – 271с.
637948
  Востокова А.В. Карты вечной мерзлоты / А.В. Востокова. – Москва, 1969. – 1-28с.
637949
   Карты географическия Российской империи. – 9с.
637950
   Карты геоморфологическая, растительности и природного районирования Целинного края Северного Казахстана с пояснительным текстом. – Москва, 1961. – 48с.
637951
  Гармонов И.В. Карты грунтовых вод степных и лесостепных районов Европейской части СССР / И.В. Гармонов. – М., 1955. – 20с.
637952
   Карты для высшей школы : Состояние, задачи, перспективы ; тематическое и комплексное картографирование и создание атласов ; сборник. – Москва : Московский университет, 1977. – 137 с.
637953
  Хоботова Карты для лекционной работы / Хоботова, Н.Н. Мокрова. – Москва, 1974. – 94 с.
637954
  Хоботова Карты для лекционной работы / Хоботова, Ж.А. Полевая. – Москва, 1985. – 112 с.
637955
  Виноградов Н.В. Карты и атласы / Н.В. Виноградов. – Москва-Ленинград, 1941. – 192с.
637956
  Сухов В.И. Карты и атласы в работе лектора / Общество "Знание" РСФСР ; В.И. Сухов. – Москва : Знание, 1968. – 64 с. – (В помощь лектору)
637957
  Андрощук А. Карты и границы: образы пространства и территориальные споры в пограничье (Украина, Беларусь и Молдова в постсоветский период) // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2010. – № 3/4. – С. 71-97. – ISSN 1822-5136
637958
  Лебедева В.К. Карты и планы : учеб. пособ. / В.К. Лебедева; Министерство высшего и среднего спец. образования РСФРС ; свердловский горный ин-т им. В.В. Вахрушева. – Свердловск : Изд-е Института, 1967. – 48 с.
637959
  Скальский А.В. Карты и планы Одессы / А.В. Скальский, Л.Г. Белоусова // Збереження історичної забудови центра Одеси шляхом включення до основного Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (Одеса - ЮНЕСКО) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 січ. 2015 р., м. Одеса / М-во культури України, НДІ пам"яткоохорон. дослідж., Міжнар. рада з охорони пам"яток та іст. місць [та ін.] ; [редкол.: В.С. Дорофєєв (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2015. – С. 64-71. – ISBN 978-966-190-989-1
637960
  Быстрова Н.В. Карты к пулковскому обзору неба в радиолинии межзвездного нейтрального водорода = Contour maps to the pulkovo sky survey in the interstellar neutral hydrogen radio line / Н.В. Быстрова. – Ленинград, 1980. – 6с.
637961
   Карты к учебнику "Физическая география частей света" : 6 класс. – Москва : Учпедгиз, 1956
637962
   Карты к учебнику "Физическая география частей света" 6 кл.. – Москва : Учпедгиз, 1955
637963
   Карты лавиноопасных районов Советского Союза. – Москва : Московский университет, 1971. – 28с.
637964
  Алексеев В.И. Карты лесов, лесного хозяйства и лесной промышленности // Методические указания по проектированию и составлению комплексных научно-справочных атласов / МГУ им. М.В. Ломоносова ; Геогр. ф-т. – Вып. 15. – Москва : ЛИК МГУ, 1972. – Вып. 15 : Карты лесов, лесного хозяйства и лесной промышленности / В.И. Алексеев. – С. 1-32
637965
  Белоцерковский М.Ю. Карты механизации и электрификации сельского хозяйства / М.Ю. Белоцерковский, Н.С. Виноградова // Методические указания по проектированию и составлению комплексных научно-справочных атласов / МГУ им. М.В. Ломоносова ; Геогр. ф-т ; под общ. ред. К.А. Салищева и Ю.Г. Саушкина. – Вып. 14а. – Москва : Московский университет, 1973. – Карты механизации и электрификации сельского хозяйства / М.Ю. Белоцерковский, Н.С. Виноградова. – с.1-30
637966
  Кристи А. Карты на стол / А. Кристи. – М, 1991. – 163с.
637967
  Возовикова Т. Карты на стол. Ведущие университеты померятся планами. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 15 февраля (№ 7). – С. 6


  Нужно стремиться к тому, чтобы как можно больше наших университетов попали в топ-500. Девять миллиардов рублей из федерального бюджета предполагается направить в 2013 году на то, чтобы вывести ведущие вузы России на уровень, который позволит им ...
637968
   Карты населения. – М.
1. – 1971. – 105с.
637969
  Евтеев О.А. Карты населения : Общая часть // Методические указания по проектированию и составлению карт комплексных научно-справочных атласов / МГУ им. М.В. Ломоносова ; Геогр. ф-т ; под общ. ред. К.А. Салищева. – Вып. 13а. – Москва : ЛИК МГУ, 1972. – Карты населения. Общая часть / О.А. Евтеев. – с.1-36
637970
   Карты населения. – Москва
1. – 1984. – 224 с.
637971
   Карты населения : Свод. кат. В 3-х вып. – Москва
Вып. 2 : Демографические и социально-экономические карты. – 1985. – 173с.
637972
   Карты населения : Свод. кат. В 3-х вып. – Москва
Вып. 3 : Этнографические и лингвистические карты, карты поселений и расселения. – 1986. – 159с.
