Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)321322323324325326327328329330(+10)В кінець >>
325001
  Ковбасенко Ю. "...голосна та правдива, як господа слово..." Творчість Тараса Шевченка і європейський літературний канон // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 5 (133), травень. – С. 15-20
325002
  Щепна І. "Голоси", видіння і відлуння постмеморі в поезії Ігоря Римарука // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 4 (676), квітень. – С. 90-97. – ISSN 0236-1477
325003
  Щукіна І. "Голосні струни" Леся Українки: музика в рядках і між ними // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 12 (672). – С. 10-17. – ISSN 0236-1477
325004
  Калитин Н.И. "Голосует сердце..." / Н.И. Калитин. – М, 1965. – 151с.
325005
  Калитин Н.И. "Голосует сердце..." / Н.И. Калитин. – М, 1968. – 127с.
325006
  Кротова Д.В. "Голубая книга" М.М. Зощенко как симфония // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С.121-134. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
325007
  Стрыгин В. "Голубой мальчик" за миллион долларов // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 104-107. – ISSN 1812-867Х
325008
   "Голубые дороги Родины", всесоюзная художественная выставка.. – М., 1979. – 81с.
325009
   "Голубые дороги", выставка произведений москвоских художников-маринистов.. – М., 1983. – 24с.
325010
  Гатилов Г. "Голубые каски" ООН на службе мира // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 9. – С. 33-42. – ISSN 0130-9625
325011
  Тетеріна О.Б. "Гомер новосвіту" у поступі української літератури (шекспірознавчі погляди П. Куліша) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті проаналізовано Кулішеву літературознавчу рецепцію творчості В. Шекспіра. Осмислено значення шекспіріани у концепції національного літературного розвитку українського письменника. Кулішеві міркування, що обґрунтовують загальнолітературну роль ...
325012
  Стринаглюк Л. "Гомонить з явориною лис" : поезія : вірші // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 7/8. – С. 53-54. – ISSN 0130-1608
325013
  Кушнер А. "Гора, наверное, стать башней бы хотела..." : поэзия: стихи // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2012. – № 2. – С. 3-6. – ISSN 0321-1878
325014
  Сеогійко М. "Гордий дев" Воле Шоїнка, перший нобелянт Африки 1986 // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 10. – С. 162-167. – ISSN 0130-321Х
325015
  Гетьман В.І. "Гордієві вузли" Великого Лугу // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (131). – С. 41-45 : фото
325016
  Шот Микола "Гордієві вузли" глибинки... // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 22. – С. 24-25


  У місті, як у тісті, а на селі, як у смолі, здавна мовили українці. Містечкові, чи то пак селищу міського типу Коропець, що в Монастириському районі на Тернопіллі, завжди випадало й одного, й другого потрошку.
325017
   [Гончаренко Володимир Дмитрович] // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 261-262. – ISSN 1993-0909


  Український учений у галузі історії держави і права, доктор юридичних наук, професор, академік-секретар відділення теорії та історії держави і права НАПрН України, завідувач кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн Національного ...
325018
   [Гордєєв Антон Юрійович] // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 203


  Ювілей Гордєєва Антона Юрійовича, доктора географічних наук, дійсниого члена Українського географічного товариства, дійсного члена Українського Клубу мандрівників «Київська Русь», морського картографа, фахівця з історії морської картографії.
325019
  Устинова Е. «Голубая карта»: проблемы высококвалифицированной трудовой иммиграции в Евросоюз // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 10. – С. 44-50. – ISSN 2074-6040


  Конкуренция за квалифицированную рабочую силу на мировом рынке труда продолжает обостряться. В последнее время и Европейский союз сталкивается с проблемой нехватки высококвалифицированных ресурсов. Для того чтобы сделать Европу привлекательной для ...
325020
  Лихоносов В.И. Голоса в тишине / В.И. Лихоносов. – М, 1967. – 334с.
325021
  Лихоносов В.И. Голоса в тишине : Повести, рассказы, эссе / В.И. Лихоносов. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 605с.
325022
  Пильник Б.Е. Голоса вдоль дороги / Б.Е. Пильник. – М, 1981. – 94с.
325023
   Голоса вершин. – М., 1975. – 299с.
325024
   Голоса весны. – Новосибирск, 1960. – 50с.
325025
   Голоса вещей. – М., 1988. – 255с.
325026
  Хмельницкая Т.Ю. Голоса времени / Т.Ю. Хмельницкая. – М-Л, 1963. – 415с.
325027
  Сурков А.А. Голоса времени / А.А. Сурков. – М., 1965. – 494с.
325028
   Голоса времени. – Воронеж, 1974. – 223 с.
325029
  Железняк В.С. Голоса времени / В.С. Железняк. – Вологда, 1976. – 183с.
325030
  Яновский Н. Голоса времени. / Н. Яновский. – Новосибирск, 1971. – 359с.
325031
   Голоса Ганы. – Ташкент, 1960. – 150с.
325032
   Голоса Дагестана. – Махачкала, 1973. – 241с.
325033
  Осинин В.С. Голоса дождей / В.С. Осинин. – Москва, 1974. – 127с.
325034
   Голоса друзей. – М., 1960. – 307с.
325035
   Голоса друзей. – Махачкала, 1962. – 200с.
325036
   Голоса друзей. – Алма-Ата, 1980. – 766с.
325037
   Голоса друзей. – Свердловск, 1980. – 94с.
325038
  Ильичев В.Д. Голоса животных / В.Д. Ильичев. – М., 1977. – 95с.
325039
  Рябов И.А. Голоса жизни / И.А. Рябов. – М., 1960. – 624с.
325040
  Маргачев Л.Е. Голоса жизни / Л.Е. Маргачев. – М., 1962. – 254с.
325041
  Ибрагимов М. Голоса жизни / М. Ибрагимов. – М., 1985. – 318с.
325042
  Глазов Г.С. Голоса за стеной / Г.С. Глазов. – Львов, 1984. – 216с.
325043
  Мурзаков В.Н. Голоса за стеной / В.Н. Мурзаков. – Омск, 1990. – 366с.
325044
  Атрян В.О. Голоса земли / В.О. Атрян. – Москва, 1958. – 370с.
325045
  Данилов С.П. Голоса земли : стихи / С.П. Данилов. – Москва, 1977. – 32 с.
325046
  Абрамов А.М. Голоса Земли Алексея Кольцова / А.М. Абрамов. – Воронеж, 1964. – 152с.
325047
  Шестинский О.Н. Голоса из блокады / О.Н. Шестинский. – М., 1989. – 364с.
325048
  Чжан Синьсинь Голоса из Китая / Чжан Синьсинь, Е Сан. – М., 1989. – 182с.
325049
  Юсифов А. Голоса из окопов / А. Юсифов. – Москва, 1974. – 143с.
325050
  Грачева Ю.В. Голоса из прошлого: актуальтность правовых идей. Необходимиая оборона: первое специальное исследование / Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 1. – С. 19-24. – ISSN 1812-3805


  К 150-летию выхода в свет монографии А.Ф. Кони.
325051
   Голоса из России : [в 9 кн.]. – London : Trubner & Co
Кн. 7 : [К.П. Победоносцев, граф В.Н. Панин. Министр юстиции]. – 1859. – 142 с.


  сборники статей, издававшиеся А. И. Герценом и Н. П. Огарёвым в Лондоне, в Вольной русской типографии, в 1856—1860 гг.
325052
   Голоса из России : сборники А. И. Герцена и Н. П. Огарева : кн. I-IX : 1856-1860 : Лондон : В 3 вып. : Коммент и указ. - 4 вып. : коммент и указ. - 4 вып. – Факс. изд. – Москва : Наука
Вып. 1, кн. 1-3 : 1856-1857. – 1974. – 151, 229, 164 с.


  Ред.: Нечкина, Милица Васильевна (1901-1985)
325053
   Голоса из России : сборники А. И. Герцена и Н. П. Огарева : кн. I-IX : 1856-1860 : Лондон : В 3 вып. : Коммент и указ. - 4 вып. : коммент и указ. - 4 вып. – Факс. изд. – Москва : Наука
Вып. 2, кн. 4-6 : 1857-1859. – 1975. – 175, 166, 140, 3 с.


  Ред.: Нечкина, Милица Васильевна (1901-1985)
325054
   Голоса из России : сборники А. И. Герцена и Н. П. Огарева : кн. I-IX : 1856-1860 : Лондон : В 3 вып. : Коммент и указ. - 4 вып. : коммент и указ. - 4 вып. – Факс. изд. – Москва : Наука
Вып. 4, кн. 10 : Комментарии и указатели. – 1975. – 373 с.


  Ред.: Нечкина, Милица Васильевна (1901-1985)
325055
   Голоса из России : сборники А. И. Герцена и Н. П. Огарева : кн. I-IX : 1856-1860 : Лондон : В 3 вып. : Коммент и указ. - 4 вып. : коммент и указ. - 4 вып. – Факс. изд. – Москва : Наука
Вып. 3, кн.7-9 : 1859-1860. – 1976. – 142, 187, 204 с.


  Ред.: Нечкина, Милица Васильевна (1901-1985)
325056
  Мраморнов О. Голоса из русской Вандеи // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 7. – С. 130-155. – ISSN 0130-7673


  Весна 1918 року в Усть-Медведицькому окрузі за місцевими джерелами. Події на Дону під Новочеркаськом у віршах і спогадах донських поетів і письменників.
325057
  Вацек Й. Голоса изгнанников : периодическая печать эмиграции из советской России (1918-1945) / Авт.: Йиржи Вацек и Лукаш Бабка ; рус. пер.: Игорь Золотарев и Анна Хлебина. – Прага : Нац. б-ка ЧР ; Гражд. об-ние "Рус. традиция" ; Фонд "Рус. мир", 2011. – 125, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 125-126. – ISBN 978-80-7050-560-1
325058
   Голоса индийских друзей. – М., 1970. – 31с.
325059
  Ремез О.Я. Голоса Любимовки / О.Я. Ремез. – М, 1980. – 117с.
325060
   Голоса молодых. Стихи. – Белгород, 1962. – 107с.
325061
   Голоса молодых. Стихи. – Рига, 1963. – 68с.
325062
   Голоса молодых. Стихи. – Йошкар-Ола, 1973. – 91с.
325063
   Голоса молодых: поэзия и проза. – М., 1988. – 492с.
325064
  Азаров В.Б. Голоса моря / В.Б. Азаров. – Москва, 1959. – 144с.
325065
  Лахно В.А. Голоса на дороге / В.А. Лахно. – Л, 1986. – 62с.
325066
  Уйгун Голоса на рассвете : стихи и поэма / Уйгун; пер. с узб. С.Северцева. – Москва : Советский писатель, 1975. – 222 с.
325067
   Голоса на рассвете. – М., 1981. – 206с.
325068
   Голоса на рассвете. Стихи афр. поэтов. – Алма-Ата, 1972. – 175с.
325069
  Порчхидзе Ш. Голоса ночных птиц : стихи / Ш. Порчхидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1981. – 170 с.
325070
  Осетров Е.И. Голоса поэтов / Е.И. Осетров. – Москва, 1990. – 334с.
325071
  Каганович С. Голоса поэтов Востока в творчестве Аделины Адалис // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1977. – № 11 : 1976. – С. 404-444
325072
   Голоса пяти городов. – Воронеж, 1969. – 160с.
325073
  Гиляжев Х. Голоса разных лет / Х. Гиляжев. – Уфа, 1988. – 285с.
325074
  Буравкин Г.Н. Голоса расстояний : стихи / Г.Н. Буравкин. – Москва, 1964. – 79 с.
325075
  Беляев Н.Н. Голоса расстояний / Н.Н. Беляев. – Казань, 1967. – 52с.
325076
   Голоса ровесников твоих. – Баку, 1975. – 184с.
325077
  Колосов Л.С. Голоса с чужого берега / Л.С. Колосов. – М., 1979. – 96с.
325078
  Кирога О. Голоса сельвы / О. Кирога. – М., 1967. – 296с.
325079
  Кирога О. Голоса сельвы : пер. с испан. / Орасио Кирога ; [перд. С. Мамонтова]. – Москва : Художественная литература, 1971. – 207 с. – (Народная библиотека)
325080
  Каноатов Мумин Голоса Сталинграда : стихи и поэмы / Каноатов Мумин; пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1973. – 103 с.
325081
  Каноатов Мумин Голоса Сталинграда : поэмы / Каноатов Мумин; пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1979. – 78 с.
325082
  Ефремов П.А. Голоса тайги / П.А. Ефремов. – Воронеж, 1974. – 120с.
325083
  Мироглов В.Ф. Голоса тишины : Историко-географическая повесть / В.Ф. Мироглов. – Москва : Мысль, 1975. – 128с.
325084
  Кэпот Т. Голоса травы / Т. Кэпот. – Москва, 1971. – 208с.
325085
  Халзанов Б. Голоса травы : Стихи / Б. Халзанов. – Москва, 1974. – 54с.
325086
  Пименова Э.Е. Голоса травы / Э.Е. Пименова. – Воронеж, 1981. – 50с.
325087
   Голоса трех тысяч островов. – М., 1963. – 319с.
325088
   Голоса уйгурских поэтов. – Алма-Ата, 1968. – 136с.
325089
  Владимиров В Е. Голоса участия дружбы. / В Е. Владимиров. – Чебоксары, 1992. – 206с.
325090
  Липкин С.И. Голоса шести столетий. / С.И. Липкин. – Ташкент, 1960. – 391с.
325091
   Голоса Южной Африки. – Ташкент, 1968. – 248с.
325092
  Шилов Л.А. Голоса, зазвучавшие вновь / Л.А. Шилов. – 2-е изд., доп. – М., 1987. – 156с.
325093
  Шилов Л.А. Голоса, зазвучавшие вновь. / Л.А. Шилов. – М., 1977. – 128с.
325094
  Каз З.М. Голоса. / З.М. Каз. – Х., 1968. – 91с.
325095
  Маканин В.С. Голоса. / В.С. Маканин. – М, 1982. – 382с.
325096
  Кудинов И.П. Голоса. / И.П. Кудинов. – Барнаул, 1985. – 305с.
325097
  Пилипчук С. Голоси "одшедших" поколінь у новелі Василя Стефаника "Давнина" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 125-130. – ISSN 0130-528Х
325098
  Пантюк С. Голоси "трагічних поколінь" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 3 січня (№ 1). – С. 6
325099
  Кононенко П.П. Голоси в пустелі : Вірші, поеми, драматичні твори / Петро Кононенко; Передм. Л. Любарської. – Київ : Веселка, 2006. – 414с. – ISBN 966-01-0396-4
325100
  Лук""янова В.П. Голоси демократичної Німеччини / В.П. Лук""янова. – К, 1973. – 160с.
325101
  Шухардт Е. Голоси дітей Чорнобиля. : Історія тихої революції / Е. Шухардт, Л. Копелев. – Київ : Либідь, 1996. – 133с.
325102
  Поліщук Я. Голоси епохи у творчості Світлани Алексієвич // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр". – Київ, 2015. – № 10 (14). – С. 62-67
325103
   Голоси життя. – Київ : Художня література, 1960. – 471 с.
325104
  Пухонська О. Голоси й відлуння сучасної української поезії // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр". – Київ, 2015. – № 8 (12). – С. 41-43
325105
  Перерва А.А. Голоси криниць : поезії / А.А. Перерва. – Харків : Прапор, 1981. – 52 с.
325106
  Присталенко Н. Голоси минулого / Н. Присталенко, В. Рубан // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1990. – Вип. 24. – С. 302-313. – ISSN 0206-8001


  Художниця Антоніна Миколаївна Іванова
325107
  Павличко Д.В. Голоси мого життя : статті, виступи, інтерв"ю, документи / Дмитро Павличко. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-346-5
Кн. 2. – 2013. – 477, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
325108
   Голоси молодих. – Ужгород, 1961. – 76с.
325109
   Голоси молодих. – Харків, 1969. – 168 с.
325110
   Голоси наклепів і провокацій. – Київ, 1979. – 48с.
325111
   Голоси Стародавньої Індії. – Київ, 1982. – 351с.
325112
  Мохончук Б.С. Голоси, кандидати та мандати як кількісні операнди виборчої системи // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 2 (85). – С. 165-176. – ISSN 1993-0909
325113
  Рильський М.Т. Голосіївська осінь : поезії / М.Т. Рильський. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 61 с.
325114
   Голосіївський парк у Києві. – К., 1979. – 23с.
325115
  Рильський М.Т. Голосіїівська осінь / М.Т. Рильський. – Київ, 1959. – 32 с.
325116
  Баева А.А. Голосники России / А.А. Баева. – Москва, 1984. – 174с.
325117
  Тоцька Н.І. Голосні фонеми української літературної мови / Н.І. Тоцька. – Київ : Київський університет, 1973. – 192с.
325118
  Тоцька Н.І. Голосні фонеми української літературної мови. (Експериментально-фонетичне дослідження) : Дис... доктор філолог.наук: 10.02.02 / Тоцька Н.І.; МВ і ССО УРСР. КДУ. – К., 1975. – 422л. – Бібліогр.:л.397-422
325119
  Вольский В.И. Голосование в малых группах: процедуры и методы сравнительного анализа / В.И. Вольский, З.М. Лезина. – Москва, 1991. – 191с.
325120
  Фирсов Л.А. Голосовое поведение антропоидов / Л.А. Фирсов, В.Ю. Плотников. – Л., 1981. – 71с.
325121
  Хонта Світлана Голосом вовків : розповідь // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 4. – С. 37-44
325122
  Романюк В.С. Голосом зернини : поезії / В.С. Романюк. – Львів : Каменяр, 1987. – 109 с.
325123
  Ластовецький А.О. Голосом любові : поезії / А.О. Ластовецький. – Одеса : Маяк, 1981. – 64 с.
325124
  Карапетян Б.К. Голосом сердца : стихи / Б.К. Карапетян. – Москва : Молодая гвардия, 1952. – 128 с.
325125
  Озерный Б.Ф. Голосом сердца / Б.Ф. Озерный. – Саратов, 1962. – 160с.
325126
  Кравченко В. Голосом степу про любов // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – № 6/7. – С. 50-53
325127
  Бондар М. Голосування "проти всіх" як російський соціально-політичний феномен і його конституційні оцінки / М. Бондар, А. Джагарян // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – № 3. – С. 19-29.
325128
  Рымашевский В.В. Голосует сердце / В.В. Рымашевский. – Ярославль, 1968. – 168с.
325129
   Голосует сердце. – М., 1972. – 271с.
325130
   Голосует сердце.... – М., 1987. – 173с.
325131
  Туманов Б. Голосуй или проиграешь! Как это делается в Африке // Деловые люди / ООО "Изд-во "ПРЕСС-КОНТАКТ". – Москва, 2007. – № 193. – С. 96-99. – ISSN 0868-9504


