Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)321322323324325326327328329330(+10)В кінець >>
329001
  Юрковська Б. "... вуста цвітуть пурпурово..." : вірші // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8. – С. 59-60. – ISSN 0208-0710


  Варшавський часопис "Поезія сьогодні" в гостях у журналу "Київ".
329002
  Росляк Р. "...ВУФКУ зазнало такої поразки, що тепер невпинно котиться вниз" // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі М-во культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 4 (96). – С. 11-14. – ISSN 1562-3238


  Всеукраїнське фотокіноуправління (ВУФКУ) - державна кінематографічна організація, період існування 1922—1930 рр. 13 берез. 1922 р. ВУФКУ був створений на базі Всеукраїнського кінокомітету, отримавши юридичний статус від Української економічної ради 2 ...
329003
  Каримов О. "...Вы должны будете внимательно осмотреть и описать берега" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 6. – С. 53-56. – ISSN 0235-7089


  Информационно-разведывательная деятельность Миклухо-Маклая.
329004
  Гудима Т. "Вулиця Трояндова" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 4 (12)


  Зворушливу романтичну новелу “Вулиця Трояндова” презентувала чернівецька письменниця та журналістка Тетяна Гудима. Історія про справжнє кохання на історичному тлі кінця ХІХ – початку ХХ століття в Чернівцях.
329005
  Фидель А. "Вундеркинд" украинской политики // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 31 октября - 6 ноября (№ 44). – С. F 1-2


  Может показаться странным, что вынесенное в заголовок определение относится к премьер-министру Арсению Яценюку, ведь уже почти десятилетие он находится на украинском политическом олимпе, успел побывать на всех высших государственных должностях, кроме ...
329006
  Базилевський В. "Входження в грудень..." // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 17-24. – ISSN 0208-0710
329007
  Снігур Св.А. "Входження" людини до світу духовної культури в добу Київської Русі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 231-232. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
329008
  Мельниченко В. "Входити у всі її подробиці..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 3-9 січня (№ 1). – С. 10-11


  Щодо версії існування у Тараса Шевченка окрім відомого усім Щоденника, ще одного, нібито написаного у червні 1847 р. - лютому 1848 р., а затим спаленого.
329009
  Таїрова-Яковлева "Вхопити фортуну за чуба" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 12-13 червня (№ 108/109). – С. 21


  Українці в імперському Петербурзі.
329010
  Музичко О. "Вчений з чулою душею": український історик літератури Володимир Федорович Лазурський (до 140-річниці з дня народження) // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 218-223. – ISBN 978-966-439-138-9
329011
  Скребець О.В. "Вчення про імперію" Ф.Тютчева // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 121-131
329012
  Жарков О.М. "Вчення про музичну форму" Надії Горюхіної: актуальні питання сучасного аналізу // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірник статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – Вип. 114 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 1941 - 2010-х роках. – С. 255-264. – ISSN 2522-4190


  "Стаття присвячена стислому дослідженню актуальних визначень основних понять аналізу музичних форм, викладених в монографії Надії Олександрівни Горюхіної «Вчення про музичну форму». Н. О. Горюхіна багато років працювала на кафедрі теорії музики ...
329013
   "Вчерашние богачи оказались нищими. Население голодало, в городе не было хлеба, соли, сахара, мяса" : Текст Дениса Мандзюка, Лесі Межви // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 33 (236). – С. 54-57


  3 вересня 1914 року російські війська зайняли Львів. Протрималися в місті мене ніж рік.
329014
  Багряна А. "Вчорашній суп" : соціально-побутова комедія на дві дії // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 1 (9). – С. 4-19
329015
  Слабошпицький М. "Вчуся ставленню до життя..." // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2013. – № 2. – С. 179-182. – ISSN 0208-0710


  Творчість українського письменника Леоніда Кисельова
329016
  Вілкул Т.Л. "Въшествиє в Ієрусалимъ" Александра Македонського. "Хроніка" Георгія Аматола в "Александрії хронографічній" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (500). – С. 162-179. – ISSN 0130-5247
329017
  Баштовая Л.С. "Вы поставили перед нами наивысшую цель в жизни - служение науке, привили отвращение к грязи и пошлости..." // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 7 (111). – С. 8-11


  Деятельность В.А. Зморовича во многом определила развитие Киевской математической школы и математической щколы КПИ.
329018
  Цветков С.В. "Выбор веры" и поход русов на Константинополь в 860 году // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 49-57. – ISBN 978-966-2276-63-3
329019
   [Вчені доби панування Османської імперії. – Афіни : б. в. – ([Основна бібліотека ; т. 4])
Ч. 1. – 329 с. – Видання новогрецькою мовою
329020
  Міривіліс С. [Вчителька із золотими очима : роман / Стратис Міривіліс. – 26-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 357 с. – Видання новогрецькою мовою
329021
  Дмитриев П.А. Вук С.Караджич и его реформа сербохорватского/ хорватосербского литературного языка. / П.А. Дмитриев, Г.И. Сафронов. – Л., 1984. – 107с.
329022
  Глокке Н.Э. Вук Стефанович Караджич и его значение в истории духовного возрождения сербского народа : (чтение в общем собрании членов Киевского славянского благотворительного общества 26 ноября 1897 года.) / Н.Э. Глокке ; изд. Киев. слав. благотвор. о-ва // Ленора, Людмила и Нерина : заметка по польской литературе / Р. Брандт. – Варшава : Тип. Варшав. учеб. округа, 1896. – 21 с.


  На тит. л. дарственная надпись: Глубокоуважаемому наставнику профессору Петру Владимировичу Владимирову от автора
329023
  Сремац С. Вукадин / С. Сремац. – Београд, 1955. – 271с.
329024
  Сремац С. Вукадин / С. Сремац. – Москва : Художественная литература, 1961. – 287с.
329025
  Сремац С. Вукадин и друге приповетке / С. Сремац, 1977. – 626с.
329026
  Нищук М. Вулекса // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 3. – С. 64-71. – ISSN 0868-4790
329027
  Села К.Х. Вулик : роман / К.Х. Села; З ісп.перекл. П. Соколовський та А. Собуцький. – Київ : Дніпро, 1979. – 216 с.
329028
  Дем’яненко Н.Д. Вулики з пасіки П. Прокоповича у фондовій збірці історико-етнографічного заповідника «Переяслав» // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 440-443. – ISSN 2218-4805
329029
   Вулиці і площі Дніпропетровська. – Дніпропетровськ : Промінь, 1967. – 152 с.
329030
   Вулиці Києва : (За станом на 1 травня 1958р.). – Київ, 1958. – 399с.
329031
   Вулиці Києва : довідник. – Київ : Реклама, 1975. – 280с.
329032
   Вулиці Києва : Довідник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Реклама, 1979. – 415с.
329033
   Вулиці Києва : Довідник. – Київ : Українська енциклопедія, 1995. – 352с.
329034
  Сигалов Анатолій Вулиці Києва : Нові межі. Нові райони. Нові кордони. Нові поштові індекси. Нові маршрути проїзду. Нові і старі вулиці. Нові і старі паркінги / Сигалов Анатолій. – Київ : Журналіст, 2002. – 194с. – ISBN 966-5447-1-5
329035
  Тинченко Я. Вулиці та площі революцій: 1917 рік // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 7 (327). – С. 48-49. – ISSN 1996-1561
329036
  Лиховид І. Вулицю Леніна - на вулицю Веселу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5 листопада (№ 207). – С. 9


  Інститут національної пам"яті ініціює процес зміни радянських топонімів на імена власне українських героїв та назви визначних подій.
329037
  Грегор М. Вулиця : роман / М. Грегор. – Київ : Молодь, 1967. – 238с.
329038
  Немирович І.О. Вулиця / І.О. Немирович. – Київ, 1987. – 180 с.
329039
  Бучко М.І. Вулиця : поезії / М.І. Бучко. – Київ, 1989. – 92 с.
329040
  Рибаков М.О. Вулиця архітектора Городецького : іст.-краєзнавч. нариси / М.О. Рибаков. – Київ : Фенікс, 2007. – 224 с. : іл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 217-221 та в кінці ст. – ISBN 978-966-651-499-1
329041
  Усиченко Ю.І. Вулиця без світання. / Ю.І. Усиченко. – К., 1958. – 187с.
329042
  Рутковська О. Вулиця Велика Житомирська в містобудівному аспекті // Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація" / Український державний науково-дослідний та проектний інститут "УкрНДІпроектреставрація". – Київ, 2003. – Число 1. – С. 36-53


  Інформація про формування, забудову, памятки архітектури, монументальні споруди вул. Великої Житомирської у м. Києві від давньоруської доби до першої половини ХІХ ст.
329043
  Коротич В.О. Вулиця волошок : поезії / В.О. Коротич. – Київ, 1963. – 71 с.
329044
   Вулиця доброї надії. – Київ, 1978. – 136 с.
329045
  Кичинський А.І. Вулиця закоханих дерев : поезії / А.І. Кичинський. – Київ : Молодь, 1976. – 40 с.
329046
  Шутов І.М. Вулиця зеленого міста. / І.М. Шутов. – Х, 1933. – 104с.
329047
  Антипенко І. Вулиця імені Гандзюк: "за" і "проти" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26 лютого (№ 35). – С. 2, 5


  У Херсоні бурхливо обговорюють рішення міської ради.
329048
  Бондаренко Р.Г. Вулиця історично сформованого міста ** як комплексна пам"ятка історії та культури // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 4. – С. 122-137. – ISSN 0130-5247
329049
  Барабаш Ю. Вулиця крокодилів / Невський проспект і поза ними: Бруно Шульц і Гоголь - зустріч на пограниччі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 8 (668). – С. 72-89. – ISSN 0236-1477
329050
   Вулиця Миколи Хвильового в Харкові // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 6 грудня (№ 24). – С. 2
329051
  Біда А. Вулиця Миколи Хвильового в Харкові // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 15 лютого (№ 5/6). – С. 24
329052
  Шаповал П. Вулиця миру : поезії / П. Шаповал. – Дніпропетровськ : Промінь, 1958. – 48 с.
329053
  Кассіль Л. Вулиця молодшого сина / Л. Кассіль, М. Поляновський. – К., 1951. – 495с.
329054
  Будницька Є.М. Вулиця першого кохання : поезії / Є.М. Будницька. – Київ, 1962. – 71 с.
329055
  Кантор Жужа Вулиця Пратера. / Кантор Жужа. – Ужгород, 1959. – 112с.
329056
  Веремійчик О. Вулиця сім"ї Прахових // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24 грудня - 12 січня (№ 1/2)


  Згадується проф. Університету св. Володимира А.В. Прахов.
329057
  Юхименко А.П. Вулиця сповнена несподіванок / А.П. Юхименко, В.В. Дивак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 11. – С. 37-40 : фото
329058
  Юхименко А.П. Вулиця сповнена несподіванок. Продовження, початок див. у № 11, 2009 р. / А.П. Юхименко, В.В. Дивак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 12. – С. 33-37 : фото
329059
  Нагайчук В. Вулиця Тараса Шевченка в Аммані: контекст // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4. – С. 8-10. – (Історичні науки)


  З нагоди 200-річчя від дня народження Кобзаря муніципалітет Великого Аммана прийняв рішення присвоїти одній із вулиць йорданської столиці ім"я Тараса Шевченка.
329060
  Веремійчик О. Вулиця уже кілька років носить ім"я історика Володимира Антоновича, 2019. – С. 7


  Вул. Горького була перейменована на вул. Антоновича.
329061
  Стась А.О. Вулиця Червоних Троянд : повісті та оповідання / А.О. Стась. – Київ : Дніпро, 1977. – 487 с.
329062
  Копштейн А.Й. Вулиця Щорса : поезії / А.Й. Копштейн. – Київ, 1936. – 134 с.
329063
  Мичко С. Вулиця. Родина. Вічність. Сучасні українці все ще мало знають про кращих представників попередніх поколінь // Україна молода. – Київ, 2019. – 16 жовтня (№ 115). – С. 11


  "У часі та просторі ми "перетнулися" з цим славним сімейством завдяки невеликій - усього кільканадцять будинків - вуличці в центрі Тернополя. На ній я виросла і прожила майже половину свого життя, поки сім"я не переїхала в інший мікрорайон. Правда, ...
329064
  Будзей Олег Вулицями Кам"янця-Подільського / Олег Будзей; С.Іванов, дизайн і худ. оформлення. – Львів : Світ, 2005. – 272 с. : 308 іл. – (Історичні місця України). – ISBN 966-603-274-0
329065
   Вулицями Києва. – К, 1998. – 47с.
329066
  Мельник Б. Вулицями старовинного Львова / Борис Мельник; Е. Каменщик, дизайн; Л. Савицька, резюме та переклад англ. мовою; Н. Ступко, резюме та переклад польс. мовою. – 3-є вид., зі змінами. – Львів : Світ, 2006. – 272 с. : 294 іл. – (Історичні місця України). – ISBN 966-603-393-3
329067
  Друг О.М. Вулицями старого Києва / Ольга Друг. – Львів : Світ, 2013. – 496, XVI с. : іл. – Сер. засн. в 2001 р. – (Серія "Історичні місця України"). – ISBN 978-966-603-849-7
329068
  Цибульський П.Д. Вуличка на околиці міста : Роман / П.Д. Цибульський. – Ужгород : Карпати, 1973. – 264с.
329069
  Цибульський П.Д. Вуличка на околиці міста : роман / П.Д. Цибульський. – Ужгород : Карпати
Кн. 1. – 1973. – 264 с.
329070
  Цибульський П.Д. Вуличка на околиці міста : роман / П.Д. Цибульський. – Ужгород : Карпати
Кн. 2. – 1976. – 160 с.
329071
  Шевченко Р.Ю. Вулична (інформаційно-довідкова) картографія м. Києва // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 50-57


  В статті обговорюється новий напрям сучасної картографії - комерційна картографія і її безпосередня реалізація через вуличні (інформаційно-довідкові) карти на території м. Києва. Дається термінологічне визначення цим новим науковим поняттям. Автором ...
329072
  Тараненко С. Вулична мережа Подолу Києва: від формування до сучасності // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – Вип. 18 (21). – С. 164-170. – (Серія "Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 6). – ISSN 2078-063X
329073
  Грицюк О. Вуличне малярство Києва // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 448-453. – ISBN 978-966-95419-8-7
329074
  Грицюк О. Вуличне настінне малярство як об"єкт дослідження: історіографія та стан вивчення // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 58
329075
  Сетон-Томпсон Ернест Вулі, чабанський пес : / Томпсон Сетон ; Пеpеклав Юp. Сіpий [Ю.П. Тищенко]. – [Київ] : Укp. школа ; Під оpудою С. Русової, Ю. Сіpого [Ю. Тищенко], Я. Чепіги[-Зеленкевича] і С. Чеpкасенка, 1918. – 15 с.
329076
  Зульфикаров М. Вулкан : ист. роман / М. Зульфикаров. – Алма-Ата : Жазушы, 1991. – 319 с.
329077
  Заварицкий А.Н. Вулкан Авача на Камчатке / А.Н. Заварицкий. – Москва : Наука, 1977. – 308с.
329078
  Горшков Г.С. Вулкан Безымянный и особенности его последнего извержения / Г.С. Горшков, Г.Г. Богоявленская. – Москва : Наука, 1965. – 172с.
329079
  Устиев Е.К. Вулкан в Заполярье / Е.К. Устиев. – Магадан, 1956. – 64с.
329080
  Домбровський Т. Вулкан жалоби // Критика. – Київ, 2010. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 2-3


  Авіакатастрофа польського президентського літака в Смоленську 10 квітня 2010 року.
329081
  Мазур Владимир Вулкан за три моря // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 6/7. – С. 40-45 : фото
329082
  Ніколайчук Ірина Вулкан із юрського періоду, або Наукова грань казкового Карадагу // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 6 (143). – С. 26-30 : Фото
329083
  Ніколайчук Ірина Вулкан із юрського періоду, або Наукова грань казкового Карадагу // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 5 (142). – С. 16-19 : Фото


  200 років тому на Поділлі існувала незалежна Миньковецька держава.
329084
  Малыгин Е.В. Вулкан как источник минерального сырья // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 7-8
329085
   Вулкан против авиации: кому выгодно? : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 20-22 : Фото. – ISSN 1998-8044
329086
  Перебийніс П. Вулкан українства // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 2 листопада (№ 43). – С. 12


  До виходу у світ "Літопису життя і творчості Івана Франка".
329087
   Вулкан, гейзер, кратер... 6 несподіваних місць в Україні! // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 25-31 січня (№ 4). – С. 16


  Іллінецький кратер — одна з найстаріших астроблем Землі, віком близько 400 млн років, розташована поблизу містечка Іллінці на Поділлі (40 км на південний схід від м. Вінниці, у межиріччі Соб — Сібок). 1851 року професор Київського університету К. ...
329088
  Полуденко А. Вулкан, який оживає // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 7/8 (224/225). – С. 78-81. – ISSN 1996-1561


