Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)321322323324325326327328329330(+10)В кінець >>
324001
  Забулис Г. "Георгики " Вергилия : Автореф... канд. филол.наук: / Забулис Г.;. – Вильнюс, 1962. – 21л.
324002
   [Георгієвський Віктор Петрович] // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: О.І. Панасенко, А.Г. Каплаушенко, С.Я. Доценко [та ін.]. – Запорожье, 2018. – Т.11, № 1 (26), січень - квітень. – С. 128-128. – ISSN 2306-8094


  Світлої пам"яіті генія фармації, всесвітньо відомого вченого, доктора фармацевтичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України.
324003
   [Георгій Челпанов] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 24. – ISBN 966-7060-92-6
324004
  Липшиц С.Ю. Георг-Франц Гофман (1761-1826) / С.Ю. Липшиц. – М., 1940. – 47с.
324005
  Булиа П.П. Георгий Чаладидели (Жизнь и творчество) : Автореф... канд. филол.наук: / Булиа П. П.; АН ГССР, Ин-т ист. груз. лит. им. Руставели. – Тбилиси, 1969. – 21л.
324006
  Аджавенко Н.К. Георгий Челпанов. Жизненный путь и научный подвиг / Николай Аджавенко. – Мариуполь : Газета "Приазовский рабочий", 2012. – 216, [3] c, [37] с. ил. : ил. – ISBN 978-966-8208-88-1
324007
  О"Коннор Георгий Чичерин и советская внешняя политики 1918-1930 / О"Коннор. – Москва, 1991. – 320 с.
324008
  Абашидзе Г.Г. Георгий Шестой : поэма : [из эпохи нашествия Тамерлана на Грузию в 13 веке] / Григол Абашидзе ; пер. с груз. Р. Ивнева. – Тбилиси : Заря Востока, 1944. – 77 с.
324009
   Георгий Эдуардович Конюс. – М, 1988. – 400с.
324010
  Черняховский Ф.И. Георгий Яковлевич Седов / Ф.И. Черняховский. – Архангельск, 1956. – 39с.
324011
  Аладжалов С.И. Георгий Якулов / С.И. Аладжалов ; Армянс. театр. о-во ; Ин-т искусств АН АрмССР. – Ереван, 1971. – 319с.
324012
  Костина Е.М. Георгий Якулов 1884-1928 / Е.М. Костина. – Москва, 1979. – 208с.
324013
  Якулов Г.Б. Георгий Якулов. / Г.Б. Якулов. – М., 1975. – 43с.
324014
   Георгий Якунчиков: живопись.. – М., 1989. – 31с.
324015
  Верба И.И. Георгий Якутович. Поиски, работа / И.И. Верба. – Москва : Советский художник, 1970. – 95 с.
324016
  Заливский И.Л. Георгины / И.Л. Заливский. – М, 1954. – 142с.
324017
  Заливский И.Л. Георгины / И.Л. Заливский. – 2-е. – М-Л, 1956. – 144с.
324018
   Георгины. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 78 с.
324019
  Костенко Н.Ф. Георгины красные и белые / Н.Ф. Костенко; пер. с молд. В.Ковальджи. – Кишинев : Картя молдовэняскэ, 1976. – 212 с.
324020
  Морин Г.И. Георгины. / Г.И. Морин. – Ижевск, 1963. – 53с.
324021
   Георгиу-Деж Г.. – Бухарест, 1951. – 57с.
324022
   Георгию Евгеньевичу Шульману - 75 // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 5. – С. 91. – ISSN 1726-5428
324023
  Пахимер Георгий Георгия Пахимера история о Михаиле и Андронике Палеологах : 13 кн. / Пахимер Георгий; перевод под ред. проф. Карпова. – тринадцать книг. – СПб. : В тип. департамента Уделов. – (Византийские историки, переведенные с греческого при Санктпетербургской духовной академии)
Т. 1 : Царствование Михаила Палеолога. 1255-1282 / [пер. под ред. проф. Карпова]. – 1862. – XXI, 524 с.
324024
  Студінський В. Георгій (Юрій) Мрочковський: портрет на тлі епохи // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (86). – С. 125-132. – ISSN 2222-5250


  Здійснено дослідження життя і діяльності священика Георгія (Юрія) Мрочковського, який зіграв велику роль у розвитку шкільництва на Київщині наприкінці 19 - на початку 20 століть. Дана коротка характеристика родоводу Мрочковських.
324025
  Ковальчук В.В. Георгій Антонович Гамов (1904-1968) // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С.226-232.. – ISBN 978-966-194-005-4
324026
  Безгін І.Д. Георгій В"ячеславович Якутович. Дійсний член (академік) Академії мистецтв України // Академіки. Життя в мистецтві / І.Д. Безгін. – Київ : ІПСМ АМУ, 2006. – Ч. 1. – С. 68-79. – ISBN 966-96714-2-6
324027
   Георгій Васильович Гайко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2016. – № 4 (605), октябрь - декабрь. – C. 96-97. – ISSN 0030-5987


  "У грудні 2016 року виповнилось 80 років з дня народження й 56 років лікарської, науково-педагогічної і громадської діяльності директору ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України", академіку НАМН України, професору, заслуженому діячу науки ...
324028
   Георгій Васильович Малаков (1928-1979) : Каталог. Альбом (із фондів НБУВ). – Київ : НБУВ, 2000. – 160с. – ISBN 966-0201518-5
324029
   Георгій Васильович Пфейффер : [Некролог] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 14 жовтня (№ 29/30). – С. 6


  Ректорат, партбюро та місцевком Київського Дкержавного Університету ім. Т.Г.Шевченка з глибоким сумом сповіщають про смерть найстарішого професора Київського Державного Університету Георгія Васильовича Пфейффера, що сталася 10 жовтня 1946 року, ...
324030
   Георгій Васильович Щокін : Біобібліографічний покажчик. – Київ : МАУП, 2004. – 360с. – ISBN 966-608-425-2
324031
  Ковалевська О. Георгій Вернадський і його праці з історії української державності / О. Ковалевська, І. Усенко // Людина і політика : український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – C.111-126. – ISSN 1609-5499
324032
   Георгій Вікторович Дзяк: велич постаті та життя : [некролог] // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (50). – С. 72-73. – ISSN 2224-1485


  "...24 листопада 2016 року на 72-му році життя пішов із життя ректор ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ Уккаїни", член президії Національної академії наук України, заслужений діяч науки й техніки України, лауреат Державної премії України в ...
324033
   Георгій Володимирович Карпенко. – Київ, 1978. – 63с. – (Біобібліографія вчених УРСР)
324034
   Георгій Володимирович Карпенко : до 100-річчя від дня народження // Фізико- хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2010. – Т. 46, № 2. – С. 5-7. – ISSN 0430-6252
324035
  Працьовитий М. Георгій Вороний. Український вчений, який випередив час на століття / М. Працьовитий, Г. Сита // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 2 (16). – С. 19-24. – ISSN 1819-7329
324036
  Шишкалова Н.Г. Георгій Вороний: "...Математика для мене - все життя" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3/4 (129). – С. 6-11. – ISSN 2518-7104


  "...в "Журналі елементарної математики", який видавав видатний математик і педагог, професор Київського університету В.П. Єрмаков, з"явилася перша публікація Георгія Вороного "Розкладання многочленів на множники на основі властивостей коренів ...
324037
  Белічко Ю.В. Георгій Вячеславович Якутович. / Ю.В. Белічко. – К., 1968. – 88с.
324038
  Ранюк Ю. Георгій Гамов: той, хто відкрив дорогу // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (41). – С. 59-61. – ISSN 1819-7329


  З історії астрономії і Кримської астрофізичної обсерваторії.
324039
  Лата А. Георгій Гапон - провокатор чи революціонер? : Іст.дослідження / А. Лата. – Київ, 1999. – 208с. – ISBN 966-25-325-5-8
324040
  Самохвалова Л. Георгій Гонгадзе знайшов спокій... // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 30 березня - 5 квітня (№ 13). – С. 5


  Український протест. Саме після Гії він почав рости, став зрілим і усвідомленим.
324041
  Сохань П.С. Георгій Димитров і Україна / П.С. Сохань. – К., 1982. – 108с.
324042
  Благоева С.Д. Георгій Дімітров / С.Д. Благоева. – Х., 1934. – 96с.
324043
  Благоева С. Георгій Дімітров / С. Благоева. – К., 1935. – 103с.
324044
   Георгій Дімітров. – К., 1938. – 202с.
324045
   Георгій Іванович Баталін (до 90-річчя від дня народження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 4. – (Хімія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817
324046
  Летцев В.М. Георгій Іванович Челпанов - психолог і педагог // Педагогіка і психологія : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 1/2. – С.187-197
324047
   Георгій Іванович Челпанов // Історія української філософії : хрестоматія / Мін-во освіти й науки України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. М.В. Кашуба. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – С. 277. – ISBN 966-613-240-0
324048
   Георгій Ілліч Рудько (До 50-річчя від дня народження) : ювілей // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 1. – С. 95
324049
   Георгій Йосипович Потапенко - професор Одеського університету (геоботанік, дендролог, природоохоронець, педагог, історик науки) : Біобібліографічний дайджест. – Одеса-Харків, 2004. – 72 с.
324050
  Міщанин В.Д. Георгій Кардашевський із роду Опішнянських дворян Кардашевських: трагічні сторінки долі
324051
   Георгій Кистяківський // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 77 : Культура і наука світу: внесок України. – С. 18-20


  Георгій Богданович Кистяківський народився 18 листопада 1900 року в Києві. Вивчав фізичну хімію у Берлінському університеті і у 1925 року захистив дисертацію, наступного року переїхав до Сполучених Штатів, де чотири роки навчався в Пристоні. У 1930 р. ...
324052
  Латанський С. Георгій Кожокарь // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2006. – № 1/2. – С.51-53
324053
  Кашуба М.В. Георгій Кониський - світогляд та віхи життя / М.В. Кашуба. – Київ : Український центр духовної культури, 1999. – 228c. – (Духовні скарби України). – ISBN 966-7276 20-1
324054
  Страшко Євгенія Георгій Кониський в історико-культурній спадщині України // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 5: збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2008. – Вип. 6 (9). – С. 139-144. – ISBN 978-966-8999-16-1
324055
  Чутченко С. Георгій Кониський та його вчення про душу // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 13 (16). – С. 67-74. – (Серія: Ніжинознавчі студії ; № 9). – ISSN 2078-063X
324056
  Фощан Я.І. Георгій Кониський як носій українських церковних та культурних традицій на теренах Білорусі : дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Фощан Я.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 242 л. + Додаток: л. 210-242. – Бібліогр.: л. 180-209
324057
  Фощан Я.І. Георгій Кониський як носій українських церковних та культурних традицій на теренах Білорусі : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Фощан Я.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 8 назв.
324058
  Костюк Л. Георгій Косміаді: художник між Сходом і Заходом // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 443-451. – ISSN 1028-5091
324059
  Зінькевич О.С. Георгій Майборода / О.С. Зінькевич. – Київ : Музична Україна, 1973. – 51 с.
324060
  Белічко Ю.В. Георгій Малаков / Ю.В. Белічко. – К., 1974. – 95с.
324061
  Белічко Н. Георгій Малаков : життя і творчість / Наталія Белічко, Дмитро Малаков ; [перед. слово: Д. Малаков ; пер. резюме англ. Ю. Сірош]. – Київ : Мистецтво, 2015. – 223, [1] с. : іл., репрод., портр. – Резюме англ. – Бібліогр.: с. 208-209. – ISBN 978-966-577-212-5
324062
  Белічко Н. Георгій Малаков : життя і творчість / Наталія Белічко, Дмитро Малаков ; [переднє слово: Д. Малаков ; пер. резюме англ. Ю. Сірош]. – Київ : Мистецтво, 2016. – 223, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 208-209. – ISBN 978-966-577-219-4
324063
  Різниченко Т.М. Георгій Марков / Т.М. Різниченко. – К : Дніпро, 1971. – 184 с.
324064
  Різниченко Т.М. Георгій Марков : Нарис життя і творчості / Т.М. Різниченко. – Київ : Дніпро, 1981. – 181, [2] с.
324065
   Георгій Олексійович Білявський (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 133-134 : фото. – ISSN 0367-4290
324066
  Портнов Г.С. Георгій Степанович Меліхов / Г.С. Портнов. – К., 1962. – 47с.
324067
  Селівачов М. Георгій Ткаченко: особистість, паломник, художник, музикант: Спогади про незабутнього друга та його розповіді // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, О.В. Сіткарьова [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 7. – C. 394-427. – ISSN 1992-5557
324068
   Георгій Федорович Проскура - життєвий та творчій шлях // Проблемы машиностроения : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного. – Харьков, 2016. – Т. 19, № 4. – С. 3-5. – ISSN 0131-2928


  Видатний вчений у галузі аерогідродинаміки та гідромашинобудування, заслужений діяч науки й техніки України.
324069
  Алексапольський Д.Я. Георгій Федорович Проскура / Д.Я. Алексапольський, О.І. Борисенко, Ю.М. Дедусенко ; відп. ред. А.М, Підгорний. – Київ : Наукова думка, 1979. – 68 с. : іл.
324070
  Голубович І.В. Георгій Флоровський і філософська традиція Новоросійського університету // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 293-303. – ISBN 978-617-689-150-5
324071
  Романченко М.З. Георгій Целех / М.З. Романченко. – Львів, 1966. – 28с.
324072
   Георгій Шевель - міністр, патріот, людина : очима сучасників. – Київ : Парламентське видавництво, 2005. – 128с. – ISBN 966-611-374-0
324073
  Лагутенко О. Георгій Якутович: графічний контур майбуття // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 96-101. – ISSN 0130-1799
324074
   Георгіца Аурел Зіновійович // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 10 (124). – С. 61


  Георгіца Аурел Зіновійович. Некролог. 11 листопада 2012 року на 72-му році життя несподівано відійшов у вічність доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У 1980-1984 ...
324075
   Георгію Васильовичу Гайку - 80 років! // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (116). – С. 56-47. – ISSN 1562-1146
324076
  Малаков Д. Георгію Малакову - 80 // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 39-43. – ISSN 0130-1799
324077
   Георгію Трохимовичу Продайводі - 80 років // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 6. – С. 201-205 : фото. – ISSN 0203-3100
324078
  Беляков С. Георграф и его боги : Алексей Иванов // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 2. – С. 8-22. – ISSN 0042-8795


