Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)321322323324325326327328329330(+10)В кінець >>
328001
   "Втеча з Криму" і позиція Спілки болгарських письменників // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 24 травня (№ 10). – С. 2


  Звернення Виконавчої ради Українського ПЕН з приводу тиску на болгарського письменника Светослава Нахума.
328002
  Мазур І. "Втеча капіталу" з України у системі глобального перерозподілу фінансових ресурсів : проблеми макроекономіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 2. – С. 56-63. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-2005
328003
  Серебрянський Д. "Втеча" капіталу і тіньова міжнародна торгівля в Україні: зв"язок, макроекономічні ефекти / Д. Серебрянський, А. Вдовиченко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 11 (201). – С. 26-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
328004
  Серебрянський Д. "Втеча" капіталу і тіньова міжнародна торгівля в Україні: зв"язок, макроекономічні ефекти / Д. Серебрянський, А. Вдовиченко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 12 (202). – С. 26-33 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
328005
  Киселев Г.С. "Вторая Вселенная" : драма свободы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С.3-17. – ISSN 0042-8744
328006
  Щедрін А.Т. "Вторинна" міфотворчість як соціокультурний феномен : (проблеми релігієзнавчо-культурологічного аналізу): монографія / А.Т. Щедрін; Мін-во культури і туризму України; Харківська держ. академія культури. – Харків : ХДАК, 2007. – 430с. – ISBN 978-966-8308-03-1
328007
  Барыбина Е.Е. "Вторичное" обучение и установление правила // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 5-6
328008
  Оришака О. "Второе дыхание" классической версификации в лирике Арсения Тарковского // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 44. – С. 117-122
328009
  Кушнір І. "Втрачені ілюзії" Еміля Маньна та Емми Боварі (за романами "Обставини життя" Ш.-Ф. Рамюза та "Пані Боварі" Г. Флобера) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 323-329. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
328010
  Циркас С. [Втрачена весна : роман / Стратис Циркас. – 33-є вид. – Афіни : Кедрос, 1997. – 258 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-0042-3
328011
  Панайотопулос І.М. [Втрачене життя : хроніки минулих літ / І. М. Панайотопулос. – 4-е вид. – Афіни : Астир, 1981. – 150 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0736-8
328012
  Скрипник І. Втеча до мороку : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (892), лютий. – С. 101-105. – ISSN 0868-4790


  «Втеча до мороку» в поданні Богдана Пастуха (прикінцевість бачення).
328013
  Вайскопф Франц Втеча до Франції / Вайскопф Франц. – Харків, 1930. – 155 с.
328014
  Берус А.М. Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 159-161. – ISBN 978-617-7363-14-8
328015
  Девятаєв М.П. Втеча з острова Узедом : докум. повість : для серед. та ст. шкільного віку / М.П. Девятаєв, А.М. Хорунжий ; іл. Д. Присяжнюк. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 301с.
328016
  Девятаєв М.П. Втеча з острова Узедом : докум. повість : для серед. та ст. шкільного віку / М.П. Девятаєв, А.М. Хорунжий ; іл. Д. Присяжнюк. – Київ : Веселка, 1974. – 264 с. : іл. – (Бібліотека "Мужність")
328017
  Девятаєв П М. Втеча з острова Узедом : док. повість : для серед. шкіл. віку / М. П. Девятаєв, А. М. Хорунжий ; худож. Д. Присяжнюк. – Київ : Веселка, 1985. – 240 с. : іл.
328018
  Фунг К. Втеча з Пуло-Кондору / К. Фунг. – К, 1959. – 212с.
328019
  Якимчук Л. Втеча з українського "мордору" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20-21 грудня (№ 234/235). – С. 21


  Таня Малярчук стала лауреатом Літературної премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського.
328020
  Пазяк О. Втеча за межі форми // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 12. – С. 132-137. – ISSN 0130-321Х
328021
  Байдак М. Втеча і повернення: українки в лавах Січових стрільців // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 1286-1293. – ISSN 1028-5091
328022
  Нахум С. Втеча із Криму // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 31 серпня (№ 31/32). – С. 16-18


  Оповідання. На основі реального випадку.
328023
  Нахум С. Втеча із Криму (на основі реального випадку) : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (1075/1076). – С. 95-105. – ISSN 0320-8370
328024
  Шумська С. Втеча капіталу з української економіки: аналіз та оцінка за даними платіжного балансу // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 56-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 1811-3141
328025
   Втеча Короткова.. – Х, 1929. – 40с.
328026
  Соловей Е. Втеча по колу як покута за інших // Критика. – Київ, 2002. – Червень, (число 6). – С. 34-35


  Творчість К. Москальця.
328027
  Мала Юлія Втеча у літо // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 1 (133), лютий - березень. – С. 24-27 : фото
328028
  Горак Р. Втеча у прірву: есеї про Леся Курбаса / Роман Горак. – Львів : Апріорі, 2016. – 599, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-629-201-2
328029
  Сєрошевський В. Втеча. / В. Сєрошевський. – Львів, 1962. – 244 с.
328030
  Гусєв В. Втечя з Лук"янівки // Історія України, 2002. – №35
328031
  Цмокаленко Д.Г. Втікачі : памфлети, кіноповість / Дмитро Цмокаленко. – Київ : Дніпро, 1969. – 196 с.
328032
  Ліндсей Д. Втікачі / Д. Ліндсей. – К., 1978. – 144с.
328033
  Захожий В.В. Втікачі з раю / В.В. Захожий. – Львів, 1966. – 112 с.
328034
  Пилипенко М.С. Втілені думки : поезія - скульптура / Міртала Пилипенко ; [ переклад з рос. мови А. Гумецької ]. – Львів : Місіонер, 2004. – 200 с. : іл. – ISBN 966-658-042-Х
328035
   Втіленість // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 702-703. – ISBN 966-316-069-1
328036
  Кирієнко А.В. Втіленість та енактивність свідомості // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (29). – С. 27-30. – ISSN 2414-5823


  Стаття присвячена огляду проблематики новітньої концепції енактивізму та еволюції поглядів традиційної когнітивістики. Особлива увага приділяється аналітиці понять втіленість (embodiment) та енактивність (enaction). Репрезентований погляд на свідомість ...
328037
  Букрієнко А.О. Втілення архетипних тем матері-землі та ритуального жертвоприношення/ініціації у прозі Міядзава Кендзі [подано символи] [chu:mon-no o:i ryo:uriten] "Перевантажений роботою ресторан"


  На прикладі одного оповідання прослідковується втілення архетип них тем Матері та ритуального жертвоприношення (ініціацій у творчості японського письменника Міядзава Кендзі. Аналізуються символи, за допомогою яких ці архетипні теми знаходять своє ...
328038
  Фрицький О.Ф. Втілення в життя ленінських принципів підготовки, добору і розстановки кадрів - важлива умова вдосконалення радянського державного апарату // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 12-18. – (Серія права ; № 11)


  В статье на основе ленинских принципов и решений Коммунистической партии излагаются конкретные предложения, направленные на повышение уровня общеобразовательной и специальной подготовки кадров государственного аппарата, в частности ...
328039
  Баліна К.Н. Втілення в образі Тараса Бульби в однойменній повісті Гоголя кращих рис запорзького козака : ( 7 клас) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 9. – С. 48-50.
328040
  Баліна К.Н. Втілення в образі Тараса Бульби в однойменній повісті Гоголя кращих рис запорозького козака : 7 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 9. – С. 48-50. – Бібліогр. в кінці ст.
328041
  Надтока О.В. Втілення дистанційного навчання в навчальний процес при викладанні дисципліни "Теоретична механіка" / О.В. Надтока, Н.А. Аксьонова, О.В. Оробінський // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 131
328042
  Сазонець О.М. Втілення доктрини К. Клаузевіца у функціонування воєнно-економічних систем Європейського Союзу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 19, жовтень. – С. 5-7. – ISSN 2306-6814
328043
  Сподинюк А. Втілення естетичних принципів та світоглядних орієнтирів Івана Франка в циклі "Притчі" збірки поезій "Мій Ізмарагд" // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 119-124
328044
  Стефанчук М. Втілення європейських стандартів діяльності прокуратури поза сферою кримінальної юстиції у національному законодавстві України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (165). – С. 12-25
328045
  Стефанчук М.М. Втілення європейських стандартів діяльності прокуратури поза сферою кримінальної юстиції у національному законодавстві України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 3. – C. 77-85. – ISSN 2220-1394
328046
  Зленко А. Втілення європейського вибору // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах: суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С.7-9. – ISSN 0868-8273


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
328047
  Мороз Я.С. Втілення ідеалу доброго пастиря в середньовічному культі Св. Миколая // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 202-210
328048
  Рудько О.В. Втілення ідеї національної ідентичності в романах І. Нечуя-Левицького "Хмари" і "Над чорним морем" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 254-260
328049
  Рудько О.В. Втілення ідеї національної ідентичності у творчості Марка Вовчка // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 225. – С.109-118. – (Серія "Філологічні науки")
328050
  Лісова К.С. Втілення ідеї парламентаризму в період Української революції (1917–1921 рр.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 20-25. – ISSN 2219-5521
328051
  Козієва В.В. Втілення ідеї про моральну справедливість у новелі Р. Акутагави "Павутинка" // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 1. – С. 46-48
328052
  Замулянець Н. Втілення ідей Григорія Ващенка в системі становлення сучасного національного виховання / Н. Замулянець, Л. Нерубайська // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2018. – Грудень (№ 21/22). – С. 29-35
328053
  Плотнікова А.В. Втілення ідей гуманізації в норми щодо призначення покарання неповнолітнім в Україні // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 142-148. – (Право ; вип. 22). – ISSN 2312-1661
328054
  Шабала Я.М. Втілення ідей економічного націоналізму в сільськогосподарській кооперації на західноукраїнських землях у 1920 - 1930-х рр. / Я.М. Шабала, А.Г. Шваб // Економічний націоналізм : матеріали VIII всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Івано-Франківськ, 12-13 жовт. 2018 р. : [збірник праць] / Ін-т наук. студій націоналізму [та ін. ; наук. ред. О.М. Сич]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2018. – С. 342-353
328055
  Костицький В.В. Втілення ідей європейської правової доктрини в конституційному процесі в Україні // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 31-40. – ISBN 978-966-7166-35-9
328056
  Корнієнко Л.Г. Втілення інтерактивних технологій в самостійну навчальну роботу студентів / Л.Г. Корнієнко, О.Т. Мар"юшкіна // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 38/39. – С. 146-151. – ISSN 2074-8922
328057
  Полюхович Ю.В. Втілення католицизму в західноєвропейській традиції права : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 66
328058
  Українець Л. Втілення концепції сталого розвитку в зовнішньоторговельній політиці кран-членів ЄС // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 288-293. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
328059
  Бойко В.Ф. Втілення кращих традицій коментування кримінального законодавства // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 4. – С.48
328060
  Гавердовський А.С. Втілення ленінських ідей в принципі протиправності колоніалізму // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 79-85. – (Серія права ; № 11)


  Идея преступности колониализма была выдвинута В.И. Лениным в работах, написанных в дореволюционный период. После Октябрьской революции советское государство повело борьбу за официальное международно-правовое запрещение колониальных отношений, за ...
328061
  Дзера О.В. Втілення ленінських ідей про шлюб та сім"ю в радянському законодавстві / О.В. Дзера, С.П. Індиченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 29-35. – (Юридичні науки ; Вип. 21)


  В статье раскрывается значение и содержание ленинских идей о браке и семье, в частности о равноправии мужчины и женщины в личных и имущественных семейных отношениях, о свободе вступления в брак и расторжения его. Подчеркивается, что эти ленинские ...
328062
  Волошина Т.В. Втілення ленінських принципів фінансової діяльності в практику радянської держави // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 84-86. – (Серія права ; № 12)


  В работе рассматриваются ленинские принципы финансовой деятельности социалистического государства и претворение их в основных финансовых институтах советского государства.
328063
  Киречук В.В. Втілення лінгвістичних механізмів евфемії в текстах художніх творів Лоренсо Сільви // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Буає Г., Гетьман З.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 35. – С. 107-116. – ISSN 2413-5593
328064
  Кукуруза Н.В. Втілення літературної композиції в українському сценічному мистецтві: жанрова й формотворча специфіка, історична динаміка : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.02 / Кукуруза Надія Вікторівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2016. – 20 c. – Бібліогр.: 12 назв
328065
  Льовочкін В. Втілення міжнародних стандартів з прав і свобод засуджених до позбавлення волі у кримінально-виконавче законодавство україни // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.24-25. – Бібліогр.: н. – ISSN 0132-1331
328066
  Степанюк А.Х. Втілення міжнародних стандартів у практику діяльності кримінально-виконавчої системи України : монографія / А.Х. Степанюк, І.С. Яковець; Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків : Кроссроуд, 2007. – 184с. – ISBN 966-8759-26-5
328067
  Самусенко О. Втілення міфопоетичної картини світу в художніх текстах та їх телеверсіях: образи води і вогню // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 25-28. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Присвячено проблемам семіотики та міфопоетики. Здійснено аналіз образів води й вогню в міфопоетичній картині світу творів Є.Шварца, зосереджено увагу на особливостях передування вербально виражених образів творів Є.Шварца при міжсеміотичному перекладі ...
328068
   Втілення мрії : [фотоальбом / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; ред. рада: А.П. Гетьман, І.Л. Галенко ; фото : О.І. Семенець та ін.]. – Харків : Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2020. – [36] с. : фотоіл.
328069
  Дяченко І.Г. Втілення народних ідей у практику сучасного родинного виховання // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 79-81. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
328070
  Інедеркіна Н. Втілення національної політики у книговиданні США, Канади, Південної Америки // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12 (16), грудень. – С. 44-47
328071
  Семенець О. Втілення ностальгії у фортепіанному циклі "Любов" Василя Барвінського // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2019. – Вип. 44 : Музикознавчий універсум. – С. 58-78. – ISSN 2310-0583
328072
  Безродня Є. Втілення образу дзвонів в творчості українських композиторів // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 99-105
328073
  Гурська Г. Втілення положень "Керівних принципів з питання переміщення осіб всередині країни" у законодавстві України: реалії та перспективи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – C. 132-133
328074
  Гурська Г. Втілення положень "Керівних принципів з питання переміщення осіб всередині країни" у законодавстві України: реалії та перспективи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 132-133
328075
  Ковальчук Л. Втілення принципів епічного театру в драмі Бертольда Брехта "Життя Галілея" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 60-64
328076
  Венецька М.В. Втілення принципів європейського договірного права в українському цивільному законодавстві // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 226-234. – ISSN 0869-2491
328077
  Буткевич В. Втілення принципів і норм міжнародних договорів в українське внутрішнє законодавство з міжнародного приватного права // Проблеми застосування міжнародних стандартів у правовій системі України / М. Баймуратов, В.Е. Батлер, Г. Бонн, М. Буроменський, В. [та ін.] Буткевич. – Київ : Юридична практика, 2013. – С. 219-232. – ISBN 978-966-2578-51-5
328078
  Тріско О.М. Втілення принципів педагогіки партнерства у вищому навчальному закладі цивільної авіації // II Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи" : (cвідоцтво про реєстрацію УкрІНТЕІ №449 від 13.09.2018) : матеріали конф. / "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : Щербатих О.В., 2019. – С. 180-181. – ISBN 978-617-639-211-8
328079
  Погребняк С. Втілення принципу гуманізму в праві // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 33-42. – ISSN 1993-0909
328080
  Погребняк С. Втілення принципу добросовісності в праві // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 13-25. – ISSN 1993-0909
328081
  Процюк І.В. Втілення принципу поділу влади в дуалістичних і парламентських монархіях // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 3-13. – ISSN 2224-9281
328082
  Воронова А.О. Втілення принципу пріоритету прав людини як основоположної засади правової держави в Україні тау світі: порівняльно-правовий аспект // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Верховенство права та правова держава" : 16-17 трав. 2014 р. / "Верховенство права та правова держава", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2014. – С. 51-53. – ISBN 978-617-7041-84-8
328083
  Погребняк С. Втілення принципу рівності в юридичних актах // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 8-19.
328084
  Галушко М. Втілення рис "байронічної поеми" у творі Т. Шевченка "Слепая"
328085
  Сварич Н.З. Втілення світоглядної концепції Івана Андрусяка в образній системі поетичної збірки "Повернення в Ґалапаґос" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті досліджено провідні мотиви збірки Івана Андрусяка "Повернення в Ґалапаґос" і розглянуто індивідуально-авторську образну систему для глибшого розуміння світоглядної концепції митця. В статье исследованы ведущие мотивы сборника. Ивана Андрусяка ...
328086
  Дідун Л. Втілення семантики інтенсивності у фразеологізмах з нумеративним компонентом // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 63-70. – ISSN 2413-0923
328087
  Кохановська О.В. Втілення та реалізація ідей розробників ЦК України щодо нормативного закріплення поняття та видів об"єктів цивільних прав // Актуальні проблеми приватного права України : зб. статей до ювілею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України Наталії Семенівни Кузнєцової / відп. ред.: проф. Р.А. Майданик та проф. О.В. Кохановська. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 247-271. – ISBN 978-966-2578-60-1
328088
  Сапон-Аблязова Втілення теорії романтичного вітаїзму в творчості М. Хвильового // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 223-235


  Стаття присвячена розгляду творів М. Хвильового з точки зору їх відповідно- сті теоретичним засадам проголошеного ним літературного стилю – романтич- ного вітаїзму. The article highlights the nature of the gothic subculture. Characterized by ...
328089
  Пахомова Є. Втілення традицій містеріальної драми в оперному театрі XX - XXI століть // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 105-117


  На прикладі хорової опери Лесі Дичко "Різдвяне дійство".
328090
  Духневич А.В. Втілення у систему національного законодавства нормативних положень багатосторонніх угод СОТ щодо забезпечення внутрішньодержавної підтримки виробництва сільськогосподарської продукції // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – C. 105-108. – ISBN 978-966-7957-20-9
328091
  Дзюбак С.В. Втілення функціональності в основних типах праворозуміння : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Дзюбак Софія Василівна ; Приват. ВНЗ Ун-т Короля Данила. – Івано-Франківськ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
328092
  Топузов О. Втілюємо ідеї: польський варіант // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 20-27 вересня (№ 38/39). – С. 5


  Про співпрацю НАПН України з Комітетом педагогічних наук Польської академії наук, науково-дослідними інститутами та вищими навчальними закладами Республіки Польща.
328093
  Базилевський В. Втішання "Чеським зошитом" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 16 лютого (№ 7). – С. 11-12


  "Чеський зошит" Станіслава Чернілевського.
328094
   ВТНП купрати Pb1-xAхSr2Y0,55Ca0,45Cu2Oy (A = Ag, Zn, In) / С.А. Неділько, І.В. Голубєва, О.Г. Зєнькович, А.Л. Мороз, Ю.О. Галаган // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-7. – (Хімія ; Вип. 37)


  Проведено синтез моно- та полікристалічних зразків складу Pb[нижній індекс 1-x]A[нижній індекс x]Sr[нижній індекс 2]Y[нижній індекс 0,55]Ca[нижній індекс 0,45]Cu[нижній індекс 2]O[нижній індекс y] (A = Ag, Zn, In; 0 [< або =] x [< або =] 0,5), що ...
328095
   ВТНП купрати Tl2-xBixSr2Can-1CunOy / І. Корбут, С. Неділько, Т. Войтенко, М. Зеленько, Д. Наумова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 36-38. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано сполуки складу Tl2-xBixSr2Can-1CunOy (n=2, 3; 0<=x<=0,5) методом твердофазного синтезу. Проведено рентгенофазовий аналіз та вимірювання електрофізичних властивостей зразків з різним складом. Визначено область гомогенності та досліджено ...
328096
  Магєррамов А.М. оглы. ВТО в системе международных организаций по регулированию торгово-экономических и таможенных отношений // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 257-266. – ISSN 1563-3349
328097
  Тихонова Н.Б. ВТО: либерализация международной торговли и возможности экономического развития // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 46-54. – (Экономика ; № 1). – ISSN 0201-7385
328098
  Портанский А. ВТО: торговые переговоры между шахом и матом? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 3 (43). – С. 110-118. – ISSN 0201-7083
328099
  Медведева Н.Б. Втома / Н.Б. Медведева. – К, 1932. – 38с.
328100
  Гордієнко В.В. Втома як фізіологічна захисна реакція / В.В. Гордієнко, І.К. Гордієнко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 3, березень. – С. 6-7 : фото
328101
   Втора Югословенска ономастичка конферненция. : Скопье, 6-9 октомври 1977. – Скопье, 1977. – 425с.
328102
  Воротникова Т.А. Вторая "аграрная революция" // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 52-62. – ISSN 044-748Х