  Сучасна Нікарагуа: між американізацією і традиційністю.
329089
  Фанк Макензи Вулкан: зона эксперимента : тридцать лет спустя / Фанк Макензи, Кук Диана, Дженшел Лен // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 6. – С. 132-149 : Фото
329090
  Тукан Б.П. Вулканештский диалект гагаузского языка : Автореф... кандидата филол.наук: / Тукан Б.П.; АН СССР. Ин-т языкознания. – Кишинев, 1965. – 20л.
329091
  Бондарчук В.Г. Вулкани і землетруси / В.Г. Бондарчук. – Київ, 1945. – 23с.
329092
  Верховський В. Вулкани Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 22 грудня (№ 51)
329093
  Біленко Василь Вулкани та зебри України : акція. Сім природних чудес України // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 16-22 : Фото, карта
329094
  Родіонов С.П. Вулкани та землетруси / С.П. Родіонов. – Київ : АН УРСР, 1947. – 31с.
329095
  Галицький В.І. Вулкани та землетруси / В.І. Галицький. – К.-Л. : Радянська школа, 1951. – 56с.
329096
  Гофманн В. Вулканизация и вулканизуемые агенты / В. Гофманн. – Л., 1968. – 463с.
329097
  Глушко В.В. Вулканизация каучуков системами на основе полигалоидных и серусодержащих соединений : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Глушко В.В.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1970. – 23л.
329098
   Вулканизация эластомеров. – М, 1967. – 428с.
329099
  Мархинин Е.К. Вулканизм / Е.К. Мархинин. – Москва : Недра, 1985. – 288с.
329100
   Вулканизм архейских зеленокаменных поясов Карелии. – Л, 1981. – 152с.
329101
  Киселев А.И. Вулканизм Байкальской рифтовой зоны и проблемы глубинного магмообразования / А.И. Киселев, М.Е. Медведев, Г.А. Головко. – Новосибирск : Наука, 1979. – 197с.
329102
  Пискунов Б.Н. Вулканизм Большой Курильской гряды и петрология пород двысокоглиноземистой серии / Б.Н. Пискунов. – Новосибирск, 1975. – 187с.
329103
   Вулканизм Большой Курильской дуги. – М, 1983. – 118с.
329104
  Красовский В.Ф. Вулканизм в докембрии Белоруссии / В.Ф. Красовский. – Минск, 1981. – 215с.
329105
   Вулканизм гидротермы и глубины Земли. – Петропавловск-Камчатский, 1969. – 120с.
329106
  Лебединский В.И. Вулканизм Горного Крыма / В.И. Лебединский, Н.Н. Макаров. – Киев : АН УССР, 1962. – 208с.
329107
  Ляшкевич З.М. Вулканизм Днепровско-Донецкй впадины / З.М. Ляшкевич, Т.В. Завьялова; АН УССР. Инст.геологии и геохимии горючих ископаемых. – Киев : Наукова думка, 1977. – 178с.
329108
   Вулканизм докембрия : Материалы 2 Всесоюзного палеовулканологического симпозиума. 2-7 июня 1975 г. – Петрозаводск : АН СССР, 1976. – 119с.
329109
   Вулканизм Западного Тянь-Шаня. – Ташкент, 1988. – 388с.
329110
   Вулканизм зелено-каменных поясов. – М, 1988. – 168с.
329111
   Вулканизм и геодинамика. – М, 1977. – 262с.
329112
  Семинский Ж.В. Вулканизм и гидротермальное оруденение в активизированных областях / Ж.В. Семинский. – Москва : Недра, 1980. – 140с.
329113
   Вулканизм и глубинное строение Земли. – М
3. – 1966. – 120с.
329114
   Вулканизм и глубинное строение Земли. – М, 1971. – 407с.
329115
  Славин В.И. Вулканизм и его значение в формировании Земли и в жизни людей / В.И. Славин. – М., 1983. – 40с.
329116
  Серавкин И.Б. Вулканизм и колчеданные месторождения Южного Урала. / И.Б. Серавкин. – М., 1986. – 267с.
329117
  Левченко С.В. Вулканизм и магматические горные породы / С.В. Левченко. – Москва : АН СССР, 1958. – 103с.
329118
   Вулканизм и металлогения Средней Азии. – Ташкент, 1988. – 160с.
329119
  Котляр В.Н. Вулканизм и оруденение / В.Н. Котляр, П.Д. Яковлев. – Москва : Недра, 1984. – 108с.
329120
  Соколов И.А. Вулканизм и почвообразование : Автореф... канд. с.-х.наук: / Соколов И.А.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Почв. ин-т им. В.В.Докучаева. – М., 1968. – 42л. – Бібліогр.:с.40-42
329121
  Соколов И.А. Вулканизм и почвообразование. : (На примере Камчатки) / И.А. Соколов. – Москва : Наука, 1973. – 224с.
329122
  Мелекесцев И.В. Вулканизм и рельефообразование / И.В. Мелекесцев. – Москва : Наука, 1980. – 212с.
329123
   Вулканизм и рудные формации Днепровско-Донецкой впадины и Донбасса. – Киев : Наукова думка, 1977. – 155с.
329124
   Вулканизм и рудообразование. – Москва : Мир, 1973. – 254с.
329125
   Вулканизм и рудообразование Урала. – Уфа, 1982. – 91с.
329126
   Вулканизм и связанные с ним полезные ископаемые Азербайджана. – Баку, 1985. – 89с.
329127
   Вулканизм и связанные с ним процессы. – Петропавловск-Камчатский, 1985. – 248с.
329128
   Вулканизм и связанные с ним процессы. – Петропавловск-Камчатский, 1985. – 295с.
329129
   Вулканизм и связанные с ним процессы. – Петропавловск-Камчатский, 1985. – 285с.
329130
   Вулканизм и седиментогенез докембрия Кольского полуострова. – Апатиты, 1982. – 127с.
329131
   Вулканизм и седиментогенез докембрия северо-востока Балтийского моря. – Л, 1987. – 184с.
329132
  Покалюк В.В. Вулканизм и седиментогенез раннедокембрийских этапов развития Криворожско-Кременчугской структурно-формационной зоны Украинского щита : дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.01 / Покалюк Владимир Васильевич ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2015. – 508 л. – Приложение: л. 498-508. – Библиогр.: л. 453-493
329133
  Зайков В В. Вулканизм и сульфидные холмы палеоокеанических окраин / В В. Зайков, . – М., 1991. – 203с.
329134
   Вулканизм и тектогенез. – М, 1968. – 256с.
329135
  Лучицкий И.В. Вулканизм и тектоника девонских впадин Минусинского межгорного прогиба / И.В. Лучицкий. – Москва : АН СССР, 1960. – 276 с.
329136
  Лучицкий И.В. Вулканизм и тектоника девонских впадин Минусинского межгорного прогиба.. : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: / Лучицкий И.В.; АН СССР. Геол. ин-т. – М., 1957. – 25л.
329137
   Вулканизм и тектоника Луны. – Москва : Наука, 1974. – 251 с.
329138
   Вулканизм и формирование минеральных месторождений в альпийской геосинклинальной зоне. – Львов, 1969. – 106с.
329139
   Вулканизм и формирование минеральных месторождений в Альпийской геосинклинальной зоне (Карпаты, Крым, Кавказ). – Новосибирск : Наука, 1973. – 171с.
329140
   Вулканизм и формирование полезных ископаемых в подвижных областях Земли. – Тбилиси, 1987. – 170с.
329141
   Вулканизм Камчатки и некоторых других районов СССР. – М, 1963. – 252с.
329142
  Горшков Г.С. Вулканизм Курильской островной дуги / Г.С. Горшков. – Москва : Наука, 1967. – 288с.
329143
  Федорченко В.И. Вулканизм Курильской островной дуги: геология и петрогенезис. / В.И. Федорченко. – М., 1989. – 238с.
329144
   Вулканизм островных дуг : Сборник статей. – Москва : Наука, 1977. – 255с.
329145
  Далимов Т.Н. Вулканизм пермских континентальных рифов Кураминской зоны / Т.Н. Далимов. – Ташкент, 1986. – 111с.
329146
  Ломизе М.Г. Вулканизм Северо-Западного Кавказа и его связь с тектоникой / М.Г. Ломизе. – Москва : Московский университет, 1969. – 204с.
329147
  Есин С.В. Вулканизм средней части Восточного Сихотэ-Алиня / С.В. Есин. – Новосибирск, 1990. – 158с.
329148
   Вулканизм, гидротермальный процесс и рудообразование. – Москва : Недра, 1974. – 262с.
329149
  Василевский М.М. Вулканизм, пропилитизация и оруденение / М.М. Василевский. – Москва : Недра, 1973. – 278с.
329150
  Малеев Е.Ф. Вулканиты = Справочник / Е.Ф. Малеев. – Москва : Недра, 1980. – 240с.
329151
   Вулканиты раннего докембрия Кольского полуострова. – Л, 1980. – 160с.
329152
  Макаренко Г.Ф. Вулканичекие моря Земли и Луны / Г.Ф. Макаренко. – М, 1983. – 143с.
329153
  Левинсон-Лессинг Вулканическая группа Карадага в Крыму / Левинсон-Лессинг, Н Е. Дьяконова-Савельева. – Л, 1933. – 151с.
329154
  Лебединский В.И. Вулканическая корона Великой равнины / Лебединский В.И. ; АН СССР. – Москва : Наука, 1973. – 191 с., [1] л. схем. – (Серия "Настоящее и будущее Земли и человечества"))
329155
  Хохлов В.А. Вулканические грязи в Украине. Перспективы их бальнеологического и косметического применения // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 1. – С. 13-19 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
329156
  Токарев П.И. Вулканические землетрясения Камчатки / П.И. Токарев; АН СССР. МСССС при Президиуме АН СССР. Дальневосточн. научн. центр. – Москва : Наука, 1981. – 163с.
329157
   Вулканические зоны востока Азии. – Владивосток, 1978. – 128с.
329158
  Сахно В.Г. Вулканические зоны Среднего Приамурья / В.Г. Сахно. – Москва, 1976. – 100с.
329159
   Вулканические и вулкано-плутонические формации. – М
2. – 1966. – 295с.
329160
   Вулканические и интрузивные формации Приохотья. – Новосибирск, 1976. – 187с.
329161
  Логинов В.Ф. Вулканические извержения и климат / В.Ф. Логинов. – Л., 1984. – 64с.
329162
   Вулканические комплексы рифея и нижнего палеозоя Севера Урала. – Ленинград : Наука, 1973. – 212 с.
329163
   Вулканические образования Закарпатья : Путеводитель экскурсий 3 Всесоюзного вулканологического совещания. – Львов : Львовский ун-т, 1969. – 56с.
329164
   Вулканические образования Урала. – Свердловск, 1968. – 208с.
329165
  Бернадская Л.Г. Вулканические породы Днепровско-Донецкой впадины : автореф. дис. ... канд. геол-минерал. наук / Бернадская Л.Г. ; М-во высш. и сред. спец образования УССР. – Киев, 1961. – 22 с.
329166
  Бернадский Л.Г. Вулканические породы Днепровско-Донецкой впадины. : Дис... канд. геолого-минерл.наук: / Бернадский Л. Г.; АН УССР. Ин-т геологических наук. – К., 1961. – 353л. – Бібліогр.:л.339-353
329167
   Вулканические постройки протерозоя Карелии. – Ленинград : Наука, 1978. – 168с. + 4 вкладки
329168
   Вулканические пояса Востока Азии. Геология и металлогения. – Москва : Наука, 1984. – 504с. + Табл.108, ил.100, библиогр.:911 назв.
329169
   Вулканические серные месторождения и некоторые проблемы гидротермального рудообразования. – Москва : Наука, 1971. – 360 с.
329170
  Солонинко И.С. Вулканические стекла и близкие к ним породы Восточных Карпат и других районов Советского Союза. : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: 134 / Солонинко И.С.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1969. – 42л. – Бібліогр.:с.41-42
329171
  Волянюк Н.Я. Вулканические стекла Мухор-Талы и связанные с ними шаровые образования (К вопросу ликвации в кислых лавах) / Н.Я. Волянюк. – Москва : Наука, 1972. – 148с.
329172
  Ярмолюк В.В. Вулканические структуры обрушения Охотско-Чукотского вулканического пояса / В.В. Ярмолюк. – Новосибирск : Наука, 1973. – 104с.
329173
  Шириня К.Г. Вулканические туфы и туфолавы Армении / К.Г. Шириня. – Ереван, 1961. – 160с.
329174
   Вулканические фации Камчатки. – Москва : Наука, 1969. – 176с.
329175
  Коротеев В.А. Вулканические фации Урала / В.А. Коротеев. – Свердловск, 1986. – 204с.
329176
  Белоусов А.Ф. Вулканические формации / А.Ф. Белоусов, А.П. Кривенко, З.Г. Полякова; Отв.ред.Кузнецов Ю.А. – Новосибирск : Наука, 1982. – 281с.
329177
  Ляшкевич З.М. Вулканические формации Днепровско-Донецкой впадины / З.М. Ляшкевич, А.И. Марушкин. – Киев, 1982. – 180с.
329178
  Чернов В.И. Вулканические формации и порфировые интрузи Рудного Алтая / В.И. Чернов. – М., 1974. – 264с.
329179
  Белый В.Ф. Вулканические формации и стратиграфия северной части Охотско-Чукотского пояса : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Белый В.Ф.; АН СССР. Ин-т геолог. рудн. месторожд., петрограф., минералог. и геохим. Сев.-Вост. компл. науч.-иссл. ин-т. – М., 1967. – 31л. – Бібліогр.:с.28-31
329180
  Белый В.Ф. Вулканические формации и стратиграфия северной части Охотско-Чукотского пояса / В.Ф. Белый. – Москва : Наука, 1969. – 175с.
329181
  Ованесян М.Д. Вулканические шлаки Армянской ССР. (Геол. строение, генезис, вопросы разведки и перспективы развития) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 127 / Ованесян М.Д.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1968. – 19л.
329182
  Малинко В.В. Вулканические явления и строение земной коры / В.В. Малинко. – М., 1935. – 12с.
329183
  Лундквист А. Вулканический континент / А. Лундквист. – Москва, 1961. – 367 с.
329184
   Вулканический мел Дальнего Востока. – Владивосток, 1989. – 148с.
329185
  Церетели Д.Д. Вулканический рельеф Джавахетского нагорья : Автореф... канд. геогр.наук: 693 / Церетели Д. Д.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1969. – 17л.
329186
   Вулканический центр: строение, динамика, вещество. – М, 1980. – 300с.
329187
   Вулканический шлак и пемза, их месторождения и генезис. – М, 1987. – 126с.
329188
  Подклетнов Н.Е. Вулканическое органическое вещество / Н.Е. Подклетнов. – Москва, 1985. – 127 с.
329189
  Усенко І.С. Вулканізм Дніпровсько-Донецької западини і деякі міркування відносно стратиграфії кристалічного масиву // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 42-45
329190
  Покалюк В.В. Вулканізм і седиментогенез ранньодокембрійських етапів розвитку Криворізько-Кременчуцької структурно-формаційної зони Українського щита : автореф. дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.01 / Покалюк Володимир Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 39 с. – Бібліогр.: 48 назв
329191
  Трощенко В. Вулканіти і рубін Суміакатра, о. Мадагаскар / В. Трощенко, Ю. Бублик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 40-46. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Аналіз вулканітів невизначеного геологічного віку, які містяться в центральній частині Мадагаскару, показав їх відповідність толеїтам і схожість з пізньокрейдовими базальтами о. Мадагаскар. Ксеногенні включення у вулканітах свідчать про ...
329192
  Бернадська Л.Г. Вулканіти Ровенської області. / Л.Г. Бернадська. – Київ : АН УРСР, 1958. – 41с.
329193
  Горбулін В. Вулканічний синдром // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 16-22 червня (№ 23). – С. 1-2


  "Весняне політичне загострення почалося з "березневого божевілля", яке виявилося у фактичному оголошенні торгової війни між США та Китаєм, бравурно-агресивному виступі Путіна перед Федеральними зборами, висилці російських дипломатів із західних країн, ...
329194
  Светов А.П. Вулкано-плутонизм свекокарелид Балтийского щита / А.П. Светов. – Петрозаводск, 1990. – 321с.
329195
  Еремеев Н.В. Вулкано-плутонические комплексы калиевых щелочных пород / Н.В. Еремеев. – М., 1984. – 136с.
329196
   Вулкано-плутонические формации и их рудоностность. – Алма-Ата, 1969. – 256с.
329197
  Рудич К.Н. Вулкано-плутонические формации цепи Черского (северо-восточ. Азии). / К.Н. Рудич. – М., 1966. – 126с.
329198
   Вулкано-плутонический магматизм и железооруденение. – Новосибрск : Наука, 1970. – 124 с.
329199
  Федорин Я.В. Вулкано-тектонические структуры северо-западной части Мармарошского массива. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.04 / Федорин Я.В.; АН УССР. Ин-т геолог. наук. – К., 1981. – л.
329200
  Махнач А.С. Вулканогенная формация верхнего протерозоя (венда) Белоруссии / А.С. Махнач, Н.В. Веретенников. – Минск : Наука и Техника, 1970. – 234с.
329201
   Вулканогенно-кремнистые формации Камчатки. – Новосибирск : Наука, 1974. – 116с.
329202
   Вулканогенно-осадочные железорудные местороджения складчатых областей. – Киев, 1982. – 187с.
329203
   Вулканогенно-осадочные и гидротермальные марганцевые местрождения (Центральный Казахстан, Малый Кавказ и Енисейский кряж). – Москва : Наука, 1985. – 197с.
329204
   Вулканогенно-осадочные лито- и рудогенез. – Алма-Ата, 1981. – 156с.
329205
  Попов В.Е. Вулканогенно-осадочные месторождения / В.Е. Попов. – Ленинград : Недра, 1979. – 296с.
329206
   Вулканогенно-осадочные образования юга Дальнего Востока. – Владивосток, 1978. – 120с.
329207
  Корнюшина Е.Е. Вулканогенно-осадочные породы нефтегазоносных бассейнов Северо-Востока СССР / Е.Е. Корнюшина. – М, 1988. – 84с.
329208
  Гаврилов В.К. Вулканогенно-осадочные формации геоантиклинальных поднятий Малых и Больших Курил / В.К. Гаврилов, Н.А. Соловьева. – Новосибирск : Наука, 1973. – 152с.
329209
  Аржавитин П.В. Вулканогенно-осадочные формации Магнитогорского мегасинклинория : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 127 / Аржавитин П.В.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1972. – 28л. – Бібліогр.:с.26-28
329210
   Вулканогенно-осадочный лито- и рудогенез. – Алма-Ата, 1981. – 155с.
329211
   Вулканогенно-осадочный литогенез. – Южно-Сахалинск, 1974. – 282с.
329212
  Скрипченко Н.С. Вулканогенно-осводочное рудообразование / Н.С. Скрипченко. – М., 1966. – 292с.
329213
  Науменко В.В. Вулканогенное рудообразование в Паннонском срединном массиве / В.В. Науменко, Ф А. Коптюх Гончарук. – Киев : Наукова думка, 1986. – 121с.
329214
   Вулканогенные и вулкано-осадочные породы Дальнего Востока. – Владивосток, 1985. – 176с.
329215
  Логачев Н.А. Вулканогенные и осадочные формации рифтовых зон Восточной Африки / Н.А. Логачев; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т земной коры. – Москва : Наука, 1977. – 183 с., [1] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 174-182
329216
   Вулканогенные колчеданно-полиметаллические месторождения (на примере Рудного Алтая). – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1978. – 278с.
329217
   Вулканогенные месторожденияцветных металлов палеоостроводужных сооружений и проблемы генезиса руд (на примере рудных обьектов Грузии, Армении и Турции) / С. Кекелия, М. Кекелия, Н. Попхадзе, Н. Гагнидзе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 46-52. – (Геологія ; вип. 4 (79)). – ISSN 1728-3817


  Цель: изучение околорудного пространства вулканогенных месторождений цветных металлов палеоостроводужных сооружений (на примере Маднеульского месторождения) и определение условий их формирования с использованием геохимических и термобарогеохимических ...
329218
  Малеев Е.Ф. Вулканогенные обломочные горные породы / Е.Ф. Малеев. – Москва : Недра, 1977. – 213с.
329219
  Жамгоцев О.С. Вулканогенные породы девона междуречья Уруп-Теберда (Северный Кавказ), их минералогия, петрография и петрохимия : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Жамгоцев О.С. ; Рост. н/Дону гос. ун-т. – Ростов н/Дону, 1967. – 18 с.
329220
  Мануйлова М.М. Вулканогенные породы докембрия Северного Прибайкалья. / М.М. Мануйлова, В.В. Зарубин. – Л., 1981. – 88с.
329221
  Коптев-Дворников Вулканогенные породы и методы их изучения. / Коптев-Дворников. – М, 1967. – 382с.
329222
  Яковлев Г.Ф. Вулканогенные структурыместорождений полезных ископаемых / Г.Ф. Яковлев. – Москва, 1984
329223
  Сухов И В. Вулканогенные фармации юга Дальнего Востока. / И В. Сухов. – М, 1975. – 113с.
329224
   Вулканогенные формации Узбекистана. – Ташкент : Фан, 1971. – 286с.
329225
  Малеев Е.Ф. Вулканокластические горные породы / Е.Ф. Малеев. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 168с.
329226
   Вулканоплутонические ассоциации зоны перехода от континента к океану. – Владивосток, 1979. – 162с.
329227
  Лебединский В.И. Вулканы - грозное явление природы / В.И. Лебединский. – Киев : АН УССР, 1963. – 108с.
329228
  Тиррель Г.В. Вулканы / Г.В. Тиррель; Пер. с англ. Е.П.Заварицкой. – Ленинград-Москва-Грозный-Новосибирск : ОНТИ НКТП СССР, 1934. – 220с.
329229
  Заварицкий Е.П. Вулканы / Е.П. Заварицкий. – Москва-Ленинград, 1946. – 40с.
329230
  Заварицкая Е.П. Вулканы / Е.П. Заварицкая. – 4-е изд. – Москва, 1951. – 48с.
329231
  Набоко С.И. Вулканы / С.И. Набоко. – М., 1957. – 15с.
329232
  Тазиев Г. Вулканы / Г. Тазиев. – Москва : Изд-во ИЛ, 1963. – 117с.
329233
  Меняйлов А.А. Вулканы / А.А. Меняйлов. – Москва : Знание, 1965. – 95с.
329234
  Макдоналд Г. Вулканы / Г. Макдоналд. – Москва : Мир, 1975. – 431с. – (Науки о Земле)
329235
  Рэдулеску Д.П. Вулканы : Сегодня и в геологическом прошлом / Д.П. Рэдулеску. – Москва : Недра, 1979. – 255с.
329236
  Апродов В.А. Вулканы / В.А. Апродов. – Москва : Мысль, 1982. – 361, [6] с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 342-348. – (Природа мира)
329237
   Вулканы : Мифы. Карта. Механизм. Наблюдения. Везувий. Камчатка. Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 5. – С. 90-129 : Фото.Карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
329238
  Земская И.М. Вулканы 6 "Б" / И.М. Земская. – М., 1971. – 144с.
329239
  Борисов Э.М. Вулканы гнева / Э.М. Борисов. – Москва : Мысль, 1988. – 203с.
329240
  Влодавец В.И. Вулканы Земли / В.И. Влодавец. – Москва : Наука, 1973. – 169с.
329241
  Кузнецова Людмила Михайловна Вулканы Земли : Рек. указ. лит. в помощь лектору / Кузнецова Людмила Михайловна. – Москва : Знание, 1979. – 21с.
329242
  Раст Х. Вулканы и вулканизм / Х. Раст. – Москва : Мир, 1982. – 344с.
329243
  Лобков Е.Г. Вулканы и живые организмы : (экологические проблемы в биовулканологии) / Е.Г. Лобков. – Москва : Знание, 1988. – 62 с. – (Новое в жизни, науке, технике; Биология ; № 2)
329244
  Мархинин Е.К. Вулканы и жизнь (Проблемы биовулканологии) / Е.К. Мархинин. – Москва : Мысль, 1980. – 196с.
329245
  Воропинов В.С. Вулканы и землетрясения / В.С. Воропинов. – Иркутск, 1958. – 96с.
329246
   Вулканы и землетрясения : тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 11. – С. 106-133 : фото, карта, рис. – ISSN 1029-5828
329247
   Вулканы и извержения. – М, 1969. – 150с.
329248
  Ритман А. Вулканы и их деятельность / А. Ритман. – Москва : Мир, 1964. – 437с.
329249
  Лебединский В.И. Вулканы и человек / В.И. Лебединский. – Москва : Недра, 1967. – 203с.
329250
   Вулканы и четвертичный вулканизм срединного хребта Камчатки. – Москва : Наука, 1972. – 190с.
329251
  Зеленов К.К. Вулканы как источники рудообразующих компонентов осадочных толщ. / К.К. Зеленов. – Москва, 1972. – 214с.
329252
   Вулканы Карадага. – Киев : Наукова думка, 1991. – 104 с.
329253
  Павлов В.Р. Вулканы на земле и вулканические явления во вселенной : с 37 рис. в тексте и 1 картиной в красках / А.Р.(!) Павло, проф. // Ueber riesentopfe und ihre allgemeine Verbreitung in Nord-Deutschland / G.H. Berendt, 1880. – 64 с. : 37 ил., 1 л. цв. ил.
329254
  Масуренков Ю.П. Вулканы над интрузиями / Ю.П. Масуренков. – Москва : Наука, 1979. – 219с.
329255
  Льюис Н. Вулканы над нами : [роман] / Норман Льюис ; пер. с англ. А. Старцева. – Москва : Художественная литература, 1964. – 232 с. : ил.
329256
  Льюис Н. Вулканы над нами / Н. Льюис. – Москва, 1965. – 96с.
329257
   Вулканы нашей планеты : Карта // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 5. – С. 102-103 : Карта. – ISSN 1029-5828
329258
  Мархинин Е.К. Вулканы острова Кунашир. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Мархинин Е.К.; АН СССР. Лаборат. вулканологии. – М., 1958. – 27л.
329259
  Святловский А.Е. Вулканы служат людям. / А.Е. Святловский. – Владивосток, 1969. – 136с.
329260
  Влодавец В.И. Вулканы Советского Союза / В.И. Влодавец. – Москва : Госгеоиздат, 1949. – 164с.
329261
   Вулканы, геотермальные системы Камчатки. – Петропавловск-Камчатский, 1974. – 224с.
329262
  Павлов А.П. Вулканы, змлетрясения, моря, реки. / А.П. Павлов. – Москва, 1948. – 1-216с.
329263
   Вулканы, стратосферный аэрозоль и климат Земли. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 255с.
329264
  Заварицкая Е.П. Вулканы. / Е.П. Заварицкая. – 2-е изд., доп. – М.-Л., 1948. – 44с.
329265
  Заварицкая Е.П. Вулканы. / Е.П. Заварицкая. – 2-е изд. – М., 1951. – 48с.
329266
  Грюневальд Оливье Вулканы. Испепеляющая страсть : Природа // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 6. – С. 104-115 : Фото. – ISSN 1029-5828
329267
  Ауф Вулканы. На веревке в самое пекло / Ауф, дем Кампе Йорн // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 3 (180), март. – С. 42-55 : фото. – ISSN 1029-5828
329268
  Лоташ О.І. Вульгаризація мовлення в молодіжному середовищі // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 24-26. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
329269
  Борбенчук І.Н. Вульгаризми і пестливі слова слова як інновація Г.В. Катула у латинській поезії // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 68-71. – Бібліогр.: Літ.: с. 71; 6 п.