  Творчество писателя Алексея Иванова
324079
  Сляднев А.П. Георграфические основы климатического районирования : Автореф. дис. ... д-ра геогр. наук / Сляднев А.П. ; Томск. политехн. ин-т. – Томск, 1966. – 40 с. – Бібліогр.:с.38-39
324080
  Тонких О.Г. Георегіональні виміри міжнародної конкурентоспроможності України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Тонких Олексій Григорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 228 л. – Додатки: л. 194-228. – Бібліогр.: л. 172-193
324081
  Тонких О.Г. Георегіональні виміри міжнародної конкурентоспроможності України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Тонких Олексій Григорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 26 назв
324082
  Деделюк К.Ю. Георегіональні виміри розвитку сфери послуг з транзиту енергоносіїв в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Деделюк Катерина Юріївна ; М-во освіти і наук України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – 255, [5] л. – Додатки: л. 231-255. – Бібліогр.: л. 198-230
324083
  Деделюк К.Ю. Георегіональні виміри розвитку сфери послуг з транзиту енергоносіїв в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Деделюк Катерина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
324084
  Динцес А.И. Геори Гоголя в изобразительном искусстве / А.И. Динцес, П. Корнилов. – Изд. 2-е испр. – Л., 1937. – 46с.
324085
  Самойлова Х.С. Георізноманітність: нова категорія в розвитку природно-заповідного фонду України / Х.С. Самойлова, Д.О. Самойлич, В.В. Манюк // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – С. 104-107. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
324086
  Гладцин И.Н. Георморфология СССР : учебное пособие / И.Н. Гладцин. – Ленинград : Учпедгиз
Ч. 1 : Геоморфология Европейской части СССР и Кавказа. – 1939. – 384 с.
324087
  Кирик В.Л. Георолітична експансія за часів глобалізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 192-199. – ISBN 966-628-134-1
324088
   Георусистика. Вызовы XXI века : [сборник науч. ст.] / [Виноградов В.А. и др. ; под ред. А.Н. Рудякова]. – Симферополь : Антиква, 2011. – 155, [1] с. : ил., табл. – ISBN 978-617-562-003-8
324089
   Георусистика. Первое Приближение / [под ред. А.Н. Рудякова]. – Симферополь : Антиква, 2010. – 152 с. – ISBN 978-966-2930-58-0
324090
  Рудяков А.Н. Георусистика: языки в глобальном мире // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 7-9. – ISSN 2219-4290


  Статья посвящена проблеме исследования русского языка в современных условиях. Термин "георусистика" предложен в качестве понятия, которое может отразить особенности взаимодействия русского языка с другими языками. На некоторых примерах показаны ...
324091
  Сорокіна Г.О. Геосайти Луганскої області: їх раціональне використання та охорона : Автореф. дис. ...канд. географю наук: Спец. 11.00.11 / Галина Олександрівна Сорокіна; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.; 14 назв
324092
  Сорокіна Галина Олександрівна Геосайти Луганської області: їх раціональне використання та охорона : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Сорокіна Г.О.; МОіНУ; Луганськ. нац. педагог. ун-т ім.Т.Г.Шевченка. – Луганськ, 2006. – 242л. + Додатки: л.197-242. – Бібліогр.: л.182-196
324093
  Шищенко П.Г. Геосайти Луганської області: їх раціональне використання та охорона : монографія / П.Г. Шищенко, Г.О. Сорокіна ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка". – Луганськ : Державний заклад "Луганський нацыональний ун-т ім. Тараса Шевченка", 2008. – 184 с. – ISBN 978-966-617-177-4
324094
  Денисик Г.І. Геосайти Поділля / Г.І. Денисик, Л.В. Страшевська, В.І. Корінний. – Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2014. – 211, [3] с. : іл., табл. – На обкл. назва серії: Поділля: природа і ландшафти. – Бібліогр.: с. 197-211. – (Серія "Природа і ландшафти Поділля"). – ISBN 978-966-621-561-4
324095
  Страшевська Л.В. Геосайти Поділля як об"єкти наукового туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 54-64. – Бібліогр.: 10 назв.
324096
  Резанов И.А. Геосинклинали и платформы - два типа структур земной коры : География. История земли // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 27-30 : Фото, рис. – ISSN 0016-7207
324097
  Казаков И.Н. Геосинклинали и складчатые области / И.Н. Казаков. – Ленинград : Недра, 1978. – 256с.
324098
  Кэй М. Геосинклинали Северной Америки / М. Кэй. – Москва : Иностранная л-ра, 1955. – 192с.
324099
  Обуэн Ж. Геосинклинали. Проблемы происхождения и развития / Ж. Обуэн. – Москва : Мир, 1967. – 302с. – (Наука о Земле)
324100
  Маркевич П.В. Геосинклинальное терригенное осадконакопление на Востоке Азии в фанерозое: на прим. Сихотэ-Алиня и Камчатки / П.В. Маркевич. – М., 1985. – 118с.
324101
  Огородников О.Н. Геосинклинальные месторождения боктитов на Урале и их связь с вулканизмом / О.Н. Огородников, А.К. Гладковский. – М., 1975. – 96с.
324102
   Геосинклинальные осадочно-вулканогенные формации советского Дальнего Востока. – Владивосток, 1987. – 153с.
324103
  Азербаев Н.А. Геосинклинальные отложения ордовика Байконурского синклинория : состав и условия формирования / Н.А. Азербаев ; АН КазССР, Ин-т геол. наук им. К.И. Сатпаева. – Алма-Ата : Наука, 1978. – 136 с., 17 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 115-120
324104
  Фролова Т.И. Геосинклинальный вулканизм. / Т.И. Фролова. – М., 1977. – 265с.
324105
  Фролова Т.И. Геосинклинальный вулканизм. Некоторые проблемы размещения и происхождения вулканогенных формаций на примере Восточного склона Южного Урала : Автореф... д-ра геол.-мин.наук: / Фролова Т.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Геологич. фак-т. – М., 1970. – 36л.
324106
   Геосинклинальный литиогенез на границе континент - океан. – М, 1987. – 175с.
324107
  Колотуха О. Геосистемна парадигма спортивного туризму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 123-132 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
324108
  Дронова О.Л. Геосистемний аналіз факторів ризику техногенних надзвичайних ситуацій в Україні : дис. ... канд. географічних наук : 11.00.11 / Дронова О.Л. ; КНУТШ, Кафедра географії України. – Київ, 2010. – 266 л. + Додаток: л.241-250. – Бібліогр.: л. 251-266
324109
  Дронова О.Л. Геосистемний аналіз факторів ризику техногенних надзвичайних ситуацій в Україні : автореф. дис. ... канд. географічних наук :11.00.11 / Дронова О.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр.:15 назв
324110
  Дронова О.Л. Геосистемний аналіз факторів ризику техногенних надзвичайних ситуацій в Україні : геоекологія // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 1(73). – С. 63-68 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1561-4980
324111
  Олещенко А.В. Геосистемний підхід як методологічна основа оптимізації територіальної організації біосферних заповідників : наукові та освітні проблеми фізичної географії та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 43-49. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0868-6939
324112
  Воровка В.П. Геосистемний принцип розвитку заповідної справи у прибережній смузі Азовського моря // Праці Всеукраїнської науково-практичної конференції "Заповідна справа у Степовій зоні України" : (до 90-річчя від створення Надморських заповідників) : Урзуф, 14-15 берез. 2017 р. / "Заповідна справа у Степовій зоні України", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – Т. 1. – С. 148-154. – (Conservation biology in Ukraine ; вип.2). – ISBN 978-617-7061-41-9
324113
  Олещенко А.В. Геосистемні засади оптимізації територіальної організації біосферних заповідників : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.01 / Олещенко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 236л. + Додаток : л.191-219. – Бібліогр. : л.220-236
324114
  Олещенко А.В. Геосистемні засади оптимізації територіальної організації біосферних заповідників : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Олещенко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
324115
  Боков В.А. Геосистемные взаимодействия: их учет в природопользовании : естественно-географические аспекты рационального природопользования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1989. – Вип.36. – С. 8-14 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0201-4122
324116
   Геосистемный мониторинг в биосферных заповедниках. – М, 1984. – 191с.
324117
   Геосистемный мониторинг мелиорируемых территорий : ландшафтные предпосылки регионального природопользования / П.Г. Щишенко, Д.А. Тютюнник, Р.П. Федорищак, В.В. Царь, Б.А. Мусиенко // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип.30. – С. 3-13 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0201-4122
324118
  Кривульченко А.И. Геосистемы Каховского массива орошения и особенности засоленности их почвогрунтов : теория и практика ландшафтно-географических исследований / А.И. Кривульченко, В.И. Николюк, Н.А. Орловский // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1990. – Вип.37. – С. 24-30 : Табл. – ISSN 0201-4122
324119
   Геосистемы контакта тайги и степи : юг Центральной Сибири. – Новосибирск : Наука, 1991. – 214с.
324120
   Геосистемы предгорий Западного Саяна. – Новосибирск : Наука, 1979. – 320с
324121
  Кисельов Ю.О. Геософічні аспекти європейської інтеграції України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 181-188 : рис. – Бібліогр.: 14 назв.
324122
  Никитина М.Г. Геосоциология: период формирования // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 62-66. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 1561-4980
324123
  Киреева Т.И. Геосоциоэтногенезис музыкальной культуры Восточной Украины как символ биполярного общества // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 245-250. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Предлагаемая научная статья посвящена исследованию становления музыкальной культуры региона. Необычайно сложен для изучения, подачи научной интерпретации событий культурно-исторической жизни в ретро- и перспективе, но и в реальном поиске, возрождении ...
324124
  Голубець М.А. Геосоціосистемологія = Geosociosystemology / М.А. Голубець ; Ін-т екології Карпат Нац. акад. наук України. – Львів : Манускрипт, 2013. – 263, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. та зміст англ. – Бібліогр.: с. 245-262. – ISBN 978-966-2400-31-1


  Бібліотеці КНУ. 08.94.14. Підпис
324125
  Замятин Д.Н. Геоспациализм. Онтологическая динамика пространственных образов. Статья 1. На пути к геоспациализму: пространство и цивилизация в зеркале гуманитарной географии // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 5. – С. 129-138. – ISSN 0869-0499
324126
  Замятин Д.Н. Геоспациализм. Онтологическая динамика пространственных образов. Статья 2. Цивилизация, проект Модерна, глобализация и геоспациализм // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 6. – С. 165-173. – ISSN 0869-0499
324127
  Замятин Д.Н. Геоспациализм: онтологическая динамика пространственных образов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 2 (334). – С. 3-11. – ISSN 0132-1625
324128
  Шуман В.Н. Геосреда и сейсмический процесс: проблемы управления // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 2. – С. 16-27. – Бібліогр.: с. 26-27. – ISSN 0203-3100
324129
  Шуман В.Н. Геосреда как открытая нелинейная диссипативная динамическая система - задачи идентификации, возможности управления, прогноз эволюции (обзор) // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 5. – С. 35-50. – Бібліогр.: с. 48-50. – ISSN 0203-3100
324130
  Давид М. Геостатистические методы при оценке запасов руд / М. Давид. – Ленинград : Недра, 1980. – 360с.
324131
   Геостатистический анализ характеристик почв и урожайности в полевом опыте по точному земледелию / В.А. Сидорова, Е.Е. Жуковский, П.В. Лекомцев, В.В. Якушев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 8. – С. 879-888 : рис., табл. – Библиогр.: 39 назв. – ISSN 0032-180Х
324132
  Лазоренко-Гевель Геостатистичне моделювання агроекологічного моніторингу грунтв засобами ГІС // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 36-40 : мал. – Бібліогр.: 14 назв
324133
  Лазоренко-Гевель Геостатистичне моделювання результатів моніторингу поверхневих вод Київської області засобами ГІС // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (88). – С. 32-38 : мал., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2311-9780
324134
  Кузьменко О.Б. Геостатистичні дослідження собівартості виробництва залізорудного концентрату // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 2. – С. 92-96 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
324135
  Новикова В.А. Геостатический анализ твердости дерновой боровой слаборазвитой песчаной почвы в природном заповеднике "Днепровско-Орельский" // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2016. – Вип. 85. – С. 87-95 : рис., табл. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0587-2596
324136
  Шарко С. Геостратегические интересы Южной Кореи и будущее Корейского полуострова // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 6. – С. 141-150. – ISSN 0130-9625
324137
  Кучер С.О. Геостратегії Японії: історія та сучасний стан // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 351-358
324138
  Габер Ю.А. Геостратегічна пастка Східного партнерства // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 11 (225). – С. 25-30. – ISSN 2310-2624
324139
  Радченко О.В. Геостратегічна Україна // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; МАУП. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 119-141. – ISSN 2414-05-62
324140
  Кравчук Н. Геостратегічне позиціонування України в умовах дивергенції глобального розвитку // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 4 (124). – С. 30-38. – ISSN 1728-9343
324141
  Гончар Б. Геостратегічний "порядок денний" для НАТО: точка зору З. Бжезинського / Б. Гончар, Ю. Гончар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 11-13. – (Історія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу поглядів та підходів З. Бжезинського щодо проблем та перспектив діяльності і ефективності НАТО в сучасній геополітичній ситуації. The article is devoted to analysis of Z. Brzezinski"s views and approaches to the problems and ...
324142
  Савчук І. Геостратегічний аспект пасажирського високошвидкісного залізничного сполучення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 22-24. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (35)). – ISSN 1728-3817


  Геостратегічний аспект пасажирського високошвидкісного залізничного сполучення є важливим елементом національної стратегії оборони. Використання цього виду транспорту створює нові можливості щодо переміщення військовослужбовців та водночас породжує ...
324143
  Турпак Н. Геостратегічні ідеї Володимира Вернадського // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 1 (50). – С. 123-132
324144
  Нагорний С. Геостратегічні інтереси Китаю та Туреччини в розширеному Чорноморсько-Каспійському басейні: 5 геополітичних висновків для України // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 34-37. – (Історичні науки)
324145
  Грищенко Т.А. Геостратегічні концепції З. Бжезинського першої половини 70-х років // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 46-49. – (Історія ; Вип. 48)


  В статті розглядаються міжнародно-політичні погляди З. Бжезинського напередодні початку його урядової діяльності. Показано, що він мав чіткий намір геостратегічних концепцій, які контрастували з геостратегічним кодом Р. Ніксона - Г. Кіссінджера
324146
  Міщенко А.Б. Геостратегічні пріоритети України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 9 (137), вересень. – C. 125-130. – ISSN 2077-1800
324147
  Полтораков О. Геостратегія Росії: у пошуках альтернативного "полюсу сили" // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 26-28. – (Політичні науки)
324148
  Борділовська О.А. Геостратегія України в контексті європейської політики сусідства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 26-33. – (Європейські дослідження)
324149
  Андрущенко С.В. Геостратегія України в новому геополітичному середовищі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 57, ч. 1. – С. 31-43
324150
  Кротова В.А. Геострофическая циркуляция вод Байкала в период прямой термической стратификации. : Автореф... канд. географ.наук: 11.696 / Кротова В.А.; Иркутский гос. ун-тет. – Иркутск, 1971. – 19л.
324151
  Атеев А.Е. Геоструктура надсолевых отложений Саратовского Заволжья в связи с оценкой перспектив их нефтегазоносности. : Автореф... наук: / Атеев А.Е.; Сарат. гос.унив. им,Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 22л.
324152
  Макареску В.С. Геоструктурные взаимоотношения осадочного покрова и фундамента и перспективы нефтогазоносности эпигерцинсокй платформы юго-запада Бессарабии : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Макареску В. С. ; Гос. геол. ком. СССР , Всес. нефт. науч.-исслед. геол. разв. ин-т. – Ленинград, 1963. – 19 с.
324153
  Грекова Н.В. Геоструктурные особенности юго-восточной части Пачелмско-Саратовского авлакогена в связи с дценкой перспектив нефтегазоностности : Автореф... канд .геол. минер.наук: 04.00.17 / Грекова Н. В.; МВиССР РСФСР, Сарат.ГУ. – Саратов, 1974. – 24л.
324154
   Геоструктурный анализ Волго-Уральсой нефтегазоностной области. – М, 1977. – 81с.
324155
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 1. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
324156
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 2. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
324157
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 3. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
324158
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 4. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
324159
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 5. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
324160
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 6. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
324161
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 7. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
324162
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 8. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
324163
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 9/11. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
324164
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 12. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
324165
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 1. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
324166
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 2. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
324167
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 3. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
324168
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 4. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
324169
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 5. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
324170
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 6. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
324171
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 7/8. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
324172
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 9/10. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
324173
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 11/12. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
324174
   Геотектионическое развитие Куринской впадины. – Баку, 1984. – 111с.
324175
  Безуглий А.М. Геотектонiка / А.М. Безуглий. – Київ : Київський університет, 1968. – 188с.