  Реформи в економіці в Болівії
328103
  Бэлза И.Ф. Вторая ("Богатырская") симфония Бородина / И.Ф. Бэлза. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1951. – 24 с.
328104
  Бэлза И.Ф. Вторая ("Богатырская") симфония Бородина / И.Ф. Бэлза. – Изд. 2-е. – Москва : Музгиз, 1960. – 19 с.
328105
  Попов А.А. Вторая администрация Барака Обамы // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 6 (522). – С. 17-40. – ISSN 0321-2068
328106
  Павлова Т.А. Вторая английская республика / Т.А. Павлова. – М., 1974. – 224с.
328107
  Соколов А.Я. Вторая англо-афганская война 1878-1880 г.г. как один из этапов английской агрессии в Афганистане : Автореф... канд. историч.наук: / Соколов А.Я.; Среднеазиатский государственый университет. – Ташкент, 1951. – 21 с.
328108
  Завитневич В.З. Вторая археологическая экскурсия в Припетское Полесье : изследование / В.З. Завитневич. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1891. – 62, [1] с. – Оттиск из VI-й книги Чтений в Историческом Обществе Нестора летописца
328109
  Осинин В.С. Вторая атака / В.С. Осинин. – М, 1975. – 511с.
328110
  Дезио А. Вторая вершина мира / А. Дезио. – М, 1984. – 253с. – В изд. также : Неприкосновенная Канченджанга / Ч. Эванс
328111
  Бауков И.П. Вторая весна : стихи 1941-1943 / Бауков И. – Ленинград : Советский писатель, 1946. – 114 с.
328112
  Лошманов М. Вторая весна / М. Лошманов, Л. Широков. – Куйбышев, 1958. – 71с.
328113
  Зуев-Ордынец Вторая весна / Зуев-Ордынец. – М., 1959. – 328с.
328114
  Исаков А.М. Вторая весна / А.М. Исаков. – Ставрополь, 1960. – 36 с.
328115
  Прудковский Н.П. Вторая весна / Н.П. Прудковский. – Воронеж, 1961. – 154с.
328116
  Зуев-Ордынец Вторая весна / Зуев-Ордынец. – М., 1963. – 327с.
328117
  Рустам С. Вторая весна : стихи / Сулейман Рустам ;. – Москва : Советский писатель, 1967. – 103 с.
328118
  Костин В.М. Вторая весна / В.М. Костин. – Волгоград, 1971. – 63с.
328119
  Скворцов В.Н. Вторая весна Вьетнама / В. Скворцов. – Москва : Изд-во политической литературы, 1977. – 173, [3] с. : ил.
328120
   Вторая Вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике, Вильнюс, 28 июня-3 июля, 1977 : тезисы докладов. – Вильнюс
Т. 1 : (А - Л). – 1977. – 259 с. – Тит. л. и обл. парал. на англ. яз.
328121
   Вторая Вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике, Вильнюс, 28 июня-3 июля, 1977 : тезисы докладов. – Вильнюс
Т. 2 : (М - Я). – 1977. – 232 с. – Тит. л. и обл. парал. на англ. яз.
328122
  Косован Е.А. Вторая волна иммиграции украинцев в Германию (1945-1953 гг.): история, причины, последствия // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 4 (88). – С. 6-17. – ISSN 1812-8696
328123
  Оровецкий П.А. Вторая востреча / П.А. Оровецкий. – Москва, 1962. – 464 с.
328124
   Вторая Всероссийская выставка учебных и творческих работ учащихся и студентов педагогических учебных заведений РСФСР. – Москва, 1983. – 63с.
328125
   Вторая всероссийская выставка эстампа : каталог. – Москва : Советский художник, 1979. – 78 с.
328126
  Соколовский С. Вторая всероссийская перепись населения: категоризация населения и политика идентичности // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2010. – № 4. – С. 393-413. – ISBN 978-5-89423-110-5
328127
   Вторая Всесоюзная выставка книжной иллюстрации : каталог. – Москва : Советский художник, 1986. – 143 с.
328128
   Вторая всесоюзная выставка плаката : каталог. – Москва : Союз художников, 1963. – 53, [27] с.
328129
   Вторая Всесоюзная выставка произведений художников маринистов 1955 года : живопись, скульптура, графика. Каталог. – Москва : Советский художник, 1955. – 43 с.
328130
   Вторая Всесоюзная выставка рисунка. – Москва, 1984. – 28с.
328131
   Вторая всесоюзная выставка художников-журналистов. Апрель - декабрь 1975 г. : каталог / Всесоюзная, выставка художников-журналистов, Москва. 2-я., 1975; Ред.: Н.П. Стор. – Москва : Союз журналистов СССР, 1976. – 375 с.
328132
   Вторая Всесоюзная выставка эстампа : каталог. – Киев-Москва : Союз художников СССР, 1963. – 76, [2] с.
328133
   Вторая Всесоюзная конференци "Системные исследования проблем управления качеством и автоматизация процессов управления качеством".. – Львов, 1981. – 106с.
328134
   Вторая Всесоюзная конференция "Системное моделирование социально-экономических процессов".. – Таллин, 1983. – 295с.
328135
   Вторая Всесоюзная конференция "Системное моделирование социально-экономических процессов".. – Таллин, 1983. – 260с.
328136
   Вторая Всесоюзная конференция "Эллипсометрия - метод исследования физико-химических процессов на поверхности твердых тел" : тезисы докладов. – Новосибрск : СО АН СССР, 1981. – 146 с.
328137
   Вторая Всесоюзная конференция Алгориммические методы проектирования цифровых систем.. – Л, 1972. – 140с.
328138
   Вторая Всесоюзная конференция молодых ученых по вопросам сравнительной морфологии и экологии животных.. – М, 1975. – 196с.
328139
   Вторая Всесоюзная конференция по автоматизации анализа химического вещества.. – М, 1980. – 128с.
328140
   Вторая Всесоюзная конференция по аналитической химии радиоактивных элементов, Москва 2-4 дек. 1986 г.. – Москва : Наука, 1986. – 88 с.
328141
   Вторая Всесоюзная конференция по высшим водным и прибрежно-водным растениям : тезисы докладов. – Борок, 1988. – 137 с.
328142
   Вторая Всесоюзная конференция по классической филологии.. – Л, 1961. – 38с.
328143
   Вторая Всесоюзная конференция по методам аэтофизических исследований. – Новосибирск, 1979. – 272 с.
328144
   Вторая Всесоюзная конференция по новым методам спектрального анализа и их применениям : тезисы докладов. – Иркутск : СО АН СССР, 1981. – 215 с.
328145
   Вторая Всесоюзная конференция по проблемам теоретической кибернетики.. – Новосибирск, 1971. – 84с.
328146
   Вторая Всесоюзная конференция по физике и химии редкоземельных полупроводников : тезисы докладов. – Ленинград : ЛИЯФ, 1979. – 131 с.
328147
   Вторая Всесоюзная конференция по фотосинтезу. – Москва, 1957. – 168 с.
328148
   Вторая Всесоюзная конференция по химии нептуния и плутония.. – Л, 1982. – 104с.
328149
   Вторая Всесоюзная конференция сторонников мира.. – М, 1950. – 48с.
328150
   Вторая Всесоюзная конференция сторонников мира.. – М, 1951. – 172с.
328151
   Вторая Всесоюзная межвузовская научно-техническая конференция "Математическое, алгоритмическое и техническое обеспечение АСУ ТП.". – Ташкент, 1980. – 110с.
328152
   Вторая Всесоюзная межвузовская научно-техническая конференция "Математическое, алгоритмическое и техническое обеспечение АСУ ТП.". – Ташкент, 1980. – 92с.
328153
   Вторая Всесоюзная межвузовская научно-техническая конференция "Математическое, алгоритмическое и техническое обеспечение АСУ ТП.". – Ташкент, 1980. – 92с.
328154
   Вторая Всесоюзная межвузовская научно-техническая конференция "Математическое, алгритмическое и техническое обеспечение АСУ ТП".. – Ташкент, 1980. – 105с.
328155
   Вторая Всесоюзная межвузовская научно-техническая конференция "Математическое, алгритмическое и техническое обеспечение АСУ ТП".. – Ташкент, 1980. – 116с.
328156
   Вторая Всесоюзная научная конференция "Книга в России до середины 19 века. Библиотеки. Читатель".. – Л, 1981. – 66с.
328157
   Вторая Всесоюзная научно-техническая конференция "Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества продукции".. – Тарту, 1981. – 399с.
328158
   Вторая Всесоюзная орнитологическая конференция 18-25 августа 1959 года.. – М
1. – 1959. – 95с.
328159
   Вторая Всесоюзная орнитологическая конференция 18-25 августа 1959 года.. – Москва
3. – 1959. – 128с.
328160
   Вторая Всесоюзная художественная лотерея. – М, 1965. – 31с.
328161
   Вторая Всесоюзная художественная лотерея. – М., 1965. – 31с.
328162
   Вторая Всесоюзная художественная лотерея. – М, 1965. – 31с.
328163
   Вторая Всесоюзная художественная лотерея. – М, 1965. – 31с.
328164
   Вторая Всесоюзная художественная лотерея. – М, 1966. – 31с.
328165
   Вторая Всесоюзная художественная лотерея. 1965-1966 гг.. – М., 1965. – 31с.
328166
   Вторая Всесоюзная художественная лотерея.1965-1966гг.. – М., 1965. – 31с.
328167
   Вторая Всесоюзная художественная фотовыставка "Семилетка в действии".. – М, 1961. – 55с.
328168
   Вторая всесоюзная художетвенная лотерея. – М., 1965. – 31с.
328169
   Вторая Всесоюзная школа-семинар.. – М, 1983. – 368с.
328170
   Вторая Всесоюзная школа по имитационным моделям и диалоговым системам в управлении производством.. – Новосибирск, 1985. – 154с.
328171
   Вторая Всесоюзная школа по оптике рассеивающих сред. – Минск : ИФ АН БССР, 1980. – 40 с.
328172
   Вторая всеукраинская научно-практическая конференция по вопросам самоорганизации населения, Одесса. 3-4 марта 2007 г. : сборник материалов / Развитие органов самоорганизации населения в Украине: проблемы теории и практики. Всеукраинская научно-практическая конференция; Одес. гор. обществ. орг. "Лицом к лицу" ; [под ред. В.И. Брудного, А.С. Крупника, А.С. Орловского]. – Одесса : Хоббит Плюс, 2007. – 120 с.
328173
  Журавлев В.А. Вторая встреча / В.А. Журавлев. – Москва, 1954. – 164с.
328174
  Вергелис А.А. Вторая встреча : сборник стихов / А.А. Вергелис; авториз. пер. с евр. – Ленинград, 1961. – 152 с.
328175
  Мостков Ю.М. Вторая встреча / Ю.М. Мостков. – Новосибирск, 1972. – 184 с.
328176
  Собко В.Н. Вторая встреча : Рана моя - Берлин: Романы / В.Н. Собко; Авториз. пер. с укр. Н Крючковой. – Москва : Советский писатель, 1980. – 398 с.
328177
  Лакшин В.Я. Вторая встреча / В.Я. Лакшин. – М. : Советский писатель, 1984. – 366 с.
328178
  Маяксем Л. Вторая встреча : повести / Леонид Маяксем ; пер. с чуваш. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1988. – 316 с.
328179
  Пуклова Е. Вторая встреча с героями / Е. Пуклова. – М, 1981. – 224с.
328180
  Батурина Т.П. Вторая встреча с Кавказом : (Праздник барабанщика) / Т.П. Батурина. – Ставрополь : Книжное издательство, 1967. – 111 с., [1] л. портр.
328181
   Вторая встреча.. – Ярославль, 1967. – 198с.
328182
   Вторая выставка "Советская Россия" : сборник статей. – Ленинград : Художник РСФСР, 1967. – 216 с.
328183
   Вторая выставка произведений московских художников - ветеранов Великой Отечественной войны : каталог. – Москва, 1968. – 22 с.
328184
   Вторая выставка работ молодых художников : каталог. – Саратов : Облполиграфиздат, 1963. – 16 с.
328185
   Вторая выставка работ художников-журналистов : каталог. – Москва : Главполиграфпром, 1964. – 19 с.
328186
   Вторая геологическая конференция "Степановские чтения".. – Артемовск, 1968. – 188с.
328187
  Маклаков В.А. Вторая Государственная дума : воспоминания современника / В.А. Маклаков. – London, 1991. – 258 с.
328188
  Луковский И.В. Вторая граница / И.В. Луковский. – Москва, 1950. – 34с.
328189
  Сильвестр Р. Вторая древнейшая профессия / Р. Сильвестр. – Москва, 1956. – 328 с.
328190
  Милюков П.Н. Вторая Дума : Публицистическая хроника 1907 : 2-е продолж. сб. "Год борьбы" / П. Милюков. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1908. – XIII, [3], 302 с. – (Библиотека "Общественной пользы")
328191
  Адамян Н.Г. Вторая жена : роман / Нора Адамян. – Москва : Советский писатель, 1967. – 232 с.
328192
  Елизаветин Г.В. Вторая жизнь / Г.В. Елизаветин. – Москва, 1961. – 266с.
328193
  Ванюшин В.Ф. Вторая жизнь / В.Ф. Ванюшин. – Алма-Ата, 1962. – 258с.
328194
  Азимзаде Ю.А. Вторая жизнь : повесть / Ю.А. Азимзаде; Юсиф Азим-заде ; пер. с азерб.: Л. и Т. Вайсенберг. – Москва : Советский писатель, 1962. – 242 с.
328195
  Мелешин С. Вторая жизнь / С. Мелешин. – Москва : Современник, 1981. – 335 с.
328196
  Аджба Т. Вторая жизнь : стихи / Таиф Аджба ; пер. с абх. В. Куприянова ; худож. А.И. Гольдман. – Москва : Советский писатель, 1983. – 88 с. : ил.
328197
  Гребнев Н.И. Вторая жизнь / Н.И. Гребнев. – М., 1985. – 237с.
328198
  Досанов С.А. Вторая жизнь : роман. повесть / С.А. Досанов; авториз. пер. с каз. Ю.Чичева. – Москва : Советский писатель, 1988. – 421 с.
328199
  Аникин А.В. Вторая жизнь : науч.-фантаст. повести / А.В. Аникин ; худож.: С. Любаев. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 190, [2] с. : ил. – (Библиотека советской фантастики)
328200
  Лелич М. Вторая жизнь // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2018. – № 22 (577), 01.06.2018. – С. 16-17. – ISSN 2075-7093


  Что изменит новый закон о трансплантации в Украине.
328201
  Балла О. Вторая жизнь академика Лихачева // Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 52-56. – ISSN 0130-1640
328202
  Сафроненко В.М. Вторая жизнь дерева / В.М. Сафроненко. – Минск, 1990. – 206с.
328203
  Лямин И.В. Вторая жизнь дерева. Дерево в искусстве. / И.В. Лямин. – М., 1970. – 135с.
328204
  Пестушко В. Вторая жизнь кораблей : Научная мозаика // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 72 : Іл.
328205
  Веретнова Юлия Вторая жизнь лубка // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12. – С. 172-174. – ISSN 0235-7089


  Лубок — вид изобразит. искусства, которому свойственна доходчивость и емкость образа. Лубок называют также народной (фольклорной) картинкой и связывают с раскрашенным графическим изображением
328206
  Анрио Э. Вторая жизнь Мартена Крамуазана : роман / Э. Анрио; пер. с фр. яз. Бенедикта Лившица. – Ленинград : Новинки всемирной лит-ры, 1927. – 179 с.
328207
  Доступова Т.Г. Вторая жизнь Павла Корчагина / Т.Г. Доступова. – М : Книга, 1978. – 92 с.
328208
  Лихоманова Е. Вторая жизнь редких изданий // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 10. – С. 10-13. – ISSN 0869-4915
328209
  Захарова Е. Вторая жизнь системы Брайля // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 1. – С. 41-43. – ISSN 0869-4915
328210
  Ефимов В.В. Вторая жизнь телевизора / В.В. Ефимов. – Москва, 1971. – 96с.
328211
  Бланк А.С. Вторая жизнь фельдмаршала Паулюса / А.С. Бланк, Б.Л. Хавкин. – Москва : Патриот, 1990. – 206 с.
328212
  Адамович В.Н. Вторая жизнь цветных кинескопов / В.Н. Адамович, Д.П. Бриллиантов, А.И. Кочура. – Москва : Радио и связь, 1992. – 112 с. : ил. – Библиогр.: с. 111-112. – (Массовая радиобиблиотека ; вып. 1174)
328213
  Якутенко Ирина Вторая жизнь. Бег по кругу / Якутенко Ирина, Деннисс Кармел // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 132-138 : фото
328214
  Шутова Мария Вторая жизнь. Модель для сборки // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 142-147 : фото
328215
  Яковлев И.Д. Вторая житрница страны / И.Д. Яковлев. – М, 1957. – 88с.
328216
  Абу Дулаф Мисар Вторая записка Абу Дулафа / Абу Дулаф Мисар; Акад. наук СССР, Ин-т народов Азии ; изд. текста, пер., введ. и коммент. П.Г. Булгакова, А.Б. Халидова. – Москва : Издательство восточной литературы, 1960. – 113 с., [77] с. староараб. паг. – (Памятники литературы народов Востока. Малая серия ; № 5)
328217
  Белавин М.Ю. Вторая заря / М.Ю. Белавин. – М., 1986. – 253с.
328218
   Вторая зональная художественная выставка "В едином строю" : живопись, скульптура, графика, декоративно-монументальное искусство. Каталог. – Москва : Союзтеапром Министерства культуры СССР, 1969. – 164 с.
328219
   Вторая зональная художественная выставка "Край Черноземный" посвященная 50-летию Великой Октябрьской соцалиалестической революции 15 июля - 15 августа 1967 г. : каталог. – Тула : Главполиграфпром Комитета по печати при Совете Министров СССР, 1967. – 139 с.
328220
   Вторая зональная художественная тематическая выставка "Урал социалистический" : каталог. – Пермь : Звезда, 1967. – 119 с.
328221
   Вторая зоологическая конференция Литовской ССР.. – Вильнюс, 1962. – 157с.
328222
  Висьневска-Рошковска Кинга Вторая и третья молодость женщины / Висьневска-Рошковска Кинга. – 2-е изд. – Минск, 1988. – 144с.
328223
   Вторая империалистическая война. – Москва, 1938. – 28 с.
328224
  Изаков Б.Р. Вторая империалистическая война / Б.Р. Изаков. – М, 1939. – 48с.
328225
  Лемин И.М. Вторая империалистическая война началась. / И.М. Лемин. – М., 1939. – 96с.
328226
   Вторая итоговая научная конференция : Тезисы докл. и сообщ. – Новосибирск, 1961. – 43с.
328227
  Ваксель С. Вторая Камчатская экспедиция Витуса Беринга / С. Ваксель; Пер. с рукописи на нем. Ю.И. Бронштейна, Под. ред. А.И. Андреева. – Ленинград; Москва : Главсевморпути, 1940. – 172с : карты
328228
  Мандельштам Н.Я. Вторая книга : Воспоминания / Н.Я. Мандельштам. – М : Московский рабочий, 1990. – 560 с.
328229
  Бем А. Вторая книга о любви / А. Бем. – Минск, 1984. – 63 с.
328230
  Кузмин М. Вторая книга рассказов. – Москва : Книгоиздательство "Скорпион", 1910. – 386, [10] с.
328231
  Гаршин В.М. Вторая книжка рассказов / Всеволод Гаршин // Первая книжка рассказов / В.М. Гаршин. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. ком. "Общ. для пособ. нужд. лит. и ученым ; "Тип. И.И. Скороходова, 1891. – 295 с.