  Вибори в Нігерії
325132
  Шарова Т.Н. Голосую за лирику / Т.Н. Шарова. – К., 1970. – 67с.
325133
  Олуїч Г. Голосую за любов / Г. Олуїч. – К., 1968. – 166с.
325134
   Голосую за любовь. – Москва : Радуга, 1990. – 479с.
325135
  Винниченко В. Голота : Повість. – Київ : Всеукраїнське держвидав, 1920. – 192с. – (Універсальна бібліотека ; №9)
325136
  Винниченко В.К. Голота : П"єса на 5 одмін / В.К. Винниченко. – Київ : Плуг, 1923. – 80с. – (Народна театральна б-ка)
325137
  Винниченко В.К. Голота / В.К. Винниченко. – Харків; Київ : Книгоспілка, 1930. – 145с. – (Б-ка для всіх)
325138
  Винниченко В.К. Голота / В.К. Винниченко. – Харків; Київ : Література і мистецтво, 1932. – 10с. – (Романи і повісті)
325139
  Баранова З.И. Голотурии дальневосточных морей СССР / З.И. Баранова. – Л, 1962. – 8с.
325140
  Хотинский Н.А. Голоцен Северной Евразии / Н.А. Хотинский. – Москва, 1977. – 199с.
325141
   Голоцен. К VIII Конгрессу INGUA Париж, 1969. – М., 1969. – 232с.
325142
   Голоценовая карбонатная гажа Нечерноземья. – Пермь, 1987. – 142с.
325143
  Кошечкин Борис Иванович Голоценовая тектоника восточной части Балтийского щита / Кошечкин Борис Иванович. – Л., 1979. – 160с.
325144
  Межлумян С.К. Голоценовая фауна млекопитающих Армении / С.К. Межлумян. – Ереван : АН Армянской ССР, 1988. – 184 с.
325145
  Бендукидзе О.Г. Голоценовая фауна позвоночных Грузии / О.Г. Бендукидзе. – Тбилиси : Мецниереба, 1979. – 108с.
325146
  Чеботарьова Л.Ю. Голоценовий етап розвитку структур лівобережжя середнього Дніпра // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 61-67 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв
325147
  Палиенко В.П. Голоценовые движения земной коры в предкарпатском краевом прогибе и формирование аллювия. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 120 / Палиенко В.П.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1970. – 22л.
325148
  Никонов А.А. Голоценовые и современные движения земной коры = Геолого-геоморфологические и сейсмотектонические вопросы / А.А. Никонов. – М, 1977. – 240с.
325149
  Журенко Ю.Е. Голоценовые и современные тектонические движения Западной Башкирии : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Журенко Ю. Е.; Башк. филиал АН СССР. – Уфа, 1963. – 19л.
325150
  Резников Сергей Алексеевич Голоценовые осадки Аральского моря и условия их образования : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.10 / Резников Сергей Алексеевич; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1976. – 20л.
325151
  Даниланс И.Я. Голоценовые пресноводные известковые отложения Латвии / И.Я. Даниланс. – Рига, 1957. – 152с.
325152
  Воропанова М.И. Голсуорси и русская литература : Автореф... канд. филол.наук: / Воропанова М.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1952. – 16л.
325153
  Зюскінд П. Голуб : оповідання // Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 9/10. – С. 61-84. – ISSN 0320-8370
325154
   Голуб Андрій Матвійович. – Київ : Київський університет, 1998. – 118с. – ISBN 966-594-107-0
325155
   Голуб Андрій Матвійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 401-402. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
325156
  Зуєвський Олег Голуб серед ательє = A pigeon in the middle of the studio : Поезії / Зуєвський Олег; Обклад. та ілюстрації Ю. Соловія. – Едмонтон : Об"єд. укр. письменників "Слово", 1991. – 94,[3]с. : іл.
325157
  Колесников М.П. Голуба заметіль : повість / М.П. Колесников. – Київ, 1977. – 220 с.
325158
  Самсонова М.Б. Голуба зона : повість / М.Б. Самсонова. – Київ : Молодь, 1963. – 342 с.
325159
  Снєгірьов І.Т. Голуба краля / І.Т. Снєгірьов. – Х., 1950. – 179 с.
325160
  Снєгірьов Г.І. Голуба краля / Г.І. Снєгірьов. – 2-е вид. – Київ, 1955. – 180 с.
325161
  Снєгірьов Г.І. Голуба краля / Г.І. Снєгірьов. – Київ, 1960. – 448 с.
325162
  Вітович І. Голуба кров // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 20 квітня (№ 49). – С. 10-11


  Королеві Великої Британії Єлизаветі - 90 років.
325163
  Рішаві О.І. Голуба мандрівка / О.І. Рішаві. – Ужгород, 1979. – 155с.
325164
  Потанін В.Ф. Голуба перлина / В.Ф. Потанін. – К., 1990. – 214с.
325165
  Вовк П.С. Голуба цілина / П.С. Вовк, . – Київ, 1971. – 32с.
325166
  Облаков А.Р. Голубака косынка. Записки работника милиции. / А.Р. Облаков. – Саранск, 1964. – 110с.
325167
  Балябин В.И. Голубая Аргунь / В.И. Балябин. – Иркутск, 1951. – 308с.
325168
  Балябин В.И. Голубая Аргунь / В.И. Балябин. – Чита, 1952. – 300с.
325169
  Балябин В.И. Голубая Аргунь / В.И. Балябин. – Иркутск, 1980. – 398с.
325170
  Антошкин Е.А. Голубая береста / Е.А. Антошкин. – Москва, 1969. – 80с.
325171
  Родионов М.А. Голубая бусина на медной ладони / М.А. Родионов. – Ленинград, 1988. – 142 с.
325172
  Лебедев А.Г. Голубая ваза / А.Г. Лебедев. – М., 1961. – 89с.
325173
  Митрошенков В.А. Голубая вертикаль / В.А. Митрошенков. – М., 1976. – 48с.
325174
  Елков А.К. Голубая волторна / А.К. Елков. – Алма-Ата, 1968. – 68с.
325175
  Столярова Голубая вьюга / Столярова, ф. – Киров, 1978. – 79с.
325176
  Степанов В.А. Голубая Галактика / В.А. Степанов. – Москва, 1986. – 491с.
325177
  Селезнев М.С. Голубая глубина. / М.С. Селезнев. – К, 1974. – 78с.
325178
  Юдалевич М.И. Голубая дама / М.И. Юдалевич. – Барнаул, 1981. – 311с.
325179
  Алиева Ф.Г. Голубая дорога / Ф.Г. Алиева. – Москва, 1959. – 79 с.
325180
  Пухначев В.М. Голубая дорога. / В.М. Пухначев. – Новосибирск, 1951. – 58с.
325181
  Коробейников И.Т. Голубая Елань / И.Т. Коробейников. – КУрган, 1956. – 366с.
325182
  Коробейников И.Т. Голубая Елань / И.Т. Коробейников. – 2-е изд. – Курган, 1961. – 366с.
325183
  Коробейников И.Т. Голубая Елань / И.Т. Коробейников. – Челябинск, 1969. – 616с.
325184
  Коробейников И.Т. Голубая Елань / И.Т. Коробейников. – Свердловск, 1974. – 463с.
325185
   Голубая жемчужина. – Челябинск, 1958. – 99 с.
325186
  Потанин В.Ф. Голубая жемчужина: Повести, рассказы, дневники / В.Ф. Потанин. – М., 1989. – 479с.
325187
  Беляев В.А. Голубая звезда / В.А. Беляев, Т. Лиознова. – М., 1954. – 88с.
325188
  Ермолинский Л.Д. Голубая звезда / Л.Д. Ермолинский. – Иркутск, 1981. – 191с.
325189
  Ермолинский Л.Д. Голубая звезда / Л.Д. Ермолинский. – Иркутск, 1987. – 364с.
325190
  Зайцев Б.К. Голубая звезда / Б.К. Зайцев. – М., 1989. – 575с.
325191
  Зайцев Б.К. Голубая звезда / Б.К. Зайцев. – Тула, 1989. – 365с.
325192
  Вальцева А.В. Голубая земля / А.В. Вальцева. – Москва, 1966. – 447с.
325193
  Бондарев Б.Г. Голубая зорька / Б.Г. Бондарев. – Смоленск, 1963. – 115с.
325194
  Зощенко М.М. Голубая книга / М.М. Зощенко. – К, 1988. – 431с.
325195
   Голубая книга. Положение геев и лесбиянок в Украине. – Київ : Нора-Принт, 2000. – 126с. – ISBN 966-7010-88-0
325196
  Зощенко М.М. Голубая книга. Рассказы / М.М. Зощенко. – Москва : Правда, 1989. – 624 с.
325197
  Зощенко М.М. Голубая книга. Рассказы / М.М. Зощенко. – Душанбе : Дониш, 1989. – 320с. – ISBN 5-8366-0111-9
325198
  Заломкина Г.В. Голубая книжка, трехпалубный роман и библиотека Минервы : (массовое готическое чтение в Британии на рубеже ХVIII-XIX веков) // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 1. – С. 94 - 98. – ISSN 0869-608Х
325199
  Тарази Аким Голубая колыбель : роман / Тарази Аким. – Москва : Советский писатель, 1988. – 496 с.
325200
  Снегирев И.Т. Голубая красавица / И.Т. Снегирев. – Харьков, 1952. – 168 с.
325201
  Белоголовцев Никита Голубая кровь : Мозаика // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 2. – С. 22-24 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
325202
  Шир Луна Голубая кровь мечехвоста // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – август (№ 95). – С. 48-49 : фото
325203
  Келлерман Б. Голубая лента / Б. Келлерман. – М, 1968. – 311с.
325204
  Келлерман Б. Голубая лента / Б. Келлерман. – Калининград, 1989. – 431с.
325205
  Белкин С.И. Голубая лента Атлантики. / С.И. Белкин. – 3-е изд. – Л., 1975. – 295с.
325206
  Игнатов П.К. Голубая линия / П.К. Игнатов. – Краснодар, 1983. – 175с.
325207
  Игнатов П.К. Голубая линия / П.К. Игнатов. – Краснодар, 1985. – 176с.
325208
  Кривенко Л.А. Голубая лодка. Рассказы / Л.А. Кривенко. – Тула, 1967. – 115с.
325209
  Мустафин Я.М. Голубая лошадь / Я.М. Мустафин. – М., 1971. – 127с.
325210
  Наумов А.И. Голубая мечта / А.И. Наумов. – Донецк, 1986. – 166с.
325211
  Наумов А.И. Голубая мечта / А.И. Наумов. – Донецк, 1988. – 311с.
325212
   Голубая Мещера. – М., 1988. – 446,1с.
325213
  Баковиков А. Голубая молния : рассказы / А. Баковиков. – Москва : Военмориздат, 1942. – 40 с.
325214
  Титов Герман Степанович Голубая моя планета / Титов Герман Степанович. – Москва : Воениздат, 1973. – 240с.
325215
  Титов Герман Степанович Голубая моя планета / Титов Герман Степанович. – М. : Воениздат, 1977. – 288с.
325216
  Титов Герман Степанович Голубая моя планета / Титов Герман Степанович. – М. : Воениздат, 1982. – 320с.
325217
  Титов Герман Степанович Голубая моя планета / Титов Герман Степанович. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1988. – 301с.
325218
  Ротов В.С. Голубая нива / В.С. Ротов. – М., 1986. – 214с.
325219
  Чаплина В.С. Голубая ниточка на карте / В.С. Чаплина. – Чебоксары, 1991. – 253с.
325220
  Кауль Ф.К. Голубая папка : пер. с нем. / Фридрих Карл Кауль ; Под ред. Ю.А. Яхонтова. – Москва : Военное издательство, 1960. – 216 с.
325221
  Сейранян Б.М. Голубая песня / Б.М. Сейранян. – Москва, 1984. – 368 с.
325222
  Хусни Ф. Голубая песня / Ф. Хусни. – Казань, 1984. – 320с.
325223
  Зверев М. Голубая пещера / М. Зверев, О. Мацкевич. – Алма-Ата, 1952. – 48с.
325224
  Никитин С.К. Голубая планета / С.К. Никитин. – Владимир, 1962. – 330с.
325225
  Криволуцкий А.Е. Голубая планета: Земля среди планет / А.Е. Криволуцкий. – Москва : Мысль, 1985. – 335с.
325226
  Розанов С.К. Голубая полынь / С.К. Розанов. – Саратов, 1965. – 152с.
325227
   Голубая птица счастья.. – М., 1992. – 61,1с.
325228
  Шиваза Я.Д. Голубая река / Я.Д. Шиваза. – М., 1958. – 159с.
325229
  Краснов А.М. Голубая Россия / А.М. Краснов. – Калининград, 1961. – 78с.
325230
  Сургутская Е.Ф. Голубая сорока / Е.Ф. Сургутская. – К., 1968. – 314с.
325231
  Ди Чаула Голубая спецовка / Ди Чаула. – М., 1984. – 167с.
325232
  Сорокин А.Н. Голубая спираль / А.Н. Сорокин. – Л., 1977. – 79с.
325233
  Ермаков И.М. Голубая стрекозка / И.М. Ермаков. – Москва : Советская Россия, 1962. – 51с.
325234
  Черноруцкий М.В. Голубая стрела / М.В. Черноруцкий. – М, 1956. – 112с.
325235
  Черноруцкий М.В. Голубая стрела / М.В. Черноруцкий. – М, 1956. – 112с.
325236
  Юхма М. Голубая стрела : роман, повесть / М. Юхма; пер. с чуваш. – Москва : Известия, 1989. – 329 с.
325237
  Агеев Н.Е. Голубая стремнина : стихи / Н.Е. Агеев. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1964. – 123 с.
325238
  Ванеев А.Е. Голубая тайга : стихи / А.Е. Ванеев; пер. с коми. – Москва : Современник, 1972. – 111 с.
325239
  Домбровский А.И. Голубая тень белого камня / А.И. Домбровский. – М., 1970. – 64с.
325240
  Мишин О. Голубая улица. / О. Мишин. – Петрозаводск, 1963. – 91с.
325241
   Голубая целина Донбасса.. – М., 1965. – 31с.
325242
  Гайдар А.П. Голубая чашка / А.П. Гайдар. – Москва, 1946. – 63с.
325243
  Гайдар А.П. Голубая чашка / А.П. Гайдар. – Тула, 1955. – 36с.
325244
  Тинчурин Карим Голубая шаль : Мелодрама : в 5 д. / Карим Тинчурин ; [пер. с татар. А. Бадюгиной]. – Казань : Татар.кн. изд.-во, 1987. – 189 с. – Миниатюрное издание
325245
  Марков С.Н. Голубая ящерица : Рассказы / С.Н. Марков. – Москва : Советский писатель, 1973. – 367с.
325246
  Клочан Д.Ф. Голубе золото. / Д.Ф. Клочан. – Х., 1965. – 153с.
325247
  Йовенко С.А. Голубе полум"я : поезії / С.А. Йовенко. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 55 с.
325248
  Романов В.А. Голубеводство / В.А. Романов, О.К. Разбесов. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 207с.
325249
   Голубенко Ігор Вікторович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 231 : фото
325250
  Губицький Л.В. Голубєв Степан Тимофійович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 178. – ISBN 96966-8060-04-0
325251
  Федорова Л. Голубєв Степан Тимофійович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 136-140. – ISBN 966-02-3529-1
325252
   Голубєва Наталія Георгіївна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 231 : фото
325253
  Онкович Д.Ю. Голуби / Д.Ю. Онкович. – Киев, 1966. – 94 с.
325254
  Ферианц О. Голуби / О. Ферианц. – Алма-Ата, 1985. – 188с.
325255
  Слезкин Ю. Голуби : повесть // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 2. – С. 80-95. – ISSN 0132-2036
325256
  Кеппен В. Голуби в траве / В. Кеппен. – М, 1972. – 506с.
325257
  Кеппен В. Голуби в траве / В. Кеппен. – М, 1980. – 507с.
325258
  Кеппен В. Голуби в траве. Теплица. Смерть в Риме : Романы / В. Кеппен. – Москва : Прогресс, 1990. – 503 с. – (Политический роман)
325259
  Конецкий Ю. Голуби в цехе. / Ю. Конецкий. – Свердловск, 1971. – 47с.
325260
  Пискунов В.М. Голуби в чемодане / В.М. Пискунов. – Ростов -на-Дону, 1990. – 301с.
325261
  Різник Л.Й. Голуби до сонця : повісті / Л.Й. Різник. – Київ : Молодь, 1976. – 84 с.
325262
  Татаї Ш. Голуби і зброя / Ш. Татаї. – К., 1964. – 127с.
325263
  Стефурак Н.В. Голуби і леви : поезії / Н.В. Стефурак. – Київ, 1985. – 103 с.
325264
  Чумак Р.М. Голуби над калиною : поезії / Р.М. Чумак. – Київ : Молодь, 1960. – 132 с.
325265
  Швець П.Л. Голуби над Києвом. / П.Л. Швець. – К, 1975. – 55с.
325266
  Греков А.Т. Голуби над крышами. -- (Матроска). / А.Т. Греков. – Волгоград, 1966. – 104с.
325267
  Пастушенко Л.Т. Голуби над райкомом : повість / Л.Т. Пастушенко. – Одеса : Маяк, 1976. – 150 с.
325268
  Телеукэ В.Г. Голуби под дождем : стихи / В.Г. Телеукэ. – Москва : Советский писатель, 1987. – 156 с.
325269
  Чередниченко Д.С. Голуби прилітають до хати / Д.С. Чередниченко. – Київ : Молодь, 1965. – 56 с.
325270
  Самсонов С.А. Голуби с пути не сбиваются / С.А. Самсонов. – Ижевск, 1981. – 480 с.
325271
  Самсонов С.А. Голуби с пути не сбиваются / С.А. Самсонов. – Москва, 1987. – 400 с.
325272
  Мэккин У. Голуби улетели / У. Мэккин. – М., 1982. – 64с.
325273
   Голуби.. – Х., 1960. – с.
325274
  Головченко І.Х. Голубий берег : Роман / І.Х. Головченко, О.Г. Мусієнко. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 520с.
325275
  Легкий З.М. Голубий вогонь : новели / З.М. Легкий. – Львів : Каменяр, 1982. – 128 с.
325276
  Гончар О.Т. Голубий дунай / О.Т. Гончар. – Київ : Радянська Україна, 1948. – 115с.
325277
  Шумило М.М. Голубий зеніт : оповідання та нариси / М.М. Шумило. – Київ, 1948. – 200 с.
325278
  Шумило М.М. Голубий зеніт : оповідання та нариси / М.М. Шумило. – Київ, 1955. – 318 с.
325279
  Шумило М.М. Голубий зеніт : оповідання та нариси / М.М. Шумило. – Київ, 1983. – 423 с.
325280
  Стецюк Я.Н. Голубий іній : оповідання / Я.Н. Стецюк. – Київ : Молодь, 1959. – 288 с.
325281
  Шепель І.Г. Голубий крейсер : повість / І.Г. Шепель. – Київ, 1965. – 204 с.
325282
  Майданович Т.В. Голубий кришталь : поезії / Т.В. Майданович. – Київ : Молодь, 1980. – 54 с.
325283
  Брянцев Г. Голубий пакет / Г. Брянцев. – К., 1958. – 215с.
325284
  Давидов А.І. Голубий патруль / А.І. Давидов. – Київ, 1983. – 216с.
325285
  Юрген А. Голубий Птах / А. Юрген. – К, 1959. – 188с.
325286
  Янчук Б.В. Голубий стапель / Б.В. Янчук. – Одеса : Маяк, 1985. – 199 с.
325287
  Ятко М.М. Голубий шлях. : повісті / М.М. Ятко. – Київ, 1987. – 326 с.
325288
  Юницкая М.С. Голубика, моя, голубика / М.С. Юницкая. – Тула, 1975. – 78с.
325289
  Кравченко В.М. Голубими маршрутами / В.М. Кравченко. – Одеса, 1973. – 36с.
325290
  Гончаров В. Голубиная балка / В. Гончаров. – М., 1977. – 256с.
325291
  Гилевич С Н. Голубиная криница : стихи / С Н. Гилевич, . – Ленинград : Советский писатель, 1969. – 138 с.
325292
  Воронов Н.П. Голубиная охота / Н.П. Воронов. – Москва, 1977. – 176с.
325293
  Воронов Н.П. Голубиная охота / Н.П. Воронов. – Москва : Детская литература, 1980. – 176 с.
325294
  Фаликов И.З. Голубиная падь : лирика / И.З. Фаликов. – Москва : Современник, 1980. – 110 с.
325295
  Жданов И.Н. Голубиная почта / И.Н. Жданов. – М, 1971. – 135с.
325296
  Жданов И.Н. Голубиная почта / И.Н. Жданов. – Москва : Советский писатель, 1981. – 176с.
325297
  Зверев О.Е. Голубиная почта / О.Е. Зверев. – М., 1986. – 79с.
325298
  Иоселиани О. Голубиная почта / О. Иоселиани. – Москва, 1991. – 270с.
325299
  Бабаков Светомир Голубиная улица / Бабаков Светомир. – М, 1956. – 223с.
325300
  Бабаков С. Голубиная улица / С. Бабаков. – М, 1965. – 223с.
325301
  Гончарук З.В. Голубиний ранок : поезії / З.В. Гончарук. – Київ : Молодь, 1957. – 60 с.
325302
  Аляєв Г.Є. Голубинський Федір Олександрович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1012-1013. – ISBN 966-316-069-1
325303
  Молнар М. Голубинські бувальщини / М. Молнар. – Свалява : Сольво-Прес, 1997. – 110с.
325304
  Рутько А.И. Голубиные годы / А.И. Рутько. – М, 1958. – 147с.
325305
  Науменко Я И. Голубиный взлет / Я И. Науменко. – Москва, 1961. – 344с.
325306
   Голубиный охотник : практический сборник : необходимая настольная книга с многими рисунками в тексте. – 3-е изд. значительно исправленное и доп. – Санкт-Петербург : Типография В.В. Комарова. Невский, № 136, 1900. – 197с. – Ксерокс с изд. 1990 г.