  Подаються вiдомостi пpо pозвиток геотектонiчних знань та сучаснi погляди на геостpуктуpу земної коpи.Розpаховано на студентiв,аспipантiв.
324176
  Потапов И.И. Геотектоника / И.И. Потапов. – Ростов-на-Дону, 1964. – 251с.
324177
  Белоусов В.В. Геотектоника : Учебное пособие для вузов / В.В. Белоусов. – Москва : МГУ, 1976. – 334с.
324178
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1980. – резюме рос., англ. мовами
324179
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1980. – резюме рос., англ. мовами
324180
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1980. – резюме рос., англ. мовами
324181
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1980. – резюме рос., англ. мовами
324182
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1980. – резюме рос., англ. мовами
324183
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1980. – резюме рос., англ. мовами
324184
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1981. – резюме рос., англ. мовами
324185
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1981. – резюме рос., англ. мовами
324186
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1981. – резюме рос., англ. мовами
324187
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1981. – резюме рос., англ. мовами
324188
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1981. – резюме рос., англ. мовами
324189
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1981. – резюме рос., англ. мовами
324190
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1982. – резюме рос., англ. мовами
324191
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1982. – резюме рос., англ. мовами
324192
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1982. – резюме рос., англ. мовами
324193
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1982. – резюме рос., англ. мовами
324194
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1982. – резюме рос., англ. мовами
324195
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1982. – резюме рос., англ. мовами
324196
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1983. – резюме рос., англ. мовами
324197
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1983. – резюме рос., англ. мовами
324198
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1983. – резюме рос., англ. мовами
324199
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1983. – резюме рос., англ. мовами
324200
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1983. – резюме рос., англ. мовами
324201
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1983. – резюме рос., англ. мовами
324202
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1984. – резюме рос., англ. мовами
324203
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1984. – резюме рос., англ. мовами
324204
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1984. – резюме рос., англ. мовами
324205
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1984. – резюме рос., англ. мовами
324206
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1984. – резюме рос., англ. мовами
324207
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1984. – резюме рос., англ. мовами
324208
  Карташев В.Ф. Геотектоника : Учебное пос. для вузов / В.Ф. Карташев. – Минск : Вышэйшая школа, 1985. – 159с.
324209
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1985. – резюме рос., англ. мовами
324210
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1985. – резюме рос., англ. мовами
324211
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1985. – резюме рос., англ. мовами
324212
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1985. – резюме рос., англ. мовами
324213
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1985. – резюме рос., англ. мовами
324214
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1985. – резюме рос., англ. мовами
324215
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1986. – резюме рос., англ. мовами
324216
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1986. – резюме рос., англ. мовами
324217
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1986. – резюме рос., англ. мовами
324218
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1986. – резюме рос., англ. мовами
324219
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1986. – резюме рос., англ. мовами
324220
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1986. – резюме рос., англ. мовами
324221
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1987. – резюме рос., англ. мовами
324222
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1987. – резюме рос., англ. мовами
324223
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1987. – резюме рос., англ. мовами
324224
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1987. – резюме рос., англ. мовами
324225
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1987. – резюме рос., англ. мовами
324226
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1987. – резюме рос., англ. мовами
324227
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1988. – резюме рос., англ. мовами
324228
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1988. – резюме рос., англ. мовами
324229
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1988. – резюме рос., англ. мовами
324230
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1988. – резюме рос., англ. мовами
324231
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1988. – резюме рос., англ. мовами
324232
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1988. – резюме рос., англ. мовами
324233
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1989. – резюме рос., англ. мовами
324234
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1989. – резюме рос., англ. мовами
324235
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1989. – резюме рос., англ. мовами
324236
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1989. – резюме рос., англ. мовами
324237
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1989. – резюме рос., англ. мовами
324238
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1989. – резюме рос., англ. мовами
324239
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
324240
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
324241
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
324242
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
324243
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
324244
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
324245
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
324246
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
324247
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
324248
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
324249
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
324250
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
324251
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
324252
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
324253
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
324254
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
324255
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
324256
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
324257
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
324258
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0435-4281
№ 2. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
324259
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0435-4281
№ 3. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
324260
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0435-4281
№ 4. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
324261
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0435-4281
№ 5. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
324262
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
324263
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
324264
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
324265
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
324266
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
324267
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
324268
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1996. – резюме рос.,англ. мовами
324269
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1996. – резюме рос.,англ. мовами
324270
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1996. – резюме рос.,англ. мовами
324271
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1996. – резюме рос.,англ. мовами
324272
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1996. – резюме рос.,англ. мовами
324273
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1996. – резюме рос.,англ. мовами
324274
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1997. – резюме рос., англ. мовами
324275
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1997. – резюме рос., англ. мовами
324276
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1997. – резюме рос., англ. мовами
324277
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1997. – резюме рос., англ. мовами
324278
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1997. – резюме рос., англ. мовами
324279
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1997. – резюме рос., англ. мовами
324280
   Геотектоника европейского Северо-Вотока СССР. – Сыктывкар, 1988. – 165с.
324281
  Щерба Г.Н. Геотектоника и металлогения / Г.Н. Щерба. – Алма-Ата, 1988. – 173с.
324282
  Хаин В.Е. Геотектоника с основами геодинамики : Учебник для студ. вузов по спец. "Геология" / В.Е. Хаин, М.Г. Ломизе. – Москва : Московский университет, 1995. – 480с. – ISBN 5-211-03063-Х
324283
  Бабаев А.Г. Геотектоническая история Западного Узбекистана и региональные закономерности размещения скоплений нефти и газа. / А.Г. Бабаев. – Ленинград : Недра, 1966. – 372с.
324284
  Коржнев М.Н. Геотектоническая основа геолого-геофизических моделей формирования Черноморского нефтегазоносного бассейна // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2017. – № 1 (47). – С. 20-32. – ISSN 1999-7566
324285
  Хаин В.Е. Геотектонические основы поиска нефти / В.Е. Хаин. – Баку, 1954. – 692с.
324286
  Чекунов А.В. Геотектонические особенности Северо-Западной части Черного моря в неогене / А.В. Чекунов. – К, 1966. – Отд. оттиск: Доклады АН СССР. 1966, т. 168, № 1
324287
  Архангельская В В. Геотектонические позиции и систематика стратиформных свинцово-цинковых месторождений / В В. Архангельская, . – Москва, 1977. – 274с.
324288
  Божко Н.А. Геотектонические факторы локализации коренных источников алмаза и их роль в оценке перспектив алмазоносности украинского щита // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2013. – Т. 35, № 2. – С. 24-38. – ISSN 0204-3548
324289
  Чекунов А.В. Геотектонические черты Азово-Кубанской впадины в верхнемеловую эпоху / А.В. Чекунов, 1958. – С. 46-51. – Отд. оттиск
324290
  Чекунов А.В. Геотектонические черты Северо-Западной части Черного моря в палеогене и неогене / А.В. Чекунов, 1967. – С. 25-31. – Отд. оттиск
324291
  Чекунов А.В. Геотектонические черты северо-западной части Черного моря в среднем-верхнем миоцене и плиоцене по геофизическим данным / А.В. Чекунов, Л.И. Рябчун, 1965. – С. 12-23. – Отд. оттиск
324292
  Гюльдуст М.А. Геотектоническое развитие Мишовдаг-Баяндованской антиклинальной зоны и прилегающих структур. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 136 / Гюльдуст М.А.; Совет Азерб.науч-исслед.ин-та по добыче нефти. – Баку, 1968. – 26л.
324293
  Кудинова Е.А. Геотектоническое развитие структуры центральных областей Русской платформы. / Е.А. Кудинова. – М., 1961. – 96с.
324294
  Хаин В.Е. Геотектоническое развитие Юго-Восточного Кавказа / В.Е. Хаин. – Баку, 1950. – 224с.
324295
  Чекунов А.В. Геотектоничний розвиток Кримсько-Кавказького передового прогину та деякі основні його закономірності / А.В. Чекунов. – Київ, 1958. – С. 77-89. – Окр. відбиток
324296
  Чекунов А.В. Геотектоничні риси Азово-Кубанської западини в еоцені / А.В. Чекунов. – Київ, 1960. – [6] с. – Окр. вілб.: Геологічний журнал. 1960, т. 20, вип. 2
324297
  Чекунов А.В. Геотектоничні риси Азово-Кубанської западини в майкопі / А.В. Чекунов. – Київ, 1958. – [4] с. : рис. – Окр. відбиток з: Доповіді АН УРСР. Геологія, 1958, № 4 (с. 422-425)
324298
  Чекунов А.В. Геотектоничні риси Азово-Кубанської западини в палеоцені / А.В. Чекунов. – Київ, 1958. – [4] с. – Окр. відбиток
324299
  Безуглий А.М. Геотектоніка / А.М. Безуглий. – Київ : КДУ, 1968. – 188с.
324300
  Шевчук В.В. Геотектоніка : текст лекцій / В.В. Шевчук, А.М. Лисак; МОНУ; ЛН університет ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2000. – 176с.
324301
  Кирилюк В.П. Геотектонічна періодизація раннього докембрію // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 111-119 : табл. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 0367-4290
324302
  Костенко М.М. Геотектонічне районування Українського щита як єдина основа тектонічних, стратиграфічних та інших побудов // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 3. – С. 144-163 : рис. – Бібліогр.: 46 назв. – ISSN 1682-3591
324303
  Михайлов Володимир Альбертович Геотектонічні аспекти стадійності рудоутворення раннього докембрію (на прикладі золота) // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 156-161 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв
324304
  Чекунов А.В. Геотектонічні риси Азово-Кубанської западини в середньому і верхньому міоцені // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 3-11 : Рис. – Бібліогр.: 20 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 2)
324305
  Щерба Г.Н. Геотектоногены и рудные пояса. / Г.Н. Щерба. – Алма-Ата, 1970. – 184с.
324306
   Геотектоногены Казахстана и редкометальное оруденение / Щерба Г.Н. – Алма-Ата : Наука
Т.1 : Геотектоногены и магматизм. – 1972. – 217с.
324307
   Геотектоногены Казахстана и редкометальное оруденение / Щерба Г.Н. – Алма-Ата
2. – 1973. – 292с.
324308
   Геотеплофизические исследования в Сибири. – Новосибирск : Наука, 1978. – 173с.
324309
  Дворов И.М. Геотермальная энергетика. / И.М. Дворов. – М., 1976. – 192с.
324310
  Берман Э. Геотермальная энергия / Э. Берман; Пер. с англ. Б.Ф. Маврицкого. – Москва : Мир, 1978. – 416с.
324311
   Геотермальная энергия. Ресурсы, разработка, использование. – Москва : Мир, 1975. – 354с.
324312
  Святловский А.Е. Геотермальный проект - вулканический очаг / А.Е. Святловский. – Москва : Знание, 1973. – 63 с.
324313
  Богомолов Г.В. и др. Геотермическая зональность территории БССР / Г.В. и др. Богомолов. – Минск : Наука и Техника, 1972. – 212с.
324314
   Геотермическая карта СССР в масштабе 1:5 000 000. – Москва, 1972. – 40с.
324315
   Геотермические и геохимические исследования высокотемпературных гидротем. – М, 1986. – 209с.
324316
   Геотермические исследования. – М, 1964. – 176с.
324317
   Геотермические исследования на дне акваторий. – Москва : Наука, 1988. – 147с.
324318
   Геотермические исследования нефтяных и газовых месторождений. – Москва : Недра, 1971. – 216с.
324319
  Якубов Геотермические исследования тефтегазовых месторождений Апшерона / Якубов, И.С. Атакишиев. – Баку, 1973. – 88с.
324320
  Атакишиев И.С. Геотермические исследования юго-западной части Апшеронской нефтегазоносной области. : Автореф... Канд.геол.-минарал.наук: / Атакишиев И.С.; АН АзССР. – Баку, 1968. – 16л.
324321
  Осадчий В.Г. Геотермические критерии нефтегазоносности недр / В.Г. Осадчий, А.И. Лурье, В.Ф. Ерофеев. – Киев : Наукова думка, 1976. – 143с.
324322
   Геотермические методы исследований в гидрогеологии. – Москва : Недра, 1979. – 285с.
324323
   Геотермические модели геологических структур. – С., 1991. – 175с.
324324
   Геотермические поиски полезных ископаемых. – Киев : Наукова думка, 1979. – 147с.
324325
  Кутас Р.И. Геотермические условия бассейна Черного моря и его обрамление // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 6. – С. 135-158. – Список літ.: с. 154-158. – ISSN 0203-3100
324326
  Кутас Р. Геотермические условия зон неовулканизма Закарпатского прогиба / Р. Кутас, Д. Майцин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 38-43. – (Геологія ; вип. 3 (66)). – ISSN 1728-3817