637973
  Чистякова Александра Карты неведомых земель // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 3 (2906). – С. 120-122 : фото
637974
  Нехороших Анна Михайловна Карты обслуживания населения : Аннот. указ. В 2-х вып. / Нехороших Анна Михайловна. – Москва
Вып. 1. – 1976. – 164с.
637975
  Нехороших Анна Михайловна Карты обслуживания населения : Аннот. указ. В 2-х вып. / Нехороших Анна Михайловна. – Москва
Вып. 2. – 1976. – 143с.
637976
  Сальников С.Е. Карты оценки природных условий : (принципы и методы разработки для региональных атласов) / Московский государственный ун-т им. М.В. Ломоносова ; С. Е. Сальников. – Москва : Московский университет, 1977. – 80 с.
637977
  Шкурков В.В. Карты оценки природных условий для жизни населений (разработка проблемы на примере различных районов страны) : Автореф... канд. геогр.наук: 502 / Шкурков В.В.; МГУ. – М., 1969. – 16л.
637978
  Лавровский В.М. Карты парламентского огораживания общенных земель в Англии конца XVIII - начала XIX вв. / В.М. Лавровский. – Москва ; Ленинград, 1940. – 59 с.
637979
   Карты полей динамики и взаимосвязи явлений : сборник статей. – Иркутск : Ин-т географии Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР, 1980. – 157 с.
637980
   Карты полей плотности в географических исследованиях. – Ирскутск, 1978. – 122с.
637981
  Кольер Д. Карты правду говорят : рассказы / Джон Кольер ; Сост. и пред. В. Скороденко. – Москва : Известия, 1987. – 250 с. : ил. – (Б-ка журнала "Иностранная литература")
637982
  Заруцкая И.П. Карты природы : редакционно-подготовительные и авторские работы / И.П. Заруцкая; отв. ред. В.П. Шоцкий. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное из-во, 1965. – 208 с.
637983
  Заруцкая И.П. Карты природы / И.П. Заруцкая. – Иркутск, 1965. – 208с.
637984
   Карты природы. – Москва
Вып.1. – 1979. – 103с.
637985
   Карты природы. – М.
2. – 1980. – 138с.
637986
   Карты природы. – Москва
Вып. 3. – 1981. – 115 с.
637987
  Лютый А.А. Карты промышленности / А.А. Лютый, А.И. Шкирина // Методические указания по проектирорванию и составлению карт комплексных научно-справочных атласов / МГУ им. М.В. Ломоносова ; Геогр. ф-т ; под ред. К.А. Салищева и Ю.Г. Саушкина. – Вып. 17. – Москва : ЛИК МГУ, 1971. – Карты промышленности / А.А. Лютый, А.И. Шкирина. – с.1-42
637988
  Запрянов Н.Д. Карты промышленности для перспективного планирования народного хозяйства НР Болгарии : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Запрянов Н.Д. ; Моск. ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Москва, 1963. – 20 с.
637989
   Карты рассказывают. – Ленинград, 1957. – 52с.
637990
  Заруцкая И.П. Карты растительности в комплексных атласах / И.П. Заруцкая. – Вып. 9. – Москва, 1973. – 42с.
637991
  Верещака Т.В. Карты речных бассейнов: их значение и особенности проектирования / Т.В. Верещака, Н.А. Билибина, И.Е. Курбатова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 9. – С. 9-15 : карта, табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
637992
   Карты среднего годового стока рек СССР в масштабах 1: 500000000 (на 8 листах) и 1 : 10000000 (на 1 листе). Приложение к монографии К.П. Воскресенского "Норма и изменчивость годового стока рек СССР", 1962. – с.
637993
   Карты стока рек и временных водотоков : (На примере центрально-черноземных областей). – Воронеж : Воронеж. ун-и, 1975. – 144 с.
637994
  Пивоварова З.И. Карты суммарной солнечной радиации и радиационного баланса территории СССР за период Международного геофизического года / З.И. Пивоварова. – Москва, 1966. – 50с.
637995
  Пивоварова З.И. Карты суммарной солнечной радиации и радиационного баланса территории СССР за период Международного Года Спокойного Солнца / З.И. Пивоварова. – Москва, 1968. – 71с.
637996
   Карты тектонического районирования, веществнного состава и современного рельефа доюрского фундамента, и структурно-тектоническая карта Западно-Сибирской плиты (по геофизическим данным). – Новосибирск, 1963. – с.
637997
   Карты транспорта СССР. 1965-1975 : Каталог. – Москва, 1976. – 64с.
637998
  Яворницкий Д.И. Карты Украины и Запорожья : Труды XIII археологического съезда в городе Екатеринославе. – Москва
Т. 2. – 1907. – С. 51-60
637999
  Романов А.А. Карты четвертичных отложений, их чтение и построение / А.А. Романов. – Саратов, 1970. – 70с.
638000
  Романов А.А. Карты четвертичных отложений, их чтение и построение : Пособие к лабораторно-практическим занятиям по курсу геологии четвертичных отложений / А.А. Романов. – 2-е изд., испр. и перераб. – Саратов, 1980. – 81с.
<< На початок(–10)631632633634635636637638639640(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,