  Содержание: Деньщик и офицер; Из воспоминаний рядового; Красный цветок; Медведи; Сказка о жабе и розе; Надежда Николаевна
328232
  Душенькин В.В. Вторая Конная / В.В. Душенькин. – М, 1968. – 215с.
328233
   Вторая конференция межпарламентского союза.. – Белград, 1975. – 71с.
328234
   Вторая конференция молодых геологов Украины при Институте геологических наук АН УССР.. – К, 1962. – 190с.
328235
   Вторая конференция молодых ученых. – Иркутск
Ч. 1. – 1984. – 151с.
328236
   Вторая конференция молодых ученых. – Иркутск
Ч. 3. – 1984. – 162с.
328237
   Вторая конференция писателей Чечено-Ингушетии.. – Грозный, 1961. – 106с.
328238
   Вторая конференция по оптимальному планированию и управлению народным хозяйством.. – Москва
Секция 1. – 1983. – 224 с.
328239
   Вторая конференция по оптимальному планированию и управлению народным хозяйством.. – Москва
Секция 3. – 1983. – 292 с.
328240
   Вторая конференция по оптимальному планированию и управлению народным хозяйством.. – Москва
Секция 4. – 1983. – 263 с.
328241
   Вторая конференция по оптимальному планированию и управлению народным хозяйством.. – Москва
Секция 5. – 1983. – 213 с.
328242
   Вторая конференция по оптимальному планированию и управлению народным хозяйством.. – Москва
Секция 6. – 1983. – 146 с.
328243
  Караваев П.Н. Вторая конференция РСДРП / П.Н. Караваев. – Москва, 1949. – 44с.
328244
  Караваев П.Н. Вторая конференция РСДРП / П.Н. Караваев. – Москва, 1950. – 48с.
328245
  Семенов В.Г. Вторая конференция РСДРП ("Первая Всероссийская") / В.Г. Семенов. – М., 1956. – 24с.
328246
   Вторая летняя математическая школа : Кацивели, июнь-июль 1964 г. – Киев
Ч. 1. – 1965. – 197с.
328247
   Вторая летняя математическая школа : Кацивели, июнь-июль 1964 г. – Киев
Ч. 2. – 1965. – 228с.
328248
  Томаева А. Вторая любовь / А. Томаева. – Орджоникидзе, 1966. – 128с.
328249
  Малыгина Н.П. Вторая любовь.- (Мужчины.- Грусть). / Н.П. Малыгина. – Волгоград, 1962. – 48с.
328250
  Родин Н.А. Вторая любовь. / Н.А. Родин. – Рязань, 1963. – 200с.
328251
   Вторая межвузовская научно-методическая конференция "Преподавание иностранных языков в вузах неязыковых специальностей.". – Минск, 1971. – 332с.
328252
   Вторая Межвузовская научно-методическая конференция преподавателей иностранных языков 3-5 мая 1967 г.. – Саратов, 1967. – 25с.
328253
   Вторая межвузовская студенческая геологическая конференция.. – Львов, 1962. – 100с.
328254
   Вторая межвузовская студенческая научная филологическая конференция. – Ленинград, 1969. – 156с.
328255
   Вторая Международная конференция Организации Объединенных Наций по применению атомной энергии в мирных целях.. – 6с.
328256
   Вторая Международная конференция Организации Объединенных Наций по применению атомной энергии в мирных целях., 1958. – 15 с.
328257
   Вторая Международная конференция Организации Объединенных Наций по применению атомной энергии в мирных целях.. – Чехословакия, 1958. – 11с.
328258
   Вторая Международная конференция Организации Объединенных Наций по применению атомной энергии в мирных целях., 1958. – 18 с.
328259
   Вторая Международная конференция Организации Объединенных Наций по применению атомной энергии в мирных целях., 1958. – 7 с.
328260
   Вторая Международная конференция Организации Объединенных Наций по применению атомной энергии в мирных целях., 1958. – 6 с.
328261
   Вторая Международная конференция Организации Объединенных Наций по применению атомной энергии в мирных целях., 1958. – 12 с.
328262
   Вторая Международная конференция Организации Объединенных Наций по применению атомной энергии в мирных целях., 1958. – 11 с.
328263
   Вторая Международная конференция Организации Объединенных Наций по применению атомной энергии в мирных целях., 1958. – 11 с.
328264
   Вторая Международная конференция Организации Объединенных Наций по применению атомной энергии в мирных целях., 1958. – 22 с.
328265
  Постан М.Я. Вторая Международная научно-практическая конференция по проблемам развития транспортной логистики " Интер-Транслог"2010" // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 5. – С. 8-9 : фото
328266
  Сомин Н.И. Вторая мировая война / Н.И. Сомин. – М, 1951. – 67с.
328267
  Сомин Н.И. Вторая мировая война / Н.И. Сомин. – М, 1954. – 72с.
328268
  Деборин Г.А. Вторая мировая война : военно-политический очерк / Г.А. Деборин; под ред. Зубкова И.И. – Москва : Военное изд-во М-ва обороны СССР, 1958. – 430, [2] с.
328269
   Вторая мировая война : материалы научной конференции, посвященной 20-й годовщине Победы над фашистской Германией : в 3 кн. – Москва : Наука. – (Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях, документах)
Кн. 1 : Общие проблемы / [ред. кол. кн. : В.Л. Исраэлян (отв. ред.), Р.М. Илюхина, А.В. Карасев и др.]. – 1966. – 438, [2] с.
328270
  Лиддел Гарт Вторая мировая война / Лиддел Гарт. – Москва, 1976. – 679с.
328271
   Вторая мировая война : список предметных рубрик. – Москва, 1984. – 212 с.
328272
   Вторая мировая война : краткая история / Д. Айххольц, Н.Г. Андронников, А.И. Бабин, А.В. Басов, Т.С. и др. Бушуева; [междунар. ред. кол. : П.А. Жилин, Е.М. Жуков (председ.), Д. Сирков и др. ; ред. А.С. Савин (руков. ред.), Бахман П., Т.С. Бушаева и др.]. – Москва : Наука, 1985. – 586, [6] с.
328273
  Черчилль У. Вторая мировая война : В 3-х книгах/ сокр. пер. с англ. / У. Черчилль. – Москва : Воениздат. – ISBN 5-203-00705-5
Кн. 1 : Т. 1-2. – 1991. – 590 с.
328274
  Черчилль У. Вторая мировая война : В 3-х книгах/ сокр. пер. с англ. / У. Черчилль. – Москва : Воениздат
Кн. 3 : Т. 5-6. – 1991. – 702 с.
328275
  Фуллер Ч Д.Ф. Вторая мировая война 1939 - 1945 гг. : стратегический и тактический обзор / Дж. Фуллер ; пер. с англ. В.А. Герасимова, Н.Н. Яковлева ; под ред. А.Д. Багреева. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1956. – 550 с.
328276
   Вторая мировая война в воспоминания Уинстона Черчиля, Шарля де Голля, Корделла Хэлла, Уильяма Леги, Дуайта Эйзенхауэра.. – Москва, 1990. – 558с.
328277
   Вторая мировая война в литературе зарубежных стран. – Москва, 1985. – 616с.
328278
  Васильев В.И. Вторая мировая война в общественном мнении современной Германии // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 3. – С. 85-99. – ISSN 0130-3864
328279
  Атлас З.В. Вторая мировая война и денежное обращение в капиталистических странах : стенограмма публичной лекции, прочитанной 22 апреля 1946 года в Лекционном зале в Москве / Атлас З.В. ; Всесоюз. лекционное бюро при М-ве высшего образования СССР. – Москва : Правда, 1946. – 32 с.
328280
  Оришев А.Б. Вторая мировая война и проблема сохранения независимости афганского государства в постановлениях Лоя Джирги // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 5. – С.61-64
328281
   Вторая мировая война и современность.. – Москва, 1972. – 355с.
328282
   Вторая мировая война, 1939-1945.. – Москва, 1989. – 414с.
328283
   Вторая мировая война.. – Москва
2. – 1966. – 403с.
328284
   Вторая мировая война.. – Москва
3. – 1966. – 342с.
328285
  Самсонов А.М. Вторая мировая война. 1939-1945 : очерк важнейших событий / А.М. Самсонов. – Москва : Наука, 1985. – 584 с.
328286
  Самсонов А.М. Вторая мировая война. 1939-1945 / А.М. Самсонов. – Москва, 1990. – 637 с.
328287
   Вторая мировая война. 1939-1945 гг. : военно-исторический очерк. – Москва : Воен. изд-во М-ва обороны СССР, 1958. – 930, [2] с. – (Библиотека офицера)
328288
  Черчилль У. Вторая мировая война. В 3-х кн. / У. Черчилль. – Москва : Воениздат. – ISBN 5-203-00706-3
Кн. 2, т. 3-4. – 1991. – 671 с.
328289
  Иванова Л.А. Вторая мировая война. Великая Отечественная война : аннотированный библиографический указатель // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2010. – № 1 (19). – С. 118-203
328290
   Вторая мировая война: итоги и уроки. – Москва, 1985. – 447с.
328291
   Вторая мировая война: краткая история. – М. : Наука, 1984. – 592 с.
328292
  Суржик Д.В. Вторая мировая война: образы союзников США в американской прессе // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 9 (93). – С. 32-36. – ISSN 2070-9773
328293
   Вторая мировая и Великая Отечественная войны в учебниках истории стран СНГ и ЕС: проблемы, подходы, интерпретации // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2010. – № 3 (4). – С. 162-185. – ISSN 2079-3359


  Международная конференция, приуроченная к 65-летию Победы, состоялась 8-9 апреля 2010 г.
328294
  Суржик Д.В. Вторая мировая: противники глазами американской прессы // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 11 (95). – С. 42-48. – ISSN 2070-9773
328295
  Патрикеев В.П. Вторая модель хозрасчета / В.П. Патрикеев, А.В. Мигаль. – М., 1989. – 108с.
328296
  Шабалин А.П. Вторая молодость / А.П. Шабалин. – Ярославль, 1968. – 48 с.
328297
   Вторая молодость Аполлона. – Киев, 1995. – 420с.
328298
  Невежин М.П. Вторая молодость. / М.П. Невежин. – 90с.
328299
  Кочетков Ю. Вторая молодость. / Ю. Кочетков. – Астрахань, 1963. – 117 с.
328300
  Шаблин А.П. Вторая молодость. / А.П. Шаблин. – Ярославль, 1968. – 48с.
328301
  Соколов В.Н. Вторая молодость. / В.Н. Соколов. – М., 1971. – 192с.
328302
  Наумов А. Вторая муза / А. Наумов. – Ташкент, 1982. – 572с.
328303
   Вторая научная конференция Института цитологии АН СССР.. – Л, 1962. – 88с.
328304
   Вторая научная конференция молодых ученых. – Иркутск, 1972. – 280с.
328305
   Вторая научная сессия по вопросам германского языкознания.. – Москва, 1959. – 38с.
328306
   Вторая научно-техническая конференция по картографии 26-29 января 1966 г. : тезисы докладов. – Ленинград, 1966. – 119с.
328307
   Вторая научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава (Таганрогского радиотехнического ин-та) : Программа и тезисы докладов. – Таганрог, 1956. – 38с.
328308
  Умеров Э. Вторая невеста: рассказы и повесть. : рассказы и повесть / Эрвин Умеров ; пер. авт.. – Москва : Советский писатель, 1984. – 368 с.
328309
  Кирюхин А.В. Вторая ночь / А.В. Кирюхин. – Москва, 1963. – 48с.
328310
  Некрасов В.П. Вторая ночь / В.П. Некрасов. – Москва, 1965. – 120с.
328311
   Вторая объединенная научнаяконференция кафедр физиологии человеа и животных Кутаисского Педагогического ин-та им.А.Цулукидзе, Тбилисского пед.ин-та им.А.С.Пушкина, Армянского гос.пед.ин-та им.Х.Абов. – Баку, 1955. – 51с.
328312
   Вторая оранжевая книга : Дипломатич. переписка России, предшествовавшая войне с Турцией. – Петроград : [Освобождение], 1915. – 62 с. – (Дипломатич. архив ; Т. 6)
328313
  Клименко В.Г. Вторая основная задача теории упругости для тел сложной формы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 023 / Клименко В.Г. ; Донецкий гос. ун-тет. – Донецк, 1969. – 11с.
328314
  Шефнер В.С. Вторая память / В.С. Шефнер. – Л., 1981. – 272с.
328315
  Шрила Прабхупада Вторая песнь "Космическое проявление" / Шрила Прабхупада. – Москва, 1992. – 750 с.
328316
  Шримад Бхагаватам Вторая песнь. "Космическое проявление" / Шримад Бхагаватам, 1992. – 750с.
328317
  Барышев М.И. Вторая половина года : роман / М.И. Барышев ; ил. С. Соколов. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 351 с. : ил.
328318
  Барышев М.И. Вторая половина года : роман / М.И. Барышев ; послесл. Д. Еремина ; худож. Г. Комаров. – 2-е изд. – Москва : Профиздат, 1977. – 383 с. : ил. – (Библиотека рабочего романа)
328319
  Хелемский Я.А. Вторая половина дня / Я.А. Хелемский. – М, 1967. – 144с.
328320
  Долинский Д.М. Вторая половина дня / Д.М. Долинский. – Элиста, 1980. – 124с.
328321
  Якушев Н.М. Вторая половина дня. / Н.М. Якушев. – Ярославль, 1973. – 112с.
328322
  Некрасов Г.А. Вторая половина лета / Г.А. Некрасов. – Л., 1971. – 120с.
328323
  Андреев А.А. Вторая попытка : фантаст. повесть / Анатолий Андреев ; худож. С.А. Быданов. – Ижевск : Удмуртия, 1990. – 302, [2] с. : ил.
328324
  Гранова Г.Н. Вторая природа. (Материалы и вещества, созд. химией). / Г.Н. Гранова. – М., 1974. – 48с.
328325
  Леонтьева Т.К. Вторая программа / Т.К. Леонтьева. – М, 1970. – 276с.
328326
  Леонтьева Т.К. Вторая программа : документальная повесть / Т.К. Леонтьева. – Москва : Советский писатель, 1976. – 279 с.
328327
  Ряскин Н.Д. Вторая программа Комммунистической партии / Н.Д. Ряскин. – Л, 1980. – 152с.
328328
   Вторая просьба.. – Москва, 1966. – 32с.
328329
  Полянцев А.В. Вторая профессия / А.В. Полянцев. – М., 1965. – 192с.
328330
  Романюк В.Я. Вторая профессия завода / В.Я. Романюк. – Москва : Знание, 1985. – 64 с.
328331
  Леонтьев А. Вторая пятилетка / А. Леонтьев, 1932. – 30с.
328332
  Ринк И.А. Вторая разведка / И.А. Ринк. – М., 1962. – 80с.
328333
  Демидова А.С. Вторая реальность / А.С. Демидова. – М, 1980. – 223с.
328334
  Хейфец М.И. Вторая революционная ситуация в России / М.И. Хейфец. – М, 1963. – 240с.
328335
   Вторая республиканская выставка : художники автономных республик, областей и национальных округов РСФСР. Каталог. – Москва : Советский художник, 1989. – 160 с.
328336
   Вторая республиканская выставка Советская Россия.. – Москва, 1965. – 153с.
328337
   Вторая Республиканская конференция по агрогидромеханике, теплообмену и массообмену.. – Киев, 1969. – 64с.
328338
   Вторая Республиканская конференция по аэрогидромеханике, теплообмену и массобмену. – Киев, 1969. – 109 с.
328339
   Вторая Республиканская конференция по аэрогидромеханике, теплообмену и массообмену. – Киев, 1969. – 229с.
328340
   Вторая республиканская конференция по аэрогидромеханике,теплообмену и массобмену. – Киев, 1969. – 33с.
328341
   Вторая республиканская конференция по электрохимии.. – Тбилиси, 1982. – 208с.
328342
   Вторая республиканская научная конференция по изучению и использованию производительных сил Подолья : Пленарное заседание (материалы конференции). Февраль 1972 г. – Киев, 1972. – 115с.
328343
   Вторая республиканская художественная выставка "Советская Россия" 6 февраля - 11 апреля 1965 года : каталог. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва : Советский художник, 1966. – 130 с.
328344
  Рассадин С. Вторая родина (Кайсын Кулиев и его переводчики) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1973. – № 9. – С. 15-41
328345
  Калоев Б.А. Вторая родина Коста / Б.А. Калоев. – Ставрополь, 1988. – 317с.
328346
  Гольдберг А.Я. Вторая роса / А.Я. Гольдберг. – Челябинск, 1964. – 174с.
328347
  Бубка С. Вторая Российская Олимпиада - Рига - 1914 / С. Бубка, М. Булатова // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2014. – № 4. – С. 4-9. – ISSN 1992-7886
328348
  Бубка С. Вторая Российская Олимпиада - Рига - 2014 : (початок № 4 за 2014 рік) / С. Бубка, М. Булатова // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2015. – № 1. – С. 4-10. – ISSN 1992-7886
328349
  Черменский Е.Д. Вторая российская революция, февраль 1917 / Е.Д. Черменский. – Москва, 1986. – 173с.
328350
  Вежинов П. Вторая рота / П. Вежинов. – Москва, 1951. – 104с.
328351
  Вежинов П. Вторая рота / П. Вежинов. – Москва, 1977. – 288с.
328352
  Филатов Л.И. Вторая рота. / Л.И. Филатов. – М., 1953. – 190с.
328353
  Бурджалов Э.Н. Вторая русская революция. Восстание в Петрограде / Э.Н. Бурджалов. – М., 1967. – 407с.
328354
  Бурджалов Э.Н. Вторая русская революция. Москва.Фронт. Периферия. / Э.Н. Бурджалов. – Москва, 1971. – 456с.
328355
  Почивалин Н.М. Вторая семья / Н.М. Почивалин. – Пенза, 1959. – 247с.
328356
  Чиковани Г.С. Вторая семья : повесть / Григол Чиковани ;. – Москва : Детгиз, 1960. – 64 с.
328357
  Ябс Густав Вторая семья / Ябс Густав. – Москва, 1965. – 192с.
328358
   Вторая сессия VIII Всекитайского съезда Коммунистическойпартии Китая.. – Пекин, 1958. – 100с.
328359
   Вторая сессия Верховного Совета Азербайджанской ССР 28-29 июля 1947 г. : Стенограф. отчет. – Баку : Изд-во ВС АзССР, 1949. – 150 с.
328360
   Вторая сессия Верховного Совета Белорусской ССР второго созыва 9-11 июля 1947 года. – Минск, 1949. – 196 с.
328361
   Вторая сессия Верховного Совета Казрельской АССР 7-10 августа 1939 г. : стенографический отчет. – Петрозаводск : Издание Верховного Совета Карельской АССР, 1939. – 183, [5]с.
328362
   Вторая сессия Верховного Совета Литовской ССР (пятого созыва) 24-25 ноября 1959 года.. – Вильнюс, 1960. – с.
328363
   Вторая сессия Верховного Совета СССР / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (2 ; 1989). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00159-7
Ч. 1 : 25 сентября - 2 октября 1989 г. – 1990. – 223, [1] с.
328364
   Вторая сессия Верховного Совета СССР / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (2 ; 1989). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00159-7
Ч. 2 : 3 - 10 октября 1989 г. – 1990. – 271, [1] с.
328365
   Вторая сессия Верховного Совета СССР / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (2 ; 1989). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00159-7
Ч. 3 : 16-23 октября 1989 г. – 1990. – 252, [1] с.
328366
   Вторая сессия Верховного Совета СССР / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (2 ; 1989). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00159-7
Ч. 5 : 1-14 ноября 1989 г. – 1990. – 299, [1] с.
328367
   Вторая сессия Верховного Совета СССР / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (2 ; 1989). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00159-7
Ч. 6 : 15 - 21 ноября 1989 г. – 1990. – 285, [1] с.
328368
   Вторая сессия Верховного Совета СССР / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (2 ; 1989). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00159-7
Ч. 7 : 22-24 ноября 1989 г. – 1990. – 239, [1] с.
328369
   Вторая сессия Верховного Совета СССР / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (2 ; 1989). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00159-7
Ч. 8 : 27-28 ноября 1989 г. – 1990. – 247, [1] с.
328370
   Вторая сессия Верховного Совета СССР / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (2 ; 1989). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00157-0
Ч. 4 : 24-31 октября 1989 г. – 1992. – 285, [1] с.
328371
   Вторая сессия Верховного Совета СССР 10-21 августа 1938 г. : стенографический отчет. – Москва : Издание Верховного Совета СССР, 1938. – 815 с.
328372
   Вторая сессия Верховного Совета УССР 25-28 июля 1939 г. : стенографический отчет. – Киев : Издание Верховного Совета УССР, 1940. – 314 с.
328373
   Вторая сессия Верховного Совета Эстонской ССР четвертого созыва 31-31 января 1956 года.. – Таллин, 1956. – с.
328374
   Вторая сессия Всемирного Совета Мира.. – 32с.
328375
   Вторая сессия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Х созыва. : стенографический отчет. – Москва : Издание ВЦИК, 1923. – 261, 46с.
328376
   Вторая сессия ЗакЦИК VI созыва.. – Тифлис, 1932. – 124с.
328377
   Вторая сессия Центрального Исполнительного Комитета СССР 6 июля 1923 г.. – Москва, 1923. – с.
328378
   Вторая сессия Центрального Исполнительного Комитета, 3 созыва.. – Москва, 1926. – с.
328379
   Вторая сибирская научно-практическая конференция по надежности научно-технических прогнозов.. – Новосибирск, 1981. – 188с.
328380
  Шичко Г.А. Вторая сигнальная система и ее физиологические механизмы : Вторая сигнальная система и рефлекторная деятельность / Г.А. Шичко; Академия медицинских наук СССР. – Ленинград : Медицина, 1969. – 223с.
328381
  Дараган Д.Г. Вторая симфония А. Эшпая / Д.Г. Дараган. – Москва : Музыка, 1964. – 36 с.
328382
  Емельянов Е.П. Вторая смена / Е.П. Емельянов. – Ташкент, 1979. – 52с.
328383
  Титов Анатолий Федорович Вторая смена : Стихи / Титов Анатолий Федорович. – Москва : Мол.гвардия, 1979. – 112с. + с портр.
328384
  Наумов И. Вторая смена // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2007. – № 6. – С. 121-129. – ISSN 1728-8568
328385
  Ливанова А.М. Вторая степень понимания: Академик Л.И.Мандельштам / А.М. Ливанова, В.А. Ливанов. – Москва : Знание, 1988. – 192 с.
328386
  Лесс А.Л. Вторая стихия / А.Л. Лесс. – М., 1969. – 224с.
328387
  Финн К.Я. Вторая столица / К.Я. Финн. – М, 1971. – 184 с.
328388
  Ушаков Н.Н. Вторая стрелкования. / Н.Н. Ушаков. – Грозный, 1955. – 168с.
328389
  Родионов С.В. Вторая сущность / С.В. Родионов. – Л., 1985. – 368с.
328390
  Кривошапкин П.А. Вторая сферическая гармоника в распределении космических лучей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кривошапкин П.А.; НИИ ядерной физики МГУ. – М., 1971. – 16л.
328391
  Перестюк М.О. Вторая теорема Боголюбова Н.Н. для систем дифференциальных уравнений с импульсным воздействием / М.О. Перестюк, А.М. Самойленко // Дифф. уравн., 1974
328392
  Тихоокеанская Вторая тихоокеанская шклда по морской геологии и геофизике, 13-15 сент. 1985г. / Тихоокеанская, по морской геологии и геофизике (2 ; Южно-Сахалинск ; 1985) школа. – Южно-Сахалинск : Б.и., 1985. – 203 с.
328393
   Вторая угольная база СССР Кузбасс.. – Новосибирск-Москва-Ленинград-Грозный
1/2. – 1936. – 209с.
328394
   Вторая ударная в битве за Ленинград.. – Ленинград, 1983. – 376с.
328395
  Палкин Ю.И. Вторая Харьковская гимназия // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2009. – № 1 (32). – С. 78-82.