  По отношению к стабильным тектоническим регионам (например, докембрийским платформам) аномальные зна - чения теплового потока в Паннонском бассейне достигают 50-60 мВт / м 2, что предполагает тесную взаимосвязь неоген-четвертичного вулканизма с ...
324327
  Кутас Р.І. Геотермические условия зон неовулканизму Закарпатського прогиба / Р.І. Кутас, Д. Майцин // Континентальний неовулканізм Альпійської складчастої зони Східної Європи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 4-5 берез. 2013 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: П.Ф. Гожик, М.І. Толстой, В.А. Михайлов ; відп. за вип.: О.В. Шабатура]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 39-44
324328
  Кутас Р.И. Геотермические условия и мезо-кайнозойская эволюция Карпато-Паннонского региона // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 5. – С. 75-107 : рис. – Библиогр.: с. 101-107. – ISSN 0203-3100
324329
  Гордиенко В.В. Геотермические условия и тепловые свойства пород Крымского полуострова : Дис... канд. геолого-минералогич.наук: / Гордиенко В.В.; АН УССР. Ин-т геофизики. – Киев, 1966. – 132л.
324330
  Шаоршадзе М.П. Геотермические условия и термальные воды зоны западного погружения Грузинской глыбы : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.125 / Шаоршадзе М.П. ; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1970. – 16 с.
324331
  Хребтов А.И. Геотермические условия и термальные воды Центрального Предкавказья / А.И. Хребтов; АН СССР. Научн. совет по геотермическим исследованиям. – Москва : Наука, 1985. – 109с.
324332
  Лысак С.В. Геотермические условия и термальные воды южной части Восточной Сибири / С.В. Лысак; Отв. ред. Пиннекер Е.В., АН СССР, Сибирское отделение, Институт земной коры. – Москва : Наука, 1968. – 120с.
324333
  Лысак С.В. Геотермические условия и термальные воды южной части Восточной Сибири. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Лысак С.В.; Иркутск. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. АН СССР, Сиб. отд. Ин-т земной коры. – Иркутск, 1965. – 21л.
324334
  Годердзишвили Нора Артемовна Геотермические условия и терминальные воды зоны восточного погружения Аджаро-Триолетской складчатой системы : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук : 04.00.06 / Годердзишвили Нора Артемовна ; Груз. полит. ин-т. – Тбилиси, 1975. – 20 с.
324335
  Арболишвили Д.З. Геотермические условия межгорных впадин Грузии в связи с поисками залежей нефти и газа : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 136 / Арболишвили Д.З.; Совет Азерб. гос. науч.-исслед. и проектного ин-та нефт. пром-сти по присуждению учен. степеней. – Баку, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
324336
  Аветисьянц А.А. Геотермические условия недр Армении / А.А. Аветисьянц; АН СССР. Научн.совет по геотермическим исслед. Геологический институт. – Москва, 1979. – 85с.
324337
  Аветисьянц А.А. Геотермические условия недр Армении в связи с особенностями ее геологического строения и поисками термальных вод : автореф. ... канд. геол.-минерал. наук: 120 / Аветисьянц А.А. ; Ереван. гос. ун-т. – Грозный, 1969. – 22 с.
324338
  Власова Светлана Петровна Геотермические условия недр Восточного Предкавказья и Северо-Восточного Кавказа : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Власова Светлана Петровна; Грозн. нефт. ин-т. – Грозный, 1967. – 24л.
324339
  Котровский В.В. Геотермические условия образования и размещения залежей углеводородов в осадочном чехле Прикаспийсокй впадины / В.В. Котровский. – Саратов, 1986. – 153с.
324340
  Атрощенко П.П. Геотермические условия северной части Припятской впадины / П.П. Атрощенко. – Минск, 1975. – 104с.
324341
  Атрощенко П.П. Геотермические условия северной части Припятской впадины / П.П. Атрощенко. – Минск, 1975. – 104с.
324342
  Атрощенко П.П. Геотермические условия северной части Припятской впадины / П.П. Атрощенко; Под.ред.Богомолова Г.В. – Минск : Наука и Техника, 1975. – 104 с.
324343
  Кашпур Я.Н. Геотермические условия Юго-Западной части Донбасса. / Я.Н. Кашпур, А.Ф. Захарьин. – М., 1958. – 116с.
324344
  Дучков А.Д. Геотермический метод обнаружения газовых гидратов в донных осадках акваторий / А.Д. Дучков, В.Е. Истомин, Л.С. Соколова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 7. – С. 920-929 : рис. – Библиогр.: с. 928-929. – ISSN 0016-7886
324345
  Дружинин А.В. Геотермический режим Куйбышевского Поволжья и использование геотремии при поисках и разведке нефтяных месторождений : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Дружинин А.В.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1966. – 24л.
324346
  Сальников В.Е. Геотермический режим Южного Урала / В.Е. Сальников. – М, 1984. – 89с.
324347
  Мириджанян Рафик Тигранович Геотермическое поле Армянской ССР и перспективы практического использования подземного тепла : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.12 / Мириджанян Рафик Тигранович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
324348
  Лысак С.В. Геотермическое поле Байкальской рифтовой зоны. / С.В. Лысак. – М., 1976. – 92с.
324349
  Аширов Тачмет Геотермическое поле Туркмении / Аширов Тачмет. – Москва, 1984. – 160с.
324350
   Геотермия. – М, 1974. – 162с.
324351
  Гогель Ж. Геотермия / Ж. Гогель. – Москва : Мир, 1978. – 171с.
324352
  Голубев В.А. Геотермия Байкала / В.А. Голубев; Отв. ред. Ю.А.Зорин. – Новосибирск : Наука, 1982. – 150с.
324353
  Дьяконов Д.И. Геотермия в нефтяной геологии / Д.И. Дьяконов. – Москва : Гостоптехиздат, 1958. – 278 с.
324354
  Чихрадзе Ш.Г. Геотермия Колхидской низменности. / Ш.Г. Чихрадзе. – М., 1972. – 103с.
324355
  Курчиков А.Р. Геотермия нефтегазоносных областей Западной Сибири / А.Р. Курчиков, Б.П. Ставицкий. – Москва : Недра, 1987. – 132с.
324356
   Геотермия нефтегазоностных областей Азербайджана и Туркмении. – М, 1973. – 191с.
324357
  Непримеров Н.Н. Геотермия областей нефтегазонакопления / Н.Н. Непримеров, Э.Я. Ходырева, Н.Н. Елисеева. – Казань, 1983
324358
  Череменский Г.А. Геотермия. / Г.А. Череменский. – Л., 1972. – 271с.
324359
  Назаревич А. Геотермічний метод у сейсмопрогностичних дослідженнях у Закарпатті / А. Назаревич, А. Микита // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 16-19. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Представлено перспективи застосування геотермічного методу в сейсмопрогностичних дослідженнях у Закарпатті. Коротко розглянуто фізику флюїдно-гідротермальних процесів як фізичну основу методу, методико-апаратурне забезпечення та деякі результати ...
324360
  Кутас Р.І. Геотермічні умови і структура земної кори Північно-Західних Карпат // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (56). – С. 17-28 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1684-2189
324361
  Таланцев А.С. Геотермобарометрия по доломит-кальцитовым парагенезисам / А.С. Таланцев. – Москва : Наука, 1981. – 136с.
324362
   Геотермометры и палеотемпературные градиенты. – Москва : Наука, 1981. – 166с.
324363
   Геотерсические исследования. – Тбилиси, 1989. – 245с.
324364
   Геотерсические исследования и использование тепла Земли. – М, 1966. – 432с.
324365
   Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
Вып. 97. – 2012. – Резюме на англ. яз. и на яз. статьи
324366
   Геотехническая механика = Geotechnical mechanics=Геотехнічна механіка : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
Вып. 98. – 2012. – Резюме на англ. яз. и на яз. статьи
324367
   Геотехническая механика = Geotechnical mechanics = Геотехнічна механіка : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины ; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
Вып. 100. – 2012. – Резюме на англ. яз. и яз. статей
324368
   Геотехническая механика = Geotechnical mechanics=Геотехнічна механіка : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
Вып. 101. – 2012. – Резюме на англ. яз. и на яз. статьи
324369
   Геотехническая механика = Geotechnical mechanics=Геотехнічна механіка : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
Вып. 102. – 2012. – Резюме на англ. яз. и на яз. статьи
324370
   Геотехническая механика = Geotechnical mechanics=Геотехнічна механіка : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
Вып. 104. – 2012. – Резюме на англ. яз. и на яз. статьи
324371
   Геотехническая механика = Geotechnical mechanics = Геотехнічна механіка : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины ; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
Вып. 105. – 2012. – Резюме на англ. яз. и яз. статьи
324372
   Геотехническая механика = Geotechnical mechanics = Геотехнічна механіка : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины ; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
Вып. 107. – 2012. – Резюме на англ. яз. и яз. статьи
324373
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, Б.О. Блюсс, В.І. Дирба [та ін.]. – Дніпропетровськ, 1996-. – ISSN 1607-4556
Вип. 108. – 2013. – 238 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
324374
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 109. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
324375
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ. – ISSN 1607-4556
Вип. 110 : Присвячується 95-річчю Національної академії наук України. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
324376
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ. – ISSN 1607-4556
Вип. 111. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
324377
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 112. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
324378
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 114. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
324379
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 115. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
324380
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 117. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
324381
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 118. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
324382
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 119. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
324383
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 120. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
324384
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 121. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
324385
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 122. – 2015. – 299 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
324386
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 123. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
324387
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 124. – 2015. – 306 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
324388
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 125. – 2015. – 271 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
324389
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 126. – 2016. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
324390
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 127. – 2016. – 242 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
324391
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 128. – 2016. – 240 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
324392
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро : Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 129. – 2016. – 275 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
324393
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 130. – 2016. – 267 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
324394
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 131. – 2016. – 205 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
324395
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 132. – 2017. – 263 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
324396
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред. А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 134. – 2017. – 242 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
324397
   Геотехнологии и природа : экологизация технологий. – Москва : Знание, 1987. – 94с. – (Человек и природа. Народный университет ; № 4 1987г.)
324398
   Геотехнологические проблемы топливно-энергетических ресурсов Украины : Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1985. – 248с.
324399
  Денк С.О. Геотехнология межблоково-проницаемых коллекторов нефти и газа : Производственное (практическое) издание / Денк Святослав Отеллович. – Пермь : Электронные издательские системы
Т.1. – 2001. – 215с.
324400
  Денк С.О. Геотехнология межблоково-проницаемых коллекторов нефти и газа : Производственное (практическое) издание / Денк Святослав Отеллович. – Пермь : Электронные издательские системы
Т.2. – 2001. – 231с.
324401
  Стефаник Ю.В. Геотехнология некондиционных твердых топлив. / Ю.В. Стефаник. – К, 1990. – 266с.
324402
  Маланчук З.Р. Геотехнології гірництва : навч. посібник для студентів ВНЗ / З.Р. Маланчук, С.Р. Боблях ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : Національний університет водного господарства та природокористування, 2013. – 200, [1] с. : іл., табл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 192-196. – ISBN 978-966-327-229-0
324403
  Продайвода Г.Т. Геотопія - новий перспективний напрямок геоінформатики / Г.Т. Продайвода, В.В. Грицак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 18-22. – (Геологія ; Вип. 14)


