Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)321322323324325326327328329330(+10)В кінець >>
323001
  Словська "Година запитань до Уряду" як форма реалізації контрольної функції парламенту України / Словська, Є // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 167-173. – ISSN 1563-3349
323002
  Щедріна О. "Година землі -2012" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Квітень (№ 6/7)


  Інформація про міжнародну кампанію по об"єднанню дій в боротьбі за зміну клімату. До університетського колективу звернулася дирекція ННЦ "Інститут біології", кафедра екології та охорони навколишнього середовища, студентський парламент із закликом ...
323003
  Ветухов А.В. "Година" : Этимологическая заметка / А.В. Ветухов. – Петроград : Тип. Императорской Академии наук, 1915. – 8 с.


  На тит. л. дарственная надпись: Дорогому Николаю Кузьмичу Грунскому от автора. 1918
323004
  Левкович Н. "Годованець" в народній демонологічній традиції бойків // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 9. – С. 84-94
323005
  Сулейманов А.А. "Годы странствования Вильгельма Мейстера" Гете и немецкий роман первой трети 19 века : Автореф... канд. филолог.наук: 644 / Сулейманов А.А.; Москов. гос. пед.ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 22л.
323006
  Швець В.В. "Голландець, гідний пензля Рембрандта, чи філософ цинічної школи"? : урок за повістю Бальзака "Гобсек" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 4 : Шедеври французької прози 19 століття. – С. 11-15. – Бібліогр. в кінці ст.
323007
  Караваев В. "Голландская болезнь": юлеск и нищета природно-ресурсного изобилия // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 3. – С. 116-125. – ISSN 0131-2227
323008
  Міщенко В. "Голландська хвороба"на українському грунті (до економічної оцінки мінерально-сировинної бази) : виклики часу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 8-10 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
323009
  Жлуктенко Н.Ю. "Голландський текст" роману Трейсі Шевальє "Дівчина з перлиною": аспекти історизації // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 133-138


  Об"єктом аналізу в даній розвідці обрано роман молодої письменниці, дебют якої на межі ХХІ ст. став помітною подією в англомовній культурі. До якого сегменту цієї культури віднести доробок Т. Шевальє, визначити важко: у відгуках на її твори вона ...
323010
  Мельник М. "Головна ідея - забезпечення належного рівня фізичного виховання у вишах" / спілкувався М. Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 14 грудня (№ 50). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Про перипетії довкола питання викладання фізичного виховання у вищих навчальних закладах, моделі такої роботи, а також про важливість студентського спорту розповідає голова Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України М. Мельник.
323011
  Скіпальський О. "Головна проблема СБУ - "дах", який протікає" / спілкувався Богдан Буткевич // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 37 (357), 12-18 вересня. – С. 22-24. – ISSN 1996-1561
323012
  Матяш І. "Головна справа життя" // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 419-444. – ISBN 966-7522-07-5


  З листування українських дипломатів Євгена Деслава і Михайла Єреміїва.
323013
  Коцан І. "Головне - академічна мобільність" // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (54). – С. 3-7. – ISSN 1819-7329


  Про пріоритетні завдання Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки (м. Луцьк), конкретні напрями спільної роботи в рамках академічного консорціуму, проблем якісної освіти.
323014
  Глазко В.І. "Головне - відрізняти істотне від неістотного. Продовження. Початок №6, 2006 // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 7. – С. 27-30 : фото
323015
  Ляхевич В. "Головне в моїх творах - мисленнєве спрямування" / Спілкувався Станіслав Стасенко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 29 серпня (№ 33). – С. 10
323016
  Фінкельштейн Б. "Головне для керівника - приносити реальну користь" / спілкувався Стніслав Бондаренко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 13 лютого (№ 7). – С. 10, 11


  Розмова з головою Кримської республіканської письменницької організації про сучасне організації та про долю і творчість її голови
323017
  Шаповал Ю. "Головне, щоб ми, українці, самостійно подолали ту межу, яка відділить нас від неправедного й темного минулого" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 30 липня (№ 132). – С. 5


  Розмова з українським істориком, доктором історичних наук, завідувачем відділу етнополітології Інституту політичних і етнополітичних досліджень Національної акалемії наук України Юрієм Шаповалом.
323018
  Мирер О.І. "Головний полудень" / О.І. Мирер. – Київ, 1977. – 184с.
323019
  Триліс В. "Головним у моєму житті була пісня, я вже це можу стверджувати..." // Янголи Небесної Чоти / Г.І. Дацюк. – Чернівці : Букрек, 2016. – С. 256-264. – ISBN 978-966-399-815-2


  Розповідає Василь Триліс, Художній керівник чоловічого хору "Чумаки" та жіночого фольклорного гурту "Рідна пісня".
323020
  Михеев М.П. Год тысяча шестьсот... / М.П. Михеев. – Новосибирск, 1985. – 160с.
323021
   Год Украины в России : альманах : братству рос. и укр. народов посвящается. – Нижний Новгород : Штрих, 2002. – 480 с. – ISBN 5-89875-013-4
323022
  Фланаган Т. Год французов / Т. Фланаган. – М, 1987. – 670с.
323023
  Грун Э де. Успенский Эдуард Год хорошего ребенка / Э де. Успенский Эдуард Грун. – Минск ; Москва : Полифакт ; Лора, 1992. – 224с. – ISBN 5-7815-1531-3
323024
  Подколзин И.В. Год черной собаки / И.В. Подколзин. – М, 1987. – 298с.
323025
  Идаранд К. Год чтения в условиях бережливости: краткий обзор работы публичных библиотек Эстонии в 2010 году / Кай Идаранд // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 5. – С. 95-100. – ISSN 0869-608Х


  Автор подводит итоги работы публичных библиотек Эстонии в 2010 году. Несмотря на сложное положение в экономике, продолжалось инвестирование в библиотечные здания и помещения, развивалось электронное обслуживание. Названый годом чтения, 2010 год стал ...
323026
   Год шестнадцатый. – Основан М. Горьким в 1933 г. – Москва : ГИХЛ, 1933. – 482 с.
323027
  Меньшиков Г.А. Год шестой. / Г.А. Меньшиков. – Пермь, 1965. – 98с.
323028
  Халафян З. Год, год, год... : роман / З. Халафян. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 255 с.
323029
  Халафян З. Год, год, год... : Роман / З. Халафян. – М, 1971. – 317с.
323030
  Карим М. Годам вослед : стихи и поэма / М. Карим. – Москва, 1971. – 159 с.
323031
  Карим М. Годам вослед : стихи и поэма / М. Карим. – Москва, 1975. – 176 с.
323032
  Адалло А. Годекан / А. Адалло. – Москва, 1972. – 80 с.
323033
  Платонов Ю.В. Годен без ограничений / Ю.В. Платонов. – М., 1974. – 127с.
323034
  Комаровский Л.Д. Годен к нестроевой / Л.Д. Комаровский. – М., 1964. – 207с.
323035
  Брюховецька О. Годзілла: візуалізація національної травми в масовій культурі // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 36-40. – ISSN 1562-3238
323036
  Єфремов І.А. Година Бика : науково-фантастичний роман / І.А. Єфремов. – Київ : Молодь, 1990. – 382с.
323037
  Єфремов І.А. Година Бика : науково-фантастичний роман / І.А. Єфремов. – Київ : Дніпро, 1991. – 440с.
323038
  Сергеенко М.М. Година гнева / М.М. Сергеенко. – Воронеж
1. – 1948. – 290с.
323039
  Шалата М.Й. Година для праці настала / М.Й. Шалата. – Дрогобич, 1997. – 255с.
323040
   Година Землі // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 8


  У 2007 році Всесвітній фонд природи WWF в Австралії започаткував акцію Година Землі, щоб привернути увагу до проблем зміни клімату, стурбованості за майбутнє Планети. До акції приєднався КНУ імені Тараса Шевченка.
323041
  О"лір О. Година Зерова: до ювілею неокласика // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 30 квітня - 6 травня (№ 17). – С. 16


  21 квітня з нагоди 125-річчя від дня народження українського поета, літературознавця, професора КІНО Миколи Зерова в Національному музеї літератури України відбулася презентація однотомника вибраних творів поета. Упорядник нововиданого однотомника ...
323042
  Біба П.М. Година зоряна - життя : поезії / П.М. Біба. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 139 с.
323043
  Шапошник М.Д. Година і десять днів : повісті / Микола Шапошник. – Дніпропетровськ : Промінь, 1974. – 175 с.
323044
  Фукс Г. Година нуль / Г. Фукс. – К, 1988. – 380с.
323045
  Зінченко О. Година папуги. Українські сторінки Катині / Олександр Зінченко. – [Вид. друге]. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 397, [3] с. : іл. – Список іл.: с. 394-397. – (Бібліотека історичної правди). – ISBN 978-966-378-213-3
323046
  Горостанов Д. Година равна на век / Д. Горостанов. – София, 1960. – 272с.
323047
  Кліма І. Година тиші : роман ; пер. з чеш. / Іван Кліма. – Київ : Дніпро, 1965. – 342 с. : іл.
323048
  Сич М.С. Годинник на долоні : поезїі / М.С. Сич. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 141 с.
323049
  Тельман І.Г. Годинник переведено вперед / І.Г. Тельман, Б.М. Рабічкін. – Київ, 1961. – 416 с.
323050
  Андріх Г. Годинники, їх будова та властивсті / Г. Андріх. – Київ, 1930. – 139с.
323051
  Корнилов В.Г. Годины / В.Г. Корнилов. – М., 1983. – 352с.
323052
  Корнилов В.Г. Годины / В.Г. Корнилов. – М., 1987. – 416с.
323053
  Всехсвятский С.К. Годичная вариация солнечной активности. / С.К. Всехсвятский, 1950. – [4] с.
323054
   Годичная научная сессия Института этнографии АН СССР.. – Л, 1985. – 88с.
323055
   Годичная сессия ученого совета ВСЕГЕИ (11-14 мая 1964 г.) : Программа и тезисы докладов. – Ленинград, 1964. – 40с.
323056
  Ужахов М.Р. Годичные циклы хозяйственных работ чеченцев и ингушей периода средневековья / М.Р. Ужахов. – Грозный, 1979. – 92с.
323057
   Годичный акт в Казанской духовной Академии. – Казань, 1899
323058
   Годичный акт в Казанском университете 5 ноября 1880 года. – Казань, 1880. – 137с.
323059
   Годичный акт в Казанском университете 5 ноября 1882 года. – Казань, 1882. – 95с.
323060
   Годичный акт в Казанском университете 5 ноября 1886 года. – Казань, 1886. – 108с.
323061
   Годичный акт в Казанском университете 5 ноября 1888 года. – Казань, 1888. – с.
323062
   Годичный акт в Казанском университете 5 ноября 1889 года. – Казань, 1889. – 80с.
323063
   Годичный акт в Казанском университете 5 ноября 1891 года. – Казань, 1891. – разд.паг.
323064
   Годичный акт в Казанском университете 5 ноября 1904 года. – Казань, 1904. – разд.паг.
323065
   Годичный акт в Ришельевском лицее 21-го июня 1853 года, 1853
323066
   Годичный акт в С.-Пб Духовной Академии за (17 фев. 1907). – Санкт-Петербург, 1907
323067
   Годичный акт в С.-Пб Духовной Академии за 1885. – Санкт-Петербург, 1886
323068
   Годичный акт в С.-Петерб. Дух. Акад. В 1890 г.. – Санкт-Петербург, 1890
323069
   Годичный отчет о состоянии Казанского университета за 1910 год. – Казань, 1911. – разд.паг.
323070
   Годичный отчет о состоянии Казанского университета за 1911 год. – Казань, 1912. – разд.паг.
323071
   Годишен зборник = Faculte de philosophie de l"Universite "St Cyrille et Methode. Annuaire / Универзитет "Св. Кирил и Методиj". Филозофски факултет. – Скопjе. – ISSN 03501892


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323072
   Годишен зборник / Универзитет "Св. Кирил и Мефодий". Филозовски факультет.; Филозофски факултет на универзитетот "Св. Кирил и Мефодиj" : Скопjе. – ISSN 03501892


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323073
   Годишник = Varna university of economics. An annual book / Икономически университет - Варна. – Варна, 1927-. – ISSN 0861-6752
Т. 70. – 1998


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323074
   Годишник = An annual book [of the] Varna university of economics / Икономически университет - Варна. – Варна, 1927-. – ISSN 0861-6752
Т. 71. – 1999
323075
   Годишник = An annual book [of the] Varna university of economics / Икономически университет - Варна. – Варна, 1927-. – ISSN 0861-6752
Т. 72. – 2000
323076
   Годишник = An annual book [of the] Varna university of economics / Икономически университет - Варна. – Варна, 1927-. – ISSN 0861-6752
T. 73. – 2001


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323077
   Годишник = An annual book [of the] Varna university of economics / Икономически университет - Варна. – Варна, 1927-. – ISSN 0861-6752
T. 74. – 2002
323078
   Годишник = An annual book [of the] Varna university of economics / Икономически университет - Варна. – Варна, 1927-. – ISSN 0861-6752
T. 75. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323079
   Годишник = An annual book [of the] Varna university of economics / Икономически университет - Варна. – Варна, 1927-. – ISSN 0861-6752
T. 76. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323080
   Годишник = An annual book [of the] Varna university of economics / Икономически университет - Варна. – Варна, 1927-. – ISSN 0861-6752
T. 78 (за 2006). – 2007


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323081
   Годишник = An annual book [of the] Varna university of economics. – Варна, 1927-. – ISSN 0861-6752
T. 79 (за 2007). – 2008


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323082
   Годишник = An annual book [of the] Varna university of economics. – Варна, 1927-. – ISSN 0861-6752
T. 80 (за 2008). – 2009


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323083
   Годишник = An annual book [of the] Varna university of economics. – Варна, 1927-. – ISSN 0861-6752
T. 81 (за 2009). – 2010


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323084
   Годишник = An annual book [of the] Varna university of economics. – Варна, 1927-. – ISSN 0861-6752
T. 82 (за 2010). – 2011


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323085
   Годишник = An annual book [of the] Varna university of economics. – Варна, 1927-. – ISSN 0861-6752
T. 83 (за 2011). – 2012


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323086
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 2: Ботаника. / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Биологически факултет. – София : Университетско изд-во "Св. Климент Охридски"
  Т. 89. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323087
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 3 = Annuaire de l"Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Факултет по математика и информатика. – София : Университеско Издателство "Св. Климент Охридски"
  Т. 88. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323088
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 1:Математика и механика Книга 2: Приложна математика и информатика = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Факултет по математика и информатика. – София : Университеско Издателство "Св. Климент Охридски"
  Т. 91. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323089
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 1:Математика Книга 2:Механика = Annuaire de l"Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Факултет по математика и информатика. – София : Университеско Издателство "Св. Климент Охридски"
  Т. 87. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323090
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 1: Геология = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 90. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323091
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 2: Литературознание = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Факултет по славянски филологии. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 87. – 1999
323092
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Специалност археология = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Исторически факултет. – София : Университетско издателство"Св.Климент Охридски"
  Т.1. – 1999
323093
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 1:Езикознание = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Факултет по славянски филологии. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 88. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323094
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 2 - География = Annuaire de l"Universite de Sofia "St. Kl. Ohridski / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Геолого-географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  т. 89. – 1999. – На обкл.: 2000
323095
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Официален дял. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски". – ISSN 0205-3527
Том 2. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323096
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Богословски факултет. – София : Университетско издателство "Св.Климент Охридски". – ISSN 1310-0319
Т. 3. – 1999. – (Нова серия)
323097
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Исторически факултет. – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски". – ISSN 0204-4005
Т. 84/85. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323098
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Факултет по начална и предучилищна педагогика. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски". – ISSN 0861-8216
Т. 86 (за1993). – 1999
323099
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Център по културознание. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски". – ISSN 0861-8542
Т. 87. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323100
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Исторически факултет. – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски". – ISSN 0204-4005
Т. 87. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323101
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Исторически факултет. – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски". – ISSN 0204-4005
Т. 88. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323102
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Химически факултет. – София : Университетско издателство "Св.Климент Охридски". – ISSN 1310-0319
Т. 89. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323103
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 2 - География = Annuaire de l"Universite de Sofia "St. Kl. Ohridski / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Геолого-географски факултет. – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски"
  Т. 90. – 2000. – На обкл.: 2000
323104
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 2 - География = Annuaire de l"Universite de Sofia "St. Kl. Ohridski. – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски"
  т. 100. – 2008
323105
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 2 - География = Annuaire de l"Universite de Sofia "St. Kl. Ohridski. – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски"
  т. 102. – 2010
323106
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 2 - География = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St. Kliment Ohridski"". – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски"
  т. 103. – 2012
323107
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 2 - География = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St. Kliment Ohridski"". – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски"
  т. 104. – 2012
323108
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 2 - География = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St. Kliment Ohridski"". – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски"
  т. 105. – 2013
323109
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 2 - География = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St. Kliment Ohridski"". – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски"
  т. 106. – 2014
323110
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 2 - Ботаника = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St. Kliment Ohridski"". – София : Университетско изд-во "Св. Климент Охридски"
  т. 99. – 2016


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323111
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 2 - Ботаника = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St. Kliment Ohridski"". – София : Университетско изд-во "Св. Климент Охридски"
  т. 100. – 2016


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323112
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 4 - Пьрва национална конференция по биотехнология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St. Kliment Ohridski"". – София : Университетско изд-во "Св. Климент Охридски"
  т. 100. – 2016
323113
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 2 - География = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St. Kliment Ohridski"". – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски"
  т. 107. – 2016
323114
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l"Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Стопански факултет. – София : Университетско изд-во Св. Климент Охридски. – ISSN 1311-8420
T. 1. – 2001
323115
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l"Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Стопански факултет. – София : Университетско изд-во Св. Климент Охридски. – ISSN 1311-8420
T. 2. – 2003
323116
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски". Книга 2 - География = Annuaire de l"Universite de Sofia "St. Kl. Ohridski. – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски"
  т. 101. – 2009
323117
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"". – София. – ISSN 0584-0317
Т. 101. – 2009
323118
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"". – София. – ISSN 0584-0279
Т. 102. – 2009
323119
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски". Книга 1 - Геология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"". – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 102. – 2010. – На обкл. рік вид. зазнач. 2013
323120
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St. Kliment Ohridski"". – София. – ISSN 0584-0279
Т. 103. – 2010
323121
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l"Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски". – ISSN 0205-0808
Т. 100. – 2011
323122
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St. Kliment Ohridski"". – София. – ISSN 0584-0279
Т. 104. – 2011
323123
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски". Книга 1 - Геология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"". – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 103. – 2012. – На обкл. рік вид. зазнач. 2013
323124
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St. Kliment Ohridski"". – София. – ISSN 0584-0279
Специално издание. – 2012
323125
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски". Специалност етнология = Annuaire de l"Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski"". – София : Университетско издателство"Св. Климент Охридски"
  т. 2. – 2012
323126
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski"". Faculte d"Histoire. – София : Университетско издателство"Св.Климент Охридски". – ISSN 1310-9406
Т. 100. – 2012