  Выделение и образование 2-й гимназии прошло во время директорства в 1-й гимназии (1838-1846 гг.) польского писателя О.В. Корженевского, выпускника Львовского ун-та.
328396
   Вторая хрестоматия по истории теории вероятностей и статистики. – Берлин : NG Verlag, 2007. – 264 с. – ISBN 3-938417-45-5
328397
   Вторая экологическая конференция по проблеме: массовые размножения животных и их прогнозы 24-30 ноября 1950г.. – Киев, 1950. – 28 с.
328398
   Вторая экологическая конференция по проблеме:Массовые размножения животных и их прогнозы. – Киев
1. – 1950. – 264с.
328399
   Вторая экологическая конференция по проблеме:Массовые размножения животных и их прогнозы. – Киев
2. – 1950. – 139 с.
328400
   Вторая экологическая конференция по проблеме:Массовые размножения животных и их прогнозы. – Киев
3. – 1950. – 331 с.
328401
  Кондратенко В.А. Вторгнення / В.А. Кондратенко. – Київ, 1970. – 254 с.
328402
  Кульчицький С. Вторгнення // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 3/4 (58/59). – С. 137-142


  Автор статті переконливо розвінчує радянські міфи про Другу світову війну та радянізацію західноукраїнських земель, розкриває сутність пакту Молотова - Ріббентропа 1939 р. про сферу обопільних інтересів СРСР і нацистської Німеччини.
328403
  Веретенников В. Вторгнення : кінороман / Віктор Веретенников. – Київ : Академвидав, 2017. – 222 [2] с. – Зміст: Вторгнення; Шалене кохання гетьмана. – ISBN 978-617-572-100-1


  Адресований навчальний посібник передусім студентам філологічних спеціальностей, а також історикам, культурологам, етнографам, етнологам, соціологам, усім, хто прагне пізнати духовно-естетичні джерела, традиції, культуру українського народу
328404
  Грабовський С. Вторгнення до Чехословаччини, або "Доктрина Брежнєва" у дії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17-18 серпня (№ 147/148). – С. 7


  "21 серпня 1968 року Радянський Союз за підтримки своїх сателітів із числа європейських держав з комуністичними режимами здійснив широкомасштабне військове вторгнення до Чехословаччини й окупував її. У цій країні при владі також були комуністи, але ...
328405
  Місаковський С. Вторгнення землі : вибранне / Станіслав Місаковський ; пер. з польської А. Глущака. – Київ : Факт, 2008. – 176 с. – (Зона Овідія). – ISBN 978-966-359-269-5
328406
  Тамір Муаффак Зіяд Вторгнення Іраку до Кувейту як підстава для накладення на нього міжнародно-правових санкцій // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 251-256.
328407
  Джером Джером Клапка Вторем на велосипедах / Джером К. Джером ; С рис. Л. Рэвен-Гилля ; Пер. с англ. Л.Б. Хавкиной. – Киев ; Харков : Южно-русское книгоиздат. Ф.А. Иогансона ; [Тип. И.И. Чоколова, Киев], 1900. – 259, [5] с. : ил. – Пер. также под загл.: В гостях у немцев, Втроем на четырех колесах, Трое на двух велосипедах
328408
  Першин В.И. Вторжение / В.И. Першин. – Магадан, 1968. – 62с.
328409
  Кузнецов А.В. Вторжение / А.В. Кузнецов. – Рига, 1987. – 142с.
328410
  Бегун В.Я. Вторжение без оружия / В.Я. Бегун. – М., 1977. – 174с.
328411
  Бегун В.Я. Вторжение без оружия / В.Я. Бегун. – 3-е изд., испр. и доп. – Минск, 1980. – 206с.
328412
  Ашин Г.К. Вторжение без оружия : идеологич. борьба в современ. мире и и буржуазная "массовая культура" / Г.К. Ашин. – Москва : Советская Россия, 1985. – 160 с.
328413
  Лот Г. Вторжение в Восточную Африку / Г. Лот. – Москва, 1971. – 196с.
328414
  Сапронов А. Вторжение в Голландию и Бельгию (10-28 мая 1940 г.) // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1973. – Вып. 12 : Буржуазные историки о начальном периоде второй мировой войны. – С. 38-64
328415
  Тарасенко Н.Д. Вторжение в клетку. / Н.Д. Тарасенко. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1968. – 62с.
328416
   Вторжение в Персей.. – Ленинград, 1968. – 469с.
328417
   Вторжение в природную среду. – Москва : Прогресс, 1983. – 192с.
328418
  Блинкин С.А. Вторжение в тайны невидимок : пособие для учащихся / С.А. Блинкин. – Москва : Просвещение, 1971. – 255 с. : ил.
328419
  Фролов В.А. Вторжение в тайны погоды / В.А. Фролов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1962. – 63с.
328420
  Лабарка Годдард Вторжение в Чили / Лабарка Годдард, Эдуардо. – Москва, 1972. – 325с.
328421
  Морисон С.Э. Вторжение во Францию и Германию. 1944-1945. (Из истории действий флота США во второй мировой войне) / С.Э. Морисон. – М., 1963. – 352с.
328422
  Арисменди Р. Вторжение доллара в Латинскую Америку : сокращен. перевод с исп. / Родней Арисменди ; под ред. А. Штрахова ; вступ. ст. В. Владимирова. – Москва : Госполитиздат, 1948. – 194, [2] с.
328423
  Захматова М.Р. Вторжение доллара. (Монополии США в Зап. Европе) / М.Р. Захматова. – Москва, 1964. – 40с.
328424
  Петровская Е.В. Вторжение и гостеприимство ( Ж.-Л. Нанси и Ж. Деррида) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 3. – С. 108-115. – ISSN 0235-1188
328425
  Боярский В.А. Вторжение империалистов США в Советскую Россию и его провал / В.А. Боярский. – М., 1961. – 173с.
328426
  Крон М. Вторжение Исламского государства в Северную Африку и Сахель: угроза для Аль-Каиды? // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2017. – T. 16, № 1, Зима. – С. 71-86. – ISSN 1812-1101
328427
  Тумаркин Д.Д. Вторжение колонизаторов в "край вечной весны" : Гавайский народ в борьбе против чужеземных захватчиков в конце XVIII - начале XIX в / Д.Д, Тумаркин ; Акад. наук СССР. Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – Москва : Наука, 1964. – 191 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 180-189
328428
  Козлов П.М. Вторжение мифа / П.М. Козлов. – М, 1960. – 80с.
328429
  Виноградов А.В. Вторжение немецко-фашистских войск глазами жителей Ленинградской области // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 174-186. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 3, ч. 1). – ISSN 1995-0047
328430
  Гусев А.И. Вторжение солнечных энергичных частиц в магнитосферу Земли, эффекты их воздействия на верхнюю атмосферу по наземным изменениям : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.12 / Гусев А.И. ; Ин-т прикл. геофизики. – Москва, 1978. – 15 с. – Бібліогр.:с.14-15
328431
  Самуйлов С. Вторжение США в Ирак // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2012. – № 3/4 (1632). – С. 26-42. – ISSN 0869-44435
328432
  Артамонов В.А. Вторжение шведской армии на Гетманщину в 1708 г. : [образы и трагедия гетмана Мазепы] / В.А. Артамонов, К.А. Кочегаров, И.В. Курукин ; РАН, Ин-т Рос. истории. – Санкт-Петербург : Русская симфония [и др.], 2008. – 207, [1] с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-91041-033-0
328433
  Гашек Я. Вторжение Швейка в мировую войну : [Текст] / Ярослав Гашек ; [Ил. Бор. Ефимов]. – [Москва] : Воен. изд-во ; [Тип. им. Сталина], 1945. – 66 с., включ. 2 с. обл., без тит. л. – Первая книжка отрывков из книги "Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны". – (Библиотечка журнала "Красноармеец" / Глав. полит. упр. Красной Армии ; № 19 (44))
328434
  Мельников А.О. Вторжение энергичных электронов в зависимости от состояния магнитосферы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Мельников А.О.; ЛГУ. – Л, 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
328435
   Вторжение.. – Москва, 1992. – 413с.
328436
  Соколов В.Д. Вторжение. Роман. / В.Д. Соколов. – Москва, 1963. – 512с.
328437
  Соколов В. Вторжение. Роман. / В. Соколов. – М., 1972. – 549с.
328438
  Гай Д. Вторжение: неизвестные страницы необъявленной войны / Д. Гай, В. Снегирев. – М., 1991. – 380с.
328439
  Соколов В.Д. Вторжение: роман / В.Д. Соколов. – Москва, 1988. – 488с.
328440
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
3 : Съвременен български език. – 1987. – 644 с.
328441
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
6 : Българските земи в древността България през средновековието. – 1987. – 757 с.
328442
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
10 : Етнография. – 1987. – 478 с.
328443
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
11 : Стара българска литература. Литература на българското възраждане. – 1987. – 572 с.
328444
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
17 : Театър и кино. Музика. – 1987. – 425 с.
328445
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
19 : Държава и право. – 1987. – 354 с.
328446
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
8 : България след освобождението (1878). – 1988. – 600 с.
328447
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
12 : Българската литература след освобождението (1878). Съвременна българска литература. – 1988. – 576 с.
328448
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
14 : Развитие на обществената мисъл, науката и образованието в България. – 1988. – 464 с.
328449
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
15 : Фолклор. – 1988. – 522 с.
328450
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
16 : Изобразително изкуство и архитектура. – 1988. – 342 с.
328451
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
20 : Международни отношения. – 1988. – 258 с.
328452
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
22 : Българистиката. Състояние и перспективи. Кръгла маса. – 1988. – 244 с.
328453
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
4 : Сравнително и съпоставително езикознание. – 1989. – 396 с.
328454
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
7 : България през XV-XIX век. – 1989. – 610 с.
328455
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
9 : България през социализма. – 1989. – 312 с.
328456
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
13 : Превод и рецепция на българската литература в чужбина и на чуждестранната литература в България. – 1989. – 440 с.
328457
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
18 : Икономика социални отношения. – 1989. – 442 с.
328458
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
21 : Кирило-Методиевистика симпозиум. – 1989. – 470 с.
328459
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
23 : Млади българисти колоквиум. – 1989. – 676 с.
328460
   Втори международен конгрес по българистика. София, 23 май - 3 юни 1986 г. : доклади. – София : Българска академия на науките
Т. 2 : История на българския език. – 1987. – 391 с.
328461
   Втори международен конгрес по българистика. София, 23 май - 3 юни 1986 г. : доклади. – София : Българска академия на науките
Т. 5 : Диалектология и ономастика. – 1988. – 330, [1] с.
328462
   Втори подготовителенъ славянски съборъ въ София. – София : Печатница на П.М. Бжзайтовъ, 1911. – [7], 257 с.
328463
  Буреш И. Втори приносъ къмъ пеперудната фауна на парка Евксиноградъ при Варна / Отъ Д-рь Ив. Бурешъ. – София : Печатница на книгоизательство, 1930. – 207-252 с. – Отд. оттиск: Известия на Бълг. Ентомологично Д-во. 1930, кн. V
328464
  Четверикова О.С. Вторина класифікація засуджених до позбавлення волі за характером вчиненого злочину // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 168-172. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
328465
  Костич Л. Вториннa функція флексії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 45-47. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто генералізацію та пов"язані з нею функції флексії з позицій морфології і словотвору. Дослідження здійснено на матеріалі іменників (власних і загальних назв) у формі множини. The article is devoted to the research of generalization and other ...
328466
  Політова О.А. Вторинна документальна інформація з історії України в бібліографічних посібниках і архівних довідниках 90-х рр. 20 ст.- поч. 21ст. : автореф. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Політова О.А.; М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
328467
  Старостіна А. Вторинна інформація в національних і міжнародних маркетингових дослідженнях / А. Старостіна, О. Пригара // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 4 (73). – С. 4-9. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1606-3732
328468
  Четверикова О.С. Вторинна класифікація засудженних до позбавлення волі, індивідуалізація й диференціація виконання покарання // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 199-203. – ISSN 0201-7245
328469
  Гунчик М.В. Вторинна кодифікація цифр-ідеограм у мовній системі / М.В. Гунчик, А.Д. Шкаровецька // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 267-271. – ISSN 1729-360Х
328470
  Дзера О. Вторинна метакомунікація біблійного мотиву в медійних заголовках: перекладацькі проекції // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 118-126. – ISSN 2078-340X
328471
  Шинкаренко Оксана Вікторівна Вторинна номінація в художній мові (на матеріалі творчості М.В.Гоголя) : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.02.02 / Шинкаренко Оксана Вікторівна; НАН України. Ін-тут мовознавства ім. О.О.Потебні. – К., 1997. – 19л.
328472
  Приблуда Л.М. Вторинна номінація у мовотворчості Володимира Лиса // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 409-413


  Статтю присвячено дослідженню вторинної номінації у мовотворчості Володимира Лиса. Здійснено аналіз семантичних особливостей антропоморфних метафор, зокрема зооморфізмів, охарактеризовано роль метафори у творенні мовної картини світу ...
328473
  Скідченко О.А. Вторинна номінація як засіб вираження соціального статусу в сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 95-105. – ISBN 966-581-102-9
328474
  Жарко С.Ю. Вторинна номінація як компонент газетно-журнальної публіцистики / С.Ю. Жарко, О.В. Терханова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 126-132. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (39)). – ISSN 2219-8741
328475
  Ковальчук А.О. Вторинна номінація як спосіб творення термінів у галузі жіночої моди (на матеріалі іспанських журналів моди) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 222-228


  У статті аналізуються іспанські терміни в галузі жіночої моди, утворені способом вторинної номінації. Також розглядаються метонімічне та метафоричне переосмислення існуючих слів для творення термінів у цій сфері. В статье анализируются испанские ...
328476
  Терханова О.В. Вторинна номінація як текстова категорія публіцистичного стилю // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 129-136. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Проаналізовано первинну та вторинну номінації в аспекті лінгвістичної теорії номінації та функціональної стилістики публіцистичних творів. Розмежовано зміст понять «первинна» та «вторинна» номінації. Окреслено способи відображення дійсності й ...
328477
  Ашиток Н.І. Вторинна номінація як фактор номінативної класифікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 36-38. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  На основі узагальнення значного обсягу матеріалу розглянуто проблему вторинної номінації як одного із факторів номінативної класифікації.
328478
  Становихіна О.С. Вторинна соціалізація як чинник динаміки соціальних здібностей особистості : автореф. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Становихіна О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
328479
  Становихіна О.С. Вторинна соціалізація як чинник динаміки соціальних здібностей особистості : дис. ... канд. псих. наук: 19.00.05 / Становихіна О. С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 223 л. + Додатки: л. 168-203. – Бібліогр.: л. 204-223
328480
  Олійник М.П. Вторинна сукцесія рослинного покриву перелогів Південно-Західного Опілля : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Олійник Мар"ян Петрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
328481
  Довжук О.В. Вторинне законодавство та практика Суду ЄС в сфері регулювання трудової діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 79-84. – (Європейські дослідження)
328482
   Вторинне осідання підземної споруди у водонасиченому масиві при деформуванні грунтової основи з утворенням призми сповзання / С.М. Стовпник, А.Л. Ган, Є.А. Загоруйко, Л.В. Шайдецька // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 4 (105). – С. 56-60 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
328483
  Кузнецова М. Вторинний мультимодальний дискурс сучасної англомовної маскультури як феномен культури конвергенції // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 138-163. – (Philology ; vol. 25, issue 2). – ISSN 2309-1797
328484
  Процак В.П. Вторинний підйом радіоактивних аерозолів при виконанні агротехнічних операцій, осушенні водойм, лугових та лісових пожежах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 21.06.01 - екологічна безпека / Процак В.П.; Національна академія України, Інститут проблем безпеки атомних електростанцій. – Київ, 2009. – 24с. – Бібліогр.: 23 назв
328485
  Рєпін К. Вторинний ринок земель несільськогосподарського призначення: цінові пропозиції і реальний продаж // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 11. – С. 18-19
328486
   Вторинний ріст у дихально-дефіцитному штамі дріжджів saccharomyces cerevisiae внаслідок делеції гена yku70 / Ю. Римар, С. Рушковський, С. Демидов, Л. Великожон, О. Проніна, Б. Моргун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 53-58. – (Біологія ; вип. 3 (82)). – ISSN 1728-3817
328487
  Гура К.М. Вторинні ефекти в гальваномагнітних перетворювачах електромагнітного поля. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.12.07 / Гура К.М.; КПІ. – Київ, 1998. – 16с.
328488
  Чоботар Л. Вторинні засоби вираження дієслівної множинності у старогрецькій мові (на матеріалі "Іліади" Гомера) // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 1-179. – ISSN 2078-340X
328489
  Покровська І.Л. Вторинні значення номінацій мусульманського літочислення у сучасній турецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 255-261


  Стаття присвячена дослідженню та опису вторинної номінації лексем мусульманського літочислення в турецькій мові на рівні слова та фразеологізму (у широкому розумінні). Більшість одиниць наведена в різножанрових контекстах. Статья посвящена ...
328490
  Сябряй В.Т. Вторинні каоліни та вуглисті глини Дніпровського буровугольного басейну УРСР / В.Т. Сябряй. – Київ : АН УРСР, 1948. – 211с.
328491
  Скибицька Н.В. Вторинні назви фітонімів як наслідок міжстильових переходів лексики сучасної англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 290-295