  Пропонується короткий огляд нового напрямку геоінформатики геотопії.
324404
   Геотраверс Сихоте-Алинь-Японское море - Остров Хонсю - Тихий океан. – М, 1982. – 55с.
324405
   Геотреверс Северо-Китайская равнина - Филиппинское море - Марианский желоб. – М, 1991. – 149с.
324406
  Меркис А.И. Геотропизм растений и его значение для ориентации побегов : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Меркис А.И. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 30 с. – Бібліогр.:с.29-30
324407
  Меркис А.И. Геотропическая реакция растений / А.И. Меркис. – Вильнюс, 1973. – 264с.
324408
  Кіш Г.В. Геотуризм як можливість пізнання унікальності дестинації // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 45-51 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
324409
   Геотуристичні об"єкти Карпатського національного природного парку: сучасний стан та перспективи використання / М.І. Гриник, М.В. Цуркан, А.А. Скульчук, Н.С. Андрусяк // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 84-92. – ISSN 2308-135X
324410
  Дронова О.Л. Геоурбаністика : навч. посібник / О.Л. Дронова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 419, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 408-417. – ISBN 978-966-439-767-1
324411
   Геофизика -1962. – Москва, 1964. – 500с.
324412
  Пришлецов В.И. Геофизика / В.И. Пришлецов. – Москва : Гиодезиздат, 1946. – 320с.
324413
   Геофизика. – Иркутск, 1972. – 55с.
324414
   Геофизика. – М, 1980. – 192с.
324415
   Геофизика
№ 1. – 1986
324416
   Геофизика
№ 2. – 1986
324417
   Геофизика
№ 3. – 1986
324418
   Геофизика
№ 4. – 1986
324419
   Геофизика
№ 5. – 1986
324420
   Геофизика
№ 6. – 1986
324421
   Геофизика
№ 7. – 1986
324422
   Геофизика
№ 8. – 1986
324423
   Геофизика
№ 9. – 1986
324424
   Геофизика
№ 10. – 1986
324425
   Геофизика
№ 11. – 1986
324426
   Геофизика
№ 12. – 1986
324427
   Геофизика
№ 1. – 1996
324428
   Геофизика
№ 2. – 1996
324429
   Геофизика
№ 3. – 1996
324430
   Геофизика
№ 4. – 1996
324431
   Геофизика
№ 5/6. – 1996
324432
  Франтов Г.С. Геофизика в археологии / Г.С. Франтов, А.А. Пинкевич. – Ленинград : Недра, 1966. – 212с.
324433
  Сазонов В.А. Геофизика в маркшейдерском деле / В.А. Сазонов, Д.И. Сосик. – М., 1989. – 118с.
324434
   Геофизика и антропогенные изменения ландшафтов Чукотки. – Москва : Наука, 1987. – 270с.
324435
   Геофизика и тектоника Кольского полуострова. – М.-Л, 1966. – 91с.
324436
   Геофизика и тектоника переходной зоны Западно-Тихоокеанского типа. – Владивосток, 1985. – 134 с.
324437
   Геофизика ландшафта. – Москва : Наука, 1967. – 166с
324438
  Беручашвили Н.Л. Геофизика ландшафта : Учебное пособие / Н.Л. Беручашвили. – Москва : Высшая школа, 1990. – 286с.
324439
  Дьяконов К.Н. Геофизика ландшафта. Биоэнергетика, модели, проблемы : учебно-методическое пособие / К.Н. Дьяконов. – Москва : Московский университет, 1991. – 95 с.
324440
  Дьяконов К.Н. Геофизика ландшафта: Метод балансов : Учебно методическое пособие / К.Н. Дьяконов. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1988. – 95 с.
324441
  Галкин И.Н. Геофизика Луны / И.Н. Галкин. – Москва : Наука, 1978. – 176с.
324442
  Ушаков С.А. Геофизика о дрейфе материков : (от гипотезы дрейфа материков к теории тектоники литосферных плит) / С.А. Ушаков. – Москва : Знание, 1976. – 48с.
324443
   Геофизика океана. – Москва : Наука
Т.1 : Геофизика океанского дна. – 1979. – 470с.
324444
   Геофизика океана. – Москва : Наука
Т.2 : Геодинамика. – 1979. – 416с.
324445
   Геофизика. Околоземное космическое пространство : Лекции в летней школе теоретической физики. – Москва : Мир, 1964. – 464 с.
324446
  Педлоски Д. Геофизическая гидродинамика. / Д. Педлоски. – М
1. – 1984. – 400с.
324447
  Педлоски Д. Геофизическая гидродинамика. / Д. Педлоски. – М
2. – 1984. – 811с.
324448
   Геофизическая диагностика нефтегазоносных и угленосных разрезов. – К, 1989. – 168с.
324449
   Геофизическая информатика и дестанционные методы изучения Земли. – М, 1985. – 155с.
324450
  Костицын В.И. Геофизическая кибернетика / В.И. Костицын, А.И. Колосов. – Пермь, 1989. – 93с.
324451
   Геофизическая модель тектоносферы Европы. – Киев : Наукова думка, 1987. – 184 с. + Карта
324452
   Геофизическая модель тектоносферы Украины. – Киев : Наукова думка, 1985. – 212с.
324453
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 1. – 1960. – 87 с.
324454
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 2. – 1960. – 128 с.
324455
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 3. – 1961. – 128 с.
324456
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 4. – 1961. – 120 с.
324457
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 5. – 1961. – 117 с.
324458
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 6. – 1962. – 132 с.
324459
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 7. – 1962. – 144 с.
324460
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 8. – 1962. – 113 с.
324461
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 9. – 1962. – 128 с.
324462
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 10. – 1962. – 133 с.
324463
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 11. – 1963. – 128 с.
324464
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 13. – 1963. – 152 с.
324465
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 14. – 1963. – 156 с.
324466
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 15. – 1964. – 167 с.
324467
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 16. – 1964. – 116 с.
324468
   Геофизическая разведка Аджарской группы медно-полиметаллических месторождеий. – Тбилиси, 1974. – 199с.
324469
  Шенк Ф.Л. Геофизическая разведка в Ливии / Ф.Л. Шенк. – М, 1960. – 10с.
324470
  Тархов А.Г. Геофизическая разведка методом индукции / А.Г. Тархов. – Москва : Госгеолтехиздат, 1954. – 96с.
324471
   Геофизическая разведка на нефть и газ. – М, 1959. – 51с.
324472
   Геофизическая разведка нефтяных и газовых месторождений Украины. – Киев : Техніка, 1977. – 103с.
324473
   Геофизическая характеристика и сейсмичность Киргизского Тянь-Шаня. – Фрунзе : Из-во "Илим", 1984. – 234с.
324474
  Кунин Н.Я. Геофизическая характеристика и строение земной коры Западной Сибири / Н.Я. Кунин, Л.И. Иогансон. – М, 1984. – 220с.
324475
  Белокуров В.С. Геофизическая характеристика и строение земной коры Черноморской впадины : Дис... канд. геол.-мин.наук: / Белокуров В. С.; АН СССР. Ин-т геофизики. – К., 1974. – 264л. – Бібліогр.:л.224-264
324476
  Белокуров Валентин Сергеевич Геофизическая характеристика и строение земной коры Черноморской впадины : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.12 / Белокуров Валентин Сергеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко , Геол. фак-т. – Киев, 1975. – 28 с. – Бібліогр.:с.27-28
324477
  Барулин Г.И. Геофизическая характеристика отложений палеозоя Нижнего Поволожья / Г.И. Барулин. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1980. – 317с.
324478
   Геофизическая характерстика и тектоника нефтегазоносных провинций Средней Азии и европейской части СССР. – М, 1988. – 188с.
324479
   Геофизические аспекты строения и генезиса Ильинецкой структуры: импакт или вулкан / В.А. Ентин, М.И. Орлюк, С.И. Гуськов, А.В. Федоров, В.Н. Павлюк, В.В. Друкаренко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 1. – С. 100-112 : рис. – Библиогр.: с. 111-112. – ISSN 0203-3100
324480
   Геофизические и геодезические исследования на северо-востоке Балтийского щита. – Апатиты, 1982. – 150с.
324481
   Геофизические и геодезические методы и средства при поисках полезных ископаемых в Сибири. – Новосибирск, 1982. – 127с.
324482
   Геофизические и геологические исследования угольных пластов и вмещающих пород на шахтах и разрезах. – Л, 1981. – 81с.
324483
   Геофизические и геохимические исследования в Гарелии. – Петрозаводск, 1978. – 175с.
324484
   Геофизические и геохимические исследования глубинных зон земной коры. – М, 1983. – 177с.
324485
   Геофизические и геохимические методы поисков и оценки эндогенных месторождений олова. – Л, 1974. – 224с.
324486
   Геофизические и геохимические методы поисков редкометальных пегматитов. – Новосибирск : Наука, 1983. – 121с.
324487
   Геофизические и геохимические методы при решении экологических и техногенных проблем на урбанизарованных территориях. – М, 1985. – 90с.
324488
   Геофизические и математические методы исследований при поисках и изучении рудных месторождений Казахстана. – Алма-Ата : КазИМС, 1982. – 101с.
324489
  Мухер А.А. Геофизические и прямые методы исследования скважин : Учебник для подготовки рабочих на производстве / А.А. Мухер, А.Ф. Шакиров. – Москва : Недра, 1981. – 295с.
324490
  Мухер А.А. Геофизические и прямые методы исследования скважин : Учебник для проф-тех училищ / А.А. Мухер, А.Ф. Шакиров. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1992. – 335с.
324491
   Геофизические и сейсмологические исследования строения земной коры территории Армянской ССР. – Ереван : АН АССР, 1975. – 223с.
324492
  Зурабишвили И.И. Геофизические исслдеование напряженно-деформирвоанного состояния горного массива при разработке рудных месторождений пластового типа / И.И. Зурабишвили. – Тбилиси, 1971. – 124с.
324493
   Геофизические исследования. – К, 1980. – 208с.
324494
   Геофизические исследования. – М, 1986. – 101с.
324495
   Геофизические исследования. – К, 1988. – 317с.
324496
   Геофизические исследования в 27-м рейсе НИС "Владимир Паршин" в Черном море / В.П. Коболев, О.М. Русаков, Ю.А. Богданов, Ю.В. Козленко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 2. – С. 167-178 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0203-3100
324497
   Геофизические исследования в Африке. – М, 1975. – 79с.
324498
   Геофизические исследования в Днепровско-Донецкой впадине и Предкарпатье. – Львов, 1979. – 83с.
324499
   Геофизические исследования в Днепровско-Донецкой впадине и Предкарпатье. – Львов, 1979. – 78с.
324500
   Геофизические исследования в Днепровско-Донецкой впадине и Предкарпатье. – Львов, 1979. – 83с.
324501
   Геофизические исследования в зоне полярных сияний. – Апатиты, 1972. – 146с.
324502
  Бродовой В.В. Геофизические исследования в рудных провинциях / В.В. Бродовой. – Москва : Недра, 1984. – 269с.
324503
  Итенберг С.С. Геофизические исследования в скважинах / С.С. Итенберг, Т.Д. Дахкильгов. – Москва : Недра, 1982. – 351с.
324504
  Старинский Н.В. Геофизические исследования в скважинах. / Н.В. Старинский. – К., 1966. – 28с.
324505
   Геофизические исследования в Якутии. – Якутск, 1990. – 171с.
324506
   Геофизические исследования в Японском море. – Владивосток, 1972. – 69с.
324507
   Геофизические исследования восточной части Балтийского щита. – Петрозаводск, 1980. – 175с.
324508
   Геофизические исследования глубинного строения земной коры. – К, 1978. – 145с.
324509
   Геофизические исследования глубинного строения территории Белоруссии. – Минск, 1989. – 137с.
324510
  Ильинский В.М. Геофизические исследования глубоких скважин / В.М. Ильинский, Ю.А. Лимбергер. – Москва : Недра, 1977. – 200с.
324511
  Малышев Ю.Ф. Геофизические исследования докембрия Алданского щита / Ю.Ф. Малышев. – Москва : Наука, 1977. – 128с.
324512
   Геофизические исследования земной коры. – М, 1976. – 160с.
324513
   Геофизические исследования земной коры и мантии Украины. – Киев : Наукова думка, 1975. – 124с.
324514
   Геофизические исследования зоны перехода от азиатского континента к Тихому океану. – М, 1977. – 154с.
324515
   Геофизические исследования и разработки. – Казань, 1980. – 139с.
324516
   Геофизические исследования и Татарии и сопредельных областях. – Казань, 1990. – 152с.
324517
   Геофизические исследования и тектоника юга Европейской части СССР. – Киев : Наукова думка, 1969. – 248с.
324518
  Ильинский В.М. Геофизические исследования коллекторов сложного строения / В.М. Ильинский, Ю.А. Лимбергер. – М., 1981. – 208с.
324519
   Геофизические исследования литосферы : (по международным проектам КАПГ). Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1985. – 192с.
324520
   Геофизические исследования литосферы. – К, 1985. – 191с.
324521
   Геофизические исследования литосферы Украины. – К, 1978. – 167с.
324522
   Геофизические исследования месторождений полезных ископаемых в Восточной Сибири. – Новосибирск, 1982. – 132с.
324523
   Геофизические исследования месторождений твердых полезных ископемых. – Л, 1984. – 90с.
324524
   Геофизические исследования на Курской магнитной аномалии. – Воронеж, 1984. – 167с.
324525
   Геофизические исследования на нефть в Белорусской ССР. – Минск, 1984. – 187с.
324526
   Геофизические исследования на нефть и газ в Узбекистане. – Ташкент, 1974. – 166с.
324527
   Геофизические исследования на Украине. – К, 1968. – 276с.
324528
   Геофизические исследования на Украине. – Киев : Наукова думка, 1969. – 263с.
324529
   Геофизические исследования на Украине : Cб. статей. – Киев : Техніка, 1969. – 237с. : Ил. – Библиогр. 13с.
324530
   Геофизические исследования на Украине. – К
1. – 1970. – 226с.
324531
   Геофизические исследования на Украине. – К
1. – 1971. – 218с.
324532
   Геофизические исследования на Украине. – К, 1972. – 228с.
324533
   Геофизические исследования на Украине. – К, 1973. – 171с.
324534
   Геофизические исследования нефтегазоносных толщ Украины : Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1984. – 168с.
324535
   Геофизические исследования подземных скважин. – Москва : Недра, 1988. – 133 с.
324536
  Козяр В.Ф. Геофизические исследования подсоленвых отложений при аномальных пластовых давлениях / В.Ф. Козяр. – М., 1983. – 209с.
324537
   Геофизические исследования при геологическом картировании. – Алма-Ата, 1968. – 356с.
324538
   Геофизические исследования при поисках и разведке полезных ископаемых в Восточной Сибири. – Новосибирск, 1985. – 91с.
324539
   Геофизические исследования при поисках и разведке руд в Казахстане. – Алма-Ата, 1979. – 128с.
324540
   Геофизические исследования при поисках и разведке рудных месторождений. – Алма-Ата, 1976. – 120с.
324541
   Геофизические исследования при поисках и разведке рудных месторождений в Казахстане. – Алма-Ата, 1978. – 286с.
324542
   Геофизические исследования при поисках и разведке рудных месторожденийв Казахстане. – Алма-Ата, 1978. – 108с.
324543
   Геофизические исследования при решении геологических задач в Восточной Сибири. – М, 1964. – 240с.
324544
   Геофизические исследования при решении геологических задач в Восточной Сибири. – М, 1970. – 312с.
324545
   Геофизические исследования разведочных скважин. – М, 1982. – 120с.
324546
   Геофизические исследования северо-восточной части Балтийского щита. – Апатиты, 1976. – 132с.
324547
   Геофизические исследования сейсмогенных зон Киргизии. – Фрунзе, 1983. – 224с.
324548
   Геофизические исследования Сибирской платформы. – Иркутск, 1977. – 290с.
324549
   Геофизические исследования Сибирской платформы и смежных регионов. – Иркутск, 1982. – 196с.
324550
  Мейер В.А. Геофизические исследования скважин : Учебное пособие для вузов / В.А. Мейер. – Ленинград : Ленинградский ун-т, 1981. – 463с.
324551
  Горбачев Ю.И. Геофизические исследования скважин : Учебник для студ. геофизических специальностей вузов / Ю.И. Горбачев; Под ред. Е.В. Каруса. – Москва : Недра, 1990. – 398с. – ISBN 5-247-01972-5
324552
  Нгуен Хыу Бинь Геофизические исследования скважин при изучении коллекторов в кристаллическом фундаменте месторождения Белый Тигр / Нгуен Хыу Бинь, В.И. Исаев // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 3. – С. 131-145 : рис., табл. – Библиогр.: с. 145. – ISSN 0203-3100
324553
   Геофизические исследования строения земной коры. – Москва, 1976. – 252с.
324554
  Ушаков С.А. Геофизические исследования строения земной коры в Восточной Антарктиде. / С.А. Ушаков. – М., 1963. – 91с.
324555
  Гайнанов А.Г. Геофизические исследования строения земной коры в области Атлантического океана / А.Г. Гайнанов, Е.Д. Корякин. – Москва : Недра, 1967. – 172с.
324556
   Геофизические исследования строения земной коры Юго-Воточной Европы. – Москва, 1967. – 163с.
324557
   Геофизические исследования территории Украины. – Киев : Наукова думка, 1972. – 254с.
324558
   Геофизические исследования титосферы европейского Севера СССР. – Апатиты, 1989. – 94с.
324559
  Бондарь К.М. Геофизические критерии поисков и разведки памятников черняховской культуры на территории Украины // Черняхівська культура : до 120-річчя від дня народж. В.П. Петрова : [збірник] / Ін-т археології НАН України, Від. археології ран. слов"ян та регіон. польових дослідж., Ін-т іст. освіти НПУ ім. М.П. Драгоманова, Лаб. археол. дослідж. ; [відп. ред.: О.В. Петраускас, С.А. Горбаненко]. – Київ : [б. в.], 2014. – С. 7-13. – (OIUM ; № 4). – ISBN 978-966-02-7336-8
324560
  Шарма П.В. Геофизические методы в региональной геологии / П.В. Шарма. – Москва : Мир, 1989. – 487с.
324561
  Андреев Б.А. Геофизические методы в региональной структурной геологии / Б.А. Андреев. – Москва, 1960. – 260с.
324562
  Андреев Б.А. Геофизические методы в региональной структурной геологии / Б.А. Андреев. – Москва, 1960. – 260с.
324563
  Андреев Б.А. Геофизические методы в региональной структурной геологии / Б.А. Андреев. – 2-е,доп. – Москва, 1965. – 324с.
324564
  Андреев Б.А. Геофизические методы в региональной структурной геологии / Б.А. Андреев. – 2-е,доп. – Москва, 1965. – 324с.
324565
  Ив Геофизические методы горной разведки / Ив, Кейс и. – Ленинград, 1932. – 176с.
324566
  Лукин А.Е. Геофизические методы и проблема выявления нетрадиционных источников природного газа // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 1. – С. 7-22 : рис. – Библиогр.: с. 21-22. – ISSN 0367-4290
324567
  Башлыкин И.И. Геофизические методы и техника исследования скважин : Лекция / И.И. Башлыкин. – Москва
1 : Физические свойства и химический состав горных пород. – 1967. – 68с.
324568
  Матвеев Б.К. Геофизические методы изучения движения подземных вод / Б.К. Матвеев. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 135с.
324569
  Дахнов В.Н. Геофизические методы изучения нефтегазоносных коллекторов / В.Н. Дахнов, Л.П. Долина. – Москва, 1959. – 265с.
324570
  Лаптев В.В. Геофизические методы изучения около- и межскважинного пространства нефтегазовых месторождений. / В.В. Лаптев. – М., 1975. – 45с.
324571
   Геофизические методы изучения подсчетных параметров при определении запасов нефти и газа. – Москва : Недра, 1985. – 248с.
324572
  Богославский В.А. Геофизические методы изучения фильтрации из водохранилищ : Автореф... канд. геол. минерал.наук: / Богославский В. А.; МГУ. – М., 1970. – 16л.
324573
  Огильви А.А. Геофизические методы исследования : Учебник для вузов / А.А. Огильви. – Москва : Московский университет, 1962. – 411с.
324574
   Геофизические методы исследования. – Харьков, 1977. – 42с.
324575
   Геофизические методы исследования : Учеб. пособие для горнотехнол. спец. вузов. – Москва : Недра, 1988. – 395с. – (Высшее образование). – ISBN 5-247-00301-2
324576
   Геофизические методы исследования в инженерных изысканиях, 1968. – 52с.
324577
  Зыков Ю.Д. Геофизические методы исследования криолитозоны : Учебное пособие / Ю.Д. Зыков. – Москва : Московский университет, 1999. – 243с. – ISBN 5-211-02545-8
324578
   Геофизические методы исследования нефтяных и газовых скважин. – М, 1981. – 376с.
324579
  Комаров С.Г. Геофизические методы исследования нефтяных скважин / С.Г. Комаров. – М-Л. : Гостоптехиздат, 1952. – 360с.
324580
  Огильви А.А. Геофизические методы исследования при инженерно-геологических и гидрогеологических изысканиях : Автореф... докт. геол. минер.наук: / Огильви А. А.; М-во геол и охр. недр. СССР, ВНИИ гидротехнол. и инж. геол. – М., 1962. – 43л. – Бібліогр.:с.41-42
324581
  Комаров С.Г. Геофизические методы исследования скважин / С.Г. Комаров. – М., 1963. – 408с.
324582
  Комаров С.Г. Геофизические методы исследования скважин / С.Г. Комаров. – 2-е изд, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1973. – 368с.
324583
  Заворотько Ю.М. Геофизические методы исследования скважин : Учебник для техникумов / Ю.М. Заворотько. – Москва : Недра, 1983. – 208с.
324584
   Геофизические методы исследования скважин : Справочник геофизика. – Москва : Недра, 1983. – 591с.
324585
   Геофизические методы исследования угольных бассейнов и эффективность геофизических работ. – М, 1979. – 131с.
324586
  Гречухин В.В. Геофизические методы исследования угольных скважин / В.В. Гречухин. – М., 1965. – 468с.
324587
  Гречухин В.В. Геофизические методы исследования угольных скважин / В.В. Гречухин. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1970. – 549с.
324588
  Бочко Э.А. Геофизические методы контроля качества закрепления рыхлых грунтов / Э.А. Бочко, В.С. Дубровин. – Москва : Недра, 1976. – 87с.
324589
   Геофизические методы контроля напряжений в горных породах. – Новосибирск, 1980. – 146с.
324590
  Кузнецов Г.С. Геофизические методы контроля разработки нефтяных и газовых месторождений : Учебник для вузов / Г.С. Кузнецов, Е.И. Леонтьев, Р.А. Резванов. – Москва : Недра, 1991. – 222с.
324591
   Геофизические методы контроля разработки нефтяных месторождений. – Москва : Недра, 1986. – 221с.
324592
  Хуснуллин М.Х. Геофизические методы контроля разработки нефтяных пластов / М.Х. Хуснуллин. – Москва, 1989. – 188с.
324593
   Геофизические методы локального прогноза нефтегазоносности в Западной Сибири. – Тюмень, 1989. – 116с.
324594
  Рокитянский И.И. Геофизические методы магнитовариационного зондирования и профилирования / И.И. Рокитянский. – Киев : Наукова думка, 1972. – 226с.
324595
   Геофизические методы обнаружения газовых залежей на Сибирской платформе. – М, 1983. – 128с.
324596
  Турчанинво И.А. Геофизические методы определения и контроля напряжений в массиве / И.А. Турчанинво. – Л., 1976. – 163с.
324597
  Дахнов В.Н. Геофизические методы определения коллекторских свойств и нефтегазонасыщения горных пород / В.Н. Дахнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1985. – 311с.
324598
  Дахнов В.Н. Геофизические методы определения коллекторских свойств и нефтегазонасыщения горных пород. / В.Н. Дахнов. – М., 1975. – 343с.
324599
  Вендельштейн Б.Ю. Геофизические методы определения параметров нефтегазовых коллекторов (При подсчете запасов и проектировании разработки месторождений) / Б.Ю. Вендельштейн, Р.А. Резванов. – Москва : Недра, 1978. – 318с.
324600
  Гринбаум И.И. Геофизические методы определения фильтационных свойств горных пород. / И.И. Гринбаум. – Москва : Недра, 1965. – 188с.
324601
  Ковалевич В.Б. Геофизические методы поисков железорудных месторождений в восточной части Ангарской железорудной провинции и предложения по повышению их эффективности. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 131 / Ковалевич В.Б.; Иркутск. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
324602
   Геофизические методы поисков и подготовки нефтегазоперспективных сруктур к глубокому бурению. – М, 1978. – 114с.
324603
   Геофизические методы поисков и разведки : Учебник для вузов. – Ленинград : Недра, 1982. – 304с.
324604
  Крутиховская З.А. Геофизические методы поисков и разведки железорудных месторождений / З.А. Крутиховская, Н.Г. Шмидт. – Москва : Госгеолтехиздат, 1961. – 79с.
324605
   Геофизические методы поисков и разведки месторождений нефти и газа. – Пермь, 1982. – 142с.
324606
   Геофизические методы поисков и разведки месторождений нефти и газа. – Пермь, 1985. – 154с.
324607
   Геофизические методы поисков и разведки месторождений нефти и газа. – Пермь, 1986. – 151с.
324608
   Геофизические методы поисков и разведки месторождений нефти и газа. – Пермь, 1987. – 144с.
324609
   Геофизические методы поисков и разведки месторождений нефти и газа. – Пермь, 1989. – 111с.
324610
   Геофизические методы поисков и разведки месторождений нефти и газа. – Пермь, 1991. – 127с.
324611
  Кудымов Б.Я. Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых. Гравиметрич. метод. Уч. пособие / Б.Я. Кудымов. – М., 1970. – 371с.
324612
   Геофизические методы поисков и разведки неметаллических полезных ископаемых. – Москва : Недра, 1984. – 223с.
324613
   Геофизические методы поисков и разведки нефти и газа. – Пермь, 1980. – 159с.
324614
   Геофизические методы поисков и разведки нефти и газа. – Пермь, 1983. – 143с.
324615
   Геофизические методы поисков и разведки нефти и газа : Менждународный сборник науных трудов. – Пермь, 1988. – 110с.
324616
   Геофизические методы поисков и разведки нефти и газа в Припятской впадине. – Минск, 1970. – 142с.
324617
   Геофизические методы поисков и разведки нефтяных и газовых месторождений. – М, 1962. – 40с.
324618
   Геофизические методы поисков и разведки рудных и нерудных месторождений. – Свердловск, 1981. – 112с.
324619
   Геофизические методы поисков и разведки рудных и нерудных месторождений. – Свердловск, 1982. – 101с.
324620
   Геофизические методы поисков и разведки рудных и нерудных месторождений. – Свердловск, 1983. – 125с.
324621
   Геофизические методы поисков и разведки рудных и нерудных месторождений. – Свердловск, 1984. – 120с.
324622
   Геофизические методы поисков и разведки рудных и нерудных месторождений. – Свердловск, 1985. – 128с.
324623
   Геофизические методы поисков и разведки рудных и нерудных месторождений. – Свердловск, 1986. – 147с.
324624
   Геофизические методы поисков и разведки рудных и нерудных месторождений. – Свердловск, 1987. – 128с.
324625
   Геофизические методы поисков и разведки рудных и нерудных месторождений. – Свердловск, 1989. – 103с.
324626
   Геофизические методы поисков и разведки рудных и нерудных месторождений. – Свердловск, 1990. – 118с.
324627
   Геофизические методы поисков литологических неоднородностей в осадочном чехле. – Саратов, 1982. – 75с.
324628
   Геофизические методы поисков месторождений полезных ископаемых в Сибири. – Новосибирск, 1989. – 96с.
324629
  Меламед Г.Ш. Геофизические методы при крупномасштабном геологическом картировании на слюдяных месторождениях Северной Карелии : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 131 / Меламед Г.Ш.; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1968. – 22л.
324630
   Геофизические методы при обосновании объектов нефтепоисковых работ в центральных районах Западной Сибири. – Тюмень, 1988. – 127с.
324631
  Газарян Г.О. Геофизические методы при организации и ведении мониторинга экзогенных геологических процессов / Г.О. Газарян. – Ереван, 1990. – 125с.
324632
  Зайцев И.М. Геофизические методы при поисках и разведке месторождений термальных вод и пара на Камчатке : Автореф... канд. геол.минер.наук: / Зайцев И.М.;. – Л, 1972. – 18л.
324633
   Геофизические методы при происках и разведке оловорудных месторождений в Средней Азии и Казахстане. – М, 1976. – 72с.
324634
  Мелькановицкий И.М. Геофизические методы при региональных гидрогеологических исследованиях / И.М. Мелькановицкий. – Москва : Недра, 1984. – 176с.
324635
  Хэйланд К.А. Геофизические методы разведки / К.А. Хэйланд. – изд. 2-е. – М - Л, 1922. – 156с.
324636
  Соколов К.П. Геофизические методы разведки / К.П. Соколов. – Ленинград : Недра, 1966. – 464с.
324637
   Геофизические методы разведки в Казахстане. – Алма-Ата, 1958. – 67с.
324638
  Знаменский В.А. Геофизические методы разведки и исследование скважин / В.А. Знаменский. – Москва : Недра, 1981. – 320с.
324639
  Знаменский В.А. Геофизические методы разведки и исследование скважин : Учебник для техникумов / В.А. Знаменский, М.С. Жданов, Л.П. Петров. – 2-е изд., перер. и допол. – Москва : Недра, 1991. – 304с. – ISBN 5-247-01557-6
324640
  Шрайбман В.И. Геофизические методы разведки месторождений полезных ископаемых / В.И. Шрайбман, А.А. Борисов. – М.
2. – 1961. – 12с.
324641
  Поспелов П.А. Геофизические методы разведки нефти и газа / П.А. Поспелов. – М, 1960. – 39с.
324642
   Геофизические методы разведки рудных месторождений. – Москва : Недра, 1990. – 295с.
324643
  Хэйланд К.А. Геофизические методы разведки, основы ее методов и результаты их применения в Соед. Штатах / К.А. Хэйланд. – М - Л, 1931. – 162с.
324644
  Хэйланд К.А. Геофизические методы разведки, основы ее методов и результаты их применения в Соед. Штатах / К.А. Хэйланд. – М - Л, 1932. – 256 с.
324645
   Геофизические методы рифогенных залежей нефти. – Казань, 1986. – 182с.
324646
   Геофизические наблюдения во время пролета метеороида "Челябинск" / В.С. Селезнев, А.В. Лисейкин, А.А. Еманов, А.Ю. Белинская // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 3. – С. 516-522 : рис., табл. – Библиогр.: с. 522. – ISSN 0016-7886
324647
   Геофизические неоднородности литосферы мегавпадины Черного моря / В.И. Старостенко, И.Б. Макаренко, О.М. Русаков, И.К. Пашкевич, Р.И. Кутас, О.В. Легостаева // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 5. – С. 3-20 : Рис. – Список літ.: с.18-20. – ISSN 0203-3100
324648
  Барулин Г.И. Геофизические основы регионального прогноза нефтегазоносности / Г.И. Барулин. – Москва : Недра, 1983. – 177с.
324649
  Рудина М.П. Геофизические параметры ионосферы. / М.П. Рудина, Н.Ф. Солоницына. – Алма-Ата, 1979. – 116с.
324650
   Геофизические поиски рудных месторождений. – Алма-Ата, 1970. – 611с.
324651
   Геофизические поиски рудных месторождений. – Алма-Ата
2. – 1971. – 154с.
324652
   Геофизические поля Атлантического океана. – Москва, 1988. – 156с.
324653
   Геофизические поля и сейсмичность. – М, 1975. – 198с.
324654
  Добрев Т.Б. Геофизические поля и сейсмичность восточной части Карпато-Балканского региона / Т.Б. Добрев, Ю.К. Щукин. – Москва : Наука, 1974. – 170с.
324655
   Геофизические поля и строение для океанских котловин. – Москва : Наука, 1990. – 219с.
324656
   Геофизические поля и строение земной коры Закавказья. – М, 1985. – 174с.
324657
  Таль-Вирский Геофизические поля и тектоника Средней Азии / Таль-Вирский. – М, 1982. – 271с.
324658
   Геофизические поля Тихого и Индийского океанов. – Москва, 1988. – 118с.
324659
  Юдахин Ф.Н. Геофизические поля, глубинное строение и сейсмичность Тянь-Шаня. / Ф.Н. Юдахин. – Фрунзе, 1983. – 248с.
324660
   Геофизические приборы и разведочная аппаратура для нефтяной и газовой промышленности. – М, 1961. – 93с.
324661
  Коваленко В.Е. Геофизические работы в скважинах : Учебник для ПТУ / В.Е. Коваленко. – Москва : Недра, 1992. – 222с.
324662
  Сельский В Геофизические работы на службе нефтяной промышленности. / В Сельский. – М-Л, 1933. – 128с.
324663
   Геофизические работы при решении геологических задач в Восточной Сибири. – М, 1961. – 232с.
324664
  Максимов И.В. Геофизические силы и воды океана / И.В. Максимов. – Ленинград, 1970. – 448с.
324665
  Максимов И.В. Геофизические силы и воды океана / И.В. Максимов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 447 с.
324666
  Бейдык А.А. Геофизические факторы развития туристско-рекреационной деятельности в Донецкой области / А.А. Бейдык, Н.С. Кудокоцев // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 114-121