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323127
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St. Kliment Ohridski"". – София. – ISSN 0584-0279
Т. 105. – 2012
323128
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l"Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski"". – София : Университетско изд-во Св. Климент Охридски. – ISSN 1311-8420
T. 11. – 2013
323129
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l"Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски". – ISSN 0205-0808
Т. 101. – 2013
323130
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski"". Faculte d"Histoire. – София : Университетско издателство"Св.Климент Охридски". – ISSN 1312-9406
Т. 101. – 2013


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323131
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"". – София. – ISSN 0584-0317
Т. 104/105. – 2013
323132
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St. Kliment Ohridski"". – София. – ISSN 0584-0279
Т. 106. – 2013
323133
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"". – София. – ISSN 0584-0317
Т. 106. – 2014
323134
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St. Kliment Ohridski"". – София. – ISSN 0584-0279
Т. 107. – 2014
323135
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St. Kliment Ohridski"". – София. – ISSN 0584-0279
Юбилейно издание. – 2015
323136
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l"Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски". – ISSN 0205-0808
Т. 102. – 2015
323137
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St. Kliment Ohridski"". – София. – ISSN 0584-0279
Т. 108. – 2015
323138
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски". Книга 1 - Геология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"". – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  т. 104. – 2016
323139
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l"Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски". – ISSN 0205-0808
Т. 103. – 2016
323140
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 2:Ботаника. = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Биологически факултет. – София
  Т. 88. – 1995


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323141
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 2: География = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 88. – 1997
323142
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 4 = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Биологически факултет. – София : Университетско издателство "Св.Кл.Охридски"
  Т. 88. – 1997. – На обкл.: 1998 р.
323143
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 4 - VI Научна Сесия, София"96 = Annuaire de L"universite de Sofia "St. Kliment Ohridski" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Биологически факултет. – София : Университетско изд-во "Св. Климент Охридски"
  Т. 88. – 1998
323144
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 1: Зоология = Annuaire de l"Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Биологически факултет. – София
  Т. 92. – 2000
323145
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 1:Зоология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Биологически факултет. – София
  т. 91. – 2000
323146
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 1: Геология = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 92. – 2000
323147
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 1:Зоология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Биологически факултет. – София
  т. 92. – 2000
323148
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 2: Ботаника. = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Биологически факултет. – София : Университетско изд-во "Св. Климент Охридски"
  Т.91. – 2000


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323149
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Богословски факултет. – София : Университетско издателство "Св.Климент Охридски". – ISSN 1310-0319
Т. 4. – 2000. – (Нова серия)
323150
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Исторически факултет. – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски". – ISSN 0204-4005
Т. 89/90. – 2000
323151
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 2: Ботаника. = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Биологически факултет. – София : Университетско изд-во "Св. Климент Охридски"
  Т.93. – 2001


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323152
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 2: География = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kl.Ohridski / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т.91. – 2001


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323153
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 1: Геология = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  т. 94. – 2001


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323154
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 1: Геология = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  т. 91. – 2001


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323155
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 1: Геология = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  т. 93. – 2001


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323156
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 3 - Биохимия, биофизика, молекулярна биология и генетика, микробиология и физиология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Биологически факултет. – София : Университетско изд-во "Св. Климент Охридски"
  т. 90/91. – 2002
323157
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 1: Геология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 95. – 2002
323158
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Специалност Археология / Софийски уиверситет "Св.Климент Охридски". – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Suppl. – 2002. – Додаток до т. 2 за 1995 р.: Studia archaeologica. Supplementum 2: Сборник изследвания в чест на професор Атанас Милчев
323159
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 3 - Биохимия, биофизика, молекулярна биология и генетика, микробиология и физиология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Биологически факултет. – София : Университетско изд-во "Св. Климент Охридски"
  т. 92/94. – 2002
323160
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 4 / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Биологически факултет. – София : Университетско изд-во "Св. Климент Охридски"
  Т.94. – 2002
323161
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 2: География = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kl.Ohridski / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т.94. – 2002
323162
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 2: География = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kl.Ohridski / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т.93. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323163
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 1 - Зоология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Биологически факултет. – София
  Т.93/94. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323164
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Специалност Археология / Софийски уиверситет "Св.Климент Охридски". – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Suppl. – 2003. – Додаток до т. 1 за 1994 р.: Studia archaeologica. Supplementum 1: Сборник в памет на д-р Петър Горбанов
323165
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 2: География = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kl.Ohridski / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т.92. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323166
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 2: География = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kl.Ohridski / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т.95. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323167
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Исторически факултет. – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски". – ISSN 0204-4005
Т. 91/92. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323168
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Исторически факултет. – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски". – ISSN 0204-4005
Т. 93/95. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323169
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 2: Ботаника. = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Биологически факултет. – София : Университетско изд-во "Св. Климент Охридски"
  Т.94/96. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323170
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 1: Геология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 96. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323171
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 2: География = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 96. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323172
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 2: География = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 97. – 2005
323173
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 1: Геология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 97. – 2005
323174
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 1 - Зоология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Биологически факултет. – София : Университетско изд-во "Св. Климент Охридски"
  Т.95. – 2005
323175
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 4 / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Биологически факултет. – София : Университетско изд-во "Св. Климент Охридски"
  Т.96, ч. 1. – 2005
323176
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 4 / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Биологически факултет. – София : Университетско изд-во "Св. Климент Охридски"
  Т.96, ч. 2. – 2005
323177
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 1: Геология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 98. – 2006. – На обкл.: 2005 р.
323178
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Специалност археология = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Исторически факултет. – София : Университетско издателство"Св.Климент Охридски"
  Т.3. – 2006
323179
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Исторически факултет. – София : Университетско издателство"Св.Климент Охридски". – ISSN 0204-4005
Т. 96/97. – 2006
323180
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 2: География = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kl.Ohridski / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого-географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т.98. – 2007
323181
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 1: Геология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 100. – 2007. – На обкл.: 2005 р.
323182
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Специалност етнология = Annuaire de l"Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Исторически факултет. – София : Университетско издателство"Св.Климент Охридски"
  Том 1. – 2007
323183
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 1 - Зоология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Биологически факултет. – София : Университетско изд-во "Св. Климент Охридски"
  Т.96/98. – 2007
323184
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 2: География = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Том 99. – 2007
323185
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга : Геология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Том 99. – 2007
323186
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Исторически факултет. – София : Университетско издателство"Св.Климент Охридски". – ISSN 0204-4005
Том 98/99. – 2007
323187
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 1: Геология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"". – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 101. – 2008
323188
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Юридически факултет. – София : Университетско Издателство "Св.Климент Охридски". – ISSN 00811866
Т. 85. – 1992


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323189
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Философия / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Философски факултет. – София : Университетско Издателство"Св.Климент Охридски"
  Т. 86. – 1993


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323190
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга 2:Механика / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по математика и информатика. – София : Университеско Издателство "Св. Климент Охридски"
  Т. 88. – 1994


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323191
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по педагогика. – София, 1996. – ISSN 08618291


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323192
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга Психология / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Философски факултет. – София
  Т. 84. – 1996


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323193
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга 2: Литературознание / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по славянски филологии. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 86. – 1996
323194
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга 1:Езикознание = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по славянски филологии. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски"
  т. 86. – 1996. – На обкл.: 1999 р.
323195
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга 1:Езикознание = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по славянски филологии. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски"
  т. 87. – 1996. – На обкл.: 1999 р.
323196
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Проблемна научно-изследователска лаборатория за политическо поведение / Софийски уиверситет, Философски факултет. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 86. – 1996


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323197
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Физически факултет. – София. – ISSN 0584-0279
Т. 89. – 1997


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323198
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга 1:Математика и механика Книга 2: Приложна математика и информатика = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по математика и информатика. – София : Университеско Издателство "Св. Климент Охридски"
  Т. 89. – 1998
323199
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по начална и предучилищна педагогика. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски", 1998. – ISSN 0861-8216


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323200
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Философия / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Философски факултет. – София : Университетско Издателство"Св.Климент Охридски"
  т. 88. – 2000. – На обкл. т. 88: 1999 р.
323201
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Философия / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Философски факултет. – София : Университетско Издателство"Св.Климент Охридски"
  т. 89. – 2000. – На обкл. т. 88: 1999 р.
323202
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга 1:Математика и механика Книга 2: Приложна математика и информатика = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по математика и информатика. – София : Университеско Издателство "Св. Климент Охридски"
  Т. 92. – 2000
323203
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Социология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Философски факултет. – София : Университетско Издателство"Св.Климент Охридски"
  Т. 87. – 2000. – На обкл.: 1999 р.
323204
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга 2: Литературознание = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по славянски филологии. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 88. – 2000


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323205
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга 2 = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Химически факултет. – София : Университетско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 88. – 2000
323206
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Официален дял. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски". – ISSN 0205-3527
Том 3. – 2000
323207
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по журналистика и масова комуникация. – София : Университетско изд-во Св.Климент Охридски. – ISSN 1311-4883
Т. 7. – 2000
323208
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски".Факултет по класически и нови филологии. – София. – ISSN 0204-9600
Т. 86, кн. 1/2. – 2000
323209
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по педагогика. – София. – ISSN 0861-8291
T. 88. – 2000
323210
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по педагогика. – София. – ISSN 0861-8291
T. 89. – 2000
323211
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга Психология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Философски факултет. – София
  Т.90. – 2001
323212
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Социология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Философски факултет. – София : Университетско Издателство"Св.Климент Охридски"
  Т.92. – 2001. – На обкл.: 2001 р.
323213
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга 1 - Езикознание = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски".Факултет по класически и нови филологии. – София : Университеско Издателство "Св. Климент Охридски"
  Т. 88. – 2001


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323214
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по начална и предучилищна педагогика. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски", 1995-. – ISSN 0861-8216
T. 89. – 2001
323215
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по начална и предучилищна педагогика. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски", 1995-. – ISSN 0861-8216
T. 90. – 2001
323216
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Химически факултет. – София : Университетско издателство "Св.Климент Охридски". – ISSN 1310-0319
Т. 91. – 2001
323217
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Химически факултет. – София : Университетско издателство "Св.Климент Охридски". – ISSN 1310-0319
Т. 92/94. – 2001
323218
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по начална и предучилищна педагогика. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски", 1995-. – ISSN 0861-8216
T. 92. – 2001
323219
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по математика и информатика. – София : Университеско Издателство "Св. Климент Охридски". – ISSN 0205-0808
Т. 94 (за 2000). – 2001
323220
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Кн.2: Връзки з обществеността и реклама = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по журналистика и масова комуникация. – София : Университетско изд-во Св.Климент Охридски
  Т.8 (за 2001). – 2002
323221
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга Психология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Философски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т.91. – 2002
323222
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Философия = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Философски факултет. – София : Университетско Издателство"Св.Климент Охридски"
  Т. 92/94. – 2002
323223
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по педагогика. – София. – ISSN 0861-8291
T. 90/91. – 2002
323224
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по педагогика. – София. – ISSN 0861-8291
T. 92. – 2002
323225
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по педагогика. – София. – ISSN 0861-8291
T. 94. – 2002
323226
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Химически факултет. – София : Университетско издателство "Св.Климент Охридски". – ISSN 1310-0319
Т.95. – 2002
323227
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга Психология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Философски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т.89. – 2003
323228
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга Психология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Философски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т.94/95. – 2003
323229
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Специалност археология = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Исторически факултет. – София : Университетско издателство"Св.Климент Охридски"
  Т.2. – 2003
323230
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга Социология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Философски факултет. – София : Университетско Издателство"Св.Климент Охридски"
  Т.94. – 2003
323231
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по журналистика и масова комуникация. – София : Университетско изд-во Св.Климент Охридски. – ISSN 1311-4883
Т. 9 (за 2002). – 2003
323232
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" : Книга 2 / Софийски университет "Св.Климент Охридски".Факултет по класически и нови филологии. – София : Университеско Издателство "Св. Климент Охридски". – ISSN 0204-9600
Том 79. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323233
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски".Факултет по класически и нови филологии. – София. – ISSN 0204-9600
Т. 89. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323234
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски".Факултет по класически и нови филологии. – София. – ISSN 0204-9600
Т. 90, кн. 1/2. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323235
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по славянски филологии. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски". – ISSN 1310-8220
Т.92. – 2003
323236
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по педагогика. – София. – ISSN 0861-8291
T.93. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323237
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по начална и предучилищна педагогика. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски", 1995-. – ISSN 0861-8216
T.93/94. – 2003
323238
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по начална и предучилищна педагогика. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски", 1995-. – ISSN 0861-8216
T.95. – 2003
323239
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по педагогика. – София. – ISSN 0861-8291
T.96. – 2003. – (Книга Социални дейсности)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323240
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга Психология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Философски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т.92. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323241
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по математика и информатика. – София : Университеско Издателство "Св. Климент Охридски". – ISSN 0205-0808
Т. 95. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323242
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по математика и информатика. – София : Университеско Издателство "Св. Климент Охридски". – ISSN 0205-0808
Т. 96. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323243
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по математика и информатика. – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски". – ISSN 0205-0808
Т. 97. – 2005
323244
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга: Психология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Философски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 97. – 2006
323245
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга: Европеистика = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Философски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 1. – 2006
323246
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга: Социология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Философски факултет. – София : Университетско издателство"Св.Климент Охридски"
  Т. 96/98. – 2007
323247
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга: Психология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Философски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 96, N 1. – 2007
323248
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Факултет по математика и информатика = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski". – София : Университеско Издателство "Св. Климент Охридски"
  Т. 98. – 2008
323249
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга: Социология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"". – София : Университетско издателство"Св.Климент Охридски"
  Т. 99. – 2008
323250
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга: Социология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"". – София : Университетско издателство"Св. Климент Охридски"
  Т. 100. – 2008
323251
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга: Психология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"". – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 93. – 2008
323252
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Факултет по математика и информатика = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski". – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски"
  Т. 99. – 2009
323253
   Годишник на Софийския Университет"Св. Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Физически факултет. – София. – ISSN 0584-0279
Т. 90. – 2000
323254
   Годишник на Софийския Университет"Св. Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Физически факултет. – София. – ISSN 0584-0279
Т. 94. – 2002
323255
   Годишник на Софийския Университет"Св. Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Физически факултет. – София. – ISSN 0584-0279
Т. 95. – 2002
323256
   Годишник на Софийския Университет"Св. Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Физически факултет. – София. – ISSN 0584-0279
Т. 97. – 2004
323257
   Годишник на Софийския Университет"Св. Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Физически факултет. – София. – ISSN 0584-0279
Т. 99. – 2006
323258
   Годишник на Софийския Университет"Св. Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св. Климент Охридски".Физически факултет. – София. – ISSN 0584-0279
Т. 100. – 2007
323259
   Годишник на Софийския Университет"Св. Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"". – София. – ISSN 0584-0279
Т. 101. – 2008
323260
   Годишник на Софийския Университет"Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Физически факултет. – София. – ISSN 0584-0279
Т. 91. – 2001


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323261
   Годишник на Софийския Университет"Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Физически факултет. – София. – ISSN 0584-0279
Т. 92/93. – 2001


