Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)321322323324325326327328329330(+10)В кінець >>
324001
  Бертольд Вернер "...голодать и повиноваться" / Бертольд Вернер. – Москва, 1964. – 296 с.
324002
  Мелешко В. "Голодна воля" Панаса Мирного: образ головного персонажа // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 14. – C. 45-53. – ISSN 2075-1486
324003
   "Голос КНУ" // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 8
324004
  Микаэлян А.Л. Голография / А.Л. Микаэлян. – Москва, 1968. – 48с.
324005
  Кудрин А.Б. Голография и деформация металлов. / А.Б. Кудрин. – М., 1982. – 151с.
324006
  Левитан Л.Л. Голография пароводяных потоков / Л.Л. Левитан, Л.Я. Боревский. – Москва, 1989. – 152с.
324007
  Клименко И.С. Голография сфокусированных изображений и спекл-интерферометрия. / И.С. Клименко. – Москва : Наука, 1985. – 224 с.
324008
  Григорук В.І. Голографічна інтерферометрія рідин при міліметровому опромінюванні / В.І. Григорук, Г.В. Понежа, С.Г. Понежа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 284-290. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою диференціального голографічного інтерферометра досліджено зміни оптичного показника заломлення низки органічних рідин, води та деяких біологічних водних розчинів при дії на них електромагнітним випромінюванням у діапазоні частот 37,5-78 ...
324009
  Григорук В.І. Голографічний елемент для введення випромінювання в волоконний інтерферометр // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 285-286. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Досліджений голографічний елемент забезпечує високоефективний зв"язок джерела випромінювання з волоконними світловодами. Одночасно він компенсує фазові спотворення, які виникають при поширенні випромінювання в багатомодових оптичних волокнах.
324010
  Радутний О.Е. Голографічний захисний елемент як предмет злочинів, що посягають на окремі елементи інформаційних відносин та мають схожі форми діяння // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 1 (13). – С. 106-111
324011
  Поданчук Д.В. Голографічний сенсор хвильового фронту / Д.В. Поданчук, В.П. Данько, М.М. Котов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 355-361. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті запропоновано принцип побудови голографічного сенсора хвильового фронту, в матриці гололінз якого записана попередня інформація про неспотворений хвильовий фронт. Така методика дозволяє вимірювати малі просторові відхилення фази оптичної хвилі ...
324012
   Голографічні реєструючі середовища на основі олігомерів і коолігомерів з домішкою органічного барвника з внутрішньомолекулярним переносом заряду / А.Г. Кушнір, О.В. Мокринська, Ю.П. Гетьманчук, М.Г. Чуприна, М.О. Давиденко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 194
324013
  Горбань І.С. Голографія і її можливості / І.С. Горбань. – К., 1971. – 20с.
324014
   Голографія та голограмна техніка : метод. вказівки до лаб. робіт. – Чернівці : Рута, 1996. – 15 с.
324015
  Ракин В.И. Голографометрия кристаллообразующих сред / В.И. Ракин. – Ленинград : Наука, 1990. – 90с.
324016
   Голод-геноцид 1932-1933 років в Україні = The famine-genocide of 1932-1933 in Ukraine. – Київ : Kashtan press, 2005. – 5,336 c. : іл. – ISBN 1-896354-38-6
324017
  Євсєєва Т. Голод-геноцид 1932-1933 років в Україні як чинник трансформації культурно-історичного феномена українства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 304-305. – ISBN 978-966-439-357-4


  Матеріали Круглого столу "Український визвольний рух, політичні репресії та проблеми націєтворення".
324018
   Голод-геноцид 1933 року в Україні: історико-політичний аналіз соціально-демографічних та морально-психологічних наслідків : Міжнар.наук.-теор. конф. Київ, 28 лист.1998 р.: Матер. – Київ; Нью-Йорк : М.П. Коць, 2000. – 536с. – ISBN 966-581-207-6
324019
  Винниченко В.К. Голод / В. Винниченко. – [Харків] : Український робітник. – 32 с. – Безплатний додаток до журналу "Службовець"
324020
  Винниченко В.К. Голод / В.К. Винниченко. – Київ : Держвидав. – 126с.
324021
  Гамсун Кнут Голод : роман / Кнут Гамсун. – У Львові (Львів) : Hакл. Укp.-руської "Видавн. Спілки" ; З дpук. наpодова Ст. Манєцкого і сп[ілки], 1899. – 192 с. – (Бібліотека видавничої спілки ; № 7)
324022
  Гамсун Кнут Голод / Кнут Гамсун; Пеpеложив М. Катpенко [М.С. Постолока]. – Київ : Стеpно ; Дpук. "Союзбанку", 1919. – 173 с.
324023
  Винниченко В.К. Голод / В.К. Винниченко. – Павлоград : Держвидав, 1925. – 115с.
324024
  Винниченко В.К. Голод / В.К. Винниченко. – Київ : Рух, 1927. – 16с.
324025
  Гамсун Кнут Голод : пролог / Кнут Гамсун ; Пер. с норв. Ю. Балтрушайтиса и С.А. Полякова. – Москва Ленинград : Госиздат ; [1-ая Образц. тип. в Москве], 1928. – 244 с. – (Универсальная библиотека ; № 484-487)
324026
  Кучер В.С. Голод : роман / В.С. Кучер. – Київ, 1947. – 359 с.
324027
  Бхаттачария Б. Голод / Б. Бхаттачария. – М, 1949. – 228с.
324028
  Кучер В.С. Голод / В.С. Кучер. – Киев, 1961. – 465 с.
324029
  Кучер В.С. Голод / В.С. Кучер. – Киев, 1963. – 398 с.
324030
  Кучер В.С. Голод : роман / В.С. Кучер. – Симферополь, 1982. – 365 с.
324031
  Кучер В.С. Голод : роман / В.С. Кучер. – Київ, 1988. – 348 с.
324032
  Кучер В.С. Голод : роман / В.С. Кучер. – Одеса, 1990. – 356 с.
324033
  Стрибер У. Голод / У. Стрибер. – Минск, 1993. – 470с.
324034
  Безсонов О.І. Голод 1921-1922 рр. і боротьба з ним у німецьких та менонітських поселеннях Півдня України // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т, Ин-т укр.-немецких исследов. – Дніпропетровськ, 2007. – [Вып. 33]. – С. 155-168. – ISBN 978-966-525-872-8
324035
  Сербин Р. Голод 1921-1923 і українська преса в Канаді / Р. Сербин. – Київ, Торонто, 1992. – 704с. – ISBN 5-7702-0421-4
324036
  Драмарецький Б. Голод 1921-1923 років в німецьких сільськогосподарських колоніях України / Б. Драмарецький, Б. Чирко // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київ. славістичний ун-т. – Київ, 2013. – № 1 (50). – С. 80-89
324037
   Голод 1921-1923 років в Україні : Збірник докуметів і матеріалів. – Київ : Наукова думка, 1993. – 215 с. – ISBN 5-12-003872-7
324038
  Драмарецький Борис Болеславович Голод 1921-1923 років в Україні : Дис... канд. історичнихнаук: 07.00.01 / Драмарецький Борис Болеславович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 123л. – Бібліогр.:л.115-123
324039
  Драмарецький Борис Болеславович Голод 1921-1923 років в Україні : Автореф... кандид. історичнихнаук: 07.00.01 / Драмарецький Борис Болеславович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 23л.
324040
  Козирева М.Е. Голод 1921-1923 років у німецьких поселеннях Миколаївщини // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2008. – [Вып. 34]. – С. 45-56
324041
   Голод 1921 - 1923 і українська преса в Канаді. – Торонто : Українсько-канадський-дослідчо-документаційний центр, 1995. – 700с. : іл. – (Документи історіі української діяспори). – ISBN 0-969301-0-7
324042
  Сахно М. Голод 1921 - 1923 років як передумова наступу на православну церкву // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 101-105
324043
  Урядова А.В. Голод 1921 года и русская эмиграция в славянских странах // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2009. – № 1. – С. 3-13. – ISSN 0132-1366
324044
  Акунін О. Голод 1928-1929 рр. в Південному регіоні України: злам стереотипів // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2009. – № 1/4 (4), січень - грудень. – С. 58-68. – ISSN 1998-4634
324045
  Осколков Е.Н. Голод 1932-1933 гг: хлебозаготовки и голод 1932/1933 г. в Сев.-Кавк. крае / Е.Н. Осколков. – Ростов н/Д, 1991. – 91с.
324046
   Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки. – Київ : Наукова думка, 2003. – 888с. – ISBN 966-00-0117-7


  Досліджується історія голодомору 1932-1933 рр. В Україні: розкриваються його витоки, аналізується механізм творення терору голодом, простежуються руйнівні наслідки голодного лихоліття для українського етносу
324047
  Наумова І. Голод 1932-1933 рр. в національній пам"яті: сучасний вітчизняний історіографічний дискурс // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 185-186. – ISSN 2076-1554
324048
  Кульчицький С.В. Голод 1932-1933 рр. в Україні як геноцид = Голод 1932-1933 гг. в Украине как геноцид / С.В. Кульчицький; НАНУ, Ін-т історії України. – Київ, 2005. – 220с. – ISBN 966-02-3846-0
324049
  Кульчицький С. Голод 1932-1933 рр. в Україні як геноцид // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 3/4 (44/45). – С. 107-130
324050
  Хлюр Ю. Голод 1932–1933 років на Роменщині за свідченнями очевидців // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 24-33


  В статті на основі польових матеріалів, зібраних автором, досліджується голодомор 1932 - 1933 р. в Роменському районі Сумської області. Показано становище селян краю в цей період, а також дії влади стосовно голодуючих. Особливу увагу приділено ...
324051
  Куромія Гіроакі Голод 1932 - 1933 років в Україні та європейська політика // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 6 (17) : Безмежне село... – С. 113-130. – ISSN 2078-659X
324052
   Голод 1932 - 1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. – К., 1990. – 603с.
324053
   Голод 1933 року в Україні : Свідчення про винищування Москвою українського селянства. – 2-ге допов. вид. – Дніпропетровськ; Мюнхен, 1993. – 224с. – ISBN 5770741570
324054
   Голод 1946-1947 років в Україні: причини і наслідки : Матеріали. – Київ- Hью-Йорк : М.П.Коць, 1998. – 208с. – ISBN 966581091Х
324055
   Голод 1946-1947 років на Полтавщині (до п"ятидесятиріччя трагедії) : Матеріали і документи. – Полтава, 1996. – 139с.
324056
  Воронов І.О. Голод 1946-1947 рр. / І.О. Воронов. – Київ, 1991. – 46с.
324057
  Андрухів І. Голод 1946-1947 рр. у західних областях УРСР (на матеріалах Станіславської області) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 161-168
324058
  Швидкий В.П. Голод 1946-1947 рр. як чинник сплеску девіантних явищ в Україні // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (490). – С. 142-164. – ISSN 0130-5247
324059
   Голод в Молдове (1946 - 1947). – Кишинев, 1993. – 768с.
324060
  Ярмусь Степан Голод в Україні (1932-33): чому? = Famine in Ukraine (1932-33): why?An attempt to reflect on the tragedy theologically/S.Jarmus : Спроба Богословського насвітленняя цієї трагедії / Ярмусь Степан. – Вінніпег : Консисторія УГПЦеркви в Канаді, 1983. – 37с.
324061
   Голод в Україні 1946 -1947 роки: документи і матеріали. – К.-Нью-Йорк, 1996. – 373с.
324062
  Лакомкин А.И. Голод и жажда / А.И. Лакомкин, И.Ф. Мягков. – Воронеж, 1975. – 216с.
324063
  Сергійчук В. Голод на Кубані й у Північному Казахстані як свідчення геноциду українства в 1932 - 1933 роках // Геноцид України в XX столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Всеукр. громад. орг. "Т-во відродження Укр. Нації", Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, І. Любас, Б. Моркляник та ін. ; ред.: М. Гавришко]. – Львів : [б. в.], 2010. – С. 146-156. – ISBN 978-966-397-111-2
324064
   Голод на Поділлі : книга свідчень. – Кам"янець-Подільський : [Б.в.], 1993. – 97,[5] с.
324065
  Шииран Ж. Голод наступает // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 4-9. – ISSN 0130-9625
324066
  Блинов Ю. Голод не тетка, пожар не угар : проза: повести // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 10 (657). – С. 63-78. – ISSN 0132-2036
324067
  Самсонов Денис Голод предков : Нравы эпохи // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 7. – С. 62-67 : Фото


  Сеул
324068
  Краевский Л. Голод сердца / Л. Краевский. – 136с.
324069
  Семенов С. Голод. / С. Семенов. – Л., 1927. – 181с.
324070
  Дудчак А. Голод. Голодомор. Геноцид. Кто виноват в трагедии народов? // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 5 (345). – С. 84-93. – ISSN 0869-3595
324071
  Гамсун Кнут Голод. Пан. Викторія / Гамсун Кнут, 1928. – 480с.
324072
   Голод: бедствие, вызванное деятельностью человека?. – М., 1990. – 159с.
324073
  Маняк В. Голод: чому і як? // Праці Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2013. – Т. 35 : Лікарський збірник. Медицина і біологія. – С. 15-22. – (Нова серія ; т. 23). – ISSN 1563-3950