  В статті розглядаються впроваджені Г.В. Катулом нові виражальні засоби - вульгарні й пестливі слова, та досліджується роль експресивної лексики у віршах, її вплив на латинську поетичну мову. It describes new means of expression introduced by G.V. ...
329270
  Сироткин С.П. Вульгарная буржуазная политическая экономия в период общего кризиса капитализма / С.П. Сироткин, 1958. – 80с.
329271
  Сироткин С.П. Вульгарная буржуазная политическая экономия конца 19 - начала 20 вв / С.П. Сироткин, 1958. – 65с.
329272
  Максин В.И. Вульгарная буржуазная политическая экономия конца XIX - начала XX в. / В.И. Максин. – Минск, 1960. – 52с.
329273
  Циганкова Е.Г. ВУНАС: тюркологічні сюжети // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 130-135. – ISSN 1608-0599
329274
   Вундеркінди? Ні - захоплені!. – К, 1985. – 136с.
329275
  Решетник М.Д. Вундт (Wundt) Вільгельм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 581-582. – ISBN 966-316-069-1
329276
   Вуокатти. Ворота в Лапландию // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 5. – С. 17-19 : фото
329277
  Сидоренко Віктор Вуокатті. Дива північного краю // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 6 (150), грудень - січень. – С. 22-25 : фото
329278
  Гуторова Світлана Вуокатті. Зима на всяк смак : вояж-колекція / Гуторова Світлана, Гудзевата Марина // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 5 (95 ). – С. 44-48 : Фото
329279
   Вургун в раших сердцах. – Баку, 1976. – 99с.
329280
  Микитенко І.К. Вуркагани : Повість / І.К. Микитенко : Український робітник. – 143 с. – (Дешева літературна б-ка)
329281
  Микитенко І.К. Вуркагани : Брати: Повісті; Диктарута: П"єса: Вибр. твори: Для ст. та середн. шк віку / І.К. Микитенко. – Київ, 1966. – 221 с. – (Шкільна б-ка)
329282
  Микитенко І.К. Вуркагани : Вибрані твори: Для середн. та ст. шк. віку / І.К. Микитенко. – Київ : Веселка, 1966. – 221с. – (Шкільна біб-ка)
329283
  Микитенко І.К. Вуркагани : Повісті / І.К. Микитенко. – Київ : Веселка, 1971. – 240 с. – (Шкільна б-ка)
329284
   Вусаті діти. – Харьков : Прапор, 1974. – 207с.
329285
  Талвир А. Вутлан зажигает огни : роман / Алексей Талвир; пер. с чуваш. авт. и А.Дмитриева. – Москва : Советский писатель, 1967. – 364 с.
329286
  Стадниченко В. Вухатий географ Африки // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 4. – С. 37-39


  Мандри по Африці: Кенія
329287
  Ожоговська Г. Вухо від оселедця / Г. Ожоговська. – К., 1971. – 260с.
329288
  Ніколаєнко І.І. ВУЦПК як координаційно-керівний орган українського визвольного руху, 1921 рік / І.І. Ніколаєнко, Т.І. Шинкаренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 37-44. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  На основі архівних матеріалів, вперше введених до наукового обігу, висвітлюється маловідома тема створення, діяльності та розгрому координаційно-керівного органу повстансько-підпільного руху на Україні - ВУЦПК. This article highlights the little known ...
329289
  Стаховська А. Вучетич - історія життя : Документальна повість / Аеліта Стаховська. – Дніпропетровськ : Січ, 2005. – 273с. : іл. – ISBN 966-511-251-1
329290
  Бабенко Л.Л. ВУЧК - ДПУ - НКВС - НКДБ у системі взаємовідносин держави і церкви: історіографія проблеми (1920-ті - 1953 роки) // Історична пам"ять : наук. збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 28. – С. 45-62. – ISSN 2075-1451
329291
  Ашиток Н. ВФ слова і вторинна номінація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 31-34. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Досліджуються проблеми внутрішньої форми слова у контексті вторинної номінації.
329292
  Березова Д. Вхід для жінок заборонено: Есей // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 31 травня (№ 11). – С. 20


  Дарина Березова студіює літературну тволрчість в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У колі її зацікавлень - проза, есеїстика, літературна критика
329293
  Білик О.] Вхід за лінком, або Будьмо разом на відстані // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (90). – С. 22-24
329294
  Єрмаченко В. Вхідна мобільність як фактор розвитку сучасного вищого навчального закладу / В. Єрмаченко, О. Єрмоленко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 9/10 (135). – С. 59-69. – ISSN 1682-2366


  Розглядаються проблеми входження українського університету до міжнародного освітнього простору.
329295
  Сковорода Г. Вхідні двері до християнської доброчесності // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 5 : Джерела філософії Сковороди. – С. 7-18. – ISSN 0235-7941
329296
  Мукан Віра Вхідні тести з української мови для 5 класу
329297
  Бунчук Б.І. Вхідчини / Б.І. Бунчук. – Ужгород, 1984. – 40 с.
329298
  Мартин Д. Вход в атмосферу / Д. Мартин. – М, 1969. – 320с.
329299
  Ярошевский В.А. Вход в атмосферу космических летательных аппаратов / В.А. Ярошевский. – М., 1988. – 336с.
329300
  Гильдебранд Д.Р. Вход в атмосферу космического аппарата с экипажем со сверхорбитальной скоростью / Гильдебранд Д.Р. ; ЦАГИ, БНИ техн. перевод № 10357, 1961. – 14 с. : схемы
329301
  Богдашевский Д.И. Вход господень в Иерусалим : (Чтение 11 апр. 1910 г. в собр. Киев. отд. Православ. Палестин. о-ва) / Проф. Д.И. Богдашевский. – Киев : Тип. АО "П. Барский в Киеве", 1910. – [2], 25 с. – Из журн.: Труды Киевской духовной академии
329302
   Вход не воспрещен, или секретики детского отдыха от "Солвекс" : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 24-26
329303
  Десятерик Д. Вход через колючую проволоку : стрит-арт: истории и традиции // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 9. – С. 112-123. – ISSN 0130-6405


  Стрит-арт (англ. Street art - уличное искусство) - изобразительное искусство, отличительной особенностью которого является ярко выраженный урбанистический стиль. Основной частью стрит арта является граффити, постеры (некоммерческие), трафареты, ...
329304
  Туркевич В.З. Входження академічної установи у світовий науковий простір на прикладі Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля / за матеріалами засідання підготовила О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 5. – C. 54-55. – ISSN 1027-3239
329305
  Губань Р.В. Входження Бессарабії та Північної Буковини до складу Румунії (історико-правовий аспект) // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 5-8. – ISSN 2220-1394
329306
  Закусило О.К. Входження в європейський освітній простір - романтична ретроспектива і прагматична перспектива // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 64-68. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У доповіді дається огляд обставин утворення Європейського освітнього простору (ЄОС) і причин гальмування входження в нього вітчизняних університетів. Аналізується вплив основних учасників на форму і зміст навчання в умовах сучасної України. Проводиться ...
329307
  Закусило О.К. Входження в європейський освітній простір: романтична ретроспектива і прагматична перспектива // Ідея університету: сучасний дискурс : монографія / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, С.В. Курбатов, В.А. Бугров, А.С. та ін. Філіпенко. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 201-214. – ISBN 978-966-439-753-4
329308
  Бойчук М. Входження в європейський освітній та науковий простір як один з етапів євроінтеграції України // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 882-884. – ISBN 966-7522-07-5
329309
  Бурдонос Л.І. Входження вищої школи України до міжнародної системи освіти // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 12 (174). – С. 96-102. – ISSN 1993-6788
329310
  Чичук А. Входження вчителів-початківців у педагогічну діяльність у школах США // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 2. – С. 109-115. – ISSN 2308-4081
329311
  Кобченко К. Входження жінок у "чоловічий" храм науки: Університет св. Володиміра і жіноцтво // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 84-95. – ISBN 978-966-439-138-9


  Остаточне право навчатися без обмежень жінки отримали спершу в Інституті народної освіти, які в 1920-х рр. постали на базі університету, а потім у відновленому в 1933 р.Київському державному університеті.
329312
  Мордвінцев В. Входження Кримської області до складу України [Електронний ресурс] / В. Мордвінцев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Історичний фак., 2000. – Назва з сайту. - Режим доступу: http://www.history.univ.kiev.ua/rus/abiturient/~bilety.htm. - 29.09.09
329313
  Кульчицький С. Входження Криму до складу України // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 135-154
329314
   Входження національної системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження : моніторингове дослідж. : аналіт. звіт / [кер. авт. кол. Т.В. Фініков] ; Міжнар. благод. Фонд "Міжнар. Фонд дослідж. освіт. політики". – Київ : Таксон, 2012. – 55, [1] с. – Видання здійснено за фінансової та експертної підтримки Міжнародного фонду "Відродження". – Бібліогр.: с. 50-53. – ISBN 978-966-7128-83-8
329315
  Денисов В. Входження незалежної держави Україна в систему сучасного міжнародного правопорядку // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 51-66. – ISSN 1026-9932
329316
  Горбулін В.П. Входження ОПК України в європейський оборонно-промисловий простір / В.П. Горбулін, В.С. Шеховцов, А.І. Шевцов // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1 (34). – С. 5-10. – ISSN 2306-5664
329317
  Бурьян М.А. Входження Південного Кавказу до складу Російської імперії (кінець XVIII ст. - 1804 р.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 217-221. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
329318
  Крехівський О.В. Входження підприємства в ринок : методичний посібник для промислових підприємств / Крехівський О.В. ; Мін-во промислової політики України ; Державне підприємство "Державний інститут комплексних техніко-економічних досліджень". – Київ : Фенікс, 2008. – 80с. – ISBN 978-966-651-534-9
329319
  Самофалова Т.О. Входження України в глобальний економічний простір: альтернативи довготерміновій стратегії не існує // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 82-84


  Розглянуто сучасні умови формування нової економіки та "глобальних воріт" у контексті українських реалій; визначено напрями державної політики сприяння інтеграції України в глобальний економічний простір.
329320
  Вакуленко В Входження України в світовий аграрний ринок: ЄС, СОТ, ЦЄФТА, ЄАВТ, ЦЄЇ,СНД- нові форми економічних відносин. // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С. 148-151
329321
  Галака С.П. Входження України до групи ядерних постачальників // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 1. – С. 27-29.
329322
  Піскорська Г.А. Входження України до європейського й глобального інформаційного суспільств // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 161-169. – (Європейські дослідження)
329323
  Піскорська Г.А. Входження України до європейського ринку праці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 131-138. – (Європейські дослідження)
329324
  Ковальчук Т.Г. Входження України до світових структур регулювання охорони інтелектуальної власності // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 226-232. – Бібліогр.: Быблыогр.: 11 п. – ISBN 966-614-021-7
329325
  Лондар С.Л. Входження України у світовий економічний простір та трансформація фінансових визначень // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 39-49
329326
  Сеньків Ю. Входження українських земель до складу Великого князівства Литовського // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 22-23
329327
  Юровская О.Ф. Входи и здравствуй. / О.Ф. Юровская. – Алма-Ата, 1987. – 299с.
329328
  Мироненко І.А. Входини : поезії / І.А. Мироненко. – Харків, 1988. – 55 с.
329329
  Зиник Зиновий Входите! Открыто: лондонский паб. Идеальный дом // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 28-31 : Фото
329330
  Асланов Т. Входите, входите! : маленькие комедии / Таймаз Асланов. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1972. – 76 с.
329331
  Воронцова Н.Д. Входная диагностика урока. Этап первый - диагностика понятий // Педагогические технологии : проф. журнал для технологов образования: научн.раб.,преп. и асп. пед. обр. учрежд. ,системы повыш. квалиф., методистов и специалистов, а также учителей, повышающих свою квалификацию / НИИ школьных технологий. – Москва, 2010. – № 3. – С. 49-52
329332
  Буйновский А.С. и др. Входной контроль знаний в процессе обучения инженеров-химиков / А. С. Буйновский, С.А. Безрукова, М.К. Медведева, П. Б. Молоков, Н.Ф. Стась // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2006. – № 5. – С.42-48
329333
  Зубрилин А.А. Входной контроль как средство диагностики качества подготовки студентов вуза ( на примере работы с телекоммуникациями) // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2011. – № 2 (77). – С. 16-19. – ISSN 1998-1740


  В статье автор демонстрирует, каким образом может быть осуществлен входной контроль в практике преподавателя вуза. Приводится вариант системы заданий входного контроля для дисциплины «Компьютерные сети, Интернет и мультимедиа-технологии» Описывается, ...
329334
  Лавров С.С. Входной язык и интерпретатор системы программирования на базе языка ЛИСП для машины БЭСМ-6. / С.С. Лавров, Г.С. Силагадзе. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1969. – 122с.
329335
  Серебряков В.А. Входной язык системы автоматизации построения тансляторов Супер. / В.А. Серебряков, А.Н. Бездушный. – М, 1986. – 55с.
329336
  Красов Ю.С. Входные каскады высококачественных усилителей низкой частоты / Ю.С. Красов. – Москва, 1982. – 32 с.
329337
  Айнбиндер И.М. Входные каскады радиоприёмников : (Основы обобщ. теории и инж. расчета) / И.М. Айнбиндер. – Москва : Связь, 1973. – 327 с. : черт. – Библиогр.: с. 326-327
329338
  Перцов С.В. Входные цепи радиоприемников / С.В. Перцов, К.А. Щуцкой. – Москва : Энергия, 1973. – 256 с.
329339
  Сторожева М.Ф. Входя в этот дом. / М.Ф. Сторожева. – М., 1963. – 79с.
329340
  Кудрявцева Е.Л. Вхождение билингва в язык(и) в поликультурном обществе / Е.Л. Кудрявцева, Т.В. Волкова // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 4, июль. – С. 14-25. – ISSN 0130-9730
329341
   Вхождение в бизнес. – К, 1994. – 47с.
329342
  Смородина Т.А. Вхождение примесных центров в кристаллический слой полупроводника : Процессы образования монокристаллических слоев для микроэлектроники / Н.Н. Смородина, Т.А., Шефталь, А.П. Цуранов; АН СССР, Физико-технич. ин-т, Ин-т кристаллографии; Отв. ред. И.А. Смирнов. – Ленинград : Наука, 1986. – 175 с.
329343
  Ратушняк В.Н. Вхождение Северо-Западного Кавказа в состав России / В.Н. Ратушняк. – Краснодар, 1978. – 96с.
329344
  Гуслякова Е.В. Вхождение системы высшего образования Российской Федерации в Европейское пространство высшего образования: проблемы и задачи / Е.В. Гуслякова, А.Л. Демчук, И.Г. Телешова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 10. – С. 5-10. – ISSN 0869-3617


  В статье освещены основные факторы, оказывающие влияние на вхождение системы высшего образования РФ в Европейское пространство высшего образования. Особое внимание уделено вопросам подготовки Национального доклада Российской Федерации к предстоящей в ...
329345
  Поляков Н.В. Вхождение Украины в Болонский поцес / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 483-493. – ISBN 978-966-551-249-3
329346
  Чистяков А.Ф. Вхожу в июнь / А.Ф. Чистяков. – М., 1965. – 108с.
329347
  Вагнер Л.А. Вхожу, ваятель, в твою мастерскую / Л.А. Вагнер. – 2-е изд. – Москва, 1982. – 269с.
329348
  Костенко Наталія Вхопити реальне, коли медіа повсюдно : онтологичний інтерес у культурних дослідженнях і теорії медіа // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 1 січень-березень. – С.3-16. – ISSN 1563-3713
329349
   Вхутемас-Мархи традиции и новаторство. – Москва, 1986. – 108с.
329350
  Федоров К.Г. ВЦИК в первые годы советской власти (1917-1920 гг.) / К.Г. Федоров. – Москва : Гос. изд-во юрид. литературы, 1957. – 171 с.
329351
  Разгон А.И. ВЦИК Советов в первые месяцы диктатуры пролетариата / А.И. Разгон. – М, 1977. – 335 с.
329352
   Вчасно виявити глаукому - зупинити сліпоту! / Т.Б. Сикирицька, Н.Я. Козарійчук, І.Г. Бірюк, І.Л. Куковська // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 12, грудень. – С. 4-5
329353
  Самченко В. Вчать віртуозно грать. Київський інститут музики імені Глієра святкує 150-річчя // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 20 березня (№ 31). – С. 13


  "Заклад, який зорганізували 150 років тому в Києві для забезпечення високого виконавського рівня концертних виступів та оперних вистав, продовжує славну історію. З його історією пов’язані славні імена Миколи Лисенка, Левка Ревуцького, Григорія ...
329354
  Фещенко Є. Вчемо мобільно // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 25-26 грудня (№ 164). – С. 5


  Освітній проект з вивчення української мови в соціальній мережі має 27 тисяч прихильників.
329355
   Вчена рада // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 104-113 : Фото


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ).
329356
   Вчена рада ухвалила // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – 26 березня (№ 4)


  На засіданні розглядалося питання про стан та перспективи розвитку фізико-математичного та гуманітарного ліцеїв університету. Слухали директорів ліцеїв М.М. Величка та Г.С. Сазоненко.
329357
   Вчена рада ухвалила // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Квітень (№ 5)


  Розглядалося питання про стан та перспективи розвитку ф-ту іноземних мов. Відзначено досвід організації навчально-методичної роботи, здобутий кафедрами: германської філології (завідувач проф. Сахарчук Л.І.), франц. філології (зав. проф. Крючков ...
329358
   Вчена рада ухвалила // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Січень (№ 1)


  Вчена рада розглянула питання про стан і перспективи розвитку історичного фак-ту.
329359
   Вчена рада ухвалила // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Червень (№ 6)


  Вчена рада розглянула питання про впровадження сучасних інформаційних технологій у бібліотечну справу університету. Створена для цього комісія (голова - А.Є. Конверський) ознайомилася з бібілотечними процесами: поновленням бібліотечного фонду, ...
329360
   Вчена рада ухвалила // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Червень (№ 6)


  Вчена рада університету розглянула питання про підготовку електронних навчально-методичних матеріалів.
329361
   Вчена рада ухвалила // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Лютий (№ 2)


  Вчена рада заслухала голову комісії професора Я.Б. Олійника та співдоповідача, декана Геологічного факультету КНУТШ професора Вижву С.А.
329362
   Вчена рада ухвалила // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  Ухвали Вченої ради університету 2010 року.
329363
   Вчена рада ухвалила // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 5)


  На черговому засіданні Вченої ради університету присутні заслухали наукову доповідь декана факультету соціології А.П. Горбачика. З інформацією про співпрацю КНУТШ з Національною академією наук України виступив проректор з наукової роботи В.І. ...
329364
   Вчена рада ухвалила // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Вересень (№ 12)


  5 вересня відбулося перше у новому навчальному році засідання Вченої ради ун-ту, на якому розглянуто й прийнято рішення з ряду важливих питань. Голова Вченої ради Л. В. Губерський привітав членів ради з початком нового навч. року. Перший проректор О. ...
329365
   Вчена рада ухвалила // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  На засіданні Вченої ради університету ректор Л.В. Губерський вручив атестати професора, дипломи доктора наук іі відзнаку Вченої ради університету. Академікові Л.В. Губерському і ветеранові війни та праці,професорові Інституту філології М.С. ...
329366
   Вчена рада ухвалила // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  На лютневому засіданні Вченої ради університету (2011 р.) ректор академік Л.В. Губерський вручив дипломи доктора наук, почесні відзнаки Вченої ради. Члени Вченої ради розглянули питання про присвоєння вчених звань, про створення кафедр в ННЦ ...
329367
   Вчена рада ухвалила // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  Відбулося чергове засідання Вченої ради університету, на якому розглянуто низку питань: 1. Ректор, академік Л.В. Губерський проінформував членів Вченої ради про нагородження університету Дипломом і Золотою медаллю міжнародної виставки "Освіта та ...
329368
   Вчена рада ухвалила // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Листопад (№ 15)


  Листопадове засідання Вченої ради університету. Голова Вченої ради ун-ту Л. Губерський урочисто вручив відзнаки "Почесного доктора Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка" проф. ун-ту Луї Пастера (м. Страсбург) Іву Мепі та інші відзнаки. Перший проректор О.К. ...
329369
   Вчена рада ухвалила // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  Ректор акад. Л.В. Губерський привітав колег, удостоєних високих урядових відзнак і нагород: директора Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича В.Г. Нестеренко - з присвоєнням звання Заслужений працівник культури; док. соц.н., проф., акад. АНВШ Ю.І. ...
329370
   Вчена рада ухвалила // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  На черговому засіданні Вченої ради університету розглянуто низку питань: 1. Ректор Л. Губерський вручив Відзнаку Вченої ради президентові Укр. фізичного товариства Л.В. Литовченку та атестати професорів Київського національного університету імені ...
329371
   Вчена рада ухвалила // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Квітень (№ 6/7)


  На черговому засіданні Вченої ради університету розглянуто такі питання: 1. Ректор Л. Губерський вручив Відзнаку Вченої ради проф. К.І. Чурюмову та диплом доктора наук; атестати професорі КНУТШ; 2. Розглянуто питання про присвоєння вчених звань і ...
329372
   Вчена рада ухвалила // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  На вченій раді (ВР) університету ректор Л. Губерський вручив дипломи лауреатам конкурсу студентських піар-проектів студенткам Ін-ту журналістики - О. Смешко, О. Селіоновій та А. Тюменцевій, а також диплом Інститутові журналістики за високі результати ...
329373
   Вчена рада ухвалила // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 2


  1. Ректор Л. Губерський вручив: Відзнаку Вченої ради проф. кафедри новітньої історії, докт. істор. наук А.Г. Слюсаренку; посвідчення і пам"ятний знак "Заслужений професор КНУ імені Тараса Шевченка" деканові істор. факультету, проф. В.Ф. Колеснику: ...
329374
   Вчена рада ухвалила // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 1


  На засіданні Вченої ради ректор університету вручив дипломи професора та доктора наук науковцям КНУ. На засіданні виступили П.О. Бех, С.А. Вижва, В.А. Бугров. З інформацією про роботу Постійної комісії Вченої ради з наукової роботи виступив голова ...
329375
   Вчена рада ухвалила // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 2


  На черговому засіданні ВР відбулося урочисте вручення нагород: Надзвичайний і Повноважний Посол Греції в Україні вручив орден Доброчинності Грецької Республіки члену-кор. НАН України, проф. і засновниці сучасної кафедри елліністики Інституту філології ...
329376
   Вчена рада ухвалила // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 2


  На черговій Вченій раді розглянуті такі питання: 1. Ректор Л. Губерський вручив відзнаку Вченої ради університету проф. зав. кафедри вірусології ННЦ "Інститут біології", докт. біол. наук В.П. Поліщуку, а також дипломи докторів наук А.Л. Богачову та ...
329377
   Вчена рада ухвалила // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 1


  На Вченій раді розглянуті такі питання: 1. Ректор Л. Губерський вручив атестати професорів КНУ ім. Тараса Шевченка та Відзнаки Вченої ради університету. 2.1 Розглянуто питання про присвоєння вчених звань, ухвалено відповідне рішення. 3.1 Заслухали і ...
329378
   Вчена рада ухвалила // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 2


  "...Відбулося лютневе засідання Вченої ради нашого університету, на якому розглянуто низку питань. I. Ректор університету академік Л.В.Губерський вручив відзнаку Вченої ради університету директорові Інституту післядипломної освіти В.М. Пересєкіну, а ...
329379
   Вчена рада ухвалила // Київський університет. – Київ, 2014. – Червень (№ 10). – С. 2


  Ректор академік Л.В. Губерський вручив відзнаку Вченої ради університету докт. філол. наук, проф., зав. каф. теорії та практики перекладу з німецької мови Інституту філології Т.Р. Кияку, а також атестати професора науковцям КНУ. Члени Вченої ради ...
329380
   Вчена рада ухвалила // Київський університет. – Київ, 2021. – Червень (№ 6). – С. 5


  "7 червня 2021 року відбулося чергове засідання Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яка розглянула питання позбавлення Олександра Лукашенка звання Почесного доктора Київського національного університету імені Тараса ...
329381
   Вчена Рада ухвалила // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Червень (№ 7)


  На початку засідання ректор університету академік Л.В.Губерський вручив Відзнаки Вченої ради викладачам університету. Про сучасний стан і перспективи розвитку міжнародного наукового співробітництва КНУ імені Тараса Шевченка доповів проректор з наукової ...
329382
   Вчена Рада ухвалила // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Грудень (№ 14/15)