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323262
   Годишник на Софийския Университет"Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Физически факултет. – София. – ISSN 0584-0279
Т. 96. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323263
   Годишник на Софийския Университет"Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Химически факултет. – София. – ISSN 0584-0317
Т.96. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323264
   Годишник на Софийския Университет"Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Химически факултет. – София. – ISSN 0584-0317
Т.97, книга 1. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
323265
   Годишник на Софийския Университет"Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Химически факултет. – София. – ISSN 0584-0317
Т. 97, книга 2. – 2005
323266
   Годишник на Софийския Университет"Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Физически факултет. – София. – ISSN 0584-0279
Т. 98. – 2005
323267
   Годишник на Софийския Университет"Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Химически факултет. – София. – ISSN 0584-0317
Т. 98/99. – 2006
323268
   Годишник на Софийския Университет"Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"". – София. – ISSN 0584-0317
Т. 100. – 2008
323269
  Семенюк І. Годі ! / І. Семенюк. – Київ : Політична література, 1950. – 45 с.
323270
  Кривич Г.Д. Годі и люди / Г.Д. Кривич. – Л., 1934. – 55с.
323271
  Богза Д. Годі сопротивления / Д. Богза. – Бухарест, 1957. – 355с.
323272
  Мадер Ю. Годі таємниць! / Ю. Мадер. – Київ, 1970. – 167 с.
323273
  Лі Чан Сун Годі так жити / Лі Чан Сун, Цой Ген. – К., 1959. – 124с.
323274
  Пчілка Олена Годі, діточки, вам спать / Пчілка Олена. – Київ, 1991. – 333 с.
323275
  Томме М.Ф. Годівля сільськогосподарських тварин. / М.Ф. Томме. – Х., 1935. – 282с.
323276
  Бутило Р.І. Годівля як ключовий організаційно-економічний елемент в технології виробництва молока // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 141-145. – ISSN 2309-1533
323277
  Титли А. Годо приходит : трагикомедия в двух действиях // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 126-167. – ISSN 1130-6545
323278
  Білкун М.В. Годованці Сонця : повість / М.В. Білкун. – Київ : Веселка, 1968. – 215 с.
323279
  Мушенко В.Г. Годовая динамика зообентоса пойменного озера доно-аксайского займища. : Автореф... Канд.биол.наук: / Мушенко В.Г.;, 1950. – 14л.
323280
  Слуцкий Б.А. Годовая стрелка / Б.А. Слуцкий. – М., 1971. – 167с.
323281
  Обуховский В.М. Годовое планирование производства в сельско-хозяйственных предприятиях и межхозяйственных объединениях / В.М. Обуховский. – М., 1979. – с.
323282
   Годовой доклад за 2010 год / UNFPA. – Нью-Йорк : Фонд ООН в области народонаселения, 2011. – 36 с. : ил. – ISBN 978-0-89714-967-7
323283
  Бутрос-Гали Бутрос Годовой доклад о работе Организации посвященный 50-й годовщине. 1996 : Доклад о работе Организации за период с пятидесятой по пятьдесят первую сессию Генеральной Ассамблеи / Бутрос-Гали Бутрос. – Нью-Йорк : ООН, 1996. – 494с.
323284
  Россомахин М.В. Годовой и максимальный сток водотоков севеной части Центральной Азии : Автореф... канд. геогр.наук: 11696 / Россомахин М.В.; ЛГУ. – Л., 1971. – 23л.
323285
  Маазик Э.А. Годовой круг / Э.А. Маазик. – М., 1983. – 431с.
323286
   Годовой обзор минеральных ресурсов СССР за 1925/26 г.. – Ленинград : Издание Геологического комитета
т.1. – 1927. – 804 с.
323287
   Годовой обзор минеральных ресурсов СССР за 1926/27 г.. – Ленинград : Издание Геологического комитета
т,2. – 1928. – 1098 с.
323288
   Годовой отчет 2007 : глобальная экономика - на общее благо / Международный Валютный Фонд; МВФ, Департамент внешних связей. – Washington : International Monetary Fund, 2007. – 72 с. : ил. + 1 СD-ROM. – ISBN 978-3-58906-682-3
323289
   Годовой отчет 2010 : содействие сбалансированному мировому подъёму / Международный Валютный Фонд. – Washington : IMF, 2010. – 80 с. : ил., табл.
323290
   Годовой отчет 2011 : обеспечение справедливого и сбалансированного роста / Международный Валютный Фонд. – Washington : МВФ, 2011. – 82 с. : ил., табл.
323291
   Годовой отчет 2014 : от стабилизации к устойчивому росту / Международный Валютный Фонд. – Washington : МВФ, 2014. – 92 с. : ил., таб. – ISBN 978-1-61635-766-5
323292
   Годовой отчет библиотеки Петрозаводского университета за 1963 г.. – Петрозаводск, 1964. – 49с.
323293
   Годовой отчет Всемирного банка - 1996. – Вашингтон : Всемирный банк, 1996. – 220с. – ISBN 0-8213-3261-9
323294
   Годовой отчет за 1923 год.. – М, 1924. – 160с.
323295
   Годовой отчет за 1924-1925 год.. – Л, 1926. – 45с.
323296
   Годовой отчет за 1924 год к ІІІ съезду Советов СССР.. – Москва : Мосполиграф 10-я тип. "Заря Коммунизма", 1925. – 116с.
323297
   Годовой отчет Комиссариата по атомной энергии Франции за 1968 г., 1968. – 40с.
323298
   Годовой отчет Комиссариата по атомной энергии Франции за 1969 г.. – Москва, 1971. – 52с.
323299
   Годовой отчет Комиссариата по атомной энергии Франции за 1970 г.. – Москва, 1973. – 48с.
323300
   Годовой отчет Комиссариата по атомной энергии Франции за1967 г.. – Москва, 1969. – 44с.
323301
  Фрумин И.М. Годовой отчет массовой библиотеки. / И.М. Фрумин. – М., 1956. – 33с.
323302
   Годовой отчет о работе Окрисполкома за 1924-25 год.. – Челябинск, 1926. – 175с.
323303
   Годовой отчет Общества вспомоществования студентам Университета Св. Владимира : с 1-го ноября 1895 по 1-е ноября 1896 г. – Киев : Тип. С.В. Кузьменко
(год пятнадцатый). – 1896. – 28 с.
323304
   Годовой отчет Общества вспомоществования студентам Университета Св. Владимира : за 1907 год. – Киев : Лито-типогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, Киевское отд.
год двадцать шестой. – 1908. – 52 с.
323305
   Годовой отчет общества вспомоществования студентам Университета Св. Владимира за 1899 год. – Киев : Типография С.В. Кульженко, 1900. – 41, [1] с.
323306
   Годовой отчет обьединения "Атомик энерджи оф Канада" за 1967-1968 год., 1969. – 36с.
323307
  Гетьман В.Г. Годовой отчет сельскохозяйственного предприятия. / В.Г. Гетьман. – М., 1984. – 175с.
323308
  Фрумин И.М. Годовой отчет технической библиотеки. / И.М. Фрумин. – М., 1940. – 24с.
323309
   Годовой сток и его внутригодовое распределение (на территории горных стран Кордильер и Аппалачей) : Автореф... канд. геогр.наук: / Бусаров В. Н,; Бусаров В. Н,; МГУ. – М., 1974. – 20л.
323310
  Естафьев Г.А. Годовой сток рек Северо-Востока Европейской части СССР / Г.А. Естафьев. – Ленинград : Наука, 1975. – 100 с.
323311
  Броунов П.И. Годовой ход отклонения температуры от нормальной в европейских циклонах : (с рис.) / [соч.] П.И. Броунова. – Санкт-Петербург : [Тип. Имп. Акад. наук], 1884. – [2], 27 с., 1 л. черт. – Приложение к 49 т. Записки Имп. Академии наук, № 3
323312
  Хрущева Н. Годовщина XX съезда КПСС в США. // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2006. – Т. 4, № 2. – С. 94-97. – ISSN 1728-2756
323313
  Кобзев Н.В. Годовщина весны / Н.В. Кобзев. – Донецк, 1969. – 31с.
323314
  Данилевская Е.В. Годовщина разгрома немцев под Москвой / Е.В. Данилевская, С.В. Панова. – М, 1942. – 19с.
323315
   Годовщина Социальной Революции в Саратове.. – Саратов, 1918. – 105с.
323316
  Заславский Р.З. Годовщины / Р.З. Заславский. – К., 1984. – 189с.
323317
  Липкес И. Годовые бюджеты киевских рабочих. 1925-1926. / И. Липкес. – К., 1926. – 111с.
323318
  Песков Б. Годовые кольца / Б. Песков. – Воронеж, 1955. – 276с.
323319
  Солнцев Р.Х. Годовые кольца / Р.Х. Солнцев. – Красноярск, 1965. – 76с.
323320
  Лайне Н.Г. Годовые кольца : стихи и поэма / Н.Г. Лайне; перевод. – Петрозаводск, 1968. – 240 с.
323321
  Серебряков Г.В. Годовые кольца / Г.В. Серебряков. – М, 1971. – 126 с.
323322
  Умывакина Г.М. Годовые кольца / Г.М. Умывакина. – Воронеж, 1976. – 32с.
323323
  Сольников А.С. Годовые кольца / А.С. Сольников. – М., 1977. – 155с.
323324
  Огнев В.Ф. Годовые кольца / В.Ф. Огнев. – М., 1983. – 335с.
323325
  Волохов Ф.С. Годовые кольца / Ф.С. Волохов. – Воронеж, 1988. – 316с.
323326
  Костин В.М. Годовые кольца : проза : [повести и рассказы] / Владимир Костин. – Томск : Красное Знамя, 2008. – 440 с. – Кн. посвящается памяти С. Завьялова. – ISBN 978-5-9528-0061-8
323327
  Якушев Н.М. Годовые кольца. / Н.М. Якушев. – Ярославль, 1964. – 112с.
323328
  Кузнецов В.И. Годовые кольца. Стихи / В.И. Кузнецов. – М., 1970. – 136с.
323329
   Годовые, 11-летние и апериодические вариации вектора индукции на 8 обсерваториях сети Intermagnet / В.И. Бабак, И.И. Рокитянский, Е.Ю. Соколова, А.В. Терешин // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 1. – С. 97-110 : рис. – Библиогр.: с. 108-110. – ISSN 0203-3100
323330
  Цхакая А.Д. Годограф -Р по наблюдениям Тбилиской сейсмографической станции. / А.Д. Цхакая. – с.
323331
  Тимошин Ю.В. Годографы отраженных волн при дипольном сканировании приемной апертуры // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1986. – С. 16-22. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геология ; № 5)
323332
  Чиладзе О. Годори : Роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 3. – С. 6-96. – ISSN 0012-6756
323333
  Монич Е.А. Годоскопические ФЭУ и их применение в детекторах частиц. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Монич Е.А.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.23
323334
  Фомичев Н.А. Годы -- не птица / Н.А. Фомичев. – Челябинск, 1967. – 75с.
323335
  Снегин Д.Ф. Годы / Д.Ф. Снегин. – Алма-Ата, 1944. – 40с.
323336
  Луконин М.К. Годы / М.К. Луконин. – М., 1958. – 182с.
323337
  Ахунова Этибор Годы : книга стихов / Ахунова Этибор; пер. с узб. Р.Казакова. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1973. – 95 с.
323338
  Безымянный Г.Б. Годы : стихи / Г.Б. Безымянный. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1979. – 48 с.
323339
  Грачев Н.Г. Годы / Н.Г. Грачев. – Ярославль, 1980. – 143с.
323340
  Кузнецов Е.М. Годы / Е.М. Кузнецов. – Донецк, 1982. – 64с.
323341
  Кузнецов Е.С. Годы / Е.С. Кузнецов. – Донецк, 1982. – 64с.
323342
  Ботвинник С.В. Годы : стихи / С.В. Ботвинник. – Ленинград : Советский писатель, 1983. – 208 с.
323343
  Цвелев В.А. Годы : Стихи и поэма / В.А. Цвелев. – Москва : Советский писатель, 1984. – 79с.
323344
  Левитанский Ю.Д. Годы / Ю.Д. Левитанский. – М., 1987. – 348с.
323345
  Шульгин Годы / Шульгин, в. – М., 1990. – 828с.
323346
   Годы 2005-й - 2006-й. События, факты, судьбы : NEW! 10лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 42-43 : Фото
323347
  Чжан Мэн-лян Годы бедствий / Чжан Мэн-лян. – М., 1959. – 300с.
323348
  Ананьев А.А. Годы без войны / А.А. Ананьев. – Москва
1. – 1976. – 128с.
323349
  Ананьев А.А. Годы без войны / А.А. Ананьев. – Москва
1. – 1976. – 128с.
323350
  Ананьев А.А. Годы без войны / А.А. Ананьев. – Москва
2. – 1979. – 367с.
323351
  Ананьев А.А. Годы без войны / А.А. Ананьев. – Москва
2. – 1980. – 79с.
323352
  Ананьев А.А. Годы без войны / А.А. Ананьев. – Москва
3. – 1981. – 368с.
323353
  Ананьев А.А. Годы без войны : роман / А.А. Ананьев. – Москва : Советский писатель
Кн. 3. – 1981. – 368с.
323354
  Ананьев А.А. Годы без войны / А.А. Ананьев. – Москва
3. – 1982. – 64с.
323355
  Ананьев А.А. Годы без войны : роман в 4-х кн., в 2-х томах / А.А. Ананьев. – Москва : Советский писатель
Т. 1, кн. 1-2. – 1986. – 512с.
323356
  Ананьев А.А. Годы без войны : роман в 4-х кн., в 2-х томах / А.А. Ананьев. – Москва : Советский писатель
Т. 2, кн. 3-4. – 1986. – 560с.
323357
  Ананьев А.А. Годы без войны : роман в 4-х кн., в 3-х томах / А.А. Ананьев. – Москва : Молодая гвардия. – ISBN 5-235-00166-4
Т. 1. – 1987. – 699с.
323358
  Ананьев А.А. Годы без войны / А.А. Ананьев. – Москва
2. – 1987. – 764с.
323359
  Ананьев А.А. Годы без войны : роман в 4 кн. ; в 3 т. / Анатолий Ананьев. – Москва : Молодая гвардия
Т. 1. – 1988. – 653 с.
323360
  Ананьев А.А. Годы без войны : роман в 4 кн. ; в 3 т. / Анатолий Ананьев. – Москва : Молодая гвардия. – ISBN 5-235-00167-2
Т. 2. – 1988. – 367с.
323361
  Ананьев А.А. Годы без войны : роман в 4 кн. ; в 3 т. / Анатолий Ананьев. – Москва : Молодая гвардия. – ISBN 5-235-00168-0
Т. 3. – 1988. – 367 с.
323362
  Ананьев А.А. Годы без войны / А.А. Ананьев. – Москва
Т. 1. – 1989. – 638с.
323363
  Ананьев А.А. Годы без войны / А.А. Ананьев. – Москва
Т. 2. – 1989. – 702с.
323364
  Помозов Ю.Ф. Годы близкие, годы далекие / Ю.Ф. Помозов. – Л., 1976. – 480с.
323365
  Хижняк И.Л. Годы боевые / И.Л. Хижняк. – Краснодар
1. – 1973. – 255с.
323366
  Безыменский А.И. Годы большевистской юности / А.И. Безыменский. – М, 1970. – 48с.
323367
  Горбатов Б.Л. Годы борьбы / Б.Л. Горбатов. – Москва, 1955. – 520с.
323368
   Годы борьбы и побед.. – Симферополь, 1967. – 558с.
323369
   Годы борьбы и побед.. – Рига, 1968. – 124с.
323370
   Годы борьбы и побед.. – Киев, 1983. – 215с.
323371
   Годы борьбы и свершений.. – Л, 1988. – 302с.
323372
  Черепахин Г.В. Годы борьбы. / Г.В. Черепахин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1956. – 112с.
323373
   Годы братской дружбы и сотрудничества СССР и ПНР.. – К, 1974. – 168с.
323374
  Примаков Е.М. Годы в большой политике / Евгений Примаков. – Москва : Коллекция "Совершенно секретно", 1999. – 445, [7] с., [40] л. ил. : ил. – ISBN 5-89048-066-9
323375
  Драгунский Д.А. Годы в броне. / Д.А. Драгунский. – 2-е изд., исп. и доп. – М., 1975. – 383с.
323376
  Драгунский Д.А. Годы в броне. / Д.А. Драгунский. – 3-е изд., доп. – М., 1983. – 383с.
323377
  Менцель Г.В. Годы в Вольфенбюттеле / Г.В. Менцель. – М., 1986. – 343с.
323378
  Гроссман М.С. Годы в огне / М.С. Гроссман. – 2-е изд., испр. и доп. – Челябинск, 1987. – 494с.
323379
  Бочкарев П.П. Годы в огненном небе. / П.П. Бочкарев, Н.И. Парыгин. – М., 1991. – 319,1с.
323380
  Мулдагалиев Д. Годы в песнях : стихи и поэмы / Д. Мулдагалиев. – Алма-Ата : Жазушы, 1967. – 380 с.
323381
  Куц И.Ф. Годы в седле / И.Ф. Куц. – М., 1964. – 150с.
323382
  Лященко Н.Г. Годы в шинели / Н.Г. Лященко. – Фрунзе, 1974. – 232с.
323383
  Шухрат Годы в шинелях. / Шухрат. – Ташкент, 1959. – 420с.
323384
  Шухрат Годы в шинелях. / Шухрат. – М, 1960. – 421с.
323385
  Шухрат Годы в шинелях. / Шухрат. – М, 1966. – 420с.
323386
  Бляхин П.А. Годы великих испытаний / П.А. Бляхин. – М, 1966. – 119с.
323387
   Годы великих свершений. – Москва, 1964. – 184 с.
323388
   Годы великой битвы.. – М, 1958. – 803с.
323389
  Афанасьев О.Л. Годы взрастания / О.Л. Афанасьев. – Москва, 1987. – 151с.
323390
  Еременко А.И. Годы возмездия, 1943-1945 / А.И. Еременко. – 2-е изд. – М., 1985. – 424с.
323391
  Еременко А.И. Годы возмездия, 1943-1945 / А.И. Еременко. – Киев : Политиздат Украины, 1986. – 526с.
323392
  Еременко А.И. Годы возмездия. 1943-1945 / А.И. Еременко. – Москва, 1969. – 598с.
323393
  Байрамов А.А. Годы возмужания : роман / А.А. Байрамов; пер. с башк. Г.Свиридова. – Москва : Современник, 1979. – 288 с.
323394
  Помилуйко В.П. Годы возмужания / В.П. Помилуйко. – Ленинград, 1985. – 190с.
323395
  Байрамов А. Годы возмужания : роман / А. Байрамов; авториз. пер. с башк. Г.Свиридова. – Москва : Современник, 1987. – 318 с.
323396
  Гроссман В.С. Годы войны / В.С. Гроссман. – Москва : ОГИЗ, 1947. – 504 с.
323397
  Богаткин В. Годы войны / В. Богаткин. – Москва : Искусство, 1971. – 140с.
323398
  Кукрыниксы Годы войны / Кукрыниксы. – Москва, 1985. – 319с.
323399
  Гроссман В.С. Годы войны / В.С. Гроссман. – М., 1989. – 460с.
323400
  Гречко А.А. Годы войны, 1941-1943 / А.А. Гречко. – М., 1976. – 574с.
323401
   Годы героического труда.. – Сталино, 1961. – 148с.
323402
  Шевченко А.И. Годы гнева / А.И. Шевченко. – Куйбышев, 1964. – 355с.
323403
  Мухоперц И.М. Годы грозовые / И.М. Мухоперц. – М., 1958. – 205с.
323404
  Арский П.А. Годы грозовые / П.А. Арский. – Москва : Советский писатель, 1962. – 116 с.
323405
  Чехов В.Г. Годы грозовые / В.Г. Чехов. – Волгоград, 1967. – 303с.
323406
   Годы грозовые. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1977. – 221 с.
323407
  Чисятков А.М. Годы далекие, годы близки. / А.М. Чисятков. – Чебоксары, 1980. – 159с.
323408
  Михайлов Н.А. Годы далекие, годы близкие / Н.А. Михайлов. – Краснодар, 1968. – 152с.
323409
  Ген Т.Г. Годы далекие, годы близкие. / Т.Г. Ген. – М, 1967. – 336с.
323410
  Глазов Г.С. Годы дальнего следования / Г.С. Глазов. – М, 1973. – 336с.
323411
  Бережков В.М. Годы дипломатической службы / В.М. Бережков. – М, 1972. – 367с.
323412
  Исбах А.А. Годы жизни / А.А. Исбах. – Ленинград, 1948. – 179с.
323413
  Яшин А.Я. Годы жизни / А.Я. Яшин. – М., 1961. – 432с.
323414
  Софронов А.В. Годы жизни / А.В. Софронов. – Ростов н/Д, 1966. – 351с.
323415
  Миловидов А.С. Годы жизни и годы труда / А.С. Миловидов. – Москва, 1983. – 119 с.
323416
  Ронкин М Годы и версты / М Ронкин. – Фрунзе, 1982. – 112с.
323417
  Горбатов А.В. Годы и войны / А.В. Горбатов. – М., 1965. – 382с.
323418
  Горбатов А.В. Годы и войны / А.В. Горбатов. – 2-е изд. – М., 1989. – 365с.
323419
  Горбатов А.В. Годы и войны / А.В. Горбатов. – М., 1992. – 554с.
323420
  Карасаев Н.П. Годы и встречи / Н.П. Карасаев. – 2-е изд. – Л, 1986. – 166с.
323421
  Боголюбов К.В. Годы и встречи. Воспоминания / К.В. Боголюбов. – Свердловск, 1975. – 127с.
323422
  Отаров К.С. Годы и горы / К.С. Отаров. – Москва : Советский писатель, 1966. – 148 с.
323423
  Казаков Н.Ф. Годы и десятилетия / Н.Ф. Казаков. – М, 1982. – 270с.
323424
  Шапошникова Л.В. Годы и дни Мадраса / Л.В. Шапошникова. – М., 1971. – 384с.
323425
  Александрова Т.А. Годы и заботы / Т.А. Александрова. – Москва, 1990. – 204с.
323426
  Бабошин Н.П. Годы и камни / Н.П. Бабошин. – Алма-Ата, 1968. – 92с.
323427
  Чернов Е.И. Годы и конфликты / Е.И. Чернов. – Саранск, 1981. – 150с.
323428
  Кальницкий Я.И. Годы и люди / Я.И. Кальницкий. – Х., 1935. – 168с.
323429
  Киш Э. Годы и люди : избранные рассказы и очерки / Эгон Эрвин Киш ; Сост. М. Живов, Пер. с нем. А. Ариан, В. Гурвич, и др. ; Вступ. ст. М. Живова. – Москва : Госиздат Худож. лит-ры, 1936. – 286 с. – Статья: Мастер художественного репортажа / М.С. Живов
323430
  Рябов И.А. Годы и люди / И.А. Рябов. – М., 1949. – 280с.
323431
  Соколов-Скаля Годы и люди / Соколов-Скаля. – М., 1959. – 10с.
323432
  Кутатели А.Н. Годы и люди : рассказы и повести / А.Н. Кутатели. – Тбилиси : Заря Востока, 1962. – 258 с.
323433
  Адаров А.О. Годы и люди / А.О. Адаров. – Горно-Алтайск, 1962. – 100с.
323434
  Кулаков К. Годы и люди / К. Кулаков. – Минск, 1977. – 158с.
323435
  Меликянц Г.Г. Годы и люди / Г.Г. Меликянц. – М, 1984. – 144с.
323436
  Вольф Ф. Годы и люди / Ф. Вольф. – Москва, 1988. – 374 с.
323437
  Шутов И.Н. Годы и люди. / И.Н. Шутов. – К, 1955. – 335с.
323438
   Годы и люди.. – Хабаровск, 1957. – 103с.
323439
   Годы и люди.. – Чита, 1960. – 415с.
323440
   Годы и люди.. – Саратов, 1983. – 143с.
323441
   Годы и люди.. – Саратов
Вып. 4. – 1989. – 230с.
323442
  Шрайбман И.И. Годы и мгновения / И.И. Шрайбман. – М., 1981. – 464с.
323443
  Шефнер В.С. Годы и миги / В.С. Шефнер. – М., 1983. – 327с.
323444
  Шефнер В.С. Годы и миги / В.С. Шефнер. – М., 1986. – 304с.
323445
   Годы и события.. – Пенза, 1963. – 128с.
323446
  Микоша В.В. Годы и страны / В.В. Микоша. – М., 1967. – 568с.
323447
   Годы и фильмы.. – М, 1970. – 120с.
323448
   Годы и фильмы.. – М, 1980. – 368с.
323449
   Годы идут / Касумов, , Имран Ашум оглы, Сеидбейли, , Гасан Мехти оглы. – Москва, 1973. – 287 с.
323450
  Мурзаев Э.М. Годы исканий в Азии / Э.М. Мурзаев. – Москва : Мысль, 1973. – 398с. – (XX век: Путешествия. Открытия. Исследования)
323451
  Гончаренко Геннадий Годы испытаний / Гончаренко Геннадий. – Москва : Молодая гвардия
книга первая. – 1961. – 392 с.
323452
  Гончаренко Г.И. Годы испытаний / Г.И. Гончаренко. – Петрозаводск
1. – 1964. – 439с.
323453
  Шик Э. Годы испытаний / Э. Шик. – М., 1969. – 600с.
323454
  Кузнецов Н.Ф. Годы испытаний / Н.Ф. Кузнецов. – Л., 1987. – 318с.
323455
  Пухов Н.П. Годы испытаний. / Н.П. Пухов. – М., 1959. – 87с.
323456
  Аристов И.Д. Годы испытаний.Записки офицера / И.Д. Аристов. – Изд 2-е. – Днепропетровск, 1973. – 463с.
323457
  Милионис Х. Годы испытаний: Сб. / Х. Милионис. – М., 1986. – 262с.
323458
  Назимзаде Годы их жизней / Назимзаде. – М., 1968. – 358с.
323459
   Годы как реки.. – Минск, 1988. – 189с.
323460
   Годы комсомольские. – Минск, 1988. – 235с.
323461
  Пономарев А.Н. Годы космической эры / А.Н. Пономарев. – М., 1974. – 291с.
323462
  Кортунов А.К. Годы крутого подъема / А.К. Кортунов. – М., 1961. – 52с.
323463
  Юров А.Ф. Годы крутого подъема. / А.Ф. Юров. – Белгород, 1959. – 83с.
323464
   Годы лейтенантские.. – М, 1975. – 79с.
323465
  Сорокин Л.Л. Годы любви / Л.Л. Сорокин. – Свердловск, 1981. – 126с.
323466
  Глогинский Б. Годы любви и смерти / Б. Глогинский. – София, 1975. – 151с.
323467
  Горячева Е.С. Годы моей юности / Е.С. Горячева. – М, 1968. – 102с.
323468
  Горячева Е.С. Годы моей юности / Е.С. Горячева. – М, 1968. – 102с.
323469
  Сагиян А. Годы мои : стихи / А. Сагиян; переводы. – Ереван : Айастан, 1971. – 151 с.
323470
  Куприна-Иорданская Годы молодости / Куприна-Иорданская. – М, 1960. – 239с.
323471
  Ковалев А Ю. Годы молодые / А Ю. Ковалев. – Ташкент, 1966. – 176с.
323472
  Квитко Л.М. Годы молодые : роман в стихах / Л.М. Квитко. – Москва, 1968. – 192 с.
323473
  Меламуд Х.Г. Годы молодые : роман / Х.Г. Меламуд. – Москва : Советский писатель, 1970. – 350 с.
323474
  Дьяков Б.А. Годы молодые... / Б.А. Дьяков. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 1970. – 224 с.
323475
  Асадов Э.А. Годы мужества и любви : Стихи, поэмы / Э.А. Асадов. – Москва : Воениздат, 1978. – 326с.
323476
  Белозеров А. Годы мятежные / А. Белозеров. – Горький, 1960. – 344с.
323477
  Родионова М.Я. Годы напряженного труда / М.Я. Родионова. – М., 1963. – 208с.
323478
  Ломиа К. Годы начинаются весной : стихотворения и поэмы / К. Ломиа; пер. с абхаз. – Сухуми : Алашара, 1985. – 207 с.
323479
  Галин Б.А. Годы нашей жизни / Б.А. Галин. – М., 1956. – 670с.
323480
  Тельман И.Г. Годы нашей жизни : докум. повести, хроники, очерки / И. Тельман ; [худож. И. Гусева]. – Москва : Советский писатель, 1983. – 367с.
323481
  Никулин Л.В. Годы нашей жизни. / Л.В. Никулин. – М, 1966. – 512с.
323482
  Киселев М.В. Годы огневые / М.В. Киселев. – М, 1958. – 125с.
323483
  Левченко Г.И. Годы огневые : [воспоминания] / Г.И. Левченко ; лит. запись кап. 3 ранга В. Устьянцева. – Москва : Воениздат, 1960. – 48 с. – (Библиотечка журнала "Советский моряк" ; № 7)
323484
  Рябов В.С. Годы огневые / В.С. Рябов. – Москва : Московский рабочий, 1977. – 264 с.
323485
  Рябов В.С. Годы огневые / В.С. Рябов. – М., 1977. – 200с.
323486
   Годы огневые, годы трудовые.. – Куйбышев, 1959. – 447с.
323487
  Корчев М.С. Годы огневые. / М.С. Корчев. – К., 1979. – 327с.
323488
  Корчев М.С. Годы огневые. / М.С. Корчев. – К., 1989. – 300с.
323489
  Федоренко Ф.И. Годы партизанские, 1941-1944 / Ф.И. Федоренко. – Симферополь, 1990. – 285с.
323490
  Соколова Е. Годы пионерский / Е. Соколова. – М., 1955. – 96с.
323491
  Гроссман В.С. Годы подполья / В.С. Гроссман. – М.-Л., 1940. – 175с.
323492
  Гроссман В.С. Годы подполья (Третья книга о Кольчугене) / В.С. Гроссман. – М.-Л., 1940. – 175с.
323493
  Плохоцкий М. Годы подполья в ПОльше. / М. Плохоцкий. – М., 1933. – 164с.
323494
  Лескова Л.И. Годы подъема. / Л.И. Лескова. – Челябинск, 1958. – 68с.
323495
  Поллит Годы политического ученичества / Поллит, , Гарри. – М., 1960. – 721с.
323496
  Мальро Андре Годы презрения / Мальро Андре. – Москва, 1935. – 100 с.
323497
  Мальро Андре Годы презрения. / Мальро Андре. – М., 1935. – 62с.
323498
  Али С. Годы преобразований и оценка первого пятилетнего плана ОАР / Али Сабри. – Москва : Прогресс, 1970. – 165, [2] с.
323499
  Али С. Годы преобразования и оценка первого пятилетнего плана ОАР / С. Али. – Москва, 1970. – 167с.
323500
  Крехов Б.П. Годы проходят, а память живет / Б.П. Крехов. – М., 1991. – 126с.
323501
  Нуршаихов А. Годы радости и любви : роман, повести / А. Нуршаихов. – Алма-Ата : Жазушы, 1973. – 424 с.
323502
  Капица П.И. Годы разлук / П.И. Капица. – Л., 1966. – 464с.
323503
  Ленин В.И. Годы реакции / В.И. Ленин. – Москва, 1935. – 288с.
323504
  Ленин В.И. Годы реакции и под"ема / В.И. Ленин. – Ленинград : Прибой, 1925. – 252 с.
323505
  Орлов В.И. Годы реакции. 1908-1910 / Орлов В.И. – Москва
Ч. 1. – 1925. – 280 с.
323506
  Владимов М.В. Годы рождения / М.В. Владимов. – Москва, 1984. – 95с.
323507
  Ивинская О. Годы с Пастернаком и без него / О.Ивинская, И.Емельянова. – Москва : Вагриус, 2007. – 528с. – ISBN 978-5-98264-026-0
323508
  Саянов В.М. Годы славы / В.М. Саянов. – М., 1946. – 22с.
323509
  Кадыров А.Н. Годы становления / А.Н. Кадыров. – Алма-Ата, 1978. – 96с.
323510
  Иерусалимский В.П. Годы становления и борьбы / В.П. Иерусалимский. – М, 1970. – 280с.
323511
  Чулков Г. Годы странствий / Г. Чулков. – М, 1930. – 400с.
323512
  Арбузов А.Н. Годы странствий / А.Н. Арбузов. – Москва, 1954. – 100с.
323513
  Дынникова И. Годы странствий // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 10, спец. вып. – С. 73-77. – ISSN 0235-7089