  Про Книжку-Меморіал "33-й: голод". Це перша спроба в українській книговидавничій практиці зібрати свідчення тисяч людей, що вціліли, вижили в навальному голодоморі.
324074
  Гамсун Кнут Голод; Мистерии; Пан; Виктория : романы / Гамсун Кнут. – Минск : Мастацкая літаратура, 1989. – 526с. – ISBN 5-340-00282-6
324075
  Броквей А.Ф. Голодна Англія / А.Ф. Броквей. – Харків, 1934. – 143 с.
324076
  Кирій І.І. Голодна весна : автобіографічна повість / І.І. Кирій. – Київ, 1993. – 252 с.
324077
  Мирний П. Голодна воля : Лихо давнє й сьогочасне / П. Мирний. – Київ : ДЛВ, 1950. – 128с.
324078
  Мирный П. Голодная воля : Повесть / П. Мирный. – Львов : Книж.-журн. изд-во, 1952. – 84 с.
324079
  Робертс Ч. Голодная зима. / Ч. Робертс. – М., 1923. – с.
324080
   Голодная зима. Рассказ Чарльза Робертса из жизни лабрадорского рыбака и другие необычайные рассказы из жизни тружениц разных стран и народов. – М., 1923. – 79с.
324081
  Нелсон Т. Голодная миля / Т. Нелсон. – М., 1960. – 112с.
324082
  Фоули Джонатан Голодная планета. Пять шагов: путь к новой диете / Фоули Джонатан, Стайнмиц Джордж, Ричардсон Джим // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Май, № 128. – С. 62-81 : фото
324083
  Гулям Х. Голодная степь : роман / Х. Гулям. – Ташкент : Изд-во "Ташкент", 1965. – 247 с.
324084
  Гулям Х. Голодная степь : роман / Х. Гулям. – Москва : Советский писатель, 1969. – 295 с.
324085
  Уксусов И.И. Голодная степь : роман / И.И. Уксусов. – Ленинград : Советский писатель, 1979. – 334с.
324086
   Голодная степь 1867 - 1917: История края в документах. – М., 1981. – 236с.
324087
  Караваев В.Ф. Голодная степь в ее прошлом и настоящем : Статистико-экономический очерк (по исследованию 1914 г.) / В.Ф. Караваев. – Петроград, 1914. – 253с.
324088
  Скворцов Ю.А. Голодная степь. / Ю.А. Скворцов, Л.Н. Бабушкин. – Ташкент, 1957. – 56с.
324089
  Уксусов И.И. Голодная степь. / И.И. Уксусов. – Л., 1977. – 336с.
324090
  Гриневич В. Голодне дежа вю // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 28 (245). – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  Напередодні німецько-радянської війни пам"ять українців про лихо 1933 року визначала їхнє ставлення до сталінського режиму.
324091
  Дем"ян Л.В. Голодний похід / Л.В. Дем"ян. – Ужгород, 1977. – 219с.
324092
  Кошевський Кость Голодні хуторі / Кошевський Кость. – К., 1930. – 82с.
324093
  Строгинов К. Голодные бунты терзают Азию и Африку : местные бедняки не в состоянии выдержать резкого повышения цен // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 15. – С. 60-62
324094
  Колчанов А.П. Голодные мужики. / А.П. Колчанов. – Пермь, 1959. – 96с.
324095
  Сологуб Ф.К. Голодный блеск / Ф.К. Сологуб. – Киев : Дніпро, 1991. – 511с.
324096
  Климова С. Голодный демон : Роман / С. Климова. – Москва : АСТ, 2000. – 400с. – (Пантера). – ISBN 5-237-06075-7
324097
  Вакулишин С.М. Голодова катастрофа в Києві / Сергій Вакулишин; Всеукраїнське тов-во "Меморіал" ім. В. Стуса. – Київ : Геопринт, 2005. – 80с. – На тит. арк.: Присвячується жертвам репресій та голодоморів в Україні. – ISBN 966-7863-54-9
324098
  Мукерджи Ш. Голодовка / Ш. Мукерджи. – М., 1977. – 225с.
324099
  Пименова Э. Голодовка у Северного полюса / Э. Пименова. – 4-е изд. – М, 1922. – 107с.
324100
   Голодовка: 1932-1933 роки на Переяславщині : Свідчення. – Переяслав-Хмельницький; К.; Нью-Йорк : Вид-во М.П. Коць, 2000. – 445с. – ISBN 966-581-189-4
324101
  Дживелегов А.К. Голодовки в средние века / А. Дживелегов. – Москва : Труд и воля, 1906. – 29 с.
324102
  Ясиневич Я. Голодом вбивали нашу свободу. Адже Україна найбільше протестувала проти політики Сталіна / розмову вела Валерія Радзієвська // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 46 (299), 26 листопада 2015. – С. 48-50
324103
  Махінчук Микола Голодомор-33 : скорботний біль і пам"ятка живим // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5/6 (74/75). – С. 90-99. – ISSN 0869-3595
324104
  Марочко В.І. Голодомор-геноцид 1932-1933 років в Україні: політичний дискурс // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 30/31. – С. 53-62. – ISSN 2075-1451
324105
  Кузеванов В. Голодомор - геноцид народа Украины: методологические особенности историографического дискурса // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 1 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 533-543. – ISBN 966-7379-70-1
324106
  Юхновський Ігор Голодомор - геноцид українського народу / Юхновський Ігор, Верстюк Владислав // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5/6 (74/75). – С. 37-50. – ISSN 0869-3595
324107
  Сергійчук В. Голодомор - геноцид українського народу в 1932 - 1933 роках // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Січень (№ 1)


  Автор статті стверджує, що найбільших утрат внаслідок голодомору зазнало саме українство. І не тільки власне в Україні, а й на етнічних розселеннях поза межами УСРР.
324108
  Сергійчик В. Голодомор - геноцид української нації : 80-ті роковини Голодомору 1932-1933 рр. в Україні // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 6
324109
  Бурдега Т. Голодомор - це і український Голокост, або "Геть від Москви", допоки та геноциднонебезпечна // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 1/2 (207/208). – С. 38--43


  Полемічні нюанси в статтях С. Кульчицького про Голодомор.
324110
  Щур О. Голодомор // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 9. – С. 118-125
324111
   Голодомор = Holodomor (death by enforced starvation) : дві п"єси : до 75-ї річниці геноциду мільйонів жертв України, 1933-2008 / упоряд. і авт. передмови Л. Залеська Онишкевич. – Київ : Смолоскип, 2008. – 112 с. – Зміст: Тисяча дев"ятсот тридцять третій рік /С. Кокот-Ледянський. Голод / Б. Бойчук. - Паралел. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 978-966-1676-10-6
324112
  Щербатюк В. Голодомор / В. Щербатюк, О. Беззубець // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 3 (74) : травень-червень. – С. 71-73


  Голод 1932-1933 pp.- трагедія, масштаби й наслідки якої неможливо осягнути донині, трагедія, що залишила назавжди невиліковні рани на тілі українського народу. Та найважливішим є те, що цю трагедію було штучно створено та стимульовано в Україні ...
324113
  Захарченко П. Голодомор 1921-1922 pp. в українському селі: до питання юридичної відповідальності організаторів // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 133-138. – ISBN 978-966-306-020-4
324114
  Захарченко П. Голодомор 1921-1922 рр. в українському селі: до питання юридичної відповідальності організаторів // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 48-49
324115
  Василенко В. Голодомор 1932-1933 годов в Украине как преступление геноцида : Правовая оценка / Владимир Василенко ; Украинский ин-т национальной памяти. – Киев : Видавництво ім. Олени Теліги, 2009. – 48с. – ISBN 978-966-355-030-5
324116
   Голодомор 1932-1933 років в Україні : документи і матеріали. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 1128с. – До 75-річчя голодомору в Україні. – (Більше не таємно ; Том 2). – ISBN 978-966-518-419-5
324117
   Голодомор 1932-1933 років в Україні : навч. посібник / [С.А. Кость та ін.] ; за ред. С.А. Костя ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 374, [2] с. – Авт. зазнач. наприкінці кн. на обкл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-613-971-2
324118
   Голодомор 1932-1933 років в Україні за документами ГДА СБУ = The 1932-1933 famine-genocide in Ukraine in the documents of the sectoral state archives of the security service of Ukraine : анотований довідник / Людмила Аулова, Василь Даниленко [(відп. упоряд.)], Валентин Лавренюк ; [відп. ред. Василь Марочко] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського та ін.]. – Львів : Добрий друк, 2010. – 468, [2] с. – Другий тит. арк. англ. - На тит. арк. упорядники зазнач. як автори. - Імен. покажч.: с. 421-449. - Геогр. покажч.: с. 450-468. – Бібліогр.: с. 419-420. – ISBN 978-966-1594-17-2
324119
  Антонович М. Голодомор 1932-1933 років в Україні як геноцид української нації: суб"єктивна сторона злочину // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 4-7
324120
  Василенко В. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду : правова оцінка / Василенко Володимир Український ін-т національної пам"яті. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2009. – 48с. – ISBN 978-966-355-027-5
324121
   Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом = The Holodomor of 1932-1933 in Ukraine as a crime of Genocide under international law / [Антонович М. та ін. ; наук. ред.: В. Василенко, М. Антонович]. – Київ : НаУКМА, 2013. – 357, [3] с. – Текст укр., англ. - Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на с. 357-358. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-610-6
324122
  Яценко А. Голодомор 1932-1933 років в Україні як проблема "Le Matin", "L"ordre", "Le Petit Marseillois" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.307-310. – (Серія журналістика ; Вип. 21)
324123
   Голодомор 1932-1933 років в Україні: каральні органи більшовицького режиму : матеріали 5 Міжнародної наукової конференції м.Київ, МАУП, 24 листопада 2006 р. – Київ : МАУП, 2007. – 212 с. – ISBN 978-966-608-838-6
324124
  Василенко Володимир Голодомор 1932-1933 років в Україні: правова оцінка // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 36-46. – ISSN 0130-7037
324125
  Василенко В. Голодомор 1932-1933 років в Україні: правова оцінка // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 18-27. – ISSN 0130-7037
324126
   Голодомор 1932-1933 років в Україні: причини, демографічні наслідки, правова оцінка : матеріали міжнародної наукової конференції : Київ, 25-26 вересня 2008 року / Український ін-т національної пам"яті ; [ відп. ред. І.Р. Юхновський ]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 448 с. – ISBN 978-966-518-530-7
324127
  Копитько Ірина Голодомор 1932-1933 років в Україні: про що свідчать архівні документи / матеріал підгот. І. Копитько // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 34-36. – Бібліогр. в кінці ст.
324128
  Марочко В. Голодомор 1932-1933 років в Україні: хроніка / Василь Марочко, Ольга Мовчан. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 294с. – ISBN 978-966-518-477-5
324129
  Скоряк А. Голодомор 1932-1933 років на Полтавщині // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2010. – Ч. 3 (66). – С. 3-9


  Спогади очевидців (на прикладі опитування жителів села Дрижина Гребля Кобеляцького району Полтавської області).
324130
   Голодомор 1932-1933 років на території Запорізької області: свідчення очевидців / [упоряд. : Ф.Г. Турченко, І.М. Шугальова, О.О. Стадніченко, В.Г. та ін.]. – Запоріжжя : Дике Поле, 2010. – 352 с. – Бібліогр.: с. 348-350. – ISBN 978-966-2994-58-2
324131
   Голодомор 1932-1933 років на Уманщині : очима свідків, мовою документів : збірник документів і матеріалів / Уманська районна рада ; Уманська районна державна адміністрація ; Уманський держ. педагогічний ун-т ім. П. Тичини ; [ редколегія : Усик С.О., Тригубенко О.С., Кузнець Т.В. та ін. ]. – Умань, 2008. – 480с., [ 80 ] с. іл. – ISBN 978-966-439-110-5
324132
  Борисенко В. Голодомор 1932-1933 років у місті Києві та передмісті // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 25. – С. 5-14.
324133
  Кульчицький С. Голодомор 1932-1933 років у світлі останніх досліджень // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 5 (43). – С. 70-79. – ISSN 1819-7329
324134
   Голодомор 1932-1933 років як величезна трагедія українського народу : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, Київ, 15 листопада 2002 р. – Київ : МАУП, 2003. – 280с. – ISBN 966-608-260-8
324135
  Слободян Л. Голодомор 1932-1933 років як спосіб морально-психологічного та духовного нищення українського села // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 26-32
324136
   Голодомор 1932-1933 років. Геноцид українського народу / Український ін-т національної пам"яті ; автори виставки : Д. Гетьман, І. Юхновський ; над створенням працювали : В. Верстюк, О. Іванків, М. Клименко та ін. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – 48с.
324137
   Голодомор 1932-1933 років: злочин влади - трагедія народу : документи і матеріали / Держ. ком. архівів України ; Центральний держ. архів громад. об"єднань України ; [редкол.: О.А. Удод (голова), С.В. Кульчицький, В.С. Лозицький та ін. ; упоряд.: В.С. Лозицький (кер.), О.В. Бажан, С.І. Власенко та ін.]. – Київ : Генеза, 2008. – 504 с. : іл. – На обкладинці кн. інша назва: Голодомор 1932-1933 років в Україні: злочин влади - трагедія народу. – Бібліогр.: с. 482-498. – ISBN 978-966-504-876-3
324138
  Танцюра В.І. Голодомор 1932-1933 років: свідома політика геноциду чи проста помилка? / В.І. Танцюра, С.М. Куліш // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 767. – С. 163-166. – (Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки ; Вип. 9). – ISSN 0453-8048
324139
  Марочко В. Голодомор 1932-1933 рр. / Василь Марочко. – Київ, 2007. – 64с. – (Голодомори). – ISBN 978-966-02-4436-8
324140
   Голодомор 1932-1933 рр. в Україні: (До 70-річчя) : Бібліографічний покажчик. – 2-ге вид. доп. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2006. – 176с. – ISBN 966-2921-09-5
324141
  Марусик Т. Голодомор 1932-1933 рр. в УСРР і українська діаспора Канади в історичній ретроспективі / Т. Марусик, О. Ковальчук // Матеріали Першої міжнародної конференції з Канадознавства, 26-28 лютого 2010 року, Чернівці / Міжнародна конференція з Канадознавства. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. – С. 74-79
324142
  Бородін Є.І. Голодомор 1932-1933 рр. на Дніпропетровщині: регіональний досвід увічнення пам"яті // Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць.Спецвипуск / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 5 : Присвячений 75-річчю трагедії Голодомору 1932-1933 р.р. в Україні. – С. 17-26. – ISBN 966-551-159-9
324143
   Голодомор 1932-1933 рр. на теренах Чернігівського району / Чернігівська районна державна адміністрація ; [ упоряд.: Горобець С.М. ]. – Чернігів, 2008. – 196 с.
324144
   Голодомор 1932-1933 рр. на Україні (До 70-річчя) : Бібліографічний покажчик. – Ужгород, 2004. – 148с. – ISBN 966-8110-07-2
324145
  Ісакова Н.П. Голодомор 1932-1933 рр. очима істориків: до 80-х роковин голодомору в Україні / Н.П. Ісакова, А.М. Селезньов // Вісник аграрної історії : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 70-80