  На грудневому засіданні Вченої ради університету щиро привітали новообраних дійсних членів Національної академії педагогічних наук України.
329383
   Вчена Рада ухвалила // Київський університет. – Київ, 2014. – Березень (№ 5). – С. 2


  На березневому засіданні Вченої ради були розглянуті такі питання: "...І. Ректор університету Л.В.Губерський вручив диплом доктора філософських наук С.В.Руденку, а також привітав завідувача кафедри факультету кібернетики, члена Вченої ради ...
329384
   Вчена рада: на порядку денному: Про комп"ютери та комп"ютеризацію // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Січень (№ 1)


  Про досягнення в галузі комп"ютеризації навчальної та наукової роботи в університеті, про матеріальне забезпечення застосування ЕОМ; про розвиток комп"ютерної мережі, Відзначено, що всі позитивні зміни сталися завдяки налагодженій роботі ...
329385
   Вчене звання: кому воно потрібне? Чому здобуття докторського ступеня часто є маркуванням часу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 35 (252). – С. 28-31. – ISSN 1996-1561
329386
  Снєгірьов П. Вчений-велетень, лікар від Бога: 15 років тому пішов із життя академік Анатолій Дмитрович Візір // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (122). – С. 124. – ISSN 1562-1146


  Анатолій Дмитрович Візір - академік Національної академії наук України (1992), академік Академії медичних наук (АМН) України (1993), доктор медичних наук (1967), професор (1968), заслужений працівник вищої школи УРСР (1977), завідувач кафедри ...
329387
  Горбань В.І. Вчений-гуманіст // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 42-43. – ISBN 978-617-7450-09-1


  Процевський Олександр Іванович (1929-2016) - український правознавець.
329388
  Тонкошкур І. Вчений-гуманітарій кінця XIX - першої половини XX ст.: образи українських інтелектуалів у текстах В. Петрова-Домонтовича // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 181-183. – ISBN 978-966-171-893-6
329389
   Вчений-економіст, менеджер власної особистості // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (578). – С. 90-92. – ISSN 0131-775Х


  До 70-річчя професора А.І. Кредісова.
329390
  Шендеровський В. Вчений-ентомолог Олександр Грановський-Неприцький (до 130-річчя від дня народження) / В. Шендеровський, В. Липовецький // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2017. – № 6 (68). – С. 8-11. – ISSN 1819-7329
329391
  Кремень В. Вчений-енциклопедист // Академік В.А. Роменець: творчість і праці : [зб. статей] / Нац. акад. пед. наук України ; [упоряд. П.А. М"ясоїд ; відп. ред. Л.О. Шатирко ; редкол.: В.Г. Кремень (голова), С.Д. Макаренко, Л.В. Губерський та ін. ; передм. В.Г. Кремень]. – Київ : Либідь, 2016. – С. 6-8. – ISBN 978-966-06-0714-9
329392
   Вчений-енциклопедист Дмитро Іванович Чижевський : До 40-річчя з дня народження: Бібліогр. покажч. – Кіровоград, 1994. – 17с.
329393
  Жулинський М. Вчений-інтелектуал світового рівня // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 4 травня (№ 17/18). – С. 6-7


  Неосяжні горизонти науково-дослідних зацікавлень ученого-орієнталіста світового масштабу Омеляна Пріцака.
329394
  Чисніков В.М. Вчений-криміналіст професор О.Д. Кісільов: невідомі сторінки біографії // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н-д експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац.ак.внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 1 (15). – С. 195-207. – ISSN 1992-4437
329395
   Вчений-правознавець, знаний фахівець у сфері договірного права - Володимир Васильович Луць // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 443-444. – ISSN 1026-9932
329396
   Вчений-правознавець, організатор юридичної науки - академік Борис Мусійович Бабій


  У серпні 1947 р. Б. Бабій повернувся до університету викладачем, а згодом і заступником декана юридичного факультету.
329397
  Янів В. Вчений - Богослов // Українське слово. – Париж, 2010. – 01.11.2010 (число 3005). – С. 4


  Верховний Архієпископ Йосиф Сліпий (у світі Йосиф Коберницький-Дичковський) — єпископ Української греко-католицької церкви, кардинал Римо-католицької церкви.
329398
  Акімов І.А. Вчений - натураліст (до 90-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України М.М. Щербака) / І.А. Акімов, В.О. Харченко // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 10. – C. 89-94. – ISSN 1027-3239
329399
   Вчений - педагог - організатор (до 80-річчя з дня народження В.С. Козиря) // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 177-180 : фото. – ISSN 2311-6609
329400
   Вчений - правознавець у галузі цивільного права - Гавриїл (Габрієль) Шершеневич // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 240-241. – ISSN 0132-1331
329401
  Гутник М. Вчений в галузі котлобудування, професор Харківського практичного технологічного інституту Олексій Іванович Предтеченський (1857-1905): до 160-річчя від дня народження // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського ; Держ. політехн. музей ; редкол.: Ільченко М.Ю., Бобир М.І., Реєнт О.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 24. – С. 40-44. – ISSN 2079-2999
329402
  Меншун В.І. Вчений воістину глибинного розуму, енциклопедичних знань та дивовижної для нашого часу порядності


  Штрихи до портрета академіка НАНУ В.К. Мамутова
329403
  Козирський В. Вчений зі світовим іменем / В. Козирський, А. Лень // Урядовий кур"єр. – Київ, 2000. – 14 жовтня (№189). – С. 6


  Про засновника першої фізичної школи в Києві М.П. Авенаріуса. З 1865 р. доцент кафедри фізики в Київському університеті Св. Володимира.
329404
  Ковальчук А. Вчений і патріот України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 13 лютого - 26 лютого (№ 7/8)


  Мирослав Попович - український вчений, директор Інституту філософії АН України.
329405
  Пономаренко Л. Вчений і педагог - Валентина Олексіївна Маркіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 46-47. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  В статті розкривається життєвий шлях, наукові досягнення та педагогічна діяльність доктора історичних наук, професора В.О. Маркіної. Scientific achievements and pedagogical activity of doctor of history professor V.O. Markina is considered in the ...
329406
  Заморій П.К. Вчений і педагог В.М. Чирвинський (до 90-річчя з дня народження) : хроніка // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 185-193. – Список літ.: с.190-193
329407
  Шендеровський В. Вчений із козацького роду [О. Ситенко] // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2013. – № 4 (48). – С. 5-7


  Свою педагогічну діяльність , розпочату у Харкові, він продовжував і в Київському ун-ті, де він створив наукову школи у галузі ядерної фізики і фізики плазми.
329408
  Гуменюк О. Вчений на службі народу // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2015. – № 50. – С. 10. – ISSN 0027-8254


  Володимир Кубійович - видатний географ, історик, демограф, енциклопедист, громадсько-політичний діяч.
329409
  Гаврилюк И.И. Вчений нянь / И.И. Гаврилюк. – Ужгород, 1983. – 112с.
329410
  Патон Б. Вчений повинен бути високоморальним і чесним. Чесним - перед наукою і суспільством // Світ. – Київ, 2013. – листопад (№ 43/44). – С. 2-3


  Про Академію наук, про науку в Україні і про людину в науці - розмова з президентом НАН України Б.Є. Патоном.
329411
  Халікова Л. Вчений про екстаз у візантійських ісіхастів та рейнських місстиків // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 426-428
329412
  Шендеровський В. Вчений світового виміру // Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 3. – С. 14-15.
329413
  Шендеровський Василь Вчений світового виміру // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 115-118. – ISSN 0869-3595
329414
  Коляденко І.В. Вчений ступінь або ступінь МВА? // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2012. – Вип. 1 (17). – С. 146-149


  У статті розглядаються дві моделі освіти: класична і бізнес-модель. Як приклад класичної освіти наводиться написання дисертації для отримання вченого ступеня. Прикладом бізнес-освіти служить отримання ступеня майстра ділового адміністрування (МВА).
329415
  Тверитникова О.Є. Вчений у галузі електротехніки - член-кореспондент АН УРСР О.М. Мілях (до 110-річчя з дня народження) // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 158-172
329416
  Лавріненко О.В. Вчений у галузі електротехніки – професор В.Л. Бенін (до 100-річчя від дня народження) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 8, вип. 2 (13). – С. 328-339. – ISSN 2415-7422
329417
  Пістоленко І.О. Вчений, інженер, історик, пам"яткознавець, музеолог : до 80-річчя від дня народження Л.О. Гріффена // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2016. – Вип. 22. – С. 58-60. – ISSN 2079-2999
329418
  Завальнюк О.М. Вчений, інтелектуал, педагог, гуманіст, патріот // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 9-36. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074


  До 60-річчя доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Анатолія Григоровича Філінюка. Досліджується життєвий і творчий шлях, наукові здобутки та загальнолюдський потенціал.
329419
  Волков С. Вчений, людина, друг // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), П. Бех, А. Бойко, Л. Іванова (ред.), Л. Кіт, В. Невесенко, В. Радчук, В. Різун, В. Сергійчук, Р. Синельников, В. Суярко, О. Чекмишев]. – Київ, 2000. – Грудень (№ 8). – С. 1, 2


  Штрихи до портрета В.В. Скопенко.
329420
  Телегус В.С. Вчений, людина, патріот / В.С. Телегус, М.Д. Василега // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 3-7. – (Хімія ; Вип. 33)


  Коротко висвітлено життєвий шлях, наукову та педагогічну діяльність професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Андрія Матвійовича Голуба.
329421
  Криволапов Михайло Вчений, митець, педагог : виповнилося 90 років Олексію Романовському - міністру культури 1973-1978 років // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 12-14. – ISSN 0868-9644
329422
  Данилова В.М. Вчений, педагог і автор нашого журналу - Руфіна Петрівна Виноградова / В.М. Данилова, О.О. Гудкова // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9/10 (145). – С. 47. – ISSN 2518-7104


  Виноградова Руфіна Петрівна (н. 1933) - український біохімік. Доктор біологічних наук (1986), професор (1988). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1998). Закінчила Київський університет (1956), де відтоді й працювала: 1986-2000 ...
329423
  Зимомря М. Вчений, педагог, громадсько-культурний діяч: До 70-річчя від дня народження Миколи Мушинки // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С. 101-103. – ISSN 0130-6936
329424
   Вчений, педагог, організатор наукових досліджень світового океану (до 75-річчя Олексія Юрійовича Митропольського) / С.М. Довбиш, В.П. Коболєв, С.Г. Половка, В.П. Усенко // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2017. – № 2 (48). – С. 81-88. – ISSN 1999-7566
329425
  Пономарьов О. Вчений, педагог, особистість: До 80-річчя від дня народження І. А. Зязюна / О. Пономарьов, О. Романовський, М. Черемський // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (93). – С. 8-13. – ISSN 1562-529Х
329426
  Швидкий Васил Вчений, який любить слово "уперше" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 12-13. – ISSN 0868-9644
329427
   Вчені-аграрники - сільськогосподарському виробництву : Міжвідомчий збірник наукових робіт. – Чернівці : Прут, 1993. – 329с.
329428
   Вчені-генетики і селекціонери у галузі рослинництва. – Київ : Аграрна наука, 2000. – 363, [4] с. : портр. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Українські вчені-аграрії XX століття" ; кн. 4). – ISBN 966-540-029-0
329429
  Шевченко В.В. Вчені-історики Одеси в умовах політичних процесів 1917-1944 рр. // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 78-80. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
329430
  Зербіно Д.Д. Вчені-лідери та їхні наукові школи: основа розвитку та прогресу дослідницькоп університету // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 16-17
329431
   Вчені-медики НМУ імені О.О.Богомольця: ювілеї 2020 року : календар знаменних і пам"ятних дат / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; [уклад.: Н.В. Острікова, Л.С. Медяник, Л.В. Галицька ; відп. за вип. Л.В. Папуша]. – Київ : Бібліотека НМУ ім. О.О. Богомольця, 2019. – 15 с., включ. обкл. : іл., портр. – Без тит. арк.
329432
   Вчені-селекціонери у тваринництві. – Київ : Аграрна наука, 1997. – 249, [1] с. : портр. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Українські вчені-аграрії XX століття" ; кн. 1). – ISBN 966-540-100-9
329433
  Чумак М.Є. Вчені-фізики і космополітизм // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 149-152. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988


  Згадується Де-Метц Г.Г. (КУ).
329434
  Литвиненко Л. Вчені-філологи Ніжинського університету / Л. Литвиненко, І. Супруненко // Інформаційно-науковий вісник : наук.-бібліогр. вид. / Ніжинський, університет імені Миколи Гоголя. Бібліотека державний. – Ніжин, 2010. – Вип. 1. – С. 37-42
329435
   Вчені-хіміки. Почесні члени Університету Св. Володимира (1834-1919) / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал; В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – [Київ] : Прайм, 2001. – 160 с. – (Почесні члени Університету Св. Володимира. (1834-1919)). – ISBN 966-95679-9-8
329436
   Вчені-юристи України : Довідник. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – 610с. – ISBN 966-7024-23-1
329437
   Вчені - будівельникам метро // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 13)


  Університетські вчені посприяли пришвидшенню будівництва лінії метро на Теремки. При гідрогеологічному обгрунтуванні проекту будівництва станції метро "Голосіївська" застосували розроблену на кафедрі гідрогеології та інженерної геології геологічного ...
329438
   Вчені вузів Одеси : Біобібліографічний довідник. – Одеса. – (Серія біобібліографічних довідників)
Вип. 1 Природничі науки. 1865-1945 : Частина 4. Фізики. Астрономи. – 2003. – 172с.
329439
   Вчені двох українських вишів працюватимуть над проектом з розвитку математичних компетентностей молоді // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (178). – С. 6. – ISSN 1682-2366


  "Проект "DeDiMaMo" ("Розвиток математичних компетентностей студентів за допомогою цифрового математичного моделювання") українських та норвезьких дослідників переміг у грантовій програмі Eurasia. Він передбачає, що вчені запропонують нові методики для ...
329440
  Саблук П.Т. Вчені економісти-аграрники консолідують сили на пріоритетних напрямах пореформеного розвитку аграрного виробництва // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 6. – С.3-5
329441
   Вчені з Литви запрошують колег долучитися до пректу з утилізації диоксиду вуглецю // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (188). – С. 6. – ISSN 1682-2366


  У межах міжнародної програми EUREKA колектив науковців з Литви шукає партнерів з України для спільного виконання проєкту "Utilisation of carbon dioxide by using iron compounds". Долучитися можуть представники наукових установ, вишів, малих та середніх ...
329442
  Державний Вчені записки Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Київ : КНЕУ
Вип. 16. – 2014. – 230 с. – Резюме укр., англ. мовами
329443
   Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків, 1995-
Т. 6. – 2000
329444
   Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків, 1995-. – ISBN 966-7557-02-2
Т. 6-ІІ : Громадянськість інтелігенції: шляхи формування у кризовому суспільстві. – 2001
329445
   Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків : Око, 1995-
Том 8. – 2002. – 664 с.
329446
   Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків : НУА, 1995-. – ISBN 966-7557-52-9
Том 9. – 2003. – 608 с.
329447
   Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків : НУА, 1995-. – ISBN 966-8558-15-4
Том 10. – 2004. – 608 с. – резюме - укр., англ. мовами. З 2004 р. назва Харк.гум. університет "НУА"
329448
   Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків : НУА, 1995-
Том 11. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
329449
   Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків : НУА, 1995-
Том 12. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
329450
   Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків : НУА, 1995-. – ISSN 1993-5560
Т. 13, кн.1 : Актуальні проблеми освіти. – 2007. – резюме - укр., англ. мовами
329451
   Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків : НУА, 1995-. – ISSN 1993-5560
Т. 13, кн.2 : Проблеми економіки та філології. – 2007. – резюме - укр., англ. мовами
329452
   Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць. – Харків : НУА, 1995-. – ISSN 1993-5560
Т. 14. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
329453
   Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць. – Харків : НУА, 1995-. – ISSN 1993-5560
Т. 15. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
329454
   Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць. – Харків : НУА, 1995-. – ISSN 1993-5560
Т. 16. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
329455
   Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць. – Харків : НУА, 1995-. – ISSN 1993-5560
Т. 17. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
329456
   Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць. – Харків : Вид-во НУА, 1995-. – ISSN 1993-5560
Т. 18, кн. 2 : Гуманітарні і соціально-економічні проблеми розвитку сучасного українського соціуму. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
329457
   Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць. – Харків : Вид-во НУА, 1995-. – ISSN 1993-5560
Т. 18, кн.1 : Освіта: традиції та інновації в умовах соціальних змін. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
329458
   Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць. – Харків : НУА, 1995-. – ISSN 1993-5560
Т. 21. – 2015. – 603 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
329459
   Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць. – Харків : НУА, 1995-. – ISSN 1993-5560
Т. 22. – 2016. – 556 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Видання присвячено 25-річчю Академії
329460
   Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць. – Харків : НУА, 1995-. – ISSN 1993-5560
Т. 23. – 2017. – 580 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
329461
   Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" = Research Bulletin of Kharkiv University of Humanities "Peopie"s Ukrainian Academy" : збірник наукових праць / редкол.: Астахова К.В., Астахова В.І., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків : НУА, 1995-. – ISSN 1993-5560
Т. 24. – 2018. – 458, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
329462
   Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" = Research Bulletin of Kharkiv University of Humanities "Peopie"s Ukrainian Academy" : збірник наукових праць / редкол.: Астахова К.В., Астахова В.І., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків : НУА, 1995-. – ISSN 1993-5560
Т. 25. – 2019. – 441, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
329463
  Харківський Вчені записки Харківського інституту управління. Серія "Наука і практика управління" : науковий журнал. – Харків. – ISBN 966-7610-02-0
  вип. 32. – 2012. – 406 с. – Резюме мовою статті.- Назва вип. серії: "Економічні аспекти сучасних технол. упр. в економіці, науці, освіті в XXI cт. в умовах фін. кризи": матеріали міжнар. науково-практ. конф., Харків, 28 жовтня 2011 р.
329464
  Харківський Вчені записки Харківського інституту управління. Серія "Наука і практика управління" : науковий журнал. – Харків. – ISBN 966-7610-02-0
  спецвип. № 13 (33). – 2012. – 296 с. – Резюме мовою статті. - Назва вип. серії: "Студентська наукова діяльність в умовах входження України в Європейський та Світовий простір": матеріали міжвуз. студент. науково-практ. конф., Харків, 19 квітня 2012 р.
329465
  Миколюк О. Вчені знов протестують // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 4-5 листопада (№ 200/201). – С. 2


  Заплановані видатки на науку на 2017 рік - найнижчі за всі роки незалежності.
329466
   Вчені Інституту історії України : біобібліогр. довідник / С.І. Білокінь, П.М. Бондарчук, Г.С. Брега, Н.Ф. Васильєва, Г.П. та ін. Герасимова; [С.І. Білокінь та ін. ; редкол.: В.А. Смолій (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України, Фонд розвитку іст. досліджень. – Київ : Інститут історії України НАН України, 1998. – 425, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Серія "Українські історики" ; вип. 1). – ISBN 966-02-0022-6
329467
   Вчені Київського університету - народному господарству і культурі : загальні наукові збори : програма. – Київ, 1976. – 26 с.
329468
  Стельмах С. Вчені Київського університету в німецьких університетах (XIX - початок XX ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 16 : Німці в етнокультурному просторі України. – С. 148-152


  В XIX - на початку XX ст. багато професорів і доцентів Київського університету отримали можливість тривалих закордонних поїздок. Насамперед, це були представники природничих факультетів і медики, які використовували поїздки для дослідницької роботи в ...
329469
  Ховрич С.М. Вчені КПІ в історії міста Києва // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ-Донецьк, 2001. – Вип. 17. – С. 314-319. – ISBN 966-02-0598-8
329470
  Гаврилюк Ю. Вчені підляшани у національних досвітах // Гомін України. – Торонто, 2013. – Рік 65, 5 лютого (№ 6). – С. 4-5
329471
  Мацибок-Стародуб Вчені про голодомор // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-27 листопада (№ 44/46). – С. 1


  Міжнародна науково-практична конференція була проведена в КНУ імені Тараса Шевченка. Відкрив конференцію Іван Патриляк, декан історичного факультету. Із промовами виступили шановані науковці Університету: В.Сергійчук - завідувач кафедри історії ...
329472
  Гончарова Г. Вчені ради вищих навчальних закладів: порядок формування та повноваження // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 56-58. – ISSN 0132-1331
329473
   Вчені Росії про Закарпаття : із карпатознавчої спадщини / МОН України ; Ужгородський нац. ун-т, Каф-ра нової і новітньої історії та історіографії ; [ упоряд. О.С. Мазурка, І.О. Мандрика ]. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2009. – 520 с. – ISBN 978-966-2921-56-4
329474
  Охременко О. Вчені ступені і Болонський процес: проблеми і перспективи розвитку вітчизняної науки // Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми / МАУП. – Київ, 2007. – № 8. – С. 65-69. – ISSN 0868-8893
329475
   Вчені сучасної України (доктори юридичних наук та професори зі спеціальностей 12.00.08. - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 327-343. – ISBN 978-617-573-038-6
329476
   Вчені у галузі тваринництва. – Київ : Аграрна наука, 1999. – 424 с. : портр. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Українські вчені-аграрії XX століття" ; кн. 2). – ISBN 966-540-029-0
329477
   Вчені у галузях механізації, електрифікації та меліорації. – Київ : Аграрна наука, 2000. – 298 с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Українські вчені-аграрії XX століття" ; кн. 3). – ISBN 966-540-100-9
329478
  Абліцов В. Вчені України – лауреати міжнародних премій і нагород // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 4. – С, 3-192. – ISBN 978-966-360-180-9 (вип. 4) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  Випуск присвячено видатним українцям - лауреатам престижних міжнародних премій і нагород, які зробили значний внесок у розвиток світової науки і техніки.
329479
  Шаров І.Ф. Вчені України: 100 видатних імен / Ігор Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – 488с. – ISBN 966-505-054-0
329480
  Калакура Я. Вчені Університету св. Володимира як фундатори української археографії // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження : [зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка (м. Київ, 9 жовт. 2014 р.)] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко ; редкол.: Г.В. Папакін (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, 2015. – С. 38-47. – ISBN 978-966-02-7529-4


  "Історіографія української археографії це все ще не зоране поле, по якому пройшов лише культиватор. У ній залишається багато незаповнених лакун, нез’ясованих проблем, у т. ч. недостатньо досліджена роль учених Університету св. Володимира у закладанні ...
329481
   Вчені філологи Ніжинської вищої школи : Бібліогр. покажч. – Нижин, 1993. – 335с.
329482
  Тимошик Микола Вченість і віра - як покликання : до 70-річчя Дмитра Степовика // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 36-37. – ISSN 0868-9644
329483
  Медведєва Н.Б. Вчення академіка І.П. Павлова про регуляцію діяльності внутрішніх органів корою головного мозку / Н.Б. Медведєва; Комітет у справах культурно-освітніх установ при Раді Міністрів УРСР; Центральне лекційне бюро. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1952. – 36с.
329484
  Власюк П.А. Вчення академіка Т.Д. Лисенка і його значення дя науки і практики сільського господарства / П.А. Власюк. – Київ, 1952. – 44с.
329485
  Чебаненко І.І. Вчення акдеміка Б.Є. Патона про науку як безпосередньо продуктивну силу та його значення для сьогодення // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С. 7-10
329486
  Козар К.В. Вчення Аристотеля про бога // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
329487
  Конотоп Л.Г. Вчення Аристотеля про людину: ремінісценції в західній філософії // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
329488
  Предко Д.Є. Вчення Аристотеля про пристрасть та його подальші інтерпретації // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
329489
  Сова А. Вчення В.І. Вернадського про біосферу та перехід, становлення її в ноосферу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 47-51. – (Геологія ; вип. 3 (62)). – ISSN 1728-3817