  Русские староверы в Бразилии.
323514
  Корнилов А.А. Годы странствий Михаила Бакунина / А.А. Корнилов. – Ленинград ; Москва : Государственное издательство, 1925. – 576 с.
323515
  Курганов О.И. Годы странствий. / О.И. Курганов. – М., 1974. – 344с.
323516
  Житенев В.А. Годы студенеские / В.А. Житенев. – Москва, 1972. – 47с.
323517
  Ольховский Е.С. Годы студенческие... / Е.С. Ольховский. – Ленинград, 1977. – 166с.
323518
  Зайцев В.П. Годы суровых испытаний / Зайцев В.П. – Ростов -на-Дону, 1967. – 128 с.
323519
  Галицкий К.Н. Годы суровых испытаний. 1941-1944 / К.Н. Галицкий. – Москва, 1973. – 600с.
323520
  Кулешов Л.В. Годы творческих поисков / Л.В. Кулешов. – М., 1969. – 54с.
323521
  Стариков В.А. Годы тревог и свершений. / В.А. Стариков. – М, 1981. – 335с.
323522
  Уманский Л.А. Годы труда и побед, 1917-1987 : Популярный справочник / Л.А. Уманский, С.С. Шаболдин. – Москва : Политиздат, 1987. – 367с.
323523
  Змеев В.А. Годы учебы М.В. Ломоносова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 80-95. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В статье предпринята попытка анализа 20-летнего периода жизни и творчества М.В. Ломоносова, связанного с получением начального, специального, высшего и дополнительного образования. Показаны основные эпизоды его обучения и воспитания в семье, а также в ...
323524
  Мияковский В.В. Годы учения А.Н.Радищева / В.В. Мияковский, 1914. – [42] с. – Отд. оттиск: Голос Минувшего (Москва), 1914, № 3, с. 5—42 и № 5, с. 83—104


  Голос Минувшего (Москва), 1914, № 3, с. 5—42 і № 5, с. 83—104
323525
  Гете И.В. Годы учения Вильгельма Майстера / И.В. Гете. – Пермь, 1959. – 547с.
323526
  Федоренко Б.В. Годы учения Н.И.Лобачевского и его первые геометрические исследования. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Федоренко Б.В.; АН СССР. Ин-т истории естествознания и техники. – М., 1958. – 13л.
323527
  Рахтанов И.А. Годы учения. / И.А. Рахтанов. – М., 1958. – 235с.
323528
  Кочетов В. Годы фронтовые : повести, рассказы, очерки / В. Кочетов. – Москва : Военниздат МО СССР, 1964. – 488 с.
323529
   Годы фронтовые.. – Киев, 1988. – 236с.
323530
  Гайдаенко И.П. Годы штормовые / И.П. Гайдаенко. – Москва, 1975. – 262 с.
323531
  Саулит Б.Р. Годы юности : повесть / Б.Р. Саулит. – Москва : Детгиз, 1957. – 112 с.
323532
  Ергалиев Х. Годы, годы... / Х. Ергалиев; пер. с каз. В.Бернадского. – Алма-Ата : Жазушы, 1971. – 104 с.
323533
  Дорохов А.А. Годы, которых не забыть / А.А. Дорохов. – М., 1971. – 112с.
323534
  Дашкевич Б.Н. Годы, на подвиг зовущие / Б.Н. Дашкевич. – Ужгород, 1979. – 80с.
323535
   Годы, отлитые в строки.. – М, 1973. – 239с.
323536
  Иваненко В.И. Годы, равные векам / В.И. Иваненко. – М., 1981. – 160с.
323537
  Увачан В.Н. Годы, равные векам / В.Н. Увачан. – М, 1984. – 357с.
323538
  Щербаков Ф.В. Годы, расскажите о себе : стихи, песни, поэмы / Ф.В. Щербаков; пер. с коми Н.Малышев. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1977. – 199 с.
323539
  Яшен К. Годы, события, книги / К. Яшен. – Ташкент, 1980. – 215 с.
323540
  Волчецкий Л.П. Годы, спекталки, роли... / Л.П. Волчецкий. – Минск, 1974. – 159с.
323541
  Яшен К. Годы, судьбы, книги / К. Яшен. – Ташкент, 1973. – 406с.
323542
  Правдухин В. Годы, тропы, ружье. Очерки. / В. Правдухин. – М., 1968. – 336с.
323543
  Ливанов А.К. Годы. / А.К. Ливанов. – М., 1970. – 39с.
323544
  Ковалев Д.М. Годы. / Д.М. Ковалев. – М, 1971. – 224с.
323545
  Яшен К. Годы. Судьбы. Книги / К. Яшен. – М., 1976. – 334с.
323546
  Островой С.Г. Годы... / С.Г. Островой. – М., 1981. – 223с.
323547
  Решетников Л.В. Годы: Стихи. Переводы. Заметки о поэзии. / Л.В. Решетников. – Новосибирск, 1980. – 673с.
323548
  Беус А.А. Гоехимия бериллия в процессах эндогенного минералообразования / А.А. Беус, Ю.П. Диков. – М., 1967. – 160с.
323549
  Беус А.А. Гоехимия литосферы : ( Породообразующие элементы) / А.А. Беус. – Москва : Недра, 1972. – 296с.
323550
   Гоехронологическая шкала докембрия Украинского щита. – К, 1989. – 140с.
323551
   Гоехронологическая шкала докембрия Украинского щита. – К, 1989. – 144с.
323552
   Гоехронологические и изотопно-геохимические исследования в Прибалтике и Белоруссии. – Вильнюс, 1989. – 98с.
323553
   Гоехронология Восточно-Европейской платформы и сочленения Кавказско-Карпатской систебы. – М, 1978. – 320с.
323554
   Гоехронология Восточно-Европейской платформы и сочленения Кавказско-Карпатской системы. – М, 1978. – 320с.
323555
   Гоехронология Восточной Сибири и Дальнего Востока. – М, 1980. – 222с.
323556
   Гоехронология гранитоидов монголо-охотского паяса. – М, 1980. – 190с.
323557
   Гожик Петро Феодосійович (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 107-108 : фото. – ISSN 0367-4290
323558
   Гознак за 150 лет.. – Москва, 1969. – 108с.
323559
  Кадніков Олександр Гозо. Острів Радості, або Як відчувати себе Одісеєм // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 34-36 : фото
323560
  Гаврилів О. Гой / Орест Гаврилів. – Львів, 2007. – 172 с.
323561
   Гой еси вы, добры молодцы.. – М., 1979. – 399с.
323562
  Левина И.М. Гойа / И.М. Левина. – Л, 1945. – 42с.
323563
  Левина И.М. Гойа и испанская революция / И.М. Левина. – Л, 1950. – 115с.
323564
  Шахнович М.И. Гойа против папства и инквизиции / М.И. Шахнович. – М - Л, 1955. – 400с.
323565
  Бродский В.Я. Гойа. Офорты / В.Я. Бродский. – Ленинград : Всероссийская Академия Художеств, 1937. – 75 с.
323566
  Кравцов І. Гойдалки адміністративного судочинства / І. Кравцов, П. Новаковський // Юридична газета. – Київ, 2017. – 25 квітня (№ 17). – С. 16-17
323567
   Гойса Сергій Миколайович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 228-229 : фото
323568
  Левина И.М. Гойя / И.М. Левина. – Ленинград, 1958. – 350с.
323569
  Селлеши Е. Гойя / Е. Селлеши. – Будапешт, 1962. – 41с.
323570
  Левина И.М. Гойя и испанские революции начала 19 века : Автореф... канд. искусствов.наук: / Левина И. М.; Гос. Эрмит. – Ленинград, 1953. – 20л.
323571
  Фейхтвангер Л. Гойя, або тяжкий шлях пізнання / Л. Фейхтвангер. – К., 1957. – 576с.
323572
  Фейхтвангер Л. Гойя, или тяжкий путь познания / Л. Фейхтвангер. – Таллин, 1968. – 600с.
323573
  Фейхтвангер Л. Гойя, или тяжкий путь познания / Л. Фейхтвангер. – К., 1979. – 573с.
323574
  Фейхтвангер Л. Гойя, или тяжкий путь познания / Л. Фейхтвангер. – М., 1980. – 575с.
323575
  Фейхтвангер Л. Гойя, или тяжкий путь познания / Л. Фейхтвангер. – Москва : Правда, 1982. – 561 с.
323576
  Фейхтвангер Л. Гойя, или Тяжкий путь познания / Л. Фейхтвангер. – К., 1955. – 568с.
323577
  Фейхтвангер Л. Гойя, или Тяжкий путь познания / Л. Фейхтвангер. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 567с.
323578
  Фейхтвангер Л. Гойя, или Тяжкий путь познания / Л. Фейхтвангер. – К., 1980. – 573с.
323579
  Фейхтвангер Л. Гойя, или Тяжкий путь познания / Л. Фейхтвангер. – К., 1984. – 573с.
323580
  Фейхтвангер Л. Гойя, или Тяжкий путь познания / Л. Фейхтвангер. – Минск, 1985. – 540 с.
323581
  Фейхтвангер Л. Гойя, или Тяжкий путь познания : роман / Л. Фейхтвангер. – Москва : Правда, 1991. – 624 с.
323582
  Фейхтвангер Л. Гойя, или Тяжкий путь познания / Л. Фейхтвангер. – Тула : Приорское книжное издательство, 1994. – 528 с. – ISBN 5-7639-0599-7
323583
  Фейхтвангер Л. Гойя: Мудрость чудака / Л. Фейхтвангер. – Кишинев, 1982. – 704с.
323584
  Донченко В.С. Гок-пари просторів та загальне перетворення Гоку / В.С. Донченко, В.М. Шпак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 192-200. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В роботі описано загальний підхід до перетворення Гоку на основі запропонованих так званих Гок-пар просторів. Розглянута задача оцінювання на основі перетворення Гоку. Приведені приклади використання загальної схеми до спеціального випадку дискретних ...
323585
  Дробиз Г. Гол, забитый нечестно / Г. Дробиз. – Свердловск, 1969. – 68с.
323586
  Загребельний П.А. Гола душа : повість : (Сповідь перед диктофоном) / Павло Загребельний. – Київ : Преса України, 1992. – 159с. – (Бібліотечка "Молоді України"). – ISBN 5-8292-0010-4
323587
  Загребельний П. Гола душа : Повість / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2003. – 253с. – (Література). – ISBN 966-03-2011-6
323588
  Орсан А.О. Голанские высоты / А.О. Орсан. – М., 1985. – 127с.
323589
  Каваленка В.А. Голас челавечнасці. / В.А. Каваленка. – Мінськ, 1970. – 164с.
323590
  Гармаш-Роффе Голая королева : [роман] / Татьяна Гармаш-Роффе. – Москва : Эксмо, 2007. – 351, [1] с. – Сер. осн. в 2007 р. – (Детектив высшего качества). – ISBN 978-5-699-20458-8
323591
  Миллер А. Голая правда : Рассказ // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С.75-92. – ISSN 1130-6545
323592
  Салимон В. Голая правда : поэзия: стихи // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 12 (1040). – С. 28-31. – ISSN 0130-7673
323593
  Баранец А.В. Голая Пристань - Скадовск / А.В. Баранец. – Херсон, 1961. – 115с.
323594
  Хайтов Н. Голая совесть : Киносценарии / Николай Хайтов ; пер. с болг. М. Тарасовой, Т. Рузской. – Москва : Искусство, 1972. – 88 с. – В книгу вошли два киносценеария: "Голая совесть" Н. Хайтова и "Происшествие с Пенлеве" П.Незнакомова. – (Библиотека кинодраматургии)
323595
  Соловей Дмитро Голгота України : Московсько-большевицький окупаційний терор в УРСР між першою і другою світовою війною / Соловей Дмитро. – Репринтне вид. – Дрогобич : Відродження. – ISBN 5-7707-4785-4
Ч.1. – 1993. – 288с.
323596
  Гомін Л. Голгофа : роман / Л. Гомін. – Київ, 1959. – 344 с.
323597
  Гомин Л. Голгофа : роман / Л. Гомин. – Кишинев, 1962. – 363 с.
323598
  Гомин Л. Голгофа : роман / Л. Гомин. – Кишинев, 1964. – 379 с.
323599
  Гомін Л. Голгофа : роман / Л. Гомін. – Київ, 1970. – 344 с.
323600
  Гомин Л. Голгофа : роман / Л. Гомин. – Кишинев, 1972. – 360 с.
323601
  Гомін Л. Голгофа : роман / Л. Гомін. – Київ, 1975. – 551 с.
323602
  Лиханов А.А. Голгофа : повесть / А.А. Лиханов. – М., 1981. – 166с.
323603
  Гомін Л. Голгофа : роман / Л. Гомін. – Київ, 1982. – 309 с.
323604
  Гомін Л. Голгофа / Л. Гомін. – Київ : Дніпро, 1990. – 318 с.
323605
  Мейгеш Ю.В. Голгофа : роман / Ю.В. Мейгеш. – Ужгород : Карпати, 1990. – 399 с.
323606
  Столяров К.А. Голгофа / К.А. Столяров. – М., 1991. – 125с.
323607
  Тимошик М.С. Голгофа Iвана Огiенка : Укpаїнознавчi пpоблеми в деpжавотвоpчiй, науковiй, pедактоpськiй та видавничiй дiяльностi / М.С. Тимошик. – Київ : Заповiт, 1997. – 231 с. : іл.вкл.,ім. – ISBN 5-7707-1045-4
323608
  Олійник В. Голгофа Артемія Веделя // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 22-27 квітня (№ 15). – С. 15