  У статті комплексно досліджено явища голодомору в Україні 1932-1933 рр. В 2008 р. в журналі "Персонал" опубліковані доповіді істориків, професорів КНУ імені Тараса Шевченка: Дорошка М.С., Я. Калакури, з якими вони виступили на VI Міжнародній ...
324146
  Іваненко В.В. Голодомор 1932-1933 рр. у загальноукраїнському і регіональному вимірах: історігорафічні та методологічні сюжети // Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць.Спецвипуск / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 5 : Присвячений 75-річчю трагедії Голодомору 1932-1933 р.р. в Україні. – С. 7-16. – ISBN 966-551-159-9
324147
  Горошко С.І. Голодомор 1932-1933 рр. Українська гуманітарна катастрофа XX століття / Горошко С.І., Червінський В.І. – Київ : Україна, 2016. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-524-437-0
324148
  Кульчицький С.В. Голодомор 1932-1933 рр. як геноцид: труднощі усвідомлення / Станіслав Кульчицький. – Київ : Наш час, 2007. – 424с. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-8174-88-9
324149
  Махорін Г. Голодомор 1932-1933 рр.: внутрішня війна в умовах загрози зовнішньої / Геннадій Махорін Управління культури і туризму, Житомир. облдержадмін. – Житомир : Волинь, 2007. – 44с. – ISBN 978-966-8162-06-0
324150
  Кульчицький С.В. Голодомор 1932-1933 рр.: механізми сталінського терору // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 4. – С. 4-26. – ISSN 0130-5247
324151
  Богатчук С.С. Голодомор 1932-1933 рр.: сторінки історії // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 36-40. – ISSN 2076-1554
324152
  Іванов Володимир Голодомор 1932-1933 рр.: Україна пам"ятає / Іванов Володимир, Іванов Микола // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 56-59. – Бібліогр. в кінці ст.
324153
  Шкварчук В Голодомор 1932-33 годов на Черниговщине / В Шкварчук. – Чернигов, 1999. – 100с.
324154
  Іванущенко Г.М. Голодомор 1932-33 років: очима свідків, мовою документів : Северинівська сільрада Сумського району / Геннадій Іванущенко. – Київ : Українська видавнича спілка, 2003. – 59с. – ISBN 966-7060-58-4
324155
  Махун С. Голодомор 1932–1933: Як "горіло життя" українських селян // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 26 листопада - 3 грудня (№ 45). – С. 15


  "Спротив більшовицькому режиму після поразки національно-визвольних змагань українців в 1917–1921 рр. і навіть на самому початку 1930-х рр. під час насильницької колективізації на селі, був наймасовіший в СРСР. Він становив велику проблему для Йосипа ...
324156
  Сергійчук В.І. Голодомор 1932 - 1933 років як геноцид українства / Володимир Сергійчук. – Вид. 2-ге, допов. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2015. – 135, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2911-69-5
324157
  Іваненко В.В. Голодомор 1932 - 1933 рр. і Дніпропетровщина: деякі аспекти історії, методології та історіографії // Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 167-176. – ISBN 966-551-159-9
324158
  Присяжнюк Ю. Голодомор 1932 - 1933 рр. і проблема його "кадрового забезпечення" (на матеріалах опублікованих спогадів) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 156-161. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
324159
  Курінний О. Голодомор 1932 - 1933 рр. на Північному Кавказі як геноцид української спільноти регіону та засіб ліквідації суб"єкта колективних прав людини // Геноцид України в XX столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Всеукр. громад. орг. "Т-во відродження Укр. Нації", Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, І. Любас, Б. Моркляник та ін. ; ред.: М. Гавришко]. – Львів : [б. в.], 2010. – С. 376-388. – ISBN 978-966-397-111-2
324160
  Ігнатуша О.М. Голодомор 1932 - 1933 рр. на території Запорізького краю // Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 177-186. – ISBN 966-551-159-9
324161
  Кульчицький С.В. Голодомор 1932 - 1933 рр. як геноцид: труднощі усвідомлення / Станіслав Кульчицький. – Київ : Наш час, 2008. – 424 с. : іл. – На обкл.: Українська історія 20 століття. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-8174-88-9
324162
   Голодомор 1933 [ Електронний ресурс. Відеозапис ] : просмотр фильма. – [Б. м. : б. в.]. – 1 CD. – Загл. с обл. контейнера
324163
  Мілош В.М. Голодомор 30-х років: джерела інформації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 111-115


  У статті аналізується стан дослідження голодомору на сьогодні, наводяться різні кількісні втрати від голоду у 30-ті роки, подається інформація з історичних доповідей, статей, навчальної літератури, мовиться про основні розбіжності між науковцями. In ...
324164
  Блєднов С.Ф. Голодомор в Донбасі (1932-1933 рр.) : авторський роздум, свідчення, документи / Станіслав Блєднов. – Донецьк : Донбас, 2008. – 304 с. – ISBN 978-966-1615-00-6
324165
   Голодомор в Україні 1932-1933 років за документами Політичного архіву Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина = Holodomor in Ukraine 1932-1933 in the documents of the political archive of the Federal foreign office of Germany / Національний ін-т стратегічних досліджень ; упоряд. Кудряченко А.І. ; [ передмова Рубан Ю.Г. ]. – Київ : НІСД, 2008. – 336с. – ISBN 966-554-135-8
324166
  Кудряченко А.І. Голодомор в Україні 1932-1933 років та його суспільно-політичні наслідки за оцінками тогочасних німецьких дипломатів // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2008. – [Вып. 34]. – С. 57-70
324167
   Голодомор в Україні 1932-1933 рр. = The genocide by famine in Ukraine 1932-1933 : бібліографічний покажчик / Одеська державна наукова б-ка ім. М. Горького; Ін-т історії України НАНУ; упоряд.: Л.М. Бур"ян, І.Е. Рікун. – Одеса : Студія"Негоціант". – ISBN 978-966-691-244-8
Вип.2. – 2008. – 576с.
324168
  Кудряченко А. Голодомор в Україні 1932-1933 рр.:свідчення німецьких дипломатів // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 153-161. – ISSN 0869-3595
324169
  Солодуха О. Голодомор в Україні 1932 - 1933 рр. і пробеми свободи преси // Геноцид України в XX столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Всеукр. громад. орг. "Т-во відродження Укр. Нації", Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, І. Любас, Б. Моркляник та ін. ; ред.: М. Гавришко]. – Львів : [б. в.], 2010. – С. 199-206. – ISBN 978-966-397-111-2
324170
  Верстюк В. Голодомор геноцид украинского народа, 1932 - 1933 : геноцид украинского народа, 1932 - 1933 / Владислав Верстюк, Владимир Тылищак, Игорь Юхновский; Укр. ин-т национальной памяти. – Киев : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – 25с. : илл.
324171
  Верстюк В. Голодомор геноцид українського народу, 1932 - 1933 : геноцид українського народу, 1932 - 1933 / Владислав Верстюк, Володимир Тиліщак, Ігор Юхновський; Укр. ін-т національної пам"яті. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – 25с.
324172
  Служинська З. Голодомор і демографія // Праці Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2013. – Т. 35 : Лікарський збірник. Медицина і біологія. – С. 55-62. – (Нова серія ; т. 23). – ISSN 1563-3950
324173
  Гавриленко А. Голодомор і діти // Праці Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2013. – Т. 35 : Лікарський збірник. Медицина і біологія. – С. 63-69. – (Нова серія ; т. 23). – ISSN 1563-3950
324174
  Махорін Г. Голодомор і селянська війна проти влади в Україні: 1930-1932 роки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23-24 листопада (№ 214/215)
324175
  Блєднов С. Голодомор на Донбасі: як це було / інтерв"ю взяв Володимир Воловненко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 3 квітня (№ 60). – С. 5


  Дослідник станіслав Блєднов стверджує, що страшна біда не обійшла стороною "всеукраїнську кочегарку".
324176
   Голодомор на Житомирщині. 1930-1934 роки : документи і спогади: збірник. – Житомир : Житомирський вісник, 1993. – 84с.
324177
   Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр. : [документи, аналіз, коментарі] / Міжнар. благодійний Фонд "Україна 3000" ; Держ. архів Луган. обл. ; Упр. СБУ в Луганcькій області ; [авт.-упоряд.: Старовойтов М.М., Михайличенко В.В. ; під заг. ред. М. Старовойтова]. – Київ : Стилос, 2008. – 286, [1] с., [8] арк. фотоіл. : табл., іл. – На обкл. та на корінці авт.-упоряд. зазнач. як авт. - Імен. покажч.: с. 257-264. - Геогр. покажч.: с. 265-269. – ISBN 978-966-8518-88-1
324178
   Голодомор не лише організували, а й намагались приховати // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С. 32-35
324179
  Білий Д. Голодомор та політика деукраїнізації на Кубані у 1929 - 1933 роках // Геноцид України в XX столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Всеукр. громад. орг. "Т-во відродження Укр. Нації", Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, І. Любас, Б. Моркляник та ін. ; ред.: М. Гавришко]. – Львів : [б. в.], 2010. – С. 364-375. – ISBN 978-966-397-111-2
324180
   Голодомор у першій столиці / укладачі : В. Шуйський, В.А. Полянецький ; [ передмова І.В. Шуйського ]. – Харків : Шанс, 2008. – 288 с. – ISBN 978-966-2202-02-1
324181
  Зінченко О. Голодомор у Харкові: коло життя, коло смерті, чорні нитки історії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 22-28 листопада (№ 44). – С. 15
324182
  Антонович М. Голодомор як геноцид // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 15 (180). – С. 42-43. – ISSN 1996-1561


  Трагедія українського селянства лягає в канву західних оцінок явища геноциду.
324183
  Палій О. Голодомор як масове вбивство за етнічною ознакою // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 11. – С. 18-20 : Табл. – ISSN 1810-3944
324184
  Коломиєць І. Голодомор: спогади однієї родини / Іван Коломиєць. – 2-ге вид. – Київ : Віпол, 2003. – 67, [1] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 966-95993-5-0
324185
  Веселова О. Голодомори 1930-х і 1940-х рр. в Україні: схожість і відмінність // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 188-194. – ISSN 0869-2556
324186
   Голодомори в підрадянській Україні : Праці членів Асоціації дослідників голодоморів в Україні / Асоціація дослідників голодоморів в Україні. Ін-тут істор. України НАНУ; Редкол.: О.Веселова, С.Кульчицький, та інші. – Київ - Львів - Нью-Йорк : Видавництво М.П.Коць, 2003. – 724с. – ISBN 966-95640-4-2
324187
  Баковецька Ольга Голодомори в Україні 1921-1923 та 1932-1933 рр. ( за матеріалами Баштанського району Миколаївської області) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 7 (78). – С. 40-44
324188
   Голодомори в Україні 1932-1933 рр. Бібліографічний покажчик. – 2-ге вид., доп. – Одеса-Львів : М.П. Коць, 2001. – 656с. – ISBN 966-7891-03-8
324189
  Неживий О.І. Голодомори в Україні у 20 столітті : Навчальна програма / Неживий О.І.; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 42с.
324190
   Голодомори в Україні у 20 столітті : Навчальна програма для студ. вищ. навч. закл. / МАУП; Ін-т культурологічних та етнополітичних досліджень ім. Іларіона Київського при МАУП; Авт.-уклад. О.І. Неживий; Редкол.: Ю.В. Бондар, М.Ф. Головатий, В.А. Довгич, В.І. Улянич. – Київ : МАУП, 2005. – 58с. – ISBN 966-608-455-4
324191
  Веселова О.М. Голодомори в Україні, 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 : Злочини проти народу / О.М. Веселова, В.І. Марочко, О.М. Мовчан; Асоціація дослідників голодоморів в Україні; Ін-т історії України НАНУ. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2000. – 265с. – ISBN 966-02-1550-9
324192
  Веселова О.М. Голодомори в Україні, 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 : Злочини проти народу / О.М. Веселова, В.І. Марочко, О.М. Мовчан; Асоціація дослідників голодоморів в Україні; Ін-т історії України НАНУ. – 2-е вид., доп. – Київ; Нью-Йорк : М.П. Коць, 2000. – 274с. – ISBN 966-581-201-7
324193
   Голодомори в Україні, 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 : матеріали до бібліографії документальних публікацій. – Київ : [Держ. комітет архівів України], 2005. – 56 с. – ISBN 966-625-026-8
324194
  Коломійчук О.І. Голодоморні 1932 - 1933 рр. у Кам"янському районі (за спогадами очевидців) // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 10. – С. 73-86. – ISBN 978-966-551-328-5
324195
  Сорока Микола Голодранець із Парижа : Сторінки біографічного роману // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 4 (153). – С. 11-12 : Фото
324196
  Матросова Е. Голодування припинили... Але не всі / Е. Матросова, М. Ковальчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 19 липня (№ 124)