  Содерж.: О значении голубиной охоты в воспитательном отношении, как с экономической, так с физической и нравственной стороны; Голубиная охота в России в 17 столетии; О породах, кружастых чистых и других голубей и др.
325307
  Алиханов С.И. Голубиный шум / С.И. Алиханов. – Москва, 1980. – 87с.
325308
   Голубі диліжанси : Листування ваплітян. – Нью-Йорк, 1955. – 47 с.
325309
  Померанцев Ю.М. Голубі доріжки / Ю.М. Померанцев. – К., 1983. – 88с.
325310
  Невінчана В.Д. Голубі дороги : лірика / В.Д. Невінчана. – Сімферополь : Крим, 1967. – 112 с.
325311
  Панч П. Голубі ешелони : Зб. повістей / П. Панч. – 2-е вид. – Харків : ДВУ, 1929. – 338 с.
325312
  Панч П. Голубі ешелони : Повість / П. Панч. – Харків : ДВУ, 1929. – 148 с.
325313
  Панч П. Голубі ешелони : Повість / П. Панч. – Харків : Молодий більшовик, 1930. – 224 с. – (Художня б-ка мол. робітника)
325314
  Панч П. Голубі ешелони : Повість / П. Панч. – Київ; Харків : Укрдержвидав, 1944. – 208 с.
325315
  Панч П. Голубі ешелони : Повість / П. Панч. – Київ : ДЛВ, 1957. – 100 с.
325316
  Панч П. Голубі ешелони : Повість; Облога ночі: Роман / П. Панч. – Київ : Дніпро, 1966. – 368 с. – (Бібліотека української радянської прози)
325317
  Панч П. Голубі ешелони : Роман. Повісті / П. Панч. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 456с.
325318
  Панч П. Голубі ешелони : Повісті та оповіданя / П. Панч. – Київ : Радянська школа, 1985. – 368с.
325319
  Коломієць О.Ф. Голубі олені : п"єса / О.Ф. Коломієць. – Київ, 1974. – 72 с.
325320
  Коломієць О.Ф. Голубі олені. Кравцов : ліричні драми / О.Ф. Коломієць. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 143 с.
325321
  Муранов О.П. Голубі очі планети / О.П. Муранов. – К., 1980. – 271с.
325322
  Швець Г.І. Голубі перлини України / Г.І. Швець. – Київ : Радянська школа, 1969. – 176с.
325323
  Трохліб В.В. Голубі покоси : поезії / В.В. Трохліб. – Одеса : Маяк, 1975. – 40 с.
325324
  Булах М.П. Голубінь. / М.П. Булах. – К., 1969. – 49с.
325325
  Приставкин А.И. Голубка / А.И. Приставкин. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 416с.
325326
  Миксат К. Голубка в клетке. / К. Миксат. – М., 1962. – 183с.
325327
  Приставкин А.И. Голубка. / А.И. Приставкин. – М., 1981. – 368с.
325328
  Зюскинд П. Голубка. Три истории и одно наблюдение : [ повесть, рассказы ] / Патрик Зюскинд ; [ перевод с нем. Э. Венгеровой ]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 160 с. – ISBN 978-5-91181-505-9
325329
  Добровольский О.М. Голубкина / О.М. Добровольский. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 348 с. – (Жизнь замечательных людей)
325330
  Губицький Л.В. Голубовський Петро Васильович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 179. – ISBN 96966-8060-04-0
325331
   Голубое богатство. – М., 1991. – 248,2с.
325332
  Леонтьев В. Голубое волокно / В. Леонтьев. – Псков, 1947. – 64с.
325333
  Истомина Э.Г. Голубое диво. / Э.Г. Истомина, З.М. Яковлев. – Л., 1989. – 221,1с.
325334
  Казаков Ю.П. Голубое и зеленое / Ю.П. Казаков. – Москва, 1963. – 319 с.
325335
  Нариньян С.Д. Голубое и розовое / С.Д. Нариньян. – М., 1957. – 63с.
325336
  Дементьев В.В. Голубое иго. Поэзия Александра Прокофьева / В.В. Дементьев. – М., 1964. – 159с.
325337
  Магауин М.М. Голубое марево : роман, повести, рассказы / М.М. Магауин; пер. с каз. – Москва : Известия, 1985. – 558 с.
325338
  Камп Лайана Голубое небо над ранчо : Роман / Камп Лайана. – Москва, 1996. – 400с. – ISBN 5-7024-0465-3
325339
  Давыдов В.Д. Голубое ожерелье Донбасса / В.Д. Давыдов. – Донецк, 1980. – 100с.
325340
  Ефремов Ю.В. Голубое ожерелье Кавказа / Ю.В. Ефремов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 158 с.
325341
  Панков Е.П. Голубое озеро. / Е.П. Панков. – Куйбышев, 1973. – 168с.
325342
  Панков Е.П. Голубое озеро. / Е.П. Панков. – Куйбышев, 1977. – 230с.
325343
  Четверикова Т.Г. Голубое окно / Т.Г. Четверикова. – Омск, 1982. – 80с.
325344
  Нечаев В. Голубое пекло. (Мученики гуты) / В. Нечаев. – М.-Л., 1928. – 155с.
325345
  Боксерман Ю. Голубое пламя / Ю. Боксерман. – Якутск, 1964. – 242с.
325346
  Соболенко Р.К. Голубое сияние : повести и рассказы / Р.К. Соболенко. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 208 с.
325347
  Зорин В.Н. Голубое утро / В.Н. Зорин. – Краснодар, 1959. – 112с.
325348
  Холендро Д.М. Голубое чудо / Д.М. Холендро. – М., 1974. – 512с.
325349
  Сулейманова С.Г. Голубое эхо : стихи, поэма / С.Г. Сулейманова. – Казань : Татарское книжное издательство, 1973. – 110 с.
325350
  Пашек М. Голубой "Леопард" / М. Пашек. – М., 1965. – 159с.
325351
  Шишкин И.А. Голубой автобус / И.А. Шишкин. – М, 1969. – 56с.
325352
  Проуз Ф. Голубой ангел : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 11. – С.144-228. – ISSN 1130-6545
325353
  Башмаков С.К. Голубой апрель / С.К. Башмаков. – Куйбышев, 1957. – 47с.
325354
  Марченко В.И. Голубой вымпел. / В.И. Марченко. – М, 1964. – 111с.
325355
  Сенатович О. Голубой голос. / О. Сенатович. – К., 1984. – 96с.
325356
  Захаров Г.Я. Голубой горизонт / Г.Я. Захаров. – Одесса, 1961. – 72с.
325357
  Крупаткин Б.Л. Голубой Дунай / Б.Л. Крупаткин. – М, 1966. – 95с.
325358
  Семенов Г.В. Голубой дым / Г.В. Семенов. – М., 1979. – 382с.
325359
  Семенов Г.В. Голубой дым / Г.В. Семенов. – М., 1983. – 333с.
325360
  Степаненко В.И. Голубой дымок вигвама / В.И. Степаненко. – Воронеж, 1989. – 111с.
325361
  Казакова М.Н. Голубой журавль / М.Н. Казакова. – Москва : Детская литература, 1989. – 111 с.
325362
  Валид Б. Голубой Ирендык. / Б. Валид. – Уфа, 1970. – 128с.
325363
  Никитин Ю.М. Голубой карантин / Ю.М. Никитин. – М, 1990. – 350с.
325364
  Дойль А.К. Голубой карбункул / А.К. Дойль. – Л., 1991. – 621с.
325365
  Новикова Е. Голубой квадратик неба // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 113-127. – ISSN 0321-1878
325366
  Гольдберг А.А. Голубой ковер / А.А. Гольдберг, Л. Лесная. – Таллин, 1946. – 39с.
325367
   Голубой ковер.. – М., 1970. – 96с.
325368
  Хахалин Л.А. Голубой конверт / Л.А. Хахалин. – М, 1961. – 48с.
325369
  Богданов В.А. Голубой костер / В.А. Богданов. – Челябинск, 1968. – 98с.
325370
   Голубой лес : современные молдавские повести : перевод с молдавского. – Москва : Художественная литература, 1978. – 472с.
325371
  Сабиров С. Голубой меридиан : повести и рассказы / С. Сабиров. – Чебоксары : Чувашкнигоиздат, 1971. – 222 с.
325372
  Гуськов С.И. Голубой монстр / С.И. Гуськов. – М., 1986. – 222с.
325373
  Рудый Ю.Л. Голубой мост / Ю.Л. Рудый. – Владивосток, 1963. – 39с.
325374
   Голубой мост.. – Л., 1984. – 518с.
325375
  Мехакян А.А. Голубой Мотылёк / А.А. Мехакян. – М., 1977. – 192с.
325376
  Круглов Г.Е. Голубой огонь / Г.Е. Круглов. – Минск, 1979. – 63с.
325377
  Холодова К.Ф. Голубой олень / К.Ф. Холодова. – Волгоград, 1967. – 26с.
325378
  Пинаев Е.И. Голубой омар / Е.И. Пинаев. – Свердловск, 1989. – 399с.
325379
  Ким А.А. Голубой остров / А.А. Ким. – М., 1976. – 334с.
325380
  Брянцев Г.М. Голубой пакет / Г.М. Брянцев. – Ташкент, 1961. – 215с.
325381
  Брянцев Г.М. Голубой пакет / Г.М. Брянцев. – Ташкент, 1964. – 543с.
325382
  Барышев М.И. Голубой песец / М.И. Барышев. – М., 1960. – 68с.
325383
  Боровиков Г.Ф. Голубой плес / Г.Ф. Боровиков. – Саратов, 1947. – 100с.
325384
  Швец И.А. Голубой Поворот. / И.А. Швец. – М, 1975. – 94с.
325385
  Борисов Н.В. Голубой простор / Н.В. Борисов. – Куйбышев, 1952. – 132с.
325386
  Керимов И.А. Голубой родник : рассказы / И.А. Керимов. – Москва, 1973. – 120 с.
325387
  Третьяков И.П. Голубой цвет надежды / И.П. Третьяков. – Баку, 1973. – 240с.
325388
  Коробейников В.С. Голубой чародей.Телевидение и социальная система / В.С. Коробейников. – М, 1975. – 174с.
325389
  Задорнов Н.П. Голубой час / Н.П. Задорнов. – Москва, 1968. – 184с.
325390
  Лагин Л.И. Голубой человек : Роман / Л.И. Лагин. – Москва : Советский писатель, 1972. – 319с.
325391
  Лагин Л.И. Голубой человек. / Л.И. Лагин. – М, 1967. – 320с.
325392
  Лагин Л.И. Голубой человек. / Л.И. Лагин. – М, 1969. – 319с.
325393
  Лагин Л.И. Голубой человек. / Л.И. Лагин. – М, 1977. – 320с.
325394
  Айзенрайх Х. Голубой чертополох романтизма / Х. Айзенрайх. – Москва, 1982. – 311с.
325395
  Мизин Н.И. Голубой шакал / Н.И. Мизин. – Сталинград, 1957. – 48с.
325396
  Янбаев Ш.М. Голубой шатер. : роман / Ш.М. Янбаев. – Москва : Современник, 1977. – 320 с.
325397
  Полторак Д.И. Голубой экран в классе. Об учеб. телевидении в школе. / Д.И. Полторак. – М., 1963. – 32с.
325398
  Світличний К.К. Голубоока Сергіївка. (Розповіді про колгоспне село) : оповідання / К.К. Світличний. – Київ : Дніпро, 1977. – 167 с.
325399
  Федотова В.Е. Голубушка иволистная (Saussurea salicifolia) как противолямблиозное средство. : Автореф... канд. биол.наук: / Федотова В.Е.; Томский гос. мед. ин-т. – Новосибирск, 1964. – 19л.
325400
   Голубцов Олександр Григорович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 51-52 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
325401
  Заборский М.А. Голубые "разговоры" / М.А. Заборский. – Москва, 1979. – 168с.
325402
  Абдуллаев Ч. Голубые ангелы. Охота на человека : романы / Чингиз Абдуллаев. – Ростов-на-Дону ; Харьков : Проф-Пресс ; Грампус Эйт, 1996. – 472 с. – (Перехват). – ISBN 5-88475-190-7
325403
  Аквилев А.А. Голубые березы / А.А. Аквилев. – Ленинград, 1969. – 80с.
325404
  Аскеров Лев Голубые версты / Аскеров Лев. – Баку, 1973. – 98с.
325405
  Арсанукаев Ш.А. Голубые вершины / Ш.А. Арсанукаев. – Москва, 1981. – 63 с.
325406
  Маринат А.Р. Голубые ветры : романы, повести, рассказы / А.Р. Маринат. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1985. – 512 с.
325407
  Лесневский С.С. Голубые врата / С.С. Лесневский. – М., 1990. – 46с.
325408
  Борискин Н.М. Голубые высоты / Н.М. Борискин. – Ташкент, 1963. – 103с.
325409
  Свинцова И.М. Голубые глаза России (урок по теме "Внутренние воды и водные ресурсы России") : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 4. – С. 66-70 : Табл., схема. – ISSN 0016-7207
325410
  Толстой А.Н. Голубые города : Повести, рассказы. Аэлита: Роман / А.Н. Толстой. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 350с. – (Тебе в дорогу, романтик!)
325411
  Толстой А.Н. Голубые города / А.Н. Толстой. – М., 1988. – 91с.
325412
  Санги В.М. Голубые горы / В.М. Санги. – Ю-Сахалинск, 1962. – 48 с.
325413
   Голубые горы.. – Л., 1985. – 431с.
325414
  Орманов Г. Голубые дали : стихи / Г. Орманов; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1969. – 170 с.
325415
  Орманов Г. Голубые дали : стихи / Г. Орманов; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1970. – 88 с.
325416
  Зотов М.М. Голубые дали / М.М. Зотов. – М., 1983. – 144с.
325417
  Дегутите Я. Голубые дельты : стихи / Я. Дегутите; пер. с литов. Н.Матвеевой и И.Киуру. – Москва : Советский писатель, 1971. – 152 с.
325418
  Соколов-Микитов Голубые дни / Соколов-Микитов. – М., 1959. – 304с.
325419
  Соколов-Микитов Голубые дни / Соколов-Микитов. – Л., 1977. – 191с.
325420
  Бирюков В Голубые дороги / В Бирюков. – М., 1973. – 256с.
325421
  Митрошенков В.А. Голубые дороги / В.А. Митрошенков. – М., 1976. – 271с.
325422
   Голубые дороги Родины.. – М., 1979. – 78с.
325423
  Обойщиков К.А. Голубые дороги. / К.А. Обойщиков. – М., 1965. – 104с.
325424
  Баранов А.Н. Голубые дьяволы / А.Н. Баранов. – Орджоникидзе, 1980. – 256с.
325425
   Голубые ели.. – М., 1959. – 48с.
325426
  Буренин В. Голубые звуки и белые / гр. Алексис Жасминов [псевд.]. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1896. – 298 с. – Авт. установлен по изд.: Словарь псевдонимов... / И.Ф. Масанов, М., 1956, т. 1, с. 301
325427
  Вагнер Н. Голубые земли / Н. Вагнер. – Москва-Ленинград, 1963. – 479с.
325428
  Казаков В.Б. Голубые капитаны / В.Б. Казаков. – Саратов : Приволжское книжное издателство, 1984. – 448 с.
325429
  Левин Б.М. Голубые конверты. Рассказы. / Б.М. Левин. – М., 1935. – 239с.
325430
  Гвоздев А.А. Голубые корабли / А.А. Гвоздев. – Киев, 1963. – 161с.
325431
  Бражнин И.Я. Голубые листки / И.Я. Бражнин. – Л., 1957. – 399с.
325432
  Мелентьев В.Г. Голубые люди розовой земли / В.Г. Мелентьев. – М, 1966. – 256с.
325433
  Беленкович К.З. Голубые мили / К.З. Беленкович. – Одесса, 1968. – 116с.
325434
  Козырин А В. Голубые молнии / А В. Козырин, . – Ростов -на-Дону, 1967. – 85с.
325435
  Кулешов А.П. Голубые молнии : Роман / А.П. Кулешов. – Москва : Воениздат, 1973. – 335с.
325436
  Кулешов А.П. Голубые молнии / А.П. Кулешов. – М., 1976. – 255с.
325437
  Гусев А.П. Голубые молнии / А.П. Гусев. – Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1980. – 111 с.
325438
  Карабанов В.И. Голубые молнии / В.И. Карабанов. – Ростов -на-Дону, 1981. – 127с.
325439
  Кулешов А. Голубые молнии / А. Кулешов. – М., 1984. – 303с.
325440
  Самсонов Никвлад Голубые наличники : повести и рассказы / Никвлад Самсонов ; пер. с удм. А. Верещагиной. – Москва : Советский писатель, 1989. – 285 с. – Перед вып. дан. авт.: Никвлад Самсонов (Владимир Яковлевич Самсонов). – ISBN 5-265-00901-9
325441
  Рыбалко В.Я. Голубые нивы Причерноморья / В.Я. Рыбалко. – Одесса, 1977. – 66с.
325442
  Корнеев А.Н. Голубые ночи. / А.Н. Корнеев. – Тула, 1971. – 143с.
325443
  Гуцало Е. Голубые овцы / Е. Гуцало. – М., 1973. – 287с.
325444
  Молостнов М Г. Голубые огни / М Г. Молостнов, . – Кемерово, 1962. – 504с.
325445
  Максимов М.Д. Голубые огни. Стихи и поэма / М.Д. Максимов. – Москва, 1965. – 122с.
325446
  Свиридов М. Голубые огоньки. / М. Свиридов. – М., 1968. – 34с.
325447
  Довидайтис Й. Голубые озера : роман / Й. Довидайтис; пер. с литов. – Вильнюс : Vaga, 1973. – 279 с.
325448
  Логунов А.А. Голубые острова / А.А. Логунов. – Тула, 1966. – 48с.
325449
  Остроумова А.Ф. Голубые параллели / А.Ф. Остроумова. – Киев, 1974. – 67с.
325450
  Кириллов Н.И. Голубые параллели. / Н.И. Кириллов. – Симферополь, 1959. – 82с.
325451
  Сорокин В.В. Голубые перевалы / В.В. Сорокин. – М., 1970. – 144с.
325452
  Рытхэу Ю. Голубые песцы : повести и рассказы / Ю. Рытхэу. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 222 с.
325453
  Рытхэу Ю. Голубые песцы : роман и повесть / Ю. Рытхэу. – Москва : Советская Россия, 1976. – 317 с.
325454
  Росин В.Е. Голубые петлицы / В.Е. Росин. – К., 1987. – 254с.
325455
  Кутузов Е.В. Голубые поезда / Е.В. Кутузов. – Л., 1986. – 463с.
325456
  Макаров И.И. Голубые поля / И.И. Макаров. – М., 1959. – 393с.
325457
  Решетников Л.В. Голубые пристани. / Л.В. Решетников. – Новосибирск, 1966. – 80с.
325458
   Голубые просторы России.. – М., 1984. – 41с.
325459
  Бугорков С.С. Голубые расстояния / С.С. Бугорков. – Донецк, 1970. – 83с.
325460
  Марысаев Е.К. Голубые рельсы / Е.К. Марысаев. – М., 1976. – 192с.
325461
  Моложавенко В.С. Голубые родники. (От истоков до устья Дона) / В.С. Моложавенко. – Москва : Мысль, 1971. – 207с. – (Путешествия. Приключения. Поиск)
325462
  Радичев Б.Л. Голубые склаы / Б.Л. Радичев. – Сталино, 1961. – 52с.
325463
  Винтман П.И. Голубые следы / П.И. Винтман. – Киев, 1977. – 134с.
325464
  Винтман П.И. Голубые следы / П.И. Винтман. – Киев, 1990. – 262с.
325465
  Никонов Н.Н. Голубые следы. / Н.Н. Никонов. – Ростов н/Д, 1980. – 30с.
325466
  Лапцуй Л.В. Голубые снега : стихи / Л.В. Лапцуй. – Москва : Советская Россия, 1970. – 96 с.
325467
  Сульянов А.К. Голубые снега / А.К. Сульянов. – Минск
1. – 1990. – 380с.
325468
  Игнатов П.К. Голубые солдаты / П.К. Игнатов. – Краснодар, 1971. – 230с.
325469
  Игнатов П.К. Голубые солдаты / П.К. Игнатов. – М., 1976. – 239с.
325470
  Балданжабон Ж.Б. Голубые сопки / Ж.Б. Балданжабон. – Иркутск, 1964. – 240 с.
325471
  Шкерин М.Р. Голубые сугробы / М.Р. Шкерин. – М, 1969. – 67с.
325472
  Панч П. Голубые эшелоны : Рассказы / П. Панч; Пер. с укр. Н.А. Хоменко, Н.М. Рудина. – Москва : Федерация, 1929. – 410 с.
325473
  Панч П. Голубые эшелоны : Повести / П. Панч. – Москва : Советский писатель, 1962. – 503 с.
325474
  Панч П. Голубые эшелоны : Повести / П. Панч. – Москва : Художественная литература, 1979. – 366 с.
325475
  Шапков Ю.Т. Голубыми дорогами к золотым медалям / Ю.Т. Шапков, Ю.Н. Суслин. – Л., 1963. – 39с.
325476
  Крапивин В.П. Голубятня на жёлтой поляне / В.П. Крапивин. – М., 1988. – 448с.
325477
  Пестушко Валерий Голубь мира - жертва гурманов : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 51
325478
  Черепанов Сергей Голубь мира нашего двора : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 3. – С. 27-39. – ISSN 0131-8136
325479
  Васильев С.А. Голубь моего детства / С.А. Васильев. – Москва, 1938. – 31с.
325480
  Васильев С.А. Голубь моего детства / Сергей Васильев. – Челябинск : Южно-Урал. кн. изд-во, 1978. – 94 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
325481
   Голубь под дождем. – М., 1991. – 476,1с.
325482
  Розанов В.А. Голубь пропадает в тумане / В.А. Розанов. – М, 1970. – 152с.
325483
  Быкадоров М. Голубь сизокрылый / М. Быкадоров. – Ташкент, 1962. – 88с.
325484
  Сэнгээ Д. Голубь. / Д. Сэнгээ. – М., 1961. – 96с.
325485
  Скоу-Хансен Голые деревья / Скоу-Хансен. – М., 1965. – 271с.
325486
  Жуков Борис Голые короли и королевы : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 10 (2829). – С. 98-104
325487
  Никулин Л.В. Голые короли. / Л.В. Никулин. – Харьков. – 273с.
325488
  Вавилов Н. Голые слизни (улитки), повреждающие поля и огороды в Московской губернии : Отчет об исследованиях проиведенных по поручению Моск.губ. земск. управы осенью 1909 / Н. Вавилов; Изд. Моск. губернского земства. – Москва : Печатня С.П. Яковлева, 1910. – 55с.
325489
  Апиц Б. Голые среди волков / Б. Апиц. – Москва, 1976. – 352с.
325490
  Пильняк Б.А. Голый год. Повесть непогашенной луны. Рассказы : роман, [повесть, рассказы] / Борис Пильняк. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2009. – 411, [2] с. – В кн. также рассказы: Целая жизнь ; Смертельное манит ; Человеческий ветер ; Старый дом ; Без названья ; Снега ; Грэго-Тримунтан. - На обл. название первого произвед. – ISBN 978-5-17-059548-8