  "У сузір"ї визначних діячів української музичної культури одне з чільних місць належить композитору, хоровому диригенту, співаку, скрипалю-віртуозу Артемію Лук"яновичу Веделю (1767-1808). На Олімпі національних геніїв його ім"я заслужено стоїть поруч з ...
323609
   Голгофа Івана Сподаренка. : Спогади. Документи. Літературні твори / Нац. спілка журналістів України ; [авт.-упоряд.: В.В. Біленко ; ред. рада: В.В. Біленко та ін.]. – Київ : Експрес-об"ява, 2016. – 391, [1] с., [16] арк. кольор. фот. : іл. – Сер. засн. 2011 р. – (Золоті імена української журналістики ; вип. 7). – ISBN 978-617-7389-01-8


  В книзі йдеться про визначного українського журналіста, письменника та громадського діяча Сподаренка Івана Васильовича.
323610
  Ткаченко Г. Голгофа козацьких нащадків. Терновий вінок : роман / Ганна Ткаченко ; [передм. І. Михайлина]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 317, [2] с. – ISBN 978-966-14-9111-2
323611
  Носань С.Л. Голгофа любові : роман / С.Л. Носань. – Київ, 1989. – 166 с.
323612
  Холодний М.К. Голгофа Михайла Осадчого / М.К. Холодний. – К., 1996. – 115с.
323613
   Голгофа мільйонів : Документальні свідчення. – Київ : Стилос, 2002. – 101с. – ISBN 966-8009-19-3
323614
   Голгофа мільйонів : Документальні свідчення. – Київ : Стилос. – ISBN 966-8009-47-9
Вип.2. – 2005. – 134с.
323615
   Голгофа мільйонів : документальні свідчення / Л.А. Бондарюк, Р.В. Куд, О.М. Мельник, Т.М. Різниченко; Бондарюк Л.А., Куд Р.В., Мельник О.М., Різниченко Т.М.; [відповід. за вип. К.С. Малєєв]. – Київ : Стилос. – ISBN 978-966-8009-66-2
Вип.4 : Дівочі мрії за гратами. – 2007. – 84с.
323616
   Голгофа мільйонів : документальні свідчення / [ Кондрацький А.А. та ін. ; відп. за вип. К.С. Малєєв ]. – Київ : Стилос. – ISBN 978-966-8009-87-7
Вип.5 : Сповідь перед майбутнім. – 2009. – 94с.
323617
  Стрішенець Н. Голгофа Ольги Басараб // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 30 жовтня-5 листопада (№ 44). – С. 13


  Ольга Басараб, уроджена Левицька — українська громадська і політична діячка.
323618
  Клювак В.В. Голгофа українського народу : ( До 70-річчя голодомору в Україні 1932-33 років за матеріалами Державного архіву Львівської області ) / В.В. Клювак, В.І. Куцинда. – Львів, 2003. – 24с.
323619
  Клювак В.В. Голгофа українського народу : до 75-ї річниці Голодомору в Україні 1932-1933 років: за матеріалами Державного архіву Львівської області / В.В. Клювак, В.І. Куцинда. – 2-е вид., доп. – Львів, 2008. – 264 с.
323620
  Чемерис Валентин Голгофа українського православ`я / Чемерис Валентин. – Київ : Поліграфіка, 1998. – 504с.
323621
  Цеслів-Рішко Голгофа Франкового захисника // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 5/6 (787/788). – С. 90-93. – ISSN 0868-4790
323622
  Шелест В. Голда Меир: "золото Израиля" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 9 (73). – С. 6-26. – ISSN 1819-6268
323623
  Підлуцький О. Голда Меїр: киянка, яка стала міфом = Постаті 20 століття // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 14-20 вересня (№ 33). – С. 10


  Прем"єр-міністр крихітної близькосхідної держави стала уособленням "іншості", альтернативи, котра, як, здавалося, переконливо доводив увесь досвід 60 років радянського життя, була фантастичною, просто неможливою. На той час для радянської пропаганди ...
323624
  Підлуцький О. Голда Меїр: киянка, яка стала міфом // Лідери : монографія / О.Г. Підлуцький. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 61-77. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня. Україна"). – ISBN 978-966-622-651-1
323625
  Ільченко Володимир Голдашівка. На перетині трьох областей / Ільченко Володимир, Біленко Василь // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (71). – С. 24-27 : фото
323626
  Гейм С. Голдсборо / С. Гейм. – Москва, 1955. – 504с.
323627
  Речич Л.Л. Голе життя і політика вулиць // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 122-124
323628
  Перовский Н.М. Голеби, / Н.М. Перовский. – Белгород, 1964. – 87с.
323629
  Мейринк Г. Голем / Г. Мейринк. – М., 1991. – 287с.
323630
  Лем С. Голем 14 = Stanislav Lem/ Golem 14 / Cтаніслав Лем. – Львів : Літопис, 2001. – 144с. – ISBN 966-7007-57-4
323631
  Мургоски З. Голем англиско-македонски речник = English-Macedonian dictionary / Зозе Мургоски. – 4-то изд. – Скопjе : Автор, 2008. – 21, 1635 с. – На обкл.: Ново издание. Macedonia"s most trusted dictionaries. – ISBN 9989-651-08-7
323632
  Мургоски З. Голем македонско-англиски речник = Macedonian - English dictionary / Зозе Мургоски. – 3то изд. – Скопjе : COBISS, 2006. – 13, [ 1 ], 1023 с. – На обкл. : Преводни еквиваленти 200.000. Ново издание. – ISBN 9989-651-00-0
323633
  Левкин А.В. Голем, русская версия : роман, рассказы, повесть / Андрей Левкин. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 320с. – (Оригинал). – ISBN 5-224-03349-7
323634
  Майринк Г. Голем. Вальпургиева ночь. Белый доминиканец = Der Golem.Walpurgisnaht.Der weisse Dominikaner : Романы / Г. Майринк; Пер. с нем. – Київ : Ника-Центр, 1999. – 496с. – (700). – ISBN 966-521-036-Х
323635
  Костов С.Л. Големанов / С.Л. Костов. – София, 1965. – 76с.
323636
  Чинго Ж. Големата вода / Ж. Чинго. – Скопіе, 1971. – 155с.
323637
   Големата песна на Ацо Караманов = The great poem by Aco Karamanov : (1927-1944). – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уместностите, 2006. – 498 с. : фотогр. – Бібліогр.: с . 489- 498. – ISBN 9989-101-67-1
323638
   Големиот скок: избор од македонскиот расказ и од наjновата македонска лирика. – Скопjе : Феникс, 2003. – 156, [ 2 ] с. – (Библиотека Врвови). – ISBN 9989-33-075-1
323639
  Федин Константин Александрович Големият Огън : Роман / Федин Константин Александрович. – София : Народна кульура, 1975. – 688с.
323640
  Апіц Б. Голий серед вовків / Б. Апіц. – Київ, 1960. – 446с.
323641
  Апіц Б. Голий серед вовків : Роман / Б. Апіц; Пер. з німецької. – 2-ге вид. – Київ : Дніпро, 1966. – 430с.
323642
  Апіц Б. Голий серед вовків / Б. Апіц. – 3-тє вид. – Київ, 1981. – 381 с.
323643
   Голик Олександр Захарович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 317. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
323644
   Голик Олександр Захарович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 242-253. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
323645
  Гайдар Т.А. Голиков Аркадий из Арзамаса / Т.А. Гайдар. – М., 1988. – 316с.
323646
   Голиков Иван Иванович. – М, 1988. – 36 с.
323647
   Голиценские чтения 1981 : Проблемы современной сейсмологии. – Москва : Наука, 1985
323648
   Голиш Григорій Михайлович : кандидат історичних наук, доцент : біобібліографічний покажчик / Черкаський нац. ун-т ім. Боглана Хмельницького, Наук. б-ка ; [наук. ред. Н.А. Тарасенкова ; уклад.: Л.І. Синявська]. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2009. – 60 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; 14)
323649
  Позіховський О.Л. Голишів і проблема періодизації енеоліту Західної Волині // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 2. – С. 5-18. – ISSN 0235-3490
323650
  Скоу-Хансен Голі дерева / Скоу-Хансен. – К., 1966. – 239с.
323651
  Папалександрату-Лімберопулу Голі з руками в кишенях : Роман // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 3-84. – ISSN 0320-8370
323652
  Мірошниченко О.А. Голі робінзони : гумористичні повісті / О.А. Мірошниченко. – Київ : Молодь, 1970. – 160 с.
323653
   Голік Юрій Володимирович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 63-64. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, академік Академії педагогічних і соціальних наук, член-кореспондент Академії Російської словесності.
323654
  Цехмістро І.З. Голістична філософія науки : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І.З. Цехмістро; За літературною ред. Л.В. Ушкалова. – Харків : Акта, 2003. – 288с. – На обкл.: Університетські лекції з філософії. – (Б-ка державного фонду фундаментальних досліджень ; Університетські лекції). – ISBN 966-7021-65-3
323655
   Голландия // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 18. – С. 1 : Карта
323656
   Голландия : Черно-белый путеводитель // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 18. – С. 97-104 : Карта
323657
  Сегалл Я.Е. Голландия. / Я.Е. Сегалл. – М, 1940. – 76с.
323658
  Степенцев Вячеслав Голландия. Ставка на тюльпаны / Степенцев Вячеслав, Овчинников Кирилл // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 68-75 : фото
323659
   Голландія - це не тільки тюльпани... / М. Сірук, О. Горін, О. Цвєтков, О. Лимар, Сейбрен, де Йонг // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17-18 лютого (№ 28/29). – С. 16-17


  Чому в цій країні спотворено сприйняття України?
323660
  Жуклис Л Голландская болезнь ильмовых пород в Литовской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Жуклис Л, П.; МВО СССР, Вильн. ГУ. – Вильнюс, 1958. – 21л.
323661
  Паппе А.М. Голландская бытовая живопись. Городской быт. / А.М. Паппе. – Л., 1927. – 36с.
323662
  Кузнецов Ю.И. Голландская живопись 17-18 веков в Эрмитаже / Ю.И. Кузнецов. – Л., 1979. – 134с.
323663
  Кузнецов Ю.И. Голландская живопись 17-18 веков в Эрмитаже / Ю.И. Кузнецов. – 2-е изд. – Л., 1984. – 240с.
323664
  Кузнецов Ю.И. Голландская живопись 17-18 веков в Эрмитаже / Ю.И. Кузнецов. – 3-е изд., испр. и доп. – Л., 1988. – 230с.
323665
   Голландская живопись 17 века в музеях СССР.. – М, 1959. – 108с.
323666
  Линник И.В. Голландская живопись 17 века и проблемы атрибуции картин / И.В. Линник. – Л., 1980. – 243с.
323667
   Голландская живопись в музеях Советского Союза. – Ленинград, 1984. – 519с.
323668
   Голландская и фламандская живопись 16-17 веков из музеев Антверена.. – Л, 1988. – 40с.
323669
  Кесоян Светлана Голландская селедка : национальное достояние // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 79-80 : Фото
323670
  Корнилов В. Голландские выборы под звуки "турецкого марша" // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 17-23 марта (№ 11)


  "Если одной фразой охарактеризовать предвыборную борьбу в Нидерландах, то достаточно сказать следующее: лидер партии-фаворита вынужден был выступать в бронежилете на теледебатах с премьер-министром. Одно только это свидетельствует о нешуточном накале ...
323671
   Голландские пейзажи.. – Будапешт, 1967. – 25с.
323672
  Изотова О.В. Голландские фольклорные праздники в новом социокультурном контексте // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 12. – С. 162-173. – ISBN 966-02-2984-4
323673
  Щербачева М.И. Голландский натюрморт / М.И. Щербачева. – Ленинград, 1926. – 58с.
323674
  Фехнер Е.Ю. Голландский натюрморт XVI века. / Е.Ю. Фехнер. – М, 1981. – 176с.
323675
  Фехнер Е.Ю. Голландский натюрморт XVI века: Государственный Эрмитаж: собрание Живописи. / Е.Ю. Фехнер. – Изд. 2-е. – М, 1990. – 176с.
323676
  Тарасов Ю.А. Голландский пейзаэ XVII века. / Ю.А. Тарасов. – М., 1983. – 319с.
323677
  Паппе А.М. Голландский портрет XVII века. / А.М. Паппе. – Л., 1926. – 36с.
323678
   Голландский рисунок XVII века : из собрания Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. – Москва : Изобразительное искусство, 1974. – 15 с.
323679
  Братусь И.Б. Голландский язык / И.Б. Братусь. – Л., 1981. – 160с.
323680
  Тер-Акопов Голландско-английсоке соперничество и политическая борьба в Голландии в связи с английской революцией (1640-1660 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Тер-Акопов Н. Б.; Ин-т ист. АН СССР. – М., 1953. – 15л.
323681
   Голландско-русский словарь : Около 44 000 слов. С приложнием краткого граммат. очерка голландского языка. – Москва : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1954. – 1059 с.
323682
   Голландско-русский словарь : Около 45 000 слов. С приложнием краткого граммат. очерка голландского языка. – Москва : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1958. – 1193 с.
323683
   Голландское искусство 17 века. – Ленинград, 1959
323684
   Голландское серебро в собрании Государственной оружейной палаты.. – М, 1990. – 197с.
323685
  Фехнер О.Ю. Голландський живопис 17 ст. / О.Ю. Фехнер. – Київ, 1972. – 73с.
323686
  Артюх Анжелика Голливуд : новое начало // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 8. – С. 106-116