  Стаття студентки КНУТШ проте, як "День" поспілкувався із лікарем-волонтером, що чергувала біля Українського дому.
324197
   Голокоз Петро Петрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 230-231 : фото
324198
  Снєгирьов В. Голокост в Одесі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 18-19 грудня (№ 232/233). – С. 13


  Про масові вбивства єврейського населення у 1941 - 1942 роках.
324199
  Литвин В. Голокост і Бабин Яр: уроки, наукові студії і феномени історичної пам"яті // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 7 жовтня (№ 191). – С. 4
324200
   Голокост і сучасність : Науково-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту. – Київ
№ 1. – 2003
324201
   Голокост і сучасність : Науково-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту. – Київ
№ 2. – 2003
324202
   Голокост і сучасність : Науково-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту. – Київ
№ 3. – 2003
324203
   Голокост і сучасність : Науково-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту. – Київ
№ 4. – 2003
324204
   Голокост і сучасність : Науково-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту. – Київ
№ 5. – 2003
324205
   Голокост і сучасність : Науковой часопис. – Київ
№ 1 : Студії в Україні і світі. – 2005
324206
   Голокост і сучасність : науковой часопис. – Київ
№ 1 : Студії в Україні і світі. – 2007
324207
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine the world : науковой часопис / Український центр вивчення історії голокосту; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – Київ, 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 1. – 2008
324208
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine the world : науковой часопис / Український центр вивчення історії голокосту; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – Київ, 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 2 (4). – 2008
324209
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world : науковой часопис / Укр. центр вивчення історії Голокосту ; Ін-т політичних і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Курбаса НАН України. – Київ, 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 1 (7). – 2010
324210
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world : науковой часопис / Укр. центр вивчення історії Голокосту ; Ін-т політичних і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Курбаса НАН України. – Київ, 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 1 (9). – 2011
324211
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world : науковой часопис / Укр. центр вивчення історії Голокосту ; Ін-т політичних і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 2 (10). – 2011
324212
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world : науковой часопис / Укр. центр вивчення історії Голокосту. – Київ, 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 1 (11). – 2012
324213
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world : науковой часопис / Укр. центр вивчення історії Голокосту. – Київ, 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 1 (12). – 2014. – 171 с.
324214
  Трофимович В.В. Голокост на окупованій Волині / В.В. Трофимович, С.С. Іванов // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 24. – С. 74-101. – ISSN 2313-5603
324215
  Медвідь В. Голокост на Тернопільщині в роки Другої світової війни на прикладі Кременецького гетто // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 99-101
324216
  Бежан О. Голокост у постмодерному світобаченні: роман Джонатана Сафрана Фоера „Все ясно” // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 365-374. – ISBN 978-966-359-360-9
324217
  Левітас Ф. Голокост: пам"ять, факти, документи // Культура історичної пам"яті: європейський та український досвід / Ю. Шаповал, Л. Нагорна, О. Бойко, В. Бушанський, А. [та ін.] Киридон. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – С. 167-181. – ISBN 978-966-02-6839-5
324218
  Нахманович В. Голокост: у пошуках парадигми пам"яті // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 46 (366). – С. 24-27. – ISSN 1996-1561


  Щоб увійти до європейської історії, Україна має навчитися пізнавати власну історію та пам"ятати про неї.
324219
  Драневич Е.П. Гололед и изморозь : Условия образования, прогноз и гололедное районирование Северо-Запада Европейской территории СССР / Е.П. Драневич. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 228 с.
324220
   Гололед и изморозь на территории Белорусской ССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 264 с.
324221
  Руднева А.В. Гололед и обледенение проводов на территории СССР. / А.В. Руднева. – Л., 1961. – 176с.
324222
  Селезнев П.И. Гололед. / П.И. Селезнев. – Волгоград, 1983. – 287с.
324223
  Каугвер Р.А. Гололедица : пьесы / Р.А. Каугвер; пер. с эст. – Москва : Искусство, 1965. – 20 с.
324224
  Яковлевал В. Гололедно- изморозевые явления на территории Белоруссии : Автореф... кандидата географич.наук: / Яковлевал В.; Мин-во высш. и средн. спец. образования. Белорусск. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1964. – 22л.
324225
  Блохина В.И. Гололедно-изморозевые явления и облденение проводов на территории Северного Сахалина. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.09 / Блохина В.И.; Одесский гидрометеорологический ин-т. – Владивосток, 1985. – 17л.
324226
  Леухина Г.Н. Гололедно-изморозевые явления и обледенение проводов в Средней Азии : Автореф... канд. географ.наук: 11.698 / Леухина Г.Н.; Глав. упр. гидромет. службы при Совете Министров СССР. Глав. геофизич. обсерватория. – Ленинград-Ташкент, 1970. – 20л.
324227
  Муретов Н.С. Гололедные образования на воздушных линиях связи и электропередачи / Н.С. Муретов. – М., 1945. – 104с.
324228
  Милнор Дж. Голоморфная динамика [Электронный ресурс] : вводные лекции / Дж. Милнор ; пер. с англ. В.П. Голубятникова, И.В. Голубятникова. – Ижевск : Удмуртский гос. ун-т, 2000. – 320 с.
324229
  Синюков Н.С. Голоморфно-проективные отображения келеровых пространств / Н.С. Синюков. – Одесса : ОГУ, 1985. – 70 с.
324230
  Талапин Владимир Сергеевич Голоморфно проективные преобразования связности на многообразиях со структурой представления коммутативных алгебр и некоторые их геометрические приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Талапин Владимир Сергеевич; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1980. – 14л.
324231
  Панков А.А. Голоморфные банаховые расслоения и линейные операторы с параметром. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Панков А.А.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 12л.
324232
  Беккер И.Х. Голоморфы абелевых групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Беккер И.Х.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. мех.-мат. фак. – Томск, 1966. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
324233
  Колісніченко О.М. Голонасінні релікти Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна : довідник / О.М. Колісніченко, Л.П. Гордзієвська, І.Ю. Іванова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 128 c, [8] арк. іл. : іл., табл. – Покажчики: с. 124-125. – Бібліогр.: с. 120-123. – ISBN 978-966-439-733-6
324234
  Игнатьев М.Б. Голономные автоматические системы / М.Б. Игнатьев. – М..-Л., 1963. – 204с.
324235
  Сато М. Голономные квантовые поля : сб. статей / пер. с англ. / М. Сато, М. Дзимбо, Т. Мива. – Москва : Мир, 1983. – 304с.
324236
  Новоселов В.С. Голономные системы в лагранжевых координатах. Лекции / В.С. Новоселов. – Ленинград, 1967. – 39с.
324237
  Сигрианский А.М. Голоня сельскохозяйственных растений / А.М. Сигрианский. – М-Л, 1929. – 120с.
324238
  Окара Г. Голос / Г. Окара. – М., 1967. – 88с.
324239
  Винокуров Е.М. Голос / Е.М. Винокуров. – Москва, 1967. – 32с.
324240
  Бояршинова Э.И. Голос / Э.И. Бояршинова. – Свердловск, 1968. – 70с.
324241
  Глазов Г.С. Голос / Г.С. Глазов. – М, 1968. – 126с.
324242
  Кузовлева Т.В. Голос / Т.В. Кузовлева. – Алма-Ата, 1970. – 96с.
324243
  Лупій О.В. Голос : поезії / О.В. Лупій. – Київ : Молодь, 1970. – 77 с.
324244
  Мекшен С.В. Голос / С.В. Мекшен. – Воронеж, 1976. – 70с.
324245
  Межелайтис Э. Голос : стихи / Э. Межелайтис. – Вильнюс, 1977. – 150 с.
324246
  Мовчан П.М. Голос : поезії / П.М. Мовчан. – Київ, 1982. – 174 с.
324247
  Берггольц О.Ф. Голос : избранные стихотворения и поэмы / Ольга Берггольц ; [вступ. ст. М.А. Дудина ; сост., примеч. Н.Б. Банк ; фот. и макет О. Смирнова]. – Москва : Книга, 1985. – 318 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
324248
  Ласкин С.Б. Голос / С.Б. Ласкин. – Л, 1990. – 351с.
324249
  Сильвен Д. Голос : Роман / Доминик Сильвен; Пер. с французского Е. Богатыренко. – Москва : Иностранка, 2004. – 335с. – (Лекарство от скуки). – ISBN 5-94145-213-6
324250
  Лютий Г. Голос : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 2-10. – ISSN 0208-0710
324251
  Дзюба С. Голос : проза : детектив // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 9. – С. 28-41. – ISSN 0130-321Х
324252
  Довлатов С.Д. Голос : [рассказы] / Сергей Довлатов. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2012. – 379, [3] с. – В содерж.: Ищу человека ; Юбилейный мальчик ; В гору ; Чья-то смерть ; Лишний ; Дорога в новую квартиру ; Представление ; На что жалуетесь, сержант? ; Голос ; Марш одиноких ; Иностранец ; По прямой ; Дядя Леопольд ; Мой старший брат. – ISBN 978-5-389-01538-8


  Сергей Довлатов - один из наиболее популярных и читаемых русских писателей конца XX - начала XXI века. В 1989 году он отобрал пятнадцать своих лучших рассказов для юбилейного сборника - через год писателю должно было исполниться пятьдесят лет. Жизнь ...
324253
  Радовський В.С. Голос "Малої Москви" / В.С. Радовський. – Львів : Каменяр, 1974. – 88 с.
324254
  Кроп Т. Голос "ніжного й тривожного" поета // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 31січня (№ 5). – С. 13


  З нагоди 115-ої річниці від дня народження одного з найбільших українських поетів ХХ сторіччя Володимира Сосюри 22 січня у столичному Будинку вчителя відбувся літературно-мистецький вечір
324255
  Суворов Е.А. Голос : Повести, рассказы. / Е.А. Суворов. – М., 1985. – 271с.
324256
  Турсун-заде М. Голос Азии : поэмы / М. Турсун-заде. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 54 с.
324257
  Турсун-заде М. Голос Азии : стихотворения и поэмы / М. Турсун-заде. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 150 с.
324258
  Турсун-заде М. Голос Азії / М. Турсун-заде. – Київ, 1962. – 167 с.
324259
  Лавренев Б.А. Голос Америки / Б.А. Лавренев. – М., 1950. – 128с.
324260
  Пайетт Джеффри Голос Америки / беседу вели Виталий Сыч, Ольга Духнич // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016. – № 24 (105), 8 июля 2016. – С. 44-47. – ISSN 2305-3364


  Посол США Джеффри Пайетт - о том, что именно ему сложно объяснять об украинцах в Вашингтоне и об американцах в Киеве.
324261
   Голос Америки, душа - України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 березня (№ 9). – С. 9


  Квітка Цісик - відома американська співачка українського походження.
324262
  Грассо М. Голос античного моря. / М. Грассо. – К., 1989. – 174с.
324263
  Лучканин С. Голос античності у творах Юрія Мушкетика // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 175-184. – ISSN 0208-0710
324264
  Байер Алексей Голос без разума // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 130-141 : фото
324265
  Блаватская Е.П. Голос безмолвия.Семь врат.Два пути / Е.П. Блаватская, 1908
324266
  Пестушко Валерий Голос большого взрыва : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 51 : Іл.
324267
  Генри О. Голос большого города / О. Генри. – Ижевск, 1980. – 384 с.
324268
  Неверман Г. Голос буйвола. / Г. Неверман. – М., 1961. – 311с.
324269
  Кубанов Д. Голос в горах : роман / Д. Кубанов; пер. с карачаев. А.Дугинца. – Ставрополь, 1971. – 240 с.
324270
  Кубанов Д. Голос в горах : роман / Д. Кубанов; пер. с карачаев. А.Дугинца. – Черкесск : Ставропольское кн. изд-во, 1978. – 336 с.
324271
  Павленко Ю. Голос в мовчанні, щирість в брехні: "Балакун" Луї-Рене Дефоре в контексті письма про Себе героя французького роману // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 124-129. – ISSN 2307-2261
324272
  Голубев Г.Н. Голос в ночи / Г.Н. Голубев. – Москва : Детская литература, 1972. – 256 с.
324273
  Голубев Г.Н. Голос в ночи / Г.Н. Голубев. – Москва : Детская литература, 1980. – 354 с.
324274
  Павленко П.А. Голос в пути / П.А. Павленко. – Москва, 1952. – 432 с.
324275
  Шестопал М. Голос великого народу / М. Шестопал. – Київ : Київський університет, 1960. – 152 с.
324276
   Голос великой революции. – М., 1967. – 223с.
324277
  Луомала Голос ветра / Луомала, , Катарина. – М., 1976. – 237с.
324278
  Лысцов И.В. Голос ветра / И.В. Лысцов. – М., 1981. – 63с.
324279
  Куранов Ю.Н. Голос ветра. / Ю.Н. Куранов. – М., 1976. – 160с.
324280
  Хаджеты Т. Голос ветра: стихотворения / Т. Хаджеты. – М, 1987. – 79с.
324281
  Рябинин Н. Голос во ржи / Н. Рябинин. – Саратов, 1977. – 110с.
324282
  Маланюк Є. Голос вопіющого... // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 388-393. – ISBN 978-966-2248-94-4
324283
  Чивилихин А.Т. Голос времени / А.Т. Чивилихин. – 179. – Л., 1964. – 179с.
324284
  Гордеев С. Голос времени / С. Гордеев. – К, 1987. – 390с.
324285
  Илюшина И. Голос Гаваны // Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2005. – № 43. – С. 73.