  Борис Пильняк - один из самых необычных русских писателей первой трети XX века, человек неоднозначной и трагической судьбы. Писательская слава пришла к нему рано, однако его творческий и жизненный путь оказался недолгим (писатель был расстрелян в 1938 ...
325491
  Кайко Т. Голый король / Т. Кайко. – М., 1966. – 214с.
325492
  Яцко Б.А. Голый король и другие : сборник статей / Б.А. Яцко. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 144с. – ISBN 966-8387-80-7
325493
  Шварц Е.Л. Голый король. / Е.Л. Шварц. – М., 1991. – 78с.
325494
  Ковалев Л.Р. Голый остров / Л.Р. Ковалев. – Куйбышев, 1964. – 162с.
325495
  Ковалев Л.Р. Голый остров / Л.Р. Ковалев. – М, 1967. – 170с.
325496
  Семенов С. Голый человек. / С. Семенов. – Л.М., 1924. – 199с.
325497
  Добревски Д. Голямата Сметка / Д. Добревски. – София, 1960. – 272 с.
325498
  Вежинов П. Голямата стъпка / П. Вежинов. – София, 1974. – 138с.
325499
  Кононенко Т.П. Гольбах Поль // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 333. – ISBN 966-316-069-1
325500
   Гольбейн. – Л., 1935. – 20с.
325501
   Гольбейн. – М., 1955. – 8с.
325502
   Гольданский Виталий Иосифович. – М., 1985. – 159с.
325503
  Курылюк Эва Гольди = Апология звероватости : Фрагмент книги // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 10. – С. 116-124. – ISSN 0321-1878
325504
  Войтович Л.В. Гольмгард: де правили руські кнізі Святослав Ігоревич, Володимир Святославович та Ярослав Володимирович? // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 3 (522), травень - червень. – С. 37-55. – ISSN 0130-5247
325505
   Гольф за полярным кругом : детский мир // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 9 (150). – С. 43. – Библиогр.: Фото. – ISSN 1029-5828
325506
   Гольф і спа по-Kempinski : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 44-47 : Фото
325507
  Гершензон М.О. Гольфстрем / М.О. Гершензон. – М., 1922. – 155с.
325508
  Гэскелл Т.Ф. Гольфстрим / Т.Ф. Гэскелл; Под ред. А.М.Гусева. – Пер. с англ. – Москва : Мир, 1974. – 212с.
325509
  Хаткевич Василий Гольфстрим замерзает? : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 7. – С. 3-4 : Іл.
325510
  Миндилин Э.Л. Гольфстром и фиоды / Э.Л. Миндилин. – М.-Л., 1930. – 151с.
325511
  Сассаитова К.А. Гольцы Камчатки -- род Salvelinus : Автореф... канд. биол.наук: / Сассаитова К. А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1962. – 16л.
325512
  Первенцев А.А. Гомаюн - птица вещая / А.А. Первенцев. – М, 1967. – 368с.
325513
  Первенцев А.А. Гомаюн - птица вещая / А.А. Первенцев. – М, 1974. – 623с.
325514
  Доржиев Ж.Д. Гомбожаб Цыбиков / Ж.Д. Доржиев, А.М. Кондратов. – Иркутск, 1990. – 234 с.
325515
  Бянько М. Гомель и Севастополь - постколониальные антиподы // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2010. – № 1/2. – С. 20-33. – ISSN 1822-5136
325516
   Гомельская стрелковая. – Минск, 1989. – 157с.
325517
  Зеленский В.А. Гомельский рубеж, год 1941 / В.А. Зеленский. – Минск, 1991. – 173,2с.
325518
  Кононенко Т.П. Гомеомерії // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 99. – ISBN 966-316-069-1
325519
  Попова Т.Д. Гомеопатическая терапия / Т.Д. Попова, Т.Я. Зеликман. – Киев, 1990. – 271с.
325520
   Гомеопатический домашний лечебник. – 2-е изд. – СПб.-М., 1993. – с.
325521
  Єршов В. Гомеопатичні листи Густава Олізара та Кароля Качковського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 412-420. – ISBN 978-966-3888-379-3
325522
  Келер Г. Гомеопатия / Г. Келер. – М, 1989. – 592с.
325523
   Гомеопатия. – Ростов-на-Дону, 1991. – 132с.
325524
  Великов В.А. Гомеопатия в вашем доме: двенадцать главных гомеопатических средств, их свойства и применение / В.А. Великов. – Ростов-на Дону, 1990. – 56с.
325525
  Коган Д.А. Гомеопатия и современная медицина / Д.А. Коган. – М., 1964. – 219с.
325526
  Липницкий Т.М. Гомеопатия. Основные проблемы. / Т.М. Липницкий. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1964. – 255с.
325527
   Гомеостаз и регуляция физиологических систем организма. – Новосибирск : Наука, 1992. – 249 с. : табл., ил. – Бібліогр.: с. 243-248. – ISBN 5-02-030086-1
325528
   Гомеостаз на различных уровнях организации биосистем. – Новосибирск : Наука, 1991. – 232 с. – Бібліогр.: с. 223-231. – ISBN 5-02-029560-4
325529
  Харди Ричард Гомеостаз. / Харди Ричард. – М., 1986. – 77с.
325530
  Логинов А.А. Гомеостаз: философские и общебиологические аспекты / А.А. Логинов. – Минск : Вышэйшая школа, 1979. – 176с.
325531
   Гомеостатика живых, технических, социальных и экологических систем. – Новосибирск : Наука, 1990. – 346 с. – ISBN 5-02-029911-1
325532
  Алибаев Б.Н. Гомеостатическая функция лимфатической системы у низших позвоночных : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Алибаев Б. Н.; АН КазССР, Ин-т физиологии. – Алма-Ата, 1981. – 21л.
325533
  Лосев А.Ф. Гомер / А.Ф. Лосев. – Москва : "BGW", 1960. – 350 с.
325534
  Егунов А.Н. Гомер в русских переводах XVIII-XIX веков / А.Н. Егунов. – Москва ; Ленинград : Наука, 1964. – 440 с.
325535
  Лаптева М.Ю. Гомер и "темные века" Ионии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 93-99. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
325536
  Асатиани В.Р. Гомер и античная мифология в древне-грузинской литературе : Автореф... наук: 10.02.14 / Асатиани В.Р.; ТГУ. – Тбилиси, 1979. – 23л.
325537
  Григорян Р.А. Гомер и армянская литература : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Григорян Р.А. ; Акад. наук. АрмССР , Ин-т литературы. – Ереван, 1963. – 21 с.
325538
  Тренчени-Вельдапфель Гомер и Гесиод / Тренчени-Вельдапфель; Авдиева В.И. – Москва, 1956. – 122с.
325539
  Маркиш С.П. Гомер и его поэмы. / С.П. Маркиш. – М., 1962. – 126с.
325540
  Кралюк П. Гомер і предфілософія Північного Причорномор"я // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 46-53. – ISBN 978-966-2254-74-7
325541
  Макклоски Р. Гомер Прайс : книга для чтения на анг. яз. в 7 классе школ с преподаванием ряда предметов на анг. яз. / Р. Макклоски. – Москва : Просвещение, 1977. – 112с.
325542
  Туренко В.Е. Гомер та Гесіод: до питання про конотації любові в давньогрецьких епосах // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 63-69. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X
325543
  Хопта С. Гомер української літератури ХХ століття // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 2. – С. 131-133. – ISSN 0130-321Х
325544
  Худицький В. Гомер української пісні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 1лютого - 8 лютого (№ 4). – С. 10