  Покоління, режисери, фільми : зміна цінностей і пріоритетів
323687
  Комов Ю.А. Голливуд без маски. / Ю.А. Комов. – М., 1982. – 208с.
323688
  Жук Олег Голливуд раскошелится на рекламу // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 40-42 : фото
323689
  Соболев Р.П. Голливуд. 60-е годы / Р.П. Соболев. – М, 1975. – 239с.
323690
  Карцева Е.Н. Голливуд: контрасты 70-х: Кинематограф и обществ. жизнь США / Е.Н. Карцева. – М., 1987. – 316с.
323691
  Коллинз Д. Голливудские жены / Д. Коллинз. – К., 1996. – 560с.
323692
  Коллинз Д. Голливудские мужья / Д. Коллинз. – К., 1996. – 544с.
323693
  Наумова Н.Н. Голлизм в оппозиции / Н.Н. Наумова. – М, 1991. – 185с.
323694
  Новиков Г.Н. Голлизм после де Голля : Идейная и социал.-полит. эволюция 1969-1981 гг. / Г.Н. Новиков. – М., 1984. – 302с.
323695
  Клод А. Голлилзм и крупный капитал / А. Клод. – М., 1961. – 175с.
323696
  Никонов Н.Г. Голобая озимь. / Н.Г. Никонов. – Свердловск, 1961. – 184с.
323697
  Сухов Ф.Г. Голобая улица. / Ф.Г. Сухов. – Сталинград, 1961. – 96с.
323698
  Пасюк І.М. Голоби : історико-краєзнавчий нарис / І.М. Пасюк, В.П. Марчук. – Луцьк : Надстир"я, 2007. – 128с. : іл. – На обкл. назва: Голоби. 1545. – (Старожитності Волині). – ISBN 978-966-517-575-2
323699
   Голобородько Андрій Олександрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 229 : фото
323700
   Голобородько Наталія Сергіївна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 229 : фото
323701
  Никитин А.Л. Голобые дороги веков / А.Л. Никитин. – М, 1968. – 191с.
323702
  Манн Голова / Манн. – М., 1937. – 564с.
323703
  Жуков А.Н. Голова в облаках / А.Н. Жуков. – Москва, 1985. – 430с.
323704
   Голова ВАКу України Віктор Скопенко // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 23 жовтня (№ 43). – С. 5. – ISSN 2219-5793
323705
   Голова Верховної Ради України Володимир Литвин ... // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 18 (327). – С. 2-14


  Голова Верховної Ради України Володимир Литвин 30 липня направив Президенту України Віктору Януковичу листа, у якому виклав свою позицію щодо Закону України про засади державної мовної політики та пропозиції щодо попередження можливих негативних ...
323706
  Литвин В. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин: Вітчизняному самоврядуванню - чітку стратегію // Голос України, 2005. – 11 травня
323707
  Литвин В. Голова Верховної Ради України привітав Президента України Віктора Ющенка з днем народження // Голос України, 2005. – 24 лютого
323708
  Литвин В. Голова Верховної Ради України. Законотворча діяльність Верховної Ради України та стан законодавства в Україні: Звіт про роботу Верховної Ради України у 2004 році // Голос України, 2005. – 1 лютого
323709
  Маляренко А.В. Голова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Леонід Фесенко взяв участь у святкових заходах з нагоди річниці створення Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 1 (4). – С. 81-89


  У листопаді минулого року Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" (далі - Університет) приймав поважних гостей. Нагодою для урочистостей стала 207-ма річниця функціонування цього закладу. На засіданні були присутні ...
323710
  Панова І.Ю. Голова державного центру УНР в екзилі: політично-правовий статус // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 73-79. – ISSN 1563-3349
323711
  Литвин Сергій Голова Директорії УНР і головний отаман Симон Петлюра // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2009. – № 6 (30) 2009/№ 1 (30) 2010. – С. 40-45
323712
  Семенов М.Г. Голова дракона / М.Г. Семенов. – М., 1982. – 252с.
323713
  Тендюк Л.М. Голова Дракона : повість / Л.М. Тендюк. – Київ, 1985. – 237 с.
323714
  Орлов С.В. Голова кометы и новая классификация кометных форм / С.В. Орлов. – Москва : Советская наука, 1945. – 91 с.
323715
  Чеишвили Резо Голова коровы в тумане : рассказы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 3. – С. 115-142. – ISSN 0012-6756
323716
  Ваннус С. Голова мамлюка Джабера и другие пьесы. / С. Ваннус. – Москва, 1984. – 208с.
323717
  Пономарева В.И. Голова Медузы Горгоны / В.И. Пономарева, ПОномарев. – Ставрополь, 1973. – 236с.
323718
  Кременской А.А. Голова Медузы. / А.А. Кременской. – М., 1963. – 340с.
323719
   Голова пророка. Рас Мохаммед, Египет : источник бесконечного вдохновения // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 4. – С. 81 : фото
323720
  Беляев А.Р. Голова профессора Доуэля / А.Р. Беляев. – Минск, 1984. – 384с.
323721
  Беляев А.Р. Голова профессора Доуэля / А.Р. Беляев. – Волгоград, 1984. – 142с.
323722
  Беляев А.Р. Голова профессора Доуэля / А.Р. Беляев. – М., 1986. – 461с.
323723
  Беляев А.Р. Голова профессора Доуэля / А.Р. Беляев. – М., 1987. – 464с.
323724
  Беляев А.Р. Голова профессора Доуэля / А.Р. Беляев. – Чебоксары, 1991. – 460с.
323725
  Беляев А.Р. Голова профессора Доуэля. Остров погибших кораблей / А.Р. Беляев. – М., 1987. – 588с.
323726
  Беляев А.Р. Голова профессора Доуэля. Человек-амфибия. / А.Р. Беляев. – Челябинск, 1988. – 302с.
323727
   Голова сахара: серб. классич. сатира и юмор. – М., 1985. – 495с.
323728
  Кіт Х. Голова суду як суб"єкт владних повноважень // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 173-179. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
323729
  Рябцев А.А. Голова тигра / А.А. Рябцев. – Уфа, 1989. – 180 с.
323730
   Голова уряду виступив перед студентами // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Вересень (№ 12)


  День знань в університеті розпочався з відвідин Прем"єр-міністра України Миколи Азарова. Ректор Леонід Губерський подякував Миколі Яновичу за можливість разом із студентами відзначити цей святковий день.
323731
  Литвин В. Головам місцевих рад // Голос України, 2004. – 21 жовтня


  Звернення Голови Верховної Ради України, Голови Тимчас. спец. комісії з питань моніторингу реалізації законодавства про вибори Президента України у зв"язку з ситуацією, що виникла через неготовність частини дільничих виборчих комісій виконувати ...
323732
   Головач Григорій Петрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 229-230 : фото
323733
   Головей Михайло Іванович // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 5-6. – (Серія "Хімія" ; вип. 2 (34)). – ISSN 2414-0260
323734
  Гофман И.М. Головин-портретист / И.М. Гофман. – Л., 1981. – 163с.
323735
  Гофман И.М. Головин -- портретист : Автореф... канд. искусстовоед.наук: 17.00.04 / Гофман И. М.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1973. – 26л.
323736
  Коган Д.З. Головин / Д.З. Коган. – М., 1960. – 72с.
323737
  Онуфриева С.А. Головин / С.А. Онуфриева. – Ленинград, 1977. – 135 с.
323738
  Альмединген Б.А. Головин и Шаляпин / Б.А. Альмединген. – Ленинград, 1958. – 48с.
323739
  Альмединген Б.А. Головин и Шаляпин / Б.А. Альмединген. – 2-е. – Ленинград, 1975. – 31с.
323740
  Пушик С.Г. Головиця : поезії / С.Г. Пушик. – Ужгород : Карпати, 1985. – 142 с.
323741
   Голові державного агенства земельних ресурсів України С.М.Тимченку / І.С. Тревого, Р.І. Сосса, П.Г. Шищенко, Ю.О. Карпінський // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (81). – С. 3-5
323742
   Головко Анатолій Миколайович : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1986 - 2011 роки : до 50-річчя від дня народження / Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. наук. сільськогосподарська б-ка та ін. ; [уклад. : В.А. Вергунов, О.П. Анікіна, В.О. Ушкалов та ін. ; наук. ред. В.А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М.В. Присяжнюк ; переклад Л.В. Ташути]. – Київ : Аграрна наука, 2011. – 128 с., [32] c. іл. : портр. – (Біобібліографічна серія "Академіки Національної академії аграрних наук України")
323743
   Головко Ярослав Дмитрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 230 : фото
323744
  Онищенко О. Головна академічна бібліотека України (Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського) в контексті 20 ст. / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 15 : Бібліотеки Нац. ак. наук України: історія і сучасність. – С. 11-47.
323745
  Жук О.К. Головна будівля Львівської політехніки / Олександр Жук ; МОН України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – 2-е вид., зі змінами і доп. – Київ : Львівська політехніка, 2008. – 76 с. – ISBN 978-966-553-806-6
323746
  Губерський Л.В. Головна вимога - професіоналізм : [інтерв"ю] // Київський вісник, 1999. – № 101
323747
   Головна відзнака відвертість // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 6-13 грудня (№ 50). – С. 2


  Міністр освіти і науки України Дмитро Табачник обговорив з представниками студентського самоврядування КНУ імені Тараса Шевченка низку питань, зокрема, щодо забезпечення конституційних прав на висловлювання студентами власної позиції під час мирних ...
323748
  Сніцаренко П.М. Головна закономірність збройної боротьби та базові умови досягнення перемоги // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В. Вагапов, В. Горбулін, Ю. Гусак [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 18-24
323749
  Мусіяка В. Головна мета суспільства і держави // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – № 3. – С. 30-34.
323750
  Тісецька А. Головна постать процедури оздоровлення чи банкрутства суб"єкта господарювання // Юридична газета. – Київ, 2012. – 7 лютого (№ 6)


  "... Правовий статус та діяльність головної діючої особи у процедурі банкрутства - арбітражного керуючого ".
323751
  Кривенко Тетяна Головна Пригода літа : Від свята до свята // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 142-144 : Іл.
323752
  Левонян В.С. Головна революційна сила / В.С. Левонян. – К, 1978. – 48с.
323753
  Кисіль А.С. Головна риса сучасності / А.С. Кисіль. – К., 1961. – 67с.
323754
  Самолевська О. Головна роль Марії Капніст // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 грудня (№ 241). – С. 11


  Минає 100 років від дня народження заслуженої артистки України, доля якої складалася в неймовірних випробуваннях.
323755
  Півненко В. Головна складова теоретичних основ правозахисного потенціалу органів прокуратури // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 65-70.
323756
  Рижков М.М. Головна стратегія США на початку XXI ст. за президентства Дж. Буша-мл. // Зовнішня та безпекова політика США: аналітичні дослідження : монографія / Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, І.І. Погорська, Н.О. Піпченко. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 92-118. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-58-6
323757
   Головна течія - гетерогенність - канон в сучасній американській літературі : Матеріали 3 Міжнародної конференції з американської літератури, Київ, Україна, 3-5 жовтня 2005 р. – Київ : Факт, 2006. – 608с. – Текст та титул. аркуші паралельно англійською та українською мовами. – ISBN 966-359-121-8
323758
  Туркевич В. Головна школа іконопису // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 203-204
323759
  Островский А.Д. Головная боль / А.Д. Островский. – Москва, 1953. – 12с.
323760
  Гречко В.Е. Головная боль / В.Е. Гречко. – М., 1983. – 96с.
323761
   Головне - виявляти активність // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 10-17 квітня (№ 18). – С. 3


  Про зустріч Першого заступника Міністерства освіти і науки Євгена Суліми зі студентськими лідерами м. Києва, організатором якої виступила Асоціація керівників органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів м. Києва. Під час зустрічі ...
323762
  Глазко В.І. Головне - відрізнити істотне від неістотного. Закінчення. Початок у № 6,7 // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 8. – С. 24-26 : фото
323763
  Медведев В.М. Головне - ефективність / В.М. Медведев, І.Д. Олещенко. – Київ, 1966. – 112с.
323764
  Левтринський Т.М. Головне - ефективність виробництва / Т.М. Левтринський. – Київ, 1971. – 46с.
323765
   Головне - зацікавити учнів? : сучасні студенти-філологи про мету і сенс шкільної літературної освіти // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 9. – С. 97-100


  Як ми вже розповідали на сторінках нашого часопису, нещодавно в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулося обговорення проблем сучасного уроку літератури, натхненником та ініціатором якого була кандидат ...
323766
  Нахлік Є. Головне - люди, а не доктрина // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23-24 серпня (№ 149/150)


  Трагедія Першої світової війни та Іван Франко.
323767
  Литвин В. Головне - не втратити Україну. // Сільські вісті, 2004. – 23 березня


  З виступу Голови Верховної Ради України 10 березня 2004 року на розширеному засіданні Кабінету Міністрів України за участю народних депутатів і керівників виконавчих органів влади, де обговорювалась Програма діяльності уряду "Послідовність. ...
323768
   Головне - робота з людьми. – К., 1959. – 174с.
323769
  Кінах А. Головне - розбудова демократичного суспільства: Бесіда з 1-м віце-прем"єр-міністром України, головою Партії промисловців і підприємців України // Демокр. Україна, 2005
323770
  Андрущенко В. Головне - це модернізація змісту педагогічної освіти // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 1. – С. 32-40. – ISSN 1682-2366
323771
  Губерський Л.В. Головне - якість / беседу вів М. Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 17 серпня (№ 33). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Про особливості цьогорічної вступної кампанії, популярні професії та рівень знань абітурієнтів газета поспілкувалася з президентом Спілки ректорів ВНЗ України, ректором КНУ ім. Т. Шевченка Л. Губерським.
323772
  Удовенко Г. Головне в моїй роботі було - не болтать // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 40 (93). – С. 48-51


  Колишній міністр закордонних справ Геннадій Удовенко згадує усіх чотирьох українських президентів.
323773
  Каверін Ф.Н. Головне в роботі над мізансценою. / Ф.Н. Каверін. – К., 1956. – 48с.
323774
  Квіт Сергій Головне досягнення нашого університету - це корпоративна культура : бесіда з президентом Національного університету "Києво-Могилянська академія" Сергієм Квітом Володимира Карасьова / Квіт Сергій, Карасьов Володимир; розмовляв В. Карасьов // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-11. – ISSN 1682-2366


  Президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" ділиться своїми поглядами на розвиток вищої освіти в Україні та на місце Академії у цьому процесі.
323775
  Квіт С. Головне досягнення нашого університету - це корпоратина культура // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-12. – ISSN 1682-2366


  Президент Національного ун-ту "Києво-Могилянська академія" ділится своїмі поглядами на розвиток вищої освіти в Україні
323776
  Вишневецький Й.А. Головне економічне завдання СРСР / Й.А. Вишневецький. – Київ, 1962. – 52с.
323777
  Пашко П.В. Головне завдання митної служби - це захист економічних інтересів держави // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.8-9
323778
  Тацій В.Я. Головне завдання Національного юридичного університету - не тільки підготувати професіоналів, а й виховати всебічно розвинених, висококультурних, відповідальних людей // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 590-602. – ISBN 978-966-458-725-6
323779
  Ленін В.І. Головне завдання наших днів / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України, 1983. – 46 с.
323780
  Крижанівський Є.І. Головне наше завдання — забезпечення енергетичної безпеки / спілкувався Богдан Залізняк // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – Т. 12, № 3. – С. 9-11. – ISSN 1815-2066
323781
  Крапивенко Д. Головне слово незалежної України // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 7 (379), 20-2 6.02.2015 р. – C. 21-22. – ISSN 1996-1561


  Історія незалежної України ділиться Майданами: від студентської Революції на граніті 1990-го до останніх подій (адже Революцію гідності ще не закінчено). Майдан увійде в підручник світової історії окремо від оксамитових і кольорових революцій, під ...
323782
  Соцький Ю. Головне тюремне управління у державному механізмі Російської імперії: функції, структура, компетенція у сфері реалізації кримінальних покарань // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 1. – С. 141-144. – ISSN 0132-1331
323783
  Пастушенрко Н. Головне у вихованні - характер ! // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2011. – № 2. – С. 29-35
323784
  Гламазда П. Головне управління місцями замкнення як центральний орган управління тюремною системою української держави П. Скоропадського: структура та функції // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 118-121
323785
  Степаненко А. Головне управління Національного банку України по м. Києву і Київській області: 15 років роботи : Національному банку України - 15 років / А. Степаненко, І. Разуменко // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 2. – С. 3-12. – ISSN 1605-2005
323786
  Гюссов Г. Головневые болезни культурных растений, их причины и борьба с ними / Г. Гюссов, И. Коннерс; под ред. Ячевского А.А. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1930. – 104 с. : рис. 24
323787
  Гутнер Л.С. Головневые грибы : по материалам Ячевского А.А. / Л.С. Гутнер. – Москва; Ленинград : Огиз. Сельхозгиз, 1941. – 383 с.
323788
  Шварцман С.Р. Головневые грибы // Флора споровых растений Казахстана. – Алма Ата, 1960. – Том 2 : Головневые грибы/Шварцман С.Р. – 1-370с.
323789
  Каратыгин И.В. Головневые грибы / И.В. Каратыгин. – Л., 1981. – 213с.
323790
  Клеопо И.М. Головневые грибы Прибалтики : Автореф... доктор биол..наук: 03-094 / Клеопо И.М.; Вильнюсский гос. ун-тет. – Вильнюс, 1972. – 60л.
323791
  Игнатавичюте М.К. Головневые грибы Прибалтики / М.К. Игнатавичюте. – Вильнюс, 1975. – 278с.
323792
  Аношина Н.-Т.Ю. Головний акт Віденського конгресу 1815 року як основа міжнародного правопорядку 19 - початку 20 століття : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Аношина Н.-Т. Ю.; НАН України, Київ., ун-т права. – Київ, 2009. – 208 л. – Бібліогр.: л. 184-208
323793
  Аношина Н.-Т.Ю. Головний акт Віденського конгресу 1815 року як основа міжнародного правопорядку 19 - початку 20 століття : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Аношина Н.-Т.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
323794
  Кондель-Пермінова Головний архітектор (урбаніст) міста: сучасні виклики // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 99-107. – ISSN 2077-3455
323795
  Сидорук Т. Головний бар"єр на шляху до ЄС: як внутрішній політичний контекст обмежує можливості європеїзації України // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 2. – С. 54-59
323796
  Чекаленко Л. Головний біль Європи // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 8-11
323797
  Шулікін Д. Головний ВНЗ України обирає своїх студентів // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2009. – № 9 (61). – С. 11.