  Омара Портцондо
324286
  Щурат В.Г. Голос галичан : Автограф першої друкованої поезиї Маркіяна Шашкевича / Василь Щурат. – Перемишль : Наклад Руського Ін-та для дівчат ; Львів: [З друк. Ставропіг. Ін-та під зарядом М. Рефця], 1911. – 8 с., 2 с. факс. – На тит. арк. та обкл.: Памятка з сотих роковин уродженя поета. - В кн. також варіанти тексту вірша М.С. Шашкевича "Голос галичан" та факс. його рукопису
324287
  Кочубей Ю. Голос гніву і боротьби : (сучасна арабська поезія) / Ю. Кочубей. – Київ : Знання, 1971. – 48 с.
324288
   Голос горного Алтая. – М., 1962. – 128с.
324289
   Голос горной реки. Стихи молодых поэтов Кабарды. – М., 1957. – 71с.
324290
  Рождественский Р.И. Голос города / Р.И. Рождественский. – М., 1977. – 88с.
324291
  Рождественский Р.И. Голос города. Двести десять шагов : стихи и поэма / Р.И. Рождественский. – Москва : Советский писатель, 1982. – 175 с.
324292
  Цакунов О.А. Голос гранита. / О.А. Цакунов. – Л., 1973. – 119с.
324293
  Лучканин С.М. Голос Давньго Риму sub specie aeternitatis (за "Історією римської літератури" І.П. Мегели і творами Юрія Мушкетика "Літній птах на зимовому березі", "Суд над Сенекою") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 15-25


  У статті, що певною мірою є рецензією на книгу-підручник І. П. Мегели «Історія римської літератури. Монографія» (Миколаїв: Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 320 с.), із залученням історичних повістей Юрія Мушкетика «Літній птах на зимовому ...
324294
   Голос далекого острова. – М., 1988. – 236с.
324295
  Резников П.Е. Голос дальних дорог / П.Е. Резников. – Москва, 1961. – 92 с.
324296
  Світличний Іван Голос доби / Світличний Іван; Упор.Л.Світлична. – Київ : Сфера. – ISBN 966-7841-20-0; 966-7841-17-0 Кн. 1
Кн.1 : Листи з "Парнасу". – 2001. – 544с.
324297
  Думбадзе Н. Голос добрый : рассказы, повесть, публицистика / Н. Думбадзе; пер. с груз. З.Ахвледиани, А.Златкина. – Москва : Правда, 1984. – 220 с.
324298
  Регистан Г.Г. Голос долга : Стихи, песни, поэмы / Г.Г. Регистан. – Москва : Воениздат, 1972. – 230с.
324299
  Короненко С.А. Голос дощу : поезії / С.А. Короненко. – Київ, 1988. – 96 с.
324300
  Евгеньев Б.С. Голос друга / Б.С. Евгеньев. – М., 1960. – 62с.
324301
  Евгеньев Б.С. Голос друга / Б.С. Евгеньев. – М., 1978. – 138с.
324302
  Коцюбинська М. Голос духу // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 242/243. – С. 349-352
324303
  Березкин Ю.Е. Голос дьявола среди снегов и джунглей / Ю.Е. Березкин. – Л, 1987. – 170с.
324304
  Виноградов И.И. Голос жалейки / И.И. Виноградов. – Ленинград, 1985. – 496с.
324305
  Белоусов В.А. Голос жизни / В.А. Белоусов. – Сталино, 1952. – 351с.
324306
  Белоусов В.А. Голос жизни / В.А. Белоусов. – Киев, 1955. – 403с.
324307
  Горбунов В.В. Голос жизни / В.В. Горбунов. – Саранск, 1963. – 60с.
324308
  Павлов С.Е. Голос жизни / С.Е. Павлов. – Ярославль, 1970. – 63с.
324309
  Абу Шаар Айман Голос жизни : стихи : пер. с араб. / Абу Шаар Айман. – Москва, 1985. – 31 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 23)
324310
  Латанський Сергій Голос з глибини віків // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 42. – ISSN 0868-9644
324311
  Возовиков В.С. Голос земли / В.С. Возовиков. – Москва, 1974. – 95с.
324312
  Яковченко В.И. Голос Земли / В.И. Яковченко. – М., 1981. – 112с.
324313
  Гордієнко К.О. Голос землі : оповідання і нариси / К.О. Гордієнко. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1964. – 217 с.
324314
   Голос землі. – К., 1966. – 226с.
324315
  Бэл Алберт Артурович Голос зовущего : романы / Бэл Алберт Артурович; пер. с латыш. – Москва : Известия, 1979. – 428 с.
324316
  Шкраб"юк П.В. Голос зозулі / П.В. Шкраб"юк. – Львів, 1990. – 135с.
324317
  Демурова Н. Голос и скрипка (К переводу эксцентрических сказок Льюиса Кэрролла) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1970. – № 7 : 1970. – С. 150-185
324318
  Руднева Л.С. Голос из глубин : роман / Л.С. Руднева. – Москва : Советский писатель, 1990. – 480с.
324319
  Руднева Л.С. Голос из глубин: Роман. / Л.С. Руднева. – М., 1983. – 479с.
324320
  Мамлеев Ю.В. Голос из ничто / Ю.В. Мамлеев. – М., 1991. – 143с.
324321
  Галкина Н.В. Голос из хора / Н.В. Галкина. – Ленинград, 1989. – 140,3с.
324322
  Гогоцкий С. Голос из Юго-Западной Руси / С. Гогоцкий. – Киев : Тип. И. и А. Давиденко, 1860. – 22 с.
324323
  Мацевко-Бекерська Голос і точка зору в просторі тексту для дітей // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2009. – № 6 (81). – С. 118-123
324324
  Бродяга-Бродецький Голос із колиски слов"ян : Поезії / Бродяга-Бродецький. – Запоріжжя : Полиграф, 2001. – 76с. – ISBN 966-7836-32-0
324325
  Бадави Голос камня / Бадави. – М., 1970. – 125с.
324326
  Криванчиков Н.Г. Голос корабельного гудка. Стихи / Н.Г. Криванчиков. – Симферополь, 1973. – 111с.
324327
  Плотниек Я.А. Голос корабля / Я.А. Плотниек. – М., 1974. – 126с.
324328
  Хакимов Р.Г. Голос космоса и колосьев / Р.Г. Хакимов. – Уфа, 1969. – 104с.
324329
  Поклад Н.І. Голос криці : вибрані поезії / Наталка Поклад ; [передм.: В. Герасимчука]. – Київ : Віпол, 2011. – 195, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-646-107-3


  Науковій бібліотеці університету - із завмиранням серця: колись я теж тут черпала цілющу воду знань. Хай щастить! Н. Поклад. 23. Х.13
324330
  Кльосова О. Голос крізь віки / О. Кльосова, О. Скільська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 25 липня (№ 127). – С. 6-7


  "Літньошколярі "Дня" відвідали Батурин - землю, яка приховує ще багато таємниць".
324331
  Генсірук С. Голос Крушельницької, як ліра поета // Універсум : Журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2007. – № 1/2. – С. 33-36.
324332
  Горбачук В. Голос кубанського українця: із листування В.М. Орла (до 25-річчя з дня його смерті) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 204-242. – ISSN 1728-9572
324333
  Рубашкин А.И. Голос Ленинграда. / А.И. Рубашкин. – Л, 1975. – 183с.
324334
  Рубашкин А.И. Голос Ленинграда. / А.И. Рубашкин. – Л, 1980. – 215с.
324335
  Шикина Л.В. Голос лета / Л.В. Шикина. – М., 1986. – 173с.
324336
  Мулдагалиев Д. Голос любви : стихи и поэмы / Д. Мулдагалиев. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 239 с.
324337
  Маркарян М. Голос матери : сборник стихов / М. Маркарян. – Москва : Советский писатель, 1952. – 120 с.
324338
  Мелконян О. Голос матери / О. Мелконян. – Ереван, 1985. – 325с.
324339
  Яровой В.І. Голос миру в "спільному домі": Західноєвропейська громадськість у русі за мир / В.І. Яровой. – К., 1990. – 48с.
324340
  Саянов В.М. Голос молодости / В.М. Саянов. – М., 1957. – 111с.
324341
   Голос молодых. – Орджоникидзе, 1954. – 104с.
324342
   Голос моря : научно-фантастические повести. – Москва : Трудрезервиздат, 1952. – 152 с.
324343
  Фомин В.Н. Голос моря / В.Н. Фомин. – Ашхабад, 1973. – 31с.
324344
  Тендюк Л.М. Голос моря і степу : поезії / Л.М. Тендюк. – Київ, 1981. – 168 с.
324345
   Голос мужества : военная лирика : [сборник / вступление А. Суркова ; сост. и. Лепин ; худож. М. Тарасова]. – Пермь : Кн. изд-во, 1970. – 295 с. : ил. – Миниатюрное издание в футляре
324346
   Голос муравьиного царя. – Владикавказ, 1991. – 270с.
324347
  Даль М.Т. Голос над миром / М.Т. Даль. – Москва : Искусство, 1966. – 379 с.
324348
  Біль-Білоцерковський Голос надр / Біль-Білоцерковський. – Х., 1930. – 68с.
324349
  Васильев И. Голос народа / И. Васильев. – Москва, 1951. – 32с.
324350
  Прокопенко В. Голос народу // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 20 лютого (№ 2). – С. 3
324351
  Бейшеналиев Ш. Голос наследников : роман / Ш. Бейшеналиев; авториз. пер. с кирг. – Москва : Советский писатель, 1973. – 248 с.
324352
  Бейшналиев Ш. Голос наследников / Ш. Бейшналиев. – Москва, 1973. – 247 с.
324353
  Бендрупе М. Голос немолкнущий : книга стихов / М. Бендрупе; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1972. – 136 с.
324354
   Голос ніжності і правди. Спогади про В. Сосюру. – К., 1968. – 419с.
324355
  Николаев К.Б. Голос новой Чукотки / К.Б. Николаев. – Магадан, 1980. – 222с.
324356
  Бортняк А.А. Голос обов"язку : поезії / А.А. Бортняк. – Київ : Молодь, 1978. – 127 с.
324357
  Антеос П. Голос оливы / П. Антеос. – Москва, 1966. – 120с.
324358
   Голос Ольга Іванівна // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 2/3. – С. 253-254
324359
  Погрібний А. Голос освітянської честі // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 22-29 березня (№ 18). – С. 4


  До ювілею газети "Освіта".
324360
  Воловець Л. Голос отчого краю : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 133-137. – ISSN 0868-4790
324361
  Мороз-Стрілець Голос пам"яті : Спаогади / Мороз-Стрілець. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 196с.
324362
  Дейч А.И. Голос памяти : театр и впечатления / А.И. Дейч. – Москва, 1966. – 375 с.
324363
  Орлов С.С. Голос первой любви / С.С. Орлов. – Л., 1958. – 66с.
324364
  Горська С. Голос перспективних // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 28 березня - 4 квітня (№ 16)