  Проанализированы историко-культурные, природные рекреационно-туристские ресурсы, а также геофизические факторы развития туризма и рекреации на территории Волновахского района Донецкой области (в пределах т. н. "Волновахского туристско-рекреационного ...
324667
   Геофизические характеристики земной коры Атлантического океана. – Ленинград : Недра, 1985. – 248с.
324668
  Погребной В.Н. Геофизические эффекты и модель экваториальной электроструи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Погребной В.Н.; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
324669
  Петрищевский А.М. Геофизические, магматические и металлогенические признаки проявления мантийного плюма в верховьях рек Алдан и Амур / А.М. Петрищевский, Ю.П. Юшманов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 4. – С. 568-593 : рис., табл. – Библиогр.: с. 588-593. – ISSN 0016-7886
324670
   Геофизический анализ проявления сейсмичности в северных районах Монголии, охваченных мерзлотой / В.И. Джурик, С.П. Серебренников, Ц. Батсайхан, А.Ф. Дреннов, Т. Дугармаа // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 4. – С. 155-161 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0203-3100
324671
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 1, № 3. – 1979
324672
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 1, № 2. – 1979
324673
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 1, № 1. – 1979
324674
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 2, № 6. – 1980
324675
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 2, № 5. – 1980
324676
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 2, № 4. – 1980
324677
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 2, № 3. – 1980
324678
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 2, № 2. – 1980
324679
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 2, № 1. – 1980
324680
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 3, № 1. – 1981
324681
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 3, № 2. – 1981
324682
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 3, № 3. – 1981
324683
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 3, № 4. – 1981
324684
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 3, № 5. – 1981
324685
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 3, № 6. – 1981
324686
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 4, № 1. – 1982
324687
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 4, № 2. – 1982
324688
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 4, № 3. – 1982
324689
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 4, № 4. – 1982
324690
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 4, № 5. – 1982
324691
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 4, № 6. – 1982
324692
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 5, № 1. – 1983
324693
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 5, № 2. – 1983
324694
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 5, № 3. – 1983
324695
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 5, № 4. – 1983
324696
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 5, № 5. – 1983
324697
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 5, № 6. – 1983
324698
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 6, № 1. – 1984
324699
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 6, № 2. – 1984
324700
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 6, № 3. – 1984
324701
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 6, № 4. – 1984
324702
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 6, № 5. – 1984
324703
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 6, № 6. – 1984
324704
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 7, № 1. – 1985
324705
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 7, № 2. – 1985
324706
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 7, № 3. – 1985
324707
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 7, № 4. – 1985
324708
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 7, № 5. – 1985
324709
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 7, № 6. – 1985
324710
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 8, № 1. – 1986
324711
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 8, № 2. – 1986
324712
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 8, № 3. – 1986
324713
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 8, № 4. – 1986
324714
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 8, № 5. – 1986
324715
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 8, № 6. – 1986
324716
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 9, № 1. – 1987
324717
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 9, № 2. – 1987
324718
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 9, № 3. – 1987
324719
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 9, № 4. – 1987
324720
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 9, № 5. – 1987
324721
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 9, № 6. – 1987
324722
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 10, № 1. – 1988
324723
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 10, № 2. – 1988
324724
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 10, № 3. – 1988
324725
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 10, № 4. – 1988
324726
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 10, № 5. – 1988
324727
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 10, № 6. – 1988
324728
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 11, № 1. – 1989
324729
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 11, № 2. – 1989
324730
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 11, № 3. – 1989
324731
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 11, № 4. – 1989
324732
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 11, № 5. – 1989
324733
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 11, № 6. – 1989
324734
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 12, № 1. – 1990
324735
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 12, № 2. – 1990
324736
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 12, № 3. – 1990
324737
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 12, № 4. – 1990
324738
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 12, № 5. – 1990
324739
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 12, № 6. – 1990
324740
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 13, № 1. – 1991
324741
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 13, № 2. – 1991
324742
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 13, № 3. – 1991
324743
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 13, № 4. – 1991
324744
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 13, № 5. – 1991
324745
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 13, № 6. – 1991
324746
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 14, № 6. – 1992
324747
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 14, № 5. – 1992
324748
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 14, № 4. – 1992
324749
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 14, № 3. – 1992
324750
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 14, № 2. – 1992
324751
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 14, № 1. – 1992
324752
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 15, № 1. – 1993
324753
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 15, № 2. – 1993
324754
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 15, № 3. – 1993
324755
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 15, № 4. – 1993
324756
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 15, № 5. – 1993
324757
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 15, № 6. – 1993
324758
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 16, № 1. – 1994
324759
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 16, № 2. – 1994
324760
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 16, № 3. – 1994
324761
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 16, № 4. – 1994
324762
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 16, № 5. – 1994
324763
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 16, № 6. – 1994
324764
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 17, № 1. – 1995
324765
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 17, № 2. – 1995
324766
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 17, № 3. – 1995
324767
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 17, № 4. – 1995
324768
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 17, № 5. – 1995
324769
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 17, № 6. – 1995
324770
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 2. – 1996
324771
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 3. – 1996
324772
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 4. – 1996
324773
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 5. – 1996
324774
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 6. – 1996
324775
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
Т. 18, № 1. – 1996
324776
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 1. – 1997
324777
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 2. – 1997
324778
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 3. – 1997
324779
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 4. – 1997
324780
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 5. – 1997
324781
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 6. – 1997
324782
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 1. – 1998
324783
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 2. – 1998
324784
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 3. – 1998
324785
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 4. – 1998
324786
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 5. – 1998
324787
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 6. – 1998
324788
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 1. – 1999
324789
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 2. – 1999
324790
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 3. – 1999
324791
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 4. – 1999
324792
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 5. – 1999
324793
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 6. – 1999
324794
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 22, № 1. – 2000
324795
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 22, № 2. – 2000
324796
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 22, № 3. – 2000
324797
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 22, № 4. – 2000
324798
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 22, № 5. – 2000
324799
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 22, № 6. – 2000
324800
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев
Т. 23, № 3. – 2001
324801
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев
Т. 23, № 1. – 2001
324802
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев
Т. 23, № 2. – 2001
324803
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев
Т. 23, № 4. – 2001
324804
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев
Т. 23, № 5. – 2001
324805
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев
Т. 23, № 6. – 2001
324806
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 24, № 2. – 2002
324807
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 24, № 3. – 2002
324808
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 24, № 4. – 2002
324809
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 24, № 5. – 2002
324810
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 24, № 6. – 2002
324811
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 24, № 1. – 2002
324812
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 25, № 1. – 2003. – резюме - укр., англ. мовами
324813
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 25, № 2. – 2003. – резюме - укр., англ. мовами
324814
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 25, № 3. – 2003. – резюме - укр., англ. мовами
324815
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 25, № 4. – 2003. – резюме - укр., англ. мовами
324816
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 25, № 5. – 2003. – резюме - укр., англ. мовами
324817
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 25, № 6. – 2003. – резюме - укр., англ. мовами
324818
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 26, № 1. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
324819
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 26, № 2. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
324820
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 26, № 3. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
324821
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 26, № 4. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
324822
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 26, № 5. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
324823
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 26, № 6. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
324824
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 27, № 1. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
324825
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 27, № 2. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
324826
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 27, № 3. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
324827
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 27, № 4. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
324828
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 27, № 5. – 2005. – Резюме - укр.. англ. мовами
324829
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 27, № 6. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
324830
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 28, № 1. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
324831
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 28, № 2. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
324832
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 28, № 3. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
324833
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 28, № 4. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
324834
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 28, № 5. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
324835
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 28, № 6. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
324836
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 29, № 6. – 2007. – резюме - укр., англ. мовами
324837
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 29, № 2. – 2007. – резюме - укр., англ. мовами
324838
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 29, № 5. – 2007. – резюме - укр., англ. мовами
324839
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 29, № 3. – 2007. – резюме - укр., англ. мовами
324840
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 29, № 4. – 2007. – резюме - укр., англ. мовами
324841
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 29, № 1. – 2007. – резюме - укр., англ. мовами
324842
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 30, № 1. – 2008. – резюме - укр., англ. мовами
324843
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 30, № 2. – 2008. – резюме - укр., англ. мовами
324844
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 30, № 3. – 2008. – резюме - укр., англ. мовами
324845
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 30, № 4. – 2008. – резюме - укр., англ. мовами
324846
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 30, № 5. – 2008. – резюме - укр., англ. мовами
324847
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 30, № 6. – 2008. – резюме - укр., англ. мовами
324848
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 31, № 1. – 2009. – резюме - укр., англ. мовами
324849
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 31, № 2. – 2009. – резюме - укр., англ. мовами
324850
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 31, № 3. – 2009. – резюме - укр., англ. мовами
324851
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 31, № 5. – 2009. – резюме - укр., англ. мовами
324852
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 31, № 4. – 2009. – резюме - укр., англ. мовами
324853
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 31, № 6. – 2009. – резюме - укр., англ. мовами
324854
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 32, № 1. – 2010. – резюме - укр., англ. мовами
324855
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 32, № 2. – 2010. – резюме - укр., англ. мовами
324856
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 32, № 3. – 2010. – резюме - укр., англ. мовами
324857
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 32, № 4. – 2010. – резюме - укр., англ. мовами
324858
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 32, № 5. – 2010. – резюме - укр., англ. мовами
324859
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 32, № 6. – 2010. – резюме - укр., англ. мовами
324860
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 33, № 3. – 2011. – резюме - укр., англ. мовами
324861
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 33, № 1. – 2011. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами
324862
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 33, № 6. – 2011. – резюме - укр., англ. мовами
324863
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 33, № 5. – 2011. – резюме - укр., англ. мовами
324864
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 33, № 2. – 2011. – резюме - укр., англ. мовами
324865
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 33, № 4. – 2011. – резюме - укр., англ. мовами
324866
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 34, № 1. – 2012. – резюме - укр., англ. мовами
324867
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 34, № 5. – 2012. – резюме - укр., англ. мовами
324868
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 34, № 6. – 2012. – резюме - укр., англ. мовами
324869
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 34, № 4. – 2012. – резюме - укр., англ. мовами
324870
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 34, № 3. – 2012. – резюме - укр., англ. мовами
324871
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 34, № 2. – 2012. – резюме - укр., англ. мовами
324872
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 35, № 5. – 2013. – Резюме на укр., англ. яз.
324873
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 35, № 6. – 2013. – Резюме на укр., англ. яз.
324874
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 35, № 3. – 2013. – Резюме на укр., англ. яз.
324875
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 35, № 4. – 2013. – Резюме на укр., англ. яз.
324876
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 35, № 2. – 2013. – Резюме на укр., англ. яз.
324877
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 35, № 1. – 2013. – Резюме на укр., англ. яз.
324878
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 36, № 1. – 2014. – Резюме на укр., англ. яз.
324879
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 36, № 2. – 2014. – Резюме на укр., англ. яз.
324880
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 36, № 4. – 2014. – Резюме на укр., англ. яз.
324881
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 36, № 3. – 2014. – Резюме на укр., англ. яз.
324882
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 36, № 5. – 2014. – Резюме на укр., англ. яз.
324883
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 36, № 6. – 2014. – Резюме на укр., англ. яз.
324884
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 37, № 1. – 2015. – 180 с. – Резюме укр., англ. мовами
324885
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 37, № 2. – 2015. – 170 с. – Резюме укр., англ. мовами
324886
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 37, № 3. – 2015. – 164 с. – Резюме укр., англ. мовами
324887
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 37, № 4. – 2015. – 150 с. – Резюме укр., англ. мовами
324888
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 37, № 5. – 2015. – 190 с. – Резюме укр., англ. мовами
324889
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 37, № 6. – 2015. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами
324890
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев : Эссе, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 38, № 1. – 2016. – 108 с. – Резюме укр., англ. мовами
324891
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. бобров [и др.]. – Киев : Эссе, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 38, № 2. – 2016. – 152 с. – Резюме укр., англ. мовами
324892
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев : Эссе, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 38, № 3. – 2016. – 164 с. – Резюме укр., англ. мовами
324893
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев : Эссе, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 38, № 4. – 2016. – 164 с. – Резюме укр., англ. мовами
324894
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев : Эссе, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 38, № 5. – 2016. – 184 с. – Резюме укр., англ. мовами
324895
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев : Эссе, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 38, № 6. – 2016. – 208 с. – Резюме укр., англ. мовами
324896
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 39, № 5. – 2017. – 130 с. – Резюме укр., англ. мовами
324897
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 39, № 6. – 2017. – 208 с. – Резюме укр., англ. мовами
324898
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 39, № 2. – 2017. – 170 с. – Резюме укр., англ. мовами
324899
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 39, № 3. – 2017. – 112 с. – Резюме укр., англ. мовами
324900
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 39, № 4. – 2017. – 130 с. – Резюме укр., англ. мовами
324901
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 39, № 1. – 2017. – 148 с. – Резюме укр., англ. мовами
324902
  Глушко В.Т. Геофизический контроль в угольных шахтах / В.Т. Глушко. – К, 1978. – 224с.
324903
   Геофизический сборник. – Саратов, 1973. – 121с.
324904
   Геофизический сборник. – Саратов, 1987. – 104с.
324905
   Геофизический сборник. – Саратов, 1987. – 112с.
324906
   Геофизическое изучение геологического строения нефтегазоносных областей Азербайджана. – Баку, 1963. – 306с.
324907
  Лукашев К.И. Геофизическое изучение земных недр и околезмного космического пространства / К.И. Лукашев. – Минск, 1976. – 53с.
324908
  Боронин В.П. Геофизическое изучение кристаллического фундамента Татарии / В.П. Боронин, Б.П. Степанов, Б.Л. Гольштейн. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1982. – 200с.
324909
  Сутуев А.Б. Геофизическое изучение показателей нефтегазоносности мезозойских отложений Прикумской области Дагестана. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Сутуев А.Б.; Совет Азерб. ин-та нефти и химии по присужд. ученых степеней по геол.-минералог. наукам. – Баку, 1968. – 16л.
324910
  Перьков Н.А. Геофизическое исследование нефтяных и газовых скважин / Н.А. Перьков. – Москва : ВИЭМС, 1970. – 15с.
324911
  Барсегян А.Г. Геофинансовые перспективы Украины в контексте евроинтеграционной стратегии // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 58-59
324912
  Сикура И.И. Геофиты природной флоры Средней Азии и использование их на Украине : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сикура И.И. ; АН УССР , Ин-т ботаники. – Киев, 1966. – 17 с.
324913
  Меньшов О. Геофізика педосфери та природознавство В.І. Вернадського / О. Меньшов, А. Сухорада // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 29-32. – (Геологія ; вип. 3 (62)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто наукові здобутки В.І. Вернадського та В.В. Докучаєва у галузі ґрунтознавства. Приведено основи концепції геофізики педосфери. Продемонстровано можливості магнітних досліджень ґрунтів. Рассмотрены научные достижения В.И. Вернадского и В.В. ...
324914
  Безсмертний А.Ф. Геофізична інтерпритація схилових деформацій в межах розвитку зсувів на Південному березі Криму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 37-41. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геологія ; Вип. 19)