  Відповіді на прес- конференції проректора Університету В. Бугрова і відповідального секретаря приймальної комісії Г. Семенюка.
323798
  Іщенко М.Г. Головний герой сучасності / М.Г. Іщенко. – Київ, 1972. – 48с.
323799
  Нікітенко Н. Головний іконостас Софії Київської як історико-культурний феномен // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 22-46. – ISSN 0131-2685
323800
  Луньо Є. Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини / Євген Луньо // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2011. – № 1 (97), січень - лютий. – C. 43-65. – ISSN 1028-5091
323801
  Гладкий С.О. Головний кооперативний комітет у відносинах кооперації з державою з УСРР 1920-х років // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 164-171. – ISSN 1563-3349
323802
  Бойчак Михайло Головний лікар Українського військового шпиталю Люцій Кобилянський - громадський і культурний діяч, дипломат, публіцист / Бойчак Михайло, Лякіна Римма // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 8/9. – С. 50-52
323803
  Черненко М.С. Головний напрям у розвитку електроенергетики СРСР у 1959-1965 рр. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 11-16. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 1)


  Статья посвящена рассмотрению особенностей главного направления в развитии электроэнергетики в семилетнем плане развития народного хозяйства СССР в 1959-1965 гг. Для выигрыша времени и сокращении сроков осуществления основной экономической задачи в ...
323804
  Козаченко В.П. Головний напрямок : Статті, публіцистика / В.П. Козаченко. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 367 с.
323805
  Опришко В. Головний обов`язок держави. Проблеми реалізації принципів та норм міжнародного права щодо прав людини в Україні // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах: суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2001. – № 3. – С.53-62. – ISSN 0868-8273
323806
  Литвин В. Головний підсумок - є економічний поступ, але без зростання рівня життя громадян // Голос України, 2004. – 5 червня


  З виступу Голови Верховної Ради під час розгляду Звіту Кабінету Міністрів про виконання Закону України "Про державни йбюджет України на 2003 рік" 2 черв. 2004 року
323807
  Шокін В. Головний соціальний меседж до прокурорів - забезпечити верховенство права // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 5-8
323808
  Шмигевський М.В. Головний теоретик космонавтики // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 4/5 (78)
323809
  Шмигевський М.В. Головний теоретик космонавтики // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 2/3 (77)
323810
  Прозоров Є.Д. Головний Туркменський канал / Є.Д. Прозоров. – Х., 1951. – 20с.
323811
  Белявський П. Головний Туркменський канал / П. Белявський. – Київ, 1952. – 52с.
323812
  Войцехівська О. Головний у боротьбі за свободу слова // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 4. – С. 6-8
323813
  Сушко В. Головний убір як символ шлюбу в українській традиційній культурі // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2015. – Вип. 14 (17). – С. 59-64. – ISSN 2313-8505
323814
   Головний фінансовий документ держави по ходу його виконання корегуватимуть і вноситимуть зміни : Прес-служба Кабінету Міністрів України // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 5-12 грудня (№ 51)


  Закон України " Про Державний бюджет України на 2013 рік". Соціальний захист, освіта серед пріоритетів, здоров"я людини, підтримка реформування економіки, також передбачається підвищити посадовий оклад працівника.
323815
   Головний ювілей Миколи Швеця : До 60-річчя з дня народження // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 54
323816
   Головний ювілей професора Денисика : ювілеї // Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 45 : Фото
323817
  Черевко А. Головним ворогом українства є ідеалізм // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20 червня (№ 105)


  Учасниця X Літнії школи журналістики, студентка факультету журналістики КНУТШ Анна Черевко - про свої захоплення, мрії та амбіції.
323818
  Давыдов Ю. Головнин / Ю. Давыдов. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 208с.
323819
   Головні акценти виставки "Історії з війни" Національного музею історії України / А. Богдалов, О. Лук"янов, І. Пуля, А. Романік, М. Срібна // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2016. – № 1/2 (94/95). – С. 221-227. – ISSN 2222-5250


  Виставка про війну на Сході України, метою якої є виховання дітей та молоді в дусі поваги до Українського Війська на прикладах історій конкретних людей та вшанування українських бійців героїв, волонтерів, які ціною свого здоров"я та життя боронять ...
323820
  Васильєва І.В. Головні аспекти взаємозв"язку культури, релігії та синергетики // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 153-157. – ISBN 966-7943-03-8


  Стаття присвячена методологічним аспектам культури, релігії, синергетики, їх взаємозв"язку.
323821
  Андрушкевич Фабіан Головні аспекти впливу глобалізації на розвиток освітніх процесів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 3 (38). – С. 64-69. – ISSN 2078-1016
323822
  Мателешко Ю.П. Головні аспекти і проблеми дослідження Карпатського єврорегіону в українській науці (1993-2013) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 177-183. – (Серія : Історія ; вип. 2 (31))


  Проблеми дослідження укр. науковцями міжрегіональної асоціації "Карпатський єврорегіон".
323823
  Сіроус Є.В. Головні аспекти імміграційної політики Сполучених Штатів Америки та діяльність американських громадських організацій (кінець XIX - початок XX ст.) // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2008. – [Вып. 34]. – С. 278-285
323824
  Степко О.М. Головні аспекти інформаційного забезпечення миротворчої діяльності ООН // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – С. 433-436. – ISSN 2076-1554
323825
  Іванік О. Головні аспекти комплексної оцінки стану геологічного середовища для функціонування природно-техногенних трубопровідно-транспортних систем Західного Сибіру // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 41-44. – (Геологія ; Вип. 36). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано функціональні блоки геологічного середовища з метою комплексної оцінки його впливу на функціону-вання природно-техногенних трубопровідно-транспортних систем. Наведено загальну характеристику компонентів гео-логічного середовища в межах ...
323826
  Лівшиц В.Я. Головні аспекти маркетингу на ринку комерційної нерухомості України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 63-65
323827
  Погасій В.А. Головні аспекти осучаснення релігії та церкви у вченні К. Ранера // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – C. 109-112. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (6))
323828
  Саяпін О.С. Головні аспекти розвитку транспортної інфраструктури в умовах євроінтеграції держави // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 54, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами одинадцятої науково-практичної міжнародної конференції "Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика", (2-4 червня 2016 р., м. Харків). – С. 75-76. – ISSN 2075-4892
323829
  Грущинська Н. Головні аспекти транскордонного співробітництва між Україною та Словаччиною // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 2. – С.9-11. – ISBN 966-7825-54-Х
323830
  Мехед П.М. Головні аспекти участі Російської Федерації в міжнародних миротворчих операціях на початку XXI століття // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 22. – С. 162-167
323831
  Гай-Нижник Головні банкіри незалежної України. 1917-1921 рр. (До історії створення Українського Державного банку) // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2005. – № 5. – С. 146-158. – Бібліогр.: на 42 пункти. – ISSN 0869-3595
323832
  Силадій І. Головні виклики європейського вектору розвитку української освіти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 320-323. – ISSN 2076-1554
323833
  Скороход О.М. Головні виклики перед молодими вченими та Національною академією наук України // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 54-56. – ISSN 1027-3239
323834
  Фокіна А.А. Головні дестинації сафарі-туризму в Кенії / А.А. Фокіна, І.Г. Смирнов // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 56-65 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв.
323835
  Гіжицька Головні домові гриби та боротьба з ними / Гіжицька, , Берегова. – К., 1934. – 44с.
323836
   Головні економічні події в Україні : червень 2008 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 6. – С. 4-6. – ISSN 1810-3944
323837
   Головні економічні події в Україні : вересень 2008 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 4-5. – ISSN 1810-3944
323838
   Головні економічні події в Україні : січень 2008 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 4-5. – ISSN 1810-3944
323839
   Головні економічні події в Україні: березень 2008 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 3. – С. 4-5. – ISSN 1810-3944
323840
   Головні економічні події в Україні: жовтень 2008 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 4-5. – ISSN 1810-3944
323841
   Головні економічні події в Україні: квітень 2008 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 4. – С. 4-5. – ISSN 1810-3944
323842
   Головні економічні події в Україні: липень 2008 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 7 : Статистика України та стран СНД. – С. 4-5. – ISSN 1810-3944
323843
   Головні економічні події в Україні: лютий 2008 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 2. – С. 4-5. – ISSN 1810-3944
323844
   Головні економічні події в Україні: травень 2008 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 5. – С. 4-5. – ISSN 1810-3944
323845
  Мудрієвська І.і. Головні етапи політичного співробітництва України з Республікою Польща (1991-2013 рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 37. – С. 191-195. – ISSN 2076-8982
323846
  Галкін С.І. Головні етапи розбудови дендропарку "Олександрія" НАН України // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2012. – № 4. – С. 76-82. – ISSN 1605-6574


  Уперше з 1917 р. наведено достовірні дані щодо часу створення парку "Олександрія" в Білій Церкві. Проаналізовано стилістичні особливості, структуру та символіку паркових композицій. Установлено головні етапи розбудови парку.
323847
  Віднянський С. Головні етапи та особливості розвитку української історичної славістики нового часу / С. Віднянський, С. Копилов // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 92-110. – ISBN 978-966-02-4860-1
323848
  Шпильова О.В. Головні етапи українсько-болгарських літературних зв"язків ХІХ - ХХ ст. / О.В. Шпильова. – К., 1963. – 39с.
323849
  Григорець Т. Головні завдання співробітництва між Україною та ЄС у галузі стандартизації // Євроатлантикінформ : науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 71-72
323850
  Тихоненко Д.Г. Головні закономірності розвитку агрогенних грунтів України // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 5-9. – Бібліогр.: с. 9. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
323851
  Нелін М.В. Головні засади європейської політики С. Берлусконі у 2000-х роках // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (3). – С. 226-232
323852
  Черненко М.В. Головні зовнішні чинники формування дисидентського руху в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С, 68-74
323853
  Рязанцева Олександра Головні компетенції викладача в системі дистанційної освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 9 (63). – C. 150-161. – ISSN 2312-5993
323854
  Скалевська Г.О. Головні концепти сучасного художнього перекладу англомовної експериментальної поезії // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 316-320


  У статті розглянуто проблему перекладу як одного з головних концептів міжмовної та інтертекстуальної комунікації та досліджено специфіку впливу лінгвістичних та екстралінгвістичних чинників на рівень перекладності англомовної експериментальної ...
323855
  Чирвінський В.Н. Головні корисні копальніУкраїни в зв"язку з її геологічною минувщиною / В.Н. Чирвінський. – К., 1919. – 63с.
323856
   Головні критерії - професіоналізм та самовідданість служіння Закону // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.3-5


  Засідання колегії генеральної пркуратури
323857
  Іванік О.М. Головні критерії дослідження біопродуктивності в межах південного океану (геоморфологічний аспект) : випуск 21. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 50-52. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Проаналізовано основні критерії дослідження біопродуктивності в межах східноантарктичних морів Південного океану. Підтверджено, що геоморфологічні особливості дна є одним з головних факторів поширення зон підвищеної біопродуктивності. Вони визначають ...
323858
  Брага М.А. Головні мої жнива / М.А. Брага. – Сімферополь, 1982. – 60с.
323859
  Ясинський М.І. Головні моменти з історії української бібліографії / М.І. Ясинський. – К., 1927. – 29с.
323860
  Пилипенко В. Головні мотиви і сюжети польської антитурецької літератури середини XVI - середини XVII ст.: образ ворога // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 5 (401). – С. 33-43. – ISSN 0869-3595


  Стаття присвячена польській антитурецькій літературі середини XVI - середини XVII ст. Проаналізовано мотиви і сюжети, що найчастіше повторюються в текстах політичної публіцистики та оказіональної поезії зазначеного періоду.
323861
  Кот О.В. Головні мотиви та тенденції міжнародного співробітництва в галузі еколого-економічної реабілітації радіаційно-забруднних територій // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2001. – № 4. – С.75-79. – ISSN 0374-3896
323862
  Молдован Я. Головні напрями громадсько-політичної діяльності Андрія Жука під час його перебування на еміграції у Відні (1914-1939 рр.) // Наукові записки : [збірник наукових праць] / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 445-456. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-62-1
323863
  Фуртес О.О. Головні напрями досліджень Армії УНР у наукових праціях української еміграції / О.О. Фуртес, О.О. Потоцький // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 203-218. – ISSN 2313-5603
323864
  Антонюк В. Головні напрями зміцнення соціально-економічних основ формування людського капіталу в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 39-47. – Бібліогр.: на 21 пункт
323865
  Духаніна Т.І. Головні напрями модернізаційно-інноваційного розвитку української державної влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 33-37. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються головні напрями модернізаційно-інноваційного розвитку державної влади в Україні; основу цього процесу автор бачить у поглибленні демократії, довіри народу до влади, оптимізації розподілу повноважень між гілками влади, впровадження ...
323866
  Горшков В.П. Головні напрями науково-дослідницької роботи колективу кафедри історії КПРС / В.П. Горшков, В.Т. Позняк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 15-25. – (Історичні науки ; Вип. 26)


  В статье освещаются основные направления, формы и методы организации научно-исследовательской работы коллектива кафедры истории КПСС исторического факультета Киевского университета.
323867
  Василевич В.В. Головні напрями розвитку сучасної кримінології / В.В. Василевич, О.М. Джужа // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 1 (94). – С. 71-81. – ISSN 2410-3594
323868
   Головні напрями та результати модернізації стратиграфічних схем кембрію, ордовику, силуру і девону України(1993-2013 рр.) / Л.І. Константиненко, О.І. Берченко, О.Ю. Котляр, В.І. Полєтаєв, В.І. Єфіменко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 1. – С. 64-71 : рис. – Бібліогр.: с. 71. – ISSN 0367-4290
323869
  Крутько С. Головні напрямки британської зовнішньої політики за часів прем"єрства Н. Чемберлена // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 26
323870
  Назаренко Є.В. Головні напрямки діяльності Радянської соціалістичної держави на сучасному етапі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 59-64. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 1)


  Статья в свете доклада тов. Н. С. Хрущева на XXI съезде КПСС "О контрольных цифрах развития народного хозяйства СССР на 1959-1965 годы" и тезисов доклада исследует развитие внутренних и внешних функций Советского государства в период развернутого ...
323871
  Мазур І.В. Головні напрямки діяльності Словацької національної партії в 90-х роках XIX століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 54-57. – (Історія ; Вип. 37)
323872
  Семчук К.М. Головні нариси сучасної політичної філософії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 60-62
323873
  Каніщенко Л.О. Головні наслідки шестирічного плану розвитку важкої промисловості Польщі, як плану соціалістичної індустріалізації країни // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 79-87. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 1)


  В статье освещается путь социалистического строительства народно-демократической Польши. Одним из главных условий строительства основ социализма в Польше в период 6-летнего плана является социалистическая индустриализация страны. В результате ...
323874
  Руденко Л.Г. Головні наукові досягнення інституту географії НАН України та оцінка їхньої готовності до впровадження у практичну діяльність суспільства // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 5-8. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1561-4980
323875
  Іванік О. Головні особливості взаємозалежностей факторів формування селевих потоків у межах басейну р. Абранка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 14-16. – (Геологія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Визначено та проаналізовано фактори формування селевих потоків у межах басейну річки Абранка Воловецького району Закарпатської області, визначено головні параметри селевого процесу та критичні значення їх силового впливу на інженерні споруди. ...
323876
  Кубіцький Ю.С. Головні особливості концепції сталого розвитку у сфері соціально-економічного розвитку сільських територій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 163-167
323877
  Іванік О. Головні особливості формування та активізації структурних осувів в басейні річки Латориця (Східні Карпати) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 13-18. – (Геологія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто геологічну будову та характер прояву сучасних гравітаційних та водно-гравітаційних процесів району с. Задільське (Закарпаття) із застосуванням даних детальних польових досліджень та крупномасштабного геологічного картування. Охарактеризовано ...
323878
  Рябенко В. Головні питання боротьби з корупцією // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 17-20.
323879
  Індиченко П.Д. Головні питання колгоспногоправа в світлі рішень партії та уряду про сільське господарство : матеріали на допомогу лекторові / П.Д. Індиченко ; Т-во для пошир. політ. і наук. знань УРСР. – Київ, 1955. – 39 с.
323880
   Головні підсумки роботи Уряду УРСР. – Х., 1929. – 104с.
323881
   Головні підсумки роботи Уряду УСРР за 1929 і 1930 роки. – Х., 1931. – 112с.
323882
  Колб О.Г. Головні показники визначення кримінологічної обстановки в місцях позбавлення волі / О.Г. Колб, Н.О. Чечель // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 242-247. – (Право. Економіка. Управління)
323883
  Жупанський Я.І. Головні початкові етапи розвитку Української економічної географії // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 122-126. – ISBN 0201-8683
323884
  Усик Світлана Головні правила безпечного пікніка / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 35 : фото
323885
  Гречанінов В. Головні принципи НАТО // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 12-13.
323886
  Сидоров В М. Головні принципи та можливості дистанційної освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 139-141. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Сформульовано головні принципи організації курсів, базованих на технології "дистанційної освіти". Надано рекомендації для створення мультимедійних посібників та проведення курсів. Розглянуто головні ідеї, важливість, вимоги та методи проведення дискусій.
323887
  Салманов А.Ф. Головні пріоритети зовнішньої політики Азербайджану постсоціалістичної доби // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – С. 263-274. – ISSN 1563-3349
323888
  Колісник В.П. Головні пріоритети Конституції України і проблема визначення місця проживання особи // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 45-52. – ISSN 0201-7245
323889
  Комісаров К. Головні проблеми синтаксису сучасної японської мови: лінгвопрагматичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  На сьогодні в японській лінгвісиці наявні істотні проблеми термінології, особливо якщо йдеться про галузь синтаксису. З іншого боку, не розробленого оптимального підходу до дослідження синтаксичних явищ сучасної японської мови, який ураховував ...
323890
  Вервес Г.Д. Головні проблеми українсько-польських літературних взаємин ХІХ ст. / Г.Д. Вервес; Акад. наук Української РСР, Укр. комітет славістів. – Київ : Вид-во Акад. наук Української РСР, 1958. – 47 с.
323891
  Залєвський А.Д. Головні революційні сили сучасності / А.Д. Залєвський. – Київ, 1970. – 48с.
323892
  Яценко Б.П. Головні риси державно-монополістичного регіонального прогнозування в Японії (до економічної кризи 1974-1975 рр.) / Б.П. Яценко, С.О. Дебабов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 61-67 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географія ; Вип. 21)
323893
  Бондаренко Е.Л. Головні риси регіональних геоекологічних ГІС // Регіон - 2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С. 16-19. – ISBN 978-966-285-259-2
323894
  Грубрін Ю.Л. Головні риси структурної основи рельєфу південно-східної частини середнього Придністров"я / Ю.Л. Грубрін, М.І. Куницький // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 18-28 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Географії ; Вип. 16)
323895
  Комісаров К. Головні семантико-функціональні особливості прикметників у сучасній японській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 19-24. – (Східні мови та літератури ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  З"ясовано сутність прикметника як частини мови з огляду на те, що актуальність вивчення прикметника у сучасному мовознавстві обумовлюється насамперед тим, що головні положення семасіології, дериватології, синтаксису були виведені передусім на матеріалі ...
323896
  Цвих В.Ф. Головні складові системи соціального партнерства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 54-61. – (Філософія. Політологія ; Вип. 46)