  У статті розглянуто міжстильові переходи лексики у сучасній англійській мові, зокрема фітонімів, а також процеси метафоризації, детермінування як передумови творення вторинних номінацій в словниковому складі сучасної англійської мови. В статье ...
328492
  Тунік О.В. Вторинні перетворення теригенних порід нижнього карбону на великих глибинах (на прикладі деяких районів Дніпровсько-Донецької западини) / О.В. Тунік, В.В. Огар // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 95-108. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 51). – ISSN 2410-7360
328493
  Дзигар О.В. Вторинні пухлинні ураження печінки: діагностика та оцінка ефективності радіохірургічного лікування за допомогою магнітно-резонансної та мультидетекторної комп"ютерної томографії : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / Дзигар Олександр Васильович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
328494
  Соломонова О.Б. Вторинність оперної традиції як чинник іронічної дескрипції культур // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (19). – С. 60-69
328495
  Гиленко Е.В. Вторичная занятость: специфика теоретического моделирования // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 26-35. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
328496
  Пивоваров А.Л. Вторичная ионная эмиссия аморфных металлических сплавов на основе железа : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Пивоваров Александр Львович ; АН Украинской ССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1986. – 16 с. – Библиогр.: 15 назв.
328497
  Герепин В.Т. Вторичная ионная эмиссия и масс- спектральная микроскония металлов и сплавов. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.06 / Герепин В.Т.; АН УССР. – К, 1972. – 36л.
328498
  Хаджимухамедов Х.Х. Вторичная ионная эмиссия при бомбардировке нагретых металлов полодительными ионами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хаджимухамедов Х.Х.; Акад.наук УзССР.Отдел.физ-мат.наук. – Ташкент, 1962. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
328499
  Груич Д.Д. Вторичная ионная эмиссия с металлов при бомбардировке ионами малых энергий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Груич Д.Д.; АН УзССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1965. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
328500
  Черепин В.Т. Вторичная ионно-ионная эмиссия металлов и сплавов. / В.Т. Черепин, М.А. Васильев. – К., 1975. – 239с.
328501
   Вторичная концентрация минералов при флотации.. – Москва, 1961. – 76с.
328502
   Вторичная концентрация минералов при флотации.. – Москва, 1961. – 76с.
328503
   Вторичная номинация в современном английском языке.. – Пятигорск, 1987. – 197с.
328504
  Амирова С.З. Вторичная номинация как фактор усиления экспрессии в текстах И.А. Бунина // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 1 (39). – С. 87-89. – ISSN 1684-2618
328505
  Смехов Е.М. Вторичная пористость горных пород-коллекторов нефти и газа / Е.М. Смехов, Т.В. Дорофеева. – Ленинград : Недра, 1987. – 95с.
328506
   Вторичная структура в рабочем слое электрических контактов из композиционных материалов и их функциональные свойства / Р.В. Минакова, Е.В. Хоменко, Г.Е. Копылова, М.Е. Головкова, А.Н. Веклич, П.В. Сорока // Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины / Институт, материаловедения им. Францевича И.Н. НАН Украины проблем. – Киев, 2012. – С. 38-47. – (Серия " Композиционные, слоистые и градиентные материалы и покрытия. Электрические контакты и электроды")


  Oбобщены представления об особенностях вторичной структуры, формирующейся в рабочем слое электрических контактов из композиционных материалов различных составов под влиянием дугового разряда. Установлено, что рост взаимодействия составляющих материала ...
328507
  Бронштейн И.М. Вторичная электронная эмиссия / И.М. Бронштейн, Б.С. Фрайман. – Москва : Наука, 1969. – 408 с.
328508
  Алиев Б.З. Вторичная электронная эмиссия монокристаллов W и Мо : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 040 / Алиев Байрам Зейнал оглы ; Азерб. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Баку, 1971. – 12 с. – Библиогр.: с.12
328509
  Бубнов Л.Я. Вторичная электронная эмиссия некоторых молекулярных кристаллов : Автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук / Бубнов Л.Я. ; АН СССР , Ин-т химич. физики. – Москва, 1973. – 16 с.
328510
  Летунов Н.А. Вторичная электронная эмиссия щелочно-галоидных соединений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Летунов Н.А.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Вологда, 1966. – 11л.
328511
  Векслер В.И. Вторичная эмиссия атомных частиц при бомбардировке металлов положительными ионами малых и средних энергий : Автореф... д-р физ.-мат.наук: / Векслер В.И.; Физ.-тех. ин-т. – Л, 1966. – 21л.
328512
  Векслер В.И. Вторичная эмиссия атомных частиц при бомбардировке металлов положительными ионами малых и средних энергий / В.И. Векслер. – Ташкент : Фан, 1970. – 244 с.
328513
  Романовский В.А. Вторичная эмиссия и неупругое рессеяние электронов в тонких пленках некоторых металлов и полупроводников : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Романовский В. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 9 с.
328514
  Мороз Л.П. Вторичная эмиссия пленок щелочно-галоидных солей на металлических подложках при бомбардировке ионами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мороз Л.П.; АН УзССР. Объедин. учен. свет Отд-ния физ.-мат. наук. – Ташкент, 1965. – 14л. – Бібліогр.:с.14
328515
  Хашимов Н.М. Вторичная эмиссия при босмбардировке металлов отрицательными ионами. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.04 / Хашимов Н.М.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по физике Отдел.физ-мат.наук. – Ташкент, 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
328516
  Клейн Г.А. Вторичная эмиссия проводников под действией бомбардировки положительными ионами ртути средних энергий : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Клейн Г.А. ; АН УзССР, Физ.-технич. ин-тут. – Ташкент, 1950. – 8 с.
328517
  Гуртовой М.Е. Вторичная эмиссия электронов под действием положительных ионов и нейтральных (возбужденных и нормальных) атомов : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Гуртовой М.Е.;, 1940. – 81л. – Бібліогр.:л.78-81
328518
  Дубровская Н.А. Вторично-предикативные структуры с причастием 1 в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дубровская Н.А.; МП РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1974. – 32л.
328519
  Кубецкий Л.А. Вторично-электронные проборы / Л.А. Кубецкий. – М, 1951. – 32с.
328520
  Айнбунд М.Р. Вторично-электронные умножители открытого типа и их применение / М.Р. Айнбунд, Б.В. Поленов. – Москва : Энергоиздат, 1981. – 139 с. : ил. – Библиогр.: с. 128-138
328521
  Красногорская Н.В. Вторично-электронный умножитель, как индикатор магнитного поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Красногорская Н.В.;. – 5 л.
328522
  Шульман А.Р. Вторично-эмиссионные методы исследования твердого тела / А.Р. Шульман, С.А. Фридрихов. – Москва : Наука, 1977. – 551с.
328523
  Вахидов У.В. Вторично-эмиссионные свойства металлических монокристаллов Ni, Nb, Mo, Ta, W, Re : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Вахидов У.В.; Такентск. гос. ун-т. – Ташкент, 1974. – 24л.
328524
  Нормурадов Мурадулла Вторично-эмиссионные свойства монокристаллов кремния и германия, легированных ионной бомбардировкой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Нормурадов Мурадулла; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.20
328525
   Вторичное гамма-излучение в радиационной защите.. – Москва, 1984. – 177с.
328526
  Клубович В.В. Вторичное зародышеобразование в растворах / В.В. Клубович, Н.К. Толочко. – Минск, 1992. – 160с.
328527
   Вторичное использование полимерных материалов.. – Москва, 1985. – 192с.
328528
  Винчаков В.Н. Вторичное квантование в физике твердого тела : учеб. пособие / В.Н. Винчаков. – Ленинград : Ленинградский политехнический институт, 1989. – 23 с.
328529
  Джадд.Б.Р Вторичное квантование и атомная спектроскопия. : Пер.с англ. / Джадд.Б.Р. – Москва : Мир, 1970. – 136с.
328530
  Елохина С.Н. Вторичное минералообразование в природно-техногенных гидрогеологических системах колчеданных месторождений. Моделирование образования фазы (Fe,Mg)SO4-7H2О при окислении сульфидов дегтярского медно-колчеданного месторождения / С.Н. Елохина, Б.Н. Рыженко // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 178-192 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7525
328531
  Эммонс В. Вторичное обогащение рудных месторождений. / В. Эммонс. – М.Л., 1935. – 480с.
328532
  Михолик С. Вторичное обогащение ураном в осадочных отложениях / С. Михолик. – М., 1961. – 10с.
328533
  Колодин С.М. Вторичное олово / С.М. Колодин. – М., 1963. – 222с.
328534
  Ребане К.К. Вторичное свечение примесного центра кристалла : Конспект лекции, прочит. в летней школе по люминесц., Байкал, Бухта Песчаная, июль 1969 / К.К. Ребане; АН Эст.ССР, Ин-т физики и астрономии. – Тарту : Институт физики и астрономии, 1970. – 98с.
328535
  Шукшенцева В.А. Вторичное серебро / В.А. Шукшенцева. – М, 1990. – 63с.
328536
  Устиновщиков Ю.И. Вторичное твердение конструкционных легированных сталей. / Ю.И. Устиновщиков. – М., 1982. – 128с.
328537
  Бутовский А.Н. Вторичное требование платежа, как уголовно наказуемое деяние : 1. О взыскании пошлин при утверждении раздельных актов // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 79-96
328538
  Аккерман А.Ф. Вторичное электронное излучение из твердых тел под действием гамма-квантов / А.Ф. Аккерман, М.Я. Грудский, В.В. Смирнов. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 165 с.
328539
  Даин Г.В. Вторичные ароматические B-оксикислоты : диссертация на степень магистра фармации Григория Даина / цензорами диссертации по поручению Конференции, были профессора: А.П. Дыанин, С.А. Пржибытек и приват-доц. Е.И.Котляр. – Санкт-Петербург : Паровая типо-литогр. М. Розеноер, 1897. – 80 с. – Без обл. и отстутств. с. 78-80. – (Серия магистерских диссертаций, допущенных к защите в Императорской Военно-медицинской академии в 1896-97 учебном году ; № 3)
328540
  Сает Ю.Е. Вторичные геохимические ореолы при поисках рудных месторождений. / Ю.Е. Сает. – М., 1982. – 168с.
328541
   Вторичные заимствования в говорах Среднего Приобья.. – Томск, 1981. – 179с.
328542
  Пань Ц.-х. Вторичные зеркала телескопов и оптические схемы для контроля формы их поверхности. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Пань Ц.-х.; Акад.наук СССР. – Л, 1960. – 8л.
328543
  Ковалев В.П. Вторичные излучения ускорителей электронов / В.П. Ковалев. – Москва : Атомиздат, 1979. – 189 с.
328544
   Вторичные изменения бокситов из месторождений СССР.. – Москва, 1980. – 327с.
328545
  Бацман В.Ф. Вторичные изменения и коллекторские свойства кайнозойских отложений Юго-Восточной Ферганы : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Бацман В.Ф.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Фрунзе, 1967. – 23л. – Бібліогр.:с.20-22
328546
  Сахибгареев Р.С. Вторичные изменения коллекторов в процессе формирования и разрушения нефтяных залежей / Р.С. Сахибгареев. – Ленинград : Недра, 1989. – 260с.
328547
   Вторичные изменения коллеторов в процессе формирования и разрушения залежей углеводородов и их значение для оптимизации геологоразведочных работ. / Сахибгареев Р.С., Капченко Л.Н. – Ленинград, 1990. – 175с.
328548
  Малинин С.И. Вторичные изменения пород, вмещающих ископаемые угли / С.И. Малинин. – М., 1963. – 134с.
328549
  Прошляков Б.К. Вторичные изменения терригенных пород-коллекторов нефти и газа / Б.К. Прошляков. – М., 1974. – 233с.
328550
  Левандовский Е.А. Вторичные источники питания. / Е.А. Левандовский, В.И. Скотников. – М., 1974. – 32с.
328551
  Алексева Л.К. Вторичные кварциты Северного Прибалхашья и их рудоносность : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Алексева Л.К. ; АН Каз. ССР , Ин-т геол. наук. – Алма-Ата, 1969. – 23 с.
328552
  Селимханов Н.М. Вторичные кварциты Северо-Восточной части Малого Кавказа. : Автореф... кандю.геол-минерал.наук: / Селимханов Н.М.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1950. – 20 с.
328553
  Наковник Н.И. Вторичные кварциты СССР и связанные с ними месторождения полезных ископаемых / Н.И. Наковник. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Недра, 1968. – 335 с. : ил. – Библиогр.: с. 321-333
328554
  Ерджанов К.Н. Вторичные кварциты юго-восточной части Центрального Казахстана / К.Н. Ерджанов. – Алма-Ата, 1945. – 104с.
328555
  Петраченко Р.И. Вторичные кварциты, пропилиты и оруденение в мезозойских и кайнозойских эффузивах Приморья / Р.И. Петраченко. – Новосибирск : Наука, 1974. – 170с.
328556
  Кордыш Л.И. Вторичные колебания / [соч.] Л.И. Кордыша. – [Санкт-Петербург] : [Тип. В.Ф. Киршбаума], 1908. – 16 с. – Отд.оттиск из: Журнал Русского физико-химического общества. Физический отдел, 1908 г.
328557
  Кордыш Л.И. Вторичные колебания : (Окончание) / [соч.] Л.И. Кордыша. – [Санкт-Петербург] : [Тип. В.Ф. Киршбаума], 1908. – 26 с. – Отд.оттиск из: Журнал Русского физико-химического общества. Физический отдел, № 6, 1908 г.


  На с. 1 печать: физико-мат. библиотека А.Н. Зарубина
328558
  Григорян С.В. Вторичные литохимические ореолы при поисках скрытого оруденения / С.В. Григорян, В.И. Морозов. – Москва : Наука, 1985. – 238с.
328559
  Бобков Л.В. Вторичные материальные ресурсы иэфективность их использования / Л.В. Бобков. – Москва, 1982. – 64 с.
328560
   Вторичные материальные ресурсы номенклатуры Госснаба СССР.. – Москва, 1987. – 244с.
328561
  Ермолова Е.П. Вторичные минералогические процессы в нефтеносных отложениях олигоцена и миоцена Грузии : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Ермолова Е.П.; ин-т нефти Акад. наук СССР. Лаборатория литологии нефтяных месторождений. – М., 1952. – 18л.
328562
   Вторичные минералы кимберлитов. – Киев : Наукова думка, 1987. – 284 с.
328563
   Вторичные моделирующие системы.. – Тарту, 1979. – 116с.
328564
  Поликарпочкин В.В. Вторичные ореолы и потоки рассеяния / В.В. Поликарпочкин. – Новосибирск : Наука, 1976. – 407с.
328565
  Питулько В.М. Вторичные ореолы рассеяния в криолитозоне / В.М. Питулько. – Л, 1977. – 197с.
328566
  Москвитин В.В. Вторичные пластические деформации в полых толстостенных цилиндрах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Москвитин В.В.; МГУ. Научно-исслед. ин-т механики и мат. – Москва, 1951. – 3 л.
328567
  Небрат С.Г. Вторичные погребения ингульской катакомбной культуры // Донецький археологічний збірник : науковий щорічник. – Донецьк, 2013. – № 17. – С. 7-23. – ISSN 2218-2284
328568
  Крылов В.Н. Вторичные преобразователи сигналов изображений / В.Н. Крылов, М.В. Максимов. – Одесса, 1997. – 176с.
328569
   Вторичные приборы.. – Москва, 1965. – 376с.
328570
  Бушуев В.А. Вторичные процессы в рентгеновской оптике / В.А. Бушуев, Р.Н. Кузьмин. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 110 с.
328571
  Куров Валерий Сергеевич Вторичные процессы и излучение атомных частиц в отрицательном свечении тлеющего разряда в инертных газах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Куров Валерий Сергеевич;. – Томск, 1980. – 18л.
328572
  Колобов Г.А. Вторичные рассеянные и легкие редкие металлы : монография / Г.А. Колобов ; М-во образования и науки Украины, Запорож. гос. инженер. акад. – Запорожье : ЗГИА, 2014. – 233, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 205-233. – ISBN 978-617-685-001-4
328573
  Бербец Николай Андреевич Вторичные реакции в потенциостатическом электролизе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Бербец Николай Андреевич; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1976. – 26л.
328574
   Вторичные ресурсы. – Москва, 1988. – 461с.
328575
  Савченко А.П. Вторичные ресурсы и безотходное производство / А.П. Савченко. – Москва : Знание, 1986. – 64 с.
328576
  Красновский А. Вторичные ресурсы экономики / А. Красновский. – М., 1990. – 62с.
328577
  Пирогов Н.Л. Вторичные ресурсы: автоматизированная система планирования. / Н.Л. Пирогов, В.К. Михно. – М., 1989. – 109с.
328578
  Одесс В.И. Вторичные ресурсы: хозяйственный механизм использования / В.И. Одесс. – М., 1988. – 159с.
328579
  Пирогов Н.Л. Вторичные ресурсы: эффективность, опыт, перспективы. / Н.Л. Пирогов. – М., 1987. – 197с.
328580
  Офицеров А.С. Вторичные течения / А.С. Офицеров. – М., 1959. – 164с.
328581
  Гречаниченко Ю.В. Вторичные течения в решетках турбомашин / Ю.В. Гречаниченко, В.А. Нестеренко. – Харьков, 1983. – 120с.
328582
  Елшин В.Ю. Вторичные течения вязкой жидкости при вращении в нейтел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Елшин В.Ю.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1971. – 10л.
328583
   Вторичные цветные металлы и сплавы.. – Москва, 1964. – 95с.
328584
   Вторичные цветные металлы.. – Москва
1. – 1950. – 476с.
328585
   Вторичные цветные металлы.. – Москва
3. – 1956. – 544с.
328586
   Вторичные цветные металлы.. – Москва, 1971. – 207с.
328587
  Ковалев В.П. Вторичные электроны / В.П. Ковалев. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 175с.
328588
  Бережинский А.И. Вторичные энергетические ресурсы в промышленности / А.И. Бережинский. – М, 1972. – 32с.
328589
  Сушон С.П. Вторичные энергетические ресурсы промышленности СССР / С.П. Сушон. – М., 1978. – 320с.
328590
  Семененко Н.А. Вторичные энергоресурсы и энерготехнологическое комбинирование в металлургии. / Н.А. Семененко. – М., 1962. – 240с.
328591
   Вторичные эффекты в результате процесса перехода к новой модели роста в Китае и миграции // Перспективы развития мировой экономики. – Washington, 2016. – Октябрь 2016 : Пониженный спрос. Симптомы и лечение. – С. 185-220. – (Обзоры мировой экономики и финансов). – ISBN 978-1-47555-083-2
328592
  Минасян Р.С. Вторичные эффекты при взаимодействии кручения и изгиба поперечной силой составного бруса призматической формы : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Минасян Р.С.; Министерство Высшего образования СССР. Азербайджанский гос. университет им. С.М.Кирова. – Баку, 1949. – 10л.
328593
  Каушанская П.И. Вторичные явления в осадочной хроматографии и их роль в образовании рудных жил : Автореф... канд. хим.наук: / Каушанская П.И.; АН СССР. Сиб. отд. Объедин. ученый совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1963. – 26л.
328594
  Малинин А.Б. Вторичные ядерные реакции при получении радиоактивных изотопов. (Их значение и использование) : Автореф... канд. техн.наук: 341 / Малинин А.Б.; Ин-т биофизики. – М., 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
328595
  Проценко М.И. Вторичный гиперальдостернизм при вазоренальной гипертонии и его подавление усилением метаболизма альдестерона в печени. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Проценко М.И.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1980. – 20л.
328596
  Лукнер М. Вторичный метаболизм у микроорганизмов, растений и животных / М. Лукнер; Под ред. проф. М.Н. Запрометова. – Москва : Мир, 1979. – 548 с.
328597
  Гаргер Е.К. Вторичный подъем радиоактивного аэрозоля в приземном слое атмосферы : монография / Е.К. Гаргер ; НАНУ, Ин-т проблем безопасности атомных электростанций. – Чорнобыль : [ Б. и.], 2008. – 192 с. – ISBN 978-966-02-4900-4
328598
  Гроссман Л.П. Вторник у Каролины Павловой / Л.П. Гроссман. – Одесса, 1919. – 55с.
328599
  Гроссман Л.П. Вторник у Каролины Павловой / Л.П. Гроссман. – Изд. 2-е. – Москва, 1922. – 52с.
328600
  Вебер Ю.Г. Вторник, седьмое мая / Ю.Г. Вебер. – Изд. 2-е, поп. и переребот. – Москва, 1970. – 269 с.
328601
  Вебер Ю.Г. Вторник, седьмое мая / Ю.Г. Вебер. – Москва, 1985. – 256с.
328602
   Второго не дано.. – Москва, 1965. – 32с.
328603
   Второго эшелона не будет.. – Москва, 1986. – 326с.
328604
  Куусберг П.А. Второе "я" Энна Кальма : роман / П.А. Куусберг; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1962. – 314 с.
328605
  Куусберг П. Второе "я" Энна Кальма : роман / П. Куусберг; пер. с эст. И.Кононова. – Москва : Художественная литература, 1969. – 272 с.
328606
  Поляков А.С. Второе 1-е марта. Покушение на императора Александра ІІІ-го в 1887 г. / А.С. Поляков. – М., 1919. – 64с.
328607
   Второе акарологическое совещание. – Киев, 1970. – 304с.
328608
   Второе акарологическое совещание. – К, 1970. – 304с.
328609
   Второе акарологическое совещание. – К., 1970. – 304с.
328610
   Второе акарологическое совещание., 1970. – 304с.
328611
   Второе акарологическое совещание.. – К., 1970. – 304с.
328612
   Второе акарологическое совещание.. – Киев
2. – 1970. – 257с.
328613
   Второе акарологическое совещание. Тезисы докладов. – К.
1. – 1970. – 304с.
328614
   Второе акарологичческое совещание
Часть 1. – 1970. – 304с.
328615
  Зверев И.Ю. Второе апреля / И.Ю. Зверев. – М., 1968. – 448с.
328616
  Байбаков Н.К. Второе Баку : [Нефт. база в районе между Волгой и Уралом] / Н.К. Байбаков. – Москва : Госполитиздат, 1939. – 40 с. : карт.
328617
   Второе Баку.. – Ленинград, 1940. – 8с.
328618
  Поликутин Е.А. Второе воскресенье августа / Е.А. Поликутин. – Воронеж, 1988. – 142с.
328619
   Второе всесоюзное совещание по теории инвариантности и ее применению в автоматических устройствах.. – Киев, 1962. – 60с.
328620
   Второе Всесоюзное совещание по химии карбенов и их аналогов. – М, 1977. – 80с.
328621
   Второе Всесоюзное совещание по химии карбенов и их аналогов. – Тезисы докладов. – Москва, 1977. – 80с.
328622
   Второе Всесоюзное совещание по химии карбенов и их аналогов. – Москва, 1977. – 80с.
328623
   Второе Всесоюзное совещание по химии карбонов и аналогов. Тезиси докладов. – М., 1977. – 80с.
328624
   Второе Всесоюзное совещание по хмии карбенов и их аналогов. – М, 1977. – 80с.
328625
   Второе всесоюзное совещание по электрокатализу : Тезисы докладов. – Москва, 1978. – 80с.
328626
   Второе Всесоюзное совещание по электрокатализу. – М, 1978. – 80с.
328627
   Второе Всесоюзное совещание по электрокатализу. Москва, 21-23 марта 1978г.. – М., 1978. – 80с.
328628
   Второе Всесоюзное совещание.. – Москва, 1971. – 72с.
328629
   Второе Всесоюзноесовещание по электрокатализу. – М, 1978. – 80с.
328630
  Всеукраинское совещ. по политпросвещению (2; 1920; Харьков) Второе Всеукраинское совещание по просвещению 17-25 августа 1920 г. : (Протоколы пленарных заседаний, тезы и резолюции). – Харьков : Всеукр. госиздат, 1920. – 141 с.
328631
  Мирошникова А. Второе высшее вне закона? // Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев, 2014. – 19 сентября (№ 206). – С.10. – ISSN 1997-1249