  Розглянуто проблемні питання інженерно-геологічних робіт на етапі проектування протизсувних споруд на Південному березі Криму та запропоновано шляхи їх вирішення комплексом геофізичних методів. Результати праці показують, що визначені геофізичні ...
324915
  Тройніч К. Геофізична томографія: сучасний стан і перспективи впровадження / К. Тройніч, Б. Матвійчук, С. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 59-63. – (Геологія ; вип. 4 (67)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються сучасні підходи до застосування методу сейсмічної томографії - інструменту розв"язання оберненої задачі геофізики. Основну увагу приділено застосуванню геофізичної томографії для вирішення завдань нафтогазової промисловості на всіх етапах ...
324916
   Геофізична характеристика України. – Київ, 1927. – 32с.
324917
   Геофізична характеристика України. – К, 1928. – 59с.
324918
   Геофізична характеристика України. – К, 1928. – 68с.
324919
  Асташкіна О.А. Геофізичний моніторинг геологічного середовища на техногенно-навантажених територій : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05. / Асташкіна О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 125 л. – Бібліогр.: л. 109-125
324920
  Асташкіна О.А. Геофізичний моніторинг геологічного середовища на техногенно-навантажених територіях : Автореф. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Асташкіна О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр. : 10 назв.
324921
  Вижва С.А. Геофізичний моніторинг карстово-суфозійних процесів на території Рівненської АЕС / С.А. Вижва, С.І. Дейнеко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-7. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Наводяться результати статистичної обробки даних геофізичного моніторингу радіоізотопними методами густини дисперсних грунтів і крейдяної товщі території Рівненської АЕС та зроблено прогноз стану густини крейдяних відкладів до 2006 р.
324922
  Вижва С.А. Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів / С.А. Вижва; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2004. – 236 с. – ISBN 966-95774-0-4
324923
   Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища : Тези доповідей Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2000 р. м.Київ / КНУТШ;Ред.кол.:Г.Т.Продайвода,С.А.Вижва. – Київ : Київський університет, 2000. – 66с.
324924
  Вижва С.А. Геофізичний моніторинг небезпечних природних та техногенних процесів на початку ХХІ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 73-80 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв. – (Геологія ; Вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Наведено оцінки тенденцій розвитку небезпечних природних та техногенно-природних процесів у світі та в Україні. Вивчаються можливості застосування геофізичних досліджень для визначення природи катастрофічних процесів та розробки методів їх прогнозування.
324925
  Вижва С.А. Геофізичний моніторинг як складова загальної системи моніторингу довкілля : випуск 24 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 63-66 : Рис. – Бібліогр.: 20 назв. – (Геологія ; Вип. 23/24)