  Автор аналізує категорії "біосфера" та "ноосфера" вчення В.І. Вернадського, розкриває їх зміст. В статті показаний шлях біосфери в ноосферу, її становлення. Автор анализирует категории "биосфера" и "ноосфера" учения В.И. Вернадского, раскрывает их ...
329490
  Пітякова Т. Вчення В.І. Вернадського про ноосферу = Круглий стіл до 150-річчя від дня народження В.І. Вернадського : біографія В. Вернадського // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2014. – № 3. – С. 173-195. – ISSN 2227-1503
329491
  Качинський А.Б. Вчення Вернадського про ноосферу та наукові основи забезпечення екологічної безпеки України // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 1. – С. 79-84. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1726-5428
329492
  Рик М.С. Вчення Г. Сковороди про дві натури як гармонія Бога і природи // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 34-36
329493
  Колодний А. Вчення Григорія Грабового як нова релігія // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 294-301. – ISBN 978-617-696-609-8
329494
  Новицький А.М. Вчення Є.В. Спекторського про право як соціальний інститут // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 47-49. – ISBN 978-617-7133-95-6
329495
  Шіралієва А. Вчення зороастризму, маніхейства, маздакізму та їх вплив на Азербайджан // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 129-131. – ISSN 2076-1554
329496
   Вчення і справа В.І. Леніна - безсмертні. – Київ, 1974. – 47 с.
329497
   Вчення і справа В.І. Леніна - безсмертні. – Київ, 1974. – 28с.
329498
   Вчення і справа В.І. Леніна - безсмертні. – Київ, 1975. – 93с.
329499
   Вчення і справа В.І. Леніна - безсмертні. – Київ, 1975. – 67с.
329500
   Вчення і справа В.І. Леніна - безсмертні. – Київ, 1975. – 58 с.
329501
  Зачепа І. Вчення І. Ільїна про правосвідомість // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 43-44
329502
  Харченко П.Д. Вчення І.П. Павлова про вищу нервову діяльність / П.Д. Харченко. – Київ, 1956. – 36с.
329503
  Довга Л.М. Вчення Інокентія Гізеля про сумління та природу вчинків // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 18-25
329504
  Прокопов Д.Є. Вчення Й. Михайловського про функції природного права та його співвідношення з позитивним правом // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 124-132. – ISSN 1563-3349
329505
  Скільський Д.М. Вчення К.Д.Ушинського про народність виховання // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 3 (76). – С. 80-87. – ISSN 2304-0629
329506
  Терлецький В.М. Вчення Карла Маркса про держау та право і сучасність / В.М. Терлецький. – К., 1968. – 48с.
329507
  Волинець В. Вчення Л. Дюги про функції держави і реалізацію права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 392-400. – ISSN 1026-9932
329508
  Янь Лінфен Вчення Лао-цзи. Як його потрібно розуміти / Янь Лінфен. – Тайбей : Чженчжуншу, 1981. – 362с. – Видання китайською мовою. – (Книги з історії філософії)
329509
  Бєлоусов С. Вчення Леніна Сталіна про націю і національне питання / С. Бєлоусов. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1950. – 48 с.
329510
  Білодід І.К. Вчення М.В. Ломоносова пpо тpи стилi i його значення в iстоpiї pосiйської i укpаїнської лiтеpатуpних мов / І.К. Білодід. – Київ : АH УРСР, 1961. – 36 с.
329511
  Харкевич С.С. Вчення М.І.Вавилова про походження культурних рослин / С.С. Харкевич. – Київ : Радянська школа, 1969. – 128с.
329512
  Голубовська І.О. Вчення М.Я. Марра про мову як "віртуальна реальність" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 124-131


  У статті розглянуті деякі положення загальнолінгвістичного доробку акад. М. Я. Марра в контексті досягнень сучасної лінгвістики та інших наук. Увагу закцентовано на теорії "кінетичного мовлення", явищі конвергентного розвитку мов (схрещенні мов), ...
329513
  Золотарьова О.А. Вчення Мартіна Лютера як підгрунтя нового розуміння сутності держави і права // Реформація і сучасний світ. Філософія. Богослов"я. Наука : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Одеса, 28-29 верес. 2017 р. / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т, Наук.-освіт. центр ім. Г.В. Флоровського [та ін. ; редкол.: С.В. Албул, Н.П. Бевзюк, І.В. Голубович та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 65-69. – ISBN 978-966-927-291-1
329514
  Єрмаков М.В. Вчення Мечнікова про природу людини / М.В. Єрмаков. – Київ, 1947. – 19 с.
329515
  Доротюк О. Вчення Недбайла П.О. про взаємодію права і моралі // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 4-5


  Завідуючий кафедри теорії держави і права юридичного факультету КДУ ім. Т.Г. Шевченка.
329516
  Хромець О.Л. Вчення Нікколо Макіавеллі як закономірний етап становленню політології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 315-316. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
329517
  Сербін О. Вчення Ніколая Кузанського як концепція змістовності принципів ієрархії та згортання/розгортання інформації / Олег Сербін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 4 (177). – С. 39-45. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто історичні аспекти виникнення, створення та аналіз класифікації наук Ніколая Кузанського. Проведено аналіз та визначено вплив його класифікації наук на еволюцію класифікаційної думки взагалі та розвиток систематизації зокрема.
329518
  Орленко В. Вчення О. Д. Градовського про державу // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 109-113.
329519
  Осецький Й. Вчення О.О. Потебні і релікти індоєвропейської мисливської лексики в апелятивах і онімах української мови: дані системного аналізу // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 192-199. – ISSN 2411-4758
329520
  Предко О.І. Вчення про "економічну людину": зміна парадигм / О.І. Предко, М.Є. Предко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 6. – С. 50-53. – ISSN 2306-6806
329521
  Титаренко В.А. Вчення про "нещасливу свідомість" Г.В.Ф. Гегеля як теорія історичної закономірності християнської релігії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 109-112
329522
  Крисаченко В.С. Вчення про біосферу П.А.Тутковського // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 2. – С. 11-15. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
329523
  Бойко С.В. Вчення про боголюдство як теоретична модель формування гуманістичного світогляду постіндустріальної доби // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 162-169


  У статті розглядаються перспективи актуалізації релігійно-філософського вчення В. Соловйова та С. Франка про боголюдину в контексті формування гумані стичного світогляду постіндустріального суспільства. Обґрунтовується відпо- відність ключових ідей ...
329524
  Пашков А.С. Вчення про громадянське суспільство в філософії права Гегеля : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.05 / Пашков А.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
329525
  Пашков А.С. Вчення про громадянське суспільство в філософії права Гегеля : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / Пашков А.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
329526
  Пашков А.С. Вчення про громадянське суспільство у філософії права Гегеля : Дис. ... канд. філософськ. наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Пашков А.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 171л. – Бібліогр.: л.160-171
329527
  Отраднова О.О. Вчення про делікти у працях вчених Університету Святого Володимира (Київського національного університету імені Тараса Шевченка) // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 251-255. – ISBN 978-617-7133-95-6
329528
  Білас І. Вчення про державу і право Шарля Монтеск"є // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 215-223. – ISBN 966-7251-18-7
329529
  Майданик Р. Вчення про джерела цивільного права України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 6. – С. 53-63. – ISSN 1026-9932
329530
  Реп"ях Ю.С. Вчення про душу у філософії Піфагора // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 145-147. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
329531
  Блажівська О. Вчення про зобов"язання за Галицьким цивільним кодексом 1797 року: історико-правовий аналіз // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 5 (137). – С. 9-14
329532
  Москаленко Ф.Я. Вчення про індуктивні висновки / Ф.Я. Москаленко. – Киев, 1953
329533
  Пересада О.О. Вчення про камералістику професорів Імператорського Харківського університету І. Платонова та Л. Якоба і професорів Віденського університету І. Юсті та І. Зонненфельса // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 167-171. – (Серія "Питання політології" ; вип. 29). – ISSN 2220-8089
329534
  Сідлецький І.Д. Вчення про колоїдно-дисперсні мінерали // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 11-16
329535
  Ластовець М.Ю. Вчення про літературні жанри в анонімній латинськомовній поетиці "Camoena in Parnasso" // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 265-269


  Статтю присвячено дослідженню анонімної латинськомовної поетики "Camoena in Parnasso" (1689 р.), а саме вченню про літературні жанри. Подано структуру змісту поетики, розглянуто ключові поняття історії віршування, подані дефінійії літературних жанрів ...
329536
  Хромець В.Л. Вчення про людину в творчій спадщині Григорія Ниського та Блаженного Августина: порівняльна характеристика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 73. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
329537
  Майданик Р. Вчення про методологію приватного (цивільного) права України. Загальні положення // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 1. – С. 58-74. – ISSN 1026-9932
329538
  Симчич М. Вчення про нескінченність у могилянських філософських курсах (XVII-XVIIІ ст.): до постановки проблеми // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гомілко [та ін.]. – Вінниця, 2018. – Т. 37, № 2. – С. 6-19. – ISSN 2075-6461
329539
  Гриньова М.В. Вчення про ноосферу В.І. Вернадського - основа сучасного природознавства // Імідж сучасного педагога : електронне наукове видання / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; голов. ред. Білик Н.І. ; редкол.: Аніщенко О.В., Вовк М.П., Гриньова М.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 3/1 (172). – С. 48-54. – ISSN 2221-6316


  Розглянути основи вчення В.І. Вернадського про ноосферу, біосферу, як стратегію розвитку природничо-наукової освіти та природознавства.
329540
  Шабанов Р.І. Вчення про право на зайнятість у науковій спадщині О.І. Процевського // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 25-27. – ISBN 978-617-7450-09-1
329541
  Шлоер Б. Вчення про правові форми і форми дій публічної адміністрації: засади німецького адміністративного права і положення адміністративного права України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 159-173. – ISSN 1026-9932
329542
  Комаров В. Вчення про предмет цивільного процесуального права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 5. – С. 102-111. – ISSN 1026-9932
329543
  Єестігнєєв А.С. Вчення про пріоритетність забезпечення екологічної безпеки при здійсненні спеціального природокористування у доктрині екологічного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 283-289


  У статті проведено аналіз позицій представників науки екологічного права щодо визнання та розуміння сутності пріоритетності забезпечення екологічної безпеки у відносинах спеціального природокористування.
329544
  Романенко О.Я. Вчення про продуктивну уяву в "критиці чистого розуму" Іммануїла Канта // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 38-40
329545
  Бочелюк В.Й. Вчення про сексуальність З. Фрейда та М. Кляйна / В.Й. Бочелюк, О.А. Черепєхіна // Психологія сексуальності : навч. посібник для студентів ВНЗ спеціальності 8.03010201 - психологія / В.Й. Бочелюк, О.А. Черепєхіна. – Київ : КНТ, 2019. – С. 139-146. – ISBN 978-966-8894-83-1
329546
  Клименко О.Б. Вчення про синергію у візантійському ісихазмі // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 166-169. – ISSN 2076-1554
329547
  Кобзаренко П.В. Вчення про склад злочину потребує доповнення // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 62-68. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  На основі ст. 3 Основ та інших взаємозв"язаних з нею інститутів уточнюються підстави та обсяг кримінальної відповідальності. У структурну моделя складу злочину вводиться нова ознака об"єкта - спеціальні властивості (ознаки) потерпілого, що ...
329548
  Чувашова Д.Д. Вчення про служіння як спосіб формування жіночого ідеалу в протестантизмі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 78-80
329549
  Саюк О.О. Вчення про справедливість як оптимальну тенденцію суспільного розвитку у філософії Платона // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 113-115
329550
  Тютюгін В.І. Вчення про стабільність та динамізм кримінального законодавства у працях професора В.Я. Тація / В.І. Тютюгін, Ю.А. Пономаренко, І.В. Суходубова // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Спеціальний випуск. – С. 94-104. – ISSN 2224-9281
329551
   Вчення про стік. – К, 1969. – 8с.
329552
  Пустовойт С.П. Вчення про стік : /Учбов. пос. для студентів-гідрологів геогр. фак. ун-ту/ / С.П. Пустовойт; М-во вищ. і сер. спец. освіти УРСР; Київськ.держ. ун-т; Геогр.фак. – Київ
Ч. 1. – 1970. – 145 с. : Іл.
329553
  Пустовойт С.П. Вчення про стік : /Учбов. пос. для студентів-гідрологів геогр. фак. ун-ту/ / С.П. Пустовойт; М-во вищ. і сер. спец. освіти УРСР; Київськ.держ. ун-т; Геогр.фак. – Київ
Ч. 2. – 1970. – 139с. : Іл.
329554
  Гайворонська І.М. Вчення про суб"єкта сімейних правовідносин в правових теоріях та школах // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 68-74. – (Право. Економіка. Управління)
329555
  Стрельцов Л.М. Вчення про суверенітет в радянському праві / Л.М. Стрельцов. – Одеса, 1971. – 36с.
329556
  Бойченко О.І. Вчення про суспільство й державу у філософії Давнього Китаю // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 196-206. – ISSN 2077-8309
329557
  Хохуляк В. Вчення про фінансове право в системі європейської фінансової науки ХІХ ст. // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 1 (121). – С. 46-52
329558
  Габінет Д.А. Вчення про форму Української держави в теоретичній спадщині М.Ю. Шаповала // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 123-128. – ISSN 1563-3349
329559
  Татулич І.Ю. Вчення про цивільну процесуальну форму в науці цивільного процесуального права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 51-54. – (Правознавство ; Вип. 348)
329560
  Герасимів Т.З. Вчення Роберта Моля про права людини у державі // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 77-79. – ISBN 978-617-7133-95-6
329561
  Ортинський В.Л. Вчення Роберта Моля про правову природу державної влади // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 70-76. – ISBN 978-617-7133-95-6


  "Одним з основоположників доктрини правової держави, погляди якого так чи інакше були відомі Є. Спекторському, а тому вплинули на його світогляд, був відомий німецький державотворець, автор фундаментальної праці "Енциклопедія державних наук" Роберт ...
329562
  Малишев Б. Вчення Рудольфа фон Ієрінга про мету в праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 33-35. – (Юридичні науки ; вип. 82). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються основні положення праці видатного німецького вченого Рудольфа фон Ієрінга "Мета в праві" (1877р.) як першої ґрунтовної роботи, присвяченої дослідженню телеологічної природи права. В статье анализируются основные положения труда ...
329563
  Мороз В. Вчення УГКЦ про вибори влади як шлях до суспільних змін // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 244-252
329564
  Печеранський І. Вчення Ф.Голубинського про пізнання // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 219-222
329565
  Ігнащенко І.І. Вчення Федора Карпова: компіляція чи переосмислення думок Аристотеля? // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
329566
  Пасічник І.Я. Вчення Шопенгауера про естетичне споглядання: проблеми ясності // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 27. – С. 91-98. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
329567
  Коваленко О. Вчення, що дало плоди за 2500 років (Конфуцій) // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 20 серпня (№ 34)


  Саме Конфуцій заснував першу в історії педагогіки приватну школу й першим став у ній навчати дітей, незалежно від їх походження і майнових статків.
329568
   Вченому-економісту Д.П. Богині 75 років // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 5. – С. 92-93. – ISSN 1605-2005
329569
   Вченому-конституціоналісту, професору П. Мартиненку - 75 років // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 332-334. – ISSN 0132-1331
329570
  Коновалов Г.И. Вчера / Г.И. Коновалов. – Саратов, 1960. – 148с.
329571
  Коновалов Г.И. Вчера / Г.И. Коновалов. – Москва, 1976. – 144с.
329572
  Кузнецова А.В. Вчера был дождь / А.В. Кузнецова. – Омск, 1986. – 189с.
329573
  Воробьев Е.З. Вчера была война : повести и рассказы / Е.З. Воробьев. – Москва : Военное издательство, 1975. – 479 с.
329574
  Торин В.Е. Вчера были подростками / В.Е. Торин. – Киев, 1961. – 325с.
329575
  Торин В.Е. Вчера были подростками / В.Е. Торин. – Киев, 1965. – 304с.
329576
  Торин В.Е. Вчера были подростками / В.Е. Торин. – Киев, 1985. – 287с.
329577
  Денисов Н.В. Вчера было детство / Н.В. Денисов. – М., 1980. – 288с.
329578
  Киртока В. Вчера в Киевском университете им. Т. Шевченко посвящали в студенты будущих журналистов и дипломатов / В. Киртока, Ю. Хлыстун // Факты и комментарии. – Київ, 2000. – 2 сентября (№ 160). – С. 4


  В этом году Институт журналистики принял рекордное число первокурсников - 172 человека.
329579
   Вчера Вьетнам, Лаос, Кампучия. – М, 1985. – 416с.
329580
  Савицкая С.Е. Вчера и всегда: воспом. летчика-космонавта СССР. / С.Е. Савицкая. – М.., 1988. – 415с.
329581
  Павловски J. Вчера и денес - Македониjа! : практикум по историjа / Joвan Павловски, Мишел Павловски. – 2-о изд. – Скопjе : Книгоиздателство МИ-АН, 2006. – 354 с. – ISBN 9989-613-56-7
329582
  Минач В. Вчера и завтра / В. Минач. – Москва, 1950. – 168с.
329583
  Первомайский Л.С. Вчера и завтра : стихи / Л.С. Первомайский. – Москва : Советский писатель, 1977. – 62 с.
329584
  Игнатенко В.Н. Вчера и завтра / В.Н. Игнатенко. – М., 1978. – 192с.
329585
  Башкирова Г.Б. Вчера и завтра / Г.Б. Башкирова. – М, 1982. – 254с.
329586
  Аваков А. Вчера и завтра / Арсен Аваков. – Харьков : Золотые страницы, 2008. – 48 с. – ISBN 978-966-400-112-7
329587
   Вчера и завтра. Поэзия Леонида Первомайского в графике Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1984. – 31с.
329588
  Гордиенко Ю. Вчера и сегодня / Ю. Гордиенко. – Новосибирск, 1950. – 140с.
329589
  Василевский С В. Вчера и сегодня / С В. Василевский, . – Москва, 1951. – 216с.
329590
  Глотов В.И. Вчера и сегодня / В.И. Глотов. – Львов, 1956. – 154с.
329591
  Мирошин Л.А. Вчера и сегодня / Л.А. Мирошин. – Брянск, 1959. – 64с.
329592
   Вчера и сегодня. – М
1. – 1960. – 471с.
329593
   Вчера и сегодня. – М
2. – 1960. – 543с.
329594
   Вчера и сегодня. – М, 1969. – 351с.
329595
   Вчера и сегодня. – М, 1970. – 287с.
329596
  Гордон И.З. Вчера и сегодня : Роман / И.З. Гордон. – Москва : Советский писатель, 1972. – 487с.
329597
  Эк Ш. Вчера и сегодня / Ш. Эк. – М, 1973. – 272 с.
329598
  Евдокимов Н.С. Вчера и сегодня / Н.С. Евдокимов. – Москва : Советская Россия, 1975. – 224 с.
329599
   Вчера и сегодня. – М, 1976. – 256с.
329600
   Вчера и сегодня. – М, 1977. – 192с.
329601
  Евдокимов Н.С. Вчера и сегодня / Н.С. Евдокимов. – Москва : Советская Россия, 1983. – 221 с.
329602
  Верин В.П. Вчера и сегодня Верхней Вольты / В.П. Верин. – Москва, 1962. – 64с.
329603
  Дворниченко Н.Е. Вчера и сегодня забайкальской литературы. / Н.Е. Дворниченко. – Иркутск, 1982. – 271 с.
329604
  Анчиполовский З.Я. Вчера и сегодня кольцовской сцены : [о Воронеж. драм. театре им. А. Кольцова] / З. Анчиполовский. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1977. – 226 с. : ил. – Список лит.: с. 215-219
329605
  Лиепа М.-Р.Э. Вчера и сегодня на балете / М.-Р.Э. Лиепа. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 190 с.
329606
  Мессер Р.Д. Вчера и сегодня. / Р.Д. Мессер. – Л., 1961. – 347 с.
329607
  Томашевский Ю.В. Вчера и сегодня. / Ю.В. Томашевский. – М., 1986. – 221с.
329608
  Нефедов Н.Н. Вчера и сегодня: Рассказы, повесть. / Н.Н. Нефедов. – Москва, 1986. – 239с.
329609
  Степанковская Я. Вчера Министерство образования остановило проверку сдачи сессии в Киевском университете Шевченко. В связи с этим студенты отменили объявленную ранее голодовку // Факты и комментарии. – Київ, 2014. – 16 января (№ 6). – С. 2
329610
  Михалков С.В. Вчера на Рейне / С.В. Михалков, М.А. Абрамов ; [тит. ред. И. Мельников]. – Москва : Советская Россия, 1973. – 79 с. : ил.
329611
  Шугаев В.М. Вчера под Иркутском : повести / В.М. Шугаев. – М., 1988. – 393с.
329612
  Милашевский В.А. Вчера, позавчера. Воспоминания художника. / В.А. Милашевский. – Л., 1972. – 298с.
329613
  Милашевский В.А. Вчера, позавчера... : воспоминания художника / В.А. Милашевский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1989. – 398 с. – ISBN 5-212-00164-1
329614
  Журахович С.М. Вчера, сегодня и всегда : повести и рассказы / С.М. Журахович. – Москва : Советский писатель, 1983. – 360 с.
329615
  Ивановский М.П. Вчера, сегодня, завтра / М.П. Ивановский. – Ленинград : Детгиз, 1958. – 214 с.
329616
  Белявский П.И. Вчера, сегодня, завтра / П.И. Белявский. – М., 1960. – 579с.
329617
  Успенская Е.Б. Вчера, сегодня, завтра / Е.Б. Успенская. – Москва, 1963. – 214с.
329618
  Адельгейм И. Вчера, сегодня, завтра // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С.272-276. – ISSN 1130-6545
329619
  Михалков С.В. Вчера, сегодня, завтра... / С.В. Михалков. – Москва, 1968. – 326с.
329620
  Михалков С.В. Вчера, сегодня, завтра... / С.В. Михалков. – Москва, 1973. – 268с.
329621
  Михалков С.В. Вчера, сегодня, завтра... / С.В. Михалков. – Москва, 1976. – 314с.
329622
   Вчера. Сегодня. Завтра. – Горький, 1959. – 288с.
329623
  Косенко П.П. Вчера. Сегодня... Завтра?: Дневник критика. / П.П. Косенко. – Алма-Ата, 1983. – 224с.
329624
  Селиверстов С.Л. Вчерашнее облако / С.Л. Селиверстов. – Минск, 1958. – 181с.
329625
  Конецкий В.В. Вчерашние заботы : (путевые дневники и повесть в них) / Виктор Конецкий. – Ленинград : Советский писатель, 1979. – 423 с.
329626
  Конецкий В.В. Вчерашние заботы : повесть-странствие / Виктор Конецкий. – Ленинград : Советский писатель, 1990. – 397 с. – ISBN 5-265-01131-5
329627
  Конецкий В.В. Вчерашние заботы. Соленый лед / В.В. Конецкий. – Москва : Известия, 1980. – 653 с. – (Библиотека "Дружбы народов")
329628
  Егоров В.В. Вчерашние истории / В.В. Егоров. – Москва : Современник, 1984. – 285 с.
329629
  Лебедев А.А. Вчерашние уроки на завтра : Литературная полемика / А.А. Лебедев. – Москва : Советский писатель, 1991. – 361 с. – ISBN 5-265-0218-0
329630
  Дадиани Ш. Вчерашние. Из искры... : [пьесы] / Шалва Дадиани ; [Вступ. статья: А. Февральский. "Шалва Дадиани и его драматургия", с. 3-22]. – Москва : Искусство, 1949. – 136 с., 1 л. портр.
329631
  Форш О.Д. Вчерашний день / О.Д. Форш. – Л., 1933. – 260с.
329632
  Цвейг С. Вчерашний мир / С. Цвейг. – Москва : Радуга, 1991. – 542с. – ISBN 5-05-002701-2
329633
  Скамьянова Т.Ю. Вчерашний школьник виктимного типа - сегодняшний студент // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2012. – № 1. – С. 23-27
329634
  Стороженко О.П. Вчи ленивого не молотом, а голодом : оповідання Олекси Стоpоженка. – 2-м типом. – Санкт-Петербург : [Тип. Депаpтамента уделов], 1862. – [2], VII, 170 с. – ([Сільска бібліотекака] ; № 34)
329635
   Вчимо дітей спілкуватися / [упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова ; ред. рада: Л. Шелестова та ін. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 118, [2] с. : табл. – На тит. арк. також.: Класний керівник. Бібліотека ; Математика. Бібліотека ; Інформатика. Бібліотека ; Українська мова та література. Бібліотека ; Хімія. Біологія. Бібліотека ; English. Бібліотека .- Сер. засн. у 2003 р. – Бібліогр. в кінці розд. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-693-5
329636
   Вчимо молодь відчувати прекрасне // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 5/6). – С. 6