  "Комсомолка" разбиралась, как связаны между собой переподготовка, перекрестная магистратура и второе высшее образование.
328632
  Бойко Н.Г. Второе высшее образование как особый сегмент рынка образовательных услуг // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 164-169. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
328633
  Ярыжко В. Второе высшее: где и почем // Сегодня. – Киев, 2013. – 18 июня (№ 130). – С. 12


  О цене второго диплома проректор по научно-педагогической работе КНУ имени Тараса Шевченко Владимир Бугров.
328634
  Кузнецова С. Второе гадание Светланны : Новая кн. стихов / С. Кузнецова. – Москва : Советский писатель, 1989. – 192с.
328635
  Кузнецова С.А. Второе гадание Светланы / С.А. Кузнецова. – М, 1989. – 189с.
328636
   Второе дополнение к каталогу ччебных руководств и пособий, допущенных к употреблению в низших учебных заведениях ведомства Министерства народного просвещения : ( по 1-е марта 1915 года). – Петроград : Изд. Ученого комитета МНП, 1915. – [7], 34 с.
328637
  Бианки В. Второе дополнение к списку птиц С.-Петербургской губернии 1907 г. и новые данные о редких видах = Deuxieme supplement a la ""Liste des oiseaux du gouv. de St.-Petersbourg""1907 et dates nouvelles concernant quelques especes rares // Весенние экскурсии в Северо-Восточное Закавказье в 1906г. / Шмидт Р. Т. – Б.м. : Б.и., 1908
328638
   Второе дополнение к третьему изданию общего каталога переменных звезд. – Москва : Наука, 1974. – 415 с.
328639
  Ильенков В.П. Второе дыхание / В.П. Ильенков. – Москва, 1943. – 56с.
328640
  Ильенков В.П. Второе дыхание / В.П. Ильенков, 1949. – 64с.
328641
  Пронский В.Г. Второе дыхание / В.Г. Пронский. – Сталино, 1952. – 252с.
328642
  Пронский В.Г. Второе дыхание / В.Г. Пронский. – Киев
1. – 1955. – 307с.
328643
  Крон А.А. Второе дыхание / А.А. Крон. – М, 1957. – 118с.
328644
  Пронский В.Г. Второе дыхание / В.Г. Пронский. – Сталино, 1957. – 280 с.
328645
  Раевский Б.М. Второе дыхание / Б.М. Раевский. – Л., 1961. – 256с.
328646
  Тушнова В.М. Второе дыхание / В.М. Тушнова. – Москва, 1961. – 138с.
328647
  Сорокин Л.Л. Второе дыхание / Л.Л. Сорокин. – Свердловск, 1966. – 94с.
328648
  Глебов Б. Второе дыхание / Б. Глебов. – Ярославль, 1966. – 176с.
328649
  Даен Л.А. Второе дыхание / Л.А. Даен. – К, 1967. – 63с.
328650
  Лисовский К.Л. Второе дыхание / К.Л. Лисовский. – Новосибирск, 1972. – 168с.
328651
  Канубриков А.В. Второе дыхание / А.В. Канубриков. – Одесса, 1975. – 32с.
328652
  Зеленов А.Д. Второе дыхание / А.Д. Зеленов. – Москва, 1981. – 383с.
328653
  Пушкин В.В. Второе дыхание / В.В. Пушкин. – М, 1983. – 192с.
328654
  Голубев В.Ф. Второе дыхание / В.Ф. Голубев. – Москва, 1984. – 253с.
328655
  Осадчук П. Второе дыхание / П. Осадчук. – М, 1987. – 144с.
328656
  Мельников Е.З. Второе дыхание / Е.З. Мельников. – Саратов, 1987. – 294с.
328657
  Голубев В.Ф. Второе дыхание / В.Ф. Голубев. – Ленинград, 1988. – 268с.
328658
  Того В. Второе дыхание : книга стихов / В. Того. – Ленинград : Художественная литература ; Редактор, 1990. – 103 с.
328659
  Фрэнсис Д. Второе дыхание : Роман / Д. Фрэнсис. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 320с. – (Мастера детектива). – ISBN 5-04-005371-1; 5-04-005238-3
328660
  Григ К. Второе дыхание : Роман / Кристин Григ; Пер. с англ. Л.М. Данько. – Москва : Панорама, 2002. – 192с. – ISBN 5-7024-1380-6
328661
  Кондратьев В. Второе дыхание государственного капитализма // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 6. – С. 3-18. – ISSN 0131-2227
328662
  Лебедев Ю.А. Второе дыхание марафонца / Ю.А. Лебедев. – М., 1984. – 120с.
328663
  Лебедев Ю.А. Второе дыхание марафонца / Ю.А. Лебедев. – М., 1990. – 139с.
328664
  Лушников Л.А. Второе дыхание: Повесть. / Л.А. Лушников. – Уфа, 1982. – 232с.
328665
  Филоненко-Алексеев Второе закрепощение в Чехии и крестьянское восстановление 1679-1680 годов : Автореф... канд. ист.наук: / Филоненко-Алексеев Н.Ф.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 16л.
328666
  Горулев Н.А. Второе знакомство / Н.А. Горулев. – Минск, 1961. – 79с.
328667
  Александрова Э.Б. Второе зрение : для сред. ст. шк. возраста / Э.Б. Александрова. – Москва : Советская Россия, 1965. – 143 с. : ил.
328668
   Второе зрение. – Москва, 1986. – 93с.
328669
  Мишин О. Второе зрение. / О. Мишин. – Петрозаводск, 1973. – 70с.
328670
  Слепов Л. Второе издание биографии товарища И.В.Сталина. / Л. Слепов, Д. Шепилов, 1947. – 32с.
328671
  Россия. Редакционные комис. для составления положений о крестьянах выходящих из крепостной зависимости Второе издание материалов Редакционных комиссий, для составления Положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости : в 3 т. – 1859-1860. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад наук
Т. 2, Кн. 1 : Доклады Юридического отделения; Доклад соединенных отделений Юридического и Хозяйственного : № 1-11. – 1860. – VII, 545 с. – Конволют. - Пер.: Второе издание материалов Редакционных комиссий, для составления Положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости, Т. 2, кн. 2
328672
  Россия. Редакционные комис. для составления положений о крестьянах выходящих из крепостной зависимости Второе издание материалов Редакционных комиссий, для составления Положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. Т. 2, Кн. 2 : в 3 т. // Второе издание материалов Редакционных комиссий, для составления Положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости : в 3 т. / Редакционные комис. для составления положений о крестьянах выходящих из крепостной зависимости Россия. – 1859-1860. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад наук, 1860. – Т. 2, Кн. 1 : Доклады Юридического отделения; Доклад соединенных отделений Юридического и Хозяйственного : № 1-11. – [7], 340 с.
328673
  Инфантьев В.Н. Второе кипение / В.Н. Инфантьев. – Л., 1962. – 330с.
328674
  Кук Д. Второе кругосветное плавание капитана Джеймса Кука. / Д. Кук. – Москва : Мысль, 1964. – 624с.
328675
  Мазурин В.И. Второе лето / В.И. Мазурин. – М, 1984. – 208с.
328676
  Солодарь Ц.С. Второе лицо / Ц.С. Солодарь. – Москва : Искусство, 1954. – 31с.
328677
   Второе научное совещание по проблемам медицинской географии. – Ленинград
1. – 1965. – 263 с.
328678
   Второе начало термодинамики : сборник работ / С. Карно, Томсон-Кельвин, Р. Клаузиус, Л. Больцман, М. Смолуховский; Тимирязев А.К. – Москва ; Ленинград : ГТТИ, 1934. – 311 с.
328679
  Стругацкий А.Н. Второе нашествие марсиан / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – Л, 1990. – 79с.
328680
  Полетаев С.Е. Второе небо / С.Е. Полетаев. – М, 1972. – 190с.
328681
  Куклин М.М. Второе небо (Челябинский планетарий) / М.М. Куклин. – Челябинск : Челябинск. книжн. изд-во, 1960. – 20 с.
328682
  Кансузян Л.В. Второе образование в техническом вузе: достоинства и перспективы // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 57-61. – ISSN 0869-3617


  В статтье раскрываются наиболее общие вопросы организации второго высшего образования на примере МГТУ им.Н.Э.Баумана, в частности, на примере факультета социальных и гуманитарных наук.
328683
  Верн Жюль Второе отечество. – Санкт-Петербург : П.П. Сойкин. – (Полное собрание сочинений Жюля Верна ; Т. 74-75)
[Ч. 2]. – 1907. – 296 с. : ил. – На обл. назв. сер.: Библиотека романов : (приключения на суше и на море)
328684
  Скоробогатов В.П. Второе открытие Донбасса. / В.П. Скоробогатов. – М, 1967. – 32с.
328685
   Второе открытие спорта.. – Москва, 1963. – 103с.
328686
  Салениек Э. Второе пальто : романы / Эдуард Салениек ; авториз. пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1977. – 480 с.
328687
  Львов М.Д. Второе письмо в молодость / М.Д. Львов. – М., 1986. – 144с.
328688
  Уильямс Р. Второе поколение / Р. Уильямс. – М., 1975. – 400с.
328689
  Калиниченко М.М. Второе поколение американских романтиков // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 12-16.
328690
  Марлинский А.А. (Бестужев-Марлинский А.А.) Второе полное собрание сочинений А. Марлинского [псевд.] : в 4 т. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : В тип. Министерства гос. имуществ
Т. 2, ч. IV ,V, VI. – 1847. – 168, 168, 234, [3] с. – Каждая часть имеет свой тит. л. - На шмуцтит.: Полное собрание сочинений А. Марлинского


  Содержание: Ч. 4. Латник; Замок Венден; Ревельский турнир; Роман в семи письмах; Военный антикварий; Часы и зеркало; Будочник-оратор; Сибирские нравы; Ч. 5. Аммалат-Бек; Ч. 6. Поездка в Ревель; Письма из Дагестана; Подвиг Овечкина и Щербины за ...
328691
  Марлинский А.А. (Бестужев-Марлинский А.А.) Второе полное собрание сочинений А. Марлинского [псевд.] : в 4 т. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : В тип. Министерства гос. имуществ
Т. 3, ч. VII, VIII, IX. – 1847. – 200, 182, 193 с. – Каждая часть имеет свой тит. л. - На шмуцтит.: Полное собрание сочинений А. Марлинского. - Экз. деф. без ориг. обл. и тит. л.


  Содержание: Ч. 7. Фрегат-Надежда; Роман и Ольга]; Ч. 8. [Вечер на Кавказских водах в 1824 году; Следствие, вечера на Кавказских водах; Изменник; Вечер на бивуаке; Второй вечер на бивуаке; Мореход Никитин]; Ч. 9. [Мулла-Нур; Заключение]
328692
  Марлинский А.А. (Бестужев-Марлинский А.А.) Второе полное собрание сочинений А. Марлинского [псевд.] : в 4 т. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : В тип. Министерства гос. имуществ
Т. 4, ч. X, XI, XII. – 1847. – 200, 226, 85, [10] с. – Каждая часть имеет свой тит. л. - На шмуцтит.: Полное собрание сочинений А. Марлинского


  Содержание: Ч. 10. Прощание с Каспием; Путь до города Кубы; Он был убит; Листок из дневника гвардейского офицера; Еще листок из дневника гвардейского офицера; Гедеон; О деревянном строении; Новый русский язык; История серебряного рубля; История знаков ...
328693
  Карабчевский Н.П. Второе прибавление к книге "Речи" : (Дело бывшего студента московского университета Егора Сергеева Сазонова, обвиняемого в убийстве статс-секретаря Плеве и речь в защиту Сазонова) / Н.П. Карабчевский // Речи 1832-1902 / Н.П. Карабчевский. – 2- изд. доп. 5 речами. – Санкт-Петербург : [Тип. Спб. т-ва печ. и изд. дела "Труд"], 1902. – 27 с.
328694
  Карабчевский В.П. Второе прибавление к книге "Речи" : (Дело бывшего студента московского университета Егора Сергеева Сазонова, обвиняемого в убийстве статс-секретаря Плеве и речь в защиту Сазонова). – 2-е изд., испр. и доп. судебным приговором. – Санкт-Петербург : Изд. М.В. Пирожкова, 1906. – [1], 27 с.
328695
  Строев П. Второе прибавление к описанию славяно-российских рукописей : 2-ое прибавление к описанию славяно-российских рукописей,хранящихся в биб-ке тайного советника,сенатора,двора его императорского величества действительного каммергера и кавалера графа Ф.А.Толстова. – Москва : Тип.С.Селивановского, 1827. – 100с. – Видання старою орфографією
328696
  Строев, Павел Второе прибавление к описанию славяно-российских рукописей, хранящихся в библиотеке... Федора Андреевича Толстова. – М., 1827. – 100с.
328697
  Кондрашова М.М. Второе призвание : Очерки / М.М. Кондрашова. – Москва : Профиздат, 1957. – 141с.
328698
  Афанасьев В. и др. Второе призвание : стихи / В. Афанасьев и др. – Новокузнецк, 1963. – 66 с.
328699
  Балдина О.Д. Второе призвание : очерки / О.Д. Балдина. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 126 с. : ил.
328700
   Второе призвание.. – Москва, 1965. – 111с.
328701
   Второе призвание.. – Москва, 1975. – 223с.
328702
   Второе приложение к программе шестого археологического съезда в Одессе : 15-го Августа 1884 года. – Одесса : Типография А. Шульце, 1884. – 8, [2] c.
328703
  Королев Д. Второе пришествие Карла Маркса // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 15-21 марта (№11). – С. А 1, А 4-5


  14 марта - 130 лет со дня смерти великого мыслителя. У Карла Маркса удивительная посмертная судьба. Его то "заново хоронили", объявляя "устаревшим" и "не исполнившим свои пророчества", то он, напротив, "воскресал", утверждая свою правоту, на изломе ...
328704
  Шехтер Я.И. Второе пришествие Кумранского Учителя : роман : в 3 кн. / Яков Шехтер. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-927-194-5
Кн. 1 : Поцелуй Большого Змея. – 2016. – 330, [2] с.
328705
  Шехтер Я.И. Второе пришествие Кумранского Учителя : роман : в 3 кн. / Яков Шехтер. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-195-2
Кн. 2 : Идолы пустыни. – 2016. – 344, [3] с.
328706
  Шехтер Я.И. Второе пришествие Кумранского Учителя : роман : в 3 кн. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-927-203-4
Кн. 3 : Комета над Кумраном. – 2016. – 316 с.
328707
  Жуков Борис Второе пришествие леопардов на Кавказ : зоосфера // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 1(2844). – С. 94-99 : Фото


  Альпака - домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды), выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха делают предметы ...
328708
  Пулатов Т. Второе путешествие : романтич. повести / Т. Пулатов. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 222 с.
328709
  Горянинов П. Второе разсуждение о холере, основанное на наблюдениях эпидемии в С. Петербурге в 1831 года. – С. Петербург : В тип. ІІІ Отделения Собственной Е.И. В. Канцелярии, 1832. – 69 с.
328710
   Второе республиканское совещание молодых историков-архивистов Украинской ССР // Научно-информационный бюллетень / Архивное, управление МВД УССР. – Киев, 1957. – № 1 (27). – С. 3-19


  17-19 октября 1956 г. в г. Киеве состоялось республиканское совещание молодых историков-архивистов Украинской ССР. В работе совещания приняли участие управления кадров МВД УССР, кафедры архивоведения КГУ им. Т.Г. Шевченко и др.
328711
  Константинов В. Второе рождение / В. Константинов. – Молотов, 1951. – 484с.
328712
  Константинов В. Второе рождение / В. Константинов. – Молотов, 1953. – 583с.
328713
  Ляшко Н.Н. Второе рождение / Н.Н. Ляшко. – Москва, 1958. – 103с.
328714
  Жуков В.Н. Второе рождение / В.Н. Жуков. – М., 1963. – 136с.
328715
  Жуков В.Н. Второе рождение / В.Н. Жуков. – М., 1977. – 111с.
328716
  Нойнер Г. Второе рождение / Г. Нойнер. – Москва : Педагогика, 1981. – 128 с.
328717
  Жанузакова Ф. Второе рождение / Ф. Жанузакова. – Алма-Ата, 1987. – 348с.
328718
   Второе рождение. – Москва, 1988. – 416с.
328719
  Калганов М.И. Второе рождение (проблема рекультивации земель) / М.И. Калганов, Л.Л. Лифшиц. – Москва : Знание, 1975. – 95с. – (Человек и природа ; Вип.№12)
328720
  Поршнев В. Второе рождение Александрийского Мусея // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 42-47. – ISSN 0869-8171