  Відбувся 1 Міжнародний форум лідерів студентських і молодіжних організацій "Досвід студентського самоврядування". З 30 березня до 1 квітня 2012 року активну молодь з різних міст України, Росії, Казахстану, Польщі, Молдови приймав у своїх стінах ...
324365
  Еренбург І. Голос письменника / І. Еренбург. – К, 1951. – 78с.
324366
  Бочко М.Г. Голос пісні народної. / М.Г. Бочко. – К., 1983. – 48с.
324367
  Дроздовський Д. Голос правди: Перекладачка Віра Річ святкує 70-річчний ювілей у Києві : Інтерв"ю // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 7/8. – С.207-211. – ISSN 0320-8370
324368
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 05 (125), березень. – 2004. – 8 с.
324369
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 06 (126), березень. – 2004. – 8 с.
324370
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 12 (132), червень. – 2004. – 8 с.
324371
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 14 (134), липень. – 2004. – 8 с.
324372
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 15 (135), серпень. – 2004. – 8 с.
324373
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 18 (138), вересень. – 2004. – 8 с.
324374
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 19 (139), жовтень. – 2004. – 8 с.
324375
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 20 (140), жовтень. – 2004. – 8 с.
324376
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 22 (142), листопад. – 2004. – 8 с.
324377
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 23 (143), грудень. – 2004. – 8 с.
324378
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 24 (144), грудень. – 2004. – 8 с.
324379
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 01 (145), січень. – 2005. – 8 с.
324380
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 02 (146), січень. – 2005. – 8 с.
324381
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 03 (147), лютий. – 2005. – 8 с.
324382
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 04 (148), лютий. – 2005. – 8 с.
324383
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 05 (149), березень. – 2005. – 8 с.
324384
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 06 (150), березень. – 2005. – 8 с.
324385
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 07 (151), квітень. – 2005. – 8 с.
324386
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 08 (152), квітень. – 2005. – 8 с.
324387
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 09 (153), травень. – 2005. – 8 с.
324388
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 10 (154), травень. – 2005. – 8 с.
324389
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 11 (155), червень. – 2005. – 8 с.
324390
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 12 (156), червень. – 2005. – 8 с.
324391
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 13 (157), липень. – 2005. – 8 с.
324392
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 14 (158), липень. – 2005. – 8 с.
324393
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 15 (159), серпень. – 2005. – 8 с.
324394
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 16 (160), серпень. – 2005. – 8 с.
324395
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 17 (161), вересень. – 2005. – 8 с.
324396
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 18 (162), вересень. – 2005. – 8 с.
324397
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 19 (163), жовтень. – 2005. – 8 с.
324398
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 20 (164), жовтень. – 2005. – 8 с.
324399
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 21 (165), листопад. – 2005. – 8 с.
324400
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 22 (166), листопад. – 2005. – 8 с.
324401
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 23 (167), грудень. – 2005. – 8 с.
324402
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 24 (168), грудень. – 2005. – 8 с.
324403
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 01 (169), січень. – 2006. – 8 с.
324404
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 02 (170), січень. – 2006. – 8 с.
324405
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 03 (171), лютий. – 2006. – 8 с.
324406
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 04 (172), лютий. – 2006. – 8 с.
324407
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 05 (173), березень. – 2006. – 8 с.
324408
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 06 (174), березень. – 2006. – 8 с.
324409
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 07 (175), квітень. – 2006. – 8 с.
324410
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 08 (176), квітень. – 2006. – 8 с.
324411
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 09 (177), травень. – 2006. – 8 с.
324412
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 10 (178), травень. – 2006. – 8 с.
324413
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 11 (179), червень. – 2006. – 8 с.
324414
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 12 (180), червень. – 2006. – 8 с.
324415
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 13 (181), червень. – 2006. – 8 с.
324416
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 14 (182), липень. – 2006. – 8 с.
324417
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 15 (183), серпень. – 2006. – 8 с.
324418
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 16 (184), серпень. – 2006. – 8 с.
324419
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 17 (185), вересень. – 2006. – 8 с.
324420
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 18 (186), вересень. – 2006. – 8 с.
324421
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 19 (187), жовтень. – 2006. – 8 с.
324422
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 20 (188), жовтень. – 2006. – 8 с.
324423
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 21 (189), листопад. – 2006. – 8 с.
324424
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 22 (190), листопад. – 2006. – 8 с.
324425
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 23 (191), грудень. – 2006. – 8 с.
324426
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 24 (192), грудень. – 2006. – 8 с.
324427
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 01 (193), січень. – 2007. – 8 с.
324428
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 02 (194), січень. – 2007. – 8 с.
324429
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 03 (195), лютий. – 2007. – 8 с.
324430
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 04 (196), лютий. – 2007. – 8 с.
324431
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 05 (197), березень. – 2007. – 8 с.
324432
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 06 (198), березень. – 2007. – 8 с.
324433
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 07 (199), квітень. – 2007. – 8 с.
324434
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 08 (200), квітень. – 2007. – 8 с.
324435
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 09 (201), травень. – 2007. – 8 с.
324436
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 10 (202), травень. – 2007. – 8 с.
324437
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 11 (203), червень. – 2007. – 8 с.
324438
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 12 (204), червень. – 2007. – 8 с.
324439
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 13 (205), липень. – 2007. – 8 с.
324440
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 14 (206), липень. – 2007. – 8 с.
324441
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 15 (207), серпень. – 2007. – 8 с.
324442
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 16 (208), серпень. – 2007. – 8 с.
324443
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 17 (209), вересень. – 2007. – 8 с.
324444
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 18 (210), вересень. – 2007. – 8 с.
324445
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 19 (211), жовтень. – 2007. – 8 с.
324446
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 20 (212), жовтень. – 2007. – 8 с.
324447
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 21 (213), листопад. – 2007. – 8 с.
324448
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 22 (214), листопад. – 2007. – 8 с.
324449
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 23 (215), грудень. – 2007. – 8 с.
324450
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 24 (216), грудень. – 2007. – 8 с.
324451
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 01 (217), січень. – 2008. – 8 с.
324452
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 02 (218), січень. – 2008. – 8 с.
324453
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 03 (219), лютий. – 2008. – 8 с.
324454
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 04 (220), лютий. – 2008. – 8 с.
324455
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 05 (221), березень. – 2008. – 8 с.
324456
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 06 (222), березень. – 2008. – 8 с.
324457
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 07 (223), квітень. – 2008. – 8 с.
324458
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 08 (224), квітень. – 2008. – 8 с.
324459
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 09 (225), травень. – 2008. – 8 с.
324460
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 10 (226), травень. – 2008. – 8 с.
324461
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 11 (227), червень. – 2008. – 8 с.
324462
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 12 (228), червень. – 2008. – 8 с.
324463
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 13 (229), липень. – 2008. – 8 с.
324464
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 15 (231), серпень. – 2008. – 8 с.
324465
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 16 (232), серпень. – 2008. – 8 с.
324466
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 17 (233), вересень. – 2008. – 8 с.
324467
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 18 (234), вересень. – 2008. – 8 с.
324468
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 19 (235), жовтень. – 2008. – 8 с.
324469
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 20 (236), жовтень. – 2008. – 8 с.
324470
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 21 (237), листопад. – 2008. – 8 с.
324471
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 22 (238), листопад. – 2008. – 8 с.
324472
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 23 (239), грудень. – 2008. – 8 с.
324473
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 24 (240), грудень. – 2008. – 8 с.
324474
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 01 (241), січень. – 2009. – 8 с.
324475
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 02 (242), січень. – 2009. – 8 с.
324476
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 03 (243), лютий. – 2009. – 8 с.
324477
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 04 (244), лютий. – 2009. – 8 с.
324478
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 05 (245), березень. – 2009. – 8 с.
324479
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 06 (246), березень. – 2009. – 8 с.
324480
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 07 (247), квітень. – 2009. – 8 с.
324481
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 08 (248), квітень. – 2009. – 8 с.
324482
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 09 (249), травень. – 2009. – 8 с.
324483
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 10 (250), травень. – 2009. – 8 с.
324484
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 11 (251), червень. – 2009. – 8 с.
324485
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 12 (252), червень. – 2009. – 8 с.
324486
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 13 (253), липень. – 2009. – 8 с.
324487
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 14 (254), липень. – 2009. – 8 с.
324488
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 15 (255), серпень. – 2009. – 8 с.
324489
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 16 (256), серпень. – 2009. – 8 с.
324490
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 17 (257), вересень. – 2009. – 8 с.
324491
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 18 (258), вересень. – 2009. – 8 с.
324492
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 19 (259), жовтень. – 2009. – 8 с.
324493
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 20 (260), жовтень. – 2009. – 8 с.
324494
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 21 (261), листопад. – 2009. – 8 с.
324495
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 22 (262), листопад. – 2009. – 8 с.
324496
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 23 (263), грудень. – 2009. – 8 с.
324497
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 24 (264), грудень. – 2009. – 8 с.
324498
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 01 (265), січень. – 2010. – 8 с.
324499
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 02 (266), січень. – 2010. – 8 с.
324500
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 03 (267), лютий. – 2010. – 8 с.
324501
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 04 (268), лютий. – 2010. – 8 с.
324502
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 05 (269), березень. – 2010. – 8 с.
324503
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 06 (270), березень. – 2010. – 8 с.
324504
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 07 (271), квітень. – 2010. – 8 с.
324505
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 08 (272), квітень. – 2010. – 8 с.
324506
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 09 (273), травень. – 2010. – 8 с.
324507
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 10 (274), травень. – 2010. – 8 с.
324508
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 11 (275), червень. – 2010. – 8 с.
324509
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 12 (276), червень. – 2010. – 8 с.
324510
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 13 (277), липень. – 2010. – 8 с.
324511
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 14 (278), липень. – 2010. – 8 с.
324512
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 15 (279), серпень. – 2010. – 8 с.
324513
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 16 (280), серпень. – 2010. – 8 с.
324514
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 17 (281), вересень. – 2010. – 8 с.
324515
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 18 (282), вересень. – 2010. – 8 с.
324516
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 19 (283), жовтень. – 2010. – 8 с.
324517
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 20 (284), жовтень. – 2010. – 8 с.
324518
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 21 (285), листопад. – 2010. – 8 с.
324519
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 22 (286), листопад. – 2010. – 8 с.
324520
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 23 (287), грудень. – 2010. – 8 с.
324521
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 24 (288), грудень. – 2010. – 8 с.
324522
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 01 (289), січень. – 2011. – 8 с.
324523
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 02 (290), січень. – 2011. – 8 с.
324524
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 03 (291), лютий. – 2011. – 8 с.
324525
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 04 (292), лютий. – 2011. – 8 с.
324526
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 05 (293), березень. – 2011. – 8 с.
324527
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 06 (294), березень. – 2011. – 8 с.
324528
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 07 (295), квітень. – 2011. – 8 с.
324529
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 08 (296), квітень. – 2011. – 8 с.
324530
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 09 (297), травень. – 2011. – 8 с.
324531
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 10 (298), травень. – 2011. – 8 с.
324532
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 11 (299), червень. – 2011. – 8 с.
324533
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 12 (300), червень. – 2011. – 8 с.
324534
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 13 (301), липень. – 2011. – 8 с.
324535
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 14 (302), липень. – 2011. – 8 с.
324536
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 15 (303), серпень. – 2011. – 8 с.
324537
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 16 (304), серпень. – 2011. – 8 с.
324538
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 17 (305), вересень. – 2011. – 8 с.
324539
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 18 (306), вересень. – 2011. – 8 с.
324540
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 20 (308), жовтень. – 2011. – 8 с.
324541
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 21 (309), листопад. – 2011. – 8 с.
324542
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 22 (310), листопад. – 2011. – 8 с.
324543
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 23 (311), грудень. – 2011. – 8 с.
324544
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 24 (312), грудень. – 2011. – 8 с.
324545
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 01 (313), січень. – 2012. – 8 с.
324546
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 02 (314), січень. – 2012. – 8 с.
324547
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 03 (315), лютий. – 2012. – 8 с.
324548
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 04 (316), лютий. – 2012. – 8 с.
324549
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 05 (317), березень. – 2012. – 8 с.
324550
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 06 (318), березень. – 2012. – 8 с.
324551
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 07 (319), квітень. – 2012. – 8 с.
324552
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 08 (320), квітень. – 2012. – 8 с.
324553
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 09 (321), травень. – 2012. – 8 с.
324554
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 10 (322), травень. – 2012. – 8 с.
324555
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 11 (323), червень. – 2012. – 8 с.
324556
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 12 (324), червень. – 2012. – 8 с.
324557
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 13 (325), липень. – 2012. – 8 с.
324558
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 14 (326), липень. – 2012. – 8 с.
324559
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 15 (327), серпень. – 2012. – 8 с.
324560
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 16 (328), серпень. – 2012. – 8 с.
324561
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 17 (329), вересень. – 2012. – 8 с.
324562
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 18 (330), вересень. – 2012. – 8 с.
324563
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 19 (331), жовтень. – 2012. – 8 с.
324564
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 20 (332), жовтень. – 2012. – 8 с.
324565
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 22 (334), листопад. – 2012. – 8 с.
324566
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 23 (335), грудень. – 2012. – 8 с.
324567
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 24 (336), грудень. – 2012. – 8 с.
324568
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 01 (337), січень. – 2013. – 8 с.
324569
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 02 (338), січень. – 2013. – 8 с.
324570
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 03 (339), лютий. – 2013. – 8 с.
324571
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 04 (340), лютий. – 2013. – 8 с.
324572
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 05 (341), березень. – 2013. – 8 с.
324573
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 06 (342), березень. – 2013. – 8 с.
324574
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 07 (343), квітень. – 2013. – 8 с.
324575
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 08 (344), квітень. – 2013. – 8 с.
324576
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 09 (345), травень. – 2013. – 8 с.
324577
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 10 (346), травень. – 2013. – 8 с.
324578
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 11 (347), червень. – 2013. – 8 с.
324579
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 12 (348), червень. – 2013. – 8 с.
324580
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 13 (349), липень. – 2013. – 8 с.
324581
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 14 (350), липень. – 2013. – 8 с.
324582
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 15 (351), серпень. – 2013. – 8 с.
324583
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 16 (352), серпень. – 2013. – 8 с.
324584
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 17 (353), вересень. – 2013. – 8 с.
324585
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 18 (354), вересень. – 2013. – 8 с.
324586
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 19 (355), жовтень. – 2013. – 8 с.
324587
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 20 (356), жовтень. – 2013. – 8 с.
324588
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 21 (357), листопад. – 2013. – 8 с.
324589
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 22 (358), листопад. – 2013. – 8 с.
324590
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 23 (359), грудень. – 2013. – 8 с.
324591
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 24 (360), грудень. – 2013. – 8 с.
324592
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 1998-
№ 01 (361), січень. – 2014. – 8 с.
324593
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 1998-
№ 02 (362), січень. – 2014. – 8 с.
324594
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 1998-
№ 03 (363), лютий. – 2014. – 8 с.
324595
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 1998-
№ 04 (364), лютий. – 2014. – 8 с.
324596
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 1998-
№ 06 (366), березень. – 2014. – 8 с.
324597
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 1998-
№ 07 (367), квітень. – 2014. – 8 с.
324598
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 1998-
№ 08 (368), квітень. – 2014. – 8 с.
324599
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 1998-
№ 09 (369), травень. – 2014. – 8 с.
324600
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 1998-
№ 10 (370), травень. – 2014. – 8 с.
324601
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 1998-
№ 11 (371), червень. – 2014. – 8 с.
324602
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 1998-
№ 12 (372), червень. – 2014. – 8 с.
324603
  Мартынов Л.Н. Голос природы / Л.Н. Мартынов. – М, 1966. – 166с.
324604
  Качурівський Р.М. Голос провесни / Р.М. Качурівський. – Львів, 1984. – 83с.
324605
   Голос прошлого. – М., 1991. – 135с.
324606
  Байрамов Н. Голос пустыни : стихотворения, поэмы / Н. Байрамов; пер. с туркм. – Москва : Художественная литература, 1982. – 191 с.
324607
  Голяков С.М. Голос Рамзая. / С.М. Голяков. – М., 1976. – 359с.
324608
  Захарина В.Ф. Голос революционной России / В.Ф. Захарина. – Москва, 1971. – 238с.
324609
   Голос революції - живий!. – Львів, 1987. – 280с.
324610
  Сушинський Б.І. Голос ріки безіменної / Б.І. Сушинський. – Одеса : Маяк, 1985. – 198 с.
324611
  Митаров М. Голос Рубаса : стихи и поэмы / М. Митаров; пер. с табасаран. – Москва : Советская Россия, 1972. – 126 с.
324612
  Алатырцев В.И. Голос сердца / В.И. Алатырцев. – Алатырь : Чувашгосиздат, 1946. – 73с.
324613
  Виленчик Ю. Голос сердца / Ю. Виленчик. – Сталинир, 1955. – 64с.
324614
  Макарочкина Н.А. Голос сердца / Н.А. Макарочкина. – Нальчик, 1956. – 80с.
324615
  Шукухи А. Голос сердца : стихи / А. Шукухи; пер. с тадж. – Сталинабад : Таджикгосиздат, 1957. – 75 с.
324616
  Любаев П.К. Голос сердца / П.К. Любаев; пер. с мордов.-эрзя В.Юшкин. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1961. – 8 с.
324617
  Меркурьев В.М. Голос сердца / В.М. Меркурьев. – К., 1976. – 63с.
324618
  Девитт В В. Голос сердца / В В. Девитт, . – Баку, 1987. – 157с.
324619
  Манжора Б.Г. Голос сердца / Б.Г. Манжора. – Саратов, 1989. – 133 с.
324620
  Стил Д. Голос сердца / Д. Стил. – М., 1995. – 384с.
324621
  Брэдфорд Б.Г. Голос сердца / Б.Г. Брэдфорд. – М.
Кн. 1. – 1995. – 478с.
324622
  Брэдфорд Б.Г. Голос сердца / Б.Г. Брэдфорд. – М.
Кн. 2. – 1995. – 478с.
324623
  Омельченко В.І. Голос серця / В.І. Омельченко. – Київ, 1952. – 107 с.
324624
  Чертова Н.В. Голос сквозь метель / Н.В. Чертова. – М., 1974. – 238с.
324625
  Укачин Б.У. Голос снега : стихи / Б.У. Укачин; авториз. пер. с алт. – Москва : Советский писатель, 1978. – 150 с.
324626
  Маликов К. Голос со скалы : поэма / К. Маликов. – Фрунзе : Кыргызстан, 1967. – 84 с.
324627
  Даненбург В.И. Голос солдата / В.И. Даненбург. – М, 1980. – 360с.
324628
  Даненбург В.И. Голос солдата / В.И. Даненбург. – М, 1982. – 344с.
324629
  Даненбург В.И. Голос солдата / В.И. Даненбург. – М, 1986. – 267с.
324630
  Романович-Славатинский А.В. Голос старого профессора по поводу университетских вопросов / А.В. Романович-Славатинский. – Киев : Тип. Императ. Унив. Св. Владимира, Акц. общ. Н.Т. Корчак-Новицкаго, 1901
324631
  Романович-Славатинский А.В. Голос старого профессора по поводу университетских вопросов / А.В. Романович-Славатинский. – Киев : Тип. Императ. Унив. Св. Владимира, Акц. общ. Н.Т. Корчак-Новицкаго
Вып. 2. – 1903. – 42 с.