  У фотогалереї Військового інституту відбулася зустріч із автором фотовиставки "Мальовнича Україна взимку" генералом-майором запасу Миколою Драганом. Є фото.
329637
  Марців О.І. Вчимо столиці швидко, легко і назавжди // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 11 (141). – С. 14-16
329638
  Жовтяк Л. Вчимося берегти природні ресурси / Л. Жовтяк, Ю. Михайлюк // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 8


  На юридичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка відбулася Міжнародна літня школа з екологічного і земельного права. В літній школі взяли активну участь учені з багатьох країн світу. Учасники школи активно дискутували та обмінювалися досвідом захисту ...
329639
  Григоровська Л. Вчимося бути дослідниками // Педагогічна газета. – Київ, 2019. – Січень - лютий (№ 1)
329640
  Шинкаренко Людмила Вчимося бути здоровими (Сценарій бесіди з безпеки життєдіяльності) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 13-14
329641
  Кокарєва А.М. Вчимося все життя... До проблеми підготовки майбутніх студентів за допомогою інформаційних технологій // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2009. – № 1 (17). – С. 62-67.
329642
  Лю Біюй Вчимося говорити китайською : Навч. посібник / Лю Біюй, Фань Бінь, Н. Тоцька. – Київ : Либідь, 1995. – 420с.
329643
  Заболотна Т. Вчимося граючись // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 5)


  2-га Всеукраїнська олімпіада з робототехніки, яку зорганізували компанія ТОВ "Пролего", студентський парламент КНУТШ й кафедра фізичного виховання та спорту. Метою учасників було зібрати з базових елементів конструкторів всесвітньо відомої фірми Lego ...
329644
  Верисоцька В.М. Вчимося жити на землі / В.М. Верисоцька, В.М. Прибитько, В.М. Ольчедаєвська // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 29-30 : фото
329645
   Вчимося жити самостійно : Навчально-методичний посібник для роботи з учнями випускних класів інтернатних закладів. – Київ, 2002. – 203с. – ISBN 966-7902-24-2
329646
   Вчимося жити у безпеці (з досвіду роботи педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів Чернівецької області) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 7-9
329647
   Вчимося жити у безпеці (з досвіду роботи педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів Чернівецької області) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 12-14
329648
   Вчимося жити у безпеці (з досвіду роботи педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів Чернівецької області) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 12-13
329649
   Вчимося жити у безпеці (з досвіду роботи педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів Чернівецької області) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 17-19
329650
  Прохоренко Алла Вчимося жити у безпеці (з досвіду роботи педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів Чернівецької області) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 10-18
329651
   Вчимося жити у безпеці (з досвіду роботи педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів Чернівецької області) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 12-15
329652
   Вчимося жити у безпеці (з досвіду роботи педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів Чернівецької області) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 14-15
329653
   Вчимося жити у безпеці (з досвіду роботи педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів Чернівецької області) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 11-13
329654
  Клесунова Т.Г. Вчимося жити у безпеці (з досвіду роботи педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів Чернівецької області) / Т.Г. Клесунова, К.О. Тодосійчук // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 15-17
329655
   Вчимося жити у безпеці (з досвіду роботи педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів Чернівецької області) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 13-16 : фото
329656
   Вчимося жити у безпеці (з досвіду роботи педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів Чернівецької області) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 20-23
329657
   Вчимося жити у безпеці (з досвіду роботи педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів Чернівецької області) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 16-19 : фото
329658
   Вчимося жити у безпеці (з досвіду роботи педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів Чернівецької області) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 12-15 : фото
329659
   Вчимося жити у безпеці (з з досвіду роботи педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів Чернівецької області) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 11-12
329660
  Діллард Е. Вчимося жити у горностаїв : есей // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 317-320. – ISSN 0320-8370
329661
  Троцюк В.Б. Вчимося знаходити авторські орієнтири в тексті художнього твору. (На матеріалі оповідання А.П.Чехова "Дама з собачкою." // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 12. – С. 35-37
329662
  Корнієнко А.І. Вчимося комунізму,будуємо комунізм / А.І. Корнієнко. – К, 1981. – 64с.
329663
  Войтанович Анна Вчимося переказувати казку : фрагмент уроку за "Сніговою королевою" Г.К. Андерсена // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 37-38
329664
  Грибіниченко Т.О. Вчимося писати твір з української літератури. 8-11 класи / Т.О. Грибіниченко, Г.О. Козачук. – Київ : Либідь, 2000. – 272с. – ISBN 966-06-0125-5
329665
  Полонський В.Б. Вчимося розв`язувати задачі з геометрії : Навчально-методичний посібник / В.Б. Полонський, Ю.М. Рабинович, М.С. Якір. – 2-е вид., перероблене ы доповнене. – Київ : Магістр-S, 1998. – 256с. – ISBN 966-557-008-0
329666
  Сокіл Б. Вчимося розмовляти українською / Богдан Сокіл; Ред. М. Мартинян; Мін-во освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 95с. – ISBN 966-613-191-9
329667
  Кука О. Вчимося розпізнавати плідність / Олеся Кука, Ольга Сокальська, Зореслава Городенчук. – Львів : Свічадо, 2007. – 93, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 93. – (Природно і надійно). – ISBN 978-966-395-067-9
329668
  Якобчук Я. Вчимося розуміти те, що написано, і розуміти навіть те, що не написано


  Текст і підтекст В. Підмогильного "Місто"
329669
   Вчимось діяти у випадку надзвичайної ситуації // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 22 : фото
329670
   Вчимось самостійно працювати. – Київ, 1969. – 93с.
329671
  Малярчук Л. Вчинення виконавчого напису нотаріуса на іпотечному договорі та стягнення за ним: проблеми теорії і практики // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 147-157. – ISSN 1026-9932
329672
  Кульчинська Ю. Вчинення злочинів із мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 11 (239). – С. 53-56
329673
  Балабко В.В. Вчинення злочинів медичними працівниками у сфері трансплантації: окремі питання // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 2 (100). – С. 90-97.
329674
  Фролов Ю.О. Вчинення злочинів неповнолітніми під антигромадським впливом дорослих // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 37-41. – (Серія права ; № 7)


  В статье содержится криминологическая характеристика некоторых сторон детской преступности. Автор показывает, что большая часть преступлений совершается подростками под антиобщественным влиянием взрослых, в частности преступников-рецидивистов. В связи ...
329675
  Марценко Є. Вчинення злочинів у АПК // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.74-81


  Кримынологычний аналыз особи злочинця
329676
  Ніколаєнко Т.Б. Вчинення злочину вперше як умова звільнення від кримінальної відповідальності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 28-36.
329677
  Попович Н. Вчинення злочину групою осіб без попередньої змови як форма співучасті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 289-294. – (Серія юридична ; Вип. 41)
329678
  Рудяк В. Вчинення злочину декількома особами за відсутності ознак співучасті // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 421-422. – ISBN 978-617-7069-15-6
329679
  Ткаченко В.В. Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб за кримінальним кодексом України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ткаченко Валентина Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 234 л. – Додатки: л. 207-234. – Бібліогр.: л. 187-206
329680
  Ткаченко В.В. Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб за кримінальним кодексом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ткаченко Валентина Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
329681
  Ткаченко В. Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб як форма співучасті // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 115-118. – ISSN 0132-1331
329682
  Фідря Ю. Вчинення злочину на грунті статевої приналежності як обставина, яка обтяжує покарання // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (15). – С. 106-110. – ISSN 2409-4544
329683
  Фурса Є.Є. Вчинення консулом нотаріальних дій щодо спадкування майна : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Фурса Євген Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 231 арк. – Бібліогр.: арк. 205-231
329684
  Фурса Є.Є. Вчинення консулом нотаріальних дій щодо спадкування майна : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Фурса Євген Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 23 назви
329685
  Кіт А.З. Вчинення консулом нотаріального провадження з вжиття заходів щодо охорони спадкового майна // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 4. – С. 39-42


  Стаття присвячена питанню вчинення консулом нотаріального провадження з вжиття за- ходів щодо охорони спадкового майна. У статті розкрито значення вчинення цього прова- дження та можливість його удосконалення. Статья посвящена вопросу совершения ...
329686
  Фурса Є.Є. Вчинення консулом нотаріального провадження з видачі свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя в разі смерті одного з них: актуальні питання // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2015. – № 1. – С. 15-18
329687
  Фурса С.Я. Вчинення морських протестів: матеріальна природа та нотаріальна процедура / С.Я. Фурса, С.І. Фурса // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 6 (80). – С. 30-36


  Розкривається матеріальна та процесуальна природа вчинення такого нотаріального провадження як морський протест. Внесено ряд пропозицій з удосконалення законодавства Закону України "Про нотаріат". Порядку вчинення натаріальних дій нотаріусами України.
329688
  Фальченко С.Л. Вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад кримінального правопорушення, як підстава кримінальної відповідальності // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 195-196. – ISBN 978-966-458-403-3
329689
  Розгон О. Вчинення правочинів неповнолітніми особами щодо передання автотранспортного засобу у власність // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 84-99
329690
  Цюра В.В. Вчинення правочинів поза межами повноважень представника та їх правові наслідки // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 37-44. – ISSN 2312-1831
329691
  Соловйова А.М. Вчинення примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов"язань за попередньою змовою групою осіб та організованою групою (ч. 2 ст. 355 КК України) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 310-312. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Розглянуто ст. 355 КК 2001 р., якою передбачено кримінальну відповідальність за примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов"язань. This article is about compulsion to execution or not execution of civil obligation (Article 355 of ...
329692
  Корольчук В.В. Вчинення шахрайств у сфері житлового будівництва // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 146-153
329693
  Фурман А.А. Вчинкова буттєвість особистості: від концепту до метатеорії. Частина перша / А.А. Фурман, А.В. Фурман // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: Я. Бугерко, Л. Журавльова, О. Завгородня [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – № 1/2 (71/72). – C. 5-26. – ISSN 1810-2131


  Присвячується світлій пам"яті талановитого мислителя, видатного історика психології і славного достойника українського духу Володимиру Роменцю.
329694
  Алієв Ш. Вчинкова природа практики (філософсько-психологічна інтерпретація творчого діалогу В.А. Роменця із М.М. Бахтіним) / Ш. Алієв, П. Мясоїд, А. Фурман // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 3 (49). – С. 20-37 : фото. – ISSN 1810-2131
329695
  Кальба Я. Вчинковий потенціал особистості учня як предмет психологічного аналізу // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 148-163. – ISSN 1810-2131
329696
  Спіцина Л.В. Вчинок і нарративний підхід в дослідженні організаційної культури // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 173-178. – ISBN 978-966-171-498-3


  В статті розглядаються можливості використання нарративного підходу й вчинкового принципу в організаційно-психологічних дослідженнях, обгрунтовується доцільність і перспективність їх використання в дослідженні психологічних механізмів і особливостей ...
329697
  Роменець В.А. Вчинок і постання канонічної психології // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 394-411. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9


  "Найбільш яскравий спосіб вираження людської діяльності - вчинок з усім багатством його суспільно-особистісної суперечливості, - з одного боку, включає до свого змісту особливості історичного рівня культури людини, з іншого - сам визначає цю культуру, ...
329698
  Роменець В. Вчинок і проблема детермінізму у вітчизняній психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 15-21. – ISSN 1810-2131
329699
  Гончарук П.С. Вчинок університетського Іуди // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 82-87. – ISBN 978-966-452-148-9
329700
  Пипич А.І. Вчинок як аргумент філософського дискурсу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 55-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Розглядається розвиток поглядів на філософування як вчинок у історії світової філософії. Аналізується природа філософського дискурсу як поля реалізації філософських вчинків.
329701
  Марцинковська Т. Вчинок як запорука наукового безсмертя (пам"яті Володимира Роменця) // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 3 (49). – С. 43-48. – ISSN 1810-2131
329702
  Роменець В.А. Вчинок як логічний осередок і пафос психологічного вчення Г.І Челпанова (1862-1936) // Філософська психологія Георгія Челпанова : до 155-річчя з дня народж. та 120-річчя відкриття психологічної семінарії при Імператорському університеті Святого Володимира / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Укр. психол. асоц. [та ін. ; уклад.: О.І. Власова, С.О. Канєвська, О.М. Ткаченко та ін.]. – Київ ; Одеса ; Гамильтон : Accent Graphics Communications & Publishing, 2018. – С. 195-198. – (Науково-психологічний спадок класичних університетів). – ISBN 978-1-77192-421-4
329703
  Роменець В.А. Вчинок як логічний осередок і пафос психологічного вчення Г.І Челпанова (1862-1936) // Філософська психологія Георгія Челпанова : до 155-річчя з дня народж. та 120-річчя відкриття психологічної семінарії при Імператорському університеті Святого Володимира / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Укр. психол. асоц. [та ін. ; уклад.: О.І. Власова, О.М. Ткаченко, О.С. Дячок та ін.]. – Київ ; Одеса ; Гамильтон : Accent Graphics Communications & Publishing, 2018. – С. 195-198. – (Науково-психологічний спадок класичних університетів). – ISBN 978-1-77192-421-4
329704
  Роменець В.А. Вчинок як логічний осередок і пафос психологічною вчення. Г.І. Челпанов (1862-1936) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 13-16. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Розглянуто творчий доробок видатного вченого-психолога Г.І. Челпанова. Показано його універсальну дослідницьку здібність, його внесок як організатора психологічної науки.
329705
  Шульга В.Д. Вчинок як онтологічний механізм розвитку сучасних сил людини // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 30 (33). – С. 241-251
329706
  Сергеєва О. Вчинок: позитив і протистояння у творчості Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 79-83


  У статті розкривається структура вчинку ліричної героїні поеми "Петрусь" Тараса Шевченка. Висвітлюється діяльнісний аспект буття особистості за допомогою психологічної теорії вчинку В. Роменця
329707
  Гейк Пол Вчись аналізувати ринок : [Методика і практика ] / Гейк Пол, Джексон Пітер; Редакц.рада: О.Ісаєвич та ін.; Перекл.:В.Туницький. – Львів : Сейбр-Світло, 1995. – 270с. – (Бібліотечка малого бизнесу ; 4). – ISBN 5-7702-0943-7
329708
  Беніков Д.С. Вчись володіти словом / Д.С. Беніков. – Київ, 1965. – 115с.
329709
  Середа В.Ю. Вчись мислити логічно / В.Ю. Середа. – К., 1989. – 174 с.
329710
  Середа В.Ю. Вчись мислити логічно // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 207-223. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9


  "Протягом усього свідомого життя людина здобуває нові знання. Знання - це сукупність інформації, яку вона дістає з навколишнього світу в процесі суспільно-виробничої практики. Таким чином, знання людини є результатом пізнання нею навколишнього світу. ...
329711
  Пижов В.В. Вчись плавати / В.В. Пижов. – К, 1961. – 72с.
329712
   Вчись самостійно працювати : (на допомогу студенту-першокурснику) : [посібник]. – Київ : [б. в.], 1969. – 92, [2] с.
329713
  Орлов С.І. Вчись учитися / С.І. Орлов. – К., 1977. – 72с.
329714
  Ланський Є.М. Вчись фотографувати / Є.М. Ланський, В.Г. Сичов. – 2-е вид. випр. і доп. – Київ, 1966. – 327с.
329715
  Ланський Є.М. Вчись фотографувати / Є.М. Ланський, В.Г. Сичов. – 4-е вид. стер. – К., 1973. – 326с.
329716
  Ланський Є.М. Вчись фотографувати / Є.М. Ланський, В.Г. Сичов. – К, 1973. – 326с.
329717
  Коршак Н.М. Вчись фотографувати / Н.М. Коршак. – К., 1981. – 62с.
329718
  Коршак Н.М. Вчись фотографувати / Н.М. Коршак, Є.В. Коршак. – К., 1986. – 77с.
329719
  Антонович П. Вчись ходити на лижах / П. Антонович, В. Волков. – Київ : Молодий більшовик, 1941. – 96 с.
329720
   Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / [А.Ф. Горлов та ін. ; вступ. сл. М.М. Сороки ; ред.-упоряд. М.Г. Махінчук]. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – 430, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-2726-03-9


  Сторінки кієї книги продовжують два попередніх видання про історію Інституту (факультету) журналістики Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, авторами яких є випускники 1972 року. У першій книзі "Уроки журналістики і життя" йшлося ...
329721
  Семенюк О. Вчителі для центра України. Кіровоградському державному педагогічному університету імені Володимира Винниченка - 95 // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12-19 жовтня (№ 43/44). – С. 12-19
329722
  Лиховид І. Вчителі завалили тести ЗНО // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 1 жовтня (№ 182). – С. 8


  За результатами Українського центру оцінування якості освіти, всі завдання змогли виконати лише 5% педагогів...
329723
   Вчителі столиці визначили пріоритети у своїй роботі / наш. кор. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 10-11
329724
  Граб В. Вчителі художника Івана Новобранця // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 4 грудня (№ 23)
329725
   Вчителю про СНІД. – К, 1997. – 44с.
329726
  Андрущенко В. Вчитель XXI століття: нова стратегія Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова // Суспільство і школа в умовах соціальних змін : вибр. ст. та інтерв"ю (2017-2018 рр.) / В. Андрущенко. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 133-148. – ISBN 978-966-931-159-7
329727
  Андрущенко В. Вчитель XXI століття: нова стратегія Національного педагогічногоуніверситету імені М. П. Драгоманова // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 4 (63). – С. 5-14. – ISSN 2078-1016
329728
  Денисик Г.І. Вчитель і наставник кафедри географії Вінницького педагогічного університету / Г.І. Денисик, Л.І. Стефанков // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 290-292. – ISBN 978-617-7069-75-8


  "Після відкриття О. М. Мариничем у 1976 р. природничо-географічного факультету у Вінницькому державному педагогічному інституті, погляди географів цього факультету були спрямовані, переважно, на викладачів географічного факультету Київського ...
329729
  Вольвач П. Вчитель і патріот // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 25 травня (№ 21). – С. 7


  Євген Олексійович Притула - відомий на Волині педагог та громадський діяч.
329730
  Ходанич Л. Вчитель у контексті Європейського вибору України // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 102-106. – ISSN 2520-6419
329731
  Донченко О.В. Вчителька : вибрані твори / О.В. Донченко. – Київ : Веселка, 1973. – 183 с.
329732
  Трикаш Н. Вчителька : проза: есе // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 27-28. – ISSN 2075-1222
329733
  Мах В. Вчителька, дочка Колумба / В. Мах. – 2-е вид. – К., 1982. – 318с.
329734
  Загорський Ю. Вчителько моя . Не все те золото... : П"єси / Ю. Загорський. – Рівне, 2000. – 96с.
329735
  Капітанський С. Вчителько моя... Броніслава Рудик / Станіслав Капітанський. – Київ : Аграр Медіа Груп ; Академія наук вищої освіти України, 2017. – 224, [1] с., [12] арк. кольор. іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-646-387-0
329736
  Топчій О.С. Вчительство як інструмент антирелігійної пропаганди в сільській школі 1920–1930-х років (на прикладі Чернігівщини) // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 114-121. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Досліджуються основні напрями та методи антирелігійної політики радянської влади в сільській школі на Чернігівщині впродовж 1920–1930-х рр. З’ясовано організаційні та інституційні засади реалізації антирелігійної політики в даному регіоні. Окреслено ...
329737
  Болсун С. Вчительські манери: сутність та вимоги до них. // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 8. – С.64-65. – ISSN 0131-6788
329738
  Горик Н. Вчительські оповідання // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11/12. – С. 127-143. – ISSN 0208-0710
329739
  Дегтярьова Галина Вчити діалогічно мислити : вивчення риторики як одна із форм реалізації мовленнєвої лінії навчальної програми з української мови


  Завжди йдуть у парі мова і думка. Не випадково О. Потебня наголошував: "Мова є засіб не виражати готову думку, а створювати її. ...вона не відображення світогляду, який уже склався, а діяльність, що його складає*. Навчаючи дитину мови, вчимо її ...
329740
  Черепаха В.М. Вчити, вчитись і перемагати... // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 2. – С. 24-26 : фото
329741
  Коротя-Ковалська Вчитися бути // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 24 - 31 травня (№ 24). – С. 7