  Якби Григорій Нудьга видав лише одну монографію "Українська дума і пісня в світі", цього б уже було досить, аби його ім"я увійшло в історію. Але ж є ще близько 300 різних праць у галузі фольклору та літератури. Найкоротше про долю вченого сказав колись ...
325545
  Гловацька К. Гомерова "Іліада" / К. Гловацька. – К, 1969. – 136с.
325546
  Гловацька К.І. Гомерова "Іліада" : прозовий переказ: Для серед. та ст. шк. віку / К.І. Гловацька. – Київ : Веселка, 1974. – 183с.
325547
  Гловацька К.І. Гомерова "Іліада" : прозовий переказ: Для серед. та ст. шк. віку / К.І. Гловацька. – Київ : Веселка, 1981. – 215 с.
325548
  Гловацька К.І. Гомерова "Іліада" / Переказала Катерина Гловацька; Худож. Р. Масаутов. – 3-тє вид. – Київ : Веселка; Просвіта, 2005. – 200с. – Шифр дубл.8ут Глов.Доп.карт всем каб. – ISBN 966-01-0310-7
325549
  Гловацька К.І. Гомерова "Одіссея" / Переказала Катерина Гловацька; Худож. Р. Масаутов. – 3-є вид. – Київ : Веселка; Просвіта, 2005. – 151с. – Шифр дубл.8ут Глов.Доп. карт.всем каб. – ISBN 966-01-0313-1
325550
  Гомер Гомерова Ілїяда // Гомерова Ілїяда : переклав Петро Байда [П.І. Hіщинський] / Гомер. – Львів : [Hакладом Укp.-Русько[Hакладом Укp.-Руської Вид. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpя, 1903. – Рапсодія Г. – 70 с. – (Літературно-Hаукова Бібліотека ; Ч. 53)
325551
  Гомер Гомерова Ілїяда // Гомерова Ілїяда : переклав Петро Байда [П.І. Hіщинський] / Гомер. – Львів : [Hакладом Укp.-Русько[Hакладом Укp.-Руської Вид. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpя, 1903. – Рапсодія Г. – 59, [2] с. – (Літературно-Hаукова Бібліотека ; Ч. 53)
325552
  Гомер Гомерова Ілїяда : переклав Петро Байда [П.І. Hіщинський]. – Львів : [Hакладом Укp.-Русько[Hакладом Укp.-Руської Вид. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpя. – (Літературно-Hаукова Бібліотека / відповідає за pед. Володимир Гнатюк ; Ч. 53)
Рапсодія Г. – 1903. – 36, [4] с. – Пояснення: с. [1] ; Конволют. Перепл. з : Рапсодія В, Львів, 1902 ; Рапсодія А, Львів. 1902 ; Рапсодія Д, Е, З, Львів. 1904
325553
  Гомер Гомерова Ілїяда // Гомерова Ілїяда : переклав Петро Байда [П.І. Hіщинський] / Гомер. – Львів : [Hакладом Укp.-Русько[Hакладом Укp.-Руської Вид. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpя, 1903. – Рапсодія Г. – 148, [4] с. – (Літературно-Hаукова Бібліотека ; Ч. 53)
325554
  Гомер Гомерова Одиссея / гексаметром на мову українську перевіршовав Петро Байда [П.І. Hіщинський]. – Львів : Накл. редакції "Правда" ; З друк. тов. імені Шевченка
[Ч. 1]. – 1889. – XVI, 4-161, 157 с.


  Присвячено переклад памяті Миколи Івановича Костомарова
325555
  Гомер Гомерова Одиссея / гексаметром на мову українську перевіршовав Петро Байда [П.І. Hіщинський]. – Львів : Накл. редакції "Правда" ; З друк. тов. імені Шевченка
[Ч. 1]. – 1889. – XVI, 4-161, 157 с. – Конволют. Перепл. з : Гомерова Одиссея, ч. 2. - УЛьвові, 1892. - Тит. арк. (с.1-2) першої част. відсутній


  Присвячено переклад памяті Миколи Івановича Костомарова
325556
  Гомер Гомерова Одиссея / гексаметром на мову українсько-руську перевіршував Петро Байда [П.І. Hіщинський] // Гомерова Одиссея / Гомер. – Львів : Накл. редакції "Правда" ; З друк. тов. імені Шевченка, 1889. – [Ч. 1]. – [4], 157 с.
325557
  Гомер Гомерова Одиссея / гексаметром на мову українську перевіршовав Петро Байда [П.І. Hіщинський]. – У Львові (Львів) : Накл. редакції "Правда" ; З друк. тов. імені Шевченка
[Ч. 1]. – 1892. – [4], 157 с.


  Присвячено переклад памяті Миколи Івановича Костомарова
325558
  Шталь И.В. Гомеровский эпос / И.В. Шталь. – Москва, 1975. – 246с.
325559
   Гомеровский эпос. – Ашхабад, 1987. – 35с.
325560
  Яшенькина Р.Ф. Гомеровский эпос в эстетике Гегеля / Р.Ф. Яшенькина. – Пермь, 1975. – 40с.
325561
  Сахарный Н.Л. Гомеровский эпос. / Н.Л. Сахарный. – М., 1976. – 399с.
325562
  Писарев Александр Андреевич Гомильдон и аграрно-крестьянский вопрос (1927-1937) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Писарев Александр Андреевич; Ин-т стран Азии и Африки. – М., 1980. – 21л.
325563
  Мамаева Н.Л. Гоминьдан в национально-революционном движении Китая (1923-1927) / Н.Л. Мамаева. – М., 1991. – 208с.
325564
  Писарев А.А. Гоминьдан и аграрно-крестьянский вопрос в Китае в 20-30 годы XX в. / А.А. Писарев ; МГУ им. М,В, Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки. – Москва : Наука ; Главн. ред. восточн. лит-ры, 1986. – 225 с.
325565
  Лучук Т. Гомілетика й герменевтика: Арістотель у давній українській літературі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 41-53. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
325566
  Царенок А.В. Гомілетика Феофана Прокоповича в контексті " постбаровокої" естетики // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 95 : ІІІ Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури, присвячені пам"яті Сергія Борисовича Кримського: "Феноменологія софійності в українській культурі. Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі". – С. 144-147. – (Філософські науки)
325567
  Баран О. Гомілетичні "Бесіди" Михайла Лучкая з 1830 р. : The Homiletics of Michael Luchkay in 1830 / Олександер Баран. – Вінніпег : Українська вільна АН, 1977. – 85 с. – Тит. арк. парал. укр. та англ. мовами. – (Slavistica / Українська вільна академія наук ; Ч. 76)
325568
  Кагамлик С.Р. Гомілетичні твори українських православних ієрархів XVII–XVIII ст. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 11-15. – ISSN 2076-1554
325569
  Денисюк В.В. Гомілійний текст XVII ст.: фразеологічний аспект вивчення // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 164-170
325570
  Щербина Н. Гомін буднів : поезії / Н. Щербина. – Харків, 1930. – 54 с.
325571
  Гриценко І.С. Гомін віків : навчальний посібник з історії України для 5 класу / І. В. Гриценко, Михайло Михайлович Карабанов, Антін Левович Лотоцький. – Київ : Проза, 1994. – 194 с.
325572
  Крушельницький А. Гомін Галицької землі / А. Крушельницький. – Х., 1930. – 517с.
325573
  Цюпа І.А. Гомін Дніпровського косогору : Повість, оповідання, етюди / І.А. Цюпа. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 295с.
325574
  Рудь М.Д. Гомін до схід сонця : нариси та оповідання / М.Д. Рудь. – Київ : Держлітвидав України, 1959. – 163 с.
325575
  Кривда Г.Ф. Гомін землі : лірика / Г.Ф. Кривда. – Сталіно, 1961. – 145 с.
325576
  Донець Г.П. Гомін землі : поезії / Г.П. Донець. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1963. – 179 с.
325577
  Вакуленко В.Д. Гомін землі : повісті та оповідання / В.Д. Вакуленко. – Київ, 1969. – 205 с.
325578
  Цинковський І.І. Гомін землі і серця : поезії / І.І. Цинковський. – Київ : Дніпро, 1964. – 194 с.
325579
  Рильський М.Т. Гомін і відгомін / М.Т. Рильський. – Київ, 1929. – 84с.
325580
  Шеремет М.С. Гомін Лісограда : поезїі / М.С. Шеремет. – Київ, 1971. – 175 с.
325581
  Сєвєров П. Гомін моря / П. Сєвєров. – К. – 255с.
325582
  Дуркало О.І. Гомін ночі / О.І. Дуркало. – К., 1988. – 134с.
325583
  Хміль І. Гомін Полісся = Echo of Polisia : Поезії / І. Хміль. – Вінніпег, 1960. – 243 с. – (Бібліотека літопису Волині ; Ч. 5)
325584
  Греба В.М. Гомін ранку / В.М. Греба. – Ужгород, 1977. – 123с.
325585
  Товстуха Є.С. Гомін сердець / Є.С. Товстуха. – Київ : Молодь, 1964. – 132 с.
325586
  Безпалий В.Г. Гомін степів / В.Г. Безпалий. – Київ, 1967. – 239 с.
325587
  Безпалий В.Г. Гомін степів / В.Г. Безпалий. – К, 1972. – 224с.
325588
  Маркуш О.І. Гомін Тиси : оповідання, повісті / О.І. Маркуш. – Київ : Дніпро, 1991. – 410 с.
325589
   Гомін України. – Торонто
Рік 59, 3 вересня (№ 33). – 2007. – 12 с.
325590
   Гомін України. – Торонто
Рік 59, (№ 17). – 2007. – 12 с. – Додаток "Гомону України" у 60-ліття Акції "Вісла"
325591
   Гомін України. – Торонто
Рік 59, 16 квітня (№ 15). – 2007. – 12 с.+[2 с.]. – Має вкл. "Ukrainian echo", 16 April, (vol. 19, n. 4), - 2 p.
325592
   Гомін України. – Торонто
Рік 59, 8 жовтня (№ 38) : Спеціяльне видання. – 2007. – 24 с.
325593
   Гомін України. – Торонто
Рік 60, 28 жовтня (№ 41). – 2008. – 12 с.
325594
   Гомін України. – Торонто
Рік 61, 24 листопада (№ 44). – 2009. – 12 с.
325595
   Гомін України. – Торонто
Рік 62, 22 червня (№ 24). – 2010. – 12 с.
325596
   Гомін України. – Торонто
Рік 62, 18 травня (№ 19). – 2010. – 12 с.
325597
   Гомін України. – Торонто
Рік 62, 13 квітня (№ 14). – 2010. – 12 с.
325598
   Гомін України. – Торонто
Рік 62, 19 жовтня (№ 39). – 2010. – 12 с.
325599
   Гомін України. – Торонто
Рік 62, 6 квітня (№ 13). – 2010. – 12 с.
325600
   Гомін України. – Торонто
Рік 62, 16 лютого (№ 7). – 2010. – 12 с.
325601
   Гомін України. – Торонто
Рік 62, 9 листопада (№ 42). – 2010. – 12 с.
325602
   Гомін України. – Торонто
Рік 62, 7 вересня (№ 33). – 2010. – 12 с.+[2 с.]. – Має вкл. "Ukrainian echo", 7 September (vol. 23, n. 9), - 2 p.
325603
   Гомін України. – Торонто
Рік 63, 8 лютого (№ 6). – 2011. – 12 с.+[2 с.]. – Має вкл. "Ukrainian echo", 8 February (vol. 24, n. 2), - 2 p.
325604
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 11 вересня (№ 34). – 2012. – 12 с.
325605
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 15 травня (№ 19). – 2012. – 12 с.
325606
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 21 серпня (№ 31). – 2012. – 12 с.
325607
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 5 червня (№ 22). – 2012. – 12 с.
325608
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 25 грудня (№ 46). – 2012. – 20 с.
325609
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 20 листопада (№ 44). – 2012. – 12 с.
325610
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 13 листопада (№ 43). – 2012. – 12 с.
325611
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 25 вересня (№ 36). – 2012. – 12 с.
325612
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 18 вересня (№ 35). – 2012. – 12 с.
325613
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 20 березня (№ 12). – 2012. – 12 с.
325614
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 4 вересня (№ 33). – 2012. – 12 с.+[2 с.]. – Має вкл. "Ukrainian echo", 4 September (vol. 26, n. 9), - 2 p.
325615
   Гомін України. – Торонто
Рік 65, 7 січня (№ 1). – 2013. – 24 с.
325616
   Гомін України. – Торонто
Рік 65, 5 лютого (№ 6). – 2013. – 12 с.+[2 с.]. – Має вкл. "Ukrainian echo", 7 February (vol. 27, n. 2), - 2 p.
325617
  Голобуцький В. Гомін, гомін по діброві / В. Голобуцький. – Київ, 1963. – 175с.
325618
  Голобуцький В.О. Гомін, гомін по діброві / В.О. Голобуцький. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ, 1968. – 224с.
325619
   Гоммоз хлопчатника. – Тифлис, 1935. – 168с.
325620
  Чернов А.А. Гомо акватикус / А.А. Чернов. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 304с. – (Эврика)
325621
  Зиновьев А.А. Гомо советикус. Мой дом - моя чужбина / А.А. Зиновьев. – М, 1991. – 320с.
325622
  Зиновьев А.А. Гомо советикус. Пара беллум / А.А. Зиновьев. – М, 1991. – 412с.
325623
  Семенюченко В.В. Гомогенне гідрування флавоноїдів та електронодефіцитних алкенів з використанням комплексів іридію : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03. / Семенюченко В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
325624
  Семенюченко В.В. Гомогенне гідрування флавоноїдів та електронодефіцитних алкенів з використанням комплексів іридію : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Семенюченко В.В. ; КНУТШ, Хім. ф-т, Каф. орган. хімії. – Київ, 2010. – 413 л. + Додатки : л. 304-413. – Бібліогр.: л. 230-303
325625
  Дісковський О.А. Гомогенні математичні моделі процесів деформування і оптимізація параметрів функціонально-градієнтних структур : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Дісковський Олександр Андрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2016. – 38 с. – Бібліогр.: 47 назв
325626
  Кобзєв О.В. Гомогенно-гетерогенне окислення NO у виробництві азотної кислоти : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.15 / О.В.Кобзєв; Нац. техн. ун-т "Харьк. політех. ін-т". – Харків, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
325627
  Мудрий С.О. Гомогенно-каталітичне окиснення циклогексану в присутності кисневмісних органічних сполук : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Мудрий Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв.
325628
  Джеймс Б. Гомогенное гидрирование / Б. Джеймс. – Москва : Мир, 1976. – 571 с.
325629
  Макквилин Гомогенное гидрирование в органической химии / Макквилин, Дж. – М., 1980. – 160с.
325630
  Ихсанов Ж.А. Гомогенное каталитическое восстановление неорганических соединений водородом и окисью углерода в растворах. : Автореф... канд. хим.наук: / Ихсанов Ж.А.; Каз. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. Хим. ф-тет. – Алма-Ата, 1967. – 25л.
325631
  Рожновская Л.Н. Гомогенное химическое равновесие N2O4-2NO2 в разбавленных расторах в двуокиси углерода вблизи ее критической точки : Автореф... канд. хим.наук: / Рожновская Л. Н.; ГНИПИ азот. пром. и прод. орган. син. – М., 1965. – 22л.
325632
  Комарь Н.П. Гомогенные ионные равновесия / Н.П. Комарь. – Харьков, 1984. – 208 с.
325633
   Гомогенный катализ. – Фрунзе : Илим, 1970. – 282 с.
325634
  Кубасов А.А. Гомогенный катализ / А.А. Кубасов, Л.Е. Китаев; МГУ им.М.В.Ломоносова. – Москва : Московский университет, 1994. – 80с. – ISBN 5211-03242-Х
325635
  Пудель М.Е. Гомогенный катализ жидкофазного окисления стирола и нонена-1 соединениями рутения : Автореф. дис... канд. хим. наук: 02.00.15 / Пудель М.Е.; АН АрмССР, Ин-т хим. физики. – Ереван, 1977. – 16с.
325636
  Мастерс К. Гомогенный катализ переходными металлами / К. Мастерс. – Москва : Мир, 1983. – 300 с.
325637
  Сычев А.Я. Гомогенный катализ соединениями железа / А.Я. Сычев, В.Г. Исак. – Кишинев, 1988. – 216с.
325638
  Широков І.Б. Гомодинні методи та засоби вимірювання амплітудних і фазових характеристик каналів зв"язку радіотехнічних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.17 / Широков Ігор Борисович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 37 с. – Бібліогр.: 117 назв
325639
  Залукаев Л.П. Гомолизация органических молекул / Л.П. Залукаев. – Воронеж, 1968. – 224с.
325640
  Терентьев А.Б. Гомолитические перегруппировки с миграцией алкил-, арилтилгруппы : Автореф... канд. хим.наук: / Терентьев А. Б.; АН СССР, Ин-т элементоорган. соед. – М., 1963. – 9л. – Бібліогр.:с.9
325641
  Круглая О.А. Гомолитические реакции некоторых элементорганических соединений IV группы, имеющие связь металл - металл. : Автореф... канд. хим.наук: / Круглая О.А.; АН СССР. Ин-тут элементоорганич. соединений. – М., 1964. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
325642
  Левин Я.А. Гомолитические реакции форсфорорганических соединений (кинетики и механика) : Автореф... докт. хим.наук: 02.00.08 / Левин Я. А.; Казан.ГУ. – Казань, 1980. – 38л.
325643
  Галиуллина Р.Ф. Гомолитические реакции цинкорганических соединений в растворах : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Галиуллина Р.Ф.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1968. – 17л.
325644
  Симонов М.А. Гомолитическое жидкофазное окисление 2-гептилциклогексана и циклогексана. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Симонов М.А.; АН УССР. Ин-т физ.-орган. химии и углехимии. – Донецк, 1981. – 20л.
325645
  Федорова Л.В. Гомологи моновинилацетилена. Реакции присоединения к углеводородам с соседними двойной и тройной связями. : Автореф... канд. хим.наук: / Федорова Л.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 15л.
325646
  Головин В.Д. Гомологии аналитических пучков и теоремы двойственности / В.Д. Головин. – Москва : Наука, 1986. – 191 с.
325647
  Бениаминов Е.М. Гомологии Деевеля метрических компактов с коэффициентами в копредпучках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.006 / Бениаминов Е.М.; Моск. гос. ун-т. Мех.-мат. фак. Кафедра высш. геометрии и топологии. – М., 1970. – 8л.
325648
  Мирюк В.Г. Гомологии и комологии множеств и их окрестностей и когомологическая размерность : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Мирюк В.Г.; МГУ. – М., 1974. – 8л.
325649
  Полякова Л.Ю. Гомологии моноидов : дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.01.06 / Полякова Л. Ю.; Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2009. – 121 л. – Библиогр.: л. 114-121
325650
  Катан А. Гомологическая алгебра / А. Катан, С. Эйленберг. – Москва, 1960. – 510 с.
325651
  Кузнецов А.Г. Гомологическая проективная двойственность : Автореф. дисс. ... доктора физико-математических наук: 01.01.06 / Кузнецов А.Г.; Российская академия наук; Математический ин-т им. В.А. Стеклова. – Москва, 2008. – 20с. – Библиогр.: 10 назв.
325652
  Бобылев И.В. Гомологическая размерность модулей над кольцами эндоморфизмов : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.03 / Бобылев И. В.; МГУ. – М., 1974. – 10л.
325653
  Гисин В.Б. Гомологические методы в неабелевых аддитивных категориях : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.01.06 / Гисин В.Б. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1979. – 10 с.
325654
  Вязанкин Н.С. Гомологические реакции элементоорганических соединений IV группы : Автореф... д-ра хим.наук: / Вязанкин Н.С.; АН СССР. Ин-т элементоорганич. соединений. – Москва, 1964. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
325655
  Шадыро О.И. Гомологические ряды изменчивости в биологии и химии / О.И. Шадыро. – Минск, 1987. – 70с.
325656
  Андреев В.Н. Гомологические ряды форм некоторых дубов : Отдельный оттиск из "Трудов" по Прикладной Ботанике, Генетике и Селекции, 1927-28 г., т. 18, віп. 2 / В.Н. Андреев. – Ленинград, 1928. – 371-453с. – Російською та латинською мовами
325657
  Роганов Юрий Вячеславович Гомологические свойства алгебр, представленных образующими и соотношениями : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.06 / Роганов Юрий Вячеславович; КГУ. – К, 1978. – 91л. – Бібліогр.:л.89-91
325658
  Роганов Ю.В. Гомологические свойства алгебр, представленных образующими и соотношениями : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Роганов Ю. В.; КГУ. – К., 1978. – 10л. – Бібліогр.:с.10
325659
  Бурученко Н.А. Гомологические трубки вокруг поверхностей в комплексном многообразии : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01. / Бурученко Н. А.;. – Красноярск, 1996. – 18л.
325660
  Маклейн С. Гомология / С. Маклейн. – Москва : Мир, 1966. – 543 с.
325661
  Хелемский А.Я. Гомология в банаховых и топологических алгебрах / А.Я. Хелемский. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 287 с.
325662
  Жданов Ю.А. Гомология в органической химии / Ю.А. Жданов. – М, 1950. – 92с.
325663
  Хуа Р. Гомология и фейнмановские интегралы : Пер. с англ. / Р. Хуа, В. Теплиц. – Москва : Мир, 1969. – 224с.
325664
  Михеев В.И. Гомология кристалов / В.И. Михеев. – Ленинград, 1961. – 207с.
325665
  Полякова Л.Ю. Гомології моноїдів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Полякова Л.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр. : 8 назв.
325666
   Гомоморфизмы. – Л., 1988. – 159с.
325667
  Гастев Ю.А. Гомоморфизмы и модели: Логико-алгебраич. аспекты моделирования. / Ю.А. Гастев. – М., 1975. – 150с.
325668
  Игошин Владимир Александрович Гомоморфизмы квазигеодезических потоков и двуслоения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Игошин Владимир Александрович; Казанский гос. университет. – Казань, 1980. – 14л.
325669
  Лейбензон З.Л. Гомоморфизмы колец рядов Фурье, абсолютно сходящихся с весами : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Лейбензон З.Л.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 11л.
325670
  Беспалый В. Гомон степей. / В. Беспалый. – М., 1969. – 280с.
325671
  Хоменко О.Б. Гомони, вітре : оповідання / О.Б. Хоменко. – Київ : Молодь, 1971. – 224 с.
325672
  Панч П. Гомоніла Україна : роман / П. Панч. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 464 с.
325673
  Панч П. Гомоніла Україна : роман / П. Панч. – Київ : ДЛВ, 1957. – 580 с. – (Б-ка укр. романа й повісті)
325674
  Панч П. Гомоніла Україна : роман / П. Панч. – Київ : ДЛВ, 1959. – 515 с.
325675
  Панч П. Гомоніла Україна : роман / П. Панч. – Київ : Дніпро, 1970. – 582 с.
325676
  Панч П. Гомоніла Україна : роман / П. Панч. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 538 с.
325677
  Панч П. Гомоніла Україна : роман / П. Панч. – Київ : Дніпро, 1991. – 522 с. – ISBN 5-308-01085-4
325678
  Шаповал П.З. Гомоню з тобою : поезії / П.З. Шаповал. – Дніпропетровськ : Промінь, 1985. – 38 с.
325679
  Деревянко И.М. Гомосексуализм / И.М. Деревянко. – М., 1991. – 61с.
325680
  Дроздовський Д. Гомосексуальна літературність // ЛітАкцент : альманах.Сучасна література в колі твого читання. – Київ, 2010. – Вип. 2 (4) за 2009 р. – С. 108-120. – ISBN 978-966-8201-83-7
325681
  Черноіваненко В.В. Гомосексуальність і юдаїзм: ХХ – початок ХХІ ст. // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 54 : Історичні студії. – С. 83-87. – ISSN 1996-9872
325682
  Егорова Л.И. Гомотетические преобразования в финслеровых пространствах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Егорова Л.И.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1978. – 8л.
325683
  Ле Х.З. Гомотопическая классификация эллиптических по Дуглису-Ниренбергу систем на плоскости : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01. / Ле Х. З.; МВСССО БССР, БГУ. – Минск, 1979. – 12л.
325684
   Гомотопическая теория дифференциальных форм. – М., 1981. – 191с.
325685
  Фукс Д.Б. Гомотопическая топология / Д.Б. Фукс. – Москва, 1969. – 460 с.
325686
  Фукс Д.Б. Гомотопическая топология по лекциям Д.Б. Фукса / Д.Б. Фукс. – Москва, 1967. – 158 с.
325687
  Пришляк А.О. Гомотопическая эквивалентность m-функций без внутренних критических точек н трехмерных телах / А.О. Пришляк, Е.Н. Вятчанинова // Таврический вестник информатики и математики : международное научно-теоретическое издание / Крымский научный центр НАН Украины; Мин. обр. и науки Украины; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2012. – № 2 (21). – С. 84-91. – ISSN 1729-3901
325688
  Бордман Дж Гомотопически инвариантные алгебраические структуры на топологических пространствах / Бордман Дж. – Москва : Мир, 1977. – 408 с.
325689
  Мищенко А.С. Гомотопические инварианты неодносвязных многообразий : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.04 / Мищенко А.С. ; МГУ , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1973. – 9 с.
325690
  Карчяускас К.К. Гомотопические свойства комплексных алгебраических множеств : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Карчяускас К.К. ; АН СССР , Сиб. от-ние ин-та математики. – Новосибирск, 1979. – 10 с.
325691
  Семенов П.В. Гомотопические свойства некоторых групп операторов. : Автореф... Канд.физ-маит.наук: 01.01.04 / Семенов П.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1980. – 12л.
325692
  Иванов Н.В. Гомотопические свойства пространств автоморфизмов некоторых трехмерных многообразий. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Иванов Н.В.; АН СССР. Матем. ин-тут. – М., 1980. – 10л.
325693
  Вятчанінова О.Н. Гомотопічна класифікація некритичних m-функцій на тривимірному диску / О.Н. Вятчанінова, О.О. Пришляк, К.О. Пришляк // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (111). – С. 87-93. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
325694
  Мостяєв О. Гомофобія як психологічна і соціальна проблема // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 145-160. – ISBN 978-966-8428-52-4
325695
  Папенко Н.С. Гомруль / Н. Папенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 74. – ISBN 966-642-073-2
325696
  Котенко И.П. Гомсельмаш. / И.П. Котенко. – Минск, 1966. – 262с.
325697
  Плавильщиков Н.Н. Гомункулус / Н.Н. Плавильщиков. – М, 1958. – 432с.
325698
  Плавильщиков Н.Н. Гомункулус : Очерки из истории биологии / Н.Н. Плавильщиков. – Москва, 1971. – 432с.
325699
  Бармичева В.П. Гон / В.П. Бармичева. – М., 1981. – 256с.
325700
  Фокин В.Г. Гон. / В.Г. Фокин. – Киров, 1981. – 31с.
325701
   Гонадостимулин - препарат для борьбы с бесплодием сельскохозяйственных животных. – М., 1963. – с.
325702
  Малаков Д. Гонведи в окупованому Києві // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 3 (89) : Україна - Угорщина Ч.2. – С. 277-281. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
325703
  Олейник Б.И. Гонг : Стихи / Б.И. Олейник. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 102с.
325704
  Белаш Б.Ф. Гонг : Стихи / Б.Ф. Белаш. – Донецк : Донбас, 1973. – 71с.
325705
   Гондвана. – М., 1964. – 140с.
325706
  Донжашвили Т. Гонджаура : роман / Т. Донжашвили. – Москва : Советский писатель, 1990. – 270 с.
325707
  Литвинцев Данил Гондольеры Ивановской области : репортаж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 3. – С. 114-125 : Фото. – ISSN 1029-5828
325708
  Сапожников К.Н. Гондурас - невидимая страна // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 63-80. – ISSN 044-748Х
325709
  Телевной Игорь Гондурас Destination. Беспокоит меня этот Гондурас // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 1. – С. 16-21 : фото
325710
  Рикардо Мартинес Гондурас снова беспокоит // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 9. – С. 66-69. – ISSN 044-748Х