  На тит стр. Надпис.(обрезана наполовину при переплете) Алексию Алексеевичу Короткевичу от автор.
324632
  Беляев В.П. Голос Тараса / В.П. Беляев. – Львов, 1950. – 75с.
324633
  Киуру И.С. Голос твой / И.С. Киуру. – М., 1990. – 159с.
324634
  Дідишин М. Голос трембіти / Михайло Дідишин. – Київ : Бібліотека українця, 2000. – 64с. – (Бібліотека Українця). – ISBN 966-7419-28-2
324635
  Легкий М. Голос у діалозі генерацій (Михайло Возняк в оцінці Івана Франка) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 202-208. – ISSN 0130-528Х
324636
  Руцинський В. Голос Украины [України] : (После 1861 года) : [збіpка поезій] / Соч[инение] Владимиpа Руцинского. – Киев : Тип. Е.Я. Федорова, 1872. – 116, [1] с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Примірник № 103172 дефектний, бракує с. 97-116
324637
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 квітня (№ 58). – 2000. – 12 с.
324638
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 вересня (№ 165). – 2000. – 4 с.
324639
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 вересня (№ 171). – 2000. – 4 с.
324640
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 жовтня (№ 205). – 2009. – с.
324641
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 червня (№ 101). – 2013. – 24 с.
324642
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 березня (№ 41). – 2013. – 24 с.
324643
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 листопада (№ 205). – 2013. – 16 с.
324644
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 жовтня (№ 182). – 2013. – 16 с.
324645
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 жовтня (№ 183). – 2013. – 12 с.
324646
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 листопада (№ 206). – 2013. – 16 с.
324647
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 серпня (№ 142). – 2013. – 16 с.
324648
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 липня (№ 119). – 2013. – 24 с.
324649
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 липня (№ 120). – 2013. – 16 с.
324650
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 серпня (№ 143). – 2013. – 16 с.
324651
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 вересня (№ 162). – 2013. – 16 с.
324652
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 грудня (№ 228). – 2013. – 16 с.
324653
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 жовтня (№ 184). – 2013. – 24 с.
324654
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 жовтня (№ 185). – 2013. – 16 с.
324655
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 грудня (№ 229). – 2013. – 16 с.
324656
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 вересня (№ 163). – 2013. – 16 с.
324657
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 липня (№ 121). – 2013. – 24 с.
324658
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 червня (№ 103). – 2013. – 15 с.
324659
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 липня (№ 122). – 2013. – 16 с.
324660
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 квітня (№ 66). – 2013. – 16 с.
324661
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 вересня (№ 164). – 2013. – 16 с.
324662
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 грудня (№ 230). – 2013. – 24 с.
324663
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 листопада (№ 207). – 2013. – 16 с.
324664
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 жовтня (№ 186). – 2013. – 16 с.
324665
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 листопада (№ 208). – 2013. – 16 с.
324666
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 грудня (№ 231). – 2013. – 16 с.
324667
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 квітня (№ 67). – 2013. – 24 с.
324668
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 липня (№ 123). – 2013. – 24 с.
324669
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 вересня (№ 165). – 2013. – 12 с.
324670
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 вересня (№ 166). – 2013. – 12 с.
324671
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 грудня (№ 232/233). – 2013. – 32 с.
324672
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 листопада (№ 209). – 2013. – 24 с.
324673
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
8 листопада (№ 210). – 2013. – 16 с.
324674
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
8 жовтня (№ 187). – 2013. – 16 с.
324675
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 жовтня (№ 188). – 2013. – 16 с.
324676
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 листопада (№ 211). – 2013. – 16 с.
324677
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 грудня (№ 234). – 2013. – 16 с.
324678
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 жовтня (№ 189). – 2013. – 24 с.
324679
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 вересня (№ 167). – 2013. – 12 с.
324680
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 липня (№ 125). – 2013. – 16 с.
324681
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 липня (№ 126). – 2013. – 24 с.
324682
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 вересня (№ 168). – 2013. – 12 с.
324683
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 жовтня (№ 190). – 2013. – 16 с.
324684
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 грудня (№ 235). – 2013. – 16 с.
324685
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 листопада (№ 212). – 2013. – 16 с.
324686
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 грудня (№ 236). – 2013. – 16 с.
324687
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 жовтня (№ 191). – 2013. – 16 с.
324688
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 вересня (№ 169). – 2013. – 12 с.
324689
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 вересня (№ 170). – 2013. – 12 с.
324690
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 квітня (№ 72). – 2013. – 24 с.
324691
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 березня (№ 47). – 2013. – 12 с.
324692
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 листопада (№ 213). – 2013. – 16 с.
324693
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 грудня (№ 237). – 2013. – 16 с.
324694
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 грудня (№ 238). – 2013. – 16 с.
324695
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 листопада (№ 214). – 2013. – 24 с.
324696
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 червня (№ 110). – 2013. – 16 с.
324697
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 лютого (№ 30). – 2013. – 24 с.
324698
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 вересня (№ 171). – 2013. – 12 с.
324699
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 березня (№ 49). – 2013. – 23 с.
324700
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 листопада (№ 215). – 2013. – 16 с.
324701
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 жовтня (№ 192). – 2013. – 16 с.
324702
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 жовтня (№ 193). – 2013. – 16 с.
324703
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 листопада (№ 216). – 2013. – 16 с.
324704
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 серпня (№ 152). – 2013. – 8 с.
324705
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 вересня (№ 172). – 2013. – 16 с.
324706
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 жовтня (№ 194). – 2013. – 24 с.
324707
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 грудня (№ 239). – 2013. – 16 с.
324708
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 грудня (№ 240). – 2013. – 16 с.
324709
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 жовтня (№ 195). – 2013. – 16 с.
324710
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 вересня (№ 173). – 2013. – 16 с.
324711
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 вересня (№ 174). – 2013. – 16 с.
324712
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 березня (№ 51/52). – 2013. – 24 с.
324713
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 квітня (№ 76). – 2013. – 16 с.
324714
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 жовтня (№ 196). – 2013. – 16 с.
324715
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 листопада (№ 217). – 2013. – 16 с.
324716
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 грудня (№ 241). – 2013. – 16 с.
324717
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 червня (№ 113). – 2013. – 24 с.
324718
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 грудня (№ 242). – 2013. – 16 с.
324719
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 листопада (№ 218). – 2013. – 16 с.
324720
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 вересня (№ 175). – 2013. – 12 с.
324721
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 серпня (№ 154). – 2013. – 8 с.
324722
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 серпня (№ 155). – 2013. – 12 с.
324723
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 вересня (№ 176). – 2013. – 24 с.
324724
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 листопада (№ 219). – 2013. – 24 с.
324725
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 грудня (№ 243). – 2013. – 16 с.
324726
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 листопада (№ 220). – 2013. – 16 с.
324727
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 жовтня (№ 197). – 2013. – 16 с.
324728
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 червня (№ 116). – 2013. – 24 с.
324729
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 березня (№ 55). – 2013. – 24 с.
324730
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 лютого (№ 36). – 2013. – 16 с.
324731
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 квітня (№ 78). – 2013. – 16 с.
324732
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 серпня (№ 157). – 2013. – 16 с.
324733
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 жовтня (№ 198). – 2013. – 16 с.
324734
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 листопада (№ 221). – 2013. – 16 с.
324735
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 жовтня (№ 199). – 2013. – 24 с.
324736
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 грудня (№ 244). – 2013. – 16 с.
324737
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 вересня (№ 177). – 2013. – 16 с.
324738
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 травня (№ 95). – 2013. – 16 с.
324739
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 січня (№ 16). – 2013. – 16 с.
324740
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 вересня (№ 178). – 2013. – 16 с.
324741
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 грудня (№ 245). – 2013. – 16 с.
324742
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 жовтня (№ 200). – 2013. – 16 с.
324743
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 жовтня (№ 201). – 2013. – 16 с.
324744
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 листопада (№ 222). – 2013. – 16 с.
324745
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 грудня (№ 246). – 2013. – 16 с.
324746
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 вересня (№ 179). – 2013. – 16 с.
324747
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 січня (№ 17). – 2013. – 16 с.
324748
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 вересня (№ 180). – 2013. – 12 с.
324749
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 червня (№ 118). – 2013. – 24 с.
324750
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 грудня (№ 248). – 2013. – 16 с.
324751
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 листопада (№ 223). – 2013. – 24 с.
324752
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 листопада (№ 224/225). – 2013. – 24 с.
324753
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 серпня (№ 158). – 2013. – 12 с.
324754
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 вересня (№ 181). – 2013. – 12 с.
324755
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 серпня (№ 159). – 2013. – 16 с.
324756
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 січня (№ 18). – 2013. – 16 с.
324757
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 листопада (№ 226). – 2013. – 16 с.
324758
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 жовтня (№ 202). – 2013. – 16 с.
324759
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 жовтня (№ 203). – 2013. – 16 с.
324760
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 листопада (№ 227). – 2013. – 24 с.
324761
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 серпня (№ 160). – 2013. – 12 с.
324762
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
31 серпня (№ 161). – 2013. – 12 с.
324763
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
31 жовтня (№ 201). – 2013. – 16 с.
324764
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
31 грудня (№ 250). – 2013. – 24 с.
324765
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 березня (№ 39). – 2014. – 16 с.
324766
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 березня (№ 39), спецвип. – 2014. – 12 с.
324767
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 лютого (№ 19). – 2014. – 16 с.
324768
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 квітня (№ 76). – 2014. – 16 с.
324769
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 серпня (№ 145). – 2014. – 12 с.
324770
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 вересня (№ 166). – 2014. – 12 с.
324771
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 серпня (№ 146). – 2014. – 20 с.
324772
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 грудня (№ 232). – 2014. – 16 с.
324773
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 квітня (№ 62). – 2014. – 24 с.
324774
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 липня (№ 123). – 2014. – 16 с.
324775
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 липня (№ 124). – 2014. – 32 с.
324776
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 червня (№ 105). – 2014. – 16 с.
324777
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 квітня (№ 63/64). – 2014. – 24 с.
324778
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 березня (№ 40). – 2014. – 8 с.
324779
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 березня (№ 41). – 2014. – 8 с.
324780
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 лютого (№ 20). – 2014. – 16 с.
324781
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 квітня (№ 65). – 2014. – 24 с.
324782
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 червня (№ 106). – 2014. – 16 с.
324783
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 липня (№ 125). – 2014. – 16 с.
324784
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 грудня (№ 234). – 2014. – 24 с.
324785
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 серпня (№ 148). – 2014. – 20 с.
324786
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 липня (№ 126). – 2014. – 16 с.
324787
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 червня (№ 107). – 2014. – 16 с.
324788
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 квітня (№ 66). – 2014. – 24 с.
324789
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 лютого (№ 21). – 2014. – 16 с.
324790
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 березня (№ 42). – 2014. – 8 с.
324791
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 березня (№ 43). – 2014. – 8 с.
324792
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 лютого (№ 22). – 2014. – 16 с.
324793
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 червня (№ 108). – 2014. – 16 с.
324794
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 травня (№ 87). – 2014. – 24 с.
324795
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 серпня (№ 148). – 2014. – 20 с.
324796
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 серпня (№ 149). – 2014. – 16 с.
324797
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 жовтня (№ 192). – 2014. – 64 с.
324798
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 червня (№ 109). – 2014. – 24 с.
324799
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 травня (№ 88). – 2014. – 20 с.
324800
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 лютого (№ 23). – 2014. – 16 с.
324801
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 березня (№ 44). – 2014. – 24 с.
324802
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
8 лютого (№ 24). – 2014. – 16 с.
324803
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
8 квітня (№ 67). – 2014. – 16 с.
324804
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
8 травня (№ 89). – 2014. – 24 с.
324805
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
8 листопада (№ 216). – 2014. – 20 с.
324806
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
8 липня (№ 127). – 2014. – 16 с.
324807
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 липня (№ 128). – 2014. – 16 с.
324808
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 вересня (№ 171). – 2014. – 8 с.
324809
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 квітня (№ 68). – 2014. – 16 с.
324810
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 січня (№ 2). – 2014. – 24 с.
324811
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 січня (№ 3). – 2014. – 16 с.
324812
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 квітня (№ 70/71). – 2014. – 32 с.
324813
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 липня (№ 129). – 2014. – 24 с.
324814
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 липня (№ 130). – 2014. – 16 с.
324815
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 жовтня (№ 196). – 2014. – 12 с.
324816