  "...Кожний народ, який став етносом-нацією, має право жтит в комплексі морально-етичних норм, що грунтуються на традиційній національній культурі і є виявом нескінченності історичного коріння роду і народу. Ці норми відіграють роль регулюючого начала у ...
329742
  Дробишевська Т. Вчитися бути городянами : замітки і листи // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 6 (583). – С. 89-92. – Бібліогр: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
329743
  Гольчевскі Ф. Вчитися демократії : інтерв"ю / Франк Гольчевскі ; [інтерв"ю взяла] Олена Чекан // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 8 (173). – С. 36-39. – ISSN 1996-1561


  Німецький історик Франк Гольчевскі про політтехнології часів Першої світової, розбудову нової імперії та переваги плюралізму.
329744
   Вчитися там, де тобі комфортно // Київський університет. – Київ, 2016. – Лютий (№ 2). – С. 3


  Серед студентів кримських вишів, які перевелися на навчання до нашого університету навесні 2014 року, була й Ельвіра Муртазаєва, нині студентка третього курсу Інституту філології (за спеціальністю переклад з англійської мови).
329745
  Кієнко Тетяна Вчитися творчості // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 21-22
329746
  Сафулько С. Вчитися чи сміятися? А, може, плакати? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 17-23 травня (№ 20). – С. 4. – ISSN 1992-9277
329747
  Десятерик Д. Вчитись так, як треба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19-20 травня (№ 83/84). – С. 7


  Деякі враження від естонської системи вищої освіти.
329748
   Вчитись у життя, вчитись для життя. – Київ, 1961. – 171с.
329749
  Новиков В.И. Вчитывайтесь в "Песнь о Гайавате". / В.И. Новиков. – Москва, 1982. – 64с.
329750
  Шульженко Д.І. Вчить фахівців милосердя / Д.І. Шульженко, Г.С. Піонтківська // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 4-11 березня (№ 9/10). – С. 6


  Міжнародна наукова спільнота готується до святкування 80-річного ювілею Синьова Віктора Миколайовича - доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена (академіка) НАПН України, почесного декана факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ ...
329751
   Вчиться спілкуватися з персональним комп`ютером. – К, 1990. – 142с.
329752
  Пестушко Валерій Вчімося заощаджувати енергію // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 54
329753
  Пригода В. Вчімося у Франка... // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2011. – № 1/2 (37). – С. 52-53
329754
  Поляк О.І. Вчіться грати в шахи / О.І. Поляк. – К., 1967. – 167с.
329755
  Боровиков О.Я. Вчіться малювати : альбом для учнів 4 класу / О.Я. Боровиков, О.Ф. Журавель. – Київ : Радянська школа, 1977. – 104 с.
329756
  Заволока А.Б. Вчіться перекладати з німецької. / А.Б. Заволока, В.Є. Пешехонова. – К., 1971. – 203с.
329757
  Кисла С.В. Вчіться перекладати технічну літературу з німецької мови. / С.В. Кисла. – К., 1968. – 151с.
329758
  Тверда О. Вчіться, поки не пізно. Українські виші піднімуть ціни за навчання на контракті та в магістратурі // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 10 квітня (№ 41). – С. 3


  "Згідно з даними Міністерства освіти і науки, з наступного року індикативна вартість контракту не може бути меншою, ніж 60% від середнього розміру витрат із підготовки одного бюджетника у попередньому календарному році (без урахування стипендій). У ...
329759
  Бычков Л.Б. ВЧК в годы гражданской войны / А. Бычков. – Москва : Воениздат, 1940. – 76, [2] с.
329760
  Никулин В.В. ВЧК и революционные трибуналы : компетенция и правомочия. Конфликт интересов (1918-1921 гг.) // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 3 (69). – С. 80-85. – ISSN 1812-8696
329761
  Портнов В.П. ВЧК, 1917-1922 / В.П. Портнов. – М., 1987. – 207с.
329762
  Первомайський Л.С. Вчора і завтра : поезії / Л.С. Первомайський. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 64 с.
329763
   Вчора і сьогодні. – Пряшів, 1953. – 287с.
329764
  Івановський М.П. Вчора, сьогодні, завтра : пер. з рос. / М.П. Івановський. – Київ : Державне видавництво дитячої літератури УРСР, 1961. – 203 с.
329765
  Леник В. Вчора, сьогодні, завтра = Gestern, Heute, Morgen : до історії Українського Інтернату в Мюнхені / Володимир Леник. – Мюнхен : Логос, 1990. – 167 с. : фотоіл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
329766
  Шафета П.Г. Вчорашні рани : політичний роман / П.Г. Шафета. – Львів : Каменяр, 1989. – 333 с.
329767
  Пахаренко В. Вчувати пісню в струмені буття (Михайло Драй-Хмара як поет-неокласицист) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 167. – С. 7-13. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Стаття присвячена дослідженню специфіки неокласицизму як течії модернізму, зокрема аналізові особливостей неокласицистичного стилю поезії М. Драй-Хмари
329768
  Айзен Р. Вшановано двох економістів суміжних галузей // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Т.9 (№4). – С. 510-512. – ISSN 1684-906Х
329769
  Ханко В. Вшановано пам"ять визначного мистця // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – с.68-69. – ISSN 0130-1799


  Художник Іван Дряпаченко
329770
  Дземан М.І. Вшановуємо 200-річчя з дня народження родоначальника київської школи внутрішньої медицини професора терапевта Федора Степановича Цицуріна // Новости медицины и фармации. – Донецк, 2014. – № 13/14. – С. 22


  "...На зірковому небосхилі київської терапевтичної школи друге століття загадково зоріє постать першого професора–терапевта Київського університету Св. Володимира Федора Степановича Цицуріна. 12 червня 2014 року виповнилося 200 років від дня його ...
329771
   Вшановуємо наших Героїв! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 51 : фото. – ISSN 1998-8044
329772
  Паламарчук Лариса Вшановуємо Павла Платоновича Чубинського // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 42-44
329773
   Вшановуємо славетних. – Київ, 1972. – 247 с.
329774
  Олексюк О. Вшановуючи Олеся Гончара // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 13 квітня (№ 15). – С. 2-3. – ISSN 2519-4429
329775
  Воротняк Т. Вшанували великого Нізамі // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 5


  В університеті відбулася міжнародна наукова конференція, присвячена 870-літтю азербайджанського поета і мислителя Нізамі Генджаві на тему "Роль спадщини Нізамі Генджаві в східному ренесансі". Відкрив конференцію зав. каіедри тюркології Інституту ...
329776
   Вшанували ветеранів // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 3


  Інформація про відзначення 70-річчя визволення Києва в університеті. Ветеранів університета привітав ректор Л. Губерський; він вручив ветеранам, учасникам бойових дій відзнаку "Почесний ветеран міста-героя Києва".
329777
  Бакуменко О. Вшанували видатного прозаїка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 14 червня (№ 12). – С. 6


  30 травня 2013 року в циклі "Негаснучі свічі" з нагоди 80-річчя від дня народження Романа Андріяшика в Київському Будинку письменників відбувся вечір пам"яті. Головував на вечорі професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ...
329778
  Антоненко П. Вшанували Героїв на місці легендарного бою // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2013. – 31 січня - 6 лютого (№5). – С. 3


  95 років тому, 29 січня 1918 року, тут біля станціїї Крути, що по залізниці між Ніжином і Бахмачем на Чернігівщині, відбувся пам"ятний бій. В серпні 2006 року тут за участю глави держави В.Ющенка відкрили Меморіал пам"яті героїв Крут. На насипаному ...
329779
  Лісова Л. Вшанували знаного вченого і сходознавця // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 16 січня (№ 7). – С. 1, 5


  У м. Звенигородка відбулися заходи, присвячені 150-річчю від дня народження вченого, основоположника українського сходознавства, історика і перекладча А. Кримського. В Черкаському обласному краєзнавчому музеї відкрилася онлайн-виставка "Агатангел ...
329780
  Світайло В. Вшанували очільника ОУН Андрія Мельника // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24 грудня - 12 січня (№ 1/2)
329781
  Дорохов М. Вшанували пам"ять Габріеля Гарсіа Маркеса // Київський університет. – Київ, 2014. – Червень (№ 10). – С. 4


  "...Студенти історичного факультету, які вивчають іспанську мову, провели вечір ушанування пам"яті лауреата Нобелівської премії з літератури (1982 року), письменника Габріеля Гарсіа Маркеса (06.03.1928-17.04.2014). <...> Під керівництвом викладачки ...
329782
  Топчій А. Вшанували пам"ять героїв бою під Гурбами // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 24 квітня - 7 травня (№ 17/18). – С. 6
329783
  Касьянова О. Вшанували пам"ять Лесі Українки // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 5/6). – С. 8


  З нагоди 142 річниці від дня народження Лесі Українки в Інституті філології Дніпропетр. музично-драм. театр здійснив постановку моновистави "В катакомбах".
329784
   Вшанували пам"ять Павла Чубинського // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  В.КНУТШ було вшановано пам"ять П.Чубинського з нагоди 170-річчя від дня його народження. Інститут філологїі, зоерема кафедра фольклористики, юридичний факультет разом з Інститутом літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Музеєм народної архітектури ...
329785
   Вшанування // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 8 травня (№ 85)


  "...з нагоди Дня пам"яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні колектив КНУ імені Тараса Шевченка вшанував символічною хвилиною мовчання й покладанням квітів до пам’ятного меморіалу полеглим, які в найкривавішому ХХ ...
329786
  Ярошинський О. Вшанування 75-річчя академіка П. П. Кононенка // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 6
329787
  Вовк О.І. Вшанування в Харківському університеті 240-ї річниці від дня народження В.Н. Каразіна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1117. – С. 247-249. – (Серія "Історія" ; вип. 48). – ISSN 2220-7929
329788
   Вшанування ветеранів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Жовтень (№ 8)


  В університеті широко відзначили день ветерана: відбулися урочисті заходи на факультетах, в інститутах, інших підрозділах
329789
  Кривошея Г.М. Вшанування видатного вченого, талановитого організатора науки, патріарха українського краєзнавства, відомого державного і громадського діяча з нагоди 95-річчя від дня народження 175-річчя громадсько-політичної та наукової діяльності академіка НАНУ / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко // Петро Тимофійович Тронько / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 190-191. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)


  У липні 2000 року Указом Президента П.Т. Тронько удостоєний найвищої нагороди - ордена "Держави" з присвоєнням звання "Герой України".
329790
  Соболь В. Вшанування Івана Франка у Варшавському університеті / В. Соболь, Вашкевич-Левандовська
329791
  Костура Д. Вшанування Маркіяна Паславського // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Вересень (№ 36/39). – С. 3. – ISSN 2519-4429


  Марко (Маркіян) Григорій Паславський - рядовий резервного батальйону оперативного призначення "Донбас" Національної гвардії України. Загинув у ходівійни на сході України під час визволення Іловайська. Кавалер ордену Данила Галицького (посмертно).
329792
  Пахолко С. Вшанування Маркіяна Шашкевича у пам"ятних таблицях першої половини XX ст. та нищення їх радянською владою у другій половині XX ст. / С. Пахолко, О. Мартин // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (61). – С. 8-12. – ISSN 1811-542X
329793
  Чайка С. Вшанування Олександра Кістяківського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 5 лютого (№ 6). – С. 9


  Нещодавно в Голосіївському районі Києва за ініціативи товариства "Чернігівське земляцтво" було відкрито меморіальну дошку історику права, професорові Університету Св. Володимира Олександру Кістяківському. Пам"ятну дошку встановлено на стіні ...
329794
  Мосенкіс Ю. Вшанування Павла Мовчана у Румунії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 10-16 жовтня (№ 41). – С. 3
329795
   Вшанування пам"яті академіка М. Долішнього // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 172-174. – ISSN 1562-0905
329796
   Вшанування пам"яті Антонія Анджейовського / Л.В. Зав"ялова, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, О.О. Кучер // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного ; редкол.: С.Л. Мосякін, Г.В. Бойко, В.П. Гайова [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 76, № 1. – С. 79-80. – ISSN 0372-4123
329797
  Гончарук Т. Вшанування пам"яті видатного історика-козакознавця Михайла Слабченка // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 10. – C. 112-114. – ISBN 978-617-7261-66-6
329798
  Вахніна Л.К. Вшанування пам"яті видатного народознавця / Л.К. Вахніна, І.Г. Церковняк // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 12. – С. 231-234. – ISBN 966-02-2984-4


  До 200-річчя від дня народження Оскара Кольберга.
329799
  Бакай С. Вшанування пам"яті видатного українського педагога й філософа Григорія Сковороди у ХХ столітті (за архівними матеріалами). До 300-річчя з дня народження / С. Бакай, Л. Перетяга // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (98). – С. 21-23. – ISSN 1562-529Х
329800
  Дмитрів М. Вшанування пам"яті генерала Мирона Тарнавського та воїнів Української Галицької Армії у фалеристичних пам"ятках та пам"ятних таблицях / М. Дмитрів, С. Пахолко // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 30-33. – ISSN 1811-542X
329801
  Івашина Наталія Вшанування пам"яті жертв Голодомору 1932-1933 років у США // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 235-237
329802
  Юрченко О. Вшанування пам"яті Івана Гонти в Україні // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 273-276. – ISBN 978-617-7196-23-4
329803
  Пахолко С. Вшанування пам"яті Івана Котляревського в Галичині у фалеристичних пам"ятках 1898-1903 рр. // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (68). – С. 25-26. – ISSN 1811-542X
329804
  Опря Т.М. Вшанування пам"яті Йосипа Івановича Токаря (1924-1993) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – C. 359-360. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
329805
  Гнатенко В. Вшанування пам"яті Кобзаря в Університеті Св. Володимира // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – 26 березня (№ 4)


  Про тісні зв"язки Тараса Шевченка з Київським університетом, зокрема, про знайомство з М.Д. Іванішевим, М.О. Максимовичем, О.І. Селіним, М.І. Костомаровим та ін.
329806
   Вшанування пам"яті Леоніда Юзькова // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 103-105.


  До 70-річчя від дня народження Л.П.Юзькова
329807
  Тронько Т.В. Вшанування пам"яті лицарів національної звитяги // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 34/35. – С. 146-148. – ISSN 2075-1451
329808
  Шевченко Віктор Вшанування пам"яті М.М.Миклухо-Маклая // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 10. – С. 43-46. – Бібліогр.: 9 назв
329809
  Гайнетдінов Д.Р. Вшанування пам"яті митрополита Василя Липківського // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 175-183


  Досліджується історія вшанування пам"яті митрополита В.Липківського в Україні та за її межами.
329810
  Хоміцька О.Г. Вшанування пам"яті Михаїла Нуайме у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: до 125-річчя від дня народження // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 1. – С. 169-171. – ISSN 1608-0599


  22 жовтня 2014 р. в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відбувся літературно-мистецький захід, присвячений 125-річчю з дня народження відомого ліванського прозаїка, поета, мислителя, критика Михаїла Нуайме (1889–1988). На початку зустрічі ...
329811
  Городня О. Вшанування пам"яті Михайла Грушевського // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2011. – № 5 (40). – С. 70


  У день 145-річчя від дня народження видатного політичного та громадського діяча Михайла Грушевського два найбільші у країнські міста - Київ та Львів, з якими пов"язані основні віхи життя Грушевського, урочисто відзначили цей славний ювілей
329812
  Оліцький В.О. Вшанування пам"яті Петра Калнишевського в Україні // Сумська старовина : історія, джерелознавство, краєзнавство / Сумс. держ. ун-т ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Бажан О.Г., Боровик А.М., Верменич Я.В. [та ін.]. – Суми, 2018. – № 54. – С. 46-54. – ISSN 2311-5408
329813
   Вшанування пам"яті про С. Петлюру в міжвоєнній Польщі // Українська Бібліотека імени С. Петлюри в Парижі : інформаційний бюлетень. – Paris, 1999. – N 62. – С. 15-17
329814
  Лоза П. Вшанування пам"яті Професора // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 4 червня (№ 23). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Михайло Лесів був засновником факультету україністики Марії Кюрі-Склодовської (УМКС) у Любліні, яка цього року відзначає своє 25-річчя.
329815
  Іскорко-Гнатенко Вшанування пам"яті Т. Шевченка в Університеті його імені // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 66-67. – ISBN 978-617-7442-69-0
329816
  Іскорко-Гнатенко Вшанування пам"яті Т. Шевченка в Університеті Св. Володимира // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 64-65. – ISBN 978-617-7442-69-0
329817
  Мельниченко В. Вшанування пам"яті Т.Г. Шевченка на Черкащині: зародження та розвиток традицій // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 200-205
329818
  Короленко Б.А. Вшанування пам"яті Тараса Шевченка в офіційних документах України (1991-2013) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Політика пам"яті у культурному просторі. – С. 216-224
329819
  Зворський С. Вшанування пам"яті Тараса Шевченка в українських бібліотеках: історичний аспект // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2014. – № 2 (64). – С. 6-9
329820
  Жам О. Вшанування пам"яті фундатора Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" М.І. Сікорського / О. Жам, Н. Ткаченко // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (80). – С. 216-220
329821
  Карабчук О. Вшанування пам"яті Яреми Полотнюка // Каменяр : інформаційно-аналітичний часопис Львів.нац.ун-ту. імені Івана Франка. – Львів, 2013. – № 9


  Ярема Полотнюк - викладач Львівського університету, сходознавець, поліглот, перекладач, письменник. Завідувач кафедри Близького Сходу Київського національного університету імені Тараса Шевченка Маленька Тетяна розповіла про своє знайомство з ученим.
329822
   Вшанування першого ректора // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 21 вересня (№ 38). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбулося урочисте відкриття пам"ятника історику, фольклористу, видатному енциклопедісту, першому ректору Університету Св. Володимира Михайлу Максимовичу.
329823
  Ханас З. Вшанування постатей о. Остапа і Нестора Нижанківських на Стрийщині // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: Л. Кияновська, Н. Сиротинська, І. Зінків [та ін.]. – Львів, 2020. – Число 3 (37). – С. 52-57. – ISSN 2224-0926
329824
  Жиленко І.В. Вшанування святих Бориса і Гліба та Києво-Печерська писемна традиція // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 7 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 61-98
329825
  Комарніцький О. Вшанування студентами педагогічних навчальних закладів Радянської України пам"яті та творчості культурних діячів і науковців (20-30-ті рр. XX ст.) // Анатолій Олексійович Копилов. Особистість у вимірі епохи. Спогади. Дослідження : зб. матеріалів наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2016. – Вип. 2 : / [уклад.: В.А. Дубінський, В.С. Степанков ; відп. ред. В.С. Степанков]. – С. 142-145


  "9 лютого 1923 р. вшанували пам"ять Т.Г. Шевченка студенти Київського ІНО. Святкування відбулося в актовому залі вишу. У першій частині свята присутні заслухали доповідь М. Марковського "Шевченко і Кирило-Мефодіївське братство", Дорошкевича - ...
329826
  Зуляк І.С. Вшанування Тараса Шевченка "Просвітою" у міжвоєнний період // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С.40-42. – ISSN 1810-2131
329827
  Баженов Л.В. Вшанування Тараса Шевченка на Поділлі в середині XIX - на початку XX ст. / Л.В. Баженов, С.Е. Баженова // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 6. – С. 102-108
329828
  Цуп О.В. Вшанування творчої особистості Тараса Шевченка українською діаспорою Чехії // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 148-150. – ISSN 1810-2131
329829
  Сергійчук В. Вшанування усіх невинних жертв Голодомору // Жінки та Голодомор-геноцид: жертви, очевидці, призвідниці : Матеріали Другого симпозіуму з нагоди 85-х роковин Голодомору-Геноциду Каліфорн. штат. ун-т, Фресно 5 жовт. 2018 р. / під ред. Вікторії Малько. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2019. – С. 125-150. – ISBN 978-966-518-764-6
329830
  Гордійчук М. Вшанування через інститут... // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 13 вересня (№ 170). – С. 6
329831
  Шуткевич О. Вшанувати Данила Нечая // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 17 березня (№ 48)