  У Єгипті відродили колись побудований Птолемеями Александрійський Мусей, храм Муз
328721
  Хоботова Любовь Второе рождение жемчуга : феномен / Хоботова Любовь, Авантюрье Патрик // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 12 (2831). – С. 12-19
328722
  Шомоди Тот Второе рождение Жолта Керекеша / Шомоди Тот. – М, 1976. – 238с.
328723
  Левашева Г.Я. Второе рождение музыки / Г.Я. Левашева. – Л., 1966. – 109с.
328724
   Второе рождение отеля "Минск" : "За активную работу по развитию международного туризма" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 32-33
328725
  Бертильсон М. Второе рождение природы: последствия для категории социальное // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 9. – С.118-127. – ISSN 0132-1625
328726
  Пастернак Б. Второе рождение. / Б. Пастернак. – М., 1934. – 98с.
328727
  Моисеенко П Н. Второе рождение. / П Н. Моисеенко, . – К, 1979. – 46с.
328728
   Второе рождение.. – Москва, 1983. – 336с.
328729
   Второе рождение.. – Ленинград, 1984. – 432с.
328730
  Шошин М.Д. Второе свидание / М.Д. Шошин. – Иваново, 1963. – 40с.
328731
  Осинин В.С. Второе свидание / В.С. Осинин. – М, 1964. – 191с.
328732
  Собко В.Н. Второе свидание : Пьесы / В.Н. Собко; Пер.с укр. – Москва : Советский писатель, 1983. – 424 с.
328733
  Агеев Л.М. Второе сердце : рассказы и повесть / Леонид Агеев ; худож. Л. Авидов. – Ленинград : Советское писательское Ленинградское отделение, 1986. – 276, [2] с., ил.
328734
  Нестерова Е.В. Второе слово / Е.В. Нестерова. – Ротов н/Д, 1975. – 39с.
328735
   Второе совещание пе газовой кинетике, 30 мая-1 июня 1978. – Ереван, 1978. – 94с.
328736
   Второе совещание по газовой кинетике.. – Ереван, 1978. – 94с.
328737
   Второе совещание по газофазной кибернетике. – Ереван, 1978. – 94с.
328738
   Второе совещание по газофазной кинетике. – Ереван, 1978. – 94с.
328739
   Второе совещание по газофазной кинетике. – Ереван, 1978. – 94с.
328740
   Второе совещание по газофазной кинетике, 30 мая - 1 июня 1978 г.. – Ереван, 1978. – 94с.
328741
   Второе совещание по газофазной кинетике, 30 мая - 1 июня 1978 г., Ереван. – Черноголовка, 1978. – 94с.
328742
   Второе совещание по ландшафтоведению : тезисы докладов. – Львов : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1956. – 64с.
328743
   Второе совещание по минералогии, геохимии, генезису и возможностям комплексного использования вольфрамовых месторождений СССР.. – Ленинград, 1968. – 110с.
328744
   Второе совещание по паразитологическим проблемам. : тезисы докладов (наружные паразиты, перенощики, природная очаговость и паразитологическая профилактика трансмиссивных болезней). – Москва : Ленинград : Изд-во АН ССР, 1940. – 46 с.
328745
   Второе совещание по электрохимии органических соединений.. – Москва, 1959. – 54с.
328746
   Второе совещание повопросам геронтологии и гериатрии.. – Москва, 1960. – 132с.
328747
   Второе совещание поподземным водам и инженерной геологии Восточной Сибири.. – Чита
2. – 1958. – 68с.
328748
   Второе совещание поподземным водам и инженерной геологии Восточной Сибири.. – Чита
3. – 1958. – 80с.
328749
  Назаренко В.А. Второе солнце / В.А. Назаренко. – М., 1972. – 383с.
328750
   Второе угольное геологическое совещание при лабоработии геологии угля АН СССР.. – Ленинград, 1955. – 35с.
328751
   Второе угольное геологическое совещание при лаборатории геологии угля АН СССР.. – М.-Л., 1955. – 196с.
328752
   Второе уральское петрографическое совещание.. – Свердловск
5. – 1966. – 51с.
328753
   Второе Уральское петрографическое совещание.. – Свердловск
1. – 1966. – 100с.
328754
   Второе Уральское петрографическое совещание.. – Свердловск
2. – 1966. – 75с.
328755
   Второе Уральское петрографическое совещание.. – Свердловск
3. – 1966. – 162с.
328756
   Второе Уральское петрографическое совещание.. – Свердловск
4. – 1966. – 120с.
328757
  Уварова Л.З. Второе цветение / Л.З. Уварова. – М, 1964. – 64с.
328758
  Кочербитов А.М. Второе цветение / А.М. Кочербитов. – Воронеж, 1973. – 127с.
328759
  Медников А.М. Второе чудо / А.М. Медников. – М, 1965. – 431с.
328760
   Второевсесоюзное совещание по элентрокатализму. – М., 1978. – 80с.
328761
  Волькович Л.Е. Второй "Пролетариат" в польском социалистическом движении (1888-1893) / Л.Е. Волькович. – Львов, 1991. – 366с.
328762
  Петров Н.И. Второй азиатский кризис // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 2 (619). – С. 8-13. – ISSN 0321-5075
328763
   Второй антифашистский митинг советских учёных в Москве . 11 июля 1943 года. – Москва : Огиз-Госполитиздат, 1943. – 56 с.
328764
  Зяблин Л.П. Второй буддийский храм Ак-Бещимского городища / Л.П. Зяблин. – Фрунзе, 1961. – 74с.
328765
  Штейн А.П. Второй вариант / А.П. Штейн. – Москва
Кн.2. – 1976. – 432с.
328766
  Теплов Ю.Д. Второй вариант / Ю.Д. Теплов. – М, 1988. – 365с.
328767
  Северский Г.Л. Второй вариант / Г.Л. Северский. – Киев, 1990. – 334с.
328768
   Второй вечер современной песни в исп. Е.И. Мусатовой-Кульженко с участ. пианистки М.В. Польгейм : [программа]. – Киев : Зал Двор. собр., 1910. – [30] с.


  Польгейм Мария Анна
328769
  Верхова В.П. Второй вириальный коэффициент паров и их смесей. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Верхова В.П.; Гос. науч.-исслед. и проект. ин-т азотной промышленности и продуктов орган. синтеза. – М., 1972. – 27л.
328770
  Можгинская Л.В. Второй вириальный коэффициент паров и их смесей. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Можгинская Л.В.; Гос. науч.-исслед. и проектный ин-т азотной пром. и продуктов орган. синтеза. – М,, 1974. – 19л.
328771
  Кашук Ю.И. Второй виток / Ю.И. Кашук. – Владивосток, 1981. – 96с.
328772
   Второй Всемирный конгресс профсоюзов.. – Москва, 1949. – 32с.
328773
   Второй Всемирный конгресс сторонников мира.. – Москва, 1950. – 14с.
328774
   Второй Всемирный конгресс сторонников мира.. – Москва, 1950. – 48с.
328775
   Второй Всемирный конгресс сторонников мира.. – Москва, 1951. – 543с.
328776
   Второй Всемирный конгресс сторонниов мира.. – Москва, 1950. – 48с.
328777
   Второй Всеросcийский съезд Советов рабочих и солдатских депутотов : сборник документов. – Москва, 1957. – 628 с.
328778
  Дедов Н.Н. Второй Всероссийски съезд Советов и его исторические решения : Автореф... канд. юрид.наук: / Дедов Н.Н.; Ленингр. юридич. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1953. – 13л.
328779
   Второй Всеславянский митинг в Москве 4 апреля 1942 г.. – М.-Л., 1942. – 56с.
328780
   Второй Всесоюзный биохимический съезд : тезисы секционных сообщений. 23 секция биохимия с-х животных, проблемы кормления, продуктивности / Всесоюзное биохимическое общество; АН СССР, Всесоюзное биохимическое общество. – Ташкент : Фан, 1969. – 126 с.
328781
   Второй Всесоюзный биохимический съезд.. – Ташкент
11. – 1969. – 96с.
328782
   Второй Всесоюзный биохимический съезд.. – Ташкент
13. – 1969. – 186с.
328783
   Второй Всесоюзный биохимический съезд.. – Ташкент
21. – 1969. – 124с.
328784
   Второй всесоюзный семинар "Методы синтеза и планирования развития структур сложных систем".. – Ташкент, 1981. – 117с.
328785
   Второй Всесоюзный семинар "Методы синтеза и планирования развития структур сложных систем".. – Ташкент
2. – 1981. – 148с.
328786
   Второй Всесоюзный семинар по автоматизации научных исследований в ядерной физике и смежных областях : пленарные доклады. – Новосибирск : ИЯФ СО АН СССР, 1982. – 238 с.
328787
   Второй Всесоюзный семинар по исторической демографии.. – Рига, 1977. – 115с.
328788
   Второй Всесоюзный симпозиум по биологическим повреждениям и обрастаниям материалов, изделий и сооружений.. – Москва, 1972. – 144с.
328789
   Второй Всесоюзный симпозиум по экспериментальному исследованию эндогенного рудообразования.. – Черноголовка, 1981. – 108с.
328790
   Второй всесоюзный съезд кинематографистов СССР.. – Москва, 1972. – 264с.
328791
  Натко Р.И. Второй Всесоюзный съезд колхозников-ударников : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Натко Р.И. ; Ин-т истории Академии наук СССР. – Москва, 1953. – 16 с.
328792
   Второй Всесоюзный съезд колхозников-ударников 11-17 февраля 1935 г.. – Москва, 1935. – 302с.
328793
   Второй Всесоюзный съезд научно-технических обществ.. – Москва, 1964. – 256с.
328794
  Дементьев А.Г. Второй Всесоюзный съезд писателей - важнейшая веха в истории советской литературы / А.Г. Дементьев. – Москва, 1955. – 32с.
328795
   Второй Всесоюзный съезд советских архитекторов 26 ноября - 3 декабря 1955 г.. – Москва, 1956. – 395 с.
328796
   Второй Всесоюзный съезд советских писателей.. – Москва, 1956. – 607с.
328797
  Никитин М. Второй гигант / М. Никитин. – М, 1931. – 131с.
328798
  Белинский А.И. Второй год войны / А.И. Белинский. – Л., 1984. – 95с.
328799
  Трошин П. Второй год пятилетки / П. Трошин. – Москва, 1957. – 63с.
328800
  Плотников К.Н. Второй государственный заем восстановления и развития народного хозяйства СССР / К.Н. Плотников. – [Москва] : Госфиниздат, 1947. – 49 с.
328801
  Гиззатуллин И.Г. Второй гром / И.Г. Гиззатуллин; авториз. пер. с башк. – Москва : Современник, 1976. – 205 с.
328802
   Второй групповой космический полет и некоторые итоги полетов советских космонавтов на кораблях "Восток".. – Москва, 1965. – 228с.
328803
  Сирота Г.П. Второй дивизион, или рассказы о войне / Г.П. Сирота. – Рига, 1978. – 125с.
328804
  Белянкин И.И. Второй дифференциальный параметр квадратичной в дифференциалах формы n независимых переменных / [Иван Белянкин]. – [Казань] : [Типо-лит. Имп. ун-та], 1900. – 6 с. – Авт. указан в конце текста. - Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск
328805
  Кайгородов Д.Н. Второй дневник петебургской природы : Сборник весенних, осенних и ззимних Бюллетеней и обзоров за десятилетие 1898-1907 : с табл. / Дм. Кайгородов. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1908. – [6], 162, [5] с., 3 л. табл. : рис.
328806
  Кайгородов Д.Н. Второй дневник петебургской природы : Сборник весенних, осенних и ззимних Бюллетеней и обзоров за десятилетие 1898-1907 : с табл. / Дм. Кайгородов. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1908. – [6], 162, [5] с., 3 л. табл. : рис. – На обл. назв. Дневник Петербургской природы
328807
  Черноусов А. Второй дом / А. Черноусов. – Новосибирск, 1984. – 343с.
328808
  Кривогуз И.М. Второй Интернационал. 1889-1914 / И.М. Кривогуз. – М., 1964. – 494с.
328809
  Кривогуз И.М. Второй Интернационал. 1889-1914 гг. / И.М. Кривогуз. – Москва, 1959. – 79с.
328810
  Преображенский С.К. Второй инфинитив в средневерхненемецкий период и дальнейший характер его использования. : Автореф... канд. филолог.наук: / Преображенский С.К.; 1-й Лен. гос. пед. ин-т ин. языков. – Л., 1956. – 19л.
328811
  Медведева Н.М. Второй ключ / Н.М. Медведева. – Свердловск, 1963. – 92с.
328812
   Второй Конгресс Всемирной Федерации Демократической Молодежи.. – Москва, 1950. – 219с.
328813
   Второй конгресс Коминтерна.. – Москва, 1934. – 754с.
328814
  Виноградова М.И. Второй конгресс Коммунистического Интернационала / М.И. Виноградова. – Москва, 1975. – 80с.
328815
   Второй Конгресс польских ученых 26-29 июня 1973 г.. – Вроцлав, 1974. – 206с.
328816
   Второй круг.. – Москва, 1951. – 80с.
328817
  Старостин А.С. Второй круг. / А.С. Старостин. – М., 1981. – 448с.
328818
  Зарецкий Виктор Кириллович Второй Международный конгресс ISCAR / Зарецкий Виктор Кириллович, Д.В. Лубовский, И.А. Корепанова // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 169-173. – ISSN 0042-8841
328819
   Второй международный конкурс артистов балета в Москве. – Москва : Искусство, 1973
328820
   Второй Международный конкурс пианистов, скрипачей и виолончелистов имени П.И.Чайковского.. – Москва, 1962. – 181с.
328821
   Второй Международный Океанографический Конгресс 30 мая - 9 июня 1966 г.. – Москва, 1966. – 76с.
328822
   Второй Международный океанографический конгресс.. – Москва, 1966. – 456с.
328823
   Второй Международный Океанографический конгресс.. – Москва, 1968. – 324с.
328824
  Челпанов Г.И. Второй международный философский конгресс в Женеве // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 2. – С. 144-158. – ISSN 0235-1188
328825
  Кутахов В. Второй межкорейский саммит - надежды и сомнения // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 39. – С. 22-23. – ISSN 0234-1670
328826
  Зонненштраль А.А. Второй Менделеевский съезд : Отдел мнтодов преподавания физики и химии, 1912. – 15 c. – Отд. оттиск из : Физическое обозрение, Т. 13, 1912 г.
328827
  Розенталь Э.Г. Второй Менделеевский съезд по общей и прикладной химии и физике : [Отчет о командировке проф. Э.Г. Розенталя]. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр., 1912. – [2], 8 с. – Отт. из "Варш. унив. изв.". 1912, № 9
328828
  Мазко А.Г. Второй метод Ляпунова в задачх управления спектром : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.01 / Мазко А. Г.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1980. – 14л.
328829
  Гургула С.І. Второй метод Ляпунова в системах с импульсным воздействием. / С.І. Гургула, М.О. Перестюк // Докл. АН УССР : АН УССР, 1982. – №10
328830
  Иноземцев В. Второй мир в XXI веке: взгляд первооткрывателя : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 113-119. – ISSN 0131-2227
328831
  Сиделковский А.Л. Второй московский медицинский университет им. Н.И. Пирогова / А.Л. Сиделковский, В.Д. Догузов // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 2 (640). – С. 19-21
328832
   Второй московский праздник песни.. – Москва, 1961. – 48с.
328833
  Лаптев И.Д. Второй номер / И.Д. Лаптев. – М, 1973. – 118с.
328834
  Федоров В.Д. Второй огонь / В.Д. Федоров. – Москва, 1965. – 574с.
328835
  Зернов С.А. Второй отчет по исследованию рыболовства Таврической губернии, произведенному, согласно постановлению Таврического губернсого земского собрания 36-й очередной сессии, С.А. Зерновым / С.А. Зернов. – Севастополь : Тип. С.М. Спиро, 1903. – 39 с.
328836
   Второй отчет Полтавского кружка любителей физико-математических наук : 1899-1900 / Полтавский кружок любителей физико-математических наук. – Полтава : Типо-лит.Губернского правл., 1900. – 30 с.
328837
  Руденко С.И. Второй пазырыкский курган. / С.И. Руденко. – Л., 1948. – 64с.
328838
  Самойлов Д.С. Второй перевал. / Д.С. Самойлов. – М, 1963. – 123с.
328839
   Второй период революции.. – Москва
1. – 1957. – 1146с.
328840
   Второй период революции.. – Москва
Ч.2,Кн.1. – 1961. – 704 с.
328841
   Второй период революции.. – Москва
2. – 1962. – 564с.
328842
   Второй период революции.. – Москва
1. – 1963. – 588с.
328843
   Второй период революции.. – Москва
Ч.2 Кн.3. – 1963. – 772с.
328844
   Второй период революции.. – Москва
3. – 1963. – 650с.
328845
   Второй период революции.. – Москва
2. – 1965. – 524с.
328846
  Колесниченко В.В. Второй периодический Общественный отчет об исполнении Украиной положений Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств: тенденции нарушения прав человека усилились / Вадим Колесниченко, Руслан Бортник. – Киев : [Золотые ворота], 2012. – 516 с. : табл. – Библиогр. в подстроч. прим. – (Серия "Права человека"). – ISBN 978-966-2246-18-6
328847
   Второй пленум Всесоюзного совета научно-технических обществ.. – Москва, 1961. – 160с.
328848
   Второй Пленум Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов.. – Москва, 1964. – 212с.
328849
   Второй пленум ВЦСПС 19-22 августа 1949 года.. – Москва, 1949. – 28с.
328850
   Второй пленум Комитета по химизации народного хозяйства СССР при СНК СССР 28 мая - 2 июня 1930 года.. – Ленинград, 1932. – 384, 54с.
328851
   Второй праздник песни Советской Латвии.. – Рига, 1950. – 112с.
328852
  Марьина В.В. Второй президент Чехословакии Эдвард Бенеш: политик и человек 1884-1948 / В.В. Марьина ; Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения. – Москва : Индрик, 2013. – 486, [2] с. – Резюме англ. – Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-91674-243-5
328853
  Вайда И. Второй пятилетний план Венгрии / И. Вайда. – Будапешт, 1963. – 133с.
328854
   Второй пятилетний план развития народного хозяйства СССР.. – Москва, 1934. – 48с.
328855
   Второй пятилетний план развития народного хозяйства СССР.. – Москва, 1934. – 740с.
328856
   Второй пятилетний план развития народного хозяйства СССР.. – Москва
1. – 1934. – 687с.
328857
   Второй пятилетний план развития народного хозяйства СССР.. – Москва
2. – 1934. – 582с.
328858
   Второй пятилетний план развития Народной Республики Болгарии.. – Москва, 1954. – 171с.
328859
  Куйбышев В.В. Второй пятилетний план. / В.В. Куйбышев. – М, 1934. – 79с.
328860
  Литвинова А.В. Второй раз не воскреснешь : Повести / А.В. Литвинова, С.В. Литвинов; Литвиновы Анна и Сергей. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 432 с. – (Русский Сидни Шелдон). – ISBN 5-04-006216-8
328861
  Антонов А.И. Второй ребенок / А.И. Антонов, В.М. Медков. – Москва : Мысль, 1987. – 299 с.
328862
   Второй Республиканский симпозиум по дифференциальным и интегральным уравнениям 29 сентября - 2 октября 1978 г.. – Одесса, 1978. – 172 с.
328863
  Алексеева Н.Н. Второй российско-японский семинар по устойчивости окружающей среды / Н.Н. Алексеева, Ю.Л. Мазуров // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 108-109. – (География ; № 4). – ISSN 0201-7385
328864
   Второй симпозиум по использованию избыточности в информационных системах.. – Ленинград, 1966. – 64с.
328865
   Второй симпозиум по структуре и функционированию хромосомы.. – Новосибирск, 1970. – 84с.
328866
   Второй советский искусственный спутник Земли.. – Москва, 1957. – 48с.
328867
   Второй советский космический корабль.. – Москва, 1960. – 199с.
328868
  Пантин В.И. Второй социально-экологический кризис в России: причины и последствия // Общественные науки и современность / Российская академия наук. – Москва, 2001. – № 2. – С.115-124. – ISSN 0869-0499
328869
   Второй срез.. – Кишинев, 1989. – 284с.
328870
  Григорьев Л. Второй старт трансформации украинской экономики? / Л. Григорьев, Е. Буряк, А. Голяшев // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 9, сентябрь. – С. 30-52 : табл., рис. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 0042-8736
328871
  Щелоков А.А. Второй старт. / А.А. Щелоков. – М, 1967. – 159с.
328872
  Павлов П. Второй страт особых экономических зон в России // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 8. – С. 69-75. – ISSN 0131-2227
328873
   Второй съезд Всесоюзного астрономо-геодезического общества (Ленинград, январь 1955 г.) : тезисы докладов / Всесоюзного астрономо-геодезического общества. – Москва, Л. : Издательство АН СССР, 1955. – 112 с.
328874
   Второй съезд инженерно-технических работников и новаторов промышленности Узбекистана.. – Ташкент, 1961. – 163с.
328875
   Второй съезд китайских Советов.. – Москва, 1935. – 192с.
328876
   Второй съезд колхозников Молдавской ССР.. – Кишинев, 1973. – 150с.
328877
   Второй Съезд народных депутатов 12-24 декабря 1989 г.. – Стенографический отчет. – Москва
Т. 2. – 1990. – 687 с.
328878
  СССР Съезд Второй Съезд народных депутатов СССР 12-24 декабря 1989 г. / СССР Съезд, депутатов (2 ; 1989 ; Москва) народных. – стенографический отчет. – Москва, 1990. – 624 с.
328879
  СССР Съезд Второй Съезд народных депутатов СССР 12-24 декабря 1989 г. / СССР Съезд, депутатов (2 ; 1989) народных. – Стенографический отчет. – М
Т. 1. – 1990. – 639с.
328880
  СССР Съезд Второй Съезд народных депутатов СССР 12-24 декабря 1989 г. / СССР Съезд, депутатов (2 ; 1989) народных. – Стенографический отчет. – М
Т. 3. – 1990. – 572с.
328881
  СССР Съезд Второй Съезд народных депутатов СССР 12-24 декабря 1989 г. / СССР Съезд, депутатов (2 ; 1989) народных. – Стенографический отчет. – М
Т. 4. – 1990. – 622с.
328882
  СССР Съезд Второй Съезд народных депутатов СССР 12-24 декабря 1989 г. / СССР Съезд, депутатов (2 ; 1989) народных. – Стенографический отчет. – М
Т. 5. – 1990. – 634с.
328883
   Второй съезд писателей РСФСР 3-7 марта 1965 года.. – Москва, 1966. – 472с.
328884
  Багликов Б.Т. Второй съезд РСДРП / Б.Т. Багликов. – Москва : Госполитиздат, 1956. – 96 с. – (Съезды и конференции КПСС)
328885
   Второй съезд РСДРП. – Москва, 1959. – 851с.
328886
  Багликов Б.Т. Второй съезд РСДРП / Б.Т. Багликов. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1972. – 80 с.
328887
   Второй съезд РСДРП. – М, 1974. – 151с.
328888
   Второй съезд РСДРП. – Москва, 1974. – 151с.
328889
   Второй съезд РСДРП. – Москва, 1974. – 151с.
328890
   Второй съезд РСДРП. – М, 1974. – 151с.
328891
  Злобин В.И. Второй съезд РСДРП / В.И. Злобин. – Москва, 1980. – 222с.
328892
   Второй съезд РСДРП и его всемирно-историческое значение. – Москва, 1973. – 64 с.
328893
  Варгатюк П.Л. Второй съезд РСДРП и его историческое значение / П.Л. Варгатюк, П.М. Шморгун. – Киев, 1983. – 155с.
328894
   Второй съезд РСДРП и местные партийные организации России. – Пермь, 1973. – 722с.
328895
  Крештапов А.Д. Второй съезд РСДРП. Возникновение большевизма как течения политической мысли и как политической партии / А.Д. Крештапов. – Москва, 1957. – 43с.
328896
  Съезд русских деятелей по техническому и профессиональному образованию (2;1895-1896; Москва) Второй Съезд русских деятелей по техническому и профессиональному образованию в России / Императорское Русское техническое общество. – 1895-1896. – Москва : Т-во тип. А.Н. Мамонтова
Секция VI, вып. 2 : Женские профессиональные школы : 1885-1896. – 1897. – IX, 262 с., 1 л. табл. : табл.
328897
  Съезд русских естествоиспытателей (2; 1869; Москва) Второй съезд русских испытателей в Москве с 20-го по 30-е августа 1869 года : Протоколы заседаний. – Москва : В университетской тип. (Катков и К*), 1869. – разд. пагин.
328898
  Кормилов С.И. Второй съезд советских писателей как преддверие "оттепели" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 48-65. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
328899
  Грачев О.А. Второй съезд ученых Республики Беларусь // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (99). – С. 158-164. – ISSN 0374-3896
328900
   Второй сьезд РСДРП. – М, 1974. – 151с.
328901
   Второй сьезд РСДРП. – Москва, 1974. – 151с.
328902
  Гребенщикова Е.Г. Второй тип производства знания и проблема ответственности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 12. – С. 67-74. – ISSN 0235-1188
328903
  Шинкарев Л.И. Второй Транссиб / Л.И. Шинкарев. – 2-е изд., доп. – М., 1979. – 287с.
328904
  Шинкарев Л.И. Второй Транссиб. / Л.И. Шинкарев. – М., 1946. – 247с.
328905
  Родин Н.А. Второй урожай земляники: рассказы, повести, роман / Н.А. Родин. – М., 1979. – 384с.
328906
  Краминов Д.Ф. Второй фронт / Д.Ф. Краминов. – Л., 1948. – 222с.
328907
  Кулиш В.М. Второй фронт / В.М. Кулиш. – К., 1960. – 476с.
328908
  Нагаев Г.Д. Второй фронт : роман / Г.Д. Нагаев. – Москва : Современник, 1978. – 333 с.
328909
  Нагаев Г.Д. Второй фронт : роман / Г.Д. Нагаев. – Москва
1. – 1984. – 334 с.
328910
  Золотарев В.А. Второй фронт / В.А. Золотарев, С.Б. Лавров. – Душанбе, 1987. – 396с.
328911
  Розовский Б.Г. Второй фронт криминологии: человек как социо-биологический вид / Б.Г. Розовский, С.Р. Тагиев // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 1 (85). – С. 321-333. – ISSN 2524-0323
328912
  Иванов Сергей Второй хлеб Италии : История вещей // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 220-221 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
328913
  Воронин С.А. Второй цвет / С.А. Воронин. – Москва, 1958. – 49с.
328914
  Савойский А.Г. Второй цикл Группы БРИКС // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 7. – С. 21-28. – ISSN 2074-6040
328915
  Осокин А. Второй шаг к трагедии 22 июня 1941 года. Во время переговоров в Берлине в ноябре 1940 года Сталин 10 дней никого не принимал в Кремле. 15 ноября он принял начальников, возможно, учавствовавших в переговорах инкогнито // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 37