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11-12 квітня (№ 72/73). – 2014. – 16 с.
324817
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 лютого (№ 25). – 2014. – 16 с.
324818
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 червня (№ 110). – 2014. – 20 с.
324819
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 січня (№ 4). – 2014. – 16 с.
324820
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 червня (№ 111). – 2014. – 20 с.
324821
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 лютого (№ 26). – 2014. – 16 с.
324822
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 березня (№ 45). – 2014. – 20 с.
324823
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 вересня (№ 174). – 2014. – 8 с.
324824
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 серпня (№ 152). – 2014. – 12 с.
324825
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 липня (№ 131). – 2014. – 16 с.
324826
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 серпня (№ 153). – 2014. – 12 с.
324827
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 лютого (№ 27). – 2014. – 16 с.
324828
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 березня (№ 46). – 2014. – 24 с.
324829
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 червня (№ 112). – 2014. – 16 с.
324830
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 травня (№ 90). – 2014. – 20 с.
324831
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 травня (№ 91). – 2014. – 16 с.
324832
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 червня (№ 113). – 2014. – 16 с.
324833
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 березня (№ 47). – 2014. – 20 с.
324834
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 лютого (№ 28). – 2014. – 16 с.
324835
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 січня (№ 5). – 2014. – 16 с.
324836
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 серпня (№ 154). – 2014. – 12 с.
324837
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 жовтня (№ 198). – 2014. – 16 с.
324838
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 листопада (№ 221). – 2014. – 16 с.
324839
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 липня (№ 132). – 2014. – 16 с.
324840
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 січня (№ 6). – 2014. – 16 с.
324841
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 лютого (№ 29). – 2014. – 16 с.
324842
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 березня (№ 48). – 2014. – 20 с.
324843
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 березня (№ 48). спецвип. – 2014. – 12 с.
324844
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 квітня (№ 74). – 2014. – 16 с.
324845
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 травня (№ 92). – 2014. – 24 с.
324846
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 травня (№ 93). – 2014. – 20 с.
324847
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 квітня (№ 75). – 2014. – 16 с.
324848
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 січня (№ 7). – 2014. – 24 с.
324849
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 липня (№ 133). – 2014. – 16 с.
324850
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 липня (№ 134). – 2014. – 24 с.
324851
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 січня (№ 8). – 2014. – 16 с.
324852
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 травня (№ 94). – 2014. – 20 с.
324853
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 червня (№ 114). – 2014. – 16 с.
324854
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 червня (№ 115). – 2014. – 16 с.
324855
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 лютого (№ 30). – 2014. – 16 с.
324856
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 квітня (№ 77). – 2014. – 20 с.
324857
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 березня (№ 49). – 2014. – 20 с.
324858
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 січня (№ 9). – 2014. – 24 с.
324859
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 липня (№ 135). – 2014. – 16 с.
324860
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 вересня (№ 178). – 2014. – 16 с.
324861
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 листопада (№ 223). – 2014. – 20 с.
324862
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 липня (№ 136). – 2014. – 16 с.
324863
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 березня (№ 50). – 2014. – 20 с.
324864
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 квітня (№ 78). – 2014. – 20 с.
324865
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 лютого (№ 31). – 2014. – 16 с.
324866
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 червня (№ 116). – 2014. – 24 с.
324867
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 червня (№ 117). – 2014. – 20 с.
324868
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 травня (№ 95). – 2014. – 20 с.
324869
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 лютого (№ 32). – 2014. – 24 с.
324870
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 березня (№ 51). – 2014. – 20 с.
324871
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 березня (№ 52). – 2014. – 20 с.
324872
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 лютого (№ 33). – 2014. – 12 с.
324873
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 січня (№ 10). – 2014. – 24 с.
324874
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 травня (№ 96). – 2014. – 20 с.
324875
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 червня (№ 118). – 2014. – 20 с.
324876
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 жовтня (№ 202). – 2014. – 64 с.
324877
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 жовтня (№ 203). – 2014. – 12 с.
324878
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 липня (№ 137). – 2014. – 12 с.
324879
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 травня (№ 97). – 2014. – 24 с.
324880
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 лютого (№ 34). – 2014. – 12 с.
324881
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 березня (№ 54). – 2014. – 20 с.
324882
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 січня (№ 11). – 2014. – 16 с.
324883
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 квітня (№ 79). – 2014. – 16 с.
324884
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 лютого (№ 34), спецвип. – 2014. – 8 с.
324885
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 січня (№ 12). – 2014. – 24 с.
324886
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 травня (№ 98). – 2014. – 16 с.
324887
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 липня (№ 138). – 2014. – 16 с.
324888
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 липня (№ 139). – 2014. – 16 с.
324889
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 травня (№ 99). – 2014. – 16 с.
324890
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 червня (№ 119). – 2014. – 16 с.
324891
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 січня (№ 13). – 2014. – 16 с.
324892
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 лютого (№ 35). – 2014. – 8 с.
324893
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 квітня (№ 80). – 2014. – 16 с.
324894
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 квітня (№ 81). – 2014. – 16 с.
324895
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 березня (№ 55). – 2014. – 20 с.
324896
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 лютого (№ 36). – 2014. – 12 с.
324897
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 січня (№ 14). – 2014. – 16 с.
324898
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 червня (№ 120). – 2014. – 16 с.
324899
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 липня (№ 140). – 2014. – 12 с.
324900
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 жовтня (№ 206). – 2014. – 12 с.
324901
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 вересня (№ 184). – 2014. – 12 с.
324902
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 липня (№ 141). – 2014. – 12 с.
324903
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 червня (№ 121). – 2014. – 20 с.
324904
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 березня (№ 56). – 2014. – 20 с.
324905
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 квітня (№ 82). – 2014. – 16 с.
324906
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 квітня (№ 83), спевипуск. – 2014. – 8 с.
324907
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 березня (№ 57). – 2014. – 24 с.
324908
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 лютого (№ 37). – 2014. – 12 с.
324909
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 червня (№ 122). – 2014. – 24 с.
324910
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 травня (№ 100). – 2014. – 16 с.
324911
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 травня (№ 101). – 2014. – 16 с.
324912
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 лютого (№ 38). – 2014. – 12 с.
324913
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 січня (№ 15). – 2014. – 16 с.
324914
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 березня (№ 58). – 2014. – 24 с.
324915
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 березня (№ 59). – 2014. – 24 с.
324916
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 січня (№ 16). – 2014. – 16 с.
324917
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 травня (№ 102). – 2014. – 24 с.
324918
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 липня (№ 142). – 2014. – 12 с.
324919
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 жовтня (№ 208). – 2014. – 12 с.
324920
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 жовтня (№ 209). – 2014. – 24 с.
324921
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 липня (№ 143). – 2014. – 12 с.
324922
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 травня (№ 103). – 2014. – 16 с.
324923
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 січня (№ 17). – 2014. – 24 с.
324924
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 квітня (№ 85). – 2014. – 24 с.
324925
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 квітня (№ 86), спецвип. – 2014. – 20 с.
324926
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
31 березня (№ 60/61). – 2014. – 24 с.
324927
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
31 січня (№ 18). – 2014. – 16 с.
324928
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
31 травня (№ 104). – 2014. – 16 с.
324929
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
31 липня (№ 144). – 2014. – 16 с.
324930
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 лютого (№ 18). – 2015. – 12 с.
324931
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 березня (№ 39). – 2015. – 20 с.
324932
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 березня (№ 40). – 2015. – 20 с.
324933
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 травня (№ 79). – 2015. – 16 с.
324934
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 грудня (№ 232). – 2015. – 20 с.
324935
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 квітня (№ 65). – 2015. – 12 с.
324936
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 червня (№ 101). – 2015. – 20 с.
324937
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 липня (№ 123). – 2015. – 8 с.
324938
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 березня (№ 43). – 2015. – 16 с.
324939
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 листопада (№ 213). – 2015. – 16 с.
324940
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 жовтня (№ 192). – 2015. – 12 с.
324941
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 червня (№ 107). – 2015. – 20 с.
324942
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 травня (№ 87). – 2015. – 20 с.
324943
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 травня (№ 88). – 2015. – 20 с.
324944
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 березня (№ 51). – 2015. – 8 с.
324945
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 липня (№ 129). – 2015. – 10 с.
324946
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 травня (№ 93). – 2015. – 20 с.
324947
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 червня (№ 100). – 2016. – 16 с.
324948
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 грудня (№ 230). – 2016. – 12 с.
324949
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 жовтня (№ 188). – 2016. – 16 с.
324950
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 листопада (№ 213). – 2016. – 16 с.
324951
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 лютого (№ 24). – 2016. – 12 с.
324952
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 листопада (№ 215). – 2016. – 16 с.
324953
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 березня (№ 45). – 2016. – 16 с.
324954
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 січня (№ 7). – 2016. – 12 с.
324955
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 квітня (№ 69). – 2016. – 16 с.
324956
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 червня (№ 110). – 2016. – 16 с.
324957
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 листопада (№ 217). – 2016. – 16 с.
324958
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 листопада (№ 219). – 2016. – 24 с.
324959
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 листопада (№ 220). – 2016. – 16 с.
324960
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 листопада (№ 221). – 2016. – 16 с.
324961
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 жовтня (№ 198). – 2016. – 16 с.
324962
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 вересня (№ 178). – 2016. – 14 с.
324963
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 жовтня (№ 200). – 2016. – 12 с.
324964
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 листопада (№ 222). – 2016. – 16 с.
324965
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 грудня (№ 244). – 2016. – 19 с.
324966
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 травня (№ 95). – 2016. – 16 с.
324967
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 жовтня (№ 204). – 2016. – 24 с.
324968
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 жовтня (№ 205). – 2016. – 16 с.
324969
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 вересня (№ 184). – 2016. – 16 с.
324970
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 січня (№ 15). – 2016. – 20 с.
324971
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 вересня (№ 185). – 2016. – 24 с.
324972
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 жовтня (№ 206). – 2016. – 16 с.
324973
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 березня (№ 41). – 2017. – 12 с.
324974
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 лютого (№ 21). – 2017. – 12 с.
324975
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 лютого (№ 22). – 2017. – 12 с.
324976
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 квітня (№ 64). – 2017. – 12 с.
324977
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 червня (№ 101). – 2017. – 16 с.
324978
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
8 липня (№ 124). – 2017. – 12 с.
324979
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 червня (№ 103). – 2017. – 12 с.
324980
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 лютого (№ 26). – 2017. – 12 с.
324981
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 березня (№ 44). – 2017. – 20 с.
324982
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 березня (№ 45). – 2017. – 12 с.
324983
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 липня (№ 125). – 2017. – 16 с.
324984
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 липня (№ 126). – 2017. – 12 с.
324985
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 червня (№ 106). – 2017. – 12 с.
324986
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 червня (№ 107). – 2017. – 12 с.
324987
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 березня (№ 47). – 2017. – 16 с.
324988
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 березня (№ 48). – 2017. – 20 с.
324989
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 лютого (№ 30). – 2017. – 20 с.
324990
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 березня (№ 49). – 2017. – 12 с.
324991
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 липня (№131). – 2017. – 20 с.
324992
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 січня (№ 10). – 2017. – 20 с.
324993
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21липня (№ 133). – 2017. – 12 с.
324994
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 червня (№ 112). – 2017. – 16 с.
324995
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 березня (№ 51). – 2017. – 12 с.
324996
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 липня (№ 136). – 2017. – 20 с.
324997
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 травня (№ 95). – 2017. – 12 с.
324998
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 лютого (№ 38). – 2017. – 16 с.
324999
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 січня (№ 17). – 2017. – 11 с.
325000
  Сидоренко Н.М. Голос української молоді у Великій Британії: періодичні видання 50 - 90-х років XX століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 40-46. – (Журналістика ; Вип. 7)


  Дана публікація є частиною ширшого дослідження про українську періодику у Великій Британії (1919-1997). Автор висловлює вдячність лондонській фундації "Другий етап", правлінню Союзу українців у Великій Британії, викладачеві Школи слов"янських і ...
<< На початок(–10)321322323324325326327328329330(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,