  На Вінниччині впорядкують могилу брацлавського полковника, яка є пам"яткою національного значення.
329832
  Голубов С.М. Вшануймо пам"ять товариші! / С.М. Голубов. – К., 1976. – 223с.
329833
  Голубов С.М. Вшануймо пам"ять, товариші! / С.М. Голубов. – Київ, 1980. – 203,5с.
329834
  Нухович Э.С. Вшеняя политика Афганистана. / Э.С. Нухович. – М., 1962. – 108с.
329835
  Франс А. Вшестя Тафі на небеса / А. Франс. – К, 1957. – 12с.
329836
  Павловский Е.Н. Вши. Строение, жизнь и болезненное действие на человека / Е.Н. Павловский. – Птгр, 1920. – 47с.
329837
  Луценко Оксана Въездной медтуризм в Украину: потенциал нужно реализовывать! : перспективи // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 86-87 : Фото. – ISSN 1998-8044
329838
   Въездной туризм - 2009: итоги заставляют задуматься : тенденции // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 24-27 : Фото. – ISSN 1998-8044
329839
  Козловский Роман Въездной туризм - 2010: итог положительный : тенденции // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 22-24 : График. – ISSN 1998-8044
329840
  Калиниченко Александр Въездной туризм взгляд из Австрии : технологии // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 52-53 : Фото
329841
   Въезрожденски книжари. – София, 1980. – 355с.
329842
  Бонов А.Д. Възгледите за Вселената на Йоан Екзарх Български / А.Д. Бонов. – София, 1982. – 96 с.
329843
  Чистяк Д. Възжелана градина : поезия / Дмитро Чистяк ; състав. и прев. от укр. Димитър Христов. – София : Мултипринт, 2013. – 43, [1] c. – ISBN 978-954-362-120-0
329844
  Матов К. Възможно ли е заразяване с трихинелоза через приемание чревни трихинели? / К. Матов. – с.
329845
  Русинова П Е. Възпитавание на въображението в сюжетно-ролевата игра. / П Е. Русинова, . – София, 1979. – 103с.
329846
   Възпоменателен сборник по случай стогодишнината от априлското въстание и ботевата чета 1876 : исторически извори. – София : Кирил и Методий
Кн. 1 : Подбрани документи от архивите и материали от българския възрожденски печат 1875-1877. – 1976. – 492, [8] с.
329847
   Възпоменателен сборник по случай стогодишнината от априлското въстание и ботевата чета 1876 : библиографски указател. – София : Кирил и Методий
Кн. 2 : Библиографски указател на литература на български език за периода 1879-1975. – 1976. – 560, [1] с.
329848
   Възпоменателен сборник по случай стогодишнината от освободителната руско-турска война 1877-1878. – София
Кн. 1 : исторически извори : (май 1976-ноември 1878). – 1979. – 540 с. – На обл. назв: Сто години от русско-турската освободителна война 1877-1878
329849
  Венев И.Д. Възприятието за цвят у децата / И.Д. Венев. – София, 1968. – 139с.
329850
  Първев Х.И. Възраждането на българския книжовен език. / Х.И. Първев. – София, 1983. – 104с.
329851
  Ангелов В. Възрожденска църковна дърворезба = Церковная резьба по дереву Эпохи Возрождения=National Revival woodcarving : семантичен анализ / В. Ангелов; Българска Академия на Науките, Институт за изкуствознание. – София : Българската Академия на Науките, 1986. – 171 с. : ил.
329852
   Възрожденски диалози. – София, 1985. – 366 с.
329853
  Топалов К. Възрожденци / К. Топалов. – София : Климент Охридски, 1990. – 210 c.
329854
  Петров П. Възстановяване на българската държава 1185-1197 / П. Петров. – Първо издание. – София : Наука и изкуство, 1985. – 390 с.
329855
  Генчев Н. Вългарско възраждане. / Н. Генчев. – София, 1981. – 350с.
329856
  Жотев Д. Вълчи вървища / Д. Жотев. – София, 1965. – 76с.
329857
  Фучеджиев Д. Вълчи сънища / Д. Фучеджиев. – София, 1961. – 140с.
329858
  Хаджикосев С. Вълшебният свят на детството / С. Хаджикосев. – София : Отечество, 1989. – 140 c.
329859
  Хайтов Н. Вълшебното огледало / Н. Хайтов. – София, 1981. – 184с.
329860
  Леков И. Външна структура надумата в славянските езици / И. Леков. – София, 1971. – 320с.
329861
   Външната политика на България. – София, 1978. – 420с.
329862
   Външната политика на правителството на БЗНС - ноември 1919-юни 1923 : Александър Стамболийски документално наследство. – София : Издателство на БЗНС, 1989. – 399 с.
329863
  Константинова Е. Въображаемото и реалното : фантастиката в българската художествена проза / Е. Константинова. – София : Климент Охридски, 1987. – 265 с.
329864
  Пеков Д. Въоръжената антифашистка борба в Северозападна България. / Д. Пеков. – София, 1977. – 230 с.
329865
   Въоръжената борба на българския народ срещу османското господство / И. Кинов, Щ. Атанасов, Д. Христов, Б. Чолпанов; И. Кинов, Щ. Атанасов, Д. Христов, Б. Чолпанов. – София : Държавно военно издателство, 1961. – 403 с.
329866
  Тошев С. Въоръжени с надежда / С. Тошев. – София, 1976. – 360 с.
329867
  Горненски Н. Въорьжената борба на българския народ за освобождение от хитлеристката окупация и монархо-фашистката диктатура / Н. Горненски. – София, 1958. – 340 с.
329868
  Димитров Въпроси и книги на социалистическия реализъм / Димитров, -Гошкин. – София
Т. 2. – 1960. – 374 с.
329869
   Въпроси на диалектическия материализъм и на частние науки : сборник статии, посветени на академик Тодор Павлов по случай неговата седемдесетгодишнина. – София : Българската Академия на Науките, 1961. – 835 с.
329870
  Данчев П. Въпроси на литературата и изкуството. / П. Данчев. – София, 1955. – 236с.
329871
   Въпроси на литературната теория и естетика. – София : Народна култура, 1957. – 538 с.
329872
   Въпроси на обучението по руски език и литература. – София : Народна просвета, 1969. – 191 с.
329873
  Германов Г. Върхове на руската класическа литература / Г. Германов. – София, 1982. – 288с.
329874
  Марков Г. Върховете привличат мълнии : Покушения и политика в България 1878-1919 / Г. Марков. – Първо издание. – София : Партиздат, 1989. – 181, [2]
329875
  Маринов Т. Върху вертикалното разпространение на Anophles maculipennis / Т. Маринов, 1957. – C. 599-601
329876
  Матов К. Върху механизма и локализацята на придобития имунитет срешут / К. Матов, 1957. – 26 с.
329877
  Бойчо А.П. Въстанието и клането в Батак : исторически очерк / А.П. Горанов - Бойчо; под ред Я. Янев. – Фототипно изд. – София : Св. Климент Охридски. – 1991
329878
  Петров П. Въстанието на Ивайло : (1277-1280) / П. Петров. – София : Държавно военно издателство при мно, 1956. – 68 с.
329879
  Димитров С.А. Въстанието на селяните в северозападна България през 1850 година / С.А. Димитров. – София, 1961. – 96с.
329880
  Петров П.Х. Въстания против Византия / П.Х. Петров. – Издателство на националния съвет на отечествения фронт
Кн. 10. – 1960. – 68 с.
329881
  Тарасов А.А. Вы - молодые хозяева страны / А.А. Тарасов. – М., 1980. – 208с.
329882
  Гаче Б. Вы - партизаны / Б. Гаче. – М., 1975. – 94с.
329883
  Сериков С.В. Вы бывали в дубравах? / С.В. Сериков. – Липецк, 1962. – 32с.
329884
  Крюкова И.В. Вы в Крыму / И.В. Крюкова, Л.Н. Слизик. – Симферополь, 1989. – 43с.
329885
   Вы все еще боитесь летать? : варианты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 3. – С. 102-107 : Фото
329886
   Вы ждете гостей.... – Иркутск, 1990. – 446с.
329887
  Канн-Новикова Вы жертвою пали в борьбе роковой. / Канн-Новикова. – М., 1968. – 108с.
329888
  Якутенко Ирина Вы за кем стоите? // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 9 (2924). – С. 68-75 : фото
329889
  Котляров Б.И. Вы знаете ее? / Б.И. Котляров. – М, 1958. – 47с.
329890
   Вы и ваш компьютер. – Москва
№ 1. – 1997
329891
   Вы и ваш компьютер. – Москва
№ 2. – 1997
329892
   Вы и ваш компьютер. – Москва
№ 3. – 1997
329893
   Вы и ваш компьютер. – Москва
№ 5/6. – 1997
329894
   Вы и ваш компьютер. – Москва
№ 7. – 1997
329895
   Вы и ваш компьютер. – Москва
№ 8. – 1997
329896
   Вы и ваш компьютер. – Москва
№ 9. – 1997
329897
   Вы и ваш компьютер. – Москва
№ 10. – 1997
329898
   Вы и ваш компьютер. – Москва
№ 11. – 1997
329899
   Вы и ваш компьютер. – Москва
№ 12. – 1997
329900
  Сатир В. Вы и ваша семья = Peoplemaking : руководство по личностному росту / Вирджиния Сатир ; [пер. с англ. Е. Дониной, Н. Дмитриевой]. – Москва : Эксмо, 2002. – 312, [3] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. - Сер. осн. в 1999 г. – (Психологическая коллекция). – ISBN 5-04-004391-0
329901
  Аграновский В.А. Вы и ваши знакомые / В.А. Аграновский. – Москва : Политиздат, 1970. – 224 с.
329902
  Рывкин А.Р. Вы и вывеска. / А.Р. Рывкин. – Кишинев, 1971. – 143с.
329903
  Авдеева Н.Н. Вы и младенец : у истоков общения / Н.Н. Авдеева, С.Ю. Мещерякова. – Москва : Педагогика, 1991. – 158, [1] с.
329904
  Поляков В.С. Вы их узнаете? / В.С. Поляков. – Москва, 1956. – 72с.
329905
  Симонович С.В. Вы купили компьютер : полное руководство для начинающих в вопросах и ответах : 1000 советов / С.В. Симонович, Г.А. Евсеев, В.И. Мураховский. – Изд. новое, доп. и перераб. – Москва : АСТ-ПРЕСС ; Inforcom-press, 2000. – 543 с. : ил., табл. – Алф. указ.: с. 519-527. – ISBN 5-7805-0599-3
329906
  Баканов А.И. Вы купили фотоаппарат / А.И. Баканов. – М, 1989. – 32с.
329907
  Санита Ж. Вы любите Вагнера? / Ж. Санита. – М., 1968. – 5-12с.
329908
  Санита Ж. Вы любите Вегнера? / Ж. Санита. – М, 1968. – 5-121с.
329909
  Мазанов Н.Н. Вы мне нужны / Н.Н. Мазанов. – Волгоград, 1989. – 59с.
329910
  Ащеулов В.А. Вы не плачьте, ивы / Ащеулов В.А. – Ставрополь : Книжное издательство, 1968. – 48с.
329911
  Полудняков В.И. Вы обратились в народный суд... / В.И. Полудняков. – Л., 1988. – 71с.
329912
  Ремнев В.И. Вы обратились в учреждение... / В.И. Ремнев. – М., 1977. – 88с.
329913
  Фотьев Н.И. Вы остаетесь за нас / Н.И. Фотьев. – Хабаровск, 1974. – 382с.
329914
  Антонова А.К. Вы поживете напротив / А.К. Антонова. – Симферополь : Таврия, 1981. – 48 с.
329915
  Баянов А. Вы поймете меня : стихи и поэма / А. Баянов. – Москва : Советский писатель, 1968. – 95 с.
329916
   Вы решили создать семью. – Карелия, 1984. – 190с.
329917
  Леров Л.М. Вы с ним знакомы... / Л.М. Леров. – М., 1963. – 48с.
329918
  Живило М.Ф. Вы с ними встречались / М.Ф. Живило. – Красноярск, 1964. – 64с.
329919
  Чураков Н. Вы с ними встречались. / Н. Чураков. – М., 1970. – 144с.
329920
   Вы с ними встречались.... – М, 1959. – 248с.
329921
  Формановская Н.И. Вы сказали: "Здравствуйте!" : Речевой этикет в нашем общении / Н.И. Формановская. – Москва : Знание, 1982. – 160с.
329922
  Формановская Н.И. Вы сказали:"Здравствуйте!" : Речевой этикет в нашем общении / Н.И. Формановская. – Москва, 1987. – 160с.
329923
  Формановская Н.И. Вы сказали:"Здравствуйте!" : Речевой этикет в нашем общении / Н.И. Формановская. – Москва, 1989. – 156с.
329924
  Саррот Н. Вы слышите их?
329925
  Саррот Н. Вы слышите их? / Н. Саррот. – Москва, 1983. – 128 с.
329926
  Петухов И.А. Вы собираетесь приобрести пресональную ЭВМ?!.. / И.А. Петухов, Ю.Д. Андреев. – Ленинград : Машиностроение, 1989. – 93с.
329927
  Щуркова Н.Е. Вы стали классным руководителем / Н.Е. Щуркова. – М, 1986. – 111с.
329928
   Вы такого еще не видели // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 6. – С. 36-42 : фото
329929
  Ионко М.Ф. Вы тоже их знаете... / М.Ф. Ионко. – Кишинев, 1990. – 157с.
329930
  Соболевский А.Г. Вы хотите сконструировать приемник / А.Г. Соболевский. – Москва : Связь, 1971. – 216 с.
329931
  Богинская Юлия Валериевна Вы это сможете! : интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями: проблемы и пути их решения / Ю. В. Богинская // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 149-154. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті аналізуються інтеграційні процеси в спеціальній освіті зарубіжних країн; виділяються основні умови та принципи інтеграції дітей з обмеженими можливостями для навчання в масовій школі; розкривається специфіка інтегрованого навчання таких дітейв ...
329932
  Лавров А.С. Вы, ваш ребенок и мир вокруг / А.С. Лавров, О.А. Лаврова. – М., 1970. – 192с.
329933
  Лавров А.С. Вы, ваш ребенок и мир вокруг / А.С. Лавров, О.А. Лаврова. – 2-е изд. – М., 1972. – 192с.
329934
  Адамович А.М. Выбери-жизнь : лит. критика, публицистика / Адамович А.М. – Минск : Мастац. лiт., 1986. – 413 с. : ил.
329935
  Мацко О. Выбери себе кантон. Как поступить в швейцарский вуз // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 17 декабря (№ 51/52). – С. 17


  "Студенты и школьники - одна из самых многочисленных категорий жителей Швейцарии. При населениив 8 млн. человек около 1 млн. - ученики школ и слушатели вузов. Почти треть из них - иностранцы."
329936
  Цветков Алексей Выбившиеся из строя : отрыв / Цветков Алексей, Брендстрем Софи // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 5 (2836). – С. 54-61 : Фото
329937
  Батуева Зоригма Жигматовна Выбираем алгоритм поиска : Мониторинг информационного обслуживания студентов / Батуева Зоригма Жигматовна, Таринова Валентина Дмитриевна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 39-40. – ISSN 1727-4893
329938
  Михайлов В.С. Выбираем здоровье / В.С. Михайлов. – М, 1985. – 194с.
329939
  Михайлов В.С. Выбираем здоровье / В.С. Михайлов. – Москва, 1987. – 91 с.
329940
  Тихонова А.Я. Выбираем здоровье / А.Я. Тихонова, Н.Э. Воробьева. – Новосибирск : Новосибирское книжн. изд-во, 1989. – 139с. : Ил. – Библиогр.: с.132-133. – (Б-ка практикующего врача)
329941
  Тихонов В.М. Выбираем Отечество / Виктор Тихонов. – Луганск, 2006. – 136с. – ISBN 966-7566-43-9
329942
   Выбираем профессию: 100 вопросов и ответов. – Л, 1990. – 74с.
329943
  Шварц Е.А. Выбирайте нужное слово. / Е.А. Шварц. – М., 1969. – 118с.
329944
  Суслова И.П. Выбирайте правильное слово! / И.П. Суслова. – М., 1973. – 63с.
329945
  Суслова И.П. Выбирайте правильное слово! / И.П. Суслова. – 2-е изд. – М., 1976. – 63с.
329946
  Прощицкая Е.Н. Выбирайте профессию / Е.Н. Прощицкая. – М., 1991. – 144с.
329947
  Мильнер Е. Выбираю бег // Если вам за 50 : [пер. с англ.] / Р. Гиббс. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Физкультера и спорт, 1985. – 63 с. встреч. паг. – (Физкультура и здоровье)
329948
  Мильнер Е.Г. Выбираю берег! / Е.Г. Мильнер. – М, 1984. – 81с.
329949
  Ханбеков Л.В. Выбираю бой / Л.В. Ханбеков. – Челябинск, 1980. – 185 с.
329950
  Владыкин В.П. Выбираю бой / В.П. Владыкин. – Днепропетровск, 1989. – 211с.
329951
  Каганов А.Б. Выбираю профессию / А.Б. Каганов. – Минск, 1986. – 76с.
329952
  Васинский А.И. Выбираю свободную тему / А.И. Васинский. – Москва, 1988. – 301с.
329953
  Захарова А. Выбирают дизайн и программирование / А. Захарова, К. Цивирко // Сегодня. – Киев, 2015. – 5 августа (№ 143). – С. 5


  Топ-10 вузов: КНУ имени Тараса Шевченко на третьем месте в рейтинге, на первом - ЛНУ имени Ивана Франка.
329954
  Требор И. Выбирают медицину и IT-науки // Сегодня. – Киев, 2018. – 26-28 января (№ 15). – С. 5


  "Иностранные студенты. В лидерах - Марокко и Турция, а самые популярные вузы - в Харькове и столице".
329955
   Выбирая профессию.... – Ростов -на-Дону, 1968. – 49с.
329956
   Выбирая профессию...Спровочник для поступающих в профтехучилища Ростовской области. – Ростов -на-Дону, 1966. – 64с.
329957
  Ябс Густав Выбор / Ябс Густав. – Москва, 1964. – 211с.
329958
  Пульсон И А. Выбор / И А. Пульсон, . – Х, 1964. – 275с.
329959
  Моран Р. Выбор / Р. Моран. – Казань, 1968. – 144с.
329960
  Филиппов Р.В. Выбор / Р.В. Филиппов. – М, 1974. – 47с.
329961
  Алиева Ф.Г. Выбор : стихи и поэма : пер. с авар. / Фазу Алиева. – Москва : Советский писатель, 1976. – 192 с. : ил.
329962
  Орлов В.А. Выбор : (о Н. Л. Духове) / В.А. Орлов. – Москва : Политиздат, 1979. – 112 с. – (Герои Советской Родины)


  Документальная повесть, посвященная Николаю Леонидовичу Духову - Инженер-конструктор (1904-1964)
329963
  Лебедев А.А. Выбор : Статьи / А.А. Лебедев. – Москва : Советский писатель, 1980. – 247с.
329964
  Былинов А.И. Выбор : повесть и рассказы / А.И. Былинов. – Днепропетровск : Промінь, 1980. – 350 с.
329965
  Васильев П.А. Выбор / П.А. Васильев. – Ленинград, 1981. – 256с.
329966
  Бондарев Ю.В. Выбор / Ю.В. Бондарев. – М, 1981. – 319с.
329967
  Бондарев Ю.В. Выбор / Ю.В. Бондарев. – М, 1982. – 303с.
329968
  Рождественский Р.И. Выбор / Р.И. Рождественский. – Петрозаводск, 1982. – 176с.
329969
  Крым А.И. Выбор : Роман / А.И. Крым. – Киев : Дніпро, 1983. – 231с. – (Романы и повести ; 1983 ; 7)
329970
  Бондарев Ю.В. Выбор : роман / Ю.В. Бондарев. – Барнаул : Алтайское книж. изд., 1984. – 302с.
329971
   Выбор. – Алма-Ата, 1985. – 335с.
329972
  Афанасьев А.В. Выбор / А.В. Афанасьев. – Москва : Советская Россия, 1988. – 255, [1] с. – (Время революционных преобразований). – ISBN 5-268-00823-4
329973
  Бондарев Ю.В. Выбор / Ю.В. Бондарев. – М, 1989. – 297с.
329974
  Быховский В.П. Выбор / В.П. Быховский. – Харьков, 1989. – 140с.
329975
  Киселев А.Ф. Выбор // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 9. – С. 20-25. – ISSN 0869-561Х
329976
  Букин К. Выбор аддиктивного поведения: соблазны, риски и самоконтроль / К. Букин, М. Левин, Н. Шилова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 12. – С. 104-128. – Библиогр.: 36 назв. – ISSN 0042-8736
329977
  Дронова Д.А. Выбор брачного партнерства в современном индийском обществе и половой отбор / Д.А. Дронова, М.Л. Бутовская // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 6. – С. 46-66. – ISSN 0869-1908
329978
  Бакштановский В.И. Выбор будущего: к новой воспитательной деонтологии / В.И. Бакштановский, Е.П. Потапова, Ю.В. Согомонов ; под ред. Ф.В. Цанна ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Тюмен. науч. центр, Центр прикл. этики. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1991. – 215, [1] с.
329979
  Гасанов Адиль Салихович Выбор варианта календарного плана капитальных вложений на сетевых моделях : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Гасанов Адиль Салихович; Азерб. ин-т нар. хоз-ва им. Д.Буниатзаде. – Баку, 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
329980
  Айзерман М.А. Выбор вариантов основы теории / М.А. Айзерман, Ф.Т. оглы Алескеров. – Москва : Наука, 1990. – 236, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 222-233. – (Теория и методы систем. анализа ; №26)
329981
  Грибачев Н.М. Выбор века / Н.М. Грибачев. – Москва, 1969. – 302с.
329982
  Грибачев Н.М. Выбор века / Н.М. Грибачев. – Москва, 1983. – 335с.
329983
  Игнатьев В.И. Выбор вуза абитуриентами и студентами в образовательном пространстве новосибирска (на примере НГТУ) / В.И. Игнатьев, Я.В. Жандарова, М.М. Захваткина // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 ( 33). – С. 286-292. – ISSN 1811-0916


  В статье рассматриваются мотивы абитуриентов на этапе выбора вуза и анализируются причины изменения фоновых практик при смене статуса абитуриента на статус студента. Авторы исследуют особенности выборочных практик студентов и абитуриентов, выявляют ...
329984
  Бреннеман Л. Выбор города-организатора Олимпийских игр современности // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2017. – № 1. – С. 4-12. – ISSN 1992-7886
329985
  Крюкова С. Выбор десятилетий // Эксперт Украина : украинский деловой журнал. Спецвыпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 5 (245) : Как стать лидером нации?. – С. 38-41


  Чилійський диктатор Аугусто Піночет.
329986
  Штойк М. Выбор Египта / М. Штойк, С. Демиденко // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2011. – № 3 (45). – С. 48-55
329987
  Колос Е.А. Выбор и апробация методик оценки инновационной активности: на примере предприятий Восточно-Казахстанской области / Е.А. Колос, О.К. Денисова, А.Е. Касенова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – С. 124-133. – ISSN 1993-6788
329988
  Александров Л.А. Выбор и использование оргтехники в управлении : текст лекций для студентов спец. "Орг. упр. автомоб. трансп." / Александров Л.А. ; Моск. ин-т упр. им. Серго Орджоникидзе. – Москва : МИУ, 1978. – 46 с.
329989
  Володин В.И. Выбор и исследование рациональной системы электропривода жидкостного реостата шахтной подъемной машины с асинхронным двигателем : Автореф... канд. техн.наук: 5.173 / Володин В.И.; Донецкий политехн. ин-т. – Донецк, 1970. – 27л.
329990
  Докучаев М.С. Выбор и оборудование наблюдательных пунктов и огневых позиций в артиллерии / М.С. Докучаев. – М., 1963. – 62с.
329991
  Филатов Владимир Егорович Выбор и обоснование рациональных форм организации производства стеновых материалов и конструкций. (На примере пром-сти стеновых материалов КазССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Филатов Владимир Егорович; АН КазССР. Учен. совет по экон. наукам при Отд-нии обществ. наук. – Алма-Ата, 1975. – 22л.
329992
  Белкин Н.Б. Выбор и оценка методов первичной обработки информации по управлению складскими процессами / канд. экон. наук Н.Б. Белкин, С.Б. Абрамов ; Центр. науч.-исслед. ин-т информации и техн.-экон. исследований по матер.-техн. снабжению. – Москва : ЦНИИТЭИМС, 1976. – 31 с. – Библиогр.: с. 33. – (Серия "Применение математических методов вычислительной техники и оргтехники в материально-техническом снабжении" : обзорная информация)
329993
  Бодлаков А.И. Выбор и оценка параметров технологий обработки данных в АСУ (на примере крупных строительн. объед.) : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Бодлаков А. И.; МВ и ССО УССР КИСИ. – К., 1985. – 20л.
329994
   Выбор и применение рациональных форм деятельности мастеров производственного обучения. – Л, 1989. – 45с.
329995
  Сапожков К.А. и др. Выбор и применение систем логических элементов ЭВМ / К.А. и др. Сапожков. – М., 1980. – 73с.
329996
  Терещенко В.И. Выбор и применение способов сварки при изготовлении конструкции / В.И. Терещенко. – Москва, 1987. – 192 с.
329997
   Выбор и применениеметодов обучения в процессе профессиональной подготовки учащихся профтехучилищ. – Л, 1991. – 24с.
329998
   Выбор и реализации проиродоохранных технологий в энергетике. – Иркутск, 1987. – 241с.
329999
  Кочина Л.П. Выбор и сочетание методов обучения в процессе усвоения нового материала учащимися подготовительных классов : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Кочина Л.П.; Науч.-исслед. ин-т педагогики УССР. – К., 1983. – 24л.
330000
  Чен Хунцзе Выбор и стратегические возможности Китая в контексте "украинского кризиса" // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 3 (80). – C. 175-180. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507


  В данной статье анализируются определяющие факторы, повлиявшие на вы- бор Китая в отношении «украинского кризиса», с учетом геоэкономических и геополитических интересов КНР. Автор доказывает, что, возможно, «украинский кризис» принесет в Китай еще ...
<< На початок(–10)321322323324325326327328329330(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,