  В статье говорится о том, как США, преследуя свои геостратегические интересы, используют Гондурас в военном, транспортном и экономическом отношениях, оказывая давление на местные власти.
325711
  Морозов Д.В. Гондурас: итоги антинаркотической стратеги правительства Хуана Эрнандеса // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 3. – С. 32-38. – ISSN 0044-748Х
325712
   Гондюл Валерій Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 33. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
325713
  Яковлев Ю.Я. Гонение на рыжих / Ю.Я. Яковлев. – М., 1967. – 223с.
325714
  Ярушевич Б. Гонение на христиан императора Декия (249-251) : Страница из истории первых веков христианства / В. Ярушевич. – Харьков, 1914. – 25 с,. – Инициал - В. нап. на кн. в место Б.) Ярушевич
325715
  Балашов Э.В. Гонец / Э.В. Балашов. – Москва, 1972. – 94с.
325716
  Алимжанов А. Гонец / А. Алимжанов. – Алма-Ата, 1974. – 224с.
325717
  Алимжанов А. Гонец : роман / А. Алимжанов. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 237 с.
325718
  Бажан М. Гонець : 300 років возз"єднання України з Росією / М. Бажан. – Київ : Молодь, 1954. – 24с.
325719
  Кулеба Г.І. Гони : поезії / Г.І. Кулеба. – Київ : Молодь, 1971. – 71 с.
325720
  Корпачев Э.М. Гони свой поезд, мальчик! / Э.М. Корпачев. – М., 1977. – 96с.
325721
  Кашин В.Л. Гонимые во мраке : роман / В.Л. Кашин. – Москва, 1976. – 456 с.
325722
  Нефедова Е Гониометрический анализ морфологических типов кристаллов циркона : Автореф... канд .геол. минер. наук: / Нефедова Е В.; Лен. горн. ин-т. – Л., 1971. – 14л.
325723
  Стасюк А. Гонитва // Альманах перекладацької майстерні. – Дрогобич : Коло, 2002. – Т.1 : Художні переклади
325724
  Хорунжий Ю.М. Гонитва до мосту : повість ; для сер. і ст. шкіл. віку / Ю.М. Хорунжий, В.Ф. Жмир; Юрій Хоружний. – Київ : Веселка, 1983. – 135 с.
325725
  Ставінський Єжи Гонитва за Адамом / Ставінський Єжи. – Київ, 1970. – 244с.
325726
  Мельник Л. Гонитва за грішми чи комплекс меншовартості? (Роздуми над оповіданням Федора Заревича "Хлопович Жорж Мотозо") // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 194-199. – ISSN 0130-528Х


  Подано розмірковування над проблематикою оповідання Ф. Заревича "Хлопович Жорж Мотозо", показано згубний вплив грошей на свідомість людини, а відтак - втрату моральних якостей
325727
  Ярмолюк М. Гонитва за маревом : Повість // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 58-86. – ISSN 0208-0710
325728
  Ярмолюк М. Гонитва за маревом : Повість // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 58-78. – ISSN 0208-0710
325729
  Львов-Рогачевский Гонители еврейского народа в России : Исторический очерк / Львов-Рогачевский; Московский совет рабочих депутатов. – Москва : Отд.изд.книжного склада, 1917. – 110с.
325730
  Козлюк С. Гоніння і вигнання // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 11 (487), 17-23.03.2017 р. – С. 18-19. – ISSN 1996-1561


  Кримські татри від початку окупації Криму очікували примусової депортації з півострова, як у сталінські часи. Натомість вони зіткнулися з політикою "прихованого витіснення" зі своїх земель.
325731
  Бээкман Эмэ Гонка : роман / Бээкман Эмэ. – Москва : Советский писатель, 1986. – 385 с.
325732
   Гонка вооружений в странах НАТО. – М., 1988. – 188с.
325733
  Морозов Василий Александрович Гонка вооружений и возможные последствия разоружения для развития капиталистического рынка : Автореф... канд. экон.наук: / Морозов Василий Александрович; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1962. – 18л.
325734
  Фарамазян Р.А. Гонка вооружений и конверсия военной экономики. / Р.А. Фарамазян. – М, 1985. – 80с.
325735
  Нухович Э.С. Гонка вооружений и освободившиеся страны / Э.С. Нухович; Отв. ред . Ю.Н. Панков. – М. : Наука, 1983. – 208с.
325736
  Гневушев Н.А. Гонка вооружений и проблемы развития освободившихся стран / Н.А. Гневушев. – М, 1985. – 200с.
325737
  Шифрин Михаил Гонка вооружений, или Война с микромиром : Медпрактикум // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 10 (2793). – С. 172-180 : Іл.
325738
   Гонка вооружений: причины тенденции, пути прекращения. – М., 1986. – 302с.
325739
  Александер Кэролайн Гонка на выживание. Южный полюс: Амундсен против Скотта // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – сентябрь (№ 96). – С. 118-131 : фото
325740
  Хворостяний І.М. Гонка озброєнь - загроза миру / І.М. Хворостяний; Кашменская О.В. – К, 1983. – 47с.
325741
  Грунин Михаил Гонка преступных IT- вооружений : безопасность // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 22-23
325742
   Гонки в музее под открытым небом : автомоб // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 10 (151). – С. 150-152 : Фото. – ISSN 1029-5828
325743
  Тублин В.С. Гонки в сентябре. / В.С. Тублин. – Л., 1978. – 191с.
325744
  Железняк Н. Гонки на лафетах : проза: роман / окончание. Начало в № 7, 8, 9, 10, 11, 2012 // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 2012. – № 12 (683). – С. 66-80. – ISSN 0132-2036
325745
  Коста Г. Гонки на треке / Г. Коста. – М., 1966. – 134с.
325746
  Бахалов В.А. Гонки преследования и групповые / В.А. Бахалов, А.А. Красников. – М, 1960. – 143с.
325747
  Комов Ю.А. Гонки с тенью: (О буржуаз. пропаганде среди молодежи США. Для ст. возраста). / Ю.А. Комов. – М., 1985. – 127с.
325748
  Сырцова Е.А. Гонконг - опорный пункт британского империализма на Дальнем Востоке (1929-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Сырцова Е.А.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1972. – 18л.
325749
  Задорнов Н.П. Гонконг : Роман / Н.П. Задорнов. – Москва : Советский писатель, 1982. – 368с.
325750
  Задорнов Н.П. Гонконг / Н.П. Задорнов. – М., 1983. – 367с.
325751
  Потапов Владимир Гонконг = Доброе утро, Гонконг! : Город // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 12. – С. 24-26 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
325752
  Иванов П.М. Гонконг в переходный период / П.М. Иванов, А.А. Максимов. – М, 1990. – 61с.
325753
  Куколевский А.Г. Гонконг в системе мировых экономических связей / А.Г. Куколевский. – Москва : Международные отношения, 1972. – 136 с.
325754
  Куколевский А.Г. Гонконг в системе мировых экономических связей. : Автореф... канд.экон.наук: 605 / Куколевский А.Г.; Моск.гос.ин-т.междунар.отношений. – М, 1970. – 23л.
325755
  Прокопенко А. Гонконг деловой и спортивный // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 8. – С. 32-34. – ISSN 0234-1670