  Розглянуто проблеми організації геофізичного моніторингу небезпечних природних і техногенних явищ як складової загальної системи моніторингу довкілля.
324926
  Онищук В.І. Геофізичні дослідження верхньої частини розрізу при вивченні техногенного забруднення довкілля : автореф. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Онищук В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
324927
  Онищук В.І. Геофізичні дослідження верхньої частини розрізу при вивченні техногенного забруднення довкілля : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Онищук В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 212 л. + Додаток : л.190-212. – Бібліогр. : л.176-189
324928
   Геофізичні дослідження при пошуках пунктів захоронення радіоактивно забруднених матеріалів / М. Рева, В. Онищук, Д. Онищук, В. Петруняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 38-41. – (Геологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості методики та результати геофізичних досліджень при пошуках пунктів захоронення радіоактивно забруднених матеріалів. Наведений приклад застосування радіометричних досліджень на одній із ділянок зони відчуження Чорнобильської ...
324929
   Геофізичні методи досліджень трубопровідних транспортних систем / М. Глоба, І. Зінченко, Я. Глоба, О. Дзюба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 42-46. – (Геологія ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано використання комплексу геофізичних досліджень для інженерних вишукувань при проектуванні і експлуатації лінійних підземних споруд трубопровідного транспорту. Показано можливість вибору ділянок для будівництва та експлуатації ...
324930
   Геофізичні методи оцінки продуктивності колекторів нафти і газу : монографія / Г.Т. Продайвода, С.А. Вижва, І.М. Безродна, Т.Г. Продайвода ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 367 с. – Бібліогр. : С. 348-367. – ISBN 978-966-439-339-0
324931
  Бондар К. Геофізичні методи при дослідженні взаємозв"язків між природними та історичними процесами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 17-21. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано інформативність польових і лабораторних геофізичних методів при вивченні змін природного середовища та еволюції просторових структур археологічних пам"яток. Оглянуті шляхи пошуку загальних закономірностей та взаємозв"язків між природними ...
324932
  Коболев В.П. Геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища / В.П. Коболев, Р.І. Кутас, В.Ю. Максимчук // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 6. – С. 194-197. – ISSN 0203-3100


  У Карпатському відділенні Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України (КВ ІГФ) відбулася VI Міжнародна конференція "Геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища", присвячена 25-й річниці з дня заснування КВ ІГФ та ...
324933
  Кобзістий П.І. Геофізичні фактори формування природних комплексів у субальпійській зоні Українських Карпат : географія // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 48-52 : Табл. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 7)
324934
  Ена А.В. Геоформула как синтезирующий ландшафтный индикатор // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 24. – С. 120-125 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
324935
   Геохимиеческие исследования в лесных и тундровых ландшафтах : межвузовский сборник научных трудов. – Москва, 1986. – 152 с.
324936
   Геохимиеческие исследования горных пород, минералов и вод забайкалья. – Улан-Удэ, 1981. – 194с.
324937
   Геохимиеческие исследования для решения задач региональной геологии. – Л, 1991. – 123с.
324938
   Геохимиеческие исследования и поиски полезных ископаемых в Белоруссии и Прибалтике. – Минск, 1977. – 281с.
324939
   Геохимиеческие исследования на горе Верблюжьей. – М-Л, 1933. – 96с.
324940
  Поляков А.И. Геохимии тория в щелочных породах Кольского полуострова : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Поляков А.И.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1967. – 29л.
324941
   Геохимимя пегматитов и методы их поисков. – Новосибирск, 1983. – 215с.
324942
  Думлер Ф.Л. Геохимические исследования при крупномасштабной геологической съемке / Ф.Л. Думлер. – Ленинград : Недра, 1975. – 36с.
324943
  Грабежев А.И. Геохимические критерии редкометальной рудоносности гранитов / А.И. Грабежев. – Свердловск, 1987. – 113с.
324944
   Геохимические методы поисков. – Л, 1973. – 187с.
324945
   Геохимические методы поисков. – Иркутск, 1979. – 128с.
324946
   Геохимические методы поисков. – Новосибирск, 1984. – 178с.
324947
   Геохимические методы поисков глубокозалегающих рудных месторождений. – Новосибирск : Наука, 1980. – 208с.
324948
   Геохимические методы поисков и оценки рудных месторождений. – Новосибирск, 1985. – 184с.
324949
   Геохимические методы поисков месторождений нефти и газа. – М, 1983. – 199с.
324950
   Геохимические методы поисков месторождений олова, вольфрама и ртути. – Владивосток, 1979. – 143с.
324951
   Геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых. – М, 1981. – 160с.
324952
   Геохимические методы поисков месторождений цветных металлов. – Новосибирск : Наука, 1979. – 206с.
324953
   Геохимические методы поисков нефти и газа. – М-Л
1. – 1953. – 106с.
324954
   Геохимические методы поисков нефти и газа. – М-Л
2. – 1954. – 171с.
324955
   Геохимические методы поисков нефти и газа в Нижнем Поволжье. – Саратов, 1976. – 248с.
324956
   Геохимические методы поисков нефти и газа на Русской платформе. – Саратов, 1980. – 57с.
324957
   Геохимические методы поисков нефтяных и газовых месторождений. – М, 1959. – 464с.
324958
   Геохимические методы поисков нефтяных и газовых месторождений. – М, 1980. – 300с.
324959
   Геохимические методы поисков рудных месторождений. – М, 1954. – 583с.
324960
   Геохимические методы поисков рудных месторождений. – Новосибирск : Наука
2. – 1982. – 192с.
324961
   Геохимические методы поисков рудных месторождений в Сибири и на Дальнем Востоке. – Новосибирск : Наука, 1978. – 189с.
324962
   Геохимические методы при геологическом картировании. – М, 1985. – 94с.
324963
   Геохимические методы при поисках месторождений олова, вольфрама и ртути. – Владивосток, 1975. – 248с.
324964
   Геохимические методы при поисках рудных месторождений. – М, 1982. – 176с.
324965
   Геохимические методы при поисках скрытого оруденения. – Москва : Наука, 1984. – 208с.
324966
   Геохимические методы при поисках эндогенных рудных месторождений. – М, 1974. – 215с.
324967
   Геохимические методы прогнозирования и поисков рудных месторождений. – М, 1976. – 118с.
324968
   Геохимические нефтегазопоисковые исследования в Европейской части СССР. – М, 1975. – 156с.
324969
   Геохимические основы к прогнозированию рудных месторождений. – Новосибирск, 1978. – 216с.
324970
   Геохимические основы поисков и прогнозирования рудных месторождений. – Новосибирск : Наука, 1978. – 216с.
324971
  Глазовская М.А. Геохимические основы типлогии и методики исследований природных ландшафтов : учебное пособие / М.А. Глазовская. – М, 1964. – 230 с.
324972
   Геохимические особенности вулканогенных и осадочных формаций. – Л, 1981. – 116с.
324973
   Геохимические особенности железисто-кремнистых пород Криворожья как отражение физико-химических условий их седиментации и метаморфизма. – К, 1975. – 52с.
324974
   Геохимические особенности и характеристика ассоциаций месторождений Казахстана. – Алма-Ата, 1986. – 107с.
324975
   Геохимические особенности минералов нефелин-сиенитовых и гранит-пегматитовых месторождений. – М, 1978. – 68с.
324976
   Геохимические особенности поровых растворов горных пород. – М, 1983. – 239с.
324977
   Геохимические особенности распределения золота в породах Тихоокеанского пояса. – М, 1971. – 208с.
324978
   Геохимические особенности ультраосновных и основных интрузивных комплексов Украинского щита. – Л, 1976. – 152с.
324979
   Геохимические поиски. – Москва : Мир, 1973. – 328 с. – (Науки о Земле)
324980
   Геохимические поиски в областях докембрийской консолидации : Материалы Второго международного симпозиуиа "Методы прикладной геохими". – Новосибрск : Наука, 1985. – 124с.
324981
   Геохимические поиски в областях криогенеза. – Л, 1970. – 100с.
324982
   Геохимические поиски перекрытых сульфидных месторождений по наложенным ореолам. – М, 1976. – 80с.
324983
   Геохимические поиски по первичным ореолам : Материалы Второго международного симпозиума "Методы прикладной геохимии". – Новосибирск : Наука, 1983. – 176с.
324984
   Геохимические поиски полиметаллических руд. – М, 1983. – 112с.
324985
   Геохимические поиски рудных месторождений в Казахстане. – Алма-Ата, 1977. – 91с.
324986
   Геохимические поиски рудных месторождений в СССР : Труды Первого Всесоюзного совещания по геохимическим методам поисков рудных месторождений. – Москва : Госгеолтехиздат, 1957. – 467с.
324987
   Геохимические поиски рудных месторождений в таежных районах. – Новосибирск, 1991. – 211с.
324988
   Геохимические поиски рудных месторождений на основе выскочувствительного определения галогенов. – Л, 1963. – 36с.
324989
   Геохимические поиски самоцветов : Сборник научных трудов. – Новосибирск : Наука, 1990. – 197с.
324990
   Геохимические поиски эндогенных месторождений редких элементов : (на примере тантала). – Москва : Недра, 1968. – 264с.
324991
   Геохимические показатели при изучении геологических процессов и поисках полезных искпаемых. – Минск, 1980. – 146с.
324992
   Геохимические проблемы оценки нефтегазоносности. – М, 1989. – 147с.
324993
   Геохимические работы и методика их проведения в зоне БАМ. – М, 1984. – 129с.
324994
   Геохимические работы на различных стадиях геологоразведочного процесса. – М, 1989. – 156с.
324995
  Ермаков Н.П. Геохимические системы включений в минералах : (включения минералообразующих сред- источник генетической информации) / Н.П. Ермаков. – Ніжин : Недра, 1972. – 375с.
324996
  Глазовская М.А. Геохимические функции микроорганизмов / М.А. Глазовская, Н.Г. Добровольская. – Москва : Московский университет, 1984. – 153 с. : табл.
324997
   Геохимическое изучение гиперсферы. – Минск, 1977. – 220с.
324998
   Геохимическое изучение ладншафтов Белоруссии. – Минск : Наука и Техника, 1984. – 121с.
324999
   Геохимическое изучение ландшафтов Березинского биосферного заповедника. – Минск : Наука и Техника, 1985. – 144с.
325000
   Геохимическое изучение процессов миграции углеводородных систем. – М, 1985. – 102с.
<< На початок(–10)321322323324325326327328329330(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,