  "Мы завершаем публикацию начатого в предыдущих номерах документального расследования писателя-историка Александра Осокина о первой зарубежной поездке главы советского правительства - берлинских переговорах делегации Молотова в ноябре 1940 года. ...
328916
  Фишман Джош Второй шанс : чудо биоинженерии / Фишман Джош, Тиесен Марк // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 2. – С. 116-131 : Фото
328917
  Бурмистров Д.В. Второй этап отмены налогов с рабочих и служащих в СССР. / Д.В. Бурмистров, З.Д. Косарева. – Москва, 1961. – 70с.
328918
  Давурин Д.И. Второй эшелон / Д.И. Давурин. – М., 1951. – 200с.
328919
  Давурин Д.И. Второй эшелон / Д.И. Давурин. – Москва, 1957. – 214с.
328920
  Петров Е.А. Второй эшелон (1941-1945 гг.) / Е.А. Петров. – М., 1970. – 128с.
328921
  Розенблюм К Второйй съезд партии / К Розенблюм, 1933. – с.
328922
   Второму Всесоюзному съезду художников.... – Москва, 1963. – с.
328923
   Второму съезду Союза художников РСФСР : о деятельности Правления Союза художников РСФСР 1960-1968. – Москва : Типография № 6 УПЛ, 1968. – 96 с.
328924
   Второн акарологическое совещание. – К, 1970. – 304с.
328925
  Карпаков А.К. Второпричастные оборот в немецком языке (на матер. худож. прозы XVIII и ХХ вв.) : Автореф... канд. филол.наук: / Карпаков А. К.; МВиССО СССР, Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1972. – 26л.
328926
  Рыжих В.И. Второстепенные члены арабского глагольного предложения // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 32-39. – (Серія: Філологія ; вип. 6)


  Стаття присвячена дослідженню другорядних членів арабського дієслівного речення, які діляться на дві групи залежно від характеру управління: слова, що знаходяться під управлінням дієслова і слова, що знаходяться під управлінням імені. До першої групи ...
328927
   Второстепенные члены предложения и приемы их разграничения.. – Киев, 1965. – 20с.
328928
  Федотова Н.А. Второстепенные члены предложения. / Н.А. Федотова. – Х., 1960. – 32с.
328929
   Вторчно-эмиссионные и структурные свойства твердых тел. – Ташкент, 1970. – 212 с.
328930
  Тесленко-Пономаренко Вторчные изменения и коллекторские свойства нижнекаменноугольных отложений центральной части Днепровско-Донецкой впадины на больших глубинах : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.21 / Тесленко-Пономаренко В.М.; ХГУ. – Х., 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
328931
  Макаров В.В. Вторые голоса / В.В. Макаров. – М, 1980. – 95с.
328932
   Вторые мясные блюда.. – Фрунзе, 1990. – 158с.
328933
  Кузин Е.П. Вторые петухи / Е.П. Кузин. – Тула, 1966. – 56с.
328934
  Завальнюк Л.А. Вторые травы / Л.А. Завальнюк. – Москва, 1975. – 63с.
328935
  Колпакова Марианна Юрьевна Вторые чтения памяти Т.А. Флоренской // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 1. – С. 177-180. – ISSN 0042-8841
328936
  Клепар Г. Втрата вартості дебіторської заборгованості за національними та міжнародними стандартами, податковим кодексом України // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 4. – С. 18-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
328937
  Затонський Д. Втрата й повернення ідеалів // Критика. – Київ, 1999. – Листопад, (число 11). – С. 28-29


  Знакова постать у повоєнній австрійській культурі - Вольфганг Краус.
328938
  Войцеховська К.В. Втрата маси тіла при хронічній серцевій недостатності: механізми та клінічне значення : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Войцеховська Катерина Віталіївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. М. Д. Стражеска". – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
328939
  Соловей Д. Втрата орієнтиру: українська інтелігенція у визвольних змаганнях / Д. Соловей. – Київ : Час, 1998. – 66с.
328940
  Гетьман В. Втрата прив"язаності до рідного - виродження етносу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 3 липня (№ 113). – С. 8


  У незалежній Україні патріотизм досі не став свідомою колективною ідеєю.
328941
  Петрова Т. Втрата семантичноо зв"язку між твірним і похідним словами при суфіксальному способі словотворення // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 131-135. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
328942
  Рябчук М. Втрата України для росіян може виявитися не лише болісною, а й благодійною. Прощавай , "русскій мір" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 2 (255), 15 січня 2015. – С. 32-34


  Ставлення до України формувалось у росіян століттями. Путінські "політтехнологи" лише актуалізували наявні психологічні комплекси та стереотипи.
328943
  Еткіна І. Втрата Україною північних територій Чернігівської губернії (1917-1926) // Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 років : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: В. Верстюк, С. Віднянський, О. Кудлай [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 12. – C. 189-205. – ISSN 2307-3047
328944
  Грюканова Ю.О. Втрата цінності шлюбу для студентства та молоді // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 90-91
328945
  Печений О. Втрата чинності заповітом. Тлумачення заповіту // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 127-137. – ISSN 1993-0909
328946
  Шуліма А. Втрата чинності нормативно-правовим актом внаслідок нормотворчої діяльності: проблеми практики // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 4 (26). – С. 53-61
328947
  Матвєєва Л. Втрата: як загубили другого президента АН УРСР / Л. Матвєєва, Л. Кистерська // Наука і суспільство : Науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 20-23; 26-27. – ISSN 0130-7037
328948
  Дем"янюк О.Й. Втрати 51-ї ОМБр на Сході України // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 6-7
328949
  Кот С. Втрати без терміну давності
328950
  Сергійчук В. Втрати від Голодомору 1932-1933 років набагато більші, ніж вважають українські демографи // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 28 січня (№ 17). – С. 8
328951
  Сакс Дж. Втрати війни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 30 липня (№ 138). – С. 3


  Розв"язаний Путіним конфлікт в Україні привів світ на крок ближче до катастрофи.
328952
  Мельник Н.О. Втрати і збитки у сфері земельних відносин: спільні й відмінні риси // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 263-269. – ISSN 0201-7245
328953
  Сергійчук В. Втрати Київщини в 1932-1933 роках // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 175-185. – ISBN 978-617-7399-39-0
328954
  Дзюбан Р. Втрати культурних цінностей з II відділу Staatsbibliothek Lemberg у 1944 р. : (публикация архивного документа отдела рукописей Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника НАН Украины) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 379-398. – ISSN 1591-6223


  Висвітлюється організаційна структура бібліотек під час німецької окупації західноукраїнських земель після включення Галичини до складу Генеральної губернії. Вказано мотиви, які спонукали німецьку адміністрацію до вивезення бібліотечних збірок усієї ...
328955
   Втрати міського й сільського населення України внаслідок Голодомору в 1932 - 1934 рр.: нові оцінки / Н.М. Левчук, Т.Г. Боряк, О. Воловина, О.П. Рудницький, А.Б. Ковбасюк // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 4 (523), липень - серпень. – С. 84-112. – ISSN 0130-5247
328956
  Макарчук С. Втрати населення Галичини в роки другої світової війни (1939-19450 // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2000. – С.321-343. – (Серія історична ; Вип. 35/36)
328957
  Лавер О.Г. Втрати населення країн пострадянського простору від воєн, етнічних конфліктів та терористичних атак упродовж 2001 - 2019 рр. / О.Г. Лавер, В.О. Лавер // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 258-269. – (Серія: Історія ; вип. 1 (42)). – ISSN 2523-4498
328958
  Лавер О.Г. Втрати населення країн світу в локальних війнах і конфліктах упродовж 2000-2009 років // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 176-186. – (Історія ; Вип. 24)
328959
  Лавер О.Г. Втрати населення країн Середнього Сходу в локальних війнах і конфліктах 1945-2006 рр. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 92-98. – (Історія ; Вип. 19)
328960
   Втрати науки і освіти (пам"яті М.І. Щербаня) : втрати науки і освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 78-79. – (Географія ; Вип. 46)
328961
  Верига В. Втрати ОУН в часі Другої Світової війни або "Здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї" / В. Верига. – Торонто, 1991. – 206с.
328962
  Авіна С.І. Втрати платиноїдного каталізатора та їх утилізація у технології нітратної кислоти : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Авіна Світлана Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
328963
  Маслов О.О. Втрати радянського генералітету полоненими на території УРСР (1941-1943 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 30-45. – ISSN 0130-5247
328964
  Крук І.С. Втрати СРСР в часи Вітчизняної війни СРСР / І.С. Крук, І.І. Слобода // Гріш і математика : математико-економіко-соціологічний вісник / Т-во ім. Стефана Банаха ; під ред. О.С. Столярчука. – Львів ; Луцьк, 2017. – № 18. – С. 11-12. – ISBN 966-8460-14-6
328965
  Полчанов А.Ю. Втрати української економіки від військового конфлікту // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 40-46. – ISSN 2306-6792
328966
  Білокінь С.І. Втрати української культурної спадщини під час голоду 1922 року // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2005. – 2004 рік : Музейне збереження пам"яток сакрального мистецтва. Історія, сучасна практика і майбутнє. – С. 77-98. – ISBN 966-7671-23-2
328967
  Лисенко О. Втрати УПА та українського націоналістичного підпілля в роки Другої світової війни й повоєнне десятиліття // "За край і волю, за нації долю!" : дослідження, документи, свідчення / Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс, Ін-т історії України НАН України ; [авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2017. – С. 24-41. – ISBN 978-617-7158-10-2
328968
  Рарок А.В. Втрати урожаю сортів гречки за різних строків збирання / А.В. Рарок, В.М. Бурдига // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 46-48. – ISBN 978-966-2742-92-5
328969
  Рингач Н.О. Втрати, спричинені смертністю в результаті самогубств в Україні // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (77). – С. 70-78 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2519-1853
328970
  Левчук Т. Втрачена Батьківщина як об"єкт мистецької ностальгії. Мотиви творчості Оксани Лятуринської // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 11(704). – С. 41-46. – ISSN 0130-5263
328971
  Гоголь М. Втрачена грамота / М. Гоголь. – Київ, 1936. – 24 с. – (Бібліотека Малописьменного)
328972
  Гоголь М.В. Втрачена грамота / М.В. Гоголь. – Харків, 1936. – 24 с. – (Бібіліотека читача-початківця)
328973
  Гоголь М.В. Втрачена грамота / М.В. Гоголь. – К, 1953. – 14с.
328974
  Авіжюс Йонас Втрачена домівка : Роман / Авіжюс Йонас. – Київ : Дніпро, 1988. – 512 с.
328975
  Белей Л. Втрачена еміграція // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 4 (221). – С. 50-52. – ISSN 1996-1561


  Попри несприятливі умови перебування української громади в Боснії, духовна спадщина цієї гілки українства зайняла свою нішу.
328976
  Беттс Р. Втрачена логіка стримування // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 50-56


  Що сьогодні можна, а чого не можна зробити за допомогою стратегії, яка забезпечила перемогу в холодній війні.
328977
  Морен Едгар Втрачена парадигма: Природа людини / Морен Едгар; Перекл.,вступ М.Собуцького. – Київ : Карме-Сінто, 1995. – 208с. – ISBN 5-7719-5062-5
328978
  Лащенко С. Втрачена рідня, або як історичні обставини та асиміляція зменшують український потенціал // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 28 липня (№ 30). – С. 5. – ISSN 2519-4429
328979
  Ніколаєва Т. Втрачена спадщина художника Івана Дряпаченка // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2014. – № 6 (1026). – С. 32-33
328980
  Жаліло Я. Втрачене зростання // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 1-7 червня (№ 20). – С. 7


  "Зростання української економіки третій поспіль рік підтвердило злам негативного стагнаційно-кризового тренду. Прихильникам "дефолтів, які несуть економічне зростання", хочеться нагадати, що потенціал економічного зростання залежить не від відсутності ...
328981
  Петровський-Штерн Втрачене спасіння і його загиблий Месія // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2020. – Травень - Червень (число 5/6). – С. 37-39


  Пам"яті Мойсея Фішбейна.
328982
  Король В.Ю. Втрачене, але не забуте : З історії пам"яток церковної архітектури Київщини / В.Ю. Король. – Київ : Академія, 2006. – 96с. – ISBN 966-580-221-6
328983
  Плоткін Г.Д. Втрачений горизонт : драматична повість / Г.Д. Плоткін. – Київ, 1979. – 72 с.
328984
  Дойль А.К. Втрачений світ / А.К. Дойль. – Одеса, 1937. – 324с.
328985
  Браун Д. Втрачений символ = The lost symbol / Ден Браун ; [пер. з англ.: В. Горбатько]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. – 605, [3] с. – Парал. тит. арк. англ.- Від авт. бестселера "Код да Вінчі". – ISBN 978-966-14-0670-3
328986
  Браун Д. Втрачений символ = The lost symbol : роман / Ден Браун ; [пер. з англ.: В. Горбатько]. – 4-те вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 606, [2] с. – Парал. тит. арк. англ.- Від авт. бестселера "Код да Вінчі". - Пер. за вид. : The Lost Symbol / Dan Brown, 2009. – ISBN 978-966-14-0670-3
328987
  Гребньов Г.М. Втрачений скарб / Г.М. Гребньов. – Київ, 1962. – 231с.
328988
  Ачебе Ч. Втрачений спокій : роман / Ачебе Чінуа. – Київ : Дніпро, 1965. – 211 с.
328989
  Білик Г.О. Втрачений суб"єкт Р. Русселя // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 900-ІІ. – С. 14-19. – (Серія : "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 41). – ISSN 0453-8048
328990
  Геврик Т. Втрачені архітектурні пам"ятки Києва / Т. Геврик. – 4-е. – Київ, 1991. – 62 с.
328991
  Троценко О.В. Втрачені географічні об"єкти Дніпропетровської області: пошук та історико-географічний аналіз : дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.13 / Троценко О.В. ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Київ, 2009. – 252л. + Додатки : л.205-252. – Бібліогр. : л.171-204
328992
  Троценко О.В. Втрачені географічні об"єкти Дніпропетровської області: пошук та історико-географічний аналіз : автореф. ... канд. геогр. наук: 11.00.13 / Троценко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
328993
  Литвиненко Я.В. Втрачені іконостаси лаврських церков // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради М.Е. Громова ; редкол.: К.К. Крайній, О.Б. Прокоп"юк, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 25 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 67-86
328994
  Литвиненко Я. Втрачені іконостаси лаврських церков // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 6 (176). – С. 58-75. – ISSN 0131-2685


  Трапезна церква Св. Антонія і Феодосія Печерських з палатою - пам"ятка архітектури кінця XIX ст., наймолодший храм Києво-Печерського монастиря. Побудована у 1895 р., з 1990 р. в церкві регулярно проводяться богослужіння.
328995
  Бальзак Оноре де Втрачені ілюзії / Оноре де Бальзак. – Київ : ДЛВ, 1956. – 596 с.
328996
  Бальзак Оноре де Втрачені ілюзії : роман / Оноре де Бальзак ; з фр. пер. Д. Паламарчук, В. Шовкун ; [передм. і прим. Д. Наливайка ; худож. І. Вишинський]. – Київ : Дніпро, 1986. – 631 с. : іл. – (Вершини світового письменства ; т. 58)
328997
  Мордвінцев В. Втрачені можливості : реформи другої чверті XIX ст. в Росії / В. Мордвінцев, В. Мордвінцева // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2003. – № 2. – С. 42-48
328998
   Втрачені об"єкти на території природно-заповідного фонду (1971-2016): Запорізька область / І.Г. Дмитрієва, О.Ю. Марущак, О.С. Оскирко, О.В. Василюк // Праці Всеукраїнської науково-практичної конференції "Заповідна справа у Степовій зоні України" : (до 90-річчя від створення Надморських заповідників) : Урзуф, 14-15 берез. 2017 р. / "Заповідна справа у Степовій зоні України", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – Т. 1. – С. 37-46. – (Conservation biology in Ukraine ; вип.2). – ISBN 978-617-7061-41-9
328999
  Марущак О.Ю. Втрачені об"єкти та території природно-заповідного фонду (1960-2016): Кропивницька область / О.Ю. Марущак, О.В. Василюк, О.С. Оскирко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 36-41. – (Серія: Біологія ; № 3 (70)). – ISSN 2078-2357
329000
  Слободян В. Втрачені пам"ятки сакральної архітектури Львівщини : Церкви // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 18-52. – ISSN 0131-2685
<< На початок(–10)321322323324325326327328329330(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,