  Як в Китаї готуються до Олімпіади
325756
  Савенков Михаил Гонконг зовет : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 195 : Іл.
325757
  Мохов Н.В. Гонконг на пути к политическому плюрализму // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5 (634). – С. 28-31. – ISSN 0321-5075
325758
   Гонконг объявлен лучшим городом Азиатско-Тихоокеанского региона для проведения деловых встреч // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 55
325759
  Ігнатов Ю. Гонконг. Азія хай-тек // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 38-43 : фото
325760
  Рыбаков Леонид Гонконг. Выбор натуры : сентиментальное путешествие / Рыбаков Леонид, Дигаэтано Алессандро // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 3 (2846). – С. 50-59 : Фото
325761
  Иванов П.М. Гонконг. История и современность / П.М. Иванов. – М, 1990. – 277с.
325762
  Зюзин А. Гонконг: десять лет под китайской властью // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 26. – С. 23. – ISSN 0234-1670
325763
  Гамарра П"єр Гонкурівську премію присуджено вбивці / Гамарра П"єр. – К., 1966. – 301с.
325764
   Гонкуровская премия // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2006. – № 11. – С. 87.
325765
  Степанов Г.С. Гонодотропная функция гипофиза при климаксе и климактерическом неврозе. : Автореф... канд.мед.наук: / Степанов Г.С.; Акад.наук СССР.Ин-т физиологии. – Л, 1962. – 16л.
325766
  Зенкевич Гонодотропный гормон рыб: Получение и свойства / Зенкевич, ГА. – Рига, 1992. – 220с.
325767
  Кулаковский Ю.А. Гонорар в русских университетах / [Соч.] Проф. Ю.А. Кулаковского. – Киев : [Типо-литогр. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, Киевск. отд-ние], 1897. – 66 с. – Отд. оттиск: Киевлянин. 1897, № 263, 264, 266, 267, 270
325768
  Ващенок В.С. Гонотрофические отношения у блох : Автореф... канд. биол.наук: / Ващенок В.С.;. – Л, 1967. – 20л.
325769
  Бучарский В.В. Гоночный велосипед / В.В. Бучарский. – Тула, 1977. – 122с.
325770
  Кофман А.Ф. Гонсало Писарро - первопроходец и мятежник // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 6. – С. 79-93. – ISSN 044-748Х
325771
   Гонсет (Gonsethe) Фердинанд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 728. – ISBN 966-316-069-1
325772
  Стецюк Я.Н. Гонта : історична повість / Я.Н. Стецюк. – Львів : Каменяр, 1969. – 199 с.
325773
  Шевченко Т. Гонта в Умані // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 613-614. – ISBN 978-966-500-300-7
325774
  Астаф"єв А. Гонта у Тараса Шевченка і Євгена Маланюка: розбіжність художніх правд // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 3-9 липня (№ 26). – С. 13
325775
  Кычаков И.С. Гонцы весны / И.С. Кычаков. – Красноярск, 1953. – 96с.
325776
  Гуторович А.В. Гонцы весны / А.В. Гуторович. – М., 1955. – 104с.
325777
  Кычаков И.С. Гонцы весны / И.С. Кычаков. – М., 1980. – 224с.
325778
  Авраменко А.И. Гонцы из неволи / А.И. Авраменко. – Новосибирск : Новосибирское книжное издательство, 1989. – 304 с.
325779
   Гончар Анатолий Иванович (К 70-летию со дня рождения) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 4. – С. 151-152 : фото
325780
  Казьмирчук Г.Д. Гончар Борис Михайлович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 180. – ISBN 96966-8060-04-0
325781
   Гончар Борис Михайлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 29. – ISBN 966-8352-11-4
325782
  Галич О.А. Гончар і американська література: щоденникова рецепція // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 239-247. – ISBN 978-966-551-315-5
325783
  Рахно К. Гончар і господині в побутовій казці українців Східної Словаччини // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 21-24. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена взаєминам гончаря й сільських мешканок у побутових казках українців Східної Словаччини. Сюжет обертається довкола купівлі глиняного посуду, а комізму йому додає те, що дурні героїні казок у життєвих ситуаціях послуговуються архаїчною ...
325784
  Пошивайло М. Гончар і упир в українських биличках // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 2 (122), березень - квітень. – С. 476-479. – ISSN 1028-5091
325785
  Наєнко М. Гончар і Шевельов або "відрізнити золото від імітацій" // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 278-286. – ISBN 978-966-439-809-8
325786
  Наєнко М. Гончар і Шевельов, або "Відрізнити золото від імітації" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 151-156
325787
   Гончаренко Владлен Гнатович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 61
325788
   Гончаренко Михайло Полікарпович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 302. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
325789
  Винниченко О. Гончарна "скульптуро-кераміка" Уляни Ярошевич / Ольга Винниченко // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2011. – № 1 (97), січень - лютий. – C. 134-144. – ISSN 1028-5091
325790
  Ліньова Є.А. Гончарне виробництво на посаді Бєлгорода Київського / Є.А. Ліньова, Г.Г. Мезенцева // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 80-91. – (Історичні науки ; Вип. 22)


  В статье на основании новых археологических открытий рассматривается вопрос о гончарном производстве древнерусского города Белгорода Киевского. Летописные данные о постройке укреплений в Белгороде в XX ст., открытие гпнчарного центра с многочисленными ...
325791
  Пошивайло М.О. Гончарний код в дитячому фольклорі українців (колискові й забавлянки) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 166-174


  У статті досліджено семантику глиняного посуду в колискових й забавлянках українців. Проаналізовано особливості застосування етнографічних назв глиняного посуду для моделювання різних життєвих ситуацій. Виявлено регіональні відмінності народної ...
325792
  Володарець-Урбанович Гончарний посуд VII-VIII ст. на півдні Східної Європи / Володарець-Урбанович, А.В. Скиба // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 2. – С. 34-46. – ISSN 0235-3490
325793
  Тригуб В. Гончарний центр у Вишгороді // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 15


  У Вишгороді було знайдено унікальні гончарні горни епохи Київської Русі
325794
  Чміль Л. Гончарні горни на Старокиївській горі: до постановки проблеми // Opus Mixtum : науково-популярне видання Музею історії Десятинної церкви / Мін-во культури України ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 154-163. – ISSN 2312-9697
325795
  Мельничук Л.С. Гончарні цехи Поділля XVI- XIX століть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 85-90. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Досліджено виникнення, розвиток та занепад цехового гончарства на Поділлі в ХVI-ХІХ ст. The article dwells upon the appearance, development and regression of pottery workshops in Podolia (XVI-XIX centuries).
325796
  Саркисян Е.С. Гончарное производство Армении (по этнограф. материалам)_ : Автореф... канд .ист.наук: / Саркисян Е. С.; АН ГССР, Ин-т ист. археол. и этнограф. – Тбилиси, 1970. – 29л.
325797
  Бобринский А.А. Гончарные мастерские и горны Восточной Европы / А.А. Бобринский. – М, 1991. – 210с.
325798
  Вышеславский Л.Н. Гончарный круг / Л.Н. Вышеславский. – Київ, 1964. – 127с.
325799
  Кодру А. Гончарный круг : стихи и поэма / А. Кодру. – Кишинёв : Картя молдовеняскэ, 1974. – 135 с.
325800
  Мовчан П.М. Гончарный круг : стихи / П.М. Мовчан. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 94 с.
325801
  Шевелев А.А. Гончарный круг. / А.А. Шевелев. – Л, 1969. – 78с.
325802
  Ионов В.Б. Гончарный круг. / В.Б. Ионов. – Горький, 1976. – 111с.
325803
  Куковякин В.А. Гончарный круг. / В.А. Куковякин. – Симферополь, 1982. – 48с.
325804
  Лощиц Ю.М. Гончаров / Ю.М. Лощиц. – М. : Молодая гвардия, 1977. – 351 с.
325805
  Лощиц Ю.М. Гончаров / Ю.М. Лощиц. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 365 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 9(573))
325806
   Гончаров Вадим Олексійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 231 : фото
325807
  Бейсов П.С. Гончаров и родной край / П.С. Бейсов. – Ульяновск, 1951. – 134 с.
325808
  Бейсов П.С. Гончаров и родной край / П.С. Бейсов. – Куйбышев, 1960. – 187 с.
325809
  Короткий В.А. Гончаров Іван Олександрович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 178-179. – ISBN 966-06-0393-2
325810
  Евстратов Н.Г. Гончаров на путях к роману / Н.Г. Евстратов. – Уральск, 1955. – 171-215с.
325811
   Гончаров Олексій Антонович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 232-233 : фото
325812
  Пащенко В. Гончарова правда про духовність і церкву / Володимир Пащенко. – Полтава : АСМІ, 2006. – 360с. – ISBN 966-7653-40-4
325813
  Гончарівна Т. Гончаровій зорі світити вічно / Т. Гончарівна, М. Селецький // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 217-219.
325814
  Агамалиева Севиль Махмуд кызы Гончарство Азербайджана в ХIХ - начале ХХ вв. (Историко-этнографическое исследование). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Агамалиева Севиль Махмуд кызы; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1979. – 23л.
325815
  Кудирка Ю. Гончарство в Литве. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.576 / Кудирка Ю.; АН Литовс.ССР.ин-т.истории. – Вильнюс, 1969. – 18л.
325816
  Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы / А.А. Бобринский. – М, 1978. – 272с.
325817
  Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы / А.А. Бобринский. – М, 1978. – 272с.
325818
  Фриде М. Гончарство на юге Черниговщины / М. Фриде. – Л., 1926. – [14] с.
325819
  Мельничук Л. Гончарство Поділля в другій половині 19 - 20 століття: історико-етнографічне дослідження / КНУТШ; Лідія Мельничук. – Київ : УНІСЕРВ, 2004. – 350с. – ISBN 966-95788-8-4
325820
  Мельничук Л.С. Гончарство Поділля в матеріалах етнографічних експедицій 20-х рр. XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 68-71. – (Історія ; Вип. 55)


  Досліджується внесок етнографічних експедицій 20-х рр. ХХ ст. у вивчення гончарних промислів Поділля.
325821
  Мельничук Лідія Семенівна Гончарство Поділля в системі етнокультури українців (друга половина 19-20 столітття) : Дис. ... доктора історичних наук: 07.00.05 / Мельничук Л.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 430л. – Бібліогр.: л. 372-430
325822
  Мельничук Лідія Семенівна Гончарство Поділля в системі етнокультури українців (друга половина 19-20 століття) : Автореф. дис. ... доктора істор. наук: 07.00.05 / Мельничук Л.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 32с. – Бібліогр.: 32 назв.
325823
  Мельничук Л. Гончарство Поділля ХІХ – початку ХХ століття: історіографія проблеми // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 13. – С. 22-26
325824
  Риженко Я. Гончарство Полтавщини / Я. Риженко. – Полтава, 1930. – 16с.
325825
  Метка Л.О. Гончарство сіл Піскунівка та Діброва Донецької області (за матеріалами керамолого-етнографічної експедиції 2003 року) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 90-92. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Досліджено гончарство сіл Піскунівка та Діброва Донецької обл. (за матеріалами керамолого-етнографічної експедиції 2003 р.). The article is concerned with the pottery of the villages Piskunivka and Dibrova of Donetsk region. The author bases her ...
325826
  Метка Л. Гончарство Слобідської України у другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття: асортимент та збут виробів // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 27-32


  Проаналізовано асортимент глиняного посуду Слобідської України, подано регіональні назви виробів, залежно від їх розмірів та форм, визначений ареал, та форми їх збуту. Проанализирован ассортимент глиняной посуды Слободской Украины, отмечены ...
325827
  Метка Л.О. Гончарство Слобожанщини в другій половині 19 - першій половині 20 століття : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: Спец. 07.00.05 / Людмила Олексіївна Метка; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
325828
  Метка Л.О. Гончарство Слобожанщини в другій половині XIX- першій половині XX століття : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.05- етнологія / Метка Л.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 199 л. – Бібліогр.: л. 181-199
325829
  Босий О. Гончарство степової України в історичному контексті // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 6 (328). – С. 77-83. – ISSN 0130-6936
325830
  Юнал С. Гончарство у тюркський культурі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 104-110


  Основи гончарного мистецтва, або, як його ще називають, обпалювально-линяного (терракота) виробництва, сягають глибин появи людської цивілізації. Спочатку використовувані як предмети першочергового вжитку, з часом вони стають засобом вираження та ...
325831
   Гончарство України : Рекоменд. бібліогр. покажч. – Київ, 1989. – 24с.
325832
  Пошивайло О. Гончарська столиця України: видавництво "Українське Народознавство" / Олесь Пошивайло; Управління культури Полтавської обл. держ. адміністрації,;Держ. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. – Опішне : Українське Народознавство, 2000. – 72с. : іл. – ISBN 966-7322-07-6
325833
  Коваленко О. Гончарські родини Полтави XVIII ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 109-115


  Характеристика родин гончарів Полтави XVIII ст.
325834
  Зарев В. Гончая / Владимир Зарев ; [пер.: О. Басова, К. Козовская]. – [София] : Свят, 1990. – 355, [1] с., 139, [1] с. – В содерж. также: Гончая против гончей. - Кн.-"перевёртыш". В общем переплете с кн.: Начев Д. Неуловимый
325835
  Даррел Дж. Гончие Бафута : Перегруженный ковчег ; Гончие Бафута; Три билета до Эденчер / Дж. Даррел. – Москва : Армада, 1998. – 602с. – (Зеленая серия). – ISBN 5763204530
325836
  Даррелл Д. Гончие Бафута. / Д. Даррелл. – М, 1973. – 288с.
325837
  Даррелл Д. Гончие Бафута. / Д. Даррелл. – М, 1982. – 288с.
325838
  Клеманов Ю.А. Гонщики. / Ю.А. Клеманов. – М, 1973. – 224с.
325839
  Васильченко Є.Д. Гоп, мої гречаники / Є.Д. Васильченко. – Харків, 1984. – 47с.
325840
  Косован Е. Гопак для Вены и Берлина : Генезис украинской диаспоры в Германии и в Австрии // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 10. – С. 117-118. – ISSN 0235-7089
325841
  Гаврилюк В.В. Гопники как феномен в среде молодежи // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 1 (309). – С.126-131. – ISSN 0132-1625
325842
   Гоппе-Зейлер Ернст Фелікс Іммануель / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Вчені-хіміки. Почесні члени Університету Св. Володимира (1834-1919) / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – [Київ] : Прайм, 2001. – С. 44-59. – (Почесні члени Університету Св. Володимира. (1834-1919)). – ISBN 966-95679-9-8
325843
  Короткий В.А. Гоппе-Зейлер Ернст Фелікс Іммануель / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 170. – ISBN 966-06-0393-2
325844
   Гоппе-Зейлер Эрнст Феликс Иммануэль / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 127-148. – ISBN 966-594-386-3
325845
  Георгиевский В. Гор. Владимир на Клязьме и его достопримечательности / В. Георгиевский. – Владимир, 1896. – 205с.
325846
  Олійник Б.І. Гора : Поезії / Б.І. Олійник. – Київ : Молодь, 1975. – 94с.
325847
  Глебова Л.Д. Гора / Л.Д. Глебова. – М., 1989. – 331с.
325848
  Глебова Л. Гора / Л. Глебова. – Магадан, 1991. – 328с.
325849
  Невзорова Н. Гора Афон - "Земной сад" Богородицы // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 5-29. – ISSN 1812-867Х


  Єдиний в світі православний монашеський півострів Афон (Греція)
325850
   Гора Бога, несущего холод // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – май № 104. – С. 64-65 : фото
325851
  Вафо Саломат Гора Бутан : Рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 1. – С. 131-136. – ISSN 0012-6756
325852
  Валишин Р.Г. Гора ветров : повесть / Р.Г. Валишин; пер. с удм. Я.М.Мустафина. – Ижевск : Удмуртия, 1979. – 210 с.
325853
  Валишин Р.Г. Гора ветров : повесть, рассказы / Р.Г. Валишин; пер. с удм. Я.Мустафина. – Москва : Современник, 1985. – 240 с.
325854
  Козмеску А.А. Гора виноградная / А.А. Козмеску. – Кишинев, 1956. – 90с.
325855
  Котлярский М.Я. Гора Высокая. / М.Я. Котлярский. – М, 1959. – 104с.
325856
  Паркаев Ю.А. Гора Городина / Ю.А. Паркаев. – М., 1989. – 126с.
325857
  Бедзик Д.И. Гора Девица; Путешествие в молодость : Романы / Д.И. Бедзик; Пер. с укр. С. Кедриной. – Москва : Советский писатель, 1989. – 398 с. – ISBN 5-265-00850-0
325858
  Пивенштейн Б. Гора Дионисия закрыта. / Б. Пивенштейн. – Москва : Молодая гвардия, 1935. – 112 с.
325859
  Бедзик Д.І. Гора Дівиця : Роман / Д.І. Бедзик. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 192 с.
325860
  Гиряк М. Гора до неба / М. Гиряк, Н. Гиряк. – Ужгород, 1968. – 136с.
325861
  Горышин Г.А. Гора и берег / Г.А. Горышин. – М., 1989. – 542с.
325862
  Загорулько А. Гора и мышь : роман // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 2. – С. 33-110. – ISSN 0131-8136
325863
  Бойко И.Н. Гора Казачья / И.Н. Бойко. – М., 1984. – 352с.
325864
  Дубровская Е. Гора как повод для шедевра: "Тридцать шесть видов горы Фудзи" Кацусика Хокусая // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 7 (67). – С. 74-83. – ISSN 1812-867Х
325865
  Муртазалиева П. Гора моей жизни / П. Муртазалиева. – М., 1978. – 206с.
325866
  Сиротин Сергей Гора на плечах // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 12 (2915). – С. 60-66 : фото
325867
  Журахович С.М. Гора над морем : оповідання, повість, зустрічі, спогади / С.М. Журахович. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 287 с.
325868
  Журахович С.М. Гора над морем : повести, рассказы, очерки / С.М. Журахович. – Москва : Советский писатель, 1977. – 359 с.
325869
  Мурзиди К.Г. Гора Орлиная / К.Г. Мурзиди. – М., 1959. – 519с.
325870
  Исхак А.А. Гора пришла к Магомету : стихи / А.А. Исхак. – Москва : Современник, 1974. – 61 с.
325871
  Заллер Вальтер Гора раздора : Иерусалим // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 9. – С. 114-128 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
325872
   Гора самоцветов : сказки народов СССР. – Москва : Детская литература, 1957. – 480 с.
325873
  Лейбов Михаил Гора самоцветов : природа // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 11. – С. 44 : Фото
325874
   Гора счастья. – Нальчик, 1948. – 151с.
325875
  Ань Дик Гора Хондат / Ань Дик. – Київ, 1976. – 243 с.
325876
  Олександр Федоров Гора, де відпускаються гріхи : Єгипет // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 60-61 : Фото
325877
  Бурбун М. Гора, поросшая дроком. / М. Бурбун. – М., 1966. – 224с.
325878
  Тагор Р. Гора. Роман. / Р. Тагор. – Л., 1926. – 540с.
325879
  Тагор Р. Гора. Роман. / Р. Тагор. – Москва : Художественная литература, 1956. – 456с.
325880
  Кублицкий Г.И. Гораздо больше, чем река... / Г.И. Кублицкий. – Москва : Советская Россия, 1976. – 96с. – (Писатель и время)
325881
  Супруненко Ю.П. Горам навстречу / Ю.П. Супруненко. – М., 1989. – 159с.
325882
   Горан Свиланович // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2001. – № 4. – С.25. – ISSN 0234-1670
325883
  Любарская А.М. Горас Тробел / А.М. Любарская. – Л., 1980. – 260с.
325884
  Корнель П. Гораций : Трагедия в 5 д. Петра Корнеля / Пер. [в стихах] М. Чайковский. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1893. – 80 с. – (Дешевая библиотека ; № 149)
325885
  Шевчук Т. Горацій у художній рецепції Григорія Сковороди (два переклади 16-ї оди) // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 20-35. – ISBN 978-966-193-016-1
325886
   Горбань Іван Степанович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 318. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
325887
  Терес Н.В. Горбань Тетяна Юріївна // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 26 : фото