  У статті йдеться про поняття, принципи та структуру системи соціального партнерства.
323897
  Комісаров К.Ю. Головні стильові особливості сучасних японських науково-технічних текстів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 224-233


  Розглянуто шляхи мовної реалізації характерних екстралінгвістичних ознак наукової інформації, а саме: логічної зв"язності, узагальненості, стислості, точності, беземоційності. Детально проаналізовано та проілюстровано прикладами головні особливості ...
323898
  Рижков М.М. Головні стратегії США у міжнародних відносинах: європейський вимір // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 2. – С. 223-228.
323899
  Філіпенко В.І. Головні тенденції в сучасній міжнародній міграційній політиці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 95-99
323900
  Мехед П.М. Головні тенденції воєнної політики КНР та перспективи реформування національно-визвольної армії Китаю // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 163-168


  У статті проаналізовано основні етапи реформування Національно-визвольної армії Китаю, окреслені головні тенденції воєнної політики Китайської Народної Республіки В статье сделан анализ основных этапов реформирования Национально-освободительной армии ...
323901
  Білий Д. Головні тенденції розвитку політичної думки серед української кубанської еміграції в 20-30 рр. XX століття // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 137-140. – ISSN 1728-9572
323902
  Ігнатенко М.Г. Головні тенденції розвитку промислового виробництва західних районів УРСР у перспективі і місце в ньому хімічної промисловості // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 6. – С. 111-118 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
323903
  Таранюк О.В. Головні тенденції формування осадового чохла та рельєфу Канівського Придніпров"я протягом пізнього кайнозою / О.В. Таранюк, Н.М. Іванченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 37-39. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; Вип. 20)


  На підгрунті палеогеоморфологічних реконструкцій висвітлюються головні тенденції формування осадового чохла та рельєфів Канівського Придніпров"я. Указано на головну направленість розвитку морфолітогенезу протягом пізнього кайнозою.
323904
  Гришко-Богменко Головні типи рослинності СРСР та УРСР / Гришко-Богменко, Н.В. Барановська. – К., 1989. – 88с.
323905
  Наливайко О. Головні тренди медіа-індустрії // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 7. – С. 44-46


  28-й Конгрес Міжнародної федерації журналістів у Дубліні, в якому взяла участь делегація НСЖУ, і 65-го Всесвітнього газетного конгресу WAN- IFRA , на якому теж побували представники України, зокрема, президент медіа-компанії UMH Group ( ця ...
323906
  Щибря В. Головні убори та зачіски населення Черкаського району Черкаської області кінця XIX - середини XX століття: традиції, локальні особливості (за матеріалами польових досліджень) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 5 (363), вересень - жовтень. – С. 96-101. – ISSN 0130-6936
323907
  Хромець В.Л. Головні умови виникнення релігієзнавства // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4
323908
  Ковчун В.В. Головні фактори сувернізації України наприкінці 20 століття // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.60-64
323909
  Залізняк М. Головні федерації сучасного світа. – У Львові, 1914. – 144с.


  З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка
323910
  Степко О. Головні форми та методи діяльності Бібліотеки ООН ім. Дага Хаммаршельда // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 357-362


  В статті розглядається інформаційна діяльність Бібліотеки ООН ім. Дага Хаммаршельда. Проаналізовано головні форми та методи діяльності Бібліотеки, розглянуто її основні інформаційно-довідкові механізми. Запропоновано деякі шляхи для покращення ...
323911
  Боян С. Головні християнські свята календарного обрядового комплексу бойків // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 492-500. – ISBN 978-966-02-5080-2
323912
  Контурова С.М. Головні чинники і наслідки розвитку економіки України в умовах глобалізації // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 91-97.
323913
  Іванов С.П. Головні шкідники й хвороби цукрових буряків і боротьба з ними. / С.П. Іванов, Г.Ф. Борисевич. – К, 1935. – 96с.
323914
  Шмиговський К.А. Головні шкідники поля, городу, саду / К.А. Шмиговський. – Х., 1935. – 204с.
323915
   Головні шкідники та хвороби в сільському господарстві на Україні : інструкція для кореспондентів Ц. СТАЗРО Н.К.З.С. – вид. 2-е. – Харків : Радянський селянин, 1928. – 119 с.
323916
  Короткий В.А. Головнін Олександр Васильович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 172. – ISBN 966-06-0393-2
323917
   Головніші наслідки діяльності Укрмету за 1925 р. (попередній звіт) - 1. Короткий огляд погоди на Україні за 1925 р. - 2. Огля впливу на польові культури.... – Київ : Укрмет, 1926. – 48 с.
323918
  Лавітська З.Г. Головніші паразитні гриби району Канівського біогеографічного заповідника / З.Г. Лавітська. – К., 1949. – 27-45с.
323919
  Бондарович М.Я. Головніші шкідники городних культур в 1925 році / М.Я. Бондарович. – Охтирка
3. – 1926. – 14с.
323920
  Звірезомб-Зубовський Головніші шкідники зернових запасів та боротьба з ними. / Звірезомб-Зубовський. – Х., 1925. – 36с.
323921
  Щоголів І. Головніші шкідники наших садків / І. Щоголів. – Київ, 1919. – 16 с.
323922
  Булушев М П. Головной дозор / М П. Булушев, . – Ленинград, 1983. – 63с.
323923
   Головной мозг и регуляция функций. – К., 1963. – 364с.
323924
   Головной мозг парнокопытных. – Минск, 1970. – 150с.
323925
   Головному редактору нашого журналу Сергію Івановичу Ляшку цього року виповнюється 60 років // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (115). – С. 1-2. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Привітання з ювілеєм Сергія Івановича Ляшка - завідувача кафедри обчислювальної математики факультету кібернетики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
323926
  Степаненко А. Головному управлінню НБУ по м. Києву і Київській області - 10 років : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 3. – С. 23-26. – ISSN 1605-2005
323927
   Головные боли при неврозах (Некоторые вопросы клиники, эитпатогенеза, патофизиологии и терапии : Автореф... канд. мед.наук: / Караванский Б. Д,; Караванский Б. Д,; Лен. гос. ин-т усоверш. врачей. – Л, 1960. – 16л.
323928
  Шишков А. Головокружение без успехов // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 7. – С. 71-73. – ISSN 0235-7089


  История России нетрадиционной ориентации от профессора Зубова.
323929
  Мочалов Л.П. Головоломки / Л.П. Мочалов. – Москва : Наука, 1980. – 128с. – (Библиотечка "Квант" ; Вып. 6)
323930
  Гершензон М.А. Головоломки профессора Головоломки / М.А. Гершензон. – Москва, 1989. – 141с.
323931
  Акимушкин И.И. Головоногие моллюски морей СССР / И.И. Акимушкин. – Москва, 1963. – 326с.
323932
  Зуев Г.В. Головоногие моллюски северо-западной части Индийского океана / Г.В. Зуев. – К., 1971. – 223с.
323933
  Киселев Г.Н. Головоногие моллюски силура и нижнего девона севера Урала : монография / Г.Н. Киселев. – Ленинград : Ленинградский университет, 1984. – 144с.
323934
  Парышев А.В. Головоногие моллюски юры Украины : Палеонтологический справочник / А.В. Парышев, И.И. Никитин; Отв. ред. Ямниченко И.М. – Киев : Наукова думка, 1981. – 142с.
323935
  Курчаб-Редліх К Головою в мур Кремля / Кристина Курчаб-Редліх. – Київ : Темпора, 2010. – 439, [1] с. – Бібліогр. в прим.: с. 418-429. – ISBN 978-966-8201-97-4


  Це книжка про останні дні СРСР та сучасну Росію. Авторка аналізує найрезонансніші події у політичному житті Росії, наводячи маловідомі факти. Текст містить розлогі цитати з кореспонденції авторки для різних польських видань. Видання розраховане на ...
323936
  Вишня Остап Головполітосвіта та інші оповідання / Вишня Остап. – Київ : ДВУ, 1928. – 24с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
323937
  Халаджи В.В. Головування Іспанії в Європейській Раді - перше випробування "перехідного періоду" після набуття чинності Лісабонським договором // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 123-129


  Саме на долю Іспанії випало перше Головування в Європейській Раді (січень - липень 2010 року) після вступу в дію Лісабонського Договору, документу, який окреслює чіткі підстави виникнення міжнародної правосуб"єктності ЄС та передбачає низку ...
323938
  Гранат Я. Головування Польщі в Раді ЄС: виклики часу / Я. Гранат, О.В. Новіков // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 117. – С. 195-201. – ISSN 2224-9281
323939
  Титарчук О.Г. Головування України в ОБСЄ: результати та перспективи на майбутнє // Зовнішня політика України - 2013 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / С.В. Андрущенко, П. Байор, В.М. Мовчан, Г.М. Перепелиця, О.В. [та ін.] Потєхін. – Київ : Стилос, 2014. – С. 129-139. – ISBN 978-966-193-094-9
323940
   Головування України в Раді Безпеки ООН : Збірник документів. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 632с. – ISBN 966-7784-89-4
323941
  Рафа Л. Головування України в Раді Безпеки ООН (березень 2001 р.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 59-60
323942
  Божко С.О. Головування Швеції в ЄС і європейська політика безпеки і оборони // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 83-86
323943
  Гончаренко Б.А. Головую другий рік : оповідання / Б.А. Гончаренко. – Київ, 1976. – 183 с.
323944
  Довнар Г.С. Головченки : роман / Г.С. Довнар. – Донецьк, 1975. – 174 с.
323945
  Довнар Г.С. Головченки. Дорога без кінця : романи / Г.С. Довнар. – Київ, 1985. – 471 с.
323946
  Мифтахутдинов А.В. Головы моих друзей. Рассказы / А.В. Мифтахутдинов. – Магадан, 1969. – 176с.
323947
  Дамдинсурэн Ц. Гологдсон / Ц. Дамдинсурэн, 1961. – 48 с.
323948
  Дроздовський Д. Голограма свідомості в містерії "Бран" Олекси Різникова // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 57-63. – ISSN 0236-1477
323949
  Никитин Ю.А. Голограмма / Ю.А. Никитин. – М, 1986. – 318с.
323950
  Сидорович В.П. Голографическая визуализация излучения дифракции и рассеяния электромагнитных полей СВЧ диапазона. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Сидорович В.П.; БГУ. – Минск, 1977. – 16л.
323951
  Зейликович И.С. Голографическая диагностика прозрачных сред / И.С. Зейликович, Н.М. Спорник. – Минск : Университетское, 1988. – 207 с.
323952
  Джоунс Р. Голографическая и спекл-интерферометрия : пер. с англ. / Р. Джоунс, К. Уайкс. – Москва : Мир, 1986. – 327 с.
323953
  Богомолов А.С. Голографическая интерферометрия / А.С. Богомолов, Л.В. Тарасов. – М., 1974. – 103с.
323954
  Островский Ю.И. Голографическая интерферометрия : Монография / Ю.И. Островский, М.М. Бутусов, Г.В. Островская. – Москва : Наука, 1977. – 336 с.
323955
  Вест Ч. Голографическая интерферометрия : пер. с англ. / Ч. Вест. – Москва : Мир, 1982. – 504 с.
323956
  Морозов Николай Викторович Голографическая интерферометрия движущихся объектов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Морозов Николай Викторович; Белорусск. ун-т. – Минск, 1985. – 16л.
323957
  Коноплев Ю.Г. Голографическая интерферометрия и фототехника / Ю.Г. Коноплев, А.К. Шалабанов. – Казань : Издательство Казанского университета, 1990. – 98 с.
323958
   Голографическая интерферометрия фазовых объектов. – Л., 1979. – 232с.
323959
  Островский Ю.И. Голографическая интерферометрия физичесаих процессов : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.05 / Островский Ю.И.; АН СССР.Физ-техн.ин-т. – Ленинград, 1973. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
323960
  Ракин В.И. и др. Голографические и теневые методы в исследовании процессов роста кристаллов / В.И. и др. Ракин. – Сыктывкар : АН СССР, 1983. – 31с.
323961
  Гинзбург В.М. Голографические измерения / В.М. Гинзбург, Б.М. Степанов. – Москва : Радио и связь, 1981. – 296 с.
323962
   Голографические измерительные системы. – Новосибирск, 1976. – 108 с.
323963
   Голографические измерительные системы. – вып. 2. – Новосибирск, 1978. – 158с.
323964
   Голографические измерительные системы. – Новосибирск, 1980. – 127 с.
323965
  Островский Ю.И. Голографические интерференционные методы измерения деформаций / Ю.И. Островский. – Москва : Наука, 1988. – 248 с. – ISBN 5-02-013803-7
323966
  Зубарев В.Е. Голографические интерферометры : учеб. пособие / В.Е. Зубарев, В.Б. Немтинов. – Москва : МВТУ им. Н. Баумана, 1988. – 52 с.
323967
   Голографические методы в науке и технике : темат. сборник. – Ленинград : ФТИ, 1985. – 224 с.
323968
   Голографические методы в науке и технике : сб. науч. трудов. – Ленинград : ФТИ, 1990. – 235 с.
323969
   Голографические методы и аппаратура, применяемая в физических исследованиях. – Москва, 1974. – 138с.
323970
   Голографические методы и аппаратура, применяемые в физических исследованиях : сб. науч. трудов. – Москва : ВНИИФТРИ, 1982. – 91 с.
323971
   Голографические методы и аппаратура, применяемые в физических исследованиях : сб. науч. трудов. – Москва : ВНИИФТРИ, 1987. – 120 с.
323972
  Козачок А.Г. Голографические методы исследования в экспериментальной механике. / А.Г. Козачок. – М., 1984. – 175с.
323973
  Кузнецова Е.А. Голографические методы исследования и системы с широким полем зрения для изучения параметров нестационарных физических процессов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Кузнецова Елена Анатольевна ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т оптико-физ. измерений. – Москва, 1978. – 17, [1] с. – Библиогр.: 13 назв
323974
  Славинская В.Н. Голографические методы получения изображений с высоким пространством разрешением по большому полю. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Славинская В.Н.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.18
323975
  Ероховец В.К. Голографические память и дисплеи / В.К. Ероховец. – Минск, 1991. – 222с.
323976
  Василенко Г.И. Голографические распознающие устройства / Г.И. Василенко, Л.М. Цибулькин. – Москва : Радио и связь, 1985. – 310 с.
323977
   Голографические системы информационного обеспечения. – Минск, 1976. – 65с.
323978
  Магомедов А.А. Голографический метод исследования статистических характеристик светорассеивабщих сред и его применения : Автореф... канл. физ. мат.наук: 01.04.05 / Магомедов А. А.; ВНИИ оптико-физ. измер. – М, 1979. – 15л.
323979
  Гнатовский Александр Владимирович Голографический метод коррекции волнового фронта излучения оптических квантовых генераторов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.043 / Гнатовский Александр Владимирович ; АН УССР. Ин-т физ. – Киев, 1974. – 22 с.
323980
  Поданчук Дмитрий Васильевич Голографическое восстановление векторных характеристик оптического поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Поданчук Дмитрий Васильевич; КГУ. – Киев. – 17л.
323981
  Поданчук Дмитрий Васильевич Голографическое восстановление векторных характеристик оптического поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Поданчук Дмитрий Васильевич; КГУ. – Киев. – 17л.
323982
  Малов С.Н. Голографическое вычитание изображений / С.Н. Малов. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1990. – 132 с.
323983
  Шапиро Л.Л. Голографическое исследование плазмы оптического пробоя в воздухе, водороде и гелии в условиях действия гидродинамического механизма нагрева и ионизации газа : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 044 / Шапиро Л.Л. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1971. – 18 с.
323984
  Василенко Г.И. Голографическое опознавание образов / Г.И. Василенко. – Москва : Советское радио, 1977. – 327 с.
323985
  Де Велис Голография : (теория и приложения) : пер.с англ. / Де Велис, Дж. Рейнольдс. – Москва : Воениздат, 1970. – 248 с.
323986
  Островский Ю.И. Голография / Ю.И. Островский. – Ленинград : Наука, 1970. – 124с.
323987
  Франсон М. Голография : Пер.с фр. / М. Франсон. – Москва : Мир, 1972. – 246с.
323988
  Милер М. Голография : (Теория, эксперимент, применение) : пер. с чеш. / М. Милер. – Ленинград : Машиностроение, 1979. – 208 с.
323989
  Бахрах Л.Д. Голография / Л.Д. Бахрах, Г.А. Гаврилов. – Москва : Знание, 1979. – 64 с.
323990
  Федоров Б.Ф. Голография / Б.Ф. Федоров, Л.М. Цибулькин. – Москва : Радио и связь, 1989. – 138с.
323991
  Гинзбург В.М. Голография в измерительной технике. / В.М. Гинзбург, Н.Г. Власов. – М., 1974. – 44с.
323992
  Бахрах Л.Д. Голография в микроволновой технике / Л.Д. Бахрах, А.П. Курочкин. – Москва : Советское радио, 1979. – 320 с.
323993
  Островский Ю.И. Голография и ее применение / Ю.И. Островский. – Ленинград : Наука, 1973. – 179с.
323994
  Батерс Д. Голография и ее применение : Пер.с англ. / Д. Батерс. – Москва : Энергия, 1977. – 223 с.
323995
   Голография и обработка информации. – Ленинград : Наука, 1976. – 195 с.
323996
   Голография и оптическая обработка информации в геологии. – Л., 1980. – 181с.
323997
   Голография и оптическая обработка информации в геологии и геофизике. – Л., 1979. – 195с.
323998
   Голография и оптическая обработка информации: методы и аппаратура. – Ленинград : ВНИИФТРИ, 1980. – 236с.
323999
   Голография. Методы и аппаратура. – Москва : Советское радио, 1974. – 376 с.
324000
   Голография: теоретические и прикладные вопросы : сб. науч. трудов. – Ленинград : ФТИ, 1988. – 223 с.
<< На початок(–10)321322323324325326327328329330(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,