  Професорсько-викладацький склад кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Горбань Тетяна Юріївна - кандидат історичних наук, доцент.
325888
  Казьмирчук Г.Д. Горбань Юрій Андрійович / Г.Д. Казьмирчук, М.Г. Казьмирчук // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 181. – ISBN 96966-8060-04-0
325889
  Могильний Л.П. Горбань Юрій Андрійович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 40 : фото
325890
  Донжашвили Т. Горбатая скала : роман, рассказы, очерки / Т. Донжашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1986. – 182 с.
325891
  Черепанов Л.С. Горбатые мили. / Л.С. Черепанов. – М., 1980. – 316с.
325892
  Пермяк Е.А. Горбатый медведь / Е.А. Пермяк. – М., 1968. – 664с.
325893
  Пермяк Е.А. Горбатый медведь / Е.А. Пермяк. – Пермь, 1981. – 496с.
325894
  Пермяк Е.А. Горбатый медведь / Е.А. Пермяк. – М., 1988. – 718с.
325895
  Горбатюк Я.В. Горбатюк Я.В. Правова характеристика процедур публічних закупівель за Законом України "Про публічні закупівлі" // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 132-137. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 3 (40)). – ISSN 2307-9061
325896
  Мусатов В.Л. Горбачевская перестройка и режим Чаушеску // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 3. – С. 106-119. – ISSN 0130-3864
325897
  Чобіт Д. Горбачов як генератор Української Незалежності // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 25 серпня (№ 32). – С. 5, 14


  Автор статті вважає, що постать М. Горбачова має не просто історичне, а й планетарне значення та безпосередньо стосується України. Представлено відомості про родовід Михайла Горбачова та його українське коріння.
325898
  Філімонова С. Горбачов: Чорнобиль - справжня драма мого життя // Голос України : Київ, 2000


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
325899
  Булгакова О. Горбачовська "перебудова": український контекст // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 13, липень. – С. 1-3


  У травні 2015 р. в Інституті історії України НАН України відбувся круглий стіл щодо 30-річчя проголошеного М. Горбачовим курсу на перебудову. У ньому взяли участь понад 20 представників різних наукових та освітніх установ України. У дискусії також ...
325900
  Архимандрит Августин Горби в пророки! : Репортаж // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 12 : Индокитай. – С. 80-85 : Фото
325901
  Денисенко Г.Г. Горбик В’ячеслав Олександрович / Г.Г. Денисенко, С.І. Кот // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 5 (530 ), вересень - жовтень. – C. 235-237. – ISSN 0130-5247
325902
  Рыбников М.А. Горбовская хроника. / М.А. Рыбников. – М, 1919. – 64с.
325903
  Єршов П.П. Горбоконик / П.П. Єршов. – К, 1947. – 52с.
325904
  Єршов П.П. Горбоконик / П.П. Єршов. – Київ, 1955. – 48с.
325905
  Єршов П.П. Горбоконик / П.П. Єршов. – Київ, 1992. – 55 с.
325906
  Жуков Борис Горбун, не помнящий родства : Зоосфера // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 4(2787). – С. 96-105 : Іл.
325907
   Горгадзе Антимоз Михайлович. Выставка произведений. Москва. 1974. – М, 1974. – 23с.
325908
  Грипась Володимир Горгани, або Подвійний удар : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 124-128 : Фото, карта
325909
  Алєксандрова О.В. Горгій Леонтінський // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 99-100. – ISBN 966-316-069-1
325910
   Горго Юрій Павлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 30. – ISBN 966-8352-11-4
325911
  Пестушко В. Горгона медуза... существовала? : Научная мозаика // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 69 : Іл.
325912
  Православлев П.А. Горгонопсид из Северо-двинских раскопок 1923 года. / П.А. Православлев. – Л., 1927. – 1-21с.
325913
  Капутікян С.Б. Горда любов / С.Б. Капутікян. – К., 1982. – 162с.
325914
  Хаметова Х.Ш. Гордая волна. / Х.Ш. Хаметова. – М., 1982. – 95с.
325915
  Копыленко А.И. Гордая земля : Рассказы / А.И. Копыленко. – Москва : Советский писатель, 1973. – 310с.
325916
  Никитин Сергей Гордая и предубежденная : большое путешествие // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 6 (2825). – С. 42-61
325917
  Караваева А.А. Гордая Ксения / А.А. Караваева. – Петрозаводск, 1950. – 111с.
325918
  Ильичев Я.И. Гордая любовь / Я.И. Ильичев. – Л., 1960. – 140с.
325919
  Панферов К.Ф. Гордая любовь моя. -- (Комсомольский значок. -- На горных пастбишах). Рассказы. / К.Ф. Панферов. – М., 1957. – 48с.
325920
  Чебалин П.Л. Гордая любовь. / П.Л. Чебалин. – ДОнецк, 1962. – 144с.
325921
  Булгин П.А. Гордая наша работа / П.А. Булгин. – Саратов, 1981. – 40с.
325922
  Гончаров О.И. Гордая память / О.И. Гончаров. – Х, 1982. – 31с.
325923
  Гончаров О.И. Гордая память / О.И. Гончаров. – Х, 1986. – 27с.
325924
  Кобяков Г.Г. Гордая песня / Г.Г. Кобяков. – Чита, 1958. – 88с.
325925
  Немцов В.И. Гордая совесть / В.И. Немцов. – Москва, 1966. – 143с.
325926
  Шишков В.Я. Гордая фамилия / В.Я. Шишков. – М, 1943. – 169с.
325927
  Шишков В.Я. Гордая фамилия / В.Я. Шишков. – М, 1944. – 7с.
325928
  Шишков В.Я. Гордая фамилия / В.Я. Шишков. – М, 1945. – 7с.
325929
  Никульков А.В. Гордая фамилия. / А.В. Никульков. – Новосибирск, 1959. – 88с.
325930
   Горде ймення твоє - робітник. – Львів, 1974. – 206с.
325931
  Водоп’янов М.В. Горде слово / М.В. Водоп’янов. – Київ, 1964. – 143с.
325932
  Злобина И.В. Гордеева дочка / И.В. Злобина. – Свердловск, 1966. – 40с.
325933
  Злобина И.В. Гордеева дочка / И.В. Злобина. – Свердловск, 1972. – 111с.
325934
  Вайпод Дж. Горди Хоу. номер 9 / Дж. Вайпод. – Москва : Физкультура и спорт, 1983. – 127с.
325935
   Гординський Любомир Дмитрович / Колеги [мех.-мат. ф-т] // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Жовтень (№ 9)


  Колектив механіко-матемитичного факультету висловлює свої співчуття з приводу смерті відомого математика, викладача, доцента Гординського Любомира Дмитровича
325936
   Гордись своим званием, моряк. – Мурманск, 1960. – 120с.
325937
  Кетько Олександр Горді гори Чорногорії // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 1 (150). – С. 32 : фото


  Феномен геніальності. Геніальність серед жінок та чоловіків.
325938
   Гордієнко Вадим Максимович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 31. – ISBN 966-8352-11-4
325939
  Омельчук О. Гордієць Олександра Євгенівна // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 20 : Олександра Гордієць. – С. 3-31.
325940
  Сюндюков І. Гордіїв вузол української нації // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6-7 вересня (№ 159/160). – С. 8


  Чому УНР і галицькі лідери не змогли захистити восени 1919 року державну самостійність України.
325941
  Каленюк С. Гордій Брасюк - письменник, який випав з історії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 19-25 березня (№ 11). – С. 10-11
325942
  Любченко А. Гордійко / А. Любченко. – 31с.
325943
  Яцишин М. Гордість Віньковеччини / Микола Яцишин. – Хмельницкий : Цюпак А.А. – ISBN 978-617-513-327-9
Кн. 2. – 2015. – 147, [1] с. : іл.
325944
   Гордість заповідної Київщини. – К, 1997. – 126с.
325945
  Остен Д. Гордість і упередженість : Роман / Джейн Остен; Пер. з англ.В.К.Горбатька. – Харків : Фоліо, 2005. – 350с. – (Світова література). – ISBN 966-03-2896-6
325946
  Рибальченко В. Гордість Київського університету і українського народу - Платон Костюк // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 3 : фото


  Українському фізіологу, нейрофізіологу, біофізику, академіку НАН України Платону Григоровичу Костюку виповнилося 90 років від дня народження. З 2009 р. - почесний доктор КНУ імені Тараса Шевченка.
325947
   Гордість націй. Вихідці з України - видатні діячі Ізраїлю / Борис Гончар, Олег Машевський // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (54). – С. 46-65. – ISSN 1819-7329


  Внесок Василя Якимовича Тарасенка (1907-2001 рр), українського історика, дипломата, д-ра іст. наук, професора КДУ, Надзвичайного і Повноважного посланника ІІ класу у створення Держави Ізраїль (1947 р.).
325948
   Гордість Поділля. – Одесса, 1979. – 136с.
325949
  Бігун В. Гордість українського правознавства. До 75-річчя метра українського права П.М. Рабіновича // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 411-415
325950
  Чирков О. Гордість української математики // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 30-33
325951
  Денисюк С. Гордість української науки (до 100-річчя з дня народження Юрія Шевельова) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 218-222. – ISBN 966-628-104-X
325952
  Кринов Ю.С. Гордое звание / Ю.С. Кринов. – М., 1976. – 128с.
325953
  Дрокин В.Д. Гордое имя - рабочий. / В.Д. Дрокин. – Х., 1974. – 237с.
325954
  Луканская Э.П. Гордое слово - товрищ. / Э.П. Луканская. – Минск, 1968. – 48с.
325955
  Водопьянов М.В. Гордое слово : рассказы о товариществе и дружбе / М.В. Водопьянов. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 125, [4] с.
325956
   Гордое терпенье. Книга памяти советских немцев - узников Тагиллага = Gedenkbuch. – Н. Тагил, 2004. – 716с. – ISBN 5-8299-0011-4
325957
   Гордон Браун выходит из тени // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 26. – С. 18-19. – ISSN 0234-1670


  У Британії новий премьєр-міністр - 56-річний Гордон Браун
325958
   Гордон Григорий Меерович. – М, 1979. – 11с.
325959
   Гордон Оллпорт (Gordon Willard Allport) // Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Гордієнко, Л.В. Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – С. 178-189. – ISBN 978-966-518-287-0
325960
  Астафьева Н.Г. Гордость / Н.Г. Астафьева. – Москва, 1961. – 110с.
325961
  Кравцов А.Ф. Гордость / А.Ф. Кравцов. – Х., 1964. – 318с.
325962
  Железнов П.И. Гордость / П.И. Железнов. – М, 1973. – 95с.
325963
  Бирченко Е.В. Гордость академии - ее выпускники [ХГУ "НУА"] // Дорогу осилит идущий.. : монография / Нар. укр. акад. ; [редкол.: Астахова Е.В. (отв. ред.), Астахова В.И., Батаева Е.В. и др.] ; под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. Е.В. Астаховой. – Харьков : Издательство НУА, 2015. – С. 186-209. – ISBN 978-966-8558-83-5


  До 25-летнего юбилею Харьковского гуманитарного университета "Народная украинская академия".
325964
  Майборода Наталья Гордость в клеточку // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 88-91 : фото
325965
  Оптимах И. Гордость всей России : шедевры // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 11. – С. 66-77


  Мария Клавдиевна Тенишева - русская дворянка (княгиня), общественный деятель, художник-эмальер, педагог, меценат и коллекционер. Основательница художественной студии в Петербурге, Рисовальной школы и Музея русской старины в Смоленске, училища ...
325966
   Гордость земли Рязанской. – М, 1973. – 383с.
325967
   Гордость земли Тульской. – Тула, 1982. – 365с.
325968
   Гордость земли Тульской. – Тула, 1991. – 396с.
325969
  Трушин А. Гордость и беда венесуэльцев // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 39. – С. 38-39. – ISSN 0234-1670


  Проблеми на дорогах Венесуели
325970
  Остен Д. Гордость и гордыня / Джейн Остен; перев. Гуровой И. – Киев : Комсомольская правда в Украине, 2007. – 320 с. – (Книжная коллекция" Комсомольской правды" в Украине" ; Т. 1 : Великие имена 19 века). – ISBN 978-966-21-4900-5
325971
   Гордость и горечь. – М, 1990. – 396с.
325972
   Гордость и надежда Восточноукраинского национального университета. – Луганск : ВНУ, 2001. – 368с. – ISBN 966-590-302-0
325973
  Остин Д. Гордость и предубеждение / Д. Остин. – Москва, 1967. – 624с.
325974
  Остен Д. Гордость и предубеждение / Д. Остен. – М., 1989. – 380с.
325975
  Остин Д. Гордость и предубеждение : роман / Джейн Остин ; [пер. с англ. И. Маршака]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2012. – 475, [5] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-01460-2
325976
  Цвейтов И.Н. Гордость Ивана Быховца / И.Н. Цвейтов. – Красноярск, 1947. – 32с.
325977
  Пащенко В.И. Гордость индийской литературы - Калидаса. / В.И. Пащенко. – М., 1956. – 32с.
325978
  Перекалина Н.С. Гордость мастера. / Н.С. Перекалина, А.Г. Никитин. – М., 1985. – 160с.
325979
  Горюнов В.А. Гордость моя. Ижора / В.А. Горюнов. – М, 1965. – 79с.
325980
  Белецкая В.В. Гордость Отечества / В.В. Белецкая. – Москва, 1981. – 48с.
325981
  Лесовой В.Н. Гордость отечественной хирургии : (К 150-летию со дня рождения Заслуженного профессора Н.П.Тринклера) / В.Н. Лесовой, З.П. Петрова // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2009. – № 4. – С. 52-60.


  Профессор Н.П. Тринклер.
325982
  Мишкевич Г.И. Гордость партии: (О И.В.Бабушкине). / Г.И. Мишкевич. – К., 1978. – 207с.
325983
   Гордость России. – М, 1981. – 221с.
325984
   Гордость Русского Севера : "Лучший туроператор годо по внутреннему туризму" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 72
325985
  Дубрава Т.С. Гордость русской науки / Т.С. Дубрава; Ленинградский горный ин-т. – Ленинград, 1948. – 59с.
325986
   Гордость советской музыки. – М, 1987. – 542с.
325987
  Джафаров Г Д. Гордость театра. / Г Д. Джафаров. – Баку, 1963. – 32с.
325988
  Парыгина Н.Д. Гордость. Сегодня в десять / Н.Д. Парыгина. – Тула, 1967. – 252с.
325989
  Чапек Карел Гордубал : повесть / Карел Чапек ; пер. с чешского Ю. Акселя ; Худ. В. Ростовцев. – Москва : Художественная литература, 1937. – 136 с.
325990
  Чапек Карел Гордубал. / Чапек Карел. – Львів, 1959. – 128с.
325991
  Чапек Карел Гордубал. / Чапек Карел. – Ужгород, 1972. – 135с.
325992
  Чапек Карел Гордубал. / Чапек Карел. – М., 1986. – 464с.
325993
  Каххори А. Гордые вершины : стихи / А. Каххори. – Москва : Советский писатель, 1968. – 95 с.
325994
  Пономарев А. Гордые люди / А. Пономарев. – Майкоп, 1951. – 76с.
325995
  Малкин Л.Г. Гордые люди / Л.Г. Малкин. – Воронеж, 1966. – 96с.
325996
  Шошин В.А. Гордый мир(очерк творчестваН.С.Тихонова) / В.А. Шошин. – М.-Л. : Художественная литература, 1966. – 176с.
325997
  Колесов В.В. Гордый наш язык... / В.В. Колесов. – Изд. 2-е, перераб. – Санкт-Петербург : Авалон; Азбука-классика, 2007. – 352с. – ISBN 5-94860-038-6
325998
  О"Доннелл Гордый остров / О"Доннелл. – М., 1979. – 143с.
325999
  Рогачев В. Гордый символ Свободы // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 7. – С. 36-39. – ISSN 0234-1670


  Нью-йоркська Статуя Свободи
326000
  Крюков В.И. Гордый человек / В.И. Крюков. – М, 1974. – 431с.
<< На початок(–10)321322323324325326327328329330(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,